Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR BUCURESTI FACULTATEA MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

- MANAGEMENTUL PROIECTELOR Realizarea unei unitati de productie noipentru productia de brichete din deseuri de lemn

PROFESOR: Adina Pavel

NUME STUDENT: Firoiu Tatiana Madalina, gr. 5 Gheorghe Maria Mihaela, gr. 5 Ion Florentina, gr. 6

CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Titlul proiectului: Localizarea Sinteza planului de afaceri Scop, obiective ale investitiei,Strategii

. Descrierea proiectului Descrierea detaliata a activitatilor Durata si planul proiectului Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Efectele investitiei: Prognoza veniturilor , Prognoza cheltuielilor Asigurarea continuitatii proiectului

Titlul proiectului:

"Productie brichete din deseuri de lemn, Com Dambovicioara, Jud. Arges


Societatea S.C. BRIKET-STAR S.R.L. a fost infiintata in luna februarie 2012, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin prezentul proiect, respectiv fabricarea brichetelor din deseuri de lemn. Prin proiect se propune realizarea unei unitati de productie noi, desfasurand o activitate non-agricola, respectiv fabricarea brichetelor din deseuri de lemn. De asemenea, se vor realiza investitii legate de producerea energiei regenerabile utilizate in cadrul fluxului tehnologic pentru realizarea produsului finit. Lemnul - cel mai vechi combustibil din istoria omenirii fiind o surs regenerativ, prezint un avantaj major asupra altor combustibili convenionali (gaz metan, pcur, crbune, etc). Dar, folosirea lemnului brut ca lemn de foc (buteni) reprezint cea mai ineficient modalitate de nclzire i producere de ap cald menajer. n schimb, biomasa solid - n stadiul primar (toctura) sau prelucrat (pelei, brichete) - rezultat n urma proceselor de igienizare sau exploatare a fondului forestier precum i a proceselor industriale de prelucrare a lemnului, rspunde noilor cerine de utilizare a energiei verzi regenerative. Acest nou combustibil (toctura i brichetele/peletii) reprezint alternativa de ncalzire domestic i industrial cea mai curat pentru mediul nconjurator iar n condiiile alinierii preurilor combustibililor clasici la preurile europene, devine treptat i n Romnia alternativa cea mai economic. n combinaie cu panourile solare ar putea deveni combustibilul viitorului Suprafata terenului este de 1.201 mp. Dimensiuni generale ale terenului : 68,84m x 17,54m. - P.O.T.=32% - C.U.T.= 0,32 Amplasamentul prezinta urmatoarele vecinatati: 1. N pe o distanta de 68,10ml sector zootehnic nr. Cad. 1402; 2. S pe o distant de 68,84ml lot 2; 3. E pe o distanta de 17,54ml drum comunal; 4. V pe o distanta de 17,52ml drum. Pe teren exista construita o cladire avand destinatia magazie, cu o suprafata de 432,7 mp, constructie ce va fi demolata prin proiect pentru a se construi hala de productie pentru functionarea instalatiei de brichetat rumegus. Cladirea propusa va avea o suprafata de 379,76 mp In vederea realizarii investitiei, societatea detine in proprietate un teren cu o suprafata de 1.200,685 mp potrivit contractului de vanzare-cumparare si a extrasului de carte funciara. Capacitatea de poductie a unitatii este prognozata la 350-450 kg brichete/ora, functie de densitatea deseurilor utilizate. Societatea doreste sa realizeze prin proiect o unitate de productie noi, care va desfasura o activitate non-agricola, respectiv fabricarea brichetelor din paie, contribuind astfel la diversificarea activitatilor economice din zona.

Capacitate de productie brichete - kg/h Nr. Schimburi Ore/Schimb Capacitate Schimbul 1 - kg/zi Capacitate Schimbul 2 - kg/zi Capacitate Schimbul 3 - kg/zi TOTAL CAPACITATE - KG/zi TOTAL CAPACITATE - TONE/zi Nr. Zile lucratoare/an TOTAL CAPACITATE - KG/an TOTAL CAPACITATE - TONE/an

