Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr.

1. Entam !"a #$%t &'t'(a. M r) & *'!. +. Fa%(' & ,a - a%.!(t (&'n'( /' tratam!nt. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. +

1. Am'"'a,a - a%.!(t (&'n'( /' tratam!nt. +. Fa%(' &a #!.at'(1 - ('(&3& "' & *'(. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 5

1. G'ar0'a &am"&'a 6 m r) & *'!. +. T!n' ,! - a%.!(t (&'n'(. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 7

1. G'ar0' ,a - a%.!(t (&'n'(. +. T!n'a %a*'nata - m r) & *'!. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 8

1. Tr'(# m na% 4a*'na&'% - m r) & *'!. +. P!0'(3& ,a. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 9

1. Tr'(# m n'a,a - a%.!(t (&'n'( /' tratam!nt. +. T!n'a E(#'n ( ((3%. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. :

1. C#'%t3& #'0at'( 6 m r) & *'!. +. Ma&ar'a - a%.!(t (&'n'( /' tratam!nt. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA DE DISCIPLINE BIOLOGICE BILET DE EXAMEN Nr. ;

1. C&a%')'(ar!a /' m r) & *'a *!n3&3' P&a%m 0'3m. +. C'%t'(!r( ,a. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. < 1. G!n3& P&a%m 0'3m - ('(&3 "' & *'(. +. Tr'(#'n!& ,a - a%.!(t! (&'n'(! /' tratam!nt. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 1=

1. Pn!3m ($%t'% (ar'n'' - m r) & *'! /' ('(&3 "' & *'(.. +. O>'3r ,a. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 11

1. Ent!r "'3% 4!rm'(3&ar'% - ('(&3 "' & *'(. +. L!'%#man' ,a - a%.!(t (&'n'(. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 1+

1. Tr$.an % ma - a%.!(t (&'n'( /' m r) & *'!. +. A%(ar'% &3m"r'( '0!% 6 m r) & *'!. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 15

1. A%(ar'0' ,a - a%.!(t (&'n'(. +. S(a"'a. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE MEDICIN CATEDRA FIZIOLOGIE NORMAL I PATOLOGIC BILET DE EXAMEN Nr. 17

1. F'&ar' ,a. +. B tr' (!)a& - m r) & *'! %' ('(&3& "' & *'(. !) 0'%('.&'n12 Pr ) 3n'4. Dr. VICTORIA BRAGA