Sunteți pe pagina 1din 110

Finanarea IMM-urilor UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Finanarea IMM-urilor Lect. dr.

Nicoleta Brbu-Miu ISBN 978-606-8216-11-9 Editura EUROPLUS Galai, 2010 2

Finanarea IMM-urilor CUPRINS ........................................................................ ................................................................................ . 3 TABLE OF CONTENTS .......................................................... ...................................................................... 5 CUVNT NAI NTE ............................................................................ ........................................................... 7 FORWARD .......... ................................................................................ ............................................................ 8 CAPITOLUL 1. NOIUN I INTRODUCTIVE ................................................................. ......................... 9 1.1. Definirea i importana IMM-urilor ................ ................................................................................ ....... 9 1.2. Cadrul de reglementare a IMM-urilor n Romnia ...................... ....................................................... 9 1.3. Rolurile pozitive ale IMM-urilor n economie ...................................................... .............................. 10 1.4. Accesul IMM-urilor la sursele de finanare ................................................................................ ........ 11 1.5. Factori ce determin alegerea surselor de finanare a IMM-urilor .. ................................................ 11 CAPITOLUL 2. DECIZIA DE INVE STIII ........................................................................... .................. 12 2.1. Investiiile ntreprinderii ............................. ................................................................................ .......... 12 2.1.1. Conceptul de investiie ..................................... ............................................................................ 12 2.1.2. Clasificarea investiiilor ................................................ ................................................................ 14 2.1.3. Efici ena, necesitatea, oportunitatea, rolul i documentaia investiiilor .................. ............. 16 2.1.4. Elementele financiare ale investiiei .................... ........................................................................ 18 2.1. 5. Fundamentarea deciziei de investiii pe tehnica actualizrii .................... .............................. 19 2.1.6. Criterii n luarea deciziei de investiii i selectarea proiectelor .............................................. 22 2.2. Am ortizarea investiiilor .......................................................... ............................................................. 25 2.2.1. Mijloace le fixe i uzura lor ............................................................. .............................................. 25 2.2.2. Coninutul, destinaia i rol ul amortizrii ................................................................... ............... 27 2.2.3. Evaluarea i reevaluarea activelor fixe................. ....................................................................... 29 2.2.4 . Metode de amortizare ......................................................... .......................................................... 32 CAPITOLUL 3. PARTI CULARITI ALE SURSELOR DE FINANARE I COSTUL ACESTORA ................................ ................................................................................ ................. 33 3.1. Categorii de capital ................................. ................................................................................ ................ 33 3.1.1. Categorii de capital la iniierea unei afaceri ........ ............................................................................ 33 3.1.2. Categorii de capital pe perioada de exploatare .......................... .............................................. 34 3.1.3. Surse de finanare la inii erea unei afaceri .............................................................. .................. 34 3.1.4. Categorii de capital dup proveniena surselor ........ ............................................................... 34 3.2. Costul c apitalului ..................................................................... ............................................................... 35 3.2.1. Aspect e generale privind costul capitalului .......................................... .................................... 35 3.2.2. Alegerea structurii optime a capi talului ........................................................................ ............ 36 3.3. Particulariti ale surselor proprii i costul acestora ......... ................................................................ 38 3.3.1. Major

area capitalului social ........................................................ ................................................. 38 3.3.1.1. Avantajele finanrii prin emisiune de aciuni ......................................................... .... 39 3.3.1.2. Dezavantajele finanrii prin emisiune de aciuni ................... .................................... 40 3.3.1.3. Costul aciunilor comune ........ ................................................................................ ....................41 3.3.1.4. Costul aciunilor prefereniale .................... .................................................................... 45 3.3.2. A utofinanarea .................................................................... ........................................................... 46 3.3.2.1. Avantaje le autofinanrii .................................................................. ............................... 46 3.3.2.2. Costul autofinanrii .................. ................................................................................ ...... 47 3.4. Particulariti ale surselor mprumutate pe termen mediu i lung i costul acestora .................. 47 3.4.1. Creditele bancare pe termen mediu i lung .. ............................................................................ 48 3.4.1.1. Condiiile de acordare a creditelor pe termen lung ...................... .............................. 48 3.4.1.2. Avantajele creditului bancar pe terme n mediu i lung ............................................... 53 3.4.1.3. Costul creditelor bancare pe termen mediu i lung ...................................... .............. 53 3.4.2. Finanarea prin leasing ................................. ................................................................................ 55 3

Finanarea IMM-urilor 3.4.2.1. Definire i caracteristici .............................................. ..................................................... 55 3.4.2.2. Avantajele lea singului ....................................................................... .............................. 55 3.4.2.3. Dezavantajele leasingului ........... ................................................................................ .. . 56 3.4.2.4. Costul leasingului ............................................ ................................................................. 57 3.5. Partic ulariti ale creditelor pe termen scurt i costul acestora .......................... ............................. 59 3.5.1. Creditul bancar pe termen scurt ........ ................................................................................ ......... 59 3.5.1.1. Costul efectiv al creditului pe termen scurt ............. ..................................................... 60 3.5.1.2. Costul efectiv al creditului pe termen scurt cu dobnd antecalculat i postcalculat ................. ................................................................................ ................ 60 3.5.2. Creditul comercial .................................. ................................................................................ ....... 61 3.5.2.1. Avantajele creditului comercial ............................ .......................................................... 61 3.5.2.2. Dezavanta jele creditului comercial ...................................................... .......................... 62 3.5.2.3. Costul creditului comercial ............. ................................................................................ 62 3.5.3. Creditul de scont ................................................... ........................................................................ 63 3.5. 3.1. Definirea creditului de scont ............................................. ............................................. 63 3.5.3.2. Costul creditului de s cont ........................................................................... .................... 63 3.5.4. Factoringul ..................................... ................................................................................ ................ 64 3.5.4.1. Definirea factoringului ........................... ......................................................................... 64 3.5 .4.2. Avantajele factoringului ................................................. ................................................. 65 3.5.4.3. Dezavantajele fact oringului ...................................................................... ...................... 66 3.5.4.4. Costul operaiunii de factoring ............... ....................................................................... 66 3.6. Fondurile structurale instrument de finanare a IMM-urilor ....................... ................................... .. 67 3.6.1. Obiectivele Politicii de Coeziu ne a Uniunii Europene .......................................................... .. 67 3.6.2. Oportunitile de finanare oferite prin fondurile structurale .......... ...................................... 67 3.6.3. Etapele dezvoltrii proiectelor . ................................................................................ ................... 70 CAPITOLUL 4. PROCESUL DE FINANARE A IMM-URILOR. RESTRICII I CRITERII N FINANAREA PE TERMEN MEDIU I LUNG A IMM-URILOR ..................... .74 4.1. Procesul de finanare a IMM-urilor .......................................... ............................................................ 74 4.1.1. Alegerea sursei de finanare .............................................................. .......................................... 74 4.1.2. Pregtirea pachetului de fina nare ............................................................................ ................. 74 4.1.3. Prezentarea cererii de finanare ..................... ............................................................................. 74 4.2. Restricii i criterii n creditarea pe termen mediu i lung ..................... ........................................... 75 4.2.1. Restriciile pe care trebuie s le respecte IMM-urilor n alegerea modului de finanare .... 75 4.2.2. Criteriile de finanare determinate de strategia ntreprinderii ............................... ................ 76 4.2.2.1. Rentabilitatea financiar ........................... ....................................................................... 76 4.2.2 .2. Costul finanrii............................................................... .................................................. 77 4.2.2.3. Plile reale .......

................................................................................ ................................. 79 4.2.2.4. Fluxurile de lichiditi excedentare g enerate de proiectul de investiii .................... 80 CAPITOLUL 5. INSTRUMENT E DE PREVIZIUNE A ACTIVITII IMM-URILOR ................. 81 5.1. Finanarea ciclului de exploatare ................................................................. ........................................ 81 5.1.1. Ciclul de exploatare. Necesar ul de finanat al ciclului de exploatare .................................... 81 5 .1.2. Fondul de rulment normat ................................................. ......................................................... 84 5.1.2.1. Metoda sin tetic de determinare a fondului de rulment normat .............................. 84 5.1.2.2. Metoda analitic de determinare a fondului de rulment normat ......... ..................... 84 5.2. Bugetul de trezorerie ............................ ................................................................................ .................. 88 5.2.1. Elaborarea bugetului de trezorerie ................ .......................................................................... 88 5. 2.2. Echilibrarea bugetului de trezorerie ...................................... ................................................. 95 BIBLIOGRAFIE .............. ................................................................................ ............................................... 97 4

Finanarea IMM-urilor TABLE OF CONTENTS .............................................................. ................................................................... 5 FORWARD .. ................................................................................ .................................................................... 8 CHAPTER 1 . INTRODUCTION ................................................................. ................................................ 9 1.1. Definition and importanc e of SMEs ...................................................................... ................................. 9 1.2. The regulatory framework of SMEs in Rom ania ........................................................................... ...... 9 1.3. The positive roles of SMEs in the economy ........................ ................................................................ 10 1.4. The SME s access to funding resources .................................................. .............................................. 11 1.5. Factors determining the c hoice of financing sources for SMEs ............................................ ........... 11 CHAPTER 2. THE INVESTMENTS DECISION ............................. ........................................................ 12 2.1. The enterprise investments .................................................................... ............................................... 12 2.1.1. The investment concept ............................................................................... ................................. 12 2.1.2. Classification of investments ...... ................................................................................ ................ 14 2.1.3. Efficiency, necessity, desirability, role and documen tation of the investments ................... 16 2.1.4. Financial aspects of inv estments ....................................................................... .......................... 18 2.1.5. Substantiation of investment decision on di scounted technique .......................................... 19 2.1.6. The crit eria for investment decision and project selection ............................. ......................... 22 2.2. Investment depreciation ...................... ................................................................................ .................. 25 2.2.1. Fixed assets and their depreciation ............... ............................................................................. 25 2.2.2. Content, purpose and role of depreciation .............................. ................................................. 27 2.2.3. Evaluation and re-ev aluation of fixed assets ....................................................... ..................... 29 2.2.4. Depreciation methods ........................... ................................................................................ ........ 32 CHAPTER 3. PARTICULARITIES OF THE FINANCING SOURCES AND THEIR COSTS ....... 33 3.1. Categories of capital .......................................... ................................................................................ ..... 33 3.1.1. Categories of capital to start a business ...................... ................................................................... 33 3.1.2. Ca tegories of capital on operating period ........................................ ........................................ 34 3.1.3. Funding sources to start a bu siness ......................................................................... ................... 34 3.1.4. Categories of capital after source ............... ................................................................................ 34 3.2. Cost of capital ....................................................... ................................................................................ ... 35 3.2.1. General aspects on cost of capital ............................... ................................................................ 35 3.2.2. Choos ing the optimal capital structure............................................... ........................................ 36 3.3. Particularities of the own fund s and their cost ............................................................... .................... 38 3.3.1. Equity increase ................................. ................................................................................ ............. 38 3.3.1.1. Advantages of financing by issuing shares ............ ...................................................... 39 3.3.1.2. Disadvantages of financing by issuing shares ................................................

.............. 40 3.3.1.3. Cost of common shares ............................... ................................................................................ 41 3.3.1.4. Cost of preferential shares......................................... ........................................................ 45 3.3.2. Self-financin g .............................................................................. ................................................... 46 3.3.2.1. Advantages of se lf-financing ................................................................... ....................... 46 3.3.2.2. Cost of self-financing ..................... ................................................................................ .. 47 3.4. Particularities of the medium and long term debt financing and their costs ................................. 47 3.4.1. The medium and long term banki ng loans ....................................................................... ........ 48 3.4.1.1. Conditions of long term banking loans...................... .................................................... 48 3.4.1.2. Advantages of m edium and long term banking loans .............................................. . 53 3.4.1.3. Cost of medium and long term banking loans ....................... ...................................... 53 3.4.2. Lease financing ............... ................................................................................ ............................... 55 3.4.2.1. Definition and characteristics ..... ................................................................................ .... 55 3.4.2.2. Lease advantages .............................................. ................................................................ 55 5

Finanarea IMM-urilor 3.4.2.3. Lease disadvantages ................................................... .................................................... . 56 3.4.2.4. Lease cost .. ................................................................................ ......................................... 57 3.5. Particularities of short term funds and their costs .......................................................... ................... 59 3.5.1. Short-term banking loan .......................... ................................................................................ .... 59 3.5.1.1. The real cost of short-term banking loan ...................... ................................................ 60 3.5.1.2. The real cost of sh ort-term banking loan with prior and post-calculated interest... 60 3.5.2. Comme rcial loan ..................................................................... ...................................................... 61 3.5.2.1. Commercial lo an advantages .................................................................. ....................... 61 3.5.2.2. Commercial loan disadvantages .............. ....................................................................... 62 3.5.2 .3. Cost of commercial loan .................................................... ............................................... 62 3.5.3. Discount credit ...... ................................................................................ ........................................ 63 3.5.3.1. Definition of discount cred it ............................................................................. .............. 63 3.5.3.2. Cost of discount credit ............................. ........................................................................ 63 3.5. 4. Factoring ................................................................... ...................................................................... 64 3.5.4. 1. Factoring definition ........................................................ .................................................. 64 3.5.4.2. Factoring advanta ges ............................................................................ ........................... 65 3.5.4.3. Factoring disadvantages ................ ................................................................................ .. 66 3.5.4.4. Cost of factoring ............................................... ................................................................ 66 3.6. Structu ral funds instrument for SMEs financing ........................................ ....................................... .. 67 3.6.1. Objectives of European Unio n Cohesion Policy .............................................................. ......... 67 3.6.2. Funding opportunities offered by structural funds .......... ....................................................... 67 3.6.3. Stages of proj ects development ............................................................... .................................... 70 CHAPTER 4. THE PROCESS OF SMEs FINANCING . RESTRICTIONS AND CRITERIA IN MEDIUM AND LONG TERM LOANS ...................... ..................................................................... .74 4.1. T he process of SMEs financing ................................................... .......................................................... 74 4.1.1. Election of funding source ................................................................ ........................................... 74 4.1.2. Preparing of financing pac kage ........................................................................... ....................... 74 4.1.3. Presentation of application form ............. ................................................................................ .... 74 4.2. Restrictions and criteria in medium and long term loans ........... ..................................................... 75 4.2.1. Restrictions for SMEs in the financing choice .................................................. .......................... 75 4.2.2. Funding criteria determined by the business strategy ............................................................ 76 4.2.2. 1. Return on equity ............................................................ ................................................... 76 4.2.2.2. Funding cost.... ................................................................................ ................................... 77 4.2.2.3. Actual payments ................ ................................................................................ ............... 79 4.2.2.4. Excess cash-flow generated by the investment project

................................................ 80 CHAPTER 5. TOOLS FOR SMEs BU SINESS FORECASTING .......................................................... 81 5.1. Financing operating cycle ................................................ ...................................................................... 81 5.1.1. Operating cycle. Funding needs of operating cycle ............................. .................................... 81 5.1.2. Normalised working capital ...... ................................................................................ .................. 84 5.1.2.1. Synthetic method for determining the normalised w orking capital ......................... 84 5.1.2.2. Analytical methods for dete rmining the normalised working capital ..................... 84 5.2. Treasury bu dget ........................................................................... ........................................................... 88 5.2.1. Elaboratio n of treasury budget ........................................................... ..................................... 88 5.2.2. Treasury budget balance ........ ................................................................................ ................... 95 REFERENCES............................................... ................................................................................ .................. 97 6

Finanarea IMM-urilor

CUVNT NAINTE Cursul Finanarea IMM-urilor este adresat studenilor din instituiile de nvmnt econom rior, specialitilor din economie, practicienilor din domeniul gestiunii financiar e la nivel microeconomic, precum i tuturor celor care doresc s aprofundeze problem atica teoretic i practic a finanrii ntreprinderilor mici i mijlocii. Cursul este struc urat pe cinci capitole: Capitolul 1 Noiuni introductiveprezint noiunile de baz, intro uctive ale disciplinei Finanarea IMM-urilor referitoare la: definirea, importana i rolul IMM-urilor n economie, cadrul de reglementare, accesul la finanare i factorii care determin alegerea surselor de finanare. Capitolul 2 Decizia de investiiiabordea z problematica fundamentrii deciziei de investiii n cadrul firmelor: conceptul de in vestiie, clasificarea acestora, fundamentarea deciziei de investiii pe tehnica act ualizrii, criteriile n luarea deciziei de investiii i selecia proiectelor, evaluarea i reevaluarea activelor fixe, amortizarea lor etc. Capitolul 3 Particulariti ale sur selor de finanare i costul acestora detaliaz sursele de finanare aflate la dispoziia I MM-urilor, clasificate dup termenul de finanare n surse de finanare pe termen mediu i lung (finanarea proprie intern i extern, mprumuturile bancare pe termen mediu i lung leasingul) i surse de finanare pe termen scurt (creditele bancare pe termen scurt i creditele pentru creane comerciale). n cazul fiecrei surse de finanare s-a pus acc ent pe definirea acestora, pe avantajele i dezavantajele acestora pentru ntreprind ere i pe costul acestor surse, analizat cu ajutorul unor exemple practice. Capito lul 4 Procesul de finanare a IMM-urilor. Restricii i criterii n finanarea pe termen m diu i lung a IMM-urilor prezint etapele procesului de finanare a IMM-urilor, restrici ile i criteriile utilizate n alegerea finanrii pe termen mediu i lung: rentabilitatea financiar, costul finanrii, plile reale, fluxurile de lichiditi excedentare etc. Capi olul 5 Instrumente de previziune a activitii IMM-urilor abordeaz problematica fondulu i de rulment normat i a bugetului de trezorerie, pe baza unor exemple practice. L ucrarea se bazeaz pe o vast documentare n teoria i practica economic anglo-saxon i fra cez, valorificnd de asemenea i literatura romneasc de specialitate. Metodele i tehnici le de analiz financiar prezentate pe parcursul ntregii lucrri i vor gsi aplicabilitate integral sau parial, n practica financiar n funcie de dimensiunea i complexitatea ac itii ntreprinderii. Galai, Septembrie 2010 Autoarea 7

Finanarea IMM-urilor FORWARD The course SMEs Financing is intended to students from institutions of higher econ omic education, economics specialists, practitioners in the field of financial m anagement at the microeconomic level, and all those who wish to deepen their the oretical and practical issues of the SMEs financing. The course is divided into five chapters: Chapter 1 Introduction presents the basics of the discipline SMEs Fi nancing related to: definition, importance and roles of the SMEs in the economy, regulatory framework, access to funding and factors that determining the choice of the financing sources. Chapter 2 The investments decision addresses issues of t he substantiation of investment decision in the enterprises: the investment conc ept, their classification, substantiation of the investment decision on discount ed technique, the criteria for investment decision and project selection, evalua tion and re-evaluation of fixed assets, their depreciation etc. Chapter 3 Partic ularities of the financing sources and their costs details funding sources availa ble to SMEs, classified by the term of funding in financing sources on medium an d long term (internal and external own funding, banking loans on medium and long term and leasing) and financing sources on short term (banking loans on short t erm and credits for commercial claims). For each funding source has emphasized o n their defining, advantages and disadvantages for enterprise and the cost of th ese sources, analyzed by practical examples. Chapter 4 The process of SMEs financ ing. Restrictions and criteria in medium and long term loans presents the stages of the SMEs financing process, restrictions and criteria used in choosing the me dium and long term financing: return on equity, financing cost, actual payments, excess cash-flows etc. Chapter 5 Tools for SMEs business forecasting addresses is sues of normalised working capital and treasury budget, based on practical examp les. The paper is based on extensive documentation in Anglo-Saxon and French eco nomic theory and practice, also making use of specialized Romanian literature. M ethods and techniques of financial analysis presented throughout the work will f ind their application, full or partial, in financial practice depending on the s ize and complexity of the business. Galai, September 2010 Author 8

Finanarea IMM-urilor

CAPITOLUL 1. NOIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea i importana IMM-urilor Categoria ntreprinderilor Micro, Mici i Mijlocii (IMM) este format din ntreprinderi care angajeaz mai puin de 250 de persoane i care au o cifr de afaceri anual net de pn 50 de milioane de euro i/ sau dein active totale de pn la 43 de milioane de euro (f ragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE). ntreprinderile m icro, mici i mijlocii joac un rol esenial n economia european. Ele reprezint o surs de abiliti antreprenoriale, inovare i creare de locuri de munc. n Uniunea European extins la 25 de ri, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigur n jur de 75 de milioane de locuri de munc i reprezint 99% din toate ntreprinderile. Totui, ele sunt adeseori co nfruntate cu imperfeciunile pieei. IMM-urile au de multe ori dificulti n obinerea de c apital sau credite, mai ales n faza de start-up. Resursele lor limitate pot de as emenea s reduc accesul la noi tehnologii sau inovare. De aceea, sprijinul pentru I MM-uri reprezint una din prioritile Comisiei Europene pentru creterea economic, crear ea de locuri de munc i coeziune social i economic. Existena IMMurilor este necesar pen ru funcionarea armonioas a economiei moderne, acestea fiind prezente n toate sectoa rele industriei i serviciilor i adaptndu-se mult mai uor schimbrilor survenite n condi ile economice i sociale. Ele opereaz n special la nivel naional, ns sunt afectate de l egislaia comunitar privind taxele i impozitele, concurena, legislaia societilor comerc ale, politicile sociale i regionale i cea privind formalitile vamale. Ca urmare, pol itica Comunitii n acest domeniu const n msuri menite s promoveze interesele IMM-urilor s elimine barierele care le pot bloca accesul pe pia. n calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romnia beneficiaz de asisten financiar nerambursabil prin fondurile structurale i fondul de coeziune. Prin aceste programe se urmrete o cretere i o conso lidare economic a sectorului productiv i de servicii din Romnia, dar i stabilirea un ui mediu economic favorabil dezvoltrii ntreprinderilor. Sectorul ntreprinderilor mi ci i mijlocii (IMM) a constituit n ultimii ani pilonul de baz al economiei statelor membre UE i nu numai. IMM-urile reprezint sectorul cheie pentru generarea creterii economice i o dezvoltare economic durabil i continu. IMM-urile contribuie la crearea unui important numr de locuri de munc, absorbind o parte din fora de munc disponibi l ca urmare a restructurrii economiei. Pe lng aceasta, IMM-urile pot genera, prin mo bilitatea i flexibilitatea care le sunt specifice, un impact puternic asupra proc esului de adaptare a produciei la cerinele pieei.

1.2. Cadrul de reglementare a IMM-urilor n Romnia n ceea ce privete sectorul IMM-urilor, principala lege care reglementeaz n prezent ms urile destinate crerii cadrului favorabil nfiinrii i dezvoltrii acestor ntreprinderi e te Legea nr.346 din 14 iulie 2004. Potrivit acesteia, ntreprinderea este orice fo rm de organizare a unei activiti economice, autonom patrimonial i autorizat, potrivit legislaiei n vigoare s fac acte i fapte de comer n scopul obinerii de profit, n cond concuren. ntreprinderi pot fi: societile comerciale, societile cooperatiste, persoane e fizice independente i asociaiile familiale, toate autorizate potrivit legislaiei n vigoare. 9

Finanarea IMM-urilor

n conformitate cu Legea 346/2004, sunt considerate a fi ntreprinderi mici i mijloci i cele care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: au un numr mediu de salariai mai mic de 250, realizeaz o cifr de afaceri anual de pn la opt milioane de euro (echival ent n lei) sau au un rezultat al bilanului contabil ce nu depete echivalentul n lei a cinci milioane de euro i, totodat, respect criteriul de independen, adic nu sunt deinu e ntr-o proporie mai mare de 25% din capitalul lor social de ctre alte firme care n u sunt IMM-uri. Noua definiie introduce trei categorii diferite de ntreprinderi. F iecare corespunde unui tip de relaie pe care o ntreprindere o poate avea cu alt ntre prindere. Aceast distincie e necesar pentru a stabili o imagine clar a situaiei econo mice a unei ntreprinderi i pentru a le exclude pe cele care nu sunt IMM-uri autent ice. n general, cele mai multe IMM-uri sunt autonome, avnd n vedere c fie sunt compl et independente, fie au unul sau mai multe parteneriate de mici dimensiuni (fiec are mai puin de 25%) cu alte ntreprinderi. Dac aceste parteneriate sunt sub 50%, re laia este una ntre ntreprinderi partenere. Peste acest prag, ntreprinderile sunt leg ate. n funcie de categoria n care se ncadreaz ntreprinderea, atunci cnd intenionm s calculul pentru aceasta, va trebui s includem datele uneia sau mai multor ntrepri nderi, cu care aceasta are o legtur n privina capitalului. Rezultatul calculului va permite s verificm dac ntreprinderea se ncadreaz n pragurile financiare i de personal abilite prin definiie. ntreprinderile care depesc pragurile i pierd statutul de IMM.

1.3. Rolurile pozitive ale IMM-urilor n economie n Romnia, ca n oricare economie de pia, IMM-urile au efecte benefice pentru sistemul economic, prin rolurile pe care le ndeplinesc. Dintre ele menionm: 1. ntreprinderile mici i mijlocii sunt importante creatoare de locuri de munc, prin aceasta ele con tribuind la stabilitatea social a zonei respective. 2. Sectorul IMM-urilor este p rincipala surs de formare a clasei de mijloc, ce are un rol decisiv n asigurarea s tabilitii socio-politice a rii. Acest lucru este posibil datorit faptului ca distribui a puterii economice prin sistemul firmelor mici i mijlocii conduce la o repartiza re favorabil a puterii n societate. 3. Un alt rol important este acela c sporesc ca racterul concurenial al unor piee, ele nsei fiind surse de concuren, determinnd astfel o mai bun satisfacere a nevoilor consumatorilor. 4. IMM-urile contribuie la forma rea ofertei de bunuri i servicii i, n acest fel, la formarea PIB, la creterea export urilor i a investiiilor naionale. 5. Se asigur combinri ale unor factori de producie c are, n alte condiii, probabil nu ar fi folosii: resurse locale, produse secundare a le firmelor mari i altele. Cu ntreprinderile mari, IMMurile au relaii de cooperare care se prezint fie sub forma acordurilor de parteneriat (financiar, tehnologic s .a.), fie sub forma unei sub-furnituri (de capacitate, de specialitate s.a.). 6. Faptul c IMM-urile sunt administrate direct de ctre proprietari face ca sistemul de luare a deciziilor s fie foarte simplu i s depind de talentul i de capacitile manag riale ale acestora. De aceea, firmele mici i mijlocii prezint o mare flexibilitate i rezisten n perioadele de recesiune, dat de capacitatea de adaptare la modificrile p ieei. 7. Ele asigur potenialul de dezvoltare al viitoarelor mari ntreprinderi, graie proceselor de cretere i dezvoltare la care vor lua parte. 8. Accentul pe procesele de inovaie, att n privina tehnologiilor, ct i a managementului, reprezint o alt trs ortant a IMM-urilor. 9. ntreprinderile mici i mijlocii se pot integra relativ uor ntr -o reea economic regional, ceea ce contribuie la dezvoltarea regiunii respective i l a reducerea omajului. 10

Finanarea IMM-urilor

10. Dimensionarea lor redus contribuie la diminuarea practicilor birocratice i la evitarea depersonalizrii relaiilor umane, datorit scurtrii circuitului documentelor i al informaiilor n firm. De aceea, IMM-urile asigur o calitate superioar a ocuprii, di n punct de vedere al performanelor i satisfaciei n munc. Relaiile n aceste firme sunt ai puin formalizate i exist o mai strns legtur ntre eforturile individuale i obiecti treprinderii.

1.4. Accesul IMM-urilor la sursele de finanare n Romnia, accesul limitat la finanare se confirm prin faptul c investiiile planificate att cele de mare anvergur ct i cele de mic anvergur sunt susinute, n proporie covr in fonduri proprii. Pe locul al doilea, dar la mare distan, sunt mprumuturile din s urse bancare, n special n cazul investiiilor mici n timp ce finanarea din surse guver namentale, cum este i normal, rmne doar o surs de completare. Ponderea surselor de f inanare din programele guvernamentale de susinere a dezvoltrii IMM-urilor este de o bicei sub 20% n cazul investiilor mari, i respectiv 12% n situaia investiiilor de mic imensiune. Pe sectoare de activitate, se folosesc n general aceleai surse ca i pe a nsamblul sectorului (numai fonduri proprii, urmate de fonduri proprii combinate cu mprumuturi bancare). Cu toate acestea, o excepie se poate observa imediat n sect orul hoteluri i restaurante, unde aproape jumtate din IMM-uri folosesc un portofol iu diversificat de surse pentru a-i finana investiiile: fonduri proprii, mprumuturi sau credite bancare i programe guvernamentale. De asemenea, ntreprinderile din sec toarele agricultur, industrie i alte servicii beneficiaz de fonduri guvernamentale mai mult dect firmele din alte sectoare Indiferent de sectorul de activitate n rap orturile lor cu bncile ntreprinderile mici i mijlocii utilizeaz, n proporie covritoar oar produsele bancare tradiionale. Utilizarea produselor bancare moderne este foa rte slab rspndit. De altfel, nici creditul pentru capital de lucru sau cel pentru i nvestiii nu reprezint un produs comun, reflectnd odat n plus accesul limitat la finana re. Cu toate acestea, pe msura ce ne ndreptm ctre categoria de mrime mijlocie a IMM-u rilor se observ o cretere a ponderii cu care sunt utilizate produsele bancare resp ective. Accesul la finanare din surse bancare fiind nc foarte sczut, IMM-urile pot a pela la finanarea din surse non-bancare, respectiv participnd la competiie de proie cte pentru solicitarea de granturi de la instituii de sprijin pentru dezvoltarea n treprinderilor private, incluznd aici surse ale Uniunii Europene i ale Guvernului Romniei. ns, un lucru este cert: schemele de finanare nerambursabil nu sunt cunoscute sau atractive pentru IMM-uri.

1.5. Factori ce determin alegerea surselor de finanare a IMM-urilor n alegerea sursei de finanare, IMM-urile se orienteaz, n primul rnd, n funcie de nivel l dobnzilor, precum i n funcie de procedurile i normele impuse de instituiile financia re. Cu alte cuvinte, costul banilor, nelegnd aici att dobnda ct i costurile de tranzac nare, sunt primordiale n alegerea sursei. Totui, criteriul garaniilor cerute de ctre instituiile bancare pentru securizarea mprumuturilor se afl listat pe locul trei n ierarhia factorilor de influen, fiind perceput ca o barier n calea lrgirii accesului la credite. Din acest considerent, dezvoltarea fondurilor de garantare a credite lor pentru IMM-uri, att la nivel central ct i teritorial, se impune ca o direcie de aciune n efortul de susinerea a accesului IMM-urilor la credite. Aceast direcie de aci une este i mai important dac se ia n calcul i conjunctura favorabil de pe piaa creditu ui, concretizat n disponibilitatea i interesul crescnd al bncilor comerciale de a int ra n raporturi de creditare cu IMM-urile. 11

Finanarea IMM-urilor

CAPITOLUL 2. DECIZIA DE INVESTIII 2.1. Investiiile ntreprinderii Noiunea de investiie reprezint o categorie financiar de o deosebit complexitate, fiin d perceput cu semnificaii i sensuri diferite. n definirea investiiilor se are n vedere reflectarea anumitor caracteristici generale i omogene ale acestora n raport cu m odul de formare sau cu destinaia pe care fondurile respective o primesc. La prima vedere investiia apare ca o operaiune de modificare i de cretere a patrimoniului in iial: construcii industriale i civile, achiziia, montajul i instalarea unor echipamen te industriale, cumprarea unor maini, utilaje etc. La o analiz mai profund, investiia este alocarea capitalurilor economisite n activiti lucrative i profitabile care s ma joreze valoarea capitalurilor investite1. Noiunea de investiii poate fi analizat ntr -un sens larg i n altul restrns2. n sens larg, noiunea de investiii cuprinde totalitat ea cheltuielilor sau alocrilor de fonduri de la care se ateapt venituri n perioada v iitoare. Procesul de investiii presupune afectarea la un moment dat a unei cantiti de moned ntr-o direcie susceptibil de a procura venituri n mai multe perioade succesi ve. n sens restrns, investiiile reprezint cheltuieli ce se efectueaz pentru obinerea d e active fixe, adic pentru construirea, reconstruirea, lrgirea, modernizarea i achi ziionarea de active fizice de natura mainilor, utilajelor, instalaiilor, cldirilor, mijloacelor de transport i a altor instrumente de munc. Se asimileaz investiiilor i c heltuielile referitoare la cheltuielile de proiectare, prospeciuni i proiectri geol ogice, pregtirea personalului necesar obiectivelor n construcie, inclusiv ale perso nalului administrativ i tehnic al ntreprinderii n curs de construcie etc. Prin proce sul de investiii n sens restrns, moneda se transform n active fixe astfel c asistm la locarea de fonduri pentru activitile de nlocuire sau expansiune a instrumentelor de munc. Am putea spune c, n sens restrns investiiile reprezint suma de bani plasat n i ilizri pe termen mijlociu i lung pentru obinerea de active corporale de natura mijl oacelor fixe sau a terenurilor, de active financiare sau de active necorporale, inclusiv know-how3. Datorit acestui concept restrns, nsui capitalul ntreprinderii est e structurat pe dou componente: capitalul fix i capitalul circulant. 2.1.1. Conceptul de investiie Conceptul de investiie poate fi definit din puncte de vedere diferite, i anume: fi nanciar, contabil sau economic, juridic i psihologic4. n sens financiar, investiia reprezint schimbarea unei sume de bani prezente i certe, n sperana obinerii unor veni turi viitoare superioare, dar probabile: achiziionarea unei maini pentru creterea p roductivitii muncii, construirea unei uzine n vederea sporirii produciei, asimilarea Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 143. Adoc hiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 87. 3 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 200 1, pag. 83. 4 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 143-144. 1 2 12

Finanarea IMM-urilor

unui brevet pentru fabricaia de noi produse etc. Sub aspect financiar, investiiile reprezint plasamente pe pieele financiare ale excedentelor de rent neconsumate, ef ectuate de deintorii acestora. n sens contabil, investiiile apar ca sume alocate pen tru producerea unor bunuri de durat. n aceast categorie intr: terenurile, cldirile, e chipamentele, patentele etc. care vor determina fluxuri financiare de venituri i cheltuieli de exploatare. Sub aspect juridic, investiiile acoper achiziiile sau apr oprierea oricror elemente care pot constitui obiect al dreptului de proprietate, ca elemente ale unui patrimoniu: gospodriile rurale sau urbane, echipamentele pro ductive, vehiculele, valorile mobiliare, banii etc. La prima vedere, aspectul ju ridic pare s-l includ i pe cel financiar-contabil, ns exist situaii n care trebuie s n vedere i excluderea lor reciproc. Astfel, o imobilizare achiziionat i finanat prin eraiunea de leasing, precum i nchirierea activelor reprezint investiii, dei nu satisfa c acel criteriu al proprietii juridice. Dimpotriv, exist i cazuri de investiii n sens trict juridic, fr conotaii financiar-contabile, cum ar fi cumprarea unor terenuri, c ase de vacane, bunuri casnice etc. Cumprarea de aciuni pe piaa financiar reprezint o i nvestiie financiar, dar nu i contabil, ntruct astfel nu se transfer dect dreptul de p rietate asupra unor bunuri productive existente, capitalul rmnnd neschimbat. n cazul n care cumprarea de aciuni are ca efect majorarea capitalului, avem de-a face cu o investiie financiar-contabil. Din punct de vedere psihologic, investiia evideniaz in tenia individului sau a ntreprinderii de a investi, care conduce la decalarea cons umului n timp. Din aceast perspectiv, investitorul renun la bunurile imediate n favoar ea celor viitoare, asumndu-i unele riscuri. El accept schimbul unei satisfacii imedi ate i certe (la care renun) cu sperana obinerii unei satisfacii viitoare superioare da r incerte. Investiiile joac un rol central, multiplicator n creterea economic, influe nnd att cererea, ct i oferta pe pia. Scopul fundamental al investiiilor este acela de spori bogia proprietarilor, respectiv a acionarilor i, implicit, a valorii ntreprinde rii. Pe termen scurt, investiiile vizeaz creterea productivitii, diversificarea activ itilor, mbuntirea condiiilor de munc, cu impact favorabil la nivel macroeconomic. Pen managerul financiar, investiia este o decizie de a imobiliza un capital n vederea obinerii n viitor a unei rentabiliti mai bune. Rolul principal al acestuia este de a gsi sursele de finanare necesare investiiilor, de a evalua i obine o rentabilitate corespunztoare. Din punct de vedere financiar, investiiile se caracterizeaz prin ch eltuieli foarte mari i prin intrri de fonduri pe toat perioada de exploatare a aces teia. Managerul financiar trebuie s compare investiia iniial cu ncasrile pe care le ge nereaz i s-o accepte pe aceea a crei rentabilitate este superioar costului finanrii. R entabilitatea nu este, ns, singurul criteriu de acceptare i selecionare a investiiilo r. Constrngerea bugetar este att de puternic, uneori, nct managerul financiar trebuie s fie preocupat pentru reintrarea ct mai rapid n posesia fondurilor cheltuite, ceea ce nseamn s aduc cash-flow-uri corespunztoare ntr-o perioad ct mai scurt. Cu alte cu , n efectuarea investiiilor i selecionarea lor este necesar s se in seama i de criter lichiditii. 13