400 3 7 2,800 2,800 2,800 8,400 8.400 220 1,848,000 1,848.000

Fig.1. Capacitatea de productie anuala Societatea va produce pana la 1.848 tone brichete/an (Fig.1), produse fabricate exclusiv din deseuri de lemn, preponderent rumegus, dimensiunile acestora fiind standardizate. Prin investitia propusa urmeaza a se achizitiona si un modul termic de uscare al rumegu ului, modul nclzit direct (fr agent termic intermediar) de la un generator propriu de gaze calde care folose te drept combustibil biomasa (rumegu , toctur de lemn, coaj de bu teni). Acest modul este utilizat in cadrul fluxului tehnologic pentru uscarea deseurilor de lemn (etapa premergatoare comprimarii mecanice a deseurilor de lemn si fabricarii produsului finit). Modulul termic mai sus amintit, va functiona pe deseuri de lemn (biomasa vegetala forestiera) si va avea rolul de a usca materia prima in cadrul procesului de fabricare a brichetelor. Materia prima folosita in procesul de fabricare a brichetelor este data de deseuri de lemn, repectiv rumegus si deseuri rezultate din debitarea primara a lemnului (ex. laturoaiele din busteni, din tivirea cherestelei, din retezarea cherestelei etc.).Materia prima achizitionata se sorteaza astfel: -rumegusul curat: se poate bricheta direct (uscare si comprimare); -tivitura si retazatura care contine cat mai putina coaja: se toaca si se amesteca cu rumegusul curat, dupa care se usuca si se bricheteaza ; -laturoaie cu multa coaja: se toaca si se ard pt uscarea materiei prime fezabile pentru brichetare. Procesul de uscare se realizeaza cu ajutorul modulului termic care functioneaza pe baza de biomasa vegetala, respeciv deseuri de lemn (laturoaie cu coaja) care nu sunt potrivite pentru brichetare din cauza faptului ca au o putere calorica mai mica, dar nici nu pot fi procesate de catre instalatia de brichetat (brichetele sunt comprimate mecanic / hidraulic si sunt compacte datorita aderentei fibrelor lemnoase, coaja de lemn, in schimb, le face friabile si cu putere calorica scazuta).

Procesul de uscare a deseurilor lemnoase este esential in fabricarea brichetelor. Pentru a obtine un produs finit de calitate superioara este necesar ca materia prima sa aiba o umiditate situata ideal in jurul valorii de 10 12 %, valoare imposibil de atins pe cale naturala prin uscarea in aer liber. Obiectivele generale ale investitiei Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin ncurajarea activitatilor non-agricole, n scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Investitia propusa indeplineste obiectivul general al masurii 312 prin faptul ca implementarea acesteia va conduce la dezvoltarea activitatiilor non-agricole din Com.Dambovicioara: Se vor crea 9 noi locuri de munca pentru operarea liniei de brichetare fiind necesare 3 persoane/schimb. Functionarea liniei se realizeaza in cadrul a 3 schimburi/zi. Business-ul propus are o valoare de aproximativ 120.000 euro/an Fata de combustibilii clasici, brichetele fabricate si comercializate de societatea BRIKET-STAR S.R.L., cu o putere calorica superioara si posibilitati sporite de stocare, vor putea fi folosite in sobe simple si de teracota, in centrale termice obisnuite pe lemn si in centrale termice pe lemn si brichete, etc. Pe langa componenta economica, activitatea non-agricola propusa prin proiect de solicitant va avea si un caracter ecologic: produsul fabricat brichetele de biomasa vor inlocui lemnul de foc utilizat pe scara larga, atat in gospodarii cat si in activitatile industriale, dar si alte surse de combustibili care sunt mai scumpe. Noua investitie va duce la crearea unei unitati performante, avand urmatorul impact asupra zonei si mediului de afaceri: 1. se va realiza o unitate moderna, caracterizata prin pierderi de productie reduse, si prin urmare si costuri de productie mai mici, premise necesare cresterii eficientei societatii si stimularii concurentei existente; 2. va asigura aplicarea unei tehnologii competitive si prietenoase, care va limita poluarea asupra mediului inconjurator; 3. va asigura noi oportunitati de afaceri pentru societatile din zona prin externalizarea diverselor activitati din firma si prin achizitionarea de materie prima; 4. va crea noi locuri de munca pentru muncitorii si tehnicienii din zona, ceea ce va duce la cresterea veniturilor populatiei, si implicit la cresterea volumul cheltuielilor; Obiective specifice Crearea si mentinerea locurilor de munca n spatiul rural: Se vor angaja 9 persoane din mediul rural, cu sau fara experienta, care vor fi specializate in domeniul de activitate al firmei.

Capitolul Prin proiect se va realiza o unitate noua de productie pentru fabricarea brichetelor din deseuri de lemn (rumegus). In acest sens, societatea a achizitionat un teren avand o cladire dezafectata. Cladirea existenta se va demola, construindu-se o cladire noua potrivita desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Mai jos se regasesc detaliile principale legate de noua cladire de productie propusa prin proiect. HALA PRODUCTIE BRICHETE LEMN CARATERISTICI PRINCIPALE Deschideri: 9,00m la interax Travei: 8 x 5,00m. Aria construita: 379,76 mp Aria desfasurata: 379,76 mp Numar de niveluri: 1 (parter inalt). Inaltime: 5,50m liber (sub ferma). FUNCTIUNI CLADIRE (parter inalt): 364,46 mp suprafata utilia Spatiu productie= 322,06mp ; hol= 7,32mp ; magazie piese de schimb= 18,20mp ; vestiar= 6,33mp ; dusuri+Hol+wc =7,80 mp grup sanitar +wc = 2,75 mp Unitatea existenta nu este racordata la utilitatile necesare desfasurarii activitatii de productie a brichetelor de rumegus. Astfel, proiectul prezent include lucrari de racordare la principalele utilitati, respectiv: A. Racord apa rece: B. Instalatii de distributie exterioare: C. Racord canalizare D. Racord electric Alimentarea cu energie electrica se preconizeaza a se realiza la postul de transformare din zona dar se va definitiva dupa obtinerea avizului tehnic de racordare emis de catre S.C. ELECTRICA S.A. DEMOLARE CLADIRE EXISTENTA Constructia este propusa pentru demolare din urmatoarele ratiuni: Constructia nu corespunde din punct de vedere al asigurarii cerintelor minimale de stabilitate si rezistenta , de siguranta in exploatare impuse de normativele nationale in vigoare),cladirea nefiind conformata antiseismic, respectiv fundatii fara centuri din beton armat. Costurile privind consolidarea si aducerea in parametrii optimi de functionare a liniei de fabricare brichete lemn ar fi fost costisitoare si ar fi depasit cheltuielile de executie a constructiei

