Sunteți pe pagina 1din 17

Procesul de adaptare reciproca dintre teritoriu caracteristicile acestuia si nevoile rezultate din desfasurarea diferitelor activitati economic sociale

e defineste : a) spatial amenajat ;

Printre activitatile ce nu fac obiectul procesului de amenajare turistica a teritoriului se numara si : c) organizarea stiintifica a vietii in colectivitatile umane ;

Tipologia localizarilor turistice in functie de caracteristicile dimensiunile si raspandirea in teritoriu a resurselor este urmatoarea : d) univoce plurivoce echivoce ;

Localizarea turistica indepartata de piata cumparatorului presupune : d) realizarea unor amenajari complexe ;

Unitatea de baza a activitatii turistice este reprezentata de : b) punctul turistic ;

In scopul evitarii fenomenului de respingere si realizarii unor localizari turistice rationale si eficiente este necesara dezvoltarea unor relatii de interconditionare intre sistemul de organizare a vietii populatiei permanente sic el destinat satisfacerii nevoilor turistilor. ceste actiuni sunt specific principiului : a) interdependentei retelelor

In cazul statiunilor balneare realizarea unor dotari comple!e care sa asigure caracterul permanent al statiunii poarta numele de : a) formula totul sub acelasi acoperis ;

Localizarile turistice specific amenajarilor montane si situate dincolo de limita asezarilor umane se numesc : c) terminale ;

In zona tampon a unui parc national este permisa desfasurarea unor activitati : d) pastorale ;

Procesul comple! si dinamic de organizare stiintifica a spatiului touristic luand in considerare relatiile dintre mediu si colectivitatile umane precum si toti factorii care influenteaza aceste relatii poarta numele de : c) amenajare turistica a teritoriului ;

"lientela statiunilor montane se incadreaza in grupa de varsta : b) tineri ;

#in punct de vedere al originalitatii si $ sau unicitatii resurselor turistice acestea se clasifica in : b) unice ;

Printre elementele component ale zestrei turistice a unei statiuni nu se regasesc si cele : d) umane ;

ria teritoriala in care trasaturile dominante ale vietii economice si sociale sunt marcate de activitatea turistica defineste : a) regiunea turistica ;

%laborarea unor norme si standard referitoare la dimensiunile optime ale unei statiuni si ale elementelor constitutive ale acesteia este o metoda care face parte din categoria : d) tehnicilor special de dimensionare si amplasare in teritoriu a obiectivelor turistice ;

&unctiile parcurilor nationale sunt urmatoarele : b) turistica si stiintifica ;

#in punct de vedere al veniturilor clientele statiunilor montane detine resurse financiare : b) peste medie ;

%lementul cel mai important pentru o zona turistica reprezentand in plan territorial punctual fi! in functie de care se orienteaza atat turistul cat si celelalte component ale ec'ipamentelor statiunii poarta numele de : a) punct turistic ;

Printre destinatiile litoralului cu o influenta majora asupra ec'ilibrului ecologic al acestei zone nu se regaseste : c) dezvoltarea intensa a agriculturii ;

In randul particularitatilor turismului de (ee)*end nu se numara si : b) distantele medii de deplasare ;

In amenajarea turistica a zonelor pentru turismul de vanatoare se impune si crearea de conditii pentru : a) habitatul animalelor ;

"ategoriile de orase care decurg din criteriul de clasificare numit configuratia oraselor sunt urmatoarele : b) cu forma rectangulara neregulata si amfiteatru ;

"ontributii mai importante la teoria amenajarii turistice au adus reprezentantii scolii : a) franceze ;

Localizarile ec'ivoce sunt reprezentative pentru ariile de turism : c) din preajma marilor aglomerari urbane ;

+tatiunea %forie +ud se incadreaza in tipul de amenajare de litoral numit : d) integrarea intr-un centru locuit ;

Printre permisele care nu stau la baza principiului fle!ibilitatii se numara : b) integrarea fluxurilor turistice cu populatia statiunilor ;

