Sunteți pe pagina 1din 53

MGM_AN_I_MANAGEMENTUL_INOVARII

1.Intr-o economie bazata pe inovare permanenta sunt valabile urmatoarele


considerente:
a. dezvoltarea economica presupune o larga implicare a tehnologiei in toate
domeniile de activitate;
b. efortul propriu (permanenta inovare) si cooperarea internationala
(transferul tehnologic) sunt premise de baza ale unei economieii sanatoase;
c. in lipsa gandirii inovative a oamenilor , cursul istoriei ar fi fost cu totul
altul ;
d. daca in domeniul macroeconomic inovatiile au un rol bine definit , nu
acelasi lucru se poate spune in domeniul microeconomic;
e. pentru Romania procesul inovativ capata o importanta deosebita.
Identificati considerentul gresit din enumerarea de mai sus ;

2. Iata cateva definitii legate de procesul de inovare . Identificati eroarea din cele
ce urmeaza :
a. verbul ‘’a inova’’ are semnificatia efectuarii unei schimbari, cu
introducerea unei noutati intr-un domeniu , intr-un sistem ;
b. substantivul ‘’inovatie’’ reprezinta o noutate , o schimbare sau o
prefacere , o rezolvare a unei probleme de tehnica sau organizare a muncii,
avand dreapt scop imbunatatirea sau rationalizarea solutiilor aplicate
c. substantivul ‘’ inventie’’ se poate defini ca prezentarea dreapt adevarate
a unor lucruri (fapte) neadevarate , inexistente , imaginare, mincinoase.
d. Substantivul ‘’ inventie’’ se poate defini ca treapta superioara a inovatiei.

3. Functiile inovarii sunt urmatoarele :


1. functia de reproductie;
2. functia demografica ;
3. functia investitionala ;
4. functia semantica;
5. functia stimulatorie
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns:
a. 1.3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

4. Inovatiile se clasifica dupa urmatoarele puncte de vedere :


a. dupa gradul de noutate ;
b. dupa caracterul utilizarii ;
c. dupa importanta morfologica ;
d. dupa modul de stimulare a aparitiei’
e. dupa rolul in procesul de reproductie.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

5. Inovatiile se clasifica dupa urmatoarele puncte de vedere :


1. dupa importanta semantica ;
2. dupa gradul de complexitate ;
3. dupa directia de adresare ;
4. dupa forme de protectie juridica ;
5. dupa importanta sintactica ;
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a. 1.3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 1,5

6. Dupa caracterul utilizarii inovatiile pot fi :


a. productive
b. tehnologice
c. intuitive
d. sociale
e. complexe
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

7. Dupa modul de stimulare a aparitiei inovatiile pot fi :


a. generate de dezvoltarea stiintei ;
b. generate de dezvoltarea tehnicii ;
c. generate de cerintele productiei ;
d. generate de cerintele pietei ;
e. generate de consum ;
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

8. Dupa directia de adresare inovatiile pot fi :


a. pentru producator ;
b. pentru consumator ;
c. pentru brevetare ;
d. pentru intreaga societate ;
e. pentru piata.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

9. Dupa forma de protectie juridica inovatiile pot fi :


1. nebrevetabile
2. sociale
3. brevetabile
4. know-how
5. complexe
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

10. Efectele inovarii la nivel local (microeconomic)sunt :


1. atingerea scopurilor , nevoilor si intereselor organizatiei :
2. obtinerea profitului maxim’
3. obtinerea de avantaje sociale ;
4. recuperarea rapida a investitiilor ;
5. obtinerea de avantaje de mediu ;
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

11. Efectele inovarii la nivel national (macroeconomic) sunt :


a. economice ;
b. de maximizare a profitului ;
c. sociale ;
d. ecologice ;
e. informationale
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

12. Efectele economice ale inovarii prezinta urmatoarele componente :


1. volumetrica ;
2. liniara
3. structurala
4. monetara
5. arbitrara
Identificati solutia din urmatoarele variante de rasuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

13. Efectele sociale ale inovarii la nivelul firmei se manifesta prin :


a. cresterea numarului locurilor de munca , cu conditii UE ;
b. transformarea structurii personalului ;
c. cresterea veniturilor reale ale populatiei ;
d. cresterea numarului locurilor de munca cu activitate complexa ;
e. scaderea mobilitatii personalului.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

14. Efectele sociale ale inovarii la nivel national sunt ;


a. scaderea ratei somajului ;
b. cresterea ponderii personalului cu studii superioare ;
c. cresterea mediei de varsta ;
d. cresterea natalitatii ;
e. cresterea veniturilor reale ale populatiei
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

15.Efectele informationale ale inovarii sunt urmatoarele :


a. cresterea numarului de publicatii stiintifice ;
b. cresterea productiei la ha in agricultura ;
c. cresterea numarului de brevete inregistrate in tara ;
d. cresterea numarului de brevete inregistrate peste hotare ;
e. cresterea gradului de noutate a brevetelor
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
16. Iata cateva trasaturi esentiale ale inovarii ;
1. semnifica schimbarea ;
2. necesita cheltuieli semnificative ;
3. dezechilibreaza stabilitatea productiei
4. necesita timp mult pentru realizare ;
5. afecteaqza ritmul normal de munca ;
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

17. Actul de creatie este caracterizat de urmatoarele trasaturi :


1-este individual si consta dintr-o descoperire revelatoare;
2-este determinat substantial de volumul si calitatea cunostintelor creatorului;
3-nu depinde de volumul si calitatea cunostintelor creaotorului
4-este mai original cu cat elementele ce se combina sunt mai disparate;
5-este mai original cu cat elementele ce se combina sunt mai apropiate.
Identificari solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns:

a.1,3
b.2,4
c.3,5
d.1,4
e.2,5

18. Din caregoria factorilor intelectuali ce determina capacitatea creativa fac parte:
1-fuenta gandirii;
2-sistemul de nevoi;
3-flexibilitatea gandirii;
4-originalitatea;
5-interesele creatorului;
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a.1,3
b.2,4
c.3,5
d.1,4
e.2,5

19. Din categoria factorilor nonintelecruali ce determina capacitatea creativa fac


parte:
1-trebuinte si efecte ale creatorului;
2-capacitatea analitica si sintetica;
3-intuitia-iluminarea spontana;
4-motivatiile creatorului;
5-interesele creatorului;
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns:
a.1,2
b.2,3
c.3,4
d.1,5
e.1,3
20. Profilul psihic al persoanelor creatoare prezinta urmatoarele trasaturi:
a-pronuntat spirit de initiativa;
b-frecvente manifestari de independenta;
c-incredere in sprijinul divin;
d-o motivatie interna puternica (satisfactia emiterii unei idei originale);
e-vie curiozitate intelectuala;
Identificati greseala din enumerarea de mai jos!
21.Din categoria factorilor sociali ce determina capacitatea creativa fac parte:
1-conditiile de mediu economico-social;
2-originalitatea creatorului;
3-mediul familial;
4-mediul organizational;
5-interesele creatorului;
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns:
a.1,3
b.2,4
c.3,5
d.1,4
e.2,5

22. Alegeti varianta adevarata a scarii capacitatiilor creatoare a natiunilor lumii:


a. francezii, germanii, americanii, britanicii

b. germanii, farncezii, britanicii, americanii

c. britanicii, germanii,francezii,americanii

d. americanii, britanicii, germanii, francezii

e. americanii, germanii, francezii, britanicii

23. Identificati greseala strecurata in etapele procesului creativ :


a. identificarea problemei ca idee;

b. aprecierea valorica (baneasca) a ideii;

c. definirea problemei si analiza datelor semnificative

d. incubatia (iluminarea), alegerea ideii cu sanse sporite de realizare?

