Sunteți pe pagina 1din 4

ISSN 1857-4874 (PRINT)

ISSN 1857-4882 (ONLINE)


A
A
B
B
R
R
M
M
I
I
n
n
f
f
o
o
Anul II, Nr 2(8) Martie-Aprilie 2014

Evenimente

Bibliotecarii gata pentru a
reinventa profesia

Este un prilej de bucurie
pentru c iat un proiect a crei
idee acum un an a fost lansat
la nivel instituional
la Biblioteca Munici-
pal B. P. Hasdeu de
ctre Dna Dr. Lidia
Kulikovski de a avea
susinerea din par-
tea Primriei Munici-
piului Chiinu i Di-
reciei Cultur a
Primriei Municipiu-
lui Chiinu pentru
un centru numit su-
gestiv campus al
competenelor, ulte-
rior al cunotinelor
s-a ntmplat. Dei
sub un nou format, de Centru
Naional de Excelen pentru
Dezvoltare Profesional, dar cu
aceleai efort i pasiune i m-
preun pentru aceeai cauz.
Este un motiv de mplinire pen-
tru c tiu c ntreaga comuni-
tate bibliotecar i dorea un
centru de instruire continu. Fi-
ecare din noi, nelegea c
ABRM trebuie s joace un rol
important n evaluarea nevoilor
de formare continu a membri-
lor si, s traseze strategii, pro-
grame cu privire la formarea bi-
bliotecarilor i s le implemen-
teze. i astzi au prilejul de a
simi aceast mplinire.
Este o zi semnificativ pen-
tru noi comunitatea biblioteca-
r a obinut ceea ce aspira de
ceva timp. Am rvnit aceast
ans de a avea acest punct de
referin pentru educaia conti-
nu unde s beneficiem de re-
surse informaionale, metode i
practici inovative, prin interme-
diul creia s cretem. Dei ini-
ial probabil exact cum Mo Mi-
hail din nuvela Sania l vedem
nvluit de aceeai "tulburare",
pentru c nu era n nchipuirea
lui o sanie, ci altceva, absolut
altceva. Totui noi, aici am reu-
it s obinem - pentru am fost
dedicai muncii i pasiunii de a
crea un centru. Aa cum pentru
acel erou a contat chemarea in-
terioar, care l-a fcut s fie
neobosit aa i pentru noi bi-
bliotecarii.
i mult puteam fi n cuta-
rea acelui altceva, cu sau fr
pasiune nu am fi reuit dac
aceast frumoas sincronizare a ambiiei comunitii bibliotecare,
a deschiderii Primriei Municipiului Chiinu i a generozitii
Programului Novateca, IREX i Fundaiei Bill&Melinda Gates de a
semna Memorandumul de nelegere pentru a deschiderea Cen-
trului Naional de Excelen Profesional pentru Bibliotecari.
Astzi avem un centru remarcabil situat n inima Chiinu-
lui exact specifi-
cului locaiei, fostul
Hotel Suisse, care
iat acum 179 de
ani era vizitat de
personaliti remar-
cabile (Feodor
Chaliapin, Nicolae
Iorga, Constantin
Stere, Octavian
Goga, Mihail Sado-
veanu i muli alii).
Avem un centru
inovator dotat cu
tehnic de ultima
generaie oferit de
ctre Programul Novateca (calculatoare, laptopuri, tablete etc.).
Avem un centru sustenabil disponibil datorita Primriei Munici-
piului Chiinu i a Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu de a aplica
resursele sale umane i financiare n meninerea acestui centru.
Avem un centru dinamic asigurat de formatorii ABRM i iat
n curnd cei instruii de ctre Programul Novateca care sunt ga-
ta de a lansa i implementa programele de instruire in domeniul
IT, biblioteci moderne, servicii noi de biblioteca. Un centrul atrac-
tiv cu trei sli distincte, stimulative de a fi pe potriva tendin-
elor n domeniul biblioteconomic Sala cunotinelor, Sala ino-
vaiei i Sala Creativitii. Avem un centru participativ pentru
c partenerii Memorandumului de nelegere sunt deschii (Pri-