Finanarea IMM-urilor 2.1.2. Clasificarea investiiilor Tipologia investiiilor dintr-o ntreprindere este de o mare diversitate. Necesitile p ractice de fundamentare i analiz economic au evideniat mai multe criterii de clasifi care a investiiilor, chiar dac n realitate delimitarea nu este chiar att de strict. D in multitudinea acestor criterii, le reinem pe urmtoarele: Din punct de vedere al locului n care se implementeaz, investiiile pot fi:

investiii interne care se realizeaz n cadrul ntreprinderilor existente; investiii ex erne care vizeaz creterea potenialului economic al ntreprinderii prin participarea cu fonduri ntr-o alt societate, crearea de filiale noi etc. Dup destin aia obiectelor, la realizarea crora particip, investiiile pot fi: investiii propriu-z is productive, cu efecte asupra capacitii de producie i de comercializare, concretiz ate n active fixe care asigur condiiile materiale nemijlocite ale produciei; investii i neproductive sau socio-demografice, prin care se realizeaz active fixe n domenii le: social-cultural (locuine, cantine, sedii sociale etc.), nvmnt, sntate etc. Dup n i caracterul investiiilor, acestea pot fi grupate n: investiii de meninere sau de nl cuire, avnd ca destinaie acoperirea material i financiar a activelor fixe pe care o nt reprindere trebuie s le nlocuiasc, datorit uzurii fizice i morale. Acest tip de inves tiii contribuie la meninerea capacitii activelor fixe existente afectate de uzur. Ele au un risc foarte sczut, deoarece nu presupun modificri ale tehnologiei de fabric aie; investiii de expansiune destinate creterii capacitii de producie a ntreprinderi , ca urmare a modificrii cererii pentru produsele existente sau lansarea de produ se noi. Acest tip de investiii vizeaz creterea patrimoniului i se caracterizeaz print r-un grad sczut de risc, ca urmare a unor corecii nesemnificative n tehnologia de f abricaie; investiii de modernizare/inovare, cu rol de asigurare a condiiilor de red ucere a costurilor de producie, cretere a productivitii muncii, ameliorrii calitii pro uselor, lansrii n fabricaie de noi produse i, doar n subsidiar, creterii capacitilor producie; investiiile strategice, avnd ca obiect reducerea riscului determinat de p rogresul tehnic i de concuren. n aceast categorie se includ cheltuielile de cercetare tiinific, de protejare a ntreprinderii n cazul unor livrri defectuoase sau al modific ii preurilor, precum i investiiile de natur social. Ca i investiiile de extindere, inv stiiile strategice presupun un risc considerabil, antrenat de nevoia de lrgire a p ieelor de aprovizionare, a forei de munc, de capital i de desfacere. Din punct de ve dere al obiectivelor urmrite de ntreprindere, investiiile pot fi: investiii strategi ce, care vizeaz obiective de cercetare-dezvoltare a unor sectoare, formarea de fi liale n strintate, achiziionarea de societi, luarea de participaii financiare n ramur oi etc.; investiii umane, care vizeaz recrutarea de muncitori specializai, de cadre de conducere i cheltuieli de perfecionare a cadrelor; investiii sociale privind mbu ntirea condiiilor de munc i via a salariailor; investiii de interes public; 14

Finanarea IMM-urilor

investiii privind reducerea polurii etc. Din punct de vedere al structurii interne sau al naturii activitilor, investiiile se clasific astfel: investiii pentru lucrri e construcii montaj, alocate pentru lucrri de construcii n cldiri, instalaii, constru i speciale i auxiliare, amenajarea i pregtirea terenului, precum i pentru montajul u tilajelor, prilor metalice ale cldirilor etc.; investiii pentru achiziionarea de util aje, instrumente de munc i transportul acestora. Aici putem vorbi de: utilaje ce n u necesit montaj, n grupa crora sunt cuprinse obiectele patrimoniale independente, ce nu necesit alte operaiuni de punere n funciune (mijloacele de transport, echipame ntele electronice de calcul, mainile agricole i alte utilaje independente) i de uti laje ce necesit montaj, respectiv instalaiile, echipamentele i altele asemenea ce u rmeaz a fi asamblate, fixate pe postamente sau fundaii, operaiuni dup care obiectul de investiie va putea fi dat n folosin; investiii n lucrri i exploatri geologice c lud prospeciuni i exploatri pentru conturarea i extinderea perimetrelor de zcminte des coperite anterior, construirea unor exploatri i diverse lucrri n vederea trecerii un or rezerve din categorii inferioare n altele superioare, studii i cercetri geologic e etc.; alte investiii care includ: cheltuieli de proiectare, piese de schimb i ob iecte de inventar prim dotare, cheltuieli cu obinerea terenului, cheltuieli cu pre gtirea personalului aferent noilor capaciti, cheltuieli cu plata personalului de su praveghere i control, cheltuieli cu demolarea i exproprierea etc. Din punct de ved ere al metodei de executare a lucrrilor, apar dou grupe de investiii: investiii real izate n antrepriz care presupun executarea construciilor sau a montajelor prin inte rmediul unor uniti specializate (antreprenori), ce dispun de dotare tehnic i persona l calificat, n raport cu specificul lucrrilor pe care le acoper, beneficiarul inves tiiei urmnd s recepioneze lucrrile terminate i s i le plteasc executantului; inves lizate n regie, caz n care titularul de investiie i realizeaz cu fore proprii toate lu rrile de punere n oper i dare n folosin (exploatare) a obiectului de natura mijlocului fix. n aceast categorie se includ investiiile pentru unele lucrri izolate mai puin sp ecializate, n cazul reutilrilor i altor dotri sau al autodotrilor i autoutilrilor. Din punct de vedere al surselor de finanare, investiiile pot fi: investiii finanate din fonduri proprii; investiii finanate din surse mprumutate. Din punctul de vedere al localizrii cheltuielilor pe obiecte de investiii, se disting urmtoarele tipuri de i nvestiii5: investiii directe sau de baz care cuprind capitalul plasat n obiecte de baz (constru cii, echipamente tehnice, maini i utilaje etc.) ce asigur exploatarea normal a proiec tului n curs de realizare; investiii colaterale sau anexe care cuprind cheltuielil e aferente realizrii unor lucrri legate teritorial sau funcional de obiectul de baz al investiiei: centrale termice i electrice proprii, staii de aer comprimat sau de producere i distribuire a acetilenei, asigurarea cu reelele de alimentare, ci de ac ces, racorduri de utiliti (ap, energie electric, gaze naturale), staii de epurare etc .; investiii conexe care sunt efectuate de ali investitori. Acestea vor facilita p unerea n valoare i n stare efectiv de funcionalitate a investiiei directe, cum sunt: d rumuri, ci ferate i triaje care leag obiectul investiiei de magistralele de transpor t, precum i obiective social5 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Buc ureti, 2001, pag. 87-88. 15

Finanarea IMM-urilor

culturale necesare stabilitii forei de munc, ndeosebi a celei de intervenie i asigurar a funcionrii complexelor i unitilor cu grad sporit de periculozitate. Dup caracterul n asrilor i plilor (din perspectiva monetar a intrrilor i a ieirilor de trezorerie), se t distinge patru tipuri de investiii6:

investiii cu o singur cheltuial iniial (intrare) i o singur ncasare (ieire) la nc uratei investiiei. Din aceast grup fac parte unele proiecte de investiii n construcii, agricultur precum i investiiile financiare; investiiile care solicit o singur cheltu re a capitalurilor iniiale i genereaz ncasri ealonate pe durata de via a investiiei. aceast categorie fac parte unele proiecte de investiii n echipamente industriale i r eprezint varianta cea mai comod pentru evaluarea modelelor de selecie a proiectelor de investiii; investiii care reclam o cheltuial ealonat a capitalurilor iniiale i o singur ncasare la sfritul duratei investiiei. Construcia unor ansambluri industriale complexe de natura uzinelor i predarea lor la cheie poate fi asimilat acestui tip d e investiie; investiii caracterizate prin intrri i ieiri ealonate de trezorerie pe du ata de via a proiectului. Din aceast categorie fac parte majoritatea investiiilor in dustriale. 2.1.3. Eficiena, necesitatea, oportunitatea, rolul i documentaia investii ilor Eficiena investiiilor7 reprezint o problem de maxim nsemntate pentru ntreprindere, de ece arat, ntre altele, dac un proiect trebuie s fie sau nu realizat. Eficiena se refl ect n raportul dintre rezultatele sau efectele obinute din exploatare i eforturile s au cheltuielile de investiii. Investiiile au efecte materiale, valorice i sociale. Creterea eficienei necesit mbuntirea activitii tuturor factorilor care concur la re a programelor de investiii, (antreprenori, beneficiari, furnizori de utilaje, org anisme bancare etc.). Pentru aprecierea eficienei investiiilor este necesar s se ut ilizeze o serie de indicatori care s furnizeze o baz compatibil pentru luarea deciz iilor de a investi. Aceast baz obiectiv const n obinerea de rezultate maxime cu minimu m de efort. Pentru a ne da seama c obinem maximum de efect trebuie s facem comparaii ntre mai multe variante de proiect. Indicatorii de apreciere a eficienei investiii lor trebuie s permit:

compararea cu alte proiecte din ramura respectiv, din alte ramuri i chiar cu cele din ntreaga economie; compararea mai multor variante de proiect pentru aceeai inve stiie i alegerea celei optime. Indicatorii cei mai potrivii care exprim eficiena investiiilor i care se folosesc pe plan mondial sunt cei care se bazeaz pe calcule de actualizare. ntre aceti indicato ri menionm: - raportul dintre veniturile actualizate i costurile actualizate, cu me niunea c acestea se obin prin nmulirea veniturilor i costurilor neactualizate cu coefi cientul de actualizare; - beneficiile actualizate (fluxul de numerar), calculate ca diferen ntre veniturile actualizate i cheltuielile actualizate; - valoarea actua l net calculat ca diferen ntre suma veniturilor nete actualizate i cheltuielile iniia de investiii; - rata intern de rentabilitate; - cursul de revenire net actualizat sau Testul Bruno, calculat ca raport ntre cheltuielile Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 147. Bist riceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura E conomic, Bucureti, 2001, pag. 122-124. 6 7 16

Finanarea IMM-urilor

actualizate exprimate n lei i valoarea net exprimat n valut; - durata recuperrii, calc lat ca raport ntre cheltuielile de investiii i venitul mediu anual. nscrierea investii ilor n programul ntreprinderii i luarea deciziei de efectuare a acesteia trebuie re alizate dup un studiu amnunit privind necesitatea, oportunitatea i eficiena lor. La s tabilirea necesitii, oportunitii i eficienei8 este necesar s se aib n vedere cerine interne i externe, utilizarea deplin a tuturor capacitilor de producie existente, su rsele de aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibili, energie, instr umente de munc, asigurarea cu for de munc, existena unor ci i mijloace de transport fa orabile din punct de vedere al costurilor, posibilitatea formrii unor resurse fin anciare corespunztoare i eventual, de combinare a acestora, n aa fel nct s se obin o cere a cheltuielilor de investiii etc. Necesitatea investiiilor este dat de msura n c are o ntreprindere nu-i poate ndeplini programul de producie, program fundamentat pe condiiile normale de lucru i ale capacitilor existente de producie, precum i pe progr amul de desfacere. Oportunitatea se apreciaz n strns legtur cu necesitatea, eficiena impul cel mai potrivit de creare i dare n funciune a capacitilor de producie, cu forma rea resurselor financiare i condiiile de aprovizionare i desfacere etc. Revenind la eficiena investiilor, se cuvine s se arate c aceasta depinde de o serie de factori, ntre care nivelul costurilor de producie i volumul vnzrilor. Costurile unitare de pr oducie vor fi cu att mai sczute cu ct investiiile i cheltuielile de exploatare vor fi repartizate asupra unor vnzri mai ridicate. De aceea, se impune s se fac analize str ategice, cunoscnd c necesarul de investiii i rentabilitatea sunt diferite n funcie de vnzri i gradul de concuren. n acest scop trebuie s se studieze pieele, innd seama ul c o ntreprindere dominant va fi mai rentabil fa de cele care dein doar nite segmen reduse din pia. Lund n considerare, din punct de vedere economic, cei doi factori fu ndamentali ce-i are n vedere orice ntreprinztor n conjunctura concurenial a economiei de pia, respectiv factorul de protecie i factorul de risc, primul este asigurat prin strategii manageriale, dintre care se detaeaz9: - gradul de dotare tehnic cu utila je i aparatur de nalt tehnicitate, precizie i productivitate care s-i asigure att un v lum fizic al produciei ce i confer stabilitate pe pia, ct i un efort minim de cheltuie i prin care s satisfac nivelul proiectat de profitabilitate; - achiziionarea i puner ea n exploatare a unor mijloace fixe economicoase din punctul de vedere al consum ului de ageni energetici (motrici), dar i de for de munc, aspecte ce conduc la sporir ea competitiviti produsului destinat pieei; - investiiile de natur strategic, cum sunt cele referitoare la automatizarea i robotizarea fluxurilor tehnologice, nfiinarea unor filiale n zone geografice sigure i atractive sau concentrarea capitalului pri n absorbie sau fuziune; - investiii de dezvoltare, determinate de acapararea sau lr girea pieelor privitoare la aporturi de capital, la aprovizionare i desfacere, pri n crearea sau extinderea capacitilor de producie. 8 9 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 92-93. Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti , 2001, pag. 86. 17

Finanarea IMM-urilor

n funcie de elementele de strategie economic menionate, apar evidente necesitatea, o portunitatea i rolul investiiilor n existena i consolidarea ntreprinderii. Lucrrile de investiii trebuie s aib la baz un studiu aprofundat, respectiv o documentaie amnunit. noi n ar, aceast documentaie conine: studiul tehnico-economic, proiectul i devizele10 n studiul tehnico-economic se cuprind informaii economice, tehnice i financiare cu caracter general, prin care se justific necesitatea i oportunitatea investiiilor, se fundamenteaz posibilitile de realizare i exploatare n condiii de eficien maxim a lor. Prin documentaia de proiect se stabilesc indicatorii tehnico-economici i se s oluioneaz diferite probleme tehnice. Aceast documentaie se ntocmete, n principiu, de o ganizaii de cercetare, inginerie tehnologic i proiectare, deoarece implic rezolvarea unor probleme foarte complexe. n cadrul documentaiei de deviz se stabilete volumul cheltuielilor pentru realizarea investiiilor. Devizele pot fi: pe categorii de l ucrri, pe categorii de cheltuieli, pe obiecte i devizul general. Devizele pe categ orii de lucrri se refer la lucrri cum sunt cele de spturi, fundaii, construcii, instal i, montaj i evideniaz cheltuielile pe care le reclam executarea lor. Devizele pe cat egorii de cheltuieli cuprind cheltuieli cum sunt: pentru studii i cercetri, proiec tare, recrutare de cadre i calificarea lor, deplasri ale personalului etc. Devizul pe obiecte este, de fapt, o recapitulaie a devizelor pe categorii de lucrri care concur la realizarea unui obiect. Prin obiect se nelege o construcie bine determinat ca: o hal, un depozit etc. Devizul general reflect totalitatea cheltuielilor pentr u executarea investiiilor. Acest deviz se desfoar pe subdiviziuni care arat destinaia cheltuielilor.

2.1.4. Elementele financiare ale investiiei n evaluarea investiiilor trebuie s se in seama de caracteristicile financiare ale efo rturilor i efectelor acestora. n timp ce efortul este ntotdeauna msurabil, efectele investiiilor sunt dificil de cuantificat, fie datorit caracterului mai special al unor investiii (cum ar fi cele socio-umane), fie datorit incertitudinii efectelor viitoare. Cu toate acestea, efortul i efectul unei investiii pot fi surprinse cu a jutorul urmtoarelor elemente11: a. cheltuielile pentru investiii cuprind n general: costul de achiziie al echipamentului, utilitilor i terenului, alte costuri referito are la investiie (transport, instalaii, personal suplimentar etc.) i costuri de opo rtunitate. Costul de oportunitate este costul implicat de renunarea la o ocazie f avorabil (oportun) pentru realizarea acelei investiii. De exemplu, atunci cnd un pro ductor de maini se hotrte s lanseze un nou model, vnzrile din celelalte modele, n mo mal, cunosc o scdere. Fluxul de numerar pierdut pentru aceste modele constituie u n cost de oportunitate. 10 11 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 93-94. Onof rei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 147-149. 18

Finanarea IMM-urilor

b. durata de via a investiiei poate fi exprimat astfel: - durata de via tehnic, care e te determinat de caracteristicile tehnico-funcionale specifice fiecrui bun de inves tiie; - durata contabil (fiscal), care este stabilit pentru perioada de recuperare i ntegral a valorii iniiale a investiiei pe calea amortizrii; - durata de via economic ( omercial), care este determinat de durata n care investiia l intereseaz pe investitor, prin efectele sale favorabile; - durata juridic, respectiv durata proteciei jurid ice asupra dreptului de proprietate sau de concesiune asupra unui anumit bun. Pe ntru evaluarea eficienei, se ine seama de durata de via, care intereseaz cel mai mult gestiunea financiar a ntreprinderii. Peste aceast durat, obiectivul de investiii va genera cheltuieli i amortizri mai mari dect veniturile rezultate. c. beneficiile su plimentare sau economiile (de materiale, manoper) prevzute a se obine prin exploata rea investiiei. Acestea sunt fluxuri de numerar determinate de punerea n funciune a obiectivului de investiie. Ele se determin ca diferen ntre ncasrile suplimentare i p suplimentare din activitatea ntreprinderii, prin punerea n funciune a investiiei. n g eneral, fluxurile de numerar sunt de trei categorii: - investiia iniial, care const ituie fluxul de numerar net existent la nceputul proiectului respectiv. Acestea i nclud cheltuielile de investiii; - fluxul de numerar din exploatare, care constit uie fluxul de numerar net ateptat de-a lungul vieii economice a proiectului. El se refer la numerarul generat de exploatare i cuprinde profitul i amortizarea; - flux ul de numerar terminal, care reprezint fluxul de numerar net, pozitiv sau negativ , existent la finele proiectului. El se apreciaz prin compararea rezultatelor exp loatrii n condiiile folosirii noii investiii, fa de rezultatele exploatrii de dinainte investiiei. d. valoarea rezidual exprim valoarea posibil de realizat dup ncheierea d uratei de via a investiiei (prin vnzare, casare etc.). Ctigul de capital astfel obinut mrete profitul impozabil, iar pentru a reduce impactul fiscal, unele legislaii acor d scutiri de impozit pentru o parte din ctigurile de capital. 2.1.5. Fundamentarea deciziei de investiii pe tehnica actualizrii12 Alegerea variantelor de investiie se realizeaz pe baza unui criteriu obiectiv maxi mizarea valorii actuale nete criteriu ce se fundamenteaz obiectiv pe randamentele descresctoare ale oportunitilor de investiii din economie, indiferent de preferinele subiective ale consumatorului13. Rata dobnzii de pia are rolul de criteriu obiecti v de evaluare a proiectelor de investiii i de selecie a celor mai eficiente variant e, fiind un factor exogen. n modul de evaluare, rata dobnzii ca indicator macroeco nomic are o neutralitate n procesul de evaluare a investiiilor, care-i confer fiabi litate i pertinen n calculele de eficien. Plusul de rentabilitate ce va rezulta din se lecia i promovarea proiectelor de investiii, superioare investiiei pe piaa financiar, va contribui la creterea valorii ntreprinderii. Dac pstrm 12 13 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 102-107. An a, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucur eti, 2001, pag. 92-93. 19

Finanarea IMM-urilor

caracterul de neutralitate al ratei dobnzii, aceasta poate fi mai mic dect coeficie ntul de rentabilitate economic scontat, ceea ce arat potenialul de cretere a averii n treprinderii sau rata dobnzii pe pia poate fi mai mare dect coeficientul rentabilitii economice, ceea ce arat c este mai profitabil un plasament financiar, dect plasamen tul n sfera investiiei economice. Decizia de investiii trebuie s aib la baz informaii omplexe i exacte referitor la necesitate, oportunitate, volumul cheltuielilor i al resurselor financiare, fluxurile de intrare i ieire a fondurilor pe toat perioada de exploatare a activelor fixe, asigurarea rentabilitii i lichiditii, recuperarea cap italurilor investite, durata de execuie i de exploatare a investiiilor etc. Decizia de investiii constituie o atribuie a conducerii superioare a ntreprinderii, deoare ce angajeaz, n general, aciuni de mari proporii care implic consumuri importante de c apital. n decizia de investiii (ce se ia cu ocazia nfiinrii unei ntreprinderi, a expan siunii patrimoniului sau a modernizrii acestuia) este necesar s se in seama, ntre alt ele, de selectarea bunurilor n care se vor ncorpora fondurile, spre a rspunde crite riilor de rentabilitate i lichiditate. Criteriul de rentabilitate este determinat de cerinele funcionrii ntreprinderii pe gestiune financiar i const n obinerea de ve i acoperitoare i a unui profit ridicat. Criteriul de lichiditate este preponderen t monetar, aplicarea lui constnd n meninerea n cadrul unor parametri normali a echil ibrului bnesc, ceea ce se poate realiza prin alocarea fondurilor ntro asemenea str uctur de elemente patrimoniale nct s permit ntreprinderii o rotaie accelerat a capita ui, recuperarea rapid i cu mare randament a acestuia. Deciziile de investiii i de fi nanare sunt organic legate ntre ele. Decizia de finanare poate avea i un aspect exte rn, care const n hotrrea deintorului de capital din afara ntreprinderii care dorete s nu, s accepte schimbarea monedei pe o crean asupra ntreprinderii, adic pe active fina nciare. Astfel, se cuvine s se arate c deciziei ntreprinderii de a investi i se poa te opune decizia de plasament a posesorului de economii sau capital. Dac ambele d ecizii concord, nseamn c se va putea afecta o anumit cantitate de moned ntr-o direcie sceptibil de a procura venituri pe mai multe perioade succesive. n luarea deciziei de investiii, o nsemntate mare prezint studiul de oportunitate i de eficien realizat e baz de proiecte n mai multe variante i din care trebuie s se aleag cea care asigur e ficiena cea mai ridicat. n acest scop, este necesar s se evalueze proiectele, evalua re care se bazeaz pe previziunea veniturilor i cheltuielilor, cu meniunea c diferena dintre ele reprezint venituri nete, ce se ateapt a fi obinute. Alegerea proiectelor de investiii, aa cum s-a mai artat, impune calcularea i utilizarea unor indicatori, care s furnizeze o baz obiectiv, compatibil, n aprecierea eficienei, n aa fel nct s aplica principiul cel mai mult pentru cel mai puin. innd seama c resursele financiare au un caracter limitat, un proiect bun este acela care asigur recuperarea fonduri lor n cel mai scurt timp i un ctig maxim. Trebuie avut n vedere c timpul trece i un le de astzi nu este egal cu un leu din viitor. nainte de a pune n aplicare proiectul de investiii, ntreprinderea este interesat s fac previziuni att cu privire la fluxul d e autofinanare (cash-flow) pe care-l va genera proiectul, ct i la ieirea de fonduri necesare pe ntreaga perioad a exploatrii investiiilor. n aceast previziune trebuie s s in seama de timp, adic de momentul n care vor avea loc ieirile de fonduri i cel n car se vor nate fluxurile de autofinanare, generate de realizarea proiectului. Pentru simplificarea analizei i pentru face posibile comparaiile, trebuie s eliminm influe na timpului, aducnd toate operaiile la data realizrii investiiilor. Aceasta nseamn a a tualiza valorile n funcie de data lor de realizare, astfel c se obine o valoare actu al. 20

Finanarea IMM-urilor

Deci, prin metoda actualizrii se urmrete asigurarea comparabilitii n timp a unor efort uri (cheltuieli) i efecte (venituri) exprimate valoric i care se succed pe o anumi t perioad (de minim 2 ani). Premisa fundamental a acestei metode const n faptul c oric e valoare de natur financiar se degradeaz n timp atunci cnd nu este integrat unui proc es economic de valorificare, astfel c o sum deinut n prezent are o valoare mai mare d ect aceeai sum ce se va deine n anii urmtori. De exemplu, dac se plaseaz pe piaa fin r n prezent o sum de 100 lei, cu o rat de dobnd de 9% se va obine: a) dup un an, valo a dobndit Vd 1 (capitalul majorat cu dobnda) va fi de 100 + 9% 100 = 109 lei sau 10 0(1 + 0 ,09 ) = 109 lei, ceea ce redat matematic se poate scrie C(1 + i ) , cu m eniunea c acest mecanism este cel al dobnzii simple (n care C este capitalul); b) da c plata dobnzii nu se efectueaz, suma pus la dispoziia debitorului n al doilea an va f i de 109 lei, adic C(1 + i ) . La sfritul celui de-al doilea an, valoarea dobndit Vd 2 va fi de 109 + 9% 109 = 118,81 lei sau 109(1 + 0 ,09) = 100(1 + 0 ,09)2 = 118,81 lei, ceea ce se poate reda matematic sub forma C(1 + i )2 ; c) dup n ani, 100(1 + 0 ,09 )n , care se poate exprima prin relaia Vd n = C(1 + i )n . Mecanismele de la punctele b i c sunt ale dobnzii compuse. De aici tragem con cluzia c o sum de 100 de lei astzi este egal cu 109 lei din anul urmtor, cu 118,81 le i dup doi ani i aa mai departe. Putem privi i invers, respectiv ct valoreaz astzi (valoare actual sau prezent Va ) o s um de 100 lei din anii viitori, la o rat de valorificare de 9%. Fcnd calculele, vom obine: 100 a) 100 lei din anul viitor va valora astzi cu = 91,74 lei. Scris matemat ic, 1 + 0 ,09 C ; relaia este: Va 1 = 1+i 100 b) 100 de lei din anul al doilea di n viitor va valora astzi cu = 84 ,17 lei, (1 + 0 ,09)2 C ceea ce matematic poate fi redat sub forma Va 2 = ; (1 + i )2 100 , ceea ce se poate scrie c) 100 de lei din anul n din viitor va valora astzi cu (1 + 0 ,09 ) n C . sub forma Va n = (1 + i )n Sintetiznd calculele i redndu-le matematic, ajungem la urmtoarele dou relaii fundament ale: unei rate i de valorificare este Vd n = C(1 + i )n . Aceast relaie este cunos cut sub denumirea de formul a dobnzii compuse. C , care se poate scrie b) Inversnd, obinem valoarea actualizat ( Va n ), adic Va n = (1 + i )n i astfel: Va n = C(1 + i )- n . Din aceast relaie se desprind doi coeficieni i anume: a) (1 + i )n , care repre zint coeficientul de capitalizare (dobndire); a) la sfritul unei perioade de n ani, valoarea dobndit sau capitalizat ( Vd n ) pe baza 21

Finanarea IMM-urilor b) (1 + i )- n , care reprezint coeficientul de actualizare cu meniunea c n plan matem atic 1 acesta se poate scrie i sub forma . (1 + i ) n Menionm totui c exist tabele fin anciare care dau valoarea acestor coeficieni pentru anumit rat de valorificare (dobn d) i o anumit durat. Cei doi coeficieni, ne permit, potrivit necesitilor s trecem de o valoare dobndit la o valoare actual i invers. Se folosete coeficientul de actualiza re pentru a analiza baza de valori actuale, iar coeficientul de capitalizare pen tru a analiza baza de valori dobndite. Trebuie menionat totui c economitii opteaz pent ru analiza n relaia de valori actuale. Dac facem o analiz asupra unei investiii i a fl uxurilor pe care le genereaz, procedeul de actualizare de mai sus rmne acelai, adic t rebuie s trecem de la ncasri i cheltuieli viitoare la valoarea actualizat a acestora. Orice investiii n active fizice industriale sau comerciale, active financiare (aci uni, obligaiuni), bunuri nemateriale (brevete etc.), cheltuieli de cercetare, che ltuieli cu pregtirea personalului etc. poate fi analizat ca una sau mai multe chel tuieli iniiale i ca o succesiune de venituri nete, pe mai multe perioade succesive . Punerea n aplicare a unui proiect de investiii reclam cunoaterea cheltuielilor inii ale, a veniturilor nete ateptate, a duratei de funcionare i eventual a valorii rezi duale. n cazul n care dispunem de cunoaterea tuturor caracteristicilor unui proiect de investiii este posibil s se stabileasc o rat actuarial care s egaleze cheltuiala i niial cu suma valorilor actuale ale veniturilor prevzute, la fel ca n cazul unui pla sament financiar. 2.1.6. Criterii n luarea deciziei de investiii i selectarea proiectelor n luarea deciziei de investiii i alegerea proiectelor se pot utiliza mai multe crit erii14, ntre care:

criteriul ratei medii de rentabilitate; criteriul timpului de recuperare; criter iul valorii actuale nete; criteriul ratei interne de rentabilitate. Criteriul ratei medii de rentabilitate reprezint un procedeu tradiional i de origin e contabil n multe ri, avnd un caracter sumar. Rata medie de rentabilitate ( R r ) se poate stabili pe baza beneficiului mediu anual i a valorii medii anuale a invest iiilor dup relaia: Beneficiu mediu anual Rr = 100 . Investitie medie anuala

Beneficiul mediu anual se obine prin raportarea beneficiilor totale obinute pe ntre aga perioad de exploatare a proiectului la numrul de ani corespunztor acestei perio ade. Dup acelai procedeu se stabilete i investiia medie anual. n investiia medie intr investiia n active fixe, ct i cea referitoare la activele circulante. De asemenea, i nvestiia ce se ia n calcul este cea net, obinut prin deducerea amortismentului n fieca re an. Rentabilitile anuale, ca urmare a lurii n calcul a investiiei nete, vor crete n fiecare an, ajungndu-se n ultimul an chiar peste sut la sut, ceea ce este foarte gre u de realizat n practic. Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editu ra Economic, Bucureti, 2001, pag. 132-135. 14 22

Finanarea IMM-urilor

Criteriul timpului de recuperare este foarte des practicat de ctre ntreprinderi, d eoarece acesta permite urmrirea n timp a obinerii lichiditilor i, deci, a recuperrii s melor investite. Metoda const n a msura intervalul de timp necesar recuperrii cheltu ielilor angajate prin veniturile nete succesive. Durata recuperrii se poate obine pe baza urmtorului raport: Cheltuieli medii de investitii . Venit mediu anual

Aplicarea acestei metode ne permite s clasificm cu mult uurin proiectele de investiii dup criteriul duratei de recuperare). Selecia proiectelor se bazeaz, prin urmare, n umai dup criteriul vitezei de recuperare sumei iniiale. Metoda nu ine seama de o pa rte a veniturilor nete ce se obin dup expirarea duratei de recuperare, ceea ce ar putea conduce la abandonarea unei investiii ale crei venituri nete ar fi foarte ri dicate, dup aceast perioad. Motivul aplicrii acestei metode const n faptul c ntreprin ea are preferine pentru lichiditi imediate, ceea ce micoreaz riscurile pe care le gen ereaz scoaterea prematur din uz a activelor fixe. Obinerea lichiditilor n scurt timp p ermite ntreprinderii s poat folosi numerarul recuperat pentru a se adapta rapid la schimbrile tehnologice, permindu-i s sesizeze oportunitatea altor investiii foarte re ntabile ce se pot ivi. Criteriul valorii actuale este un procedeu de aplicare direct a calculelor de act ualizare. Aceast metod const n calcularea pentru fiecare proiect a valorii actuale n ete.

Valoarea actual net este diferena dintre venitul net total actualizat i suma cheltui elilor iniiale pentru investiii. Veniturile actualizate, la rndul lor, se obin prin n mulirea veniturilor neactualizate cu coeficientul de actualizare. Calculele recla m alegerea n prealabil a unei rate de actualizare care s corespund cerinelor sau inte reselor ntreprinderii. Esena acestei metode rezult din urmtorul exemplu sumar n cadru l cruia presupunem c avem o cheltuial iniial de investiii de 150.000 lei i creia i c und ca venituri nete 45.000 lei n anul 1, 65.000 lei n anul 2, 70.000 lei n anul 3 i 85.000 lei n anul 4. De asemenea, considerm c rata de actualizare care corespunde n gradul cel mai nalt opiunii de cretere a ntreprinderii este de 13%. n baza acestor d ate, valoarea actual net se va obine conform tabelului 2.1.: Tabelul 2.1. Calculul veniturilor nete actualizate Coeficieni de actualizare Veni turi nete actualizate 3 (1x2) Anii 0 Venituri nete 1 1 (1 + i )n , corespunztori ratei de 13% 2 1 2 3 4 45.000 65.000 70.000 85.000 Total 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 39.825 50.902 48.517 52.130 191.374 Total venituri nete actualizate Cheltuieli iniiale de investiii Valoarea actual net

191.374 150.000 41.374 23

Finanarea IMM-urilor

Aceast metod permite identificarea investiiilor a cror rentabilitate nu este satisfcto are. n exemplul nostru, valoarea actual net este pozitiv (+41.374 lei), astfel c inve stiia se recomand a se efectua. n cazul n care ar exista o variant de proiect care s a ib o valoare actual net mai mare dect cea de mai sus, se va aplica acea variant. ntruc cheltuielile iniiale de investiii pot fi diferite de la o variant de proiect la al ta, este necesar s se raporteze valoarea actual net la aceste cheltuieli spre a se obine nc o rat concludent pentru decizia de investiii. n exemplul nostru, aceast rat : 41.374 Valoarea actuala neta Rata = 100 = 100 = 27 ,58% . 150.000 Cheltuieli i nitiale de investitii Dac valoarea actual net este negativ, proiectul nu se poate ap lica, deoarece va produce pierderi. Criteriul ratei interne de rentabilitate. Rata intern de rentabilitate poate fi d efinit ca acea rat de actualizare la care valoarea actualizat a costurilor este ega l cu valoarea actualizat a veniturilor i, deci, la care beneficiile actualizate sun t egale cu zero.

Pentru gsirea sau calcularea acestei rate se poate proceda prin ncercri succesive s au prin interpolare. n vederea interpolrii, se calculeaz mai nti venitul net actualiz at la o rat de actualizare destul de ridicat, pentru a se obine o valoare a sa nega tiv i apoi la o rat suficient de sczut, spre a se gsi o valoare pozitiv, ceea ce nsea avea pe zero ntre ele. Dup ce se fac VNA m , unde: asemenea calcule se aplic urmtoa rea relaie: RIR = R m D S VNA RIR = rata intern de rentabilitate; R m = rata cea m ai mic de actualizare (dintre cele dou); D = diferena dintre cele dou rate de actual izare (cea mai mare i cea mai mic); VNA m = venitul net actualizat aferent ratei c elei mai mici de actualizare; S VNA = suma celor dou venituri nete actualizate (v enitul net actualizat aferent celei mai mici rate de actualizare plus venitul ne t actualizat aferent celei mai mari rate de actualizare). Clasamentul proiectelor de investiii dup rata lor este uor de fcut, dar executarea u nuia dintre ele nu este posibil dect n raport cu o rat minim, denumit de acceptare sau respingere. Mai sunt i alte criterii de selectare a proiectelor, cum ar fi cea a cursului de revenire net actualizat (denumit i Testul Bruno), cu meniunea c acest c urs se poate compara direct cu cursul oficial, spre a se aprecia dac este convena bil. Totui, metoda care corespunde n gradul cel mai nalt pe plan teoretic este cea a valorii actuale nete. Investiiile i rentabilitatea nu pot fi desprite de risc. Che ltuielile efectuate imediat sunt sigure, pe cnd venitul scontat are un caracter d e nesiguran, astfel c la rata de actualizare se recomand aplicarea unui coeficient d e risc. Deci, rata de actualizare poate cuprinde o rat de baz (fr risc) i un adaos sa u coeficient de risc. Riscul se poate introduce i direct n veniturile nete, ceea c e impune calcularea speranei matematice a acestora. Formula speranei matematice es te: S m = X i Pi , n care: S m = sperana matematic; X i = valori posibile ale venit urilor nete; Pi = posibiliti de realizare corespunztoare a veniturilor nete. 24

Finanarea IMM-urilor

n scopul lurii n consideraie a riscului n tehnicile de previziune, pe lng calculele sp ranei matematice, se poate utiliza i simularea. Decizia de investiii angajeaz ntrepri nderea pe o perioad ndelungat i reclam, ntre altele, punerea la punct a unei politici de finanare pentru a se colecta fondurile necesare, precum i confruntarea proiecte lor, pentru a corespunde i orientrilor politicii generale a ntreprinderii. Decizia de a investi se degaj din confruntarea dintre rezultate i eforturi pentru a se da o destinaie ct mai eficace resurselor financiare.

