Sunteți pe pagina 1din 30

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .

tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Plan de afacere F.E Bijoux S.R.L


Cuprins: #. PRE3E4T5RE5 SO6IET78II 9 In'or%&:ii de indenti'i/&re 2. ISTORI6UL SO6IET78II ". 2ES6RIERE5 PIE;EI 6lien:i 6on/uren:i Pers1e/ti<e de de=<olt&re & 1ie:ei 4. I2EE5 2E 5F56ERE !. PERSPE6TI>E 2E 2E3>OLT5RE PE4TRU FIR?7
Motto: A porni ntr-o afacere fr un plan este ca i cum ai porni intr-o drumeie prin ar fr hart.

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

1. Prezentarea societii Informaii de identificare


#.4u%ele /o%1&niei: F.E BIJOUX S.R.L 2. 6oordon&tele @ntre1rinderii: Sediul: 6oleAiul E/ono%i/ ,,>irAil ?&dAe&ru B, str. Rudului , nr. 24 Ploiesti ,Tel.: +40244 !42 "4#, F&+ .: + 40244 !4" CD4

?otto: Bi*ou+ E Stilul nostru esti tu F SiAl&:

E %&il: 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% P&Ain& 0e): .tt1: )i*ou+.+.ost.ro ". For%& *uridi/G de /onstituire: so/iet&te /u rGs1undere li%it&tG 4. O)ie/tul de &/ti<it&te : 6o%ert /u ridi/&t& &l 1roduselor /os%eti/e si de 1&r'u%erie 6o%ert /u ridi/&t& &l /e&surilor si )i*uteriilor 6od 65E4: 4H4! 4H4I !. 4&tur& /&1it&lului: &1orturi 1ri<&te &le &so/i&:ilor H. 6&1it&lul so/i&l: I.#40.000 lei @%1Gr:it @n ##0 1&r:i so/i&le , 'ie/&re 1&rte &<Jnd o <&lo&re de C4 .000 lei. C. F.E Bi*ou+ S.R.L. se 1re=int& /u o /i'r& de &'&/eri de

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

200.000 Ron I . 5so/i&:ii: Kn 'ir%& no&str& sunt #H &so/i&:i, 'ie/&re de:inJnd /Jte #0 1&r:i so/i&le.

4r. 6rt. # 2 " 4 ! H C I D #0

4u%e Li Prenu%e 5so/i&Mi 2ur& Elen& Flores/u 5le+&ndru St&n/iu NeorAi&n& 6oste& 5dri&n& B&r)ieru 5ndree& Poen&ru NeorAi&n& R&du 5dri&n& ?inoiu L&<ini& NriAore Sorin& T&/.e 6l&udi&

4u%&r PGr:i so/i&le deMinute ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

2. Istoricul afacerii
Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

F.E Bi*ou+ S.R.L & 'ost @n'iin:&tG @n d&t& de 2".#0.200D.Kn 1ri%ul &n de &/ti<it&te O200D$ 20#0 P & 1&rti/i1&t l& tJrAuri n&:ion&le Li intern&:ion&le unde & o):inut ur%Gto&rele 1re%ii: Locul I l& TJrAul Intern&:ion&l &l 'ir%elor de e+er/i:iu de l& Br&tisl&<& 1entru B6el %&i )un sloA&nQ $ 200D E/.i1& no&strG, & 1relu&t 'ir%& @n &nul 20#0 /u AJnduri Li s1er&n:e noi. 4e$&% &'ir%&t l& TJrAul ReAion&l &l 'ir%elor de e+er/i:iu de l& PloieLti , i&nu&rie 20##, unde &% o)Minut: Marele Premiul II 1entru to&te se/tiunile O /&t&loA , 1re=ent&re P1t. , tr&n=&/tii , s1ot 1u)li/it&r, 1&Ain& 0e), st&nd si %&teri&le 1ro%otion&le P Premiul I 1entru /o%uni/&re& @n li%)& enAle=& 5du/e% in &'&/ere e+1erien:& do)GnditG @n ur%& 1&rti/i1Grii l& tJrAurile n&:ion&le Li intern&:ion&le &le 'ir%elor de e+er/i:iu, 1re/u% si 1&rti/i1&re& l& /o%1etiti& Roumanian Bussines Chalenge. 6unoLtin:ele teoreti/e do)Jndite 1&n& @n 1re=ent &/o1erG do%eniile /.eie &le &'&/erii : 6ont&)ilit&te, Pl&ni'i/&re orA&ni=&:ion&lG, OrA&ni=&re& Resurselor U%&ne, Edu/&:ie 5ntre1renori&lG, E/ono%i& @ntre1rinderii, ?&rRetinAul &'&/erilor, 6ontr&/te e/ono%i/e. Fir%& no&strG &re #0 &nA&*&:i. Calificrile personalului sunt corespun toare func!iilor "ntreprin#erii structurate pe compartimente$
Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

%. Resurse umane$ Ins1e/tor resurse u%&ne &. Financiar' conta(il $ 6ont&)ili ). Comercial$ S1e/i&list /u 'un/:ii &d%inistr&ti<e Li /o%er/i&le *. Mar+eting $ 5Aent de <Jn=&re 6er/etGtor e/ono%ist @n %&rRetinA

Structura organizatoric este reprezentat grafic prin urmtoarea organigram piramidal:

,.-., Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Consiliul #e a#ministratie .irector -eneral $

