Sunteți pe pagina 1din 44

CONTABILITATE - Experti contabili - contabili autorizati cu studii superioare 1.

Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta n standardul IAS 2 "Stocuri": a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila; b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta; c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila; Raspuns corect: a) Conform par. 6 din IAS 2 "Stocuri" acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. 2. n care din urmatoarele cazuri nu se nregistreaza un venit din vnzarea marfurilor, n conformitate cu norma IAS 18 "Venituri din activitati curente"? a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului; b) vnzatorul ramne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia; c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar nca nu s-a ncasat contravaloarea marfurilor; Raspuns corect: b) Conform par 16.a) din IAS 18: "daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale ". 3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o ntreprindere industriala, n sensul normei IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"? a) amenzile platite catre administratia fiscala; b) pierderi materiale generate de inundatii. c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse. Raspuns corect: c) Par. 14 din IAS 8 precizeaza "Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt: - expropierea activelor; - un cutremur sau alt dezastru natural". 4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"? a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului n cursul caruia eroarea a fost descoperita; b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita; c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

Raspuns corect: a) Par 38 din IAS 8 precizeaza: "Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente". 5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, n conformitate cu norma IAS 8 " Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile"? a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale; b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale; c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor. Raspuns corect: c) Conform paragrafului 23 din IAS 8 "pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile". 6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, n conformitate cu norma IAS 11 "Contractele de constructii", este n spiritul principiului: a) prudentei; b) independentei exercitiului; c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. Raspuns corect: a) Conform par. 32 din IAS 11: "Cnd venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat n mod credibil, atunci: - venitul trebuie recunoscut doar in masura n care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.; - costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar n care sunt generate".

Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei. 7. n conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 "Costurile ndatorarii", cheltuielile cu dobnzile: a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent; b) se pot ncorpora n costul oricarui activ; c) se pot ncorpora doar n costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vndute. Raspuns corect: a) Conform par. 7 din IAS 23: "Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut". 8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 "Costurile indatorarii" are ca efect: a) majorarea rezultatului din exercitiul curent; b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent; c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.

Raspuns corect: b) Conform par. 7 din IAS 23: "Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut". Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului. 9. n conformitate cu norma IAS 38 "Imobilizari necorporale", cheltuielile angajate n faza de cercetare: a) reprezinta cheltuieli ale perioadei. b) se contabilizeaza la imobilizari corporale; c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale. Raspuns corect: a) Conform par4. 42 din IAS 38: "Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala " 10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "-"; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul "-"; c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul "-". Raspuns corect: c) Conform par.16.c) din IAS 7: "platile in numerar altele decat cele catre institutiile financiare". pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta

11. Care din urmatoarele afirmatii este n conformitate cu IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar ": a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor n devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate; b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent; c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile n devize afecteaza rezultatul exercitului curent. Raspuns corect: a) Conform par15 din IAS 21: "diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar". 12. n structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile n favoarea furnizorilor de servicii afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "-" ; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul "-"; c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul "+". Raspuns corect: a)

Conform par 14 din IAS 7: "exemple de fluxuri de numerar numerar catre furnizorii de bunuri si servicii".

provenite din activitati de exploatare sunt:platile in

13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, n conformitate cu standardul international IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare": a) costuri de distributie; b) costul vnzarilor; c) cheltuieli cu amortizarile. Raspuns corect: c) Conform par. 80 din IAS 1 "cheltuielile sunt cumulate in contul de profit amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile". si pierdere conform naturii lor:

14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, n conformitate cu standardul international IAS 7 "Situatiile fluxurilor de numerar "? a) cheltuieli cu amortizarile; b) variatia negativa a creantelor clienti c) variatia pozitiva a stocurilor. Raspuns corect: c) Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare, metoda indirecta: profitul n 454b12e et sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amnarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau viitoare". 15. n conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 "Imobilizari necorporale", dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata la: a) marimea reevaluata; b) valoarea de lichidare; c) cost istoric corectat cu provizioane. Raspuns corect: a) Conform par. 64 din IAS 38: "dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluata". 16. n conformitate cu norma IAS 36 "Deprecierea activelor", valoarea recuperabila reprezinta: a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate; b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate; c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si costul sau de achizitie. Raspuns corect: b) Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare. 17. Care dintre urmatoarele afirmatii este n conformitate cu norma IAS 16 "Imobilizari corporale":

a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la venituri constatate n avans; b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel nct operatia sa nu conduca la constatarea de profituri; c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent. Raspuns corect: b) Conform par. 37 din IAS 16: "in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri sub titlu de "diferente din reevaluare"". 18. n conformitate cu norma IAS 36 "Deprecierea activelor", pierderea de valoare aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii: a) se nscrie imediat n contul de profit si piedere;

b) se nregistreaza ca o reevaluare negativa; c) se ncorporeaza n valoarea utilajului. Raspuns corect: b) Conform par.59 din IAS 36: "Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratata ca o descrestere din reevaluare".

19. Conform IAS 18 "Venituri din activitati curente", n veniturile generate de activitatile ordinare nu se includ: a) veniturile din vnzarea imobilizarilor corporale; b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de catre ntreprindere, n cursul exercitiului; c) subventiile primite n caz de calamitati. Raspuns corect: c) Par. 14 din IAS 8 precizeaza "Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt: - expropierea activelor; - un cutremur sau alt dezastru natural". 20. Conform referentialului international, ntreprinderile care activeaza ntr-un mediu inflationist si asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare n contabilitate: a) costul actual b) costul de productie; c) valoarea nominala. Raspuns corect: a) Conform par. 106 din Cadrul general IASB: "conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare".