e. gasirea (proiectarea) solutiei


24.Metodele intuitive de creatie tehnologica se clasifica dupa cum urmeaza:
1. Tehnici euristice intuitive
2. Metode psihologice de creatie
3. Metode logico-combinatorice –deductive
4. Metode logico-intuitive de creatie
5. Metoda analizei morfologice
Variante de raspuns a. 1,3,5
b. 2,4,5
c.1,2,4
d. 2,3,5
e.2,4,5

25. Din categoria tehnicilor euristico intuitive de creatie fac parte:


1. Asocierea consonanta
2. Analogia si extrapolarea
3. Determinarea matriceala
4. Inversiunea
5. Brainstorming-ul
Identificati greseala din urmatoarele raspunsuri posibile :
a. 1,2
b. 2,4
c. 1,4
d. 3,5

26. La organizarea unei sedinte de brainstorming trebuie avute in vedere


urmatoarele:
1. Echipa se formeaza din: conducator, secretar, 5 experti si 5 invitati
speciali;
2. Sedinta se pregateste in prealabil;
3. Tema sedintei nu se anunta pana in ultimul moment;
4. Durata optima a sedintei este de 30…45 min ;
5. Durata otima a sedintei este de 45….60 min ;
Identificati raspunsul gresit din urmatoarele variante de raspuns:
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

27.Etapel metodei Delphi pentru incurajarea creativitatii sunt:


a. Alegerea temei ;
b. Desemnarea colectivului de intocmire a chestionarului ;
c. Calculul beneficiilor urmarite ;
d. Trimiterea chestionarelor catre experti;
e. Elaborarea raspunsurilor de catre cei chestionati ;
Identificati greseala strecurata in etapele de mai sus.

28. Metoda demersurilor euristice de stimulare a creativitatii se aplica in


urmatoarele etape:
a. Precizarea temei de creatie;
b. Selectarea din fondul de solutii analoage a acelora ce satisfac mai
bine tema in cauza;
c. Analiza solutiilor alese ;
d. Analiza sistemica a produsului;
e. Alegera demersurilor euristice mai indicate pentru modificarea
prototipurilor temelor selectate primar;
Alegeti etapa gresita !

29. Metoda analizei morfologice de stimulare a creativitatii se aplica in urmatoarele


etape:
a. Listarea componentelor, functiilor, solutiilor;
b. Analiza sistemica a produsului;
c. Descompunerea produsului in subsisteme;
d. Constructia determinantului primar;
e. Constructia matricei morfologice;
Identificati etapa gresita!

30. Analiza multicriteriala avansata se utilizeaza in urmatoarele domenii:


a. La diferite tipuri de clasamente;
b. La designul unei creatii (tehnice);
c. La incadrarea in standarde a unei creatii;
d. La evaluarea comparativa a mai multor variante de creatii si selectia
variantei optime ;
e. La compararea unei variante proprii cu variante existente ale unui
produs
Identificati greseala din domeniile enumerate mai sus!

31. In cele ce urmeaza se enunta cateva adevaruri in legatura cu activitatea de


cercetare – dezvoltare ( C-D)
a. Activitatea de C- D se defineste ca un ansamblu de actiuni prin care se
transfera in practica economica si sociala cunostintele noi, corespunzatoare
progresului stiintific caracteristic unei anumite perioade ;
b. Activitatea de C- D se defineste ca ansamblu de actiuni prin care se
transfera practica economica in cea sociala, conform progresului stiintific
caracteristic unei anumite perioade. ;
c. Activitatea de C- D are menirea de a aprecia daca noile cunostinte
stiintifice sunt necesare si oportune in procesul dezvoltarii economico- sociale ;
d. Activitatea de C – D are menirea de a descoperi formele cele mai potrivite
de integrare a unor noi cunostinte in procesul dezvoltarii economico- sociale.
Identificati gresala strecurata in enunturile de mai sus !

32. In cele ce urmeaza se enunta cateva adevaruri in legatura cu progresul tehnic


(PT) ;
a. PT se defineste ca o puternica forta matrice de cresterea economica ;
b. PT consta in perfectionarea bazei tehnice a productiei , a tehnologiilor si
formelor de organizare a activitatilor productive ;
c. PT consta in innoirea permanenta a produselor organizatiei
d. In ultimele decenii s-a constatat de multe ori ca stiinta devanseaza progresul
tehnic ;
e. In ultimele decenii s-a constatat de multe ori ca progresul tehnic devanseaza
progresul stiintific
Identificati greseala strecurata in enunturile de mai sus !
33. Conform Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
activitatile de cercetare – dezvoltare se clasifica dupa cum urmeaza :
1. cercetare de baza
2. cercetare stiintifica
3. cercetare aplicativa
4. cercetare tehnologica
5. cercetare experimentala
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

34. Conform legislatiei nationale , activitatiile de C-D se clasifica dupa cum


urmeaza :
1. cercetarea stiintifica
2. dezvoltarea te4hnologica
3. cercetarea aplicativa
4. cercetarea experimentala
5. introducerea progresului tehnic
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 4,5
e. 1,4

35. Alegeti activitatile corespunzatoare dezvoltarii tehnologice dintre urmatoarele


tipuri de activitate ;
1. ingineria tehnologica
2. constructia creativa si experimentala
3. introducerea progresului tehnic
4. pregatirea fabricatiei
5. punerea in fabricatie a noilor produse.
Variante de raspuns :
a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 4,5
e. 1,3

36. Alegeti activitatile corespunzatoare progresului tehnic dintre urmatoarele tipuri


de activitati :
1. ingineria tehnologica
2. pregatirea fabricatiei
3. constructia creativa
4. punerea in fabricatie a noilor produse
5. descoperirea
Variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

37. In urma activitati de C- D rezulta :


1. descoperiri
2. experimente
3. inventii
4. inovari
5. copii
Identificatii solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 2,5
e. 1,4

38. Functiile managementului in activitatile de C –D sunt urmatoarele :


a. planificarea
b. organizarea
c. strategia
d. coordonarea
e. controlul
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

39. Planificarea activitatilor de C- D cuprinde :


a. obiectivul
b. strategia
c. planurile
d. bugetul
e. organizarea
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

40. Din multiple variante de strategii posibile in activitatea de C- D , cele mai


importante sunt urmatoarele :
a. strategia ofensiva
b. strategia defensiva
c. strategia imitativa
d. strategia independenta
e. strategia interstitiala
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

41. Caracteristicile formelor de organizare a activitatilor de C- D sunt urmatoarele:


1. definirea precisa a liniilor ierarhice;
2. definirea difuza a liniilor ierarhice;
3. compartimentarea pe obiective;
4. specializarea ingusta a functiilor ;
5. specializarea larga a functiilor
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns:
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 1,5

42. In cele ce urmeaza se enunta cateva adevaruri in legatura cu inovarea


industriala si progresul tehnic ;
a. productia de bunuri este o activitate prin excelenta industriala ;
b. inovarea industriala este cea mai importanta dintre tipurile de inovare ;
c. inovarea industriala ocupa un loc important, imediat dupa inovarea in
domeniul serviciilor ;
d. progresul tehnic este o puternica forta motrica de crestere a economiei ;
e. progresul tehnic este caracterizat de o permanenta stare de evolutie
Identificati greseala strecurata in enunturile de mai sus !