noi, proiectata astfel incat sa satisfaca si cerintele de ordin functional si cel de siguranta in exploatare. Deseurile rezultate in urma procesului de demolare a constructiei vor fi depozitate temporar in zone special amenajate pe terenul beneficiarului, sortate pe categorii de materiale, de unde vor fi ridicate de societatea de salubritate a localitatii in urma unui contract ce se va incheia intre beneficiar si societatea de salubritate. HALA PRODUCTIE BRICHETE DIN DESEURI DE LEMN Pentru noua hala de productie s-au proiectat urmatoarele solutii tehnice: Structura de rezistenta este de tip metalica Inchiderile exterioare ale cladirii se vor realiza din panouri termoizolante de 6cm grosime fixate de stalpii metalici prin intermediul panelor longitudinale si a suruburilor autofiletante. Infrastructura cladirii este de tipul fundatii izolate, sub stalpii metalici, realizate din beton armat. Acoperirea cladirii este de tip sarpanta metalica (cu invelitoare din panouri termoizolante de 6cm grosime. Acoperisul este prevazut cu jgheaburi si burlane, pentru preluarea apelor meteorice si dirijarea acestora pe teren. Compartimentarile interioare se vor realiza din panouri termoizolante si din pereti de gipscarton. Distanta imobilului fata de axul drumului comunal este de 34,80ml. Finisaje interioare : - Zugraveli lavabile pe pereti si tavane ; placaje faianta ; pereti panouri termoizolante (spatiul de productie) - Pardoseli din gresie (hol, grupuri sanitare), ciment (spatiu de productie), parchet (birou) - Tamplarie din aluminium Finisaje exterioare : tencuieli mozaicate culoare gri (soclu) pereti panouri termoizolante culoare albastra inveltioare panouri termoizolante albastra tamplarie aluminiu culoare alba cu geam termopan clar si opac. AMENAJARE TEREN: pentru circulatii se va realiza o platforma din balast. Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) In vederea desfasurarii in conditii normale a procesului tehnologic s-au prevazut urmatoarele utilaje: 1. Rezervoare din polietilena cilindrice orizontale cu capacitatea de 3000 litri. 2. Instalatie paratraznet 3 Instalaii aferente construciilor Sunt prevazute urmatoarele instalatii electrice:

-Instalatii electrice de distributiede joasa tensiune pentru alimentarea tablourilor electrice; - Instalatii electrice exteriare de iluminat; -Instalatii electrice interioare de forta; -Instalatii electrice pentru protectie prin legare la pamint; Pentru alimentarea cu energie s-a prevazut un bloc de masura si protectie amplasat la limita de proprietate si un tablou electric general din care se vor alimenta tate tablourile electrice, amplasat aproximativ in centru de greutate. Iluminatul exterior se va realiza partial cu corpuri de iluminat de tip pitic (in zona de parcare) si cu corpuri de iluminat cu lampi cu vapori de mercur cu puterea de 250w amplasate pe stilpi. Sistemul de iluminat interior a fost dimensionat pentru urmatoarele valori ale fluxului luminos; 1. 100-300 lx pentru hala de productie 2. 100 lx pentru zonele de depozitare Toate corpurile de iluminat vor corespunde categoriei de mediu a incaperilor in care se monteaza.Toate corpurile de iluminat prevazute sint cu descarcari in gazeIluminatul interior in hala se va realiza cu corpuri de iluminat de tip IEV, iar iluminatul vestiarelor cu corpuri de iluminat fluorescente montate aparent pe tavan.Comanda iluminatului se va face manual prin intermediul comutatoarelor si intrerupatoarelor care corespund gradului de protectie cerut. Circuitele electrice de ilumint vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute in tablourile electrice. INSTALATII SANITARE Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua de apa stradala, care poate prelua si debitul de apa rece aferent societatii.Grupurile sanitare sint echipate cu 3 vase WC, 1 lavoar si 2 cabine de dus.Conductele de apa rece menajere din grupurile sanitare amplasate in hala hala se vor executa din teava de polipropilena armata cu insertie din aluminiu montata aparent. Conductele de apa rece din exterior se vor executa din teava din PE 100 SDR 17.6 PN 6 bari montata ingropat sub adincimea de inghet. Prepararea apei calde se va realiza cu un boiler electric cu capacitatea de 200 litri amplasat in grupurile sanitare. Conductele de apa calda se vor izola cu izolatie din elastomeri. INSTALATIA DE INCALZIRE Incalzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare electrice Tehnologia de brichetare propusa prin proiect presupune parcurgerea a doua etape principale:

