Sunteți pe pagina 1din 4

Instruirea diferentiata

Exprima formarea de organizare a procesului de instruire in care profesorul lucreaza cu elevii in grupele omogene si neomogene,

Instruirea individuala Instruirea individuala -presupune profesor interactioneaza cu un elev, Elevul interactioneaza cu mijloace de instruire, Fiecare elev invata izolat fata de alt elev, izolat de ceilalti elevi Abordarea individuala e 1. perceputa ca principiu pedagogic conform caruia profesorul colaboreaza cu un elev dupa un model individual tinind cont de particularitatile de personalitate. 2. procesul de orientare la particularitatile de comunicare individuale a elevului intrun cole 3. evidenta capacitatilor individuale ale esecului in proc, de instru elevului 4. crearea condit psi oped nu doar pt dezvoltarea dar si pt dezvoltarea individuala !rin individualizarea instruirii se intelege organizarea procesului de invatamint prin care alegerea mijloacelor se bazeaza pe particularitatile individuale "". diverse masuri instructiv metodice si psi opedagogice care asigura o abordare diferentiata. "ndividualizarea invatamintului are urmatoarele pozitii# - parcurgerea materiei intr-un ritm determinat, pozitiv, cu structura psi ica a elevului. - !osibilitateaa elevului de a lucra in anumite conditii si momente care ii convin. - !osibilitatea de a aborda un subiect intr-o faza anumita, in functie de cunostintele acumulate anterior. - !osibilitate introducerii unor unitati de instruire in folosul elevilor in ibati de absenta unor cunostinte. - !unerea la dispozitia elevilor a mai multor mijloace de instruire din el s$ poat$ alege.

%e nologia instruirii individualizate este o aa organizare a procesului de instruire &n care abordarea individual$ si forma individual$ de instruire sunt prioritare. 'e organizeaza pe clase si lectii, lectii seminare, prin metoda proiectelor, metoda de tip laborator. (rganizarea elevilor# - grupe cite 4-)-*+omogene si neomogene, - sarcina grupului +comuna sau diferentiata, - realizarea sarcinii - concluizii-explicarea sarcinii realizate de catre lider sau de catre fiecare membru. .iversitatea te nologiei in grup - interogarea in grup - eveluarea publica - dezbaterea - lectia netraditionala+sub forma de seminar, discutie panel, proces judiciar, etc., !t data viitore. - te nologia portofoliului+tipurile, metode si cum se alc,p21/ - te nologia metoda proiectelor p342 - te nologia invatarii prin cooperare.
0eprezinta cartea de vizita a fiecarei persoane si este un instrument de autoapreciere, autoevaluare a muncii cognitive a elevilor. Fiecare dintre noi face portofoliu,arcinile pentru portofoliu sunt variate# !entru elevi se indica compartimentele ce trebuie sa le aiba in portofoliu, - se dau indicatii conform carui se va selecta materialul respectiv. - 'e axeaza pe lucrul individual al elevilor.

Tehnologia portofoliului:

Fiecare profesor elaboreaza portofoliu care cuprinde# 1. foaie de garda 2. cuprinsul 3. fisa personala 4. certificate de formare continua

). proictarea de lunga durata pe clase *. proiecte de lectie+pe mape colorate, /. teste de evaluare pe clase, fise de evaluare. 1. modele de lucrari ale elevinlor 2. comunicari ale profesorilor, referate+nu de pe net, 13. publicatii 11. fisa de asistenta la lectie+asistentele mele,.
Invatarea prin descoperire si cercetare: "nvatarea prin descoperire presupune predarea si invatarea anumitor cunostinte prin utilizarea metodelor de descoperire, a invata sa descoperi se refera la predarea a carui scop este de a afla lucruri noi. Este important ca formabilul+elevul, cu fortele proprii sa stabileasca strategia de lucru prin descoperire. 4dica sa-l invatam cum sa descopere. .escoperirile de tip didactic presupun niste cerinte la care formabilul trebuie sa atrag$ atenia. %ipuri de descoperiri# - descoperiri inductive - descoperiri deductive - descoperiri analogice Etapele necesare invatarii prin descoperire# 1. confruntarea cu situatia problem$5 2. tarea independent$ a soluiilor problemei i rezolvarea actului descoperirii5 - recapitularea unor ac itizitii utile in contextul situatiei problema - organizarea si corelarea datelor obtinute, structurarea si interpretarea lor5 - exersarea operatiilor gindirii5 - experimentarea mentala sau practica,obtinerea rezultatului descoperirii. - "ntuitiia, inspiratia, imaginatia, creativitatea, originalitate. 3. formularea rezultatului descoperirii, respectiv verbalizarea, abstractizarea si generalizarea concluziilor desprinse din actul descoperirii pe baza unor principiii generalizari fundamentale. 4. etapa de exersarea a ceea ce a fost descoperit. !resupune aplicarea creatoare a noilor ac izitii. Cerintele necesare pentru actul descoperirii# - '$ se inscrie in sistemul de operatii concrete si mentale de care sunt capabile elevii. - (fertade cunostinte si abilit$ti s$ nu fie prea saraca si nici prea saraca astefel &n&t s$ se reueasc$ angajarea eficient$ a elevilor &n rezolvarea situaiei problem$. - Elevii s$ perceapa si sa memoreze date, informatii. - Elevii s$ prelucreze si sa asimileze rational materialul acumulat. - Elevii s$ formuleze generaliz$ri si s$ le introduc$ in sc eme &n impoteze operatorii.

4ctivitatea profesorului

4ctivitatea elevului

Formularea unor probleme

6 idarea activitatii formabililor

7onfruntarea cu problema si constientizarea ei 7$utarea independent$ a solutiei problemei si realizarea descoperirii

8nregistrarea-formarea rezultatului descoperirii Exersarea in cea ce a fost descoperit.

Sinectica