.irector ,#junct $

Secretar $ Stanciu

.irector Economic $

.irector Comercial$

.irector Mar+eting$ Ra#u ,#riana

.irector Res. /mane $

Conta(il$ Poenaru -eorgian a

Conta(i l$ Bar(ier u ,n#reia

,gent 0an ari$ -rigore Sorina

Produsele

F.E Bijoux S.R.L. o'er& o A&%& <&ri&t& de )i*uterii , /e&suri , ro/.ii de se&r&,/ostu%e )&r)&testi , 1&r'u%uri si 1roduse /os%eti/e deose)ite , /lientii &<&nd 1osi)ilit&te& de & &leAe dintr$o A&%& l&rA& de 1roduse /&re 1ot s& se &sorte=e ori/&rui e<eni%ent din <i&t& 1erson&l& , /&t si /e& de l& ser<i/iu & &/estor&. Ur%&rind 1re'erintele &/tu&le &le /lientelei , 1rodusele

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

no&tre sunt i%1ort&te de l& 'urni=ori 'r&n/e=i si &r&)i , detin&nd o /&lit&te su1erio&r& . O)ie/ti<ul unit&tii este de & s&tis'&/e 1e de1lin e+iAentele esteti/e &le /lientilor , &<&nd in <edere /& 1reo/u1&re& o&%enilor 1entru un &s1e/t 'i=i/ s&n&tos si 'ru%os este in /restere in ulti%ii &ni 9 /on'or% studiilor de 1i&t& e'e/tu&te de s1e/i&listi. Produsele o'erite de %&A&=in sunt 1roduse de lu+, de )un Aust Li de 'o&rte )unG /&lit&te, /u 1re:uri &//esi)ile /&re sG 1er%itG &/.i=i:ion&re& lor Li de /Gtre 1erso&nele /e dis1un de un )uAet redus. Fir%& BIJOUX & @n/er/&t %en:inere& /&litG:ii 1roduselor o'erite l& @nGl:i%e& e+iAen:elor /lien:ilor, &siAur&re& /&litG:ii 'iind /ondi:i& esen:i&lG 1entru 1Gstr&re& 'idelitG:ii /lien:ilor Li &tr&Aere& de noi /lien:i. 2e &se%ene&, 'ir%& @Li 1ro1une &/tu&li=&re& 1er%&nentG & siteului de /&re dis1une 1e internet, site /&re <& o'eri <i=it&torilor sGi <irtu&li &tJt in'or%&:ii re'erito&re l& &/ti<it&te& 'ir%ei BIJOUX , /Jt Li 1osi)ilit&te& de & &/.i=i:ion& 1rodusele 'ir%ei /.i&r de &/&sG din '&:& /&l/ul&torului. 5<&nt&*ele 1rin/i1&le &le 1roduselor /o%er/i&li=&te de 'ir%& BIJOUX sunt 1re:urile &//esi)ile, /&lit&te&, /&r&/teristi/ile s1e/i&le /& re=ult&t &l /&r&/terului uni/&t &l unor& dintre &/este&, 1re/u% Li 1osi)ilit&te& &/.i=i:ionGrii 1rodusului dorit din '&:& /&l/ul&torului. Cele mai vandute produse pe pia $ Bi ou! "#$% and SI$&'( ) Bi uterii : Inele 6oliere P&nd&nti<e

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Br&t&ri 6er/ei 6o%en=i s1e/i&le 1re/u%: /r&<&t& din &ur , /oronit& %iss et/. Bi ou! '$'"*+C' and S,-$' ) *rticole vestimentare : Ro/.ii de se&r& Ro/.ii 9 /lu) 6ostu% )&r)&tes/ Bi ou! ,I.' Ceasuri : 6e&suri de d&%& 6e&suri )&r)&testi Bi ou! C#S.',ICS Produse cosmetice : )lus. Ru* Fond de ten Ri%el 6re%e '&/i&le , &nti/eluliti/e *sigurarea calitatii Fiind 1rin/i1&lul s&u &<&nt&* /o%1etiti< , F.E. Bi*ou+ S.R.L. si$& de=<olt&t un 1roAr&% 1er'or%&nt de &siAur&re & /&lit&tii 1roduselor 1rin : $ 2ot&rile si e/.i1&%entele %oderne S $ 6ontrolul stri/t &l res1e/t&rii nor%elor interne de 'un/tion&re S

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Produsele /e ur%e&=& & 'i 1use s1re /o%er/i&li=&re sunt &1ro<i=ion&te 1rintr$o rete& de 'urni=ori &tent <eri'i/&t& . 6&lit&te& %&teriilor 1ri%e din /&re 1rodusele sunt /on'e/tion&te si di%ension&re& o1ti%& & 1roAr&%ului de &1ro<i=ion&re /ondu/ l& %entinere& /elor %&i in&lte st&nd&rde /&lit&ti<e . $ocalizarea magazinelor L&ntul de %&A&=ine BIJOUX dis1une de un <&d /o%er/i&l deose)it , unul dintre &/este& 'iind &%1l&s&t in &1ro1iere& interse/tiei dintre str&=ile T&/.e Iones/u si Bule<&rdul Inde1endentei , l& 1&rterul unui )lo/ de lo/uinte de /ur&nd /onstruit . 5%1l&s&%entul se &'l& <is 9 &$ <is de P&r/ul 4i/.it& St&nes/u , &st'el in/&t BIJOUX )ene'i/i&=& &t&t de <e/in&t&te& unui lo/ intens /ir/ul&t , /&t si de 1ri<eliste& o'erit& de <eAet&ti& 1&r/ului . 5%1l&s&%entul <iitorului l&nt de %&A&=ine <& 'i 1e str&d& Bule<&rdul Inde1endentei , nr. 2C. 5/est& se &'l& intr$o =on& usor &//esi)il& , intr$un i%1ort&nt /entru de &'&/eri din or&sul Ploiesti . 2esi lo/&ti& nu dis1une de su'i/ient& <eAet&tie , /&r&/teristi/ile de%oAr&'i/e si /on/urent& =onei sunt &rAu%ent '&<or&)ile &/estui de%ers &ntre1renori&l . Re1re=ent&nd un &%&nunt /riti/ 1entru &/est ti1 de &'&/ere , s$& &/ord&t %&+i%& &tentie &leAerii lo/&tiei o1ti%e .

