Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANE CATEDRA BNCI I ACTIVITATEA BANCAR

SISTEMUL MONETAR AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUIRE I EVOLUIE

REFERAT la disiplina unive si!a " M#ned" i $ edi!

C%iin"u &'((

CUPRINS INTRODUCERE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) * Capi!#lul I) CADRUL +ENERAL PRIVIND CONCEPTUL DE SISTEM MONETAR))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))), Capi!#lul II) SISTEMUL MONETAR AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUIRE I EVOLUIE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))CONCLU.II)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/ BIBLIO+RAFIE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))('

INTRODUCERE
A$!uali!a!ea !e0ei) Dardac Nicolae enuna: ,,Sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare i reglementare a circulaiei monetare dintr-o ara,pe baza unor legi speciale ale statului respectiv. Noiunea de Sisitem Monetar Naional ii gsete reflectare n lucrrile diferitor autori,care redau esena acestei formaii sub diferite aspecte. S$#pul $e $e!" ii) !rin acest referat,am vrut s descoper eea ce este i cum acioneaz aspectele teoretice, metodologice "i practice de dezvoltare a Sistemului Monetar n #epublicii Moldova.#eferatul are ca domeniu de cercetare analiza Sistemului Monetar al #epublicii Moldova. Sa $inele e1e a!ului)$n aceast lucrare am vrut s evideniez, n limita surselor disponibile,cadrul general privind conceptul de sistem monetar,rolul acesteia n cadrul economiei statului,i nu n ultimul r nd tangenele ei cu noiunea de sistem monetar. Me!#d#l#2ia $e $e!" ii) %a elaborarea referatului, au fost utilizate documente oficiale ale &ncii Na'ionale a Moldovei, iar bazele teoretice "i metodologice ale analizei sistemului monetar, sunt abordate "i cercetate n lucrrile a o serie de autori. Ba3a in1# 0ai#nal")(videniere mai amnunit a particularitilor,structurii i funciilor Sistemului Monetar le-am gsit intr-un ir de articole din ar)iv,iar informaia privitor la sistemul monetar am e*tras-o din literatura de specialitate. S! u$!u a e1e a!ului4des!inaia) #eferatul este mprit n dou capitole,primul reflect nd cadrul general al sistemului monetar,al doilea capitol descriind tematica de baz a referatuluisistemul monetar al #epublicii Moldova.#eferatul este destinat oricrui potenial banc)er, economist i simplului cititor fiindc materialul este accesibil i ntradevar interesant.

()CADRUL +ENERAL PRIVIND CONCEPTUL DE SISTEM MONETAR


$n literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare i reglementare a circulaiei monetare dintr-o ar, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv . De asemeanea putem gsi "i urmtoarea defini'ie c sistemul monetar reprezint ,totalitatea instrumentelor "i te)nicilor, precum "i un comple* de institu'ii "i modalit'i care permit reglementarea circula'iei monetare dintr-o 'ar, prin intermediul unui ansamblu de norme -uridice care sunt adoptate de autoritatea public. .onform defini'iei date de .ostin /iri'escu, sistemul monetar na'ional reprezint ,ansamblul normelor legale "i al institu'iilor care reglementeaz, organizeaz "i supraveg)eaz rela'iile bne"ti dintr-un stat. !entru ca sistemul monetar s fie omogen este necesar "i e*isten'a unui sistem de rela'ii ntre institu'iile ce au ca obiect de activitate circula'ia monetar 0bnci, trezorerie public, organisme specilaizate etc.1. .onform aprecierilor istoricilor monetari, apari'ia sistemelor monetare poate fi pus at t n perioada antic)it'ii, c t "i a (vului Mediu, ns toate sisteme monetare s-au caracterizat prin: fr mi'are, simplitate "i deteriorarea monedei. Frmiarea, ca trstur principal, rezult din descentralizarea baterii monedei "i lipsa de unitate a circula'iei monetare 0de e*emplu, fiecare monetrie situat n fiecare ora" al 2reciei antice btea propria moned1. Simplitatea sistemului monetar rezult din numrul redus de elemente ale acestuia 0unitatea monetar, paritatea monetar, titlul metalului pe care l reprezint1. Deteriorarea monedei const n uzura acesteia "i posibilit'ile de falsificare 0prin reducerea con'inutului de metal pre'ios din care erau confec'ionate monedele1. 3dat cu consolidarea statelor, acestea "i-au asumat anumite atribu'ii monetare, "i anume de a crea moneda, de a defini unitatea monetar, precum "i de a stabili paritatea metalic. !olitica monetar a statului, determinat de condi'iile generale de dezvoltare ale acestuia, impune e*isten'a unui sistem monetar unic, ce are ca rol de a asigura stabilitatea "i elasticitatea sistemelor monetare. 4"a dar, sistemele monetare au trsturi comune, generale, dar se individualizeaz n func'ie de specificul na'ional "i al perioadei. Elementele unui sistem monetar rezult din reglemetrile monetare ale statului respectiv, din modul de organizare al circula'iei monetare, "i trebuie s rspund urmtoarellor probleme: baza sistemului monetar5 circula'ia monetar5 crea'ia monetar5