43.Printre factorii de reusita in inovarea industriala se enumera urmatorii :


a. existenta unei strategii clare privind orientarea potentialului creativ al
organizatiei;
b. stabilirea unor obiective precise pentru perioade limitate
c. disponibilizarea tuturor resurselor pentru efortul investitional;
d. dupa plata dividentelor catre actionari , restul de resurse trebuie canalizat
spre efortul investitional ;
e. cunoasterea temeinica a cererilor pietei
Identificati greseala strecurata intre factorii de mai sus!

44.Printre factorii de reusita in inovarea industriala se numara urmatorii :


a. acordarea solutiilor tehnice cu cele comerciale ;
b. acordarea solutiilor tehnice cu posibilitatile tehnice ale organizatiei , dat
fiind costul ridicat al investitiilor in tehnologie;
c. mentinerea unui contact strans cu beneficiarii;
d. evaluarea realista a propriului potential inovational;
e. integrarea propriei activitati in activitatea stiintifica nationala si
internationala
Identificati greseala strecurata intre factorii de mai sus!

45. Pentru minimizarea gradului de incertitudine prezentat de un proiect de inovare


industriala sunt necesare:
a. punerea de acord a dezvoltarii tehnice cu activitatea de marketing ;
b. cunoasterea costurilor probabile ale activitatii de C –D pentru noul produs
sau proces industrial ;
c. incadrarea cheltuielilor cu activitatea de C- D intr-un anumit plafon stabilit
de ministerul tutelar ;
d. repartizarea in timp a costurilor probabile ale activitatii de C-D
e. anticiparea efectelor folosirii noului proces tehnologic sau ale
comercializarii noului produs asupra veniturilor organizatiei
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

46.Metodele de evaluare cantitative a efectelor punerii in aplicare a unui proiect de


inovare tehnologica sunt urmatoarele:
a. relatia lui Olsen
b. relatia lui Ishikawa
c. relatia lui Pacifico
d. relatia lui Sobelman
e. relatia lui Ansoff
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !

47. Identificati relatia lui C. Pacifico dintre urmatoarele :

O⋅ p
a V=
C

p t ⋅ p c ( P − C )V a ⋅ T
b V=
Ct

 t  T
c v = b T − T (1 −  − C t + t (1 − 
 t  T

B ⋅ pt ⋅ pc
d N= (M t + M c ) ⋅ S
C −e
48.Identificati relatia lui Ansoff dintre urmatoarele :

O⋅ p
a V=
C

B ⋅ pt ⋅ pc
b N= (M t + M c ) ⋅ S
C −e

 t    T 
c V = b T − T (1 − ) − C t + t 1 − 
 t    T 

p t ⋅ p c ( P − C )V a ⋅ T
d V=
Ct

49. Identificati relatia lui S.Sobelman dintre urmatoarele :

 t 
a V = b T + T (1 − )
 t 

  T 
b V = C t − t 1 − 
  T 

 t    T 
c V = b T + T (1 − ) − C t − t 1 − 
 t    T 

 t    T 
d V = b T − T (1 − ) − C t + t 1 − 
 t    T 
50. Metoda calitativa a listei de control pentru evaluarea proiectelor de inovare
industriala contin urmatoarele criterii :
a. strategia de dezvoltare a organizatiei si a activitatilor de C- D
b. potentialul tehnico- stiintific al organizatiei ;
c. perspectivele de comercializare a noului produs;
d. potentialul cultural al organizatiei ;
e. costurile necesare aplicarii proiectului:
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

51. Lista de intrebari a metodei mixte de evaluare a proiectelor de inovare


industriala are in vedere printre altele :
a. valoarea maxima anticipata a vanzarilor ;
b. know- how-ul de fabricatie (%)
c. investitiile aditionale in mijloace fixe (%din vanzari0
d. investitiile in mijloace de transport (% din vanzari)
e. competitia externa – produse si forme etc.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

52. Lista de intrebarii a metodei mixte de evaluare a proiectelor de inovare


industriala are in vedere printre altele ;
a. atitudinea consumatorului fata de produs ;
b. competitia cu produsele altor organizatii;
c. costul C-D si probabilitatea de succes a acesteia(%)
d. viata comerciala a produsului( ani)
e. logistica aferenta organizatiei
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

53. Motivele care justifica necesitatea inovarii tehnologice din Romania sunt
urmatoarele :
a. neconcordanta dintre sistemul mostenit de la economia socialista si
situatia mondiala :
b. aparitia economiei concurentiale ;
c. deteriorarea sistemului logistic ;
d. necesitatea restructurarii in conditiile pierderii pietei CAER
e. modificarea formelor de proprietate
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

54.Care este procentul din PIB alocat activitatii de C- D in anul 2002?


Varianta de raspuns:
a. 2%
b. 1%
c. 0.5%
d. 0,25%
e. 0,117

55. Cercetatorii sunt caracterizati de urmatoarele trasaturi:


1. sunt liberi din punct de vedere spiritual ;
2. sunt dependenti spiritual fata de tema cercetata ;
3. contesta dirijismul ;
4. sunt adepti ai dirijismului ca baza a succesului muncii de cecetare ;
5. cauta cai prin care sa obtina satisfactii morale
identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

56. In viziunea UE activitatea de inovare face casa buna cu :


a. societatea informationala ;
b. pregatirea profesionala a tineretului ;
c. cercetarea si dezvoltarea tehnologica ;
d. dictonul :inovarea vine indiferent daca autorul este scolit sau nu !
e. cultura
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

57. Obiectivele generale ale inovarii sunt urmatoarele :


a. accelerarea cresterii economice;
b. cresterea competivitatii organizatiei:
c. operationalizarea cifrei de afaceri:
d. stimularea creativitatii:
e. cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor
identificati greseala din enumerarea de mai sus!

58. Dintre metodele folosite pentru realizarea obiectivelor inovarii ,comune tuturor
organizatiilor productive , amintim:
a. o buna coordonare a activitatilor de C- D ;
b. o finantare conforma cu necesitatile;
c. desfiintarea serviciilor de pregatire a fabricatiei care devin inutile in prezenta
activitatilor de C-D;
d. promovarea investitiilor in domeniul C- D :
e. intarirea legaturilor dintre universitati, instituti de cercetare si industrie
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

59.Dintre metodele folosite pentru realizarea obiectivelor inovarii comune tuturor


organizatiilor productive, amintim:
a. dezvoltarea unei piete de produse si servicii pentru cercetare;
b. initierea unor masuri de compatibilizare a actiunilor organizatiei cu cele ale
concurentei ;
c. abordarea unor imprumuturi cu dobanda redusa pe perioade lungi de
timp ;
d. evitarea imprumuturilor bancare pe termen lung care pot fi periculoase
pentru societate in caz de esec ;
e. formarea unei atitudini constientizate pentru aplicarea noului in domeniul
socio- economic
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

60. Dintre metodele folosite pentru realizarea obiectivelor inovarii , comune


tuturor organizatiilor productive, amintim:
a. formarea deprinderilor creativ inovative la membrii organizatiei;
b. cultivarea unui comportament rigid , care presupune a nu se renunta la
politica de sustinere a activitatii de C- D;
c. cultivarea unui comportament flexibil si dinamic pentru gasirea solutiilor
eficiente in afaceri :
d. generalizarea sistemelor de asigurare a calitatii :
e. extinderea cooperarii in domeniul stiintei , tehnologiei si inovarii
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

61.Structurile necesare pentru realizarea masurilor ce vizeaza obiectivele inovarii


trebuie sa faciliteze urmatoarele actiuni :
a. transformarea cunostintelor stiintifice in realizari fizice ;
b. introducerea produselor si serviciilor noi in economie;
c. valorificarea practica a investiilor si noutatilor tehnice
d. aplicarea tehnicilor specifice de management si marketing;
e. evitarea surselor alternative de finantare
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