). .escrierea pie!ii
Kn /ondi:iile @n /&re 1utere& de /u%1Gr&re & s/G=ut @n %od /onst&nt i&r situ&:i& e/ono%iei ro%JneLti s$& deterior&t, noi &% AGsit solu:ii <i&)ile de & s&tis'&/e ne<oile /lien:ilor noLtrii Li %&i %ult &% /onstruit Li &% de=<olt&t @n 1er%&nen:G )&=& %&teri&lG Li stru/tur& ser<i/iilor no&stre. Siste%ul de distri)u:ie dire/tG & 'ost /on/e1ut @n 1ri%ul rJnd 1entru & o'eri /lien:ilor noLtrii ser<i/ii de o /&lit&te su1erio&rG. 2in/olo de e'ort, de

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

/re&ti<it&te, de o)ie/ti<ele 1ro1use, &/est 1roie/t nu 1ute& 1rinde <i&:G 'GrG o )unG /ol&)or&re /u /lien:ii noLtrii. 2in &/est %oti<, &% &<ut Li <o% /ontinu& sG &<e% ini:i&ti<e %&*ore @n do%enii /& 1ro%o<&re& Li distri)u:i& 1roduselor no&stre @n s/o1ul de & @ntGri 1o=i:i& /o%1etiti<G & 'ir%ei BIJOUX 1e 1i&:& ro%Jne&s/G.

Clien!ii
Fir%& & de=<olt&t un 1orto'oliu de /lien:i i%1ort&nt: Perso&ne 'i=i/e 9 de to&te /&teAoriile de <JrstG, )Gr)&:i Li 'e%ei din %ediul rur&l Li ur)&n , /u <enituri %i/i, %edii Ti %&ri. O /&teAorie i%1ort&ntG de /lienMi o re1re=intG profesorii /&re se )u/urG de 1roAr&%ul Au<ern&%ent&l #00 de euro. 5tr&Aere& lor /& Li /lien:i este unul din 1rin/i1&lele no&stre o)ie/ti<e. Kn /&teAori& /lien:ilor intrG Li nenu%Gr&te institutii 1u)li/e si 1ri<&te . 4u @n ulti%ul r&nd tre)uie sG &%inti% firme de exerciiu din ar i din strintate.

,rendul pietei
5t&t 1re<i=iunile 1e ter%en s/urt , /&t si /ele 1e ter%en lunA indi/& un trend /res/&tor &l 1re'erintelor 1o1ul&tiei in %&terie de esteti/& . Perso&nele din &1ro&1e to&te /&teAoriile so/i&le in<estes/ /el 1utin /&te<& sute de lei &nu&l 1entru & &r&t& /&t %&i )ine in /&drul unor e<eni%ente s&u /.i&r si l& ser<i/iu .

Plan de atragere a clienilor

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Pentru & s&tis'&/e un /lient este ne<oie de o e/.i1G 1uterni/G &i /Grei %e%)ri sG$Li )&=e=e de/i=iile 1e o)ie/ti<ele orient&te s1re <&lo&re, un set de <&lori /e A.ide&=G =ilni/ /o%1ort&%entul Li de/i=iile '&:G de o&%eni. 5/este <&lori sunt: Res1e/tul '&:& de o&%eni 2is1oni)ilit&te& de & ser<i /lientul InteArit&te& In/lin&:i& s1re ino<&:ie ?un/& @n e/.i1G Pl&nul str&teAi/ se <& )&=& 1e un set de 1re%ise /e <or du/e s1re o /on/lu=ie. Pre%isele sunt:
#.

SG se tie /e dores/ /lien:ii 'ir%ei Li sG e+iste /&1&/it&te& de & s&tis'&/e &/este ne<oi

2. SG se Ltie /u% &/:ione&=G 'or:ele l& ni<el de r&%urG ". SG se /uno&s/G /o%1ort&%entul /on/uren:ilor Li 'ir%& sG se 1o&tG di'eren:i& de ei @ntr$o %&nierG 1e /&re /lien:ii sG o 1er/e&1G /& 'iind uni/G Li su1erio&rG. 4. SG se ur%Gre&s/G @n 1er%&nen:G 1ro%o<&re& /Jt %&i intensG & 1roduselor o'erite 1e 1i&:G. Kn /on/lu=ie se 1ot &tr&Ae /lien:i %&i %ul:i , %&i )uni, %&i 1ro'it&)ili '&1t /e <& deter%in& /reLtere& rent&)ilitG:ii @ntre1rinderii.

%% mo#alit!i sigure pentru a'i face pe clien!i sa re0in


#.Produse Ar&tis, %ostre 9 s1e/i&litG:i 1u)li/it&re

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

2. educerile de pre !." seciune #artea de pe noptier$- n presa local %." agend cu principalele e&enimente' lansri de carte (.Metoda Intri /i c0stigi$ ).*zduim un mic forum pe pagina +e, -. ealizm o seciune n care s oferii legturi ctre alte siteuri .. ealizm un *vizier cu nouti1 pe siteul firmei /."rganizm de 0ocuri pentru copiii care &iziteaz magazinul 12.3elicitri electronice trimise clienilor fideli 11. ealizai o seciune Sonda $pe siteul firmei

Riscurile
2erul&re& ori/Grei &/ti<itG:i e/ono%i/e 1resu1une Li e+isten:& unor ris/uri. 5/este ris/uri 1ot 'i ris/uri /u cauze interne, %&i uLor de /ontrol&t: (iscuri de aprovizionare - in/lud ur%Gto&rele ti1uri de ris/: iscul de negsire a furnizorilor de produse cu caracteriscticile dorite i la calitatea dorit iscul de negsire a furnizorilor la preul planificat anterior' iscul refuzului furnizorilor planificai anterior de ncheierea contractului de li&rare a produselor solicitate (iscuri legate de reclam $ 1u)li/it&te& ine'i/ientG & 1roduselor /o%er/i&li=&te, @n ur%Gto&rele /&=uri:

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

re/l&%G insu'i/ientG s&u &)u=i<G /& intensit&teS re/l&%G insu'i/ientG s&u &)u=i<G /& <olu%S re/l&%G in/ore/t seA%ent&tG 1entru di'eri:i utili=&toriS re/l&%G re&li=&tG ne1ro'esionist Od&/G se e/ono%iseLtePS &leAere& AreLitG & 'or%elor de 1u)li/it&te. 2e &/ee&, @n&inte de & @ntre1rinde /&ti<& 1&Li 1entru orA&ni=&re& re$ /l&%ei 1rodu/:iei, este ne/es&r& deter%in&re& s/o1ului e+istentei &/estei& . 2&/G se &leA in/ore/t %oti<ele s&u su)ie/tul re/l&%ei, re=ult&tele 1ot 'i di'erite de /ele 1re/oni=&te. E'i/ien:& @n 1u)li/it&te se )&=e&=G 1e /i/lul de <i&:G &l 1rodusului. #auzele externe &le ris/ului nesoli/itGrii 1roduselor nu de1ind de &/ti<it&te& ne%i*lo/itG & 'ir%ei Li 1ot 'i ur%Gto&rele: situ&:i& e/ono%i/G, Li &nu%e, /reLtere& in'l&:iei /&re &re dre1t /onse/in:G redu/ere& /&1&/itG:ii de /u%1Gr&re & 1o1ul&:iei O1entru & redu/e ris/ul leA&t de in'luen:& &/estui '&/tor, 'ir%ele tre)uie sG &i)G @n <edere &/est %o%ent /Jnd @Li 1l&ni'i/G &/ti<it&te& 1e o &nu%itG 1erio&dGPS inst&)ilit&te& 1oliti/G $ i%1une 'ir%ei sG e+&%ine=e situ&:i& din *ude:e, reAiuni s&u :Gri, unde se &'l& /onsu%&torii re&li s&u 1oten:i&li,1entru & 1l&ni'i/& /ore/t 1i&:& de des'&/ere Li de 1rodu/:ie, e<itJnd &nu%ite ris/uriS '&/torul de%oAr&'i/ de &se%ene& 1o&te in'luen:& &/est ris/, @ndeo$ se)i d&/G %&r'& este destin&tG 1entru o &nu%itG Aru1G de%oAr&'i/G.

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

(iscurile legate de 2nsprirea concurenei 6&u=ele &1&ri:iei unor &st'el de ris/uri 1ot 'i: s/urAere& in'or%&:iei /on'iden:i&le 'ie din /&u=& lu/rGtorilor 'ir%eiS i%1er'e/:iune& 1oliti/ii de %&rRetinA, &di/G &leAere& in/ore/tG & 1ie:elor de des'&/ere, insu'i/ien:& in'or%&:ion&lG des1re /on/uren:i s&u in'or%&:ie in/ore/tG des1re eiS introdu/ere& lentG & ino<&:iilor @n /o%1&r&:ie /u /on/uren:ii, din /&u=& li1sei resurselor ne/es&re et/S /on/uren:G ne/institGS e+1&nsiune& 1e 1i&:& lo/&lG & 1roduselor o%oAene &le e+1ort&torilor strGiniS 5lte ti1uri de /on/uren:G %&i 1ot 'i : /on/uren:G de 1re:S /on/uren:G )&=&tG 1e %odi'i/&re& 1rodusului s&u & unor ele%ente /o%1onenteS /on/uren:G 1ost<Jn=&re. Pentru & e<it& &st'el de situ&:ii,'ir%elor li se re/o%&ndG sG 'olose&s/G ur%Gto&rele %etode: sG 1Gstre=e t&in& /o%er/i&lGS d&/G e+istG /on/uren:i eA&li, sG introdu/G 1er%&nent unele %i/i ino<&:ii 1entru & /JLtiA& ti%1 1rin inter%ediul 'un/:iei ino<&:ion&le & ris/uluiS sG deter%ine Li sG utili=e=e e'i/ient @n lu1t& /o%1etiti<G &<&nt&*ele de /&re dis1uneS sG %Gre&s/G 1rin/i1&lul indi/&tor &l /on/uren:ei $ <olu%ul <Jn=G$

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

rilorS sG redu/G ti%1ul de @n/Gr/&re Li des/Gr/&re & %Gr'ii Li sG %Gre&s/G <ite=& de &/ord&re & ser<i/iilorS sG re/urAG l& di<ersi'i/&re& sorti%entului. (iscurile apariiei unor c3eltuieli venitului Pot &1Gre& din ur%Gto&rele /&u=e: AreLeli @n &n&li=& Li 1roAno=&re& /on*un/turii 1e 1i&:& resurselorS %odi'i/&re& 1oliti/ii de 1re:uri l& 'urni=orii de 1roduseS redu/ere& nu%Grului de 'urni=ori dintre /&re 'ir%& l$ &r 1ute& &leAe 1e /el %&i &<&nt&*os. (iscul legat de necesitatea ac3itrii unor sanciuni de penalizare sau a c3eltuielilor de udecat poate aprea 2n urmtoarele cazuri: 1olu&re& %ediuluiS d&unG <ie:ii s&u sGnGtG:ii lu/rGtorilor ori /onsu%&torilor /&re utili=e&=G 1rodusele o'erite de 'ir%GS neonor&re& o)liA&:iunilor /ontr&/tu&le '&:G de /lient. (iscurile pierderii averii 2ntreprinderii pot fi cauzate de: '&/tori n&tur&liS 'urtS situ&:ii e+/e1:ion&le l& 'ir%GS distruAere& &<erii l& tr&ns1ort&re. neprevzute /i de reducere a