Sumar

Evenimente .....................1
Bibliotecarii gata pentru a
reinventa profesia ................... 1
"#$&"'( *,.'/1,231/4/
5(1"$, 6$/8(99'/1,231/;
6/<4/"/=#'
>'?2'/"(#,$(;....................... 2
mpreun facem
Internetul mai bun ...........2
Biblioteca Municipal@ "B. P.
Hasdeu" pentru un Internet
mai sigur Bi mai bun ............... 2
Filiale .............................3
E1"($1(" <2F
?'?2'/"(#,$(; ....................... 3
GI,9'?/ J, #K$9& .................. 4
M9/=($N(19"=/=,1'(
9I(#"$, ?'?2'/"(O1&P
K92K4 1, 9(2( .......................... 4
Editor:
Asociaia Bibliotecarilor
din Republica Moldova
(ABRM)
bl. tefan cel Mare 148
MD-2012, Chiinu
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redac(iei:
Comisia ABRM
"Comunicare"
Camera Naional a Crii
bl. tefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chiinu
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de edi(ie:
Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor ef:
Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

n redacia autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar:0,47
Coli ed.:0,63


ABRM Info, Nr 2, Martie-Aprilie 2014!
mria mun. Chiinu, Programul Novateca: The Global Libraries
Program in Moldova si Asociatia Bibliotecarilor din Republica Mol-
dova) pentru toat comunitatea de bibliotecari bibliotecari pu-
blici, universitari, de colegiu, colari - dornici de instruire. Posibi-
litile oferite de Centrul de Excelen Profesionala pentru Biblio-
tecari sunt pentru a ne reinventa profesia!
V invit s beneficiai, utilizai, participai, s excelm profe-
sional aici la Centrul Naional de Excelen Profesional pentru
Bibliotecari!
Mariana Harjevschi
Director general, Biblioteca Municipal B. P. Hasdeu

O1kpm1ne Hanonanunoro en1pa Hpoqeccnonanu-
no Hoqro1oakn Bn6nno1ekape

28 Hap1a 2014 r. HpnHapnn My-
nnunnnn Knunnay, HporpaHHa Hoaa-
1eka / KoncnnnyH no HccnepoaannnH
n MexpynapopnoHy o6Heny (IREX) n
Accounaunn Bn6nno1ekape Pecny6-
nnkn Monpoaa o1kpmnn HaunonanL-
nm Uen1p HpoqeccnonanLno Hop-
ro1oakn Bn6nno1ekape npn Mynn-
unnanLno Bn6nno1ekn nH. B.H.
Xaupey.
B uepeHonnn o1kpm1nn npnnnnn
yuac1ne npepc1aan1enn Mnnnc1epc1-
aa KynL1ypm, HpnHapnn Mynnunnnn
Knunnay, Ynpaanennn KynL1ypm
HpnHapnn Mynnunnnn Knunnay, a
1akxe noue1nme roc1n ns Oonpa Bnnna n Mennnpm Ie1c, IREX
(Baunnr1on, CLA), Mexpynapopno qepepaunn Bn6nno1eunmx
Accounaun (IFLA), Accounaunn Bn6nno1ekape n Hy6nnunmx
6n6nno1ek PyHmnnn (ANBPR) n ppyrne nap1nepm.
HaunonanLnm Uen1p HpoqeccnonanLno Hopro1oakn Bn6-
nno1ekape npepoc1aan1 aosHoxnoc1n pnn npoqeccnonanLnoro
pasan1nn 6n6nno1ekape n 6ype1 oprannsoamaa1L pasnnunme
Heponpnn1nn neqopHanLnoro o6yuennn pnn 6n6nno1ekape ns
pasnnunmx 6n6nno1eunmx cnc1eH: ny6nnunmx, ynnaepcn1e1-
cknx, ukonLnmx 6n6nno1ek, npopanran nnnoaaunonnme kon-
uen1m pasan1nn 6n6nno1ek Pecny6nnkn Monpoaa. MynnunnanL-
nan Bn6nno1eka nH. B. H. Xaupey, a paHkax ko1opo, npn co-
pec1ann HpnHapnn Mynnunnnn Knunnay, 6mn oprannsoaan
HaunonanLnm Uen1p HpoqeccnonanLno Hopro1oakn Bn6nno-
1ekape, nokpmna pacxopm no peHon1y n He6nnpoakn noHeue-
nnn, a HporpaHHa Hoaa1eka o6opypoaana uen1p coapeHenno
1exnnko.mpreun facem Internetul mai bun

Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu" pentru un Inter-
net mai sigur i mai bun