62. Structurile necesare pentru realizarea masurilor ce vizeaza obiectivele inovarii


trebuie sa faciliteze urmatoarele actiuni:
1. evitarea surselor noi de materii prime si materiale ;
2. difuzarea rezultatelor cercetarii stiintifice si tehnologice;
3. cucerirea unor noi piete de desfacere ;
4. instruirea antreprenoriala ;
5. secretizarea rezultatelor cercetarii stiintifice si tehnologice
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 1,5

63.Structura si complexitatea procesului de inovare sunt influentate de urmatorii


factori :
a. situatia vanzarilor :
b. nivelul profitului realizat fata de cel anticipat :
c. largirea sau diminuarea pietelor de desfacere :
d. spirala calitatii :
e. posibilitatile financiare de dezvoltare ;
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

64.Redresarea economiei unei tari se poate realiza prin :

a. dezvoltarea educatiei si culturii :


b. utilizarea fortei de munca disponobile ;
c. incurajarea lucrului in afara granitelor tarii, ce aduce trezoreriei
statului venituri nescontate :
d. valorificarea cunostintelor resurselor umane :
e. promovarea competentei
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
65. Redresarea tarii nu se poate realiza sau va fi franata daca :
a. se mentin structurile si traditiile ce promoveaza resemnarea :
b. se refuza angajarea pe noi trasee ;
c. se pune accentul pe cultura si nu pe tehnologie :
d. se accepta atitudini pasive ;
e. se promoveaza idei neperformante , controversate , fara justificare
economica
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

66. Dintre caracteristicile SNST se amintesc urmatoarele :


a. reprezinta barometrul dezvoltarii economico- sociale ;
b. nu elaboreaza tehnologii inovative , sarcina ce revine organizatiilor ;
c. coordoneaza transferul international de tehnologie ;
d. isi propune dezvoltarea tuturor ramurilor economiei :
e. impinge inainte competivitatea si eficienta
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

67. Pentru consolidarea SNST sunt necesare :


a. evaluarea permanenta a activitilor de cercetare , dezvoltare si transfer
tehnologic (CDTT)
b. renuntarea la surse diversificate de finantare a activitatilor de CDTT in
favoarea finantarii sigure de la buget ;
c. cresterea competivitatii si eficientei activitatilor de CDTT, prin stimularea
competitiei :
d. implicarea SNST in evaluarea potentialului tehnologic al sanselor diferitelor
sectoare economice de a ocupa un loc pe piata:
e. implicarea SNST in modernizarea si dezvoltarea sectoarelor economice si
sociale conform strategiei adoptate
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!
68. Masurile pe termen scurt pentru promovarea inovarii si transferului tehnologic
(TT) sunt:
1. selectarea si promovarea centrelorTT;
2. dezvoltarea unor programe pentru incurajarea interconectarii la nivel local;
3. promovarea unor instrumente financiare de sprijin
4. imbunatatirea continua a sistemului de TT:
5. elaborarea unui ghid pentru pregatirea si conducerea structurilor
operationale de TT
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns:
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

69. Masurile pe termen lung pentru promovarea inovarii si transferului tehnologic


( TT) sunt :
a. dezvoltarea unor programme pentru incurajarea interconectarii la nivel
local, national si international
b. imbunatatirea continua a sistemului de TT ;
c. elaborarea unui program de pregatire continua si de spijin a structurilor
locale de TT
d. selectarea si promovarea centrelor de TT ;
e. monitorizarea continua a nevoilor organizatiilor productive in domeniul
inovarii
Identificatii greseala din enumerarea de mai sus!

70.Structurile de CD de interes national cuprind :


a. institutele nationale de CD ;
b. institute , centre si statiuni de cercetare ale Academiei Romane ;
c. institutii de invatamant superior acreditate ;
d. institute sau centre de C-D organizate in cadrul Societatilor Nationale ,
Regiilor Autonome
e. persoane fizice de reputatie stiintifica necunoscuta
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

71.Structurile de C- D de drept privat cuprind :


a. centre inernationale de C- D infiintate pe baza unor acorduri
inernationale ;
b. unitati de CD organizate ca S.C. ;
c. institutii de invatamant superior private acreditate :
d. societati comerciale profilate pe CD :
e. persoane fizice
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

72. Structurile Sistemului National pentru Stiinta si Tehnologie, folosite de guvernul


Romaniei pentru punerea in aplicare a politicii in domeniul inovarii sunt:
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC)
2. Ministerul Afacerilor interne (MAI)
3. Centrele Pilot de Inovare (CPI)
4. Camerele de Comert si Industrie(CCI)
5. Centrele de Inovare si Afaceri(CIA)
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

73.Sarcinile DGITT sunt urmatoarele :


a. stimularea creativitatii si inovarii ;
b. utilizarea intensiva a personalului cu capacitate de inovare ;
c. disponiobilizarea personalului fara capacitate de inovare ;
d. valorificarea rezultatelor obtinute in activitatea de cercetare;
e. incurajarea firmelor private cu activitati de CDTT
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!
74. Sustinerea procesului de restructurare a activitilor de CD se face prin
acordarea de sprijin financiar , dupa cum urmeaza :
1. agentii economici care cofinanteaza 50% din costurile unei actiuni de CD
beneficiaza integral de aplicarea rezultatelor;
2. agentii economicii care cofinanteaza 30% din costurile unei actiuni de CD
beneficiaza 50% de aplicarea rezultatelor
3. agentii economici care cofinanteaza 70% din costurile unei actiuni de CD
beneficiaza 90% din aplicarea rezultatelor
4. institutiile care elaboreaza brevete de inventie beneficiaza de reducerea cu
80% a taxelor aferente;
5. institutiile care elaboreaza brevete de inventie beneficiaza de reducerea cu
50 % a taxelor aferente
Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns:
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

75. Sustinerea procesului de restructurare a activitatilor de CD se face prin


dezvoltarea structurilor de I si TT, dupa cum urmeaza ;
a. centre pentru asistenta si informare ;
b. centre pentru diseminarea rezultatelor cercetarilor ;
c. centre de activitati strategice ;
d. centre de transfer tehnologic ;
e. incubatoare de afaceri
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

76. Masurile de promovare a activitatilor de CDTT ce cad in sarcina DGITT sunt


urmatoarele :
a. asistenta din partea MEC pentru dezvoltarea politicilor nationale de I si
TT ;
b. infintarea unor firme de consultanta in domeniul I si TT ;
c. transformarea institutelor de cercetari aplicative in institute nationale ;
d. promovarea mobilitatii expertilor si a accesului la informatie ;
e. organizarea pregatirii in domeniul inovarii
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

77.Centrele Pilot de Inovare au urmatoarele obiective (Sarcini) :


a. experimenteaza tehnologii si produse noi
b. adapteaza tehnologii la capacitatile de productie ale unor IMM-uri
c. proiecteaza idei tehnice sau manageriale noi
d. realizeaza modele experimentale sau prototipuri
e. incearca prototipurile noilor produse
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

78.Centrele Pilot de Inovare (CPI)au o multitudine de sarcini printre care si


urmatoarele :
a. testeaza produse dela terti
b. atesta si certifica calitatea produselor
c. realizeaza procese de creatie tehnica sau artistica pentru promovarea
produselor noi
d. valorificarea resurselor locale
e. organizeaza si participa la manifestari stiintifice interne si internationale
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
79. La nivel national se organizeaza o serie de actiuni in sprijinul Centrelor Pilot de
Inovare , dupa cum urmeaza :
a. valorificarea unor inovatii tehnologice si produse necesare dezvoltarii IMM-
urilor
b. sprijinirea (logistica si financiara) participarii cercetatorilor la manifestarii de
inventica si inovare
c. elaborarea actelor normative de functionare a CPI
d. experimenteaza tehnologii si produse noi
e. organizarea unor seminarii nationale cu teme referitoare la managementul
CPI etc.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