Concuren!ii no1tri, din 'eri/ire, nu 1re& nu%eroTi sunt:


Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

FE.BI23/*/. SRL O)ie/t de &/ti<it&te : 6o%er: /u ridi/&t& &l /e&surilor si )i*uteriilor U/o&l& : 6oleAiul E/ono%i/ ,, ?i.&i >ite&=ul B Or&L : Or&de& 5dres& : Str. Poienitei, 4r. 2!, Jud. Bi.or, 6od 1ost&l: 4#0#D# 6ont&/t : Tel. F&+: +40 2!D 4"# 42H E%&il : 'e)i*ou4usrl,-&.oo./o% FE BRILLI,45 SRL O)ie/t de &/ti<it&te : 6o%er: /u ridi/&t& al ceasurilor si bijuteriilor U/o&l& : 6oleAiul E/ono%i/ ,,>irAil ?&dAe&ru B Or&L: N&l&ti 5dres& : Str. StrunA&rilor, 4r. "#, Jud. N&l&ti, 6od 1ost&l: I00 !C D 6ont&/t : Tel.: +40 236 470 807; Fax: +40 236 410 503 E%&il : )rilli&ntsrl,-&.oo./o%

FE ELE-,45 SRL O)ie/t de &/ti<it&te : 6o%er: /u ridi/&t& &l i%)r&/&%intei si in/&lt&%intei U/o&l& : 6oleAiul E/ono%i/ ,,2i%itrie 6&nte%ir B Or&L : Su/e&<& 5dres&: Str. Le//& ?or&riu, 4r. #C 5, Jud. Su/e&<&, 6od 1ost&l: C20 #C4 6ont&/t : Tel. F&+: +40 2"0 !20 H42 E%&il : eleA&nt(su/e&<&,-&.oo./o%
Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

FE ,FR3.I5, C3SME5ICS SRL O)ie/t de &/ti<it&te : 6o%er: /u ridi/&t& &l 1roduselor /os%eti/e si de 1&r'u%erie U/o&l& : 6oleAiul E/ono%i/ V>irAil ?&dAe&ruV Or&L : N&l&ti 5dres&: Str. StrunA&rilor, 4r. "#, Jud. N&l&ti, 6od 1ost&l: I00!CD 6ont&/t : Tel.: +40 2"H 4C0 I0CS F&+: +40 2"H 4#0 !0" E%&il : afro#ita.cosmetics67ahoo.com FE P,RIS S58LE SRL O)ie/t de &/ti<it&te : 6o%er: /u ridi/&t& &l i%)r&/&%intei si in/&lt&%intei U/o&l& : 6oleAiul E/ono%i/ VPetre S. 5ureli&nV Or&L : Sl&tin& 5dres&: Str. Pri%&<erii, 4r. !, Jud. Olt, 6od 1ost&l: 2"0#2C 6ont&/t : Tel. F&+: +40 24D 4"2 !0C E%&il : fe9par7s9st7le67ahoo.com

*naliza S4#,

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Puncte tari 5Streng3ts 6


$ $ $ $ $ $ $ I%&Aine 'o&rte )un& 1e 1i&t& S E/.i1& de /ondu/ere e+1eri%ent&t& si unit& S 5%1l&s&%ent '&<or&)il &l %&A&=inelor S Str&teAie de %&rRetinA e'i/ient& S Produse <&ri&te si de /&lit&te S R&1ort 1ret /&lit&te '&<or&)il S Rel&tii str&nse /u un i%1ort&nt 1ost $ $ $ $

Puncte sla7e 5 4ea8nesses 6


Su1r&soli/it&re& 1erson&lului S i%1osi)ilit&te& de & 1relu& /o%en=i l& %&i 1utin de 2 =ile 1&n& l& d&t& li<r&rii S dist&nt& '&t& de /entrul /&1it&lei S tr&'i/ul &Alo%er&t &l =onelor de &%1l&s&re S

T> S

Pre:ul 1r&/ti/&t de noi este

/onsider&)il %&i %i/ de/Jt /el &l /on/uren:ei S

#portunitati 5 #pportunities 6
$ $ $ $ $ $ Posi)ilit&ti de o)tinere & unor Ar&nturi P.&re S 6restere %&/roe/ono%i/& 1roAno=&t& S ProAr&% de lu/ru in/&r/&t 1entru 1erso&nele din seA%entul tint& S Utili=&re& l& s/&r& tot %&i l&rA& & Internetului O /o%en=i 1rin e$%&il PS 6onstruire& unui /entru de &'&/eri in &1ro1iere& noului %&A&=in S O)ie/t de &/ti<it&te %&i %&re . $ $ $ $

*menintari 5,3reats6
?&i %ulte resurse %&teri&le S >e/.i%e %&re 1e 1i&:& 'ir%elor de e+er/i:iu S 6ot& de 1i&:G %&i %&re S S1ri*in %&i %&re &/ord&t de /Gtre 'ir%& %&%G .

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Prin ce #ifer pro#usul nostru #e al lor :


5/e&st& este @ntre)&re& 1e /&re ori/ine tre)uie sG Li$o 1unG &tun/i /Jnd de/ide &su1r& &/.i=i:ionGrii unui o)ie/t. 2eLi o'eri% 1roduse 1entru to&te /&teAoriile de /lien:i, sunte% 1re'er&:i de un &nu%it seA%ent &l 1o1ul&:iei /e %&ni'estG interes '&:G de stil , eleA&nt& si r&'in&%ent de /&lit&te deose)it& . 2ori% sG ne /o%er/i&li=G% 1rodusele l& un r&1ort /&lit&te$1re: o1ti% , reuLind &st'el sG &tr&Ae% un nu%Gr /onsistent /lien:i /&re sG ne 'ie 'ideli Li sG ne /onsolid&% 1o=i:i& 1e 1i&:G .