2.2. Amortizarea investiiilor Rolul pe care-l are amortizarea n procesul reproduciei poate fi ndeplinit numai res pectnd unele condiii, printre care: evaluarea corect, realist a mijloacelor de munc, normele de amortizare s in seama att de uzura fizic, ct i de cea moral, volumul fondu de amortizare s permit recuperarea tuturor cheltuielilor pentru nlocuirea activelo r imobilizate15. Evaluarea realist a activelor imobilizate constituie o condiie es enial pentru stabilirea corect a amortizrii. Supraevaluarea sau subevaluarea acestor a conduce la constituirea nejustificat a unui fond de amortizare mai mare sau mai mic fa de nevoile de nlocuire a mijloacelor de munc, ceea ce se rsfrnge asupra cheltu ielilor i a profitului, denaturnd mrimea lor real. Amortizarea mijloacelor fixe este un proces economico-financiar prin care se compenseaz treptat, sub aspect valori c, pierderea valorii de ntrebuinare, prin uzur fizic i moral, pe msura includerii aces eia n cheltuielile de exploatare. Fiind un element al cheltuielilor de exploatare , amortizarea se va regsi, n form valoric, n valoarea produselor, lucrrilor i servicii or la a cror executare au participat mijloacele fixe direct sau indirect16.

2.2.1. Mijloacele fixe i uzura lor Se tie c, desfurarea activitii unei ntreprinderi presupune existena unor instrumente unelte de munc, parte integrant a aparatului de producie i a patrimoniului cunoscut e sub denumirea de active fixe, mijloace, capitaluri sau fonduri fixe i imobilizri . Din punct de vedere material, activele fixe se concretizeaz n maini, utilaje, ins talaii, mijloace de transport, cldiri etc. i formeaz baza tehnic a ntreprinderii. Mijloacele fixe reprezint acea parte a aparatului de producie care se consum i trans mit valoarea asupra produselor i serviciilor nu dintr-o dat, ci treptat, n decursul mai multor cicluri de exploatare, i pstreaz forma fizic specific i au o durat ndelu e funcionare17. Transmiterea treptat a valorii este determinat de faptul c, utilizar ea respectiv consumul activelor fixe, adic uzura fizic i moral acioneaz tot n mod trep at. nlocuirea activelor fixe, meninerea n stare de funcionare i expansiunea lor reclam acu mularea sistematic de resurse financiare, resurse ce capt, ntre altele, forma fondul ui de amortizare. nlocuirea i expansiunea activelor fixe au loc prin investiii. Act ivele fixe au o pondere nsemnat n cadrul bunurilor care formeaz patrimoniul ntreprind erii i trebuie s fie aezate n bilan naintea activelor circulante, deoarece au o durat ai mare de Toma, M., Alexandru, F. Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Editura Economi c, Bucureti, 2003, pag. 100. 16 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntrepri nderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001, pag. 98. 17 Adochiei, M. Finanele ntrepri nderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 107-113. 15 25

Finanarea IMM-urilor

transformare n lichiditi. n economia de pia, activele fixe, din punct de vedere contab il, sunt formate din diferite imobilizri, n care intr bunuri i valori destinate s rmn i mult timp n ntreprinderi sub aceeai form. Prin urmare, durata mai mare sau mai mic este criteriul ca un bun s fie considerat sau nu imobilizare. Din punct de vedere contabil, tot n economia de pia (pe exemplul Franei), dup natura lor, imobilizrile se clasific n18: cheltuielile de instalare, care includ cheltuiel ile de instalare propriu-zise, cheltuieli de studii i cercetri etc., cu meniunea c a cestea nu sporesc patrimoniul ntreprinderii, dar trebuie s fie repartizate asupra mai multor exerciii financiare; imobilizrile corporale, care cuprind terenurile, c onstruciile, cldirile, utilajele, diferite materiale i imobilizri n curs; imobilizril necorporale, care includ brevetele, licenele, mrcile, modelele i desenele industri ale etc.); alte valori imobilizate, care grupeaz mprumuturile acordate pe un terme n mai mare de un an, titlurile de participare, depozitele i cauiunile). n funcie de scopul utilizrii lor, imobilizrile pot fi clasificate n:

imobilizri de exploatare, care includ bunuri direct productive utilizate pe o per ioad ndelungat, cum sunt instrumentele de munc; imobilizrile n afara exploatrii, car uprind bunuri indirect productive, cum sunt de exemplu locuinele personalului. Din punct de vedere al deprecierii sau nedeprecierii lor, imobilizrile pot fi gru pate n: imobilizri care se depreciaz, datorit uzurii fizice dar i dispariiei caracterului de nou; imobilizri care nu se depreciaz, cum ar fi terenurile i anumite imobilizri nema teriale. Dup apartenena lor19, mijloacele fixe se clasific n:

mijloace fixe proprietate a unitii patrimoniale nscrise n inventarul acesteia, valoa rea lor real fiind evideniat n bilan; mijloace fixe luate cu chirie, locaie de gestiune, conc siune pentru care evidena este realizat prin intermediul conturilor speciale, nefi ind cuprinse n bilanul patrimonial. Necesarul de active fixe depinde de volumul ac tivitii. Trebuie avut n vedere c mrimea activelor fixe are inciden asupra rentabilit nerale, deoarece acestea sunt purttoare de cheltuieli de amortizare, ntreinere, chi rii, sarcini financiare etc., astfel c la stabilirea volumului imobilizrilor este necesar s se in cont de criteriul rentabilitii. Din momentul n care s-au produs, dar m ai ales n procesul de folosire, activele fixe se uzeaz (depreciaz) fizic i moral. Uzura fizic constituie baza material a pierderii valorii activelor fixe, fiind det erminat de utilizare, aciunea unor factori naturali i de scurgerea timpului. Ca efe ct al uzurii fizice, activele fixe trebuie s fie supuse unui regim de ntreineri i re paraii care reclam cheltuieli, iar n anumite condiii, acestea se scot din folosin i se locuiesc cu altele. 18 19 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 107-114. On ofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 173. 26

Finanarea IMM-urilor

Uzura moral are loc atunci cnd activele fixe de demodeaz, se nvechesc din punct de v edere tehnologic i apar altele mai perfecionate i mai bine adaptate la condiiile de lucru i poate chiar mai ieftine. Din acest motiv se poate renuna la unele active f ixe i cumpra altele noi cu caracteristici tehnico-funcionale superioare, ceea ce es te necesar s se ia n consideraie la stabilirea amortizrii spre a nu se produce pierd eri. Totodat, progresul tehnic i tiinific i pune amprenta i asupra scurtrii vieii un oduse, fapt care necesit stabilirea unei durate mai mici de funcionare, la calculu l amortizrii. Astfel, este necesar s se in seama n practica economic i financiar, de ra moral spre a se realiza un transfer corespunztor din valoarea activelor fixe as upra produciei.

Se poate concluziona c att uzura fizic, ct i cea moral reprezint baza obiectiv a fond i de amortizare. 2.2.2. Coninutul, destinaia i rolul amortizrii Amortizarea poate fi privit sub urmtoarele trei aspecte20: ca proces, care nseamn o detaare i transmitere de valoare din activele fixe asupra produciei;

ca o cheltuial, care urmeaz a se include n costuri; ca fond sau resurs financiar, ca e trebuie s asigure recuperarea valorii activelor fixe i, deci, finanarea nlocuirii acestora. innd cont de aceste aspecte, amortizarea se poat e defini n general, ca o expresie bneasc a uzurii. Aceasta nu nseamn, ns, c n orice t al existenei activului fix, uzura real este egal cu amortizarea ca fond, egalitat ea realizndu-se, n general la sfritul duratei de serviciu i, eventual, cu luarea n con sideraie i a valorii reziduale. Egalitatea sau lipsa de egalitate depind n cea mai mare parte de mecanismele de calcul ale fondului de amortizare al crui caracter e ste determinat de categoriile de norme de amortizare aplicate. Egalitatea pe par cursul duratei de serviciu este greu de realizat i ca urmare a dificultilor n apreci erea gradului de uzur real, astfel c valoarea de inventar va fi egal cu fondul de am ortizare (eventual, plus valoarea rezidual) la sfritul existenei activului fix cnd ac esta este scos din uz. Amortizarea, ca proces, trebuie s nceap din momentul drii n fu nciune a activelor fixe i pn n cel al recuperrii integrale a valorii acestora. Unele a ctive fixe pot fi scoase din funciune, ca efect al uzurii fizice i morale, nainte d e recuperarea normal i integral a valorii. n acest caz, acestea trebuie s fie recuper ate pn la nivelul valorii de inventar, mai puin sumele care rezult din valorificarea lor. Alte active fixe pot fi meninute n funciune dup expirarea duratei normate i, de ci, dup recuperarea valorii de inventar, pentru care nu se justific practic s se ca lculeze n continuare amortizarea, deoarece afecteaz rezultatele financiare i cuantu mul obligaiilor fa de stat privind impozitul pe profit. Amortizarea, ca element al costurilor, se refer la o parte nsemnat a cheltuielilor cu munca trecut ce se va rec upera odat cu celelalte cheltuieli, adic cu ocazia vnzrii i ncasrii produselor. Ponder a amortizrii n costuri variaz de la un sector la altul de activitate i chiar de la o ntreprindere la alta. n etapa actual exist o tendin de cretere a amortizrii n costu urmare a sporirii valorii echipamentului, a complexitii, volumului i tehnicitii aces tuia pe fondul revoluiei tehnico-tiinifice, a promovrii progresului tehnic. 20 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 117-120. 27

Finanarea IMM-urilor Costurile de producie - pentru ntreaga perioad de existen a activelor fixe - vor treb ui ncrcate cu cheltuieli privind amortizarea egal cu diferena dintre preul de achiziie i valoarea rezidual a elementelor de active fixe. Valoarea rezidual este, n general mic i foarte greu de stabilit, astfel c n sistemul actual romnesc de amortizare acea sta este neglijat. Amortizarea, ca fond, poate fi definit i ca o sum de bani ce se d etaeaz din activele fixe i care permite ntreprinderilor21: a) b) meninerea constant a activelor fixe, atunci cnd a utilizat resurse financiare proprii pentru obinerea a cestora; rambursarea exact a creditelor, atunci cnd a utilizat resurse financiare m prumutate pentru procurarea activelor fixe.

Prin procesul de amortizare se recupereaz valoarea activelor fixe, constituindu-s e n acest scop un fond special denumit fond de amortizare. Acest fond este destin at, n special, nlocuirii activelor fixe scoase din uz cu meniunea c, temporar, n econ omia de pia poate fi utilizat i n alte scopuri (de exemplu, pentru procurarea active lor circulante). Fondul de amortizare se consider ca o component a fondului de dez voltare. Pentru ca fondul de amortizare s-i poat ndeplini funcia pentru care se const ituie este necesar s se evalueze corect activele fixe, cotele sau normele de amor tizare s reflecte att uzura fizic, ct i pe cea moral, iar volumul su s asigure nlocu activelor fixe scoase din uz. Regimul de amortizare22 trebuie ales astfel nct s fac din amortizare o adevrat prghie financiar care s rspund mai multor cerine, ntre care

stabilirea exact a cheltuielilor cu amortizarea n costurile de producie; recuperare a valorii activelor fixe ntr-o perioad de timp corespunztoare, innd cont att de uzura fizic, ct i de cea moral; impulsionarea ntreprinderilor n folosirea com t i eficient a activelor fixe; stimularea ntreprinderilor n ntreinerea i repararea umentelor de munc; respectarea unor principii de fiscalitate. Cu unele mici excepi i, activele fixe au o durat limitat i se depreciaz n timp. Deprecierea, care nseamn o ierdere de valoare, trebuie evideniat, ceea ce se realizeaz cu ajutorul amortizrii. Astfel, se poate spune c un prim rol al amortizrii este de a evidenia valoric depre cierea activelor fixe i de a permite repartizarea acesteia pe costuri. Amortizare a ca proces mai are rolul de a elibera resurse de finanare pentru rennoirea active lor fixe, ceea ce se realizeaz prin prelevarea din rezultatele globale a unei pri c orespunztoare. Aceast prelevare trebuie realizat chiar dac ntreprinderea obine pierder i. O ntreprindere care nu amortizeaz sau amortizeaz parial va srci. Prin urmare, amort izarea apare ca o surs a autofinanrii sau finanrii interne. n ceea ce privete nivelul mortizrii, trebuie inut seama i de perioadele de inflaie, cnd sumele reinvestite se c er a fi mai mari, deoarece costul nlocuirii activelor fixe se majoreaz prin cretere a preurilor. De asemenea, resursele financiare constituite pentru imobilizri trebu ie s in seama i de faptul c un activ fix nu se nlocuiete prin altul identic, ci, de re ul, cu unul care prezint caracteristici tehnico-funcionale superioare. Problema car e se pune n cazul unei ntreprinderi este de a rmne competitiv, astfel c ea trebuie s a b capacitatea s realizeze investiii din ce n ce Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 177. Bist riceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura E conomic, Bucureti, 2001, pag. 139. 21 22 28

Finanarea IMM-urilor

mai mari pe msur ce se dezvolt, nct fondul de amortizare i alte resurse financiare s p ezinte un nivel corespunztor. Teoretic i uneori chiar practic, fondul de amortizar e poate contribui la dezvoltarea sau expansiunea ntreprinderii prin aceea c n proce sul de rotaie a activelor fixe apare un decalaj ntre momentul constituirii i cel al folosirii fondului de amortizare la achiziionarea de noi instrumente de munc, tim p n care resursele bneti pot fi plasate pentru satisfacerea altor nevoi sau aducere a de ctiguri. Tot teoretic i chiar practic, n anumite condiii i anume, atunci cnd are oc o ieftinire a instrumentelor de munc, cu fondul de amortizare acumulat se pot procura active fixe de acelai fel ntr-o proporie mai mare dect cea existent sau activ e fixe cu caracteristici superioare. 2.2.3. Evaluarea i reevaluarea activelor fixe Aa cum am mai menionat, amortizarea i poate ndeplini rolul, cu condiia ca activele fix e s fie evaluate corect, evaluarea constituind operaiunea de stabilire a valorii a cestora. Supraevaluarea i subevaluarea au efecte negative asupra nivelului amorti zrii, costurilor, rezultatelor financiare i a impozitului pe profit. n evidena ntrepr inderii, activele fixe sunt nregistrate cu o anumit valoare de inventar23, care po ate fi:

o valoare iniial sau de origine; o valoare de nlocuire, reproducie sau actualizat. Valoarea iniial sau de origine reprezint nivelul cheltuielilor de investiii n active fixe, inclusiv cele cu transportul, montarea i punerea n funciune, efectuate de ntre prindere n momentul procurrii. Valoarea de nlocuire, reproducie sau actualizat este d at de totalitatea cheltuielilor ce s-ar efectua de ctre o ntreprindere pentru nlocui rea activelor fixe cu altele identice sau echivalente. Aceast valoare se stabilete ori de cte ori este necesar reevaluarea activelor fixe. Activele fixe sunt nscrise n bilan la costul real de cumprare (cnd provin din afar) sa u la costul real de producie (cnd provin din interiorul ntreprinderii), ceea ce rep rezint, aa cum s-a artat, valoarea iniial sau de origine. Aceast valoare poate fi modi ficat prin tehnicile de reevaluare i actualizare. Valoarea iniial sau de origine est e exprimat n uniti monetare ce corespund datei la care s-au obinut activele fixe. Or, dup cum se tie, moneda se depreciaz i antreneaz inconveniente din punct de vedere al evalurii activelor fixe n sensul c acestea nu pot fi comparate ntre ele. Datele de procurare ale activelor fixe fiind diferite, unitile monetare reprezentnd valoarea acestor active sunt i ele diferite, iar amortizrile sunt subevaluate, ceea ce ngreu neaz calculele de rentabilitate i altele. Se poate spune c aceleai active fixe procu rate la date diferite, au preuri diferite, valori de inventar diferite i amortizri diferite. Calculul amortizrii mijloacelor fixe se stabilete prin aplicarea cotei d e amortizare asupra valorii amortizabile a elementului patrimonial, incluzndu-se n cheltuielile de exploatare. Valoarea amortizabil este exprimat prin valoarea de i ntrare sau valoarea rmas actualizat, dup caz. Conform legislaiei romneti, valoarea de ntrare a mijloacelor fixe este considerat24: 23 24 Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, pag. 121-122. An a, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucur eti, 2001, pag. 103-104. 29

Finanarea IMM-urilor

- valoarea de intrare, reevaluat n conformitate cu prevederile legale. Valoarea de intrare iniial este valoarea la care a fost nregistrat n patrimoniu mijlocul fix n m omentul achiziionrii sau punerii n funciune. Prin valoarea de intrare reevaluat se nel ge stabilirea noii valori de inventar a acelui mijloc fix, a crui valoare iniial a fost modificat n sensul creterii sau reducerii, ca urmare a unor dispoziii legale. C ldirile, construciile speciale i terenurile pot fi reevaluate anual, n cazul n care i nflaia depete 5%; - costul de achiziie, pentru mijloacele fixe achiziionate cu titlu o neros; - costul de producie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de nsi un itatea patrimonial; - valoarea actual, pentru mijloacele fixe dobndite cu titlu gra tuit, valoare determinat n condiiile legii, de ctre persoane fizice sau juridice aut orizate. La stabilirea valorii actuale se ine cont de valoarea mijloacelor fixe a vnd caracteristici identice sau similare i de gradul de uzur a mijloacelor fixe pri mite; - valoarea de aport, acceptat de pri pentru mijloacele fixe intrate n patrimon iu cu ocazia asocierii, fuziunii, absorbiei etc., pe baza prevederilor din statut e sau contracte i din legea societilor comerciale; - costul de achiziie, pentru mijl oacele fixe cumprate sau cheltuielile de investiii, la cele cu durata normal de fun cionare expirat. Noua durat de utilizare se va stabili de ctre o comisie tehnic; - va loarea stabilit prin situaiile de lucrri, pentru investiiile puse n funciune parial sa total, crora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca mijloace fixe. Valoarea se consemneaz n procesul verbal de punere n funciune, ea putnd fi majorat cu eventuale le cheltuieli fcute ntre data punerii n funciune i data ntocmirii procesului verbal de punere n funciune; - valoarea de calcul, rezultat din produsul dintre numrul de met ri ai adncimii de la care se exploateaz substana util i preul mediu efectiv realizat p er metru forat, n condiii similare din anul precedent, pentru sondele provenite di n lucrri de foraj executate pentru explorri i prospeciuni geologice care au dat rezu ltate i care urmeaz a fi folosite n scopuri de producie. n acelai mod se stabilete i oarea de intrare pentru sondele de iei i gaze naturale provenite din lucrri de foraj executate n vederea explorrii i prospeciunii geologice; - suma cheltuielilor efectu ate, inclusiv cheltuielile necesare trecerii n regim de producie, pentru mijloacel e fixe rezultate din lucrri miniere, executate pentru explorri i prospeciuni geologi ce care au dat rezultate; - pentru animalele de reproducie, costul de producie al animalelor pentru carne, la care se adaug sporurile de pre n funcie de categoria bio logic.

Reevaluarea activelor fixe25 este necesar nu numai ca urmare a modificrilor ce au loc n nivelul preurilor, ci i a utilizrii activelor fixe n alt regim dect n cel stabil t iniial (normat), a discordanei care apare ntre amortizare i uzur. Reevaluarea are l a baz preurile existente n momentul n care are loc aceast operaiune, avnd ca scop stab lirea unei valori de inventar actualizate a activelor fixe, ceea ce creeaz un cad ru favorabil pentru analiza i controlul amortizrii, al formrii i urmririi costurilor, rentabilitii i resurselor financiare necesare nlocuirii instrumentelor de munc etc. n tre tehnicile de reevaluare menionm: valoarea de intrare corectat cu un indice de preuri specific familiei de bunuri cre ia i aparine elementul de active fixe; valoarea de intrare corectat cu indicele car e exprim variaiile nivelului general al preurilor. 25 Ana, Gh. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Buc ureti, 2001, pag. 103-104. 30

Finanarea IMM-urilor

n cadrul reevalurii se stabilete i valoarea actualizat rmas ( Va r ) n funcie de val de inventar actualizat ( Va i ), durata consumat ( D c ) i durata rmas ( D r ), dup r elaia: Va i D r Va r = . D c + Dr

Reevaluarea presupune inventarierea activelor fixe i analiza acestora spre a se d etermina cu exactitate durata ct mai pot funciona activele fixe i valoarea rmas a ace stora. Cu ocazia reevalurii se stabilesc, de obicei, i noi durate normate de servi ciu, concomitent cu duratele rmase i cele consumate. Durata de serviciu (normat) este o perioad medie de timp n care activele fixe vor p utea s funcioneze, iar determinarea corect a acesteia i pune amprenta asupra nivelulu i normelor de amortizare i, deci, i asupra mrimii fondului de amortizare. La stabil irea acestei durate, n toate cazurile (nu numai cu ocazia reevalurii) trebuie s se i n seama de urmtorii factori: uzura fizic, adic deprecierea datorat folosirii, timpulu i, factorilor naturali etc.; demodarea, respectiv uzura moral, adic nvechirea tehno logic, care poate face necesar nlocuirea unui instrument de munc nc n stare de funcio e cu altul mai modern, mai bine adaptat, cu caracteristici tehnice i funcionale su perioare; condiiile de folosire date de mediul n care funcioneaz activele fixe, numru l de ore de lucru ntr-o zi etc.

2.2.4. Metode de amortizare n vederea conducerii n condiii optime a activitii financiare este necesar s se cunoasc n plan i n execuie, fondul de amortizare, care se va include n costuri i va fi folosi t pentru nlocuirea activelor fixe. De corecta stabilire a fondului de amortizare depinde ntr-o anumit msur i caracterul realist al programului costurilor de producie i al bugetului de investiii, supraevaluarea i subevaluarea fondului de amortizare avn d consecine negative, ntruct denatureaz costurile, rezultatele financiare, impozitul pe profit i bugetul de investiii. Pentru atingerea acestui deziderat al determinri i tiinifice, realiste a amortizrii, n practica economic se aplic diverse metode de amo rtizare a activelor materiale imobilizate26: a) metoda amortizrii constante sau p roporionale; b) metoda amortizrii accelerate; c) metoda de amortizare regresiv; d) metoda de amortizare progresiv. n practica economic din ara noastr se aplic, n cea mai mare parte, metoda amortizrii constante sau proporionale. Aceasta presupune calcul area amortizrii n mod uniform, cu aceeai norm de amortizare, pe ntreaga perioad de fun cionare a activelor imobilizate. Amortizarea constant are la baz procesul economic obiectiv de uzare la care sunt supuse activele i care trebuie reflectat n valoarea produselor pe msura producerii acestora. Metoda amortizrii constante nu exclude po sibilitatea creterii volumului amortizrii n perioadele de folosire mai intens a mijl oacelor fixe. Dimpotriv, amortizarea accelerat (dar proporional) a Toma, M., Alexandru, F. Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Editura Economi c, Bucureti, 2003, pag. 102-105. 26 31

Finanarea IMM-urilor mijloacelor fixe prezint chiar avantaje economice sensibile cnd se bazeaz pe o folo sire intensiv a mijloacelor fixe, pe o uzur fizic real a acestora, permind recuperarea valorii lor ntr-un timp mai scurt i deci evitarea uzurii morale. Practicarea unui regim de amortizare accelerat fr a avea la baz un proces de uzare mai intens dect me dia nu poate prezenta vreun avantaj economic, ci dimpotriv, duce la denaturarea mr imii preului de cost, transformnd o parte din profit n fond de amortizare. Metoda de amortizare accelerat presupune aplicarea n primul an a unei norme de amo rtizare de 50%, urmnd ca n anii urmtori, pentru valoarea rmas i pentru perioada de tim p rmas, s se utilizeze metoda de amortizare constant prezentat anterior. Metoda de am ortizare regresiv se caracterizeaz prin scderea continu a normelor de amortizare, pe msura creterii gradului de uzur a activelor materiale imobilizate. Justificarea un ei asemenea metode rezid n aceea c activele, pierznd din valoarea lor n procesul folo sirii, transfer tot mai puin valoare asupra noilor produse. Pierderile de valoare s uferite de activele imobilizate ca urmare a uzurii fizice i morale urmeaz s fie ref lectate n micorarea sumei amortizrii n preul de cost. Metoda de amortizare regresiv asigur: concordana normelor de amortizare descrescnde cu starea tehnic mai bun i randamentul mai mare al activelor imobilizate la nceputul perioadei de funcionare, procurarea mai rapid a resurselor pentru nlocuirea active lor respective, micorarea riscului de pierderi provocate de uzura moral. Amortizar ea regresiv se calculeaz, fie prin aplicarea unor norme de amortizare descresctoare asupra valorii iniiale a activelor materiale imobilizate, fie prin aplicarea ace leiai norme de amortizare, nemodificat pentru ntreaga perioad, asupra valorii rmase n fiecare an. Norma de amortizare constant ce se aplic asupra valorii rmase se determin astfel: Na = unde: 100 C , Dn

Na = norma de amortizare analitic; Dn = durata de funcionare normal; C = coeficient ul de regresie. Acesta ia valori diferite n funcie de durata de funcionare a active lor imobilizate. Aceast metod prezint ns unele dezavantaje, transformnd o parte din be neficii n fond de amortizare, la nceputul perioadei de utilizare a mijloacelor fix e. Pe de alt parte, amortizarea regresiv contravine desfurrii obiective a procesului de uzare fizic i moral i complic, ntr-o oarecare msur, munca de calculare i de evide sitnd un timp de munc mai mare. Metoda de amortizare progresiv presupune creterea de la un an la altul a fondului de amortizare i se bazeaz pe ideea c mijloacele de munc sufer o uzare tot mai accentu at pe msur ce se apropie de limita de funcionare normal. Aceast metod are o aplicare r strns, ntruct, pe de o parte, presupune eforturi financiare mai mari tocmai cnd activ ele imobilizate, datorit gradului de uzur, au o productivitate mai sczut, iar pe de alt parte, aceast metod nu creeaz certitudinea posibilitilor de nlocuire n eventualit a ivirii mai timpurii a uzurii morale. n concluzie, fiecare metod abordeaz acelai proces de amortizare, dar n ritmuri diferi te. Scopul este acelai, respectiv obinerea fondului de amortizare, procesul fiind n soit ns, pe parcurs, de influene i consecine economico-financiare diferite de la o met od la alta. 32

Finanarea IMM-urilor

CAPITOLUL 3. PARTICULARITI ALE SURSELOR DE FINANARE I COSTUL ACESTORA 3.1. Categorii de capital Capitalul este, n esen, orice form de bogie folosit pentru producerea unei bogii mai a ntreprinderii. El se gsete ntr-o afacere sub diferite forme: numerar, stocuri, ut ilaje i echipamente. De exemplu, ntr-o afacere productoare de bunuri materiale, utilajele i echipamentel e sunt folosite pentru realizarea de produse necesare satisfacerii anumitor ceri ne. Venitul obinut din vnzri va fi folosit pentru achiziionarea unei cantiti mai mari e materii prime pentru o posibil extindere a activitii sau pentru cumprarea unor ech ipamente suplimentare. Ciclul continu, capacitatea ntreprinderii (i eventual rentab ilitatea) crescnd pn se atinge punctul diminurii veniturilor marginale. n acest fel, capitalul iniial al patronului a contribuit la obinerea unei bogii suplimentare att p entru ntreprindere ct i pentru societate n general.

3.1.1. Categorii de capital la iniierea unei afaceri Managerii financiari identific n mod obinuit trei categorii principale de necesiti de capital, la iniierea unei afaceri: capital fix, capital de lucru i capital suplim entar. Capitalul fix este necesar achiziionrii mijloacelor fixe ale ntreprinderii. Aceste fonduri sunt destinate producerii de bunuri i prestrii de servicii, ns nu i vnzrii. Cl rile, echipamentele, mainile nu sunt transformate n numerar n timpul derulrii activi tii, astfel nct banii investii n aceste active fixe tind s fie "imobilizai", deoarece sunt folosii pentru alte scopuri.

Cantitatea de bani de care are nevoie nu se rezum doar la sumele necesare nchirier ii unui magazin, achiziionrii de echipamente i cumprrii stocului iniial. Exist multe a te costuri care cer cantiti considerabile de bani. Cele mai multe afaceri nu sunt imediat profitabile, ntreprinztorii trebuind s le susin pn cnd vor aduce venituri. De emenea, ei trebuie s finaneze creditele clienilor pn cnd se vor realiza noi venituri. Capitalul de lucru (circulant, fondul de rulment) reprezint fondurile temporare n ecesare derulrii activitilor pe termen scurt. El poate fi determinat ca diferen ntre a ctivul i pasivul curent. Necesarul de capital circulant se datoreaz fluxului de ca s neuniform cauzat de fluctuaiile sezoniere normale. Schimbrile neprevzute ale cerer ii, vnzrile pe credit i sezonalitatea sunt cauze frecvente ale variaiei fluxului de numerar al oricrei ntreprinderi mici. Fondul de rulment este folosit n mod normal pentru achitarea notelor de plat, fina narea vnzrilor pe credit, plata salariilor, precum i pentru unele situaii neprevzute. Creditorii fondului de rulment sper ca patronul s obin un numerar superior pentru as igurarea rambursrii mprumutului la sfritul ciclului de producie/vnzare. Capitalul suplimentar este destinat extinderii afacerii sau modificrii obiectului principal de activitate al acesteia. Creditorii capitalurilor suplimentare acor d mprumutul pentru aceleai motive ca acelea ale capitalului fix. 33

Finanarea IMM-urilor ntreprinztorul trebuie s evidenieze distinct cele trei categorii de capital n cadrul planificrii financiare. Dei ele sunt interdependente, fiecare are surse de finanare proprii i efecte distincte att asupra afacerii ct i asupra creterii pe termen lung a acesteia.

3.1.2. Categorii de capital pe perioada de exploatare Pe parcursul desfurrii activitii de ctre IMM-uri se evideniaz urmtoarele categorii d ital: Capitalul economic alocat exploatrii nu ine cont dect de imobilizrile utilizate de I MM-uri pentru activitatea sa de exploatare i de creterea nevoii de fond de rulment pentru exploatare. Capitalul investit cuprinde doar capitalul economic i imobili zrile n afara exploatrii. Capitalul angajat cuprinde capitalul economic, imobilizril e n afara exploatrii i financiare, nevoia de fond de rulment n afara exploatrii i disp onibilitile bneti.

3.1.3. Surse de finanare la iniierea unei afaceri Avantajul esenial al capitalului propriu este c el nu trebuie rambursat. Cele mai obinuite surse de finanare proprie la iniierea unei afaceri sunt urmtoarele: 1. Econ omiile personale. Majoritatea capitalului necesar iniierii unei afaceri este form at din economiile personale ale ntreprinztorului. Ca regul general, ntreprinztorul tre buie s aib cel puin jumtate din fondurile necesare iniierii afacerii. Dac el nu va ris ca, cu att mai mult nu vor risca nici ali investitori. De asemenea, mprumutul unei pri mai mari dect jumtatea capitalului necesar i va afecta n mare parte afacerea. 2. P rieteni, rude. Dac ntreprinztorului nu-i ajung banii, poate apela mai nti la prieteni i cei mai buni i la rudele care doresc s investeasc n afacere. El trebuie ns s-i prez e ansa de reuit cu sinceritate pentru ca n caz de eec s nu-i ndeprteze rudele i pri Dac va trata aceste mprumuturi ca pe oricare altele, se va evita deteriorarea rel aiilor prieteneti i familiale. 3. Partenerii. ntreprinztorul poate s-i ia un partener entru a-i mri baza financiar necesar iniierii afacerii. nainte de a ncheia un acord de parteneriat, el trebuie s ia n considerare impactul renunrii pariale la controlul afa cerii i la obinerea unei pri din profit. 3.1.4. Categorii de capital dup proveniena surselor Diferitele modaliti de finanare a activelor IMM-urilor se refer la: a) Capitalurile proprii care, la rndul lor, pot proveni din dou surse:

- aport de capital al acionarilor sau asociailor prin achiziionarea de ctre acetia de aciuni sau pri sociale, emise de IMM-uri i deinerea lor pe o perioad nedeterminat; utofinanare, prin reinvestirea unei pri din profitul net. Amortizarea este o recupe rare de aport iniial de capital propriu care finaneaz investiia de meninere a capaciti productive a ntreprinderii. n consecin, amortizarea nu poate fi luat n calculul capit alurilor proprii, nc odat. 34

Finanarea IMM-urilor b) Capitalurile mprumutate, care pot fi:

- mprumutul bancar tradiional, cu garanie material explicit; - leasing-ul, respectiv primirea cu mprumut a dreptului de folosin a activelor fixe nchiriate i garantat cu d reptul de proprietate, care este al furnizorului; - creditul comercial din parte a ntreprinderilor partenere, sub form de avansuri de finanare. Dac sunt gratuite, at unci nu se iau n calculul datoriilor; - credite de scont pe baz de gaj de valori m obiliare care sunt acordate n general pe termen scurt. c) Capitalurile condiionale care i pot schimba natura n funcie de decizia investitorului. n funcie de prevalena a antajelor deinerii de capitaluri proprii sau, dimpotriv, de capitaluri mprumutate, n cadrul aceleiai IMM, investitorul poate cere restituirea aportului de capital pr opriu, convertirea mprumutului n capital propriu, drept preferenial de subscriere l a emisiuni de noi titluri etc.

3.2. Costul capitalului Toate ntreprinderile sunt nevoite s aleag ntre autofinanare i ndatorare pentru dezvolt rea activitii, pentru a investi. n consecin, toate proiectele de investiii sunt realiz ate dac degaj o rentabilitate suficient pentru satisfacerea cerinelor acionarilor i cr editorilor, respectiv a aportorilor de capital. Mai mult, un proiect de investiii prezint un risc, astfel nct acionarii vor cere o remunerare suplimentar, concretizat sub forma rentabilitii cerute mai mari. Astfel, dezvoltarea ntreprinderii modific st ructura sa financiar dar i comportamentul acionarilor i creditorilor. Dezvoltarea un ei ntreprinderi presupune studierea costului finanrilor ce sunt oferite: finanare pr oprie sau ndatorare. Este astfel posibil ca cercetarea structurii optime de finana re, care crete valoarea ntreprinderii i mbuntete rentabilitatea cerut de acionari, rambursarea fondurilor obinute de la creditori. n consecin, toate ntreprinderile caut s maximizeze valoarea patrimoniului su i s minimizeze costurile aferente. Ele studia z astfel proporia fiecrui mod de finanare (fonduri proprii sau datorii) n finanarea to tal, adic optimizarea structurii financiare a ntreprinderii i maximizarea valorii sa le. Pe de alt parte, ele ncearc s determine care este ponderea fiecrui mod de finanare care conduce la maximizarea valorii ntreprinderii i la minimizarea costului capit alului.

3.2.1. Aspecte generale privind costul capitalului Pentru o firm care utilizeaz att datoriile ct i capitalurile proprii, costul total al capitalului va fi o combinaie a rentabilitilor necesare pentru a remunera creditor ii i acionarii si. Cu alte cuvinte, costul capitalului unei firme reflect att costul capitalului mprumutat ct i costul capitalurilor proprii. Cnd vorbim de rentabilitate a necesar pentru o investiie de 10%, de obicei nseamn c investiia va avea o valoare pr ezent net pozitiv numai dac rentabilitatea acesteia depete 10%. Un alt mod de interpre are a rentabilitii cerute este de a observa dac firma trebuie s ctige 10% peste valoar ea investiiei pentru a remunera investitorii si pentru utilizarea capitalului nece sar finanrii proiectului. De aceea, putem spune c 10% este costul capitalului asoci at investiiei. 35

Finanarea IMM-urilor

Pentru a ilustra cele spuse mai sus, ne imaginm c evalum un proiect fr risc. n acest c az, modul de determinare a rentabilitii cerute este evident: aruncm o privire pe pi aa de capital i observm rata actual oferit de investiiile fr risc i utilizm aceast tualizarea cashflow-urilor investiiei. Astfel, costul capitalului pentru o invest iie fr risc este egal cu rata investiiilor fr risc de pe piaa de capital. Dac proiect prezint un anumit risc, costul capitalului acestuia este mai ridicat dect rata inv estiiilor fr risc, iar rata de actualizare va depi rata fr risc. Elementul cheie este cela c, acest cost al capitalului asociat unei investiii depinde de riscul acelei investiii. Cu alte cuvinte, utilizarea banilor este cea care conteaz, nu sursa. Co stul capitalului depinde n primul rnd de utilizarea fondurilor, nu de surs. Este o greeal uzual pierderea din vedere a acestui aspect esenial i considerarea c acest cost al capitalului unei investiii depinde n primul rnd de modul n care este obinut capit alul i de sursa acestuia.

