Sunteți pe pagina 1din 42

INTRODUCERE

Elaborarea i utilizarea sistemelor optoelectronice a primei genera ii s-a


nceput din momentul inventrii i producerii laserului n 1960. Utilizarea lui de baz
se referea la organizarea comunica iilor neghidate , adic prin atmosfer i cosmos.
roducerea fibrei optice cu coeficient de atenuare redus !anii 19"0# a contribuit
la dezvoltarea sistemelor optoelectronice a genera iei a doua, n care de acum nainte
informa ia este transmis prin cablul optic cu utilizarea modula iei intensit ii
radia iei laser i detectrii directe a radia iei optice prin intermadiul fotodiodei. $up
eficien , sistemele optoelectronice ale genera iei a doua sunt superioare sistemelor
de transmiuni prin cablul cua%ial i prin radioreleu, ns n ele se utilizeaz
insuficient proprietatea coeren ei radia iei laser i capacitatea informa ional a
cablului optic.
&a nceputul anilor 19'0, n legtur cu elaborarea i producerea fibrei optice
monomod i a diodei laser monomod, au fost elaborate sistemele optoelectronice de
genera ia a treia, dup cum sunt sistemele optoelectronice coerente. (istemele
optoelectronice coerente permit asigurarea vitezei de transmisie a informa iei
'...10)bit*s, sporirea sectorului de amplificare pn la +,0...-00.m, utilizarea
amplificatoarelor optice n linie, realizarea deplin a capacit ii informa ionale a
cablului optic datorit utilizrii metodelor de modula ie a frecven ei i fazei,
fotomi%rii la recep ie i multiple%rii spectrale a canalelor.
/n prezent s-a stabilit urmtoarea schem de transmisiune a semnalelor prin
cablul optic !figura 1#, unde ((0 este sursa semnalului informa ional, 123 4
modulul optoelectronic de emisie, 52 4 cablul optic, 6 4 regenerator , 126 4
modulul optoelectronic de recep ie, 6(0 4 receptorul semnalului informa ional,
(733 4 sursa de alimentare cu energie electric.
/n schema prezentat n figura 1 semnalul informa ional de la ((0 moduleaz
purttoarea optic a emi torului optic din componen a 123, adic semnalul electric
informa ional prin intermediul emi torului optic este convertat ntr-un semnal optic.
urttoarea optic modulat n continuare este in8ectat n fibrele cablului optic!52#.

