Sunteți pe pagina 1din 5

STRATEGIA DE COMUNICARE DE MARKETING PENTRU PROMOVAREA Muzeului Naional de Istorie Grigore Anti a!

MUAT GA"RIE#A $a%ultatea Manage&ent'Mar(eting Progra& &aster) Mar(eting *n a+a%eri Due to the entire reach of the communication techniques in the public area in Western Countries and the spectacular development of publicity and public relations in this field, I find it interesting to analyze how and if this measure can be applied by Romanian public institutions and to Romanian public products. eginning from the signification of the museums and their promotion as models of cultural and civilization distribution, the !ntipa "useum is one of the oldest research institutions in the field of biodiversity and public education. #hat certain something needed by the !ntipa "useum was a new identity that would show off its multiple personalities$ education, culture, entertainment, adaptability, generosity, contemporarily and civism. ! %ob easily said to be done, e&tremely difficult to realize and yet not impossible. 'eywords$ (strategia de comunicare)* (cultur+)* (muzeu) * (educaie)

,-O"IECTU# STRATEGIEI DE COMUNICARE DE MARKETING "uzeul a luat fiin,+ la - noiembrie ./-0, la ini,iativa fratelui domnitorului !le&andru 1hica, "arele an "ihalache 1hica, care a donat colec,ii importante, incluz2nd monede grece3ti, romane 3i bizantine, colec,ii de minerale, fosile, molu3te, pe3ti, p+s+ri 3i mamifere, precum 3i opere de art+. De3i fusese conceput ca un cabinet de istorie natural+, muzeul a c+p+tat un caracter de institu,ie mi&t+, ad+postind antichit+,i, tablouri vechi 3i curiozit+,i naturale. 4e parcursul timpului, muzeul a fost g+zduit 5n diferite cl+diri din ucure3ti. 6ediul actual a fost proiectat 3i construit prin str+dania Dr. 1rigore !ntipa, director 5n perioada ./7- 8 .700. "uzeul realizat de marele savant era modern at2t prin modul de e&punere, c2t 3i prin rolul 3i activitatea sa. De asemenea, prin eforturi sus,inute 1rigore !ntipa a 5mbog+,it substan,ial colec,iile institu,iei cu piese valoroase din toate col,urile lumii. #ot lui 1rigore !ntipa i se datoreaz+ 3i realizarea 5n ucure3ti a primelor diorame biogeografice, model e&tins apoi la marile muzee ale lumii. "uzeul 9aional de Istorie 9aturala :1rigore !ntipa: este o instituie public+ de cultur+ cu personalitate %uridic+, aflat+ 5n subordinea "inisterului Culturii i Cultelor, av2nd vechi tradiii 5n ceea ce privete activit+ile educative, muzeologice i de cercetare 5n domeniul tiinelor naturii.

;n ultimii ani s<au 5nmul,it 3i programele educa,ionale de amploare, fapt ce contribuie la afirmarea 3i recunoa3terea muzeului ca una dintre cele mai importante institu,ii de 3tiin,+, educa,ie, cultur+, dar 3i de divertisment din ,ar+. .-O"IECTIVE#E STRATEGIEI Misiunea "uzeul 9aional de Istorie (1rigore !ntipa) urm+rete studiul biodiversit+ii prin cercetare bazat+ pe colecii i transferul cunotiinelor tiinifice c+tre public, urm+rindu<se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabil+ a timpului liber. O/ie%ti0e) < Creterea notoriet+ii muzelui prin promovarea unei imagini c2t mai bune < transformarea muzeului dintr<o instituie educaional+ 5ntr<o modalitate interesant+ de a<i petrece timpul liber < creterea num+rului de vizitatori prin promovarea diverselor e&poziii la nivel naional i deasemenea imbog+irea patrimoniului muzelui printr<un num+r mare de e&ponate c2t mai interesante < atragerea 5ntr<un num+r c2t mai mare a persoanelor tinere prin diferite evenimente cu diverse ocazii < multiplicarea ofertei de vizit+ pentru timpul liber al consumatorilor < cunoaterea dorinelor consumatorilor prin oferirea unor pachete speciale 5n schimbul unor date < derularea de concursuri online prin intermediul site<ului de socializare =aceboo> 6trategia de comunicare se va baza, deasemenea i pe valorificarea punctelor forte i tradiia acestui muzeu. 6e urm+rete sensibilizarea publicului fa+ de problemele actuale de protecia mediului, a speciilor i a habitatelor. ;n urma derul+rii campaniei privind obiectivele menionate mai sus se dorete cre terea v2nz+rilor cu ?@A i 5mbun+t+irea imaginii muzeului. 1-INTA DE COMUNICARE 4roiectul este menit s+ deomonstreze 5nalta importan+ cultural+ i istoric+ a muzeului cu a%utorulul publicului int+. 6e dorete atragerea de noi clieni care s+ recomande i altora vizita la muzeu i s+ relateze e&periena lor din cadrul muzeului ca fiind una interesanta si diferit+.Bferirea informaiilor %urnalitilor, pentru a catiga i segmentul de consumatori nemulumii. Pu/li%ul'int2 sunt copiii i tinerii dar i persoanele mai 5n v2rst+. 6tructura programelor, gruparea lor pe categorii de v2rst+ i modul interactiv de desf+urare au ca scop at2t familiarizarea cu istoria naional+, stimularea g2ndirii, a imaginaiei, c2t i, 5n ultim+ instan+, l+rgirea universului cultural. 6egmentul de consumatori cel mai important vizat pentru acest proiect este cel de aduli pentru c+ genereaz+ mai mult profit fa+ de copii i pensionari care beneficieaz+ de reduceri. !stfel criteriul demografic pentru consumatorii aduli se orienteaz+ 5ntre C@<0@ ani ca varst+, cu studii mediiDsuperioare i familiti.

