Sunteți pe pagina 1din 10

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str.

Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________

MEMORIU DE PREZENTARE
necesar emiterii punctului de vedere al A.P.M. Neamt (intocmit conform Ordinului 135/2010, anexa 5 la metodologie) Prezentul memoriu de prezentare s-a intocmit cu respectarea continutul cadru prezentat in Anexa nr. 5 a Ordinului nr. 135/2010 emis de Ministerul Mediului si Padurilor, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private. I. Denumirea proiectului : Desfiintare corp constructie C1, municipiul Roman,

II. Titular : - nume beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec - adresa postala : Roman, str. str Alexandru cel Bun nr.4 , judetul Neamt - numarul de telefon/de fax si adresa de e-mail/adresa paginii de internet : 0233.74.46.83; www.epr.ro 0233.74.46.83 - numele persoanelor de contact : pr. Ioan Gherasimescu III. Descrierea proiectului (rezumat) : Proiectul cuprinde documentatia tehnica pentru autorizarea desfiintarii corpului de constructie C1, str. str Alexandru cel Bun nr.4 judetul Neamt , elaborata potrivit prevederilor cuprinse in Legea nr.50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Anexa 1 cadru continut al documentatiei tehnice D.T.A.D. Descrierea lucrrilor propuse spre desfiintare Pe amplasamentul mentionat se afla 2 corpuri de cladiri si anume : - C1 casa parter, cu suprafata construita/desfasurata de 280 mp, cladire ce urmeaza a se desfiinta, dezactivata, nelocuita de multi ani, intr-un stadiu avansat de degradare a structurii de rezistenta. - C2 capela, cu suprafata construita/desfasurata de 34,00 mp, corp de cladire ce se va mentine. Conform Planului Urbanistic General al municipiului Roman, terenul este situat in Unitatea teritoriala de referinta nr.2, zona centrala C, subzona ZCPMIS A, situata in perimetrul de protectie cu monumente istorice, de arhitectura si urbanism Episcopia Romanului, Cetatea Romanului. Constructia - casa parter, Sc=280 mp, este ridicata de la nivelul solului cu aproximativ 40-45 cm. Pe laturile de nord si vest ale cladirii se desfasoara un pridvor sustinut cu stalpi din zidarie de caramida. - Acoperis tip sarpanta din lemn cu ivelitoare din tabla zincata; 1

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ Finisaje : tencuieli exerioare obisnuite, zugraveli interioare obisnuite, tamplarie din lemn cu geam clar, pardoseli din dusumele din lemn si gresie. - Suprafa construit la sol (inclusive trotuare) = 280,00 mp - Suprafa construit desfaurat = 280,00 mp Justificarea necesitatii proiectului Constructia C1 susmentionata estet propusa pentru desfiintare, intrucat structura de rezistenta a cladirii prezinta degradri majore, respectiv peretii portanti din zidarie de caramida, fara stalpisori, fara centuri, prezinta fisuri si local chiar fracturi in diagonala, datorate cel mai probabil tasarilor diferentiate ale terenului de fundare. Acoperisul tip sarpanta din lemn nefixata corespunzator de structura de rezistenta a constructiei prezinta elemente degradate, putrezite, atacate de ciuperci : - cosoroabele deformate si degradate; - capriorii degradati; - sipcile de sustinere a invelitorii sunt degradate; - popi degradati. O degradare accentuat poate fi vizibil n cazul nvelitorii din tabl, fr sa exista ns strpungeri ale acesteia. Cote diferite la partea superioar a stlpilor pridvorului, deformri ale golurilor. Finisajele atat cele interioare cat si cele exterioare sunt degradate (tencuieli, zugraveli), pardoseli, tamplarie, datorita uzurii in timp. In concluzie, constructia propusa pentru desfiintare nu satisface nici una din exigentele normativelor in vigoare si este intr-o stare avansata de degradare structurala datorata vechimii acesteia. Se anexaza planse : - plan de situatie cuprinzand limitele amplasamentului, pozitia constructiilor ce se vor demola si a constructiilor existente ce se vor mentine, - plan parter cladire; - fatade. demolare,constructii ce se mentin,imprejmuire ,indicii urbanistici existenti si propusi. Elemente specifice caracteristice proiectului Constructia propusa pentru demolare (C1) are regim de inaltime parter. Structura de rezistenta a constructiei : - Fundatii continui sub ziduri, din piatra si beton simplu (interventii ulteriaore in timp-anexa); - Pereti structurali din zidarie de caramida; - Planseu din lemn; - Acoperis tip sarpanta din lemn cu ivelitoare din tabla zincata;