80.Centrele de Inovare in Afaceri (CIA) au o multitudine de sarcini printre care si


urmatoarele :
a. valorificarea unor inventii sau inovatii
b. adaptarea unor tehnologii la capacitatile de productie a unor IMM-uri
c. oferirea de sprijin managerial celor interesati
d. valorificarea resurselor locale
e. testarea de produse pentru terti
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

81. Centrele de Inovare in Afaceri (CIA) au o multitudine de sarcini printre care si


urmatoarele :
1. facilitarea accesului la resurse financiare
2. oferirea de consultanta in situatii dificile
3. scolarizarea managerilor
4. atesta si certifica calitatea produselor
5. disemineaza produsele inovative prin toate formele
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns ;
a. 1,2
b. 2,3
c. 3,4
d. 4,5
e. 1,3

82.In domeniul implicarii fortelor de inovare in procesul de dezvoltare se pot


enumera urmatoarele considerente :
a. Departamentelor de CD le revine rolul de promotor al inovarii
b. Autoritatea stiintifica a departamentelor de CD este atestata de modul lor de
a raspunde cerintelor socio- economice
c. Inovarea trebuie sustinuta organizatoric si financiar
d. Procesul de inovare este limitat la cercetarea aplicativa, la executia si
incercarea prototipurilor tehnice si comerciale
e. Inovarea este un proces continuu ce urmareste promovarea pe piata a unor
produse si tehnologii noi
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

83.Sursele de inovare in acceptiunea industriei constructoare de masini din


Germania , reprezinta :
a. 56%CD si 12%marketing
b. 50%CDsi 18% marketing
c. 62%CD si 12% marketing
d. 50%CD si 22% marketing
e. 62%CDsi 22% marketing

84.Din procesul de inovare fac parte :


a. cercetarea fundamentala
b. cercetarea aplicativa
c. cecetarea simulativa
d. realizarea prototipurilor tehnice
e. realizarea prototipurilor comerciale
Identificati greseala strecurata in insiruirea de mai sus!
85. In domeniul restructurarii organizatiei se pot enunta urmatoarele:
a. restructurarea este un proces de asanare a organizatiei avand ca tinta
supravietuirea acesteia , in vederea relansarii ulterioare
b. uneori organizatia poate ajunge in situatia in care restructurarea se
prefigureaza a fi singura alternativa de supravietuire
c. restructurarea este procesul de asanare a unei organizatii prin reducerea
personalului muncitor
d.prima etapa a restructurarii (de asanare) are ca obiectiv imediat crearea de
lichiditati si reducerea cheltuielilor
e.prima etapa a restructurarii se face prin reduceri de personal si scaderea tuturor
categoriilor de cheltuieli
Identificati gresala din enunturile de mai sus1

86. In prima etapa a restructurarii unei organizatii au loc urmatoarele actiuni ;


1. se clarifica portofoliul de produse
2. se procedeaza la reduceri substantiale de preturi (30-50%) pentru a se
elimina stocurile greu vandabile
3. se reproiecteaza costurile aplicand economiile posibile
4. se procedeaza la marirea preturilor de vanzare pentru a se mari lichiditatile
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns ;
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

87. Strategia care sta la baza intocmirii unui proiect inovativ trebuie sa cuprinda
urmatoarele elemente:
a. selectarea ideilor inovatoare
b. definirea politicilor de prêt, de distributie, promotionale,
c. clasificarea proiectelor de inovare si definirea prioritatilor
d. analiza culturii organizatiei
e. estimarea calitati noilor produse
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

88.Strategia care sta la baza intocmirii unui proiect inovativ trebuie sa cuprinda
printre altele si urmatoarele elemente :
a. estimarea fiabilitatii noilor produse
b. estimarea duratelor optime de amortizare a investitiilor avansate
c. definirea politicilor de comercializare
d. anticiparea reactiei clientilor
e. definirea operatiilor sinergice
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

89.Caracteristicile noilor produse sunt urmatoarele:


a. caracteristici tehnice – functionale si constructive
b. caracteristici estetice
c. caracteristici ergonomice
d. satisfac noi cerinte
e. nu creeaza pozitii de monopol pentru producator
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

90. Realizarea unui nou produs implica parcurgerea urmatoarelor etape :


a. definirea noului produs
b. definirea pietei potentiale de desfacere
c. analiza implicatiilor financiare ale asimilarii
d. analiza combinatorie a produsului nou creat
e. alegerea variantei optime de promovare
Identificat greaseala din enumerarea de mai sus !
91. Pentru a se bucura de succes un proiect inovativ trebuie sa indeplineasca o
serie de conditii printre care :
a. sa aiba un scop bine definit
b. durata sa fie determinata
c. sa fie agreat de concurenta
d. sa aiba alocate suficiente resurse
e. set propriu de reguli etc.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

92. Factorii care influenteaza succesul unui proiect inovativ sunt;


a. orientarea catre cerintele pietii
b. concordanta proiectului cu obiectivele organizatiei
c. aprobarea forului tutelar
d. conducerea si controlul eficient al derularii proiectului
e. receptivitatea la inovare a participantilor
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

93.Derularea cu succes a unui proiect inovativ aduce organizatiei in cauza :


a. noi tehnologii de fabricatie si control
b. inmultirea taxelor si impozitelor
c. documentatii constructive
d. sisteme de asigurare a calitatii de nivel european
e. banci de date informative
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

94.Identificati gresala strecurata intre etapele procesului de inovare prezentate mai


jos:
a. cautarea de idei noi
b. evaluarea noilor idei
c. aprobarea noilor idei de catre forul tutelar
d. dezvoltarea noilor idei
e. lansarea pe piata a noilor produse

95.Identificati elementele care fac parte din scara lui Kingston din urmatoarele:
1. artist,inventator, inovator
2. artist,inventator,lider
3. inovator, intreprinzator,comerciant
4. inovator,manager, comerciant
5. inovator, director, intreprinzator.
Variante de raspuns:
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

96.Motivele care justifica inovarea sunt urmatoarele:


a. avansul tehnologic
b. modificarea nevoilor clientilor
c. mandria organizationala
d. scurtarea ciclului de viata al produselor
e. cresterea concurentei mondiale
Identificati falsul motiv strecurat in enumerarea de mai sus !

97. Factorii de succes in inovarea tehnologica sunt urmatorii :


a. intelegerea nevoilor clientilor;
b. acordarea unei atentii sporite marketingului;
c. urmarirea eficientei in cercetare- dezvoltare;
d. investitiile mari cerute de cercetare;
e. utilizarea tehnologiilor celor mai moderne
Identificati eroarea strecurata in enumerarea de mai sus !
98.Factorii de insucces in inovare sunt urmatorii :
a. riscurile comerciale sunt considerate prea mari ;
b. utilizarea tehnologiilor foarte moderne( scumpe) ;
c. investitiile necesare , exagerat de mari ;
d. nesiguranta privind conjunctura interna si internationala
e. managementul este depasit de raspundere
Identificati eroarea structurata in enumerarea de mai sus !

99.Matricea Ansoff contine urmatoarele elemente :


a. implozia produsului
b. expansiunea produsului
c. penetrarea pietei
d. diversificarea radicala
e. expansiunea pietei
Identificati elementul eronat din enumerarea de mai sus !

