Sunteți pe pagina 1din 730

Hristos Lumina Lumii

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Capitolul 1 Dumnezeu cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capitolul 2 Poporul ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Capitolul 3 mplinirea vremii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Capitolul 4 Vi s-a n ascut un Mntuitor . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Capitolul 5 Consacrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Capitolul 6 I-am v azut steaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Capitolul 7 Ca un prunc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Capitolul 8 Suirea la Ierusalim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Capitolul 9 Zile de lupt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Capitolul 10 Glasul n pustie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Capitolul 11 Botezul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Capitolul 12 Ispitirea lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Capitolul 13 Biruin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Capitolul 14 Noi am g asit pe Mesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Capitolul 15 La nunta din Cana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Capitolul 16 n templul S au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Capitolul 17 Nicodim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Capitolul 18 Trebuie ca El s a creasc a . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Capitolul 19 La fntna lui Iacov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Capitolul 20 Numai dac a vede ti semne s i minuni . . . . . . . . . 153 Capitolul 21 Betesda s i Sinedriul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Capitolul 22 nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul . . . 170 Capitolul 23 mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape . . . . . 182 Capitolul 24 Nu este el ul tmplarului? . . . . . . . . . . . . . . 187 Capitolul 25 Chemarea la mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Capitolul 26 La Capernaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Capitolul 27 Po ti s a m a cur a te sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Capitolul 28 Levi Matei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Capitolul 29 Sabatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Capitolul 30 Alegerea celor doisprezece . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Capitolul 31 Predica de pe munte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Capitolul 32 Suta sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Capitolul 33 Cine sunt fra tii mei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 iv

Cuprins

Capitolul 34 Invita tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 35 Taci, i lini stit a! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 36 Atingerea credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 37 Cei dinti evangheli sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 38 Veni ti s a v a odihni ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 39 Da ti-le voi s a m annce . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 40 O noapte pe lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 41 Criza din Galilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 42 Tradi tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 43 Barierele sf armate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 44 Adev aratul semn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 45 Umbrele crucii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... Capitolul 46 Schimbarea la fa ta Capitolul 47 Servire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 48 Cine este mai mare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 49 La sarbatoarea corturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 50 Printre curse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 51 Lumina lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 52 P astorul divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 53 Ultima c al atorie din Galilea . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 54 Samariteanul milos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 55 F ar a s a atrag a privirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 56 Binecuvntarea copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 57 ti mai lipse ste un lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 58 Laz are, vino afar a! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 59 Uneltirile preo tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 60 Legea noii mp ar a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 61 Zacheu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 62 La osp a tul din casa lui Simon . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 63 mp aratul t au vine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 64 Un popor blestemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 65 Templul cur a tit din nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 66 Controversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 67 Vaiuri pentru farisei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 68 n curtea de afar a ........................ Capitolul 69 Pe Muntele M aslinilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 70 Ace sti foarte nensemna ti fra ti ai mei . . . . . Capitolul 71 Un serv al servilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

274 279 288 293 303 309 317 323 335 339 344 350 359 364 369 380 387 395 408 414 424 431 436 441 446 458 464 469 474 485 494 501 513 521 532 538 548 553

vi

Hristos Lumina Lumii

Capitolul 72 n amintirea mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 73 S a nu vi se tulbure inima . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 74 Ghetsemani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 75 naintea lui Ana s i a cur tii de judecat a a lui Caiafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 76 Iuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 77 n sala de judecat a a lui Pilat . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 78 Golgota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 79 S-a ispr avit! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 80 n mormntul lui Iosif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 81 A nviat Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 82 De ce plngi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 83 Pe calea catre Emaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 84 Pace vou a! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 85 Din nou la mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 86 Duce ti-v as i nv a ta ti toate neamurile . . . . . . . . Capitolul 87 La tat al meu s i tat al vostru . . . . . . . . . . . . . .

562 571 589 600 616 624 643 659 667 678 685 691 696 702 709 721

Capitolul 1 Dumnezeu cu noi


I VOR PUNE NUMELE EMANUEL... Dumnezeu cu noi. Lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu se vede pe fa ta lui Isus Hristos. Din zilele ve sniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tat al; El era chipul lui Dumnezeu, chipul m are tiei s i maiest a tii Sale, str alucirea slavei Lui. Si tocmai pentru a manifesta aceast a slav a a venit El n lumea noastr a. Pe acest p amnt ntunecat de p acat, El a venit s a descopere lumina iubirii lui Dumnezeu, pentru a Dumnezeu cu noi. De aceea, despre El s-a profetizat c a i vor pune numele Emanuel. Venind s a locuiasc a aici, cu noi, Isus avea s a-L descopere pe Dumnezeu att oamenilor, ct s i ngerilor. El era Cuvntul lui Dumnezeu gndul lui Dumnezeu f acut s a se aud a. n rug aciunea Sa pentru ucenicii S ai, El spunea: Le-am f acut cunoscut Numele T au plin de ndurare s i milostiv, ndelung r abd ator, plin de bun atate s i adev ar ca iubirea cu care M-ai iubit Tu s a e n ei s i Eu n ei. Dar descoperirea aceasta n-a fost dat a numai copiilor S ai de pe p amnt. Mica noastr a lume este cartea de studiu a universului. Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, taina iubirii r ascump ar atoare, constituie subiectul pe care ngerii doresc s a-l adnceasc as i care va studiul lor de-a lungul veacurilor nesfr site. Att cei r ascump ara ti, [20] ct s i in tele nec azute vor descoperi n crucea lui Hristos s tiin ta s i cntecul lor. Se va vedea c a slava ce str aluce ste pe fa ta lui Isus este slava iubirii ce se jertfe ste pe sine. n lumina de la Calvar se va vedea la sine este legea vie c a legea iubirii ce renun ta tii pentru p amnt s i pentru cer; c a iubirea care nu caut a folosul s au si are izvorul n inima lui Dumnezeu s i c a n Cel blnd s i smerit se manifest a caracterul Aceluia care locuie ste n lumina de care nici un om nu se poate apropia. La nceput, Dumnezeu era f acut cunoscut n toate lucr arile crea tiunii. Hristos a fost Acela care a ntins cerurile s i a pus temeliile p amntului. Mna Lui a fost aceea care a a sezat lumile n spa tiu s i a modelat orile cmpului. El nt are ste mun tii prin t aria Lui. A 7

Hristos Lumina Lumii

Lui este marea, El a f acut-o (Ps. 65, 6; 95, 5). El a fost cel care a umplut p amntul cu frumuse te s i v azduhul cu cntece. Si pe toate lucrurile de pe p amnt, din v azduh s i cer, El a scris mesajul iubirii Tat alui. Cu toate c a p acatul a mnjit opera des avr sit a a lui Dumnezeu, inscrip tia nc a r amne. Chiar s i acum toate lucrurile create proclam a gloria Celui Preanalt. Nu este nimic, afar a de suetul egoist al omului, care s a tr aiasc a pentru sine. Nici o pas are care spintec a v azduhul, nici un animal care se mi sc a pe p amnt nu sluje ste dect pentru binele altuia. Nu este nici o frunz a a p adurii ori ricel rav de iarb a care s a nu aib a de f acut o lucrare. Fiecare copac, arbust s i frunz a pulseaz a acel element al vie tii f ar a de care nici omul, nici animalele n-ar putea tr ai; iar omul s i animalele, la rndul lor, slujesc vie tuirii copacului, arbustului s i frunzei. Florile si r aspndesc parfumul s i [21] si expun frumuse tea pentru fericirea omenirii. Soarele si revars a lumina spre a nveseli nenum aratele lumi. Oceanul, el nsu si sursa tuturor izvoarelor s i fntnilor noastre, prime ste torentele de ap a de pe ntregul p amnt, dar prime ste ca s a dea. Aburii care se ridic a din adncul s au se transform as i cad n ploi pentru a uda p amntul, f acndu-l s a ncol teasc as i s a odr asleasc a. ngerii slavei se bucur a atunci cnd ofer a dragostea s i grija lor neobosit a in telor c azute s i nesnte. Fiin tele cere sti apeleaz a st aruitor la inima oamenilor; ele aduc acestei lumi ntunecate lumin a din cur tile de sus s i, printr-o slujire st aruitoare s i plin a de iubire, mi sc a suetul omului, pentru a-l aduce pe cel pierdut n comuniune cu Hristos, leg atur a care este chiar mai intim a dect cea pe care ele nsele o pot cunoa ste. Dar, l asnd la o parte toate aceste imagini nedes avr site, noi l vedem pe Dumnezeu n Isus. Privind la Isus, vedem c a slava Dumnezeului nostru este de a da. Nu fac nimic de la Mine nsumi, zice Hristos. Tat al, care este viu, M-a trimis pe Mine s i Eu tr aiesc prin Tat al. Eu nu caut slava Mea, ci slava Celui ce M-a trimis (Ioan 8, 28; 6, 57; 8, 50; 7, 18). n aceste cuvinte, se face cunoscut marele principiu, care este legea vie tii pentru univers. Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, ns a El a primit ca s a dea. Tot a sa procedeaz a El s i n cur tile cere sti, n slujirea Sa pentru toate in tele create: prin Fiul iubit, via ta Tat alui se revars a peste to ti s i tot prin Fiul revine, printr-o slujire voioas as i de prosl avire, n valuri

Dumnezeu cu noi

de iubire la Marele Izvor al tuturor. Si astfel, prin Hristos, circuitul binefacerilor este complet, reprezentnd caracterul Marelui D at ator, legea vie tii. Chiar n cer, legea aceasta a fost c alcat a. P acatul a luat na stere prin n al tarea de sine. Lucifer, heruvimul acoperitor, a dorit s a e cel dinti din cer. El a c autat s a c stige controlul asupra in telor cere sti, s a le despart a de Creatorul lor s i s a le c stige adorarea pentru sine. De aceea, el L-a prezentat n mod fals pe Dumnezeu, atribuindu-I [22] dorin ta de n al tare de sine. El a c autat s a pun a n seama Creatorului iubitor tr as aturile sale rele de caracter. n felul acesta i-a n selat el pe ngeri. Tot a sa i-a n selat s i pe oameni. El i-a f acut s a pun a la ndoial a Cuvntul lui Dumnezeu s i s a nu aib a ncredere n bun atatea Sa. Pentru c a Dumnezeu este un Dumnezeu drept s i de o extraordinar a m are tie, Satana i-a determinat s a-L considere ca ind sever s i neiert ator. n felul acesta, el i-a convins pe oameni s a i se al ature n rebeliune mpotriva lui Dumnezeu, s i bezna nenorocirii s-a cobort asupra lumii. P amntul s-a ntunecat din cauza n telegerii gre site a caracterului lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele acestea ntunecoase s a poat a luminate, pentru ca lumea s a poat a adus a napoi la Dumnezeu, puterea n sel atoare a lui Satana trebuia s a e sf armat a. Acest lucru . Exercitarea for nu trebuia s a se fac a prin for ta tei este contrar a principiilor de guvern amnt ale lui Dumnezeu; El dore ste numai o slujire din iubire, s i iubirea nu poate impus a; ea nu poate c stigat a sau autoritate. Numai prin iubire se treze prin for ta ste iubirea. A-L cunoa ste pe Dumnezeu nseamn a a-L iubi; caracterul S au trebuie s a e manifestat n contrast cu caracterul lui Satana. Aceast a lucrare din tot universul. Numai Acela o putea face numai o singur a Fiin ta care cuno stea n al timea s i adncimea iubirii lui Dumnezeu o putea face cunoscut a. Peste noaptea ntunecat a a lumii trebuia s a r asar a Soarele neprih anirii, s i t am aduirea va sub aripile Lui (Mal. 4, 2). Planul pentru r ascump ararea noastr a n-a fost un gnd venit ulterior, un plan formulat dup a c aderea lui Adam. A fost o descoperire a tainei care a fost tinut a ascuns a timp de veacuri (Rom. 16, 25). A fost o dezv aluire a principiilor care, din veacuri ve snice, sunt temelia tronului lui Dumnezeu. De la nceput, Dumnezeu s i Hristos au s tiut de apostazia lui Satana s i de c aderea omului prin puterea n sel atoare , dar i-a a celui r au. Dumnezeu n-a ordonat ca p acatul s a ia in ta

10

Hristos Lumina Lumii

prev azut existen ta s i a luat m asuri ca s a ntmpine aceast a teribil a situa tie. Att de mare a fost iubirea Sa pentru lume, nct Se hot ar s a dea pe unicul S au Fiu, pentru ca oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3, 16). Lucifer zisese: mi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu... voi ca Cel Preanalt (Is. 14, 13.14). Dar Hristos, de si avea chipul lui Dumnezeu, totu si n-a crezut ca un lucru de apucat s a e deopotriv a cu Dumnezeu, ci S-a dezbr acat pe Sine nsu si s i a luat un chip de rob, f acndu-Se asemenea oamenilor (Fil. 2, 6.7). Acesta a fost un sacriciu de bun avoie. Isus ar putut r amne al aturi de Tat al. Ar putut p astra gloria cereasc as i nchinarea [23] ngerilor. Dar El a ales s a dea napoi sceptrul n minile Tat alui s i s a coboare de pe tronul universului, ca s a poat a aduce lumin a celor celor ce pier. cuprin si de ntuneric s i via ta Acum aproape dou a mii de ani, o voce cu o semnica tie tainic a s-a auzit n cer, de la tronul lui Dumnezeu: Iat a, Eu vin. Tu n-ai voit nici jertf a, nici prinos; ci Mi-ai preg atit un trup... Iat a-M a (n sulul c ar tii este scris despre Mine), vin s a fac voia Ta, Dumnezeule! mplinirea scopului ce (Evrei 10, 5-7). n aceste cuvinte, se anun ta fusese ascuns din veacuri ve snice. Hristos era gata s a vin a n lumea noastr as i s a Se ntrupeze. El zicea: Tu Mi-ai preg atit un trup. Dac a El S-ar ar atat n slava Sa, pe care o avea mpreun a cu Tat al nainte de a lumea, noi n-am putut suporta lumina prezen tei Sale. Ca noi s a o putem privi f ar a a nimici ti, manifestarea slavei Sale a fost acoperit a. Divinitatea Sa a fost nv aluit a n corp omenesc slava invizibil a n chip omenesc, vizibil. fusese pregurat Aceast a tint a m area ta a prin tipuri s i simboluri. Rugul arznd, n care Hristos i S-a ar atat lui Moise, l descoperea pe Dumnezeu. Simbolul ales pentru a reprezenta Divinitatea era un tu s nensemnat, ce aparent n-avea nici o atrac tie. Acesta ns a cuprindea pe Cel Innit. Dumnezeul atotndur ator Si-a ascuns slava ntr-o nf a ti sare foarte umil a, pentru ca Moise s a o poat a privi s i s a tr aiasc a. Tot a sa, n stlpul de nor ziua s i n stlpul de foc noaptea, Dumnezeu, comunicnd cu Israel, le descoperea oamenilor voin ta Sa s i le acorda harul S au. Slava lui Dumnezeu a fost acoperit as i maiestatea Sa nv aluit a, pentru ca vederea slab a a oamenilor m argini ti s-o poat a privi. n acela si mod Hristos urma s a vin a n trupul st arii noastre

Dumnezeu cu noi

11

smerite (Fil. 3, 21), f acndu-Se asemenea oamenilor. n ochii lumii, El n-avea nici o frumuse te ca ei s a-L doreasc a; s i totu si El era Dumnezeu ntrupat, Lumina cerului s i a p amntului. Slava Sa era nv aluit a, m are tia s i maiestatea Sa erau ascunse, ca El s a Se poat a apropia de oamenii ntrista ti s i ispiti ti. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise pentru Israel: S a-Mi fac a un loca s sfnt s i Eu voi locui n mijlocul lor (Exodul 25, 8) s i El a locuit n sanctuar, n mijlocul poporului S au. n tot timpul c al atoriei lor obositoare prin pustiu, simbolul prezen tei Sale a fost cu ei. Tot a sa Hristos Si-a a sezat s ala sul n mijlocul taberei noastre omene sti. El Si-a ntins cortul al aturi de corturile oamenilor, ca El s a poat a locui ntre noi s i s a ne familiarizeze cu caracterul s i via ta Sa divin a. Si Cuvntul S-a f acut trup s i a locuit printre noi plin de har s i de adev ar. [24] Si noi am privit slava Lui, o slav a ntocmai ca slava singurului n ascut din Tat al (Ioan 1, 14). De cnd Isus a venit s a locuiasc a mpreun a cu noi, s tim c a Dumnezeu cunoa ste ncerc arile noastre s i are compasiune pentru noi n suferin tele noastre. Fiecare u s i ic a a lui Adam poate n telege c a divinul nostru Creator este prietenul p ac ato silor. Deoarece n tur a bucuriei, n ecare nv a ta a despre har, n ecare f ag aduin ta ecare ac tiune a iubirii, n ecare atrac tie divin a prezentat a n via ta Mntuitorului pe p amnt, noi vedem pe Dumnezeu cu noi. Satana nf a ti seaz a legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. El sus tine c a este imposibil s a ascult am de preceptele ei. El pune n sarcina Creatorului c aderea primilor no stri p arin ti, cu toate nenorocirile care au rezultat, determinndu-i pe oameni s a-L priveasc a pe Dumnezeu ca autor al p acatului, al suferin tei s i al mor tii. Isus a trebuit s a dema ste aceast a n sel aciune. Ca unul dintre noi, El trebuia s a dea un exemplu de ascultare. Pentru aceasta, El a luat asupra Sa natura noastr as i a trecut prin experien tele noastre. Prin urmare, a trebuit s a Se asemene fra tilor S ai n toate lucrurile (Evrei 2, 17). Dac a noi am avea de suportat ceva ce Isus n-a ndurat atunci, n acest punct Satana ar prezenta puterea lui Dumnezeu ca ind insucient a pentru noi. De aceea, Isus n toate lucrurile a fost ispitit ca s i noi, dar f ar a p acat (Evrei 4, 15). El a ndurat toate ncerc arile la care noi suntem supu si. Si El n-a exercitat n folosul S au nici o putere care s a nu ne e s i nou a oferit a n dar. Ca om, El a nfruntat ispita s i a biruit cu puterea pe care I-a dat-o Dumnezeu. El zice: Vreau

12

Hristos Lumina Lumii

s a fac voia Ta, Dumnezeule, s i Legea Ta este n fundul inimii Mele (Ps. 40, 8). n timp ce umbla din loc n loc, f acnd bine s i vindecnd pe to ti cei chinui ti de Satana, El le-a explicat oamenilor caracterul Legii lui Dumnezeu s i natura slujirii Sale. Via ta Sa dovede ste c a ca s este cu putin ta i noi s a ascult am de Legea lui Dumnezeu. Prin natura Sa omeneasc a, Hristos a venit n leg atur a cu omenirea; prin divinitatea Sa, El st apne ste pe tronul lui Dumnezeu. Ca Fiu al omului, El ne-a dat un exemplu de ascultare; ca Fiul al lui Dumnezeu, El ne d a putere s a ascult am. Hristos a fost Cel care, din rugul de pe muntele Horeb, i-a vorbit lui Moise, zicnd: EU SUNT CEL CE SUNT... Vei r aspunde copiilor lui Israel astfel: Cel ce se nume ste EU SUNT m-a trimis la voi (Exodul 3, 14). Aceasta a fost garan tia eliber arii lui Israel. De aceea, cnd a devenit asemenea oamenilor, El nsu si a declarat: EU SUNT. Pruncul din Betleem, blndul s i umilul Mntuitor, este Dumnezeu ar atat n trup (1 Tim. 3, 16). Si nou a ne zice: EU SUNT P astorul cel bun. EU SUNT Pinea vie. EU SUNT calea, adev arul s i via ta. Toat a puterea [25] Mi-a fost dat a n cer s i pe p amnt (Ioan 10, 11; 6, 51; 14, 6; Matei 28, 18). EU SUNT chez as ia ec arei f ag aduin te. EU SUNT; nu te teme. Dumnezeu cu noi este garan tia eliber arii noastre din p acat, asigurarea puterii noastre de a asculta de legea cerului. Umilindu-Se pentru a lua asupra Sa natura omeneasc a, Hristos a un caracter opus caracterului lui Satana. Dar El a cobort dat pe fa ta nc as i mai jos pe c ararea umilin tei. La nf a ti sare a fost g asit ca un om, S-a smerit s i S-a f acut ascult ator pn a la moarte, s i nc a moarte de cruce (Fil. 2, 8). Dup a cum marele preot punea la o parte str alucitoarele sale ve sminte preo te sti s i slujea n mbr ac amintea de pnz a alb a a preotului obi snuit, tot a sa s i Hristos a luat nf a ti sarea de serv s i a adus sacriciul, El nsu si ind preotul s i tot El ind s i jertfa. Dar El era str apuns pentru p acatele noastre, zdrobit pentru f ar adelegile noastre. Pedeapsa, care ne d a pacea, a c azut peste El (Is. 53, 5). Hristos a fost tratat a sa cum meritam noi, pentru ca noi s a putem trata ti a sa cum merita El. El a fost condamnat pentru p acatele noastre, la care El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi s a putem ndrept a ti ti prin neprih anirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastr a, ca noi s a putem primi via ta care era a Lui. Prin r anile Lui suntem t am adui ti.

Dumnezeu cu noi

13

Prin via ta s i moartea Sa, Hristos a f acut chiar mai mult dect s a ndrepte stric aciunile produse de p acat. Scopul lui Satana era de a produce o desp ar tire ve snic a ntre Dumnezeu s i om; ns a n Hristos ajungem mult mai strns uni ti cu Dumnezeu dect dac a n-am c azut niciodat a n p acat. Lund natura noastr a, Mntuitorul S-a legat de omenire cu o leg atur a ce nu se va rupe niciodat a. El este legat de noi pentru ve snicie. Att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu (Ioan 3, 16). El L-a dat nu numai ca s a poarte p acatele noastre s i s a moar a ca sacriciu pentru noi, ci El L-a oferit neamului omenesc dec azut. Ca s a ne asigure de planul S au imutabil de pace, Dumnezeu L-a dat pe singurul S au Fiu s a devin a membru al familiei omene sti s i s a p astreze pentru totdeauna natura Sa omeneasc a. Aceasta era garan tia c a Dumnezeu si va mplini Cuvntul. Un Copil ni s-a n ascut, un Fiu ni s-a dat s i domnia va pe um arul Lui. Dumnezeu a adoptat natura omeneasc a n persoana Fiului S au s i a dus-o n cerul preanalt. Fiul omului este Cel care are parte la tronul universului. Fiul omului este Acela pe care-L vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P arintele ve sniciilor, Domn al p acii (Is. 9, 6). EU SUNT este Mijlocitorul ntre Dumnezeu s i neamul omenesc, unindu-i prin minile Sale ntinse. El, care este sfnt, nevinovat, f ar a pat a, desp ar tit de p ac ato si, nu Se ru sineaz a s a ne numeasc a fra ti (Evrei 7, 26; 2, 11). n Hristos, familia p amnteasc a s i familia cereasc a sunt legate. Hristos gloricat este Fratele nostru. [26] Cerul este nvelit n corp omenesc s i neamul omenesc este strns la snul Iubirii Innite. Dumnezeu zice despre poporul S au: C aci ei sunt pietrele cununii mp ar ate sti, care vor str aluci n tara Sa! O, ct sunt de noritori! Ct sunt de frumo si! (Zah. 9, 16.17). M are tia celor r ascump ara ti va o m arturie ve snic a a ndur arii lui Dumnezeu. El va ar ata n veacurile viitoare nem arginita bog a tie a harului S au, n bun atatea Lui de noi, n Hristos Isus, pentru ca domniile s fa ta i st apnirile din locurile cere sti s a cunoasc a azi, prin biseric a, n telepciunea nespus de felurit a a lui Dumnezeu, dup a planul ve snic, pe care l-a f acut n Hristos Isus, Domnul nostru (Efes. 2, 7; 3, 10.11). Prin lucrarea de r ascump arare a lui Hristos se recunoa ste juste tea guvern arii lui Dumnezeu. Cel Atotputernic este f acut cunoscut ca ind Dumnezeul iubirii. Acuza tiile lui Satana sunt respinse s i caracterul s au demascat. Niciodat a rebeliunea nu se mai poate declan sa.

14

Hristos Lumina Lumii

Niciodat a p acatul nu mai poate p atrunde iar as i n univers. Pentru veacurile ve snice, to ti sunt asigura ti mpotriva apostaziei. Prin jertrea de sine a iubirii, locuitorii p amntului s i ai cerului sunt lega ti de Creatorul lor cu leg aturile unirii indisolubile. Lucrarea de mntuire va des avr sit a. n locul unde p acatul s-a nmul tit, harul lui Dumnezeu se nmul te ste s i mai mult. P amntul nsu si, chiar locul acela pe care Satana l pretinde a al lui, urmeaz a s a e nu numai r ascump arat, ci s i f acut s a str aluceasc a de slav a. Mica noastr a lume, devenit a sub blestemul p acatului singura pat a neagr a n m area ta Sa crea tiune, va onorat a mai mult dect toate celelalte lumi din universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui Dumnezeu a s al as luit n corp omenesc, unde mp aratul slavei a tr ait, a suferit s i a murit aici, cnd El va face toate lucrurile noi, cortul lui Dumnezeu va cu oamenii s i El va locui cu ei s i ei vor poporul Lui s i Dumnezeu nsu si va cu ei. El va Dumnezeul lor (Apoc. 21, 3). Iar prin veacurile nesfr site, cnd cei r ascump ara ti vor umbla n lumina Domnului, ei l vor pream ari pentru darul S au nespus de [27] mare -

Capitolul 2 Poporul ales


TIMP DE PESTE O MIE DE ANI, poporul iudeu a steptase venirea Mntuitorului. De acest eveniment iudeii si legaser a speran tele lor cele mai str alucite. n cntec s i profe tie, n slujba templului s i n rug aciunea de acas a, ei a sezaser a Numele Lui. Si cu toate acestea, la venirea Sa, ei nu L-au cunoscut. Preaiubitul cerului era pentru ei ca un L astar care iese dintr-un p amnt uscat. N-avea nici frumuse te, nici str alucire s i n-au v azut n El frumuse tea pentru care s a-L doreasc a. A venit la ai S ai, s i ai S ai nu L-au primit (Is. 53, 2; Ioan 1, 11). Cu toate acestea, Dumnezeu i alesese pe copiii lui Israel. El i chemase ca s a p astreze ntre oameni cunoa sterea Legii Sale s i a simbolurilor s i profe tiilor ce ar atau spre Mntuitorul. El a dorit ca ei s a devin a izvoare de mntuire pentru lume. Ceea ce Avraam a fost n p amntul pribegiei sale, ceea ce Iosif a fost n Egipt s i Daniel la cur tile din Babilon, poporul evreu trebuia s a e pentru toate na tiunile. El trebuia s a descopere oamenilor pe Dumnezeu. n chemarea adresat a lui Avraam, Domnul a zis: Te voi binecuvnta... s i vei o binecuvntare... s i toate familiile p amntului tur vor binecuvntate n tine (Geneza 12, 2.3). Aceea si nv a ta a a fost redat a prin profe ti. Chiar dup a ce fusese decimat de r azboi s i captivitate, lui Israel i s-a dat f ag aduin ta aceasta: R am as i ta lui Iacov va n mijlocul multor popoare, ca o rou a care vine de la Domnul, ca ploaia m arunt a pe iarb a, care nu se bizuie pe nimeni s i nu atrn a de copiii oamenilor (Mica 5, 7). Cu privire la Templul din Ierusalim, Domnul a declarat prin Isaia: Casa Mea se va numi [28] o cas a de rug aciune pentru toate popoarele (Is. 56, 7). Dar israeli tii s i-au pus n adejdea ntr-o m arire lumeasc a. De la intrarea lor n tara Canaan, ei s-au dep artat de poruncile lui Dumnezeu s i au umblat pe c aile p agnilor. n zadar le-a trimis Dumnezeu avertiz ari prin profe tii S ai. n zadar au suferit pedeapsa asupririi p agne. Orice reform a era urmat a de o s i mai profund a apostazie. 15

16

Hristos Lumina Lumii

de Dumnezeu, El ar Dac a israeli tii ar fost credincio si fa ta mplinit planul S au de a le acorda onoare s i m arire. Dac a ar umblat n c aile ascult arii, El le-ar dat asupra tuturor neamurilor pe care le-a f acut: ntietate n slav a, n faim as i n m are tie. Toate popoarele vor vedea, zicea Moise, c a tu por ti Numele Domnului s i se vor teme de tine. Popoarele care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi vor zice: Acest neam mare e un popor cu totul n telept s i priceput (Deut. 26, 19; 28, 10; 4, 6). Dar, din cauza necredin tei lor, planul lui Dumnezeu a putut adus la ndeplinire numai prin necontenite situa tii de restri ste s i de umilire. rile p Ei au fost du si ca robi n Babilon s i mpr as tia ti prin ta agni de leg lor. n suferin te, mul ti s i-au rennoit credincio sia fa ta amntul S au. Atunci cnd ei si ag a tau harpele n s alcii s i plngeau pentru templul cel sfnt, care era pustiit, lumina adev arului se rev arsa prin ei s i cuno stin ta de Dumnezeu se r aspndea printre na tiuni. Sistemele p agne de sacriciu erau o pervertire a sistemului pe care-l rnduise Dumnezeu; s i mul ti p azitori sinceri ai ritualurilor p agne nv a tau de la evrei nsemn atatea serviciului poruncit de Dumnezeu s i, prin , se prindeau de f credin ta ag aduin ta unui Mntuitor. Mul ti dintre cei exila ti au fost persecuta ti. Nu pu tini s i-au pierdut via ta din cauza refuzului lor de a c alca Sabatul s i de a tine s arb atorile p agne sti. Cum cei idolatri erau porni ti s a distrug a adev arul, Domnul n fa cu mp i-a adus pe servii S ai fa ta ta ara tii s i crmuitorii, pentru ca ei s i poporul lor s a poat a primi lumina. n repetate rnduri, monarhii cei mari au fost determina ti s a proclame suprema tia Dumnezeului c aruia I se nchinau robii lor evrei. n timpul captivit a tii babiloniene, israeli tii au fost vindeca ti pe deplin de nchinarea la chipuri cioplite. n decursul secolelor care au urmat, ei au suferit din cauza asupririi din partea vr ajma silor p agni, pn a cnd s-au convins pe deplin c a prosperitatea lor depindea de ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Dar, la foarte mul ti dintre ei, ascultarea nu era pornit a din dragoste. Motivul era egoismul. Ei [29] aduceau lui Dumnezeu o slujire de form a, ca mijloc de a ajunge la m are tie na tional a. Ei nu au ajuns lumina lumii, ci s-au izolat de lume ca s a scape de primejdia idolatriei. n ndrum arile date prin Moise, Dumnezeu pusese restric tii n ce prive ste leg atura lor cu cei tura aceasta fusese gre idolatri, dar nv a ta sit interpretat a. Ea avea ca scop s a-i fereasc a de a se deda la practicile p agnilor. ns a aceasta

Poporul ales

17

a fost folosit a ca s a ridice un zid de desp ar tire ntre Israel s i toate celelalte neamuri. Iudeii considerau Ierusalimul ca ind cerul lor s i de erau cu adev arat gelo si ca nu cumva Domnul s a arate mil a fa ta neamuri. Dup a ntoarcerea din Babilon, s-a acordat mare aten tie nv a mntului religios. Pretutindeni n ta tar a s-au cl adit sinagogi, unde legea era explicat a de preo ti s i c arturari. S-au ntemeiat s i s coli care, pe lng a meserii s i s tiin te, se ocupau cu predarea principiilor neprih anirii. Dar aceste institu tii s-au schimbat n r au. n timpul captivit a tii, mul ti primiser a idei s i obiceiuri p agne sti, s i acestea erau introduse n serviciul lor divin. n multe lucruri, ei s-a conformat practicilor idolatrilor. Deoarece se dep artaser a de Dumnezeu, iudeii au pierdut din tura cu privire la slujbele ceremonivedere n mare m asur a nv a ta ale. Aceste servicii fuseser a instituite de nsu si Domnul Hristos. n ecare parte era un simbol al S au, s i acest serviciu fusese plin de vitalitate s i frumuse te spiritual a. Dar iudeii au pierdut via ta spiritual a din ceremoniile lor s i s-au ag a tat de forme moarte. Ei s-au ncrezut n sacricii s i practici ceremoniale, n loc s a se ncread a n Acela spre care ele ar atau. Pentru a pune ceva n locul celor pe care le pierduser a, preo tii s i rabinii au nmul tit cu de la sine putere cerin tele de mplinire a formelor; dar, cu ct acestea deveneau mai aspre, cu de Dumnezeu. Ei att mai pu tin se manifesta iubirea fa ta si m asurau sn tenia dup a mul timea ceremoniilor lor, n timp ce inimile lor erau pline de ngmfare s i ipocrizie. Cu toat a minu tiozitatea s i povara prescrip tiilor formale, era cu s ne-putin ta a respecte legea. Cei care doreau s a-I serveasc a lui Dum turile rabinice se chinuiau sub nezeu s i care ncercau s a tin a nv a ta o grea povar a. Ei nu puteau g asi odihn a din cauza mustr arilor unei con stiin te fr amntate. n felul acesta, Satana lucra s a-i descurajeze pe oameni, s a diminueze n telegerea lor despre caracterul lui Dumnezeu s i s a atrag a dispre tul asupra credin tei lui Israel. El spera s a- si dovedeasc a arma tiile pe care le-a f acut atunci cnd s-a revoltat n ceruri c a cerin tele lui Dumnezeu erau nedrepte s i nu puteau ascultate. Chiar Israel, zicea el, nu respect a legea. n timp ce doreau venirea lui Mesia, iudeii nu n telegeau cu adev arat misiunea Sa. Ei nu c autau izb avirea din robia p acatului, [30] ci eliberarea de sub romani. Ei l a steptau pe Mesia s a vin a ca un

18

Hristos Lumina Lumii

cuceritor, s a sf arme puterea asupritorului, s a nal te pe Israel n pozi tia de autoritate universal a. n felul acesta, se preg atea calea ca ei s a-L lepede pe Mntuitorul. n timpul cnd S-a n ascut Hristos, na tiunea era iritat a din cauza domina tiei asupritorilor str aini s i se m acina n lupte interne. Iudeilor li se ng aduise s a men tin a forma unei guvern ari separate, dar nimic nu putea s a ascund a faptul c a ei erau sub jugul roman sau s a-i fac a s a e mul tumi ti cu limitarea puterii lor. Romanii pretindeau dreptul de a numi s i a schimba pe marele preot, iar acest post era deseori ob tinut prin fraud a, prin mit as i chiar prin crim a. n felul acesta, preo timea devenea din ce n ce mai corupt a. Preo tii nc a aveau mare putere, dar o foloseau n scopuri egoiste s i pentru prot material. Trebuia ca oamenii s a asculte de cerin tele lor nemiloase s i li se impuneau s i biruri mari de c atre romani. Aceast a stare de lucruri a generat o nemul tumire general a. Izbucnirile de revolt a ale gloatelor erau frecvente. L acomia s i violen ta, nencrederea s i apatia spiritual a rodeau ns as i inima na tiunii. de romani s Ura fa ta i ngmfarea na tional as i spiritual a i determinau pe iudei s a se tin a cu str as nicie de formele lor de nchinare. Preo tii c autau s a- si men tin a numele de oameni sn ti, prin aceea c a acordau o scrupuloas a aten tie ceremoniilor religioase. Oamenii, n ntunericul s i asuprirea n care se g aseau s i avnd crmuitori seto si de putere, tnjeau dup a venirea Aceluia care avea s a-i nfrng a pe vr ajma sii lor s i s a refac a mp ar a tia lui Israel. Ei studiaser a profe tiile, dar f ar a p atrundere spiritual a. n felul acesta, ei au trecut cu vederea acele texte biblice care ar atau umilin ta lui Hristos la prima Sa venire s i au aplicat gre sit pe cele care vorbeau despre slava Sa la a doua venire. ngmfarea le-a ntunecat n telegerea. Ei au interpretat [31] profe tia potrivit cu dorin tele lor egoiste.

Capitolul 3 mplinirea vremii


CND A VENIT MPLINIREA VREMII, Dumnezeu a trimis pe Fiul S au... ca s a r ascumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca s a c ap at am nerea (Gal. 4, 4.5). Venirea Mntuitorului a fost prevestit a n Eden. Cnd au auzit prima dat a f ag aduin ta, Adam s i Eva a steptau s a se mplineasc a n foarte scurt timp. Ei au primit cu mare bucurie pe primul lor n ascut, spernd c a el putea Eliberatorul. Dar mplinirea f ag aduin tei a ntrziat. Cei care au primit-o pentru prima dat a au murit f ar a s a-i vad a mplinirea. ncepnd de la Enoh, f ag aduin ta a fost repetat a prin patriarhi s i profe ti, p astrnd vie n adejdea ar at arii Sale; s i, cu toate acestea, El nu a venit. Profe tia lui Daniel descoperea timpul venirii Sale, dar nu to ti au interpretat corect solia. Veacurile au trecut unul dup a altul; glasurile proorocilor au t acut. Mna opresorului ap asa greu asupra lui Israel s i mul ti erau gata s a zic a: Zilele se lungesc s i [32] toate vedeniile r amn nemplinite (Ezech. 12, 22). Dar, ca s i stelele n vastul circuit al drumului rnduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grab as i nici ntrziere. Prin simbolurile marii ntunecimi s i ale cuptorului fumegnd, Dumnezeu i descoperise lui Avraam robia lui Israel n Egipt s i declarase c a timpul r amnerii lui va de patru sute de ani. Pe urm a, zise El, va ie si de acolo cu mari bog a tii (Gen. 15, 14). mpotriva acestui cuvnt a luptat n zadar toat a puterea mndrului imperiu al lui Faraon. Tocmai n ziua aceea, rnduit a de f ag aduin ta lui Dumnezeu, toate o stirile Domnului au ie sit din tara Egiptului (Exodul 12, 41). Tot astfel fusese hot art n sfatul ceresc ceasul primei veniri a Domnului Hristos. Cnd marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus S-a n ascut n Betleem. Cnd a venit mplinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S au. Providen ta divin a ndrumase mi sc arile na tiunilor, precum s i torentul pasiunilor s i inuen tei omene sti, pn a cnd lumea era gata pentru venirea Mntuitorului. Na tiunile erau unite sub o singur a crmuire. O singur a limb a se vorbea aproape peste tot, ind pretutindeni 19

20

Hristos Lumina Lumii

rile, se recunoscut a ca limb a literar a. Iudeii, mpr as tia ti n toate ta adunau la Ierusalim pentru s arb atorile anuale. Cnd se ntorceau n locurile pe unde tr aiau, ei puteau s a r aspndeasc a n toat a lumea vestea despre venirea Mntuitorului. n vremea aceea, sistemele religioase ale p agnismului si pierdeau inuen ta asupra poporului. Oamenii erau s atui de mituri s i de ceremonii fastuoase, dar de sarte. Ei tnjeau dup a o religie care s a le mul tumeasc a inima. Atunci cnd lumina adev arului p area c a disp aruse dintre oameni, existau totu si suete care c autau lumin as i care erau pline de griji s i ntristare. Ele nsetau dup a o cunoa stere a viului Dumnezeu, dup a asigurarea n ce prive ste via ta de dincolo de mormnt. Deoarece iudeii se desp ar tiser a de Dumnezeu, credin ta se ntunecase s i speran ta aproape ncetase de a mai lumina viitorul. Cuvintele proorocilor erau nen telese. Pentru mul timi de oameni, moartea era s o tain a ngrozitoare; dincolo de ea nesiguran ta i ntuneric. Nu numai plnsetul amar al mamelor din Betleem a ajuns la profet prin veacuri, ci s i strig atul din inima imens a a omenirii glasul auzit n Rama, plngere s i bocet mult: Rahela si jelea copiii s i nu voia s a e mngiat a, pentru c a nu mai erau (Mat. 2, 18). n tinutul umbrelor s i al mor tii, oamenii s edeau nemngia ti. Cu ochii plini [33] de dor a steptau venirea Eliberatorului, cnd ntunericul avea s a e nl aturat s i taina viitorului s a e limpezit a. n afara na tiunii iudaice, au existat b arba ti care au prevestit ivirea tor dumnezeiesc. Oamenii ace unui nv a ta stia cercetau adev arul s i lor le-a fost mp art as it Spiritul Inspira tiei divine. Unul dup a altul, ca tori. Cuvintele stelele pe cerul ntunecat, s-au ridicat asemenea nv a ta lor profetice aprinseser a n adejdea n inimile miilor de oameni dintre neamuri. De sute de ani, Biblia fusese tradus a n limba greac a, pe atunci vorbit a de to ti n ntreg Imperiul Roman. Iudeii erau r aspndi ti pretutindeni s i a steptarea lor dup a venirea lui Mesia era, ntr-o oarecare m asur a, mp art as it a de neamuri. Printre cei pe care iudeii i numeau p agni, erau s i oameni care n telegeau mai bine profe tiile biblice torii lui Israel. Erau unii care aveau cu privire la Mesia dect nv a ta speran ta n venirea Sa ca eliberator de sub robia p acatului. Filozoi tura s timpului se str aduiau s a p atrund a tainele din nv a ta i ritualurile iudaice. Dar bigotismul iudeilor mpiedica r aspndirea luminii. Ur-

mplinirea vremii

21

m arind men tinerea separ arii dintre ei s i celelalte na tiuni, ei nu erau dispu si s a mp art as easc as i altora cuno stin ta pe care nc a o aveau cu privire la serviciile simbolice. Adev aratul T alm acitor trebuia s a [34] vin a. Acela, pe care toate aceste reprezent ari l simbolizau, trebuia s a explice nsemn atatea lor. Prin natur a, prin tipuri s i simboluri, prin patriarhi s i profe ti, Dum turile s nezeu vorbise lumii. Trebuia ca nv a ta a e date oamenilor n limbaj omenesc. Solul leg amntului trebuia s a vorbeasc a. Glasul S au trebuia s a e auzit n templul S au. Hristos trebuia s a vin as i s a exprime cuvinte care s a e n telese ct se poate de limpede s i pe deplin. El, autorul adev arului, trebuia s a separe adev arul de pleava turilor omene nv a ta sti, care l f aceau f ar a nici un efect. Principiile guvern arii lui Dumnezeu s i planul de mntuire trebuiau s a e clar l a turile Vechiului Testament trebuiau s murite. nv a ta a e n ntregime prezentate n fa ta oamenilor. Printre iudei, se aau totu si suete statornice, urma si ai aceluia si neam sfnt prin care fusese p astrat a cunoa sterea de Dumnezeu. Ace stia a steptau nc a n adejdea f ag aduin tei f acute str amo silor. Ei si nt areau credin ta, cercetnd asigurarea dat a prin Moise: Domnul, Dumnezeul vostru, v a va ridica dintre fra tii vo stri un prooroc ca mine; pe El s a-L asculta ti n tot ce v a va spune (Fapte 3, 22). De asemenea, ei citeau cum Dumnezeu l va unge pe Acela care avea s a aduc a ve sti bune celor nenoroci ti, s a vindece pe cei cu inima zdrobit a, s a vesteasc a robilor slobozenia s i s a vesteasc a un an de ndurare al Domnului (Is. 61, 1.2). Ei citeau cum El va a seza dreptatea pe p amnt, cum ostroavele vor n ad ajdui n legea Lui, cum neamuri vor umbla n lumina ta, s i mp ara ti n str alucirea razelor tale (Is. 42, 4; 60, 3). Cuvintele rostite de Iacov nainte de a muri i-au umplut de n adejde: Toiagul de domnie nu se va dep arta din Iuda, nici toiagul de crmuire dintre picioarele lui, pn a va veni Silo (Gen. 49, 10). Puterea sl abit a a lui Israel dovedea c a venirea lui Mesia era aproape. Profe tia lui Daniel descria gloria domniei Sale peste o mp ar a tie care trebuia s a urmeze dup a toate mp ar a tiile p amnte sti; s i profetul spunea: Ea ns as i va d ainui ve snic (Dan. 2, 44). n timp ce pu tini n telegeau natura misiunii lui Hristos, exista o n adejde larg r aspndit a c a va veni un prin t puternic, care avea s a-Si stabileasc a mp ar a tia n Israel s i s a e eliberatorul na tiunilor.

22

Hristos Lumina Lumii

mplinirea vremii venise. Omenirea, dec aznd tot mai mult n decursul veacurilor de neascultare, striga dup a venirea Mntuitorului. Satana se str aduia s a adnceasc as i s a fac a de netrecut pr apastia [35] dintre p amnt s i cer. Prin neadev arurile lui, el i ncurajase pe oameni la p acat. Inten tia lui era de a face s a nceteze r abdarea lui Dumnezeu de om, a s i de a stinge iubirea Sa fa ta sa nct El s a abandoneze lumea, l asnd-o sub jurisdic tia satanic a. Satana c auta s a ndep arteze de la oameni cunoa sterea despre Dumnezeu, s a le abat a aten tia de la templul lui Dumnezeu s i astfel s a- si statorniceasc a propria mp ar a tie. Lupta lui pentru suprema tie p aruse a aproape ncununat a de succes. Este adev arat c a n ecare genera tie Dumnezeu a avut reprezentan tii S ai. Chiar s i ntre p agni erau persoane prin care Hristos lucra pentru ridicarea oamenilor din mocirla p acatului, din starea lor dec azut a. Dar oamenii ace stia erau dispre tui ti s i ur ti. Mul ti dintre ei au suferit o moarte violent a. Umbra ntunecat a pe care Satana o aruncase asupra lumii devenea din ce n ce mai adnc as i tot mai adnc a. Prin p agnism, Satana, timp de veacuri, i ndep artase pe oameni de la Dumnezeu, dar biruin ta lui cea mare o c stig a prin pervertirea credin tei lui Israel. Contemplndu- si propriile idei s i nchinndu-se la ele, p agnii pierduser a cunoa sterea de Dumnezeu s i deveniser a tot mai corup ti. Tot astfel s-au petrecut lucrurile s i cu Israel. Principiul c a omul se poate mntui prin faptele sale st a la baza oric arei religii [36] p agne; principiul acesta devenise acum s i principiul religiei iudaice. Satana inspirase acest principiu. Oriunde se p astreaz a acest principiu, oamenii nu mai au nici o piedic a n fa ta p acatului. Solia mntuirii se veste ste oamenilor prin in te omene sti. Dar iudeii c autaser a s a monopolizeze adev arul, care este via ta ve snic a. Ei ngr am adiser a mana vie, s i aceasta se stricase. Religia pe care au ncercat s a o p astreze numai pentru ei le-a devenit un blestem. Ei L-au jefuit pe Dumnezeu de slava Sa s i au n selat lumea prin contrafacerea Evangheliei. Ei au refuzat s a se predea lui Dumnezeu pentru salvarea lumii s i au devenit agen ti ai lui Satana pentru distrugerea ei. Oamenii pe care Dumnezeu i chemase s a e stlpul s i temelia adev arului deveniser a reprezentan tii lui Satana. Ei f aceau lucrarea pe care el dorea ca ei s a o fac a, ajungnd s a reprezinte gre sit caracterul lui Dumnezeu s i s a determine lumea s a-L considere ca ind un

mplinirea vremii

23

tiran. Chiar s i preo tii care slujeau n templu pierduser a din vedere nsemn atatea serviciului pe care l ndeplineau. Ei ncetaser a s a priveasc a dincolo de simbol, la lucrul pe care acesta l reprezenta. Cnd aduceau darurile de jertf a, se comportau ca ni ste actori ntr-o pies a de teatru. Actele ceremoniale, pe care nsu si Dumnezeu le instituise, erau transformate n mijloace de a orbi mintea s i de a mpietri inima. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru om prin mijloacele acestea. ntregul sistem trebuia s a e desin tat. n sel aciunea p acatului ajunsese la culme. Toate mijloacele de a strica suetele oamenilor fuseser a puse la lucru. Fiul lui Dumnezeu, s cercetnd lumea, a v azut suferin ta i mizerie. Cu mil a, El a v azut cum oamenii ajunseser a victime ale cruzimii lui Satana. El privea cu comp atimire la aceia care erau corup ti, uci si s i pierdu ti. Ei si aleseser a un conduc ator care i-a pus n lan turi la carul lui. Dezn ad ajdui ti s i n sela ti, ei si continuau drumul ntr-o jalnic a procesiune de spre ruin a ve snic a spre o moarte n care nu mai este speran ta , spre o noapte n care nu mai apare diminea via ta ta. Agen tii satanici intraser a n oameni. Trupul in telor omene sti, f acut pentru a un loca s al lui Dumnezeu, devenise un loca s al demonilor. Sim turile, nervii, pasiunile, m adularele oamenilor erau inuen tate de agen ti supranaturali, prin satisfacerea celor mai josnice pl aceri. Pe chipurile oamenilor se imprima chiar pecetea demonilor. Fe tele oamenilor reectau expresia legiunilor celui r au, de care erau poseda ti. Aceasta era perspectiva pe care o vedea Mntuitorul lumii. Ce priveli ste [37] pentru Innita Puritate! , iar viciul era consacrat ca o parte a P acatul devenise o s tiin ta religiei. R azvr atirea si npsese r ad acinile adnc n inim a, iar vr ajm as ia omului era foarte puternic a mpotriva cerului. S-a demonstrat n fa ta universului c a, desp ar tit a de Dumnezeu, omenirea nu poate s n al tat a. Un nou element de via ta i putere trebuia s a e dat de Acela care a f acut lumea. Cu mare interes, lumile nec azute a steptau s a vad a cum Iehova Se ridic as i-i nimice ste pe locuitorii p amntului. Dar, dac a Dumnezeu ar f acut lucrul acesta, Satana ar fost gata s a- si pun a n aplicare planul de a- si asigura supunerea in telor cere sti. El declarase c a principiile de guvernare ale lui Dumnezeu f aceau imposibil a iertarea. Dac a lumea ar fost distrus a, el ar pretins c a acuza tiile lui s-au dovedit adev arate. El era gata s a arunce blamul asupra lui Dumnezeu

24

Hristos Lumina Lumii

s i s a r aspndeasc a spiritul s au de rebeliune n lumile de sus. Dar, n loc s a distrug a lumea, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul S au s a o salveze. De si corup tia s i provocarea se puteau vedea pretutindeni pe acest p amnt nstr ainat, s-a prev azut o cale pentru refacerea lui. Chiar n momentul decisiv, cnd se p area c a Satana era pe punctul de a triumfa, Fiul lui Dumnezeu a venit cu solia harului divin. n orice genera tie s i n orice clip a se manifestase iubirea lui Dumnezeu fa ta de neamul omenesc dec azut. n poda r aut a tii oamenilor, semnele ndur arii divine se ar ataser a f ar a ncetare. Si cnd a venit mplinirea vremii, Divinitatea a fost gloricat a prin aceea c a a turnat asupra lumii un potop de har vindec ator, care niciodat a nu avea s a e oprit sau retras pn a cnd Planul de Mntuire nu avea s a e mplinit. Satana jubila pentru c a reu sise s a strice chipul lui Dumnezeu n [38] om. ns a atunci a venit Isus s a refac a n om chipul Creatorului s au. Nimeni altul n afar a de Hristos nu putea remodela caracterul care a fost ruinat de p acat. El a venit s a alunge demonii care puseser a rn st apnire pe voin ta omului. El a venit s a ne ridice din ta a, s a refac a, dup a modelul caracterului S au dumnezeiesc, caracterul nostru [39] stricat s i s a-l nfrumuse teze cu propria Sa glorie. [40] [41] [42] [43]

Capitolul 4 Vi s-a n ascut un Mntuitor


MPARATUL SLAVEI S-A UMILIT nespus pentru a mbr aca natura omeneasc a. Mediul p amntesc n care a tr ait era neprielnic s i rii resping ator. Slava Sa a fost acoperit a, pentru ca maiestatea nf a ti sa Sale s a nu devin a un punct de atrac tie. El a evitat orice str alucire exterioar a. Bog a tiile, onoarea lumeasc as i m arirea omeneasc a niciodat a nu pot s a salveze un suet de la moarte; Isus a avut grij a ca nici o atrac tie de natur a p amnteasc a s a nu-i determine pe oameni s a se adune n jurul S au. Numai frumuse tea adev arului ceresc trebuia s a-i atrag a pe aceia care aveau s a-L urmeze. Caracterul lui Mesia fusese prevestit cu mult timp nainte n profe tie s i El dorea ca oamenii s a-L primeasc a pe temeiul m arturiei Cuvntului lui Dumnezeu. ngerii se minunar a de m are tul plan al r ascump ar arii. Ei urm areau s a vad a cum avea s a-L primeasc a poporul lui Dumnezeu pe Fiul S au, mbr acat n haina naturii omene sti. ngeri cere sti au cobort n tara poporului ales. Alte na tiuni se tineau de legende s i se nchinau la dumnezei fal si. n tara unde se descoperise slava lui Dumnezeu s i unde str alucise lumina profe tiei au venit ngerii. Ei au mers nev azu ti la Ierusalim, la cei rndui ti s a explice Oracolele snte s i la slujitorii casei lui Dumnezeu. Deja lui Zaharia, preotul, n timp ce [44] slujea la altar, i se vestise apropiata venire a lui Hristos. Deja naintemerg atorul era n ascut, iar misiunea sa era dovedit a prin minuni s i profe tie. Vestea despre na sterea lui s i despre minunata nsemn atate a misiunii lui se r aspndise pretutindeni. Cu toate acestea, Ierusalimul nu se preg atea s a- si primeasc a Mntuitorul. Solii cere sti priveau cu uimire la nep asarea acelui popor, pe care Dumnezeu l chemase s a transmit a lumii lumina adev arului sfnt. Na tiunea iudaic a fusese p astrat a ca martor a c a Hristos trebuia s a Se nasc a din semin tia lui Avraam s i din neamul lui David; cu toate acestea, oamenii nu s tiau c a venirea Lui era acum apropiat a. n s templu, sacriciul de diminea ta i de sear a ar ata zilnic spre Mielul lui Dumnezeu; dar nici aici nu se f acea nici o preg atire pentru torii na primirea Sa. Preo tii s i nv a ta tiunii nu s tiau c a cel mai mare 25

26

Hristos Lumina Lumii

eveniment al veacurilor era gata s a aib a loc. Ei si repetau rug aciunile f ar a n teles s i ndeplineau ritualurile nchin arii pentru a v azu ti de oameni, dar, n goana lor dup a bog a tii s i onoruri lume sti, nu erau st preg ati ti pentru ar atarea lui Mesia. Aceea si indiferen ta apnea tot p amntul lui Israel. Inimile egoiste s i lume sti nu erau mi scate de bucuria care f acea s a tresalte tot cerul. Doar c tiva doreau cu ardoare s a-L vad a pe Cel Nev azut. Acestora le-a fost trimis a solia cereasc a. ngerii i-au nso tit pe Iosif s i pe Maria n timp ce c al atoreau de la c aminul lor din Nazaret pn a la cetatea lui David. Decretul Romei imperiale pentru nscrierea oamenilor din vastul ei cuprins se extindea pn a la locuitorii de printre dealurile Galileii. Dup a cum, pe vremuri, Cir fusese chemat la tronul imperiului universal, ca s a poat a pune n libertate pe captivii Domnului, tot astfel Cezar August a fost f acut mijlocul pentru ndeplinirea planului lui Dumnezeu de a o aduce pe mama lui Isus la Betleem. Ea era din neamul lui David, s i Fiul lui David trebuia s a Se nasc a n cetatea lui David. Din Betleem, zicea profetul, va ie si Cel ce va st apni peste Israel, s i a c arui obr sie se suie pn a n vremuri str avechi, pn a n zilele ve sniciei (Mica 5, 2). Dar, n cetatea neamului lor mp ar atesc, Iosif s i Maria nu au fost recunoscu ti sau onora ti. Obosi ti s i f ar a ad apost, ei au str ab atut tot drumul ngust, de la poarta cet a tii pn a la extremitatea de r as arit a ora sului, c autnd n zadar loc de odihn a pentru noapte. Pentru ei nu s-a g asit nici o camer a la hanul aglomerat. ntr-un ad apost rudimentar pentru animale, ei au g asit n cele din urm a refugiu s i [45] aici S-a n ascut Mntuitorul lumii. Oamenii nu s tiau lucrul acesta, dar vestea a umplut cerul de [46] bucurie. Cu un interes tot mai profund s i mai c alduros, in tele [47] snte din lumea luminii erau atrase spre p amnt. Lumea ntreag a era mai str alucitoare datorit a prezen tei Sale. Deasupra dealurilor Betleemului s-a adunat o mul time imens a de ngeri. Ei a steptau semnalul de a aduce lumii vestea cea bun a. Dac a ar fost credincio si n r aspunderea ncredin tat a lor, conduc atorii lui Israel ar putut s a aib a parte de bucuria de a vesti na sterea lui Isus. Dar acum ei au fost l asa ti la o parte. Dumnezeu declar a: Voi turna ape peste p amntul nsetat s i ruri pe p amntul uscat (Is. 44, 3). Celui f ar a prihan a i r asare o lumin a n ntuneric (Ps. 112, 4). Acelora care caut a lumina s i care

Vi s-a n ascut un Mntuitor

27

o accept a cu bucurie le vor r as ari razele str alucitoare de la tronul lui Dumnezeu. Pe cmpiile unde tn arul David si condusese turma, p astorii nc a mai vegheau n timpul nop tii. n orele acelea de lini ste, ei vorbeau mpreun a despre Mntuitorul f ag aduit s i se rugau pentru venirea mp aratului pe tronul lui David. Si iat a c a un nger al Domnului s-a nf a ti sat naintea lor, s i slava Domnului a str alucit mprejurul lor. Ei s-au nfrico sat foarte tare. Dar ngerul le-a zis: Nu v a teme ti: c aci v a aduc o veste bun a, care va o mare bucurie pentru tot norodul: ast azi, n cetatea lui David, vi S-a n ascut un Mntuitor, care este Hristos, Domnul. La cuvintele acestea, priveli sti de slav a inund a inimile p astorilor care ascult a. A venit Liberatorul lui Israel! Putere, m arire, triumf sunt legate de venirea Sa. Dar ngerul trebuie s a-i preg ateasc a pentru . Iat a-L recunoa ste pe Mntuitorul lor n s ar acie s i umilin ta a semnul dup a care-L ve ti cunoa ste: ve ti g asi un prunc nf as at n scutece s i culcat ntr-o iesle. Solul ceresc le lini stise temerile. Le spusese cum s a-L g aseasc a de sl pe Isus. Cu delicat a considera tie fa ta abiciunea lor omeneasc a, [48] le d aduse timp s a se deprind a cu str alucirea divin a. Apoi bucuria s i slava nu mai puteau s a e ascunse. Toat a cmpia a fost luminat a de puternica str alucire a o stirilor lui Dumnezeu. P amntul era t acut s i cerul plecat s a asculte imnul: Slav a lui Dumnezeu n locurile preanalte Si pace pe p amnt ntre oamenii pl acu ti Lui. O, dac a familia omeneasc a ar putea recunoa ste ast azi imnul acesta! Declara tia f acut a atunci, imnul cntat atunci vor cre ste pn a la ncheierea vremii s i vor r asuna pn a la marginile p amntului. Cnd Soarele Neprih anirii va r as ari cu vindecarea sub aripile Sale, cntecul acesta va repetat de glasul unei mari mul timi, ca vuietul unor ape multe, zicnd: Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a nceput s a mp ar a teasc a (Apoc. 19, 6). Dup a ce ngerii au disp arut, lumina s-a stins s i umbrele nop tii au c azut din nou pe dealurile Betleemului. Dar n mintea p astorilor a r amas cel mai str alucitor tablou v azut vreodat a de ochi omene sti. Dup a ce au plecat ngerii de la ei, ca s a se ntoarc a n cer, p astorii

28

Hristos Lumina Lumii

au zis unii c atre al tii: Haidem s a mergem pn a la Betleem s i s a vedem ce ni s-a spus s i ce ne-a f acut cunoscut Domnul. S-au dus n grab as i au g asit pe Maria, pe Iosif s i pe pruncul culcat n iesle. Plecnd de acolo cuprin si de mare bucurie, au nceput s a vesteasc a lucrurile pe care le-au v azut s i le-au auzit. To ti cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau p astorii. Maria p astra toate cuvintele acelea s i se gndea la ele n inima ei. Si p astorii s-au ntors, sl avind s i l audnd pe Dumnezeu. Cerul s i p amntul nu sunt ast azi mai departe unul de altul dect atunci cnd p astorii ascultau cntecul ngerilor. Omenirea este nc a tot a sa de mult obiectul grijii cerului ca atunci cnd oamenii simpli, cu ocupa tii obi snuite, au ntlnit ngeri n miezul zilei s i au vorbit cu solii cere sti prin vii s i pe cmpii. Cerul poate foarte aproape de noi pe drumurile obi snuite ale vie tii. ngeri din locuri cere sti vor sprijini pa sii acelora care vin s i merg la porunca lui Dumnezeu. Faptul petrecut la Betleem este un subiect inepuizabil. n el este ascuns adncul bog a tiei, n telepciunii s i s tiin tei lui Dumnezeu (Rom. 11, 33). Admir am sacriciul Mntuitorului, care a schimbat [49] tronul cerului cu staulul s i tov ar as ia ngerilor sn ti cu vitele din grajd. ngmfarea omeneasc as i mul tumirea de sine se simt mustrate n prezen ta Sa. Dar acesta n-a fost dect nceputul iubirii Sale minunate. aproape f Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fost o umilin ta ar a margini ca s a ia natura omului chiar s i atunci cnd Adam se aa n Eden, nevinovat. Dar Isus a luat corp omenesc atunci cnd rasa uman a fusese sl abit a de patru mii de ani de p acat. Ca orice copil al lui Adam, El Si-a asumat consecin tele ac tiunii legii eredit a tii. Care erau consecin tele acestea, se poate vedea n istoria str amo silor S ai p amnte sti. El a venit cu o ereditate ca aceasta, ca s a mpart a cu noi f grijile s i ispitele s i s a ne dea o pild a de o via ta ar a p acat. n cer, Satana l urse pe Hristos pentru pozi tia Sa la tronul lui Dumnezeu. L-a urt s i mai mult atunci cnd el nsu si a fost nl aturat. L-a urt pe Acela care Se legase s a-i r ascumpere pe p ac ato si. Cu toate acestea, n lumea n care Satana se pretindea st apn, Dumnezeu I-a ng aduit Fiului S au s a vin a ca un prunc slab, supus sl abiciunii omene sti. El I-a ng aduit s a dea piept cu primejdiile vie tii la fel ca oricare om, s a duc a lupta vie tii a sa cum trebuie s a o duc a orice vl astar omenesc, cu riscul de a da gre ss i a pierde ve snicia.

Vi s-a n ascut un Mntuitor

29

Inima oric arui tat a p amntesc vegheaz a asupra ului s au. El prive ste fa ta copila sului s au s i tremur a la gndul primejdiei pentru via ta acestuia. El dore ste din toat a inima s a fereasc a scumpa lui odrasl a de puterea lui Satana, s a-l tin a departe de ispite s i lupt a. Pentru a nfrunta o lupt as i mai nver sunat as i un risc mult mai tor, Dumnezeu a dat pe singurul S nfrico sa au Fiu, ca n felul acesta c ararea vie tii s a poat a f acut a sigur a pentru copila sii no stri. Aici este iubirea! Minuneaz a-te, cerule, s i r ami ncremenit, p amntule! [50]

Capitolul 5 Consacrarea
LA APROXIMATIV PATRUZECI DE ZILE dup a na sterea lui Hristos, Iosif s i Maria L-au dus la Ierusalim, s a-L nf a ti seze naintea Domnului s i s a aduc a jertf a. Acest lucru era n conformitate cu legea iudaic as i, ca nlocuitor al omului, Hristos trebuia s a Se conformeze n totul legii; El fusese deja supus ritualului circumciziunii, ca o asigurare c a Se va supune legii. Ca jertf a din partea mamei, legea cerea un miel de un an ca ardere de tot s i un porumbel tn ar sau o turturea ca jertf a pentru p acat. Dar legea prevedea c a, dac a erau prea s araci ca s a aduc a un miel, p arin tii puteau aduce o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, iar cel alalt ca jertf a pentru p acat. Darurile aduse Domnului trebuiau s a e f ar a cusur. Aceste daruri l reprezentau pe Hristos, de unde rezult a clar c a Isus nsu si nu avea nici un defect zic. El era Mielul f ar a cusur s i f ar a prihan a (1 Petru 1, 19). F aptura Sa nu era desgurat a de vreun defect; corpul S au era puternic s i s an atos. Si n tot timpul vie tii Sale a tr ait n conformitate [51] cu legile naturale. Att zic, ct s i spiritual, El a fost un exemplu de ceea ce vrea Dumnezeu ca to ti oamenii s a e prin ascultare de legile Sale. Consacrarea primului n ascut si avea originea n timpurile cele mai ndep artate. Dumnezeu f ag aduise s a-L dea pe ntiul n ascut al cerului pentru a-i salva pe p ac ato si. Acest dar trebuia s a e recunoscut n ecare familie prin consacrarea ntiului n ascut. El trebuia s a e devotat slujbei de preot, ca reprezentant al lui Hristos printre oameni. n timpul eliber arii lui Israel din Egipt, consacrarea ntiului n ascut a fost din nou poruncit a. Atunci cnd ii lui Israel erau robi la egipteni, Domnul i-a poruncit lui Moise s a mearg a la Faraon, mp aratul Egiptului, s i s a-i spun a: A sa vorbe ste Domnul: Israel este ul Meu, ntiul Meu n ascut. ti spun: Las a pe ul Meu s a plece, 30

Consacrarea

31

ca s a-Mi slujeasc a; dac a nu vrei s a-l la si s a plece, voi ucide pe ul t au, pe ntiul t au n ascut (Exodul 4, 22.23). Moise a transmis solia ncredin tat a, dar r aspunsul ngmfatului mp arat suna astfel: Cine este Domnul, ca s a ascult de glasul Lui s i s a-l las pe Israel s a plece? Eu nu cunosc pe Domnul s i nu voi l asa pe Israel s a plece (Exodul 5, 2). Domnul a lucrat pentru poporul S au prin semne s i minuni, trimi tnd judec a ti grele asupra lui Faraon. n cele din urm a, ngerului pierz ator i s-a poruncit s a-i ucid a pe ntii n ascu ti ai egiptenilor s i ai vitelor lor. Ca s a e cru ta ti, israeli tilor li s-au dat instruc tiuni s a ung a u sorii u silor cu sngele unui miel njunghiat. Fiecare cas a trebuia s a poarte semnul acesta, pentru ca, atunci cnd venea s a- si ndeplineasc a misiunea de nimicire, ngerul s a poat a trece pe lng a casele israeli tilor. Dup a trimiterea acestei judec a ti asupra Egiptului, Domnul i-a spus lui Moise: Pune-Mi deoparte ca sfnt pe orice nti n ascut... att dintre oameni, ct s i dintre dobitoace: este al Meu. C aci orice nti n ascut este al Meu; n ziua cnd am lovit pe to ti ntii n ascu ti din tara Egiptului, Mi-am nchinat Mie pe to ti ntii n ascu ti din Israel, att din oameni, ct s i din dobitoace: ei vor ai Mei. Eu sunt Domnul (Exodul 13, 2; Numeri 3, 13). Dup a ce a fost stabilit serviciul n sanctuar, Domnul a ales semin tia lui Levi n locul ntilor n ascu ti din tot Israelul, ca s a slujeasc a n sanctuar. Dar ntii n ascu ti urmau totu si s a e privi ti ca ind ai Domnului s i trebuiau s a e r ascump ara ti. n felul acesta, legea pentru nf a ti sarea ntilor n ascu ti a c ap atat o nsemn atate deosebit a. De si era o amintire a minunatei eliber ari a copiilor lui Israel de c atre Domnul, ea prenchipuia o eliberare mai mare, pe care avea s a o mplineasc a singurul Fiu al lui Dumnezeu. Dup a cum sngele stropit pe u sori i-a salvat pe ntii n ascu ti ai lui [52] Israel, tot astfel sngele lui Hristos are putere s a salveze lumea. rii lui Hristos! A sadar, ce profund a nsemn atate avea actul nf a ti sa Preotul ns a n-a v azut prin v al, n-a descifrat taina din partea cealalt a. nf a ti sarea copiilor era un act obi snuit. Zi de zi, preotul primea banii pentru r ascump arare, cnd pruncii erau nf a ti sa ti Domnului. Zi dup a zi, el si aducea la ndeplinire ndatoririle obi snuite, dnd prea pu tin a aten tie p arin tilor sau copiilor, afar a de cazul c a vedea vreun semn al bog a tiei sau rangului nalt al p arin tilor. Iosif s i Maria erau s araci; cnd au venit cu copilul lor, preo tii au v azut doar un b arbat s i o

32

Hristos Lumina Lumii

femeie mbr aca ti ca galileenii, n ve sminte umile. n nf a ti sarea lor nu era nimic care s a atrag a aten tia s i nu au prezentat dect darul pe care-l ofereau cei foarte s araci. Preotul a trecut prin ceremonia slujbei sale ociale. A luat copilul n bra te s i l-a ridicat n fa ta altarului. Dup a ce l-a napoiat mamei, a scris numele Isus n registrul ntilor n ascu ti. Atunci cnd pruncul se aa n bra tele sale, nici prin gnd nu i-a trecut c a acesta era Maiestatea cerului, mp aratul slavei. Preotul nu- si nchipuia c a Acest prunc era Acela despre care Moise scrisese: Domnul, Dumnezeul vostru, v a va ridica dintre fra tii vo stri un prooroc ca mine; pe El s a-L asculta ti n tot ce v a va spune (Fapte 3, 22). El nu s-a gndit c a acest prunc era Cel a c arui slav a ceruse Moise s a o vad a. Dar n bra tele preotului se aa Unul mai mare dect Moise; s i cnd nregistr a numele copilului, el scrise numele Aceluia care era temelia rii ntregului sistem iudaic. Acel nume avea s a e garan tia desin ta acestui sistem; deoarece sistemul jertfelor s i al darurilor se nvechise, tipul aproape si ajunsese antitipul, iar umbra, realitatea ei. Sechina se dep artase de la sanctuar, dar Copilul din Betleem era nv aluit n slava n fa ta c areia ngerii se prosternau. Acest prunc ne stiutor era s amn ta f ag aduit a, c atre care ar ata primul altar de la poarta Edenului. Acesta era Silo, Pacicatorul. Era Acela care Se numise n fa ta lui Moise EU SUNT. Era Acela care n stlpul de nor s i de foc fusese conduc atorul lui Israel. Era Acela despre care v az atorii proorociser a cu mult nainte. El era Dorin ta tuturor na tiunilor, R ad acina s i Vl astarul lui David s i Luceaf arul str alucitor de . Numele acelui pl diminea ta apnd pruncu sor, nscris n registrul lui Israel, care-L declara ca ind fratele nostru, era n adejdea neamului omenesc dec azut. Copilul pentru care se pl atise r ascump arare era Acela care trebuia s a pl ateasc a pre tul de r ascump arare pentru p acatele ntregii omeniri. Era adev aratul Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, conduc atorul preo tiei care nu poate trece de la unul [53] la altul, Mijlocitorul de la dreapta M aririi n locurile preanalte (Evrei 10, 21; 7, 24; 1, 3). [54] Lucrurile spirituale se judec a spiritual. n templu, Fiul lui Dum[55] nezeu era consacrat lucr arii pe care venise s-o ndeplineasc a. Preotul privea la El ca la oricare alt copil. Dar, cu toate c a el n-a v azut s i n-a sim tit nimic neobi snuit, s-a recunoscut totu si faptul c a Dumnezeu d adea lumii pe Fiul S au. Aceast a ocazie n-a trecut f ar a ca Hristos s a

Consacrarea

33

fost recunoscut. Si iat a c a n Ierusalim era un om numit Simeon. sfnt Omul acesta ducea o via ta as i era cu frica lui Dumnezeu. El a stepta mngierea lui Israel s i Duhul Sfnt era peste el. Duhul Sfnt l n stiin tase c a nu va muri nainte ca s a vad a pe Hristosul Domnului. Cnd intr a n templu, Simeon v azu o familie nf a ti snd preotului pe primul lor n ascut. Dup a nf a ti sare se cuno stea c a sunt s araci; dar Simeon a n teles ndemnurile Duhului Sfnt s i a fost profund convins c a pruncul nf a ti sat Domnului era Mngierea lui Israel, Acela pe care din toat a inima dorea s a-L vad a. Spre uimirea preotului, Simeon ar ata ca un om c azut n extaz. Copilul a fost napoiat Mariei, iar lui Dumnezeu, n timp ce n suetul el l lu a n bra te s i l nf a ti sa lui p atrunse o bucurie pe care nu o mai sim tise niciodat a. Ridicnd copilul Mntuitor spre cer, a spus: Acum, sloboze ste n pace pe robul T au, St apne, dup a cuvntul T au. C aci au v azut ochii mei mntuirea Ta, pe care ai preg atit-o s a e naintea tuturor popoarelor, lumina care s a lumineze neamurile, s i slava poporului T au Israel. Duhul profe tiei era asupra acestui om al lui Dumnezeu s i, n timp ce Iosif s i Maria st ateau lng a el, minunndu-se de cuvintele lui, Simeon i-a binecuvntat s i i-a zis Mariei: Iat a, Copilul acesta este rnduit spre pr abu sirea s i ridicarea multora n Israel s i s a e un semn care va strni mpotrivire. Chiar suetul t au va str apuns de o sabie, ca s a descopere gndurile multor inimi. , de asemenea a intrat s Ana, o prooroci ta i a conrmat m arturia lui Simeon cu privire la Hristos. n timp ce Simeon vorbea, fa ta ei se luminase de slava lui Dumnezeu s i din adncul inimii si exprima mul tumirea pentru c a i se ng aduise s a-L vad a pe Hristos, Domnul. Ace sti umili nchin atori nu studiaser a profe tiile n zadar. Dar cei care de tineau pozi tii de conduc atori s i preo ti n Israel, de si aveau n fa ta lor pre tioasele cuvinte ale profe tiei, nu umblau n c aile Domnu[56] lui s i ochii lor nu erau deschi si s a vad a Lumina vie tii. Tot astfel se petrec lucrurile s i acum. Evenimentele asupra c arora este concentrat a aten tia ntregului cer sunt nen telese s i apari tia lor trece neobservat a de conduc atorii religio si s i nchin atorii din casa lui Dumnezeu. Oamenii l recunosc pe Hristos n istorie, n timp ce-I ntorc spatele lui Hristos Cel viu. Hristos, n Cuvntul S au care cheam a la jertre de sine, n cei s araci s i suferinzi care cer ajutor, n cauza just a care implic a s ar acie, trud as i defaim a, nu este primit nici ast azi mai bine dect a fost cu optsprezece veacuri n urm a.

34

Hristos Lumina Lumii

Maria medita asupra proorociei mult cuprinz atoare a lui Simeon. Cnd privea la copilul din bra tele ei s i si amintea cuvintele spuse de p astorii din Betleem, inima ei se umplu de bucurie s i speran ta minunat a. Cuvintele lui Simeon i-au amintit de profeticele rostiri ale lui Isaia: Apoi o Odrasl a va ie si din tulpina lui Isai s i un Vl astar va da din r ad acinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de n telepciune s i de pricepere, duh de sfat s i de t arie, duh de cuno stin ta s i de fric a de Domnul... Neprih anirea va brul coapselor Sale s i credincio sia brul mijlocului S au. Poporul care umbla n ntuneric vede o mare lumin a... C aci un Copil ni S-a n ascut, un Fiu ni S-a dat s i domnia va pe um arul Lui; l vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, P arintele ve sniciilor, Domn al p acii (Is. 11, 1-5; 9, 2-6). Cu toate acestea, Maria nu n telegea misiunea lui Hristos. Simeon profetizase despre El ca ind o lumin a care s a lumineze Neamurile s i o glorie pentru Israel. Tot a sa s i ngerii vestiser a na sterea Mntuitorului ca o veste de bucurie pentru toate popoarele. Dumnezeu c auta s a corecteze concep tia ngust a a iudeilor cu privire la lucrarea lui Mesia. El dorea ca lumea s a-L priveasc a nu numai ca eliberator al lui Israel, ci s i ca Mntuitor al lumii. Trebuia s a treac a ns a mul ti ani pn a cnd chiar mama lui Isus s a n teleag a misiunea Lui. Maria a stepta cu ner abdare domnia lui Mesia pe tronul lui David, dar nu vedea botezul suferin tei prin care trebuia s a-l c stige. Prin Simeon, se f acuse cunoscut faptul c a trecerea lui Mesia prin lume nu era lipsit a de greut a ti. n cuvintele adresate Mariei: Chiar suetul t au va str apuns de o sabie, Dumnezeu, n mila Sa duioas a, a n stiin tat-o pe mama lui Isus despre suferin ta pe care, din dragoste pentru El, ncepuse deja s a o simt a. Iat a, spusese Simeon, Copilul acesta este rnduit spre pr abu sirea s i ridicarea multora n Israel s i s a e un semn care va strni [57] mpotrivire. Cei care urmeaz a s a e n al ta ti trebuie ca mai nti s a cad a. Trebuie s a c adem pe Stnc as i s a m zdrobi ti nainte de a putea n al ta ti n Hristos. Eul personal trebuie s a e detronat s i ngmfarea trebuie s a e umilit a, dac a vrem s a vedem slava mp ar a tiei spirituale. . De aceea ei Iudeii nu acceptau onoarea care se c stig a prin umilin ta

Consacrarea

35

nu L-au primit pe R ascump ar atorul lor. El era un semn care strnea mpotrivire. Ca s a se descopere gndurile multor inimi. n lumina vie tii Mntuitorului, inimile tuturor, de la Creator pn a la domnul ntunericului, sunt descoperite. Satana L-a prezentat pe Dumnezeu ca ind egoist s i asupritor, c a pretinde totul s i nu d a nimic, cere de la toate creaturile Sale s a-L slujeasc a pentru gloria Sa s i nu face nici un sacriciu pentru binele lor. ns a darul lui Hristos descoper a gndurile din inima Tat alui. Dovede ste c a gndurile lui Dumnezeu de noi sunt gnduri de pace s fa ta i nu de nenorocire (Ier. 29, 11). de p Demonstreaz a c a, n timp ce ura lui Dumnezeu fa ta acat este tot de p a sa de tare ca moartea, iubirea Sa fa ta ac atos este mai tare dect moartea. Asumndu-Si lucrarea r ascump ar arii noastre, El nu va cru ta nimic, orict de scump, din ce este necesar pentru des avr sirea operei Sale. Nu se re tine nici un adev ar esen tial pentru mntuirea noastr a, nu se neglijeaz a nici o minune a harului, nu r amne nefolosit a nici una din puterile divine. Har este ngr am adit peste har s i dar peste dar. ntreaga comoar a a cerului este pus a la ndemna celor pe care El caut a s a-i salveze. Dup a ce a adunat bog a tiile universului s i a deschis izvoarele puterilor nesfr site, le pred a n minile lui Hristos s i zice: Toate acestea sunt pentru om. Folose ste aceste daruri ca s a-l convingi c a nu exist a iubire mai mare ca a Mea pe p amnt sau n cer. Fericirea sa cea mai mare o va g asi iubindu-M a pe Mine. n fa . Acolo La crucea Golgotei, iubirea s i egoismul au stat fa ta ta s-au descoperit n toat a plin atatea lor. Hristos a tr ait numai pentru a mngia s i a binecuvnta, iar Satana, punnd la cale omorrea Sa, a r dat pe fa ta autatea urii sale mpotriva lui Dumnezeu. Prin aceasta, dovedea c a adev aratul scop al rebeliunii sale era de a-L detrona pe Dumnezeu s i de a-L nimici pe Acela prin care se manifesta iubirea lui Dumnezeu. Prin via ta s i moartea lui Hristos, gndurile oamenilor sunt s i ele scoase la iveal a. De la staul pn a la cruce, via ta lui Isus a fost o . Aceasta a chemare la nfrngerea eului s i la p art as ie n suferin ta dezv aluit inten tiile oamenilor. Isus a venit cu adev arul cerului s i to ti cei care ascult a de glasul Duhului Sfnt sunt atra si de El. Adoratorii de Hristos, eului apar tin mp ar a tiei lui Satana. Prin atitudinea lor fa ta to ti vor dovedi de ce parte sunt. Si n felul acesta ecare si hot ar as te [58] soarta.

36

Hristos Lumina Lumii

pierdut n ziua judec a tii de apoi, ecare in ta a va n telege natura propriei respingeri a adev arului. Jertfa de pe cruce va prezentat a s i adev arata ei nsemn atate va n teleas a de ecare minte ce a fost orbit a de p acat. n fa ta priveli stii de pe Golgota, cu jertfa ei tainic a, p ac ato sii vor sta condamna ti. Se va da la o parte orice scuz a mincinoas a. Apostazia oamenilor se va ar ata sub odioasa ei nf a ti sare. Oamenii vor vedea ce au ales. Atunci va claricat a orice ntrebare cu privire la adev ar s i r at acire, ce a existat n lupta aceasta ndelungat a. ntregul univers va vedea c a Dumnezeu nu este vinovat de existen ta sau d ainuirea r aului. Se va demonstra c a hot arrile lui Dumnezeu nu au nici o leg atur a cu p acatul. Nu a existat nici un defect n crmuirea lui Dumnezeu, nici un motiv de nemul tumire. gndurile tuturor inimilor oameniAtunci cnd vor date pe fa ta lor, att cei credincio si, ct s i cei r azvr ati ti vor arma mpreun a: Drepte s i adev arate sunt c aile Tale, mp arate al Neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, s i cine nu va sl avi Numele T au?... pentru c a [59] judec a tile Tale au fost ar atate (Apoc. 15, 3.4).

Capitolul 6 I-am v azut steaua


CE S-A NASCUT DUPA ISUS n Betleemul din Iudea, n zilele mp aratului Irod, iat a c a au venit ni ste magi din R as arit la Ierusalim s i au ntrebat: Unde este mp aratul de curnd n ascut al Iudeilor? Fiindc a I-am v azut steaua n R as arit s i am venit s a ne nchin am Lui. Ace sti n telep ti din R as arit erau lozo. Ei apar tineau unei clase nobil mari s i inuente, care cuprindea oameni de vi ta as i care de tinea mare parte din bog a tia s i s tiin ta na tiunii lor. Printre ace stia, erau mul ti care i n selau pe cei creduli. Al tii ns a, care erau sinceri, studiau descoperirile lui Dumnezeu din natur as i erau onora ti pentru integritatea s i n telepciunea lor. Un astfel de caracter aveau s i n telep tii care au venit la Isus. Lumina lui Dumnezeu str aluce ste totdeauna n mijlocul ntunecimii p agnismului. Atunci cnd au studiat cerurile nstelate s i au c autat s a p atrund a taina ascuns a n c aile lor luminoase, ace sti magi au contemplat gloria Creatorului. C autnd s a n teleag a mai bine, ei s-au ndreptat spre Scripturile evreilor. n tara lor, scrierile profetice, tor divin, au fost p care preziceau venirea unui nv a ta astrate ca o comoar a. Balaam f acea parte din rndul magilor, de si cndva fusese un profet al lui Dumnezeu; inspirat de Duhul Sfnt, el proorocise despre prosperitatea lui Israel s i ar atarea lui Mesia; iar proorociile lui trecuser a prin tradi tie de la genera tie la genera tie. Dar, n Vechiul [60] Testament, venirea Mntuitorului era mai clar descoperit a. Magii au aat cu bucurie c a venirea Sa era aproape s i c a lumea ntreag a avea s a e plin a de cunoa sterea slavei Domnului. n acea noapte, cnd slava lui Dumnezeu se rev arsa pe dealurile Betleemului, magii au v azut pe ceruri o lumin a misterioas a. Cnd lumina s-a stins, o stea luminoas a a ap arut s i z abovea pe cer. Nu era nici stea x a, nici planet a, s i fenomenul a trezit cel mai viu interes. Acea stea era o grup a dep artat a de ngeri lumino si, dar magii nu s tiau lucrul acesta. Cu toate acestea, ei sim teau c a steaua are pentru ei o deosebit a nsemn atate. Ei i-au consultat pe preo ti s i pe lozo 37

38

Hristos Lumina Lumii

s i au cercetat sulurile vechilor cronici. Profe tia lui Balaam gl asuia astfel: O stea r asare din Iacov. Un toiag de crmuire se ridic a din Israel (Num. 24, 17). S a fost aceast a stea neobi snuit a trimis a ca un prevestitor al Celui F ag aduit? Magii au ntmpinat cu bucurie lumina adev arului trimis din cer; acum, ea se rev arsa asupra lor n raze tot mai str alucitoare. Prin vise, au fost ndruma ti s a mearg a s a-L caute pe Prin tul nou-n ascut. , Avraam a plecat la chemarea lui DumDup a cum, prin credin ta nezeu, f ar a s as tie unde se duce (Evrei 11, 8), dup a cum, prin , Israel a urmat stlpul de nor c credin ta atre Tara F ag aduit a, tot a sa s i ace stia dintre neamuri au plecat s a-L g aseasc a pe Mntuitorul lucruri pre f ag aduit. Orientul avea din abunden ta tioase s i magii n-au pornit la drum cu mna goal a. Era obiceiul ca prin tilor sau altor personalit a ti de seam a s a li se ofere daruri, ca un act de omagiu, s i astfel cele mai valoroase daruri pe care acea tar a le putea oferi au fost aduse ca o jertf a de nchinare naintea Aceluia n care toate neamurile p amntului aveau s a e binecuvntate. Era necesar s a c al atoreasc a noaptea, pentru a nu pierde steaua din vedere; iar c al atorii foloseau timpul repetnd proorociile tradi tionale s i vestirile profetice cu privire la Acela pe care ei l c autau. La ecare popas, cercetau profe tiile s i li se nt area convingerea c a sunt condu si de Dumnezeu. Pe lng a faptul c a aveau steaua n fa ta lor ca un semn exterior, aveau s i dovad a l auntric a din partea Duhului Sfnt, care . C lucra asupra inimii lor s i le insua speran ta al atoria, de si lung a, era fericit a pentru ei. Ei au ajuns n tara lui Israel, unde coborr a Muntele M aslinilor, , cnd, deodat avnd Ierusalimul n fa ta a, steaua care i-a condus pe drumul lor obositor se opri deasupra templului, iar dup a un timp, disp aru dinaintea privirii lor. Cu pa si energici pornir a mai departe, n ad ajduind cu ncredere ca na sterea lui Mesia s a e rostirea feri[61] cit a a oric arei limbi. Dar cercet arile lor sunt zadarnice. Intrnd n cetatea sfnt a, ei s-au ndreptat spre templu. Spre surprinderea lor, nu g asesc pe nimeni care s as tie ceva despre mp aratul nou-n ascut. ntreb arile lor nu produc nici o expresie de bucurie, ci mai degrab a de surprindere, de team as i de dispre t. n sl Preo tii povestesc tradi tii. Ei nal ta avi religia s i sn tenia lor, ca p n timp ce pe greci s i pe romani i denun ta agni s i p ac ato sii p ac ato silor. Ace sti n telep ti nu sunt idolatri s i, n fa ta lui Dumnezeu,

I-am v azut steaua

39

sunt cu mult mai presus dect a sa-zi sii S ai nchin atori; cu toate acestea, sunt privi ti de iudei ca p agni. Nici chiar cei rndui ti ca p astori ai Scrierilor Snte nu primesc cu simpatie arz atoarele lor ntreb ari. Sosirea magilor a fost repede f acut a cunoscut a prin tot Ierusalimul. Pelerinajul lor ciudat a produs o fr amntare n mijlocul oamenilor, ce a ajuns pn a la palatul mp aratului Irod. Vicleanul edomit s-a tulburat de vestea unui posibil rival. Nenum arate crime mnjiser a drumul s au la tron. Fiind de snge str ain, era urt de po era protec porul peste care domnea. Singura lui siguran ta tia Romei. Dar acest nou Prin t avea o preten tie mai mare. Considera c a S-a n ascut pentru a conduce o mp ar a tie. Irod b anuia c a preo tii comploteaz a cu str ainii, pentru a declan sa o revolt a popular a ca s a-l dea jos de pe tron. Cu toate acestea, el si ascunse nencrederea, hot art ind s a le z ad arniceasc a planurile prin iscusin ta lui mai ranat a. Convocnd adunarea preo tilor de seam as i tura din c a c arturarilor, i ntreb a n leg atur a cu nv a ta ar tile lor snte [62] cu privire la locul na sterii lui Mesia. Aceast a ntrebare, pus a de uzurpatorul tronului s i f acut a la ce torilor iudei. Indiferen rerea str ainilor, a strnit ngmfarea nv a ta ta cu care c autau prin c ar tile profe tilor l-a exasperat pe tiranul gelos. El gndea c a ei ncearc a s a ascund a cuno stin tele pe care le aveau . Cu o autoritate pe care ei nu ndr n aceast a privin ta azneau s ao desconsidere, el le-a ordonat s a fac a o cercetare am anun tit as i s a declare locul de na stere al mp aratului a steptat de ei. n Betleemul din Iudea, i-au r aspuns ei, c aci iat a ce a fost scris prin proorocul: Si tu Betleeme, tara lui Iuda, Nu e sti nicidecum cea mai nensemnat a dintre c apeteniile lui Iuda; C aci din tine va ie si o C apetenie, Care va p astorul poporului Meu Israel. Irod i invit a apoi pe magi la o ntrevedere secret a. Un uragan de mnie s i team a vuia n inima sa, dar el p astra o nf a ti sare lini stit a s i i primi pe str aini foarte curtenitor. El ntreb a despre timpul cnd se ar atase steaua, f acndu-se c a salut a cu bucurie vestea na sterii lui Hristos. El i rug a st aruitor pe vizitatorii s ai: Duce ti-v as i cerceta ti

40

Hristos Lumina Lumii

cu de-am anuntul despre Prunc: s i cnd l ve ti g asi, da ti-mi s i mie de s tire, ca s a vin s i eu s a m a nchin Lui. Zicnd a sa, le d adu voie s a- si continue drumul spre Betleem. Preo tii s i b atrnii din Ierusalim nu erau a sa de necunosc atori cu privire la na sterea lui Hristos cum se ar atau. Vestea despre vizita ngerilor la p astori fusese dus a la Ierusalim, dar rabinii o socotiser a ca ind neimportant a pentru preocuparea lor. Ei n si si L-ar putut g asi pe Isus s i ar putut gata s a-i conduc a pe magi la locul Lui de na stere; dar, n loc s a se petreac a lucrurile n felul acesta, n telep tii ace stia au venit s a le atrag a aten tia asupra na sterii lui Mesia. Unde este mp aratul de curnd n ascut al Iudeilor? au zis ei. Fiindc a I-am v azut steaua n R as arit, s i am venit s a ne nchin am Lui. n aceste mprejur ari, ngmfarea s i invidia au nchis u sa n fa ta luminii. Dac a s-ar dat ascultare ve stilor aduse de p astori s i de magi, acest fapt i-ar pus pe preo ti s i pe rabini n pozi tia cea mai de neinvidiat, dovedind falsitatea preten tiei lor c a sunt exponen tii tori erudi adev arului lui Dumnezeu. Ace sti nv a ta ti n-au fost dispu si s a se plece pentru a ndruma ti de aceia pe care ei i numeau p agni. Nu se putea, ziceau ei, ca Dumnezeu s a-i dat pe ei la o [63] parte s i s a comunice cu p astori incul ti sau cu neamuri necircumcise. Ei se hot arr a s a- si arate dispre tul pentru ve stile care au agitat pe mp aratul Irod s i tot Ierusalimul. Nu voiau nici m acar s a mearg a la Betleem, pentru a vedea dac a lucrurile erau astfel. Si i-au determinat pe oameni s a considere orice interes manifestat pentru Isus ca o agita tie fanatic a. De aici a nceput lep adarea lui Hristos de c atre preo ti s i rabini. Din acest moment, ngmfarea s i nc ap a tnarea lor s-au transformat ntr-o ur a nver sunat a mpotriva Mntuitorului. n timp ce Dumnezeu deschidea u sa n fa ta neamurilor, conduc atorii iudei nchideau u sa pentru ei n si si. n telep tii au plecat singuri din Ierusalim. Umbrele nop tii ncepuser a s a cad a la ie sirea lor pe por ti, dar, spre marea lor bucurie, au v azut din nou steaua s i au fost condu si la Betleem. Ei nu primiser a nici o n stiin tare cu privire la starea umil a a lui Isus, a sa cum le fusese dat a p astorilor. Dup a ndelungata lor c al atorie, au fost dezam agi ti de indiferen ta conduc atorilor iudei s i au p ar asit Ierusalimul cu mai pu tin a ncredere dect atunci cnd au intrat n cetate. La Betleem, nu au g asit nici o gard a regal a sta tionat a pentru a asigura protec tia mp aratului nou-n ascut. Nimeni dintre oamenii de vaz a ai

I-am v azut steaua

41

. Isus era a rani lumii nu era de fa ta sezat ntr-un staul. P arin tii S ai, ta simpli, needuca ti, erau singurii Lui veghetori. Putea acesta s a e Cel despre care st a scris c a trebuia s a ridice semin tiile lui Iacov s i s a aduc a napoi r am as i tele lui Israel, care trebuia s a e Lumina Neamurilor pentru mntuire pn a la marginile p amntului (Is. 49, 6)? Au intrat n cas a, au v azut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fa ta la p amnt s i I s-au nchinat. Sub nf a ti sarea umil a a lui Isus, au recunoscut prezen ta Divinit a tii. Si-au predat inimile naintea Lui, ca ind Mntuitorul lor, iar apoi s i-au oferit darurile: [64] aveau ace aur, smirn as i t amie. Ce credin ta stia! Se putea spune despre n telep tii ace stia din R as arit ca despre suta sul roman de mai trziu: Nici n Israel n-am g asit o credin ta a sa de mare (Mat. 8, 10). de Ace sti oameni n telep ti nu n teleseser a planul lui Irod fa ta Isus. Atunci cnd tinta c al atoriei lor a fost atins a, ei s-au preg atit s a se ntoarc a la Ierusalim, inten tionnd s a-l n stiin teze de succesul lor. Dar, ntr-un vis, au primit un mesaj divin de a nu mai avea nici o leg atur a cu el. Evitnd Ierusalimul, ei au pornit spre tara lor pe un alt drum. Tot a sa s i Iosif a primit n stiin tarea de a fugi n Egipt cu Maria s i Copilul. ngerul i-a zis: R ami acolo pn a ti voi spune eu; c aci Irod are s a caute Pruncul s a-L omoare. Iosif a ascultat f ar a ntrziere s i, , porni noaptea la drum. pentru o mai mare siguran ta Prin ace sti n telep ti, Dumnezeu a atras aten tia na tiunii iudaice asupra na sterii Fiului S au. Cercet arile lor prin Ierusalim, trezirea interesului din partea oamenilor, chiar s i gelozia lui Irod, care a atras aten tia preo tilor s i rabinilor, le-au ndrumat mintea c atre profe tiile cu privire la Mesia s i c atre marele eveniment care tocmai avusese [65] lor. Satana se str aduia din r asputeri s a nl ature lumina dumnezeiasc a din lume s i a folosit cea mai iscusit a viclenie pentru a-L distruge pe Mntuitorul. Dar Acela care niciodat a nu doarme s i nici nu dormiteaz a a vegheat asupra Preaiubitului S au Fiu. Acela, care a f acut s a plou a man a din cer pentru Israel s i l-a hr anit pe Ilie n timpul foametei, S-a ngrijit de un ad apost ntr-o tar a p agn a pentru Maria s i pruncul Isus. Si, prin darurile magilor dintr-o tar a str ain a, Domnul

42

Hristos Lumina Lumii

S-a ngrijit de mijloacele necesare pentru c al atoria n Egipt s i pentru s ederea n acea tar a str ain a. Magii au fost printre primii care I-au urat bun-venit R ascump ar atorului. Darul lor a fost cel dinti dar depus la picioarele Sale. Si, prin acest dar, ce privilegiu de slujire au avut ei! Lui Dumnezeu i face pl acere s a onoreze darul adus dintr-o inim a plin a de iubire, n slujirea pentru Sine. Dac dndu-i cea mai nalt a ecien ta a ne-am predat inima lui Isus, atunci vom aduce s i darurile noastre naintea Lui. Aurul s i argintul nostru, cele mai de pre t bunuri p amnte sti pe care le avem, cele mai nalte talente intelectuale s i spirituale vor consacrate de bun avoie Aceluia care ne-a iubit s i S-a dat pe Sine pentru noi. Irod a stepta cu ner abdare la Ierusalim ntoarcerea n telep tilor. Pe m asur a ce timpul trecea s i ei nu se ar atau, el a devenit suspicios. nd ar atnicia manifestat a de rabini pentru a ar ata locul de na stere al lui Mesia p area s a indice faptul c a i n teleseser a planul s i c a magii l ocoliser a inten tionat. El turb a de mnie la acest gnd. Iscusin ta . El voia s lui d aduse gre s, r amnndu-i doar s a recurg a la for ta a dea un exemplu cu acest Copil-Rege. Iudeii aceia ngmfa ti trebuiau s a vad a la ce se puteau a stepta n ncerc arile lor de a instala un domn al lor pe tron. Imediat au fost trimi si solda ti la Betleem, cu ordin s a-i omoare pe to ti pruncii de parte b arb ateasc a de la doi ani n jos. Locuin tele lini stite din cetatea lui David au fost martore la scenele acelea ngrozitoare, care, cu s ase sute de ani mai nainte, i fuseser a descoperite profetului. Un tip at s-a auzit n Rama, plngere s i bocet mult: Rahela si jelea copiii s i nu voia s a e mngiat a, pentru c a nu mai erau. Iudeii aduseser a nenorocirea aceasta asupra lor n si si. Dac a ar naintea lui Dumnezeu, El, ca o umblat cu credincio sie s i umilin ta demonstra tie a puterii Sale, ar f acut ca mnia mp aratului s a e inofensiv a pentru ei. Dar ei n si si se desp ar tiser a de Dumnezeu prin p acatele lor s i respinseser a Duhul Sfnt, care era singurul lor scut. Ei nu studiaser a Scripturile cu dorin ta de a se conforma voin tei lui Dumnezeu. Ei c autaser a profe tii care puteau interpretate n a sa fel, nct s a-i nal te pe ei n si si s i s a arate c a Dumnezeu dispre tuie ste era c [66] toate celelalte na tiuni. Mndria lor semea ta a Mesia avea s a vin a ca mp arat, care s a-i biruie pe vr ajma sii Lui s i, n mnia Sa, s a-i calce

I-am v azut steaua

43

n picioare pe p agni. n felul acesta, au strnit ura crmuitorilor lor. Prin faptul c a ei prezentaser a gre sit misiunea Domnului Hristos, Satana inten tionase s a aduc a la ndeplinire distrugerea Mntuitorului; dar, n loc de aceasta, r aul s-a ntors asupra capetelor lor. Actul acesta de cruzime a fost unul dintre cele din urm a care au ntunecat domnia lui Irod. Curnd dup a m acelul pruncilor nevinova ti, el nsu si a fost constrns s a se plece n fa ta acelei osnde pe care nimeni nu o poate nl atura. El a murit de o moarte groaznic a. Iosif, care era nc a n Egipt, a fost acum n stiin tat de un nger al lui Dumnezeu s a se ntoarc a n tara lui Israel. Socotindu-L pe Isus ca mo stenitorul tronului lui David, Iosif dorea s a se stabileasc a n Betleem; dar, and c a Arhelau domnea n Iudea n locul tat alui s au, s-a temut ca nu cumva planul tat alui s au mpotriva lui Hristos s a e adus la ndeplinire de c atre u. Dintre to ti ii lui Irod, Arhelau i sem ana cel mai mult la caracter. Succesiunea sa la tron fusese deja marcat a de o revolt a n Ierusalim s i omorrea a mii de iudei de c atre g arzile romane. Iosif a fost din nou ndrumat spre un loc sigur. S-a ntors la Nazaret, unde locuise mai nainte, s i aici a locuit Isus aproape treizeci de ani, ca s a se mplineasc a ce fusese vestit prin prooroci c a El va chemat Nazarinean. Galilea era sub controlul unui u al lui Irod, ns a aici era o mai mare amestec atur a de locuitori str aini dect n [67] Iudea. De aceea exista un interes mai mic pentru lucrurile care i priveau n special pe iudei s i era mai pu tin probabil ca preten tiile lui Isus s a strneasc a gelozia celor din conducere. A sa a fost primit Mntuitorul cnd a venit pe p amnt. P area pentru Pruncul R c a nu este nici un loc de odihn a sau siguran ta ascump ar ator. Dumnezeu nu L-a putut l asa pe Preaiubitul S au Fiu pe seama oamenilor nici chiar atunci cnd Acesta si ndeplinea lucrarea pentru mntuirea lor. El i-a ns arcinat pe ngeri s a-L nso teasc a pe Isus s i s a-L apere pn a si va ndeplini misiunea pe p amnt s i va [68] muri de minile celor pe care venise s a-i salveze.

