Sunteți pe pagina 1din 42

O prim provocare pentru numeroi cercettori, limitarea schimbrilor de clim i a urmrilor acesteia va reprezenta una dintre cele mai

mari provocri globale ale secolului al XXI-lea. Cercetarea climei ofer imaginea unui amestec de certitudine i de incertitudine. Mecanismul fizic al aa-numitului efect de ser, creterea sesiza il a valorilor de CO! din atmosfera comparativ cu vremurile preindustriale precum i cauzele acesteia sunt indiscuta ile. "n cercetarea efectelor climatice se vor ete despre o serie de posi ile evenimente productoare de daune# inundarea unor insule i a unor delte fluviale, deertizarea r$ului semiarid al %m$ntului, salinizarea rezervelor de ape freatice, pierderea de terenuri ara ile prin diminuarea umidit&ii din sol si a eroziunii, rate 'nalte de evenimente e(treme, tot mai frecvente incendii de pduri, e(tinderea olilor tropicale spre nord, diminuarea termosalinit&ii marine. O a doua provocare globala se refer la dispariia de factur antropogen a biodiversitii. )stimrile cu privire la dimensiunile i viteza diminuarii iodiversit&ii sunt controversate. Conform unor prognoze serioase, dispari&ia unor specii va putea fi e(primat 'n secolul urmtor ca o cot procentual de ordinul zecilor din efectiv. Ce este aici greit sau fals din punct de vedere moral * +a ce un are omenirea este nevoie de toate speciile de insecte tropicale* ,deseori men&inerea iodiversit&ii este -ustificat func&ional prin sta ilitatea ecosistemelor. .ela&iile dintre specii i ansam lurile ecosistemice continu s rm$n 'n mare msur neelucidate. Mul&i nutresc convingerea c nu este admisi il, din punct de vedere moral, ca nenumrate specii, dintre care fiecare 'n parte reprezint o capodopera a evolu&iei /).O. 0ilson1, s fie sacrificat pentru nite forme utilitare de scurt durat i care adeseori sunt discuta ile 'n sine. Explozia demografic i alimentaia: este tehnologia genetic verde" un rspuns la foamete? O a treia provocare se refera la asigurarea alimentaiei mondiale. Mul&i se e(prim 'n favoarea unor solu&ii te2nice. Modelele argumentative sc2ematice i moralizatoare, precum cel ce urmeaz, suni frecvent 'nt$lnite# Creterea demografic la nivel mondial este un fapt, la fel ca i regresul suprafe&elor cultiva ile pe cap de locuitor. )(ist pericolul eroziunii i al salinizrii solurilor datorit unor te2nici eronate de irigare. 3r anizarea ia propor&ii tot mai accentuate. ,stfel e(ist pericolul unui deficit alimentar, care eventual, nu poate fi compensat dec$t cu a-utorul te2nologiilor noi, adic ale geneticii verzi4. Criticii o iecteaz c structurile de de&inere a pm$nturilor, pro lemele de transport i stocare, rela&iile 'mport-e(port, suportul 5MI, dinamica puterii de cumprare precum i 'nfometarea ca arm -oac un rol 'nsemnat 'n pro lema foametei. 6us&intorii, care reflecteaz la te2nologia genetic verde, admit aceste argumente, dar insista c te2nologia genetic reprezint o op&iune o ligatorie. ,cest argument e accepta il din punct de vedere etic.

O a patra provocare, provocare dependent de cele de mai sus, se refer la nsuirea comercial a materialului genetic al biodiversilii tropice de ctre unele concerne apusene. O dat cu iote2nologia, utilizarea resurselor iotice trece 'n raza vizual a unor interese de profit ale economiei private. )forturile sunt canalizate spre 'nsuirea resurselor genetice4 la un pre& pe c$t posi il mai avanta-os, spre modificarea acestora din punct de vedere te2nologic i spre asigurarea produselor prin patente. 7aza -uridic pentru patentare o constituie acele concep&ii care se refer la liniile de demarca&ie dintre descoperire i inven&ie. 6$m urele ra&ional al consemnului 8ici un revet pe via& 9 const din argumentul ca resursele genetice reprezint ceva descoperit de oameni, dar care nu pot fi inventate. O a cincea provocare se refer la migraia ce ia amploare. "ntr-o propor&ie cov$ritoare, fenomenul reprezint o migra&ie 'n cadrul &rilor srace /e(patriere1: par&ial migra&ia are loc 'nspre nord. 8u pot fi delimitate tranant cauzele acesteia, care sunt# persecu&ia politic, marginalizarea economic, discriminarea social i pustiirea ecologic /eco-migra&ia1 O a asea provocare se refer la antagonismul global dintre lumea srac i cea bogat. ,cesta a a-uns sa 'm race forme noi. %e aza unor limite acceptate ale su stitui ilit&ii, reprezentan&ii dura ilit&ii marcate pledeaz 'n favoarea unei moteniri structurate, structured e;est pac<age. =ura ilitatea marcat pretinde ca toate formele de capitaluri s fie men&inute ca atare. "n literatura mai recent, sunt amintite ca motive multifunc&ionalitatea numeroaselor sisteme ecologice, incertitudinea, riscul i ireversi ilitalea, care -ustific scepticismul fa& de optimismul su stitui ilit&ii. 6e pare -udicios s se considere c solurile, pdurile, circuitele glo ale de materii, clima, iodiversitatea i resursele de ap pota il, precum i anumite units of significance, /motenirea natural a lunii41 fac parte din capitalul naturii. ,cesta devine, 'n tot mai mare msur, un factor limitativ al activit&ii economice /de e(emplu, efectivele de peti1. +ogica economic pretinde ca fa& de acest diagnostic s se intensifice investi&iile 'n capitalul naturii. "n mare msur investi&ia 'n capitalul naturii este doar o e(presie economic, pentru protec&ia naturii. Avem nevoie de concepte i strategii inteligente pentru a investi cu succes n capitalul naturii. Cu privire la noile provocri, statele na&ionale se lovesc de nite limite, nimeni nefiind 'n stare s rezolve problemele globale de mediu de unul singur. "n paralel, fa& de glo alizarea economiei, se formeaz 'ns i nite sisteme glo ale de mediu, precum sistemul biodiversitii i sistemul climei. E E!"#$ %E &E'( !e este stratul de ozon? !e este E E!"#$ %E &E')? *zonul se formeaz 'n atmosfera 'nalt a %m$ntului din cauza radia&iei ultraviolete solare. &tratul de ozon prote-eaz suprafa&a %m$ntului de radia&iile ultraviolete solare, lipsa lui ar 'nsemna sf$ritul vie&ii pe %m$nt9 Efectul de ser este 'nclzirea atmosferei %m$ntului din cauza c anumite gaze, ca dio(idul de car on i mono(idul de azot, 'mpiedica rcirea por&iunii de pe %m$nt unde este noapte. ,celai fenomen a dus la temperaturile de sute de C> de pe ?enus, unde atmosfera este alctuit aproape e(clusiv din dio(id de car on.

Efectul de ser poate fi stopat prin reducerea emisiilor de dio(id de car on i prin re'mpduriri, plantele a sor ind dio(idul de car on i transform$ndu-l 'n lemn. Ca i 'n cazul distrugerii stratului de ozon i nclzirea global este un un e(emplu legat de modul 'n care activitatea umana poate degrada mediul la scara planetara. 5enomenul este cunoscut i su numele de efect de sera. 3nele gaze din atmosfera /vaporii de apa, dio(idul de car on, ozonul, metanul, dio(idul de azot i unele tipuri de clorofluorocar urile1 'mpiedica disiparea cldurii produsa de pm$nt 'n spa&iu. Cldura este radiat din nou spre suprafa&a %m$ntului, care este 'nclzit suplimentar. "n condi&ii naturale, vaporii de ap sunt cei mai eficien&i 'n producerea efectului de ser. =atorit vaporilor de ap din atmosfera temperatura medie a %m$ntului este cuprins 'ntre @AB>C i -AC>C. %rin compara&ie, pe Marte, unde atmosfera este su &ire i nu e(ista vapori de apa, temperatura medie la suprafa&a planetei este de -BD>C iar pe ?enus, cu o atmosfera ogat 'n dio(id de car on, temperatura la suprafa&a planetei este de @EFD>C. %ro lema 'nclzirii glo ale este legat de accelerarea, datorita ac&iunilor umane, a acestui fenomen. %roducerea i dega-area 'n atmosfera a gazelor, care produc efectul de sera, a dus la creterea uoara a temperaturii medii a planetei /'nclzirii1, cu unele consecin&e pentru mediu /creterea nivelului suprafe&ei oceanelor, degradarea calit&ii vie&ii 'n unele zone1. Cele mai importante gaze care genereaz efectul de sera sunt# - %ioxidul de carbon - /BGH1 -, generat de arderea com usti ililor fosili, cum ar fi cr unele i petrolul: gazele de eapament, tierea pdurilor tropicale i a altor pduri: arderea lemnului, deeurilor etc. - +etanul - /ACH1 -, produs de vite, arderea lemnului, vegeta&iei, a com usti ililor fosili, deeurilor etc. , *xizii de azot - /A!H1 -, produi prin arderea com usti ililor fosili, arderea lemnului, de materialele fecale de la oameni i animale. , *zonul de suprafaa - /A!H1 -, moleculele de ozon, care cad din atmosfer intr 'n reac&ie cu poluan&i ca metan, dio(id de car on i dio(id de azot, care rezult 'n principal de la maini. Ie2nologiile folosite sunt 'nvec2ite i duc la mrirea cantit&ii acestor gaze 'n atmosfer. )c2ili rul natural al planetei este afectat i %m$ntul 'ncepe s se 'nclzeasc. O cretere de BH a temperaturii pe tot %m$ntul, poate topi complet calotele arctice, cresc$nd astfel nivelul marilor. -.-. )/E0122 30!($42'22 /$*5)$E %rincipala cauza a 'nclzirii glo ale este creterea con&inutului de dio(id de car on din atmosfera. ,lte gaze care contri uie la acest fenomen sunt# metanul, dio(idul de azot, ozonul, C5CAA i C5CA!. Concentra&ia de dio(id de car on, aa cum rezult din msurtori directe i din studii pe g2eata antarctic, a crescut de la !JD ppm 'n -urul anului ADDD, la FEK ppm 'n AGCK i FBE ppm 'n AGCG.

,ctivit&ile umane, care contri uie la 'nclzirea glo al sunt# producerea i utilizarea energiei - BKH: C5C - AJH: practicile din agricultura - ABH: alte utilizri industriale - A!H -.6. E E!"E$E 30!($42'22 /$*5)$E %entru studiul 'nclzirii glo ale s-au alctuit modele numerice, care sunt procesate pe calculator, sau se pot face analogii geografice sau geologice. )(ista multe controverse 'n lumea tiin&ific legate de efectele 'nclzirii glo ale, dar multe idei sunt acceptate de toat lumea ca de e(emplu# sc2im rile de clim: modificarea nivelului mrii: sc2im ri geomorfologice: sc2im ri 'n agricultur: sc2im ri politice1. &chimbrile climatice# se estimeaz o cretere a temperaturii planetei cu D,B-! >C p$n 'n anul !DBD, o cretere a nivelului precipita&iilor i o modificare a distri uirii precipita&iilor la diferite latitudini, o cretere a frecven&ei furtunilor tropicale. +odificrile nivelului mrii# pro a il cu B-ED cm p$n 'n anul !DBD. )ste greu de estimat care vor fi modificrile care vor apare legate de g2e&arii din ,rtica i ,ntarctica. O mare parte din g2e&ari se pot topi /Lroenlanda, de e(emplu, cu !,J milioane de <mF de g2ea&1 i acest lucru poate atrage dup sine o ma-or agravare a creterii nivelului marii. &chimbrile geomorfologice# marile r$uri vor fi puternic afectate de 'nclzirea glo al, multe zone vor fi inundate iar eroziunea 'n zonele de coast se va accentua. &chimbri n agricultur# vor fi de asemenea posi ile modificri 'n agricultura. &chimbri politice: anumite orientri politice, concretizate prin 2otr$ri, legi, etc.

Conf de la Rio
+a conferita de la .io asupra mediului i dezvoltrii din AGG!, a fost adoptata conven&ia cadru asupra sc2im rilor de clima. Conven&ia urmrete scderea emisiilor de io(id de car on i a altor gaze de sera. Conven&ia a fost ratificata de unele state /63,1 i o parte din masurile ei au fost puse 'n practica. +a .io s-a sta ilit i principiul ca tarile 'n curs de dezvoltare sa fie spri-inite financiar de comunitatea interna&ionala prin anumite proiecte, pentru punerea 'n practica a acestei conven&ii cadru. 7loaia acid 'nseamn 'n mod popular, poluarea acida a atmosferei dar include i alte tipuri de climat# ceata acid sau zpada acida. 5enomenul de transportare a acizilor pe sol prin umezeal sau prin depunere uscat, polueaz aerul, pm$ntul, plantele, copacii. ,ciditatea se msoar pe scara pM /2idrogen poten&ial1. ,pa de ploaie poluata poate avea un pM de !,E /acelai cu sucul natural de lm$ie1. %loile acide distrug plantele, recoltele, ar orii, at$t prin sol i rdcini, cat i prin frunze. %loaia acida poate distruge animalele acvatice, at$t prin cderea direct 'n ap, fie prin splarea solurilor din vecintate. C2iar i cldirile de piatra sau masivele de gresie i calcar sunt atacate prin depunerile de sulf. 3n profesor din Lrecia a calculat c eroziunea monumentelor din ,tena a fost mai grav 'n ultimii !B de ani, comparativ cu ultimii !BDD la un loc.

%oluan&ii forma&i din amestecuri de gaze atac at$t sntatea omului, produc$nd oli respiratorii, c$t i copacii i culturile de plante. %oluarea atmosferica aduce cantit&i crescute de plum , cupru i aluminiu 'n apa de la ro inet, produc$nd diferite simptome# grea&a, decolorarea prului i c2iar afectarea creierului. )(ista o rela&ie str$nsa intre ploaia acida, ozon i efectul de serN /creterea temperaturii pm$ntului1. *zonul este implicat at$t 'n ploaia acid, c$t i 'n efectul de ser, dar nu este 'ntotdeauna duntor - depinde unde se afl. Ma-oritatea cantit&ii de ozon se afl 'n apropierea suprafe&ei pm$ntului sau 'n stratosfera /AB-ED <m deasupra pm$ntului1. Ozonul poate 'm olnvi oameni i distruge culturi de plante. "n mod curios, unele specii de tutun /Nicotina tabacum1 sunt foarte sensi ile la ozon, put$nd deveni cel mai un arometru. Cea mai mare parte a ozonului se gsete 'n stratosfera. ,cest strat a soar e radia&iile ultraviolete de la soare 'mpiedic$nd 'm olnvirea oamenilor, animalelor i distrugerea plantelor. =ac ozonul din 'nl&imi este enefic, ozonul de nivel inferior poate reac&iona cu al&i poluan&i form$nd acizi. %entru a evita distrugerile stratului de ozon, cauzate de poluan&i, se pot lua diferite msuri la nivelul simplilor gospodari# stropirea solurilor i a locurilor cu calciu de var pentru reducerea acidit&ii: folosirea surselor de energie alternativa /energia eoliana, solara iogazul1: conservarea energiei prin izolarea mai un a caselor i cldirilor. 5iecare om al satului poate supraveg2ea ploile acide 'n zona 'n care locuiete folosind ustensile simple i un ec2ipament ieftin. -.8. %E 202122 conform cu !onvenia !adru a 0aiunilor #nite asupra schimbrilor climatice din 9 iunie :;;"n spiritul prezentei Conven&ii, se 'n&elege prin# :. Efecte nefaste ale schimbrilor climatice: modificrile mediului fizic sau ale fiin&elor vii datorate sc2im rilor climatice i care e(ercita efecte nocive semnificative asupra compozi&iei, sta ilit&ii sau productivit&ii ecosistemelor naturale i amena-ate, asupra func&ionrii sistemelor socio-economice sau asupra snt&ii i unstrii omului. -. &chimbri climatice# sc2im ri de climat care sunt atri uite direct sau indirect unei activit&i omeneti care altereaz compozi&ia atmosferei la nivel glo al i care se adaug varia ilit&ii naturale a climatului o servat 'n cursul unor perioade compara ile. 6. &istem climatic# un ansam lu care 'nglo eaz atmosfera, 2idrosfera, iosfera i geosfera, precum i interac&iunile lor. <. Emisii# eli erarea 'n atmosfera de gaze cu efect de ser sau de precursori ai unor asemenea gaze, dintr-o anumit zon i 'n cursul unei perioade date. 9. /aze cu efect de ser# constituen&i gazoi ai atmosferei, at$t naturali c$t i antropici, care a sor i reemit radia&ia infraroie. =. *rganizaie regional de integrare economic # o organiza&ie constituit din state suverane ale unei regiuni date, care are competen& 'n domeniile determinate de prezenta conven&ie sau de protocoalele sale i care a fost autorizat, potrivit procedurilor sale interne, s semneze, s ratifice, s accepte sau s apro e prin sus-numitele instrumente sau s adere la acestea.

>. 'ezervor# unul sau mai mul&i constituen&i ai sistemului climatic, care re&in un gaz cu efect de ser sau un precursor de gaz cu efect de ser. 8. )bsorbant# orice proces, orice activitate sau orice mecanism natural sau artificial, care conduce la dispari&ia din atmosfer a unui gaz cu efect de ser, a unui aerosol sau a unui precursor de gaz cu efect de ser. ;. &ursa# orice proces sau activitate, care eli ereaz 'n atmosfer un gaz cu efect de ser, un aerosol sau un precursor de gaz cu efect de ser.

6.-. &!?2+5('2 'E!E0"E )$E *!E)0E$*'

Oceanul con&ine GJH din apa planetei i -oac un rol mare 'n ciclul 2idrologic al pm$ntului, care reprezint traseul apei pe planet. "n regiunile calde, tropicale, apa se evapor din oceane, cresc$nd tot mai mult concentra&ia de sare. ,pa, su forma de vapori, este apoi transportata de atmosfera spre latitudini mai mari, de unde va cdea su forma de ploaie i zpad adug$nd aadar apa dulce 'napoi 'n oceane, dilu$nd concentra&ia de sare din apa oceanelor din zonele cu latitudine ridicat.

Micarea sau circula&ia apei srate, de la latitudini mari la cele -oase, ec2ili reaz micarea apei prin atmosfera, sta ilind, 'n anumite limite, diferen&ele de salinitate dintre latitudinile -oase i 'nalte.

