Sunteți pe pagina 1din 5

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 50

S.C........ S.A. DURATA EXPUNERII: 8 h / zi


SANTIER: ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: CONDUCATOR
AUTO
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CONSECINŢA CLASA DE CLASA DE
SISTEMULUI DE FACTORI DE RISC MAXIMĂ GRAVI- PROBA- NIVE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ TATE BILITATE DE R
1. Neadaptarea vitezei de circulaţie la condiţiile atmosferice, la starea tehnică a
7 5 7
drumurilor şi la condiţiile de trafic - derapaje, coliziune DECES
2. Urcarea / coborârea din autovehicul fără asigurarea prealabilă, mai ales la
4 2 3
staţionările accidentale pe carosabil DECES
3. Minimizarea pericolului de accidentare, nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi DECES
protecţia muncii, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, sub influenţa a unor
7 1 3
medicamente, obosiţi, în perioada de suspendare pe timp limitat sau definitiv a
dreptului de conducere etc. - deces
4. Nerespectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, viteză excesivă, DECES
manevre nepermise de regulamentul de circulaţie - deviere de la traiectorie, 7 5 7
ACTIUNI
coliziune
GRESITE ITM 3- 45 zile
EXECUTANT 5. Manevre greşite la schimbarea manuală a roţilor - lovire, strivire 2 5 3
6. Conducerea autovehiculelor în stare de funcţionare necorespunzătoare (pneuri DECES
uzate, anvelope de tipuri diferite, de dimensiuni diferite, joc la volan peste limite
7 2 4
admise, sistem de frânare defect, etc.) - explozie pneuri, deviere de la traiectorie,
coliziune
7. Deplasări, staţionări în zone periculoase, pe căile de acces ale mijloacelor de
4 2 3
transport şi/ sau în zonele de descărcare a materialelor - prindere, lovire, strivire INV GR.III
8. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare de obiecte lăsate libere pe pardoseală, ITM 3-45 zile
prin dezechilibrare, alunecare pe podele cu denivelări, umede, alunecoase - lovire, 2 5 3
strivire
9. Neutilizare echipament individual de protecţie corespunzător ITM 3-45 zile 2 5 3
OMISIUNI
10. Neutilizarea echipamentului de protectie DECES 7 2 4
SOLICITARE
2 4 2
SARCINA DE FIZICA 11. Pozitii de lucru fortate sau vicioase ITM 3-45 zile
MUNCA SOLICITARE 12. Solicitare psihica datorita concentrarii permanente ITM 3-45 zile 2 2 2
PSIHICA 13. Decizii dificile in timp scurt ITM 3-45 zile 2 2 2
MIJLOACE DE FACTORI DE 14. Organe active in miscare(transmisii prin curele) INV GR.III 4 2 3
PRODUCTIE RISC MECANIC 15. Deplasari ale mijloacelor de transport DECES 7 1 3
16. Stationari in zone periculoase (in raza de actiune a autovehiculelor si
7 1 3
utilajelor) DECES
17. Devieri de la traiectoria normala, autoblocari ale mecanismelor de directie
7 2 4
sau de franare DECES
18. Organe de maşini în mişcare: transmisiile prin curele ventilator / pompa de apa,
curea distribuţie - prindere, lovire, strivire (antrenare mână sau articole de
3 3 3
vestimentaţie, mâneci, cravate, fular etc)
DECES
19. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare,
7 2 4
în mers - răsturnare, deviere de la traiectorie, coliziune DECES
20. Contact in timpul executarii operatiilor de lucru cu suprafete intepatoare,
4 2 3
taioase sau alunecoase INV GR.III
FACTORI DE
21. Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor 2 4 2
RISC TERMIC ITM 3-45 zile
FACTORI DE 22. Substante caustice-electrolit baterie ITM 3-45 zile 4 2 3
RISC CHIMIC 23. Substante inflamabile- carburanti lubrifianti DECES 7 2 4
24. Temperatura exterioara scazuta iarna si ridicata vara ITM 3-45 zile 2 4 2
25. Nivel de iluminare necorespunzător, la deplasarea pe timp de noapte, datorită
FACTORI DE
folosirii incorecte a luminilor de către partenerii de trafic - fenomenul de orbire DECES 7 1 3
MEDIU DE RISC FIZIC
instantanee
MUNCA
26. Calamitati naturale – trasnete, cutremur DECES 7 1 3
FACTORI DE
27. Gaze, vapori, aerosoli toxici, pulberi in suspensie in aer DECES 7 1 3
RISC CHIMIC

