Sunteți pe pagina 1din 93

VIAA COTIDIAN

IN VREMURILE BIBLICE
M.C.Teiiney- J.I.Packer - W.White
Merril C. Tenney James I. Packer William White

Via a c!ti"ian# in $rem%rile &i&lice

'"it%ra A(a)e *#(#ra+


Citatele biblice au fost traduse dup versiunea englez King James (KJV) Versetele marcate cu NASB sunt traduse dup Ne American Standard Bible Versetele marcate cu !SV sunt traduse dup !evised Standard Version "itlul original# $ail% life in Bible "imes Cop%rig&t '()* b% "&omas Nelson+ Nas&ville+ "enn, (S-A) Cop%rig&t '((. b% /ditura Agape "raductor# 0limpiu S, Cosma "iparul# Agape S,!,1, str, 2odului ) *344 5gra6 7SBN (.38(**)8'(89

Intr!"%cere
Viaa cotidian n vremurile biblice prezint rezultatele celor mai recente descoperiri biblice

6i ar&eologice referitoare la via:a 6i obiceiurile cotidiene ale popoarelor Bibliei, 1egisla:ia+ datinile 6i obiceiurile oamenilor din acea epoc erau foarte diferite de ale noastre, Astfel+ dac putem s ;n:elegem aceste diferen:e+ ne vom face o imagine mai corect a numeroaselor evenimente men:ionate ;n Scriptur, Via:a de familie pe care ne8o descrie Biblia era foarte diferit de ceea ce este astzi, 5emeile 6i copiii <ucau un rol diferit ;n societatea de atunci, ;n plus+ ;n perioada biblic+ femeile din 7srael aveau un statut mai ridicat dec;t cel al femeilor din culturile ;ncon<urtoare, Concep:ia ;nalt despre cstorie pe care o aveau evreii era unic pentru acea epoc+ c&iar dac e=istau tensiuni continue ;ntre idealurile is8raelite 6i practicile stricate ale popoarelor printre care triau, Copiii erau totdeauna bine primi:i ;n familie+ 6i de multe ori dragostea pentru copii se reflect ;n Scriptur, -n alt aspect al vie:ii de familie care tinde s dispar ;n zilele noastre este respectul profund artat celor btr;ni, Viaa cotidian n vremurile biblice nu se limiteaz totu6i la familie, Cartea abordeaz boala 6i vindecarea ei+ &rana 6i comportamentul la mas+ ca 6i felul de vestimenta:ie+ pentru a8' a<uta pe cititorul Bibliei s86i imagineze mai bine practicile biblice, Ar&itectura evreilor era simpl+ ;n compara:ie cu cea a romanilor 6i grecilor, ;n vremurile de la ;nceput ale vie:ii+ oamenii locuiau ;n corturi mari+ 6i doar atunci c;nd 7srael a devenit mai sedentar s8au construit case 6i s8a ad;ncit prpastia ;ntre boga:i 6i sraci, >uzica ebraic era la fel de simpl+ de6i a fcut pu:in c;te pu:in apel la instrumentele popoarelor vecine, ;n plus+ lui $avid i se atribuie inventarea mai multor instrumente de muzic care au fost foarte folosite pentru ;nc&inarea adus $omnului, Ceremoniile religioase evreie6ti erau marcate de respect 6i insistau asupra rugciunilor de mul:umire+ asupra speran:ei 6i recuno6tin:ei, $e6i n8a fost totdeauna fidel ;n ;nc&inarea sa+ 7srael a primit binecu8v;ntrile promise de $umnezeu, Aceast speran: ;ncreztoare e cea care aduga o not de veselie srbtorilor lor, Viaa cotidian n vremurile biblice va slu<i drept g&id pentru legile+ datinile 6i obiceiurile persona<elor biblice, ;ncura<m pe orice cititor al Bibliei s citeasc aceast lucrare 6i s descopere semnifica:ia acestor aspecte ale vie:ii lui 7srael+ ca 6i sensul lor pentru vremurile actuale,

,
-ela iile "e .amilie
;n ceea ce spune Biblia privitor la familie 6i rela:iile familiale merit s fie notate dou c&estiuni, >ai ;nt;i+ rolul membrilor familiei a rmas aproape nesc&imbat ;n toat perioada biblic, /volu:ia culturii 6i a legilor n8a afectat deloc structurile familiale ;n profunzime, $esi8 gur+ la ;nceputul perioadei Vec&iului "estament+ oamenii erau se8mi8nomazi 6i86i sc&imbau adesea domiciliul? ei aveau deci alte obiceiuri dec;t cele ale popoarelor sedentare ;n anumite domenii, 1egea lui >oise a desfiin:at unele practici nomade+ precum cea care consta ;n luarea de so:ie a propriei surori, $ar+ ;n esen:+ stilul vie:ii de familie a rmas acela6i p;n ;n vremea Noului "estament, ;n al doilea r;nd+ via:a de familie ;n epoca biblic reprezint o cultur foarte diferit de a noastr, Se cuvine s ne dm seama de aceast diferen: atunci c;nd consultm Biblia ca s 6tim cum s ne cre6tem copiii, "rebuie deei s cercetm principiile Scripturii mai bine dec;t s urmm literal anumite datini pe care le descrie ea+ datini concepute pentru mici comunit:i agricole 6i care de altfel nu 78au plcut totdeauna lui $umnezeu, -n e=emplu# cultura din epoca aceea permitea unui brbat s aib mai multe so:ii+ 6i unii oameni ai lui $umnezeu au avut mai multe, "otu6i+ Scriptura nu afirm nicieri c $umnezeu este de acord cu aceast practic, Vedem deci aici o datin evreiasc tolerat+ dar ;n nici un caz prescris de Biblie,

Alt e=emplu# c;nd Avraam tria ;n /gipt cu Sara+ i8a recomandat s spun c era sora lui+ tem;ndu8se c va fi omor;t de egipteni din cauza marii frumuse:i a so:iei sale, $e fapt+ ea era sora lui vitreg+ un grad de rudenie despre care $umnezeu a zis ulterior c era prea apropiat pentru cstorie (@en,*4#'*? 1ev,l)#(), 5araon a luat8o pe Sara ;n casa (familia) lui+ 6i $umnezeu i8a lovit familia cu calamit:i pentru a o salva,
Viaa cotidian n vremurile biblic

Vorbind despre familie+ Biblia d ;nv:turi copiilor+ mamelor 6i ta:ilor, Vom vedea e=emple de familii care au urmat cile lui $umnezeu 6i care au fost foarte binecuv;ntate? vom vedea 6i altele care n8au ascultat de /l 6i care au suferit urmrile acestui lucru, Vom constata 6i evolu:ia vie:ii de familie ;n cursul istoriei lui 7srael, C/1-1A 5A>717A1A 5amilia este prima structur social pe care a creat8o $umnezeu, /l a ;ntemeiat prima familie prin unirea lui Adam cu /va ca so: 6i so:ie (@en, *#')8*9), Brbatul 6i femeia au devenit nucleul celulei familiale, $e ce a creat $umnezeu celula familialB 2otrivit lui @eneza *#')+ /l a creat femeia ca Ca<utorD pentru Avraam+ ceea ce indic faptul c brbatul 6i femeia trebuiau s fie tovar6i unul pentru altul, 5emeia trebuia s86i a<ute so:ul+ 6i acesta trebuia s aib gri< de so:ia lui, ;mpreun+ ei trebuiau s se ;ngri<easc de nevoile copiilor+ rodul legturii lor, A, So:ul, -nul din sensurile cuv;ntului evreiesc pentru Cso:D este Ca domina+ a domniD? el se poate traduce 6i cu Cstp;nD, Ca 6i conductor de familie+ so:ul era responsabil de bunstarea familiei lui, $e e=emplu+ c;nd Avraam 6i Sara l8au ;n6elat pe 5araon cu privire la cstoria lor+ suveranul s8a suprat pe Avraam 6i nu pe Sara+ care era cea care min:ise (@en,l*#'.8*4), Nu trebuie s tragem de aici concluzia c so:ul evreu era un tiran care :inea pe toat lumea din scurt, /l se arta responsabil fa: de familia sa pe care o iubea 6i cuta s se ;ngri<easc de nevoile celor pe care ;i avea ;n gri<, 0rice cuplu evreiesc se cstorea ;n perspectiva de a avea copii+ mai ales bie:i, Brbatul care avea 6ansa de a avea un fiu era foarte m;ndru de lucrul acesta, 7eremia remarca# C0mul care a adus ve6ti tatlui meu+ zic;nd# +Ei s8a nscut un biatFG+ '8a fcut foarte fericitD 7er,*4#'H), "atl evreu era 6i conductorul spiritual al familiei+ ;n cadrul creia ;6i asuma func:ia de preot (cf, @en,l*#)? 7ov '#H), /l trebuia s86i conduc familia ;n :inerea ritualurilor religioase+ precum 2astele (/=,l*#3),
Relaiile de familie

;mpreun cu so:ia sa+ tatl trebuia Cs8' ;nve:e pe copil calea pe care s meargD (2rov,**#I), "rebuia de asemenea s8i ;nve:e pe copii toat legea scris# CS8i ;nve:i cu s;rguin: pe fiii ti 6i s le vorbe6ti despre ele c;nd 6ezi ;n casa ta+ 6i c;nd umbli pe drum+ 6i c;nd te culci+ 6i c;nd te scoli, Ji s le legi ca un semn pe m;na ta+ 6i ele s fie ca ni6te fruntarii ;ntre oc&ii tiD ($t,I#.8)), "atlui ;i revenea sarcina de a aplica copiilor pedepsele corporale, 1ucrul acesta trebuia fcut ;n a6a fel+ ;nc;t Cs nu8i provoace la m;nie+ ci s8i creasc ;n disciplina 6i mustrarea $omnuluiD (/f ,I#9), ;n vremea Bibliei+ brbatul care nu se ;ngri<ea ;n mod corect de nevoile familiei lui se fcea vinovat de o fapt grav, 0amenii ;l evitau 6i86i bteau <oc de el (cf, 2rov,I#I8ll? '(#.), 2avel scrie# C$ac cineva nu se ;ngri<e6te de ai lui,,, a tgduit credin:a 6i este mai ru ca un ne8 credinciosD (l,"im,H#)), Ca so: 6i tat+ brbatul apra drepturile familiei sale ;naintea <udectorilor+ dac era cazul (cf, $t,**#'38'(), 0rfanul 6i vduva nu aveau pe nimeni care s8i apere? de aceea+ se ;nt;mpla ca s nu li se fac dreptate ($t,l0#')),
Cas rec!nstit%it# ca /n Vechi%l Testament. Acest interior al unei case tipice din vremurile biblice con:ine un cuptor de buctrie (;n st;nga centrului) 6i o gleat de ap cu un polonic (;n prim8plan), -n rzboi de :esut orizontal at;rn pe o pr<in ;n partea sting a CsufragerieiD familiei K o rogo<in rotund pe care se gsesc castrona6e, -rcioare+ co6uri 6i castrona6e sunt a6ezate ;n ordine pe eta<ere+ pe bnci 6i pe pm;nt, ,0

Viaa cotidian n vremurile biblice

/vreii urmau un anumit numr de tradi:ii speciale, "almudul declar c tatl are patru responsabilit:i fa: de fiul su+ ;n afara faptului c8' ;nva: 1egea, /l trebuia s8' circumcid (s8' taie ;mpre<ur) (@en,l.#'*8'3)+ s8' rscumpere pentru $umnezeu dac era ;nt;i nscut (Num,l)#'H8'I)+ s8i gseasc o so:ie 6i s8' ;nve:e o meserie bun, -n tat bun ;6i considera copiii ca ni6te fiin:e omene6ti 6i :inea seama de sentimentele 6i capacit:ile lor, -n teolog evreu din vremea aceea afirma c un tat bun trebuia Cs8i dea la o parte cu m;na sting 6i s8i ;mbie s vin la el cu m;na dreaptD, Acest ec&ilibru fin ;ntre fermitate 6i afec:iune ;l caracterizeaz pe tatl evreu ideal, B, So:ia, ;n csnicie+ femeia se supunea de bun voie so:ului ei, !esponsabilitatea ei consta ;n a fi Ca<utorulD so:ului ei (@en,*#'))+ cineva care C;i face bine 6i nu ru ;n toate zilele vie:ii eiD (2rov,3'#'*), 2rincipala ei responsabilitate se e=ercita la nivelul cminului 6i copiilor+ dar se e=tindea uneori la t;rguieli 6i la alte domenii care aveau de a face cu bunstarea familiei (2rov,3'#'I+*H), 0biectivul esen:ial ;n via:a unei so:ii era s dea na6tere unor copii pentru so:ul ei, !eprezentantul familiei !ebeci i8a zis# C5ie ca tu+ so8
1a )!arta !ra+%l%i (cet:ii), 2or:ile ora6ului erau locul favorit pentru conversa:ii 6i comer:, /rau denumite deseori dup mrfurile care se vindeau acolo (de e=, 2oarta 0ilor+ 2oarta 2e6tilor), $at fiind c anticii ;6i ;nc&eiau deseori afacerile la aceste por:i+ C6ederea la poartD era semnul c cineva ;6i c;6tigase un anumit rang social,

Relaiile de familie

''

ra noastr+ s fii mama a zeci de milioane+ 6i urma6ii ti s posede poarta celor care ;i urscD (@en,*9#I4), 0 familie evreiasc spera ca so:ia s devin ca o vi: de vie roditoare+ umpl;nd casa cu mul:i copii (2s,l*)#3), Astfel+ na6terea primului copil era primit cu mult bucurie 6i cu anumit u6urare, 2e msur ce copiii veneau pe lume+ mama devenea tot mai ata6at de cminul ei, /a ;i alpta p;n la v;rsta de doi sau trei ani+ 6i ;mbrca 6i ddea m;ncare restului familiei, ;n fiecare zi+ ea fcea de m;ncare 6i confec:iona &aine de l;n, $ac era cazul+ ;6i a<uta so:ul pe ogor la semnat 6i recoltat, >ama era ;n egal msur responsabil cu tatl la educarea copiilor+ care86i petreceau primii ani de formare l;ng ea, C;nd bie:ii a8veau v;rsta de a putea merge la lucru pe c;mp sau ;ntr8 un alt loc de munc cu tatl lor (2rov,3'#l8()+ mama ddea mai mult aten:ie fiicelor+ ca s le ;nve:e s fie bune so:ii 6i mame, >odul ;n care femeia ;6i ;ndeplinea ;ndatoririle stabilea e6ecul sau succesul vie:ii de familie, ;n:elep:ii ziceau# C0 femeie virtuoas este coroana so:ului ei+ dar cea care ;i face ru6ine este ca putreziciunea ;n oasele luiD (2rov,l*#9), $ac ea muncea din greu+ u6ura foarte mult misiunea so:ului ei, /vreii credeau c un so: nu poate a<unge la un loc important printre conductorii lui 7srael dec;t dac so:ia lui era ;n:eleapt 6i virtuoas (2rov,3'#*3), C, 5iii, ;n epoca biblic+ fiii trebuiau s aib gri< de prin:ii lor la btr;ne:e 6i s se ;ngri<easc de ;nmorm;ntarea lor, $e aceea+ so:ii doreau ;n general s aib mul:i fii, CCa sge:ile ;n m;na unui rzboinic+ a6a sunt copiii tinere:ii cuiva, 5ericit este brbatul a crui tolb este plin de ei? ei nu vor rm;ne de ru6ine c;nd vor vorbi cu du6manii lor la poartD (2s,l*.#98H), 5iul cel mai mare ocupa o pozi:ie de onoare special ;n familie, /l urma s fie capul de familie dup tatl su, ;n timpul vie:ii lui+ trebuia s86i asume responsabilit:i deosebite pentru ac:iunile lui 6i cele ale fra:ilor lui, 7at de ce !uben+ ca cel mai mare+ s8a interesat ;ndeaproape de via:a lui 7osif atunci c;nd fra:ii lui s8au &otr;t s8' omoare (@en,3.#*'+*(), 1a moartea tatlui+ fiul mai ;n v;rsta primea o parte dubl din mo6tenire ($t,*'#'.? *,Cr,*'#*83), A cincea porunc sun# C0noreaz pe tatl tu 6i pe mama ta+ ca
i cotidian in vremurile biblice

zilele tale s fie prelungite ;n :ara pe care :i8o d $omnul+ $umnezeul tuD (/=,*4#'*), Acela6i respect era datorat ambilor prin:i, "otu6i+ rabinii "almudului au ra:ionat c dac fiul

trebuia s aleag ;ntr8o zi+ ;l va prefera pe tatl su, $ac+ de e=emplu+ cei doi prin:i spuneau ;n acela6i timp c vor s bea ap+ "almudul ;nv:a c fiul 6i mama trebuiau am;ndoi s se ocupe mai ;nt;i de tatl, 7sus a fost e=emplul desv;r6it al unui fiu asculttor, 1uca noteaz c la v;rsta de doisprezece ani+ 7sus CS8a cobor;t cu ei 6i a venit la Na8zaret+ 6i le era supusD (1c,*#H'), C&iar ;n timp ce suferea c&inurile de pe cruce+ /l Ji8a amintit de mama Sa 6i de responsabilitatea pentru ea ca fiul mai mare, 78a cerut lui 7oan s se ocupe de ea dup moartea Sa+ ;ndeplinindu8Ji astfel ;ndatorirea prin dragostea pentru ea (7o,l(#*.), $, 5iicele, 0dinioar+ fetele nu erau tot a6a de apreciate ca 6i bie:ii, $e fapt+ unii ta:i le considerau ca o <en+ o ;ncurctur+ ca acest tat care a scris# C0 fat este pentru tatl ei un motiv de insomnie+ gri<a pe care i8o d ea ;ndeprteaz somnul# c;nd este t;nr+ pentru c risc s lase s treac floarea v;rstei (adic nu se cstore6te)? odat
>cinarea finii+ coacerea )linii.
/vreii se serveau de pietre pentru a mci8na gr;ul 6i orzul+ ca s fac fin, /i frm;ntau fina cu dro<die+ ulei de ms line 6i ap sau lapte ca s fac aluatul+ care era ;ntins ;n strat sub:ire pentru coacere,

Relaiile de familie ,2

mritat+ pentru c ar putea fi ur;t de so:? fecioar fiind+ risc s fie deflorat 6i s rm;n ;nsrcinat ;n casa tatlui ei+ atunci c;nd este unit cu un so: risc s8i fie infidel+ iar ;n casa so:ului ei risc s fie sterilD (Siracid 9*#(8'4), "otu6i+ evreii se purtau cu fetele lor cu mai mult aten:ie 6i considera:ie dec;t unele popoare vecine, !omanii nu 6oviau s86i e=pun nou8nscu:ii de se= feminin la intemperii+ sper;nd c ele vor muri, 2entru evrei+ orice via: 8 at;t cea a bie:ilor+ c;t 6i cea a fetelor 8 venea de la $umnezeu, $e aceea+ ideea de a omor; un prunc era de neconceput pentru ei, $e fapt+ ;ncerc;nd s descrie legtura intim ;ntre un printe 6i copilul su+ profetul Natan a ;nf:i6at oaia ca o fiic ;n bra:ele tatlui ei+ cu capul pe pieptul lui (*,Sam,l*#3), 5iicele mai ;n v;rst aveau un loc de cinste 6i unele responsabilit:i ;n familie, Astfel+ fiica mai mare a lui 1ot a ;ncercat s86i conving sora mai mic s8i fac lui 1ot un copil pentru a asigura astfel supravie:uirea familiei (@en,l(#3'83)), ;n istoria lui 1aban 6i a lui 7acob+ 1ea+ fiica mai mare+ trebuia s se mrite ;naintea surorii ei mai mici (@en,*(#*I), $ac o familie nu avea fii+ fiicele puteau mo6teni bunurile tatlui lor (Num,*.#H8))? dar ele nu86i puteau pstra mo6tenirea dec;t dac se mritau ;n s;nul propriei lor semin:ii (Num,3I#H8 '*), 5iica rm;nea sub autoritatea <uridic a tatlui ei p;n la cstoria ei, /l era cel care lua pentru ea toate deciziile importante+ ca cea a alegerii so:ului ei+ dar era necesar ca fata s fie de acord cu alegerea so:ului? uneori i se permitea c&iar s86i arate preferin:a (@en,*9#H)? l,Sam,l)#*4), "atl confirma toate legmintele cu care se lega fiica lui ;nainte ca ele s8o constr;ng (Num,34#l8H), "rebuia ca fata s86i a<ute mama ;n cas, 5oarte timpuriu+ ;nv:a
O 3mas#4 e$reiasc#. ;n epoca Vec&iului "estament+ familiile israelite rn;ncau ;n <urul unei rogo<ini ca aceas ta+ pus pe pm;nt+ pe care erau aran<ate farfurii sau strc&ini simple din lut, Aceast reconstituire se afl ;n muzeul La8Aretz din "el8 Aviv,

'9 Viaa cotidian n vremurile biblice Relaiile de familie 'H

s fac diferite treburi casnice+ ca s devin ea ;ns6i o so:ie bun 6i o mam bun, 1a v;rsta de doisprezece ani+ ea era practic o stp;n a casei ;mplinit 6i avea dreptul s se mrite, ;n unele culturi din 0rientul Apropiat+ familiile nu ;ngduiau fiicelor lor s prseasc casa, C;nd ie6eau ele ;n public+ trebuiau s poarte un vl pe fa: 6i nu aveau dreptul s vorbeasc cu un brbat, 7sraeli:ii nu impuneau aceste restric:ii fiicelor lor, /le puteau s umble liber+ cu

condi:ia de a86i face lucrul, Vedem c;teva e=emple de acest fel# !ebeca a vorbit cu un strin la f;nt;n (@en,*9#'H8*')+ iar cele 6apte fiice ale preotului din >adian au ;nceput o conversa:ie cu >oise ;n timp ce ddeau de but turmei tatlui lor (/=,*#'I8**), ;n epoca Bibliei+ tinerele fete se preocupau mult de ;nf:i6area lor, /le considerau o piele alb drept un semn de frumuse:e, $ac o t;n8r se bronza la soare+ nu se arta ;n public (C;nt,l#I), $e aceea+ femeile ;ncercau s86i fac diminea:a devreme sau dup8amiaza t;rziu lucrul ;n e=teriorul casei, Cu toate acestea+ c;teodat o femeie 8 ca t;8nra din C;ntarea c;ntrilor 8 era obligat s ias ;n soarele amiezii, Aceast fat le repro6a fra:ilor ei c fcuser din ea Cpzitoarea vieiD+ ceea ce ;nseamn c trebuia s stea cea mai mare parte a zilei ;n aer liber (C;nt,l#I), 5amiliile cereau ca fetele lor s rm;n fecioare p;n la cstorie, $in nefericire+ nu totdeauna se ;nt;mpla lucrul acesta, -nele fete tinere erau seduse sau violate, ;n aceste cazuri+ 1egea lui >oise fcea cu gri< deosebire ;ntre pedeapsa care se ddea pentru violul fetelor care erau logodite 6i cele care nu erau logodite, 5etele se mritau adesea foarte tinere, Aceste cstorii ale unor adolescen:i nu puneau problemele pe care le pun ;n zilele noastre, $e ;ndat ce fata mritat ie6ea de sub domina:ia tatlui ei+ ea trecea sub responsabilitatea so:ului 6i familiei lui, Soacra ei intervenea ca s vad ce fel de cre6tere 6i educa:ie ;i dduse celei cstorite mama ei, $eseori+ so:ia 6i cu soacra ei erau unite printr8o legtur profund 6i durabil, Avem ilustrarea perfect a acestui lucru ;n cartea !ut+ unde Nao8mi o nume6te ;n mai multe r;nduri pe !ut Cfiica meaD, 2rofetul >ica descrie o familie dezbinat ca fiind o familie ;n care Cfiica se ridic ;mpotriva mamei ei+ nora ;mpotriva soacrei eiD (>i,.#I), C;nd o t;nr femeie venea s locuiasc la familia so:ului+ nu re8 nun:a la drepturile ei ;n s;nul propriei ei familii, $ac so:ul ei murea+ 6i ea nu avea un cumnat cu care s se cstoreasc+ putea s se ;ntoarc ;n casa tatlui ei, Naomi le ;ndemnase pe nurorile ei s fac e=act lucrul acesta+ 6i 0rpa i8a urmat sfatul (!ut '#)8')), /, *ra i 6i s%r!ri. $ragostea cre6tea ;ntre fra:i 6i surori ;n timp ce cre6teau ;mpreun+ av;nd ;n comun responsabilit:i+ probleme 6i victorii, -nul din 2roverbe afirm# C-n om cu mul:i prieteni a<unge la ruin+ dar e=ist un prieten care rm;ne mai aproape ca un frateD (2rov,l)#*9), 7osif a artat o dragoste adevrat fra:ilor si, ;n tinere:ea lui+ ei ;l v;nduser ca sclav din cauza urii pe care o aveau pe favoritismul tatlui lor cu privire la el, >ai t;rziu+ a<ung;nd la putere 6i dispun;nd de o putere absolut+ 7osif ar fi putut s se rzbune pe fra:ii si, $ar el a dat dovad de mil 6i dragoste, /l a zis# CAcum nu fi:i nec<i:i sau supra:i pe voi ;n6iv pentru c m8a:i v;ndut ca s fiu adus aici+ pentru c $umnezeu m8a trimis ;naintea voastr ca s v pstreze via:aD (@en,9H#H), Biblia men:ioneaz mul:i fra:i care au pstrat o dragoste profund 6i durabil unii fa: de al:ii, 2salmistul descrie astfel aceast dragoste fr:easc# C/ste ca uleiul pre:ios pe cap+ ce se scurge pe barb+ pe barba lui Aaron+ scurg;ndu8se pe marginea ve6mintelor lui, /ste ca rou Lermonului+ scurg;ndu8se pe mun:ii SionuluiD (2s,l33#*83), /=ista de asemenea o legtur deosebit ;ntre fra:i 6i surori, 5iii lui 7ov n8ar fi primit niciodat invita:i dac nu le8ar fi poftit ei pe cele trei surori ale lor (7ov '#9), C;nd $ina a fost violat+ fra:ii ei au rzbunat8o (@en,39), ;n primele secole+ tinerii se cstoreau deseori cu surorile lor vitrege, Avraam 6i Sara aveau acela6i tat+ dar nu aceea6i mam (@en, *4#'*), Cum am observat de<a+ 1egea lui >oise a desfiin:at acest obicei (1ev,l)#(? *4#'.? $t,*.#**), 1egturile de dragoste ;ntre fra:i 6i surori erau at;t de puternice+ ;nc;t 1egea lui >oise permitea c&iar ca un preot s ating trupul unui frate+ al unei surori+ al unui printe sau al unui copil decedat (1ev, *'#'83), /ra singura dat c un preot putea s ating un cadavru fr s fie impur sau necurat din cauza aceasta,

'I Viaa cotidian n vremurile biblice

5A>717A 1A!@7"A ;n sensul cel mai fundamental+ familia ebraic se compunea din so:+ so:ie 6i copii, C;nd so:ul avea mai mult de o so:ie+ CfamiliaD lui includea toate celelalte so:ii 6i copiii rezulta:i (cf, @en, 34), -neori+ familia cuprindea pe to:i cei care aveau acela6i domiciliu sub protec:ia 6efului de familie, Aici erau cuprin6i bunicii+ servitorii 6i vizitatorii+ ca 6i fiicele vduve 6i copiii lor, 5amilia lrgit cuprindea adesea pe fii cu so:iile lor 6i copiii lor (1ev,l)#I8')), $umnezeu ;i considera pe sclavii lui Avraam ca membri ai grupului su familial+ cci a poruncit patriar&ului s8i circumcid (s8i taie ;mpre<ur) (@en,l.#'*8'9+*'8*.), 7n primele vremuri ale lui 7srael+ uneori triau ;mpreun p;n la patru genera:ii, /ra un element inseparabil al stilului de via: semi8no8mad 6i 8 ulterior 8 agricol, ;nc 6i azi ;n 0rientul >i<lociu+ popoarele semi8nomade se adun ;n familii mari ca s supravie:uiasc mai bine, 5iecare familie lrgit ;6i are propriul ei CtatD sau C6eicD+ al crui cuv;nt are putere de lege, ;n Vec&iul "estament+ familia lrgit era pus sub autoritatea celui mai ;n v;rst brbat din cmin+ care era numit 6i CtatD, Acesta era adesea bunicul sau strbunicul, Astfel+ c;nd familia lui 7acob a plecat ;n /gipt+ 7acob era considerat ca CtatlD lor+ de6i fiii si erau cu so:iile 6i copiii lor (@en,9I#)8*.), 7acob a pstrat aceast autoritate asupra CfamilieiD lui p;n la moarte, C"atlD unei familii lrgite e=ercita o putere de via: sau de moarte asupra restului familiei, 1ucrul acesta se vede bine atunci c;nd Avraam a fost pe punctul de a8' sacrifica pe fiul su 7saac (@en,**#(8'*)+ 6i c;nd 7uda a condamnat8o la moarte pe nora sa pentru c a comis un adulter (@en,3)#*98*I), >ai t;rziu+ 1egea lui >oise i8a restr;ns autoritatea, /a nu i8a mai permis s86i sacrifice copilul pe un altar (1ev,l)#*'), /a i8a permis s86i v;nd fiica+ dar nu unui strin 6i nu pentru prostitu:ie (/=,*'#.? 1ev,l(#*(), 2otrivit 1egii+ tatl nu86i putea lipsi sau priva fiul cel mai mare de dreptul lui de ;nt;i nscut+ c&iar dac avea fii de la dou femei diferite ($t,*'#'H8'.), -nii ta:i evrei au ;nclcat aceste legi+ ca 7efta+ care a fcut leg8
Relaiile de familie '.

m;nt de a aduce ca <ertf pe oricine care urma s ias din ora6 ;n ;n8t;mpinarea lui+ dup ;ntoarcerea lui dintr8o campanie victorioas, Aceast persoan a fost propria sa fiic, Crez;nd c trebuie s fie fidel legm;ntului sau <uruin:ei lui+ a sacrificat8o (Jud,ll#3'+39894), 1a fel+ regele >Mnase 6i8a adus fiul ca ardere8de8tot (&olocaust) ca s potoleasc m;nia unui zeu pg;n (*,!e,*'#I), Nu 6tim ;n ce epoc familia lrgit a Vec&iului "estament a fost ;nlocuit de structura familial pe care o cunoa6tem actualmente, -nii savan:i situeaz aceast evolu:ie ;n timpul monar&iei lui $avid 6i Solomon, Al:ii socotesc c ea a avut loc mai t;rziu, ;n orice caz+ ;n epoca Noului "estament+ familia lrgit dispruse practic, Scrierile lui 2avel confirm lucrul acesta# vorbind despre rolurile 6i atitudinile fiecrui membru al familiei+ el n8a men:ionat dec;t prin:ii+ copiii 6i sclavii (/f,H#*'? I#(), Noul "estament poveste6te faptul c 7osif 6i >ria s8au dus ca so: 6i so:ie la Betleem ca s ia parte la recensm;nt (1c,*#98H), /i s8au dus la templu ;mpreun atunci c;nd >ria a adus <ertfa (1c,*#**), /i s8au dus tot ;mpreun ;n /gipt cu 7sus (>t,*#'9), Aceste relatri par s confirme faptul c familia din Noul "estament nu se compunea dec;t din so:+ so:ie 6i copii, C1AN-1 5amilia lrgit fcea parte dintr8un grup mai larg numit CclanD, -nele din aceste clanuri puteau s numere p;n la mai multe sute de adul:i (@en,9I#)8*.? /zr,)#l8'9), >embrii lui aveau strmo6i comuni 6i se considerau deci ca ;nrudi:i, /i se sim:eau obliga:i s se a<ute 6i s se apere unul pe altul,

Clanul desemna adesea pe un brbat 8 numit goel 8 ca s a<ute pe membrii clanului care se aflau ;n nevoie+ oricare ar fi domeniul, Acest cuv;nt s8ar putea traduce prin Crud8 rscumprtoareD, $ac un membru al clanului era obligat s v;nd o parte din proprietatea sa ca s86i plteasc datoriile+ el ddea rudei8rscumpr8toare prioritatea pentru cumprare, Aceasta din urm trebuia s ac&izi:ioneze terenul+ dac era posibil+ ca s8' pstreze ;n proprietatea clanului (1ev,*H#*H? !ut 9#'8I), Aceast situa:ie s8a prezentat atunci
')

Viaa cotidian n vremurile biblice

c;nd vrul lui 7eremia s8a dus ca s8' caute 6i s8i zic# CCumpr ogorul meu,,, care este ;n Anatot,,, pentru c dreptul de mo6tenire este al tu,,, Cumpr8' pentru tineFD (7er,3*#.8)), 7eremia '8a cumprat 6i s8a folosit de lucrul acesta ca s proclame faptul c evreii urmau ;n cele din urm s se ;ntoarc ;n 7srael (7er,3*#'H), $in c;nd ;n c;nd+ o armat captura ostatici 6i ;i vindea celui care oferea mai mult, -n om putea astfel s se v;nd pe sine ca sclav pentru a putea plti o datorie, ;n cele dou cazuri+ cea mai apropiat rud a sclavului era datoare s ;n6tiin:eze pe ruda8rscumprtoare+ care ;ncerca atunci s rscumpere libertatea sclavului (1ev,*H#9.89(), $ac un brbat cstorit murea fr copii+ goel-ul era obligat s8o ia pe vduv de so:ie ($t,*H#H8'4), /ra legea leviratului (CcumnatD), 0rice copil nscut din aceast unire era considerat ca urma6 al fratelui decedat, 7storia lui !ut 6i Naomi ilustreaz admirabil responsabilitatea ru8dei8rscumprtoare, $evenit vduv+ Naomi a trebuit s86i v;nd proprietatea de l;ng Betleem+ 6i ea voia ca nora ei+ care n8avea copii+ s se recstoreasc, !uda ei cea mai apropiat a acceptat s cumpere ogorul+ dar a refuzat s se cstoreasc cu !ut, /l a renun:at deci la cele dou obliga:ii cu ocazia unei ceremonii care a avut loc ;naintea (mai)8btr;nilor ora6ului, 2e urm Boaz+ o rud ceva mai ;ndeprtat+ a cumprat ogorul 6i s8a cstorit cu !ut (!ut 9#(8'4), Goel-ul trebuia s rzbune uciderea unui membru al clanului su, /l era numit pe atunci Crzbuntorul s;ngeluiD ($t,l(#'*), 1egea lui >oise limita aceast practic prin aceea c prevedea ni6te ora6e (cet:i) de refugiu unde se puteau refugia asasinii, $ar c&iar 6i acolo+ ei nu erau ;n siguran:# dac ac:ionaser prin rea8voin: sau cu premeditare+ rzbuntorul s;ngelui putea s8i urmreasc acolo 6i s cear arestarea lor, Atunci uciga6ul era dat pe m;na goeN8ului+ care putea s8' omoare ($t,l(#l8'3), Astfel '8a e=ecutat 7oab pe Abner (*,Sam, *#**8*3), $/"/!70!A!/A 5A>717/7 0 familie care trie6te ;n armonie 6i ;n dragoste adevrat este o bucurie pentru cei ce o ;ncon<oar, Acesta a fost foarte probabil pla8
Relaiile de familie
'(

nul lui $umnezeu atunci c;nd a creat familia, $in nefericire+ Biblia ne arat foarte pu:ine familii care s fi atins acest ideal, Vedem deseori ;n ea familii dezintegr;ndu8se sub povara presiunilor sociale+ economice 6i religioase+ care se traduceau ;n felul urmtor, A, 5terilitatea. ;n epoca biblic+ era o grav amenin:are pentru cstorie, $ac un cuplu rm;nea fr copii+ considera acea situa:ie ca o pedeaps a lui $umnezeu, ;n ciuda dragostei sale trainice pentru so:ia sa+ brbatul fr copii ;6i lua uneori o a doua so:ie+ sau recurgea la serviciile unei sclave ca s aib urma6i (@en,lI#*? 34#3? $t,*'#'48'9), -nii c&iar divor:au pentru a avea urma6i, $e6i aceast practic rezolva problema sterilit:ii+ ea crea multe alte dificult:i, B, P!li(amia. C;nd dou femei aveau pe vremea Vec&iului "esta8
Satul Kafr Kenna,
Kafr Kenna+ un sat gali8leean+ seamn cu multe sate din vremurile biblice, 0bserva:i simplitatea ar&itecturii caselor, 20

Viaa cotidian n vremurile biblice

ment acela6i so:+ e=istau certuri casnice ne;ncetate, Cuv;ntul ebraic care desemneaz a doua so:ie ;nseamn literal Cso:ie rivalD (l,Sam, '#I), 1ucrul acesta sugereaz ;n mod potrivit amrciunea 6i ostilitatea care domneau ;n csniciile poligame, Cu toate acestea+ poligamia era o tradi:ie+ mai ales pe vremea patriar&ilor, $ac un brbat nu avea suficien:i bani ca s86i procure o a doua so:ie+ inten:iona s86i cumpere o sclav ;n acest scop+ sau s8o ia pe una care era de<a ;n slu<ba sa (@en,lI#*? 34#38)), ;ntr8o csnicie poligam+ so:ul prefera totdeauna pe una din so:ii, Acest fapt complica lucrurile+ mai ales c;nd trebuia s decid pe care fiu s8' onoreze ca ;nt;i nscut, -neori brbatul voia s86i dea mo6tenirea sa fiului avut cu so:ia preferat+ de6i prin tradi:ie trebuia s8o dea fiului so:iei pe care o CuraD ($t,'H8'.), >oise a declarat c fiul ;nt;i nscut trebuia s fie onorat cum se cuvine+ 6i so:ul nu putea reduce partea cuvenit mamei ;nt;iului su nscut 6i s mic6oreze C&rana+ ;mbrcmintea 6i drepturile con<ugaleD (/=,*'#'4), 2olitica era un alt motiv de poligamie, -n rege semna adesea un pact cu un alt rege lu;nd ;n cstorie pe fiica aliatului su, Vorbind despre marele &arem al lui Solomon+ Biblia semnaleaz c el a avut Cca so:ii 6apte sute de prin:eseD (l,!e,ll#3), /ste probabil c ma<ori8 tatea cstoriilor lui au avut ra:iuni politice, Aceste femei veneau din micile ora6e8state 6i din triburile care ;l ;ncon<urau pe 7srael, $up e=od+ ma<oritatea cstoriilor evreie6ti au fost monogame# fiecare so: nu avea dec;t o singur so:ie (>c,l0#*8(), Cartea 2roverbelor nu men:ioneaz niciodat poligamia+ de6i ea abordeaz numeroase aspecte ale culturii evreie6ti, 2rofe:ii fceau totdeauna apel la cstoria monogam pentru a descrie rela:ia $omnului cu 7srael, 0 asemenea cstorie era idealul pentru via:a de familie, C, >oartea s! %l%i. Aceasta avea totdeauna consecin:e importante pentru ;ntreaga familie+ mai ales ;n epoca biblic, $up perioada de doliu+ vduva avea mai multe solu:ii, $ac nu avea copii+ era obligat s rm;n ;n familia so:ului ei+ conform legii leviratului ($t,*H#H8'4), /a trebuia s ia ;n cstorie pe unul din fra:ii so:ului ei sau o rud apropiat, $ac lucrul acesta nu era posibil+ era liber s se cstoreasc cu cineva care nu apar:inea clanului (!ut '#(),
Relaiile de familie *'

Vduvele cu copii aveau mai multe op:iuni, Cartea apocrif "obit ne ;nva: c unele se ;ntorceau ;n familia tatlui sau fratelui lor ("obit '#)), $ac vduva era ;n v;rst+ unul din fiii ei putea s aib gri< de ea, $ac ea putea s se descurce singur din punct de vedere finan8 ciar+ putea s rm;n ;n cas, Astfel+ ludita nu s8a recstorit 6i nu s8a dus s locuiasc la o rud+ cci C>Mnase+ so:ul ei+ ;i lsase aur 6i argint+ slu<itori 6i slu<itoare+ vite 6i ogoare+ 6i ea rm;nea ;n averea eiD (7udit )#.), -nele vduve nu aveau nici mi<loace de trai+ nici rud care s le a8<ute# ele trebuiau atunci s ;nfrunte dificult:i mari (l,!e,l.#)8'H? *,!e,9#l8.), ;n epoca Noului "estament+ vduvele fr copii erau ;ntr8o situa:ie mai favorabil, $ac ele nu aveau mi<loace de subzisten:+ puteau s cear a<utor bisericii, 2avel recomanda tinerelor vduve s se recstoreasc 6i sugera ca copiii s se ;ngri<easc de mama lor vduv? dar dac vduva nu avea pe nimeni spre care s se ;ndrepte+ biserica trebuia s aib gri< de ea (l,"im,H#'I), D. C!)iii /n"#r#tnici. /ra un pcat grav s8:i necinste6ti tata sau mama, >oise a poruncit ca acela care ;6i lovise ori blestemase prin:ii s fie dat la moarte (/=,*'#'H8'.? 1ev,*4#(), Biblia nu spune c aceast pedeaps a fost pus ;n practic+ dar vedem deseori ;n ea copii care86i necinstesc sau dezonoreaz prin:ii, /numer;nd pcatele 7erusalimului+ /zec&iel a scris# C;n tine+ ei s8au purtat cu dispre: fa: de tat 6i mam+ l8au asuprit pe strin ;n mi<locul tu+ 6i au fcut ru orfanului 6i vduveiD (/z,**#.), 2roverbe '(#*I arat o imagine similar, 7sus i8a condamnat pe evreii din vremea Sa pentru c nu86i onorau prin:ii (>t,lH#98(),

-neori prin:ii creau mai multe ne;n:elegeri ;n familie dec;t copiii, 2rofetul Natan i8a vestit lui $avid c Cacum+ sabia nu se va ;ndeprta niciodat din casa ta+ pentru c >8ai dispre:uit 6i ai luat8o pe so:ia lui -rie &ititul ca s fie so:ia taD (*,Sam,l*#'4), Ca urmare+ $avid a avut necazuri cu fiii si, Amnon s8a ;ndrgostit nebune6te de "amar+ sora lui vitreg+ 6i a violat8o, "otu6i $avid nu 6i8a pedepsit fiul+ 6i atunci Absalom+ fratele lui "amar+ s8a rzbunat pe Amnon omor;ndu8', Apoi s8a refugiat ;n :ara mamei sale 6i s8a ;ntors mai t;rziu ;n fruntea unei revolte ;mpo8 triva tatlui su (*,Sam,lH), $avid a ordonat oamenilor lui s nu8' omoare pe Absalom+ dar t;nrul a murit ;ntr8un accident ;n timpul btliei, $avid '8a pl;ns amarnic (*,Sam,l)), Cu c;tva timp ;nainte de moartea lui $avid+ fiul su Adonia a vrut s8i urmeze la tron, $avid nu ;ncercase niciodat s pun fr;u ;nc8p:;nrii fiului su+ ;n toate domeniile, Scripturile subliniaz c Ctatl su nu i se opusese niciodat ;ntreb;nd# $e ce faci a6aBD (l,!e,l#I), /, !ivalitatea copiilor, Autorul 2roverbelor descrie ;n mod pitoresc problema copiilor care se ceart 6i se dondnesc# C-n frate <ignit este mai greu de c;6tigat dec;t o cetate puternic+ 6i certurile sunt ca zvoarele unui castelD (2rov, ')#'(), Biblia men:ioneaz ni6te fra:i care se ceart pentru diferite motive, 7acob a vrut s fure binecuv;ntarea lui /sau (@en,*.), Absalom ;l ura pe Amnon pentru c $avid refuzase s8' pedepseasc (*,Sam, '3), Solomon '8a asasinat pe fratele su Adonia pentru c ;l bnuia c8i r;vne6te tronul (l,!e,*#'(8*H), C;nd 7o8 ram a a<uns la putere+ a pus s8i mcelreasc pe to:i fra:ii si+ pentru ca s nu8i mai amenin:e pozi:ia (*,Cr,*'#9), -nii prin:i a:;:au certurile ;ntre fra:i+ cum a fost cazul ;n familia lui 7saac, Biblia indic faptul c C7saac ;l iubea pe /sau,,, 6i !ebeca ;l iubea pe 7acobD (@en,*H#*)), C;nd 7saac a vrut s8' binecuv;nteze pe /sau+ !ebeca '8a a<utat pe 7acob s86i ;nsu6easc binecuv;ntarea, /sau s8a ;nfuriat 6i a amenin:at c8' va omor; pe 7acob+ care a fugit ;ntr8o :ar ;ndeprtat (@en,*.#9'8 93), A trecut o genera:ie ;ntreag ;nainte ca familia s se ;mpace iar6i, $in nefericire+ 7acob n8a ;nv:at mare lucru din gre6elile prin:ilor lui, Ji el '8a favorizat pe unul din fiii lui+ cinstindu8' pe 7osif mai mult dec;t pe fra:ii si, Ace6tia au fost at;t de supra:i de lucrul acesta+ ;n8c;t au complotat s8' omoare pe preferatul tatlui lor, 2otrivit Bibliei+ Cfra:ii lui au vzut c tatl lor ;l iubea mai mult dec;t pe to:i fra:ii lui+ a6a c l8au ur;t+ 6i nu8i puteau vorbi prietene6teD (@en,3.#9), 5, Adulterul, /vreii considerau adulterul ca o grav amenin:are pentru familie? ei ddeau deci o pedeaps prompt 6i sever celor ce comiteau adulter,
Relaiile de familie

!/O->A" 5amilia este unul din factorii care a realizat unitate ;n epoca Bibliei, C;nd era amenin:at sau provocat+ celula familial trebuia s lupte pentru supravie:uire, $umnezeu Se slu<ea de familie ca s8Ji vesteasc mesa<ul fiecrei genera:ii succesive, $omnul Se prezenta totdeauna ca "atl familiei Sale rscumprate (0s,ll#l83), /l vrea s fie onorat de copiii Si (>al,l#I), 7sus i8a ;nv:at pe discipolii Si s se roage# C"atl nostruD, Ji astzi+ rugciunile copiilor ;i pregtesc s81 onoreze pe $umnezeu ca pe "atl desv;r6it care este ;n stare s le satisfac toate nevoile, $umnezeu a instaurat celula familial ca un element esen:ial al societ:ii omene6ti, 2rin legturile de dragoste dintr8o familie omeneasc+ ;ncepem s ;n:elegem minunatul privilegiu pe care ;l avem de a apar:ine Cfamiliei lui $umnezeuD,

*emeile +i .eminitatea
Se poate spune pe drept c israeli:ii din Biblie ;i considerau pe brba:i mai importan:i dec;t femeile, "atl sau fiul ;nt;i nscut din familie lua deciziile care ;i priveau pe ceilal:i membri ai familiei+ iar femeile trebuiau ;n general s tac, Aceast structur familial patriarhal ddea tonul modului ;n care erau tratate femeile ;n societatea israelit,

Astfel+ fiicele erau crescute ;n a6a fel+ ;nc;t s se supun tatlui lor fr discu:ii, C;nd se mritau+ ele trebuiau s se supun ;n acela6i fel so:ilor lor, 5emeile divor:ate 6i vduvele se ;ntorceau deseori ca s triasc la tatl lor, $e fapt+ 1evitic *.#'8) sugereaz c o femeie nu valora dec;t o <umtate de brbat, $e aceea+ na6terea unei fete era primit de obicei mai pu:in favorabil dec;t cea a unui biat, Ace6tia erau ;nv:a:i s ia decizii 6i s86i conduc familia, C;t despre fete+ nu erau pregtite dec;t pentru cstorie 6i procreare, 0 t;nr femeie nu s8ar fi g;ndit niciodat s aib o meserie ;n afara casei ei, >ama ei o ;nv:a s fac mesa<ul 6i s86i creasc copiii, /a trebuia s fie un a<utor so:ului ei 6i s8i druiasc mul:i copii (@en,3#'I), $ac era stearp (steril)+ era considerat ca blestemat (@en,34#l8 *+**? l,Sam, '#'8)), Cu toate acestea+ o femeie valora mai mult dec;t un articol de comer:# ea avea de <ucat un rol e=trem de important, 2roverbe '*#9 declar# C0 femeie virtuoas este coroana so:ului ei+ dar cea care ;i face ru6ine este ca putreziciunea ;n oasele luiD, Altfel zis+ o so:ie bun era un atu pentru so:ul ei# ;l a<uta+ se ocupa de el 6i ;i fcea cinste, $ar o so:ie rea era mai rea dec;t o carie sau cancer# ea putea s8' distrug ;ncetul cu ;ncetul 6i s fac din el un subiect de bat<ocur, 0 femeie era fie o binecuv;ntare+ fie un blestem pentru so:ul ei, $e6i ma<oritatea femeilor ;6i petreceau via:a ca so:ii 6i mame+ e8
Femeile i feminitatea
*H

=istau 6i e=cep:ii+ ;ntre altele >iriam+ $ebora+ Lulda 6i /stera+ care nu erau numai ni6te so:ii bune+ dar au fost 6i ni6te conductori religio6i 6i politici care au dovedit c puteau s conduc na:iunea la fel de bine ca 6i un brbat, 2-NC"-1 $/ V/$/!/ $7V7N AS-2!A 5/>/710! Spre sf;r6itul primului capitol din @en,+ citim# CJi $umnezeu '8a creat pe om dup imaginea 1ui+ dup imaginea lui $umnezeu '8a creat /l? parte brbteasc 6i parte femeiasc i8a creat, Ji $umnezeu i8a binecuv;ntat? 6i $umnezeu le8a zis# 5i:i roditori 6i ;nmul:i:i8v+ 6i umple:i pm;ntul+ 6i supune:i8'? 6i stp;ni:i peste pe6tii mrii 6i peste psrile cerului+ 6i peste orice fiin: vie care se mi6c pe pm;ntD (@en,l#*.8*)), Acest pasa< indic dou lucruri cu privire la femei, >ai ;nt;i+ femeia+ ca i brbatul, a fost creat dup imaginea lui $umnezeu, $umnezeu n8a creat femeia inferioar brbatului# ei au aceea6i
Ca) "e .emeie. 1iniile de cupru negru montate ;n pleoapele acestei sculpturi ;n filde6 (sec,'9 ;, Cr,) dau o ;nf:i6are veridic acestei reprezentri a unei femei importante din -ga8rit, 2e frunte+ la rdcina prului+ se disting bu cle de argint amestecat cu aur, Coafura ;nalt 6i prul erau acoperite odinioar cu o plas fin de aur, 67

Viaa cotidian n vremurile biblice

importan: ;n oc&ii Si, ;n al doilea r;nd+ femeia trebuia s participe ;n egal msur la autoritatea brbatului asupra crea:iei divine# aceasta nu era numai de competen:a brbatului, $umnezeu a zis# CNu este bine pentru brbat s fie singur? ;i voi face un a<utor potrivit pentru elD (@en,*#')+ !SV), Atunci+ C$omnul a fcut s cad un somn ad;nc peste om+ 6i el a adormit? atunci /l a luat una din coastele luiD (@en,*#*'), 5aptul folosirii unei coaste pentru crearea /vei arat importan:a femeii pentru brbat# ea face parte din fiin:a lui profund 6i+ fr ea+ el este incomplet, C;nd Adam 6i /va au czut ;n pcat+ $umnezeu a zis /vei# C$orin:a ta va fi dup so:ul tu+ 6i el va stp;ni peste tineD (@en,3#'I), "rebuia deci ca so:iile s se supun so:ului lor, 1a fel a rmas situa:ia ;n vremea Noului "estament+ c;nd apostolul 2avel a declarat so:iilor cre6tine# C5i:i supuse so:ilor vo6tri+ ca $omnuluiD (/f,H#**), $ar de6i ea trebuia s asculte de so:ul ei+ nu8i era inferioar, /a trebuia doar s8' considere ca 6i conductor al familiei, $e fapt+ 2avel ;l ;ndemna at;t pe so:+ c;t 6i pe so:ie+ s se supun Cunul altuia ;n teama de Cris8tosD (/f,H#*'), ;ntr8o alt scrisoare+ 2avel afirm limpede c nu e=ist diferen: de statut ;n Cristos ;ntre cele dou se=e, CNu e=ist nici evreu+ nici grec+ nu e=ist nici sclav+ nici om liber+ nu e=ist nici parte

brbteasc+ nici parte femeiasc+ pentru c voi to:i sunte:i una ;n Cristos 7susD (@al,3#*)), S"A"-"-1 J-!7$7C A1 5/>/710! Statutul <uridic al unei femei ;n 7srael era inferior celui al unui brbat, $e e=emplu+ un so: putea s divor:eze de so:ie dac Ca descoperit ;n ea vreo necur:ieD+ dar o so:ie nu putea s divor:eze din vreun motiv oarecare ($t,*9#l89), 1egea declara c dac o so:ie era bnuit c are rela:ii se=uale cu un alt brbat+ trebuia s o supun unui test de gelozie (Num,H#ll83'), Nici un test asemntor nu era prevzut pentru un so: bnuit c este infidel, 1egea afirma de asemenea c orice <ur8m;nt pe care ;l fcea un brbat fa: de $omnul trebuia s fie respectat (Num,34#l8'H)+ dar c un <urm;nt rostit de o femeie putea fi anulat de tatl ei sau (dac era cstorit) de so:ul ei, -n tat putea s86i v;nd fiica ca s plteasc o datorie (/=,*'#.) 6i+ contrar unui brbat+
Femeile i feminitatea 27

ea nu putea fi eliberat dec;t dup I ani (1ev,*H#94), ;n cel pu:in un caz+ un om 6i8a dat fata unei mul:imi ca s8o dezonoreze din punct de vedere se=ual (Jud,l(#*9), Cu toate acestea+ anumite legi cereau ca brba:ii 6i femeile s fie trata:i ;n acela6i fel, $e e=emplu+ copiii trebuiau s se poarte cu respect identic fa: de tatl 6i fa: de mama lor (/=, *4#'*), -n fiu neasculttor sau care ;6i blestema prin:ii trebuia s fie pedepsit ($t,*'#')8*'), Brbatul 6i femeia prin6i ;n flagrant delict de adulter trebuiau s fie am;ndoi lapida:i (omor;:i cu pietre) ($t,**#**), / interesant de observat c atunci c;nd fariseii au adus8o pe femeia adulter ;naintea lui 7sus ca s8o lapideze+ ei ;n6i6i ;nclcaser de<a 1egea prin aceea c l8au lsat pe brbat s scape (7o,)#38ll), Alte legi evreie6ti prote<au femeile, $ac un brbat ;6i lua o a doua so:ie+ era obligat din punct de vedere <uridic s8o &rneasc 6i s8o ;mbrace pe prima sa so:ie+ 6i s continue a avea rela:ii se=uale cu ea (/=, *'#'4), C&iar o femeie strin luat ca Cprad de rzboiD avea anumite drepturi# dac so:ul ei n8o mai iubea+ trebuia s8o lase s plece ($t,*'# '9), 0rice brbat care se fcea vinovat de viol trebuia s fie lapidat ($t,**#*38*.), ;n general+ doar brba:ii puteau poseda bunuri, "otu6i+ dac prin:ii nu aveau fii+ fiicele lor puteau primi mo6tenirea? trebuia totu6i ca ele s se cstoreasc cu un brbat din clanul lor pentru a putea pstra aceast mo6tenire (Num,*.#)8ll),
O .emeie "in Mari. Aceast statuet gsit ;n ora6ul >ari+ pe malurile /ufratului ;n >esopotamia (;n Siria actual) reprezint o femeie care c;nt, /a este anterioar lui *H44 ;, Cr, 68

Viaa cotidian in vremurile biblice

$eoarece 7srael era o societate cu elementul predominant masculin+ drepturile femeilor erau uneori ridiculizate, 7sus a povestit istoria unei vduve care a fost obligat s8' bat la cap pe un <udector care refuza s86i fac timp ca s8i asculte versiunea asupra celor ;nt;mplate, C;nd s8a sturat s tot fie deran<at+ i8a fcut ;n cele din urm dreptate (1ev,l)#l8)), Ca ;n cazul multor alte relatri ale lui 7sus+ aceste fapte au putut foarte bine s fie reale, Cu toate acestea+ vduvelor li se acordau privilegii deosebite, 1i se permitea de e=emplu s str;ng spicele de pe c;mp dup seceri6 ($t, *9#'(8**) 6i s ;mpart cu levi:ii zeciuiala din al treilea an ($t,*I#'*), Astfel+ ;n ciuda statutului lor <uridic inferior+ femeile beneficiau de drepturi speciale ;n societatea evreiasc, 5/>/71/ PN !/17@7A /V!/7ASCA 5emeile erau considerate ca membre ;n Cfamilia credin:eiD, Ca atare+ ele puteau ptrunde ;n ma<oritatea locurilor de ;nc&inare, 1egea poruncea tuturor brba:ilor s se ;nf:i6eze ;naintea $omnului de trei ori pe an, Se pare c ;n anumite ocazii+ ;i ;nso:eau femeile ($t,*(#'4? Nee,)#*? 7oel *#'I)+ dar lucrul acesta nu era necesar pentru ele, /ra poate din cauza importan:ei sarcinilor lor de so:ii 6i mame, Astfel+ Ana s8a dus la Silo ;mpreun cu so:ul ei 6i 78a cerut lui $umnezeu un fiu (l,Sam,l#38H), >ai t;rziu+ dup na6terea

fiului su+ ea a zis so:ului ei# CNu m voi sui acolo p;n ce copilul nu este ;n:rcat? atunci ;l voi aduce+ ca s se ;nf:i6eze ;naintea $omnului 6i s rm;n acolo pentru totdeaunaD (l,Sam,l#*'8**), ;n calitatea lui de cap de familie+ so:ul8tat aducea <ertfe (sacrificii) 6i ofrande ;n numele ;ntregii familii (1ev,l#*), So:ia lui era uneori prezent, 5emeile asistau la srbtoarea "abernacolelor (corturilor sau colibelor) ($t,lI#'9)+ la Srbtoarea anual a $omnului (Jud,*'# '(8 *') 6i la Srbtoarea 1unii Noi (*,!e,9#*3), Numai femeile puteau s aduc o <ertf lui $umnezeu dup na6terea copilului lor# CC;nd se vor termina zilele purificrii ei+ pentru un fiu sau pentru o fiic+ ea va aduce preotului la u6a tabernacolului ;n8t;lnirii un miel de un an pentru o ardere8de8tot+ 6i un porumbel t;nr
Femeile i feminitatea
*(

sau o turturic pentru <ertfa de isp6ireD (1ev,l*#I), ;n epoca Noului "estament+ evreicele ;ncetaser s fie active ;n ;nc&inarea din templu sau din sinagog, ;n ciuda e=isten:ei unei zone speciale a templului numit Ccurtea femeilorD+ acestea aveau accesul interzis ;n curtea interioar, Surse e=trabiblice ne informeaz c lor nu li se permitea s citeasc sau s vorbeasc ;ntr8o sinagog? ele puteau totu6i s se a6eze 6i s asculte ;n zona destinat femeilor, $oar sinagogile care aplicau principiile eleniste le erau desc&ise, Biserica cre6tin primar ne prezint o cu totul alt imagine, 1u8ca )#'83 indic faptul c 7sus le accepta pe unele femei ca ;nso:itoare ;n cltorie, /l le8a ;ncura<at pe >arta 6i >ria s se a6eze la picioarele lui ca discipole (1c,l0#3)89*), !espectul lui 7sus pentru femei a fost cu adevrat una din trsturile 1ui marcante,
*/nt/n# 6i scar#. Construit spre ''4 ;, Cr,+ aceast scar cu .( trepte coboar ;n spiral spre rezervorul din @abaon, 5;nt;na 6i scara+ care au necesitat e=cavarea a 3444 tone de piatr+ au permis accesul la ap dulce c&iar ;n interiorul ora6ului, 5emeile din @abaon fceau ;n fiecare zi aceast lung cobor;re pentru a aduce apa necesar ;ntregii lor familii, 30

Viaa cotidian n vremurile biblice

$up ;nl:area lui 7sus+ mai multe femei li s8au alturat discipolilor ;n Camera de Sus ca s se roage, $e6i Biblia nu o zice e=pres+ aceste femei probabil c s8au rugat ;n public cu voce tare, Brba:i 6i femei s8au adunat ;n casa mamei lui 7oan >arcu ca s se roage pentru eliberarea lui 2etru (5ap,l*#l8'.)+ iar ;n biserica din Corint brba:ii 6i femeile se rugau ;n mod regulat (l,Cor,ll#*8'I), 7at de ce apostolul 2avel i8a ;nv:at at;t pe brba:i+ c;t 6i pe femei modul de a se ruga ;n public, 1ibertatea femeilor era un fapt at;t de nou+ ;nc;t a creat ni6te probleme ;n Biseric? 2avel a dat deci primelor adunri ;ndrumri care limitau rolul femeilor, /l a scris# C5emeile s tac ;n biserici? cci lor nu le este permis s vorbeasc+ ci s fie supuse+ a6a cum zice 6i 1egea, Ji dac doresc s ;nve:e ceva+ s8i ;ntrebe pe so:ii lor acas? cci este necuviincios pentru o femeie s vorbeasc ;n bisericD (l,Cor,l9#3983H), ;ntr8o alt epistol+ 2avel a recomandat# C5emeia s ;nve:e ;n tcere+ cu toat supunerea, Cci unei femei nu8i dau voie s ;nve:e sau s uzurpe autoritatea peste un brbat+ ci s rm;n ;n tcereD (l,"im, *#''8'*), 2rerile difer ;n privin:a a ceea ce '8a fcut pe 2avel s scrie lucrul acesta+ 6i ;n ce msur constituie aceasta o regul pentru cre6tinii de astzi, Se pare totu6i evident c el voia s corecteze un comportament care prea necuviincios ;n vremea aceea, >ai multe femei din Biblie au fost renumite pentru credin:a lor, 1ista e=emplelor de credin: din /vrei '' men:ioneaz dou femei# Sara 6i !a&ab (7os,*? I#**8*H), Ana era un e=emplu admirabil de mam evreic, /a se ruga lui $umnezeu+ ea credea c /l ;i ascult rugciunile+ 6i ea 6i8a :inut promisiunea pe care 78a fcut8o, 7storia ei ne este relatat ;n l,Samuel ', >ria+ mama lui 7sus+ era 6i ea o femeie bun 6i pioas, Se pare c&iar c ea 6i8a amintit de e=emplul Anei+ cci c;nta8rea ei de laud lui $umnezeu (1c,l#9I8HH) este foarte asemntoare cu cea a Anei (l,Sam,*#l8'4), Apostolul 2avel i8a reamintit lui "imotei buntatea mamei 6i bunicii lui

(*,"im,l#H), Nu toate femeile evreice din Biblie 78au fost fidele lui $umnezeu, A6a cum relateaz cartea cu scrieri evreie6ti cunoscut sub numele de "almud+ unele femei Cse dedau la vr<itorieD (Joma )3b) 6i ocultism, >ai multe pasa<e biblice men:ioneaz ni6te femei ;n contact cu lumea
Femeile i feminitatea
2, O )ia # r!man#. Acest basorelief funerar roman prezint standul unui negustor de psri de cas 6i legume, V;nztoarea st ;n spatele te<g&elei, Soarta femeilor romane era mai bun dec;t a ma<orit:ii celorlalte femei din antic&itate,

ocult (de e=, *,!e,*3#.? /z, )#'9? 0s,9#'38'9) 6i indic limpede c aici erau implica:i 6i brba:i, $in cele patru da:i ;n care este men:ionat vr<itoria ;n cartea 5aptelor+ ea nu prive6te dec;t o dat o femeie (5ap,)#(8*9? '3#98'*? 'I#'I8')? '(#'38'I), 5/>/71/ PN C-1"-!A /V!/7ASCA Societatea evreiasc socotea c locul femeii era ;n cas 6i c ea nu se putea dezvolta cu adevrat dec;t ca so:ie 6i mam, Se pare c femeile evreice acceptau bucuros acest rol, A, *emeia i"eal#. 0rice brbat era ;n cutarea so:iei perfecte care C;i face bine 6i nu ru+ ;n toate zilele vie:ii eiD (2rov,3'#'*), 2u:ini brba:i+ acum sau ;n alt epoc+ doresc o so:ie autoritar 6i certrea:F 2roverbe '(#'3 compar certurile unei femei cu o Cstrea6in care picur ;ntrunaD, $e fapt+ Cmai bine s trie6ti ;ntr8o regiune pustie dec;t cu o femeie certrea: 6i suprcioasD (2rov,*'#'(), Care calit:i fceau o Cfemeie idealD ;n 7srael ;n epoca biblicB Ce calit:i cuta o familie pentru viitoarea so:ie a fiului lorB Ce virtu:i
32

Viaa cotidian n vremurile biblice

voia o mam s8i insufle fiicei ei ca s8o pregteasc s fie o so:ie bun 6i o mam bunB >a<oritatea acestor calit:i sunt descrise ;n interesantul poem din 2roverbe 3', /ste vorba despre un acrostih, adic fiecare verset ;ncepe cu o liter a alfabetului ebraic ;n ordinea alfabetic, /l poate fi intitulat CABC8ul so:iei perfecteD, 2otrivit acestui poem+ trebuia ca ea s aib numeroase calit:i, /a 6tia s gteasc 6i s coas (v,'3+'H+'(+**), /a nu86i pierdea timpul cu flecreli+ ci8' consacra unor lucruri mai importante (v,*.), /a avea ;n8dem;nare pentru a vedea ce era de fcut 6i pentru a o face, /a se pricepea la afaceri 6i 6tia s cumpere 6i s v;nd ;n mod bine g;ndit+ <udicios (v,'I+*9), "otu6i+ ea nu era egoist, /a ;i a<uta pe cei ;n nevoie 6i8i sftuia pe cei care aveau probleme (v,*I), Ji ea avea un respect profund pentru $umnezeu (v,34), ;n toate lucrurile+ ea voia s fie un a<utor pentru so:ul ei, 2oemul se termin spun;nd c dac ea face toate acestea+ so:ul ei va putea ocupa un loc important ;n comunitate (v,*3), 0 descriere mai succint a unei so:ii ideale ne este dat ;n Siracid *I#'38'I# C5armecul unei femei face bucuria so:ului+ 6i iscusin:a ei ;i asigur bunstarea, 0 femeie care vorbe6te pu:in este un dar de la $omnul+ 6i cu nimic nu se poate ;nlocui o persoan bine crescut, 0 femeie pudic este cel mai mare favor+ 6i nimic nu valoreaz mai mult ca o persoan cast, Asemenea soarelui care se ridic pe cer este frumuse:ea unei femei perfecte ;n casa ei bine ;ngri<itD, B, 5rumuse:ea feminin, 5iecare societate ;6i are propriile ei criterii de frumuse:e, -nele culturi socotesc c o femeie frumoas trebuie s fie gras+ altele laud suple:ea, Ne este greu s 6tim cu e=actitate ce considerau evreii din antic&itate c este frumos, >a<oritatea femeilor frumoase citate ;n Biblie nu sunt descrise ;n amnunt, Autorul se mul:ume6te s noteze c ele erau CfrumoaseD, 7nterpretrile difer deci ;n privin:a conceptului biblic de frumuse:e, S lum de e=emplu afirma:ia potrivit creia Coc&ii 1eei era slabi+ dar !a&ela era frumoas la siluet 6i fa:D (@en,*(#'.), -nii speciali6ti traduc cuv;ntul CslabD cu Cginga6D, Se poate deci spune c fiecare din cele dou surori era frumoas ;n felul ei? 1ea avea poate oc&ii ;nc;nt8 tori+ iar !a&ela un fizic fermector,
Femeile i feminitatea

33

C;ntarea C;ntrilor e cea care ne furnizeaz descrierea cea mai complet a unei femei frumoase? dar c&iar 6i aici+ te po:i ;ntreba dac descrierea este fidel, 2oetul a recurs la o serie de metafore 6i compara:ii ca s picteze un portret mintal al logodnicei lui+ 6i uneori te&nica poetic ;nvinge obiectivitatea# C$in:ii ti sunt ca o turm de oi proaspt tunse,,, buzele tale sunt ca un fir staco<iuD (C;nt,9#*83), -nele din femeile cele mai importante din Vec&iul "estament erau frumoase+ mai ales Sara (@en,l*#ll)+ !ebeca (@en,*I#.) 6i !a&ela (@en,*(#'.), $avid a czut ;n adulter cu Bat8Jeba pentru c era a6a de frumoas (*,Sam,ll#*), "amar+ fiica lui $avid+ a fost violat de fratele ei vitreg Amnon din cauza frumuse:ii ei (*,Sam,l3#l), Absalom 6i 7ov aveau fiice frumoase (*,Sam,l9#*.? 7ov 9*#'H), 1upta ;ntre Solomon 6i Adonia pentru succesiunea la tronul lui $avid s8a ;nc&eiat c;nd Ado8nia a cerut m;na frumoasei Abi6ag (l,!e,l#389), Nu numai c nu i s8a ;ndeplinit dorin:a+ dar 6i8a pierdut 6i via:a (l,!e,*#'(8*H), ;n timpul
1a coafez, Acest panou al sarcofagului prin:esei Kavit din /gipt (ctre *'44 ;, Cr,) ilustreaz arta comple= a coafurii, 0 servitoare ;mplete6te prul stp;nei ei+ ;n timp ce prin:esa :ine un bol cu lapte 6i o oglind, 34

Viaa cotidian n vremurile biblice

perioadei persane+ evreii au fost salva:i de o femeie frumoas numit /stera (a se vedea ;n cartea /stera), Nu toate femeile erau frumoase din na6tere+ dar cele bogate puteau s se fac mai atrgtoare prin &aine scumpe+ prin parfumuri 6i prin mac&ia<, 2rofetul /zec&iel a declarat c poporul 7srael era ca o femeie frumoas care se sclda 6i se ungea cu ulei, /a purta &aine la ultima mod 6i ;ncl:minte de piele, $umnezeu le8a zis# CJi /u te8am ;mpodobit cu podoabe+ :i8am pus br:ri la m;ini 6i un ln:i6or ;n <urul g;tului, Ei8am pus de asemenea un inel ;n nas+ cercei ;n urec&i 6i o coroan frumoas pe cap, Astfel ai fost tu ;mpodobit cu aur 6i argint+ 6i ;mbrcmintea ta a fost de in fin+ de mtase 6i de stofe brodateD (/z,lI#ll8'3), ;n 7saia 3#')8*3+ profetul ofer o list 6i mai lung# inele pentru glezne+ plase sau legturi de ;ncins fruntea+ semilune sau amulete+ pandative+ inele 6i verigi pentru nas, Ar&eologii au gsit unele din aceste bi<uterii, 7eremia men:ioneaz un alt obicei curent ;n epoca aceea, 5emeile ;6i desenau ni6te linii pe fa: ca s scoat ;n eviden: oc&ii (7er,9#34), Alte femei ;6i puneau ;n pr piepteni ;mpodobi:i cu bi<uterii ca s fie mai elegante, Au fost de asemenea descoperi:i sute de piepteni 6i o8glinzi dat;nd din vremurile biblice, /=ist totu6i dou tipuri de frumuse:e# frumuse:ea e=terioar 6i frumuse:ea interioar a unei personalit:i plcute, Scriptura avertizeaz pe brba:i 6i femei ;mpotriva faptului de a pune prea mult accentul pe trsturile fizice 6i pe &ainele lu=oase, -n ;n:elept spunea# CCa un inel de aur ;n ritul unui porc este o femeie frumoas creia ;i lipse6te discre:ia (sau# gustul)D (2rov,ll#**), -n altul scria# C5armecul este ;n6eltor 6i frumuse:ea este de6art? dar o femeie care se teme de $omnul va fi ludatD (2rov,3'#34), 2etru 6i 2avel au recomandat femeilor din vremea lor s se ;ngri<easc mai mult de frumuse:ea lor interioar dec;t de aspectul lor fizic (l,"im,*# (8'4? l,2t,3#389), C, 5emeia ca partener se=ual, 1egea interzicea femeilor celibatare s aib rela:ii se=uale, "rebuia ca ele s rm;n fecioare p;n dup ceremonia cununiei, $ac cineva putea s dovedeasc c ele nu erau virgine ;n clipa aceea+ atunci ele erau scoase din casa printeasc+ 6i brba:ii din ora6 le omorau cu pietre ($t,**#*48*'),
Femeile i feminitatea
35

Se=ualitatea <uca totu6i un rol important ;n via:a con<ugal, $umnezeu instituise rela:iile se=uale ca izvor de plcere ;n cadrul prevzut 6i ;ntre persoanele autorizate# cei doi so:i, /vreii acordau o asemenea importan: acestui lucru+ ;nc;t t;nrul cstorit era scutit de serviciul militar 6i de orice ;nsrcinare public timp de un an pentru ca s se bucure de Cso:ia pe care a luat8oD ($t,*9#H), Singura restric:ie era c so:ul 6i so:ia nu aveau voie s aib

raporturi se=uale ;n timpul ciclului menstrualG(1ev,l)#'(), 5emeia trebuia s guste plcerea se=ual la fel de mult ca so:ul ei, $umnezeu i8a zis /vei# C$orin:a ta va fi dup so:ul tuD (@en,3#'I), ;n C;ntarea c;ntrilor+ femeia lua ;ntr8adevr ini:iativa+ ;mbr:i6;n8du86i so:ul 6i atrg;ndu8' spre camera de culcare, /a nu ;nceta s8i arate dragostea 6i8' ;ncura<a s se bucure de legtura lor fizic (C;nt,l#*? *#38I+)8'4? )#'89), ;n epoca Noului "estament+ a fost o ne;n:elegere ;n biserica din Corint cu privire la locul se=ualit:ii, Se pare c unii membri socoteau c trebuie s se bucure de toate aspectele vie:ii+ deci toate dorin:ele se=uale trebuiau satisfcute+ inclusiv adulterul+ prostitu:ia 6i &omose=ualitatea, Al:ii considerau se=ualitatea ca un ru ;n sine 6i dezaprobau toate rela:iile fizice+ c&iar ;ntre so:i, 2avel a reamintit co8rintenilor c adulterul 6i &omose=ualitatea erau pcate ce trebuiau evitate (l,Cor,I#(8ll), /l a recomandat totu6i ca so:ul 6i so:ia s se bucure ;mpreun de darul rela:iilor pe care le fcuse $umnezeu# CSo:ul s86i ;mplineasc datoria fa: de so:ia lui+ 6i la fel 6i so:ia fa: de so:ul ei,,, Nu v lipsi:i unul pe altul+ dec;t de comun acord pentru o vreme+ ca s v devota:i rugciunii+ 6i apoi s fi:i iar6i ;mpreun+ ca nu cumva s v ispiteasc Satan din cauza nestp;nirii voastreD (l,Cor, .#3+H), $, 5emeia ca mam, 5r medicamentele 6i calmantele moderne+ na6terea era o e=perien: foarte dureroas, $e fapt+ numeroase mame mureau ;n timpul na6terii (@en,3H#')8*4? l,Sam,9#*4), ;n ciuda acestor pericole+ ma<oritatea femeilor voiau s aib copii, A fi o so:ie bun 6i o mam bun era foarte important pentru o evreic, Cea mai mare onoare pentru o femeie ar fi fost s81 nasc pe >esia, Nu e greu de imaginat plcerea >riei c;nd ;ngerul @abriel a salutat8o cu aceste cuvinte CSalut+ tu cea favorizat (sau# femeie
3I

Viaa cotidian n vremurile biblice

binecuv;ntat din plin)F $omnul este cu tineD (1c,l#*)), /l a continuat e=plic;ndu8i c ea urma s devin mama lui >esia, Salutul cu care a ;nt;mpinat8o /lisabeta a fost asemntor (1c,l#9*), /, >unca unei femei, $up criteriile actuale+ via:a zilnic a mamei israelite nu poate fi considerat ca foarte pasionant, 0rarul ei era foarte ;ncrcat+ iar munca ei foarte grea, /a se scula ;n fiecare diminea: ;naintea tuturor ca s aprind focul ;n cmin sau cuptor, Lrana principal a evreilor era p;inea, ;ntr8adevr+ cuv;ntul ebraic pentru C&ranD (ohel era sinonim cu p;ine, -na din sarcinile so:iei consta ;n mcinarea gr;ului ca s fac fin, 1ucrul acesta necesita mai multe opera:ii+ toate fcute manual+ cci ea nu dispunea de robo:ii electrici de care beneficiaz femeia modernF /a folosea mrcini+ paie sau c&iar baleg de animal drept combustibil+ ;i ;nsrcina ;n general pe copii s str;ng CcombustibilulD? dac erau prea mici ca s plece din cas+ trebuia s8o fac ea ;ns6i, 5iecare familie avea nevoie de ap, -neori ;6i construia rezervorul privat ca s stoc&eze ;n el apa de ploaie? dar de cele mai multe ori se trgea apa dintr8un izvor sau o f;nt;n situat ;n mi<locul satului, >ai multe ora6e din Vec&iul "estament erau construite deasupra unor iz8 voare subterane# >eg&ido 6i La:or+ de e=emplu, ;n acest ora6 din urm+ femeile se duceau la o f;nt;n ad;nc+ coborau dou rampe de nou metri spate de om+ apoi cinci scri diferite p;n la tunel+ 6i mai coborau ni6te trepte p;n la nivelul apei pentru a86i umple urciorul mare, "rebuia ca ele s fie foarte robuste ca s urce la suprafa: du8
5rm;ntarea aluatului, Acest persona< modelat grosolan+ provenind din /l8Jib ;n 2alestina (ctre sec,I ;, Cr,) este aplecat
asupra unei alnii (copaie) ;n care frm;nt aluatul, 2;inea era &rana de baz ;n orientul Apropiat antic, Brutarii amestecau fina cu ap+ adugau o cantitate mic de aluat fermentat p;n ce dospea tot aluatul, /vreii nu foloseau dro<die ;n <ertfele (ofrandele) prin ardere (ardere8de8tot+ &olocaust+ 1evitic *#'')+ 6i folosirea ei era interzis ;n timpul sptm;nii 2a6telui, Femeile i feminitatea

37

c;nd greul urcior plin+ dar aveau compensa:ii# faptul de a cuta ap le ddea ocazia s flecreasc cu celelalte femei din sat, /le se str;ngeau deseori ;n <urul locului de unde scoteau

apa seara sau diminea:a devreme ca s sc&imbe ve6ti 6i s b;rfeasc (@en,*9#ll), /ste evident c femeia de la f;nt;n din Si&ar se ducea acolo la vremea amiezii+ deoarece celelalte femei din sat nu voiau s aib legturi cu ea din cauza vie:ii ei stricate 6i o luau peste picior c;nd o ;nt;lneau (7o,9#H834), So:ia trebuia de asemenea s confec:ioneze ;mbrcmintea familiei ei, Copiii sugari aveau nevoie s fie alpta:i+ supraveg&ea:i 6i spla:i+ iar mai t;rziu mama lor ;i ;nv:a buna8cuviin:, /a le ;nv:a pe fiicele mai mari s gteasc+ s coas 6i s ;ndeplineasc alte ;nsrcinri ce reveneau tuturor so:iilor evreice, ;n plus+ so:ia trebuia s a<ute la str;nsul recoltei (!ut *#*3), /a pregtea 6i ni6te fructe 8 msline 6i struguri 8 ca s fac conserve din ele, /ra necesar ca rutina ei zilnic s fie destul de fle=ibil ca s poat ;ndeplini 6i aceste ;nsrcinri,
*emei t!rc/n" lina. Acest basorelief ;n piatr din Susa arat o femeie :in;nd ;n m;8na sting o substan: fibroas+ poate l;na, ;n spatele ei+ o slu<itoare agit un evantai mare, 1a evrei+ toarcerea l;nei era rezervat femeilor (/=,3H#*H8*I), 28

Viaa cotidian in vremurile biblice Femeile i feminitatea


29

5/>/71/ C- 2-"/!/ PN 7S!A/1 >a<oritatea evreicelor n8au avut niciodat acces la o responsabilitate public+ dar e=ist c;teva e=cep:ii de la aceast regul, Scriptura ne citeaz 6i ne prezint mai multe femei ilustre ;n domeniul politic+ militar sau religios, A, /roine militare, Cele dou eroine militare celebre din Vec&iul "estament sunt $ebora 6i 7ael? 6i una 6i cealalt au contribuit la acela6i lucru, $umnezeu a vorbit prin $ebora ca s semnaleze generalului Barac modul ;n care canaani:ii puteau fi ;nvin6i, Barac a acceptat s8i atace+ dar a vrut ca $ebora s8' ;nso:easc ;n lupt, /a a fcut lucrul acesta+ 6i canaani:ii au fost pu6i pe fug, "otu6i+ generalul lor Si8sera a fugit pe <os, 7ael '8a vzut+ s8a dus s8' salute 6i '8a invitat ;n cortul ei unde '8a adormit, ;n timpul somnului lui+ 7ael i8a btut un :ru6 de cort ;n cap ca s8' omoare (Jud,9 6i H), ;ntr8un alt moment+ mai multe femei au participat la aprarea ora6ului lor "ebe: ;mpotriva agresorilor, Conductorul acestora+ Abi8melec+ s8a apropiat de poart ca s8i dea foc, -na din femei '8a zrit 6i i8a aruncat o piatr de moar ;n cap? aceasta+ grea fiind+ i8a spart capul, !nit mortal+ i8a poruncit celui care ;i purta armura# CScoate sabia 6i omoar8m+ ca s nu se spun despre mine# 18a omor;t o femeieD (Jud,(#H9), Atacul a fost anulat, @enera:iile ulterioare au onorat8o dup merit pe aceast femeie neidentificat ca autoare a acestei victorii (*,Sam,ll#*'),
Ca) "e .emeie "in .il"e+. Acest cap de femeie asirian din filde6 (ctre sec,) ;, Cr,) a fost sculptat ;n captul gros al unui col: de elefant, 0 panglic sau o band de ;ncins fruntea ;i :ine str;ns prul care ;i cade ;n bucle pe g;t,

;n epoca lui 7sus+ evreii povesteau o istorie popular cu privire la o vduv bogat numit 7udita care era evlavioas 6i frumoas, 7srael fusese invadat de o armat asirian condus de generalul Lolofern+ care a asediat unul din ora6ele evreie6ti+ i8a tiat cile de aprovizionare si i8a dat cinci zile ca s se predea, 7udita 6i8a ;ncura<at concet:enii s se ;ncread ;n $umnezeu c le va da victoria+ apoi s8a ;mbrcat ;n &aine foarte frumoase 6i i8a fcut o vizit lui Lolofern, @eneralul a gsit8o foarte frumoas 6i i8a cerut s revin ;n fiecare zi, ;n ultima noapte ;naintea zilei ;n care trebuiau s se predea evreii+ 7udita era singur cu Lolofern, /l a but mai mult ca de obicei+ 6i ;n timp ce dormea dup be:ie+ 7udita a luat sabia+ i8a tiat capul 6i l8a pus ;ntr8un co6 ;nainte de a se ;ntoarce ;n ora6, $iminea:a+ asirienii 6i8au gsit conductorul mort+ 6i evreii au repurtat o victorie u6oar, B, !egine, Nu toate femeile din Biblie se distingeau prin faptele lor bune, !egina 7ezabela este ;n acest sens e=emplul cel mai izbitor din Vec&iul "estament, 5iica lui /tbaal+ regele sidoni:ilor+ ea s8a cstorit cu A&ab+ prin: din 7srael 6i s8a instalat la Samaria, C;nd a devenit regin+ ea 6i8a impus dorin:ele asupra poporului, /a voia ca israeli:ii s se pro6tearn ;naintea lui Baal# ea a invitat deci sute de profe:i ai lui Baal s vin ;n 7srael 6i i8a pltit gras, /a a pus

de asemenea s fie e=ecuta:i to:i profe:ii $omnului care i8au czut sub m;n (l,!e,l)#'3), C&iar 6i un israelit pios ca Nabot a fost dat la moarte, 2rofetul 7lie a fugit 6i s8a ascuns ca s86i salveze via:a, /l credea c este singurul profet adevrat care mai rmsese ;n toat :ara, $e fapt+ ;n toat :ara nu mai e=istau dec;t .,444 de persoane care refuzaser s slu<easc lui Baal+ dar numai $omnul 6tia cine erau ei, Bine;n:eles+ numrul lor era mic, 1a ani de zile dup rsturnarea 6i omor;rea 7ezabelei+ oamenii se mai ;nc&inau ;nc lui Baal (l,!e,') 6i *'), 7rodiada a fost o alt femeie care a profitat de puterea 6i de frumuse:ea ei ca s ob:in ceea ce dorea, C;nd 7oan Boteztorul i8a condamnat cstoria cu regele 7rod+ ea l8a pus pe rege s8' aresteze 6i s8' bage la ;nc&isoare, 1a aniversarea zilei de na6tere a lui 7rod+ fiica 7rodiadei a dansat pentru invita:i, /a a plcut at;t de mult regelui+ ;nc;t el a promis s8i dea tot ceea ce dorea, 7rodiada i8a sugerat fiicei ei s cear capul lui 7oan Boteztorul ca s scape de el, Cu toate acestea+ nu toate reginele din Biblie erau rele, /stera a pro8
40

Viaa cotidian n vremurile biblice

fitat de puterea ei ;n s;nul imperiului persan ca s8i a<ute pe evrei, Cartea /stera ne relateaz istoria ei, C, -e(ine-mame. Autorii cr:ilor ' 6i *,!egi+ precum 6i *,Cronici ne vorbesc mult despre reginele8mame, C;nd ;i men:ioneaz pe cei douzeci de regi care au domnit ;n 7uda ;ntre epoca lui Solomon 6i cea a /=ilului+ numai o singur dat n8au vorbit despre regina8mam, -n e=emplu tipic ;n aceast privin: este dat ;n *,!egi '9#'83# C;n al doilea an al lui 7oas+ fiul lui 7oa&az+ regele lui 7srael+ Ama:ia+ fiul lui 7oas+ regele lui 7uda+ a devenit rege, /l avea douzeci 6i cinci de ani c;nd a devenit rege+ 6i el a domnit douzeci 6i nou de ani la 7erusalim, Ji nu8 mele mamei lui era 7e&oadin din 7erusalim, Ji el a fcut ce este drept ;n oc&ii $omnului,,,D 2resupunem c mama regelui era o personalitate important ;n 7uda, $in nefericire nu 6tim mare lucru despre rolul ei ;n guvern sau ;n societate, 0 alt regin8mam a avut o influen: decisiv, $eoarece Adonia era cel mai ;n v;rst dintre fiii care8i mai rmseser ;n via: lui $a8vid+ se g;ndea c are dreptul s devin regele lui 7srael dup tatl su, >ai multe persoane de rang ;nalt i s8au asociat+ inclusiv 7oab+ generalul armatei+ 6i preotul Abiatar, $impotriv+ profetul Natan 6i un alt preot numit Eadoc au socotit c Solomon+ un alt fiu al lui $avid+ va fi un rege mai bun, Bat8Jeba+ mama lui Solomon+ '8a fcut pe $avid s promit c Solomon va fi rege (l,!e,l#34), Solomon a fost recunosctor mamei sale pentru ceea ce a fcut ;n favoarea lui (l,!e,*#'(), -nele regine8mame n8au fost tratate cu at;ta respect, C;nd regele Asa a fcut reforme religioase ;n :ar+ a izgonit8o de la curte pe mama lui+ cci ea poruncise s se sculpteze o statuie a zei:ei Astarteea, Socotind c aceste lucruri erau vrednice de mustrare+ regele Asa a izgonit prostituatele sacre 6i a distrus to:i idolii+ inclusiv cel al Astarteii, /l n8a poruncit uciderea ei+ dar a privat8o de toat puterea pe care o avea (l,!e,lH#(8'H), Atalia+ mama lui A&azia+ era o regin8mam care avea mult putere, C;nd fiul ei a fost omor;t ;ntr8o btlie+ ea a pus m;na pe tron 6i a vrut s8i e=ecute pe to:i pretenden:ii legitimi la putere, -nul dintre prin:i+ un copil+ a putut s scape de cruzimea ei, "imp de zece ani+ regina8mam a domnit ;n 7uda cu o m;n de fier? dar de ;ndat ce
Femeile i feminitatea

9'

t;nrul prin: a avut v;rsta necesar pentru a deveni rege+ Atalia a fost rsturnat de la putere 6i omor;t :6.-e.ll;l-,7<. D. C!nsiliere. >a<oritatea satelor aveau ;n:elep:i crora li se cerea deseori prerea, Ji curtea regal avea mul:i consilieri ;n:elep:i, $e6i Biblia nu men:ioneaz consilierii de l;ng rege+ ea ne citeaz mai multe femei care <ucau acest rol la nivelul unui sat, C;nd 7oab+ comandantul armatei lui $avid+ a vrut s8' ;mpace pe $avid cu fiul su Absalom+ a fcut apel la o Cfemeie iscusitD din "e8coa ca s8' a<ute, Aceast femeie a pretins c este vduv 6i c are doi fii? ea a zis c unul dintre fiii ei ;l omor;se pe cellalt ;ntr8un acces de

m;nie 6i c restul familiei voia s8' omoare, $avid i8a ascultat istoria 6i a <udecat c ea avea dreptate s8' ierte pe fiul al doilea, Apoi ea a zis regelui c ar face bine s86i urmeze propriul sfat+ cci el nu8' iertase pe Absalom pentru o crim similar, $avid 6i8a dat seama c a gre6it 6i i8a permis lui Absalom s revin la 7erusalim (*,Sam,l9#l8*4), 0 alt femeie c&ibzuit 6i cu e=perien: 6i8a salvat ora6ul de la distrugere, -n brbat numit Jeba a condus o rzvrtire ;mpotriva regelui $avid, !evolta lui e6u;nd+ Jeba a fugit 6i s8a dus s se ascund ;n ora6ul Abel, 7oab+ generalul lui $avid+ a asediat acest ora6 6i se pregtea de atac+ c;nd aceast femeie inteligent s8a artat pe zidul de aprare 6i a cerut s vorbeasc cu 7oab, /a i8a reamintit c;t de important fusese ora6ul ei pentru 7srael+ 6i c distrugerea lui ar ec&ivala cu omor;rea Cunei mame ;n 7sraelD, /i au czut de acord asupra unui plan, $ac Jeba va fi omor;t+ ora6ul nu va fi atacat, 5emeia a e=plicat situa:ia concet:enilor ei# ei l8au omor;t pe Jeba+ 6i 7oab 6i armata lui au prsit tabra, /, 1i"eri reli(i!+i. $omnul nu r;nduise preotese ;n 7srael? de altfel+ ele nu puteau ;n nici un caz s devin preo:i+ deoarece ciclul lor menstrual le fceau impure, Numai descenden:ii masculini ai lui Aaron erau ap:i pentru aceast func:ie, "otu6i+ femeile aveau dreptul s ;n8 deplineasc multe alte ;nsrcinri rituale, Nu este deci de mirare c gsim femei lu;nd parte la diferite nivele ;n ;nc&inarea public, -nele erau profetese+ altfel zis purttoare de cuv;nt ale $omnului, Cea mai renumit profetes din 7srael a fost Lulda+ so:ia lui Jalum, /a 6i8a practicat lucrarea ;n timpul domniei regelui 7osia, C;nd s8a descoperit cartea 1egii ;n templu+ conductorii religio6i s8au dus s8o
C;nd ;ngerul mor:ii a strbtut /giptul+ omor;nd to:i ;nt;ii8nscu:i din :ar+ familiile evreie6ti au fost prote<ate de s;ngele mielului pascal stropit pe tocul u6ii sau por:ii casei lor (/=,l*#*3), ;n zilele noastre+ mul:i evrei pun o CmezuzaD pe cadrul u6ii lor ca s86i aminteasc de prezen:a lui $umnezeu 6i de izbvirea poporului evreu ie6it din /gipt,

>ezuza
!e"u"a (Ccadru de u6D ;n ebraic) este o cutiu: care con:ine un pergament pe care e scris urmtoarea rugciune# CAscult+ (sraeleF $omnul este $umnezeul nostru+ $omnul este uniculF S81 iube6ti pe $omnul $umnezeul tu cu toat inima ta 6i cu tot sufletul tu 6i cu toat puterea ta, Ji aceste cuvinte+ pe care :i le poruncesc astzi+ s fie pe inima ta? 6i s8i ;nve:i cu s;r8 guin: pe fiii ti 6i s le vorbe6ti despre ele c;nd 6ezi ;n casa ta 6i c;nd umbli pe drum 6i c;nd te culci 6i c;nd te scoli, Ji s le legi ca un semn pe m;na ta+ 6i ele s fie ca ni6te fruntarii ;ntre oc&ii ti, Ji s le scrii pe st;lpii u6ii tale 6i pe por:ile taleD ($t,I#98(), 2ergamentul continu cu $euteronom ''#'38*'+ care insist pe ascultarea fa: de porunci 6i pe binecuv;ntrile care decurg dintr8o via: sf;nt, Ji astzi+ fiecare me"u"a este redactat cu gri< de ctre un scrib calificat care recurge la acelea6i proceduri stricte ca 6i pentru redactarea 1egii, 2e urm+ ea este ;nf6urat foarte str;ns 6i pus ;n cutia ei+ astfel ca acest cuv;nt adai (CAtotputernicD) s se vad printr8o mic desc&iztur fcut ;n partea de sus, Se cite6te o rugciune special atunci c;nd me"u"a este fi=at ;n partea de sus a tocului din dreapta, $e6i popularitatea me"u"ei s8a mic6orat ;n ultimii ani+ mul:i evrei continu s srute me"u"a prin aceea c86i ating buzele cu degetele 6i86i ridic degetele spre ea atunci c;nd intr sau ies dintr8o cas, ;n acela6i timp+ ei recit 2salmul '*'#)# C$omnul ;:i va pzi ie6irea 6i intrarea ta de acum 6i pentru totdeaunaD, 2entru familia evreiasc+ me"u"a este o reamintire zilnic a responsabilit:ii ei fa: de $umnezeu 6i de comunitatea 1ui, /ste un semn pentru aceast comunitate c ;n familia respectiv legile $omnului au un loc suprem, 7n acest sanctuar+ la adpost de influen:ele lumii+ familia evreiasc studiaz srbtorile religioase 6i8i ;nva: pe copii credin:a strmo6ilor lor, -n erudit evreu e=plica odinioar func:ia me"u"ei compar;nd8o cu grzile unui rege pm;ntesc, A6a cum aceste grzi ve8 g&eaz asupra securit:ii suveranului la poarta lui+ poporul 7srael este ;n siguran: ;n casa lui+ deoarece Cuv;ntul lui $umne 8 zeu este la u6 pentru a8' ocroti,

caute 6i au ;ntrebat8o ce voia $omnul ca s fac na:iunea, "oat lumea+ inclusiv regele 7osia+ s8a strduit s asculte de poruncile ei p;n ;n ;n cel mai mic amnunt+ cci erau siguri c $umnezeu vorbise prin intermediul ei (*,!e,**#ll? *3#'9), /=istau multe alte profetese ;n Vec&iul "estament# >ria (/=, 'H#*4)+ $ebora (Jud,9#9) 6i so:ia lui 7saia (7s,)#3), Noul "estament n8o men:ioneaz dec;t pe Ana 6i fiicele lui 5ilip ca fiind profetese+ "ar nu ne d alte amnunte privind via:a sau mesa<ul lor (1c,*#3I? 5ap,*'#(), -nele femei 6i8au folosit talentele muzicale pe care li le dduse $umnezeu, >ria 6i celelalte femei au c;ntat o c;ntare de laud $omnului dup izbvirea israeli:ilor din /gipt (/=,lH#*), $up ce $umnezeu i8a a<utat pe $ebora 6i Barac s8i ;nving pe canaani:i+ ei au compus o c;ntare de victorie 6i au c;ntat8o ;n duet (Jud,H#l83'), Cele trei fiice ale lui Leman erau 6i c;ntre:e# potrivit lui l,Cronici *H#H8I+ ele c;ntau ;n templu, ;n biserica din C&encreea e=ista o diaconi: numit 5ibia (5ivi) despre care 2avel zicea c Cea

i8a a<utat pe mul:i+ 6i pe mine ;nsumiD (!om,lI#l8*), ;ntr8o scrisoare adresat lui "imotei+ 2avel scria c so:iile diaconilor trebuiau s fie Cserioase+ nu b;rfitoare+ ci re:inute la vorb+ fidele ;n orice lucruD (l,"im,3#ll)+ dar sublinia c nu voia ca femeile s8i ;nve:e sau s e=ercite o autoritate asupra brba:ilor, 2rintre celelalte femei responsabile din Biserica primar+ trebuie s8o amintim pe 2riscila+ care i8a e=plicat lui Apolo Cmai e=act calea lui $umnezeuD (5ap,l)#*I), /vodia 6i Sintic&ia fceau parte dintre responsabilii spirituali din 5ilipi, $up cum zice 2avel+ ele Cmi8au ;mprt6it lupta pentru cauza /vang&eliei+ ;mpreun cu Clement 6i cu restul colaboratorilor meiD (5il,9#*83), Se pare deci c ele fceau o lucrare asemntoare cu a lui, !/O->A" 0 vec&e istorie evreiasc demonstreaz c;t de importante erau femeile ;n 7srael, /ra odat un om pios cstorit cu o femeie pioas, Cum erau fr copii+ au decis s divor:eze, So:ul s8a cstorit dup aceea cu o femeie rea+ care '8a fcut ru 6i pe el, 5emeia pioas s8a cstorit cu un brbat ru+ 6i ea '8a fcut bun, >orala povestirii este c femeia e cea care d tonul ;n cuplu, >ama israelit ocupa un loc important ;n via:a familiei, !olul ei era ;n mare msur crucial pentru succesul sau e6ecul familiei, /a e8=ercita o influen: incalculabil asupra so:ului 6i copiilor ei, 7storia 6i cultura evreilor datoreaz mult acestor femei care ;6i luau la inim responsabilit:ile 6i lucrau din greu,

C#s#t!ria si "i$!r %l
Biblia arat limpede inten:iile lui $umnezeu referitoare la cstorie+ ;n cstorie+ so:ul 6i so:ia trebuie s gseasc o dezvoltare+ o ;nflorire at;t spiritual+ c;t 6i se=ual, Aceast rela:ie a fost stricat 6i pervertit prin cderea omului, 7storia lui 7srael men:ioneaz ni6te sc&imbri care au afectat cstoria+ pentru c israeli:ii aleseser s adopte obiceiurile degradante ale vecinilor lor nelegiui:i, 7sus a reafirmat ;nsemntatea cstoriei, /l a criticat atitudinea evreilor fa: de divor: 6i i8a ;ncura<at pe so:i s triasc ;n armonie, CASA"0!7A S lum not de pasa<ele biblice care descriu obiectivul cstoriei, Scriptura ne d o imagine complet a privilegiilor 6i datoriilor legturii con<ugale, A, 7nstituit de $umnezeu, $omnul a creat la origine dou fiin:e omene6ti# un brbat 6i o femeie, 2rima porunc pe care le8a dat8o a fost# C5i:i roditori 6i ;nmul:i:i8v+ 6i umple:i pm;ntulD (@en,l#*)), -8nind acest cuplu+ $umnezeu a ;ntemeiat cstoria+ rela:ia social fun8 damental+ care permite omenirii s se supun poruncii divine de a domina 6i de a umple pm;ntul, $omnul i8a fcut pe brbat 6i pe femeie dup imaginea Sa+ fiecare av;nd un rol special 6i fiecare fiind completat de cellalt, @eneza * ne spune c $umnezeu '8a creat mai ;nt;i pe brbat, Apoi+ folosind o coast a brbatului+ i8a fcut Cun a<utor potrivit pentru elD (@en,*#')), C;nd a adus8o pe /va la Adam+ i8a unit 6i le8a zis# C$e aceea va lsa omul pe tatl 6i pe mama lui 6i se va lipi de so:ia lui+ 6i ei vor fi o singur carneD (@en,*#*9), $umnezeu voia cstoria s fie o rela:ie permanent, /ra un anga<ament 6i un legm;nt e=clusiv ;ntre dou persoane de se= opus+ care
#storia i divorul 9H

e=cludea "in intimitatea l!r )e !ricare alt# )ers!an#. D%mne=e% a interzis ;n m!" e>)res r%)erea acestei %niri "/n" )!r%nca; 35# n% c!mi i a"%lter4 :'>.60;,?<. N!%l Testament c!n.irm# e>cl%si$itatea le(#t%rii con<ugale, 7sus a "eclarat c# so:ul 6i so:ia 3n% mai s%nt doi+ ci ! singur carne, $eci+ ce a ;mpreunat $umnezeu+ !m%l s n% "es)art#4 :Mt. '(#I), 2avel a comparat admirabil dragostea so:ului pentru so:ia l%i cu dragostea lui Cristos pentru

Biserica Sa (/f ,H#*H), $ragostea $omnului era at;t de profund+ ;nc;t /l a murit pentru Biseric? la fel+ dragostea brbatului pentru so:ia lui ar trebui s dep6easc orice imper8 fec:iune pe care ar putea ea s8o aib, Cstoria este mai mult dec;t un contract semnat de dou persoane pentru avanta<ul lor reciproc, $eoarece promisiunile con<ugale sunt fcute ;n prezen:a lui $umnezeu 6i ;n Numele Su+ cei doi pot face apel la puterea Sa pentru ;ndeplinirea acestor promisiuni, $umnezeu
Alai%l "e n%nt#. Concep:ia acestui artist despre un alai de nunt tipic vremurilor biblice ;l prezint pe logodnic ;nso:indu86i invita:ii pofti:i la o mas acas la el, >uzica 6i dansul erau ni6te elemente esen:iale ale festivit:ilor+ care durau una sau dou sptm;ni, 9I

Viaa cotidian n vremurile biblice

devine un a<utor pentru so:i, Cartea 2roverbelor ne reaminte6te acest fapt spun;nd c $umnezeu d ;n:elepciune+ discre:ie 6i ;n:elegere pentru ca so:ii s nu fie atra6i spre infidelitate (2rov,*#I8'I), Autorii Noului "estament au ;n:eles c $omnul a creat 6i ocrotit cstoria cre6tin, B, Caracterizat )rin "ra(!ste. $ragostea trebuie s fie caracteristica esen:ial a acestei uniri, 0bserva:i simplitatea cu care Scripturile descriu cstoria lui 7saac cu !ebeca# C/l a luat8o pe !ebeca+ 6i ea a devenit so:ia lui? 6i el a iubit8oD (@en,*9#I.), ;ntemeiat pe o priete8 nie adevrat 6i pe respect+ dragostea pecetluie6te 6i ;ntre6te legtura con<ugal, 2etru ;i invit pe so:i s triasc fiecare cu so:ia lui Cpotrivit cuno6tin:ei+ d;nd onoare so:iei ca unui vas mai slab 6i ca fiind mo6tenitoare ;mpreun cu voi a &arului vie:iiD (l,2t,3#.), C;nd ;ntre so: 6i so:ie domne6te o asemenea dragoste+ ea le purific rela:ia con<ugal, Biblia declar c so:ii sunt egali ;naintea lui $umnezeu+ deoarece 6i unul 6i cellalt au fost crea:i dup imaginea lui $umnezeu, 7sus poate s8i m;ntuiasc de pcatele lor (@en,l#*)? @al,3#*)? Col,3#'48ll), /i primesc ;mpreun darurile 6i binecuv;ntrile lui $umnezeu pentru csnicia lor (!om,9#')8*'? '$r.ll;ll@ l,2t,3#H8.), C;nd ei se leag prin cstorie+ fiecare are obliga:iile lui+ de6i nu86i pot asuma ;n acela6i mod responsabilit:ile comune, C, $ezvoltarea se=ual, -nirea se=ual a so:ilor este un alt aspect al rela:iei con<ugale, !aporturile se=uale sunt consumarea+ sv;r6irea cstoriei pe baza unui anga<ament reciproc, /=presia Cel a cunoscut8o pe so:ia luiD (@en,9#l+*H+ etc,) este modul biblic direct de a vorbi despre raporturi se=uale+ dar ea trateaz acest act cu demnitate 6i8' nume6te vrednic de cinste 6i neptat (/vr,l3#9), Scripturile poruncesc poporului lui $umnezeu s aib rela:ii se=uale pure 6i s nu ;ntrebuin:eze se=ualitatea pentru satisfacerea unor pofte nelegiuite cum fac p8 g;nii (l,"es,9#38.), Scripturile ;l ;ncura<eaz pe so: s se bucure de so:ia tinere:ii lui ;n timpul ;ntregii lui vie:i (/cl,(#(), /l trebuie s fie ne;ncetat C;nveselit de dragostea eiD (2rov,H#'(), ', 0 datorie de ;ndeplinit, C;nd se logodea un israelit+ el nu avea voie s permit ca cineva sau ceva s8' ;mpiedice s86i :in promisiunea, /l nu avea voie s plece la rzboi+ ca s nu moar+ 6i un altul s se
#storia i divorul 47

cstoreasc cu logodnica lui ($t,*4#.), ;n timpul primului an de csnicie+ nu avea voie s86i asume nici o ;ndatorire care s8' oblige s plece de acas pentru ca Cs dea fericire so:iei pe care a luat8oD ($t,*9#H), 2avel a recomandat so:ilor 6i so:iilor s nu se priveze unul pe altul din punct de vedere se=ual+ pentru ca Satan s nu8i poat ispiti prin legturi e=terioare+ din cauza lipsei lor de stp;nire de sine (l,Cor,.#38H), *, Pr!misc%itatea 6i )er$ersi%nea se>%al#. 2avel declar c un brbat care se lipe6te de o Cprostituat este un singur trup (cu ea)+ cci cei doi (brbatul 6i femeia),,, vor fi o singur carneD (l,Cor,I#'I), $up el+ trupul este "emplul lui Cristos, $eoarece o legtur se=ual e=8 terioar une6te carnea a dou persoane+ lucrul acesta este o ;ntinare a "emplului sf ;nt al lui Cristos, "ermenul carne de aici ;nseamn mai mult dec;t organele se=uale sau c&iar trupul ;ntreg# el desemneaz persoana ;ntreag, -n raport

Scene de csnicie, Aceste imagini dintr8o csnicie roman tipic se afl pe laturile unui altar, ;n st;nga acestei scene+ un cuplu ;6i d m;na la sf;r6itul actului de cununie, 1a dreapta+ copiii iau parte la alaiul de nunt ;n direc:ia casei so:ului duc;nd ;n min oG ofrand pg;n,

48 Viaa cotidian n vremurile biblice #storia i divorul 9(

se=ual implic inevitabil ;ntreaga noastr fiin:+ fie ;n s;nul cstoriei+ fie ;n e=teriorul ei, C;nd $umnezeu cere copiilor Si s duc o via: sf;nt (l,2t,l#'H8'I)+ lucrul acesta ;nglobeaz comportarea lor se=ual ;n cadrul cstoriei (l,"es,9#38I), /l cerea aceea6i sfin:enie de la israeli:i (1ev,')? *4#'48*'), 2ersoana ;ntreag 8 trupul+ ca 6i sufletul 8trebuie s fie pus deoparte pentru $umnezeu, 2rostitu:ia ritual din na:iunile pg;ne a sf;r6it prin a8' cuprinde 6i pe 7srael, $oar prezen:a acestei practici profana ;nc&inarea ;naintea $omnului (l,Sam,*#**), Biblia interzice incestul (1ev,l)#I8')? *4#''8'*), /a denun: de asemenea rela:iile &omose=uale ca fiind perverse 6i ru6inoase ;n oc&ii lui $umnezeu, $e fapt+ cei care se fceau vinova:i de aceasta ;n 7srael erau pedepsi:i cu moartea (1ev,l)#**? *4#'3? $t,*3#'.? !om,l#*I8 *.? l,Cor,I#(? l,"im,-0), 3, !olurile se=uale potrivite, ;n vremea Bibliei+ cstoria era considerat ca o condi:ie ;n care oamenii ;6i ;ndeplineau ;n mod natural rolul se=ual respectiv, Astfel+ brbatul era capul familiei+ 6i so:ia trebuia s se supun autorit:ii lui (2s,9H#ll? l,2t,3#98I), Aceast ;mpr:ire a rolurilor e=ista ;nc de la origine# femeia a fost conceput ca s fie a<utorul potrivit pentru brbat, ;n toat perioada Vec&iului "estament+ femeia ;6i gsea locul ;n societate prin tatl ei+ apoi prin so:ul ei+ 6i ;n final prin fratele ei mai mare sau Cprinte rscumprtorD, $umnezeu lucra ;n s;nul acestei structuri sociale pentru a crea armonie ;n familie 6i ;n ;ntreaga societate, Supunerea unei evreice so:ului ei nu8i devaloriza cu nimic capacit:ile 6i nu o limita la un rol secundar ;n societate, C5emeia idealD din Vec&iul "estament (2rov,3') beneficia de ;ncrederea so:ului ei 6i de respectul copiilor 6i vecinilor ei, /a avea m;n liber ca s trag folos din talentele ei practice+ ca s se ;ngri<easc de nevoile familiei ei, /a era un izvor de ;n:elepciune 6i un profesor binevoitor, /a era complet opusul unei sclave+ a6a cum le tratau celelalte culturi din 0rientul Apropiat pe femeile din epoca aceea, $, -n simbol spiritual, Cstoria simboliza unirea ;ntre $umnezeu 6i poporul Su, 7srael era numit Cso:ia $omnuluiD+ 6i $umnezeu ;nsu6i declara# C/u am fost un So: pentru eiD (7s,H9#H? 7er,3'#3*), 2rofe:ii declarau c na:iunea se fcuse vinovat de Cimoralitate se=ualD (sau CcurvieD) 6i de CadulterD ;ndeprt;ndu8se de $umnezeu ca s urmeze idolilor (Num,*H#l? Jud,*#'.? 7er,3#*4? /z,lI#'.? 0s,l#*), /i afirmau c $omnul divor:ase de Cso:ia Sa infidelD (7s,H4#l? 7er,3#)) atunci c;nd israeli:ii au fost du6i ;n captivitate, Cu toate acestea+ $umnezeu avea mil de 7srael Cso:iaD Sa 6i ;i cerea s se ;mpace cu /l (7s,H9), A6a cum se bucur logodnicul de iubita lui (7s,I*#98H)+ tot a6a Se bucura $omnul s fac din 7srael Cpoporul Su sf;ntD+ rscumpra:ii Si (7s,I*#'*), Noul "estament aseamn Biserica cu so:ia lui Cristos care se pregte6te pentru via:a ;n ;mpr:ia etern (/f,H#*3), Aceast imagine ilustreaz adevrul c maria<ul ar trebui s fie o unire de dragoste 6i de fidelitate e=clusiv 6i permanent, So:ii ar trebui s86i iubeasc so:ia a6a cum ;6i iube6te Cristos so:ia Sa rscumprat+ 6i so:iile ar trebui s se supun so:ului lor cum se supun ele lui Cristos, 0B7C/7-!71/ >A"!7>0N7A1/ B7B17C/ ;n epoca biblic+ prima ini:iativ ;ntr8o cstorie era luat de brbat sau de familia lui (@en,9#'(? I#*? '*#'(? *9#I.? /=,*#l), 5amilia so:ilor fcea ;n general pregtirile pentru marea zi, Astfel Agar+ ca 6i cap de familie+ Ci8a luat o so:ie din :ara /giptuluiD (@en,*'#*'), Cum 7saac avea 94 de ani+ era perfect capabil s86i aleag el ;nsu6i mireasa (@en,*H#*4)+ cu toate acestea Avraam 6i8a trimis slu<itorul la Laran ca s caute acolo o so:ie pentru fiul su (@en,*9), Avraam a dat slu<itorului su dou porunci precise# nu era permis ca so:ia aleas de

el s fie canaanit+ 6i ea trebuia s86i prseasc familia ca s se duc s triasc ;mpreun cu 7saac ;n Eara 2romis, Nu era voie ;n nici un caz ca 7saac s se ;ntoarc la Laran ca s triasc acolo ca odinioar tatl lui, Slu<itorul lui Avraam a urmat instruc:iunile $omnului care '8a a<utat ;n alegere (@en,*9#'*8 3*), 2e urm+ conform tradi:iei mesopo8tamiene+ a pus la punct detaliile tranzac:iei cu fra:ii 6i mama logodnicei (@en,*9#*)8*(+33), /l a ;nc&eiat ;nvoiala d;nd ni6te cadouri !e8beci 6i familiei ei (@en,*9#H3), ;n final+ s8a cerut consim:m;ntul !e8beci ;ns6i (@en,*9#H.), Aceast procedur e foarte asemntoare cu obiceiurile matrimoniale &urite descrise ;n te=tele strvec&i din Nuzi,
H4 Viaa cotidian n vremurile biblice

;n ;mpre<urri diferite+ 7acob 6i /sau+ cei doi fii ai lui 7saac+ 6i8au a8les singuri so:iile, Alegerea lui /sau i8a suprat profund pe prin:ii lui (@en,*I#3983H? *.#9I? *)#)8()+ dar ei au aprobat8o pe cea a lui 7acob, 7acob a fost trimis la Laran+ la unc&iul su 1aban+ unde el s8a ;nf:i6at sub autoritatea tatlui su pentru a se pregti de cstorie cu !a8&ela, ;n loc s dea o zestre lui 1aban+ el a lucrat pentru ea timp de 6apte ani, Cum nu se obi6nuia s i se dea voie surorii mai mici s se mrite mai ;nt;i+ 1aban '8a ;n6elat pe 7acob fc;ndu8' s se cstoreasc cu 1ea+ sora mai mare a !a&elei, Apoi 7acob a acceptat oferta lui 1aban de a lucra ;nc 6apte ani pentru a se putea cstori cu !a&ela, ;n aceast regiune+ un om care nu avea fii adopta adesea un mo6tenitor de se= masculin+ cruia ;i ddea fiica de so:ie, "rebuia ca fiul adoptat s lucreze cu tatl, $ac ulterior se n6tea un fiu natural+ fiul adoptat ;6i pierdea mo6tenirea, /ste posibil ca 1aban s fi vrut s8' adopte pe 7acob+ dar pe urm au e=istat fii (@en,3'#l), 2oate c fiii lui 1aban au fost invidio6i pe 7acob pentru c se temeau ca el s nu8i lipseasc de mo6tenire, ;n orice caz+ 7acob a plecat ;n secret din Laran ca s se ;ntoarc la tatl su ;n Canaan, !a&ela a luat cu ea toate statuetele zeilor la care se ;nc&ina tatl ei, $eoarece posedarea acestor idoli ddea drept la mo6tenire+ 1aban i8a urmrit pe fugari+ dar !a&ela a ascuns idolii pentru ca tatl ei s nu8i poat gsi, Ca s86i potoleasc unc&iul+ 7acob i8a promis s nu se poarte ru cu fiicele lui 6i s nu ia alte femei ;n cstorie (@en,3'#H4), Se cuvine s notm ;n mod deosebit tradi:ia Cpre:ului celei mritateD ;n Vec&iul "estament, A6a cum tocmai am vzut+ so:ul sau familia lui ddeau o dot sau o zestre tatlui so:iei pentru a pecetlui contractul cstoriei (/=,**#'I8'.? $t,**#*)8*(),G $ota nu era totdeauna pltit cu bani? ea era uneori alctuit din &aine (Jud,l9#)8*4) sau din obiecte pre:ioase, Saul a vrut o CzestreD mult mai crud c;nd i8a cerut lui $avid o dovad fizic c a omo8r;t '44 de filisteni (l,Sam,l)#*H), ;nm;narea dotei nu ;nsemna c so:ia era v;ndut so:ului sau c ea era bunul lui, /ra oglindirea valorii economice a unei tinere fete, 1egea a recunoscut ulterior practica cumprrii unei slu<nice care devenea so:ia so:ului, 1egisla:ia prote<a femeile ;mpotriva e=ceselor 6i comportrilor rele (/=,*'#.8ll),
#storia i divorul H'

-neori so:ul sau familia lui fcea cadouri 6i so:iei (@en,*9#H3), -neori tatl so:iei 8 precum Caleb (7os,lH#'H8'() ;i oferea un cadou de cstorie, ;n acest conte=t+ este interesant de notat c faraonul egiptean a dat cadou de cstorie fiicei sale+ so:ia lui Solomon+ ora6ul @&ezer (l,!e,(#'I), 0sp:ul constituia un element central al ceremoniei cstoriei, /ra oferit ;n general de familia so:iei (@en,*(#**)+ dar uneori 6i de cea a so:ului (Jud,l9#'4), So:ii aveau slu<itori ca s8i slu<easc (Jud,l9#ll? 2s,9H#'H? >c,*#'(), 2entru cstoriile regale+ cea cstorit ;6i ddea slu<itoarele ei so:ului pentru a ;nl:a gloria cur:ii lui (2s,9H#'9), $e6i so:ia se ;mpodobea cu bi<uterii 6i &aine scumpe (2s,9H#'98'I? 7s,9(#'))+ so:ul era acela

care atrgea toate privirile, 2salmistul insist nu asupra so:iei (cum ar face contemporanii no6tri)+ ci asupra so:ului fericit 6i radiind ;n ziua cstoriei lui (2s,l(#I), ;n celelalte culturi din 0rientul Apropiat+ so:ul urma ;n general s locuiasc cu familia so:iei lui, ;n 7srael era invers# cea cstorit urma s locuiasc cu restul familiei so:ului ei 6i fcea de acum parte din ea, $reptul de mo6tenire apar:inea copilului de se= masculin, $ac un is8raelit nu avea dec;t fiice 6i voia s86i pstreze mo6tenirea familial+ trebuia ca fiicele lui s se mrite cu cineva din tribul (semin:ia) lui+ pentru ca mo6tenirea s nu fie transmis unui alt trib (Num,3I#H8(), -nul din cele mai importante aspecte ale celebrrii cstoriei era declara:ia de binecuv;ntare divin asupra cuplului, 7at de ce '8a bine8cuv;ntat 7saac pe 7acob ;nainte de a8' trimite la Laran ca s caute o so:ie (@en,*9#I4? *)#'89), $e6i Scriptura nu descrie ceremonia cstoriei+ presupunem c era un eveniment public, 7sus a asistat la cel pu:in o cstorie 6i a binecu8v;ntat8o, /l a fcut aluzie la mai multe aspecte ale festivit:ilor matrimoniale pentru a e=trage lec:ii din ele+ ceea ce arat c;t de ancorate erau ele ;n cultura timpului Su (>t,**#'4? *H#'83? >c,*#'(8*4? 1c,'9# )), Cele dou familii pregteau cstoria, Cea a logodnicei se ;nsrcina 6i s aduc dovada c ea era virgin ;n ziua cununiei+ ;n caz c so:ul ar pune mai t;rziu la ;ndoial lucrul acesta ($t,**#'38'(),
H* Viaa cotidian n vremurile biblice #storia i divorul H3

CASA"0!7A 1/V7!A"-1-7 7sraeli:ii socoteau c era esen:ial pentru un brbat s aib un mo6tenitor, 2entru a pstra mo6tenirea material pe care le8o dduse $umnezeu+ trebuia ca ea s treac din tat ;n fiu (/=,lH#'.8')? 2s,'*.+ '*)), 0 femeie care nu putea s aib copii sim:ea adesea dispre:ul vecinelor ei (@en,34#l8*+*3? l,Sam,l#I8'4? 1c,l#*H), /a 6i familia ei se refugiau adesea ;n rugciune fierbinte (@en,*H#*'? l,Sam,l#'48'*+*I8 *)), 0 situa:ie mai grav se prezenta atunci c;nd so:ul ei murea ;nainte ca ea s fi adus pe lume un mo6tenitor, 2entru a rezolva aceast problem+ s8a instituit practica unei cstorii de levirat$ >en:ionat ini:ial ;n conte=tul familiei lui 7uda (@en,3)#))+ aceast cstorie a fost pe urm integrat ;n 1egea lui >oise ($t,*H#H8'4), $ac o femeie ;6i pierdea so:ul+ fratele acestuia se cstorea cu ea conform legii levira8tului, Ca mo6tenitori ai fratelui decedat+ copiii din aceast cstorie permiteau Cca numele s nu fie 6ters din 7sraelD ($t,*H#I), $ac un brbat refuza s se cstoreasc cu cumnata lui vduv+ era dezonorat ;n mod public ($t,*H#.8'4? !ut 9#'8.), /=emplul cel mai cunoscut al acestui tip de cstorie este cea dintre Boaz 6i !ut, ;n acest caz+ ruda cea mai apropiat nu voia s se cstoreasc cu !ut? de aceea Boaz+ rud pu:in mai ;ndeprtat+ a <ucat rolul de Crud8rscumprtoareD, $up ce 6i8a pltit datoria fa: de mo6tenirea lui /limelec+ el a luat8o pe !ut de so:ie Cca s ridice numele celui decedat ;n mo6tenirea lui+ astfel ca numele celui decedat s nu fie 6ters dintre fra:ii lui 6i de la poarta locului lui de na6tereD (!ut 9#'4), "rei genera:ii dup aceea s8a nscut $avid+ iar $omnul 7sus apar:inea acelea6i linii genealogice (!ut 9#'.? !om,l#3), PNCA1CA!71/ CASA"0!7/7 $e6i $umnezeu a instituit cstoria ca o rela:ie sf;nt ;ntre un brbat 6i o femeie+ unii brba:i n8au ;nt;rziat s o ;ncalce lu;nd dou so:ii (@en,9#'(), Cstoria cu ni6te femei strine 6i adoptarea obiceiurilor pg;ne au mrit comple=itatea problemei, Scriptura relateaz c Avraam a urmat obiceiul pg;n de a face din copilul sclavei sale mo6tenitorul lui pentru c so:ia lui era steril, C"e rog+ intr la slu<nica meaD+ '8a sftuit Sara, C2oate c o s am copii prin eaD (@en,lI#*), Agar+ sclava+ a nscut un fiu lui Avraam, Sara a

dat pe urm na6tere lui 7saac, Arogan:a lui Agar a suprat8o pe Sara 6i a fcut8o s se poarte aspru cu slu<nica ei, C;nd Sara a observat c 7s8mael ;6i btea <oc de propriul ei fiu+ s8a sturat# ea i8a cerut lui Avraam s o izgoneasc pe Agar, $eoarece aceasta ;i dduse un fiu+ el n8o putea vinde ca sclav? el i8a redat libertatea 6i i8a dat drumul cu un cadou (@en,*'#'9? *H#I), 7acob a fost un alt patriar& evreu care a urmat obiceiurile matrimoniale pg;ne, /l 6i8a luat dou so:ii+ pentru c unc&iul su ;l for:ase prin 6iretenie s se cstoreasc cu sora cea mai mare (@en,*(# *'834), C;nd !a&ela 6i8a dat seama c era steril+ ea i8a dat lui 7acob slu<nica pentru ca C6i ea s aib fiiD (@en,34#3), 1ea a fost cuprins de gelozie 6i 6i8a dat 6i ea slu<nica lui 7acob pentru ca el s aib al:i copii ;n numele ei (@en,34#(8'3), 7acob a avut deci dou so:ii 6i dou concubine+ dar a dat o importan: egal tuturor copiilor si ca mo6tenitori ai legm;ntului (@en,9I#)8*.+9(), ;ncep;nd cu $avid+ regii lui 7srael 6i8au pltit lu=ul de a avea numeroase so:ii 6i concubine+ ;n vreme ce $omnul le recomandase ;n mod special s n8o fac ($t,l.#'.), Aceast practic le8a dat un statut social 6i le8a permis s ;nc&eie numeroase alian:e politice (*,Sam,3# *8H? H#'38'I? '*#.8'4? l,!e,3#l? ''#'89), $avid a comis adulter cu Bat8Jeba 6i ;n final un omor pentru a se cstori cu ea, >oartea era pedeapsa obi6nuit pentru acest pcat (1ev,*4#'4? $t,**#**), ;n loc de a8i lua lui $avid via:a+ $omnul a decretat moartea copilului regelui 6i a Bat8Jebei 6i certuri ce urmau s izbucneasc c&iar ;n s;nul casei lui $avid (*,Sam,l*#l8*3), Solomon a fost 6i el pedepsit pentru neascultarea lui de poruncile divine referitoare la cstorie, Numeroasele lui so:ii strine l8au fcut s cad ;n idolatrie (l,!e,ll#98H), 1egea lui >oise a acordat protec:ie concubinelor 6i so:iilor multiple+ de6i n8a ratificat aceast practic, /a a acordat drepturi secundare concubinelor 6i copiilor lor pentru a prote<a aceste victime nevinovate ale unei pasiuni ne;nfr;nate (/=,*'#.8ll? $t,*'#'48'.), Se cuvine s
H9 Viaa cotidian n vremurile biblice

lum ;n considerare toleran:a legii pentru aceste practici ;n lumina comentariului lui 7sus despre divor:# C$in cauza ;mpietririi inimii voastre v8a permis >oise s divor:a:i de so:iile voastre? dar de la ;nceput n8a fost a6aD (>t,l(#)), >alea&i a condamnat cu trie insulta 6i negli<area de care ddea dovad so:ul fa: de so:ia lui c;nd se ;ntorcea spre femei pg;ne 6i cerea divor:ul, 1egm;ntul matrimonial ;i cerea s dea na6tere unor urma6i Cconsacra:i $omnuluiD+ dar infidelitatea so:ului ;l fcea s86i negli<eze responsabilit:ile cu privire la so:ia sa (>al,*#ll+'98'I), 1egea lui >oise nu ddea voie israeli:ilor s se cstoreasc cu strine ($t,.#3)+ pentru c ele se ;nc&inau altor zei, 1a ;ntoarcerea din captivitate+ li s8a reamintit israeli:ilor faptul c era contrar legii divine cstoria cu o femeie strin, /zra 6i Neemia au repetat de multe ori lucrul acesta (/zra '4? Nee,l4#34? '3#*38*)), Neemia s8a m;niat pe contemporanii e=clam;nd# CN8a pctuit Solomon+ regele lui 7srael+ cu privire la aceste lucruriB,,, $ar so:iile lui i8au abtut inima spre al:i dumnezeiD (Nee,l3#*I? l,!e,ll#98H), /zra a cerut ca fiecare brbat s86i ;ntrerup legtura cu so:ia lui strin, Cei care au refuzat s8o fac au fost izgoni:i din adunare+ 6i li s8au confiscat bunurile (/zra '4#)), !ela:ia se=ual voit de $umnezeu era monogamia# un brbat+ o femeie, $in cauza pasiunilor omene6ti ne;nfr;nate+ trebuia ca 1egea divin s interzic pcatele se=uale individuale (1ev,l)#l834? *4#'48*9? $t,*.#*48*3), ;n ciuda acestui lucru+ unii brba:i au continuat s frecventeze fr ru6ine prostituatele (@en,3)#'H8*3? Jud,lI#l), Cartea 2roverbelor a8trage ;ndelung aten:ia asupra femeilor de moravuri u6oare care a8costau tinerii pe strad (2rov,*#'I8'(? H#'8*3? I#*483H), 2rostitu:ia ritual canaanit era un flagel grav care aprea din c;nd ;n c;nd 6i ;n 7srael (l,Sam,*#**? 'H#'*? *,!e,*3#.? 0s,9#'38'9? $t,*3#'.), >ai multe liste biblice de pcate ;ncep prin imoralitatea se=ual (>c,.#*'? !om,l#*98*.? l,Cor,I#(? @al,H#'(? /f,H#H), 0rice deviere se=ual deformeaz imaginea lui $umnezeu ;n om,

$omnul avertizeaz totu6i brba:ii c va distruge orice societate care ar lsa nepedepsite asemenea pcate (1ev,l)#*98*(),
#storia i divorul HH
C%)l% re(al. Acest basorelief e=ecutat pe piatr de calcar 6i dat;nd din cea '3.4 ;, Cr, zugrve6te o regin din /gipt oferind flori regelui care se spri<in pe baston, Acest fapt 6i alte inscrip:ii arat c regina <uca un rol secundar ;n familia re8

C/17BA"A!-1 2rin aluziile 6i propria Sa via: de celibat+ 7sus a demonstrat c o cstorie nu era un scop ;n sine+ nici un element indispensabil dezvoltrii personale, Nu orice slu<itor al lui $umnezeu este c&emat s aib tovar6 de via: 6i copii, Se ;nt;mpl ca discipolul cre6tin s fie nevoit s8 6i uite prin:ii 6i bunurile pentru binele !egatului (;mpr:iei) lui $umnezeu (1c,l)#*(? >t,l(#*(? >c,l0#*(830), 2avel dorea ca to:i brba:ii s poat accepta s rm;n celibatari ca 6i el (l,Cor,.#.8)), /l gsise o libertate perfect 6i dezvoltarea prin lipirea Cde $omnul fr distragereD (l,Cor,.#3H), /l recuno6tea cu toate acestea c o persoan care nu are darul stp;nirii de sine ;n acest do8 meniu ar trebui s se cstoreasc pentru a nu pctui (l,Cor,.#(+3I),
HI

Viaa cotidian n vremurile biblice

$7V0!E-1 "eologii nu sunt ;n unanimitate de acord ;n ce prive6te interpretarea 1egii lui >oise asupra divor:ului dat de 7sus 6i de 2avel, Cu toate acestea+ legile Vec&iului "estament sunt foarte limpezi, A, 1egea l%i >oise, Aceast 1ege permitea so:ului s divor:eze atunci c;nd so:ia lui nu mai gsea favoare ;n oc&ii lui Cpentru c a gsit vreo necur:ie ;n eaD ($t,*9#l), 0biectivul esen:ial al acestei dispozi:ii era s8' ;mpiedice de la a o lua din nou ;n cstorie dup ce se mritase cu un alt brbat? lucrul acesta ar fi fost Co ur;ciune ;naintea $omnuluiD ($t,*9#9), 1egea era conceput ca s evite divor:ul mai degrab dec;t s8' ;ncura<eze, /a cerea o Cscrisoare de divor:D+ un document public care ddea so:iei dreptul s se recstoreasc fr sanc:iune civil ori religioas, $ivor:ul nu putea fi cerut ;n particular, >otivul acceptabil pentru ob:inerea divor:ului era Cvreo necur:ieD, 2entru fiecare tip de Cnecur:ieD era prevzut o pedeaps, Astfel+ adulterul era pedepsit cu moartea prin omor;re cu pietre, $ac un brbat socotea c so:ia lui nu era virgin atunci c;nd s8a cstorit cu ea+ el putea s8o aduc la mai8btr;nii ora6ului, $ac ace6tia o socoteau vinovat+ ea era pedepsit cu moartea ($t,**#'38*'), $impotriv+ dac so:ul ei era cel care o acuzase ;n mod fals+ el era sanc:ionat 6i trebuia s dea socrului lui dublul zestrei obi6nuite, C;nd un so: ;6i bnuia so:ia de adulter+ o aducea la preot care o supunea la Ctestul gelozieiD, /ra vorba despre o CordalieD+ o prob <udiciar tipic culturilor antice din 0rientul Apropiat, 7 se ddea femeii s bea ap amar, $ac ea era nevinovat+ apa nu8i fcea nici un ru, $ac era vinovat+ ea cdea bolnav? ;n acest caz+ ea era omor;t cu pietre ca adulter (Num,H#ll83'), $e6i 1egea lui >oise permitea unui so: s divor:eze+ ea nu8i permitea so:iei pentru un motiv oarecare, 2robabil c multe femei scpau dintr8o situa:ie neplcut fr scrisoare de divor: (Jud,l(#*), So:ia era unit din punct de vedere legal cu so:ul ei p;n la moarte sau p;n ce el divor:eaz de ea, C;nd o femeie a primit o scrisoare de divor:+ ea avea dreptul s se cstoreasc cu oricine+ cu e=cep:ia unui preot (1ev,*'#.+'9? /z,99#**),
#storia i divorul
H.

"otu6i+ recstorirea o ;ntina ;n raport cu primul ei so:? altfel zis+ el nu se mai putea cstori a doua oar cu ea+ cci ea comisese de fapt adulter fa: de el (>t,H#3*), ;n ciuda unor dispozi:ii care autorizau divor:ul+ $umnezeu nu8' aproba, CCci /u ursc divor:ulD (>al,*#'I), B, ;nv:tura l%i 7sus, ;n vremea lui 7sus domnea confuzie cu privire la motivele de divor:,

!abinii nu erau ;n armonie ;n privin:a $7V0!E-1 PN BAB710N


Cstoria este un ritual strvec&i+ dar la fel este 6i divor:ul, -nul din elementele fundamentale ale unei societ:i oarecare este legisla:ia ei referitoare la rela:iile dintre brba:i 6i femei, Lamurabi+ un rege babilonian care a domnit ;ntre '.*) 6i 'I)I ;, Cr, a ;ntocmit o legisla:ie comple= numit Codul lui Lamurabi, Aceste legi abordau toate aspectele particulare ale vie:ii babiloniene+ inclusiv divor:ul+ a crei legisla:ie era a8 proape la fel de complicat ca 6i cea de azi, So:ul babilonian putea pur 6i simplu s zic so:iei sale# C"u nu e6ti so:ia meaD (ui asati ati)+ sau Cte prsescD ori Ccer divor:ulD, 7 se ddea o Cdespgubire de despr:ireD sau o Cdespgubire de divor:D, ;n unele cazuri+ el declara c8i Ctaie poala &ainei eiD, $eoarece &aina simboliza persoana care o purta+ lucrul acesta ;nsemna c so:ul ;6i tiase legturile con<ugale cu so:ia lui, Cuvintele constituiau o decizie <uridic ;n regul, So:ia babilonian putea s spun c ea ;6i Cur;seD so:ul sau c ;l prsise+ ceea ce ;nsemna c ea refuza s mai aib raporturi se=uale cu el, "otu6i+ nici un cuv;nt al so:iei nu putea desface cstoria, /a nu avea autoritate ca s cear divor:ul fr o de 8 cizie a tribunalelor, $ivor:ul nu era necesar dac nu fusese oficializat cstoria, C$ac un brbat ;6i ia o so:ie+ dar nu semneaz un contract de cstorie cu ea+ aceast femeie nu este so:ia luiD+ dup Codul lui Lamurabi, $ar odat ce so:ii era legal uni:i+ condi:iile 6i consecin:ele divor:ului erau limpede e=8 puse ;n Cod, /=istau legi asupra cstoriilor neconsumate+ asupra cstoriilor fr copii+ asupra cstoriilor cu o preoteas+ cstoriilor ;n care so:ul este dus ;n captivitate ;n timpul unui rzboi+ cstoriilor ;n care so:ia cdea grav bolnav, /=istau totdeauna dispozi:ii precise asupra sumelor de bani ce trebuiau vrsa:i unuia sau altuia dintre so:i, So:ul putea practic s divor:eze cum voia, "otu6i+ dac so:ia lui nu era vinovat+ trebuia ca el s8i dea zestrea ei+ care era adesea o mare parte din pm;nturile lui, 1ucrul acesta o ocrotea de un divor: cerut cu u6urin: 6i fr motiv, $ac se stabilea purtarea imoral a unuia din so:i+ tribunalele trebuiau s fi=eze sanc:iuni, 0 femeie nu putea niciodat s cear divor:ul? trebuia ca ea s a6tepte p;n ce so:ul ei introduce divor:ul, $ac so:ia nu86i putea dovedi nevinov:ia+ era ;necat ;ntr8un r;u, /ste inutil s spunem c so:iile se gin deau de dou ori ;nainte de a cere divor:ulF $ac se recuno6tea c so:ul era vinovat+ so:ia Cnu se e=punea nici unei pedepseD dac refuza s86i ;ndeplineasc datoriile con<ugale+ 6i tribunalul putea s8i dea voie s se ;ntoarc ;n casa printeasc, So:ul putea cere divor:ul dac so:ia lui era Co petrecrea: care86i negli<a casa 6i ;6i umilea so:ulD, $ac ea era gsit ca fi ind vinovat de aceast fapt rea+ trebuia s Cfie aruncat ;n apD, Nu e=ista nimic sacru sau permanent ;n cstoria din Babilonia, Se pare c era un contract laic mai degrab dec;t un an 8 ga<ament religios sau moral,

H) Viaa cotidian in vremurile biblice #storia i divorul H(

Cnecur:ieiD din $euteronom *9#', ;n acest sens se ;nfruntau dou teorii, -nii+ urm;nd opinia rabinului Jamai+ socoteau c adulterul era singurul motiv valabil de divor:, Cei care erau de partea rabinului Lil8lel acceptau toate felurile de motive de divor:+ ca de e=emplu acela de a fi o buctreas slab, /vang&eliile ne relateaz patru declara:ii ale lui 7sus asupra divor:ului, ;n dou r;nduri+ $omnul a permis divor:ul ;n caz de adulter, ;n >atei H#3*+ 7sus a fcut un comentariu asupra pozi:iei femeii 6i a noului ei so:# CCine divor:eaz de so:ia lui+ cu e=cep:ia motivului de infidelitate+ o face s comit adulter+ 6i cine se cstore6te cu o femeie divor:at comite adulterD, >ai departe+ /l a definit pozi:ia brbatului care divor:eaz# CCine divor:eaz de so:ia lui+ cu e=cep:ia cazului de imoralitate (se=ual)+ 6i se cstore6te cu alta+ comite adulterD (>t, '(#(), Aceste dou declara:ii par s ;ngduie divor:ul ;n caz de infidelitate, $impotriv+ ;n celelalte dou conte=te+ 7sus nu pare deloc s accepte ideea divor:ului, ;n >arcu '4#''8'*+ /l zice# CCine divor:eaz de so:ia lui 6i se cstore6te cu o alt femeie comite adulter fa: de ea? 6i dac ea ;ns6i divor:eaz de so:ul ei 6i se cstore6te cu un alt brbat+ comite adulterD, ;n 1uca 'I#')+ /l a zis aproape acela6i lucru# C0ricine divor:eaz de so:ia lui 6i se cstore6te cu alta comite adulter? 6i cine se cstore6te cu cea divor:at de so: comite adulterD, Cum se pot armoniza afirma:iile lui 7sus ce permit divor:ul pentru infidelitate cu cele care par s8' interzic totalB 2rimul indiciu se afl ;n convorbirile $omnului cu fariseii (>c,'4# H8(? 1c,lI#'))+ ;n care /l subliniaz c divor:ul este contrar planurilor divine pentru cstorie, $e6i 1egea lui >oise permite divor:ul+ acesta nu era dec;t o toleran: provizorie 6i ;n sil, 7sus a redat valabilitatea 1egii declar;nd c 6i ;n situa:ia ;n care cuplul divor:at nu fusese infidel ;n domeniul se=ual+ so:ii ar comite adulter ;n oc&ii lui $umnezeu dac s8ar cstori cu al:i parteneri, 0bserva:i c afirma:iile lui 7sus se plaseaz ;n conte=tul discu:iilor cu fariseii cu privire la

1egea lui >oise care+ dup prerea lor+ permitea divor:ul din alte motive dec;t adulterul ($t,*9#l89), 0ri+ 7sus a declarat c divor:ul nu avea voie s fie vreodat considerat ca ceva bun ori luat cu u6urin:, ;n 1uca 'I#')+ /l nici n8a abordat tema adul8 terului, 2e de alt parte+ ;n >arcu '4#H8(+ se pare c ni se relateaz e=clusiv vorbele lui 7sus asupra temei centrale a discu:iei, ;n cele dou pasa<e din >atei (dintre care unul dezvolt pu:in argumenta:ia din >arcu '4)+ 7sus nu permite divor:ul dec;t pentru un singur motiv# infidelitatea+ adic raporturile se=uale nepermise, /l subliniaz limpede c dac cineva are o legtur se=ual cu o alt persoan dec;t tovar6ul de via:+ propria lui csnicie se desface, ;n acest caz+ sentin:a de divor: reflect pur 6i simplu faptul c legtura cstoriei este c&iar de pe acum rupt, Brbatul care divor:eaz de so:ia lui pentru acest motiv n8o transform ;n CadulterD+ cci ea este de<a, -n divor: pe motiv de infidelitate autorizeaz ;n general partenerul nevinovat s se recstoreasc fr s se e=pun riscului de a fi ;nvinov:it de adulter (>t,l(#()+ dar acest punct este deseori pus la ;ndoial, $e6i a permis divor:ul pentru adulter+ 7sus nu '8a cerut, Ba dimpotriv# subliniind c divor:ul perturbeaz planurile divine pentru cstorie+ /l croia cale liber pocin:ei+ iertrii 6i vindecrii ;n s;nul unei csnicii distruse+ ca 6i ;n alte rela:ii stricate de pcat, 2rin ;mpcare vrea s rezolve 7sus problemele con<ugale, $umnezeu a demonstrat aceast cale a ;mpcrii 6i a iertrii c;nd '8a trimis pe 0sea s se cstoreasc cu o prostituat+ apoi cer;ndu8i s8o rscumpere dup ce ea s8a v;ndut unui alt brbat, /=act a6a '8a iertat $umnezeu pe 7srael, ;n timp ce poporul continua s se ;nc&ine ido8 lilor+ $umnezeu i8a trimis ;n captivitate+ dar apoi i8a rscumprat 6i i8a readus la /l (7er,3#l8 '9? 7s,H9), C, /n$# #t%ra l%i 2avel, ;n l,Corinteni .#'H+ apostolul declar c dac un cre6tin este prsit de tovar6ul lui de via:+ nu este liber s ratifice divor:ul prin &otr;re <udectoreasc# C$ac cel necredincios se desparte+ s se despart? fratele sau sora nu sunt lega:i ;n asemenea cazuriD, Cu toate acestea+ 2avel ;l ;ncura<eaz pe credincios s86i pstreze csnicia+ ;n speran:a c partenerul necredincios va fi m;ntuit+ iar copiii lui nu sufer din aceast cauz, Se pare c apostolul vorbe6te unor oameni care s8au convertit dup cstorie+ cci el recomand cre6tini8 lor de a nu se cstori niciodat cu un necredincios (l,Cor,.#3(? *,Cor, I#'98')), 0bserva:i c aceast situa:ie este complet diferit de cea la care fcea 7sus aluzie ;n >atei '( 6i >arcu '4, $omnul Se adresa ;n8
I4 Viaa cotidian n vremurile biblice

v:torilor 1egii (care de altfel o interpretau adesea de8andoaselea)+ ;n timp ce 2avel se adresa cre6tinilor+ ma<oritatea de origine pg;n+ care nu triser niciodat sub 1egea lui >oise, Cititorii lui 2avel ;6i sc&imbaser stilul de via: dup cstorie+ 6i voiau s8' conving 6i pe tovar6ul lor de via: s fac la fel, "rebuia ca ei s se g;ndeasc nu numai la propriul lor avanta<+ ci 6i la acela al partenerului lor 6i al copiilor lor, 2entru toate aceste motive+ 6i pentru c monogamia face parte din planul divin+ era necesar s se ocroteasc 6i s se apere csniciile, 2avel a cutat s descura<eze divor:ul+ ;n ciuda frecven:ei lui probabile ;n cultura greco8 roman din Corintul pg;n, 5c;nd astfel+ el s8a artat un demn purttor de cuv;nt fidel 6i loial $omnului,

Na+terea +i mica c!)il#rie


Actualmente+ e=act ca ;n vremurile biblice+ na6terea unui copil este un mare eveniment, $ar este posibil ca cei ce ne sunt contemporani s86i pun ni6te ;ntrebri care ar fi prut ciudate 6i stranii prin:ilor israeli:i din antic&itate, Ace6tia din urm probabil c nu s8ar fi g;ndit niciodat s se ;ntrebe# C0are ar trebui s avem copiiBD C$ac da+ ar trebui s ne mul:umim cu

unul sau cu doiBD Sau# C"rebuie s a6teptm c;:iva ani ;nainte de a avea unulBD Atitudinea israeli:ilor de odinioar putea s se rezume astfel# CVrem copii+ ;i vrem imediat+ vrem s avem c;t de mul:i putem+ cci copiii sunt bunul nostru cel mai pre:ios, $e fapt+ am prefera s fim boga:i ;n copii dec;t boga:i ;n bunuriFD $0!7NEA $/ A AV/A C0277 2rima porunc a lui $umnezeu era# C5i:i roditori 6i ;nmul:i:i8v+ 6i umple:i pm;ntul+ 6i supune:i8'D (@en,l#*)), ;n vremurile biblice+ cuplurile luau ;n serios aceast recomandare, A6a cum declara un evreu ;n:elept# C$ac cineva nu se anga<eaz ;n cre6terea copiilor+ este ca 6i cum ar vrsa s;nge sau ar pta imaginea lui $umnezeuD, 2orunca lui $umnezeu din @eneza '#*) era considerat ca un privilegiu 6i o mare binecuv;ntare, $orin:a de a ;ndeplini aceast porunc face obiectul numeroaselor istorii din Biblie, Cine ar putea s uite fiul promis lui Avraam la btr;ne:e (@en,lH#9? ')#'9)B Sau profe:ia lui 7saia care a vestit regelui A&az# C7at+ o fecioar va rm;ne ;nsrcinat 6i va na6te un fiu+ 6i ea ;i va pune Numele /manuelD (7s,.#'9), 2e urm este anun:ul miraculos fcut fecioarei >ria# CJi iat+ vei rm;ne ;nsrcinat 6i vei na6te un fiu+ 6i87 vei pune Numele 7susD (1c,l#3'), "oate cuplurile de evrei doreau copii, $e fapt+ acesta este scopul cstoriei, Cuplul voia ca s rm;n ;n amintire# singurul mod de a
I* Viaa cotidian in vremurile biblice

asigura lucrul acesta era de a avea urma6i, Cel care murea fr urma6i risca s86i vad toat familia nimicit 6i uitat pentru totdeauna, ;n *,Samuel '9#.8'9 facem cuno6tin: cu o vduv care are doi fii, Ace6tia s8au luat la ceart+ 6i unul din fii '8a omor;t pe cellalt, Ca s8' fac pe cel vinovat s86i isp6easc crima+ restul familiei voia s8' e=ecute, $ar mama s8a rugat ca el s fie cru:at? ea a pledat c&iar ;naintea regelui# CAstfel o s8mi sting crbunele care a rmas+ ca s nu8i lase so:ului meu nici nume+ nici urma6i pe suprafa:a pm;ntuluiD (*,Sam, '9#.), Ji astzi+ arabii din 2alestina consider c nu este normal s trie6ti fr copii, 1a na6terea primului fiu al unui cuplu+ numele tatlui este e=tins+ astfel ;nc;t numele bebelu6ului devine o parte din numele tatlui, Astfel+ un tat al crui fiu se nume6te C$anielD este numit de acum CAbu $anielD+ altfel zis Ctatl lui $anielD, 7ar dac un brbat este cstorit de c;:iva ani fr ca so:ia lui s rm;n ;nsrcinat+ i se d uneori porecla de Ctat de nimicD, Aducerea de copii pe lume era principala prioritate pentru un cuplu israelit, C&iar ;nainte de cstorie+ rudeniile discutau despre copiii care urmau s se nasc din csnicie, 5amilia logodnicei se aduna ca s rosteasc o binecuv;ntare asupra ei+ e=prim;ndu86i urarea ca ea s aib mul:i copii, Nu avem dec;t s citim @eneza *9#I4 ca s ne facem o idee despre aceast ceremonie, 0 vedem aici pe !ebeca pregtin8du8se de o lung cltorie spre Canaan ca s devin so:ia lui 7saac, ;nainte de plecare+ familia ei s8a adunat ;n <urul ei ca s rosteasc o binecuv;ntare, 2urttorul lor de cuv;nt declar# C5ie ca tu+ sora noastr+ s fii mama a mii de zeci de mii+ 6i urma6ii ti s posede poarta celor care ;i urscFD 0 binecuv;ntare similar a fost rostit pentru !ut ;naintea cstoriei ei cu Boaz (!ut 9#''+'*+ !SV) Cuplurile evreie6ti sperau ca urmtorul lor copil s fie un fiu+ de6i era acceptat cu bucurie+ fie el fat sau biat, Nu la fel era ;n unele din culturile vecine, $eseori fetele nou8nscute erau prsite pe drumurile publice, -nii prin:i pg;ni ;6i vindeau ca sclave bebelu6ii de se= feminin, "o:i adul:ii evrei 6tiau cum s8au conceput copiii+ dar ei nu vorbeau deloc despre actul se=ual, /i subliniau mai ales faptul c ace6ti copii sunt cadoul lui $umnezeu dat prin:ilor+ Cun dar de la $omnulD
%aterea i mica copilrie I3

(2s,l*.#3), 2otrivit psalmistului+ $omnul $umnezeu este Cel care Cst pe tron ;n ;nl:ime+

care Se umile6te s priveasc lucrurile care sunt ;n cer 6i pe pm;nt,,, /l o face pe femeia steril s locuiasc ;n cas ca o mam vesel ;n mi<locul copiilor eiD (2s,ll3#H8I+(), Biblia Se slu<e6te de numeroase e=presii metaforice pentru ca s zugrveasc o familie, >ama este asemenea unei Cvi:e de vie roditoareD (2s,l*)#3), Copiii sunt ca ni6te mldi:e de mslin ;n <urul mesei (2s,l*)#3), 5iii sunt ca sge:ile ;n m;na unui rzboinic (2s,l*.#9), C-21-1 S"/!71 7storia !a&elei 6i 1eei (so:iile lui 7acob) ilustreaz c;t de important era pentru o femeie s nasc fii so:ului ei (@en,34#l8*9), -n mare numr de cupluri israelite nu puteau s aib copii, Jtim acum c aceast sterilitate poate s fie din cauza so:ului sau a so:iei? dar lumea Bibliei o punea numai pe seama so:iei (cu o singur e=cep:ie+ vezi $t,.#'9), Strigtul !a&elei 8 C$8mi copii+ sau morFD (@en,34#l) 8 traducea sentimentele tuturor so:iilor, Numero6i so:i gri<ulii puteau s imite rspunsul lui 7acob# CSunt eu ;n locul lui $umnezeu+ care :i8a oprit rodul p;nteceluiBD (@en,34#*) 0r6enii ;6i bteau <oc de femeile sterile+ zic;nd c ele erau o Cru6ineD (1c,l#*H), C&iar prietenele ei o considerau vrednic de mil 6i o puneau ;n aceea6i categorie cu vduvele, "otu6i+ sterilitatea era mai mult dec;t o problem fizic sau social, Se vedea ;n ea 6i o profund semnifica:ie religioas, >oise promisese poporului c+ dac vor asculta de $omnul+ urmau s rezulte de aici binecuv;ntri# C"u vei fi binecuv;ntat mai presus de toate popoarele? printre voi 6i printre turmele voastre nu va fi parte brbteasc sau parte femeiasc sterilD ($t,.#'9), Se interpreta deci sterilitatea ca o urmare a unei neascultri de $umnezeu, Acest principiu se regse6te ;n toat istoria lui 7srael, Astfel+ Avraam declara pe fa: lui Abimelec+ regele @&erarului+ c Sara era sora lui+ dar $omnul i8a dezvluit regelui ;n vis c Sara era cstorit, C;nd regele i8a redat8o pe Sara so:ului ei+ Avraam a cerui $omnului s8i binecuv;nteze cu copii, CCci $omnul ;nc&isese toate p;ntecele din casa lui Abimelec din cauza
7? Viaa cotidian in vremurile biblice %aterea i mica copilrie
65

Sarei+ so:ia lui AvraamD (@en,*4#')), Acest pasa< din Scriptur men:ioneaz deci o sterilitate de scurt durat, Aceasta era adesea definitiv (1ev,*4#*48*'), 0ricum ar fi+ se vedea ;n ea blestemul lui $umnezeu, Ne este greu s ne imaginm c;t de apstoare putea s fie aceast stare pentru o so:ie evreic, /a era suspect din punct de vedere spiritual+ dezonorat din punct de vedere social 6i deprimat din punct de vedere psi&ologic, /a avea un so: care voia copii care s8i garanteze trinicia descenden:ei lui familiale, /l o iubea ;n ciuda acestor lucruri+ dar ea socotea c era o slab consolare (l,Sam,l#I8)), $e fapt+ era un &ar pre:ios+ cci un so: ranc&iunos putea s8i fac via:a insuportabil, Se ;nt;mpla ca un cuplu steril s86i petreac o mare parte din timp e=amin;nd gre6elile trecute ca s gseasc printre ele un pcat nemrturisit, Cu lacrimi ;n oc&i+ so:ia se pocia de toate pcatele ei con6tiente, Apoi so:ul aducea o <ertf potrivit pentru isp6irea oricrui pcat Cincon6tientD (1ev,9#*), Sterilitatea devenea tema esen:ial a rugciunilor cuplului, 7at de e=emplu cum 18a rugat 7saac pe $omnul s ;ngduie so:iei lui s aib un copil (@en,*H#*'), Ana a pl;ns ;naintea $omnului 6i 78a promis c dac ;i va da un fiu+ ;l va consacra ;n slu<ba Sa (l,Sam,l#ll), $ac nu se gsea nici un pcat care s fie la rdcina problemei+ so:ia putea atunci s se intereseze de tot felul de remedii, 5amilia+ prietenele 6i vecinele ei ;i sugerau uneori diferite feluri de po:iuni 6i alimente tmduitoare care se artaser folositoare pentru ele, Scripturile men:ioneaz unul dintre acele remedii# !a&ela a cerut surorii sale 1ea s8i dea Cni6te mandragoreD (@en,34#'98'I), /ra vorba despre plante care erau considerate c favorizeaz

fertilitatea 6i care erau folosite 6i buturi magice pentru dragoste, !a&ela credea c dup ce va m;nca aceast plant+ urma s aib copii, ;n vremurile rabinice+ femeile sperau s conceap prin sc&imbarea regimului alimentar, Se credea c merele 6i pe6tii ddeau vigoare se=ual 6i u6urau procrearea, Spturile ar&eologice moderne din 7srael au dat la iveal numeroase figurine din lut ale fertilit:ii+ care trebuiau c&ipurile s a<ute femeia s rm;n ;nsrcinat prin Cmagie de atrac:ieD, Aceste figurine aveau aspectul unei femei ;nsrcinate? ating;ndu8le 6i :in;n8du8le l;ng ele+ femeile sterile sperau s devin asemenea lor,
5tat%et# micenian#. Aceast sculptur ;n filde6 ne prezint o femeie btr;n+ o femeie t;nr 6i un bie:a6 (sec,'3 ;, Cr,), /ra important o legtur str;ns ;ntre femeile tinere 6i cele btr;ne ;n structura familial antic+ mai ales pentru cre6terea copiilor,

5emeile purtau de asemenea amulete pentru a fi fertile+ roditoare, 2rofetul 7eremia scoate ;n eviden: o alt practic pg;n curent# 5emeile din 7uda frm;ntau un aluat de pr<itur+ aduceau <ertfe de butur 6i ardeau tm;ie Creginei ceruluiD pentru a garanta fertilitatea (7er,99#'.8'(? 7er,.#')), C!eginaD men:ionat ;n acest pasa< era probabil Astarteea (A6toret)+ zei:a canaanit a dragostei se=uale+ a maternit:ii 6i a rodniciei, Bine;n:eles+ toate aceste practici supersti:ioase erau o ticlo6ie ;naintea $omnului, $ac toate aceste remedii nu a<utau la nimic+ femeia era considerat definitiv steril, Atunci+ so:ul ei putea s ia ni6te msuri radicale, -neori se cstorea cu o alt femeie sau (cel pu:in ;n epoca patriar&al) recurgea la o sclav pentru a8i da copii care s8i poarte numele, 7at de ce a dat Sara lui Avraam pe slu<nica ei Agar (@en,lI#*)+ 6i !a&ela i8a cerut so:ului ei 7acob s8o lase ;nsrcinat pe slu<nica sa Bil&a (@en,30#3), Adoptarea sau ;nfierea era o alt metod de a rezolva sterilitatea so:iei, Cuplul fr copii putea s adopte un bebelu6 sau c&iar un adult, /liezer din $amasc era de<a adult+ dar Avraam 78a spus $omnului c /liezer urma s8i fie mo6tenitor (@en,lH#*), "bli:ele din secolul 'H ;, Cr, descoperite la Nuzi indic faptul c Avraam respecta o tradi:ie curent ;n culturile semitice+ de6i referirile biblice nu sunt prea nu8
77

Viaa cotidiana n vremurile biblice %aterea i mica copilrie


7A

meroase, ;nfierea rezolva numeroase probleme, 5iul adoptiv urma s se ocupe de cuplu la btr;ne:e+ s le asigure o ;nmorm;ntare decent 6i s mo6teneasc bunurile familiale, "otu6i+ dac cuplul avea un fiu natural dup aceast ;nfiere+ el devenea mo6tenitorul legitim, 0bserva:i c dup na6terea fiului Bil&ei+ acesta a fost ;ncredin:at ;ngri<irii !a&elei, Acest act era elementul central al ceremoniei de ;nfiere, Astfel+ bebelu6ul a fost adoptat de !a&ela ca fiind al ei (@en, 34#3), Celelalte referin:e din Biblie la ;nfiere sunt plasate ;ntr8un conte=t strin# fiica lui 5araon '8a ;nfiat pe >oise (/=,*#'4# /giptul) 6i >ardo&eu a ;nfiat8o pe /stera (/st,*#.+'H# 2ersia), ;n ciuda acestei insisten:e pe faptul de a avea copii+ unele cupluri preferau s moar fr urma6i dec;t s recurg la ;nfiere sau poligamie, Aceasta era inten:ia lui Oa&aria 6i a /lisabetei (1c,l#.),
Mam# +i c!)il. Aceast figurin grosolan reprezint o mam 6i copilul ei, /a dateaz de pe la 3,444 ;, Cr, 6i provine din Bet&8Qera&+ ;n nordul 7sraelului, 5amilia era una din temele preferate ale artei canaanite primitive,

$ac o femeie rm;nea ;nsrcinat dup ani ;ndelungi de a6teptare+ era cu siguran: femeia cea mai fericit din sat, Na6terea unui copila6 aducea cu sine marii bucurii, Vedem bine lucrul acesta la /lisa8beta+ mama lui 7oan Boteztorul, 1uca scrie# CVecinii 6i rudele ei au auzit c $omnul ;6i artase marea 1ui ;ndurare fa: de ea+ 6i se bucurau cu eaD (1c,l#H)), C;nd !a&ela a nscut ;n final un fiu+ ea a e=clamat# C$umnezeu mi8a luat ocaraD (@en,34#*3), ;n speran:a c nu va fi singurul ei copil+ '8a numit C7osifD+ ceea ce ;nseamn Cel adaugD+ zi8c;nd# C$omnul s8mi dea (lit, s8mi adauge) un alt fiuD (@en,34#*9), AV0!"-!71/

Ca 6i astzi+ unele femei din vremurile biblice nu puteau duce sarcina p;n la capt, Biblia face deseori aluzie la avorturi ;n termeni generali, $e6i circulau uneori printre femei zvonuri despre avorturi+ buna8cuviin: ;i ;mpiedica probabil pe oameni s vorbeasc desc&is despre lucrul acesta, Sim:ind c urma s86i piard familia+ sntatea 6i averea+ 7ov ;6i dorea s nu fi e=istat# Cca un avorton ascuns+ ca ni6te copii care n8au vzut niciodat luminaD (7ov 3#'I), 2rofetul 7eremia a declarat cu amrciune c ar fi preferat s moar ;n p;ntecele mamei 6i s nu fi venit niciodat pe lume (7er,*4#'.8')), 5emeile Bibliei nu foloseau termeni medicali ca s e=plice un avort, /le gseau alte e=plica:ii pentru aceasta# consumarea unui anumit aliment sau butur, Astfel+ ;n epoca profetului /lisei+ femeile din 7eri&on erau convinse c apa din izvorul vecin le provoca avortul (*,!e,*#'(8*4), -nele avorturi erau rezultatul unui accident, 0 femeie ;nsrcinat era ;mpins de un animal+ sau primea o lovitur de copit+ sau era atras ;n cearta dintre doi brba:i, $up 1egea lui >oise+ persoana care ;i ddea lovitura trebuia s plteasc o amend dac mama avorta? dac erau complica:ii 6i dac femeia murea+ 1egea prevedea pedeapsa cu moartea (/=,*'#**8*3),
78 Viaa cotidian n vremurile biblice

5/!7C7"-1 /V/N7>/N" /vreii cuno6teau procesul de cre6tere al ftului+ de6i nu dispuneau de cuno6tin:ele medicale actuale, 2salmistul descria poetic rolul lui $umnezeu ;n acest proces+ scriind# CCci "u mi8ai ;ntocmit pr:ile interioare? "u m8ai :esut ;n p;ntecele mamei mele, ;:i mul:umesc c m8ai fcut ;n c&ip minunat? minunate sunt lucrrile "ale+ 6i sufletul meu 6tie foarte bine lucrul acesta, 0asele (substan:a) mele nu erau ascunse de "ine c;nd am fost fcut ;n secret 6i lucrat cu iscusin: ;n ad;ncimile pm;ntului, 0c&ii "i au vzut substan:a mea ne;ntocmit+ 6i ;n cartea "a erau ;nscrise toate zilele care erau r;nduite pentru mine+ mai ;nainte de a fi fost vreuna din eleD (2s,l3(#'38'I+ NASB), A, $urerile na6terii, 5araonul /giptului a interogat dou moa6e care nu ascultaser de porunca lui de a8i omor; pe to:i copiii evrei de se= masculin, /le au rspuns# C2entru c femeile evreice nu sunt ca femeile egiptence+ cci ele sunt viguroase+ 6i nasc ;nainte ca moa6a s vin la eleD (/=,l#'(), Cum s interpretm declara:ia acestor femeiB 7nventaser ele pur 6i simplu aceast istorie pentru c se temeau de $umnezeuB (/=,l#'.),
5emeie m!+in". Aceast statuet de lut din Cipru (secolul )) reprezint o femeie care mo6e6te, 2ersona<ul central+ mama+ este a6ezat ;n pozi:ie ridicat pe genunc&ii unei alte femei+ ;n timp ce o moa6 o asist, -nii e=per:i estimeaz c @eneza 34#3 se refer la aceast form de mo6it,

%aterea i mica copilrie 79


5tat%et# c% ! .emeie /ns#rcinat#. 5emeile sterile :ineau adesea ling ele ni6te simboluri ale fertilit:ii care semnau cu ni6te femei ;nsrcinate, Se considera c aceste figurine pot a<uta ca o femeie s rm;n ;nsrcinat prin Cmagie de atrac:ieD, Aceast statuet de filde6 reprezint o femeie ;nsrcinat av;nd un buric enorm (cam 3,H44 ;, Cr,),

Ji dac spuneau adevrul+ ce ;n:elegeau ele prin aceastaB Nu putem s presupunem dec;t c toate mamele evreice aveau na6teri fr durere# alte pasa<e biblice nu spri<in aceast teorie, $up ce Adam 6i /va au pctuit ;mpotriva lui $umnezeu ;n @rdina /denului+ unul din ele8 mentele blestemului lui $umnezeu asupra omenirii era c femeile urmau s aib dureri la na6tere (@en,3#'I), $urerile na6terii 6i strigtele unei femei pe cale s nasc erau frecvente ;ntr8un sat evreiesc, Cut;nd s descrie <udecata lui $umnezeu+ profe:ii au recurs adesea la imaginea unei femei pe cale s nasc, 7saia a zis de e=emplu# CCa femeia ;nsrcinat care se apropie de timpul na6terii+ ea se zv;r8cole6te 6i :ip ;n durerile ei+ a6a eram noi ;naintea "a+ $oamne, Am fost ca o femeie ;nsrcinat+ am fost ;n dureri+ dar am nscut doar v;ntD (7s,*I#'.8')), 2e de alt parte+ 7eremia declara# CCci am auzit un :ipt ca de femeie ;n timpul na6terii+ strigte de

spaim ca ale uneia care d na6tere primului ei copil, Strigtul fiicei Sionului care suspin+ ;ntinz;ndu86i m;inile+ zic;nd# Vai de mineFD (7er,9#3') Na6terea era uneori ;nso:it de complica:ii, Vec&iul "estament citeaz mai multe cazuri ;n care via:a mamei era ;n pericol, Astfel+ copilul pe care '8a nscut "amar a fost numit C2ere:D+ ceea ce ;nseamn CsprturD+ cci moa6a observase c copilul produsese o bre6 sau o ruptur destul de mare mamei lui (@en,3)#*)), !a&ela+ so:ia iubit a lui 7acob+ a murit d;nd na6tere lui Beniamin+ al doilea fiu al ei (@en, 3H#')8*4), 2e de alt parte+ so:ia lui 5ineas a murit ;n timpul na6terii+ de6i copilul ei scpase teafr (l,Sam,9#*4), Na6terea unui copil era adesea dureroas 6i dificil, >ama suferea fr o adevrat asisten: medical 6i fr analgezicele moderne,
70

Viaa cotidian n vremurile biblice %aterea i mica copilrie .'

B, Na6terea, ;n unele culturi ale antic&it:ii+ femeia se culca ;n pat ca s poat na6te? uneori se a6eza ;ntr8o pozi:ie g&emuit, Scriptura nu ne spune mare lucru despre aceast faz a na6terii+ dar ea men:ioneaz un anume CscaunD de na6tere (/=,l#'I)+ ceea ce implic faptul c mama nu era culcat? cu toate acestea+ n8avem nici o descriere a acestui lucru, Aceste scaune se regseau 6i ;n alte culturi din 0rientul >i<lociu, >ama era ;n general a<utat de o moa6 care avea o e=perien: ;ndelungat ;n na6teri, >oa6ele erau 6i ele uneori mame? ele ;nv:aser din e=perien: tipul de asisten: care era necesar, -nele moa6e e=ercitau aceast func:ie ca profesie, >oa6a ;ndeplinea mai multe roluri, ;n afar de faptul c aducea copiii pe lume+ ea sftuia 6i ;ncura<a femeia care n6tea, Scriptura ne relateaz de mai multe ori cuvintele lor de ;mbrbtare 6i m;ng;iere (@en,3H#'.? l,Sam,9#*4), 1a na6terea gemenilor+ moa6a era ;nsrcinat s desemneze ;nt;iul nscut 6i al doilea nscut, "amar a adus pe lume doi gemeni+ 6i moa6a a legat un fir staco<iu de m;na ;nt;iului nscut+ zic;nd mamei# CAcesta a ie6it mai ;nt;iD (@en,3)#*)), >ama nu avea totdeauna alturi o moa6, $ac ea avea o na6tere prematur sau era departe de cas+ se ;nt;mpla c ;nfrunta complet singur aceast ;ncercare, Biblia pare s indice faptul c >ria era singur cu so:ul ei c;nd ea 18a nscut pe 7sus (1c,*#.), ;n epoca biblic+ bebelu6ul nu86i ;ncepea via:a ;ntr8un mediu spitalicesc steril, /l se n6tea ;n general ;n cas+ ;n condi:ii sanitare precare, -neori se n6tea pe pm;nt+ sau ;n aceea6i ;ncpere cu animalele, Apa ;ntrebuin:at pentru a8' cura:i era adesea poluat+ iar ceea ce se folosea ;n c&ip de scutece era splat ;n aceast ap impur, >u6te purttoare de boli 6i alte insecte zburau prin <ur, Se poate presupune c gra<dul ;n care S8a nscut 7sus nu era mai ru dec;t anumite case din Betleem, Copilul nou8nscut dormea ;n acela6i pat cu mama lui pentru ca ea s8' poat alpta ;n timpul nop:ii, 1ucrul acesta provoca uneori tragedii+ ;ntr8o zi+ Solomon a trebuit s rezolve litigiul ;ntre dou prostituate care locuiau ;n aceea6i cas, -na dintre ele avea un somn greu 6i+ ;ntr8o noapte+ s8a culcat din gre6eal peste copila6ul ei+ care a murit, $escoperind aceast nenorocire+ ea l8a sc&imbat ;n secret cu copi8 lul celeilalte femei, Solomon a putut s afle care era adevrata mam a supravie:uitorului (l,!e,3#'I8*)), $ac lum ;n considerare proastele condi:ii de via:+ mortalitatea infantil era probabil foarte ridicat, Studii demografice ;n /gipt 6i ;n alte culturi antice indic faptul c procentul mortalit:ii putea atinge (4R, Numeroasele cimitire de copii descoperite cu ocazia diferitelor spturi ar&eologice ;n 7srael par s confirme aceast presupunere, S nu uitm c ceremonia de rscumprare a biatului ;nt;i nscut nu se desf6ura dec;t atunci c;nd el avea 34 de zile, $ac supravie:uia primei luni+ avea 6anse apreciabile s a<ung la v;rsta adult, 7mediat dup na6tere+ trebuiau ;ndeplinite mai multe ;ndatoriri, 2;8n de cur;nd+ arabii din

2alestina aveau un obicei asemntor unei practici din vremurile biblice, >ai ;nt;i se tia 6i se ;nnoda cordonul ombilical+ apoi moa6a freca cu sare+ cu ap 6i cu ulei corpul bebelu6ului, /a ;l ;nvelea str;ns timp de 6apte zile ;n &aine sau ;n buc:i de :estur curate+ apoi fcea din nou acela6i lucru p;n ce copilul ;mplinea 94 de zile, 2rofetul /zec&iel men:ioneaz sare+ o baie 6i scutece cu privire la na6terea unui copil (/z,lI#9), 1uca a scos ;n eviden: faptul c >ria C18 a nscut pe ;nt;iul ei nscut+ 18a ;nf6at ;n scuteceD (1c,*#.), 5unc:iile moa6ei ;ncetau atunci c;nd ea ;ncredin:a copila6ul mamei pentru alptare, Se considera c era totodat un privilegiu 6i o datorie pentru o mam evreic s86i alpteze copilul+ timp de un an sau mai mult, C;nd mama nu era capabil din punct de vedere fizic s8 6i alpteze copilul+ fcea apel la o doic (ce nu fcea parte din familia ei) pentru a alpta acest bebelu6, Scriptura men:ioneaz trei asemenea doici, 5iica lui 5araon a gsit bebelu6ul ;ntre trestiile de pe malul Nilului, -na dintre primele ei porunci a fost s i se caute o doic evreic pentru a alpta copilul, $oica lui >oise a fost propria lui mamF (/=,*#.8)), Biblia descrie o scen emo:ionant care demonstreaz stima de care aveau parte doicile# C$ebora+ doica !ebeci a murit+ 6i a fost ;nmorm;ntat mai <os de Betel+ sub un ste<ar+ 6i a fost numit Alonbacut (ste<arul pl;ngerii)D (@en,3H#)), 0 alt doic lucra cu familia regal la 7erusalim, /a 6i8a riscat via:a ascunz;ndu ' pe copilul care urma s mo6teneasc tronul c;nd va atinge ma<oratul (*,!e,ll#l83),
72

Viaa cotidian n vremurile biblice %aterea i mica copilrie


73

>oa6a anun:a mamei c i se nscuse copilul 6i c era sntos, $ac tatl era la lucru+ ea ;i ddea de 6tire, 7eremia a fcut aluzie la acest obicei+ scriind# CBlestemat s fie omul care a adus ve6ti tatlui meu+ zic;nd# Ei s8a nscut un fiuF+ fc;ndu8' fericitD (7er,*4#'H), Vecinii familiei ;ntrebau dac nou8nscutul era un biat, Anun:area na6terii era simpl# CS8a nscut un copil de parte brbteascD (7ov 3#3? 7er,*4#'H), Aceasta ne reaminte6te anun:area na6terii lui >esia# CNou ni s8a nscut un copil+ nou ni s8a nscut un fiuD (7s,(#I), C0271-1-7 7 S/ $A -N N->/ Numele <uca un rol esen:ial ;n Vec&iul "estament, 5iecare nume ebraic avea o semnifica:ie 6i constituia un element important din via:a copilului, /vreii credeau c trebuia mai ;nt;i s cunoasc numele unei persoane ;nainte de a o cunoa6te pe ea ;ns6i, N8avem dec;t s e=aminm prenumele lui &acob, care ;nseamn Ca apuca de clc;iD+ pentru a constata importan:a unui nume, 2renumele de 7acob traducea esen:ialul caracterului suF 2rin urmare+ alegerea unui nume pentru un copil era o decizie cu consecin:e importante,
Akhnat!nB Ne.ertiti 6i c!)iii l!r. Aceast plac din piatr de calcar pictat este un portret al 5araonului AS&naton (sec, '9 ;, Cr,)+ al reginei lui 6i al celor trei fiice ale lor, !egina :ine pe dou dintre fiicele ei ;n bra:e+ iar regele d un obiect celei mai mari,

$up /=il+ semnifica:ia unui nume ;6i pierduse din importan:, Cineva se numea 'aniel nu neaprat din cauza semnifica:iei lui+ ci pentru a8' onora pe renumitul slu<itor al lui $umnezeu, /=istau cu toate acestea 6i e=cep:ii+ c&iar 6i ;n epoca aceea, Astfel+ numele &sus (corect este C7esusD) este forma greceasc a prenumelui &osua, (evr, 7e6ua)+ care ;nseamn Cm;ntuirea lui 7a&veD, ;n general+ unul din prin:i era cel care alegea numele copilului, Scriptura indic faptul c alegerea era ;n general fcut de mam, Ca ;n zilele noastre+ 6i alte persoane ;ncercau s participe la aceast sarcin important, $ac vecinii 6i familia /lisabetei 6i8ar fi impus punc8 tul de vedere+ fiul ei ar fi fost numit COa&ariaD+ dar /lisabeta a protestat+ insist;nd ca fiului ei s i se pun numele de C7oanD (1c,l#I48I'), Nicieri ;n Biblie nu ni se spune e=act ;n care moment trebuia copilul s86i primeasc numele, -neori aceasta se fcea ;n ziua na6terii lui (de e=emplu l,Sam,9#*'), ;n epoca Noului "estament+ copilul ;6i primea numele a opta zi+ c;nd era circumcis (1c,l#H(? *#*'),

>a<oritatea numelor din Biblie sunt teoforice, adic se aduga un nume divin unui substantiv sau unui verb pentru a face o propozi:ie complet, Astfel+ &onatan ;nseamn C$omnul a datD, Numele &lie (sau /lia+ evr, /lia&) face aluzie la loialitatea profetului# C$umnezeul meu este $omnulD, "ot a6a se ;nt;mpla cu multe nume pg;ne, -n mare numr dintre ele ;n Vec&iul "estament con:ineau cuv;ntul (aal$ Nepotul regelui Saul a fost numit >erib8Baal (l,Cr,)#39), ;mpre<urrile ;n care se n6tea copilul influen:au uneori alegerea numelui lui, Astfel+ dac o femeie se ducea la f;nt;n ca s scoat ap 6i n6tea acolo+ ea ;l numea uneori (eera (nscut la f;nt;n), -n bebelu6 care se n6tea ;n timpul unei furtuni de iarn putea fi numit (arac sau CfulgerD, C;nd filistenii au capturat c&ivotul+ o mam era pe cale s nasc? bebelu6ul ei a fost numit &-#abod, dup cuvintele mamei lui# C@loria (cabod este izgonit din 7sraelFD (l,Sam,9#*') $eseori se ddeau copiilor nume de animale, Rahela ;nseamn CoaieD+ 'ebora ;nseamn CalbinD ;n ebraic, #aleb ;nseamn Cc;ineD+ iar )cbor C6oareceD, Nu ne dm seama de ce se alegeau asemenea prenume, /le e=primau poate o dorin: de8a prin:ilor, >ama ;i pusese fiicei ei numele 'ebora ;n speran:a c va deveni activ 6i &arnic precum o albin,
74

Viaa cotidian n vremurile biblice %aterea i mica copilrie


.H

2renumele se referea adesea la o trstur de caracter pe care prin:ii o doreau pentru copil c;nd va fi mare, Nume ca *obec (superior) sau )"an (puternic) cadreaz perfect cu aceast interpretare, ;n alte cazuri+ prenumele era c&iar opusul a ceea ce urma s fie copilul, Gareb ;nseamn Cvrednic de dispre:uitD+ iar %abal ;nseamn CnebunD, Anumite culturi primitive pretindeau c ni6te demoni voiau s pun stp;nire pe copiii frumo6i+ 6i din acest motiv le ddeau ni6te prenume groaznice ca s :in spiritele rele la distan:, ;n unele :ri+ este ceva obi6nuit s se dea ;nt;iului nscut numele tatlui su+ dar nu a6a se ;nt;mpla ;n vremurile biblice, N8avem dec;t s privim diferi:ii arbori genealogici cita:i ;n Biblie, Astfel+ de la Boaz la ultimul rege al lui 7uda+ sunt *9 de nume de regi+ 6i nici mcar dou nu sunt identice, -nele nume erau mai populare dec;t altele, $e e=emplu+ cel pu:in o duzin de brba:i men:iona:i ;n Vec&iul "estament se numeau +ba-dia (Cslu<itor al lui 7e&ovaD), 2entru a face deosebire ;ntre persoanele care poart aceste nume+ se aduga uneori prenumelui lor numele tatlui lor, Numele complet al profetului >ica era C>icaia ben 7mla&D sau C>ica+ fiul lui 7mlaD (l,!e,**#)), Numele apostolului 2etru ;nainte ca s8' sc&imbe 7sus era CSimon Bar8 7onaD sau CSimon fiul lui 7onaD, Acest obicei slu<ea 6i ca s8i reaminteasc fiului strmo6ii lui, -n alt mod de a face deosebire ;ntre oamenii care poart acela6i nume consta ;n a8i identifica cu numele satului lor natal, "atl lui $a8vid se numea C7sai+ betleemit(ul)D (l,Sam,lI#l), -ria6ul pe care '8a omor;t $avid se numea C@oliat din @atD (l,Sam,l.#9), -na din cele mai ;nfocate admiratoare ale lui 7sus era >agdalena sau C>ria din >agdalaD (>t,*)#l), 7uda 7scariot+ discipolul care 18a trdat pe 7sus+ era originar din ora6ul C&eriot (is e o particul care ;nseamn C;nD), Se sc&imba uneori numele unei persoane c;nd ea devenea adult+ uneori din propria ei ini:iativ, Naomi+ soacra lui !ut+ voia s fie numit !ara, pentru c zicea# CCel Atotputernic m8a umplut de amrciune (mara , (!ut '#*4), Scriptura nu zice dac vecinii ei au luat8o ;n serios, 1a mai mul:i ani dup convertirea lui la cre6tinism+ t;nrul fariseu numit Saul 6i8a sc&imbat numele ;n 2avel (2aul)+ dup ce a convertit un func:ionar important+ Sergius 2aulus+ pe insula Cipru (5ap,l3#l8'3), Ji altcineva putea s sc&imbe numele unei persoane, -n ;nger al $omnului i8a dat lui 7acob noul su nume+ &srael (@en,3*# *I8*))? 7sus i8a sc&imbat numele lui Simon ;n -etru (>t,lI#'.8')), Nimeni nu 6tie de c;te ori ;6i puteau oamenii sc&imba numele ;n epoca biblic, !PN$-7/171/ NAJ"/!77

Strvec&ea cultur evreiasc respecta ni6te r;nduieli legate de na6tere, Copilul evreu se n6tea ;ntr8o comunitate profund religioas, !;n8duielile urmtoare aveau o semnifica:ie deosebit ;n via:a copilului, A, Circ%mci=ia c!)ila+il!r "e se= masc%lin. ;n zilele noastre+ cir8cumcizia se practic ;n numeroase culturi din motive igienice, -nele triburi primitive au aceast r;nduial la na6terea bebelu6ilor+ ;n timp ce altele a6teapt ca ei s a<ung la pubertate ori s fie gata de cstorie, Aceste tradi:ii au rmas intacte de8a lungul secolelor? ;n epoca biblic+ ele erau curente ;n 0rientul Apropiat, /vreii ;6i bteau <oc de filisteni pentru c ace6tia nu practicau circumcizia (l,Sam,l.#*I), ;n unele cazuri+ erau circumci6i israeli:ii adul:i (7os,H#*8H), >oa6a evreic
>oa6a este o femeie care a<ut mama ;n timpul na6terii, ;n antic&itate+ ;nsrcinarea ei consta din tierea cordonului ombilical+ din splarea nou8nscutului+ din frecarea lui cu sare+ din ;nf6area lui ;n scutece+ 6i apoi din aducerea lui ;naintea tatlui, Se observ c&iar c o moa6 a propus un nume care s se dea nou8nscutului (!ut 9#'.), ;ndem;narea 6i consacrarea a8cestor femei fceau ca profesia lor s fie foarte onorat, >oa6a era adesea o priete n 6i o vecin a familiei? uneori era c&iar un membru al acestei familii, Aceast meserie este cunoscut din timpurile cele mai strvec&i, /a este men:ionat pentru prima dat ;n vremea lui 7acob (@en,3H#'.), >oa6a 6tia s se descurce ;n situa:ii dificile legate de na6terile multiple+ ca atunci c;nd "amar i8a adus pe lume pe 2ere: 6i pe Oera& (@en,3)#*.834), Biblia men:ioneaz dou femei care au murit ;n timpul na6terii# !a&ela la na6terea lui Beniamin (@en,3H#')) 6i nora lui /li la na6terea lui 78Cabod (l,Sam,9#*48*'), ;n fiecare caz+ moa6a le8a anun:at prompt c aveau un fiu+ ceea ce le8a permis mamelor s le dea un nume, Cele dou moa6e mai renumite din Biblie erau Jifra 6i 2ua, Se crede c ele erau principalele moa6e ale evreicelor ;n timpul sclaviei din /gipt, Josep&us 6i al:ii au sugerat c ele erau egiptence 6i c 5araon le dduse ordin s8i omoare pe nou8nscu:ii de se= masculin ai evreilor, $ar ele n8au luat ;n seam aceast porunc+ pretinz;nd c evreicele erau mai puternice 6i mai vi 8 guroase ca egiptencele ;n timpul na6terii, A7

Viaa cotidian in vremurile biblice

Circumcizia ;nsemna c copilul intra ;n comunitatea legm;ntului, $omnul a zis lui Avraam# C1a v;rsta de opt zile+ el s fie circumcis ;ntre voi,,, 6i legm;ntul >eu va fi ;n carnea voastr semnul unui leg8m;nt eternD (@en,l.#'*8'3), 2rin urmare+ aceast practic era respectat cu mare gri<, -n necircumcis era considerat pg;n, C;nd cultura greac a sosit ;n 2alestina cu dou secole ;nainte de 7sus Cristos+ numero6i evrei au renun:at la obiceiurile lor evreie6ti, -nii brba:i sufereau o opera:ie c&irurgical care ;i fceau din nou s par Cnecircum8ci6iD+ ceea ce ec&ivala cu o apostazie, 1egea lui >oise nu stipula c aceast opera:ie trebuia practicat asupra nou8nscutului, Se presupune ;n general c un brbat adult tia prepu:ul nou8nscutului, 0 dat cel pu:in+ Biblia men:ioneaz c lucrul acesta a fost fcut de o femeie? de fapt+ ;mpre<urrile care ;ncon<oar acest eveniment deosebit erau neobi6nuite+ pentru c so:ul ei era pe moarte (/=,9#*H), Cuv;ntul ebraic pentru Ccel care circumcideD 6i CsocruD este identic, 2robabil c lucrul acesta este din epoca dinaintea legm;ntului+ c;nd viitorul socru ;l pregtea pe t;nr pentru cstorie, Circumcizia era o opera:ie e=trem de delicat, ;n societatea noastr+ ea este efectuat de un medic, ;n Vec&iul "estament+ aceast r;n8duial era ;ndeplinit de un specialist care nu apar:inea grupului familial (l,>acabei '#I'), 1a origine+ se foloseau instrumente primitive ca de e=emplu sile=uri, C&iar dup punerea la punct a cu:itelor de metal+ oamenii au continuat s se slu<easc de sile= (/=,9#*H 6i 7os,H#*), Aceast tradi:ie a fost ;ncetul cu ;ncetul abandonat+ 6i ;n Noul "estament cu:itele metalice ;nlocuiser cu:itele din piatr, $up cum am vzut+ t;nrul evreu trebuia s fie circumcis ;n ziua a opta, $omnul dduse aceast porunc lui Avraam (@en,l.#'*) 6i a confirmat8o lui >oise ;n de6ert (1ev,l*#3), >ai ;nainte+ israeli:ii nu ascultaser totdeauna de aceast porunc, $up /=il+ aceast lege a fost respectat cu stricte:e+ 6i ea a rmas ;n vigoare ;n Noul "estament (1c,*#*')? ea rm;ne o parte integrant a iudaismului contemporan, C;nd aceast a opta zi cdea ;ntr8un sabat+ circumcizia era totu6i efectuat+ ;n ciuda numeroaselor reguli 6i legi care cereau suspendarea activit:ilor

zilnice pentru a respecta sabatul,


%aterea i mica copilrie 77

Studii recente au confirmat c momentul cel mai pu:in periculos pentru realizarea acestei r;nduieli era ziua a opta de via:, Vitamina K+ care face s;ngele s se coaguleze+ este produs ;n cantit:i suficiente numai ;ntre a cincea 6i a 6aptea zi, A opta zi+ corpul con:ine cu '4R protrombin mai mult dec;t este normal? aceast substan: <oac de asemenea un rol esen:ial ;n coagulare, B, 2urificarea mamei, Se considera c na6terea o fcea pe femeie impur sau necurat din punct de vedere ceremonial+ cu alte cuvinte ea nu putea lua parte la ceremoniile religioase sau atinge obiecte sacre, /=per:ii biblici s8au ;ntrebat adesea de ce# 0are pentru a sublinia c bebelu6ul se n6tea ;n pcatB 0are pentru a sublinia c actul se=ual 6i na6terea constituiau un fel de ;ntinareB Sau era vorba pur 6i simplu despre o prote<are a mamei+ pentru ca ea s nu se simt obligat s ias din cas a6a devreme dup na6terea copiluluiB Scriptura nu ne d nici un rspuns, Se cuvine totu6i s ne reamintim c to:i 8 brba:i 6i femei 8 erau considera:i impuri din punct de vedere ceremonial c;nd aveau o pierdere de s;nge+ de sperm+ sau de puroi (1ev,'* 6i 'H), Celelalte culturi din vremurile biblice aveau tabu8uri asemntoare, $up 1evitic '*+ mama era impur timp de 94 de zile dup na6terea unui biat+ 6i de dou ori mai mult timp dup na6terea unei fete, Nici aici nu ni se d motivul, 1a sf;r6itul acestei perioade+ dup ce a adus o <ertf pentru pcat 6i o ardere8de8tot (&olocaust) ;n sanctuar+ femeia era declarat pur din punct de vedere ceremonial, Aceast tradi:ie era neobi6nuit+ cci brba:ii erau aceia care aduceau de obicei <ertfe, 1egea permitea 6i femeilor s aleag ;ntre mai multe feluri de animale pentru <ertf+ dup rangul lor social, 0 femeie bogat trebuia s aduc un miel ca ardere8de8tot? dac familia era foarte srac+ erau acceptate dou turturele, /ste interesant de notat c >ria+ mama lui 7sus+ nu 6i8a putut permite dec;t dou turturele ca <ertf ;n clipa purificrii ei (1c,*#**8*9), C, !scumprarea ;nt;iului nscut, $eoarece to:i ;nt;ii nscu:i apar:ineau lui $umnezeu+ familia era obligat s8i CrscumpereD de la /l, 2re:ul CrscumprriiD era de cinci sicii de argint care erau da:i preo:ilor atunci c;nd copilul era ;n v;rst de o lun (Num,l)#'H8'I), Scriptura nu ne descrie ceremonia rscumprrii+ dar ;n vremurile rabinice fusese pus la punct urmtoarea procedur# Acest eveniment
A8

Viaa cotidian in vremurile biblice

fericit era srbtorit ;n cea de a treizeci 6i una zi din via:a copilului (dac ziua aceasta cdea ;ntr8un sabat+ era am;nat pe a doua zi), /a se :inea ;n cminul familiei+ ;n prezen:a preotului 6i a altor invita:i, Acest obicei ;ncepea atunci c;nd tatl ;i ;nf:i6a preotului bebelu6ul, 2reotul ;l ;ntreba# CVrei s rscumperi copilul+ sau vrei s mi8' ;ncredin:eziBD "atl rspundea c dorea s8' rscumpere 6i8i ddea preotului cinci sicii de argint, C;nd ;i era dat copilul+ tatl aducea mul:umiri lui $umnezeu, Apoi preotul ;i declara# C5iul tu este rscumpratFD /l rostea o binecuv;ntare asupra copilului 6i se altura celorlal:i invita:i ;n <urul unei mese de osp:, $ac copilul era orfan din na6tere+ sarcina rscumprrii revenea uneia din rudele lui de se= masculin, Copilul trecuse cu bine aceste sptm;ni critice, 2rin:ii lui ;i dduser un nume 6i ;ndepliniser toate ritualurile esen:iale, >ama lui va continua s8' alpteze p;n la doi sau trei ani, Apoi+ el era ;n:rcat 6i trecea &otarul care desparte mica copilrie de copilria propriu8 zis, Cc!lile (rece+ti 6i r!mane
;n antic&itate+ romanii 6i grecii aveau un sistem 6colar foarte sofisticat, Jcolile nu erau obligatorii+ nici administrate de stat+ ceea ce nu le ;mpiedica s fie popu8lare,T ;n sistemul grec+ bie:ii erau trimi6i la 6coal la v;rsta de zece ani, Jcoala apar:i nea profesorului care preda acolo, Nu e=ista probabil nici un sistem de internat,

1a greci nu se predau limbi strine (ei considerau greaca drept limb supremF)+ ;nv:m;ntul lor se compunea din trei dis 8 cipline principale# muzic+ gimnastic 6i scriere, "o:i tinerii greci ;nv:au s c;nte din lir, "inerele fete grecoaice ;nv:au s citeasc 6i s scrie cu tatl lor+ s :eas+ s danseze 6i s c;nte la un instrument cu mama lor, S observm c rarele femei instruite din @recia erau ;n general ni6te prostituate pentru cei boga:i, 2rofesorii greci ;6i c;6tigau e=isten:a ;n slile de clas 6i c&iar pe strad, -nii din ace6ti educatori itineran:i (Socrate+ de e8 =emplu) au devenit celebri, "inerii greci mergeau la 6coal p;n la 'I ani+ apoi se consacrau sporturilor, Contrar grecilor+ romanii fceau apel la strini ca s86i instruiasc copiii+ ca de e=emplu o doic grecoaic, Bie:ii 6i fetele mergeau la 6coal de la . ani, 1a '3 ani+ dac erau inteligen:i+ erau trimi6i la liceu? ;n !oma e8=istau *4 de licee ;n anul 34 d, Cr, C&iar ;nv:m;ntul secundar roman se fcea ;n greac+ 6i profesorii erau ;n general sclavi sau oameni liberi greci, Ji romanii aveau ;nv:tori eminen:i care se deplasau din 6coal ;n 6coal,

C!)il#ria +i a"!lescen a
0amenii din vremurile biblice ;i respectau pe cei mai btr;ni ca ei+ ca ni6te surse de ;n:elepciune 6i sfaturi, /i aplicau porunca lui $umnezeu# CS te scoli ;naintea prului crunt+ 6i s onorezi fa:a celui b8tr;n,,,D (1ev,l(#3*), >a<oritatea deciziilor la nivel de ora6 erau luate de Cmai8btr;niD 6i afectau ;ntreg clanul (/=,3#'I8')), "itlul de mai-b-trn (cuv;nt care ;nseamn de fapt Ccel cu barbD) se referea la v;rsta persoanei, 7sraeli:ii socoteau c cineva devenea mai ;n:elept cu c;t ;m8btr;nea 6i c era deci un bun de pre: pentru familie ($t,3*#.? Siracid *H#I), S ne amintim deci de aceast concep:ie despre mai8btr;ni atunci c;nd ne ;ncepem studiul privitor la copiii din epoca biblic, ;n epoca noastr+ deseori copiii sunt polii de aten:ie 6i de activitate ai familiei, 0dinioar+ nu se nega importan:a lor+ dar nu aveau dreptul s cear prin:ilor lor sau Cmai8btr;nilorD e=plica:ie asupra unui fapt? ei nu puteau nici s86i e=prime liber prerile, 2rin:ii trebuiau s8' C;nve:e pe copil calea pe care s8o urmezeD (2rov,**#I), /l trebuia s fie ;nv:at s8i respecte pe prin:i 6i pe cei ;n v;rsta, C&iar adul:ii tineri nu puneau la ;ndoial afirma:ile Cmai8btr;nilorD, Astfel+ /li&u 6i8a ;nceput cuv;ntarea adresat lui 7ov 6i prietenilor lui prin a se scuza# C/u sunt
C!)il#rie +i /n$# #t%r#. Acest basorelief de pe un sarcofag roman arat un sugar alptat de mama lui (st;nga)+ apoi acela6i dup c;:iva ani+ gata pentru 6coal :"rea)ta<. )4

Viaa cotidian n vremurile biblice

t;nr+ 6i voi sunte:i foarte btr;ni# de aceea m8am temut+ 6i n8am ;ndrznit s v art prerea meaD (7ov 3*#I), 1ucrul acesta ne a<ut s ;n:elegem mai bine de ce 6ovia 7eremia s devin profet, /l a zis# CA&F $oamne $umnezeule+ iat+ eu nu 6tiu s vorbesc+ cci sunt un copilD (7er,l#I), $iscipolii lui 7sus aveau aceast atitudine c;nd au ;ncercat s81 apere pe $omnul fa: de copii, $ar 7sus le8a zis# CNu8i o8pri:i+ cci !egatul (;mpr:ia) lui $umnezeu este a unora ca eiD (1e, ')#'I), AS2/C"-1 57O7C J7 C!/J"/!/A /vang&elia nu ne d nici o indica:ie referitoare la aspectul fizic al lui 7sus+ la v;rsta adult sau ca 6i copil, $ar Biblia descrie pe scurt anumite persoane, $espre $avid+ ea zice de e=emplu c el era cu prul ro6u sau C,,, ro6covan+ 6i ;n plus cu o ;nf:i6are frumoas+ 6i era plcut la privitD (l,Sam+'I#'*), Cu toate acestea+ nu 6tim cum defineau is8raeli:ii frumuse:ea, Anumite picturi murale 6i basoreliefuri dat;nd din vremea Vec&iului "estament arat aspectul fizic al israeli:ilor? din nenorocire este greu de stabilit ;n ce msur aceste trsturi sunt realiste sau imaginare, Aceasta ne permite totu6i s ne facem o idee, Spturile ar&eologice ne dau alte indica:ii asupra fizicului israeli:ilor, S e=aminm c;teva din aceste caracteristici, A, /tapele cre6terii# /vreii dispuneau de mai multe cuvinte ca s defineasc diferitele stadii ale cre6terii, Copiii nou8nscu:i erau numi:i CsugariD at;ta vreme c;t erau alpta:i la s;n, Apoi erau numi:i C;n:rca:iD, Aceast sc&imbare era o etap important din via:a lor, Ceva mai t;rziu+ evreii ziceau c ei Cfceau repe<or pa6i miciD, 0 alt etap era pubertatea, 1a aceast v;rst+ ei erau numi:i elem sau almah, adic Ccel matur din punct de vedere se=ualD, Cele H etape ale vie:ii omene6ti sunt citate ;n 1evitic *.#'8)? trei dintre ele corespund

copilriei sau adolescen:ei, 2rima dura de la na6tere la 34 de zile+ a doua de la o lun la H ani 6i a treia de la H ani la *4 de ani, -ltimele etape erau v;rsta adult 6i btr;ne:ea, B, Statura, 7sraeli:ii se socoteau mai mici dec;t canaani:ii care locuiau ;n Eara 2romis aflat ;naintea lor, C;nd spionii s8au ;ntors din
#opilria i adolescena
)'

misiunea lor de e=plorare+ au povestit c :ara era populat de uria6i# C2oporul acesta este mai mare 6i mai ;nalt la statur dec;t noi? ora6ele sunt mari 6i ;ncon<urate cu ziduri p;n la cer? ba ;nc+ am vzut acolo 6i copii ai lui AnacD ($t,'# *)), Copiii lui Anac la care se face aluzie erau urma6ii legendari ai unui trib de uria6i, "otu6i+ ar&eologii au constatat c ace6ti canaani:i erau de statur 6i de ;nl:ime ;n special mi<locie, Se pare c raportul spionilor se baza mai mult pe temeri dec;t pe realit:i ($t,l#*)? Num, '3#*)), Studiind sc&eletele unor israeli:i adul:i+ savan:ii au descoperit c ei msurau ;n medie ;ntre '+I4 m 6i '+.4 m, >icimea lor se datora par:ial unei alimenta:ii proaste, Secetele 6i norii de lcuste le distrugeau frecvent recoltele+ ceea ce ducea la foamete mare ;n popor (Am, 9#I8'4),
U Amenh!te) DI +i .amilia l%i. Acest grup familial de . m ;nl:ime reprezint faraonul Amen&otep 777 (spre '9H4 ;, Cr,) cu coroana 6i barba sa de ceremonie, !egina "i poart o peruc grea+ iar deasupra ei o coroan, Cele trei fiice sunt reprezentate de mici figurine ;naintea tronului+ ceea ce arat lipsa de importan: a rolului copiilor ;n societatea egiptean,

;n ciuda tuturor acestor ;ncercri+ e=istau c;teva persoane obeze, /ste descris /glon+ regele >oabului+ ca un Com foarte grasD (Jud, 3#'.), 2e de alt parte+ raritatea &ranei ;i fcea pe cei boga:i s cumpere mai mult dec;t aveau nevoie+ ;n vreme ce sracii cuno6teau lipsa 6i foametea, Scriptura condamn indiferen:a egoist a celor boga:i (1e, '*#'38*')+ ca 6i lcomia lor, Astfel+ $omnul a <udecat pe /li 6i pe fiii si pentru c se g&iftuiau cu cele mai bune buc:i de carne din ofrande (l,Sam,*#*(), C&iar dac erau mai mici 6i mai zvel:i dec;t contemporanii lor+ israeli:ii nu erau mai slabi, "oat lumea muncea din greu+ c&iar 6i fe8
Viaa cotidian in vremurile biblice

meile, ;n fiecare zi+ tinerele femei ;6i umpleau urcioarele cu ap la f ;ntina satului 6i le duceau pe cap, 2line+ aceste urcioare puteau c;ntri ** Sg, 2regtirea cerealelor pentru mese era o alt ;nsrcinare anevoioas 6i istovitoare, ;n vremea aceea+ femeia ideal avea bicep6i dezvolta:iF (2rov,3'#'.) Via:a cerea de la brba:i munc grea+ c&iar 6i bie:ii luau parte la ea (l,Sam,lI#ll), Astfel+ brba:ii 6i bie:ii fceau adesea o munc manual anevoioas? ei aduceau ;n sat oile 6i caprele bolnave de pe izlazuri ;ndeprtate, C;nd trebuia construit o cas+ ei transportau pietrele pe spate, 5ceau pe <os cea mai mare parte din deplasri, ;n felul a8cesta+ deveneau viguro6i 6i robu6ti, -neori+ un t;nr ;6i arta for:a 6i cura<ul prin atacarea 6i omor;rea unei fiare slbatice, $avid i8 a spus lui Saul# CSlu<itorul tu p6tea oile tatlui su, Ji c;nd un leu sau un urs venea s8i ia o oaie din turm+ m duceam dup el+ ;l loveam+ 6i o scpm din gura lui, Ji c;nd se ridica ;mpotriva mea+ ;l apucam de falc+ ;l loveam 6i8' omoram, Slu<itorul tu a omor;t leul 6i ursulD (l,Sam,l.#3983I), Ne sunt relatate fapte similare ;n toat Biblia (de e=, *,Sam,*3#*4), ;n toate culturile+ e=ist e=cep:ii de la regul, Biblia spune despre Saul c Cnu era printre copiii lui 7srael nimeni mai frumos dec;t el, $e la umeri ;n sus era mai ;nalt dec;t to:iD (l,Sam,(#*), @oliat era un alt om deosebit de ;nalt, ;n l,Samuel '.#9+ citim c el avea o ;nl:ime de 6ase co:i 6i o palm, $eoarece un cot avea cam 9H cm (distan:a dintre cot 6i v;rful degetului mi<lociu)+ trebuie c msura mai mult de *+.4 m, 1a cellat capt al scrii+ Oac&eu era obligat s se ca:ere ;ntr8un sicomor ca s vad peste capetele mul:imii (1c,l(#389), C, C%l!area )ielii 6i a )#r%l%i. Numele lui .sau ;nseamn Cde un ro6u8brunD, -rma6ii lui /sau erau acest popor de ro6covani numit edomiti, $impotriv+ israeli:ii aveau prul 6i tenul de culoare mai desc&is, 7n zilele noastre+ israeli:ii arat mai bronza:i+ pentru c sunt ne;ncetat e=pu6i soarelui, "inerele fete israelite considerau c pielea desc&is la culoare este deosebit de frumoas 6i

evitau pe c;t posibil razele de soare, ;n C;nta8rea C;ntrilor+ viitoarea mireas spunea slu<nicelor ei# CNu v uita:i la mine c sunt neagr+ cci m8a ars soareleD (C;nt,l#I), /a se sim:ea <enat c pielea ei nu era la fel de desc&is la culoare ca a celorlalte fete,
#opilria i adolescena )3

"inerii israeli:i aveau prul brun sau negru, C;ntarea C;ntrilor H#'' ;l descrie ca fiind Cnegru ca 6i corbulD, $e mai multe ori ;n Scriptur+ prul este comparat cu o turm de capre cobor;nd coasta unui deal (C;nt,9#l? I#H)? trebuie zis c ;n 7srael caprele erau negre, Ar&eologii au descoperit ;n diferite locuri din 2alestina legturi de ;ncins fruntea dat;nd de pe vremea Vec&iului "estament, Aceasta indic faptul c brba:ii+ ca 6i femeile+ purtau prul lung, Acesta era cazul lui Absalom (*,Sam,l9#*I) 6i al lui Samson (Jud,lI#'I8'(), 2rin:ii canaani:i rdeau adesea capul bie:ilor lor+ nels;nd dec;t o bucl de pr (1ev,l(#*.), /ra un obicei egiptean+ dar israeli:ii n8aveau dreptul s8' urmeze, Apostolul 2avel a recomandat femeilor s nu aib prul scurt 6i brba:ilor s riu8' poarte lung (l,Cor,ll#'98'H)? pentru o femeie+ prul scurt ;nsemna c era prostituat, Stilurile de coafur erau adesea o c&estiune de cultur 6i se sc&imbau de la o genera:ie la altaF $, Copiii han"ica)a i. $efectele congenitale erau mai frecvente ;n epoca biblic dec;t astzi, ;n 2entateuc (1ev,*'#')8*') este dat o list a celor mai frecvente defecte, Se pare c un brbat &andicapat ;n felul acesta nu avea dreptul s ;ndeplineasc ;ndatoririle unui preot, Ase8 menea persoan era deseori :inta unor bat<ocuri+ ceea ce era strict interzis de ctre $umnezeu+ care a zis# CS nu blestemi pe un surd 6i s nu pui o piatr de poticnire ;naintea orbului+ ci s te temi de $umnezeul tu# /u sunt $omnulD (1ev,l(#'9? cf, $t,*.#')), PNVAEA>PN"-1 7sraeli:ii ddeau copiilor lor o instruire complet, 1e ddeau o educa:ie religioas 6i ;i ;nv:au sarcinile practice ale vie:ii cotidiene, Cum ei erau un popor de agricultori+ doar responsabilii pe linie religioas ;nv:au s citeasc 6i s scrie, C7sus cre6tea ;n ;n:elepciune,,, 6i era ;n gra:iile lui $umnezeu 6i ale oamenilorD (1c,*#H*), Acest verset rezum obiectivul sistemului pedagogic evreiesc, Cuno6tin:a nu era totul# trebuia de asemenea insuflat ;n:elepciunea bazat pe o rela:ie cu $umnezeu, 0dinioar ;n 7srael+ ;nv:m;ntul nu era prea structurat, 2rin:ii erau cei ce asigurau esen:ialul, Nu e=istau nici sli de clas+ nici pro8
)9

Viaa cotidiana n vremurile biblice

gram precis, 2e vremea Noului "estament+ evreii ddeau dovad de o atitudine mai metodic# e=istau clase 6i profesori califica:i ca s8i instruiasc pe to:i copiii din sat, A, >odelul de ;nv:tor, Ca s ;n:elegem func:ia ;nv:torului evreu+ trebuie mai ;nt;i s e=aminm ;nv:torul divin pe care ;l lua ca model, Scriptura ;l prezint pe $umnezeu ca ;nv:torul care zice elevilor 1ui# C7at calea+ merge:i pe eaFD (7s,34#*4+*'), $umnezeu cu8 noa6te 6i ;n:elege nevoile copiilor Si+ ;6i stp;ne6te foarte bine materia 6i este un e=emplu perfect 6i infailibil pentru elevii Si, ;nv:torul evreu avea un e=celent model ;n fa:a oc&ilor, Jtim c $umnezeu i8a folosit pe ni6te brba:i ca s8' ;nve:e 1egea pe poporul 7srael, /i erau totodat ;nv:tori 6i e=emple de evlavie K brba:i ca >oise+ preo:ii 6i profe:i ca 7lie (/lia), /i ;i ;nv:au pe adul:ii din 7srael+ care aveau responsabilitatea de a transmite aceste cuno6tin:e copiilor lor, B, !esponsabilitatea printeasc, 7nstruirea religioas a copiilor revenea prin:ilor ($t,ll#'(? 3*#9I), Nu se admitea nici o e=cep:ie la cei care pretindeau c sunt prea ocupa:i pentru lucrul acesta, !esponsabilitatea lor nu ;nceta atunci c;nd copiii lor deveneau adul:i 6i se cstoreau# ei luau parte 6i la educa:ia nepo:ilor ($t,9#(), $e fapt+ ei locuiau adesea ;n aceea6i cas, "atl israelit purta responsabilitatea suprem a educa:iei copiilor si+ dar 6i so:ia lui avea de <ucat un rol &otr;tor+ mai ales pentru copiii sub cinci ani, ;n ace6ti ani de formare+ ea furea

viitorul fiilor 6i fiicelor ei,


*eti e care se E!ac#. Aceste feti:e danseaz 6i se <oac pe acest basorelief (cea **44 ;, Cr,) al unui morm;nt e(i)tean din SaSSara, Patr% dintre ele :in ni+te !(lin=i.

#opilria i adolescena
85 -n <oc gsit la "eii Beit Mirsim. Copiii canaani:i <ucau acest <oc pe o tbli: cu zece pioni# cinci de form conic 6i cinci tetraedri+ to:i de faian: albastr, -n titirez de filde6 cu patru guri ;ntrege6te acest <oc,

C;nd un biat avea v;rsta de a lucra cu tatl su+ cel mai adesea era instruit de el+ de6i mama lua 6i ea parte (2rov,l#)8(? I#*4), So:ia se consacra ;n special fetelor ei+ ;nv:;ndu8le ce trebuie s 6tie ca s devin so:ii bune 6i mame bune, C&iar dac altcineva devenea responsabil cu instruirea unui brbat+ aceast persoan era 6i ea considerat ca CtatlD su, >ai t;rziu+ persoana care <uca acest rol de ;nv:tor era numit CtatD+ 6i ea se adresa elevilor ei cu Cfiii meiD, 2reocuparea ma<or a prin:ilor evrei era ca s fac cuno6tin: copiii lor cu $umnezeul cel viu, 7n ebraic+ Ca cunoa6teD ;nseamn a fi intim legat de cineva, Scriptura afirm c respectul sau Cteama de $omnul este ;nceputul ;n:elepciunii+ 6i cunoa6terea Celui Sf;nt este pricepereaD (2rov,(#'4), 2rin:ii pio6i ;6i a<utau copiii s dob;ndeasc aceast cunoa6tere a lui $umnezeu, ;nc din fraged copilrie+ copiii ;nv:au istoria lui 7srael, /i ;nv:au probabil pe de rost o mrturisire de credin: pe care o recitau cel pu:in o dat pe an c;nd ofereau primele roade, Aceast mrturisire
)I Viaa cotidian in vremurile biblice

de credin: rezuma istoria lui 7srael sub o form simpl 6i u6oar de ;nv:at pe de rost# /0atl meu era un arameu nomad1 el a cobort n .gipt i a locuit acolo pentru o vreme1 ei erau puini la numr$ )colo, a a2uns o naiune mare, puternic i numeroas$ .giptenii s-au purtat aspru cu noi, i ne-au chinuit, i ne3au supus la o robie grea$ %oi am strigat la 'omnul, 'umne"eul prinilor notri, i 'omnul ne-a au"it vocea, i a v"ut neca"ul, chinul i oprimarea noastr1 i 'omnul ne-a scos din .gipt cu min tare i cu bra ntins, cu teroare mare, cu semne i minuni, i .l ne3a adus n locul acesta, i ne-a dat ara aceasta, ar n care curge lapte i miere$ *i iat, acum aduc cele dinti din roadele p-mntului pe care mi lai dat 0u, 'oamne455 ($t,*I#H8'4+ !SV) Astfel+ copiii aflau c na:iunea lui 7srael ;nc&eiase un legm;nt cu $umnezeu, Acest legm;nt ;i supunea anumitor obliga:ii, /i nu erau liberi s86i satisfac propriile dorin:e+ ci aveau o responsabilitate fa: de $omnul care ;i rscumprase, /rau ;nv:a:i cu s;rguin: indica:iile pe care le ddea $umnezeu, 7sus a rezumat esen:a 6i inten:ia acestor legi c;nd a declarat# CS iube6ti pe $omnul+ $umnezeul tu cu toat inima ta+ 6i cu tot sufletul tu+ 6i cu toat g;ndirea ta, Aceasta este cea dint;i 6i cea mai mare porunc, Ji a doua este asemenea ei# S8' iube6ti pe aproapele tu ca pe tine ;nsu:i, $e aceste dou porunci depind toat 1egea 6i 2rofe:iiD (>t,**#3.894), Cum nu e=istau 6coli pe vremea Vec&iului "estament+ instruirea se fcea ;n mi<locul vie:ii cotidiene, C;nd se prezenta ocazia+ prin:ii ;6i ;nv:au copiii, Copilul ;ntreba de e=emplu# C"at+ de ce sunt ;ngrmdite aici aceste pietreB Ce ;nseamn eleBD (cf, 7os,9#*'), "atl e=pli8 ca atunci cadrul religios 6i semnifica:ia momentului, /duca:ia 6i instruirea unui copil durau toat via:a, 5amilia evreiasc lua foarte ;n serios ;nv:turile $omnului# CAceste cuvinte+ pe care :i le poruncesc astzi+ s fie ;n inima ta, S8i ;nve:i cu gri< 6i aten:ie pe copiii tiD ($t,I#I8.), Cuv;ntul Ca ;nv:a cu gri< 6i aten:ieD vine de la un cuv;nt ebraic care desemna ;n general ascu:irea unei unelte sau a unui cu:it, 2iatra de ascu:it era fa: de lama cu:itului ceea ce instruirea este pentru copil, /a ;l pregte6te s devin un membru util 6i productiv al societ:ii,
#opilria i adolescena ).

C, Cc!lile "in sinagogi, Nu 6tim de c;nd e=ist primele 6coli ;n sinagogi, -nii cred c ele dateaz de pe vremea e=ilului ;n Babilon, 0ricum ar fi+ ;n epoca Noului "estament+ ele constituiau un element esen:ial al vie:ii evreie6ti, ;n fiecare sabat+ evreii se str;ngeau cu scrupulozitate la sinagog ca s8' asculte acolo pe rabin citind Scriptura 6i e=plic;nd 1egea, Aceast activitate i8a fcut pe musulmani s8i porecleasc pe evrei Cpoporul Cr:iiD, Sinagoga organiza cursuri speciale ;n afara orelor de cult normale, Bie:ii frecventau aceste cursuri ;n timpul sptm;nii ca s studieze Scripturile cu profesori califica:i, /i completau ;n felul acesta ;nv:tura religioas pe care o primeau de la prin:ii lor, 2rin:ii evrei se preocupau mai mult de caracterul profesorului de8c;t de capacitatea lui pedagogic, "rebuia desigur ca el s fie competent ;n profesia lui+ dar era necesar mai ales s fie un bun e=emplu pentru copii, Scrierile evreie6ti contemporane Noului "estament ne citeaz unele din calit:ile lui esen:iale, /l nu are voie s fie lene6+ trebuie s dea dovad de un caracter bun 6i de un spirit impar:ial, Nu are voie niciodat s86i piard rbdarea+ nici s86i compromit demnitatea glumind+ nici s descura<eze copilul, /l trebuie s arate c pcatul este respingtor 6i s pedepseasc toate gre6elile, "rebuie de asemenea s86i :in toate promisiunile, 7n afara citirii Scripturii+ bie:ii evrei ;nv:au buna8cuviin:+ muzica+ strategia militar 6i alte cuno6tin:e practice, Citim c t;nrul $a8vid era Cpriceput la c;ntat din instrument (adic era un muzicant)+ un om foarte cura<os 6i de valoare+ un rzboinic+ prevztor ;n treburi+ este un om plcut+ 6i $omnul este cu elD (l,Sam,lI#')), 2utem deci trage concluzia de aici c el avea o pregtire complet ca ma<oritatea bie:ilor evrei, ;n vremea Noului "estament+ 6colile evreie6ti cereau ca fiecare elev s studieze mai multe pasa<e importante din Scriptur, /ra vorba mai ales de *ema, o alt mrturisire de credin: a evreilor ($t,I#98H), 2e urm era $euteronom ''#'38*' 6i Numeri 'H#3.89', /levul era de asemenea obligat s ;nve:e psalmii 6allel (ClaudD+ 2s,''3 la ''))+ ca 6i povestirea crea:iei (@en,l la H) 6i legile privitoare la <ertfe (1ev,l la )), /levii deosebit de dota:i studiau o mare parte din cartea 1eviticului, Numai bie:ii aveau parte de un ;nv:m;nt oficial ;n afara casei,
XX

Viaa cotidian n vremurile biblice

/i ;ncepeau prin a se aduna ;n casa profesorului unde citeau pergamente care con:ineau scurte pasa<e din Scripturi precum *ema$ /ra C6coala primarD a epocii, C;nd aveau v;rsta de a urma cursurile sabatice+ ei se str;ngeau ;n Ccasa Cr:iiD+ la sinagog, /i se duceau ;n camera unde erau :inute sulurile "orei 6i86i ;nv:au acolo lec:iile sub conducerea 6a""an-ului, pstrtorul sulurilor, >ai t;rziu+ ei aveau dreptul de a discuta anumite aspecte ale 1egii cu profesorii farisei, Aceste discu:ii constituiau Cnivelul secundarD al ;nv:m;ntului evreiesc, ;n epoca Noului "estament+ cursurile durau tot anul, ;n timpul cldurii lunilor de var+ ace6ti bie:i nu ;nv:au mai mult de 9 ore pe zi, /i nu aveau ore c;nd cldura era deosebit de mare, Cursurile aveau loc ;nainte de ora '4 6i dup ora 'H, Se fcea o pauz de H ore ;n timpul pr:ii celei mai clduroase a zilei, Clasa avea o mic platform ;nl:at pe care sttea profesorul, ;n fa:a lui+ pe un suport+ avea sulurile ce con:ineau pasa<e alese din Vec&iul "estament, /levii erau a6eza:i pe sol la picioarele profesorului (5ap,**#3), /levii nu erau separa:i pe grupe de v;rst# ei se adunau to:i ;n aceea6i clas, 2rin urmare+ ;nv:m;ntul trebuia s fie foarte individualizat, 2rofesorul copia un verset pentru cei mai tineri+ care ;l recitau cu voce tare p;n ;l 6tiau pe de rost, ;n acest timp+ profesorul ;i a<uta pe cei mai mari s citeasc un pasa< din 1evitic, Ogomotul continuu probabil c ar fi fost foarte deran<ant pentru noi+ dar bie:ii israeli:i se obi6nuiau repede cu el, ;n:elep:ii credeau c dac un verset nu era repetat cu voce tare+ nu ;nt;rzia s fie uitat, $, 2regtirea profesional, Bie:ii erau fr ;ndoial ;nc;nta:i s se duc ;mpreun cu tatl lor pe ogor sau la pia: ca s cumpere 6i s v;nd, /i ;l observau atent ;n timp ce sdea+ cur:a

pomii 6i recolta, -neori+ el le ddea voie c&iar s ;ndeplineasc o sarcin dificil+ ceea ce ;i entuziasma 6i mai mult, 0 lume nou se desc&idea ;n fa:a lor atunci c;nd ;mplineau v;rsta de a86i ;ntovr6i tatl, "otu6i+ munca era monoton 6i obositoare, 2e msur ce biatul cre6tea+ avea tot mai multe responsabilit:i, ;n scurt vreme+ trebuia s lucreze o zi ;ntreag fr alt odi&n dec;t c;teva pauze periodice,
#opilria i adolescena
)( Circ%mci=ia. Acest basorelief din SaSSara ilustreaz ritul egiptean al circumciziei, 1a sting+ un asistent :ine m;inile biatului+ ;n timp ce acel care face circumcizia opereaz cu un obiect rotund+ poate un cu:it din sile= (/=,9#*H), 1a dreapta+ cel operat se pregte6te+ pun;ndu86i mina pe capul celui care face circumcizia, Contrar egiptenilor+ evreii fceau circumcizia bie:ilor la v;rsta de opt zile+ pentru a simboliza acceptarea copilului ;n s;nul comunit:ii legm;n8tului,

Brba:ii ;6i ;ncura<au fiii s lucreze din greu fc;nd apel la Scriptur, 2roverbe I#(8'' spunea# CC;t timp vei mai dormi+ lene6uleB C;nd te vei scula din somnB ;nc un somnule:+ o mo:iala+ o ;ncruci6are a m;inilor pentru dormit# a6a vine srcia peste tine ca unul care &oinre6te+ 6i lipsa peste tine ca un om ;narmatD, Ca s supravie:uiasc+ o familie trebuia s lucreze din greuF 7sraeli:ii erau convin6i c o via: indisciplinat nu pregtea un t;8nr s ;nfrunte lumea adul:ilor, /i ;i ;nv:au foarte devreme pe copiii lor sim:ul responsabilit:ilor pentru ca+ a<un6i la v;rsta adult+ s8i poat face fa: cu ;ncredere, -n biat necugetat risca s aib necazuri 6i era o ru6ine pentru familia lui, -nul dintre ;n:elep:i remarca# CNuiaua 6i mustrarea dau ;n:elepciune+ dar un copil lsat de capul lui face ru6ine mamei saleD (2rov,*(#'H), $eoarece 7srael era o societate agricol+ o mare parte din ;n:elepciunea practic transmis din tat ;n fiu era legat de activit:ile agricole, Aceasta cuprindea lec:ii despre pregtirea solului ;n vederea plantrii 6i apoi ;n vederea recoltrii+ ca 6i despre recolt 6i ;nmagazi8
90

Viaa cotidian in vremurile biblice #opilria i adolescena


('

nare, Bie:ii dob;ndeau aceste cuno6tin:e ;n timp ce lucrau cot la cot cu tatl lor, C&iar atunci c;nd evreii au ;nceput s practice meserii nelegate de agricultur+ au rmas totdeauna un Cpopor al pm;ntuluiD, Ca urmare+ tatlui ;i cdea ;n sarcin s8' ;nve:e pe fiul lui o meserie sau o form de artizanat, $ac tatl era olar+ el ;l ;nv:a aceast meserie pe fiul su, -nul dintre ;n:elep:ii evrei afirma c Ccel care nu86i ;nva: fiul o meserie folositoare ;l pregte6te s fie &o:D, ;n timp ce bie:ii ;6i fceau ucenicia+ fetele ;nv:au s coac p;ine+ s toarc 6i s :eas sub ;ndrumarea mamelor lor (/=,3H#*H8*I? *,Sam,l3#)), $ac nu erau dec;t fete ;n familie+ erau uneori ;nv:ate meseria tatlui lor (@en,*(#I? /=,*#'I), AC"7V7"AE7 $7N "7>2-1 17B/! ;n epoca biblic+ tinerii nu aveau Ctimpul liberD pe care8' au acum? ei aveau totu6i destule ocupa:ii plcute pentru a se distra 6i a se amuza, A, Jucriile, Nu erau prea multe din acestea, Copiii se <ucau ;n general cu un b:+ un os sau un ciob de olrie, 7n numeroase spturi ar&eologice s8au gsit <ucrii de lut ars, ;n /gipt+ ar&eologii au descoperit ;n mormintele regale mici <ucrii mecanice precum care de lupt 6i cru:e, 5eti:ele israelite se <ucau cu simple ppu6i de lut ;mbrcate ;n c;rpe, 2rofetul 7saia 18a comparat pe $umnezeu cu o persoan care a8runc o minge (7s,**#')), /ste singura referin: biblic la o asemenea <ucrie? din nefericire+ profetul nu ne descrie nici mingea+ nici <ocul, B, Jocurile, 2rofetul Oa&aria a anun:at pentru 7srael vremuri de pace+ zic;nd# CStrzile ora6ului vor fi pline de bie:i 6i fete care se <oac,,,D (Oa&,)#H), Scriptura nu descrie <ocurile cu care se <ucau copiii+ dar ea men:ioneaz c;ntecele 6i dansurile lor (7ov *'#''8'*), 7sus spunea c oamenii din genera:ia Sa se asemnau cu ni6te Ccopii 6ez;nd ;n pia:+ c&em;ndu86i tovar6ii

6i zic;nd# V8am c;ntat din fluier+ 6i n8a:i dansat? v8am c;ntat de <ale+ 6i nu v8a:i t;nguitD (>t,ll#'I8'.), 2icturile murale din strvec&ile morminte egiptene reprezint ni6te copii ;n timp ce se lupt 6i se <oac, Se pune ;ntrebarea dac tinerii evrei practicau acelea6i sporturi+ dar lucrul acesta este foarte probabil, Alergrile 6i 6otronul erau de asemenea <ocuri iubite, ;n antic&itate+ bie:ilor le plcea s e=ploreze pe6terile 6i crpturile scoar:ei terestre din ;mpre<urimi, "inerii pstori plecau adesea la cutreierat 6i puneau capcane pentru animale, /i se antrenau de asemenea cu pra6tia sau cu aruncarea suli:ei, C&iar 6i ;n <ocurile lor+ bie:ii se pregteau pentru v;rsta adult, >/!S-1 1A 7/!-SA17> $omnul a poruncit evreilor adul:i s se adune regulat ;ntr8un loc de ;nc&inare central (/=,*3#'98'.? $t,lI#'I8'.), 1ucrul acesta se fcea mai ales din motive religioase+ dar pentru copii erau adevrate vacan:e+ pline de aventuri 6i de mi6care, 2entru ei+ era un adevrat privi8 legiu s se duc acolo, 7erusalimul era bogat ;n priveli6ti neobi6nuite+ pe care erau ferici:i s le vad, -neori+ copiii erau at;t de nerbdtori s a<ung ;n 7erusalim+ ;nc;t alergau ;n fruntea adul:ilor,
Plan+# "e E!c%ri. $escoperit ;ntr8un morm;nt din -r+ aceast plan6 de <ocuri (cea sec,*H ;, Cr,) era scobit 6i con:inea paisprezece pioni rotunzi, /a este ;ncrustat cu scoici+ oase+ piatr de var ro6ie 6i pelicule de lapislazuli+ introduse in bitum,

(* Viaa cotidiana in vremurile biblice

J/OA"0A!/A ;ntr8un sat evreiesc+ se lua cina cam cu dou ore ;nainte de apusul soarelui, Apoi+ brba:ii se adunau ;n aer liber+ se a6ezau sau se ;ntindeau pe <os ;n forma unui cerc mare+ ;n centrul lui fiind btr;nii 6i brba:ii cei mai respecta:i, Bie:ii stteau ;n <ur 6i8i ascultau pe cei mai ;n v;rst povestind evenimentele zilei sau din vremurile de demult, Acest cerc slu<ea drept Cziar de searD, Jtim ceea ce se petrecea acolo, Brba:ii discutau lucruri precum na6terea unui copil+ boala unui stean+ apari:ia unui leu sau a unui urs prin ;mpre<urimi+ ori evenimentele na:ionale, /i fceau 6i planuri de viitor+ vis;nd la per spectiva unei recolte abundente+ discut;nd semnele preliminare ale unui nor de lcuste sau cantitatea de ploaie care urma s cad, Apoi domnea c;tva timp tcerea ;nainte ca un btr;n s ;nceap s recite un poem sau s povesteasc isprvi eroice de altdat+ ca istoria lui $avid, Cineva c;nta o c;ntare+ reluat la unison de ceilal:i, 2e urm+ altul declara pe un ton grav# C"rei lucruri fac s se cutremure p8 m;ntulD, 0 alt voce rspundea# CSunt patru lucruri pe care el nu le suportD, Apoi diferite persoane propuneau patru lucruri care fac s tremure pm;ntul+ ca de e=emplu Cun sclav atunci c;nd devine regeD, $up un moment de r;s 6i de medita:ie+ cineva fcea comentarii asu8 pra vie:ii+ zic;nd de e=emplu# CCa un ciob acoperit cu o zgur de argint,,,D+ iar altcineva completa cu Ca6a sunt buzele arztoare 6i o inim reaD (2rov,*I#*3), /ra o minunat 6i stranie form de conversa:ie# subtil+ profund+ spiritual 6i foarte instructiv, Acest gen de dialog continua c;tva timp ;nainte de a se trece la alt subiect+ p;n la sf;r6itul 6eztorii, 2utem s ne imaginm c bie:ii se ;ntorceau acas+ medit;nd la tot ce auziser 6i re:in;nd ceea ce voiau s86i aminteasc, Al:ii erau emo:iona:i de istoriile ce zugrveau isprvile eroilor din vremurile de altdat, Al:ii pre:uiser pur 6i simplu distrac:ia oferit de flecreala 6i de proverbele pe care le auziser+ dar fondul lor colectiv de ;n:elepciune 6i de cuno6tin:e se ;mbog:ise+ ca 6i via:a lor,

F!ala si $in"ecarea
0amenii au czut prad bolilor din ziua ;n care $umnezeu i8a izgonit pe Adam 6i /va din grdina /denului (cf, @en,*#'(), /vreii credeau c boala era produs de un pcat comis de o persoan 6i pe care $umnezeu trebuia s8' pedepseasc (@en,l*#'.? 2rov,*3#*(83*)+ sau de un pcat al prin:ilor si (*,Sam,l*#'H)+ ori de amgirea lui Satan (>t,(#39? 1c,l3#'I), -nele

pasa<e biblice afirm totu6i c e=plica:ia nu este totdeauna a6a de simpl (cf, 7ov 39#'(8*4), C&iar 6i ;n epoca Vec&iului "estament+ evreii puneau vindecrile pe seama lui $umnezeu, Astfel+ >alea&i 9#* vorbe6te despre Soarele $rept:ii care se ridic duc;nd sub aripi vindecarea+ iar $avid ;l luda pe $umnezeu ca Cel care Cvindec toate bolile taleD (2s,l03#3), "72-!7 $/ B017 J7 S-5/!7NE/ 57O7C/ Vom e=amina acum c;teva boli din vremurile biblice+ ca 6i problemele legate de ele, 0rice cititor al Scripturii ar trebui s le ;n:eleag+ cci aceste boli au influen:at deseori cursul istoriei lui 7srael+ iar lucrarea lui 7sus punea accentul pe vindecarea bolnavilor, ', A.a=ia. /ste vorba de pierderea temporar a vorbirii+ provocat adesea de o leziune a creierului+ dar atribuit unui 6oc afectiv, 1ucrul acesta s8a ;nt;mplat cu profetul /zec&iel (/z,33#**), C;nd un ;nger '8a anun:at pe Oa&aria c urma s fie tatl lui 7oan Boteztorul+ btr;nul a ie6it din templu 6i nu a putut pronun:a nici un cuv;nt (1c,l#**), 6. A)!)le>ia. Acest termen se aplic unei rupturi sau unei astupri a unei artere cerebrale+ ceea ce provoac un atac de apople=ie, C;nd Abigail i8a povestit lui Nabal teribilele consecin:e ale insultei adresate lui $avid+ Cinima lui Nabal a primit o lovitur de moarte+ 6i el a devenit ca o piatrD? dup zece zile+ el a murit (l,Sam,*H#3.83)), Aceste simptome au sugerat c el a fost lovit de apople=ie, Se pare c -za+
9? Viaa cotidiana in vremurile biblice

care atinsese c&ivotul legm;ntului+ a cunoscut aceea6i soart (*,Sam, I#.)+ ca 6i Anania 6i Saf ira (5ap,H#H+(8'4), 3, Bolile venerice, -nele fapte arat c bolile venerice erau frecvente ;n epoca Bibliei, Astfel+ Oa&aria ''#'. avertizeaz pstorul care ;6i prse6te turma+ spun;nd c bra:ul o s i se usuce+ iar oc&iul drept o s8i orbeasc, Aceste simptome sugereaz o boal a mduvei spinrii+ poate datorit unei boli venerice, 1ea avea o slbiciune a oc&ilor care putea s fi fost rezultatul unui sifilis ereditar (@en,*(#'.), 9, Cancerul, /zec&ia a fost foarte bolnav+ 6i $omnul i8a recomandat s se pregteasc de moarte (*,!e,*4#l), $omnul '8a lovit pe loram cu o boal incurabil+ 6i dup doi ani+ mruntaiele i s8au vrsat (*,Cr, *'#')8'(), ;nv:a:ii biblici cred c ace6ti oameni au fost probabil atin6i de o anumit form de cancer+ de6i 6i simptomele lui loram pot fi atribuite unei dizenterii cronice, Biblia nu men:ioneaz ;n mod e=pres cancerul+ pentru c ;n vremea aceea ;nc nu fusese identificat aceas t boal, H, $izenteria, /ste o boal care+ ;n stadiul mai avansat+ putreze6te mruntaiele (*,Cr,*'#'H8'(), 5ibrina se separ din peretele interior al intestinelor+ ceea ce provoac eliminri sang&inolente, Noul "estament se refer la o form grav de dizenterie, "atl unui cre6tin numit 2ublius zcea bolnav de dizenterie (5ap,*)#)), 2a8vel s8a dus la el+ s8a rugat pentru el+ 6i el s8a vindecat, I, /pilepsia, /ste vorba despre o boal caracterizat de descrcri electrice neregulate ale sistemului nervos central 6i care se manifest prin convulsii, ;n /vang&elii+ un om '8a adus la 7sus pe fiul su epileptic ca s8' vindece (>c,(#'.8*(), Biblia zice c acest biat avea Cdu&N spirit mutD, 7sus '8a vindecat, Se credea odinioar c epilepsia era provocat de lun, Se considera c epilepticii erau cam lunatici (:icni:i), 2salmul '*'#I e=prim aceast idee c;nd spune# CSoarele nu te va bate ziua+ nici luna noapteaD, ., 5ebra, >oise i8a avertizat pe israeli:ii rzvrti:i c $omnul o s trimit Cpeste voi groaza+ slbirea progresiv 6i febra+ care va face ca oc&ii s8:i ardD (1ev,*I#'I), 5ebra este men:ionat 6i ;n $eutero8 nom *)#**, C;nd 7sus a constatat c soacra lui 2etru avea febr+ a alungat febra+ 6i aceast femeie a putut s se scoale 6i s8i slu<easc pe discipoli
Boala si vindccurcu 95

(1c,9#3)), Alt dat, $omnul a vindecat fiul unui func:ionar regal care suferea de o febr puternic (7o,9#9I8H9), ;n 2alestina antic+ numeroase boli se caracterizau prin febr mare+ printre care malaria 6i febra tifoid, ), Kurunculii, /ste vorba de inflama:ii ulceroase ale pielii produse de o infec:ie cu stafilococi, /rau uneori confundate cu pustulele sau antra=ul (dalac), Ace6ti furunculi (;n ebraic echin sunt

men:iona:i pentru prima oar ;n /=od (#(, Cum 5araon refuza s8i lase pe israe8li:i s prseasc /giptul+ poporul lui a fost lovit de ulcere (furuncule) din talpa picioarelor p;n ;n cre6tetul capului (7ov *#.), !egele /zec&ia a fost 6i el a acoperit cu ulcere (*,!e,*4#.)+ pe care 7saia le8a vindecat aplic;ndu8i o ;mpac&etare cu smoc&ine, Smoc&inele proaspete uscau ulcerele? ;nainte de descoperirea antibioticelor+ acest tip de tratament era curent, (, @angrena, Aceast boal este men:ionat de * ori ;n Biblie+ ;n $euteronom *)#** 6i ;n *,"imotei *#'.+ care zice# CJi cuv;ntul lor va roade ca gangrenaD, Aceasta corespunde cuv;ntului grec gangraina$ /ste vorba de o putrezire a :esuturilor datorat unor tulburri circulatorii? ea se ;ntinde rapid 6i nu poate fi oprit dec;t prin amputare, '4, @uta, -n e=ces de acid uric ;n s;nge provoac aceast boal renal care se manifest printr8o inflama:ie dureroas a articula:iilor, *,Cronici 'I#'*8'3 declar c regele Asa avea o boal de picioare+ ceea ce era+ dup c;t se pare+ gut, '', Lidropizia (sau edem), /ste vorba de o acumulare anormal de serozitate ;n :esutul con<unctiv al corpului sau ;ntr8o cavitate natural a corpului+ mai ales ;n abdomen, /a se traduce prin umflare, 7sus a ;n8t;lnit o persoan lovit de aceasta boal+ ;n casa unui fariseu, C;nd $omnul '8a ;ntrebat pe acesta din urm dac era permis s vindece ;n ziua sabatului+ /l n8a primit rspuns, 7sus a vindecat ;ndat bolnavul (1c,l9#l89),+ '*, 7nsola:ia, Se pare c 7saia vorbea despre insola:ie sau despre o apatie datorat cldurii c;nd a scris# CNu te va bate nici ar6i:a+ nici soareleD (7s,9(#'4), *,!egi ne relateaz c un t;nr care lucra printre secertori a zis deodat tatlui su# CCapul meuF Capul meuFD A fost transportat acas+ unde a murit (*,!e,9#')8*4), 0amenii erau adesea lovi:i de insola:ie ;n 0rientul >i<lociu ;n timpul verii,
(I Viaa cotidian n vremurile biblice (oala i vindecarea
(.

,2. 1e)ra. Aceast boal+ una din cele mai de temut dintre toate+ este provocat de un bacii 6i se caracterizeaz prin formarea unor noduri care se dezvolt 6i care duc la o pierdere a sensibilit:ii 6i la diformit:i, "ratat ;n ziua de azi cu medicamente pe baz de sulfon+ este poate cea mai pu:in infec:ioas dintre toate bolile contagioase cunoscute, Numele ei corect este Cboala (maladia) lui LansenD, ;n vremurile biblice+ diagnosticul era adesea fantezist, 0amenii credeau c lepra era foarte contagioas 6i ereditar, 1evitic '3#'8'. condamna lepra ca CplagD (urgie), 1/2!0S-1
$e8a lungul istoriei+ lepra face parte dintre bolile cele mai de temut de oameni, 2;8n ;n secolul *4+ s8au ;ncercat asupra lepro6ilor toate formele de ostracism (izolare) social ca s se opreasc boala, 1ocuitorii din La ai ;i deportau pe lepro6i pe insula >oloSai, Nobilii din /vul >ediu construiau imense leprozerii, C;t despre evreii din antic&itate+ ei ;i izgoneau Cafar din tabrD (1ev,l3#9I), Nu avem nici o informa:ie ;n privin:a vie:ii pe care o duceau lepro6ii ;n epoca bi blic+ o dat ce erau e=clu6i din comunitate, 1evitic '3 la 'H con:ine datele cele mai competente privind tratamentul leprei ;n Vec&iul "estament, Aceste capitole de finesc ;n esen: simptomele bolii+ procedurile prin care un preot &otra dac o persoan era vindecat+ 6i ofrandele de adus ;nainte ca un lepros s se poat reintegra ;n comunitate, Condi:ia de via: a lepro6ilor este descris foarte simplu ;n 1evitic# C1eprosul+ a8tins de plag+ s86i poarte &ainele sf;6iate+ 6i s aib capul gol? s86i acopere barba 6i s strige# +NecuratF NecuratFG C;t vreme va avea plaga+ va fi necurat? el este necurat# s locuiasc singur? locuin:a lui s fie afar din tabrD (1ev,l3#9H89I), $ucerea unei vie:i de lepros era o soart ;nspim;nttoare, ;n epoca medieval+ pre o:ii fceau adesea un serviciu de ;nmor8 m;ntare pentru un lepros ;nainte ca el s fie aruncat afar din ora6, >inunile lui Cristos care vindec lepro6ii adeveresc compasiunea 1ui+ ca 6i puterea 1ui (cf, >t, )#'89? >c,l#9489H? 1c,H#'*8'9), 1uca este singurul evang&elist care ne poveste6te cum a vindecat 7sus pe cei zece lepro6i ;n cursul ultimei Sale cltorii la 7e8 rusalim, "o:i au constatat c erau vindeca:i ;n timp ce se duceau la preot+ dar numai unul s8a ;ntors ca s87 mul:umeasc $om 8 nului, /ste singura relatare din Noul "estament care ne indic faptul c lepro6ii se deplasau ;n grup? se pare deci c 1egea din 1evitic devenise mai fle=ibil, *,!egi .#38'4 men:ioneaz 9 lepro6i str;n6i unul ling altul ;n afara por:ilor ora6ului, $up c;t se pare+ erau :inu:i la deprtare de popula:ia CsntoasD a ora6ului, ;n epoca Noului "estament+ lepra era considerat o surs de contaminare fizic mai degrab dec;t de stricciune moral (ceea ce constituia un mit popular pe vremea lui 7sus), 1epra era totdeauna un dezastru+ dar a fost nevoie de multe secole pentru ca societatea s ;nve:e s fac fa: bolii,

$ac pe piele aprea o pat alb+ preotul declara c persoana este leproas 6i o p:inea ;n carantin timp de . zile, $ac nu se observa nici o sc&imbare a petei+ el prelungea carantina cu ;nc o sptm;n, Atunci+ dac pata ;ncepea s dispar+ CleprosulD era declarat vindecat 6i putea s86i reia via:a normal, $impotriv+ dac pata rmsese sau se e=tinsese+ el era declarat

necurat (impur) 6i era alungat, 1epra era foarte frecvent ;n 0rientul Apropiat, $ac un israelit era vindecat de lepr+ trebuia s aduc anumite <ertfe 6i s ;ndeplineasc ritualuri de purificare (1ev,l9#l83*), 7sus a vindecat mul:i lepro6i (1c,H#'*8'3? '.#'*8'.), ,?. Malaria. Aceast boal infec:ioas este datorat prezen:ei unor parazi:i protozoari ;n celulele ro6ii din s;nge, Acest parazit este inoculat de ;n:eptura :;n:arilor femeii din genul anofel1 el se dezvolt ;n s;ngele de om 6i de animal, 0 dat ce malaria a a<uns ;n s;nge+ iz8 bucne6te periodic, Se poate ca 2avel s se fi referit la malarie c;nd a vorbit despre C:eap (spinul) lui ;n carneD (*,Cor,l*#.), 'H, Mal.!rma iile. Acest termen general desemneaz toate defectele corporale precum cecitatea+ 6c&ioptarea+ un os zdrobit+ degete de la m;ini sau de la picioare prea multe (polidactilism , o cocoa6+ etc, 0 persoan &andicapat ;n felul acesta nu avea dreptul s aduc <ertfe lui $umnezeu (1ev,*'#'I8*9)+ nici s treac dincolo de perdeaua templului sau s se apropie de altar+ cci ar fi ;ntinat sanctuarul, Animalele deformate nu puteau s fie folosite pentru <ertfe (/=,l*#H), ,7. Or&irea +i t%l&%r#rile a%"iti$e. "rei tipuri de orbire sau cecitate sunt men:ionate ;n Biblie# o orbire brusc provocat de musc 6i agravat de praf+ murdrie 6i strlucirea soarelui? orbirea progresiv produs de ;mbtr;nire? 6i orbirea cronic, 2avel a devenit temporar orb pe drumul $amascului (5ap,(#)), Scriptura vorbe6te adesea de b8tr;ni a cror Cvedere slbeaD (cf, @en,*.#l? 9)#'4? l,Sam,9#'H)+ dar Biblia se refer cel mai adesea la orbirea cronic, 7sraeli:ii aveau compasiune pentru orbi, $omnul blestema c&iar pe cel care face s rtceasc un orb ($t,*.#')), 7sus a vindecat mul:i orbi+ cci zicea# C($umnezeu) >8a uns s vestesc sracilor /vang&elia? /l >8a trimis s vindec pe cei cu inima zdrobit+ s predic captivilor eliberarea+ 6i orbilor cptarea vederiiD (1c,9#')), 7sus a vindecat un om orb din na6tere (7o,(#l89')+ '8a vindecat pe altul ;n mod pro8
()

Viata cotidian in vremurile biblice (oala i vindecarea


((

gresiv (>c,)#*9)+ ca 6i doi orbi a6eza:i pe marginea drumului (>t,*4# 34839) 6i pe mul:i al:ii (>c,l0#9I8H*? 1c,.#*'), 0rbirea era interpretat adesea ca o pedeaps pentru pcat, @sim asemenea e=emple la Sodoma (@en,l(#ll)+ ;n armata sirian (*,!e, I#')) 6i ;n cazul lui /lima ;n 2af os (5ap,l3#I8ll), Noul "estament men:ioneaz uneori oameni care 6i8au pierdut capacitatea de a vorbi (>t,(#3*? 'H#34? 1c,ll#'9), Aceasta rezulta adeseori ca urmare a pierderii auzului,
Cristos $in"ec/n" un !r&. ;n acest detaliu de pe frontonul unui sarcofag roman (spre 334 d, Cr,)+ $omnul atinge oc&ii unui orb cu noroi la bazinul din Siloam (7o,(), /vreii credeau c $umnezeu ;i blestema pe cei care lsau un orb s rtceasc ;n afara drumului ($t,*.#')),

,A. Parali=ia. /ste vorba de paralizia total, /vang&elistul relateaz un incident celebru ;n care 7sus a vindecat un paralitic la Caperna8um (>c,*#l8'*), Cartea 5aptelor semnaleaz faptul c apostolii vindecau mul:i CparaliticiD (5ap,)#.? (#33839), ,8. Pl#(ile (urgiile), Biblia folose6te acest termen pentru a desemna toate bolile epidemice, /l mai este folosit ;ntr8un sens general ;n /=od . la '4 pentru a defini ;ncercrile la care i8a supus $umnezeu pe egipteni, /pidemiile i8au lovit de trei ori pe israeli:i ;n timpul pribegiei lor prin de6ert, 2rima dat+ ei au m;ncat prepeli:e pe care li le trimisese $omnul pentru a le satisface pofta de carne (Num,ll#33), Suprat pe ei+ $umnezeu i8a pedepsit cu o plag, A doua oar+ o CplagD a decimat spionii care8i descura<aser pe israeli:i s intre ;n Eara 2romis (Num,l9#3.), A treia epidemie a fost o pedeaps pentru israeli:i+ pe care a oprit8 o Aaron c;nd a adus tm;ie ca <ertf ;naintea $omnului (Num,lI#9I89.), 2u:in mai t;rziu+ 5ineas i8a salvat de la o epidemie prin uciderea unui brbat care adusese ;n s;nul taberei o

madianit, Cu toate acestea+ au pierit *9,444 de oameni (Num,*H#)8(), Vec&iul "estament descrie numeroase episoade ;n care $umnezeu a trimis CplgiD ca s8Ji pedepseasc poporul, Se poate cita de e=emplu *,Samuel+ unde $avid a zis# CConstruie6te un altar $omnului pentru ca plaga s se retrag de deasupra poporuluiD (*,Sam,*9#*'), "otu6i+ nimic nu ne permite s spunem c Biblia se refer vreodat la epidemii de cium bubonic+ ca cele care au provocat milioane de mor:i ;n /uropa ;n timpul /vului >ediu, ,9. P!li!mielita. /ste vorba despre o form de paralizie+ care afecta mai ales copiii, l,!egi '.#'. ne vorbe6te despre o femeie care 6i8a adus fiul la profetul 7lie (/lia), Biatul era at;t de bolnav+ ;nc;t nu mai era respira:ie ;n el? acest simptom este uneori legat de poliomielit+ de6i ar putea s corespund 6i unei anumite forme de meningit, 7lie '8a ;nviat pe biat datorit interven:iei $omnului ca rspuns la rugciunea lui, Scriptura nu ne spune dac bolnavul a fost vindecat deplin, /ste posibil ca oamenii descri6i ;n >atei '*#(8'3 6i 7oan H#* s aib po8 liomielit, 60. P%st%lele. /ra vorba probabil despre antra= sau dalac+ o boal care poate fi transmis oamenilor de ctre vite+ oi+ capre 6i cai, /a se datoreaz unui stafilococ alungit care produce spori ce dau na6tere unor furunculi sau pustuli la om, Aceste pustule nu sunt men:ionate dec;t o singur dat ;n Biblie (/=,(#(8'4), $omnul i8a lovit cu ele pe e8gipteni c;nd 5araon a refuzat s8i lase pe evrei s plece ;n Eara 2romis, *', Sincopa, 0prirea brutal a inimii sau cderea brusc a presiunii sanguine caracterizeaz sincopa, C;nd a aflat 7acob c fiul su 7o8sif era ;nc ;n via:+ inima Ci8a slbitD (@en,9H#*I)# probabil c a avut o sincop, C;nd /Pi a aflat c fusese capturat c&ivotul legm;ntului+ s8a rsturnat de pe locul unde 6edea+ 6i8a fr;nt g;tul 6i a murit (l,Sam,
'44 Viaa cotidian n vremurile biblice
(oala i vindecarea '4'

9#')), Se pare c era vorba de o criz cardiac sau de o sincop, *3, Jc&ioptarea, Scriptura vorbe6te adesea despre 6c&iopi+ cazul cel mai cunoscut afl;ndu8se ;n 5apte 3#*8''+ unde citim c un 6c&iop (din na6tere) era transportat ;n fiecare zi la 2oarta 5rumoas din 7erusalim pentru a cer6i acolo, ;ntr8o zi+ cer6etorul i8a vzut pe 2etru 6i pe 7oan intr;nd ;n templu 6i le8a cerut poman, ;n loc de aceasta+ apostolii au invocat Numele lui 7sus pentru a8' vindeca, 2etru '8a ridicat ;n picioare pe 6c&iop+ 6i acesta a ;nceput s umble, 7sus a vindecat numero6i 6c&iopi (>t,lH#3483'), **, "uberculoza sau ftizia+ o infec:ie distrugtoare a plm;nilor, >oise i8a avertizat pe israeli:ii rzvrti:i# C$omnul te va lovi cu tuberculoz+ cu febr+ cu o inflamare+ cu o ardere foarte mare,,,D ($t, *)#**), *9, "ulburrile endocrine, 1egea lui >oise nu permitea unui pitic s se apropie de $umnezeu (1ev,*'#*4), Jtiin:a modern a demonstrat c nanismul se datoreaz unei tulburri a glandelor endocrine, Biblia men:ioneaz 6i un anumit numr de uria6i+ ca @oliat (l,Sam, '.#9), @igantismul este provocat de secre:ii e=cesive ale glandei pitu8itare, Cu toate acestea+ multe persoane de statur ;nalt mo6tenesc
"repana:ia, C&irurgii evrei din secolul I ;, Cr, practicau trepana:ia+ ;ndeprtarea pe cale c&irurgical a unor buc:i de os din craniu pentru a mic6ora presiunea asupra creierului, /i rMdeau capul pacientului+ tiau pielea 6i o ;ndeprtau pentru a dezgoli osul, /i se serveau de un mic fierstru pentru a ;ndeprta o bucat de craniu+ care era pus la loc dup golirea total a lic&idului acumulat, Ar&eologii au descoperit cranii ;n care se scobiser cavi t:i sau orificii de drena< lsate desc&ise+ ceea ce sugereaz c opera:ia e6ua adesea,

aceast caracteristic de la strmo6ii lor, *H, "ulburrile menstruale, $up 1egea lui >oise+ o femeie care suferea din cauza unor tulburri menstruale trebuia s fie considerat ca necurat (impur) (1ev,lH#*H), -na dintre ele+ care fusese afectat din aceast cauz timp de '* ani (1c,)#9389))+ a atins poala &ainei lui 7sus 6i a fost imediat vindecat+ pentru c avea o credin: mare,

*I, "ulburri mintale 6i nervoase, !egele Saul pare s fi avut simptomele unei psi&oze maniace depresive (l,Sam,lI#'98*3), Biblia men:ioneaz 6i alte persona<e atinse de tulburri mintale sau nervoase+ ca de e=emplu Nebucadne:ar ($an,9#33), *., "ulburrile pielii, Biblia citeaz mai multe tipuri de tulburri dermice precum Cc&elbeaD (1ev,l3#34? *'#*4), 1evitic '3#3( face probabil aluzie la vitiligo+ care se confunda adesea cu lepra, 1evitic *'#*4 men:ioneaz de asemenea scabia (r;ia) 6i pecinginea+ atribuite unei micoze, *), Variola, 2otrivit unor t ologi+ cuv;ntul ebraic ma7a7 (Cfaptul de a se consumaD) face aluzie la variol, /=presia Ca se consumaD traduce ;n general o disperare psi&ic# CCei care vor rm;nea dintre voi se vor ofiliD (1ev,*I#3(), CNu ve:i :ine doliu+ nici nu ve:i pl;nge+ ci v ve:i ofili de nelegiuirile voastreD (/z,*9#*3), ;ntr8un caz cel pu:in+ cuv;ntul ma7a7 desemneaz o putrezire a pielii# C!nile mele miros ur;t 6i sunt purulente din cauza nebuniei meleD (2s,3)#H), *(, Viermii+ vermina+ c&elbea, 7saia i8a avertizat pe oamenii rzvrti:i din 7srael c vor fi m;nca:i de viermi (7s,H'#)), /l profe:ea aceast soart 6i Babilonului (7s,l9#ll), Aceste boli parazitare puteau fi mortale+ pentru c nu se dispunea de nici un medicament pentru a lupta contra lor, Scriptura spune c Cun ;nger al $omnuluiD '8a lovit pe 7rod cel >are, /l a murit m;ncat de viermi (5ap,l*#*3), -"717OA!/A >/$7C7N/7 C;nd corpul unei persoane ;ncepea s se degradeze 6i s8o fac s sufere+ desigur c ea cuta remedii, Astfel+ ;n antic&itate+ oamenii au dob;ndit cuno6tin:e vaste ;n medicina natural, 2rimele medicamente au fost probabil transmise israeli:ilor de c8
'4*

Viaa cotidian in vremurile biblice

tre egipteni+ mai ales de preo:i, Ace6tia ;6i ;mblsmau mor:ii cu mirodenii 6i parfumuri+ un obicei pe care evreii n8au ;nt;rziat s8' adopte, ;n vremurile biblice+ medicamentele erau e=trase din minerale+ din substan:e animale+ din plante+ din vin+ din fructe 6i alte substan:e vegetale, Scriptura men:ioneaz adesea ;ntrebuin:rile medicinale ale acestor produse, Astfel+ Cbalsamul din @alaadD este citat ca remediu (7er,)#**), Se pare c era vorba despre o e=cre:ie aromatic a unui arbore cu frunze necztoare sau a unei forme de tm;ie, Se 6tia de asemenea c vinul amestecat cu smirn u6ura durerea prin ;mbtarea sim:urilor, Acest remediu 78a fost propus lui 7sus c;nd a at;rnat pe cruce+ dar /l a refuzat s8' bea (>c,lH#*3), 7sraeli:ii ;6i ungeau bolnavii cu lo:iuni calmante din ulei de msline 6i plante medicinale, ;n istoria despre Bunul Samaritean+ s8a turnat ulei 6i vin peste rnile omului (1c,l0#39), 2rimii cre6tini au rmas fideli acestei practici+ ung;ndu8i pe bolnavii pentru care se rugau (7ac,H#'9), >atei *3#*3 men:ioneaz anumite mirodenii care erau adesea folosite ca antiacide, >andragorele erau folosite ca afrodisiac (@en,34#'9), Alte plante erau folosite ca remedii sau stimulente, >/$7C77 J7 >-NCA 10! C&iar ;n Vec&iul "estament+ e=istau medici profesioni6ti care ;6i practicau arta+ dar lucrarea lor era adesea considerat ca fiind magie, Vec&iul "estament nu8i men:ioneaz cu numele+ dar face aluzie la munca lor (@en,H4#*? *,Cr,lI#i*? 7er,)#**), Cartea apocrif a Siracidu8lui (sec,* ;, Cr,) celebreaz ;n:elepciunea 6i iscusin:a medicilor (3)# '8'H), ;n Noul "estament+ 1uca este numit Cdoctorul (medicul) iubitD (Col,9#'9), Circumcizia (tierea ;mpre<ur) este singura form de c&irurgie men:ionat ;n Biblie, /ra vorba despre ;ndeprtarea ceremonial a prepu:ului biatului evreu la opt zile dup na6tere, Aceast practic a ;nceput prin porunca lui $umnezeu dat lui Avraam (@en,l.#'48'9)+ 6i $umnezeu S8a m;niat pe >oise pentru c n8o :inuse (/=,9#*98*I), C&iar 6i 7sus a fost circumcis la v;rsta de opt zile (1c,*#*'),

(oala i vindecarea '43 Instr%mente chir%r(icale. 2rintre aceste instrumente c&irurgicale descoperite la 2ompei se disting cu:ite+ scalpele+ foarfeci fine 6i foarfeci mari, 1ucrul acesta arat c c&irurgia era de<a destul de dezvoltat ;n secolul ' dup Cristos,

!/>/$77 !7"-A1/ J7 V7N$/CA!7 >7!AC-10AS/ Biblia men:ioneaz anumite cazuri ;n care un bolnav a fcut o baie ritual pentru a primi o vindecare, C;nd Naaman a fost lovit de lepr+ profetul /lisei '8a sftuit s se cufunde de 6apte ori ;n 7ordan, Naaman a fcut lucrul acesta 6i a fost vindecat (*,!e,H#'4), 7sus a aplicat noroi pe oc&ii unui orb 6i i8a cerut s 6i8i spele ;n bazinul Siloam, 0rbul s8a supus+ 6i 6i8a recptat vederea (7o,(#.), ;n mai multe r;nduri+ $umnezeu a fcut miracole prin lucrarea slu<itorilor Si, /lia (7lie) 6i /lisei au fcut numeroase vindecri (l,!e, '.#'.8**? *,!e,9#3*83.), 5aptul c 7sus vindeca oamenii de tot felul de boli confirma c /l era >esia (1c,.#*48**), 2reo:ii din templu aveau mai multe ;nsrcinri pe linie medical, 1eviticul descrie 6apte forme de purificare ritual care aveau o semnifica:ie medical, /le se ocupau cu# urmrile na6terii (1ev,'*)+ cu lepra (1ev,'3)+ cu bolile venerice (1ev,lH#'*8'H)+ cu activitatea se=ual a brbatului (1ev,lH#'I8'))+ cu raporturile se=uale (1ev,lH#'))+ cu men8strua:ia (1ev,lH#'(834) 6i cu cadavrele (1ev,*'#l83),
)limentaia
'4H

Alimenta ia
$in @eneza '#*( (unde $umnezeu zice# CV8am dat orice iarb purttoare de semin:e care este pe suprafa:a pm;ntului,,, aceasta va fi &rana voastrD) p;n ;n Apocalipsa **#* (unde 7oan ne vorbe6te despre Cpomul vie:ii care produce dousprezece feluri de fructeD)+ Biblia este plin de referiri la &ran, 1egumele constituiau baza alimenta:iei ;n climatul cald din 2alestina, Carnea era ;n general rezervat invita:ilor de onoare 6i strinilor afla:i ;n trecere, Cerealele fceau adesea parte din meniu, Se m;nca p;inea singur sau ;mpreun cu ceva care s8i dea gust+ ca sare+ o:et+ bulion sau miere, 5ructele 6i pe6tele erau de asemenea foarte apreciate+ dovad discipolii care au fost c&ema:i s86i prseasc plasele de pescuit ca s81urmeze pe 7sus, Jarpele a ispitit8o pe /va propun;ndu8i un fruct# astfel a intrat pcatul ;n lume, /sau 6i8a v;ndut dreptul de ;nt;i nscut pentru o ciorb de linte, 7sus a fost ispitit de diavol s sc&imbe ni6te pietre ;n p;ini+ 6i /l a folosit dou produse alimentare 8 p;inea 6i vinul 8 ca s simbolizeze participarea noastr la suferin:ele Sale, Nevoie omeneasc de pe pm;nt+ &rana este un fascinant Cfir ro6uD prezent ;n toat relata rea revela:iei lui $umnezeu fcut omenirii, 0B7C/7-!71/ A17>/N"A!/ Scriptura este plin de referiri la banc&ete 6i ospe:e+ dar nu ni se dau multe amnunte despre mesele zilnice din familie, Se pare totu6i c e=ista obiceiul de a se lua dou mese regulate pe zi# micul de<un+ o m;ncare u6oar de diminea:+ 6i cina+ o mas ceva mai consistent seara+ c;nd era mai rcoare, 1a origine+ evreii ;6i luau mesele pe pm;nt+ ;ntin6i pe rogo<ini, 2e urm au adoptat obiceiul de a folosi o mas cu ni6te canapele pe care se ;ntindeau (7o,*'#*4), Se zicea o rugciune scurt sau o binecuv;n8tare ;nainte de mas+ ca atunci c;nd 7sus a binecuv;ntat p;inea ;nainte de a &rni mul:imea (>t,l9#'(), Se considera c este foarte important s8:i speli m;inile? oamenii 8 mai ales fariseii K vedeau ;n lucrul acesta o obliga:ie religioas (>c,.#3), >;ncatul ;mpreun+ c&iar 6i astzi+ pare s semnifice# noi suntem prieteni+ avem o legtur comun, Aceast semnifica:ie este prezent ;n toat Biblia, >esele par a fi ceva mai mult dec;t o consumare a &ranei# este participarea a tot ceea ce constituie familia omeneasc 6i desc&iderea sincer fa: de cei care ne ;ncon<oar, A, >icul de<un, >asa de diminea: se lua ;n general ;ntre ora ( 6i amiaz, /ra o gustare u6oar compus din p;ine+ fructe 6i br;nz, B, Cina, >asa principal a zilei avea loc seara+ c;nd temperaturile ;nalte din 2alestina erau mai cobor;te+ 6i atmosfera era mai plcut, >eniul se compunea din carne+ legume+ unt 6i vin, C, 0spe:ele, /vreilor le plceau srbtorile 6i+ conform Scripturii+ un osp: constituia cel mai bun mod de a srbtori un eveniment vesel, >uzica era aproape totdeauna prezent (7s,H#'*)+ 6i uneori 6i dansul (ca atunci c;nd fiica 7rodiadei a dansat pentru 7rod 6i invita:ii lui+ >c,I#3*),

0sp:ul era organizat 6i condus de un CcoordonatorD sau CorganizatorD al mesei (7o,*#)) care spunea servitorilor ce aveau de fcut 6i care gusta felurile de m;ncare 6i vinul, 7at cum se puteau clasifica srbtorile religioase+ care aveau ca e8lement principal masa# (') Sabatul+ srbtoarea lunilor noi+ anul sabatic 6i Anul Jubileului? (*) 2astele+ ziua Cincizecimii 6i Srbtoarea "abernacolelor (Corturilor)? (3) Srbtoarea 2urim 6i a $edicrii (78naugurrii), 0rice munc trebuia s ;nceteze ;n timpul principalelor zile de srbtoare, ;n prima 6i a 6aptea zi a srbtorilor de 6apte zile+ lucrul era suspendat (1ev,*3), /=istau bine;n:eles ospe:e de nunt (7o,*#l8ll)+ mese aniversare (@en,94#*4)+ mese cu ocazia ;nmorm;ntrilor (7er,lI#.8))+ mese pentru tunsoarea oilor (l,Sam,*H#*+3I) 6i cu multe alte ocazii, -nul cele mai cunoscute ospe:e din Biblie este masa pregtit cu ocazia ;ntoarcerii fiului pierdut (risipitor) (1u,lH#ll83*),
106

Viaa cotidiana m vremurile biblice )limentaia


'4.

/ste interesant de notat c femeile nu erau niciodat prezente ca invitate la mesele evreie6ti, D. Os)italitatea. Avraam C6edea la u6a cortului ;n cldura zilei,,, 6i iat+ a vzut ;n fa:a lui trei brba:iD (@en,l)#l8*), /l le8a dat ap de but 6i ca s86i spele picioarele prfuite, /i s8au a6ezat la umbra unui copac+ iar Avraam 6i Sara le8au pregtit o mas, S8a dovedit c ace6ti invita:i erau ;ngeriF ;n /vrei '3#*+ ni se recomand# CNu uita:i ospitalitatea+ cci unii+ fr s 6tie+ i8au gzduit pe ;ngeriD, 0spitalitatea+ amabilitatea fa: de strini 6i Cmai ales fa: de fra:ii ;n credin:D (@al,I#'4) avea rdcini ;n Vec&iul "estament 6i a devenit un element din ;nv:tura Noului "estament, /, >asa, ;n 2alestina antic+ ea era totdeauna confec:ionat din piele+ de form circular+ pus pe rogo<ina de pe sol, 2e marginile acestei mese sub form de platou erau ni6te guri prin care se trecea un cordon 6i se ag:a CmasaD de perete, -lterior+ au e=istat mese normale 6i canapele pe care oamenii stteau lungi:i, 7nvita:ii se spri<ineau pe cotul lor st;ng 6i m;ncau cu m;8na dreapt, 5, Gstensilele. Acest cuv;nt se refer la mai multe articole, 2rintre ustensilele sacre citate ;n /=od *H#*( erau platouri+ pa&are+ potire 6i farfurii, *,!egi *'#'3 vorbe6te despre o ustensil obi6nuit folosit ;n cmine# CVoi 6terge 7erusalimul a6a cum se 6terge o farfurie 6i apoi se ;ntoarce cu fa:a ;n <osD, @, P/inea /nm%iat#. /vreii nu se slu<eau de tac;muri, /i recurgeau la o bucat de p;ine pe care o ;nmuiau ;n supa sau fiertura pe care o puneau pe mas, @azda ;nmuia o buc:ic de p;ine 6i o ddea invitatului ei, 7sus i8a dat lui 7uda buc:ica de p;ine (7o,l3#*I) ca s arate c acest discipol era cel care urma s81 trdeze, 20S"-!71/ 0spe:ele constituie un element important ;n via:a evreiasc+ dar posturile (ab:inerea de la &ran timp de o anumit perioad) erau la fel de importante, /le erau prescrise de ctre 1egea lui >oise pentru ziua isp6irii (Qom Kippur)+ pentru comemorarea distrugerii "ablelor 1egii 6i a altor evenimente importante din istoria lui 7srael (C;ndurera:i8v sufleteleD+ 1ev,lI#*(), Se practica postul pentru a se da dovad de umilin:+ de regret sau de dependen: fa: de $umnezeu, Se arta lucrul acesta prin ;mbr8carea unui sac+ prin presrarea de cenu6 pe cap 6i prin nesplarea m;inilor, $e6i postul a devenit un act de ipocrizie pentru unii (>t,I#'I8'))+ 6tim c 7sus a postit timp de 94 de zile 6i 94 de nop:i c;nd era ;n de6ert (>t,9#*), Se pare c fiecare era liber s respecte sau nu aceast practic religioas, V7N-1 1egea lui >oise permitea butul vinului? totu6i+ be:ia era interzis, Vinul era folosit ca Cliba:ieD pentru <ertfa zilnic (/=,*(#94), Nazireii nu aveau drept s bea din el (Num,I#3)+ nici

preo:ii ;n timpul ;ndeplinirii func:iilor lor ;n templu (1ev,l0#(), 2avel ;i arat lui "imotei c diaconii trebuie s Cnu fie deda:i la mult vinD (l,"im,3#)), Se pare evident c abuzul de alcool era ;n antic&itate o problem ca 6i astzi, ;n lista legilor 6i regulilor se afl sfatul de a nu am;na Cs8>i aduce:i ca <ertf primul rod,,, al vi:eiD (/=,**#*(), CVinulD 6i Cbutura ta8
"easc de vin, Ni6te troace ca aceasta+ descoperite la 7erusalim+ con:ineau struguri din care se fcea vin, Ni6te brba:i se :ineau de dou fr;ng&ii ;ntinse deasupra acestor troace 6i clcau strugurii ;n picioare ca s e=trag din boabe sucul+ care curgea ;ntr8 un rezervor trec;nd printr8o gaur practicat ;n fundul troacei (Nee,l3#'H), '4)

Viaa cotidiana in vremurile biblice

reD men:ionate ;n Numeri I#3 erau buturi fcute pe baz de struguri fermenta:i, ;n 7saia *H#I se vorbe6te despre vinuri vec&i+ care simbolizeaz bi8necuv;ntrile osp:ului $omnului, C;nd 7sus at;rna pe cruce+ 7 s8a dat s bea o:et pe un burete, /ra probabil vinul prost pe care ;l beau solda:ii romani (>t,*.#9)), $e6i nu era o butur de bun calitate+ o:etul era folosit pentru a ;nmuia p;inea ;n el (!ut *#'9), "urnat pe salpetru+ avea un efect efervescent# CCa o:etul pe salpetru+ a6a este cel ce c;nt unei inimi ;ntristateD (2rov,*H#*4), C/!/A1/1/ 0 bun rezerv de cereale pare s simbolizeze un popor bine &rnit, S ne g;ndim la importan:a pe care o ddea 7osif stocrii cerealelor suplimentare ;n timpul celor 6apte ani de bel6ug ;n /gipt (@en, 9'#9H89)), C"oate :rile au venit ;n /gipt la 7osif ca s cumpere gr;uD (v,H.), @r;ul slu<e6te la facerea p;inii+ iar p;inea este un aliment esen:ial, A, Hr/%l. C-n bob de gr;u,,, dac moare,,, aduce mult road (7o,l*#*9), 7sus vorbe6te aici despre una din cerealele cele mai folosite de evrei, /lement de baz ;n alimenta:ia evreiasc+ gr;ul este una din plantele despre care >oise a promis c va cre6te ;n Canaan+ Eara 2romis ($t,)#)), @r;ul este de asemenea men:ionat ;n $euteronom *3#*H 6i ;n >atei '*#', B, Secara, $e6i este men:ionat ;n /=od (#3*+ nu era cultivat ;n 2alestina, -nii e=per:i cred c acest cuv;nt ebraic ar putea desemna 6i o alt cereal ca meiul sau alacul, C, C@r;neleD, Acest cuv;nt general poate desemna toate felurile de cereale (gr;u+ orz sau mei), Boaz i8a dat lui !ut Cgr;ne pr<iteD (!ut *#'9), $, Mei%l. >en:ionat ;n /zec&iel 9#( printre celelalte cereale+ seamn pu:in cu porumbul, 2lantat ;n 2alestina+ slu<e6te la fcutul p;inii, ;n /uropa este folosit ca &ran pentru psri, /, Or=%l. Se cultiva ;n 2alestina 6i /gipt 6i se ddea ca &ran vitelor 6i cailor, /vreii sraci se slu<eau de el ca s fac p;ine destinat
)limentaia
'4(

celor sraci+ dar egiptenii ;l pstrau pentru animale, 5, >oara, 2entru a mcina cerealele 6i a face fin din ele+ se folosea o piuli: sau mo<ar+ o piatr scobit unde se puneau grun:ele+ care erau zdrobite cu o alt piatr, Se recurgea de asemenea la dou pietre de I4 de cm ;n diametru 6i 'H cm grosime, 2iatra inferioar a8vea o ridictur ;n centru, 2iatra superioar era scobit 6i avea o gaur la mi<loc, Se vrsau cereale ;n gaur 6i se ;nv;rtea piatra superioar cu a<utorul unui m;ner, @run:ele erau zdrobite atunci c;nd cdeau ;ntre cele dou pietre, "rebuia ca grun:ele s fie mcinate de mai multe ori pentru a se ob:ine o fin foarte fin, Aceast piatr de moar era at;t de important pentru evrei+ ;nc;t 1egea declara c# CNimeni s nu ia ca zlog piatra de moarD+ deoarece aceasta ec&ivala cu luarea ca zlog a ;nse6i vie:ii unei persoane ($t, *9#I),
M!ar# "e .#in#. >orile manuale pentru transformarea cerealelor ;n fin se compuneau din dou pietre circulare? piatra inferioar avea o suprafa: u6or conve= pentru a diri<a boabele de gr;u zdrobite spre marginea e=terioar de unde cdeau, >orile cele mai importante func:ionau cu mgari sau cu sclavi, Aceste dou mori de fin romane din 2ompei au o mrime respectabil, ;napoia lor se afl un cuptor de p;ine, ''4

Viaa cotidian n vremurile biblice

H. 5ita. 0dat ce fina trecuse printr8o sit sau ciur+ ceea ce rm;8nea era pus ;n piatra de moar pentru a fi mcinat din nou, Sitele antice erau fcute din stuf 6i din papirus, 7saia anun:a c $omnul urma s Ccearn na:iunile prin sita distrugeriiD (7s,34#*)), 2P7N/A C$8ne astzi p;inea noastr zilnicD (>t,I#ll), !ug;ndu8Se pentru p;ine+ 7sus Se g;ndea la &ran ;n general, 2;inea era servit la toate mesele evreie6ti, Se mcinau cerealele 8 gr;ul sau orzul+ se cerneau+ se fcea un aluat care se frm;nta 6i din care se fceau pr<ituri sau turte sub:iri care se coceau, /=presii ca Cp;;nea necazuluiD (2s,l*.#3) 6i Cp;inea rut:iiD (2rov, 9#'.) par s indice faptul c aceste e=perien:e fac tot at;t de mult parte din via: ca 6i p;inea zilnic, A, P/inile )entr% )%nerea /nainte. ;n fiecare sabat+ dousprezece p;ini rotunde fr dro<die erau coapte (c;te una pentru fiecare trib sau semin:ie a lui 7srael), /rau puse pe dou r;nduri pe masa de aur pur din sanctuar ;n semn de ofrand $omnului, C;nd p;inea vec&e era luat de pe mas+ nu putea fi m;ncat dec;t de preo:i ;n curtea sanctuarului (1ev,*9#H8(), B, D!s)eala (plmdeala), 7sus folose6te cuv;ntul CdospealD (care slu<e6te la ridicarea aluatului) ;ntr8un sens figurat+ cum o face cu mul:i termeni binecunoscu:i astzi, ;n >atei '3#33+ /l compar !egatul (;mpr:ia) lui $umnezeu cu dospeala (plmdeala)+ care este ca8 pabil s transforme tot aluatul, Cunoa6tem acest termen mai ales ;n legtur cu p;inea fr dospeal (nedospit), Aceast p;ine era deseori folosit pentru ofrandele de pace 6i de asemenea ;n timpul sptm;nii 2a6telui pentru a le reaminti israeli:ilor eliberarea din sclavia /giptului, C, T%rtele. Aceste turte sub:iri fr dospeal erau fcute din fin de gr;u 6i unse cu ulei? ele constituiau ni6te ofrande (/=,lI#3'? Num, I#'H), "urtele mai sunt men:ionate ;n l,!egi '9#3# un fel de turt mic destul de tare care trosnea c;nd era rupt ;n dou,
)limentaia
'''

C0AC/!/A 2P7N77 Coacerea p;inii era ;n general fcut de femei, /le se a<utau deseori de vatr+ dar uneori puneau un aluat sub:ire pe o piatr ;nclzit pentru a8' coace, ;n principiu+ aluatul de fin de gr;u sau de orz era frm;ntat ;ntr8o strac&in de lemn+ ;mpr:it ;n turte rotunde+ apoi copt, ;n fiecare zi se fcea p;ine proaspt, 0sea .#9 6i I men:ioneaz brutari publici,
Plat!% "e )/ine. Acest platou din 1ac&i6 (ctre sec,'H ;, Cr,) a fost folosit probabil pentru modelarea turtelor de p;ine sau pentru coacerea lor (1ev,*#H),

A, C%)t!arele e$reil!r erau probabil de trei tipuri, ;n primul r;nd+ pietrele care se puneau ;n cerc ;n nisip 6i ;n mi<locul crora se a8prindea un foc? c;nd nisipul era cald+ focul era ;ndeprtat+ 6i pe nisip erau puse straturi sub:iri de aluat pentru coacere, 7n al doilea r;nd+ Ccuptorul 6i vatraD (1ev,ll#3H) era o gaur ;n sol unde se ;nclzeau pietre, Se puneau acolo straturi sub:iri de aluat dup stingerea focului, 7n al treilea r;nd+ CcuptorulD portabil (1ev,*#9) era probabil din lut+ 6i ;n interiorul lor se fcea un foc, 0dat ce era cald+ se puneau straturi sub:iri de aluat pe pietrele vetrei dup ce s8a ;ndeprtat cenu6a, F. Vatra. Avraam i8a spus Sarei s Cfac turte pe vatrD (@en,l)#I), /l se referea la ni6te pietre fierbin:i folosite pentru coacerea p;inii, Vatra mai putea ;nsemna combustibilul care ardea pe ea (2s,l4*#3) sau un cuptor portabil (7er,3I#**8*3),
''* Viaa cotidian n vremurile biblice

CA!N/A J7 A1"/ A17>/N"/ >;ncatul crnii era de<a men:ionat ;n legm;ntul pe care '8a ;nc&eiat $umnezeu cu Noe# C0rice lucru mi6ctor care are via: s fie carne de m;ncat pentru voiD (@en,(#3), $e6i evreii se &rneau mai ales cu legume 6i fructe+ ei m;ncau 6i pu:in carne+ mai ales ;n timpul banc&etelor 6i srbtorilor, Au fost ne;n:elegeri ;n Biserica primar cu privire la carnea oferit idolilor+ dar 2avel a subliniat c nimic nu este necurat (impur) pentru cei ce sunt cura:i (puri)

("it ,;,I@ l,"im, 9#9), A, Vi el%l. C;nd s8a ;ntors acas fiul pierdut (risipitor)+ tatl lui a ;n<ung&iat un vi:el ;ngr6at pentru srbtoare (1c,lH#*3), /vreii considerau vi:elul ca cea mai bun carne+ pstrat pentru ocaziile cele mai solemne, F. Ie"%l. 5ratele mai mare al fiului pierdut s8a m;niat 6i a zis tatlui su# C"u niciodat nu mi8 ai dat un ied ca s m veselesc cu prietenii meiD (1c,lH#*(), Carnea iedului era mai obi6nuit+ mai pu:in scump 6i mai accesibil sracilor, /a slu<ea sacrificiilor rituale (Num,.# ,,-8A<. C, P#s#rile. Anumite psri erau considerate ca necurate 6i nu puteau fi m;ncate ($t,l9#*4), 2ot;rnic&ea+ prepeli:a+ g;sca 6i porumbelul puteau fi totu6i m;ncate, $, 2e6tele, /l erau foarte apreciat ;n 2alestina, 2e6tii erau prin6i ;n cantit:i mari ;n marea @alileii 6i ;n 7ordan, $up ;nvierea Sa+ 7sus a pregtit c;torva dintre discipolii Si un mic de<un de p;ine 6i pe6te pe un foc la marginea pla<ei (7o,*'#(8'3), Altdat+ apr;nd discipolilor dup ;nviere+ le8a cerut s mn;nce, 1u8ca ne poveste6te# C/i 78au dat o bucat de pe6te pr<it,,, /l a luat8o 6i a m;ncat8o ;naintea lorD (1c,*9#9*893), 1egea afirma c to:i pe6tii cu ;nottoare 6i solzi erau puri 6i deci puteau fi m;nca:i ($t,l9#(8 '4), /, Oaia +i miel%l. ;n afara utilizrilor nealimentare+ oaia <uca un rol important pentru carnea+ laptele 6i grsimea cozii ei+ care putea uneori s c;ntreasc peste . SgF 1a srbtoarea 2a6telui+ un miel era tiat 6i m;ncat ;n amintirea eliberrii din sclavia egiptean, 5, Hr#simea. @rsimea pur a animalelor era sacrificat $omnu8
)limentaia ''3

lui+ pentru c era considerat ca cea mai bogat sau mai bun parte (1ev,3#'I), Se pare c+ la ;nceput+ oamenii n8aveau dreptul s8o mn;nce+ dar aceast prevedere nu era ;n general aplicat atunci c;nd animalele nu erau folosite dec;t pentru &ran ($t,l*#'H), VPNA"0A!/A Vec&iul "estament men:ioneaz lei+ ur6i+ 6acali+ vulpi+ cerbi+ cprioare 6i cerbi8loptari, -nii erau v;na:i pentru carnea lor, /rau prin6i ;ntr8o curs+ capcan+ la: sau plas, 7saac i8a zis lui /sau s86i ia arcul 6i tolba 6i s se duc la v;ntoare pentru a face rost de carnea preferat (@en,*.#389), /ra interzis s se bea s;ngele acestor animale, $e6i nu erau folosite ca tac;muri ;n timpul mesei+ cu:itele erau necesare pentru ;n<ung&ierea animalelor 6i pentru pregtirea lor ;n vedera meselor 6i <ertfelor (1ev,)#*4? /zra '#(), @A"7"-1 @titul era domeniul e=clusiv rezervat femeilor+ mai ales ;nainte de cucerirea Canaanului, 2entru frigerea crnii se folosea un foc de lemne sau un cuptor, 2entru fierberea unui animal+ el era tiat+ era pus ;ntr8un cazan umplut cu ap 6i se adugau condimentele (/z,*9# 98H), Carnea 6i fiertura sau supa de carne erau servite separat, 1egumele erau de asemenea fierte, Cazanul era un recipient mare de metal utilizat pentru fierberea crnii (l,Sam,*#'9), 0 furculi: cu trei din:i era folosit pentru a scoate carnea din cazan, 2!0$-S/1/ 1AC"A"/ C0 :ar unde curge lapte 6i miereD fusese promis israeli:ilor (7os,H#I)+ o viziune de bel6ug 6i prosperitate, /vreii beau lapte de cmil+ de oaie 6i de capr, Cel de cmil era deosebit de bun 6i de gras+ dar nu era prea dulce, Vec&iul "estament face dese referiri la lapte (2rov,*.#*.? $t,3*#'9),
''9 Viaa cotidian in vremurile biblice

A, -ntul, Cuv;ntul ebraic chemah este tradus uneori prin unt+ sm;nt;n+ lapte prins sau br;nz, 2otrivit lui @eneza ')#)+ Avraam i8a servit cu unt pe oaspe:ii si, 2roverbe 34#33 ne spune c Cbaterea laptelui produce untulD, 0ricare ar fi semnifica:ia e=act a cuv;ntului ebraic+ se consider ;n general c evreii foloseau un fel de unt, /i ;l fabricau probabil ;n acela6i fel ca 6i

arabii astzi, /i adugau o cantitate mic de lapte prins (leben laptelui ;nclzit+ ;l vrsau ;ntr8 un sac din piele de capr 6i8' tot scuturau p;n la separarea untului, -ntul era separat 6i dup trei zile re;nclzit, 2reparat ;n felul acesta+ untul se pstreaz mult timp ;n climatul cald al 2alestinei, B, Br;nza, Acest termen ne pune aceea6i problem ca 6i laptele# ne este greu s 6tim la ce fceau aluzie autorii Bibliei, S ne g;ndim la# CNu m8ai ;nc&egat ca br;nzaBD (7ov '4#'4), C$u aceste zece buc:i de br;nz comandantuluiD (l,Sam,l.#')), /i au adus,,, miere 6i unt+ oi 6i br;nz de vacD (*,Sam,l.#*(), ;n fiecare din aceste pasa<e+ ebraica folose6te un cuv;nt diferit pentru Cbr;nzD, /ra vorba probabil despre lapte coagulat, 5!-C"/1/ 0 &ran favorit a evreilor erau fructele care cre6teau din abunden: ;n climatul cald din aceast regiune a lumii, Spionii pe care i8a trimis >oise ;n Canaan au adus o ramur care purta un singur ciorc&ine de struguri, Acesta era at;t de mare+ ;nc;t ei au fost nevoi:i s8' poarte c;te doi cu a<utorul unei pr<ini, /i au adus 6i rodii 6i smoc&ine (Num,l3#*3), 7sraeli:ii m;ncau regulat multe alte fructe, A, Strugurii, Vezi mai <os sec:iunea consacrat CVinuluiD, B, Stafidele, 7 s8au adus lui $avid Cciorc&ini de stafideD+ cci Cera bucurie ;n 7sraelD (l,Cr,l*#94), Stafidele mai sunt men:ionate ;n l,Sa8muel *H#') 6i ;n *,Samuel 'I#', C, "urtele cu stafide, Acest cuv;nt corespunde ebraicului aiah (Cpresat ;mpreunD) 6i este citat ;n *,Samuel I#'(, Aceste turte cu fructe erau apreciate ca desert 6i folosite ca sacrificii aduse idolilor (0s,3#l), $, !odiile, Acest fruct frumos de culoare roz8ro6ie+ con:in;nd numeroase semin:e+ era unul din fructele preferate ale evreilor, Abun8
)limentaia ''H

den:a semin:elor lui simboliza fertilitatea, !odiul (rodierul) era apreciat at;t pentru fructele lui gustoase+ c;t 6i pentru frumuse:ea frunzi6ului su, Sucul de rodie era foarte pre:uit (C;nt,)#*), /l era unul din fructele care cre6teau ;n Eara 2romis (Num,l3#*3), >antaua marelui preot era ;mpodobit cu Crodii de culoare albastr+ purpurie 6i staco<ieD pe poalele lui (/=,*)#33), $ou sute de rodii ornamentale ;mpodobeau fiecare dintre cei doi st;lpi liberi (7ac&in 6i Boaz) din templul lui Solomon (*,Cr,3#'I), /, 2epenele galben, 7sraeli:ii campau ;n cldura de6ertului Ara8biei+ nem;nc;nd dec;t man, CNe aducem aminte,,, de pepenii (galbeni)D din /gipt (Num,ll#H), /ste singura referin: biblic la pepeni, "ermenul ebraic ar mai putea desemna cantalupul sau pepenele verde+ care cre6teau de asemenea ;n /gipt la vremea aceea, 0ricum ar fi+ era un fruct rcoritor atunci c;nd era cald, 5, >rul, >rul 6i merele men:ionate ;n Biblie pot uneori s fie traduse prin Clm;iD (pom) 6i lm;i (fructe)+ c&iar CgutuiD sau CcaisD, Scriptura ne spune c fructul su este dulce (C;nt,*#3)+ auriu (2rov,*H# '') 6i parfumat (C;nt,.#)), C-n cuv;nt spus la momentul potrivit este ca ni6te mere de aur (lit, lm;i aurite) ;n co6uri de argintD (2rov,*H#ll), @, Smoc&inele, $e la frunzele de smoc&in utilizate de Adam 6i /va pentru a86i ascunde nuditatea (@en,3#.) p;n la smoc&inul pe care '8a blestemat 7sus (>c,ll#'9)+ smoc&inele sunt men:ionate ;n toat Biblia, /ra un fruct foarte rsp;ndit ;n 2alestina, Smoc&inii cresc izola:i sau ;n p;lcuri+ 6i datorit frunzelor lor mari dau o umbr rcoritoare (7o,l#9)), Sunt m;ncate proaspete dup cules+ uscate sau ;n pr<ituri (l,Sam,*H#')), L, >slinele, CJi porumbelul s8a ;ntors la el seara?,,, ;n ciocul lui era o frunz de mslinD (@en,)#ll), Noe a primit acest simbol al pcii 6i abunden:ei 6i a 6tiut c apele se retrseser, >slina+ un fruct abundent ;n 2alestina+ seamn cu o prun? ea este mai ;nt;i verde+ apoi de culoare pal+ 6i ;n final neagr atunci c;nd este coapt, 2omul ;nsu6i seamn cu un mr 6i

face fructe c&iar c;nd este foarte btr;n, Ciorc&inii lui de flori ;n timpul ;nfloririi reamintesc pe cei de liliac, >slinii sunt btu:i sau scutura:i+ dar se las c;teva msline pe ei pentru cei sraci ($t,*9#*4), >slinele se m;ncau verzi 6i negre+ dar
''I

Viaa cotidian in vremurile biblice

din ele se fcea mai ales ulei+ datorit preselor, Cel mai bun ulei provine din smoc&inele verzi, /=od *.#*4 men:ioneaz Culei pur din msline zdrobiteD, 2rima e=trac:ie+ din msline scuturate ;n platouri sau co6uri+ produce cel mai bun ulei? pe urm este a doua 6i a treia e=trac:ie+ dar de calitate inferioar, -leiul era folosit pentru ungere+ pentru &ran 6i pentru gtit+ ca 6i pentru lmpi, -n pom bun permite ob:inerea I4 de litri de ulei pe an, /=tragerea uleiului de msline se fcea ;n teascuri ;nzestrate cu pietre grele 6i numite gathsemen (de aici a derivat termenul de @&e8:imane+ >t,*I#3I), >ica I#'H vorbe6te despre presarea mslinelor pentru a face ulei din ele, Alte referin:e sugereaz c se punea o piatr mare de moar pe suprafa:a ei plat+ partea ei superioar fiind concav, Se punea deasupra o alt piatr care sttea ;n picioare 6i prin mi<locul creia se trecea o b;rn groas, -n cal sau un bou+ c&iar un om+ ;nv;rtea piatra de deasupra+ a crei greutate zdrobea mslina 6i producea uleiul, 1/@->/1/ CS ni se dea legume s m;ncm+ 6i ap s bemD ($an,l#'*), $aniel cerea &rana simpl a poporului su mai cur;nd dec;t m;ncrurile bogate ale regelui, CJi+ la captul celor zece zile+ fe:ele lor artau mai frumoase+ 6i ei erau mai gra6i dec;t to:i tinerii care au m;ncat din carnea regeluiD (v,'H), 1egumele constituiau esen:ialul &ranei israeli:ilor, @rdinile de zarzavaturi sunt men:ionate ;n $euteronom ''#'4 6i ;n l,!egi *'#*, A, F!&%l. Aceast legum fcea parte din &rana adus lui $avid atunci c;nd fugea deAbsalom (*,Sam,l.#*)), ;n /zec&iel 9#(+ ni se descrie o p;ine fcut din gr;u+ orz+ bob+ linte+ mei 6i secar (alac), Se fcea o fiertur cu bob zdrobit+ la care se aduga fin de gr;u sau gr;u pisat, Bobul fiert cu ulei 6i cu usturoi era o m;ncare favorit, F. 1intea. /sau 6i8a v;ndut dreptul ;nt;iului nscut pentru un castron cu ciorb fcut din linte ro6ie (@en,*H#*(839), 1intea seamn cu o mazre mic+ iar lintea ro6ie este considerat a fi cea mai bun, Ca 6i bobul+ lintea este uneori folosit de ctre cei sraci la fcutul p;inii,
)limentaia
''.

C, Castra$etele. Se admite ;n general c acest cuv;nt CcastraveteD este traducerea fidel a cuvintelor ebraice acaf 6i mi7ah (Num,ll#H? 7s,l#)), ;n vremurile biblice+ se cuno6teau dou tipuri de castravete# castravetele propriu8zis+ recoltat ;n iulie+ 6i castraveciorul (de murat)+ recoltat ;n septembrie, 7sraeli:ii se g;ndeau cu prere de ru la castrave:ii 6i pepenii galbeni din /gipt atunci c;nd n8 aveau dec;t man de m;ncat ;n de6ert (Num,ll#H), -n obicei interesant consta ;n construirea unor posturi de observa:ie acoperite cu frunze pentru paz de &o:i, C;nd se termina sezonul de recoltat+ acestea erau prsite, ;n 7saia '#)+ citim c Sion era prsit Cca o colib ;ntr8un c;mp de castrave:iD, D. Cea)a 6i %st%r!i%l. Aceste dou plante cu bulb 6i cu miros puternic cresc bine ;n :rile calde, /le fceau parte dintre amintirile plcute din :ara /giptului c;nd israeli:ii au devenit prost dispu6i ;n de6ert (Num,ll#H), Se 6tie c oilor 6i cmilelor le prie6te c;nd le mn;nc, /, Pra=%l. Acest cuv;nt nu apare dec;t o singur dat ;n Biblie (Num,ll#H), Acela6i cuv;nt ebraic apare de mai multe ori+ dar este tradus ;n mod diferit, >ai mul:i cred c ar fi vorba despre vreo legum verde pe care cei sraci o m;ncau cu p;ine+ iar cei boga:i cu un sos, /ra vorba probabil de o specie de lotus+ a crui rdcin era fiart 6i se m;nca drept condiment,

U Banc&et asirian, ;ncon<urat de servitori 6i muzican:i+ regele Asurbanipal 6i regina sa serbeaz un osp: ;n grdina lor+ pe acest basorelief din palatul su (ctre sec, I ;, Cr,), Ca 6i asirienii+ evreii srbtoreau adesea evenimente religioase 6i sociale prin ospe:e ;nso:ite de muzic 6i dansuri, '')

Viaa cotidian n vremurile biblice

5, Ciorba, Cea a lui 7acob este celebr (@en,*H#*(839), /ra o sup de linte dreas cu ulei 6i usturoi, *,!egi 9#3)89' ne relateaz o alt istorie interesant cu privire la o ciorb? aici+ se adugau alte ingrediente, @, 7erburile amare, Acest tip de salat fcea parte din srbtoarea 2a6telui, Aceste ierburi aveau ca scop s le reaminteasc evreilor soarta trist pe care o cunoscuser ;n /gipt ;nainte de e=odul lor (/=,l*#)? Num,(#ll), 2rintre ele se numrau &reanul+ lptuca+ andiva+ ptrun<elul 6i cresonul, N-C71/+ >7@$A1/1/ J7 57S"7C-1 7acob i8a trimis cadou lui 7osif ;n /gipt nuci (@en,93#ll), 2robabil c nucile nu cre6teau ;n :ara aceea, ;n C;ntarea C;ntrilor I#'' este vorba despre o livad cu nuci, A, >igdalele, >igdalul+ care ;nflore6te foarte devreme ;n an+ ;n luna ianuarie+ este numit a8ed ;n ebraic+ ceea ce ;nseamn Cpzitor+ vigilentD, $in cauza ;nfloririi lui timpurii+ simbolul migdalului este folosit ;n /clesiast '*#H ca s descrie ;mbtr;nirea rapid a oamenilor, 7eremia se folose6te de asemenea de migdal ca s arate c $umnezeu nu ;nt;rzie s8Ji ;ndeplineasc Cuv;ntul (7er,l#ll8'*), "oiagul lui Aaron a ;nmugurit+ a ;nflorit 6i a rodit migdale dup o noapte ;n tabernacol, Acest miracol a dovedit poporului c preo:ii urmau s fie ale6i din semin:ia (tribul) lui 1evi+ reprezentat de Aaron (Num,l.#l8(), /=ist dou feluri de migdale# migdala amar este cunoscut pentru uleiul ei+ iar migdala dulce este folosit ca desert, B, 5isticul, -nele versiuni spun c 7acob i8a trimis lui 7osif 6i fistic (@en,93#ll), /ste singura men:ionare a lui ;n Biblie, /l era folosit la pr<ituri, >7/!/A 1egea $omnului este Cmai dulce,,, ca mierea 6i ca fagurul de miereD (2s,l(#(8'4), !eferin:ele la acest aliment plcut abund ;n Bi8
)limentaia
''(

blie de la @eneza 6i p;n la Apocalipsa, 7sraeli:ii au fost condu6i ;ntr8o :ar C;n care curge lapte 6i miereD (/=,3#))+ o e=presie care se gse6te de cel pu:in *4 de ori ;n Scriptur, Nu se putea oferi miere pe altarul $omnului (1ev,*#ll)+ probabil pentru c anumite na:iuni pg;ne aveau acest obicei, 7eroboam+ c;nd i s8a ;mbolnvit copilul+ 6i8a trimis so:ia la profetul A&ia cu un Cvas cu miereD (l,!e,l9#3), 7oan Boteztorul se &rnea cu Clcuste 6i miere slbaticD (>t,3#9), ;n unele pasa<e+ cuv;ntul CmiereD poate face aluzie la un sirop de curmale sau de struguri (dibs ;n ebraic), /=presia Cmiere din st;n8cD ($t,3*#'3) desemneaz mierea pe care albinele o depun ;n st;nci 6i o acoper cu cear,
Arabi m;nc;nd A fr;nge p;inea ;mpreun e=prima ospitalitatea ;n 0rientul Apropiat+ 6i la fel este 6i astzi, Se pare c evreii m;ncau de dou ori pe zi# o mas u6oar diminea:a+ 6i o mas mai consistent seara+ c;nd era mai rcoare, ;n vre murile de ;nceput+ mesele erau servite pe rogo<ini direct pe sol+ dup cum se vede aici, ;n timpul epocii romane 6i8au fcut apari:ia canapelele,

'*4 Viaa cotidian in vremurile biblice

>ANA $up ie6irea lor din /gipt+ copiii lui 7srael au sosit ;n de6ertul Sin care se afl ;ntre /lim 6i Sinai, /i au ;nceput s se pl;ng lui >oise 6i Aaron# CCum de n8am murit noi,,, ;n :ara /giptului,,, ne8a:i adus aici,,, ca s murim de foameD, $omnul le8a auzit pl;ngerea 6i a zis#

CVoi ploua cu p;ine din cer pentru voi+ 6i poporul va ie6i 6i va aduna o anumit cantitate ;n fiecare ziD, ;n a 6asea zi+ ei trebuiau s str;ng o por:ie suplimentar pentru sabat, ;n ziua sabatului nu cdea man, $omnul a continuat s le furnizeze aceast p;ine miraculoas ;n fiecare zi cu e=cep:ia sabatului timp de patruzeci de ani+ p;n ;n ziua ;n care is8raeli:ii au ptruns ;n :ara Canaanului (/=,'I), -nii teologi ;ncearc s gseasc e=plica:ii naturale pentru man+ cea mai rsp;ndit fiind legat de tamarisc, Acest arbore cre6te actualmente ;n peninsula Sinai? o sev cu un gust ca de za&arin se scurge din el ;n anumite perioade ale anului+ 6i seamn la descriere cu mana dat israeli:ilor, /=od 'I#'9 indic faptul c era Cceva mic 6i rotund+ ceva la fel de mic ca bruma de pe pm;ntD (v,'9), Aceast &ran semna Ccu bobul de coriandru+ alb+ 6i avea gustul de pi6cot cu miereD (/=,lI#3'), -nii e=per:i sunt convin6i c seva tamariscului este identic cu mana biblic, Al:ii contest aceast ipotez din urmtoarele motive# ') >ana divin a durat 94 de ani fr ;ntrerupere+ ;n timp ce mana tamariscului nu era disponibil dec;t ;n anumite anotimpuri 6i ;n mod foarte neregulat, *) Cantitatea produs de tamarisc n8ar fi putut deloc s &rneasc zilnic cele trei sau patru milioane de israeli:i, 3) >ana divin a czut din cer? CmanaD tamariscului ar fi czut de pe crengile unui arbore, 9) >ana divin nu se putea pstra mai mult de o zi+ cealalt dura luni de zile, H) >ana divin putea fi fiart+ mcinat+ pisat 6i transformat ;n pr<ituri+ ceea ce nu era cazul cu CmanaD tamariscului, I) /lementele lor nutritive erau diferite# mana divin a &rnit o na:iune timp de 94 de ani+ ;n timp ce aceea provenit din tamarisc nu era dec;t za&arin,
)limentaia '*' 2astele tradi:ional !itualul 2a6telui constituie punctul central al ;nc&inrii evreie6ti, 5iecare element al lui -esach (C2a6teD ;n ebraic) era con8 ceput pentru comemorarea trecerii istorice a evreilor de la sclavie la libertate, 2astele este o srbtoare de 6apte zile ;n timpul creia ceremonia principal se desf6oar ;n timpul primei nop:i, >asa de seder (Cserviciu divinD ;n ebraic) cu ritualurile care o ;nso:esc reaminte6te de ultima mas pe care au luat8o evreii ;n /gipt ;nainte de ;nceperea cltoriei lor spre Eara 2romis, "rebuia ca israeli:ii s86i aminteasc de istoria captivit:ii 6i eliberrii lor ;n timpul nop:ii de seder9 CJi vei arta fiului tu ;n ziua aceea+ zic;nd# ,Aceasta este din cauza a ceea ce a fcut $omnul pentru mine c;nd am ie6it din /giptGD (/=,l3#)), 2rintre numeroasele ingrediente tradi:ionale de la masa de seder, cele mai importante sunt cele pe care le8a prescris $omnul pentru ultima mas din /gipt# C>ielul tu s fie fr cusur+ mascul+ ;n v;rst de un anD (/=,l*#H), /l trebuia s fie fript 6i nu fiert, 2articipan:ilor la seder li se reamintea c s;ngele mielului era stropit pe tocul u6ilor caselor evreie6ti pentru a8i prote<a pe evrei de plaga care i8a lovit pe necredincio6i ;n timpul nop:ii primului 2a6te, >ielul pascal trebuia s fie m;ncat cu ierburi amare+ dup indica:iile din cartea /=od+ ;n epoca Vec&iului "estament erau fo8 losite lptuca amar+ cicoarea slbatic 6i cicoarea8de8grdin? actualmente+ famili ile evreie6ti folosesc mai ales &rean ras sau ceap, Aceste alimente simbolizeaz amrciunea captivit:ii sub egipteni, $eoarece evreii au m;ncat primul seder pregtindu8se pentru e=od+ tema grabei face parte integrant din srbtoare, 2;i8 nea nedospit de tip CuscateleD+ ca mato, era mai potrivit pentru un popor ;n fug dec;t p;inea dospit+ care trebuia s fie frm;ntat 6i coapt mai mult timp, 5iecare participant la seder are un pa&ar de vin, @azda srbtorii se spri<in pe perne ;n amintirea vec&iului mod de a m;nca ;n pozi:ie ;nclinat, ;n fa:a lui este pus farfuria de seder cu alimentele simbolice tradi:ionale# trei buc:i de p;ine mato ;nvelite ;ntr8un 6tergar+ ierburile amare+ haroset-u: sau pasta de fructe+ mielul fript 6i oule tari+ celelalte legume 6i un lig&ean cu ap srat pentru splatul m;i8nilor, 2artea cea mai cunoscut a ritualului seder8ului este probabil Ccele patru ;ntrebriD, Cel mai t;nr biat din cas pune ni6te ;ntrebri despre seder ;ncep;nd cu aceste cuvinte# C$e ce este noaptea de 2a6te diferit de toate celelalte nop:i ale anuluiBD /l ;ntreab care este semnifica:ia p;i8nii nedospite+ a ierburilor amare+ a ;nmuierii legumelor 6i a pernelor de pe scaunul conductorului mesei, Acesta rspunde la ;ntrebrile copilului prin recitarea istoriei trecerii lui 7srael de la sclavie la libertate, C&iar dac pregtirea seder-ului cere mult rbdare+ nici unul din alimentele tradi:ionale nu prezint vreo dificultate culinar, 6aroset-u: este singurul ce trebuie gtit dup o re:et special+ 6i sunt admise multe variante, $e fapt+ structura haroset-ului (care seamn cu mortarul) este mai important dec;t ingredientele lui, 6aro-sef8ele cele mai simple sunt compuse din fructe rase+ nuci tiate mrunt+ za&r+ scor:i6oar 6i vin ro6u ;ndulcit, Aceste ingrediente sunt amestecate p;n la consisten:a unei paste destul de lic&ide, Se poate aduga fin de mato+ alte fructe sau nuci dup gustul fiecruia,

6ainele i machia2ul '*3

8
Dainele +i machiaE%l

Stilul vestimentar al israeli:ilor s8a sc&imbat ;n cursul secolelor, Nu avem dec;t s e=aminm evolu:ia a cinci articole vestimentare de baz, $umnezeu a fcut &aine lui Adam 6i /vei# C$omnul $umnezeu a fcut lui Adam 6i so:iei lui &aine de piele+ 6i i8a ;mbrcat cu eleD (@en,3#*'), Aceste ve6minte (8ethon ;n ebraic) erau ni6te cm6i simple din piele de animal, >ai t;rziu evreii au ;nceput s confec:ioneze cm6i din in sau mtase (mai ales pentru oamenii de vaz), Astfel+ citim c 7osif purta Co &ain multicolorD (@en,3.#3), ;n timp ce 8ethon rm;nea costumul oamenilor din popor+ la mod a a<uns o alt form de ve6m;nt numit simlah$ Sem 6i 7afet au luat acest ve6m;nt ca s acopere nuditatea tatlui lor (@en,(#*3), 1a ;nceput+ simlah-u: era confec:ionat din l;n+ apoi 6i din pr de cmil, /ra vorba de o cuvertur mare cu un capi6on (un fel de Cponc&oD) pe care evreii o foloseau ca manta, Cei sraci se slu<eau de ea ca ve6m;nt de baza ;n timpul zilei 6i drept cuvertur pentru noapte (/=,**#*I8*.), 7sraeli:ii purtau beged-ul pentru ocazii speciale ;n interiorul casei, 7saac 6i !ebeca au ;mbrcat cu el pe fiul lor 7acob# erau ve6mintele lui de gal (@en,*.#'H), (eged-ul era considerat ca un semn de distinc:ie pentru cel care ;l purta+ 6i numai membrii familiilor nobile se slu<eau de el, $up instituirea ritualurilor din templu+ l8au purtat 6i preo:ii, Al patrulea element vestimentar+ lebho (sau Cve6m;ntD)+ era purtat ;n via:a de toate zilele, >ai t;rziu+ boga:ii 6i sracii l8au purtat ca manta, Astfel+ Biblia spune c >ardo&en purta un lebho de sac (/st, 9#*)+ ;n timp ce un lebho de cea mai bun calitate fcea parte dintre Cve6mintele regaleD (/st,)#'H), $espre aceste &aine vorbea psalmistul c;nd zicea# C/i ;6i ;mpart &ainele >ele ;ntre ei+ 6i trag la sor:i pentru cma6a >eaD (2s,**#')), ;n fine+ se purta addereth-u:, pentru a arta c cineva era o persoa8 n important (7os,.#*'), Ji aici era vorba de o manta, 1a ora actual palestinienii de toate nivelele ;l poart ;nc, Aceste e=emple demonstreaz cum folosirea anumitor ve6minte s8a sc&imbat pe msura evolurii societ:ii evreie6ti, Confec:ionarea lor indic faptul c ;n fiecare perioad a istoriei erau disponibile diferite materii te=tile, Acest capitol va aborda patru aspecte ale ;mbrcmin:ii ;n vremurile biblice# :esturile+ ve6mintele pentru brba:i+ ve6mintele pentru femei 6i ve6mintele preo:e6ti, Vom vedea pe urm cum foloseau popoarele din 0rientul Apropiat mac&ia<ul 6i bi<uteriile, 5/1-!7 $/ E/SA"-!7 @eneza 3#. ne spune c Adam 6i /va 6i8au dat seama c erau goi 6i 6i8au cusut ;mpreun frunze de smoc&in ca s86i fac din ele C6or:uriD (hagor ;n ebraic), Apoi Creatorul le8a confec:ionat &aine din piele de animale (cum am vzut mai sus) ;nainte de a8i izgoni din @rdina /den (@en,3#*'), >ai t;rziu+ pentru facerea ve6mintelor au fost folosite diferite :esturi, A, 2;nza de in, Aceasta era :estura cea mai important pentru is8raeli:i+ fabricat pornind de la inul care se cultiva ;n special pentru fibrele te=tile din tulpina lui, Canaani:ii ;l cultivau ;n 2alestina ;nainte ca israeli:ii s le cucereasc :ara (7os,*#I), /ste o :estur cu multiple ;ntrebuin:ri+ ce poate fi aspr 6i groas sau fin 6i sub:ire, /giptenii erau renumi:i pentru inul lor care era aproape transparent, /i fabricau de asemenea p;nz groas de in+ at;t de deas+ ;nc;t se putea folosi pentru acoperirea solului, 0amenii boga:i sau nobilii purtau ve6minte de in (1c,lI#'()+ :esturile mai aspre fiind destinate oamenilor din popor, /giptenii l8au ;mbrcat pe 7osif cu &aine de in atunci c;nd l8au numit ministru (@en,9'#9*), 2erdelele+ voalurile 6i draperiile de la u6ile tabernacolului evreiesc erau de in sub:ire (/=,*I#l+3'+3I)+ ca 6i draperiile portalului cur:ii 6i cur:ii ;ns6i (/=,*.#(+'I+')), /fodul 6i pieptarul marelui preot con:inea in fin (/=,*)#I+'H), "unica+ e6arfa 6i indispensabilii (izmenele) purta:i de preo:i erau de asemenea de in alb 6i sub:ire (/=,*)#3(? 3(#*.8*)),

'*9 ,

Viaa cotidian n vremurile biblice

1en<eria de corp a evreilor era ;n principal din in, @iulgiul lui 7sus era tot din in, Scriptura arat c 7osif din Arimateea Ca cumprat o p;nz de in fin+ 18a cobor;t de pe cruce 6i 18a ;nf6urat ;n p;nza de inD (>c,lH#9I), 7nul alb 6i fin era de asemenea un simbol al nevinov:iei 6i purit:ii morale (Ap,lH#I), F. 1/na. /vreii foloseau l;na oilor ca principala materie prim pentru ve6mintele lor, Negustorii din $amasc ;n Siria gsiser bune pie:e de desfacere pentru :esturile lor ;n ora6ul portuar "ir (/z, *.#'H), 1;na era unul din materialele cele mai vec&i care se foloseau pentru :esut, 1egea divin nu permitea israeli:ilor s :eas p;nzeturi plec;nd de la un amestec de l;n 6i in ($t,**#ll), Aceast lege se asemna cu multe alte ;nv:turi+ ca cea de a nu semna semin:e diferite ;n acela6i ogor sau de a nu ara ;n acela6i timp cu un bou 6i un mgar ($t,**#(8'4), Se pare c aceste recomandri e=primau simbolic idee de simplitate 6i de separare care caracterizeaz poporul lui $umnezeu, $impotriv+ ve6mintele marelui preot erau confec:ionate dintr8o stof amestecat, 2rin urmare+ este posibil ca amestecul s fi fost considerat ca sf;nt 6i interzis pentru &ainele obi6nuite, 1;na a fost totdeauna una din materiile prime cele mai apreciate pentru ve6minte? economia :rilor biblice depindea mult de ea, C, >tasea, /zec&iel 'I#'4 6i '3 men:ioneaz mtasea ca materie de mare valoare, ;n ebraic+ este numit ei sau mei$ -nii teologi cred c termenul utilizat ;n 2roverbe 3'#** (ei desemneaz inul sub:ire, Nu 6tim dac egiptenii cuno6teau mtasea+ dar c&inezii 6i al:i asiatici o foloseau de<a ;n epoca Noului "estament, >tasea s8a rs8p;ndit ;n :rile biblice mai ales dup cucerirea lui Ale=andru cel >are (ctre 3*H ;, Cr,), Se poate ca ea s fi a<uns mai repede+ deoarece Solo8mon avea legturi comerciale cu :rile ;ncon<urtoare care ar fi putut produce mtase, 5ine:ea 6i culorile vii ale :esturii ;i mreau valoarea 6i fceau din ea o :estur pre:ioas, Ledoni6tii din CBabilonD8ul Noului "estament (!omaB) apreciau mult mtasea (Ap,l)#'*), ;n *.H d, Cr,+ :esturile de mtase pur se vindeau pentru greutatea lor ;n aur,
6ainele i machia2ul
'*H Ve+mintele Climatul este factorul determinant pentru genul de ve6minte pe care ;l poart oamenii, Se vede bine lucrul acesta c;nd se compar ve6mintele evreilor ;n antic&itate cu cele ale popoarelor care locuiau ;n alte zone climatice, /giptenii din valea Nilului ;6i rMdeau capul 6i corpul ca s le fie rcoare? ei confec:ionau &aine de in+ una din materiile te=tile cele mai u6oare care e=ist+ pentru a suporta cldura care domnea ;n regiunea lor, 1ucrtorii egipteni purtau o simpl bucat de p;nz ;n <urul mi<locului? ;n vremurile cele mai ;ndeprtate+ to:i brba:ii o purtau ;n mod obi6nuit, Ctre epoca regelui "utanS&amon (sec,'9 ;, Cr,)+ aceast bucat de p;nz s8a lungit p;n la un 6or:, Se purtau ve6minte u6oare sau o pelerin pe umeri, 5emeile purtau o roc&ie larg de la piept p;n ;n clc;ie 6i care avea bretele, Singurul ve6m;nt cu m;neci al egiptenilor era 8alarisis, un 6i climat%l dreptung&i de in pe care sunt cusute m;ne8cile, /giptenii preferau inul cel mai fin, ;n picioare+ ei purtau sandale din stuf sau din piele, Brba:ii purtau plrii conice+ fe meile ni6te legturi de ;ncins fruntea, >ul:i oameni aveau evantaie+ foarte utile ;n acest climat cald 6i ;n plus foarte decorative, Cel:ii preferau in grosolan sau l;n pur ca s se apere de frig, Ve6mintele lor erau de toate culorile+ de la negru p;n la gal ben 6i alb, /giptenii+ dimpotriv+ preferau albul sau albastrul+ galbenul sau verdele desc&is, Aceste stiluri vestimentare diferite 8 de la buc:ile de p;nz de in egiptene purtate ;n <urul coapselor+ p;n la cm6ile aspre din nordul /uropei 8 arat ce rol important <oac climatul pentru alegerea ve6mintelor,

D. 5ac%l. 7sraeli:ii se ;mbrcau ;n sac ca semn ritual de pocin: sau doliu, Culorile ;nc&ise 6i urzeala grosolan a acestei :esturi fabricate din pr de capr o fceau ideal pentru aceast ;ntrebuin:are, C;nd 7osif a fost v;ndut ismaeli:ilor de ctre fra:ii si+ 7acob 6i8a pus un sac ;n <urul mi<locului ca s poarte doliu dup fiul su (@en,3.#39), ;n clipe de mare necaz+ israeli:ii purtau acest material aspru c&iar pe piele+ ca 7ov (7ov 'I#'H), Noul "estament asocia sacul cu pocin:a+ ca ;n >atei ''#*'# CCci+ dac ar fi fost fcute ;n "ir 6i Sidon lucrrile puternice care au fost fcute ;n voi+ de mult s8ar fi pocit ;n sac 6i cenu6D, /vreul cople6it de pcatul lui se ;mbrca cu un sac+ ;6i acoperea capul cu cenu6 6i se a6eza pe

cenu6, 0biceiul occidental const;nd ;n ;mbrcmintea unor &aine negre cu ocazia unei ;nmorm;ntri corespunde gestului israeli:ilor de a purta sacul, Se utiliza acela6i material pentru a face saci pentru gr;u (@en,9*#*H? 7os,(#9),
'*I Viaa cotidian in vremurile biblice

/, Bumbacul, Nu 6tim dac israeli:ii ;ntrebuin:au bumbacul pentru confec:ionarea ve6mintelor lor, Cuv;ntul evreiesc pitah desemneaz o :estur de origine vegetal+ 6i nu animal ca l;na, Acest termen ar putea s desemneze inul din care se fabrica p;nza de in+ sau poate bumbacul, Cuv;ntul ebraic 8arpas este uneori tradus prin CbumbacD (/st,l#I? )#'H) de6i poate desemna 6i culoare, Actualmente se cultiv bumbac ;n Siria 6i ;n 2alestina+ dar nu s8ar putea zice dac evreii cuno6teau aceast plant ;nainte de a intra ;n contact cu 2ersia, 5AB!7CA!/A E/SA"-!710! 5emeile evreice confec:ionau la nevoie ve6minte, 2regtirea :esturilor 6i confec:ionarea ve6mintelor le cdea ;n sarcin 6i se desf6urau dup diferite procedee, A, "orsul cu furca, /vreicele torceau cu furca pentru a face urzeal+ deoarece v;rtelni:a sau depntoarea nu era cunoscut ;n vremea aceea, /le prindeau l;na sau inul pe o meli: 6i le depanau pe un fus ca s transforme fibrele ;n fir, Biblia men:ioneaz aceast activitate ;n /=od 3H#*H8*I 6i ;n 2roverbe 3'#'(, B, Eesutul, 0dat ce femeile transformaser materia prim ;n fir+ ele fceau din el o :estur, 5irele dispuse ;n lungime formau urzeala+ iar firele laterale bttura, /le fi=au urzeala pe o suveic+ o unealt care conduce firul ca s8' fac s treac pe deasupra 6i pe dedesuptul firelor urzelii, Scriptura men:ioneaz ;ntrebuin:area lor ;n 7ov .#I, -rzeala era prins de o grind de lemn pus deasupra sau dedesuptul rzboiului de :esut, Eestorul lucra ;n picioare, ;n Judectori 'I#'9+ Biblia men:ioneaz cuiul (sau grinda) de care era prins :estura, Aceast metod permitea fabricarea unor :esturi de urzeal diferit, 7sraeli:ii cuno6teau probabil :esutul cu mult timp ;nainte de sclavia lor ;n /gipt, $ar ;n aceast :ar+ ei 6i8au perfec:ionat arta ;n a6a msur+ ;nc;t au putut s fabrice tapiseriile din templu descrise ;n /=od 3H#3H, Cu ocazia rtcirii lor ;n de6ert+ ei au confec:ionat tot felul de alte :esturi# ve6minte de in 6i l;n (1ev,l3#9))+ tapiserii de in sub:ire rsucit (/=,*I#l) 6i ve6mintele brodate ale preo:ilor (/=,*)#9+3(),
6ainele i machia2ul '*.

C, "bcitul, Acest proces permitea popoarelor Bibliei s usuce pieile de animale 6i s le pregteasc pentru a face &aine din ele, Se folosea pila sau ra6pelul+ sucul unor plante 6i frunzele sau scoar:a unor copaci pentru a tbci pieile, /vreii considerau meseria de tbcar ca fiind de dispre:uit, 2etru a ;nfruntat aceast pre<udecat prin faptul c s8a dus s locuiasc s Si8mon tbcarul ;n 7ope (5ap,(#93), "bcarii evrei erau ;n general obliga:i s86i practice meseria ;n afara ora6elor, $, Brodatul, /vreii fceau broderii minunate, Cuv;ntul broderie (evr, sabat 6i ragam ;n ebraic+ figureaz ;n /=od *)#3(? 3H#3H 6i )#*3, CLeruvimii artistic lucra:iD (chaab ;n ebraic) men:iona:i ;n /=od *I#' par s fie broderie mai cur;nd dec;t custur de m;n+ dar termenul nu corespunde e=act cu ceea ce ;n:elege astzi prin aceste cuvinte, Brodeza :esea :esturi diferite+ apoi broda pe ele un anumit desen, 2artea ;mpodobit a :esturii nu aprea deci dec;t ;ntr8o singur parte, Broderia ;ns6i consta ;n :eserea firului de aur sau a desenelor c&iar ;n :estur, /vreii nu fceau aceast broderie complicat dec;t pe ve6minte purtate de preo:i, /, Vopsitul, 7sraeli:ii cuno6teau de<a arta vopsitului la ie6irea lor din /gipt (/=,*I#l+'9? 3H#*H), Acest procedeu este descris ;n detaliu pe mormintele egiptene, $impotriv+ Scripturile nu ne furnizeaz detalii precise asupra modului de a proceda, Se ;ntrebuin:a bumbac 6i in brut+ aproape totdeauna, Bumbacul putea fi vopsit ;n albastru8

v;nt+ dar inul punea mai multe probleme, -neori fire albastre ;mpodobeau :estura de aceea6i culoare, C;nd Biblia men:ioneaz o alt culoare a :esturii dec;t cea albastr+ este vorba ;n principiu de l;n, Vopselele naturale pe care le foloseau evreii erau albul+ negrul+ ro6ul+ galbenul 6i verdele, !o6ul pare s fie culoarea favorit a israeli:i8lor pentru ve6minte, 2urpura+ at;t de celebr ;n 0rientul Apropiat antic+ provenea din8tr8o specie de molusc din marea >editeran, /vreii :ineau :esturile de purpur la mare stim+ dar aveau tendin:a s numeasc CpurpurD tot ceea ce era vag ro6u, Noul "estament ne relateaz c 1idia era Cv;nztoare de purpur din ora6ul "iatiraD (5ap,'I,'9)+ un ora6 celebru pentru vopsitoriile lui?
'*) Viaa cotidian n vremurile biblice 6ainele i machia2ul '*(

putem deci s presupunem c 1idia era comerciant cu :estur de purpur 6i c&iar cu purpur ca vopsea, PN"!/E7N/!/A E/SA"-!710! Ve6mintele erau albite de ctre clctori ;n epoca biblic, Acest termen ;nsemna Ccineva care spalD sau Ccineva care calc ;n picioareD, Albitorii de profesie le cur:au clc;nd peste ele sau lovindu8le cu un b: ;ntr8un vas cu ap, 7eremia *#** 6i >alea&i 3#* indic faptul c se folosea salpetrul 6i spunul ca agent de cur:ire+ 6i se foloseau 6i alte substan:e ca le6ia 6i varul, 2entru albirea ve6mintelor+ clctorii le frecau cu marn pentru clcat (cimolit), $in albitorie se dega<a un miros gre:os+ ceea ce a fcut ca ele s fie instalate ;n e=teriorul ora6elor, CC;mpul clctorilorD+ partea nordic a ora6ului 7erusalim+ era rezervat albirii 6i uscrii ve6mintelor, Alimentarea cu ap provenea din rezervorul din @&i&on+ situat ;n nordul ora6ului, Scriptura ne relateaz c regele Asiriei 6i8a trimis solda:ii s atace 7erusalimul ;ncep;nd din nord (*,!e,l)#'.), /ste interesant de notat c acest Cc;mp al clctorilorD era at;t de aproape de zidurile ora6ului+ ;nc;t se auzeau de pe zidul ora6ului solii asirieni care se aflau pe acest c;mp, V/J>7N"/ 2/N"!- BA!BAE7 7sraeli:ii nu erau deloc influen:a:i de stilurile vestimentare din :rile ;ncon<urtoare+ deoarece cltoreau pu:in, Ve6mintele pentru brba:i ale israeli:ilor nu s8au sc&imbat deloc ;n decursul secolelor, A, Ve6minte obi6nuite, /vreii purtau ;n general o tunic+ o manta+ o cingtoare (br;u) 6i sandale, Arabii poart 6i astzi acelea6i roc&ii largi 6i fac aceea6i deosebire ;ntre ve6m;ntul Cde dedesuptD 6i ve6mintele Cde deasupraD+ primul fiind fin 6i u6or+ iar celelalte grele 6i calde, /i fac de asemenea o deosebire net ;ntre ve6minte ale boga:ilor 6i ve6minte ale sracilor+ mai ales la nivelul calit:ii :esturilor, ', Ve6m;ntul de dedesupt, Ve6m;ntul de dedesupt al israelitului semna cu o cma6 strimt, Cuv;ntul ebraic 8ethoneth este tradus prin manta+ roc&ie+ tunic 6i ve6m;nt, /ste un ve6m;nt de l;n+ de io sau de bumbac, 1a origine+ el era fr m;neci 6i nu era dec;t p;n la genunc&i, >ai t;rziu+ el s8 a ;ntins p;n la ;nc&eietura m;inii 6i glezne, Se zicea c un brbat care nu purta dec;t acest ve6m;nt era CgolD (l,Sam,l(#*9? 7s,*4#*89), Noul "estament vorbe6te probabil de acest articol vestimentar c;nd relateaz c 2etru C6i8a ;ncins &aina de pescar+ cci era gol+ 6i s8a aruncat ;n mareD (7o,*'#.), *, Centura sau cingtoarea, /ra vorba de o centur de piele lat de '4 cm sau mai mult+ ori de o legtur de p;nz+ ori de un cordon, 0 ;nc&iztoare pus pe centur permiteas fie str;ns dup plac, /vreii se slu<eau de ea ;n dou feluri# fie ;n <urul ve6m;ntului de dedesupt+ fie ;n <urul ve6m;ntului de deasupra, ;n primul caz+ era ca o bucat de p;nz ;n <urul coapselor, Centura permitea deplasarea cu mai mult gra:ie 6i evita ca persoana s fie <enat ;n mi6care 6i

la lucru de o roc&ie larg, /=presia biblic Ca86i ;ncinge mi<locul (sau 6aleleNcoapsele)D ;nseamn a86i pune centuraNcingtoarea+ deci a se pregti pentru slu<ire (l,2t,l#'3), 2e de alt parte+ Ca86i desface centuraD este un semn de lene sau de odi&n, 3, Ve6mintele de deasupra, Brba:ii evrei erau ;mbrca:i cu o legtur de p;nz ptrat sau alungit de *83 m lungime+ Acest ve6m;nt (me;il este ;n general tradus prin manta sau roc&ie, /l era ;nf6urat ;n <urul corpului pentru a8' prote<a de frig+ cele dou col:uri ale :esturii fiind ;ntoarse spre ;nainte, /l era foarte str;ns ;n <urul corpului cu o centur pe care israeli:ii o ;mpodobeau uneori cu minunate ornamente de metal+ de pietre pre:ioase sau de broderii, Cei sraci foloseau acest ve6m;nt pentru a se acoperi cu el ;n timpul nop:ii (/=,**#*I8*.), Cei boga:i aveau adesea tunici :esute din in fin+ ;n vreme ce sracii nu aveau dec;t o &ain grosolan :esut din pr de capr, /vreii aveau ciucuri (fran<uri) cu 6nururi albastre pe marginea acestui ve6m;nt (Num,lH#3)), Ace6ti ciucuri le reaminteau de prezen:a ne;ncetat a poruncilor $omnului, 7sus a fcut aluzie la ace6ti ciucuri ;n >atei *3#H? se pare c fariseii 6i scribii (crturarii) ;i purtau foarte lungi pentru ca oamenii s vad c;t de con6tiincios respectau ei poruncile divine, /vreii ;6i sf;6iau uneori ve6m;ntul de deasupra (mantaua) ;n momente de criz (/zra (#3+H? 7ov '#*4? *#'*), Numrul de robe pe care le poseda o persoan era un semn e=teri8
130

Viaa cotidian n vremurile biblice

or de bog:ie ;n 0rientul Apropiat (cf, 7ac,H#*), 2rin urmare+ o garderob mare ;nsemna c proprietarul ei era bogat 6i puternic+ iar invers+ un numr mic de ve6minte era un semn de srcie, ;n aceast privin:+ a se vedea 7saia 3#I8., ?. P%n(a c% &ani. /a fcea parte din centur care se plia ;n dou+ apoi se cosea 6i se prindea cu o cataram (>c,I#)), Cellalt capt al centurii era ;nf6urat ;n <urul corpului+ apoi trecea pe sub primul capt+ care se desc&idea 6i se ;nc&idea printr8o c&ing de piele, Sub aceast c&ing se pstrau banii, >atei '4#( 6i >arcu I#) men:ioneaz acest tip de pung, Se pare c evreii foloseau de asemenea pungi care erau distincte de centur (1c,l0#9), 7sraeli:ii purtau de asemenea asupra lor o traist care le slu<ea uneori de pung, 2storii pstrau ;n ea &rana sau alte obiecte de prim necesitate (*,!e,9#9*), /i o purtau probabil pe spate, ;ntr8o traist sau ;ntr8o tolb a dus $avid cele H pietre cu a<utorul crora a putut s8' ucid pe @oliat (l,Sam,l.#94), "raistele pstorilor 6i cltorilor din Noul "estament erau probabil din piele, H, 5an"alele. Acest termen nu figureaz dec;t de * ori ;n Biblie, Sub forma cea mai simpl+ era o sc;nduric de lemn ;nzestrat cu curele de piele, $iscipolii lui 7sus purtau asemenea sandale (5ap,l*#)), "oate categoriile de oameni purtau a6a ceva ;n 2alestina+ c&iar 6i cei sraci, ;n Asiria+ sandalele acopereau 6i clc;iul 6i pr:ile laterale ale labei piciorului, Sandalele 6i curelele ;ncl:mintei erau at;t de obi6nuite+ ;nc;t simbolizau ceva ne;nsemnat+ ca ;n @eneza '9#*3, /vreii nu purtau sandale la ei acas (1c,.#3))? ei le scoteau de ;ndat ce ptrundeau ;ntr8o cas 6i86i splau picioarele, Scoaterea sandalelor era de asemenea un semn de respect, $umnezeu i8 a cerut8o lui >oise c;nd i S8a artat ;n rugul aprins (/=,3#H), 7sraeli:ii considerau c a duce sau a dezlega curelele sandalelor cuiva era o munc foarte umil, C;nd 7oan Boteztorul a anun:at venirea lui Cristos+ el a zis# C/l+ Cel care vine dup mine+ este mai presus dec;t mine+ 6i eu nu sunt vrednic s87 dezleg cureaua sandalelorD (7o,l#*.), A nu purta sandale era un semn de srcie (1c,lH#**) sau de doliu (*,Sam,l3#34? 7s,*4#*89? /z,*9#'.), F. Ve+minte )entr% !ca=ii im)!rtante. /vreii boga:i posedau mai multe costume+ fiecare costum compun;ndu8se din ve6minte de de8

6ainele i machia2ul '3'

desupt 6i de deasupra, -nele costume erau dintr8o :estur foarte fin 6i erau purtate pe deasupra unor &aine de culori diferite (7s,3#**), ,. Dainele "e cerem!nie. Adesea+ omul care era numit ;ntr8un post important primea o &ain de ceremonie, 7osif a primit una c;nd a fost numit ministru ;n /gipt (@en,9'#9*), $impotriv+ destituirea unui demnitar era simbolizat de faptul c i se lua &aina, 0 &ain frumoas era semnul unei pozi:ii de onoare ;n s;nul unui cmin (1e, 'H#**), 6. Ve+mintele "e c%n%nie. ;n ocazii deosebite+ gazda oferea &aine speciale invita:ilor ei, 1a cununiile evreie6ti+ de e=emplu+ gazda punea ve6minte la dispozi:ia tuturor invita:ilor (>t,**#ll), Se ;nt;mpla ca toat lumea s poarte o coroan (/z,lI#'*), 3, Ve+minte "e "!li%. A se vedea paragraful de mai sus despre CsacD, ?. Ve+minte "e iarn#. 7arna+ oamenii din :rile biblice purtau &aine de blan sau de piele, Aceste articole vestimentare par a fi sugerate ;n *,!egi *#) 6i Oa&aria '3#9, Cei mai sraci nu purtau dec;t piei de ovine sau de bovine (/vr,ll#3.), $impotriv+ &ainele de blan costau scump 6i fceau parte din garderoba regal, Ve6mintele din l;n simbolizau nevinov:ia 6i bl;nde:ea+ dar ;n >atei .#'H par s8i caracterizeze pe fal6ii profe:i care duceau poporul pe calea cea rea, C, P!"!a&e. /vreii purtau br:ri+ inele+ lan:uri 6i coliere de diferite tipuri, ;n 0rientul Apropiat+ brba:i 6i femei purtau lan:uri de aur ca podoabe 6i ca semn al rangului, Servitorii suveranului au pus lan:uri de aur ;n <urul g;tului lui 7osif 6i $aniel ca ;nsemne ale puterii (@en,9'#9*? $an,H#*(), 2entru a86i ;nfrumuse:a ;nf:i6area+ brba:ii evrei purtau adesea bi<uterii, >eseria de bi<utier sau giuvaergiu s8a dezvoltat probabil foarte timpuriu ;n istorie (Num,3'#H4? 0s,*#'3), ,. Inele. /vreii foloseau inelul ca pecete 6i semn de autoritate (@en, 9'#9*? $an,I#'.), Cu a<utorul inelului cu sigiliu ;6i puneau pecetea personal pe documentele oficiale, /i ;l purtau fie pe deget+ fie at;rnat de un 6nur pe care ;l aveau ;n <urul g;tului, Brba:ii purtau 6i ln:i6oare sau legturi ;n <urul bra:ului (cf, *,Sam,l#'4), S8au gsit p;n la nou inele pe o singur m;n a %nei m%mii egiptene+ ceea ce in"ic# .a)t%l c#
meseria "e &iE%tier a"%cea c/+ti(%ri &%'3*

Viaa cotidian n vremurile biblice

ne, ;n timpul btliilor+ solda:ii luau br:rile de pe bra:ele 6i gleznele adversarilor lor ca prad de rzboi, $up ce amalecitul '8a ucis pe Sa8ul+ a adus br:ara la $avid ca dovad a mor:ii regelui (*,Sam,l#'4), *, Amulete, ;n na:iunile supersti:ioase din 0rientul Apropiat+ numero6i sunt cei care se temeau de spiritele imaginare, 2entru a se apra contra lor+ ei purtau feti6uri magice, Amuletele pe care le men:ioneaz Biblia erau cercei pe care ;i purtau femeile (@en,3H#9? Jud,*#'3? )#*9) sau pandantive at;rnate de ni6te ln:i6oare pe care le purtau brba:ii ;n <urul g;tului, 2e ele erau gravate cuvinte sacre sau imaginea vreunui zeu, 1a un alt tip de amulet+ aceste cuvinte erau ;nscrise pe un papirus sau pe un sul de pergament rulat str;ns 6i cusut ;ntr8 o p;n8z de in, 3, 5ilacterii, 2entru a se ;mpotrivi practicii idolatre de a purta amulete+ brba:ii evrei au ;nceput s poarte filacterii, /rau dou feluri de filacterii# unele erau purtate pe frunte ;ntre spr;ncene+ iar celelalte pe bra:ul st;ng, /le aveau patru compartimente+ fiecare con:i8n;nd o bucat de pergament, 2e primul figura /=od '3#'8'4+ pe al doilea /=od '3#''8'I+ pe al treilea $euteronom I#98( 6i pe al patrulea $eu8teronom ''#'38*', Aceste patru buc:i de &;rtie erau ambalate ;ntr8o piele de animal care avea o form ptrat, 2ac&e:elul era pe urm prins pe frunte cu o curea sau o panglic, Aceste pasa<e biblice con:ineau poruncile divine de a86i aminti 6i de a se supune 1egii (de e=emplu $t,I#)),

5ilacteria purtat pe bra: se compunea din dou suluri de pergament pe care legile erau ;nscrise cu o cerneal special, /le erau par:ial rulate+ ;nc&ise ;ntr8un toc de piele neagr 6i prinse cu o curea de bra:ul st;ng, Cureaua era ;ncruci6at pe bra: 6i sf;r6ea la captul degetului mi<lociu, -nii evrei ;6i purtau filacteria diminea:a 6i seara+ al:ii numai la rugciunea de diminea:, Nu era purtat ;n ziua sabatului sau ;n alte zile sacre? aceste zile erau prin ele ;nsele ni6te semne sacre+ ceea ce fcea de prisos portul filacteriilor, 7sus a condamnat practica ce consta ;n Cl:irea filacteriilorD (>t,*3#H), 5ariseii ;6i fceau filacteriile mai late ca de obicei+ pentru ca oamenii s cread c ei erau deosebit de sfin:i, $, "iatul prului, /vreii ;6i considerau prul ca o podoab personal important# ca urmare ;i ddeau mult ;ngri<ire 6i aten:ie, >on8
6ainele i machia2ul
'33

umentele egiptene 6i asiriene ne dau e=emple de coafuri complicate, /giptenii purtau de asemenea diferite tipuri de peruci, Se constat ;n @eneza 9'#'9 c e=ista o diferen: important ;ntre coafurile evreie6ti 6i cele egiptene# aflm c 7osif Cs8a rasD ;nainte de a fi prezentat faraonului, -n egiptean s8ar fi mul:umit s86i pieptene prul 6i barba+ dar evreii ;6i tiau prul aproape ca occidentalii de astzi+ slu<indu8se de ni6te foarfece primitive (*,Sam,l9#*I), Cuv;ntul polled ;n acest conte=t ;nseamn Ca tia prul de pe capD, /vreii foloseau 6i briciul+ a6a cum vedem ;n Numeri I#H, Atunci c;nd un evreu fcea un <urm;nt religios+ lsa s8i creasc prul (Jud,l3#H), 7sraeli:ii nu aveau voie s86i rad capul+ ca s nu semene cu zeii pg;ni care aveau capul ras+ nici s semene cu nazireii care refuzau s86i taie prul (/z,99#*4), ;n Noul "estament+ se considera c prul lung la un brbat era ceva contra naturii (l,Cor,ll#'9), Brba:ii ;6i ungeau deseori pielea capului cu ulei parfumat pentru srbtori 6i alte ocazii de veselie (2s,*3#H), 7sus men:ioneaz acest obicei ;n 1uca .#9I zic;nd# CNu >i8ai uns capul cu ulei,,,D /vreii se ;ngri<eau 6i de barba lor, /ra o insult s ;ncerci s atingi barba cuiva+ dec;t pentru a o sruta ;n semn de respect+ de afec:iune 6i de prietenie (*,Sam,*4#(), A smulge barba+ a o tia ;n ;ntregime sau a n8o ;ngri<i e=prima doliul (/zra (#3? 7s,lH#*? 7er,9'#H), /giptenii 6i romanii preferau fe:ele brbierite+ de6i suveranii egipteni purtau brbi artificiale,
T%nica. "unica+ un ve6m;nt asemntor unui Simono 6i cobor;nd p;n la genunc&i sau la glezne+ se purta nemi<locit pe piele, Acest ve6m;nt comun ambelor se=e era din bumbac+ din in sau din l;n, /ra str;ns de corp printr8o centur (;n ge neral din piele), $eseori era singurul ve6m;nt pe care8' purtau cei sraci c;nd era cald, $in contra+ cei boga:i nu se artau niciodat ;n public fr Cve6minte de deasupraD,

'39 Viaa cotidian n vremurile biblice

'. Ac!)er#m/nt%l "e ca). Se pare c evreii purtau pe cap o bonet sau o tic&ie ;n ocazii speciale (7s,I'#3)+ ;n zile de srbtoare sau zile de doliu (*,Sam,lH#34), Boneta (sau tic&ia) este men:ionat pentru prima dat ;n /=od *)#94 ca element al costumului marelui preot, /vreii purtau destul de rar ceva pe cap+ contrar egiptenilor 6i asirie8nilor, -nele acoperminte de cap din antic&itate erau foarte complicate+ mai ales cele ale suveranilor, Brbatul egiptean purta pur 6i simplu o p;nz ptrat ;ndoit ;n a6a fel+ ;nc;t trei col:uri s at;rne pe spate 6i pe umeri, /ste posibil ca unii evrei s8o fi adoptat 6i ei, Asirienii purtau mai cur;nd un turban ;nalt (/z,*3#'H)+ e=act ca sirienii din $amasc, V/J>7N"/ 2/N"!- 5/>/7 5emeile purtau ve6minte foarte asemntoare celor ale brba:ilor, "otu6i 1egea le interzicea categoric s poarte ceva care s apar:in ;n mod deosebit brbatului+ ca de e=emplu un inel cu sigiliu 6i alte podoabe, 2otrivit istoricului evreu 7osefus+ le era de asemenea interzis s se serveasc de armele unui brbat, 1a fel+ brba:ii nu aveau dreptul s poarte roba e=terioar a unei femei ($t,**#H), A, Ve+m/nt%l "e "e"es%)t. 2urtat de cele dou se=e+ acest ve6m;nt era din l;n+ bumbac sau in,

B, Ve6mintele de "eas%)ra. Ve6mintele de deasupra ale evreicei se dif eren:iau de cele ale brbatului# ele erau mai lungi+ cu o margine suficient ca s acopere picioarele (7s,9.#*? 7er,l3#**), /le erau :inute fi= de o centur, Ca 6i la brba:i+ ele erau fcute din diferite stofe+ dup rangul social al persoanei, 2artea din fa: a ve6m;ntului de deasupra al femeii era destul de lung pentru ca ea s poat prinde un col: ;n centur 6i s8o foloseasc drept 6or: ca s86i prote<eze celelalte &aine sau ca s poarte anumite obiecte (!ut 3#'H), C, V#l%l. /vreicele nu purtat tot timpul vl+ cum se obi6nuie6te 6i astzi ;n unele :ri din 0rientul >i<lociu, 2urtarea vlului era un act de modestie care arta ;n general c femeia era celibatar, C;nd !ebe8ca '8a vzut pe 7saac pentru prima oar+ ea nu purta vl+ dar s8a acoperit cu el pentru ca s nu i se vad fa:a (@en,*9#IH), 5emeile din epo8
6ainele i machia2ul '3H

ca Noului "estament ;6i acopereau capul ;n timpul serviciilor religioase+ dar nu neaprat fa:a (l,Cor,ll#H), D. Fatista. Cuv;ntul ebraic pentru CbatistD (mispachoth ;nseamn 6i C6ervet+ 6tergarD, Se foloseau de el pentru a ;nveli obiecte ;n timpul transportului (1c,l(#*4)+ pentru a 6terge transpira:ia de pe fa: sau pentru a acoperi fa:a unui mort, -nii comentatori cred c 6tergarul de ;nmorm;ntare era prins sub brbie 6i pe deasupra capului pentru ca s ;mpiedice cderea ma=ilarului mortului (7o,ll#99), 7oan *4#. indic faptul c p;nza de in care acoperea fa:a lui 7sus a fost descoperit fiind ;nf6urat 6i pus alturi de f;6iile de p;nz de in. 5emeile din 0rientul Apropiat modern poart adesea batiste fin brodate, 2robabil c acest obicei provine din antic&itate, /, 5an"alele. /vreicele purtau sandale ca brba:ii, /=istau numeroase tipuri, "alpa era uneori fcut din pielea de pe g;tul de cmil 6i era foarte rezistent, -neori se coseau ;mpreun mai multe straturi de piele, Alte sandale aveau dou curele# una trecea ;ntre degetul cel mare+ iar cealalt ;n <urul gleznei 6i peste cput, Se puteau scoate cu u6urin: la intrarea ;ntr8o cas, *. P!"!a&ele. Biblia men:ioneaz pentru prima dat bi<uteriile de femei atunci c;nd servitorul lui Avraam i8a oferit !ebeci cercei 6i br:ri (@en,*9#**), 7eremia a descris admirabil gustul femeilor pentru bi<uterii+ zic;nd# C2oate o fat s86i uite podoabeleBD (7er,*#3*), /vreicele purtau br:ri+ coliere+ cercei+ inele ;n nas 6i lan:uri de aur, 7saia 3#'I+')8 *3 descrie femeia din Vec&iul "estament ;mpodobit cu bi<uterii, ,. Fr# #rile. /vreii 6i evreicele purtau br:ri (@en,*9#34), 0amenii din 0rientul >i<lociu considerau br:rile femeie6ti ca un semn de rang ;nalt sau de regalitate+ cum era cazul pe vremea lui $avid (*,Sam, '#'4), Br:ara regal era probabil din aur sau dintr8un material pre:ios+ 6i se purta deasupra cotului, 5emeile din popor le purtau la ;nc&eietura m;inii+ ca 6i ;n zilele noastre (/z,lI#ll), >a<oritatea br:rilor femeilor erau un cerc complet care aluneca pe m;n, Gnele &r# #ri era%
din "!%# &%c# i care se "eschi"ea% c% o &alama +i se /nchi"ea% c% o clem# sa% a(ra.#. 'le $aria% ca m#rime "e la c/ i$a centimetri l# ime la l#n i+!are .ine.
'3I Viaa cotidian n vremurile biblice

6. Fr# #ri "e (le=n#. 5emeile le purtau la fel de frecvent ca 6i br:rile de la ;nc&eietura m;inii+ 6i erau confec:ionate din acelea6i materiale (7s,3#'I+')+*4), -nele din aceste br:ri fceau un zgomot muzical atunci c;nd femeia se deplasa, 5emeile de rang ;nalt purtau br:ri de glezn goale pe dinuntru 6i umplute cu pietricele care se auzeau zornind ;n timpul mersului, 3, Cercei, 1a evrei 6i la egipteni+ numai femeile purtau a6a ceva (Jud,)#*9), 1a asirieni ;i purtau 6i brba:ii, Nu suntem siguri ;n ce prive6te forma cerceilor pe care ;i purtau evreicele+ dar unele pasa<e

biblice sugereaz c ei erau rotunzi (de e=emplu @en,*9#**), Cerceii egipteni erau ;n general ni6te inele mari de aur de 3 la H cm ;n diametru, -neori se prindeeau mai mul:i unul ;n altul+ sau erau adugate 6i pietre pre:ioase pentru efect, Na:iunile pg;ne utilizau uneori cercei ca amulete, (Vezi paragraful CAmuleteD), Vedem lucrul acesta atunci c;nd familia lui 7acob s8a dus de la Betel la Si&em (@en,3H#9)+ 6i a renun:at s mai poarte cercei, ?. FiE%terii "e nas. 7nelul sau bi<uteria de nas a femeii este una dintre cele mai vec&i podoabe din 0rient, 7nelul era din filde6 sau din metale pre:ioase+ adesea cu pietre pre:ioase+ dintre care unele aveau mai mult de I cm diametru 6i at;rnau deasupra buzelor, 0biceiul de a purta inele de nas s8a pstrat ;n unele regiuni din 0rientul Apropiat+ la dansatoare 6i la poporul de r;nd, Cu toate acestea+ nimic nu ne permite s spunem c evreicele purtau a6a ceva, H, CSaciD, Cuv;ntul evreiesc charitim, tradus prin CsacD+ CtolbD sau CpungD+ nu este folosit dec;t de dou ori ;n Biblie (7s,3#** 6i *,!e,H#*3), /ste posibil s fi fost vorba de un soi de bi<uterie+ dar nu suntem siguri, 7. MachiaE +i )ar.%m. /giptencele 6i asiriencele foloseau vopselele ca mac&ia<, /le ;6i colorau genele 6i marginea ploapelor cu pudr neagr 6i fin umezit cu ulei sau o:et+ ceea ce avea acela6i efect ca ri8melul de astzi (CmascaraD), Ji evreicele ;6i vopseau genele+ dar aceast practic era ;n general dispre:uit+ ca ;n cazul 7ezabelei (*,!e,(#34), 2rofe:ii 7eremia (9#34) 6i /zec&iel (*3#94) nu aveau dec;t dispre: pentru mac&ia<, -nele femei ;6i vopseau ung&iile degetelor de la m;ini 6i picioare cu o substan: ro6ie e=tras din frunzele arborelui numit henna$ /ste
6ainele i machia2ul '3.

mai ales cazul egiptencelor+ care ;6i tatuau de asemenea m;inile+ picioarele 6i fa:a, ;n antic&itate+ femeile foloseau parfumul la fel ca 6i femeile de astzi, /l era e=tras ;n general din tm;ia 6i smirna din Arabia 6i Africa+ din aloea 6i nardul indian+ scor:i6oara din A%lon+ galbanum din 2ersia+ stact (o mirodenie folosit de evreii din vec&ime la prepararea tm;ii 8 n, tr,) 6i 6ofran din 2alestina, 2arfumul era un important articol de comer: (@en,3.#*H), /=od 34#983) ne spune modul ;n care evreii au fabricat un parfum utilizat ;n ritualurile din tabernacol, 1egea interzicea folosirea lui pentru uz personal, ., T#iat%l )#r%l%i. Apostolul 2avel declar c prul constituie o ;nvelitoare natural care acoper capul femeii? el arat c ;n epoca sa era o ru6ine pentru o femeie cre6tin s86i taie prul (l,Cor,ll#'H), 5emeile purtau prul lung sau ;mpletit ;n cozi, "almudul men:ioneaz c evreicele se serveau de piepteni 6i ace de pr, /giptencele 6i asiriencele se coafau ;ntr8un mod mult mai comple= dec;t evreicele+ a6a cum arat monumentele acestor popoare, 8. Ac!)er#m/nt%l "e ca). /vreicele purtau ;ntr8o anumit msur CplriiD+ dar apostolul 2avel recomand cre6tinelor s fie modeste cu privire la lucrul acesta (l,"im,*#(), 5emeile foloseau probabil aurul 6i bi<uteriile ca podoabe (l,2t,3#3)+ ca ;n toate :rile din <ur, Vlul pe care8' purtau evreicele nu poate fi considerat ca o coafur+ de6i le acoperea capul, $in contra+ coafurile din celelalte :ri ale 0rientului >i<lociu erau mai complicate 6i mai costisitoare+ ;n func:ie de bog:ia 6i de rangul social al celor care le purtau, V/J>7N"/ 2!/0E/J"7 Ve6mintele preo:e6ti erau foarte diferite de cele ale evreilor de r;nd, Cele ale marelui preot se deosebeau de asemenea ;n mod limpede de cele ale preotului obi6nuit, A, In"is)ensa&ilii (izmenele), 1a evrei+ numai preo:ii purtau indispensabili+ ;n unele :ri vecine+ to:i brba:ii purtau indispensabili 6i pantaloni,
'3)

Viaa cotidian in vremurile biblice

/vreii foloseau in fin pentru a confec:iona acest ve6m;nt preo:esc, Se pare c el servea drept ve6m;nt purtat sub alte &aine+ pentru ca picioarele preotului s nu fie goale c;nd urca treptele

pentru a slu<i la altar (/=,*)#9*893), Ace6ti indispensabili ;i acopereau corpul de la mi<loc p;n la genunc&i? el nu era poate dec;t un 6or: dublu (alte referiri la acest ve6m;nt se afl ;n /=,(#*)+ 1ev,I#'4? 'I#9 6i /z,99#')), F. -!&a. 2reo:ii purtau 6i ni6te robe de in fin alb ;n timpul slu<bei lor ;n templu, Eestorul fcea aceste robe fr custur, /le erau str;nse ;n talie cu ni6te centuri brodate (/=,*)#3'839), Ve6m;ntul pe care8' purta 7sus era de asemenea o rob fr custur+ simboliz;nd func:ia 1ui de preot universal (7o,l(#*3? /vr,9#'98'H), !oba preotului aproape ;i acoperea picioarele 6i era :esut dup un motiv de romburi sau ca ptratele unei table de 6a&, C, F!neta. 2reo:ii obi6nui:i purtau bonete fcute din in fin (/=,3(#*)), Cuv;ntul ebraic migbaoth, pe care ;l traducem prin bonet+ tic&ie sau scufie ;nseamn Ca fi ;nl:atD, D. /nc#l #mintea. ;n timpul ;ntregii lor slu<be+ preo:ii trebuiau s fie cu picioarele goale, ;nainte de a ptrunde ;n tabernacol+ ei trebuiau s86i spele m;inile 6i picioarele, C/l a pus cuva ;ntre cortul ;nt;lnirii (adunrii) 6i altar+ 6i a pus ap ;n ea+ pentru splri? >oise+ Aaron 6i fiii si 6i8au splat ;n ea m;inile 6i picioareleD (/=,94#3483'), 1ocul ;n care stteau preo:ii era considerat pm;nt sf;nt+ cum a fost cazul cu >oise 6i tufi6ul (rugul) care ardea (/=,3#H), /, /n(riEirea )#r%l%i. ;n 1evitic *'#H+ vedem c c&elia ;l fcea pe un brbat inapt pentru preo:ie, >arele preot nu avea dreptul de a86i rade capul sau de a86i sf;6ia ve6mintele+ c&iar pentru a purta doliu dup mam sau tat (1ev,*'#'48ll), V/J>7N"/1/ >A!/1-7 2!/0" -na din deosebirile ;ntre marele preot 6i preotul obi6nuit era faptul c86i stropea ve6mintele cu uleiul de ungere (/=,*)#9'? *(#*'), Lainele marelui preot erau transmise succesorului su la moartea sa, Aceste ve6minte se compuneau din 6apte elemente# efodul+ roba efodului+ pieptarul+ turbanul+ tunica brodat+ centura 6i indispensabilii (/=,*)#9*),
6ainele i machia2ul
'3(

A, '.!"%l. Ve6mintele marelui preot erau de in obi6nuit (l,Sam, *#')? *,Sam,I#'9)+ ca cele ale preotului obi6nuit+ dar efodul su era Cde aur+ din fir albastru+ purpuriu 6i staco<iu (ro6u8 ;nc&is)+ 6i din in fin rsucitD (/=,*)#I), /ste vorba deci de un amestec de l;n 6i de in+ de8 oarece inul nu putea fi vopsit dec;t ;n albastru, Broderiile lui erau o adevrat Coper de artD, /fodul se compunea din dou pr:i# una acoperea spatele+ iar cealalt pieptarul marelui preot, /rau fi=ate ;mpreun de umr cu a<utorul unei pietre mari de oni=, Centura efodului era fcut dintr8un material albastru+ purpuriu 6i staco<iu+ con:in;nd fire de aur (/=,*)#)), F. -!&a e.!"%l%i. /a era dintr8un material de calitate mai pu:in bun dec;t efodul+ vopsit ;n albastru (/=,3(#**), /a era purtat sub efod+ 6i era mai lung dec;t acesta, Aceast rob nu avea m;neci+ ci ni6te despicturi ;n pr:ile laterale pentru bra:e, 1a poalele acestui ve6m;nt se afla o bordur (sau tiv) de rodii de culoare albastr+ purpurie 6i staco<ie+ cu un clopo:el de aur prins ;ntre fiecare din aceste rodii, Ace6ti clopo:ei prin6i ;n partea de <os a robei marelui preot fceau s se aud de departe deplasrile lui ;n locul sf;nt (/=,*)#3*83H), C, Pie)tar%l. 2ieptarul marelui preot este descris ;n amnunt ;n /=od *)#'H834, /ra o bucat de material brodat de *H+9 cm*+ ;ndoit ;n
U Confec:ionarea ve6mintelor,
Ve6mintele purtate de evrei erau e=presia sentimentelor 6i dorin:elor celor mai profunde ale unei persoane, >omentele de srbtoare 6i de bucurie cereau culori vii? ;n timpul perioadelor de doliu+ evreii purtau saci+ cea mai simpl din tre &aine, 5amiliile de evrei ;6i confec:ionau singure ve6mintele, ;n aceast scen de familie+ tatl confec:ioneaz ni6te sandale de piele+ ;n timp ce mama coase o rob din materialul pe care '8a :esut ea ;ns6i,

,?0 Viaa cotidian n vremurile biblice

dou pentru a slu<i de buzunar sau sac, Acest ve6m;nt preo:esc era ;mpodobit cu dou pietre de oni=+ fiecare purt;nd numele a 6ase

semin:ii (triburi) ale lui 7srael (/=,*)#(8'*), Cele dou col:uri superioare erau fi=ate pe efod+ de care nu aveau voie s fie desprinse (e=,*)#*)), Cele dou col:uri inferioare erau fi=ate de centur, 7nelele+ lan:urile 6i celelalte legturi erau din aur 6i din broderie fin, 2ieptarul 6i efodul serveau de CamintireD (/=,*)#'*+*()+ pentru c ele aminteau preotului de rela:ia lui cu cele dousprezece semin:ii ale lui 7srael, /l era numit 6i Cpieptarul <udec:iiD (/=,*)#'H)+ poate pentru c era purtat de un reprezentant divin al <usti:iei 6i al <udec:ii fa: de na:iunea evreiasc, >ai putea fi numit a6a deoarece con:inea urim 6i thummim, sor:ii sacri care artau <udec:ile lui $umnezeu asupra oamenilor (Num,*I#HH? 7os,.#'9? '9#*? l,SamG,'9#9*), D. Mitra. /ra acoperm;ntul oficial al marelui preot (/=,*)#3(), /a era de in fin+ avea numeroase pliuri+ 6i o lungime total de vreo .+3 metri, /ra vorba de o bucat lung de material cu care se ;nvelea capul? ;n partea din fa: a acestui turban se afla o plac de aur purt;nd cuvintele ebraice# Csfin:enie $omnuluiD (/=,3(#*)+34), /, T%nica &r!"at#B cent%ra +i in"is)ensa&ilii. Aceast tunic special era o rob lung de in brodat dup un motiv care ddea impresia c ;n ea erau montate ni6te pietre (/=,*)#9), Sub ve6mintele preo:e6ti+ marele preot purta aceia6i indispensabili ca 6i preo:ii obi6nui:i,
Manta%a. >antaua era un ve6m;nt de deasupra cu m;neci, Centura+ ;mpodobit uneori cu metale sau pietre pre:ioase+ ori cu broderii+ o :inea str;ns lipit de corp,

Arhitect%ra +i m!&ilier%l
>ul:i oameni admir ar&itectura @reciei 6i a !omei antice+ cu st;lpii lui sub:iri de marmur 6i cu arcurile sale minu:ios ornamentate, $in contra+ 7srael n8a produs o ar&itectur cu adevrat inovatoare sau impresionant, 2entru israeli:i+ cldirile 6i mobilele trebuiau s fie func:ionale+ fr s se :in prea mult seama de estetic, Cu toate acestea+ cldirile 6i mobilele ne ;nva: c;te ceva despre stilul lor de via:, 1a origine+ oamenii locuiau de obicei ;n corturi care se ;nl:au prin ;nfigerea unor st;lpi ;n pm;nt 6i ;ntinderea unei p;nze sau piei pe deasupra lor, 1ocuitorul cortului folosea ni6te fr;ng&ii ca s fi=eze p;nza de :ru6i (7s,H9#*), -neori se ;ntindeau ni6te perdele pentru a face ;n cort mai multe ;ncperi 6i se acoperea solul cu rogo<ini sau covoare, -6a era 6i ea un pliseu de :estur care putea fi ridicat sau lsat ;n <os, ;n cort+ se aprindea focul ;ntr8o gaur fcut ;n sol, Vasele 6i ustensilele de gtit erau simple 6i nu prea numeroase+ cci trebuiau transportate ;n toate deplasrile, C;nd oamenii au ;nceput s se instaleze ;n ora6e+ ei au construit locuin:e permanente, Se pare c te&nicile lor ar&itecturale s8au dezvoltat ;ntr8o perioad foarte timpurie, ;n timp ce canaani:ii 6i asirienii construiau ora6e+ evreii locuiau ;nc ;n corturi? doar dup cucerirea Erii 2romise au renun:at ei la obiceiurile lor nomade, /i au ocupat atunci casele pe care le prsiser canaani:ii, Biblia ne relateaz c israeli:ii au construit case mari 6i costisitoare ;n 7udeea (7er,**#'9? Am,3#'H? Lag,l#9)+ dar acestea apar:ineau celor boga:i? ma<oritatea locuiau tot ;n corturi sau adposturi foarte precare, Casele celor boga:i aveau forma unor mnstiri+ adic aveau o curte interioar desc&is, Se intra ;n cas printr8o u6 care era de obicei ;nc&is 6i pzit de un CportarD (5ap,l*#'3), Se a<ungea ;ntr8un
'9* Viaa cotidian n vremurile biblice Balustrad de fereastr,
$escoperit la !amat !a&el+ ;n sudul 7sraelului+ acest 6ir de coloane de piatr de calcar (cea I44 ;, Cr,) pare s fi fost o ba 8 lustrad a unei ferestre, /a era vopsit probabil ;n ro6u+ deoarece s8au descoperit urme ale acestei vopsele ro6ii pe buc:ile din care au fost reconstruite a8ceste coloane, Ace6ti st;lpi au ;mpodobit odinioar palatul regelui 7oiac&im,

portic unde se aflau locuri de 6ezut sau bnci, $e acolo+ se urcau c;te8va trepte care ddeau ;n camere 6i ;n curtea ptrat desc&is, C-!"/A C/N"!A1A

Curtea era ;n centrul casei evreie6ti, 2robabil c acolo Se gsea 7sus c;nd un grup de oameni au cobor;t un paralitic C;n mi<locD ca s a<ung la /l (1c,H#'(), /a era conceput ca s aduc mai mult aer 6i lumin camerelor care o ;ncon<urau, /a era pavat cu :igle sau st;nci plate pentru ca apa de ploaie s se poat scurge, -neori+ proprietarul o construia ;n <urul unei f;nt;ni sau al unui pu: (*,Sam,l.#')), ;n zilele de srbtoare+ mul:imi de oameni se adunau ;n ele (/st,l#H), Stp;nul casei fcea rost de covoare+ de rogo<ini sau de scaune pentru invita:ii si? uneori acoperea curtea cu o copertin, Camerele ;ncon<urtoare ddeau numai spre curte+ astfel c cineva trebuia s traverseze curtea pentru a putea intra sau ie6i din cas, Cu timpul+ constructorii au ;nceput s construiasc balcoane sau galerii ;n e=teriorul camerelor care ddeau ;n curtea central, 0 simpl scar de piatr sau de lemn conducea din curte ;n camerele de la primul eta< 6i la acoperi6, Casele mai mari aveau mai multe r;nduri de scri, A, Camerele st#)in%l%i. 2e partea dinspre curte ;n fa:a intrrii se gsea salonul de primire al stp;nului casei, /l era mobilat ;n mod plcut cu o platform ;nl:at 6i cu divanuri pe trei laturi? pe ele se 6edea ;n timpul zilei+ 6i ele slu<eau de pat ;n timpul nop:ii, 7nvita:ii ca8
)rhitectura i mobilierul '93

re intrau ;6i scoteau sandalele ;nainte de a a<unge ;n partea ;nl:at a camerei, Camerele so:iei 6i ale copiilor erau ;n general la primul eta<+ dar uneori erau la acela6i nivel cu curtea interioar, Nimeni nu avea acces acolo ;n afara stp;nului casei, $eoarece proprietarul nu cru:a c&eltuielile pentru aceste camere+ erau numite uneori Cpalatele caseiD (l,!e,lI#')? *,!e,lH#*H) sau Ccasa femeilorD (/st,*#3? cf, l,!e,.#)8'*), B, Servitorii, Se presupune c ;n 7udeea antic+ ca 6i ;n 2alestina de azi+ oamenii foloseau parterul pentru a stoca &rana 6i a86i gzdui servitorii, Ca urmare+ aceste camere erau mici 6i mobilate sumar, CA>/!/1/ $/ 1A /"AJ C;nd se urca la eta<ul al doilea pe scri+ acolo se gseau ni6te camere spa:ioase 6i aerisite+ foarte confortabile+ adesea mobilate cu mai mult elegan: dec;t camerele de la primul eta<, /le erau de asemenea mai ;nalte 6i mai mari+ iar ferestrele lor ddeau direct spre strad, ;ntr8o asemenea cas 6i8a :inut 2avel predica de rmas8bun, Se poate presupune c mul:imea forma dou cercuri sau dou 6iruri+ 6i c oamenii de l;ng perete stteau pe perne l;ng fereastr, ;n aceast pozi:ie a adormit /uti& 6i a czut ;n strad (5ap,*4#.8'*), A, 3Alliya4. /vreii construiau uneori una sau dou camere deasupra porticului sau por:ii casei+ numite Calli%aD, /le erau cu un eta< mai sus dec;t restul casei, Stp;nul casei se servea de ele ca s discute cu prietenii+ ca s86i :in garderoba+ sau ca loc de odi&n 6i medita:ie, 1a aceast camer a fcut 7sus probabil aluzie c;nd a recomandat s se intre C;n cmru:D pentru rugciune (>t,I#I), Se a<ungea direct la alli;a printr8o scar care ddea spre strad+ dar o alt scar o lega de curtea central a casei, /ra un loc de ;nc&inare mult mai lini6tit 6i mai izolat dec;t acoperi6ul principal al casei+ unde se aduna uneori ;ntreaga familie, 1a alli;a face Biblia aluzie c;nd men:ioneaz Ccamera de susD a lui /lisei (*,!e,9#'4)+ a lui /glon (Jud,3#*48*3)+ a lui $avid (*,Sam,l(#l)+ a lui A&az (*,!e,*3#'*) 6i cea ;n care s8a ascuns Ben8Ladad (l,!e,*4#34), B, Acoperi6ul, ;n vremurile biblice+ el era o parte esen:ial a casei, Se a<ungea la el printr8un 6ir de trepte de scar pe zidul e=terior, ;n
'99 Viaa cotidian n vremurile biblice

ma<oritatea cazurilor+ acoperi6ul era plat+ dar uneori ar&itec:ii construiau cupole deasupra celor mai importante camere, 1egea evreiasc cerea ca fiecare cas s aib o balustrad sau un parapet ;n <urul acoperi6ului pentru a evita cderea ($t,**#)), >ai multe case ;m8pr:eau acela6i acoperi6? ni6te ziduri scunde marcau limita fiecreia dintre ele,

Constructorii acopereau acoperi6urile cu un tip de ciment care se ;ntrea la soare, $ac apreau crpturi+ proprietarul trebuia s pun un strat de iarb pentru ca s ;mpiedice ptrunderea apei (*,!e,l(#*I? 2s,l*(#I), -nele case aveau :igle sau crmizi plate pe acoperi6, 7sraeli:ii ;6i foloseau acoperi6ul pentru a se retrage 6i a medita (Nee,)#'I? *,Sam,ll#*? 7s,lH#3? **#'? 7er,9)#3)), /i uscau pe el rufria+ inul+ gr;ul+ smoc&inele 6i alte fructe (7os,*#I), -neori instalau acolo c&iar 6i corturi ;n care dormeau noaptea (*,Sam,lI#**), 0amenii :ineau acolo conferin:e private (l,Sam,(#*H) sau ;6i fceau acolo ;nc&inarea personal (7er,l(#'3? *,!e,*3#'*? Eef,l#H? 5ap,l0#()+ de asemenea fceau acolo anun:uri publice sau se <eluiau de pierderea unor fiin:e dragi (7er,9)#3)? 1c,l*#3), 5/!/S"!/ J7 -J7 ;n antic&itate+ ferestrele erau ni6te simple orificii dreptung&iulare ;n zid+ care ddeau spre curtea central sau spre strad, 7sraeli:ii adugau uneori un balcon sau un pridvor de8a lungul fa:adei casei+ ;ncon<urat de un grila<, /i nu desc&ideau fereastra balconului dec;t pentru srbtori sau ocazii festive, 2resupunem c 7ezabela se uita pe o astfel de fereastr c;nd a fost prins 6i ucis de 7e&u (*,!e,(#34833), $e acolo se observa strada (2rov,.#I? C;nt,*#(), 7sraeli:ii nu aveau geamuri+ pentru c sticla costa mult, -6ile caselor antice nu stteau ;n balamale, 2e partea dinspre interior+ ele aveau o ti< circular care ie6ea din ele ;n sus 6i ;n <os? ;n partea de sus+ ea se introducea ;ntr8o ad;ncitur din buiandrug+ iar ;n partea de <os ;ntr8un orificiu din prag, Aceast ti< este desemnat de Bi8 blie drept CbalamaleD (l,!e,.#H4? 2rov,*I#'9), -6ile principale ale caselor aveau broa6te 6i c&ei, Vec&ile c&ei erau de lemn sau de metal? unele erau a6a de mari+ ;nc;t atrgeau aten:ia
)rhitectura i mobilierul '9H

c;nd erau purtate ;n public (7s,**#**), Vistiernicii 6i ceilal:i func:ionari publici purtau aceste c&ei mari ca simbol al postului lor de responsabilitate,
5chi a %nei case. Acest desen reprezint o mare re6edin: ;ntr8un sat israelit antic, 0amenii din popor aveau ;n general case mici 6i pu:in confortabile dup standardele moderne, 1e plcea s se destind pe acoperi6+ unde urcau pe o scar de piatr sau pe o simpl scar de lemn,

2artenonul
2artenonul din Atena este unul din e8=emplele cele mai strlucite de ar&itectur greac clasic, /l reprezint concret atitu8 dinea ra:ional 6i armonioas a grecilor din antic&itate ;n fa:a vie:ii, /l este de asemenea o minunat structur ar&itectural, @recii au construit cel pu:in un templu pe aceea6i pozi:ie ;n 9)) ;, Cr,? acest edifi ciu impresionant era o ofrand de mul:umire pentru victoria lor repurtat la >araton contra per6ilor, 5unda:ia lui din piatr de calcar avea o ad;ncime de cel pu:in I metri ;n st;nca Acropolei, Cu toate acestea+ n8a mai rmas nimic din ele 8 ;n afar de funda:ii 8 dup ce per6ii au devastat Acropole ;n 9)4 ;, Cr, @recii au ;nceput construirea 2arteno8nului ;n 99. 6i l8au terminat ;n 93) ;, Cr, Aceast cldire a devenit principalul tem plu de pe Acropole+ care a fost inaugurat ctre 93* ;, Cr, 6i consacrat Atenei 2ar8tenos+ zei:a protectoare a Atenei, 5inan:a rea lui a fost asigurat de guvernul lui 2e8ricle, Acest templu a fost conceput pentru a crea o iluzie optic, V;rful coloanelor dori8 ce a 2artenonului este ;nclinat spre centrul fiecrei colonade+ treptele sunt arcuite spre centru+ 6i un spa:iu mai mare este ;ntre coloanele din centru dec;t ;ntre cele de la marginea 6irului, Astfel+ ai impresia c ;n tre ele este un spa:iu identic, $ac a6a ar fi fost cazul+ ung&iul perspectivei le8ar fi fcut s par inegale, /=ist opt coloane ;n fiecare margine a 2artenonului+ 6i 6aptesprezece pe fiecare parte lateral, Oona sa central+ sau cella, este ;mpr:it ;n camere+ la origine+ o colonad interioar ;ncon<ura marea statuie a Atenei+ o capodoper a sculptorului 5idias, $in ea n8a mai rmas nimic+ dar ;i cunoa6tem aspectul general prin reproducerile ei la scar mic 6i prin prezen:a ei pe monede, 2ausanias+ marele cltor grec+ a vzut 6i a descris aceast statuie ;n secolul * d, Cr, "ot 2artenonul este din marmur+ inclusiv :iglele acoperi6ului, @recii nu foloseau nici mortar+ nici ciment? ei ;mbucau ;m 8 preun blocurile de marmur cu cea mai mare precizie 6i le fi=au cu scoabe 6i 6tif8turi metalice, ,?7

Viaa cotidian n vremurile biblice


0 friz+ adic o bordur de sculptur ;n basorelief+ ;mpodobe6te 2artenonul, /a re prezint lupte ;ntre Oeus+ Atena 6i 2osei8 don+ precum 6i ni6te clre:i+ grupe de care de lupt 6i ni6te cet:eni ai Atenei, @recii au folosit culori pentru a pune ;n valoare frumuse:ea acestui templu, Acoperi6ul su era ro6u+ albastru 6i auriu sau gal8 ben, Bandoul care ;ncon<ura friza era ro6u+ iar culorile scoteau ;n relief sculptura 6i accesoriile de bronz din 2artenon+ 7storia acestui templu este foarte fr8 m;ntat, $e<a ;n **) ;, Cr,+ 1ac&ares a luat plcile de aur ale statuii Atenei, ;n 9*I d, Cr,+ 2artenonul a fost transformat ;n biseric+ iar ;n '9I4 turcii au fcut din el o mosc&ee, ;n 'I).+ vene:ienii+ care se bteau contra grecilor+ l8au folosit ca depozit de pulbere de pu6c+ 6i o e=plozie accidental i8a distrus toat partea central, Nu s8a fcut nici o repara:ie serioas p;n ;n

'(H4+ c;nd ni6te ingineri au pus la loc coloanele czute 6i au re)arat colonada dinspre nord,

V/"!/1/ ;n antic&itate+ casele n8aveau &ornuri, 5umul din vatr era evacuat prin ni6te guri din acoperi6 6i din pere:i, Vatra ;ns6i nu era ceva permanent? era o mic sob de metal sau un vas pentru <ratic (7er,3I# **8*3), $eoarece putea fi deplasat cu u6urin:+ regii 6i generalii o luau cu ei ;n campaniile lor militare, >/"0$/ $/ C0NS"!-CE7/ Am descris o cas tipic a oamenilor boga:i, 2lanurile acestor case erau mai mult sau mai pu:in simple+ dar israeli:ii foloseau metode tradi:ionale pentru casele lor, A, Casele celor boga:i, >aterialele de construc:ie erau abundente ;n 2alestina, 2roprietarii boga:i ;6i procurau u6or pietre+ crmizi 6i lemn de construc:ie pentru a86i ;mpodobi locuin:a, 2iatra tiat era foarte apreciat (Am,H#'')+ ca 6i marmura 6lefuit (l,Cr,*(#*? /st,l#I), >ari cantit:i de lemn de cedru serveau la fcutul panourilor murale 6i al tavanelor+ adesea cu ciubuce de aur+ argint 6i filde6 (7er,**#'9? Lag,l#9), 2redilec:ia israeli:ilor pentru filde6 e=plic referirile din Biblie la Ccasele din filde6D 6i la Cpalatele din filde6D (de e=emplu l,!e, **#3(? 2s,9H#)? Am,3#'H), 2roprietarii boga:i construiau 6i Ccase de iarnD 6i Ccase de varD special adaptate sezonului (Am,3#'H), Casele de var erau par:ial subterane 6i pavate cu marmur, /le aveau o f;nt;n ;n curtea central 6i
)rhitectura i mobilierul
'9. HraE"%ri. Ar&eologii au descoperit aceste ruine ale unui vast comple= de gra<duri care putea primi p;n la 9)4 de cai la >eg&ido, Acesta este gra<dul dinspre nord+ compus din cinci cldiri+ fiecare dintre ele adpostind circa *9 de cai, /le au fost atribuite mai ;n8t;i lui Solomon+ dar cercetri ulterioare au artat c ele dateaz din epoca lui A&ab+ c;teva genera:ii mai t;rziu,

erau strbtute de curen:i de aer proaspt+ ceea ce le fcea ideale pentru cldura dogoritoare din timpul verii, $ar despre casele de iarn nu 6tim nimic precis, Ne putem face o idee despre metodele tipice de construc:ie din Vec&iul "estament citind cum a distrus Samson un templu filistean (Jud, 'I#*3834), $u6manii lui Samson l8au adus ;n curtea central a templului care era ;ncon<urat de o serie de balcoane+ fiecare din acestea fiind sus:inute de doi st;lpi, Acolo+ func:ionarii statului se ;ntruneau pentru treburile publice 6i pentru organizarea srbtorilor, $ac st;lpii se nruiau+ toat cldirea se prbu6ea+ iar oamenii din balcoane cdeau <os, B, Casele celor sraci, Casele oamenilor din popor erau ni6te cocioabe cu o singur camer+ cu pere:ii din c&irpici+ ;ntri:i cu st;lpi acoperi:i cu lut, Oidurile erau deci destul de nesigure+ 6i erau adesea infestate cu 6erpi 6i insecte parazite (Am,H#'(), ;n aceea6i camer cu familia triau 6i animalele lor+ dar oamenii dormeau adesea pe o platform ;nl:at, 5erestrele erau ni6te orificii mici ;n partea de sus a pere:ilor+ uneori cu zbrele,
'9)

Viaa cotidian n vremurile biblice

Biblia avertizeaz contra Cleprei caseiD (1ev,l9#398H3)+ care era probabil o reac:ie c&imic ;n zidurile de c&irpici ale acestor colibe, $eoarece israeli:ii ;n:elegeau c aceast CleprD era nociv pentru sntatea lor+ preo:ii cereau ca ei s8o ;ndeprteze, -6a caselor :rne6ti era foarte scund+ 6i trebuia s te apleci ca s po:i intra, ;n felul acesta+ oamenii se puteau apra de fiarele slbatice 6i de du6mani, -nii spun c ;n felul acesta se ;mpiedica ptrunderea clare a bandelor <efuitoare de arabi, C/!/>0N7A $/ C0NSAC!A!/ 7sraeli:ii ;6i consacrau noua lor cas ;nainte de a se instala ;n ea ($t,*4#H), Se presupune c ei srbtoreau acest eveniment cu veselie 6i cereau binecuv;ntarea divin asupra casei 6i asupra oamenilor care urmau s locuiasc acolo, >0B71/1/ ;n oc&ii no6tri+ casele cele mai bine mobilate din 2alestina ar fi prut aproape goale, 2e du6umelele de marmur din casele celor boga:i se gseau covoare+ iar pe bnci perne din

:esturi scumpe, $ar israeli:ii boga:i n8aveau marea varietate de mobile cu care ne8am obi68 nuit noi+ iar cei sraci n8aveau practic deloc, Cei boga:i dispuneau de o rogo<in sau de o blan pe care puteau s se odi&neasc ;n timpul zilei+ o saltea pentru noapte+ un taburet+ o mas <oas 6i un vas cu <ratic+ 6i aceasta era totul, S observm c bogata sunamit a pus ;n camera lui /lisei un pat (poate o simpl saltea)+ o mas+ un scaun 6i un lampadar (*,!e,9#'48 '3), $in cauz c du6umelele locuin:elor celor boga:i erau pardosite cu plci de ceramic sau g&ips+ trebuiau deseori s fie mturate sau splate cu peria (>t,**#ll? 1c,lH#)), Noaptea se ;ntindeau pe <os ni6te saltele groase 6i aspre pe care se dormea, Cei sraci se culcau pe piei de animale, 2e dou sau trei laturi din camera unui om bogat e=ista o banc ;nalt de 34 de centimetri+ acoperit cu perne umplute cu l;n, ;n timpul zilei+ stp;nul 6edea pe ele, 1a un capt al camerei+ aceast banc era mai ridicat+ 6i acolo se dormea (*,!e,l#9? 9#'4), 2e l;ng
)rhitectura i mobilierul
'9(

aceasta banca+ cei mai boga:i aveau paturi de lemn+ de filde6 sau din alte materiale pre:ioase (Am,I#9? $t,3#ll), Aceste paturi au devenit foarte obi6nuite ;n perioada Noului "estament (cf, >c,9#*'),
7rodium
7rod cel >are a construit cldiri mre:e pentru confortul su personal 6i pentru protec:ia sa, 2rintre proiectele sale+ trebuie s men:ionm palatul su fortrea: de la >asada 6i 7rodium8ul, ;n caz de rscoal sau de ;nfr;ngere militar+ el era la ad post de orice atac, 7rodium8ul+ care era ;n a6a fel conceput+ ;nc;t s fie 6i morm;ntul lui 7rod+ e=prim temerile obsedante ale regelui, /l este una dintre cele mai mari fortre:e construite vreodat pentru a prote<a un singur om, 7rodium8ul se afl la vreo '' Sm sud de 7erusalim 6i la H Sm sud8est de Betleem+ la o altitudine de circa .44 metri, /l a fost construit ;n locul ;n care 7rod a c;6tigat btlia ;mpotriva asmoneenilor 6i a ali a:ilor lor ;n 94 ;, Cr,+ o amintire e=trem de plcut pentru rege, Josep&us+ istoricul evreu din primul secol+ ne spune despre construc:ia din anul *4 ;, Cr,+ ca 6i despre cortegiul funebru care '8a dus pe rege la ultima lui locuin:, /a era una din ultimele trei fortre:e care le8au rmas evreilor ;n afara 7erusalimului atunci c;nd romanii au distrus acest ora6 ;n anul .4 d, Cr, 7rodium8ul a servit 6i de centru al re belilor ;n timpul revoltei lui Bar8Koc&8ba ('3*8'3H d, Cr,), V, Corbo a condus patru misiuni de e=plorare a 7rodium8ului ('(I*8'(I.), @, 5o8erster a e=plorat 6i a restaurat acest loc ar&eologic ;n '(I. 6i '(.4+ la fel ca 6i /, Netzer ;n '(.*, /i au scos la lumina zilei o construc:ie uimitoare care era cu siguran: cea mai reu6it isprav inginereasc din epoca inter8testamental, Vzut de departe+ amplasamentul seamn cu un trunc&i de con, 7rodium8ul se compune din patru turnuri 8 trei semicirculare 6i unul rotund 8 ;ncon<urate cu un zid de o incint circular care are un di 8 ametru e=terior de HH metri, Acest zid dublu are o l:ime de 3 metri, Se pare c nisipul 6i resturi din construc:ie s8au acu mulat ;n e=teriorul incintei dup terminarea lucrrilor+ ceea ce nu lsa vizibil dec;t partea superioar? ca urmare+ dealul a cptat aceast form conic, 2artea dinspre est a 7rodium8ului consta dintr8o curte desc&is ;ncon<urat de coloane corintice+ av;nd la fiecare capt o e<edra (o curte cu locuri de 6ezut pentru conversa:ie), 2artea dinspre vest cuprindea un comple= de bi artistic ;mpodobite+ ca 6i ni6te camere (dintre care o sufragerie) ocup;nd latura sudic, Aceast sufragerie a fost transformat ;n sinagog+ foarte pro 8 babil de ctre discipolii lui Bar Koc&ba ;n cursul secolului *, $easupra camerelor dinspre vest erau cu siguran: unul sau do 8 u eta<e care serveau drept locuin:e, 0 re:ea de bazine imense de ap strbtea interiorul dealului, -n apeduct aducea ap de la iazurile lui Solomon din apropierea Betleemului, 2e una din buc:ile de olrie pe care le8au descoperit aici ar&eologii este men:ionat numele lui 7rod, 1a baza dinspre nord a dealului+ Netzer a descoperit funda:iile a numeroase cldiri+ printre care un palat de circa H3 m pe '** care avea un balcon de observare d;nd spre ceea ce pare a fi un &ipodrom de 344 m lungime+ o piscin+ locuin:e pentru servitori 6i alte cldiri neidentificate, /ste evident c 7rod voia s triasc pe picior mare 6i s fie ;nmorm;ntat ;n lu=,

L
'H4 Viaa cotidian in vremurile biblice

7sraeli:ii se slu<eau de o parte a ve6mintelor lor e=terioare ca len<erie de pat (/=,**#*I8*.? $t,*9#'*8 '3), ;nainte de a se culca seara+ ei ;6i scoteau pur 6i simplu sandalele 6i centura, 5oloseau probabil ca pern o piele de capr umplut cu l;n+ cu pene sau cu un alt material moale la pipit, 0amenii sraci din 2alestina au 6i ;n zilele noastre acest tip de pern, !egii 6i al:i 6efi de stat ;6i puneau picioarele pe un scunel (banc mic+ rezemtoare de picioare) c;nd

stteau pe tron (*,Cr,(#'))+ dar acest gen de mobil era mai degrab rar la persoanele particulare, $impotriv+ lmpile erau foarte rsp;ndite, ;n ele se ardea ulei de msline+ smoal+ :i:ei sau cear? f itilele erau din bumbac sau in, Conform unei tradi:ii evreie6ti+ preo:ii confec:ionau fitilele pentru lm8 pile templului din &ainele lor vec&i de in, 7sraeli:ii cei mai sraci dispuneau de lmpi de lut+ ;n timp ce acelea ale oamenilor cu stare erau din bronz 6i din alte metale, 0amenii ;6i lsau lmpile s ard toat noaptea+ cci ;n felul acesta se sim:eau mai ;n securitate, Ni se spune c familiile preferau s rabde de foame dec;t s lase s li se sting lmpile+ deoarece lucrul acesta ;nsemna c86i prsiser casa, Astfel+ c;nd 7ov a prezis ruina celor ri+ a zis# C,,, 1umina celor ri se stinge,,, 1ampa este ;ntunecat ;n cortul lui+ 6i lampa de deasupra lui este stinsD (7ov ')#H8I+ !SV), Autorul 2roverbelor laud so:ia prevztoare+ zic;nd# C1ampa ei nu se stinge noapteaD (2rov,3'#')), >ai multe pasa<e biblice arat c lampa simboliza via:a 6i demnitatea familiei (7ov *'#'.? 7er,*H#'4), $e6i mobilarea locuin:ei lor era sumar+ israeli:ii triau ;ntr8un confort mult mai mare dec;t strmo6ii lor care se deplasau cu turmele, 2e vremea lui 7sus+ casele erau curate 6i primitoare? cultura greac influen:a frumuse:ea practic care se regse6te ;n alte :ri, $e6i !oma ocupa 2alestina+ rari erau oamenii care acceptaser gusturile sofisticate ale acestui popor,

,0
M%=ica
Biblia ne d foarte pu:ine informa:ii asupra formelor muzicale ebraice 6i asupra dezvoltrii lor, $e aceea+ suntem obliga:i s ne combinm studiul biblic cu istoria 6i ar&eologia pentru a e=amina acest subiect, $/OV01"A!/A >-O7C77 /B!A7C/ 7storia muzicii ebraice ;6i are ob;r6ia ;n prima persoan care a lovit o st;nc cu toiagul su+ 6i merge p;n la orc&estra din templu 6i la sunetele vesele recomandate de 2salmul 'H4, 2rimul muzician a fcut ritm bt;nd pe instrumentul su primitiv, Apoi oamenii 6i8au dat seama c puteau face muzic 6i au creat instrumente mai comple=e, Se atribuie de e=emplu lui $avid inventarea a numeroase intru8mente+ de6i nu se 6tie precis care (Am,I#H), /l a fcut de asemenea apel la un cor de 9,444 de persoane pentru a81 luda pe $omnul Ccu instrumentele pe care le8am fcut ca s aduc laudD (l,Cr,*3#H? *,Cr,.#I? Nee,l*#I), /l a compus de altfel c;ntri+ ca de e=emplu c;ntarea de <ale fcut de el la moartea lui Saul 6i a lui 7onatan, $e6i $omnul era Cel care diri<a evolu:ia social 6i religioas a lui 7srael+ na:iunea a adoptat idei provenind din culturile ;ncon<urtoare, 7srael se afla la o rscruce geografic 6i suferea deci influen:a ideilor 6i obiceiurilor din alte regiuni ale lumii (@en,3.#*H)+ inclusiv a stilurilor muzicale, Numero6i israeli:i s8au cstorit cu femei strine+ ale cror obiceiuri s8au furi6at pu:in c;te pu:in ;n stilul de via: ebraic, 2otrivit colec:iei de scrieri post8biblice ebraice numite >idra6+ regele Solomon s8a cstorit cu o egipteanc ce i8a adus ca zestre printre alte lucruri ',444 de instrumente muzicale, $ac lucrul acesta este adevrat+
'H* Viaa cotidian in vremurile biblice

ea adusese fr ;ndoial c;ntre:i 6i muzican:i care au c;ntat la aceste instrumente ;n modul tradi:ional al egiptenilor, 5unc:ia muzicii 6i reac:ia pe care o declan6a ea printre asculttori au influen:at de asemenea dezvoltarea stilului ebraic, ;n vreme de rzboi+ era deseori necesar s se dea alarma sau s se trimit alte semnale urgente, /vreii au pus deci la punct 6ofar8ul+ un instrument similar trompetei cu sunetul strident (/=,3*#'.8')? Jud,.#')8*4), Srbtorile publice 6i distrac:iile fceau apel la sunetul fluierului sau flautului+ u6or 6i vioi (@en,3'#*.? Jud,ll#3983H? >t,(#*38 *9? 1c,lH#*38*H), A, Distrac ia. Conductorii evrei care slu<eau ;n templu aveau mult gri< s evite folosirea muzicii asociate cu ;nc&inarea pg;n senzual, 7n culturile ;n care ritualurile de fertilitate erau ceva obi6nuit+ c;ntre:ele 6i muzican:ii a:;:au orgii se=uale ;n onoarea zeilor lor, C&iar instrumentele neasociate cu practicile pg;ne au fost uneori res8tr;nse, Astfel+ preo:ii se temeau ca nu cumva sunetele vesele 6i melodioase ale flautului ;n templu s ;ntoarc aten:ia

oamenilor de la ;nc&inarea adus $omnului, 2rofetul Amos ;i condamna pe cei care Cc;nt c;ntece de clac la sunetul &arfeiD (Am,I#H+ !SV), Bine;n:eles+ e=istau momente ;n care muzica putea s distrag ;n mod pozitiv, Sunetele lini6titoare ale &arfei lui $avid au potolit nelini6tea lui Saul (l,Sam,lI#*3), $up ce '8a ;nc&is pe $aniel ;n groapa cu lei+ regele $arius s8a retras ;n camera lui 6i a refuzat s lase ca s8i fie aduse Cinstrumentele muzicaleD ($an,I#')), >uzica <uca un rol important ;n via:a cotidian, Srbtorile publice+ nun:ile 6i ;nmorm;ntrile cu pomp nu puteau avea loc fr muzic, Nobilii aveau permanent muzican:i ;n slu<ba lor pentru a se destinde 6i a se distra, F. *%nc ia /n /nchinare. >uzica fcea de asemenea parte din via:a religioas evreiasc, ;n ceremoniile religioase+ muzica ;nso:ea diferitele ritualuri prescrise de $umnezeu, >uzica sacr din templu fcea apel la c;ntre:i 6i la o orc&estr, C;ntre:ii 6i muzican:ii puteau proveni numai dintre brba:ii anumitor familii, /i nu puteau c;nta dec;t pe instrumente aprobate# cele care erau asociate cu femeile+ cu petrecerile zgomotoase (ca sistrul egiptean) sau cu ;nc&inarea pg;n erau e=cluse din orc&estra templului, Vec&iul "estament ne d lista mai multor instrumente folosite ;n
!u"ica 'H3

templu (l,Cr,lH#*)? ,7;?6@ *H#'), 2rintre ele+ se poate cita marea &arf (nevel , lira (8innor , cornul de berbece (ofar , trompeta (chaoera , tamburina (tof 6i :ambalul (meilta;im $ 1a re;ntoarcerea din e=il a israeli:ilor 6i odat templul reconstruit+ orc&estra a fost reconstituit (Nee,l*#*.), 5luierul sau flautul (halii fcea probabil parte din ea+ iar muzica vocal a <ucat un rol mai important, ;n afara ceremoniilor oficiale din templu+ muzica ;nso:ea alte activit:i religioase, 7nstrumentele interzise ;n templu erau folosite cu alte ocazii? aceste srbtori ;ncepeau adesea printr8o introducere muzical 6i continuau prin concerte+ c;ntece 6i c&iar dansuri, C;ntre:ele aveau dreptul de a lua parte la ele (/zra *#IH? Nee,.#I.? *,Cr,3H#*H), C, P% ine "ate "is)!ni&ile. Vec&iul "estament men:ioneaz rareori formele muzicale+ originea instrumentelor+ etc, "e&nicile muzicale se transmiteau prin tradi:ie oral mai cur;nd dec;t prin scris? aceast tradi:ie a disprut practic+ ;n afar de scurtele indica:ii din Scriptur, 5oarte pu:ine instrumente antice au fost conservate intacte? trebuie deci s le g&icim aspectul 6i sonorit:ile, Compar;nd referin:ele biblice la instrumentele muzicale care ne rm;n din alte culturi+ istoricii 6i ar&eologii au contribuit la umplerea anumitor goluri din cuno6tin:ele noastre privind muzica din vremurile biblice, Acest studiu continu ;nc+ a6a cum o dovedesc noile traduceri ale Bibliei, Compar;nd pasa<ele consacrate muzicii ;n versiunile cele mai vec&i cu cele din traducerile actuale+ constatm c e=ist uneori unele deosebiri, "72-!7 $/ 7NS"!->/N"/ 7nstrumentele muzicale se claseaz ;n general ;n trei categorii de baz dup modul ;n care se produce sunetul# ') instrumentele cu coarde+ care fac apel la vibrarea coardelor? *) instrumentele cu percu:ie+ care fac apel la vibrarea unei membrane sau a unui ;nveli6 metalic? 6i 3) instrumentele de suflat+ care produc sunetul prin trecerea aerului printr8o ancie ;n vibrare, A, Instr%mentele c% )erc% ie. 7sraeli:ii foloseau o varietate de instrumente de percu:ie pentru a da muzicii lor ritm+ care era un ele8
'H9 Viaa cotidian n vremurile biblice C;ntre:i cu cornul 6i cu tamburina,
Acest basorelief ;n bazalt din Carc&emi6 ;n Siria (secolul ) sau ( ;, Cr,) arat patru muzican:i+ unul sufl;nd ;ntr8un corn ;n 8 covoiat+ altul duc;nd o tob mare 6i pe ceilal:i doi bt;nd toba cu m;inile, 2ersona<ul din dreapta pare s poarte o curea ;n <urul g;tului pentru a duce toba,

ment esen:ial 6i ;n poezia 6i c;ntecele lor, ,. Cl!)! eii. Numele unui tip de clopo:el (meilloth provenea de la un cuv;nt ebraic

semnific;nd Ca rsuna+ a zngniD, Nu se afl de8c;t o singur dat ;n Biblie (Oa&,l9#*4)+ unde ni se spune c evreii ;i prindeau de fr;u sau de pieptul cailor, -n alt tip de clopo:el era foarte mic 6i din aur pur (paamonim $ /i erau prin6i de tivul robei marelui preot 6i alternau cu ni6te rodii ornamentale (/=,*)#33839), Ace6ti clopo:ei nu rsunau dec;t dac se atingeau unii de ceilal:i+ cci n8aveau limbi, Btaia lor anun:a c marele preot se prezenta ;naintea lui $umnezeu? oricine altcineva care ptrundea ;n Sf;nta Sfintelor era e=ecutat (v,3H), *, "algerele (meilta;im sau ilt"al erau din cupru? era singurul instrument de percu:ie din toat orc&estra templului, /rau folosite pentru a81 luda pe $umnezeu, /le se alturau trompetelor 6i vocilor pentru a e=prima bucuria 6i mul:umirile aduse lui $umnezeu (l,Cr, 'H#'I? 'I#H), Asaf+ muzicantul 6ef al lui $avid (l,Cr,lI#H)+ c;nta la talgere, C;nd israeli:ii s8au re;ntors din captivitate+ urma6ii lui Asaf au fost c&ema:i s ;nso:easc c;ntre:ii 6i trompeti6tii pentru a81 luda pe $omnul (/zra 3#'4), 3, H!n(%l. CAlamaD (alia< de cupru cu bronz) men:ionat ;n l,Co8rinteni '3#' este de fapt un gong metalic, /l era folosit cu ocazia nun:ilor 6i a altor srbtori vesele, ?. 5istr%l. @sim acest cuv;nt ;n *,Samuel I#H, /ste vorba despre un mic cadru ;n form de -+ cu un m;ner prins la partea curbat? ni6te bag&ete de metal sau alte obiecte mici rsunau pe ni6te bare mici
!u"ica 'HH
V:

C/nt#re e e(i)tence. Aceste picturi dintr8un morm;nt ;n "eba (apro=, sec,'H ;, Cr,) ;nf:i6eaz ni6te egiptence care danseaz 6i c;nt din instrumente muzicale, $e la st;nga la dreapta+ vedem o femeie c;nt;nd la &arf+ alta c;nt;nd la lut+ o t;nr dansatoare+ una c;nt;nd la flaut dublu 6i alta c;nt;nd la o lir cu 6apte coarde, $e remarcat blana de leopard care decoreaz partea de <os a cadrului &arfei,

;ntinse ;ntre cele dou laturi ale sistrului, 5olosirea sistrului ;6i are originea ;n /giptul antic 6i are ec&ivalente ;n alte culturi, /ra pur 6i simplu un instrument pentru a face zgomot+ la care c;ntau femei at;t ;n ocazii vesele+ c;t 6i ;n cele triste, H, Tam&%rina. >uzicienii moderni l8ar clasa ca un instrument cu membran (CmembranofonD)+ pentru c sunetul este produs de o membran ;n vibra:ie, /a era :inut ;n m;n 6i lovit de cealalt m;8n, Se crede c la ;nceput se compunea din dou membrane ;ntre care rsunau buc:i de bronz, F. Instr%mente c% c!ar"e. Ar&eologii au gsit buc:i de &arfe 6i alte instrumente cu coarde din /gipt 6i din alte :ri ale 0rientului >i<lociu, Scriptura descrie mai multe asemenea instrumente care se foloseau ;n 7srael (versiunea Cornilescu '(*3 traduce instrumentele e=is8 tente ;n versiunea francez a lui 1ouis Segond din '))4 8 n, tr,), ,. Tim)an!n. Acest termen nu apare ;n Biblie dec;t ;n $aniel 3#H+.+'4 6i 'H, Nu este o traducere e=act, Vezi Larf,
'HI Viaa cotidian n vremurile biblice
O l#%t#. Aceast plcu: de lut ars din 7raS (ctre *,444 ;, Cr,) reprezint un muzicant care c;nt la o lut triung&iular cu trei coarde, 5emeile c;ntau ;n general la lut+ 6i ea fcea probabil parte dintre Cinstrumentele muzicaleD men:ionate ;n l,Samuel ')#I,

Cele mai vec&i partituri din lumeB


!ecent+ un ar&eolog a descoperit ceea ce pare s fie ni6te partituri muzicale scrise de egipteni ;n aceea6i epoc ;n care au construit marele Sfin=+ acum circa 9,H44 ani, >aureen >, Bar ise pretinde c a descifrat &ieroglife muzicale care86i au originea ;n a patra dinastie a vec&iului regat (ctre *,I44 ;, Cr,), 2otrivit traducerii ei+ muzica era notat cu o singur linie melodic, Cele mai vec&i buc:i de muzic sacr erau scrise pentru &arf 6i flaut+ ;nso:ite de tamburine 6i bag&ete de percu:ie+ crora li s8au adugat ulterior trompete+ lute 6i lire, $oamna Bar ise afirm c muzicienii egipteni au recurs la o gam Ccu inter valeD pentru a scrie o muzic frumoas+ ;n ciuda anumitor particularit:i+ similar melodiilor populare galeze vec&i+ galice 6i sco:iene prin prezen:a ocazional a cimpoaielor, Acest ar&eolog a ;ntreprins sarcina neobi6nuit de a reproduce c;teva melodii adapt;ndu8le la c&eia sol, Se pare c egiptenii aveau sim:ul ritmului 6i acordurile armonice pentru fiecare melodie, /i cuno6teau de asemenea mai multe moduri muzicale+ de la vesela C>inunata pasrea8lunii de pe NilD p;n la mar6ul solemn C0noare puternicului bra: al 5araonuluiD, >uzica egiptean era considerat ca sacr? compunerea ei era strict guvernat de lege 6i n8a evoluat deloc ;n cursul secolelor, 2icturile murale+ basoreliefurile 6i literatura antic demonstreaz c egiptenii erau muzicieni iscusi:i, ;n vreme ce ma<oritatea

e=per:ilor afirmau c aceast muzic era transmis prin scris+ cei mai mul:i ar&eologi sunt de acum convin6i c aceast muzic reprezenta o tradi:ie oral, $oamna Bar ise se love6te deci de o mare rezisten: din partea vec&ii 6coli de g;ndire+ pentru traducerile ei de &ieroglife ;n muzic+ 6i unii critici sunt de prerea lui $avid Wulston potrivit creia lucrarea ei nu este dec;t Cun basm fantezist ca cel din "olSien+ conceput pe baze dintre cele mai contestabileD,

!u"ica 'H.

6. Dar.#. Larfa (Versiunea KJV folose6te 6i psalterion+ viol sau timpanon) era un instrument favorit al clasei aristocratice+ cci era adesea frumos decorat (l,!eg,l0#'*? *,Cr,(#ll), /ra folosit ;n orc&estra templului 6i era c&emat Cs scoat sunete de bucurieD (l,Cr,lH#'I), 3, 1#%t#. Acest instrument triung&iular cu trei coarde poate s fi fost unul din Cinstrumentele muzicaleD men:ionate ;n l,Samuel ')#I, $e obicei la el c;ntau femeile+ 6i era e=clus din orc&estra templului, 9, 1ir#. $oi termeni evreie6ti sunt tradu6i cu lir (Versiunea KJV folose6te &arf), -nul este men:ionat ;ntr8o singur carte din Biblie ($an,3#H+.+'4+'H), Aceast lir particular (neveN) era frecvent folosit ;n muzica profan+ precum ;n ;nveselirea de la banc&etul lui Nebu8cadne:ar, Coardele ;i erau ciupite cu degetele, 0 lir mai mic (8innor era considerat ca un instrument foarte sofisticat, 5orma ei 6i numrul coardelor variau+ dar toate tipurile de lire produceau un sunet e=trem de plcut, 1ira era folosit at;t ;n muzica profan (7s,*3#'I)+ c;t 6i ;n cea sacr, /ra instrumentul pe care '8a folosit $avid ca s8' calmeze pe regele Saul, ;n general+ la aceast Clir micD se c;nta prin lovirea coardelor cu un plectrum (bag&et cu care se ating coardele lirei)+ cam a6a cum se c;nt la c&itar prin ciupire, "otu6i+ se pare c $avid prefera s86i foloseasc degetele (l,Sam,'I# 'I+*3? ')#'4? '(#(), >eseria6i talenta:i fabricau lire din argint sau filde6 6i le decorau cu ornamente fin cizelate, H, Psalteri!n. (-n instrument cu coarde+ un soi de &arf, /ste termenul e=istent ;n Septuaginta 6i preluat de unele versiuni+ printre care Vulgata+ KJV+ NASB+ Segond, Vine de la psallo, a face s vibreze o coard 8 n, tr,), Vezi Larf, 7. 1ir# tri%n(hi%lar#. ;n Septuaginta este samb;8e$ Cartea $aniel face deseori referire la acest fel de lir, Nu 6tim forma 6i mrimea e=act a acestui instrument, /l pare s fi fost ;mprumutat de la babilonieni+ astfel c nu era obi6nuit ;n 7srael, C, Instr%mente de s%.lat. $e6i prelucrarea metalului era ;nc la un stadiu destul de primitiv+ israeli:ii au fabricat mai multe tipuri de cornuri 6i alte instrumente de suflat, ', Clarinet. Clarinetul primitiv era un instrument obi6nuit ;n vremurile biblice, /ste men:ionat ;n 7saia H#'*? 34#*( 6i 7eremia 9)#3I+ iar ;n Noul "estament ;n >atei (#*3? ''#'.? 1uca .#3*? l,Corinteni '9#.,
'H)

Viaa cotidian n vremurile biblice

Clarinetul n8a fost probabil folosit ;n templu+ ci era un instrument obi6nuit la banc&ete+ nun:i sau ;nmorm;ntri cu pomp, *, 5laut (maro8itha era de fapt un fluier mare, 5iind mare 6i av;nd un mu6tiuc+ scotea un sunet ascu:it+ ptrunztor+ cam ca cel al unui oboi, 5lautul era folosit at;t ;n mod profan+ c;t 6i religios+ dar nu era men:ionat ca instrument din orc&estra primului templu, A fost uneori permis ;n templul al doilea, $in cauza sunetului lui ptrunztor era folosit ;n procesiuni (7s,34#*(), 3, 5luier, Acest instrument de suflat slu<ea ;n general la e=primarea unei bucurii nvalnice sau a unei <ale ad;nci, S8a crezut ;n general c era un instrument profan+ de6i 2salmul 'H4#9 ;i men:ioneaz folosirea ;n templu pentru srbtori religioase, 9, Corn de berbece sau 6op&ar, Acest intrument a fost folosit la luarea 7eri&onului (7os,I#9+I+)+'3) 6i ;n alte c;teva mari ocazii (l,Cr, 'H#*)? *,Cr,lH#'9? 0s,H#)), /l servea doar la

producerea zgomotului+ la darea semnalelor 6i la anun:area evenimentelor importante+ precum mutarea c&ivotului (*,Sam,I)+ ca 6i la gonirea spiritelor rele 6i zeilor du6manului (Oa&,(#'98 'H), Cu el nu se putea c;nta nici o melodie, H, "rompet (tr;mbi:), "rompeta era similar cu 6op&ar8ul+ dar era folosit de preo:i, $eseori erau folosite ;n perec&i (Num,l4#l8'4), 1a origine+ templul trebuia s aib dou+ dar numrul putea fi crescut p;n la '*4+ ;n func:ie de scopul urmrit (*,Cr,H#'*), "rompetele erau fabricate din os+ coc&ilii de scoici sau metal
Sclave cint;nd la lir,
Aceste c;ntre:e la lir (posibil evreice din 1ac&is&) sunt escortate printr8o regiune muntoas de ctre un soldat asirian ;narmat cu un ciomag 6i un arc, C;nd se ciupeau coardele lirei cu un plectrum (bucat de os sau de metal)+ ele produceau ni6te sunete plcute 6i clare, Acest basorelief din alabastru provine din ruinele palatului lui Sanc&e8rib (.498I)' ;, Cr,) de la Nini8

!u"ica 'H(

(bronz+ cupru+ argint+ aur) 6i produceau un sunet strident 6i rsuntor, Ca 6i ;n cazul cornului de berbece+ nu se puteau c;nta melodii cu aceste trompete, Cu toate acestea+ se puteau c;nta note ;n legato+ staccato sau triluri, Astfel+ se puteau produce diferite semnale care s anun:e o str;ngere a oamenilor+ un asalt ;ntr8o btlie sau o ambuscad, @&edeon a folosit trompetele ca s86i ;ngrozeasc du6manii (Jud, .#'(8*4), 7oan a auzit sunetul de trompet ;nainte de a avea viziunea din Apocalipsa (Ap,l#'4), $e fapt+ trompetele sunt semnul suprem al Judec:ii (l,Cor,lH#H*? l,"es,9#'I? Ap,)#*),
>uzica recitativ,
1a prima vedere+ muzica ebraic 6i greac antic nu par deloc s aib puncte comune, @recii ;6i c;ntau zeii 6i btliile mitologice+ evreii ;6i ludau $umnezeul lor unic, /=ist totu6i o legtur important+ care se aplic at;t muzicii+ c;t 6i poeziei 6i religiei# este epopeea, Cei care studiaz literatura 6tiu c o epopee este un lung poem narativ care re lateaz isprvile unor zei sau eroi tradi:ionali sub o form solemn, 7liada 6i 0diseea+ cele dou mari epopei grece6ti+ au fost scrise ;n secolul ) ;, Cr, de ctre Lomer+ potrivit tradi:iei, 7liada descrie conflictul ;ntre greci 6i troieni ;naintea ora6ului "roia, 0diseea relateaz cltoria aventuroas a lui -lise la ;ntoarcerea din @recia dup cderea "roiei, Aceste epopei glorific cura<ul eroic 6i vite<ia, /le ne dau de asemenea infinite detalii asupra vie:ii cotidiene din @recia an8 tic, @recii au pus pe muzic o mare parte din epopeile lor, >uzica ;i a<uta pe po vestitori s86i aminteasc te=tul+ care era e=trem de lung 6i ;n versuri+ 6i con:inea multe nume de persoane 6i locuri geografice, $atorit muzicii+ povestitorii nu pierdeau firul povestirii lor, @recii nu foloseau aceast muzic reci8 tativ ;n serviciile lor religioase, $e altfel+ templele greci adposteau ni6te zei+ 6i nu erau concepute pentru adunri religioase, Aceast folosire a muzicii recitative a ;nceput la evrei+ cu secole ;nainte de 7liada 6i 0diseea, Cele mai vec&i c;ntece evreie6ti de ;nc&inare au luat fiin: dintr8un sentiment religios fa: de $umnezeu ;n ocazii speciale, 2rimul e=emplu de muzic recitativ din Vec&iul "estament ;6i are originea atunci c;nd >ria+ sora lui >oise+ a c;ntat de bucurie dup ce evreii au scpat de oamenii lui 5araon (/=,lH#'(8*'), >ul:i psalmi erau din epopei (de e=emplu 2s,''9+'3I 6i '3.)+ iar profe:ii izbucneau uneori ;n c;ntri epice (de e=emplu 7s,*I+ Lab,3), /vreii nu foloseau melodii comple=e pentru epopeile lor, Scara tonal a muzicii lor nu era mare+ 6i ei preferau instru mentele ritmice celor melodice, >elodiile 2salmilor 6i ale altor c;ntri erau foarte renumite ;n vremea aceea 6i erau probabil c;ntate ;n versuri de ctre coruri, /ste evident c evreii considerau aceste c;ntri recitative ca un element esen:ial al ;nc&inrii lor, >uzica lor era Crespira:ia sufletuluiD unui popor a crui religie ddea tonul activit:ilor sale cotidiene,

,,
-it%al%rile reli(i!ase
2oporul 7srael se ;nc&ina $umnezeului celui viu ;n multe feluri 6i ;n diferite locuri ;n cursul anului, /ste important s vedem ce impact au avut ritualurile lor religioase asupra vie:ii lui zilnice, >ai ;nt;i+ s vedem ce concep:ie aveau oamenii Bibliei despre $umnezeul cruia 7 se ;nc&inau, >oise a spus poporului 7srael# C"u e6ti un popor sf ;nt pentru $omnul $umnezeul tu? $omnul $umnezeul tu te8a ales s fii un popor deosebit pentru Sine mai presus de toate popoarele care sunt pe suprafa:a pm;ntuluiD ($t,.#I), $umnezeu nu8i alesese din cauza a ceea ce erau ei sau din cauza a ceea ce fcuser ei+ ci pentru c8i iubea ($t,.#(), Aceast dragoste se e=prima ;n multe feluri, $umnezeu era fidel legm;ntului Su (v,()+ le distrugea du6manii (v,'4)+ le ddea recolte bune (v,'3) 6i8i scpa de boli (v,'H),

Ca rspuns la ini:iativa lui $umnezeu+ israeli:ii ;i erau recunosctori, 2salmistul zicea# C/ste un lucru bun s aduci mul:umiri $omnului 6i s c;n:i laude Numelui Su+ o+ 2rea;nalte# ca s8 Ei ar:i diminea:a buntatea+ 6i8n fiecare noapte fidelitatea "aD (2s,(*#l8*), /i aveau o team respectuoas pentru $umnezeul lor, A6a cum observa un ;n:elept# C"eama (respectul) fa: de $omnul este ;nceputul cuno6tin:eiD (2rov,l#.), Aceast reac:ie se e=prima ;n ;nc&inarea lor, $esigur+ israeli:ii rspundeau lui $umnezeu cu o ;ntreag gam de sentimente 6i emo:ii+ dar recuno6tin:a 6i respectul preau s dea tonul rela:iei lor cu $umnezeu, "rebuie de asemenea s ;n:elegem modul ;n care au interac:ionat $umnezeu 6i 7srael, $e e=emplu+ era u6or s81 vezi pe $umnezeu la lucru ;n via:a patriar&ilor, /l i8a ;ngduit Sarei s aib un copil la o v;rst ;naintat (@en,l)#(8'4), /l '8a pus pe Avraam la ;ncercare 6i '8a cru:at pe 7saac de moarte (@en,**), /l a vorbit cu poporul Su+ 6i poporul Su cu /l (@en,l3#'98'.? 'H#*)+ dar israeli:ii n8au avut niciodat
Ritualurile religioase
'I'

dreptul de a81 vedea pe $umnezeu, >oise a trebuit s86i ;nveleasc fa:a ;n prezen:a Sa+ Ccci se temea s se uite la $umnezeuD (/=,3#I), PNA7N"/ $/ /20CA 1-7 >07S/ 2rima men:ionare clar al unui act de ;nc&inare se afl ;n @eneza 9#*89# CJi Abel a fost pstor+ dar Cain a fost un lucrtor al pm;ntului, Ji+ dup c;tva timp+ Cain a adus $omnului o ofrand din roadele pm;ntului, Abel a adus 6i el din turm 6i grsimea eiD, Copiii lui Adam 6i ai /vei au recunoscut c $umnezeu le dduse Corice iarbD 6i Corice animalD (@en,l#*(834)+ a6a c 78 au adus ni6te ofrande simple, Nu 6tim e=act unde 6i cum au fcut8o+ dar 6tim c cea a lui Cain a fost refuzat+ ;n vreme ce aceea a lui Abel a fost acceptat, Aceast scurt relatare ne arat dou lucruri foarte importante despre ;nc&inare# 2rimul+ $umnezeu accept ;nc&inarea, Nu 6tim dac vorbise mai ;nainte cu cei doi fra:i ;n acest loc anume? ;n orice caz+ ;n ziua aceea /l a vorbit (@en,9#I) 6i a ac:ionat (@en,9#98H) ca rspuns la ;nc&inarea lor, $umnezeu a fcut ca acest timp s fie sf;nt pentru ei, ;n al doilea r;nd+ $umnezeu este obiectul ;nc&inrii, Scriptura nu spune nimic despre vreun altar sau despre ceea ce au zis ei, Nu 6tim ce rugciuni vor fi putut aduce, $ar ni se spune ceea ce a fcut $umnezeu? ac:iunea 1ui era partea vital a ;nc&inrii, Scriptura nu ne spune motivul ofrandei pe care Cain 6i Abel 78au adus8o lui $umnezeu+ ci numai c au fcut8o Cdup c;tva timpD, Se poate presupune c ei voiau s87 mul:umeasc lui $umnezeu pentru ceea ce le dduse, /i 6tiau c $omnul ;i binecuv;ntase 6i c urma s8o mai fac, /i erau deci motiva:i nu numai de fapte trecute+ ci 6i de speran:e pentru viitor,
Altar "e )iatr#. $escoperit ;n afara por:ii localit:ii Beer6eba+ acest altar de piatr este tipic celor folosite ;n 0rientul Apropiat pentru oferirea <ertfelor, "eoretic+ israeli:ii nu aveau voie s aduc <ertfe dec;t ;n 7erusalim+ dar ei nu au ascultat ;n mod frecvent de aceast lege,

'I* Viaa cotidian n vremurile biblice Ritualurile religioase 'I3

Jertfa sau sacrificiul lor avea un scop dublu# recuno6tin: lui $umnezeu pentru drnicia Sa+ 6i ;ncredere ;n bunvoin:a Sa viitoare, S nu uitm deci aceste dou aspecte ale ;nc&inrii+ 6i s nu insistm asupra unuia ;n detrimentul celuilalt, Nu 6tim precis de ce <ertfa lui Abel a fost acceptat+ 6i nu cea a lui Cain, Nu avem cun6tin: despre regulile privitoare la <ertfele care se aduceau ;n acea vreme, Versetul . ar putea con:ine un indiciu# C$ac faci bine+ oare nu vei fi acceptatBD Cu alte cuvinte+ poate c un viciu de caracter al lui Cain a fcut s nu8i fie primit <ertfa, /ste prima men:ionare biblic a unei <ertfe animale, ;n secolele care au urmat+ oamenii au aflat c $umnezeu onora 6i accepta <ertfele lor, 2atriar&ii au ;nl:at altare 6i au adus <ertfe pretutindeni unde s8au instalat (@en,)#*4? '*#.8)),

/i au ridicat 6i monumente de piatr, 7acob a luat piatra care i8a servit de pern+ Ca a6ezat8o ca un monument 6i a turnat ulei pe v;rf ui eiD (@en,*)#')8**), /l a dat acestui loc numele de Betel sau Ccasa lui $umnezeuD, 2atriar&ii alegeau 6i arbori sacri (de e=emplu @en,l*#I? 3H#9? $t,ll# 34? 7os,*9#*I) 6i f;nt;ni sacre (@en,lI#'9) care le reaminteau de ceea ce fcuse $umnezeu ;ntr8un anumit moment al vie:ii lor, /i au fcut 6i altare simple de pm;nt sau de piatr pentru aducerea ca <ertf a animalelor, $e fapt+ cuv;ntul ebraic obi6nuit tradus prin CaltarD (mi"beach ;nseamn literal Cloc de abatorD, Nu pare s fi e=istat Cpreo:iD de profesie pe vremea patriar&ilor, "otu6i+ asistm la o ;nt;lnire solemn ;ntre Avraam 6i >elc&isedec+ un Cpreot misterios al Celui 2rea;naltD, -nii teologi cred c el era un rege canaanit din Salem, Avraam '8a ;nt;lnit dup ce a eliberat din captivitate mai mul:i membri ai familiei sale (@en,l9#'.8*4), $eoarece $umnezeu ;i permisese s repurteze aceast victorie+ patriar&ul 6i8a artat recuno6tin:a, $ec;t s construiasc un altar sau s aduc un animal ca <ertf+ Avraam i8a oferit ca <ertf Czeciuiala din toateD 6i a primit binecuv;ntarea divin prin acest mi<locitor numit >elc&isedec, Acest persona< misterios este primul preot men:ionat ;n Biblie, 0are mai e=istau 6i al:i preo:i ;n vremea aceeaB $ac a6a era+ de ce nu sunt men:iona:iB /ste posibil ca patriar&ii s aib ei ;n6i6i func:ia de preo:i# ei erau singurii despre care se spune c au adus <ertfe lui $umnezeu, $ar nu se 6tie dac ei ;ndeplineau func:ia de preo:i pentru al:ii, !eligia patriar&ilor nu era lipsit de spontaneitate, Altarele lor erau la ;nceput neacoperite 6i e=puse intemperiilor? lucrul acesta cu siguran: c avea importan: ;n privin:a momentului fi=at pentru ceremonii+ ;ntruc;t arderea era un element esen:ial al acestora, $e asemenea+ $umnezeu ac:iona 6i vorbea c;nd voia+ 6i patriar&ii nu puteau 6ti dinainte c;nd ;i va c&ema $umnezeu la ;nc&inare, $eoarece numai o m;n de oameni se ;nc&inau ;n vremea aceea+ nu era necesar s se fi=eze Core de ;nc&inareD, PN /20CA 1-7 >07S/ >oise a inaugurat o epoc nou pentru practicile de ;nc&inare ;n 7srael 8 epoc ce a durat secole, >ai ;nt;i+ el a condus poporul lui 7srael afar din /gipt ('99I ;, Cr,)+ dar influen:a sa direct asupra practicilor religioase evreie6ti s8a pstrat mult vreme dup moartea sa, $in motive practice+ s ne ;ndreptm mai ;nt;i aten:ia asupra influen:ei lui >oise p;n ;n epoca Judectorilor (care s8a ;nc&eiat ;n '493 ;, Cr, prin numirea lui Saul ca prim rege al lui 7srael), ;n vremea aceea+ poporul lui $umnezeu se ;nc&ina $omnului ;n corturi sau tabernacole+ dar c;nd $avid a devenit rege+ au fost fcute planuri pentru construirea unui templu? urmtoarea noastr sec:iune se ocup cu lucrul acesta, A, 1ocul de ;nc&inare, Am men:ionat de<a c $umnezeu a aprobat folosirea unor altare de piatr sau de pm;nt (/=,*4#*98*I), $in vremea lui >oise+ $umnezeu a aprobat un nou loc de ;nc&inare, C;nd marele legiuitor s8a suit pe v;rful muntelui Sinai+ a primit mult mai mult dec;t cele Oece 2orunci# ;ntre altele+ planul unui loc de ;nc&inare ;nc&is+ al crui altar era a6ezat sub un cort de p;nz, Nu este u6or s ne imaginm acest sanctuar nou, Numero6i arti6ti au desenat ceea ce 6i8au ;nc&ipuit ei dup descrierile din Biblie+ dar nu e=ist unanimitate ;n privin:a planului tabernacolului, Jtim totu6i c acest loc de ;nc&inare era total diferit de celelalte altare ;nl:ate ;n aer liber, 2e de o parte+ era mult mai comple=+ dup cum se vede ;n descrierea din /=od *.#'83# C"u vei face un altar din
'I9

Viaa cotidian n vremurile biblice Ritualurile religioase


'IH !eproducerea tabernacolului, Acest model construit de dr, Conrad Sc&icS prezint tabernacolul+ un sanctuar cu cort mobil construit dup instruc:iunile date de $umnezeu lui >oise pe muntele Sinai, -n compartiment special al tabernacolului+ numit

Csf;nta sfintelorD+ era venerat ca fiind locul unde locuia $umnezeu, Numai marele preot putea s intre ;n el o dat pe an+ ;n Oiua 7sp6irii,

lemn de salc;m+ lung de cinci co:i+ 6i lat de cinci co:i, Altarul va fi ptrat+ 6i ;nl:imea lui va fi de trei co:i, Ji ;i vei face ;n cele patru col:uri ni6te coarne care s fie dintr8o singur bucat cu el+ 6i le vei acoperi cu bronz, Vei face altarui gle:i pentru cenu6+ fra6e (lope:i)+ lig&ene+ furci pentru carne 6i tigi? vei face din bronz toate ustensilele luiD, Nu numai c aceste materiale erau diferite de cele ale primelor altare+ dar uneltele cerute pentru a8' face 6i ustensilele care ;l ;nso:eau erau diferite (cf, /=,*4#*H), "otul pare s indice c 7srael a folosit simultan cele dou tipuri de altare+ e=terior 6i interior, ;n final+ ;n tabernacol a fost ridicat un altar central permanent, Scriptura descrie de asemenea cortul care acoperea acum altarul# CJi >oise a luat cortul 6i '8a instalat ;n afara taberei+ la o distan: de el+ 6i '8a numit cortul ;nt;lnirii, Ji oricine ;l cuta pe $omnul ie6ea la cortul ;nt;lnirii, Ji+ c;nd >oise ie6ea la cort+ tot poporul se ridica ;n picioare+ 6i fiecare sttea la u6a cortului 6i se uita dup >oise+ p;n ce intra ;n cort, Ji dup ce >oise intra ;n cort+ st;lpul de nor cobora 6i sttea la u6a cortului+ 6i $omnul vorbea cu >oiseD (/=,33#.8(), Acest cort mai este descris ;n /=od *I, Cu o descriere at;t de amnun:it+
!eproducerea c&ivotului le8gm;ntului, /ra o ldi: paraleli8pedic de salc;m care con:inea tablele cu cele Oece 2orunci+
un vas cu man 6i toiagul lui Aaron, Capacul sau Clocul ;ndurriiD era o plac de aur+ av;nd deasupra ei doi &eruvimi de aur cu aripile ;ntinse, C&ivotul simboliza prezen:a $omnului ;n mi<locul poporului Su,

pare u6or s ni8' imaginm cum arta+ dar nu este a6a, Ar fi tot a6a de complicat de desenat un motor de ma6in pentru unul care n8a vzut niciodat a6a ceva 6i cruia i s8a fcut doar o sc&i: verbal, >oise vorbea cu $umnezeu ;n acest cort, $e6i Scriptura nu men:ioneaz c el ar fi adus aici <ertfe (/=,33#.8()+ putem presupune lucrul acesta+ deoarece cortul con:inea un altar, >oise cuta fa:a $omnului, 0amenii 6tiau c $umnezeu era prezent cu >oise+ deoarece Cst;lpul de norD sttea ;naintea cortului+ 6i acesta era un simbol familiar pentru prezen:a lui $umnezeu, >oise 6i servitorul su 7osua se duceau singuri ;n cort+ ;n timp ce tot poporul rm;nea afar 6i a6tepta, $up ce >oise s8a ;nc&inat mai ;nt;i ;n cort+ s8a suit pe munte ca s primeasc noile table ale 1egii, /l a cobor;t apoi pentru a transmite poporului su mesa<ul lui $umnezeu, ;ntr8un anumit sens+ >oise era un CintermediarD ;ntre $umnezeu 6i israeli:i, /l nu era cu adevrat un preot+ dar $umnezeu '8a ales ca principalul Su mesager, Vedem aici ;nceputurile preo:iei+ dar numai cu c;teva secole mai t;rziu a fost numit >oise preot (cf, 2s,((#I), F. Pre! ia. ;n acest moment al istoriei lui 7srael+ a luat fiin: o clas de preo:i organizat, $up porunca divin (/=,*)#l)+ >oise '8a consacrat pe fratele su Aaron 6i pe fiul acestuia ca preo:i, Ace6ti brba:i proveneau din semin:ia (tribul) lui 1evi, $e acum 6i p;n ;n perioada Noului "estament+ preo:ia a apar:inut levi:ilor,
,77

Viaa cotidian n vremurile biblice

>oise a fcut o deosebire ;ntre Aaron 6i fiii si+ cci '8a uns pe Aaron ca Cmare preot printre fra:ii siD (1ev,*'#'4), Aceast func:ie deosebit se reda prin purtarea unui costum special (/=,*)#9+I83(? 1ev,)#.8(), 1a moartea lui Aaron+ ve6mintele 6i func:ia sa au fost transferate lui /leazar+ fiul su mai mare (Num,*4#*H8*)), Cea mai important func:ie a marelui preot era s prezideze ;n ziua anual a isp6irilor, ;n acea zi+ avea dreptul s ptrund ;n sf;nta sfintelor din tabernacol 6i s stropeasc scaunul ;ndurrii cu s;ngele <ertfei pentru pcat, 5c;nd aceasta+ el isp6ea propriile sale pcate+ cele ale familiei sale 6i cele ale ;ntregului popor al lui 7srael (1ev,lI#l8*H), /l trebuia de asemenea s stropeasc s;ngele <ertfelor pentru pcat ;n fa:a perdelei sanctuarului 6i pe coarnele altarului (1ev,9#38*'), ;n calitatea lui de conductor spiritual al lui 7srael+ marele preot trebuia s a<ung la un nivel mai ridicat de puritate ceremonial dec;t simplii preo:i, 1evitic *'#'48'H subliniaz aceste cerin:e de puritate a marelui preot, 0rice pcat pe care putea s8' comit era o npast+ un cusur pentru tot poporul lui 7srael, "rebuia ca el s8' isp6easc cu o ofrand special

desemnat pentru aceasta (1ev,9#38'*),


Tre)te "%c/n" la )!r ile D%l"ei. Ar&eologii presupun c pelerinii au c;ntat C;ntrile "reptelor (2salmii '*48'39) ;n timp ce se duceau la locurile sfinte ale tradi:iei evreie6ti, Aceast scar mare descoperit la sud de dealul templului 6i duc;nd la por:ile Luldei ;n 7erusalim este probabil unul din locurile de trecere ale pelerinilor care se duceau ;n cur:ile centrale ale templului,

Ritualurile religioase
'I.

>arele preot aducea de asemenea o ofrand zilnic (1ev,I#'(8**) 6i ;ndeplinea ;nsrcinrile generale legate de func:ia sa (/=,*.#*'), Aceste ;nsrcinri erau numeroase, 2reo:ii supraveg&eau toate <ertfele 6i toate srbtorile, /i slu<eau de consilieri medicali (1ev,l3#'H) 6i fceau dreptate ;n popor ($t,l.#)8(? *'#H? Num,H#ll8'3), Numai ei puteau s dea o binecuv;ntare ;n Numele lui $umnezeu (Num,I#**8*.) 6i s fac s rsune trompetele care invitau poporul la lupt sau la o srbtoare (Num,l4#l8'4), 1evi:ii serveau ca preo:i fie ;ntre 34 6i H4 de ani (Num,9#34)+ fie ;ntre *H 6i H4 de ani (Num,9#*38*I), $up H4 de ani aveau doar dreptul de a8i a<uta pe ceilal:i preo:i, Oeciuiala primit de la popor furniza &rana 6i ve6mintele pentru preo:i (1ev,*.#3*833)+ care erau plti:i cu a zecea parte din zeciuiala (Num,l)#*'+*983*), $eoarece semin:ia lui 1evi nu poseda nici un teritoriu+ le erau rezervate 9) de ora6e 6i p6unile ;ncon<urtoare (Num,3H#l8)), C, Sistemul de <ertfe, Biblia con:ine numeroase regulamente ale lui >oise pentru <ertf, 1eviticul a definit ;n mod special aceste ritualuri, >ul:i teologi consider acest pasa< ca un fel de Cmanual al <ertfelorD, /l descrie cinci tipuri de <ertfe# arderi8de8tot (&olocauste)+ ofrande de fin+ <ertfe de prt6ie+ <ertfe pentru pcat 6i <ertfe pentru vinov:ie, ', Arderile8de8tot (&olocaustele# cuv;nt ce provine din greac# &o8los X ;ntreg? Sausema X ardere), Acest tip de <ertf era ars ;n totalitate, Nimeni nu m;nca ceva din ea+ ci focul mistuia totul, $e fapt+ nu se stingea niciodat acest foc# C5ocul va arde totdeauna pe altar? el nu se va stingeD (1ev,I#'3), Cel care se ;nc&ina aducea un animal mascul 8 bou+ berbece+ :ap+ porumbel sau turturic (aceasta depindea de starea material a ;nc&intorului) 8 la u6a cortului sau templului, "rebuia ca animalul s fie fr cusur, Apoi israelitul ;6i punea m;inile pe capul animalului 6i era Cacceptat+ ca s fac isp6ire pentru elD (1ev,l#9), 2unerea m;inilor era un gest ritual prin care ;nc&intorul binecuv;nta 6i pregtea animalul de <ertf ;nainte de a8' ;n<ung&ia la u6, 7mediat+ preotul colecta s;ngele animalului 6i8' stropea pe altar (preo:ii nu beau niciodat s;ngele)+ tia animalul ;n buc:i+ punea capul 6i grsimea pe altar+ apoi
'I) Viaa cotidian n vremurile biblice

spla picioarele 6i mruntaiele ;n ap 6i le aducea ca <ertf, !estul trebuia aruncat ;n cenu6 (era cazul penelor de pasre), 2reo:ii puneau deci animalul pe altar 6i trebuiau s pstreze focul aprins, Nu era voie ca cenu6a s se str;ng sub altar? ;n unele momente+ trebuia s le pun deoparte ;nainte de a le arunca ;n e=teriorul taberei sau al ora6ului C;ntr8un loc curatD, Ca s fac lucrul acesta trebuia s sc&imbe ve6mintele, >ai t;rziu ;n istoria lui 7srael+ arderea8de8tot a devenit o <ertf adus ;n mod continuu# CAceasta este ofranda fcut prin foc pe care o ve:i aduce $omnului? doi miei de un an fr cusur zi de zi+ pentru o ardere8de8tot continuD (Num,*)#3), A6a cum arat acest pasa<+ dou animale erau sacrificate ;n fiecare zi+ unul diminea:a 6i cellalt seara, Aceasta servea la isp6irea poporului fa: de $omnul (1ev,I#*), Aceast ardere8de8tot simboliza dorin:a lui 7srael de a se debarasa de faptele sale nelegiuite comise ;mpotriva lui $umnezeu, *, O.ran"ele "e .#in#. ;n afar de animale+ israeli:ii aduceau ca <ertf cereale sau produse agricole+ fie independent de arderile8de8tot+ fie ;n acela6i timp, Cuv;ntul ebraic pentru C<ertfirea p;inii 6i vinuluiD (minha desemneaz uneori aceste ofrande de fin 6i uneori alte tipuri de <ertf, 1evitic * men:ioneaz patru feluri de ofrande de fin 6i indica pentru fiecare cum s o pregteasc, -n ;nc&intor putea s ofere uti aluat din fin de gr;u coapt ;ntr8un cuptor+ ;n

tav+ pr<it ;ntr8o tigaie sau fcut p;ine (ultima metod era folosit pentru ofranda primelor roade), "oate ofrandele de fin con:ineau ulei 6i sare+ dar nu puteau fi folosite nici miere+ nici dro<die+ care se puteau altera, 2e l;ng aceste ingrediente+ ;nc&intorul trebuia s aduc tm;ie+ ca 6i cereale crude+ sare+ ulei+ etc, -nul sau doi preo:i primeau aceast ofrand+ o duceau la altar 6i aruncau ;n foc Cca aducere aminteD o por:ie de p;ine+ de turt+ de aluat nedospit sau ingrediente care nu se coceau+ precum 6i tm;ie, 2reo:ii m;ncau restul+ dar dac era o ofrand personal+ o ardeau ;n ;ntre8 gime, 0frandele de fin preau s aib aceea6i func:ie ca 6i arderile8de8tot+ ;n afar de ofranda de spice pr<ite care corespundea primelor roade (1ev,*#'9), 0franda primelor roade pare s fi avut ca scop
Ritualurile religioase 'I(

sfin:irea ;ntregii recolte, Acest gr;u simboliza restul recoltei+ insist;nd asupra faptului c ;ntreaga recolt era consacrat $omnului, 3, Jert.e "e m%l %mire sa% )ace. $umnezeu+ preo:ii 6i uneori oamenii din popor luau parte la aceast mas ritual care se numea C<ertf de mul:umire (pace)D, Se m;ncau boi 6i vaci+ berbeci 6i oi+ :api 6i capre, 2rocedura era aproape identic celei a arderii8de8tot+ p;n ;n clipa c;nd se ardeau animalele, Aici+ se colecta s;ngele animalelor 6i se ungeau cu el marginile altarului, Se ardea grsimea 6i mruntaiele, 2reo:ii m;ncau restul+ 6i dac ofranda era de bunvoie+ o m;ncau c&iar ;nc&intorii, Aceast <ertf e=prima dorin:a aductorului ei de a mul:umi lui $umnezeu? uneori era obligat s fac lucrul acesta+ alteori o fcea de bunvoie, /l trebuia s ofere ;ntre altele turte nedospite, 2reo:ii m;ncau totul+ ;n afar de por:ia de turte de aducere aminte 6i de resturile animalului+ ;n aceea6i zi ;n care era adus <ertfa, C;nd ofranda era de bunvoie+ regula nu era at;t de strict# turtele nu erau necesare+ 6i se putea m;nca ;n dou zile, 2or:ia preo:ilor se limita la piept 6i la coapsa dreapt a animalului+ 6i cine era curat din punct de vedere ceremonial putea s mn;nce ceea ce rm;nea, 7acob 6i 1aban au adus acest fel de <ertf c;nd au fcut o alian: (@en,3'#93899), -nii teologi o numesc Cofranda de legm;ntD, C0frandele de recuno6tin:D 6i Cofrandele de bunvoieD urmau aceea6i sc&em, Jertfa lui Saul (l,Sam,l3#) 6i urm,) fcea parte din aceast ultim categorie? de6i Cs8a strduitD s8o fac+ nu era obligat la aceasta, $e fapt+ Samuel '8a mustrat pentru lucrul acesta+ spun;nd c nu era legal, 0frandele de legm;nt 6i de mul:umiri erau obligatorii+ ceea ce nu era cazul cu Cofrandele de bunvoieD, ?. Jert.ele )entr% )#cat. Aceste <ertfe Cisp6eauD o gre6eal involuntar pe care un israelit o comisese contra $omnului, CJi $omnul i8a vorbit lui >oise+ zic;nd# Vorbe6te copiilor lui 7srael+ zic;nd# $ac un suflet va pctui din netiin ;mpotriva vreunei din poruncile $omnului privind lucruri care n8ar trebui fcuteD (1ev,9#l8*+ sublinierea noastr), >oise i8a ;nv:at pe oameni diferitele <ertfe de adus ;n acele cazuri#
'.4 Viaa cotidian n vremurile biblice
Ji%a /n care a% /ncetat Eert.ele Judea Capta 8 Cludeea este capturatD K a6a se citea pe monedele btute de romani ca amintire a victoriei lor ;n .4 d, Cr, >ii de evrei au pierit ;n lupte+ alte c;teva mii au fost du6i ;n captivitate+ 6i mul:i al:ii au ales s prseasc :ara, Centrul lor de ;nc&inare+ templul+ era prefcut ;n cenu6+ iar capitala 7sraelului nu mai era dec;t un morman de dr;mturi, ;mpra:ii romani au decretat c ta=a religioas pltit odinioar de to:i evreii urma s fie consacrat templului lui Ju8piter Capitolinus din !oma, ;ntrista:i+ e8vreii au ;ncetat s mn;nce carnea 6i vinul care le reaminteau de templu? li se prea nedrept s se bucure de ni6te alimente care nu mai puteau fi oferite lui $umnezeu, $up oprirea ceremoniilor ;n templu+ preo:ia a ;nceput s decad, $e6i puteau ;nc s primeasc ofrande 6i zeciuial+ veni8 turile lor se mic6oraser ;n mod sim:itor? pierderea func:iilor ;n templu a dus la pierderea influen:ei 6i autorit:ii, $euteronomul interzicea altarele 6i <ertfele ;n afara locului ales+ 7erusalim, "otu6i+ aceasta nu era prima dat c;nd evreii fuseser lipsi:i de templul lor 6i de ceremoniile de <ertf? ;n timpul e=ilului+ poporul se ;ntrunea regulat pentru a citi Scriptura 6i pentru a8i analiza ;n:elesul, Aceste sinagogi (;n greac CadunriD) au <ucat din nou un rol esen:ial pentru iudaism dup distrugerea templului, /vreii se str;ngeau ;n sinagog pentru a se ruga+ a c;nta 6i a studia "ora, 5unc:ia esen:ial a acestei sinagogi era de a a<uta la ;n:elegerea 6i :inerea corect a legii evreie6ti, $e fapt+ ea a devenit sediul unui guvern spiritual care reglementa 6i disciplina

via:a poporului, $up distrugerea templului+ ;n:elep:ii care interpretau 1egea au fost numi:i tan-naim, 6i conductorii desemna:i au primit titlul de CrabiniD sau C;nv:tori ai legiiD+ ;n:elep:ii interpretau legile 2entateucului 6i legile orale tradi:ionale numite &alaSot&, /i se preocupau ;n esen: de modul ;n care aceste legi afectau via:a oamenilor, $iscipolii marelui ;n:elept S&ammai erau renumi:i pentru interpretrile lor conservatoare+ ;n timp ce discipolii lui Lillel aderau la interpretri mai liberale, Jabne& (Jamnia modern)+ la vest de c;mpia 7udeii+ a devenit centrul intelectual evreiesc, ;n timpul rzboiului contra romanilor+ ;n:eleptul Jo8&anan ben OaS&ai a reu6it s ias din 7eru salim ;ntr8un sicriu, /l s8a dus la autorit:ile romane 6i le8a cerut s8i permit lui 6i discipolilor lui s se instaleze ;n ora6ul de coast Jabne& pentru a fonda acolo o academie, /l ;6i dduse seama 8 pe drept cu8v;nt 8 c singura victorie important care putea fi c;6tigat contra romanilor sttea ;n supravie:uirea iudaismului, ;n caz contrar+ o tradi:ie revitalizat putea deveni o Cpatrie ambulantD, Jabne& a devenit centrul acestei noi tradi:ii, $up revolta lui Bar Koc&ba ;n '3H d, Cr,+ centrul de studii evreie6ti a fost de plasat la -s&a ;n @alileea+ aproape de actuala Laifa, Acolo+ ;n:elep:ii au ;nceput s str;ng 6i s codifice hala8oth-ul ;ntr8un document care urma s fie numit !ina$ /i nu s8au putut ;n:elege totu6i asupra modului de a organiza hala8oth-:<:$ -n grup socotea c el trebuia s urmeze ordinea versetelor biblice la care se raporta, -n alt grup+ av;ndu8' ;n frunte pe rabinul ASiba ben 7osif+ preconiza un clasament ;n func:ie de subiectul abordat? aceasta a fost ;n final prerea care a fost urmat, Sarcina de a aduna >is&na n8a fost terminat dec;t la ;nceputul secolului 3, >is&na 6i Ghemara (un comentariu asupra >is&nei) constituie elementele principale ale cr:ii sacre a evreilor numit 0almud$ Aceast compilare cuprinztoare de obiceiuri+ credin:e 6i ;nv:turi evreie6ti este 6i astzi foarte respectat 6i studiat de erudi:ii evrei,

Ritualurile religioase '.'

8 -catele marelui preot erau isp6ite prin ofranda unui taur, S;n8gele nu era turnat pe altar+ ci stropit de 6apte ori pe altar cu degetul marelui preot, Apoi acesta ardea grsimea mruntaielor, !estul era ars (6i nu m;ncat) ;n afara taberei sau ora6ului C;ntr8un loc curat+ unde se arunc cenu6aD, 8 -catele conductorilor comunit:ii erau isp6ite de ofranda unui :ap al crui s;nge era stropit o singur dat+ restul era aruncat ;n <urul altarului ca pentru arderea8de8tot, 8 -catele oamenilor din popor erau isp6ite de animale femele# capre+ oi+ turturele sau porumbei, $ac persoana nu avea mi<loacele+ era de8a<uns ofranda de cereale (vezi mai sus metodele de urmat), Ar fi imposibil s artm toate modurile ;n care se poate comite un pcat involuntar ;mpotriva lui $umnezeu, -nele pcate aveau consecin:e morale, Altele+ ca cele ale lepro6ilor (1c,H#'*8 '9)+ erau pur ceremoniale, Alt e=emplu de <ertf pentru un pcat ceremonial# o8franda pe care o femeie o aducea dup na6tere ca s86i regseasc puritatea ceremonial (1ev,'*), 0frandele pentru na:iune 6i pentru marele preot acopereau toate acestea ;ntr8un mod colectiv, ;n ziua is8 p6irii (=om >ippur , marele preot stropea cu s;nge ;nsu6i c&ivotul le8gm;ntului, Acesta era ritualul final al isp6irii, H, Jert.ele "e $in!$# ie. /le erau similare <ertfelor pentru pcat+ c&iar dac unii e=per:i nu fac nici o deosebire ;ntre cele dou, $e fapt+ <ertfele de vinov:ie constau ;n oferirea banilor, /i erau da:i pentru pcate comise din ne6tiin: 6i legate de o ;n6elciune, Astfel+ dac ;nc&intorul ;n6elase fr s vrea pe cineva cu privire la bani sau bunuri materiale+ <ertfa lui trebuia s fie egal cu valoarea obiectului luat+ plus o cincime, /l aducea totul la preot+ apoi restituia aceea6i valoare vec&iului proprietar, /l ddea deci de dou ori cantitatea luat+ plus 94R (1ev,I#H8I), "oate aceste <ertfe erau direct legate de isp6ire (;ndeprtarea vinei) sau de ;mpcare (pstrarea favorii lui $umnezeu), /le ne reamintesc ;nc o dat cele dou sentimente puternice prezente ;n orice ;nc&inare# respectul 6i recuno6tin:a, D. An%l rit%al. 2oporul 7srael se ;nc&ina lui $umnezeu c;nd voia /l sau c;nd C;l cutauD oamenii+ dar sub conducerea lui >oise+ ;nc&inarea a devenit obligatorie ;n anumite momente ale anului, 0amenii
'.*

Viaa cotidian n vremurile biblice

au ;nceput s :in sabatul 6i alte srbtori religioase consacrate, /venimentele cele mai importante ale calendarului ritual erau cele trei srbtori mari ale pelerina<ului# 2astele+ Srbtoarea Sptm;8nilor (a Cincizecimii) 6i Srbtoarea "abernacolelor (sau a colibelor), $e fiecare dat+ to:i oamenii trebuiau s se duc ;n locul de

;nc&inare central pentru a aduce aici <ertfe lui $umnezeu, ,. 5a&at%l. Nu pare ca evreii s fi :inut o zi de odi&n special ;nainte de epoca lui >oise, 2rima men:ionare a sabatului figureaz ;n /=od 'I#*3+ c;nd poporul ales campa (era instalat ;n tabr) ;n de6ertul Sin ;nainte de a primi cele Oece 2orunci, Acolo+ $omnul i8a recomandat s :in sabatul tot la 6apte zile ;n onoarea lucrrii Sale de crea:ie (/=,*4#)8ll? @en,*#l83) 6i a eliberrii lui 7srael din sclavie ($t,H#'*8'H? cf, /=,3*#'*), ;n acea zi+ munca 6i orice activitate obi6nuit erau interzise (/=,3H#*83)? aceasta ;i reamintea lui 7srael c era diferit de toate celelalte na:iuni vecine 6i c era poporul ales al lui $umnezeu,
St;nca sacr, Aceast st;nc+ actualmente situat ;n centrul mosc&eii lui 0mar (terminat ;n I(' d, Cr,) fcea odinioar parte din templele lui Solo8mon 6i 7rod, -nii cred c ea forma baza altarului evreiesc, /a este de ase menea un loc sacru pentru musulmani+ care cred c >a&omed s8a ;nl:at la cer de acolo,

Ritualurile religioase
'.3

0 mare parte din dispozi:iile <uridice aflate ;n primele cinci cr:i ale Bibliei se refer la :inerea sabatului, A8l ;nclca ec&ivala cu ruperea legm;ntului lui 7srael cu $umnezeu? el se pedepsea deci cu moartea (Num,lH#3*83I), $oi miei erau ;n<ung&ia:i ;n timpul sabatului+ 6i unul singur ;n celelalte zile (Num,*)#(+'(), ;n timpul sabatului+ dousprezece turte ca p;ini de prezentare (punere ;nainte) (reprezen8t;nd cele '* semin:ii ale lui 7srael) erau puse ;n "abernacol (1ev,*9# H8)), 6. Pastele +i 5#r&#t!area )/inil!r ne"!s)ite. ;n cursul marilor srbtori de pelerina< ale lui 7srael+ to:i brba:ii trebuiau s se prezinte ;naintea sanctuarului lui $umnezeu ($t,lI#'I), 2rima 6i cea mai important dintre aceste srbtori era -astele$ /a combina dou celebrri care erau in:ial distincte# -astele, noaptea srbtorit ;n amintirea ;ngerului mor:ii care a cru:at cminele evreie6ti din /gipt+ 6i ?rbtoarea -inilor %edospite, care comemora primele 6apte zile ale /=odului, Cele dou evenimente erau str;ns unite, "rebuia ca orice dospeal (plmdeal+ aluat vec&i) s dispar din cas ;nainte ca mielul de 2a6te s fie ;n<ung&iat ($t,lI#9), 2rin urmare+ ;ns6i masa de 2a6te con:inea p;ine nedospit (/=+'*#)), 7sraeli:ii au sf;r6it prin a combina aceste dou srbtori, Aceast srbtoare mare ;ncepea ;n seara zilei a paisprezecea a lunii Abib (care era deci considerat ca ;nceputul zilei a cincisprezecea), >ielul sau iedul era ;n<ung&iat tocmai ;nainte de apusul soarelui (/=, '*#I? $t,lI#I) 6i fript ;n ;ntregime ;nainte de a fi m;ncat cu p;ine ne8 dospit 6i ierburi amare, ;ntreaga ceremonie era profund simbolic# s;ngele animalului simboliza cur:irea pcatelor? ierburile amare reprezentau amrciunea sclaviei ;n /gipt? 6i p;inea nedospit e=prima puritatea, ;ntreaga familie participa la cina de 2a6te, $ac ea nu era prea numeroas+ mai invita pe vecini s i se alture p;n vor fi suficient de multe persoane pentru a putea termina tot mielul (/=,l*#9), Jeful familiei povestea istoria lui 7srael ;n timp ce se m;nca, 2rima 6i cea de a 6aptea zi a srbtorii erau considerate ca ni6te sa8bate# nimeni nu muncea+ 6i oamenii se str;ngeau ;ntr8o adunare sf;nt (/=,l*#'I? 1ev,*3#.? Num,*)#')+*H), ;n a doua zi de srbtoare+ un preot cltina un snop de prime spice de orz ;naintea $omnului pentru a
'.9
Viaa cotidian n vremurile biblice

consacra ;nceputul seceri6ului, 2e l;ng <ertfele obi6nuite ;n sanctuar+ preo:ii aduceau zilnic ca <ertf doi boi+ un berbece 6i 6apte miei ca ar8dere8de8tot+ precum 6i un :ap ca <ertf pentru pcat (1ev,*3#)? Num, *)#'(8*3), 3, 5#r&#t!area 5#)t#m/nil!r (Cincizecimii), Aceast srbtoare era :inut dup ceremonia snopurilor de orz din Srbtoarea p;inilor nedospite, /a marca sf;r6itul seceri6ului 6i ;nceputul ofrandei sezoniere a primelor roade (/=,*3#'I? 1ev,*3#'H8*'? Num,*)#*I83'? $t, 'I#(8'*), Aceast srbtoare+ care nu dura dec;t o zi+ era :inut ca un sabat+ cu o adunare sf;nt ;n tabernacol, /rau oferite ca <ertf dou p;ini rotunde nedospite+ ca 6i zece animale pure ca ardere8de8tot+ un :ap ca <ertf pentru pcat 6i doi miei masculi de un an ca <ertf de mul:umiri,

2reo:ii ;ncura<au oamenii s86i aminteasc nevoile naturale ;n cursul acestei srbtori ($t,lI#ll8 '*)+ e=act ca ;n timpul tuturor celorlalte srbtori ale pelerina<ului, ?. 5#r&#t!area Ta&ernac!lel!r (Colibelor), /a comemora cltoria lui 7srael prin de6ert, ;6i trage numele din faptul c israeli:ii locuiau ;n corturi sau colibe ;n timpul acestei srbtori (1ev,*3#9489*), ;n8cep;nd ;n a cincisprezecea zi a lunii a 6aptea ("is&ri)+ ea dura 6apte zile 6i cdea la sf;r6itul sezonului recoltelor+ de unde cel de al treilea nume al su# CSrbtoarea recolteiD (/=,*3#'I? 39#**? 1ev,*3#3(? $t,lI#'38'H), 2reotul oferea o ardere8de8tot special de .4 de boi ;n timpul acelei sptm;ni, $oi :api 6i '9 miei constituiau arderea8de8tot zilnic+ iar :apul <ertfa zilnic pentru pcat (Num,*(#'*839), 1a fiecare 6apte ani+ c;nd nu e=ista recolt din cauza anului sabatic+ se citea 1egea lui >oise ;n public ;n timpul acestei srbtori, -lterior+ se aduga o zi la Srbtoarea colibelor pentru a o consacra acestei lecturi, /a a fost numit ?imhath 0orah (Cbucuria legiiD)+ ;n onoarea acestei 1egi,
F#i rit%ale. 2reo:ii splau diferite obiecte de cult ;n acest lig&ean pentru a le face curate din punct de vedere ce remonial, /vreii considerau odinioar cur:ia ca un atribut at;t fizic+ cit 6i moral, Bolnavii 6i obiectele pe care le atingeau ei erau socotite necurate (1ev,lH#**),

Ritualurile religioase
'.H

H, Ji%a is)#+irii. 1egea lui >oise n8a decretat dec;t un post# ziua de isp6ire (/=,34#'4? 1ev,'I? *3#3'83*? *H#(? Num,*(#.8ll), Aceast zi cdea ;n a zecea zi a lunii "is&ri+ c&iar ;nainte de Srbtoarea colibelor, /a era pus deoparte pentru purificarea pcatelor, /ra :inut prin ab:inerea de la munc+ postind 6i asist;nd la o adunare sf;nt, >arele preot ;6i ;nlocuia costumul impuntor cu un simplu ve6m;nt de in alb 6i oferea o <ertf pentru pcat+ pentru el ;nsu6i+ pentru oamenii din casa lui 6i pentru toat na:iunea lui 7srael, -nul din aspectele interesante ale :inerii acestei srbtori este transferul simbolic al pcatelor poporului 8 prin intermediul marelui preot 8 pe un :ap numit C:ap isp6itorD, Acest preot punea m;inile pe capul :apului 6i mrturisea pcatele poporului, Apoi animalul era dus ;n de6ert unde era lsat s moar de foame, (C;teva secole mai t;rziu+ un servitor ducea :apul afar din 7erusalim 6i8' arunca de pe una din st;ncile abrupte care ;ncon<urau ora6ul), Acest act ;nc&eia ritualurile din Oiua isp6irii, 1iber de pcat+ poporul dansa 6i se bucura (2s,'43# '*), $/ 1A >0NA!L7/ 1A /Y71 Activit:ile rituale ale lui 7srael au evoluat mult ;ncep;nd cu epoca monar&iei (care a ;nceput atunci c;nd Saul a devenit rege ;n '493 ;, Cr,) p;n ;n momentul e=ilului (la cucerirea lui 7uda de ctre babilonieni ;n H)I ;, Cr,), >ai ;nainte+ poporul lui 7srael se ;nc&ina lui $umnezeu ;n multe locuri diferite? sub regi+ ;nc&inarea se desf6ura ;ntr8un singur loc de <ertf, 2;n atunci+ toat lumea putea s aduc o ofrand c;nd i se prea de bine? dup aceea+ trebuia s urmeze procedurile fi=ate de 1egea lui >oise, A, Tem)l%l. Saul+ primul rege al lui 7srael+ prea s nu 6tie e=act cum s se ;nc&ine lui $umnezeu, "em;ndu8se s nu sufere o ;nfr;n8gere ;n fa:a filistenilor+ a recurs la o vec&e ceremonie# a construit un altar ;n interiorul taberei 6i 78a cerut lui $umnezeu a<utorul, Samuel a sosit la pu:in timp dup aceea pentru a8i reaminti porunca divin de a nu se ;nc&ina C;n orice locD (l,Sam,l3#)8'9? $t,l*#'3),
'.I

Viaa cotidian n vremurile biblice

Sub domnia lui $avid+ 7srael s8a ;ntrit 6i s8a ;mbog:it ca na:iune, $up ce 6i8a construit un mare palat din lemn de cedru+ i se prea ceva egoist s locuiasc C;ntr8o cas din lemn de cedru+ dar c&ivotul lui $umnezeu locuie6te ;n mi<locul unui cortD (*,Sam,.#*), $e aceea+ el a adunat materialele 6i a cumprat un teren pentru a construi un templu+ o cas a lui $umnezeu+ cu binecuv;ntarea profetului Natan (*,Sam,*9#')8*H? l,Cr,**#3), "otu6i+ nu el+ ci fiul su Solomon a fost cel care a construit templul (l,Cr,**#I8'(),

l,!egi I 6i . 6i *,Cronici 3 6i 9 descriu acest templu, /=ist o asemnare uimitoare ;ntre templul lui Solomon 6i planurile tabernacolului (/=,*H la *)), Astfel+ 6i unul 6i altul aveau dou camere sau cur:i, Altarele templului erau din bronz+ 6i ustensilele lui asemntoare cu cele ale tabernacolului, >a<oritatea descrierilor templului comport ni6te trepte care urc spre un portic+ cu doi st;lpi ;n ambele laturi ale u6ii de intrare, ;n interiorul celei mai mici camere se gsea c&ivotul legm;ntului, ;ntreaga cldire era ;ncon<urat de un coridor unde se pstra comoara na:ional, Apoi+ ni6te regi evrei infideli au profanat ;n mai multe r;nduri templul luiG Solomon (l,!e,l9#*I? *,!e,l*#98'H? 'I#)? ')#'H8'I? *'#9? *3#'8'*), /l a fost ;n final distrus de Nebucadne:ar ;n H)I ;, Cr, B, 2reo:ii+ profe:ii 6i regii, S8a constituit o clas de preo:i pornind de la semin:ia lui 1evi pe vremea lui >oise, "otu6i+ sub monar&ie+ se vd c;teva e=emple de preo:i care nu erau din casa lui 1evi (*,Sam, )#'.? *4#*I? l,!e,9#H), l,!egi '*#3' ne spune c 7eroboam+ primul rege din regatul de nord al lui 7srael+ 6i8a desemnat propria lui clas de preo:i# C2reo:i,,, care nu erau dintre fiii lui 1eviD, ;nsrcinrile preo:e6ti erau foarte specializate ;n timpul monar&iei, Astfel+ o grup era ;nsrcinat cu altarul+ 6i o alta cu uleiul lmpilor, 2oporul recuno6tea c $umnezeu avea purttori de cuv;nt dec;t preo:ii, C;nd a vrut un rege+ s8 a adresat lui Samuel+ profetul, Ce rol au <ucat profe:ii ;n religia evreiascB Jtim c profe:ii ;i sftuiau pe regi (l,!e,**)+ dar se adresau 6i poporului ;n sanctuar, /=ista c&iar 6i o grup de Cprofe:iD+ dup cum e=ista o clas de preo:i? Amos ne zice lucrul acesta+ neg;nd c fcea parte din ea (Am,.#'9), Cele dou grupe 8 preo:i 6i profe:i 8 avea scopuri 6i func:ii diferite, Astfel+ Biblia nu vorbe6te prea des despre pro8
Ritualurile religioase '..
Plan%l tem)l%l%i "in Ara/-el-'mir. Aceast reconstruc:ie a unui templu evreiesc construit de macabei sub 7oan L%rcanus se bazeaz pe spturi fcute ;n acest loc, Construit la ;nceputul secolului * ;, Cr,+ fa:ada era ;mpodobit cu lei uria6i ;n relief, Curtea inte rioar dreptung&iular avea o camer ;n fiecare col:+ una fiind un turn cu scri,

fe:i ;n ;nc&inare? ea vorbe6te mai frecvent despre critica fcut de ei practicilor ;nc&inrii, !egele <uca 6i el un rol important ;n ;nc&inarea evreiasc+ un rol esen:ial potrivit unor teologi, !ela:iile lui cu $omnul influen:au ;ntreag na:iunea (*,Sam,*'#l), >arele preot ungea regele ca s arate c $umnezeu ;l alesese pentru ;nsrcinrile lui de suveran (cf, l,Sam, '4#'), Ca reprezentant uns al poporului+ regele trebuia s aduc <ertfe (l,!e,)? *,Sam,*9#*H), /l a str;ns materiale pentru construirea templului, 1a urma urmei+ el avea puterea s influen:eze ;ntreaga tradi:ie ritual a poporului lui 7srael, -lterior+ unii regi au ;ntinat templul prin ritualuri 6i idoli strini, Al:ii dimpotriv au restabilit formele de ;nc&inare corect, ;n aceast epoc+ poporul uitase oarecum semnifica:ia <ertfelor, S observm aceste cuvinte din partea profetului >ica# CCu ce voi veni ;naintea $omnului+ 6i voi sta ;naintea $umnezeului prea;naltB S vin ;naintea 1ui cu arderi8de8tot+ cu vi:ei de un anB Va fi /l mul:umit cu mii de berbeci+ sau cu zeci de mii de r;uri de uleiB S8' dau pe ;nt;iul meu nscut pentru nelegiuirea mea+ rodul trupului meu pentru pca8
'.)
Viaa cotidian n vremurile biblice

tul sufletului meuBD (>i,I#I8.), "rebuia ca israeli:ii s86i dea seama c motivul era mai important dec;t ;nsu6i actul de <ertf, "rebuia ca ei s vad c $umnezeu nu cerea <ertfe de dragul lor+ ci dreptatea+ dragostea 6i buntatea (>i,I#)), Aceast deosebire avea o mare impor8 tan:, Nu orice ;n<ung&ere a animalelor era considerat <ertf, 0amenii puteau s ;n<ung&ie 6i s mn;nce c;t voiau din anumite animale+ dar le era interzis s mn;nce zeciuiala din cerreale+ animalele de un an sau partea care revenea preotului, /i au ;nceput s considere ;n<ung&ierea anumitor animale ca fiind sacr+ ;n vreme ce celelalte erau pur utilitare,

C, Srbtorile, ;n cursul acestei perioade+ srbtorile ma<ore erau tot cele ale Sptm;nilor+ ale 2;inii nedospite (2astele) 6i ale Colibelor, 2articiparea era obligatorie+ dar ele se :ineau toate la 7erusalim, >ai ;nainte+ ele aveau loc acolo unde se afla c&ivotul legm;ntului, Ceremoniile religioase ;n timpul monar&iei se desf6urau ;n general ;ntr8o atmosfer srbtoreasc+ cu muzic+ strigte 6i dansuri, $ar ;nc&inarea se caracteriza 6i prin rugciuni+ <urminte+ veg&eri+ promisiuni+ mese sacre 6i splaturi rituale, 7nfluen:e strine au ;nceput s se strecoare ;n ;nc&inarea evreiasc+ 6i profe:ii le8au denun:at sus 6i tare, Amos a protestat ;mpotriva ;nclcrilor legilor rituale (Am,*#))+ a prostitu:iei religioase (Am,*#9) 6i a oricrei ;nc&inri care nu era ;nso:it de pocin: (Am,9#98I), /l a declarat c $umnezeu ura srbtorile lui 7srael (Am,H#*'8*9), 2rofe:ii au denun:at de asemenea idolatria practicilor religioase ale lui 7srael (*,!e,l)#9? 7s,*#)+*4? 0s,)#98I? '3#'8*), "emplul ;nsu6i+ mobilierul lui+ simbolismul lui 6i formele lui de ;nc&inare trdau influen:e canaanite+ feniciene 6i egiptene, !eforma ;nceput de regele 7osia (I3(8I4) ;, Cr,) a dus la dispari:ia altarelor locale 6i a ;mpr6tiat familiile de preo:i locali+ pentru ca toate <ertfele s se aduc numai ;n 7erusalim, 7osia a interzis serviciile locale de ;nc&inare 6i toate ritualurile idolatre (*,!e,*3#98*H), "otu6i+ dup moartea sa+ 7uda a fcut din nou Cceea ce era ru ;n oc&ii $omnuluiD (*,!e,*3#3*+3.),
Ritualurile religioase

'.(

/Y71-1 J7 2/!70A$A 7N"/!8"/S"A>/N"A!A ;n anul H)I ;, Cr,+ Nebucadne:ar a <efuit 7erusalimul 6i a distrus sf;ntul templu pe care8' construise Solomon, 7sraeli:ii nu mai puteau deci s se ;nc&ine $omnului ca mai ;nainte+ ei au trebuit s86i sc&imbe practicile, Aceast perioad a /=ilului a ;nceput prin ceea ce am putea numi Cstadiul avansatD al practicilor religioase evreie6ti, Biblia nu ne spune mare lucru despre ceea ce s8a desf6urat pe locul templului ;n timpul e=ilului evreilor, C"emplulD lui /zec&iel era probabil o viziune, ;n cele din urm+ Cirus+ ;mpratul 2ersiei+ a ordonat israeli:ilor s Cconstruiasc (lui $umnezeu) o cas ;n 7erusalimD (/zra '#*), Cirus le8a dat ;napoi 6i ustensilele sacre de aur 6i de argint pe care Nebucadne:ar le luase ca prad de rzboi (/zra H#'9), Al doilea templu urma s semene celui construit de Solomon ;n multe privin:e+ dar c&ivotul legm;ntului a fost definitiv pierdut ;n timpul invaziei babiloniene, Numai un numr mic de israeli:i au restaurat templul+ cu fonduri 6i cu o m;n de lucru limitat, Noua cldire era mai mic 6i decorat mai sobru dec;t templul lui Solomon+ rm;n;nd fidel descrierilor lui >oise din /=od *H la *), Se pare c ceremoniile religioase evreie6ti erau centralizate ;n acest nou templu, >i6na e relateaz c 2salmii erau foarte la mod ;n acea perioad, Se c;ntau CC;ntrile treptelorD (2salmii '*4 la '39) cu ocazia Srbtorii Colibelor+ 6i psalmii CLallelD (''3 la '') 6i '3I) ;n toate celelalte srbtori, /vreii s8au sim:it cople6i:i de greutatea m;niei 6i <udec:ii divine, Ca o compensa:ie+ au ;nceput din nou s aduc ofrande 6i <ertfe, 1evi:ii au fost printre primii care s8au ;ntors ;n 7uda# CAtunci s8au sculat conductorii de familie din 7uda 6i Beniamin+ preo:ii+ levi:ii+ cu to:i cei crora $umnezeu le8a trezit du&ul+ ca s se suie s construiasc ;n 7erusalim casa $omnuluiD (/zra '#H), S observm c Sciptura men:ioneaz Cpreo:ii 6i levi:iiD+ ca 6i c;nd aceste dou cuvinte n8ar mai fi sinonime, $e acum+ to:i levi:ii nu mai erau considera:i ca preo:i+ ci doar descenden:ii lui Aaron, 7n timpul monar&iei+ alte linii genealogice din semin:ia lui 1evi fuseser desemnate ca preo:i, $impo8 triv+ dup /=il+ to:i cei ce pretindeau c sunt trebuiau s dovedeasc faptul c descindeau din Aaron ;nainte de a fi primi:i ;n r;ndul pre8
')4 Viaa cotidian n vremurile biblice Ritualurile religioase ')'

Jert.ele samaritenil!r. Samaritenii continu s aduc <ertfe conform legii lui >oise+ e=act ca 6i strmo6ii lor, Aici+ ni6te miei sunt <ertfi:i pe muntele @arizim pentru srbtorirea 2a6telui,

o:ilor (/zra *#I'8I3? Nee,.#I38IH), "ot personalul templului s8a ;ntors din /=il# c;ntre:ii+ u6ierii+ slu<itorii templului (%ethinim 6i fiii slu<itorilor lui Solomon (/zra *#9'8H)? cf, .#*9? Nee,.#998I4), Cronicile i8au numit Clevi:iD pe c;n8tre:i 6i u6ieri+ ;n ciuda originii lor strine, /i erau urma6i ai prizonierilor de rzboi care8i a<utaser pe levi:i ;n templul lui Solomon, 2e vremea lui Neemia+ ace6ti oameni s8au anga<at Cs umble ;n 1egea lui $umnezeuD 6i s nu se cstoreasc cu femei strine (Neemia '4# *(83'), 0 sc&imbare foarte important a avut loc ;n timpul perioadei de dup /=il, 1evitic '4#'48'' le dduse preo:ilor responsabilitatea at;t a 7 instruirii morale+ c;t 6i a ceremoniilor religioase+ dar se pare c rolul lor de ;nv:tor a disprut dup /=il, Nu se gse6te dec;t o singur men:ionare a acestei func:ii preo:e6ti dup aceast perioad (Lag,*#'48'3), $e altfel+ profetul >alea&i se pl;ngea c preo:ii din vremea lui negli<aser a=est aspect at;t de important (>al,*#.8)), Al:i le8 vi:i care nu erau preo:i ;l ;nv:au pe popor 1egea (Nee,)#.), >arele preot a devenit aproape CregeD+ ;ndeplinind at;t func:ii religioase+ c;t 6i civice, Atmosfera vesel a ritualurilor anterioare a fcut loc la mai mult seriozitate 6i remu6cri, $up ce au fost ni6te mese de prt6ie fr8 :easc+ srbtorile rituale s8au transformat ;n perioade solemne de introspec:ie, $up /=il+ israeli:ii voiau s ;nve:e a fi mai asculttori de legm;ntul fcut cu $umnezeu, 0 nou srbtoare mai vesel+ cea a 2urim8ului+ a fost adugat ceremoniilor tradi:ionale din vremea aceea, /a se desf6ura ;ntre '9 6i 'H Adar pentru a comemora eliberarea evreilor persecuta:i de Laman ;n timp ce triau ;n 2ersia, $up /=il+ evreii au :inut aceast srbtoare+ recunosc;nd c $umnezeu dorise totdeauna eliberarea poporului Su, Srbtorile 2urim aveau loc dup cum urmeaz# '3 Adar era o zi de post? ;n seara aceea (care era deci ;nceputul zilei a paisprezecea)+ evreii se adunau ;n sinagoga lor+ 6i dup ceremonia religioas se citea cartea /stera, C;nd se citea numele lui Laman+ oamenii strigau# CNumele lui s fie 6tersD+ sau CNumele celui ru s piarFD Numele tuturor fiilor lui Laman erau citite fr pauz ;ntre ele+ ca s arate c ei to:i fuseser sp;nzura:i ;n acela6i timp, A doua zi diminea:a+ poporul se ;ntorcea la sinagog pentru ultima ceremonie religioas? restul zilei era consacrat veseliei, Ca 6i ;n alte srbtori+ cei boga:i erau invita:i s se ;ngri<easc de &rana celor sraci, ;n 333 ;, Cr,+ Ale=andru cel >are a ;nceput cucerirea Siriei+ a 0rientului >i<lociu 6i a /giptului, ;n 3*3+ dup moartea sa+ generalii si 6i8au ;mpr:it cuceririle, $up mul:i ani de instabilitate politic+ un neam de regi sirieni numi:i seleucizi a luat controlul 2alestinei, !egele Antio& 7V 6i8a impus voin:a asupra evreilor ;nterzic;ndu8le s86i aduc <ertfele 6i s86i fac ritualurile+ srbtorile 6i ceremoniile religioase, ;n 'I. ;, Cr,+ un ofi:er sirian a adus un evreu anonim ;n templu 6i '8a obligat s aduc o <ertf lui Oeus, -n preot numit >atei a asistat la acest eveniment# el i8a omor;t 6i pe unul 6i pe cellalt+ a c&emat pe to:i evreii fideli s8' urmeze 6i s8a refugiat ;n dealurile vecine 7erusalimului, /l 6i fiii si s8au organiza ca s se bat ;mpotriva seleucizilor, /i au atacat 7erusalimul+ au btut armata sirian 6i au pus m;na pe ora6, Autorit:ile siriene au fost obligate s86i anuleze decretele care interziceau ceremoniile religioase evreie6ti, $e acum+ templul putea s fie
')*
Viaa cotidian n vremurile biblice

purificat 6i s se reia adevrata ;nc&inare, (2ovestirea biblic despre aceast perioad a istoriei

lui 7srael poate fi gsit ;n cr:ile apocrife ' 6i *, >acabei), Actualmente+ evreii ;6i amintesc de acest mare eveniment ;n timpul Srbtorii Consacrrii ($edicrii) sau LanuSSa&, 7sus ;nsu6i era la 7erusalim ;n perioada acestei srbtori spre sf;r6itul lucrrii Sale (7o,l0#**), Aceast srbtoare de opt zile se :ine ;n a *H8a zi a lunii C&islev, Cunoscut 6i sub numele de Srbtoarea 1uminilor+ este marcat de faptul c se aprind opt luminri+ una pentru fiecare zi a srbtorii, /a seamn pu:in cu Srbtoarea Colibelor 6i ;n ea se c;nt 2salmii CLallelD, Sub macabei+ evreii erau foarte na:ionali6ti ;n ;nc&inarea lor, Speran:a lor ;ntr8un pm;nt guvernat de $omnul a fcut s evolueze modul lor de ;nc&inare ;naintea lui $umnezeu+ dup cum se vede ;n literatura apocaliptic, 2rofe:ia a cedat pu:in c;te pu:in loc speran:ei apocaliptice, 7at cum ;6i e=prima unul dintre autorii acestei mi6cri speran:a ;ntr8un regat divin pe pm;nt# CJi acum+ $oamne+ uite+ ace6ti pg;ni+ care au fost socoti:i ca un nimic+ au ;nceput s fie stp;ni peste noi 6i s ne devoreze, $ar noi+ poporul "u+ pe care l8ai numit ;nt;iul "u nscut+ singurul "u fiu 6i prieten iubitor+ suntem da:i pe m;na lor, $ac lumea este fcut de dragul nostru+ de ce nu avem o mo6tenire ;n aceast lumeB C;t timp va mai dura lucrul acestaBD (*,/zra I#H.8H(), ;n acel moment+ profetul apocaliptic era pe atunci purttorul de cuv;nt al lui $umnezeu, /l vorbea despre demoni 6i despre ;ngeri+ despre ;ntuneric 6i despre lumin+ despre ru 6i despre bine, /l prezicea triumful final al na:iunii 7srael, Acest 6uvoi de speran: marca toate activit:ile religioase evreie6ti, -n alt aspect al ;nc&inrii care a avut o importan: mrit ;n timpul acestei perioade era studiul 1egii, /ra ;n esen: o ;nsrcinare preo:easc creia i se consacrau &assidim8ii (fariseii)+ care au dat multe ;nv:turi noi 6i doctrine noi+ mai ales ;nv:tur despre ;nvierea mor:ilor, /20CA N0-1-7 "/S"A>/N" ;n anul 9. ;, Cr,+ 7uliu Cezar '8a ales pe 7rod Antipater+ un evreu din 7dumeea (la sud de 7udeea) ca guvernator al 7udeii, 5iul su 7rod
Ritualurile religioase
')3

cel >are i8a urmat la tron 6i 6i8a dat numele de Cregele evreilorD, $e6i con6tient de trecutul frm;ntat al poporului+ el a vrut s8i c;6tige favoarea 6i fidelitatea anun:;nd c va construi un al treilea templu ;n 7e8
M%ntele @arizim sa% Ier%salimK
C5emei 78a zis# +$omnule+ vd c e6ti profet, 2rin:ii no6tri s8au ;nc&inat pe acest munte? 6i voi spune:i c 7erusalim este locul unde trebuie oamenii s se ;nc&ineD (7o,9#*4), Aceste cuvinte au fost rostite de o femeie l;ng o f;nt;n+ la poalele muntelui @arizim ;n Samaria+ unde Se oprise 7sus ca s bea ap, /le ilustreaz bine conflictul secular ;ntre evrei 6i samariteni, >untele @arizim constituie partea sudic a unui lan: de mun:i ;ntre care se afl locul anticului Si&em (Sic&em), /bal+ muntele din nord+ este mai ;nalt, /ste o regiune strategic+ deoarece mai multe drumuri se unesc ;n pasul format de ace6ti mun:i, 0ra6ul Si&em este men:ionat de mai multe ori ;n @eneza, 2e mun:ii /bal 6i @arizim s8au adunat semin:iile ca s8' au d pe losua rostind blestemul 6i binecuv;n8trile legate de ;nclcarea 6i de ;mplinirea 1egii ($t,ll#*(), Samaritenii pretindeau c Si&em+ prima capital a lui 7srael+ era locul pe care8' ale sese $umnezeu ca s locuiasc ;n /l+ ;n timp ce evreii socoteau c este 7erusalim, Care era ora6ul lui $umnezeuB Capturat de asirieni ;n .** ;, Cr,+ ora6ul Samaria a devenit o colonie militar, Noii sosi:i s8au cstorit cu samaritence 6i le8au adoptat religia, 7mperiul persan s8a prbu6it ;n 333 ;, Cr,+ 6i macedonienii comanda:i de Ale=an dru cel >are au cobor;t pe coasta sirian p;n ;n /gipt, 7erusalim a fcut parte dintre ora6ele care s8au predat macedonenilor, ;n 33*+ Samaria s8a revoltat+ 6i pentru a o pedepsi+ Ale=andru a trimis coloni greci pentru a se stabili acolo, $e ;ndat ce s8a instalat colonia greac+ satele locale sub controlul grecilor au for mat adesea o alian: ;n <urul unui sanctuar strmo6esc, 1ucrul acesta s8a petrecut la Si&em, CSidoni:ii (canaani:ii) din Si&emD s8au organizat dup modelul grec pentru a slu<i $umnezeului lui 7srael? ei au fost independen:i at;t fa: de macedoneni+ c;t 6i fa: de 7erusalim, /i au zis evreilor# CNoi ;l cutm pe $umnezeul vostru ca 6i voi,,,D (/zra 9#*)+ dar au refuzat s se supun ce rerii lor de a veni s se ;nc&ine ;n 7erusa8 lim, 1ocuitorii din Si&em au ;ntemeiat un nou sanctuar, Consacrat $umnezeului din 7erusalim 6i Sic&em+ el se ridica pe v;rful muntelui @arizim 6i domina ora6ul, 2rincipalul punct de ne;n:elegere ;ntre evrei 6i samariteni se a=a pe faptul de a 6ti cui ;i apar:inea sf;ntul templu al $omnu lui, 2rin urmare+ fiecare parte a nscocit istorii legendare pentru a e=plica originea controversei templului samaritean, Sa maritenii pretindeau c acest templu fusese fondat de Ale=andru cel >are, 2otrivit evreilor+ el fusese fondat de fiul unei familii de mari preo:i pe care Neemia i8a e=clus din templu pentru c se cstorise cu o samariteanc, Aceasta nu fcea dec;t s fac neclar adevrata origine a sc&ismei+ ca 6i data ei de origine+ asupra creia continu s domneasc cea mai mare incertitudine, ,8?

Viaa cotidian n vremurile biblice

rusalim, Ni6te preo:i pregti:i ;n mod special ;n ar&itectur au fcut o mare parte din lucrare pentru a garanta conformarea noii construc:ii cu planurile lui >oise, Aceast lucrare mare a fost terminat cam ;n zece ani (ctre *48'4 ;, Cr,)+ dar templul n8a fost terminat ;n ;ntregime dec;t ;n I4 d, Cr, ($e altfel+ unii e=per:i estimeaz c el nici nu era total terminat pe vremea cuceririi 7erusalimului de ctre generalul "itus ;n anul .4), >a<oritatea activit:ilor legate de ;nc&inare s8au desf6urat acolo, "otu6i+ ;n timpul persecu:iilor 6i e=ilurilor lui 7srael+ numero6i evrei au rmas prea departe de 7erusalim pentru ca s se mai poate duce acolo ;n pelerina<, 0are trebuiau ei din acest motiv s nu se mai ;nc&ine lui $umnezeuB ;n nici un cazF /i au adoptat deci obiceiul de a se aduna ;ntr8 o sinagog local, $e6i Vec&iul "estament nu folose6te dec;t o singur dat cuv;ntul sinagog (2s,.9#))+ multe din aceste simple sli de adunare e=istau cu siguran: ;n timpul e=ilului, Noul "estament le men:ioneaz adesea (de e=emplu >t,9#*3? *3#I? 5ap,I#()+ fr ca totu6i s ni le descrie ;n amnunt, -nele surse rabinice ne dau
Ji"%l $estic la Ier%salim. Sanctuarul cel mai sacru din lumea evreiasc este partea de vest a zidului pe care 7rod cel >are '8 a construit ;n <urul templului, /l se nume6te Czidul pl;ngeriiD+ din dou motive diferite, >ai ;nt;i+ evreii se adunau acolo pentru a pl;nge pierderea templului lor, 2e de alt parte+ potrivit unei legende+ picturile de rou care se formeaz pe aceste pietre sunt lacrimile vrsate de zid ca simpatie pentru evreii e=ila:i,

Ritualurile religioase

')H

indica:ii asupra primelor sinagogi, Jtim de asemenea c 1egea era citit 6i studiat acolo# CCci >oise are din timpuri strvec&i ;n fiecare ora6 pe cei care ;l predic+ fiind citit ;n sinagogi ;n fiecare sabatD (5ap,lH#*'), Acolo erau recitate numeroase rugciuni (>t,I#H), Surse e=tra8biblice ne spun c ceremoniile religioase din sinagogi se compuneau dintr8o rugciune de invocare+ alte rugciuni 6i binecuv;ntri+ din citirea 1egii lui >oise 6i a profe:ilor+ precum 6i dintr8o rugciune de binecuv;ntare (!egillah 9#3), $oar anumite persoane aveau dreptul s conduc o ceremonie de ;nc&inare# astfel+ 7 s8a contestat lui 7sus acest drept (>c,I#*89), 2avel a dat ;nv:tur ;n sinagogi+ de6i lucrul acesta nu s8a fcut totdeauna fr greut:i (5ap,l.#'.? *I#''), /vreii considerau c discipolii lui 7sus fceau parte din iudaism? ei aveau deci dreptul de a se ;nc&ina ;n timpul sabatului alturi de coreligionarii lor+ ;n templu 6i ;n sinagogi, 7sus iubea 6i respecta templul? /l ;i ;ncura<a c&iar 6i pe discipolii Si s8' frecventeze, /l le spunea c este sacru (>t,*3#'I ff,) 6i8' socotea vrednic s fie purificat (>t,*'#'*), "otu6i+ 7sus spunea c C;n acest loc este Cineva mai mare dec;t templulD (>t,l*#I)+ adic /l ;nsu6i, /l i8a acuzat pe oameni c au transformat templul ;ntr8o Cpe6ter de &o:iD (>t,*'#'3), 1a ;nceput+ discipolii nu erau de acord cu ceremoniile din templu 6i sinagogi, $ar pu:in c;te pu:in+ evrei 6i cre6tini s8au ;nfruntat at;t de violent+ ;nc;t singura solu:ie a fost s aib locuri de ;nc&inare separate, Acest conflict nu se referea la forma sau locul de ;nc&inare+ ci la natura ;nc&inrii ;ns6i, 1ucrul acesta se reflect ;n conversa:ia lui 7sus cu femeia samariteanc la f;nt;n? ea a zis# C2rin:ii no6tri s8au ;nc&inat pe muntele acesta+ 6i voi spune:i c 7erusalim este locul unde trebuie s se ;nc&ine oameniiD, /a se g;ndea ;n mod vdit la aspectele e=terioare ale ;nc&inrii+ la cadrul ei, 7sus a rspuns# C5emeie+ crede8>+ vine ora c;nd nu v ve:i ;nc&ina "atlui nici pe acest munte+ nici ;n 7erusalim,,, $ar vine ora+ 6i acum este+ c;nd adevra:ii ;nc&intori se vor ;nc&ina "atlui ;n du&Nspirit 6i adevr+ cci asemenea ;nc&intori caut "atlD (7o,9#*'+*3), Cristos 6i discipolii Si 6tiau c m;ntui8rea 6i dreptatea (;ndrept:irea) nu veneau din ofrande 6i <ertfe+ ci din ascultarea fa: de $umnezeu C;n du& 6i adevrD, C;nd reac:ionm prin ;nc&inare la interven:ia lui $umnezeu+ ceea ce conteaz nu este
')I
Viaa cotidian n vremurile biblice

reac:ia noastr vizibil+ ci atitudinea noastr interioar, Se pare c ofranda lui Abel era primit pentru c el n8avea nici o ur ;n inima lui+ ;n timp ce aceea a lui Cain nu era primit din cauza

resentimentului lui fa: de fratele su, Nu 6tim dac 7sus 6i apostolii au luat parte la toate ritualurile 6i srbtorile evreie6ti, Noul "estament nu ne ofer o list complet a tuturor activit:ilor lor, Se pare totu6i c primii cre6tini se adunau ;n case pentru a se ;nc&ina lui $umnezeu+ la fel ca 6i evreii ;n sinagogile locale, 2avel vorbe6te despre Cbiserica din casa taD (5lm,*? cf, !om, 'I#H? Col,9#'H), -lterior+ ca urmare a persecu:iilor aspre din partea romanilor+ locurile de ;nt;lnire au devenit tot mai umile 6i mai secrete,

CGP-IN5
Intr!"%cere ,. -ela iile "e .amilie 6. *emeile +i .eminitatea 2. C#s#t!ria +i "i$!r %l ?. Na+terea +i mica c!)il#rie I. C!)il#ria +i a"!lescen a 7. F!ala +i $in"ecarea A. Alimenta ia 8. Dainele +i machiaE%l 9. Arhitect%ra +i m!&ilier%l ,0. M%=ica ,,. -it%al%rile reli(i!ase

5 7 24 44 61 79 93 104 122 141 151 160

Acest manual foarte interesant e=amineaz ;n detaliu obiceiurile 6i ritualurile care constituiau baza vie:ii cotidiene ;n epoca Bibliei# K relaiile familiale

@ K @ @ @ @ K @ K

rolul femeilor cstoria i divorul naterea si mica copilrie alimentaia hainele i cosmeticele arhitectura i mobilierul bolile i vindecarea mu"ica ritualurile religioase

.ditura )gape