Apariia Internetului a produs schimbri majore n viaa omu-
lui modern, oferindu-i o resurs inepuizabil de informare, un
mijloc puternic de comunicare n mas #i divertisment: reele de
socializare, filme, muzic, jocuri etc. Pe lng toate avantajele
pe care ni le ofer, riscurile la care ne expunem rmn, totu#i,
enorme: informaii neveridice, coninut violent, utilizarea fraudu-
loas a datelor personale, hruire, etc.
De aceea, ncepnd din 2004, n lumea ntreag se organi-
zeaz anual un eveniment de anvergur internaional Ziua Si-
guran[ei pe Internet (SID Safer Internet Day), n scopul de a
sensibiliza utilizatorii de Internet, n special copiii #i tinerii, asu-
pra riscurilor #i pericolelor poteniale, evenimentul fiind susinut
la nivel european de reelele INSAFE (European Safer Internet
Network) i INHOPE (International Association of Internet
Hotlines Providers) n cadrul programului Safer Internet Plus al
Comisiei Europene.
Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu", fiind o instituie ce pre-
steaz pe larg servicii virtuale, ferm convins de rolul pe care l
are n societate a consemnat Ziua Siguran[ei pe Internet prin di-
verse activiti de informare, atenionnd consumatorii de Inter-
net asupra beneficiilor i riscurilor la care pot fi supui navignd
pe net, susinnd genericul celei de-a XI-a ediii mpreun facem
Internetul mai bun (Lets create a better Internet together!),
adernd la Campania de informare "mpreun facem Internetul
mai bun!" lansat cu
aceast ocazie de Aso-
ciaia Bibliotecarilor
din Republica Moldova.
Astfel, n perioa-
da 10-16 februarie
2014, filialele Bibliote-
cii Municipale s-au im-
plicat activ n desf#u-
rarea acestei campa-
nii, organiznd diverse
activiti cu publicul,
oferind ample informa-
ii #i recomandri necesare n utilizarea Internetului, desf#urnd
activiti de instruire: discuii/dezbateri: Computer i Internet f-
r profesor; Lumea digital n condi[ii de siguran[ (Filiala "Ovi-
dius"); Studiem i cercetm opera i via#a lui Mihai Eminescu on-
line (Centrul Academic Eminescu); Utilizarea corect a Internetu-
lui i selectarea informa[iei (Filiala "Alba Iulia"); Vrem respect pe
Internet; S fim aten#i pe NET! (Filiala Traian); Internetul ca sur-
s de informare i educare (Filiala A. Russo); ore de informare:
Internet n bibliotec (Filiala A. Russo); Avantajele i riscurile In-
ternetului (Filiala "O. Ghibu"); reviste bibliografice: Computer.
Internet fr profesor (Filiala "Alba Iulia"); lecii #i ore bibliografi-
ce: Siguran#a copiilor pe Internet (Filiala "Transilvania"); Benefi-
ciile i daunele Internetului (Filiala "Trgovi#te"); Cum cutm,
selectm, utilizm con[inuturi utile, fotografii digitale pe Internet
(Filiala "Alba Iulia"); zile de informare: Securitatea pe Internet
(filialele: "A. Mickiewicz", "Alba Iulia"); Ziua Siguran#ei pe Inter-
net (Filiala "A. Donici"); vizionarea videoclipurilor dedicate sigu-
ranei pe Internet: Siguran[ copiilor pe Internet, Sigurana pe
Internet (filialele: "Alba Iulia", "Trgu-Mure#"); Filiala "Transilva-
nia" a ilustrat principalele consecine ale utilizrii nesupraveghea-
te #i neasigurate a Internetului n format Prezi; au fost organiza-
te diverse expoziii tradiionale #i virtuale a documentelor exis-
tente n coleciile filialelor.
Blogurile filialelor
au abundent de infor-
maii utile: mpreun
facem Internetul mai
bun! (filialele: Centrul
Academic Eminescu;
Traian; "O. Ghibu"; Co-
dru; "A. Donici"); Cum
i cnd a aprut Inter-
netul; Glosar referitor
la no[iunile
internautice! (Centrul
Academic Eminescu);
ABRM Info, Nr 2, Martie-Aprilie 2014"
Cum s navigm n siguran[ pe Internet (Filiala "Alba Iulia");
Nu lsa#i Internetul s v controleze via#a!; Fi#i aten#i pe Inter-
net!; Fii iste# pe Internet! (Filiala Traian); Resurse utile; Reguli
pentru o navigare sigur i plcut pe Internet (Filiala Trgu-
Mure#); Avantajele i dezavantajele Internetului (filialele: "Tr-
gu-Mure#"; "O. Ghibu"); Ziua European a Siguran#ei pe Internet
(filialele: Centrul Academic Eminescu; "O. Ghibu"); Hepau
a1opnnk qeapann BceMnpnu enu esonacnoro Hn1epne1a;
Eesonacnoe ny1emec1ane no ce1n Hn1epne1; Ocnoanue npaanna
esonacnoc1n a ce1n Hn1epne1 nn e1e n nopoc1koa; Hn1ep-
ne1-esonacnoc1u nn aspocnux; Hn1epecnue qak1u o opue
c Hn1epne1-esonacnoc1uk; Eyu1e n1enunu a Hn1epne1e!
(Filiala "M. Lomonosov").
Tuturor vizitatorilor BM #i participanilor la activiti le-au fost
distribuite pliante cu coninut util despre avantajele i dezavanta-
jele Internetului, reguli-
le pentru o navigare
plcut pe Internet.
Informaia despre
activitile organizate a
fost diseminat prin
postarea articolelor #i
pozelor pe blogurile fi-
lialelor BM #i reele de
socializare Facebook,
Twitter, Flickr.
Prin activitile des-
f#urate Biblioteca Mu-
nicipal a reu#it informarea publicului despre beneficiile pe care
Internetul le poate aduce n viaa personal, profesional, n ac-
tivitatea educaional, etc., precum i despre potenialele riscuri
pe cale le implic navigarea n spaiul virtual; instruirea n vede-
rea responsabilizrii n mediul virtual #i respectului unora fa de
alii; promovarea valorilor Zilei Siguran#ei pe Internet fiindc
doar mpreun putem s crem o lume mai frumoas a Interne-
tului!