21. Vnzarea unor imobilizari corporale de catre ntreprindere este tratata, conform referentialului international, ca o operatie: a) extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de ntreprindere, prin deciziile de gestiune; b) de natura exceptionala; c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar; Raspuns corect: c) Conform Cadrul General IASB, operatiunea de vanzare de active imobilizate este de natura ordina, cu titlu auxiliar. 22. n conformitate cu norma IAS 16 "Imobilizari corporale", durata de amortizare reprezinta un parametru cu incidenta contabila care: a) o data stabilit nu mai poate fi modificat pna la scoaterea din folosinta a bunurilor amortizabile; b) este stabilit de autoritatea fiscala; c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci cnd previziunile initiale nu mai exprima realitatea; Raspuns corect: c) Conform par. 44 din IAS 16 : "durata de viata utila a unui activ este definita pe baza utilitatii pe care intreprinderea a estimat-o pentru respectivul activ. Prin urmare, durata de viata utila a unui activ poate fi mai scurta dect durata economica a acestuia. Estimarea duratei de viata utila a unui activ este o problema de rationament profesional, bazat pe experienta intreprinderii cu alte active similare. " 23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara n care si desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege n acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii sale.Conform normei IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente", societatea: a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare; b) anunta o datorie eventuala n anexa; c) nu constituie provizion deoarece nu este probabila iesirea de active; Raspuns corect: a) Conform anexei din IAS 37: Obligatia curenta generata de un eveniment anterior constrangator - evenimentul care il obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca va fi promulgata o lege care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa elimine efectele poluarii. Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei : sunt probabile. Concluzie: se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii poluarii.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata n instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se ncheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente", la 31.XII.N, societatea A: a) contabilizeaza un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma ceruta de reclamanti;

b) anunta o datorie eventula n anexa; c) constituie provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel nct societatea sa prezinte beneficiu: Raspuns corect: b) Conform par.14 din IAS 37: "Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care: - o ntreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior; - este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; - poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei. Daca aceste conditii nu sunt ndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion". In acest caz, nu se poate estima valoarea obligatiei. 25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea: a) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei; b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei; c) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei si o diferenta impozabila de 10.000.000 lei; Raspuns corect: b) Conform prevederior din IAS 12 Impozitul pe profit Valoarea contabila = 90 000 000 lei Baza fiscala = 80 000 000 lei :

Diferenta temporara impozabila = 10 000 000 lei 26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS 27 "Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale", M va proceda la consolidarea conturilor societatii F prin metoda: a) metoda integrarii proportionale; b) F nu intra n perimtrul de consolidare al grupului M; c) metoda punerii n echivalenta; Raspuns corect: b) Conform par. 12 din IAS 27, o filiala este consolidata daca este controlata direct sau indirect de societatea-mama. "Se presupune ca exista control daca societatea-mama detine, direct sau indirect mai mult de jumatate din numarul de voturi ale unei ntreprinderi." 27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 "Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie", prelucrarea alternativ autorizata pentru contabilizarea participatiilor n entitatile aflate sub control conjugat (asocieri n participatie): a) metoda punerii n echivalenta;

b) metoda integrarii proportionale; c) metoda integrarii globale; Raspuns corect: a) Conform par. 32 din IAS 31: "tratamentul alternativ permis: un asociat al unei asocieri in participatie trebuie sa raporteze in situatiile financiare consolidate participatia sa intr-o entitate controlata in comun folosind metoda punerii in echivalenta". 28. Conform normei IAS 22 "Combinari de intreprinderi", fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate n mod fiabil la data achizitiei trebuie sa fie: a) contabilizat imediat la venituri; b) nscris cu minus n activ; c) contabilizat la venituri, n mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ care depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri; Raspuns corect:c) Conform par.62 din IAS 22: "in masura n care fondul comercial nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare identificabile, ce pot fi masurate in mod credibil, acest fond comercial tebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza: - valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit pe o baza sistematica de-a lungul mediei ponderate a duratei de viata utila ramasa a activelor identificabile amortizabile achizitionate; - valoarea fondului cemorcial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit". 29. n vederea conversiunii bilantului unei societati n strainatate care face parte integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform normei IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine", astfel: a) activele monetare si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la cursul de nchidere, n timp ce pentru activele nemonetare se utilizeaza cursul istoric; b) activele si datoriile, att monetare ct si nemonetare se convertesc la curs istoric; c) activele, att monetare ct si nemonetare, si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la curs de nchidere; Raspuns corect: c) Conform par.30 din IAS 21: "activele si datoriile entitatii externe, att monetare ct si nemonetare, trebuie convertite la cursul de inchidere". 30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in conformitate cu norma IAS 27 "Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale"? a) mprumuturi acordate unui client important; b) fondul comercial diminuat cu amortizarile aferente; c) interese minoritare. Raspuns corect: c)

Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activitatii si a activului net al unei filiale atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de societatea-mama. Interesul minoritar trebuie prezentat n bilantul consolidat separat de datoriile si de capitalurile proprii ale actionarilor societatii-mama. 31. Se dau urmatoarele elemente: 1) 2) 3) 4) imobilizari necorporale; imobilizari corporale; creante - clienti care sunt realizate ntr-un termen de pna la un an; creante - clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului; titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc n mai putin de un an; titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an; imobilizari financiare; lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata.

5) 6) 7) 8)

Conform IAS1 "Prezentarea situatiilor financiare", activele curente sunt: a) b) c) 1+3+4+5+6+8; 3+4+5+8; 2+3+4+5+6+7.

Raspunsul corect este:b ) Conform par.57 din IAS 1: "un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: - se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderi;i - este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata".

32. Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa n numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii trebuiau sa aduca nca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus varsa n numarar, cu ntrziere, aportul de 25%, pentru ntrziere calculndu-se o dobnda de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei. Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si nregistrati n contabilitate operatia din 10.07.2002:

a)

1.250.000 lei; 262.500 lei

5121 =

456/Actionari in dificultate 768

250.000 lei 7.500 lei

b)

1.250.000 lei; 250.00 lei 7.500 lei 5.000 lei 1.625.000 lei; 339.750 lei

5121 = 668

758 456/Actionari in dificultate

5.000 lei 262.500 lei

c)

658 5121 = 456/Actionari in dificultate 768 758

325.000 lei 9.750 lei 5.000 lei

Raspunsul corect este: a) - 07.01.2002: emisiunea actiunilor: 6 500 000 456 = 1011 1041 -10.01.2002: varasarea n numerar 4 000 000 5121 = 456 5 000 000 1 500 000 a jumatate din contravaloarea actiunilor si a primei: 4 000 000

-10.06.2002: ncasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica: 4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei: 1 000 000 5121 = 456 1 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act: 1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei

-dobnda pentru ntrziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei - cheltuieli de gestiune: 5 000 lei 250 000 456/Actionari= 456 in dificultate si 262 500 5121 = % 262 500 250 000

456/ Actionari in dificultate 250 000 768 758 Valoarea aportului ramas de varsat: 456 7 500 5 000

65000000

4000000 1000000 250000 SFD 1250000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un mprumut n valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobnda anuala de 25%. mprumutul este rambursabil n 5 transe anuale egale, la sfrsitul fiecarui exercitiu, cnd sunt achitate si dobnzile aferente. Determinati venitul total din dobnzi la sfrsitul anului 2002 si nregistrati n contabilitate venitul din dobnzi la 31.12.2002: a) b) c) 175.000 lei 175.000 lei 191.625 lei si si si 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei;

175.000 lei 2674 = 763 175.000 lei; 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei;

