Sunteți pe pagina 1din 4

Competences

1.1 Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare. 1.2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor conte te variate de comunicare 1.! Reali"area de interaciuni n comunicarea oral# sau scris# 1.$ %ransferul &i medierea mesajelor' orale sau scrise' n situaii variate de comunicare

Subcompetences
1.1.2 Extragerea ideilor principale i a unor detalii din textele de informare, n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru 1.1.3 Selectarea informaiilor relevante din diferite fragmente/texte n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru 1.2.3 Completarea de formulare de u curent !C"#uri, vi e$ 1.3.2 %eformularea unui mesa&/unor instruciuni, la cererea interlocutorului 1.3.' (dentificarea inteniei vor)itorului/a tipului de relaie instituit* de acesta n interaciunea ver)al 1.'.1+ransferarea informaiilor dintr#un text n sc,eme, ta)ele, diagrame, utili nd la nevoie dicionarul 1.'.2 %e umarea, oral i/sau n scris, a unui text cunoscut, pe )a a unui plan dat 1.'.3 +raducerea unor mesa&e simple, din lim)a str*in* n lim)a matern*/din lim)a matern* n lim)a str*in*, n situaii de comunicare familiare

Content (nit 1 )e' )*self and ot+ers -1. +,e t,ings t,at matter -2. 3,at 4ind of person are 5ou6 -3. 7spire to clim) as ,ig, as 5ou can dream -'. 8e a ,ero for a )etter 9orld :rammar ;age %ound <p +est

Hours 2 1 2 2 1 1 1

Date /0#/1//2/13 12//2/13 13#11//2/13 12#23//2/13 21//2/13 3///2/13 /3/1//13

Note

1.1 Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare. 1.2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor conte te variate de comunicare 1.! Reali"area de interaciuni n comunicarea oral# sau scris# 1.$ %ransferul &i medierea mesajelor' orale sau scrise' n situaii variate de comunicare

1.1.' %ecunoaterea argumentelor i identificarea conclu iilordintr#un text argumentativ pe teme cunoscute 1.2.2 Explicarea folosirii unui produs/a aplic*rii unei procedure i r*spunsul la ntre)*ri de clarificare 1.3.' (dentificarea inteniei vor)itorului/a tipului de relaie instituit* de acesta n interaciunea ver)al 1.'.2 %e umarea, oral i/sau n scris, a unui text cunoscut, pe )a a unui plan dat 1.'.3 +raducerea unor mesa&e simple, din lim)a str*in* n lim)a matern*/din lim)a matern* n lim)a str*in*, n situaii de comunicare familiare

(nit 2, Cool t+in-s to be .+en *ou -ro. up -1. :et to 9or4 -2. <nder impression -3. (f ( 9ere... -'. >one5, mone5, mone5 ?ome %eading :rammar ;age %ound <p +est

2 2 1 1 1 1 1 1

/=#1//1//13 1'#1=/1//13 21/1//13 2'/1//13 2@/1//13 /'/11/13 /=/11/13 11/11/13

1.1 Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare. 1.2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor conte te variate de comunicare 1.! Reali"area de interaciuni n comunicarea oral# sau scris# 1.$ %ransferul &i medierea mesajelor' orale sau scrise' n situaii variate de comunicare

1.1.1 Aesprinderea semnificaiei glo)ale, a ideilor generale i a unor detalii din scurte discuii ntre vor)itori native /nregistr*ri radio/+" pe su)iecte de interes 1.1.3 Selectarea informaiilor relevante din diferite fragmente/texte n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru 1.1.4 %ecunoaterea argumentelor i identificarea conclu iilordintr#un text argumentativ pe teme cunoscute 1.2.2 Explicarea folosirii unui produs/a aplic*rii unei procedure i r*spunsul la ntre)*ri de clarificare 1.3.' (dentificarea inteniei vor)itorului/a tipului de relaie instituit* de acesta n interaciunea ver)al 1.'.2 %e umarea, oral i/sau n scris, a unui text cunoscut, pe )a a unui plan dat 1.'.3 +raducerea unor mesa&e simple, din lim)a str*in* n lim)a matern*/din lim)a matern* n lim)a str*in*, n situaii de comunicare familiare

(nit !, C+an-e for t+e better -1. 3,ere are 9e going6 -2. Buture )5 design. )e5ond politics, mone5 and 9ar -3. Science for ever5da5 life -'. ?a)its of ,ig,l5 innovative people :rammar ;age ?ome %eading %ound <p +est

1 1 1 1 1 1 1 1

1'/11/13 1@/11/13 21/11/13 20#2@/11/13 /2/12/13 /0/12/13 /2/12/13 12/12/13

1.1 Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare. 1.2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor conte te variate de comunicare 1.! Reali"area de interaciuni n comunicarea oral# sau scris# 1.$ %ransferul &i medierea mesajelor' orale sau scrise' n situaii variate de comunicare