In functie de configuratia zonelor si cerintele urbanizarii se pot delimita urmatoarele solutii de amplasare a ec'ipamentelor in cazul zonelor balneare : b) tabla de sah, panza de paianjen, radiocentrica;

In cazul organizarii zonelor preorasenesti una dintre principalele probleme de care trebuie sa se tina seama este : b) accesul in zona ;

Printre criteriile de selectie a zonelor turistice nu se numara si : c) specificul unitatilor de alimentatie ;

In randul zonelor componente ale unui parc national nu se regaseste cea : d) liniara ;

Printre caracteristicile unui sistem socio spatial nu se regaseste : d) nu isi schimba structura elementelor componente ;

,otiunea de amenajare turistica a inceput sa fie utilizata incepand cu anii : c) `7 ;

-rasele cu functie comerciala erau amplasate : a) la intersectia unor cai importante de circulatie ;

%lementul de referinta in dimensionarea si localizarea amenajarilo zonelor balneare il constituie : a) factorii naturali de cura ;

In cazul principiului eficientei directe aceasta apartine : b) fiecarui obiectiv turistic in parte ;

Una dintre particularitatile turismului de (ee)*end urmatoarea : d) calatoria se face impreuna cu familia ;

este

Tratamentul medical aplicat unui bolnav consta in bai regim alimentar odi'na se numeste : c) cura balneara ;

Unitatea de baza a activitatii de amenajare turistica este reprezentata de : b) punctul turistic ;

Punctul fi! in plan teritorial in functie de care se orienteaza atat turistul cat si celelalte componente ale ec'ipamentelor statiunii poarta numele de : a) punct turistic ;

Una dintre caracteristicile clientelei statiunilor balneare este reprezentata de : b) fidelitatea ;

-rasele cu functie militara erau amplasate : a) in apropierea unei surse de apa ;

Printre obiectivele principale ale politicii privind amenajarea turistica in .omania se numara si : b) conservarea si dezvoltarea mostenirii culturale si naturale ;

Principiul fle!ibilitatii mai poarta denumirea si de cel al : c) structurilor evolutive ;

Titlul de e!ceptie in amenajarea statiunilor balneare este reprezentat de : a) formula !totul sub acelasi acoperis;

/odelul cel mai evoluat al amenajarilor balneare este reprezentat de amplasarea ec'ipamentelor sub forma de : a) amfiteatru ;

Pregatirea planului pentru amenajarea unei statiuni durabile cuprinde printre altele si : d) asigurarea unui acces satisfacator pe plan local si regionale ;

Una dintre problemele prezente si urgente ale zonelor proteate se refera la : d) a sti cum sa faci fata unui numar ridicat de vizitatori ce cauta sa se destinta intr-un mediu natural ;

Printre factorii ce influenteaza negativ calitatea mediului din zonele protejate s enumara si strangerea de lemne de foc0 actiune ce are drept efect : b) moartea animalelor salbatice de talie mica ;

In anul 1234 conform clasificarii Uniunii Internationale pentru "onservarea ,aturii 5IU",6 e!istau anumite categorii de arii protejate in numar de : a) " ;

In conformitate cu clasificarile actuale ale IU", privind ariile protejate categoria a II*a este cea de : b) parc national ;

In 7zona tampon a unui parc national este permisa desfasurarea unor activitati : d) pastorale ;

#oar in cateva parcuri nationale din lume este autorizata vanatoarea in scopul : c) reducerii efectivelor de specii straine din zona ;

+erviciile de informare si interpretare a mediului sunt localizate fata de ariile protejate : b) in zonele limitrofe ;

&-./UL%

P.-8L%/%

1 . #eterminarea capacitatii optime de primire a P .TIIL-. #% +9I

Q=D*L supraZ/h

D=v/d(skior/h)
: ; capacitatea optima de primire a unei partii la un moment dat. # ; debitul mediu orar < = ; diferenta medie de nivel pe care o coboara un sc'ior intr*o zi< > ; diferenta de nivel a partiei luata in calcul < v 5 )m$' 6 ; ? foarte usoara$ 11 usoara$ @A medie$ @? dificil d 5 m 6; B ft usoara $ 1A usoara $ 1? medie $ @A dificila <