1. Uscarea rumegusului: - Uscarea rumeguslui se realizeaza in cadrul modulului de uscare. Procederul de uscare (reducerea umiditatii) presupunand - Incalzirea rumegusului cu ajutorul arzatorului cu care este dotat uscatorul. Se alimenteaza manual arzatorul uscatorului cu deseuri de lemne bucati. Alimentarea arzatorului se face aproape permanent de catre un operator. - Alimentarea tamburului de uscare a uscatorului cu rumegus crud se alimenteaza prin rezervorul de stocare. Alimentarea se efectueaza manual. - Rumegusul umed trece prin tamburul de uscare. - Paralel cu rumegusul umed, in tamburul de uscare intra gazele de ardere (gazele de fum) de la arzatorul sistemului. Gazele de ardere sunt racite prin preparatorul gaze de uscare astfel incat temperatura gazelor care intra in tamburul de uscare va fi de aproximativ 400 grade Celsius. - Dupa tamburul de uscare rumegusul deja uscat este scos pneumatic printr-un ventilator, fitrat si decantat de sistemul de separare si filtrare si depozitat in rezervor sub ciclonul de decantare de unde este transportat cu un melc transportor si golit prin ecluza stelara direct in rezervorul presei de brichetat. 2. Presarea rumegusului uscat: - Realizarea efectiva a brichetelor de rumegus are loc prin presarea rumegusului uscat astfel: - Rumegusul ajunge de la uscator prin transportorul melcat si ecluza stelara in rezervorul presei de brichetat. - Se preseaza mecanic cu o roata biela-manivela. - Dupa presare, brichetele rezultate sunt racite pe o linie de racire sub forma unui jgheab. La capatul acestei linii de racire este montat dispozitivul de taiere a brichetelor. - Ambalarea brichetelor se face manual in cutii de carton sau in saci de plastic, lipite cu banda adeziva. NECESAR PERSONAL IN CADRUL PROCESULUI DE PRODUCTIE Instalatia de brichetare functioneaza in 3 schimburi, pentru fiecare schimb fiind necesari urmatoarele categorii de muncitori: - Un operator pentru alimentarea arzatorului cu combustibil deseu lemne bucati, urmarirea umiditatilor de intrare si iesire, reglarea temperaturilor de intrare in tambur, reglarea vitezei de transport a rumegusului in functie de umiditatile masurate. - Un operator pentru sortarea (cernerea) rumegusului umed, alimentarea tamburului de uscare cu rumegus umed, transportul paletilor de brichete ambalate. - Un operator pentru ambalarea brichetelor: insacuire, lipire saci, stivuire. Total necesar personal: 9 oameni care lucreaza in 3 schimburi.

GRAFIC IMPLEMENTARE INVESTITIE Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 I. Semnare Contract APDRP II. Proiect Tehnic III. Dosare Achizitii IV. Plati Proiect 1. Proiectare 2. Taxe 3. Constructii si Instalatii Organizare de santier Demolare cladire existenta DO 1: Hala productie brichete Alimentare cu apa Alimentare energie electrica Canalizare menejera Amenajare teren Diverse si neprevazute 4. Utilaje tehnologice cu Montaj Instalatie brichetare - Modul uscare Instalatie brichetare - Modul brichetare 5. Montaj Instalatie brichetare - Modul uscare Instalatie brichetare - Modul brichetare 6. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 7. Dotari V. Depunere Dosare de Plati VI. Rambursare APDRP

5,000 5,000 0

0 0 0

0 0 0

5,000 5,000 0

3,721 3,721 0

4,738 324 4,414 1,036 3,378

4,738 324 4,414 1,036 3,378

324 324 0

28,042 324 27,718 1,036

67,235 324 66,911 1,036 40,127

27,107 324 26,783 1,036

324 324 0

935 9,160 10,569 6,019 0

9,160 10,569 6,019 0

9,160 10,569 6,019 0

GRAFIC IMPLEMENTARE INVESTITIE Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 I. Semnare Contract APDRP II. Proiect Tehnic III. Dosare Achizitii IV. Plati Proiect 1. Proiectare 2. Taxe 3. Constructii si Instalatii Organizare de santier Demolare cladire existenta DO 1: Hala productie brichete Alimentare cu apa Alimentare energie electrica Canalizare menejera Amenajare teren Diverse si neprevazute 4. Utilaje tehnologice cu Montaj Instalatie brichetare - Modul uscare Instalatie brichetare - Modul brichetare 5. Montaj Instalatie brichetare - Modul uscare Instalatie brichetare - Modul brichetare 6. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 7. Dotari V. Depunere Dosare de Plati VI. Rambursare APDRP

136,379 324 0

324 324 0

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 324 41,163 1,036 40,127

41,487 147,021 324 41,163 1,036 40,127

10,966

10,966 136,055 59,749 76,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,055 59,749 76,306 0 0 0