dimensionarea cantit'ii de bani necesar circula'iei5 organizarea rela'iilor monetare ale unei 'ri cu strintatea5 asigurarea stabilit'ii sistemului monetar. 4stfel, la modul general, un sistem monetar trebuie s cuprinda urmtoarele elemente: a1 metalul monetar5 b1 unitatea monetar5 c1 baterea "i circula'ia monedei5 d1 emisiunea "i circula'ia bancnotelor5 e1 emisiunea "i circula'ia monedei scripturale.

&)SISTEMUL MONETAR AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUIRE I EVOLUIE


&anca Na'ional a Moldovei a fost nfiin'at n anul 8998 prin decretul pre"edintelui #epublicii Moldova din 6 iunie 8998 :.u privire la &anca Na'ional a Moldovei: conform creia &anca #epublican din Moldova a &ncii de Stat a ;#SS a fost reorganizat n &anca Na'ional a Moldovei. %a 88 iunie 8998 !arlamentul #epublicii Moldova a adoptat %egea cu privire la &anca Na'ional de stat a Moldovei, iar la 82 iunie 8998 %egea cu privire la bnci "i activitatea bancar. 4stfel, aceste acte legislative au pus fundamentul sistemului bancar din Moldova. 4tribu'iile de baz ale &.N.M. sunt: 8. 2. +. 6. 7. <. =. >. 9. stabilirea "i implementarea politicii monetare "i valutare n stat5 activitatea de banc)er "i agent fiscal al statului5 autorizarea, supraveg)erea "i reglementarea activit'ii institu'iilor financiare5 supraveg)erea sistemului de pl'i n #epublica Moldova "i facilitarea func'ionrii eficiente a sistemului de pli interbancare5 emisiunea monedei na'ionale5 stabilirea, prin consultri cu 2uvernul, a regimului cursului de sc)imb al monedei na'ionale5 gestionarea rezervelor valutare ale statului5 ntocmirea balan'ei de pl'i a statului5 reglementarea valutar pe teritoriul #epublicii Moldova s.a.

&ncii Na'ionale a Moldovei i-a revenit un rol important n procesul de tranzi'ie la economia de pia' a #epublicii Moldova. Din 8998 "i p n n prezent au fost elaborate "i implementate un "ir de msuri eficiente n vederea stabilizrii mediului monetar "i de credit. .el mai important pas n acest sens a constituit introducerea n circula'ie la 29 noiembrie 899+ a monedei na'ionale - leul moldovenesc - cu promovarea ulterioar a unei politici monetare "i de credit antiinfla'ioniste. 4 fost stopat infla'ia galopant "i stabilizat cursul monedei na'ionale. $n anul 899+ rata infla'iei a constituit 2=?7.=@, n 8996 - 8?6.<@, n 8997 - 2+.>@ 0cea mai scazut rat n .SA1, n 899< 87.8@, n 899=-88.2@, n 899> ca urmare a crizei financiare din regiune ea a crescut p n la 8>.+@. $n 8996, ca rezultat al diminurii ratei infla'iei, rata de refinan'are a &.N.M. a devenit pozitiv n termeni reali. $n anul 8997 !arlamentul #epublicii Moldova a adoptat %egea cu privire la &anca Na'ional a Moldovei "i %egea institu'iilor financiare. .onform primei legi, &.N.M. este independent n e*ercitarea atribu'iilor sale, fiind responsabil fa' de !arlament. .ea de-a doua lege sus-men'ionat