Capitolul 7 Ca un prunc
ISUS SI-A PETRECUT COPILARIA s i tinere tea ntr-un s atule t de munte. Nu exista loc pe p amnt care nu ar fost onorat prin prezen ta Sa. Palatele regilor s-ar bucurat de privilegiul de a-L primi ca oaspete. Dar El a trecut pe lng a casele bogate, cur tile mp ar ate sti s i vestitele l aca suri ale s tiin tei, ca s a-Si stabileasc a locuin ta n modestul s i dispre tuitul Nazaret. Minunat n semnica tia lui este scurtul raport biblic cu privire la copil aria s i tinere tea Sa: Iar Pruncul cre stea s i Se nt area; era plin de n telepciune, s i harul lui Dumnezeu era peste El. n lumina rii Tat str alucitoare a nf a ti sa alui S au, Isus cre stea n n telepciune, n statur as i era tot mai pl acut naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor (Luca 2, 52). Mintea Sa era activ as i p atrunz atoare, cu o gndire s i o n telepciune ce dep as eau vrsta Sa. Pe lng a acestea, caracterul S au era armonios. Puterile min tii s i ale corpului se dezvoltau treptat, urmnd legile naturale ale copil ariei. n copil arie, Isus a dat dovad a de o dr ag al as enie deosebit a n purtare. Minile Sale binevoitoare erau totdeauna gata s a-i ajute [69] pe al tii. Manifesta o r abdare pe care nimic nu o putea tulbura s i o credincio sie care niciodat a nu sacrica integritatea. Neclintit ca ging o stnc a n privin ta principiilor, via ta Sa d adea pe fa ta as ia amabilit a tii neegoiste. Mama Domnului Isus urm area cu mult a seriozitate dezvoltarea puterilor Lui s i vedea n caracterul Lui chipul des avr sirii. Cu mare bucurie c auta s a ncurajeze mintea Lui ager as i receptiv a. Prin Duhul Sfnt, ea primea n telepciune ca s a conlucreze cu in tele cere sti la cre sterea acestui copil, care putea recunoa ste numai pe Dumnezeu ca Tat a al S au. nc a din timpuri foarte vechi, credincio sii din Israel acordaser a mult a grij a educa tiei tineretului. Domnul d aduse ndrum ari ca din pruncie copiii s a e nv a ta ti despre bun atatea s i m are tia Sa, a sa cum se descoperea mai ales n Legea Sa s i cum se vedea n via ta turile din Sntele poporului Israel. Cntarea, rug aciunea s i nv a ta 44

Ca un prunc

45

Scripturi trebuiau s a e adaptate pentru mintea de copil. Ta tii s i mamele trebuiau s a- si nve te copiii c a Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului S au s i c a, atunci cnd primesc principiile Legii n inim a, chipul lui Dumnezeu se ntip are ste n mintea s i suetul tur lor. Mare parte din nv a ta a era dat a oral; dar tinerii nv a tau s as i citeasc a scrierile ebraice, iar sulurile de pergament ale Scripturilor Vechiului Testament erau deschise pentru studiul lor. n zilele Domnului Hristos, ora sul sau cetatea care nu se ngrijea de educa tia religioas a a tinerilor era socotit a ca ind sub blestemul tura se ocupa mai mult de lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nv a ta forme. Tradi tia nlocuise n mare parte Sntele Scripturi. Adev arata educa tie i-ar determinat pe tineri s a caute pe Dumnezeu, s i s a torii se sileasc a s a-L g aseasc a bjbind (Fapte 17, 27). Dar nv a ta iudei acordau aten tie lucrurilor care priveau ceremoniile. Mintea era turi care nu-i erau de folos celui care le nv nc arcat a de nv a ta a ta s i care nu vor recunoscute de s coala mai nalt a din cur tile cere sti. Experien ta care se ob tine printr-o acceptare personal a a Cuvntului lui Dumnezeu nu avea loc n sistemul lor de educa tie. Absorbi ti de cele din afar a, elevii nu g aseau momente de lini ste pentru a le tr ai singuri cu Dumnezeu. Ei nu auzeau glasul Lui vorbindu-le n inim a. , s-au ndep n c autarea lor dup a cuno stin ta artat de Izvorul n telepciunii. Lucrurile de seam a ale slujirii lui Dumnezeu erau neglijate. Principiile Legii era ntunecate. Ceea ce se considera ca ind educa tie superioar a era cea mai mare piedic a n calea realei dezvolt ari. Sub educa tia dat a de rabini, puterile tinerilor erau n abu site. Min tile [70] lor deveneau confuze s i nguste. Copilul Isus nu a nv a tat la s colile sinagogilor. Mama Lui i-a tor omenesc. Din gura ei s fost primul nv a ta i din scrierile profe tilor, El a nv a tat despre lucrurile cere sti. Chiar cuvintele pe care El nsu si i le spusese lui Moise pentru Israel le nv a ta acum de pe genunchii mamei Sale. Trecnd de la vrsta copil ariei la aceea a tinere tii, El nu a studiat la s colile rabinilor, nu avea nevoie s a ob tin a educa tia din torul S astfel de izvoare, deoarece Dumnezeu era nv a ta au. ntrebarea pus a n timpul lucr arii Mntuitorului: Cum are omul tur acesta nv a ta a, c aci n-a nv a tat niciodat a? nu arat a c a Isus nu s tia s a citeasc a, ci numai faptul c a El nu primise o educa tie rabinic a (Ioan 7, 15). Deoarece El Si-a ob tinut cuno stin ta a sa cum o putem ob tine s i noi, cunoa sterea profund a a Sntelor Scripturi arat a ct a st aruin ta

46

Hristos Lumina Lumii

a depus El n anii tinere tii Sale pentru studierea Cuvntului lui Dumnezeu. n fa ta Lui se desf as ura s i marea bibliotec a a lucrurilor create de Dumnezeu. El, care f acuse toate lucrurile, studia acum turile pe care mna Sa le scrisese pe p nv a ta amnt, pe ap as i pe bolta cerului. Departe de c aile nesnte ale lumii, El a adunat comori din natur de s tiin ta a. El a studiat via ta plantelor, via ta animalelor s i via ta omului. Chiar din anii tinere tii Sale, a fost st apnit de o singur a tint a: s a tr aiasc a pentru a-i face pe al tii ferici ti. Pentru lucrul acesta, El a g asit resurse n natur a; n timp ce studia via ta plantelor s i via ta animalelor, noi idei de c ai s i mijloace i veneau n minte. El putea mereu s a scoat a ilustra tii din lucrurile v azute, prin care s a prezinte Cuvntul viu al lui Dumnezeu. Parabolele, prin care, n timpul slujirii Sale, i pl acea s a-Si predea lec tiile despre adev ar, de inuen arat a ct de deschis a era mintea Sa fa ta tele naturii s i cu turile spirituale din lucrurile vie ct interes adunase El nv a ta tii de toate zilele. n felul acesta, I s-a dezv aluit lui Isus importan ta Cuvntului s i lucr arilor lui Dumnezeu, n timp ce El Se str aduia s a n teleag a cauza lucrurilor. El era ajutat de in te cere sti s i cultiva cugete s i leg aturi , El cre snte. De la prima scnteiere de inteligen ta stea necontenit n har spiritual s i n cunoa sterea adev arului. Fiecare copil poate dobndi cuno stin te a sa cum a dobndit Isus. Atunci cnd c aut am s a-L cunoa stem pe Tat al ceresc din Cuvntul S au, ngerii se vor apropia de noi, mintea ne va nt arit a, iar caracterul nostru va n al tat s i nnobilat. Trebuie s a ne asem an am tot mai mult cu Mntuitorul nostru. Iar cnd privim frumuse tea s i m are tia din natur a, inima noastr a ncepe s a-L caute pe Dumnezeu. n timp ce spiritul este umplut de respect, suetul este renviorat prin intrarea n leg atur a cu Cel ve snic, prin lucr arile Sale. Comuniunea cu [71] Dumnezeu prin rug aciune dezvolt a facult a tile intelectuale s i morale, iar puterile spirituale se nt aresc atunci cnd cultiv am gnduri asupra lucrurilor spirituale. Via ta Domnului Isus a fost tr ait a n deplin a armonie cu Dumnezeu. Ct a fost copil, El a gndit s i a vorbit ca un copil; dar nici o urm a de p acat nu a ntinat chipul lui Dumnezeu din El. Cu toate acestea, n-a fost scutit de ispite. Locuitorii din Nazaret erau proverbiali din cauza stric aciunii lor. Proasta reputa tie, pentru care erau n general cunoscu ti, se vede din ntrebarea lui Natanael: Poate

Ca un prunc

47

ie si ceva bun din Nazaret? (Ioan 1, 46). Isus a fost pus n locuri unde caracterul S au avea s a e probat. Era necesar ca El s a vegheze necontenit pentru a-Si p astra cur a tia. A fost supus la toate luptele pe care trebuie s a le ducem s i noi, pentru ca s a ne e o pild a n copil arie, tinere te s i maturitate. Satana era neobosit n eforturile lui de a-L birui pe Copilul din Nazaret. Din primii ani ai vie tii Sale, Isus a fost ap arat de ngeri cere sti, dar, cu toate acestea, via ta Sa a fost o continu a lupt a mpotriva puterilor ntunericului. Faptul c a ar putea exista pe p amnt o nepng via ta arit a de p acat era un afront s i o groaz a pentru prin tul ntunericului. El nu a l asat nici un mijloc nefolosit pentru a-L prinde n curs a pe Isus. Nici un copil omenesc nu va vreodat a chemat s a sfnt tr aiasc a o via ta a n mijlocul unei lupte tot att de nver sunate [72] cu ispita cum a fost Mntuitorul nostru. P arin tii lui Isus erau s araci s i depindeau de truda lor zilnic a. El era obi snuit cu s ar acia, sacriciul de sine s i lipsuri. Experien ta aceasta I-a fost de folos. n via ta Sa de munc a nu existau clipe de lenevie care s a invite ispita. Nu au existat ore lipsite de o preocupare, care s a deschid a calea pentru leg aturi corup atoare. Pe ct a fost , El a nchis u cu putin ta sa n fa ta ispititorului. Nici c stigul, nici pl acerea, nici laudele, nici mustr arile nu L-au putut determina s a consimt a la o fapt a rea. Era n telept n a discerne r aul s i puternic pentru a-i rezista. Hristos a fost singurul om f ar a p acat care a locuit vreodat a pe p amnt, cu toate c a aproape treizeci de ani El a tr ait printre locuitorii strica ti din Nazaret. Faptul acesta este o mustrare pentru aceia care curat consider a c a, pentru a tr ai o via ta a, ei depind de loc, de avere sau de bel sug. Ispita, s ar acia s i greut a tile sunt adev arata disciplin a necesar a pentru dezvoltarea cur a tiei s i t ariei de caracter. r Isus a tr ait ntr-o cas a ta aneasc as i, cu credincio sie s i voio sie, Si-a ndeplinit partea n purtarea poverilor familiei. El fusese Conduc atorul cerului s i ngerii se desf ataser a n mplinirea cuvntului S au; acum, El era un lucr ator harnic, un Fiu ascult ator s i iubitor. El a nv a tat o meserie s i cu propriile mini lucra n atelierul de dulgherie mpreun a cu Iosif. n mbr ac amintea simpl a a unui muncitor obi snuit, El mergea pe str azile trgu sorului, ducndu-Se s i venind de la lucrul S au umil. El nu a folosit puterea Sa dumnezeiasc a pentru a-Si mic sora poverile sau pentru a-Si u sura munca.

48

Hristos Lumina Lumii

n timp ce Isus a muncit n copil arie s i tinere te, mintea s i corpul S au s-au dezvoltat. El nu Si-a folosit puterile zice cu nep asare, ci n a sa fel ca s a e p astrate n s an atate, pentru a putea face cea . El nu voia s mai bun a lucrare n orice privin ta a e imperfect, nici chiar n mnuirea uneltelor. El era des avr sit att ca lucr ator, ct s i n caracter. Prin exemplul S au, ne-a nv a tat c a avem datoria s a m harnici, c a lucrarea noastr a trebuie s a e ndeplinit a cu precizie s i perfec tiune s i c a o astfel de lucrare este onorabil a. Exerci tiul, care minile s nva ta a e folositoare s i-i formeaz a pe tineri s a- si duc a partea din poverile vie tii d a putere zic as i dezvolt a orice nsu sire. To ti trebuie s a g aseasc a ceva de f acut, care s a e de folos pentru ei n si si s i de ajutor pentru al tii. Dumnezeu a rnduit munca pentru a o binecuvntare s i numai muncitorul harnic g ase ste adev arata glorie s i bucurie a vie tii. Aprobarea lui Dumnezeu r amne cu o iubitoare asigurare asupra copiilor s i tinerilor care si ndeplinesc partea cu bucurie, mp art as ind poverile tat alui s i ale mamei. Astfel de copii ca membri folositori ai societ [73] vor intra n via ta a tii. n tot timpul vie tii Sale pe p amnt, Isus a fost un lucr ator zelos s i statornic. El Se a stepta s a realizeze mult, de aceea a lucrat mult. Dup a ce a intrat n lucrarea Sa, El a zis: Ct este ziu a, trebuie s a lucrez lucr arile Celui ce M-a trimis; vine noaptea cnd nimeni nu mai poate s a lucreze (Ioan 9, 4). Isus nu S-a sustras de la griji s i r aspunderi, a sa cum fac mul ti care pretind c a sunt urma si ai S ai. Tocmai pentru c a ncearc a s a ocoleasc a aceste lucruri sunt a sa de mul ti slabi s i incapabili. Ei pot s a aib a nsu siri pre tioase s i pl acute, dar sunt f ar a rvn as i aproape c a nu sunt buni de nimic atunci cnd au de nfruntat greut a ti sau piedici de nvins. ncrederea s i rvna, statornicia s i t aria de caracter manifestate n Hristos trebuie s a se dezvolte s i n noi, prin aceea si disciplin a pe care El a suportat-o. Si harul pe care El l-a primit ne va dat s i nou a. Tot timpul ct a tr ait printre oameni, Mntuitorul nostru a mp ar cuno t as it soarta celor s araci. Din propria via ta stea grijile s i poverile lor s i putea s a-i mngie s i s a-i ncurajeze pe to ti lucr atorii umili. tura pe care ne-o d Aceia care au o adev arat a concep tie despre nv a ta a via ta Sa nu vor considera niciodat a c a trebuie s a se fac a o deosebire ntre clase, c a boga tii trebuie s a e onora ti mai mult dect s aracii valoro si.

Ca un prunc

49

Isus a pus tact s i voie bun a n lucrarea Sa. Se cere mult a r abdare s i spiritualitate pentru a introduce religia Bibliei n via ta de familie s i n activitatea zilnic a, pentru ca n ocupa tiile vremelnice ochiul s a poat a r amne a tintit numai la m arirea lui Dumnezeu. Si n aceast a privin ta Hristos a fost un ajutor. El niciodat a n-a fost a sa de mpov arat de griji lume sti, nct s a nu aib a timp sau preocupare pentru lucrurile cere sti. Deseori si exprima bucuria inimii, cntnd psalmi s i melodii cere sti. Deseori locuitorii din Nazaret i auzeau vocea n al tndu-se n laude s i mul tumiri c atre Dumnezeu. El ntre tinea leg atura cu cerul prin cntec; iar cnd tovar as ii S ai se plngeau de oboseala muncii, ei erau nviora ti de sublimele melodii ie site de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laud a p areau c a izgonesc pe ngerii cei r ai s i, asemenea fumului de t amie, umpleau locul cu mireasm a. Mintea ascult atorilor S ai era [74] transportat a din exilul ei p amntesc c atre c aminul ceresc. Isus era izvorul harului vindec ator pentru lume s i, n tot timpul acelor ani pe care i-a petrecut retras la Nazaret, via ta Sa se rev arsa n ruri de iubire s i de bun atate. B atrnii, cei ntrista ti s i mpov ara ti de p acat, copiii la joac a n bucuria lor nevinovat a, micile creaturi din crnguri, animalele r abd atoare, purt atoare de poveri toat a suarea era mai fericit a datorit a prezen tei Sale. El, al c arui cuvnt puternic sus tinea lumile, Se apleca s a aline o pas are r anit a. Nimic de care s nu r amnea neobservat de El, nimic fa ta a nu binevoiasc a s a dea ajutor. Astfel, n timp ce cre stea n n telepciune s i statur a, Isus Se f acea tot mai pl acut s i naintea lui Dumnezeu, s i naintea oamenilor. El atr agea simpatia tuturor inimilor, ar atndu-Se n stare s a-i iubeasc a pe to ti. Atmosfera de n adejde s i curaj care-L nconjura l f acea o binecuvntare n orice cas a. Si adesea, n sinagog a, n ziua de Sabat, tura din profe El era invitat s a citeasc a nv a ta ti s i inimile ascult atorilor tres altau atunci cnd o nou a lumin a str alucea puternic din cuvintele binecunoscute ale textului sacru. Cu toate acestea, Isus Se ferea de ngmfare. n to ti anii ct a stat la Nazaret, El n-a dezv aluit nimic din puterea Sa f ac atoare de minuni. El n-a c autat pozi tii s i nu Si-a atribuit titluri. Via ta Sa lini stit as i simpl as i chiar t acerea Sntelor Scripturi cu privire la o lec prima parte a vie tii Sale ne nva ta tie important a. Cu ct via ta copilului este mai lini stit as i mai simpl a, cu ct este mai liber a de

50

Hristos Lumina Lumii

emo tii articiale s i mai n armonie cu natura, cu att mai favorabil a este ea dezvolt arii zice s i mintale, precum s i t ariei spirituale. Isus este exemplul nostru. Sunt mul ti care se ocup a cu interes de turile perioada slujirii Sale publice, n timp ce trec cu vederea nv a ta ce decurg din primii S ai ani. Dar tocmai n via ta Sa de familie El este model pentru to ti copiii s i to ti tinerii. Mntuitorul a consim tit s a Se coboare n s ar acie, pentru ca s a ne nve te ct de aproape putem umbla cu Dumnezeu, chiar s i atunci cnd avem de dus o umil via ta a. El a tr ait pentru a mul tumi, onora s i prosl avi pe Tat al S au n lucrurile obi snuite ale vie tii. Lucrarea Sa a nceput prin binecuvntarea lucrului umil al meseria silor care trudeau pentru pinea lor zilnic a. El ndeplinea lucrarea lui Dumnezeu tot att de mult atunci cnd lucra la tejgheaua dulgherului, ca s i atunci cnd f acea minuni pentru mul time. Si ecare tn ar care urmeaz a exemplul lui Hristos de credincio sie s i ascultare n familia Lui umil a si poate nsu si acelea si cuvinte spuse despre El de c atre Tat al, prin Duhul Sfnt: Iat a robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, n care si [75] g ase ste pl acere suetul Meu (Is. 42, 1).

Capitolul 8 Suirea la Ierusalim


PENTRU IUDEI, vrsta de doisprezece ani marca linia de desp ar tire dintre copil arie s i tinere te. La mplinirea acestei vrste, copilul evreu era numit u al legii s i de asemenea u al lui Dumnezeu. I se ofereau ocazii deosebite pentru instruirea sa n cele religioase s i se a stepta de la el s a participe la s arb atorile s i ceremoniile snte. Potrivit cu acest obicei, Isus, n copil aria Sa, a f acut vizita de Pa ste la Ierusalim. Ca to ti israeli tii devota ti, Iosif s i Maria s-au dus n ecare an s a ia parte la praznicul Pa stelor; s i cnd Isus a atins vrsta cerut a, L-au luat s i pe El cu ei. Erau trei s arb atori anuale: Pa stele, Ziua Cincizecimii s i S arb atoarea Corturilor, la care to ti b arba tii lui Israel erau obliga ti s a se nf a ti seze naintea Domnului, la Ierusalim. Dintre aceste s arb atori, cei mai mul ti luau parte la cea a Pa stelor. Mul ti erau prezen ti din rile, pe unde erau r toate ta aspndi ti iudeii. Din toat a p ar tile Palestinei, nchin atorii veneau n num ar mare. C al atoria din Galilea tinea mai multe zile s i c al atorii se uneau n grupuri mari, pentru asigurarea unei bune tov ar as ii s i protec tii. Femeile s i b atrnii mergeau c alare pe m agari sau pe boi, str ab atnd drumurile pr ap astioase s i stncoase. [76] B arba tii mai puternici s i tinerii mergeau pe jos. Timpul Pa stelor era la sfr situl lui martie sau nceputul lui aprilie, cnd toat a tara era plin a de ori s i nveselit a de cntecele p as arelelor. Pretutindeni, de-a lungul drumului, erau locuri memorabile din istoria lui Israel, iar ta tii s i mamele le istoriseau copiilor minunile pe care Dumnezeu le f acuse pentru poporul S au n veacurile trecute. Ei f aceau pl acut a c al atoria lor cu cntece s i muzic a, iar cnd, n cele din urm a, turnurile Ierusalimului se ar atau la orizont, ecare glas se unea n melodia de triumf: Picioarele mi se opresc n por tile tale, Ierusalime... Pacea s a e ntre zidurile tale, Si lini stea n casele tale domne sti! (Ps. 122, 2.7) 51

52

Hristos Lumina Lumii

Tinerea Pa stelor a nceput o dat a cu na sterea na tiunii iudaice. n [77] ultima noapte a sclaviei lor din Egipt, cnd nu se ntrez area nici un semn al eliber arii, Dumnezeu le-a poruncit s a se preg ateasc a pentru o imediat a eliberare. El l avertizase pe Faraon cu privire la cea din urm a judecat a asupra egiptenilor s i le d aduse directive evreilor s a- si adune familiile n locuin tele lor. Dup a ce au stropit u sorii casei cu sngele mielului junghiat, trebuiau s a m annce mielul fript, cu pine nedospit as i cu ierburi amare. Cnd l ve ti mnca, a zis El, s a ave ti mintele n picioare s mijlocul ncins, nc al ta i toiagul n mn a; s i s a-l mnca ti n grab a; c aci sunt Pa stele Domnului (Exodul 12, 11). La miezul nop tii, au fost uci si to ti ntii n ascu ti ai egiptenilor. Atunci, mp aratul a trimis lui Israel solia: Scula ti-v a, ie si ti din mijlocul poporului meu. Duce ti-v a de sluji ti Domnului cum a ti zis (Exodul 12, 31). Evreii au ie sit din Egipt ca o na tiune independent a. Domnul le poruncise ca Pa stele s a e tinut n ecare an. Si cnd v a vor ntreba copiii vo stri: Ce nseamn a obiceiul acesta? s a r aspunde ti: Este jertfa de Pa ste n cinstea Domnului, care a trecut pe lng a casele copiilor lui Israel n Egipt, cnd a lovit Egiptul. n felul acesta, din genera tie n genera tie, urma s a se transmit a istoria acestei minunate eliber ari. Pa stele era urmat de cele s apte zile ale S arb atorii Azimilor. n a doua zi a s arb atorii, erau aduse n fa ta Domnului cele dinti roade din recolta anului, un snop de orz. Toate slujbele acestei s arb atori erau simboluri ale lucr arii lui Hristos. Eliberarea lui Israel din Egipt era o parabol a a r ascump ar arii, iar Pa stele aveau drept scop s ao p astreze ca o aducere aminte. Mielul junghiat, pinile nedospite, snopul primelor roade l reprezentau pe Mntuitorul. Pentru cea mai mare parte dintre oamenii din vremea lui Hristos, tinerea acestei s arb atori degenerase n formalism. Dar ct a nsemn a[78] tate avea ea pentru Fiul lui Dumnezeu! Pentru prima dat a, copilul Isus privea templul. El i-a v azut pe preo tii mbr aca ti n ve sminte albe ndeplinindu- si slujba solemn a. A privit la victima nsngerat a de pe altarul de jertf a. mpreun a cu credincio sii a ngenuncheat n rug aciune, n timp ce norul de fum de t amie se n al ta spre Dumnezeu. A asistat la toat a slujba pascal a att de impresionant a. Zi de zi, El vedea nsemn atatea ei tot mai clar. Fiecare act era v azut n strnsa leg atur a pe care o avea cu via ta Sa. Noi ndemnuri se n as teau n auntrul S au. T acut s i adncit n

Suirea la Ierusalim

53

cugetare, p area c a studiaz a o mare problem a. Atunci I se descoperea Mntuitorului taina misiunii Sale. R apit de contemplarea acestor scene, nu a r amas lng a p arin tii S ai. El c auta s a e singur. Cnd serviciile pascale s-au sfr sit, El a mai z abovit prin cur tile templului, iar atunci cnd credincio sii au plecat din Ierusalim, El a r amas n urm a. Cu prilejul acestei vizite la Ierusalim, p arin tii lui Isus doriser a s a tori din Israel. De L pun a n leg atur a cu marii nv a ta si era ascult ator n totul de Cuvntul lui Dumnezeu, El nu Se tinea de obiceiurile s i de formele rabinice. Iosif s i Maria sperau c a Isus va ajunge s a-i respecte pe ace sti rabini erudi ti s i s a ia seama cu mai mult a rvn a la cerin tele lor. Dar Isus fusese nv a tat n templu de Dumnezeu. Ceea ce primise, El a nceput ndat a s a mpart a. n ziua aceea, o sal a din incinta templului era consacrat a pentru mntul sacru, dup nv a ta a modelul s colilor profe tilor. Aici s-au adunat rabinii cei mai de seam a cu elevii lor s i aici a venit s i copilul Isus. A sezndu-Se la picioarele acestor oameni nv a ta ti s i cu autoritate, tura lor. Ca Unul care c El asculta nv a ta auta n telepciune, le-a pus tori cu privire la profe ntreb ari acestor nv a ta tii s i la evenimentele ce aveau loc atunci s i care ar atau spre venirea lui Mesia. Isus Se prezent a ca Unul care era nsetat dup a o cunoa stere a lui Dumnezeu. ntreb arile Sale aduceau la lumin a adev arurile adnci, care mult a vreme fuseser a tinute n ntuneric, dar care erau vitale pentru mntuire. De si dovedea ct de m arginit as i supercial a era n telepciunea acestor oameni n telep ti, ecare ntrebare le aducea n cte o nv tur fa ta a ta a dumnezeiasc as i a seza adev arul ntr-o lumin a nou a. Rabinii vorbeau de minunata n al tare pe care venirea lui Mesia trebuia s a o aduc a na tiunii iudaice; dar Isus le prezent a profe tia lui Isaia s i i ntreb a despre nsemn atatea acelor versete biblice, care se refereau la suferin ta s i moartea Mielului lui Dumnezeu. C arturarii au nceput atunci s a-I pun a ei ntreb ari s i au r amas de copil, El repeta cuvintele [79] uimi ti de r aspunsurile Sale. Cu umilin ta Scripturii, explicnd s i nsemn atatea lor adnc a, pe care acei oameni nv a ta ti nu o pricepuser a. Dac a ei ar primit aceste principii ale adev arului, pe care El le-a ar atat, ar dat na stere la o reform a n religia de atunci. S-ar trezit un viu interes pentru lucrurile spirituale s i, atunci cnd Isus Si-ar nceput lucrarea, mul ti ar fost preg ati ti [80] s a-L primeasc a.

54

Hristos Lumina Lumii

Rabinii s tiau c a Isus nu fusese instruit n s colile lor; cu toate acestea, El n telegea profe tiile cu mult mai bine dect ei. n acest . Ei copil galilean, profund gnditor, ei ntrez areau o mare speran ta doreau s a-L c stige ca elev, pentru ca s a poat a deveni un nv a tat n Israel. Doreau ca ei s a-I fac a educa tia, deoarece sim teau c a mintea Sa a sa de deosebit a trebuie s a e modelat a de ei. Cuvintele lui Isus le mi scaser a inimile a sa cum nu fuseser a niciodat a mi scate de cuvinte ie site de pe buze omene sti. Dumnezeu c auta s a dea lumin a acelor conduc atori n Israel s i folosea pentru aceasta singura cale prin care se putea ajunge la inima lor. n ngmfarea lor, li se p area un lucru njositor s a admit a c a poate s a-i nve te cineva. Dac a Isus ar ar atat c a ncearc a s a-i nve te, ei nu ar fost binevoitori s a asculte. Dar se m aguleau cu faptul c a ei l nv a tau sau cel pu tin a c a ei i vericau cuno stin tele din Sfnta Scriptur a. Buna-cuviin ta lui Isus s i modestia Sa de tn ar au biruit prejudec a tile lor. F ar a a- si da seama, mintea lor s-a deschis n fa ta Cuvntului lui Dumnezeu s i Duhul Sfnt a vorbit inimii lor. Era imposibil s a nu vad a c a speran tele nutrite de ei cu privire la Mesia nu erau sus tinute de profe tie; dar ei nu voiau s a renun te la teoriile care-i leg anau cu speran te n sel atoare, n setea lor dup a m arire. Nu voiau s a admit a faptul c a au n teles gre sit Sntele Scripturi, din care pretindeau c a numai ei au dreptul s a-i nve te pe al tii. De la unul la altul a trecut ntrebarea: De unde are tn arul acesta cuno stin te, dac a niciodat a n-a nv a tat? Lumina lumineaz a n ntuneric (Ioan 1, 5), dar ntunericul nu a primit lumina. n timpul acesta, Iosif s i Maria erau ct se poate de tulbura ti s i ngrijora ti. La plecarea din Ierusalim, l pierduser a din vedere pe Isus s i nu s tiau c a El r am asese acolo. Tinutul era atunci locuit de foarte mult a lume, iar caravanele din Galilea erau foarte numeroase. Mult a nv alm as eal a s-a produs la plecarea lor din cetate. Pe drum, pl acerea de a c al atori mpreun a cu prieteni s i cuno stin te le-a absorbit aten tia, iar ei n-au observat absen ta Lui pn a la sosirea nop tii. Atunci cnd s-au oprit pentru odihn a, ei au sim tit lipsa ajutorului dat de ul lor. Creznd c a El Se a a mpreun a cu ceilal ti tovar as i de c al atorie, ei nu s-au nelini stit. Chiar dac a era doar un copil, ei se bizuiau pe El, a steptndu-se ca, atunci cnd vor avea nevoie, El s a e gata s a-i ajute, anticipndu-le nevoile, a sa cum f acuse totdeauna. Dar acum a nceput s a-i cuprind a frica. L-au c autat printre tovar as ii Lui de

Suirea la Ierusalim

55

c al atorie, dar n zadar. Cu groaz a si amintir a cum ncercase Irod s a-L omoare, cnd era prunc. Presentimente ntunecate le umpleau [81] inima. Se c ainau acum cu amar. S-au ntors la Ierusalim s i au continuat s a caute. A doua zi, pe cnd se g aseau printre cei care se nchinau n templu, o voce cunoscut a le atrase aten tia. Nu se puteau n sela; nici o alt a voce nu era ca a Lui, a sa de serioas as i de hot art as i totu si a sa de melodioas a. L-au g asit pe Isus n s coala rabinilor. De si erau bucuro si, nu puteau s a uite necazul s i ngrijorarea. Cnd El era din nou cu ei, mama a zis n cuvinte de mustrare: Fiule, pentru ce Te-ai purtat a sa cu noi? Iat a c a tat al T au s i eu Te-am c autat cu ngrijorare. De ce M-a ti c autat? a r aspuns Isus. Oare nu s tia ti c a trebuie s a u n Casa Tat alui Meu? Si, pentru c a p area c a ei nu n teleg cuvintele Lui, ar at a spre cer. Pe fa ta Sa str alucea o lumin a de care se mirau. Dumnezeirea str alucea prin corp omenesc. G asindu-L n templu, ei au ascultat ce vorbea El cu rabinii s i au r amas uimi ti la ntreb arile s i r aspunsurile Sale. Cuvintele Sale au strnit o mul time de gnduri, care niciodat a nu aveau s a e uitate. tur ntrebarea pe care El le-a pus-o cuprindea o nv a ta a. Oare nu s tia ti, spuse El, c a trebuie s a u n Casa Tat alui Meu? Isus Se angajase n lucrarea pentru care venise n lume; dar Iosif s i Maria neglijaser a partea lor. Dumnezeu le ar atase mare cinste prin aceea c a le ncredin tase pe Fiul S au. ngerii sn ti l ajutaser a pe Iosif n drumul lui, ca s a apere via ta lui Isus. Dar o zi ntreag a ei pierduser a cu totul din vedere pe Acela pe care nu ar trebuit s a-L uite nici m acar o clip a. Iar acum, dup a ce temerile le fuseser a lini stite, nu se mustrau pe ei n si si, ci aruncau vina asupra Sa. Era natural pentru p arin tii lui Isus s a-L considere ca ul lor. El era zilnic cu ei, via ta Sa era aproape la fel ca via ta altor copii s i era greu pentru ei s a priceap a c a El era Fiul lui Dumnezeu. Ei erau n primejdia de a nu pre tui binecuvntarea ce li s-a acordat, prin prezen ta Mntuitorului lumii. Durerea desp ar tirii lor de El s i duioasa mustrare exprimat a prin cuvintele Sale aveau drept scop s a-i determine s a se gndeasc a mult la sfnta lor r aspundere. n r aspunsul dat mamei Sale, Isus dovedea pentru prima dat a c as tia care este adev arata rela tie dintre El s i Dumnezeu. nainte de na sterea Sa, ngerul i spusese Mariei: El va mare s i va chemat Fiul Celui Preanalt; s i Domnul Dumnezeu i va da scaunul

56

Hristos Lumina Lumii

[82] de domnie al tat alui S au David. Va mp ar a ti peste casa lui Iacov n veci (Luca 1, 32.33). Maria cugetase la cuvintele acestea n inima ei, dar, de si credea c a ul ei urma s a e Mesia pentru Israel, nu n telegea misiunea Lui. Nici de data aceasta nu n telegea cuvintele Lui, dar si d adea seama c a El nega leg aturile de snge cu Iosif s i Se nf a ti sa ca Fiu al lui Dumnezeu. Isus nu a neglijat leg atura cu p arin tii S ai p amnte sti. De la Ierusalim, S-a ntors acas a cu ei s i i-a ajutat n via ta lor de munc a grea. El ascunsese n inim a taina misiunii Sale, a steptnd cu supunere timpul hot art pentru El de a-Si ncepe lucrarea. Timp de optsprezece ani, de cnd n telesese c a era Fiul lui Dumnezeu, El a recunoscut leg atura care-L unea cu familia din Nazaret s i Si-a ndeplinit obliga tiile de u, de frate, de prieten s i de cet a tean. De ndat a ce I se descoperise n templu misiunea pe care o avea, Isus S-a ferit de leg aturile cu mul timea. A dorit ca de la Ierusalim s a Se ntoarc a n lini ste mpreun a cu cei care cuno steau taina vie tii Lui. La serviciul pascal, Dumnezeu c auta s a-i scoat a pe credincio sii S ai din grijile lor p amnte sti s i s a le reaminteasc a de minunata Sa interven tie pentru eliberarea lor din Egipt. n aceast a ac tiune, El a eliber dorea ca ei s a vad a o f ag aduin ta arii din p acat. Dup a cum sngele mielului junghiat a ocrotit casele lui Israel, tot la fel sngele lui Hristos avea s a salveze suetele lor; dar ei puteau mntui ti prin , primeau ca via a lor via Hristos numai dac a, prin credin ta ta ta Sa. n serviciul nchipuitor al simbolurilor, exista putere numai atunci cnd acesta i ndruma pe nchin atori la Hristos, ca Mntuitor al lor personal. Dumnezeu dorea ca ei s a e condu si la studiu plin de rug aciune s i medita tie cu privire la misiunea lui Hristos. Dar, la plecarea mul timilor de oameni din Ierusalim, fream atul c al atoriei s i diverse discu tii, mai pu tin nsemnate, absorbeau prea adesea aten tia lor, iar slujba nchin arii la care participaser a era dat a uit arii. Mntuitorul nu era atras de o astfel de tov ar as ie. Deoarece Iosif s i Maria trebuiau s a se ntoarc a de la Ierusalim mpreun a cu Isus, El spera s a-i fac a s a se gndeasc a la cele spuse de profe ti cu privire la suferin tele Mntuitorului. Pe Golgota, El a c autat s a aline durerea mamei Sale. El Se gndea la ea n aceste momente. Maria avea s a e martor a la ultimele Lui chinuri de moarte, iar Isus dorea ca ea s a n teleag a misiunea Lui, pentru ca s a primeasc a t aria necesar a s a poat a r abda cnd suetul ei urma s a e str apuns de

Suirea la Ierusalim

57

sabie. Dup a cum Isus fusese desp ar tit de ea s i ea l c autase plin a de ntristare trei zile, tot a sa, atunci cnd El urma s a e adus ca jertf a pentru p acatele lumii, avea s a e pierdut de ea timp de trei zile. Si, cnd avea s a nvie din mormnt, ntristarea ei avea s a se preschimbe iar as i n bucurie. ns a cu ct mai bine ar suportat ea durerea mor tii [83] Lui, dac a ar n teles cuvintele biblice c atre care El Se str aduia s a-i ntoarc a acum cuget arile! Dac as i-ar ndreptat mintea spre Dumnezeu prin medita tie s i rug aciune, Iosif s i Maria ar n teles sn tenia r aspunderii lor s i nu L-ar pierdut din vedere pe Isus. Prin neglijen ta lor de o zi, L-au pierdut pe Mntuitorul; s i aceasta i-a costat trei zile de c autare nfrigurat a ca s a-L g aseasc a. Si noi putem ajunge la fel; prin vorbe de sarte, prin clevetiri sau prin neglijarea rug aciunii, putem pierde ntr-o singur a zi prezen ta Mntuitorului s i va poate nevoie de multe zile de cercetare dezn ad ajduit a pentru a-L g asi s i a rec stiga pacea pe care am pierdut-o. Trebuie s a m aten ti ca, n leg aturile pe care le avem unii cu al tii, s a nu-L uit am pe Isus s i, f ar a s a ne d am seama, s a r amnem f ar a El. Cnd ne l as am absorbi ti de lucrurile p amnte sti, nct nu ne mai gndim la Acela n care se adun a toat a n adejdea noastr a de via ta ve snic a, noi ne desp ar tim de Isus s i de ngerii sn ti. Aceste in te snte nu pot r amne acolo unde prezen ta lui Isus nu este dorit as i unde absen ta Sa nu este observat a. Tocmai din cauza aceasta, deseori exist a descurajare printre cei ce se declar a urma si ai lui Hristos. Mul ti iau parte la serviciile religioase s i sunt renviora ti s i mngia ti de Cuvntul lui Dumnezeu; dar, prin neglijarea medita tiei, vegherii s i rug aciunii, pierd binecuvntarea s i se simt mai nenoroci ti dect nainte de a o primit. Deseori, ei consider a c a Dumnezeu Se poart a aspru cu ei. Nu v ad c a gre seala este a lor. Desp ar tindu-se de Isus, ei ndep arteaz a lumina prezen tei Sale. Ar bine pentru noi ca n ecare zi s a petrecem o or a de medita tie asupra vie tii lui Hristos. S a cercet am via ta Sa punct cu punct s i s a ne l as am imagina tia s a prind a ecare scen as i n special pe cele din partea nal a. Cnd ne ocup am n felul acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a adus-o pentru noi, ncrederea noastr a n El va de El va stimulat statornic a, iubirea noastr a fa ta as i noi vom tot mai mult p atrun si de Spiritul S au. Dac a vrem ca, n cele din

58

Hristos Lumina Lumii

m lec urm a, s a m mntui ti, trebuie s a nv a ta tia r abd arii s i umilin tei la piciorul crucii. Cnd ne adun am, putem o binecuvntare unii pentru al tii. Dac a suntem ai lui Hristos, gndurile noastre cele mai pl acute se vor ocupa numai de El; s i, cnd vorbim unii cu al tii despre iubirea Lui, inima noastr a va mblnzit a de puterile dumnezeie sti. Privind la frumuse tea caracterului S au, vom schimba ti n acela si chip al [84] Lui, din slav a n slav a, prin Duhul Domnului (2 Cor. 3, 18).

Capitolul 9 Zile de lupt a


DIN PRIMII ANI AI VIETII, copilul iudeu era nconjurat de cerin tele rabinilor. Pentru ecare fapt a, pn a la cele mai nensemnate am anunte ale vie tii, se prescriau reguli rigide. Sub conducerea nv a torilor din sinagog ta a, tineretul era instruit n cunoa sterea regulilor nenum arate, pe care israeli tii credincio si trebuiau s a le p azeasc a. Isus ns a nu era interesat de lucrurile acestea. Chiar din copil arie, El a fost independent de legile rabinilor. El studia nencetat Scripturile Vechiului Testament s i cuvintele A sa zice Domnul erau totdeauna pe buzele Sale. Cnd starea oamenilor a nceput s a se descopere min tii Sale, Isus a n teles c a preten tiile societ a tii s i preten tiile lui Dumnezeu sunt ntr-o continu a contrazicere. Oamenii se dep artau de Cuvntul lui Dumnezeu s i n al tau teoriile inventate de ei. Ei tineau la tradi tii, n care nu era nici o putere. Serviciul lor divin era numai un s ir de forme; adev arurile snte, pe care urmau s a le nve te aici, erau ascunse de privirea credincio silor. El a v azut c a n slujbele lor lipsite nu putea g de credin ta asi pace. Ei nu cuno steau libertatea spiritual a pe care ar avut-o dac a L-ar servit pe Dumnezeu n adev ar. Isus venise s a-i nve te pe oameni ce nseamn a a te nchina lui Dumnezeu turile lui Dumnezeu s s i nu putea s a aprobe ca nv a ta a e amestecate cu preten tiile oamenilor. El nu ataca preceptele sau practicile oame- [85] nilor nv a ta ti; dar, cnd era mustrat pentru purtarea Lui simpl a, ar ata Cuvntul lui Dumnezeu pentru justicarea purt arii Sale. Isus c auta s a e pl acut celor cu care venea n leg atur a, purtnduSe ct mai blnd s i mai supus. Pentru c a era ng aduitor s i blnd, c arturarii s i b atrnii au crezut la nceput c a-L vor putea inuen ta turile lor. Ei st u sor prin nv a ta aruiau ca El s a primeasc a maximele s i tradi tiile mo stenite de la rabinii de pe vremuri, dar Isus cerea s a I se arate c a ele se ntemeiaz a pe cuvintele Sntei Scripturi. Era gata s a primeasc a orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu, dar nu putea s a asculte de inven tiile oamenilor. P area c a Isus cunoa ste Scriptura de la nceput pn a la sfr sit s i le-o prezenta n adev arata ei 59

60

Hristos Lumina Lumii

nsemn atate. Rabinii se ru sinau s a nve te de la un copil. Preten tia lor era c a ei au dreptul s a explice Scripturile s i c a El n-are alt a datorie dect s a primeasc a interpretarea lor. Se mniau pentru c a Isus Se mpotrivea cuvntului lor. Ei s tiau c a n Scriptur a nu se putea g asi nici o autoritate n favoarea tradi tiilor lor. si d adeau seama c a Isus i ntrecea cu mult n n telegere spiritual a. Cu toate acestea, erau mnio si c a nu ascult a [86] de preceptele lor. Neizbutind s a-L conving a, ei se duceau la Iosif s i la Maria s i se plngeau de nesupunerea Lui. n felul acesta, El suferea mustr ari s i critici. nc a de timpuriu, Isus ncepuse s a lucreze din proprie ini tiativ a de la formarea caracterului S au s i nici chiar respectul s i iubirea fa ta p arin tii S ai nu-L puteau face s a renun te la ascultarea de Cuvntul lui Dumnezeu. St a scris era motivul, ori de cte ori f acea un lucru deosebit de cele obi snuite n familie. Inuen ta rabinilor ns a I-a adus . Din tinere mult a am ar aciune n via ta te a trebuit s a nve te lec tia grea c a trebuie s a tac as i s a sufere cu r abdare. Fra tii Lui, cum erau numi ti copiii lui Iosif, erau de partea rabinilor. Ei insistau c a tradi tiile trebuie s a e tinute ca s i cnd ele erau ni ste cerin te ale lui Dumnezeu. Ei priveau chiar preceptele oamenilor ca ind mai presus de Cuvntul lui Dumnezeu s i se sup arau v aznd cum gndirea clar a a lui Isus ar ata deosebirea dintre cele r at acite s i cele adev arate. Ei condamnau ascultarea Lui strict a de Legea lui Dumnezeu ca ind nc ap a tnare. Erau ns a surprin si de n r cuno stin ta s i n telepciunea date pe fa ta aspunsurile pe care le d adea rabinilor. Stiau c a nu fusese nv a tat de oameni n telep ti, dar tor pentru ei. Recuno nu puteau s a nu vad a c a El era un nv a ta steau c a educa tia Lui era mai nalt a dect a lor. Dar nu n telegeau faptul c a El a avut acces la pomul vie tii, un izvor de n telepciune pe care ei nu-l cuno steau. Hristos nu era exclusivist, s i n privin ta aceasta iar as i i sup arase pe farisei, pentru c a Se dep artase de regulile lor aspre. El a g asit domeniul religiei nchis cu ziduri de desp ar tire, ca pe ceva prea sfnt spre a pus n via ta de toate zilele. El a d armat aceste ziduri de desp ar tire. n leg aturile Lui cu oamenii, nu ntreba: Care este crezul t au? Din ce biseric a faci parte? El si folosea puterea de a-i ajuta pe to ti aceia care aveau nevoie de ajutor. n loc s a Se nchid a ntr-o chilie de monah, ca astfel s a arate ce caracter sfnt

Zile de lupt a

61

are El, a lucrat plin de rvn a pentru binele omenirii. El a statornicit principiul c a religia Bibliei nu const a n morticarea corpului. A nv a tat pe al tii c a religia curat as i nentinat a nu este f acut a numai pentru zile anumite sau pentru ocazii speciale. n orice timp s i n orice loc, El Se interesa cu iubire de oameni s i r aspndea n jurul S au lumina unei evlavii fericite. Toate lucrurile acestea erau o mustrare pentru farisei. Ele dovedeau c a religia nu const a din iubirea de sine s i c a via ta lor, nchinat a numai intereselor personale, era departe de adev arata temere de Dumnezeu. Faptul acesta a dat na stere la vr ajm as ie mpotriva lui Isus, a sa c a ei c autau s a-L oblige s a tin a [87] rnduielile lor. , pe care i ntlnea. Nu Isus c auta s a-i ajute pe to ti cei n suferin ta avea mul ti bani de dat. Dar, de multe ori, Se l asa nemncat ca s a-i ajute pe aceia care erau n mai mare lips a ca El. Fra tii Lui sim teau c a inuen ta Lui era cu totul deosebit a de a lor. El avea tact, a sa cum nici unul dintre ei nu avea s i cum nici nu doreau s a aib a. Cnd ei vorbeau aspru cu bie tii oameni nenoroci ti, Isus i c auta s i le spunea cuvinte de ncurajare. Celor care erau n nevoie, le d adea un pahar cu ap a rece sau le d adea n mod discret chiar hrana Lui. Alinndu-le suferin tele, adev arurile pe care le nv a ta erau unite cu fapte bune s i, n felul acesta, erau xate n minte. Lucrurile acestea erau nepl acute pentru fra tii Lui. Fiind mai n vrst a ca Isus, pretindeau c a El trebuie s a asculte de ei. l acuzau c a de ei s Se crede superior fa ta i-L mustrau c a Se ridic a mai presus de torii, preo nv a ta tii s i mai marii poporului lor. Adesea, l amenin tau s i c autau s a-L intimideze; dar El trecea mai departe, f acnd din Scriptur a c al auza Sa. de ei cu o Isus i iubea pe fra tii S ai s i totdeauna Se purta fa ta iubire nesfr sit a; dar ei erau gelo si pe El s i si manifestau n mod categoric necredin ta s i dispre tul. Ei nu puteau s a n teleag a purtarea Lui. n Isus g aseau foarte mari contradic tii. Era Fiul lui Dumnezeu [88] s i totu si un copil neajutorat. Era Creatorul lumilor, St apn al p amntului, s i totu si s ar acia marca experien ta vie tii Sale la ecare pas. Avea o demnitate s i o personalitate cu totul deosebite de arogan ta s i de nchipuirea omeneasc a; nu Se lupta pentru m arire lumeasc as i era mul tumit cu situa tia cea mai umil a. Lucrul acesta i umplea de mnie pe fra tii Lui. Ei nu puteau n telege de ce era lini stit atunci cnd Se aa n greut a ti s i lipsuri. Ei nu s tiau c a pentru binele nostru Se f acuse

62

Hristos Lumina Lumii

s arac, pentru ca prin s ar acia Lui noi s a putem mbog a ti ti (2 Cor. 8, 9). Nu puteau n telege taina misiunii Lui, a sa cum prietenii lui Iov nu n teleseser a umilin ta s i suferin ta acestuia. Hristos era nen teles de fra tii Lui pentru c a nu le sem ana. Idealul Lui nu era idealul lor. Pentru c a se luaser a dup a oameni, ei se dep artaser a de Dumnezeu s i n via ta lor nu se manifesta puterea Lui. Formele religiei pe care le tineau ei nu puteau s a transforme caracterul. Ei d adeau zeciuial a din izm a, din m arar s i din chimen, dar l asau nef acute cele mai nsemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila s i credincio sia (Mat. 23, 23). Exemplul lui Hristos era pentru ei o provocare continu a. El nu ura dect un singur lucru pe lume, s i cnd se s acesta era p acatul. El nu putea s a e de fa ta avr sea ceva r au f ar a s a aib a un sentiment de durere, pe care nu-l putea ascunde. Era izbitor contrastul dintre formali sti, a c aror sn tenie aparent a ascundea iubirea pentru p acat, s i un caracter n care rvna pentru slava lui Dumnezeu era totdeauna mai presus de toate. Pentru c a via ta lui Isus condamna r aul, avea adversari att n familie, ct s i n afar a. Cinstea s i altruismul Lui erau luate n batjocur a. R abdarea s i bun atatea Lui erau numite la sitate. Din am ar aciunile pe care le suport a oamenii, n-a r amas nici una pe care s a n-o gustat Hristos. Erau s i din aceia care ncercau s a arunce dispre t asupra Lui din cauza na sterii Sale s i chiar din copil arie a trebuit s a sufere privirile lor batjocoritoare s i s optirile lor de r au. Dac a ar r aspuns cu o privire sau cu un cuvnt lipsit de r abdare, dac a ar f acut o singur a dat a un lucru r au, cum l ndemnau fra tii Lui, n-ar mai fost un exemplu des avr sit. N-ar mai putut s a ndeplineasc a planul de mntuire. Dac a ar admis c a exist a o scuz a pentru p acat, Satana ar triumfat s i lumea ar fost pierdut a. Pentru motivul acesta c auta s i ispititorul s a-I fac a via ta ct mai grea, ca s a e atras spre p acat. Dar, la ecare ispit a, El avea un singur r aspuns: St a scris. Rareori mustra vreo fapt a rea a fra tilor S ai, dar avea totdeauna s a le [89] spun a un cuvnt de la Dumnezeu. Adesea l acuzau de la sitate, dac a nu voia s a li Se al ature n vreo fapt a oprit a; dar El r aspundea: St a scris: Frica de Domnul, aceasta este n telepciunea; dep artarea de r au este pricepere (Iov 28, 28). Unii c autau s a e aproape de El, pentru c a acolo sim teau pace; dar mul ti se fereau de El, pentru c a erau mustra ti de via ta Lui nep a-

Zile de lupt a

63

tat a. Tinerii st aruiau pe lng a El s a fac a la fel ca ei. El era inteligent s i avea o purtare atr ag atoare; se bucurau de prezen ta Lui s i de r aspunsurile Lui vioaie; dar erau irita ti de scrupulele Lui s i-L declarau ngust s i rigid. Isus r aspundea: St a scris: Cum si va tine tn arul curat a c ararea? ndreptndu-se dup a Cuvntul T au. Strng Cuvntul T au n inima mea, ca s a nu p ac atuiesc mpotriva Ta (Ps. 119, 9.11). Adesea era ntrebat: De ce tii s a i a sa deosebit de noi to ti? St a scris, spunea El: Ferice de cei f ar a prihan a n calea lor, care umbl a ntotdeauna dup a Legea Domnului! Ferice de cei ce p azesc poruncile Lui, care-L caut a din toat a inima lor, care nu s avr sesc nici o nelegiuire s i umbl a n c aile Lui! (Ps. 119, 1-3). Cnd l ntrebau de ce nu Se unea cu tinerii din Nazaret la dis turile Tale, m trac tiile lor, El spunea: St a scris: Cnd urmez nv a ta a bucur de parc-a s avea toate comorile. M a gndesc adnc la poruncile Tale, s i c ar arile Tale le am sub ochi. M a desf atez n ornduirile Tale s i nu uit Cuvntul T au (Ps. 119, 14-16). Isus nu Se lupta pentru drepturile Sale. Adesea I se f acea munca mai grea dect era nevoie, tocmai pentru c a El era bun s i nu Se plngea. Cu toate acestea, n-a gre sit s i nici nu S-a descurajat. El a tr ait mai presus de toate aceste greut a ti, de parc a era n lumina fe tei lui Dumnezeu. El nu Se r azbuna cnd oamenii se purtau aspru cu El, ci, plin de r abdare, suferea insulta. De multe ori era ntrebat: De ce Te la si s a i dispre tuit chiar de turile mele c atre fra tii T ai? El spunea: St a scris: Fiule, nu uita nv a ta s i p astreaz a n inima ta sfaturile mele! C aci ele ti vor lungi zilele s i anii vie tii tale s i- ti vor aduce mult a pace. S a nu te p ar aseasc a bun atatea s i credincio sia; leag a- ti-le la gt, scrie-le pe t abli ta inimii tale. Si astfel vei c ap ata trecere s i minte s an atoas a naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor (Prov. 3, 1-4). De cnd p arin tii lui Isus L-au g asit n templu, purtarea Lui a fost pentru ei o tain a. El nu Se lua cu nimeni la ceart as i, cu toate acestea, exemplul Lui era o lec tie permanent a. Avea nf a ti sarea unei [90] persoane consacrate pentru ceva deosebit. Clipele Lui de fericire erau atunci cnd Se g asea singur mpreun a cu Dumnezeu s i cu natura. De cte ori avea ocazie, Se retr agea din locul muncii Sale, pentru a merge n cmpii, s a mediteze n v aile nverzite, pentru a n strns a leg atur a cu Dumnezeu pe colinele mun tilor sau printre copacii p adurii. De multe ori, zorile dimine tii l g aseau n vreun loc

64

Hristos Lumina Lumii

retras, meditnd, cercetnd Scripturile sau rugndu-Se. Din aceste r astimpuri de lini ste pornea apoi spre cas a, unde si relua lucr arile s i d adea pild a de munc a plin a de r abdare. de mama Lui. n via ta Sa, Isus a manifestat respect s i iubire fa ta Maria credea n inima ei c a Pruncul sfnt, n ascut din ea, era Mesia cel f ag aduit de mult a vreme; dar nu ndr aznea s a- si exprime credin ta aceasta. n tot cursul vie tii, ea a mp art as it suferin tele Lui. Cu mare durere vedea ispitele la care era supus n timpul copil ariei s i tinere tii. Cnd i lua ap ararea n ceea ce s tia c a este bine n purtarea Lui, avea s i ea de suferit situa tii dicile. Ea n telegea c a ceea ce se petrece n familie s i grija duioas a a mamei pentru copiii ei au o foarte mare nsemn atate pentru formarea caracterului. Fiii s i icele lui Iosif s tiau lucrul acesta s i, folosindu-se de ngrijorarea ei, ncercau s a corecteze practicile Lui dup a modelul lor. Maria vorbea de multe ori cu Isus s i st aruia pe lng a El s a fac a cele impuse de rabini. Dar El nu putea convins s a-Si schimbe obiceiurile de contemplare a lucr arilor lui Dumnezeu s i s a nu mai caute s a aline durerile oamenilor sau chiar ale animalelor necuvnt atoare. torii i cereau Mariei s Cnd preo tii s i nv a ta a-L st apneasc a pe Isus, ea avea mult de suferit; dar inima ei era din nou lini stit a cnd El i ar ata cele scrise n Scriptur a, care sprijineau purtarea Lui. Cteodat a oscila ntre Isus s i fra tii Lui, care nu credeau c a El era trimisul lui Dumnezeu; dar erau foarte multe dovezi c a El avea un caracter divin. l vedea cum Se jertfe ste pentru binele altora. Prezen ta Lui aducea o atmosfer a mai curat a n familie s i via ta Lui era ca un aluat care lucra ntre elementele societ a tii. Blnd s i nep atat, umbla printre oamenii nep as atori, neciopli ti s i necuviincio si, printre vame si nedrep ti, printre risipitori nesocoti ti, samariteni p ac ato si, rani brutali, prin gloata aceea a solda ti p agni s i ta sa de amestecat a. El spunea ici s i colo cuvinte de mngiere, cnd i vedea pe oameni obosi ti s i cu toate acestea sili ti s a- si poarte poverile. El mp art as ea greut a tile lor s i le repeta lec tiile pe care le nv a tase din natur a despre [91] iubirea, mila s i bun atatea lui Dumnezeu. El i nv a ta pe to ti s a se socoteasc a nzestra ti cu talente pre tioase, care, dac a erau bine folosite, aveau s a le asigure comori ve snice. El a cur a tat via ta de de sert aciuni s i, prin exemplul S au, i-a nv a tat pe oameni c a ecare clip a aduce dup a sine urm ari ve snice, c a ecare clip a trebuie pre tuit a ca o comoar as i folosit a pentru scopuri snte. El

Zile de lupt a

65

uman n-a trecut pe lng a nici o in ta a ca s i cum ar fost f ar a valoare, ci a c autat s a dea ec areia leacul mntuitor. Oriunde Se g asea, El tur s tia s a dea o nv a ta a potrivit a cu locul s i mprejur arile. C auta s a inspire n adejde celui mai dec azut s i celui lipsit de perspective, asigurndu-i c a pot ajunge s i ei copii neprih ani ti s i nevinova ti ai lui Dumnezeu. Adesea, i ntlnea pe aceia care se aruncaser a n st apnirea lui Satana s i care nu aveau putere s a se desfac a din mrejele lui. Unora ca acestora, descuraja ti, bolnavi, ispiti ti s i dec azu ti, Isus le spunea cuvinte de cea mai duioas a mil a, cuvinte de care ei aveau nevoie s i pe care le puteau n telege. Pe al tii i g asea n lupt a pe [92] s via ta i pe moarte cu vr ajma sul suetelor. Pe ace stia i ncuraja s a st aruie, asigurndu-i c a vor birui, pentru c a ngerii lui Dumnezeu erau de partea lor s i aveau s a le dea biruin ta. Aceia pe care i ajuta n felul acesta erau convin si c a n fa ta lor era Cineva n care se puteau ncrede cu toat a inima. El nu avea s a tr adeze tainele pe care le ascultase urechea Sa sensibil a. Isus vindeca s i corpul, s i suetul. El Se interesa de orice suferin ta pe care o ntlnea s i aducea vindecare tuturor suferinzilor, deoarece cuvintele Lui blnde erau ca un balsam vindec ator. Nimeni nu putea zice c a El a f acut o minune; dar puterea vindec atoare a iubirii pornea de la El la cei bolnavi s i ap asa ti. A sa discret a lucrat pentru oameni din cea mai fraged a copil arie. De aceea, s-a ntmplat c a, atunci cnd Si-a nceput lucrarea public a, foarte mul ti L-au ascultat cu bucurie. Cu toate acestea, n copil arie, tinere te s i maturitate, Isus a fost singur. n sn tenia s i credincio sia Sa, El a c alcat singur teascul s i nici un om n-a fost cu El. A dus povara teribil a a r aspunderii pentru salvarea oamenilor. Stia c a, dac a nu se face o hot art a schimbare n principiile s i telurile neamului omenesc, to ti vor pierdu ti. Aceast a povar a ap asa asupra suetului S au s i nimeni nu- si putea nchipui ct neab era de grea. Cu o st aruin ta atut a Si-a ndeplinit planul vie tii Lui, [93] acela de a Lumina oamenilor. [94] [95] [96] [97]

Capitolul 10 Glasul n pustie


NAINTE-MERGATORUL LUI HRISTOS s-a ridicat dintre credincio sii lui Israel, care de mult a vreme a steptau venirea lui Mesia. B atrnul preot Zaharia s i so tia lui, Elisabeta, erau amndoi neprih ani ti naintea lui Dumnezeu; s i, prin via ta lor lini stit as i sfnt a, lumina credin tei str alucea ca o stea n mijlocul ntunericului acelor vremuri rele. Acestei perechi evlavioase i se f ag aduise un u, care trebuia s a mearg a naintea Domnului, pentru a preg ati c aile Lui. Zaharia locuia n tinutul muntos al Iudeii, dar se dusese la Ierusalim pentru a servi o s apt amn a n templu, o slujire care se cerea de dou a ori pe an de la preo tii ec arei cete. Dar pe cnd slujea Zaharia naintea lui Dumnezeu la rndul cetei lui, dup a obiceiul preo tiei, a ie sit la sor t s a intre s a t amieze n Templul Domnului. El st atea n fa ta altarului de aur din locul sfnt al sanctuarului. Norul de fum mirositor se n al ta spre cer mpreun a cu rug aciunile divin lui Israel. Deodat a, s i-a dat seama de o prezen ta a. Un nger al Domnului a st atut n picioare la dreapta altarului pentru t amiere. Locul n care se a sezase ngerul dovedea c a este binevoitor, dar [98] Zaharia n-a luat seama la lucrul acesta. Mul ti ani se rugase pentru venirea R ascump ar atorului; acum cerul trimisese un sol, ca s a-l n stiin teze c a rug aciunile lui erau pe punctul de a ascultate; dar ndurarea lui Dumnezeu i s-a p arut prea mare ca s a poat a crede. El era plin de team as i se sim tea vinovat. Dar a fost salutat cu o fericit a asigurare: Nu te teme, Zahario, indc a rug aciunea ta a fost ascultat a. Nevast a-ta, Elisabeta, ti va na ste un u, c aruia i vei pune numele Ioan. El va pentru tine o pricin a de bucurie s i veselie s i mul ti se vor bucura de na sterea lui. C aci va mare naintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici b autur a ame titoare s i se va umple de Duhul Sfnt... El va ntoarce pe mul ti din ii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge naintea lui Dumnezeu, n duhul s i puterea lui Ilie, ca s a ntoarc a inimile p arin tilor la copii s i pe cei neascult atori la umblarea n n telepciunea celor 66

Glasul n pustie

67

neprih ani ti, ca s a g ateasc a Domnului un norod bine preg atit pentru El. Zaharia i-a zis ngerului: Din ce voi cunoa ste lucrul acesta? Fiindc a eu sunt b atrn s i nevast a-mea este naintat a n vrst a. Zaharia s tia bine cum i se d aduse lui Avraam un u la vrst a naintat a, pentru c a avusese ncredere n Acela care f ag aduise. Dar, pentru o clip a, b atrnul preot s i-a ntors gndul spre sl abiciunea omeneasc a. El uitase c a ceea ce Dumnezeu f ag aduie ste este n stare s as i aduc a la ndeplinire. Ce deosebire ntre necredin ta aceasta s i credin ta pl acut as i copil areasc a a Mariei, fecioara din Nazaret, care, la cuvintele de minunat a n stiin tare spuse de nger, a r aspuns: Iat a roaba Domnului, fac a-mi-se dup a cuvintele tale (Luca 1, 38). Na sterea unui u lui Zaharia, ntocmai ca na sterea ului lui un mare adev Avraam s i a ului Mariei, ne nva ta ar spiritual, adev ar m cu greu s pe care l nv a ta i-l uit am u sor. n noi n sine n-avem nici o putere de a face vreun lucru bun, dar ceea ce nu putem face noi va lucrat prin puterea lui Dumnezeu n oricare suet supus s i credincios. fusese dat copilul f ia na Prin credin ta ag aduin tei, prin credin ta stere via ta spiritual as i ni se d a putere s a facem lucr arile neprih anirii. La ntrebarea lui Zaharia, ngerul a spus: Eu sunt Gabriel, care stau naintea lui Dumnezeu; am fost trimis s a- ti vorbesc s i s a- ti aduc aceast a veste bun a. Cu cinci sute de ani mai nainte, Gabriel i descoperise lui Daniel perioada profetic a, ce ajungea pn a la venirea lui Hristos. Cunoa sterea faptului c a aceast a perioad a se apropia de sfr sit l-a f acut pe Zaharia s a se roage pentru venirea lui Mesia. Acum, nsu si solul prin care fusese dat a profe tia venise s a anun te [99] mplinirea ei. Cuvintele spuse de nger Eu sunt Gabriel, care stau naintea lui Dumnezeu arat a c a el are un loc de mare cinste n cur tile cere sti. Cnd a venit cu n stiin tarea la Daniel, el i-a spus: Nimeni nu m a ajut a mpotriva acestora, afar a de voievodul vostru, Mihail (Hristos) (Dan. 10, 21). Vorbind despre Gabriel n Apocalipsa, Mntuitorul a spus: Le-a f acut cunoscut, trimi tnd prin ngerul S au la robul S au Ioan (Apoc. 1, 1). Iar ngerul i-a declarat lui Ioan: Eu sunt mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai prooroci (Apoc. 22, 9). Ce gnd minunat ngerul care este ntiul n slav a dup a Fiul lui Dumnezeu este cel ales s a le descopere oamenilor p ac ato si planurile lui Dumnezeu.

68

Hristos Lumina Lumii

Zaharia se ar atase nencrez ator n cuvintele ngerului. De aceea, el urma s a nu mai vorbeasc a pn a la mplinirea lor. Iat a, a zis ngerul, vei mut... pn a n ziua cnd se vor ntmpla aceste lucruri, pentru c a n-ai crezut cuvintele mele, care se vor mplini la vremea lor. Datoria preotului n aceast a slujb a era s a se roage pentru iertarea p acatelor publice s i na tionale s i pentru venirea lui Mesia; dar, cnd a ncercat s a fac a lucrul acesta, Zaharia n-a putut s a rosteasc a nici o vorb a. Cnd a ie sit s a-i binecuvnteze pe credincio si, le f acea semne ntruna s i a r amas mut. Ei l a steptaser a mult a vreme s i se temeau ca nu cumva s a-l lovit mnia lui Dumnezeu. Dar, cnd a ie sit din Sfnta, fa ta lui str alucea de slava lui Dumnezeu s i ei au n teles c a avusese o vedenie n templu. Zaharia le-a f acut cunoscut ce v azuse s i auzise s i dup a ce i s-au mplinit zilele de slujb a, Zaharia s-a dus acas a. Curnd dup a na sterea copilului f ag aduit, limba tat alui a fost dezlegat as i el vorbea s i binecuvnta pe Dumnezeu. Pe to ti vecinii i-a apucat frica s i n tot tinutul acela muntos al Iudeii se vorbea [100] despre aceste lucruri. To ti cei care le auzeau le p astrau n inima lor s i ziceau: Oare ce va pruncul acesta? Toate acestea aveau scopul de a atrage aten tia asupra venirii lui Mesia, a c arui cale trebuia s ao preg ateasc a Ioan. Duhul Sfnt a venit asupra lui Zaharia, care a profetizat lucrarea ului s au, spunnd aceste cuvinte frumoase: Si tu, pruncule, vei chemat prooroc al Celui Preanalt, C aci vei merge naintea Domnului, ca s a preg ate sti c aile Lui Si s a dai poporului S au cuno stin ta mntuirii, Care st a n iertarea p acatelor lui; Datorit a marii ndur ari a Dumnezeului nostru, n urma c areia ne-a cercetat Soarele care r asare din n al time, Ca s a lumineze pe cei ce zac n ntunericul s i n umbra mor tii. Si s a ne ndrepte picioarele pe calea p acii! Iar pruncul cre stea s i se nt area n duh. Si a stat n locuri pustii pn a n ziua ar at arii lui naintea lui Israel. nainte de a se na ste Ioan, ngerul spusese: Va mare naintea Domnului. Nu va bea vin, nici b autur a ame titoare s i se va umple de Duhul Sfnt. Dumnezeu

Glasul n pustie

69

l chemase pe ul lui Zaharia la o mare lucrare, cea mai mare lucrare ncredin tat a vreodat a oamenilor. Pentru a face lucrarea aceasta, Dumnezeu trebuia s a lucreze cu el. Duhul lui Dumnezeu avea s a e cu el numai dac a asculta de cele spuse de nger. Ioan trebuia s a e un sol al lui Iehova, pentru a duce oamenilor lumina lui Dumnezeu. El trebuia s a dea o nou a ndrumare gndurilor lor. Trebuia s a-i impresioneze cu sn tenia cerin telor lui Dumnezeu s i cu nevoia lor dup a dreptatea Sa des avr sit a. Un asemenea sol trebuia s a e sfnt. Trebuia s a e un templu al Duhului Sfnt. Pentru a ndeplini lucrarea, trebuia s a e s an atos la corp s i plin de t arie intelectual as i spiritual a. De aceea era nevoie s a- si st apneasc a apetitul s i pasiunile. El trebuia s a e capabil s a- si st apneasc a toate puterile, ca s a poat a sta n mijlocul oamenilor neclintit n orice mprejurare, ca s i stncile s i mun tii pustiei. Pe timpul lui Ioan Botez atorul, l acomia dup a averi s i iubirea de lux s i petrecere erau larg r aspndite. Pl acerile senzuale, petrecerile s i be tiile provocau boli s i degenerare zic a, ntunecnd n telegerea de p spiritual as i sl abind mpotrivirea fa ta acat. Ioan trebuia s a e un reformator. Prin via ta lui cump atat as i prin mbr ac amintea lui simpl a, el trebuia s a e o mustrare pentru excesele timpului. De [101] aceea li s-au dat p arin tilor lui Ioan instruc tiuni cu privire la o via ta cump atat a, aduse de un nger de la tronul cerului. Caracterul este mai impresionabil n copil arie s i tinere te. Atunci trebuie s a c stige un om puterea de a se st apni. n cas as i la mas a, n via ta de familie, se exercit a inuen te ale c arora urm ari tin ve snic. Mai mult dect orice dar natural, obiceiurile formate n primii ani decid dac a un om va biruitor sau biruit n lupta vie tii. Tinere tea este timpul sem anatului. Ea stabile ste ce fel de seceri s vom aduna n via ta aceasta s i n cea viitoare. Ca prooroc, Ioan urma s a ntoarc a inima p arin tilor la copii s i pe cei neascult atori la umblarea n n telepciunea celor neprih ani ti, ca s a g ateasc a Domnului un norod bine preg atit pentru El. Prin lucrarea de a preg ati calea pentru ntia venire a lui Hristos, el era reprezentantul acelora care au s a preg ateasc a un popor pentru a doua venire a Domnului. Lumea s-a dedat la pl aceri. R at acirile s i minciunile sunt f ar a num ar. Cursele lui Satana pentru a pierde suete s-au nmul tit. To ti aceia care vor s a- si des avr seasc a sn tenia n temere de Dumnezeu trebuie s a nve te cump atarea s i st apnirea

70

Hristos Lumina Lumii

de sine. Apetitul s i patimile trebuie puse sub st apnirea puterilor mai nalte ale min tii. Aceast a st apnire de sine este absolut necesar a, ca intelectual s a avem acea for ta as i acea p atrundere spiritual a care ne vor face n stare s a n telegem s i s a practic am adev arurile snte ale Cuvntului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta cump atarea are locul ei anumit n preg atirea pentru a doua venire a lui Hristos. De fapt, ul lui Zaharia ar urmat s a e educat pentru preo tie. tura din s Dar nv a ta colile rabinilor l-ar f acut nepotrivit pentru lucrarea sa. Dumnezeu nu l-a trimis la profesorii de teologie, ca de acolo s a nve te cum s a interpreteze Scripturile. Dumnezeu l-a chemat n pustie, ca s a nve te din lucrurile naturii s i de la Dumnezeul naturii. Locuin ta s i-a ales-o ntr-o regiune singuratic a, n mijlocul dealurilor pustii, cu trec atori s albatice s i pe steri stncoase. Dar era voia lui s a uite bucuriile s i str alucirea vie tii pentru disciplina aspr a a pustiei. Aici, mediul nconjur ator era favorabil obiceiurilor de simplitate s i de lep adare se sine. Netulburat de zgomotele lumii, el putea s a turile naturii, ale revela studieze aici nv a ta tiei s i ale Providen tei. Cuvintele spuse de nger lui Zaharia au fost deseori repetate lui Ioan de p arin tii lui tem atori de Dumnezeu. Din copil arie, i s-a ar atat f ar a ncetare lucrarea pe care o avea de f acut s i el a primit aceast a sfnt a ns arcinare. Pentru el, locurile singuratice ale pustiet a tii erau o sc apare binevenit a din societatea n care b anuiala, necredin ta s i stric aciunea ajunseser a s a st apneasc a aproape totul. Nu se ncredea [102] n puterile sale de a sta tare mpotriva ispitei s i se ferea de a mereu mntul nespusei n apropierea p acatului, ca nu cumva s a piard a sim ta lui p ac ato senii. Fiind de la na stere consacrat lui Dumnezeu ca nazireu, el s i-a nsu sit acest vot, consacrndu-se pentru via ta ntreag a. Era mbr acat ca profe tii de pe vremuri s i ve smntul era din p ar de c amil a, strns cu o cing atoare de piele. Se hr anea cu l acuste s i miere s albatic a, pe care le g asea n pustie, s i bea ap a curat a din izvoarele dealurilor. de lenevie, de triste Ioan ns a nu ducea o via ta te ascetic a sau de nstr ainare egoist a. Din timp n timp, c auta s a se amestece printre oameni s i totdeauna era un observator interesat de ceea ce se petrece n lume. Din locul lui retras, el urm area desf as urarea evenimentelor. Cu o putere de pricepere luminat a de Duhul Sfnt, el studia caracterul oamenilor, ca s as tie cum s a ajung a la inima lor

Glasul n pustie

71

cu solia cerului. Povara misiunii sale l ap asa. n singur atate, prin medita tie s i rug aciune, c auta s a- si o teleasc a suetul pentru lucrarea care-l a stepta. De si se aa n pustie, nu era scutit de ispite. Pe ct era posibil, nchidea orice cale pe care ar venit Satana. Cu toate acestea, ispititorul l ataca. Dar sensibilitatea lui spiritual a era treaz a; el si dezvoltase t aria s i hot arrea de caracter s i, cu ajutorul Duhului Sfnt, putea s a recunoasc a apropierea lui Satana s i s a se mpotriveasc a puterii lui. Ioan a g asit n pustie att s coala, ct s i sanctuarul. Ca s i Moise n mun tii Madianului, el era nconjurat de prezen ta lui Dumnezeu s i de dovezile puterii Sale. El n-a avut parte, ca marele conduc ator al lui Israel, s a locuiasc a n mijlocul solemnei maiest a ti a singur at a tii mun tilor, dar n fa ta lui se aau n al timile Moabului, dincolo de Iordan, vorbindu-i de Acela care a nt arit mun tii s i i-a ncins cu putere. toare a naturii, unde se aa locuin nf a ti sarea trist as i nfrico sa ta lui din pustie, i zugr avea s i mai bine starea lui Israel. Via roditoare a Domnului ajunsese o ruin a ntrist atoare. Dar, deasupra pustiului, se ntindea cerul frumos s i str alucitor. Norii, care se adunau negri s i aduc atori de furtun a, erau ncorona ti de curcubeul f ag aduin tei. La fel str alucea deasupra dec aderii lui Israel slava f ag aduit a a domniei lui Mesia. Norii de mnie erau tinu ti de curcubeul leg amntului S au de har. Singur, n noaptea t acut a, citea f ag aduin ta dat a de Dumnezeu lui Avraam cu privire la urma si numero si ca stelele. Lumina zorilor, colornd mun tii Moabului, povestea despre Acela care trebuia s a e ca lumina dimine tii cnd r asare soarele n diminea ta f ar a nori (2 [103] Sam. 23, 4). Iar n str alucirea din miezul zilei, vedea splendoarea rii Lui, cnd se va descoperi slava Domnului s nf a ti sa i orice f aptur a o va vedea (Is. 40, 5). Cu inima plin a de temere, dar s i de bucurie, el cerceta sulurile profetice, descoperirile cu privire la venirea lui Mesia s amn ta f ag aduit a care i va zdrobi capul s arpelui; Silo, pacicatorul, care trebuia s a vin a nainte de a se pune cap at domniei pe tronul lui David. Timpul venise. n palatul de pe muntele Sion, trona un guvernator roman. Pe temeiul Cuvntului nen sel ator al Domnului, Hristos Se n ascuse.

72

Hristos Lumina Lumii

Tablourile inspirate din cartea lui Isaia, ar atnd slava lui Mesia, erau studiul lui ziua s i noaptea: Odrasla din r ad acina lui I sai, un mp arat care va domni n dreptate, hot art cu nep artinire asupra rii, un loc de sc nenoroci tilor ta apare mpotriva furtunii... umbra unei stnci mari ntr-un p amnt ars de soare, Israel nu va mai numit P ar asit a, nici tara Pustiu, ci Domnul l va numi Pl acerea Mea, iar p amntul lui, Beula (Is. 11, 4; 23, 2; 62, 4). Inima singuraticului exilat era plin a de aceast a viziune glorioas a. El l privea pe mp arat n frumuse tea Lui s i eul era uitat. El admira maiestatea sn teniei s i se sim tea f ar a putere s i nevrednic. Era gata s a alerge ca trimis al cerului, f ar a s a se team a de vreun om, pentru c a privise la Dumnezeu. Putea s a stea drept s i f ar a team a n fa ta monarhilor p amntului, pentru c a se nchinase naintea mp aratului mp ara tilor. Ioan n-a n teles deplin natura mp ar a tiei lui Mesia. El a stepta ca Israel s a e sc apat de vr ajma sii lui na tionali; dar tinta cea mare a n adejdii lui era venirea mp aratului n dreptate (neprih anire) s i a sezarea lui Israel ca un neam sfnt. A sa credea el c a avea s a se mplineasc a proorocia dat a la na sterea lui: si aduce aminte de leg amntul Lui cel sfnt... C a, dup a ce ne va izb avi din mna vr ajma silor no stri, Ne va ng adui s a-I slujim f ar a fric a, n sn tenie s i neprih anire, n toate zilele vie tii noastre. El vedea pe poporul s au n selat, mul tumit de sine s i dormind mai sfnt n p acate. El tnjea s a-l trezeasc a la o via ta a. Solia pe care o d aduse Dumnezeu trebuia s a-i trezeasc a pe iudei din letargia [104] lor, s a-i fac a s a tremure din cauza marii lor p ac ato senii. nainte ca s amn ta Evangheliei s a poat a sem anat a, tarina inimii trebuia des telenit a. nainte s a caute vindecare la Isus, trebuia s a- si dea seama de primejdia adus a de r anile p acatului. Dumnezeu nu trimite soli pentru a-l lingu si pe p ac atos. El nu trimite solii de pace, ca s a-i legene pe oamenii nesn ti ti ntr-o si fals guran ta a. El pune poveri grele pe con stiin ta f ac atorului de rele s i i str apunge suetul cu s age tile convingerii. ngerii slujitori i prezint a judec a tile ngrozitoare ale lui Dumnezeu, ca s a adnceasc a sim tul nevoii sale s i s a-l fac a s a strige: Ce trebuie s a fac ca s a u

Glasul n pustie

73

rn mntuit? Atunci mna care a umilit pn a la ta a l ridic a pe cel poc ait. Glasul care a mustrat p acatul s i a f acut de ru sine ngmfarea s i ambi tia ntreab a cu cea mai duioas a iubire: Ce dore sti s a fac pentru tine? Cnd a nceput lucrarea lui Ioan, na tiunea era ntr-o stare de fr amntare s i nemul tumire care duceau la revolt a. La ndep artarea lui Arhelau, Iudea fusese pus a sub directa crmuire a Romei. Tirania s i jafurile puse la cale de guvernatorii romani s i eforturile lor nencetate de a introduce simbolurile s i obiceiurile p agne sti aprinseser a revolta, care fusese necat a n sngele miilor de viteji ai lui Israel. Toate acestea f aceau s a creasc a ura na tional a mpotriva Romei s i, o dat a cu aceasta, dorin ta de a elibera ti de sub st apnirea ei. n mijlocul certurilor s i luptei, s-a auzit un glas venind din pustie, un glas nea steptat s i aspru, dar plin de n adejde: Poc ai ti-v a; c aci mp ar a tia cerurilor s-a apropiat. Cu o putere nou as i nen teleas a, el i-a mi scat pe oameni. Proorocii profetizaser a despre venirea lui Hristos ca despre un eveniment din viitorul ndep artat; dar acum le venea vestea c a ea s-a apropiat. nf a ti sarea neobi snuit a a lui Ioan i f acea pe oameni s a se gndeasc a la v az atorii din vechime. n purtarea s i mbr ac amintea lui, sem ana cu proorocul Ilie. Cu spiritul s i puterea lui Ilie, el denun ta corup tia na tional as i mustra aspru p acatele vremii. Cuvintele lui erau simple, p atrunz atoare s i conving atoare. Mul ti credeau c a este un profet nviat din mor ti. Na tiunea ntreag a era pus a n mi scare. Mul timile alergau la Ioan, n pustie. . Ioan vestea venirea lui Mesia s i i chema pe oameni la poc ain ta Ca simbol pentru cur a tirea de p acate, el i boteza n apele Iordanului. n felul acesta intuitiv, el declara c a aceia care se numeau ale sii lui Dumnezeu erau mnji ti de p acat s i c a, f ar a o cur a tire a inimii s i a [105] vie tii, ei nu puteau s a aib a intrare n mp ar a tia lui Mesia. rani veneau s Prin ti s i rabini, solda ti, vame si s i ta a-l asculte pe rile solemne de la Dumnezeu i-au prooroc. Ctva timp, n stiin ta s alarmat. Mul ti ajungeau la poc ain ta i primeau botezul. Oamenii de orice rang se supuneau cererilor Botez atorului, ca s a poat a p arta si la mp ar a tia vestit a de el. Mul ti c arturari s i farisei veneau, m arturisindu- si p acatele s i cernd s a e boteza ti. Ei voiau s a arate c a sunt mai buni dect ceilal ti oameni, determinndu-i s i pe al tii s a aib a o p arere foarte nalt a despre evlavia lor. Acum, tainele vinovate ale vie tii lor erau dezv aluite.

74

Hristos Lumina Lumii

Ioan era iluminat de Duhul Sfnt c a mul ti dintre ace sti oameni nu aveau o convingere real a de p acat. Ei erau oportuni sti. Ar atndu-se prieteni ai profetului, sperau s a e bine v azu ti de Prin tul care trebuia s a vin a. Botezndu-se prin mna acestui tn ar, dar cunoscut tor, ei socoteau c nv a ta a vor putea s a- si nt areasc a inuen ta asupra poporului. Ioan i-a ntmpinat cu ntrebarea plin a de mustrare: Pui de n aprci, cine v-a nv a tat s a fugi ti de mnia viitoare? Face ti dar roade vrednice de poc ain ta voastr a. Si s a nu crede ti c a pute ti zice n voi [106] n siv a: Avem ca tat a pe Avraam! C aci v a spun c a Dumnezeu din pietrele acestea poate s a ridice pe ii lui Avraam. Iudeii interpretaser a gre sit f ag aduin ta despre bun avoin ta ve snic a de Israel: A a lui Dumnezeu fa ta sa vorbe ste Domnul, care a f acut soarele s a lumineze ziua, care a rnduit luna s i stelele s a lumineze noaptea, care nt art a marea s i face valurile ei s a urle, El, al c arui Nume este Domnul o stirilor: Dac a vor nceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, s i neamul lui Israel va nceta pe vecie s a mai e un neam naintea Mea! A sa vorbe ste Domnul: Dac a cerurile sus pot m asurate s i dac a temeliile p amntului jos pot cercetate, atunci voi lep ada s i Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a f acut, zice Domnul (Ier. 31, 35-37). Iudeii considerau c a descenden ta . Dar lor natural a din Avraam le d adea dreptul la aceast a f ag aduin ta ei treceau cu vederea condi tiile pe care le pusese Dumnezeu. nainte de a da f ag aduin ta, El a zis: Voi pune Legea Mea n auntrul lor, o voi scrie n inima lor; Eu voi Dumnezeul lor, iar ei vor poporul Meu... C aci le voi ierta nelegiuirea s i nu-Mi voi mai aduce aminte de p acatul lor (Ier. 31, 33.34). Binecuvntarea lui Dumnezeu le este asigurat a oamenilor care au Legea Lui scris a n inim a. Ei sunt una cu El. Dar iudeii se dep artaser a de Dumnezeu. Din cauza p acatelor, ei sufereau sub judec a tile Lui. De aceea se s i g aseau robi la o na tiune p agn a. Din cauza p acatelor, mintea le era ntunecat as i, pentru c a, pe vremuri, Dumnezeu avusese mil a de ei, si scuzau p acatele. Se am ageau c a sunt mai buni ca al ti oameni s i c a au drept la binecuvnt arile Lui. tura noastr Lucrurile acestea au fost scrise pentru nv a ta a, peste care au venit sfr siturile veacurilor (1 Cor. 10, 11). De cte ori inter-pret am gre sit binecuvnt arile lui Dumnezeu s i ne mngiem cu gndul c a suntem bine v azu ti pentru vreun lucru bun, care este n

Glasul n pustie

75

noi! Dumnezeu nu poate face pentru noi ceea ce El ar vrea. Darurile Lui sunt folosite pentru pl aceri personale s i pentru a n aspri inima s n necredin ta i p acat. torilor lui Israel c Ioan le spunea nv a ta a ngmfarea, egoismul s i cruzimea lor dovedeau c a sunt pui de n aprci, un blestem ucig ator pentru oameni, s i nu copiii lui Avraam cel drept s i ascult ator. Tinnd seama de lumina pe care o primiser a de la Dumnezeu, erau mai r ai de care se sim dect p agnii, fa ta teau superiori. Uitaser a stnca de unde fuseser a t aia ti s i groapa de unde fuseser a sco si. Dumnezeu nu depindea de ei ca s a-Si aduc a la ndeplinire planul. Dup a cum El [107] l-a chemat pe Avraam s a ias a dintr-un popor p agn, tot a sa i poate chema s i pe al tii n slujba Sa. Inima acelora putea atunci s a par a f ar a ca s via ta i pietrele pustiului, dar Duhul Lui putea s a-i trezeasc a s a fac a voia Lui s i s a primeasc a mplinirea f ag aduin tei. Iat a, zicea proorocul, securea a s i fost npt a la r ad acina pomilor. Deci orice pom, care nu face road a bun a, va t aiat s i aruncat n foc. Valoarea unui pom este hot art a nu de nume, ci de roadele lui. Dac a roadele sunt f ar a valoare, numele nu poate sc apa de un pom de la pieire. Ioan le-a spus iudeilor c a situa tia lor fa ta Dumnezeu urma s a e hot art a de caracterul s i via ta lor. M arturisirile erau lipsite de valoare. Dac de credin ta a via ta s i caracterul lor nu erau n armonie cu Legea lui Dumnezeu, ei nu erau poporul Lui. Sub cuvintele lui cercet atoare de inim a, ascult atorii se convingeau. Ei au venit la el cu o ntrebare: Ce s a facem? El le-a r aspuns: Cine are dou a haine s a mpart a cu cine n-are nici una s i cine are de mncare s a fac a la fel. Pe vame si i nv a ta s a se fereasc a de nedreptate, iar pe solda ti, de brutalitate. El spunea c a to ti cei care deveneau supu si ai mp ar a tiei lui s . Trebuia ca Hristos trebuiau s a dea dovad a de credin ta i poc ain ta bun atatea, cinstea s i credincio sia s a se vad a n via ta lor. Trebuiau s a-i ajute pe cei lipsi ti s i s a- si aduc a darurile naintea lui Dumnezeu. Trebuiau s a-i apere pe cei f ar a ap arare s i s a dea pild a de virtute s i mpreun a-sim tire. n felul acesta, urma sii lui Hristos vor da dovad a de puterea transformatoare a Duhului Sfnt. n via ta lor de toate zilele, se vor vedea dreptatea, mila s i iubirea lui Dumnezeu. Dac a nu, ei aveau s a e ca pleava care se arunc a n foc. Ct despre mine, le-a spus Ioan, eu v a botez cu ap a, spre , dar Cel ce vine dup poc ain ta a mine este mai puternic dect mine s i

76

Hristos Lumina Lumii

mintele. El v eu nu sunt vrednic s a-I duc nc al ta a va boteza cu Duhul Sfnt s i cu foc (Mat. 3, 11). Profetul Isaia spusese c a Domnul va cur a ti pe poporul S au de nelegiuirile lui cu duhul judec a tii s i cu duhul nimicirii. Cu-vntul lui Dumnezeu c atre Israel era: mi voi ntinde mna mpotriva ta, ti voi topi zgura... Toate p articelele de plumb le voi dep arta din tine (Is. 4, 4; 1, 25). Pentru p acat, oriunde s-ar g asi, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor (Evrei 12, 29). n to ti aceia care se supun puterii Sale, Duhul Sfnt va mistui de p p acatul. Dar, dac a oamenii se aga ta acat, ei se identic a astfel cu el. Atunci slava lui Dumnezeu, care nimice ste p acatul, trebuie s a-i nimiceasc as i pe ei. Iacov, dup a o noapte de lupt a cu ngerul, a n fa s strigat: Am v azut pe Dumnezeu fa ta ta i totu si am sc apat cu (Gen. 32, 30). [108] via ta de Esau, Iacov fusese vinovat de un mare p acat n purtarea sa fa ta dar se poc aise. Gre seala lui era iertat a, iar p acatul lui, cur a tit; de aceea putea s a stea n fa ta lui Dumnezeu. Dar, ori de cte ori oamenii au venit naintea lui Dumnezeu, cultivnd de bun avoie p acatul, au fost nimici ti. La a doua venire a lui Hristos, cei nelegiui ti vor nimici ti de suarea gurii Sale s i pr ap adi ti de ar atarea venirii Sale (2 Tes. 2, 8). Str alucirea slavei lui Dumnezeu, care d a via ta celui neprih anit, i va nimici pe cei nelegiui ti. Pe timpul lui Ioan Botez atorul, Hristos era aproape s a Se arate, pentru a face cunoscut caracterul lui Dumnezeu. ns as i prezen ta Lui urma s a-i fac a pe oameni s a- si dea seama de p acatele lor. Numai dac a voiau s a e cur a ta ti de p acat puteau s a vin a n comuniune cu El. Numai cei cu inima curat a puteau r amne n fa ta Lui. A sa a dus Ioan Botez atorul lui Israel solia lui Dumnezeu. Mul ti tura lui. Mul au luat aminte la nv a ta ti au sacricat totul, numai ca s a tor din loc n loc asculte. Mul timile mergeau dup a acest nou nv a ta s i nu erau pu tini aceia care nutreau n adejdea c a el ar Mesia. Dar, cnd Ioan i-a v azut pe oameni ndreptndu-se c atre el, a c autat orice [109] ocazie s a le ndrepte credin ta c atre Acela care trebuia s a vin a.