318,189

GRAFIC IMPLEMENTARE INVESTITIE Luna 25 Luna 26 Luna 27 Luna 28 Luna 29 Luna 30 Luna 31 Luna 32 Luna 33 Luna 34 Luna 35 Luna 36 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 I. Semnare Contract APDRP II. Proiect Tehnic III. Dosare Achizitii IV. Plati Proiect 1. Proiectare 2. Taxe 3. Constructii si Instalatii Organizare de santier Demolare cladire existenta DO 1: Hala productie brichete Alimentare cu apa Alimentare energie electrica Canalizare menejera Amenajare teren Diverse si neprevazute 4. Utilaje tehnologice cu Montaj Instalatie brichetare - Modul uscare Instalatie brichetare - Modul brichetare 5. Montaj Instalatie brichetare - Modul uscare Instalatie brichetare - Modul brichetare 6. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 7. Dotari V. Depunere Dosare de Plati VI. Rambursare APDRP

TOTAL

204,082

18,629

18,629

18,629 204,082 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

204,082 89,624 114,458 0

0 204,082 89,624 114,458 18,629 17,388 1,242 0

0 1,225,904 0 10,000 9,230 0 470,512 13,465 6,756 361,147 935 27,480 31,706 10,966 18,057 0 680,274 298,746 381,528 0 55,888 52,163 3,725 0

18,629 17,388 1,242

18,629 17,388 1,242

736,162 270,461

0 1,054,351 625,738 896,198

Avantajele economice ale brichetelor: Pentru obtinerea unei gigacalorii de caldura se consuma in medie gaz in valoare de 1300 lei sau carbune de 970- 980 lei. La randul lor combustibilii din biomasa arsi pentru producerea unei gigacalorii valoreaza in medie circa 400 lei.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt 1 2 3 Client (Denumire si adresa) SC BIMAI INVESTEMENT SRL SEKTR BAIMSIZ TCARET HAKAN AYYILDIZ - TURCIA ORTOIMBALLAGI SRL -ITALIA TOTAL Valoare - Lei 145,418 127,241 90,886 363,545 % din vanzari 40% 35% 25% 100%

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii SC DACOBINI SRL SC AMBALAJ FOREST SRL SC DAMIGAMI SRL Altii Electrica Adresa Arges Arges Arges Arges Arges TOTAL Produs furnizat si cantitate aproximativa Rumegus, deseuri: 860 t Rumegus, deseuri: 358 t Rumegus, deseuri: 143 t Ambalaje, servicii Kwh: 122.276 Valoare % din aproxima total tiva- Lei - Achizitii 4,715 14,146 12,574 34,787 71,476 137,699 3% 10% 9% 25% 52% 100%

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Strategia care a stat la baza acestei proiectii consta in: Obtinerea unei productiviti a muncii ridicate: - prin achizitionarea de utilaje performante, productivitatea muncii se imbunatateste pe masura ce gradul de utilizare al capacitatii de productie creste, societatea permitandu-si sa isi extinda activitatea mentinand acelasi numar de salariati. Brichetele pot fi folosite n centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii n mediul nconjurtor. Sistemele moderne de stocare, alimentare i ardere permit automatizarea complet a procesului, n condiii de siguran, confort i protecia mediului. Astfel, datorit puterii calorice i a compoziiei omogene a acestora, brichetele pot asigura nclzirea n regim automat a unor

locuine, coli, sedii administrative pe o durat ndelungat, necesitnd o aprovizionare la intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate n arztoare speciale, cuptoare sau boilere/schimbtoare de cldur adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum. O central de ardere a lemnului poate fi uor adaptat la arderea brichetelor, prin adugarea unor arztoare externe, de nalt performan, cu randament ridicat i emisii minime. Avnd n vedere c firma introduce pe piata brichetelor, produse cu un raport calitate/pret foarte bun, pentru inceput piata tint o reprezinta Judetul Galati si judetele invecinate acestui, pe termen mediu. Pe termen lung, se vizeaza adresarea pietei la nivel national, respectiv: -clienii casnici -consumatorii medii (mici societi comerciale, institutii publice etc.) -consumatorii industriali Biomasa reprezint 65% din potenialul de energie regenerabil al Romniei. Cu toate acestea, investiiile n domeniu s-au rezumat, pn acum, la doar 20 de milioane de euro. Pentru comparaie, cele n energia eolian sunt de o mie de ori mai mari. Principalele motive ale reticenei investitorilor sunt dependena de infrastructur (care i oblig s-i amplaseze capacitile de producie la maximum o sut de kilometri de locul n care se afl materia prim) i costul ridicat al investiiilor necesare. Cci, n funcie de materia prim folosit i de metodele de producere a energiei, acestea se pot dovedi mai mari dect costurile oricrei alte forme de energie regenerabil. Cu toate acestea, aceasta situatie stimuleaza realizarea de investitii mici, creandu-se premisa dezvoltarii microintreprinderilor in acest domeniu, cu actiune locala sau la nivel judetean prin produsele adresate pe piata. Prin activitatea ce va fi desfasurata, societatea nou infiintata va duce la reducerea gradului de dependenta fata de agricultura a persoanelor care se vor angaja. In plus, prin infiintarea acestei afaceri se va stimula concurenta in zona, fapt ce va genera infiintarea si a altor businessuri similare (amonte/aval sau concurenti) in zona.