,stfel, aa cum rezult din imaginea A, se pot urmri, prin compara&ie, creterea concentra&iei de sare 'n apele tropicale ale ,tlanticului, culoare roie indic$nd concentra&ie mare iar cea verdele indic$nd concentra&ie sczut. %rin compara&ie, se poate o serva 'm og&irea apelor nord atlantice cu apa dulce. +a o analiza mai atent, s-a o servat c, 'n numai ED de ani, zonele tropicale i su tropicale ale oceanului atlantic au devenit e(agerat de srate, cu o intensificare a fenomenului 'n ultimii AD ani. "nclzirea glo al, la care asistam, poate intensifica procesul de evaporare, adug$nd tot mai mult ap dulce spre zonele nordice dar ls$nd apele tropicele tot mai srate. ,ceste indicii sugereaz ca recentele sc2im ai climaterice pot accelera 'ntregul sistem fundamental planetar, care transport i recicleaz apa dulce, lucru care ar declana sau amplifica alte sc2im ri semnificative.

Ceea ce se 'nt$mpl mai departe, este c apele ad$nci devin tot mai pu&in srate 'n zone critice nord atlantice, unde cele srate i dense se scufunda, cre$nd &istemul !irculator *ceanic. =ar, dac sec&iunea nord atlantica devine prea dulce, apele ei rm$n la suprafa&a i curentul 'i

'ncetinete viteza cauz$nd disrup&ii climaterice. "n ultimii AD ani s-a intensificat acumularea de ap dulce astfel 'nc$t aceasta 'ncepe s se regseasc i la latitudinile -oase. 6.6. !E2 +)2 2+7*'")012 *7" )!"*'2 )2 &!?2+,5('2$*' +)@*'E !$2+)"2!E A2 2+7$2!)122$E )!E&"*') 6.6.:. &chimbri abrupte ale climei: nclzirea global - )fecte principale a1 Iopirea calotelor polare, mai ales cele nordice 1 Iemperaturi e(treme zi-noapte, iarna-vara c1 ?$nturi e(treme i fenomene meteo atmosferice de intensitate anormal de mare d1 Inunda&ii e(treme - generalizarea lui 4)l 8ino4 'n toata emisfera sudica p$n 'n cel mult anul !DBD. e1 Ierni severe i lungi 'n emisfera nordica, 'ncep$nd cu !DAD, urmate de o primvara rece, ploioasa cu inunda&ii i grindin. 6.6.-. )ctivitate vulcanic exagerat - )fecte principale a1 Creterea numrului de erup&ii, a duratei i intensit&ii acestora de :BB ori 'n ultimii AE ani , numrul de vulcani activi cresc$nd de la c$teva sute, 'n AGGD, la peste :9BBC 'n !DDE. Etna erupe de la A august !DDE 'n faza A - Curgere lava azaltic. Hawaii, al doilea vulcan al$turi de )tna, dintre cei mai periculoi din lume, erupe de-a lava azaltic i arunc 'n atmosfera CO ! i 6O! 'n cantit&i de 9B milioane Dg pe zi. ?ulcanul din Filipine a erupt 'n AGGA arunc$nd peste -B miliarde de tone CO!, 6O! 'n atmosfera, cauz$nd pertur ri climatice glo ale timp de - ani. Iemperatura a crescut cu - grade. 1 Creterea e(agerat a numrului de cutremure datorate acestei activit&i vulcanice i a intensit&ii ma(ime, de la gradul 8 .ic2ter 'n AGGD la gradul ; .ic2ter 'n !DDE. %e data de !K decem rie !DDE ora C.DD un cutremur de gradul ; 'ichter a lovit 'n zona *ceanul 2ndian produc$nd pagu e imense. "n urmtoarele G zile au avut loc peste !BDD de replici ale acestui cutremur, dintre care peste BD au fost de grad mai mare de B. ,u urmat apoi temperaturi e(treme 'n ,rgentina, peste @ED>C, 63, su minus FD>C i viscole de magnitudine 5A @ tornada 'n 7razilia. )fectele sale au fost# %m$ntul i-a mrit viteza de rota&ie, ceea ce a condus la scurtarea duratei unei zile cu D,F microsecunde: ,(a de rota&ie a %m$ntului s-a 'nclinat cu c$teva secunde de grad i s-a mutat cu B cm pe direc&ia cutremurului: Insula 6umatra s-a deplasat /'mpreuna cu placa tectonic aferent ,ustralo,ntarctic1 cu !E de metri: !DD.DDD mor&i @ dispru&i i numrul este 'nc 'n cretere, care poate a-unge c2iar la A.DDD.DDD: I,.8, a venit la me(icani /apro(imativ BDD <m distan&a de ecuator1 'n noaptea de !G decem rie !DDE )fecte# minus AC >C, respectiv mono(id de car on, pentru cei care preferau solu&ia improviza&iei 'nclzirii cu lemne arse 'n atmosfera sczut de o(igen: Cauza general# schimbri climatice abrupte. Cauza spontan# deplasarea curenilor oceanici din )tlantic i 2ndian, modificarea rusc a formei acestora ca urmare a cutremurului:

c1 %ericolul erup&iilor de lav azaltic /erup&ii care pot cauza 'ntuneric venic pe suprafe&e e(tinse, poluare i contaminare1 6.6.6. &cderea cEmpului magnetic terestru , )fecte principale a1 O posi ila sc2im are de polaritate 'n urmtorii 6BB de sute ani care va dura cel pu&in cEteva secole 'n care planeta va fi lipsita de c$mp magnetic. .adia&iile cosmice micrometrice vor arde totul 'n -ur, asemenea unui cuptor cu microunde desc2is la ma(im. 1 Creterea 'n prezent a actelor de sinucidere, criminalitate, vandalism, terorism, rz oi, se presupun a se afla 'n legtur cu acest c$mp. c1 Migra&ia polilor, datorata scderii masei polare a calotelor. 6.6.<. &chimbarea unghiului axei de rotaie a pmEntului , )fecte /pentru oscila&ii de numai A grad1 a1 ,pari&ia de tsunami de : Dm 'nl&ime: 1 ,pari&ia de noi insule i scufundarea altora: c1 Creterea e(agerat a numrului de cutremure i a intensit&ii acestora. 6.6.9. 2nvazia insectelor , )fecte principale a1 ,pari&ia de noi specii i dispari&ia altora, cu efecte dezastruoase asupra culturilor agricole i oamenilor: 1 ,u aprut de-a lcuste 'n numr de trilioane de trilioane, pe aproape toat ,frica, lcuste care consuma zilnic o cantitate de m$ncare egal cu greutatea lor, acestea fiind i imune la insecticide: c1 ,pari&ia de insecte cu ac 'n&eptor, care produc venin alterat c2imic, ce devine mortal pentru om: d1 Creterea e(agerat a numrului de furnici i invazia lor 'n orae. 6.6.=. actorul uman , )fecte principale a1 %oluarea: 1 )(perimente de inginerie primar meteorologic militar: c1 %roiectul M,,.% de distrugere a stratului de ozon: d1 .z oaie /moderne 91. 6.6.>. actorul biologic , )fecte principale a1 ,pari&ia de noi oli, e(trem de comple(e, produse nu neaprat de microorganisme ci de mutaii la nivel molecularF 1 Contaminarea apei 'n regiunile cu inunda&ii e(cesive: c1 Contaminarea alimentelor: d1 =ispari&ia agriculturii 'n emisfera nordic, amenin&at de iarna venic. 6.6.8. actorul psihic i social , )fecte principale a1 &tress : 1 oamete generalizat: c1 'zboaie 'n fiecare &ar: d1 ?aos financiar - pr uirea monezilor: e1 ?aos economic i social: f1 "erorism la cote nemai'nt$lnite.

)+E'2!) G "?E 7E0")/*0

O lun mai t$rziu, n februarie -BB<C %entagonul s-a implicat 'ntr-un proiect care a tul urat lumea. ,tunci s-a aflat c %entagonul studia, de ani de zile, fenomenul 3nclzirii /lobaleC datorit pro lemelor de securitate na&ional pe care acesta le poate produce, 'n asociere cu diferitele sc2im ri care rezulta din el. 6-a efectuat un studiu special la unul din departamentele %entagonului i anume 7iroul de )valuare 'n .e&ea, condus de ctre directorul ,ndreO 0. Mars2all, irou care avea responsa ilitatea de a identifica toate amenin&rile pe termen lung, care se a at asupra 63,. =l. Mars2all s-a deplasat la o az, unde se dez teau teorii, numit .e&eaua Llo ala a ,facerilor, pentru a compila posi ilit&ile prin care "nclzirea Llo al poate afecta securitatea na&ional a 63,. 6tudiul a durat p$n 'n octombrie -BB6 i a fost trimis %entagonului, care privea aceast pro lem din punct de vedere a tot ce putea fi mai ru. 8umele proiectului a fost N &cenariul &chimbrilor !limatice )brupte i 2mplicaiile )supra &ecuritii 0aionale a &#) . =ar con&inutul acestui document a depit toate limitele e(per&ilor de la %entagon. 5iind contient de posi ilit&ile incredi ile ale acestui studiu, =l. Mars2all a luat decizia s pu lice raportul i alte informa&ii ctre poporul american. ,ceasta se datoreaz pro a il i faptului ca preedintele 7us2 sta pe o pozi&ie negativist 'n ceea ce privete "nclzirea Llo ala. =l.Mars2all a mai decis s mearg dincolo de pozi&ia preziden&ial i s 'i pu lice raportul 'n 5ortune Magazine pe data de ; febr. -BB<. "n articolul sau, dl. Mars2all e(plic 'n ce fel topirea calotelor polare 8ordice i 6udice, care sunt compuse din apa dulce, reprezint factorul decisiv 'n dezastrul meteorologic glo al. Lulf 6tream-ul, sau altfel spus Curentul de Convec&ie Iermosalina 8ord ,tlantic, este un curent de ap cald, care se deplaseaz dinspre ecuator, la suprafa&a oceanului, i se 'ndreapt spre zonele nordice, unde are loc sc2im ul de cldur prevenind rcirea e(cesiva a )uropei de vest, i a Canadei. Iotodat acest curent sus&ine 'ntreaga structur climatic de anotimpuri cu care suntem o inui&i. C$nd acest curent 'ncepe s se rceasc, el ptrunde 'n ad$ncurile oceanului i 'i sc2im direc&ia de deplasare /su forma unui r$u spre 6ud1 unde se 'nclzete din nou i se ridic treptat la suprafa&a dup care se 'ntoarce din nou la cursul ini&ial 'ntr-un proces continuu de convec&ie. ,ten&ie9 H+otorul "ermosalin, care face posi il aceast micare a curentului, se afla 'n 8ord, unde el se 'nt$lnete cu diferen&a de salinitate dintre apa srat a ecuatorului i cea dulce de la pol. ,ceast diferen& face ca r$ul s se scufunde 'n ad$ncuri dup ce a eli erat, 'n preala il, o anumita cantitate de cldur 'n atmosfera i astfel apa este N'mpins de acest motor salin, care func&ioneaz pe aza diferenei de salinitate. %ozi&ia ocupat de curent 'n volumul oceanic depinde de diferena de temperatur. ,pa calda urc, iar cea rece co oar. 6 privim acest fenomen 'n condi&iile actuale. Calotele se topesc i cantit&i uriae de ap dulce a-ung 'n ,tlantic, amestec$ndu-se cu ap srat de la )cuator. .ezultatul este ca diferena de salinitate scade dramatic. ,stfel, N+otorul "ermosalin, care men&ine curentul 'n micare perpetua, a sczut 'n putere i s-a constatat acest lucru de peste AD ani dar nu s-a acordat aten&ie suficient. %e msur ce Lulf 6tream-ul 'i 'ncetinete procesul termosalin, sc2im ul de cldur 'n regiunile nord-atlantice a 'ncetinit iar structurile anotimpurilor au suferit modificri pentru c ele sunt strict dependente de aceste sc2im uri calorice pentru a men&ine un ec2ili ru.

<. )&7E!"E /$*5)$E )$E E!*$*/24('22 #'5)0E A2 2+7$2!)122 )&#7') !)$2"(122 I2E122 ,a cum este cunoscut, ecologia reprezint tiina biologic de sintez care studiaz conexiunile ce apar ntre organisme i mediul lor de via . =atorit caracterului su interdisciplinar, ecologia a determinat apari&ia unor mari domenii tiin&ifice, cum ar fi# ecologia terestr, ecologia marin, ecologia vegetal, ecologia animal sau ecologia uman /cu su diviziunile# material, social i spiritual1. ,ceste ramuri tiin&ifice utilizeaz, pe l$ng o serie de concepte proprii, i unele concepte comune, 'ntre care se poate men&iona cel de ecologizare. =ac, 'n sens general, ecologizarea se refer la meninerea calitilor optime ale elementelor mediului ncon urtor, pentru ecologia uman termenul de ecologizare are 'n vedere totalitatea msurilor de meninere a condiiilor de mediu necesare asigurrii vieii i sntii omului. "n condi&iile actuale, de cretere a nivelului de poluare datorit activit&ii antropice, no&iunea de ecologizarea localitilor presupune aciuni complexe de asigurarea calitii aerului, apei, solului i vegetaiei. 3n rol important revine, 'n acest sens, i unor servicii pu lice, cum ar fi cele de alimentare cu ap, de canalizare sau de salu ritate, prin care se realizeaz dreptul omului de a tri 'ntr-un am ient curat, care s nu-i afecteze sntatea i activit&ile cotidiene, dreptul de a fi ocrotit 'mpotriva polurii mediului. =ei termenul de ecologizare are, aa cum se vede, o semnifica&ie comple(, e(ist tendin&a tot mai frecvent de a fi utilizat pentru desemnarea ac&iunii de realizare i men&inere a cur&eniei unei localit&i, prin colectarea i 'ndeprtarea deeurilor ur ane. Cu acest sens am preluat i noi 'n articol termenul respectiv, pe care l-am folosit 'n paralel cu cel de salu rizare. ,v$nd 'n vedere creterea anual a cantit&ilor de reziduuri i 'ngri-orarea pe care aceasta o produce comunit&ii mondiale, 'n continuare accentul a czut pe pro lematica deeurilor 'n rela&ie cu calitatea vie&ii, su toate cele trei aspecte ale sale# ecologice, economice i sociale. <.-. /')%#$ %E &)$#5'24)'E $) 02IE$#$ &")"E$*' $#+22 ?olumul cresc$nd de deeuri solide ur ane devine o pro lem uria pentru autorit&ile municipale, care se confrunt cu colectarea i eliminarea acestora. "n general, pro lemele se concentreaz pe dificult&ile de colectare i eliminare a cantit&ilor mari de deeuri generate de gospodrii i activit&ile comerciale, ca i pe costurile ridicate pentru asigurarea serviciilor corespunztoare efecturii acestor opera&iuni. ,utorit&ile municipale pot c2eltui 'ntre !D i FDH din ugetele lor pentru colectarea i eliminarea deeurilor solide ur ane. C2eltuielile sunt legate, 'n primul r$nd, de costurile de transport, care a-ung c2iar la JDH din ugetele allocate serviciilor de colectare a gunoiului. ,ceste costuri sunt e(acer ate de distan&ele lungi de transport de la locul de unde tre uie colectat gunoiul i p$n la locul de depozitare. "n 7ang<o< /I2ailanda1, spre e(emplu, transportul deeurilor solide ur ane, spre unul dintre locurile de depozitare, a soar e JDH din ugetul alocat administrrii deeurilor. C2eltuielile de transport cresc$nde au o ligat autorit&ile din Manila /5ilipine1, responsa ile cu managementul deeurilor, s suplimenteze ugetul alocat acestui serviciu cu aproape FDH. 3ntreinerea vehiculelor de colectare se adaug, de asemenea, pe lista de c2eltuieli generate de administrarea deeurilor solide ur ane. "n plus, pre&urile cresc$nde ale terenului i op&iunile limitate privind 'ndeprtarea adecvat 'n interiorul sau 'n prea-ma centrelor ur ane fac eliminarea sigur a deeurilor solide municipale mai dificil i mai costisitoare.

Ioate acestea se rsfr$ng direct asupra factorilor implica&i 'n managementul deeurilor solide, dar mai cu seam asupra popula&iei. ,stfel, companiile private de management al deeurilor sunt afectate prin reducerea semnificativ a profitului, iar autorit&ile municipale sunt puse 'n situa&ia de a cuta solu&ii mai eficiente. "n ceea ce privete popula&ia, aceasta este afectat, 'n ansam lu, de costurile ridicate. "n &rile cu venituri mai mici, pro lemele generale men&ionate sunt suplimentate prin altele specifice. Managementul deeurilor solide municipale, inclusiv colectarea, poate consuma c2iar p$n la EDH din ugetele municipale i poate suferi mai mult dec$t alte servicii de lipsa aloca&iilor ugetare. ,gen&iile responsa ile pentru colectarea i eliminarea deeurilor ur ane nu dispun, adesea, de personal suficient. "n plus, au serioase pro leme cu ve2iculele de colectare i transport, din cauza lipsei de piese de sc2im , precum i a lipsei de prevedere pentru 'ntre&inerea lor. Cumulate, acestea determin defec&iuni ale ve2iculelor de colectare a gunoiului. 5aptul este eviden&iat i de timpul 'n care acestea se afl 'n repara&ie, care oscileaz o inuit de la ED la KDH pentru ve2iculele de colectare din &rile 'n curs de dezvoltare, fa& de BPABH 'n &rile industrializate /AE1. O ilustrare a acestei pro leme o constituie Ianzania. ,utorit&ile ur ane dispun de un numr inadecvat de ve2icule de colectare a gunoiului, 'n parte pentru c cele mai multe au o condi&ie precar sau nu func&ioneaz deloc. ,ceste condi&ii determin o capacitate de colectare a deeurilor redus fa& de cantitatea de gunoi produs zilnic. %rin urmare, autorit&ile din zonele ur ane pot s colecteze apro(imativ !EH din deeurile estimate ca fiind generate 'n fiecare zi /G1. &erviciile de colectare a gunoiului sunt inadecvate sau nee(istente 'n multe zone reziden&iale din oraele statelor srace. "n asemenea situa&ie, volumul de deeuri solide generate 'n zonele ur ane depete capacitatea de colectare, tratare i 'ndeprtare a lui. 3nele estimri indic o pondere cuprins 'ntre FD i BDH din deeurile solide generate 'n interiorul centrelor ur ane, care pot s rm$n necolectate. 6itua&ia acoperirii cu servicii de colectare a gunoiului mena-er variaz nu numai 'ntre, dar i 'n cadrul regiunilor, statelor i oraelor. "n &rile ,mericii +atine P cea mai ur anizat regiune 'n curs de dezvoltare P acoperirea medie a serviciului de colectare a gunoiului este de apro(imativ JDH. 6e 'nregistreaz diferen&ieri ale gradului de acoperire de la BDPJDH 'n oraele mai mici la CBP GDH 'n cele mai mari. Ca urmare, aproape FDH din gunoiul regiunii, adic !DP!B de milioane tone pe an, rm$n necolectate /AE1. Odat cu creterea venitului, sporete i competen&a autorit&ilor, iar propor&ia deeurilor solide colectate, ca i propor&ia gospodriilor care eneficiaz de colectare regulat, cresc de asemenea. %ro lemele de colectare a gunoiului sunt mai pu&in grave 'n ma-oritatea &rilor cu venituri medii din ,sia i ,merica +atin. 6pre e(emplu, 'n 6ao %aolo /7razilia1, GBH din gospodrii au colectare regulat a deeului mena-er, iar 'n 7ang<o< /I2ailanda1, 'n AGGD, CDH din deeurile solide ur ane erau colectate. Mai mult dec$t at$t, 'n &rile dezvoltate ale lumii, serviciile de colectare regulat a deeurilor solide sunt e(tinse nu numai 'n mediul ur an, ci i la popula&ia din mediul rural. "n contrast, 'n multe centre ur ane din &ri cu venituri sczute, doar ADP!DH din deeul solid este colectat. =e pild, 'n FE de municipalit&i din India, mai mult de trei cincimi dintre autorit&ile acestora asigurau colectarea a mai pu&in de EDH din deeurile ur ane produse zilnic /G1. ,lte numeroase centre ur ane din ,frica i ,sia se 'ncadreaz 'n tiparul prezentat anterior,