Capitolul 11 Botezul
VESTEA DESPRE PROOROCUL DIN PUSTIE s i despre solia sa minunat a s-a r aspndit n toat a Galilea. Cuvintele acestea au ajuns la locuitorii din satele cele mai ndep artate de prin mun ti s i la pescarii de lng a mare s i n inimile acelea sincere s i deschise au g asit un ecou favorabil. n Nazaret, ele au fost duse s i n atelierul de tmpl arie, care fusese al lui Iosif, s i Cineva a recunoscut chemarea. Timpul S au venise. L asnd munca de toate zilele, Si-a luat r amasbun de la mama Lui s i a pornit mpreun a cu semenii S ai, care se duceau cu gr amada la Iordan. Isus s i Ioan Botez atorul erau veri, foarte mult lega ti unul de altul prin mprejur arile na sterii lor; cu toate acestea, nu se cuno steau unul pe altul. Isus tr aise n Nazaretul Galileii, iar Ioan, n pustiul Iudeii. n locuri s i mprejur ari cu totul deosebite, ei tr aiser a izola ti, f ar a s a comunice unul cu altul. Mna lui Dumnezeu rnduise lucrurile a sa. Nu avea s a e dat nici un prilej pentru acuza tia c a s-ar n teles s a se sus tin a unul pe altul. Ioan cuno stea evenimentele petrecute la na sterea lui Isus. Auzise de suirea Lui la Ierusalim n copil arie s i de cele ntmplate n s coala rabinilor. Aase despre via ta Lui nep atat as i credea c a El este Mesia; dar, pentru lucrul acesta, n-avea un temei sigur. Faptul c a Isus r am asese ascuns atta vreme s i nu d aduse nici un semn deosebit n leg atur a cu lucrarea Lui d adea loc ndoielii c a El este ntr-adev ar Cel [110] , sigur f ag aduit. Cu toate acestea, Ioan Botez atorul a stepta n credin ta c a Dumnezeu va descoperi totul la timpul potrivit. I se descoperise c a Mesia va cere botezul din minile lui s i c a i se va da atunci un semn cu privire la originea Sa divin a. n felul acesta, urma s a i se dea ocazia de a-L nf a ti sa poporului. Cnd Isus a venit la botez, Ioan a recunoscut n El o cur a tie de caracter cum niciodat a nu ntlnise la vreun om. ns as i atmosfera prezen tei Lui era sfnt as i inspira respect. De la mul timile care se adunaser a n jurul lui la Iordan, Ioan auzise povestiri de crime ngrozitoare s i ntlnise oameni greu ap asa ti de povara mul timilor 77

78

Hristos Lumina Lumii

omeneasc de p acate; dar niciodat a nu se apropiase de o in ta a de a la care s a porneasc a o inuen ta sa de dumnezeiasc a. Toate acestea erau n armonie cu ceea ce i fusese descoperit lui Ioan cu privire la Mesia. Cu toate acestea, s-a dat napoi n fa ta cererii lui Isus. Cum putea el, un p ac atos, s a-L boteze pe Cel f ar a p acat? Si pentru ce , la un ritual care s a se supun a El, care nu avea nevoie de poc ain ta [111] nsemna m arturisirea unei vinov a tii ce trebuia sp alat a? Cnd Isus a cerut botezul, Ioan s-a dat napoi, strignd: Eu am s trebuin ta a u botezat de Tine s i Tu vii la mine? Hot art, dar plin de bun atate, Isus a r aspuns: Las a-M a acum, c aci a sa se cade s a mplinim tot ce trebuie mplinit. Si Ioan, supunndu-se, L-a condus la Iordan, unde L-a cufundat n ap a. n clipa n care ie sea, Isus a v azut cum s-a deschis cerul s i Duhul Sfnt S-a pogort peste El n chip trupesc, ca un porumbel. Isus n-a primit botezul ca o m arturisire a unei vinov a tii proprii. El S-a f acut una cu p ac ato sii, mergnd pe calea pe care trebuia s a mergem noi s i f acnd lucrul pe care trebuia s a-l facem noi. Via ta Sa s plin a de suferin ta i de r abdare dup a botez ne este, de asemenea, o pild a. ndat a ce a ie sit din ap a, Isus S-a plecat n rug aciune pe malul rului. n fa ta Lui se deschidea o er a nou as i nsemnat a. Acum ncepea lupta vie tii Sale pe o scar a mai larg a. Cu toate c a era Domnul P acii, venirea Lui trebuia s a e ca str afulgerarea unei s abii. mp ar a tia pe care venise s-o ntemeieze era contrar a aceleia dorite de iudei. El, care era temelia ritualurilor s i organiz arii poporului Israel, urma s a e privit ca vr ajma sul s i distrug atorul lui. El, care proclamase Legea pe Sinai, urma s a e condamnat ca unul care o calc a. El, care venise s a sf arme puterea lui Satana, urma s a e acuzat ca ind Beelzebul. Nimeni nu L-a n teles pe p amnt, s i n timpul lucr arii Lui trebuia s a r amn a singur. Ct a tr ait, nici mama s i nici fra tii Lui nu I-au n teles lucrarea. Nici chiar ucenicii nu L-au n teles. El locuise n lumina ve snic a, ind una cu Dumnezeu, dar via ta pe p amnt trebuia s ao duc a n singur atate. Fiind una cu noi, trebuia s a poarte povara vinov a tiei s i a blestemului nostru. Cel f ar a p acat trebuia s a sufere ocara p acatului. Iubitorul de pace trebuia s a tr aiasc a n mijlocul certurilor, adev arul s a locuiasc a mpreun a cu minciuna, cur a tia cu tic alo sia. Pentru spi-

Botezul

79

ritul Lui, ecare p acat, ecare discordie s i ecare pl acere murdar a, pe care le adusese neascultarea, erau un chin. Singur trebuia s a urce c ararea, singur trebuia s a duc a povara. Asupra Lui, care si p ar asise slava s i mbr acase sl abiciunea omeneasc a, urma s a apese r ascump ararea lumii. El a v azut s i a sim tit totul, dar tinta Lui a r amas neclintit a. De bra tul Lui depindea salvarea neamului omenesc dec azut s i El a ntins mna ca s a prind a mna Iubirii atotputernice. Privirea Mntuitorului p area c a str abate cerul n timp ce l auntrul S au se rev arsa n rug aciune. El s tia bine ct de mult mpietrise p acatul inima oamenilor s i ct de greu le va s a n teleag a lucrarea [112] putere de Lui s i s a primeasc a darul mntuirii. El a cerut cu st aruin ta la Tat al s a biruie necredin ta lor, s a sf arme lan turile prin care Satana i tinea n robie s i, pentru binele lor, s a-l nving a pe distrug ator. Ceru o dovad a c a Dumnezeu prime ste omenirea n persoana Fiului S au. Niciodat a nu auziser a ngerii o rug aciune ca aceasta. Ei erau ner abd atori s a aduc a iubitului lor Conduc ator un cuvnt de asigurare s i de mngiere. Dar nu; Tat al nsu si va r aspunde la cererea Fiului S au. Direct de la tron au pornit razele slavei Sale. Cerurile s-au deschis s i asupra frun tii Mntuitorului a cobort un chip de porumbel din cea mai curat a lumin a simbol potrivit pentru El, Cel umil s i blnd. Din mul timea imens a de lng a Iordan, pu tini, n afar a de Ioan, au n teles aceast a descoperire cereasc a. Cu toate acestea, ntreaga adunare era p atruns a de prezen ta Dumnezeirii. Lumea st atea n picioare, privind n t acere la Hristos. Trupul Lui era sc aldat n lumina ve snic a, ce nconjoar a tronul lui Dumnezeu. Fa ta Lui n al tat a spre de cer era plin a de slav a, a sa cum niciodat a nu v azuser a ei o fa ta om. Din cerurile deschise s-a auzit un glas zicnd: Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea. Cuvintele acestea de recunoa stere au fost date pentru a inspira n inima celor de fa s credin ta ta i pentru a-L nt ari pe Mntuitorul n lucrarea Lui. Cu toate c a p acatele unei lumi vinovate se adunau asupra lui Hristos, cu toate c a Se umilise ca s a ia asupr a-Si rea noastr a dec azut a, glasul venit din cer L-a declarat ca Fiu al Celui Ve snic. Ioan fusese adnc mi scat v azndu-L pe Isus plecat n rug aciune, st aruind cu lacrimi pentru aprobarea Tat alui. Cnd slava lui Dum-

80

Hristos Lumina Lumii

nezeu L-a nconjurat s i s-a auzit glasul din cer, Ioan a recunoscut semnul f ag aduit de Dumnezeu. Stia acum c a botezase pe R ascump ar atorul omenirii. Duhul Sfnt a venit asupra lui s i, cu mna ntins a spre Isus, a strigat: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii. Nici ascult atorii s i nici cel care vorbise n-au n teles nsemn atatea cuvintelor Mielul lui Dumnezeu. Pe muntele Moria, Avraam fusese ntrebat de ul s au: Tat a... unde este mielul pentru arderea de tot? Tat al a r aspuns: Fiule, Dumnezeu nsu si va purta grij a de mielul pentru arderea de tot (Gen. 22, 7.8). n berbecul oferit providen tial n locul lui Isaac, Avraam a v azut simbolul Aceluia care avea s a moar a pentru p acatele oamenilor. Prin Isaia, Duhul Sfnt, [113] folosind aceea si ilustra tie, a proorocit despre Mntuitorul: Ca un miel pe care-l duci la m acel arie. Domnul a f acut s a cad a asupra Lui nelegiuirea noastr a a tuturor (Is. 53, 7.6). Dar poporul lui Israel tura aceasta. Mul n-a priceput nv a ta ti socoteau darurile de jertf a tot a sa cum priveau p agnii la jertfele lor ca daruri prin care s a nduplece Divinitatea. Dumnezeu dorea s a-i nve te c a din iubirea Lui avea s a porneasc a darul care putea s a-i mpace cu Sine. Cuvintele spuse lui Isus la Iordan Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea cuprind ntregul neam omenesc. Dumnezeu I-a vorbit lui Isus ca reprezentant al nostru. Orict am de p ac ato si s i slabi, noi nu suntem arunca ti ca f ar a valoare. El ne-a primit n Preaiubitul Lui (Efes. 1, 6). Slava a sezat a de asupra lui Hristos este o chez as ie a iubirii lui Dumnezeu fa ta noi. Ea ne vorbe ste despre puterea rug aciunii cum poate ajunge glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu s i cum sunt primite cererile noastre n cur tile cere sti. Prin p acat, p amntul a fost desp ar tit de cer s i nstr ainat de leg aturile cu el; dar Isus l-a legat din nou de tronul slavei. Iubirea Lui l-a nconjurat pe om s i a ajuns la cerurile preanalte. Lumina, care prin por tile deschise ale cerului a venit asupra Mntuitorului nostru, va veni s i asupra noastr a cnd ne rug am pentru ajutor de a ne mpotrivi ispitei. Glasul care i-a vorbit lui Isus i spune ec arui suet credincios: Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea. Preaiubi tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, s i ce vom nu s-a ar atat nc a. Dar s tim c a atunci cnd Se va ar ata El, vom ca El; pentru c a l vom vedea a sa cum este (1 Ioan 3, 2). R ascump ar atorul

Botezul

81

nostru a deschis drumul, a sa ca s i cel mai p ac atos, cel mai nenorocit, cel mai persecutat s i cel mai dispre tuit s a poat a intra la Tat al. To ti pot avea un c amin n locuin tele pe care Isus S-a dus s a le preg ateasc a. Iat a ce zice Cel Sfnt, Cel Adev arat, Cel ce tine cheia lui David, Cel ce deschide s i nimeni nu va nchide, Cel ce nchide s i nimeni nu deschis va deschide: Iat a, ti-am pus nainte o u sa a, pe care nimeni [114] n-o poate nchide (Apoc. 3, 7.8).

Capitolul 12 Ispitirea lui Isus


ISUS, PLIN DE DUHUL SFNT, S-a ntors de la Iordan s i a fost dus de Duhul n pustie. Cuvintele lui Marcu au un n teles mai adnc. El spune: ndat a dup a aceea Duhul a mnat pe Isus n pustie, unde a stat patruzeci de zile, ind ispitit de Satana. Acolo st atea mpreun a cu arele s albatice. N-a mncat nimic n zilele acelea. Cnd a fost dus n pustie pentru a ispitit, Isus a fost mnat de Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita. S-a dus n pustie ca s a e singur s i s a mediteze asupra misiunii s i lucr arii Sale. Prin post s i rug aciune, El avea s a-Si nt areasc a suetul pentru c ararea nsngerat a pe care trebuia s a mearg a. Dar Satana s tia c a Isus S-a dus n pustie s i a socotit c a acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de El. n lupta care se d adea ntre Domnul luminii s i mai marele mp ar a tiei ntunericului, aveau s a se hot arasc a lucruri mari pentru lume. Dup a ce l-a ademenit pe om la p acat, Satana avea preten tia c a p amntul este al lui s i s-a numit pe sine domn al acestei lumi. Pentru c a p arin tii neamului omenesc primiser a rea lui, el voia s a- si a seze mp ar a tia aici. El spunea c a oamenii l-au ales ca domnitor. C sti[115] gnd st apnirea asupra oamenilor, el s i-a ntins puterea peste lumea ntreag a. Hristos a venit s a resping a preten tia lui Satana. Ca Fiu al omului, Hristos avea s a stea hot art de partea lui Dumnezeu. n felul acesta, se dovedea c a Satana nu st apnea ntregul neam omenesc, iar preten tia lui asupra lumii era fals a. To ti cei care doreau aveau s a e elibera ti de sub puterea lui. St apnirea pierdut a de Adam prin p acat avea s a e rec stigat a. nc a de cnd i s-a spus s arpelui n Eden: Vr ajm as ie voi pune ntre tine s i femeie, ntre s amn ta ta s i s amn ta ei (Gen. 3, 15), Satana a s tiut c a nu are o st apnire absolut a asupra lumii. Se vedea c a n oameni lucreaz a o putere mpotriva st apnirii lui. Cu interes profund, el a urm arit jertfele aduse de Adam s i de ii lui. n ceremoniile acestea, el a ntrez arit simbolul unei leg aturi ntre p amnt s i 82

Ispitirea lui Isus

83

cer. S-a hot art s a se interpun a n aceast a leg atur as i s-o rup a. El a prezentat n mod fals att pe Dumnezeu, ct s i formele care i duceau pe oameni la Mntuitorul. Oamenii au fost f acu ti s a se team a de Dumnezeu ca de Unul care avea pl acere s a-i distrug a. Jertfele care ar trebuit s a descopere iubirea Sa erau aduse numai ca s a potoleasc a mnia Lui. Satana i a t ta pe oameni la patimi urte, ca astfel s a-i poat a st apni mai bine. Cnd s-a dat Cuvntul scris al lui Dumnezeu, Satana a studiat profe tiile cu privire la venirea Mntuitorului. Din de genera tie n genera tie, el a lucrat ca s a-i orbeasc a pe oameni fa ta aceste profe tii, s i ei s a-L lepede pe Hristos la venirea Lui. La na sterea lui Isus, Satana s tia c a venise Cineva, care avea o mputernicire divin a, ca s a lupte pentru a-i lua st apnirea. El a nceput s a tremure cnd a auzit cuvintele ngerului, care adevereau autoritatea mp aratului nou-n ascut. Satana cuno stea foarte bine pozi tia pe care o avea Hristos n cer, ca Preaiubit al Tat alui. Faptul c a Fiul lui Dumnezeu trebuia s a vin a pe p amntul acesta ca om l umplea de uimire s i de temere. El nu putea s a p atrund a taina acestei mari jertfe. Suetul lui egoist nu putea n telege o a sa iubire pentru neamul omenesc n selat. Gloria s i pacea din ceruri s i bucuria comuniunii cu Dumnezeu erau slab n telese de oameni, dar ele erau prea bine [116] cunoscute de Lucifer, heruvimul acoperitor. De cnd pierduse cerul, se hot arse s a se r azbune, f acndu-i s i pe al tii s a-i mp art as easc a soarta. Lucrul acesta c auta el s a-l realizeze, f acndu-i s a subaprecieze lucrurile cere sti s i s a- si lege inima de lucrurile p amnte sti. Nu f ar a piedici urma s a c stige Comandantul cerului inimile oamenilor pentru mp ar a tia Lui. El a fost atacat de cel r au f ar a ncetare, chiar de cnd era un prunc n Betleem. n Hristos, se manifesta chipul lui Dumnezeu s i, pe motivul acesta, sfaturile diavole sti lua n lumea aceasta care s ser a hot arrea s a-L doboare. N-a fost in ta a scape de sub puterea n sel atorului. For tele confedera tiei r aului au fost mpinse, dup a un plan hot art, s a se lupte cu El s i, dac a va cu , s putin ta a-L biruie. . A La botezul Mntuitorului, Satana se g asea ntre cei de fa ta v azut slava Tat alui umbrind pe Fiul S au. A auzit glasul lui Iehova, adeverind dumnezeirea lui Isus. De la c aderea lui Adam n p acat, neamul omenesc se desprinsese de leg atura direct a cu Dumnezeu; leg atura ntre cer s i p amnt se f acuse prin Hristos. Dar acum, la venirea lui Isus, ntr-o re asem an atoare cu a p acatului (Rom.

84

Hristos Lumina Lumii

8, 3), Tat al nsu si a vorbit. Mai nainte, comunicase cu omenirea prin Hristos; acum, comunica n Hristos. Satana n ad ajduia c a dez de p gustul pe care-l are Dumnezeu fa ta acat va aduce o desp ar tire ve snic a ntre cer s i p amnt; dar acum s-a dovedit c a leg atura dintre Dumnezeu s i om fusese restabilit a. Satana a v azut c a trebuie s a nving a sau s a e nvins. Problemele disputate erau prea mari pentru a ncredin tate ngerilor alia ti. Trebuia s a poarte el nsu si lupta. Toate puterile apostaziei s-au unit mpotriva Fiului lui Dumnezeu. Hristos a fost pus ca tint a pentru toate armele vr ajma sului. Mul ti privesc la aceast a lupt a dintre Hristos s i Satana ca la ceva care n-are nici o leg atur a cu via ta lor s i care nu prezint a interes pentru ei. Dar lupta aceasta se repet a n adncul inimii oric arui om. Nimeni nu p ar ase ste rndurile celui r au pentru a-I sluji lui Dumnezeu f ar a s a ntmpine asalturile lui Satana. Ademenirile la care a rezistat Hristos au fost acelea si c arora nou a ne este att de greu s a ne mpotrivim. Ele au fost aruncate ntr-o m asur a cu att mai mare asupra lui Hristos, cu ct caracterul Lui este superior caracterului nostru. Ducnd povara grozav a a p acatelor lumii, Hristos a biruit ispita poftei, iubirea de [117] lume s i dorin ta dup a str alucire, care duce la ngmfare. Ispitele acestea i-au biruit pe Adam s i pe Eva s i tot ele ne nving pe noi att de repede. Satana ar atase spre p acatul lui Adam ca o dovad a c a Legea lui Dumnezeu este nedreapt as i nu poate ascultat a. Hristos avea s a ndrepte gre seala lui Adam n corp omenesc. Dar, atunci cnd Adam fusese asaltat de ispititorul, asupra lui nu era nici unul dintre efectele p acatului. El se g asea n t aria b arb a tiei des avr site, plin de vigoare la spirit s i la trup. El era nconjurat de slava Edenului s i era zilnic n leg atur a cu in tele cere sti. Nu tot astfel era Isus cnd a intrat n pustie, s a se lupte cu Satana. Timp de patru mii de ani, neamul omenesc pierduse din t aria zic a, din puterea mintal as i din valoarea moral a, iar Hristos a luat asupra Sa sl abiciunile unei omeniri degenerate. Numai a sa putea s a-l r ascumpere pe om din adncurile dec aderii n care se aa. ca Hristos s Mul ti spun c a ar fost cu neputin ta a e biruit de ispit a. n cazul acesta, nu putea s a e a sezat n locul lui Adam s i n-ar putut s a c stige biruin ta pierdut a de Adam. Dac a noi am avea de dus o lupt a mai grea dect a avut de dus Hristos, El n-ar mai n

Ispitirea lui Isus

85

stare s a ne ajute. Dar Mntuitorul nostru a luat corpul omenesc cu toate sl abiciunile lui. El a luat natura omului cu posibilitatea c aderii n ispit a. Tot ce avem noi de suportat a fost suportat s i de El. Att la Hristos, ct s i la perechea sfnt a din Eden, pofta a stat la temelia primei mari ispite. De acolo, de unde a nceput ruina noastr a, trebuia s a nceap a lucrarea pentru mntuire. Dup a cum, prin cedarea n fa ta poftei, Adam a c azut, tot astfel, prin nfrngerea poftei, Hristos trebuia s a biruie. Acolo a postit patruzeci de zile s i patruzeci de nop ti; la urm a a amnzit. Ispititorul s-a apropiat de El s i I-a zis: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, porunce ste ca pietrele acestea s a se fac a pini. Drept r aspuns, Isus i-a zis: Este scris: Omul nu tr aie ste numai cu pine, ci cu orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu. De la Adam pn a la Hristos, nenfrnarea a f acut s a creasc a puterea poftelor s i pasiunilor pn a cnd acestea au ajuns s a nu mai aib a aproape nici o limit a. Din cauza aceasta, oamenii au dec azut s i . Pentru s-au mboln avit s i n ei nu se g asea putere pentru biruin ta binele omului, Hristos a c stigat biruin ta, ndurnd cea mai grea ncercare. Pentru fericirea noastr a, El a exercitat o st apnire de sine mai tare dect foamea sau moartea. Si tocmai n aceast a prim a erau cuprinse attea lucruri care se g biruin ta asesc n toate luptele [118] noastre cu puterile ntunericului. Cnd a intrat n pustie, Isus era nconjurat de slava Tat alui. Absorbit n comuniunea cu Dumnezeu, a fost n al tat mai presus de sl abiciunile omene sti. Dar slava s-a dep artat s i El a fost l asat singur s a lupte cu ispita. Ea nainta din toate p ar tile. Natura Sa omeneasc a se cutremura n fa ta luptei care l a stepta. Timp de patruzeci de zile, El postise s i Se rugase. Slab s i sfr sit de puteri din cauza foamei, obosit s i h ar tuit de gnduri, att de schimonosit a i era fa ta s i att de mult se deosebea nf a ti sarea Lui de a ilor oamenilor (Is. 52, 14). Acum era o ocazie pentru Satana. Acum, credea el, va putea s a-L biruie pe Hristos. Deodat a a venit la Mntuitorul, ca s i cum ar fost un r aspuns la rug aciunea Lui, cineva avnd nf a ti sarea de nger ceresc. El spunea c a a primit porunc a de la Dumnezeu s a spun a c a postul lui Hristos se terminase. Dup a cum Dumnezeu trimisese un nger s a opreasc a mna lui Avraam ca s a nu-l jertfeasc a pe Isaac, tot astfel Tat al, mul tumit de voin ta lui Hristos de a merge pe drumul nsngerat,

86

Hristos Lumina Lumii

trimisese un nger s a-L elibereze; aceasta a fost vestea adus a lui Isus. Mntuitorul era istovit de foame, tnjind dup a hran a, cnd Satana La atacat pe nea steptate. Ar atnd la pietrele pres arate n pustie, pietre n form a de pine, ispititorul zise: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, porunce ste ca pietrele acestea s a se fac a pini. De si nf a ti sarea lui era ca a unui nger de lumin a, aceste prime cuvinte dac a e sti Fiul lui Dumnezeu i-au tr adat caracterul. Era o ncercare viclean a de a introduce ndoiala. Dac a Isus ar f acut ceea ce propunea Satana, ar nsemnat c a prime ste ndoiala. Planul ispititorului era acela de a-L dobor pe Hristos prin acelea si mijloace de neamul omenesc la nceput. Cu care i aduseser a biruin ta fa ta ct a pref ac atorie se apropiase Satana de Eva n Eden! Oare a zis Dumnezeu cu adev arat: S a nu mnca ti din to ti pomii din gr adin a? (Gen. 3, 1). n ceea ce prive ste cuvintele ispititorului, ele cuprindeau un adev ar; dar, n felul lui de a le spune, se sim tea dispre tul ascuns de cuvintele lui Dumnezeu. n forma negativ fa ta a, era o ndoial a fa ta de sinceritatea cuvintelor lui Dumnezeu. Satana c auta s a inltreze n mintea Evei gndul c a Dumnezeu nu va face cum a zis; c aa re tine un fruct a sa de frumos era n contradic tie cu iubirea s i mila Sa de om. A fa ta sa a c autat ispititorul s i acum s a-I inspire lui Hristos sentimentele lui: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu. Cuvintele acestea erau amestecate cu am ar aciune. n tonul glasului lui era o expresie . A de total a necredin ta sa s a-L trateze Dumnezeu pe Fiul Lui? S a-L lase El n pustie cu arele s albatice, f ar a hran a, f ar a prieteni, f ar a mngiere? El c auta s a insinueze c a Dumnezeu n-a dorit niciodat a ca Fiul Lui s a ajung a ntr-o stare ca aceasta. Dac a e sti Fiul lui [119] Dumnezeu, atunci arat a-Ti puterea, salvndu-Te din cle stele acesta grozav al foamei. Porunce ste ca aceste pietre s a se fac a pini. Cuvintele pornite din ceruri: Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea (Mat. 3, 17) nc a mai r asunau n urechile lui Satana. Dar el era hot art s a-L fac a pe Isus s a-Si piard a ncrederea n aceast a m arturie. Cuvntul lui Dumnezeu a fost pentru Isus asigurarea c a misiunea Sa era dumnezeiasc a. El venise s a tr aiasc a n mijlocul oamenilor ca om, s i Cuvntul spunea l amurit care era leg atura Lui cu Tat al. Dar scopul lui Satana era de a-L face s a Se ndoiasc a de acest cuvnt. Dac a putea s a clatine ncrederea lui Hristos n Dumnezeu, Satana s tia c a victoria n aceast a lupt a va a lui. Ar putut atunci s a-L nving a pe Hristos. El spera c a, sub presiunea

Ispitirea lui Isus

87

disper arii s i a foamei grozave, Isus avea s a-Si piard a ncrederea n Tat al S au s i s a fac a o minune n favoarea Sa. Dac a ar f acut lucrul acesta, planul mntuirii ar fost z ad arnicit. Cnd Satana s i Fiul lui Dumnezeu s-au ntlnit prima dat a n lupt a, Hristos era Conduc atorul o stilor cere sti; iar Satana, c apetenia r ascoalei din ceruri, a fost aruncat afar a. Acum rolurile p areau s a e inversate s i Satana c auta s a speculeze ct mai mult presupusul lui avantaj. Unul dintre cei mai puternici ngeri, spunea el, a fost izgonit din ceruri. nf a ti sarea lui Isus ar ata ca s i cum El ar fost ngerul acela c azut, uitat de Dumnezeu s i p ar asit de oameni. O in ta cereasc a ar fost n stare s a- si sus tin a preten tiile, f acnd o minune: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, porunce ste ca aceast a piatr a s a se fac a pine. Un fapt care dovede ste putere creatoare, a spus ispititorul mai departe, ar o dovad a sucient a a divinit a tii. Aceasta va pune cap at oric arei discu tii. Nu f ar a lupt a a putut Isus s a-l asculte n t acere pe marele am agitor. Dar Fiul lui Dumnezeu n-avea nevoie s a-i dovedeasc a lui Satana divinitatea Sa sau s a-i explice motivul umilin tei Sale. Dac a ar ascultat de cererile r azvr atitului, nu s-ar c stigat nimic bun, nici pentru slava lui Dumnezeu, nici pentru om. Dac a Hristos ar ascultat de sugestia vr ajma sului, Satana nc a ar mai zis: Arat a-mi un semn, ca s a pot crede c a e sti Fiul lui Dumnezeu. Faptele n-ar fost n stare s a sf arme puterea revoltei din inima lui. Hristos, pe de alt a parte, nu c auta s a foloseasc a puterea dumnezeiasc a pentru binele S au. El venise s a suporte ncerc arile a sa cum trebuie s a le suport am . Nici atunci, nici noi, l asndu-ne o pild a de supunere s i credin ta alt a dat a ct a fost pe p amnt, n-a f acut vreo minune pentru Sine. Lucr arile Lui minunate erau s avr site pentru binele altora. Cu toate c a l-a recunoscut de la nceput pe Satana, Isus nu S-a l asat provocat la ceart a cu el. nt arit de amintirea glasului din cer, S-a sprijinit pe [120] iubirea Tat alui S au. El nu st atea de vorb a cu ispita. Isus l-a ntmpinat pe Satana folosind cuvintele Scripturii. St a scris, a spus El. n toate ispitele, arma Lui de lupt a a fost Cuvntul lui Dumnezeu. Satana I-a cerut lui Hristos s a fac a o minune, ca semn al dumnezeirii Lui. Dar ceea ce e mai mare dect toate minunile, o ncredere neclintit a ntr-un a sa zice Domnul, era un semn care nu putea pus n discu tie. Atta vreme ct Hristos Si-a p astrat aceast a atitudine, ispititorul n-a putut c stiga nici un avantaj.

88

Hristos Lumina Lumii

Tocmai n timpul celei mai mari sl abiciuni a fost asaltat Isus de cele mai grozave ispite. Satana credea c a n felul acesta va birui. Cu planul acesta, c stigase biruin ta asupra oamenilor. Cnd puterea sc adea, cnd voin ta sl abea s i cnd credin ta n Dumnezeu ncepea s a cedeze, oameni care timp ndelungat luptaser a ca ni ste viteji pentru adev ar erau birui ti. Moise obosise din cauza celor patruzeci de ani de c al atorie a lui Israel s i, pentru o clip a, credin ta lui n-a mai fost legat a cu t arie de puterea cea nem arginit a. El a cedat chiar la hotarul T arii F ag aduite. La fel s i Ilie, care st atuse nenfricat n fa ta regelui Ahab, care d aduse piept cu ntreaga na tiune a lui Israel s i cu cei patru sute cincizeci de preo ti ai lui Baal care o conduceau. Dup a ziua aceea memorabil a pe muntele Carmel, dup a ce profe tii mincino si fuseser a uci si s i poporul recunoscuse c a vrea s a-L urmeze pe Dumnezeu, Ilie rilor idolatrei Izabela. a fugit ca s a- si scape via ta n fa ta amenin ta A sa a s tiut Satana s a prote de sl abiciunile omene sti. El va lucra s i de aici nainte la fel. Ori de cte ori este cineva nconjurat de nori, ncurcat de mprejur ari sau lovit de s ar acie sau de vreo nenorocire, Satana e s i el acolo, ca s a ispiteasc as i s a nec ajeasc a. El ne atac a punctele slabe din caracterul nostru. El caut a s a clatine ncrederea noastr a n Dumnezeu, care ng aduie s a existe asemenea st ari de lucruri. Suntem ispiti ti s a ne pierdem ncrederea n Dumnezeu s i s a punem la ndoial a iubirea Lui. Adesea ispititorul vine la noi, cum [121] s-a dus la Hristos, nf a ti sndu-ne sl abiciunea s i defectele noastre. El sper a s a descurajeze suetul s i s a sf arme leg atura noastr a cu Dumnezeu. Atunci e sigur de prada lui. Dar, dac a l vom ntmpina a sa cum l-a ntmpinat Isus, vom sc apa de multe nfrngeri. Dac a st am de vorb a cu vr ajma sul, i d am ocazie s a c stige. Cnd i-a spus ispititorului: Omul nu va tr ai numai cu pine, ci cu orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu, Hristos a repetat cuvintele pe care le rostise c atre Israel cu paisprezece veacuri mai nainte: Domnul, Dumnezeul t au, te-a c al auzit n timpul acestor patruzeci de ani n pustie... te-a smerit, te-a l asat s a suferi de foame s i te-a hr anit cu man a, pe care nici tu n-o cuno steai s i nici p arin tii t ai n-o cunoscuser a, ca s a te nve te c a omul nu tr aie ste numai cu pine, ci cu orice cuvnt care iese din gura Domnului tr aie ste omul (Deut. 8, 2.3; KJV). n pustie, cnd se ispr aviser a toate merindele, Dumnezeu a trimis poporului S au man a din cer; li se d adea n ecare zi hran a ndestul atoare. Lucrul acesta trebuia s a-i nve te c a, atta

Ispitirea lui Isus

89

timp ct aveau ncredere n Dumnezeu s i urmau c aile Lui, El nu-i tura pe care o d uita. Mntuitorul practica acum nv a ta aduse lui Israel. Prin Cuvntul lui Dumnezeu se d aduse ajutor poporului evreu s i tot prin acela si Cuvnt trebuia s a primeasc a ajutor s i Isus. El a stepta timpul cnd Dumnezeu avea s a-i aduc a alinare. El Se aa n locurile acelea pustii pentru c a ascultase de Dumnezeu s i El nu voia s a ob tin a hran a prin ascultarea de sfatul lui Satana. n fa ta universului, care era martor, El a dovedit c a e mai u sor s a suferi orice r au ar veni dect s a te despar ti de Dumnezeu ct de pu tin. Omul nu va tr ai numai cu pine, ci cu orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu. Deseori, urma sul lui Hristos e pus n situa tia de a nu putea s a-I serveasc a lui Dumnezeu s i s a- si continue, n acela si timp, lucrul s au obi snuit. Se poate ntmpla ca ascultarea de unele cerin te l amurite ale lui Dumnezeu s a par a c a va opri mijloacele de trai. Atunci Satana l va face pe acest urma s s a cread a c a trebuie s a renun te la convingerile con stiin tei lui. Dar singurul lucru din lumea noastr a pe care ne putem sprijini este Cuvntul lui Dumnezeu. C auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui s i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra (Mat. 6, 33). Chiar s i n via ta aceasta nu e spre binele nostru s a ne dep art am de voin ta Tat alui din cer. Cnd cunoa stem puterea Cuvntului S au, nu trebuie s a urm am sugestiile lui Satana cnd e vorba s a ne c stig am hrana sau s a ne salv am via ta. Singurul lucru la care trebuie s a ne gndim este acesta: Care e porunca lui Dumnezeu s i care e f ag aduin ta Lui? Dac a le cunoa stem, trebuie s a ascult am de cea dinti s i s a ne ncredem n cea de a doua. n ultimul mare conict al luptei cu Satana, aceia care vor r amne credincio si lui Dumnezeu vor vedea cum li se ia orice mijloc de ntre tinere. Pentru c a ei refuz a s a calce Legea Sa, ca s a asculte, n [122] schimb, de puterile p amnte sti, li se va interzice s a cumpere s i s a vnd a. n cele din urm a, se va da un decret ca to ti s a e omor ti. Vezi Apoc. 13, 11-17. Dar celui care ascult a de Dumnezeu i se d a f ag aduin ta: Acela va locui n locurile nalte; stnci nt arite vor locul lui de sc apare; i se va da pine s i apa nu-i va lipsi (Is. 33, vor tr 16). Prin aceast a f ag aduin ta ai copiii lui Dumnezeu. n timp ce p amntul va pustiit de foamete, ei vor hr ani ti. Ei nu r amn de ru sine n ziua nenorocirii, ci au de ajuns n zilele de foamete (Ps. 37, 19). Timpul acesta de mare nenorocire a fost v azut de profetul

90

Hristos Lumina Lumii

Habacuc s i cuvintele lui exprim a credin ta bisericii. Chiar dac a smochinul nu va nori, vi ta nu va da nici un rod, rodul m aslinului va lipsi s i cmpiile nu vor da hran a, oile vor pieri din staule s i nu vor mai boi n grajduri, eu tot m a voi bucura n Domnul, m a voi bucura n Dumnezeul mntuirii mele! (Hab. 3, 17.18). turile pe care le putem lua din ispitirea cea Dintre toate nv a ta mare pe care a avut-o Domnul nostru la nceput, nici una nu e mai mare ca aceea privind puterea de st apnire asupra poftelor s i pasiunilor. n toate veacurile, ispitele care f aceau apel la natura zic a au avut cel mai mare efect pentru a corupe s i a degrada omenirea. Prin necump atare, Satana lucreaz a la distrugerea puterilor mintale s i morale, pe care Dumnezeu le-a dat omului ca pe o nzestrare pre tioas a. n felul acesta, omul nu mai este n stare s a aprecieze lucrurile care au valoare ve snic a. Printr-o afundare de bun avoie n cele senzuale, Satana caut a s as tearg a din suet orice asem anare cu Dumnezeu. Nebuneasca dedare la pl aceri mpreun a cu bolile s i dec aderea aduse de aceste st ari, care au existat la prima venire a lui Hristos, vor exista din nou cu o putere s i mai mare spre r au nainte de a doua Lui venire. Hristos a spus c a starea lumii va ca n zilele dinaintea potopului s i ca n Sodoma s i Gomora. Toate ntocmirile gndurilor din inim a vor ndreptate n ecare zi numai spre r au. Noi tr aim acum n pragul acestei vremi ngrozitoare s i trebuie s a tura pe care ne-o d lu am la inim a nv a ta a postul Mntuitorului. Numai prin chinurile de nedescris pe care le-a suferit Hristos putem aprecia cte rele aduce dup a sine dedarea nenfrnat a la poft a. Pilda Lui ne ve spune c a singura noastr a n adejde de via ta snic a este de a aduce de voia lui Dumnezeu. apetitul s i pasiunile n supunere fa ta s n propria noastr a putere, este cu neputin ta a aducem la t acere preten tiile rii noastre dec azute. Pe calea aceasta, Satana va aduce ispitele asupra noastr a. Hristos s tie c a vr ajma sul va veni la orice omeneasc in ta a, ncercnd s a prote de sl abiciunile mo stenite s i s a-i ademeneasc a, prin minciunile s i viclenia lui, pe to ti aceia care [123] nu s i-au pus ncrederea n Dumnezeu. Mergnd prin locurile pe unde trebuie s a treac a omul, Domnul a preg atit calea pentru ca noi s a biruim. El nu vrea s a m mai slabi n lupta cu Satana. El nu vrea s a ne l as am intimida ti, descuraja ti de atacurile s arpelui. ndr azni ti, zice El, Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33).

Ispitirea lui Isus

91

Acela care se lupt a mpotriva for telor poftei s a priveasc a la Mntuitorul n pustia ispitei, s a-L vad a n agonie pe cruce, cnd a strigat: Mi-e sete. El a suportat tot ce putem suporta s i noi. Biruin ta Lui este biruin ta noastr a. Isus S-a sprijinit pe n telepciunea s i t aria Tat alui S au ceresc. El declar a: Domnul Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am ru sinat... s tiind c a nu voi dat de ru sine... Iat a, Domnul Dumnezeu M a ajut a. Ar atnd spre pilda pe care ne-o d a, El ne spune: Cine dintre voi se teme de Domnul...! Cine umbl a n ntuneric s i n-are lumin a, s a se ncread a n Numele Domnului s i s a se bizuie pe Dumnezeul lui! (Is. 50, 7-10). Vine st apnitorul lumii acesteia, a spus Isus. El n-are nimic n Mine (Ioan 14, 30). n El nu se g asea nimic care s a r aspund a la am agirile lui Satana. El nu S-a l asat ademenit de p acat. Nici chiar printr-un gnd nu S-a supus ispitei. A sa poate s a e s i cu noi. Natura omeneasc a a lui Hristos era unit a cu cea dumnezeiasc a; El era preg atit de lupt a prin locuirea l auntric a a Duhului Sfnt. Iar El a venit s a ne fac a p arta si de natura Lui dumnezeiasc a. Ct a vreme , p suntem lega ti de El prin credin ta acatul nu mai are putere asupra noastr a. Dumnezeu apuc a mna credin tei noastre s i o ajut a s a se tin a tare de dumnezeirea lui Hristos, ca noi s a putem ajunge la des avr sire de caracter. Si Hristos ne-a ar atat cum se ajunge aici. Prin ce mijloc a biruit El n lupta cu Satana? Prin Cuvntul lui Dumnezeu. El n-a putut s a Se mpotriveasc a ispitei dect prin Cuvnt. St a scris, a spus El. Nou a ne-au fost date f ag aduin tele Lui nespus de mari s i scumpe, ca prin ele s a v a face ti p arta si rii dumnezeie sti, dup a ce a ti fugit de stric aciunea care este n lume prin pofte (2 Petru 1, 4). Nou a ne din Cuvntul lui Dumnezeu. Noi trebuie apar tine ecare f ag aduin ta s a tr aim prin orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu. Cnd sunte ti ataca ti de ispite, nu privi ti la mprejur ari sau la sl abiciunile personale, ci la puterea Cuvntului. Toat a puterea vi se d a vou a. Strng Cuvntul T au n inima mea, zice psalmistul, ca s a nu p ac atuiesc mpotriva Ta! Dup a cuvntul buzelor Tale, m a feresc [124] de calea celor asupritori (Ps. 119, 11; 17, 4).

Capitolul 13 Biruin ta
ATUNCI DIAVOLUL L-A DUS N SFNTA CETATE, L-a pus pe strea sina templului s i I-a zis: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, arunc a-Te jos; c aci este scris: El va porunci ngerilor S ai s a vegheze asupra Ta; Si ei Te vor lua pe mini, Ca nu cumva s a Te love sti cu piciorul de vreo piatr a. Satana credea c a acum d a lupta cu Isus pe terenul Lui. nsu si vr ajma sul acesta nver sunat folosea cuvinte care porneau din gura lui Dumnezeu. El nc a se mai ar ata ca un nger de lumin as i d adea de n teles c a are cuno stin te din Scriptur as i c a n telege valoarea celor scrise. Dup a cum Isus a folosit mai nainte Cuvntul lui Dumnezeu ca s a-Si sus tin a credin ta, ispititorul l folosea acum cu gndul de a- si sprijini am agirea. El pretindea c a a vrut doar s a vad a ct a credin ta are Isus s i acum i laud a statornicia. Deoarece Mntuitorul a ar atat c a are ncredere n Dumnezeu, Satana st aruia ca El s a dea o nou a . dovad a de credin ta Dar ispita este din nou nceput a prin cuvintele care sem anau ndoial a: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu. Hristos era ispitit s a r aspund a la acest dac a; dar S-a ab tinut s i n-a ng aduit nici cea mai slab a umbr a de ndoial a. El nu avea de ce s a-Si pun a via ta n primejdie ca [125] s a-i dea o dovad a lui Satana. Ispititorul gndea c a se poate folosi de natura omeneasc a a lui Hristos s i c auta s a-L duc a la ngmfare. Cu toate c a Satana poate ademeni pe cineva, el nu poate s a-l constrng a la p acat. El I-a spus lui Isus: Arunc a-Te jos, s tiind c a el nu-L putea arunca, pentru c a atunci Dumnezeu ar intervenit s i L-ar salvat. Satana nu putea nici s a-L oblige pe Isus s a Se arunce. Dac a Hristos nu consim tea la ispit a, nu putea biruit. Nici toat a puterea p amntului sau a infernului nu putea s a-L for teze s a Se dep arteze ct de pu tin de voia Tat alui S au. Ispititorul nu ne poate constrnge niciodat a s a p ac atuim. El nu poate s a ne st apneasc a mintea dect dac a ea este predat a puterii lui. 92

Biruin ta

93

nti trebuie s a consimt a voin ta s i credin ta trebuie s a se desprind a de Hristos s i numai dup a aceea poate Satana s a- si exercite puterea p asupra noastr a. Dar orice dorin ta ac atoas a pe care o cultiv am i d a lui un punct de sprijin. Orice punct n care noi nu ajungem la standardul pus de Dumnezeu este o poart a deschis a, pe care poate s a intre vr ajma sul s a ne ispiteasc as i s a ne distrug a. Si orice gre seal a sau nfrngere din partea noastr a i d a diavolului prilej s a-L nvinuiasc a pe Hristos. Cnd a citat f ag aduin ta: El va porunci ngerilor s a vegheze asupra Ta, Satana a l asat la o parte cuvintele: S a Te p azeasc a n toate c aile Tale; adic a n toate c aile n care l putem alege pe Dumnezeu. Isus a refuzat s a lase calea ascult arii. De si avea o ncredere deplin a n Tat al S au, nu voia s a Se a seze f ar a s a I se cear a ntr-o situa tie care ar f acut necesar a interven tia Tat alui pentru a-L salva de la moarte. El nu voia s a for teze cerul s a vin a s a-L scape s i astfel s a gre seasc a s i s a nu-i dea omului o pild a de ncredere s i supunere. Isus i-a spus lui Satana: De asemenea, este scris: S a nu ispite sti pe Domnul, Dumnezeul t au. Cuvintele acestea le spusese Moise copiilor lui Israel cnd nsetaser a n pustie s i au cerut ca Moise s a le dea ap a, strignd: Este oare Domnul n mijlocul nostru sau nu [126] este? (Ex. 17, 7). Dumnezeu f acuse pentru ei minuni, dar, cu toate acestea, n vreme de ncercare, s-au ndoit s i au cerut o dovad a c a El era cu ei. n necredin ta lor, ei c autau s a-L pun a la ncercare. Satana l constrngea pe Hristos s a fac a acela si lucru. Dumnezeu d aduse deja dovada c a Isus era Fiul S au; s i acum, dac a ar cerut o dovad a c a El era Fiul lui Dumnezeu, ar nsemnat s a pun a la ncercare Cuvntul lui Dumnezeu s a-L ispiteasc a. La fel este dac a ar cere cineva un lucru pe care Dumnezeu nu l-a f ag aduit. Ar nsemna nencredere s i ar de fapt o ncercare sau o ispitire a Lui. Noi nu trebuie s a-I cerem lui Dumnezeu ceva ca s a dovedim c a si va mplini Cuvntul, ci pentru c a l va mplini; nu ca s a dovedim c a El ne iube ste, ci pentru este cu neputin s c a ne iube ste. F ar a credin ta ta a m pl acu ti Lui! C aci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a (Evrei 11, 6). Dar credin ta nu e n nici un fel amestecat a cu ncumetarea. Nu este sigur fa de ncumetare. mai acela care are adev arata credin ta ta C aci ncumetarea este credin ta contraf acut a de Satana. Credin ta cere mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu s i aduce roade n ascultare.

94

Hristos Lumina Lumii

ncumetarea se ntemeiaz as i ea pe f ag aduin te, dar le folose ste la fel ca Satana, pentru a scuza nelegiuirea. Credin ta i-ar f acut pe primii no stri p arin ti s a se ncread a n iubirea lui Dumnezeu s i s a asculte de poruncile Lui. ncumetarea i-a f acut s a calce Legea Lui, creznd c a iubirea Lui cea mare i va sc apa de urm arile p acatului lor. Aceea nu , care cere favoarea cerului, dar nu mpline este credin ta ste condi tiile se pe baza c arora urmeaz a s a se acorde harul. Adev arata credin ta ntemeiaz a pe f ag aduin tele s i pe rnduielile Sntei Scripturi. Deseori, cnd Satana nu reu se ste s a provoace ndoiala, reu se ste s a ne aduc a la ncumetare. Dac a ne poate face s a ne a sez am n calea ispitei f ar a s a e nevoie, s tie c a biruin ta e a lui. Dumnezeu i va ap ara pe to ti aceia care merg pe c ararea ascult arii; dar, dac a te dep artezi de ea, ajungi pe terenul lui Satana. Acolo c adem cu . Mntuitorul ne-a dat porunca aceasta: Veghea siguran ta ti s i ruga tiv a ca s a nu c ade ti n ispit a (Marcu 14, 38). Medita tia s i rug aciunea ne vor feri de a ne arunca de bun avoie n calea primejdiei s i n felul acesta vom sc apa ti de multe nfrngeri. Cu toate acestea, s a nu ne pierdem curajul atunci cnd suntem ataca ti de ispit a. Adesea, cnd ajungem ntr-o ncercare, ne ndoim c a Duhul Sfnt ne-a condus pn a acolo. Dar Duhul L-a condus pe Isus n pustie, ca s a e ispitit de Satana. Cnd ne duce ntr-o ncercare, Dumnezeu are un plan de ndeplinit pentru binele nostru. Isus nu S-a ncrezut cu ngmfare n f ag aduin tele lui Dumnezeu, mergnd [127] f ar a s a e nevoie n ispit a, nici nu S-a l asat prad a descuraj arii cnd a venit ispita asupra Lui. Nici noi s a nu facem altfel. Dumnezeu, care [128] este credincios, nu va ng adui s a ti ispiti ti peste puterile voastre, [129] ci mpreun a cu ispita a preg atit s i mijlocul ca s a ie si ti din ea, ca s-o pute ti r abda. El zice: Adu ca jertf a lui Dumnezeu mul tumiri s i mpline ste- ti juruin tele f acute Celui Preanalt. Cheam a-M a n ziua necazului s i Eu te voi izb avi, iar tu M a vei prosl avi (1 Cor. 10, 13; Ps. 50, 14.15). Isus a biruit s i n cea de-a doua ispit a; acum Satana s-a ar atat n adev aratul s au caracter. Dar nu a ap arut ca un monstru, cu copite despicate s i cu aripi de liliac. El era un nger puternic, de si era c azut. El se considera conduc atorul revoltei s i dumnezeul acestei lumi. A sezndu-L pe Isus pe un munte nalt, Satana a f acut ca toate mp ar a tiile lumii, cu toat a slava lor, s a treac a n vedere panoramic a pe dinaintea Lui. Lumina soarelui str alucea peste ora se mari cu

Biruin ta

95

temple, cu palate de marmur a, peste ntinse cmpii roditoare s i livezi nc arcate de fructe. Urmele r aut a tii erau ascunse. Ochii lui Isus, care n ultima vreme ntlniser a numai triste te s i pustietate, priveau acum la scene de nentrecut a frumuse te s i mbel sugare. Atunci s-a auzit s i glasul ispititorului: Tie ti voi da toat a st apnirea s i slava acestor mp ar a tii; c aci mie mi este dat as i o dau oricui voiesc. Dac a Te vei nchina naintea mea, toat a va a Ta. . Misiunea lui Hristos putea s a e mplinit a numai prin suferin ta de triste n fa ta Lui era o via ta te, de greut a ti s i de lupte s i o moarte de ocar a. Trebuia s a poarte p acatele lumii ntregi. Trebuia s a sufere desp ar tirea de iubirea Tat alui S au. Iat a, acum ispititorul se oferea s a predea puterea pe care o luase pe nedrept. Hristos Se putea salva de viitorul acela ngrozitor, recunoscnd suprema tia lui Satana. Dar, n lupta dac a f acea lucrul acesta, ar nsemnat s a renun te la biruin ta cea mare. Satana p ac atuise n ceruri, c autnd s a se nal te mai presus de Fiul lui Dumnezeu. Dac a acum c stiga, nsemna c a revolta va triumfa. Cnd I-a spus lui Hristos: mp ar a tiile s i slava lumii mi sunt date mie s i le dau oricui voiesc, Satana a spus adev arul numai n parte s i l-a spus numai pentru a servi cauza lui printr-o nou a n sel aciune. mp ar a tia lui Satana era ceea ce el smulsese de la Adam, dar Adam nu era dect reprezentantul Creatorului. St apnirea lui nu era independent a. P amntul era al lui Dumnezeu s i El a dat toate lucrurile Fiului S au. Adam trebuia s a domneasc a n calitate de supus al lui Hristos. De si prin tr adare Adam a trecut st apnirea lui n minile lui Satana, Hristos a r amas nc a mp arat de drept. De aceea s i spunea Domnul c atre Nebucadne tar: Cel Preanalt st apne ste peste [130] mp ar a tia oamenilor, s i o d a cui i place (Dan. 4, 17). Satana poate exercita st apnirea smuls a prin n sel aciune numai att ct i ng aduie Dumnezeu. Cnd I-a oferit lui Hristos mp ar a tia s i slava lumii, ispititorul a propus de fapt ca Hristos s a predea adev aratul Lui drept de a mp ar a ti asupra lumii s i s a aib a st apnirea ca un supus al lui Satana. O asemenea mp ar a tie doreau s a aib as i iudeii. Ei doreau mp ar a tia acestei lumi. Dac a Hristos ar voit s a le dea o asemenea mp ar a tie, L-ar primit cu mare bucurie. Dar asupra ei z acea blestemul p acatului, cu toate nenorocirile aduse de el. Hristos i-a spus atunci ispititorului:

96

Hristos Lumina Lumii

napoia Mea, Satano! Este scris: Domnului Dumnezeului t au s a te nchini s i numai Lui s a-I sluje sti. Acela care se revoltase n cer i oferea lui Hristos mp ar a tiile de principiile r acestei lumi, ca s a cumpere omagiul Lui fa ta aut a tii; dar El nu putea cump arat. El venise s a ntemeieze o mp ar a tie a neprih anirii s i nu avea de gnd s a-Si p ar aseasc a planurile. Cu aceea si de care are mai mare succes ispit a, Satana se apropie de oameni, fa ta de Hristos. Oamenilor le ofer dect fa ta a mp ar a tia acestei lumi, cu condi tia s a recunoasc a suprema tia lui. El le cere s a jertfeasc a cinstea, s a desconsidere con stiin ta s i s a se lase st apni ti de egoism. Hristos i invit a s a caute mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea ei; dar Satana i urm are ste s i le spune: Orict ar de adev arate lucrurile despre via ta ve snic a, dac a vrei s a ai succes n lumea aceasta, trebuie s a-mi serve sti mie. Eu tin n mna mea binele t au. Pot s a- ti dau bog a tii, pl aceri, onoruri s i fericire. Ascult a sfatul meu. Nu te l asa dus de idei ciudate, de cinste sau sacriciu de sine. Calea ti-o preg atesc eu. Astfel sunt r at aci ti foarte mul ti oameni. Ei sunt de acord s a tr aiasc a pentru slujirea eului s i Satana este mul tumit. n timp ce-i adoarme cu n adejdea de a pune st apnire pe lume, el c stig a st apnirea asupra vie tii lor. Dar el ofer a ceea ce nu le poate da s i n curnd le va luat. n schimb, i mome ste cu dreptul lor la mo stenirea ilor lui Dumnezeu. Satana pusese la ndoial a faptul c a Isus era Fiul lui Dumnezeu. Dar, cnd a fost respins, i s-a dat dovada c a el nu putea contesta aceasta. Dumnezeirea a str ab atut prin corpul omenesc suferind. Satana n-a avut putere s a se mpotriveasc a poruncii. Scr snind de s umilin ta i ur a, a fost silit s a se retrag a din fa ta R ascump ar atorului omenirii. Biruin ta lui Hristos era des avr sit a, la fel cum a fost nfrngerea lui Adam. Tot a sa s i noi putem s a ne mpotrivim ispitei s i s a-l oblig am pe Satana s a plece de la noi. Isus a c stigat biruin ta prin supunere s i n Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune: Supune [131] credin ta ti-v a, dar, lui Dumnezeu, mpotrivi ti-v a diavolului s i el va fugi de la voi. Apropia ti-v a de Dumnezeu s i El Se va apropia de voi (Iacov 4, 7.8). Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit omenirea s i, atunci cnd ncerc am s a-i st am mpotriv a prin puterile o prad noastre, ajungem cu siguran ta a a vicleniei lui. Numele Domnului este un turn; cel neprih anit fuge n el s i st a la ad apost

Biruin ta

97

(Prov. 18, 10). Satana tremur as i fuge din fa ta celei mai slabe in te care g ase ste ad apost n numele acesta puternic. Dup a ce vr ajma sul s-a dep artat, Isus a c azut sfr sit de puteri la p amnt, cu fa ta palid a, ca mort. ngerii cerului vegheaser a asupra luptei privind la iubitul lor Conduc ator, care trecea prin suferin te a sa de mari pentru a ne deschide o cale de sc apare. El a suferit ncercarea aceasta, mai mare dect vom chema ti s a suport am noi vreodat a. ngerii i slujeau acum Fiului lui Dumnezeu, care z acea ca mort la p amnt. A fost nt arit cu hran a, mngiat prin cuvinte pline de iubire din partea Tat alui S au s i prin asigurarea c a tot cerul a triumfat prin biruin ta Lui. Rec ap atndu-Si puterile, inima Lui mare se ndreapt a plin a de iubire c atre om s i El porne ste mai departe, s a termine lucrarea pe care o ncepuse, cu gndul s a nu Se odihneasc a pn a cnd vr ajma sul nu va nfrnt s i neamul omenesc nu va r ascump arat. Noi nu vom putea pricepe niciodat a ct a costat r ascump ararea noastr a, pn a nu vom sta n fa ta tronului lui Dumnezeu, mpreun a cu R ascump ar atorul nostru. Cnd slava locuin telor ve snice va str aluci naintea ochilor no stri extazia ti, ne vom aminti c a Isus a p ar asit toate acestea pentru noi s i nu numai c a S-a exilat din cur tile cere sti, dar a riscat s a e nfrnt s i s a e pierdut pentru ve snicie. Atunci ne vom depune coroanele la picioarele Sale s i vom cnta: Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, s a primeasc a puterea, bog a tia, n telepciunea, [132] t aria, cinstea, slava s i lauda (Apoc. 5, 12).

Capitolul 14 Noi am g asit pe Mesia


IOAN BOTEZATORUL PREDICA SI BOTEZA la Betabara, dincolo de Iordan. Nu departe de locul acesta, Dumnezeu oprise pe vremuri apele rului pn a a trecut Israel. Tot n apropiere fusese d armat a cetatea Ierihon de o stile cere sti. Amintirea acestor evenimente era acum mprosp atat as i f acea ca solia lui Ioan Botez atorul s a prezinte un interes deosebit. Oare Acela, care n timpurile de demult f acuse attea minuni, nu si va ar ata din nou puterea pentru eliberarea lui Israel? Astfel de gnduri fr amntau inima oamenilor care zilnic se ngr am adeau pe malurile Iordanului. Predicarea lui Ioan ajunsese s a pun a st apnire cu atta putere asupra na tiunii, nct a atras aten tia autorit a tilor religioase. Primejdia revoltei f acea ca romanii s a vad a cu ochi b anuitori orice adunare mai mare s i, de aceea, orice lucru care ar prevestit vreo r ascoal aa poporului de stepta temerile conduc atorilor iudei. Ioan nu recunoscuse autoritatea Sinedriului s i nu ceruse autoriza tia acestuia pentru [133] lucrarea pe care o f acea. El i mustrase pe to ti la fel, pe conduc atori s i pe condu si, pe farisei s i pe saduchei. Cu toate acestea, lumea l urma plin a de entuziasm. Interesul pentru lucrarea lui p area a cre ste f ar a ncetare. Cu toate c a nu avusese nici o leg atur a cu el, Sinedriul socotea c a tor public, se g Ioan, ind un nv a ta asea sub jurisdic tia sa. Acest consiliu era format din membri ale si din preo time s i din torii neamului. De obicei, pre tre conduc atorii s i nv a ta sedintele era marele preot. To ti membrii trebuiau s a e nainta ti n vrst a, de si nu prea b atrni, oameni nv a ta ti, cunosc atori nu numai n ale credin tei s i istoriei iudeilor, ci s i n ale s tiin tei n general. Trebuiau s a e f ar a cusur zic, s a e c as atori ti s i s a aib a copii, ceea ce-i f acea mai potrivi ti pentru a-i n telege s i a-i ajuta pe ceilal ti. Locul lor de ntlnire era ntr-o sal a din incinta Templului din Ierusalim. n zilele de ale iudeilor, Sinedriul era instan independen ta ta suprem a a neamului, avnd autoritate p amnteasc as i ecleziastic a. De si acum era supus 98

Noi am g asit pe Mesia

99

puternic guvernatorilor romani, nc a mai exercita o inuen ta a att n cele civile, ct s i n cele religioase. Sinedriul nu mai putea s a ntrzie cercetarea lucr arii lui Ioan. Unii nc a si mai aminteau descoperirea dat a lui Zaharia n templu s i profe tia tat alui, care ar atase pe copilul lui ca nainte-vestitor al lui Mesia. n urma tulbur arilor s i schimb arilor din cei treizeci de ani trecu ti, lucrurile acestea se pierduser a n mare parte din vedere. Acum ele veneau din nou n minte, prin mi scarea adus a de lucrarea lui Ioan. De mult a vreme nu mai fusese un profet n Israel; de mult a vreme nu se mai v azuse o reform a ca aceea care se producea acum. Chemarea la m arturisire de p acate p area ceva nou s i uimitor. Mul ti con-duc atori n-ar vrut s a mearg a s a asculte chem arile s i mustr arile lui Ioan, ca nu cumva s a e sili ti s a dezv aluie tainele vie tii lor. Cu toate acestea, predica lui era o proclamare deschis a a lui Mesia. Se s tia bine c a cele s aptezeci de s apt amni din profe tia lui Daniel, n care se cuprindea s i venirea lui Mesia, aproape se sfr siser as i to ti a steptau cu ner abdare s a aib a parte de timpul acela mult dorit de glorie na tional a. Att de mare era entuziasmul poporului, nct Sinedriul urma s a e obligat n curnd s a aprobe sau s a resping a lucrarea lui Ioan. Puterea lui asupra poporului ncepuse s a scad a. Men tinerea pozi tiei lui devenea o problem a serioas a. Spernd s a g aseasc a o solu tie, Sinedriul a trimis la Iordan o delega tie de preo ti tor. s i de levi ti, ca s a discute cu noul nv a ta O mul time de oameni erau aduna ti s i ascultau cuvintele lui cnd au sosit trimi sii. Cu un aer de st apnitori, anume pl anuit ca s a-i impresioneze pe oameni s i s a-l fac a pe profet s a tin a seama de ei, [134] rabinii ngmfa ti se apropiau. Plin a de respect s i chiar de team a, mul timea le-a f acut loc s a treac a. Ace sti b arba ti nsemna ti, mbr aca ti n haine bogate, plini de ngmfare pentru rangul s i puterea lor, s-au oprit n fa ta profetului din pustie Cine e sti tu? au ntrebat ei. Stiind ce aveau ei n gnd, Ioan r aspunse: Nu sunt eu Hristosul. Dar cine e sti? E sti Ilie? Nu sunt! E sti proorocul? Nu.

100

Hristos Lumina Lumii

Dar cine e sti? Ca s a d am un r aspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine nsu ti? Eu sunt glasul celui ce strig a n pustie: Netezi ti calea Domnului, cum a zis proorocul Isaia. Pasajul amintit de Ioan este din frumoasa profe tie a lui Isaia: Mngia ti, mngia ti pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. Vor[135] bi ti bine Ierusalimului s i striga ti-i c a robia lui s-a sfr sit, c a nelegiuirea lui este isp as it a... Un glas strig a: Preg ati ti n pustie calea Domnului, netezi ti n locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale s a e n al tat a, orice munte s i orice deal s a e plecate, coastele s a se prefac a n cmpii s i strmtorile n vlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului, s i n clipa aceea orice f aptur a o va vedea (Is. 40, 1-5). Pe vremuri, cnd un mp arat c al atorea printr-o parte mai pu tin umblat a din mp ar a tia lui, o ceat a de oameni mergea naintea tr asurii, ca s a niveleze ridic aturile s i s a astupe gropile, pentru ca mp aratul s s a poat a c al atori n siguran ta i f ar a nici o piedic a. Acest obicei este folosit de profet pentru a ilustra lucrarea Evangheliei. Orice vale s a e n al tat a, orice munte s i orice deal s a e plecate. Cnd Duhul lui Dumnezeu, cu minunata Lui putere de rede steptare, atinge suetul, El face ca mndria omeneasc a s a se plece. Pl acerea, pozi tia s i puterea omeneasc a sunt socotite ca ind f ar a valoare. Izvodirile min tii s i orice n al time, care se ridic a mpotriva cuno stin tei lui Dumnezeu, sunt r asturnate s i orice gnd este f acut rob ascult arii de Hristos (2 Cor. 10, 5). Atunci umilin ta s i iubirea gata de sacriciu, care sunt a sa de pu tin apreciate de oameni, sunt puse mai presus de toate celelalte lucr ari. Aceasta este lucrarea Evangheliei, din care face parte s i solia lui Ioan. Rabinii au ntrebat mai departe: Atunci de ce botezi, dac a nu e sti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul? Cuvntul proorocul se referea la Moise. Iudeii ajunseser a la p arerea c a Moise trebuia s a nvie din mor ti s i s a e n al tat la cer. Ei nu s tiau c a el nviase deja. Cnd Ioan Botez atorul s i-a nceput lucrarea, mul ti au crezut c a el poate s a e Moise, care a nviat din mor ti, deoarece p area s a cunoasc a n am anun time profe tiile s i istoria lui Israel. De asemenea, se credea c a, nainte de venirea lui Mesia, se va ar ata Ilie. Ioan s-a referit la aceast a a steptare, pe care a respins-o, dar cuvintele lui aveau un n teles mai adnc. Mai trziu, Isus a spus

Noi am g asit pe Mesia

101

cu privire la Ioan: Dac a vre ti s a n telege ti, el este Ilie, care trebuia s a vin a (Mat. 11, 14). Ioan a venit n spiritul s i puterea lui Ilie, ca s a fac a o lucrare precum a f acut-o s i Ilie. Dac a iudeii l-ar primit, lucrul acesta s-ar mplinit pentru ei. Dar ei n-au primit solia lui. Pentru ei, el nu era Ilie. El nu putea s a mplineasc a pentru ei lucrarea [136] pentru care venise. la botezul lui Mul ti dintre cei aduna ti la Iordan fuseser a de fa ta Isus; dar numai c tiva observaser a semnul care se d aduse atunci. n timpul lunilor precedente ale lucr arii lui Ioan Botez atorul, mul ti au . n urma acestui refuzat s a dea ascultare chem arii lui la poc ain ta lucru, inima lor se mpietrise s i mintea lor se ntunecase. Cnd Cerul a m arturisit pentru Isus la botezul Lui, ei n-au n teles nimic. Ochii c care niciodat a nu se ndreptaser a n credin ta atre Cel Nev azut n-au v azut descoperirea slavei lui Dumnezeu; urechile care niciodat a nu ascultaser a de glasul Lui nu au auzit cuvintele m arturiei. La fel se ntmpl as i acum. Deseori prezen ta lui Hristos s i a ngerilor slujitori se manifest a n adun arile oamenilor s i cu toate acestea mul ti nu s tiu acest lucru. Ei nu simt nimic deosebit. Doar unora li se descoper a prezen ta Mntuitorului. Pace s i bucurie str abat n inima lor. Ei sunt mngia ti, ncuraja ti s i binecuvnta ti. Delega tii din Ierusalim l ntrebaser a pe Ioan: De ce botezi? Si acum a steptau r aspunsul. Deodat a, cnd privirea lui se ndrepta asupra mul timii, ochii i s-au aprins, fa ta i-a fost luminat as i ntreaga lui f aptur a a fost zguduit a de o emo tie profund a. ntinznd mna, el strig a: Eu botez cu ap a, dar n mijlocul vostru st a Unul pe care voi nu-L cunoa ste ti. El este Acela care vine dup a mine, s i care este mintelor naintea mea; eu nu sunt vrednic s a-I dezleg cureaua nc al ta (Ioan 1, 26.27). Mesajul era clar s i hot art, a sa c a putea dat ca r aspuns Sinedriului. Cuvintele lui Ioan nu se puteau aplica dect la Cel de atta vreme f ag aduit. Mesia era n mijlocul lor. Plini de uimire, preo tii s i mai marii ncepur a s a priveasc a mprejurul lor, cu speran ta c a l vor descoperi pe Acela despre care vorbise Ioan. Dar nu L-au putut deosebi din mul time. Cnd, la botez, Ioan L-a numit pe Isus Mielul lui Dumnezeu, o nou a lumin a venise asupra lucr arii lui Mesia. Gndul profetului s-a ndreptat spre cuvintele lui Isaia: Ca un miel pe care-l duci la m acel arie (Is. 53, 7). n s apt amnile urm atoare, Ioan a cercetat

102

Hristos Lumina Lumii

turile privitoare la serviciul cu un nou interes profe tiile s i nv a ta jertfelor. El n-a deosebit cu claritate cele dou a faze ale lucr arii lui Hristos de jertf a care sufer as i de mp arat care biruie -, dar a [137] v azut c a venirea Lui are o mai mare nsemn atate dect aceea pe care o n telegeau preo tii s i poporul. Cnd L-a v azut pe Isus n mul time, la ntoarcerea Lui din pustie, Ioan a stepta plin de ncredere ca El s a fac a un semn care s a dovedeasc a adev aratul S au caracter. Era ner abd ator s a aud a o declara tie din partea Mntuitorului cu privire la misiunea Sa; dar nu s-a rostit nici un cuvnt, nu s-a dat nici un semn. Isus n-a r aspuns la cuvintele prin care Ioan Botez atorul l f acea cunoscut, ci S-a amestecat printre ucenicii lui Ioan s i n-a dat nici un semn vizibil al deosebitei Lui lucr ari s i n-a luat nici o m asur a pentru a Se face cunoscut. A doua zi, Ioan L-a v azut pe Isus venind. nv aluit de lumina slavei lui Dumnezeu, profetul a ntins mna, declarnd: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii! El este Acela despre care ziceam: Dup a mine vine un om care este naintea mea... Eu nu-L cuno steam, dar tocmai pentru aceasta am venit s a botez cu ap a, ca El s a e cunoscut lui Israel... Am v azut Duhul pogorndu-Se din cer ca un porumbel s i oprindu-Se peste El. Eu nu-L cuno steam, dar Cel ce m-a trimis s a botez cu ap a mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorndu-Se s i oprindu-Se, este Cel ce boteaz a cu Duhul Sfnt. Si eu am v azut lucrul acesta s i am m arturisit c a El este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1, 29-34). Era acesta Hristosul? Plini de team as i uimire, oamenii priveau la Acela care fusese declarat ca Fiu al lui Dumnezeu. Ei fuseser a adnc mi sca ti de cuvintele lui Ioan. El le vorbise n Numele lui Dumnezeu. Ei l ascultaser a zi dup a zi cnd le mustra p acatele s i n ecare zi se nt area n ei convingerea c a el era trimis de cer. Dar cine era Acest mai mare ca Ioan Botez atorul? n mbr ac amintea s i n purtarea Lui nu se vedea nimic dup a care cineva s a-L socoteasc a un om de rang mare. Dup a nf a ti sare, era un om simplu, mbr acat ca s i ei, n haine umile de om s arac. n mul time se g aseau c tiva care, la botezul lui Hristos, v azuser a slava lui Dumnezeu s i auziser a glasul Lui. Dar de atunci fa ta lui Isus se schimbase foarte mult. La botezul Lui, i v azuser a chipul transgurat de lumina cereasc a; acum palid, epuizat s i sl abit, a fost recunoscut doar de profetul Ioan.

Noi am g asit pe Mesia

103

Dar, n timp ce priveau la El, oamenii au v azut fa ta Lui plin a de mil a dumnezeiasc a, amestecat a cu o putere de care era con stient. Orice privire a ochilor, orice tr as atur a a fe tei avea pecetea umilin tei s i expresivitatea unei iubiri de nedescris. El p area nconjurat de o [138] atmosfer a a inuen tei spirituale. n timp ce gesturile Lui erau lini stite mntul unei s i nepreten tioase, El i impresiona pe oameni cu sim ta puteri ascunse, dar care nu putea s a e n totul acoperit a. Acesta s a e Cel a steptat de Israel atta vreme? s Isus a venit n umilin ta i s ar acie ca s a ne poat a att model, ct s i Mntuitor. Dac a S-ar ar atat n str alucire mp ar ateasc a, atunci cum ne-ar putut nv a ta umilin ta? Cum ar putut prezenta adev aruri att de t aioase ca acelea din Predica de pe Munte? Unde ar mai , dac fost n adejdea celor umili n via ta a Isus venea s a locuiasc a ntre oameni ca mp arat? ca Acela Cu toate acestea, mul timii i se p area c a nu e cu putin ta pe care-L ar ata Ioan s a e ndeplinitorul visurilor lor nalte. De aceea, mul ti au fost dezam agi ti s i foarte ncurca ti. Cuvintele pe care preo tii s i rabinii ar vrut a sa de mult s a le aud a, c a Isus va a seza iar as i mp ar a tia lui Israel, n-au fost rostite. Un asemenea mp arat c autaser as i a steptaser a ei, un asemenea mp arat ar fost primit cu bra tele deschise. Dar pe unul care voia s a a seze n inima lor o mp ar a tie a p acii s i a neprih anirii nu voiau s a-L primeasc a. A doua zi, cnd aproape de el se aau doi ucenici, Ioan L-a v azut din nou pe Isus n mijlocul oamenilor. Fa ta profetului s-a luminat din nou de slava Celui Nev azut, cnd a strigat: Iat a Mielul lui Dumnezeu. Cuvintele au mi scat inima ucenicilor. Ei nu le n telegeau pe deplin. Ce nsemna numele pe care I-l d aduse Ioan Mielul lui Dumnezeu? Ioan nu l amurise. L asndu-l pe Ioan, ei s-au dus s a-L caute pe Isus. Unul dintre ace stia doi era Andrei, fratele lui Simon; cel alalt era Ioan evanghelistul. Ace stia au fost cei dinti ucenici ai lui Hristos. Mna ti de o putere c areia nu i se puteau mpotrivi, ei au mers dup a Isus ner abd atori de a vorbi cu El s i cu toate acestea ngrozi ti s i t acu ti, pierdu ti n grozava ntrebare: Este acesta Mesia? Isus s tia c a ucenicii merg dup a El. Ei erau primele roade ale tor era bucurie cnd lucr arii Sale s i n inima dumnezeiescului nv a ta aceste in te au r aspuns harului S au. Cu toate acestea, ntorcndu-Se,

104

Hristos Lumina Lumii

El a ntrebat numai att: Ce c auta ti? El voia s a le dea prilejul s a se ntoarc a sau s a- si spun a dorin ta. De un singur lucru si d adeau ei seama. O singur a persoan a umplea gndurile lor. Ei au strigat: Rabi, unde locuie sti? n cele cteva vorbe pe care le puteau schimba pe marginea drumului, ei nu puteau s a primeasc a ceea ce doreau. Doreau s a e singuri cu Isus, [139] s a stea la picioarele Lui s i s a asculte cuvintele Lui. Veni ti s a vede ti, le-a zis El. S-au dus s i au v azut unde locuia s i n ziua aceea au r amas cu El. Dac a Ioan s i Andrei ar avut un spirit necredincios, ca preo tii s i rabinii, n-ar ajuns s a nve te la picioarele lui Isus. Ei ar venit la El cu critici, ca s a-I judece cuvintele. n felul acesta, mul ti oameni nchid poarta n fa ta celor mai pre tioase ocazii. Dar ace sti primi ucenici n-au procedat a sa. Ei au r aspuns chem arii Duhului Sfnt prin predica lui Ioan Botez atorul. Acum au recunoscut glasul nv a ta torului ceresc. Pentru ei, cuvintele lui Isus erau pline de prospe time, de adev ar s i de frumuse te. O lumin a dumnezeiasc a se rev arsa asupra turii din Scripturile Vechiului Testament. Adev nv a ta arurile cele att de cuprinz atoare le ap areau ntr-o nou a lumin a. Numai c ain ta, credin ta s i iubirea ajut a unui suet s a poat a primi n telepciune din cer. Credin ta care lucreaz a prin iubire este cheia cuno stin tei s i oricine iube ste cunoa ste pe Dumnezeu (1 Ioan 4, 7). Ucenicul Ioan era un om plin de rvn a, plin de o adnc a iubire, n ac arat s i totu si contemplativ. El ncepuse s a priceap a slava lui Hristos nu str alucirea s i puterea lumeasc a, pe care fusese nv a tat s a le a stepte, ci o slav a ntocmai ca slava singurului n ascut din Tat al, plin de har s i de adev ar (Ioan 1, 14). El era absorbit de contemplarea acestei teme minunate. Andrei a c autat s a dea s i altora din bucuria ce-i umplea inima. C autndu-l pe fratele s au Simon, i-a strigat: Noi am g asit pe Mesia. Simon n-a a steptat s a i se mai spun a o dat a. Auzise s i el predica lui Ioan Botez atorul s i s-a gr abit s a mearg a la Mntuitorul. Ochii lui Isus Hristos s-au oprit asupra lui, citindu-i caracterul s i istoria vie tii. Firea lui impulsiv a, inima lui iubitoare s i n teleg atoare, ambi tia lui s i ncrederea n sine, istoria c aderii lui, poc ain ta, activitatea s i moartea lui de martir, toate acestea le-a citit Mntuitorul s i i-a zis: Tu e sti Simon, ul lui Iona; tu te vei chema Chifa (care t alm acit nseamn a Petru).

Noi am g asit pe Mesia

105

A doua zi, Isus a vrut s a Se duc a n Galilea s i a g asit pe Filip. Si i-a zis: Vino dup a Mine. Filip a ascultat porunca s i ndat aa devenit lucr ator pentru Hristos. Filip l-a chemat pe Natanael. Acesta din urm a se aase s i el n mul time, cnd Ioan Botez atorul ar atase c atre Isus ca Miel al lui Dumnezeu. Cnd a privit la Isus, Natanael a fost dezam agit. Se putea ca omul acesta, care purta semnele s ar aciei s i muncii, s a e Mesia? Cu toate acestea, Natanael nu se putea hot ar s a-L lepede pe Isus, [140] deoarece cuvintele lui Ioan i p atrunseser a n inim a. n timpul cnd Filip l c auta, Natanael era retras ntr-o livad a lini stit a, pentru a medita la cele spuse de Ioan s i la cele scrise de profe ti cu privire la Mesia. El s-a rugat ca, dac a persoana ar atat a de Ioan era Liberatorul, s a i se fac a lucrul acesta cunoscut, s i Duhul Sfnt a venit asupra lui, dndu-i asigurarea c a Dumnezeu a cercetat pe poporul S au, ridicndu-i un Mntuitor. Filip s tia c a prietenul lui cerceteaz a profe tiile s i, n timp ce Natanael se ruga sub un smochin, Filip a descoperit ascunzi sul lui. n locul acesta lini stit, ad apostit de frunzi s, se rugaser a ei de multe ori mpreun a. Cuvintele: Noi am g asit pe Acela despre care a scris Moise n lege s i proorocii i-au ap arut lui Natanael ca un r aspuns direct s la rug aciunea lui. Dar Filip avea nc a o credin ta ov aielnic a. El a ad augat plin de ndoial a: Isus din Nazaret, ul lui Iosif. Din nou s-au ridicat prejudec a ti n inima lui Natanael. El a exclamat: Poate ie si ceva bun din Nazaret? Filip n-a intrat n disput a. El i-a zis: Vino s i vezi! Isus a v azut pe Natanael venind la El s i a zis despre el: Iat a cu adev arat un israelit, n care nu este vicle sug. Surprins, Natanael a exclamat: De unde m a cuno sti? Drept r aspuns Isus i-a zis: Te-am v azut mai nainte ca s a te cheme Filip, cnd erai sub smochin. Era destul. Spiritul dumnezeiesc care venise asupra lui Natanael, ca urmare a rug aciunii lui sub smochin, i vorbea acum prin cuvintele lui Isus. Cu toate c a se ndoia s i avea anumite prejudec a ti, dup Natanael a venit la Hristos cu o sincer a dorin ta a adev ar s i iat a c a dorin ta lui s-a mplinit. Credin ta lui a trecut dincolo de aceea a celui care-l adusese la Isus. El a r aspuns s i a zis: Rabi, Tu e sti Fiul lui Dumnezeu, Tu e sti mp aratul lui Israel.

106

Hristos Lumina Lumii

Natanael nu L-ar g asit niciodat a pe Isus, dac a s-ar ncrezut n rabini, ca ei s a-l conduc a. El a devenit ucenic numai pentru c aa [141] c autat s a vad as i s a judece singur. La fel este s i cazul multora de ast azi, care stau deoparte din cauza prejudec a tilor. Ct de deosebit a ar urmarea, dac a ar veni s i ar vedea! Ct timp si pun ncrederea n priceperea oamenilor, nici unul dintre ei nu va ajunge la o cunoa stere mntuitoare a adev arului. Ca s i Natanael, avem nevoie s a studiem Cuvntul lui Dumnezeu pentru noi n sine s i s a ne rug am pentru iluminarea Duhului Sfnt. Cel care l-a v azut pe Natanael sub smochin ne va vedea s i pe noi n locul tainic al rug aciunii. ngerii porni ti din lumea de lumin a sunt aproape , caut de aceia care, plini de umilin ta a c al auzirea divin a. Prin chemarea lui Ioan, a lui Andrei s i a lui Simon, a lui Filip s i a lui Natanael, a nceput ntemeierea bisericii cre stine. Ioan a ndrumat la Hristos pe doi dintre ucenicii S ai. Apoi unul dintre ace stia, Andrei, l-a g asit pe fratele lui s i l-a chemat la Mntuitorul. Dup a aceea a fost chemat Filip, s i acesta s-a dus s a-l caute pe Natanael. Exemplele au eforturile personale de acestea trebuie s a ne arate ce importan ta a face un apel la rudele noastre, la prietenii s i vecinii no stri. Sunt oameni care toat a via ta L-au cunoscut pe Hristos, dar n-au f acut niciodat a vreun efort personal s a aduc a m acar un singur suet la Mntuitorul. Ei las a toat a lucrarea pe seama slujitorului Evangheliei. Se poate ca acesta s a e bine nzestrat, dar nu poate face ceea ce Dumnezeu a l asat n seama membrilor bisericii. Sunt mul ti oameni care au nevoie de lucrarea unor inimi iubitoare de cre stini. Mul ti oameni ruina ti ar putut totu si s a e salva ti, dac a vecinii lor, oameni obi snui ti, ar f acut un efort personal pentru ei. Mul ti a steapt a ca cineva s a li se adreseze direct. Chiar n familie, ntre vecini, n ora sul n care tr aim, este de lucru pentru noi ca misionari ai lui Hristos. Dac a suntem cre stini, lucrul acesta va pl acerea noastr a. Un om nu este cu adev arat convertit ct a vreme n inima lui nu s-a n ascut dorin ta de a face cunoscut s i altora ce prieten scump a g asit el n Isus. Adev arul care mntuie ste s i sn te ste nu poate ascuns n inim a. To ti cei consacra ti lui Dumnezeu vor canale de lumin a. Dumnezeu face din ei mijloacele Sale, prin care s a dea s i altora din bog a tiile harului S au. F ag aduin ta Lui este: Le voi face, pe ele s i

Noi am g asit pe Mesia

107

mprejurimile dealului Meu, o pricin a de binecuvntare; le voi trimite ploaie la vreme, s i aceasta va ploaie binecuvntat a (Ezech. 34, 26). Filip i-a spus lui Natanael: Vino s i vezi. El nu i-a cerut s a primeasc a m arturia altuia, ci s a caute personal s a-L vad a pe Hristos. Acum, cnd Isus S-a n al tat la cer, ucenicii sunt reprezentan tii Lui ntre oameni s i una dintre c aile cele mai eciente de a-i c stiga pe oameni pentru El este exemplicarea caracterului S au n via ta noas- [142] tr a zilnic a. Inuen ta noastr a asupra altora nu depinde att de mult de ceea ce spunem, ct de ceea ce suntem. Oamenii pot s a combat as i s a desconsidere logica noastr a, se pot mpotrivi s i apelurilor noastre, plin dar o via ta a de iubire dezinteresat a este un argument c aruia nu n care faptele se potrivesc cu vorbele, i se pot mpotrivi. O via ta caracterizat a prin umilin ta lui Hristos, este o putere n lumea aceasta. tura lui Hristos era exprimarea unei convingeri tr nv a ta aite n s de la El vor deveni nv tori dup via ta i cei care nva ta a ta a modelul dumnezeiesc. Cuvntul lui Dumnezeu, vorbit de cel care a fost , care-l face personal sn tit prin el, are o putere d at atoare de via ta atr ag ator pentru ascult atori s i-i convinge c a acesta e o realitate vie. aceasta prin Cnd cineva a primit adev arul din iubire, va da pe fa ta puterea de convingere a comportamentului s au s i prin tonul cu care vorbe ste. El face cunoscut ceea ce el nsu si a auzit, a v azut s i a pip ait cu privire la Cuvntul vie tii, ca al tii s a aib a p art as ie cu el prin cunoa sterea lui Hristos. Cuvintele m arturiei lui, pornite de pe buze atinse de c arbunele aprins de pe altar, sunt adev ar pentru o inim a primitoare s i lucreaz a sn tirea asupra caracterului. Omul care caut a s a lumineze pe altul va el nsu si binecuvntat. Va o ploaie binecuvntat a pentru to ti. Cel ce ud a pe al tii va udat s i el (Prov. 11, 25). Dumnezeu putea s a aduc a la ndeplinire lucrarea de salvare a p ac ato silor s i f ar a ajutorul nostru; dar, pentru ca noi s a ne form am un caracter ca al lui Hristos, trebuie s a m p arta si la lucrarea Lui. Pentru a putea intra n bucuria Lui, bucuria de a vedea in te r ascump arate prin jertfa Sa, trebuie s a lu am parte la eforturile Lui pentru r ascump ararea lor. Cele dinti cuvinte ale lui Natanael, prin care si exprima credin ta, att de pline de zel s i sincere, au ajuns la urechile lui Isus ca o muzic a pl acut a. El i-a zis: Pentru c a ti-am spus c a te-am v azut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari dect acestea vei vedea.

108

Hristos Lumina Lumii

Mntuitorul privea plin de bucurie n viitor, la lucrarea Sa de a vesti Evanghelia celor umili, de a alina inima zdrobit as i de a vesti libertatea celor lega ti de Satana. Gndindu-se la binecuvnt arile scumpe pe care El le-a dat oamenilor, Isus a ad augat: Adev arat, adev arat v a spun c a, de acum ncolo, ve ti vedea cerul deschis s i pe ngerii lui Dumnezeu suindu-se s i coborndu-se peste Fiul omului. rmurile IorDe fapt, prin aceste cuvinte, Hristos spunea: Pe ta danului, cerul s-a deschis s i Duhul S-a cobort asupra Mea ca un porumbel. Scena aceasta n-a fost dect un semn c a Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dac a ve ti crede astfel n Mine, credin ta voastr a va mai vie. Ve ti vedea c a cerurile sunt deschise s i c a nu se vor mai nchide [143] niciodat a. Eu le-am deschis pentru voi. , ducnd rug ngerii lui Dumnezeu se nal ta aciunile celor nstr aina ti s i mpov ara ti la Tat al de sus, s i se coboar a cu binecuvntare s i pentru ii oamenilor. n adejde, curaj, ajutor s i via ta ngerii lui Dumnezeu merg nencetat de la p amnt la cer s i de la cer la p amnt. Minunile lui Hristos pentru cei suferinzi s i ntrista ti au fost f acute de puterea lui Dumnezeu, prin slujirea ngerilor. Si tot prin Hristos s i serviciul trimi silor Lui din cer e adus a orice binecuvntare de la Dumnezeu la noi. mbr acndu-Se n corp omenesc, Mntuitorul nostru une ste interesele Sale cu cele ale copiilor c azu ti ai lui Adam, n timp ce, prin dumnezeirea Lui, El mbr a ti seaz a tronul lui Dumnezeu. Si n felul acesta Hristos este mijlocul de comunicare [144] al oamenilor cu Dumnezeu s i al lui Dumnezeu cu oamenii.

Capitolul 15 La nunta din Cana


ISUS NU SI-A NCEPUT LUCRAREA s avr sind vreo fapt a deosebit a n fa ta Sinedriului din Ierusalim. La o ntlnire familial a dintr-un mic sat galilean, puterea Lui s-a manifestat pentru a contribui la bucuria unei s arb atori de nunt a. n felul acesta, Si-a ar atat de oameni s iubirea fa ta i dorin ta de a lucra pentru fericirea lor. n pustia ispitei, El b ause un pahar de durere. Dup a aceea, a venit s a le dea oamenilor un pahar de fericire, ca, prin binecuvntarea Lui, s a sn teasc a rela tiile din via ta oamenilor. De la Iordan, Isus S-a rentors n Galilea. La data aceea, urma s a aib a loc o nunt a n Cana, un s atule t nu departe de Nazaret; mirii erau rude cu Iosif s i cu Maria; s i Isus, and despre aceast a adunare n familie, S-a dus la Cana, unde a fost invitat s a r amn a la mas a mpreun a cu ucenicii S ai. Din nou S-a ntlnit cu mama Sa, de care Se desp ar tise de ctva timp. Maria auzise de cele petrecute la Iordan, la botezul Lui. Ve stile fuseser a duse pn a la Nazaret s i i-au readus n minte scenele care timp de mul ti ani fuseser a ascunse n inim a. Ca to ti ceilal ti din Israel, Maria fusese profund mi scat a de lucrarea lui Ioan Botez atorul. Ea si aducea aminte de profe tia dat a la na sterea lui. Auzind acum c a el [145] s-a ntlnit cu Isus, speran tele ei s-au reaprins. Dar mai ajunsese la ea s i vestea c a Isus plecase n mod tainic n pustie s i inima ei era cuprins a de prevestiri tulbur atoare. Din ziua n care auzise cuvintele ngerului n casa ei din Nazaret, Maria c autase s a adune toate dovezile c a Isus era Mesia. Via ta lui blnd as i neegoist a o asigura c a El nu putea dect Cel trimis de Dumnezeu. Cu toate acestea, avusese unele ndoieli s i dezam agiri s i a stepta acum cu mult dor s a vad a clipa n care slava Lui urma s a se descopere. Moartea o desp ar tise de Iosif, care mp art as ise cu ea cuno stin ta s i taina na sterii lui Isus. Acum nu mai avea cui s a-i spun a n adejdile s i temerile ei. Cele dou a luni trecute fuseser a pline de ntristare. Era desp ar tit a de Isus, n a c arui iubire g asea mngiere; se gndea mereu la cuvintele lui Simeon: Suetul t au va str apuns 109

110

Hristos Lumina Lumii

de o sabie (Luca 2, 35) s i s i-a amintit de cele trei zile de durere, cnd crezuse c a L-a pierdut pe Isus pentru totdeauna; s i cu inima plin a de ner abdare a stepta rentoarcerea Lui. La nunt a, L-a ntlnit tot ca pe un u bun s i serviabil. Cu toate acestea, nu mai era acela si. Fa ta Lui era schimbat a. P astra nc a urmele unei lupte pe care o dusese n pustie s i o nou a expresie de demnitate s i de putere d adea dovad a despre misiunea Lui cereasc a. mpreun a cu El era un grup de tineri, ai c aror ochi l urm areau cu tor. Ace respect s i care l numeau nv a ta stia i-au povestit Mariei ce v azuser as i auziser a la botez s i prin alte locuri. Ei au ncheiat, declarnd: Noi am g asit pe Acela, despre care a scris Moise n Lege s i prooroci (Ioan 1, 45). Cnd oaspe tii s-au adunat, p area c a mul ti sunt preocupa ti de lucruri foarte importante. O emo tie ascuns a st apnea adunarea. Grupuri mici discutau n s oapt a, dar cu interes v adit s i priviri ntreb atoare se ndreptau spre Fiul Mariei. Cnd a auzit cuvintele ucenicilor cu privire la Isus, Maria s-a bucurat la gndul c a speran tele pe care le nutrise ea atta vreme nu erau zadarnice. Totu si ar trebuit ca ea s a e mai mult dect om ca s a nu se amestecat n aceast a bucurie sfnt as i o urm a de mndrie s i afec tiune de mam a. Cnd a v azut privirile ndreptate spre Isus, ar dorit ca El s a le dea o dovad a celor aduna ti acolo c a era ntr-adev ar Cel onorat de Dumnezeu. Ea spera c a se va ivi prilejul ca El s a fac a o minune n fa ta lor. Obiceiul timpului era ca petrecerea de nunt a s a tin a mai multe zile. De data aceasta, nainte ca petrecerea s a ia sfr sit, s-a observat c a nu mai era vin. Constatarea aceasta a adus mult a ngrijorare familiei. Era un lucru neobi snuit ca la asemenea ocazii s a nu e vin [146] s i lipsa lui ar fost un semn de lips a de ospitalitate. Fiind rud a cu tinerii, Maria ajutase la preg atirile pentru mas as i acum I-a spus lui Isus: Nu mai au vin. Aceste cuvinte sunau ca o rug aminte ca El s a le mplineasc a lipsa. Dar Isus a r aspuns: Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit nc a ceasul. R aspunsul acesta, pe ct ni se pare nou a de aspru, nu exprim a r aceal a sau lips a de polite te. Felul n care Mntuitorul S-a adresat mamei Sale era dup a felul n care se vorbea n Orient. A sa se vorbea de persoanele c fa ta arora voia cineva s a le arate respect. Orice fapt a tura pe care a vie tii p amnte sti a lui Hristos era n armonie cu nv a ta El nsu si o d aduse: Cinste ste pe tat al t au s i pe mama ta (Exodul

La nunta din Cana

111

de mama 20, 12). Pe cruce, ultima dat a cnd El a dovedit mil a fa ta Sa, a vorbit la fel cnd a l asat-o n grija celui mai iubit ucenic al S au. Att la nunt a, ct s i pe cruce, iubirea exprimat a prin glasul, privirea s i gesturile Lui t alm acea cuvintele Sale. Cnd n copil arie a mers la templu, unde I s-a descoperit taina misiunii Sale, Hristos i-a spus Mariei: Nu s tia ti c a trebuie s a u n casa Tat alui Meu? (Luca 2, 49). Cuvintele acestea prezentau cheia [147] de misiunea Lui, ntregii Sale vie ti s i lucr ari. Totul era secundar fa ta lucrarea cea mare de r ascump arare, pentru mplinirea c areia venise tura. Exista primejdia ca Maria s n lume. Acum a repetat nv a ta a cread a c a leg aturile ei cu Isus i-ar da anumite drepturi asupra Lui, c a pn a la un anumit punct putea s a-L ndrume n misiunea Sa. Timp de de ea un u supus s treizeci de ani, El fusese fa ta i iubitor, s i iubirea Lui nu se schimbase; dar acum trebuia s a aib a grij a de lucrarea Tat alui S au. Ca Fiu al Celui Preanalt s i Mntuitor al lumii, nici o leg atur a p amnteasc a nu trebuia s a-L opreasc a de la lucrarea Lui sau s a-L inuen teze n purtare. El trebuia s a r amn a liber pentru a face m s voia lui Dumnezeu. Trebuie s a nv a ta i noi lucrul acesta. Cerin tele lui Dumnezeu sunt mai presus chiar dect leg aturile omene sti de rudenie. Nici o atrac tie p amnteasc a nu trebuie s a ne abat a picioarele de pe calea pe care El ne ndeamn a s a mergem. Singura n adejde de sc apare pentru neamul nostru este n Hristos; Maria nu putea g asi mntuire dect prin Mielul lui Dumnezeu. n ea ns as i, nu avea nici un merit. Leg atura ei cu Isus nu o a seza ntr-o pozi tie spiritual a deosebit a de a oric arei alte in te omene sti. Lucrul acesta voiau s a-l spun a cuvintele Mntuitorului. El a f acut s a se vad a bine deosebirea dintre leg atura Lui cu ea ca Fiu al omului s i ca Fiu al lui Dumnezeu. Leg aturile de rudenie dintre ei nu o a seza n nici un caz pe aceea si treapt a cu El. Cuvintele Nu Mi-a sosit nc a ceasul arat a c a ecare fapt a din via ta de pe p amnt a lui Hristos era o mplinire a planului care exista din zilele ve sniciei. nainte ca El s a vin a pe p amnt, s-a aat n fa ta Lui planul des avr sit n toate am anuntele. ns a, n timp ce tr aia printre oameni, El era c al auzit pas cu pas de voin ta Tat alui. El nu S-a dat napoi de a lucra la timpul hot art. Cu aceea si supunere, El a a steptat pn a la venirea timpului. Spunndu-i Mariei c a nc a nu I-a venit ceasul, Isus a dat un r aspuns gndurilor ei nem arturisite un r aspuns la a stept arile pe

112

Hristos Lumina Lumii

care ea le nutrea, ca tot poporul din care ea f acea parte. Ea spera c a El Se va descoperi ca Mesia s i va lua n st apnire tronul lui Israel. Dar nu venise nc a timpul. Isus primise soarta omului nu ca mp arat, ci ca un Om al durerii s i obi snuit cu suferin ta. Dar, cu toate c a nu n telegea bine lucrarea lui Hristos, Maria se ncredea n El f ar a nici o rezerv a. Isus a dat un r aspuns credin tei ei. Cea dinti minune a fost s avr sit a pentru a onora ncrederea Mariei s i pentru a nt ari credin ta ucenicilor S ai. Ucenicii urmau s a . Pentru ei, profe [148] ntmpine multe s i grele ispite la necredin ta tiile erau foarte clare s i nu mai putea loc de discu tie asupra faptul c a Isus torii religio era Mesia. Ei se a steptau ca nv a ta si s a-L primeasc a pe Isus cu o ncredere chiar mai mare dect a lor. Ei spuneau tuturor ce lucr ari minunate s avr sise Hristos s i ce convingeri aveau ei despre misiunea Lui; dar erau surprin si s i dezam agi ti de necredin ta, de de Isus, pe care le d multele prejudec a ti s i de vr ajm as ia fa ta adeau preo pe fa ta tii s i rabinii. Cele dinti minuni ale Mntuitorului i-au nt arit pe ucenici, ca s a poat a rezista acestei mpotriviri. F ar a a cumva tulburat a de cuvintele lui Isus, Maria le-a zis celor ce slujeau la mas a: S a face ti orice v a va zice. Ea a f acut tot ce putea pentru a preg ati calea pentru lucrarea lui Isus. La intrare, se aau s ase vase mari de piatr as i Isus le-a spus slujitorilor s a le umple cu ap a. A sa s-a f acut. Apoi, pentru c a aveau nevoie imediat de vin, Isus a zis: Scoate ti acum s i aduce ti nunului. n locul apei, cu care fuseser a umplute vasele, a nceput atunci s a curg a vin. Nici nunul, nici oaspe tii nu aaser a c a se sfr sise vinul. Cnd a gustat din b autura adus a de slujitori, nunul a constatat c a era mult mai bun a dect cea pe care o avuseser a mai nainte s i c a se deosebea foarte mult de aceea servit a la nceputul mesei. ndreptndu-se spre mire, i-a spus: Orice om pune la mas a nti vinul ce bun s i, dup a ce oamenii au b aut bine, atunci pune pe cel mai pu tin bun, dar tu ai tinut vinul cel bun pn a acum. Dup a cum oamenii servesc nti vinul cel bun s i dup a aceea pe cel r au, la fel face s i lumea cu darurile ei. Ceea ce ofer a poate s a e pl acut ochiului s i s a ncnte sim turile, dar n cele din urm a se dovede ste a nesatisf ac ator. Vinul se schimb a n am ar aciune s i veselia se schimb a n ntristare. Ceea ce s-a nceput cu cntece s i veselie se ncheie cu oboseal as i dezgust. n schimb, darurile lui Isus sunt totdeauna noi s i proaspete. Osp a tul pe care El l ofer a

La nunta din Cana

113

suetului nu e niciodat a lipsit de mul tumire s i bucurie. Fiecare dar nou m are ste capacitatea primitorului de a aprecia s i a se bucura de binecuvnt arile Domnului. El d a har peste har. La El nu poate lips a. Dac a r ami n El, faptul c a ast azi ai primit un dar bogat ti asigur a primirea unuia s i mai bogat mine. Cuvintele lui Isus c atre de ii credin Natanael exprim a legea purt arii lui Dumnezeu fa ta tei. Cu ecare nou a descoperire a iubirii Sale, El spune inimii primitoare: Crezi? Lucruri mai mari dect acestea vei vedea (Ioan 1, 50). Darul lui Hristos la nunt a era un simbol. Apa reprezenta botezul n moartea Lui, vinul ar ata sngele Lui care avea s a se verse pentru [149] p acatele lumii. Apa cu care au fost umplute vasele era adus a de mini omene sti, dar numai cuvntul lui Hristos a fost n stare s a-i . Tot astfel stau lucrurile cu ceremoniile dea putere d at atoare de via ta care tintesc c atre moartea Mntuitorului. Numai prin puterea lui , ele ajung s Hristos, care lucreaz a prin credin ta a hr aneasc a suetul. Cuvintele lui Hristos au asigurat cele necesare pentru s arb atoare. Tot att de mbel sugat este harul S au, care s terge nelegiuirile oamenilor s i care nnoie ste s i sus tine via ta spiritual a. La cea dinti s arb atoare la care El a luat parte mpreun a cu ucenicii, Isus le-a dat paharul care simboliza lucrarea Lui pentru mntuirea lor. La cea din urm a cin a, le-a dat din nou paharul n instituirea acelei ornduiri snte, prin care urma s a e vestit a moartea Lui pn a va veni El (1 Cor. 11, 26). Iar ntristarea ucenicilor cnd s-au desp ar tit de Domnul lor a fost alungat a de f ag aduin ta c a se vor ntlni din nou, c aci le-a zis: De acum ncolo nu voi mai bea din acest rod al vi tei, pn a n ziua cnd l voi bea cu voi nou, n mp ar a tia Tat alui Meu (Mat. 26, 29). Vinul pe care l-a f acut Isus la nunt a era must din struguri, la fel ca acela pe care l-a dat ucenicilor S ai ca un simbol al sngelui S au. Acesta e vinul despre care aminte ste Isaia cnd vorbe ste de vinul nou n strugure s i zice: Nu-l nimici, c aci este o binecuvntare n el (Is. 65, 8). nsu si Hristos a vorbit n Vechiul Testament, cnd l-a n stiin tat pe Israel c a vinul este batjocoritor, b auturile sunt g al agioase, oricine se mbat a cu ele nu este n telept (Prov. 20, 1). De aceea El na dat nim anui asemenea b auturi. Satana i ispite ste pe oameni s a foloseasc a lucruri care ntunec a ra tiunea s i sl abesc puterile spirituale, s dar Hristos ne nva ta a tinem n supunere josnicia rii noastre. Toat a

114

Hristos Lumina Lumii

via ta Lui a fost o pild a de lep adare de sine. Pentru ca s a nfrngem puterea poftei, El a suferit pentru noi cea mai grea ncercare pe care o poate suferi omul. Hristos a fost Acela care a dat ndrumarea ca Ioan Botez atorul s a nu bea nici vin, nici b autur a mb at atoare. Tot asem El a ordonat o abstinen ta an atoare pentru so tia lui Manoah. El a mai pronun tat s i un blestem asupra omului care va da o b autur a tura. mb at atoare semenului s au. Hristos nu Si-a contrazis nv a ta Vinul nefermentat, f acut de El pentru oaspe tii de la nunt a, a fost o b autur a s an atoas as i nvior atoare. Efectul ei a fost acela c a a pus din nou gustul n armonie cu un apetit s an atos. Cnd au observat calitatea vinului, oaspe tii au nceput s a vorbeasc a despre el s i s a pun a ntreb ari, a sa c a slujitorii au nceput s a [150] povesteasc a minunea. Ei au fost ctva timp a sa de mult mira ti de lucrul acesta, nct nici nu s-au gndit la Acela care f acuse minunea. Cnd L-au c autat n cele din urm a, au descoperit c a Se retr asese att de lini stit, nct nici ucenicii Lui nu observaser a aceasta. Aten tia oaspe tilor s-a ndreptat atunci c atre ucenici. Pentru prima dat a, ei au avut ocazia s a dea m arturie despre credin ta lor n Isus. Ei au povestit ce au v azut s i au auzit la Iordan s i n inima multora s-a aprins n adejdea c a Dumnezeu a ridicat un Mntuitor pentru poporul S au. Vestea despre aceast a minune s-a r aspndit peste tot prin partea locului s i a mers pn a la Ierusalim. Cu un interes nou, preo tii s i b atrnii au cercetat profe tiile care ar atau spre venirea lui Hristos. tor, care Oamenii doreau s as tie care este misiunea acestui nou nv a ta se ivise ntre ei n chip a sa de pu tin preten tios. Lucrarea lui Hristos era ntr-un contrast izbitor cu aceea a b atrnilor iudei. Aten tia pe care o d adeau tradi tiei s i formelor f acuse s a dispar a orice urm a de libertate n cugetare s i ac tiune. Ei tr aiau ntr-o continu a groaz a de a nu se ntina. Pentru ca s a nu se ating a de neamuri, ci s de cei necura ti, tr aiau retra si nu numai fa ta i fa ta de marea mul time a celor de un neam cu ei, nec autnd nici s a le vin a n ajutor, nici s a le c stige prietenia. St aruind necontenit numai asupra acestor lucruri, mintea li se pipernicise, iar cercul vie tii lor devenise foarte strmt. Pilda lor ncuraja egoismul s i intoleran ta n toate clasele neamului lor. Isus Si-a nceput lucrarea de reform a, intrnd n strnse leg aturi de de iubire cu oamenii. n timp ce ar ata cel mai mare respect fa ta Legea lui Dumnezeu, El mustra evlavia plin a de preten tii a fariseilor

La nunta din Cana

115

s i c auta s a-i elibereze pe oameni de rnduielile f ar a rost cu care erau lega ti. El c auta s a d arme barierele care desp ar teau diferitele clase ale societ a tii, ca s a-i poat a aduna pe oameni ca membri ai aceleia si familii. Participarea Lui la nunt a era pl anuit a pentru a face primul pas c atre aceast a tint a. Dumnezeu l ndrumase pe Ioan Botez atorul s a locuiasc a n pustie, ca s a poat a ferit de inuen ta preo tilor s i rabinilor s i s a e preg atit pentru o lucrare deosebit a. Dar via ta sa aspr as i izolat a nu avea s a e un model de urmat pentru to ti oamenii. Nici Ioan nu le-a spus ascult atorilor lui s a- si lase ocupa tiile de mai nainte. El le-a de poruncit s a aduc a dovezi c a s-au poc ait, c a sunt credincio si fa ta Dumnezeu acolo unde i-a chemat El. Isus mustra ng aduin ta de sine sub toate formele ei, dar era ct se poate de sociabil. El Se bucura de ospitalitatea tuturor claselor, vizitnd familii de boga ti s i de s araci, de nv a ta ti s i de nenv a ta ti s i [151] c autnd s a nal te gndurile lor de la lucrurile obi snuite ale vie tii la cele spirituale s i ve snice. El n-a ng aduit risipa s i nici o umbr a de u sur atate lumeasc a n-a p atat conduita Sa; cu toate acestea, Se bucura de scenele de fericire nevinovat as i, prin prezen ta Lui, a aprobat adun arile de societate. Nunta la iudei era o ocazie impresionant as i bucuriile ei nu erau nepl acute pentru Fiul omului. Lund parte la nunt a, Isus a onorat c as atoria ca pe o institu tie divin a. Att n Vechiul, ct s i n Noul Testament, leg atura c as atoriei este folosit a pentru a reprezenta unirea sfnt as i iubitoare dintre Hristos s i poporul S au. Pentru Isus, bucuria s arb atorii de nunt a vorbea despre desf atarea ce va domni n ziua cnd El si va aduce mireasa n casa Tat alui s i cnd cei r ascump ara ti s i R ascump ar atorul vor sta la masa de la nunta Mielului. El zice: Cum se bucur a mirele de mireasa lui, a sa Se va bucura Dumnezeul t au de tine. Nu te vor mai numi P ar asit a... ci te vor numi Pl acerea Mea este n ea... c aci Domnul si pune pl acerea n tine. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va t acea n dragostea Lui s i nu va mai putea de veselie pentru tine (Is. 62, 5.4; Tef. 3, 17). Cnd i s-a dat o viziune asupra lucrurilor cere sti, apostolul Ioan a scris: Am auzit ca un glas de gloat a mult a, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zice: Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a nceput s a mp ar a teasc a. S a ne bucur am. S a ne veselim s i s a-I d am slav a!