Strategii #e pre!
St&)ilire& 1re:ului de1inde de : '&/torii interni /&re sunt 9 /ostul, %&r*& de 1ro'it st&)ilitG '&/torii e+terni $ /erere&, /on/uren:&, 1re:ul 1e /&re /lien:ii sunt dis1uLi sG$l 1lGte&s/G. Indi'erent de Ar&dul de uni/it&te &l 1rodusului, 1re:ul sGu tre)uie sG 'ie &//e1t&)il 1entru /lien:ii 1oten:i&li &i 'ir%ei. S/o1ul esen:i&l @n st&)ilire& 1re:urilor @l /onstituie des/o1erire& &/elei /o%)in&:ii de /osturi 1ri<ind 1re:ul de <Jn=&re Li <olu%ul <Jn=Grilor /&re <& &/o1eri /osturile <&ri&)ile &le re&li=Grii unui 1rodus Li <& /ontri)ui l& &/o1erire& /osturilor 'i+e Li l& o):inere& unui 1ro'it.

Strategiile #e pre! pe care firmele le pot utili a sunt $

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Strategia preului orientat ctre cerere se /&r&/teri=e&=G 1rin de1enden:& 1re:ului de el&sti/it&te& /ererii, de /o%1ort&%entul /u%1GrGtorilor l& <&ri&:i& 1re:ului, de rel&:iile 1re:$/&lit&te Li 1re:$/i/lu de <i&:G &l 1roduselor, 1re/u% Li de &lte &s1e/te &le /ererii. Strategia preului orientat ctre concureni - se /&r&/teri=e&=G 1rin st&)ilire& 1re:urilor @n de1enden:G de & /on/uren:ilor e+isten:i, d&r totod&tG :inJnd se&%& Li de /osturi, &st'el <o% tinde sG '&/e% /Jt %&i di'i/ilG /o%1&r&re& 1re:urilor 1rin di'eren:iere& unitG:ilor de %GsurG 'olosite, di<ersi'i/&re& 1roduselor /u &*utorul unor ino<&:ii %inore. 5%)ele str&teAii sunt 'olosite de 'ir%ele /on/urente d&r Li de 'ir%& no&strG.

Strategii #e comunicare
Fir%& BIJOUX utili=e&=G di<erse str&teAii de /o%uni/&re internG Li e+ternG. Kn <edere& unei )une comunicri interne, 'i%& @n/e&r/G sG rGs1undG l& @ntre)Gri /u% &r 'i: Pri%es/ &nA&*&tii in'or%&tii /ore/teW Su) /e 'or%& 1ri%es/ %es&*ele si l& /e 're/<ent&W ?es&*ele &u &/ele&si intelesuri 1entru di'erite /&teAorii de &nA&*&tiW Se inteleA &t&t o)ie/ti<ele /&t si re=ult&tele 1ro/esului de /o%uni/&reW

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Fir%& BIJOUX @n/e&r/G sG indenti'i/e @n 1er%&nen:G: 6&re sunt o)ie/ti<ele, &%)itiile si dorintele 'ir%ei 1entru <iitorW 6&re &r tre)ui s& 'ie %ent&lit&te& o&%enilor din 'ir%G si /e senti%ente &r tre)ui s& &'ise=e 1entru & &*unAe l& &/este o)ie/ti<eW 6&re este ni<elul &/tu&l &l %oti<&rii lor <is$X$<is de 'ir%G si /e tre)uie s/.i%)&t in 1er/e1tiile lor din &/est %o%entW 6&re este rolul lor in str&teAi& de /o%uni/&re si /u% 1ot in'luent& restul 'ir%eiW 6&re sunt resursele /e <or 'i ne/es&re 1entru 'in&li=&re& /u su//es & 1l&nului de /o%uni/&reW Comunicarea cu rol #e promo0are re1re=intG o /o%uni/&re /&re se des'GLo&rG dins1re 'ir%G s1re e+terior. 5i/i 'ir%& /& institu:ie este /e& /&re /o%uni/G, dJnd in'or%&:ii des1re 1rodusele s&u ser<i/iile s&le, @n/er/Jnd sG$Li &%eliore=e i%&Aine& de &ns&%)lu s&u 1ro%o<Jndu$Li <&lorile. Prin/i1&lele 'or%e de /o%uni/&re de &/est ti1 sunt: 1u)li/it&te& , 1rin %&ss %edi& s&u 1rin 1ro1riile %&teri&le 1u)li/it&te 1ro%o<&re& <Jn=Grilor 1ro%o<&re& s1onsori=Grii 9 'in&n:&re& &/ti<itG:ilor /ultur&le s&u s1orti<e &rti/ole /&re 1re=intG 'ir%& @n 1u)li/&:ii de s1e/i&lit&te orA&ni=&re& de st&nduri l& tJrAuri Li e+1o=i:ii orA&ni=&re& de =ile /u 1or:i des/.ise

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Pentru a asigura informa!iile necesare consumatorilor ;i nu numai< BI23/= comunicare $ P&nouri 1u)li/it&re l& intr&re Li l& ieLire& din 1rin/i1&lele or&Le din reAiune:Bu=&u , Bu/uresti ,Pitesti un i%1&/t /Jt %&i 1uterni/ de/Jt /o%1eti:i&. 3i&rele lo/&le O5de<&rul , In'or%&ti& 1r&.o<e&n& , >i&:& Bu=GuluiP Pli&nte Li )roLuri 1entru in'or%&re& Li sti%ul&re& /onsu%&torilor ?&teri&le 1entru /o%uni/&re: /&lend&re , &Aend& 1erson&l& , uni'or%& 1entru 1erson&l, 1i+uri 1&rti/i1&re& l& tJrAuri Li e+1o=i:ii lo/&le, reAion&le, intern&:ion&le O PloieLti, Br&tisl&<&, B&i& ?&reP . Re:e&u& de 1&not&* este %ult @%)unGtG:itG /&lit&ti< Li /&ntit&ti< &st'el @n/Jt sG &siAure utili ea urmtoarele canale #e