100.Cele mai importante strategii de inovare sunt :


a. strategii de diversificare
b. strategii conduse de tehnologii
c. strategii bazate pe competente esentiale
d. strategii bazate pe oportunitati intamplatoare
e. strategii conduse de piata.
Identificati strategia eronata din enumerarea de mai sus!

101. Pentru aplicarea unei strategii de diversificare se folosesc urmatoarele


strategii tehnologice :
a. reducerea costului
b. cresterea cantitatii de produse
c. dezvoltarea unui nou produs
d. localizarea
e. diversificarea radicala
Identificati eroarea din insiruirea de mai sus !

102.Strategiile bazate pe competentele esentiale urmeaza urmatoarele etape :


a. identificarea competentelor esentiale
b. cercetarea oportunitatilor referitoare la proces\piata
c. reproducerea de catre concurenta
d. alegerea strategiilor de penetrare a pietei
e. precizarea cerintelor pentru dezvoltarea produs\tehnologie
Identificati eroarea structurata in enumerarea de mai sus!

103.Caracteristicile strategiei de dezvoltare prin cercetare sunt urmatoarele:


1. platirea tuturor costurilor la inceput
2. marketing scurt
3. depasiri ale costurilor
4. succes sigur
5. lipsa asistentei tehnice
Identificati greselile strecurate in enumerarea de mai sus :
Variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

104.Cu privire la notiunea de management al inovarii MI se pot emite urmatoarele


adevaruri:
a.MI este un subsistem al managementului general al organizatiei;
b.MI este un factor al dezvoltarii durabile a intregii economii nationale;
c.MI este un ansamblu de actiuni bazate pe cunostinte si tehnologii de ultim
momemt;
d.MI este un ansamblu de actiuni bazate pe cunostinte si tehnologii mai vechi avand
ca sarcina crearea de noi tehnologii si acumularea de cunostinte;
e.Cadrul general de manifestare a MI este mediul economic social si politic actual;
Identificati greseala strecurata in enunturile de mai jos!

105.Schimbarea mediului de manifestare a MI este caracterizata de urmatoarele:


1-cresterea neincetarea a complexitatii incertitudinii si a contradictiilor de tot felul;
2-cresterea nivelului stintific ce duce la scaderea incertitudinii ;
3-cresterea impactului progresului tehnic si a revolutiei informatice asupra
echilibrului societatii;
4-inmultirea factorilor interni si externi care afecteaza procesele propii organizatiei;
5-imputinarea factorilor interni si externi care afecteaza procesele proprii
organizatiei,ca efect al perfectionarii MI;
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns:
a.1,3
b.2,4
c.3,5
d.1,4
e.2,5

106.Factorii care afecteaza sistemele si procesele proprii organizatiei inovative sunt


urmatoarele:
a.dezvoltarea accelerate a cunoasterii;
b.lipsa resurselor necesare pentru finantarea activitatilor inovative;
c.abundenta resurselor necesare pentru finantarea activitatilor inovative,in urma
cresterii PIB-ului
d.dorinta de liberate in creatie a persoanelor angrenate in inovare;
e.cultivarea si valorificare resurselor umane;
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

107.Modelele folosite in managementul inovational sunt:


1-modelul cibernetic
2-modelul axat pe invatare permanenta;
3-modelul axat pe controlul complexitatii;
4-modelul axat pe schimbarea materiala a participantilor la proces;
5-modelul axat pe evaluarea valorica a actiunilor;
Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns:
a.1,3
b.2,4
c.3,5
d.1,4
e.2,5

108.Modelul cibernetic de MI este caracterizat de urmatoarele:


a-control bazat pe feed-back;
b-raspunsuri si ajustari constante in situatii usor schimbatoare;
c-actiuni corective spontane ale diferitilor agenti angrenati in C-D;
d. munca armonizata in cadrul unei culturi organizationale specifice;
e-neglijarea intereselor individuale;
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

109.Elementele esentiale ce trebuie sa carectrizeze MI care actioneaza intr-un mediu


turbulent sunt:
a-incurajarea exercitarii autonomiei individuale;
b-limitarea exercitarii autonomiei individuale;
c-asigurarea increderii depline intre centru si periferie;
d-acces permanent la informare si feed-back;
e-asigurarea unor relatii colegiale la toate nivelurile;
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

110.Asigurarea unor relatii colegiale la toate nivelurile unei organizatii inovative se


face prin:
1-consultarea tuturor membrilor in toate problemele de baza;
2-consultarea membrilor marcanti ai managementului in probleme de baza;
3-asigurarea libertatii de creatie;
4-separarea intre politica colegiala a organizatiei in ansamblu si indeplinirea
ierarhica a sarcinilor;
5-promovarea cu precadere a competitiei;
Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns!
a-1,3
b-2,4
c-3,5
d-1,4
e-2,5

111. Esenta MI consta in urmatoarele:


a-investitiile eficiente reprezinta baza anterprenoriatului de succes in organizatiile
inovative;
b-inovatia este bazata pe cunoastere;
c-cunoasterea nu induce inovare;
d-cunoasterea este o sursa deosebit de importanta pentru organizatie;
e-cunoasterea induce inovare;
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

112. Dintre numeroasele particularitati ale MI sunt demne de retinut urmatoarele:


1-nivelul ridicat al incertitudinii legate de termene,cheltuieli etc.
2-nivelul scazut al incertitudinii legate de termene ,cheltuieli etc.
3-riscuri majore de natura tehnologica;
4-riscuri minore de natura tehnologica;
5-sensibilitatea factorului timp;
Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns!
a-1,3
b-2,4
c-3,5
d-1,4
e-2,5

113.Dintre particularitatile managementului inovarii importante sunt urmatoarele:


1-rolul redus al factorilor personali, important fiind ansamblul;
2-rolul deosebit al factorilor personali :cunostinte si talent
3-capacitatea intelectuala a materialului uman poate fi o resursa sigura a
organizatiei;
4-capacitatea intelectuala a materialului uman nu este o sursa sigura a organizatiei;
5-continuitatea procesului inovativ este o conditie de baza a succesului;
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns:
a-1,3
b-2,4
c-3,5
d-1,4
e-2,5

114.Dintre multiplele sarcini ale MI cele mai semnificarive sunt urmatoarele :


a-farmularea scopurilor activitatii inovative;
b-efectuarea de investigatii de marketing inovational;
c- in faza de C-D a MI marketingul inca nu este necesar:
d-selectarea inovatiilor cu cele mai bune perpective de aplicare;
e-organizarea activitatiilor de inovare;
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

115. Dintre numeroasele sarcini ale managementului inovarii,foarte importante sunt


urmatoarele:
1-asigurarea masurilor de tehnica securitatii in munca de inovare,;
2-dezvoltarea sistemelor de certificare a calitatii si de protectie a proprietatii
intelectuale;
3-dezvoltarea sistemelor de certificare a calitarii nu este necesara,aceasta cazand
in atributiile altor organizatii;
4-dezvoltarea sistemelor de protectie a proprietatii intelectuale nu este necesara la
fiind asigurata de OSiM;
5-dezvoltarea colaborarii intelectuale;
Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns:
a-1,2
b-2,3
c-3,4
d-4,5
e-1,3

116.Componentele managementului inovarii sunt urmatoarele:


a-componenta manageriala;
b-componenta economica;
c-componenta logistica;
d-componenta legislativa;
e-componenta educativa;
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

117. Trasaturile componentei manageriale a MI sunt urmatoarele:


a-este o disciplina stintifica bazata pe un bagaj important de cunostinte sistematizate
stapanite de manager;
b-se bazeaza mult pe personalitatea managerului ,pe capacitatea lui de a lucra cu
oamenii
c-nu se bazeaza pe personalitatea managerului; in cadrul unei discipline stintifice se
aplica’’ dictonul”unde-i lege nu-i tocmeala”
d-managerul MI este un vector al progresului (inovare=progress);
e-implica mutatii permanente in toate sectoarele de activitate, in special in conditiile
trecerii la economia de piata.
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!
118.WIPO(World Intellectual Property Organization)a intocmit o lista ce cuprinde
lucrarile intelectuale protejate,dupa cum urmeaza :
a. Lucrari literare,artistice si stiintifice
b. Manualul calitatii organizatiilor
c. Interpretarile artistior
d. Inventiile din toate domeniile
e. Marciile comerciale
Indentificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !

119. OSIM(oficiul de Stat pentru Inventii si Marci)protejeaza propietatea industriala


adica :
a. Brevete de inventie
b. Marci
c. Cursuri universitare
d. Indicatii geografice
e. Noi soiuri de plante
Indicati greseala din enumerarea de mai sus !

120. Dintre activitatiile ce nu pot fi brevetate se enumera :


1. Descoperirile din natura
2. Noile soiuri de plante
3. Masini ce vin in contradictie cu legiile naturii
4. Manule scolare
5. Proiecte si documentatii stiintifice
Identificati solutia corecta intre uramtoarele variante de raspuns :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5
121. Principalele caracteristici ale unei inventii sunt :
1. sa fie noua sau sa perzinte elemente de noutate
2. sa nu aduca profit
3. sa implice un pas inventiv
4. sa poata fi aplicabila industrial
5. sa nu poata fi aplicabila industrial fiind vorba de un principiu
Indentificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns posibile :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

122. Conform legislatiei romane, o inventie brevetabila trebuie sa indeplineasca


urmatoarele conditii :
1. Conditii de fond privind obiectul
2. Conditii de fond privind subiectuul(autorul)
3. Conditii de fond privind atributul
4. Conditii de forma
5. Conditii de circumstanta
Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns posibile :
a. 1,3
b. 2,4
c. 3,5
d. 1,4
e. 2,5

123. Conform legislatiei romane o inventie este brevetabila daca indeplineste


urmatoarele criterii :
a. sa reprezinte o noutate fata de stadiul actual tahnicii
b. sa contina un element inventiv care sa ii confere avansul fata de stadiul
realizarilor similare
c. sa aiba aplicabilitate industriala
d. sa cointereseze si specialisti din alte teritorii(tari)
e. sa nu incalce ordinea publica sau bunele moravuri
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

124.In legatura cu stadiul actual al tehnicii se pot enunta uramtoarele adevaruri :


a. Semnifica totalitatea cunostintelor accesibile publicului printr-o descriere(scrisa
sau orala)pana la data depunerii cererii de brevet
b. Cuprinde totalitatea continutului cererilor depuse la OSIM in legatura cu
domeniul in cauza
c. Nu cuprinde cunostintele mai vechi de 5 ani fata de data depunerii cererii brevet
d. Cuprinde toatalitatea continutului cererilor internationale depuse la OSIM in
legatura cu domeniul in cauza
Identificati enuntul neadevarat din cele enumerate mai sus !

125.In legatura cu obtinerea unui brevet se pot enunta urmatoarele :


a. solicitantul trebuie sa depuna la organul abilitat un dosar care sa decsrie pe
intelesul tuturor continutul inventiei in cauza
b. organul abilitat trebuie sa examineze dosarul din punct de vedere a respectarii
crieteriilor de brevetabilitate
c. sistemul actual de brevetare nu permite obtinerea unu brevet cu valabilitate
internationala
d. sistemul actual de brevetare permite obtinera unui brevet cu valabilitate intr-un
numar restrans de tari, semnatare ale conventiei de la Roma privind simplificarea
procedurilor
e. sistemul actual de brevetare are un caracter teritorial ;o inventie este protejata
numai pe teritoriul tarii unde a fost depus brevetul
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !
126.Formele de transfer tehnologic sunt urmatoarele:
a. achizitionarea de echipament
b. spionajul industrial
c. cumpararea de licente
d. recrutarea de specialisti
e. achizitia unei companii
Identificati greseala din enumerarea de mai sus.

127.Alegeti din urmatoarele definitii pe cea care corespunde licentei :


a. cumpararea unei tehnologii pe baza de nonexclusivitate
b. o metoda indirecta de achizitie tehnologica prin intermediul unor specialisti
c. permisiunea data cuiva pt. a fabrica un produs sau de a folosi o tehnologie,
care mai inainte ii erau interzise
d. imitatia unui produs sau a unui brevet fara acordul proprietarului

128.Clasificarea licentelor dupa limitarea libertatii de actiune a licentiatorului este


urmatoarea :
a. licenta exclusiva
b. licenta unica
c. licenta neexclusiva
d. licenta inclusiva
e. licenta limitata la un domeniu de activitate
Identificati eroarea din enumerarea de mai sus?

129.Licentele se pot plati dupa cum urmeaza :


a. o suma fixa la semnarea contractului , urmata de redevente proportionale cu
veniturile rezultate din comercializarea produselor
b. o suma fixa la semnarea contractului
c. o suma fixa la semnarea contractului urmata de o redeventa corespunzatoare
unei productii minime convenite cu cumparatorul
d. o redeventa mica la inceput care va creste in timp pe masura dezvoltarii
afacerii.
e. o suma fixa la semnarea contractului si o redeventa care se micsoreaza pe
masura dezvoltarii afacerii
Identificati greseala din enumerarea de mai sus ?

130.Caracteristicile cumpararii unor licente de know-how sunt urmatoarele :


a. nu include drepturi legale ca in cazul licentei de brevet
b. vanzatorul este de acord sa dezvaluie cumparatorului informatii tehnologice
secrete
c. cumparatorul se angajeaza sa nu dezvaluie informatiile tehnologice secrete
unor terte persoane
d. cumparatorul este liber sa dezvaluie informatiile secrete cui doreste din moment
ce si- a platit acest drept
e. redeventele sunt platite ca si la o licenta de brevet dar rata este mai mica
Identificati caracteristica eronata din cele enumerate mai sus !

131.Caracteristicile francizelor sunt urmatoarele :


a. sunt o combinatie de licenta de know- how si de marca inregistrata
b. se potrivesc pentru afaceri care pot fi usor replicate
c. know-how-ul consta dintr-un manual de operare care explica in detaliu cum
trebuie condusa afacerea
d. marca inregistrata (trademark) este de notorietate, ceea ce asigura de la
inceput succesul afacerii
e. vanzatorul de franciza pune la dispozitia cumparatorului sumele necesare
pentru replicarea afacerii
Identificat greseala din enumerarea de mai sus !