116

Hristos Lumina Lumii

C aci a venit nunta Mielului, so tia Lui s-a preg atit ... Ferice de cei chema ti la osp a tul nun tii Mielului (Apoc. 19, 6.7.9). Isus vedea n orice persoan a un om c aruia trebuia s a-i e prezentat a chemarea la mp ar a tia Lui. El c stiga inima oamenilor, tr aind ntre ei ca Unul care le dorea binele. El i c auta pe str azi, prin case, rmurile lacului s pe cor abii, n sinagog a, pe ta i la osp a tul de nunt a. St atea de vorb a cu ei la ocupa tiile lor zilnice s i Se interesa de nevoile tura Lui n familii, f lor p amnte sti. El aducea nv a ta acndu-le ca n casa lor s a simt a inuen ta prezen tei Lui dumnezeie sti. Iubirea de ecare om ajuta la c puternic a pe care o ar ata fa ta stigarea inimilor. Adesea, Se retr agea prin mun ti pentru rug aciune lini stit a, dar aceasta era o preg atire pentru activitatea Lui ntre oamenii ocupa ti cu grijile vie tii. Totdeauna revenea din acele locuri de lini ste pentru ca din nou s a-i vindece pe cei bolnavi, s a-i nve te pe cei ne stiutori s i [152] s a sf arme lan turile celor nrobi ti de Satana. Tot prin leg aturi personale s i prin vie tuire laolalt a f acea Isus s i educa tia ucenicilor. Uneori i nv a ta stnd ntre ei pe coasta muntelui; alteori le descoperea tainele mp ar a tiei lui Dumnezeu lng a mare sau mergnd cu ei pe cale. El nu tinea predici, cum fac oamenii ast azi. Oriunde inimile erau deschise s a primeasc a solia dumnezeiasc a, El desf as ura adev arurile planului de mntuire. El nu le-a poruncit ucenicilor Lui s a fac a un anumit lucru, ci le-a spus: Urma ti-M a. n c al atoriile prin sate s i ora se, i lua cu El ca s a poat a vedea cum i pe oameni. El f nva ta acea ca interesele lor s a e unite cu ale Sale, iar ei se uneau cu El la lucru. Pilda lui Hristos, care era preocupat de ceea ce i interesa pe oameni, ar trebui s a e urmat a de to ti aceia care vestesc Cuvntul Lui s i de to ti aceia care primesc Evanghelia harului S au. Noi nu m la leg trebuie s a renun ta atura cu societatea. Nu trebuie s a ne separ am de ceilal ti oameni. Pentru a lucra cu toate clasele, trebuie s a-i g asim pe oameni acolo unde sunt. Rareori ne vor c auta din proprie ini tiativ a. Nu numai de la amvon e atins a inima oamenilor de adev arul dumnezeiesc. Mai este un alt cmp de lucru, poate mai umil, dar mbel sugat s i roditor, s i anume n c asu ta celor umili s i n palatul celor mari; acolo ni se d a ospitalitate s i n adun arile pentru bucurii sociale nevinovate. Ca ucenici ai lui Hristos, noi nu trebuie s a ne amestec am n lume numai din dorin ta de a avea pl aceri s i de a ne uni cu ea la

La nunta din Cana

117

nebunii. Asemenea leg aturi nu pot aduce dect r au. Niciodat a nu trebuie s a aprob am p acatul prin cuvintele sau prin faptele noastre, prin t acerea sau prin prezen ta noastr a. Oriunde am merge, trebuie s a ducem cu noi pe Isus s i s a descoperim s i altora ct de scump este Mntuitorul nostru. Dar aceia care caut a s a- si apere credin ta, ascunznd-o ntre ziduri de piatr a, pierd ocazii pre tioase de a face binele. Prin leg aturile sociale, cre stinismul vine n contact cu lumea. To ti aceia care au primit lumina dumnezeiasc a trebuie s a lumineze c ararea acelora care nu cunosc lumina vie tii. To ti trebuie s a devenim martori pentru Isus. Puterea leg aturilor sociale, sn tit a prin harul lui Hristos, trebuie s a e dezvoltat a pentru a c stiga suete pentru Mntuitorul. S a facem astfel, nct lumea s a vad a c a noi nu suntem absorbi ti n mod egoist numai de interese proprii, ci dorim s a d am s i altora din binecuvnt arile s i privilegiile noastre. S a-i facem s a vad a c a religia noastr a nu ne face insensibili sau preten tio si. To ti aceia care sus tin c a L-au g asit pe Hristos s a lucreze ca El pentru binele oamenilor. Niciodat a n-ar trebui s a d am lumii impresia fals a c a cei ce sunt cre stini sunt oameni posomor ti s i neferici ti. Dac a ochii no stri sunt a tinti ti la Isus, vom vedea pe R ascump ar atorul cel att de milostiv s i [153] vom prinde lumina fe tei Sale. Oriunde domne ste Duhul Lui, acolo se g ase ste pacea. Si acolo va s i bucurie, deoarece exist a o ncredere lini stit as i sfnt a n Dumnezeu. Hristos este bucuros cnd urma sii Lui dovedesc c a, de si sunt oameni, sunt totu si p arta si de natur a dumnezeiasc a. Ei nu sunt statui, ci b arba ti s i femei vii. Inima lor, nviorat a de roua harului divin, se deschide s i se l arge ste n fa ta Soarelui Neprih anirii. Prin fapte luminate de iubirea lui Hristos, ei reect a asupra celorlal ti lumina [154] care str aluce ste asupra lor.

Capitolul 16 n templul S au
ACEEA, S-A COBORT LA CAPERNAUM mpreun DUPA a cu mama, fra tii s i ucenicii Lui; s i acolo n-au r amas multe zile. Pa stele iudeilor erau aproape, s i Isus S-a suit la Ierusalim. n timpul acestei c al atorii, Isus S-a al aturat uneia dintre marile cete care mergeau spre capital a. El nu f acuse nc a public a misiunea Sa s i S-a amestecat printre oameni f ar a a observat. La aceste ocazii, venirea lui Mesia, c aruia lucrarea lui Ioan Botez atorul i d aduse atta nsemn atate, era adesea subiect de discu tie. Se vorbea despre n adejdea m are tiei na tionale cu un entuziasm n ac arat. Isus s tia c a aceast a n adejde avea s a e dezam agit a, deoarece era ntemeiat a pe o interpretare gre sit a a Scripturilor. Cu toat a seriozitatea, El l amurea profe tiile s i c auta s a-i fac a pe oameni s a cerceteze mai de aproape Cuvntul lui Dumnezeu. Mai marii iudeilor i nv a taser a pe oameni c a la Ierusalim aveau s a e nv a ta ti s a se nchine lui Dumnezeu. Aici se adunau n timpul s apt amnii Pa stelor un mare num ar de oameni, venind din toate ri dep p ar tile Palestinei s i chiar din ta artate. Cur tile templului erau pline de o mul time amestecat a. Mul ti nu puteau aduce cu ei jertfele [155] care aveau s a e prezentate ca simbol al Marelui Sacriciu. Pentru a veni n ajutorul acestora, animalele se vindeau s i se cump arau n curtea din afara templului. Aici se adunau toate clasele de oameni, ca s a- si cumpere jertfele. Aici se schimbau to ti banii str aini n bani ai templului. Fiecare iudeu trebuia s a pl ateasc a n ecare an o jum atate de siclu pentru r ascump ararea suetului, s i banii astfel aduna ti erau folosi ti pentru ntre tinerea templului (Ex. 30, 12-16). Pe lng a aceasta, se aduceau sume mari de daruri de bun avoie, pentru a depuse n tezaurul templului. Se cerea ca to ti banii str aini s a e schimba ti n siclul templului, care era primit pentru slujba de la sanctuar. Schimbarea banilor d adea loc la fraude s i n sel aciune s i se transformase ntr-un comer t dezgust ator, care era un izvor de c stig pentru preo ti. 118

n templul S au

119

Vnz atorii cereau pre turi grozav de mari pentru animalele vndute s i- si mp ar teau c stigurile cu preo tii s i conduc atorii, care astfel se mbog a teau pe seama credincio silor. nchin atorii fuseser a nv a ta ti s a cread a c a, dac a nu ofer a jertfe, binecuvntarea lui Dumnezeu nu va veni asupra copiilor s i tarinilor lor. n felul acesta, se putea ob tine un pre t mai mare pentru animale, deoarece, dup a ce parcurseser a atta drum, oamenii nu s-ar ntors acas a f ar a s a ndeplinit faptele pioase pentru care veniser a. Foarte multe jertfe se aduceau la Pa ste s i vnz arile la templu erau foarte mari. Mi scarea s i zgomotul d adeau, din cauza aceasta, impresia c a acolo ar mai mult un trg de vite dect un templu sfnt al lui Dumnezeu. Se auzeau trguieli n gura mare, mugete de vite, beh ait de oi, gungurit de porumbei, amestecate cu zorn aitul banilor s i cu certuri mnioase. Att de mare era confuzia, nct nchin atorii erau tulbura ti s i cuvintele n al tate c atre Cel Preanalt se necau n tumultul care st apnea templul. Iudeii erau foarte mndri de evlavia lor. Se bucurau de templul lor s i priveau ca hul a orice cuvnt care s-ar spus n defavoarea lui; ei erau foarte riguro si n ndeplinirea ceremoniilor de acolo, dar iubirea de bani biruise scrupulele lor. Nici nu le trecea prin minte ct de mult se r at aciser a de la scopul pe care-l urm arise Dumnezeu prin instituirea serviciului divin la nceput. Cnd Domnul Se coborse pe Muntele Sinai, locul a fost sn tit prin prezen ta Lui. Moise primise ordin s a pun a anumite ngr adiri mprejurul muntelui s i s a-l sn teasc a, s i cuvntul Domnului a fost auzit avertiznd: S a nu cumva s a v a sui ti pe munte sau s a v a [156] atinge ti de poalele lui. Oricine se va atinge de munte, va pedepsit cu moartea. Nici o mn a s a nu se ating a de el, ci pe oricine se va atinge s a-l omoare cu pietre sau s a-l str apung a cu s age ti; dobitoc sau tura c om, nu va tr ai (Ex. 19, 12.13). n felul acesta, s-a dat nv a ta a orice loc unde Se descoper a Dumnezeu cu prezen ta Lui este un loc sfnt. Si mprejurimile templului lui Dumnezeu trebuiau socotite ca ind snte. Dar, n goana dup a c stig, toate acestea se pierduser a din vedere. Preo tii s i conduc atorii poporului erau chema ti ca reprezentan ti de neamul lor; ei ar trebuit s ai lui Dumnezeu fa ta a corecteze [157] abuzurile din curtea templului. Ar trebuit s a le dea oamenilor o pild a de cinste s i de mil a. n loc s a caute c stigul lor, ar trebuit s a cerceteze situa tia s i nevoile

120

Hristos Lumina Lumii

credincio silor s i s a e gata s a-i ajute pe aceia care nu erau n stare s a cumpere jertfele cerute. Dar ei n-au f acut lucrul acesta. Avari tia le mpietrise inima. La s arb atoarea aceasta veneau oameni suferinzi, s araci s i nenoroci ti. Erau acolo orbi, schilozi s i surzi. Unii erau adu si pe paturile lor. Mul ti dintre ei erau prea s araci ca s a poat a cump ara m acar cel mai umil dar pentru Domnul, prea s araci ca s a poat a cump ara m acar hrana cu care s a- si astmpere foamea. Oamenii ace stia erau foarte ntrista ti din cauza cerin telor preo timii. Preo tii se f aleau cu evlavia lor; ei pretindeau c a sunt p azitorii poporului, dar nu aveau nici mil a, nici iubire. n zadar cereau s aracii s i bolnavii muribunzi s a li se dea un ajutor ct de mic. Suferin tele lor nu trezeau mil a n inima preo tilor. Cnd a intrat n templu, Isus a v azut tot ce se petrecea acolo. A v azut tranzac tiile necinstite. A v azut durerea s aracilor, care credeau c a f ar a jertre de snge nu puteau ob tine iertare de p acate. El a v azut curtea din afar a a templului transformat a ntr-un loc de negustorie nesfnt a. Cuprinsul locului sfnt ajunsese un imens trg. Hristos a v azut c a trebuie s a se fac a ceva. I se cerea poporului tur s a ndeplineasc a numeroase ceremonii, dar nu i se d adea nv a ta a ca s a n teleag a nsemn atatea lor. Oamenii aduceau jertfe f ar a s a priceap a c a ele erau numai un simbol al Jertfei des avr site. Iar lng a ei, necunoscut s i neonorat, Se aa Acela care era simbolizat de ntregul lor ritual. El d aduse ndrum ari cu privire la jertfe. n telegea valoarea lor simbolic as i acum vedea c a sunt r au ndeplinite s i gre sit n telese. nchinarea spiritual a aproape disp aruse. Nu exista nici o leg atur a ntre preo ti s i conduc atori s i Dumnezeul lor. Lucrarea lui Hristos trebuia s a aduc a o nchinare cu totul deosebit a. Cu privire cercet atoare, Hristos a cuprins scena din fa ta Lui, n timp ce st atea pe treptele cur tii templului. Cu ochiul Lui profetic prive ste n viitor s i vede nu numai peste ani, ci peste secole. El vede cum preo tii s i conduc atorii urmau s a-i ndep arteze pe nevoia si de la dreptul lor s i s a mpiedice predicarea Evangheliei la cei s araci. Vede cum iubirea lui Dumnezeu urmeaz a s a e ascuns a de la p ac ato si, iar oamenii s a fac a nego t cu harul Lui. n timp ce prive ste aceste scene, indignarea, autoritatea s i puterea se zugr avesc pe chipul Lui. Aten tia oamenilor este atras a c atre El. Ochii celor angaja ti n negustoria [158] lor nesfnt a sunt pironi ti asupra fe tei Lui. Ei nu pot s a- si desprind a

n templul S au

121

privirea de la El. Simt c a Omul acesta le cite ste ascunzi surile inimii s i le descoper a toate gndurile. Unii ncearc a s a- si ascund a fa ta, ca s i cum faptele lor rele le-ar fost scrise pe frunte, s i s a scape de ochii aceia cercet atori. Larma s-a stins. Strig atele negustorilor s i ale trguielilor au ncetat. T acerea a devenit dureroas a. Adunarea este st apnit a de un sentiment de groaz a. Li se pare c a se a a n fa ta judec a tii lui Dumnezeu, ca s a dea seam a de faptele lor. Privesc la Hristos s i v ad cum dumnezeirea str abate prin ve smntul naturii umane. Maiestatea cerului st a a sa cum va sta Judec atorul n zilele din urm a f ar a nimbul de slav a de care va nconjurat atunci, dar cu aceea si putere de a citi n inim a. Ochii Lui alearg a pe deasupra mul timii, cercetnd cu o demnitate st pe ecare n parte. Statura Lui se nal ta apnitoare asupra lor, n timp ce o lumin a dumnezeiasc a i lumineaz a fa ta. El vorbe ste s i glasul Lui l amurit s i r asun ator acela si care pe Muntele Sinai a proclamat Legea pe care preo tii s i mai marii o c alcau se aude lovind arcadele templului: Ridica ti acestea de aici s i nu face ti din casa Tat alui Meu o cas a de negustorie. Cobornd ncet pe sc ari s i ridicnd biciul, intr a n locul acela s i le porunci celor ce st ateau acolo pentru negustorie s a plece din templu. Cu un zel s i cu o severitate pe care nu le manifestase niciodat a mai nainte, El r asturn a mesele schimb atorilor. Banii se v arsar a, sunnd ascu tit pe marmura pavajului. Nici unul nu ndr azni s a pun a la ndoial a autoritatea Lui. Nici unul nu ndr aznea s a se plece pentru a- si aduna banii c stiga ti prin n sel aciune. Isus nu a lovit cu biciul, dar, n mna Lui, biciul acela simplu p area ngrozitor, ca o sabie de foc. Slujitorii templului, preo tii speculan ti, samsarii s i negustorii de vite, mpreun a cu oile s i boii lor, au fugit din locul acela cu unica de a sc dorin ta apa de prezen ta Lui acuzatoare. Un sentiment de panic a a str ab atut prin mul timea care s-a sim tit umbrit a de dumnezeirea Lui. Strig ate de groaz a ie seau de pe sute de buze palide. Pn as i ucenicii tremurau. Ei erau ului ti de cuvintele s i purtarea lui Isus, a sa de neobi snuite la El. si aminteau c a st a scris despre El: Rvna casei Tale M a m annc a (Ps. 69, 9). Foarte repede templul Domnului a fost golit de gloata zgomotoas as i de m arfurile ei. Cur tile au fost cur a tate de nego tul acela josnic s i, n locul scenelor [159] de mai nainte, s-a a sternut o lini ste adnc as i solemn a. [160] [161]

122

Hristos Lumina Lumii

Prezen ta Domnului, care sn tise pe vremuri muntele, a sn tit acum templul ridicat n cinstea Sa. Prin cur a tirea templului, Isus Si-a anun tat misiunea Sa mesianic a s i Si-a nceput lucrarea. Templul acela, n al tat pentru ca Domnul s a tur s al as luiasc a n el prin prezen ta Lui, avea ca scop s a e o nv a ta a vie pentru Israel s i pentru lume. Scopul lui Dumnezeu din veacurile creat ve snice a fost ca ecare in ta a, de la seramul luminos s i sfnt pn a la om, s a e un templu n care Creatorul s a locuiasc a. Din cauza p acatului, omul a ncetat s a mai e un templu pentru Dumnezeu. Fiind ntunecat as i pervertit a de rele, inima omului n-a mai dat la iveal a slava Celui Sfnt. Dar planul cerului a fost realizat prin ntruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu locuie ste n corp omenesc s i, prin harul salvator, inima omului devine din nou templul S au. Dumnezeu voia ca Templul din Ierusalim s a e o m arturie continu a despre destinul nalt pus n fa ta ec arei in te. Dai iudeii n-au n teles nsemn atatea cl adirii la care priveau cu atta mndrie. Ei nu s-au consacrat pentru a temple snte ale Spiritului lui Dumnezeu. Cur tile Templului din Ierusalim, pline de zgomot s i negustorie nesfnt a, reprezentau prea bine templul inimii, ntinat de prezen ta patimilor senzuale s i de gnduri nesnte. Prin cur a tirea templului de cump ar atorii s i vnz atorii lumii, Isus a f acut cunoscut a misiunea Lui de a cur a ta inima de mnjirea p acatului de dorin tele p amnte sti, de pl acerile egoiste s i de obiceiurile rele, care stric a suetul. Deodat a va intra n templul S au Domnul pe care-L c auta ti: Solul leg amntului, pe care-L dori ti; iat a c a vine, zice Domnul o stirilor. Cine va putea s a sufere ns a ziua venirii Lui? Cine va r amne n picioare cnd Se va ar ata El? C aci El va ca focul topitorului s i ca le sia n albitorului. El va s edea, va topi s i va cur a ti argintul; va cur a ta pe ii lui Levi, i va l amuri cum se l amure ste aurul s i argintul (Mal. 3, 1-3). Nu s ti ti c a voi sunte ti Templul lui Dumnezeu s i c a Duhul lui Dumnezeu locuie ste n voi? Dac a nimice ste cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela l va nimici Dumnezeu, c aci Templul lui Dumnezeu este sfnt, s i a sa sunte ti voi (1 Cor. 3, 16.17). Nici un om nu poate scoate singur relele care au pus st apnire pe inima lui. Numai Hristos poate cur a ti templul suetului. Dar El nu va for ta intrarea. n inim a, El nu vine ca n templul de pe vremuri, ci zice: Iat a, Eu s stau la u sa i bat. Dac a aude cineva glasul Meu s i deschide u sa, voi

n templul S au

123

intra la el, voi cina cu el, s i el cu Mine (Apoc. 3, 20). El va veni nu numai pentru o zi, deoarece spune: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor... s i ei vor poporul Meu. Va c alca n picioare [162] nelegiuirile noastre s i vei arunca n fundul m arii toate p acatele lor (2 Cor. 6, 16; Mica 7, 19). Prezen ta Lui va cur a ti s i va sn ti suetul, a sa nct s a poat a un templu sfnt n Domnul s i un loca s al lui Dumnezeu, prin Duhul (Efes. 2, 21.22). St apni ti de groaz a, preo tii s i conduc atorii au fugit din curtea templului s i din fa ta privirii cercet atoare care le citea inimile. n fuga lor, au ntlnit pe al tii care mergeau spre templu s i au st aruit ca ei s a se ntoarc a, povestindu-le ce au v azut s i auzit. Hristos privea la oamenii ace stia fugari cu mult a mil a pentru teama s i ne stiin ta lor n ceea ce prive ste adev arata nchinare. n scena aceasta, El a v azut simbolizat a mpr as tierea ntregii na tiuni iudaice din cauza nelegiuirii s i nepoc ain tei ei. Si pentru ce au fugit preo tii din templu? De ce nu au stat s a se apere? Cel care le poruncise s a plece era ul unui tmplar, un galilean s arac, f ar a titluri s i f ar a putere p amnteasc a. De ce nu I s-au mpotrivit? Pentru ce s i-au p ar asit c stigul adunat cu atta nelegiuire s i au fugit la porunca Unuia a c arui nf a ti sare era att de umil a? Hristos a vorbit cu autoritatea unui mp arat, iar n nf a ti sarea s i n tonul glasului S au era ceva c aruia n-aveau putere s a i se mpotriveasc a. Cnd s-a auzit porunca, s i-au dat seama, ca niciodat a mai nainte, c a sunt cu adev arat f a tarnici s i ho ti. Cnd dumnezeirea a str alucit prin corpul omenesc, nu au v azut numai indignarea pe fa ta lui Hristos, ci s i-au dat seama de importan ta cuvintelor Lui. Ei se sim teau ca n fa ta tronului ve snicului Judec ator, cu sentin ta hot art a att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare. Ctva timp au fost convin si c a Hristos era un profet; s i mul ti au crezut c a El este Mesia. Duhul Sfnt a f acut s a lumineze n mintea lor cuvintele profe tilor cu privire la Hristos. Se vor supune ei acestor convingeri? S a se poc aiasc a, nu voiau. Stiau c a fusese de steptat a mila lui Hristos pentru cei s araci. Stiau foarte bine c a erau vinova ti de n se de oameni. Ei l urau acum pe Hristos, l aciune n purtarea lor fa ta pentru c a El le citise gndul. Mustrarea n fa ta mul timii fusese umilitoare pentru ngmfarea lor s i i f acea s a e gelo si pentru inuen ta Lui crescnd a ntre oameni. Ei s-au hot art s a-L provoace s a spun a cu ce putere i-a dat afar as i cine I-a dat aceast a putere.

124

Hristos Lumina Lumii

ncet s i gnditori, dar cu inima plin a de ur a, ei s-au ntors la [163] templu. Dar ce schimbare se f acuse acolo n lipsa lor! Cnd ei fugiser a, s aracii r am aseser a pe loc, iar acum priveau la Isus, al c arui chip exprima iubire s i mil a. Cu lacrimi n ochi, El le-a spus celor din jurul S au: Nu v a teme ti, Eu v a voi mntui, iar voi M a ve ti sl avi. Pentru aceasta am venit n lume. Oamenii se ngr am adeau n fa ta lui Isus s i-L rugau st aruitor, n cuvinte pline de durere: Doamne, binecuvnteaz a-m a. Urechea Lui auzea orice strig at. Cu o mil a mai mare dect a unei mame duioase, El Se apleca asupra copila silor suferinzi. To ti erau lua ti au fost vindeca n seam a. To ti cei de fa ta ti de bolile lor. Mu tilor li s-au deschis buzele s i ei au nceput s a-L laude pe Domnul; orbilor li s-a dat vederea s i ei au privit pe Vindec atorul lor. Inima tuturor suferinzilor a fost umplut a de bucurie. Cnd preo tii s i slujba sii templului au privit aceast a mare lucrare, ce revela tie au fost pentru ei cuvintele care le-au izbit auzul! Oamenii povesteau ce dureri suferiser a mai nainte, disperarea n care erau, povesteau despre zilele lor de chin s i nop tile lipsite de somn. Cnd p area c a ultima lic arire de n adejde pierise, le-a venit s i lor vindecarea prin Isus Hristos. Povara fusese prea grea, zicea unul; dar am g asit pe Cineva care m-a ajutat. El este Hristosul lui Dumnezeu s i eu mi voi consacra via ta ca s a-L slujesc pe El. P arin tii le spuneau copiilor: El v-a salvat via ta; acum n al ta ti vocea s i l auda ti-L. Glasurile copiilor s i ale tinerilor, ale ta tilor s i ale mamelor, ale prietenilor s i s-au unit n mul ale tuturor celor ce fuseser a de fa ta tumire s i laud a. s Inima le era plin a de speran ta i de bucurie. Pacea a venit n suetul lor. Erau vindeca ti la corp s i la suet s i se rentorceau acas a vestind pretutindeni iubirea cea mare a lui Isus. La r astignirea lui Hristos, cei care fuseser a vindeca ti n felul acesta nu s-au unit cu gloata turbat a, cnd striga: R astigne ste-L, r astigne ste-L! l iubeau pe Isus, pentru c a sim tiser a iubirea Lui cea mare s i puterea Lui era minunat a. Ei s tiau c a El este Mntuitorul lor, deoarece le d aduse s an atate la trup s i la suet. Ace stia au ascultat predica apostolilor s i Cuvntul lui Dumnezeu, care le-a p atruns n inim a, le-a dat pricepere. Ei s-au f acut purt atori ai harului lui Dumnezeu s i unelte ale mntuirii Sale. Mul timea, care fugise din curtea templului, dup a ctva timp a venit ncet napoi. n parte, oamenii si reveniser a din panica ce

n templul S au

125

pusese st apnire pe ei, dar fa ta lor exprima nehot arre s i timiditate. Ei au privit cu uimire la lucr arile lui Isus s i erau convin si c a se mplinesc cu El profe tiile cu privire la Mesia. P acatul profan arii [164] templului le revenea n mare parte preo tilor. Numai ei erau vinova ti pentru c a se f acuse din curtea templului un loc de negustorie. Poporul aproape c a nu era vinovat. Oamenii erau impresiona ti de autoritatea divin a a lui Hristos, dar inuen ta preo tilor s i a conduc atorilor i st apnea. Ei au privit misiunea Lui ca pe ceva nou s i au pus la ndoial a dreptul Lui de a Se amesteca n cele rnduite de autorit a tile templului. Se sim teau chiar ofensa ti c a se oprise vnzarea s i astfel au desconsiderat convingerile aduse de Duhul Sfnt. Mai mult dect to ti ceilal ti, preo tii s i conduc atorii ar trebuit s a vad a n Isus pe Unsul Domnului, deoarece n minile lor erau c ar tile snte, care descriau misiunea Lui, s i ei s tiau c a la cur a tirea templului s-a manifestat o putere mai mult dect omeneasc a. Orict de mult L-ar urt pe Isus, nu puteau s a scape de ideea c a El era un profet trimis de Dumnezeu ca s a restatorniceasc a sn tenia templului. Cu respectul pe care-l aducea teama aceasta, au mers la El s i Lau ntrebat: Prin ce minune ne ar a ti c a ai putere s a faci astfel de lucruri? Isus le ar atase semnul. Prin faptul c a a potopit cu lumin a inima lor s i a f acut n fa ta lor lucr arile pe care trebuia s a le fac a Mesia, le d aduse dovada conving atoare despre caracterul Lui. De data aceasta, cnd I-au cerut un semn, El le-a r aspuns printr-o parabol a, ar atnd c a El a citit r autatea lor s i a v azut pn a unde are s a-i duc a. Strica ti templul acesta, le-a zis Isus, si n trei zile l voi ridica. Aceste cuvinte nsemnau dou a lucruri. El vorbea nu numai de nimicirea templului s i a serviciului religios iudaic, ci s i de moartea Sa, nimicirea templului corpului S au. Lucrul acesta l complotau iudeii chiar de pe atunci. Cnd s-au ntors la templu, preo tii s i conduc atorii erau hot ar ti s a-L omoare pe Isus s i s a scape astfel de Acela care-i tulbura. Cu toate acestea, cnd El le-a spus ce au ei de gnd, nu L-au n teles. Cuvintele Lui le-au aplicat numai la Templul din Ierusalim s i, plini de indignare, au strigat: Au trebuit patruzeci s i s ase de ani ca s a se zideasc a templul acesta, s i Tu l vei ridica n trei zile? Acum au considerat c a Isus le d aduse dovada c a nu trebuiau s a cread a n El s i s-au hot art s i mai mult s a-L lepede.

126

Hristos Lumina Lumii

Hristos nu c autase ca vorbele Lui s a e n telese atunci de iudeii necredincio si s i nici chiar de ucenici. El s tia c a ele vor r au interpretate de vr ajma si s i c a vor ntoarse mpotriva lui. La judecat a, cuvintele acestea urmau s a e aduse ca o acuza tie, iar pe Golgota ca o insult urmau s a I se azvrle n fa ta a. Dar, dac a le-ar explicat acum, ar nsemnat s a le vorbeasc a ucenicilor despre suferin tele [165] Sale s i s a aduc a asupra lor o ntristare pe care acum n-o puteau suporta. O explicare a lor ar ar atat nainte de vreme iudeilor urm arile prejudec a tii s i necredin tei lor. Din clipa aceea, ei au pornit pe o cale pe care urmau s a mearg a nencetat, pn a cnd l vor duce ca pe un miel la junghiere. Cuvintele acestea ale lui Hristos au fost rostite pentru binele acelora care aveau s a cread a n El. El s tia c a ele urmau s a e repetate. Rostite la Pa ste, urmau s a e auzite de mii de oameni s i s a e duse n toate p ar tile p amntului. Dup a nvierea Lui din mor ti, nsemn atatea lor urma s a e cunoscut a. Pentru mul ti, ele urmau s a e o dovad a hot artoare a dumnezeirii Lui. Din cauza nepriceperii lor spirituale, de multe ori nici ucenicii turile Lui. Dar multe nv turi de felul lui Isus nu n telegeau nv a ta a ta acesta erau l amurite de evenimentele care aveau s a se petreac a mai trziu. Cnd n-a mai fost cu ei, cuvintele Lui au fost mb arb atare pentru inima lor. n ce prive ste leg atura cu Templul din Ierusalim, cuvintele Mntuitorului: Strica ti templul acesta, s i n trei zile l voi ridica aveau o nsemn atate mai adnc a dect puteau s a n teleag a ascult atorii. Hristos era temelia s i via ta templului. Serviciile care se s avr seau acolo simbolizau jertfa Fiului lui Dumnezeu. Preo tia era rnduit a s a reprezinte caracterul de mijlocire al lucr arii lui Hristos. ntregul plan al slujbei, al jertfelor, era o umbr a a mor tii Mntuitorului pentru r ascump ararea lumii. Din momentul n care marele eveniment spre care ar atau de attea veacuri aceste sacricii urma s a e ndeplinit, ele nu mai aveau nici o valoare. ntruct ntregul ritual era numai un simbol al lui Hristos, nu avea nici o valoare f ar a El. Atunci cnd au pecetluit lep adarea lui Hristos, dndu-L la moarte, iudeii au lep adat tot ce d adea nsemn atate templului s i slujbelor lui. Sn tenia lui se dep artase. Era sortit distrugerii. Din ziua aceea, darurile pentru jertfe s i slujbele din templu n leg atur a cu jertfele nu mai aveau nici un rost. Ca s i sacriciul lui Cain,

n templul S au

127

ele nu mai exprimau credin ta n Mntuitorul. Dndu-L pe Hristos la moarte, iudeii distrugeau de fapt templul lor. La r astignirea lui Hristos, perdeaua din auntrul templului a fost sf siat a de sus pn a jos, dnd dovad a c a marele sacriciu nal fusese adus s i c a sistemul jertfelor se terminase pentru totdeauna. n trei zile l voi ridica. La moartea Mntuitorului, puterile ntunericului p areau c a au c stigat biruin ta s i se bucurau de triumful lor. Dar, din mormntul deschis al lui Iosif, a ap arut Isus ca biruitor. A dezbr acat domniile s i st apnirile, s i le-a f acut de ocar a naintea lumii dup a ce a ie sit biruitor asupra lor (Col. 2, 15). n virtutea mor tii s i nvierii Lui, El S-a f acut slujitor al adev aratului cort, care a [166] fost ridicat nu de om, ci de Domnul (Evrei 8, 2). Tabernacolul iudeilor a fost n al tat de oameni, oamenii au cl adit templul iudeilor; dar Sanctuarul de sus, care era modelul celui p amntesc, n-a fost ridicat de un arhitect omenesc. Iat a un Om, al c arui nume este Odrasla... Va zidi Templul Domnului, va purta podoab a mp ar ateasc a, va s edea s i va st apni pe scaunul Lui de domnie, va preot pe scaunul Lui de domnie (Zah. 6, 12.13). Serviciul jertfelor care ar atau spre Hristos a trecut; dar ochii oamenilor au fost ndrepta ti c atre adev arata jertf a pentru p acatele lumii. Preo tia p amnteasc a a ncetat; dar noi privim la Isus, slujitorul noului leg amnt, s i la sngele stropirii, care vorbe ste mai bine dect sngele lui Abel. Drumul n Locul preasfnt, nu era nc a deschis ct a vreme sta n picioare cortul dinti. Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare s i mai des avr sit, care nu este f acut de mini... s i a intrat o dat a pentru totdeauna n Locul prea sfnt... cu nsu si sngele S au, dup a ce a c ap atat o r ascump arare ve snic a (Evrei 12, 24; 9, 8-12). De aceea s i poate s a mntuiasc a n chip des avr sit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c a tr aie ste pururea ca s a mijloceasc a pentru ei (Evrei 7, 25). Cu toate c a lucrarea de mijlocire avea s a e mutat a din templul p amntesc n cel ceresc, cu toate c a sanctuarul s i Marele nostru Preot urmau s a nu mai e vizibile pentru ochiul omenesc, ucenicii nu aveau s a sufere prin aceasta nici o pierdere. Din cauza lipsei Mntuitorului, ei nu urmau s a simt a vreo ntrerupere a leg aturilor s i nici sl abirea puterilor. n timp ce Isus sluje ste n Sanctuarul de sus, El este, prin Duhul lui cel Sfnt, s i slujitor n biserica de pe p amnt. Pentru ochiul zic, El este departe,

128

Hristos Lumina Lumii

dar de fapt se mpline ste f ag aduin ta pe care El a dat-o la n al tare: Iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Mat. 28, 20). n timp ce slujitorii Lui mai mici primesc putere de la El, prezen ta Lui nt aritoare este totdeauna cu biserica Lui. Astfel, indc a avem un Mare Preot nsemnat, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, s a r amnem tari n m arturisirea noastr a. C aci n-avem un Mare Preot care s a n-aib a mil a de sl abiciunile noastre, ci Unul care n toate lucrurile a fost ispitit ca s i noi, dar f ar a p acat. S a ne apropiem dar cu deplin a ncredere de scaunul harului, ca s a c ap at am ndurare s i s a g asim har, pentru ca s a m ajuta ti la vreme de nevoie [167] (Evrei 4, 14-16).

Capitolul 17 Nicodim
s NICODIM AVEA O POZITIE NALTA i de mare r aspundere n na tiunea iudeilor. Educa tia lui fusese dintre cele mai alese, avea talente pu tin obi snuite s i era un membru onorat al consiliului na tura lui Isus. Cu tional. mpreun a cu al tii, el fusese mi scat de nv a ta toate c a era bogat, nv a tat s i onorat, fusese atras n mod nen teles de turile pornite de pe buzele Mntuitorului l umilul Nazarinean. nv a ta impresionaser a foarte mult s i dorea s a cunoasc a mai mult din aceste adev aruri minunate. Autoritatea manifestat a de Isus la cur a tirea templului de steptase ura nemp acat a a preo tilor s i conduc atorilor. Ei se temeau de puterea acestui str ain. ndr azneala aceasta din partea unui galilean necunoscut nu trebuia s a e tolerat a. Ei erau nclina ti s a pun a cap at lucr arii Lui. Dar nu to ti erau de acord cu acest plan. Unii se temeau s a se mpotriveasc a Aceluia care era c al auzit n mod vizibil de Duhul lui Dumnezeu. si aminteau cum fuseser a omor ti profe tii pentru c a mustraser a p acatele conduc atorilor lui Israel. Stiau c a robia neamului iudeu sub o na tiune p agn a era urmarea lep ad arii cu nc ap a tnare a mustr arilor lui Dumnezeu. Se temeau ca nu cumva, uneltind mpotriva lui Isus, preo tii s i conduc atorii s a porneasc a pe urmele p arin tilor lor s i s a aduc a alte nenorociri asupra na tiunii. Si minte. ntr-un consiliu al Sinedri- [168] Nicodim mp art as ea aceste sim ta ului, cnd discutau m asurile ce trebuie s a se ia cu privire la Isus, Nicodim a recomandat prevedere s i modera tie. El a sus tinut c a, dac a Isus era ntr-adev ar nvestit cu autoritate de la Dumnezeu, ar fost primejdios ca ei s a resping a avertiz arile Lui. Preo tii n-au ndr aznit s a nesocoteasc a acest sfat s i, pentru o vreme, n-au luat m asuri pe mpotriva Mntuitorului. fa ta De cnd auzise de Isus, Nicodim ncepuse s a studieze cu rvn a profe tiile despre Mesia s i, cu ct studia mai mult, cu att era mai mult convins c a El era Cel care trebuia s a vin a. Ca mul ti al tii din Israel, cnd Isus i fusese ntristat de profanarea templului. Fusese de fa ta izgonise pe cump ar atori s i pe vnz atori; v azuse manifestarea cea 129

130

Hristos Lumina Lumii

minunat a a puterii dumnezeie sti; L-a v azut pe Mntuitorul primind pe cei s araci s i vindecnd pe cei bolnavi; v azuse privirea lor plin a de bucurie s i ascultase cuvintele lor de laud as i nu putea pune la ndoial a faptul c a Isus din Nazaret era trimisul lui Dumnezeu. El dorea din toat a inima s a stea de vorb a cu Isus, dar se ferea s a . Ar fost prea umilitor pentru un conduc mearg a la El pe fa ta ator simpatie pentru un nv tor al iudeilor al iudeilor s a dea pe fa ta a ta pn a atunci att de pu tin cunoscut. Si dac a vizita lui ar ajuns la cuno stin ta Sinedriului, ar f acut ca asupra lui s a se reverse dispre tul s i b anuielile lor. A sa c a s-a hot art s a aib a o ntlnire tainic a, , s scuzndu-se pe motivul c a, dac a ar mers pe fa ta i al tii ar urmat pilda lui. And prin cercet ari anume f acute c a locul unde Se retrage Mntuitorul este pe Muntele M aslinilor, el a a steptat pn a cnd ora sul s-a cufundat n lini ste s i dup a aceea L-a c autat. n fa ta lui Hristos, Nicodim a sim tit o stranie timiditate, pe care de calm s a c autat s a o ascund a sub o aparen ta i demnitate. nv a torule, zise el, tor venit de la Dumnezeu, ta stim c a e sti un nv a ta c aci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dac a nu este Dumnezeu cu el. Vorbind de darurile deosebite pe care le avea Isus tor, precum s ca nv a ta i de puterea Lui uimitoare de a face minuni, el spera s a netezeasc a drumul spre aceast a ocazie. Cuvintele lui aveau ca scop s a exprime s i s a produc a ncredere, dar de fapt exprimau . El nu L-a recunoscut pe Isus ca Mesia, ci numai ca pe necredin ta tor trimis de Dumnezeu. un nv a ta n loc s a r aspund a la aceste cuvinte de salutare, Isus Si-a ndreptat privirea asupra vorbitorului ca s i cnd ar citit n suetul lui. n rmurit n telepciunea Sa ne ta a, a v azut n fa ta Sa un om care c auta adev arul. El s tia pentru ce a venit s i, cu dorin ta de a adnci s i mai mult convingerea care se g asea n mintea ascult atorului, i-a vorbit n mod direct, spunnd solemn, dar blnd: Adev arat, adev arat ti spun c a, dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia [169] lui Dumnezeu (Ioan 3, 3). Nicodim venise la Domnul cu gndul s a aib a o discu tie cu El, [170] dar Isus i-a vorbit despre principiile fundamentale ale adev arului. El [171] i-a spus lui Nicodim: Nu de cuno stin te teoretice ai nevoie att de mult, ci de rena stere spiritual a. Nu trebuie s a- ti satisfaci curiozitatea, nou ci s a ai o inim a nou a. Trebuie s a prime sti o via ta a de sus, nainte de a putea aprecia lucrurile cere sti. Pn a cnd nu se produce aceast a

Nicodim

131

schimbare, care face toate lucrurile noi, nu- ti va de nici un folos s a discu ti autoritatea sau misiunea Mea. Nicodim ascultase predica lui Ioan Botez atorul despre poc ain ta s i botez s i auzise cum i ndruma pe oameni c atre Acela care trebuia s a boteze cu Duhul Sfnt. El nsu si sim tise c a ntre iudei era o mare spiritual lips a de via ta a, c a erau st apni ti ntr-o mare m asur a de bigotism s i de ambi tie lumeasc a. N ad ajduise dup a o stare de lucruri mai bun a la venirea lui Mesia. Dar solia cercet atoare de inim aa lui Ioan Botez atorul nu lucrase n el convingerea de p acat. Era un fariseu dintre cei mai plini de rvn as i se l auda cu faptele lui bune. Era mult mai stimat pentru binefacerile s i d arnicia cu care sus tinea serviciul din templu s i se sim tea sigur de favoarea lui Dumnezeu. Se nora la gndul unei mp ar a tii care era prea curat a ca el s a o poat a vedea n starea lui actual a. Vorbirea gurat a despre na sterea din nou pe care o folosise Isus nu era cu totul str ain a pentru Nicodim. Cei converti ti de la p agnism la credin ta lui Israel erau adesea asem ana ti cu ni ste copii de curnd n ascu ti. De aceea, el a n teles c a vorbele lui Isus nu trebuiau luate n sens literal. Dar, n virtutea na sterii sale ca israelit, el se socotea sigur de un loc n mp ar a tia lui Dumnezeu. Socotea c a nu are nevoie de schimbare. De aceea a fost surprins de cuvintele Mntuitorului. Mai mult, se sim tea iritat de aplicarea lor la persoana sa. ngmfarea fariseului se lupta cu dorin ta sincer a a c aut atorului dup a adev ar. S-a mirat c a Hristos i vorbe ste n felul acesta, f ar a a respecta pozi tia lui de conduc ator n Israel. Luat prin surprindere, i-a r aspuns lui Hristos n cuvinte pline de ironie: Cum se poate na ste un om b atrn? Asemenea multora faptul c cnd li se prezint a adev aruri t aioase, a dat pe fa ta a omul resc nu prime ste lucrurile Duhului Sfnt. n el nu este nimic care s a r aspund a la lucrurile spirituale, pentru c a lucrurile spirituale se judec a spiritual. Dar Mntuitorul n-a r aspuns argumentelor lui cu explica tii. Ridicndu-Si mna cu demnitate solemn a, El a rostit adev arul cu s o siguran ta i mai mare: Adev arat, adev arat ti spun c a, dac a nu [172] se na ste cineva din ap as i din Duh, nu poate s a intre n mp ar a tia lui Dumnezeu. Nicodim s tia c a Isus vorbea acum despre botezul cu ap as i despre nnoirea inimii prin Duhul lui Dumnezeu. El era

132

Hristos Lumina Lumii

convins c a se a a n fa ta Aceluia despre care profetizase mai nainte Ioan Botez atorul. Isus a continuat: Ce este n ascut din carne, este carne, s i ce este n ascut din Duh, este duh. Din re, inima este rea s i cum ar putea necurat s a ias a dintr-o in ta a un om curat? Nu poate s a ias a nici unul (Iov 14, 4). Nici o n ascocire omeneasc a nu poate g asi un leac pentru suetul p ac atos. Umblarea dup a lucrurile rii p amnte sti este vr ajm as ie mpotriva lui Dumnezeu, c aci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, s i nici nu poate s a se supun a. Din inim a ies gndurile rele, uciderile, adulterele, desfrn arile, furti sagurile, m arturiile mincinoase, hulele (Rom. 8, 7; Mat. 15, 19). Mai nainte ca prul s a devin a curat, trebuie cur a tit izvorul inimii. Acela care ncearc a s a ajung a la cer prin faptele lui de p azire a legii ncearc a o impo pentru acela care are o religie sibilitate. Nu este nici o siguran ta legalist a, o form a de evlavie. Via ta de cre stin nu este o modicare sau o mbun at a tire a celei vechi, ci o transformare a rii. Se produce de eu s de p cu totul nou moartea fa ta i fa ta acat s i o via ta a. Schimbarea aceasta nu se poate produce dect prin lucrarea puternic aa Duhului Sfnt. Nicodim era nc a nedumerit s i Isus a folosit vntul ca ilustra tie pentru cuvintele Sale: Vntul su a ncotro vrea s i-i auzi vuietul; dar nu s tii de unde vine, nici ncotro merge. Tot a sa este cu oricine este n ascut din Duhul. Vntul se aude prin ramurile pomilor, frem atnd printre frunze s i ori, dar nu se vede s i nimeni nu s tie de unde vine sau unde se duce. Tot a sa este s i cu lucrarea Duhului Sfnt asupra inimii. Nu poate explicat a mai mult dect mi scarea vntului. Cineva poate c a nu ar n stare s a spun a timpul sau locul anumit sau s a urm areasc a toate am anuntele lucr arii de ntoarcere la Dumnezeu, dar lucrul acesta nu dovede ste c a nu este convertit. Printr-un mijloc tot att de nev azut ca s i vntul, Hristos lucreaz a continuu asupra inimii. Pu tin cte pu tin, poate f ar a ca primitorul lor s a- si dea seama, se produc impresii care tind s a atrag a suetul la Hristos. Acestea pot s a vin a prin medita tie asupra Lui, prin citirea Scripturilor sau prin auzirea Cuvntului de la un predicator. Deodat a, cnd Duhul vine cu un apel mai direct, suetul se pred a lui Isus, plin de bucurie. Mul ti numesc aceasta o convertire brusc a, dar ea este rezultatul lucr arii ndelungate [173] a Duhului lui Dumnezeu, o lucrare f acut a cu mult a r abdare.

Nicodim

133

Cu toate c a nu se vede, vntul produce efecte v azute s i sim tite. La fel s i lucrarea Duhului asupra suetului se descoper a n ecare fapt a a aceluia care a sim tit puterea Lui salvatoare. Cnd ia inima n st apnire, Duhul lui Dumnezeu transform a via ta. Gndurile p ac atoase sunt nl aturate, faptele rele sunt p ar asite, iubirea, umilin ta s i pacea iau locul mniei, invidiei s i certurilor. Bucuria ia locul ntrist arii, iar fa ta oglinde ste lumina cereasc a. Nimeni nu vede mna care ridic a povara, nimeni nu vede lumina care se coboar a de sus. lui Binecuvntarea vine atunci cnd suetul se pred a prin credin ta Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea creeaz a o f aptur a nou a, dup a chipul lui Dumnezeu. pentru o minte m Este cu neputin ta arginit a s a n teleag a lucrarea mntuirii. Taina ei ntrece s tiin ta omeneasc a; dar acela care trece de la moarte la via ta si d a seama c a aceasta este o realitate dum nezeiasc a. Putem cunoa ste nceputul mntuirii printr-o experien ta personal a. Urm arile se v ad n decursul veacurilor ve snice. n timp ce Isus vorbea, cteva raze de adev ar au p atruns n mintea conduc atorului. Inuen ta mngietoare s i cuceritoare a Duhului Sfnt i-a impresionat inima. Cu toate acestea, n-a n teles deplin cuvintele Mntuitorului. El nu se gndea att la nevoia de a n ascut din nou, ct la felul n care se poate face lucrul acesta. El a zis cu uimire: Cum se poate face a sa ceva? torul lui Israel s Tu e sti nv a ta i nu pricepi aceste lucruri? a ntrebat Isus. F ar a ndoial a c a un om c aruia i se d aduse instruirea religioas a a oamenilor nu trebuia s a e necunosc ator al unor adev aruri tura c a sa de importante. Cuvintele Sale au transmis nv a ta a, n loc s a se simt a iritat de cuvintele spuse a sa de clar, Nicodim ar trebuit s a- si formeze o p arere umilit a despre sine, datorit a ignoran tei lui spirituale. Cu toate acestea, Hristos vorbea a sa de solemn s i demn, iar privirea s i glasul Lui exprimau atta iubire sincer a, nct Nicodim nu s-a sim tit jignit cnd s i-a dat seama de situa tia umilitoare n care se aa. Dar, cnd Isus i-a explicat c a misiunea Sa pe p amnt era aceea de a ntemeia o mp ar a tie spiritual a, s i nu una p amnteasc a, ascult atorul S au a nceput s a se tulbure. V aznd lucrul acesta, Isus a mai ad augat: Dac a v-am vorbit despre lucruri p amnte sti s i nu crede ti, cum ve ti crede cnd v a voi vorbi despre lucrurile cere sti? Dac a Nicodim nu tura lui Hristos, prin care ilustra lucrarea putea s a primeasc a nv a ta

134

Hristos Lumina Lumii

harului asupra inimii, cum ar putut s a n teleag a natura slavei mp ar a tiei cere sti? Pentru c a nu n telegea natura lucr arii lui Hristos pe p amnt, nu putea s a n teleag a nici lucrarea Lui din ceruri. Iudeii pe care i izgonise din templu pretindeau c a sunt ii lui [174] Avraam, dar ei fugeau din fa ta Mntuitorului, pentru c a nu puteau suporta slava lui Dumnezeu care se manifesta prin El. n felul acesta, dovedeau c a nu erau preg ati ti prin harul lui Dumnezeu s a ia parte la slujbele snte din templu. Erau plini de rvn a s a p astreze nf a ti sarea sn teniei, dar neglijau sn tenia inimii. n timp ce tineau cu toate puterile de litera legii, ei o c alcau continuu n spiritul ei. Lucrul de care ei aveau mai mult a nevoie era tocmai acea transformare de care i vorbise Hristos lui Nicodim o rena stere moral a, o cur a tire de p acat s i o nnoire a cunoa sterii s i a sn teniei. Orbirea lui Israel n ce prive ste lucrarea de rena stere n-avea nici o scuz a. Sub inspira tia Duhului Sfnt, Isaia scrisese: To ti am ajuns ca ni ste necura ti, s i toate faptele noastre bune sunt ca o hain a mnjit a. David se ruga s i el: Zide ste n mine o inim a curat a, Dumnezeule, pune n mine un duh nou s i statornic. Iar prin Ezechiel se d aduse f ag aduin ta: V a voi da o inim a nou as i voi pune n voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr as i v a voi da o inim a de carne. Voi pune Duhul Meu n voi s i v a voi face s a urma ti poruncile Mele s i s a p azi ti s i s a mplini ti Legile Mele (Is. 64, 6; Ps. 51, 10; Ezech. 36, 26.27). Nicodim citise cuvintele acestea cu o minte ntunecat a, dar acum ncepea s a- si dea seama de n telesul lor adev arat. El a v azut c a numai ascultarea rece de litera legii, a sa cum era aplicat a la via ta exterioar a, nu poate s a dea nim anui dreptul de a intra n mp ar a tia cerurilor. Dup a aprecierea oamenilor, via ta lui fusese dreapt as i onorabil a; dar, n fa ta lui Hristos, el s i-a sim tit inima p atat as i via ta nesfnt a. Nicodim era atras spre Hristos. n timp ce Mntuitorul i-a explicat despre na sterea din nou, el a dorit ca s i n el s a se produc a aceast a schimbare. Prin ce mijloace se putea realiza? Isus r aspunse la aceast a ntrebare nerostit a: Dup a cum a n al tat Moise s arpele n pustie, tot a sa trebuie s a e n al tat s i Fiul omului, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. Acum se vorbea despre lucruri cunoscute de Nicodim. Simbolul s arpelui n al tat i explica misiunea Mntuitorului. Pe cnd poporul Israel murea din cauza mu sc aturii s erpilor nfoca ti, Dumnezeu l

Nicodim

135

nv a tase pe Moise s a fac a un s arpe de aram as i s a-l nal te n mijlocul adun arii. Dup a aceea, s-a dat de veste n toat a tab ara c a to ti cei care vor privi la s arpe voi tr ai. Oamenii s tiau bine c as arpele n-avea n sine nici o putere ca s a-i ajute. Era un simbol al lui Hristos. Dup a cum chipul f acut n forma s erpilor ucig atori a fost pentru vindecarea [175] lor, Cineva ntr-o form a asem an atoare cu a p acatului trebuia s a vin a ca Mntuitor al lor (Rom. 8, 3). Mul ti israeli ti considerau c a slujbele s i jertfele aveau n ele puterea de a-i elibera de p acat, dar Dumnezeu dorise s a-i nve te c a n-aveau mai mare valoare ca s arpele de aram a. Rolul lor era de a ndruma mintea spre Mntuitorul. Fie c a era vorba de vindecarea r anilor, e c a era vorba de iertarea p acatelor, n Darul lui ei nu puteau face nimic altceva, dect s a arate credin ta Dumnezeu. Ei aveau s a priveasc as i s a tr aiasc a. Poate c a cei mu sca ti de s arpe ntrziau s a priveasc a. Poate s-au ntrebat cum se f acea c a acel simbol de aram a avea putere. Poate c a au cerut o explica tie s tiin tic a. Dar nu s-a dat nici o explica tie. Ei trebuiau s a accepte Cuvntul lui Dumnezeu dat lor prin Moise. Dac a refuzau s a priveasc a, piereau. Nu prin certuri s i discu tii se lumineaz a un suet. Trebuie s a tura s privim s i s a tr aim. Nicodim a primit nv a ta i a luat-o cu el. A cercetat Scripturile ntr-un chip nou, nu ca s a discute o teorie, ci pentru suet. El a nceput s ca s a primeasc a via ta a vad a mp ar a tia cerului pe m asur a ce s-a supus c al auzirii Duhului Sfnt. Si ast azi, mii de oameni au nevoie s a nve te acela si adev ar care i-a tur fost dat ca nv a ta a lui Nicodim, prin simbolul cu s arpele n al tat. Ei se ncred n ascultarea de Legea lui Dumnezeu, care s a-i recomande pentru cer. Cnd sunt invita ti s a priveasc a la Isus s i s a cread a c a El i mntuie ste numai prin harul S au, ei exclam a: Cum poate s a se fac a aceasta? Asemenea lui Nicodim, trebuie s a m gata s a intr am n via ta la fel ca s i cel mai mare p ac atos. Afar a de Hristos, nu este alt nume sub cer dat oamenilor, prin care s a m mntui ti (Fapte 4, primim harul lui Dumnezeu; dar credin 12). Prin credin ta ta nu este mntuitorul nostru. Ea nu ne d a nici un c stig. Ea este numai mna prin care ne prindem de Hristos s i ne nsu sim meritele Lui, care nseamn a vindecare de p acat. Si nici m acar nu putem s a ne poc aim f ar a ajutorul Duhului Sfnt. Scriptura spune despre Hristos: Pe acest Isus, Dumnezeu L-a n al tat cu puterea Lui, s i L-a f acut Domn

136

Hristos Lumina Lumii

s i Mntuitor, ca s a dea lui Israel poc ain ta s i iertarea p acatelor (Fapte 5, 31). Poc ain ta vine de la Hristos, tot a sa cum vine s i iertarea. Prin urmare, cum suntem noi mntui ti? Dup a cum Moise a n al tat s arpele n pustie, tot a sa a fost n al tat s i Fiul omului s i to ti aceia care au fost n sela ti s i mu sca ti de s arpe pot s a priveasc as i s a tr aiasc a. [176] Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii (Ioan 1, 29). Lumina care porne ste de la cruce descoper a iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui ne atrage c atre Sine. Dac a nu ne mpotrivim acestei pentru atrac tii, vom condu si la piciorul crucii, plini de poc ain ta p acatele care L-au r astignit pe Mntuitorul. Dup a aceea, Duhul lui o nou n suet. Gndurile Dumnezeu produce prin credin ta a via ta s i dorin tele sunt aduse n ascultare de voin ta lui Hristos. Inima s i mintea sunt create din nou, dup a chipul Aceluia care lucreaz a n noi ca s a-Si supun a totul. Apoi se scrie Legea lui Dumnezeu n minte s i inim as i putem zice mpreun a cu Hristos: mi place s a fac voia Ta, Dumnezeule (Ps. 40, 8). n convorbirea cu Nicodim, Isus a descris planul de mntuire s i misiunea Lui n lume. n nici o alt a cuvntare n-a descris El mai complet, pas cu pas, lucrarea ce trebuie s a se fac a n inima oamenilor care vor mo steni mp ar a tia cerurilor. Chiar la nceputul lucr arii Lui, a descoperit adev arul unuia dintre membrii Sinedriului mintea tor ocial al poporului. Dar conduc cea mai receptiv a, un nv a ta atorii lui Israel n-au primit lumina. Nicodim a ascuns adev arul n inima sa s i, timp de trei ani, nu se p area c a va aduce road a. Dar Isus cuno stea p amntul n care aruncase s amn ta. Cuvintele spuse n timpul nop tii unui singur ascult ator, pe dealul singuratic, nu s-au pierdut. Ctva timp, Nicodim nu L-a m arturisit n public turile. pe Hristos, dar l-a preocupat via ta Lui s i I-a cercetat nv a ta n sfatul Sinedriului, s-a opus nencetat la uneltirile preo tilor de a-L distruge. Cnd, n cele din urm a, Isus a fost n al tat pe cruce, Nicodim s i-a adus aminte de cele nv a tate pe Muntele M aslinilor: Dup a cum a n al tat Moise s arpele n pustie, tot a sa trebuie s a e [177] n al tat s i Fiul omului, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. Lumina adus a de ntrevederea aceea tainic a a luminat crucea de pe Golgota s i Nicodim a recunoscut n Isus pe Mntuitorul lumii. Dup a n al tarea Domnului, n timp ce ucenicii erau mpr as tia ti . El s din cauza persecu tiilor, Nicodim a ie sit plin de curaj n fa ta i-a

Nicodim

137

folosit averea pentru sus tinerea bisericii care tocmai se n ascuse, atunci cnd iudeii se a steptau ca, la moartea lui Isus, ea s a e desin tat a. n timp de primejdie, omul acesta, pe vremuri att de fricos s i ndoielnic, a fost tare ca stnca, ncurajnd credin ta ucenicilor s i ajutndu-i cu mijloace pentru a duce Evanghelia mai departe. A fost batjocorit s i persecutat de aceia care l onoraser a pe vremuri. A ajuns s arac n ce prive ste bunurile p amnte sti, dar n-a sc azut n ce prive ste credin ta aceea care- si avea nceputul n noaptea cnd a stat de vorb a cu Isus. Nicodim i-a povestit lui Ioan istoria acelei ntlniri s i prin pana tura a milioane de oameni. Adev lui a fost scris a pentru nv a ta arurile spuse atunci au s i ast azi aceea si valoare ca n noaptea aceea solemn a pe dealul umbrit, cnd unul din mai marii iudeilor a venit s a nve te [178] torul umil din Galilea. calea vie tii de la nv a ta

Capitolul 18 Trebuie ca El s a creasc a


PENTRU O VREME, INFLUENTA LUI IOAN BOTEZATORUL asupra na tiunii a fost mai mare dect a conduc atorilor, preo tilor s i prin tilor. Dac a ar declarat c a el este Mesia s i ar pornit o r ascoal a mpotriva Romei, preo tii s i poporul s-ar adunat n mare num ar sub stindardul lui. Satana preg atise pentru Ioan Botez atorul felurite onoruri, care fac apel la ambi tia cuceritorilor. Cu toat a dovada puterii pe care o avea, el a refuzat necontenit oferta aceasta str alucit a. Aten tia care fusese a tintit a asupra lui o ndreptase c atre un Altul. A v azut apoi cum valul popularit a tii s-a ndreptat de la el c atre Mntuitorul. n ecare zi, mul timea din jurul lui sc adea. Cnd Isus a venit de la Ierusalim n p ar tile Iordanului, lumea s-a adunat s a-L asculte. Num arul ucenicilor S ai cre stea zilnic. Mul ti veneau pentru botez s i, deoarece Isus nu boteza, El i-a mputernicit pe ucenici s a administreze aceast a rnduial a. n felul acesta, a pus sigiliul S au asupra lucr arii nainte-merg atorului S au. Dar ucenicii lui Ioan priveau cu gelozie popularitatea crescnd a a lui Isus. Ei erau porni ti s a critice lucrarea Lui s i, nu peste mult a vreme, au g asit ocazia. ntre ei s i iudei a nceput o discu tie cu privire la botez, dac a are vreo putere de a cur a ti suetul de p acat; ei sus tineau c a botezul lui Isus se deosebea cu totul de al lui Ioan. n curnd, au nceput s a se certe cu ucenicii lui Hristos n privin ta formul arii cuvintelor ce trebuiau s a e rostite la botez s i, n cele din urm a, s i cu privire la dreptul lui [179] Isus s a boteze. torule, Ucenicii lui Ioan au venit plini de sup arare, zicnd: nv a ta Cel care era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai m arturisit tu, iat a c a boteaz as i to ti oamenii se duc la El. Prin aceste cuvinte, Satana l ispitea pe Ioan. De si misiunea lui Ioan aproape se ncheiase, tot ar putut s a pun a piedici lucr arii lui Hristos. Dac a ar nceput s a se laude, dac a s-ar sup arat sau dac a ar exprimat descurajare pentru faptul c a a fost l asat n umbr a, el ar sem anat semin tele 138

Trebuie ca El s a creasc a

139

dezbin arii, ar ncurajat invidia s i gelozia s i ar mpiedicat n mod serios naintarea Evangheliei. Din re, Ioan avea defectele s i sl abiciunile caracteristice oamenilor, dar atingerea iubirii dumnezeie sti l transformase. El locuise ntr-o atmosfer a necontaminat a de egoism s i de ambi tie s i mult deasupra miasmelor geloziei. El n-a aprobat nemul tumirea ucenicilor s ai, ci le-a ar atat ct de clar n telegea leg aturile sale cu Mesia s i cu ct a voie bun a l primise pe Acela pentru care preg atise calea. El a zis: Omul nu poate primi dect ce-i este dat din cer. Voi n siv a mi sunte ti martori, c a am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis naintea Lui. Cine are mireas a este mire, dar prietenul mirelui, care st as i-l ascult a, se bucur a foarte mult cnd aude glasul mirelui. Ioan s-a prezentat ca un prieten care lucra ca sol ntre cei doi logodnici, preg atind calea pentru c as atorie. Cnd mirele s i-a primit mireasa, misiunea prietenului a ncetat. El s-a bucurat de fericirea acelora pentru unirea c arora a st aruit. Tot a sa s i Ioan fusese chemat s a-i ndrepte pe oameni la Isus s i el avusese bucuria de a martor la succesele lucr arii Mntuitorului. El a zis: Aceast a bucurie, care este a mea, este deplin a. Trebuie ca El s a creasc a, iar eu s a m a mic sorez. la Mntuitorul, Ioan se ridicase pn Fiindc a privise n credin ta a la n al timea lep ad arii de sine. El nu c autase s a-i atrag a pe oameni la sine, ci s a nal te suetele lor mai sus s i tot mai sus, pn a ce ele vor g asi odihn a la Mielul lui Dumnezeu. El nu fusese dect un glas, un strig at n pustie. Acum, cu bucurie, el a acceptat t acerea s i r amnerea n umbr a, ca ochii tuturor s a poat a ndrepta ti c atre Lumina vie tii. Aceia care sunt sinceri n chemarea lor ca soli pentru Dumnezeu nu vor c auta onoarea personal a. Iubirea de sine va cople sit a de iubirea pentru Hristos. Rivalitatea nu va mnji scumpa lucrare a Evangheliei. Vor recunoa ste c a lucrarea lor este aceea de a proclama la fel ca Ioan Botez atorul: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a [180] p acatul lumii (Ioan 1, 29). Ei vor n al ta pe Isus s i mpreun a cu El ntreg neamul omenesc va n al tat. A sa vorbe ste Cel Preanalt, a este ve c arui locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie, dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez inimile zdrobite (Is. 57, 15). Suetul profetului, golit de eu, a fost plin de lumina Dumnezeirii. n m arturia depus a pentru slava Mntuitorului, cuvintele lui erau

140

Hristos Lumina Lumii

ca o continuare a celor pe care Hristos le rostise la ntlnirea cu Nicodim. Ioan a zis: Cel ce vine din cer, este mai presus de to ti; cel ce este de pe p amnt, este p amntesc, s i vorbe ste ca de pe p amnt. Cel ce vine din cer, este mai presus de to ti... C aci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbe ste cuvintele lui Dumnezeu, pentru c a Dumnezeu nu-I d a Duhul cu m asur a. Isus putea s a zic a: Nu caut s a fac voia Mea, ci voia Tat alui care M-a trimis (Ioan 5, 30). Lui I s-a spus: Tu ai iubit neprih anirea s i ai urt nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul T au Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus dect pe tovar as ii T ai (Evrei 1, 9). Tat al nu-I d a Duhul [181] cu m asur a. La fel se ntmpl as i cu urma sii lui Hristos. Noi putem primi lumina cereasc a numai dac a suntem gata s a m goli ti de eul nostru. Nu putem n telege caracterul lui Dumnezeu, nici nu putem primi pe , dect atunci cnd suntem dispu Hristos n credin ta si s a aducem orice gnd ca rob al ascult arii de Hristos. Tuturor acelora care procedeaz a astfel li se d a Duhul Sfnt f ar a m asur a. n Hristos locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El (Col. 2, 9.10). Ucenicii lui Ioan spuneau c a to ti oamenii veneau la Hristos; dar, avnd o viziune mai clar a, Ioan a zis: Nimeni nu prime ste m arturia Lui. A sa de pu tini erau dispu si s a-L accepte ca Mntuitor din p acat. Dar cine prime ste m arturia Lui adevere ste prin aceasta c a Dumnezeu spune adev arul (Ioan 3, 33). Cine crede n Fiul are via ta ve snic a. Nu este nevoie de dezbateri ca s as tim dac a botezul lui Hristos sau al lui Ioan cur a te ste de p acate. Numai harul lui Hristos suetului. Lipsit de Hristos, botezul, ca oricare alt d a via ta a slujb a, este o form a f ar a valoare. Cine nu crede n Fiul nu va vedea via ta. Succesul lucr arii lui Hristos, pe care Ioan l primise cu atta bucurie, a fost vestit s i crmuitorilor din Ierusalim. Preo tii s i rabinii fuseser a gelo si datorit a inuen tei lui Ioan, cnd au v azut c a oamenii p ar asesc sinagogile s i se duc n pustie; dar aici era Cineva care avea o putere s i mai mare de a atrage mul timile. Ace sti conduc atori n Israel nu erau dispu si s a zic a mpreun a cu Ioan: Trebuie ca El s a creasc a, iar eu s a m a mic sorez. Ei s-au ridicat cu o nou a hot arre de a pune cap at acestei lucr ari, care i ndep arta pe oameni din jurul lor.

Trebuie ca El s a creasc a

141

Isus s tia c a ei nu vor cru ta nici un mijloc pentru a crea nen telegeri ntre ucenicii S ai s i ai lui Ioan. El s tia c a furtuna care se apropia urma s a smulg a pe unul dintre cei mai mari profe ti din c ti au fost da ti lumii. Din dorin ta de a evita orice ocazie de nen telegeri sau de ceart a, El Si-a oprit n lini ste lucrarea s i S-a retras n Galilea. Si noi, de adev r amnnd credincio si fa ta ar, trebuie s a evit am orice lucru care ar duce la dezbinare s i la n telegere gre sit a. C aci ori de cte ori se ive ste a sa ceva, urmarea nu este dect pierderea de suete. s Oriunde se ivesc mprejur ari care amenin ta a duc a la dezbinare, trebuie s a urm am pilda lui Isus s i a lui Ioan Botez atorul. Ioan fusese chemat s a e n frunte ca reformator. Din cauza aceasta, ucenicii erau n primejdie s a- si ndrepte aten tia asupra lui, creznd c a succesul lucr arii ar depinde de lucrarea lui s i pierznd din vedere faptul c a el era numai o unealt a prin care lucrase Dumnezeu. Dar lucrarea lui Ioan nu era ndestul atoare pentru a pune temelia [182] bisericii cre stine. Dup a ncheierea misiunii lui, trebuia s a se fac a alt a lucrare, pe care m arturisirea lui n-o putea ndeplini. Ucenicii lui n-au n teles lucrul acesta. Cnd L-au v azut pe Hristos venind ca s a preia lucrarea, s-au umplut de gelozie s i nemul tumire. Si ast azi exist a aceast a primejdie. Dumnezeu cheam a un om pentru a face o anumit a lucrare; s i cnd a dus-o pn a acolo unde a putut, Domnul aduce pe al tii s-o poarte mai departe. Dar, ca s i ucenicii lui Ioan, mul ti gndesc c a succesul lucr arii depinde de primul lucr ator. Aten tia este legat a de om, n loc s a e legat a de Dumnezeu, ncepe gelozia s i lucrarea lui Dumnezeu este compromis a. Cel care este onorat n felul acesta necuvenit este ispitit s a cultive ncrederea n sine. El nu- si d a seama c a depinde de Dumnezeu. Oamenii sunt nv a ta ti s a se ncread a n om pentru c al auzire; n felul acesta, cad n r at acire s i ajung departe de Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie s a poarte chipul s i amprenta omeneasc a. Din timp n timp, Dumnezeu va scoate la iveal a oameni prin care se pot realiza mai bine planurile Lui. Ferici ti sunt aceia care sunt atunci gata s a spun a mpreun a cu Ioan Botez atorul: Trebuie ca [183] El s a creasc a, iar eu s a m a mic sorez.

Capitolul 19 La fntna lui Iacov


N DRUM SPRE GALILEA, Isus a trecut prin Samaria. La timpul prnzului, a ajuns n frumoasa vale a Sihemului. La intrarea acestei v ai se aa fntna lui Iacov. Obosit de c al atorie, S-a a sezat lng a fntn a, n timp ce ucenicii S ai s-au dus s a cumpere de mncare. Iudeii s i samaritenii erau n mare vr ajm as ie s i, pe ct mai mult , evitau leg cu putin ta aturile ntre ei. Comer tul cu samaritenii, n caz de nevoie, era socotit de rabini ca ind legal; dar era condamnat a orice leg atur a social a cu ei. Un iudeu n-ar cerut cu mprumut de la samariteni s i n-ar primit de la ei o binefacere, nici m acar o buc a tic a de pine sau un pahar cu ap a. Mergnd s a cumpere hran a, ucenicii lucrau n armonie cu obiceiul na tiunii lor. Dar dincolo de aceasta nu treceau. S a cear a de la un samaritean s a le fac a bine sau ei s a-l ajute, nu intra nici n mintea ucenicilor lui Hristos. Cnd S-a a sezat pe marginea fntnii, Isus era sl abit de foame fusese ndelungat s i sete. C al atoria nceput a dis-de-diminea ta as i acum soarele de la amiaz a l toropise. Setea Lui cre stea s i mai mult gndindu-Se la apa rece s i nvior atoare, att de aproape s i, cu toate acestea, att de inaccesibil a pentru El, deoarece n-avea nici frnghie, nici vas, iar fntna era adnc a. El era la fel ca ceilal ti oameni s i a stepta ca cineva s a vin a s a scoat a ap a. O femeie din Samaria s-a apropiat s i, p arnd c a nu ia seama la prezen ta Lui, s i-a umplut ulciorul cu ap a. Cnd s-a ntors s a plece, Isus i-a cerut s a-I dea de b aut. Un oriental n-ar refuzat un astfel de lucru. n r as arit, apa era numit a darul lui Dumnezeu. A da de b aut unui c al ator nsetat era considerat ca o datorie att de sfnt a, [184] nct arabii din de sert s i-ar p ar asit drumul numai pentru scopul acesta. Ura dintre iudei s i samariteni o oprea pe femeie s a-I fac a un bine lui Isus, dar Mntuitorul c auta un drum c atre inima ei s i, cu tactul izvort din iubirea Sa divin a, a cerut, nu a oferit, o facere de bine. Un dar oferit ar fost refuzat, dar ncrederea treze ste ncredere. dispre mp aratul cerului a venit la aceast a in ta tuit a, cerndu-i un 142

La fntna lui Iacov

143

serviciu. Acela care a f acut oceanul, care st apne ste apele adncului celui mare, Acela care a deschis izvoarele s i praiele p amntului Se odihnea de oboseal a la fntna lui Iacov s i avea nevoie de bun avoin ta unui str ain pentru a primi ap a n dar. Femeia a v azut c a Isus era iudeu. Surprins a, a uitat s a-I mplineasc a cererea s i a ncercat s a-I cear a un motiv pentru aceasta. Cum se face, a zis ea, Tu, iudeu, ceri s a bei de la mine, femeie samariteanc a? Isus a r aspuns: Dac a ai cunoscut darul lui Dumnezeu s i Cine este Cel ce- ti zice: D a-Mi s a beau! tu singur a ai cerut s a bei, s i El ti-ar dat ap a vie. Te miri c a am cerut de la tine un bine att de mic, cum ar s a sco ti ap a din fntn a. Dac a ai cerut de la Mine, ti-a s dat s a bei din apa vie tii ve snice. Femeia n-a n teles cuvintele lui Hristos, dar a sim tit importan ta lor solemn a. Purtarea ei u suratic as i batjocoritoare a nceput s a se schimbe. Creznd c a Isus vorbea despre fntna la care se aa, I-a zis: Doamne, n-ai cu ce s a sco ti ap as i fntna este adnc a; de unde ai putea s a ai dar aceast a ap a vie? E sti Tu oare mai mare dect p arintele nostru Iacov, care ne-a dat fntna aceasta s i a b aut din ea el nsu si? n fa ta ei vedea un biet c al ator nsetat, obosit de cale s i pr afuit. n minte L-a comparat cu respectatul patriarh Iacov. Cultiva gndul att de resc c a n-ar mai exista o fntn a mai bun a ca aceea dat a de p arin ti. Ea privea napoi la p arin ti, nainte spre venirea lui Mesia, cu toate c a N adejdea p arin tilor, Mesia n persoan a, era lng a ea s i nu-L cuno stea. Cte in te nsetate s i ast azi se g asesc lng a fntna de ap a vie s i cu toate acestea caut a s a se dep arteze de izvorul vie tii! S a nu zici n inima ta: Cine se va sui n cer? (S a pogoare adic a pe Hristos din cer.) Sau: Cine se va pogor n adnc? (S a scoale adic a pe Hristos din mor ti)... Cuvntul este aproape de tine, n gura ta s i n inima ta... Dac a m arturise sti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, s i dac a crezi n inima ta c a Dumnezeu L-a nviat din [185] mor ti, vei mntuit (Rom. 10, 6-9). Isus n-a r aspuns ndat a la ntrebarea privitoare la Sine, ci cu [186] seriozitate solemn a a zis: Oricui bea ap a din apa aceasta, i va iar as i sete. Dar oricui bea din apa, pe care i-o voi da Eu, n veac [187] nu-i va sete; ba nc a apa pe care i-o voi da Eu, se va preface n el ntr-un izvor de ap a, care va t sni n via ta ve snic a.

144

Hristos Lumina Lumii

Acela care caut a s a- si sting a setea la fntnile acestei lumi va bea numai ca s a nseteze iar as i. Pretutindeni se g asesc oameni nemul tumi ti. Ei doresc ceva care s a le umple lipsa din suet. Unul singur este Cel care le poate mplini aceast a lips a. Nevoia lumii, Cel pe care-L doresc toate popoarele, este Hristos. Harul dumnezeiesc, , nvioreaz pe care numai El l poate da, este ca o ap a vie, care cur a ta a s i d a putere suetului. Isus nu voia s a spun a c a o singur a nghi titur a de ap a ar ndestul atoare pentru primitor. Acela care gust a o dat a din iubirea lui Hristos va dori mereu s a mai primeasc a din ea s i nu mai caut a nimic altceva. Bog a tiile, onorurile s i pl acerile lumii nu-l mai atrag. Strig atul continuu al inimii sale este: Mai mult din Tine. Iar Acela care i descoper a suetului nevoile sale este gata s a-i aline foamea s i setea. Toate proviziile s i tot ajutorul omenesc dau gre s. Rezervoarele se vor goli, lacurile vor seca, dar Mntuitorul este o fntn a care nu seac a. Putem s a bem s i iar s a bem s i de ecare dat a provizia este nnoit a. Acela n care locuie ste Hristos are n sine nsu si o fntn a ve de binecuvnt ari un izvor de ap a din care va t sni via ta snic a. Din acest izvor, poate scoate t arie s i har pentru toate nevoile. n timp ce i vorbea despre apa vie, femeia privea la El cu aten tie, dar s i cu uimire. El i trezise interesul s i dorin ta dup a darul de care vorbea. Si-a dat seama c a El nu vorbea de apa din fntna lui Iacov, c aci din aceasta b ause ea s i nsetase mereu. Doamne, I-a zis ea, d a-mi aceast a ap a ca s a nu-mi mai e sete s i s a nu mai vin pn a aici s a scot. Isus a schimbat deodat a conversa tia. nainte ca in ta aceasta s a primeasc a darul pe care El voia s a i-l dea, trebuia ca ea s a recunoasc a p acatul s i pe Mntuitorul s au. Du-te, i-a zis El, de cheam a pe b arbatul t au s i vino aici. Ea a r aspuns: N-am b arbat. n felul acesta, ea spera s a evite orice discu tie n direc tia aceasta. Dar Mntuitorul a continuat: Bine ai zis c a n-ai b arbat. Pentru c a cinci b arba ti ai avut; s i acela pe care l ai acum, nu ti este b arbat. Aici ai spus adev arul. Femeia s-a cutremurat. O mn a misterioas a ntorcea paginile [188] din istoria vie tii ei s i scotea la iveal a lucrurile pe care ea le credea ascunse pentru totdeauna. Cine era Acela care putea s a citeasc a tainele vie tii ei? I-au venit n minte gnduri cu privire la ve snicie, la judecata viitoare, cnd toate cele ascunse vor descoperite. n lumina aceasta, con stiin ta ei s-a trezit.

La fntna lui Iacov

145

Nu putea s a nege nimic; dar a ncercat s a ocoleasc a orice aluzie cu privire la un subiect att de nepl acut. Cu adnc respect, I-a zis: Doamne, v ad c a e sti prooroc. Atunci, n ad ajduind s a- si aduc a la t acere con stiin ta, s-a ndreptat spre probleme de controvers a religioas a. Dac a Acesta era cu adev arat un profet, f ar a ndoial a c a putea s a-i dea ndrum ari asupra acestor probleme, care fuseser a att de mult discutate. Cu r abdare, Isus i-a ng aduit s a duc a vorba acolo unde voia. Dar, n acela si timp, a folosit ocazia pentru a-i aduce la cuno stin ta adev arul. P arin tii no stri, a zis ea, s-au nchinat pe muntele acesta; s i voi zice ti c a n Ierusalim este locul unde s a se nchine oamenii. se aa muntele Garizim. Templul lui fusese d Chiar n fa ta armat s i nu r am asese dect altarul. Locul de nchinare formase obiectul unei nentrerupte certe ntre iudei s i samariteni. Unii dintre str amo sii acestora din urm a f acuser a parte pe vremuri din Israel; dar, din cauza p acatelor lor, Domnul ng aduise s a e nfrn ti de un neam idolatru. Vreme de multe genera tii, ei avuseser a leg aturi cu oameni idolatri, a c aror religie a molipsit treptat credin ta lor. Este adev arat, ei sus tineau c a idolii nu f aceau dect s a le reaminteasc a despre Dumnezeul cel viu, Conduc atorul universului; cu toate acestea, oamenii erau mna ti s a se nchine la chipurile lor cioplite. Cnd templul din Ierusalim a fost rezidit n timpul lui Ezra, samaritenii au vrut s a dea s i ei ajutor. Li s-a refuzat ns a acest privilegiu s i de atunci a izbucnit o vr ajm as ie crunt a ntre cele dou a popoare. Samaritenii au cl adit un templu rival pe muntele Garizim. Aici se nchinau lui Dumnezeu dup a ritualul mozaic, de si nu renun taser a deplin la idolatrie. Dar peste ei au venit dezastre, templul lor a fost d armat de vr ajma si s i p area c a se a a sub blestem; cu toate acestea, se tineau de tradi tiile s i de formele lor de nchinare. Ei nu voiau s a recunoasc a Templul de la Ierusalim ca loca s al lui Dumnezeu, nici s a admit a c a religia iudeilor era superioar a religiei lor. R aspunzndu-i femeii, Isus i-a zis: Crede-M a c a vine ceasul cnd nu v a ve ti nchina Tat alui nici pe muntele acesta, nici n Ierusalim. Voi v a nchina ti la ce nu cunoa ste ti, noi ne nchin am la ce cunoa stem, c aci mntuirea vine de la iudei. Isus i dovedise c a de samariteni. Acum c era liber de prejudec a tile iudeilor fa ta auta s a nimiceasc a prejudecata femeii samaritence contra iudeilor. De si [189] amintise faptul c a religia samaritenilor era stricat a din cauza idola-

146

Hristos Lumina Lumii

triei, El a spus c a adev arurile cele mai mari cu privire la mntuire au fost ncredin tate iudeilor s i c a dintre ei trebuia s a vin a Mesia. n scrierile sacre, ei aveau o descriere l amurit a a caracterului lui Dumnezeu s i a principiilor guvern arii Sale. Isus Se a seza ntre iudei ca despre ntre aceia c arora Dumnezeu le d aduse o dreapt a cuno stin ta Sine. El dorea s a nal te gndurile femeii deasupra lucrurilor care priveau ceremoniile s i formele, deasupra controverselor. Vine ceasul, a zis El, si acum a s i venit, cnd nchin atorii adev ara ti se vor nchina Tat alui n duh s i adev ar, indc a astfel de nchin atori dore ste s i Tat al. Dumnezeu este Duh s i cine se nchin a Lui trebuie s a se nchine n duh s i adev ar. Aici este f acut cunoscut acela si adev ar pe care Domnul Isus i l-a descoperit s i lui Nicodim, cnd a zis: Dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3). Oamenii nu ajung n comuniune cu cerul, cercetnd un munte sfnt sau un templu sacru. Religia nu trebuie s a e m arginit a la forme s i ceremonii exterioare. Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie s a m n ascu ti din Duhul Sfnt. Acesta va cur a ti inima s i va nnoi mintea, dndu-ne o nou a putere de a-L cunoa ste s i a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta ne va face s a ascult am de bun avoie de toate cerin tele Lui. Aceasta este adev arata nchinare. Ea este fructul lucr arii Duhului Sfnt. Toate rug aciunile sincere sunt inspirate de Duhul s i asemenea rug aciuni sunt pl acute lui Dumnezeu. Oriunde un suet caut a pe lucrarea Duhului s Dumnezeu, se d a pe fa ta i Dumnezeu Se descoper a acelui suet. Deoarece asemenea nchin atori caut a, El a steapt a s a-i primeasc as i s a fac a din ei ii s i icele Lui. n timp ce vorbea cu Isus, femeia a fost impresionat a de cuvintele Lui. Ea n-a auzit niciodat a asemenea lucruri nici de la preo tii poporului ei s i nici de la iudei. Cnd i-a fost descris trecutul vie tii, s i-a dat seama de lipsa ei cea mare. A sim tit setea suetului, pe care apele fntnii din Sihar n-o puteau stinge niciodat a. Nimic din ceea ce ntlnise pn a aici n-a atras-o c atre o tint a mai nalt a. Isus a convins-o c a citea tainele vie tii ei s i cu toate acestea a sim tit c a i este prieten, plin de mil as i de iubire. n timp ce cur a tia prezen tei Lui i condamnase p acatul, El nu rostise nici un cuvnt de acuzare, [190] dar i vorbise de harul Lui care-i putea nnoi suetul. Ea a nceput

La fntna lui Iacov

147

s a se conving a despre natura Lui. n mintea ei s-a ridicat ntrebarea: Nu cumva acesta este Mesia a steptat de atta vreme? Ea a zis: Stiu c a are s a vin a Mesia (c aruia I se zice Hristos); cnd va veni El, are s a ne spun a toate lucrurile. Isus i-a r aspuns: Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela. Cnd femeia a auzit aceste cuvinte, n inima ei a r as arit credin ta. torului divin. Ea a primit vestea cea minunat a din gura nv a ta Femeia aceasta era capabil a s a n teleag a. Era gata s a primeasc a cea mai nobil a descoperire; pentru c a se interesa de Scripturi, s i Duhul Sfnt i preg atise mintea pentru a primi mai mult a lumin a. Studiase f ag aduin ta Vechiului Testament: Domnul, Dumnezeul t au, ti va ridica din mijlocul t au, dintre fra tii t ai, un prooroc ca mine: s a asculta ti de El! (Deut. 18, 15). Ea dorea s a n teleag a aceast a profe tie. Mintea i-a fost deodat a luminat a. Apa vie tii, via ta spiritual a pe care Hristos o d a ec arui suet nsetat, a nceput s a t sneasc a n inima ei. Duhul Domnului lucra n ea. Declara tia l amurit a f acut a de Hristos acestei femei nu putea f acut a unui iudeu plin de ndrept a tire de sine. Hristos era mult mai de ei. Ceea ce a fost oprit de la iudei, ceea rezervat cnd vorbea fa ta ce mai trziu chiar ucenicii au p astrat n tain a, a fost descoperit fa ta de ea. Isus a v azut c a ea va folosi cuno stin tele c stigate pentru a face s i altora parte de harul Lui. Cnd s-au ntors, ucenicii au fost surprin si v aznd c a Mntuitorul vorbea cu femeia. El nu luase apa r acoritoare pe care o dorise s i nici nu S-a oprit s a m annce din hrana adus a de ucenicii Lui. Dup a ce femeia a plecat, ucenicii L-au rugat s a m annce. L-au v azut t acut, absorbit n meditare. Fa ta Lui str alucea de lumin as i se temeau s a nu-L ntrerup a din leg atura cu cerul. Dar s tiau c a este obosit s i c a-I este foame, a sa c a au socotit ca o datorie a lor s a-I reaminteasc a de nevoile Lui zice. Isus a recunoscut interesul lor plin de iubire s i a zis: Eu am de mncat o mncare pe care voi nu o cunoa ste ti. Ucenicii s-au ntrebat cine I-ar putut aduce de mncare; dar El le-a explicat: Mncarea Mea este s a fac voia Celui ce M-a trimis s i s a mplinesc lucrarea Lui (Ioan 4, 34). Cnd cuvintele Lui au de steptat con stiin ta femeii, Isus S-a bucurat. A v azut c a ea bea din apa vie tii s i atunci foamea s i setea Lui au fost satisf acute. mplinirea [191] misiunii, pentru realizarea c areia p ar asise cerul, l mb arb ata pe Mntuitorul n lucrarea Lui s i-L n al ta mai presus de nevoile omene sti.

148

Hristos Lumina Lumii

Cnd slujea unui suet care nfometa s i nseta dup a adev ar, era mai pl acut pentru El dect s a m annce sau s a bea. Pentru El, aceasta era pentru suetul o mngiere s i o nviorare. Facerea de bine era via ta Lui. . El R ascump ar atorul nostru nseteaz a dup a recuno stin ta amnze ste dup a simpatia s i iubirea acelora pe care i-a r ascump arat cu de nespus ca ei s sngele S au. El a steapt a cu o dorin ta a vin a la El s i . Dup s a aib a via ta a cum mama a steapt a zmbetul de recunoa stere de la copila sul ei, care este un semn c a inteligen ta se dezvolt a, a sa s i Hristos caut a s a vad a expresia de iubire recunosc atoare, care s a arate c a via ta spiritual a a nceput n suet. Femeia s-a umplut de bucurie cnd a ascultat cuvintele lui Hristos. Descoperirea minunat a aproape c a a cople sit-o. L asnd vasul de ap a, s-a ntors n cetate, s a duc a vestea s i altora. Isus cuno stea cauza plec arii. Faptul c a ea l asase vasul de ap a spunea, f ar a ndoial a, ce efect au avut cuvintele Lui. Dorin ta arz atoare a suetului ei era s a primeasc a apa vie; ea uitase de ce venise la fntn a, uitase de setea Mntuitorului, pe care dorise s a o mplineasc a. Cu inima prea plin a de bucurie, ea s-a gr abit s a duc as i altora lumina pre tioas a pe care o primise. Veni ti de vede ti un Om care mi-a spus tot ce am f acut, le-a spus ea oamenilor din cetate. Nu cumva este acesta Hristosul? Cuvintele ei le-au atins inimile. Pe fa ta ei era o nou a expresie, ntreaga ei nf a ti sare se schimbase. Ar vrut s i ei s a-L vad a pe Isus. Ei au ie sit din cetate s i veneau spre El. Pe cnd st atea nc a pe marginea fntnii, Isus a privit peste holdele ntinse n fa ta lor; verdele delicat era mngiat de auriul luminii soarelui. Ar atnd ucenicilor S ai aceast a scen a, a folosit-o ca simbol: Nu zice ti voi c a mai sunt patru luni pn a la seceri s? Iat a, Eu v a spun: Ridica ti-v a ochii s i privi ti holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceri s. n timp ce vorbea, El Se uita la grupele care veneau spre fntn a. Mai erau patru luni pn a la seceratul grului, dar aici se g asea o recolt a gata pentru seceri s. Cine secer a, a zis El, prime ste o plat as i strnge road a pentru [192] via ta ve snic a; pentru ca s i cel ce seam an as i cel ce secer a s a se bucure este adev n acela si timp. C aci n aceast a privin ta arat a zicerea: Unul seam an a, iar altul secer a. Aici, Domnul Hristos arat a serviciul sfnt datorat lui Dumnezeu de cei ce primesc Evanghelia. Ei trebuie

La fntna lui Iacov

149

s a e instrumentele Lui vii. El cere o slujire individual a. Si e c a sem an am, e c a secer am, lucr am pentru Dumnezeu. Unul seam an a s amn ta, altul adun a recolta; s i amndoi, att secer atorul, ct s i sem an atorul, primesc o plat a. Ei se bucur a de r aspndirea muncii lor. Isus le-a zis ucenicilor: Eu v-am trimis s a secera ti acolo unde nu voi v-a ti ostenit; al tii s-au ostenit s i voi a ti intrat n osteneala lor! Mntuitorul privea n viitor, la marea adunare din Ziua Cincizecimii. Ucenicii nu trebuiau s a priveasc a aceasta ca un rezultat al eforturilor lor. Ei intrau n osteneala altor oameni. ncepnd de la c aderea lui Adam, Hristos ncredin tase s amn ta Cuvntului servilor S ai credincio si, pentru a o sem ana n inima oamenilor. Un slujitor atotputernic nev azut, chiar o for ta a, lucrase n t acere, dar cu succes, pentru a produce recolta. Roua, ploaia s i lumina harului lui Dumnezeu se d aduser a pentru a mprosp ata s i a hr ani s amn ta adev arului. Hristos era pe punctul de a uda s amn ta cu sngele S au. Ucenicii aveau privilegiul de a mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Ei erau mpreun a-lucr atori cu Hristos s i cu b arba tii sn ti de pe vremuri. Prin rev arsarea Duhului Sfnt n Ziua Cincizecimii, mii de oameni s-au convertit ntr-o singur a zi. Aceasta a fost urmarea sem anatului lui Hristos, recolta lucr arii Lui. n cuvintele spuse femeii la fntn a se sem anase s amn ta bun a s i ct de repede se ajunsese la recolt a. Samaritenii au venit, L-au ascultat pe Isus s i au crezut n El. Adunndu-se n jurul Lui la fntn a, L-au asaltat cu ntreb ari s i au primit cu bucurie explica tiile Sale cu privire la multe lucruri pe care nu le n teleseser a. n timp ce ascultau, neclarit a tile lor au nceput s a dispar a. Ei erau ca ni ste oameni ntr-o mare ntunecime, care urm aresc o raz a de lumin a pn a g asesc ziua. Dar nu erau mul tumi ti cu aceast a convorbire scurt a. Ei doreau s a aud a mai mult s i mpreun a cu ei s a-L asculte s i prietenii tor. L-au invitat n cetatea lor s lor pe acest minunat nv a ta i L-au rugat s a r amn a cu ei. Timp de dou a zile a r amas n Samaria s i mult mai mul ti au crezut n El. Fariseii dispre tuiau simplitatea lui Isus. Ei nu voiau s a ia seama la minunile Lui s i cereau un semn c a El era Fiul lui Dumnezeu. Dar samaritenii n-au cerut nici un semn s i Isus n-a f acut alt a minune ntre ei dect s a descopere femeii samaritence la fntn a tainele vie tii ei. Si, cu toate acestea, mul ti L-au primit. n bucuria lor cea nou a,

150

Hristos Lumina Lumii

[193] i-au spus femeii: Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricin a c a L-am auzit noi n sine s i s tim c a Acesta este n adev ar Hristosul, Mntuitorul lumii. Samaritenii credeau c a Mesia trebuia s a vin a nu numai ca R ascump ar ator al iudeilor, ci al lumii ntregi. Duhul Sfnt a prevestit prin Moise c a Mesia trebuia s a vin a ca un profet trimis de Dumnezeu. Prin Iacov, se spusese c a la El se vor aduna popoarele; iar prin Avraam, c a n El vor binecuvntate toate neamurile p amntului. Locuitorii din Samaria si ntemeiau credin ta n Mesia pe aceste pasaje din Scriptur a. Deoarece iudeii d aduser a o gre sit a interpretare profe tiilor de mai trziu, atribuind primei veniri a lui Hristos slava de la a doua Sa venire, samaritenii se sim tiser a ndemna ti s a desconsidere celelalte Scripturi, f acnd excep tie numai cu cele venite prin Moise. Dar, din moment ce Mntuitorul d aduse la o parte aceste interpret ari gre site, mul ti dintre ei au primit att profe tiile de mai trziu, ct s i cuvintele lui Hristos spuse cu privire la mp ar a tia lui Dumnezeu. Isus ncepuse s a d arme zidul de desp ar tire dintre iudei s i neamuri s i s a predice lumii mntuirea. Cu toate c a era iudeu, a mers foarte bucuros ntre samariteni, f ar a a mai lua n seam a deprinderile fariseice ale neamului S au. n ciuda prejudec a tilor lor, El a primit ospitalitatea acestui popor dispre tuit. A dormit sub acoperi sul lor, a mncat cu ei la mesele lor gustnd din hrana preg atit as i servit a de minile lor a nv a tat pe str azile lor s i i-a tratat cu cea mai mare amabilitate s i curtenie. n Templul de la Ierusalim, un zid scund desp ar tea curtea din afar a de p ar tile celelalte ale cl adirii sacre. Pe zidul acesta erau inscrip tii n diferite limbi, f acnd cunoscut c a numai iudeii aveau dreptul s a treac a de acest hotar. Dac a cineva dintre neamuri ar ndr aznit s a treac a de zidul acela, nsemna c a a desconsiderat templul s i avea s a pl ateasc a aceast a vin a cu via ta. Dar Isus, care rnduise templul s i slujbele lui, a atras neamurile c atre Sine prin leg aturi de simpatie omeneasc a, n timp ce harul Lui dumnezeiesc le aducea mntuirea pe care iudeii o lep adaser a. R amnerea lui Isus n Samaria trebuia s a e o binecuvntare pentru ucenici, care se g aseau nc a sub inuen ta bigotismului iudaic. de na Ei gndeau c a, din credincio sie fa ta tiunea lor, li se cerea s a de samariteni. Se mirau v cultive ur a fa ta azndu-L pe Isus cum Se

La fntna lui Iacov

151

poart a. Cu toate acestea, n-au putut refuza s a urmeze exemplul Lui s i, n cele dou a zile ct au r amas n Samaria, s i-au st apnit prejude de Isus; dar n inima lor nu erau mul c a tile, din respect fa ta tumi ti. n telegeau cu greu c a, n locul dispre tului s i urii, trebuie s a cultive [194] mila s i iubirea. Dar, dup a n al tarea Domnului, s i-au adus aminte de turile Lui s nv a ta i le-au n teles mai bine. Dup a rev arsarea Duhului Sfnt, ei s i-au adus iar as i aminte de privirea Mntuitorului, de de cuvintele Lui, de respectul s i de duio sia cu care Se purta fa ta str ainii ace stia dispre tui ti. Mai trziu, cnd a mers n Samaria, Petru a ar atat acela si spirit n lucrarea sa. Ioan, cnd a fost chemat la Efes s i la Smirna, s i-a adus aminte de cele ntmplate la Sihem s i inima pentru nv torul dumnezeiesc, care, lui s-a umplut de recuno stin ta a ta prev aznd dicult a tile pe care ei trebuiau s a le ntmpine, le-a dat ajutor prin pilda Sa. Mntuitorul mpline ste acum aceea si lucrare ca atunci cnd a oferit apa vie tii femeii din Samaria. Aceia care se numesc urma si ai Lui pot dispre tui s i alunga pe cei dispre tui ti de oameni; dar nici nu pot mprejur arile na sterii sau na tionalitatea, nici modul de via ta ndep arta iubirea Lui de la ii oamenilor. Oric arui suet, orict de p ac atos ar , Isus i zice: Dac a ai cerut de la Mine, ti-a s dat ap a vie. Chemarea Evangheliei nu trebuie s a e restrns as i prezentat a numai ctorva ale si, despre care noi credem c a ne-ar face onoare dac a ar primi-o. Solia trebuie s a e adresat a tuturor. Oriunde se g asesc inimi deschise pentru a primi adev arul, Hristos este gata s a le tur dea nv a ta a. El le descoper a pe Tat al s i nchinarea pl acut a Aceluia care cite ste inima. Pentru unii ca ace stia, nu vorbe ste n pilde. Att lor, ct s i femeii la fntn a, El le zice: Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela. Cnd S-a a sezat s a Se odihneasc a la fntna lui Iacov, Isus venea din Iudea, unde lucrarea Lui adusese pu tine roade. El fusese lep adat de preo ti s i de rabini s i n si si oamenii care pretindeau c a sunt ucenicii S ai nu ajunseser a s a n teleag a caracterul S au dumnezeiesc. Era obosit s i amnd; cu toate acestea, nu a neglijat ocazia de a vorbi unei singure femei, de si era str ain a, f ar a leg aturi cu Israel, s i ducea de p o via ta acat f a ti s. Mntuitorul nu a a steptat s a se adune lume mult a. Adesea, n tur numai c cepea s a dea nv a ta a ind de fa ta tiva, dar, unul cte

152

Hristos Lumina Lumii

unul, trec atorii se opreau s a asculte, pn a cnd o mul time de oameni ascultau cu uimire s i temere cuvintele lui Dumnezeu vorbite torul trimis de sus. Cel care lucreaz de nv a ta a pentru Hristos nu trebuie s a se lase dus de ideea c a n-ar putea vorbi cu aceea si rvn a la c tiva ascult atori, ca s i la o mare adunare. S-ar putea ntmpla s a e un singur ascult ator al soliei; dar cine poate spune ct de mare va inuen ta acestuia? Pare un lucru mic chiar s i pentru ucenici [195] ca Mntuitorul s a-Si petreac a vremea cu o femeie din Samaria. Dar El a discutat mai serios s i mai elocvent cu ea dect cu mp ara tii, turile pe care i le-a spus acelei femei sfetnicii sau marii preo ti. nv a ta au fost repetate pn a n cele mai ndep artate p ar ti ale p amntului. ndat a ce L-a g asit pe Mntuitorul, samariteanca a adus s i pe al tii la El. Ea s-a dovedit un misionar mai harnic chiar dect ucenicii. Ei tor. n-au v azut nimic n Samaria care s a arate c a era un cmp promi ta Gndurile lor erau a tintite asupra unei lucr ari mari, care trebuia s a se fac a n viitor. Nu vedeau c a n jurul lor chiar era o recolt a care trebuia adunat a. Dar, prin femeia pe care o dispre tuiau, o ntreag a cetate a fost adus a la Mntuitorul. Ea a dus ndat a lumina la compatrio tii s ai. Femeia aceasta reprezint a lucrarea unei credin te practice n Hristos. Fiecare ucenic adev arat este n ascut n mp ar a tia lui Dumnezeu . ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de via ta Primitorul devine un d at ator. Harul lui Hristos n suet este ca un izvor n pustie, curgnd pentru a-i r acori pe to ti s i f acndu-i pe cei [196] gata s a piar a doritori s a bea din apa vie tii.