9. Ideea de afacere
Cum s'a nscut afacerea : Care este misunea ei :
Sunte% un Aru1 de ele<i din 6oleAiul E/ono%i/ ,,>irAil ?&dAe&ru B Ploiesti , /l&s& & XI$ & E", 1ro'il Ser<i/ii, s1e/i&li=&re& $ Te.ni/i&n @n &/ti<itG:i e/ono%i/e. Sunte% 1lini de @ndrG=ne&lG, u%or Li 1&siune 1entru stilul 'or%&l si esteti/& . 4e$&% AJndit l& &/ti<itG:i /&re sG ne de/one/te=e de l& stresul /otidi&n Li /&re @n &/el&Li ti%1 sG ne e<iden:ie=e 1erson&lit&te&. >re% sG ne de=<oltG% s1ritul de e/.i1G Li sG ne <&lori'i/G% /re&ti<it&te&.

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

5<e% /unoLtin:e @n do%eniul e/ono%i/ @n/& din 1ri%ul &n de li/eu, 1e /&re <re% s& le <&lori'i/G% Li sG /G1GtG% e+1erien:& ne/es&rG 1entru & 1ute& sG ne des/.ide% 1ro1ri& no&strG &'&/ere. 5L& s$& nGs/ut 'ir%& no&strG de e+er/i:iu Bi*ou+ F Prin &/e&st& &'&/ere ne 1ro1une% : SG @%)inG% teori& /u 1r&/ti/& SG ne de=<oltG% s1iritul &ntre1renori&l SG ne de=<oltG% &)ilitG:ile de /o%uni/&re Li s1iritul de e/.i1G SG /G1GtG% @n/redere @n noi SG @n<G:G% sG AestionG% r&:ion&l resursele, @n %&*orit&te 1ro/ur&te de noi Per'e/:ion&re& /unoLtin:elor de li%)i strGine Li 'olosire& lor @n tr&n=&/:iile intern&:ion&le Li l& tJrAuri SG @n<G:G% lu/ruri noi @n &/est do%eniu SG ne 1une% @n <&lo&re& /re&ti<it&te& Li oriAin&lit&te& SG /re&s/G tr&n=&/:iile

>i iunea firmei$


Kn /&lit&te de o'ert&nti &i /o%ertului /u )i*uterii , /e&suri , &rti/ole <esti%&nt&re de lu+ , 1rodu/e /os%eti/e si de 1&r'u%erie , unul dintre o)ie/ti<ele no&stre %&*ore este s&tis'&/:i& /lientului. 4e$&% 1ro1us s& de<eni%, @n /&drul se/torului nostru e/ono%i/, un 'urni=or de @n/redere

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

/&re sG 'ie @n %GsurG sG rGs1undG noLtrii.

1ro%1t l& to&te dorin:ele /lien:ilor

Kn &/est sens, &tJt /lien:ii /Jt Li 'urni=orii noLtri sunt 1ri<i:i /& Li 1&rteneri eA&li Li i%1ort&n:i, @n &/ee&Li %GsurG 1entru &tinAere& &/estui de=ider&t. K%1reunG /u /ol&)or&torii noLtri ne 1ro1une% @%)unGtG:ire& /ontinuG & 1ro/eselor @n /&drul @ntre1rinderii$ &st'el /&lit&te& &re un rol i%1ort&nt @n to&te do%eniile no&stre de &/ti<it&te. 5/est o)ie/ti< nu 1o&te 'i &tins de/t /u s1ri*inul /ol&)or&torilor nostrii %oti<&:i, )ine /&li'i/&:i, /&re 1ot do<edi 'le+i)ilit&te @n %un/& 1e /&re o des'&Lo&rG. B2re1turi Li s&nse eA&leQ este unul din 1rin/i1iile du1G /&re ne A.id&% 1rin de/i=iile no&stre &ntre1renori&le, @n/er/Jnd sG &siAurG% un <iitor o1ti%ist e/.i1ei no&stre.

,cti0it!ile generatoare #e profit


6onsiderG% /G &/ti<itG:ile Aener&to&re de 1ro'it 1entru 'ir%& no&strG sunt: >Jn=&re& de &rti/ole <esti%ent&re O ro/.ii de se&r& , /ostu%e )&r)&testi P >Jn=&re& de )i*uterii si /e&suri >Jn=&re& de 1roduse /os%eti/e si de 1&r'u%erie 2eo&re/e /ele %&i soli/it&te &u 'ost 1rodusele /on'e/:ion&te %&nu&l Oro/.ii, /ostu%e , )i*uteriiP, /&re 1re=intG &<&nt&*ul /G ne/esitG /osturi %i/i de 1rodu/:ie Li &u /&r&/ter de uni/&t, ne 1ro1une% @%)oAG:ire& o'ertei /u &st'el de 1roduse O &lte %odele uni/&t din &/ee&si A&%& P.
2ur& Elen&

Fe)ru&rie 20##

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Pentru /& &<e% o A&%G l&rAG di<ersi'i/&tG de 1roduse /&re se &drese&=G unor seA%ente l&rAi de /onsu%&tori, de to&te <Jrstele Li /&teAorii so/i&le , sunte% o1ti%iLti @n /ee& /e 1ri<eLte 0ia(ilitatea 'ir%ei no&stre. 2e*& &<e% /lien:i 'ideli 1e /&re ne 1ute% )&=& Li o list& de &Lte1t&re /u &l:i #00 de /lien:i, /& re=ult&t &l re/o%&ndGrilor <er)&le.