3.2.2. Alegerea structurii optime a capitalului Costul capitalului este rata minim de rentabilitate pe care trebuie s o genereze u n proiect de investiii n scopul plii costurilor de finanare. Dac rata de rentabilitate a unui proiect de investiii este egal cu costul capitalului, atunci proiectul nu va afecta valoarea ntreprinderii. Dac ntreprinderea identific i se angajeaz ntr-un pro ect de investiii care genereaz o rentabilitate superioar costului capitalului, valo area ntreprinderii va crete. Astfel, este important pentru maximizarea valorii ntre prinderii s se ncerce diminuarea costului capitalului. Cnd o ntreprindere are att dat orii ct i capitaluri proprii n structura sa de capital, costul finanrii poate fi repr ezentat de costul mediu ponderat al capitalului. Astfel, costul total al capital ului este costul mediu ponderat al capitalului (CMPC), care se bazeaz pe costul f iecrei componente, net de efectul nivelului fiscalitii la nivelul ntreprinderii pent ru acea component. n ceea ce privete rentabilitatea componentei datorie, dobnda este o cheltuial deductibil fiscal pentru o ntreprindere pltitoare de impozite. Oricum, taxele sunt pltite i sunt o cheltuial actual n numerar a ntreprinderii iar veniturile pentru deintorii de aciuni sunt disponibile dup plata impozitelor ntreprinderii. Deoa rece suntem interesai de fluxurile de lichiditi dup nivelul de impozitare al unitii, l iteratura de specialitate i practicienii se refer la CMPC ca i la un CMPC dup impozi tare. Formula de baz pentru calculul CMPC dup impozitare27 pentru o unitate cu tre i componente ale capitalului este: CMPC = k c w c + k p w p + (1 - t) k D w D , unde : CMPC = costul mediu ponderat al capitalului; k c = costul capitalului corespun ztor aciunilor comune; CPc wc = = ponderea aciunilor comune n structura global a ntrep rinderii, (CPc + CPp ) + D la valoarea de pia; CPc = capitalul propriu corespunztor aciunilor comune; CPp = capitalul propriu corespunztor aciunilor prefereniale; CP = capitalurile proprii, unde: CP = CPc + CPp ; D = datoriile totale; 27 Pratt, S. P. Cost of Capital. Estimation and Applications, John Wiley & Sons Inc ., New Jersey, 2002, pag. 46. 36

Finanarea IMM-urilor

k p = costul capitalului corespunztor aciunilor prefereniale; = ponderea aciunilor p refereniale n structura global a (CPc + CPp ) + D ntreprinderii, la valoarea de pia; k D = costul datoriilor, nainte de impozitare; D wD = = ponderea datoriilor n struc tura global a ntreprinderii, la (CPc + CPp ) + D valoarea de pia; t = cota de impozit pe profit. n general, att k c i k p (care pot fi reduse la costul capitalurilor pro prii k CP ), ct i k D cresc atunci cnd proporia datoriilor n structura capitalului ntr eprinderii crete. La combinaia optim de finanare prin datorii i capitaluri proprii, t otui costul mediu ponderat al capitalului va fi cel mai mic. ntreprinderile pot av ea tendina de a utiliza finanarea prin datorii pentru a beneficia de avantajele de ductibilitii fiscale a plilor de dobnd. Totui, finanarea prin datorii trebuie echilib potriva posibilelor costuri de faliment asociate unui grad ridicat de ndatorare. Alegerea ntre avantajele fiscale ale ndatorrii i potenialele costuri de faliment repr ezint un factor major n determinarea structurii optime a capitalului. Alegerea str ucturii optime a capitalului este important ntruct o ntreprindere care i dorete s max zeze avuia acionarilor va finana noile nevoi de capital pn n punctul n care rentabilit tea marginal a ultimei uniti de capital nou investit egaleaz costul marginal pondera t al capitalului al ultimei uniti finanare nou realizat. Aadar, pentru o ntreprindere are se confrunt cu un plan fix de noi investiii, orice politic ce diminueaz costul c apitalului ntreprinderii va crete consumurile profitabile de capital de care ntrepr inderea are nevoie i va crete bogia acionarilor. Internaionalizarea costului capitalul ui ntreprinderii este o astfel de politic. Figura 3.1. Decizia de investiii a ntreprinderii i costul capitalului wp = CPp Sursa: Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edit ion, Published by McGraw Hill/Irwin, New York, 2007, pag. 424. unde: k CP = costul capitalului n structura local (naional) a capitalului; k g = cos tul capitalului n structura internaional a capitalului; I CP = investiia optim n struc tura local (naional) a capitalului; I g = investiia optim n structura internaional a italului. 37

Finanarea IMM-urilor Figura 3.1. ilustreaz acest aspect. Maximizarea valorii ntreprinderii va angaja un proiect de investiii att timp ct rata intern de rentabilitate a proiectului este su perioar costului capitalului ntreprinderii. Cnd toate proiectele de investiii luate n considerare sunt ordonate descresctor dup rata intern de rentabilitate, ntreprinder ea va avea o rat intern de rentabilitate cu o pant negativ, aa cum este desenat n figu r. Nevoia optim de capital a ntreprinderii va fi astfel 28 determinat n punctul n care curba ratei interne de rentabilitate intersecteaz costul capitalului . Acum presupunem c, costul capitalului ntreprinderii poate fi redus de la k CP sub structura local (intern) a capitalului, la k g ntr-o structur internaionalizat a capit alului. Aa cum figura 3.1. ilustreaz, ntreprinderea poate s-i creasc investiiile profitabile dincolo de I CP la I g , contribuind la valoarea ntreprinderii. De altfel, este important de notat faptul c reducerea costului capitalului crete valoarea ntreprinderii nu numai prin creterea investiiilor n noi proiecte dar i prin reevaluarea cash-flow-urilor proiectelor ex istente.

3.3. Particulariti ale surselor proprii i costul acestora Fondurile proprii ale ntreprinderii au n general un dublu rol: pe de o parte finane az o parte din valoarea investiiilor iar pe de alt parte servesc drept garanie credi torilor ntreprinderii care finaneaz cealalt parte a investiiei. Principalele surse pr oprii de finanare ale ntreprinderilor, n general, sunt: autofinanarea, cesiunea acti velor, creterile de capital i alte surse care pot fi asimilate fondurilor proprii, cum ar fi fuziunea i absorbia. Dintre acestea, cele care prezint interes din punct de vedere al costului sunt: autofinanarea i creterile de capital. n general, cea ma i mare dificultate n calcularea costului finanrii unei ntreprinderi este reprezentat de costul capitalurilor proprii. Costul capitalurilor proprii reprezint rentabili tatea ateptat pentru aciunile ntreprinderii pe care investitorii o cer. Costul capit alurilor proprii poate fi analizat n funcie de proveniena acestora: intern sau exter n. Costul capitalului propriu extern este dat de rata de randament ateptat de aciona ri. Aceasta corespunde randamentului minimal care incit acionarul potenial la a cum pra i pstra o aciune. Neavnd o dat scadent, spre deosebire de o obligaiune, se poate ermina valoarea n Dv i actual a unei aciuni ca fiind suma actualizat a veniturilor viitoare: VA = , unde: i i = 1 (1 + k a ) Dv i = veniturile viitoare generate de aciuni (dividendele); k a = rata de actualizare, respectiv costul capitalului; i = 1 n reprezint perioada de via a aciunii (implicit a societii) exprimat n numr d Nivelele D 1 , D 2 , , D n ale dividendelor din fiecare an exprim limita inferioar a eficienei exprimat prin rentabilitatea folosirii capitalurilor ntreprinderii. 3.3.1. Majorarea capitalului social Majorarea capitalului social reprezint o decizie financiar strategic luat de Adunare a General a acionarilor sau Consiliul de administraie atunci cnd este necesar o const ituire de 28 Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edition, Pu blished by McGraw Hill/Irwin, New York, 2007, pag. 424; 38

Finanarea IMM-urilor

fonduri proprii generat de acoperirea unor pierderi, cnd capitalurile proprii sunt insuficiente sau cnd se urmrete dezvoltarea activitilor ori adoptarea unor proiecte noi care vizeaz o cretere economic n scopul multiplicrii rentabilitii. Finanarea ntr derilor prin creterea capitalului social demonstreaz viabilitatea acestora i are un efect pozitiv asupra terilor (bnci, parteneri de contracte), sporind ncrederea ace stora n ntreprinderi. De asemenea, ntreprinderile care coteaz la Burs, realizeaz mai u r subscrierea la creterea de capital, deoarece aciunile lor sunt negociabile, ceea ce le face mai atractive dect aciunile ntreprinderilor care nu coteaz la Burs. Creter ea capitalului social se manifest concret prin noi aporturi n numerar sau n natur al e acionarilor sau prin ncorporarea rezervelor, ncorporarea diferenelor de curs valut ar, calculate la cursul comunicat de Banca Naional din ultima zi a anului, a difer enelor n plus din reevaluarea activelor fixe corporale i prin conversiunea creanelor n aciuni sau prin fuziunea cu alt ntreprindere ori prin absorbia altei ntreprinderi29 . Dintre toate aceste forme se consider c numai majorarea capitalului n numerar est e o operaiune de finanare direct, deoarece procur ntreprinderilor noi lichiditi. Aport l n natur i majorarea rezultat din fuziune sau absorbie sunt operaiuni indirecte de fi nanare. Nici conversiunea creanelor nu este o operaiune direct de finanare deoarece n u are ca efect procurarea de lichiditi, ci are ca efect modificarea structurii fin anciare a ntreprinderii i transformarea unei datorii n capital neexigibil30.

3.3.1.1. Avantajele finanrii prin emisiune de aciuni Finanarea prin aciuni comune sau prefereniale prezint o serie de avantaje i dezavanta je31 pentru ntreprinderi n raport cu finanarea prin ndatorare. ntre avantaje enunm: att aciunile comune ct i cele prefereniale nu oblig ntreprinderile s plteasc sume acionari, spre deosebire de finanarea prin ndatorare care presupune obligaia legal d e plat a dobnzii la datoriile respective, indiferent de situaia activitilor ntreprinde rilor i de fluxurile de numerar; prin vnzarea de aciuni prefereniale, directorul fin anciar se sustrage de la clauza de participare egal a noilor acionari la profituri le viitoare mai mari ale ntreprinderii, care ar fi o cerin la vnzarea de noi aciuni c omune suplimentare. De asemenea, finanarea prin aciuni prefereniale permite ntreprin derii s evite mprirea controlului prin participare la vot; aciunile comune nu au o sc aden, ele nu trebuie rscumprate niciodat, ceea ce nu este cazul n situaia ndatorrii; rece aciunile comune confer siguran mpotriva pierderilor creditorilor, vnzarea de aciu i comune crete credibilitatea acordat ntreprinderilor; dac ntreprinderile au perspect ive, aciunile comune pot fi adesea vndute n termeni mai avantajoi dect obligaiunile. A ciunile comune atrag anumite grupuri de investitori deoarece, de regul, au o renta bilitate total mai mare (dividende plus ctig de capital) dect Gh. I. Finanele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucur eti, 2001, pag. 63. Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenil or economici, Editura Economic, Bucureti, 2001, pag. 104. 31 Halpern, P., Weston, J. F., Brigham, E. Finane manageriale, Editura Economic, Bucureti, 1998, pag. 740 7 41, 788 789. 30 29Ana, 39

Finanarea IMM-urilor aciunile prefereniale sau obligaiunile. De obicei, aciunile comune i dividendele aces tora cresc n valoare n perioadele inflaioniste; aciunile prefereniale permit ntreprinderii s pstreze activele ipotecabile pentru util izare n caz de urgen, spre deosebire de obligaiuni. Ele permit colectarea de fonduri cnd aceste active sunt deja ipotecate; ntruct investitorii evit s ofere capital unei ntreprinderi cu probleme sau, dac o fac, au nevoie de o garanie, din punct de vede re practic aceasta nseamn c o astfel de ntreprindere poate obine capital suplimentar numai prin ndatorare, care este mai sigur din punctul de vedere al investitorilor. Deoarece trezorierii ntreprinderilor cunosc bine acest lucru, ei opteaz adesea pe ntru finanare prin emisiune de aciuni comune n perioadele bune, pentru a menine o an umit rezerv a capacitii de ndatorare. Meninerea unei astfel de rezerve adecvate a capa citii de ndatorare este un considerent important n cele mai multe decizii de finanare .

3.3.1.2. Dezavantajele finanrii prin emisiune de aciuni n ceea ce privete dezavantajele emisiunii de aciuni comune sau prefereniale pentru nt reprinderi n comparaie cu finanarea prin ndatorare menionm: vnzarea de aciuni comune extinde dreptul de vot i controlul deintorilor noilor aciuni Din acest motiv, finanarea prin emisiune de aciuni suplimentare este evitat adesea de ntreprinderile mici i nou nfiinate, al cror proprietar manager ar putea s nu dore sc s mpart controlul acestora cu persoane din afar; aciunile comune dau noilor dein dreptul de a mpri veniturile ntreprinderilor; dac profitul crete, noii acionari vor av a partea lor. Dac ntreprinderea s-ar finana prin ndatorare, noii investitori ar bene ficia numai de o sum fix, indiferent de profitabilitatea acesteia; costurile de su bscriere i de distribuie a aciunilor comune sunt, de obicei, mai mari dect cele pent ru subscrierea i distribuia aciunilor prefereniale sau obligaiunilor. Costurile de em isiune asociate cu vnzarea de aciuni comune sunt n mod caracteristic mai mari deoar ece costurile de investigare a unei investiii n aciuni sunt mai mari dect pentru o e misiune comparabil de obligaiuni i aciunile sunt mai riscante dect datoriile, ceea ce nseamn c investitorii trebuie s i diversifice aciunile pe care le dein; dac ntre are mai multe aciuni sau mai puine datorii dect aa-numita structur optim a capitalulu i, costul mediu al capitalului va fi mai mare dect ar trebui. De aceea o ntreprind ere nu va dori s vnd aciuni n momentul n care ponderea aciunilor depete nivelul opt idendele aciunilor comune nu sunt deductibile ca o cheltuial la calculul venitului impozabil, n timp ce dobnda obligaiunilor este deductibil. Impactul acestui factor se reflect n costul relativ al capitalurilor proprii comparativ cu capitalul obinut prin ndatorare; pentru aciunile prefereniale, principalul dezavantaj este costul. Deoarece dividendele pltite de aciunile prefereniale nu sunt deductibile din impozi te, costul acestei componente este mult mai mare dect al obligaiunilor. Costul dat oriilor dup impunere este, pentru ntreprinderile profitabile, aproximativ jumtate d in rata specific a cuponului. Costul aciunilor prefereniale este egal cu ntregul pro cent al dividendelor prefereniale. 40

Finanarea IMM-urilor

3.3.1.3. Costul aciunilor comune n msura n care o emisiune de aciuni se realizeaz, fie prin ncorporarea rezervelor, fie prin noi aporturi, rata capitalizrii aciunilor este n funcie de natura operaiunii re alizate. Atunci cnd se realizeaz o majorare de capital prin ncorporarea rezervelor, costul capitalului reprezint rentabilitatea minim cerut de un acionar marginal. De fapt, beneficiile trecute n rezerv pot prezenta o rentabilitate adecvat pentru a pu tea convinge acionarul s conserve titlurile sale. Dac aceast rentabilitate este insu ficient, acionarul prefer s vnd aciunile sale pe pia i s investeasc n aciuni al Costul cerut de acionari corespunde costului pe care societatea l suport pentru a a sigura conservarea titlurilor sale. Pentru determinarea concret a costului capita lului propriu vom reine dou modele: modelul Gordon-Shapiro i Capital Assets Pricing Model (CAPM). Modelul Gordon- Shapiro pleac de la ipoteza c dividendele distribuite cresc cu o r at constant d; n valoarea actual a unei aciuni va fi: VA = comune. Dv i (1 + d )i - 1 i =1 (1 + k c )i , n care: k c = costul capitalului n aciuni Aceast ecuaie este convergent dac i numai dac rata de capitalizare a dividendelor ( k c ) este superioar ratei de cretere a dividendelor (d). Valoarea actual a unei aciun i poate fi rescris ca fiind: Dv Dv VA = sau k a = +d. ka - d VA n aceste condiii, rat a de capitalizare a capitalurilor proprii este dat de suma dintre rata de randame nt Dv a titlului ( ) i rata de cretere prevzut a dividendelor. VA De asemenea, renta bilitatea ateptat a acionarilor este n mod frecvent estimat utiliznd modelul Capital A ssets Pricing Model (CAPM). CAPM afirm c echilibrul ratei de rentabilitate ateptate a aciunilor (sau n general a oricrui titlu de valoare) este o funcie liniar a riscul ui sistematic inerent a titlului de valoare. CAPM determin rata ateptat de rentabil itate a titlurilor de valoare astfel: E(ract ) = rfr + r M - rfr b i , unde: rfr = r ata rentabilitii titlurilor fr risc (rata dobnzii fr risc); ( )

rM = rentabilitatea ateptat pe pia a portofoliului, valoarea de pia medie a portofoliu lui tuturor activelor; b i = msura riscului sistematic inerent al titlului de valoa re i , respectiv coeficientul beta al aciunii (volatilitatea aciunii n raport cu fl uctuaiile pieei. Riscul sistematic este riscul unei piee nediversificate pentru un activ. Ecuaia CAPM arat c rentabilitatea ateptat a unui titlu de valoare i , r i , cr ete valoarea lui b i , un risc de pia mai mare, o rentabilitate ateptat mai mare. Beta este calculat ca raport ntre Cov(ri , rM )/ Var(rM ) , unde Cov(ri , rM ) este co variaia dintre rentabilitatea viitoare a titlului de valoare i i cea a portofoliul ui de pia iar Var(rM ) este dispersia rentabilitii portofoliului de pia. n acest conte t, trebuie s se fac distincia ntre rata cerut i rata estimat a rentabilitii unui tit ata cerut a rentabilitii este rata pe care un investitor o pretinde pentru a-i asuma riscurile achiziiei aciunii respective; rata estimat a rentabilitii este rata pe car e un investitor ateapt s o ctige pentru o aciune (dac rata cerut este mai mare dect estimat a rentabilitii, investitorul nu va cumpra aciunea respectiv, iar dac o deine, ja o va vinde). n condiiile echilibrului pieei financiare, cele dou rate trebuie s fi

e egale. 41

Finanarea IMM-urilor

Relaia r M - rfr reprezint prima de risc, adic rentabilitatea suplimentar (peste rata dobnzii fr risc) pe care un investitor o cere drept compensaie pentru asumarea unui risc mediu ( b = 1 ). Creterea riscului pe care l prezint o aciune antreneaz i costuri uplimentare pentru ntreprinderea emitent; relaia care se desprinde este: costul cap italurilor proprii este direct proporional cu riscul aferent aciunilor pe baza cror a s-a format capitalul propriu. Modelele prezentate au la baz acelai set de ipotez e: pia cu concuren perfect; finanare integral din fonduri proprii (100% capital propri ); absena fiscalitii; cretere bazat doar pe baza reinvestirii profitului net. Costul aciunilor comune este n funcie de veniturile ateptate de investitori. La esti marea costului aciunilor comune ( k c ) este necesar s se estimeze veniturile ceru te de investitori. Costul aciunilor comune nu trebuie ajustat cu impozitul pe pro fit deoarece dividendele pentru acestea se pltesc din profitul net al ntreprinderi i. ( )

Dificultatea n estimarea costului aciunilor comune crete, spre deosebire de datorii i aciuni prefereniale, deoarece nu este stabilit o rat a dobnzii sau a dividendului, acestea diferind n funcie de profitabilitatea ntreprinderii i politica de dividend a acesteia. n plus, datorit capacitii ntreprinderii de a distribui dividende att n cond ile unei activiti bune, ct i ale uneia mai puin bune, preul de vnzare pe pia al aci comune poate cunoate fluctuaii importante. O caracteristic esenial a unei investiii n ciuni ordinare sau n capital social, care o difereniaz de majoritatea celorlalte for me de mprumuturi pe piaa de capital, este aceea c investiia nu ajunge niciodat la mat uritate, adic este permanent i nu este niciodat rscumprat. Totui, aciunile ordinare negociabile, mprumutul permanent al unei ntreprinderi putnd fi vndut altui investito r prin tranzacionare la burs. Din cauza acestei caracteristici a capitalului socia l, acei care fac astfel de investiii ntr-o ntreprindere sunt considerai a fi proprie tarii de drept ai acesteia. Rentabilitatea ateptat cerut de acionarii obinuii pentru c apitalul investit, i are originea n obiectivul urmrit de ntreprindere, respectiv maxi mizarea valorii de pia a capitalului reprezentat de aciunile ordinare, determinat l a rndul su de maximizarea n timp a fluxului de dividende ctre acionari, respectiv max imizarea bogiei acionarilor exprimat prin valoarea de pia a ntreprinderii. Modelul de valuare a aciunilor cunoscut ca i modelul evalurii dividendelor const n determinarea p eului de pia al aciunilor unei ntreprinderi pornind de la suma fluxului viager actual izat de dividende viitoare ateptate. n acest model ne intereseaz n mod particular ra ta de actualizare dedus prin preul unei anumite aciuni la burs. Rata de actualizare reprezint rentabilitatea pe care un investitor se poate atepta s o obin din aciuni. n xemplul urmtor, artm determinarea costului unei aciuni comune astfel32: presupunem c o aciune ordinar a unei anumite ntreprinderi se ateapt s produc un dividend viager ( D act ) de 11 lei sfritul fiecrui an. Dac aciunea are o valoare de pia ( Pp ) de 100 le , atunci rata de actualizare ( k ) va fi: k = Dv act 11 = 100 = 11% . Pp 100 Lumby, S., Jones, C. Corporate Finance: Theory and Practice, 7th edition, Thomso n High Holborn House, London, 2003, pag. 381-382. 32 42

Finanarea IMM-urilor

Aceast rat de actualizare este cea care aduce suma fluxului de dividende ateptate l a valoarea prezent de 100 lei. Deci, 11% trebuie s fie rentabilitatea ateptat care e ste cerut de acionarii ce dein aciuni comune ale ntreprinderii, lund n considerare ris ul sistematic al fluxului de dividende viitoare ateptate. Cu alte cuvinte, dac un investitor a cumprat o aciune dintr-o ntreprindere pentru 100 lei i a primit un divi dend de 11 lei n fiecare an, atunci acesta ar ctiga o rentabilitate anual la banii i nvestii de 11%. Astfel, 11% devine, din perspectiva managementului, costul utilizr ii capitalului pentru a investi n proiecte, acesta fiind de fapt un cost de oport unitate. Rata de actualizare care reduce suma fluxului de dividende viitoare atep tate ale unei aciuni la o valoare prezent egal cu preul ei de pia este numit costul c talului social. Acesta este rentabilitatea minim ateptat cerut de acionari prin invest iiile realizate cu banii lor de ctre managementul ntreprinderii. O rat a rentabilitii este corespunztoare unui nivel dat de risc, dup cum i costul capitalului social al unei ntreprinderi este o rat de rentabilitate relativ nivelului existent de risc. R ezult astfel c exist o relaie pozitiv ntre dividendele anticipate ale unei aciuni i p acesteia pe pia i evident o relaie invers ntre rentabilitatea cerut i preul de pia nct de vedere managerial, costul aciunilor comune este un cost de capital. De fap t, reprezint costul de oportunitate al capitalului: rentabilitatea minim pe care c aut s o obin atunci cnd investesc fondurile acionarilor. Totui, din punctul de vedere l investitorilor, aceasta reprezint rata de rentabilitate pe care se ateapt s o prim easc dac ar fi s investeasc n aciunile ntreprinderii. Dac ne gndim la costul capital social ca fiind rentabilitatea capitalului, acesta poate fi identificat folosind modelul CAPM33. Ca urmare, costul capitalului social al ntreprinderii poate fi e stimat n dou moduri diferite. Fie poate fi folosit modelul de evaluare a dividende lor pentru a gsi costul capitalului social ( k CS ) sau se poate folosi CAPM pent ru a estima rata de rentabilitate a aciunilor ( E(ract ) ). n principal k CS i E(ra ct ) pot fi vzute ca dou seturi de notaii reprezentnd acelai lucru: costul sau rentab ilitatea capitalului social. De exemplu34: ntreprinderea B S.A. este cotat la burs. B ilanul su curent, n lei, pe scurt este de forma prezentat n Tabelul 3.1.: Tabelul 3.1. Bilanul ntreprinderii B S.A. Activ (Mijloace) Active imobilizate (nete) Active curente nete Total activ lei 240.000 110.000 350.000 Pasiv (Resurse) Cap ital social Rezerve Total pasiv lei 180.000 170.000 350.000 Aciunile ntreprinderii se coteaz la burs la momentul actual la 125 lei cum-div (cu d ividendul cumulat). n anul curent ntreprinderea a realizat venituri nete dup impozi tare ( Prnet ) de 52.000 lei din care se ateapt s plteasc un dividend total net de (D v) 30.000 lei sau 11 lei pe aciune ( Dv act 0 ).

Brbu-Miu, N. Finanarea i performana ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, 009, pag. 118. 34 Lumby, S., Jones, C. Corporate Finance: Theory and Practice, 7 th edition, Thomson High Holborn House, London, 2003, pag. 393-394. 33 43

Finanarea IMM-urilor nregistrarea dividendelor pe aciune n cadrul ntreprinderii, n ultimii ase ani, este ur mtoarea (Tabelul 3.2.): Tabelul 3.2. Dividendele acordate Anul Dividend/Aciune t-5 8 t-4 8,5 t-3 9 t-2 9, 5 t-1 10 t0 1135 Dobnda curent la obligaiunile emise de stat este de 9%, dobnda de pe pia este de circa 17% iar ntreprinderea B S.A. are un indice beta al aciunii de 0,90. Vom estima cost ul capitalului social att prin utilizarea modelului evalurii capitalului investit (CAPM) ct i prin utilizarea modelului de evaluare a dividendelor (DVM): CAPM arat c echilibrul ratei de rentabilitate ateptate a aciunilor este o funcie lini ar a riscului sistematic inerent al titlului de valoare36. CAPM determin rata atept at de rentabilitate a titlurilor de valoare astfel: E(ract ) = rfr + r M - rfr b q . ( ) Aplicnd formula de mai sus E(ract ) = 9% + (17% - 9%) 0 ,90 = 16 ,2% . n cazul exemplului nostru, obinem: Utiliznd modelul de evaluare a dividendelor: din informaia dat de nregistrrile cronol ogice ale dividendelor, reiese faptul c modelul dat de versiunea creterii dividend elor este cel mai potrivit. Sunt dou metode posibile de estimare a ratei viitoare de cretere a dividendelor: (a) Pe baza ratei trecute de cretere a dividendelor ( g ): Dv act (1 + g )5 = Dv act 0 ; 8 (1 + g )5 = 11 ; (1 + g )5 = 11 ; 1 + g = ; g = - 1 = 0 ,066 sau 6 ,6% . 8 8 8 1 11 5 1 11 5 -5 Pe baza modelului lui Gordon ( r b ): Pr - Dv 52.000 - 30.000 b = net = = 0 , 420 , unde: Prnet 52.000 Dv 52.000 b = rata de reinvestire a profitului; r = = = 0 ,14 9 , n care r = rentabilitatea K ang 350.000 capitalului angajat; g = r b = 0 , 42 0 ,149 = 0 ,063 sau 6 ,3% . (b) Vom folosi n continuare media obinut pentru rata d e cretere a dividendului prin cele dou metode, respectiv 6,45%: Dv act 0 = 11 ; Pp = 125 - 11 = 114 ; g = 0 ,0645 ; k CS = Dv act 0 (1 + g ) Pp = 11 (1 + 0 ,0645) + 0 ,0645 = 0 ,1672 sau 16 ,72% . 114 De aceea, date fiind estimrile celor dou modele de evaluare a aciunilor de 16,2% i 1 6,72%, ntreprinderea B S.A. ar trebui s foloseasc 16,46% ca fiind costul estimat al c apitalului social. 35 36

este vorba de dividendul ateptat. Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financi al Management, Fourth Edition, Published by McGraw Hill/Irwin, New York, 2007, p ag. 424. 44

Finanarea IMM-urilor

Totui cele dou modele utilizate n exemplul de mai sus pot da rezultate diferite ntro mai mare msur. Exist patru argumente principale n acest sens: cele dou modele sunt semnificativ diferite, prin aceea c CAPM este un model normat iv, ce reflect rentabilitatea care ar trebui s fie obinut din aciuni, dat fiind riscu l relativ sistematic al acestora iar DVM este unul pozitiv, ce arat care este ren tabilitatea pe aciune n funcie de preul curent de pia, de dividend i rata ateptat de re a dividendului. De aceea cele dou modele pot da estimri total diferite ale rent abilitii capitalului deoarece ceea ce ar trebui s fie nu este ntotdeauna ceea ce este realitate; CAPM este un model utilizat pentru o singur perioad de timp, furniznd rat a de rentabilitate numai pe o singur perioad de timp,n timp ce DVM este un model fo losit pentru mai multe perioade de timp, dnd o valoare medie a rentabilitii pentru perioadele multiple; CAPM este un model cu un singur factor, el putnd s nu cuprind toi factorii determinani ai rentabilitii i modelul poate fi deci incomplet. De exemplu sunt dovezi care sugereaz c mrimea ntreprinderii joac un rol n determinarea rentabili tii, micile ntreprinderi producnd aparent rentabiliti un pic mai mari dect ntreprinde e mai mari cu aceeai valoare beta. Problema modelului complet este singura care afe cteaz modele normative. Nu se pune niciodat problema la modelele pozitive. DVM nu explic ce afecteaz de fapt k CS . Tot ceea ce spune este c, fiind date Pp , Dv act 0 i g , atunci rezult ca rentabilitatea pe aciune este k CS ; lipsa de acuratee a datelor introduse iniial care conduc la rezultate eronate. DVM are nevoie de trei tipuri de date, aa cum s-a artat n paragraful anterior, i exist p oteniale probleme cu dou dintre acestea. n privina preului aciunii, se pune problema f ixrii celei mai reprezentative valori a preului aciunii ex-div (dup plata dividendul ui) iar n ceea ce privete estimarea ratei viitoare de cretere a dividendelor ( g ), exist dou moduri posibile de estimare, una din ratele trecute de cretere a dividendelor i una pe baza r b , ns ni ci una dintre aceste metode nu este satisfctoare.

3.3.1.4. Costul aciunilor prefereniale Aciunile prefereniale implic drepturi asupra venitului i a patrimoniului ntreprinderi i naintea aciunilor comune, dar ulterior datoriilor. Aceste drepturi iau forma plilo r de dividende prefereniale. n mod legal, procedurile de faliment nu pot fi iniiate pentru c o ntreprindere omite s plteasc dividende prefereniale. Pe de alt parte, ntr inderile nu vnd pe pia aciuni prefereniale cu intenia de a trece cu vederea peste pli asociate dividendelor. Procednd astfel, este foarte dificil s-i mai mreasc capitalul extern la o dat ulterioar.

Astfel, aciunile prefereniale pot fi vzute complet ca reprezentnd pli n numerar care v r fi onorate naintea oricrei pli de dividende n numerar pentru aciunile comune. Mai mu lt, putem meniona c: aciunile prefereniale sunt netransmisibile; nu pot fi de partic ipare la o alt ntreprindere; nu implic angajament privind fondul de amortizare; ntre prinderea nu are restane la plata dividendelor. Costul aciunilor prefereniale poate fi definit ca o rat de rentabilitate ajustat cu costurile de flotare, pe care investitorii o primesc pentru aciunile prefereniale. Costul aciunilor prefereniale poate fi estimat n acelai mod ca i obligaiunile, astfel nct costul aciunilor prefereniale poate fi estimat prin observarea rentabilitii atept te pentru alte aciuni prefereniate similare. Pentru exemplificare, propunem urmtoar ea situaie: 45

Finanarea IMM-urilor

ntreprinderea A S.A. intenioneaz s vnd o nou emisiune de aciuni prefereniale, valo aritate a fiecrei aciuni prefereniale fiind de 110 lei. Rata dividendului este de 1 1%. Datorit costurilor de flotare (comisioanele pltite bncii, avocailor, tipografilo r, costurile de nregistrare i alte cheltuieli privind marketingul noilor titluri), ntreprinderea va ncasa o valoare net de 107 lei pe aciune. Cota de impozit pe profi t este de 16%. Costul aciunilor prefereniale ale ntreprinderii Dv act p 12 ,1 ( k p ) va fi: k p = = 100 = 11,31% , unde: Pp n 107 Dv act p = dividendul unei aciuni prefereniale; Pp n = preul net rezultat din vnzarea unei aciuni prefereniale. Astfel , costul acestor aciuni prefereniale emise de ntreprinderea A S.A. a devenit 11,31%. Menionm c nu este necesar nici o ajustare la efectele fiscale aici deoarece dividend ele prefereniale nu sunt deductibile fiscal; ele sunt considerate o distribuire d e venit. Din acest motiv, costul explicit al capitalului mprumutat va fi mai mic dect costul capitalului din aciuni prefereniale atunci cnd celelalte caracteristici rmn neschimbate. 3.3.2. Autofinanarea Finanarea intern sau autofinanarea reprezint acumularea de capital degajat n cursul ex erciiului contabil ncheiat i este cea mai eficient soluie de finanare a nevoilor perma nente37.

Ca surs intern de finanare, autofinanarea are o importan deosebit n asigurarea autono i financiare. Formarea de fonduri prin autofinanare apare n condiiile n care ntreprin derea obine venituri din activitatea sa care s acopere toate cheltuielile i, totoda t, s degajeze i un profit din care o parte s fie utilizat pentru sporirea activelor i mobilizate i a activelor de exploatare.

3.3.2.1. Avantajele autofinanrii n economia de pia, autofinanarea prezint o serie de avantaje38 pentru ntreprindere, di ntre care enumerm: constituie un mijloc sigur de finanare, avnd n vedere c ntreprinderile ntmpin greut ite situaii conjuncturale n colectarea capitalurilor de pe piaa financiar i monetar39; libertatea de aciune a ntreprinderii este aprat n sensul c asigur independena sau omia n gestionare fa de acionari, fa de organismele financiare i de credit, organisme are exercit un control riguros pentru a-i asigura garania capitalurilor date cu mpru mut.

Autofinanarea creeaz avantaje nu numai pentru ntreprinderi ci i pentru acionari: prin capitalizarea unei pri din profit, crete valoarea bursier a ntreprinderii, crete cursul aciunilor deinute de ei, deci, crete avuia lor; profitul reinvestit este exon erat de la plata impozitului pe profit sau se aplic reduceri substaniale de impozi t, ceea ce creeaz posibiliti mai mari de reinvestire. Vintil, G. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucure 2000, pag. 379. Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Economic, Bucureti, 2001, pag. 88. 39 Onofrei, M. Finanele ntrep rinderii, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 111. 37 38 46

Finanarea IMM-urilor De asemenea, nu se poate vorbi despre un optim general al politicii de autofinana re. Pe plan mondial, au existat att perioade n care o bun structur financiar se carac teriza printr-un nivel sczut al ndatorrii, punndu-se accentul pe autofinanare i alte r esurse proprii, ct i perioade n care o bun structur financiar se caracteriza printr-un caracter normal al ndatorrii.