Efectele investitiei Impactul asupra zonei si mediului de afaceri Implementarea proiectului va duce la dezvoltarea unei activitati performante, avand urmatorul impact asupra zonei si mediului de afaceri: -va asigura o mai buna valorificare a potentialului zonei; -se va realiza o unitate moderna, caracterizata prin pierderi de productie mici si, prin urmare, costuri de productie reduse, premise necesare eficientei activitatii si stimularii concurentei existente; -pentru institutiile statului din judetulArges, existenta si dezvoltarea societatii constituie o sursa sigura de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurarilor de Sanatate, somaj, sanatate, iar prin dezvoltarea societatii aceste venituri vor creste

. Efectele asupra activitatii S.C. BRIKET-STAR S.R.L Pentru societate realizarea acestei investitii va avea ca efect: -cresterea competitivitatii societatii prin utilizarea de tehnologii moderne care permit controlul costurilor de productie, concomitent cu un control mai bun asupra pierderilor, ambele efecte conducand la cresterea valorii adaugate create de catre societate; -cresterea capacitatii de productie pe sectorul de fabricare a brichetelor din lemn, imbunatatirea veniturilor realizate, ceea ce va determina asigurarea resurselor financiare necesare achitarii la scadenta a datoriilor, ratelor, creditelor, dobanzilor, impozitelor si taxelor, precum si a furnizorilor; -eficientizarea activitatii de productie conduce automat la o disponibilitate de resurse financiare ce pot fi folosite pentru extinderea activitatii si pe viitor, prin dezvoltarea de alte proiecte investitionale specifice. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. Biomasa contribuie cu 14% la consumul mondial de energie primar, iar pentru trei sferturi din populaia globului, care triete n rile n curs de dezvoltare, aceasta reprezint cea mai important surs de energie. n prezent, n UE, 4% din necesarul de energie este asigurat din biomas. Agenia Internaional pentru Energie estimeaz c n Europa, resursele de petrol se vor epuiza n 40 de ani, cele de gaze naturale n 60 de ani, iar cele de crbune n 200 de ani, lucru care s-ar traduce prin faptul c, peste aproximativ 20 de ani, Europa va fi nevoit s importe 70 la sut din necesarul de energie. Ca urmare a acestui fapt, statele Uniunii au fost nevoite s gseasc surse regenerabile. n cele 25 de state ale Uniunii Europene, sursele regenerabile de energie au contribuit cu 6% la producia total de energie din 2002. inta Comisiei Uniunii Europene a fost ca pn n 2010, energia regenerabil s aib o contribuie de 12%. Circa dou treimi din energia din sursele regenerabile folosite n Europa revin biomasei. Resursele regenerabile de energie reprezint o nou oportunitate n Romnia, cu perspective de dezvoltare n viitor. n prezent n Romnia ar putea fi menionate numai proiecte la scar mic, proiecte pilot n curs de dezvoltare sau companii mici Valorificarea resurselor regenerabile de energie ar putea contribui la realizarea unor strategii n ceea ce privete sporirea securitii de energie prin diversificarea resurselor energetice i reducerea importurilor. Avantaje ale valorificrii deeurilor lemnoase - aplicarea standardelor de calitate i de mediu existente la nivel european; - asigurarea unei protecii ecologice eficiente a populaiei, precum i a apei, a pdurii etc.; - reciclarea materialelor; - eliminarea deeurilor de material lemnos de pe suprafeele de depozitare; - asigurarea unor performane de ardere superioare a produselor brichetate;

- utilizarea eficient a deeurilor de material lemnos rezultate prin prelucrarea lemnului; - reducerea volumului de depozitare a materialelor combustibile, innd seama c volumul unei brichete este de circa apte-opt ori mai mic dect volumul ocupat de aceeai cantitate de rumegu nainte de brichetare; - realizarea unei alternative simple pentru producerea cldurii n domeniul casnic sau n ntreprinderi din mica industrie; - realizarea de noi locuri de munc; - accelerarea alinierii legislaiei ecologice din ara noastr la cea existent n domeniu la nivelul UE. Avantajele brichetelor de rumegu - Principalul avantaj const n faptul c rumeguul este net superior altor combustibili. Pentru nclzit, este nevoie de o cantitate de brichete de dou ori mai mic dect de lemne, deoarece puterea caloric a rumeguului este de 4.200-5.500 kcal/kg fa de cea a lemnului folosit pentru foc, care constituie 1.600-2.800 kcal/kg - Contribuie la independenta energetica a Romaniei - Potenialul energetic al biomasei din Romnia este aproape egal cu cel al energiei hidro; - Creaz locuri de munc n industria de profil, precum i n industriile adiacente; - Fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiaz de sisteme de ardere moderne, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural; - Preul este mult mai stabil dect cel mereu cresctor al combustibililor fosili; - Este o surs de energie modern, curat, ieftin, dar mai ales regenerabil - Brichetele sau butucii au o dimensiune mai mare fa de pelei. Materialul de baz este ntotdeauna rumeguul i achiile de lemn. Procesul de producie difer fa de pelei, avnd n vedere c se poate aduga cca. 40-50% lemn de esen tare, atingndu-se astfel o putere caloric mult mai mare. - Brichetele se folosesc tot mai mult n toate tipurile de nclzire pe lemn, n special pentru sobele de teracot i eminee Oportunitati: politica Ministerului Agriculturii de imbunatarire a vietii in zonele rurale si de diversificare a economiei rurale si posibilitatea de a obtine finantari europene; proiectele finantate de Uniunea Europeana si de Guvernul Romaniei, care vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile; cresterea preocuparii populatiei pentru prezervarea mediului inconjurator; cresterea interesului pentru surse regenerabile de energie, ca alternativa mai sanatoasa si mai ieftina, in comparatie combustibilii clasici.