caracterizat deci prin servicii inadecvate i insuficiente de colectare i eliminare a deeurilor solide. 6unt consemnate, 'n continuare, c$teva asemenea cazuri# 'n =ar es 6alaam /Ianzania1, dou treimi dintre deeurile solide rm$n necolectate: 'n Qins2asa /Rair1, numai c$teva zone reziden&iale eneficiaz de colectarea deeului mena-er: 'n Sa<arta /Indonezia1, EDH din deeurile solide produse nu sunt colectate: 'n Qarac2i /%a<istan1, doar dou cincimi din deeul solid ur an era colectat /G1. Ronele cele mai srace ale oricrui ora, din statele mai pu&in dezvoltate i c2iar 'n curs de dezvoltare, sunt 'n general cel mai precar deservite prin serviciul de colectare a gunoiului sau nu sunt deservite deloc. =e pild, 'n =2a<a /7anglades21, GDH din zonele slums-urilor nu eneficiaz de servicii de colectare regulat a gunoiului. %entru locuitorii slums-urilor i a aezrilor de tip s!uatter, de la periferia oraelor, pro lemele sunt deose it de serioase. Cele mai multe dintre ele nu au drumuri pavate, iar dac au totui, acestea sunt impractica ile, aa c este dificil sau imposi il pentru ve2iculele de colectare a gunoiului s le utilizeze. =e multe ori, aezrile cele mai srace sunt concentrate 'n zonele municipale cu ugete modeste. 3nele administra&ii municipale, 'n efortul de a reduce costurile, pot furniza acestor aezri un serviciu de colectare mai pu&in adecvat, const$nd 'n containere pentru gunoi. O dat 'ns cu deprtarea de propriile lor gospodrii, tot mai pu&ini sunt cei care le folosesc. Colectrile sunt neregulate, iar containerele supra'ncrcate descura-eaz pe locuitori s le foloseasc. "n zonele care eneficiaz de colectarea deeului survin o serie de pro leme, legate de defec&iunile frecvente ale ve2iculelor de colectare a deeului sau refuzul locuitorilor de a fi cooperan&i. ,stfel, locuitorii 'i scot gunoiul 'n alte zile dec$t cele indicate, 'l depoziteaz 'n containere nepotrivite sau 'n mormane desc2ise. ,semenea practici necorespunztoare nu numai c determin creterea costului colectrii, dar cresc murdria i riscul pentru sntatea pu lic. =eeurile solide, generate 'n interiorul centrelor ur ane din &rile srace i 'n curs de dezvoltare, care rm$n necolectate se acumuleaz pe strzi, 'n spa&ii desc2ise, 'ntre case, pe terenuri virane, 'n r$uri i canale. "n plus, cum zonele cele mai srace ale oraelor sunt lipsite de canalizare, deeurile necolectate intersecteaz de o icei o propor&ie semnificativ de e(cre&ii umane. %ro lemele rezultate sunt evidente# mirosuri, vectori de oal atrai de gunoi /o olani, &$n&ari, mute etc.1 i canale locate cu gunoi. 6curgerile lic2ide din gunoiul descompus i 'n putrefac&ie /leac"ate1 pot s infesteze sursele de ap. Mutele i g$ndacii de uctrie care se 'nmul&esc 'n gunoiul respectiv pot s contamineze ulterior 2rana. "n paralel cu sistemul oficial de management al deeurilor ur ane solide, a luat natere economia deeurilor. ,ceasta e(ist 'n ma-oritatea oraelor din unele state 'n curs de dezvoltare. 'ecuperarea i refolosirea materialelor poate fi at$t de intensiv 'nc$t doar o mic parte a deeurilor solide mai poate fi 'ndeprtat. 3n e(emplu 'n acest sens 'l constituie oraul 7angalore, considerat unul dintre cele mai mari P peste patru milioane de locuitori P i mai prospere orae ale Indiei. =ei are un numr considera il de locuitori, elimin doar FFB de tone de deeuri solide pe zi, deoarece aproape ! JDD tone sunt reciclate. "n acest fel, media anual de generare a deeurilor solide pe persoan se reduce de la aproape !JD <g la FDD <g. Mai mult de ED.DDD de oameni triesc din recuperarea i reciclarea deeurilor.

8atura i dimensiunile economiei deeurilor sunt ilustrate 'n =el2i /India1, unde furnizeaz mi-loace de e(isten& pentru un numr cuprins 'ntre ADD.DDD i ABD.DDD de oameni care colecteazTsorteaz A!PABH din cele K.DDD de tone de deeuri generate zilnic . O serie de alte orae asiatice au economii ale deeurilor, aflate 'n dezvoltare, structurate pe colectareaTculegerea deeurilor, transportul acestora, pie&e second 2and, industrii de reciclare etc. "n Calcutta /India1, apro(imativ ED.DDD de oameni sunt implica&i 'n culegerea gunoiului, iar mai multe mii de oameni folosesc partea solid /compost1 sau lic2id a deeurilor 'n agricultur sau pescuit. "n Manila /5ilipine1, circa FD.DDD de persoane se ocup cu reciclarea /neoficial1 a deeurilor. )conomia deeurilor func&ioneaz i-n state sud-americane sau africane. "n 7ogota /Colum ia1, se estimeaz c 'ntre FD.DDD i BD.DDD de persoane 'i c$tig e(isten&a 'n principal din recuperarea i reciclarea deeurilor. "n Cairo /)gipt1, !D.DDD de oameni se azeaz, pe activitatea de colectare i sortare a deeurilor pentru a-i asigura mi-loacele de trai . =atorit pro lemelor comple(e, pe care le genereaz deeurile solide municipale, politica deeurilor mena-ere a multor state industrializate a sta ilit dezvoltarea unei ierar2ii de solu&ii. ,stfel, managementul deeurilor municipale cuprinde o serie de op&iuni manageriale# reducerea surselor: reutilizarea produselor reziduale: reciclarea: incinerarea i recuperarea energiei 'nglo ate: depozitarea la gropile de gunoi. %ractica a artat c autorit&ile, contrar ierar2iei sta ilite, au ales, 'n general, solu&iile cele mai pu&in eficiente i dura ile, respectiv depozitarea la gropile de gunoi i incinerarea. 3nele dintre urmrile op&iunilor de management al deeurilor mena-ere fcute de autorit&i sunt prezentate 'n continuare. <.6. 2+7)!"#$ %EAE#'2$*' &*$2%E #'5)0E )&#7') +E%2#$#2 30!*0@#'("*' A2 &(0("(122 #+)0E )liminarea deeurilor solide ur ane e(ercit o serie de influen&e asupra mediului 'ncon-urtor i snt&ii umane. =ou moduri principale de eliminare a deeurilor solide ur ane, se consider a genera pro leme de mediu# a1 depozitarea la gropile de gunoi i incinerarea deeurilor colectate i 1 deeurile necolectate, depozitate necontrolat. "n ceea ce privete impactul gropilor de gunoi, tre uie spus c dimensiunea acestuia este considera il, av$nd 'n vedere c depozitarea constituie metoda cea mai frecvent de eliminare a deeurilor solide ur ane 'n &rile dezvoltate. Ma-oritatea deeurilor municipale din aceste &ri este depozitat 'n sisteme amena-ate, care constituie, 'n continuare, cea mai ieftin op&iune de neutralizare a acestora. 6pre e(emplu# 'n 63,, aproape trei ptrimi din deeurile mena-ere sunt deversate 'n gropile de gunoi. 'n Marea 7ritanie, cea mai mare parte a deeurilor mena-ere a-unge la gropile de gunoi. 'n 5ran&a, mai mult de B!H din deeurile solide municipale sunt depozitate direct 'n 2alda de deeuri, fr un tratament preala il, ,ceast practic, nu este perfect compati il cu o iectivele de mediu, cum ar fi# conservarea ecosistemelor i iodiversit&ii, criteriile de folosire adecvat a terenurilor, prevenirea emisiilor

de metan din depozitele de deeuri mena-ere, care amplific efectul de ser, contri uind astfel la 'nclzirea glo al etc. ,cest mod de stocare a deeurilor se datoreaz costului considera il mai mic de depozitare 'n 2ald fr alt form de prelucrare, raportul fiind de FDU la JDU /F! la JBPCB euro1 pe o ton de deeuri solide municipale. ,lte &ri europene, 'ntre care se numr 6uedia, =anemarca i )lve&ia, depoziteaz la gropile de gunoi mai pu&in de -umtate din volumul de deeuri mena-ere pe care-l produc . Ma-oritatea &rilor dezvoltate au a-uns la concluzia c P datorit cantit&ilor enorme i caracteristicilor gunoaielor produse P depunerea lor pe terenuri virane sau degradate este nesatisfctoare ca metod de depozitare. ,ceste terenuri permit ptrunderea 'n p$nza freatic a su stan&elor to(ice antrenate de apa ploilor i formarea, aa cum s-a artat, a amestecului denumit leac"ate /leie1, care poate con&ine o varietate de poluan&i periculoi, cum ar fi metale grele sau su stan&e c2imice organice. Lravitatea pro lemei este ilustrat prin faptul c, de e(emplu, mai mult de o cincime din locurile de depozitare a deeurilor periculoase din 63, o constituie terenurile de depozitare municipale . Lropile de deeuri solide municipale prezint riscuri pentru mediu i sntate i prin eliminarea mai multor gaze. Compozi&ia i cantitatea de gaze sunt determinate de cantitatea i compozi&ia deeului iodegrada il, a solu&iei percolative /leac"ate1, de tipul i grosimea solului acoperitor, de te2nicile de plasament al deeului i de caracteristicile terenului. Metanul i dio(idul de car on sunt principalele gaze emise. =ou cauze stau la aza polurii aerului prin gropile de deeuri solide municipale, i anume, descompunerea deeurilor i arderea lor. %escompunerea deeurilor creeaz pre-udicii atmosferei prin eli erarea de metan i alte gaze, 'n condi&ii anaero e. 6e estimeaz c JH din totalul emisiilor de metan din lume provin de pe terenurile cu gropi de depozitare a deeurilor, gazul metan constituind o component important a factorilor de 'nclzire glo al a atmosferei. =escompunerea gunoaielor prezint i un risc de incendiu, administrarea incorect put$nd conduce, 'n anumite condi&ii, la e(plozia acestor gaze. )rderea deeurilor este rsp$ndit i la gropile de depozitare desc2ise din &rile 'n curs de dezvoltare. =ei arderea desc2is a gunoaielor este interzis de lege, de multe ori, incendierea este deli erat, cu scopul de a reduce volumul e(cesiv al acestora. ,lteori, se produc incendii 'n mod spontan, c$nd deeurile organice devin com usti ile, prin e(punerea la razele solare. 2ncinerarea, ca metod de eliminare a deeurilor solide municipale, genereaz, de asemenea, pro leme privind mediul 'ncon-urtor i sntatea pu lic, fiindc arderea gunoiului nu este un proces curat. ,mploarea procesului de incinerare este e(primat de ponderea cantit&ii de deeuri arse 'n &rile dezvoltate, care variaz de la ADH /'n statele ,mericii de 8ord1 p$n la peste JDH /'n Saponia i )lve&ia1 . Com ustia materialelor la temperaturi mari eli ereaz elemente, precum o(izii de sulf i de azot, mono(idul de car on, dio(ini i furani i metale grele, ca plum ul, cadmiul i mercurul /C1. 5iltrele de gaze nu elimin 'n totalitate aceti poluan&i. =e pild, 'n urma unui studiu efectuat de 5ondul ,pelor Curate /63,1, s-a constatat P 'n cazul emisiilor de mercur P c incineratoarele de deeuri municipale sunt acum sursele cu evolu&ia cea mai rapid de emisii de mercur 'n atmosfer. )misiile de mercur de la incineratoare au depit sectorul industrial ca surs ma-or de mercur atmosferic. . =intre influen&ele periculoase ale incinerrii deeurilor solide municipale pentru mediul 'ncon-urtor semnalm emisia de o(izi de sulf i de azot care conduc la ploile acide, 'n timp ce

un efect direct asupra snt&ii umane se consider c l-ar avea dio(inii i furanii, care constituie su stan&e to(ice suspectate de a cauza cancer i defecte genetice. %rin incinerare rezult, de asemenea, cenu to(ic: aceasta este c2iar mai periculoas dec$t volumul de deeuri de dinaintea incinerrii. ,lt form de poluare este contaminarea apei cu care se rcete cenua fier inte cu su stan&e acide, pun$nd serioase pro leme de depozitare, 'n caz c nu poate fi reutilizat. %rin urmare, incinerarea P ca metod de eliminare a deeurilor mena-ere P prezint o serie de riscuri, iar principala consecin& o reprezint transportarea n #orm gazoas a gunoiului unei comuniti ctre comunitile nvecinate, peste graniele statale, propag$ndu%se, n cele din urm, n ntreaga atmos#er& ,a cum s-a artat, pro leme de mediu i sntate sunt create i de partea de deeuri necolectate. ,ceast situa&ie este 'nt$lnit deseori 'n oraele statelor 'n curs de dezvoltare, unde rata de colectare a deeurilor solide municipale poate fi de numai FDPBDH . =eeul necolectat poate fi ars, depozitat 'n locuri necorespunztoare /'n Cairo, de pild, gunoiul poate fi dus pe terasele caselor, ca s se descompun la soare1 i necontrolate, sau poate rm$ne pe strzi, cre$nd unele riscuri, 'n special pentru popula&ie. 3nul dintre aceste riscuri 'l constituie blocarea canalelor, contri uind 'n acest mod la inundarea zonelor ur ane. "n Sa<arta, spre e(emplu, unde aproape EDH din deeul solid municipal rm$ne necolectat, acesta loc2eaz canalele de drena- i cauzeaz vaste inundri ale zonei ur ane 'n timpul sezonului ploios . 3n rol important 'l poate avea, de asemenea, compozi&ia deeului. 6pre e(emplu, inunda&iile devastatoare din anii AGCC i AGGC, din 7anglades2, au fost considerate de ctre autorit&ile din aceast &ar ca fiind determinate de pungile de plastic care au astupat canalele de scurgere . =eeurile solide municipale constituie, aadar, amenin&ri serioase pentru mediul 'ncon-urtor, dac ele nu sunt pstrate, adunate i eliminate 'n mod corespunztor. Cele mai grave efecte ale managementului defectuos al deeurilor solide municipale sunt considerate# poluarea aerului i contaminarea rezervelor de ap de ut. )fectele se rsfr$ng, 'n cele din urm, asupra popula&iei, afect$nd fie direct, fie indirect starea de sntate a acesteia. =e altfel, 'n aezrile ur ane, agen&ii patogeni din aer, ap, sol sau 2ran s-au numrat 'ntotdeauna printre cauzele ma-ore de 'm olnvire, iar sntatea locuitorilor a depins de a ilitatea lor de a administra propriul mediu de via&. )ficacitatea pregtirii pentru eliminarea deeurilor solide municipale reprezint una dintre trsturile principale ale mediului de locuit. %ro lemele de sntate sunt str$ns legate de calitatea proast a locuirii i a sen&a sau precaritatea serviciilor de az. Impactul mediului de locuit asupra snt&ii popula&iei i calit&ii vie&ii acesteia este relevat i de indicatorul de mediu constituit de deeul solid. 3n studiu realizat la nivelul a A.DDD i peste A.DDD de gospodrii din ,ccra /L2ana1, Sa<arta /Indonezia1 i 6ao %aolo /7razilia1, a artat tendin&a de 'nrut&ire a calit&ii mediului de locuit, care este legat de diminuarea nivelului veniturilor i inciden&a pro lemelor de mediu /necolectarea gunoiului mena-er i pstrarea lui 'n containere desc2ise1 asupra gospodriilor ur ane, generate de deeurile solide /ta elul E1. Ia elul nr. E PInciden&a pro lemelor de mediu, generate de deeurile solide ur ane, la nivelul gospodriilor din ,ccra, Sa<arta i 6ao %aolo /H din totalul gospodriilor cercetate1 Oraul Indicator de mediu# =eeurile solide ur ane ,ccra Sa<arta 6ao %aolo 8ecolectarea gunoiului mena-er CG FJ B %strarea gunoiului 'n containere desc2ise 'n cas ED !J AE

6ursa# Mc Lrana2an, Lordon i Saco 6ongsore, 'ealt", "ealt" and t"e urban "ouse"old( weig"ing environmental burdens in Accra, )a*arta and +ao ,aolo, Environment , ?olume FK, 8o.K, AGGE, dup ,n 3r anizing 0orld. Llo al .eport on Muman 6ettlements AGGK, 38CM6, O(ford 3niversitV %ress, AGGK. 3nele oli infec&ioase i parazitare sunt 'n rela&ie direct cu pregtirea inadecvat pentru colectarea i eliminarea deeurilor mena-ere. O groap de gunoi poate prezenta, de pild, mai multe probleme poteniale pentru protecia i sntatea public, dac nu este proiectat i gospodrit corespunztor# )liminarea deeului, mai ales 'n zone desc2ise, atrage roztoare, insecte i psri, care, ulterior, rsp$ndesc oli: Micro ii patogeni pot fi direct in2ala&i datorit v$ntului care transport contaminan&ii cu granula&ie fin: C2imicalele to(ice pot constitui riscuri de 'm olnvire. ,adar, fie c este vor a de gunoi colectat, dar impropriu gospodrit, fie de gunoi necolectat, riscurile pentru sntatea popula&iei e(ist i ele nu tre uie trecute cu vederea. %ro lemele de sntate survin, mai ales, 'n regiunile cu temperaturi i umiditate ridicate, unde deeurile solide municipale se descompun i putrezesc cu repeziciune. "n Colum ia, spre e(emplu, gunoiul necolectat poate cauza malaria. ,cesta loc2eaz canalele de scurgere, iar acumulrile de ap creeaz condi&ii de 'nmul&ire i rsp$ndire a &$n&arilor purttori de malarie /&$n&arii ,nop2eles1 . Malaria, oal parazitar, era considerat ca o pro lem predominant rural, 'n prezent 'ns creeaz pro leme severe 'n zonele ur ane din regiuni e(tinse ale ,fricii, ,siei i ,mericii +atine . "n multe orae din &rile 'n curs de dezvoltare, deversrile de deeuri netratate de pe terenurile desc2ise, din canalele sau an&urile strzilor, scormonite de r a&i, femei i copii, constituie mediu propice de rsp$ndire i pentru bolile infecioase. "n anul AGGA, asemenea condi&ii au condus la o masiv epidemie de 2oler 'n %eru i zonele apropiate din &rile vecine. ,ceast oal, transmis prin gunoaie, s-a e(tins p$n 'n Me(ic, semnal$ndu-se cazuri c2iar pe coasta statului Ie(as . Implica&iile imediate ale mediului degradat prin gunoaie sunt# mirosurile duntoare, dar, mai ales, agen&ii patogeni, care pot provoca oli intestinale, respiratorii, dermatologice etc. 6pre e(emplu, un studiu asupra pro lemelor am ientale la nivelul gospodriilor din Sa<arta, din AGGA, a artat c inciden&a olilor respiratorii la copii i mamele lor s-a corelat cu necolectarea gunoiului mena-er, i aceasta, deoarece familiile, care nu eneficiau de serviciul de colectare a gunoiului, 'l ardeau . 6pecialitii sugereaz, de asemenea, e(isten&a unei legturi directe 'ntre defectele genetice la natere i pro(imitatea gropilor de gunoi. O cercetare realizat de ctre specialiti de la Wcoala +ondonez de Igien i Medicin Iropical, pe su iec&i care locuiesc 'n apropierea a !F de gropi ecologice din )uropa, demonstreaz corela&ia men&ionat. ,stfel, se sus&ine creterea cu EDH a defectelor cromozomiale la natere /sindromul =oOn, spre e(emplu1 pe o raz de F <m 'n -urul gropilor de gunoi . Cei mai e(pui riscurilor la 'm olnvire sunt cei care vin 'n contact direct cu gunoiul mena-er, respectiv muncitorii, anga-a&i 'n luarea gunoiului de pe strzi, precum i cei care e(trag materiale P scormonitorii 'n gunoaie P, pe care apoi le recicleaz. )i sufer, de o icei, de oli cronice de piele, oc2i, oli respiratorii i pro leme intestinale.