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

2( 7 × 7 ) + 5( 4 × 4) +15 (3 × 3) + 5(2 × 2)
N rg = = 3.74
2 × 7 + 5 × 4 +15 × 3 + 5 × 2

S.C. FIŞA DE EVALUAREA LOCULUI DE NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 6


SANTIER: DURATA EXPUNERII: 8 h / zi
ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: PAZNIC
COMPONENTA
MUNCĂ
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR CONSEINŢA CLASA DE CLASA DE
FACTORI DE RISC NIVEL
SISTEMULUI DE DE RISC MAXIMĂ GRAVI- PROBA-
IDENTIFICAŢI DE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ TATE BILITATE
EXECUTANT ACTIUNI DECES 7 1 3
1. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de
GRESITE
lucru ( pornirea/oprirea echipamentelor tehnice,
alimentarea/intreruperea alimentarii cu energie electrica)
2. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, ITM 3-45 zile 2 2 2
dezechilibrare, pasire in gol sau impiedicare (suprafeţe
alunecoase, denivelate)
3. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau DECES 7 2 4
alunecare (suprafeţe alunecoase, denivelate)
SARCINA DE SOLICITARE ITM 3-45 zile 2 2 2
4. Efort static si dinamic
MUNCA FIZICA
SOLICITARE ITM 3-45 zile 2 2 2
5. Stres, oboseala, lucru de noapte
PSIHICA
MIJLOACE DE FACTORI DE 6. Deplasari ale mijloacelor de transport, ale utilajelor, INV GR.III 4 1 2
PRODUCTIE RISC MECANIC autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale
miscarilor functionale ale echipamentelor tehnice,
stationari in zone periculoase (in raza de actiune a
utilajelor si autovehiculelor)
FACTORI DE 7. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta DECES 7 2 3
RISC ELECTRIC (conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau
umedă, legături la instalaţia de împământare cu grad
ridicat de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii
străpunse accidental)
MEDIUL DE FACTORI DE 8. Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0˚C) si ITM 3-45 zile 2 2 2
MUNCA RISC FIZIC ridicata vara (peste 30˚C), trasee de circulatie cu
diferente de temperatura de peste 15˚C, lucru in mediul
exterior sau spatii neincalzite ( sub 10˚C) in perioada
octombrie- martie
9. Curenti de aer – vant, viscol ITM 3-45 zile 2 2 2
10. Umiditatea aerului – precipitatii ITM 3-45 zile 2 2 2
11. Calamitati naturale – trasnet, inundatie, grindina, DECES 7 1 3
viscol, surpari de teren, seisme
12. Pulberi in suspensie in aer- praf ITM 3-45 zile 2 2 2
Nivelul de risc global al locului de muncă este:
1( 4 × 4 ) + 3(3 × 3) + 8(2 × 2)
N rg = = 2.59
1× 4 + 3 × 3 + 8 × 2

Fişa de măsuri propuse


Locul de muncǎ: PAZNIC

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE MĂSURI PROPUSE


crt. FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)

1. 3 Măsuri organizatorice:
F1- Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de • Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de interdictie a
lucru ( pornirea/oprirea echipamentelor tehnice, tablourilor de comanda a echipamentelor tehnice si a tablourilor
alimentarea/intreruperea alimentarii cu energie electrica) electrice;
• Stabilirea clara a limitelor de competenta pentru fiecare salariat si instruirea si
constientizarea personalului cu privire la acestea.
2. F3- Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau 4 Măsuri tehnice:
alunecare (suprafeţe alunecoase, denivelate) • Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
Măsuri organizatorice:
• Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi
marcarea denivelărilor, obstacolelor etc..
3. F7- Electrocutare prin atingere directa sau indirecta 3 Măsuri tehnice:
(conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau • Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
umedă, legături la instalaţia de împământare cu grad
ridicat de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii
Măsuri organizatorice:
străpunse accidental) • Restrictionarea accesului la zonele cu risc electric;
• Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE MĂSURI PROPUSE
crt. FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)

şi a restricţiilor de securitate.
4. 3 Măsuri organizatorice:
F11-Calamitati naturale – trasnet, inundatie, grindina,
viscol, surpari de teren, seisme • Respectarea planurilor de interventie pentru situatii de urgenta
si capacitate de raspuns;
• Efectuarea de simulari de actiuni in caz de urgenta;
• Dotarea cu materiale PSI a santierului ( pichet, extinctoare,
nisip, galeti, lopeti)