Svetlana Javelea,
%ef Serviciul programe i activit#i cu publicul
Biblioteca Municipal "B.P. Hasdeu"
tel.: 022 221186
e-mail: sjavelea.hasdeu@gmail.com

Filiale

Hn1epne1 qnn 6n6nno1ekape

B 2013 r. koHnccnn "HnqopHaunonnan kynL1ypa" n cekunn
"LkonLnme 6n6nno1ekn" ABPM nnnunnpoaann kypcm "Baepe-
nne a nnqopHaunonnme 1exnonornn " pnn 6n6nno1ekape ukon
n nnueea c pyccknH nsmkoH o6yuennn. C uenLk nyuuero yc-
aoennn Ha1epnana 6mno peueno paspenn1L sann1nn na 1pn Ho-
pynn:
1. Hsyuennn pepak1opa 1ekc1oa Microsoft Office Word
2007.
2. Cospanne npesen1aun a PowerPoint.
3. Hn1epne1 pnn 6n6nno1ekape.
Kypcm npoxopnnn na 6ase HaunonanLno [e1cko Bn6nno-
1ekn nH. H. Kpnnra. 3ann1nn npoaopnna saa. o1penoH "Mepna-
1eka" . Kaneeaa.
Kaxpm ns Hopyne 6mn paccun1an na 5 pa6ounx pne
20 uacoa (10 uacoa 1eopnn, 10 - npak1nkn). Hcxopn ns aosHox-
noc1e Bn6nno1ekn n yun1maan 1o, u1o na kypcax no IT pnn
aspocnmx konnuec1ao yuac1nnkoa ne ponxno npeamua1L 10,
6mna oprannsoaanna rpynna yuac1nnkoa ns Hyn. Knunnay ko-
nnuec1aoH 7 uenoaek.
Kaxpm HopynL c1aann nepep kypcan1aHn caon sapaun.
Tak, a konue nsyuennn pepak1opa 1ekc1oa Microsoft Office
Word, yuac1nnkn ponxnm 6mnn sna1L:
rpe naxopn1cn nporpaHHa Microsoft Office n kakoam e
koHnonen1m;
pacnonoxenne knaanu na c1anpap1no knaana1ype n nx
nasnauenne;
yHe1L:
cospaaa1L n coxpann1L noam pokyHen1, pepak1npoaa1L
ero;
qopHa1npoaa1L 1ekc1, ac1aann1L a 1ekc1 pncynkn, qnry-
pm, 1a6nnum, o6Lek1m n rnnepccmnkn.
B paHkax Hopynn "Cospanne npesen1aun a PowerPoint"
c1aannncL sapaun:
osnakoHn1L c ocnoanmHn koHnonen1aHn nporpaHHm, na-
nenLk nnc1pyHen1oa, nonn1neH pacunpennoro nHenn nnn
qopHa1a qana, a 1ak xe c 1eH, kakne qopHa1m aypno n anpeo
qanoa coaHec1nHm c nporpaHHo PowerPoint, cnoco6aHn co-
xpanennn npesen1aunn;
nayun1L 6n6nno1ekape: npepc1aann1L nnqopHaunk a
anpe cnapoa, cospaaa1L npesen1aunk, pepak1npoaa1L n qop-
Ha1npoaa1L cnapm, ac1aann1L a cnap pncynkn, qnrypm, 1a6-
nnum, pnarpaHHm, o6Lek1m, rnnepccmnkn, Hysmky n sayk, po-