3n pericol tot mai mare pentru sntate 'l reprezint, de asemenea, calculatoarele, pe msur ce parcul acestora sporete. 3na dintre situa&iile care au atras aten&ia este aceea de la nord-est de Mong<ong. Ionele de e%dec"et polueaz malurile fluviului +iang-iang, c$mpurile i canalele de iriga&ie, cu consecin&e directe i asupra celor ADD.DDD de persoane, r a&i, femei i copii, care 'ncearc s recicleze re uturile. %rin arderea deeurilor se elimin elemente deose it de to(ice pentru sntatea lor i pentru mediu, deopotriv. )(pui unui risc ridicat de 'm olnvire sunt i copiii, care se -oac la depozite de gunoi, sau 'mpre-urul acestora. %ro lema devine cu mult mai dramatic pentru cei care triesc la gropile de gunoi. )ste cunoscut cazul gropii de gunoi, numit Muntele 5umegtor, aflat 'ntr-o su ur ie a oraului Manila /5ilipine1. ,cesta a devenit un fel de ora al deeurilor, cu !B.DDD de oameni, care locuiesc 'n coli e de carton ridicate pe pr-ini 'nfipte 'n mormanul uria de gunoi. %otrivit lui 3li 6c2metzer de la C2icago Iri une, aceti oameni se lupt pentru teritoriile lor din mi-locul gunoaielor, c2iar dac ei i copiii lor se sufoc de fumul focurilor aprinse prin descompunere# XRece oameni se 'ng2esuie 'ntr-o coli de mrimea unei camere de aie. 8u e(ist nici un tufi, nici un copac, doar mirosul gunoiului 'n putrefac&ie, zi i noapte. Wi gazul metan produs de gunoiY . +a nivelul 'omEniei, principalele aspecte ale crizei ecologice sunt determinate at$t de poluarea ridicat a aerului, apei i solurilor 'n anumite areale, 'n special industriale, c$t i de starea necorespunztoare a igienei celor mai multe localit&i, determinat de acumularea deeurilor industriale i oreneti P mena-ere. Ca urmare, ecologizarea localit&ilor este parte integrant a politicilor de mediu din &ara noastr, iar unele activit&i de igienizare a acestora, 'ntre care cele referitoare la eliminarea deeurilor, intr su -urisdic&ia mai multor institu&ii ale administra&iei centrale, Ministerul ,pelor i %rotec&iei Mediului fiind cea mai 'nalt autoritate de decizie i control a gestiunii deeurilor. "n conte(tul pregtirilor de aderare a .om$niei la 3niunea )uropean, tre uie men&ionate eforturile &rii noastre de 'm unt&ire a legisla&iei de mediu, prin alinierea acesteia la cerin&ele i prevederile 3). %e aceast direc&ie se 'nscriu i reglementrile legislative referitoare at$t la serviciile de salu rizare a localit&ilor, c$t i la managementul deeurilor, pentru eliminarea riscului pe care acestea 'l reprezint pentru sntatea popula&iei i pentru mediul 'ncon-urtor. ,ceasta deoarece 'n .om$nia, ca i 'n celelalte &ri 'n curs de aderare la 3), e(ist pro leme legate de managementul deeurilor i de infrastructura gestionrii lor, datorit creterii consumului i a sc2im rii stilului de via& al popula&iei. <.:. #'5)024)'E) J 5,CIO. =) %.)6I38) ,63%., M)=I3+3I "8CO8S3.ZIO. 3r anizarea constituie fenomenul actual cu cele mai profunde implica&ii pentru scara i modelele consumului, ceea ce conduce la o cerere cresc$nd de energie i resurse naturale. Iransformarea acestora genereaz 'ns i o poluare cresc$nd i necesit o capacitate tot mai ridicat de asimilare a deeurilor rezultate. Ronele ur ane, pe l$ng avanta-ele pe care le prezint su aspectul condi&iilor de munc i de locuit sau al serviciilor /ap curat, salu ritate, 'ngri-irea snt&ii etc.1, deci o nou calitate a vie&ii, contri uie la agravarea pro lemelor de mediu i sntate prin concentrarea diverselor tipuri de deeuri /municipale, industriale i periculoase1. %ro lemele generate de intensificarea ur anizrii difer ca natur i dimensiune 'ntre &rile dezvoltate i cele 'n curs de dezvoltare. 8ecorelarea resurselor, presiunea uman i dezvoltarea 2aotic sunt aspecte specifice mai ales marilor orae din &rile 'n curs de dezvoltare. =isocierea

ur anizrii de progresul economic, manifestat 'n &rile 'n curs de dezvoltare, a condus la deficien&e 'n asigurarea serviciilor de az. Incapacitatea autorit&ilor dintr-o serie de astfel de &ri de a face fa& situa&iei dramatice create de creterea popula&iei este reflectat 'n un msur de zonele cele mai srace ale oraelor. %e de alt parte, e(tinderea ur anizrii creeaz i ea /unele1 dificult&i 'n furnizarea optim a serviciilor ctre popula&ie. ,stfel, s-a a-uns ca, 'n momentul de fa&, oraele lumii s dein -. din supra#aa uscatului. 8umai 'ntre AGCD i !DDD se men&ioneaz o du lare 'n dimensiune, de la aproape C milioane 2ectare la mai mult de AJ milioane 2ectare a suprafe&elor ur ane din &rile 'n curs de dezvoltare. ,ceast situa&ie se impune a fi men&ionat, cu at$t mai mult cu c$t o serie de orae din multe &ri 'n curs de dezvoltare au fost caracterizate, 'n ultimele dou decenii ale secolului XX, de e(tinderea la periferia lor a aezrilor ilegale, de tip slums i s!uatter, care semnific 'n lim a rom$n cartierele de locuin&e srccioase: ma2ala i, respectiv, locuin&ele primilor ocupan&i ai unui teren: ilegale /de la marginea oraului1. ,cestea reprezint cartiere alctuite din adposturi insalu re, supraaglomerate, adesea lipsite de infrastructur sau servicii. )le poart denumirea de *ampongs 'n Sa<arta, #avelas 'n .io de Saneiro sau barriados 'n +ima. )ste dificil de sta ilit numrul total al oamenilor care triesc 'n asemenea aezri, dar se estimeaz c peste un miliard de persoane din ,frica, ,sia i ,merica +atin locuiesc 'n cartiere ale mizeriei, pe care autorit&ile le consider ca fiind margini sau srcie ur an . ,ceste aezri concentreaz, 'n prezent, o parte semnificativ a popula&iei din multe orae situate 'n &rile 'n curs de dezvoltare. 6tudii de caz, efectuate 'n unele orae mari, arat c este frecvent, pentru un procent de la FD la KDH din popula&ia oraului, s triasc 'n aezri ilegale de tip s!uatter sau slums /ta elul A1. =ei ponderea persoanelor care triesc 'n asemenea aezri variaz de la un ora la altul i de la o &ar la alta, cei mai mul&i dintre oameni 'n aceast situa&ie 'mpart acelai mediu nesigur# adposturi supraaglomerate, ocupate de oameni su nutri&i, olnavi cronici, lipsi&i de venituri i fr acces la serviciile de az. ,ceast situa&ie cov$ritoare 'n &rile 'n curs de dezvoltare se datoreaz penuriei de locuin&e la pre&uri adecvate pentru oamenii cu venituri mici. Ia elul nr. A - )stimarea propor&iei locuitorilor aezrilor de tip slums i s!uatter 'n unele centre ur ane H din 8r. popula&ia Oraul /[ara1 crt. oraului Caracas /?enezuela1, =a<ar /6enegal1, =2a<a /7anglades21, +ima A FD-ED /%eru1, 8airo i /QenVa1, Madras /India1, Manila /5ilipine1, .io de Saneiro /7razilia1, 6ao %aolo /7razilia1 ! ED-BD Calcutta /India1, Ciudad de Me(ico /Me(ic1, Iunis /Iunisia1 7ogota /Colum ia1, Mum aV /India1, =el2i /India1, 7uenos ,ires F BD-KD /,rgentina1, +agos /8igeria1, +usa<a /Ram ia1 E KD-JD =ar-es-6alaam /Ianzania1, Qins2asa /Rair1 ,ddis , e a /)tiopia1, Cairo /)gipt1, Casa lanca /Maroc1, +uanda B \ JD /,ngola1 6ursa# /ndustr0 and Environment, ?olume !F, 8o.A-!, SanuarV P Sune !DDD, 38)% =II).

Modelul tradi&ional, prin care srcia era concentrat 'n zonele rurale, este acum 'n sc2im are. 6rcia ur an este pronun&at mai ales 'n ,merica +atin, unde numrul sracilor ur ani 'l depete pe cel al sracilor din zonele rurale. =e pild, 'n AGGD, numrul sracilor a-unsese la AAB milioane 'n mediul ur an, fa& de CD de milioane 'n mediul rural. "n plus, un numr tot mai numeros de sraci ur ani din &rile 'n curs de dezvoltare, dar i din &ri dezvoltate, se confrunt cu lipsa unui cmin. 3nele estimri indic peste ADD de milioane de persoane fr adpost. Condi&iile socioeconomice i de mediu a slums-urilor sunt eviden&iate i de situa&ia acoperirii cu servicii a zonelor respective. Multe dintre ele sunt lipsite de ma-oritatea serviciilor de az, incluz$nd colectarea gunoiului mena-er i sisteme de canalizare, necesare s prote-eze sntatea uman i mediul 'ncon-urtor. "n prezent, la scar glo al, volumul deeurilor menaKere /i periculoase1 este enorm. Cauzele acestei maree de deeuri au la az at$t creterea popula&iei mondiale i intensificarea procesului de ur anizare, c$t i ritmul 'nalt de industrializare i ridicarea continu a standardului de via&. 6unt cauze care au contri uit la creterea cantitativ i la diversificarea tipurilor de deeuri solide, generate nu numai 'n &rile dezvoltate, ci i 'n &rile 'n curs de dezvoltare. Concentrarea deeurilor mena-ere este mult mai mare 'n orae dec$t 'n zonele rurale, din cauza tendin&ei popula&iei ur ane de a consuma mai mult dec$t cea rural. 6ocietatea de consum, aprut la sf$ritul secolului al XX-lea, stilurile de via& determinate de creterea unstrii popula&iei, genereaz, 'ntr-o msur tot mai mare, deeuri solide de natur mena-er. ,stfel, se estimeaz c pe Ierra se produc anual aproape un miliard de tone de deeuri mena-ere. 8umai 63, 'nregistreaz anual un flu( de deeuri solide municipale de peste !DD de milioane de tone, respectiv !DG milioane tone 'n AGGK /A!1. %roducerea deeurilor mena-ere a crescut continuu 'n 'ntreaga lume, at$t 'n termeni a solu&i, c$t i pe cap de locuitor. ,a, de pild, cantitatea de deeuri solide municipale produs n rile dezvoltate a crescut, 'n medie, de la FAC milioane tone 'n AGJD, la EDD milioane tone 'n AGGD. 6e constat c, 'n perioada considerat, creterea 'n statele dezvoltate a fost de apro(imativ !BH. ,stfel, spre e(emplu, 'n 5ran&a, la nivelul anului AGGG, s-au 'nregistrat EFE <g de deeuri solide municipaleTlocuitor, fa& de !!D <g cu FD de ani 'n urm /B1. "n acelai timp, 'n statele 'n curs de dezvoltare s-a produs, practic, o du lare a volumului de deeuri mena-ere /AK1. 3nele surse indic, pentru statele cu venituri mari ale popula&iei /state industrializate1, o cantitate de deeuri solide municipale care poate a-unge la nivelul mediu de A.DDD <gTpersoanTan, dar cele mai prospere &ri europene estimeaz o medie cuprins 'ntre FDD i BDD <gTpersoanTan /G1. =ac este s ne referim numai la )uropa, tre uie precizat c evolu&ia cantit&ilor de deeuri este similar cu cea 'nregistrat pe celelalte continente. ,stfel, cantitatea de deeuri, generat 'n fiecare an de &rile europene, este 'n cretere, a-ung$nd 'n momentul de fa& la circa ! DDD de milioane de tone, din care !DD milioane tone intr 'n categoria deeurilor mena-ere, iar ED de milioane de tone 'n grupa deeurilor periculoase. "ntre AGGD i AGGB, totalul cantit&ii de deeuri 'n )uropa /inclusiv 'n &rile )uropei Centrale i de )st1, a crescut cu ADH. C$t privete deeurile municipale, cantitatea acestora a crescut 'n ultimul deceniu cu circa AAH, iar prognozele apreciaz men&inerea acestei tendin&e i 'n perioada imediat urmtoare /AD1. Creterea produc&iei de deeuri 'nregistreaz diferen&ieri i 'ntre state din aceeai categorie. ,stfel, 'n termeni relativi, produc&ia de deeuri a crescut 'n 8orvegia cu FH pe an 'ntre AGG! i AGGK, 'n timp ce 'n 63,, creterea a fost de E,BH pe an pentru o perioad similar. 1n statele n curs de dezvoltare, creterea volumului de deeuri mena-ere poate constitui urmarea direct a modelelor de consum occidentale, adoptate de popula&ia local. "n acest sens

men&ionm produc&ia de deeuri mena-ere din .io de Saneiro /7razilia1, din AGGJ, care s-a ridicat la C.DE! de toneTzi, comparativ cu B.K!D de toneTzi 'n AGGE, i aceasta 'n ciuda faptului c, 'n timpul acestei perioade, creterea popula&iei a fost aproape zero. "n privin&a ratelor de generare a deeurilor, aprecierea acestora este dificil, 'ntruc$t 'n pu&ine &ri autorit&ile cunosc cu e(actitate cantitatea de deeuri produse. "n plus, nu e(ist o defini&ie unic asupra a ceea ce constituie deeu solid municipal. =e e(emplu, unele &ri consider molozul din construc&ii i demolri ca parte a flu(ului de deeuri municipale, 'n vreme ce altele nu. Cu toate aceste dificult&i, se cunoate c locuitorii &rilor industrializate genereaz mult mai mult gunoi dec$t locuitorii &rilor 'n curs de dezvoltare. 3n studiu al 7ncii Mondiale a artat c zonele ur ane din &rile industrializate determin de dou sau trei ori mai mult gunoi dec$t cele din &rile 'n curs de dezvoltare /AE1. ,stfel, rata de generare a deeurilor solide ur ane a fost estimat 'ntre D,J i A,C <gTpersoanTzi 'n statele industrializate i 'ntre D,E i D,G <gTpersoanTzi 'n &rile 'n curs de dezvoltare /ta elul !1. =ensitatea deeurilor solide municipale prezint o situa&ie invers fa& de aceea a cantit&ii de deeuri. Cu alte cuvinte, &rile cu rate 'nalte de generare a deeurilor pe locuitor, cum sunt &rile industrializate, produc gunoi caracterizat printr-o densitate mai redus. ,ceasta reflect, de fapt, compozi&ia deeurilor eliminate de cele dou categorii de state, care se modific i ea P la fel ca i cantitatea de deeuri P odat cu veniturile popula&iei. Ia elul nr. ! - Caracteristicile deeurilor solide ur ane %arametrul pe grupele de &ri Caracteristici sla mediu industrializate dezvoltate dezvoltate .ata de generare a deeurilor la surs D,E P D,K D,B P D,G D,J P A,C /<gT persoanT zi1 =ensitate /densitate umed <gTmF1 !BD P BDD AJD P FFD ADD P AJD 3mezeal /H1 ED P CD ED P KD !D P FD 6ursa# 2esidential and /ndustrial 'aste 3isposal, .evieO =raft EPGE. 6ursele de deeuri variaz i ele de la o &ar la alta, 'n func&ie de structura economic a acestora. "n timp ce &rile din vestul )uropei produc o cantitate mai mare de deeuri industriale i municipale, 'n &rile din estul continentului cea mai mare cantitate de deeuri provine din industria minier. O propor&ie mai sczut de deeuri organice iodegrada ile i mai mare de 2$rtie, plastic i metale, care sunt adesea folosite ca materiale de 'mpac2etat pentru unurile de consum, caracterizeaz, 'n general, deeul solid municipal produs de &rile industrializate /ta elul F1. Ia elul nr. F - Compozi&ia deeurilor solide ur ane Compozi&ia pe grupele de &ri =eeuri mediu sla dezvoltate industrializate dezvoltate M$rtie ! AE FA Metal ! ! C Materiale plastice ! AA C 6ticl E ! AD Ie(tile, cauciuc, piele, lemn J AE B ?egetale KD EJ !J

,ltele !! AD 6ursa# 2esidential and /ndustrial 'aste 3isposal, .evieO =raft EPGE.