3.3.2.2. Costul autofinanrii Una din cele mai importante surse de capital de investiii pe termen lung al ntrepr inderilor este profitul nedistribuit adic acea parte a fluxului net de lichiditi ge nerat de proiectele anterioare de investiii ale ntreprinderii i care, la timpul n ca re sunt constatate, sunt reinute n cadrul ntreprinderii i nu sunt distribuite ctre aci onari ca parte a fluxului de dividende. ntruct profiturile nedistribuite apar din sursele interne ale ntreprinderii, i nu din cele externe (cum ar fi o nou emisiune de aciuni) exist tentaia de a crede c aceast surs de capital este cumva mai ieftin. pt, att din punct de vedere economic ct i legal, profiturile nedistribuite aparin aci onarilor ntreprinderii deintori de aciuni comune i astfel costul profiturilor nedistri uite, sau rentabilitatea minim ateptat pe care ar trebui s o genereze utilizarea lor n proiecte de investiii, este exact aceeai cu cea dat de rentabilitatea ateptat cerut de acionarii deintori ai noilor aciuni emise: costul capitalului social. Profiturile nedistribuite formeaz o parte a capitalului social al unei ntreprinderi i deci cos tul acestora este reflectat n acest fapt. Valoarea de pia a aciunii reflect att valoar ea nominal a capitalului n aciuni ale unei ntreprinderi, ct i valoarea profiturilor ne distribuite. n practic profiturile nedistribuite sunt o surs uor mai ieftin de capita l dect o nou emisiune de aciuni din cauza costurilor de emisiune. De aceea, foarte adesea se consider c autofinanarea este gratuit. Or, autofinanarea fiind constituit, n primul rnd, din profit net reinvestit i trecut la rezerve, atta timp ct profitul rei nvestit rmne la nivelul rezervelor putem spune ca acionarii nu cer, n mod direct, o remunerare a rezervelor (ci doar a aciunilor vechi). Prin ncorporarea rezervelor n capitalul social i atribuirea de aciuni gratuite, profiturile reinvestite devin di rect remuneratorii. Chiar i rmnerea profiturilor nete reinvestite la nivelul rezerv elor este indirect remunerat. Reinvestirea profiturilor se va face pentru proiect e din ce n ce mai rentabile i care marginal determin o cretere a remunerrii medii a a cionarilor. Costul autofinanrii, prin trecerea profitului n rezerv, este egal cu cost ul capitalurilor proprii. Autofinanarea are ca resurse i amortizrile i provizioanele calculate. Acestea se pot considera fluxuri de trezorerie din ntreaga activitate a ntreprinderii, finanat att din capitaluri proprii, ct i mprumutate. n consecin, autofinanrii din amortizri i provizioane este egal cu costul mediu ponderat al capit alului.

3.4. Particulariti ale surselor mprumutate pe termen mediu i lung i costul acestora Bncile comerciale reprezint adevrata "inim" a pieii financiare, furniznd cele mai nume roase i mai variate feluri de mprumuturi. Studiile arat c n S.U.A. 85% din mprumuturil e ntreprinztorilor americani sunt acordate de bnci, n sursele de capital necesar inii erii afacerii ocupnd locul doi, dup economiile personale ale ntreprinztorilor. Totui, bncile acord cu multe reineri mprumuturile, mai ales ntreprinderilor nou nfiinate, pr fernd s o fac n special atunci cnd sunt sprijinite i garantate i de alte organizaii. 47

Finanarea IMM-urilor Acordarea mprumuturilor se face n urma analizei de ctre bnci a evoluiei precedente a n treprinderii i a studierii registrelor, pentru a se putea proiecta imaginea acest eia n viitor. De asemenea, se cerceteaz stabilitatea vnzrilor ntreprinderii i a capaci tii produselor sau serviciilor de a genera un flux de cas corespunztor pentru asigur area rambursrii mprumutului.

3.4.1. Creditele bancare pe termen mediu i lung mprumuturile pe termen mediu i lung sunt folosite, n mod normal, pentru cumprarea de fonduri fixe, echipamente i alte articole folosite pentru expansiunea afacerii. Bncile comerciale acord aceste mprumuturi pentru iniierea unei afaceri, construirea unei fabrici, achiziionarea de proprieti imobiliare, echipamente etc. Rambursarea mp rumutului se face, n mod normal, lunar sau trimestrial. mprumutul bancar pe termen mediu i lung este un mprumut obinut de la bnci sau alte instituii financiare care tr ebuie rambursat ntr-o perioad mai mare de un an. De obicei, acest mprumut este nego ciat direct ntre ntreprinderea care solicit mprumutul i banc sau alt instituie financ societate de asigurri, ali creditori.

mprumutul pe termen mediu i lung este o surs important de finanare a ntreprinderilor. El este preferabil mprumutului pe termen scurt, deoarece asigur ntreprinderii mprumu tate un grad mai mare de siguran: dect s aib grija rennoirii unui credit pe termen scu rt, cel mprumutat poate obine un credit pe termen mediu sau lung structurat n aa fel nct scadena acestuia s coincid cu viaa economic a activului ce va fi finanat. Astfel luxurile de numerar ce vor fi generate de activul finanat pot servi la rambursare a ratelor la mprumut40. 3.4.1.1. Condiiile de acordare a creditelor pe termen lung Creditele pe termen lung41 sunt mprumuturi a cror rambursare depete 5 ani. Se acord pe ntru investiiile pe termen lung. La acordarea creditelor, ntreprinderea trebuie sa prezinte bncii urmtoarele documente: cererea de acordare a creditului; dovada nreg istrrii la Registrul Comerului; studiu de fezabilitate, pe ansamblul ntreprinderii, incluznd si studiul de fezabilitate al investiiei care face obiectul creditului; certificatul de bonitate privind situaia economico-financiar a ntreprinderii, cupri nznd i aprecieri asupra nivelului profesional al conducerii ntreprinderii; bilanuril e contabile pe ultimii 5 ani, vizate de organele bancare; situaia contului de "Pr ofit i pierdere" pe ultimii 5 ani, vizat de cenzorii ntreprinderii; situaia patrimo nial lunar cuprinznd obligatoriu situaia ncasrilor i plilor n lei i valut; orice poate face obiectul creditului.

Dup acceptarea studiului de fezabilitate, cererea de credit este luat n calcul ca d ecizie de creditare pe termen lung, proiectndu-se la ncheiere Contractul de credit are. Concomitent cu adoptarea deciziei de creditare se realizeaz i Situaia privind ealonarea ratelor i a dobnzilor pentru creditul contractat care reprezint o proiecta re a fluxurilor financiare viitoare de la ntreprindere ctre banc. Hoan, N. Finanele firmei, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 306. Brbu-Miu, N. e ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag. 252-253. 40 41 48

Finanarea IMM-urilor

Pe baza Contractului de creditare i a Situaiei de ealonare a rambursrii creditului, serviciul financiar al ntreprinderii proiecteaz fluxurile curente i viitoare, deter minate de decizia de credit pe termen mediu i lung, introducndu-le n structura deci ziilor financiare i ale bugetului ntreprinderii. n faza de utilizare a creditului p e termen lung apar fluxurile generate de ratele de rambursare i de plata dobnzilor care vor fi alimentate din veniturile proprii (amortizare i profit). O dat locali zate n cuprinsul deciziilor financiare din ntreprindere, fluxurile de fonduri decl anate de decizia de creditare pe termen mediu i lung sunt cuprinse n bugetul financ iar al ntreprinderii, contribuind la realizarea echilibrului financiar al aciunilo r de consum pentru nfiinarea, refacerea i dezvoltarea structurii economice de produ cie. Pe parcursul perioadei de angajare a creditului, banca procedeaz la analize p eriodice asupra ntreprinderii i a obiectivului creditat, banca ia msuri de reducere a riscului de nerambursare sau n cazul producerii acestui risc, acioneaz pentru re cuperarea ratelor rmase de rambursat prin valorificarea garaniilor depuse sau cons emnate n contractul de creditare. De aceea, n faa bncii comerciale, ntreprinderea tre buie s vin cu o activitate care s nu prezinte riscuri majore n perioada de utilizare a creditului. n acest sens, ntregul univers intern i extern al ntreprinderii este s upus unei analize i interpretri riguroase pentru a fi depistate efectele posibile ale unor evenimente politice, sociale, economice, militare sau ale unor schimbri tehnologice, n evoluia cererii precum i sub influena inflaiei, recesiunii, mbtrnirii duselor. Riscurile generate de aceste fenomene sunt completate cu analize detali ate privind produsele fabricate de ntreprinderea solicitatoare de credite, precum i pieele pe care desface i se aprovizioneaz ntreprinderea n cauz. Analiza scoate n e en aspecte de calitate ale produselor, poziia ntreprinderilor pe piaa produselor sale , calitatea i starea financiar a principalilor si clieni. Tendina principal este ca la acest tip de finanare s se apeleze foarte rar datorit condiiilor foarte grele impus e de instituiile care acord acest tip de credite. Bncile din Romnia care ofer finanare pentru IMM-uri sunt: Banca Comercial Romn, BRD Groupe Societe Generale, Banc Post, Banca Romneasc, Banca Transilvania, ING Bank, Emporiki Bank, Alpha Bank, HVB Bank , Raiffeisen Bank, Piraeus Bank, Miro Bank, Banca de Export Import A Romniei, EXI MBANK, Banca Comercial Robank. Bncile acord mprumuturi pe baza urmtoarelor elemente: contractul de mprumut, garanii materiale, documente de susinere a mprumutului. a) Co ntractul de mprumut prevede condiiile de creditare ale bncii i obligaiile ce le revin prilor. b) Garaniile materiale (gajul) reprezint mijlocul legal prin care se asigur suma mprumutat. Garaniile reale sunt reprezentate de imobilele, echipamentele, auto mobilele etc. pe care ntreprinztorul sau ntreprinderea le au n posesie i pe care sunt dispuse s le ipotecheze sau gajeze n favoarea bncii n vederea acordrii mprumutului. n caz de insolvabilitate, banca poate vinde bunurile puse drept garanie pentru a-i r ecupera mprumutul. Deoarece bncile nu pot oferi credite fr a-i securiza investiiile, e le solicit garanii (de preferin imobiliare) care s acopere aproximativ 120% din valoa rea creditului plus dobnda. Pentru a veni n sprijinul ntreprinztorilor care nu au su ficiente bunuri materiale pe care s le pun drept garanie s-au nfiinat dou fonduri de g arantare: Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri i Fondul de Gara ntare a Creditului Rural. 49

Finanarea IMM-urilor

Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM S.A. IFN) contri buie la finanarea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor, venind n completarea finan e care acestea au nevoie prin garantarea creditelor acordate de bncile comerciale . Fondul garanteaz creditele acordate de bncile comerciale n limita a maxim 80% i su sine ideile de afaceri i prin finanri directe.

FNGCIMM S.A. IFN pune la dispoziia firmelor produse financiare specifice. Preocup area acestuia este de a oferi un rspuns rapid, complet i profesionist solicitrilor financiare, graie unei structuri operaionale flexibile, unei reele aflate ntr-o acce lerat dezvoltare i unei strnse colaborri cu partenerii din domeniul bancar. Obiectiv ele strategice ale FNGCIMM S.A. - IFN au n vedere: mbuntirea accesului la finanare al treprinderilor mici i mijlocii care au proiecte de afaceri viabile, dar care nu d ein suficiente garanii materiale sau resurse financiare; Creterea volumului de inve stiii realizate de ntreprinderile mici i mijlocii; Susinerea politicii economice i so ciale a Guvernului, a politicii acestuia n domeniul ntreprinderilor mici i mijlocii . Prin activitatea sa, fondul contribuie la lansarea activitii ntreprinderilor nou-n fiinate, la alinierea la cerinele Uniunii Europene, la dezvoltarea i creterea compet itivitii ntreprinderilor existente, la sporirea valorii adugate realizate de sectoru l IMM i la crearea de noi locuri de munc n acest sector. Misiunea fondului este de sprijinire a ntreprinztorilor din toat ara s i mplineasc avantajul competitiv i exc faceri, prin acordarea de garanii financiare, n completarea propriilor garaniilor m ateriale, necesare obinerii unui credit sau a altor instrumente financiare de la bncile comerciale i prin acordarea de finanri directe. Garaniile oferite de FNGCIMM S .A. IFN sunt: garanii din fonduri proprii; garanii din fonduri n administrare; garanii acordate be neficiarilor de finanri din fonduri europene. Garaniile din fonduri proprii. Prin aceste garanii, fondul preia riscul creditului acordat ntreprinderii de ctre banc, garantnd pn la 80% din credit i pn la valoarea 0.000 de euro. Acest serviciu este valabil i pentru IMM-urile nou nfiinate. Pentru garania acordat se pltete un singur comision a crui valoare este cuprins ntre 1,5% i pe an.

Valoarea exact a comisionului depinde de durata creditului, de moneda n care se ac ord acesta i de modalitatea de plat a garaniei solicitat de banc. Dac firma utilizeaz credit pe termen scurt, comisionul reprezint un procent din volumul garaniei acor date i va fi ncasat ntr-o singur tran la momentul acordrii garaniei. Dac este vorba credit pe termen mediu sau lung comisionul reprezint un procent din soldul anual al garaniei acordate. Avantajul firmei const n ncasarea anual a comisionului i nu int egral la momentul acordrii garaniei. 50

Finanarea IMM-urilor Garaniile din fonduri n administrare reprezint garanii din fonduri puse la dispoziie de ctre Ministerul Agriculturii Pdurilor i Amenajrii Teritoriului n baza Legii nr.218 /2005 pentru absorbia fondurilor SAPARD. Dac statutul firmei se ncadreaz ntr-una dint re categoriile de beneficiari ai Programului SAPARD i are capacitatea de rambursa re a obligaiilor de plat asumate, se poate beneficia de garaniile FNGCIMM S.A. IFN. Suma garantat va reprezenta maxim 70% din valoarea creditului. Sunt garantate ca tegoriile de credite /scrisori de garanie bancar acordate/emise de banc pentru inve stiii pe termen scurt, mediu i lung, care finaneaz msurile:

Msura 1.1 mbuntirea prelucrrii i marketingul produselor agricole i piscicole; structurilor n vederea realizrii controlului de calitate, veterinar i fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare i pentru protecia consumatorilor; Msura 2.1 D zvoltarea i mbuntirea infrastructurii rurale; Msura 3.1 Investiii n exploataii a 3.4 Dezvoltarea i diversificarea activitilor economice care s genereze activiti mul le i venituri alternative; Msura 3.5 Silvicultura. Pentru garania acordat de Fond, a va solicita emiterea unui bilet la ordin fr protest, cu scadena la vedere, de val oare egal cu suma garantat de Fond. Acest bilet va fi girat de Banc, fr drept de regr es ctre Fond, la momentul executrii Contractului de garantare. Comisioanele de gar antare percepute (care se pot modifica n timp) sunt: - Persoane juridice i autoriti ale administraie publice: Credite pe termen scurt (lei/valut) - 1,5%; Credite pe t ermen mediu i lung (lei/valut) - 2,0%; - Pentru creditele acordate fermierilor pri vai persoane fizice autorizate i asociaiile de fermieri privai constituite conform l egii nu se pltesc comisioane de garantare. Garaniile acordate beneficiarilor de finanri din fonduri europene se adreseaz IMM-ur ilor care ndeplinesc att condiiile de accesare a fondurilor europene, ct i condiiile d e acordare a finanrii specifice fiecrui finanator.

Fondul garanteaz finanri acordate de instituii financiar-bancare/ nebancare, pentru: - plata taxei de consultan aferent unui proiect pe un domeniu de activitate potenia l beneficiar de fonduri europene; - realizarea proiectelor pe domenii de activit ate potenial beneficiare de fonduri europene. Garania se poate acorda pentru o per ioad de pn la 3 ani, pentru consultan, iar pentru investiii garania se acord n corel durata creditului. Procentul de garantare este n conformitate cu prevederile din conveniile ncheiate cu finanatorii, cu precizarea c, pentru finanarea acordat pentru consultan, procentul maxim de garantare este de 80%, iar comisionul de garantare e ste de numai 1%/an. n situaia n care condiiile de accesare a fondurilor europene pre vd ca aplicantul s fac dovada existenei surselor proprii pentru finanarea proiectului , Fondul va putea emite, la solicitarea instituiei finanatoare un document - Promi siune de garantare - prin care Fondul i exprim intenia de a garanta finanarea ce va f i primit de IMM, dup aprobarea proiectului de ctre autoritatea de implementare. 51

Finanarea IMM-urilor Fondul de garantare a Creditului Rural - IFN S.A. (FGCR-IFN S.A.) ofer un instrum ent financiar care permite accesul investitorilor la credite i alte instrumente d e finanare, prin acordarea de garanii financiare. FGCR-IFN S.A. are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor i a alto r instrumente de finanare, care pot fi obinute de persoane fizice i juridice - prod uctori agricoli i procesatori de produse agroalimentare, pentru realizarea producie i agricole, stocarea i procesarea produselor agricole i realizarea obiectivelor de investiii n aceste domenii, precum i alte instrumente financiare pe care instituiil e de credit le acord beneficiarilor programelor cu finanare european prin FEADR, FE P i FEGA pentru asigurarea finanrii necesare realizrii proiectelor prevzute n Programu l Naional de Dezvoltare Rural pentru perioada programat 2007-2013. FGCR -IFN SA gar anteaz urmtoarele tipuri de credite i alte instrumente de finanare : creditele pe termen scurt, mediu i lung; scrisorile de garanie bancar; scrisori de garanie n favoarea APDRP, conform OG 79/2009; creditele de investiii acordate benef iciarilor FEADR, FEP i FEGA; creditele de producie care asigur sursele de finanare n ecesare beneficiarilor programului SAPARD care au realizat i pus n funciune investii a. Suma garantat de FGCR - IFN S.A., n lei sau valut, reprezint maxim: 80% din valoarea creditelor de producie pe termen scurt/acordurilor de garanie ban car, 80% din valoarea creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de institui ile de creditare n scopul asigurrii cofinanrii proiectelor de investiii realizate pri n Programul Naional de Dezvoltare Rural, respectiv FEADR, FEP,FEGA; n cazul benefic iarilor publici ai FEADR, valoarea garaniei poate fi de pn la 100% din valoarea cre ditului, iar valoarea acesteia poate fi egal cu suma cheltuielilor eligibile i nee ligibile ale proiectului. Contractele de garantare se pot ncheia n lei sau n valut, n funcie de moneda n care a ost ncheiat contractul de credit. Categoriile de credite/scrisori de garanie banca r acordate de bnci, n lei sau valut, care pot fi garantate de FGCR-IFN sunt urmtoarel e: Credite pentru realizarea produciei agricole sau agro-alimentare; Credite de inve stiii.

n cazul beneficiarilor privai, suma maxim care poate fi garantat de FGCR-IFN S.A. pe ntru fiecare solicitare individual de garantare nu va depi echivalentul a 2.5 milio ane Euro, denominai n lei la cursul lei/Euro de la data solicitrii de garantare. c) Documentele de susinere a mprumutului sunt: documente care certific existena ntrepri nderii: actul de nfiinare, certificatul de nregistrare, documente privind necesitat ea i oportunitatea creditului i posibilitatea de rambursare a acestuia: cerere de credite, plan de afaceri i/sau studiu de fezabilitate; documente financiar-contab ile: bugetul de venituri i cheltuieli, balana de verificare, bilanul anual, contul de profit i pierdere, situaia patrimonial, planificarea fluxului de numerar. Deoare ce fiecare banc are condiii de creditare specifice, este necesar studierea atent a a cestora i alegerea acelei bnci care practic dobnda cea mai mic i acord perioada de gra (perioada n care se pltesc doar dobnzile, nu i ratele) cea mai mare. 52

Finanarea IMM-urilor

3.4.1.2. Avantajele creditului bancar pe termen mediu i lung mprumutul pe termen mediu i lung prezint urmtoarele avantaje42 pentru ntreprinderi: rapiditate: obinerea sumelor necesare printr-un credit bancar pe termen mediu sau lung poate fi realizat mult mai rapid dect cele prin emiterea de obligaiuni; flexi bilitatea: mprumuturile pe termen mediu i lung prezint o flexibilitate viitoare spr e deosebire de mprumutul obligatar. n situaia acestuia din urm, datorit numrului mare de deintori de obligaiuni, este virtual imposibil s obin permisiunea de a modifica con diiile contractului, chiar dac apariia unor noi condiii economice poate conduce la d orina celui mprumutat sau a deintorilor de obligaiuni de a le schimba. n schimb, n caz l unui mprumut bancar pe termen mediu sau lung, cei mprumutai pot, n general, conven i cu creditorul s modifice mutual condiiile contractuale. costuri de obinere relati v reduse: deoarece se negociaz direct cu cei care acord credite, documentele forma le legate de obinerea mprumuturilor sunt minime, la fel ca i cheltuielile.

ntreprinderile apeleaz la mprumuturi pe termen mijlociu i lung, fiind contiente c pe l g riscul pe care-l implic, au i efecte favorabile asupra rentabilitii. Este vorba aic i de "efectul de levier" (de prghie) care poate duce la creterea rentabilitii capita lurilor proprii, cu condiia ca rentabilitatea ntregului capital angajat (propriu i m prumutat) s fie superioar ratei dobnzii la sumele mprumutate. Efectul de levier se p oate resimi i invers, n sensul scderii ratei rentabilitii capitalurilor proprii.

3.4.1.3. Costul creditelor bancare pe termen mediu i lung Ca i costul capitalurilor proprii ale firmei, costul datoriilor acesteia poate fi observat n mod normal, direct sau indirect, deoarece costul datoriilor este pur i simplu rata dobnzii pe care firma trebuie s o plteasc pentru un nou mprumut i putem o bserva rata dobnzii pe pieele financiare. Condiiile contractuale n care se angajeaz u n mprumut (scaden cert, dobnd fix, valoare de rambursat cunoscut, prioritate pentru r perarea capitalului n caz de faliment etc.) face ca determinarea costului acestei resurse de capital s fie cert. Exist totui un risc al variaiei dobnzii de pia. n ac condiii modelul CAPM (Capital Assets Pricing Model) ofer i pentru datoriile riscant e o alternativ de estimare a costului / (rentabilitii) scontat(e). Pentru nceput adm item c nu exist risc de rat de dobnd i nici risc de insolvabilitate a debitorului. Pen tru manager, costul explicit al unui mprumut este acela care egaleaz ncasrile din fo ndurile mprumutate (intrri) cu valoarea actual a plilor privind rambursrile i dobnda toare n R + Dob t , n care: (ieirile), potrivit formulei: Fonduri mprumutate = t t t = 1 (1 + K d ) R t = ratele mprumutului rambursate n fiecare an; t = anii de ram bursare a mprumutului, t = 1 n ; k d = ca soluie la ecuaia de mai sus, reprezint cos tul explicit al mprumutului solicitat de managerul ntreprinderii pentru finanarea i nvestiiilor noi. Intrrile monetare, obinute la primirea sumelor mprumutate, vor fi u rmate de o serie de ieiri monetare viitoare echivalente. Aceast noiune de rat k d ar e dou interpretri: - de rat intern de rentabilitate (RIR) i - de cost actuarial ( k d ). 42

Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009 6. 53

Finanarea IMM-urilor

Ele sunt identice fundamental i singura diferen dintre ele vine de la cei care fac interpretarea dup cum acetia sunt creditori sau debitori: Rata intern de rentabilit ate relev demersul investitorului (creditorului), n timp ce costul actuarial rezul t din aprecierea mprumutatului (debitorului). Este evident egalitatea RIR = k d , a mbele avnd unul i acelai coninut economic. Conform criteriului RIR, investiia este re ntabil dac aceast rat intern RIR este mai mare dect rata dobnzii de pe pia ( R d ), ctiv costul capitalului. Pe plan economic, RIR> R d semnific faptul c investiia de capital va fi recuperat prin fluxurile de lichiditi rezultate din exploatare, c aces te fluxuri permit remunerarea furnizorilor de capital conform exigenei lor de ran dament. Deci RIR> R d semnific faptul c investiia este rentabil i acceptat. n teorie, ostul actuarial pentru un mprumut primit este egal cu RIR a sumei date cu mprumut. n realitate acest caz este rar ca urmare a efectelor fiscale i a costurilor de tr anzacie a capitalurilor. Analiza costului mprumutului bancar se bazeaz pe modelul u nui grafic de rambursare a acestuia, specific activitii bancare. Acest grafic incl ude convenia prilor despre: valoarea mprumutului contractat, suma avansat, rata dobnzi i la care se face contractarea mprumutului i graficul de rambursare. n funcie de car acteristicile prezentate, exist mai multe modele fundamentale de determinare a co stului capitalului mprumutat. a. cazul mprumutului bancar cu rambursare la scaden. Aceast modalitate de rambursare este caracterizat prin faptul c plata principalului se realizeaz integral la scade n, n decursul perioadei de desfurare a creditului pltindu-se numai dobnzile calculate rin nmulirea ratei nominale a dobnzii cu valoarea principalului. Modelul matematic care permite determinarea costurilor acestui tip de mprumut este urmtorul: Vn D n Dob (1 - t ) t , unde: V0 D = + t (1 + k D )n t = 1 (1 + k D ) Dob t = dobnda pltit n ul i, i = 1 n ; k D = costul datoriilor; t = cota de impozit pe profit; V 0 D = va loarea actual a datoriei pentru ntreprindere; Vn D = valoarea nominal, valoare ce va fi rambursat la scaden.

Cota de impozitare t , subliniaz caracterul special al cheltuielilor cu dobnzile, ac estea beneficiind de o scutire aproape integral de impozit. Astfel, pentru ntrepri ndere, cheltuielile cu dobnzile sunt ncadrate conform legii n categoria celor deduc tibile din profitul brut. Diferena favorabil ntreprinderii reflectat n scderea cheltui elilor efective cu impozitul pe profit poate fi considerat ca plus-valoare, care diminueaz suma cheltuielilor cu dobnzile datorate. Rezolvarea ecuaiei obinute se rea lizeaz prin interpolare liniar. b. cazul mprumutului bancar cu rambursare n trane sau rate egale. Aceast modalitate este caracterizat prin faptul c principalul mprumutului este rambursat ealonat n trane egale, dobnzile calculndu-se prin nmulirea ratei dobnzii cu soldul rmas de rambursat. Ecuaia matematic ce d valoarea de pia are forma: V R d Vn (n + 1 - t ) (1 - t V0 D = , unde: t (1 + k D ) t =1 54

Finanarea IMM-urilor R d Vn (n + 1 - t ) = valoarea dobnzii din anul t; n R d = rata nominal a dobnzii pen tru creditul contractat; Vn = valoarea nominal total a mprumutului;

n = numrul de ani pe care se construiete graficul de rambursare. c. cazul mprumutului bancar cu rambursare n anuiti constante. Acesta se caracterizea z prin ealonarea mprumutului astfel nct sumele rambursate anual de debitor, compuse d in principal i dobnd, s fie egale. Prin calcul matematic se obine un ir de trane ale p incipalului care reprezint o progresie geometric. Formula matematic pentru valoarea de pia este: n Dob (1 - t ) + R t t , unde: V0 D = t (1 + k D ) t =1 R t = partea din principal ce va fi rambursat n anul t. n acest caz anuitatea se determin Vn R d cu ajutorul formulei: A t = . 1 - (1 + R d )- n

3.4.2. Finanarea prin leasing Finanarea prin leasing poate fi furnizat de ctre ntreprinderile industriale productoa re, n efortul acestora de a crete vnzrile, dar i de ntreprinderile specializate n asig rarea finanrii prin leasing. Exist mai multe tipuri de firme care au ca obiect de a ctivitate leasing-ul: bnci comerciale, instituii financiare de economii i de credit , firme financiare i firme industriale.

3.4.2.1. Definire i caracteristici Leasing-ul este o procedur de finanare a investiiilor prin care o banc sau o institui e financiar specializat achiziioneaz un bun imobiliar sau mobiliar pe care-l nchiriaz unei ntreprinderi sau unui particular, acetia din urm avnd posibilitatea s-l cumpere la sfritul contractului la un pre convenit (n general la valoarea rezidual). Decizia de a opta pentru leasing, n raport cu un mprumut bancar sau obligatar, se fundamen teaz pe valoarea actualizat net (VAN), calculat dup relaia: n CFt VR VAN = - . t (1 + )m t = 1 (1 + r ) ntruct nu se pltete costul de achiziie al bunului nchiriat, n formul VAN nu se cuprinde scderea valorii investiiei I. De asemenea cash-flow urile ( CF t ) vor fi determinate n funcie de profiturile viitoare i de chiria pltit. Valoarea r ezidual ( VR ) este pltit n anul m, naintea ncheierii duratei de via n a bunului nch . Aceast valoare actualizat se compar cu cea a mprumutului, pentru a se analiza care dintre aceste surse de finanare este mai avantajoas. 3.4.2.2. Avantajele leasingului Avantajele leasing-ului pentru ntreprinderile care nchiriaz bunurile sunt: ofer o fi nanare flexibil43: majoritatea contractelor de leasing tind s aib mai puine acorduri restrictive dect contractele de mprumut. n plus, leasing-ul este mai convenabil pen tru 43 Tudorache, D., Secreanu, C. Finanele publice. Finanele firmei, Editura Universitar, Bucureti, 2006, pag. 198. 55

Finanarea IMM-urilor

finanarea treptat a nevoilor ntreprinderilor. O firm care achiziioneaz active n timp p ate s considere mai convenabil s ia n leasing aceste active dect s negocieze un mprumu t obligatar sau bancar ori s vnd aciuni n fiecare moment cnd se fac achiziii pentru cr erea capitalului propriu; utilizarea acestei finanri crete capacitatea ntreprinderii de a se ndatora, deoarece este o operaiune care nu modific structura financiar a ntreprinderii44. Totui, banche rii i ceilali creditori in seama c leasing-ul constituie o obligaie a firmei care ape leaz la leasing; permite finanarea 100% a bunurilor pe care ntreprinderea dorete s le exploateze ceea ce permite conservarea capitalului de lucru i utilizarea acestui a drept garanie pentru contractarea altor mprumuturi pentru dezvoltare; avantajele fiscale: deductibilitatea fiscal a amortizrii este unul dintre cele mai cunoscute motive de apelare la leasing n detrimentul cumprrii deoarece determin o economie pr in diminuarea impozitului la ntreprinderea care nchiriaz; constituie o form de asigu rare contra riscului tehnologic pentru ntreprinderile care nchiriaz. n cazul leasing -ului direct poate exista clauza anulrii, care permite utilizatorului s opreasc pla ta ratei de leasing nainte de expirarea termenului din contractul de leasing. Ast fel, dac pe pia apar mijloace de producie mai performante, poate s fac imediat schimba rea comparativ cu cazul n care ar fi proprietar (dificulti n vnzarea unui mijloc fix depit moral) 45; poate crete lichiditatea ntreprinderii. Astfel, o vnzare i leaseback transform anumite active corporale ale ntreprinderii n numerar n schimbul unei oblig aii de a face o serie de pli fixe n viitor; permite ntreprinderilor mici i mijlocii, are au capaciti de ndatorare mici, dar care sunt rentabile sau ntreprinderilor cu o rentabilitate sczut s-i finaneze dezvoltarea. n acest caz, leasing-ul este adesea sing ura surs disponibil de finanare, deoarece dreptul de proprietate al bunului luat n l easing rmne locatorului, reducnd riscul acestuia n caz de faliment al utilizatorului . 3.4.2.3. Dezavantajele leasingului Principalele dezavantaje46 al leasing-ului se refer la: costul: pentru o ntreprindere cu profituri mari, cu acces la pieele creditului i ca pacitate de a profita de avantajele fiscale ale proprietarului, leasing-ul este adesea o finanare mai costisitoare; ratele practicate, respectiv redevenele care c umuleaz chiria, comisionul de serviciu i cota de risc sunt relativ ridicate, ceea ce impune necesitatea obinerii unei rentabiliti cel puin acoperitoare; afecteaz inevi tabil autofinanarea viitoare ca urmare a obligaiilor periodice de plat; pierderea valorii reziduale a activului. n cazul bunurilor imobiliare, aceast pier dere poate fi substanial; 44 45 facilitarea obinerii poate antrena ntreprinderea n operaiuni mai puin rentabile;

Hoan, N. Finanele firmei, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 322 323. Andreica, ., Andreica, C., Mutea-tefan, I., Mutea-tefan, R. Decizia de finanare n leasing, Edit ra Cibernetica MC, Bucureti, 2003, pag. 88-89. 46 Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderi Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag. 270. 56

Finanarea IMM-urilor falimentul societii de leasing constituie, mai nou un dezavantaj, deoarece ntreprin derea care nchiriaz bunul nu este i proprietarul acestuia. Dac societatea de leasing d faliment, n urma valorificrii bunurilor din proprietatea acesteia, ntreprinderea care nchiriaz aceste bunuri le poate pierde, dezavantajul constnd n ntreruperea activ itii acesteia pn la nlocuirea bunului.

ntruct fiecare ntreprindere are o anumit structur a capitalului care este un mixaj de capitaluri proprii, aciuni comune i prefereniale, datorii, aceasta determin ntreprin derii o valoare a capitalului care trebuie maximizat. Deci, pentru maximizarea va lorii ntreprinderii trebuie stabilit o structur optim a capitalului, astfel nct noile creteri de capital s aib loc de aa manier nct s pstreze structura optim a capitalul p.

3.4.2.4. Costul leasingului Leasingul reprezint un mod de finanare particular care poate fi analizat ca un mpru mut. Costul acestei surse de finanare poate fi evaluat sub forma unei rate actuar iale. Se aplic principiul egalitii valorilor actuale ale echivalentului sumei de fi nanare (costul de achiziie i montaj al echipamentului nchiriat = E) i ale ieirilor de trezorerie pentru plile viitoare privind chiria anual (CH) i valoarea rezidual (VR). La egalitatea, n prezent, a celor dou fluxuri de trezorerie (de intrare echivalent i de ieire efectiv) se calculeaz costul actuarial al leasingului ca o rat intern de re ntabilitate ( k L ). Costul leasingului47 integreaz n mod firesc i efectele fiscale ale acestei finanri. Chiria este o cheltuial deductibil de la plata impozitului pe profit. Partea reprezentnd amortizarea echipamentului nchiriat nu mai constituie o economie fiscal pentru utilizatorul leasingului, pentru furnizorul leasingului. n c onsecin, utilizatorul leasingului nefiind proprietarul bunului nchiriat nregistreaz u n cost de oportunitate, determinat de pierderea economiei de impozit aferent amor tizrii A a echipamentului nchiriat. n (1 - t ) CH + t A VR t t + E= , n care: t (1 + ) (1 + k L )m t =1 t = rata impozitului pe profit; t = anii de valabilitate a cont ractului de leasing, t = 1 n ; m = n+ 1. n aceste condiii, costul leasingului ( k L ) este soluia la ecuaia de mai sus, ce se calculeaz dup metodologia ratei interne de rentabilitate. De altfel, costul leasingului pentru utilizator (locatar) este rata de rentabilitate pentru furnizor (locator). Decizia de a opta pentru leasi ng, n raport cu un mprumut bancar sau obligatar, se fundamenteaz pe valoare actuali zat net (VAN), calculat dup relaia: n CFt VR VAN = - . t (1 + r )m t = 1 (1 + k ) ntr nu se pltete costul de achiziie al bunului nchiriat, n formula VAN nu se cuprinde scde rea valorii investiiei (I). De asemenea, cash-flow-urile ( CFt ) vor fi determina te n funcie de profiturile viitoare i de chiria pltit (chiria este i ea o cheltuial de uctibil de la plata impozitului). Valoarea rezidual (VR) este pltit n anul m, nainte d e ncheierea duratei de via (n) a bunului nchiriat. Aceast valoare actualizat se compar cu cea a mprumutului, pentru a se analiza care dintre sursele de finanare este mai avantajoas. 47 Ilie, V., Teodorescu, M. Finanele ntreprinderii, Editura ASE, Bucureti, 2003, pag. 275. 57

Finanarea IMM-urilor

De exemplu48, ntreprinderea X S.A. achiziioneaz un mijloc de transport printr-o operai une de leasing. Redevenele sunt pltibile prin 7 anuiti pn la scaden, n valoare de 2. ei fiecare. Depozitul de garanie este de 20% din valoarea redevenei i este amortiza bil ntr-un an. Valoarea bunului la cumprare ar fi fost de 10.000 lei, amortizabil n 10 ani. Valoarea rezidual este de 1.200 lei. Impozitul pe profit este de 16%. De terminai costul contractului de leasing. Rezolvare: Pentru rezolvarea aplicaiei, realizm tabloul contractului de leasing, prezentat n t abelul 3.3., n care: (1) reprezint 20% din valoarea redevenei de 2.000 lei; (2) eco nomia fiscal din redeven reprezint economia de impozit pe profit care apare datorit c heltuielii cu redevena (care diminueaz profitul impozabil), respectiv 16% 2.000 = 320 lei; (3) pierderea economiei din impozitul pe profit datorit amortizrii se ref er la cheltuiala cu amortizarea, ce ar fi diminuat profitul impozabil, n cazul n ca re bunul ar fi fost cumprat, cu 10.000 16% = 160 lei; 10 (4) economia impozitului pe profit din amortizarea valorii reziduale a bunului (a crui durat 1.200 16% = 6 4 lei, n anii 8, 9 i 10. rmas de amortizare este de 3 ani), este de 3 Tabelul 3.3. Tabloul contractului de leasing Indicatori Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8-10 10.000 Valoarea bunului Depozitul de garanie (1) Redevene Valoarea de cumprare, rezidual Ec onomia fiscal din redeven (2) Pierderea economiei din impozitul pe profit datorit am ortizrii (3) Economia impozitului pe profit din amortizarea bunului, dup achiziia l a valoarea rezidual (4) Total fluxuri -400 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.200 +320 +320 +320 +320 +320 +320 +320 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 +64 9.600 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 -3.040 +64

Costul real al contractului de leasing reiese din formula de mai jos: 9.600 + 64 (1 + k )-8 + 64 (1 + k )-9 + 64 (1 + k )-10 = 1.840 (1 + k )-1 + + 1.840 (1 + k )- 2 + 1.840 (1 + k )- 3 + 1.840 (1 + k )- 4 + 1.840 (1 + k )- 5 + + 1 0 (1 + k )- 6 + 3.040 (1 + k )- 7 Rezult, din ncercri succesive c k = 20 ,3% . Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii, Aplicaii de caz, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti, 2008, pag. 222-223. 48 58

Finanarea IMM-urilor

3.5. Particulariti ale creditelor pe termen scurt i costul acestora Performanele gestiunii trezoreriei nu se msoar doar n funcie de nivelul dobnzii pltite pentru mprumuturi sau primite pentru plasarea excedentelor de disponibiliti bneti. Pr eocuparea trezorierului trebuie s fie optimizarea gestiunii fluxurilor. El trebui e s aleag instrumentele de plat adecvate, s mprumute la cea mai bun dobnd, s realize asamentele cel mai bine remunerate i s realizeze un arbitraj ntre diferitele mijloa ce de finanare sau ntre liniile de credit i plasamente. Obiectivul de atins este ac ela al trezoreriei zero, conform cruia firma trebuie s-i onoreze prompt toate angaj amentele i s-i plaseze operativ disponibilitile, astfel nct soldul conturilor curente fie minim. Aceasta presupune ca sumele excedentare s fac obiectul unor plasamente sistematice. Justificarea trezoreriei zero este reflectat prin intermediul costur ilor de oportunitate. Remunerarea soldurilor de disponibiliti n conturi curente fii nd nesemnificativ atrage o lips de ctig, deci un cost de oportunitate egal cu difere na fa de remunerarea ce ar fi adus-o plasamentul acelui excedent, de exemplu, ntr-un depozit de o lun dac acesta s-ar fi meninut n acest interval. Totodat, costul credit elor este, de regul, mai mare dect al mijloacelor de finanare pe piaa financiar i repr ezint, deci, un cost explicit pentru firm. n acelai timp, costul real al creditului difer fa de rata nominal a dobnzii, ntruct n calcul sunt luate toate cheltuielile leg de credit, deci inclusiv comisioanele i numrul de zile real de creditare de care beneficiaz firma fa de numrul de zile nscris n contractul de credit. n continuare prez ntm cteva exemple privind determinarea costului creditului de trezorerie.