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ Finisaje : tencuieli exerioare obisnuite, zugraveli interioare obisnuite, tamplarie din lemn cu geam clar, pardoseli din dusumele din lemn si gresie. - nlime maxim (la corni) : 2,90 m - nlime maxim (la coam) : 7,25 m - Suprafa construit la sol (inclusive trotuare) = 280,00 mp - Suprafa construit desfaurat = 280,00 mp - Suprafata utila = 180,00 mp Elemente specifice caracteristice proiectului propus: - profilul si capacitatile de productie nu este cazul, constructive dezafectata - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament nu este cazul. - descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, n functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea : nu este cazul Descrierea fazelor procesului tehnologic de realizare a proiectului Constructia C1 ce urmeaza a se demola, are pereti din zidarie de caramida, plansee din lemn, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla, tamplarie exterioara si interioara din lemn. Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executate incat demolarea unei parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta sau degradarea altei parti sau altui element. In cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (prin stropirea cu apa a portiunilor de cladire care se demoleaza). Eventualele gropi ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite. Materialele ramase dupa demolare vor fi depozitate pentru a nu constitui un pericol pentru persoanele care trec prin zona. In cazul unui front unic de lucru sau al existentei unei rezistente si stabilitati insuficiente ale elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente al constructiei, elemente care nu se demoleaza. Demolarea elementelor de constructie se va face in doua etape succesive: - dezechiparea elementelor ce trebuiesc demolate de dotari, instalatii si echipamente (ce s-ar gasi accidental in constructia dezafectata); - demolarea propriu-zisa.

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ Dezechiparea elementelor de constructie se face cu luarea tuturor masurilor necesare pentru sortare, pachetizare si de manipulare in vederea transportului si depozitarii, tinand seama de prevederile normelor in vigoare Dezechiparea se va face dupa asigurarea tuturor masurilor de evacuare a materialelor si elementelor rezultate din demolare, prin demontarea mai intai a elementelor de instalatii functionale (daca ele exista) ale cladirii si apoi demontarea elementelor de finisaje interioare si exterioare. Demolarea cldirilor va ncepe cu decuplarea tuturor tipurilor de instalatii electrice, apa-canal, etc. (ce s-ar putea gasi accidental in cladiri), desfacerea nvelitori, sarpantei, planseului, peretilor, astfel nct s nu se produc prbusirea elementelor structurale si nestructurale. Toate materialele rezultate din demolare vor fi depozitate n santier, pe sorturi (otel, beton, crmid, etc.) pe platformele existente, urmnd ca transportul lor s se fac cu mijloace de transport adecvate. Depozitarea definitiv a materialelor se va face n locuri speciale, aprobate de forurile locale n drept, respectndu-se normele de protectie a mediului nconjurtor. Deasemenea, se poate adopta solutia de refolosire a unor elemente, n special metalice, dar numai pe baza unor proiecte de postutilizare ntocmite conform normelor n vigoare. Evacuarea molozului se va face numai prin accesul existent, n conditii de securitate pentru circulatia auto si pietonal din zon. Se vor crea depozite de moloz n curtea existent, de unde se va asigura ncrcarea si transportul ritmic n locurile special aprobate. In cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful prin stropirea cu apa a portiunilor de cladire care se demoleaza si/sau prin montarea pe schele a plaselor de protectie. Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile verzi existente, adiacente. Deasemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier. Materialele rezultate din demolri, spturi, etc se vor transporta si depozita n locuri special amenajate si pentru care s-au obtinut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate.