9
CO 52
:igura 1. (chem de transmisiune a semnalelor prin cablul optic
&und n considera ie c 52 posed un anumit coeficient de atenuare, purttoarea
optic , propagndu-se prin 52, se va atenua i peste o anumit lungime a 52,
numit lungimea sectorului de regenerare, se amplaseaz regeneratoare sua
amplificatoare 6. /n regeneratoare semnalul optic este amplificat , i se restabile te
dependen a de timp i se restabile te forma ini ial a impulsului. $e la ie irea
regeneratorului purttoarea optic este in8ectat n urmtorul sector al cablului optic.
;umrul sectoarelor de regenerare , i prin urmare , numrul regeneratoarealo se
determin dup valoarea atenurii n traficul lineic ce const din cablul optic i
regeneratoarele 6 i distan a dintre sta iile terminale.
&a recep ie purttoarea optic modulat este detectat de fotoreceptorul din
cumponen a 126 i convertat din semnal optic n semnal electric. 7poi semnalul
electric este amplificat de ctre regeneratorul 6, i se restabile te forma ini ial i
rela iile de timp i n continuare este interceptat de receptorul semnalului
informa ional.
3ste firesc c sursa semnalului informational, modulul optoelectronic de
emisie i de recep ie, receptorul semnalului informa ional i regeneratoarele
necesit de a fi alimentate cu energie electric de la sursele de alimentare cu energie
,
SSI
SAEE
MOR R
SAEE
RSI
SAEE
MOE
R
electric!(733#. 6egeneratoarele se alimenteaz se alimenteaz cu energie electric
de la sursele sta iilor terminale, adic se alimenteaz de la distan sau de la sursele
de alimentare autonome!acumulatoare#. entru alimentarea cu energie electric a
regeneratoarelor n cablul optic sint prevzute conductoare din cupru.
3lemente importante ale sistemelor de transmisiuni ale informa iei prin cablul
optic sunt emi torul optic!(<052#, fotoreceptorul i regeneratorul.
/n (<052, n calitate de emi toare optice se utilizeaz diodele
electroluminiscente !$3&# i diodele laser !$&#, confec ionate n baza
semiconductorilor. $e obicei sunt ni te emi toare optice cu radia ie necoerent i
se utilizeaz la distan e reduse, iar $& sunt emi toare optice cu radia ie coerent i
se utilizeaz la distan e medii i sporite.
&a recep ie, n (<052 , n calitate de fotoreceptoare se utilizeaz fotodiodele
semiconductoare cu structura p-i-n i n avalan .
entru a compensa atenuarea semnalului optic ce se propag prin 52, peste
anumite segmente de regenerare pot fi amplasate regeneratoarele sau amplificatoarele
optice. rincipiul de func=ionare al regeneratoarelor se bazeaz pe convertarea dubl
a semnalului >i anume? semnalul optic este convertat n electric, semnalul electric
este amplificat i se restabile>te forma ini=ial >i rela=iile de timp, apoi semnalul
electric este convertat n semnal optic. /n amplificatoarele optice semnalul optic se
amplific fr convertri >i prelucrri suplimentare.(<052 poseda o serie de avanta8e
care pot fi divizate in doua grupe .
rimul grup de avanta8e a (<052 se datoreaza naturii luminii si
particularitatilor fibrei optice.$intre ele pot fi mentionate urmatoarele ?
1. 7tenuarea mica a 52 ce asigura o lungime ma8ora a sectoarelor de
regenerare sic a urmare se reduce numarul de regeneratoare
,adica,concomitant se reduce costul (<052.
+. osibilitatea de transmisiune a semnalelor intr-o banda larga de
frecvente ce ne permite sa organizam un numar mare de canale de
telecomunicatii printr-o singura fibra.
-. ;ereceptivitatea fibrei optice !ghidului dielecric# si purtatoarei optice la
sporirea bruia8ului electromagnetic sau inducerile electromagnetice
6
e%terioare.7ceasta contribuie la sporirea lungimii sectoarelor de
regenerare si la dezvoltarea comunicatiilor optice in interiorul
cladirilor,vaselor maritime si aparatelor de zbor.
9. $iafonia redusa intre fibrele vecine ale 52.
,. 0zolarea electrica a emitatorului de receptor si lipsa necesitatii in prize
de sol comuna pentru emitator si receptor.
6. $iametrul mic si durabilitatea mecanica inalta a fibrei ,sic a urmare
diametrul si masa redusa a 52 sporesc fle%ibilitatea si comoditatea la
instalare a 52.
". Utilizarea 52 permite economia materialelor colorate deficitare si poate
sa nu contina elemente metalice fiind un cablu optic pir dielectric.
'. <reptat (<052 se utilizeaza tot mai mult in acordarea serviciilor de
telecomunicatii si costul lor se reduce simtitor.
7l doileaa grup de avanta8e a (<052 se datoreaza transmisiunii semnalelor prin 52
in forma digitala ?
1. (tabilitatea sporita a semnalului informational fata de zgomot ce se
datoreaza utilizarii modulatiei impulsurilor in cod 51.
+. )rad inalt de tehnologie la producerea bazei de elemente din
componenta echipamentului (<052.
-. Utilizarea minimala sau omiterea a atare elemente din echipamentul
(052 !bobinele de inductanta,filtrele tip &5#
9. arametrii constanti ai (<052 si independent lor de oscilatiile atenuarii
in fibra 52.
,. 0dentitatea caracteristicilor tuturor canalelor si independenta
caracteristicilor de temperatura si de lungimea liniei de transmisiune.
6. 0ndependenta caracteristicilor canalelor de numarul canalelor ce se
utilizeaza.
". &ipsa fenomenului de acumulare a zgomotului.
'. 5omoditatea de transmisiune a informatiei digitale in (<052.
"
9. 5omoditatea de montare a retelelor de telecomunicatii cu oferirea
serviciilor integrate ,in care metodele digitale se utilizeaza atit la
multiple%are cit si la comutarea canalelor si liniilor de transmisiune.
10.1icsorarea neconsiderabila a sectorului de regenerare ne permite sa
asiguram regenerarea semnalului practice fara erori.
11.2rganizarea simpla a punctelor de transit de introducere si sustragere a
grupelor de canale si flu%urilor digitale primare in statiile intermediare.
1+.3lementele de amplificare cu cerinte reduse catre caracteristicile
lor,deoarece nu se cere liniaritate de la ele.
1-.5orectia comparative simpla a distorsiunilor semnalului ce se datoreaza
faptului ca corectorul nu corecteaza forma semnalului, insa functia lui
este de a depista nivelul unitatii logice @@1@@ si nivelul zeroului logic@@0@@
si de a asigura o probabilitate a erorii de regenerare a semnalului cit mai
redusa.
19.$ezvoltarea opticii integrate si tehnicii senzorilor cu fibra optica
deschide perspectiva de producere a echipamentului de telecomunicatii
pur optic.
<elecomunicatiile reprezinta unul dintre cele mai dinamice domenii ale
economiei mondiale ce se confirma printr-un ritm sporit de dezvoltare a retelelor de
comunicatii cu reutilizarea lor in baza celor mai noi realizari tehnico-stiintifice,ce
duce la e%tinderea retelelor de telecomunicatii ,sporirea numarului de beneficiari
,calitatii si spectrului de servicii.0nteresul sporit fata de sistemele optoelectronice de
comunicatii si prelucrare a informatiei este conditionata de avanta8ele lor evidente si
utilizarea cu succes in organizarea retelelor de comunicatii multifunctionale cu
promovarea celor mai moderne tehnologii si protocoale de telecomunicatii.
'
1 SISTEMELE DE TRANSMISIUNE PRIN FIBRA OPTIC
S<0:2 reprezint un ansamblu de mi8loace tehnice care asigur organizarea
canalelor de telecomunica=ii prin intermediul circuitului fizic n baza cablului
optic.
(chema de structur a (<0:2 depinde de destina=ie, lungimea liniei de
transmisiune, tipul informa=iei ce se transmite >i o serie de al=i factori. 0n (<0:2
poate fi utilizat atAt modula=ia analogic ct >i cea digital. 0n sistemele cu
modula=ie analogic comunicarea util nemi8locit moduleaz amplitudinea,
frecven=a sau faza purttoarei optice a emi=torului optic !32#. erforman=ele
(<0:2 pe deplin pot fi realizate n cazul utilizrii modula=iei digitale, dup , cum
este modula=ia impulsurilor n cod !51#. entru (<0:2 digitale comunicarea
util reprezint o serie de impulsuri care moduleaz purttoarea optic a 32
conform intensit=ii, amplitudinii, frecven=ei sau fazei. n prezent, de regul, se
utilizeaz modula=ia purttoarei optice conform intensit=ii.
(chema de structur a (<0:2 este reprezentat n figura + >i con=ine dou
complete de echipament terminal >i traficul lineic optic.
Utila8ul terminal conform schemei figura + se amplaseaz n punctele 7 >i
B >i const clin echipamentul digital standard ($C sau $C de formare a
canalelor > grupelor, >i utila8ul de 8onc=ionare cu traficul lineic optic- Utila8ul de
8onc=ionare con=ine? 55, DEF, 126 >i 6&.
5onvertorul de cod n punctul 7 converteaz semnalul din codul C$G-- n
semnal electric unipolar. DEF converteaz impulsurile electrice unipolare n
impulsuri optice care mai apoi se transmit prin fibrele HE, iar la recep=ie n
sta=ia terminal B impulsurile optice prin intermediul 126 se converteaz n
impulsuri electrice care n continuare sunt prelucrate n regeneratorul lineic !6&#
>i convertorul de cod !55# fiind convenate n codul C$G-- pentru a fi transmise
n echipamentul ($C !$C#, 7nalogic se nfptuie>te transmisia n direc=ia de 0a
B la 7.
9
:igura +. (chema de structur a (<0:2 cu 51
0n figura + sunt utilizate urmtoarele abrevieri?
55 I convertorul de codJ 6& - regeneratorul lineicJ
DEF - modulul optoelectronic de emisieJ
126 - modulul optoelectronic de recep=ieJ
52$ I conector optic demontabilJ HE - cablu opticJ
6; - punct de regenerare nedeservitJ (< - sta=ie terminalJ
<&2 - traficul lineic optic.
<raficul lineic optic este constituit din 52 care con=ine minimum dou fibre
optice ce se conecteaz la echipament prin intermediuK 52$. este anumite
lungimi a traficului lineic se conecteaz punctele de regenerare deservite !6$#
sau punctele de regenerare nedeservite !6;# destinate pentru regenerarea
impulsurilor care se atenueaz n rezultatul pierderilor >i se distorsioneaz
datorit dispersiei ce se manifest n traficul lineic optic. &ungimea sectorului de
regenerare depinde de valorile pierderilor >i dispersiei n fibrele cablului optic,
viteza >i calitatea necesar de transmisiune a informa=iei >i indicii electrici L
DEF >i 126.
rincipiul de func=ionare al 6; poate fi e%plicat reie>ind din schema de
10
structur reprezentat n figura -.
:igura -. (chema de structur a punctului de regenerare nedeservit
/n figura - sunt utilizate urmtoarele abrevieri?
75 - amplificator corectorJ $& - dispozitivul de limitJ
$( - dispozitivul de sincronizare.
5onform structurii prezentate n figura - principiul de func=ionare al 6;
este bazat pe convertarea dubl a semnalelor - din optic n electric >i din electric
n optic. Mi anume, impulsurile optice atenuate >i distorsionate prin intermediul
126 sunt convertate n impulsuri electrice care se amplific, li se restabilesc
forma ini=ial >i rela=iile n timp dup ce ele din nou se converteaz n impulsuri
optice prin intermediul DEF. entru asigurarea comunica=iilor duple%e din 7 >i
din B ctre 6; sunt instalate dou fibre optice? una se instaleaz pentru
transmisiunea semnalului n direc=ia de la 7 la B >i cealalt de la B la 7.
$ac n cablul optic se utilizeaz m perechi de :2 pentru func=ionarea a
m sisteme de transmisiune, atunci n punctul de regenerare se instaleaz 1
regeneratoare. (<0:2 pot s func=ioneze atAt n regim multimod, pentru aceasta
se utilizeaz 52 multimod, ct > n regim monomod, pentru aceasta se utilizeaz
52 monomod. &a fel sunt elaborate (<0:2 care func=ioneaz n regim
monomod >i n care este posibil combaterea dispersiei semnalului optic ce
propag prin fibra monomod prin alegerea lungimii de und a purttoarei
11
optice, parametrilor :2 >i diodei laser. /n astfel de (<0:2 regeneratoarele n
traficul liniar optic sunt nlocuite cu amplificatoare optice !NE# care
compenseaz pierderile >i sunt amplasate peste anumite sectoare de amplificare
:igura 9. (chema de structur a (<0:2 cu amplificatoare optice
!:<O 4 filtru trece 8os#
2 ALEGEREA TRASEULUI TRAFICULUI LINEIC DE
TRANSMISIUNE AL INFORMA IEI PRIN CABLUL OPTIC
/n baza studierii hr ii geografice se traseaz variantele posibile ale traseelor
traficului lineic de transmisiune al informa iei prin cablul optic !<&<052#. 7poi se
efectuiaz caracteristica comparativ a lor i se alege cel mai optim traseu al
<&<052 pot fi utilizate hr i de diferite scri, pe care sunt indicate cile ferate,
oselele, drumurile naturale, rurile i lacurile, podurile de ci ferate i peste ruri.
<oate variantele posibile ale traseelor <&<052 se conform urmtorilor indicii?
lungimea traseului, ndeprtarea de la osele i drumuri, numrul de treceri peste
ci ferate, ruri i osele, condi iile solului, comodit ile de instalare i e%ploatare.
$up ce s-a ales varianta potrivit a traseului<&<052, se traseaz desenul
schemeide amplasare a sistemului de transmisiune a sinforma iei prin cablul optic
!(<052#, pe care se indic sta iile terminale , traseul <&<052 cu sta iile
intrermediare ce reprezint punctele de regenerare deservite!6$# i nedeservit
!6;#, oselele de-a lungul crora se proiecteaz instalarea cablului optic cu
indicarea distan ei de la osea pn la 52, localit ile urbane i rurale, lungimile
1+
totale ale traseului i a 52, numrul i caracterul trecerilor , categoriile solului pe
parcursul traseului, volumul lucrrilor de instalare a 52 manual i de instalare a 52
cu a8utorul ma inilor de pozare.
<raseul <&<052 se alege lund n considera ie volumul minim de lucru i
posibilit ile de utilizare a macanismelor i ma inilor la instalarea 52. /n zonele ce
se afl n afara localit ilor se recomand dea instala 52 de-a lungul oselelor i a
drumurilor naturale cu condi ia c numrul de treceri peste ruri, ci ferate i osele
s fie minim. /n cazurile cnd sunt prevzute treceri peste ruri, ele trebuie s fie
amplasate la distan e nu mai mici de 1000m de la podurile cilor ferate i oselelor
magistrale i la distan e nu mai reduse dect +00m pe parcursul inferior al rurilor
de la podurile oselelor i drumurilor naturale cu destina ie local.
5u sporirea numrului facilit ilor sau serviciilor de telecomunica ii acordate
popula iei, spore te i numrul centralelor telefonice automate !5<7# i totodat
spore te distan a dintre 5<7, dep ind valori de zeci i sute de .ilometri. 7stfel,
pentru a efectua conectarea dintre centrale ce se afl la distan e de zeci i sute de
.ilometri cu respectarea normelor reduse de atenuare, este ra ional de a utiliza
(<052. Utilizarea 52 cu coeficien i redu i de atenuare pentru conectrile dintre
5<7 este o solu ie foarte eficient, lund n considerare coeficien ii spori i de
atenuare la cablurile metalice i deficitul de cupru. 5alculul lungimii la instalarea
52 este efectuat cu prevederea unei anumite rezerve, care conform normativelor
stabilite constituie?
+P-pentru 52 subteran
19P -pentru 52 submarin ce se instaleaz fr adncirea n platoul
rului sau lacului
,,"P-pentru 52 instalat n canaliza iile 5<7 urbane
1-
3 EMI TOARELE OPTICE I MODULUL
OPTOELECTRONIC DE EMISIE
$estina ia emi torului optic !32# const n convertarea semnalului electric
n semnal optic, care apoi se transmite prin cablul optic al (<052. (pecificul de
func ionare a (<052 nainteaz anumite cerin e fa de 32 , dintre care pot fi
men ionate urmtoarele ?
1. 5orespunderea lungimii de und a radia iei optice unuia din minimurile
pierderilor n :2J
+. ;ivel nalt al puterii radia iei optice la ie ireJ
-. 3%isten a condi iilor care asigur pierderi minime a radia iei optice la in8ectarea
ei n fibr J
9. osibilitatea nftuirii simple a modula iei radia iei cu rapiditate sporitJ
,. :iabilitate nalt i resurse sporite de func ionare !10
,
...10
6
ore#J
6. $imensiuni, mas >i putere de consum reduse.
5erin=elor nominalizate cel mai pe de plin corespund emi=torii optici
semiconductori? diodele electroluminiscente!$3&#, diodele supraluminiscente
!$(&#, diodele laser!$&#. 5ele mai performante emi=tori optice sunt considerate
diode laser n baza hetero8onc=iunilor cu utilizarea cumpu>ilor )a7s >i 0n. $iodele
laser corespund tuturor cerin=elor enumerate mai sus. /ns $3& >i $(& cednd $&
conform parametrilor , la fel se utilizeaz n (<0:2 pentru asigurarea comunica=iilor
la distan=e reduse posedn un cost mai mic.
3mi=torii optici semiconductori posed o proprietate important pentru
(<0:2 dup cum este posibilitatea modula=iei nemi8locite a radia=iei optice.
1odula=ia intesit=ii radia=iei optice se nfptuie>te prin modificarea
corespunztoare a curentului de alimentare !pompa8# a 3mi=torului optic.
32 se caracterizeaz prin intermediul urmtoarelor caracteristici >i parametri?
1. 5aracteristica Qat-amperic este dependen=a puterii radia=iei optice de curentul
de pompa8 a sursei la aplicarea tensiunii de polarizare direct. 5aracteristicile tipice
sunt reprezentate pe fig.,. !pentru $3& >i $(& ele sunt apro%imativ liniare, iar
pentru $& 4 neliniare#.
19
:igura ,. 5aracteristicile Rat-7mperice ale $&, $(& >i $3&.
&a curen=i de pompa8 p
I
mai mici decAt cel de prag, $& func=ioneaz ca $(&
!surs de radia=ie necoerent#, iar cAnd curentul devine mai mare decAt curentul de
prag, dispozitivul func=ioneaz n regim de laser >i genereaz radia=ie coerent. 5u ct
este mai mare puterea radia=iei P pentru valoarea dat a curentului de pompa8, cu
atAt este mai mare randamentul 32.
+. &ungimea de und de lucru
1

>i lrgimea caracteristicii spectrale de emisie. /n fig.6 sunt reprezentate caracteristicile spectrale a 32.