Capitolul 20 Numai dac a vede ti semne s i minuni


GALILEENII CARE S-AU NTORS de la s arb atoarea Pa stelor au adus vestea despre lucr arile minunate s avr site de Isus. Cele spuse de conduc atorii de la Ierusalim despre faptele Lui i deschideau calea n Galilea. Mul ti deplngeau abuzurile de la templu, l acomia s i arogan ta preo tilor. Ei sperau c a Omul acesta, care-i alungase pe conduc atori, ar putea Eliberatorul mult a steptat. Ve stile sosite p areau s a conrme a stept arile lor att de str alucite. Se spunea c a profetul ar declarat c a El este Mesia. Dar locuitorii din Nazaret nu credeau n El. Pentru motivul acesta, Isus n-a vizitat Nazaretul n drumul S au spre Cana. Mntuitorul le-a spus ucenicilor c a un profet nu este onorat n tara lui. Oamenii apreciaz a caracterul dup a capacitatea lor de apreciere. Cei cu vederi strmte s i lume sti l judecau pe Hristos dup a na sterea Lui umil a, dup a mbr ac amintea Lui simpl as i dup a munca de toate zilele. Ei nu puteau s a aprecieze cur a tia spiritului Aceluia care nu avea nici o urm a de p acat. Vestea despre revenirea lui Hristos la Cana s-a r aspndit prin celor suferinzi s toat a Galilea, dnd speran ta i nenoroci ti. n Capernaum, ve stile au ajuns la un nobil iudeu, care era o ter n slujba [197] mp aratului. Un u al acestui slujba s era bolnav de o boal a care p area s a nu aib a leac. Medicii l sortiser a mor tii, dar, atunci cnd a auzit de Isus, tat al s-a hot art s a-I cear a ajutor. Copila sul era foarte sl abit s i se temeau c a nu va tr ai pn a la ntoarcerea lui; dar nobilul a socotit c a trebuie s a prezinte personal cazul. Spera c a rug amin tile unui p arinte aveau s a trezeasc a mila Marelui Medic. Ajungnd la Cana, a g asit o mul time de oameni n jurul lui Isus. Cu inima ner abd atoare, s i-a f acut loc pn a lng a Mntuitorul. Credin ta lui a nceput s a tremure cnd a v azut numai un om mbr acat simplu, plin de praf s i obosit de c al atorie. S-a ndoit c a aceast a Persoan a ar putea face ceea ce el venise s a-I cear a; cu toate acestea, a cerut s a stea de vorb a cu Isus, I-a povestit pentru ce a venit s i L-a [198] rugat pe Mntuitorul s a vin a cu el acas a. 153

154

Hristos Lumina Lumii

Dar ntristarea lui era mai de mult cunoscut a de Isus. nainte ca acest slujba s s a plece de acas a, Mntuitorul v azuse durerea lui. El mai s tia c a tat al si pusese n minte anumite condi tii ca s a cread a n Isus. Dac a cererea lui nu avea s a e mplinit a, nu avea s a-L primeasc a drept Mesia. n timp ce slujba sul disperat a stepta r aspunsul, Isus a zis: Dac a nu vede ti semne s i minuni, cu nici un chip nu crede ti. n ciuda tuturor dovezilor c a Isus era Hristosul, peti tionarul se hot arse s a cread a n El numai cu condi tia mplinirii cererii lui. Mntuitorul a v azut contrastul dintre necredin ta aceasta ce ridic a ntreb ari s i credin ta simpl a a samaritenilor, care nu ceruser a nici un semn, nici o minune. Cuvntul S au, dovada mereu prezent aa dumnezeirii Lui, avea o putere conving atoare, care p atrundea inima lor. Domnului Hristos i p area r au c a poporul S au, c aruia i fuseser a ncredin tate proorociile snte, nu n telegea glasul lui Dumnezeu care le vorbea prin Fiul S au. , pentru c Slujba sul mp ar atesc avea totu si oarecare credin ta a el venise s a cear a ceea ce, dup a p arerea lui, era cea mai pre tioas a dintre toate binecuvnt arile. Isus avea de dat un dar mai mare. El dorea nu numai s a vindece copilul, dar s a fac a pe slujba ss i familia lui p arta si la binecuvntarea mntuirii s i s a aprind a o lumin a n Capernaum, care, n curnd, avea s a e cmpul S au de activitate. Dar slujba sul mp ar atesc trebuia totu si s a- si dea seama de nevoile sale nainte de a dori harul lui Hristos. Curteanul acesta reprezenta pe mul ti al tii din neamul lui. Ei c autau s a aib a leg aturi cu Isus din motive egoiste. Sperau s a aib a un oarecare c stig de la puterea Lui s i credin ta lor era legat a de realizarea acestui c stig; n schimb, nu- si d adeau seama de boala lor spiritual as i nu vedeau nevoia harului divin. Ca un fulger, cuvintele Mntuitorului au f acut lumin a n inima slujba sului mp ar atesc. El s i-a dat seama c a motivele pentru care l c auta pe Isus erau egoiste. Credin ta lui s ov aitoare i-a ap arut n adev aratul ei caracter. Plin de durere, s i-a dat seama c a ndoiala sa putea s a coste via ta ului s au. A sim tit c a era n fa ta Cuiva care putea . n disperarea s a citeasc a gndurile s i c aruia totul i era cu putin ta sa, a strigat: Doamne, vino pn a nu moare micu tul meu! Credin ta lui s-a prins de Hristos ca s i Iacov cnd, n lupta cu ngerul, a strigat: Nu te las pn a cnd nu m a vei binecuvnta (Gen. 32, 26).

Numai dac a vede ti semne s i minuni

155

La fel ca Iacov, a biruit. Mntuitorul nu poate pleca de lng a un ajutor n nevoia lui. suet care se prinde de El, cernd cu st aruin ta Du-te, i-a zis El, ul t au tr aie ste. Slujba sul mp ar atesc a plecat de la Mntuitorul cu o pace s i o bucurie pe care nu le cunoscuse [199] niciodat a mai nainte. Nu numai c a avea ncredere c a ul lui se va puternic face bine, dar, cu o credin ta a, s-a ncrezut n Hristos ca R ascump ar ator. n acela si ceas, cei care vegheau lng a copila sul muribund, n c aminul din Capernaum, au observat o brusc as i tainic a schimbare. Umbra mor tii a pierit de pe fa ta bolnavului. Febra a f acut loc unei st ari pl acute, aduc atoare de s an atate. Ochii ntuneca ti au nceput s a s a str aluceasc a de inteligen ta i n corpul lui sl abit s i ros de suferin ta revenit vigoarea. Nici un semn de boal a nu mai era n copil. Carnea s lui aprins a s-a f acut moale s i plin a de via ta i el s-a cufundat ntr-un somn lini stit. Febra l p ar asise chiar n z aduful zilei. Familia era uimit as i bucuria era mare. Cana nu era a sa departe de Capernaum, iar o terul putea s a ajung a acas a chiar n seara aceleia si zile n care se ntlnise cu Isus; a dar el nu s-a gr abit pe drumul spre cas a. Abia a doua zi diminea ta ajuns la Capernaum. Ce sosire a fost! Cnd plecase dup a Isus, inima lui era mpov arat a de ntristare. Lumina soarelui i se p area o cruzime, iar cntecul p as arelelor, o batjocur a. Ct de deosebite erau acum mintele lui! ntreaga natur sim ta a avea o nou a nf a ti sare. El vedea totul cu al ti ochi. Pe cnd mergea n lini stea zorilor dimine tii, i se p area c a toat a natura l laud a pe Dumnezeu mpreun a cu el. Cnd se aa nc a departe de cas a, slugile i-au ie sit n ntmpinare cu dorin ta de a-i u sura povara sueteasc a pe care erau siguri c a o sim tea. Nu s-a ar atat surprins de vestea adus a de ei, dar cu un mare interes, pe care ei nu-l n telegeau, a ntrebat la care ceas a nceput s a-i e mai bine. Ei au r aspuns: Ieri, n ceasul al s aptelea, l-au l asat frigurile! Chiar n clipa n care credin ta tat alui pusese st apnire pe asigurarea: Fiul [200] t au tr aie ste, iubirea dumnezeiasc a atinsese copila sul muribund. Tat al a dat fuga s a- si vad a ul. L-a strns la pieptul s au de parc a ar fost ridicat dintre mor ti s i l l auda f ar a ncetare pe Dumnezeu pentru aceast a vindecare minunat a. Slujba sul acesta mp ar atesc dorea s a cunoasc a mai mult despre turile Lui, el s Hristos. Dup a ce, mai trziu, a auzit nv a ta i to ti din casa lui au devenit ucenici. Durerea lor a fost sn tit a spre convertirea

156

Hristos Lumina Lumii

ntregii familii. Vestea despre aceast a minune s-a r aspndit n toate p ar tile, iar n Capernaum, unde au fost s avr site multe minuni ale Lui, s-a preg atit calea pentru lucrarea personal a a lui Hristos. Acela care l-a binecuvntat pe slujba sul mp ar atesc din Capernaum vrea tot a sa de mult s a ne binecuvnteze s i pe noi. Dar, la fel ca tat al ndurerat, noi l c aut am pe Mntuitorul de multe ori din dorin ta de a c stiga bunuri p amnte sti; noi avem ncredere n iubirea Lui numai cnd ni se mplinesc cererile. Mntuitorul vrea s a ne dea binecuvnt ari mai mari dect acelea pe care le cerem; s i ntrzie cu r aspunsul, ca s a ne poat a ar ata r autatea din inim as i ct de mult avem nevoie de harul Lui. El nu vrea s a-L c aut am din motive egoiste. Cnd m arturisim starea noastr a rea s i lipsa noastr a de putere, trebuie s a ne ncredem cu totul n iubirea Lui. Slujba sul mp ar atesc voia s a vad a mplinirea rug aciunii sale nainte ca s a cread a; dar el a trebuit s a primeasc a asigurarea lui Isus c a rug aciunea lui era ascultat as i binecuvntarea dat a. Si noi m acela trebuie s a nv a ta si lucru. Nu trebuie s a credem pentru c a vedem sau sim tim c a Dumnezeu ne ascult a. Trebuie s a ne ncredem , ecare cerere n f ag aduin tele Lui. Cnd venim la El n credin ta p atrunde n inima lui Dumnezeu. Cnd am cerut binecuvnt arile Lui, trebuie s a credem n acela si timp c a le primim s i s a-I mul tumim c a le-am primit. Apoi s a ne vedem de ndatoririle noastre, siguri ind c a binecuvntarea se va da atunci cnd vom avea mai mare nevoie de ea. Cnd am nv a tat s a facem lucrul acesta, vom s ti c a rug aciunile noastre au fost ascultate. Dumnezeu va face pentru noi nespus mai mult, potrivit cu bog a tia slavei Sale s i dup a lucrarea [201] puterii t ariei Lui (Efes. 3, 20.16; 1, 19).

Capitolul 21 Betesda s i Sinedriul


POARTA OILOR, este o sc N IERUSALIM, LNGA ald atoare numit a n evreie ste Betesda, care are cinci pridvoare. n pridvoarele acestea z aceau o mul time de bolnavi, orbi, s chiopi, usca ti, care a steptau mi scarea apei. Din cnd n cnd, apele sc ald atorii erau agitate s i se credea c a lucrul acesta era rezultatul unei puteri supranaturale s i c a oricine ar cobort primul n ap a dup a tulburarea ei se f acea s an atos, orice boal a ar avut. Sute de suferinzi mergeau acolo, dar, cnd se tulbura apa, gloata era a sa de mare, nct n goana lor c alcau n picioare b arba ti, femei s i copii mai slabi ca ei. Mul ti nu puteau s a ajung a pn a la marginea sc ald atorii. Mul ti dintre cei ce ajungeau pn a acolo mureau al aturi de ea. Pe locul acela se ridicaser a ad aposturi, ca bolnavii s a e ap ara ti de ar si ta zilei s i de r acoarea nop tii. Unii si petreceau noaptea n pridvoarele acestea s i n ecare zi se trau pn a la marginea sc ald atorii, cu speran ta zadarnic a de vindecare. Isus era din nou la Ierusalim. Mergnd singur s i p arnd adncit n medita tie s i rug aciune, a ajuns la sc ald atoare. I-a v azut pe suferinzii aceia nenoroci ti a steptnd ceea ce credeau c a este singura lor n adejde de vindecare. El dorea s a foloseasc a puterea Sa vindec atoare, ca s a-i fac a bine pe to ti bolnavii. Dar era o zi de Sabat. Mul timile se duceau la templu s a se roage s i El s tia c a un asemenea act de vindecare ar [202] strnit att de mult prejudec a tile iudeilor, nct ar pus repede cap at lucr arii Lui. Dar Mntuitorul a v azut un caz foarte nenorocit. Era acolo un bolnav neajutorat, paralizat de treizeci s i opt de ani. Suferin ta lui era n mare m asur a urmarea propriilor p acate s i era socotit a ca o judecat a de la Dumnezeu. Singur s i lipsit de prieteni, sim tind c a nu avea dreptul la ndurarea lui Dumnezeu, suferindul ndurase ani mul ti de mizerie. Pe cnd se a stepta ca apele s a e tulburate, aceia care se milostiveau de nenorocirea lui l duceau la pridvoare. Dar, n clipa favorabil a, n-avea pe nimeni s a-l ajute. V azuse el c a apa se mi sc a, dar nu fusese niciodat a n stare s a treac a dincolo de marginea sc ald atorii. 157

158

Hristos Lumina Lumii

Al tii, mai puternici dect el, s areau n ap a naintea lui. El nu putea s a lupte ca s a biruie gloata egoist as i gata de ceart a. Eforturile lui st aruitoare n direc tia aceasta, grija s i continua dezam agire f acuser a s a-i piar as i restul de puteri. Bolnavul z acea pe rogojina lui s i tot ridica ochii s a vad a sc ald atoarea, cnd un chip blnd s i milostiv S-a aplecat asupra lui s i cuvintele: Vrei s a te faci s an atos? i-au atras aten tia. N adejdea i renvie n inim a. Sim tea c a va ajutat cumva. Dar valul de curaj a sc azut ndat a. Si-a adus aminte de cte ori ncercase s a ajung a pn a la ap as i acum avea pu tin a n adejde s a mai tr aiasc a pn a cnd s a se tulbure apa din nou. El s i-a ntors obosit privirea, zicnd: Doamne, n-am pe nimeni s a m a bage n sc ald atoare cnd se tulbur a apa s i, pn a s a m a duc eu, se pogoar a altul naintea mea. Isus nu i-a cerut acestui bolnav s a cread a n El; i-a zis doar: [203] Scoal a-te, ridic a- ti patul s i umbl a. Credin ta omului se prinse de nou cuvnt. Fiecare mu schi s i ecare nerv vibrau de via ta as i o putere vindec atoare se cobora n picioarele lui paralizate. F ar a s a mai ntrebe, s i-a supus voin ta s a asculte porunca lui Isus s i to ti mu schii au r aspuns voin tei lui. S arind n picioare, se sim tea ca un om n toate puterile. Isus nu-l asigurase cu privire la ajutorul divin. Omul putea s a se ndoiasc as i s a piard a unica lui ocazie de vindecare. Dar a crezut cuvntul lui Hristos s i, ac tionnd n virtutea lui, a primit putere. , putem primi s Prin aceea si credin ta i noi vindecare spiritual a. Prin p acat, am fost desp ar ti ti de via ta lui Dumnezeu. Suetele noastre sunt paralizate. Prin noi n sine, nu suntem n stare s a tr aim o sfnt via ta a, cum nici omul neputincios nu era n stare s a mearg a. Mul ti si dau seama de starea lor de sl abiciune s i doresc acea via ta spiritual a care s a-i aduc a n armonie cu Dumnezeu; n zadar ei se lupt a s a o c stige. n disperare, ei strig a: O, nenorocitul de mine! Cine m a va izb avi de acest trup de moarte? (Rom. 7, 24). Ace sti oameni descuraja ti, prin si n lupt a, s a priveasc a n sus. Mntuitorul Se apleac a asupra acelora pe care i-a r ascump arat prin sngele S au, zicnd cu nespus a duio sie s i mil a: Vrei s a te faci s an atos? El ti spune s a te ridici n s an atate s i pace. Nu a stepta s a sim ti c a e sti s an atos. Crede cuvntul Lui s i el se va mplini. Pune voin ta ta de partea voin tei lui Hristos. Sluje ste-L s i, lucrnd dup a cuvntul Lui, vei primi putere. Oricare ar obiceiul r au s i patima cea rea, care

Betesda s i Sinedriul

159

din cauza ndelungatei practic ari a robit suetul s i trupul, Hristos e suetului mort n n stare s i dore ste s a te elibereze. El va da via ta gre seli (Efes. 2, 1). El l va elibera pe robul prins n sl abiciune de nenorocire s i de lan turile p acatului. Paraliticul vindecat s-a plecat s a- si ia patul o rogojin as i o p atur as i, cu un sentiment de u surare, s-a ridicat iar as i s i s-a uitat mprejur, ca s a-L vad a pe Eliberatorul s au; dar Isus Se pierduse n mul time. Omul se temea c a nu-L va recunoa ste cnd l va vedea din nou. Pe cnd mergea gr abit pe drum, cu pasul hot art s i u sor, l audnd pe Dumnezeu s i bucurndu-se de s an atatea c stigat a, a ntlnit c tiva farisei s i le-a povestit ndat a despre vindecarea sa. A fost surprins de r aceala cu care i ascultau povestea. Cu fruntea ncruntat a, l-au ntrerupt s i l-au ntrebat de ce- si ducea patul n zi de Sabat. I-au amintit c a n ziua Domnului era interzis s a duc a poveri. n bucuria lui, omul uitase c a e Sabat; cu toate acestea, nu se sim tea mustrat pentru faptul c a ascultase porunca Unuia care [204] avea o astfel de putere de la Dumnezeu. El a r aspuns plin de curaj: Cel ce m-a f acut s an atos mi-a zis: Ridic a- ti patul s i umbl a. Ei l-au ntrebat cine era Acela care f acuse acest lucru, dar n-a putut s a spun a. Ace sti conduc atori s tiau bine c a numai Unul Se dovedise n stare s a fac a aceast a minune, dar doreau o dovad a direct a c a era Isus, ca s a-L poat a condamna ca ind c alc ator al Sabatului. Dup a judecata lor, nu c alcase legea numai pentru c a l vindecase pe bolnav n Sabat, ci comisese s i sacrilegiul de a-l pune pe om s a- si duc a patul. Iudeii denaturaser a legea att de mult, nct f acuser a din ea un jug de robie. Preten tiile lor f ar a sens deveniser a proverbiale printre celelalte neamuri. ndeosebi Sabatul era ngr adit cu tot soiul de restric tii f ar a rost. El nu era pentru ei o pl acere, sfnt pentru Domnul s i onorat. C arturarii s i fariseii f acuser a din tinerea legii o povar a greu de suportat. Unui iudeu nu-i era ng aduit s a aprind a focul n zi de Sabat, nici m acar o lumnare. Din cauza aceasta, ei erau dependen ti de persoane luate dintre neamuri pentru multe servicii pe care rnduielile nu le ng aduiau s a le fac a personal. Ei nu se mai gndeau c a, dac a lucrurile acestea constituiau un p acat, aceia care foloseau pe al tii pentru a le s avr si erau tot a sa de vinova ti ca s i cnd le-ar f acut personal. Ei socoteau c a mntuirea e numai pentru iudei , nu putea s i c a starea tuturor celorlal ti, ind oricum f ar a speran ta

160

Hristos Lumina Lumii

deveni mai rea. Dar Dumnezeu n-a dat porunci care s a nu poat a tinute de to ti. Legile Sale nu aprob a restric tii necugetate sau egoiste. Isus l-a ntlnit n templu pe omul pe care-l vindecase. El venise ca s a aduc a o jertf a pentru p acat s i o jertf a de mul tumire pentru marea ndurare de care se f acuse p arta s. G asindu-l printre nchin atori, Isus i S-a f acut cunoscut prin cuvintele acestea de avertizare: Iat a c a te-ai f acut s an atos; de acum s a nu mai p ac atuie sti, ca s a nu ti se ntmple ceva mai r au. Omul vindecat a fost extrem de bucuros cnd L-a ntlnit pe de Isus, Eliberatorul s au. Necunoscnd vr ajm as ia manifestat a fa ta el le-a spus fariseilor care l chestionaser a c a Acesta era cel care nf aptuise vindecarea. Din pricina aceasta, iudeii au nceput s a urm areasc a pe Isus s i c autau s a-L omoare, indc a f acea aceste lucruri n ziua Sabatului. Isus a fost adus naintea Sinedriului, pentru a r aspunde la acuza tia c a a c alcat Sabatul. Dac a n timpul acela iudeii ar fost o na tiune independent a, o acuza tie de felul acesta ar constituit un motiv pentru a-L omor. Lucrul acesta a fost mpiedicat de faptul c a erau supu si romanilor. Iudeii nu aveau putere s a condamne cu pedeapsa [205] capital a, iar acuza tia pe care o aduceau ei mpotriva lui Isus n-ar avut nici o greutate n fa ta tribunalului roman. Cu toate acestea, ei sperau s a realizeze alte lucruri. n ciuda eforturilor lor de a pune asupra piedici lucr arii Lui, Hristos c stiga s i la Ierusalim o inuen ta poporului, mai mare chiar dect a lor. Mul timea, care nu se interesa tura lui Hristos. Oamenii de discursurile rabinilor, era atras a de nv a ta puteau s a n teleag a cuvintele Lui s i inima lor se nc alzea s i era mngiat a. El vorbea despre Dumnezeu nu ca despre un judec ator plin de r azbunare, ci ca despre un tat a milos s i descoperea chipul lui Dumnezeu ca ind oglindit n propria persoan a. Cuvintele Lui erau ca un balsam pentru suetele r anite. Att prin cuvinte, ct s i prin lucr arile milei Sale, El distrugea puterea ap as atoare a vechilor tradi tii s i a poruncilor omene sti s i prezenta iubirea lui Dumnezeu n bog a tia ei inepuizabil a. n una din cele dinti profe tii despre Hristos, st a scris: Toiagul de domnie nu se va dep arta de Iuda, nici toiagul de crmuire dintre picioarele lui, pn a va veni Silo; s i de El vor asculta popoarele [sau la El se vor aduna popoarele] (Gen. 49, 10). Oamenii se adunau n jurul lui Hristos. Inima voioas a a mul timii prefera s a primeasc a

Betesda s i Sinedriul

161

turile Lui pline de iubire s nv a ta i ndurare dect ceremoniile reci, pretinse de preo ti. Dac a preo tii s i rabinii nu ar lucrat mpotriv a, tura Lui ar produs o reform nv a ta a cum lumea nu mai v azuse pn a la data aceea. Dar, pentru a- si p astra puterea, ace sti conduc atori s-au hot art s a distrug a inuen ta lui Isus. Aducerea Lui n fa ta turilor Lui aveau s Sinedriului s i condamnarea ocial a a nv a ta a produc a tocmai lucrul acesta, deoarece oamenii aveau nc a respect de conduc fa ta atorii lor religio si. Oricine ndr aznea s a condamne preten tiile rabinilor sau ncerca s a mic soreze poverile puse de ei asupra poporului era privit ca ind vinovat nu numai de hul a, ci s i de tr adare. Pe temeiul acesta, rabinii sperau s a dea na stere la de Hristos. Ei l prezentau ca s b anuial a fa ta i cum ncerca s a distrug a obiceiurile existente, cauznd astfel desp ar tiri n popor s i preg atind calea pentru completa lor nrobire de c atre romani. Dar planurile pe care ace sti rabini c autau a sa de zelos s a le pun a n aplicare porniser a din alt sfat dect cel al Sinedriului. Dup a insuccesul de a-L birui pe Hristos n pustie, Satana s i-a combinat for tele , s pentru a I se mpotrivi n lucrare s i, dac a ar fost cu putin ta ao z ad arniceasc a. Ceea ce nu izbutise prin eforturi directe s i personale, se hot arse s a fac a prin vicle sug. ndat a ce s-a retras din lupta dus a n pustie, el a mers n sfatul ngerilor c azu ti s i a f acut planuri am anun tite de a orbi s i mai departe mintea poporului iudeu, ca oamenii s a [206] nu-L recunoasc a pe R ascump ar atorul lor. El pl anuise s a lucreze prin agen tii s ai omene sti din lumea religioas a, umplndu-i cu ura lui mpotriva Ap ar atorului adev arului. El avea s a-i determine s a-L lepede , n pe Hristos s i s a-I fac a via ta ct mai amar a cu putin ta ad ajduind s a-L descurajeze n lucrarea Lui. Astfel, conduc atorii lui Israel s-au f acut unelte ale lui Satana, luptnd mpotriva Mntuitorului. Isus venise s a vesteasc a o lege mare s i minunat a. El nu urm area s a-i scad a demnitatea, ci s a i-o m areasc a. Scriptura zice: El nu va sl abi, nici nu Se va l asa pn a va a seza dreptatea pe p amnt (Is. 42, 21.4). El venise pentru a elibera Sabatul de cerin tele care-l mpov arau, care f acuser a din el un blestem, n loc de binecuvntare. Din motivul acesta a ales El ca n Sabat s a fac a lucrarea de vindecare la Betesda. El ar putut s a-l vindece pe bolnav n oricare din zilele s apt amnii sau ar putut s a-l vindece f ar a s a-i spun a s a- si duc a patul. Dar aceasta nu i-ar dat ocazia pe care o dorea. Fiecare fapt a a lui Hristos pe p amnt avea la baz a un scop n telept. Tot ce

162

Hristos Lumina Lumii

tura pe care o d f acea era important n sine, precum s i prin nv a ta adea. Dintre nenoroci tii de la sc ald atoare, El a ales cazul cel mai grav ca s a exercite asupra lui puterea Sa vindec atoare s i i-a poruncit omului s a- si duc a patul prin ora s, ca s a vesteasc a lucrarea mare s avr sit a asupra lui. Lucrarea aceasta a strnit discu tii cu privire la ce anume era ng aduit s a se fac a n Sabat s i a dat ocazie ca El s a denun te restric tiile impuse de iudei cu privire la Ziua Domnului s i s a declare f ar a valoare tradi tiile lor. Isus le-a declarat c a lucrarea de a-i vindeca pe cei bolnavi era n armonie cu legea privitoare la Sabat. Era n armonie cu lucrarea ngerilor lui Dumnezeu, care urc a la cer f ar a ncetare s i coboar a pentru a da ajutor omenirii suferinde. Isus a spus: Tat al Meu lucreaz a pn a acum; s i Eu de asemenea lucrez. Toate zilele sunt ale lui Dumnezeu, ca s a realizeze n timpul lor planurile Lui pentru neamul omenesc. Dac a felul iudeilor de a interpreta legea era corect, atunci era gre sit Iehova, a c arui lucrare ajut as i tine orice vie tuitoare din prima clip a de cnd au fost puse temeliile p amntului, atunci Acela care a zis despre lucrarea Lui c a e bun as i a instituit Sabatul pentru a comemora terminarea ei trebuia s a-Si fac a lucrul n r astimpuri s i s a opreasc a mi scarea nesfr sit a a universului. S a opreasc a Dumnezeu soarele din lucrarea lui n Sabat, s a nu mai trimit a razele lui blnde ca s a nc alzeasc a p amntul s i s a hr aneasc a vegeta tia? S a opreasc a sistemele lumilor n ziua aceasta [207] sfnt a? S a porunceasc a El apelor s a se opreasc as i s a nu mai ude cmpurile s i p adurile s i s a spun a valurilor m arii s a se opreasc a din mi scarea lor nencetat a? Grul s i porumbul s a se opreasc a din cre stere, iar strugurii n prg s a- si ntrzie coacerea? Pomii s i orile s a nu mai dea muguri s i s a nu mai noreasc a n Sabat? n cazul acesta, oamenii n-ar mai avea nimic din roadele p amntului sau din binecuvnt arile care fac via ta pl acut a. Natura trebuie s a- si continue mersul ei neschimbat! Dac a Dumnezeu Si-ar opri mna pentru o clip a, omul ar c adea s i ar muri. Si omul are o lucrare de f acut n ziua aceasta. Nevoile vie tii trebuie satisf acute, bolnavii trebuie ngriji ti, lipsurile celor n nevoie trebuie mplinite. Acela care neglijeaz a s a-i ajute n Sabat pe suferinzi nu va socotit f ar a vin a. Sfnta zi de odihn a a Domnului a fost f acut a pentru om s i faptele de mil a sunt n armonie des avr sit a cu scopul urm arit prin

Betesda s i Sinedriul

163

ea. Dumnezeu nu dore ste ca f apturile Lui s a sufere nici m acar o or a poate s e n Sabat, e n alt a zi, dac a acea suferin ta a e ndep artat a. Cererile adresate lui Dumnezeu n ziua de Sabat sunt mult mai numeroase ca n alte zile. n ziua aceasta, copiii S ai p ar asesc lucrurile lor obi snuite s i petrec timpul n medita tie s i rug aciune. Ei cer ndurarea lui Dumnezeu mai mult n Sabat dect n alte zile. Ei cer aten tia Lui deosebit a. Ei implor a binecuvnt arile Lui alese. Dumnezeu nu a steapt a nti s a treac a Sabatul, ca numai dup a aceea s a le ndeplineasc a cererile. Lucrarea cerului nu nceteaz a niciodat a s i nici oamenii n-ar trebui s a nceteze s a fac a bine. Sabatul nu are ca scop s a e un timp de inactivitate. Legea opre ste lucr arile p amnte sti n ziua Domnului; munca pentru c stigarea hranei trebuie s a nceteze; nici o osteneal a pentru pl acere sau prot lumesc nu este ng aduit a n aceast a zi; ci, dup a cum Dumnezeu a ncetat lucrarea crea tiunii, S-a odihnit n Sabat s i l-a binecuvntat, tot a sa s i omul trebuie s a p ar aseasc a ocupa tiile de toate zilele s i s a nchine orele acelea snte odihnei s an atoase, nchin arii s i faptelor snte. Lucrarea lui Hristos de vindecare a bolnavilor era n armonie des avr sit a cu legea. Ea f acea ca Sabatul s a e onorat. Isus arma c a are drepturi egale cu Dumnezeu, f acnd o lucrare la fel de sfnt as i de acela si caracter cu a Tat alui din cer. Dar fariseii s-au aprins s i mai mult. Dup a vederile lor, El nu c alcase numai legea, dar, zicnd c a Dumnezeu este Tat al S au, Se f acea astfel deopotriv a cu Dumnezeu (Ioan 5, 18). To ti iudeii l numeau pe Dumnezeu Tat al lor, de aceea n-ar trebuit s a se nfurie a sa de r au cnd Hristos a spus c as i El era n aceea si leg atur a cu Dumnezeu. Dar ei L-au acuzat de hul a, zicnd [208] c a El pretinde lucrul acesta n n telesul cel mai nalt. Ace sti adversari ai lui Hristos n-aveau argumente cu care s a ntmpine adev arurile prezentate de El con stiin tei lor. Ei puteau doar s a citeze obiceiurile s i tradi tiile lor, iar acestea p areau slabe s i serbede cnd erau comparate cu argumentele aduse de Isus din Cuvntul lui Dumnezeu s i din nesfr sita mi scare a naturii. Dac a rabinii ar dorit ct de pu tin s a primeasc a lumina, ar fost convin si c a Isus rostea adev arul. Dar ei au ocolit cele spuse de Isus cu privire la Sabat s i au c autat s a strneasc a mnia contra Lui, deoarece pretindea c a este egal cu Dumnezeu. Furia conduc atorilor nu cuno stea margini. Dac a nu s-ar temut de popor, preo tii s i rabinii L-ar ucis

164

Hristos Lumina Lumii

pe Isus pe loc. Dar poporul tinea la El. Mul ti recuno steau n Isus pe prietenul care le vindecase bolile s i-i mngiase n ntrist arile lor s i ei considerau ca ind bun a vindecarea s avr sit a la Betesda. Astfel, pentru o vreme, conduc atorii au fost obliga ti s a- si nfrneze ura. Isus a respins acuza tia de hul a. Autoritatea Mea, a spus El, pentru a face lucr arile de care M a acuza ti, provine din faptul c a sunt Fiul lui s Dumnezeu, una cu El n natur a, n voin ta i n scop. n toate lucr arile Sale de crea tie s i c al auzire, Eu conlucrez cu Dumnezeu. Fiul nu poate face nimic de la Sine, El nu face dect ce vede pe Tat al f acnd. Preo tii s i rabinii g aseau o vin a Fiului lui Dumnezeu tocmai pentru c a f acea lucrarea pentru mplinirea c areia fusese trimis n lume. Prin p acatele lor, ei se desp ar tiser a de Dumnezeu s i, n ngmfarea lor, lucrau independent de El. Se sim teau n stare s a fac a totul singuri s i nu- si d adeau seama c a au nevoie de o n telepciune mai nalt a, care s a-i ndrume la lucru. Dar Fiul lui Dumnezeu era supus voin tei Tat alui s i dependent de puterea Lui. A sa de mult Se golise Isus de Sine, nct nu f acea planuri pentru Sine. Accepta planurile pe care Dumnezeu Tat al le f acea pentru El s i I le dezv aluia n ecare zi. Tot a sa ar trebui s a m s i noi dependen ti de Dumnezeu, astfel nct via ta noastr a s a e o mplinire a voin tei Sale. Cnd Moise era aproape s a construiasc a sanctuarul ca locuin ta pentru Dumnezeu, a fost ndrumat s a fac a toate lucrurile dup a modelul care i se ar atase pe munte. Moise era plin de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu s i avea la ndemn a oamenii cei mai talenta ti s i mai iscusi ti pentru a realiza ndrum arile lui. Cu toate acestea, el nu trebuia s a fac a nici un clopo tel, nici o rodie, nici un ciucure, nici o podoab a, nici o per-dea, nici un vas al sanctuarului, dect dup a modelul ce-i fusese ar atat. Dumnezeu l-a chemat pe munte s i i-a descoperit lu[209] crurile cere sti. Domnul l-a acoperit cu slava Lui, ca s a poat a vedea modelul, s i dup a acesta s-au f acut toate lucrurile. A sa s i lui Israel, din care voia s a fac a locuin ta Lui, i-a descoperit str alucitul Lui ideal cu privire la caracter. Modelul i-a fost ar atat pe munte, cnd s-a dat legea pe Sinai s i cnd Domnul a trecut prin fa ta lui Moise, proclamnd: Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care si tine dragostea pn a n mii de neamuri de oameni, iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul (Exodul 34, 6.7).

Betesda s i Sinedriul

165

Israel alesese propriile c ai. El nu cl adise dup a model; dar Hristos, adev aratul templu pentru s al as luirea lui Dumnezeu, Si-a modelat ecare am anunt al vie tii Sale pe p amnt dup a idealul dumnezeiesc. El a zis: Vreau s a fac voia Ta, Dumnezeule, s i Legea Ta este n fundul inimii Mele (Ps. 40, 8). Tot a sa s i caracterele noastre trebuie s a e cl adite ca un loca s al lui Dumnezeu prin Duhul (Efes. 2, 22). Noi trebuie s a facem totul dup a chipul care este chiar Acela care a suferit pentru noi s i ne-a l asat o pild a ca s a c alc am pe urmele Lui (Evrei 8, 5; 1 Petru 2, 21). c Cuvintele lui Hristos ne nva ta a ar trebui s a ne consider am lega ti cu totul de Dumnezeu, Tat al nostru din cer. Oricare ne-ar pozi tia, suntem dependen ti de Dumnezeu, care tine soarta tuturor n minile Sale. El ne-a dat o lucrare de f acut s i ne-a nzestrat cu puteri s i mijloace pentru aceast a lucrare. Atta vreme ct ne supunem voin ta lui Dumnezeu s i ne ncredem n t aria s i n telepciunea Lui, vom c al auzi ti pe c ai sigure, pentru a mplini partea pe care o avem n marele S au plan. Dar acela care se ncrede n n telepciunea s i n puterea proprie se desparte de Dumnezeu. n loc s a lucreze n armonie cu Hristos, el mpline ste planul vr ajma sului lui Dumnezeu s i al omului. Mntuitorul a zis mai departe: Tot ce face Tat al, face s i Fiul , tot a ntocmai... Dup a cum Tat al nvie mor tii s i le d a via ta sa s i Fiul, cui vrea. Saducheii sus d a via ta tineau c a nu va nviere a corpului, dar Isus le-a spus c a una din lucr arile cele mai de seam a ale Tat alui S au este aceea de a nvia pe mor ti s i c a El are putere s a fac a aceea si lucrare. Vine ceasul, s i acum a s i venit, cnd cei mor ti vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, s i cei ce-L vor asculta vor nvia. Fariseii credeau n nvierea mor tilor. Hristos a declarat c a, s i n timpul acela, mor puterea care d a via ta tilor se aa ntre ei s i ei n-aveau dect s s a priveasc a manifestarea ei. Aceea si putere de nviere d a via ta i celui mort n gre seli s i p acate (Efes. 2, 1). Duhul acela d a via ta din Hristos Isus, puterea nvierii Sale, i izb ave ste pe oameni de [210] legea p acatului s i a mor tii (Fil. 3, 1; Rom. 8, 2). St apnirea r aului , suetul este ap este sf armat a, iar, prin credin ta arat de p acat. Acela de Duhul lui Hristos devine p care deschide inima fa ta arta s al acelei for te m are te, care va ridica din mormnt corpul s au. Umilul Nazarinean Si-a ar atat adev aratul S au titlu de noble te. El S-a ridicat deasupra neamului omenesc, a ndep artat v alul p acatului

166

Hristos Lumina Lumii

s i al oc arii s i S-a descoperit ca Sl avitul o stilor ngere sti, Fiul lui Dumnezeu, una cu Creatorul universului. Ascult atorii S ai st ateau fermeca ti. Nici un om nu vorbise ca El, nimeni nu se purtase cu o a sa demnitate mp ar ateasc a. Toate cuvintele Lui erau clare s i n telese, declarnd n ntregime misiunea Sa s i datoria lumii. Tat al nici nu judec a pe nimeni, ci toat a judecata a dat-o Fiului, pentru ca to ti s a cinsteasc a pe Fiul cum cinstesc pe Tat al. Cine nu cinste ste pe Fiul, nu cinste ste nici pe Tat al, care L-a trimis. Dup a cum Tat al are via ta n Sine. Si n Sine, tot a sa a dat Fiului s a aib a via ta i-a dat putere s a judece, ntruct este Fiu al omului. Preo tii s i conduc atorii luaser a pozi tie de judec atori, pentru a condamna lucrarea lui Hristos, dar El S-a declarat Judec atorul lor s i Judec atorul ntregului p amnt. Lumea este ncredin tat a lui Hristos s i prin El se transmit neamului omenesc dec azut toate binecuvnt arile lui Dumnezeu. El a fost R ascump ar ator att nainte, ct s i dup a ntruparea Sa. ndat a ce s-a ivit p acatul, a existat s i un Mntuitor. El s a dat s i d a tuturor via ta i lumin as i ecare va judecat dup a lumina primit a. El, care a dat lumina, care i-a urm arit pe oameni cu cea , c mai duioas a st aruin ta autnd s a-i c stige de la p acat la sn tenie, este n acela si timp s i Ap ar atorul, s i Judec atorul lor. De la nceperea marii lupte n cer, Satana s i-a men tinut lucrarea prin n sel aciune; dar Hristos a lucrat s i lucreaz a pentru a-i dezv alui planurile s i a-i distruge puterea. El, care S-a luptat cu am agitorul s i care, n decursul tuturor veacurilor, a c autat s a-i smulg a pe captivi din prinsoarea lui, . va judeca ecare in ta Si Dumnezeu I-a dat putere s a judece, ntruct este Fiu al omului. ntruct a gustat pn a la drojdie durerile s i ispitele oamenilor s i n telege sl abiciunile s i p acatele lor, ntruct pentru binele nostru a stat neclintit n fa ta ispitelor lui Satana s i Se va purta cu dreptate s i mil a cu in tele pentru salvarea c arora a v arsat nsu si sngele S au pentru toate acestea Fiul omului a fost rnduit s a execute judecata. ns a misiunea lui Hristos nu era s a judece, ci s a salveze. Dumnezeu n adev ar n-a trimis pe Fiul S au n lume ca s a judece lumea, ci [211] ca lumea s a e mntuit a prin El (Ioan 3, 17). El declar a deci n fa ta Sinedriului: Cine ascult a cuvintele Mele, s i crede n Cel ce M-a ve trimis, are via ta snic as i nu vine la judecat a, ci a trecut din moarte (Ioan 5, 24). la via ta

Betesda s i Sinedriul

167

Cerndu-le ascult atorilor Lui s a nu se mire, Hristos a descoperit naintea lor, ntr-o priveli ste tot mai cuprinz atoare, taina lucrurilor viitoare. Vine ceasul, a zis El, cnd to ti cei din morminte vor auzi glasul Lui s i vor ie si afar a din ele. Cei ce au f acut binele vor nvia ; iar cei ce au f pentru via ta acut r aul vor nvia pentru judecat a (Ioan 5, 28.29). ve Asigurarea aceasta de via ta snic a era a steptat a cu mult dor de to ti israeli tii s i ei sperau s a o primeasc a la venirea lui Mesia. Unica lumin a care putea s a lumineze n ntunericul mormntului str alucea deasupra lor. Dar nc ap a tnarea este oarb a. Isus c alcase tradi tiile rabinilor s i desconsiderase autoritatea lor s i de aceea nu voiau s a-L cread a. Timpul, locul, mprejurarea, sentimentele vii care st apneau adunarea, totul se combina pentru a face s i mai impresionante cuvintele lui Isus n fa ta Sinedriului. Autorit a tile religioase cele mai nalte c autau via ta Aceluia care Se declarase reziditor al lui Israel. Domnul Sabatului era n fa ta unui tribunal p amntesc, pentru a r aspunde la acuza tia c a a c alcat legea Sabatului. Cnd le-a ar atat f ar a team a care era misiunea Sa, judec atorii L-au privit cu uimire s i cu mnie; dar la cuvintele Lui n-aveau ce s a r aspund a. Ei nu puteau s a-L condamne. El a respins dreptul preo tilor s i al rabinilor de a-L interoga sau de a se amesteca n lucrarea Lui. Lor nu li se d aduse o astfel de autoritate. . El a Preten tiile lor se ntemeiau pe propria ngmfare s i arogan ta refuzat s a Se dezvinov a teasc a de acuza tiile lor sau s a le dea vreun r aspuns. n loc s a scuze fapta s avr sit a sau s a explice ce anume a urm arit prin aceasta, Isus S-a ridicat mpotriva mai marilor s i acuzatul a devenit acuzator. El i-a mustrat pentru mpietrirea inimii lor s i pentru ignoran ta lor cu privire la Scripturi. Le-a spus c a au lep adat Cuvntul lui Dumnezeu pentru faptul c a-L lep adau pe El, care era trimisul lui Dumnezeu. Cerceta ti Scripturile, pentru c a socoti ti c a n ele ave ti via ta ve snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine (Ioan 5, 39). tur n toate paginile, de istorie, de nv a ta a sau de profe tie, Scripturile Vechiului Testament sunt luminate de slava Fiului lui Dumnezeu. ntruct era o institu tie dumnezeiasc a, ntregul sistem al iudaismului era o pregurare concis a a Evangheliei. Despre Hristos, to ti proorocii m arturisesc (Fapte 10, 43). De la f ag aduin ta dat a lui Adam, prin tot s irul patriarhilor s i pn a la sistemul legii, lumina slavei cere sti [212]

168

Hristos Lumina Lumii

arat a clar urmele R ascump ar atorului. Profe tii v azuser a steaua din Betleem, pe Silo care trebuia s a vin a, cnd lucrurile viitoare le-au trecut n goan a prin fa ta ochilor, n tainic a procesiune. Moartea lui Hristos se ar ata n ecare jertf a. Neprih anirea Lui se n al ta la cer o dat a cu norul frumos mirositor. Numele Lui era rostit prin trmbi ta jubiliar a. Slava Lui locuia n taina nfrico sat a a Sntei Sntelor. Iudeii aveau n st apnire Scripturile s i credeau c a, prin cunoa sterea supercial a a Scripturilor, aveau via ta ve snic a. Dar Isus a zis: Cuvntul Lui nu r amne n voi. Pentru c a l lep adaser a pe Hristos n Cuvntul S au, l lep adau s i n persoan a. Nu vre ti s a veni ti la . Mine, zicea El, ca s a ave ti via ta turile profe Conduc atorii iudei studiaser a nv a ta tilor cu privire la mp ar a tia lui Mesia, dar nu f acuser a lucrul acesta cu dorin ta sincer a de a cunoa ste adev arul, ci cu scopul de a g asi dovezi care s a le sus tin a speran tele ambi tioase. Cnd Hristos a venit ntr-un mod contrar a stept arilor lor, n-au vrut s a-L primeasc a; s i, pentru a se scuza, au ncercat s a-L dovedeasc a a un n sel ator. O dat a ce s i-au a sezat piciorul pe aceast a c arare, i-a fost u sor lui Satana s a-i nt areasc a n de Hristos. Chiar cuvintele care ar trebuit mpotrivirea lor fa ta s a e dovada dumnezeirii Lui au fost interpretate mpotriva Lui. n felul acesta, ei au schimbat adev arul dumnezeiesc n minciun as i, cu ct Mntuitorul le vorbea mai direct despre lucr arile Sale pline de har, cu att erau mai hot ar ti s a se mpotriveasc a luminii. Isus a zis: Eu nu umblu dup a slava care vine de la oameni. El nu c auta nici inuen ta Sinedriului s i nici aprobarea lui. El nu ar fost mai onorat dac a ei l aprobau. El era mputernicit cu onoarea s i cu autoritatea cerului. Dac a ar dorit, ngerii ar venit s a I se nchine, Tat al ar dat din nou m arturie pentru dumnezeirea Lui. Dar, pentru binele lor, pentru binele na tiunii ai c arei conduc atori erau, El a dorit ca mai marii iudeilor s a n teleag a caracterul S au s i s a primeasc a binecuvnt arile pe care venise s a le aduc a. Eu am venit n Numele Tat alui Meu, s i nu M a primi ti; dac a va veni un altul n numele lui nsu si, pe acela l ve ti primi. Isus venise n baza autorit a tii lui Dumnezeu, purtnd chipul Lui, mplinind Cuvntul Lui s i c autnd slava Lui; s i, cu toate acestea, nu a fost primit de conduc atorii lui Israel; atunci cnd al tii urmau s a vin a, lund s nf a ti sarea caracterului lui Hristos, dar mna ti de propria voin ta i c autnd propria slav a, pe aceia urmau s a-i primeasc a. Si pentru ce?

Betesda s i Sinedriul

169

Pentru c a acela care caut a slava sa se folose ste de ngmfarea care e [213] n al tii. La asemenea chem ari, iudeii ar r aspuns bucuro si. torul fals pentru c Ei urmau s a primeasc a pe nv a ta a le m agulea mndria prin aceea c a aproba p arerile s i tradi tiile cultivate de ei. Dar turile lui Hristos nu se potriveau cu ideile lor. Ele erau spiritunv a ta ale s i cereau sacricarea eului; de aceea nu voiau s a-L primeasc a. Ei nu-L cuno steau pe Dumnezeu s i pentru ei glasul Lui vorbind prin Hristos era glasul unui str ain. Nu se repet as i ast azi acela si lucru? Nu sunt mul ti ast azi, pn as i de Duhul Sfnt conduc atorii religio si, care si mpietresc inima fa ta s i fac imposibil a recunoa sterea glasului lui Dumnezeu? Nu leap ad a ei Cuvntul lui Dumnezeu pentru a tine tradi tia lor? Dac a a ti crede n Moise, M-a ti crede s i pe Mine, pentru c a el a scris despre Mine. Dar dac a nu crede ti cele scrise de el, cum ve ti crede cuvintele Mele? Hristos era Acela care vorbise lui Israel prin Moise. Dac a ar ascultat glasul divin, care vorbise prin marele lor turile Domnului Hristos. Dac conduc ator, l-ar recunoscut n nv a ta a l-ar crezut pe Moise, ar crezut pe Cel despre care scrisese Moise. Isus s tia c a preo tii s i rabinii erau hot ar ti s a-I ia via ta; cu toate acestea, le-a dat explica tii l amurite despre unitatea Sa cu Tat al s i leg atura Sa cu lumea. Ei au n teles c a nu aveau scuz a n mpotrivirea de Hristos, dar cu toate acestea ura lor criminal lor fa ta a nu s-a stins. i cuprindea teama cnd vedeau puterea de convingere care nso tea lucrarea Lui; dar au rezistat la chem arile Lui s i s-au z avort n ntuneric. Ei nu izbutiser a s a ruineze autoritatea lui Isus sau s a ndep arteze respectul s i aten tia cu care l nconjurau oamenii, dintre care o mare parte erau convin si de cuvintele Lui. Chiar s i conduc atorii sim teau o mare vin a cnd El le f acuse cunoscute de aproape gre selile lor; dar lucrul acesta n-avusese alt a urmare dect s a-i ridice s i mai mult mpotriva Lui. Ei erau hot ar ti s a-I ia via ta. Au trimis soli prin toat a tara, s a-i avertizeze pe oameni mpotriva lui Isus, ca ind un am agitor. Au fost trimi si spioni care s a-L supravegheze s i s a raporteze ce zicea s i ce f acea El. Scumpul Mntuitor Se g asea acum [214] cu att mai mult sub umbra crucii.

Capitolul 22 nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul


IOAN BOTEZATORUL FUSESE CEL DINTI care a vestit . mp ar a tia lui Hristos s i a fost, de asemenea, s i cel dinti la suferin ta Acum, prin zidurile unei celule de nchisoare, era desp ar tit de aerul liber al pustiei s i de mul timea de oameni care ascultaser a cuvintele lui. El a ajuns prizonier n fort area ta lui Irod Antipa. Ioan s avr sise o mare parte a lucr arii sale n partea de r as arit a Iordanului, care era n st apnirea lui Antipa. nsu si Irod ascultase predica lui Ioan Bote. z atorul. Regele desfrnat tremurase la auzul chem arii la poc ain ta Irod se temea de Ioan indc a l s tia om neprih anit s i sfnt; s i, cnd l auzea, de multe ori sta n cump an a ne stiind ce s a fac as i-l asculta de el, acuzndu-l cu pl acere. Ioan s-a purtat n mod credincios fa ta de nelegiuita leg atur a pe care o ncheiase cu Irodiada, so tia fratelui s au. O vreme, Irod c autase cumva s a sf arme lan tul pl acerilor care-l lega; dar Irodiada l cuprindea s i mai mult n plasa vicleniei ei s i s-a r azbunat pe Ioan, f acndu-l pe Irod s a-l arunce n nchisoare. Via ta lui Ioan Botez atorul fusese plin a de activitate, iar ntunericul, triste tea s i lipsa de mi scare din nchisoare ap asau tare greu asupra lui. Deoarece s apt amnile treceau f ar a s a aduc a vreo schimbare, ndoiala s i dezn adejdea au pus st apnire pe el. Ucenicii s ai nu-l uitaser a. Li se ng aduia s a mearg a la el n nchisoare s i i aduceau ve sti despre lucrarea lui Isus s i povesteau cum alergau mul timile tor era Mesia, nu [215] la El. Dar se ntrebau de ce, dac a acest nou nv a ta f acea nimic pentru a-l elibera pe Ioan. Cum putea El s a ng aduie ca nainte-merg atorul Lui att de credincios s a e lipsit de libertate, ba s a i se ia chiar via ta? ntreb arile acestea n-au r amas f ar a efect. ndoieli, care altfel nu s-ar ivit, i erau sugerate lui Ioan. Satana se bucura s a aud a cuvintele acestor ucenici s i s a vad a cum sf siau suetul acestui trimis al Domnului. De cte ori aceia care se socotesc prietenii unui om bun s i care sunt gata s a- si arate loialitatea se dovedesc a vr ajma sii 170

nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul

171

cei mai primejdio si ai lui! De cte ori, n loc de a-i nt ari credin ta, cuvintele lor aduc ap asare s i descurajare! Ca s i ucenicii Mntuitorului, Ioan Botez atorul nu n telegea natura mp ar a tiei lui Hristos. El se a stepta ca Isus s a ia tronul lui David; s i, pentru c a timpul trecea s i Mntuitorul nu ridica nici o preten tie la autoritatea mp ar ateasc a, Ioan a nceput s a se tulbure s i s a se nelini steasc a. El declarase poporului c a, pentru a preg atit a calea naintea Domnului, trebuie s a se mplineasc a proorocia lui Isaia; mun tii s i dealurile trebuiau s a se coboare, c aile strmbe s a se ndrepte, iar locurile gloduroase s a e netezite. El se a steptase ca locurile nalte, de mndrie s i putere omeneasc a, s a e doborte la p amnt. El vorbise despre Mesia ca despre Acela care si avea lopata n mn as i care urma s a-Si cure te cu des avr sire aria, s a adune grul n grnar s i pleava s a o ard a ntr-un foc ve snic. ntocmai ca profetul Ilie, n spiritul s i puterea c aruia venise la Israel, el a stepta ca Domnul s a Se descopere ca un Dumnezeu care r aspunde prin foc. n misiunea sa, Ioan Botez atorul st atuse ca un nenfricat mustr ator al nedrept a tii, att n locurile nalte, ct s i n cele umile. ndr aznise s a dea ochii cu mp aratul Irod, mustrndu-l hot art pentru p acatul lui. El nu- si socotise via ta ca ind scump a, cu gndul s a poat a face lucrarea ce i se ncredin tase. Si acum, din nchisoarea n care se g asea, a stepta ca Leul din semin tia lui Iuda s a trnteasc a la p amnt ngmfarea asupritorului s i s a-i elibereze pe s araci s i pe aceia care plngeau. P area ns a c a Isus Se mul tumea s a adune ucenici n jurul S au, s a vindece s i s a nve te pe oameni. Mnca la masa vame silor, n timp ce zilnic jugul roman ap asa tot mai greu asupra lui Israel, n timp ce mp aratul Irod s i tic aloasa lui concubin a si mplineau orice , iar strig dorin ta atele s aracului s i ale suferindului se n al tau la cer. [216] Pentru proorocul din pustie, toate acestea p areau o tain a care ntrecea puterea lui de pricepere. Veneau ceasuri cnd s oaptele demonilor i chinuiau mintea s i umbra unei temeri ngrozitoare se ntindea asupra lui. Se putea oare ca Eliberatorul de atta vreme a steptat s a nu venit? Atunci ce nsemna solia pe care el nsu si fusese silit s a o vesteasc a? Ioan fusese amar dezam agit n ce prive ste rezultatul lucr arii sale. El se a steptase ca solia de la Dumnezeu s a aib a acela si efect pe care l avusese citirea legii n zilele lui Iosia s i ale lui Ezra (2 Cron. 34; Neem. 8, 9), o profund a lucrare de poc ain ta

172

Hristos Lumina Lumii

s i ntoarcere la Domnul. Pentru succesul acestei lucr ari si sacricase . Fusese lucrul acesta n zadar? ntreaga via ta Ioan era tulburat s i de faptul c a ucenicii s ai, din dragoste pentru fa de Isus. Fusese neroditoare lucrarea lui el, cultivau necredin ta ta pentru ei? Fusese necredincios n misiunea sa, ca acum s a e ndep artat din lucrare? Dac a Eliberatorul f ag aduit Se ar atase, iar Ioan fusese g asit credincios n lucrarea sa, nu urma ca Isus s a r astoarne puterea asupritorului s i s a-l elibereze pe nainte-merg atorul S au? de Hristos. AmintiDar Ioan Botez atorul n-a p ar asit credin ta fa ta rea glasului venit din cer s i a porumbelului care se coborse, cur a tia neprih anit a a lui Isus, puterea Duhului Sfnt, care se a sezase asupra lui Ioan atunci cnd a venit n fa ta Mntuitorului, s i m arturia dat a de profe tiile Scripturii totul m arturisise c a Isus din Nazaret era Cel f ag aduit. Ioan nu voia s a discute ndoielile s i tulbur arile cu nso titorii s ai. El s-a hot art s a cear a l amuriri de la Isus. Lucrul acesta l-a ncredin tat la doi dintre ucenicii s ai, n ad ajduind c a o ntrevedere cu Mntuitorul le va nt ari credin ta s i le va aduce n adejde fra tilor lor. Mai dorea un cuvnt de la Hristos, spus numai pentru el. Ucenicii au venit la Isus cu o ntrebare: Tu e sti Acela care are s a vin a sau s a a stept am pe altul? Ct de pu tin timp trecuse de la data cnd Ioan Botez atorul, ar atnd spre Isus, strigase: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii! El este Acela care vine dup a mine s i care este naintea mea (Ioan 1, 29.27). Si acum ntrebarea: Tu e sti Acela care are s a vin a? Era un lucru amar s i foarte descurajator pentru natura omeneasc a. Dac a Ioan, credinciosul nainte-merg ator, nu pricepea lucrarea lui Hristos, ce putea s a a stepte de la mul timea nep as atoare? Mntuitorul nu a r aspuns ndat a la ntrebarea ucenicilor. n timp ce ei se mirau de t acerea Lui, bolnavii s i suferinzii veneau la El [217] pentru a vindeca ti. Orbii si c autau drumul bjbind prin mul time, bolnavii din toate clasele sociale, unii f acndu- si singuri drum, al tii purta ti de prietenii lor, se nghesuiau cu ner abdare n fa ta lui Isus. Glasul puternicului Vindec ator p atrundea n urechile surde. Un cuvnt sau o atingere a minii Sale deschidea ochii orbilor, pentru a vedea lumina zilei, tablourile din natur a, fe tele prietenilor s i fa ta Mntuitorului. Isus mustra boala s i izgonea frigurile. Glasul Lui ajungea la urechile muribunzilor s i ei se ridicau plini de s an atate

nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul

173

s i de vigoare. Demoniza tii s i paraliza tii ascultau de cuvntul Lui, nebunia i p ar asea s i veneau s a I se nchine. n timp ce le vindeca bolile, El i nv a ta pe oameni. T aranii s i muncitorii s araci, care erau evita ti de rabini ca ind necura ti, se adunau n jurul Lui, iar El le vorbea cuvintele vie tii ve snice. A sa a trecut ziua, n timp ce ucenicii lui Ioan au v azut s i au auzit totul. n cele din urm a, Isus i-a chemat lng a El s i i-a invitat s a mearg a la Ioan s i s a-i spun a ce v azuser a, ad augnd: Ferice de acela pentru care nu voi un prilej de poticnire (Luca 7, 23). Dovada dumnezeirii Lui se vedea n adaptarea la nevoile neamului omenesc de starea noastr suferind. Slava se ar ata n mila Lui fa ta a umil a. Ucenicii au dus r aspunsul, care a fost ndestul ator. Ioan s i-a adus aminte de profe tia despre Mesia: Domnul M-a uns s a duc ve sti bune celor nenoroci ti; El M-a trimis s a vindec pe cei cu inima zdrobit a, s a vestesc robilor slobozenia s i prin silor de r azboi izb avirea; s a vestesc un an de ndurare al Domnului (Is. 61, 1.2). Lucr arile lui Hristos nu numai c a l prezentau ca ind Mesia, dar ar atau n ce chip avea s a se ntemeieze mp ar a tia Lui. Lui Ioan i se descoperise acela si adev ar care i se d aduse lui Ilie, cnd naintea Domnului a trecut un vnt tare s i puternic, care despica mun tii s i sf arma stncile. Domnul nu era n vntul acela. Si dup a vnt, a venit un cutremur de p amnt. Domnul nu era n cutremurul de p amnt. Si dup a cutremurul de p amnt, a venit un foc. Domnul nu era n focul acela. Si dup a foc, Dumnezeu a vorbit profetului printr-un susur blnd s i sub tire (1 mp. 19, 11-12). A sa urma s i Isus s a-Si fac a lucrarea, nu prin z ang anitul armelor s i prin r asturnarea tronurilor s i mp ar a tiilor, ci de ndurare s vorbind la inimile oamenilor printr-o via ta i sacriciu [218] de sine. Principiul vie tii lui Ioan Botez atorul, de lep adare de sine, era principiul mp ar a tiei lui Mesia. Ioan s tia bine ct de str ain era lucrul acesta de principiile s i n adejdile conduc atorilor lui Israel. Ceea ce pentru el era o dovad a conving atoare despre dumnezeirea lui Hristos nu urma s a e o dovad a pentru ei. Ei a steptau un Mesia care nu fusese f ag aduit. Ioan a v azut c a lucrarea Mntuitorului nu putea s a c stige de la ei dect ur as i condamnare. El nsu si, naintemerg atorul, gusta doar din paharul pe care Hristos urma s a-l soarb a pn a la drojdii.

174

Hristos Lumina Lumii

Cuvintele Mntuitorului: Ferice de acela pentru care Eu nu voi un prilej de poticnire erau o delicat a mustrare pentru Ioan. Ele nu au r amas f ar a efect. n telegnd acum mai limpede natura misiunii sau pentru lui Hristos, el s-a consacrat lui Dumnezeu pentru via ta moarte, cum era mai bine pentru lucrarea pe care o iubea. Dup a plecarea solilor, Isus le-a vorbit oamenilor despre Ioan. Inima Mntuitorului era plin a de mil a pentru martorul credincios, ngropat acum n nchisoarea lui Irod. El nu voia ca lumea s a cread a c a Dumnezeu l uitase pe Ioan sau c a acestuia i-ar sc azut credin ta n ziua ncerc arii. Ce a ti ie sit s a vede ti n pustie? a zis El. O trestie cl atinat a de vnt? Trestiile nalte, care cre steau lng a Iordan, aplecndu-se la ecare adiere de vnt, i reprezentau pe rabini, care luaser a pozi tia de critici s i judec atori ai lucr arii lui Ioan Botez atorul. Ei erau cl atina ti ntr-o parte s i n alta de vnturile concep tiilor populare. Ei nu voiau s a se umileasc a pentru a primi solia cercet atoare de inim a a lui Ioan Botez atorul, dar, de teama poporului, nu ndr azniser a s a se mpotri lucr veasc a pe fa ta arii lui. Dar solul lui Dumnezeu nu avea un spirit att de la s. Mul timile care se adunaser a n jurul lui Hristos fuseser a martore ale lucr arii lui Ioan. Ei ascultaser a cuvintele lui pline de curaj prin care mustra p acatul. Pentru fariseii plini de ndrept a tire de sine, pentru preo tii din rndul saducheilor, pentru mp aratul Irod rani, Ioan s i curtea lui, pentru prin ti s i solda ti, pentru vame si s i ta vorbise la fel de l amurit. El nu era o trestie b atut a de vntul laude de lor sau prejudec a tilor omene sti. n nchisoare, loialitatea lui fa ta Dumnezeu s i zelul lui pentru neprih anire au r amas acelea si ca atunci cnd predica solia lui Dumnezeu n pustie. n credincio sia lui fa ta de principii, el era tot a sa de statornic ca o stnc a. Isus a continuat: Atunci ce a ti ie sit s a vede ti? Un om mbr acat n haine moi? Iat a c a cei ce poart a haine moi sunt n casele mp ara tilor. Ioan fusese chemat s a mustre p acatele s i excesele timpului s au, s i [219] mbr ac amintea lui simpl as i via ta lui plin a de sacriciu de sine erau n armonie cu caracterul lucr arii sale. mbr ac amintea bogat as i luxul acestei vie ti nu sunt partea servilor lui Dumnezeu, ci a acelora care locuiesc n casele mp ara tilor, mai marii acestei lumi, c arora le apar tin puterea s i bog a tia ei. Isus dorea s a ndrepte aten tia la contrastul dintre mbr ac amintea lui Ioan s i aceea purtat a de preo ti s i de conduc atori. Ace sti slujba si se mbr acau n ve sminte bogate s i

nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul

175

podoabe scumpe. Le pl acea via ta plin a de str alucire s i doreau s a-i uimeasc a pe oameni, pentru a le impune s i mai mult respect. Ei erau mai interesa ti s a c stige admira tia oamenilor dect s a ob tin a cur a tia de inim a, care ar primit aprobarea lui Dumnezeu. n felul acesta, ar atau c a inima lor nu era predat a lui Dumnezeu, ci mp ar a tiei lumii acesteia. Atunci ce a ti ie sit s a vede ti? a spus mai departe Isus. Un prooroc? Da, v a spun, s i mai mult dect un prooroc; c aci el este acela despre care este scris: Iat a, trimit naintea fe tei Tale pe solul Meu, Care ti va preg ati calea naintea Ta. Adev arat v a spun c a, dintre cei n ascu ti din femei, nu s-a n ascut nici unul mai mare dect Ioan Botez atorul. Atunci cnd Zaharia primise vestea despre na sterea lui Ioan, ngerul spusese: Va mare naintea Domnului (Luca 1, 15). Dup a aprecierea cerului, n ce const a aceast a m arime? Nu ce socote ste lumea este m arire; nu bog a tia, sau rangul, sau noble tea de neam, sau darurile intelectuale n ele nsele. Dac a puterea intelectual a, desp ar tit a de oricare alt a considera tie mai nalt a, este vrednic a de onoare, atunci trebuie s a d am cinste lui Satana, ale c arui puteri intelectuale nu au fost egalate de nici un om. Dar, dac a este pervertit pentru interesul personal, cu ct darul e mai mare, cu att devine un blestem mai mare. Valoarea moral a este aceea pe care o pre tuie ste Dumnezeu. Iubirea s i cur a tia sunt nsu sirile pe care El le apreciaz a mai presus de toate. Ioan era mare naintea Domnului atunci cnd, n fa ta trimi silor Sinedriului, a poporului s i a propriilor ucenici, s-a ab tinut s a caute onoare pentru sine s i i-a ndrumat pe to ti la Isus, ca ind Cel f ag aduit. Bucuria lui neegoist a n slujba lui Hristos prezint a cel mai nalt tip de noble te care s-a descoperit vreodat a n om. Cei care auziser a m arturisirea lui Isus spuneau dup a moartea lui Ioan: Ioan n-a f acut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adev arat (Ioan 10, 41). Nu i-a fost dat lui Ioan s a fac a s a se coboare foc din cer sau s a nvie mor tii, cum a f acut Ilie, nici nu a purtat toiagul puterii n Numele lui Dumnezeu, ca Moise. [220] El a fost trimis s a vesteasc a venirea Mntuitorului s i s a-i cheme pe oameni la preg atire pentru venirea Lui. Att de credincios s i-a

176

Hristos Lumina Lumii

mplinit lucrarea, nct, atunci cnd si aminteau de cele ce i nv a tase despre Isus, oamenii puteau spune: Tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adev arat. O m arturisire asem an atoare despre Hristos trebuie s a dea oricare ucenic al S au. Ca nainte-merg ator al lui Mesia, Ioan era mai mult ca un profet. C aci, n timp ce profe tii v azuser a de departe venirea lui Hristos, lui Ioan i se d aduse s a-L vad a, s a aud a m arturisirea cerului n favoarea Lui ca Mesia s i s a-L prezinte lui Israel ca trimis al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Isus a zis: Cel mai mic n mp ar a tia cerurilor este mai mare dect el. Profetul Ioan era inelul de leg atur a ntre cele dou a a sez aminte. Ca reprezentant al lui Dumnezeu, el s-a ridicat s a arate leg atura legii s i profe tilor cu dispensa tiunea cre stin a. El era lumina mai mic a, ce avea s a e urmat a de alta mai mare. Mintea lui Ioan a fost luminat a de Duhul Sfnt, ca s a poat a rev arsa lumin a asupra neamului s au; dar nici o alt a lumin a n-a luminat vreodat as i nici nu va lumina a sa de turile s clar asupra omului c azut ca lumina izvornd din nv a ta i pilda lui Isus. Hristos s i lucrarea Lui fuseser a n telese numai ntr-un chip ntunecos din simbolurile s i jertfele umbrei. Nici Ioan nu n telesese pe deplin via ta viitoare, nemurirea prin Mntuitorul. Afar a de bucuria pe care Ioan o sim tea n lucrarea sa, via ta i-a fost plin a de ntristare. Rareori a fost auzit glasul lui n alt loc dect n pustietate. Partea lui a fost singur atatea. Nu i s-a ng aduit s a vad a rezultatul propriei lucr ari. N-a avut privilegiul de a cu Hristos s i de a vedea manifestarea puterii dumnezeie sti, care nso tea lumina mai mare. Nu a avut parte s a-i vad a pe orbi rec stigndu- si vederea, . El n-a v pe bolnavi vindeca ti, pe mor ti adu si la via ta azut lumina care str alucea din ecare cuvnt al lui Hristos, r aspndind slav a asupra f ag aduin telor din profe tie. Cel mai mic ucenic care vedea lucr arile puternice ale lui Hristos s i auzea cuvintele Lui era astfel mai privilegiat dect Ioan Botez atorul s i de aceea se zice c a era mai mare dect el. Prin mul timile de oameni care ascultaser a predica lui Ioan, faima lui se r aspndise n toat a tara. Un profund interes a fost observat ca urmare a nchiderii lui. Totu si via ta lui nep atat as i sentimentul puternic al mul timii n favoarea lui f aceau s a se cread a c a nu se vor lua m asuri violente mpotriva lui. [221] Irod credea c a Ioan era un profet de la Dumnezeu s i avea de gnd

nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul

177

s a-l pun a n libertate. Dar s i-a amnat planul, de frica Irodiadei. Irodiada s tia c a, prin m asuri directe, nu putea niciodat a s a ob tin a mntul lui Irod pentru omorrea lui Ioan s consim ta i s-a hot art s a- si ating a tinta printr-o stratagem a. De ziua na sterii mp aratului, urma s a aib a loc o petrecere, la care s a vin a nal tii demnitari ai statului s i nobilii de la curte. Cu ocazia aceasta, urma s a se m annce s i s a se bea. n felul acesta, Irod avea s a- si piard a judecata s an atoas as i s a e inuen tat dup a cum voia ea. Cnd a venit ziua cea mare s i mp aratul cu oamenii lui petreceau s i beau, Irodiada s i-a trimis ica n sala de banchet, s a danseze pentru distrac tia oaspe tilor. Salomea era n oarea vrstei s i frumuse tea ei voluptoas a a captivat sim turile acestor petrec are ti desfrna ti. Nu era obiceiul ca femeile de la curte s a apar a la asemenea petreceri s i lui Irod i s-au prezentat complimente cnd aceast a ic a a preo tilor s i prin tilor lui Israel a dansat pentru distrac tia oaspe tilor lui. mp aratul era orbit de vin. Pasiunile l st apneau s i ra tiunea era detronat a. A v azut numai sala de petrecere cu oaspe tii be ti, masa banchetului, vinul sclipitor, luminile scnteietoare s i pe tn ara aceea dansnd n fa ta lui. n nesocotin ta clipei, a dorit s a fac a ceva deosebit, care s a-l nal te n fa ta oamenilor de seam a din mp ar a tia lui. Cu jur amnt, el i-a f ag aduit icei Irodiadei c a-i va da orice ar cere, chiar s i jum atate din mp ar a tia lui. Salomea s-a dus degrab a la mama ei, s a ntrebe ce s a cear a. R aspunsul era preg atit capul lui Ioan Botez atorul. Salomea nu cuno stea setea de r azbunare din inima mamei s i n-a ndr aznit s a prezinte o astfel de cerere; dar hot arrea Irodiadei a fost mai tare. Fata s-a ntors cu cererea ngrozitoare: Vreau s a-mi dai ndat a, ntr-o farfurie, capul lui Ioan Botez atorul (Marcu 6, 25). Irod a r amas ncremenit, ne stiind ce s a r aspund a. Veselia aceea desfrnat a s-a oprit s i o t acere ame titoare s-a l asat peste scena de be tie. mp aratul era ngrozit la gndul de a-i lua via ta lui Ioan. Cu toate acestea, si d aduse cuvntul s i nu voia s a par a nestatornic sau pripit. Jur amntul fusese dat n cinstea oaspe tilor s ai s i, dac a unul ar spus un cuvnt mpotriva f ag aduin tei lui, bucuros i-ar cru tat via ta profetului. Le-a dat ocazia s a vorbeasc a n favoarea celui nchis. Ei f acuser a drumuri lungi ca s a-l aud a pe Ioan predicnd s i-l s tiau un om f ar a nici o vin as i un slujitor al lui Dumnezeu. De si lovi ti de cererea tinerei, ei erau prea ame ti ti ca s a protesteze. Nici un glas [222]

178

Hristos Lumina Lumii

nu s-a ridicat s a salveze via ta trimisului ceresc. Oamenii ace stia ocupau pozi tii nalte s i de ncredere n na tiunea lor s i asupra lor planau r aspunderi grele; cu toate acestea, se dedaser a att de mult la petrecere s i be tie, nct sim turile lor erau paralizate. Mintea le era tor, iar con ame tit a de muzic as i de dansul a t ta stiin ta lor adormise. Prin t acerea lor, au pronun tat sentin ta de moarte asupra profetului lui Dumnezeu, pentru a mul tumi r azbunarea unei femei blestemate. n zadar a a steptat Irod s a e eliberat de jur amntul s au; cu p arere de r au, a poruncit ca profetul s a e executat. Imediat a fost adus capul lui Ioan Botez atorul n fa ta mp aratului s i a oaspe tilor. Ve snic sigilate erau buzele acelea care, pline de credincio sie, l avertizaser a pe Irod s a se ntoarc a de la via ta lui de p acat. Niciodat a nu avea . s a mai e auzit glasul acela care i chema pe oameni la poc ain ta Orgiile unei nop ti costaser a via ta unuia dintre cei mai mari profe ti. De cte ori via ta celor nevinova ti a fost jertt a din cauza necump at arii acelora care ar trebuit s a e ap ar atorii drept a tii! Cel care duce paharul ame titor la gur a se face r aspunz ator de toate nedrept a tile pe care le poate comite sub puterea lui ame titoare. Adormindu- si sim turile, el nu mai este n stare s a judece lini stit sau s a fac a o deosebire clar a ntre bine s i r au. El deschide o cale pentru ca Satana s a lucreze prin el, ap asnd s i distrugnd pe cel nevinovat. Vinul este batjocoritor, b auturile tari sunt g al agioase; oricine se mbat a cu ele nu este n telept (Prov. 20, 1). Astfel s-a ajuns pn a acolo, nct adev arul s-a poticnit... s i cel ce se dep arteaz a de r au e jefuit (Is. 59, 14.15). Cei care au jurisdic tia asupra vie tii semenilor lor ar trebui s a e considera ti ca ind vinova ti de crim a atunci cnd devin sclavii necump at arii. To ti aceia care execut a legile trebuie s a e oameni care tin legea. Trebuie s a e oameni care s tiu s a se st apneasc a. Ei au nevoie s a e cu totul st apni pe for tele lor zice, mintale s i vie s morale, ca s a poat a avea o inteligen ta i un nalt sim t de dreptate. Capul lui Ioan Botez atorul a fost dus la Irodiada, care l-a primit cu o satisfac tie diabolic a. Ea a tres altat n r azbunarea ei s i s-a mngiat cu gndul c a, de acum ncolo, con stiin ta lui Irod nu va mai tulburat a. Dar n-a c stigat nici o fericire din p acatul s avr sit. Numele ei a ajuns s a e urt de toat a lumea, iar Irod era acum mai fr amntat de remu sc ari dect fusese tulburat de mustr arile profetului. turilor lui Ioan nu a fost adus Inuen ta nv a ta a la t acere; ea trebuia [223] s a cuprind a mai departe toate genera tiile, pn a la sfr situl timpului.

nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul

179

Irod era urm arit continuu de p acatul s au. El c auta f ar a ncetare s a g aseasc a sc apare de sub acuza tiile con stiin tei sale vinovate. ncrederea lui n Ioan nu fusese zguduit a. Cnd si aducea aminte de via ta lui plin a de sacriciu de sine, de chem arile lui solemne s i st aruitoare, de judecata lui s an atoas a, atunci cnd d adea un sfat, s i cnd si mai amintea s i cum ajunsese la moarte, Irod nu putea g asi odihn a. Ocupat cu treburile statului, primind onoruri de la oameni, zmbitoare s el p astra o fa ta i o nf a ti sare plin a de demnitate, n timp ce inima lui era tulburat as i ap asat a de team a c a asupra lui era un blestem. Irod fusese adnc impresionat de cuvintele lui Ioan c a nimic nu poate ascuns de Dumnezeu. Era convins c a Dumnezeu era de n orice loc, c fa ta a El v azuse orgia din sala de petrecere, c a auzise porunca dat a pentru a t aia capul lui Ioan s i c a v azuse ngmfarea Irodiadei s i insulta cu care ntmpinase capul celui care o mustra. Si multe lucruri pe care Irod le auzise de pe buzele profetului vorbeau acum con stiin tei lui mult mai limpede dect predica din pustie. Cnd Irod a auzit despre lucr arile lui Hristos, a fost tulburat peste m asur a. El credea c a Dumnezeu l ridicase pe Ioan dintre mor ti s i c al trimisese, cu o putere mult mai mare, ca s a condamne p acatul. Tr aia ntr-o fric a nentrerupt a c a Ioan si va r azbuna moartea, aruncnd blestemul asupra lui s i asupra casei lui. Irod culegea acum ceea ce spusese Dumnezeu c a vor roadele unei vie ti pline de p acate inima fricoas a, ochii lncezi s i suetul ndurerat. Via ta ti va sta nehot art a nainte, vei tremura zi s i noapte, nu vei sigur de via ta ta. n groaza care- ti va umple inima s i n fa ta lucrurilor pe care ti le vor vedea ochii, diminea ta vei zice: O, de ar veni seara! Si seara vei zice: O, de ar veni diminea ta! (Deut. 28, 65-67). Acuzatorii p ac atosului sunt propriile cugete s i nu poate tortur a mai chinuitoare dect n tep aturile unei con stiin te vinovate, care nu-i d a lini ste nici ziua, nici noaptea. Pentru mul ti oameni, o tain a profund a nv aluie soarta lui Ioan Botez atorul. Ei se ntreab a de ce a trebuit ca el s a zac as i s a moar a n nchisoare. Viziunea noastr a omeneasc a nu poate p atrunde taina acestei ntunecate providen te; dar ncrederea noastr a n Dumnezeu nu se poate cl atina, dac a ne amintim c a Ioan a fost p arta s la suferin tele lui Hristos. To ti aceia care l urmeaz a pe Hristos vor purta , ei vor gre coroana sacriciului. Cu siguran ta sit n tele si de oamenii

180

Hristos Lumina Lumii

egoi sti s i vor deveni o tint a pentru s albaticele atacuri ale lui Satana. El s i-a ntemeiat mp ar a tia pentru a distruge principiul jertrii de . [224] sine s i va lupta mpotriva lui oriunde acesta se va da pe fa ta Copil aria, tinere tea s i via ta matur a a lui Ioan s-au caracterizat prin statornicie s i prin putere moral a. Cnd glasul lui s-a auzit n pustie, zicnd: Preg ati ti calea Domnului, netezi ti-I c ar arile (Mat. 3, 3), Satana a nceput s a se team a pentru siguran ta mp ar a tiei lui. Groz avia p acatului era descoperit a n a sa fel, nct oamenii tremurau. Puterea lui Satana, care pe mul ti i tinuse sub st apnirea lui, a fost frnt a. Fusese neobosit n str aduin tele lui de a-l abate pe Ioan de predare complet de Dumnezeu, Botez atorul de la o via ta a fa ta dar nu izbutise. Nu izbutise s a-L biruie nici pe Isus. n ispitirea din pustie, Satana fusese nfrnt s i mnia lui era mare. Acum se hot arse s a aduc a ntristarea asupra lui Hristos, lovind pe Ioan. Aceluia pe care nu-L putuse ntina prin p acat, i provoca suferin te. Isus n-a c autat s a-L elibereze pe slujitorul S au. El s tia c a Ioan va rezista n ncercare. Bucuros s-ar dus Mntuitorul la Ioan, s a lumineze ntunericul nchisorii prin prezen ta Sa. Dar nu trebuia s a Se arunce n minile vr ajma silor s i s a primejduiasc a propria lucrare. L-ar eliberat bucuros pe slujitorul S au credincios. Dar, pentru binele miilor de oameni care n anii urm atori urmau s a treac a de la nchisoare la moarte, Ioan trebuia s a bea paharul martirajului. Cnd urma sii lui Isus aveau s a zac a n celule singuratice sau s a piar a p de sabie, pe scaunul de tortur a sau pe rug, n aparen ta ar asi ti de Dumnezeu s i de oameni, ce ncurajare avea s a e pentru inima lor gndul c a Ioan Botez atorul, despre a c arui credincio sie m arturisise asem nsu si Domnul Hristos, trecuse printr-o experien ta an atoare! Lui Satana i s-a ng aduit s a scurteze via ta p amnteasc a a trimisului lui Dumnezeu; dar via ta aceea care este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu nu putea s a e atins a de pierz ator (Col. 3, 3). El se bucura la gndul c a l ntristase pe Hristos, dar nu izbutise s a pun a st apnire pe Ioan. Moartea ns as i nu f acuse altceva dect s a-l a seze pentru totdeauna n afara ispitei. n lupta aceasta, Satana si descoperea caracterul. n fa ta universului, care st atea ca martor, el de Dumnezeu s si dovedea vr ajm as ia fa ta i de oameni. Cu toate c a nu a fost eliberat printr-o minune, Ioan nu a fost uitat. Totdeauna a avut tov ar as ia ngerilor cere sti, care-i deschideau n telesul profe tiilor privitoare la Hristos s i al scumpelor f ag aduin te din

nchiderea s i moartea lui Ioan Botezatorul

181

Scriptur a. Acestea i d adeau putere, a sa cum aveau s a dea poporului lui Dumnezeu n veacurile viitoare. Pentru Ioan Botez atorul, ca s i pentru aceia care veneau dup a el, era dat a asigurarea: Iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Mat. 28, 20). Dumnezeu nu conduce pe copiii S ai altfel de cum ar alege chiar ei s a e condu si, dac a ar vedea de la nceput sfr situl s i dac a ar n telege slava lucr arii pe care o ndeplinesc ca mpreun a-lucr atori cu [225] El. Nici Enoh, care a fost n al tat la cer, nici Ilie, care a fost ridicat ntr-un car de foc, n-au fost mai mari sau mai onora ti dect Ioan Botez atorul, care a pierit singur n nchisoare. C aci cu privire la Hristos, vou a vi s-a dat harul nu numai s a crede ti n El, ci s as i p atimi ti pentru El. (Fil. 1, 29). Si din toate darurile pe care Cerul le poate rev arsa asupra oamenilor, mp art as irea cu suferin tele lui [226] Hristos este ncrederea cea mai mare s i onoarea cea mai nalt a. [227] [228] [229] [230] [231]

Capitolul 23 mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape


ISUS A VENIT N GALILEA s i propov aduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a mplinit vremea, s i mp ar a tia lui Dumnezeu, este aproape. Poc ai ti-v as i crede ti n Evanghelie. (Marcu 1, 14.15) Venirea lui Mesia se vestise mai nti n Iudea. n Templul din Ierusalim, na sterea nainte-merg atorului i fusese prevestit a lui Zaharia, pe cnd slujea n fa ta altarului. Pe dealurile Betleemului, ngerii au vestit na sterea lui Isus. La Ierusalim, magii au venit s a-L caute. n templu, Ana s i Simeon au m arturisit despre dumnezeirea Lui. Ierusalimul s i toat a Iudea ascultaser a predicarea lui Ioan Botez atorul, iar delega tia trimis a de Sinedriu mpreun a cu toat a mul timea auziser a m arturia lui despre Isus. n Iudea, Hristos i primise pe cei dinti ucenici ai S ai. Aici petrecuse El o mare parte din timp, la nceputul lucr arii Sale. Str afulgerarea dumnezeirii Sale la cur a tirea turile pline de adev templului, minunile Sale de vindecare s i nv a ta ar dumnezeiesc ce porneau de pe buzele Sale, toate proclamau ceea ce declarase El n fa ta Sinedriului, dup a vindecarea s avr sit a la Betesda, c a era Fiul Celui Ve snic. Dac a L-ar primit, Hristos i-ar onorat pe conduc atorii lui Israel ca soli ai S ai, care s a duc a lumii Evanghelia. Lor li s-a dat nti [232] ocazia de a deveni vestitori ai mp ar a tiei s i ai harului lui Dumnezeu. Dar Israel n-a cunoscut timpul cercet arii lui. Gelozia s i nencrederea s conduc atorilor iudei se transformaser a ntr-o ur a f a ti sa i inima poporului a fost ndep artat a de Isus. Sinedriul lep adase solia lui Hristos s i era hot art s a-L omoare; de aceea, Isus S-a ndep artat de Ierusalim s i de preo ti, de templu, de conduc atorii religio si, de poporul care fusese nv a tat n ale legii s i S-a ndreptat c atre o alt a clas a de oameni, pentru a le vesti solia s i pentru a-i aduna pe aceia care urmau s a vesteasc a Evanghelia la toate na tiunile. 182

mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape

183

Dup a cum Hristos, lumina s i via ta oamenilor, a fost lep adat de autorit a tile ecleziastice n zilele Lui, la fel a fost lep adat s i n genera tiile urm atoare. Iar as i s i iar as i s-a repetat istoria retragerii lui Hristos din Iudea. Atunci cnd au predicat Cuvntul lui Dumnezeu, reformatorii nu se gndiser a s a se despart a de biserica existent a; dar conduc atorii religio si n-au vrut s a tolereze lumina, iar aceia care o purtau au fost sili ti s a caute pe al tii care tnjeau dup a adev ar. n zilele noastre, pu tini dintre cei care sus tin c a sunt urma sii reformatorilor sunt mna ti de spiritul lor. Pu tini ascult a de glasul lui Dumnezeu s i sunt gata s a primeasc a adev arul f ar a s a tin a seama de modul n care el poate prezentat. Adesea, aceia care merg pe urmele reformatorilor sunt obliga ti s a se ndep arteze de bisericile pe care le tura l iubesc, pentru ca s a poat a vesti nv a ta amurit a a Cuvntului lui Dumnezeu. Si, de multe ori, aceia care caut a lumina sunt obliga ti de tur c atre aceea si nv a ta a s a p ar aseasc a biserica p arin tilor lor, ca s a-i poat a da ascultare. Locuitorii Galileii erau dispre tui ti de rabinii din Ierusalim ca ind oameni grosolani s i nenv a ta ti, dar, cu toate acestea, ofereau un cmp mai favorabil pentru lucrarea Mntuitorului. Ei erau mai zelo si s i mai sinceri; ind mai pu tin st apni ti de bigotism, mintea lor era mai primitoare pentru adev ar. Mergnd n Galilea, Isus nu a c autat singur atatea sau izolarea. Pe vremea aceea, provincia era plin a de locuitori s i amestecul de na tionalit a ti era mai mare dect n Iudea. Cnd Isus a c al atorit n Galilea, nv a tnd s i vindecnd, mul timile au alergat la El din ora se s i din sate. Mul ti au venit chiar s i din Iudea s i din provinciile nvecinate. Adesea, era obligat s a Se ascund a de oameni. Entuziasmul era att de mare, nct era nevoie s a se ia m asuri de prevedere, ca nu cumva autorit a tile romane s a se team a de r ascoal a. Niciodat a nu mai fusese un timp ca acesta pentru lume. Cerul se coborse pe p amnt. Suetele amnde s i nsetate, care a steptaser a mult a vreme mntuirea lui Israel, se osp atau acum din [233] harul unui Mntuitor milostiv. Tema predic arii lui Hristos era: S-a mplinit vremea s i mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape. Poc ai ti-v as i crede ti n Evanghelie. n felul acesta, solia Evangheliei, a sa cum era prezentat a de Mntuitorul nsu si, se ntemeia pe profe tii. Timpul despre care El spunea c a s-a mplinit era perioada f acut a cunoscut a lui Daniel de c atre ngerul

184

Hristos Lumina Lumii

Gabriel. Saptezeci de s apt amni, zicea ngerul, au fost hot arte asupra poporului t au s i asupra cet a tii tale celei snte, pn a la ncetarea f ar adelegilor, pn a la isp as irea p acatelor, pn a la isp as irea nelegiuirii, pn a la aducerea neprih anirii ve snice, pn a la pecetluirea vedeniei s i proorociei s i pn a la ungerea Sfntului sn tilor (Daniel 9, 24). n profe tie, o zi reprezint a un an (Num. 14, 34; Ezechiel 4, 6). Cele s aptezeci de s apt amni, sau patru sute nou azeci de zile, reprezint a patru sute nou azeci de ani. Se d a un punct de plecare pentru aceast a perioad a: S as tii dar, s i s a n telegi, c a de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pn a la Unsul (Mesia), la Crmuitorul, vor trece s apte s apt amni; apoi, timp de s aizeci s i dou a de s apt amni (Dan. 9, 25), adic a patru sute optzeci s i trei de ani. Porunca pentru rezidirea Ierusalimului, a sa cum a fost completat a prin decretul lui Artaxerxe Longimanus (vezi Ezra 6, 14; 7, 1.9), a fost pus a n aplicare n toamna anului 457 .Hr. De la data aceasta, patru sute optzeci s i trei de ani se ntind pn a n toamna anului 27 d.Hr. Dup a cele spuse n profe tie, aceast a perioad a trebuia s a ajung a la Mesia, Cel Uns. n anul 27 d.Hr., Isus a primit, la botezul S au, ungerea Duhului Sfnt s i curnd dup a aceea Si-a nceput lucrarea. Atunci s-a vestit solia: S-a mplinit vremea. Apoi ngerul a zis: El va face un leg amnt trainic cu mul ti, timp de o s apt amn a [ sapte ani] . Timp de s apte ani de cnd Isus Si-a nceput lucrarea, Evanghelia avea s a e predicat a ndeosebi iudeilor, trei ani s i jum atate prin Hristos personal, apoi prin apostoli. La jum atatea s apt amnii va face s a nceteze jertfa s i darul de mncare (Dan. 9, 27). n prim avara anului 31 d.Hr., adev arata jertf a a fost oferit a pe Golgota. Atunci catapeteasma templului a fost sf siat a n dou a, ar atnd c a se retr aseser a sn tenia s i nsemn atatea de la serviciul jertfelor. Venise timpul s a nceteze jertfele s i darurile n templul de pe p amnt. S apt amna aceasta s apte ani s-a ncheiat n anul 34 d.Hr. Atunci, prin omorrea lui Stefan cu pietre, iudeii au sigilat lep adarea Evangheliei; ucenicii, r aspndi ti n toate p ar tile din cauza persecu tiilor, mergeau din loc n loc s i propov aduiau Cuvntul (Fapte 8, 4) s i nu mult dup a aceasta s-a convertit Saul, persecutorul, care a [234] devenit Pavel, apostolul neamurilor. Timpul venirii lui Hristos, ungerea Lui prin Duhul Sfnt, moartea Lui s i vestirea Evangheliei la neamuri erau ar atate cu precizie. Iudeii

mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape

185

avuseser a privilegiul de a n telege aceste profe tii s i a le recunoa ste mplinirea n lucrarea lui Isus. Hristos a st aruit ca ucenicii Lui s a n teleag a nsemn atatea studiului profe tiilor. Referindu-Se la profe tia dat a lui Daniel cu privire la timpul lor, El le-a zis: Cine cite ste s a n teleag a (Mat. 24, 15). Dup a nviere, El le-a explicat ucenicilor din to ti profe tii ce era cu privire la El (Luca 24, 27). Mntuitorul vorbise prin to ti profe tii. Duhul lui Hristos care era n ei... vestea mai dinainte patimile lui Hristos s i slava de care aveau s a e urmate (1 Petru 1, 11). ngerul Gabriel, urm atorul n rang dup a Fiul lui Dumnezeu, a fost acela care a venit la Daniel cu solia dumnezeiasc a. Tot Gabriel, ngerul S au, a fost trimis de Hristos s a-i dezv aluie viitorul lui Ioan cel iubit; pentru aceia care citesc s i aud cuvintele profe tiei s i tin lucrurile scrise n ea, e f ag aduit a o binecuvntare (Apoc. 1, 3). Domnul Dumnezeu nu face nimic f ar a s a-Si descopere taina Sa slujitorilor S ai prooroci. De si lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, lucrurile descoperite sunt ale noastre s i ale copiilor no stri, pe vecie (Amos 3, 7; Deut. 29, 29). Dumnezeu nea dat aceste lucruri s i binecuvntarea Lui va nso ti cercetarea cu respect s i cu rug aciune a scrierilor profetice. Dup a cum solia primei veniri a lui Hristos vestea mp ar a tia harului S au, tot astfel solia celei de-a doua veniri a Lui veste ste mp ar a tia slavei Sale. A doua solie, ca s i cea dinti, se ntemeiaz a pe profe tie. Cuvintele ngerului c atre Daniel cu privire la zilele din urm a aveau s a e n telese n timpul sfr sitului. Atunci mul ti o vor citi s i cuno stin ta va cre ste. Cei r ai vor face r aul s i nici unul din cei r ai nu va n telege, dar cei pricepu ti vor n telege (Dan. 12, 4.10). Mntuitorul a dat semne pentru venirea Lui s i El zice: Cnd ve ti vedea ntmplndu-se aceste lucruri, s as ti ti c a mp ar a tia lui Dumnezeu este aproape. Lua ti seama la voi n siv a, ca nu cumva s a vi se ngreuneze inimile cu mbuibare de mncare s i b autur as i cu ngrijor arile vie tii acesteia, s i astfel ziua aceea s a vin a f ar a veste asupra voastr a. Veghea ti dar n tot timpul s i ruga ti-v a, ca s a ave ti putere s a sc apa ti de toate lucrurile acestea care se vor ntmpla s i s a [235] sta ti n picioare naintea Fiului omului (Luca 21, 31.34.36). Am ajuns la timpul prevestit de aceste profe tii. A venit timpul sfr sitului, viziunile profe tilor sunt desigilate s i avertiz arile lor solemne arat a c a venirea Domnului nostru n slav a s-a apropiat.