AF

"n contrast, compozi&ia deeurilor solide municipale din &rile 'n curs de dezvoltare are un procent mai 'nalt de resturi de natur vegetal i unul redus de 2$rtie i articole nealimentare. "n compozi&ia deeurilor solide municipale se distinge o categorie aparte, i anume, cea a deeurilor periculoase. %opula&ia elimin adesea din gospodrii o serie de deeuri periculoase, ca de pild aterii, solu&ii de cur&at sau ulei uzat de motor. =e asemenea, tre uie men&ionate reziduurile electrice i electronice, 'n cea mai mare parte telefoane mo ile i calculatoare. ,cestea din urm, numite i e%dec"et /deeuri ci ernetice1, con&in o serie de elemente nocive, respectiv# plum , mercur, crom, eter difenil etc. ,ceast categorie de deeuri solide municipale ridic pro leme nu numai 'n termeni de sntate i mediu, dar produc&ia lor crete 'ntr-un ritm de ACH pe an /A1. Compozi&ia deeurilor solide ur ane reprezint un aspect-c2eie pentru factorii implica&i 'n managementul deeurilor, respectiv pentru colectarea, transportul, recuperarea sau eliminarea acestora. 4&-& +5ENA2// 56/7A8/5E 6cenariile de sc2im are a climei s-au generat folosind rezultatele modelelor de circula&ie general LI66, L5=+, 3QCG, CCCM, primite 'n cadrul cola orrii pentru realizarea 46tudiului 8a&ional asupra 6c2im rilor Climatice 'n .om$nia4. .ezultatele constau 'n mediile lunare multianuale pentru temperatur i precipita&ii, calculate cu concentra&ia actual de CO ! /A(CO!1 'n atmosfer i cu presupunerea de du lare instantanee a acestei valori /!(CO !1 - e(periment de ec2ili ru sau de cretere gradual a concentra&iei de CO! - e(periment tranzitoriu. "n e(perimentul de ec2ili ru datele s-au calculat pentru perioada AGGA-!DJD, iar 'n cazul e(perimentului tranzitoriu pentru decenii succesive din aceeai perioad. )(perimentele de ec2ili ru s-au efectuat cu cele patru modele de circula&ie general, iar e(perimentul tranzitoriu /L5=A1 a fost efectuat cu modelul L5=+. 6cenariile climatice construite pe aza modelelor men&ionate pun 'n eviden& faptul c du larea concentra&iei de CO ! 'n atmosfer conduce la acelai semnal climatic i anume o cretere a temperaturii aerului, variind 'ntre !,E i J,E>C, 'n func&ie de model. Cele mai mici creteri sunt anticipate de CCCM, 'ntre !,C-E,G>C 'n func&ie de lun, iar cele mai mari de 3QCG, 'ntre F,!-J,E>C, 'n special 'n lunile de var. .eferitor la precipita&ii, semnalul climatic este diferit de la un model la altul. Modelul 3QCG anticipeaz o descretere pentru toate lunile anului, 'n special 'n timpul verii /p$n la BDH1, ceea ce este consistent cu cea mai mare cretere de temperatur simulat de model 'n acest sezon. Modelul LI66 indic, 'n general, o cretere a precipita&iilor 'n toate lunile, creterea ma(im fiind 'n octom rie /EDH1. Modelele canadian i L5=F anticipeaz o cretere a precipita&iilor 'n lunile reci i o scdere 'n cele calde. 4&9& A:2/5;68;2A< impact i msuri de adaptare 9.6.:. Estimarea impactului 5olosind scenariile climatice pentru temperatura aerului, precipita&ii i radia&ia solar la nivelul solului, s-a estimat impactul sc2im rii climei asupra dezvoltrii, produc&iei i ilan&ului de ap

pentru principalele culturi agricole, gr$ul i porum ul, 'n K amplasamente Ntipice, localizate 'n partea de sud a &rii, considerat o zon vulnera il a .om$niei. =up estimarea impactului, se analizeaz op&iunile de adaptare a te2nologiilor de cultur la condi&iile sc2im rii climei. 6cenariile climatice utilizate corespund e(perimentelor de ec2ili ru cu modelele CCCM i LI66. Conform acestor scenarii temperatura este posi il s creasc cu F,G ] E,EDC, iar precipita&iile s varieze 'ntre - EJ H i @CA H, 'n func&ie de model, sezon i localitate. 7odelele de simulare a creterii culturii /,.5C0M),I!, C).)6, )%IC, M,IR), ,CC)661 folosite pentru evaluarea impactului au fost validate pentru condi&iile de sol i climatice din .om$nia, prin calculul produc&iilor de gr$u de toamn i porum folosind o serie de date climatice pe FD de ani i produc&iile reale o &inute 'n dou amplasamente /5undulea, cu sol cernoziom cam ic i Craiova, cu sol run rocat de pdure1. 6c2im area climei anticipat de modele are at$t impact pozitiv, c$t i negativ. 1n cazul gr$ului, pentru te2nologiile agricole 4medii4, care permit stresuri de azot i fosfor corespunztoare cantit&ilor de ED]KD <g. la 2ectar, respectiv, !D]FD <g. la 2ectar, rezultatele simulrilor arat c# am ele scenarii climatice folosite /CCCM, LI661 au ca rezultat o cretere a produc&iei de gr$u, de circa D,J tT2a pentru CCCM i de D.E tT2a pentru scenariul LI66, ca urmare a intensificrii fotosintezei datorit du lrii cantit&ii de CO! 'n atmosfer: lungimea sezonului de vegeta&ie descrete cu apro(imativ AK-!J zile: eficien&a utilizrii apei crete cu EJ-BJ H fa& de condi&iile actuale datorit, 'n principal, creterii ratei de asimilare a CO!: varia ilitatea de la un an la altul a produc&iilor 'n condi&iile sc2im rii climei este compara il cu aceea corespunztoare climei actuale: analiza de risc economic indic faptul c te2nologia agricol fr aplicarea de iriga&ii este prefera il at$t 'n condi&iile climatice actuale, c$t i 'n condi&iile sc2im rii climei: dac se deplaseaz data de semnat cu FD de zile 'nainte sau dup data practicat 'n condi&iile climatice actuale nu s-a pus 'n eviden& nici o varia&ie semnificativ 'n nivelul produc&iei 'n cazul sc2im rii climei: considera&iile de mai sus sunt vala ile pentru toate amplasamentele studiate.
1n cazul porumbului neirigat principalele concluzii sunt#

scenariu CCCM a indicat o cretere a produc&iei de oa e de A,E-!,A tT2a 'n raport cu condi&iile climatice actuale. %entru scenariul LI66 creterea a fost 'ntre F,B i B,K tT2a. durata sezonului de vegeta&ie descrete cu E p$n la F! de zile pentru CCCM i cu ! p$n la !K de zile pentru scenariu LI66: comparativ cu clima de az, cantitatea de precipita&ii 'n timpul perioadei de vegeta&ie descrete cu !-AG H 'n cazul scenariului CCCM i crete cu A-AC H pentru scenariu LI66: evapotranspir&ia total 'n timpul sezonului de vegeta&ie descrete uor 'n toate amplasamentele, pentru am ele scenarii. "n cazul porum ului irigat se eviden&iaz urmtoarele concluzii# produc&ia medie de oa e pentru porum ul irigat scade cu circa E-AB H 'n func&ie de localitate, pentru scenariu CCCM. %entru LI66 produc&ia crete cu p$n la AC H 'n trei amplasamente i descrete uor /!-B H1 'n celelalte trei: apa utilizat pentru iriga&ii 'n localit&ile unde sc2im area climei induce varia&ii semnificative 'n produc&ia de porum /5undulea, ,le(andria i Craiova1 crete de la AJ H p$n la B! H, 'n

cazul scenariului CCCM, datorit stresului de ap, 'n special 'n perioada de umplere a oa elor. %entru scenariu LI66 apa folosit pentru iriga&ii descrete 'n aproape toate amplasamentele cu apro(imativ AE-!G H 'n raport cu clima actual, ceea ce conduce la creterea eficien&ei de utilizare a iriga&iilor. .ezultatele evalurii impactului arat c productivitatea porum ului 'n partea de sud a .om$niei este vulnera il la sc2im area climei. 9.6.-. +suri de adaptare %entru sta ilirea msurilor de adaptare s-au analizat modificrile 'n practicile agricole care pot reduce efectele negative ale sc2im rii climei, asupra produc&iei porum ului irigat. .ezultatele simulrilor arat c pentru porum analiza de risc economic sugereaz c strategia dominant se azeaz pe urmtoarele msuri de adaptare# aplicarea iriga&iilor: utilizarea 2i rizilor tardivi: semnarea 'n ultima decad a lunii aprilie: utilizarea unei densit&ii de B planteTm! creterea nivelului de azot p$n la nivelul de A!D-AKD <gT2a. .eferitor la rotaia culturilor, rezultatele simulrilor indic# o tendin& general de cretere a eneficiului pentru toate rota&iile de culturi din sudul &rii 'n condi&iile sc2im rii climei: creterea procentual cea mai mare corespunde rota&iilor scurte /monocultur de gr$u, gr$uporum 1, dar 'n valori a solute aceste rota&ii de culturi au cel mai mic eneficiu: 'n condi&iile sc2im rii climei, utiliz$nd aceeai factori de stres, cantit&ile de 'ngrminte minerale cresc cu apro(imativ AB-!D H: nu sunt modificri esen&iale 'n ierar2ia rota&iilor de culturi privind eneficiul o &inut 'n condi&iile sc2im rii climei, raportat la clima actual: valorile eneficiului o &inut pentru cele mai une sisteme agricole neirigate 'n condi&iile sc2im rii climei, au fost apro(imativ aceleai cu valorile eneficiului calculat pentru cele mai une te2nologii irigate 'n condi&iile climei actuale. 9.6.6 7ropunere de plan de adaptare pentru agricultur =in paragraful precedent se poate o serva c sc2im rile climatice pot induce efecte importante asupra culturilor agricole, ceea ce impune necesitatea studierii i adoptrii de msuri de adaptare, a efecturii de cercetri specializate i a creterii capacit&ii institu&ionale pentru punerea 'n practic a prevederilor planului. *biective specifice ale planului 7suri de adaptare pentru agricultur %rincipalele msuri de adaptare pentru ecosistemele agricole care se recomand s fie incluse 'n plan sunt urmtoarele# =& Noua zonare a resurselor agroclimatice i a culturilor agricole n condiiile sc"imbrii climei< a1 )(tinderea ariilor de studiu pentru principalele culturi agricole, la toate zonele geografice ale .om$niei, pentru estimarea impactului i a eficien&ei msurilor de adaptare

3escrierea msurii# permite estimrii vulnera ilit&ii i adaptrii culturilor agricole la sc2im area climei, pentru 'ntreg teritoriul &rii ceea ce d posi ilitatea anticiprii poten&ialului agricol al .om$niei 'n cazul sc2im rii previzi ile a climei. 1 3tilizarea unor variet&i de soiuri i 2i rizi, 'n special cele cu perioad de vegeta&ie lung, de 'nalt productivitate cu calit&i industriale superioare 3escrierea msurii# efectele adverse ale sc2im rii climei asupra unor culturi pot fi diminuate prin folosirea 2i rizilor tardivi: -& 2ealizarea de noi soiuri i "ibrizi adaptate la sc"imbarea climei a1 8oi soiuri de culturi de toamn care s parcurg organogeneza din sezonul de iarn su temperaturi mai ridicate fr modificri de la creterea i dezvoltarea normal a culturilor: 1 8oi soiuri i 2i rizi mai rezisten&i la secet, 'n special la sf$ritul perioadei de vegeta&ie i la 'nceputul perioadei reproductive: c1 8oi soiuri i 2i rizi rezistente la stresul termic determinat de temperaturile ma(ime, 'n special, 'n perioadele de 'nflorire i formare a organelor de reproducere: d1 8oi soiuri i 2i rizi care s creasc i fotosintetizeze 'n condi&iile creterii concentra&iei de CO!. 3escrierea msurii< crearea de soiuri i 2i rizi rezistente la noile condi&ii climatice anticipate de scenariile climatice creeaz premize pentru diminuarea vulnera ilit&i i men&inerea produc&iilor agricole 9& 7suri pentru creterea e#icienei irigaiilor a1 Introducerea te2nologiilor de iriga&ii cu cantit&i de ap optime i fr pierderi de ap 'n timpul trasportului i distri u&iei: 3escrierea msurii# Iriga&iile asigur mrirea produc&iei unor culturii agricole /de e(emplu, porum 1 'n zone de cultur mult e(tinse, at$t 'n condi&iile climatice actuale, c$t i 'n cele corespunztoare scenariilor climatice. Iriga&iile eficiente reduc dependen&a de factorii naturali cum sunt precipita&iile i scurgerile.3n sistem de iriga&ii 'm unt&it permite reducerea cantit&ilor de ap folosite fr reducerea produc&iilor culturilor. 1 .estaurarea i reconstruc&ia sistemelor 2idroameliorative de-a construite: 3escrierea msurii# rea ilitarea sistemelor 2idroameliorative sunt o component de az a stategiei de asigurare a produc&iilor agricole pentru condi&iile climatice ale .om$niei cu sau fr producerea sc2im rii climei /4no regret measure41. %entru diminuarea consecin&elor secetelor este mult mai eficient s se introduc stimulente pentru adoptarea i intensificarea practicilor de management al secetelor dec$t s se aplice politicii azate pe plata daunelor pentru secet. c1. )stimarea necesarului de iriga&ii 'n condi&iile sc2im rii climei, folosind sisteme suport de decizie pentru agricultur /modelul C.O%0,I1: 3escrierea msurii# folosirea sistemelor suport de decizie dau posi ilitatea anticiprii cerin&ei de ap pentru culturi 'n functie de parametrii climatici /atmosferici i de sol1. Cerin&a de ap este un element fundamental pentru sta ilirea vulnera ilit&ii resurselor de ap. >& 7suri de adaptare #itosanitare a1 =ezvoltarea de rutine de calcul specifice pentru modele agrometeorologice care simuleaz situa&iile de protec&ia plantelor 'n condi&iile sc2im rii climei /modele pentru estimarea efectului olilor i duntorilor asupra culturilor1: 3escrierea msurii# d posi ilitatea prevenirii atacurilor olilor i dauntorilor care pot conduce la compromiterea recoltelor: 1 )valuarea pesticidelor folosite, a modului lor de utilizare, a eficien&ei tratamentelor c2imice 'mpotiva olilor i duntorilor i a consecin&elor asupra snt&ii umane:

c1 "m un&irea te2nologiilor de protec&ie a plantelor i dezvoltarea prioritar de metode nec2imice de tratament 'mpotriva olilor i duntorilor: 3escrierea msurii# sta ilirea practicilor de protec&ie a plantelor at$t pentru efecte adverse minime asupra snt&ii umane, 'n condi&iile s2im rii climei. d1 =ezvoltarea unui sistem na&ional de monitoring a strii fitosanitare: 3escrierea msurii# sistemul permite anticiparea evolu&iei strii fitosanitare la nivelul trii i luarea de msuri pentru prevenirea diminurii produc&iei culturilor 5ercetare % dezvoltare 4& 5ercetri asupra sc"imbrilor climatice a1 3tilizarea rezultatelor modelelor avansate de circula&ie general /MadCMF, )CM,ME, +M=1 pentru generarea scenariilor climatice la diferite scri spa&iale: 1 6tudii privind impactul varia ilit&ii i sc2im rilor climatice asupra ecosistemelor agricole folosind scenarii climatice cu grad 'nalt de realizare: c1 Ronarea periodic a resurselor agroclimatice ale .om$niei i a gradului de favora ilitate pentru principalele culturi agricole 'n condi&iile sc2im rii climei: d1 =ezvoltarea i implementarea de noi modele pentru descrierea i simularea proceselor care au loc la interfa&a sol-plant-atmosfer: 3escrierea msurii# contri uie la creterea nivelului de cunotin&e tiin&ifice a solut necesare dezvoltrii i 'm unt&irii metodologiei de analiz a pro lematicii sc2im rilor climatice av$nd 'n vedere ritmul rapid de acumularea de noi a ordri, modele i date 'n domeniu. ?& 5ercetarea vulnerabilitii i adaptrii culturilor agricole n condiiile sc"imbrilor climatice a1 6electarea i introducerea soiurilor i 2i rizilor cu productivitate ridicat i calitate superioar, adaptate la sc2im area climei: 3escrierea msurii# efectele adverse ale sc2im rii climei asupra culturilor pot fi diminuate prin folosirea de soiuri i 2i rizi adaptate la condi&iile climatice viitoare: 1 =ezvoltarea te2nologiilor care s asigure produc&ii ridicate la culturile agricole adaptate la sc2im area climei: 3escrierea msurii# efectele adverse ale sc2im rii climei asupra culturilor pot fi diminuate prin folosirea te2nologiilor agricole adecvate: c1 "m unt&irea metodologiei de evaluare a solurilor 'n condi&iile sc2im rilor climatice: d1 =ezvoltarea de te2nologii pentru 'm unt&irea msurilor pentru diminuarea eroziunii solului: 3escrierea msurii# dezvoltarea i implementarea de practici de management ale terenurilor pentru reducerea eroziunii solului pe terenuri ara ile degradate: Educaie i in#ormare public @& /ntroducerea de cursuri specializate la #acultile de pro#il< a1 Cursuri de adaptare a culturilor agricole la sc2im rile climatice: 1 Cursuri de climatologie aplicat pentru studii de impact: 3escrierea msurii# formarea specialitilor pentru 'n&elegerea i gsirea solu&iilor pentru pro lematica sc2im rilor climatice: A& /ntroducere de cunotine generale din domeniu, n nvm$ntul preuniversitar 3escrierea msurii# furnizarea de cunotin&e generale, pentru educarea i informarea tinerilor asupra importan&ei conservrii mediului natural