Raspunsul corect este: c) 1. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2000 - 31.12.2000: 350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei 2674 = 763 56 875 lei

2. anularea dobanzii la 1.01. 2001: 763 = 2674 56 875 lei

3. inregistrarea dobnzii la 06.05.2001: 350 000 * 25% = 87 500 lei 2674 = 763 87 500 lei

4. plata dobanzii si a primei rate: % 2673 2674 = 5121 157 500 lei 70 000 lei 87 500 lei

5. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2001 - 31.12.2001: (350 000 - 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei 2674 = 763 45 500 lei

6. anularea dobanzii la 1.01. 2002: 763 = 2674 45 500 lei

7. inregistrarea dobnzii la 06.05.2002: (350 000 - 70 000)* 25% = 70 000 lei

8. plata dobanzii si celei de-a doua rate:

% 2673 2674

5121

140 000 70 000 70 000

9. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2002 - 31.12.2002: (350 000 - 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei 2679 = 763 34 125 lei 763

Sold la 31.12.02

56 875 56 875 45 500 87500 45500 34125 191 625

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru constructia unei cladiri n regie proprie. Cladirea va fi data n functiune la data de 1.10.2001, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: n 2000: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. n 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei. nregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula contabila: a) 212=% 231 722 b) 212=% 231 722 c) 212=% 231 722 397.000 lei 255.000 lei 142.000 lei 395.000 lei 255.000 lei 140.000 lei 405.000 lei 255.000 lei 150.000 lei

Raspunsul corect este: c). Costul de productie pentru anul 2000:

Consum materii prime Amortizare utilaje

100 000 lei 50 000 lei

Taxe nerecuparabile Salarii directe Cost de productie


255 000 231 = 722 255 000 lei

5 000 lei 100 000 lei 255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli:

Consum materii prime Amortizare utilaje Taxe nerecuparabile Salarii directe Cost de productie

20 000 lei 40 000 lei 10 000 lei 80 000 lei 150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este: 255 000 + 150 000 = 405 000 lei 212 = % 231 722 405.000 lei 255.000 lei 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie n valoare de 20.000 lei, amortizabila n 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget. n conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile contabile nregistrate n anul N+2: a) 6811 = 2813 131 =7584 b) 6811 = 2813 131 =7584 c) 6811 = 2813 131 =7584 7.500 lei 7.500 lei 4.200 lei 4.200 lei 4.200 lei 3.150 lei

Raspunsul corect este: c) Amortizarea instalatiei:

An N+1 N+2

Valoare amortizare Cota de amortizare 20000 100/5*1,5=30% 14000 30%

Amotizarea Valoarea ramasa 6000 14000 4200 9800

Amortizarea subventiei:

An N+1 N+2

Valoare amortizata

Cota amortizare 15000 30% 11500 30%

de Subventie amortizata

Subventie ramasa neamotizata 4500 10500 3150 8350

Inregistrarile contabile sunt: 6811 = 281 131 = 7584 4200 lei 3150 lei

36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea de 100.000 lei, avnd durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda liniara. La sfrsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectueaza dupa doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe masura amortizarii activului, stabiliti care este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 "Imobilizari corporale": a) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei 17.500 lei 105 = 213 22.500 lei 5.000 lei 681 b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei 12.500 lei 105 = 213 22.500 lei 10.000 lei 681 c) 20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei 25.500 lei 105 = 213 22.500 lei Raspunsul corect este: b).

An '98 '99 '00 '01 '02

Valoarea amortizata Amortizarea 100000 90000 80000 87500 75000


25000 22500 12500 10000 105

10000 10000 10000 12500 12500

Valoarea ramasa neamortizata 90000 80000 70000 /87500 (valoare justa) 75000 62500 / 40000 (valoare justa)

2813 = 213 % = 213 105 681

17500 (2001) 2500 (2002) 2500 SFC 12500

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea n functiune 12.000 lei,

cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 "Imobilizari corporale", care este formula contabila legata de achizitie: a) 77.950 lei 213 = % 404 57.000 lei 446 4.950 lei

1513 16.000 lei b) 92.950 lei 213 = % 404 76.950 lei 1513 c) 92.950 lei 213 = % 404 446 Raspunsul corect este: a) Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37". 213 = % 404 446 1513 77950 57000 4950 16000. 88.000 lei 4.950 lei 16.000 lei

38. O ntreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vnzaree, inclusiv TVA, 148.750 lei; n cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de 17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vnzari de marfuri n cursul lunii, pret de vnzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscnd cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie al marfurilor vndute: a) 1.485.000 lei b) 1.500.000 lei c) 1.200.000 lei Raspunsul corect este: c).

1. Achizitie marfuri:

2. Inregistrarea comercial:

% = 371 4426 adaosului 371 =

401

% 378 4428 % 707 4427 371

2.380.000 2.000.000 380.000 975.000 500.000 475.000 1.785.000 1.500.000 285.000 1.785.000 1.200.000 300.000 285.000

3.Vanzare marfuri:

5121 =

4. Descarcare din gestiune:

% = 607 378 4428

Pret de vnzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei

Pret de vnzare exclusiv TVA =

= 1.500.000 lei

Cost de achizitie =

= 1.200.000 lei

39. La o societate comerciala, la nchiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza n contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar (actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la nchiderea unor exercitii financiare succesive: N= 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului prudentei, ce nregistrari contabile se impun la sfrsitul celor trei exercitii:

N a) b) c) 6814 =391 20 000 lei 6814 =391 20 000 lei

N+1 6814=391 90 000 lei 6814=391 10 000 lei 6814=391 90 000 lei

N+2 391 = 7814 40 000 lei 391 = 7814 50 000 lei 391 = 7814 40 000 lei

Raspunsul corect este: a). N: Valoarea Contabila = 400000 Valoarea de inventar = 420000 N+1: Valoarea Contabila = 400000 Valoarea de inventar = 310000 N + 2 : Valoarea contabila = = > 6814 = 391 90 000 lei - nu se constitue provizion.

400000

Valoarea de inventar = 350000 Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei => 391 = 7814 40000 lei

40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net nainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei - sold final 600 lei; stocuri: sold initial 3.000 lei - sold final 3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobnda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost platiti n timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobnda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti n timpul perioadei. 350 lei au fost ncasati din emisiunea de capital si alti 325 lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati privind achizitia unui teren n valoare de 2.550 lei si s-au ncasat

2.300 lei din vnzarea unei instalatii. Conform IAS 7 "Situatia fluxurilor de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt: a) b) c) +36 425 lei flux din exploatare; + 4 850 lei flux din investitii; +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii; +36 925 lei flux din exploatare; + 75 lei flux din finantare; Raspunsul corect este: b).