?. Perspecti0e #e #e 0oltare pentru firm 3(iecti0ele "ntreprin#erii$


4r. .omenii Crt . # 2 " 4 Pro'it&)ilit&te& 6restere& r&tei rent&)ilit&tii /u Pentru &nul 3(iecti0 5ermen

#!Y ur%&tor 6restere& 1ro'itului 6restere& 1ro'itului /u #0Y In &nul ur%&tor Po=ition&re& 1e 6restere& 1orto'oliului de P&n& l& sr'&rsitul 1i&t& Ino<&re& /lienti /u #0Y lunii ?&i I%)un&t&tire& 1roduselor din P&n& l& s'&rsitul o'ert& &/ut&l& de=<olt&nd /el 1utin dou& noi 1roduse lunii 51rilie

Pe <iitor 'ir%& BIJOUX iLi 1ro1une :

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Pozitia pe pia: - S6 BBIJOUX1SRL <& de:ine C!Y din 1i&:& n&tion&lG Inovarea: 'ir%& <& introdu/e &nu&l #0 noi ti1uri de 1roduse, )&=&te 1e tendin:ele e+istente l& ni<el %ondi&l Li /erin:ele /onsu%&torilor. Profita7ilitatea: /restere& 1ro'itului /u CY 1e &n @ntre 20#0$20##. %ezvoltarea performanelor manageriale: se <or %&ri nu%&rul de ore &'e/t&te &ntren&%entului %&n&Aerilor, s1e/i&listilor /u "0Y @n ur%&torul &n. *titudinea /i performana 2n munc: se doreste & se re&li=& o di%inu&re & &)sentis%ului /u !0Y @n ur%&torii " &ni. (esponsa7ilitatea pu7lic:Fir%& <& &lo/& #Y din /i'r& de &'&/eri 1entru sus:inere& 1roAr&%ului lo/&l de @nAri*ire & )oln&<ilor 1ension&ri. 3(iecti0e pe termen scurt Prin/i1&lul nostru o)ie/ti< este sG o'eri% /onsu%&torilor 1roduse de /&lit&te su1erio&rG @ntr$o 1re=ent&re &de/<&tG e+iAen:elor i%1use de st&nd&rdele intern&:ion&le. 6on/e1tul %odern de &siAur&re & /&litG:ii se )&=e&=G 1e 1rin/i1iul orA&ni=Grii unui siste% )ine ordon&t, 'o/&li=&t @n 1ri%ul rJnd 1e 1re<enire& de'e/telor. O):inere& unui 1lus de e'i/ien:G nu se 1o&te re&li=& de/Jt 1rin: orient&re& /Gtre s&tis'&/ere& /erin:elor Li &Lte1tGrilor /lien:ilor @n/ur&*&re& Li %en:inere& unui stil de %&n&Ae%ent '&<or&)il @%)unGtG:irii 1rodu/ere& unor )ene'i/ii e/ono%i/e 1rin 1unere& &//entului 1e 'un/:i& de 1re<enire
Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

1ro%o<&re& unui siste% de <&lori @n /&re 1ri%e&=G /&lit&te& &siAur&re& unei /o%uni/Gri re&le Li & %un/ii @n e/.i1G 3(iecti0e pe termen lung Kn ur%Gtorii ! &ni ne dori% /& @n &1ro&1e to&te *ude:ele :Grii sG e+iste /Jte un %&A&=in BIJOUX. $ Sus:inere& de /o%1&nii 1ro%o:ion&le &tr&/ti<e, orient&te /Gtre /onsu%&tori. 5tinAere& unei /ote de 1i&:G de C!Y l& ni<el n&:ion&l.

'stimare veniturilor si c3eltuielilor pentru anii 2:1:) 2:11

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

,nul I H &C%C %. >enituri @pretBnr. pro#use 0an#uteD Cheltuieli #irecte @0aria(ile D &. Salarii #irecte si impo ite aferente ). ,lte cheltuieli #irecte @furni oriD *. 5otal cheltuieli #irecte @0aria(ile D @&J)D Cheltuieli in#irecte @fixeD ?. Salarii in#irecte si impo ite aferente K. Reclama si promo0are F. Chirii spatiu< calculatoare I. ,lte cheltuieli in#irecte L. 5otal cheltuieli in#irecte fixe @?JMID %C. 5otal cheltuieli @fixe J 0aria(ileD @*J?D %%. Profit (rut %&. Impo itul pe profit @%KGB %%D %). Profit net *?C CCC

,nul II ' &C%% ?CC CCC

) )CC )*? CCC )*I CCC

) ?CC )I? CCC )II ?CC

K KCC &?&C ?C )CC L *FC )?F FFC L& &)C %* F?F FF *F)

K FCC ) CCC ?C *CC %C %?C )LI K?C %C% )?C %K &%K I? CCC

In#icatori financiari$
Marja profitului net @Profitul netA cifra #e afaceriB%CC D Marja profitului net anul I E %F<&% G Marja profitului net anul II E %F G
Fe)ru&rie 20## 2ur& Elen&

F.E. BIJOUX S.R.L. Str . Rudului , nr. 4 , Ploiesti Tel: +40244 !42 "4# E$%&il : 'e()i*ou+(srl,-&.oo./o% 0e) : .tt1: )i*ou+.+.ost.ro

Renta(ilitatea capitalului propriu @Profit netAcapitalul propriuB%CCD Renta(ilitatea capitalului propriu anul I E &IKL.)G Renta(ilitatea capitalului propriu anul II E )%*I<%G

Fe)ru&rie 20##

2ur& Elen&