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ Curtenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlat de beneficar prin intermediul dirigintelui de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate n spatiile naturale din zon si se vor lua msuri ca benzina si eventualele materiale bituminoase utilizate s nu contamineze solul. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului Dup terminarea lucrrilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Lemnul, sticla, tabla se vor transporta la platforma de deseuri specializata. Molozul rezultat se va strange constituindu-se depozit pe terenul amplasamentului si se va transporta imedait pe platforma de deseuri a municipiului Roman. Suprafata de teren ramasa libera in urma desfiintarii constructiei se va curata si nivela lasandu-se pregatita pentru eventuale noi constructii, la dispozitia beneficiarului, sau dupa caz terenul afectat organizrii de santier va fi reamenajat (nierbri, etc.), aducndu -se la parametrii initiali. - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente : nu este cazul - resursele naturale folosite n constructie si functionare : nu este cazul - metode folosite n constructive : nu este cazul - planul de executie, cuprinznd faza de constructie, punerea n functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara : terenul va ramane liber de construtii in urma demolarii cladirii C1, cu exceptia constructiei ce se mentine in zona nordica a terenului (C2) - relatia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul - detalii privind alternativele care au fost luate n considerare : nu este cazul - alte activiti care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) : nu este cazul - alte autorizatii cerute pentru proiect : nu este cazul Localizarea proiectului: - distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 : nu este cazul

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ - harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, att naturale, ct si artificiale si alte informatii privind : - folosintele actuale si planificate ale terenului att pe amplasament, ct si pe zone adiacente acestuia : constructiile aflate pe amplasament nu sunt in stare de functionare. - politici de zonare si de folosire a terenului : nu este cazul - arealele sensibile : nu esta cazul - detalii privind orice variante de amplasament care au fost luate n considerare : nu este cazul Caracteristicile impactului potential, n masura n care aceste informatii sunt disponibile : nu este cazul. O scurta descriere a impactului potential, cu luarea n considerare a urmatorilor factori: - impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente : dupa desfiintare amplasamentul va fi eliberat de lemnul, sticla si tabla provenite din demolare, ce se vor transporta la platforma de deseuri a municipiului Roman. Molozul rezultat se va strange constituindu-se depozit pe terenul amplasamentului. Terenul ramas liber se va curata si nivela lasandu-se pregatit pentru eventuale noi constructii, la dispozitia beneficiarului. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) : - extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) :nu este cazul. - magnitudinea si complexitatea impactului : nu este cazul - probabilitatea impactului : nu este cazul - durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul - masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului : nu este cazul - natura transfrontiera a impactului : nu este cazul IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor n mediu 1. Protectia calitatii apelor: - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul : nu este cazul - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute : nu este cazul 6

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ 2. Protectia aerului: - sursele de poluanti pentru aer, poluanti : nu este cazul - instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor n atmosfera Peretii din zidarie din caramida ce se vor desfiinta vor fi udate cu jet de apa pentru evitarea degajarii prafului in timpul executiei demolarii acestora 3. Protectia mpotriva zgomotului si vibratiilor - sursele de zgomot si de vibratii : Intrucat zona de locuinte si celelalte caldiri administrative din zona sunt amplasate la distante apreciabile (sute de metri) de amplasamentul cladirii ce se va desfiinta, zgomotul si vibratiile din timpul executiei demolarii nu afecteaza modul de viata al populatiei - amenajarile si dotarile pentru protectia mpotriva zgomotului si vibratiilor : nu este cazul. 4. Protectia mpotriva radiatiilor - sursele de radiatii : idem alineatul (1) pct 3, anterior - amenajarile si dotarile pentru protectia mpotriva radiatiilor : nu este cazul 5. Protectia solului si a subsolului - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice : nu este cazul - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului : nu este cazul 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect : nu este cazul - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate : nu este cazul 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc. : Se precizeaza ca imobilul supus demolarii nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau de arhitectura, dar este amplasat in perimetrul de protectie cu monumente istorice, de arhitectura si urbanism Episcopia Romanului, Cetatea Romanului, U.T.R. 2 zona centrala C, subzona ZCPMIS A. - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public : lucrarile de demolare se vor executa cu protejarea mediului inconjurator in caz de dispersie a prafului (udare cu apa), transportul materialelor rezultate din demolari se va realiza imediat, amplasamentul demolarii se va mentine degajat permanent de moloz, tehnologia de demolare nu produce vibratii (taiere material lemnos, desfacere/demolare manuala-zidarie caramida, plansee, sarpanta, invelitoare).