6aann1L annHaunk n 1.p.
B naue apeHn npak1nueckn kaxpm a 1o nnn nno c1enenn
yHee1 nonLsoaa1Lcn nn1epne1oH. Hoa1oHy HopynL Hn1epne1
pnn 6n6nno1ekape c1aann caoe sapaue a nepayk ouepepL
nayun1L 6n6nno1ekape aqqek1nano ncnonLsoaa1L nn1epne1 a
npoqeccnonanLnmx uennx. B nauane kypcoa 6n6nno1ekapn no-
nyunnn neo6xopnHme snannn o 1oH, u1o 1akoe nn1epne1, IP-
appec, 6paysep, nonckoaan cnc1eHa, ca1. Hpopn kypc, 6n6-
nno1ekapn ponxnm 6mnn yHe1L:
yc1anaannaa1L pacunpennn, pononnennn, nac1pokn
6esonacnoc1n 6paysepa n nonckoao cnc1eHm;
cospaaa1L saknapkn n ncnonLsoaa1L nc1opnk noncka;
naxopn1L nnqopHaunk, ncnonLsyn ka1eropnn, nnc1py-
Hen1m noncka, pacunpennm nonck, onepa1opm;
coxpann1L na koHnLk1epe pokyHen1m, nso6paxennn,
aypno n anpeo qanm;
cospaaa1L n ncnonLsoaa1L anek1ponnyk nou1y.
B npouecce kypcoa yuac1nnkn amnonnnnn npak1nueckne sa-
pannn, u1o noHorano nH sakpenn1L nonyuennme snannn. A no
saaepuennn aceH npepnaranocL npo1n 1ec1. Hocne kaxporo
Hopynn kypcan1m, npouepune 1ec1npoaanne, nonyunnn cep1n-
qnka1m. Oprannsa1opm nauennaann kypcan1oa na ak1nanoe
ncnonLsoaanne nonyuennmx snann n yHenn a noacepneano
npak1nke. O 1oH, u1o ypanocL cpena1L, kakoa aqqek1 o6yue-
nnn, a 1ak xe aneua1nennn o1 npoaepennn kypcoa pacckaxy1
caHn yuac1nnkn.

3a apeHn npoxoxpennn kypcoa Hm nonyunnn naamkn pa6o-
1m c koHnLk1epnmHn nporpaHHaHn, ko1opme neo6xopnHm a
naue npoqeccnonanLno pen1enLnoc1n. 3ann1nn npoxopnnn a
po6poxena1enLno o6c1anoake. onn1a eonnpoana 1epnennao
o1aeuana na ace naun aonpocm. Bnaropapn kypcaH n Hory nop-
ro1oan1L npesen1aunk, ncnonLsyn aypno n anpeo Ha1epnanm.
KoHnLk1epnan npesen1aunn penae1 6n6nno1eunoe Heponpnn-
1ne 6onee npknH n sanoHnnakunHcn. Hopro1oanennm naHn
6n6nno1eunm ypok "Bepern knnry" conpoaoxpaauncn noka-
ABRM Info, Nr 2, Martie-Aprilie 2014#
soH cnapoa, nac1onLko nonpaanncn nepaoknaccnnkaH, u1o onn
pennnncL aneua1nenneH c popn1ennHn.
Fapysoaa E.
nnno1ekapu nnen nM. H. B. Foronn
tel.: 022 238382
Email: gogolbibl@gmail.com
Cnacn6o sa kypcm