Prognoza cheltuielilor Costurile din exploatare se formeaza prin insumarea: -Costurilor cu materiile prime si materiale Deseuri lemn pentru procesul de uscare
Necesar deseuri lemn pentru uscare - kg/h Nr. Schimburi Ore/Schimb Input deseuri Schimbul 1 - kg/zi Input deseuri Schimbul 2 - kg/zi Input deseuri Schimbul 3 - kg/zi TOTAL necesar deseuri pt uscare - KG/zi TOTAL necesar deseuri pt uscare - TONE/zi Nr. Zile lucratoare/an TOTAL consum deseuri lemn - KG/an TOTAL consum deseuri lemn - TONE/an 130 3 7 910 910 910 2,730 2.730 220 600,600 600.600

Pentru brichetare sunt necesare 540 kg/h, 11340 kg pe zi, avand in vedere ca se lucreaza in 3 schimburi, 7 ore pe schimb. Astfel, an an se consuma 2.494.800 kg de rumegus, asa cum reiese sin din tabelul urmator: Consum de rumegus pentru brichetare
Necesar rumegus - kg/h Nr. Schimburi Ore/Schimb Input Rumegus Schimbul 1 - kg/zi Input Rumegus Schimbul 2 - kg/zi Input Rumegus Schimbul 3 - kg/zi TOTAL necesar rumegus pentru brichetare - KG/zi TOTAL necesar rumegus pentru brichetare - TONE/zi Nr. Zile lucratoare/an TOTAL consum rumegus - KG/an TOTAL consum rumegus - TONE/an 540 3 7 3,780 3,780 3,780 11,340 11.340 220 2,494,800 2,494.800

Costurilor cu utilitatile: -costuri cu energia electrica -energie electrica utilizata pentru brichetare
Necesar energie electrica - kwh Nr. Schimburi Ore/Schimb Input deseuri Schimbul 1 - kwh/zi Input deseuri Schimbul 2 - kwh/zi Input deseuri Schimbul 3 - kwh/zi TOTAL consum energie electrica pe zi - kwh 50 3 7 350 350 350 1,050

Costurilor cu personalul, inclusiv asigurari sociale: prin proiect se vor crea 9 locuri de munca, angajandu-se cate 3 operatori/schimb. Fiecare operator va fi platit cu un salariu de incadrare de 700 lei/luna. Costurilor cu amortizarea: s-a estimat o amortizare liniara a lucrarilor de constructii si a utilajelor propuse in prezentul proiect. Costurilor cu tertii, costuri care se formeaza din: Revizie anuala instalatie brichetare: 500 euro/an Telefon si internet Contabilitate: 150 euro/luna Altele (protocol si administrative): 100 euro/luna Costurilor cu impozitele si taxele locale datorate pentru terenul pe care se va realiza investitia si pentru cladire

PROGNOZA COSTURILOR Anul I Anul II 4. Costul cu personalul 99,036 99,036 Costuri cu salariile 75,600 75,600 Nr. Operatori 9 9 Salariu mediu brut pe luna 700 700 Nr. Luni 12 12 Costuri cu taxele sociale datorate de angajator 23,436 23,436 Procent taxe 31% 31% Baza impozitare 75,600 75,600 5. Costuri cu tertii Revizii anuale utilaje Ambalaje Capacitate saci/cutii - kg/buc Productie vanduta - kg/an Pret unitar - lei/buc Telefon, internet: 150 euro/luna Contabilitate: 75 euro/luna Altele (protocol, administrative): 100 euro/luna 6. Costuri cu taxele locale Valoare contabila cladire Cota impozitare Impozit cladire Suprafata teren Impozit - ron/mp Impozit teren

Anul III 99,036 75,600 9 700 12 23,436 31% 75,600

Anul IV 99,036 75,600 9 700 12 23,436 31% 75,600

Anul V 99,036 75,600 9 700 12 23,436 31% 75,600

32,579 35,622 39,455 42,208 43,625 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 12,831 15,874 19,706 22,460 23,877 10 10 10 10 10 855,400 1,058,260 1,313,760 1,497,300 1,591,800 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 8,079 8,079 8,079 8,079 8,079 4,039 4,039 4,039 4,039 4,039 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386 6,920 421,268 1.5% 6,319 1,201 0.50 601 6,709 407,226 1.5% 6,108 1,201 0.500 601 6,498 393,183 1.5% 5,898 1,201 0.500 601 6,288 379,141 1.5% 5,687 1,201 0.500 601 6,077 365,099 1.5% 5,476 1,201 0.500 601