@. #eterminarea de CI=IT% =IL,I"%

Vza=Cs*Kr;

Kr= No/Tmv <

"s= S/Sm

"s ; capacitatea de suport < 9r ; coeficientul de rotatie < ,o ; ,r de ore$zi cat este desc'isa zona ptr turisti < Tmv ; timpul mediu de vizitare < + ; suprafata utilizata de turisti < +m ; suprafata medie m@$pers <

D. #eterminarea nevoilor de cazare "%.%.% #% P TU.I

Cp=Ntp * Sm/N *C C
"p ; cererea de paturi < ,tp ; numar de turisti pe perioada luata in discutie 5 sapt $ luna $ an 6 +m ; durata medie a sejurului 5 ,-PTI 6 , ; numar de nopti pe perioada 5 3 zile$saptamana0 DA zile$luna0 DB?zile$an 6

"U" ; coeficientul de utilizare a capacitatii de cazare 5 E 6

C!= Cp/"m
"c ; cererea de camere < "p ; cererea de paturi < Fm ; gradul de ocupare medie a camerelor 5 pers$camera 6

1.

#rincipiul amenajarii armonioase a conditiilor naturale cu suprafete construite, cu structura serviciilor si cu infrastructura

Prin amplasament0 dimensiune0 culoare0 ar'itectura si design dotarile turistice trebuie sa se armonizeze cu mediul natural0 sa contribuie la sporirea atractivitatii zonei sis a mareasca valoarea resurselor. "onstructiile trebuie sa respecte specificul local si sa se integreze armonios. r'itectura zonei turistice este necesar sa se armonizeze cu resursele naturale si vestigiile trecutului. Integrarea vizeaza si zonele inconjuratoare0 regiunea din care face parte si c'iar teritoriul national.
@.

#rincipiul flexibilitatii sau al structurilor evolutive

- statiune turistica in momentul in care a fost construita nu este definitive ci trebuie sa se adapteze permanent. ,u se construieste la capacitate ma!ima0 pot aparea modificari semnificative ale cererii turistice care sa necesite restrangerea sau marirea statiunii0 resursa principal poate sa*si reduca gradul de atractivitate. +tructura unei zone turistice este necesar sa reprezinte un sistem multifunctional si transformabil care sa permita o dezvoltare permanenta.
D.

#rincipiul corelarii activitatii principale cu receptia secundara

"onceptia traditional in amenajarea statiunilor era orientata catre functiile de baza iar agrementul avea o functie secundara. In prezent situatia s*a inversat in sensul ca functia de agreement este dominant iar serviciile de cazare si masa au devenit secundare. Un obiectiv important al managementului unei statiuni este acela de diversificare a serviciilor tuirstice astfel incat turistul sa*si petreaca cat mai placut timpul liber. ctivitatea principal trebuie sa se coreleze cu receptia secundara0 fapt care decurge din polivalenta statiunilor.
G.

#rincipiul retelelor interdependente intre constructiile si activitatile turistice si populatia autohtona, cu activitatile ei social-economice

=ona turistica face parte dintr*un ansamblu regional mai larg0 din structura urbana permanenta a regiunii si este in continuu proces de dezvoltare si de integrare cu ansamblul relatiilor economico*sociale. Intr*o zona turistica se intalneste un sistem de organizare a vietii populatiei permanente peste care se

suprapune unul destinat satisfacerii nevoilor turistilor. Prin respectarea ecestui principiu se urmareste integrarea flu!urilor turistice cu populatia statiunilor.
?.