1.1.1 Aesprinderea semnificaiei glo)ale, a ideilor generale i a unor detalii din scurte discuii ntre vor)itori native /nregistr*ri radio/+" pe su)iecte de interes 1.1.3 Selectarea informaiilor relevante din diferite fragmente/texte n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru 1.1.4 %ecunoaterea argumentelor i identificarea conclu iilordintr#un text argumentativ pe teme cunoscute 1.2.1 %elatarea, oral i/ sau n scris a unei activit*i desf*urate n grup/a unui fapt divers/eveniment/ film, pe )a a unui plan dat 1.2.2 Explicarea folosirii unui produs/a aplic*rii unei procedure i r*spunsul la ntre)*ri de clarificare 1.3.2 %eformularea unuimesa&/unor instruciuni, la

(nit $, Communication c+allen-e -1. +,e 4ing of tal4 s,o9s -2. (nternet Aos and AonCts -3. Status generation -'. +,e stor5 of e#mail :rammar ;age ?ome %eading %ound <p +est

2 2 2 2 1 1 1 1

11#12/12/13 23/12/13 13//1/1' 10#2///1/1' 22#2=//1/1' 22//1/1' /3//2/1' /0//2/13 1///2/1'

cererea interlocutorului 1.3.3 %edactarea unei scurte scrisori de r*spuns la anunuri din mass#media/la o scrisoare oficial* 1.3.' (dentificarea inteniei vor)itorului/a tipului de relaie instituit* de acesta n interaciunea ver)al

1.1 Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare. 1.2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor conte te variate de comunicare 1.! Reali"area de interaciuni n comunicarea oral# sau scris# 1.$ %ransferul &i medierea mesajelor' orale sau scrise' n situaii variate de comunicare

1.1.1 Aesprinderea semnificaiei glo)ale, a ideilor generale i a unor detalii din scurte discuii ntre vor)itori native /nregistr*ri radio/+" pe su)iecte de interes 1.1.3 Selectarea informaiilor relevante din diferite fragmente/texte n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru 1.1.4 %ecunoaterea argumentelor i identificarea conclu iilordintr#un text argumentativ pe teme cunoscute 1.3.' (dentificarea inteniei vor)itorului/a tipului de relaie instituit* de acesta n interaciunea ver)al

(nit /, 0alues in dan-er -1. 7n5 values left6 -2. personal "alues or ,o9 muc, personal 9e can )e -3. Dational values

2 2 2

12#1=//2/1' 12#2'//2/1' 21//2/1' /3//3/1' /0//3/1' 12//3/1' 1=//3/1' 12//3/1' 2'//3/1' 21//3/1'

-'. European values and identit5 2 :rammar ;age ?ome %eading %ound <p :rammar %evision -esson (nit 1, Simple but important -1. Edu7ction -2. 3,at profession is )est for 5ou6 -3. -ifest5le# a matter of taste -'. 7 5ear of festivals 1 1 1 1

1.'.1+ransferarea informaiilor dintr#un text n sc,eme, ta)ele, diagrame, utili nd la nevoie dicionarul 1.'.2 %e umarea, oral i/sau n scris, a unui text cunoscut, pe )a a unui plan dat 1.'.3 +raducerea unor mesa&e simple, din lim)a str*in* n lim)a matern*/din lim)a matern* n lim)a str*in*, n situaii de comunicare familiare

1.1 Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare. 1.2 Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor conte te variate de comunicare 1.! Reali"area de interaciuni n comunicarea oral# sau scris# 1.$ %ransferul &i medierea

1.1.1 Aesprinderea semnificaiei glo)ale, a ideilor generale i a unor detalii din scurte discuii ntre vor)itori nativi/nregistr*ri radio/+" pe su)iecte de interes 1.1.2 Extragerea ideilor principale i a unor detalii din textele de informare, n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru 1.1.3 Selectarea informaiilor relevante din diferite fragmente/texte n vederea ndeplinirii unei sarcini de lucru

2 2 2 2

31//3/1' /2//'/1' /=#/2//'/1' 1'#11//'/1' 3///'/1' /0//0/1'

mesajelor' orale sau scrise' n situaii variate de comunicare

1.1.4 %ecunoaterea argumentelor i identificarea conclu iilordintr#un text argumentativ pe teme cunoscute 1.2.3 Completarea de formulare de u curent !C"# uri,vi e$ 1.3.3 %edactarea unei scurte scrisori de r*spuns la anunuri din mass#media/la o scrisoare oficial* 1.3.' (dentificarea inteniei vor)itorului/a tipului de relaie instituit* de acesta n interaciunea ver)al 1.'.1+ransferarea informaiilor dintr#un text n sc,eme, ta)ele, diagrame, utili nd la nevoie dicionarul 1.'.2 %e umarea, oral i/sau n scris, a unui text cunoscut, pe )a a unui plan dat 1.'.3 +raducerea unor mesa&e simple, din lim)a str*in* n lim)a matern*/din lim)a matern* n lim)a str*in*, n situaii de comunicare familiare

:rammar ;age ?ome %eading %ound <p +est Binal +est

1 1 1 1 1

/=//0/1' 12//0/1' 1'//0/1' 12//0/1' 21//0/1'