3-MEDII#E I INSTRUMENTE#E DE COMUNICARE ;n cadrul acestui proiect se vor folosi diverse medii tradiionale de comunicare apel2ndu<se i la c2teva dintre mediile de comunicare specifice mar>etingului direct. 4entru ca promovarea s+ fie c2t mai eficient+ trebuie s+ se aibe 5n vedere anumite schimb+ri 5n ceea ce privete mediul intern al muzeului$ < e&ponatele din cadrul muzeului vor fi promovate permanent astfel 5nc2t s+ trezeasca mult mai mult interes dec2t o f+ceau pana acum. < sa va 5ncerca achizionarea unor e&ponate c2t mai rare i unice din punct de vedere al importanei istorice i culturale. < se vor semna parteneriate cu c2t mai multe muzee din toat+ lumea privind schimburi de e&ponate, schimburi de e&perient+ realizate din schimburi temporale de anga%ai. !cest lucru este benefic i pentru o +mbun+t+ireDschimbare a mentalit+ii. < se vor organiza la fiecare sfarit de saptaman+ e&cursii la siturile arheologice din ar+ i din strain+tate finanate pe baza unor sponsoriz+ri. < se vor stabili atribuii clare pentru fiecare anga%at iar tot personalul muzeului va trebui s+ participe la cursuri de perfecionare. 4entru atingerea obiectivelor se vor folosi mai multe mi%loace de promovare cum ar fi publicitatea e&terioar+, apariii 5n pres+ i radioul. ;n ceea ce privete mar>etingul direct se vor realiza campanii de promovare online cu a%utorul =aceboo><ului ce va face referire la site<ul muzeului, concursuri i diverse evenimente i cursuri organizate de "uzeul !ntipa. Desemenea se vor realiza diverse anunturi 5n cafeneaua, recent deschis+, cu referire la diverse schimb+ri din cadrul muzeului. 4-MESA5U#

Vei fi att de impresionat de vizita la muzeu nct vei ncepe s manife ti efectul Antipa
!v2nd 5n vedere obiectivele campaniei i elementele care se vor schimba, acest mesa% este potrivit pentru a atrage un numar c2t mai mare de vizitatori. "esa%ul va fi 5nsoit de sigla muzeului 5n partea stanga sus i o imagine cu anumite e&ponate care par s+ prind+ via+. (Efectul !ntipa) face referire la o noua atmosfera placut+ din cadrul muzeului i e&periene de neuitat al+turi de e&ponate noi i anga%ati care vor fi alaturi de vizitatori cu toate informaiile necesare de care au nevoie. Deoarece obiectivul cel mai important reprezint+ o imagine nou+ a muzeului i creterea num+rului de vizitatori acesta este practic a&a campaniei de comunicare. 4entru spotul radio, pe l2ng+ mesa% se va preciza apariia unor noi e&ponate i deasemenea programul muzeului.

!lte campanii$ ..

C.

CONC#U6II "uzeul 9aional de Istorie (1rigore !ntipa) este primul i singurul muzeu din ar + care a 5neles importana utiliz+rii tuturor instrumentelor de comunicare 5n vederea realiz+rii misiunii sale$ aceea de a educa i de a aproviziona publicul cu produse culturale. 4rin aceast+ lucrare am vrut s+ ar+t c+ setul de produse culturale al muzeului s<a transformat i a devenit mai interactiv i diversificat, iar cu a%utorul strategiei de comunicare

muzeul poate oferii publicului tiin+, educaie i cultur+ 5ntr<un mod pl+cut i rela&ant. ;n acelai timp vizita la muzeu a fost transformat+ 5ntr<o e&perien+ real+. 4ierre Fousieau& G preedintele !sociaiei (4aris Fistorique)H spunea c+$ I4atrimoniul nu are sens dec5t dac+ e&ist+ o real+ func,ionare a lui ast+zi(, 5ntru<c2t el trebuie ocrotit i promovat pentru a oferii publicului o doz+ de cultur+, istorie i educaie.

"i/liogra+ie$ ..Marketing cultural < Conf. univ. dr. C+lin Jeghe3 C.Marketing in slujba patrimoniului 8 !le&andra Kbuchea -. www.antipa.ro 0.http$DDwww.smar>.roDaLC-70@DpovesteaLunuiLmuzeuLcoolLrelansareaLprofilulLvizitatorilorLsi LcomunicareaLmuzeuluiLgrigoreLantipa.html ?. http$DDadevarul.roDculturaDistorieDpublicitatea<atrage<vizitatori<muzee< .L?@ba@./bMc0Cd?aNN-af?a//Dinde&.html