:igura 6. 5aracteristicile spectrale a 32.
6adia=ia 32 reale posed o valoare finit al lrgimii caracteristici spectrale de
emisie, care se determin conform nivelul 8umtate din putere.

'

DEL nm
DSL nm
DL nm
pentru 1+0 ... ,0
pentru 90 ... +0
pentru - ... 1 . 0

!-.1#
5u ct valoarea lrgimii caracteristicii spectrale de emisie a 32 este mai mic cu
atAt este mai mic dispersia semnalului n :2.
, mR
$&
0
p
, m7
$(&
$3&
0,9
", ,0 +,
1,+
0,'
1,
$&
$(&
$3&
ST
0,,
T
l
1,0
T, Um
max
P
P
-. :recven=a ma%im de modula=ie a radia=iei optice a 32 este egal cu frecven=a
pentru care amplitudinea componentei variabile a puterii radia=iei modulate se
reduce + ori fa= de puterea radia=iei nemodulate. 7cest parametru este egal cu zeci >i
sute de 1Cz pentru $3& >i $(& >i pAn la unit=i de )Cz pentru $&.
9. 5omponen=a modal a radia=iei optice pentru 32 poate fi diferitJ $3& >i $(&
sunt 32 multimod, iar $& se divizeaz n monomod >i multimod.
,. 5aracteristicile de temperatur. $3& >i $(& sunt ni>te elemente destul de
termostabile, iar puterea radia=iei $& esen=ial depinde de temperatur >i la
func=ionarea ntr-o gam larg de temperaturi este necesar de a promova circuitul de
termocompensare.
6. 6ezerva de func=ionare a $3& >i $(& alctuie>te 10
,
V10
6
ore, iar a $& 10
9
V
10
,
ore.
Modulul optoelectro!c de e"!#!e !123# este un articol al optoelectronicii,
destinat pentru convertarea semnalelor electrice n semnale optice care se transmit prin
traficul lineic optic. 123 tipic con=ine?
1. 32 !$3&, $(&, $&#J
+. 5ircuitele electronice pentru prelucrarea semnalelor electrice >i stabilizarea
regimurilor de func=ionare a 32J
-. 5onectorul optic sau un segment de 52.
123 se produce sub form de construc=ie unic de modul.
123 se divizeaz n analogice >i digitale care corespunztor converteaz
semnalele electrice analogice sau digitale n semnale optice.
entru 123 digitale se normeaz urmtorii parametri?
1. lungimea de und de lucru !m#J
+. viteza ma%imal de transmisie a informa=iei !bps#J
-. formatul semnalului ce se transmite !&<<, &35#J
9. puterea medie a impulsului la ie>ire !mR#J
,. puterea radia=iei de fond !mR#J
6. diametrul dispozitivului optic de acordare !m#J
". apertura numeric la ie>ireJ
16
'. durata frontului impulsului conform nivelelor 0,1V0,9,J n sJ
9. durata de tiere a impulsului conform nivelelor 0,1V0,9,J n sJ
10.tensiunea de alimentare !W#.
123 se proiecteaz conform urmtoarei consecutivit=ii. 0ni=ial se alege 32. &a
alegerea 32 urmeaz de a lua n considerare valoarea puterii, lungimii de und,
lrgimea caracteristicii spectrale de emisie, >i viteza de transmisiune a informa=iei. /n
caz de necesitate urmeaz de a fi utilizat circuitul de stabilizare a temperaturii 32.
Urmtoarea etap este alegerea metodei de modula=ie? analogic sau digital. &a
utilizarea modula=iei analogice, pe lAng puterea >i lrgimea bandei informa=ionale
trebuie s fie luat n considerare >i neliniaritatea caracteristicii Rat-aperice a 32,
care determin valoarea distorsiunilor neliniare. &a utilizarea modula=iei digitale este
necesar de a aprecia rapiditatea de func=ionare a 32 >i metoda de codificare. $up
alegerea metodei de modula=ie urmeaz de a fi calculate pierderile radia=iei la
in8ectarea ei n :2 >i de determinat dac puterea in8ectat este de a8uns pentru
func=ionarea sistemului. $ac puterea in8ectat este mai mic decAt valoarea puterii
necesare, atunci se poate de utilizat alte metode de codificare sau de ales un alt 32.
$up alegerea 32 >i metodei de modula=ie este necesar de a calcula puterea in8ectat
>i puterea zgomotul 32, de determinat puterea de consum >i de apreciat influen=a
temperaturii asupra caracteristicilor 123. $ac modificrile temperaturii esen=ial
influen=eaz asupra nivelului puterii radia=iei optice, atunci urmeaz de a ntreprinde
msuri pentru a compensa schimbrile de temperatur !rcirea cu a8utorul
microfrigiderelor, stabilizarea curen=ilor de polarizare sau pompa8 a 32, introducerea
circuitului de reac=ie conform semnalului optic#.
123 digitale se realizeaz n baza $&, deoarece caracteristicile Qat-amperice
neliniare nu ac=ioneaz esen=ial asupra parametrilor de func=ionare a (<0:2, iar
puterea in8ectat asigur o valoare sporit a sectorului de regenerare.
$& semiconductoare pot fi alimentate nemi8locit prin intermediul curentului de
pompa8, ns n cazul dat se manifest ntArzieri sporite a impulsului optic fa= de
impulsul electric >i totodat spore>te lrgimea sectorului de emisie, care la nivelul
1"
8umtate din putere alctuie>te 100nm, ca >i la dioda luminiscent. 6ezult c
aceast metod de e%citare a $& nu poate fi considerat cea mai reu>it.
1ai perfect este metoda cAnd $& se alimenteaz cu curentul de polarizare
constant pol
I
, valoarea cruia se apropie de valoarea curentului de prag p
I
, >i fa=
de el se aplic impulsurile curentului de pompa8. 7vanta8ele acestei metode sunt?
reducerea amplitudini necesare a impulsului curentului de pompa8J
mic>orarea de ntArzierii de declan>are a $&, reducerea lrgimii spectrului de
emisie pAn la 0,1 nm.
7vanta8ele nominalizate se compenseaz prin sporirea puterii consumate,
sporirea temperaturii de func=ionare a 32 >i sporirea radia=iei de fond la
transmisiunea simbolurilor X0Y.
$ac e%punerea la lumina de fond nu se pstreaz de o valoare minimal, atunci
zgomotul de alice provocat de ea n dispozitivul de recep=ie va reduce calitatea
transmisiuni informa=iei. rin urmare curentul de polarizare n 123 este necesar de a
fi stabilit prin utilizarea circuitului de reac=ie, ce permite de asemenea compensarea
modificrii parametrilor dispozitivelor n dependen= te temperatur >i dereglarea
parametrilor elementelor n timp. /n continuare vom analiza schemele de a8ustare
automat a puterii optice.
/n practic se utilizeaz + scheme de baz? stabilitatea puterii medii a semnalului
n timp >i stabilizarea puterilor minim >i ma%im a semnalului. (chema de structur
pentru stabilizarea puterii medii a semnalului este prezentat n fig. -.-. 7ceast
schem con=ine comparatorul !1#, sursa de a8ustare a curentului de polarizare pol
I
!+#,
amplificatorul de pompa8 !-# >i de curent continuu !9#.
5ircuitul reac=iei optice con=ine fotodioda de control :$, amplificatorul 9 >i
comparatorul, ce diri8eaz sursa pol
I
. :otodioda de control detecteaz radia=ia emis
de pe o fa= a cristalului $&.
1'
:igura ". (chema de structur pentru stabilizarea puterii medii a semnalului de
emisie.
<ensiunea fotosemnalului f
U
, propor=ional cu puterea radia=iei, se mediaz n
timp pe calea alegerii s
R
cu valoare mare, se amplific n amplificatorul !9# >i n
comparator se compar tensiunea de referin= . ref
U
$ac . ref F
U kU
, unde
k
-
coeficientul de tensiune a amplificatorului a curentului continuu, atunci la ie>irea
comparatorului se creeaz un semnal ce diri8eaz curentul de polarizare a $&.
;ecesitatea de mediere !dictat de semnalul fotodiodei de control# se e%plic
prin aceea c nivelul al impulsurilor informa=ionale consecutive ce se transmit poate
fluctua n intervalele de timp finite !consecutivitatea aleatoare de simboluri X0Y >i
X1Y#. /ntr-un 123 real de asemenea se prevd scheme de protec=ie contra dep>irilor
de curent la conectarea*deconectarea alimentrii >i contra curen=ilor nesta=ionari, care
pot aprea cAnd din unele motive se ntrerupe flu%ul de date.
/n fig.'. este prezentat o schem mai complicat n care nivelele puterii optice
minime >i ma%ime se a8usteaz separat. entru aceasta avem nevoie de o fotodiod
de control rapid >i dou conturi cu reac=ie de diri8are.
:igura '. (chema structural de stabilizare a temperaturii la emisia puterilor de
valorii minime >i ma%ime a semnalului optic.
Unul dintre ele, ce const din amplificatorul curentului continuu !,#,
amplificatorul diferen=ial !6#, comparatorul !1# >i sursa de diri8are a curentului de
polarizare !+# ce regleaz curentul de polarizare pol
I
.7l doilea contur, ce const din
amplificatorul de band larg !9#, detectorul de vArf $W, comparatorul !1#,
U
ref
0nstalarea