B paHkax npoek1a ABPM no noamuennk npoqeccnonanLno-
ro ypoann 6n6nno1eunmx pa6o1nnkoa poynnaepcn1e1cknx yue6-
nmx saaepenn coc1onnncL kypcm a Iocypapc1aennoH ynnaep-
cn1e1e Monpoam. UenL ko1opmx ak1nansaunn pen1enLnoc1n
6n6nno1ek no nnqopHaunonno noppepxke yue6no-
aocnn1a1enLnoro npouecca, onpepenennn npnopn1e1nmx na-
npaanenn nonLsoaa1ene, rny6okn ananns coapeHennmx nn-
noaaunonnmx 1exnnk n nx qopH n He1opoa nx npnHenennn, c
1eH, u1o6m 6n6nno1eka c1ana nonnonpaanmH yuac1nnkoH yue6-
no-aocnn1a1enLno pen1enLnoc1n yue6nmx saaepenn. Cnyua-
1ennHn kypcoa c1ann 6n6nno1ekapn pycckonsmunmx nnueea ro-
popa, a 1akxe Tapaknnckoro paona.

HHnpx nnuen, ero konkypen1no cnoco6noc1L a coapeHennoH
naunonanLnoH o6pasoaa1enLnoH npoc1panc1ae a snaun1enLno
c1enenn saancn1 n o1 ycneuno pen1enLnoc1n 6n6nno1ek.
Ceropnn neaosHoxno nepoouennaa1L ponL 6n6nno1ekn a
ycneuno counannsaunn yuaunxcn. B aek koHnLk1epnsaunn n
nnqopHaunonnmx pecypcoa oco6enno aaxno rpaHo1no noHouL
nonLsoaa1ennH nonn1L, u1o neua1nan knnra ne konkypen1, ne
apar koHnLk1epa, a yHnm n cepLesnm nap1nep a npno6pe1e-
nnn, nayuno nnqopHaunn n qopHnpoaannn aaxneunx xns-
nennmx koHne1enun 1akoam amaopm cnyua1ene kypcoa.
K uncny npnopn1e1nmx nanpaanenn pen1enLnoc1n o1nece-
nm rpaHo1noe koHnnek1oaanne knnxnoro qonpa, qopHnpoaa-
nne y no1pe6n1ene ocnoa nnqopHaunonno rpaHo1noc1n, pa-
6o1a no Ho1naaunn u1ennn, ak1nanoe ncnonLsoaanne Hepnape-
cypcoa, oprannsaunn ukonLno Hepna1ekn, caHoo6pasoaanne n
noamuenne npoqeccnonanLnoro ypoann 6n6nno1ekape.
HporpaHHa kypcoa aknkuana 1eHm no oprannsaunn n aq-
qek1nanoHy ncnonLsoaannk knnxnmx qonpoa, noamH npaan-
naH 6n6nno1euno o6pa6o1kn, knaccnqnkaunn n 6n6nnorpaqn-
ueckoHy onncannk pasnnunmx nocn1ene nnqopHaunn, npnHe-
nennn a npak1nke koHnLk1epnmx 1exnonorn, noamH qopHaH
nnqopHaunonnoro o6cnyxnaannn, aocnn1annk nnqopHaunon-
no kynL1ypm, 1exnonornn o6uennn c no1pe6n1ennHn nnqop-
Haunn pasnmx aospac1nmx ka1eropn n counanLnmx rpynn.
Cnepye1 o1He1n1L ak1nanoc1L cnyua1ene. Kaxpoe sann1ne
aknkuano pnckyccnk, o6Hen HnennnHn, cepnk aonpocoa n o1-
ae1oa, amcokn aHounonanLnm ypoaenL o6uennn, o6cyxpe-
nn. Hpenopaaa1enLckn coc1aa nkpn amcoko npoqeccno-
nanLno rpaHo1noc1n.
Oco6enno uennmHn 6mnn npepoc1aanennme He1opnc1oH
k6oan Apnon nnc1pyk1nanme Ha1epnanm no ocnoanmH paspe-
naH 6n6nno1euno pa6o1m: pokyHen1oaepennk, ponxnoc1nmH
o6nsannoc1nH, 6n6nno1euno knaccnqnkaunn.
Cnepye1 o1He1n1L nn1epak1nanoe sann1ne, npoaepennoe
saaepykue Hepnauen1poH naunonanLno pe1cko 6n6nno1ekn
nH. H. Kpnnra . Kaneeao . Ha 1eHy "HnqopHaunonnan
kynL1ypa: onm1 pen1enLnoc1n pe1cknx n ukonLnmx 6n6nno1ek".
[enoaan nrpa, 1aopueckne sapannn, saun1a 1aopueckoro
npoek1a 1akoam ocnoanme snaunHme nn1epecnme a1anm sa-
nn1nn. O1He1nnn cnyua1enn kypcoa n amckasann nckpennkk
npnsna1enLnoc1L npenopaaa1ennH . Koprenu, . Apnon, H. Io-
nn, H. 3aa1yp, . Kaneeao, H. Uypkan sa npoaepennme na am-
cokoH coapeHennoH npoqeccnonanLnoH ypoane nn1epak1nanme
sann1nn.
O. H. 3aa1yp
Tel.: 079216126