B& /n#ormarea publicului prin pliante, emisiuni radio%tv, con#erine de prezentare a ,A+5, di#uzare pe site%ul 7A,7 3escrierea msurii# contientizarea de ctre pu lic a pro lematicii sc2im rii climei, a pericoleleor care provin din stricarea ec2ili rului natural. 3ezvoltarea capacitii instituionale 5rearea, n instituiile implicate, de uniti specializate pentru problematica sc"imbrilor climatice n agricultur& 4&>& ,C3;2/< /7,A58 D/ 7C+;2/ 3E A3A,8A2E 9.<.:. Estimarea impactului %durile din .om$nia sunt constituite din specii foioase, cu un procent KG,F H din totalul ariei 'mpdurite i rinoase, cu un procent de FD,J H. 6peciile de foioase predomin 'n zona de deal i de c$mpie i cele de rinoase, 'n zona de munte. %entru evaluarea impactului asupra pdurilor s-au folosit dou procedee# unul azat pe sc2ema Moldridge de clasificare vegeta&ie-clim, iar cellalt, pe un model dinamic, S,7O0, II, care descrie evolu&ia compozi&iei speciilor i productivitatea / iomasa i aria azal1 'n func&ie de condi&iile locale, caracteristicile speciilor i parametrii climatici. =istri u&ia actual a pdurilor 'n &ara noastr este foarte apropiat de aceea descris de zonele de vegeta&ie ale lui Moldridge. 3tiliz$nd scenariile climatice CCCM, LI66, L5=F i 3QCG s-au sta ilit zonele de vegeta&ie 'n func&ie de condi&iile climatice specifice scenariilor. Compararea zonelor de vegeta&ie corespunztoare pune 'n eviden& concordan&a relativ 'ntre rapoartele dintre diferite tipuri de vegeta&ie pentru scenariile CCCM, L5=F i LI66. %entru cele trei scenarii, modelul Moldridge prevede c pe circa BD H din suprafa&a &rii va fi o vegeta&ie de step cu mrciniuri, urmat de pduri (erofite /pduri de climat temperat1, cu procente 'ntre AKH /LI661 i !KH/L5=F1. %entru scenariu 3Q CG, modelul anticipeaz c pe BBH din suprafata &rii vor fi pduri (erofite, iar vegeta&ia de step va ocupa circa FC H. %entru pdurile umede de climat temperat, modelul prevede o arie de e(tindere 'ntre F.JH /3Q CG1 i AD H /celelalte trei1. Creterea temperaturii, anticipat de cele patru scenarii, conduce la concluzia unei posi ile migrri a zonelor e(istente de via& spre altitudini superioare, locul lor devenind propice pentru zonele de via& actualmente proprii pentru ,sia Mica sau sudul %eninsulei 7alcanice. 5olosind modelul S,7O0, II cu datele climatice din e(perimentul tranzitoriu /L5=A1 i cu datele climatului actual, presupus p$n 'n anul !DJD, s-au fcut simulri pentru trei puncte de pe teritoriul .om$niei# 7istri&a, pentru zona de deal, %redeal, pentru zona de munte i 7ucureti, pentru zona de c$mpie. %entru sta&ia 7istri&a, situat 'n nordul %odiului Iransilvaniei, unde domin pdurile de fag /Fagus s0lvatica1, modelul indic o tendin& de descretere uoar a iomasei, urmat de o cretere mai pronun&at 'ncep$nd cu anul !DAD, cu o tendin& de sta ilizare 'n -urul anului !DED. "n condi&iile scenariului climatic, dinamica iomasei este apropiata de cea corespunztoare climatului actual p$n 'n anul !DED, dup care se anticipeaz o scdere deose it a productivit&ii pdurii datorit creterii temperaturii i descreterii precipita&iilor. %entru sta&ia %redeal, situat la ADDD m altitudine, 'n mi-locul pdurilor de molid / ,icea excelsa1 i rad /Abies alba1, rezultatele modelului par s indice c pdurile din aceast zon sunt cel mai pu&in afectate de sc2im area climei.

%durile de ste-ar /Euercus sp.1 din zona 7ucureti au o evolu&ie similar cu cele din zona 7istri&a, la sc2im area climei. "n aceste zone vulnera ilitatea ecosistemelor forestiere va crete dup !DED, ca o consecin& a creterii temperaturii asociat cu stresul 2idric. ,stfel 'n sectorul forestier, productivitatea i capacitatea de protec&ie vor descrete. 9.<.-. +suri de adaptare ,a cum rezult din analiza de impact, fondul forestier, din zonele de c$mpie i de deal ale .om$niei, este vulnera il la sc2im area climei i este de ateptat o scdere sever dup anul !DED. %entru a preveni declinul anticipat al capacit&ii de regenerare al pdurilor este necesar s se ia msuri de adaptare adecvate. O prim categorie de msuri de adaptare care tre uie avut 'n vedere o constituie msurile active al cror scop este acela de a ac&iona direct asupra factorilor cu efect destructiv asupra evolu&iei ecosistemelor forestiere. ,stfel, pentru a pre'nt$mpina scderea nivelului p$nzei freatice care poate cauza dispari&ia pdurii se pot construi ara-e mici pe cursurile de ap din zonele forestiere i canale de iriga&ii prote-ate de perdele de ar ori. O alt msur activ este reducerea surselor de poluare care au efect destructiv asupra vegeta&iei. 7surile pasive constau 'n interven&ii asupra pdurilor, prin strategii de management specifice, astfel 'nc$t s creasc rezisten&a la influen&a negativ a anumitor factori. %rintre acestea se pot men&iona# stoparea despduririlor: reducerea tierilor 'n limita capacit&ii de regenerare a ecosistemelor: plantarea de pduri i perdele de protec&ie 'n zonele sla 'mpdurite: men&inerea densit&ii de ar ori prin aplicarea de procedee specifice: reconstruc&ia ecologic a zonelor despdurite cu specii adaptate la noile condi&ii climatice i de sol: dezvoltarea de sisteme pentru monitorizarea i controlul evolu&iei strii pdurilor, care vor furniza date pentru sta ilirea i aplicarea de msuri corespunztoare de protec&ie: dezvoltarea unui program na&ional de reciclare a 2$rtiei este vital at$t pentru pduri c$t i pentru men&inerea pe termen lung a industriei 2$rtiei i celulozei: %entru a e(amina posi ilitatea de a introduce ca msur de adaptare, folosirea de specii din alte zone geografice, adaptate la condi&iile climatice prevzute de modelele de circula&ie general /L5=A1, s-a rulat programul S,7O0, II pentru specii auto2tone i pentru specii importante din flora ,mericii de 8ord. .ezultatele au artat c# pentru partea de sud a .om$niei nu e(ist alternativ la speciile din flora american care s fac fa& noilor condi&ii climatice: 'n nordul podiului Iransilvaniei, pe l$ng fagul /5agus sVlvica1 auto2ton, ar&arul rou /,cer ru rum1 din flora ,mericii de 8ord, au condi&ii favora ile de dezvoltare asa cum sunt prevzute de scenariile climatice: 'n zonele alpine, peste ADDD m deasupra nivelului mrii, pe l$ng coniferele auto2tone, ar&arul rou /,cer ru rum1, are condi&ii de dezvoltare prielnice aa cum sunt cele anticipate de scenariul L5=A: condi&iile climatice specfice scenariului tranzitoriu se dovedesc a fi favora ile i altor specii din flora american, cum sunt pinul al /%inus stro us1 i ste-arul rou /^uercus ru ra1.

"n prezent pentru atenuarea efectelor adverse pot fi luate urmtoarele msuri# reducerea polurii, crearea de lacuri de acumulare i canale de iriga&ii prote-ate de vegeta&ie forestier, crearea de perdele de protec&ie forestier 'n zonele despdurite -oase, men&inerea pdurilor 'nc2eiate. 9.<.6. 7ropunere de plan de adaptare pentru pduri .ezultatele privind impactul sc2im rilor climatice asupra pdurilor pun 'n eviden& necesitatea unor politici i msuri pentru prevenirea declinului vegeta&iei forestiere i adaptarea ecosistemelor forestiere la noile condi&ii climatice anticipate de modelele atmosferice de circula&ie general. %riorit&ile de az ale planului sunt# cererea condi&iilor pentru ca pdurile s se adapteze la sc2im area climei: conservarea iodiversit&ii i resurselor genetice ale florei i faunei 'n condi&iile unei dezvoltri dura ile a resurselor forestiere: *biective specifice ale planului 7suri de adaptare pentru pduri =& F nou zonare a resurselor #orestiere, prin extinderea ariilor de studiu pentru principalele specii #orestiere, la toate zonele geogra#ice ale 2om$niei, n vederea estimrii impactului, e#icienei msurilor de adaptare i selectrii speciilor adaptate la sc"imbarea climei: 3escrierea msurii# permite estimarea vulnera ilit&ii i adaptrii ecosistemelor forestiere la sc2im area climei, pentru 'ntreg teritoriul &rii ceea ce d posi ilitatea anticiprii poten&ialului silvic .om$niei 'n cazul sc2im rii previzi ile a climei. -& 5reterea biomasei pdurilor prin procedee de managemenet #orestier( 3escrierea msurii# folosirea unor practici de management forestier /de e(emplu, tierea selectiv a speciilor1 dau posi ilitatea 'm unt&irii strii i productivit&ii pdurilor. ,cestea permit 'm unt&irea compozi&iei speciilor i creterea capacit&ii de adaptare a ecosistemelor forestiere la sc2im area climei. 9& 1mpdurirea zonelor oase improprii agriculturii( 3escrierea msurii# 'n prezent e(ist suprafe&e mari de teren degradate, erodate, mltinoase, improprii agriculturii. "mpdurirea zonelor respective conduce, pe de o parte, la 'm unt&irea calit&ii solurilor, iar pe de alta, constituie o msura de reducere prin fi(area io(idului de car on 'n vegeta&ia forestier. >& 5rearea de perdele de protecie n zonele aride de c$mpie 3escrierea msurii# perdelele de protec&ie determin o reducere a vitezei v$ntului, distri uirea omogen a stratului de zpad, reducerea evaporrii de pe terenurile agricole, creterea productivit&ii plantelor cultivate. 4& Extinderea ariilor mpdurite cu specii rezistente la secet 3escrierea msurii# speciile rezistente la secet sunt recomandate pentru 'mpduriri 'n condi&iile sc2im rii climei. %e l$ng faptul c sunt rezisten&i la secet, au un mare poten&ial de productivitate de iomas 'n condi&iile anticipate de scenariile climatice. ?& ,roiecte pilot legate de sc"imbrile climatice 3escrierea msurii# implementarea msurilor i strategiilor recomandate pentru sectorul forestier , 'n principal, cele referitoare la selectarea speciilor rezistente la viitoarele condi&ii climatice, tre uie testate prin proiecte pilot pe arii limitate, unde s fie studiate specii auto2tone i din alte zone geografice. @& 3ezvoltarea unui sistem naional de monitorizare a strii pdurilor

3escrierea msurii# sistemul d posi ilitatea cunoaterii i supraveg2erii strii pdurilor i luarea de msuri de protec&ie adecvate. A& 1ntocmirea i implementarea unui program naional de reciclare a "$rtiei 3escrierea msurii# dezvoltarea unui program de reciclare a 2$rtiei este vital, at$t pentru men&inerea fondului forestier 'n limite de regenerare natural, c$t i pentru sus&inerea industriei celulozei i 2$rtiei. 5ercetare %dezvoltare B& +tudii privind impactul variabilitii i sc"imbrilor climatice asupra ecosistemelor #orestiere #olosind scenarii climatice cu grad nalt de realizare, obinute cu modele de circulaie general de ultim generaie =G& 2ealizarea i implemetarea de noi modele pentru descrierea i simularea proceselor speci#ice dezvoltrii speciilor #orestiere & 3escrierea msurii# contri uie la creterea nivelului de cunotin&e tiin&ifice necesare dezvoltrii i 'm unt&irii metodologiei de analiz a pro lematicii referitoare la impactul sc2im rilor climatice asupra ecosistemelor forestiere, av$nd 'n vedere noile a ordri, modele i date din domeniu. Educaie i in#ormare public ==& /ntroducerea de cursuri specializate la #acultile de pro#il< AA.A.Curs privind evaluarea vulnera ilit&ii i adaptrii ecosistemelor forestiere la sc2im rile climatice: AA.!.Cursuri de fizica solului, cu aplica&ii la agricultura i silvicultur . 3escrierea msurii# formarea specialitilor pentru 'n&elegerea i gsirea solu&iilor pentru pro lematica sc2im rilor climatice: =-& /ntroducere de cunotine generale din domeniu, n nvm$ntul preuniversitar =9& /n#ormarea publicului prin pliante, emisiuni radio%tv, con#erine de prezentare a ,A+5, di#uzare pe site%ul 7A,7 3ezvoltarea capacitii instituionale =>& 5rearea, n instituiile implicate, de uniti specializate pentru problematica sc"imbrilor climatice speci#ic silviculturii )brevieri CCCM P Canadian Climate Center Model CC6C P Conven&ia Cadru pentru 6c2im ri Climatice C)I P Central )lectric de Iermoficare CI) P Central Iermo-)lectric L)6 P Laze cu efect de ser L5=+ P Leop2Vsical 5luid =Vnamics +a oratorV, 63, /e(periment L5=F, e(periment tranzitoriu, L=5A1: LI66 P Lodard Institute for 6pace 6tudies, 63,: L0% P Llo al 0arming %otential ICIM P Institutul de Cercetare-=ezvoltare pentru %rotec&ia Mediului I8MM P Institutul 8a&ional de Meteorologie i Midrologie I6%) P Institutul de 6tudii i %roiectri )nergetice M,,% P Ministerul ,griculturii, ,limenta&iei i %durilor M,%M P Ministerul ,pelor i %rotec&iei Mediului

MI. P Ministerul Industriei i .esurselor M+%I+ P Ministerul +ucrrilor %u lice Iransportului i +ocuin&ei O8L P Organiza&ie 8e-Luvernamental %,6C P %lanul de ,c&iune pentru 6c2im ri Climatice %8,%M P %lanul 8a&ional de ,c&iune pentru %rotec&ia Mediului 686C P 6tudiul 8a&ional asupra 6c2im rii Climei 'n .om$nia 3QCG P 3nited Qingdom Meteorological Office: 4&4& 2E+;2+E 3E A,C< /7,A58 D/ 7C+;2/ 3E A3A,8A2E 9.9.:. Estimarea impactului %entru determinarea impactului sc2im rilor climatice asupra resurselor 2idrologice /resurse naturale de ap1, s-a aplicat un model ploaie-scurgere, ?I=.,, pentru trei azine pilot, reprezentative pentru zonele de munte, deal i es. Modelul a fost aplicat cu dou seturi de date de intrare# primul caracteriz$nd clima actual, iar al doilea specific scenariului climatic CCCM. =e itele r$ului la ieirea din azinelor pilot, simulate de model pentru datele specifice climei actual i cele ale scenariului climatic sunt apoi transferate la mai multe sec&iuni din azinele analizate printr-un procedeu de 4upscaling4. 7azinele 2idrografice analizate pentru determinarea vulnera ilit&ii resurselor de ap i a msurilor de adaptare au fost 6iret, ,rge i I$rnava Mare. Modelul a fost cali rat folosind 'nregistrri zilnice de de ite de ap din perioadaAGJA P AGCC. "ntruc$t 'n azinele pilot nu se gsesc puncte de gril ale modelului CCCM, pentru generarea scenariilor climatice/date de intrare pentru modelul 2idrologic1 specifice azinelor pilot s-au corectat rezultatele modelului CCCM prin interpolare. Calculul corec&iilor pentru azinele de referin& au fost fcut prin medierea valorilor determinate cu modelul CCCM 'n c$teva puncte ale fiecrei zon de relief distinct /munte, deal, i c$mpie1. %rin aplicarea modelului 'n azinele pilot i folosind apoi procedura de Nupscaling au fost determinate 2idrografele de itelor medii lunare 'n punctele de 'nc2idere ale azinelor de referin&. =in compararea fcut 'ntre de itele medii ale fiecrei luni, mediate pe perioada susmen&ionat, pentru clima actuala i scenariul CCCM, au rezultat urmtoarele concluzii privind impactul sc2im rilor climatice asupra resurselor 2idrologice# pentru scenariul climatic !(CO! se constat o descretere a scurgerii 'n raport cu cea format 'n condi&iile prezente /ale scenariului A(CO!.1. ,ceasta se e(plic prin faptul c dei precipita&ia este mai mare 'n cazul scenariului !(CO !, datorit creterii semnificative a temperaturii aerului, evapotranspira&ia real este cu mult mai mare conduc$nd aadar la o descretere a scurgerii multianuale. se o serv c pentru scenariul !(CO! are loc o redistri u&ie a scurgerii medii lunare concomitent cu o cretere a coeficien&ilor de varia&ie anual a fiecrei luni. domeniul de varia&ie al de itelor medii lunare descrete 'n cazul !(CO ! 'n raport cu situa&ia actual. analiza frecven&ei de itelor lunare situate peste media multianual arat c cea mai afectat lun este aprilie c$nd se produce o descretere semnificativ a scurgerii. ,cest fapt se e(plic prin aceea c lunile de iarn devin mai calde 'n cazul scenariului !CO ! i deci topirea zpezii 'ncepe mai timpuriu. "n aceste condi&ii de itele ma(ime lunare se deplaseaz din perioada primvar - var ctre sf$ritul iernii =e asemenea, se constat c 'n luna

septem rie are loc cea mai sczut scurgere fa& de situa&ia actual c$nd, foarte frecvent, scurgerea minim are loc iarna. ,ceast valoare sczut se produce datorit valorilor foarte ridicate ale evapotranspira&iei 'n lunile de toamn i mai ales 'n luna septem rie. ,ceste Ndeplasri ale valorilor scurgerii au implica&ii directe asupra modului de gestiune a resurselor de ap, 'n special 'n cazul acumulrilor cu regularizare lunar sau sezonier. "n scopul determinrii vulnera ilit&ii resurselor de ap 'n condi&iile sc2im rilor climatice, s-au calculat cu a-utorul corela&iilor seriile de de ite medii lunare 'n diferite puncte ale azinelor analizate. Corela&iile au fost determinate pe aza datelor 2idrologice 'nregistrate pe perioade de ED-BD ani. 6-a considerat c aceste corela&ii determinate pentru condi&iile actuale vor rm$ne vala ile i pentru condi&iile climatice ale scenariului !(CO!. "n continuare, s-au luat 'n considerare tendin&ele de cretere ale cerin&elor de ap 'n viitor pentru satisfacerea necesarului pentru agricultur, industrie, energetic i alimentri cu ap pota il i industrial, 'n condi&iile sc2im rilor climatice corespunztoare scenariului !(CO !. ,poi, consider$nd seriile de valori lunare ale scurgerii apei modificate de noile condi&ii precum i valorile lunare ale cerin&elor de ap, s-a aplicat un model de ilan& /modelul ,.IIR,81 cu a-utorul cruia, pe aza calculelor de ilan& Nresurs - cerin&, s-au determinat noile valori ale deficitelor de ap i deci perioadele de vulnera ilitate. 6-a constatat c, 'n general, azinele 6iret i I$rnava nu sunt sensi il vulnera ile la noile condi&ii ale sc2im rii poten&iale a climei datorit acumulrii Izvorul Muntelui pentru azinul 6iret i suficien&ei resurselor 2idrologice 'n raport cu cerin&ele 'n azinul I$rnava. "n sc2im , analizele de vulnera ilitate arat c azinul ,rge este 'n mod semnificativ sensi il la sc2im rile climatice datorit dezvoltrii economico-sociale din acest spa&iu, 'n care se gsete capitala &rii cu peste !,B milioane de locuitori. Impactul sc2im rii climei asupra gospodririi apelor se manifest prin am ele componente ale ilan&ului# datele 2idrologice i cerin&ele de ap. ,stfel, 'n condi&iile climei anticipate de scenariile climatice de itul mediu multianual scade cu circa !D]!E H fa& de valorile corespunztoare men&inerii climei actuale. Impactul sc2im rii climei asupra cerin&elor de ap a fost estimat numai pentru iriga&ii 9.9.-. +suri de adaptare %entru a face fa& situa&iilor de vulnera ilitae, au fost e(aminate o serie de msuri de adaptare. "n cazul azinului ,rge, adaptarea se refer la urmtoarele tipuri de msuri# msuri nestructurale, care constau 'n sta ilirea de noi reguli de e(ploatare a acumulrilor i 'n special a lacului de acumulare strategic ?idraru /volum util de E!D AD KmF1 'n conformitate cu dezvoltarea cerin&elor de ap 'n viitor, concomitent cu o reducere a pierderilor de ap 'n re&elele de alimentare. msuri structurale, care constau 'n realizare de noi acumulri i deriva&ii din azinul Olt propuse 'n AB com ina&ii posi ile din care au fost 'n final selectate un numr de trei variante optime. "n general, msurilor de adaptare se aplic la nivelul azinului 2idrografic i pot fi# msuri de adaptare privind alimentarea cu ap a folosin&elor i msuri de adaptare privind cerin&ele de ap. 7suri de adaptare privind alimentarea cu ap, care presupun modificarea structurilor e(istente pot fi#

