Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACA%E &'AIANTA(
Co PTE)0**

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. "

i, -

EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACA%E &'AIANTA(


COD! PT ) 0**

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

'ISA DE E.IDENTA A EDITIILOR/RE.I0IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
01.0 .2010

(arti mo#ificate
+o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI'U0ARE/ RETRA1ERE


Nr. Crt DES,INA,A% E-. Nr. E#itia) %e&i'ia DA,A SI N.+E)SE+NA,.%A DE $ (%I+I%E %E,%A/E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI'ICARI E'ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACA%E &'AIANTA(
Co PTE)0**

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. 2 1. SCOP

i, -

Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de placaje de orice tip. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Re ra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA !Placi din 'aianta pentru placarea peretilor interiori. ! S"#S 2$$ % &0 ! S"#S ()* % &0 !Placi+ plinte si sca'e din eton mozaicate. !-nstructiuni tehnice pentru e'ectuarea placajelor interioare din ! C ,!&, 'aianta. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI PLACAJE - .n/eli de piatr+ ceramica+ crmid+ sticl+ lemn etc. cu care se acoper unele elemente de construcie sau unele o iecte spre a le proteja 0mpotri/a agenilor externi sau spre a le 0n'rumusea aspectul. 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Mate !a"e"e #e$e%a e !Placi de 'aianta cu respectarea caracteristicilor tehnice si de calitate pre/azute in S"#S 2$$!&, in ai si ucatarii !1ateriale pentru prepararea mortarului+ cu respectarea pre/ederilor S"#S *,,2! 2,3 S"#S240!&(3 S"#S*(,!&0 3 S"#S 20))!&2. 5.2. Te&#'"'(!a )e e*e$+t!e La executia lucrarilor de montaj a placajului de 'aianta+ se /or respecta pre/ederile instructiunilor tehnice pentru executarea placajelor din 'aianta+ indicati/ C,! *4&,. "ehnologia de executie cuprinde urmatoarele 'aze de -ucru5 #. Controlul stratului suport 3 6. Controlul lucrarilor premergatoare ce tre uiesc terminate la inceperea placajelor 3 C. Creerea conditiilor de lucru 3 D. Pregatirea staturilor suport si aplicarea placajelor 3 7. 8eri'icarea lucrarilor. C'#t '"+" %t at+"+! %+,' t Peretii portanti din zidarie de caramida /or 'i 'inisati dupa $0 zile de la executarea zidariei+ dupa incarcarea cu greutate permanenta+ pentru a elimina 'isurarea 'inisajului. Peretii tre uie sa 'ie curati+ supra'ata sa nu prezinte a ateri de la planeitate+ orizontalitate si /erticalitate. # aterile admise nu /or depasi pe cele admise la capitolul .. 9idarii : din normati/ul C ),;2002 . 8eri'icarea se 'ace /izual si prin masuratori. "oate lucrarile de instalatii tre uie executate si tre uie e'ectuate pro ele de 'unctionare< pro e de incalzire ! la rece si la cald+ pro e de presiune la conductele de alimentarecuapa+etc.=. 8or 'i montate di lurile si dispoziti/ele pentru 'ixarea o iectelor sanitare. Placajele de 'aianta se monteaza de la pardoseala 'inita si atunci se controleaza orizontalitatea perimetrului incaperii 'ata de linia de /agriz si in cazul corectei executii a pardoselii perimetrul poate 'i elementul de aza < orizontal si de ni/el al /iitorului placaj =. Placajele se incep dupa montarea si /eri'icarea 'unctionalitatii tamplariei. Se executa dupa trasarea supra'etei ce tre uie placata si dupa