3.5.1. Creditul bancar pe termen scurt n general, exist trei factori care trebuie luai n considerare n selectarea surselor d e finanare pe termen scurt: costul efectiv al creditului; disponibilitatea credit ului n suma necesar, pentru perioada ct finanarea este necesar i influena utilizrii u surse de finanare specifice asupra costului i disponibilitii unei alte surse de fin anare. Pentru o ntreprindere rentabil este mai avantajos s apeleze la creditul banca r pe termen scurt pentru creterea activitii, dect s atepte pn cnd se vor constitui r e proprii suficiente prin capitalizarea profiturilor. Exist o multitudine de cred ite bancare pe termen scurt, toate fiind acordate n general pentru finanarea nevoi lor de exploatare, curente ale ntreprinderilor (aprovizionri cu stocuri de materii prime i materiale, mrfuri, subansambluri, piese de schimb, energie, combustibili, cheltuieli aferente perioadei curente, necesare realizrii i finalizrii produciei ca re are consum i desfacere asigurate prin contracte i comenzi ferme) sau pentru aco perirea unei insuficiene provizorii a fondului de rulment net i mai puin pentru inv estiii. 59

Finanarea IMM-urilor 3.5.1.1. Costul efectiv al creditului pe termen scurt49 O ntreprindere contracteaz un credit bancar de 80.000 lei, pe termen de 90 zile pe ntru care banca percepe o rat anual a dobnzii de 18%. Determinai valoarea absolut a d obnzii i costul efectiv al creditului. Rezolvare: Valoarea dobnzii ( Dob ) va fi: Dob = , unde: 360 Cn = valoarea nominal a creditului pe termen scurt. 80.000 0 ,18 90 D ob = = 3.600 lei. 360 Costul procentual efectiv al creditului pe termen scurt ( R d r (%) ) va fi: 3.600 90 R d r (%) = 1 + - 1 = 19 ,25% . 80.000 360 C n R d n (%) t 3.5.1.2. Costul efectiv al creditului pe termen scurt cu dobnd antecalculat i postca lculat50 Presupunem un credit n valoare de 50.000 lei, pe o durat de 120 de zile, cu rata d obnzii de 9% pe an. S se determine rata efectiv a dobnzii antecalculate i postcalcula te. Rezolvare: Rata efectiv a dobnzii antecalculate ( R d e (%) ) se determin astfel:

Dob 360 , unde: Ce t = valoarea dobnzii; Dob Ce = valoarea efectiv a creditului, m ai mic dect valoarea creditului acordat cu dobnda antecalculat ( C0 ). Valoarea efec tiv a creditului reprezint: C e = C 0 - Dob . nlocuind expresia valorii efective a cr editului n formula ratei efective a dobnzii antecalculate, obinem: C 0 R d n (%) t Dob . R d e a (%) = 360 . tim c valoarea dobnzii reprezint: Dob = (C 0 - Dob ) t 360 cuind expresia valorii dobnzii n formula ratei efective a dobnzii antecalculate, obi nem: C 0 R d n (%) t C 0 R d n (%) R d n (%) 360 = R d e a(%) = 360 = R d n (%) t C R d n (%) t R t 1 - d n (%) 1 - t C0 - 0 C 0 360 360 360 8% . 0 ,09 120 1- 360 Rata efectiv a dobnzii postcalculate ( R d e p (%) ) se determ in astfel: R d e a(%) = Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii. Aplicaii de caz, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 158. 50 Stroe, R., Brbu-Mi N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii. Aplicaii i studii de caz, Editur Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 158-159. 49 60

Finanarea IMM-urilor

Dob 360 , unde: Cf t Dob = valoarea dobnzii; Cf = valoarea creditului de rambursa t la sfritul perioadei, mai mare dect valoarea creditului acordat cu dobnda postcalc ulat ( C 0 ). Valoarea de rambursat a creditului reprezint: C f = C 0 + Dob . nlocu ind expresia valorii efective a creditului n formula ratei efective a dobnzii post calculate, obinem: C 0 R d n (%) t Dob . 360 . tim c valoarea dobnzii reprezint: D = R d e p(%) = (C 0 + Dob ) t 360 nlocuind expresia valorii dobnzii n formula ratei efective a dobnzii postcalculate, obinem: C 0 R d n (%) t R d n (%) C 0 R d n (%) 360 = R d e p(%) = 360 = R d n (%) t R t C R d n (%) t 1 + d n (%) 1 + 0 360 360 360 R d e p(%) = R d e p (%) = 0 ,09 = 8 ,738% . 0 ,09 120 1+ 360

3.5.2. Creditul comercial Creditul comercial furnizeaz una dintre cele mai flexibile surse de finanare pe te rmen scurt. Acesta crete n mod spontan n funcie de cumprrile ntreprinderii. Caracteris icile suplimentare ale pachetelor de credit comercial includ valoarea creditului pe care ntreprinderea o poate obine, dac suma este pltit n cont cu ntrziere i dac ile sunt aplicabile pentru plile n avans51. Este un mijloc de finanare pe termen scurt care variaz de la cteva zile pn la 90 de z ile, n conformitate cu clauzele contractuale. Acest tip de finanare nebancar nu est e purttor de dobnd52. 3.5.2.1. Avantajele creditului comercial Avantajele creditului comercial53: -

rapiditatea, disponibilitatea i flexibilitatea: ordinele de plat pltibile ale celor mai multe ntreprinderi necesit puine formaliti, nu fac obiectul vreunui contract, re prezint o form continu de credit, care se obine rapid, permind finanarea n totalitate u n parte a stocurilor, n funcie de viteza lor de rotaie; de obicei, furnizorii nu s olicit nici o garanie, acetia fiind, n practic, mai nelegtori dect bncile n ceea c eventualele depiri ale scadenelor; de asemenea, este mai agreat de ctre ntreprinderil e mici i mijlocii dat fiind faptul c, de cele mai multe ori, acestea nu se bucur de acelai tratament ca i marile ntreprinderi din partea bncilor; este obinut n mod conve nabil ca o parte normal a operaiunilor ntreprinderii, extinderea n valoare a creditu lui comercial dezvoltnd i contracte pentru necesitile ntreprinderii; -

Pike, R., Heale, B. Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, F ifth Edition, Prentice Hall, 2006, pag. 380. 52 Tudorache, D., Secreanu, C. Finane le publice. Finanele firmei, Editura Universitar, Bucureti, 2006, pag. 261. 53 Brbu-Mi , N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009, pag. 167-1 8. 51 61

Finanarea IMM-urilor -

reprezint o surs de finanare relativ ieftin pentru susinerea activitii curente; dispon bilizeaz resurse financiare pentru realizarea altor obiective economice; cunoatere a scadenelor de plat permite elaborarea unui cash-flow realist, necesar obinerii un ui credit bancar; ofertanii au posibiliti mai bune de monitorizare i forare a celui mp rumutat s plteasc dect au instituiile financiare. Aceasta deoarece ofertantul este de obicei n aceeai afacere iar cumprtorul nu are alt alternativ dect s cumpere de la c ertani; scopul ofertantului prin creditul comercial nu este de a face bani din nele gerea financiar ci de a obine profit din vnzarea bunurilor; ofertantul poate oferi termeni favorabili de plat n scopul pstrrii unei relaii pe termen lung cu cumprtorul. 3.5.2.2. Dezavantajele creditului comercial Dezavantajele creditului comercial54: -

creterea gradului de ndatorare pe termen scurt va avea efecte negative asupra boni tii ntreprinderii; prezint riscuri att pentru furnizor ct i pentru client; astfel, dac reprinderea furnizoare nu cunoate suficient de bine clientul i nu-i evalueaz cum tr ebuie solvabilitatea, aceasta este n pericolul de a acorda credite importante, di ficil de acoperit, clienilor mai puin solvabili; de asemenea, clientul poate fi pu s n dificultate cnd furnizorul ncearc s scurteze brusc durata creditului furnizor aco rdat. ntr-un mediu economic inflaionist, cu schimbri eseniale ale cursului monedei n aionale n perioade de timp foarte scurte, pot aprea costuri care anuleaz veniturile realizate din vnzarea mrfurilor achiziionate prin credit comercial; neonorarea bile telor la ordin la scaden poate avea repercusiuni grave de natur juridic i economic asu pra ntreprinderii; nevalorificarea stocurilor de marf achiziionate prin credit come rcial duce la dificulti financiare complexe. 3.5.2.3. Costul creditului comercial Pentru a releva costul creditului comercial n cazul acordrii reducerilor n numerar, prezentm urmtorul exemplu55: Foarte des, termenii de credit oferii n cadrul creditu lui comercial implic reduceri pentru plile n avans. De exemplu, un furnizor ofer urmto arele termene: 3% reducere pentru plata n 20 zile sau ntreaga valoare este pltit n 60 de zile. Astfel, 3% penalizare apare ca rabat (bonus) pentru plata n 20 zile sau ca penalizare pentru ntrzierea plii n perioada 20-60 zile (adic cu 40 de zile). 54 55 Levente, K. Finanarea ntreprinderilor mici i mijlocii, Editura Expert, Bucureti, 200 4, pag. 150-151. Petty J. W., Keown, A. Basic Financial Management, Prentice Hal l International Inc., New Jersey, 1993, pag. 649650. 62

Finanarea IMM-urilor Costul anual efectiv de neutilizare a reducerii ( k Cc ) poate fi foarte mare. P entru o factur de 2.000 de lei, costul efectiv al ignorrii perioadei de reducere, utiliznd termenii de credit anteriori, poate Dob Nz a 60 360 = = 27 ,84% . fi est imat prin relaia: k Cc = C d Nz c 1.940 40 Cei 3% reducere reprezint costul dobnzii pentru extinderea perioadei de plat cu 40 de zile n plus. 1.940 lei reprezint valoa rea facturii pentru perioada celor 20 de zile de credit, dup aceast dat reducerea f iind pierdut. Costul efectiv al nelurii n calcul a celor 3% reducere pentru 40 de z ile este foarte scump. Mai mult, odat ce perioada de reducere a trecut, nu mai ex ist nici un motiv de a plti naintea datei scadente finale (a celor 60 de zile). Cos tul creditului comercial variaz astfel n mod direct proporional cu mrimea reducerii i invers proporional cu lungimea perioadei de timp ntre sfritul perioadei de reducere i data scadenei finale.

3.5.3. Creditul de scont 3.5.3.1. Definirea creditului de scont Creditul de scont se acord prin scontarea de ctre bncile comerciale a efectelor com erciale ale ntreprinderii nainte de scaden. Prin aceast plat cu anticipaie a contraval rii efectului comercial, unitatea bancar acord clientului su un credit garantat cu efectele comerciale scontate, transformndu-le, n felul acesta, n mijloace bneti lichi de necesare att activitilor de producie ct i de circulaie. Banca pune la dispoziia po orului creanei valoarea efectului de comer, mai puin agio (dobnda i comisioanele afer ente), nainte de scadena efectului respectiv56. Bncile comerciale primesc la scontare titluri care trebuie s ndeplineasc, cumulativ, urmtoarele condiii: posesorul titlului s fie client al bncii; titlul s fie acceptat legal la plat; intervalul de timp dintre momentul prezentrii spre scontare i scadena titlului s nu depeasc un an. La scaden, n baza drepturilor cambiale, banca ncaseaz debitor sau tras suma nscris n cambie. Creditele de scont sunt foarte puin practica te n Romnia datorit nencrederii dintre participanii la circuitul cambial. Dei sunt reg lementate prin Legea nr. 83/1994 (completare la vechea reglementare - Legea nr. 58/1934), cambia i biletul la ordin au rmas nite titluri de credit foarte puin folos ite. Titlurile de credit cele mai folosite n operaiunile de decontri sunt ordinul d e plat i cec-ul.

3.5.3.2. Costul creditului de scont Pentru explicarea modului de determinare a costului operaiunii de scontare, preze ntm urmtorul exemplu57: Presupunem o cambie a crei valoare nominal este de 55.000 le i, taxa nominal a scontului fiind de 13%. Numrul de zile de la data prezentrii camb iei pn la scaden este 90. S se calculeze scontul comercial, valoarea actual a cambiei momentul prezentrii la scontare, scontul raional i taxa efectiv a scontului. Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009 1. Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii. Aplica dii de caz, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 158-159. 56 57 63

Finanarea IMM-urilor Rezolvare: Scontul comercial ( S c ) se determin astfel: Sc= Vn R s n (%) t 360 , unde: Vn = valoarea nominal a cambiei; = durata de timp din momentul prezentrii i pn la sca den. t 55.000 13% 90 Sc= = 1.787 ,50 lei. 360 Valoarea actual a cambiei n momentul scontrii ( V a ) va fi: V a = Vn - S c = 55.000 - 1.787 ,5 = 53.212 ,50 lei. sau V a = Vn - S c = Vn - Vn R s n (%) t 360 R s n (%) t . = Vn 1- 360 0 ,13 90 V a = 55.000 1 - = 53.212 ,50 lei. 360 Scontul raional ( Sr ) reprezint diferena ntre valoarea cambiei n ziua scontrii ( Va ) i valoarea acesteia la scaden, astfel: Va 53.212 ,50 S r = Va - = 53.212 ,50 - 51.537 ,53 = 1.674 ,97 lei. = 53.212 ,50 - R s n (%) t 0 ,13 90 1+ 1+ 360 360 Taxa efecti v a scontului ( R s r (%) ) se calculeaz n acelai mod ca i rata efectiv a dobnzii antecalculate. Aceasta va fi: R S n (%) 0 ,13 = 13 , 44% . ; R S r (%) = R S r ( %) = 0 ,13 90 R S n (%) t 1 - 1- 360 360 3.5.4. Factoringul 3.5.4.1. Definirea factoringului Creditele de factoring asigur finanarea, urmrirea creanelor i protecia riscurilor de c redit de ctre factor, pe baza cedrii de ctre beneficiari, cu titlu de vnzare sau de gaj, a creanelor nscute din vnzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru teri. Serviciul de finanare presupune finanare imediat n proporie de maxim 80% din contrav aloarea fiecrei facturi pentru livrri de mrfuri/servicii prestate, din care se scad comisioanele factorului; restul (20%) se elibereaz n momentul ncasrii (n cazul facto ringului mixt). De asemenea, exist factoring cu plata imediat i factoring cu plata la o anumit dat viitoare. Termenul de ncasare al facturilor prezentate factorului n u trebuie s depeasc 180 de zile de la emitere.

n unele ri dezvoltate economic, ca, de exemplu, Statele Unite ale Americii i unele d in Vestul Europei, s-au creat condiii formidabile pentru ncurajarea afacerilor de factoring, plecnd de la concepia economic general c utilizarea acestui instrument de investiie i finanare consolideaz stabilitatea economic i financiar a societilor i r z o politic deosebit de eficient de administrare i repunere n circulaie a creanelor. D asemenea, factoringul poate fi considerat o activitate att comercial, ct i financia r. Rolul esenial al societilor de factoring este de a substitui ntreprinderea n operai ce nu in, n mod exclusiv, de domeniul comercial. 64

Finanarea IMM-urilor 3.5.4.2. Avantajele factoringului Avantajele factoringului de finanare pentru ntreprinderile beneficiare58: -

acoperirea riscului ce decurge dintr-o eventual insolvabilitate a clienilor, riscu l fiind preluat de factor, innd totui cont c factorul nu acoper riscurile provenite d in contestaii comerciale sau tehnice; este asigurat alimentarea trezoreriei ntrepri nderii, factorul pltind imediat creanele cedate, dup deducerea unei dobnzi, comision i, eventual, un depozit colateral creat de factor, elemente cunoscute n mod cert la data ncheierii contractului; firmele de factoring nu asigur o nou finanare, dar p oate accelera ciclul de transformare n lichiditi pentru ntreprinderile client, permind u-le s obin valoarea de la debitor, mult mai repede dect dac ar fi ateptat s treac pe ada normal de credit comercial, adic transform o vnzare la termen ntr-o vnzare n numer r, diminund ndatorarea ntreprinderii pe termen scurt, ntruct avansurile obinute de la factor reprezint un procent din valoarea creanelor cedate, pe msura creterii vnzrilor, se asigur finanarea automat a necesarului de finanat ce decurge din acordarea de cr edite clienilor; intervenia factorului este similar unei ncasri a creanelor comerciale la livrarea mrfurilor, fr ca aceast finanare s apar n pasivul bilanului. Deci, fact ul reduce durata ciclului de exploatare i nevoia de fond de rulment, contribuind la ameliorarea lichiditii ntreprinderii; prin ncasarea creanelor cu anticipaie este me najat capitalul propriu i capitalul strin, de a fi imobilizat n creane cu diferite t ermene de scaden i inclusiv n cele cu restane, permind utilizarea capitalului pentru f nanarea unor investiii n scopul dezvoltrii activitii ntreprinderii, beneficierii de sc nturi de la furnizori pentru pli anticipate, rambursrii creditelor bancare pe terme n scurt i realizarea de economii la cheltuielile financiare, pentru plasamente et c.; posibilitatea clientului de factoring ca, indiferent de finanrile rezultate di n contractele de factoring, s poat apela la credite bancare necesare pentru diferi te alte activiti economice i financiare; finanarea prin factoring face posibil, n urma predrii creanelor factorului, o mbuntire a planificrii financiare pentru societatea c ientului de factoring; transferul creanelor asupra factorului conduce la simplifi carea operaiunilor de gestiune genernd nemijlocit economii materiale i de personal, care se reflect n bugetul ntreprinderii i n concentrarea tuturor forelor pentru reali zarea activitilor de baz; ntreprinderile pot fi informate de factor asupra eventuali lor cumprtori, asupra pieelor posibile, asupra dificultilor ce pot s apar ntr-o ar scul politic, riscul de schimb valutar etc.). -

n activitatea practic, exist diferite variante ale acestui tip de finanare a afaceri lor care, ns, se bazeaz pe aceeai idee. Trebuie reinut ns c n situaia n care facto erm factura, comisionul de factoring este mult mai mare, dar ntreprinderea nu va fi rspunztoare de eventuala neplat a facturii. 58

Brbu-Miu, N. Finanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009

1. 65

Finanarea IMM-urilor

n ara noastr, deocamdat, factoringul este puin cunoscut, acesta fiind prevzut, n planu de deconturi al societilor bancare, dar exist, nc, deficiene n ceea ce privete refle rea acestuia la nivelul ntreprinderilor. Factoringul este foarte utilizat n indust rii care sunt caracterizate prin existena multor productori mici i comerciani cu amnu ntul, care nu au relaii stabile pe termen lung unii cu alii. ntruct un factor poate fi angajat de un numr mare de productori, se poate simplu vedea ponderea mare a tr anzaciilor pe care o singur ntreprindere o are i mai mult dac este bine plasat pentru a judeca credibilitatea fiecrui client59. 3.5.4.3. Dezavantajele factoringului Dezavantajele factoringului: -

costul relativ ridicat, datorit multiplelor servicii pe care le ofer; impresia une i situaii financiare delicate a ntreprinderii client, pe care o las apelarea la un factor, ns aceast observaie nu este fondat, deoarece societile de factoring nu accept principiu, dect ntreprinderi cu o situaie financiar foarte bun; prin remiterea unei pr a relaiilor comerciale unei societi de factoring, ntreprinderea ar putea risca s pia rd anumite contracte, fie cu clienii, deoarece factorul este mai exigent cu debito rii n ce privete respectarea scadenelor, fie cu bncile, deoarece factoringul exclude apelarea la bnci pentru mobilizarea creanelor comerciale. -

Evaluarea financiar a factoringului const n a compara costul tehnicii cu ansamblul economiilor realizate datorit acesteia. Concret, trebuie identificate i cuantifica te toate incidenele financiare ale factoringului. Costurile suplimentare ocaziona te de factoring privesc: comisionul de factoring sau comisionul de ncasare; dobnzi le pltite factorului; costul asigurrii ncheiate pentru a acoperi riscul de insolvab ilitate al debitorilor neagreai. Mai exist i cheltuieli ocazionate de studiul privi nd rentabilitatea utilizrii factoringului, de transferarea creanelor factorului, d e reorganizarea compartimentelor ntreprinderii, de notificarea clienilor cu privir e la utilizarea factoringului. Economiile provin, de regul, din: renunarea parial sau total la contabilitatea clienil or; diminuarea numrului de litigii cu clienii; diminuarea asigurrilor pentru acoper irea riscului de insolvabilitate a clienilor; recuperarea creanelor asupra clienilo r agreai, chiar n situaia incapacitii de plat; obinerea de sconturi pentru plata furni orilor sau reducerea cheltuielilor financiare. Pentru evaluarea economiilor, tre buie s se in cont de avantaje: simplificarea gestiunii creanelor comerciale, elabora rea cu uurin a bugetelor i previziunilor financiare, ameliorarea structurii prii infer ioare a bilanului, reducerea costurilor cu organizarea evidenei contabile i cu urmri rea ncasrii clienilor. 3.5.4.4. Costul operaiunii de factoring Pentru a reda costul efectiv al operaiunii de factoring, prezentm urmtorul exemplu6 0: La nceputul lunii martie, ntreprinderea C S.A. vinde bunuri n valoare total de 150. 000 clienilor fideli, dar decide s cear ncasarea mai devreme de cele 60 de zile conv enite pentru 59 60 Myers, B., Stewart, C., Richard, A. Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill , 2003, pag. 920. Pike, R., Heale, B. Corporate Finance and Investment Decisions and Strategies, Fifth Edition, Prentice Hall, 2006, pag. 387. 66

Finanarea IMM-urilor

aceste facturi. Societatea de scontare este de acord s finaneze 80% din valoarea n ominal, de exemplu 120.000 lei. Rata dobnzii este stabilit la 12% pe an. Facturile au termen de plat pe 30 aprilie, exact 60 de zile de la tranzacia iniial. Cheltuieli le cu serviciile bancare sunt de 1,2%. Dup cum se procedeaz n mod curent este creat un cont special la banca la care sunt realizate toate plile. Secvenele cash-flow-u lui sunt urmtoarele: 1 Martie: ntreprinderea C S.A. primete disponibilitile n avans 000 lei;

30 Aprilie: clienii pltesc 150.000 lei, factorul primete 150.000 lei iar ntreprinder ea C S.A. primete mai puin cu 4.167 lei, reprezentnd urmtoarele taxe: cheltuieli cu se rviciile bancare: 1,2% 150.000 = 1.800 lei; 60 dobnda Dob = 12% 120.000 = 2.367 l ei. 365 ncasarea net la scaden este : (20% 150.000 ) - 4.167 = 25.833 lei iar suma tot al ncasat de ntreprinderea C S.A. este 120.000 + 25.833 = 145.833 lei. n consecin n derea C S.A. a stabilit un discount de pentru ncasarea n avans a 80% din suma de pla t. 4.167 = 2 ,8% pentru 60 de zile 150.000 Exprimat n rat anual a dobnzii, costul efectiv al operaiunii de factoring ( k Cs ) est e aproximat la: 4.167 365 k Cs = 100 = 17 ,38% . 145.833 60 3.6. Fondurile structurale instrument de finanare a IMM-urilor Fondurile Structurale i de coeziune reprezint instrumente financiare prin care Uni unea European acioneaz pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coez iune prin implementarea Programelor Operaionale, pentru eliminarea disparitilor eco nomice i sociale ntre regiuni, n scopul realizrii coeziunii economice i sociale.

3.6.1. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene n perioada 2007-2013: Obiectivul Convergen: destinat s grbeasc dezvoltarea economic pentru regiunile rmase rm, prin investiii n capitalul uman i infrastructura de baz; Obiectivul Competitivita te Regional i Ocuparea Forei de Munc: destinat s consolideze competitivitatea i atract ivitatea regiunilor, precum i capacitatea de ocupare a forei de munc printr-o dubl a bordare (angajai i angajatori); Obiectivul Cooperare Teritorial European: urmrete ntr a cooperrii la nivel transfrontalier, transnaional i interregional. 3.6.2. Oportunitile de finanare oferite prin fondurile structurale Programele Operaionale (PO) sunt documentele prin care se realizeaz implementarea aciunilor strategice prevzute n Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR) i implicit ccesarea efectiv a Instrumentelor Structurale. Au fost elaborate apte Programe Ope raionale, n cadrul Obiectivului Convergen. 67

Finanarea IMM-urilor Proiectele celor 7 Programe Operaionale au fost elaborate de ctre Autoritile de Mana gement responsabile (ministerele de linie), n coordonarea Autoritii pentru Coordona rea Instrumentelor Structurale, n cadrul grupurilor de lucru inter-instituionale i parteneriale. Ele au fost transmise oficial spre negociere Comisiei Europene n pe rioada ianuarie-februarie 2007, iar n perioada februarie-iunie 2007 programele au fost supuse consultrii inter-servicii n cadrul Comisiei Europene i discuiilor tehni ce. Aprobarea Cadrului Strategic Naional de Referin de ctre Comisia European, pre-con diie pentru aprobarea PO, a avut loc n data de 25 iunie 2007. Ca urmare a finalizri i negocierilor i a aprobrii CSNR, toate Programele Operaionale au fost aprobate de Comisia European. 1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice finaneaz: extinderea capacitii de producie; modernizarea ntreprinderii; sprijin financiar pent ru accesul instituiilor publice i IMM-urilor la internet i servicii conexe, precum i pentru achiziionarea de hardware i software; extinderea i modernizarea reelelor de transport, distribuie i furnizare a energiei electrice, gazelor naturale i petrolul ui, n scopul reducerii pierderilor. Prin acest program pot obine finanare: IMM-urile i ntreprinderile mari; autoritile loc ale; operatorii economici din sectorul energetic; furnizorii de reele de comunicai i electronice. 2. Programul Operaional Sectorial Transport finaneaz: modernizarea i dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea msurilor necesare pentru protecia mediului nconjurtor; modernizarea i dezvoltarea reelelor naionale de transport, n conformitate cu principiile dezvoltrii durabile; promovarea transport ului feroviar, naval i intermodal; sprijinirea dezvoltrii transportului durabil, p rin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului i mbuntirea sigur anei traficului i a sntii umane. Prin acest program pot obine finanare: administraiile infrastructurii naionale de tr ansport: CN ADNR SA, CN Ci Ferate CFR SA; administraiile porturilor i aeroporturilo r; Ministerul Transporturilor; ali beneficiari. 3. Programul Operaional Sectorial Mediu finaneaz: proiectele care vizeaz construirea sau reabilitarea staiilor de tratare a apei pot abile; proiectele de extindere sau reabilitare a reelelor de distribuie a apei pot abile i a sistemelor de canalizare; proiectele de construcie sau reabilitare a stai ilor de epurare; proiectele de achiziionare a vehiculelor de transport al deeurilo r; proiecte de construire a unor faciliti adecvate pentru deeurile periculoase (med icale, provenite din echipamente tehnice etc.); 68

Finanarea IMM-urilor proiecte de reabilitare a reelelor de distribuie a apei calde i a cldurii; proiecte de restaurare ecologic a habitatelor i speciilor; proiecte care susin biodiversitat ea; proiecte de infrastructur pentru prevenirea inundaiilor i reducerea consecinelor acestora; proiecte de elaborare a unor hri de pericol i risc al inundaiilor i inclus iv proiectele de informare public i de instruire n domeniul reducerii riscurilor; p roiecte de reabilitare a zonei costiere a Mrii Negre afectate de eroziune. Prin acest program pot obine finanare: autoritile publice centrale, regionale i local e; companiile regionale de ap; administraiile ariilor protejate; Administraia Naiona l Apele Romne; organizaii non-guvernamentale. 4. Programul Operaional Regional finaneaz: reabilitarea i modernizarea infrastructurii de transport, educaional, de sntate; dezv oltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri etc.); reabilitarea siturilor industriale neutilizate i pregtirea acestora pentru noi activiti i sprijinirea dezvoltrii infrastructurii turistice i a iniiativel or antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltrii oraelor cu potenial de creter e economic.

Prin acest program pot obine finanare: ntreprinderi mici i mijlocii; autoritile public e locale; unitile sanitare i de asisten social; organizaiile neguvernamentale; comunit tea local. 5. Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative finaneaz: -

studii i cercetri privind experienele de reform ale administraiei locale din alte sta te membre; studierea i dezvoltarea aspectelor privind reforma avansat, precum i man agementul cunoaterii i folosirea tehnologiilor inovative n administraie; managementu l reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management; asisten tehnic pentru elaborarea de strategii privind informatizarea in stituional; asisten tehnic pentru planurile de formare profesional; training-ul i asis ena tehnic pentru sprijinul receptrii bunelor practici; studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitilor de monitorizare i evaluare.

Prin acest program pot obine finanare: administraia central i local; instituiile de n perior n parteneriat cu autoritile publice locale; organizaiile neguvernamentale. 6. Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane finaneaz: organizarea de seminarii pentru instruirea angajailor n vederea adaptabilitii la teh nologii avansate; 69

Finanarea IMM-urilor pregtirea de campanii de contientizare cu privire la responsabilitatea social a ntre prinderilor i de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate n munc leg al; implementarea de programe i noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturi i antreprenoriale, precum i pentru demararea unei afaceri; dezvoltarea i promovare a abilitilor manageriale moderne, n special pentru IMM-uri. Prin acest program pot obine finanare: coli, universiti, centre de cercetare; furnizo ri acreditai de formare profesional; camerele de comer i industrie; sindicatele i pat ronatele; IMM-urile. 7. Programul Operaional Asisten Tehnic finaneaz: asigurarea sprijinului i a instrumentelor adecvate n vederea unei coordonri i implem entri eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 i pregtirea pentru urmtoarea perioad de programare a instrumentelor structurale; asigurarea un ei diseminri coordonate la nivel naional a mesajelor generale cu privire la instru mentele structurale i implementarea Planului de Aciuni al Autoritii pentru Coordonar ea Instrumentelor Structurale pentru comunicare n linie cu Strategia Naional de Com unicare pentru Instrumentele Structurale. Prin acest program pot obine finanare: Autoritile de Management responsabile de gest ionarea Programelor Operaionale; Organismele Intermediare; Autoritatea de Certifi care i Plat; Autoritatea de Audit. 3.6.3. Etapele dezvoltrii proiectelor Principalele etape ale dezvoltrii proiectelor sunt: 1. Identificarea proiectului reprezint punctul de plecare al oricrui proiect i cons t n parcurgerea a 4 etape iniiale: analiza problemelor; analiza prilor interesate; an aliza obiectivelor i analiza strategiilor. Aceste etape vor furniza baza necesar f undamentrii proiectului.

Prima faz a procesului de identificare a proiectului o constituie analiza problem elor i listarea acelor situaii ce necesit o posibil soluionare prin intermediul reali zrii unui proiect. Acest proces de analiz trebuie s conduc la prioritizarea probleme lor i selectarea acelei probleme cheie a crei rezolvare este perceput ca fiind cea mai stringent i a crei rezolvare va avea cel mai nalt impact favorabil asupra benefi ciarului. n analiza acestei probleme cheie vor fi identificate cauzele, dimensiun ile i efectele acesteia precum i corelrile ei cu alte posibile probleme ale benefic iarului. Odat problema cheie identificat i analizat, se va trece la identificarea ac elor pri interesate de soluionarea acestei probleme, realizndu-se o list a actorilor relevani care ar obine un beneficiu direct sau indirect din soluionarea acestei pro bleme. Aceti actori vor fi contactai n vederea implicrii lor n soluionarea problemei i se va ncerca construirea de parteneriate cu acetia n vederea realizrii i implementrii proiectului. A treia faz a procesului de identificare a proiectului const n stabili rea obiectivelor ce trebuie atinse pentru soluionarea problemei. Acest proces nec esit o rentoarcere la analiza problemei cheie, pe marginea acesteia generndu-se ipo teze, alternative de soluionare i stabilindu-se rezultatele ce se doresc a fi atin se, toate acestea fiind sintetizate ulterior ntr-un set de obiective a cror atinge re va conduce la soluionarea problemei. 70

Finanarea IMM-urilor Ultimul pas al acestui proces de identificare const n analiza compatibilitii proiect ului cu strategia general de aciune a beneficiarului i generarea de soluii strategic e i metodologice de atingere a obiectivelor proiectului, ca parte a strategiei ge nerale a beneficiarului. n parcurgerea acestor pai se poate apela la o serie de me tode i instrumente de structurare a gndirii i viziunii n ceea ce privete proiectul, d intre ele, cele mai importante dou fiind Arborele problemelor i Matricea Cadru Log ic. 2. A doua etap major n construirea unui proiect o constituie pregtirea acestuia. Aceast etap const n general n alctuirea unei propuneri de proiect cu un grad mediu de detaliere care va folos drept punct de plecare n completarea formularului de cer ere de finanare. Modul de realizare al acesteia va depinde de mrimea i complexitate a proiectului, proiectele mari necesitnd stadii pregtitoare complexe ce implic anal ize cost-beneficiu, analize de impact asupra mediului, analize instituionale etc. n aceast etap este foarte important stabilirea clar a: scopului proiectului n corespondent cu impactul proiectului; obiectivului general al proiectului n corespondent cu rezultatele proiectului; activitilor proiectului n c oresponden cu output-urile proiectului.

Acestei activiti principale i se adaug o serie de alte activiti suport cum ar fi: Analiza intern a proiectului mpreun cu partenerii implicai. Acest pas este vital pen tru obinerea acceptrii i susinerii proiectului la nivelul comunitii n cadrul creia ac a va fi implementat. De asemenea acest proces poate genera o serie de soluii i alt ernative ce nu au fost iniial luate n calcul. Elaborarea bugetului. Se va realiza o estimare preliminar a costurilor implicate n realizarea proiectului. n realizarea acestei estimri vor fi luate n considerare costul intrrilor (echipamente, resurse umane etc.), estimarea eventualelor venituri (dac este cazul), i estimarea contrib uiei necesare (bani, natur) din partea beneficiarului raportate la posibilitile i res ursele acestuia. Elaborarea graficului de implementare si a planului de activiti. Aceast etap se refer la trasarea clar a activitilor, a perioadei de desfurare a acest i a resurselor necesare pentru fiecare activitate. Cel mai adesea, n elaborarea a cestui proces se folosete instrumentul numit Diagrama Gantt, aceasta furniznd un c adru optim de structurare a activitilor n funcie de perioada de desfurare a acestora i resursele implicate. Evaluarea riscurilor. n cadrul oricrui proiect trebuie luate n calcul acele probleme ce pot aprea n realizarea sau implementarea proiectului. Ac este riscuri trebuie listate i analizate n raport cu efectul pe care se preconizea z c l vor avea asupra derulrii proiectului. De asemenea vor fi generate posibile sol uii pentru diminuarea sau evitarea acestor riscuri, precum i pentru soluionarea lor n cazul n care acestea nu pot fi prevenite. Evaluarea impactului asupra economiei , mediului i a altor zone. Implementarea diferitelor proiecte i msuri ar putea avea implicaii asupra economiei, mediului sau a altor zone. Astfel, n cazul proiectelo r ce implic investiii majore, este necesar realizarea unei analize cost-beneficiu, ce ar furniza informaii despre eficiena realizrii unui astfel de proiect. n cazul pr oiectelor ce implic investiii n construcii, legislaia solicit realizarea unor studii d e impact asupra mediului. De asemenea, unele proiecte necesit studii referitoare la impactul realizrii proiectului asupra 71

Finanarea IMM-urilor anumitor grupuri sociale, asupra implementrii principiului egalitii de anse, asupra mediului de afaceri din zon etc. 3. Elaborarea proiectului. Se va elabora un document sintetic ce va conine titlul proiectului, locaia acestuia, descrierea i justificarea proiectului, scopul, obie ctivele, activitile i indicatorii acestuia, partenerii implicai n proiect, bugetul pr oiectului i diagrama Gantt a acestuia. Un element ce necesit o atenie deosebit n dinamica pregtirii proiectului l constituie analiza resurselor de care dispune iniiatorul proiectului, raportat la obiectivel e propuse i resursele implicate de atingerea acestora. n acest proces trebuie avut e n vedere cantitatea i calitatea resurselor umane implicate n proiect, cantitatea i calitatea echipamentelor i a bunurilor puse n comun de ctre parteneri n realizarea proiectului i mai ales resursele financiare puse n comun de ctre parteneri n realiza rea proiectului. Dac prin analiza acestor dimensiuni se ajunge la concluzia c resu rsele sunt insuficiente sau necorespunztoare n sensul atingerii obiectivelor proie ctului se va demara procesul de identificare a potenialelor surse de finanare a pr oiectului, surse printre care pot s se regseasc i eventuale Programe de finanare deru late din Fondurile Structurale. 4. Identificarea sursei de finanare, completarea i depunerea cererii de finanare Condiia de baz a transformrii documentului rezultat n urma parcurgerii procesului de pregtire a proiectului ntr-o cerere de finanare concret o constituie identificarea sursei financiare relevante din cadrul PO relevant, aceste PO constituind metoda de canalizare a fondurilor structurale n domenii de finanare specifice. Fiecare P O are propria Autoritate de Management, propriile Organisme Intermediare, propri ile prioriti, obiective, criterii de eligibilitate i propriile programe de finanare. Dup studierea programelor operaional i identificarea Programului Operaional, Axei p rioritare, Domeniului de intervenie i Programului de finanare care finaneaz proiectel e din domeniul de interes al iniiatorului proiectului se va trece la transpunerea idei de proiect pe formularul cererii de finanare, n concordan cu cerinele i specific aiile din Ghidul solicitantului. O cerere de finanare conine n general trei pri ce tre buie completate de ctre beneficiari: - Informaii despre solicitant - Prezentarea p roiectului - Bugetul proiectului o contribuia proprie (n numerar i n natur); o co-fin anare din Fondurile Structurale. La aceste tipuri de date ce trebuie completate n cadrul formularului tip al cererii de finanare vor fi anexate, la solicitarea Aut oritii de management sau a Organismului Intermediar, alte documente suport ca de e xemplu: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, analiza cost-beneficiu, anali za de impact asupra mediului, detalii despre contribuia n numerar i n natur, acorduri , permise, CV-urile persoanelor implicate n proiect sau alte tipuri de documente, conform Ghidului solicitantului. Este recomandat ca n procesul de completarea a cererii de finanare i a anexelor sale s fie consultate Autoritatea de management sa u Organismul intermediar relevant. Cererea de finanare complet va fi depus la centr ul de colectare a cererilor de finanare precizat n ghidul solicitantului pn la data limit de depunere a cererilor de finanare. 72

Finanarea IMM-urilor 5. Finanarea - implementarea - evaluarea -monitorizarea proiectului n cadrul acestor etape ale ciclului de proiect cererea de finanare va fi evaluat i s e va decide asupra finanrii acesteia. n cazul n care proiectul va fi finanat benefici arul urmeaz a fi anunat n scris asupra acestui fapt i se va prezenta la o dat stabili t pentru semnarea acordului de finanare. Ca urmare a semnrii contractului de finanar e, beneficiarul va participa la o sesiune de instruire n care va obine informaii de baz referitoare la cerinele de implementare a proiectului, lucru care i va permite demararea activitilor proiectului. Procesele de evaluare i monitorizare reprezint u n set de aciuni prin care se va urmri evoluia proiectului n raport cu graficul de ac tiviti, rezultatele preconizate, obiectivele trasate, bugetul estimat i orice alt a spect prezent n cererea de finanare, la acestea adugndu-se verificarea conformitii imp lementrii proiectului cu regulamentele i legislaia relevant. Premisa parcurgerii ace stor ultime etape o constituie ns buna realizare a primelor trei faze ale ciclului de proiect. 73

Finanarea IMM-urilor CAPITOLUL 4. PROCESUL DE FINANARE A IMM-URILOR. RESTRICII I CRITERII N FINANAREA PE T ERMEN MEDIU I LUNG A IMM-URILOR 4.1. Procesul de finanare a IMM-urilor Procesul de finanare a IMM-urilor cuprinde trei etape: alegerea finanatorului, pre gtirea pachetului de finanare, prezentarea cererii de finanare.

4.1.1. Alegerea sursei de finanare Gsirea unei surse ideale de finanare este dificil de realizat. Totui, ntreprinztorul trebuie s analizeze posibilitile de finanare poteniale. n felul acesta va nelege mai e posibilitile de finanare i va putea gsi o surs convenabil de capital sau o combinai ptim de surse de finanare. n alegerea sursei de finanare IMM-urile trebuie s in cont d urmtorii factori: 1. Experiena finanatorului n acordarea de mprumuturi IMM-urilor. F inanatorul trebuie s fie familiar cu problemele cu care se confrunt IMM-ul. Puine IM M-uri i pot permite s angajeze personal cu experien, care s se ocupe n mod expres de p oblema finanrii. De aceea, IMMurile obin capital de la instituii care au experien n fi anarea IMM-urilor. 2. Reputaia finanatorului. Succesul IMM-ului se bazeaz adesea pe calitatea relaiilor cu finanatorul. De aceea, finanatorul trebuie s aib reputaia de on estitate, corectitudine i dorina de a lucra cu IMM-ul. 3. Asistena pe care o ofer. n obinerea finanrii este important ca finanatorul s acorde asistena necesar. Aceasta est cu att mai important pentru IMM-urile care nu au experien n anumite domenii ale afac erii i au nevoie deci de consiliere. 4. Alte servicii. n unele cazuri, finanatorul ofer servicii gratuite sau la tarife reduse, cum ar fi analiza situaiei financiare , elaborarea unor proiecii financiare etc.

4.1.2. Pregtirea pachetului de finanare Pachetul de finanare se mai numete i pachet de mprumut. Dei cerinele de elaborare a pa chetului de mprumut variaz n funcie de sursa de mprumut, cteva elemente vor rmne comu Acestea sunt: suma cerut i ealonarea rambursrii acesteia; garanii; criterii de acord are a mprumutului; documentaia necesar obinerii mprumutului; rata dobnzii i modul ei d plat; scopul mprumutului. n funcie de nevoile de finanare i familiaritatea IMM-ului c u sursa de mprumut, aceste cerine pot varia. Totui, IMM-ul trebuie s fie pregtit s abo rdeze aceste aspecte cu finanatorul. De cele mai multe ori acesta solicit studii d e fezabilitate sau planuri de afaceri, ca parte a documentaiei necesare obinerii mp rumutului. 4.1.3. Prezentarea cererii de finanare Elaborarea unui pachet atractiv de finanare mrete semnificativ ansele de obinere a mpr umutului. Totui, afacerea este condus de ntreprinztor i nu de un plan, fie el i bine 7 4

Finanarea IMM-urilor

ntocmit. Prin urmare, cei ce acord mprumutul vor evalua nu numai pachetul de finanar e, ci i ntreprinztorul n persoan i echipa sa. Modul n care este prezentat pachetul de inanare va influena decizia final de acordare a mprumutului. Deoarece viitorul aface rii depinde n mare parte de ntreprinztor, decizia final de acordare a mprumutului se va baza n mare parte pe discuia personal pe care o va avea cel ce ofer mprumutul cu nt reprinztorul. Personalitatea, abilitatea i vivacitatea ntreprinztorului vor fi evalu ate cu atenie. De asemenea, se va avea n vedere realismul ntreprinztorului, competena sa, onestitatea i organizarea prezentrii pachetului de mprumut. ntreprinztorul trebu ie s fie pregtit s ntlneasc pe cei ce i vor putea acorda mprumutul i s aib idee de ce doresc acetia s afle de la el. O prezentare clar, bine documentat nu numai c mrete nsa de obinere a mprumutului, ns poate duce i la stabilirea unor relaii pe termen lung cu finanatorul. 4.2. Restricii i criterii n creditarea pe termen mediu i lung Selecia modalitilor de finanare pe termen mediu i lung presupune respectarea unor res tricii care limiteaz posibilitile de finanare. De asemenea, din strategiile definite de politica de dezvoltare a IMM-urilor rezult criterii diferite de alegere a fina nrii. 4.2.1. Restriciile pe care trebuie s le respecte IMM-urilor n alegerea modului de f inanare Restriciile61 pe care trebuie s le respecte IMM-urilor n alegerea modului de finanar e se grupeaz n: a) restricii "clasice"

regula echilibrului financiar minim: mijloacele stabile trebuie finanate din resu rse durabile. Aceast regul determin alegerea finanrii din resurse durabile i din credi te pe termen scurt; regula ndatorrii maxime (sau a autonomiei financiare): volumul datoriilor financiare (mai puin cele cu scaden n perioada curent) nu trebuie s depea olumul fondurilor proprii. Aceast regul se exprim prin indicatorul autonomiei finan ciare, care se poate determina conform Datorii financiare relaiei: < 1. Capitalur i proprii n principiu, dac datoriile financiare sunt egale (sau chiar mai mari) de ct capitalurile proprii, ntreprinderea nu se va mai putea ndatora. O ndatorare mai m are de att nu se poate obine dect oferind garanii importante sau acceptnd adesea exer citarea de ctre creditori a unui oarecare control asupra gestiunii n contrapartid c u riscul important pe care acetia l accept. Este evident c ntr-o astfel de situaie aut onomia ntreprinderii nu mai exist. regula capacitii de rambursare: volumul datoriilo r financiare nu trebuie s fie mai mare de 34 ori fa de capacitatea de autofinanare a nual, prevzut n medie. Indicatorul care exprim Datorii financiare aceast regul este: < 3 - 4 ani . CAF Teoretic, dac ntreprinderea nu respect aceast regul, nu poate s prevad creterea ndatorrii sale, alegerea sa reducndu-se la componente ale capitalului propr iu i/sau leasing. 61 Ariton, D. Strategii financiare ale firmei, Editura EVRIKA, Brila, 2000, pag. 178 180. 75

Finanarea IMM-urilor regula minimului autofinanat: ntreprinderea trebuie s autofinaneze o parte (minim 30 %) din investiiile pentru care solicit creditele. Dac ntreprinderea decide s finaneze prin ndatorare un proiect de investiii, ea nu va obine un credit egal cu 100% din c ostul acestui proiect, ci va trebui s gseasc o finanare proprie complementar. b) alte restricii: statutul juridic: unele modaliti de finanare sunt legate de statutul juridic al ntre prinderii, de exemplu numai societile de capital pot emite aciuni sau obligaiuni; mri mea ntreprinderii: posibilitile de alegere a finanrii pentru IMM-uri sunt mult mai mi ci n comparaie cu marile ntreprinderi care pot apela la economiile publice; situaia pieei financiare: dac piaa financiar este nefavorabil, atunci aceasta nu va favoriza emisiunile de hrtii de valoare ale ntreprinderii i deci acestea vor trebui s se gseas c alte posibiliti de finanare. 4.2.2. Criteriile de finanare determinate de strategia ntreprinderii Criteriile de finanare determinate de strategia ntreprinderii sunt: rentabilitatea financiar, costul finanrii, plile reale, fluxurile de lichiditi excedentare generate e proiectele de investiii, diluarea puterii de control prin emiterea de aciuni i ri scul tehnologic.

4.2.2.1. Rentabilitatea financiar: Multe ntreprinderi fixeaz ca obiectiv general maximizarea beneficiului pe aciune, a dic a Rezultat net raportului: rf = . Capitaluri proprii Se observ c aceast rentabil itate este influenat de structura resurselor durabile, adic de raportul care exist nt re datoriile financiare ( D f ) i capitalurile proprii ( CP ). Dac notm cu re renta bilitatea economic, i costul mediu al datoriilor financiare i t cota de impozit pe profit, D , adic atunci relaia de legtur ntre rf i structura resurselor se scrie: = (1 - t ) re + (re - i ) CP formula general a efectului de levier. Dac re > i , a unci raportul D joac un rol favorabil i n consecin ntreprinderea care dorete CP s-i izeze rentabilitatea financiar innd seama de restriciile deja enumerate va alege cret erea ndatorrii sale.

D joac un rol nefavorabil, i deci ntreprinderea va trebui s CP renune la finanarea pri n ndatorare. Dac re < i , atunci raportul Acest raionament, pentru a fi realist pen tru o perioad dat, impune o oarecare stabilitate a rentabilitii economice i costului mediu al creditelor. Din acest motiv, atunci cnd se alege finanarea unei investiii (sau se elaboreaz un plan de investiii) a crei durat este de n ani, finanitii simuleaz finanarea prin fiecare resurs posibil (creterea capitalurilor proprii, ndatorare, lea sing sau o formul mixt) i calculul pentru fiecare posibilitate a beneficiului pe aci une obinut. 76

Finanarea IMM-urilor

Exemplu: ntreprinderea A S.A. are un plan de investiii de 80.000 lei pe o durat a 5 ani (cu amortizare liniar) i trebuie s aleag ntre urmtoarele dou modaliti de finan Finanare proprie: - 40.000 lei din calculul fondului de rulment; - 40.000 lei di n creterea capitalului social prin emiterea a 400 de aciuni noi, cu valoarea nomin al de 100 lei, numrul total de aciuni emise fiind de 900. b) Leasing: redevene anual e constante de 20.000 lei. Se cere analiza celor dou modaliti de finanare pornind de la urmtoarele previziuni (n lei): Beneficiul net prevzut din activitile anuale prin planul de investiii Marja costuril or independente de finanare prevzute prin planul de investiii 1 40.000 30.000 2 44. 000 34.000 3 48.000 39.000 4 51.000 42.000 5 54.000 45.000 a) Simularea finanrii proprii Anii 1. Marja costurilor independente 2. Amortizare 3. Rezultatul nainte de impoz itare (1-2) 4. Impozitul pe profit (16%) 5. Rezultatul net (3-4) 6. Rezultatul n et global (planul de investiii + 5) 7. Beneficiul pe aciune (6: Nr. de aciuni) 1 30 .000 16.000 14.000 2.240 11.760 51.760 57,51 2 34.000 16.000 18.000 2.880 15.120 59.120 65,69 3 39.000 16.000 23.000 3.680 19.320 67.320 74,80 4 42.000 16.000 2 6.000 4.160 21.840 72.840 80,93 5 45.000 16.000 29.000 4.640 24.360 78.360 87,07 b) Simularea financiar prin leasing Anii 1. Marja costurilor independente 2. Amortizare 3. Rezultatul nainte de impoz itare (1-2) 4. Impozitul pe profit (38%) 5. Rezultatul net (3-4) 6. Rezultatul n et global (planul de investiii + 5) 7. Beneficiul pe aciune (6: Nr. de aciuni) 1 30 .000 20.000 10.000 1.600 8.400 48.400 96,80 2 34.000 20.000 14.000 2.240 11.760 55.760 111,52 3 39.000 20.000 19.000 3.040 15.960 63.960 127,92 4 42.000 20.000 22.000 3.520 18.480 69.480 138,96 5 45.000 20.000 25.000 4.000 21.000 75.000 150 ,00

n concluzie, diferenele sunt semnificative ntre cele dou moduri de finanare, n privina beneficiului pe aciune. Deci, mai avantajoas este finanarea prin leasing.

4.2.2.2. Costul finanrii Costul finanrii este cel mai adesea utilizat pentru alegerea ntre dou surse de aceeai natur62: de exemplu, alegerea ntre dou mprumuturi, dou modaliti de leasing etc. Pentr a determina costul unei surse de finanare se compar capitalul pus la dispoziia ntre prinderii i ansamblul 62 Ariton, D. Strategii financiare ale firmei, Editura EVRIKA, Brila, 2000, pag. 182 . 77

Finanarea IMM-urilor

sumelor pe care va trebui s le plteasc, lund n considerare i economiile de impozit car e ar putea fi realizate. Costul unei surse de finanare este definit prin raport nt re capitalul pus la dispoziia ntreprinderii i ansamblul sumelor real pltite n contrap artid, pe ntreaga perioad63. Exemplu: ntreprinderea B S.A. trebuie s aleag ntre dou mprumuturi n urmtoarele condi volumul creditului : 50.000 lei; - durata: 5 ani; - dobnd anual: 12%; - cheltuieli le ocazionate de obinerea mprumutului: 5% din valoarea mprumutului; - rambursarea s e realizeaz prin dou metode: 1. prin amortizare constant a mprumutului pe toat perioa da; 2. integral, la scadena mprumutului. - cota impozitului pe profit 16%. 1. rambursarea mprumutului prin amortizare constant (n lei) Anul 0 1 2 3 4 5 Suma datorat la nceputul perioadei 1 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Dobnda 2=12%*1 6.000 4.800 3.600 2.400 1.200 18.000 Amortizarea 3 10.000 1 0.000 10.000 10.000 10.000 50.000 Anuitatea 4=2+3 16.000 14.800 13.600 12.400 11 .200 68.000 Economia de impozit prin dobnd 5=16%*2 960 768 576 384 192 2.880 Vrsmint e reale 6=4-5 15.050 14.032 13.024 12.016 11.008 65.130 Cheltuielile ocazionate de obinerea mprumutului reprezint 5% din valoarea mprumutulu i, adic 2.500 lei. Capitalul pus la dispoziia ntreprinderii este n acest caz de 50.0 00 2.500 = 47.500 lei. n aceste condiii, costul creditului este: 15.050 14.032 13. 024 12.016 11.008 47.500 = + + + + t 12,27 1+ t (1 + t )2 (1 + t )3 (1 + t )4 (1 + t )5 2. rambursarea mprumutului integral la scaden Suma datorat la nceputul perioadei 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Amortizare a 3 50.000 50.000 Economia de impozit prin dobnd 5=16%*2 960 960 960 960 960 4.800 Vrsmintele reale 6=4-5 5.040 5.040 5.040 5.040 55.040 75.200 Anul 0 1. 2. 3. 4. 5. Dobnda 2 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 Anuitatea 4 6.000 6.000 6.000 6.000 56.000 80.000

Capitalul pus la dispoziie este tot 47.500 lei, i costul creditului va fi: Andreica, M., Andreica, C., Mutea-tefan, I., Mutea-tefan, R. Decizia de finanare n le sing, Editura Cibernetica MC, Bucureti, 2003, pag. 86. 63 78

Finanarea IMM-urilor 5.040 5.040 5.040 5.040 55.040 + + + + t 11,45% , fiind deci preferat primului 2 3 4 1 + t (1 + t ) (1 + t ) (1 + t ) (1 + t )5 mprumut. 47.500 =

4.2.2.3. Plile reale Rentabilitatea unui proiect de investiii fiind demonstrat, este logic finanarea sa d intr-o resurs care va necesita n contrapartid plile reale cele mai mici. n evaluarea p lilor reale cele mai mici se ia n calcul i economia de impozitare legat de sursa de f inanare considerat64. Compararea plilor reale, generate de sursele de finanare posibi le, necesit adesea actualizarea lor care se realizeaz la costul capitalului. Adese a, pentru costul capitalului se poate lua ca referin rata practicat de ctre piaa fina nciar. Criteriul plilor reale permite analiza formulelor mixte de finanare, de exemp lu: autofinanare + creditare parial + leasing. Exemplu: Pentru finanarea unei investiii de 80.000 lei, amortizabil liniar n 4 ani, n treprinderea are de ales ntre: - autofinanare 20.000 lei + mprumut 60.000 lei (dobnd a 13% rambursabil n 4 ani prin amortizri constante); - leasing pe 4 ani - Redevene a nuale constante de 28.000 lei, indicele de actualizare fiind de 8%. 1. Calculul plilor reale n cazul: autofinanare + mprumut; n acest caz ntreprinderea va fi propriet ra bunului i deci l va putea amortiza, realiznd economii la plata impozitului prin amortizrile contabilizate i prin dobnzile aferente mprumutului. Calculul este prezen tat n tabelul de mai jos: Suma datorat la nceput de an 1 Amortizare mprum ut 3 Economia de impozit prin ndator ar e 5=2*16% Economia de impozit prin amortizare contabil 6=amortiz.*16 % 2.400 2 .400 2.400 2.400 9.600 An Dobnda Anuitatea Plile reale 0 0 1 2 3 4 2 4=2+3 7=4-5-6 20.000* 19.152 17.514 15.876 14.238 66.780 60.000 45.000 30.000 15.000 7.800 5.850 3.900 1.950 19.500 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 22.800 20.850 18.900 16.950 79.500 1.248 936 624 312 3.120 * plata iniial, prin autofinanare; Valoarea actualizat a plilor este urmtoarea: 19.152 17.514 15.876 14.238 + + + Pl a = 55.817 lei. Pl a = 20.000 + 2 3 (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08)4 64 Ariton, D. Strategii financiare ale firmei, Editura EVRIKA, Brila, 2000, pag. 184 .

79

Finanarea IMM-urilor 2. Calculul plilor reale n cazul leasingului; Anul Redevena Economia de impozit prin leasing Plile reale 1 25.000 4.000 2 25.000 4.000 3 25.000 4.000 4 25.000 4.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Pl a = + + + Pl a = 69.554,66 lei. 2 3 (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08)4 Rezult c primul caz: autofinanare + mprumut este preferabil leasingului. 4.2.2.4. Fluxurile de lichiditi excedentare generate de proiectul de investiii innd seama de plile reale legate de sursa de finanare, se evalueaz fluxurile de lichid iti suplimentare pe care ntreprinderea le poate spera n urma realizrii proiectului i a modului de finanare. Astfel, s presupunem n exemplul anterior c marja conturilor in dependente de modalitatea de finanare va fi de 30.000 lei, 35.000 lei, 42.000 lei i 47.000 lei pentru fiecare exerciiu. Cazul 1: autofinanare + mprumut. Anii + Marja costurilor independente prevzut n planul de investiii - Dobnda - Amortizr i contabile Rezultatul nainte de impozitare - Impozitul (16%) - Rambursarea mprumu tului = Fluxul de lichiditi 0 -20.000 1 30.000 7.800 20.000 2.200 352 15.000 6.848 2 35.000 5.850 20.000 9.150 1.464 15.000 12.686 3 42.000 3.900 20.000 18.100 2. 896 15.000 20.204 4 47.000 1.950 20.000 25.050 4.008 15.000 26.042 Valoarea actualizat a fluxurilor de lichiditi este: 6.848 12.686 20.204 26.042 Fa = -20.000 + + + + Fa = 32.397 ,18 lei. 2 3 (1 + 0,08) (1 + 0,08) (1 + 0,08 ) (1 + 0 ,08 )4 Cazul 2: leasing Anii + Marja costurilor independente - Redevene Rezultatul nainte de impozitare Impozitul Fluxul de lichiditi 1 30.000 25.000 5.000 800 4.200 2 35.000 25.000 10.0 00 1.600 8.400 3 42.000 25.000 17.000 2.720 14.280 4 47.000 25.000 22.000 3.520 18.480 Valoarea actualizat a fluxurilor de lichiditi este: 4.200 8.400 14.280 18.480 + + + Fa = 36.009 ,81 lei. Fa = 2 3 (1 + 0,08 ) (1 + 0,08 ) (1 + 0,08) (1 + 0,08 )4 n concluzie, cazul 1 (autofinanare + mprumut) este preferabil leasingului. 80

Finanarea IMM-urilor

CAPITOLUL 5. INSTRUMENTE DE PREVIZIUNE A ACTIVITII IMMURILOR 5.1. Finanarea ciclului de exploatare 5.1.1. Ciclul de exploatare. Necesarul de f inanat al ciclului de exploatare Ciclul de exploatare65 reprezint ansamblul operaiunilor succesive care ncep cu apro vizionarea elementelor necesare desfurrii activitii (materii prime, materiale, mrfuri etc.) i se ncheie cu ncasarea venitului realizat din vnzarea produselor, a lucrrilor executate sau a serviciilor prestate. Derularea ciclului de exploatare a unui pr odus, innd seama de ntrzierile de plat surprinde urmtoarele etape: aprovizionarea cu m aterii prime (situaie n care poate aprea o perioad de stocaj a acestora), utilizarea n producie a materiilor prime, plata materiilor prime, obinerea produselor finite (situaie n care poate aprea o perioad de stocaj ce implic i cheltuieli de stocaj), com ercializarea (vnzarea) produselor finite (ce implic i cheltuieli de distribuie), i n f inal ncasarea clienilor. Durata necesarului de finanat apare ntre data plii a materiil or prime i data ncasrii de la clieni. Se constat astfel c, ciclul de exploatare genere az un dublu decalaj al ncasrilor i plilor: un decalaj legat de durata ciclului de expl oatare; un decalaj legat de ntrzierile de plat. Acest dublu decalaj se menine perman ent ca urmare a continuitii activitii i genereaz un necesar de finanat care este acope it n special, prin ntrzierile de plat pe care furnizorii ntreprinderilor le accept. Ne cesarul de finanat este constituit dintr-un: anumit volum al stocurilor; nivel al creanelor care se rennoiete. Necesarul de finanat al ciclului de exploatare este n g eneral numit necesar de fond de rulment al exploatrii i crete pe msur ce activitatea s dezvolt. n concluzie, este un mijloc indispensabil funcionrii IMM-urilor, un mijloc economic de aceeai factur ca i investiiile, motiv pentru care figureaz n activul imob ilizat, trebuind a fi finanat. Necesarul de finanat depinde de: durata ciclului de exploatare, care depinde la rndul su de viteza de rotaie a stocurilor, de durata p rocesului de producie, de durata creditului acordat clienilor; durata creditului o binut de la furnizori; evoluia altor elemente aferente exploatrii: TVA, salarii, ob ligaii sociale etc. Necesarul de finanat legat de ciclul de exploatare se modific l a o anumit dat; nivelul stocurilor, al creanelor de exploatare i al datoriilor de ex ploatare se modific n mod constant n cursul perioadei de analiz. Deoarece este impos ibil calcularea tuturor valorilor necesarului de fond de rulment al exploatrii dea lungul unei perioade, se determin nivelul mediu la necesarul de finanat relativ al operaiunilor de exploatare, pentru o cifr de afaceri anual dat. 65 Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2004, pag. 75-77. 81

Finanarea IMM-urilor

n aceste condiii, se definete fondul de rulment normat ( FRNor ) fondul de rulment care este egal cu necesarul de fond de rulment al exploatrii mediu. Determinarea FRNor permite ntreprinderii s evite problemele trezoreriei durabile, ea trebuind s finaneze necesarul de fond de rulment al exploatrii mediu cu capitaluri permanente . n continuare, propunem un exemplu de finanare a ciclului de exploatare prin trei strategii diferite. ntreprinderea Z S.R.L. poate adopta trei strategii diferite de finanare a activelor sale circulante de exploatare. Activul su imobilizat este de 30.000 lei iar activul su circulant este constituit dintro parte fix (permanent) d e 40.000 lei i o parte variabil (ciclic) al crei nivel se prezint astfel: 12.000 lei n primul trimestru, 10.000 lei n al doilea, 14.000 lei n al treilea i 9.000 lei n al patrulea. 60% din activul su imobilizat este finanat din capitalurile proprii. tiin d c rata anual a dobnzii la mprumuturile pe termen lung este de 8% iar la creditele bancare pe termen scurt este de 14% i c dobnda se pltete anual, analizai urmtoarele va iante de finanare a activelor circulante pentru ntreprinderea Z S.R.L.: a) 44.000 le i finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe termen scurt; b) 64 .000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe termen scurt ; c) 20.000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe terme n scurt. a) Strategia de finanare concretizat n 44.000 lei finanare prin mprumut pe t ermen lung i restul prin credite pe termen scurt conduce la urmtoarele concluzii: Nevoi permanente66 (1) Nevoi temporare (2) Total nevoi Resurse permanente (3) Re surse temporare (4) Total resurse Trimestrul 1 70.000 12.000 82.000 62.000 20.00 0 82.000 Trimestrul 2 70.000 10.000 80.000 62.000 18.000 80.000 Trimestrul 3 70. 000 14.000 84.000 62.000 22.000 84.000 Trimestrul 4 70.000 9.000 79.000 62.000 1 7.000 79.000 (1) nevoile permanente ( Nev perm ) se determin astfel: Nev perm = AI nete + AC p erm , unde: AI nete = activele imobilizate la valoarea net; AC perm = activele ci rculante permanente. Nev perm = 30.000 + 40.000 = 70.000 lei; (2) informaiile sun t date n aplicaie; (3) resursele permanente ( Re s perm ) se determin astfel: Re s perm = CP + D tml , unde: = capitaluri proprii, care reprezint 60% din activele i mobilizate nete; CP D tml = datorii pe termen mediu i lung. Rezult: Re s perm = 60 % AI nete + D tml = 60% 30.000 + 44.000 = 62.000 lei; (4) resursele temporare ( Re s temp ) se determin astfel: Re s temp i = TR i - Re s perm i , unde: TR i = tot al resurse aferente trimestrului i , i = 1 4 . Costul finanrilor ( Dob ) se determin astfel: Dob = C impr R d an (%) , unde: C impr = capitalul mprumutat pe termen lung sau scurt, dup caz; 66 n acest caz sunt asimilate nevoilor permanente i partea fix din cadrul activelor ci rculante; 82

Finanarea IMM-urilor R d an (%) = Rata dobnzii la mprumuturile pe termen lung sau scurt, dup caz. pentru mprumutul pe termen lung: Dob = 44.000 8% = 3.520 lei; pentru creditele ba ncare pe termen scurt, dobnda se determin pentru fiecare trimestru, 1 1 Dob tr 1 = 20.000 14% = 700 lei; Dob tr 2 = 18.000 14% = 630 lei; astfel: 4 4 1 1 Dob tr 3 = 22.000 14% = 770 lei; Dob tr 4 = 17.000 14% = 595 lei. Totalul dobnzii la 4 4 creditele pe termen scurt este de 2.695 lei. Dobnda global ( Dob gl ) este de 6.21 5 lei. b) Strategia de finanare concretizat n 64.000 lei finanare prin mprumut pe ter men lung i restul prin credite pe termen scurt conduce la urmtoarele concluzii: Nevoi permanente Nevoi temporare Total nevoi Resurse permanente (1) Resurse temp orare Total resurse Trimestrul 1 70.000 12.000 82.000 82.000 0 82.000 Trimestrul 2 70.000 10.000 80.000 82.000 -2.000 80.000 Trimestrul 3 70.000 14.000 84.000 8 2.000 2.000 84.000 Trimestrul 4 70.000 9.000 79.000 82.000 -3.000 79.000 (1) Re s perm = 60% AI nete + D tml = 60% 30.000 + 64.000 = 82.000 lei. pentru mp rumutul pe termen lung: Dob = 64.000 8% = 5.120 lei; pentru creditele bancare pe termen scurt, dobnda se determin pentru fiecare trimestru, 1 astfel: Dob tr 1 = 0 lei; Dob tr 2 = 0 lei; Dob tr 3 = 2.000 14% = 70 lei; Dob tr 4 = 0 lei. Totalul 4 dobnzii la creditele pe termen scurt este de 70 lei. Dobnda global ( Dobgl ) este de 5.190 lei. c) Strategia de finanare concretizat n 20. 000 lei finanare prin mprumut pe termen lung i restul prin credite pe termen scurt conduce la urmtoarele concluzii: Nevoi permanente Nevoi temporare Total nevoi Resurse permanente (1) Resurse temp orare Total resurse Trimestrul 1 70.000 12.000 82.000 38.000 44.000 82.000 Trime strul 2 70.000 10.000 80.000 38.000 42.000 80.000 Trimestrul 3 70.000 14.000 84. 000 38.000 46.000 84.000 Trimestrul 4 70.000 9.000 79.000 38.000 41.000 79.000 (1) Re s perm = 60% AI nete + D tml = 60% 30.000 + 20.000 = 38.000 lei pentru mpr umutul pe termen lung: Dob = 20.000 8% = 1.600 lei ; pentru creditele bancare pe termen scurt, dobnda se determin pentru fiecare trimestru, 1 1 astfel: Dob tr 1 = 44.000 14% = 1.540 lei; Dob tr 2 = 42.000 14% = 1.470 lei; 4 4 1 1 Dob tr 3 = 4 6.000 14% = 1.610 lei; Dob tr 4 = 41.000 14% = 1.435 lei. Totalul dobnzii la 4 4 creditele pe termen scurt este de 6.055 lei. Dobnda global ( Dob gl ) este de 7.65 5 lei. 83

Finanarea IMM-urilor

n concluzie, pentru a reduce dobnda pltit, ntreprinderea Z S.R.L. trebuie s aleag m l pe termen lung de 64.000 lei, aceasta obinnd ctig din diferena dintre rata dobnzii p e termen scurt i rata dobnzii pe termen lung. 5.1.2. Fondul de rulment normat Pentru a evalua fondurile de rulment normat ale exerciiului dat, este suficient cu noaterea cifrei de afaceri a exerciiului i a unui coeficient de proporionalitate. Ac east evaluare poate fi realizat n mod global sau component cu component.

5.1.2.1. Metoda sintetic de determinare a fondului de rulment normat (metoda glob al) Pentru a arta modul de determinare a fondului de rulment normat prin metoda globa l, propunem urmtorul exemplu: La ntreprinderea X S.A. necesarul de fond de rulment me diu din anul curent ( N ) este de 12.000 lei iar cifra de afaceri n acelai an de 6 0.000 lei. tiind c pentru anul urmtor ( N + 1 ) nu sunt prevzute schimbri i c este pre izionat o cifr de afaceri de 80.000 lei , s se determine fondul de rulment normativ prin metoda global. Fondul de rulment normat pentru anul urmtor ( FRNorN + 1 ) prin metoda global se d etermin cu FRNorN ajutorul formulei: FRNorN + 1 = CA N + 1 , unde: CA N FRNorN = fondul de rulment normat n anul N ; CA N = cifra de afaceri n anul N ; CA N + 1 = cifra de afaceri n anul N + 1. 12.000 FRNorN + 1 = 80.000 = 16.000 lei. 60.000 5.1.2.2. Metoda analitic de determinare a fondului de rulment normat (evaluarea c omponent cu component) Metoda analitic de determinare a fondului de rulment normat se aplic utiliznd infor maiile perioadelor anterioare sau informaiile previzionate pe baza informaiilor fin anciar-contabile ale perioadelor anterioare. Prin aceast metod, o component a neces arului de fond de rulment de exploatare se descompune astfel: - ntr-o vitez de rot aie ( Vr ): x x Vr = = 360 ; Fluxul zilnic al componentei Fluxul anual al compone ntei - un coeficient de structur ( CS ): x x x Vr * CS = 360 360 * CS = 360 CA Fl uxul anual al componentei x CA Fluxul anual al componentei x CS = CA 84

Finanarea IMM-urilor Pentru prezentarea acestei metode, propunem urmtorul exemplu67: Se d urmtorul bilan de la ntreprinderea Z S.R.L.: lei Activ Active imobilizate Stocuri - materii prime - produse finite - mrfuri Creane - clieni Disponibiliti 25.000 8.000 2.200 1.800 4.000 7.000 Pasiv Capitaluri propri i Datorii pe termen mediu i lung Datorii comerciale pe termen scurt - furnizori D atorii sociale pe termen scurt - salarii - contribuii sociale Datorii fiscale pe termen scurt - TVA de plat Credite bancare curente Total pasiv 18.000 16.000 3.00 0 5.000 4.200 3.000 1.200 800 3.000 45.000 Total activ 45.000

Se mai cunosc urmtoarele informaii: cifra de afaceri de 162.000 lei; aprovizionri c u materii prime n cursul exerciiului de 7.500 lei, la cost de achiziie; valoarea st ocului iniial de materii prime de 2.400 lei; costul de producie al produselor fini te obinute n cursul exerciiului de 14.000 lei; valoarea stocului iniial de produse f inite de 1.200 lei; aprovizionri cu mrfuri n cursul exerciiului de 25.000 lei, la co st de achiziie; valoarea stocului iniial de mrfuri de 4.400 lei; valoarea rulajului salariilor personalului n cursul anului de 38.200 lei; valoarea rulajului cheltu ielilor sociale n cursul anului de 21.775 lei; salariile se pltesc pe data de 15 a lunii urmtoare; contribuiile sociale i TVA de plat se pltesc pe data de 25 a lunii u rmtoare; TVA aplicat cumprrilor i vnzrilor este 19%. S se calculeze fondul de rulment rmat exprimat n zile cifr de afaceri, n uniti monetare i n procente. Pentru determinar a fondului de rulment normat se calculeaz viteza de rotaie i coeficientul de struct ur pentru fiecare component a necesarului de fond de rulment de exploatare, care a poi se centralizeaz n urmtorul tabel: Elemente componente ale fondului de rulment normat Stocul de materii prime Stocu l de produse finite Stocul de mrfuri Clieni Furnizori Salarii Contribuii sociale TV A de plat Total 67 Viteza de rotaie ( Vr ) 107,53 40,30 59,53 12,70 27,93 30,00 40,00 25,00 Coeficientul de structur ( CS ) 0,048 0,083 0,157 1,190 0,239 0,236 0,134 0,152 n zile cifr de afaceri ( zCA ) Activ Pasiv 5,16 3,34 9,35 15,11 6,68 7,08 5,36 3,8 0 32,96 22,92

Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderi, Editura Did Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 144-148. 85

Finanarea IMM-urilor Viteza de rotaie pentru stocul de materii prime ( VrMp ) i coeficientul de structu r ( CS Mp ): VrMp = 360 ; Ca Mp c Sm Mp = Ca Mp c = Sm Mp stocul mediu de materii prime; costul de achiziie al materiilor prime consumate. S + S f 2.400 + 2.200 Sm Mp = i = = 2.300 lei. 2 2 Si = stocul iniial de materii prime; Sf = stocul final de materii prime. Ca Mpc = S i + Ca Mp a - S f , unde: Ca Mp a = costul de achiziie al materiilor prime achiziionate. Ca Mpc = 2.400 + 7.500 - 2.200 = 7.700 lei. VrMp = Ca Mpc 2.300 7.700 360 = 107 ,5 3 zile; CS Mp = = = 0 ,048 . 7.700 CA 162.000 = cifra de afaceri. CA Viteza de rotaie pentru stocul de produse finite ( VrPf ) i coeficientul de struct ur ( CS Pf ): Sm Pf 360 ; VrPf = Cp Pfv S + S f 1.200 + 1.800 Sm Pf = i = = 1.500 lei. 2 2 Cp Pfv = S i + Cp Pfr - S f , unde: Cp Pfv = costul de producie al produs elor finite vndute n cursul exerciiului; Cp Pfr = costul de producie al produselor f inite obinute n cursul exerciiului. Cp Pfv = 1.200 + 14.000 - 1.800 = 13.400 lei. Cp Pfv 13.400 1.500 VrPf = 360 = 40 ,30 zile; CS Pf = = = 0 ,083 . 13.400 CA 162.00 0 Viteza de rotaie pentru stocul de mrfuri ( VrMf ) i coeficientul de structur ( CS Mf ): Sm Mf VrMf = 360 ; Ca Mfv S + S f 4.400 + 4.000 Sm Mf = i = = 4.200 lei. 2 2 Ca Mfv = S i + Ca Mfc - S f = 4.400 + 25.000 - 4.000 = 25.400 lei. Ca 4.200 25.40 0 VrMf = 360 = 59 ,53 zile; CS Mf = Mfv = = 0 ,157 . 25.400 CA 162.000 Durata me die a creditului acordat clienilor ( Dm Cl ) i coeficientul de structur ( CS Cl ): Cl + E pr + E s Dm Cl = 360 , unde: CA + TVA c = valoarea clienilor de la sfritul e xerciiului; Cl = valoarea efectelor de primit de la sfritul exerciiului; E pr Es = e fecte scontate i neajunse la scaden; TVA c = taxa pe valoarea adugat colectat. 6.800 6 .800 Dm Cl = 360 = 360 = 12 ,70 zile. 162.000 + 19% 162.000 192.780 CA + TVA c 1 92.780 CS Cl = = = 1,19 . CA 162.000 86

Finanarea IMM-urilor

Durata medie a creditului primit de la furnizori ( Dm Fz ) i coeficientul de stru ctur ( CS Fz ): Fz + E pl Dm Fz = 360 ; Ap + TVA d = valoarea furnizorilor de la sfritul exerciiului; Fz = valoarea efectelor de plat de la sfritul exerciiului; E pl A = valoarea aprovizionrilor; TVA d = taxa pe valoarea adugat deductibil. 3.000 3.000 Dm Fz = 360 = 360 = 27 ,93 zile. 32.500 + 19% 32.500 38.675 Ap + TVA d 38.675 C S Fz = = = 0 ,239 . CA 162.000 Viteza de rotaie ( VrS ) i coeficientul de structur ( CS S ) pentru salarii: D max S + D min S VrS = ; 2 D max S = durata maxim, core spunztoare salariului din prima zi a lunii; D min S = durata minim, corespunztoare salariului din ultima zi a lunii. 45 + 15 = 30 zile. 2 R CS S = S ; CA RS = rulajul creditor al salariului la sfritu l exerciiului. 38.200 CS S = = 0 ,236 . 162.000 VrS = Viteza de rotaie ( VrCs ) i coeficientul de structur ( CS Cs ) pentru ociale: D max Cs + D min Cs 55 + 25 R 21.775 VrCs = = = 40 zile; CS Cs = 0 ,134 . 2 2 CA 162.000 Viteza de rotaie ( VrTVA p ) i coeficientul de S TVA p ) pentru taxa pe valoarea adugat de plat: R TVA p TVA - TVA c 5 zile ; CS TVA p = = CA CA contribuiile s Cs = = structur ( C d . VrTVA p = 2

Taxa pe valoarea adugat colectat este cea aferent vnzrilor reflectate n cifra de aface i iar taxa pe valoarea adugat deductibil este cea aferent aprovizionrilor de materii prime i mrfuri. TVA c = 19% CA = 19% 162.000 = 30.780 lei; TVA d = 19% Ca Mp a + C a Mfc = 19% (7.500 + 25.000 ) = 6.175 lei. ( ) CS TVA p = R TVA p CA n = 30.780 - 6.175 = 0 ,152 . 162.000 Totalul activ exprimat n zile cifr de afaceri ( TA zCA ) se determin astfel: TA zCA = Vri CS i , unde: componenta din activ a necesarului de fond de rulment (stocul de materii prime, produse finite, mrfuri, clieni). TA zCA = 5 ,16 + 3,34 + 9 ,35 + 15 ,11 = 32 ,96 zCA. i i =1 = Totalul pasiv exprimat n zile cifr de afaceri ( TPzCA ) se determin astfel: 87

Finanarea IMM-urilor TPzCA = Vrj CS j , unde: componenta din pasiv a necesarului de fond de rulment ( furnizori, salarii, contribuii sociale, TVA de plat). TPzCA = 6 ,68 + 7 ,08 + 5,36 + 3 ,80 = 22 ,92 zCA. Fondul de rulment normat exprimat n zile cifr de afaceri ( FR Nor zCA ) se determi n astfel: FR Nor zCA = TA zCA - TPzCA = 32 ,96 - 22 ,92 = 10 ,04 zCA. Fondul de rulme nt normat exprimat n uniti monetare ( FR Nor ) se determin astfel: CA 162.000 FR Nor = FR Nor zCA = 10 ,04 = 4.518 lei. 360 360 Fondul de rulment normat exprimat n p rocente ( FR Nor (%) ) se determin astfel: FR Nor zCA 4.518 FR Nor (%) = = = 2 ,7 9% . CA 162.000 j=1 m j =

5.2. Bugetul de trezorerie 5.2.1. Elaborarea bugetului de trezorerie Necesarul de surse de finanare pe termen scurt se stabilete cu ajutorul bugetului de trezorerie, ntocmit lunar, pe durata unui an. Bugetul de trezorerie grupeaz num ai ncasrile i plile efective; n cadrul acestuia nu se iau n calcul veniturile nencasa e i cheltuielile nepltibile. Astfel nu vor luate n calcul: - cheltuielile cu amorti zrile i provizioanele, rezultatul i variaiile de stoc; - veniturile din provizioane, din producia imobilizat, cotele-pri din subvenii virate la rezultat. Sumele corespun ztoare operaiilor de vnzare-cumprare se vor lua la totalul facturat (adic inclusiv TV A-ul aferent). Pentru TVA de plat se efectueaz un calcul separat pentru a stabili: - luna de exigibilitate pentru TVA n funcie de livrri sau ncasri; - aplicarea reguli i de decalaj cu o lun pentru unele cheltuieli pltibile. Pentru construirea bugetul ui de trezorerie se parcurg urmtoarele etape: 1. elaborarea situaiei ncasrilor din vn zri n cursul exerciiului; elaborarea situaiei plilor n cursul exerciiului pentru cump 2. elaborarea situaiei TVA (cifre arbitrare) n cursul exerciiului; 3. elaborarea si tuaiei generale a plilor n cursul exerciiului; 4. elaborarea bugetului de trezorerie pentru exerciiul respectiv. 5. Pentru explicarea modului de ntocmire a bugetului d e trezorerie, propunem urmtorul exemplu68: S se ntocmeasc bugetul de trezorerie pent ru ntreprinderea X S.A. pe o perioad de 1 an, cunoscnd urmtoarele: 68

Stroe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderi, Editura Did Pedagogic, Bucureti, 2008, pag. 121-131. 88

Finanarea IMM-urilor

cifra de afaceri anual previzionat este de 72.000 lei, fr TVA (repartizat uniform n ti mp), din care 60.000 lei reprezint valorificarea produciei n ar, TVA 19% iar restul l a export. ncasrile lunare pentru vnzrile autohtone se realizeaz (conform analizei rea lizate de departamentul financiar) astfel: 50% pe loc, n momentul vnzrii, 30% la 30 de la sfritul lunii iar restul de 20% la 60 de zile de la sfritul lunii. ncasrile lun are de la export se realizeaz n totalitate la 60 de zile din momentul facturrii; ap rovizionrile cu materii prime (repartizate uniform n timp) se realizeaz lunar n valo are de 3.000 lei, fr TVA, TVA 19%, durata medie a creditului acordat de furnizori fiind de 60 de zile; cheltuielile anuale de funcionare sunt repartizate uniform n timp, astfel: cheltuielile cu personalul: 1.600 lei, din care: 1.100 lei reprezi nt salariile personalului i 500 lei reprezint contribuiile sociale. Salariile sunt r eglate pe data de 15 a lunii urmtoare iar cheltuielile sociale pe data de 25 a lu nii urmtoare; serviciile i lucrrile anuale executate de teri (repartizate uniform n t imp) sunt n valoare de 12.000 lei, TVA 19%, durata medie a creditului acordat de furnizori fiind de 30 de zile; dobnzile pltite pentru creditele primite sunt n valo are de 600 lei pe an; alte impozite i taxe sunt n valoare de 1.200 lei pe an; amor tizarea mijloacelor fixe este de 2.400 lei pe an; TVA este reglat pe data de 25 a lunii urmtoare; impozitul pe profit este de 16%, reglat trimestrial pe data de 2 5 a lunii urmtoare finalizrii fiecrui trimestru; alte informaii extrase din Bilanul nt reprinderii X S.A. pentru anul N-1: clieni 5.000 lei, din care 800 RON clieni extern i, vnzrile sunt uniforme n timp; creane la bugetul de stat 1.000 lei; disponibiliti 0 lei; rezultatul exerciiului 2.300 lei; datorii financiare 30.000 lei; rambursar ea anual a datoriilor financiare 6.000 lei; furnizori 3.200 lei, din care 800 lei reprezint furnizori de servicii; datorii fa de personal 1.500 lei, din care 450 le i reprezint contribuii sociale, TVA de plat 50 lei, impozitul pe profit 100 lei. 1. Elaborarea bugetului de ncasri

(1) n coloana de Total, rndul Bilan se preia suma de la clieni din Bilanul anului N-1 , de 5.000 lei, detaliat astfel: 4.200 lei clieni interni i 800 lei clieni externi. t im c, 50% din valoarea clienilor se ncaseaz pe loc, n momentul vnzrii, 30% la 30 de la sfritul lunii iar restul de 20% la 60 de zile de la sfritul lunii. Aceasta nseamn c su a de 4.200 lei reprezint: 20% din vnzarea lunii noiembrie, care se va ncasa n ianuar ie, 30% din vnzarea lunii decembrie care se va ncasa n ianuarie i 20% din vnzarea lun ii decembrie care se va ncasa n februarie. n ipoteza vnzrilor uniforme n timp, dac not cu x vnzarea lunar din anul precedent va rezulta: 20% x + 30% x + 20% x = 4.200 70 % x = 4.200 x = 6.000 lei. Astfel, n ianuarie se va ncasa: 20% din vnzarea lunii no iembrie i 30% din vnzarea lunii decembrie, adic 3.000 lei, iar n februarie 20% din vn zarea lunii decembrie, adic 1.200 lei. ncasrile lunare de la export se realizeaz n to talitate la 60 de zile din momentul facturrii, deci suma de 800 lei reprezint vnzar ea integral din luna noiembrie care se va ncasa n februarie i de asemenea, vnzarea in tegral a lunii decembrie care se va ncasa n februarie. n aceeai ipotez a vnzrilor uni me, n ianuarie se vor ncasa clienii externi de 400 lei iar n februarie la fel. (2) vn zrile lunare interne din anul N vor fi de 5.000 lei, fr TVA. Vnzrile lunare interne, inclusiv TVA vor fi de 5.950 lei. Acestea se ncaseaz astfel: 2.975 lei, adic 50% se ncaseaz pe loc, 89

Finanarea IMM-urilor

n luna ianuarie, 1.785 lei, adic 30% n luna februarie iar restul de 1.190 lei, adic 20% n luna martie. Vnzrile lunare de la export n valoare de 1.000 lei, fr TVA se reali zeaz n totalitate la 60 de zile din momentul facturrii, adic dup 2 luni. Vnzrile la ex ort, inclusiv TVA din luna ianuarie, n valoare de 1.190 lei se vor ncasa n luna mar tie. Acelai algoritm se aplic i pentru celelalte luni. 2. Elaborarea bugetului de cumprri

(3) n coloana de Total, rndul Bilan se preia suma de la furnizori din Bilanul anului N-1, de 3.200 lei, detaliat astfel: 2.400 lei furnizori pentru stocuri i 800 lei furnizori de servicii. tim c durata medie a creditului acordat de furnizorii pentr u stocuri este de 60 de zile, ceea ce nseamn c aprovizionrile lunii noiembrie vor fi pltite n ianuarie iar cele aferente lunii decembrie n februarie. n ipoteza aprovizi onrilor uniforme n timp, rezult c suma de 2.400 lei din bilan reprezint aprovizionrile lunilor noiembrie i decembrie n valoare de 1.200 lei pentru fiecare lun care se ncas eaz n ianuarie i respectiv februarie. Durata medie a creditului acordat de furnizor ii de servicii este de 30 de zile, ceea ce nseamn c serviciile din luna decembrie s e vor plti n luna ianuarie, n valoare de 800 lei (valoarea din bilan). (4) cumprrile l unare de stocuri din anul N vor fi de 3.000 lei, fr TVA. Cumprrile lunare de stocuri , inclusiv TVA vor fi de 3.570 lei. Acestea se pltesc n totalitate la 60 de zile, adic achiziiile lunii ianuarie vor fi pltite n luna martie. Achiziiile lunare de lucrr i i servicii n valoare de 1.000 lei, fr TVA se pltesc n totalitate la 30 de zile din m omentul facturrii, adic dup 1 lun. Prestrile de servicii i execuiile lucrrilor, inclu TVA din luna ianuarie, n valoare de 1.190 lei se vor plti n luna februarie. Acelai algoritm se aplic i pentru celelalte luni. 3. Elaborarea bugetului TVA

(5) TVA colectat reprezint TVA aferent vnzrilor lunare, din Bugetul de vnzri, cu meni a c la export cota de TVA este 0%; (6) TVA deductibil reprezint TVA aferent cumprrilor lunare din Bugetul de cumprri; (7) TVA de plat se determin ca diferen ntre TVA colect t i TVA deductibil; (8) reglarea TVA se refer la plata efectiv a TVA de plat. ntruct larea TVA se realizeaz pe data de 25 a lunii urmtoare, n luna ianuarie se va plti TV A de plat aferent lunii decembrie, din bilan 4. Elaborarea bugetului general de pli (9) datoriile te pe data de ecembrie sunt lan aferente fa de personal, se regleaz astfel: salariile lunii decembrie sunt plti 15 ianuarie iar contribuiile sociale aferente salariilor din luna d pltite pn pe data de 25 a lunii ianuarie. Sumele corespunztoare din Bi lunii decembrie vor fi astfel pltite n luna ianuarie. 90

Finanarea IMM-urilor (10) rambursarea anual a datoriilor financiare fiind de 6.000 lei, rezult c ramburs area lunar va fi de 500 lei; (11) dobnzile anuale ce trebuie pltite pentru mprumutur ile primite sunt n valoare de 600 lei, ceea ce nseamn c dobnda lunar va fi de 50 lei; (12) alte impozite i taxe sunt n valoare de 1.200 lei pe an, pe lun fiind de 100 le i. (13) impozitul pe profit se regleaz pe data de 25 a lunii urmtoare a fiecrui tri mestru. n luna ianuarie se va plti impozitul pe profit existent n bilan, ce reprezin t impozitul pe profit de plat aferent trimestrului IV al anului N-1. Pentru determ inarea impozitului pe profit trimestrial trebuie s recurgem la calculul urmtor (ca lculm pentru primul trimestru, cu meniunea c suma rezultat va fi identic i pentru cele lalte): vnzri trimestriale = 6.000 3 = 18.000 lei. Total venituri ( TV ) = 18.000 lei. cumprri de materii prime trimestriale69 = 4.000 3 = 12.000 lei; cheltuielile de pe rsonal trimestriale = 1.600 3 = 4.800 lei; dobnzi aferente creditelor primite, plt ite ntr-un trimestru = 50 3 = 150 lei; alte impozite i taxe, nregistrate ntr-un trim estru = 100 3 = 300 lei; 2.400 amortizarea trimestrial = 3 = 600 lei. 12 Total ch eltuieli ( TCh ) = 17.850 lei. Profitul brut ( Prb ) va fi: Prb = TV - TCh = 18.00 0 - 17.850 = 150 lei; Impozitul pe profit ( I / Pr ) va fi: I / Pr = 16% Prb = 16% 150 = 24 lei. Lunile n care se va plti acest impozit n anul N vor fi: aprilie, iulie i octombrie. 5. Elaborarea bugetului de trezorerie

(14) soldul de la nceputul lunii ianuarie reprezint soldul de la sfritul lunii decem brie i se preia din datele din bilanul anului N-1; (15) ncasrile se preiau de la Bug etul de ncasri, totalul corespunztor fiecrei luni; (16) plile se preiau de la Bugetul general de pli, totalul corespunztor fiecrei luni; (17) soldul de la sfritul fiecrei l ni se determin prin nsumarea soldului de la nceputul fiecrei luni cu ncasrile i apoi s erea plilor. 69 n ipoteza c tot ce se achiziioneaz ntr-un trimestru se i consum; 91

Finanarea IMM-urilor 1. Bilan (1) - interni - externi Ianuarie (2) - interni - externi Februarie - intern i - externi Martie - interni - externi Aprilie - interni - externi Mai - interni - externi Iunie - interni - externi Iulie - interni - externi August - interni - externi Septembrie - interni - externi Octombrie - interni - externi Noiembrie - interni - externi Decembrie - interni - externi Total - interni - externi Elaborarea bugetului de ncasri Total 5.000 4.200 800 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.95 0 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 88 .400 75.600 12.800 Ianuarie 3.400 3.000 400 2.975 2.975 Februarie 1.600 1.200 40 0 1.785 1.785 2.975 2.975 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octom brie Noiembrie Decembrie Bilan 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 2.190 1.190 1.000 1.785 1.785 2.975 2.975 6.375 5.975 400 6.360 5.960 400 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.190 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000 6.950 5.950 1.000

2.190 1.190 1.000 3.975 2.975 1.000 6.165 4.165 2.000 92

Finanarea IMM-urilor 2. Bilan (3) - stocuri - servicii Ianuarie (4) - stocuri - servicii Februarie - stoc uri - servicii Martie - stocuri - servicii Aprilie - stocuri - servicii Mai - st ocuri - servicii Iunie - stocuri - servicii Iulie - stocuri - servicii August stocuri - servicii Septembrie - stocuri - servicii Octombrie - stocuri - servici i Noiembrie - stocuri - servicii Decembrie - stocuri - servicii Total - stocuri - servicii Elaborarea bugetului de cumprri Total 3.200 2.400 800 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.76 0 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 60 .320 45.240 15.080 Ianuarie 2.000 1.200 800 Februarie 1.200 1.200 1.190 1.190 1. 190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.19 0 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 4.760 3.570 1.190 8.330 7.140 1.190 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3. 570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembr ie Octombrie Noiembrie Decembrie Bilan 3.570 3.570 2.000 1.200 800 2.390 1.200 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 4.760 3.570 1.190 93

Finanarea IMM-urilor 3. Elaborarea bugetului TVA TVA colectat (5) TVA deductibil (6) TVA de plat (7) Reglarea TVA de plat (8) Ianuari e 950 760 Februarie 950 760 Martie 950 760 Aprilie 950 760 Mai 950 760 Iunie 950 760 Iulie 950 760 August 950 760 Septembrie 950 760 Octombrie 950 760 Noiembrie 950 760 Decembrie 950 760 Bilan 190 50 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 4. Elaborarea bugetului general de pli; Furnizori Reglarea TVA de plat Datoriile fa de personal (9) - salarii - contribuii s ociale Rambursare lunar a mprumuturilor (10) Dobnzile lunare pltite pentru mprumuturi (11) Alte impozite i taxe (12) Impozit pe profit (13) Total Ianuarie 2.000 50 1. 500 1.050 450 500 50 Februarie 2.390 190 1.600 1.100 500 500 50 Martie 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 Aprilie 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 Mai 4.760 190 1 .600 1.100 500 500 50 Iunie 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 Iulie 4.760 190 1.6 00 1.100 500 500 50 August 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 Septembrie 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 Octombrie 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 Noiembrie 4.7 60 190 1.600 1.100 500 500 50 Decembrie 4.760 190 1.600 1.100 500 500 50 100 100 4.300 100 100 100 24 7.224 100 100

100 24 7.224 100 100 100 24 7.224 100 100 4.830 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 5.

Elaborarea bugetului de trezorerie Sold la nceputul lunii (14) ncasri (15) Pli (16) Sold la sfritul lunii (17) Ianuarie 5 0 6.375 4.300 2.575 Februarie 2.575 6.360 4.830 4.105 Martie 4.105 6.950 7.200 3 .855 Aprilie 3.855 6.950 7.224 3.581 Mai 3.581 6.950 7.200 3.331 Iunie 3.331 6.9 50 7.200 3.081 Iulie 3.081 6.950 7.224 2.831 August 2.831 6.950 7.200 2.581 Sept embrie 2.581 6.950 7.200 2.331 Octombrie 2.331 6.950 7.224 2.057 Noiembrie 2.057 6.950 7.200 1.807 Decembrie 1.807 6.950 7.200 1.557 94

Finanarea IMM-urilor

5.2.2. Echilibrarea bugetului de trezorerie n rile cu economie de pia dezvoltat, exist, n mod obinuit dou piee pentru obinere r pe termen scurt (pri componente ale pieei monetare): - Piaa interbancar unde interv in numai instituiile de credit, trezoreria public, banca naional, organismele a cror activitate principal este gestionarea pe seama clientelei a portofoliilor de valo ri mobiliare, primind n acest scop fondurile conforme mandatului acordat. Aici se formeaz rata dobnzii de referin, care este rata minim a dobnzii adoptat de banc, aju t un procentaj n plus pentru creditele tradiionale cum ar fi scontul i creditele de trezorerie prin contul curent. - Piaa titlurilor de crean negociabile unde ntreprind erile au posibilitatea de a efectua operaii financiare pe termen scurt ntre ele, fr a trece prin instituiile bancare. Principalele finanri pe termen scurt se pot asigu ra prin: - mobilizarea efectelor comerciale; - factoring: ntreprinderea are posib ilitatea de a apela la o ntreprindere ce are ca activitate de baz gestionarea crea nelor comerciale pe termen scurt. Aceast operaie se poate realiza, fie prin cesiona rea creanelor, fie prin nlocuirea creditorului iniial. De astfel de servicii pot be neficia ntreprinderile mici pentru care operaiunea de scontare clasic este prea scu mp i care nu au mijloace eficiente de a gestiona creanele la clieni. ntreprinderea de factoring este remunerat printr-un comision, determinat sub forma unui procent c are se aplic asupra totalului sumelor facturate; - creditele de trezorerie prin c ontul curent (cont curent cu sold debitor), n funcie de o serie de criterii (mrimea ntreprinderii i a cifrei de afaceri, situaia financiar, volumul sumelor transferate sau circulate prin banca etc.). n plus, numrul de zile pentru contul curent cu so ld debitor este limitat; - creditele de trezorerie cu destinaie exact i care sunt a cordate contra unor garanii (credit pentru campaniile agricole, credite pentru ex port etc.), cele mai adesea ele contribuind la finanarea achiziiilor de materii pr ime sau a prelucrrii lor sau la stocajul produselor finite i a mrfurilor. Costul cr editelor constituie un criteriu important n selectarea tipului de credite pe term en scurt. Elementele constitutive ale costului sunt: a) rata nominal care poate f i rata anunat de banc (rata de scont, rata pentru sold debitor etc.) sau fixat de ntr eprindere n funcie de piaa monetar. Rata fixat de ctre banc variaz de la o ntreprind a alta i se determin pornind de la rata dobnzii de referin la care se adaug majorri i seama de natura creditului i categoria ntreprinderii. ntreprinderile fac obiectul u nei clasificri n patru categorii pe baza mai multor criterii dintre care cel mai i mportant este mrimea cifrei de afaceri i apoi altele cum ar fi sectorul de activit ate, performanele financiare. 95

Finanarea IMM-urilor b) comisioanele care au rolul de a remunera munca bncilor n funcie de riscul asumat . Exist mai multe tipuri de comisioane care nu se determin n acelai mod, astfel: com isioane fixe care sunt independente de cuantumul i durata operaiunii, variind numa i de la o banc la alta (de exemplu: comisionul pentru scontare); comisioanele proporionale cu cuantumul operaiunii (de exemplu: comisionul pentru s oldul debitor al contului curent); comisioane proporionale cu cuantumul i durata operaiunii (de exemplu: comisionul de andosare). Principalele plasamente pe termen scurt pe care le poate realiza o ntreprindere s unt:

- depozite a cror cuantum i durat sunt destul de variabile; - valori mobiliare de p lasament prin intermediul diverselor fonduri de investiii care au ca obiect gesti onarea valorilor mobiliare putnd fi specializate n diferite domenii. Cheltuielile de intrare i ieire sunt mici sau nu exist, de obicei. n fiecare zi lucrtoare se deter min valoarea lichidativ a aciunii ca raport ntre valoarea activelor i numrul titlurilo r de proprietate (pri sociale sau aciuni) emise de societatea comercial vizat. Partic iparea la astfel de fonduri este remunerat prin dividende sau dobnzi. Plasamentul reprezint oarecare risc, dar caracteristica acestor plasamente este marea lor lic hiditate; - mprumutul acordat altei ntreprinderi; - plata furnizorului, renunnd la c reditul acordat n scopul obinerii unui scont prin efectuarea plii n avans fa de termen l convenit cu furnizorul; gestionarea direct a unui portofoliu de valori mobiliare. 96

Finanarea IMM-urilor BIBLIOGRAFIE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Adochiei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Sylvi, Bucureti, 2000. Ana, Gh. I. Fina nele i politicile financiare ale ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 2001. A ndreica, M., Andreica, C., Mutea-tefan (erban), I., Mutea-tefan (erban), R. Decizia d finanare n leasing, Editura Cibernetica MC, Bucureti, 2003. Andreica, M. Leasing c ale de finanare a investiiilor pentru IMM, Editura CRIMM, Bucureti, 1997. Ariton, D . Finanele ntreprinderii, Editura Fundaiei Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2002. ton, D., Miu, N., Bleoju, G. Decizia financiar factor cheie a creterii economice, l ucrare publicat n Progrese n teoria deciziilor economice n condiii de risc i incertitu dine, Volumul II, Editura Performantica, Iai, 2007. Avare, P., Legros, G., Lemonn ier, P. Gestiune i analiz financiar, Editura Economic, Bucureti, 2000. Brbu-Miu, N rea i performana ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009. BrbuFinanele ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2009. Berceanu, D. Po iticile financiare ale firmei, Editura Universitatea Craiova (EUC), Craiova, 200 1. Bistriceanu, Gh. D., Adochiei, M. N., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Ed itura Economic, Bucureti, 2001. Bowlin, O. D., Martin, J. D., Scott, D. F. Guide t o Financial Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1980. Brealey, M., Stewart, M., Richard, A. Principles of Corporate Finance, Editura Mc GrawHill, 2003. Brezeanu , P. Gestiunea financiar a ntreprinderii n economia de pia, Editura Fundaiei Romnia ne, Bucureti, 1999. Brezeanu, P. Sisteme financiare internaionale, Editura Cavallio ti, Bucureti, 2003. Buctaru, D. Capitalurile firmei, Editura Sedcom Libris, Iai, 19 99. Ciotei, C. N. Finane: finane publice, finanele ntreprinderii, moned-credit, Editu ra Expert, Bucureti, 2000. Colasse, B. Gestion financire de l`entreprise: problmati que, concepts et mthodes, Press Universitaires de France, 1993. Dragot, V., Cioban u, A., Obreja, L., Dragot, M. Management financiar, Vol. II, Editura Economic, Buc ureti, 2003. Dragot, M. Decizia de investire pe piaa de capital. Criterii de selecie bazate pe politica de finanare. Guvernan corporativ. Factori determinani ai structur ii capitalului, Editura ASE, Bucureti, 2006. Eiteman, D. K, Stonehill, A. I., Mof fett, M. H. Multinational Business Finance, Eleventh Edition, Pearson Education Inc., Boston, 2007. Eros-Stark, L., Pntea, I. M. Analiza situaiei financiare a fir mei. Elemente teoretice. Studii de caz, Editura Economic, Bucureti, 2001. Eun, C. S., Resnik, B. G. International Financial Management, Fourth Edition, Published by McGraw Hill/Irwin, New York, 2007. Florea, . Gestiunea i managementul activitii f inanciare din ntreprinderi, Editura Victor, Bucureti, 1997. Ginglinger, E. Les fin ancement des entreprises par les marches de capitaux, Presse Universitaires de F rance, Paris, 1991. 97

Finanarea IMM-urilor 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Halpern, P., Weston, J. F., Brigham, E. F. Finane manageriale, Editura Economic, B ucureti, 1998. Hoan, N. Gestiunea finanelor firmei, Editura Economic, Bucureti, 1999. Hoan, N. Finanele firmei, Editura Economic, Bucureti, 2003. Ilie, V., Teodorescu, M. Factoringul modalitate de ameliorare a lichiditii ntreprinderii, Tribuna Economic, v . 15, nr. 36, 2004. Ilie, V., Teodorescu, M. Finanele ntreprinderii, Editura ASE, Bucureti, 2003. Ilie, V. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Meteor Press, Bucureti, 2006. Jordan, B. J., Ross, S. A., Westerfield, R. W. Corporate Finance Essentials, McGraw-Hill International Edition, New York, 2007. Krainer, R. E. C orporate Finance, Governance and Business Cycles, Theory and International Compa risons, Elsevier, Amsterdam, 2003. Levente, K. Finanarea ntreprinderilor mici i mij locii; Editura Expert, Bucureti, 2004. Lumby, S., Jones, C. Corporate Finance: Th eory and Practice, 7th edition, Thomson High Holborn House, London, 2003. Manole scu, Gh., Petre, I. Finanele ntreprinderii, Ed. Fundaiei "Romnia de mine", Bucureti, 999. Megginson, W. L. Corporate Finance Theory, Addison Wesley Educational Publi shers Inc., Unites States, 1997. Molico, T., Wunder, E. Factoringul, alternativ m odern de finanare, Editura CECCAR, Bucureti, 2004. Molico, T. Forfetarea, o variant a instrumentelor de finanare a exportului, Contabilitatea, Expertiza i Auditul Afa cerilor, nr. 9, 2004. Myers, B., Stewart, C., Richard, A. Principles of Corporat e Finance, McGraw-Hill, 2003. Niulescu, I. Alternative privind finanarea IMM credi tul bancar versus leasing, Gestiunea i Contabilitatea Firmei, v. 9, nr. 3, 2006. Onofrei, M. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti, 2003. Petty J. W., K eown, A. Basic Financial Management, Prentice Hall International Inc., New Jerse y, 1993. Pike, R., Heale, B. Corporate Finance and Investment Decisions and Stra tegies, Fifth Edition, Prentice Hall, 2006. Pleter, O. T. Administrarea afaceril or, Editura Cartea Universitar, Bucureti, 2005. Pratt, S. P. Cost of Capital. Esti mation and Applications, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, 2002. Ramage, P. An alyse et diagnostic financier, Editions d`Organisation, Paris, 2001. Ross, S. A. , Westerfield, R. W., Jaffe, J. Corporate Finance, McGraw-Hill, 2002. Ross, S. A ., Westerfield, R. W., Jordan, B. D. Fundamentals of Corporate Finance, Fifth Ed ition, McGraw-Hill, 2000. Sandu, Gh. Finanarea ntreprinderii, Editura Economic, Buc ureti, 2002. Sandu, Gh. Formarea capitalurilor firmelor private, Editura Economic, Bucureti, 2000. Stancu, I. Finane Teoria pieelor financiare, finanele ntreprinderil r, analiza i gestiunea financiara, Editura Economic, Bucureti, 1996. Stroe, R. Gest iunea financiar a ntreprinderii. Note de curs i aplicaii. Biblioteca digital A.S.E. S troe, R., Brbu-Miu, N. Finanarea i gestiunea financiar a ntreprinderii, Aplicaii de caz, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008. Toma, M., Alexandru, F. Finane i gestiune financiar de ntreprindere, Editura Economic, Bucureti, 2003. Tudorac he, D., Secreanu, C. Finanele publice. Finanele firmei, Editura Universitar, Bucureti , 2006. Tudose, M. B. Gestiunea capitalurilor ntreprinderii. Optimizarea structur ii financiare, Editura Economic, Bucureti, 2006. 98

Finanarea IMM-urilor 58. 59. 60. 61. 62. Tulvinschi, M. Leasingul tehnic de finanare pe termen lung, Revista finane publice i contabilitate, v. 17, nr. 4, 2006. Van Horne, J. C. Financial Management and Po licy, Prentice Hall, New Jersey, 2002. Vernimmen, P. Finance d`entreprise, Logiq ue et politique, 3e dition, Dalloz, 1989. Vintil, G. Gestiunea financiar a ntreprind erii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2000. Zackrisson, M. Financial Systems and Financing of High Technology Small Firms: the Cases of Sweden, Linkopening and Santa Clara Country, Linkoping University, 2003. 99