<

are drept scop crearea unui sector financiar puternic "i competitiv, neadmiterea riscului e*cesiv n acest sistem, prote-area intereselor deponen'ilor. $ncepand cu anul 899> &anca Na'ional a renun'at la practica stabilirii cursului oficial de sc)imb al monedei na'ionale fa' de dolarul S;4 la &ursa valutar "i a procedat la determinarea acestuia ca medie aritmetic simpl a mediilor ponderate a cursurilor de cumparare "i v nzare a dolarului S;4 contra lei moldovene"ti pe pia'a inter- "i intrabancar. Baptul a permis descentralizarea pie'ei valutare interne n corespundere cu practicile 'rilor dezvoltate. .a urmare a lic)idrii riscurilor e*cesive n bnci "i crerii condi'iilor necesare pentru men'inerea stabilit'ii situa'iilor financiare ale acestora, care se bazeaz pe ac'iunea for'elor de pia', ncep nd cu 8 iulie 2??6 a fost nfiin'at sistemul de garantare a depozitelor, care prin garan'iile sale acoper circa 9? la sut din depozitele persoanelor fizice. %a sistemul de garantare a depozitelor particip n mod obligatoriu toate bncile autorizate. Mi-loacele destinate pentru garantarea depozitelor se acumuleaz din contribu'iile bncilor, iar statutul legal al sistemului de garantare a depozitelor asigur independen'a -uridic, opera'ional, financiar "i administrativ a acestuia. De asemenea, n conte*tul alinierii la standardele interna'ionale, n anul 2??< &anca Na'ional a Moldovei a implementat un nou sistem automatizat de pl'i interbancare 0S4!A1. 4cesta este compus din sistemul de decontare pe baz brut n timp real destinat procesrii pl'ilor urgente "i de mare valoare "i sistemul de compensare cu decontare pe baz net destinat procesrii pl'ilor de mic valoare. 4stfel, a fost realizat o infrastructur modern de pl'i, care a determinat premise importante pentru prestarea serviciilor de plat de o nou calitate "i facilitarea efecturii pl'ilor fr numerar n 'ar. &anca Na'ional a Moldovei 0&NM1 - banc central a 'rii, persoan -uridic subordonat !arlamentului #epublicii Moldova. !rin instruc'iunile &NM sunt stabilite standardele de func'ionare ale sistemului bancar, care corespund normativelor prevzute de .onven'ia de la &asel. !rintre acestea putem enumera: a1 suficien'a capitalului5 b1 evaluarea riscului de creditare "i reducerea pierderilor n procesul de creditare5 c1 monitorizarea procesului de utilizare a creditelor ,mari, adic a celor ce dep"esc 8?@ din capitalul normativ al bncii5 d1 monitorizarea lic)idit'ii sistemului bancar. .adrul -uridic al pie'ei bancare este asigurat prin %egea cu privire la &anca Na'ional a Moldovei, %egea cu privire la institu'iile financiare. (*ist "i alte documente legislative care au drept scop consolidarea rolului &NM n procesul de elaborare "i implementare a politicii monetare "i valutare, precum "i n ceea ce 'ine de asigurarea durabilit'ii sistemului financiar. =

$n anul 2??= &nca Na'ional a Moldovei a lucrat asupra proiectului %egii privind reglementarea valutar 0 n continuare C proiectul %egii1, la elaborarea cruia s-a 'inut cont de propunerile "i obiec'iile autorit'ilor publice interesate "i ale bncilor autorizate, precum "i de recomandrile naintate n cadrul misiunii Bondului Monetar Anterna'ional de asisten' te)nic. !roiectul %egii a fost elaborat ntru e*ecutarea )otrDrii !arlamentului #epublicii Moldova nr.+??-EFA din 26.88.2??7 ,.u privire la !rogramul legislativ pentru anii 2??7-2??9. !roiectul %egii are drept scop instituirea, la nivel de lege organic, a normelor -uridice referitoare la efectuarea "i raportarea opera'iunilor valutare, licen'ierea "i desf"urarea activit'ii unit'ilor de sc)imb valutar, precum "i referitoare la controlul valutar, stabilite n scopul implementrii politicii valutare a statului "i asigurrii stabilit'ii pie'ei valutare interne. (laborarea proiectului %egii se ncadreaz n msurile prevzute pentru implementarea !lanului de 4c'iuni #epublica Moldova - ;niunea (uropean n partea ce se refer la capitolul 2.+ ,#eforma "i dezvoltarea social-economic, n vederea implementrii msurilor ntru mbunt'irea convergen'ei n domeniile c)eie ale legisla'iei #epublicii Moldova cu legisla'ia ;niunii (uropene. 4stfel, la elaborarea proiectului %egii s-a luat n considerare legisla'ia comunitar 0 n particular prevederile art. 79 aferente msurilor de salvgardare din Gratatul de instituire a .omunit'ii (uropene "i prevederile 4ne*ei A la Directiva .onsiliului din 26 iunie 89>> pentru aplicarea articolului <= din tratat 0>>H+<8H.((11, precum "i a fost consultat legisla'ia n domeniul reglementrii valutare a statelor strine, inclusiv a unor state membre ale ;niunii (uropene. $n noiembrie 2??= proiectul %egii a fost aprobat la "edin'a !arlamentului #epublicii Moldova n prima lectur. &NM ndepline"te func'ia de banc central, care autorizeaz, supraveg)eaz "i reglementeaz activitatea institu'iilor financiare, regleaz func'ionarea sistemului bancar, dar care nu se anga-eaz n activitatea bancar comercial.