#rincipiul functionalitatii optime a intregului sistem de retele

+tructurarea corecta a unei zone turistice va asigura o buna functionare a ofertei turistice si se realizeaza in conditiile in care componentele retelei turistice ale unei zone sau statiuni sunt accesibile vizitatorilor. Intalnim mai multe tipuri de retele: ale resurselor natural0 antropice0 serviciilor0 ec'ipamentelor de cazare0 infrastructurii. +tatiunea va fi conceputa ca un sistem integrat in interiorul caruia sunt repartizate rational zonele de locuit0 spatiile verzi0 locurile de plimbare0 restaurantele0 centrele comerciale0 instalatiile de agreement. - conditie care trebuie respectata este cea referitoare la flu!urile turistilor care trebuie sa fie separate de cele ale automobilistilor.
B.

#rincipiul eficientei $rentabilitatii) directe sau indirect

re in vedere necesitatea functionarii eficiente a unei statiuni si a tututror ec'ipamentelor si poarta numele de eficienta directa. %ficienta indirecta se refera la efectul pozitiv pe care dezvoltarea unei amenajari trebuie sa*l aiba asupra economiei locale. %ficienta este determinata si in functie de efectul multiplicator pe care*l genereaza dezvoltarea sa asupra celorlalte ramuri ale economiei.

%oate tipurile de amenajari turistice sunt simple si complexe


"&

'odele de amenajare turistica a litoralului

"onceptia de organizare a statiunilor se realizeaza in concordant cu asigurarea conditiilor pt practicarea curei 'elio*marine. Un rol important in dimensionarea si amplasarea ec'ipamentelor revine conditiilor naturale e!primate prin: lungimea0 latimea si orientarea plajei< regimul eolian< inaltimea falezei< comoditatea la intrarea in apa< inaltimea valurilor< adancimea apei< accesul la plaja< prezenta mareelor etc. Procesul de amenajare vizeaza doua probleme: stabilirea dimensiunilor noilor localizari 5pt plaja se folosesc @mp nisipH4mp pentru un loc de cazare sau ?*4mp plaja pt un loc de cazare sau 1AA paturi$'a suprafata amenajata< pt sporturi nautice: 4 ambarcatiuni$'a apa0 la o statiune de ?A AAA loc. de cazare trebuie sa e!iste obligatoriu un port de

agrement60 alegerea modelului de amplasare destribuirea in teritoriu a noilor localizari. In practica localizarii implanturilor in zonele de litoral se remarca doua solutii principale: 1.amenajari de tipul urbanizarilor sau microurbanizarilor: amenajari integrate in centru locuit si amenajari independente0 autonome0 situate nu prea departe de un centru locuit. +i @. Amenajari punctiforme, isolate cu structure exclusive turistice si amplasate la distante nu prea mari de urbanizarile existente sau esezarile umane.
(&

'odele de amenajare turistica a zonelor balneare

Formula urbanizarilor caracterizata prin concentrarea ec'ipamentelor turistice in imediata invecinatate a resurselor. Amenajari izolate, punctiforme sub forma unor comple!e balneare polifunctionale situate nu departe de centre urbane. - cerinta importanta este reprezentata de materializarea formulei totul sub acelasi acoperis care presupune realizarea unor dotari care sa asigure caracterul permanent al statiunii. In functie de configuratia zonei si cerintele urbanizarii0 se pot delimita urmatoarele forme particulare de amenajare a zonelor balneare :

localizare sub forma de table de sah este cea mai simpla forma de organizare in conditiile terenurilor plate0 fara denivelari sau in cazul litoralului. re avantajul comoditatiii in desfasurarea activitatilor. Localizare sub forma de panza de paianjen * adecvata terenurilor accidentate0 pe dealuri0 in vai foarte largi marcate de inaltimi sau cursuri de rauri. vantajul fiind ca ofera un punt de concentrare al activitatilor. Localizare radiocentrica este modelul cel mai evoluat al amenajarilor balneare0 fiind present in toate statiunile noi.are avantajul distantelor mai scurte catre cntrul statiunii reprezentat de un punct care polarireaza interesul. 'odele de amenajare turistica a zonelor montane

)&

In functie de apropierea fata de masivul montan0 e!ista trei modele de amenajare:

Localizare periferica considerate formula clasica realizata in jurul masivului0 la distante nu prea mari de masiv0 pe caile de access au in vecinatatea lor. +unt statiuni mari cu activitate bisezoniera sau permanenta.