inter
.U
:
ZU
0
pol
0
s
!t#
5
p
0e>.
$&
1 +
-
9
0
pol
19
$et
0nstalare
a
inter
U
1
U
0nstalare
a
0
-
1
+
5
p
ZU
0
pol
0
pol
:$ &$
,
6
9
0
s
!t#
0e>
amplificatorul de diri8are a curentului de pompa8 !-#, ce a8usteaz amplitudinea
curentului de pompa8. (unt necesare msuri pentru ambele conturi s nu
interac=ioneze unul cu altul. (chema analizat asigur stabilitatea puterii de ie>ire pe
tot parcursul timpului de func=ionare a $&, ns se consum mai mult putere,
deoarece n aceast schem se utilizeaz amplificatoare >i comparatoare rapide.
$ FOTORECEPTORII %I MODULUL OPTOELECTRONIC DE
RECEP&IE'
:otoreceptorului !fotodetectorului#este un dispozitiv optoelectronic func ia
cruia const n convertarea semnalului optic n semnal electric, care apoi se
prelucreaz de circuitele electronice. :otoreceptorul n caz ideal trebuie s satisfac
urmtoarele cerin=e?
1. s reproduc precis forma semnalului recep=ionatJ
+. s nu introduc zgomot adugtor n semnalul informa=ionalJ
-. s asigure puterea ma%im a semnalului electric n sarcina fotoreceptorului
pentru puterea dat a semnalului opticJ
9. s posede diapazon dinamic >i rapiditate de func=ionare sporiteJ
,. s posede dimensiuni mici, fiabilitate nalt, cost >i tensiuni de alimentare
reduse.
5el mai pe deplin acestor cerin=e corespund fotoreceptorii semiconductori. /n
sistemele care func=ioneaz la
m ', . 0
se utilizeaz fotoreceptorii produ>i din (i,
iar pentru sistemele care func=ioneaz la
m - . 1
>i
m ,, . 1
se utilizeaz
fotoreceptori produ>i din )e >i 0n)a7s. $intre fotoreceptorii semiconductori n
(<0:2 se utilizeaz fotodiodele semiconductoare !:$# de dou tipuri?
+0
:$ cu structura p-i-n, care posed o sensibilitate mai bun decAt :$ obi>nuite cu
structura p-nJ
:$ cu avalan> !:$7#, care posed mecanismul interior de amplificare a
fotocurentului >i sensibilitatea la ele este mai bun decAt la :$ cu structura pi-nJ
$ac pe :$ cade puterea optic P , atunci n circuitul sarcinii ei circul
fotocurentul f
I
.
P R hv qP I
i f
*
!9.1#
unde

este randamentul cuanticJq
4 sarcina electronuluiJ

i
R
4 sensibilitatea conform curentului a :$.
. ' . 0 * hv q R
i
!9. +#
unde

este lungimea de und a semnalului optic.


7nalizm caracteristicile >i parametrii de baz a :$.
1. Sensibilitatea conform curentului i
R
care reprezint eficacitatea de
convertare de ctre fotodiod a puterii optice n curent electric. 5u ct este mai mare
valoarea lui i
R
cu atAt este mai bun :$. $e e%emplu pentru :$ ideal
1
>i
sensibilitatea alctuie>te?

'

J ,, . 1 * +9 . 1
J - . 1 * 09 . 1
J ', . 0 * 6' . 0
m Wpentru A
m Wpentru A
m Wpentru A
R
i!9.-#
entru :$ reale < 1 >i 6
i
[ 0,9V0,' 7*R. /n circuitele reale puterea
semnalului optic recep=ionat de ctre fotodiod alctuie>te apro%imativ de la 1 pAn
la 10nR, iar fotocurentul n sarcina :$ alctuie>te
nA I
f
, ... , . 0
. 7stfel de valori
mici a curentului sunt dificile pentru a fi nregistrate >i prelucrate de circuitele
electronice. /n unele cazuri pot fi utilizate :$7 care posed mecanism interior de
amplificare a fotocurentului ce se determin conform formulei?
P R hv P q I
i f
*
!9.9#
unde este valoarea medie n timp a coeficientului de multiplicare prin
avalan> a purttorilor de sarcin, egal cu 100 pentru (i >i cu 10 pentru )e. /n a>a
+1
mod, sensibilitatea conform curentului pentru :$7 este de 10V100 ori este mai
mare decAt la :$ cu structura p-i-n. &a utilizarea :$7 se reduc cerin=ele
amplificatorul curentului electric ce urmeaz dup :$.
+. !urentul la "ntuneric a FD - . "nt
I
este curentul ce circul n circuitul sarcinii
diodei n lipsa semnalului optic. 5urentul la ntuneric este un parametru parazitar,
deoarece creeaz zgomotul de alice >i limiteaz sensibilitatea :$. Walorile tipice a
curentului la ntuneric alctuiesc
nA I
"nt
1
pentru :$ din (i >i
nA I
"nt
100
pentru :$
din )e.
-. !aracteristicile spectrale ale foto#io#elor reprezint dependen=a
sensibilit=ii conform curentului de lungimea de und a radia=iei optice !fig.9.#
:igura 9. 5aracteristicile spectrale ale fotodetectorului
9. Frecven$a #e limit%
lim
f
a benzii de transfer a semnalului optic recep=ionat
de :$ reprezint frecven=a pentru care sensibilitatea conform curentului se reduce de
+ ori fa= de valoarea la recep=ia radia=iei nemodulate. :recven=a de limit a :$
moderne alctuie>te pAn la unit=i, zeci >i sute de )Cz.
,. &ensiunea #e polari'a$ie (i capacitatea #e )onc$iuni FD* :$ func=ioneaz n
(<:2 n regim fotodiodic !tensiunea de polariza=ie invers#. /n acest caz se reduce
capacitatea 8onc=iunii >i spore>te frecven=a de limit n compara=ie cu regimul
fotodiodic de conectare a :$. 6educerea capacit=ii :$ este important pentru
crearea 126 cu banda larg >i mic>orarea nivelului puterii zgomotului sumar.
Waloarea tensiunii de polarizare pentru :$ cu structura p-i-n alctuie>te , >i +0 W, iar
pentru :$7 alctuie>te -0 >i -00W corespunztor produse din )e >i (i.
(i
)e
0n)a7s
R * 7 , 6
i
1
0,'
0,6
0,9
0,+
1,0 1,+ 1,9 1,6 1,'
T, \m
++
6. Diapa'onul #inamic a FD caracterizeaz capacitatea lui de a converta atAt
cele mai mici ct >i cele mai mari nivele a semnalului optic. Waloarea minim a
diapazonului dinamic este limitat de zgomotul de alice a :$, iar valoarea ma%im a
diapazonului dinamic este limitat de distorsiunile neliniare >i alctuie>te ,0V60dG,
!conform puterii# n dependen= de materialul semiconductor.
". !aracteristicile #e '+omot. ractic principala surs de zgomot a :$ este
zgomotul de alice a curentului la ntuneric care se descrie conform formulei?
F qI I
"nt +

+
+
!9.,#
unde
+
+
I
este valoarea medie ptratic a curentului de zgomotJ
. "nt
I
4 curentul la ntunericJ
F 4 l=imea benzii de transfer a :$.
6aportul semnal*zgomot !6(]# n sarcina ideal se determin conform
formulei?
( )
F qI
PR
I
I
"nt
i
+
f

+
+
+
+
!9.6#
$ac 1 , atunci
+
f
I
(
+
'+
I
>i
( ) F qI PR
"nt i
+
+

uterea semnalului optic pentru care se asigur 1 se nume>te puterea de
limit sau sensibilitatea de limit. /ntr-o band de transfer arbitrar F ntr-o band
de transfer unitar !1Cz# puterile de limit corespunztor sunt egale?
i
R F qI P * +
int 0

!9."#
i
R qI F P P * + *
int 0
*
0

!9.'#
7nalizm caracteristicile de zgomot a :$7. 5urentul la ntuneric ce creeaz
zgomotul de alice n banda F pentru :$7 este egal?
F
+
,
v
qI I +FDA


+ +
. int
+
!9.9#
unde
+
+FDA I este valoarea medie ptratic a curentului de zgomotJ
v
I
. int - curentul la ntuneric n volumul materialului de multiplicare a
purttorilor de sarcinJ
+
,
- coeficientul de zgomot n urma procesului haotic de multiplicare
purttorilor de sarcin prin avalan>, care este egal?
+-

'

-e pentru
Si pentru
,
+
, , 0
!9.10#
6aportul semnalului*zgomot a :$7 este egal?
( )
F qI
PR
I
I
v
i
+FDA
f

+
. int
+
+
+
+
!9.11#
de unde
R F qI P
i v
* +
+
. int 0

+
!9.1+#
R F qI F P P
i v
* + *
+
. int 0
*
0

+
!9.1-#
unde
, , 0
pentru (i >i
0 , 1
pentru )e.
1odulul optoelectronic de recep=ie !126# este un articol al optoelectronicii
destinat pentru convertarea semnalelor optice transmise prin (<0:2 n semnale
electrice. 126 tipic con=ine? conectorul optic sau segmentul de 52J fotodioda !cu
structura p-i-n sau cu avalan>#, circuitele electronice pentru prelucrarea semnalului
electric >i stabilizarea regimurilor de func=ionare. 126 se produce sub form de
construc=ie unic de modul. e fig.10. este reprezentat schema de structur a 126.
+9

1
+ -
9


"
6 ,

:igura 10. (chema de structur a 126.
1. :$ cu structura p-i-n sau avalan>
+. 7mplificatorul preliminar
-. 7mplificatorul de baz
9. :iltru
,. $etectorul de vArf
6. 7mplificatorul de diri8are automat a nivelului
". (ursa de polarizare.
arametrul de baza 126 este sensibilitatea care reprezint puterea minim la
intrarea modulului pentru care se asigur valoarea necesar a 6(] sau a
coeficientului de erori. (ensibilitatea 126 depinde de parametrii :$ >i indicii de
zgomot a amplificatorului preliminar. $in aceast cauz ctre circuitele de intrare a
126 se nainteaz cerin=e contradictorii? nivel minim al puterii zgomotului n banda
de transfer a semnalului pentru un diapazon dinamic sporit. /n legtur cu aceasta
amplificatoarele preliminare cu zgomot redus pentru 126 se produc conform dou
scheme de baz?
cu impedan=a de intrare mare

int
R
!fig.11.a#
cu reac=ie negativ !fig.11.b#
Rr
Iesire
+Up Intrare
FD
Ku
+Up Intrare
Iesire
FD
Ku
Cor.CAF
a# b#
:igura 11. 7mplificatoarele preliminare cu zgomot mic pentru 126
a# cu impedan=a de intrare mare
b# cu reac=ie negativ.
+,
/n amplificatorul cu

int
R
pentru reducerea nivelului zgomotului se mre>te
impedan=a de intrare. 7ceasta aduce nemi8locit la mic>orarea diapazonului dinamic >i
la mic>orarea diapazonului dinamic >i la mic>orarea benzii de transfer a
amplificatorului. entru restabilirea benzii de transfer se utilizeaz corectorul 57:,
care n sistemele digitale este numit nivelator. /n schema a doua pentru mrirea
benzii de transfer se utilizeaz reac=ia circuitul cu reac=ie. Ganda de transfer spore>te
datorit reducerii impedan=ei dinamice de intrare a amplificatorului care este egal?
u
r
#in
,
R
R
. . int !9.19#
unde u
,
- +
10 ... 10 este coeficientul de amplificare a amplificatorului dup
tensiune.
7mplificatorul cu reac=ie i cedeaz neesen=ial amplificatorului cu impedan=a de
intrare mare conform zgomotului, ns posed un diapazon dinamic mai sporit.
(chema de principiu a 126 cu amplificator preliminar cu reac=ie este reprezentat n
fig.1+.
126 se proiecteaz conform urmtoarei consecutivit=i. 0ni=ial se analizeaz
cerin=ele >i limitrile sistemului de transmisie. &a etapa a doua se alege metoda de
modula=ie !analogic sau digital#, care trebuie s corespund cu metoda de
modula=ie a 32. Urmtoarea etap dup alegerea metodei de modula=ie se calculeaz
puterea echivalent a zgomotului !3]# al 126. 3] pentru banda de transfer dat
se sumeaz din zgomotele :$, rezisten=ei sarcinii :$ sau rezisten=ei circuitul cu
reac=ie >i amplificatorului. $up calculul 3] se calculeaz sensibilitatea necesar >i
de limit, valoarea 6(] >i valoarea probabilit=ii erorii er
P
.
+6
C2
VT2
VT3
VT1
+U
-U
C1
FD
R2 R3
R6 R5
R4 Rr
R1
:igura 1+. 1odulul optoelectronic de recep=ie.
Urmtoarea etap n procesul de proiectare este alegerea :$ ma%imumului
sensibilit=ii spectrale a cruia trebuie s corespund cu lungimea de und emis de
32. /n continuare urmeaz s ne determinm cu tipul amplificatorului preliminar >i
tipul tranzistorului din primul eta8 al amplificatorului. $ac valoarea ob=inut a
sensibilit=ii este insuficient pentru ndeplinirea cerin=elor sistemului, atunci
urmeaz s alegem o :$ mai bun sau s reducem l=imea benzii de transfer !dac
aceasta e posibil#.
$up alegerea elementelor, care satisfac cerin=ei dup sensibilitate, este necesar
de a analiza mrimea diapazonului dinamic. Waloarea diapazonului dinamic este
importat datorit schimbrii unei serii de factori, care influen=eaz asupra func=ionrii
normale a sistemului dup cum sunt schimbarea condi=iilor e%terioare !n particular
temperatura#, limitele diferite a sectoarelor de regenerare >i degradarea parametrilor
elementelor n timp.
rin urmare la proiectarea 126 urmeaz s analizm cea mai dificil variant
de schimbare a parametrilor elementelor sistemului, n particular al 123 >i 126, >i
la fel schimbrile de temperatur ale mediului ambiant. $ac schimbrile de
temperatur influen=eaz esen=ial asupra 126, atunci trebuie s utilizm circuitul de
compensare a temperaturii. &a etapa final de monta8 a 126 este necesar de a lua n
+"
considerare factorii mediului ambiant? temperatura, umiditatea, posibilitatea
ptrunderii undelor electromagnetice >i e%punerii :$ la lumina de fond.
) CALCULUL PARAMETRILOR FIBREI OPTICE MONOMOD
7lgoritmul de calcul al parametrilor fibrei cablului optic monomod este
prezentat mai 8os?
1. Waloarea relativ a indicelui de refrac ie?
1
n
+
n
1
n
^

0,00,-+
1,,919
1,,--" 1,,919
1
n
+
n
1
n
^

!,.1#
+. 7pertura numeric i unghiulul aperturic?
0,1,'' 0+,++ , 0
+
1,,--"
+
1,,919
+
+
n
+
1
n
7
sin_ ;7
!,.+#
$eci obtinem ca ?
_
[arcsin!0,1,''# [9`cJ
-. :recven a normal?
'-, , -
10 - , 1
1,'' , 0 10 , 19 , - + +
- . 1
6
6

a.A
/
!,.-#

++ , -
10 ,, , 1
1,'' , 0 10 , 19 , - + +
,, . 1
6
6

a.A
/
9. :recven a critic !valoarea parametrului ce caracterizeaz tipul undei

mn
[+.90,#
# !
19
10 99" , 1
6
10 9'6 , 9
'
10 +1, , "
1,'' , 0
6
10 10 19 , -
'
10 - 90, , +
0
0'
.A #
!
mn
P
cr
f


!,.9#
unde 5
0
[-a10
'
m*s viteza luminii n vid.
,. &ungimea de und critic?
# !
6
10 -9, . 1
"0'- , -
6
10 9'6 , 9
,919 , 1 90, , +
1,'' , 0
6
10 10 19 , -
1
m
n
mn
P
#.A
cr


!,.,#
+'
6. 5oeficientul de atenuare cauzat de polarizarea materialului miezului optic al
fibrei?
# * ! 0''" , 0
- , 1
6- , 9
-
10 ,, , +
6- , 9
-
10 ,, , +
- . 1
km #1m e e
p

!,.6#

# * ! 0, , 0
,, , 1
6- , 9
-
10 ,, , +
6- , 9
-
10 ,, , +
,, . 1
km #1m e e
p


unde T 4 lungimea de und a purttoarei optice, n Um.
". 5oeficientul de atenuare cauzat de absorb ia ionilor metalelor intermediare?
# * ! 1'9 , 0
- , 1
, , 9'
11
10 '1 , "
, , 9'
11
10 '1 , "
- . 1
km #1m e e
a

!,."#

# * ! 0++1 , 0
,, , 1
, , 9'
11
10 '1 , "
, , 9'
11
10 '1 , "
,, . 1
km #1m e e
a


unde T 4 lungimea de und a purttoarei optice, n Um.
'. 5oeficientul de atenuare cauzat de absorb ia grupei de hidro%il 2C?

'

m pentru km #1m
m pentru km #1m
20

,, , 1 , * 0- , 0
- , 1 , * 0, , 0
!,.'#
9. 5oeficientul de atenuare cauzat de dispersia semnalului ?
# * ! +6- , 0
9
- , 1
", , 0
9 - . 1
km #1m
#
,
#

!,.9#

# * ! 1+99 , 0
9
,, , 1
", , 0
9 ,, . 1
km #1m
#
,
#


unde b
d
[0.6-...0.'!Um
9
dGm#*.m, este coeficientul de dispersie pentru (i2
+
,
iar T 4 lungimea de und a purttoarei optice, n Um.
10. 5oeficientul de atenuare sumar?

# * ! ,'," . 0 +6- . 0 0, . 0 1'9 , 0 0''" . 0 - . 1 km #1m
# 20 a p
+ + + + + +

!,.10#

# * ! +-+ . 0 1+99 . 0 0- . 0 0++1 . 0 0, . 0 ,, . 1 km #1m
# 20 a p
+ + + + + +

11. $ispersia .ilometric material?
+9
( )

,
_km
s

m
1+
10 -, , 0
1+
10 # , ! 0" , 0
- . 1

!,.11#

( )

,
_km
s

m
1+
10 +6 , 1
1+
10 # 1' ! 0" , 0
,, . 1


unde 1!T# este dispersia .ilometric material specific pentru fibra optic
din (i2
+
, valorile creia sunt luate din tabelul 1!7ne%a1#.
1+. $ispersia .ilometric ghid de und ?
( )

,
_km
s
1
+
1+
10 ,6 , 0
1+
10 ' 0" , 0
- . 1

!,.1+#

( )

,
_km
s
1
+
1+
10 '9 , 0
1+
10 1+ 0" , 0
,, . 1


unde G!T# este dispersia .ilometric ghid de und specific pentru fibrele
optice din (i2
+
, valorile crora sunt e%trase din tabelul 1!7ne%a 1#.
1-. $ispersia .ilometric sumar ?

,
_

+ +

km
s
+ m
1+
10 +1 , 0 ,6 , 0 -, , 0
- . 1

!,.1-#

,
_

+ +

km
s
+ m
1+
10 9+ , 0 '9 , 0 +6 , 1
,, . 119. Ganda de transfer .ilometric pentru fibra optic monomod?
# !
1+
10 "6+ , 9
c
1+
10 +1 , 0 c
1
c
- . 1
c
1
1 # - . 1 !
1 km 0' 1 F

!,.19#

# !
1+
10 -'1 , +
c
1+
10 9+ , 0 c
1
c
,, . 1
c
1
1 # ,, . 1 !
1 km 0' 1 F


1,. Ganda de transfer a fibrei optice monomod pentru traficul cu lungimea &?
# !
9
10 - , 1+"
90, , -"
1+
10 "6+ , 9
# - . 1 ma%!
# - . 1 ! 1
# - . 1 !
0'
L
F
F


!,.1,#

# !
9
10 -9 , +6
+19 , 90
1+
10 -'1 , +
# ,, . 1 ma%!
# ,, . 1 ! 1
# ,, . 1 !
0'
L
F
F5onform valorilor ob=inute pentru coeficientul de atenuare d , dispersia
.ilometric e >i banda de transfer .ilometric ^:
1
[G
1
, se alege marca cablului optic
monomod.

-0
*'DETERMINAREA LUNGIMII SECTORULUI DE
REGENERARE PENTRU SISTEMELE DE TRANSMISIUNE A
INFORMA&IEI PRIN FIBRE OPTICE +STIFO, %I AMPLASAREA
PUNCTELOR DE REGENERARE
&a propagarea semnalului prin fibrele cablului optic are loc concomitent
atenuarea amplitudinii impulsurilor datorit pierderilor >i sporirea duratei
impulsurilor cauzat de dispersie. 7tAt atenuarea, cAt >i dispersia semnalului ce se
manifest la propagarea lui prin fibrele cablului optic limiteaz distan=a de
transmisiune a informa=iei. Un parametru de baz al (<0:2 este lungimea sectorului
de regenerare !amplificare# care reprezint distan=a ma%imal dintre utila8ul de
recep=ie >i cel de emisie cu condi=ia asigurri calit=ii necesare de transmisiune
!coeficientul de erori, raportul semnal*zgomot#. Walorile coeficientului de erori sau
raportul semnal*zgomot depind atAt de caracteristi-cile echipamentului !bugetul
energetic
3
#, cAt >i de parametri cablului optic !coeficientul de atenuare

,
dispersia .ilometric

#.
Gugetul energetic
3
al echipamentului (<0:2 se determin ca diferen=a dintre
nivelele puterii semnalului optic la emisie e
p
>i la recep=ie
r
p
, pentru care se
asigur calitatea necesar de transmisiune a informa=iei?
. , #1m p p 3
r e

!6.1#
/n continuare vom analiza dou cazuri de limitare a distan=ei de transmisiune a
informa=iei prin cablu optic? n primul caz 4 cAnd predomin atenuarea semnalului >i
n al doilea caz 4 cAnd predomin dispersia semnalului care se propag prin cablul
optic.
*'1 L!"!t-re- d!#t-.e! de tr-#"!#!ue - !/or"-.!e! pr! /!0r-
opt!c1 c2d predo"!1 -teu-re- #e"-lulu!'
&ungimile de regenerare !amplificare# ma%imal . ma% 1 r
L
>i minimal . min 1 r
L

limitate de atenuare, se determin respectiv conform formulelor?
J , * # !
. ma% 1
km a .a a a 3 L
fr ff ef r r
+
!6.+#
J , * # !
. min 1
km a .a a a A 3 L
fr ff ef r r
+
!6.-#
-1
unde
3
este bugetul energetic al echipamentului (<0:2, n dGmJ
r
a
4 rezerva
bugetului energetic prevzut pentru lucrrile de nlturare a deran8amentelor n
procesul de e%ploatare a (<0:2, n dGmJ fr ff ef
a a a , ,
- atenurile corespunztoare, n
conectoarele emi=tor-fibr, fibr-fibr >i fibr-receptor, n dGmJ
.
- numrul de
8onc=iuni sudate fibr-fibrJ

- coeficientul de atenuare a cablului optic la lungimea


de und

, n dGm*.mJ
+0 A
dGm 4 gama dispozitivului de a8ustare automat a
nivelului puterii semnalului de recep=ie.
$istan=a minimal de transmisiune a informa=iei este condi=ionat de suprancr-
carea modulului optoelectronic de recep=ie.
$ac pe parcursul sectorului de regenerare !amplificare# toate lungimile de
construc=ie ale cablului optic sunt egale >i posed aceea>i valoare a coeficientului de
atenuare, adic cn c c
l l l ...
+ 1

>i
, ...
+ 1

n atunci
( ) 1
1

c r
l L .
>i formulele
!6.+# pot fi transcrise sub forma?

( ) [ ] J , * # !
. ma% 1
km l a a a a a 3 L
c ff fr ff ef r r
+ +
!6.9#
( ) [ ] J , * # !
. min 1
km l a a a a a A 3 L
c ff fr ff ef r r
+ +
!6.,#
Unde c
l
este lungimea de construc=ie a cablului optic, n .m !se indic de
productorul cablului optic#.
$eseori tamburul cu cablul optic con=ine diferite lungimi de construc=ie >i, de
obicei, "0P din lungimile de construc=ie ale 52 sunt de lungimea 1 c
l
>i -0P - de
lungimea + c
l
. 7stfel, lungimea de construc=ie adi=ional c
l
al 52 pe lungimea
sectorului de regenerare va constitui

. , - . 0 " . 0
+ 1
km l l l
c c c
+
!6.6#
/n practic sunt utilizate dou variante ale lungimilor de construc=ie a 52? prima
variant -
km l
c
0 . +
1

>i
km l
c
0 . 1
+

J a doua -
km l
c
0 . 6
1

>i
km l
c
0 . 9
+

.
(porirea lungimii sectorului de regenerare !amplificare# . ma% 1 r
L
este posibil atAt
prin alegerea echipamentului (<0:2 cu un buget energetic
3
cAt mai mare, cAt >i
prin selectarea unui 52 cu coeficientul de atenuare

cAt mai redus.


*'2 L!"!t-re- d!#t-.e! de tr-#"!#!ue - !/or"-.!e! pr! /!0r-
opt!c1 c2d predo"!1 d!#per#!- #e"-lulu!'
-+
$urata frontului impulsului i

dup parcurgerea lungimii sectorului de


regenerare, adic la intrarea utila8ului de recep=ie este?
. ,
+ + +
s
r f e i
+ +
!6."#
unde r f e
, ,
- sunt sporirile duratei frontului impulsului corespunztor n
123, n :2 >i 126. $urata frontului impulsului i

la sfAr>itul lungimii sectorului


de regenerare nu trebuie s dep>easc valoarea admisibil . a#m

pentru viteza de
transmisiune a informa=iei 1 >i tipul codului lineic utilizat.

'
R4 co#ul pentru &
.R4 co#ul pentru &
a#m i
-, . 0
"0 . 0
.
!6.'#
unde
1 & 1
este durata intervalului unitar !secund# pentru viteza de
transmisiune 1 a simbolurilor n linie. $ac condi=ia !6.'# nu se ndepline>te, atunci
are loc suprapunerea impulsurilor, care se nume>te zgomot de interferen= ntre
simboluri.
]gomotul de interferen= ntre simboluri aduce la sporirea probabilit=ii erorii de
regenerare.
$urata frontului impulsului e

la ie>irea 123 depinde de rapiditatea de


func=ionare a 32 >i de lrgimea benzii amplificatorului de pompa8. /n calcule, n
calitate de e

poate fi luat mrimea invers propor=ional frecven=ei ma%imale de


modula=ie, valoarea cruia, de obicei, se indic n pa>aportul 32. 5u condi=ia c
impulsul se descrie conform formei distribuirii )auss durata frontului impulsului e


este apro%imativ egal cu
. ,
990
. ma%
ns
F
e

!6.9#
unde . ma%
F
- frecven=a ma%imal de modula=ie a 32, n 1Cz.
&a propagarea semnalului prin fibrele 52 cu lungimea
r
L
v-a spori durata
frontului impulsului care poate fi determinat de e%presiile
J , s L
r f

!6.10#
( ) ,
+ +
. mod + m
+ +
!6.11#
--
unde?

este dispersia .ilometric sumar a semnalului ce se propag prin


fibrele 52, n
s km
J + m
, ,
. mod - sunt corespunztor componentele dispersiilor
.ilometrice modale, material >i ghid de und, n
km s
, iar
. 0
. mod

(porirea duratei frontului impulsului n 126, adic dispersia cauzat de
dispozitivul de recep=ie se determin conform e%presiei

. ,
-,0
, . 0
ns
F
r

!6.1+#
unde , . 0
F
- este lrgimea benzii de transfer al 126 conform nivelului puterii
semnalului 0,,, n 1Cz !care apro%imativ este egal cu valoarea frecven=ei de limit
a benzii de transfer pentru fotoreceptor . lim
F
#.
entru combina=ia concret a echipamentului (<0:2 4 cablul optic e%ist o
vitez de transmisiune critic !ma%im admisibil#,
. ,
9
.
bps
W
1
cr

!6.1-#
Unde?

este coeficientul de atenuare al 52, n


km #1m
J

- este dispersia
.ilometric sumar a semnalului fibrele 52, n
km s
J fr ef
a a 3 W
, n
. #1m
entru vitezele de transmisiune 1 mai mari decAt viteza de transmisiune critic
! 1 f cr
1
# distan=a de transmisiune a semnalului informa=ional este limitat de
distorsiunile cauzate de dispersie >i atunci lungimea ma%imal a sectorului de
regenerare se calculeaz conform rela=iei

. ,
9
1
+
km
1
L
r

!6.19#
/n cazul cAnd viteza de transmisiune a (<0:2 este mai mic sau egal cu viteza
de transmisiune critic ! 1 g cr
1
# distan=a de transmisiune semnalului informa=ional
este limitat de atenuarea lui >i lungimile sectorului de regenerare ma%im >i minim
corespunztor se determin conform rela=iilor !6.9# >i !6.,#.
(porirea sectorului de regenerare
+ r
L
este posibil atAt prin alegerea
echipamentului de emisie >i recep=ie al (<0:2 cu rapiditatea de func=ionare sporit,
cAt >i prin selectarea 52 cu dispersia .ilometric

cAt mai redus.


7mplasarea punctelor de regenerare deservite !6$# >i nedeservite !6;# este
efectuat reie>ind din datele tehnice ale (<0:2, amplasarea localit=ilor, lungimile
ma%ime >i minime ale sectorului de regenerare, necesit=ile de alimentare cu energie
-9
electric a 6$ >i $;, iar numrul lor
n
pe traseul traficului lineic se determin
conform rela=iei
J 1
r
L
L
n
!6.1,#
Unde L este distan=a dintre sta=iile terminale, n
km
J
r
L
- lungimea sectorului
de regenerare, n
km
unde ! . ma% . min r r r
L L L
#.
6ezultatul ob=inut pentru numrul punctelor de regenerare
n
se apro%imeaz
prin ma8orare pAn la un numr ntreg.
*'3 Al3or!t"ul de c-lcul - lu3!"!! #ectorulu! de re3eer-re 4 c-5ul
/!0re! c-0lulu! "oo"od petru STIFO e#te ur"1torul6
6.-.1. 3stimarea vitezei de transmisiune critic?
# ! +60000
, , +6 10 +1 , 0 9
,'," , 0
9
1+
- . 1
- . 1
bps
W
1
cr


!6.16#

# ! ,+00
, , +6 10 # 9+ , 0 ! 9
+-+ , 0
9
1+
,, . 1
,, . 1
bps
W
1
cr


, , +6 ' . 1 , - , --
fr ef
a a 3 W
. !6.1"#
$eoarece este utilizat sistemul de transmisiuni optice (<1-1, cu viteza
bps 1 ,+ , 1,,
,iar viteza ma%im admisibil a simbolurilor n linie ob inut
bps 1
!R
+6000 # - . 1 !
si
bps 1
!R
,+00 # ,, . 1 !
o dep e te, atunci distan a de
transmisiune a semnalului informa ional este limitat de atenuarea lui i pentru
lungimea ma%im i minim a sectorului de regenerare se vor determina conform
formulelor?
( )
# ! 066 , -,
" , 1
1 , 0
,'," , 0
' . 1 1 , 0 , 9 - , --
# - . 1 !
- . 1
. ma% 1
km
l a
a a a a 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

!6.1'#
( )
# ! 90, , -"
9 , ,
1 , 0
,'," , 0
' . 1 1 , 0 , 9 - , --
# - . 1 !
- . 1
. ma% +
km
l a
a a a a 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

( )
# ! "16 , ""
" , 1
1 , 0
+-+ , 0
' . 1 1 , 0 , 9 - , --
# ,, . 1 !
- . 1
. ma% 1
km
l a
a a a a 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

-,
( )
# ! +19 , 90
" , 1
1 , 0
+-+ , 0
' . 1 1 , 0 , 9 - , --
# ,, . 1 !
- . 1
. ma% +
km
l a
a a a a 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+


( )
# ! 0-9 . 9
" , 1
1 . 0
,'," . 0
' . 1 1 . 0 , 9 +0 - , --
- . 1
# - . 1 min! 1
km
l a
a a a a A 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

!6.19#
( )
# ! -0- , 9
9 . ,
1 . 0
,'," . 0
' . 1 1 . 0 , 9 +0 - , --
- . 1
# - . 1 min! +
km
l a
a a a a A 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

( )
# ! 99 . '
" , 1
1 . 0
+-+ , 0
' . 1 1 . 0 , 9 +0 - , --
- . 1
# ,, . 1 min! 1
km
l a
a a a a A 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

( )
# ! -"9 , 10
9 . ,
1 . 0
+-+ . 0
' . 1 1 . 0 , 9 +0 - , --
- . 1
# ,, . 1 min! +
km
l a
a a a a A 3
L
c ff
fr ff ef r
r

+
+

+
+

6.-.+. $eterminarea lungimii de construc ie?


$eseori tamburul cu cablu optic !52# con=ine diferite lungimi de construc=ie >i
de obicei "0P din lungimile de construc=ie ale 52 sunt de lungimea 1 c
l
>i -0P - de
lungimea + c
l
. Mi deci lungimea de construc=ie adi=ionat c
l
a 52 pe lungimea
sectorului de regenerare va constitui?
km l l l
c c c
, - , 0 " , 0
+ 1
+
. !6.+0#
/n practic sunt utilizate dou variante ale lungimilor de construc=ie a 52?
- prima variant ?
km l
c
0 , +
1

>i
km l
c
0 , 1
+

J
- a doua variant ?
km l
c
0 , 6
1

>i
km l
c
0 , 9
+

.
7legAndu-se prima variant se ob=ine?
( ) km km km l
c
" , 1 1 - , 0 + " , 0
1
+
.
( ) km km km l
c
9 , , 9 - , 0 6 " , 0
+
+
6.-.-. $eterminarea duratei frontului impulsului semnalului la emisie?
[ ]
# ! +," , 1
-,0
990 990
ma%
ns
0' F
e

!6.+1#
6.-.9. $eterminarea duratei frontului impulsului la propagarea semnalului prin
fibra optic?
# ! 00"9 , 0 90, , -" 10 +1 , 0
1+
ma% . - . 1 # - . 1 !
ns L
r f!6.++#

# #! 0-' , 0 ! +19 , 90 10 # 9+ , 0 !
1+
ma% . ,, . 1 # ,, . 1 !
ns L
r f-6
6.-.,. $eterminarea duratei frontului impulsului n modulul optoelectronic de
recep=ie?
# ! 9,9 , 0
-6,
-,0 -,0
, , 0
ns
0' F
r

. !6.+-#
6.-.6. $eterminarea duratei frontului impulsului la intrarea echipamentului de
recep ie?

# ! ,'1 , 1 9,9 , 0 00"9 , 0 +," , 1
+ + + + + +
# - . 1 !
ns
r f e i
+ + + +
!6.+9#
# ! ,'1 , 1 9,9 , 0 # 0-' , 0 ! +," , 1
+ + + + + +
# ,, . 1 !
ns
r f e i
+ + + +
6.-.". 5ompararea valorii calculate cu valoarea admisibila a duratei frontului
impulsului la sfir>itul sectorului de regenerare?

a#m i

h0,"< pentru codul ;6] !6.+,#


a#m i

h0,-,< pentru codul 6] J
.
1
1
&
!6.+6#
# ! 10 9- , 6
10 ,+ , 1,,
1
9
6
s &

# ! ,01 , 9 # ! 10 ,01 , 9 10 9- , 6 " , 0


9 9
ns s
a#m i# ! ,0, , + # ! 10 +,0, , + 10 9- , 6 -, , 0
9 9
ns s
a#m i$eci conform efectuarii calculelor am determinat ca ?

'


# ! ,01 , 9
# ! +,0, , +
# ! ,'1 , 1
ns
ns
ns
a#m i

7 CALCULUL 8ALORII PROBABILIT&II ERORII DE
REGENERARE A SEMNALULUI
/n (<0:2 recep=ia grupei de cod se estimeaz prin intermediul valorii
probabilit=ii erorii recep=iei incorecte care se determin conform e%presiei
( )
,
t
r t
er
.
. .
P

!".1#
unde t
.
este numrul de impulsuri transmise ntr-un anumit interval de timp,
iar
r
.
este numrul de impulsuri recep=ionate n acela>i interval de timp.
robabilitatea erorii la recep=ia semnalului n punctele de regenerare este
-"
determinat de valoarea protec=iei semnalului de zgomot pr
A
>i depinde de natura
zgomotului >i de principiul de func=ionare al dispozitivului de solu=ionare din cadru
regeneratorului.
]gomotul la intrarea dispozitivului de solu=ionare a regeneratorului, n marea
ma8oritatea cazurilor, se descrie conform legii normale de distribu=ie a valorilor
instantanee?
( ) ,
+
e%p
+
1
+
+

,
_

,
_

'+
'+
'+
'+
U
U W

!".+#
unde '+
U
>i '+

sunt, corespunztor, valorile instantanee >i media ptratic ale


zgomotului.
entru semnalul binar >i ma8oritatea codurilor utilizate n (<0:2 probabilitatea
erorii la recep=ia semnalului se determin cu a8utorul e%presiei.

, 10
+ +
1
, . 0
+ +
, . 0
+
e%p
+
1
, . 0
+
+
+
1
]
1

,
_

,
_

,
_

,
_

pr
'+
A
'+
m
'+
'+
U
'+
er
erfc
U
erfc #U
U
P


!".-#
Unde
( ) 5 erfc
este integrala suplimentar a probabilit=ii eroriiJ
( )
'+ m pr
U A lg +0
- este protec=ia semnalului de zgomot, n dGmJ m
U
- valoarea
ma%im a semnalului.
:unc=ia integralei suplimentare a probabilit=ii erorii este tabular >i pentru
calculul ei sunt utilizate formule n serii de puteri. entru calcule inginere>ti este
comod urmtoarea form empiric?
( ) 9+ , 11 * 6, , 10 pr 7
10
10 10


5
er
P
!".9#
unde
( ) [ ] 9+ . 11 6, . 10
10

pr
A
5
Walorile probabilit=ii erorii calculate, conform formulei !".9# sunt
satisfctoare, cu condi=ia
!".,#

&egtura reciproc dintre valoarea probabilit=ii erorii er
P
, parametru er
P 5 lg

>i valorile corespunztoare ale valorilor de protec=ie a semnalului de zgomot pr
A

este reflectat n tab. ".1.
<abelul ".1. &egtura reciproc dintre
er
P

,

% >i
pr
A
-'

<
<
< % < 1,,

>
>

er
P
,
10
6
10
"
10
'
10
9
10
10
10
11
10
1+
10
1-
10
19
10
1,
10

% , 6 " ' 9 10 11 1+ 1- 19 1,
#1m A
pr
,
1',6 19,, +0,- +1,0 +1,6 ++,1 ++,6 +-,0 +-,9 +-," +9,1
5onform datelor prezentate n tab.".1, este util s men=ionm c sporirea valorii
de protec=ie a semnalului de zgomot cu 0,9...0,, dGm corespunde mi>crii
probabilit=ii erorii apro%imativ de zece ori. 7cest avanta8 foarte semnificativ la
sistemelor de transmisiuni digitale ne permit prin mic>orarea neesen=ial a lungimi
sectorului de regenerare s reducem considerabil probabilitatea erorii la recep=ia
semnalului.
5alculul valorii protec=iei semnalului de zgomot pr
A
este ra=ional de a fi
efectuat nu pentru perioada ini=ial de func=ionare a traficului lineic care numai ce a
fost montat, ns dup o perioad de e%ploatare ndelungat >i o serie de repara=ii
pentru nlturarea deran8amentelor. &uAnd n considerare valoarea rezervei de
e%ploatare a bugetului echipamentului (<0:2 care este prevzut pentru a compensa
atenuarea cauzat de degradarea parametrilor n timp a materialului din care sunt
produse :2 >i de apari=ia a noi 8onc=iuni fibr-fibr n rezultatul nlturrii
deran8amentelor traficului lineic, valoarea protec=iei semnalului de zgomot pr
A
se
determin conform e%presiei
,


'+ r fr tl ef e pr
p a a a a p A
!".6#
unde e
p
este nivelul puterii semnalului in8ectat n traficul lineic, n dGmJ
'+
p
- nivelul puterii zgomotului sumar la recep=ia semnalului informa=ional, n
dGm.
, + +
1
c# r c#
c
ff
r tl
a L a
l
a
L a + +
1
1
]
1

,
_

+
!"."#
adic

.
1
1
1
]
1

,
_

+
c
ff
l
a

!".'#
;ivelul puterii semnalului e
p
in8ectat n traficul lineic se determin din formula
-9
, ,
9
lg 10 #1m
P
p
e
e

,
_

!".9#
unde e
P
este puterea de emisie a emi=torului optic, n mR.
1ic>orarea puterii de emisie a 32 de patru ori este cauzat de faptul c
probabilitatea apari=iei unit=ilor n combina=ia de cod este egal cu 0,, >i, totodat,
durata impulsului este egal cu 8umtate din durata intervalului de tact.
;ivelul puterii zgomotul sumar
'+
p
la recep=ia semnalului informa=ional se
determin dup formula
. , lg 10 #1m P p
'+ '+
!".10#
unde
'+
P
este puterea zgomotului sumar la recep=ia semnalului
informa=ional, n mR.
uterea zgomotului sumar
'+
P
la recep=ia semnalului informa=ional de ctre
126 este constituit din zgomotul termic, zgomotul de alice >i zgomotul
amplificatorului.
uterea zgomotului termic se determin conform formulei
, , 10
-
.
mW F k& P
t '+

!".11#
unde?
, 6 k
+-
10 -' . 1


este constanta GoltzmanJ
, & -00
temperatura
absolutJ F - lungimea benzii de frecven=e, n Cz.
;ivelul puterii zgomotului termic t r+
p
. se determin conform e%presiei
. , lg 10
. .
#1m P p
t '+ t r+

!".1+#
uterea zgomotului de alice se determin conform formulei
( ) . , + 10 + 10
0
- -
.
mW F ! h F h P
a '+

!".1-#
unde?
0' 6 h
-9
10 6 . 6


este constanta lan.J

- frecven=a purttoarei optice, n


CzJ
s m !
'
0
10 -
- viteza luminii n vidJ

- lungimea de und a purttoarei optice,


n m.
;ivelul puterii zgomotului de alice a r+
p
. se determin dup formula
. , lg 10
. .
#1m P p
a '+ a r+

!".19#
uterea zgomotului amplificatorului depinde de tipul tranzistorului, de frecven=
90
>i de rezolvarea tehnic a amplificatorului. $up caracterul su, zgomotul
tranzistorelor este asemntor cu zgomotul termic >i cel de alice, de aceea este
ra=ional, dup cum se procedeaz n tehnica comunica=iilor prin fire, ca puterea
zgomotului sumar s se e%prime prin intermediul puterii zgomotului termic >i anume
. ,
. . . .
mW D P P P P P
t '+ tr '+ a '+ t '+ '+
+ +

!".1,#
unde D este coeficient de zgomot.
;ivelul puterii zgomotului sumar
'+
p
se determin din formula
, , lg 10
. .
#1 F p D p p
'+ t '+ t '+ '+
+ +

!".16#
unde . '+
F
este coeficientul de zgomot, n dGm.
Waloarea coeficientului de zgomot . '+
F
depinde de mai mul=i factori la care se
refer? temperatura, lungimea benzii de frecven=, lungimea de und a purttoarei
optice, tipul fotoreceptorului, tipul tranzistorului, rezolvarea tehnic a
amplificatorului.
7'1 Al3or!t"ul de c-lcul - pro0-0!l!t1.! eror! de re3eer-re -
#e"-lulu!
1.$eterminarea puterii zgomotului termic?
J 10
-
.
F & k P
t '+

!".1"#
#J * ! 10 -' , 1
+-
k 6 kk & -00
# ! 10 ', , 69- 10 ,+ , 1,, -00 10 -' , 1 10
1+ 6 +- -
.
mW P
t '+


;ivelului puterii zgomotului termic
i j lg 10
. .
#1m P p
t '+ t '+

!".1'#
# ! 91 , 91 10 ', , 69- lg 10
1+
.
#1m p
t '+


+. $eterminarea puterii zgomotului de alice ?

J * 10 6 , 6
-9
0' 6 h

s m ! * 10 -
'
0

J # * ! + 10 + 10
0
- -
.
F ! h F h P
a '+


!".19#

!1,-#[
*
0
!
[

0'
m
s m
19
6
'
10 -0' , +
10 - , 1
* 10 -


91

!1,,,#[
*
0
!
[
0'
s m
19
6
'
10 9-, , 1
10 ,, , 1
* 10 -


# ! 10 -' , 9" 10 9"-' 10 ,+ , 1,,
10 - . 1
10 -
10 6 , 6 + 10
9 11 6
6
'
-9 -
.
mW P
a '+

,
_


# ! 10 "+- , -9 10 - , -9"+ 10 ,+ , 1,,
10 ,, . 1
10 -
10 6 , 6 + 10
9 11 6
6
'
-9 -
.
mW P
a '+

,
_


;ivelului puterii zgomotului de alice?
i j lg 10
. .
#1m P p
a '+ a '+


!".+0#
# ! +9 , "- 10 -' , 9" lg 10 # - , 1 !
9
.
#1m p
a '+# ! 01 , "9 10 "+- , -9 lg 10 # ,, , 1 !
9
.
#1m p
a '+


-. $eterminarea nivelului puterii zgomotului sumar?
i j lg 10
. . .
.
#1m F p D p p
'+ t '+ t '+
'+
+ +

, !".+1#
# ! 91 , "1 +0 91 , 91
.
#1m #1m #1m p
'+
+

9.$eterminarea nivelului puterii semnalului in8ectat n traficul lineic


i j #, 9 * lg! 10 #1m P p
e e

# ! 0+ , 6
9
1
lg 10 #1m
mW
p
e

,.$eterminarea pierderilor in traficul de linie ?

, + +
1
c# r c#
c
ff
r tl
a L a
l
a
L a + +
1
1
]
1

,
_

+

!".++#

# ! +"'' , 0
" , 1
1 , 0
++ , 0
1
#1m
l
a
c
ff

,
_

+
1
1
]
1

,
_

+

!".+-#

# ! 10' , +, , , 0 + #
" , 1
1 , 0
,'," , 0 ! 90, , -" # - , 1 !
1
#1m a
tl
+ +
# ! 601 , +- , , 0 + #
9 , ,
1 , 0
,'," , 0 ! 90, , -" # - , 1 !
+
#1m a
tl
+ +
# ! +-' , +" , , 0 + #
" , 1
1 , 0
+-+ , 0 ! +19 , 90 # ,, , 1 !
1
#1m a
tl
+ +
# ! 60+ , +- , , 0 + #
9 , ,
1 , 0
+-+ , 0 ! +19 , 90 # ,, , 1 !
+
#1m a
tl
+ +
6. $eterminarea valorii de protectie semnalului informational de zgomot?


. '+
r fr # ef e pr
p a a a a p A
!".+9#
#1m #1m #1m #1m #1m #1m #1m A
pr
9'+ , +9 91 , "1 9 ' , 1 10' , +, , 0+ , 6 # - . 1 !
1
+
#1m #1m #1m #1m #1m #1m #1m A
pr
9'9 , -1 91 , "1 9 ' , 1 601 , +- , 0+ , 6 # - . 1 !
+
+

#1m #1m #1m #1m #1m #1m #1m A
pr
',+ , +" 91 , "1 9 ' , 1 +-' , +" , 0+ , 6 # ,, . 1 !
1
+
#1m #1m #1m #1m #1m #1m #1m A
pr
9'' , -1 91 , "1 9 ' , 1 60+ , +- , 0+ , 6 # ,, . 1 !
+
+
".$eterminarea valorii probabilit=ii erorii generrii semnalului?

!".+,#
9+

Coclu5!!
/n aceast lucrare am efectuat un >ir de calcule n care am determinat lungimea
sectorului de regenerare pentru sistemele de transmisiune a informa=iei prin cablul
optic >i cum are loc amplasarea punctelor de regenerare. $easemenea am calculat
parametrii fibrei cablului optic monomod. 1arca cablului optic se alege n
conformitate cu valorile ob=inute pentru coeficientul de atenuare

, dispersia
.ilometric

>i banda de transfer .ilometric


1 1
1 F
.
$urata frontului impulsului i

la sfAr>itul lungimii sectorului de regenerare nu


trebuie s dep>easc valoarea admisibil a#m

pentru viteza de transmisiune a


informa=iei G >i tipul codului lineic utilizat. 5omparnd valorea calculat cu valoarea
admisibil a duratei frontului impulsului la sfr>itul sectorului de regenerare am
constatat c valoarea ei satisface condi=ia dat. 7dic am observat c att pentru
codul lineic 6], ct >i pentru codul ;6] condi=ia se respect. 6ezult c n sistemul
9-
dat de tranmisiune se vor folosi ambele coduri, deoarece n cazul cAnd nu se respect
condi=ia are loc suprapunerea impulsurilor, care se nume>te zgomot.
:ibrele optice se caracterizeaz cu a8utorul a doi parametri importan=i dup cum
sunt? atenuarea >i dispersia. &a propagarea semnalului prin fibrele cablului optic are
loc concomitent atenuarea amplitudinii impulsurilor datorit pierderilor >i sporirea
duratei impulsurilor cauzat de dispersie. 7tt atenuarea, ct >i dispersia semnalului
ce se manifest la propagarea lui prin fibrele cablului optic limiteaz distan=a de
transmisiune a informa=iei.

B!0l!o3r-/!e
1. klmnLo p. Bqrqsqooq-qtumvwxsmw xmxuwny xz{|m . 4D., Dml?+00-.
+. Fl}qz B. N., ~|owqz .N. Drumxwolzmxoyw uwrwsqnnsLmqoyw xwum.
-D., pLmq m xz{|? +00-.
-. nLrsq B. . mlqzyw xwum xz{|m . 4D., sq-lwo|? +001.
9. Hrwtqz . . Hqzlwnwooyw uwoqrqmm mlqzy qtuqzqrqsqooy xwuw
xz{|m. 4D., pLmq m xz{|? +000.
,. Bqrqsqooq-qtumvwxsL{ uwomsL? mxuqlmL, qxumwom{, twlxtwsumzy. q
lw. H. N. nmulmwzL m .. HrwtqzL. 4D., 5onnect? +000.
6. LrLwz p.p. Bqrqsqooq-qtumvwxsmw xwum. 4D., sq-lwo|? +000.
". ~qlowvs B.., wxxqzq .. Bqrqsqooq-qtumvwxsmw m|nwowom{. 4~mwz,
LsqzL nsL? 1999.
'. Hrwtqz .. Hmolqooyw mlqzyw xwum ($C. 4D., sq-lwo|? 199'.
99
9. $oicaru W.,rvulescu 1. <ransmisiuni prin fibre optice.-Gucure>ti,
3d.1ilitar? 1999.
10. ;istiriuc ., Ge8an ;. 3lectrodinamica tehnic.Unde >i structuri ghidante.
5iclu de prelegeri.-5hi>inu, U<1? 199'.
11. ~qlowvs B.., DLsLlqz .B., Lomrqz ..
Etumvwxsmw xmxuwny twlwLvm.- ~mwz, womsL? 1999.
1+.Bqrqsqooq-qtumvwxsmw xmxuwny twlwLvm m sLwrm. *q lw.
..lqowzL. 4D., pLmq m xz{|m? 199-.
9,