", fluxurile de numerar

Flux de trezorerie din exploatare Profit net 33500 lei + cheltuieli de amortizare 750 lei Variatia clienti(scadere) 1400 lei Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei Variatia furnizori (crestere) 2400 lei Impozitul platit (300) lei Cheltuieli cu dobnda 1000 lei Plati dobnzi aferente perioadei curente (425) lei Plati dobnzi aferente perioadei precedente ( 250) lei Total + 37125 lei

Flux de trezorerie din investitii Plati privind achizitia de terenui 2550 lei Incasari din vanzari de active 2300 lei +

Total 250 lei

41. Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum stocuri 150.000 lei, pret de vnzare exclusiv TVA al produselor finite vndute 500.000 lei, productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001? a) 520.000 lei; 310.000 lei;; b) 420.000 lei; 310.000 lei; c) 510.000 lei; 320.000 lei. Raspunsul corect este: a). CA neta = CA + subventii aferente CA = 500000 + 20000 = 520000

Achizitii stocuri Plata salarii

301 421

= =

401 5121

200000 lei 80000 lei

Servicii nefacturate primite de la terti Salarii datorate Consumuri stocuri Vanzari produse finite Obtinere produse finite Descarcare din gestiune produse vndute

6xx 641 6xx 411 345 711

= = = = = =

408 421 3xx 701 711 345

10000 lei 30000 lei 150000 lei 500000 lei 300000 lei 320000 lei

Rezultatul exploatarii = 520000 + 300000 - 10000 - 30000 - 150000 - 320000 = 31000 lei

42. La data de 30.10.2001, o societate ncaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentnd dobnzi aferente obligatiunilor detinute ncepnd cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei sunt dobnzi aferente perioadei 1.01 30.05.2001. Conform IAS 18 "Venituri din activitati curente", ncasarea acestor dobnzi se nregistreaza prin formula contabila: a) 5121 = % 506 766 b) 5121 = % 472 766 c) 5121 = 506 5.000.000 lei 2.000.000 lei 3.000.000 lei 5.000.000 lei 2.000.000 lei 3.000.000 lei 5.000.000 lei

Raspunsul corect este: a). 5121 = % 766 506 5 000 000 lei 3 000 000 lei 2 000 000 lei

Conform par. 31 din IAS 18: "Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit". 43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri n valoare de 2.000.000 lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste n momentul vnzarii, 20 % din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 "Venituri", se contabilizeaza prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei; b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei; c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei.

Raspunsul corect este: a). Se calculeaza valoarea actualizata astfel: Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000 Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amnat.. 411 = % 707 472 472 = 766 2000000 lei 1750000 lei 250000 lei 150000 lei

( 1750000 - 1000000) * 20% = 150000 lei 44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei; dobnda anuala este de 30% ncasata la 31 decembrie. ncasarea cuponului de dobnda la 31.12.2001, n conformitate cu prevederile IAS 18 "Venituri din activitati curente", genereaza nregistrarea: a) 3.000.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei b) 4.500.000 lei 5121 = 766 4.500.000 lei c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei 506 1.500.000 lei Raspunsul corect este: c). Perioada detinere = 1 mai - 31 decembrie = 8 luni.

Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x

= 3.000.000 lei

Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x 5121 = % 766 506 4.500.000 lei 3.000.000 lei 1.500.000 lei.

= 1.500.000 lei

Conform par. 31 din IAS 18: "Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit". 45. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N - 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N - 18.000lei, din care dividende ncasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N - 5.000lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor romne 1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat Impozit de platit

a) 3.325 lei b) 3.175 lei c) 3.125 lei

2.825 lei 2.375 lei 2.625 lei

Raspunsul corect este: a). Rezultat cu fiscal = Rezultat contabil impozitul pe profit + Cheltuieli nedeductibile Deduceri fiscale + Cheltuieli

= ( 18000 - 5000) + ( 400 + 1100) - (2000) + 800 = = 13300 lei Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei Impozitul de platit = 3325 - 500 = 2825 lei 46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA, ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati naintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:

Activ Titluri de participare Beta

Alfa 8.000

Beta

Capitaluri si datorii - Capitaluri proprii, din care: - capital social

Alfa 33.20 0 24.00 0 19.00 0 52.50 0

Beta 23.00 0 10.00 0 7.000 30.00 0

Active diverse Total activ

44.20 0 52.50 0

30.00 Datorii 0 30.00 Total capital si datorii 0

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni , iar al societatii BETA din 2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisa si prima de fuziune complememtara sunt: a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei Raspunsul corect este: c).

Indicatori Capitaluri proprii Plus din reevaluarea activelor Plus din reev titlurilor de participare de la Beta 1000 act (9,6 - 8) Activ net contabil Nr de actiuni Valoarea matematica

Alfa 33.200 lei 1.200 lei 1.600 lei

Beta 23.000 lei 1.000 lei -

36.000 lei 6.000 lei 6 lei

24.000 lei 2.500 lei 9,6 lei

Valoarea aportului= 24.000, din care: Alfa detine 40% = 9.600 um Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei Prima de fuziune complementara = 1.600 lei Alti actionari 60% = 14.400 lei Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni Cresterea de capital social = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei Prima de fuziune principala = 14.400 - 9.600 = 4.800 lei 47. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: marfuri 600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le ncaseaza; recupereaza de la clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza creditul si plateste o dobnda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 25% si impozitul pe dividende 5%. Care este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 62.550 lei b) 92.550 lei c) 2 .250 lei 59.422,5 lei 87.922,5 lei 2.137,5 lei

Raspunsul corect este: a).

1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului: 5121 = % 833000 707 4427 607 = 371 394 = 7814 700000 133000 600000 50000

2.incasare creante -incerte si anularea provizionului: % = 4118 5121 654 491 = 7814 100000lei 60000 lei 40000 lei 30000 lei

3. plata credit si a dobnzii aferente: % = 5121 260000 lei

162 666

200000 lei 60000 lei

4. plata furnizor si primirea scontului: 401 = % 5121 767 170000 lei 166600 lei 34000

Rezultat brut = Venituri - Cheltuieli = 83400 lei Rezultat net = 62550 lei Cstig din lichidare = Rezultat net+ Alte elemente de capital nete= 62550 lei

Dividende nete = Dividende - Impozit (5%) =62.660 - 62.550 *5% = 59442,5.lei 48. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel: a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei 1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei 1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei 1.020.000 lei 931 =902 1.020.000 lei Raspunsul corect este: a). Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational= = 700000 + 320000 + 200000* 80%= =1180000 lei 345 = 711 902 = 921 1180000 lei 1180000 lei.