>

CONCLU.II
!rincipala institu'ie responsabil n organizarea "i reglementarea Sistemului Monetar al #epublicii Moldova este &anca Na'ional a Moldovei. &anca Na'ional a Moldovei a fost nfiin'at n anul 8998 prin decretul pre"edintelui #epublicii Moldova din 6 iunie 8998 :.u privire la &anca Na'ional a Moldovei: conform creia &anca #epublican din Moldova a &ncii de Stat a ;#SS a fost reorganizat n &anca Na'ional a Moldovei. %a 88 iunie 8998 !arlamentul #epublicii Moldova a adoptat %egea cu privire la &anca Na'ional de stat a Moldovei, iar la 82 iunie 8998 %egea cu privire la bnci "i activitatea bancar. 4stfel, aceste acte legislative au pus fundamentul sistemului bancar din Moldova. 4tribu'iile de baz ale &.N.M. sunt: 8. stabilirea "i implementarea politicii monetare "i valutare n stat5 2. +. 6. 7. <. =. >. 9. activitatea de banc)er "i agent fiscal al statului5 autorizarea, supraveg)erea "i reglementarea activit'ii institu'iilor financiare5 supraveg)erea sistemului de pl'i n #epublica Moldova "i facilitarea func'ionrii eficiente a sistemului de pli interbancare5 emisiunea monedei na'ionale5 stabilirea, prin consultri cu 2uvernul, a regimului cursului de sc)imb al monedei na'ionale5 gestionarea rezervelor valutare ale statului5 ntocmirea balan'ei de pl'i a statului5 reglementarea valutar pe teritoriul #epublicii Moldova s.a.

&ncii Na'ionale a Moldovei i-a revenit un rol important n procesul de tranzi'ie la economia de pia' a #epublicii Moldova. Din 8998 "i p n n prezent au fost elaborate "i implementate un "ir de msuri eficiente n vederea stabilizrii mediului monetar "i de credit. .el mai important pas n acest sens a constituit introducerea n circula'ie la 29 noiembrie 899+ a monedei na'ionale - leul moldovenesc - cu promovarea ulterioar a unei politici monetare "i de credit antiinfla'ioniste. $n cadrul Sistemului Monetar Na'ional, &anca Na'ional a Moldovei anual elaboreaz "i implementeaz politica monetar "i valutar orientat spre asigurarea "i men'inerea stabilit'ii pre'urilor. Br pre-udicierea obiectivului su fundamental, &anca Na'ional promoveaz "i men'ine un sistem monetar bazat pe principiile pie'ei "i spri-in politica economic general a statului.

BIBLIO+RAFIE I) A$!e n# 0a!ive 5i e2le0en!# ii

8. %egea #epublicii Moldova cu privire la &anca Na'ional a Moldovei nr.76>-EAAA din 28.?=.8997 HH Monitorul 3ficial al #epublicii Moldova. C 8997. C Nr. 7<-7=H<26. 2.%egea #epublicii Moldova cu privire la institu'iile financiare nr.77?-EAAA din 28.?=.8997 HH Monitorul 3ficial al #epublicii Moldova. C 899<. - Nr. 8H2. II) Lucrri tiinifice +.&asno, .ezar. Moned. .redit. &nci H .ezar &asno, Nicolae Dardac, .onstantin Bloricel. - &ucure"ti: (ditura Didactic "i !edagogic, #. 4., 2??+. C +=6 p. 6.Moldovanu,Dumitru. Curs de teorie economic Ediia a !!-a " Editura #rc$%&& '() p$ III)Surse statistice i de date 7$Statistica *ncii +aionale a ,oldovei ---$bnm$md <.%egislaia &ncii Naionale a Moldovei HHIII.bnm.md =.#aport anual al &ncii Na'ionale a Moldovei HH III.bnm.md

8?

88