Ycoaepmenc1aoaanne cnek1pa 6n6nno1eunmx ycnyr
na cene

O6uensaec1no, u1o 6n6nno1eka nanne1cn nnqopHaunon-
nmH, o6pasoaa1enLnmH, kynL1ypno-pocyroamH uen1poH. Ioaopn
nnmHn cnoaaHn koHnacoH a Hnpe nnqopHaunn. H a1o ouenL
ak1yanLnoe npnsnanne a coapeHennoH o6uec1ae. Ho opno ns
cepLsnmx npo6neH, c ko1opo c1anknaak1cn ceropnn 6n6nno-
1ekapn, a1o nexenanne nonLsoaa1ene o6paua1Lcn k knnre -
nenocpepc1aennoHy nc1ounnky Hyppoc1n. Dnoxa coaepunna
snaun1enLnm uar anepp naac1peuy no1oky nnqopHaunonnmx
no1pe6noc1e nacenennn, a 6n6nno1ekn c1ann uyac1aoaa1L ne-
xaa1ky coapeHennoc1n.

HporpaHHa Hoaa1eka nonannacL ouenL kc1a1n. Inaano
1enpenune nporpaHHm nanne1cn noppepxka n Hopepnnsaunn
6n6nno1ek Monpoam ny1H 1exnnueckoro ocnauennn. Haua
6n6nno1eka 1oxe npnnnna yuac1ne a nporpaHHe Hoaa1eka, na-
nncaa npoek1 "H ampoc specL n kpa Hne a1o1 popor". Ocno-
amaancL 1eH, u1o naHn1L napopa nanne1cn nenpexopnue uen-
noc1Lk, ona nepepa1cn ns nokonennn, a nokonenne, snaHenyn
co6o npoponxenne xnsnn, npoponxenne 1papnun n o6muaea
napopa. A snaun1 npoponxenne ero nc1opnn, ko1opyk neo6xo-
pnHo npeyHnoxa1L pnn 6ypyunx nokonenn.
B paHkax a1oro npoek1a, a 6n6nno1eke npno6pe1enm 2 koH-
nLk1epa n konnpoaanLnan 1exnnka, unqpoao qo1oannapa1,
u1o snaun1enLno o6nerun1 pa6o1y no c6opy nc1opnuecko nn-
qopHaunn, e 1ua1enLno o6pa6o1kn, cnc1eHa1nsaunn, coxpa-
nennn n nonynnpnsaunn kynL1ypno-nc1opnuecknx Ha1epnanoa.
[ac1 aosHoxnoc1L o6uennn c noHouLk nn1epne1a n ckana,
okasannk ycnyr nacenennk, 1aknx kak neua1anne 1ekc1oa,
ckannpoaanne pokyHen1oa, konnpoaanne nnqopHaunn, pa6o1o
c USB nocn1ennHn, kcepokonnpoaanne.

Yun1maan 1o1 qak1, u1o ne kaxpan ceHLn nHee1 aosHox-
noc1L npno6pec1n koHnLk1ep n ncnonLsoaa1L nano1exnonornn
a poHaunnx ycnoannx naua 6n6nno1eka npepoc1aan1 a1n ycny-
rn aceH nyxpakunHcn nonLsoaa1ennH.
[o6po noxanoaa1L aceH xenakunH!
Banen1nna Knpkoaa,
/npek1op HE Hoaocenoaka, Tapaknnn
E-mail: inform-center2003@mail.ru
Tel.: 078778351

S-ar putea să vă placă și