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de vnzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vnzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta? a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei b) 7.000 lei, 40%, 9.000 lei c) 5.000 lei, 50%, 7.000 lei

Raspunsul corect este: a). CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4000 * 5= 20000 lei CT = 20000 - 6000 = 14000 lei CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8000 lei CF = CT - CV = 14000 - 8000 = 6000.lei Fa = CF/CAcritica= 6000/10000= 60% CAcritica = CF/MCV(%) = 6000 / (1- Cv/Pv) = 10000 lei. Is = CA - CAcritica = 20000 - 10000= 10000 lei. 50. O ntreprindere detine n stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la 31.12.2001 este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vnzarii reprezinta 200 lei/bucata. Care este valoarea produselor finite n bilantul de la 31.12.2001: a) 27.036.000 lei; b) 27.000.000 lei; c) 28.116.000 lei; Raspunsul corect este: b) Conform IAS 2 "Stocuri" => Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta) Cost = 5108 lei VRN = 5200 - 200 = 5000 lei Valoare bilant = 5400 buc. x 5000 lei = 27000000 lei. 51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri. Determinati cte actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni n cazul n care: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A. a) 25 actiuni b)75 actiuni c) 15 actiuni 36 actiuni 180 actiuni 60 actiuni

Raspunsul corect este: a).

Active Datorii Nr. actiuni

Societatea A 57000 lei 30000 lei 150 titluri

Societatea B 31500 lei 18000 lei 90 titluri

Activ Net Contabil Valoare matematica


I. A absoarbe B Nr. actiuni de emis de A = 13500/180= 75 titluri

27000 lei 180 lei

13500 lei 150 lei

Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni Raport de paritate = 180/150 = 6/5. II. B absoarbe A Nr. actiuni de emis de B = 27000/150= 180 titluri Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni Raport de paritate = 150/180 = 5/6. 52. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: produse finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le ncaseaza; restituie avansurile ncasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit 25%. Care este marimea impozitului pe profit datorat n urma operatiei de lichidare si partaj n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 63.125 lei b) 28.128 lei c) 38.125 lei Raspunsul corect este: c).

1. vnzare produse finite:

5121

2. descarcarea gestiunii: 3.anulare provizion aferent produselor finite: 4. vnzare titluri de participare: 5. descarcarea gestiunii: 6. anularea provizionului: 7. restituire avans de la clienti: 8. plata furnizor cu primire scont:

711 394 5121 6641 296 419 401

= = = = = = =

% 701 4427 345 7814 7641 261 786 5121 % 5121 767

119000 100000 19000 80000 15000 150000 100000 20000 80000 75000 67500 7500

Rezultat brut = Venituri - Cheltuieli = 112500 lei Impozit 25% = 28125 lei Impozit peprofit aferent rezervelor legale = 40000 x 25% = 10000 lei Impozit pe profit =28125 + 10000= 38125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vnzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 500 buc. Cu ct ar trebui sa se mareasca cantitatea de produse fabricata si vnduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a mentine profitul constant: a) cu 600 buc. b) cu 100 buc. c) cu 260 buc. Raspunsul corect este: b). Rezultat = CA0 - CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000 Q=(CF+6070000)/(1500-1000) Q= 600 buc. Variatia Q = 600 - 500= 100 buc. 54. Situatia nainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social mpartit n 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I ncorporari de rezerve n valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 actiuni, iar n faza a II-a, aporturi n numerar pentru care se emit 9.000 actiuni a 3100 lei/actiune - pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si marimea capitalului social dupa dubla marire: DA DS Capital social

a) 350 lei 180 lei b) 78 lei c) 253 lei 253 lei 78 lei

60.000.000 lei; 60.000.000 lei; 70.400.000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Elemente Capital social + Rezerve = Capital propriu + Majorare capital social prin incorporare de rezerve = Capital social + Rezerve = Capital propriu Majorare Capital social prin emisiune de actiuni = Capital social + Rezerve + Prime de emisiune = Capital propriu 30000000 8500000 38500000 3000000 33000000 5500000 38500000 27000000 60000000 5500000 900000 66400000

Nr. actiuni 10000

Valoare matematica

3850 1000 11000 11000 9000 20000 3500

20000

3320

1DA= VMveche - VMnoua= 3850 - 3500 = 350 lei. 1DS = VMveche - VMnoua = 3500 - 3320 = 180 lei.

Capital social = 60.000.000 lei. 55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; mprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plati n valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit nainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobnzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descresteri n valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri n valoarea furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 "Situatia fluxurilor de numerar" fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt: Flux de exploatare Flux de investitii a) + 4.950 lei + 17.600 lei b) + 5.250 lei - 13.600 lei. c) + 10.650 lei + 13.600 lei Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie de exploatare Profit + Cheltuieli cu amortizarea - Venituri din investitii financiare + Cheltuieli cu dobnda Variatia creantelor Variatia stocurilor Variatia furnizorilor - Impozit pe profit platit Total

Flux de trezorerie din investitii 15000 - achizitie filiala (9200) 1500 + numerar ncasat 4000 2700 plati achizitie (8400) cladiri 1800 (3300) 2400 (5850) 3600 5250 Total -13600

56. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale societatii: FR a) - 20.000 lei, b)+ 20.000 lei, c) - 70.000 lei, NFR +10.000 lei, - 10.000 lei, - 10.000 lei, TN -30.000 lei; +30.000 lei; - 60.000 lei;

Raspunsul corect este: b). FR = Capital permanent - Active imobilizate =

= (230000 + 90000) - 300000 = 20000 lei NFR = Active de exploatare - Datorii din exploatare = = (170000 ) - (180000) = -10000 lei

TN = FR - NFR = 20 000 - (-10 000) = 30 000 lei

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vnzarea marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile vndute 700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N? a) 230 lei b) 210 lei; c) 235 lei; Raspunsul corect este: a) Rezultatul exercitiului= Total venituri - Total Cheltuieli = = (1 000 + 50 + 10 ) - (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate - Venituri activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei din cedarea

58. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este pragul de rentabilitate n unitati fizice, n conditiile n care costurile variabile scad cu 10%? a) 55 buc.; b) 50 buc.; c) 58 buc.; Raspunsul corect este: a). Pe = CF / ( Pv - CVu) = 173250/(4500 - 1350) = 55 buc. 59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la 31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar n 10 ani. La sfrsitul duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului 2000, pretul net de vnzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei. Conform IAS 36 "Deprecierea activelor", n conditiile n care nu se folosesc conturile de provizioane, care este nregistrarea deprecierii la sfrsitul anului 2000? a) 42 000 681 = 212 b) 47 000 681 = 212 c) 30 000 681 = 281 42 000 47 000 30 000