n cazul scurgerilor reduse< sc2im area pozi&iei iTsau a 'nl&imii azinelor de captare a apei: cptuirea canalelor: conducte 'nc2ise 'n loc de canale desc2ise: integrarea lacurilor de acumulare izolate 'ntr-un sistem integrat: re'ncrcarea artificial pentru reducerea evaporrii. n cazul scurgerilor ridicate< creterea 'nl&imii digurilor: tur ine suplimentare: creterea mrimii canalelor: eliminarea sedimentelor din lacurile de acumulare pentru o mai un stocare. "n azinele r$urilor unde nu s-a realizat 'ntreaga dezvoltare, este posi il construirea de noi proiecte 'n vederea adaptrii la scurgerea modificat i la condi&iile cerin&ei de ap, cum ar fi urmtoarele# lacuri de acumulare, 2idrocentrale, sisteme de livrare de ap, c$mpuri de pu&uri de ap, transferuri de ap 'ntre azine. "n anumite azine 2idrografice, sc2im area climei sau constr$ngerile fizice, de mediu sau institu&ionale nu garanteaz sau nu permit proiecte de infrastructur noi. "n aceste cazuri se iau 'n considerare msuri de adaptarea la administrarea sistemului e(istent, cum sunt# sc2im area regulilor de operare: alimentarea 'n str$ns legtur cu ap de suprafa& i su teran: sc2im area priorit&ii de livrare: sistem integrat de operare a lacurilor de acumulare: coordonarea alimentrii i cerin&ei de ap. 7surile de adaptare pentru cerina de ap sunt determinate de ridicarea pre&ului apei, ceea ce o lig consumatorii s ia msuri de conservare i folosire eficient, cum sunt# n sectorul casnic< folosirea mai eficient a aparatelor: reducerea consumului direct: repararea scurgerilor: splarea mainilor 'n zone comerciale unde are loc reciclarea: colectarea apei de ploaie pentru utilizri nepota ile. n sectorul agricol< iriga&ii nocturne: cptuirea canalelor: 'm unt&irea msurtorilor de ap: reutilizarea apei drenate: utilizarea apei reziduale: un control i o administrare mai une ale re&elei de alimentare cu ap. n sectorul industrial< reutilizarea apei cu o calitate accepta il: reciclarea. n sectorul energetic< pstrarea lacurilor de acumulare la niveluri -oase pentru a reduce evaporarea: modificarea alimentrilor pentru a se potrivi cu alte utilizri ale apei: 'ntreruperea centralelor 'n perioadele cu scurgere mic: generare suplimentar /utilizarea enefic a cldurii reziduale1. Msuri care conduc la reducerea cerin&ei de apa i care presupun sc"imbri te"nologice# n sectorul casnic# aparate mai eficiente 'n privin&a apei folosite: sisteme de alimentare du le# pota ile i nepota ile: apa reciclat pentru scopuri nepota ile. n sectorul agricol# introducerea culturilor care necesit ap pu&in: introducerea pre&urilor mari pentru culturile care folosesc ap: sc2im area sistemelor de iriga&ii cu cele prin picurare, pulverizare: introducerea culturilor care tolereaz sarea i care pot utiliza apa drenat: drenarea apei de la sta&iile de amestec. n sectorul industrial # introducerea te2nologiilor de cur&are Nuscat: introducerea ciclului 'nc2is iTsau rcirea cu aer: proiectarea centralelor cu sisteme incluse de reutilizare i reciclare a apei: sc2im area produselor manufacturate. n sectorul energetic# construirea de lacuri de acumulare suplimentare i de 2idrocentrale: introducerea func&ionrii la ape mici a 2idrocentralelor pe firul apei: introducerea de tur ine mai

eficiente la 2idrocentrale: introducerea sistemelor alternative de rcire termic /eletee de rcire, turnuri umede, turnuri uscate1. Com inarea adaptrilor de alimentare i cerin& de ap vor asigura strategia de adaptare cea mai eficient. 9.9.6 7ropunere de plan de adaptare pentru resurse de ap ,a cum reiese din studiul de impact, azinele 2idrografice pot fi vulnera ile la sc2im area climei, aa cum este cazul azinului ,rge, care se dovedete vulnera il la sc2im rile climatice anticipate de scenariul CCCM. %rin planul de adaptare se urmrete ini&ierea, coordonarea i implementarea msurilor de adaptare astfel ca impactul sc2im rii climei s fie redus la minimum posi il.
Obiective specifice ale planului

7suri de adaptare pentru resurse de ap =& Extinderea studiilor de impact la toate bazinele "idrogra#ice din 2om$nia, n vederea zonrii vulnerabilitii resurselor de ap la sc"imbarea climei i a msurilor de adaptare corespunztoare( -& Adaptri privind alimentarea cu ap a #olosinelor pentru bazinele analizate !.A. ,daptri de infrastructur e(istent: !.!. Construirea de noi infrastructuri: !.F. Modificarea regulilor de e(ploatare ale acumulrilor, e(ploatarea con-ugat a resurselor de ap de suprafa& i su terane i modificri ale priorit&ilor de livrare a apei. 9& 7suri de adaptare privind cerinele de ap pentru bazinele analizate # F.A. Conservarea apei i 'm unt&irea eficien&ei utilizrii apei /sectoare# casnic, agricol, industrial, energetic1: F.!. Modificri te2nologice ale procesului de produc&ie al unurilor 'n industrie, agricultur i energetic precum i 'n sectorul casnic: F.F. Iransferri de pia& T pre& ctre alte activit&i. 3escrierea msurii# estimarea vulnera ilit&ii celor AA azine 2idrografice ma-ore ale &rii la impactul sc2im rii climei, necesit cunoaterea resurselor i cerin&elor precum i msurile de adaptare pentru alimentarea cu ap a folosin&elor i cerin&elor de ap corespunztoare. >& 5ontrolul polurii apelor 3escrierea msurii# ,pele poluate sunt improprii consumului sau altor folosin&e, ceea ce este ec2ivalent cu reducerea surselor de ap. .educerea polurii 'n limite normale constituie o cretere a resursei de ap i un disponi il pentru sistemul de iriga&ii. .educerea scurgerii datorit sc2im rii climei este o premiz pentru creterea concentra&iei de poluan&i 'n ap. 4& 1ntocmirea de planuri pentru situaiile de secet 3escrierea msurii # planurile pe termen pentru adaptarea la scdea resurselor de apa pot reduce efectele secetelor. 6e pot face planuri pentru secete de intensit&i i durate cunoscute sau mai mari. Costurile implicate de planurile de risc sunt relativ mici 'n compara&ie cu eneficiile poten&iale. ?& ,lani#icarea construirii de noi bara e 3escrierea msurii# Ire uie men&inut desc2is op&iunea construirii de noi amplasamente de ara-e. 8umrul de amplasamente care pot fi folosite eficient este limitat i fi(area celor ferme tre uie s se fac dup analize foarte detaliate. @& ,er#ecionarea sistemelor de prognoz i monitorizare a inundaiilor i secetelor

3escrierea msurii# %roiectul =)60,I actualmente 'n faza de implementare va permite modernizarea sistemului de prognoza i monotorizare a fenomenelor 2idrologice, inclusiv a inunda&iilor i secetelor /prin conectarea cu sistemul 6IMI81 5ercetare%dezvoltare A& ,rogram de cercetri privind senzitivitatea rezultatelor simulrilor "idrologice pe modele matematice semidistribuite pentru di#erite scenarii de sc"imbri climatice( 3escrierea msurilor# permit estimarea influen&ei parametrilor climatici asupra resurselor 2idrologice, regimului 2irologic i sta ilit&ii acestuia. B& ,rogram de analiz a bilanului cerinelor i resurselor de ap pentru determinarea de#icitelor de resurse de ap( 3escrierea msurilor# permit estimarea vulnera ilit&ii i adaptrii resurselor de ap la sc2im area climei, ceea ce d posi ilitatea anticiprii poten&ialului resurselor de ap ale .om$niei 'n cazul sc2im rii previzi ile a climei. =G& 3ezvoltarea i implementarea de noi modele pentru descrierea i simularea proceselor "idrologice la di#erite scri spaio%temporale, n condiiile sc"imbrilor climatice( 3escrierea msurii# contri uie la creterea nivelului de cunotin&e tiin&ifice necesare dezvoltrii i 'm unt&irii metodologiei de analiz a pro lematicii referitoare la impactul sc2im rilor climatice asupra resurselor de ap , av$nd 'n vedere noile a ordri, modele i date din domeniu. Educaie i in#ormare public ==& /ntroducerea de cursuri specializate la #acultile de pro#il< AA.A. Curs privind evaluarea vulnera ilit&ii resurselor de ap la sc2im rile climatice i a op&iunilor de adaptare: AA.!. Curs de Midrologie, cu aplica&ii la evaluarea impactului sc2im rilor climatice: 3escrierea msurii# formarea specialitilor pentru 'n&elegerea i gsirea solu&iilor pentru pro lematica sc2im rilor climatice: =-& /ntroducere de cunotine generale din domeniu, n nvm$ntul preuniversitar =9& /n#ormarea publicului prin pliante, emisiuni radio%tv, con#erine de prezentare a ,A+5, di#uzare pe site%ul 7A,7 3ezvoltarea capacitii instituionale =>& 5rearea, n instituiile vizate, de uniti specializate pentru problematica sc"imbrilor climatice speci#ic resurselor de ap =.:.:. &trategia naional privind schimbrile climatice -BB9,-BB> 6trategia na&ional a .om$niei privind sc2im rile climatice /686C1 definete politicile .om$niei privind respectarea o liga&iilor interna&ionale prevzute de Conven&ia-cadru a 8a&iunilor 3nite asupra 6c2im rilor Climatice /385CCC1 i de %rotocolul de la QVoto precum i priorit&ile na&ionale ale .om$niei 'n domeniul sc2im rilor climatice. 686C prezint, de asemenea, eneficiile de mediu i economice pentru .om$nia privind participarea la implementarea mecanismelor fle(i ile sta ilite prin %rotocolul de la QVoto i anume Implementarea 'n Comun /SI1 i Comercializarea Interna&ional a )misiilor /I)I1. 6trategia sta ilete i a ordarea principial a .om$niei privind implementarea activit&ilor 'n domeniul sc2im rilor climatice necesare 'n vederea aderrii .om$niei la 3niunea )uropean i pentru participarea la 6c2ema de Comer& cu )misii a 3niunii )uropene /)I6 3)1.

686C a fost ela orat su responsa ilitatea Ministerului Mediului i Lospodririi ,pelor /MML,1 'n str$ns cola orare cu alte ministere, prin intermediul Comisiei 8a&ionale pentru 6c2im ri Climatice /C86C1. 686C va reprezenta cadrul pentru implementarea politicilor .om$niei 'n domeniul sc2im rilor climatice 'n perioada !DDB-!DDJ. Llosarul 68C6 este prevzut 'n ane(a , a prezentei strategii. =.:.6. 7rezentarea coninutului &0&! Capitolul ! introduce o iectivul general ale 686C. ,cesta este detaliat 'n mai multe o iective specifice privind diferitele aspecte ale domeniului sc2im rilor climatice. 3rmtoarele capitole ale 686C se refer la activit&ile necesare 'ndeplinirii o iectivelor specifice. Capitolul F prezint informa&iile generale de az privind 385CCC, %rotocolul de la QVoto, politica 3niunii )uropene 'n domeniu i pozi&ia actual a .om$niei. Capitolul E e(emplific ac&iunile 'ntreprinse 'n vederea estimrii emisiilor de LML 'n .om$nia i progresele 'nregistrate 'n atingerea o iectivului de reducere a emisiilor prevzut de %rotocolul de la QVoto. Capitolul B se adreseaz vulnera ilit&ii .om$niei la efectele sc2im rilor climatice i a ordrilor privind msurile de adaptare la aceste efecte. Capitolul K sta ilete cadrul institu&ional, -uridic i de politici pentru implementarea 686C. Capitolul J detaliaz anga-amentele prevzute de 385CCC i %rotocolul de la QVoto. Capitolul C prezint ac&iunile necesare implementrii =irectivei 3niunii )uropene !DDFTCJTC) ce sta ilete o sc2em pentru comercializarea permiselor de emisii de LML. Capitolul G identific priorit&ile privind ac&iunile i msurile necesare reducerii intensit&ii car onului 'n economia .om$niei. Capitolul AD descrie activit&ile necesare includerii aspectelor privind sc2im rile climatice 'n educa&ie i cercetare, i creterii nivelului de contientizare i de participare a pu licului 'n luarea deciziilor referitoare la sc2im ri climatice 'n .om$nia. Capitolul AA prezint o estimare general a resurselor necesare implementrii 686C i descrie procesul ela orrii %8,6C. =.-.-. *biective specifice %entru a 'ndeplini o iectivul general i &in$nd seama de aspectele identificate 'n sec&iunea precedent, 6trategia na&ional a .om$niei privind sc2im rile climatice prevede urmtoarele o iective specifice. ,ctivit&ile necesare realizrii acestor o iective sunt prezentate pe larg 'n capitolele care urmeaz# A1 6 'ndeplineasc anga-amentul privind nivelul emisiilor na&ionale de LML din .om$nia prevzut de %rotocolul de la QVoto. Capitolul E prevede faptul c nu sunt necesare activit&i suplimentare 'n .om$nia pentru atingerea acestui o iectiv specific. !1 6 limiteze costurile economice, de mediu i sociale pe termen lung a efectelor sc2im rilor climatice 'n .om$nia /Capitolul B1. F1 6 sta ileasc un cadru institu&ional, -uridic i de politici, care s permit dezvoltarea i implementarea ac&iunilor i msurilor 'n domeniul sc2im rilor climatice /Capitolul K1. E1 6 implementeze un sistem na&ional de estimare a emisiilor i sec2estrrilor de LML 'n conformitate cu cerin&ele 385CCC i 3) /Capitolul J1. B1 6 participe la aplicarea mecanismelor fle(i ile prevzute de %rotocolul de la QVoto /SI i I)I1 av$nd 'n vedere ma(imizarea eneficiilor pentru economia i mediul din .om$nia 'n

conformitate cu reglementrile 385CCC i 3), av$nd, totodat, un cadru na&ional institu&ional, -uridic i de politici sta il i transparent /Capitolul J1. K1 6 pregteasc pozi&ia oficial a .om$niei privind politicile i reglementrile viitoare interna&ionale 'n domeniul sc2im rilor climatice dup anul !DA! /Capitolul J1. J1 6 transpun i s implementeze =irectivele 3) privind sta ilirea unei sc2eme de comercializare a permiselor de emisii de LML 'n cadrul Comunit&ii pentru a permite 'nceperea comercializrii permiselor la A ianuarie !DDJ /Capitolul C1. C1 6 continue s implementeze ac&iunile i msurile na&ionale e(istente pentru reducerea intensit&ii car onului 'n economia .om$niei 'n str$ns concordan& cu ac;uis-ul comunitar al 3) /Capitolul G1. G1 6 includ aspecte privind sc2im rile climatice 'n educa&ie i cercetare, i s mreasc gradul de contientizare i de participare a pu licului 'n luarea deciziilor referitoare la sc2im ri climatice 'n .om$nia /Capitolul AD1. AD1 6 ela oreze %lanul na&ional de ac&iune privind sc2im rile climatice, care va include ac&iuni i msuri specifice ce vor fi implementate 'n aza 686C, s monitorizeze progresul implementrii acestora i s actualizeze 686C i %8,6C /Capitolul AA1. =.6.6. 7rotocolul de la LMoto la #0 !!! Cea de-a treia Conferin& a %r&ilor ce s-a desfurat 'n decem rie AGGJ la QVoto, 'n Saponia, a reprezentat un nou pas 'nainte 'n pro lema sc2im rilor climatice glo ale. =ovezile tiin&ifice aprute dup adoptarea 385CCC au indicat necesitatea unor msuri mai stringente de reducere a LML. 6-a cerut %r&ilor la Conven&ie s-i asume anga-amente mai puternice dec$t sta ilizarea emisiilor de LML /conform 385CCC1 i s limiteze sau s reduc emisiile de LML 'n prima perioad de anga-ament /!DDC-!DA!1 cu o cot negociat. .om$nia a semnat %rotocolul de la QVoto 'n AGGG fiind apoi prima %arte aflat pe ,ne(a I a 385CCC care l-a ratificat 'n ianuarie !DDA prin +egea nr. FT!DDA. ?aloarea anga-amentului de reducere a emisiilor de LML adoptat de .om$nia este de CH fa& de anul de az AGCG. %rotocolul de la QVoto a intrat 'n vigoare la nivel interna&ional la data de AK fe ruarie !DDB. %rotocolul prevede, de asemenea, posi ilitatea utilizrii celor trei mecanisme fle(i ile cunoscute su numele de Implementare 'n Comun /SI1, Mecanismul de =ezvoltare Curat /C=M1 i Comercializarea Interna&ional a )misiilor /I)I1. ,cestea au fost proiectate pentru a a-uta %r&ile aflate pe ,ne(a 7 a %rotocolului s reduc costurile privind 'ndeplinirea anga-amentelor de reducere a emisiilor de LML, profit$nd de oportunit&ile de reducere a acestora 'n alte &ari, sau de creterea capacit&ii de sec2estrare a LML, care implic costuri mai mici dec$t 'n propria &ar. ,cestea ofer, de asemenea, eneficii i &rilor gazd prin asigurarea finan&rii pentru proiectele de reducere a emisiilor de LML. =.9. 2+7)!"C I#$0E')52$2")"E A2 )%)7")'E $) &!?2+5('2$E !$2+)"2!E =.9.:. undamentare Modificarea condi&iilor climatice regionale i locale va influen&a ecosistemele, aezrile umane i infrastructura. Modificrile preconizate de temperatur i precipita&ii pot duce la modificarea perioadelor de vegeta&ie i la deplasarea liniilor de demarca&ie dintre pduri i pa-iti. )venimentele meteorologice e(treme /furtuni, inunda&ii, secete1 'i vor putea face apari&ia mai frecvent iar riscurile i pagu ele aferente pot deveni mai semnificative. Ronele afectate de secet s-au e(tins 'n ultimele decenii 'n .om$nia.