186

Hristos Lumina Lumii

Iudeii au interpretat gre sit s i au aplicat gre sit Cuvntul lui Dumnezeu s i n-au cunoscut timpul cercet arii lor. Anii de lucrare ai Mntuitorului s i ai apostolilor Lui ultimii ani pre tio si ai harului pentru poporul ales i-au petrecut complotnd nimicirea trimi silor Domnului. Erau st apni ti de ambi tii p amnte sti s i darul mp ar a tiei spirituale le-a fost dat n zadar. La fel s i ast azi, mp ar a tia acestei lumi st apne ste gndurile oamenilor s i ei nu iau seama ct de repede se mplinesc profe tiile s i nici nu recunosc semnele gr abitei apropieri a mp ar a tiei lui Dumnezeu. Dar voi, fra tilor, nu sunte ti n ntuneric, pentru ca ziua aceea s a v a prind a ca un ho t. Voi sunte ti i ai luminii s i i ai zilei. Noi nu suntem ai nop tii, nici ai ntunericului. Cu toate c a nu putem s a s tim ceasul revenirii Domnului, tot putem s a cunoa stem apropierea venirii Lui. De aceea s a nu dormim ca ceilal ti, ci s a veghem s i s a [236] m treji (1 Tes. 5, 4-6).

Capitolul 24 Nu este el ul tmplarului?


ASUPRA ZILELOR STRALUCITE ALE LUCRARII lui Hristos n Galilea a cobort o umbr a. Oamenii din Nazaret L-au lep adat. Nu este El ul tmplarului? ziceau ei. n timpul copil ariei s i tinere tii Sale, Isus a luat parte la serviciul de cult mpreun a cu fra tii S ai, n sinagoga din Nazaret. De cnd si ncepuse lucrarea, nu mai fusese printre ei, dar ei nu erau n necu cu privire la ce se ntmplase cu El. Cnd S-a ar no stin ta atat din nou printre ei, interesul s i a stept arile lor au fost strnite pn a la ncordare. Erau acolo fe tele cunoscute ale acelora pe care i cunoscuse din copil arie. Erau acolo mama Lui, fra tii s i surorile Lui s i to ti ochii s-au ndreptat spre El, cnd a intrat n sinagog a n ziua Sabatului s i a luat loc ntre credincio si. n slujba obi snuit a a zilei, cel mai n vrst a citea din profe ti s i-i ndemna pe oameni s a n ad ajduiasc as i mai departe n venirea Celui F ag aduit, care va aduce cu Sine o domnie plin a de slav as i va alunga orice ap asare. El c auta s a-i ncurajeze pe ascult atori, repetndu-le dovezile c a venirea lui Mesia era aproape. Descria slava venirii Lui, ideea c sco tnd n eviden ta a El avea s a Se arate n fruntea unei o stiri, ca s a elibereze pe Israel. n sinagog Cnd un rabin era de fa ta a, se a stepta ca el s a tin a predica s i oricare dintre israeli ti putea citi din profe ti. n Sabatul acela, Isus a fost rugat s a ia parte la s avr sirea cultului. El S-a sculat s a citeasc as i I s-a dat cartea proorocului Isaia. Cuvintele pe care [237] le-a citit erau socotite ca vorbind despre Mesia: Duhul Domnului este peste Mine, Pentru c a M-a uns s a vestesc s aracilor Evanghelia; M-a trimis s a t am aduiesc pe cei cu inima zdrobit a, S a propov aduiesc robilor de r azboi slobozenia, Si orbilor c ap atarea vederii; S a dau drumul celor ap asa ti, Si s a vestesc anul de ndurare al Domnului. 187

188

Hristos Lumina Lumii

n urm a, a nchis cartea s i a dat-o napoi ngrijitorului... To ti cei ce se aau n sinagog a aveau privirile pironite spre El... Si to ti l vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, care ie seau din gura Lui (Luca 4, 20-22). Isus st atea n picioare naintea oamenilor ca un viu t alm acitor al profe tiilor care vorbeau despre El. L amurindu-le cuvintele pe care le citise, le-a vorbit despre Mesia, descriindu-L ca pe un mngietor al celor ap asa ti, un eliberator al celor prin si n robie, un vindec ator al celor suferinzi, unul care d a vedere orbilor s i descoper a lumii lumina adev arului. Felul impresionant al vorbirii Lui s i nsemn atatea minunat a a cuvintelor Sale i-au mi scat pe ascult atori cu o putere pe care ei nu o sim tiser a niciodat a pn a atunci. Valul inuen tei dumnezeie sti a dobort orice piedic a; asemenea lui Moise, ei au vorbit cu Cel Nev azut. n timp ce inima le era mi scat a de Duhul Sfnt, ei r aspundeau prin c alduroase aminuri s i laude la adresa Domnului. Dar cnd Isus a rostit: Ast azi s-au mplinit cuvintele acestea din Scriptur a, pe care le-a ti auzit, deodat a au nceput s a se gndeasc a la ei s i la cele sus tinute de Acela care le vorbea. Ei, israeli tii, copii ai lui Avraam, fuseser a nf a ti sa ti ca robi. Li se vorbise ca unor robi care trebuie s a e elibera ti de sub puterea r aului, ca ind n ntuneric s i avnd nevoie de lumina adev arului. Mndria lor a fost jignit as i temerile lor au nceput s a ias a la iveal a. Cuvintele lui Isus au ar atat c a lucrarea pe care El trebuia s a o fac a pentru ei era cu totul deosebit a de aceea pe care ei o doreau. Faptele lor puteau cercetate prea de aproape. n ciuda rigurozit a tii lor n ceremoniile exterioare, au nceput s a dea napoi n fa ta privirilor acelea limpezi s i cercet atoare. Cine este acest Isus? ntrebau ei. Acela care pretinsese pentru Sine slava lui Mesia era ul unui tmplar s i lucrase mpreun a cu tat al S au, Iosif, aceast a meserie. l v azuser a lucrnd n diferite locuri, i cuno steau bine pe fra tii s i pe surorile Lui s i nu erau str aini de via ta s i munca Lui. l v azuser a crescnd din copil arie la tinere te s i din tinere te la vrsta de b arbat. Cu toate c a via ta Lui fusese nep atat a, nu [238] voiau s a cread a c a El era Cel F ag aduit. tura Lui cu privire la noua mp Ce contrast ntre nv a ta ar a tie s i aceea pe care o auziser a de la conduc atorul lor! Isus nu spusese nimic cu privire la eliberarea lor de sub romani. Ei auziser a despre

Nu este el ul tmplarului?

189

minunile Lui, speraser a c a puterea Lui va folosit a n interesul lor, dar nu v azuser a nici o dovad a c a se va petrece acest lucru. Deschiznd u sa pentru ndoial a, inima lor s-a mpietrit cu att mai mult cu ct se muiase deja mai nainte. Satana era hot art ca n ziua aceea s a nu se deschid a ochii orbi s i nici s a nu e eliberate in te care se g aseau n robie. Cu mare putere a c autat s a-i lege n . Ei n-au necredin ta tinut seama de semnul care li se d aduse mai nainte, cnd ajunse-ser a la convingerea c a Acela care le vorbea era R ascump ar atorul lor. Dar Isus le-a dat acum o dovad a despre dumnezeirea Lui, descoperind gndurile lor tainice. El le-a zis: F ar a ndoial a, mi ve ti spune zicala aceea: Doctore, vindec a-te pe tine nsu ti; s i mi ve ti zice: F as i aici, n patria Ta, tot ce am auzit c a ai f acut n Capernaum. Dar, a ad augat El, adev arat v a spun, c a nici un prooroc nu este primit bine n patria lui. Ba nc a adev arat v a spun c a, pe vremea lui Ilie, cnd a fost ncuiat cerul s a nu dea ploaie trei ani s i s ase luni s i cnd a venit o foamete mare peste toat a tara, erau multe v aduve n Israel; s i totu si Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, afar a de o v aduv a din Sarepta Sidonului. Si mul ti lepro si erau n Israel, pe vremea proorocului Elisei; s i totu si nici unul din ei n-a fost cur a tit afar a de Naaman, sirianul (Luca 4, 23-27). Amintind aceste ntmpl ari din via ta profe tilor, Isus r aspundea la ntreb arile din inima ascult atorilor S ai. Slujitorilor lui Dumnezeu, pe care El i alesese pentru o lucrare deosebit a, nu li se ng aduise s a lucreze pentru un popor mpietrit la inim as i necredincios. Dar s aceia care aveau inim a s a simt as i credin ta a cread a fuseser a n mod deosebit favoriza ti cu dovezi ale puterii Sale care lucra prin profe ti. n zilele lui Ilie, israeli tii se ndep artaser a de Dumnezeu. Ei se ag a tau de p acatele lor s i lep adau avertiz arile date de Duhul, prin trimi sii Domnului. n felul acesta, ei se rupeau de mijloacele prin care puteau s a primeasc a binecuvnt arile lui Dumnezeu. Domnul a trecut pe lng a casele israeli tilor s i a g asit un ad apost pentru slujitorul S au ntr-o tar a p agn a, la o femeie care nu f acea parte din poporul ales. Dar femeia aceasta a fost favorizat a pentru c a urmase lumina pe care o primise, iar inima i era deschis a s a primeasc a o lumin a [239] mai mare, pe care Dumnezeu i-o trimitea prin profetul S au. Pentru acela si motiv au fost trecu ti cu vederea s i lepro sii din Israel n timpul lui Elisei. Dar Naaman, un nobil p agn, fusese cre-

190

Hristos Lumina Lumii

de convingerile sale n ce prive dincios fa ta ste dreptatea s i sim tise c a avea mare nevoie de ajutor. El era n stare s a primeasc a darurile harului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, pe lng a faptul c a a fost cur a tit de lepr a, a fost binecuvntat s i cu o cunoa stere a adev aratului Dumnezeu. Starea noastr a naintea lui Dumnezeu nu depinde de m arimea luminii pe care am primit-o, ci de felul n care ne folosim de ea. De aceea, pn as i p agnii, care aleg s a fac a binele n m asura n care l cunosc, sunt ntr-o stare mai favorabil a dect aceia care au avut o lumin a mai mare s i care pretind c a slujesc lui Dumnezeu, dar care de fapt dispre tuiesc lumina s i, prin via ta lor de toate zilele, contrazic m arturisirea lor. Cuvintele spuse de Isus ascult atorilor S ai din sinagog a au lovit la r ad acina neprih anirii lor, punnd n inima lor adev arul amar c a se dep artaser a de Dumnezeu s i c a pierduser a dreptul de a se mai numi poporul Lui. Fiecare cuvnt t aia ca un cu tit, cnd li se punea n fa ta adev arata lor stare. Acum ei luau n rs credin ta cu care i inspirase Isus la nceput. Ei nu voiau s a admit a c a Acela care Se ridicase din s ar acie s i condi tie social a umil a era mai mult dect un om de rnd. Necredin ta lor a dat na stere la brutalitate. Satana i st apnea s i, plini de mnie, au nceput s a strige mpotriva Mntuitorului. Ei [240] se ndep artaser a de Acela a c arui misiune era de a vindeca s i de a nsu reface; s i acum d adeau pe fa ta sirile pierz atorului. Cnd Isus a amintit binecuvnt arile date neamurilor, apriga mndrie na tional a a ascult atorilor S ai s-a de steptat s i cuvintele Lui s-au pierdut ntr-un mare tumult de glasuri. Oamenii aceia se l audaser a c a tin legea; dar acum, cnd prejudec a tile lor fuseser a jignite, erau gata s a fac a o crim a. Cei prezen ti s-au ridicat s i, punnd mna pe Isus, L-au dat afar a din sinagog as i L-au izgonit din ora s. To ti p areau gr abi ti s a-L omoare. L-au dus n grab a la marginea unei pr ap astii, voind s a-L arunce jos. Ti-pete s i blesteme umpleau v azduhul. Unii aruncau cu pietre n El, cnd deodat a Isus a disp arut din mijlocul lor. Trimi sii cerului, care fuseser a lng a El n sinagog a, se g aseau lng a El s i n mijlocul mul timii nfuriate. Ei L-au ascuns de privirea vr ajma silor Lui s i L-au condus ntr-un loc sigur. departe A sa l-au protejat ngerii pe Lot s i l-au condus n siguran ta de Sodoma. A sa l-au ocrotit s i pe Elisei n mica cetate de munte, cnd dealurile din jur erau pline de caii s i carele mp aratului Siriei

Nu este el ul tmplarului?

191

s i de o mare o stire a oamenilor lui narma ti s i cnd Elisei a v azut colinele dealului acoperite de o stile lui Dumnezeu cai s i care de foc adunate n jurul slujitorului Domnului. Tot la fel au fost ngerii n apropierea urma silor credincio si ai lui Hristos n toate timpurile. Vasta confedera tie a r aului i atac a pe to ti aceia care vor s a c stige biruin ta; dar Hristos dore ste ca noi s a privim la lucrurile care nu se v ad, la o stile cere sti, care stau de straj a n jurul acelora care-L iubesc pe Dumnezeu, ca s a-i poat a sc apa. Noi nu vom s ti de cte primejdii v azute s i nev azute am fost feri ti prin mijlocirea ngerilor, dect atunci cnd, n lumina ve sniciei, vom vedea providen ta lui Dumnezeu. Atunci vom aa c a ntreaga familie cereasc a s-a interesat de familia de aici, de jos, s i c a trimi sii de la tronul lui Dumnezeu au urm arit zi de zi pa sii no stri. Cnd a citit din profe tie n sinagog a, Isus S-a oprit nainte de sfr situl cuvintelor spuse despre lucrarea lui Mesia. Dup a ce a citit cuvintele: S a vestesc anul de ndurare al Domnului, El a l asat la o parte cuvintele si o zi de r azbunare a Domnului nostru (Is. 61, 2). Partea aceasta a profe tiei era tot att de adev arat a ca s i aceea de la nceput s i, prin t acerea Sa, Isus n-a negat adev arul. Dar tocmai asupra acestei ultime expresii le f acea mai mult pl acere ascult atorilor S ai s a z aboveasc as i aceasta doreau ei mai mult s a se mplineasc a. Ei proclamau judec a tile mpotriva p agnilor, f ar a a se gndi c a vina lor [241] era mai mare dect a altora. Tocmai ei aveau cea mai mare nevoie de mila pe care cu atta grab a o refuzau p agnilor. n ziua aceea, cnd Isus a stat n picioare n sinagoga lor, au avut ocazia de a primi chemarea cereasc a. Acela c aruia i place ndurarea (Mica 7, 18) ar vrut s a-i salveze de ruina pe care o chemau p acatele lor. . Nu putea s a-i p ar aseasc a f ar a s a-i cheme din nou la poc ain ta Spre sfr situl lucr arii Sale n Galilea, El a mai vizitat nc a o dat a locul copil ariei Sale. De la data cnd l lep adaser a, vestea despre minunile s i predicarea Lui umpluse tara. Nici unul dintre ei nu mai putea s a nege acum c a El avea mai mult dect o putere omeneasc a. Oamenii din Nazaret s tiau c a El a mers pretutindeni, f acnd bine s i vindecnd pe to ti aceia care erau ap asa ti de diavol. n jurul lor erau sate unde nu se mai auzea nici un geam at de durere n nici o cas a, deoarece El trecuse prin ele s i vindecase pe to ti bolnavii. ndurarea descoperit a n ecare fapt a a vie tii Sale m arturisea n favoarea ungerii Sale divine.

192

Hristos Lumina Lumii

Din nou au fost mi sca ti nazarinenii de Duhul Sfnt, cnd au auzit cuvintele Lui. Dar nici acum n-au vrut s a admit a c a Omul acesta, care crescuse n mijlocul lor, era mai mare dect ei. nc a si mai aminteau cu ur a c a, atunci cnd sus tinuse c a este Cel F ag aduit, El spusese hot art c a ei n-au parte cu Israel, deoarece le ar atase c a sunt mai pu tin vrednici de ndurarea lui Dumnezeu dect un b arbat sau o femeie dintre p agni. Din cauza aceasta, cu toate c a se ntrebau: De unde are omul acesta n telepciune s i lucr arile acestea mari?, ei nu voiau s a-L primeasc a pe Isus ca pe Hristosul Domnului. Din cauza necredin tei lor, Mntuitorul n-a putut s a fac a multe minuni ntre ei. Numai cteva inimi au fost mi scate pentru a primi binecuvnt arile Lui s i, cu p arere de r au, El i-a p ar asit pentru a nu mai reveni niciodat a. O dat a ce necredin ta a pus st apnire pe ei, ea a continuat s a st apneasc a pe oamenii din Nazaret. Tot astfel a pus st apnire pe membrii Sinedriului s i pe popor. Att pentru preo ti, ct s i pentru popor, cea dinti lep adare a dovezilor aduse de puterea Duhului Sfnt era nceputul sfr sitului. Pentru a dovedi c a prima lor mpotrivire era ndrept a tit a, au continuat s a batjocoreasc a cele spuse de Hristos. Lep adarea Duhului Sfnt a ajuns la culme la crucea de pe Golgota, apoi cnd a fost d armat ora sul lor s i cnd au fost r aspndi ti pe toat a fa ta p amntului. Ct de mult dorea Isus s a dezv aluie lui Israel comorile pre tioase ale adev arului! Dar orbirea spiritual a era att de mare, nct I-a fost s [242] cu neputin ta a descopere adev arurile cu privire la mp ar a tia Lui. Oamenii se prindeau de crezul lor s i de ceremoniile f ar a valoare, n timp ce adev arul cerului a stepta s a e primit. Cheltuiau argintul pentru pleav a, n timp ce pinea vie tii le era la ndemn a. De ce n-au s mers ei la Cuvntul lui Dumnezeu, ca s a cerceteze cu st aruin ta i s a vad a dac a sunt sau nu n r at acire? Scripturile Vechiului Testament ar atau l amurit ecare am anunt al lucr arii lui Hristos s i mereu, mereu, El cita din profe ti s i spunea: Ast azi s-au mplinit cuvintele acestea din Scriptur a, pe care le-a ti auzit. Dac a ar cercetat sincer Scripturile s i dac a ar examinat teoriile lor n fa ta Cuvntului lui Dumnezeu, Isus n-ar mai plns din cauza nepoc ain tei lor. N-ar mai fost nevoie s a spun a: Iat a c a vi se las a casa pustie (Luca 13, 35). Ei ar putut s a n teleag a dovezile date de lucrarea Lui ca Mesia s i ar evitat nenorocirea care a f acut din ora sul lor ngmfat o gr amad a

Nu este el ul tmplarului?

193

de ruine. Dar mintea iudeilor se strmtase din cauza bigotismului turile lui Hristos descopereau lipsurile din calor ira tional. nv a ta . Dac turile Lui, racterul lor s i nevoia de poc ain ta a ar primit nv a ta practicile lor ar trebuit s a se schimbe s i n adejdile cultivate de ei ar trebuit p ar asite. Pentru a onora ti de Dumnezeu, ar trebuit s a sacrice onoarea oamenilor. Dac a ar ascultat de cuvintele acestui nou rabi, ar trebuit s a mearg a pe alt a cale dect aceea ar atat a de tori ai timpului. marii cuget atori s i nv a ta Adev arul nu era popular n zilele lui Hristos. Nu este popular nici n zilele noastre. N-a fost popular de cnd Satana a rostit pentru prima oar a minciuni care s a duc a pe om la n al tarea de sine. Nu g a turi care n-au nici o temelie n Cuvntul sim s i noi azi teorii s i nv a ta de ele cu aceea lui Dumnezeu? Oamenii se aga ta si nc ap a tnare cu care se ag a tau iudeii de tradi tiile lor. Conduc atorii iudei erau plini de mndrie spiritual a. Dorin ta lor pn de sl avire a eului se d adea pe fa ta as i n serviciul templului. Le pl aceau cele mai nalte locuri din sinagog a. La pl acea s a e saluta ti prin pie te s i erau m aguli ti auzind titlurile lor rostite de buzele oamenilor. n timp ce adev arata evlavie sc adea, ei deveneau tot mai gelo si pentru tradi tiile s i ceremoniile lor. Pentru c a priceperea lor era ntunecat a de prejudec a ti egoiste, nu puteau s a armonizeze puterea conving atoare a cuvintelor lui Hristos cu umilin ta vie tii Lui. Ei nu puteau s a aprecieze faptul c a m are tia adev arat a poate s a se lipseasc a de str alucirea exterioar a. S ar acia acestui om p area cu totul nepotrivit a cu sus tinerea Lui de a Mesia. Ei ntrebau de ce este El att de pu tin prietenos, dac a ntr-adev ar era ceea ce pretindea c a este. Dac a El respingea folosirea for tei armelor, ce se va ntmpla cu na tiunea lor? Cum ar putea [243] gloria s i puterea a sa de mult a steptate s a duc a la supunere na tiunile de cetatea iudeilor? Nu d tura c fa ta aduser a preo tii nv a ta a Israel trebuia s a domneasc a peste ntregul p amnt? Si se putea oare ca tori religio marii nv a ta si s a e n r at acire? Dar nu numai lipsa de str alucire exterioar a din via ta Lui i f acea pe iudei s a-L resping a pe Isus. El era ntruparea cur a tiei, dar ei erau necura ti. El a locuit ntre oameni ca pild a de integritate nep atat a. Via ta Lui neprih anit a arunca lumin a asupra inimii lor. Sinceritatea Lui descoperea nesinceritatea lor. Ea f acea s a se vad a goliciunea

194

Hristos Lumina Lumii

preten tiei lor de evlavie s i descoperea nedreptatea din ei n caracterul ei odios. O asemenea lumin a nu era binevenit a. Dac a Hristos ar ndreptat aten tia c atre farisei s i ar l audat -tura s nv a ta i evlavia lor, ei L-ar prosl avit cu mare bucurie. Dar cnd vorbea despre mp ar a tia cerurilor ca despre un a sez amnt de ndurare pentru toat a omenirea, El nf a ti sa un aspect al religiei pe tura lor nu f care ei nu voiau s a l ng aduie. Pilda s i nv a ta aceau de dorit slujirea lui Dumnezeu. Cnd L-au v azut pe Isus dnd aten tie tocmai acelora pe care i urau s i-i respingeau, s-au de steptat n ei cele mai rele patimi ale inimilor lor ngmfate. n ciuda l aud aro seniei lor c a, sub Leul din semin tia lui Iuda (Apoc. 5, 5), Israel avea s a e n al tat deasupra tuturor popoarelor, ei preferau s a sufere dezam agirea pentru nemplinirea speran telor lor ambi tioase dect mustr arile lui Hristos pentru p acatele lor s i condamnarea pe care o sim teau chiar [244] prin faptul c a se g aseau n fa ta cur a tiei Sale.

Capitolul 25 Chemarea la mare


deasupra M SE LUMINA DE ZIUA arii Galileii. Ucenicii, obosi ti de o noapte de munc a neroditoare, nc a se mai aau n cor abiile lor, pe lac. Isus venise s a petreac a o or a de lini ste lng a ap a. Spera ca n zorii zilei s a poat a g asi pu tin a odihn a, departe de mul timea care l urma zi dup a zi. Dar n-a trecut mult s i oamenii au nceput s a se adune n jurul Lui. Num arul lor a crescut cu repeziciune, astfel nct rm. El era asaltat din toate p ar tile. ntre timp, ucenicii au sosit la ta Pentru a sc apa de mbulzeala mul timii, Isus S-a urcat n corabia lui Petru s i i-a spus s a o ndep arteze pu tin de mal. De aici, Isus putea s a e mai bine v azut s i auzit de to ti s i, din barc a, a nceput s a nve te rm. mul timea adunat a la ta Ce priveli ste era aceasta pentru ngeri; sl avitul lor Conduc ator st atea ntr-o corabie de pescari, leg anat a ntr-o parte s i alta de valurile f ar a odihn a, predicnd vestea cea bun a a mntuirii mul timii care asculta mbulzindu-se pe malul apei! Acela care era Prosl avitul cerului le dezv aluia oamenilor de rnd lucrurile mari ale mp ar a tiei Sale. Cu toate acestea, nu s-ar g asit un loc mai potrivit pentru lucrarea Lui. Lacul, mun tii, cmpiile ntinse, lumina soarelui care se [245] rev arsa pe p amnt, totul i punea la ndemn a mijloace de a ilustra turile Sale s tur nv a ta i de a le imprima n minte. Si nici o nv a ta aa lui Hristos nu a fost rostit a f ar a s a aduc a rod. Fiecare solie pornit a de pe buzele Lui atingea o inim a, ca un cuvnt al vie tii ve snice. rm tot mai mult Cu ecare clip a, se aduna pe ta a lume. B atrni sprijinindu-se n toiegele lor, s ateni vnjo si veni ti de la munte, pescari veni ti de la munca lor pe lac, negustori s i rabini, boga ti s i nv a ta ti, b atrni s i tineri, aducnd pe bolnavii s i pe suferinzii lor, torului divin. Proorocii au se mbulzeau s a asculte cuvintele nv a ta privit nainte la scene de felul acesta s i au scris: Tara lui Zabulon s i tara lui Neftali, nspre mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor, 195

196

Hristos Lumina Lumii

Norodul acesta, care z acea n ntuneric, A v azut o mare lumin a; Si peste cei ce z aceau n tinutul s i n umbra mor tii, A r as arit lumina. rmurile Ghenezaretului, Isus mai avea Afar a de mul timea de pe ta n minte, cnd tinea predica la mare, s i pe al ti ascult atori. Privind de-a lungul veacurilor, i-a v azut pe cei credincio si ai Lui du si la . nchisoare s i la judecat a, n singur atate, n ispit as i n suferin ta Fiecare scen a de bucurie, de lupt a sau de disperare era deschis a de El. n cuvintele pe care le rostea celor aduna ti, El spunea s i celorlalte suete cuvinte potrivite, care aveau s a e solie de mngiere n n ncercare, de lumin ntristare, de speran ta a cereasc a n ntuneric. Prin Duhul Sfnt, glasul acela care vorbea din corabia pescarului pe Marea Galileii urma s a e auzit rostind pace inimii omene sti din timpul sfr sitului. O dat a ncheiat a cuvntarea, Isus S-a ntors c atre Petru s i l-a rugat s a dep arteze corabia la adnc s i s a arunce mrejele pentru pescuire. Dar Petru era descurajat. Toat a noaptea nu prinsese nimic. Ct fusese singur, se gndise la soarta lui Ioan Botez atorul, care z acea singur n nchisoare. Se gndise la ceea ce i a stepta pe Isus s i pe urma sii Lui, la rezultatul slab al lucr arii din Iudea s i la r autatea preo tilor s i rabinilor. Pn as i ocupa tia pe care o avea nu-l mai slujea s i, n timp ce se uita la mrejele goale, viitorul i se ar ata ntunecat s i torule, a zis el, toat plin de descurajare. nv a ta a noaptea ne-am [246] trudit s i n-am prins nimic; dar, la Cuvntul T au, voi arunca mrejele. Noaptea era singurul timp favorabil pentru pescuit cu n avoadele n apa limpede a lacului. Dup a ce muncise din greu toat a noaptea f ar a succes, p area f ar a n adejde s a arunce n avoadele ziua; dar Isus d aduse porunc as i iubirea pentru Domnul lor i-a f acut pe ucenici s a asculte. Simon s i fratele lui au cobort mrejele. Cnd au ncercat s a le scoat a, era a sa de mult pe ste n ele, nct ncepeau s a se rup a. Au fost nevoi ti s a-i cheme pe Iacov s i pe Ioan n ajutor. Dup a nc arcarea pe stelui, amndou a cor abiile erau att de pline, nct amenin tau s a se scufunde. Dar Petru nu se gndea la bel sug sau la cor abii. Minunea aceasta, care le ntrecea pe toate cele la care fusese martor, era pentru el manifestarea puterii dumnezeie sti. n Isus L-a v azut pe Acela care

Chemarea la mare

197

tinea sub st apnirea Sa toat a natura. Prezen ta dumnezeirii d aduse pe ct era el de p torul, ru fa ta ac atos. Iubirea pentru nv a ta sinea pentru ne-credin ta lui, recuno stin ta pentru ndurarea lui Hristos s i, mai presus de toate, sim tul necur a tiei personale n fa ta innitei purit a ti l-au cople sit. n timp ce tovar as ii lui puneau la loc sigur pe stele din mreje, Petru a c azut la picioarele Mntuitorului s i I-a zis: Doamne, pleac a de la mine, c aci sunt un om p ac atos. Era prezen ta aceleia si sn tenii dumnezeie sti, care l f acuse pe profetul Daniel s a cad a ca mort naintea ngerului lui Dumnezeu. El zicea: Puterile m-au l asat, culoarea mi s-a schimbat, fa ta mi s-a slu tit s i am pierdut orice vlag a. Tot astfel s-a ntmplat cnd Isaia a privit slava Domnului; el a exclamat: Vai de mine! Sunt pierdut, c aci sunt un om cu buze necurate... s i am v azut cu ochii mei pe mp aratul, Domnul o stirilor (Dan. 10, 8; Is. 6, 5). Natura uman a, n fa cu des cu sl abiciunea s i p acatul ei, ajunsese fa ta ta avr sirea dumnezeirii s i el se sim tea cu totul nedemn s i nesfnt. La fel s-au petrecut lucrurile cu to ti cei c arora li s-a ng aduit s a vad a m are tia s i maiestatea lui Dumnezeu. Petru a zis: Pleac a de la mine, c aci sunt un om p ac atos, dar s-a ag a tat de picioarele lui Isus, sim tind c a nu poate s a e desp ar tit de El. Mntuitorul i-a r aspuns: Nu te teme; de acum ncolo vei pescar de oameni. Lui Isaia i s-a ncredin tat solia dumnezeiasc a dup a ce s i-a dat seama de sn tenia lui Dumnezeu s i de nevrednicia sa. Petru a primit chemarea n lucrarea lui Hristos numai dup a ce a des fost dus la lep adare de sine s i la dependen ta avr sit a de puterea dumnezeiasc a. Pn a la data aceasta, nici unul dintre ucenici nu se unise deplin cu Isus ca mpreun a-lucr ator cu El. Ei fuseser a martori la multe tura Lui; dar nu p minuni ale Lui s i ascultaser a nv a ta ar asiser a cu [247] totul ocupa tiile lor de mai nainte. nchiderea lui Ioan Botez atorul fusese pentru ei o amar a deza[248] m agire. Dac a a sa se ntmplase cu lucrarea lui Ioan, speran ta pentru torul lor era foarte mic nv a ta a, deoarece to ti conduc atorii religio si [249] se uniser a mpotriva Lui. n mprejur arile acestea, era bine pentru ei s a se ntoarc a pentru un timp scurt la pescuit. Dar acum Isus i-a chemat s a p ar aseasc a via ta de mai nainte s i s a se uneasc a pentru rm, Isus i-a totdeauna cu El. Petru a primit chemarea. Ajungnd la ta

198

Hristos Lumina Lumii

chemat s i pe ceilal ti trei ucenici: Veni ti dup a Mine s i v a voi face pescari de oameni. ndat a ei au l asat totul s i L-au urmat. nainte de a le cere s a p ar aseasc a mrejele s i cor abiile lor de pescuit, Isus le-a dat asigurarea c a Dumnezeu le va mplini toate nevoile. Folosirea cor abiei lui Petru pentru lucrarea Evangheliei a fost bogat r aspl atit a. El, care este bogat... pentru to ti cei ce-L cheam a, a zis: Da ti, s i vi se va da; ba nc a, vi se va turna n sn o m asur a bun a, ndesat a, cl atinat a, care se va v arsa pe deasupra (Rom. 10, 12; Luca 6, 38). Cu m asura aceasta a r aspl atit El lucrarea ucenicilor. Orice sacriciu f acut pentru lucrarea Lui va r aspl atit dup a nem arginita bog a tie a harului S au (Efes. 3, 20; 2, 7). n timpul acelei nop ti triste pe lac, atunci cnd au fost desp ar ti ti s de Hristos, ucenicii au fost greu ap asa ti de necredin ta i obosi ti de munca f ar a reu sit a. Dar prezen ta Lui le-a aprins iar as i credin ta s i le-a adus bucurie s i izbnd a. A sa se ntmpl as i cu noi; desp ar ti ti de Hristos, lucrarea noastr a este neroditoare s i e u sor s a ajungem la nencredere s i nemul tumire. Dar, cnd El este aproape, iar noi lucr am sub conducerea Lui, ne bucur am v aznd dovada puterii Lui. Lucrarea lui Dumnezeu este aceea de a descuraja suetul; lucrarea s lui Hristos este de a inspira credin ta i n adejde. tura profund nv a ta a pe care minunea le-a dat-o ucenicilor este, tur de asemenea, o nv a ta as i pentru noi, s i anume c a Acela, al c arui Cuvnt poate s a adune pe stii din mare, poate s a impresioneze s i inimile oamenilor s i s a-i atrag a cu funiile iubirii Sale, a sa nct slujitorii S ai s a poat a ajunge pescari de oameni. Pescarii ace stia din Galilea erau oameni umili s i nenv a ta ti; dar Hristos, Lumina lumii, era n stare s a le dea putere din bel sug, n vederea lucr arii pentru care fuseser a ale si. Mntuitorul n-a dispre tuit educa tia, deoarece, atunci cnd e crmuit a de iubirea lui Dumnezeu s i consacrat a n slujba Lui, cultura intelectual a este o binecuvntare. Dar El a l asat la o parte pe n telep tii timpului S au, deoarece ei erau att de ncrez atori n sine, nct nu puteau s a aib a mil a de suferin tele oamenilor s i s a devin a mpreun a-lucr atori cu Omul din Nazaret. n bigotismul lor, socoteau ca o batjocur a s a e nv a ta ti de Hristos. [250] Domnul Isus caut a conlucrarea acelora care vor s a devin a mijloace des avr site pentru transmiterea f ar a ncetare a harului S au. Cel dinti lucru pe care trebuie s a-l nve te to ti aceia care vor s a devin a lucr atori mpreun a cu Dumnezeu este lec tia nencrederii n sine; atunci sunt

Chemarea la mare

199

preg ati ti s a li se dea caracterul lui Hristos. Acesta nu se poate primi prin educa tie n s colile cele mai nalte. Este rodul n telepciunii, care torul ceresc. se poate primi numai de la nv a ta Isus a ales pescari needuca ti, deoarece ei nu fuseser as coli ti n tradi tiile s i obiceiurile gre site din vremea lor. Erau oameni cu daruri tur nn ascute s i erau umili s i gata s a primeasc a nv a ta a oameni pe care El i putea educa pentru lucrarea Sa. Pe c aile obi snuite ale vie tii, sunt mul ti oameni care duc cu r abdare povara muncii lor zilnice, dar care nu- si dau seama c a au anumite capacit a ti care, dac a ar puse la lucru, i-ar ridica la acela si nivel cu oamenii cei mai onora ti ai lumii. E nevoie de atingerea unei mini iscusite pentru a trezi facult a ti adormite. Isus a chemat oameni de felul acesta pentru a conlucr atorii Lui s i le-a dat privilegiul de a mpreun a cu El. Oamenii mai mari ai lumii n-au avut niciodat a un asemenea tor. La sfr nv a ta situl educa tiei date de Mntuitorul, ucenicii nu mai erau ne stiutori s i incul ti. Ei deveniser a asemenea Lui la minte s i la caracter, iar oamenii s i-au dat seama c a fuseser a mpreun a cu Isus. Lucrarea cea mai nalt a a educa tiei nu este de a da numai cu , care este no stin te, ci de a mp art as i acea energie d at atoare de via ta primit a prin leg atura dintre o minte s i alt a minte, dintre o inim as i . Ce privilegiu minunat alt a inim a. Numai via ta poate s a dea via ta au avut ei s a e n leg atur a zilnic a, timp de trei ani, cu acea via ta , care dumnezeiasc a, de la care a pornit orice impuls d at ator de via ta a binecuvntat lumea! Mai presus dect tovar as ii lui, Ioan, ucenicul iubit, s-a predat puterii acestei minunate iubiri. El spune: Via ta a fost ar atat as i noi am v azut-o s i m arturisim despre ea s i v a vestim care era la Tat via ta ve snic a, via ta al s i care ne-a fost ar atat a. Noi to ti am primit din plin atatea Lui, s i har dup a har (1 Ioan 1, 2; Ioan 1, 16). Apostolii Domnului nostru nu aveau nimic care s a aduc a slav a persoanei lor. Era evident c a succesul lucr arii lor se datora numai lui Dumnezeu. Via ta acestor oameni, caracterul pe care s i l-au format s i lucrarea cea mare pe care Dumnezeu a adus-o la ndeplinire prin ei constituie o dovad a puternic a de ceea ce va face El pentru aceia care sunt ascult atori s i gata de a nv a ta. Acela care l iube ste mai mult pe Hristos va face cel mai mult bine. Nelimitat a va ecien ta celui care, dnd eul la o parte, d a [251] deplin prilej Duhului Sfnt s a lucreze asupra inimii s i tr aie ste o via ta

200

Hristos Lumina Lumii

consacrat a lui Dumnezeu. Dac a oamenii vor suporta disciplina necesar a f ar a s a se plng as i f ar a s a sl abeasc a pe cale, Dumnezeu i va nv a ta n ecare or as i n ecare zi. El dore ste s a descopere ndurarea Sa. Dac a poporul S au va ndep arta piedicile, El va rev arsa apele mntuirii ca ni ste ruri bogate, care s a curg a prin canale omene sti. umil Dac a oamenii cu via ta a ar fost ncuraja ti s a fac a tot binele pe care l-ar putea face, dac a nu s-ar a sezat asupra lor mini care s a le n abu se zelul, ar fost o sut a de lucr atori pentru Hristos acolo unde ast azi nu e dect unul. Dumnezeu i ia pe oameni a sa cum sunt s i le face educa tia pentru lucrarea Sa, dac a se supun Lui. Duhul lui Dumnezeu, primit n suet, va nviora toate puterile. Sub conducerea Duhului Sfnt, mintea care s-a predat f ar a rezerv a lui Dumnezeu se dezvolt a n chip armonios s i este nt arit a s a n teleag as i s a mplineasc a cerin tele lui Dumnezeu. Caracterul slab s i nehot art se transform a ntr-un caracter plin de putere s i de statornicie. Consacrarea continu a produce o leg atur a att de strns a ntre Isus s i ucenicii Lui, nct cre stinul devine asemenea Lui la minte s i la caracter. Prin leg atura cu Hristos, el va avea vederi mai clare s i mai cuprinz atoare. Puterea lui de n telegere va mai p atrunz atoare, judecata lui mai echilibrat a. Cel ce dore ste s a e n a slujba lui Hristos este att de nviorat de puterea d at atoare de via ta Soarelui Neprih anirii, nct poate s a aduc a mai mult a road a pentru slava lui Dumnezeu. au luat Oamenii care au cea mai nalt a educa tie n arte s i s tiin ta turi pre nv a ta tioase de la cre stinii cu via ta smerit a, pe care lumea i-a socotit nenv a ta ti. Dar ace sti nensemna ti ucenici primiser ao educa tie n cea mai nalt as coal a. Ei au stat la picioarele Aceluia [252] care a vorbit cum n-a vorbit un om niciodat a.

Capitolul 26 La Capernaum
ATORIILE N INTERVALELE DINTRE CAL SALE n diferite locuri, Isus a locuit n cetatea Capernaum s i astfel a ajuns s a e rmul M denumit a cetatea Sa. Era a sezat a pe ta arii Galileii, aproape de hotarul frumoasei cmpii a Ghenezaretului. Depresiunea adnc a a lacului asigura acestei cmpii, care se rmurile lui, climatul minunat de sud. Pe vremea lui ntindea de la ta Hristos, cre steau aici palmieri s i m aslini, erau multe livezi s i vii, lanuri roditoare s i ori deosebit de frumoase, toate ind udate de praiele care t sneau din stnci. T armurile lacului s i dealurile care l nconjurau la o mic a dep artare erau pres arate cu trguri s i sate. Fa ta lacului era str ab atut a de multe cor abii de pescari. Pretutindeni se vedea agita tia unei vie ti active s i aglomerate. ns as i cetatea Capernaum era potrivit a s a e centrul lucr arii Mntuitorului. Fiind situat a pe drumul cel mare, care ducea de la Damasc la Ierusalim, spre Egipt s i Marea Mediteran a, era ca o r ascruce de ri treceau prin ora drumuri. Oamenii din multe ta s sau se opreau acolo s a se odihneasc a din c al atoriile lor ntr-o parte sau alta. Isus putea s a ntlneasc a aici toate na tiunile s i toate clasele sociale, pe turile Lui cel bogat s i nsemnat, ca s i pe cel s arac s i umil, iar nv a ta [253] ri s puteau s a e duse n alte ta i n multe case. n felul acesta avea s a e provocat a cercetarea profe tilor s i aten tia lumii s a e ndreptat a c atre Mntuitorul, iar misiunea Lui avea s a e prezentat a lumii. F ar a s a tin a seama de ac tiunea Sinedriului mpotriva lui Isus, ace sti oameni a steptau cu ner abdare cre sterea lucr arii Lui. Tot cerul era pus n mi scare. ngerii preg ateau calea pentru lucrarea Lui, inuen tnd inimile oamenilor s i atr agndu-le la Mntuitorul. n Capernaum, ul slujba sului mp ar atesc, pe care Hristos l vinde-case, era o m arturie a puterii Lui. Iar slujba sul mp ar atesc mpreun a cu cei din casa lui, plini de bucurie, si m arturiseau credin ta. torul nsu Cnd s-a aat c a nv a ta si Se g asea ntre ei, toat a cetatea s-a pus n mi scare. Mul timea alerga s a-L vad a. n ziua de Sabat, oamenii 201

202

Hristos Lumina Lumii

au venit n num ar att de mare la sinagog a, nct mul ti dintre ei au fost nevoi ti s a se ntoarc a, pentru c a n-au putut intra. tura To ti cei care l auzeau pe Mntuitorul erau uimi ti de nv a ta Lui, pentru c a vorbea cu putere. El i nv a ta ca Unul care avea putere, nu cum i nv a tau c arturarii lor (Luca 4, 32; Mat. 7, 29). tura c nv a ta arturarilor s i a b atrnilor era rece s i formalist a, ca o lec tie nv a tat a pe dinafar a. Pentru ei, Cuvntul lui Dumnezeu nu avea . Ideile s turilor putere de via ta i tradi tiile lor erau puse n locul nv a ta Lui. n slujba obi snuit a, f acut a dup a rnduielile lor, pretindeau c a explicau legea, dar nici inimile lor, nici ale ascult atorilor nu erau mi scate de o inspira tie de la Dumnezeu. turi care aduIsus nu avea nimic de a face cu diferitele nv a ta ceau desp ar tire ntre iudei. Lucrarea Lui era s a prezinte adev arul. turilor paCuvintele Lui rev arsau un potop de lumin a asupra nv a ta triarhilor s i profe tilor, iar Scripturile ajungeau la oameni ca o nou a descoperire. Niciodat a mai nainte nu sim tiser a ascult atorii Lui o a sa profunzime a n telesului Cuvntului lui Dumnezeu. Isus i ntmpina pe oameni pe terenul lor, ca Unul care era obi snuit cu greut a tile lor. El f acea adev arul s a e frumos, prezentndu-l n chipul cel mai direct s i cel mai simplu. Limba folosit a de El era curat a, aleas as i limpede ca apa unui pru. Glasul Lui era ca o melodie pentru cei care ascultaser a rostirile monotone ale rabinilor. tura Lui era simpl Cu toate c a nv a ta a, El vorbea ca unul care avea tura Lui n contrast cu autoritate. Caracteristica aceasta punea nv a ta a tuturor celorlal ti. Rabinii vorbeau cu ndoial as i ezitare, ca s i cum Scripturile puteau interpretate ca s a nsemne o dat a un lucru s i alt a dat a exact invers. Ascult atorii ajungeau n ecare zi ntr-o s i mai . Dar Isus prezenta Scripturile ca pe o autoritate mare nesiguran ta ce nu mai putea pus a la ndoial a. Oricare ar fost subiectul, El l prezenta cu putere, astfel nct cuvintele Lui s a nu e puse la [254] ndoial a. El vorbea ns a cu ardoare mai degrab a dect cu patim a. El vorbea ca unul care are de ndeplinit un obiectiv bine denit. El aducea la lumin a realit a tile lumii ve snice. n orice subiect l descoperea pe Dumnezeu. Isus c auta s a destrame farmecul orbirii, care i tine pe oameni absorbi ti de lucrurile p amnte sti. El a seza lucrurile acestei vie ti n adev arata lor rela tie, ca ind subordonate celor de interes ve snic, dar nu trecea cu vederea importan ta lor. El nv a ta c a cerul

La Capernaum

203

s i p amntul sunt n strns a leg atur as i c a o cunoa stere a adev arului dumnezeiesc l preg ate ste mai bine pe om s a ndeplineasc a datoriile vie tii de toate zilele. El vorbea ca unul care cunoa ste bine cerul, con stient de leg atura Sa cu Dumnezeu, s i n acela si timp recunoscnd faptul c a este unit cu ecare membru al familiei omene sti. Soliile pline de har erau f acute s a se potriveasc a ascult atorilor Lui. Stia s a nvioreze cu vorba pe cel dobort de ntristare (Is. 50, 4); c aci harul era turnat pe buzele Lui, ca s a poat a transmite oamenilor n chipul cel mai atr ag ator comorile adev arului. El avea tact ca s a ntmpine mintea plin a de prejudec a ti s i i surprindea cu ilustra tii prin care le c stiga aten tia. Prin imagina tie ajungea la inim a. Ilustra tiile Lui erau luate din lucrurile vie tii zilnice s i, cu toate c a erau simple, aveau n ele un n teles minunat de adnc. P as arile cerului, crinii de pe cmp, s amn ta, p astorul s i oile cu aceste exemple a ilustrat Hristos adev aruri nemuritoare; iar dup a aceea, ori de cte ori aveau s a vad a aceste lucruri ale naturii, ascult atorii Lui si reaminteau de cuvintele Sale. Ilustra tiile lui Hristos repetau turile Lui. nencetat nv a ta Hristos nu-i lingu sea niciodat a pe oameni. Niciodat a nu spunea ceva care s a hr aneasc a fanteziile s i nchipuirile lor s i nici nu-i l auda pentru iscusitele lor n ascociri; dar cuget atorii profunzi s i lipsi ti de tura Lui s prejudec a ti primeau nv a ta i vedeau c a aceasta le proba n telepciunea. Erau plini de uimire pentru faptul c a adev arul spiritual era exprimat n vorbirea cea mai simpl a. Oamenii cu educa tia cea mai nalt a erau ncnta ti de cuvintele Lui, iar cei needuca ti aveau totdeauna de c stigat. El avea o solie pentru cei nenv a ta ti s i i f acea chiar s i pe p agni s a n teleag a c a are o solie pentru ei. Duioasa Lui mil a venea ca o atingere vindec atoare asupra inimilor obosite s i tulburate. Chiar s i n mijlocul agita tiei vr ajma silor mnio si, El era nconjurat de o atmosfer a plin a de pace. Frumuse tea rii Lui, farmecul caracterului Lui s nf a ti sa i, mai presus de toate, iubirea exprimat a n privire s i n tonul vorbirii Lui i atr ageau pe . F to ti aceia care nu erau mpietri ti n necredin ta ar a spiritul acela pl acut s i plin de iubire, care r as area din orice privire s i din orice cuvnt, n-ar putut s a atrag a atta lume. Suferinzii care veneau la El sim teau c a Se interesa de ceea ce i interesa pe ei, ca un prieten [255] duios s i credincios, s i doreau s a ae mai mult din adev arurile pe

204

Hristos Lumina Lumii

care El le nv a ta. Cerul era adus aproape. Ei doreau s a r amn a n prezen ta Lui, ca s a primeasc a f ar a ncetare mngierea iubirii Sale. Isus observa cu mult a seriozitate schimbarea fe tei ascult atorilor S ai. Chipurile care exprimau interes s i pl acere i d adeau mare satisfac tie. Cnd s age tile adev arului p atrundeau n suet, sf armnd s por tile egoismului, dnd na stere la poc ain ta i n cele din urm a la , Mntuitorul Se bucura din inim recuno stin ta a. Cnd privirea Lui se rotea deasupra mul timii ascult atorilor s i recuno stea printre ei fe te pe care le mai v azuse, chipul Lui se lumina de bucurie. El vedea n ei supu cu speran ta si ai mp ar a tiei Sale. Cnd adev arul vorbit limpede lovea vreun idol iubit, observa schimbarea fe tei, privirea rece s i mpotrivitoare, ceea ce dovedea c a lumina nu era primit a. Cnd i vedea pe oameni refuznd solia p acii, inima i era sf siat a pn a n adncul ei. Odat a, Isus vorbea n sinagog a despre mp ar a tia pe care venise s-o ntemeieze s i despre misiunea Lui de a-i elibera pe cei lega ti de Satana. Deodat a, a fost ntrerupt de un strig at de groaz a. Un om cu mintea bolnav a s-a aruncat printre oameni, strignd: Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit s a ne pierzi? Te s tiu cine e sti: E sti Sfntul lui Dumnezeu. To ti s-au tulburat s i s-au alarmat. Aten tia oamenilor a fost atras a de la Hristos s i cuvintele Lui nu mai erau ascultate. Tocmai lucrul acesta l-a urm arit s i Satana, ndreptndu- si victima spre sinagog a. Dar Isus a certat demonul, zicnd: Taci s i ie si afar a din omul acesta. Si duhul cel r au, dup a ce l-a trntit n mijlocul adun arii, a ie sit afar a din el, f ar a s a-i fac a vreun r au. Mintea acestui bolnav nenorocit fusese ntunecat a de Satana, dar, n prezen ta Mntuitorului, o raz a de lumin a a str ab atut negura. El a nceput s a doreasc a eliberarea de sub puterea lui Satana; dar demonul se mpotrivea puterii lui Hristos. Cnd omul a ncercat s a-L roage pe Isus s a-l ajute, duhul cel r au i-a pus alte cuvinte n gur a s i el a nceput s a strige cuprins de groaz a. Demonizatul n telegea ntructva c a era n fa ta Unuia care putea s a-l elibereze, dar, cnd a ncercat s a se apropie de mna aceea atotputernic a, voin ta altuia l-a tinut pe loc, cuvintele altuia i-au venit pe buze. Lupta dintre puterea [256] lui Satana s i dorin ta sa dup a eliberare era grozav a. Acela care l biruise pe Satana n pustia ispitei era din nou fa ta cu vr n fa ta ajma sul S au. Demonul si folosea toat a puterea ca s a- si

La Capernaum

205

st apneasc a mai departe victima. Dac a ar pierdut terenul aici, ar lui Isus. P nsemnat c a-I acord a o biruin ta area c a omul torturat si va pierde via ta n lupta cu vr ajma sul care-i ruinase existen ta. Mntuitorul a vorbit cu autoritate s i l-a eliberat pe prizonier. Omul care fusese posedat st atea acum, n fa ta oamenilor uimi ti, fericit n libertatea st apnirii de sine. Pn as i demonul m arturisise despre puterea dumnezeiasc a a Mntuitorului. Omul l pream area pe Dumnezeu pentru libertatea lui. Ochii aceia, care luciser a pn a atunci de s albaticul foc al nebuniei, str alus . ceau acum de inteligen ta i l asau s a curg a lacrimi de recuno stin ta Oamenii erau mu ti de uimire. ndat a ce s i-au revenit, au zis unul tur c atre altul: Ce este aceasta? O nv a ta a nou a! El porunce ste ca un st apn chiar s i duhurilor necurate, s i ele l ascult a! (Marcu 1, 27) Cauza tainic a a suferin tei, care f acuse din omul acesta un spectacol ngrozitor pentru prietenii lui s i o povar a pentru sine nsu si, se aa chiar n via ta lui. Fusese fascinat de pl acerile p acatului s i voise un carnaval. El nu visase c s a fac a din via ta a va ajunge o teroare pentru lume s i o ru sine pentru familia sa. Socotise c a putea s a- si petreac a timpul n nebunii nevinovate. Dar, o dat a ajuns pe povrni s, piciorul i-a alunecat repede. Necump atarea s i via ta u suratic a au stricat nobilele nsu siri ale in tei lui, iar Satana a ajuns s a pun a st apnire pe el cu totul. Remu sc arile au venit prea trziu. Cnd ar fost dispus s a sacrice bog a tia s i pl acerile pentru a- si rec stiga s an atatea, devenise o victim a f ar a putere n ghearele celui r au. Se a sezase pe terenul vr ajma sului s i Satana pusese st apnire pe toate puterile lui. Ispititorul l am agise cu multe din darurile lui fermec atoare; dar, ndat a ce omul nenorocit a ajuns n puterea lui, vr ajma sul a devenit nemilos n cruzimea lui s i ngrozitor n preten tiile lui nemiloase. A sa se va ntmpla cu to ti aceia care se supun celui r au; pl acerea s i fascina tia nceputului vie tii lor sfr sesc n negura disper arii sau n nebunia unui suet ruinat. Acela si duh r au, care-L ispitise pe Hristos n pustie s i care avea st apnire asupra demonizatului din Capernaum, i st apnea s i pe de ei acesta iudeii necredincio si. Dar fa ta si lua un aer de evlavie, c autnd s a-i n sele n ce prive ste motivele respingerii Mntuitorului. Starea lor era s i mai dezn ad ajduit a dect a demonizatului, deoarece

206

Hristos Lumina Lumii

nu sim teau nevoia de Hristos s i, din cauza aceasta, erau tinu ti cu [257] putere de Satana. Timpul n care Hristos a lucrat personal ntre oameni a fost timpul celei mai intense activit a ti pentru puterile mp ar a tiei ntunericului. Veacuri de-a rndul, Satana, mpreun a cu ngerii lui r ai, c autase s a st apneasc a trupul s i mintea oamenilor, pentru a-i aduce la p acat ; apoi L-a acuzat pe Dumnezeu de toat s i la suferin ta a nenorocirea aceasta. Isus le descoperea oamenilor caracterul lui Dumnezeu. El sf arma puterea lui Satana s i i elibera pe cei prin si. Via ta nou a, iubirea s i puterea coborte din cer lucrau asupra inimilor oamenilor s i prin tul r aului s-a ridicat la lupt a, pentru ca mp ar a tia lui s a- si p astreze domina tia. Satana s i-a adunat toate for tele s i la ecare pas lucra mpotriva lui Hristos. A sa va lupta cea mare de la sfr sit ntre neprih anire s i p acat. n timp ce via ta, lumina s i puterea nou a coboar a de sus asupra nou ucenicilor lui Hristos, o via ta a izvor as te s i de jos, dnd putere agen tilor lui Satana. Fiecare element p amntesc se manifest a cu o putere sporit a. Cu iscusin ta c stigat a n decursul veacurilor de lupt a, prin tul r aului lucreaz a sub o nf a ti sare am agitoare. El se arat a mbr acat ca un nger de lumin a, iar mul timile se alipesc de duhuri turile dracilor (1 Tim. 4, 1). n sel atoare s i de nv a ta torii lui Israel nu aveau n zilele lui Hristos, conduc atorii s i nv a ta putere s a se mpotriveasc a lucr arilor lui Satana. Ei neglijau tocmai acele mijloace prin care ar putut s a tin a piept duhurilor rele. Hristos nu l-a biruit pe cel r au dect prin Cuvntul lui Dumnezeu. Mai marii lui Israel pretindeau c a sunt interpre tii Cuvntului lui Dumnezeu, dar ei l studiaser a numai pentru a- si sus tine tradi tiile s i pentru a impune rnduielile f acute de oameni. Prin interpretarea pe care o d adeau, ei l f aceau s a exprime idei pe care Dumnezeu niciodat a nu le d aduse. Interpret arile lor obscure f aceau s a apar a ntr-o form a neclar a lucr arile pe care El le f acuse u sor de n teles. Se certau pentru , dar n practic detalii lipsite de importan ta a negau cele mai de seam a adev aruri. Din cauza aceasta, necredin ta se r aspndea. Cuvntul lui Dumnezeu era jefuit de puterea lui s i duhurile rele lucrau dup a bunul [258] lor plac. Istoria se repet a. Avnd Biblia deschis a n fa ta lor s i sus tinnd turile ei, mul c a onoreaz a nv a ta ti conduc atori religio si din timpurile noastre nimicesc credin ta n ea ca ind Cuvntul lui Dumnezeu.

La Capernaum

207

Ei se ocup a de disecarea Cuvntului s i pun p arerile lor mai presus de declara tiile lui l amurite. n minile lor, Cuvntul lui Dumnezeu si pierde puterea regeneratoare. Din cauza aceasta, necredin ta se dezl an tuie s i nelegiuirea nore ste. O dat a ce a subminat credin ta n Biblie, Satana i ndreapt a pe oameni la alte izvoare pentru lumin as i putere. n felul acesta, el si turile l preg ate ste locul. Aceia care se ndep arteaz a de nv a ta amurite ale Scripturii s i de puterea conving atoare a Duhului lui Dumnezeu i invit a pe demoni s a-i st apneasc a. Examinarea critic as i speculativ a a Scripturii a deschis calea pentru spiritism s i teozoe forme modernizate ale p agnismului din vechime pentru a c stiga teren chiar s i n bisericile care pretind c a sunt ale Domnului Isus Hristos. Al aturi de aceia care predic a Evanghelia lucreaz a in te care nu sunt dect unelte ale duhurilor n sel atoare. Foarte mul ti oameni vin n leg atur a cu ele mai mult din curiozitate, dar, avnd dovada c a acolo lucreaz a o putere supraomeneasc a, ei sunt fermeca ti din ce n mai tare ca ce mai mult, pn a cnd ajung s a e st apni ti de o voin ta a lor. Ei nu pot s a scape de puterea ei misterioas a. Zidurile de ap arare ale suetului sunt d armate s i el r amne f ar a opreli sti mpotriva p acatului. O dat a ce a lep adat restric tiile Cuvntului lui Dumnezeu s i ale Duhului S au, nimeni nu s tie pn a la ce adncimi ale dec aderii va ajunge. P acate ascunse sau patimi puternice pot face din el un captiv, tot a sa de neajutorat ca s i demonizatul din Capernaum. Cu toate acestea, starea lui nu este lipsit a de n adejde. Mijlocul prin care l putem birui pe cel r au este acela si prin care a biruit Hristos puterea Cuvntului. Dumnezeu nu ne st apne ste mntul nostru, dar, dac mintea f ar a consim ta a dorim s a cunoa stem s i s a facem voia Lui, ni se d as i nou a f ag aduin ta: Ve ti cunoa ste adev arul, s i adev arul v a va face slobozi. Dac a vrea cineva s a fac a tura (Ioan 8, 32; 7, 17). voia Lui, va ajunge s a cunoasc a... nv a ta n aceste f Prin credin ta ag aduin te, oricare om poate eliberat de cursele r at acirii s i de domnia p acatului. Fiecare om este liber s a aleag a de care putere vrea s a e st apnit. Nimeni n-a c azut att de jos, nimeni nu este att de tic alos, nct s a nu g aseasc a eliberarea lui Hristos. n loc de rug aciune, demonizatul a putut s a rosteasc a numai cuvintele lui Satana; cu toate acestea, strig atul nerostit al inimii a fost auzit. Nu exist a strig at al unei in te

208

Hristos Lumina Lumii

n nevoie, chiar f ar a s a fost rostit, care s a nu e ascultat. Aceia care vor consim ti s a intre n leg amnt cu Dumnezeul cerului nu vor [259] l asa ti n puterea lui Satana sau n sl abiciunile rii lor. Ei sunt invita ti de Mntuitorul: S a caute ocrotirea Mea, s a fac a pace cu Mine, da, s a fac a pace cu Mine (Is. 27, 5). Duhurile ntunericului se vor lupta pentru cel care odat a a fost sub st apnirea lor, dar ngerii lui Dumnezeu l vor ap ara cu o putere care va c stiga biruin ta. Domnul zice: Se poate lua prada celui puternic? Si poate s a scape cel prins din prinsoare? Da, zice Domnul, prada celui puternic va luat as i cel prins de asupritor va sc apa: C aci Eu voi lupta mpotriva vr ajma silor t ai s i voi sc apa pe ii t ai (Is. 49, 24.25). n timp ce oamenii aduna ti n sinagog a erau nc a nm armuri ti de groaz a, Isus S-a retras acas a la Petru, ca s a Se odihneasc a pu tin. Dar s i aici se coborse o umbr a. Mama so tiei lui Petru z acea bolnav a, lovit a de friguri mari. Isus a mustrat boala s i suferinda s-a sculat s i a nceput s a slujeasc a pe Domnul s i pe ucenicii Lui. Ve stile despre lucr arile s avr site de Hristos s-au r aspndit cu repeziciune prin Capernaum. De teama rabinilor, oamenii n-au ndr aznit s a vin a n timpul Sabatului pentru a vindeca ti; dar, ndat a ce soarele a disp arut sub orizont, s-a pornit o mi scare. Din case, din ateliere, din pie te, locuitorii ora sului s-au ngr am adit spre umila n care Se ad locuin ta apostea Isus. Bolnavii erau adu si pe paturi, veneau sprijinindu-se n crje sau, ind ajuta ti de prieteni, veneau tremurnd s i s ov aind n fa ta Mntuitorului. Or a dup a or a veneau s i plecau, c aci nimeni nu s tia dac a Vindec atorul va s i mine ntre ei. Niciodat a nu tr aise cetatea Capernaum s o zi ca aceasta. V azduhul era plin de glas de biruin ta i de strig ate de eliberare. Mntuitorul Se bucura de fericirea pe care o de steptase. Cnd vedea suferin tele celor care veneau la El, inima Lui se umplea de mil as i tres alta de bucurie, pentru c a avea putere s a le readuc a s an atatea s i fericirea. Isus nu Si-a ncetat lucrul pn a n-a fost vindecat s i cel din urm a suferind. Era noaptea trziu cnd mul timea s-a retras s i lini stea s-a a sezat asupra casei lui Simon. Ziua cea lung as i plin a de agita tie trecuse s i Isus c auta odihn a. Dar, pe cnd ora sul era nc a nv aluit de somn, pe cnd era nc a ntuneric de tot, Isus S-a sculat, a ie sit s i S-a dus ntr-un loc pustiu s i Se ruga acolo.

La Capernaum

209

A sa a petrecut Isus zilele vie tii Sale pe p amnt. Adesea le d adea drumul ucenicilor S ai s a mearg a acas as i s a se odihneasc a; dar El refuza cu delicate te st aruin tele lor de a-L lua de la lucr arile Lui. Toat a ziua muncea, nv a tnd pe cei ne stiutori, vindecnd pe bolnavi, [260] dnd vedere celor orbi, hr anind mul timea; iar la apusul soarelui sau n zorii zilei ie sea n sanctuarul mun tilor pentru comuniunea cu Tat al S au. Adesea petrecea noaptea ntreag a n rug aciune s i medita tie, revenind la lucrul S au printre oameni cnd se rev arsa de ziu a. n zorii zilei, Petru s i tovar as ii s ai au venit la Isus, spunndu-I c a oamenii din Capernaum au s i nceput s a-L caute. Ucenicii fuseser a amar dezam agi ti din cauza primirii care I se f acuse lui Hristos pn a aici. Autorit a tile de la Ierusalim c autau s a-L omoare, pn as i oamenii din ora sul Lui ncercaser a s a-I ia via ta; dar la Capernaum fusese primit cu mare entuziasm s i speran ta ucenicilor a renviat. Poate c a printre galileenii iubitori de libertate se vor g asi sus tin atorii noii mp ar a tii. Dar cu uimire au auzit cuvintele lui Hristos: Trebuie s a vestesc Evanghelia mp ar a tiei lui Dumnezeu s i n alte cet a ti, indc a pentru aceasta am fost trimis. n agita tia care se produsese la Capernaum, era primejdia ca scopul misiunii Lui s a e pierdut din vedere. Isus nu Se mul tumea s a atrag a aten tia asupra Sa doar ca la un f ac ator de minuni sau ca la un vindec ator de boli ale trupului. El c auta s a-i atrag a pe oameni la El ca ind Mntuitorul lor. n timp ce oamenii se gr abeau s a cread a c a El venise ca mp arat, s a ntemeieze o mp ar a tie p amnteasc a, El dorea s a le ndep arteze mintea de la cele p amnte sti s i s a-i conduc a la cele spirituale. Succesul numai n cele lume sti s-ar a sezat n calea lucr arii Sale. Admira tia mul timii u suratice l sup ara totdeauna. El nu urm area s deloc n via ta a Se nal te pe Sine. Omagiul pe care lumea l d a rangului, bog a tiei sau talentului era str ain de Fiul omului. Isus n-a folosit nici unul dintre mijloacele pe care le folosesc oamenii pentru a c stiga supunerea s i pentru a impune respectul. Cu sute de ani nainte de na stere, I se f acuse aceast a proorocie: El nu va striga, [261] nu-Si va ridica glasul s i nu-l va face s a se aud a pe uli te; trestia frnt a n-o va zdrobi s i mucul care mai arde nc a nu-l va stinge. Va vesti judecata dup a adev ar. El nu va sl abi, nici nu Se va l asa pn a va a seza dreptatea pe p amnt (Is. 42, 2-4).

210

Hristos Lumina Lumii

Fariseii c autau s a se disting a prin mplinirea scrupuloas a a ceremoniilor, precum s i prin milosteniile s i rug aciunile lor care izbeau privirile. Ei si dovedeau rvna pentru religie, f acnd din ea subiect de discu tie. Certurile ntre sectele adverse erau zgomotoase s i ndelungate s i nu era ceva neobi snuit s a se aud a pe str azi glasul . nver sunat al c arturarilor certndu-se pentru credin ta Via ta lui Isus era n contrast izbitor cu toate acestea. n via ta Lui nu s-a v azut vreodat a o disput a zgomotoas a, o rug aciune b at atoare la ochi sau o fapt a menit a s a-I atrag a laude. Hristos era ascuns n Dumnezeu s i Dumnezeu Se descoperea n caracterul Fiului S au. C atre aceast a descoperire dorea Isus s a e ndreptate inimile oamenilor s i acesteia s a i se dea cinstire. Soarele ndrept a tirii n-a r as arit asupra lumii n str alucire, pentru a cople si sim turile cu slava Lui. St a scris despre Hristos: El Se ive ste ca zorile dimine tii (Osea 6, 3). n lini ste s i pace lumina zilei r asare asupra p amntului, mpr as tiind umbra ntunericului s i . A de steptnd lumea la via ta sa a r as arit Soarele ndrept a tirii, cu [262] t am aduirea sub aripile Sale (Mal. 4, 2).

Capitolul 27 Po ti s a m a cur a te sti


DINTRE TOATE BOLILE CUNOSCUTE n Orient, lepra era cea mai de temut. Caracterul ei incurabil s i contagios s i efectul grozav pe care-l avea asupra victimelor i umpleau de groaz a chiar s i pe cei mai curajo si oameni. Printre iudei, ea era socotit a ca o pedeaps a pentru p acate. Si din cauza aceasta era numit a b ataia, de degetul lui Dumnezeu. P atrunznd adnc, ind cu neputin ta vindecat s i provocnd moartea, era privit a ca un simbol al p acatului. Prin legea ceremonial a, leprosul era declarat necurat. Ca s i cnd ar murit deja, el era ndep artat din locuin tele omene sti. Tot ce atingea el era necurat. Aerul era contaminat prin respira tia lui. Cel b anuit c a are boala trebuia s a se nf a ti seze la preo ti, care aveau s a cerceteze s i s a hot arasc a n cazul lui. Dac a era declarat lepros, era desp ar tit de familie, alungat din adunarea lui Israel s i sortit s a stea numai n tov ar as ia acelora care erau la fel de lovi ti ca el. Legea era nenduplecat a n cererile ei. Nici chiar mp ara tii sau conduc atorii nu erau scuti ti. Un monarh care ar fost atacat de aceast a boal a ngrozitoare trebuia s a predea sceptrul s i s a fug a din societate. Departe de prietenii s i rudele lui, leprosul trebuia s a poarte blestemul bolii sale. Era obligat s a- si strige boala n gura mare, s a- si sf sie hainele s i s a dea semnalul de alarm a, prevenindu-i pe to ti s a fug a de prezen ta lui molipsitoare. Strig atul necurat, necurat!, venind n tonuri jalnice de la exila tii singuratici, era semnalul pe care oamenii l auzeau cu groaz as i cu oroare. n regiunea n care lucra Hristos, erau mul ti asemenea suferinzi s i vestea despre lucrarea Lui a ajuns la ei, aducndu-le o raz a de . Dar din zilele profetului Elisei nu se mai auzise ca s speran ta a [263] se vindece un om de care se prinsese aceast a boal a. Ei nici nu ndr azneau s a spere c a Isus va face pentru ei ceea ce nu f acuse pentru nimeni. Cu toate acestea, s-a g asit unul n a c arui inim a credin ta a nceput s a ncol teasc a. Dar omul bolnav nu s tia cum s a ajung a la Isus. Dac a era mpiedicat s a vin a n leg atur a cu semenii lui, cum ar putea oare s a se nf a ti seze naintea Vindec atorului? Se ntreba 211

212

Hristos Lumina Lumii

dac a Hristos ar vrea s a-l vindece. Oare Se va opri El s a Se uite la un om despre care se credea c a sufer a pedeapsa lui Dumnezeu? Nu cumva, la fel ca fariseii sau chiar ca doctorii, va rosti un blestem asupra lui s i-i va spune s a fug a din regiunile locuite de oameni? Se gndea la tot ce i se povestise despre Isus. Nici unul dintre aceia care c autaser a ajutorul Lui nu fusese izgonit. Bietul om s-a hot art totu si s a-L g aseasc a pe Mntuitorul. Cu toate c a era alungat din ora se, prin mun putea s a-I ias a n cale undeva, pe o c arare m argina sa ti, sau s a-L g aseasc a nv a tnd pe oameni afar a din ora s. Greut a tile erau mari, dar aceasta era singura lui n adejde. Leprosul a fost ndrumat c atre Mntuitorul. Isus nv a ta lng a lac pe oamenii aduna ti n jurul S au. Stnd departe, leprosul prinde cteva cuvinte de pe buzele Mntuitorului. l vede punndu-Si minile peste bolnavi, i vede pe ologi, pe orbi, pe sl ab anogi s i pe aceia care erau gata s a moar a de felurite boli cum se ridic a plini de s an atate, l audnd pe Dumnezeu pentru eliberarea lor. Credin ta din inim a i se nt are ste. Vine mai aproape s i tot mai aproape de mul timea adunat a acolo. Restric tiile care-i erau impuse, protec tia oamenilor s i teama cu care l privesc to ti sunt uitate. El se gnde ste numai la fericirea sperat aa vindec arii. nf a ti sarea lui era ngrozitoare. Boala a s apat f aga se adnci s i corpul lui n descompunere e ngrozitor la privit. La ar atarea lui, oamenii se dau napoi ngrozi ti. Se mbulzesc unii n al tii, vrnd s a scape de atingerea lui. Unii ncearc a s a-l opreasc a s a se apropie de Isus, dar n zadar. Nu-i vede s i nu-i aude. Cuvintele lor de scrb a nu-l impresioneaz a. l vede numai pe Fiul lui Dumnezeu. Aude numai celor care sunt gata s glasul care roste ste via ta a moar a. naintnd c atre Isus, se arunc a la picioarele Lui cu strig atul: Doamne, dac a vrei, po ti s a m a cur a te sti. Isus i r aspunse: Da, vreau, i cur a tit s i puse mna pe el (Mat. 8, 3). ndat a o schimbare s-a petrecut cu leprosul. Carnea lui s-a ns an ato sit, nervii lui au nceput s a simt a, iar mu schii au prins putere. Pielea aspr a, solzoas a, care caracterizeaz a lepra, a disp arut s i o pros[264] pe time ca pielea unui copil s an atos i-a luat locul. Isus i-a poruncit omului s a nu spun a ce lucrare se f acuse cu el, ci s a se nf a ti seze ndat a cu un dar la templu. Un asemenea dar nu putea s a e primit pn a cnd preo tii nu f aceau o cercetare s i nu

Po ti s a m a cur a te sti

213

se pronun tau c a omul s-a vindecat. Orict ar fost ei de lipsi ti de s bun avoin ta a fac a acest serviciu, nu puteau s a nu fac a cercetarea s i s a nu dea verdictul asupra cazului. Cuvintele Scripturii arat a hot arrea cu care Hristos i-a spus omului ce trebuie s a fac a, dar s i obliga tia s a tac as i s a lucreze repede. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul s i i-a spus s a plece numaidect, s i i-a zis: Vezi s a nu spui nim anui nimic, ci du-te de te arat a preotului s i adu pentru cur a tirea ta ce a poruncit Moise, ca m arturie pentru ei. Dac a preo tii ar cunoscut faptele legate de vindecarea lepro de Hristos putea s sului, ura lor fa ta a-i duc a la o hot arre necinstit a. Isus dorea ca omul s a se nf a ti seze la templu nainte ca vreo veste despre aceast a minune s a ajung a la ei. n felul acesta se putea ob tine o hot arre nep artinitoare s i leprosului vindecat s a i se ng aduie ntlnirea cu familia s i cu prietenii lui. Mai erau s i alte motive pe care Hristos le avea n vedere atunci cnd i ceruse omului s a tac a. Mntuitorul s tia c a vr ajma sii Lui c autau necontenit s a-I restrng a activitatea s i s a-i ndep arteze pe oameni de la El. Stia c a, dac a vindecarea leprosului era popularizat a n toate p ar tile, al ti oameni care sufereau de aceea si boal a s-ar adunat n jurul Lui s i s-ar zis c a oamenii se puteau molipsi venind n atingere cu ei. Mul ti lepro si n-ar folosit darul s an at a tii ca s a fac a din el o binecuvntare pentru ei s i pentru al tii. Atr agndu-i pe lepro si n jurul S au, ar dat ocazie s a e acuzat c a ncalc a restric tiile legii ceremoniale. n felul acesta, lucrarea de predicare a Evangheliei ar fost mpiedicat a. Evenimentul a ndrept a tit m asurile luate de Isus. O mul time de la vindecarea leprosului s oameni fuseser a de fa ta i ei erau interesa ti s a ae hot arrea preo tilor. La ntoarcerea omului ntre prietenii lui, a avut loc o mare mi scare. F ar a s a tin a seama de sfatul lui Isus, [265] omul n-a f acut nici un efort s a ascund a vindecarea lui. Desigur, ar s fost cu neputin ta a ascund a, ns a leprosul a r aspndit pretutindeni aceast a ntmplare. Socotind c a numai modestia lui Isus era aceea care-i impunea aceast a restric tie, el a mers n toate p ar tile, vestind puterea acestui Mare Vindec ator. El n-a n teles c a ecare manifestare de felul acesta i f acea pe preo ti s i pe b atrni s i mai hot ar ti s a-L distrug a pe Isus. Omul vindecat sim tea c a darul s an at a tii era foarte scump. El se bucura de vigoare s i de faptul c a fusese redat familiei s i s societ a tii s i sim tea c a nu-i era cu putin ta a se opreasc a de a da slav a

214

Hristos Lumina Lumii

Medicului care-l vinde-case. Dar faptul c a el trmbi ta n toate p ar tile lucrul acesta a f acut ca lucrarea Mntuitorului s a e mpiedicat a. Lumea a venit la El ntr-un num ar att de mare, nct a fost obligat ca pentru o vreme s a-Si nceteze lucrarea. Fiecare act s avr sit de Hristos n lucrarea Sa avea o tint a larg cuprinz atoare. Aceasta cuprindea mai mult dect p area la prima vedere. A sa era s i n cazul leprosului. n timp ce Isus i ajuta pe to ti aceia care veneau la El, dorin ta Lui era s a le dea o binecuvntare s i acelora care nu veneau. n timp ce-i atr agea pe vame si, pe p agni s i torilor pe samariteni, El dorea s a ajung a la inima preo tilor s i nv a ta care se nchiseser a n prejudecat as i n tradi tie. El n-a l asat nencercat nici un mijloc prin care Se putea apropia de ei. Trimi tnd pe leprosul vindecat la preot, El le-a dat o dovad a al c arei scop era s a le dezarmeze prejudec a tile. tura lui Hristos se mpotrivea legii Fariseii sus tinuser a c a nv a ta pe care Dumnezeu o d aduse prin Moise; dar ndrumarea dat a leprosului vindecat de a duce un dar, a sa cum cerea legea, dovedea netemeinicia acestei acuza tii. Aceasta era o m arturie ndestul atoare pentru to ti aceia care doreau s a e convin si. Conduc atorii din Ierusalim trimiseser a iscoade s a g aseasc a un pretext pentru a-L da pe Hristos la moarte. El le-a r aspuns dndu-le o de neamul omenesc, despre respectul dovad a despre iubirea Lui fa ta de lege s Lui fa ta i despre puterea pe care o avea de a-i sc apa pe oameni de p acat s i de moarte. Astfel, El a m arturisit despre ei: Ei mi ntorc r au pentru bine, s i ur a pentru dragostea Mea (Ps. 109, tura aceasta: Iubi 5). El, care a dat pe munte nv a ta ti pe vr ajma sii vo stri, a dat personal pild a de tr aire a principiului, nentorcnd r au pentru r au, nici ocar a pentru ocar a, dimpotriv a, binecuvntnd (Mat. 5, 44; 1 Petru 3, 9). Aceia si preo ti care l condamnaser a pe lepros la izolare adeve n reau acum vindecarea lui. Sentin ta aceasta, adus a la cuno stin ta mod public s i trecut a n registru, era o m arturie de net ag aduit n favoarea lui Hristos. Si atunci cnd omul vindecat a fost din nou [266] primit n adunarea lui Israel, pe temeiul asigur arii preo tilor c a nu mai era nici o urm a de boal a asupra lui, el nsu si era o m arturie vie pentru Binef ac atorul s au. Plin de bucurie, el a adus darul s i a prosl avit Numele lui Isus. Preo tii erau convin si de puterea dumnezeiasc aa Mntuitorului. Lor li se d aduse ocazia s a cunoasc a adev arul s i s a e

Po ti s a m a cur a te sti

215

binecuvnta ti cu lumin a. Dac a o lep adau, ea s-ar ndep artat f ar a s a mai revin a vreodat a. Mul ti lep adaser a lumina; dar ea n-a fost dat a n zadar. Multe inimi au fost mi scate, dar pentru o vreme n-au dat nici un semn. n timpul vie tii Mntuitorului, lucrarea Lui p area s a torilor, dar dup trezeasc a pu tin a iubire din partea preo tilor s i nv a ta a (Fapte n al tarea Lui o mare mul time de preo ti veneau la credin ta 6, 7). Lucrarea lui Hristos pentru cur a tirea leprosului de aceast a boal a grozav a este o ilustra tie cu privire la lucrarea Lui de cur a tire a suetului de p acat. Omul care a venit la Isus era plin de lepr a. Otrava ei mor-tal a i mbibase tot corpul. Ucenicii c autaser a s a-L fereasc a pe Domnul ca nu cumva s a Se ating a de el, indc a oricine atingea un lepros devenea el nsu si necurat. Dar, a sezndu-Si mna asupra leprosului, Isus n-a fost infectat. Atingerea Lui a dat putere de . Lepra a fost cur via ta a tit a. Tot a sa stau lucrurile s i cu lepra p acatului, de a cur adnc nr ad acinat a, ucig atoare s i cu neputin ta a tit a de putere omeneasc a. Tot capul este bolnav, s i toat a inima sufer a de moarte. Din t alpi pn a n cre stet nimic nu-i s an atos, ci numai r ani, vn at ai s i carne vie (Is. 1, 5-6). Dar Isus, venind s a locuiasc a n corp omenesc, nu Se ntineaz a. Prezen ta Lui are putere vindec atoare : pentru p ac atos. Oricine cade la picioarele Lui, spunnd n credin ta Doamne, dac a vrei, po ti s a m a cur a te sti, va auzi r aspunsul: Da, vreau, i cur a tit! (Mat. 8, 2.3). n unele cazuri de vindecare, Isus n-a dat ndat a binecuvntarea cerut a. Dar n cazuri de lepr a, cnd I se cerea ajutorul, cererea era ascultat a de ndat a. Atunci cnd ne rug am pentru binecuvnt ari p amnte sti, r aspunsul la rug aciune poate s a ntrzie sau se poate ca Dumnezeu s a ne dea altceva dect ceea ce cerem, dar nu a sa se ntmpl a cnd cerem s a m sc apa ti de p acat. Dorin ta Lui este tocmai s a ne cur a teasc a de p acat, s a fac a din noi copii ai Lui s i s a sfnt ne dea putere pentru a tr ai o via ta a. Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru p acatele noastre, ca s a ne smulg a din acest veac r au, dup a voia Dumnezeului nostru s i Tat al (Gal. 1, 4). Si ndr azneala pe care o avem la El este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut (1 Ioan 5, 14.15). Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept ca s a ne ierte [267] p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire. (1 Ioan 1, 9).

216

Hristos Lumina Lumii

La vindecarea sl ab anogului din Capernaum, Hristos a dat ace tur ea si nv a ta a. El a s avr sit minunea pentru a da dovad a despre puterea de a ierta p acatele. Vindecarea sl ab anogului ilustreaz as i alte adev aruri pre tioase. Ea este plin a de n adejde s i de ncurajare, iar din tur cele ntmplate cu fariseii porni ti pe ceart a, ea are s i o nv a ta a plin a de avertiz ari. de vindecare. Ca s i leprosul, sl ab anogul pierduse orice speran ta Boala lui era urmarea unei vie ti de p acat s i suferin tele lui erau f acute s i mai amare din cauza remu sc arilor. De mult a vreme ceruse el ajutor fariseilor s i doctorilor, spernd s a e sc apat de suferin tele lui spirituale s i durerile zice. Dar ei l declaraser a cu r aceal a ca ind nevindecabil s i fusese l asat s a sufere mnia lui Dumnezeu. Fariseii priveau suferin ta ca o dovad a a dizgra tiei divine s i se tineau departe de cei bolnavi s i de cei suferinzi. Se ntmpl a ns a adesea ca tocmai aceia care se credeau a sa de sn ti s a e mai vinova ti dect oamenii suferinzi, pe care i condamnau. Omul paralizat era cu totul lipsit de ajutor s i, v aznd c a nu mai e n adejde s a-i vin a de undeva sc apare, el a c azut n disperare. Atunci a auzit de lucr arile minunate ale lui Isus, i s-a spus c a al tii, tot a sa de p ac ato si s i dezn ad ajdui ti ca el, fuseser a vindeca ti, c a pn as i lepro sii fuseser a cur a ta ti. Prietenii care i-au spus lucrurile acestea i-au dat curaj s a cread a c as i el ar putea s a e vindecat, dac a ar dus la Isus. Dar n adejdea lui s-a spulberat cnd s i-a adus aminte n ce chip venise boala asupra lui. Se temea ca nu cumva Medicul cel neprih anit s a nu-l suporte n fa ta Lui. Dar, mai mult dect vindecarea zic a, el dorea eliberarea de povara p acatului. Dac a ar putut s a-L vad a pe Isus s i s a primeasc a asigurarea iert arii s i a p acii cu Cerul, el ar fost mul tumit e s a tr aiasc a, e s a moar a, dup a voia lui Dumnezeu. Strig atul omului pe moarte a fost: O, de-a s putea ajunge n fa ta Lui! Nu era timp de pierdut; carnea lui pr ap adit a ncepea s a dea semne de descompunere. Cu lacrimi n ochi i-a rugat pe prietenii lui s a-l duc a pe pat pn a la Isus, lucru pe care ei l-au f acut cu mare pl acere. Dar mul timea care se adunase n auntrul s i mprejurul casei n care era Mntuitorul era pentru bolnav s a sa de deas a, nct era cu neputin ta i pentru prietenii lui s a ajung a la El sau chiar numai pn a acolo de unde s a-I aud a glasul.

Po ti s a m a cur a te sti

217

Isus predica n casa lui Petru. Dup a obicei, ucenicii Lui s edeau tori ai legii, din toate satele acolo. Au venit s i ni ste farisei s i nv a ta Galileii, s i Iudeii, s i din Ierusalim. Ace stia veniser a ca iscoade, c autnd o acuza tie mpotriva lui Isus. n afar a de aceste persoane ociale, n mul timea amestecat a se nghesuiau oameni mna ti de [268] zel, de evlavie, de curiozitate s i chiar necredincio si. Erau reprezentate acolo diferite na tionalit a ti s i toate clasele sociale. Iar puterea Domnului era cu El, ca s a vindece. Duhul vie tii plana asupra adun arii, dar fariseii s i c arturarii nu I-au sim tit prezen ta. Ei nu s i-au sim tit lipsa, s i vindecarea nu era pentru ei. Pe cei amnzi i-a s aturat de bun at a ti s i pe cei boga ti i-a scos afar a cu minile goale (Luca 1, 53). Cei care l duceau pe omul paralizat au ncercat de nenum arate ori s a- si fac a drum prin mul time, dar n zadar. Bolnavul privea n jur ntr-o grozav a disperare. Cnd ajutorul de atta vreme c autat era a sa de aproape, cum putea s a renun te la speran ta sa? Dup a ndemnul lui, prietenii l-au urcat pe acoperi sul casei s i, desf acnd nveli sul, l-au l asat n auntru, la picioarele lui Isus. Cuvntarea Sa a fost ntrerupt a. Mntuitorul a privit la fa ta plin a de durere s i a v azut ochii rug atori a tinti ti asupra Lui. A n teles totul, c aci El atr asese la Sine pe aceast a dezn in ta ad ajduit as i ndoielnic a. n timp ce omul paralizat era nc a . Cnd s-a acas a, Mntuitorul i adusese convingerea n con stiin ta poc ait de p acatele lui s i a crezut n puterea lui Isus de a-l vindeca, ale Mntuitorului au c ndur arile d at atoare de via ta azut de prima dat a ca o binecuvntare asupra inimii lui nsetate. Isus urm arise cea , care crescuse pn dinti scnteie de credin ta a la convingerea c a El era singurul ajutor al p ac atosului s i v azuse cum aceasta devine tot mai puternic a, o dat a cu ecare efort de a veni naintea Lui. Acum, n cuvintele care atinser a urechea suferindului ca o melodie pl acut a, Mntuitorul a zis: ndr azne ste, ule! P acatele ti sunt iertate! Povara disper arii cade de pe inima omului bolnav, pacea iert arii se a seaz a asupra duhului s au s i str aluce ste pe chipul s au. Durerea e transformat zic a s-a dus s i ntreaga lui in ta a. Sl ab anogul nenorocit este vindecat! P ac atosul vinovat este iertat! simpl n credin ta a, el primise cuvintele lui Isus ca ind darul unei vie ti noi. El n-a mai cerut nimic, ci a r amas ntr-o t acere plin a de fericire, prea plin de bucurie pentru a mai putea vorbi. Lumina

218

Hristos Lumina Lumii

cereasc a str alucea asupra fe tei lui s i oamenii priveau uimi ti la scena aceasta. Rabinii a steptaser a plini de ner abdare s a vad a ce hot arre ia Hristos n cazul acesta. Si-au adus aminte c a omul venise la ei dup a ajutor s i c a ei refuzaser a s a-i dea n adejde sau s a-i arate simpatie. Nemul tumindu-se numai cu att, declaraser a c a omul suferea un blestem dumnezeiesc pentru p acatele lui. Lucrurile acestea le-au revenit cu putere n minte cnd l-au v azut pe omul bolnav naintea lor. Au observat interesul cu care to ti urm areau scena s i au sim tit o [269] team a nespus a c a- si vor pierde inuen ta asupra poporului. Ace sti demnitari n-au schimbat ntre ei nici un cuvnt, dar, privind unii la al tii, au citit acela si gnd, s i anume c a trebuie f acut mintelor. Isus declarase c ceva pentru a opri valul sim ta a p acatele sl ab anogului erau iertate. Fariseii au considerat aceste cuvinte ca o hul as i au pl anuit s a prezinte lucrurile acestea ca un p acat vrednic de moarte. Ei s i-au zis n inima lor: Hule ste! Cine poate s a ierte p acatele dect numai Dumnezeu? (Marcu 2, 7). A tintindu-Si privirile asupra lor, priviri sub care ei au nceput s a tremure s i s a se dea napoi, Isus a zis: Pentru ce ave ti astfel de gnduri n inimile voastre? C aci ce este mai lesne? A zice: P acatele ti sunt iertate sau a zice: Scoal a-te s i umbl a? Dar, ca s as ti ti c a Fiul omului are putere pe p amnt s a ierte p acatele, scoal a-te, a zis El sl ab anogului, ridic a- ti patul s i du-te acas a. Atunci, acela care fusese adus la Isus pe o targ a se ridic a pe picioarele sale, care prinseser a din nou elasticitate s i t aria tinere tii. alearg Sngele d at ator de via ta a prin venele lui. Fiecare organ al trupului porne ste deodat a la lucru. Str alucirea s an at a tii ia locul paloarei mor tii att de aproape si ndat a sl ab anogul s-a sculat, s i-a ridicat patul s i a ie sit afar a n fa ta tuturor; a sa c a to ti au r amas uimi ti s i sl aveau pe Dumnezeu s i ziceau: Niciodat a n-am mai v azut a sa ceva! O, minunat a iubire a lui Hristos, care Se apleac a s a-i vindece pe p ac ato si s i pe suferinzi! Divinitatea simte mpreun a cu omul, u surndu-i durerile s i suferin tele! O, minunat a putere dat a astfel pe pentru ii oamenilor! Cine se mai poate ndoi de solia mntuirii? fa ta Cine poate da la o parte ndur arile unui Mntuitor plin de mil a? A fost nevoie de putere creatoare pentru a reface s an atatea acelui pe trup n stare de descompunere. Acela si glas, care a chemat la via ta

Po ti s a m a cur a te sti

219

rna p s omul f acut din ta amntului, a rostit cuvinte de via ta i pentru [270] trupului, a sl ab anogul muribund. Si aceea si putere, care a dat via ta rennoit s i inima. Acela care la crea tiune a zis s i s-a f acut, care (Ps. 33, 9), rostise o hot porunce ste s i ce porunce ste ia in ta arre de pentru omul mort n gre via ta seli s i p acate. Vindecarea trupului era o dovad a a puterii care nnoise inima. Hristos i-a poruncit sl ab anogului s a se ridice s i s a mearg a, ca s as ti ti, a zis El, c a Fiul omului are putere pe p amnt s a ierte p acatele. Sl ab anogul a g asit n Hristos vindecare att pentru suet, ct s i pentru corp. Vindecarea spiritual a a fost urmat a de vindecarea zic a. tura aceasta nu trebuie s nv a ta a e trecut a cu vederea. Ast azi sunt mii de oameni care sufer a de boli zice, care, ca s i sl ab anogul, ar dori s a aud a cuvintele: P acatele tale sunt iertate. Povara p acatului, cu nelini stea s i cu dorin tele lui nemplinite, este cauza bolilor lor. Ei nu pot s a ae odihn a ct a vreme nu vin la Vindec atorul suetelor lor. Pacea, pe care numai El o poate oferi, va da putere min tii s i s an atate corpului. , Isus a venit s a nimiceasc a lucr arile diavolului. n El era via ta s s i El zice: Am venit ca oile Mele s a aib a via ta i s a o aib a din (1 Ioan 3, 8; Ioan 1, 4; 10, bel sug. El este duh d at ator de via ta , 10; 1 Cor. 15, 45). El are s i acum aceea si putere d at atoare de via ta ca s i atunci cnd vindeca bolnavii pe p amnt s i rostea iertare pentru p ac ato si. El ti iart a f ar adelegile tale, El ti vindec a toate bolile tale (Ps. 103, 3). Efectul produs asupra oamenilor prin vindecarea sl ab anogului era ca s i cnd s-ar deschis cerul s i s-ar descoperit slava unei lumi mai bune. Cnd omul vindecat a trecut prin mul time, binecuvntndu-L pe Dumnezeu la ecare pas s i purtndu- si povara ca s i cnd ar fost u soar a ca un fulg, oamenii s-au dat napoi ca s a-i fac a loc s i cu fa ta nsp aimntat a priveau spre el, s optind unul c atre altul: Azi am v azut lucruri nemaipomenite. Fariseii erau mu ti de uimire s i cople si ti din cauza nfrngerii. Ei v azuser a c a aici nu e loc pentru ca gelozia lor s a aprind a mul timea. Minunea s avr sit a asupra omului pe care ei l p ar asiser a sub mnia lui Dumnezeu i impresionase pe oameni att de mult, nct pentru un timp rabinii au fost uita ti. Ei au v azut c a Hristos are puterea pe care ei o atribuiau numai lui Dumnezeu; cu toate acestea, demnitatea purt arii Lui amabile era ntr-un contrast izbitor cu

220

Hristos Lumina Lumii

purtarea lor ngmfat a. Ei erau dezorienta ti s i umili ti, recunoscnd, superioar dar nem arturisind c a n fa ta lor e o in ta a. Cu ct era mai puternic a dovada c a Isus avea putere pe p amnt s a ierte p acatele, cu . Din casa lui Petru, unde l [271] att mai mult ei se afundau n necredin ta v azuser a pe sl ab anog vindecat prin Cuvntul Domnului, ei au plecat s a n ascoceasc a noi planuri pentru a-L aduce la t acere pe Fiul lui Dumnezeu. Bolile trupe sti, orict de rele s i nr ad acinate, erau vindecate prin puterea lui Hristos; dar boala sueteasc a si ngea r ad acinile tot de lumin mai adnc n aceia care nchideau ochii fa ta a. Lepra s i paralizia nu erau a sa de ngrozitoare ca bigotismul s i necredin ta. n familia sl ab anogului a fost o mare bucurie cnd el s-a ntors patul pe care foarte ncet fusese luat din acas a, ducnd cu u surin ta fa ta lor cu pu tin timp mai nainte. Ei s-au adunat cu lacrimi n ochi n jurul lui, abia ndr aznind s a- si cread a ochilor. El st atea n fa ta lor acum plin de putere. Bra tele pe care ei le v azuser a lipsite de via ta erau gata s a se supun a voin tei lui. Carnea lui zbrcit as i vn at a era acum fraged as i rumen a. El mergea cu pas hot art s i liber. Bucuria s i speran ta erau scrise pe ecare tr as atur a a fe tei lui s i o expresie de cur a tie s i de pace luase locul urmelor p acatului s i ale suferin tei. Mul tumiri pline de bucurie se n al tau din casa lor s i Dumnezeu era prosl avit prin Fiul S au, care redase n adejde celui dezam agit s i t arie celui zdrobit. Omul acesta s i familia lui erau gata s a- si dea via ta pentru Isus. Nici o ndoial a nu le umbrea credin ta, nici o urm a de nu p necredin ta ata ncrederea n Acela care adusese lumin a n casa [272] lor ntunecat a.