1. Costuri cu materii prime Rumegus - Tone Pret rumegus - RON/T Deseuri lemn - Tone Pret Deseuri Lemn - RON/T

PROGNOZA COSTURILOR Anul I Anul II 31,436 38,891 1,155 20 278 30 73,684 71,476 106,926 3,600 8,600 0.6 768 16 4 1,440 63,120 14,042 421,268 30 49,077 736,162 15 1,429 20 344 30 88,898 86,690 132,284 3,600 8,600 0.6 768 16 4 1,440 63,120 14,042 421,268 30 49,077 736,162 15

Anul III 48,281 1,774 20 427 30 108,061 105,853 164,222 3,600 8,600 0.6 768 16 4 1,440 63,120 14,042 421,268 30 49,077 736,162 15

Anul IV 55,026 2,021 20 487 30 121,826 119,618 187,163 3,600 8,600 0.6 768 16 4 1,440 63,120 14,042 421,268 30 49,077 736,162 15

Anul V 58,499 2,149 20 517 30 128,915 126,707 198,978 3,600 8,600 0.6 768 16 4 1,440 63,120 14,042 421,268 30 49,077 736,162 15

2. Costuri cu utilitatile Energie electrica Energie electrica pentru brichetare - kwh/an Energie electrica pentru iluminat - kwh/an Energie electrica pentru incalzire apa - kwh/an Pret energie - RON/kwh Apa Consum apa - mc/luna Pret - RON/mc Altele: Vidanjare, Gunoi 3. Costul cu amortizarea Constructii Valoare intrare DNF Utilaje Valoare intrare DNF

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) RON EURO 4 RON 5

TVA EURO 6

Valoare (inclusiv TVA) RON 7 EURO 8

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. 1.2. 1.3. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 6,756 10,966 17,722 60,121 60,121 0 3,721 10,000 0 0 0 13,721 361,147 55,888 0 0 0 0 1,505 2,443 3,948 13,395 13,395 0 829 2,228 0 0 0 3,057 80,464 12,452 0 0 0 0 1,622 2,632 4,254 14,429 14,429 0 0 2,400 0 0 0 2,400 535 0 0 0 535 0 361 586 947 3,215 3,215 0 0 8,378 13,598 21,976 74,550 74,550 0 3,721 12,400 0 0 0 16,121 447,822 69,301 0 0 0 0 1,866 3,029 4,895 16,610 16,610 0 829 2,763 0 0 0 3,592 99,775 15,440 0 0 0

TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Studii de teren Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active Necorporale

86,675 19,311 13,413 0 0 0 2,988 0 0 0 163,266 36,376

680,274 151,566

843,540 187,942

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3. Organizare santier Lucrari de constructii Cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare Comisioane, taxe si cote legale Costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute

1,097,309 244,482 13,465 0 13,465 5,509 5,509 0 18,057 37,031 0 0 0 417,035 4,023 8,251 0 0 0 92,916 3,000 1,227 1,227 3,000

263,354 58,675 1,360,663 303,157 3,232 0 3,232 0 0 0 4,334 7,566 0 0 0 720 0 720 0 0 0 966 1,686 0 0 0 16,697 0 16,697 5,509 5,509 0 22,391 44,597 0 0 0 3,720 0 3,720 1,227 1,227 0 4,989 9,937 0 0 0

TOTAL CAPITOL 5 6.1. Pregatirea Personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C+M

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

1,225,904 273,133

292,004 65,058 1,517,908 338,191 100,088 22,299 517,123 115,215

Previziunea activitatii viitoare s-a realizat pentru: -perioada de implementare: anii 2012 - 2017 -perioada operationala de 5 ani de la finalizaea investitiei, respectiv anii 2017-2021
Capacitate de productie brichete - kg/h Nr. Schimburi Ore/Schimb Capacitate Schimbul 1 - kg/zi Capacitate Schimbul 2 - kg/zi Capacitate Schimbul 3 - kg/zi TOTAL CAPACITATE - KG/zi TOTAL CAPACITATE - TONE/zi Nr. Zile lucratoare/an TOTAL CAPACITATE - KG/an TOTAL CAPACITATE - TONE/an 400 3 7 2,800 2,800 2,800 8,400 8.400 220 1,848,000 1,848.000

Prognoza veniturilor s-a realizat pornind de la capacitatea de productie proiectata a instalatiei de brichetare, respectiv 400 kg/h 50kg/h. In estimarea veniturilor viitoare s-a considerat capacitatea de productie fixa la 400kg/h brichete de rumegus.

PROGNOZA VENITURILOR Anul I 855.40 855.40 425 363,545 Anul II 1,058.26 1,058.26 425 449,761 Anul III 1,313.76 1,313.76 425 558,348 Anul IV 1,497.30 1,497.30 425 636,353 Anul V 1,591.80 1,591.80 425 676,515

Productie - Tone Vanzare - Tone Pret - RON/T Venituri Anuale - RON

S-ar putea să vă placă și