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ 8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate : - 93 mc moloz din zidarie, soclu, pardoseala si plansee; - 5,5 mc material lemnos din sarpanta si tamplarie; - 364 mp foi tabla zincata uzate. Total volum de moloz si materiale rezultate in urma demolarii : aprox. 98 mc - modul de gospodarire a deseurilor : lemnul, sticla si tabla se vor transporta la platforma de deseuri a firmelor specializate. Molozul rezultat se va strange constituindu-se depozit pe terenul amplasamentului si se va transporta pe platforma de deseuri a municipiului Roman. 9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :nu se va folosi aparat oxiacetilenic (pentru taierea confectiilor metalice). Pentru restul operatiunilor nu este necesara utilizarea de substante si preparate chimice periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei : nu se folosesc la executia demolarii substante si preparate chimice periculoase V. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti n mediu- Peretii din zidarie din caramida ce se vor desfiinta vor fi udate cu jet de apa pentru evitarea degajarii prafului in timpul executiei demolarii acestora VI. Justificarea ncadrarii proiectului, dupa caz, n prevederile altor acte - normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP - nu este cazul - Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) - nu este cazul VII. Lucrari necesare organizarii de santier - descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier : in cadrul proprietatii se va amplasa o baraca pentru sef santier demolare si pentru muncitori, o cabina WC biochimica, trusa sanitara de interventie in cazuri de urgenta, iar in cadrul baracii se va amplasa punct PSI. - localizarea organizarii de santier : conform planului de situatie, platforma amenajata cu dotarile pentru organizarea de santier se va amplasa pe latura de nord sud- vest a terenului, in incinta proprietatii;

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ - descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier : amplasarea obiectelor necesare organizarii de santier fiind in cadrul amplasamentului nu afecteaza mediul .Cabina WC biochimica dupa incheierea lucrarilor va fi transportata de pe amplasament si baraca va fi demontata; - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor n mediu n timpul organizarii de santier : nu este cazul - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti n mediu - nu este cazul VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, n caz de accidente si/sau la ncetarea activitatii, n masura n care aceste informatii sunt disponibile: - lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, n caz de accidente si/sau la ncetarea activitatii : dupa demolare amplasamentul va fi eliberat de lemnul, sticla si tabla ce se vor transporta la platforma de deseuri specificata. Molozul rezultat se va strange constituindu-se depozit pe terenul amplasamentului si se va transporta imediat pe platform de deseuri a municipiului Roman. Terenul ramas liber se va curata si nivela lasandu-se pregatit pentru eventuale noi constructii, la dispozitia beneficiarului. Obiectele ce constituie organizarea de santier se vor demonta si transporta de pe amplasament. - aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale : nu este cazul - aspecte referitoare la nchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei : nu este cazul - modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare n vederea utilizarii ulterioare a terenului : idem alin 1 pct VIII. IX. Anexe - piese desenate 1. Planul de ncadrare n zona a obiectivului si planul de situatie, cuprinzand cladirea care se va demola si cea care se va mentine : plansele A0 si A1 - Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) : Releveul constructiei : plan parter; plan invelitoare si patru fatade . - Planse reprezentnd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) plan de situatie (A1). 2. Schemele-flux pentru: - procesul tehnologic si fazele activittaii, cu instalatiile de depoluare : nu este cazul 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului : nu este cazul

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINERE PUNCT DE VEDERE AL A.P.M. NEAMT - Desfiintare corp cladire C1str. Alexandru cel Bun nr.4, municipiul Roman, judetul Neamt Beneficiar : Fundatia Episcop Melchisedec _______________________________________________________________________________ X. Pentru proiectele pentru care n etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu: a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector n format digital cu referinta geografica, n sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel n format electronic continnd coordonatele conturului (X, Y) n sistem de proiectie nationala Stereo 1970 : nu este cazul b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar : nu este cazul c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar n zona proiectului : nu este cazul d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; -nu este cazul e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar : nu este cazul f) alte informatii prevazute n ghidul metodologic privind evaluarea adecvata : nu este cazul. Prezentul memoriu s-a intocmit in baza precizarilor cuprinse in Certificatul de urbanism nr. 417/10.12.2012 emis de catre Municipiul Roman, in scopul Desfiintare corp cladire si cuprinde prezentarea lucrarilor solicitate de catre beneficiar Fundatia Episcop Melchisedec Roman, pentru obtinerea punctului de vedere al AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI NEAMT. In conformitate cu precizarile cuprinse in Legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, trecerea efectiva la executarea lucrarilor de desfiintare se va face numai dupa obtinerea de catre beneficiar a Autorizatiei de desfiintare.

Data : 25.02.2013 Proiectant, S.C. PETRINA CONSTRUCT S.R.L. ing. Gindulescu Vlad-Alexandru

10