Capitolul 28 Levi Matei


DINTRE TO TI SLUJBASII ROMANI ai Palestinei, cei mai nesuferi ti erau vame sii. Faptul c a birurile erau impuse de o putere str ain a era totdeauna o iritare pentru iudei, deoarece le amintea despre pierderea independen tei lor. Afar a de aceasta, cei care adunau birurile nu se mul tumeau s a e numai agen ti ai opresiunii romane; ei c autau ca prin n sel aciune s a se mbog a teasc a n dauna oamenilor. Un iudeu care primea aceast a slujb a de la romani era privit ca unul care a tr adat onoarea neamului s au. El era dispre tuit ca un apostaziat s i a sezat pe cea mai de jos treapt a a societ a tii. Din clasa aceasta f acea parte Levi-Matei, care, dup a cei patru ucenici de la Ghenezaret, a fost urm atorul care a fost chemat n slujba lui Hristos. Fariseii l judecaser a pe Matei dup a ocupa tia lui, dar Isus a v azut n omul acesta o inim a deschis a pentru a primi turile Mntuitorului. Cnd Spiritul adev arul. Matei ascultase nv a ta conving ator al lui Dumnezeu i descoperise p ac ato senia, el a dorit s a caute ajutor la Hristos; dar fusese obi snuit cu purtarea exclusivist aa tor s rabinilor s i nu se a steptase ca Marele nv a ta a-l bage n seam a. [273] ntr-o zi, stnd la masa lui, vame sul L-a v azut pe Isus apropiinduSe. Mare i-a fost uimirea cnd a auzit spunndu-i-se cuvintele: Vino dup a Mine. Matei a l asat totul, s-a sculat s i a mers dup a El. N-a fost nici o ezitare, nici o ndoial a, nici un gnd pentru faptul c a el urma s a schimbe ocupa tia lui b anoas a cu s ar acia s i greut a tile. i era de ajuns c a avea s a e mpreun a cu Isus, c a putea asculta cuvintele Lui s i c a se putea uni cu El n lucrare. A sa se ntmplase s i cu ucenicii chema ti mai nainte. Cnd Isus i-a invitat pe Petru s i pe tovar as ii lui s a-L urmeze, ei au p ar asit ndat a cor abiile s i plasele lor. Unii dintre ace sti ucenici aveau prieteni care depindeau de sprijinul lor; dar, cnd au primit chemarea Mntuitorului, n-au ezitat s i n-au ntrebat: Cum voi tr ai s i cum mi voi ntre tine familia? Ei au ascultat chemarea; s i cnd, mai trziu, Isus i-a ntrebat: Cnd v-am trimis f ar a pung a, f ar a traist as i f ar a 221

222

Hristos Lumina Lumii

minte, a nc al ta ti dus voi lips a de ceva?, ei au r aspuns: De nimic (Luca 22, 35). Pentru Matei n bog a tia lui, ca s i pentru Andrei s i Petru n s ar acia lor, a venit aceea si ncercare; ecare dintre ei s-a consacrat la fel. n clipa succesului, cnd plasele erau pline de pe sti s i cnd pornirile vie tii vechi erau foarte puternice, Isus i-a chemat pe ucenici de la mare s a p ar aseasc a totul pentru lucrarea Evangheliei. n felul acesta este ncercat ecare suet, pentru a dovedi dac a dorin ta pentru bunurile trec atoare e mai tare dect dorin ta dup a comuniune cu Hristos. Principiile au ntotdeauna cerin te severe. Nici un om nu poate s a aib a succes n serviciul lui Dumnezeu, dac a nu e cu toat a inima la lucru s i dac a nu socote ste toate lucrurile o pierdere pentru a ajunge la nalta cunoa stere a lui Hristos. Nici un om care si face rezerve nu poate ucenic al lui Hristos, cu att mai pu tin colaborator al Lui. Cnd un om pre tuie ste mntuirea cea mare, atunci jertrea de sine n via care s-a dat pe fa ta ta lui Hristos se va vedea s i n via ta lui. Oricare ar drumul pe care El i conduce, ei vor bucuro si s a-L urmeze. Chemarea lui Matei de a unul dintre ucenicii lui Hristos a dat tor n ale credin na stere la o mare mnie. Ca un nv a ta tei s a aleag a un vame s pentru a unul dintre ajutoarele lui apropiate era o jignire la adresa obiceiurilor religioase, sociale s i na tionale. F acnd apel la prejudec a tile poporului, fariseii n ad ajduiau s a schimbe curentul sentimentelor poporului mpotriva lui Isus. ntre vame si se crease un foarte mare interes. Inimile lor erau torul divin. n bucuria noii sale situa atrase c atre nv a ta tii de ucenic al Domnului, Matei dorea s a-L prezinte pe Isus s i fo stilor lui colegi. [274] Ca urmare, el a dat o mas a mare la el acas a, unde s i-a adunat rudele s i prietenii. Nu numai c a ntre ei se g aseau vame si, dar erau s i al tii cu o purtare ndoielnic as i care erau dispre tui ti de vecinii lor mai evlavio si. Masa aceea a fost dat a n onoarea lui Isus s i El nu a stat la ndoial a dac a s a primeasc a aceast a invita tie amabil a. Stia c a lucrul acesta va jigni partida fariseilor s i l va compromite n fa ta oamenilor, dar ac tiunile Lui nu erau inuen tate de considerente politice. Pentru El, lucrurile exterioare nu aveau nici o valoare. Ceea ce i mi sca inima era un suet nsetat dup a apa vie tii.

Levi Matei

223

Isus a stat ca un oaspete onorat la masa vame silor, ar atnd, prin simpatie s i amabilitate, c a recuno stea demnitatea in tei umane, iar oamenii doreau s a devin a vrednici de ncrederea Lui. Cuvintele Lui asupra inimii lor c adeau cu putere binecuvntat as i d at atoare de via ta nsetate. Noi imbolduri erau de steptate s i ace sti lep ada ti ai societ a tii s nou si d adeau seama c a este cu putin ta a tr aiasc a o via ta a. tura La adun ari ca acestea, nu pu tini au fost mi sca ti de nv a ta Mntuitorului s i ace stia L-au m arturisit numai dup a n al tare. Cnd [275] S-a rev arsat Duhul Sfnt s i trei mii de oameni s-au convertit ntro zi, ntre ei se g aseau mul ti care auziser a adev arul prima dat a la masa va-me silor, iar unii dintre ei au ajuns vestitori ai Evangheliei. tur Chiar pentru Matei, pilda dat a de Isus la mas a a fost o nv a ta a ne stears a. Vame sul dispre tuit a devenit unul dintre cei mai devota ti evangheli sti, urmndu-L ndeaproape pe Mntuitorul n lucrarea Lui. Cnd au auzit c a Isus Se a a la masa dat a de Matei, rabinii au folosit ocazia pentru a-L acuza. Dar ei au ales s a lucreze prin ucenici. De steptndu-le prejudec a tile, sperau s a-i nstr aineze de Domnul. de ucenici s Ei foloseau tactica de a-L acuza pe Hristos fa ta i pe de Hristos, ndreptndu- ucenici fa ta si s age tile acolo unde puteau s a r aneasc a mai r au. Aceasta este calea prin care a lucrat Satana chiar de la desp ar tirea de cer s i to ti aceia care ncearc a s a dea na stere la nen telegeri s i nstr ainare sunt st apni ti de spiritul lui. torul vostru cu vame Pentru ce m annc a nv a ta sii s i cu p ac atos ii? ntrebau rabinii invidio si. Isus n-a a steptat r aspunsul ucenicilor la aceast a nvinuire, ci a de doctor, ci cei replicat El nsu si: Nu cei s an ato si au trebuin ta bolnavi. Duce ti-v a de nv a ta ti ce nseamn a: Mil a voiesc, iar nu pe cei neprih jertf a! C aci n-am venit s a chem la poc ain ta ani ti, ci pe cei p ac ato si. Fariseii pretindeau c a sunt s an ato si n ce prive ste spiritul s i c a n-au nevoie de medic, n timp ce socoteau c a vame sii s i neamurile mor din cauza bolilor suetului. Prin urmare, nu era lucrarea Lui ca Medic s a mearg a la aceia care aveau nevoie de ajutorul S au? De si aveau gnduri nalte despre ei n si si, fariseii erau de fapt ntr-o stare mai rea dect a acelora pe care i dispre tuiau. Vame sii erau mai pu tin st apni ti de bigotism s i mul tumire de sine s i din cauza de inuen aceasta erau mai deschi si fa ta ta adev arului. Isus le-a zis rabinilor: Duce ti-v a de nv a ta ti ce nseamn a: Mil a voiesc, iar nu

224

Hristos Lumina Lumii

jertf a! n felul acesta a ar atat c a, de si ei pretindeau c a sunt propov aduitorii Cuvntului lui Dumnezeu, erau cu totul necunosc atori ai spiritului lui. Pentru o vreme, fariseii au fost adu si la t acere, dar numai pentru a deveni s i mai hot ar ti n vr ajm as ia lor. Ei au c autat pe ucenicii lui Ioan Botez atorul s i au ncercat s a-i a t te mpotriva Mntuitorului. Fariseii ace stia nu primiser a lucrarea lui Ioan Botez atorul. Cu dispre t vorbiser a despre via ta lui abstinent a, despre obiceiurile lui simple, despre mbr ac amintea lui aspr as i l declaraser a fanatic. Pentru c a le rnicia, ei se mpotriviser demascase f a ta a cuvintelor lui s i ncepuser a [276] s a ridice poporul mpotriva lui. Duhul lui Dumnezeu mi scase inima acestor batjocoritori, convingndu-i de p acat; dar ei lep adaser a sfatul lui Dumnezeu s i declaraser a c a Ioan era st apnit de un demon. Cnd Isus a venit s i S-a amestecat cu oamenii, mncnd s i bnd la mesele lor, L-au acuzat c a bea s i m annc a. Dar tocmai aceia care acuzau erau ei n si si vinova ti. Dup a cum Dumnezeu este r au nf a ti sat de Satana, care i pune n seam a atributele lui, tot a sa s i trimi sii Domnului au fost prezenta ti gre sit de ace sti oameni nelegiui ti. Fariseii nu voiau s a ia n considera tie c a Isus mnca mpreun a cu vame sii s i cu p ac ato sii pentru a aduce lumina cerului acelora care erau n ntuneric. Ei nu voiau s a vad a c a ecare cuvnt dat de nv a ta vie, care ar putea s torul divin era o s amn ta a ncol teasc as i s a aduc a roade pentru slava lui Dumnezeu. Ei se hot arser a s a nu primeasc a lumina; cu toate c a se mpotriviser a lucr arii lui Ioan Botez atorul, erau acum gata s a caute prietenia ucenicilor lui, n ad ajduind s a- si asigure colaborarea lor mpotriva lui Isus. Ei l reprezentau pe Isus ca distrugnd vechile tradi tii s i puneau n contrast evlavia aspr a a lui Ioan Botez atorul cu felul n care Isus mnca mpreun a cu vame sii s i p ac ato sii. Ucenicii lui Ioan erau n vremea aceasta ntr-o mare ntristare. Era tocmai nainte de a merge ei la Isus cu solia de la Ioan. nv a ta torul iubit era n nchisoare s i ei si petreceau zilele n jale. Isus nu ncerca s a-l elibereze pe Ioan, ba d adea impresia c a arunc a dispre t turii lui. Dac asupra nv a ta a Ioan fusese trimis de Dumnezeu, pentru a ce tr aiau Isus s i ucenicii Lui o via ta sa de deosebit a? Ucenicii lui Ioan nu n telegeau clar lucrarea lui Hristos; ei socoteau c a acuza tiile fariseilor trebuie s a aib a temei. Ei tineau multe din

Levi Matei

225

rnduielile date de rabini s i chiar n ad ajduiau s a e ndrept a ti ti prin faptele legii. Postul era practicat de iudei ca ind o fapt a de merit s i cei mai st aruitori dintre ei posteau de dou a ori pe s apt amn a. Fariseii s i ucenicii lui Ioan tocmai posteau, cnd cei din urm a au venit la Isus cu ntrebarea: De ce noi s i fariseii postim des, iar ucenicii T ai nu postesc deloc? Isus le-a r aspuns cu mult a bun atate. El n-a ncercat s a le corecteze concep tia gre sit a cu privire la post, ci numai s a-i l amureasc a n ceea ce prive ste lucrarea Sa. Si El a f acut lucrul acesta folosindu-Se de aceea si imagine de care se folosise Ioan Botez atorul cnd L-a m arturisit pe Isus. Ioan spusese: Cine are mireas a, este mire; dar prietenul mirelui, care st as i-l ascult a, se bucur a foarte mult cnd aude glasul mirelui: s i aceast a bucurie, care este a mea, este deplin a [277] (Ioan 3, 29). Nu se putea ca ucenicii lui Ioan s a nu- si aduc a aminte torului lor atunci cnd Isus, folosind aceea de cuvintele nv a ta si ilustra tie, le-a zis: Oare pute ti face pe nunta si s a posteasc a n timpul ct mirele este cu ei? Prin tul cerului era n mijlocul poporului S au. Fusese dat lumii cel mai mare dar al lui Dumnezeu. Bucurie pentru s araci, deoarece Hristos venise s a-i fac a mo stenitori ai mp ar a tiei Lui. Bucurie pentru boga ti, c aci El voia s a-i nve te cum s a c stige bog a tiile ve snice. Bucurie pentru nenv a ta ti, deoarece El voia s a-i fac a n telep ti pentru mntuire. Bucurie pentru nv a ta ti, c aci El voia s a le dezv aluie taine mai adnci dect cele p atrunse de ei; adev aruri ascunse de la ntemeierea lumii urmau s a e desf as urate n fa ta oamenilor prin lucrarea Mntuitorului. Ioan Botez atorul se bucurase s a-L priveasc a pe Mntuitorul. Ce ocazie de bucurie pentru ucenicii care aveau privilegiul de a umbla s i a vorbi zilnic cu Maiestatea cerului! Acesta nu era un timp de jelire s i de post. Ei trebuiau s a- si deschid a inima pentru a primi lumina slavei Lui, pentru a n stare s a reverse lumin a asupra acelora care se g aseau n ntuneric s i n umbra mor tii. Tabloul zugr avit de cuvintele lui Hristos era str alucit, dar peste ei z acea o umbr a deas a, pe care numai ochiul Lui o putea ntrez ari: Vor veni zile, a zis El, cnd va luat mirele de la ei; atunci vor posti n acele zile. Cnd ei urmau s a vad a c a Domnul lor este tr adat s i r astignit, ucenicii aveau s a jeleasc as i s a posteasc a. n ultimele Sale cuvinte din camera de sus, El le-a zis: Peste pu tin a vreme nu

226

Hristos Lumina Lumii

M a ve ti mai vedea; apoi iar as i peste pu tin a vreme M a ve ti vedea. Adev arat, adev arat v a spun, c a voi ve ti plnge s i v a ve ti tngui, iar lumea se va bucura; v a ve ti ntrista, iar ntristarea voastr a se va preface n bucurie (Ioan 16, 19.20). La nvierea Lui din mormnt, ntristarea lor urma s a se pres n chimbe n bucurie. Dup a n al tare, urma ca El s a nu mai e de fa ta persoan a; dar prin Mngietorul avea s a e mereu cu ei, s i atunci nu trebuiau s a- si mai petreac a timpul plngnd. Satana ar dorit ca atunci ei s a dea lumii impresia c a fuseser a n sela ti s i dezam agi ti; dar, , ei aveau s prin credin ta a priveasc a la Sanctuarul de sus, unde Isus slujea pentru ei; aveau s a- si deschid a inimile pentru Duhul Sfnt, reprezentantul S au, s i s a se bucure n lumina prezen tei Sale. Cu toate acestea, aveau s a vin a zile de ncerc ari s i ispite, cnd ei urmau s a e adu si n conict cu mai marii acestei lumi s i cu conduc atorii [278] mp ar a tiei ntunericului; atunci cnd Hristos nu va personal cu ei s i cnd ei nu vor n stare s a simt a pe Mngietorul, atunci va mai potrivit pentru ei s a posteasc a. Fariseii c autau s a se mndreasc a prin tinerea strict a a formelor, n timp ce inima lor era plin a de invidie s i ceart a. Iat a, zice Scriptura, posti ti ca s a v a ciorov ai ti s i s a v a certa ti, ca s a bate ti r aut acios cu pumnul; nu posti ti cum cere ziua aceea, ca s a vi se aud a strig atul sus. Oare acesta este postul pl acut Mie? S a- si chinuiasc a omul suetul o ? zi? S a- si plece capul ca un pipirig, s i s a se culce pe sac s i cenu sa Aceasta nume sti tu post s i zi pl acut a Domnului? (Is. 58, 4.5). Adev aratul post nu este numai o slujb a f acut a de form a. Scriptura descrie astfel postul ales de Dumnezeu: Dezleag a lan turile r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a drumul celor asupri ti s i rupe orice fel de jug; d a mncarea ta celui amnd s i satur a suetul lipsit (vers. 6.10). Aici se arat a adev aratul spirit s i adev aratul caracter al a fost un sacriciu de sine pentru lucr arii lui Hristos. ntreaga via ta salvarea lumii. Fie c a postea n pustietatea ispitirii sau mnca la masa lui Matei mpreun a cu vame sii, si d adea via ta pentru mntuirea celor pierdu ti. Nu n plngere de sart a, nu doar ntr-o umilire trupeasc as i adev n mul timea jertfelor se d a pe fa ta aratul spirit de devo tiune, ci n predarea de bun avoie a eului n slujba lui Dumnezeu s i a omului. Continundu-Si r aspunsul dat ucenicilor lui Ioan, Isus a rostit o parabol a, zicnd: Nimeni nu rupe dintr-o hain a nou a un petic ca s a-l pun a la o hain a veche; altminteri rupe s i haina cea nou as i nici

Levi Matei

227

peticul luat de la ea nu se potrive ste la cea veche. Solia lui Ioan Botez atorul nu trebuia s a e amestecat a cu tradi tia s i supersti tiile. ncercarea de a amesteca preten tiile fariseilor cu evlavia lui Ioan nu f acea dect s a arate s i mai mult pr apastia dintre ele. turii lui Hristos nu puteau s Nici principiile nv a ta a e unite cu formele fariseismului. Hristos nu urma s a acopere pr apastia creat a turile lui Ioan. El urma s de nv a ta a arate s i mai clar deosebirea dintre ce era vechi s i ce era nou. Isus a ilustrat mai departe lucrul acesta, zicnd: Nimeni nu pune vin nou n burdufuri vechi; altminteri vinul cel nou sparge burdufurile, se vars as i burdufurile se pr ap adesc. Burdufurile care se foloseau ca vase pentru a pune vinul nou se uscau dup a ctva timp s i se scorojeau s i nu mai erau bune de folosit pentru acest scop. n aceast a ilustra tie familiar a, Isus ar ata starea conduc atorilor iudei. Preo tii, c arturarii s i mai marii si urm areau [279] neab atu ti s irul de ceremonii s i tradi tii. Inima lor se strnsese ca burdufurile de vin uscate, cu care El i comparase. Atta timp ct s ei se mul tumeau cu o religie legalist a, era cu neputin ta a ajung a depozitarii adev arului viu al cerului. Ei gndeau c a e ndestul atoare neprih anirea personal as i nu doreau ca un element nou s a e adus la de oameni religia lor. Ei nu priveau bun avoin ta lui Dumnezeu fa ta ca pe ceva care vine din afar a, ci o uneau cu meritul propriu adus de sufaptele lor bune. Credin ta care lucreaz a prin iubire s i care cur a ta etul nu putea s a g aseasc a teren comun cu religia fariseilor, format a tudin ceremoniile s i rnduielile omene sti. Efortul de a uni nv a ta rile lui Isus cu religia existent a avea s a e zadarnic. Adev arul vital al lui Dumnezeu, ca s i vinul n fermentare, urma s a pr ap adeasc a burdufurile vechi s i stricate ale tradi tiei fariseice. Fariseii se socoteau prea n telep ti pentru a mai avea nevoie de tur nv a ta a, prea neprih ani ti pentru a mai avea nevoie de mntuire, prea onora ti pentru a mai avea nevoie de onoarea care vine de la Hristos. Mntuitorul S-a ndep artat de ei pentru a g asi pe al tii, doritori de a primi solia cerului. n pescarii nenv a ta ti, n vame sul din , n femeia din Samaria, n oamenii de rnd care l ascultau cu pia ta pl acere, El a g asit noile Sale vase pentru vinul cel nou. Instrumentele care urmeaz a s a e folosite n lucrarea Evangheliei sunt acele suete care primesc cu bucurie lumina trimis a de Dumnezeu. Ace stia sunt agen tii Lui pentru a duce lumii cuno stin ta adev arului. Dac a prin

228

Hristos Lumina Lumii

harul lui Hristos copiii S ai vor deveni vase noi, El i va umple cu vinul cel nou. tura lui Hristos, de nv a ta si era reprezentat a prin vinul cel nou, nu era o doctrin a nou a, ci descoperirea aceleia care se d aduse la nceput. Dar, pentru farisei, adev arul lui Dumnezeu si pierduse semnica tia tura lui Hristos era pentru ei, s i frumuse tea de la nceput. nv a ta aproape n toate privin tele, ceva nou s i era nerecunoscut as i ne stiut a de ei. tura fals Isus a atras aten tia asupra faptului c a nv a ta a are puterea s a distrug a capacitatea de a aprecia s i de a dori adev arul. Nimeni, a zis El, dup a ce a b aut vin vechi, nu voie ste vin nou, c aci zice: Este mai bun cel vechi. Tot adev arul care se d aduse lumii prin patriarhi s i profe ti str alucea ntr-o frumuse te nou a n cuvintele lui Hristos. Dar c arturarii s i fariseii nu doreau vinul cel nou att de pre tios. Pn a cnd nu se goleau de tradi tiile vechi, de obiceiurile s i turile lui Hristos n practicile lor, ei nu mai aveau loc pentru nv a ta minte s i n inim a. Ei se ag a tau de formele moarte s i se ndep artau de [280] adev arul cel viu s i de puterea lui Dumnezeu. Tocmai lucrul acesta a adus ruina iudeilor s i va aduce ruina multor oameni din zilele noastre. Mii de oameni fac aceea si gre seal a pe care au f acut-o fariseii pe care Hristos i-a mustrat la masa lui Matei. Dect s a renun te la vreo idee cultivat a cu pl acere sau s a p ar aseasc a vreun idol al p arerilor proprii, mul ti refuz a adev arul care coboar a de la Tat al luminii. Ei se ncred n propria persoan as i se bazeaz a pe n telepciunea lor s i nu- si dau seama de s ar acia lor spiritual a. Ei st aruie s a e salva ti printr-un mijloc care s a le dea ocazia s a fac a vreo lucrare nsemnat a. Cnd v ad c a nu este posibil s a amestece eul n lucrare, ei leap ad a mntuirea oferit a. O religie a formelor niciodat a nu poate s a conduc a suetele la Hristos; c aci este o religie lipsit a de iubire, lipsit a de Hristos. Postul s i rug aciunea care vin dintr-un spirit doritor de a se ndrept a ti sunt o urciune naintea lui Dumnezeu. Adunarea solemn a pentru rug aciune, s irul ceremoniilor religioase, umilin ta exterioar a, sacriciile impun atoare arat a c a acela care face astfel de lucruri se consider a neprih anit s i avnd drept la cer; dar totul este o am agire. Faptele noastre nu pot s a pl ateasc a niciodat a mntuirea. Cum era n zilele lui Hristos, a sa este s i ast azi. Fariseii nu- si cunosc lipsa spiritual a. Lor li se spune: Pentru c a zici: Sunt bogat,

Levi Matei

229

m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic, s i nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol; te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti, s i haine albe, ca s a te mbraci cu ele s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale (Apoc. 3, 17.18). Credin ta s i iubirea sunt aurul cur a tit prin foc. Dar, n via ta multora, aurul s i-a pierdut str alucirea s i comoara cea scump a a fost pierdut a. ndrept a tirea lui Hristos este pentru ei ca un ve smnt nepurtat, ca o fntn a neatins a. Lor li se spune: Ce am mpotriva ta este c a ti-ai pierdut dragostea dinti. Adu- ti dar aminte de unde ai c azut; poc aie ste-te s i ntoarce-te la faptele tale dinti. Altfel voi veni la tine s i- ti voi lua sfe snicul din locul lui, dac a nu te poc aie sti (Apoc. 2, 4.5). Jertfele pl acute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispre tuie sti o inim a zdrobit as i mhnit a (Ps. 51, 17). Omul trebuie s a e golit de eul lui nainte de a putea , n n telesul deplin al cuvntului, un credincios n Isus. Cnd s-a renun tat la eu, Domnul poate face din om o f aptur a nou a. Vase noi pot s a cuprind a vin nou. nou Iubirea lui Hristos l va nsue ti pe credincios cu o via ta a. n acela care prive ste la ncep atorul s i Des avr sitorul credin tei noastre, [281] se va manifesta caracterul lui Hristos.

Capitolul 29 Sabatul
SABATUL A FOST SFINTIT la crea tiune. Fiind rnduit pentru om, originea sa este timpul acela cnd stelele dimine tii izbucneau n cnt ari de bucurie, s i cnd to ti ii lui Dumnezeu scoteau strig ate de veselie (Iov 38, 7). Pacea odihnea asupra lumii, deoarece p amntul era n armonie cu cerul. Dumnezeu S-a uitat la tot ce f acuse s i iat a c a erau foarte bune s i El S-a odihnit n bucuria lucr arii Sale ncheiate (Gen. 1, 31). Deoarece El S-a odihnit n Sabat, Dumnezeu a binecuvntat ziua a s aptea s i a sn tit-o a pus-o deoparte pentru un scop sfnt. El i-a dat-o lui Adam ca o zi de odihn a. Era un semn de aducere aminte a lucr arii de crea tiune s i, n felul acesta, un semn al puterii lui Dumnezeu s i al iubirii Sale. Scriptura zice: El a l asat o aducere aminte a minunilor Lui. nsu sirile nev azute ale Lui... se v ad l amurit de la facerea lumii, cnd te ui ti cu b agare de seam a la ele n lucrurile f acute de El (Gen. 2, 3; Ps. 111, 4; Rom. 1, 20). Toate lucrurile au fost create prin Fiul lui Dumnezeu. La nceput era Cuvntul, s i Cuvntul era cu Dumnezeu... Toate lucrurile au fost f acute prin El, s i nimic din ce a fost f acut, n-a fost f acut f ar a El (Ioan 1, 1-3). Si deoarece Sabatul este o amintire a lucr arii crea tiunii, el este o dovad a a iubirii s i puterii lui Hristos. Sabatul ne ndreapt a gndurile spre natur as i ne aduce n leg atur a cu Creatorul. n cntecul p as arelelor, n fo snetul pomilor, n muzica [282] m arii, putem nc a s a auzim vocea Aceluia care a vorbit cu Adam n Eden, n r acoarea zilei. Cnd admir am puterea Lui n natur a, g asim mngiere, deoarece Cuvntul care a creat toate lucrurile d a s via ta i in tei l auntrice. El, care a zis: S a lumineze lumina din ntuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca s a facem s a str aluceasc a lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu pe fa ta lui Isus Hristos (2 Cor. 4, 6). Tocmai gndul acesta a f acut s a r asune cntecul: Tu m a nvesele sti cu lucr arile Tale, Doamne, 230

Sabatul

231

Si eu cnt de veselie, cnd v ad lucrarea minilor Tale. Ct de mari sunt lucr arile Tale, Doamne, Si ct de adnci sunt gndurile Tale. (Ps. 92, 4.5) Iar Duhul Sfnt, prin profetul Isaia, zice: Cu cine voi ti s a asem ana ti pe Dumnezeu? Si cu ce asem anare l ve ti asem ana?... Nu s ti ti? N-a ti auzit? Nu vi s-a f acut cunoscut de la nceput? Nu v-a ti gndit niciodat a la ntemeierea p amntului? El s ade deasupra cercului p amntului s i locuitorii lui sunt ca ni ste l acuste naintea Lui; El ntinde cerurile ca o maram a sub tire, s i le l a te ste ca un cort, ca s a locuiasc a n el... Cu cine M a ve ti asem ana, ca s a u deopotriv a cu el? zice Cel Sfnt. Ridica ti-v a ochii n sus s i privi ti! Cine a f acut aceste lucruri? Cine a f acut s a mearg a dup a num ar, n s ir, o stirea lor? El le cheam a pe toate pe nume; a sa de mare e puterea s i t aria Lui, c a una nu lipse ste. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: Soarta mea este ascuns a dinaintea Domnului s i dreptul meu este trecut cu vederea naintea Dumnezeului meu? Nu s tii? N-ai auzit? Dumnezeul cel ve snic, Domnul a f acut marginile p amntului. El nu obose ste, nici nu ostene ste... El d a t arie celui obosit s i m are ste [283] puterea celui ce cade n le sin. Nu te teme, c aci Eu sunt cu tine; nu te uita cu ngrijorare, c aci Eu sunt Dumnezeul t au; Eu te nt aresc, tot Eu ti vin n ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. ntoarce ti-v a la Mine s i ve ti mntui ti to ti cei ce sunte ti la marginile p amntului! C aci Eu sunt Dumnezeu, s i nu altul. Solia aceasta este scris a n natur as i Sabatul are drept scop s a o p astreze n memorie. Atunci cnd Domnul i-a cerut lui Israel s a sn teasc a Sabatele Sale, El a zis: Ele sunt un semn ntre Mine s i voi, ca s as ti ti c a Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru! (Is. 40, 18-29; 41, 10; 45, 22; Ezech. 20, 20). Sabatul a fost ncorporat n legea dat a pe Sinai, dar nu atunci a fost f acut cunoscut pentru prima dat a ca zi de odihn a. Israeli tii aveau de el nainte de a veni la Sinai. Pn cuno stin ta a s a ajung a acolo, ei au tinut Sabatul. Cnd unii l-au profanat, Domnul i-a mustrat s i a zis: Pn a cnd ave ti de gnd s a nu p azi ti poruncile s i legile Mele? (Exod 16, 28). Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci el a fost dat pentru lumea ntreag a. El a fost f acut cunoscut omului n Eden s i, asemenea celorlalte precepte ale Decalogului, este obligatoriu pentru totdea-

232

Hristos Lumina Lumii

una. Ct a vreme nu va trece cerul s i p amntul, nu va trece o iot a sau o frntur a de slov a din Lege, nainte ca s a se ntmplat toate lucrurile. Atta vreme ct exist a cerul s i p amntul, Sabatul va s i mai departe un semn al puterii Creatorului. Si atunci cnd Edenul va nori din nou pe p amnt, ziua sfnt a de odihn a a lui Dumnezeu va onorat a de to ti cei ce sunt sub soare. n ecare Sabat, locuitorii p amntului nou, sl avit, vor veni s a se nchine naintea mea zice Domnul (Mat. 5, 18; Is. 66, 23). Nici o alt a institu tie ncredin tat a iudeilor n-a urm arit a sa de mult s a-i deosebeasc a de neamurile din jurul lor cum a f acut-o Sabatul. Dumnezeu a inten tionat ca p azirea lui s a-i arate ca nchin atori ai S ai. Trebuia s a e un semn al desp ar tirii lor de idolatrie, al leg aturii lor cu adev aratul Dumnezeu. Dar, pentru a sn ti Sabatul, s i oamenii trebuie , ei trebuie s s a e sn ti. Prin credin ta a ajung a p arta si la neprih anirea lui Hristos. Cnd i s-a dat lui Israel porunca: Adu- ti aminte de ziua de odihn a, ca s-o sn te sti, Domnul a mai spus s i S a-Mi ti ni ste oameni sn ti (Ex. 20, 8; 22, 31). Numai n felul acesta Sabatul putea s a-i deosebeasc a pe israeli ti ca nchin atori ai lui Dumnezeu. Cnd iudeii s-au dep artat de Dumnezeu s i n-au mai c autat ca prin s credin ta a- si nsu seasc a neprih anirea lui Hristos, Sabatul s i-a pierdut nsemn atatea pe care o avea. Satana a c autat s a se nal te pe sine s i s a-i ndep arteze pe oameni de la Hristos, lucrnd la denaturarea [284] Sabatului, pentru c a era semnul puterii lui Hristos. Conduc atorii iudei au mplinit voia lui Satana cnd au mpov arat ziua de odihn a a lui Dumnezeu cu cerin te ap as atoare. n zilele lui Hristos, Sabatul devenise att de pervertit, nct p azirea lui reecta mai degrab a caracterul oamenilor egoi sti s i despotici dect caracterul P arintelui ceresc, iubitor. Rabinii l prezentau pe Dumnezeu ca unul care d a legi de care oamenii nu pot s a asculte. Ei i determinau pe oameni s a-L vad a pe Dumnezeu ca un tiran s i s a- si nchipuie c a tinerea Sabatului, a sa cum o cerea El, i f acea pe oameni s a e aspri s i cruzi. Lucrarea lui Hristos era tocmai aceea de a ndrepta p arerile lor gre site. Cu toate c a rabinii l urm areau cu vr ajm as ie nemp acat a, El n-a l asat nici m acar s a cread a c a se supune preten tiilor lor, ci a mers nainte, p astrnd Sabatul a sa cum cerea Legea lui Dumnezeu. ntr-o zi de Sabat, cnd Mntuitorul s i ucenicii Lui se ntorceau de la locul de rug aciune, au trecut printr-un lan de gru care d adea n copt. Isus lucrase pn a trziu s i, cnd au trecut prin hold a, ucenicii au

Sabatul

233

nceput s a smulg a spice s i s a m annce boabele, dup a ce le frecaser a n palme. n oricare alt a zi, lucrul acesta n-ar adus nici o discu tie, deoarece un om care trece pe lng a o hold a, o livad a sau o vie era (vezi Deut. 23, 24-25). Dar, liber s a ia s i s a m annce dup a dorin ta dac a ar f acut cineva lucrul acesta n zi de Sabat, se socotea o profanare. Nu numai c a adunarea spicelor era un fel de seceri s, dar frecarea lor n palme era un fel de treierat. A sadar, dup a p arerea rabinilor, Sabatul era de dou a ori profanat. Iscoadele I s-au plns ndat a lui Isus, zicnd: Iat a c a ucenicii T ai fac ce nu este ng aduit s a fac a n ziua Sabatului. Cnd a fost acuzat c a a c alcat Sabatul la Betesda, Isus Se ap arase, sus tinnd c a este Fiul lui Dumnezeu s i declarnd c a lucra n armonie cu Tat al. Acum, cnd ucenicii au fost ataca ti, El le aminte ste acuza- [285] torilor, ca exemple din Vechiul Testament, fapte ndeplinite n Sabat de c atre aceia care erau n slujba lui Dumnezeu. torii iudei se l nv a ta audau cu propriile cuno stin te din Scriptur a, dar n r aspunsul Mntuitorului se cuprindea o mustrare pentru necunoa sterea Scripturilor snte. Oare n-a ti citit ce a f acut David, zise El, cnd a amnzit el s i cei ce erau cu el? Cum a intrat n Casa lui Dumnezeu, a mncat din ele, s i a dat s i celor ce erau cu el, m acar c a nu era ng aduit s a le m annce dect preo tii? Apoi le-a zis: Sabatul a fost f acut pentru om, iar nu omul pentru Sabat. N-a ti citit n Lege c a, n zilele de Sabat, preo tii calc a Sabatul n templu, s i totu si sunt nevinova ti? Dar Eu v a spun c a aici este Unul mai mare dect templul. Fiul omului este Domn chiar s i al Sabatului (Luca 6, 3.4; Marcu 2, 27.28; Mat. 12, 5.6). Dac a era drept ca David s a- si astmpere foamea mncnd din pinea pus a la o parte pentru un scop sfnt, atunci era drept s i pentru ucenici s a- si mplineasc a nevoile de hran a, rupnd spice n ceasurile snte ale Sabatului. Si iar as i preo tii din templu lucrau mai mult n Sabat dect n alte zile. Aceea si lucrare n alte scopuri p amnte sti ar fost un p acat, dar lucrarea preo tilor era n slujba lui Dumnezeu. Ei s avr seau ritualul care i ndruma pe oameni la puterea mntuitoare a lui Hristos s i munca lor se mp aca foarte bine cu scopul pe care l avea Sabatul. Dar acum Hristos nsu si venise. F acnd lucrarea lui Hristos, ucenicii se g aseau n slujba lui Dumnezeu s i tot ce era necesar pentru s avr sirea acestei lucr ari era drept s a se fac a n zi de Sabat.

234

Hristos Lumina Lumii

Hristos voia s a-i nve te pe ucenici s i pe vr ajma sii Lui c a primul loc trebuie s a-l ocupe slujirea lui Dumnezeu. Tinta lucr arii Lui n lumea aceasta este mntuirea omului, prin urmare tot ce este necesar s a se fac a n Sabat pentru s avr sirea acestei lucr ari este n acord cu legea privitoare la Sabat. Isus a ncununat apoi argumenta tia Sa, declarndu-Se Domn al Sabatului Unul care era mai presus de orice discu tie s i mai presus de orice lege. Acest Judec ator ve snic i achit a pe ucenici de vin a, f acnd apel chiar la legea pe care ei erau acuza ti c a o calc a. Isus n-a l asat ca lucrul acesta s a treac a f ar a s a-i mustre pe vr ajma sii S ai. El a spus c a, n orbirea lor, ei n telegeau gre sit rostul Sabatului. El a zis: Dac a a ti s tiut ce nseamn a: Mil a voiesc, iar nu jertfe, n-a ti osndit pe ni ste nevinova ti (Mat. 12, 7). Ritua[286] lurile lor lipsite de c aldur a nu puteau s a umple golul adus de lipsa acelei credincioase s i duioase iubiri, care i va caracteriza totdeauna pe adev ara tii nchin atori ai lui Dumnezeu. Hristos a repetat adev arul c a sacriciile nu aveau valoare n ele nsele. Ele erau un mijloc, s i nu un scop. Tinta lor era s a-i ndrume pe oameni la Mntuitorul s i n felul acesta s a-i aduc a n armonie cu Dumnezeu. Dumnezeu pre tuie ste numai un serviciu f acut din iubire. Dac a lipse ste aceasta, tot s irul ceremoniilor este pentru El o ofens a. Tot a sa este s i cu Sabatul. El avea ca scop s a-i aduc a pe oameni n leg atur a cu Dumnezeu; dar, dac a mintea era st apnit a de forme obositoare, adev aratul rost al Sabatului era z ad arnicit. P azirea lui exterioar a era doar o batjocur a. ntr-un alt Sabat, cnd Isus a intrat n sinagog a, a v azut acolo un om cu mna uscat a. Fariseii l urm areau s a vad a ce va face. Mntuitorul s tia bine c a, dac a va vindeca pe cineva n Sabat, va privit ca un c alc ator al legii, dar El nu a ezitat s a d arme zidul restric tiilor tradi tionale care mpresurau Sabatul. Isus l-a chemat pe bolnav s a stea n mijloc s i apoi a ntrebat: Este ng aduit n ziua Sabatului s a faci bine sau s a faci r au? S a scapi via ta cuiva sau s ao pierzi? Printre iudei, circula maxima c a, dac a un om n-a f acut bine atunci cnd a avut prilejul, nseamn a c a a f acut r au; dac a cineva nu , nsemna c f acea ce trebuia ca s a scape o via ta a a ucis. n felul acesta, Isus i-a ntmpinat pe rabini pe terenul lor. Dar ei t aceau. Atunci, rotindu-Si privirile cu mnie peste ei s i mhnit de mpietrirea inimii

Sabatul

235

lor, a zis omului: ntinde- ti mna! El a ntins-o, s i mna i s-a f acut s an atoas a (Marcu 3, 4.5). Cnd a fost ntrebat: Este ng aduit a vindeca n zilele de Sabat?, Isus a r aspuns: Cine este omul acela dintre voi care, dac a are o oaie s i-i cade ntr-o groap a n ziua Sabatului, s a n-o apuce s i s-o scoat a afar a? Cu ct mai de pre t este, deci, un om dect o oaie? De aceea este ng aduit a face bine n zilele de Sabat (Mat. 12, 10-12). Fariseii care-L urm areau n-au ndr aznit s a-I r aspund a lui Isus n fa ta mul timii, de team a s a nu intre n vreo ncurc atur a. Stiau c a El vorbise adev arul. Ca s a nu calce vreo tradi tie, ei ar l asat pe un om s a sufere, dar tot ei ar sc apat o vit a pentru ca proprietarul ei s a nu sufere vreo pagub a din aceast a pricin a. De aceea, ei ar atau mai mult a purtare de grij a pentru un animal necuvnt ator dect pentru om, care e f acut dup a chipul lui Dumnezeu. Aceasta ilustreaz a lucrarea tuturor religiilor neadev arate. Ele si au obr sia n dorin ta omului de a se n al ta mai presus de Dumnezeu, dar urmarea a fost c a omul a dec azut mai jos ca animalele. Orice religie care se lupt a mpotriva [287] st apnirii lui Dumnezeu l jefuie ste pe om de slava pe care a avut-o la crea tiune s i care trebuie s a e redat a prin Hristos. Orice religie fals a pe adep de nevoile, suferin i nva ta tii ei s a e nep as atori fa ta tele s i drepturile omului. Evanghelia pune asupra omenirii un pre t mare, pentru c a este r ascump arat a cu sngele lui Hristos, s i promoveaz a de nevoile s o grij a duioas a fa ta i suferin tele omului. Domnul zice: Voi face pe oameni mai rari dect aurul curat, s i mai scumpi dect aurul din Or (Is. 13, 12). Cnd Isus S-a ndreptat c atre farisei cu ntrebarea dac a este sau s ng aduit s a fac a bine n zilele de Sabat, s a scape o via ta ao planurile lor nelegiuite. Ei vnau via piard a, El le-a pus n fa ta ta Lui cu ur a nver sunat a, n timp ce El sc apa via ta oamenilor s i aducea fericire mul timilor. Era mai bine s a ucizi n zi de Sabat, cum pl anuiau ei, sau s a vindeci pe bolnavi, a sa cum f acuse El? Era mai drept s a ai ucidere n inim a n sfnta zi a lui Dumnezeu dect iubire pentru to ti oamenii, iubire care si g ase ste expresia n fapte de mil a? Vindecnd pe omul cu mna uscat a, Isus a condamnat tradi tia iudeilor s i a f acut ca porunca a patra s a r amn a a sa cum o d aduse Dumnezeu. Este ng aduit a face bine n zilele de Sabat, a declarat El. ndep artnd restric tiile f ar a rost ale iudeilor, Hristos a onorat

236

Hristos Lumina Lumii

Sabatul, n timp ce aceia care se plngeau de El dezonorau sfnta zi a lui Dumnezeu. c Aceia care sus tin c a Hristos a desin tat legea nva ta a El a c alcat Sabatul s i i-a ndrept a tit pe ucenicii Lui s a fac a la fel. n felul acesta, ei iau aceea si pozi tie ca iudeii care l calomniau pe Isus. n aceast a , ei contrazic m privin ta arturia dat a de Hristos nsu si, care a zis: Eu am p azit poruncile Tat alui Meu s i r amn n dragostea Lui (Ioan 15, 10). Nici Mntuitorul, nici urma sii Lui n-au c alcat legea privitoare la Sabat. Hristos era un reprezentant viu al legii. n via ta Lui nu s-a g asit nici o c alcare a preceptelor ei snte. Privind o ntreag a na tiune de martori care c autau ocazia s a-L condamne, El putea zice f ar a ca cineva s a-L poat a contrazice: Cine din voi M a poate dovedi c a am p acat? (Ioan 8, 46). Mntuitorul nu venise s a dea la o parte cele spuse de patriarhi s i profe ti, deoarece El nsu si vorbise prin ace sti oameni reprezentativi. Toate adev arurile din Cuvntul lui Dumnezeu erau de la El. Dar aceste pietre pre tioase fuseser a gre sit zidite. Lumina lor pre tioas a fusese misticat a pentru a servi r at acirii. Dumnezeu dorea [288] ca ele s a e scoase din templul r at acirii s i s a e a sezate din nou n ediciul adev arului. Lucrul acesta putea s a-l fac a numai o mn a dumnezeiasc a. Pus n leg atur a cu r at acirea, adev arul fusese f acut s a ajute lucrarea vr ajma sului lui Dumnezeu s i al omului. Hristos venise s a-l a seze n pozi tia aceea de unde s a dea slav a lui Dumnezeu s i s a lucreze la mntuirea omenirii. Sabatul a fost f acut pentru om, s i nu omul pentru Sabat, a zis Isus. Institu tiile pe care le-a rnduit Dumnezeu sunt pentru binele omenirii. Toate aceste lucr ari se petrec n folosul vostru. Fie Pavel, e Apolo, e Chifa, e lumea, e via ta, e moartea, e lucrurile de acum, e cele viitoare, toate sunt ale voastre s i voi sunte ti ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu (2 Cor. 4, 15; 1 Cor. 3, 22.23). Legea Celor Zece Porunci, din care Sabatul este o parte, a fost dat a de Dumnezeu poporului S au ca o binecuvntare. Domnul ne-a poruncit atunci, a zis Moise, s a mplinim toate aceste legi, s a ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca s a m totdeauna (Deut. 6, 24). Iar prin psalmist s-a dat ferici ti s i s a ne tin a n via ta aceast a solie lui Israel: Sluji ti Domnului cu bucurie, veni ti cu veselie naintea Lui. S as ti ti c a Domnul este Dumnezeu! El ne-a f acut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui s i turma p as unii Lui. Intra ti

Sabatul

237

cu laude pe por tile Lui, intra ti cu cnt ari n cur tile Lui! (Ps. 100, 2-4). Si despre to ti cei ce vor p azi Sabatul ca s a nu-l png areasc a, Domnul zice: l voi aduce la muntele Meu cel sfnt s i-l voi umple de veselie n casa Mea de rug aciune (Is. 56, 6.7). De aceea Fiul omului este Domn chiar s i al Sabatului. Aceste tur cuvinte sunt pline de nv a ta as i mngiere. Deoarece a fost f acut pentru om, Sabatul este ziua Domnului. El apar tine lui Hristos, pentru c a toate lucrurile au fost f acute prin El; s i nimic din ce a fost f acut n-a fost f acut f ar a El (Ioan 1, 3). Deoarece El a f acut toate lucrurile, El a f acut s i Sabatul. El l-a pus deoparte, ca un semn de amintire al lucr arii crea tiunii. Sabatul arat a spre El, dovedindu-L c a este Creator s i Sn titor. El declar a c a Acela care a creat toate lucrurile n cer s i pe p amnt s i prin care sunt tinute toate lucrurile este conduc atorul bisericii s i c a prin puterea Lui noi suntem mp aca ti cu Dumnezeu. C aci, vorbind c atre Israel, El a zis: Le-am dat s i Sabatele Mele, s a e un semn ntre Mine s i ei, pentru ca s as tie c a Eu sunt Domnul care-i sn tesc i fac sn ti (Ezech. 20, 12). Prin urmare, Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sn ti. El este dat tuturor acelora pe care i sn te ste Hristos. Ca semn al puterii Sale sn titoare, Sabatul este dat tuturor acelora care, prin Hristos, [289] devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. Domnul mai zice: Dac a ti vei opri piciorul n ziua Sabatului ca s a nu- ti faci gusturile tale n ziua Mea cea sfnt a; dac a Sabatul va desf atarea ta, ca s a sn te sti pe Domnul, sl avindu-L... atunci te vei putea desf ata n Domnul (Is. 58, 13.14). Pentru to ti aceia care primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare s i r ascump ar atoare a lui Hristos, el va o desf atare. V aznd pe Hristos n Sabat, ei se desfat a n El. Sabatul i ndrum a c atre lucr arile crea tiunii, ca o dovad a a marii Lui puteri de a mntui. n timp ce ne atrage aten tia c atre pacea Edenului care a fost pierdut a, el ne vorbe ste despre pacea restabilit a prin Mntuitorul. Fiecare lucru din natur a repet a chemarea Lui: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a [290] voi da odihn a (Mat. 11, 28).

Capitolul 30 Alegerea celor doisprezece


ISUS S-A SUIT PE MUNTE; a chemat la El pe N URMA, cine a vrut s i ei au venit la El. A rnduit dintre ei doisprezece, ca s a-i aib a cu Sine s i s a-i trimit a s a propov aduiasc a. Chemarea celor doisprezece la apostolat s i Predica de pe Munte au avut loc la ad apostul copacilor, pe o colin a a muntelui, nu departe de Marea Galileii. Cmpurile s i dealurile erau locurile preferate tura Lui a fost dat ale lui Isus s i mare parte din nv a ta a sub cerul liber, mai mult dect n templu sau n sinagogi. Nici o sinagog a n-ar putut cuprinde mul timea de oameni care-L urma; dar nu numai pentru motivul acesta a ales El s a-i nve te pe oameni n cmpii s i n crnguri. Lui Isus i pl aceau scenele din natur a. Pentru El, ecare loc retras s i lini stit era un templu sfnt. Primii locuitori ai p amntului si aleseser a un sanctuar sub umbra pomilor Edenului. Acolo comunicase Hristos cu p arintele omenirii. Cnd au fost izgoni ti din Paradis, primii no stri p arin ti nc a se mai nchinau n cmpii s i crnguri s i acolo i-a ntlnit Isus, aducndule Evanghelia harului S au. Hristos a fost Acela care a vorbit cu [291] Avraam sub stejarii lui Mamre, a vorbit s i cu Isaac cnd mergea s a se roage pe cmpie, n amurgul serii, cu Iacov pe o colin a la Betel, cu Moise n mun tii Madianului s i cu tn arul David n timp ce- si veghea turma. Tot sub ndrum arile lui Hristos, timp de cincisprezece veacuri, poporul iudeu si p ar asise casele pentru o s apt amn a n ecare an s i locuise n colibe f acute din ramuri verzi, din pomii cei frumo si, ramuri de nici, ramuri de copaci stufo si s i de s alcii de ru (Lev. 23, 40). Pentru a-i preg ati pe ucenici, Isus a ales s a-i scoat a din larma ora sului n lini stea cmpiilor s i dealurilor, care erau mai potrivite cu lec tiile de lep adare de sine pe care El dorea s a-i nve te. n timpul lucr arii Sale, El avea pl acerea s a-i adune pe oameni n jurul S au, rm, sub cerul albastru, undeva pe o coast a nverzit a de deal sau pe ta lng a lac. Aici, nconjurat de lucr arile propriei crea tiuni, El putea s a ndrepte gndurile ascult atorilor de la cele articiale la cele na238

Alegerea celor doisprezece

239

turale. n cre sterea s i dezvoltarea naturii se descopereau principiile mp ar a tiei Sale. Atunci cnd si ridicau privirea c atre dealurile lui Dumnezeu s i admirau lucr arile minunate ale minilor Sale, oamenii turile pre puteau s a primeasc a nv a ta tioase ale adev arului dumneze tura dat iesc. nv a ta a de Hristos urma s a le e repetat a de lucr arile din natur a. La fel se ntmpl as i cu to ti aceia care ies n natur a, avndu-L pe Hristos n inima lor. Ei se vor sim ti nconjura ti de o sfnt inuen ta a. Lucrurile din natur a con tin pildele Domnului s i repet a sfaturile date de El. Avnd comuniune cu Dumnezeu prin s natur a, mintea se nal ta i inima g ase ste odihn a. Acum s-a f acut primul pas pentru a organiza biserica, pentru ca, dup a plecarea lui Hristos, ea s a e reprezentanta Lui pe p amnt. Ei nu aveau la dispozi tie un sanctuar somptuos, ns a Mntuitorul i-a condus pe ucenici la locul lini stit pe care-l prefera s i, n mintea lor, experien tele snte din ziua aceea aveau s a e pentru totdeauna legate de frumuse tea muntelui, a v ailor s i a m arii. Isus i chemase pe ucenici ca s a-i poat a trimite ca martori ai S ai, pentru a vesti lumii ce v azuser as i ce auziser a de la El. Slujba care le fusese ncredin tat a era cea mai important a la care au fost chemate vreodat a in te omene sti s i era, ca nsemn atate, imediat dup a aceea a lui Hristos. Ei aveau s a e mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu pentru salvarea lumii. Dup a cum n Vechiul Testament cei doisprezece patriarhi au fost reprezentan tii lui Israel, tot a sa cei doisprezece apostoli trebuiau s a e reprezentan tii bisericii formate de Evanghelie. Mntuitorul cuno stea caracterul oamenilor pe care i alesese; cuno stea toate sl abiciunile s i nedes avr sirile lor; El cuno stea toate [292] primejdiile prin care ei urmau s a treac a, precum s i r aspunderea care trebuia s a e pus a asupra lor s i inima Lui era plin a de grij a pentru ace sti ale si. Singur, pe un munte aproape de Marea Galileii, El a petrecut toat a noaptea n rug aciune pentru ei, n timp ce ace stia dormeau la picioarele muntelui. ndat a ce s-au ar atat primele raze ale dimine tii, i-a chemat s a vin a la El, deoarece avea s a le comunice un lucru important. Ucenicii ace stia fuseser a ctva timp mpreun a cu Hristos n lucrarea Lui. Ioan s i Iacov, Andrei s i Petru, mpreun a cu Filip, Natanael s i Matei fuseser a ntr-o leg atur a mai strns a cu El dect ceilal ti s i fuseser a martori la mai multe minuni ale Lui. Petru, Iacov s i Ioan

240

Hristos Lumina Lumii

se g aseau ntr-o leg atur a deosebit a cu El. Ei erau aproape totdeauna cu El, ind martori la minunile Lui s i ascultnd cuvintele Lui. Ioan era s i mai strns legat de Isus, a sa nct el era cunoscut ca ind ucenicul pe care l iubea Isus. Mntuitorul i iubea pe to ti, dar Ioan avea inima cea mai primitoare. Era mai tn ar ca to ti ceilal ti s i, cu de Isus. n mult a ncredere copil areasc a, si deschidea inima fa ta felul acesta, el a ajuns ntr-o leg atur a mai strns a de iubire cu Hristos tur s i prin el s-a transmis poporului S au cea mai profund a nv a ta a spiritual a a Mntuitorului. n fruntea uneia dintre grupele n care sunt mp ar ti ti apostolii se g ase ste numele lui Filip. El a fost cel dinti ucenic c aruia Isus i-a adresat porunca: Urmeaz a-M a. Filip era din Betsaida, cetatea lui tura lui Ioan Botez Andrei s i a lui Petru. El ascultase nv a ta atorul s i auzise cum l prezentase pe Isus ca Miel al lui Dumnezeu. Filip era un c aut ator sincer dup a adev ar, dar, n ceea ce prive ste credin ta, era z abavnic cu inima. De si se unise cu Hristos, din felul n care a vorbit cu Natanael se vede c a el nu era cu totul convins de divinitatea lui Isus. De si Hristos fusese proclamat ca Fiu al lui Dumnezeu printr-un glas din cer, pentru Filip, El era Isus din Nazaret, ul lui Iosif a lui Filip cnd [293] (Ioan 1, 45). Din nou s-a ar atat lipsa de credin ta au fost hr ani ti cei cinci mii de oameni. Pentru a-l ncerca, Isus a ntrebat: De unde avem s a cump ar am pini ca s a m annce oamenii : Pinile pe ace stia? R aspunsul lui Filip nclina c atre necredin ta care le-am putea cump ara cu dou a sute de dinari n-ar ajunge ca ecare s a capete pu tintel din ele (Ioan 6, 5.7). Isus S-a ntristat. Cu toate c a i v azuse lucr arile s i-I sim tise puterea, Filip totu si nu avea . Cnd grecii l-au ntrebat cu privire la Isus, Filip n-a folosit credin ta acest prilej pentru a-i prezenta Mntuitorului, ci s-a dus s a-i spun a lui Andrei. Pn as i n ultimele ceasuri dinaintea r astignirii, cuvintele lui Filip erau de natur a s a descurajeze credin ta. Cnd Toma I-a spus lui Isus: Doamne, nu s tim unde Te duci; cum putem s as tim calea ntr-acolo?, Isus i-a r aspuns: Eu sunt calea, adev arul s i via ta... Dac a M-a ti cunoscut pe Mine, a ti cunoscut s i pe Tat al Meu. De la Filip a venit un r aspuns al necredin tei: Doamne, arat a-ne pe Tat al s i ne este de ajuns (Ioan 14, 5-8). Att de greoi la inim a, att era ucenicul acela care timp de trei ani fusese cu de slab n credin ta Isus.

Alegerea celor doisprezece

241

n contrast cu necredin ta lui Filip era ncrederea copil areasc aa lui Natanael. El era de fel un om foarte sincer, un om care vedea prin realit credin ta a tile nev azute. Cu toate acestea, Filip era un elev n torul divin suporta cu r s coala lui Hristos s i nv a ta abdare necredin ta s i ncetineala lui. Cnd S-a rev arsat Duhul Sfnt asupra ucenicilor, tor dup Filip a devenit un nv a ta a voia lui Dumnezeu. El s tia despre ce care aducea convingere vorbea s i-i nv a ta pe oameni cu o siguran ta ascult atorilor. n timp ce Isus i mputernicea pe ucenici, unul care nu fusese chemat n mod deosebit a st aruit s a e acceptat ntre ei. Acesta era Iuda Iscarioteanul, un om care pretindea c a este urma s al lui Hristos. un loc n acest cerc intim al El s-a prezentat s i a cerut cu st aruin ta ucenicilor. Cu mult a seriozitate s i cu o aparent a sinceritate, el a zis: torule, vreau s nv a ta a Te urmez oriunde vei merge. Isus nici nu l-a respins, nici nu i-a zis bun-venit, ci numai a rostit aceste cuvinte triste: Vulpile au vizuini s i p as arile cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Si odihni capul (Mat. 8, 19.20). Iuda credea c a [294] Isus este Mesia s i, unindu-se cu apostolii, n ad ajduia s a- si asigure o pozi tie nalt a n mp ar a tia cea nou a. Isus urm area s a nimiceasc a , m aceast a speran ta arturisindu-Si s ar acia. Ucenicii tineau mult ca Iuda s a fac a parte din num arul lor. nf a ti sarea lui era impun atoare, era un om ager la minte s i talentat n lucr arile lui s i ei l-au recomandat lui Isus ca pe un om care L-ar putut ajuta foarte mult n lucrare. Au fost ns a surprin si c a Isus l-a primit cu atta r aceal a. Ucenicii fuseser a foarte mult dezam agi ti pentru faptul c a Isus nu ncercase s a-Si asigure colaborarea conduc atorilor lui Israel. Ei considerau ca o gre seal a faptul c a nu-Si nt are ste lucrarea prin . Dac asigurarea sprijinului acestor oameni cu inuen ta a El l-ar respins pe Iuda, n mintea lor ei ar pus la ndoial a n telepciunea Domnului lor. Cele petrecute mai trziu cu Iuda aveau s a le arate primejdia de a ng adui considerentelor omene sti s a precump aneasc a hot arrea cu privire la destoinicia oamenilor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Colaborarea unor astfel de oameni pe care ucenicii erau ner abd atori s a-i c stige ar tr adat lucrarea n mna celor mai nver suna ti vr ajma si ai ei. Cu toate acestea, atunci cnd s-a al aturat ucenicilor, Iuda nu era insensibil la frumuse tea caracterului lui Hristos. Sim tea inuen ta

242

Hristos Lumina Lumii

acelei puteri dumnezeie sti, care atr agea suetele la Mntuitorul. Acela care nu venise s a zdrobeasc a trestia frnt a, nici s a sting a mucul care fumeg a nu voia s a resping a acest suet, chiar dac a doar o slab a l ndemna c dorin ta atre lumin a. Mntuitorul a citit n inima lui Iuda; El cuno stea adncurile nelegiuirii n care avea s a se cufunde Iuda, dac a nu avea s a e eliberat prin harul lui Dumnezeu. Aducndu-l pe acest om n leg atur a cu Sine, El l-a a sezat n situa tia ca n ecare zi s a e adus n leg atur a cu rev arsarea iubirii Sale neegoiste. Dac as i-ar de Hristos, harul dumnezeiesc ar ndep deschis inima fa ta artat demonul egoismului, iar Iuda ar devenit un supus al mp ar a tiei lui Dumnezeu. Dumnezeu i ia pe oameni a sa cum sunt, cu tr as aturi omene sti n caracterul lor, s i i preg ate ste pentru serviciul S au, dac a vor s a e disciplina ti s i s a nve te de la El. Ei nu sunt ale si pentru c a sunt des avr si ti, ci, n ciuda nedes avr sirilor, sunt ale si pentru ca, prin cunoa sterea s i tr airea adev arului s i prin harul lui Hristos, ei s a poat a transforma ti dup a chipul S au. Iuda a avut acelea si ocazii pe care le-au avut s i ceilal ti ucenici. A turi pre [295] ascultat acelea si nv a ta tioase. Dar tr airea adev arului pe care o cerea Hristos nu se potrivea cu dorin tele s i scopurile lui Iuda s i el nu voia s a- si sacrice ideile pentru a primi n telepciunea dumnezeiasc a. Ct de delicat S-a purtat Mntuitorul cu acela care avea s a e turile Sale, Isus st tr ad atorul Lui! n nv a ta aruia asupra principiilor binefacerii, care loveau l acomia la r ad acin a. El a f acut s a treac a prin fa ta lui Iuda nf a ti sarea urt a pe care o are l acomia s i de multe ori acest ucenic s i-a dat seama c a i se descrie caracterul s i se arat a p acatul lui; dar nu voia s a m arturiseasc as i s a- si p ar aseasc a nelegiuirea. Era ncrezut n sine s i, n loc s a se mpotriveasc a ispitei, a continuat s a- si urmeze practicile n sel atoare. Hristos st atea n fa ta lui ca o pild a vie de ceea ce trebuia s a ajung a el, dac a folosea mijlocirea s i turile au ajuns la urechile lui Iuda ajutorul dumnezeiesc; dar nv a ta una cte una, f ar a a luate n seam a. Isus nu l-a mustrat aspru pentru l acomia lui, ci l-a suportat pe acest om cu r abdare divin a, chiar atunci cnd i d adea dovad a c a cite ste n inima lui ca ntr-o carte deschis a. El i prezenta cele mai nalte motive pentru a face ce este drept s i, lep adnd lumina cerului, Iuda a r amas f ar a scuz a.

Alegerea celor doisprezece

243

n loc s a mearg a n lumin a, Iuda a ales s a- si p astreze defectele. A cultivat cu pl acere dorin te rele, patimi pline de r azbunare, gnduri negre s i urte, pn a cnd Satana a pus deplin a st apnire pe el. Iuda a devenit reprezentantul vr ajma sului lui Hristos. Cnd I s-a al aturat lui Isus, el avea cteva tr as aturi de caracter pre tioase, care ar putut ajunge o binecuvntare pentru biseric a. Dac a ar fost dispus s a poarte jugul lui Hristos, ar fost printre apostolii de frunte; dar s i-a n asprit inima atunci cnd i-au fost ar atate defectele s i, cu mndrie s i r azvr atire, a ales ambi tiile lui egoiste; n felul acesta, s-a f acut nepotrivit pentru lucrarea pe care Dumnezeu ar dorit s a i-o dea. To ti ucenicii aveau defecte nsemnate atunci cnd Isus i-a chemat n slujirea Sa. Chiar s i Ioan, care a avut o leg atur a mai strns a cu Cel blnd s i umil, nu era din re blnd s i binevoitor. El s i fratele lui erau numi ti ii tunetului. Cnd au venit la Isus, orice manifestare de El strnea indignare s de dispre t fa ta i spirit de ceart a. Iritabilitate, de r dorin ta azbunare s i spirit de critic a, toate se g aseau la ucenicul iubit. El era mndru s i ambi tia lui era s a e cel dinti n mp ar a tia lui Dumnezeu. Dar zi dup a zi, n contrast cu spiritul s au violent, a admirat blnde tea s i ndelunga r abdare a lui Isus s i a ascultat turile Lui despre umilin s nv a ta ta i r abdare. Si-a deschis inima fa ta de inuen ta dumnezeiasc as i a devenit nu numai un ascult ator, ci [296] s i un mplinitor al cuvintelor Mntuitorului. Eul a fost ascuns n Hristos. A nv a tat s a poarte jugul lui Hristos s i s a duc a povara Lui. Isus i mustra pe ucenici s i i avertiza; dar Ioan s i fra tii lui nu Lau p ar asit; ei L-au ales pe Isus n ciuda acestor mustr ari. Mntuitorul nu S-a dep artat de la ei pentru motivul c a erau plini de sl abiciuni s i gre seli. Ei au mp art as it cu El pn a la sfr sit ncerc arile s i au nv a tat lec tiile din via ta Lui. Privind la Hristos, caracterul lor a fost transformat. Apostolii se deosebeau mult unii de al tii prin obiceiuri s i temperament. ntre ei se aau vame sul Levi-Matei s i zelotul aprins Simon, vr ajma sul nemp acat al autorit a tii Romei; generosul s i impulsivul Petru s i Iuda cel cu spirit josnic; Toma cel sincer, totu si timid s i fricos; Filip, z abavnic cu inima s i nclinat spre ndoial a, s i ambi tio sii i ai lui Zebedei, att de direc ti cu fra tii lor. Ace stia au fost aduna ti, ecare cu gre selile lui diferite, avnd to ti tendin te c atre r au, mo stenite sau cultivate; dar n s i prin Hristos ei trebuiau s a r amn a n familia

244

Hristos Lumina Lumii

, n nv tur lui Dumnezeu, nv a tnd s a r amn a una n credin ta a ta a, n spirit. Ei urmau s a aib a ncerc arile lor, sup ar arile lor s i deosebirile lor de p arere; dar, n timp ce Hristos locuia n inim a, nu puteau nen telegeri ntre ei. Iubirea Lui avea s a-i fac a s a se iubeasc a unul pe turile lui Hristos urmau s altul; nv a ta a-i fac a s a se mpace, n ciuda tuturor deosebirilor dintre ei, aducndu-i pe ucenici la unitate pn a cnd aveau s a e un singur gnd s i o singur a judecat a. Hristos ind marele centru, ei urmau s a se apropie unul de altul exact n m asura n care se apropiau de centru. Dup a ce i-a preg atit pe ucenici, Isus a adunat grupa cea mic a n jurul Lui s i, ngenunchind n mijlocul lor s i punndu-Si minile pe capul lor, a n al tat o rug aciune, consacrndu-i pentru lucrarea Sa cea sfnt a. n felul acesta, Domnul i-a mputernicit pe ucenici pentru lucrarea Evangheliei. Ca reprezentan ti ai Lui ntre oameni, Hristos nu alege ngeri care n-au c azut niciodat a, ci in te omene sti, oameni cu acelea si patimi ca aceia pe care caut a s a-i salveze. Hristos S-a mbr acat cu natura omeneasc a pentru a putea ajunge la oameni. Dumnezeirea avea nevoie de natura omeneasc a, deoarece trebuia s a se mpleteasc a divinul cu umanul pentru a aduce lumii mntuirea. Dumnezeu avea nevoie de natura omeneasc a, pentru ca s a ofere un mijloc de comuniune ntre Dumnezeu s i om. La fel stau lucrurile cu servii s i trimi sii lui Hristos. Omul are nevoie de o putere din afara lui s i mai mare ca el pentru a reface n el chipul lui Dumnezeu s i pentru a-l face n [297] stare s a s avr seasc a lucrarea lui Dumnezeu; dar aceasta nu face ca . Natura omeneasc lucrarea omului s a e lipsit a de importan ta a se bizuie pe puterea divin a. Hristos locuie ste n inim a prin credin ta s i, prin colaborare cu Divinitatea, puterea omului ajunge n stare s a fac a binele. Acela care i-a chemat pe pescarii din Galilea i cheam a nc a pe oameni n serviciul S au. El este a sa de binevoitor s a dea pe fa ta puterea Sa prin noi cum a f acut-o cu cei dinti ucenici. Orict am de nedes avr si ti s i de p ac ato si, Domnul ne ofer a p art as ia cu El s i turile dumucenicia lui Hristos. El ne invit a s a lu am parte la nv a ta nezeie sti, pentru ca, unindu-ne cu Hristos, s a putem face lucr arile lui Dumnezeu. Comoara aceasta o purt am n ni ste vase de lut, pentru ca aceast a putere nemaipomenit a s a e de la Dumnezeu s i nu de la noi (2 Cor.

Alegerea celor doisprezece

245

4, 7). Din cauza aceasta predicarea Evangheliei a fost ncredin tat a oamenilor supu si gre selii, s i nu ngerilor. Se vede foarte bine c a puterea care lucreaz a prin sl abiciune omeneasc a este puterea lui Dumnezeu; s i n felul acesta suntem ncuraja ti s a credem c a puterea care poate s a-i ajute pe al tii la fel de slabi ca noi poate s a ne ajute s i pe noi. Si aceia care personal sunt cuprin si de sl abiciune trebuie s a e ng aduitori cu cei ne stiutori s i r at aci ti (Evrei 5, 2). Deoarece ei n si si au fost n pericol, cunosc primejdiile s i greut a tile drumului s i pentru motivul acesta sunt chema ti s a mearg a s a-i ajute pe al tii care sunt n aceea si primejdie. Exist a suete ap asate de ndoial a, s mpov arate de sl abiciuni, lipsite de t arie n credin ta i nenstare s a-L n teleag a pe Cel Nev azut; dar un prieten pe care l pot vedea, venind n locul lui Hristos, poate s a e inelul de leg atur a, care s a prind a de Hristos credin ta lor s ov aitoare. Noi trebuie s a m mpreun a-lucr atori cu ngerii cere sti pentru a-L prezenta lumii pe Isus. Cu o ardoare aproape ner abd atoare, ngerii ne a steapt a s a conlucr am cu ei, deoarece omul trebuie s a e mijlocul prin care s a se comunice cu omul. Si atunci cnd ne pred am lui Hristos cu devotament, din toat a inima, ngerii se bucur a c a pot s a vorbeasc a prin glasul nostru, pentru a descoperi iubirea lui [298] Dumnezeu.

Capitolul 31 Predica de pe munte


RAREORI I-A ADUNAT ISUS numai pe ucenici pentru a primi cuvintele Sale. El nu i-a ales ca ascult atori numai pe aceia care cuno steau calea vie tii. Lucrarea Lui era de a ajunge la mul timile s turile Sale care z aceau n ignoran ta i r at acire. El mp ar tea nv a ta pline de adev ar acolo unde puteau ajunge la min tile ntunecate. El nsu si, care era Adev arul, st atea cu coapsele ncinse s i cu bra tele mereu ntinse pentru a binecuvnta s i, prin cuvinte de avertizare, de ndemn s i de ncurajare, c auta s a-i nal te pe to ti cei care veneau la El. Cu toate c a a fost destinat a ucenicilor, Predica de pe Munte a fost rostit a n auzul mul timii. Dup a nt arirea apostolilor prin binecuvntare, Isus a mers cu ei pe malul lacului. Aici, ncepuser a s a se adune oameni nc a din zorii zilei. Afar a de mul timea obi snuit a de prin cet a tile Galileii, se g aseau s i oameni din Iudea s i chiar din Ierusalim, din Perea, din Decapole, din Idumea, tocmai din sudul Iudeii; de asemenea, erau s i din Tir s i Sidon, cet a ti feniciene pe rmul M ta arii Mediterane. Cnd au auzit tot ce f acea, au venit, ca s a-L asculte s i s a e vindeca ti de bolile lor... din El ie sea o putere care i vindeca pe to ti (Marcu 3, 8; Luca 6, 17-19). T armul ngust nu oferea condi tii prielnice ca glasul Lui s a e auzit de cei care doreau, de aceea Isus S-a retras pe coasta muntelui. Ajungnd la un podi s care oferea un loc pl acut de adunare pentru mul timea nenum arat a, S-a a sezat pe iarb a, iar ucenicii s i mul timea [299] I-au urmat pilda. Locul ucenicilor era ntotdeauna lng a Isus. Oamenii se mbulzeau mereu n jurul Lui, totu si ucenicii n telegeau c a ei nu trebuie s a e da ti la o parte din fa ta Lui. Ei se a sezau chiar lng a El, ca s a turile Lui. Erau ascult nu piard a nici un cuvnt din nv a ta atori aten ti, doritori s a n teleag a adev arurile pe care urmau s a le propov aduiasc a rile s n toate ta i pentru toate vremurile. mntul c Cu sim ta a acum trebuie s a se a stepte la ceva neobi snuit, torul lor. Ei credeau c s-au strns lng a nv a ta a mp ar a tia trebuie 246

Predica de pe munte

247

s a se ntemeieze n curnd s i din evenimentele dimine tii primiser a asigurarea c a acum trebuie s a se vesteasc a ceva cu privire la aceast a mp ar a tie. Un sentiment de a steptare st apnea s i mul timea s i fe tele oamenilor d adeau dovad a de marele lor interes. n timp ce oamenii st ateau pe coasta nverzit a a dealului, a steptnd cuvintele nv a ta torului divin, inima le era plin a de gnduri despre slava viitoare. Erau acolo c arturari s i farisei care a steptau ziua cnd s a st apneasc a peste romanii privi ti cu atta ur as i s a aib a bog a tiile s i splendoarea marelui imperiu universal. T aranii s araci s i pescarii sperau s a aud a cuvinte de ncurajare, s i anume c a s ar ac acioasele lor colibe, hrana lor nendestul atoare, via ta lor de munc a, teama lor de lips a trebuie u s a e schimbate n palate pline de bel sug s i zile de via ta soar a. n locul hainelor aspre cu care se mbr acau ziua s i n locul nvelitorii cu care se acopereau noaptea, ei n ad ajduiau ca Hristos s a le dea hainele scumpe s i bogate ale asupritorilor. Inima lor tres alta plin a ngmfat de speran ta a c a Israel trebuia s a e onorat n curnd n fa ta na tiunilor ca popor ales al Domnului, iar Ierusalimul s a e a sezat n fruntea unui imperiu universal. Hristos a dezam agit n adejdea unei m are tii lume sti. n Predica de pe Munte, El a c autat s a ndrepte ce se stricase printr-o gre sit a educa tie s i s a le dea ascult atorilor S ai o dreapt a concep tie despre mp ar a tia s i despre caracterul S au. Dar El n-a atacat direct r at acirile oamenilor. El a v azut mizeria lumii adus a de p acat, dar nu le-a pus o descriere vie a st n fa ta arii lor de nelegiuire. I-a nv a tat lucruri nem arginit mai bune dect acelea pe care le cunoscuser a. F ar aa combate ideile lor despre mp ar a tia lui Dumnezeu, El le-a f acut cunoscute condi tiile intr arii n aceast a mp ar a tie, l asndu-i pe ei s a trag a concluziile privitoare la natura ei. Adev arurile pe care El le-a nv a tat nu sunt de mai mic a nsemn atate pentru noi dect pentru mul timea care-L urma pe Isus. Nu mai pu tin ca ei, noi trebuie s a m principiile fundamentale ale mp nv a ta ar a tiei lui Dumnezeu. Cele dinti cuvinte ale lui Hristos pentru oamenii aduna ti pe munte au fost cuvinte de binecuvntare. Ferici ti sunt aceia, a zis El, care si recunosc s ar acia spiritual as i simt c a au nevoie de mntuire. [300] Evanghelia trebuie s a e predicat a s aracilor. Ea nu este descoperit a celor ngmfa ti spiritual, celor care sus tin c a sunt boga ti s i n-au nevoie de nimic, ci celor umili s i ntrista ti. Un singur izvor s-a descoperit pentru p acat, un singur izvor pentru cei s araci cu duhul.

248

Hristos Lumina Lumii

Inima mndr a se lupt a s a c stige mntuirea, dar att vrednicia, ct s i titlul nostru pentru cer se g asesc n neprih anirea lui Hristos. Domnul nu poate face nimic pentru refacerea omului pn a cnd, convins de propria sl abiciune s i sc apat de ncrederea n sine, nu se pred a conducerii lui Dumnezeu. Atunci el poate s a primeasc a darul pe care Dumnezeu a steapt a s a-l reverse. Nimic nu este re tinut de la cel care si simte nevoia. El poate s a vin a f ar a nici o piedic a direct la Acela n care locuie ste toat a plin atatea. C aci a sa vorbe ste Cel este ve Preanalt, a c arui locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt: Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie, dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez inimile zdrobite (Is. 57, 15). Ferice de cei ce plng, c aci ei vor mngia ti. Prin cuvintele c acestea, Hristos nu ne nva ta a plnsul are putere n sine s a ridice vina p acatului. El nu aprob a pref ac atoria sau umilin ta voit a. Plnsul de care vorbe ste El aici nu nseamn a nici deprimare s i nici lament ari. De si ne ntrist am din cauza p acatului, noi trebuie s a ne bucur am de pre tioasele privilegii pe care le avem ca i ai lui Dumnezeu. Adesea, noi ne ntrist am s i plngem din cauz a c a faptele rele aduc . Adev urm ari nepl acute pentru noi, dar aceasta nu e poc ain ta arata ntristare pentru p acat este urmarea lucr arii Duhului Sfnt. Duhul descoper a nerecuno stin ta inimii care L-a dispre tuit s i ntristat pe la piciorul crucii. Prin ecare Mntuitorul s i ne aduce n poc ain ta p acat, Isus este r anit din nou; s i atunci cnd privim la Acela pe care noi L-am str apuns, plngem pentru p acatele care au adus chin s i asupra Lui. Un astfel de plns va duce la renun suferin ta tarea la p acat. Omul lumesc poate spune c a ntristarea aceasta este o sl abiciune; dar ea este puterea care leag a pe omul poc ait de Cel ve snic cu leg aturi ce nu pot sf armate. Ea arat a c a ngerii lui Dumnezeu aduc napoi binecuvnt arile pierdute prin mpietrirea inimii s i prin neascultare. Lacrimile celui care se poc aie ste sunt doar pic aturile de ploaie ce vin naintea soarelui sn teniei. ntristarea aceasta preveste ste o bucurie care va ca un izvor viu pentru suet. Recunoa ste- ti numai nelegiuirea, recunoa ste c a ai fost necredincios Domnului Dumnezeului t au; nu voi arunca o privire ntunecat a mpotriva voastr a, c aci sunt milostiv, zice Domnul (Ier. 3, 13.12). S a dau celor ntrista ti din [301] Sion, are El n gnd, s a le dau o cunun a mp ar ateasc a n loc de

Predica de pe munte

249

, o hain cenu sa a de laud a n locul unui duh mhnit (Is. 61, 3). Exist a mngiere s i pentru aceia care plng n timp de ntristare e mult mai de s i ncercare. Am ar aciunea adus a de durere s i umilin ta pre t dect dedarea la p acate. Prin ntristare, Dumnezeu ne descoper a punctele slabe din caracter, pentru ca prin harul S au s a ne putem nfrnge defectele. Ne sunt descoperite capitole necunoscute ale vie tii noastre s i ni se d a ocazia s a ar at am dac a primim mustrarea s i sfatul lui Dumnezeu. Cnd suntem adu si n ncercare, nu trebuie s a ne irit am s i s a ne plngem. Nu trebuie s a ne revolt am s i s a ne smulgem de sub mna lui Hristos. Trebuie s a ne umilim suetul n fa ta lui Dumnezeu. C aile Domnului sunt ntunecate s i triste pentru acela care a steapt a ca lucrurile s a se desf as oare potrivit dorin telor sale. Pentru rea noastr a omeneasc a, ele se arat a ntunecoase s i lipsite de bucurie. Dar c aile lui Dumnezeu sunt c ai pline de ndurare s i sfr situl este mntuirea. Ilie nu s tia ce face atunci, n pustie, cnd zicea c a nu-i mai trebuie via ta s i se ruga s a moar a. Domnul, n ndurarea Sa, nu S-a luat dup a cuvntul lui. n fa ta lui Ilie se aa nc a o mare lucrare de f acut; s i cnd lucrarea lui s-a terminat, el nu trebuia s a piar a n descurajare s i n singur atatea pustiet a tii. El nu rna mormntului, ci s avea s a se pogoare n ta a se nal te n slav a, cu convoiul carelor cere sti la tronul de sus. Cuvntul spus de Dumnezeu pentru cel ntristat zice: I-am v azut c aile s i totu si l voi t am adui; l voi c al auzi s i l voi mngia pe el s i pe cei ce plng mpreun a cu el. Le voi preface jalea n veselie s i le voi da bucurie dup a necazurile lor (Is. 57, 18; Ier. 31, 13). Ferice de cei blnzi. Greut a tile cu care avem s a d am piept pot foarte mult u surate de umilin ta aceea care se ascunde n Hristos. Dac a avem umilin ta Domnului, ne vom ridica mai presus de dispre t, de refuzurile altora, de necazurile la care suntem expu si n ecare zi s i ele vor nceta s a r aspndeasc a ntuneric asupra spiritului nostru. Cea mai nalt a dovad a de noble te la un cre stin este st apnirea de sine. Acela care, atunci cnd e tratat cu cruzime s i insulte, nu p astreaz a un spirit calm s i ncrez ator i r ape ste lui Dumnezeu dreptul de a descoperi n el des avr sirea Sa de caracter. Umilin ta inimii este t aria urma care d a biruin ta silor lui Hristos; ea este dovada leg aturilor lor cu cerul. Domnul este n al tat; totu si vede pe cei smeri ti (Ps. 138, 6). spiritul blnd s Aceia care dau pe fa ta i smerit al lui Hristos sunt

250

Hristos Lumina Lumii

privi ti cu duio sie de Dumnezeu. Poate c a lumea i prive ste cu dispre t, dar n ochii Lui ei sunt de mare valoare. Nu numai cei n telep ti, cei mari, cei boga ti vor c stiga dreptul de a p atrunde n cur tile cere sti; nu [302] numai lucr atorul activ, plin de zel, care munce ste nencetat. Nu! Cel s arac n duh, care amnze ste dup a prezen ta l auntric a a lui Hristos, cel smerit cu inima, pentru care ambi tia cea mai nalt a este s a fac a voia lui Dumnezeu, s i ace stia vor c stiga o intrare mbel sugat a. Ei vor face parte din num arul celor care s i-au sp alat hainele s i le-au albit n sngele Mielului. Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu s i-I slujesc zi s i noapte n templul Lui. Cel ce s ade pe scaunul de domnie si va ntinde spre ei cortul Lui (Apoc. 7, 15). mnFerice de cei amnzi s i nseta ti dup a neprih anire. Sim ta tul de nevrednicie va face inima s a amnzeasc as i s a nseteze dup a neprih anire s i dorin ta aceasta nu va dezam agit a. Aceia care i fac loc lui Isus n inima lor i vor sim ti iubirea. To ti aceia care doresc s a ajung a la un caracter asem an ator cu al lui Dumnezeu vor satisf acu ti. Niciodat a Duhul Sfnt nu las a neajutorat pe cel care-L caut a pe Isus. El ia din lucrurile lui Hristos s i i le descoper a. Dac a ochiul este a tintit asupra lui Hristos, lucrarea Duhului nu nceteaz a pn a cnd suetul nu ajunge s a aib a chipul Lui. Elementul curat al iubirii va face suetul s a creasc a, dndu-i destoinicia s a ajung a la tinte mai nalte s i s a aib a cuno stin te mai mari n lucrurile cere sti, a sa nct el nu va r amne nemplinit. Ferice de cei amnzi s i nseta ti dup a neprih anire, c aci ei vor s atura ti. Cei ndur atori vor aa ndurare, iar cei cu inima curat a vor vedea pe Dumnezeu. Orice gnd necurat png are ste suetul, distruge sim tul moral s i tinde s as tearg a inuen tele Duhului Sfnt. El ntunec a n telegerea spiritual a, a sa c a oamenii nu mai pot vedea pe Dumnezeu. Domnul poate s i chiar iart a pe p ac atosul care se c aie ste; dar, cu toate c a este iertat, suetul r amne p atat. Acela care dore ste s a aib a o vie cunoa stere a adev arului spiritual trebuie s a evite orice necur a tie n vorbire sau n cuget. Dar cuvintele lui Hristos cuprind mai mult dect eliberare de necur a tiile senzuale, mai mult dect eliberarea de acele ntin ari ceremoniale, de care iudeii se fereau cu atta grij a. Ceea ce ne mpiedic a s a-L vedem pe Dumnezeu este egoismul. Spiritul egoist judec a pe Dumnezeu ca ind asemenea lui. Ct a vreme n-am renun tat la acest

Predica de pe munte

251

spirit, noi nu-L putem n telege pe Acela care este iubire. Numai o inim a neegoist a, numai un spirit umil s i ncrez ator l va vedea pe Dumnezeu ca ind plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie (Exod 34, 6). Ferice de cei mp aciuitori. Pacea lui Hristos se na ste din adev ar. Ea este n armonie cu Dumnezeu. Lumea este n vr ajm as ie cu Legea lui Dumnezeu; p ac ato sii sunt n vr ajm as ie cu Creatorul lor s i, ca [303] urmare, sunt n vr ajm as ie unii cu al tii. Dar psalmistul spune: Mult a [304] pace au cei ce iubesc Legea Ta s i nu li se ntmpl a nici o nenorocire (Ps. 119, 165). Oamenii nu pot s a produc a pace. Planurile omene sti [305] pentru nnobilarea s i n al tarea oamenilor sau a societ a tii nu vor n stare s a produc a pace, deoarece ele nu pot atinge inima. Singura putere care creeaz a sau care perpetueaz a adev arata pace este harul lui Hristos. Cnd acesta este s adit n inim a, el va ndep arta patimile care provoac a cearta s i dezbinarea. n locul spinului se va n al ta chiparosul, n locul m ar acinilor va cre ste mirtul, iar pustietatea vie tii se va veseli s i va nori ca trandarul (Is. 55, 13; 35, 1). tur Mul timile erau uimite de aceast a nv a ta a, care se deosebea att de mult de preceptele s i de purtarea fariseilor. Oamenii ajunseser a s a cread a c a fericirea const a n de tinerea de bunuri lume sti s i c a renumele s i onoarea oamenilor merit a s a e dorite. Li se p area foarte pl acut s a e numi ti rabi s i s a e l auda ti ca ind n telep ti s i evlavio si, de aceea si n sirau virtu tile n fa ta lumii. Acestea erau privite ca o ncununare a fericirii. Dar, n fa ta acestei mul timi nenum arate, Isus a spus c a bog a tiile s i onoarea lumeasc a erau singura r asplat a pe care s aveau s a o primeasc a asemenea persoane. El vorbea cu siguran ta i cuvintele Lui erau nso tite de o putere conving atoare. Oamenii au mnt de team t acut s i un sim ta a i-a p atruns. Tulbura ti, au nceput s a se priveasc a unul pe altul. Care dintre ei putea s a e mntuit, dac a turile Omului acestuia erau adev nv a ta arate? Mul ti dintre ei erau torul acesta att de deosebit era mnat de Duhul convin si c a nv a ta lui Dumnezeu s i c a ideile exprimate de El erau dumnezeie sti. Dup a ce a explicat ce constituie adev arata fericire s i cum poate tori s a e ob tinut a, Isus a ar atat mai clar datoria ucenicilor, ca nv a ta ale si de Dumnezeu pentru a-i conduce pe al tii pe c ararea neprih anirii s i a vie tii ve snice. El s tia c a ei vor suferi adesea dezam agiri s i descurajare s i c a vor da piept cu o mpotrivire hot art a, c a vor insulta ti s i c a m arturia lor va lep adat a. El s tia bine c a, n mplinirea

252

Hristos Lumina Lumii

misiunii lor, oamenii umili, care ascultau att de atent cuvintele Sale, aveau s a sufere calomnie, tortur a, nchisoare s i moarte s i de aceea a continuat: Ferice de cei prigoni ti din pricina neprih anirii, c aci a lor este mp ar a tia cerurilor! Ferice va de voi cnd, din pricina Mea, oamenii v a vor oc ar, v a vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele s i neadev arate mpotriva voastr a! Bucura ti-v as i veseli ti-v a, pentru [306] c a r asplata voastr a este mare n ceruri; c aci tot a sa au prigonit pe proorocii care au fost nainte de voi. Lumea iube ste p acatul s i ur as te neprih anirea s i aceasta a fost de Isus. To cauza vr ajm as iei fa ta ti aceia care refuz a iubirea Lui nem arginit a vor socoti cre stinismul ca un izvor de tulbur ari. Lumina lui Hristos ndep arteaz a ntunericul care acoper a p acatele lor s i . n timp ce aceia care se predau nevoia de reform a s a d a pe fa ta inuen tei Duhului Sfnt ncep s a se lupte cu ei n si si, aceia care se alipesc de p acat se lupt a mpotriva adev arului s i a reprezentan tilor lui. n felul acesta izbucne ste conictul, iar urma sii lui Hristos sunt acuza ti c a provoac a tulbur ari. ns a comuniunea lor cu Dumnezeu este aceea care le aduce vr ajm as ia din partea lumii. Ei sufer a ocara lui Hristos. Ei merg pe c ararea urmat a de oamenii cei mai nobili de persecu pe p amnt. Ei trebuie s a fac a fa ta tiei nu cu ntristare, ci cu bucurie. Orice ncercare de foc este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru cur a tirea lor. Cu ecare ncercare, ei sunt mai preg ati ti s a e mpreun a-lucr atori cu El. Fiecare lupt a si are locul ei n b at alia cea mare pentru neprih anire s i ecare va spori bucuria triumfului lor nal. Avnd n vedere lucrul acesta, ncercarea credin tei s i a r abd arii lor va primit a cu voie bun a, nu cu team as i nici cu gndul de lume de a o nl atura. Dornici s a- si ndeplineasc a misiunea fa ta s i a steptnd aprobarea lui Dumnezeu, slujitorii S ai trebuie s a- si mplineasc a toat a datoria f ar a s a tin a seama de team a sau de favoarea oamenilor. Voi sunte ti sarea p amntului, a zis Isus. Nu v a retrage ti din lume pentru a sc apa de persecu tii. Voi trebuie s a r amne ti ntre oameni, pentru ca gustul iubirii dumnezeie sti s a poat a ca o sare care s a protejeze lumea de stric aciune. Inimile care r aspund inuen tei Duhului Sfnt sunt canalele prin care se revars a binecuvnt arile lui Dumnezeu. Dac a aceia care slu-

Predica de pe munte

253

jesc pe Dumnezeu ar lua ti de pe p amnt s i dac a Duhul Lui ar retras de la oameni, lumea aceasta ar l asat a prad a pustiirii s i nimicirii, care sunt rodul st apnirii lui Satana. De si cei nelegiui ti nu recunosc, ei datoreaz a chiar s i binecuvnt arile vremelnice prezen tei poporului lui Dumnezeu n lume, pe care ei l dispre tuiesc s i l apas a. Dar, dac a sunt cre stini doar cu numele, ei sunt ca sarea care s i-a spre bine n lume. Pentru c pierdut gustul. Ei n-au nici o inuen ta a reprezint a gre sit pe Dumnezeu, ei sunt mai r ai dect necredincio sii. Voi sunte ti lumina lumii. Iudeii limitau binecuvnt arile mntuirii la na tiunea lor; dar Hristos le-a ar atat c a mntuirea este ca lumina [307] soarelui. Ea apar tine ntregii lumi. Religia Bibliei nu trebuie s a e m arginit a ntre scoar tele unei c ar ti, nici ntre zidurile unei biserici. Ea nu trebuie s a e scoas a la iveal a cu anumite ocazii pentru folosul nostru s i apoi s a e pus a cu grij a napoi. Ea trebuie s a sn teasc a n toate tranzac via ta de toate zilele s i s a se dea pe fa ta tiile de afaceri s i n toate leg aturile noastre sociale. Adev aratul caracter nu este ceva ce se realizeaz a n afara noastr a s i care ne acoper a, ci el radiaz a din auntru. Dac a dorim s a-i conducem pe al tii pe calea neprih anirii, principiile neprih anirii trebuie s a se g aseasc a mai nti n inima noastr a. M arturisirea noastr a de credin ta poate face cunoscut a teoria religiei, dar religia noastr a practic a este consecvent aceea care proclam a cuvntul adev arului. O via ta a, o purtare sfnt a, o integritate neclintit a, un spirit activ s i binevoitor, o pild a de evlavie, toate acestea sunt mijloacele prin care se d a lumii lumin a. Isus nu a insistat asupra prevederilor legii, dar nici nu i-a l asat pe ascult atorii S ai s a trag a concluzia c a El a venit s a anuleze cererile ei. El s tia c a se g aseau acolo iscoade, care c autau s a prind a orice cuvnt pe care l-ar putut folosi pentru a sluji scopului lor. El cuno stea prejudec a tile care existau n mintea multora dintre ascult atori s i n-a spus nimic care s a clatine credin ta lor n religia s i institu tiile ncredin tate lor prin Moise. Hristos nsu si d aduse att Legea moral a, ct s i legea ceremonial a. El nu venise pentru a distruge ncrederea -tur n propria nv a ta a. Tocmai datorit a marelui respect pentru lege s i profe ti c auta El s a d arme zidul preten tiilor tradi tionale, care i tinea n loc pe iudei. n timp ce ndep arta gre sitele interpret ari ale legii, El i avertiza cu grij a pe ucenicii Lui s a nu p ar aseasc a adev arurile vitale ncredin tate poporului iudeu.

254

Hristos Lumina Lumii

de lege; cu toate acesFariseii se mndreau cu ascultarea lor fa ta tea, cuno steau att de pu tin din principiile ei n via ta de toate zilele, nct cuvintele Mntuitorului sunau a erezie. Cnd El ndep arta molozul sub care fusese ngropat adev arul, li se p area c a d a la o parte chiar adev arul. Ei s opteau unul c atre altul c a El desin ta legea. El le-a citit gndurile s i le-a r aspuns, zicnd: S a nu crede ti c a am venit s a stric Legea s i Proorocii, am venit nu s a stric, ci s a mplinesc. Prin cuvintele acestea, Isus ndep arta acuza tia fariseilor. Misiunea Lui n lume era ca s a apere cerin tele [308] sacre ale acestei legi, pe care ei l acuzau c a o stric a. Dac a Legea lui Dumnezeu s-ar putut schimba sau desin ta, n-ar fost nevoie ca Hristos s a sufere urm arile neascult arii noastre. El a venit s a explice leg atura legii cu omul s i s a ilustreze preceptele ei prin via ta Lui de ascultare. Dumnezeu ne-a dat sntele Sale precepte pentru c a iube ste omenirea s i pentru a ne ap ara de rezultatele neascult arii. El ne descoper a principiile neprih anirii. Legea este exprimarea gndurilor lui Dumnezeu; cnd este primit a n Hristos, ea devine gndul nostru. Ea ne mai presus de puterea dorin nal ta telor s i a nclina tiilor re sti, mai presus de ispitele care duc la p acat. Dumnezeu dore ste s a m ferici ti s i ne-a dat preceptele legii, pentru ca, prin ascultare de ele, s a avem bucurie. Cnd ngerii au cntat la na sterea lui Isus: Slav a lui Dumnezeu n locurile preanalte, Si pace pe p amnt, ntre oamenii pl acu ti Lui (Luca 2, 14), ei f aceau cunoscute principiile legii pe care El venise s-o proclame s i s-o onoreze. Cnd a fost dat a legea pe Sinai, Dumnezeu a f acut cunoscut a oamenilor sn tenia caracterului S au, pentru ca, prin contrast, ei s a vad a p ac ato senia lor. Legea a fost dat a pentru a-i convinge de p acat s i a descoperi nevoia lor dup a un Mntuitor. Pe calea aceasta, principiile ei erau s adite n inim a prin Duhul Sfnt. Lucrarea aceasta se face s i ast azi. Principiile legii sunt explicate n via ta lui Hristos; s i cnd Duhul Sfnt al lui Dumnezeu atinge inima, cnd lumina lui Hristos descoper a oamenilor nevoia lor dup a sngele Lui cur a titor s i dup a neprih anirea Lui ndrept a titoare, legea continu a s a e un

Predica de pe munte

255

. mijloc care ne duce la Hristos, ca s a m ndrept a ti ti prin credin ta Legea Domnului este des avr sit as i nvioreaz a suetul (Ps. 19, 7). Ct a vreme nu va trece cerul s i p amntul, a zis Isus, nu va trece o iot a sau o frntur a de slov a din Lege nainte ca s a se ntmplat toate lucrurile. Soarele care str aluce ste n ceruri, p amntul pe care locuim sunt martori din partea lui Dumnezeu c a Legea Lui este neschimbat as i ve snic a. De si acestea ar putea trece, preceptele divine vor r amne. Este mai lesne s a treac a cerul s i p amntul dect s a cad a o singur a frntur a de slov a din Lege (Luca 16, 17). Sistemul simbolurilor care ar atau c atre Isus ca Miel al lui Dumnezeu avea s a e desin tat la moartea Lui; dar preceptele Decalogului sunt tot a sa de imutabile ca s i tronul lui Dumnezeu. Deoarece Legea Domnului este des avr sit a, orice ndep artare de la ea trebuie privit a ca p acat. Aceia care nu ascult a de poruncile lui pe al Dumnezeu s i nva ta tii s a fac a la fel sunt condamna ti de Hristos. [309] Via ta de ascultare a Mntuitorului a sus tinut cerin tele legii; ea a ar atat c a legea poate s a e tinut a de oameni s i a dovedit ce caracter frumos se poate dezvolta prin ascultare. To ti aceia care ascult a ca El declar a la fel, c a Legea este sfnt a, dreapt as i bun a (Rom. 7, 12). Pe de alt a parte, to ti aceia care calc a poruncile lui Dumnezeu sus tin preten tiile lui Satana, c a Legea e nedreapt as i c a nu poate ascultat a. n felul acesta, ei sprijin a am agirile marelui vr ajma ss i arunc a dezonoare asupra lui Dumnezeu. Ei sunt copiii celui r au, care s-a r asculat cel dinti mpotriva Legii lui Dumnezeu. A-i primi n cer ar duce din nou elementele discordiei s i revoltei acolo s i ar primejdui fericirea universului. Nici un om care de bun avoie desconsider a un principiu al legii nu va intra n mp ar a tia cerului. Rabinii socoteau c a neprih anirea lor le d adea dreptul s a intre n cer, dar Isus a declarat-o nendestul atoare s i f ar a valoare. Neprih anirea fariseilor se ntemeia pe ceremonii exterioare s i pe cunoa sterea teoretic a a adev arului. Rabinii pretindeau c a sunt sn ti prin propriile eforturi de p azire a legii; dar faptele lor desp ar tiser a neprih anirea de religie. n timp ce erau foarte minu tio si n tinerea formelor rituale, via ta lor era imoral as i josnic a. A sa-zisa lor neprih anire niciodat a nu putea s a intre n mp ar a tia cerului. Cea mai mare eroare a min tii omene sti n zilele lui Hristos era aceea c a o simpl a cunoa stere a adev arului constituie neprih anirea. n toat a experien ta omeneasc a, s-a dovedit c a o cunoa stere teoretic a

256

Hristos Lumina Lumii

a adev arului nu este ndestul atoare pentru mntuire. Ea nu produce roadele neprih anirii. Zelul pentru ceea ce se nume ste adev arul teolo de adev gic este adeseori nso tit de o ur a fa ta arul curat, a sa cum se . Capitolele cele mai ntunecate ale istoriei sunt mmanifest a n via ta pov arate de crimele s avr site de bigo ti religio si. Fariseii pretindeau c a sunt i ai lui Avraam s i se l audau c a au n st apnire cuvintele lui Dumnezeu, dar aceste avantaje nu i-au ferit de egoism, r autate, rnicia cea mai josnic l acomie dup a c stig s i f a ta a. Ei se considerau cei mai religio si oameni din lume, dar a sa-zisa lor drept-credincio sie i-a f acut s a-L r astigneasc a pe Domnul m aririi. Aceea si primejdie exist as i ast azi. Mul ti se socotesc adev ara ti cre stini pentru faptul c a subscriu la anumite declara tii teologice. Dar ei n-au adus adev arul n via ta de toate zilele. Ei nu l-au crezut s i nu [310] l-au iubit, de aceea n-au primit puterea s i harul aduse de sn tirea prin adev ar. Oamenii si pot m arturisi credin ta n adev ar; dar, dac a acesta nu-i face sinceri, amabili, r abd atori, ng aduitori s i cu un caracter ceresc, el este un blestem pentru ei s i, prin inuen ta lor, este un blestem pentru lume. Neprih anirea vestit a de Hristos este conformarea inimii s i a de voia lui Dumnezeu. Oamenii p vie tii fa ta ac ato si pot s a devin a n Dumnezeu s drep ti numai dac a au credin ta i dac a p astreaz a o vie leg atur a cu El. Atunci adev arata evlavie va n al ta gndurile s i va nnobila via ta. Atunci formele exterioare ale religiei sunt n armonie cu cur a tia cre stin a l auntric a. Atunci ceremoniile cerute n slujba lui Dumnezeu nu sunt ritualuri f ar a rost ca ale fariseilor f a tarnici. Isus a luat ecare porunc a n parte s i a explicat adncimea s i l argimea cerin telor ei, n loc de a ndep arta o frntur a din puterea lor. El arat a ct de larg cuprinz atoare sunt principiile lor s i demasc a fatala gre seal a a iudeilor n manifestarea lor exterioar a de ascultare. El spune c a, printr-un gnd r au sau printr-o privire poftitoare, Legea lui Dumnezeu este c alcat a. Acela care accept a par tial cea mai mic a nedreptate calc a Legea s i si njose ste propria natur a moral a. Uciderea se g ase ste nti n minte. Acela care face loc urii n inim a si pune piciorul pe c ararea uciga silor s i jertfele lui sunt o urciune n fa ta lui Dumnezeu. de romani, ei Iudeii cultivau un spirit de r azbunare. n ura lor fa ta atributele rosteau cuvinte aspre s i f aceau jocul celui r au, dnd pe fa ta lui. n felul acesta, ei erau forma ti s a s avr seasc a faptele groaznice

Predica de pe munte

257

la care i condusese el. n via ta religioas a a fariseilor nu se g asea nimic care s a ndemne pe neamuri la evlavie. Isus i-a rugat s a nu se lase am agi ti de gndul c a n inima lor se puteau revolta mpotriva opresorilor s i s a cultive dorin ta de r azbunare pentru r aut a tile suferite. Este adev arat, exist a o indignare ndrept a tit a chiar s i pentru urma sii lui Hristos. Cnd ei v ad c a Dumnezeu este dezonorat s i slujirea Lui este batjocorit a, cnd v ad pe cel nevinovat ap asat, suetul lor este mi scat de o dreapt a indignare. O asemenea mnie, n ascut a dintr moral o con stiin ta a sensibil a, nu este p acat. Dar aceia care la orice presupus a provocare se simt liberi s a se mnie s i s a cultive resentimente si deschid inima lui Satana. Am ar aciunea s i spiritul de ceart a trebuie s a e izgonite din suet, dac a vrem s a m n armonie cu cerul. Mntuitorul merge s i mai departe. El zice: Dac a- ti aduci darul la altar, s i acolo ti aduci aminte c a fratele t au are ceva mpotriva ta, las a- ti darul acolo, naintea altarului, s i du-te nti de te mpac a [311] cu fratele t au; apoi vino de adu- ti darul. Mul ti sunt plini de zel n servicii religioase, n timp ce ntre ei s i fra tii lor sunt nefericite nen telegeri, pe care le-ar putea rezolva. Dumnezeu le cere s a fac a tot ce le st a n putere pentru a readuce armonia. Ct timp ei nu fac lucrul acesta, El nu poate primi slujirea lor. Datoria cre stinilor n aceast a problem a este ar atat a clar. Dumnezeu revars a asupra tuturor binecuvnt arile Sale. El face s a r asar a soarele S au peste cei r ai s i peste cei buni s i d a ploaie peste cei drep ti s i peste cei nedrep ti. El este bun s i cu cei nemul tumitori s i cu cei r ai (Luca 6, 35). El ne invit a s a m asemenea Lui. Binecuvnta ti pe cei ce v a blestem a, zicea Isus; face ti bine celor ce v a ur asc... ca s a ti i ai Tat alui vostru care este n ceruri. Acestea sunt principiile legii care constituie izvoarele vie tii. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii S ai este mai nalt dect cel mai nalt gnd la care poate ajunge o minte omeneasc a. Fi ti des avr si ti dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit. Porunca . Planul de Mntuire urm aceasta este o f ag aduin ta are ste recuperarea noastr a total a de sub puterea lui Satana. Hristos desparte totdeauna de p acat pe cel zdrobit. El a venit s a nimiceasc a lucr arile diavolului s i a luat m asuri ca Duhul Sfnt s a e dat oric arei in te care se poc aie ste, pentru a o feri de p acat.