Localizarea periferica limita exterioara situate mai departe de munte. Localizarea periferica de contact constituita din statiuni de mai mici dimensiuni care sunt amplasate la poalele muntelui in vecinatatea acestuia. Localizarea periferica limita inferioara de releu statiuni sau puncte isolate amplasate pe vaile de acces in munte.

Localizare liniara dezvoltarea de statiuni de*a lungul cursurilor raurilor sau a vailor de penetratie in munte Localizarea terminal realizata sub forma unor puncte izolate0 de mici dimensiuni0 caracterizandu*se prin faptul ca de aici calatoria nu mai poate continua. +menajarea punctelor de intrare a turistilor in ariile protejate

*&

Centre didactice * constructii care reprezinta e!pozitii mai riguroase. #ispun de instalatii0 ec'ipamente pt organizarea de cursuri sau dezbateri si sunt ec'ipate cu material audio*video. Gradini botanice sau orfelinate pr animale sunt locuri unde vizitatorii pot vedea de aproape plante si animale specifice rezervatiei. imple contacte intre administratorii parcului si turisti toti membrii personalului parcului trebuie sa fie competenti in a recunoaste animale salbatice0 sa fie bine informati cu privire la istoria naturala a parcului sis a sties a comunice cu turistii. !areri si reactii ale vizitatorilor comunicarea este un proces cu dublu sens. dministratorii parcului vor sa stie daca mesajul lor a fost bine inteles0 vor sa cunoasca parerile0 observatiile0 reclamatiile turistilor. In acest sens ei pun la dispozitia turistilor o carte de aur a parcului. !entru amenajarea unei expozitii in interiorul unei arii protejate trebuie sa se tina cont de: alegerea unei teme0 identificarea publicului si incercarea de ai satisface nevoile0 definirea obiectivelor0 decizia cu privire la tipul de e!pozitie. !entru amenajarea de itinerarii trebuie sa se tina cont ca :

itinerariul sa fie scurt0 sa fie sub forma de circuit0 sa fie instructive0 sa aiba aspect atragator0 sa fie curat si bine intretinut.
,&

+menajarea zonelor periurbane

+olutiile de amenajare a zonelor de (ee)*end trebuie sa respecte unele cerinte: selectia zonelor si stabilirea amplasamentelor viitoarelor amenajari in zonele limitrofe oraselor se amplaseaza fie centrele comerciale0 fie dotari pentru practicarea turismului0 fie industria sau ferme de crestere a animalelor sau legumicole. Accesul spre zonele respective zona trebuie sa fie accesibila din cle putin doua directii pentru a se evita aglomeratia0 atat pentru mijloacele de transport in comun cat si pt autoturismele personale. "imensiunile mari se coreleaza cu suprafata posibil de amenajat si trebuie sa absoarba cel putin @AE din populatia orasului. #otarile zonelor de (ee)*end trebuie sa contina: ec'ipamente de cazare0 unitati de alimentative0 instalatii de agreement.
-&

+menajarea pesterilor

In .omania sunt inventariate apro!. 1@ ?AA de pesteri din care amenajate in scop turistic sunt doar 1@ pesteri. +e interzice utilizarea neautorizata a pesterilor iar activitati se pot desfasura numai cu avizul cademiei .omane. %lementele de amenajare a unei pesteri sunt: drumul de acces la gura pesterii : ar trebui sa fie asfaltat0 necesitatea construirii de parcari0 cand zona este accidentata pot fi construite funiculare0 telescaune0 telecabine. Gura pesterii : ar trebui sa e!iste case de bilete0 magazine care sa comercializeze carti postale0 pliante0 brosuri dar si produse alimentare si bauturi0 precum si servicii sanitare. "rumul propriu#zis prin pestera: problema iluminatului0 care de obicei este electric0 amenajarea traseului. Trebuie amenajate podete sau poduri0 platform in consola0 pasarele0 balustrade.