Sunteți pe pagina 1din 2

G.

PROCENTE
1) Un obiect ce costa 5.000 de lei sa scumpit cu 15%. Care este pre]ul dup@ scumpire ?
REZOLVARE
La acest tip de probleme facem urm@toarele nota]ii :
pi = pre]ul ini]ial ; pf = pre]ul final ; p = procentul de modificare
p
Pretul final reprezinta un procent din pretul initial pf = pi
100
%n func]ie de datele problemei se pot forma 2 tipuri de ecua]ii:
100 + p
100 p
a) la scumpire pf = ()pi ; b) la ieftenire pf = ()pi
100
100
La problema noastr@ :
100 +15
115
pi = 5.000 lei ; pf = x lei ; p = 15% x = ()5.000 = 5.000 = 5750 lei
100
100

a
ic

t
a

m
e

2) Un obiect se ieftene}te de la 20.000 lei la 16.000 lei .Care este procentul de ieftenire ?

t
a

REZOLVARE

100 x
pi = 20.000 lei ; pf = 16.000 lei ; p = x% 16.000 = ()20.000 x = 20%
100

m
/
o

r
.
u

3) Dup@ dou@ cre}teri consecutive cu 10% respectiv cu 15% un produs cost@ 12.650 lei. Care a fost
pre]ul ini]ial ?

f
o

REZOLVARE

r
p

Not@m pre]ul ini]ial cu x , pre]ul final cu pf2 }i rezolv@m problema ^n 2 etape:

e
/
:/

100 + 10
110
se scrie ecua]ia pentru prima scumpire pf1 =()x pf1 = x
100
100

tt p

100 + 15
115 110
se scrie ecua]ia pentru a doua scumpire pf2 =()pf112.650 = x
100
100 100
10010012.650
x = x = 10.000 lei
115110

4)Dupadouaieftenirisuccesivecuacelasiprocentpunobiectcostatotatatcatarficostatdacasar
fiieftenitosinguradatacu36%.Aflatiprocentuldeieftenirep.
Notezpretulinitialcuxsirezolvproblemain2etape:
1.Aflucatcostaobiectuldupacele2reducericonsecutive
(100p)
pf1= x(estepretuldupaprimareducere)
100
100p100p100p
100p
pf2=() pf1=() () x=()2 x
100100100
100
2.Aflucatcostaobiectuldupareducereacu36%
10036
64
8
pf= x= x=()2 x
100
100
10
100p
8100p8100p 10)8
2
Egalez pf2 cu pf () x=()2 x ()2 =()2 =
100101001010010

a
ic

t
a

100p=80 10080=p p=20%

t
a

m
e

5) Afla]i 3 numere }tiind c@ 5% din primul reprezint@ 7% din al doilea }i 8% din al treilea , iar diferen]a
dintre primul }i al doilea este cu 380 mai mic@ dec$t al treilea .

m
/
o

REZOLVARE

Not@m cele trei numere astfel : I nr = x ; II nr = y ; III nr = z

r
.
u

Form@m ecua]ii urm@rind datele problemei astfel:

f
o

5
7
8
x = y = z
100
100
100
x y = z 380

r
p

e
/
:/

Pot rezolva in continuare prin 2 metode:

tt p

1. Rezolv@m sistemul de ecua]ii :

5x = 7y
7y = 8z

xy=z380

x = 7y / 5
z = 7y / 8

7y / 5 y 7y / 8 =380

y = 800
x = 1120
z = 700

5x
7y
8z
x
7y
2z
2. Utilizez siruri de rapoarte egale: = = = k = = = k
100 100 100
20
100
25
100k
25k
100k 25k
x = 20k ; y = ; z = ; inlocuiesc in ecuatia a IIa 20k = 380
7
2
7
2
Rezolvand ecuatia k = 56 x = 1120 ; y = 800 ; z = 700