Ronele cele mai e(puse secetei se afl 'n sud-estul &rii, dar aproape 'ntreaga &ar a fost afectat de secet prelungit. "mpreun cu inunda&iile, perioadele 'ndelungate de secet duc la pierderi economice 'nsemnate 'n agricultur, transporturi, alimentarea cu energie, gospodrirea apelor, sntate i gospodrii. %redic&iile pe az de modele climatice glo ale arat c ne putem atepta la o apari&ie mai frecvent a evenimentelor meteorologice e(treme. Efecte asupra agriculturii "n ultimul deceniu, perioadele de secet i inunda&ii au devenit mai frecvente, cu efecte negative asupra productivit&ii agricole, 'n special la gr$u i porum . Cercettori din cadrul ,dministra&iei 8a&ionale de Meteorologie /,8M1 au utilizat mai multe modele agrometeorologice pentru a analiza efectele poten&iale asupra productivit&ii agricole la principalele culturi din .om$nia. Efecte asupra silviculturii ,proape un sfert din suprafa&a .om$niei este reprezentat de zone 'mpdurite, care adpostesc un numr mare de specii i ecosisteme. Impactul sc2im rilor climatice asupra pdurilor din .om$nia a fost analizat cu a-utorul mai multor modele climatice glo ale. "n zonele 'mpdurite -oase i deluroase se preconizeaz o scdere considera il a productivit&ii pdurilor dup anul !DED datorit creterii temperaturilor i scderii volumului precipita&iilor. Efecte asupra gospodririi apelor Consecin&ele 2idrologice ale creterii concentra&iei de CO! 'n atmosfer sunt semnificative. Modelarea acestora a fost realizat 'n .om$nia, pun$ndu-se accent pe principalele azine 2idrografice. .ezultatele arat efectele pro a ile ale modificrilor 'n volumul precipita&iilor i 'n evapo-transpira&ie. Efecte asupra aezrilor umane 6ectoarele industrial, comercial, reziden&ial, ter&iar i de infrastructur /inclusiv alimentri cu energie i ap, transporturi i depozitarea deeurilor1 sunt vulnera ile la sc2im rile climatice 'n diferite moduri. ,ceste sectoare sunt direct afectate de modificarea temperaturii i precipita&iilor, sau indirect prin impactul general asupra mediului, resurselor naturale i produc&iei agricole. 6ectoarele cele mai vulnera ile fa& de efectele sc2im rilor climatice sunt construc&iile: transporturile: e(ploatrile de petrol i gaze: turismul i industriile aflate 'n zone costiere. ,lte sectoare poten&ial afectate sunt industria alimentar, prelucrarea lemnului, industria te(til, produc&ia de iomas i de energie regenera il. =.9.- *biectiv specific O iectivul specific este de a limita costurile economice, sociale i de mediu pe termen lung ale impactului sc2im rilor climatice 'n .om$nia. %entru a limita costurile economice i sociale ale sc2im rilor climatice 'n .om$nia, se va ac&iona pentru 'm unt&irea nivelului de cunoatere privind impactul sc2im rilor climatice, a vulnera ilit&ii i a capacit&ii de adaptare la efectele acestora. %e aza acestor informa&ii vor fi identificate i prioritizate ac&iuni i msuri preventive i eficiente din punct de vedere al costurilor 'n domeniul adaptrii la efectele sc2im rilor climatice. "n perioada !DDB-!DDJ se vor implementa ac&iunile i msurile prioritare 'n domeniul adaptrii. =.9.6 )ciuni cheie 3rmtoarele ac&iuni vor fi implementate pentru atingerea o iectivului specific# A1 "ntrirea cooperrii dintre diferitele agen&ii importante i institu&ii de cercetare i, 'n particular, a capacit&ii acestora 'n domeniul evalurii impactului i a vulnera ilit&ii la sc2im rile climatice 'n .om$nia.

!1 Creterea nivelului de cunoatere a consecin&elor ecologice, economice i sociale ale impactului sc2im rilor climatice. F1 =ezvoltarea temelor referitoare la impactul sc2im rilor climatice i la adaptarea la efectele acestora 'n programele colare. ,ceasta va contri ui, de asemenea, la creterea participrii pu licului la ela orarea politicilor din domeniul sc2im rilor climatice. E1 "m unt&irea evalurii i prioritizrii ac&iunilor i msurilor de adaptare, inclusiv consecin&ele economice ale acestora. ,ceasta cuprinde urmtoarele sectoare# agricultur, gospodrirea apelor, silvicultur i aezri umane. B1 Creterea capacit&ii de ela orare i implementare a ac&iunilor i msurilor de adaptare la nivel na&ional, regional i local, incluz$nd incorporarea aspectelor privind adaptarea la sc2im rile climatice in agricultura, silvicultura, gospodrirea apelor si infrastructur. %8,6C va identifica principalele ac&iuni i msuri din domeniul adaptrii la sc2im rile climatice. =.9.<. Efecte preconizate ale aciunilor privind adaptarea Creterea nivelului de cunoatere privind vulnera ilitatea i efectele sc2im rilor climatice 'n .om$nia va spri-ini politicile preventive de adaptare, efective i eficiente din punct de vedere al costurilor. Multe dintre msurile de adaptare ce vor fi implementate sunt acelea care se vor dovedi enefice c2iar 'n lipsa unor efecte ale sc2im rilor climatice i cele care pot fi implementate cu costuri mici. =.=. !)%'#$ 20&"2"#12*0)$C @#'2%2! A2 %E 7*$2"2!2 3n cadru institu&ional, -uridic i de politici eficient, consistent i transparent este o condi&ie important pentru implementarea unei strategii privind sc2im rile climatice 'n .om$nia. Capitolul de fa& se azeaz par&ial pe .aportul Iematic privind 6c2im rile Climatice ela orat in cadrul proiectului ,utoevaluarea Capacit&ii 8a&ionale pentru Managementul Llo al al Mediului, spri-init de %83=-L)5. =.=.:. *biectiv specific 6ta ilirea unui cadru institu&ional, -uridic i de politici adecvat permi&$nd dezvoltarea i implementarea de ac&iuni i msuri 'n domeniul sc2im rilor climatice. =.=.-. !adrul instituional +inisterul +ediului i /ospodririi )pelor ,tri u&iile MML, in domeniul sc2im rilor climatice, sunt urmtoarele# MML, are autoritatea de a desfura activit&i legate de implementarea, coordonarea, controlul i evaluarea ac&iunilor i msurilor referitoare la implementarea 385CCC i a %rotocolului de la QVoto. MML, a fost desemnat ca punct focal na&ional pentru 385CCC i reprezint Luvernul .om$niei 'n negocierile legate de 385CCC i 'n alte reuniuni interna&ionale 'n domeniul sc2im rilor climatice. MML, coordoneaz ela orarea, implementarea i actualizarea 686C i %8,6C. MML, asigur conducerea Comisiei 8a&ionale pentru 6c2im ri Climatice /C86C1. MML, are responsa ilitatea transpunerii i implementrii =irectivei )I6 3) !DDFTCJTC) i amendamentelor aduse de =irectiva !DDETADATC), aa numita =irectiv de legtur. Capacitatea MML, din punct de vedere al personalului disponi il a crescut recent, 'n special prin 'nfiin&area unei noi =irec&ii privind %oliticile de Mediu, %rotec&ia ,tmosferei, 6c2im ri Climatice. ,ceast =irec&ie va coordona i implementa activit&ile MML, 'n domeniul sc2im rilor climatice. )genia 0aional pentru 7rotecia +ediului

,gen&ia 8a&ional pentru %rotec&ia Mediului /,8%M1 este institu&ia central care asigur suportul te2nic al MML, i coordoneaz agen&iile regionale de protec&ie a mediului /,.%Muri1 i agen&iile locale de protec&ie a mediului /,%M-uri1. ,8%M coordoneaz ela orarea, implementarea i monitorizarea planurilor de ac&iune pentru protec&ia mediului la nivel na&ional, regional i -ude&ean, care includ sec&iuni privind sc2im rile climatice. )lte ministere Ministerul )conomiei i Comer&ului /M)C1 -oac un rol important 'n implementarea 686C, av$nd atri u&ii privind ela orarea i implementarea politicilor 'n domeniile energiei i industriei. M)C este reprezentat 'n cadrul Comisiei 8a&ionale pentru 6c2im ri Climatice /C86C1. M)C reprezint un factor c2eie in implementarea =irectivei !DDFTCJTC). Ministerele reprezentate 'n C86C sunt# Ministerul ,facerilor )(terne, Ministerul Integrrii )uropene, Ministerul 5inan&elor %u lice, Ministerul ,prrii 8a&ionale, Ministerul ,dministra&iei i Internelor, Ministerul ,griculturii, %durilor i =ezvoltrii .urale, Ministerul Iransporturilor, Construc&iilor i Iurismului, Ministerul )duca&iei i Cercetrii i Ministerul 6nt&ii. ,tri u&iile ministerelor referitoare la implementarea ac&iunilor i msurilor specifice 'n domeniul sc2im rilor climatice sau la facilitarea implementrii acestora se sta ilesc prin %8,6C# !omisia 0aional pentru &chimbri !limatice N!0&!O C86C a fost 'nfiin&at prin Motr$rea Luvernului nr. A!JBTAGGK. C86C func&ioneaz ca principal organism consultativ al MML, pentru deciziile referitoare la politica privind sc2im rile climatice. 6arcinile sale includ apro area comunicrilor na&ionale i a inventarelor de emisii de LML, apro area proiectelor SI i a activit&ilor de comercializare a emisiilor. .olul C86C va fi 'ntrit urm$nd ca aceasta s asigure integrarea considerentelor referitoare la sc2im rile climatice 'n alte domenii i, astfel, s sus&in implementarea 686C. Iotodat, va fi e(tins componen&a C86C prin includerea reprezentan&ilor institu&iilor civile. )utoriti regionale i locale ,utorit&ile regionale i locale, 'n special, municipalit&ile -oac un rol important in implementarea ac&iunilor i msurilor locale at$t pentru reducerea intensit&ii car onului in economie, c$t si pentru adaptarea la efectele negative ale sc2im rilor climatice. )le -oac, de asemenea, un rol vital in domenii, precum planificarea ur an, inclusiv construc&iile de locuin&e, utilizarea terenurilor, furnizarea apei, sistemele de energie si transport, infrastructur si servicii de urgen& si vor tre ui pe viitor s ela oreze si sa implementeze ac&iuni concertate in domeniul sc2im rilor climatice la nivel local. =e asemenea, autorit&ile locale au un rol important 'n pregtirea propunerilor de proiecte de tip SI. 2nstituii de cercetare O serie de institu&ii de cercetare spri-in 'n prezent autoritatea central 'n dezvoltarea i implementarea politicilor din domeniul sc2im rilor climatice, printre care# Institutul 8a&ional de Cercetare =ezvoltare pentru %rotec&ia Mediului P ICIM 7ucureti ,dministra&ia 8a&ional de Meteorologie /,8M1 Institutul de Cercetri si ,mena-ri 6ilvice /IC,61 6e impune dezvoltarea capacit&ii autorit&ilor centrale, c$t i a institu&iilor de cercetare care le spri-in 'n implementarea 686C i a %8,6C, 'n principal pentru# 6istemul na&ional de estimare a emisiilor de LML i inventarele na&ionale Cercetarea i ela orarea politicilor 'n domeniul evalurii vulnera ilit&ii i al adaptrii la sc2im rile climatice Implementarea =irectivei )I6 3) !DDFTCJTC), 'n special ela orarea %lanului 8a&ional de ,locare i monitorizarea =irectivei

Operarea .egistrului 8a&ional de emisii LML )la orarea i implementarea ac&iunilor i msurilor privind reducerea intensit&ii car onului 'n economia .om$niei. =.=.6. !adrul Kuridic .om$nia a ratificat Conven&ia-cadru a 8a&iunilor 3nite asupra 6c2im rilor Climatice /385CCC1 prin +egea nr. !ETAGGE i a fost prima &ar din ,ne(a I a 385CCC, care a ratificat %rotocolul de la QVoto la 385CCC prin +egea nr. FT!DDA. ,cestea sunt singurele legi din .om$nia referitoare direct la domeniul sc2im rilor climatice. "n prezent, legisla&ia din diferite domenii include aspecte privind sc2im rile climatice. "n ultimii ani au fost transpuse i implementate 'n .om$nia, o serie de =irective 3) cu un impact su stan&ial asupra emisiilor de LML 'n domeniul energiei i 'n alte domenii. "n cadrul implementrii 686C se vor ela ora o serie de acte normative privind sc2im rile climatice, referitoare la# ,ctualizarea Motr$rea Luvernului nr.A!JBTAGGK referitor la 'nfiin&area Comisiei 8a&ionale pentru 6c2im ri Climatice, care s reflecte noile atri u&ii, participarea i cooperarea dintre institu&ii. ,pro area %8,6C. Iranspunerea =irectivei 3) !DDFTCJTC) amendata prin =irectiva !DDETADATC). 6ta ilirea responsa ilit&ilor i a cadrului institu&ional i procedural pentru mecanismul Implementare 'n comun. 6ta ilirea unui mecanism de comercializare interna&ional a emisiilor conform ,rticolului AJ al %rotocolului de la QVoto, i pe aza 6c2emei de Investi&ii ?erzi. 6ta ilirea unui sistem na&ional de evaluare a LML i a unui registru na&ional /Motr$re a Luvernului sau Ordin al Ministrului1. =.=.<. !adrul de politici Msurile i ac&iunile 'n domeniul mediului sunt conturate de +trategia Naional privind ,rotecia 7ediului, 'n care este men&ionat i domeniul sc2im rilor climatice. +trategia i ,lanul de Aciune privind ,rotecia Atmos#erei prezint mai detaliat politicile .om$niei legate de 'm unt&irea calit&ii aerului. 686C contureaz politica general a .om$niei privind 'ndeplinirea anga-amentelor asumate 'n cadrul negocierilor de aderare la 3) i a o liga&iilor ca parte la 385CCC, precum i activit&ile voluntare ale .om$niei 'n domeniul sc2im rilor climatice. %8,6C va dezvolta mai departe o iectivele sta ilite 'n 686C, prin identificarea de ac&iuni i msuri concrete. 686C interac&ioneaz cu strategiile Luvernului .om$niei din alte domenii i, prin urmare, &ine seama, 'n mod deose it, de urmtoarele documente# 6trategia de =ezvoltare =ura ila a .om$niei NOrizont !D!B: %olitica industrial a .om$niei: 5oaia de parcurs din domeniul energetic din .om$nia apro at prin Motr$rea Luvernului nr. CGDT!DDF1: 6trategia na&ional 'n domeniul eficien&ei energetice apro at prin Motr$rea Luvernului nr. AKFT!DDE1: 6trategia de valorificare a surselor regenera ile de energie, apro at prin Motr$rea Luvernului nr. ABFBT!DDF1. "n viitor, strategiile sectoriale na&ionale i planurile de ac&iune ce vor fi ela orate 'n .om$nia vor tre ui s corespund i cu 686C pentru a integra eficient o iectivele strategice privind

sc2im rile climatice 'n politicile na&ionale. ,ceasta se va putea realiza, printre altele, prin creterea capacit&ii diferitelor ministere 'n domeniul sc2im rilor climatice i prin includerea considerentelor legate de sc2im rile climatice 'n procesul de planificare a strategiilor sectoriale, c$t i prin consultarea Comisiei 8a&ionale pentru 6c2im ri Climatice, 'n calitate de organism consultativ. %8,6C va dezvolta 'n detaliu acest aspect.

=.:-. !*0!$#422 Ministerul Mediului i Lospodririi ,pelor a ini&iat ela orarea primei 686C i a 8,% 'n domeniu, &in$nd cont de prevederile articolului AD din %rotocolul de la QVoto la 385CCC, care prevede c Ntoate %r&ile, lu$nd 'n considerare responsa ilit&ile lor comune, dar diferen&iate, i priorit&ile na&ionale specifice i de dezvoltare regional, o iectivele i circumstan&ele na&ionale, reafirm$nd anga-amentele e(istente 'n art. E din 385CCC, i continu$nd s avanseze cu implementarea acestor anga-amente 'n vederea atingerii dezvoltrii dura ile vor tre ui s formuleze, acolo unde se -ustific, i pe c$t posi il, programe na&ionale 'n domeniul sc2im rilor climatice. , ordarea principal a Luvernului .om$niei 'n domeniul sc2im rilor climatice, av$nd 'n vedere, totodat, dezvoltarea dura il se refer la# "ndeplinirea anga-amentelor asumate prin ratificarea 385CCC i a %rotocolului de la QVoto: .ealizarea anga-amentelor asumate prin integrarea .om$niei 'n 3): %osi ilele avanta-e ale economiei .om$niei prin utilizarea mecanismelor fle(i ile prevzute de %rotocolul de la QVoto /SI si I)I prin LI61, a aplicrii )I6 3) i a implementrii ini&iativelor, eficiente din punct de vedere al costurilor, privind reducerea intensit&ii car onului: ,daptarea la viitoarele sc2im ri climatice i minimizarea impactului negativ al sc2im rilor climatice asupra .om$niei. "n acelai timp 686C face referire i la cel de-al K-lea %rogram de ,c&iune al 3), ce are ca o iectiv principal dezvoltarea dura il, urmrind 'n acelai timp i 'm unt&irea mediului, 'n general, i a calit&ii vie&ii 'n 3) i sta ilete priorit&ile de mediu pe o perioada de AD ani, pentru a acorda suficient timp identificrii de noi msuri, implementrii i evalurii efectelor lor. %rogramul sus&ine cu 2otr$re o iectivele c2eie i priorit&ile referitoare la mediu ale 3), fapt ce va contri ui la dezvoltarea strategiei dezvoltrii dura ile.