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACA%E &'AIANTA(
Co PTE)0**

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. *

i, -

executarea tencuielilor si tratamentelor la pereti si ta/ane. #plicarea placilor si a /opselelor epoxidice + se 'ace pe supra'ete uscate si in preala il pregatite+la o temperatura minima de > ) 0 C+ pe tot parcursul lucrarii si in urmatoarele *( zile de incheierea acestora. #plicarea placilor de 'aianta /a incepe in urmatoarea succesiune5 ! aplicarea spritului+ grundului si tinciului pe supra'ata ce urmeaza a 'i placata 3 ! executarea placajului ! curatarea rosturilor pe o adancime de * cm. Spritul de mortar de ciment ! nisip+ a/and urmatorul dozaj /olumetric ! * parte ! ciment !2parti !nisip<0!$mm= ! apa+ pana la consistenta de *0!*2 m pe conul etalon+ se aplica cu mistria sau canciocul intr!un strat de $!) mm. si nu se netezeste . Placile de 'aianta se tin in apa cel putin * ora inainte de montare si se pun in lucru+ dupa ce se scurg cate/a minute. #sezarea placilor se 'ace de la colturile incaperii si de la plinta <de ?os in sus+ de la coltul stang spre coltul drept =. Partea de sus a placajului se /a 'ace cu placi cu muchii rotunjite. Partile orizontale se monteaza cu o usoara panta spre interior de 2 @. Amplerea rosturilor orizontale sau /erticale se /a 'ace ulterior cu ciment si colorant+ in gama cromatica a placilor de 'aianta. *.Principalele /eri'icari de calitate+ comune tuturor tipurilor de placaje sunt5 ! aspectul si starea generala 3 ! elemente geometrice < grosime+ planeitate+ /erticalitate= ! racordarile placajelor cu alte elemente ale constructiei sau instalatiei ! corespondenta cu proiectul. 2.8eri'icarea pe aza de lucrari se 'ace+ in cazul placajelor interioare+ pentru 'iecare incapere in parte+ iar in cazul celor exterioare pentru 'iecare tronson de 'atada in parte si se re'era la urmatoarele o iecti/e 5 a= rezistenta mortarelor sau pastelor de aplicare+ a placilor de placaj determinarea pe cu uri de 2+02 cm latura+ turnate chiar de la prepararea mortarelor si pastelor respecti/e+ = numarul de straturi din structura placajelor si grosimilor respecti/e determinate prin sondaje+ in numarul sta ilit de comisie+ dar cel putin cate unul la 'iecare )0 m. 3 c= aderenta la suport a mortarului de poza intre spatiile placilor <aceeasi 'rec/enta ca la pct. = d= planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor < ucata cu ucata =. P"a$a-e !#te !'a e . *. Supra'ata cu placi de 'aianta a/and dimensiuni pana la (0 x (0 mm.+ tre uie sa se termine cu placi cu muchiile rotunjite+ iar in spatele acestora tre uie sa coincida cu ni/elul tencuielii. 2. Pentru a /eri'ica etanseitatea racordarii dintre placaj si o iectele sanitare+ se /a controla partea opusa peretului+ o ser/and data umezeala nu a trecut prin perete. $. Strapungerile e'ectuate in supra'ata placata+ pentru trecerea te/ilor de instalatii+ 'ixarea prizelor+ intreruperilor etc. La acestea+ se /a controla daca gaurile 'acute in placaj sunt marcate prin contur+ prin acoperirea cu rozete metalice ! cromate+ nichelate ! sau pre/azute cu garnituri dupa cum se cere prin proiect. La gaurile unde acoperirea cu rozeta nu este su'icienta ast'el incat conturul gaurii se 'ace si in jurul rozetei+ se /a dispune aplicarea unei rozete cu diametrul mai mare. (. Planeitatea supra'etei placate se /eri'ica cu ajutorul unui dreptar de *+20 m lungie la placajele executate din placile ceramice smaltuite si de2+00 m lungime la

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIA LUCRARILOR DE PLACA%E &'AIANTA(
Co PTE)0**

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa+. -

i, -

celelalte 'eluri de placaje3 su dreptar+ asezat in orice directie+ nu se admite decat o singura deni/elare de maximum 2 mm. ). 8erticalitatea supra'atei placate se /eri'ica in toate cazurile+ cu olo ocul si un dreptar de *+20 m la extremitatea caruia se permite o a atere de la /erticala la maximum 2 mm. ,. La supra'etele orizontale+ de la nisele de la orator+ se /a controla daca s!a asigurat placajului o panta de circa 2 @+ spre interiorul camerei. 5.3. A/ate ! a)0!%!/!"e "a $a"!tatea ,"a$a-e"' !#te !'a e A)0!%!/!"!tate 2 mm. *mm. ;* placa maxim*;*palca * mp nu se admit nu se admit 1axim 2;mp SC2m;mp cu

De#+0! ea a/ate !! De/ierea de la planeitate si /ericalitate a supra'etei placajului< distanta intre dreptar si supra'ata placajului = De/ierea rosturilor dintre 'aiante Sti ituri sau lipsa de glazura+ la muchiile supra'etelor glazurate Portiuni neumplute cu lapte de ciment in rosturi Bisuri pe supra'ata placajului Locuri neumplute cu glazura pe supra'ata placjului

pe

1. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Ma#a(e (e#e a" ! #pro a si dispune di'uzarea spre santiere a prezentei proceduri. Ma#a(e , ')+$t!e2R.M.I ! Armareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri+ numeste 'actorii responsa ili la ni/el de santiere. Se3 %a#t!e ! #sigura si coordoneaza apro/izionarea cu materii prime+ utilaje+ 'orta de munca+ supra/egherea din punct de /edere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor+ ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. Se3 ,+#$t )e "+$ + ! Armareste executia propriu!zisa+ respectarea speci'icatiilor tehnice+ respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a o tine o lucrare de calitate. Re%,'#%a/!" C.4. ! Armareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con'ormitate cu cerintele si reglementarile in /igoare+ pre/enirea producerii de'icientelor de ordin calitati/+ aprecierea competenta a ni/elului calitati/ a lucrarilor executate+ a importantei de'icientelor i/ite+ a cauzelor care le!au generat+ /eri'icarea modului in care maistri+ se'i de lot+ se'i de santier executa o ligatiunile ce le re/in pe linia asigurarii calitatii lucrarilor+ a controlului pe linie ierarhica+ semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 5. INREGISTRARI - FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: - proces /er al de lucrari ascunse