Raspunsul corect este : a) Valoarea bilantiera a cladiri la sfrsitul anului 2000: Cost de achizitie - amortizare cumulata inregistrata = 150 000 - 11 000 * 3 ani = 117 000lei Amortizarea anuala = (150 000 - 40 000) / 10 ani = 11 000 lei Valoarea recupearbila = max (Pret net de vnzare, Valoare de utilizare)= = max (75 000, 70 000) = 75 000 lei Depreciere = valoare contabila - valoare recuperabila = 117 000 - 75 000 = 42 000 lei

42 000

681 = 212

42 000

60. Potrivit Cadrului IASC si IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", informatiile prezentate n situatiile financiare sunt credibile n masura n care asigura: a) comparabilitatea, inteligibilitatea, revelanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea; b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, consecventa prezentarii; c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea; Raspunsul corect este: c). Conform Cadrului General IASB, o informatie este credibila, atunci cnd: - reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele; - evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate n concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar forma juridica; - sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete. 61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci cnd (indicati raspunsul eronat): a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata;

b) este detinut n principal n scopul comercializarii sau pe termen scurt si se astepta sa fie realizat n termen de 12 luni de la data bilantului; c) se astepta sa fie realizat sau detinut pentru vnzare sau consum n cursul normal al ciclului de exploatare a ntreprinderii; Raspunsul corect este: a). Conform par.57 din IAS 1: "un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: - se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; - este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata".

62. Potrivit IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", politicile contabile reprezinta: a) principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o ntreprindere pentru ntocmirea si analiza conturilor anuale; b) principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o ntreprindere pentru tinerea contabilitatii primare; c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

Raspunsul corect este: c). Conform par.21 din IAS1: "Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare". 63. n anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare nregistrate nainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei; reducerea comerciala 2.000.000 lei. n conformitate cu IAS 16 "Imobilizari corporale", costul de achizitie va fi: a) 108 600 000 lei; b) 123 600 000 lei; c) 130 600 000 lei; Raspunsul corect este: a). Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37". Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei + 14.000.000 lei - 2.000.000 lei = 108.600.000 lei 64. O societate comerciala detine o instalatie procurata n anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizata liniar n 5 ani. La sfrsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000.000 lei. n conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete, conform IAS 16 "Imobilizari corporale", nregistrarile contabile sunt: a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;

30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei; b) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;

c) 12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei; 7 500 000 lei 105 = 2813 7 500 000 lei; Raspunsul corect este: a). Valoarea contabila la sfrsitul anului 3 = Cost - Amortizare cumulata = VNC3 = 50 mil - 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei Valoarea justa = 25.000.000 lei 213 = 105 5.000.000 lei

2812 = 213

30.000.000 lei

65. O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vnzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vndut si ncasat marfuri n suma de 2.629.900 lei, pret de vnzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vnzari si cum se nregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vndute: a) 2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei 510 000 lei 378 419 900 lei 4428 c) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei 525 980 lei 378 Raspunsul corect este: b). % = 371 607 378 4428 2629900 1700000 510000 419900.

Pret de vnzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei

Pret de vnzare exclusiv TVA =

= 2.210.000 lei

TVA neexigibila = 2.269.000 - 2.210.000 = 419.900 lei

Cost de achizitie =

= 1.700.000 lei

Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei 66. n anul N o societate vinde marfuri unui client A n valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfrsitul anului N probabilitatea de ncasare a creantei este de 60%. n anul N+1 probabilitatea de nencasare a creantei este de 70%. Care sunt nregistrarile anului N+1: a) 8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei 2 100 000 lei 6814 = 4912 2 100 000 lei b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei; c) 700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei;

Raspunsul corect este: b). N : 4118 = 4111 8330000 lei

6814 = 491

3332000 lei

Provizioane = ( 8330000 ) x 40% =3.332.000 lei N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei Provizioane existente = 3.332.000 lei Provizioane de constituit = 2.499.000 lei 6814 = 419 2.499.000 lei

67. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000 lei, conditiile de piata fiind: 50% din pret se plateste n momentul vnzarii, 20% din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30% dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 "Venituri din activitati curente", se contabilizeaza prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei; b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei; c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei; Raspunsul corect este: a) Vjusta = 1000000 + 400000/(1+20%)1 + 600000/(1+20%)2 = 1750000 lei 472=766 150000

Dobnda=(1750000- 1000000)x20% = 150000 lei 68. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000 lei/buc.; Intrari: pe 05.08 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 - 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08 - 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 - 8.000 buc. si pe 28.08 - 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare: a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei c)14 300 000 lei 15 800 000 lei Raspunsul corect este: c). 3XX Stocuri

Stoc initial 5.08 9.08 Sf(18.08) 25.08 Sf(28.08) 30.08 Sold Final

5000x4000=20000000 2000x6000=12000000 3000x7000=21000000 2000x5300=10600000 6000x3000=18000000 4000x3575=14300000 1000x1500=1500000 15 800 000

18.08: 8000x5300(CMP1) = 42.400.000 28.08 : 4000x3575(CMP2) = 14.300.000

CMP1=

=5300lei/buc.

CMP2=

=3575 lei/buc.

Sold final = 14.300.000 lei + 1.500.000 lei = 15.800.000 lei. 69. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei, cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 "Imobilizari corporale", care este formula contabila legata de achizitie: a) 77 950 000 lei 213 = 404 446 1513 b) 92 950 000 lei 213 = 404 1513 c) 92 950 000 lei 213 = 404 446 Raspunsul corect este:a). Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37". Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil. 213=% 404 446 1513 77950000 57000000 4950000 16000000 57 000 000 lei 4 950 000 lei 16 000 000 lei 76 950 000 lei 16 000 000 lei 88 000 000 lei 4 950 000 lei

70. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N - 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente exercitiului N - 18.000.000 lei, din care dividende ncasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N - 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate autoritatilor romne 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat a) 3 175 000 lei b) 3 325 000 lei c) 3 125 000 lei Impozit de platit 2 375 000 lei 2 825 000 lei 2 325 000 lei

Raspunsul corect este: b). Rezultatul contabil = Venituri - Cheltuieli = 18 mil - 5 mil = 13.000.000 lei. Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile - Venituri neimpozabile = = 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) - (2mil) = 13.300.000 lei. Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei. Impozitul de platit = 3.325.000 lei - 500.000 lei = 2.825.000 lei. 71. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net naintea impozitarii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri din investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4. 000 lei - sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei - sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei - sold final 3.500 lei; dobnzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare ncasata 200 lei. Conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de numerar ", fluxul de numerar din activitatea de exploatare este: a) 15 700 lei; b) 24 500 lei; c) 25 700 lei. Raspunsul corect este:c). Flux de trezorerie de exploatare = Profit nainte de impozitare + Cheltuieli cu amortizarea + Pierderi din diferente de curs valutar - Venituri investitii financiare Variatia clienti Variatia stocurilor Variatia furnizorilor - Dobnzi platite - Impozit platit + 200 25000 1700 1200 3600 (600) 5500 (1100) 1200 1400 Asigurare

ncasata

Flux din activitatea de exploatare

25700.

72. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel: a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei b) 345 = 711 840 000 lei 931 = 902 840 000 lei c) 331 = 711 768 000 lei 933 = 921 768 000 lei Raspunsul corect este:a). Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational= = 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000. 345 = 711 902 = 921 816000 816000

73. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente: CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT 44 000 000 lei 35 000 000 lei 36 000 000 lei

a) 23 000 000 lei b) 22 000 000 lei c) 23 000 000 lei

Raspunsul corect este:b). Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve +/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat - Repartizarea rezultatului = 22000000 lei. Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung= 22000000 + (14000000 - 1000000) = 35000000 lei. 74. ntreprinderea ALFA emite un mprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa 4 ani mprumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea obligatiunilor: a) 100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 25 000 000 lei 668 b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 5 000 000 lei 668 c) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

5 000 000 lei 169 Raspunsul corect este:b).

% 161 668

505

125000000 120000000 5000000

10000x12500 10000x12000 10000x(12500-12000)

75. O societate achizitioneaza marfuri n baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un rabat de 2%. n conditiile n care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati nregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare: a) 237 620 lei 401 = 371 4426 b) 235 620 lei 401 = 371 4426 c) 237 620 lei 401 = 200 000 lei 37 620 lei 198 000 lei 37 620 lei 371 200 000 lei 4426 2 000 lei 767 = 401 37 620 lei 2000 lei

Raspunsul corect este:c).

Pret de cumparare - Scont 1% = Net financiar + TVA 19% = Total factura Reducere comerciala 2% Scont de redus100000x2% TVA de redus Total de redus
237 620 lei 401 = 371 200 000 lei 4426 2 000 lei 767 = 401 37 620 lei 2000 lei

10000000 100000 9900000 1881000 11781000 200000 2000 37620 235620

76. Dispuneti de urmatoarele date: o ntreprindere produce 2 produse, A si B, costurile indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile directe n valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse n conditiile n care gradul de activitate este de 60% si formula contabila corespunzatoare: a) A B

921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei b) A B

923 = 901 7 192 000 lei 3 572 800 lei

c)

923 = 921 9 331 000 lei 4 635 400 lei Raspunsul corect este:a). Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate n functie de capacitatea de productie = 8000000 + 6000000 x 60% = 11600000 lei.

Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11600000 lei Cheltuieli indirecte A........................................X lei Cheltuieli indirecte B........................................Y lei
Cheltuieli indirecte A Cheltuieli indirecte B 7750000 lei 3850000 lei.

Total cheltuieli salariale 4640000 lei Cheltuieli salariale A 3100000 lei Cheltuieli salariale B 1540000 lei

% = 923 921/A 921/B

11600000 7750000 3850000. si pierdere din tara noastra, conform OMFP 94/2001, veniturile din

77. n baza formularului de cont de profit exploatare sunt egale cu:

a) Productia vnduta variatia stocurilor + productia imobilizata; b) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare; c) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizat. Raspunsul corect este:b). Conform OMFP 94/ 2001, veniturile din exploatare se calculeaza dupa formula: Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare. 78. Dispuneti de urmatoarele informatii la sfrsitul anului N: vnzari de produse finite 60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vnzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor vndute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale 40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie n contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare - total: Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total a) 105 000 000 lei b) 113 000 000 lei c) 120 000 000 lei 121 000 000 lei 127 500 000 lei 133 500 000 lei

Raspunsul corect este:c). CA neta= Venituri din vnzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri din redevente + Venituri din vnzari de marfuri + Subentii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 120000000 lei. Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte venituri din exploatare = 120000000 lei - 11000000 lei + 22000000 lei + 2500000 lei = 133500000 lei 79. O intreprindere de vnzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru vnzare n valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si un stoc final n valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vndute? a) 900.000 lei b) 100.000 lei c) 540.000 lei Raspunsul corect este:c). 371 378

1.000.000 900.000 SFD 100.000


a) achizitia marfurilor: 371 = 401 600.000 lei

400.000 60.000 SFC 360.000

b) inregistrarea adaosului comercial: 371 = 378 400.000 lei

c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vndute: % = 607 378 371 900.000 lei 540.000 lei - costul marfurilor vandute 360.000 lei

80. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscut pentru o unitate generatoare de numerar numai dac: a) valoarea sa contabil este mai mare este mai mare dect valoarea ei recuperabil; b) valoarea recuperabil este mai mare dect valoarea contabil; c) pretul net de vanzare este mai mic dect valoarea recuperabil. Raspunsul corect este:a). Conform IAS 36 "o pierdere din depreciere este valoarea cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila". 81. Stiind c n reprezint perioada de referint si i reprezint rata de actualizare, precizati care din urmtoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitti generatoare de numerar , potrivit IAS 36:

a) b) x(1+i)n

c) Raspunsul corect este:a). Conform formulelor din matematici financiare, factorul de actualizare este: 1/ (1+i)n. 82. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscut imediat ca o cheltuial n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care: a) legislatia contabil sau fiscal interzic un astfel de tratament; b) activul este neidentificabil; c) activul este nregistrat la valoarea reevaluat pe baza unui alt standard international de contabilitate. Raspunsul corect este:c). Conform par. 59 din IAS 36: "o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta imediat ca si cheltuiala n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care activul este inregistarat la valoarea reevaluata pe baza altui Standard International de Contabilitate, de exemplu IAS 16 "Imobilizari corporale"". 83. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar care trebuie sa includ: a) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar ntreprindere; ale activului,

generate de folosirea continu a activului, estimate de

b) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, precum si fluxurile nete de numerar, generate de vnzarea activului la sfrsitul vietii sale, conform estimrilor fcute de ntreprindere; c) intrrile si iesirile de numerar aprobate. Raspunsul corect este:b). Conform par.27 din IAS 36: "Pentru determinarea valorii de utilizare se iau n considerare proiectiile fluxului de numerar bazate pe ipoteze rezonabile si admisibile ce reprezinta cea mai buna estimare a conducerii n privinta setului de conditii economice care vor exista n timpul duratei de viata utila ramase a activlui. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica estimarea viitoarelor intrari si din iesiri de numerar ce deriva din folosirea continua a activului si din ultima lui cedare." 84. Valoarea recuperabil a unui activ, potrivit IAS 36, reprezint: a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continu a activului, inclus valoarea rezidual; b) maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare; c) pretul net de vnzare al activului. Raspunsul corect este:b). , generate de folosirea continu a activului, stabilite potrivit unei metodologii

Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare. 85. Un activ identificabil, n stare de utilizare continu, are valoarea contabil de 2200, valoarea de utilizare 2000 si pretul de vnzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscut ca o cheltuial? a) 200; b) 700; c) 500. Raspunsul corect este:a). Valoare contabila = 2200 Valoare recuperabila = max( pret net de vnzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000) = 2000 Pierdere din depreciere = 2200 - 2000 = 200. 86. Un activ genereaz in urmtorii 5 ani fluxuri de numerar, dup cum urmeaz: a) anul 1 1500; b) anul 2 1600; c) anul 3 1700; d) anul 4 1200; e) anul 5 600. Calculnd, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezult: a) 6600; b) 4925; c) 5112. Raspunsul corect este:b).

Vu =

= 4925 u.m.

87. Prin vnzarea unui activ identificabil se obtine n mod obiectiv suma de 8700; valoarea lui de utilizare calculat pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabil a acestui activ, potrivit IAS 36? a) 8700; b) 9000; c) nu se poate stabili cci nu se cunoaste valoarea contabil a activului. Raspunsul corect este:b). Valoarea recuperabila = max( pretul net de vnzare, valoare de utilizare) = 9000.

88. Un activ identificabil are valoarea recuperabil de 15000; pretul net de vnzare corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabil este 14000. Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscut n cheltuieli: a) 1000; b) 0; c) nu se poate calcula cci nu stim rata de actualizare. Raspunsul corect este:b). Valoare contabila = 14000 Valoare recuperabila = 15000 Activul nu este depreciat. 89. Un activ identificabil este nregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare a acestui activ, determinat pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe piat acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscut in cheltuieli? a) 500; b) 2000; c) necunoscnd valoarea contabil nu se poate stabili dac exist pierdere din depreciere. Raspunsul corect este:a). Valoare contabila = 20000 Valoare recuperabila = max(18000, 19500) = 19500. Pierdere din depreciere = 500. 90. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula: a) de echipe tehnice, compuse din specialistii ntreprinderii; b) de evaluatori autorizati, independenti; c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea ntreprinderii. Raspunsul corect este:b). Conform par. 30 din IAS 16 : "Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati". 91. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se nregistreaza: a) n capitalurile proprii; b) la venituri; c) n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

Raspunsul corect este:c). Conform par. 37 din IAS 16: "diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala". 92. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se nregistreaza: a) la cheltuieli; b) n capitalurile proprii; c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura n care aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.

Raspunsul corect este: c) Conform par. 37 din IAS 16: "diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala". 93. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe ntreaga durata de viata utila a acestuia; b) costul activului din care s-a scazut valoarea reziduala; c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea sa reziduala. Raspunsul corect este: c) Conform definitiei din IAS 16: "Valoarea amortizabila este costul activului sau alta valoare substituita costului n situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala". 94. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile cumulate prin depreciere; b) valoarea de inventar (costul istoric); c) costul istoric, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile din depreciere.

Raspunsul corect este: a) Conform definitiei din IAS 16: "Valoarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut n bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pna la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere". 95. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie: a) Sa aiba o valoare peste un minim prevazut prin norme si o durata de viata ce depaseste un an; b) Sa fie detinut de ntreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, nchiriere sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil;

c) Sa genereze pentru ntreprindere beneficii economice viitoare si sa aiba o durata de viata ce depaseste un an.

Raspunsul corect este: b) Conform par. 6 din IAS 16: "Imobilizarile corporale sunt active care sunt detinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative si este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade". Conform par.7 din IAS 16: "Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cnd: - este posibila generarea catre ntreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; - costul activului poate fi masurat n mod credibil". 96. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut urmatoarele cheltuieli: - factura furnizorului 12 500; - cheltuieli transport 875; - taxe vamale 750; - cheltuieli montaj 2 125; - cheltuieli punere n functiune 1 500; Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni. Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt estimate la 925. Sa se stabileasca (potrivit IAS 16): I. Costul istoric; II. Valoarea amortizabila; III. Cheltuieli anuale cu instalatia. I. a) 17 750; b) 18 675; c) 16 675. II. a) 17 750; b) 15 750; c) 16 675. III. a) 1 390; n primul an 116; b) 1 480; n primul an 123; c) 1 312; in primul an 109.

I:Raspunsul corect este:b) Conform par.15 din IAS 16, "costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37". Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675 II: Raspunsul corect este:c Valoarea amotizabila = cost istoric - valoare reziduala = 18 675 - 2000 = 16675 III. Raspunsul corect este:a). Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile) Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala) 97. Reevalund succesiv imobilizarile corporale ale ntreprinderii, s-au obtinut diferente din cum urmeaza: 30.06.2000 + 1300 31.12.2000 - 1800 30.06.2001 + 600 Potrivit IAS 16, cum se nregistreaza diferentele din reevaluare: 30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001 reevaluare, dupa

a) +1300 in propriu

capitalul -1300 in capitalul propriu

+ 500 la venituri + 100 in capitalul propriu + 600 in capitalul propriu + 500 in capitalul propriu

+ 500 la cheltuieli b) +1300 in capitalul -1800 in capitalul propriu propriu c) +1300 la venituri -1300 in venituri
Raspunsul corect este:a). Prima reevaluare : A doua reevaluare: 213 = 105 % = 213 105 681 A treia reevaluare: 213 = % 1300 1800 1300 500 600

781 105

500 100. initial:

98. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie masurata a) la valoarea din factura furnizorului; b) la costul sau; c) la valoarea de inventar. Raspunsul corect este:b).

Conform par. 14 din IAS 16 : "un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau ". 99. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16: a) trecute pe cheltuieli; b) nregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea; c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca ntreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; n celelalte cazuri se nregistreaza in cheltuieli.

Raspunsul corect este:c). Conform par. 23 din IAS 16: "chletuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cnd se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare". 100. Retratarea situatiilor financiare, n conformitate cu IAS 29, presupune: a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional; b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile; c) cunoasterea perfecta a influentei inflatiei n conturile ntreprinderii. Raspunsul corect este:b). Conform par. 10 din IAS 29: "Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor proceduri, precum si a rationamentului profesional