Sunteți pe pagina 1din 101
Prep PCS RUC Lg } CUVINT CATRE CITITORE Introducerea analizelor medicale in spitale, inici, policlinici a usurat nu numai munca me- dicilor in stabilirea diagnosticului bolilor cia | adus foloase si bolnavilor prin ‘depistarea tim- t purie a bolilor si deci prin aplicarea unui tra- fament. mai precoce, mai rapid $i mat eficient, | Asttisi in epoca marilor descoperiri stiinti- | fice medicale, nu se poate concepe un diagnos- | tic, jun prognostic $i un tratament corect fara girul laboratorului de analize. Mai mult, existd afectiuni (diabetul, bolile genetice, infectiile | virale, microbiene, parazitare ete.) in care diag- | nosticul!se pune numai de citre laboratorul de _ analize medicale. Iar in unele boli: hepatita vi- rald, tulburdri de coagulare a singelui, anemii, boli Irenale, diabet etc., cu. ajutorul analizelor medicale se urmareste evolitia acestor afec- tiuni spre vindecarea sau eficacitatea trata- Pe de alti parte, un buletin de analiza, jur, nui poate pune un diagnostic, fare a fi de medic prin gindirea ‘sa clinict ee De asemenea, trebuie ‘stiué ci limitele su- perioare si inferioare ale valorilor analizelor ‘medicale nu constituie 0 frontiera fix, de treeut, ei reprezintd. niste. eifre conventionale, orientative, care nu totdeauna delimiteazé nor- ‘malul de patotogic. Exist cazuri de persoane siniitoase la care se depisteazt intimplator, din. plicate prea. tir- iu, analize cu valori peste normal ale glice- miei, colesterolului, trigliceridelor, grasimilor sau se descoperdi un sifilis. De aceea, nti numai bolnavii_trebuie sti-st fact lanalizele ci si oamenii. sandtosi mai_ales dupa virsta de 35—40 de ani. Invers, se intil- nese $i bolnavi care prezinta analizele medécale relativ normale: tuberculozd cu VSH normald, cirozé hepatica cu reactie ta timol micd, wn numdr de globule albe normat in lewcemii etc. De mentionat cd, existd inumeroase boli (hiper- tensiunea arterial, boli neuropsthice, ulcer gas tric, colitd, gastritt, unele boli de piele, fn. care analizele medicale sint normale, Din aceste mo- tive, un buletin jeu toate analizele normale nu indica neapirat c& omul nu poate fi -bolnav, De aceea, in cazurile dubioase, analizele res- pective se repetil. In acest sens si bolnavul tre- buie sa participe constient si sincer tla buna sa explorare biologicd, dindu-i medicului toate in- formatiile cu privire la boala sa st respectind. recomandérile medicate atit in ceea ce priveste pregitirea pentru analize cit si in respectarea tratamentului recomandat. ‘ Descoperirea de not aparate moderne de analize $1 noi metode de dozare a constituenti- lar ‘eorpului omenese, cu 0 mare precizie si cu cantitati mici de singe, a declansat interesul i inerederea oamenilor in valoarea analizelor me- dicale, motiv pentrw care laboratoarele de ana- lize medicale sint suprasolicitate. In, prezent Sa reusit ca analizele medicale si exploreze nu riwmai cea ce se vede cu ochiul liber sau la microseop ci si structuri ultramicroscopice, intracelulare sau chiar moleculare. De asemenea, in prezent s-au realizat 0 se- rie de teste rapide de analiza, care permit eli- berarea rezultatului in citeva minute, flirt ca bolnavit si mai astepte 1—2 zile, mai ales in eazuri de urgenta. Bxista si citeva analize spe- ciate care prin complexitatea lor dureazé mai ‘mult timp, Oamenii de asttizl, bolnavi sau sdnitos!, au devenit mai receptivi la problemele medicale si mai curtosi cu ceea ce ‘se intimpla in orga- | nismul lor, fiind dornici de a se documenta per- ‘manent, de a descoperi misterioasete si compli catele mecanisme diologice ale viejii, si a se implica, alituré de medic pentru rezolvarea fa- vorabild a suferinted lor. De altfel, nu existé om

S-ar putea să vă placă și