132. Contractul de licenta de software implica urmatoarele conditii :


a. exista o relatie contractuala intre cel ce dezvolta un software si utilizatorul final
b. relatia dintre cele doua parti continua dupa livrarea produsului
c. relatia dintre cele doua parti nu continua dupa livrarea produsului
d. software-ul controleaza un proces pentru o afacere sau o tehnologie industriala
e. proprietatea intelectuala ramane celui ce a dezvoltat software-ul
Identificati greseala din enemerarea de mai sus !
133. Brokerii tehnologici sunt caracterizati prin urmatoarele :
a. sunt agenti care intermediaza contracte de licenta
b. sunt platiti prin comision sau procent din suma vanzarii
c. sunt angajati de vanzatorii de licenta
d. sunt angajati de cumparatorii de licenta
e. nu se costituie parte a contractului de vanzare
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

134..Consultantii ce lucreaza in transferul tehnologic sunt caracterizati prin urmatoarele :


a. lucreaza pentru o anumita suma de bani
b. ofera servicii de cautare pentru produse si tehnologii
c. ofera servicii de evaluari de proiecte sau licente
d. lucreaza pentru oricare din parti
e. nu se angajeaza in negocieri de contracte
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

135Conform legislatiei UE acordurile de licenta nu pot sa :


a. previna contestarea licentei de validitatea brevetului
b. extinda conditiile licentei peste durata de viata a brevetului
c. nu extinda conditiile licentei peste durata de viata a brevetului
d. sa previna competitia cu alti cumparatori de licenta mai mult de 5 ani dupa ce
produsul a fost comercializat
e. sa ceara celui ce a cumparat licenta sa cedeze drepturile de imbunatatire celui
care a vandut-o
Identificati gresala din erumerarea de mai sus !
136.Notiunea de marketing tehnologic este formata printre altele si din urmatoarele
componente :
a. productia de bunuri si servicii
b. piata de desfacere
c. cumparatorul cu pretentiile lui
d. aprovizionarea cu materii prime si materiale
e. orientarea si actiunile de organizare a segmentelor de piata
Identificati greseala strecurata in componentele de mai sus !

137. Dintre scopurile marketingului tehnologic amintim :


a. servirea mai buna a consumatorului de tehnologii
b. realizarea unor conditii mai bune de prêt , calitate ,termene de livrare
c. crearea de consumatori pt diferite feluri de produse tehnologice
d. oferirea catre piata a acelor tehnologii pe care aceasta le doreste
e. imbunatatirea metodelor de masurare si control
Identificati greseala structurata in enumerarea de mai sus !

138. Principalii factori ce influenteaza oportunitatile de afaceri sunt :


a. resursele companiei
b. tehnologiile disponibile
c. mijloacele de transport folosite
d. marketingul
e. fluxurile financiare
identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus

139. Marketingul inovational cuprinde in general urmatoarele componente (obiecte de


activitate)
a. planificarea productiei
b. cultura organizatiei
c. pretul
d. distributia
e. promovarea etc
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

140. Identificati greseala structurata intre preocuparile unui serviciu de marketing


a. identificarea cererii si orientarea acesteia
b. proiectarea viitoarei activitati tehnologice destinata satisfacerii cererii
c. transmiterea cunostintelor necesare folosirii noii tehnologii de la beneficiar la
producator
d. testarea activitatilor tehnologice ce vor fi oferite si a produselor rezultate
e. stabilirea preturilor pt serviciile tehnologice oferite

141.Identificati greseala structurata printre urmatoarele cerinte ale unui marketing


inovational
a. identificarea necesitatilor si tendindelor de pe piata tehnologiilor \produselor noi
b. cunoasterea legislatiei specifice
c. sistematizarea cunostintelor tehnologice in raport cu cererea
d. crearea unei banci de date pt tehnologii\produse actuale
e. crearea unei banci de date pt tehnologii \produse perimate

142.Identificati greseala structurata printre obiectivele unei analize de marketing


inovational:
a. costul respectiv beneficiul imediat sau viitor
b. calitatea tehnologiei sau produsului
c. performantele
d. inadaptabilitatea la variatii
e. siguranta in exploatare

143. Identificati greseala structurata printre metodele folosite in cercetarea de marketing


inovational:
a. datele statistice
b. observatia
c. spionajul industrial
d. anchetarea
e. dezbaterea

144.Un studiu de piata trebuie sa contina urmatoarele:


a. consideratii generale privind evaluarea pietii
b. aspecte tehnico-economice concrete
c. prognoze privind situatia politica
d. productia pe plan mondial
e. conditii de comercializare
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

145.Identificati greseala dintre politicile de marketing care urmeaza:


a. politica tehnologiei avansate
b. politica tehnologiei primare
c. politica stabilitatii gamei de tehnologie
d. politica diversificarii gamei de produse
e. politica perfectionarii calitative

146. Factorii ce trebuie maximizati pentru a se ajunge la un optim al dezvoltarii sunt :


a- productivitatea muncii
b- consumurile specifice
c- flexibilitatea tehnologica
d- fiabilitatea
e-mentenabilitatea
Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

147. Factorii ce trebuie minimizati pentru a se ajunge la un optim al dezvoltarii sunt :


1- pierderile
2- costurile
3- flexibilitatea tehnologica
4- numarul de angajari
5- nivelul tehnologic
Identificati solutia gresita din variantele de raspuns prezentate mai jos :
a- 1,3
b- 2,4
c- 3,5
d- 1,4
e- 2,5

148. Rolul statului in dezvoltarea si raspandirea tehnologiilor avansate presupune


urmatoarele :
a- interventia in domeniu este necesara si corecta
b- interventia in domeniu nu este nici necesara nici corecta intr-o economie de
piata
c- guvernele trebuie sa jaloneze directiile de cercetare-dezvoltare
d- sectorul privat trebuie sa functioneze in interactiune cu cel coordonat de stat
e- asigurarea unui echilibru intre dezvoltarea economica ,introducerea noilor
tehnologii si securitatea sociala
Identificati greseala din enumerarea de mai sus.

149. Unele din obiectivele importante ale dezvoltarii tehnologice sunt urmatoarele :
a- obtinerea unor rezultate avansate de natura stiintifica
b- cresterea prestigiului national si international.
c.-dezvoltarea unor tehnologii eficiente si curate
d-renuntarea la eficienta cand problemele de mediu sunt importante
e-generare de echitate sociala si politica
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

150.Tehnologiile cu rol deosebit in procesul de dezvoltare durabila sunt:


a. tehnologiile antipoluante
b. tehnici si echipamente de combatere a poluarii
c. tehnici si tehnologii de stabilizare chimica a maselor plastice
d. tehnici si tehnologii curate de productie si consum
e. cultivarea produselor ‘’ verzi ‘’ ecologice
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

151.Din punct de vedere ecologic situatia actuala poate fi caracterizata de urmatoarele


adevaruri:
a. activitatea economica intensa determina riscuri majore asupra mediului si
sanatatii umane;
b. mediul inconjurator a devenit un important factor de productie;
c. productia ‘’curata’’necesita tehnologii performante;
d. in unele tari restrictiile legale de protectia mediului se inaspresc
e. principalii poluatori evita inasprirea restrictiilor legate de protectia mediului
Identificati greseala strecurata in enuntarile de mai sus!

152.Din punct de vedere ecologic situatia actuala poate fi caracterizata de urmatoarele


adevaruri:
a. tehnologiile moderne poseda mijloace performante de combatere a poluarii;
b. conventiile internationale au contribuit la ameliorarea luarii de masuri
nationale de protectie a mediului
c. se cheltuiesc tot mai multi bani pentru protectia mediului
d. din pacate se cheltuiesc din ce in ce mai putini bani pentru protectia
mediului
e. s-au inregistrat succese in programele de ‘’ ardere curata’’ aplicata la noile
tehnologii
Identificati greseala din enunturile de mai sus!
153. Echipamentele si serviciile ecoindustriale se clasifica dupa destinatie, dupa cum
urmeaza :
a- controlul poluarii aerului
b- tratarea apelor
c- gestionarea deseurilor
d- piturarea carenei vapoarelor (protectia marilor)
e- protectia mediului
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !

154. Ecotehnologiile performante se bazeaza pe :


a- eficienta ridicata a folosirii materiilor prime si energiei.
b- reducerea eliminarii substantelor (chimice) toxice
c- reducerea sau eliminarea deseurilor periculoase
d- extinderea reciclarii in procesele de productie
e- eliminarea reciclarii in procesele de productie
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !