Sunteți pe pagina 1din 89

SPECIALITATEA: MEDICINA GENERALA Teste grila Lucretia Titirca 1. Elementele de mai j s nu sunt caracteristice !em ragiei arteriale: a.

cul area sangelui este inc!isa ". sangele tasneste sincr n cu sist la cardiaca c. # rta cu care se $ierde sangele este c nc rdanta cu tensiunea accidentatului. %. Elementele de mai j s sunt caracteristice !em ragiei arteriale: a. e&ista sansa c!iar la arterele mari ca sangerarea sa se $reasca s$ ntan ". cul area sangelui este inc!isa c. sangele tasneste sincr n cu sist la cardiaca. '. In care dintre !em ragiile de mai j s se $ierde mai re$ede sange: a. !em ragie (en asa ". !em ragie (en asa si ca$ilara c. !em ragie arteriala. ). In #unctie de #elul (asului care sangerea*a !em ragiile $ t #i: a. e&teri ri*ate ". arteriale+ (en ase+ ca$ilare+ mi&te , c. interne+ e&terne+ interstitiale. -. .em ragia este: a. eliminarea $e gura a unei cantitati de sange $r (enind din caile aeriene in#eri are ". sangele este inc agula"il ca *atul de ca#ea c. eliminarea $e gura a unei cantitati de sange aerat+ s$um s du$a un acces de tuse. /. In !em ragiile (en ase: a. sangerarea este di#u*a ". sangele tasneste sincr n cu "ataile cardiac c. sangele este de cul are inc!isa. 0. .em ragia e&teri ri*ata este !em ragia care se $r duce atunci cand: a. sangerarea se #ace in a#ara rganismului ". !em ragia se $r duce intr1 ca(itate iar eliminarea are l c du$a cat(a tim$ c. sangele se (arsa intr1 ca(itate ser asa. 2. .em ragia e&terna este !em ragia care se $r duce atunci cand: a. sangele se (arsa intr1 ca(itate ser asa ". sangerarea se #ace in a#ara rganismului c. !em ragia se $r duce intr1 ca(itatea iar eliminarea are l c du$a cat(a tim$. 3. .em ragia interna este !em ragia care se $r duce atunci cand: a. sangele se (arsa intr1 ca(itate ser asa ". sangerarea se #ace in a#ara rganismului c. sangele se #ace intr1 ca(itate iar eliminarea are l c du$a cat(a tim$. 14. In !em ragiile ca$ilare: a. sangele iese in jet c ntinuu ". sangerarea este di#u*a c. sangele tasneste sincr n cu diast la cardiaca. 11. Ce cantitate de sange are un adult de 24 5g. : a. 0 litri ". )1- litri c. / litri

1%. Care din !em ragiile de mai j s se incadrea*a in !em ragia interna: a. !emat m la ni(elul me*enterului ". re(arsarea sangelui in ca(itatea $leurala c. re(arsarea sangelui in (e*ica urinara. 1'. Care din cau*ele de mai j s c ntri"uie in ru$tura s$linei in d i tim$i: a. cedarea re*istentei si ru$erea ca$sulei cu re(arsarea sangelui in $erit neu ". #ragilitate (asculara c. traumatismul s$linei cu !em ragie intras$lenica mentinuta de re*istenta ca$sulei. 1). Ce #el de !em ragie are un accidentat care are in m d n rmal - litri de sange si a $ierdu t 1.- litri: a. !em ragie mica ". !em ragie mare c. !em ragie mijl cie. 1-. Care din !em ragiile de mai j s sunt c nsiderate 6!em ragii medicale6: a. !em ragia $rin ru$tura de ane(rism ". !em ragii dat rate un r de#iciente ale #act ril r de c agulare c. !em ragii in ca*ul ulcerului gastr 1du denal. 1/. Cau*a agitatiei in #a*a de ince$ut a s cului !em ragic este data de: a. (as c nstrictie ". an&ietate c. li$sa de &igenare a creierului. 10. Care din semnele de mai j s sunt rele(ante intr1 !em $ti*ie: a. sangele din !em $ti*ie este inc agula"il ". " lna(ul de !em $ti*ie are sen*atie de caldura retr sternala c. sangele se e(acuea*a $rin (arsatura. 12. Care este cau*a ta!i$neii in ca*ul unei !em ragii: a. scaderea C7% din sange si tesuturi ". cresterea cantitatii de C7% in sange si e&citarea centrului res$irat r din "ul" c. cresterea tensiunii arteriale in #a*a de ince$ut a !em ragiei. 13. In ca*ul unei !em ragii mari+ cand tensiunea arteriala scade su" /4124 mm .g+ cum reacti nea*a rinic!iul: a. #uncti nea*a n rmal+ urina este !i$erc ncentrata ". acumularea de meta" liti creste ( lumul sangerarii c. a$are insu#icienta renala acuta %4. Cum este $ulsul in cursul unei !em ragii mari: a. $ulsul este sla" "atut+ #ili# rm ". $ulsul este aritmic c. $ulsul este "radicardic+ "ine "atut %1. Care din $r cedeele de mai j s $ t duce la !em sta*a de#initi(a: a. administrarea de !em statice+ (itamina 8+ (en stat ". legatura si sutura (asel r c. ase*area " lna(ului in $ *itie de Trendelem"urg %%. Care este cau*a scaderii !emat critului du$a $rirea !em ragiei: a. cresterea diure*ei ". (as dilatatie+ du$a $rirea !em ragiei c. in(a*ia a$ei din tesuturi in circulatie %'. Care din #act rii de mai j s c ntri"uie la !em sta*a s$ ntana: a. trans# rmarea $r tr m"inei su" actiunea tr m" $lastinei in tr m"ina ". $ansamentul c m$resi( c. a$licare atenta a unui gar u %). Cum se #ace !em sta*a $r (i* rie cand a(em sangerare la ni(elul gatului: a. #i&area gatului intr1 anumita $ *itie c. c m$resiune digitala $e $lan s s

%-. .em sta*a $r (i* rie cu aju t ru l gar ului se #ace $ rin a$licare acestuia: a. desu$ra $lagii cand !em ragia $r (ine dintr1 (ena ". $este $ansamentul de la ni(elul $lagii c. desu$ra ranii cand !em ragia $r (ine dintr1 artera. %/. Melena este un scaun: a. r su1a$rins ". negru ca $acura c. as$ect de *at de ca#ea %0. Tul"urarile care sur(in in ca*ul !em ragiil r mijl cii si mari sunt: a. isc!emia mi cardica ". mentinerea masei circulante in limite n rmale c. rinic!iul #uncti nea*a n rmal+ urina este !i$erc ncentrata. %2. Durerea in c lica "iliara are urmat arele caracteristici: a. este l cali*ata in !i$ c ndrul dre$t si iradia*a in regiunea d rs 1l m"ara ". este l cali*ata in !i$ c ndrul dre$t+ iradia*a in mem"rul in#eri r si cedea*a la administrare de antis$astice c. l cali*are ti$ica in e$igastru si cedea*a la administrare de m r#ina %3. Ta"l ul clinic in c lica "iliara se caracteri*ea*a $rin: a. an&ietate+ "radicardie+ dis$nee ". #e"ra+ (arsaturi+ #ris n c. trans$iratii reci+ !i$ertensiune arteriala '4. Durerea in c lica "iliara nu se $ ate c m"ate cu: a. antis$astice ". nitr glicerina c. m r#ina '1. Nu sunt c ntraindicate in c lica "iliara: a. tu"ajul du denal ". administrarea de anti"i tice c. administrarea de $iacee. '%. In c lica "iliara sunt $re*ente urmat arele semne: a. tul"urari de tran*it ". semnul Mur$!9 $re*ent c. $ *itie antialgica in decu"it (en 2%2d'13i tral ''. .em sta*a $r (i* rie este: a. $rirea #ara inter(entie a unei !em ragii ". !em sta*a acti(a $rin care se $ ate $ri un tim$ limitat !em ragie c. $rirea de#initi(a a !em ragiei. '). .em sta*a s$ ntana este: a. $rirea #ara inter(entie a unei !em ragii ". !em sta*a acti(a $rin care se $ ate $ri un tim$ limitat !em ragia c. $rirea de#initi(a a !em ragiei. '-. In $rimele '1) luni de la !em ragie re#acerea rganismului are l c $rin: a. eta$a de re#acere a #ierului ". eta$a !emat l gica c. eta$a ( lemica. '/. In $rimele -1/ *ile de la !em ragie re#acerea rganismului are l c $rin: a. eta$a ( lemica ". eta$a de re#acere a #ierului c. eta$a !emat l gica

'0. La un $acient cu !em ragie+ insu#icienta renala acuta se $ ate instala atunci cand tensiunea arteriala scade su": a. 144 mm .g ". 1)4 mm .g c. /4 mm .g '2. .em ragia la ni(elul a$aratului digesti( e&teri ri*ata $rin (arsaturi se numeste: a. !emateme*a ". !ematurie c. !em $ti*ie. '3. Este c ntraindicata administrarea in c lica "iliara: a. $a$a(erina ". nitr glicerina c. m r#ina )4. Este c ntraindicata administrarea in c lica "iliara: a. # rtral ". c le"il c. mialgin )1. .em $ti*ia $ ate #i di#erentiata de !emateme*a $rin #a$tul ca !em $ti*ia: a. c ntine resturi alimentare ". sangele este aerat c. a$are in tim$ul unui e# rt de (arsatura. )%. :rmat arele e&$l rari $araclinice c n#irma $re*enta ulcerului gastric: a. ;S. crescut ". end sc $ia gastrica c. !em ragii culte. )'. E&amenu l radi l gic cu sul#at de "ariu este indicat in: a. ulcerul sten *ant ". c lica "iliara c. ulcerul $er# rat. )). .em ragia: a. e&teri ri*ata din caile na*ale se numeste !emateme*a ". e&teri ri*ata $rin materii #ecale se numeste melena c. dat rata ru$erii (aricel r es #agiene se numeste !em $ti*ie. )-. Durerea cu sediul in !i$ c ndrul dre$t ins tita de greturi si (arsaturi: a. c licii renale ". c licii "iliare c. in#arct de mi card. )/. Caracteristicile durerii in ulcerul gastr 1du denal sunt: a. durere in !i$ c ndrul dre$t ins tita de greturi si (arsaturi ". durere in e$igastru+ (i lenta+ 6ca l (itura de $umnal6+ cu iradiere in umeri c. durere in etajul a"d minal su$eri r intensa+ c ntinua+ cu iradiere in s$ate. )0. Mani#estarea clinica caracteristica litia*ei "iliare este: a. !i$ertensiunea arteriala $ li$nee ". c lica "iliara c. tensiune arteriala n rmala+ "radicardie. )2. Sim$t mele litia*ei "iliare sunt: a. durere (i lenta in e$igastru ". durere in etajul a"d minal su$eri r c. durere 6l (itura de $umnal6. )3. Pentru ca sangele sa #ie a$t $entru trans#u*ie c ntinutul #lac nului tre"uie sa #ie in $artea su$eri ara: a. r su inc!is re$re*entat de !ematii sedimentate ". gal"en citr n re$re*entat de $lasma

-4. Sunt cau*e de !em ragie digesti(a su$ eri ara: a. ulcerul at n ". cancerul gastric c. traumatismul cail r "iliara. -1. Sunt cau*e de !em ragie digesti(a su$eri ara: a. rect c litele ulcer !em ragice ". (arice es #agiene c. !em r i*ii. -%. Ta"l ul clinic in !em ragia digesti(a su$eri ara se caracteri*ea*a $rin: a. !i$ertensiune arteriala ". "radicardie c. tendinta la li$ temie in rt statism. -'. .em sta*a $r (i* rie cu ajut rul unui gar u se #ace $rin a$licarea acestuia: a. deasu$ra ranii cand !em ragia $r (ine dintr1 artera ". deasu$ra ranii cand !em ragia $r (ine dintr1 (ena c. in $laga cand !em ragia $r (ine dintr1 (ena -). .emateme*a este: a. (arsatura sang!in lenta ". e&$lect ratie sang!in lenta c. scaun sang!in lent --. Durerea in ulcerul gastric a$are: a. la '1) re du$a masa ". la '4 de minute du$a masa c. nu are legatura cu alimentatia. -/. In ulcerul gastr du denal se $ t administra: a. almagel ". c!inidina c. mid calm. -0. Semnul caracteristic in ulcerul gastric $er# rat este: a. mete rismul ". agitatia e&trema c. 6a"d men de lemn6. -2. ;arsaturile ce c ntin alimente ingerate cu una1d ua *ile inainte sunt caracteristice $entru: a. ulcerul gastr 1du denal nec m$licat ". (arice es #agiene c. sten *a $il rica. -3. 7 !em ragie digesti(a in care $acientul a $ierdut 144411-44 ml sange este: a. asim$t matica numai in clin statism de gra(itate medie ". are semne clinice caracteri*ate $rin ta!icardie+ ameteli+ (edere ca $rin ceata+ li$ temie c. are semnele caracteristice s cului !em ragic. /4. 7 !em ragie digesti(a este medie cand $ierderea de sange este intre: a. %-411444 ml iar !em gl "ina este mai mare de 14 gr < ". %-41-44 ml iar !em gl "ina este mai mica de 14 gr < c. 144411-44 ml iar !em gl "ina este de 14 gr < /1. Semnul lui Mur$!9 $re*ent in c lica "iliara inseamna ca $acientul $re*inta: a. durere la dec m$resiune "rusca a $eretelui a"d minal ". durere la $al$area !i$ c ndrului dre$t c. durere la $al$area !i$ c ndrului stang la ins$ir $r #und.

/%. :nde a$licam gar ul in ca*ul unui $lagi in treimea medie a c a$sei dre$te din care tasneste sangele r su a$rins in jet c ntinuu: a. deasu$ra $lagii ". dedesu"tul $lagii c. $este $ansamentul a$licat la ni(elul $lagii. /'. Care sunt $recautiunile $entru $re(enirea s cului de gar u: a. mentinerea gar ului $e durata cat mai mica ". ridicarea ra$ida a gar ului cand accidentatul a ajuns in ser(iciul de c!irurgie c. ridicarea gar ului cat mai incet. /). C m$licatia cea mai #rec(enta a ulcerului gastr 1du denal este: a. cancerul gastric ". !em ragia digesti(a c. gastrita cr nica. /-. Sim$t mat l gia in !em ragia digesti(a este: a. sen*atia de greata+ (arsaturi+ caldura retr sternala ". $al are+ trans$iratii reci a"undente+ !i$ tensiune arteriala c. sen*atia de gadilire a laringelui+ greturi+ (arsaturi+ !i$ertensiune arteriala. //. Sangele din !em $ti*ie este: a. de cul are r su inc!is si cu resturi alimentare ". de cul area *atului de ca#ea digerat c. de cul are r su a$rins+ aerat. /0. E&amenul radi l gic in ca*ul ulcerului gastr 1du denal $ ate #eri: a. semne directe si indirecte ". !i$eraciditate a sucului gastric c. !i$ aciditate a sucului gastric. /2. Diagn sticul de certitudine $entru ulcerul gastric se $une $e "a*a: a. datel r clinice ". e&amenului radi l gic c. e&amenul sucului gastric. /3. E&amenul util $entru $reci*area un r diagn stice nesigure cand este ( r"a de malignitatea sau "enignitatea unui ulcer este: a. e&amenul radi gra#ic ". gastr sc $i c. cercetarea !em ragiil r culte. 04. Caracteristicile durerii in ulcerul gastric sunt: a. durere in e$igastru+ (i lenta+ 6ca l (itura de $umnal6 cu iradiere d rsala ". durere in !i$ c ndrul dre$t ins tita de greturi si (arsaturi c. durere l cali*ata in e$igastru ins tita de sen*atia de arsura ... 01. .em $ti*ia c nsta in eliminarea de sange: a. din ca(itatea na*ala ". din st mac c. din caile res$irat rii in#eri are. 0%. In ca*ul ulcerului sunt $re*ente urmat arele sim$t me: a. durere in e$igastru ins tita de greturi si (arsaturi ". sen*atia de arsura retr sternala care cedea*a la re$aus+ trans$iratii $r #unde c. greturi+ (arsaturi+ caldura retr sternala. 0'. In !em ragia digesti(a tratamentul de urgenta este: a. re$aus la $at+ $unga de g!eata $e regiunea e$igastrica+ !em statice+ sedati(e ". re$aus la $at+ $unga cu g!eta $e regiunea e$igastrica+ $r ( carea ( mei $entru eliminarea sangelui c. re$aus la $at+ alimentatie lic!ida+ !em statice+ $iacee+ sedati(e.

0). Cul area sangelui in !em ragiile es #agiene este: a. r su aerat+ s$um s ". r su neaerat c. r su inc!is+ "run. 0-. C licistita acuta este: a. in#ectie a c licistului cu E. C li ". in#lamatie acuta a c lecistului c. tul"urare a m tricitatii c lecistului. 0/. .em sta*a $r (i* rie este c recta daca: a. gar ul este mentinut ra ". gar ul este mentinut ra+ $au*a %1' minute c. gar ul este a$licat la e&tremitatea mem"rel r. 00. Sunt mani#estari de inc m$ati"ilitate de gru$: a. "radi$nee res$irat rie ". durerile l m"are c. ina$etenta. 02. Pr "a de c m$ati"ilitate directa se #ace intre: a. sangele $rimit rului si sangele d nat rului ". $lasma $rimit rului si sangele d nat rului c. $lasma $rimit rului si $lasma d nat rului. 03. Semnele unei !em ragii mari sunt: a. $aliditate+ ta!icardie si !i$ertensiune ". $aliditate+ ta!i$nee+ !i$ tensiune c. !i$ tensiune+ ta!icardie+ cian *a. 24. In met da =et!1;incent: a. cun astem aglutinele si (rem sa determinam aglutin genul ". cun astem aglutin genul si (rem sa determinam aglutina c. (rem sa determinam aglutina cat si aglutin genul. 21. Prin met da =et!1;incent a(em sangele aglutinat in t ate cele trei $icaturi.Atunci carei gru$e c res$unde sangele e&aminat: a. gru$a 4>I? ". gru$a =>III? c. gru$a A=>I;?. 2%. Prin met da =et!1;incent a(em aglutinare in $rima si a treia $icatura. Atuncicarei gru$e c res$unde sangele e&aminat: a. gru$a A>II? ". gru$a =>III? c. gru$a 4>I? 2'. Prin met da Sim nin sangele nu se aglutinea*a in nici $icatura. Atunci carei gru$e a$artine sangele aglutinat: a. gru$a A>II? ". gru$a A=>I;? c. gru$a 4>I? 2). In met da Sim nin cun astem: a. aglutin genul si tre"uie sa determinam aglutinele ". aglutina cat si aglutin genul c. aglutinele si tre"uie sa determinam aglutin genul. 2-. Aglutinele anti1R.: a. nu e&ista la cei nu R. negati( ". nu e&ista la cei cu R. $ *iti( c. e&ista in am"ele situatii.

2/. :n $acient cu gru$a 4>I? R. $ *iti( ce #el de sange $ ate $rimi: a. gru$a 4>I? R. $ *iti( ". gru$a A>II? R. negati( c. gru$a =>III? R. $ *iti(. 20. Ce r l are s lutia sta"ili*at are care este intr dusa in #lac nul de sange du$a rec ltare: a. antic agulant ". de c nser(are c. $entru delimitarea cel r ' * ne. 22. D nat rul uni(ersal $ ate de(eni 6d nat r uni(ersal $ericul s6: a. cand trans#u*am cantitati mici de sange 4>I? unui $rimit r cu alta gru$a ". cand trans#u*am cantitati mari de sange 4>I? unui $rimit r cu alta gru$a c. cand trans#u*am cantitati de sange su" /44 ml. 23. Care este tem$eratura $tima $entru determinarea gru$el r sanguine: a. tem$eraturi su" 1/ grade Celsius ". tem$eraturi intre 1/112 grade Celsius c. tem$eraturi in %41%- grade Celsius. 34. Du$a cat tim$ se #ace citirea #act rului R.: a. du$a '4 de minute ". du$a %4 de minute c. du$a /4 de minute. 31. La ce tem$eratura se lucrea*a $r "a de c m$ati"ilitate directa @ean"rau: a. %41%- grade Celsius ". 1/112 grade Celsius c. '0 grade Celsius. 3%. P ate a(ea l c un accident $ sttrans#u*i nal $rin aglutinare si !em li*a: a. cand trans#u*am sange de aceeasi gru$a cu sangele $rimit rului ". cand trans#u*am sange de gru$a di#erita de a $rimit rului $este /4411444 ml c. cand trans#u*am sange de gru$a di#erita de a $rimit rului su" /44 ml. 3'. Pentru a #i trans#u*ata $lasma uscata tre"uie sa ai"a urmat rul as$ect: a. cul are gal"uie alternand cu * ne de cul are inc!isa ". cul are gal"uie alternand cu * ne de $lasma lic!ida c. s$ ngi s+ ase*ata $e $eretii #lac nului+ de cul are gal"uie. 3). Trans#u*ia cu sange integral este rec mandata in urmat arele situatii: a. s cul $rin arsuri ". anemia !em #ilicil r in cri*a !em ragica c. anemii !i$ cr me $r duse $rin !em ragii cr nice. 3-. :rmat arele a#ectiuni sunt c m$licatii la ni(elul #icatului a litia*ei "iliare: a. angi c lita acuta ". #istula "iliara c. cir *a !e$atica. 3/. :rmat arele a#ectiuni sunt c m$licatii ale litia*ei "iliare la ni(elul tu"ului digesti(: a. ileus "iliar ". disc!ine*iile "iliare c. !em c lecistul. 30. Diagn sticul di#erential in ca*ul ulcerului gastric se $ ate #ace cu: a. sten *a $il rica ". cancerul gastric c. litia*a "iliara.

32. Aact rii in#ecti si determina # rmarea calculil r "iliari ast#el: a. $rin micr sta*a creata de m di#icari distr #ice ". m di#ica c m$ *itia c!imica si P.1ul "ilei c. m di#ica c ncentratia c lester lului in#ectat in "ila. 33. Care din urmat rii calculi sunt trans$arenti la ra*ele B: a. calcul de car" nat de calciu ". calculi micsti c. calcul de c lester l. 144. Accidentele $ sttrans#u*i nale $rin su$raincarcare $ t sa a$ara la urmat rii " lna(i: a. " lna(i astenici ". " lna(i anemici c. " lna(i !i$ertensi(i. 141. Cantitatea ma&ima de sange ce se $ ate administra in %) ! la " lna(ii !i$ertensi(i+ renali cr nici este: a. /44 1 1444 ml ". '44 1 /44 ml c. %44 1 )44 ml. 14%. Cantitatea de sange care se $ ate administra in %) ! la " lna(ii cu inima sanat asa este: a. 1444 1 1-44 ml ". %444 1 '444 ml c. 0-4 1 1444 ml. 14'. .ematuria: a. a$are in ca*ul inc m$ati"ilitatii de gru$ ". a$are in s cul !em litic c. a$are la administrarea de sange ce c ntine alergeni. 14). Pre*enta c r$il r straini la ni(elul nasului in ca*uri recente determina urmat arele sim$t me: a. sen*atia de in#undare a nasului+ !idr ree+ stranut, ". rin ree muc $urulenta+ ec*ema, c. muc asa c ngesti nata ac $erita cu secretii $urulente, 14-. Cand c r$ul strain se a#la su" $le a$a a$ar urmat arele sim$t me : a. lacrimare+ # t # "ie+ durere, ". scaderea acuitatii (i*uale, c. edem c rneean. 14/. C r$ii straini c njuncti(ali care nu sunt incla(ati $ t #i e&trasi: a. cu un tam$ n de (ata curata $lasat $e "ag!eta de sticla, ". $rin s$alare a"undenta a sacului c njuncti(al cu a$a sau s lutie de*in#ectanta, c. e&tragerea cu ajut rul acel r de c r$i straini.

140. In#lamatia din "r nsita acuta interesea*a: a. t t ar" rele "r nsic , ". "r n!iile mari si mijl cii, c. nu interesea*a #rec(ent tra!eea, 142. =r nsita acuta + nu se intilneste in urmat arele a#ectiuni: a. $neum nie, ". gri$a, c. dilatatia "r n!iil r, 143. =r nsita acuta este: a. in#lamatie acuta a muc asei "r n!iil r mari si mijl cii, ". !i$ersecretie a "r n!iil r mari si mijl cii,

114. Aa*ele de e( lutie clinica din "r nsita acuta sint: a. catar rin #aringian+ #a*a $r ducti(e+ c n(alescenta, ". #a*a de c ri*a+ #a*a de cruditate+ #a*a de c ctiune, c. #a*a de cruditate+ #a*a de c ctiune+ #a*a de (indecare, 111. Aa*a de cruditate din "r nsita acuta durea*a: a. %1' *ile, ". 11- *ile, c. '1/ *ile, 11%. =r nsita acuta: a. durea*a 11% sa$tamini, ". este in#lamatie su"acuta a muc asei "r nsice, c. are % #a*e de e( lutie, 11'. Sim$t matic+ in #a*a de c ctiune din "r nsita acuta se administrea*a: a. e&$ect rante, ". calmante ale tusei, c. c denal, 11). =r nsita cr nica este un sindr m clinic caracteri*at $rin: a. tuse+ ins tita de cresterea secretiil r "r nsice+ $ermanenta sau intermitenta, ". tuse+ ins tita de cresterea secretiil r "r nsice+ cau*ata de " ala sau le*iune "r n! $ulm nara s$eci#ica, c. tuse ins tita de secretii "r nsice tim$ de % luni $e an+ ' ani c nsecuti(, 11-. =r nsita cr nica: a. a$are la $ $ulatia de $este )4de ani> in s$ecial "ar"ati? ". este " ala us ara si #rec(enta, c. nu #ace $arte din ta"l ul de "r n! $neumatie cr nica "tructi(a nes$eci#ica , 11/. =r n! $neum $atia cr nica "structi(a ne$eci#ica cu$rinde+ urmat arele a#ectiuni: a. astm "r nsic+ em#i*em $ulm nar si "r nsita acuta, ". astm "r nsic+ em#i*em $ulm nar si "r nsita cr nica, c. "r nsita acuta+ astm "r nsic si #i"r *a $ulm nara, 110. Dintre #act rii cau*ali ai "r nsitei cr nice+ un l c $rim rdial il cu$a: a. in#ectia, ". alergia, c. #act rii iritanti, 112. Alergia din "r nsita cr nica: a. acti nea*a $rin sensi"ili*are la $neum alergeni, ". nu acti nea*a $rin sensi"ili*are la alergeni micr "ieni, c. nu este un #act r cau*al, 113.In "r nsita cr nica: a. " lna(ul este de "icei a#e"ril, ". dis$neea nu creste $r gresi(, c. cian *a a$are $rec ce, 1%4. E&$l rarea #uncti nala in "r nsita cr nica e(identia*a: a. cresterea ;EMS, ". semne de dis#unctie (entilat rie "structi(e c. cresterea de"itului (entilat r ma&im $e minut, 1%1. Intr1un stadiu a(ansat din "r nsita cr nica+ se e(identia*a ta"l ul clinic de =P7C+ care arata ca: a. $r cesul este di#u*+ e&tins si la "r n!i lele distale, ". $r cesul este e&tins si la "r n!iile mari si mijl cii, c. $r cesul nu este e&tins si la "r n!i lele distale,

1%%. In "r nsita cr nica #iecare $useu in#ecti s accentuea*a #en menele "structi(e $rin: a. scaderea secretiei de mucus+ rela&are "r nsica, ". !i$ersecretie de mucus+ s$asm "r nsic si dec m$ensare cardi res$irat rie, c. s$asm "r nsic si scaderea secretiei de mucus, 1%'. Astmul "r nsic este un sindr m clinic caracteri*at $rin: a. reducerea generali*ata+ (aria"ila si re(ersi"ila a cali"rului "r n!iil r+ cu cri*e $ar &istice de dis$nee e&$irat rie si raluri si"ilante, ". reducerea generali*ata+ ire(ersi"ila a cali"rului "r n!iil r+ cu cri*e $ar &istice de dis$nee ins$irat rie si raluri si"ilante, c. reducerea generali*ata si ire(ersi"ila a cali"rului "r n!iil r + cu cri*e $ar &istice de dis$nee e&$irat rie si raluri r n#lante, 1%). Dis$neea $ar &istica din astmul "r nsic este c nsecinta urmat ril r #ct ri+ care induc "r n! sten *a: a. in#lamatia muc asei "r nsice+ !i$ secretia si s$asmul, ". edemul muc asei "r nsice+ !i$ersecretia si s$asmul, c. eritemul muc asei "r nsice+ !i$ secretia si rela&area musculaturii "r nsice, 1%-. =r nsita astmati# rma+ c m$licatie a astmului "r nsic are una din + urmat arele caracteristici: a. se mani#esta $rin cri*e de dis$nee $ar &istica de ti$ ins$irat r, ". este $recedata int tdeauna de cri*e astmatice, c. nu este urmarea in#ectarii astmului "r nsic, 1%/. S#irsitul cri*ei de astm "r nsic este anuntat de : a. a$aritia s$utei (isc ase+ al"ici ase> $erlata?, ". $ li$nee si trans$iratii $r #use, c. a$aritia cian *ei, 1%0. Durata cri*ei de astm "r nsic $ ate #i : a. de cite(a minute sau re, ". $este %) de re, c. de cite(a secunde + $ina la cit(a minute, 1%2. In tratamentul astmului "r nsic+ c rtic tera$ia: a. nu se administrea*a in # rmele gra(e, ". este tratamentul cel mai e#icace, c. administrata $e cale rala+ nu $re*inta riscuri, 1%3. Scaderea saturatiei in &igen a !em gl "inei din singele arterial+ din cadrul insu#icientei res$irat rii c rnice+ are urmat arele caracteristici : a. este c nstanta, ". este inc nstanta, c. nu este "ligat rie in insu#icienta res$irat rie cr nica, 1'4. Cresterea $resiunii $artiale a "i &idului de car" n+ in singele arterial din cadrul insu#icientei res$irat rii cr nice+ are urmat arele caracteristici: a. nu caracteri*ea*a insu#icienta res$irat rie cr nica, ". este inc nstanta, c. este c nstanta, 1'1. M di#icarile $at l gice caracteristice+ insu#icientei res$irat rii cr nice+ $ t a$area: a. tre$tat, ". "rusc, c. (aria"il, 1'%. Tratamentul $r #ilactic din insu#icienta res$irat rie cr nica+ urmareste: a. tratamentul " lil r care $ t c m$ensa insu#icienta res$irat rie, ". tratamentul c rect al " lil r care duc la insu#icienta res$irat rie, c. resta"ilirea $ermea"ilitatii "r nsice+ $rin de* "struare "r nsica+ cu su"stante "r n! dilatat are,

1''. Administrarea &igenului in tratamentul insu#icientei res$irat rii cr nice+ este c ntraindicat+ in urmat arele situatii: a. cind d mina cresterea &igenului in singe, ". cind d mina scaderea "i &idului de car" n in singe, c. cind d mina cresterea "i &idului de car" n in singe, 1'). Insu#icienta res$irat rie acuta se de se"este de insu#icienta res$irat rie cr nica $rin: a. m di#icarile $at l gice din insu#icienta res$irat rie acuta $ t a$area tre$tat, ". circumstantele in care a$are si e( lutia ra$ida catre as#i&ie, c. inter(entia de reanimare+ in insu#icienta res$irat rie acuta+ nu este urgenta medicala maj ra, 1'-. Sim$t mat l gia in insu#icienta acuta+ nu de$inde de : a. li$sa de &igen, ". e&cesul de &igen, c. retentia de &igen, 1'/. Ca #en men c m$ensat r+ in insu#icienta res$irat rie acuta a$are: a. "radicardia, ". ta!icardia, c. !i$ertensiunea arteriala, 1'0. Ence#al $atia res$irat rie din cadrul+ insu#icientei res$irat rii acute+ a$are: a. cind !i$erca$nia este $r nuntata, ". cind !i$ &emia este redusa, c. cind a$are $ li$neea, 1'2. Tratamentul insu#icientei res$irat rii acute+ nu c m$ rta: a. masuri tera$eutice generale, ". masuri tera$eutice s$eciale, c. (accinare antigri$ala, 1'3. Masurile tera$eutice generale+ a$licate in insu#icienta re$irat rie acuta+ $resu$un: a. masuri tera$eutice adresate cau*ei, ". masuri tera$eutice adresate ricarei +insu#iciente res$irat rii acute, c. gimnastica res$irat rie, 1)4. Masurile tera$eutice s$eciale+ din cadrul insu#icientei res$irat rii acute+ au urmat arele caracteristici: a. se adresea*a cau*ei, ". nu se adresea*a ricarei # rme de insu#icienta res$irat rie acuta, c. nu sint "ligat rii+ in tratamentul insu#icientei res$irat rii acute, 1)1. Cau*a cea mai #rec(enta de as#i&ie+ in insu#icienta res$irat rie acuta+ re$re*inta: a. "struarea cail r aeriene, ". in#ectiile res$irat rii, c. $neum t ra&ul, 1)%. Cea mai e#icace masura in de* "struarea ca(itatii "uc #aringiene+ din insu#icienta res$irat rie acuta+ c nsta in: a. intr ducerea $ licelui in gura " lna(ului+ la mijl cul mandi"ulei si tragerea in sus, ". ase*area " lna(ului in decu"it d rsal, c. intr ducerea $ licelui in gura " lna(ului si tragerea in j s, 1)'. Res$iratia 6 gura la nas6 + din cadrul tratamentului insu#icientei res$irat rii acute+ se $ractica: a. cind nu se $ ate desc!ide gura (ictimei, ". $rin intermediul canulei, c. numai cind (ictima nu este c nstienta, 1)). Pneum nia $neum c cica este caracteri*ata $rin urmat arele sim$t me: a. de"utul nu este "rutal si nu $ ate #i "ine $reci*at de " lna(, ". #ris n +#e"ra> $ina la )4 de grade? jung!i t! racic,

1)-. Peri ada de stare din $neum nia $neum c cica se instalea*a: a. la 11% *ile de la de"ut, ". la '1) *ile de la de"ut, c. la cite(a re de la de"ut: 1)/. E&amenul #i*ic in $neum nia $neum c cica+ $une in e(identa+ ince$ind din *iua a d ua: a. raluri si"ilante si r n#lante, ". in sindr m de c ndensare $ulm nara, c. (i"ratii ( cale diminuate, 1)0. In $neum nia $neum c cica: a. tem$eratura se mentine 6 in $lat u6, ". a$etitul este crescut, c. " lna(ul $re*inta $ liurie, 1)2. E&amenul singelui in $neum nia $neum c cica e(identia*a: a. leuc cit *a cu $ linucle *a, ". !i$ #i"rinemie, c. (ite*a de sedimentare mult incetinita, 1)3. Anti"i ticul de electie+ in tratamentul $neum niei $neum c cice este: a. tetraciclina, ". $enicilina G, c. am$icilina, 1-4. Tu"ercul *a $ulm nara este " ala in#ect 1 c ntagi asa cu urmat arele caracteristici: a. este $r ( cata de "acilul 8 c!, ". are de "icei e( lutie acuta, c. a#ectea*a rganismul in intregime+ interesind cu $recadere $laminul, 1-1. Tu"ercul *a $ulm nara este " ala in#ect 1 c ntagi asa cu urmat arele caracteristici: a. este $r ( cata de $neum c c, ". $e $arcursul ei se de se"esc d ua eta$e: tu"ercul *a $rimara si secundara, c. are de "icei e( lutie cr nica, 1-%. Tu"ercul *a $ulm nara are urmat arele caracteristici: a. nu a#ectea*a rganismul in intregime, ". este " ala in#ect 1 c ntagi asa, c. are de "icei e( lutie acuta, 1-'. In ca*ul tu"ercul *ei $ulm nare+ c ntaminarea se reali*ea*a: a. nici data $e cale cutanata sau trans$lacentar, ". #rec(ent $e cale digesti(a, c. $e cale aeriana+ a$r a$e int tdeauna $rin "acilul 8 c! de ti$ uman, 1-). Patrunderea in rganism a "acilului 8 c! determina: a. semne clinice c nstante, ". reactii la tu"erculina negati(e, c. le*iuni anat mice, 1--. Le*iunea initiala> $rim in#ectia? din tu"ercul *a $ulm nara este situata a$r a$e int tdeauna : a. la ni(elul c rdului, ". la ni(elul $leurei, c. la ni(elul $laminului, 1-/. In tu"ercul *a $ulm nara+ "acilul 8 c! se se $une in e(identa in: a. urina, ". e&$ect ratie si lic!id de (arsatura gastrica, c. lic!id ce#al 1ra!idian,

1-0. In ca*ul tu"ercul *ei meningiene+ "acilul 8 c! se $une in e(identa in: a. lic!id ce#al ra!idian, ". e&$ect ratie, c. singe, 1-2. Le*iunea caracteristica a tu"ercul *ei secundare este: a. n duli $ulm nari, ". in#iltrate $ulm nare, c. ca(erna, 1-3. Diseminarea "acilului 8 c! in tu"ercul *a secundara este de "icei: a. "r n! gena, ". lim#atica, c. !emat gena, 1/4. De"utul tu"ercul *ei secundare $ ate #i : a. asim$t matic+ " ala #iind desc $erita cu ajut rul unui c ntr l radi l gic, ". int tdeauna acut+ "rusc, c. $reci*at dat rita #ris nului unic+ intens+ generali*at, 1/1. Sim$t mul #uindamental al tu"ercul *ei secundare este: a. e&$ect ratia, ". tusea, c. durerile t racice, 1/%. In tu"ercul *a secundara+ un caracter $articular al $eri adei de stare il $re*inta: a. durerile t racice, ". dis$neea, c. #e"ra, 1/'.Dis$neea $ li$neica din insu#icienta res$irat rie acuta $ ate a$are in : a. $r cese $ulm nare si $leurale, ". $r cese laring tra!e "r nsice, c. accidente "structi(e ale cail r res$irat rii su$eri are, 1/). Cau*a $rinci$ala a anginei $ect rale este: a. c r narita, ". ater scler *a c r nariana, c. em" lii sau an malii c ngenitale ale arterel r c r nare, 1/-. Cri*ele din angina $ect rala nu dis$ar la : a. incetarea cau*el r, ". administrarea de nitr glicerina, c. administrarea de mi #ilin, 1//. Durata cri*el r din angina $ect rala este de : a. cite(a minute, ". cite(a re, c. 11% *ile, 1/0. Sim$t mul $rinci$al al anginei $ect rale este: a. tusea seaca, ". dis$neea, c. durerea, 1/2. Caracterul durerii din angina $ect rala este: a. c nstricti(+ ca 6 g!eara+ arsura sau su# care6, ". restricti(, c. c ntinuu, 1/3. Durerea din angina $ect rala are urmat arele caracteristici: a. nu este ins tita de an&ietate, ". iradierile nu sint "ligat rii, c. durea*a $este 1- minute,

104. Administrarea nitr glicerinei in cri*a angin asa se reali*ea*a: a. intra(en s, ". su"lingual, c. $er s, 101. Singura medicatie cu actiune $r m$ta in cri*a din angina $ect rala este: a. nitr glicerina, ". $r $an l l, c. nitr $ect r, 10%. In#arctul mi cardic este un sindr m clinic $r ( cat de: a. necr *a isc!emica a unei $ rtiuni din mi card, ". in#lamatia mi cardului, c. scaderea &igenarii unei $ rtiuni din mi card, 10'. Necr *a isc!emica din in#arctul mi cardic este determinat de : a. in#lamarea in grade (ariate a unei artere c r nare, ". "struarea "rusca a unei artere c r nare, c. "struarea "rusca aunei artere car tide, 10). Ce este de*in#ectiaC a. met da de $re(enire a in#ectiil r $lagil r $erat rii, ". met da curati(a de distrugere a micr "il r dintr1 $laga, c. met da de inde$artare si distrugere a micr "il r de $e $iele + $lagi + "iecte + $l sti urinare, 10-. In#arctul mi cardic este: a. # rma clinica a cardi $atiei isc!emice+ caracteri*ata $rin cri*e durer ase $ar &istice, ". un sindr m clinic $r ( cat de necr *a isc!emica a unei $ rtiuni din mi card, c. tul"urare $r dusa de m di#icarile rganice ale arterel r c r nare 10/. Cau*a $rinci$ala a in#arctului mi cardic este: a. a rtita luetica , ". c r narita reumatica , c. ater scler *a 34 1 3- < . 100. In e( lutia in#arctului mi cardic se de se"esc : a. $eri ada $r dr mala+ una de de"ut+ de stare si de c n(alescenta , ". $eri ada de de"ut+ de stare si de c n(alescenta c. $eri ada $r dr mala+ de de"ut si de c n(alescenta 102. Ae"ra in in#arctul mi cardic a. durea*a 2114 *ile , ". a$are la / 1 1% ! du$a de"ut , c. este de "icei m derata. 103. Leuc cit *a in in#arctul mi cardic: a. scade du$a luna, ". a$are din $rimele re, c. ramane c nstanta tim$ de 1 sa$tamana. 124. Cel mai im$ rtant semn de la" rat r in in#arctul mi cardic este : a. leuc cit *a , ". cresterea #i"rin genului , c. cresterea en*imel r >transamina*el r? din $rimele are de la de"ut. 121. L.D 1 ul in in#arctul mi cardic a. ince$e sa creasca du$a )1/ re de la $eri ada $r dramala , ". se n rmali*ea*a in )10 *ile >n rmal %4u.i?, c. se n rmali*ea*a in '1- *ile.

12%. Ang rul $ect ral este un sindr m clinic care tradea*a su#erinta mi cardica determinata de : a. tul"urarile de ritm ale inimii , ". un de*ec!ili"ru intre necesitatea de &igen a musc!iului inimii si a$ rtul car narian , c. un de*ec!ili"ru intre a$ rtul de &igen al musc!iului inimi si a$ rtul c r narian. 12'. Cri*a durer asa din ang rul $ect ral : a. nu dis$are la administrare de nitr glicerina , ". a$are du$a e# rt+ em tii+ mese c $ia se , c. durea*a %1' minute+ $ana la ma&im %4 minute. 12). Cau*ele #a( ri*ante ale ang rului $ect ral sunt: a. dia"etul *a!arat+ ta"agismul+ tul"urarile de ritm, ". cardi $atiile (al(ulare, c. !i$ertensiunea arteriala . 12-. L cali*area durerii in ang rul $ect ral: a. in umarul stang, ". in regiunea t racica anteri ara, c. 24134 < retr sternal de unde se ras$andeste catre regiunea $rec rdiala 12/. Mani#estarile clinice ale EPA sunt : a. tuse uscata in $rima #a*a+ a$ i cu s$uta s$um asa r *ata+ aerata, ". turgescenta jugularel r+ tegumente uscate+ $alide c. "radi$nee. 120. In ca*ul EPA cu TA sca*ute sunt c ntraindicate : a. emisiunea de sange+ m r#ina , ". $ *itia trendelen"urg , c. (entilatia mecanica. 122. La $acientii cu EPA ce au ca a#ectiuni de "a*a astm "r nsic+ A;C+ =P7C+ se administrea*a : a. m r#ina i.m+ i.(. , ". mialgin i.m+ i.(. , c. am"ele. 123. C nduita de urgenta in IMA este: a. $re(enirea m rtii su"ite si $reintam$inarea c m$licatiil r , ". $relungirea tim$ului $ana la internarea in s$ital , c. m "ili*are $rec ce. 134. Atitudinea de urgenta in angina $ect rala c nsta in : a. e#ectuarea e&aminaril r >transamina*e+ glicemie+ leuc cite+ ;S.+ radi sc $ie t racica+ ECG? ". $rirea imediata a e# rtului #i*ic si administrarea de Nitr glicerina , c. instituirea regimului igien 1dietetic. 131. Insu#icienta cardiaca este : a. stare angin asa gra(a la care li$sesc semnele necr *ei mi cardice , ". tul"urare de ritm cu #rec(enta (entriculara neregulata , c. un sindr m clinic care re*ulta din im$ si"ilitatea de a e&$ul*a intreaga cantitate de sange $rimita. 13%. Cau*ele determinante ale insu#icientei cardiace sunt : a. (al(ul $atii d "andite si c ngenitale+ .TP , ". !TA , c. gri$a. 13'. Mane(rele $rin care se $ ate "tine eli"erarea cail r res$irat rii se $ t e&ecuta $rin: a. curatirea r #aringelui+ as$iratia+ intr ducerea unei $i$e Guedel, ". $ *itiile di#erite in care este ase*at reanimat rul, c. !i$ere&tensia ca$ului si lu&atia $ steri ara a mandi"ulei.

13). Semnele clinice in st $ul cardi 1res$irat r sunt : a. $astrarea cun stintei, ". m "ilitatea gl "il r culari, c. a"senta $ulsului la artera car tida+ $rirea miscaril r res$irat rii+ t racice si a"d minale. 13-. Mi $atia este " ala caracteri*ata $rin: a. di#icultatea de a dec ntracta musc!ii ". de#icit muscular cu #atiga"ilitate musculara care a$are sau se accentuea*a la e# rt. c. sla"iciune $r gresi(a + atr #ii musculare "ilaterale si simetrice+ interesDnd En $rinci$al musc!ii de la radacina mem"rel r 13/. P limi *ita este : a. in#lamatie di#u*a a musc!il r care $ t cu$rinde tegumente siFsau ner(i En(ecinati ". a#ectiune de "icei c ngenitala c. a#ectiune caracteri*ata $rin de#icit muscular 130. Mi t nia este a#ectiune de "icei c ngenitala caracteri*ata $rin: a. de#icit muscular care a$are sau se accentuea*a la e# rt ". sla"iciune $r gresi(a + atr #ii musculare "ilaterale si simetrice c. di#icultatea de a dec ntracta musc!ii 132. Sindr mul de neur n m t r $eri#eric re$re*inta: a. ansam"lul de sim$t me si semne $r ( cate de le*iunea neur nului m t r $eri#eric $e traiectul sau medular+ radicular sau trunc!iular. ". " ala (irala care atinge celulele m t rii din c arnele anteri are ale madu(ii s$inarii. c. a#ectiune degenerati(a simetrica a c rnului medular anteri r 133. P li mielita anteri ara acuta sau Maladia .eine Medine este: a. a#ectiune degenerati(a simetrica a c rnului medular anteri r ". " ala (irala care atinge celulele m t rii din c arnele anteri are ale madu(ei s$inarii c. " ala degenerati(a care a$are la (Drsta adulta %44. Scler *a laterala ami tr #ica de"utea*a Entre: a. %41)4 ani ". 141%4 ani c. )41/4 ani %41.P li mielita anteri ara cr nica este: a. " ala (irala care atinge celulele m t rii din c arnele anteri are ale madu(ei s$inarii ". a#ectiune degenerati(a simetrica a c rnului medular anteri r c. " ala cr nica si $r gresi(a %4%. 6Sindr mul c *ii de cal6 se caracteri*ea*a $rin: a. $arali*ia #lasca a mem"rel r in#eri are cu re#le&e a" lite+ atr #ii si tul"urari de sensi"ilitate+ tul"urari s#incteriene si genitale. ". sindr m sen*iti( 1m t r+ "ilateral si simetric + cu as$ect $ line(ritic. c. # rmarea un r ca(itati En $ rtiunea centrala a madu(ii sau a "ul"ului. %4'. Ple&itele se caracteri*ea*a $rin: a. sindr m sen*iti( 1m t r "ilateral si simetric ". sindr m de neur n m t r $eri#eric+ la care se as cia*a adesea tul"urari de sensi"ilitate c. $arali*ia #lasca a mem"rel r in#eri are %4). Ne(ritele se dat resc: a. un r (ir *e+ c m$resiuni >#racturi+ tum ri? sau un r traumatisme ale ner(il r ". unui tratament insu#icient c. unui $r ces in#lamat r l cal

%4-. Parali*ia #aciala este caracteri*ata $rin: a. de#icit m t r la ni(elul degetel r+ En s$ecial a $ licelui ". tul"urari m t rii+ sen*iti(e si tr #ice c. stergerea cutel r #runtii de $artea " lna(a+ im$ si"ilitatea Enc!iderii c m$lete a c!iului+ de(iatia gurii s$re $artea sanat asa+ im$ si"ilitatea de a #luiera. %4/. Tratamentul $arali*iei ner(il r este: a. En $rimul rDnd eti l gic+ e(entual c!irurgical sau rt $edic ". c nsta En R entgentera$ie c. nes$eci#ic >(as dilatat are+ masuri de igiena?. %40. Sindr mul de neur n m t r central sau sindr mul $iramidal a$are: a. En accidente (asculare cere"rale+ tum ri cere"rale si medulare+ mielite+ #racturi de ra!is+ scler *a laterala ami tr #ica. ". En le*iunea c r$ului celular sau a #i"rel r acestuia c. a$are mai ales (ara si t amna. %42. .emi$legia #lasca se caracteri*ea*a $rin: a. # rta musculara de "icei diminuata mult ". semne de $arali*ie #aciala+ !i$ t nie si re#le&e ste tendin ase a" lite+ semnul =a"ins5i $re*ent. c. a"senta semnului =a"ins5i si a tul"uraril r s#incteriene %43. Ater scler *a cere"rala de"utea*a: a. lent+ $rin tul"urari ne(r tice: ce#alee+ astenie+ ins mnie+ (DjDituri En urec!i+ ameteli+ tul"urari de mem rie. ". En jurul (Drstei de a$r &imati( )- de ani c. mai #rec(ent la #emei En $eri ada de men $au*a. %14. E( lutia ater scler *ei durea*a Entre: a. %11- ani ". 11% ani c. 141%4 ani %11. Psi! *a maniac 1de$resi(a se mani#estata clinic $rin: a. stare de$resi(a+ an&ietate cu idei delirante+ !alucinatii auditi(e+ ilu*ii (er"ale. ". accese $eri dice de manie sau melanc lie+ sau $rin alterarea acest r d ua # rme de " ala. c.tul"urari de mem rie+ de atentie+ de* rientare. %1%. Tratamentul ater scler *ei cere"rale c nsta En: a. di!na+ administrare de ! rm ni ># liculina?+ Ger (ital+ Mec $ar+ ;it. =/+ tranc!ili*ante+neur le$tice. ". regim alimentar " gat En (itamine+ sarac En su"stante a* t ase. c. tratament cu anti"i tice+ t nice cardiace+ (itamine %1'. Ta"l ul clinic al melanc liei este caracteri*at $rin: a. indis$ *itie + tul"urari digesti(e+ tul"urari res$irat rii sau tul"urari $si!ice, ". dis$ *itie trista+ idi tie Encetinita+ a$aritia unei sen*atii ne$lacute cu li$sa $ #tei de mDncare+ li$sa de im" ld En acti(itate+ a"atut+ ( r"este En s a$ta. c. tul"urari En s#era acti(itatii si ( intei %1). La un " lna( cu arsuri de gradul I $e %4< din su$ra#ata c r$ului e( l utia se c m$lica : a. cu s c !i$ ( lemic ". nu se c m$lica c. cu s c t &ic 1se$tic %1-. Gasim #lictene cu c ntinut ser 1citrin in C a. arsura de gradul I ". arsura de gradul II c. arsura de gradul III1I;

%1/ In arsurile de gradul II si de gradul III durerile sunt : a. de aceeasi intensitate ". En arsurile de grd III sunt mai mici decDt En arsurile de grd II c. in arsurile grd III sunt mai mari decDt durerile din arsurile grd II %10. Arsurile de gradul I; sunt mai $utin $r ( cat are de s c imediat de arece : a. $lasm ragia nu se $r duce din cau*a ca sunt mai $r #unde ". terminatiile din derm sunt distruse c. rganismul se ada$tea*a mai us r la arsurile de grd I; %12. Ne#rita acuta+ "r n! $neum nie+ em" lia $ulm nara+ !em ragia digesti(a+ a$arute dre$t c m$licatii En arsura se dat rea*a: a. int &icatiei masi(e a rganismului cu su"stante t &ice res r"ite din regiunea arsa ". s cului !i$ ( lemic c. $r #un*imii arsuril r %13. Gn ca*ul unui accident c lecti(+ $rimii e(acuati s$re unitatile sanitare de s$ecialitate ( r #i: a. accidentatii agitati ". arsii a$atici care reacti nea*a lent si numai la stimuli $uternici c. arsii cu le*iuni c m"inate %%4. Pr #ila&ia antitetanica En arsuri Entinse se #ace cu: a. A.T.P.A 4.- ml ". ser antitetanic '444 : c. A.T.P. A si ser antitetanic '444 : %%1. In ca*ul in care un accidentat adus la s$ital este in stare de s c inter(entia $ri ritara c nsta in: a. Ende$artarea #lictenel r si a c r$il r straini ". e#ectuarea tratamentului antis c+ c nc mitent cu Ende$artarea !ainel r+ de*in#ectia tegumentel r si Ende$artarea #lictenel r c. e#ectuarea tratamentului antis c Enaintea ricarei mane(re c!irurgicale %%%. Gn ca*ul En care e( lutia arsuril r este #a( ra"ila+ se c nsidera $eri ada $tima $entru gre#are: a. $rimele *ile de la $r ducerea arsurii ". a treia sa$tamDna >1)11/ *ile? c. ricDnd+ arsul sa nu #ie En s c si sa nu $re*inte in#ectie %%'. La " lna(ii cu le*iuni $r #unde ale ca$ului+ #etei si care $re*inta arsuri ale cail r res$irat rii se (a e#ectua: a. de* "structia cail r res$irat rii ". aneste*ie a cail r res$irat rii su$eri are+ &igen tera$ie c. tra!e st mie %%). La arsii cu le*iuni circulare $e mem"re+ $entru $re(enirea #en menel r de isc!emie $eri#erica+ se (a $ractica: a. e&ci*ia c m$leta a escarel r ". e&ci*ia $artiala a escarel r c. inci*ii de dec m$resiune+ care tra(ersea*a regiunea de escara de la un ca$ la altul+ de$asind1 En tesut sanat s En $r #un*ime %%-. Cum se calculea*a cantitatea de lic!ide ce tre"uie administrata En $rimele '1) *ile unui arsC a. necesarul de lic!ide este de 1 ml $entru #iecare $r cent de su$ra#ata arsa+ Enmultit cu su$ra#ata arsa si greutatea c r$ rala ". se administrea*a cDte -4 ml $entru #iecare $r cent de su$ra#ata arsa c. se calculea*a Enmultind su$ra#ata arsa cu $r #un*imea arsurii %%/. Care din caracteristicele de mai j s c res$und arsurile $r duse de "a*e c!imiceC a. escarele de cul are gal"en "runa ce a$ar imediat ". escarele se # rmea*a lent+ acti nDnd si du$a accident+ trans# rmDndu1se dintr1 un grad in#eri r En grad su$eri r c. nu au caracteristici s$eciale+ t ate su"stantele c!imice $r duc acelasi ti$ de arsuri

%%0. Pentru neutrali*area aci*il r En ca* de arsuri+ se ( r # l si: a. cl ramina+ a$a &igenata ". am niac 1<+ "icar" nat de s diu c. ser #i*i l gic+ a$a sterila %%2. Gn ca*ul electr cutarii+ l cal+ se $r duc arsuri de gradul a. II ". III c. I; %%3.Daca din m ti(e "iecti(e s ndajul (e*ical nu se $ ate e#ectua+ se $ractica: a. administrarea de su"stante medicament ase diuretice ". $unctie (e*icala deasu$ra sim#i*ei $u"iene $e linie mediana c. reinter(entie c!irurgicala %'4. Pr #ila&ia escarei $ st $erat rii este adesea di#icila+ dar este mai us ara decat tratamentul ulceratiei c stituite. Ea urmareste: a. su$rimarea $resiunii+ asigurarea unei "une stari a tegumenetel r e&$use+ mentinerea unei "une nutritii ". t aleta tegumentel r si mentinerea * nel r de s$ijin ma&im $entru a nu le*a si alte * ne c. starea lenjeriei si mentinerea unei "une nutritii nu $re*inta im$ rtanta %'1. In $r #ila&ia escarel r $ st $erat rii+ su$rimarea $resiunii de $e ariile cutanate amenintate se $ ate reali*a $rin: a. m "ili*area $rec ce+ sc!im"area $ *itiei in $at+ asigurarea unei lenjerii c res$un*at are ". im "ili*area " lna(ului la $at #ara a1i sc!im"a $ *itia decat data cu sc!im"area $ansamentului c. asigurarea unei alimentatii des!idratante si sc!im"area $ *itiei in $at %'%.In !em ragiile $ st $erat rii care se mani#esta ca !em ragii intra$erit neale se im$une: a. reinter(entia c!irurgicala de urgenta su" $r tectia trans#u*iei de sange ". numai tratament medical cu !em statice c. numai $unga cu g!eata l cal %''.Mete rismul a"d minal $ st $erat r $ ate #i: a. un sim$lu ileus dinamic $asager ". c m$licatie digesti(a $ st $erat rie gra(a c. un incident intra $erat r %'). Ajutam la dis$aritia mete rismului a"d minal $ st $erat r $rin: a. as$iratie gastrica ". $lasarea unui tu" de ga*e in anus c. clisma e(acuat rie imediat du$a inter(entia c!irurgicala %'-. In ca*ul a$aritiei in $ st $erat r al ileusului $aralitic: a. se #ace as$iratie gastrica+ se c rectea*a tul"urarile !idr electr litice+ se #ace clisma e(acuat rie ". se administrea*a $urgati(e si alimentatie semilic!ida c. se alimentea*a " lna(ul n rmal %'/. Se reinter(ine c!irurgical daca ileusul $aralitic $ st $erat r: a. este adinamic ". este c nsecinta unei $erit nite c. nu cedea*a la tratament cu mi stin %'0. 7clu*ia mecanica $ st $erat rie este mai #rec(enta du$a inter(entiile c!irurgicale $entru: a. a"d men acut traumatic ". a"d men acut netraumatic c. re* l(area un r aderente sau "ride

%'2.;arsaturile care a$ar imediat du$a inter(entia c!irurgicala au dre$t cau*a: a. narc *a si iritatia $erit neala ". a$aritia unui ulcer de stres c. nu s1a administrat clisma e(acuat rie in $re*iua $eratiei %'3.C m$licatia cea mai gra(a a tr m" *el r din sistemul ca( in#eri r este: a. edemul $ulm nar acut ". em" lia $ulm nara c. tr m" #le"ita $ st $erat rie %)4.Pr #ila&ia em" liei $ulm nare $ st $erat rii urmareste $re(enirea tr m" *el r (en ase si a declansarii tr m" em" liei in: a. $re $erat r ". $ st $erat r c. $re 1+ intra 1 si $ st $erat r %)1. Tratamentul curati( in em" lia $ulm nara are urmat arele "iecti(e: a. tera$ia s cului+ as#i&iei+ durerii si !i$erc agula"ilitatii ". tera$ia as#i&iei+ durerii si administrarea de !em statice c. administrarea de s lutii $er#u*a"ile in cantitate cat mai mare %)%. In#arctul mi cardic a$are #rec(ent in $ st $erat r: a. la $ers ane "e*e+ dia"etice+care $re*inta un risc mare cardi (ascular ". la t ti cardiacii+ indi#erent de am$l area inter(entiei c!irurgicale c. la !i$ertensi(i %)'. Tratamentul $r #ilactic in sindr mul Mendels! n c nsta in: a. g lirea $re $erat rie a st macului+ s nda de as$iratie gastrica+ c m"aterea an&ietatii ". g lirea $re $erat rie a tu"ului digesti( $rin su$rimarea alimentatiei si clisma e(acuat rie c. administarea de in!i"it ri de secretie gastrica %)).In atelecta*ia $ulm nara $ st $erat rie tratamentul curati( (a urmari: a. de* "structia "r n!iil r si anti"i tera$ie ". calmarea tusei si anti"i tera$ie c. administrarea de (itamine si antiin#lamat rii %)-. C m$licatiile res$irat rii a$ar adese ri la " lna(ii care au stat mult du$a inter(entia c!irurgicala in $ *itia: a. decu"it lateral stang ". decu"it d rsal c. decu"it (entral %)/.Atunci cand se $ractica inter(entie c!irurgicala $e a"d menul su$eri r si es #ag+ cea mai "isnuita c m$licatie res$irat rie in $ st $erat r este: a. insu#icienta res$irat rie acuta ". atelecta*ia $ulm nara c. "r nc! $neum nia %)0.In laring tra!eita determinata de intu"atia r tra!eala tratamentul c nsta in: a. c m$rese reci in jurul gatului+ re$aus ( cal+ aer s li+ antitusi(e+ anti"i tice generale ". c m$rese calde in jurul gatului+ re$aus ( cal+ aer s li+ antitusi(e+ anti"i tice generale c. nu necesita tratament medical %)2.In a"cesul #esier+ a$arut in $ st $erat r+ tratamentul este c!irurgical: a. in #a*a de c ngestie ". in #a*a de c lectie c. cand * na este indurate %)3. Cea mai gra(a c m$licatie in#ecti asa $ st $erat rie este: a. se$ticemia $ st $erat rie ". a"cesul #esier c. in#ectarea $lagii c!irurgicale

%-4.Tratamentul $r #ilactic in in#ectia urinara+ ca si c m$licatie in#ecti asa $ st $erat rie+ c nsta in: a. a$licarea de rutina a s ndajului (e*ical ". a$licarea s ndajului (e*ical in rice c nditii c. a$licarea s ndajului (e*ical+ numai daca este indicatie $recisa si numai in c nditii de ase$sie $er#ecta %-1.:lcerul gastr 1du denal $er# rat este cea mai #rec(enta si gra(a c m$licatie a ulcerului gastr 1 du denal si a#ectea*a in cel mai mare $r cent: a. #emeile $este -4 ani ". "ar"atii intre '4 si -4 ani c. #emeile intre '4 si -4 ani %-%.Diagn sticul di#erential dintre a$endicita acuta si sarcina e&trauterina ru$ta $ ate #i #acut $rin: a. re*ultatul !em leuc gramei ". sediul durerii c. starea generala+ cul area tegumentel r+ re*ultatul leuc gramei %-'.C langi gra#ia e&$l rea*a: a. (e*ica "iliara si caile "iliare e&tra!e$atice ". (e*ica "iliara c. c l nel %-).E&amenul de urina se #ace "ligat riu in $re $erat r: a. numai la " lna(ii care ( r #i su$usi la inter(entii c!irurgicale renale ". la t ti " lna(ii c!irurgicali c. la " lna(ii care au ureea sanguina crescuta %--.Determinarea gru$ului sanguin si R!1 ului este "ligat rie: a. numai la " lna(ii care necesita trans#u*ie ". la " lna(ii internati in ser(iciu de c!irurgie c. numai la " lna(ii cu !em ragii %-/.Se gaseste un numar crescut de tr m" cite in urmat arele situatii: a. traumatisme s ase us are ". du$a !em ragii+ s$lenesct mii+ traumatisme a"d minale c. du$a iradieri se(ere+ a$la*ie medulara+ leucemie acuta %-0..em cultura re$re*inta anali*a a sangelui care se rec manda in cursul: a. unei in#ectii urinare $entru identi#icarea agentului $at gen ". unei se$ticemia $entru identi#icarea agentului $at gen c. unei !em ragii $entru identi#icarea unei cau*e in#ecti ase %-2.Du$a $r ducerea unui traumatism a"d minal inc!is+ decesul $ ate sur(eni in cate(a minute de la accident $rin: a. s c sau !em ragie masi(a ". !em ragie interna lenta c. le*iuni $arietale %-3.Daca du$a /12 re starea generala a unui $acient cu traumatism a"d minal+ tinut su" "ser(atie si tratament+ nici nu se ameli rea*a+ nici nu se inrautateste: a. se e#ectuea*a inter(entie c!irurgicala e&$l rat rie ". se e&ternea*a $acientul c. se administrea*a antialgice si se reia alimentatia %/4.:nui $acient cu traumatism a"d minal inc!is i se $ ate $une diagn sticul de ru$tura de st mac+ daca radi gra#ia a"d minala > $e g l? arata: a. $re*enta aerului in ca(itatea $erit neala ". $re*enta lic!idului in ca(itatea $erit neala c. nu arata nici m di#icare

%/1.Su" denumirea de $lagi ale a"d menului sunt cu$rinse t ate le*iunile determinate de un traumatism care: a. interesea*a si desc!ide $eretele a"d minal ". nu interesea*a $eretele a"d minal c. $r duce le*iuni (iscerale+ dar nu lasa nici urma $e $eretele a"d minal %/%.Cele mai #rec(ente !em ragii 6in d i tim$i6 sunt cele: a. ale #icatului ". ale $ancreasului c. ale s$linei %/'.La !em ragia interna 6in d i tim$i6+ tim$ul intai c nsta in: a. !em ragia intra1 sau su"ca$sulara ". ru$erea ca$sulei si e(acuarea sangelui in ca(itatea a"d minala c. sangele curge li"er in a"d men %/).Pancreatita acuta este un sindr m a"d minal acut caracteri*at $rin: a. dureri a"d minale (i lente in etajul su$eri r si alterare marcata a starii generale ". durere in !i$ c ndrul dre$t cu iradiere in umar+ stare generala us r alterata c. dureri in # sa iliaca drea$ta cu greturi si (arsaturi %/-.Pers anele $redis$use la im" lna(irea de $ancreatita acuta sunt: a. " lna(ii su"$ nderali ". " lna(ii cu ulcer $er# rat c. adultii "e*i %//.Pancreatita acuta se $r duce $rin aut digestia glandei de catre: a. tri$sina ". amila*a c. tri$sin gen %/0.Tul"urarile in e(acuarea secretiei $ancreatice in du den+ $rin dereglari #uncti nale ale s#incterului 7ddi duc la: a. in#lamarea $ancreasului ". necr *area $ancreasului c. aut digestia $ancreasului %/2.C ntu*ia a"d minala $ ate determina m artea in cate(a *ile de la $r ducerea accidentului $rin: a. !em ragie 6in d i tim$i6 ". !em ragie interna lenta c. le*iuni $arietale %/3.Diagn sticul de certitudine al ulcerului gastr 1du denal $er# rat se s$rijina $e: a. antecedente ulcer ase ". caracterul durerii si #en menele digesti(e c. dis$aritia matitatii !e$atice+ $unctia a"d minala $ *iti(a si $re*enta $neum t ra&ului %04.C lecistita acuta este: a. in#lamatie acuta a $eretului c lecistic ". in#lamatie acuta a caii "iliare e&tra!e$atice c. tul"urare a m tricitatii (e*iculei "iliare %01.Dis5ine*iile "iliare re$re*inta: a. tul"urari date de $ara*it *ele intra(e*iculare ". tul"urari ale cail r "iliare c. tul"urarii ale m tricitatii (e*iculei "iliare %0%.Diagn sticul $re*umti( clinic de $er# ratie ulcer asa se s$rijina $e: a. caracterul durerii+ semnele de $erit nita si antecedentele ulcer ase ". caracterul durerii si #en menele digesti(e c. starea generala a " lna(ului si $re*enta #en menel r digesti(e

%0'.A$endicita acuta are un singur tratament: a. medical ". medic 1 c!irurgical c. c!irurgical de urgenta %0).La un $acient cu a"d men acut+ la care diagn sticul nu s1a $reci*at inca+ este c ntraindicat sa se administre*e: a. "ar"iturice ". antialgice c. antialgice maj re >m r#ina+ mialgin? %0-.Cea mai #rec(enta # rma a $er# ratiei ulcerului gastr 1du denal este: a. in rganele din (ecinatate ". $er# ratia ac $erita c. in $erit neul li"er %0/.In e( lutia sindr mului clu*i(+ tul"urarile electr litice care in#luentea*a negati( s ctarea " lna(ului+ ducand la s c+ sunt: a. scaderea ClH sanguin+ cresterea 8H si a ureei ". !em c ncentratia c. scaderea CaH %00.Per# ratia ac $erita a ulcerului gastr 1du denal $ ate #i gasita in urmat arele situatii: a. cand ri#iciul de $er# ratie este mic si su$lu ". cand ri#iciul de $er# ratie se #ace $e un ulcer netratat c. cand ri#iciul de $er# ratie se desc!ide in st macul $lin %02Angi c litele sunt a#ectiuni in#lamat rii: a. ale c lecistului ". ale cail r "iliare e&tra si intra !e$atice c. ale c lecistului si ale cail r "iliare %03.C lica "iliara se instalea*a #rec(ent: a. din cau*a nealimentarii la tim$ ". du$a masa " gata in legume si #ructe c. du$a masa " gata in grasimi sau alimente cu e#ect c lecist c!inetic recun scut %24.Pre*enta c ntracturii a"d minale $e t ata aria a"d menului+ # rmand asa *isul 6 a"d men de lemn6 + se intalneste in: a. clu*ia intestinala ". a$endicita acuta c. ulcerul du denal $er# rat %21.Daca un " lna( se $re*inta in urgenta+ a(and durere (i lenta in e$igastru+ ca l (itura de $umnal+ cu iradiere in !i$ c ndrul dre$t+ $al are+ li$ timie+ accelerarea $ulsului+ im "ilitatea res$iratiei in etajul a"d minal su$eri r+ ne gandim la: a. $ancreatita acuta ". a$endicita acuta $er# rata c. ulcer gastr 1 du denal $er# rat %2%.In e( lutia unei a$endicite acute+ $erit nita acuta $ ate a$area: a. inaintea declansarii sim$ mat l giei a$endiculare ". data cu $erit nita $lastica l cali*ata c. in $rimele %)1)2 re de la de"utul cri*ei a$endiculare %2'.As$ectul anat m 1 $at l gic al unei a$endicite acute #legm n ase este: a. a$endice marit de ( lum+ cu as$ect de 6lim"a de cl $ t6 ". a$endice de cul are neagra1 (er*uie si as$ect de 6#run*a (esteda6 c. a$endice c ngesti nat %2).Intr1 litia*a "iliara c l ratia icterica $ersistenta a sclerel r+ muc asel r si tegumentel r $ ate #i data de: a. in#lamatia $eretului c lecistic ". $re*enta unui "stac l in c led c c. un $r ces in#lamat r al cail r "iliare

%2-.; l(ulus1 ul intestinal se traduce $rin: a. rasucirea ansel r intestinale ". un $r ces in#lamat r a$arut du$a inter(entie c!irurgicala c. un inel de e(entratie in care intra ansa intestinala %2/.:n $lastr n c lecistic se $ ate trata ast#el: a. inter(entie c!irurgicala de urgenta ". antis$astice+ anti"i tera$ie+ regim alimentar c. regim alimentar+ tratament medical+ c m$letat cu tratament c!irurgical+ $este /12 sa$tamani+ du$a 6racire6 %20.Pentru $re(enirea c m$licatiil r $ulm nare ce $ t a$area du$a inter(entiile c!irurgicale $e tu"ul digesti(+ se iau urmat arele masuri cu $acientul $erat: a. $ *iti narea c res$un*at are+ m "ili*area $rec ce+ gimnastica res$irat rie ". administrarea anti"i ticel r si m "ili*area c. c m"aterea tusei si gimnastica res$irat r %22.In $er# ratia urmat rului rgan din ca(itatea a"d minala nu a$are radi l gic $neum $erit neul: a. st macului ". c l nului c. (e*iculei "iliare %23.In ca*ul unui a"d men acut c!irurgical+ cu semne de $erit nita instalate+ inter(entia c!irurgicala este "ligat riu sa se $ractice in: a. 1411% re de la instalarea semnel r de $erit nita ". -1/ re de la instalarea semnel r de $erit nita c. 2114 re de la instalarea semnel r de $erit nita %34.= lna(ii su#erin*i de c lecistita acuta tre"uie nea$arat: a. s$itali*ati si $erati ". s$itali*ati si tratati medical c. tratati la d miciliu su" su$ra(eg!erea medicului de #amilie %31.As$ectul anat m 1 $at l gic al unei a$endicite acute gangren ase: a. a$endice marit de ( lum cu as$ect de 6lim"a de cl $ t6 ". a$endice de cul are neagra1 (er*uie si as$ect de 6#run*a (esteda6 c. a$endice c ngesti nat %3%.Tratamentul in $lastr nul a$endicular c nsta in: a. se tratea*a medical si+ du$a racirea $r cesului+ se inter(ine c!irurgical ". se inter(ine c!irurgical de urgenta c. se tratea*a medical %3'.Plagile a"d minale $enetrante sunt $lagile in care agentul traumatic a $enetrat: a. in $erit neu+ dar a le*at si $er# rat mai multe rgane ". in $erit neu+ dar a le*at un rgan c. in $erit neu+ dar nu a le*at nici un rgan %3).Plastr nul a$endicular este: a. $erit nita $lastica ". tum ra maligna a$endiculara c. in#lamatie a a$endicului %3-.In clu*iile intestinale (ec!i+ (arsaturile sunt: a. #ecal ide ". "ili ase c. alimentare %3/.;arsaturile #ecal ide a$ar $rec ce in clu*iile: a. intestinale inalte ". intestinale j ase c. intestinale #uncti nale

%30.= lna(ul care a su#erit un traumatism a"d minal (a #i ase*at c rect in $ *itia: a. de decu"it d rsal cu mem"rele $el(iene us r #lectate >su" genunc!i se asea*a $atura rulata sau $erna ". de decu"it lateral dre$t sau stang+ de $artea traumatismului c. semise*anda+ cu genunc!ii #lectati+ $entru a asigura c m$resiunea a"d menului %32.C nduita de urgenta in clu*ia intestinala mecanica instalata de # arte scurt tim$ c nsta in: a. linistirea $acientului+ s nda de as$iratie gastrica+ clisma $entru g lirea segmentului de su" clu*ie ". !idratare+ clisma e(acuat rie c. sedarea $acientului si reluarea tre$tata a alimentatiei %33.Plagile a"d minale care $re*inta mai mare gra(itate sunt: a. cele $er# rante ". cele $enetrante c. cele care interesea*a numai $eretele a"d minal '44.Prin ulcerul gastr 1du denal intelegem: a. desc!iderea ulcerului in ca(itatea li"era $erit neala ". desc!iderea ulcerului intr1un rgan $lin >#icat+ $ancreas? c. $er# ratia $erit neului '41.Daca $rin $laga a"d minala se scurge "ila sau c ntinut gastric+ $laga: a. este $enetranta ". interesea*a calea "iliara sau st macul c. interesea*a numai $eretele a"d minal '4%.:n a"d men acut c!irurgical cu sediul durerii ju&ta$u"ian arata $er# ratie a: a. st macului si du denului ". uterului c. intestinului me*enterial si c l nului '4'.In a$endicita acuta $er# rata durerea este: a. (i lenta+ cu $re*enta 6 a"d menului de lemn6 ". (i lenta+ generali*ata de la ince$ut in intreg a"d menul c. initiala in # sa iliaca drea$ta+ "rusca+ (i lenta '4).Tratamentul c!irurgical al unei c lecistite acute c nsta in: a. c lecistect mie ". c lecist st mie c. c lecistect mie cu c led c t mie '4-.C lecistita acuta re$re*inta: a. in#lamatia acuta a $eretului (e*icular+ c e&istand in maj ritatea ca*uril r cu un "stac l in#undi"ul 1cistic ". in#lamatia cail r "iliare e&tra!e$atice c. in#lamatia acuta a $eretil r cail r "iliare c e&istand cu $re*enta unui calcul in c led c '4/.C l ratia su"icterica a sclerel r+ muc asel r si tegumentel r $ ate #i data de: a. s$asmul re#le& al s#incterului 7ddi ". $re*enta unui "stac l in c led c c. disc!ine*ia "iliara '40.Intr1 $ancreatita acuta+ cu e( lutie #ara c m$licatii+ tratamentul de "a*a este medical si in c nducerea tratamentului se (a tine seama a. e( lutia starii generale+ a #e"rei+ a leuc cit *ei+ a amila*emiei ". e( lutia durerii si $ si"ilitatea de reluare ra$ida a alimentatiei c. sedarea " lna(ului si reluarea cat mai ra$id a (ietii n rmale '42.C lecistect mia cu c led c t mie se $ractica ca tratament c!irurgical in: a. c lecistita acuta ". c lecistita acuta cu calcul $re*ent si in c led c c. disc!ine*ia "iliar

'43.In ca*ul unei clu*ii intestinale mecanice instalate de mai multa (reme+ atitudinea de urgenta c nsta in: a. m ntarea unei s nde de as$iratie gastrica+ a" rd (en s $entru rec ltarea sangelui in (ederea e#ectuarii $r "el r de la" rat r si m ntarea unei $er#u*ii $entru reec!ili"rarea !idr electr litica ". rec ltarea sangelui in (ederea determinarii un r $r "e de la" rat r si calmarea durerii c. se #ace direct inter(entia c!irurgicala '14.Perit nita acuta di#u*a re*ulta din: a. l cali*area unui $r ces in#ecti s la ni(elul unui rgan din ca(itatea a"d minala ". reactia l cala a $erit neului si (iscerel r a"d minale si reactia generala determinata de actiunea agresi(a a germenil r ajunsi in $erit neu c. $atrunderea germenil r in ca(itatea a"d minala si in#lamarea l cului de $atrundere '11.Perit nita acuta di#u*a $ ate #i secundara $atrunderii germenil r $rin: a. $er# rarea unui rgan ca(itar dat rata unui $r ces $at l gic sau traumatic ". $er# rarea $erit neului si l cali*area $r cesului in#ecti s la $erete c. $rin l cali*area $r cesului in#ecti s la ni(elul unui rgan ca(itar '1%.Ingrijirea $ st $erat rie+ du$a re* l(area c!irurgicala a unei clu*ii intestinale mecanice+ c nsta in: a. calmarea durerii si reluarea alimentatiei ". se c ntinua tratamentul de reec!ili"rare !em dinamica+ de re#acere a starii generale $ana la reluarea tran*itului c. ingrijirea $lagii $erat rii si reluarea alimentatiei '1'.In $erit nita acuta+ secundara ulcerului gastric $er# rat+ dat rita caracterului # arte iritant al sucului gastric ajuns in $erit neu+ sim$t mul caracteristic este: a. durerea e&trem de (ie in e$igastru+ care nu se generali*ea*a in t ta"d menul+ dar este ins tita de greturi si (arsaturi ". durerea e&trem de (ie in e$igastru+ #ara un sim$t m $remergat r+ care se generali*ea*a in t t a"d menul+ dar cu intesitate mai crescuta la l cul a$aritiei c. durere surda in e$igastru+ cu iradiere in umarul dre$t+ ins tita de greturi si (arsaturi '1).In ulcerul gastric si du denal $er# rat+ este caracteristica : a. durerea e$igastrica de intensitate de se"ita 6ca l (itura de $umnal6+ urmata de rigiditatea a"d menului 6de lemn6 ". durerea e$igastrica de intensitate medie+ ins tita de rigiditatea a"d menului 6de lemn6 c. durerea insidi asa l cali*ata in !i$ c ndrul dre$t+ cu iradiere in e$igastru '1-.Caractersisticile durerii din $erit nita acuta $rin $er# rarea c lecistului sunt: a. a$are in !i$ c ndrul dre$t+ c " ara $e #lancul dre$t in # sa iliaca drea$ta+ generali*andu1se a$ i in t t a"d menul ". a$are "rusc durere (ie in t t a"d menul+ cu intensitate us r crescuta in !i$ c ndrul dre$t c. a$are durere (ie in e$igastru+ care se generali*ea*a in t t a"d menul '1/.Dintre urmat arele lic!ide ajunse in $erit neu+ $at l gic sau traumatic+ # arte iritant este: a. lic!idul e(acuat din intestinul su"tire ". sucul gastric c. "ila '10.Perit nita acuta l cali*ata este acea # rma a $erit nitei in care: a. $r cesul in#ecti s este l cali*at in regiunea in care a a$arut ". $r cesul in#ecti s a$are la ni(elul $eretelui a"d minal c. $r cesul in#ecti s cu$rinde t t a"d menul '12.Pentru c m"aterea un r c m$licatii #rec(ente du$a inter(entiile c!irurgicale $e tu"ul digesti(+ in ca* de (arsaturi+ se iau urmat arele masuri: a. se administrea*a medicatie antiemetica ". se instalea*a s nda de as$iratie $entru e(acuarea sta*ei gastrice si se administrea*a+ du$a ca*+ si medicatie antiemetica c. se reia tre$tat alimentatia '13.Perit nita acuta l cali*ata in regiunea $el(iana se numeste: a. $erit nita a$endiculara ". $erit nita genitala c. $el(i$erit nita

'%4.De "icei+ $erit nitele acute l cali*ate au tendinta de (indecare daca se a$lica un tratament c nstand in: a. re$a s la $at+ regim alimentar+ anti"i tera$ie+ iar du$a 6racire6 inter(entie c!irurgicala ". $regatirea $acientului $entru inter(entia c!irurgicala de urgenta c. calmarea durerii si c m"aterea #e"rei '%1.In c lecistita acuta+ durerea $ ate #i c m"atuta si $rin mijl ace ne#armac l gice+ a$licate l cal: a. sac cu nisi$ ". $unga cu g!eata c. c m$resie calda '%%.Intr1 $laga a"d minala $enetranta cu e(isceratie $ sttraumatica+ se iau la l cul accidentului urmat arele masuri l cale: a. se e&ecuta mane(re de reducere a ansel r intestinale in interi r si se $une un cam$ deasu$ra+ #i&at de #asa c m$resi(a ". se a$lica $ansament # arte c m$resi( c. nu se ( r e&ecuta mane(re de reducere a ansel r intestinale+ se $un deasu$ra cam$uri umede caldute #i&ate de #asa nec m$resi(a '%'.:rmat arele a#ectiuni $ t #i c nsiderate $erit nite acute l cali*ate: a. $lastr nul c lecistic ". c lecistita acuta c. a$endicita acuta '%).La un $acient care $re*inta clu*ie intestinala starea generala se alterea*a$r gresi( si sindr mul clu*i( este mai $utin alarmant in: a. tum ra intestinala ". ( l(ulus intestinal c. carcin mat *a $erit neala '%-.La alterarea starii generale din clu*ia intestinala un r l determinant il au tul"urarile de !em dinamica de arece: a. intestinul a"s ar"e d ar 141%4< din c ntinutul intestinal ". intestinul a"s ar"e 34< din c ntinutul care circula $rin el c. intestinul a"s ar"e 04< din c ntinutul care circula $rin el '%/.Durerea intensa+ c licati(a in !i$ c ndrul dre$t cu iradiere in umar si s$ate+ ins tita de #e"ra si care nu cedea*a sau este # arte $utin in#luentata de antialgice si antis$astice este $r dusa de: a. c lecistita acuta ". a$endicita acuta su"!e$atica c. $ancreatita acuta '%0.C nduita de urgenta intr1 c lica "iliara internata in s$ital c nsta in: a. re$a s la $at+ regim alimentar !idric+ analgetice+ antis$astice+ antiemetice ". rec ltarea $r "el r de sange+ $er#u*ie+ calmarea durerii+ c m"aterea in#ectiei+ calmarea (arsaturil r+ $unga cu g!eata si inter(entie c!irurgicala c. tu"aj du denal+ m r#ina+ $regatire $entru inter(entia c!irurgicala '%2.A rma edemat asa a $ancreatitei acute se caracteri*ea*a $rin: a. edemul s#incterului 7ddi ". cresterea in ( lum a $ancreasului c. $r ces su$urati( al $ancreasului '%3.Pancreatita acuta !em ragica se caracteri*ea*a $rintr1 : a. sangerare su"ca$sulara masi(a si ru$erea ca$sulei su" $resiunea !emat mului ". sangerare $erit neala c. sangerare $r ( cata su" $resiunea !emat mului s$lenic ''4.Plagile a"d minale $er# rante sunt $lagile in care agentul traumatic: a. a $enetrat in $erit neu+ dar nu a le*at nici un rgan ". a le*at si $er# rat unul sau mai multe rgane c. nu a $enetrat $erit neul+ dar a le*at unul sau mai multe rgane

''1.In (ederea inter(entiei c!irurgicale la un " lna( cu clu*ie intestinala este # arte "ine sa se cun asca: a. ra ultimei mese ". cau*a care a determinat clu*ia c. de cand s1a instalat clu*ia ''%.7clu*iile intestinale mecanice $ t #i $r ( cate de "stac le intrinseci : a. ( l(ulus intestinal ". tum ra intestinala maligna c. tum ra a"d minal '''.Anc!eta e$idemi l gica de#initi(a $resu$une : a. e#ectuarea de catre medicul de #amilie , ". inc!eierea data cu limitarea # carului , c. c m$letarea anc!etei $reliminare cu in(estigatii si masuri e#iciente si inc!eierea data cu limitarea # carului . '').C ntr lul medical $eri dic anual al $ers nalului din sect rul alimentar se #ace $rin : a. e&amene clinice , ". c $r culturi+ r&.$ulm nar+ R=I, c. ec gra#ie a"d minala . ''-.De*in#ectia urmareste : a. inde$artarea agentil r $at geni de $e tegumente si de $e di#erite "iecte din mediul e&tern, ". distrugerea agentil r $at geni din $r #un*ime+ $rin mijl ace #i*ice si c!imice, c. inde$artarea si distrugerea agentil r $at geni de $e tegumente si di#erite "iecte din mediul e&tern+ $rin mijl ace #i*ice+ c!imice si mecanice. ''/.Sterili*area urmareste : a. neutrali*area agentil r $at geni de $e t ate su$ra#etele ce (in in c ntact cu " lna(ul, ". distrugerea tutur r micr rganismel r $at gene si ne$at gene inclusi( a s$ ril r de $e "iecte cu utili*are medicala, c. inacti(area agentil r $at geni e&istenti $e su$ra#ata instrumentel r c!iurgicale ''0.De*insectia de c m"atere utili*ea*a in m d curent : a. met de #i*ice+ c!imice si "i l gice , ". met de genetice , c. am"ele ras$unsuri sunt c recte . ''2.Angina ulcer necr tica+ ca # rma a anginei stre$t c cice+ se intalneste : a. cu mult mai rar, ". #rec(ent, c. nici data. ''3.Din $unct de (edere clinic+ anginele se clasi#ica ast#el: a. angine : r sii+ al"e+ ulcer ase, ". angine: r sii + necr tice, c. angine : r sii + al"e . ')4.Tratamentul anginei stre$t c cice c nsta in administrarea de : a. $enicilina , ". tetraciclina si cl ram#enic l, c. d &iciclina. ')1.Scarlatina este " ala in#ecti asa $r dusa de : a. stre$t c cul "eta1!em litic din gru$a A, ". sta#il c cul auriu, c. stre$t c cul al#a !em litic din gru$a =.

')%.Scarlatina se mani#esta clinic in $eri ada de de"ut $rin : a. angina+ #e"ra m derata+ eru$tie #ugace , ". #e"ra mare+ angina+ ce#alee+ (arsaturi, c. #e"ra+ angina+ ta!icardie+ (arsaturi. ')'.Eru$tia in scarlatina este: a. micr $a$ul asa+ as$ra la $i$ait, ". micr $a$ul asa+ cati#elata la $i$ait, c. (e*iculara . ')).Pentru scarlatina distincti( este semnul : a. Gr * (ici 1 Pastia+ cu elemente $ur$urice dis$use linear la ni(elul $licei c tului si ing!inal, ". 8 $li5 1 r seata di#u*a a muc asei "ucale+ dunga al"a $e gingii >dunga A$$ert?, c. Masca Ailat (+ semnul Pastia si ciclul lingual. ')-.E&antemul scarlatin s a$are mai intai : a. $e gat si t race, ". mem"re su$eri are, c. #ata anteri ara a t racelui si a"d men. ')/.Angina r sie H #e"ra H eru$tie micr $a$ul asa $e trunc!i+ res$ectand #ata+ (a sugerea*a : a. (aricela, ". ruje la, c. scarlatina . ')0.C $ilul cu scarlatina este tratat: a. "ligat riu in s$ital de catre medical s$ecialist , ". la d miciliu , c. de catre medical sc lar. ')2.Mani#estarile clinice in scarlatina sunt determinate de actiunea : a. stre$t c cil r al#a1 !em litici, ". stre$t c cci "eta 1!em litici, c. t &ina scarlatin asa >Dic5? eli"erata de stre$t c cul "eta1 !em litic gru$a A. ')3.Angina din scarlatina are urmat arele caractere: a. r sie+ cu #alse mem"rane aderente care se re#ac ra$id+ e&tensi(e la $ilieri+ lueta+ sangerande, ". r sie sau eritemat 1$ultacee+ rar ulcer 1necr tica , c. eritemat asa di#u*a. '-4.In dian sticul scarlatinei de im$ rtanta maj ra este ciclul lingual cu urmat arele caracteristici: a. lim"a sa"urala+ smeurie+ r sie inc!is+ luci asa, ". lim"a smeurie+ relie#are a $a$ilel r #ungi# rme, c. lim"a sa"urala ce se descuamea*a in sens anter 1$ steri r . '-1.Tratamentul sim$t matic in scarlatina se adresea*a : a. #e"rei+ ce#aleeei si dureril r la deglutitie, ". #e"rei si catarului res$irat r , c. #e"rei+ $ liaden $atiei cci$itale '-%.In scarlatina+ testarea rece$ti(itatii se #ace $rin testul intradermic Dic5+ test de: a. imunitate, ". alergie , c. nici una dintre a#irmatii nu este c recta . '-'.C m$licatiile scarlatinei $ t #i: a. t &ice+ se$tice+ $ stin#ecti ase, ". su$rain#ectii "acteriene+ cru$+ ence#alita, c. $ liartrite+ e#ect terat gen.

'-). In ruje la+ $eri ada de incu"atie durea*a : a. '1/ *ile, ". 2111 *ile, c. 1)1%1 *ile '--.Eru$tia macul $a$ul asa in ruje la ince$e la : a. #ata 1 du$a urec!i+ $e #runte si "raji , ". gat 1 t race, c. mem"re '-/.E( lutia eru$tiei in ruje la : a. da descuamatie #ur#uracee $rec ce+ in lam" uri tardi(e ". nu lasa urme, c.da $igmentare ca#enie si descuamatie # arte #ina . '-0.Cresterea #e"rei in $eri ada de stare si de $alire a eru$tiei : a. este n rmala, ". este semn de c m$licatie $rin su$rain#ectie "acteriana, c. este li$sita de im$ rtanta . '-2.Semnul 8 $lic5+ $at gn m nic in ruje la+ dis$are: a. in $rima *i de eru$tie , ". in a treia *i du$a ce eru$tia $aleste, c. in $eri ada de c n(alescenta . '-3.Im$ rtanta ru"e lei este data de : a. e#ectul terat gen asu$ra sarcinii in $rimele '1) luni cu a$aritia un r mal# rmatii c ngenitale , ". c m$licatiile t &ice+ se$tice $ stin#ecti ase , c. e( lutia asim$t matica . '/4.Eru$tia in ru"e la are urmat arele caracteristici : a. macule mici de cul are r *+ #ara tendinte la c n#luente, ". micr $a$ul asa+ cu # nd c ngesti( , c. macul $a$ul asa+ cu tendinte la c n#luente . '/1.Incu"atia in ru"e la durea*a : a. %1' sa$tamani, ". 11% sa$tamani, c. 1 sa$tamana . '/%.Ae"ra H catar res$irat r H aden $atie sunt sim$t me care sugerea*a : a. ruje la, ". ru"e la, c. scarlatina '/'..Legislatia actuala $re(ede ca ra$ rtarea ca*uril r de ru"e la sa se e#ectue*e: a. trimestrial+ numeric, ". lunar+ n minal , c. in %) re de la de$istare+ n minal . '/). In $eri ada de stare+ eru$tia cu as$ect $ lim r#: macule+ $a$ule+ (e*icule clare ri tul"uri si cruste !ematice a$are in : a. scarlatina, ". ruje la, c. (aricela. '/-. Distri"utia centri$etal a eru$tiei >sunt mai multe elemente $e trunc!i si radacina mem"rel r? a$are in : a. (aricela, ". ru"e la, c. angina.

'//. Eru$tia este $rurigin asa in : a. scarlatina, ". ru"e la, c. (aricela. '/0. Par tidita e$idemica este cun scuta si su" numele de : a. rei n, ". (arsat, c. $ jar. '/2.Ta"l ul clinic cu de"ut relati( "rusc+ #e"ra+ ce#alee si jena in l jile $ar tidiene a$are in: a. s$ ndil *a cer(icala, ". $ar tidita e$idemica, c. ru"e la. '/3.In tusea c n(ulsi(a+ sursa de in#ectie este : a. mul " lna( cu # rme ti$ice si ati$ice, ". animalele, c. $urtat rii #aringieni de stre$t c c . '04. Semnele catarale res$irat rii : rinita+ raguseala+ tuse+ injectie c njuncti(ala+ as$ect 6#acies $lans6+ su"#e"rilitate+ a$ar in : a. ruje la, ". tuse c n(ulsi(a, c. ru"e la. '01. Prim (accinarea in $ li mielita c nsta in d ua administrari rale+ la % luni inter(al+ in lunile de : a. iarna1$rima(ara, ". (ara1 t amna, c. t amna 1 iarna . '0%. A treia (accinare $entru $ li mielita se #ace : a. in $rimul an de sc ala, ". liceu, c. maturitate. '0'.Meningita $neum c cica detine $ri ritatea ca #rec(enta in eti l gia meningitel r $urulente la : a. c $ii, ". adulti $este )4 ani, c. n u1nascut si sugar . '0). Sindr mul ence#alitic 1 inmanunc!ere de semne si sim$t me1 care e&$rima a#ectarea creierului de cau*a in#ecti asa si $ stin#ecti asa+ a$are in : a. !e$atita acuta (irala, ". ence#alita, c. t &iin#ectie alimentara. '0-. Ta"l u clinic cu (arsaturi+ c lici a"d minale+ scaune diareice+ de#ineste : a. !e$atita acuta (irala, ". t &iin#ectia alimentara, c. scarlatina. '0/. Ta"l ul clinic ce cu$rinde scaune #rec(ente+ m i+ lic!ide+ a"undente+ cu as$ect m gen+ de cul are gal"en (er*ui+ a$are in: a. ! lera, ". sallm nel *a, c. di*enterie.

'00. Im$iedicarea $r li#erarii agentului $at gen e&istent in unele alimente se #ace $rin $astrarea la tem$eratura de : a. 1-grade C, ". -grade C, c. 114 grade C. '02.=acilul ti#ic are $at genitate e&clusi(a $entru : a. animal, ". m, c. m si animal+ in egala masura. '03. Ae"ra ti# ida se transmite $e cale : a. digesti(a, ". aer gena, c. $arenterala. '24. Scaunele diareice (er*i ca in 6 *eama de ma*are6+ m gene+ a$ar in : a. sallm nela, ". #e"ra ti# ida, c. $erit nita. '21. Scaune numer ase+ muc $i sanguin lente+ tenesme si une ri #e"ra+ stare t &ica+ su"linia*a sindr mul clinic din a. tetan s, ". di*enterie, c. !e$atita (irala. '2%. Calea de transmitere a di*enteriei este: a. aer gena, ". #ecal1 rala, c. $arenterala. '2'. R l $rimar in transmiterea di*enteriei il au: a. c ntaminarea !ainel r, ". mainile murdare, c. mustele. '2). Pentru " lna(ii care lucrea*a in sect r alimentar+ c lecti(itati de c $ii+ este "ligat riu c ntr lul+ du$a tratament+ $rin rec ltarea de a. 1 c $r cultura, ". ' c $r culturi, c. - c $r culturi. '2-.. S lul+ $ra#ul+ "iectele c ntaminate+ mijl cesc $atrunderea s$ ril r $rin: a. le*iuni ale tegumentel r, ". digesti(e, c. aer gen. '2/. M r"iditatea $rin tetan s a sca*ut # arte mult $rin generali*area (accinarii cu: a. anat &ina tetanica, ". (er ra", c. anat &ia di#terica. '20. De"utul+ de "icei lent+ cu 6trismus6 $recedat une ri de tresariri musculare la ni(elul $lagii este semn $at gn m nic $entru : a. scarlatina, ". tetan s, c. di*enterie. '22. 6Rasul sard nic6 a$are in : a. scarlatina, ". ruje la, c. tetan s.

'23.Stadiul c m$ensat se caracteri*e*a $rin: a. !i$ers$lenism, ". !e$at megalie, c. sim$t mele nu sunt e(idente, '34. Legaturile (asculare de (arice es #agiene se #ac: a. in sc $ $r #ilactic, ". de necessitate, c. cand starea " lna(ului nu $ermite inter(entii de am$l are, '31. S nda cu "al n a$licata in sc $ !em static in ca*ul sangerarii (aricel r es #agiene este: a. A le9, ". =lac5m re, c. S nda end tra!eala, '3%.E&amenul radi l gic Entr1 ent rsa este: a. "ligat riu ". nu este a"s lut necesar c. "ligat riu atunci cDnd "anuim le*iune mai im$ rtanta '3'.Le*iunile ca$sulei articulare En ca*ul lu&atiil r sunt: a. mai im$ rtante decDt cele din ent rse ". mai $utin im$ rtante decDt cele din ent rse c. nu se $r duc le*iuni articulare '3)..Pentru a calma durerea e&trem de (ie En ca*ul unei lu&atii: a. se administrea*a analgetice maj re ". se readuce cDt mai urgent ca$etele articulatiei En $ *itie n rmala c. se administrea*a sedati(e '3-.A$licarea atelel r se (a #ace ast#el EncDt sa de$aseasca Ent tdeauna: a. articulatia de deasu$ra * nei #racturate ". articulatia de dedesu$tul * nei #racturate c. articulatia de deasu$ra si de dedesu$tul * nei #racturate '3/..Din urmat arele le*iuni traumatice ste 1articulare este mai gra(a: a. #ractura En 6lemn (erde6 ". lu&atia desc!isa a c tului c. #ractura dia#i*ei $er neului '30 In cursul unei lu&atii urmat arele sim$t me+ dar si c m$licatiile$ t a(ea urmari gra(e: a. !emartr *e+ !idrartr *e ". c m$resiunile (asculare si ner( ase c. de# rmarea regiunii si im$ tenta #uncti nala '32.Cele mai #rec(ente recidi(e ale lu&atiil r a$ar la: a. articulatia sca$ul 1!umerala ". articulatia c & 1#emurala c. articulatia c tului '33.Recun stem din #racturile de mai j s cele clasi#icate du$a mecanismul de $r ducere: a. #racturi $rin End ire si rasucire ". #racturi Enc!ise si desc!ise c. #racturi c m$lete si inc m$lete )44.Prin #ractura desc!isa se Entelege: a. #ractura ac $erita de $iele+dar cu le*iuni masi(e a musc!il r+ tend anel r si (asel r ". #ractura care $r duce le*iuni ale rganel r (iscerale c. #ractura En care $ielea a # st le*ata si sul ajunge En c ntact cu e&teri rul )41.C m$licatiile de mai j s care sunt mai #rec(ente En #racturile desc!ise c m$arati( cu cele Enc!ise sunt: a. em" lii $ulm nare si cere"rale ". s cul traumatic si !em ragic c. $r cesele se$tice de steita sau ste mielita

)4%.Din #racturile de mai j s sunt #racturi c m$lete d ar: a. #ractura En 6(Dr# de clarinet6 ". #ractura En 6lemn (erde6 c. #ractura $rin En#undare )4'.Aractura c minuti(a re$re*inta a. #ractura mai mult r ase ale aceluiasi mem"ru ". #racturi multi$le ale asel r c. #ractura cu mai multe #ragmente ale aceluiasi s )4). Sunt semen sigure ale unei #racturi de s a. ec!im *ele si !emat mul ". durerea En $unct #i&+ care se accentuea*a cDnd miscam #ragmentele s ase c. de# rmarea regiunii )4-.In #racturile $rimel r $atru c aste$ t a$area ca le*iuni c nc mitente: a. le*iuni $ulm nare cu $neum t ra& ". ru$turi ale #icatului+ rinic!iului+ s$linei c. le*iuni $ulm nare cu !em t ra& )4/.Ccare din #racturile de mai j s este mai gra(a: a. #ractura de c l #emural ". #ractura desc!isa En 1F' medie a ante"ratului c. #ractura asel r gam"ei )40.Gn ca*ul unei #racturi #ara de$lasare+ la s$ital se I1au urmat arele masuri: a. se $une diagn stic clinic si radi l gic ". se #ace aneste*ie generala c. se asigura reducerea #racturii )42..A$aratul gi$sat tre"uie sa cu$rinda: a. numai # carul de #ractura ". # carul de #ractura si articulatia de dedesu$t c. articulatia de deasu$ra si dedesu$tul # carului de #ractura )43..Din #racturile de mai j s nu se $ t reduce c rect $e cale rt $edica si este ne( ie de reducere c!irurgicala la: a. #ractura de r tula ". #ractura de !umerus c. #ractura de lecran )14.:rmat arele $lagi se dat rea*a agentil r mecaniciC a. $laga $rin caldura+ agenti i ni*anti ". $laga $rin Ente$are+ taiere+ $rin muscatura c. $laga $r dusa de #rig+ aci*i+ ra*e gama )11.Prin $lagi $er# rante intelegem: a. $lagi ale tegumentel r ". $lagi care $atrund En ca(itatile naturale c. $lagi care $atrund En ca(itatile naturale si le*ea*a unele rgane din ca(itatea res$ecti(a )1%. Prin $lagi recente intelegem: a. $lagi $r duse En *iua res$ecti(a ". $lagi $r duse su" /12 re c. $lagi $r duse En ultimele )2 re )1'. In ca*ul muscaturil r de sar$e si Ente$aturil r de insecte (enin ase se $ractica urmat arele mane(re: a. inci*ia si e&ci*ia tesutului cutanat En * na le*ata ". a$licarea gar ului deasu$ra le*iunii c. administrare de anti(enin

)1).Ra"ia se $ ate transmite $rin: a. Ente$aturi ale un r inserte ". $lagi muscate de animale c. in cularea (eninului de sar$e )1-.Alaturi de tratarea c recta a $lagii se (a a$lica im "ili*are En a$arat gi$sat in urmat arele situatii: a. $lagi cu !em ragie mare ". $lagi En care sunt EntDlnite mase mari (asculare si tend ane c. $lagi cu le*iuni ste 1articulare )1/.A$licarea unui $ansament umed este indicata in: a. $lagile recente ". $lagile care secreta a"undent c. tr m" #le"ite )10.Pentru #i&area unui $ansament la ni(elul ca$ului se $ ate # l si: a. #i&are cu leuc $last ". #i&are cu $lasa aut ade*i(a c. #i&are cu "asma >ca$elina? )12.Atr #ierea musc!il r si scaderea t nusului En general $ ate a$area la " lna(ii im "ili*ati dat rita: a. $ *itiei inc recte ". din cau*a im "ili*arii Endelungate c. din cau*a a$licarii unui tratament nec res$un*at r )13..;entilatia di#icila a $lamDnil r la " lna(ul im "ili*at tim$ Endelungat $ ate $r duce: a. $neum nii !i$ statice ". "r n! $neum nii c. $leure*ii )%4..= lna(ii im "ili*ati la $at ( r #i sc si la aer li"er >terasa+ "alc n? cu ajut rul: a. $atului+ #ara ca el sa #ie m "ili*at ". En caruci are rulante c. este c ntraindicata iesirea din sal n )%1..Pentru $re(enirea escarel r la " lna(ii im "ili*ati car ra nu le este $ermisa mici miscare se ( r # l si: a. saltele $neumatice ". saltele $neumatice+ c m$artimentate+ antidecu"it c. saltele din material $lastic )%%.C ma dia"etica $ ate #i declansata de: a. e# rt #i*ic $relungit ". $rirea sau diminuarea nejusti#icata a tratamentului cu insulina c. c nsum de alc l )%'.Semnele maj re din c ma dia"etica sunt: a. res$iratie 8ussmaul+ des!idratare gl "ala+ tul"urari de cun stinta >c ma calma? ". agitatie $si! m t rie c. ce#alee+ di$l $ie+ an&ietate )%). Pacientul cu c ma dia"etica $re*inta urmat arele sim$t me: a. astenie+ s mn lenta 1 c ma ". c n(ulsii t nic 1cl nice c. $ierderea m n culara sau "in culara a (ederii )%-. Primul gest tera$eutic+ atunci cDnd di#erentierea dintre c ma !i$ glicemica si c ma dia"etica este greu de #acut+ c nsta En: a. administrarea de %4 1 '4 ml gluc *a !i$ert nica ". rec ltarea $r "el r de la" rat r c. administrarea i.(. a %4 :I insulina ra$ida

)%/. Tul"urarile electr litice care se $r duc En c ma dia"etica sunt: a. cresterea $!1ului sanguin ". scaderea cl rului sanguin c. scaderea $ tasiului+ cl rului si s diului sanguine )%0. Re!idratarea $acientului En c ma dia"etica (a Ence$e cu administrarea de: a. Manit l %4< En $er#u*ie lenta >'4 1 /4 min? ". ser #i*i l gic 1 1444 ml En $rimele %4 de minute c. ser gluc *at -< )%2. In c ma dia"etica se $ t administra s lutii !i$ert nice de gluc *a %4< tam$ nata cu insulina atunci cDnd: a. a$ar $rimele semne de c nstiinta ". se Enregistrea*a cresterea re*er(ei alcaline c. glicemia a sca*ut su" '44 mg< )%3. Insulina tre"uie $astrata: a. la tem$eratura camerei ". En #rigider la tem$eratura de H% 1 H04 c. am"ele (ariante sunt c recte )'4. Mani#estarile res$irat rii care a$ar En s cul ana#ilactic sunt: a. $ li$nee cu e&$iratie $relungita si tiraj ". res$iratie C!e9ne1St c5es c. cri*e de dis$nee cu res$iratie suierat are+ $r ( cata de "r n! c nstrictie )'1. C m"aterea durerii En s c se #ace cu: a. medicamente indicate de medic ". &ilina 4+- 1 1< c. mialgin )'%. In cadrul s cului se descriu urmat arele stadii: a. s c c m$ensat+ s c dec m$ensat+ c ma ". s c c m$ensat+ s c ire(ersi"il c. s c dec m$ensat+ c ma )''. Dia"etul *a!arat se caracteri*ea*a $rin: a. $ertur"area meta" lismului glucidic ". cresterea ni(elului glicemiei $ st$randiale c. $ertur"area meta" lismului mineral )'). Pr "a !i$erglicemiei $r ( cate se #ace $rin: a. administrarea rala a )-4 g gluc *aF1 m% su$ra#ata c r$ rala di* l(ata En '44 ml a$a ". administrarea rala de 144 g gluc *a $ul"ere di* l(ata En '44 ml a$a c. administrarea i.(. de gluc *a ''< )'-. Cau*a asa1numitei 6sDngerari En $r $riile tesuturi6 En cadrul s cului traumatic este: a. (as dilatatia la l cul de actiune a agentului traumatic ". (as dilatatia masi(a la l cul actiunii agentului traumatic dar si la distanta c. !em ragia intratisulara )'/. S cul !em ragic a$are du$a !em ragii acute cDnd $ierderile de$asesc: a. %4< din masa circulanta ". '4< din masa circulanta c. rice !em ragie e susce$ti"ila de a $r duce s c !em ragic )'0. Injectia cu adrenalina sau sim$atic mimetice in stadiul de s c c m$ensat $ ate a(ea urmat arele e#ecte: a. ridica t nusul " lna(ului ". agra(ea*a an &ia tisulara si gra"esc dec m$ensarea c. #a( ri*ea*a iesirea " lna(ului din starea de s c

)'2. Dia"etul *a!arat este " ala de meta" lism cu e( lutie cr nica si se dat rea*a: a. distrugerii $ancreasului ". insu#icientei relati(e de insulina c. insu#icientei a"s lute sau relati(e de insulina En rganism )'3.Criteriile $entru diagn sticul de $neum nie+ ca in#ectie n * c miala+ includ: a. e&amen de s$uta, ". e&amen radi l gic, c. c m"inatii di#erite ale un r d (e*i clinice+ radi l gice si de la" rat r . ))4. Sc $ul a$licarii Precautiunil r :ni(ersale este de a : a. $re(eni transmiterea in#ectiil r $e cale sanguina $ers nalului + la l cul de munca, ". $re(eni transmiterea in#ectiil r n * c miale , c. $re(eni transmiteriea in#ectiil r+ $e cale aer gena+ in unitatile sanitare cu $aturi . ))1. .Mani#starea clinica caracteristica litia*ei renale este: a. in#ectia urinara, ". insu#icienta renala, c. c lica renala. ))%. Sediul durerii in c lica renala se a#la in: a. regiunea l m"ara, ". regiunea t racala, c. regiunea su$ra$u"iana. ))'. Durerea l m"ara cu iradiere in rganele genitale e&terne este caracteristica: a. insu#icientei renale acute , ". insu#icientei renale cr nice, c. c licii renale. ))). :remia este stadiul terminal al : a. insu#icientei renale cr nice , ". $iel ne#ritei cr nice , c. $iel ne#ritei acute. ))-. .In #a*a de i* stenurie+ densitatea urinei scilea*a intre : a. 1410114%4 , ". 141-11410 , c. 141411411. ))/. Cel mai im$ rtant semn in insu#icienta renala cr nica este : a. nicturia , ". disuria , c. $ liuria. ))0. In insu#icienta renala acuta+ diureticele se ( r administra: a. du$a c rectarea ( lemiei, ". inainte de c rectarea ( lemiei, c. du$a administrarea de (as dilatat are. ))2. C m$resiunea din masajul cardiac e&tern se #ace: a. $e 1F' in#eri ara a sternului, ". s$re a$endicele &i# id, c. $e c aste+ in stanga sternului ))3.Asistentul medical: a. nu $ ate e&ercita nici alta acti(itate ". $ ate e&ercita alta acti(itate cu c nditia ca aceasta sa #ie c m$ati"ila cu demnitatea $r #esi nala c. $ ate $artici$a la actiuni de reclama si $u"licitate

)-4.In# rmatiile "tinute re#erit are la $acienti $ t #i Em$artasite: a. ec!i$ei medicale ". #amiliei c. $u"licatiil r stiinti#ice )-1.Asistentul medical are "ligatia: a. de a lua masuri de ac rdare a $rimului ajut r medical d ar daca este $re*ent si medicul ". sa trans$ rte $acientul la unitatea s$italiceasca c. de a lua masuri de ac rdare a $rimului ajut r medical+ indi#erent de $ers ana+ l cul sau situatia En care se gaseste )-%.Asistentul medical tre"uie sa trate*e cu res$ nsa"ilitate si $r #esi nalism: a. $acientii mai tineri ". t ti $acientii+ indi#erent de (Drsta+ c nditie s ciala sau ec n mica c. $acientii im "ili*ati la $at )-'.Asistentul medical: a. nu este $restat r de ser(icii ". este $restat r de ser(icii c. $ ate $r $une En situatii s$eciale $acientil r # l sirea un r remedii+ $r ceduri insu#icient (alidate $a $lan stiinti#ic sau medical )-).Pr tectia asistentului medical $entru riscurile ce decurg din $ractica $r #esi nala se reali*e*a de catre: a. #iecare asistent medical $rin s cietatile de asigurari ". angajat r+ $rin s cietatile de asigurari c. nu este necesara $r tectiaasistentului medical )--.Angajarea si $r m (area $r #esi nala a asistentului medical En sistemul sanitar"$u"lic se reali*ea*a: a. du$a a"s l(irea sc lii $ stliceale sanitare ". du$a "tinerea Aut ri*atiei de li"era $ractica c. $rin c ncurs+ $ tri(ir legii )-/.Alegerile $entru rganele de c nducere ale 7rdinului Asistentil r Medicali din R mDnia+ la ni(el nati anal+ judetean+ al munici$iului =ucuresti se rgani*ea*a: a. data la % ani ". data la ' ani c. data la ) ani )-0.Adunarea generala a 7rdinului Asistentil r Medicali din R mDnia se Entruneste: a. anual ". de d ua ri $e an c. ri de cDte ri este ne( ie )-2.=ir ul E&ecuti( al 7rdinului Asistentil r Medicali din R mDnia este alcatuit din: a. $resedinte+ ' (ice$resedinti+ un secretar ". $resedinte+ % (ice$resedinti+ un secretar c. $resedinte+ ) (ice$resedinti+ un secretar )-3. Care din agentii $at geni >"acterii+ (irusuri+ $r t * are+ #ungi? $ t $r duce in#ectii n s c mialeC a. nici unul, ". t ti, c. numai "acteriile. )/4..Daunele $r ( cate $acientului $rin neres$ectarea $re(ederil r 7r.MSA.32)F133) im$lica du$a sine res$ nsa"ilitatea: a. institutiei, ". indi(iduala, c.indi(iduala sau du$a ca* a institutiei

)/1. Tratamentul " lna(il r cu c lica "iliara c nsta in administrarea de: a. metacl $ramid+ !emisuccinat de !idr c rti* n ". anti"i tice+ sedati(e c. c rectarea tul"ularil r !idr electr litice )/%. Sangerarea intermenstruala de rigine uterina se numeste: a. men ragie ". melena c. metr ragie. )/'. In c lecistita acuta a$are urmat rul ta"l u clinic: a. durere in !i$ c ndrul dre$t ". #e"ra c. scaderea in greutate. )/). In ca*ul unui $acient cu c lica "iliara cu (arsaturi inc erci"ile+ acestea $ t #i c m"atute $rin administrare de: a. $leg ma*in #i le ". t recan ta"lete c. emetiral su$ *it are. )/-. :n $acient cu !em ragie $re*inta: a. ta!icardie ". ta!i$nee c. cresterea cantitatii de C7% in sange. )//. A"cesul su#renic $ ate e( lua s$re: a. res r"tie cu $r cese aderentiale ". clu*ie intestinala c. se $ ate ru$e si $r ( aca $erit nita generali*ata. )/0. Nu se $ t administra in ulcerul $er# rat: a. $urgati(e ". m r#ina c. antialgice. )/2. Este c ntraindicata e#ectuarea e&amenului radi l gic cu sul#at de "ariu in: a. gastrita cr nica ". ulcerul gastric $er# rat c. !em ragie digesti(a. )/3. :rmat arele mani#estari $ t re$re*enta semne de $er# ratie ac $erita: a. de"ut (i lent ". c ntractura a"d minala c. mete rism intestinal. )04. In c lica "iliara c nduita de urgenta c nsta in: a. re$aus la $at+ antis$astice+ c rectarea ec!li"rului !idr 1electr litic ". regim alimentar+ calmarea durerii+ c m"aterea (arsaturil r c. re$aus digesti(+ administrare de anti"i tice+ calmarea durerii cu m r#ina )01. Pentru un accidentat cu !em ragiese ( r lua urmat arele masuri de urgenta: a. re#acerea masei circulante ". m nit ri*area #unctiil r (itale c. e&aminarea m r# 1#uncti nala a rinic!iului. )0%. :rmat arele sim$t me sunt caracteristice ulcerului gastric $er# rat: a. trans$iratii reci+ #acies an&i s+ $uls ra$id ". sen*atia de sete accentuata+ !i$ertensiune c. dureri $uternice in e$igastru+ c ntractura a"d minala.

)0'. .em ragiile digesti(e su$eri are sunt !em ragiile ce $r (in din: a. treimea distala a c l nului ". treimea distala a es #agului c. st mac. )0). Ta"l ul clinic in !em ragia digesti(a su$eri ara se caracteri*ea*a $rin: a. !emateme*a ". rect ragie c. melena )0-. In segmentul de de su" gar u se $r duce: a. na(alirea sangelui central in * na de desu"tul gar ului la sc aterea acestuia+ cu scaderea "rusca a tensiunii arteriale ". le*area (asel r c m$resate c. dilatarea $aralitica. )0/. Sangele din !em ragia digesti(a are cul area: a. r su inc!is cu resturi alimentare ". *atului de ca#ea digerat c. r su a$rins+ aerat. )00. :n gar u a$licat in ca*ul unei !em ragii arteriale $ ate $r duce: a. s c de gar u ". gangrena mem"rului c. le*area (asel r c m$resate. )02. .em ragia digesti(a se mani#esta $rin: a. !emateme*a ". melena c. !em $ti*ie )03. In ca*ul ulcerului gastr 1du denal $ t a$area urmat arele c m$licatii: a. $er# ratia ". sten *a c. sindr mul J llinger1Ellis n. )24. Diagn sticul di#erential in ca*ul ulcerului gastr du denal se #ace cu urmat arele a#ectiuni: a. cancerul gastric+ c lecistita cr nica ". gastrita cr nica+ sindr mul J llinger1Ellis n c. !em ragii digesti(e su$eri are. )21. :lcerul gastr du denal $ ate #i: a. cr nic ". acut c. nu are im$ rtanta )2%. Durerea in ulcerul gastr 1du denal are urmat arele caracteristici: a. este l cali*ata in e$igastru cu iradiere s$re re" rdul c stal ". are $eri dicitate+ a$are inainte de masa+ in #a*a de ince$ut a ulcerului c. a$are la %1) re du$a masa. )2'. In c licistita acuta se $ t administra: a. antis$astice si m r#ina ". antialgice si anti"i tice c. antis$astice+ anti"i tice si mialgin. )2). Aglutinele anti1R.: a. e&ista in m d n rmal la $ers anele cu R. $ *iti( ". nu e&ista la cei cu R. negati( c. e&ista si la cei cu R. negati( si R. $ *iti(.

)2-. :n accidentat care are gru$a A=>I;? R. $ *iti( $ ate $rimi sangei: a. A=>I;? R. $ *iti( ". =>III? R. negati( c. 4>I? R. $ *iti(. )2/. Tul"urarile care a$ar in ca*ul unei !em ragii mari $ t #i: a. cresterea tensiunii arteriale+ scaderea $ulsului ". diminuarea intr1un tim$ scurt a cantitatii de sange c. s cul !em ragic. )20. Aact rii care $ t altera sangele c nser(at sunt: a. tem$eratura de $lus ) grade 1 $lus 2 grade Celsius ". tem$eratura $este 2 grade Celsius c. trans$ rtul nec res$un*at r al sangelui. )22. Pr "a @ean"rau arata ca sangele d nat rului nu este c m$ati"il cu sangele $rimit rului: a. daca se c nstata aglutinare ricat de mica ". daca se c nstata m genitate $er#ecta c. daca se c nstata a$aritia de mici grunji. )23. Cand am $rimit de la Centrul de Trans#u*ii sangele i* gru$ si R. cu cel al $rimit rului tre"uie sa : a. c ntr lam intergritatea #lac nului si sa #acem trans#u*ia ". e#ectuam $r "a de c m$ati"ilitate @ean"rau c. (eri#icam gru$a de sange si R.1ul #lac nului de sange. )34. La $unga de sange "un de trans#u*at+ * nele $re*ente sunt : a. * na gal"en1citrin clara ". * na mijl cie de cul are al"ici asa c. * na de as$ect la$t s. )31. Eta$ele e#ectuarii unei trans#u*ii sunt: a. determinarea gru$ei sanguine si a R.1ului $rimit rului ". (eri#icarea #lac nului si a (ala"ilitatii sangelui c. nu sunt necesare aceste eta$e. )3%.As$ectul sangelui din #lac n in ca*ul in care este in#ectat arata : a. $lasma are cul are r siatica ". a$aritia de c!eaguri si grunji c. $lasma are as$ect la$t s+ #l c ane mari de #i"rina. )3'. A(antajele trans#u*iei indirecte sunt: a. $ ate #i reali*ata in aut sanitara $e tim$ul trans$ rtului ". d nat rii $ t #i c ntr lati c. $rin c nser(are sangele isi $ierde $r $rietatile initiale. )3). :rmat arele m ti(e $ t c nstitui cau*e $entru ca trans#u*ia sa nu se des#as are n rmal: a. li$irea $eretelui (enei $e "i* ul acului ". s$asmul (en s care $ ate sa a$ara in tim$ul s cului c. sangele c nser(at tinut la tem$eraturi intre ) 1 2 grade Celsius. )3-. P t c nstitui cau*e $entru ca trans#u*ia sa nu se des#as are n rmal: a. un "stac l $e (ena in segmentul su$eri r #ata de l cul $unctiei ". cand trans#u*am cantitati mici de sange 4>I? unui $rimit r din alta gru$a c. $resiunea (en asa marita. )3/. La trans#u*area $lasmei lic!ide nu sunt necesare urmat arele eta$e: a. determinarea gru$ei ". $r "a de c m$ati"ilitate $e lama c. $r "a de c m$ati"ilitate 7e!lec5er.

)30. Tratamentul c!irurgical este indicat in urmat arele situatii: a. calcul c led cian ". !idr $s (e*icular c. c m$licatii cu in#ectie >c licistita acuta+ $i c licistita?. )32. C m$licatiile cele mai #rec(ente intalnite in litia*a "iliara sunt: a. angi c lita acuta ". $ancreatita acuta c. in#arctul de me*enter. )33. Pr #ila&ia litia*ei "iliare $resu$une: a. tratarea c recta a " lil r de nutritie ". tratarea c recta a in#ectiil r "iliare si intestinale c. tratarea c recta a a#ectiunil r de la ni(elul $il rului si a in#lamatiil r $il r 1 du nale. -44. Melena este un scaun cu sange: a. r su1a$rins ". negru ca $acura c. urat mir sit r. -41.. Semnele indirecte in ca*ul ulcerului gastr 1du denal sunt: a. c n(ergenta $liuril r $ana in a$r $ierea nisei ". nisa neregulata cu "a*a n dulara c. retractia cur"urii mici. -4%. Tratamentul c!irurgical este rec mandat in urmat arele situatii: a. ulcerul $er# rat ". sten *a #uncti nala c. !em ragii re$etate. -4'. Aact rii ce $ t inter(eni in a$aritia litia*ei "iliare sunt: a. end crini ". de teren c. de mediu. -4). Dereglarea meta" lismului !e$atic $ ate determina: a. scaderea ra$ rtului saruri "iliareF c lester l ". m di#icarea c m$ *itiei c!imice si P.1ului "ilei in#ectate c. m di#icarea c ncentratiei de saruri "iliare si # s# 1li$ide. -4-. Diagn sticul di#erential in litia*a "iliara $ ate #i #acut cu: a. ulcerul gatr 1du denal ". angi c lita acuta c. disc!ine*iile "iliare. -4/. Diagn sticul di#erential in calcul *a c led ciana $re*entand icter (a #i #acut cu: a. cancerul cail r "iliare ". ditele sten *ante c. $ancreatita acuta !em ragica. -40. Diagn sticul di#erential in c lica "iliara (a #i #acut cu: a. ulcerul gastr 1du denal $er# rat ". in#arctul me*enteric c. ditele sten *ante. -42. Trans#u*ia cu masa eritr citara este indicata in ca*ul urmat arel r a#ectiuni: a. anemiile uremicil r+ arsil r ". anemii $ st in#ecti ase c. anemiile din a$la*ii medulare

-43. Trans#u*ia cu $lasma este indicata in urmat arele a#ectiuni: a. clu*ii intestinale+ $erit nita+ $leuri*ii ". s c $ st $erat r+ s c traumatic c. anemiile din a$la*iile medulare. -14. Al"umina umana este indicata in: a. s c $rin arsuri ". " lna(i cir tici c. " lna(i ne $la*ici+ -11. Masa tr m" citara (a #i # l sita in: a. tr m" cit $enii cu #en mene !em ragice ". a$la*ii medulare+ " li in#ecti ase c. s c $ st $erat r+ s c traumatic. -1%. Trans#u*ia de sange este c ntraindicata in urmat arele a#ectiuni: a. em#i*em $ulm nar+ insu#icienta !e$at 1renala ". leucemii acute si cr nice c. tr m" *e (en ase+ !i$ertensi(i. -1'. P t #i c nsiderate accidente gra(e ale unei trans#u*ii: a. s cul !em litic+ transmiterea unei " li in#ecti ase ". !ematuria masi(a+ icterul $ strans#u*i nal c. #e"ra+ ce#aleea+ urticaria. -1). Aris nul din tim$ul trans#u*iei sau $ sttrans#u*i nal $ ate #i dat de: a. trans#u*ia cu sange inc m$ati"il din sistemul 4A= si R. ". trans#u*ia cu sange in#ectat c. administrarea de sange care c ntine alergeni. -1-. Accidentele dat rate un r greseli te!nice de administrare a sangelui sunt : a. em" lia ga* asa si dilatatia acuta a inimii ". edemul $ulm nar acut $rin administrarea unei cantitati mari de sange c. s cul !em litic $ sttrans#u*i nal. -1/. Ta"l ul clinic in em" lia ga* asa $re*inta : a. dureri t racice $uternice cu res$iratie ingreunata ". cian *a+ agitatie+ $uls ra$id+ !i$ tensiune c. $al are+ !i$ertensiune arteriala. -10. C r$ii straini e& geni ai c nductului auditi( e&tern $ t #i: a. c r$i straini neanimati >inerti?, ". c r$i straini end geni, c. c r$i straini animati >(ii?. -12. In ca* de le*iune a c nductului auditi( sunt $re*ente urmat arele sim$ tme: a. e&c riatii sau $lagi ale c nductului , ". tume#iere+ tegument in#iltrat+ talgie , c. sen*atii de in#undare a urec!ii. -13. C r$ul strain (iu $re*ent in c ductul auditi( $ ate #i trans# rmat intr1unul inert $rin: a. instilare de ulei de $ara#ina sau glicerina in c nduct, ". s$alatura cu ajut rul unei seringi Gu9 n # l sind a$a incal*ita la '0K C, c. a$licare in #ata c nductului a unui tam$ n im"i"at in eter mentinut tim$ de '114 minute. -%4. Pre*enta unui c r$ strain la ni(elul nasului in ca*uri mai (ec!i determina a$aritia urmat arel r sim$t me: a. ec*ema si ragade $erinariene, ". rin ree muc $urulenta+ secretie sang!in lenta, c. !idr ree+ stranut+ lacrimare.

-%1. L cali*area c r$il r straini in laringe determina urmat arele sim$t me: a. dis$nee+ tiraj+ c rnaj, ". cian *a+ agitatie+ tuse s$asm dica, c. dis#agie+ durere la deglutitie. -%%. E&tragerea c r$il r straini im$lantati in c rnee se #ace ast#el: a. cu ajut rul acel r de c r$i straini , ". cu ajut rul acel r de siringa sterila numai de catre medicul #talm l g, c. $rin s$alare a"undenta a sacului c njuncti(al cu s lutie de*in#ectanta. -%'. Du$a e&tractia c r$ului strain c rneean se rec manda: a. $ansarea c!iului, ". se instilea*a e$iteli*ante si de*in#ectante, c. se administrea*a $e cale generala antiin#lamat rii $e "a*a de c rti* n. -%). = lana(ii cu in#arct mi cardic de "icei : a. sunt sedentari+ "e*i+ mari #umat ri+ su$ras licitati $si!ic , ". nu au in antecedentele $ers nale sau #amiliale accidente (asculare cere"rale+ cardi $atii isc!emice sau arterite ale arterel r $el(ine , c. $re*inta !i$erc lester lemie+ dia"et sau !i$ertensiune arteriala. -%-. In#arctul mi cardic : a. $ ate a$area si la $ers ane #ara antecedente c r nariene ". in s$ecial a$are la "ar"ati trecuti de )4 de ani. c. a$are in general la "ar"atii trecuti de )4 de ani+ cu ist rie de angina $ect rala in ultimele luni sau ani. -%/. In in#arcul mi cardic $eri ada $r dr mala: a. $receda une ri+cu cate(a re instalarea in#arctului, ". se caracteri*ea*a $rin accentuarea intensitatii duratei si #rec(entei accesel r durer ase la un (ec!i angin s. c. de cele mai multe ri li$seste+ de"utul #iind "rusc+ "rutal+ adese ri in re$aus sau s mn. -%0. Peri ada $r dramala din in#arctul mi cardic+ a$are : a. rare ri du$a e# rt+ em tie $uternica , ". int tdeauna du$a masa c $i asa , c. rare ri du$a !em ragie se(era+ ta!icardie $ar &istica. -%2. Semenele clinice esentiale in $eri ada de de"ut a in#arctului mi cardic sunt: a. !i$ertensiunea, ". #e"ra, c. durerea si !i$ tensiunea -%3. Peri ada de de"ut in in#arcul mi cardic: a. este cea mai critica, ". a$are du$a e# rt , c. durea*a '1- *ile. -'4. Durerea in in#arctul mi cardic : a. are sediul si iradierea similare durerii angin ase, ". este de intensitate ne "isnuit de mare , c. durea*a mai multe sa$tamani c!iar luni. -'1. E&amenul electr cardi gra#ic este "ligat riu in in#arctul mi cardic $entru : a. e(identierea un r *g m te cardiace , ". c n#irmarea diagn sticului , c. $reci*area #a*ei e( luti(e si a l cali*arii. -'%. E&amenul de la" rat r in in#arctul mi cardic arata: a. accelerarea (ite*ei de sedimentare a !ematiil r, ". leuc cit *a, c. scaderea #i"rin genului. -''. Durerea in in#arctul mi cardic : a. se calmea*a $rin re$aus , ". se calmea*a $rin administrare de nitrati , c. cedea*a la $iacee.

-'). Peri ada de stare in in#arctul mi cardic se caracteri*ea*a $rin : a. dis$aritia #e"rei+ asteniei+ n rmali*area TA , ". a$aritia durerii m derate $rec rdiale, c. durata de ) 1 - sa$tamani . -'-. C n(alescenta in in#arctul mi cardic se caracteri*ea*a: a. anat mic $rin # rmarea unei cicatrice mem"ran ase, ". clinic $rin resta"ili*area lenta a ca$acitatii de munca, c. anat mic $rin # rmarea unei cicatrice #i"r ase, -'/. Durerea din in#arctul mi cardic: a. durea*a mai multe re si une ri c!iar *ile , ". durea*a 14 1 %4 minute. c. se ins teste de stare de mare an&ietate+ agitatie+ *"ucium si sen*atie de m arte iminenta. -'0. Ang rul $ect ral se caraceteri*ea*a $rin : a. cri*e durer ase cu iradiere $ana la ultimele d ua degete , ". cri*e durer ase $ara&istice cu iradiere in ca*urile ti$ice in umarul stang.+ "ratul si ante"ratul stang, c. cri*e durer ase $ar &istice+ l cali*ate de cele mai multe ri ina$ ia sternului. -'2. Cau*ele determinante ale ang rului $ect ral sunt : a. arter scler *a c r nariana ". c r narita reumatismala+ tr m"angeita "literanta, c. sten *a a rtica+ sten *a mitrala. -'3. In ang rul $ect ral " lna(ul indica sediul durerii t racice : a. cu intreaga $alma sau cu am"ele $alme , ". cu un singur deget , c. in $lin stern >semnul L $umnului srans M?. -)4. Durerea in ang rul $ect ral : a. a$are in tim$ul e# rtului , ". da sen*atia de c nstrictie , c. $ ate lua as$ectul de arsura+ de $resiune. -)1. Iradierile ati$ice in ang rul $ect ral sunt: a. in ma&ilarul in#eri r+ s$re umarul dre$t+ regiunea intersca$ulara+ !i$ c ndrul dre$t, ". in umarul stang si de1a lungul mem"rului su$eri r stang $e margienea cu"itala , c. la "a*a gatului . -)%. Durata durerii in ang rul $ect ral este : a. %1' minute ". mai rar $ana la 14 11- minute , c. mai mult de '4 de minute. -)'. Testul $at gn m nic in angina $ect rala : a. se caracteri*ea*a $rin ine#icienta tera$eutica a Nitr glicerinei , ". c nstituie un test clinic de di#erentiere #ata de in#arct si sindr mul intermediar , c. c nsta in dis$aritia durerii la Nitr glicerina in %1' minute. -)). Cri*a durer asa de ang r $ect ral se instalea*a : a. la adiministarea un r medicamente , ". c nc mitent cu un e# rt #i*ic+ em ti nal+ digesti( , c. cand " lna(ul iese din camera incal*ita in atm s#era rece sau ger asa. -)-. M artea clinica : a. durea*a '1) minute, ". este un $r ces ire(ersi"il , c. ince$e data cu st $ul cardiac.

-)/. St $ul res$irat r c nsta in $rirea res$iratiei: a. cu $rirea inimii, ". cu $re*enta $ulsului "un la artera car tida , c. $ermite $e un inter(al (aria"il > '114 minute sau c!iar 1% minute? ca reanimarea res$irat rie sa ai"a succes. -)0. Inainte de a ince$e reanimarea cardi 1 res$irat rie sal(at rul se (a asigura# arte ra$id ca este intr1 ade(ar ( r"a de $rire cardiaca $rin : a. c ntr lul res$iratiei : semnul glin*ii > se $une in #ata "u*el r glinda care nu se (a a"uri cand e&ista res$iratie? ". c ntr lul $ulsatiil r cardiace >$uls car tidian+ #emural? , c. c ntr lul re#le&ului $u$ilar >midria*a?. -)2. Res$iratia arti#iciala tre"uie c ntinuata : a. $ana la reluarea miscaril r res$irat rii s$ ntane e#iciente , ". $ana la instituirea (entilatiei mecanice c ntr late, c. $ana se ajunge la unitate s$italiceasca. -)3. St $ul cardiac: a. este urmat de st $ul res$irat r in 141%4 sec., ". este urmat in m d in(aria"il si de st $ul res$irat r in %41'4 sec. --4. De#icitul m t r a$are En: c. determina si $rirea circulatiei cere"rale. a. sindr mul !emi$legic ". sindr mul $ara$legic si tetra$legic c. ne(ralgia sciatica --1. Cele mai #rec(ente sindr ame musculare sunt: a. mi $atia ". mi t nia c. radiculitele --%. Sindr mul de neur n m t r $eri#eric + cu tul"urari de sensi"ilitate im$ rtanta + a$are si En: a. $ liradicul ne(rita ". 6sindr mul de c ada de cal6 c. sindr mul meningian --'. Arsurile de gradul I se $r duc dat rita un r agenti termici care acti nea*a: a. tim$ scurt ". care au $utere cal rica m derata c. tim$ Endelungat --).Arsura de gradul I se caracteri*ea*a $rin: a. distrugerea tutur r straturil r e$idermului ". eritem+ edem+ caldura l cala+ usturime c. distrugerea straturil r su$er#iciale ale e$idermului ---. Arsura de gradul III se caracteri*ea*a $rin: a. interesarea e$idermului si $artial a dermului ". a$aritia #lictenel r ser 1sanguin lente c. cicatri*are ra$ida cu restitutia ad integrum --/. Ta"l ul de la" rat r din s cul arsuril r se caracteri*ea*a $rin: a. !em c ncentratie ". scaderea numarului de !ematii si leuc cite c. cresterea numarului de !ematii si a !emat critului --0. Gn ca* ca s cul a durat mult sau nu a # st tratat c rect$ t a$are ca si c m$licatii : a. insu#icienta cardiaca ". alterari renale cu al"uminurie+ glic *urie si !ematurie c. in#ectia arsuril r

--2. Ce c m$licatii $ t a$area Entr1 arsura EntinsaC a. s c !i$ ( lemic ". in#ectie+ ne#rita+ "r n! $neum nie+ !em ragie digesti(a c. escare+ int &icatia centril r ner( si cere"rali+ urmata de c n#u*ii+ $ierderi de cun stinta+ $arali*ii --3. Ac rdarea $rimel r Engrijiri la " lna(ii cu arsuri Entinse se (a #ace: a. la l cul accidentului ". la dis$ensarul medical c. En sala de $eratii+ En c nditii de ase$sie si antise$sie -/4. Gnde$artarea (ictimei de curentul electric se (a #ace: a. cu mDinile+ nee&istDnd nici un $eric l ". Em$ingerea (ictimei de lDnga sursa de curent cu "ucata de lemn c. Em$ingerea $rin intermediul unei !aine gr ase+ Em$aturite -/1. Tratamentul En arsurile $rin iradiere tre"ui sa (i*e*e de*acti(area radi acti(a $rin s$alaturi a"undente cu: a. a$a si sa$un ". s lutii antise$tice c. s lutii acide sla"e -/%.E$idemi l gia este stiinta medicala care studia*a : a. " lile cu ras$andire in $ $ulatie , ". " lile cu ras$andire mare in $ $ulatie+ ce creea*a $r "leme de sanatate $u"lica+ $ertur"and de*( ltarea n rmala a s cietatii, c. " li cardi (asculare+ ne $la*iile+ accidentele rutiere+ " li $si!ice+ sinuciderile etc. -/'. Pr #ila&ia generala $resu$une : a. masurile $ermanente cu caracter general si educatie sanitara , ". su$ra(eg!erea si c ntr lul $re(enti( al #act ril r e$idemi geni , c. masuri tran*it rii care incetea*a data cu stingerea # carului de in#ectie. -/).Pr #ila&ia s$eciala se re#era la : a. masurile ce tre"uie luate in # car $entru c m"aterea unei " li in#ecti ase, ". $re(enirea un r n i ca*uri secundare, c. masurile indre$tate im$ tri(a s$ectrului de m r"iditate . -/-. Triajul e$idemi l gic $resu$une : a. term metri*area+ e&. tegumentel r+ ca(itatii "ucale si c njuncti(el r , ". masurarea T.A. $uls+ diure*a, c. in# rmarea $ri(ind e(entualele c ntacte la d miciliu . -//.Triajul e$idemi l gic se e#ectuea*a : a. *ilnic+ in crese si gradinite+ inainte de intrarea in c lecti(itate, ". in crese si gradinite+ du$a intrarea c $iil r in c lecti(itate, c. la $re*entarea c $iil r in ta"ere si la reince$erea cursuril r du$a (acanta . -/0.Term metri*area *ilnica+ in cadrul triajului e$idemi l gic+ se e#ectuea*a : a. de catre asistenta medicala , ". sa$tamanal+ la c $iii din crese si gradinite, c. *ilnic+ la c $iii sus$ecti sau " lna(i din crese si gradinite . -/2.Mijl acele mecanice de de*in#ectie sunt: a. s$alarea+ aerisirea+ (entilatia, ". stergerea umeda a su$ra#etel r+ # l sind agenti c!imici, c. radiatii ultra(i lete . -/3.Met dele #i*ice de de*in#ectie : a. sunt re$re*entate in $rinci$al de caldura uscata+ umeda si radiatii u.(., ". se "a*ea*a $e reactia de &idare+ !idr li*a si $reci$itare , c. se reali*ea*a $rin denaturarea $r teinel r .

-04.De*in#ectia $rin met de c!imice se reali*ea*a $rin : a.s$alarea siFsau stergerea cu su"stante de*in#ectante ".scu#undarea in su"stante de*in#ectante c.iradierea cu ultra(i lete $entrude*in#ectia aerului . -01.;accin $r #ila&ia utili*ea*a : a. (accinuri c r$usculare din culturi de germeni (ii+ atenuati, ". (accinuri $re$arate din t &ine det &i#iate+ trans# rmate in anat &ine, c. (accinuri din culturi de germeni (ii neatenuati+ $entru e#icienta s$ rita. -0%.Anginele sunt : a. cele mai #rec(ente in#ectii stre$t c cice, ". in#lamatii ale istmului #aringian, c. a#ectiuni intalnite numai la c $ii . -0'. .Mani#estarile l cale cele mai #rec(ente in angina stre$t c cica sunt : a. din #agia, ". c ngestia intensa a #undului de gat , c. #alse mem"rane . -0).Peri ada de incu"atie in scarlatina durea*a: a. 11% *ile , ". 1114 *ile, c. '1/ *ile . -0-.C m$licatiile imun alergice ale scarlatinei se instalea*a la 1- 1 %- *ile de la de"utul " lii si $ t #i : a. gl merul ne#rita di#u*a acuta, ". reumatismul articular acut , c. c lica "iliara . -0/.Pr #ila&ia scarlatinei include : a. masuri de i* lare+ de su$ra(eg!ere a c ntactil r tim$ de 14 *ile + tratament cu $enicilina al $urtat ril r , ". masuri de de*in#ectie in # car de ti$ c ntinuu si terminal+ atat in c lecti(itati+ cat si in l cuinte , c. su$ra(eg!ere #acultati(a a " lna(ului . -00. Ingrijirea unui " lna( cu scarlatina include : a. a$licarea de c m$rese reci $e #runte, ". c m"aterea $ruritului cu l tiuni de alc l ment lat, c. regim !i$er$r tidic. -02. Pr "lemele $acientului cu scarlatina $ t #i : a. alterarea c n# rtului legat de durerea de ca$ si #e"ra, ". (arsaturi si ce#alee din cau*a edemului cere"ral in#ecti s, c. !i$erdinamie+ agitatie legata de starea t &ica . -03.Inter(entiile asistentei medicale $entru $re(enirea c m$licatiil r la un $acient cu scarlatina c nstau in : a. c m"atarea $ruritului , ". ingrijirea ca(itatii "ucale+ de % ri $e ra, c. re$aus la $at+ cel $utin 0 *ile -24.Tratamentul eti l gic in scarlatina cu$rinde : a. administrarea de $enicilina+ eritr micina+ la indicatia medicului, ". c ntinuarea tratamentului la e&ternare cu m ldamin , c. administrarea de !idr c rti* n acetat . -21. Ruje la se mani#esta clinic in $eri ada de de"ut $rin : a. #e"ra m derata+ catar >na*al+ "r nsic+ cular?+ enemtem, ". catar na*al+ #e"ra inalta+ diaree, c. #e"ra Hcatar H semnul 8 $lic5.

-2%. Peri ada eru$ti(a din ruje la se caracteri*ea*a $rin : a. cresterea mare a #e"rei, ". eru$tia macul $a$ul asa ince$e la #ata si se generali*ea*a descendent in ' *ile, c. eru$tia micr $a$ul asa cu # nd c ngesti(+ as$ra la $i$ait. -2'. Patagn m nic $entru ruje la este : a. semnul =arsieri, ". semnul 8 $lic5, c. catar cular+ na* 1"r nsic. -2).In ruje la eru$tia : a. este ins tita de $rurit , ". nu este ins tita de $rurit, c. nu $r duce $rurit. -2-.La a$aritia unui ca* de ruje la se $r cedea*a la : a. i* larea " lna(ului in s$ital sau la d miciliu $e $eri ada c ntagi *itatii, ". urmarirea c ntactil r ne(accinati sau care nu au trecut $rin " ala , c. administrarea de imun gl "uline du$a - *ile de la c ntact. -2/.Mani#estarile de de$endenta la un $acient cu ruje la in $eri ada de incu"atie sunt: a. #e"ra+ #ris ane+ ta!i$nee, ". greturi+ (arsaturi+ dureri a"d minale, c. a$atie+ im "ilitate. -20.In $eri ada eru$ti(a din ruje la a$are: a. e&antemul 1 macule de cul are r sie >$e #ata+ du$a urec!i+ gat?, ". ina$etenta+ stare de neliniste+ ner( *itate, c. tegumente $alide+ reci. -22..Inter(entiile asistentei medicale la un $acient cu ruje la (i*ea*a : a. $astrarea $ermea"ilitatii cail r res$irat rii, ". reec!ili"rarea !idr 1electr litica, c. im "ili*area $acientului in $eri ada eru$ti(e. -23.Pr "lemele $acientului cu ruje la $ t #i: a. dis$nee cu $ li$nee cau*ata de #e"ra, ". $ tential de de#icit de lic!ide legat de (arsaturi+ trans$iratii, c. !i$ termie . -34.Inter(entiile asistentei medicale $entru diminuarea "structiei cail r res$irat rii+ tusei+ $ li$neei c nstau in: a. a$licarea c m$resel r !i$ termi*ante , ". umidi#icarea aerului din inca$ere, c. administrarea medicatiei $rescrise de medic . -31.Ru"e la este " ala : a. in#ecti asa+ (irala+ ce e( luea*a #a( ra"il + cu aden $atii+ eru$tie micr $a$ul asa #ugace si #e"ra inc nstanta , ". cu i* lare la d miciliu , c. cu c ntagi *itate maj ra ce im$une internarea "ligat rie in s$ital. -3%.In ru"e la+ m dul de transmitere este : a. aer gen, ". $rin c ntact cu "iecte recent c ntaminate de secretii, c. digesti(. -3'..Alaturi de eru$tie+ un alt sim$t m cardinal in ru"e la este : a. $ liaden $atia, ". #e"ra inalta la adulti, c. ciclul lingual . -3).Dintre rarele c m$licatii ale ru"e lei se $ t menti na : a. $ liartrita, ". $ur$ura tr m" cit $enica si mening ence#alita, c. reumatismul articular acut .

-3-.Tratamentul ru"e lei este : a. sim$t matic, ". eti l gic, c. igienic . -3/. 7r!ita urliana+ c m$licatie a $ar tiditei e$idemice+ a$are la: a. #ete, ". "aieti, c. du$a $u"ertate . -30. Calea de transmitere in tusea c n(ulsi(a este : a. aer gena+ $rin $icaturi din secretiile res$irat rii e&$ul*ate $rin tuse. ". digesti(a+ $rin maini murdare. c. $rin "iecte recent c ntaminate -32. Tusea c n(ulsi(a+ e( luea*a endem 1e$idemic cu 6 ingr sari6 e$idemice la s#arsitul a. iernii, ". $rima(erii, c. (erii. -33.I*( rul e$idemil gic in $ li mielita este mul in#ectat+ calea de transmitere #iind: a. #ecal1 rala, ". aer gena+ $rin c ntact intim la ince$utul " lii , c. $arenterala. /44.P li mielita #ace $arte din categ ria " lil r transmisi"ile : a. cu declarare n minala "ligat rie, ". internare si tratament "ligat riu in s$ital , c. tratament la d miciliu si i* lare "ligat rie . /41.Sindr mul meningian 1 un gru$ de sim$t me si semne+ a$are in : a. meningita tu"ercul asa, ". meningita ser asa , c. tetan s . /4%.Meningita mening c cica detine $rimul l c ca #rec(enta in eti l gia meningitel r $urulente la : a. c $ii, ". adulti $este )4 ani, c. tineri . /4'. Calea de transmitere a meningitei $ ate #i : a. !emat gena , ". $rin c ntiguitate , c. aer gena . /4). Sim$t mat l gia a#ectarii meningiene cu$rinde : a. #e"ra+ ce#alee $uternica+ # t # "ie, ". (arsaturi si s mn lenta $ana la c ma, c. su"#e"rilitate+ agitatie+ greata. /4-.Ence#alitele acute $ stin#ecti ase sur(in in c n(alescenta un r " li in#ecti ase $recum: a. ruje la, ". (aricela, c. !e$atita (irala A. /4/. Ta"l ul clinic in ence#alita cu$rinde : a. #e"ra+ ce#alee+ tul"urari de sen* riu, ". c n(ulsii+ di(erse $arali*ii , c. greturi+ (arsaturi+ ligurie. /40.Tratamentul ence#alitei c nsta in : a. c!imi tera$ie anti(irala, ".medicatie antiin#lamat rie si antiedemat asa, c. imun tera$ie cu im n gl "uline s$eci#ice .

/42. Pr #ila&ia ence#alitel r (irale : a. cu$rinde $r tectia cel r e&$usi $rin masuri generale sau $rin (accinuri # rm late, ". urmareste c m"aterea (ect ril r, c. c nsta in $r tectie generala $rin (accinare s$eci#ica . /43. = ala acuta ce a$are s$ radic sau e$idemic in urma c nsumului de alimente c ntaminate cu di(erse "acterii se numeste: a. ruje la, ". t &iin#ectie alimentara, c. $ar tidita e$idemica. /14. T &iin#ectiile alimentare sur(in in urma un r situatii $at genice : a. $rin ingestia t &inei eli"erata in aliment, ". $rin ingestia un r alimente in care germenul s1a de*( ltat in # arte mare cantitate, c. in $ara*it *a intestinala . /11.Ae"ra ti# ida este " ala: a. transmisi"ila cu declarare "ligat rie, ".s$eci#ica mului , c. $r dusa de Ric5ettsia Pr Na*e5ii. /1%. In #e"ra ti# ida este "ligat rie: a. s$itali*area, ". declararea n minala, c. im "ili*area $acientului. /1'. Rece$ti(itatea la di*enterie este generala+ mai mare la : a. c $ii su" - ani, ". (arstnici, c. "ar"ati. /1). Tetan sul im$une : a. i* larea "ligat rie in s$ital , ". declararea n minala "ligat rie, c. regimul alimentar strict . /1-.Injectiile ( r #i administrete numai daca: a. #i lele sunt etic!etate si+ atat denumirea cat si d *ajul sa c res$unda cel r $rescrise, ". as$ectul s lutiei de injectii sa #ie clar + trans$arent+ #ara $reci$itate c. sa ai"a data de (ala"ilitate + dar $ ate sa #ie $reci$itat, /1/. La administrarea injectiei este necesar sa (eri#ice, a. integritatea #i lei, ". integritatea seringii si data (ala"ilitatii, c. nu are im$ rtanta nici (arianta din cele enumerate, /10. Cau*ele t &ice care $ t $r ( aca cir *a !e$atica sunt: a. alc lul, ". t &ice industriale, c. medicamente !e$at tr #ice, /12. Care sunt ti$urile de cir *a alc lica , a. cir *a atr #ica, ". cir *a !i$ertr #ica, c. cir *a s$len gena /13.In cir *a !e$atica icterul $ ate #i: a. e$is dic, ". cu carecter $ermanent, c. nu a$are icter, /%4. Stadiile descrise in cir *a !e$atica sunt: a. stadiu c m$ensat, ". stadiul dec m$ensat, c. stadiul (ascular,

/%1. In stadiul dec m$ensat al cir *ei !e$atice a$are : a. ascita, ". edemul mem"ranel r in#eri are, c. icter, /%%.Tul"urarile !em ragice ce a$ar in e( lutia " lna(il r cu cir *a !e$atica sunt : a. (arice es #agiene care se ru$, ". scaderea #act ril r de c agulare in sange, c. ingestia de medicamente, /%'. Eti l gia cir *ei atr #ice $ ate #i: a. eti l gie alc lica, ". eti l gie (irala, c. eti l gie necun scuta, /%).Cele mai #rec(ente c m$licatii in cir *ele !e$atice sunt: a. !em ragia digesti(e su$eri ara ". ence#al $atia $ rtala, c. .TA, /%- In ca*ul !em ragiei digesti(e $r gn sticul este: a. re*er(at, ". este stare trecat are, c. re*er(at atat imediat cat si de (iit r, /%/ C ma !e$atica din cir *e $ ate a$area in ca*ul, a. insu#icientei !e$atice, ". in ence#al $atia !e$at $ rtala, c. in insu#icienta renala, /%0. Cele mai im$ rtante masuri de $r #ila&ia in cir *a !e$atica sunt: a. tratamentul c rect al !e$atitei, ". dis$ensari*area indelungata, c. inter(entia c!irurgicala, /%2. In ca*ul ascitei dieta (a #i: a. des data, ". !i$ers data, c. " gata in $ tasiu, /%3 S$lenect mia este indicata: a. in $r #ilactic, ". in cir *a de ti$ =antian, c. in !i$ers$lenismul se(er, /'4. Paracente*a se rec manda: a. in t ate ca*urile de ascita, ". numai de necessitate, c. daca a#ectea*a #unctiile res$irat rii, /'1.Masurile de ingrijire in ca*ul cir *ei !e$atice c nstau in: a. i* larea " lna(ului, ". aerisirea camerei, c. sc!im"area #rec(enta a $ *itiei " lna(ului, /'%. In cir *a !e$atica a$ rtul de lic!ide (a #i: a. ec!ili"rat , ". !i$er!idratare, c. $arenteral si $er s, /''. Cau*ele ce determina dec m$ensarea cir *ei !e$atice sunt: a. " li in#ecti ase, ". un $ran* c $i s c m$letat de e# rt #i*ic, c. !em ragii digesti(e si inter(entii c!irurgicale ,

/').Ent rsa este a#ectiune traumatica a articulatiei caracteri*ata $rin: a. Entindere a ligamentel r si ca$sulei articulare ". ru$turi a ligamentel r c. a#ectiune cr nica a articulatiei /'-.Ent rsele sunt a#ectiuni: a. sim$le ". En care a$ar le*iuni de (ase si de*insertii ligamentare c. li$site de im$ rtanta /'/. Sim$t mele ent rsei sunt: a. durerea ". im$ tenta #uncti nala c. #e"ra /'0. .emartr *a se de#ineste $rin: a. $re*enta sDngelui En ca(itatea articulatiei ". $re*enta a$ei En ca(itatea articulatiei c. a$are numai En articulatia genunc!iului sau En rice articulatie /'2.Ec!im *a a$are in: a. numai cDnd s1au $r dus smulgeri de ligamente si ru$turi de (ase ". smulgeri de #ragmente s ase c. En rice ent rsa /'3.Masurile de urgenta Entr1 ent rsa c nstau En: a. calmarea durerii ". im "ili*area articulatiei Entr1 #asa sim$la sau gi$sata c. a$licarea unei atele /)4.Inter(entia c!irurgicala este "ligat rie: a. En ca*ul un r smulgeri de ligamente $e su$ra#ete mari ". En ca*ul ru$turil r de menisc c. du$a im "ili*area articulatiei si calmarea durerii /)1. Ent rsa tratata inc rect $ ate $r duce: a. artr *a En articulatia res$ecti(a ". limitarea m "ilitatii articulatiei c. durere /)%.Lu&atia $ ate a$are dat rita unui traumatism: a. (i lent ". mai $utin (i lent c. nu are im$ rtanta intensitatea traumatismului /)'.Din urmat arele a#ectiuni traumatice sunt lu&atii: a. disjunctia ". diasta*is c. de# rmarea regiunii /)).Lu&atia se caracteri*ea*a $rin: a. durere (ie si im$ tenta #uncti nala ". ec!im *a+ !emat m+ de# rmarea regiunii articulare c. #e"ra /)-.E&amenul radi l gic este "ligat riu En lu&atii: a. arata $ *itia En care se a#la segmentele lu&ate ". arata daca nu e&ista #ractura c nc mitenta c. nu este "ligat riu /)/ Tratamentul lu&atiei se (a #ace: a. cDt mai urgent $ si"il ". se #ace su" aneste*ie generala c. se #ace du$a ce se administrea*a calmante

/)0.Reducerea lu&atiei se #ace su" aneste*ie generala $e cale: a. rt $edica >nesDngerDnda? ". c!irurgicala >sDngerDnda? c. daca reducerea lu&atiei nu reuseste $e cale rt $edica >nesDngerDnda? se (a #ace $e cale c!irurgicala >sDngerDnda? /)2. Du$a $eri ada de im "ili*are En ca*ul unei lu&atii tratamentul de recu$erare "alne 1#i*i 15inet tera$ie este: a. indicat ". c ntraindicat c. indicat si as ciat cu tratamente s$eci#ice /)3.Ec!im *a Entr1 #ractura a$are: a. la scurt tim$ du$a $r ducerea #racturii En ca*ul #racturii (asel r su$er#iciale ". mai tDr*iu cDnd este interesat un segment de s ac $erit de mase musculare mari c. ec!im *a nu a$are En #racturi /-4.Gn ca*ul unei #racturi+ de# rmarea regiunii este un semn: a. e&trem de im$ rtant ". este (i*i"il la (asele care se gasesc En c ntact direct cu $ielea c. En #racturi nu a$are de# rmarea regiunii /-1.In ca*ul unei #racturi a$ar urmat arele semne l cale: a. Entreru$erea c ntinuitatii sului ". im$ tenta #uncti nala dat rita li$sei de c ntinuitate a $Drg!iei s ase c. !i$ termii /-%. Asiguram ca masurile de $rim ajut r la l cul accidentului En ca*ul un r #racturi ale mem"rului: a. #ractura tre"uie imediat im "ili*ata $r (i* riu ". se (a administra un calmant $entru c m"aterea durerii c. &igen tera$ie /-'.Im "ili*area $r (i* rie se #ace cu atele care se a$lica: a. de $arte si de alta a segmentului * nei #racturate a mem"rului res$ecti( ". se ( r strDnge m derat Entre ele cu un "andaj c. se (a #ace un $ansament c m$resi( /-). In ca*ul #racturil r desc!ise se $ractica urmat arele mane(re de $rim ajut r: a. curatirea $lagii de c r$uri straine+ !em sta*a $r (i* rie+ ac $erirea $lagii cu un $ansament steril ". reducerea # carului de #ractura c. im "ili*area $r (i* rie si trimiterea de urgenta Entr1un ser(iciu de s$ecialitate /--.Gn care dintre articulatii+ En ca*ul un r lu&atii+ se $ are ( r"i de diasta*is sau disjunctieC a. articulatia s ldului ". articulatia acr ni cla(iculara c. articulatia cel r d ua ase $u"iene /-/.Durata de im "ili*are En a$arat gi$sat+ du$a reducerea c!irurgicala este: a. aceeasi cu reducerea $e cale rt $edica ". este mai mare cu %41'4 *ile #ata de reducerea rt $edica c. #ac e&ce$tia unele #racturi la care s1au $utut intr duce tije metalice centr medulare /-0.Iim "ili*area $relungita are dre$t c nsecinta: a. !i$ertr #ie musculara ". !i$ tr #ia musculara c. red area articulara /-2.Plagile $r duse $rin muscaturi de animal c ntaminat cu tur"are sunt: a. c ntu*e ". in#ectate c. cu marginile regulate

/-3. Plagile netratate la tim$ se $ t c m$lica cu: a. li$ timie ". tr m" #le"ite+ se$ticemie c. su$uratii l cale //4.Du$a Ente$aturile un r insecte >(ies$i+ al"ine? a$ar urmat arele #en mene: a. insu#icienta res$irat rie acuta+ edem de gl ta ". lig anurie cu insu#icienta renala acuta c. #en mene ana#ilactice cu edem al #etei si gDtului+ ce#alee //1.Gn ca*ul muscaturii de sar$e se (a #ace: a. a$licarea gar ului $entru Em$iedicarea di#u*iunii ". $er#u*ii cu ser #i*i l gic sau gluc *at c. suctiunea (eninului sau e&ci*ie larga a $lagii muscate //%.C nditiile care + stau la "a*a e#ectuarii unui "un $ansament sunt: a. sa ac $ere c m$let $laga ". sa ai"a "una $utere a"s r"anta c. sa #ie strDns+ ca sa nu alunece //' A(antajele #i&arii $ansamentului cu materiale ade*i(e si nu cu #asa sunt: a. e&ecutie mult mai ra$ida si nedurer asa $entru " lna( ". se e&ecuta #ara a ridica " lna(ul sau segmentul res$ecti( c. sa Ende$artea*a mult mai sim$la si mai us r //).C nditiile unui "un "andaj sunt: a. En#asarea se e&ecuta cu miscari "ine c rd nate e(itDnd $r ( carea de dureri ". En#asarea se (a #ace de la stDnga la drea$ta >celui care e&ecuta? c. En#asarea se (a #ace c m$resi( $entru a mentine $ansamentul //-CDnd se e&ecuta En#asarea su" # rma de s$ic >s$ica?C a. $entru reali*area unei c m$resiuni asu$ra unei articulatii ". $entru a mentine un $ansament En care se #ac miscari am$le c. $entru mentinerea $ansamentului la ni(elul nasului si "ar"iei ///.Pre(enirea escarel r la " lna(ul im "ili*at tim$ Endelungat se #ace $rin : a. sc!im"area $ *itiei En $at ". masaj *ilnic+ #rictiuni cu alc l urmate de $udrare cu talc c. sc!im"area $ *itiei En $at nu este im$ rtanta daca se #ace masaj *ilnic //0.La " lna(ii im "ili*ati la $at tim$ Endelungat $ t a$area ca si c m$licatii: a. $neum nii !i$ statice ". tr m" *e ale mem"rel r in#eri are c. !i$ertensiune+ ta!icardie //2.Im "ili*area Endelungata a un r " lna(i la $at este: a. masura tera$eutica ". c nsecinta anumit r a#ectiuni gra(e c. masura de su$ra(eg!ere a " lna(ului //3.Im "ili*area " lna(ului la $at este masura tera$eutica En ca* de: a. #racturi+ traumatisme ". in#arct mi cardic c. insu#icienta cardiaca /04 Din c m$licatiile enumerate mai j s tre"uie $re(enite la " lna(ii im "ili*ati la $at: a. # rmarea tr m" *el r+ $neum niil r !i$ statice ". atr #ierea musculara+ escarele de decu"it c. !i$ tensiune arteriala

/01 .Inacti(itatea Endelungata a " lna(il r im "ili*ati la $at $ ate a(ea re$ercursiuni asu$ra sistemului s s $r ducDnd: a. rare#ierea structurii s ase ". a$aritia ste $ r *ei de inacti(itate c. artr *e /0%.Ti$ul de saltea rec mandat $entru " lna(ii im "ili*ati tim$ EndelungatC a. saltea cu structura de "urete ". saltea din material $lastic cu structura de "urete c. saltea antidecu"it /0'C n# rtul " lna(ului im "ili*at la $at tre"uie asigurat $rin: a. $rin sc!im"ari $asi(e de $ *itie ". sc!im"area $ *itiei se (a #ace cu ajut rul un r utilaje au&iliare c. sc!im"area $ *itii este c ntraindicata la " lna(ii im "ili*ati /0).R lul asistentei medicale En asigurarea c n# rtului " lna(il r im "ili*ati c nsta in: a. asistenta tre"uie sa aranje*e t tul la EndemDna " lna(ului ". asistenta tre"uie sa e&$lice m dul de utili*are a declansat rului de semnali*are >s nerie? c. sa e&$lice " lna(ului $r gramul sectiei /0-.E&aminarile c m$lementare de la" rat r la " lna(ii im "ili*ati se ( r #ace: a. ast#el ca " lna(ul sa nu #ie ridicat din $at ". " lna(ul (a #i trans$ rtat cu $atul c. " lna(ul (a #i trans$ rtat cu caruci rul cu r tile /0/.A$aritia tr m" *el r (en ase $ ate #i $re(enita $rin: a. masaj us r al mem"rel r ". m "ili*area acti(a sau $asi(a a degetel r $ici arel r si mDinil r+ e(entual a gam"el r si ante"ratel r c. tratament medicament s /00.Masajul a$licat En masura $rescrisa de medic $re(ine: a. a$aritia atr #iil r musculare ". Entr1 arecare masura a$aritia ste $ r *ei c. a$aritia c m$licatiil r cardi 1(asculare /02.Pre(enirea $neum niil r !i$ statice se #ace $rin urmat arele met de: a. gimnastica res$irat rie ". ridicarea " lna(ului En $ *itie semise*Dnd c. aerisirea sal nului de mai multe ri $e *i /03.Stimularea #unctiil r $ielii si a circulatiei cutanate+ t ni#icarea (asel r su$er#iciale se (a #ace *ilnic $rin: a. t aleta *ilnica ". #recti nare cu alc l diluat $e t ata su$ra#ata c r$ului c. a$licare de c m$rese umede /24.Prin asigurarea unei $ *itii c recte En $at $ t #i $re(enite a$aritia: a. de# rmaril r articulare ". $ *itiei (ici ase ale mem"rel r si c l anei (erte"rale c. c m$licatiil r res$irat rii /21.C m$ rtamentul $ers nalului medical care Engrijeste " lna(ii im "ili*ati tim$ Endelungat tre"uie sa #ie caracteri*at $rin: a. atitudine calma+ $lina de "lDndete ". gesturi li$site de re$e*eala+ $r mtitudine c. $r #essi nalism /2%.Du$a terminarea $eri adei de im "ili*are Endelungata la $at reluarea acti(itatii se (a #ace $rin: a. m "ili*area $r gresi(a cu mare $recautie ". m "ili*area se (a #ace numai la indicatia medicului c. m "ili*area se (a #ace En #unctie de ( inta " lna(ului

/2'.La m "ili*area " lna(ului se (a su$ra(eg!ea cu atentie: a. $ulsul+ TA+ res$iratia ". c l ratia tegumentel r si muc asel r c. starea de ec!ili"ru /2).Im "ili*area Endelungata a " lna(il r la $at este c nsecinta un r a#ectiuni gra(e En ca* de: a. accidente (asculare cere"rale ". $arali*ii+ le*iuni a mem"rel r in#eri are c. " li reumatismale /2-.Im "ili*area " lna(ului la $at este masura tera$eutica En ca* de: a. #racturi+ traumatisme ". in#arct mi cardic c. a#ectiuni res$irat rii / 2/ S cul este gra(a tul"urare #uncti nala a Entregului rganism e&teri ri*ata clinic $rin: a. $ra"usirea circulatiei ". tul"urarea ec!ili"rel r meta" lice c. insu#icienta res$irat rie acuta /20 In a$aritia s cului j aca un r l im$ rtant: a. intensitatea agentului declansat r ". $ si"ilitatile de a$arare ale SNC c. !i$ $er#u*ia tisulara /22.Alterarea gra(a a #unctiil r rganismului En s c se dat rea*a: a. scaderii a$ rtului de &igen ". dereglarii mecanismel r de ec!ili"ru c rtic su"c rtical c. cresterii $r dusil r t &ici re*ultati din meta" lism si care se acumulea*a En sDnge /23.S cul traumatic se $ ate c m"ina cu (arietate de s curi+ dar mai ales cu: a. s cul !i$ ( lemic ". s cul !em ragic c. s cul se$tic /34.Pre(enirea s cului ana#ilactic se $ ate #ace $rin: a. testarea sensi"ilitatii la su"stantele i date+ anti"i tice ". anamne*a c recta a " lna(il r c. administrarea de anti!istaminice de sinte*a >R mergan+ Aeniramin? /31 .M di#icarile !em dinamice care se $r duc En s cul dec m$ensat sunt: a. cresterea ( lumului circulant ". cresterea $atului (ascular $rin (as dilatatie c. $ierderea de electr liti /3%.C ma !i$ glicemica are urmat arele caracteristici: a. este de "icei $r #unda ". $ielea este uscata c. res$iratia este de ti$ C!e9ne1St c5es /3'.C ma dia"etica este t tdeauna $recedata de #a*a $r dr mala caracteri*ata clinic $rin: a. $ li$nee cu !alena acet nica ". an re&ie t tala Ens tita de greturi+ (arsaturi c. des!idratare t tala /3).Pe lDnga cele trei semne maj re+ $acientul cu c ma dia"etica mai $ ate $re*enta: a. dureri a"d minale ". sen*atie de # ame c. !alena acet nica /3-.Cau*ele c mei !i$ glicemice sunt: a. d *a insu#icienta de insulina ". alimentatie insu#icienta c. e# rturi #i*ice mari

/3/.Ta"l ul clinic al c mei !i$ glicemice se caracteri*ea*a $rin: a. trans$iratii $r #u*e ". $iele uscata c. agitatie $si!ic /30. C ma !i$ glicemica la un $acient dia"etic se di#erentia*a de c ma dia"etica $rin: a. a"senta res$iratiei de ti$ 8ussmaul si a !alenei acet nice ". a"senta #en menel r de des!idratare c. cresterea tensiunii arteriale /32.C ma !i$ glicemica $ ate #i $recedata de: a. # ame im$eri asa ". sen*atie de greata c. agitatie $si! 1m t rie /33.Masurile de rdin general care tre"uiesc Entre$rinse in ca*ul s cului traumatic sunt: a. Enlaturarea #act rului s c gen ". administrarea de lic!ide $er s c. a$recierea ra$ida a starii #unctiil r (itale 044. Pacientul a#lat En s c dec m$ensat >#a*a s cului ire(ersi"il? $re*inta urmat arele semne: a. este linistit+ s mn lent ". e&tremitati cian tice c. este inc nstient 041. S cul $ ate #i determinat de: a. $ierderi masi(e de sDnge ". trans#u*ii de sDnge c. de*ec!ili"re meta" lice 04%. S cul se de se"este de c la$s $rin urmat arele elemente: a. este mani#estare !em dinamica si meta" lica ". este $ertur"are gra(a si dura"ila c.este mani#estare e&clusi( !em dinamica 1scaderea tensiunii arteriale+ de "icei tran*it rie 04'. In tratamentul s cului !i$ ( lemic este im$ rtanta: a. administrarea de &igen ". re#acerea ( lemiei c. administrarea de (as $res are 04). C m"aterea !i$ ( lemiei se #ace $rin administrare de: a. De&tran 04 En s lutie de NaCl+ 144411-44 ml ". Ser #i*i l gic c. S lutie Ringer lactat 04- Dia"etul *a!arat ti$ % se caracteri*ea*a $rin urmat arele: a. a$are la $ers ane tinere ". de"utul este insidi s c. e( lutia este $r gresi(a 04/.Semnele neur l gice EntDlnite En c ma !i$ glicemica sunt: a. c n(ulsii+ une ri cri*e e$ile$ti# rme+ c ntracturi $uternice cu Enclestarea gurii ". semnul =a"ins5i $re*ent "ilateral c. semnul =a"ins5i a"sent+ re#le&e a" lite 040 Diagn sticul di#erential al dia"etului *a!arat se #ace cu: a. dia"etul insi$id ". dia"etul #emeii Ensarcinate c. dia"etul renal 042 C m$licatiile dia"etului *a!arat $ t #i: a. acute ". cr nice c. (asculare

043. C m$ensarea acid *ei En s c se #ace $rin administrarea de: a. s lutie Ringer 1 lactat ". "icar" nat de s diu i* sau !i$ert nic c. T.AM 14411-4 ml 014.Tratamentul En s cul !em ragic (a urmari: a. c m$ensarea $ierderil r $rin trans#u*ie de sDnge i* gru$ si R! ". administrarea de (as $res are c. administrarea de su"stituenti ( lemici 011.Tera$ia antis c (a tine $Dna cDnd: a. TA creste+ $ulsul se regulari*ea*a+ cul area tegumentel r si muc asel r sen rmali*ea*a ". diure*a creste la $este )4 mlF!+ " lna(ul e c nstient+ c $erant c. dis$are midria*a+ tegumentele de(in calde 01%.In stadiu de c ma dia"etica se remarca: a. scaderea re*er(ei alcaline ". cresterea $.1ului c. cresterea acid *ei meta" lice 01'..i$ glicemia us ara este caracteri*ata $rin trans$iratii $r #u*e+ ameteli+astenie+ # ame e&agerata. Aceste #en mene credea*a du$a: a. ingestia de glucide ". administrare de ser #i*i l gic c. administrare de gluc *a 01).In s cul ana#ilactic intu"atia r tra!eala se $ractica En ca* de: a. as#i&ie ". s$asm laringian c. "r n! s$asm $relungit 01-.Tratamentul c mei dia"etice En s$ital tre"uie sa #ie: a. eta$i*at $e re ". En #unctie de (al rile i n gramei c. strict indi(iduali*at 01/.Insulina cu actiune ra$ida se $ ate administra: a. numai su"cutanat ". su"cutanat c. intra(en s+ la indicatia medicului 010.Inainte de administrare #lac nul cu insulina tre"uie: a. sa #ie tinut la l c lumin s ". sa #ie Encal*it la tem$eratura camerei c. sa se agite $Dna se m geni*ea*a 012.Accidentele care $ t a$area du$a administrarea de insulina sunt: a. alergia la insulina+ !i$ glicemia ". in#ectii l cale+ li$ distr #ia c. cet nuria 013.Administrarea gluc *ei En c ma dia"etica se #ace $entru: a. $re(enirea !i$ glicemiei ". ec!ili"rarea !idr electr litica c. dis$aritia cet *ei 0%4..idratarea " lna(ului En c ma se #ace su" c ntr lul: a. glicemiei+ $.1ului sanguin ". i n gramei c. ec!ili"rului acid 1"a*ic

0%1.In ra$ rt cu gra(itatea s cului a$ar urmat arele semne: a. tensiunea arteriala scade ".$ulsul se accelerea*a c. $u$ilele sunt mics rate 0%%.In maj ritatea ca*uril r de"utul dia"etului *a!arat este: a. insidi s ". ati$ic c. "rutal 0%'..In#ectia n * c miala este : a. in#ectia c ntactata in s$ital sau alte unitati sanitare cu $aturi , ". in#ectia care se re#era la rice " ala dat rata micr rganismel r , c. in#ectia d "andita in s$ital si une ri diagn sticata du$a iesirea din s$ital. 0%) .Atri"utiile asistentei medicale in $re(enirea in#ectiil r n * c miale cu$rind: a. res$ectarea regulil r de te!nica ase$tica in e#ectuarea tratamentel r $rescrise, ". su$ra(eg!erea mentinerii c nditiil r de igiena si a t aletei " lna(il r im "ili*ati, c. su$ra(eg!erea a$licarii tratamentului cu anti"i tice in #unctie de"anti"i grama si e( lutia clinica a " lna(ului . 0%-.In cadrul Precautiunil r :ni(ersale este c nsiderat #act rul de risc c ntactul"tegumentel r si muc asel r cu urmat arele $r duse : a. lic!id amni tic+ lic!id $erit neal+ LCR+ lic!id sin (ial, ". s$erma si secretii (aginale, c. s$uta+ secretii na* #aringiene . 0%/.Regulile de "a*a in a$licarea Precautiunil r :ni(ersale c nsidera: a. t ti $acienti $ tential in#ectati, ". t ti $acientii sunt $ tential sanat si , c. ca acele si alte "iecte # l site in $ractica medicala sunt c ntaminate du$a utili*are . 0%0. A$licarea Precautiunil r :ni(ersale se re#era la : a. $re(enirea accidentel r si a alt r ti$uri de e&$unere $r #esi nala , ". $ers nalul in#ectat cu ."s, c. utili*area ec!i$amentului de $r tectie adec(at+ c m$let+ c rect. 0%2. Ec!i$amentul de $r tectie este : a. "ariera intre lucrat r si sursa de in#ectie, ". utili*at in tim$ul acti(itatil r care $resu$un risc de in#ectie , c. alcatuit din !alat si incaltaminte de s$ital . 0%3. S$alarea mainil r si a alt r $arti ale tegumentel r + cel mai im$ rtant m d de $re(enire a c ntaminarii cu agenti micr "ieni+ se e#ectuea*a : a. inainte si du$a a$licarea unui tratament $acientil r , ". du$a sc aterea manusil r de $r tectie , c. numai la intrarea in ser(iciu . 0'4. Met dele de $re(enire a accidentel r $r #esi nale $rin taiere+ inte$are cu "iecte ascutite+ c nstau in : a. c lectarea imediat du$a utili*are in c ntainere re*istente la inte$are si taiere+ am$lasate la indemana si marcate c res$un*at r , ". reducerea de mane(re $arenterale la minimum necesar, c. reca$is narea acel r # l site. 0'1.Asistenta medicala tre"uie sa #aca identi#icarea medicamentel r administrate: a. la $reluarea acest ra, ". inainte de administrare, c. la e&ternarea $acientului. 0'%. Ec!i$ametul de $r tectie este : a. "ariera intre lucrat r si sursa de in#ectie, ". utili*at in tim$ul acti(itatil r care $resu$un risc de in#ectie , c. alcatuit din !alat si incaltaminte de s$ital .

0''. S$alarea mainil r si a alt r $arti ale tegumentel r + cel mai im$ rtant m d de $re(enire a c ntaminarii cu agenti micr "ieni+ se e#ectuea*a : a. inainte si du$a a$licarea unui tratament $acientil r , ". du$a sc aterea manusil r de $r tectie , c. numai la intrarea in ser(iciu . 0'). Met dele de $re(enire a accidentel r $r #esi nale $rin taiere+ inte$are cu "iecte ascutite+ c nstau in : a. c lectarea imediat du$a utili*are in c ntainere re*istente la inte$are si taiere+ am$lasate la indemana si marcate c res$un*at r , ". reducerea de mane(re $arenterale la minimum necesar, c. reca$is narea acel r # l site. 0'-.In cadrul Precautiunil r :ni(ersale este c nsiderat #act rul de risc c ntactul tegumentel r si muc asel r cu urmat arele $r duse : a. lic!id amni tic+ lic!id $erit neal+ LCR+ lic!id sin (ial, ". s$erma si secretii (aginale, c. s$uta+ secretii na* #aringiene . 0'/.Regulile de "a*a in a$licarea Precautiunil r :ni(ersale c nsidera: a. t ti $acienti $ tential in#ectati, ". t ti $acientii sunt $ tential sanat si , c. ca acele si alte "iecte # l site in $ractica medicala sunt c ntaminate du$a utili*are . 0'0.. A$licarea Precautiunil r :ni(ersale se re#era la : a. $re(enirea accidentel r si a alt r ti$uri de e&$unere $r #esi nala , ". $ers nalul in#ectat cu ."s, c. utili*area ec!i$amentului de $r tectie adec(at+ c m$let+ c rect. 0'2.. Ec!i$ametul de $r tectie este : a."ariera intre lucrat r si sursa de in#ectie, ".utili*at in tim$ul acti(itatil r care $resu$un risc de in#ectie , c.alcatuit din !alat si incaltaminte de s$ital . 0'3.. S$alarea mainil r si a alt r $arti ale tegumentel r+ cel mai im$ rtant m d de $re(enire a c ntaminarii cu agenti micr "ieni+ se e#ectuea*a : a. inainte si du$a a$licarea unui tratament $acientil r , ". du$a sc aterea manusil r de $r tectie , c. numai la intrarea in ser(iciu . 0)4.. Met dele de $re(enire a accidentel r $r #esi nale $rin taiere+ inte$are cu "iecte ascutite+ c nstau in : a. c lectarea imediat du$ utili*are in c ntainere re*istente la inte$are si taiere+ am$lasate la indemana si marcate c res$un*at r , ". reducerea de mane(re $arenterale la minimum necesar, c. reca$is narea acel r # l site. 0)1 .Neres$ectarea cail r de administrare a medicamentel r: a. nu in#luentea*a intensitatea e#ectului medicamentel r, ". are e#ecte ned rite, c. duce la c m$licatii l cale la l cul de administrare a injectiil r. 0)%.Asistenta medicala: a. este ne( ita sa tre*easca " lna(ul $entru administrareamedicamentel r sim$t matice, ". tre*este " lna(ul $entru administrarea medicamentel r eti l gice, c. sta"ileste rarul de administrare res$ectind s mnul $acientului. 0)'.As cierea mai mult r medicamente in aceeasi seringa: a. menajea*a " lna(ul de inte$aturi, ". duce la trans# rmarea+ $reci$itarea+ degradarea acest ra, c. $ri(este in m d direct medicul.

0)).Cind administrea*a tratamentul+ asistenta medicala: a. lasa la $acient intreaga d *a *ilnica, ". administrea*a $ers nal su$ *it arele+ $icaturile $entru c!i si nas, c. administrea*a intai ta"letele+ s lutiile si $icaturile+ a$ i injectiile. 0)-.Asistenta medicala are grija: a. sa in# rme*e $acientul des$re tim$ul in care se (a instala e#ectul medicamentel r, ". sa atraga atentia asu$ra e#ectel r secundare ale medicamentel r, c. sa c recte*e d *ele $rescrise. 0)/. Regulile generale de $regatire si administrare a injectiil r $re(ad: a. injectarea imediata a c ntinutului seringii, ". (eri#icarea s lutiei injecta"ile, c. $regatirea cu '4 min. inainte de administrare. 0)0 . Accidentele sur(enite la administrarea injectiil r intramusculare sunt: a. atingerea ner(ului sciatic si a ramuril r sale, ". atingerea ner(ului trigemen si a ramuril r sale, c. $atrunderea cu acul intr1un (as sanguin. 0)2..Accidentele sur(enite in urma injectiei intra(en ase sunt: a. #le"algia, ". su$uratia ase$tica, c. tume#ierea "rusca a tesutului $eri(en s+ !emat m. 0)3..La sta"ilirea anti"i ticului ce urmea*a a #i administrat tre"uie sa se tina seama de anumite reguli: a. alegerea unui singur anti"i tic+ cel mai acti( si mai $utin t &ic+ $e "a*a anti"i gramei, ". anti"i ticul # l sit sa e&$una cel mai $utin la a$aritia re*istentei micr "iene, c. as cierea a d ua anti"i tice $e "a*a anti"i gramei in sc $ul ac $eririi unui s$ectru cat mai larg de germeni. 0-4..Sta"ilirea diagn sticului de alergie la un anti"i tic se "a*ea*a $e: a. terenul alergic, ". calea de administrare , c. mani#estarile a$arute la testele de $r ( care >cutanate si ser l gice?. 0-1 ..Cu ca*ia administrarii anti"i ticului+ asistenta medicala tre"uie sa cun asca : a. d *a t tala $e *i de anti"i tic ce tre"uie administrata unui $acient, ". durata tratamentului , c. cantitatea e&acta a unei d *e. 0-% .Pers nalul care mane(rea*a anti"i tice $ ate sa se sensi"ili*e*e #ata de aceste su"stante+ #iind e&$us la: a. dermite $r #esi nale, ". s c ana#ilactic, c. urticarii. 0-'.Gentamicina+ 8anamicina au actiune: a. t t &ica, ". ne#r t &ica, c. diuretica. 0-).Cantitatile de anti"i tice si c!imi tera$ice se e&$rima int tdeauna in: a. unitati+ grame sau su"multi$li ai acest ra, ". numar de ta"lete sau ca$sule, c. mililitri de s lutie. 0--.. rm nul c rtic tr $ sau adren c rtic tr $ !i$ #i*ar >ACT.? stimulea*a secretia : a. c rti* nului, ". c rti* nului si a alt r ! rm ni ai glandel r su$rarenale. c. ! rm nil r glandel r su$rarenale cu e&ce$tia c rti* nului.

0-/..In ca* de insu#icienta !e$atica+ tratamentul cu c rti* n se #ace cu: a. !idr c rti* n, ". $rednis l n , c. c rti* n acetat. 0-0..Calcularea dilutiil r atat $entru ACT.+ cat si $entru $re$aratele de c rti* n se #ace: a. in #unctie de durata tratamentului, ". la #el ca in ca*ul anti"i ticel r, c. tinand c nt de cantitatea de ACT. e&$rimata in unitati cu$rinsa in #iecare ml. de s lutie . 0-2 .ACT.1ul si c rti* nul: a. retin s diul in rganism , ". s$ lia*a rganismul de $ tasiu+ marind eliminarea lui, c. retin $ tasiul si s$ lia*a rganismul de s diu. 0-3 ..Sim$t mele #uncti nale in insu#icienta cardiaca cr nica stanga sunt: a. durerea si trans$iratia , ". dis$neea, c. tusea. 0/4 .Semne #i*ice in insu#icienta cardiaca drea$ta acuta: a. turgescenta jugularel r si ritm de gal $ , ". !e$at megalie, c. edeme decli(e. 0/1 . In insu#icienta cardiaca tratamentul urmareste : a. reducerea muncii inimii $rin acti(itate n rmala, ". reducerea muncii inimii $rin re$aus, c.c ntr lul retentiei !idr saline $rin restrictia a$ rtului de sare. 0/%. Tratamentul in insu#icienta cardiaca c nsta in: a. administrare de c rti* n , ". administrare de diuretice , c. cresterea e#icientei inimii cu $re$arate digitalice. 0/' .In #unctie de cau*a determinanta+ .TA se clasi#ica in: a. .TA medie, ". .TA esentiala, c. .TA secundara. 0/) .In stadiul al III 1lea+ .TA se caracteri*ea*a $rin a$aritia c m$licatiil r: a. c m$licatii cardiace+ c r nariene, ". c m$licatii cere"rale si renale , c.c m$licatii a"d minale. 0/-. .M di#icari #undamentale l cale ce stau la "a*a !i$ertensiunii sunt : a. (as c nstrictia arteriala , ". cresterea c ntinutului $eretelui arteri lar in a$a si sare , c.(as dilatatia arteriala. 0//. Stadiul $re!i$ertensi( $ ate #i a#irmat $e "a*a : a. ascendentei ereditare !i$ertensi(e , ". a$aritia un r $useuri tensi nale trecat are , c.#ara ascendenta ereditara. 0/0 ..In .TA "enigna+ c m$licatiile se dat rea*a : a. tr m" *ei cere"ale , ". in#arctului de me*enter , c. in#arctului mi cardic.

0/2 .In .TA maligna se intilnesc #rec(ent : a. dia"etul *a!arat , ". ence#al $atia !i$ertensi(a si !em ragia cere"rala , c. insu#icienta cardiaca si insu#icienta renala. 0/3 . Semne cere"rale in .TA maligna sunt: a. tul"urari de c m$ rtament , ". ce#alee cci$itala+ tul"urari de mem rie , c. " seala+ astenie+ ins mnie. 004 ..M artea "i l gica se caracteri*ea*a $rin : a. $rirea re(ersi"ila a res$iratiei si a circulatiei, ". le*iuni ire(ersi"ile in creier si in alte rgane , c. midria*a #i&a+ c rnee $aca si a$aritia $etel r cada(erice. 001 ..In ca*ul unui st $ cardi 1res$irat r $utem intalni urmat arele semne clinice: a. $rirea miscaril r res$irat rii+ t racice si a"d minale, ". incetarea "atail r inimii+ a"senta $ulsului la artera car tida, c. mi *a cu gl "i culari m "ili. 00% ..Semnele "struarii cail r aeriene sunt: a. a"senta miscaril r res$irat rii n rmale+ dis$nee *g m t asa, ". li$sa curentului de aer la nas sau gura , c. t race si a"d men im "ile. 00' .La ince$utul reanimarii ricarui st $ cardi 1res$irat r: a. se a$lica singura l (itura us ara cu $umnul+ de la inaltime de %41'%cm+ in mijl cul regiunii $resternale, ". se e#ectuea*a masajul cardiac e&tern c m"inat cu res$iratie arti#iciala, c. intu"atie r 1tra!eala. 00) . E#icienta res$iratiei arti#iciale si a masajului cardiac e&tern se a$recia*a $rin: a. a$aritia $ulsului la (asele mari, ".dis$aritia midria*ei si rec l rarea tegumentului, c.dis$aritia mi *ei . 00-. .C ntraindicatiile masajului cardiac e&tern sunt: a. le*iuni gra(e ale $eretelui t racic cu #racturi c stale+ em" lie ga* asa masi(a, ". !em ragie masi(a intra$ericardica si tam$ nada inimii, c. mal# rmatii ale asel r cutiei t racice. 00/ .Edemul $ulm nar acut a$are $rin inundarea "rutala a al(e lel r: a. de transudat sanguin lent nec agula"il, ". dat rata ru$erii ca$ilarel r $ulm nare, c. $r ( cata de cresterea $resiunii sangelui al(e l ca$ilar. 000. Edemul $ulm nar acut este: a. de natura ana#ilactica, ". de natura cardi gena, c. de natura le*i nala. 002 . Edemul $ulm nar acut este declansat de : a. insu#icienta (entriculara stanga, ". !i$ertensiune arteriala, c. $rein#arctul mi cardic. 003 . Edemul $ulm nar acut le*i nal este $r ( cat de : a. ga*e su# cante t &ice, ". cau*e neur l gice, c. tul"urari de rimt cardiac $ar &istice. 024 . Mani#estarile clinice in edemul $ulm nar acut sunt: a. dis$nee intensa+ se(era+ "rusca, ". e&$ir greu+ *g m t s, c. res$iratie $ li$neica *g m t asa.

021 . C nduita de urgenta in edemul $ulm nar acut cu$rinde: a. se as$ira secretiile si se curata r #aringele, ". se a$lica gar uri la radacina a trei mem"re, c. &igen tera$ie intermitenta $e s nda end tra!eala. 02% . Tratamentul in edemul $ulm nar acut cu TA crescuta este: a. digitalice, ". diuretice, c. d $amina. 02'. In tratamentul edemului $ulm nar acut cu TA sca*uta sunt c ntraindicate: a. m r#ina, ". !i$ tens are, c. d $amina. 02). Tratamentul in edemul $ulm nar acut t &ic cu$rinde : a. sc aterea $acientului din mediu n ci(, ". &igen tera$ie $e s nda end tra!eala, c. (entilatie arti#iciala. 02-. Tratamentul in edemul $ulm nar acut "acterian este: a. m r#ina+ c rtic tera$ie, ". anti"i tice+ t nicardiace, c. &igen tera$ie. 02/. Tratamentul in edemul $ulm nar acut neur l gic este: a. sangerare '441-44 ml , ". diure*a sm tica, c. antic agulante. 020. Tratamentul in edemul $ulm nar acut la inecati cu a$a de mare este: a. sangerare '441-44 ml, ". de&tran 04, c. &igen tera$ie. 022. Tratamentul edemului $ulm nar acut la " lna(ii uremici este: a. &igen tera$ie, ". aer s li antis$umanti, c. m r#ina. 023. Clasi#icarea EPA le*i nal este: a. de cau*e t &ice, ". de cau*e uremice, c. cardi gen. 034 . Edemul $ulm nar acut de cau*a t &ica este $r ( cat de : a. int &icatii cu C7, ". int &icatii rgan 1# s# rice, c. int &icatii cu $lum". 031 . Edemul $ulm nar acut in#ecti s este $r ( cat de : a. gri$a, ". in#ectii $ulm nare, c. SIDA. 03% . Edemul $ulm nar acut de deglutitie a$are la : a. c mat si, ". $ara$legici, c. c $ii mici.

03' . Edemul $ulm nar acut iatr gen este $r ( cat de : a. $er#u*ii, ". trans#u*ii, c. alimentatie neadec(ata. 03) . In ce # rma de EPA este c ntraindicata m r#ina: a. EPA cardi gen, ". EPA uremic, c. EPA in#ecti s. 03- . 7&igen tera$ia in EPA este: a. c ntraindicata+ de arece creste $resiunea in al(e le, ". se $ractica $e res$iratie asistata, c. se administrea*a numai du$a umidi#icare . 03/. La $acientul cu insu#icienta renala acuta este c ntraindicata: a. # rtarea diure*ei $rin administrarea de lic!ide a"undente, ". c rectarea de*ec!ili"rului electr litic #ara re*ultate de la" rat r, c. c m"aterea (arsaturil r . 030 . In insu#icienta renala acuta diure*a este : a. su" )44ml urinaF*i, ". su" -4ml urinaF*i, c. $este 1444ml urinaF*i. 032.In insu#icienta renala acuta calea de administrare si c m$ *itia lic!idel r in(ederea mentinerii ec!ili"rului !idr electr litic ( r #i sta"ilite: a. in #unctie de i n grama, ". de catre medic , c. in #unctie de e&amenul sumar de urina. 033.Inter(entiile asistentei medicale la un $acient cu insu#icienta renala acuta c nstau in: a. e#ectuarea "ilantului !idric, ". diminuarea cata" lismului $r teic $rin e$urare e&trarenala !em diali*ata si diali*a $erit neala, c. a$licatii calde in regiunea l m"ara . 244 Care dintre urmat arele a#ectiuni re$re*inta cau*e $ strenale in $r ducerea insu#icientei renale acuteC a. calcul *a ureterala "ilaterala, ". tum rile de (ecinatate a#ectand am"ele uretere, c. gl merul ne#rita. 241 .In ca*urile in care in insu#icienta renala acuta diure*a este $astrata+ de#icitul calitati( c nsta in: !ematurie, i* stenurie, !i$ stenurie. 24%. Su$rimarea #unctiei renale in insu#icienta renala acuta sur(ine ca urmare a: a. reducerii #iltratului gl merular, ". scaderii rea"s r"tiei tu"ulare , c. reducerii $ermea"ilitatii gl merulare. 24' .Care dintre urmat arele tul"urari cardi 1(asculare a$are in insu#icienta renala acutaC a. ta!icardie, ". aritmii, c. "radicardie, 24) ..In insu#icienta renala acuta cresc $r $ rti nal cu agra(area #unctiei renale: a. calcemia, ". acidul uric, c. uree sang(ina. a. ". c.

24- ..Care dintre urmat arele mani#estari sunt semni#icati(e $entru insu#icienta renala acutaC a. lig 1anuria, ". alterarea ec!ili"rului !idr electr litic si acid 1"a*ic, c. !ematuria. 24/ ..Insu#icienta renala cr nica se caracteri*ea*a $rin: a. deteri rarea ra$ida a #unctiei renale de e&cretie , ". scaderea $r gresi(a a ca$acitatii #uncti nale renale, c. retinerea in rganism a su"stantel r t &ice re*ultate din meta" lism. 240 Care dintre urmat arele tul"urari meta" lice se intalnesc in insu#icienta renala cr nica C a. !i$ li$idemie , ". !i$erli$idemie , c. !i$erli$ $r teinemie. 242..Insu#icienta renala cr nica este " ala $r ( cata de : a. insu#icienta cardiaca acuta , ". gl merul ne#rita cr nica , c. "structia cail r urinare. 243..Dintre cele mai $ericul ase c m$licatii ale insu#icientei renale cr nice #ac $arte : a. edemul $ulm nar , ". dia"etul , c. edemul cere"ral. 214..Care dintre urmat arele mani#estari sunt semni#icati(e $entru insu#icienta renala cr nica C a. ce#alee $rec ce+ c ntractii musculare+ stari c n#u*i nale , ". stare generala $r #und alterata+ mir s am niacal al aerului e&$irat+ int leranta digesti(a , c. stare generala alterata+ t leranta digesti(a+ dis$nee+ s mn lenta. 211..Inter(entiile asistentei medicale in insu#icienta renala cr nica este un element im$ rtant al acti(itatii medicale. Educarea $acientil r se re#era la : a. e&ercitii #i*ice intense+ sustinute , ". necesitatea restrictiil r alimentare , c. igiena rigur asa a tegumentel r . 21%..Pr "lemele $acientului cu insu#icienta renala cr nica $ t #i : a. alterarea ec!ili"rului acid 1"a*ic $rin degradarea #unctiei tu"ulare , ". alterarea integritatii $ielii , c. ins mnia . 21' .C rectarea de*ec!ili"rel r !idr 1electr litice si acid 1"a*ice in I.R.A. se #ace cu : a. "icar" nat de s diu in acid *a meta" lica , ". cl rura de s diu in des!idratarea e&tracelulara , c. diuretice in des!idratarea e&tracelulara . 21) ..Eti $at genia litia*ei renale este re$re*entata de : a. $re*enta in urina a un r c l i*i $r tect ri care sa im$iedice cristali*area, ". c nditii #i*ic 1c!imice care #a( ri*ea*a cristali*area > ligurie+ sta*a urinara?, c. $re*enta in urina+ in e&ces+ a un r su"stante care $ t cristali*a >acid uric+ acid &alic+ # s#ati+ calciu?. 21- .E( lutia in litia*a renala de$inde de urmat rii #act ri: a. c m$ *itia calculului+ regimul alimentar, ". numarul si marimea calculil r+ "structia cail r urinare, c. a$aritia in#ectiei. 21/ .Cele mai #rec(ente c m$licatii ale litia*ei renale sunt: a. anuria+ in#ectia urinara, ". !idr ne#r *a, c. mal# rmatia cail r urinare.

210 ..Indicatiile tratamentului c!irurgical in litia*a renala sunt: a. la a$aritia in#ectiei urinare sau cand calculii ureterali nu se elimina mult tim$, ". atunci cand este a#ectata #unctia renala si tratamentul medical nu da re*ultate, c. la $r ducerea unei recidi(e. 212 .Litia*a renala se de#ineste ca #iind: a. a#ectiunea caracteri*ata $rin # rmarea un r calculi in "a*inet si in caile urinare, ". a#ectiunea caracteri*ata $rin # rmarea un r calculi in "a*inet si in caile "iliare, c. a#ectiunea caracteri*ata $rin # rmarea un r calculi in "a*inet si (e*ica urinara. 213 .In tratamentul litia*ei renale se (a tine seama "ligat riu de: a. mani#estarea acuta, ". " ala de "a*a, c. numarul calculil r renali. 2%4 .C nduita de urgenta la $acientul in stare de c lica renala c nsta in administrarea de: a. ceaiuri diuretice si a$e minerale %444 1 '444 mlF%) re , ". analge*ice antis$astice+ la indicatia medicului , c. antiin#lamat are. 2%1 .In c lica renala+ $rinci$alele semne sunt : a. durere+ disurie+ !ematurie+ mete rism , ". !i$ertensiune+ $ liurie+ durere+ an&ietate, c. durere+ neliniste+ tenesme (e*icale+ (arsaturi+ une ri #e"ra m derata . 2%% ..In c lica renala+ tratamentul de urgenta este: a. re$aus la $at+ calmarea durerii, ". s nda uretr 1(e*icala+ c m"aterea durerii, c. re$aus la $at+ ingerarea de lic!ide din a"undenta. 2%' ..C lica renala este : a. un sindr m durer s acut+ $ar &istic+ de "icei a$iretic, ". un sindr m $r ( cat de s$asmul cail r urinare e&cret are su$eri are+ ins tit de agitatie si iradieri ureter 1(e*ic 1 genitale, c. im$ si"ilitatea e(acuarii (e*icii urinare . 2%). Inter(entiile asistentei medicale $entru calmarea durerii in c lica renala+ sunt : a. a$licatii l cale de caldura $e * na de ma&ima durere, ". a$licarea alternati(a de c m$rese reci si calde in regiunea l m"ara, c. administrarea de analge*ice1antis$astice la indicatia medicului . 2%- ..In c lica renala e&aminarile de urgenta sunt : a. e&amen c m$let de urina , ". radi gra#ie renala $e g l, c. ur gra#ie . 2%/ ..S cul este de#init ca: a. gra(a tul"urare #uncti nala a intregului rganism, ". su#erinta gra(a a creierului cu c nser(area $artiala a #unctiil r (itale, c. reactie rganica $ st1agresi(a dec m$ensata. 2%0 ..7"iecti(ul $rinci$al al tratamentului in s c este: a. c m"aterea insu#icientei cardi (asculare, ". resta"ilirea $er#u*iei rganice a tesuturil r, c. c m"aterea !i$ &iei cere"rale. 2%2.Clasi#icarea eti l gica a s cului este urmat area: a. !i$ ( lemic+ cardi gen+ t &ic 1 se$tic+ ana#ilactic+ neur gen, ". cardi gen+ !em ragic+ se$ticemic+ t &ic+ ana#ilactic+ $si! gen, c. !i$ ( lemic+ cardi gen+ neur gen+ in#ecti s+ ana#ilactic.

2%3 .Care dintre urmat arele semne nu #ac $arte din ta"l ul clinic al s cului: a. "radi$nee su$er#iciala, ". !i$ertermia, c. #acies $alid+ "u*e uscate si cian tice. 2'4 . S cul traumatic c m$ensat asim$t matic si nemani#est clinic este caracteri*at $rin: a. ec!ili"ru "i l gic care im$iedica a$aritia s cului dec m$ensat, ". #a*a imediat $ stagresi(a, c. $eri ada in care nu se #ace tratament antis c. 2'1 .C nduita de urgenta in s cul traumatic cu$rinde : a. inlaturarea #act rului s c gen, ". c m"aterea durerii, c. e(aluarea ra$ida a le*iunil r. 2'% . Pretratamentul s cului se a$lica: a. la l cul accidentului si $e tim$ul trans$ rtului , ". numai in unitati :.P.: si T.I. , c. imediat du$a agresiune+ cand nu se mani#esta semne de gra(itate, 2'' . Re#acerea ( lemiei in s cul traumatic se #ace cu : a. De&tran 04 cu tim$ de injumatatire 211% re, ". De&tran )4 cu tim$ de injumatatire /12 re , c. $re$arate de gelatina. 2') .Puncti narea unei (ene cu ac de mare cali"ru este un gest de mare urgenta de arece : a. scade tensiunea (en asa $rin !em ragie masi(a , ". este necesara mentinerea unei cai (en ase li"ere , c. in eta$a dec m$ensata a s cului (enele se c la"ea*a si se $uncti nea*a greu. 2'- .. Tera$ia analgetica in s c : a. sedea*a " lna(ul , ". inlatura #rica si agitatia , c. nu $reintam$ina dec m$ensarea s cului. 2'/ . S cul se$tic este $r ( cat inde se"i de : a. $ree&istenta alt r le*iuni , ". sta#il c ci+ enter c ci , c. Neisserii+ Cl stridium. 2'0. Stadiul I al s cului se$tic se caracteri*ea*a $rin : a. !i$ertermie+ !i$ tensiune arteriala+ ta!icardie+ ta!i$nee+ an&ietate, ". !i$ termie+ $ra"usirea tensiunii arteriale+ tul"urari meta" lice+cian *a, c. s c !i$erdinamic+ c m$ensat+ tegument uscat si cald. 2'2 ..Instrumentele cele mai #rec(ent utili*ate En s#era 7.RL. sunt: a. glinda #r ntala+ s$ecule na*ale+ s$ecule auriculare+ stilete, ". a$asat are de lim"a+ $ense cudate+ dia$a* n+ seringa Gu9 n, c. tu" 8e!r+ tr car+ canula de as$iratie cu a$asat r $er# rat. 2'3 C ndr 1$eric ndrita se caracteri*ea*a $rin: a. ins mnie+ ce#alee+ #e"ra+ #ris n, ". #atiga"ilitate+ acu#ene+ $ir *is, c. Enr sirea si tume#ierea accentuata a $a(ili nului si a c nductului auditi(+ durere+ stare generala alterata. 2)4. Tratamentul titei medii acute su$urate c nsta En: a. c!iuretarea $ rtiunil r de cartilaj necr *at, ". instilatii auriculare cu glicerina " ricata '< sau = ramid, c. anti"i tera$ie+ (itamin tera$ie.

2)1 ..Agentul micr "ian care declansea*a t mast idita su$urata acuta este: a. Esc!eric!ia c lli, ". .aem $!ilus in#luent*ae, c. Sta#il c cul. 2)% ..Princi$alele c m$licatii ale mast iditei acute sunt: a. ste mielita tem$ ralaF cci$itala, ". $arali*ia ner(ului #acial, c. angina LudNig. 2)' ..7t mast idita su$urata acuta se caracteri*ea*a $rin: a. dis# nie+ dis#agie+ dis$nee+ # t # "ie, ". leuc cit *a ridicata+ #ris n+ !i$ acu*ie, c. t rtic lis+ $arali*ii ale ner(ului #acial+ #e"ra. 2)) .Tratamentul ste #legm nului c nsta En : a. tratament medicament s, ". tim$an t mie, c. antr mast idect mie. 2)- .. Sinu*ita inc rect tratata $ ate da c m$licatii ca: a. e$ista&is+ sindr m Meniere+ la"irintita, ". ste $eri stite+ a"cese e&tradurale, c. meningite+ tr m" #le"ite ale sinusuril r ca(ern s+ se$ticemie. 2)/ . Germenii micr "ieni care determina sinu*itele sunt: a. $neum c cul+ stre$t c cul, ". sta#il c cul, c. Esc!eric!ia C lli+ Pr teus. 2)0 . Sim$t mele sinu*itel r su$urate acute sunt: a. durerea+ tul"urari ale mir sului+ (ertije, ". dis#agie+ din #agie+ tume#actie la ni(elul sinusuril r, c. res$iratie di#icila+ #e"ra de ti$ in#lamat r1su$urati(. 2)2 .C njuncti(ita acuta se mani#esta $rin: a. !i$eremia (asel r c njuncti(ale si secretie c njuncti(ala care se aduna in ung!iul intern al c!iului, ". in#lamatia glandei Mei" mius, c. sen*atie de arsura si usturime+ de c r$ strain in c!i. 2)3 ..Sim$t me $e care le intalnim in 5eratita !er$etica: a. de"ut "rusc+ usturime l cala+ sen*atie de c r$ strain+ lacrimare intensa, ". #ris ane+ !i$ tensiune+ $uls #ili# rm, c. ulceratie c rneana cu as$ect dendritic+ neregular. 2-4. .Atitudinea de urgenta in arsurile culare: a. neutrali*area agentului caustic si administrarea unui calmant, ". administrarea l cala si generala de anti"i tice+ antiin#lamat rii, c. administrarea de mi tice. 2-1 .7 in#ectie culara se $ ate recun aste $rin: a. secretia $urulenta la ni(elul c njuncti(ei si a tesuturil r adiacente, ". durerea+ eritemul c njuncti(al sau $eri cular, c. scaderea acuitatii (i*uale. 2-% ..Anali*ele !emat l gice cu$rind determinarea : a. numarului de !ematii , ". (ite*ei de sedimentare a !ematiil r, c. agentil r $at geni $re*enti in sange.

2-' ..Numarul de !ematii $ ate #i crescut in urmat arele a#ectiuni: a. $ ligl "ulie esentiala, ". s c se$tic si alergic, c. scler *e $ulm nare. 2-).. Densitatea urinei $ ate scadea su" 141- in urmat arele situatii: a. s c !em ragic si traumatic, ". a$ rt mare de lic!ide: "ere+ a$a, c. dia"et *a!arat+ dia"et insi$id. 2--..7liguria si anuria $ t a$area in urmat arele a#ectiuni: a. dia"et insi$id, ". insu#icienta renala acuta , c. s c cu !i$ ( lemie si !i$ tensiune. 2-/. Scaderea indicelui Ti##eneau cu ca$acitate (itala n rmala intalnim in: a. #i"r *a $ulm nara, ". astm, c. dis#unctie (entilat rie "structi(e. 2-0..Irig gra#ia $ ate e(identia: a. dinamica c lica, ". cancer de c l n+ $ li$ *a c lica, c. di(erticuli c lici+ " ala Cr !n. 2-2..E#ectuarea c lecist c langi gra#iei are urmat arele c ntraindicatii : a. icter cu "iliru"inemie ce de$aseste %+- mg<, ". c!ist !idatic !e$atic, c. int leranta la i d+ !i$ertir idism. 2-3. Ec gra#ia a"d minala are ca sc $: a. urmarirea in tim$ a un r as$ecte $at l gice+ inl cuind met de mai $utin agrea"ile >c langi gra#ia+ arteri gra#ia?, ". $reci*area diagn sticului un r a#ectiuni ale tu"ului digesti(, c. sta"ilirea naturii c!istice sau s lide a un r # rmatiuni tum rale a"d minale+ $al$a"ile. 2/4 .:r gra#ia intra(en asa se $ ate e&ecuta atunci cand: a. " lna(ul are T=C renal, ". densitatea urinei este su" 141-, c. urea de$aseste 04 mg<. 2/1. :reter $iel gra#ia retr grada si $iel gra#ia ascendenta ne dau in# rmatii re#erit r la: a. e&istenta !idr ne#r *ei+ tum ril r renale+ stricturil r ureterale, ". $re*enta de tum ri si calculi (e*icali, c. an malii c ngenitale ale ureterel r si rinic!il r. 2/% . N dulii reci tir idieni $ t #i dati de: a. cancer tir idian, ". c!ist tir idian, c. aden m t &ic tir idian. 2/'. Dintre a#ectiunile de mai j s+ $ t duce la denutritie+ necesitand un tratament $re $erat r $entru c m"aterea acesteia: a. " lna(ii cancer si in stadiul I, ". sten *ele es #agiene $ stcaustice si tum rale, c. sten *a $il rica+ #istule digesti(e. 2/). In ca*ul in care este greu sau im$ si"il de ac rectat denutritia+ se $r cedea*a la: a. regim alimentar !i$ercal ric si a$ i inter(entie c!irurgicala, ". trans#u*ie de sange t tal+ inter(entie c!irurgicala $entru inlaturarea a#ectiunii cau*ale, c. aducerea la n rmal a starii de denutritie $ st $erat r.

2/-. De se"irea dintre anemia acuta si cea cr nica este: a. anemia acuta se $r duce $rin $ierdere im$ rtanta de sange intr1un tim$ scurt, ". am"ele se $r duc $rin $ierdere de sange, c. anemia cr nica a$are cand $ierderea de sange este in tim$. 2//. In $regatirea $re $erat rie a unui " lna( $ulm nar ce urmea*a a su#eri inter(entie $e alt rgan+ se (a urmari: a. $rirea sau rarirea tusei, ". uscarea c m$leta a secretiil r, c. reducerea secretiil r su" -4mlF%) re 2/0. La un " lna( renal urmea*a a #i c rectata $re $erat r urmat arele de#iciente: a. !i$ tensiunea arteriala, ". de*ec!ili"rul !idr electr litic si acid 1 "a*ic, c. !i$ $r teinemia+ edemele si ..T.A secundara. 2/2. Durerea $ st $erat rie tre"uie tratata in #unctie de: a.intensitate, ".ti$ul de $eratie, c. durata. 2/3. Intensitatea ma&ima a durerii $ st $erat rii a$are in: a. $rimele % re, ". $rimele %) re, c. $rimele ' *ile. 204 .Pentru calmarea durerii se recurge la: a. m "ili*are imediata , ". linistirea " lna(ului, c. ase*area lui in $ *itii de menajare a $artil r durer ase. 201 .Tratamentul general in e(isceratii c nsta in : a. anti"i tera$ie+ as$iratie gastrica, ". $unga cu g!eata $e a"d men, c. reec!ili"rare !idr electr litica. 20% .Tratamentul $r #ilactic al in#ectiil r urinare in $ st $erat r c nsta in: a. a$licarea s ndei (e*icale la t ti " lna(ii indi#erent de ti$ul $eratiei, ". a$licarea s ndei (e*icale in c nditii de ase$sie $er#ecta, c. in $ers$ecti(a s ndajel r re$etate se (a $re#era s nda a demeure. 20'.Tratamentul c!irurgical in stadiul de c lectie al a"cesului #esier c nsta in : a. inci*ie larga in $artea cea mai decli(a a c lectiei, ". sutura $artiala a inci*iei $entru e#ectuarea !em sta*ei, c. e(acuarea $ur iului+ des#iintarea #unduril r de sac+ s$alarea cu a$a &igenata+ drenaj+ $ansament. 20) .In $ st $erat r atelecta*ia $ulm nara se c m"ate $rin: a. ase*area " lna(ului in $ *itie Trendelen"urg, ". m "ili*area $rec ce a " lna(ului+ as$iratia secretiil r, c. tuse c mandata+ su$rimarea durerii+ aer s li. 20- .Tratamentul $re(enti( al " lii tr " em" lice este: a. m "ili*are $rec ce si imediat ce este $ si"il miscarea " lna(ului $e $r $riile $ici are, ". gimnastica res$irat rie, c. sc!im"area $ *itiei si miscari $asi(e in ca*ul im "ili*arii la $at tim$ mai indelungat. 20/ .Pentru $re(enirea in#arctului mi cardic $ st $erat r se iau urmat arele masuri: a. e&ecutarea E8G la " lna(ii c!irurgicali care de$asesc )-1-4 de ani, ". $regatirea $re $erat rie c res$un*at area " lna(il r cu cardi $atie isc!emica+ !i$ertensi(i+ dia"etici+ "e*i, c. e(itarea $eratiil r de lunga durata.

200. Tratarea sug!itului se #ace $rin: a. in#iltrarea ner(il r #renici cu n ( caina, ". administrare de mialgin si alg calmin, c. administrare $e s nda na*ala a unui amestec de -<C7% si 3-<7% cite - minute $e ra. 202.C m"aterea ileusului $aralitic in $ st $erat r se #ace $rin: a. as$iratie gastrica, ". administrare de sedati(e centrale, c. c rectarea tul"uraril r !idr electr litice. 203 .Printre inter(entiile e#ectuate in $rima #a*a $ st $erat rie a tul"uraril r res$irat rii sunt si: a. stimularea e&$ect ratiei, ". a$licarea de $i$a r #aringiana, c. m nit ri*are E.C.G. 224 .P st $erat r+ starea c n#u*i nala are ca mani#estari: a. !i$ertermie, ". agitatie, c. s mn lenta. 221 .Recu$erarea starii c n#u*i nale $ st $erat rii c nsta in: a. inter*icerea c nsumului de alc l, ". m "ili*are, c. m nit ri*area #unctiil r (itale. 22% . 7"iecti(ele ingrijirii unei $lagi sunt: a. su$rimarea durerii, ". ase$ti*area $lagii, c. l cali*area $lagii. 22'. .La e#ectuarea $ansamentului unei $lagi+ asistenta tre"uie sa cun asca: a. caracterul durerii, ". stadiul de in#lamare, c. starea nutriti nala a $acientului. 22) .Pentru a $re(eni caderea tu"uril r de dren in ca(itatea a"d minala sau t racica se (a $r ceda ast#el: a. se #i&ea*a cu leuc $last, ". se anc rea*a tu"ul de dren cu un #ir la $ielea " lna(ului la s#irsitul $eratiei, c. scurtarea tu"ului+ se (a a$lica $e tu" un ac de siguranta. 22-.As$iratia c ntinua a secretiil r care se e(acuea*a $rin tu"ul de dren se e#ectuea*a in urmat arele $eratii: a. re*ectia gastrica, ". $eratii ce se e&ecuta in ca(itatea t racica, c. am$utatia de mamela. 22/..Masurile ad $tate $entru tul"urarile de mictiune $ st $erat rii sunt: a. intr ducerea tu"ului de ga*e, ". masarea * nel r re#le& gene, c. stimulare medicament asa 220 .Du$a $eratia $e c l n+ $eristaltica (a #i stimulata $rin: a. administrare de ulei de ricin 1- 1 %4 grame in % $ri*e *ilnic+ din $rima *i du$a $eratie, ". clisma *ilnic, c. dilatatie anala #acuta la s#irsitul inte(entiei c!irurgicale 222 Pentru $ucti narea unei (ene+ gar ul se strange $ana cand: a. $ulsul radial ramane $erce$ti"il, ". $ulsul nu se mai simte, c. circulatia (en asa se $reste c m$let.

223 . A$a &igenata este un antise$tic e#icace in cadrul $lagil r: a. in#ectate, ". intinse, c. necr tice. 234 . In cadrul a"d menului acut c!irurgical netraumatic+ a#ectiunile care e( luea*a catre stare de s c gra( sunt: a. in#arctul intestinal si t rsiunile de rgane, ". $ancreatita acuta necr tica, c. a$endicita cr nica. 231 . :tili*ate ca mijl ace tera$eutice ajutat are in insu#icienta res$irat rie acuta a(em: a. s$alatura gastrica ". e(acuarea re(arsatel r $leurale c. e(acuarea re(arsatel r $erit nale 23% . Sediul si natura "structiei din insu#icienta res$irat rie acuta se determina $rin a. radi gra#ie t racica ". laring sc $ie c. "ran" sc $ie 23' . =r nsita cr nica reali*ea*a ta"l ul de =P7C im$reuna cu: a. sten *a a rtica ". astm "r nsic c. em#i*em $ulm nar 23) ..=acilul tu"ercul s este sensi"il la a. ultra(i lete si lumina s lara ". caldura si #ier"ere c. uscaciune si #rig 23- .=acilul tu"ercul s este re*istent la a. ultra(i lete ". uscaciune c. #rig 23/ .Pentru de*in#ectarea $r dusel r $at l gice 1 ce c ntin "acil 8 c! se # l seste a. # rm l -< ". cl r c. acid #enic -< 230.Le*iunile din tu"ercul *a sunt a. e&udati(e ". $r ducti(e c. sc am ase 232 .Alergia la tu"erculina se mani#esta $rin a. reactii l cale si # cale ". reactii generale c. reactii unilaterale 233 .Riscul de a c ntacta tu"ercul *a este mai crescut la a. maturitate ". intre 4 si ' ani c. la $u"ertate + ad lescenta 344 . ; m s$une ca tu"ercul *a este e( luti(a cand: a. le*iunile radi l gice sunt sta"ili*ate ". "acilul 8 c! se gaseste in e&$ect ratie c. imaginile radi l gice se m di#ica 341 . A(em tu"ercul *a sta"ili*ata cand a. le*iunile radi l gice sunt sta"ile ". s$utele nu c ntine "acilul 8 c! c. s$utele c ntin "acil 8 c!

34%.Pr #ila&ia in tu"ercul *a are ca "iecti(e a. intarirea re*istentei s$eci#ice ". intraderm reactia c. lu$ta in # car 34' Educatia sanitara se adresea*a a. $ers nalului medical ". " lna(il r c. intregii $ $ulatii 34) .Regimul alimentar in tu"ercul *a tre"uie sa #ie a. " gat in $r teine si (itamine ". " gat in grasimi c. un a$ rt de '-441)444 cal rii 34-. Care sunt reactiile ad(erse la ri#am$icina: a. tul"urari digesti(e + icter ". reactii alergice + leuc $enie c. reactie Ste(en 1@ !ns n 34/ .C m$licatiile tu"ercul *ei $ulm nare sunt a. clu*ia intestinala ". $leure*ia $urulenta c. $neum t ra&ul s$ ntan 340 .Elementele diagn sticului de tu"ercul *a sunt a. (irajul la tu"erculina ". as$ectul #acial c. as$ectul radi l gic si de$istarea agentului causal 342 . =r nsita astmati# rma+ c m$licatie a astmului "r nsic+ are una din urmat arele caracteristici: a. se mani#esta $rin cri*e de dis$nee $ar &istica de ti$ ins$irat r, ". este $recedata int tdeauna de cri*e astmatice, c. este urmarea in#ectarii astmului "r nsic, 343 . Cele mai "isnuite alergene+ care determina cri*a de astm "r nsic sint urmat arele: a. $ len+ $ra# de camera, ". alergene alimentare sau medicament ase, c. !emisuccinat de !idr c rti* n, 314 .Cri*a din astmul "r nsic+ are urmat arele caractere: a. la de"ut cri*ele sint ti$ice cu ince$ut si s#irsit "rusc+ cu inter(ale li"ere, ". cri*a a$are + de "icei in a d ua jumatate a n $tii, c. nu este nici data $recedata de stranut+ lacrimare+ $rurit al $le a$el r si ce#alee, 311.Dis$neea din astmul "r nsic are urmat arele caracteristici a este $ar &istica+ "radi$neica, a. cu e&$iratie $relungita si suierat are, ". este cu ta!i$nee + de ti$ ins$irat r, 31% .Cri*a de astm "r nsic se $ ate termina: a. in cite(a minute sau re, ". in $este %) de re, c. s$ ntan sau su" in#luenta tratamentului, 31'. S$uta din astmul "r nsic are urmat arele caractere: a. este (isc asa+ al"ici asa > $erlata?, ". " gata in e *in #ile+ cristale C!arc t1 Le9den si s$irale Cursc!man, c. este #luida+ r *acee si in cantitate mare,

31) .In astmul "r nsic sint # l site+ in sc $ $r #ilactic urmat arele medicamente: a. mi #ilin ". 5et ti#en, c. cr m glicat dis dic, 31-.In tratamentul astmului "r nsic+ c rtic tera$ia: a. tre"uie re*er(ata # rmel r gra(e, ". este tratamentul cel mai e#icace, c. administrata $e cale rala+ nu $re*inta riscuri, 31/. M di#icarile $at l gice caracteristice+ insu#icientei res$irat rii cr nice+ $ t a$area: a. tre$tat, ". "rusc, c. (aria"il, 310.Accidentele ner( ase + $ si"ile in insu#icienta res$irat rie cr nica+ sint urmat arele : a. cri*e c n(ulsi(e, ". !emi$legie+ c ma, c. nistagmus lateral, 312. Tratamentul insu#icientei res$irat rii cr nice (i*ea*a urmat arele: a. c m"aterea tusei, ". #luidi#ierea si as$irarea secretiil r "r nsice, c. c m"aterea in#ectiei "r nsice cu anti"i tice, 313..In insu#icienta res$irat rie cr nica + a$ar urmat arele sim$t me: a. res$iratie C!e9ne1 St c5es, ". dis$nee intensa, c. !i$ tensiune arteriala, 3%4. Insu#icienta res$irat rie acuta se caracteri*ea*a $rin urmat arele: a. este urgenta medicala maj ra, ". alcal *a res$irat rie, c. inter(entia de reanimare res$irat rie este une ri sal(at are numai in $rimele minute, 3 %1. Cele mai im$ rtante cau*e+ care determina insu#icienta res$irat rie acuta sint urmat arele: a. aer (iciat $rin scaderea &igenului sau e&ces de "i &id de car" n, ". $r cese laring tra!e "r nsice+ accidente "structi(e ale cail r res$irat rii su$eri are+ $r cese $ulm nare si $leurale, c. c nsum e&cesi( de alc l si #umatul, 3%% . Pr cesele $ulm nare si $leurale ce $ t determina insu#icienta res$irat rie acuta sint urmat arele: a. $leure*ii masi(e "ilaterale+ $neum t ra& su# cant, ". starea de rau astmatic+ em" lii $ulm nare gra(e, c. ne(ralgia interc stala, 3%'. Insu#icienta res$irat rie acuta $ ate a$area in urmat arele situatii: a. la " lna(ii cu a#ectiuni "r n! $ulm nare cr nice "structi(e+ a#lati in insu#icienta res$irat rie cr nica , ". cresterea &igenului si scaderea "i &idului de car" n in singele arterial, c. in ca*ul accidentel r "structi(e ale cail r res$irat rii su$eri are, 3%) . 7&igen tera$ia+ ca tratament al insu#icientei res$irat rii acute+ are urmat arele caracteristici: a. c nsta in administrarea de &igen in c ncentratii mai mari decit cea atm s#erica, ". &igenul nu tre"uie umidi#icat $rin aer s li cu a$a sau s lutie cl rur 1 s dica i* t nica, c. se $ ate administra $rin s nda na*ala si c rturi de &igen, 3%-.Tratamentul medicament s al insu#icientei res$irat rii acute + $resu$une administrarea urmat arel r medicamente: a. "r n! dilatat are si e&$ect rante, ". $iacee si "ar"iturice, c. c ritic i*i si anti"i tice,

3%/ In $useul acut din insu#icienta res$irat rie acuta se administrea*a + urmat arele medicamente: a. anti"i tice cu s$ectru larg, ". "r n! dilatat are+ secret litice+ c rtic tera$ie, c.m r#ina si $iacee, 3%0 .Pneum nia $neum c cica este caracteri*ata $rin urmat arele sim$t me: a. de"utul nu este "rutal si nu $ ate #i "ine $reci*at de " lna(, ". #ris n +#e"ra> $ina la )4 de grade? jung!i t racic, c. in *ilele $remergat are+ e&ista adese ri discreta in#ectie rin #aringiana, 3%2 .Peri ada de stare din $neum nia $neum c cica se caracteri*ea*a $rin : a. #ata de(ine (ultu asa+ c ngesti nata mai intens $e $artea sanat asa, ". "u*e us r cian tice si (e*icule de !er$es in jurul "u*el r c. tusea este c!inuit are si uscata la ince$ut+ a$ i cu e&$ect ratie r sie+ ruginie, 3%3 .In $neum nia $neum c cica: a. tem$eratura se mentine 6 in $lat u6, ". e&ista ina$etenta si sete (ie, c. " lna(ul $re*inta $ liurie, 3%4 E&amenul singelui in $neum nia $neum c cica e(identia*a: a. leuc cit *a cu $ linucle *a, ". !i$ #i"rinemie, c. !i$er#i"rinemie, 3'1 In tu"ercul *a secundara+ #e"ra din $eri ada de stare are urmat arele caracteristici: a. la ince$ut discreta+ (es$erala+ mai tir*iu ridicata de$asind '3 de grade, ". la ince$ut ridicata+ (es$erala+ mai tir*iu discreta, c. este destul de "ine su$ rtata de " lna(, 3'%. In tu"ercul *a secundara+ tusea are urmat arele caracteristici: a. la ince$ut este uscata si a$are in accese, ". c nstitue sim$t mul #undamental, c. nu se ins teste nici data de (arsaturi, 3''. In tu"ercul *a secundara+ !em $ti*ia are urmat arele caracteristici: a. $ ate #i minimala+ mijl cie sau #ulgerat are, ". este un sim$t m #rec(ent, c. nu $ ate $r ( ca m artea " lna(ului, 3') .Aact rii de risc cei mai im$ rtanti ai cardi mi $atiei isc!emice sint urmat rii : a. stresurile em ti nale, ". !i$ertir idismul, c. dieta !i$erli$idica, 3'-.Cardi $atia isc!emica are urmat arele caracteristici: a. incidenta ma&ima este intre )- si -- de ani, ". este cea mai #rec(enta " ala la adultii de $este '4 de ani, c. as cierea mai mult r #act ri de risc+ mareste riscul de a$aritie al " lii, 3'/ .Cri*ele din angina $ect rala $ t #i caracteri*ate $rin urmat arele : a. cri*ele durea*a cite(a re, ". cri*e $ar &istice+ cu sediu retr sternal+ care a$ar la e# rt sau em tii, c. cri*ele dis$ar la administrarea un r c m$usi nitrici sau incetarea cau*el r, 3'0.Angina $ect rala are urmat arele caracteristici : a. este # rma clinica a cardi $atiei isc!emice, ". se mani#esta $rin cri*e durer ase+ $ar &istice+ cu sediu retr sternal, c. cau*a $rinci$ala a acesteia nu este ater scler *a c r nariana, 3'2.Durata cri*el r din angina $ect rala nu este de : a. cite(a minute, ". cite(a re, c. 11% *ile,

3'3.Cri*ele din angina $ect rala au urmat arele caracteristici : a. sunt $ar &istice, ". sunt cu sediu e$igastric, c. a$ar la e# rt sau em tii, 3)4.Caracteristicile durerii din angina $ect rala sint urmat arele : a. este ins tita une ri de an&ietate, ". este (aria"ila+ de la jena sau disc n# rt+ la durere atr ce, c. sediul durerii este e$igastric, 3)1 .Sediul durerii din angina $ect rala are urmat arele caracteristici : a. este aratat de " lna( cu una sau am"ele $alme, ". este aratat de " lna( cu degetul, c. este re$re*entata de regiunea retr sternala sau $rec rdiala: 3)% . Iradierile im$ rtante ale durerii in angina $ect rala sint urmat arele : a. in am"ele mem"re su$eri are, ". in regiunea cer(icala $ steri ara, c. in regiunea cer(icala anteri ara si mandi"ula, 3)' .Cri*a durer asa din angina $ect rala $ ate #i une ri ins tita de urmat arele : a. $ liurie+ tuse seaca+s mn lenta, ". $al$itatii+ trans$iratii+ $al are, c. li$ timie+ li$sa de aer+ regurgitatii, 3)). .Durerea din angina $ect rala are urmat arele caracteristici : a. are caracter c nstricti(, ". nu $ ate #i (aria"ila, c. este ins tita une ri de an&ietate, 3)- .Durerea din angina $ect rala cedea*a $r m$t la urmat arele medicamente : a. nitr glicerina, ". nitrit de amil, c. &igen tera$ie, 3)/. Tratamentul cri*ei angin ase $resu$une urmat arele : a. intreru$erea e# rtului sau a cau*ei declansat are, ". administrarea de nitr glicerina su"lingual, c. administrarea de mi #ilin, 3)0 .Pre(enirea cri*el r de angina $ect rala se reali*ea*a $rin: a. e(itarea circumstantel r declansat are, ". medicamente cu actiune c r nar dilatat are si de #a( ri*are a circulatiei c r nariene, c. tratament antic agulant, 3)2. In#arctul mi cardic $ ate a$are la urmat arele $ers ane : a. $ers ane care $re*inta !i$erc lester lemie si !i$ tensiune arteriala, ". $ers ane #ara antecedente c r nariene, c. $ers ane care in antecedentele #amiliale sau $ers nale $re*inta accidente (asculare cere"rale+ cardi $atii isc!emice, 3)3. .In e( lutia in#arctului mi cardic se de se"esc urmat arele $eri ade : a. $r dr mala+ de de"ut, ". $eri ada de stare si de c n(alescenta, c. $eri ada de cruditate si de c ctiune, 3-4. .Durerea din in#arctul mi cardic are urmat arele caracteristici : a. durea*a mai multe re+ une ri c!iar *ile, ". se ins teste de stare de an&ietate+ agitatie +*"ucium+ sen*atie de m arte iminenta, c. se calmea*a+ $rin re$aus si administrare de nitriti ,

3-1 .In $eri ada de de"ut a in#arctului mi cardic+ $ t a$are urmat arele semne : a. semne de insu#icienta res$irat rie acuta, ".semne de insu#icienta (entriculara stinga, c. semne de insu#icienta cardiaca gl "ala+ mai rar, 3-%.E&amenele de la" rat r in in#arctul mi cardic arata urmat arele : a. cresterea #i"rin genului+ accelerarea ;S. si !i$erleuc cit *a, ". cresterea en*imel r in $rimele re de la de"ut, c. scaderea glicemiei, 3-'.C m"aterea durerii in in#arctul mi cardic se reali*ea*a cu urmat arele medicamente: a. mialgin, ". m r#ina+ in ca*ul un r dureri se(ere, c. nitr glicerina, 3-) .Semnele cere"rale $re*ente in !i$ertensiunea arteriala+ sint urmat arele : a. ce#alee cci$itala+ de "icei dimineata+ la tre*ire, ". s mn lenta, c. tul"urari de mem rie si c ncentrare, 3-- .Ce#aleea din !i$ertensiunea arteriala are urmat arele caracteristici : a. este l cali*ata cci$ital, ". a$are de "icei n cturn, c. are caracter $ulsatil, 3-/.Cau*ele determinante ale insu#icientei cardiace sint urmat arele : a. cau*e mecanice care a#ectea*a la ince$ut dinamica cardiaca si ulteri r mi cardul, ". cau*e mecanice care a#ectea*a la ince$ut mi cardul si ulteri r dinamica cardiaca, c. $r cese in#lamat rii si meta" lice + care a#ectea*a de la ince$ut mi cardul, 3-0 .Cau*ele meta" lice ale insu#icientei cardiace stingi sint urmat arele : a. cardi $atia isc!emica, ". !i$ertir idia, c. insu#icienta mitrala, 3-2 Clinic+ " lna(ul cu edem $ulm nar $re*inta urmat arele semne si sim$t me : a. ta!icardie+ ritm de gal $, ". "radicardie, c. la ni(elul $laminil r raluri cre$itante +la "a*e cu e&tindere s$re (ir#uri, 3-3 .Tusea din insu#icienta cardiaca stinga cr nica are urmat arele caracteristici : a. se dat rea*a sta*ei $ulm nare, ". este de "icei uscata sau ins tita de mica cantitate de s$uta, c. a$are in re$aus sau *iua, 3/4 . Sim$t mat l gia in c rdul $ulm nar acut cu$rinde urmat arele : a. dis$nee intensa+ cu res$iratii "ruste+ ra$ide si su$er#iciale, ". an&ietate intensa+ cian *a+ s$ute !em $t ice+ li$ timie, c. "radicardie accentuata+ une ri tuse umeda, 3/1. Durerile $rec rdiale din c rdul $ulm nar acut are urmat arele caracteristici : a. a$ar la e# rturi #i*ice mici, ". sint (i lente+ c nstricti(e, c. au caracter c r narian, 3/%. M artea clinica din st $ul cardi res$irat r nu ince$e data cu : a. st $ul cardiac, ". st $ul res$irat r, c. incetarea #unctiil r cere"rale, 3/'. .St $ul cardi res$irat r se caracteri*ea*a $rin urmat arele semne clinice : a. a"senta "atail r inimii, ". midria*a cu gl "i culari im "ili, c. $ierderea cun stintei,

3/)..In cadrul reanimarii cardi res$irat rii se (eri#ica $rirea cardiaca+ $rin urmat arele: a. c nt lul $ulsatiil r cardiace si a re#le&ului $u$ilar, ". c ntr lul res$iratiei, c. c ntr lul tensiunii arteriale, 3/- . Reanimarea res$irat rie : a. se $ractica atit in st $ul res$irat r cit si in cel cardiac, ". se $ ate $ractica #ara masaj cardiac, c. tre"uie e#ectuata intr1un inter(al de 1%1 1- minute $entru a a(ea succes, 3//. La accidentatii #ara cun stinta "structia cail r aeriene se reali*ea*a #rec(ent $rin urmat arele : a. caderea lim"ii+ daca acesta este culcat $e s$ate, ". $re*enta c r$il r straini> singe+ secretii+ (arsaturi?, c. caderea lim"ii + daca acesta este in decu"it (entral, 3/0. P *itia de siguranta din st $ul cardi res$irat r este c ntraindicata in urmat arele situatii: a. "structia cail r res$irat rii, ". #racturi de c l ana, c. unele le*iuni ale $eretelui t racic, 3/2. E#icienta (entilatiei arti#iciale si a masajului cardiac e&tern se a$recia*a $rin urmat arele: a. dec l rarea tegumentel r, ". a$aritia $ulsului la (asele mari > car tida + #emurala?, c. dis$aritia midria*ei si rea$aritia re#le&ului la lumina, 3/3.C ntraindicatiile masajului cardiac e&tern sint urmat arele : a. le*iuni gra(e ale $eretelui t racic+ cu #racturi c stale, ". em" lie gras asa, c. !em ragie masi(a intra$ericardica si tam$ nada inimii, 304 . Edemul $ulm nar acut le*i nal $ ate #i $r ( cat de urmat arele cau*e: a. cau*e t &ice, ". cau*e in#ecti ase, c. tul"urari de ritm $ar &istice, 301. M r#ina nu este c ntraindicata in tratamentul edemului $ulm nar acut le*i nal in urmat arele situatii: a. in int &icatii, ". la inecati, c. la uremici, 30%.. In tratamentul edemului $ulm nar acut cardi gen+ m r#ina se administrea*a in urmat arele situatii : a. astm "r nsic, ". accident (ascular cere"ral, c. !i$ertensiune arteriala, 30'. In tratamentul edemului $ulm nar acut cardi gen+ (enesectia este c ntraindicata+ in urmat arele situatii : a. in#arct mi cardic acut, ". la " lna(ii (irstnici cu ater scler *a cere"rala, c. insu#icienta (entriculara stinga, 30) In edemul $ulm nar acut cardi gen+ cu tensiune sca*uta sint c ntraindicate urmat arele : a. emisiunea de singe> (enesectie?, ". m r#ina, c. &igen tera$ia, 30-.In edemul $ulm nar acut la inecatii in a$a de mare+ sint c ntraindicate urmat arele : a. diureticele, ". singerarea, c. &igen tera$ie masi(a+ 141 1% lF minut, 30/.Cau*ele de rigine cardiaca ale insu#icientei res$irat rii acute sint urmat arele : a. astm cardiac, ". in#arct mi cardic acut, c. =P7C:

300. Cau*ele de rigine e&tra$ulm nara ale insu#icientei res$irat rii acute sint urmat arele : a. edemul $ulm nar acut, ". int &icatiile cu "ar"iturice+ $iacee, c. meningite+ mening ence#alite, 302 Cau*ele de rigine "r n! $ulm nara ale insu#icientei $ulm nare acute sint urmat arele a. =P7C, ". cri*e de astm "r nsic, c. em" lie $ulm nara, 303. Cau*ele de rigine cardiaca ale insu#icientei res$irat rii acute sint urmat arele: a. c rdul $ulm nar acut, ". em" lia $ulm nara, c. =P7C, 324.Dis$neea din insu#icienta res$irat rie acuta+ $r dusa de "stac le in caile aeriene su$eri are+ are urmat arele caracteristici : a. este de ti$ "radi$nee ins$irat rie, ". este ins tita de tiraj si c rnaj, c. este de ti$ $ li$nee ins$irat rie, 321. Res$iratia $arad &ala din insu#icienta res$irat rie acuta $ ate a$are in urmat arele situatii : a. em" lie $ulm nara, ". $lagi $leur 1 $ulm nare, c. ( let c stal, 32%. Durerea din in#arctul mi cardic acut $ ate a(ea urmat arele caractere : a. sen*atie de c nstrictie sau de 6g!eara6, ". sen*atie de inte$atura, c. sen*atie de $resiune, 32' .e$atita cr nica : a. nu are e( lutie s$re cir *a !e$atica, ". 0- < din " lna(ii cu !e$atita cr nica $re*inta in antecedente !e$atita (irala, c. se mani#esta la cel $utin / luni de la de"utul !e$atitei (irale, 32) ..Aact rii eti l gici ai !e$atitei cr nice sint urmat rii: a. c nsum e&agerat de etan l, ". t &iin#ectii alimentare, c. #rigul si umiditatea, 32-. .Cau*ele !e$atitei cr nice sint urmat arele: a. mecanice, ". medicament ase, c. (irale, 32/.Cau*ele micr "iene care determina a$aritia !e$atitei cr nice sint urmat arele : a. le$t s$ire, ". $ara*iti, c. anaer "i, 320.Eti l gia (irala a !e$atitei cr nice nu este sigura la : a. 0- < din ca*uri, ". %-< din ca*uri, c. -4 < din ca*uri, 322.Cau*ele !e$atitei cr nice $ t #i urmat arele: a. ric5ettsi *e, ". cau*e nutriti nale, c. traumatismele,

323. Cau*ele micr "iene care determina a$aritia !e$atitei cr nice sint urmat arele a. salm nele ". c li"acili,c. 5le"siella, 334. Cau*ele dismeta" lice care determina a$aritia !e$atitei cr nice sint urmat arele : a. !i$ertir idie, ". "e*itate, c. dia"et, 331. .e$atita cr nica are urmat arele caracteristici : a. icterul este sim$t mul esential, ". in 0- < din ca*uri !e$atita cr nica urmea*a unei !e$atite acute (irale e(identa clinic, c. e&amenele "i l gice si !ist l gice nu transea*a diagn sticul, 33%. In $eri ada de stare a !e$atitei cr nice sint $re*ente urmat arele sindr ame : a. sindr m e&cret "iliar, ". sindr m de !e$at cit li*a, c. sindr m #i"rin litic, 33'. In $eri ada de stare a !e$atitei cr nice sint $re*ente urmat arele sindr ame : a. sindr mul !e$at $ri(, ". sindr mul de acti(are me*enc!imala, c. sindr mul de #i"rin li*a, 33). .e$at megalia din !e$atita cr nica are urmat arele caractere : a. este une ri durer asa la e# rt, ". #ermitatea sa nu este c nditi nata de accentuarea #i"r *ei, c. este "isnuita > 24 < ?, 33-. Angi amele stelare din !e$atita cr nica au urmat arele caracteristici : a. a$ar adesea $rec ce, ". a$ar in $useuri+ care c incid cu e&acer"area icterului, c. a$ar adesea tardi(, 33/.Astenia din !e$atita cr nica are urmat arele caractere : a. c ntrastea*a cu starea generala, ". este de "icei "ine $astrata, c. este un sim$t m esential, 330. Tul"urarile digesti(e ce $ t a$are in !e$atita cr nica sint urmat arele : a. tul"urari dis$e$tice "iliare, ". tul"urari $ancreatice, c. c l n irita"il, 332.. .e$atita cr nica are urmat arele caracteristici : a. in ca*uri e&ce$ti nale se instalea*a #ara semne clinice, ". in 0- < din ca*uri urmea*a unei !e$atite (irale acute e(idente, c. sim$t mul esential este !e$atalgia: 333 ..Ae"ra din !e$atita cr nica are urmat arele caractere : a. este inc nstanta, ". este m derata, c. este inalta, 1444...e$atita cr nica cind a$re la #emei tinere se ins teste de urmat arele : a. acnee+ !irsutism, ". amen ree, c. tir idita, 1441. Amen reea din !e$atita cr nica are urmat arel caracteristici : a. a$are de regula la #emeia tinara, ". nu se as cia*a cu alte " li aut imune #rec(ente, c. ameli rarea sa urmea*a e( lutiei le*iunil r !e$atice,

144%. ..e$atita cr nica agresi(a are urmat arele caracteristici : a. urmea*a "isnuit unei !e$atite (irale acute, ". une ri e( lutia este sim$t matica tim$ indelungat, c. ta"l ul clinic este #unctie de acti(itatea $r cesului $at l gic, 144'. Sim$t mat l gia din !e$atita cr nica agresi(a are urmat arele carcateristici : a. icterul nu a$are cu ca*ia $useuril r de agra(are, ". ta"l ul clinic este in #unctie de acti(itatea $r cesului $art l gic, c. angi amele stelare re$re*inta un semn de agra(are, 144). Sim$t mat l gia din !e$atita cr nica $ersistenta are urmat arele caracteristici : a. an re&ie $ersistenta, ". s$len megalia+ #e"ra si mani#estarile e&tra!e$atice sint #rec(ente, c. -4 < din " lna(i au stare generala "una, 144-. .e$atita cr nica $ersistenta are urmat arele caracteristici : a. antigenul Australia este $re*ent in 14 < din ca*uri , ". " ala nu e( luea*a catre cir *a !e$atica, c. a#ectea*a am"ele se&e, 144/.In !e$atita cr nica agresi(a sint $re*ente urmat arele sim$t me : a. astenie + " seala, ". a$etit crescut, c. scaune neregulate, 1440. E&amenele "i l gice din !e$atita cr nica agresi(a indica urmat arele : a. ;S. este m derat crescut, ". tim lul este sca*ut, c. electr # re*a arata !i$ serinemie, 1442. .e$atita cr nica agresi(a cu antigen Australia $ *iti( are urmat arele caracteristici a. este mai #rec(enta la "ar"ati, ". a$are in $rinci$al la #emeia tinara, c. semnele clinice sint mai discrete, 1443...e$atita cr nica agresi(a cu antigen Australia negati( are urmat arele catacteristici: a. are ta"l ul # arte " gat + iar "i l gic # arte alterat, ". nu a$are in $rinci$al la #emeia tinara, c. este mai #rec(enta la "ar"ati, 1414..e$atita cr nica agresi(a are urmat arele caracteristici : a. urme*a "isnuit unei !e$atite acute (irale, ". cind a$are la #emeile tinere+ se ins teste de tul"urari end crine, c. ta"l ul clinic al " lii nu este #unctie de acti(itatea $r cesului $at l gic, 1411. Icterul din !e$atita cr nica are urmat arele caracteristici : a. este sim$t mul esential, ". nu e( luea*a in $useuri, c. $ ate lua alura c lestatica, 141%. .e$atita cr nica este le*iune sistemati*ata caracteri*ata $rin: a.in#iltrare $red minant $ rtala+ cu celule m n nucleare+ lim# cite si $red minant $lasm cite, ". de*( ltarea an rmala a tesutului c njuncti(, c. de*( ltarea an rmala a tesutului e$itelial, 141'...i$ $ tasemia ca e#ect secundar al tratamentului cu diuretice din cadrul insu#icientei cardiace cr nice nu se $re(ine cu : a. cl rura de calciu , ". cl rura de $ tasiu , c. cl rura de natriu ,

141) Pentru c m"aterea an&ietatii in tratamentul in#arctului mi cardic acut nu se administrea*a: a. sedati(e, ". antide$resi(e, c. sedati(e c nc mitent cu antide$resi(e, 141-.Pentru a e(ita greselile #atale+ in c nduita de urgenta+ asistenta medicala tre"uie sa stie sa di#erentie*e astmul "r nsic de urmat arele a#ectiuni : a. =P7C, ". astmul cardiac, c. edemul $ulm nar acut, 141/.In tratamentul astmului "r nsic+ !emisuccinatul de !idr c rti* n nu se administrea*a : a. in d *a de %-41 )44 mg su"cutanat, ". in ca*ul in care cri*a nu cedea*a la mi #ilin, c. in d *a de )441-44 mg intra(en s, 1410. In cadrul resuscitarii cardi res$irat rii+ res$iratia arti#iciala nu se reali*ea*a intr1un ritm de : a. 121 %4 res$iratii F minut, ". 1/112 res$iratii F minut, c. 1)11/ res$iratii F minut, 1412 Semnele "struarii cail r aeriene sint urmat arele : a. a"senta miscaril r res$irat rii n rmale, ". dis$nee *g m t asa, c. $re*enta curentului de aer la nas sau la gura, 1413..Princi$alele sim$t me #uncti nale ale insu#icientei cardiace cr nice dre$te sint urmat arele : a. !e$atalgie resimtita ca durere surda in !i$ c ndru dre$t sau e$igastru, ". jung!i t racic su"mamel nar sau $ steri r, c. dis$nee (aria"ila ca intensitate, 14%4.Insu#icienta cardiaca drea$ta este un sindr m clinic care nu este $r ( cat de : a. necr *a isc!emica a unei $ rtiuni de mi card, ". dilatarea si insu#icienta "rusca a inimii dre$te, c. "structia "rusca a inimii dre$te, 14%1.Diseminarea de la ni(elul $laminului a "acilului 8 c! se $ ate #ace $rin urmat arele cai: a. lim#atica si !emat gena, ". aeriana, c."r n! gena, 14%%.Atri"utiile asistentului medical En $re(enirea si c ntr lul in#ectiil r n s c miale sunt: a. $regatirea materialel r $entru sterili*are si res$ectarea c nditiil r de $astrare si utili*area l r, ". res$ecta si ras$unde de a$licarea regulil r de igiena si regulil r de te!nica ase$tica. c. re#u*a internarea " lna(il r c ntagi si. 14%'. 7"iecti(ele $ermanente En $re(enirea in#ectiil r n s c miale sunt: a. alegerea $r ceduril r de in(estigatie si tratament cu risc minim de in#ectie. ". masuri de igiena s$italiceasca c. utili*area anti"i ticel r cu s$ectru larg de actiune. 14%). Ce im$ rtanta are s$alarea mEinil r En $re(enirea in#ectiil r cu cale de transmitere sanguina: a. nu $re*inta im$ rtanta En $re(enirea in#ectiil r cu cale de transmitere sanguina, ". une ri este singurul m d de $re(enire a c ntaminarii si diseminarii agentil r micr "ieni, c. cel mai im$ rtant m d de $re(enire a c ntaminarii si diseminarii agentil r micr "ieni. 14%- In ca*ul e&$unerii $r #esi nale cu $r duse $at l gice >in culare $ercutana+ Ente$atura+ taietura? ce atitudine luatiC a. stimularea sEngerarii l cale, ". clatirea cu a$a, c. a$licarea de antise$tice+ de*in#ectante+ s$alarea cu a$a si sa$un sau detergent.

14%/.. Incidenta in#ectiil r n s c miale este crescuta En ser(iciile: a. n u1nascuti, ". tera$ie intensi(a, c. end crin l gice. 14%0..Administrarea ! rm nil r c rtic su$rarenali este indicata in: a. ste $ r *a, ". a#ectiuni reumatice, c. a#ectiuni alergice. 14%2.Arsura de gradul III se caracteri*ea*a $rin: a. interesarea e$idermului si $artial a dermului ". a$aritia #lictenel r ser 1sanguin lente c. cicatri*are ra$ida cu restitutia ad integrum 14%3.Ce c m$licatii $ t a$area Entr1 arsura EntinsaC a. s c !i$ ( lemic ". in#ectie+ ne#rita+ "r n! $neum nie+ !em ragie digesti(a c. escare+ int &icatia centril r ner( si cere"rali+ urmata de c n#u*ii+ $ierderi de cun stinta+ $arali*ii 14'4.Care sunt c nditiile unui "un "andajC a. En#asarea se e&ecuta cu miscari "ine c rd nate e(itDnd $r ( carea de dureri ". En#asarea se (a #ace de la stDnga la drea$ta >celui care e&ecuta? c. En#asarea se (a #ace c m$resi( $entru a mentine $ansamentul

=I=LI7GRAAIE O ASISTENT MEDICAL GENERALIST O 1 C. = rundel 1 Manual de medicina interna $entru cadre medii1Editura All =ucuresti+ anul 133-, 1 Mi!ailescu M 1 C!irurgie $entru cadre medii 1 Editura medicala+ =ucuresti+ anul 1333 1 M *es C.1 Te!nica ingrijirii " lna(ului >editia a ;I a? Ed. Medicala+ =ucuresti 1333, 1 A. C!iru+ G. C!iru si L. M raru 1Ingrijirea mului " lna( si a mului sanat s 1 Ed. Cis n Anul %441 1 Titirca L. 1 :rgente medic 1c!irugicale 1 Sinte*e 1 Editura Medicala+ =ucuresti %441 1 Titirca L. 1 Manual de ingrijiri s$eciale ac rdate $acientil r de catre asistentii medicali 1 Ed. ;iata Medicala R maneasca %44', 1 C. = carnea 1 = li in#ecti ase si e$idemi l gie 1 Manual $entru sc lile $ stliceale sanitare Editura In# team 1331 7rd. Ministrului Sanatatii si Aamiliei nr. 32)F133) 1 C dul de etica si de nt l gie $r #esi nala al asistentului medical 1 %44' 1 Legea nr. '40F%44) 1 $ri(ind e&ercitarea $r #esiei de asistent medical si a $r #esieide m asa+ $recum si rgani*area si #uncti narea 7rdinului Asistentil r Medical siM asel r din R mania+ $u"licata in M nit rul 7#icial al R maniei+Partea I+nr.-02F'4.4/.%44).

1. %. '. ). -. /. 0. 2. 3. 14. 11. 1%. 1'. 1). 1-. 1/. 10. 12. 13. %4. %1. %%. %'. %). %-. %/. %0. %2. %3. '4. '1. '%. ''. '). '-. '/. '0. '2. '3. )4. )1. )%. )'. )). )-. )/. )0. )2. )3. -4. -1. -%. -'. -). --.

a c c " c c " " a " c " a c " a " " c a " c a c c " a a " c " " " a " a c a c " " " a " " " " a " " " c a a "

-/. a -0. c -2. c -3. c /4. a /1. " /%. a /'. c /). " /-. " //. c /0. a /2. " /3. " 04. c 01. c 0%. a 0'. a 0). " 0-. " 0/. " 00. " 02. " 03. " 24. a 21. c 2%. a 2'. " 2). a 2-. a 2/. a 20. a 22. " 23. " 34. a 31. c 3%. " 3'. c 3). " 3-. c 3/. a 30. " 32. " 33. c 144. c 141. a 14%. " 14'. a 14). a 14-. a 14/. a 140. " 142. a 143. a 114. "

111. 11%. 11'. 11). 11-. 11/. 110. 112. 113. 1%4. 1%1. 1%%. 1%'. 1%). 1%-. 1%/. 1%0. 1%2. 1%3. 1'4. 1'1. 1'%. 1''. 1'). 1'-. 1'/. 1'0. 1'2. 1'3. 1)4. 1)1. 1)%. 1)'. 1)). 1)-. 1)/. 1)0. 1)2. 1)3. 1-4. 1-1. 1-%. 1-'. 1-). 1--. 1-/. 1-0. 1-2. 1-3. 1/4. 1/1. 1/%. 1/'. 1/). 1/-.

a a a a a " a a a " a " a " " a a " a " " " c " " " a c " a a a a " c " " a " c a " c c c " a c a a " c a " c

1//. 1/0. 1/2. 1/3. 104. 101. 10%. 10'. 10). 10-. 10/. 100. 102. 103. 124. 121. 12%. 12'. 12). 12-. 12/. 120. 122. 123. 134. 131. 13%. 13'. 13). 13-. 13/. 130. 132. 133. %44. %41. %4%. %4'. %4). %4-. %4/. %40. %42. %43. %14. %11. %1%. %1'. %1). %1-. %1/. %10. %12. %13. %%4.

a c a " " a a " c " c a c " c " " " a c a a " a " c a a c c a c a " a " a " a c a a " a a " a " " " " " a " c

%%1. %%%. %%'. %%). %%-. %%/. %%0. %%2. %%3. %'4. %'1. %'%. %''. %'). %'-. %'/. %'0. %'2. %'3. %)4. %)1. %)%. %)'. %)). %)-. %)/. %)0. %)2. %)3. %-4. %-1. %-%. %-'. %-). %--. %-/. %-0. %-2. %-3. %/4. %/1. %/%. %/'. %/). %/-. %//. %/0. %/2. %/3. %04. %01. %0%. %0'. %0). %0-.

c " c c a " " c " a a a a a a " " a " c a a a a " " " " a c " c a " " " " a a a a c a a c a c a c a c a c c c

%0/. %00. %02. %03. %24. %21. %2%. %2'. %2). %2-. %2/. %20. %22. %23. %34. %31. %3%. %3'. %3). %3-. %3/. %30. %32. %33. '44. '41. '4%. '4'. '4). '4-. '4/. '40. '42. '43. '14. '11. '1%. '1'. '1). '1-. '1/. '10. '12. '13. '%4. '%1. '%%. '%'. '%). '%-. '%/. '%0. '%2. '%3. ''4.

a a " c c c c a " a c a c " a " a c a a a a a a a " c c a a a a " a " a " " a a a a " c a " c a a a a " " a "

''1. ''%. '''. ''). ''-. ''/. ''0. ''2. ''3. ')4. ')1. ')%. ')'. ')). ')-. ')/. ')0. ')2. ')3. '-4. '-1. '-%. '-'. '-). '--. '-/. '-0. '-2. '-3. '/4. '/1. '/%. '/'. '/). '/-. '//. '/0. '/2. '/3. '04. '01. '0%. '0'. '0). '0-. '0/. '00. '02. '03. '24. '21. '2%. '2'. '2). '2-.

" a c " c " a a a a a " a c a c a c " a a a a " a c " a a a a " a c a c a " a " a a " " " " " " a " " " " " a

'2/. '20. '22. '23. '34. '31. '3%. '3'. '3). '3-. '3/. '30. '32. '33. )44. )41. )4%. )4'. )4). )4-. )4/. )40. )42. )43. )14. )11. )1%. )1'. )1). )1-. )1/. )10. )12. )13. )%4. )%1. )%%. )%'. )%). )%-. )%/. )%0. )%2. )%3. )'4. )'1. )'%. )''. )'). )'-. )'/. )'0. )'2. )'3. ))4.

a " c c c " c a " c " " a a c c a c " a " a c c " c " " " c c c a a a " " a a a c " c " c a a a a a " " c c a

))1. c ))%. a ))'. c ))). a ))-. c ))/. c ))0. a ))2. a ))3. " )-4. a )-1. a )-%. c )-'. " )-). " )--. c )-/. c )-0. a )-2. a )-3. " )/4. c )/1. "+ c )/%. a+ c )/'. a+ " )/). a+ c )/-. "+ c )//. a+ c )/0. a+ " )/2. "+ c )/3. a+ " )04. a+ " )01. a+ " )0%. a+ c )0'. "+ c )0). a+ c )0-. a+ c )0/. a+ " )00. a+ c )02. a+ " )03. a+ " )24. a+ " )21. a+ " )2%. a+ c )2'."+ c )2).a+ " )2-. a+ c )2/. "+ c )20. "+ c )22.a+ c )23."+ c )34. a+ " )31. a+ " )3%. "+ c )3'a+ " )3)a+ " )3-. a+ c

)3/. a+ " )30. a+ c )32. a+ " )33 a+ " -44 "+ c -41 a+ c -4%.a+ c -4'.a+ " -4).a+ c -4-.a+ c -4/. a+ " -40. a+ " -42. a+ " -43. a+ " -14.a+ c -11.a+ " -1%. a+ c -1'.a+ " -1).a+ " -1-. a+ " -1/. a+ " -10. a+c -12. a+" -13. a+c -%4. a+" -%1. a+" -%%. a+" -%' a+" -%). a+c -%-. a+c -%/. "+c -%0.a+c -%2. "+c -%3 a+c -'4. a+" -'1 a+c -'% "+c -'' a+" -'). a+c -'-. "+c -'/ a+c -'0 "+c -'2. a+c -'3. a+c -)4 "+c -)1 a+c -)%. a+" -)' "+c -)) "+c -)-. a+c -)/. "+c -)0 "+c -)2. a+" -)3 "+c --4.a+"

--1 a+" --%. a+" --'. a+" --). "+c ---. a+" --/. a+c --0 a+" --2 "+c --3. "+c -/4 "+c -/1. a+ " -/%. a+" -/' a+" -/).a+" -/-a+c -//.a+c -/0.a+c -/2.a+" -/3 a+c -04.a+" -01.a+" -0%.a+" -0'. a+" -0)."+c -0-.a+" -0/ a+" -00..a." -02. a." -03.".c -24..a." -21. a.c -2%. a." -2'. ".c -2)."+c -2-.a+" -2/.a+" -20.a+" -22..a+" -23.a+" -34."+c -31.a" -3%a+" -3'..a." -3).a." -3-.a.c -3/. ".c -30. a+c -32.a+" -33.a+" /44..a+" /41.a+" /4%.a+c /4'. a+" /4) a+" /4-.a+"

/4/. a+" /40 a +" /42. a+" /43. a+" /14. a+" /11 a+" /1%.a+ " /1'. a+" /1). a+" /1-.a+" /1/ a+" /10 a+"+ /12. a+" /13. a+" /%4 a+" /%1 a+ "+ /%%.a+ " + /%'.a+ " + /%).a+" + /%- a+ c+ /%/ a+"+ /%0. a+"+ /%2. a+" + /%3 "+ c+ /'4 "+c+ /'1. a+ c+ /'%. a+ c+ /'' a +c /') a+" /'-.a+" /'/ a." /'0a.c /'2 a." /'3.a." /)4.a+c /)1 a+" /)% a+" /)' a." /)).a+" /)-.a+" /)/ a+" /)0a+c /)2 a+c /)3.a+" /-4.a+c /-1 a+" /-% a+" /-'.a+" /-). a+c /--.+a+c

/-/+"+c /-0+"+c /-2.a+" /-3 "+c //4.a+c //1.a+c //%.a+" //' a+" //). a+" //-.a+" /// a+" //0.a+" //2.+a+" //3a" /04 a+ " /01 .a+" /0%. "+c /0' +" /0) a+" /0- a+" /0/.a+" /00 a+" /02 a " /03.a+" /24. a+" /21.a+" /2%.a+" /2'.a+" /2).a+" /2-.a+" /2/ .a+" /20 a+c /22.a+c /23 "+c /34.a+" /31 "+c /3% .a+c /3'. a+" /3). a+c /3-. "+c /3/.a+ c /30. a+" /32.a+c+ /33.a+c 044 a+" 041. a+" 04%a+" 04'. a+" 04)a+c 04- "+c

04/.a+" 040 a+c 042 a+" 043 "+c 014.a+c 011.a+" 01% a+c 01' a+c 01)."+c 01-.a+c 01/ "+c 010 "+c 012 a+" 013.a.c 0%4."+c 0%1 a+" 0%%.a+" 0%'.. a+c 0%) .a+" 0%-..a+" 0%/.a+c 0%0 a+c 0%2. a+" 0%3 a+" 0'4. a+" 0'1.a+" 0'%. a+" 0'' a+" 0') a+" 0'-.a+" 0'/.a+c 0'0 a+c 0'2.. a+" 0'3 a+" 0)4a+" 0)1 . "+c 0)%."+c 0)'. a+" 0)).".c 0)-.a." 0)/..a." 0)0 . a.c 0)2...a.c 0)3 a." 0-4..a+c 0-1 .a+c 0-% .a+c 0-'.a+" 0-).a+" 0--.a+"

0-/.a+" 0-0.."+c 0-2 .a+" 0-3"+c 0/4 a+" 0/1 "+c 0/%. "+c 0/'."+c 0/) .a+" 0/-. .a+" 0//.:a+" 0/0 a+c 0/2 .."+c 0/3 "+c 004 .."+c 001 ..a+" 00% ..a+" 00' .a+" 00) . a+" 00-. a+" 00/ .a+c 000 .."+c 002 . a+" 003 a+" 024 . a+c 021 . a" 02% . a+" 02' a+" 02). a+c 02-. "+c 02/. a+" 020.."+c 022. a+" 023. a+" 034 .a+" 031 a+" 03% a+" 03' . a+" 03) . "+c 03-. "+c 03/. a+" 030 . a+" 032. a+" 033 . a+" 244 .a+" 241. "+c 24%. a+c 24' .a+" 24) ."+c 24- a+"

24/."+c 240 ."+c 242 ."+c 243 .a+c 214 .a" 211 ."c 21%.a" 21' .a" 21) . "c 21- "c 21/ .a+" 210 .a+" 212 a+c 213 a+" 2%4 .a+" 2%1 a+c 2%% .a+c 2%' a+" 2%) .a+c 2%- a+" 2%/ .a+c 2%0 "+c 2%2.a+c 2%3 .a+" 2'4 .a+" 2'1 .a+c 2'% .a+c 2'' . ac 2') "+c 2'- a+" 2'/."+c 2'0.a+c 2'2 a+" 2'3 a+c 2)4 "+c 2)1 "+c 2)%.a+" 2)'"+c 2)) "+c 2)- "+c 2)/ . "+c 2)0 a+c 2)2 ."+c 2)3 .a+c 2-4 .a+" 2-1 a+" 2-% . a+" 2-' .a+c 2-). "+c 2-- ."+c

2-/ "+c 2-0 ."+c 2-2 a+c 2-3 a+c 2/4 ."+c 2/1. a+c 2/% a+" 2/' "+c 2/) "+c 2/- a+c 2// a+c 2/0. "+c 2/2 a+" 2/3 a +" 204 . "+c 201 a+c 20% "c 20'.a+ c 20) ."+c 20- .a+c 20/ . a+" 200. a+c 202 a+c 203 .a" 224 ."+c 221.a+" 22% a+" 22'. ."+c 22) ."+c 22-. "+c 22/ ."+c 220 .a+c 222 .a+c 223 . a+" 234 a+" 231 . "+c+ 23% . "+ c 23' . "+ c 23) a " 23- . "+ c+ 23/ a+ c+ 230.a+ "+ 232 a+" 233 . a+ c+ 344 . "+ c+ 341 . a+"+ 34%. a+c 34' "+c+ 34) a+c+ 34- a+"+

34/ "+c+ 340 a+ c+ 342 "+c 343 . a+" 314 .a+ " 311.a+" 31% .a+c 31' a+ " 31)."+c 31- a+" 31/. a+c 310.a+" 312 "+c 313 a+" 3%4. a.c 3%1. a+" 3%% a+" 3%' a+c 3%) a.c 3%-. a+c 3%/ a " 3%0 "+c 3%2 "+c 3%3 .a+" 3'4. a+c 3'1 a+c 3'% a+" 3''. a+" 3') .a+c 3'-.a+c 3'/ ."+c 3'0 a+" 3'2."+c 3'3.a+c 3)4 a+" 3)1 .a+c 3)% . a+c 3)' ."+c 3)).a+c 3)- a+" 3)/+a+" 3)0 .a+" 3)2. "+c 3)3. a+" 3-4. a+"+ 3-1 "+c 3-%.a+" 3-' .a+" 3-) a+c 3-- .a+c

3-/ .a+c 3-0 a+" 3-2 .a+c 3-3 .a+" 3/4 ,a+" 3/1 "+c 3/%. "+c 3/'. a+" 3/) a+" 3/- .a+" 3// a+" 3/0 "+c 3/2 "+c 3/3.a+c 304 . a+" 301. a+" 30% a+c 30' a+" 30) a+" 30-+a+" 30/ a+" 300. "+c 302 a+" 303. a+" 324 a+" 321. a+" 32%. a+c 32' "+c 32) a+" 32-. "+c 32/.a+" 320."+c 322.a+" 323. a+" 334 "+c 331 a+" 33%. a+" 33'. a+" 33). a+c 33-. a+" 33/.a+" 330 a+" 332. a+" 333.a+" 1444.a+" 1441 a+c 144% .a+c 144' "+c 144) a+c 144- "+c

144/ a+c 1440 a+c 1442. a+c 1443 ."+c 1414.a+ " 1411.a+c 141%. a+" 141' .a+c 141). "+c. 141-. "+c 141/ a+c 1410. a+" 1412 a+" 1413 .a+c 14%4. a+c 14%1.a+c 14%%.a+" 14%'. a+" 14%) ."+c 14%-. a+c 14%/.a+" 14%0.a+" 14%2 a+" 14%3. "+c 14'4. a+"