258

Hristos Lumina Lumii

Lucrarea ispititorului nu trebuie s a e socotit a ca o scuz a pentru vreo fapt a rea. Satana jubileaz a cnd aude c a aceia care se numesc urma si ai lui Hristos aduc scuze pentru nedes avr sirile caracterului lor. Tocmai scuzele acestea conduc la p acat. Nu exist a scuz a pentru p acat. Este posibil ca ecare copil al lui Dumnezeu poc ait s i cre asem dincios s a aib a un caracter sfnt s i o via ta an atoare cu a lui Hristos. Idealul caracterului cre stin este asem anarea cu Hristos. Dup a cum Fiul omului a fost des avr sit n via ta Sa, tot a sa s i urma sii Lui trebuie s a e des avr si ti n via ta lor. n toate lucrurile, Isus a fost f acut asemenea fra tilor S ai. El S-a f acut trup a sa cum suntem s i noi. A fost amnd, nsetat s i obosit. El a fost nt arit prin hran as i nviorat prin somn. El a mp art as it via ta omului; cu toate acestea, a fost Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. El era Dumnezeu n trup. Caracterul Lui trebuie s a e caracterul nostru. Despre aceia care cred n El, Domnul zice: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor; Eu voi Dumnezeul lor s i ei vor poporul Meu (2 Cor. 6, 16). Hristos este scara pe care a v azut-o Iacov sprijinindu-se pe p amnt, cu cap atul de sus ajungnd la poarta cerului, tocmai la hotarul slavei. Dac a scara aceasta n-ar ajuns la p amnt cu o singur a treapt a, am fost pierdu ti. Dar Hristos vine la noi acolo unde sun[312] tem. El a luat natura noastr as i a biruit, pentru ca s i noi, lund natura Lui, s a putem birui. F acut ntr-o re asem an atoare cu a p acatului f (Rom. 8, 3), El a tr ait o via ta ar a p acat. Acum, prin dumnezeirea Sa, st apne ste pe tronul cerului, n timp ce prin natura Sa omeneasc a n El s vine la noi. El ne invit a ca prin credin ta a ajungem la slava caracterului lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie s a m des avr si ti, dup a cum s i Tat al nostru ceresc este des avr sit. Isus ar atase n ce const a neprih anirea s i dovedise c a Dumnezeu este izvorul ei. Acum S-a ndreptat c atre datoriile practice. n milostenie, n rug aciune s i n post, a zis El, s a nu se fac a nimic pentru a atrage aten tia sau a c stiga lauda. Da ti cu sinceritate pentru ajutorul s aracilor s i al suferinzilor. n rug aciune, face ti ca suetul s a comunice cu Dumnezeu. n timpul postului, omul s a nu mearg a cu capul plecat s i cu inima plin a de gnduri egoiste. Inima unui fariseu este un teren gol s i neroditor, n care nu se poate dezvolta nici o de via dumnezeiasc s amn ta ta a. Numai acela care se pred a f ar a rezerv a lui Dumnezeu i va servi n modul cel mai pl acut Lui. C aci,

Predica de pe munte

259

prin comuniunea cu Dumnezeu, oamenii devin mpreun a-lucr atori cu El n a prezenta caracterul S au n natura uman a. Serviciul f acut din sinceritatea inimii are o mare r asplat a. Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Prin via ta pe care o tr aim prin harul lui Hristos se formeaz a caracterul. Frumuse tea de la nceput ncepe s a se refac a n suet. Atributele caracterului lui Hristos ne sunt d aruite s i chinul dumnezeiesc ncepe s a str aluceasc a. Chipul b arba tilor s i al femeilor care merg s i lucreaz a cu Dumnezeu exprim a pacea cerului. Ei sunt nconjura ti de atmosfera cerului. Pentru ace stia, mp ar a tia lui Dumnezeu a nceput. Ei au bucuria lui Hristos, bucuria de a o binecuvntare pentru omenire. Ei au onoarea de a primi ti s a serveasc a pe Domnul; lor li s-a ncredin tat s a fac a lucrarea n Numele Lui. Nimeni nu poate sluji la doi st apni. Nu putem sluji lui Dum printre nezeu cu o inim a mp ar tit a. Religia Bibliei nu este o inuen ta multe altele; inuen ta ei trebuie s a e suprem a, dep as ind s i st apnind totul. Ea nu trebuie s a e ca ni ste pete de vopsea mpr as tiate pe , ca s pnz a, ci s a cuprind a ntreaga via ta i cnd pnza ar fost cufundat a n vopsea, pn a cnd ecare r al tes aturii a prins o culoare intens a, de ne sters. Dac a ochiul t au este s an atos, tot trupul t au va plin de lumin a; dar dac a ochiul t au este r au, tot trupul t au va plin de ntuneric. Cur a tia s i statornicia scopului sunt condi tiile primirii luminii de la Dumnezeu. Acela care dore ste s a cunoasc a adev arul trebuie s a e gata s a primeasc a tot ce i descoper a acesta. El nu poate face nici un [313] compromis cu r at acirea. Dac a cineva este nestatornic s i nehot art n ceea ce prive ste adev arul, va alege ntunericul r at acirii s i al am agirii satanice. Metodele lume sti s i principiile neab atute ale neprih anirii nu se amestec a pe neobservate, asemenea culorilor curcubeului. ntre ele, ve snicul Dumnezeu a tras o linie ap asat as i clar a. Asem anarea cu Hristos se deosebe ste tot a sa de mult de asem anarea cu Satana, dup a cum miezul zilei este n contrast cu miezul nop tii. Si numai aceia care tr aiesc via ta lui Hristos sunt conlucr atorii Lui. Dac a se cultiv a n un obicei r suet un p acat sau dac a se p astreaz a n via ta au, ntreaga este molipsit in ta a. Omul devine o unealt a a nelegiuirii. To ti aceia care au ales slujirea lui Dumnezeu urmeaz a s a se ncread a n grija Lui. Hristos a ap arat p as arile care zboar a pe cer

260

Hristos Lumina Lumii

s i orile de pe cmp s i i-a ndemnat pe ascult atori s a mediteze la aceste crea tii ale lui Dumnezeu. Nu sunte ti voi cu mult mai de pre t dect ele? a zis El (Mat. 6, 26). M asura grijii dumnezeie sti de un obiect oarecare este propor fa ta tional a cu treapta pe care o . ocup a pe scara existen tei. Providen ta are grij a de ecare vr abiu ta Florile cmpului, iarba care acoper a p amntul ca un covor au parte de aten tia s i grij a Tat alui nostru ceresc. Marele Artist S-a gndit la crini, f acndu-i a sa de str alucitori, nct umbresc cu frumuse tea lor slava lui Solomon. Cu ct mai mult Se ngrije ste El de om, care este chipul s i slava lui Dumnezeu. El dore ste ca ii S ai s a manifeste un caracter asem an ator cu al S au. Dup a cum raza soarelui d a orilor culorile delicate s i variate, tot a sa s i Dumnezeu d a in tei omene sti din frumuse tea caracterului S au. To ti aceia care aleg mp ar a tia iubirii, a neprih anirii s i a p acii lui Hristos, punnd toate interesele ei mai presus de orice, sunt lega ti de lumea de sus s i primesc orice binecuvntare de care au nevoie n . n cartea providen aceast a via ta tei dumnezeie sti, n volumul vie tii, avem ecare cte o pagin a. Pagina aceasta cuprinde am anuntele istoriei noastre; pn as i perii capului ne sunt num ara ti. Copiii lui Dumnezeu nu sunt niciodat a uita ti de El. Nu v a ngrijora ti dar de ziua de mine (Mat. 6, 34). Noi trebuie s a-L urm am pe Hristos n ecare zi. Dumnezeu nu d a ajutor pentru ziua de mine. El nu d a ilor S ai, pentru c al atoria vie tii, toate ndrum arile deodat a, ca ei s a nu- si piard a cump atul. El le spune numai ct pot s a tin a minte s i s a fac a. Puterea s i n telepciunea acordate sunt pentru nevoile actuale. Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea pentru ziua de ast azi s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va dat a (Iacov [314] 1, 5). Nu judeca ti ca s a nu ti judeca ti. Nu v a considera ti mai buni ca al tii s i nu v a a seza ti ca judec atori ai lor. Datorit a faptului c a nu pute ti s a deosebi ti motivele, nu sunte ti n stare s a judeca ti pe altul. asupra voastr Criticndu-l, aduce ti o sentin ta a, deoarece ar ata ti c a sunte ti p arta si cu Satana, prtorul fra tilor. Domnul zice: Pe voi . Pe voi n n siv a ncerca ti-v a dac a sunte ti n credin ta siv a cerca ti-v a. Aceasta e lucrarea noastr a. Dac a ne-am judeca singuri, n-am judeca ti (2 Cor. 13, 5; 1 Cor. 11, 31).

Predica de pe munte

261

Pomul cel bun face roade bune. Dac a rodul este f ar a gust s i f ar a m valoare, pomul este r au. Tot a sa s i rodul adus n via ta arturise ste despre starea inimii s i despre des avr sirea caracterului. Faptele bune nu pot pl ati mntuirea, dar ele sunt o dovad a pentru credin ta care suetul. Si lucreaz a prin iubire s i cur a ta cu toate c a r asplata nu este acordat a pentru meritele noastre, totu si va n raport cu lucrarea s avr sit a prin harul lui Hristos. n felul acesta, Hristos a subliniat principiile mp ar a tiei Sale s i tura s le-a considerat marea regul a a vie tii. Pentru a face ca nv a ta a se imprime s i mai bine, El a ad augat o ilustra tie. Nu e de ajuns, a zis El, s a auzi cuvintele Mele. Prin ascultare, trebuie s a face ti din ele temelia caracterului vostru. Eul nu este dect nisip nesigur. Dac a voi cl adi ti pe teorii s i inven tii omene sti, casa voastr a se va pr abu si. Ea va sp alat a de vnturile ispitelor s i de furtunile ncerc arilor. Dar principiile acestea, pe care vi le-am dat, vor r amne. Primi ti-M a, cl adi ti pe cuvintele Mele. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele s i le face, l voi asem ana cu un om cu judecat a, care s i-a zidit casa pe stnc a. A dat ploaia, au venit s uvoaiele, au suat vnturile s i au b atut n casa aceea, dar ea nu s-a pr abu sit, pentru c a avea temelia zidit a pe stnc a [315] (Mat. 7, 24.25).

Capitolul 32 Suta sul


HRISTOS I SPUSESE SLUJBASULUI mp ar atesc c aruia i vindecase ul: Dac a nu vede ti semne s i minuni, cu nici un chip nu crede ti! (Ioan 4, 48). El era ntristat de faptul c a nsu si poporul S au cerea semne exterioare despre mesianitatea Sa. n repetate rnduri Se mirase de necredin ta lor. Dar S-a mirat s i de credin ta suta sului care a venit la El. Suta sul n-a pus la ndoial a puterea Mntuitorului. Nici n-a cerut m acar ca El s a vin a n persoan a s a s avr seasc a minunea. Zi numai un cuvnt, a zis el, si robul meu va t am aduit. Robul suta sului fusese lovit de paralizie s i z acea n pat, ind pe moarte. La romani slujitorii erau sclavi, care se vindeau s i se cump as rau n pia ta i erau trata ti n chip abuziv s i crud; dar suta sul era ata sat de slujitorul s au s i-i dorea foarte mult vindecarea. El a crezut c a Isus poate s a-l vindece. Nu-L v azuse pe Mntuitorul, dar ve stile auzite i . F inspirau credin ta ar aa tine seama de formalismul iudeilor, romanul acesta era convins c a religia lor era superioar a. Trecuse de piedicile prejudec a tii na tionale s i ale urii care i desp ar teau pe cuceritori de de slujirea lui Dumnezeu s poporul cucerit. Ar atase respect fa ta i se de iudei, ca unii care erau nchin purtase frumos fa ta atorii Lui. n tura lui Hristos, a nv a ta sa cum i se transmisese, el g asea ceva care mplinea nevoile suetului. Tot ce era spiritual n el r aspundea la cuvintele Mntuitorului. Dar se sim tea nevrednic s a vin a n fa ta lui Isus s i i-a rugat pe b atrnii iudeilor s a fac a cereri pentru vindecarea tor s [316] slujitorului s au. Ei l cuno steau pe Marele nv a ta i, gndea el, se vor pricepe cum s a se arate n fa ta Lui, pentru a-I c stiga favoarea. Cnd a intrat n Capernaum, Isus a fost ntmpinat de o delega tie a b atrnilor, care I-au spus dorin ta suta sului. Ei au st aruit, zicnd: Face s a-i faci acest bine, c aci iube ste neamul nostru, s i el ne-a zidit sinagoga. Isus a plecat ndat a c atre locuin ta slujba sului; dar, din cauza mul timii care era n jurul S au, nainta ncet. Vestea despre venirea Lui L-a precedat s i suta sul, n nencrederea sa n sine, a trimis s a I se spun a: Doamne, nu Te mai osteni atta; pentru c a nu sunt vrednic s a 262

Suta sul

263

intri sub acoper amntul meu. Dar Mntuitorul a mers mai departe s i suta sul, ndr aznind n cele din urm a s a se apropie de El, a completat cele spuse nainte, zicnd: Nici nu m-am socotit vrednic s a vin eu nsumi la Tine. Ci zi numai un cuvnt s i robul meu va t am aduit. C aci s i eu, care sunt sub st apnirea altuia, am sub mine osta si, s i zic unuia: Du-te! s i se duce; altuia: Vino! s i vine; s i robului meu: F a cutare lucru! s i-l face. Dup a cum eu reprezint puterea Romei s i solda tii mei recunosc autoritatea mea ca ind de net ag aduit, a sa s i Tu reprezin ti puterea nem arginitului Dumnezeu s i toate cte sunt create ascult a de cuvntul T au. Tu po ti s a comanzi bolii s a plece s i ea va asculta de Tine. Tu po ti s a dai ordin trimi silor T ai cere sti s i ei vor aduce puterea vindec atoare. Zi numai un cuvnt s i slujitorul meu se va t am adui. Cnd a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de suta s. S-a ntors c atre norodul care mergea dup a El s i a zis: V a spun c a nici chiar att de mare. Iar c n Israel n-am g asit o credin ta atre suta s a zis: Du-te s i fac a- ti-se dup a credin ta ta. Si robul lui s-a t am aduit chiar n ceasul acela. B atrnii iudeilor care l recomandaser a pe suta s lui Hristos ar a- [317] taser a ct de departe erau de spiritul Evangheliei. Nici ei nu recuno steau c a marea noastr a nevoie este aceea de a ne ncrede doar n harul lui Dumnezeu. n ndrept a tirea lor de sine, ei l recomandau pe suta s pentru binele pe care l f acuse poporului nostru. Dar suta sul a spus despre sine: Nu sunt vrednic. Inima lui fusese atins a de harul lui Hristos. Si-a v azut nevrednicia; totu si s-a temut s a r amn a f ar a ajutor. Nu s-a ncrezut n propria bun atate; argumentul era nevoia lui cea mare. Credin ta lui s-a prins de Hristos s i de caracterul adev arat. N-a crezut n El doar ca ntr-un f ac ator de minuni, ci ca ntr-un Prieten s i un Mntuitor al omenirii. Astfel trebuie s a vin a orice p ac atos la Hristos. El ne-a mntuit, nu pentru faptele f acute de noi n neprih anire, ci pentru ndurarea Lui (Tit 3, 5). Cnd Satana ti spune c a e sti p ac atos s i c a nu po ti spera s a prime sti binecuvntarea lui Dumnezeu, spune-i c a Hristos a venit n lume s a-i mntuiasc a pe p ac ato si. N-avem nimic care s a ne poat a recomanda lui Dumnezeu; dar ap ararea la care putem s a apel am totdeauna este starea noastr a dezn ad ajduit a, care face ca puterea Lui mntuitoare s a e o necesitate. Renun tnd la ncrederea n noi n sine, trebuie s a privim la crucea de pe Golgota s i s a zicem:

264

Hristos Lumina Lumii

Neputnd s-aduc nimic, Lng a crucea Ta, azi, pic. Iudeii fuseser a nv a ta ti din copil arie cu privire la lucrarea lui Mesia. Ei aveau cuvintele inspirate ale patriarhilor s i profe tilor, precum tura simbolic s i nv a ta a a serviciului jertfelor. Dar ei dispre tuiser a lumina s i acum nu vedeau n Isus nimic care s a-i atrag a. Dar suta sul, n ascut ntre p agni, educat n idolatria Romei imperiale, instruit ca soldat, dup a aparen te desp ar tit de via ta spiritual a prin educa tie s i mprejur ari s i, mai mult, mpiedicat de bigotismul iudeilor s i de de poporul Israel omul acesta a dispre tul concet a tenilor s ai fa ta de care ii lui Avraam erau orbi. El nu a a n teles adev arul fa ta steptat s a vad a dac a iudeii aveau s a-L primeasc a pe Acela care pretindea c a este Mesia. Cnd adev arata lumin a care lumineaz a pe orice om venind n lume (Ioan 1, 9) a luminat asupra lui, el, de si era departe, a n teles slava Fiului lui Dumnezeu. Pentru Isus, lucrul acesta era un semn care prevestea lucrarea pe care Evanghelia urma s a o s avr seasc a ntre neamuri. Plin de bucurie, El a privit n viitor, la strngerea tuturor neamurilor n mp ar a tia Sa. [318] Cu adnc a mhnire, le-a descris iudeilor urm arile lep ad arii harului: V a spun c a vor veni mul ti de la r as arit s i de la apus s i vor sta la mas a cu Avraam, Isaac s i Iacov n mp ar a tia cerurilor. Iar ii mp ar a tiei vor arunca ti n ntunericul de afar a, unde va plnsul s i scr snirea din tilor. Vai, ct de mul ti sunt aceia care s i acum se preg atesc pentru aceea si fatal a dezam agire! n timp ce in te din ntunericul rile cre p agn at a tii primesc harul S au, ct de mul ti n ta stine nu fac dect s a dispre tuiasc a lumina harului care str aluce ste peste ei. La o dep artare de peste treizeci de kilometri de Capernaum, pe un podi s care prive ste spre cmpia ntins as i frumoas a a Ezdraelonului, se g ase ste satul Nain, s i c atre el Si-a ndreptat apoi Isus pa sii. Erau cu El mul ti dintre ucenici s i al ti oameni, iar pe parcursul drumului mai veneau s i al tii, doritori s a aud a cuvintele Lui de iubire s i de mil a, aducndu- si bolnavii s a e vindeca ti s i avnd nencetat n adejdea c a Acela care avea o putere a sa de minunat a Se va descoperi odat a ca mp arat al lui Israel. O mare mul time venea dup a El, oameni plini urcau mpreun de voie bun as i de speran ta a, pe c ararea stncoas a, spre poarta satului de munte.

Suta sul

265

Pe cnd se apropiau, au v azut un cortegiu mortuar ie sind pe poart a. Cu pasul ncet s i trist, se nainteaz a c atre locul de nmormn , pe o targ tare. n fa ta a deschis a, este purtat trupul celui mort, iar n jurul lui jeluitorii umplu aerul cu bocetele lor. P area c a to ti oamenii de cel mort din localitate s-au adunat pentru a- si ar ata respectul fa ta s i mpreuna-sim tire cu familia. Priveli stea aceasta trezea mil a. Mortul era singurul u al unei v aduve. Femeia ntristat a, r amas a singur a, l nso tea la mormnt pe singurul ei sprijin s i singura ei mngiere. Domnul, cnd a v azut-o, I s-a f acut mil a de ea. n timp ce ea nainta f ar a a vedea nimic, plngnd, neobservnd prezen ta Lui, El S-a apropiat de ea s i i-a zis cu bun atate: Nu plnge! Isus era gata s a schimbe ntristarea ei n bucurie s i n-a vrut s a-Si opreasc a aceast a expresie a iubirii Sale duioase. S-a apropiat s i S-a atins de racl a. Pentru El, nici contactul cu moartea nu putea s a aduc a o necur a tie. Cei ce o purtau s-au oprit s i plnsul jeluitorilor a ncetat. Cele dou a cete de oameni s-au adunat n jurul raclei, n ad ajduind mpotriva oric arei n adejdi. Era de fa ta Cineva care alungase boala s i biruise pe demoni; era s i moartea supus a puterii Lui? Cu glas plin de autoritate, El roste ste cuvintele: Tinerelule, scoal a-te ti spun! Glasul acesta p atrunde urechile mortului. Tn arul deschide ochii. Isus l ia de mn as i l ridic a. Privirea lui cade asupra aceleia care plnsese lng a el, s i mama s i ul se unesc ntr-o lung a, nedesp ar tit as i bucuroas a mbr a ti sare. Mul timea prive ste n t acere, [319] uluit a. To ti au fost cuprin si de fric a. T acu ti s i plini de evlavie, ei au stat ctva timp ca n fa ta lui Dumnezeu. Apoi au sl avit pe Dumnezeu, zicnd: Un mare prooroc s-a ridicat ntre noi; Dumnezeu a cercetat pe poporul S au. Convoiul mortuar s-a ntors la Nain ca o procesiune triumfal a. Vestea aceasta despre Isus s-a r aspndit n toat a Iudea s i prin toate mprejurimile. Acela care a stat lng a mama ntristat a de la poarta satului Nain care plnge lng privegheaz a lng a ecare in ta a o racl a. El este p atruns de mil a v aznd ntristarea noastr a. Inima Lui, care a iubit s i a avut mil a, este o inim a de o duio sie neschimbat a. Cuvntul Lui, care , nu e acum mai slab n putere ca atunci l-a chemat pe mort la via ta cnd a vorbit tn arului din Nain. El zice: Toat a puterea Mi-a fost dat a n cer s i pe p amnt (Mat. 28, 18). Puterea aceasta n-a sc azut

266

Hristos Lumina Lumii

o dat a cu trecerea anilor, nici nu s-a epuizat din cauza activit a tii nencetate a harului S au abundent. Pentru to ti aceia care cred, El [320] este nc a Mntuitorul viu. Isus a schimbat ntristarea mamei n bucurie atunci cnd i-a redat ul; dar tn arul a fost nviat numai pentru via ta aceasta p amnteasc a, s a ndure am ar aciunile, poverile s i primejdiile s i s a treac a din nou sub puterea mor tii. Dar Isus mngie ntristarea noastr a pentru cei : Eu sunt Cel viu. mor ti prin cuvinte care dau o nem arginit a speran ta Am fost mort s i iat a c a sunt viu n vecii vecilor. Eu tin cheile mor tii s i ale locuin tei mor tilor. Deoarece copiii sunt p arta si sngelui s i c arnii, tot a sa s i El nsu si a fost deopotriv a p arta s la ele, pentru ca prin moarte s a nimiceasc a pe cel care are puterea mor tii, adic a pe diavolul, s i s a izb aveasc a pe to ti aceia care, prin frica mor tii, erau supu si robiei toat a via ta lor (Apoc. 1, 18; Evrei 2, 14.15). Satana nu-i poate tine n gheara lui pe cei mor ti, cnd Fiul lui . El nu poate s Dumnezeu i cheam a la via ta a tin a n moarte spiritual a cuvntul puterii lui Hristos. Dumun suet care prime ste n credin ta nezeu le spune tuturor acelora care sunt mor ti n p acate: De steapt ate, tu care dormi, scoal a-te din mor ti (Efes. 5, 14). Cuvntul acesta ve este via ta snic a. Cuvntul lui Dumnezeu, care a chemat la via ta ; a pe primul om, ne d as i nou a via ta sa cum cuvntul lui Hristos: tn Tinerelule, scoal a-te, ti spun a dat via ta arului din Nain, tot pentru suetul care a sa s i cuvntul scoal a-te din mor ti este via ta l prime ste. Dumnezeu ne-a izb avit de sub puterea ntunericului s i ne-a str amutat n mp ar a tia Fiului dragostei Lui (Col. 1, 13). Totul se d a prin Cuvntul S au. Dac a primim Cuvntul, avem eliberarea. Si dac a Duhul Celui ce a nviat pe Isus dintre cei mor ti locuie ste n voi, Cel ce a nviat pe Hristos Isus din mor ti va nvia s i trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului S au, care locuie ste n voi. C aci nsu si Domnul, cu un strig at, cu glasul unui arhanghel s i cu trmbi ta lui Dumnezeu, Se va pogor din cer s i nti vor nvia cei mor ti n Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom r amas, vom r api ti to ti mpreun a cu ei, n nori, ca s a ntmpin am pe Domnul n v azduh, s i astfel vom ntotdeauna cu Domnul (Rom. 8, 11; 1 Tes. 4, 16.17). Acesta este cuvntul de mngiere cu care El ne ndeamn a [321] s a ne mngiem unii pe al tii.

Capitolul 33 Cine sunt fra tii mei?


FIII LUI IOSIF ERAU DEPARTE de a simpatiza pe Isus s i lucrarea Lui. Ve stile care ajungeau la ei cu privire la via ta s i lucrarea Lui i umpleau de uimire s i nelini ste. Au auzit c a petrecea nop ti ntregi n rug aciune, c a n timpul zilei era nconjurat de mari mul timi de oameni s i c a nu-Si lua prea mult timp pentru mas a. Prietenii Lui gndeau c a El Se obose ste prea mult datorit a muncii nencetate; nu de farisei, iar unii se temeau c n telegeau atitudinea Lui fa ta a I s-a tulburat ra tiunea. Fra tii Lui au auzit lucrurile acestea, precum s i acuza tia adus a de farisei c a El izgonea demonii prin puterea lui Satana. Ei suportau greu ocara aruncat a asupra lor din cauza nrudirii cu Isus. Ei s tiau ce tulburare provocaser a cuvintele s i faptele Lui s i nu numai c a erau alarma ti de declara tiile Lui ndr azne te, dar erau sup ara ti pentru c a El i mustra pe c arturari s i pe farisei. Ei au hot art c a trebuia convins sau constrns s a nceteze acest mod de a lucra s i au f acut-o s i pe Maria s a li se al ature, gndind c a iubirea Lui pentru ea L-ar putea face s a e mai prev az ator. Cu pu tin timp nainte de lucrul acesta, Isus f acuse a doua minune de vindecare a unui demonizat, orb s i mut, iar fariseii repetaser a acuza tia: Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii! (Mat. 9, 34). Hristos le-a spus l amurit c a, dac a pun lucrarea Duhului Sfnt [322] n seama lui Satana, ei rup leg atura cu izvorul binecuvnt arilor. Cei care au vorbit mpotriva lui Isus f ar a s a e con stien ti de caracterul Lui divin pot primi iertare, deoarece prin Duhul Sfnt ei pot s a e adu si s a- si vad a gre seala s i s a se poc aiasc a. Oricare ar p acatul, dac a suetul se poc aie ste s i crede, vina este sp alat a prin sngele lui Hristos; dar acela care leap ad a lucrarea Duhului Sfnt se a seaz a . Numai ntr-o situa tie n care poc ain ta s i credin ta sunt cu neputin ta prin Duhul Sfnt lucreaz a Dumnezeu n inim a; cnd leap ad a n mod deliberat Duhul lui Dumnezeu s i declar a c a El este de la Satana, oamenii taie leg atura prin care Dumnezeu poate s a comunice cu ei. 267

268

Hristos Lumina Lumii

Cnd, n cele din urm a, Duhul Sfnt este respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic. Fariseii, c arora le vorbise Isus s i le d aduse aceast a avertizare, nu credeau nici ei personal acuza tia pe care o aduceau mpotriva Lui. Nu era nici unul dintre ace sti oameni de seam a care s a nu se sim tit atras de Mntuitorul. Ei auziser a glasul Duhului vorbind n inima lor s i dovedind c a Isus este Unsul lui Israel, ndemnndu-i s a se declare s i ei ucenici ai Lui. n lumina prezen tei Sale, ei si d aduser a seama c a sunt lipsi ti de sn tenie s i doriser a neprih anirea pe care nu o puteau realiza. Dar, dup a ce L-au lep adat, ar fost prea umilitor s a-L primeasc a pe Isus ca Mesia. O dat a ce au pus piciorul pe c ararea necredin tei, erau prea mndri ca s a- si m arturiseasc a r at acirea. Iar pentru a evita recunoa sterea adev arului, au ncercat cu o violen ta tura Mntuitorului. Dovada puterii s disperat a s a combat a nv a ta i a harului S au i-a umplut de mnie. Nu puteau s a-L mpiedice pe tura Mntuitorul s a fac a minuni, nici nu puteau aduce la t acere nv a ta pentru a-L prezenta gre Lui; dar au f acut tot ce le-a stat n putin ta sit s i a r ast alm aci cuvintele Lui. Cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu i urm area cu puterea Lui conving atoare, iar ei trebuiau s a ridice multe obstacole pentru a se mpotrivi puterii Lui. Duhul Sfnt, cea care poate s mai ecient a for ta a lucreze cu inima omeneasc a, lupta cu ei, dar ei nu voiau s a se supun a. Nu Dumnezeu este acela care orbe ste ochii oamenilor sau care le mpietre ste inima. El le trimite lumin a pentru a- si ndep arta gre selile s i a-i conduce pe c ar ari sigure; dar, prin lep adarea acestei lumini, ochii au ajuns s a orbeasc as i inima s a se mpietreasc a. De multe ori, lucrul acesta se ntmpl a ncetul cu ncetul s i aproape pe nesim tite. Lumina vine n suet prin Cuvntul lui Dumnezeu, prin servii S ai sau prin lucrarea direct a a Duhului S au. Dar cnd o raz a de lumin a este neluat a n seam a, sensibilitatea spiritual a scade, iar o alt a descoperire a luminii este n teleas as i mai greu. Si astfel ntunericul se tot ntinde, [323] pn a cnd noaptea cuprinde tot suetul. A sa a fost s i cu ace sti conduc atori ai iudeilor. Ei erau convin si c a Hristos era ajutat de o putere dumnezeiasc a, dar, pentru a se mpotrivi adev arului, ei puneau lucrarea Duhului Sfnt pe seama lui Satana. F acnd lucrul acesta, ei alegeau n mod deliberat am agirea, se predau lui Satana s i de aici ncolo erau st apni ti de puterea lui.

Cine sunt fra tii mei?

269

Strns legat a de avertizarea lui Hristos cu privire la p acatul mpotriva Duhului Sfnt este o avertizare mpotriva cuvintelor rele s i f ar a rost. Cuvintele sunt o dovad a a ceea ce se g ase ste n inim a. Din prisosul inimii vorbe ste gura. ns a cuvintele sunt mai mult dect un indiciu al caracterului; ele au puterea s a inuen teze caracterul. Oamenii sunt inuen ta ti de propriile cuvinte. Adesea, mna ti de un impuls venit pe nea steptate, a t ta ti de Satana, ei rostesc cuvinte de gelozie sau de b anuieli rele, exprimnd ceea ce nu cred n realitate; dar cuvintele ac tioneaz a asupra gndurilor. Ei sunt n sela ti de cuvintele lor s i ajung s a cread a cu adev arat ceea ce au vorbit sub ndemnul lui Satana. O dat a ce au exprimat o p arere sau o hot arre, ei sunt adesea prea mndri pentru a retrage cele spuse s i ncearc a s a aduc a dovezi c a au dreptate, pn a cnd ajung s a cread a c aos i au. E primejdios s a roste sti un cuvnt de ndoial a, e primejdios s a pui semnul ntreb arii s i s a critici lumina divin a. Obiceiul de a critica n mod necuviincios s i cu u sur atate ac tioneaz a asupra caracterului, . Mul producnd lips a de respect s i de credin ta ti oameni care s i-au ng aduit acest obicei au mers incon stien ti c atre primejdie, pn a acolo nct au ajuns s a critice s i s a lepede lucrarea Duhului Sfnt. Isus a zis: n ziua judec a tii oamenii vor da socoteal a de orice cuvnt nefolositor pe care l vor rostit. C aci din cuvintele tale vei scos f ar a vin as i din cuvintele tale vei osndit. Apoi a ad augat o avertizare pentru aceia care fuseser a impresiona ti de cuvintele Lui, care l ascultaser a cu pl acere, dar care nu se predaser a ca Duhul Sfnt s a locuiasc a n ei. Un suet se ruineaz a . Isus a zis: Duhul nu numai prin mpotrivire, ci s i prin neglijen ta necurat, cnd a ie sit din om, umbl a prin locuri f ar a ap a, c autnd odihn a, s i n-o g ase ste. Atunci zice: M a voi ntoarce n casa mea s i, cnd vine n ea, o g ase ste goal a, m aturat as i mpodobit a. Atunci se duce s i ia cu el alte s apte duhuri mai rele dect el; intr a n cas as i locuiesc acolo. Erau mul ti n zilele lui Hristos, cum sunt s i ast azi, asupra c arora p area c a st apnirea lui Satana a fost sf armat a; prin harul lui Dumnezeu, ei fuseser a elibera ti de duhurile rele care le st apniser a [324] suetul. Ei se bucurau n iubirea lui Dumnezeu, dar, ca s i ascult atorii asem ana ti n pild a cu p amntul pietros, ei nu au r amas n iubirea Lui. Ei nu s-au predat zilnic lui Dumnezeu, pentru ca Hristos s a poat a locui n inim a; s i cnd duhul cel r au s-a ntors cu alte s apte duhuri

270

Hristos Lumina Lumii

mai rele dect el, ei au ajuns s a e cu totul st apni ti de puterea celui r au. Cnd suetul se pred a lui Hristos, o putere nou a ia n st apnire inima cea nou a. Se produce o schimbare pe care omul nu o poate face niciodat a prin sine nsu si. Este o lucrare supranatural a, care aduce un element supranatural n natura omeneasc a. Fiin ta care s-a predat lui Hristos devine fort area ta Lui, pe care El o p astreaz a ntr-o lume r azvr atit as i vrea ca nici o alt a autoritate s a nu e recunoscut a acolo, dect a Sa. Un suet luat astfel n st apnire de puterile cere sti nu poate biruit de asalturile lui Satana. Dar, dac a nu ne supunem st apnirii lui Hristos, vom st apni ti de cel r au. n mod inevitabil, noi trebuie s a m sub controlul uneia sau alteia dintre cele dou a puteri care se lupt a pentru suprema tia lumii. Nu este necesar s a alegem de bun avoie s a servim mp ar a tiei ntunericului, pentru ca s a ajungem sub st apnirea ei. N-avem dect s a neglij am s a ne aliem cu mp ar a tia luminii. Dac a nu conlucr am cu puterile cere sti, Satana va lua n st apnire inima s i va face din ea locuin ta lui. Singura ap arare mpotriva r aului este locuirea lui Hristos n n neprih inim a, prin credin ta anirea Lui. Numai cnd suntem lega ti strns de Dumnezeu putem rezista efectelor nesn tite ale iubirii de sine, ale ng aduin tei de sine s i tendin tei spre p acat. Noi putem p ar asi multe obiceiuri rele s i, pentru ctva timp, putem da la o parte tov ar as ia lui Satana; dar, f ar a o leg atur a vie cu Dumnezeu prin de El, n ecare clip predarea noastr a fa ta a putem birui ti. F ar ao cunoa stere personal a a lui Hristos s i o comuniune continu a cu El, suntem supu si bunului plac al lui Satana s i pn a la urm a vom mplini preten tiile lui. Starea din urm a a omului acestuia ajunge mai rea dect cea dinti. Tocmai a sa, a zis Isus, se va ntmpla cu acest neam viclean. Nimeni nu este att de mpietrit ca aceia care au respins chemarea lui Dumnezeu s i au dispre tuit Duhul harului. Cea mai obi snuit a manifestare a p acatului contra Duhului Sfnt este continua . Fiecare pas f neglijare de a asculta invita tia cerului la poc ain ta acut n lep adarea lui Hristos este un pas spre lep adarea mntuirii s i spre p acatul mpotriva Duhului Sfnt. Lep adnd pe Hristos, poporul iudeu a comis p acatul de neiertat; [325] refuznd invita tia harului, s i noi putem comite aceea si gre seal a. Noi l insult am pe Domnul vie tii s i-L facem de ocar a naintea sinagogii

Cine sunt fra tii mei?

271

lui Satana s i n fa ta universului ceresc, atunci cnd nu mai ascult am de solii Lui mputernici ti s i ascult am n schimb de agen tii lui Satana, care ndep arteaz a suetul de la Hristos. Atta vreme ct cineva face lucrul acesta nu poate avea n adejde de iertare s i, n cele din urm a, de mp va pierde orice dorin ta acare cu Dumnezeu. n timp ce Isus i nv a ta nc a pe oameni, ucenicii I-au adus vestea c a mama s i fra tii Lui erau afar as i doreau s a-L vad a. El s tia ce este n inima lor s i i-a r aspuns celui ce i adusese s tirea aceasta: Cine este mama Mea s i care sunt fra tii Mei? Apoi Si-a ntins mna spre ucenici s i a zis: Iat a mama Mea s i fra tii Mei! C aci oricine face voia Tat alui Meu care este n ceruri, acela mi este frate, sor as i mam a. erau uni To ti aceia care l primeau pe Hristos prin credin ta ti cu El printr-o leg atur a mai strns a dect aceea a nrudirii omene sti. Ei deveneau una cu El, dup a cum s i El era una cu Tat al. Fiind credincioas as i mplinind cuvintele Lui, mama Sa era ntr-o leg atur a mai apropiat a cu El dect prin rudenie natural a. Fra tii Lui nu aveau nici un c stig din leg atura cu El, dect dac a l primeau ca Mntuitor personal. Ce sprijin ar g asit Hristos n rudele Sale p amnte sti, dac a acestea ar crezut c a El este trimisul cerului s i dac a ar conlucrat cu El pentru a face lucrarea lui Dumnezeu! Necredin ta lor a aruncat o umbr a asupra vie tii p amnte sti a lui Isus. Aceasta era o parte din [326] am ar aciunea paharului cu dureri pe care El l-a sorbit pentru noi. Vr ajm as ia aprins a n inima oamenilor mpotriva Evangheliei a fost adnc sim tit a de Fiul lui Dumnezeu s i a fost cu att mai dureroas a, cu ct o sim tea s i n familia Sa, deoarece inima Sa era minte pl plin a de bun atate s i iubire s i avea numai sim ta acute pentru leg aturile familiale. Fra tii S ai doreau ca El s a Se supun a p arerilor lor, dar o asemenea purtare ar fost ntr-un dezacord total cu misiunea Lui dumnezeiasc a. Socoteau c a El are nevoie de sfatul lor. l judecau din punctul lor de vedere omenesc s i gndeau c a, dac a El ar vorbit numai lucruri pl acute pentru farisei s i c arturari, ar evitat cearta nepl acut a pe care o produceau cuvintele Lui. Ei socoteau c a El Se supraaprecia atunci cnd pretindea c a are autoritate divin as i cnd Se a seza mai presus de rabini s i i mustra pentru p acatele lor. Ei s tiau c a fariseii c autau ocazia s a-L acuze s i p arerea lor era c a El le adusese destule ocazii.

272

Hristos Lumina Lumii

Cu priceperea lor m arginit a, ei nu puteau cuprinde misiunea pe care El venise s-o ndeplineasc as i de aceea nu puteau s a simpatizeze cu El n ncerc arile Lui. Cuvintele lor aspre, lipsite de apreciere, dovedeau c a ei nu n telegeau a sa cum trebuie caracterul Lui s i nu pricepeau c a natura divin a era mpletit a cu cea omeneasc a. Ei l vedeau adesea plin de ntristare, dar, n loc s a-L mngie, spiritul s i cuvintele lor nu f aceau altceva dect s a-I r aneasc a inima. Fiin ta Lui sensibil a era torturat a, motivele Lui erau gre sit n telese, lucrarea Lui era nen teleas a. Fra tii Lui i prezentau adesea lozoa fariseilor, nvechit as i nclcit a, s i se ncumetau s a cread a c a pot s a-L nve te pe Acela care n telegea tot adev arul s i pricepea toate tainele. Ei condamnau f ar a nici o sal a ceea ce nu puteau s a n teleag a. Repro surile lor l nec ajeau s i astfel suetul Lui era obosit s i ntristat. Ei m arturiseau credin ta n Dumnezeu s i socoteau c a l ap ar a, de si Dumnezeu era cu ei n trup, f ar a ca ei s a-L cunoasc a. Aceste lucruri f aceau ca drumul pe care El l avea de parcurs s a e o cale spinoas a. Att de mult l durea pe Hristos faptul c a nu era n teles de familia Sa, nct era o u surare s a mearg a acolo unde nu exista atta lips a de n telegere. Era o familie unde i pl acea s a mearg a familia lui Laz ar, a Mariei s i a Martei; deoarece, n atmosfera credin tei s i a iubirii, inima Lui g asea odihn a. Si, cu toate acestea, nu era nimeni pe p amnt care s a poat a pricepe misiunea Lui dumnezeiasc a sau s a cunoasc a povara pe care El o purta n locul oamenilor. Adesea, El si putea g asi lini stea numai cnd Se aa [327] singur, n comuniune cu Tat al S au ceresc. Cei chema ti s a sufere pentru cauza lui Hristos, care au de suferit nen telegere s i nencredere pn as i n propria familie, pot g asi mngiere la gndul c as i Isus a suferit la fel. El i n telege, i cheam a lng a El, ca s a ae u surare tot acolo unde a aat s i El, n comuniune cu Tat al. Aceia care l primesc pe Hristos ca Mntuitor personal nu sunt p ar asi ti ca ni ste orfani, l asa ti s a- si duc a singuri povara vie tii. El i prime ste ca membri ai familiei cere sti; i invit a s a-L numeasc a pe Tat al Lui, Tat al lor. Ei sunt cei micu ti ai S ai, scumpi inimii lui Dumnezeu, lega ti de El prin leg aturile cele mai ginga se s i mai de ei o iubire nespus d ainuitoare. El are fa ta a, cu att mai mare dect

Cine sunt fra tii mei?

273

aceea pe care tat al s i mama noastr a au sim tit-o pentru noi cnd eram f ar a ajutor, cu ct cele divine sunt mai presus dect cele omene sti. n legile date lui Israel, este o frumoas a ilustra tie cu privire la leg aturile dintre Hristos s i poporul Lui. Cnd un evreu era silit, din cauza s ar aciei, s a se despart a de mo stenirea lui s i s a se vnd a chiar pe sine ca rob, datoria de a-l r ascump ara pe el s i averea lui i revenea celei mai apropiate rude (vezi Lev. 25, 25.47-49; Rut 2, 20). Tot a sa, lucrarea r ascump ar arii noastre s i a mo stenirii noastre pierdute prin p acat a c azut asupra Lui, care este ruda noastr a cea mai apropiat a. El a devenit ruda noastr a pentru a ne putea mntui. Mai aproape dect tata, mama, fratele, prietenul sau cel ce ne iube ste, este Domnul s i Mntuitorul nostru. Nu te teme, zice El, c aci Eu te izb avesc, te chem pe nume, e sti al Meu. De aceea, pentru c a ai pre t n ochii Mei, pentru c a e sti pre tuit s i te iubesc, dau oameni pentru tine s i popoare pentru via ta ta (Is. 43, 1.4). Hristos iube ste in tele cere sti care nconjoar a tronul S au; dar cum poate m asurat a iubirea cea mare cu care ne-a iubit pe noi? Noi c nu putem s-o n telegem, dar putem s ti din experien ta a e adev arat a. Iar dac a p astr am leg atura de rudenie cu El, cu ct a iubire vom privi la aceia care sunt fra tii s i surorile noastre n Domnul! Nu ar trebui s a ne gr abim s a recunoa stem preten tiile rudeniei noastre dumnezeie sti? Fiind adopta ti n familia lui Dumnezeu, nu ar trebui s a onor am pe [328] Tat al nostru s i rudenia noastr a?

Capitolul 34 Invita tia


VENITI LA MINE, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. Aceste cuvinte de mngiere au fost adresate mul timii care l urma pe Isus. Mntuitorul spusese c a numai prin El oamenii pot ajunge s a-L cunoasc a pe Dumnezeu. El vorbise despre ucenicii S ai ca despre ni ste oameni c arora li se d aduse cuno stin ta lucrurilor cere sti. Dar n-a l asat pe nimeni s a se simt a ndep artat de grija s i de iubirea Lui. To ti cei obosi ti s i mpov ara ti pot s a vin a la El. C arturarii s i fariseii, cu toat a rigurozitatea lor pentru formele mntul unei nevoi pe care ritualurile lor nu religioase, aveau sim ta o puteau mplini. Vame sii s i p ac ato sii puteau pretinde c a sunt mul tumi ti cu cele senzuale s i p amnte sti, dar inima lor era plin a de nencredere s i team a. Isus privea la cei dezn ad ajdui ti s i mpov ara ti cu inima, care nu mai aveau nici o n adejde s i care c autau s a- si lini steasc a dorin ta suetului cu desf at ari p amnte sti, s i i chema pe to ti s a g aseasc a odihn a n El. Cu bun atate, El i invita pe cei ap asa ti: Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. n aceste cuvinte, Hristos vorbe ste ec arei in te omene sti. Fie c as i dau seama sau nu, ei sunt obosi ti s i mpov ara ti. To ti sunt dobor ti de poverile pe care numai Hristos le poate ndep arta. Povara cea mai grea pe care o ducem este povara p acatului. Dac a am l asa ti s ao [329] purt am, aceast a povar a ne-ar strivi. Dar Cel Nevinovat a luat locul nostru. Domnul a f acut s a cad a asupra Lui nelegiuirea noastr aa tuturor (Is. 53, 6). El a purtat povara vinei noastre. El va lua sarcina de pe umerii no stri obosi ti. El ne va da odihn a. Povara grijilor s i ntrist arilor o va duce tot El. Domnul ne invit a s a arunc am asupra Lui toate grijile noastre, deoarece El ne poart a pe inima Lui. Fratele mai mare al neamului nostru este la tronul cel ve snic. El prive ste la oricare suet ce- si ndreapt a fa ta spre El, ca Mntuitor. care sunt sl El cunoa ste din experien ta abiciunile omene sti, care sunt 274

Invita tia

275

lipsurile noastre s i n ce st a t aria ispitelor noastre; deoarece El a fost ispitit n toate ca s i noi, dar f ar a p acat. El privegheaz a asupra ta, u s ov aielnic al lui Dumnezeu. E sti ispitit? El te scap a. E sti slab? El ti d a puteri. E sti ne stiutor? El te lumineaz a. E sti r anit? El te vindec a. Domnul socote ste num arul stelelor s i tot El t am aduie ste pe cei cu inima zdrobit as i le leag a r anile (Ps. 147, 4.3). Veni ti la Mine este chemarea Lui. Oricare ar grijile s i ncerc arile, nf a ti seaz a cazul t au naintea Domnului. Inima ta va nt arit a, ca s a poat a rezista. Se va deschide o cale ca s a po ti sc apa din greut a ti s i ncurc aturi. Cu ct ti dai seama c a e sti mai slab s i mai f ar a ajutor, cu att vei deveni mai puternic n t aria Lui. Cu ct este mai grea povara, cu att este mai binecuvntat a odihna, cnd le arunci pe toate asupra Purt atorului de poveri. Odihna oferit a de Hristos este condi tionat a, s i aceste condi tii sunt clar ar atate. To ti le pot ndeplini. El ne spune cum putem g asi aceast a odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr a, zice Isus. Jugul este un instrument al servirii. Vitele sunt njugate pentru munc as i jugul este absolut necesar pentru ca lucrul lor s a e ecient. Prin ilustra tia c aceasta, Hristos ne nva ta a noi suntem chema ti s a servim tot timpul vie tii noastre. Trebuie s a lu am jugul Lui asupra noastr a, ca s a putem mpreun a lucr atori cu El. Jugul care ne leag a n slujire este Legea lui Dumnezeu. Marea lege a iubirii, descoperit a n Eden, proclamat a pe Sinai, iar n Noul Leg amnt scris a n inim a, este cea care l une ste pe lucr atorul omenesc cu voin ta lui Dumnezeu. Dac a am l asa ti s a ne urm am pornirile, s a mergem acolo unde ne duce voin ta noastr a, ne-am alinia n rndurile lui Satana s i am ajunge s a avem tr as aturile lui. De aceea toare. Dumnezeu ne conduce prin voin ta Sa, care este nobil as i n al ta El dore ste ca noi s a ne ndeplinim cu r abdare s i n telepciune toate ndatoririle slujirii. Chiar Hristos, n natura Lui omeneasc a, a purtat jugul slujirii, zicnd: Vreau s a fac voia Ta, Dumnezeule! Si Legea Ta este n fundul inimii Mele (Ps. 40, 8). M-am pogort din cer [330] ca s a fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis (Ioan 6, 38). Iubirea pentru Dumnezeu, rvna pentru slava Lui s i iubirea pentru omenirea dec azut a L-au adus pe Isus pe p amnt ca s a sufere s i s a moar a. Aceasta a fost puterea care a condus via ta Sa. El ne invit a s a ne nsu sim acest principiu.

276

Hristos Lumina Lumii

Sunt mul ti oameni a c aror inim a este chinuit a sub povara grijilor, deoarece ei caut a s a ating a standardul acestei lumi. Ei au ales slujirea lumii, au acceptat nelini stea ei s i au adoptat obiceiurile ei. n felul acesta, caracterul le este pervertit s i via ta lor a ajuns un chin. Pentru a- si mul tumi ambi tia s i dorin tele lume sti, ei si r anesc con stiin ta s i se ncarc as i cu o povar a n plus, aceea a remu sc arilor. Nelini stea . Domnul dore aceasta continu a le sec atuie ste puterea de via ta ste ca ei s a lase la o parte acest jug al robiei. i invit a s a primeasc a jugul S au. El zice: Jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a. El s i nva ta a caute mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Sa s i f ag aduin ta Lui este c a vor primi pe deasupra toate lucrurile de care au nevoie n via ta aceasta. Fr amntarea este oarb as i nu poate s a deosebeasc a viitorul; dar Isus vede sfr situl de la nceput. n orice greutate, El are o cale preg atit a pentru a aduce u surare. Tat al nostru ceresc are o mie de c ai pe care ne poate veni n ajutor s i despre care nu s tim nimic. Aceia care se c a-l auzesc dup a principiul c a slujirea s i cinstirea lui Dumnezeu trebuie s a e tinta suprem a vor constata c a necazurile pier s i c a naintea lor se deschide o c arare neted a. nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima, zice Isus, si ve ti g asi odihn a. Noi trebuie s a intr am n s coala lui Hristos, pentru a nv a ta de la El umilin ta s i blnde tea. Mntuirea este lucrarea aceea prin care omul este educat pentru cer. Educa tia aceasta nseamn a cunoa sterea lui Hristos. nseamn a emanciparea de sub ideile, obiceiurile s i practicile nv a tate n s coala domnului ntunericului. Suetul trebuie s a e eliberat de tot ceea ce este n de Dumnezeu. opozi tie cu credincio sia fa ta n inima lui Hristos, n care domnea o des avr sit a armonie cu Dumnezeu, era pace des avr sit a. El nu era niciodat a m agulit de laude s i nici zdrobit de acuza tii s i dezam agiri. Chiar n timpul celei mai de El, avea nc mari mpotriviri s i celei mai crude purt ari fa ta a inima plin a de curaj. Dar mul ti dintre cei care se numesc urma si ai Lui au inima plin a de grij as i nelini stit a, deoarece se tem s a se ncread a cu totul n Dumnezeu. Ei nu se predau Lui cu totul, deoarece se tem de urm arile pe care le-ar avea un asemenea lucru. F ar a o predare total a, ei nu pot g asi pace. Iubirea de sine aduce nelini ste. Dac a suntem n ascu ti de sus, [331] vom avea gnduri cum a avut Isus, gnduri care L-au f acut s a Se umileasc a, pentru ca noi s a putem salva ti. Atunci nu vom mai

Invita tia

277

c auta lucrurile cele mai de frunte. Vom dori s a st am la picioarele lui m de la El. Vom n Isus s i s a nv a ta telege c a valoarea lucr arii noastre nu const a n a face parad as i zgomot n lume sau n a activi s i zelo si n propria putere. Valoarea lucr arii noastre este propor tional a cu mp art as irea cu Duhul Sfnt. ncrederea n Dumnezeu ne sn te ste puterile min tii, a sa nct, n r abdare, s a ne putem st apni suetele. Jugul este pus pe gtul boilor pentru a-i ajuta s a duc a povara mai u sor. Tot a sa este s i jugul lui Hristos. Cnd voin ta noastr a este cufundat a n voin ta lui Dumnezeu s i cnd ne folosim darurile pentru a o binecuvntare pentru al tii, vom vedea c a povara vie tii este u soar a. Acela care umbl a n calea poruncilor lui Dumnezeu merge mpreun a cu Hristos s i, n iubirea Lui, inima g ase ste pace. Cnd Moise s-a rugat: Arat a-mi c aile Tale; atunci Te voi cunoa ste, Domnul i-a r aspuns: Voi merge Eu nsumi cu tine s i ti voi da odihn a. Iar prin profe ti s-a dat solia aceasta: A sa vorbe ste Domnul: Sta ti n drumuri, uita ti-v as i ntreba ti care sunt c ar arile cele vechi, care este calea cea bun a; umbla ti pe ea, s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre! (Exod 33, 13.14; Ier. 6, 16). Si El zice: O, de ai luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fost ca un ru s i fericirea ta ca valurile m arii (Is. 48, 18). Aceia care l cred pe Hristos pe cuvnt s i predau in ta lor purt arii Sale de grij as i via ta lor ca El s a o conduc a vor aa pace s i lini ste. Nimic din lume nu poate s a-i ntristeze cnd Isus i nvesele ste cu prezen ta Sa. n supunere des avr sit a, este odihn a des avr sit a. Domnul zice: Celui cu inima tare Tu-i chez as uie sti pacea, c aci se ncrede n Tine (Is. 26, 3). Via ta poate p area ncurcat a; dar, predndu-ne n teleptului Maestru-lucr ator, El va scoate de acolo s o via ta i un caracter model, spre m arirea Lui. Si caracterul care ajunge s a se asemene cu caracterul sl avit al lui Hristos va primit n Paradisul lui Dumnezeu. O omenire nou a va umbla mpreun a cu El n alb, c aci este vrednic a. Cnd intr am n odihna lui Hristos, cerul ncepe de aici. Noi r aspundem la chemarea Sa: Veni ti s a nv a ta ti de la Mine s i, venind, ncepem via ta ve snic a. Cerul e o nencetat a apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Cu ct st am mai mult s i mai aproape de El, cu att s i chiar mai mult ni se va descoperi slava Sa; s i cu ct vom cunoa ste pe Dumnezeu mai mult, cu att mai intens a va fericirea noastr a. , vom cople Dac a mergem cu Isus n aceast a via ta si ti de iubirea

278

Hristos Lumina Lumii

[332] Lui s i nt ari ti de prezen ta Lui. Tot ce poate s a suporte natura omeneasc a putem primi nc a de aici. Dar ce sunt toate acestea n fa ta celor viitoare? Ei stau acolo, naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, s i-I slujesc zi s i noapte n Templul Lui. Cel ce s ade pe scaunul de domniei si va ntinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai foame, nu le va mai sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo . C alt a ar si ta aci Mielul, care st a n mijlocul scaunului de domnie, va P astorul lor, i va duce la izvoarele apei vie tii s i Dumnezeu va [333] s terge orice lacrim a din ochii lor (Apoc. 7, 15-17).

Capitolul 35 Taci, i lini stit a!


de evenimente n via FUSESE O ZI PLINA ta lui Isus. Lng a lacul Galileii, El rostise primele Sale parabole, explicndu-le oamenilor din nou, prin ilustra tii u sor de n teles, natura mp ar a tiei Sale s i felul n care ea avea s a e ntemeiat a. El a asem anat lucrarea Sa cu cea a sem an atorului, dezvoltarea mp ar a tiei Sale cu cre sterea semin tei de mu star s i cu efectul aluatului n m asura de f ain a. Marea desp ar tire nal a a celor neprih ani ti de cei nelegiui ti fusese ilustrat a prin parabola cu grul s i neghina s i prin pilda cu n avodul. Valoarea nem arginit a a adev arurilor vestite de El fusese ilustrat a prin comoara ascuns as i m arg aritarul de mare pre t, iar n parabola cu st apnul casei, i nv a tase pe ucenici cum s a lucreze ca reprezentan ti ai S ai. Toat a ziua nv a tase s i vindecase; iar la venirea serii, gloatele nc a se mbulzeau n jurul Lui. Zi dup a zi lucrase pentru ei, abia lundu-Si timp pentru mas a sau odihn a. Criticile r aut acioase s i r ast alm acite, cu care fariseii l urm areau continuu, f aceau ca lucrarea Lui s a e cu att mai grea s i mai obositoare; acum sfr situl zilei L-a g asit att de obosit, nct S-a hot art s a caute ad apost ntr-un loc retras, dincolo de lac. T armul r as aritean al lacului Ghenezaret nu era nelocuit, deoarece se mai g aseau cteva sate ici s i colo, pe lng a lac; dar era o regiune rmul apusean. Avea popula pustie n compara tie cu ta tie mai mult [334] p agn a dect iudaic as i avea leg aturi pu tine cu Galilea. n felul acesta, i oferea lui Isus ad apostul retras pe care-l c auta s i de aceea El i-a ndemnat pe ucenici s a-L nso teasc a acolo. Dup a ce a dat drumul gloatei s a plece, ei L-au luat n corabie, chiar a sa cum era, s i au plecat cu gr abire. Dar nu aveau s a plece rm s singuri. Se mai aau s i alte cor abii de pescari la ta i acestea s-au umplut repede cu oamenii care l urmau pe Isus, doritori s a-L vad a s i s a-L asculte. n cele din urm a, sc apat de mbulzeala mul timii s i frnt de oboseal as i foame, Mntuitorul S-a ntins pe fundul b arcii s i a adormit repede. Seara fusese calm as i pl acut as i lini stea domnea peste 279

280

Hristos Lumina Lumii

lac; dar deodat a cerul s-a ntunecat, vntul s-a pr av alit s albatic prin rmului de r trec atorile muntelui, de-a lungul ta as arit, s i o furtun a ngrozitoare a izbucnit pe lac. Soarele coborse la apus s i ntunecimea nop tii se l asase peste apa biciuit a de furtun a. Valurile, agitate cu furie de vntul sinistru, se aruncau cu ndr azneal a asupra b arcii ucenicilor s i amenin tau s a o nghit a. Pescarii ace stia o teli ti si petrecuser a via ta pe lac s i prin multe furtuni; de ast si conduseser a barca n siguran ta a dat a ns a, t aria s i priceperea lor n-au ajutat la nimic. Ei erau neputincio si n ghearele furtunii s i, cnd vedeau c a barca li se umplea cu ap a, n adejdea i p ar asea. Absorbi ti de eforturile lor de a se salva singuri, uitaser a c a Isus era cu ei n barc a. Acum, v aznd c a munca le este zadarnic as i c a i a steapt a moartea, s i-au amintit cine le poruncise s a traverseze era Isus. n sl marea. Singura lor speran ta abiciunea s i disperarea lor, torule! nv torule! Dar ntunericul cel des l au strigat: nv a ta a ta ascundea din fa ta lor. Glasurile lor au fost nghi tite de vuietul furtunii s i n-a venit nici un r aspuns. ndoiala s i temerea i-au cuprins. Oare s a-i uitat Isus? El, care biruise boala, demonii s i chiar moartea, nu era n stare s a-i ajute pe ucenicii Lui acum? Nu Se gndea oare c a ei sunt ntr-o asemenea nenorocire? Au strigat din nou, dar nu s-a auzit alt r aspuns, dect urletul apei nfuriate. Barca aproape se scufunda. O clip as i p area c a vor nghi ti ti de valurile nfuriate. Deodat a, lumina unui fulger str abate ntunericul s i ei l v ad pe Isus dormind netulburat de zgomot. Cu uimire s i disperare, ei au torule, nu-Ti strigat: nv a ta pas a c a noi pierim? Cum se poate ca El s a Se odihneasc a a sa de lini stit cnd ei sunt n primejdie s i se lupt a [335] cu moar-tea? Strig atul lor l treze ste pe Isus. La lumina fulgerului, ei v ad pe fa ta Lui o pace dumnezeiasc a; citesc n privirea Lui uitare de sine, iubire duioas a, iar inima lor, ndreptndu-se c atre El, strig a: Doamne, scap a-ne c a pierim. Niciodat a nu a rostit un suet strig atul acesta f ar a s a e luat vslele pentru a face o ultim n seam a. n timp ce ucenicii nal ta a sfor tare, Isus Se ridic a. El st a n picioare n mijlocul ucenicilor, n timp ce furtuna url a, valurile se sf arm a peste ei, iar fulgerul i

Taci, i lini stit a!

281

lumineaz a fa ta. si ridic a mna, att de des folosit a n fapte de mil a, s i spune m arii nfuriate: Taci, i lini stit a! Furtuna nceteaz a. Valurile se lini stesc. Norii se retrag, se arat a stelele. Corabia plute ste lin pe apa lini stit a. ntorcndu-Se c atre ucenicii S ai, Isus i ntreab a cu triste te: Pentru ce sunte ti a sa de ? (Marcu 4, 40). frico si? Tot n-ave ti credin ta O t acere grea s-a l asat asupra ucenicilor. Nici Petru nu ndr aznea s a- si exprime groaza care-i umplea inima. Cor abiile care porniser a s a-L nso teasc a pe Isus fuseser a n aceea si primejdie ca aceea a ucenicilor. Teroarea s i disperarea st apniser as i peste oamenii din ele, dar porunca lui Isus a adus lini stea asupra acelei scene ngrozitoare. Furia furtunii adunase cor abiile la un loc s i to ti cei care erau pe ele v azuser a minunea. n calmul care a urmat, temerea a fost uitat a. Oamenii s opteau ntre ei: Ce fel de om este acesta de-L ascult a [336] pn as i vnturile s i marea? Cnd a fost trezit pentru a ntmpina furtuna, Isus era perfect lini stit. Nu era nici urm a de team a n cuvnt sau privire, pentru c a n inima Lui nu era team a. Dar El nu era lini stit pentru c a puterea Sa era nem arginit a. Nu ca un Domn al cerului s i al p amntului st atea El a sa lini stit. El renun tase la puterea aceea, pentru c a zice: De la Mine nsumi nu pot face nimic (Ioan 5, 30). El Se ncredea credin n iubirea n puterea Tat alui. Isus Se sprijinea pe credin ta ta s i purtarea de grij a a lui Dumnezeu s i puterea acelui cuvnt care a lini stit furtuna era puterea lui Dumnezeu. pe purtarea de grij Dup a cum Isus Se sprijinea prin credin ta aa Tat alui, tot astfel s i noi trebuie s a ne ncredem n purtarea de grij aa Mntuitorului nostru. Dac a s-ar ncrezut n El, ucenicii ar r amas lini sti ti. Teama lor n timpul primejdiei le-a descoperit necredin ta. n str adania lor de a se salva singuri, ei au uitat de Isus; s i numai atunci cnd, ajun si la disperare, nu s-au mai ncrezut n ei n si si, ci s-au ndreptat c atre El, Isus a putut s a le dea ajutor. ca ucenicii! Cnd De cte ori nu avem s i noi aceea si experien ta se adun a furtuna ispitelor, cnd fulgerele s albatice str alucesc s i cnd valurile se pr av alesc peste noi, ne lupt am singuri cu furtuna, uitnd c a este Unul care ne poate ajuta. Ne ncredem n propria putere, pn a cnd pierdem orice n adejde s i suntem aproape de pieire. Atunci ne aducem aminte de Isus s i, dac a-L strig am s a ne mntuiasc a, chemarea noastr a nu va n zadar. De si, plin de ntristare, El mustr a

282

Hristos Lumina Lumii

necredin ta s i ncrederea noastr a n noi n sine, niciodat a nu ne las a f ar a ajutor cnd avem nevoie. Fie pe uscat, e pe mare, dac a avem pe Mntuitorul n inima noastr a, nu trebuie s a ne temem. Credin ta vie n R ascump ar atorul va lini sti marea vie tii s i El ne va sc apa din primejdie, cum s tie c a este mai bine. tur Mai e nc a o nv a ta a spiritual a n aceast a minune a lini stirii furtunii. Experien ta ec arui om m arturise ste n favoarea adev arului cuvintelor Scripturii: Cei r ai sunt ca marea nfuriat a, care nu se poate lini sti... Cei r ai n-au pace, zice Dumnezeul meu (Is. 57, 20.21). P acatul ne-a distrus pacea. Ct timp eul este nesupus, nu putem g asi odihn a. Patimile cele mai mari ale inimii nu pot st apnite de nici o putere omeneasc a. n privin ta aceasta, suntem la fel de f ar a putere ca ucenicii, care nu erau n stare s a lini steasc a furtuna ce urla. Dar Acela care a lini stit valurile M arii Galileii prin Cuvntul S au are un cuvnt aduc ator de pace pentru orice om. Orict de grozav a ar furtuna, aceia care se ndreapt a spre Isus cu strig atul: Doamne, mntuie ste-ne vor elibera ti. Harul Lui, care mpac a suetul cu Dumnezeu, lini ste ste fr amntarea patimilor omene sti s i, n iubirea Lui, inima g ase ste odihn a. A oprit furtuna, a adus lini stea s i valurile [337] s-au potolit. Ei s-au bucurat c a valurile s-au lini stit, s i Domnul ia dus n limanul dorit. (Ps. 107, 29-30). Deci, indc a suntem avem pace cu Dumnezeu, prin socoti ti neprih ani ti, prin credin ta Domnul nostru Isus Hristos. Lucrarea neprih anirii va pacea, roada neprih anirii: odihna s i lini stea pe vecie (Rom. 5, 1; Is. 32, 17). rm s n zorii zilei, Mntuitorul s i nso titorii Lui au ajuns la ta i lumina soarelui r as arind atingea apa s i uscatul ca o binecuvntare rm s de pace. Dar de abia coborser a pe ta i au avut naintea ochilor o priveli ste mai cumplit a dect furia furtunii. Dintr-un ascunzi s aat ntre morminte, s-au aruncat asupra lor, ca s i cum ar vrut s a-i sf sie, doi demoniza ti. De oamenii ace stia erau ag a tate buc a ti din lan turile pe care le sf armaser a cnd au sc apat din nchisoare. Pe corp aveau r ani care sngerau, acolo unde se t aiaser a cu pietre ascu tite. Ochii lor priveau r at aci ti prin p arul lung s i murdar s i orice asem anare cu in tele omene sti p area c a fusese s tears a de c atre demonii care i st apneau; sem anau mai mult a are dect a oameni. Ucenicii s i nso titorii lor au fugit cuprin si de groaz a; dar deodat a s i-au dat seama c a Isus nu era cu ei s i s-au ntors s a-L caute. El era

Taci, i lini stit a!

283

acolo unde l l asaser a. El, care lini stise furtuna, care l ntmpinase mai nainte pe Satana s i-l biruise, n-a fugit din fa ta acestor demoni. Cnd, dezam agi ti, scr snind din din ti s i f acnd spume la gur a, ace sti oameni s-au apropiat de El, Isus a ridicat mna care poruncise valurilor s a se lini steasc a, s i ei nu s-au putut apropia mai mult. Urlau f ar a putere n fa ta Lui. Cu autoritate, El a poruncit duhurilor necurate s a ias a din ei. Cuvintele Lui au p atruns n mintea ntunecat a a acelor nenoroci ti. [338] Slab de tot, ei s i-au dat seama c a aproape de ei se aa Cineva care putea s a-i scape de sub st apnirea chinuitoare a demonilor. Au c azut la picioarele Mntuitorului, s a I se nchine; dar, cnd au deschis gura s a-I cear a mil a, demonii au vorbit prin ei, strignd cu putere: Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog nu m a chinui. Isus a ntrebat: Care ti este numele? Si r aspunsul a fost: Numele meu este Legiune, pentru c a suntem mul ti. Folosindu-i pe ace sti nenoroci ti ca mijloace de comunicare, ei L-au rugat pe Isus s a nu-i alunge din regiunea aceea. Pe coasta muntelui, nu departe de acolo, p as tea o turm a de porci. Demonii au cerut ng aduin ta s a intre n ei s i Isus le-a ng aduit. Deodat a turma a fost cuprins a de panic a. Porcii au alergat nebune ste spre stnci s i, neind n stare s a rm, s-au aruncat n ap se opreasc a pe ta as i au pierit. ntre timp, o schimbare minunat a avusese loc cu demoniza tii. . n mintea lor p atrunsese lumina. Ochii lor str aluceau de inteligen ta Fa ta lor, atta vreme deformat a dup a chipul lui Satana, s-a mblnzit deodat a, minile p atate de snge s-au lini stit s i, cu vocea vesel a, oamenii pream areau pe Dumnezeu pentru eliberare. Din vrful stncilor, p azitorii porcilor au v azut cele petrecute s i au alergat s a duc a ve stile acestea att st apnilor lor, ct s i celorlal ti oameni. Cu fric as i uimire, ntreaga popula tie a alergat naintea lui Isus. Cei doi demoniza ti fuseser a groaza tinutului. Nimeni nu avea curaj s a treac a pe unde se aau ei, c aci se puteau arunca oricnd asupra trec atorilor cu furie diavoleasc a. Acum, oamenii ace stia erau mbr aca ti s i cu mintea ntreag a, stnd la picioarele lui Isus, ascultnd cuvintele Lui s i sl avind Numele Aceluia care i vindecase. ns a oamenii care au v azut aceast a scen a minunat a nu s-au bucurat. Pierderea porcilor i afecta mai mult dect eliberarea acestor captivi ai lui Satana.

284

Hristos Lumina Lumii

Pentru binele st apnilor acestor porci se ng aduise s a vin a asupra lor aceast a pagub a. Ei erau absorbi ti de lucrurile p amnte sti s i nu se ngrijeau de marile nevoi ale vie tii lor spirituale. Isus dorea s a [339] spulbere vraja nep as arii lor egoiste, ca ei s a poat a primi harul S au. Dar regretul s i indignarea pentru pierderea trec atoare le-au orbit ochii, a sa c a nu au mai v azut ndurarea Mntuitorului. Manifestarea puterii supranaturale a strnit prejudec a tile oamenilor s i a provocat temerile lor. Puteau s a vin a nenorociri s i mai mari, dac a Str ainul acesta r amnea ntre ei. S-au temut de ruin a material a s i s-au hot art s a se lipseasc a de prezen ta Lui. Cei care trecuser a lacul mpreun a cu Isus au povestit tot ce se ntmplase n noaptea trecut a: despre primejdia din mijlocul furtunii s i despre felul n care au fost lini stite vntul s i marea. Dar cuvintele lor erau f ar a efect. Cu groaz a, oamenii s-au strns n jurul lui Isus s i L-au rugat st aruitor rmul s a plece de la ei; s i El i-a ascultat, lund corabia ndat a c atre ta opus. Oamenii din Gherghesa aveau n fa ta lor dovada vie despre puterea s i ndurarea lui Hristos. Ei i-au v azut pe oamenii c arora le fusese redat a puterea de judecat a; dar se temeau a sa de mult s a nu- si primejduiasc a interesele p amnte sti, nct Acela care biruise pe domnul ntunericului n fa ta lor era tratat ca un nepoftit s i Darul ceresc a fost alungat de la u sile lor. Noi nu avem ocazia s a ne ndep art am de persoana lui Isus a sa cum au f acut cei din Gherghesa; sunt totu si mul ti care refuz a s a asculte de cuvntul Lui, deoarece ascultarea ar nsemna sacricarea unor interese lume sti. Pentru ca nu cumva prezen ta Lui s a le pricinuiasc a vreo pierdere b aneasc a, mul ti leap ad a harul Lui s i ndep arteaz a Duhul Lui de la ei. Dar cu totul altele au fost sentimentele demoniza tilor vindeca ti. Ei doreau s a e n tov ar as ia Eliberatorului lor. n prezen ta Lui se sim teau la ad apost de puterea demonilor, care le chinuiser a via ta s i le irosiser a puterile. Cnd Isus era gata s a urce n corabie, s-au tinut strns de El, au ngenuncheat la picioarele Lui s i L-au rugat s a-i tin a aproape, ca s a poat a asculta mereu cuvintele Lui. Dar Isus le-a poruncit s a mearg a acas as i s a vesteasc a ce lucruri mari a f acut Domnul pentru ei. Ei aveau ceva de lucru: s a mearg a acas a, ntre p agni, s i s a povesteasc a despre binecuvnt arile primite de la Isus. Era greu c pentru ei s a se despart a de Mntuitorul lor. Cu siguran ta a urmau s a

Taci, i lini stit a!

285

aib a multe greut a ti n mijlocul concet a tenilor p agni. Si ndelunga lor desp ar tire de societate p area s a-i f acut nenstare de lucrarea ce le era ncredin tat a. Dar, ndat a ce Isus le-a ar atat datoria, ei au fost gata s a asculte. Ei nu numai c a au povestit n familie s i ntre vecini despre Isus, ci au mers prin Decapole, vestind pretutindeni puterea Lui mntuitoare s i povestind cum au fost elibera ti de demoni. F acnd lucrul acesta, ei primeau o binecuvntare mai mare dect [340] aceea pe care ar avut-o dac a ar r amas n prezen ta Lui. Atunci cnd lucr am, pentru a duce mai departe vestea cea bun a a mntuirii, suntem adu si mai aproape de Mntuitorul. Cei doi demoniza ti vindeca ti au fost cei dinti misionari pe care i-a trimis Hristos s a predice Evanghelia n regiunea Decapole. Oame turile lui Hristos numai nii ace stia avuseser a prilejul s a asculte nv a ta cteva clipe. Nu avuseser a niciodat a ocazia s a asculte o predic aa Lui. Ei nu puteau s a-i nve te pe oameni ca ucenicii care fuseser a zilnic cu Hristos. Dar purtau n propria persoan a dovada c a Isus era Mesia. Ei puteau spune ceea ce s tiau, ce v azuser a, ce auziser as i ce sim tiser a singuri din puterea lui Hristos. Lucrul acesta l poate face oricine a fost atins n inima lui de harul lui Dumnezeu. Ioan, ucenicul iubit, scria: Ce era de la nceput, ce am auzit, ce am v azut cu ochii no stri, ce am privit s i ce am pip ait cu minile noastre, cu privire la Cuvntul vie tii... Ce am v azut s i am auzit, aceea v a vestim s i vou a (1 Ioan 1, 1-3). Ca martori ai lui Hristos, trebuie s a spunem ce s tim, ce am v azut, auzit s i sim tit. Dac a L-am urmat pe Isus pas cu pas, vom avea ceva foarte precis de spus cu privire la felul n care El ne-a condus. Putem spune cum am pus la prob a f ag aduin ta Lui s i am v azut c a este adev arat a. Putem m arturisi ceea ce s tim despre harul lui Hristos. Aceasta e m arturisirea pe care o cere Domnul s i din lipsa c areia lumea piere. De si oamenii din Gherghesa nu L-au primit pe Isus, El nu i-a l asat n ntunericul pe care l aleseser a. Cnd L-au rugat s a plece, nc a nu auziser a cuvintele Lui. Nu s tiau ce resping. Din cauza aceasta, El le-a trimis din nou lumin a, prin aceia pe care nu puteau refuza s a-i asculte. F acnd s a piar a porcii, Satana avea ca scop s a-i ndep arteze pe oameni de la Mntuitorul s i s a mpiedice predicarea Evangheliei n ti-nutul acela. Dar tocmai ntmplarea aceasta a trezit toat a regiunea aceea, cum nimic altceva nu ar fost n stare s-o fac a, s i a ndreptat

286

Hristos Lumina Lumii

aten tia tuturor c atre Hristos. De si Mntuitorul a plecat, oamenii pe care El i vindecase au r amas ca martori ai puterii Lui. Aceia care fuseser a instrumentele domnului ntunericului au devenit canale de lumin a, trimi si ai Fiului lui Dumnezeu. Oamenii se minunau cnd ascultau aceste ve sti nemaipomenite. n ntreaga regiune s-a deschis pentru Evanghelie. Cnd Isus a revenit n Decapole, lumea s-a o u sa [341] adunat n jurul Lui s i, timp de trei zile, nu numai locuitorii unui ora s, ci mii de oameni din toate mprejurimile au ascultat solia mntuirii. Pn as i puterea demonilor este sub st apnirea Mntuitorului nostru s i lucrarea r aului este ntoars a spre bine. tur ntlnirea cu demoniza tii din Gherghesa cuprindea o nv a ta a pentru ucenici. Ea ar ata adncimea degrad arii n care caut a Satana s a trasc a ntregul neam omenesc s i misiunea lui Hristos de a-i elibera pe oameni de sub puterea celui r au. Fiin tele acelea nenorocite, care locuiau printre morminte, posedate de demoni, robite de patimi nest apnite s i de pl aceri scrboase, ne arat a ce ar ajuns omenirea, dac a ar fost l asat a sub st apnirea lui Satana. Inuen ta lui Satana se exercit a necontenit asupra oamenilor, ca s a tulbure sim turile, s a st apneasc a mintea pentru r au s i s a a t te la violen te s i crime. El sl abe ste corpul, ntunec a inteligen ta s i njose ste suetul. Ori de cte ori leap ad a invita tia Mntuitorului, oamenii se supun lui Satana. n toate domeniile vie tii, n familie, n afaceri s i chiar n biseric a, mul ti oameni fac ast azi acela si lucru. Din cauza aceasta s-au r aspndit pe p amnt violen ta s i crima, iar ntunericul moral, ca o mantie a mor tii, nv aluie casele oamenilor. Prin ispitele lui iscusite, Satana i face pe oameni s a se dedea la rele tot mai mari, pn a cnd ajung mpotriva puterii lui la dec adere moral as i la ruin a. Unica siguran ta se a a n prezen ta lui Isus. naintea oamenilor s i a ngerilor, Satana a fost descoperit ca vr ajma ss i distrug ator al omului; Hristos, ca prietenul s i eliberatorul omului. Spiritul S au va dezvolta n om ceea ce nnobileaz a caracterul s i umple de demnitate in ta sa. Va n al ta pe om pentru gloria lui Dumnezeu n corp, suet s i spirit. C aci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric a, ci de putere, de dragoste s i (2 Tim. 1, 7). El ne-a chemat ca s de chibzuin ta a c ap at am slava caracterul Domnului nostru Isus Hristos; ne-a chemat ca s a m asemenea chipului Fiului S au (2 Tes. 2, 14; Rom. 8, 29). Iar oamenii care au fost njosi ti pn a au ajuns instrumente ale lui Satana sunt s i acum transforma ti, prin puterea lui Hristos, n soli

Taci, i lini stit a!

287

ai neprih anirii s i trimi si de Fiul lui Dumnezeu s a spun a tot ce ti-a [342] f acut Domnul, s i cum a avut mil a de tine.

Capitolul 36 Atingerea credin tei


rmul apusean, Isus a REVENIND DE LA GHERGHESA pe ta g asit acolo o mul time de oameni, care L-au primit s i L-au salutat cu rm ctva timp, nv bucurie. El a r amas pe ta a tnd s i vindecnd, apoi S-a ndreptat spre casa lui Levi-Matei, pentru a lua masa mpreun a cu vame sii. Aici L-a g asit Iair, mai marele sinagogii. Acest conduc ator al iudeilor a venit foarte ntristat la Isus s i s-a aruncat la picioarele Lui, spunnd: Feti ta mea trage s a moar a; roguTe, vino de-Ti pune minile peste ea, ca s a se fac a s an atoas as i s a tr aiasc a. ndat a Isus a plecat spre casa acestui frunta s. De si v azuser a att de multe fapte de mil a, ucenicii au fost foarte surprin si de ndeplinirea cererii acestui rabin ngmfat; L-au nso tit totu si pe Domnul lor, iar lumea a venit dup a ei, plin a de curiozitate s i de ner abdare. Casa frunta sului nu era prea departe, dar Isus s i nso titorii Lui naintau ncet, deoarece mul timea i nconjura din toate p ar tile. Tat al, ner abd ator, nu putea s a mai suporte ntrzierea; dar Isus, milostiv cu oamenii, Se oprea ici s i colo s a u sureze suferin tele cuiva sau s a mngie o inim a tulburat a. n timp ce se aau nc a pe drum, un om s i-a f acut loc prin mul time, aducndu-i lui Iair vestea c a ica lui a murit s i c a nu mai torul. Cuvntul a ajuns la urechea lui [343] avea rost s a-L supere pe nv a ta Isus. Nu te teme, a zis El, crede numai, s i va t am aduit a. Iair s-a apropiat mai mult de Mntuitorul s i mpreun a s-au gr abit spre casa frunta sului. Bocitorii pl ati ti s i cnt are tii din uier sosiser a deja s i umpleau v azduhul cu strig atele lor. Prezen ta mul timii s i fr amntarea ei au mi scat inima lui Isus. El a ncercat s a-i lini steasc a pe oameni, zicnd: Pentru ce face ti atta zarv as i pentru ce plnge ti? Copila n-a murit, ci doarme. Ei s-au sup arat auzind cuvintele Str ainului. O v azuser a pe copil a n bra tele mor tii s i au nceput s a- si bat a joc de El. Dup a ce a cerut ca to ti s a ias a din cas a, Isus a luat cu 288

Atingerea credin tei

289

El pe tat al s i mama feti tei s i pe cei trei ucenici, Petru, Iacov s i Ioan, s i au intrat mpreun a n camera copilei. Isus S-a apropiat de pat s i, lund mna copilei n mna Sa, a rostit ncet, n limbajul folosit n casa ei, cuvintele: Feti to, scoal a-te, ti zic! Deodat a un or a str ab atut corpul care z acea inert. Pulsul vie tii a b atut iar as i. Buzele s-au deschis zmbind. Ochii s-au deschis mari, ca dup a somn, s i feti ta a privit cu uimire la grupul de lng a ea. S-a ridicat, s i p arin tii au mbr a ti sat-o s i au plns de bucurie. n drum spre casa frunta sului, Isus ntlnise n mul time o femeie care de doisprezece ani suferea de o boal a care f acea ca via ta ei s a e o povar a. Ea si cheltuise to ti banii pe doctori s i leacuri, ca n cele din urm a s a i se spun a c a nu se poate vindeca. Dar speran tele ei s-au rede steptat, cnd a auzit de vindec arile f acute de Hristos. Era sigur a c a, dac a s-ar putut atinge m acar de El, ar fost vindecat a. , ea a mers la marginea apei unde nv n sl abiciune s i suferin ta a ta Isus s i a ncercat s a se strecoare prin mul time, dar n zadar. Din nou L-a urm arit pn a la casa lui Levi-Matei, dar nici acum nu a fost n stare s a se apropie. ncepuse deja s a dispere cnd, f acndu-Si drum prin mul time, Isus ajunse aproape de locul n care se aa ea. Ocazia de aur venise. Se aa n prezen ta Marelui Medic. Dar, n emo tia ei, n-a fost n stare s a-I vorbeasc as i nici nu a putut dect s a-I z areasc a o clip a fa ta. De team a s a nu piard a singura ocazie de vindecare, s-a nghesuit, zicnd n sine: Dac a a s putea doar s a m a ating de haina Lui, m a voi t am adui. n timp ce El trecea, ea s-a ntins s i a izbutit s a-I ating a doar marginea ve smntului. Dar n clipa aceea a s tiut c a era vindecat a. n aceast a unic a atingere, era adunat a credin ta ntregii ei vie ti s i deodat a durerile s i sl abiciunile au f acut [344] loc puterii s i s an at a tii depline. , a ncercat apoi s Cu inima plin a de recuno stin ta a se retrag a din mul time; dar deodat a Isus S-a oprit s i oamenii s-au oprit o dat a cu El. S-a ntors s i, privind n jur, a ntrebat cu o voce care s-a auzit clar peste murmurul mul timii: Cine s-a atins de Mine? Oamenii au r amas mira ti de aceast a ntrebare. Mntuitorul era mbulzit din toate p ar tile s i mpins ntr-o parte s i alta, a sa c a ntrebarea p area ciudat a. torule, noroaPetru, gata ntotdeauna s a vorbeasc a, a zis: nv a ta dele Te mpresoar as i Te mbulzesc s i mai ntrebi: Cine s-a atins de Mine? Isus a r aspuns: S-a atins cineva de Mine, c aci am sim tit c a

290

Hristos Lumina Lumii

a ie sit din Mine o putere. Mntuitorul putea s a deosebeasc a atingerea credin tei de atingerea ntmpl atoare a mul timii nep as atoare. O asemenea ncredere nu trebuia s a e l asat a s a treac a f ar a a luat a n seam a. El voia s a-i spun a femeii umilite cuvinte de mngiere, care s a e pentru ea un izvor de bucurie, cuvinte care aveau s a e o binecuvntare pentru urma sii S ai, la sfr situl timpului. Privind spre femeie, Isus a st aruit s a ae cine L-a atins. V aznd [345] c a e zadarnic s a se mai ascund a, ea a naintat tremurnd s i s-a aruncat , a povestit ct a suferit la picioarele Lui. Cu lacrimi de recuno stin ta [346] s i cum a fost vindecat a. Isus a zis cu blnde te: ndr azne ste, ic a, [347] credin ta ta te-a mntuit, du-te n pace. El n-a dat ocazia supersti tiei, l asnd s a se cread a c a simpla atingere a hainei Lui ar avea putere de vindecare. Nu prin atingerea exterioar a de El, ci prin credin ta care a luat n st apnire puterea Lui divin a s-a f acut vindecarea. Mul timea mirat a, care se mbulzea aproape de Isus, n-a sim tit nici un fel de putere venind de la El. Dar, cnd a ntins mna pentru a-L atinge, creznd c a va ns an ato sit a, femeia suferind a a sim tit puterea vindec atoare. Tot a sa stau lucrurile s i n cele spirituale. Dac a vorbe sti de religie doar ocazional, dac a te rogi f ar a foame s i vie, nu ajungi la nimic. O credin sete sueteasc as i f ar a credin ta ta numai cu numele, care-L prime ste pe Hristos numai ca Mntuitor al lumii, nu poate aduce niciodat a vindecarea suetului. Credin ta spre mntuire nu este numai o recunoa stere intelectual a a adev arului. Acela care a steapt a ca mai nti s a aib a toat a cuno stin ta s i abia dup a aceea s a- si manifeste credin ta nu poate primi binecuvnt ari de la Dumnezeu. Nu e de ajuns s a credem despre Hristos; trebuie s a care ne va de folos este aceea care-L credem n El. Singura credin ta are pe El ca Mntuitor personal, care- si nsu se ste meritele Lui. Mul ti consider a credin ta ca o p arere. Credin ta mntuitoare este un contact prin care cei ce-L primesc pe Hristos se unesc prin leg amnt cu . O credin vie nseamn Dumnezeu. Credin ta adev arat a este via ta ta ao cre stere a vigorii, o ncredere deplin a, prin care credinciosul devine o putere cuceritoare. Dup a vindecarea femeii, Isus a dorit ca ea s a recunoasc a binecuvnt arile primite. Darurile pe care le ofer a Evanghelia nu trebuie c stigate n ascuns sau folosite n tain a. De aceea, Domnul cere de la noi s a m arturisim despre bun atatea Lui. Voi mi sunte ti martori, zice Domnul, c a Eu sunt Dumnezeu (Is. 43, 12).

Atingerea credin tei

291

M arturia noastr a despre credincio sia Sa e mijlocul pe care cerul l-a ales pentru a descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie s a recunoa stem harul S au, a sa cum este f acut cunoscut prin sn tii din vechime; dar ceea ce are ntr-adev ar efect este m arturia propriei experien te. Suntem martori pentru Dumnezeu atunci cnd descoperim n noi deosebit lucrarea unei puteri dumnezeie sti. Fiecare om are o via ta a cu totul deosebit de a tuturor celorlal ti s i o experien ta a de a lor. Dumnezeu dore ste ca laudele noastre s a se nal te c atre El, purtnd amprenta individualit a tii noastre. Toate aceste recunoa steri pre tioase curat pentru lauda slavei harului S au, cnd sunt sus tinute de o via ta a, cre stineasc a, au o putere de nenvins, care lucreaz a pentru salvarea [348] oamenilor. Cnd cei zece lepro si au venit la Isus pentru vindecare, El i-a ndemnat s a mearg as i s a se arate preotului. Pe drum, au fost cur a ti ti, dar numai unul dintre ei s-a ntors s a-I dea slav a. Ceilal ti au mers n drumul lor, uitndu-L pe Acela care-i f acuse s an ato si. C ti oameni fac ast azi la fel! Domnul lucreaz a nencetat pentru binele omenirii. El mparte f ar a ncetare din bun at a tile Sale. El i ridic a pe bolnavi . El i scap din patul lor de suferin ta a pe oameni din primejdia pe care ei n-o v ad, El trimite ngeri din cer s a-i salveze din nenorocire, s a-i apere de ciuma care umbl a n ntuneric s i de molima care bntuie ziua-n amiaza mare (Ps. 91, 6), dar inimile nu le sunt impresionate. El a dat toate bog a tiile cerului pentru a-i r ascump ara, dar ei nu iau seama la marea Lui iubire. Prin nemul tumirea lor, ei si nchid inima de harul lui Dumnezeu. Asemenea buruienilor de fa ta sertului, care nu cunosc binele, suetele lor locuiesc n locurile uscate ale pustiei. Este spre binele nostru s a tinem proasp at a amintirea ec arui dar de la Dumnezeu. n felul acesta, credin ta este nt arit a pentru a cere s i a primi mai mult. Este mai mare ncurajare pentru noi n cea mai mic a binecuvntare pe care o primim de la Dumnezeu dect n toate binecuvnt arile pe care le putem g asi n credin ta s i experien ta altora. Suetul care r aspunde la harul lui Dumnezeu va ca o gr adin a udat a. S an atatea lui va cre ste repede; lumina lui va r as ari n ntuneric s i slava Domnului se va vedea peste el. S a ne aducem aminte de iubirea duioas a a Domnului s i de mul timea ndur arilor Lui. Asemenea poporului Israel, s a ridic am pietrele noastre de amintire s i s a nscriem pe ele istoria pre tioas a a celor f acute de Dumnezeu pentru noi. Si cnd revedem felul Lui de purtare, n pelerinajul nostru, s a

292

Hristos Lumina Lumii

: Cum voi r spunem din inimi pline de recuno stin ta aspl ati Domnului de mine? Voi n toate binefacerile Lui fa ta al ta paharul izb avirilor, s i voi chema Numele Domnului. mi voi mplini juruin tele f acute [349] Domnului n fa ta ntregului S au popor (Ps. 116, 12-14).

Capitolul 37 Cei dinti evangheli sti


APOSTOLII ERAU MEMBRI AI FAMILIEI LUI ISUS, care L-au nso tit n c al atoriile Lui pe jos prin Galilea. Ei au fost p arta si mpreun a cu El la munca s i greut a tile ce au venit peste ei. Au ascultat cuvnt arile Lui, au umblat s i au vorbit cu Fiul lui Dumnezeu s i din instruirea Lui zilnic a au nv a tat cum s a lucreze pentru n al tarea neamului omenesc. n timp ce Isus slujea mul timii de oameni care , doritori se adunase n jurul Lui, ucenicii S ai se aau ntre cei de fa ta s a mplineasc a cererile Lui s i s a-I u sureze munca. Ei d adeau ajutor la aranjarea oamenilor, i aduceau pe cei bolnavi la Mntuitorul s i contribuiau la mngierea tuturor. Ei i c autau pe ascult atorii interesa ti, le explicau Scripturile s i lucrau pentru binele lor spiritual pe diferite c ai. i nv a tau pe al tii tot ce aaser a de la Isus s i n mai bogat ecare zi c stigau o experien ta a. Dar aveau nevoie s i de tur experien ta de a lucra singuri. Mai aveau nevoie de mult a nv a ta a, ndelung a r abdare s i blnde te. Acum, cnd era cu ei, pentru a le ar ata gre selile, pentru a-i sf atui s i ndrepta, Mntuitorul i-a trimis ca reprezentan ti ai Lui. Ct fuseser a cu El, ucenicii se g asiser a deseori n ncurc atur a din turii preo cauza nv a ta tilor s i a fariseilor, dar aduseser a greut a tile lor la Isus. El le prezentase adev arurile Scripturii n contrast cu tradi tia. n felul acesta, le-a nt arit credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu s i, ntro mare m asur a, i-a eliberat de teama de rabini s i de robia tradi tiei. [350] n preg atirea ucenicilor, exemplul vie tii Mntuitorului era mult turi doctrinale. Cnd au fost mai ecient dect toate celelalte nv a ta desp ar ti ti de El, ecare privire, ecare ton s irecare cuvnt le-au revenit n minte. Adesea, cnd erau n lupt a cu vr ajma sii Evangheliei, au repetat cuvintele Lui s i, cnd au v azut efectul asupra oamenilor, s-au bucurat foarte mult. Chemndu-i pe cei doisprezece n jurul S au, i-a trimis s a mearg a doi cte doi prin ora se s i prin sate. Nici unul nu a fost trimis singur, ci frate a fost asociat cu frate s i prieten cu prieten. n felul acesta, 293

294

Hristos Lumina Lumii

se puteau ajuta s i ncuraja unul pe altul, se puteau sf atui s i ruga mpreun a, t aria unuia venea n ajutorul sl abiciunii celuilalt. n acela si fel i-a trimis mai trziu pe cei s aptezeci. Tinta Mntuitorului a fost ca solii Evangheliei s a e asocia ti n felul acesta. Chiar n zilele noastre, lucrarea de evanghelizare ar avea mult mai mare succes dac a acest exemplu ar urmat mai de aproape. Solia ucenicilor era aceea si ca a lui Ioan Botez atorul s i a lui Hristos nsu si: mp ar a tia cerurilor este aproape. Ei nu trebuiau s a intre n disput a cu oamenii cu privire la ntrebarea dac a Isus din Nazaret este sau nu Mesia; dar n Numele Lui trebuiau s a fac a acelea si lucr ari pline de mil a pe care le f acuse El. El le-a spus: Vindeca ti pe bolnavi, nvia ti pe mor ti, cur a ti ti pe lepro si, scoate ti afar a dracii. F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti. n timpul lucr arii Sale, Hristos a devotat mai mult timp pentru vindecarea bolnavilor dect pentru predicare. Minunile Lui m arturiseau despre adev arul cuvintelor Sale, c a El n-a venit s a nimiceasc a, ci s a mntuiasc a. Neprih anirea mergea naintea Lui s i slava Domnului era napoia Lui. Oriunde Se ducea, ve stile despre faptele Sale de mil a mergeau nainte. Pe unde trecuse, cei ce avuseser a parte de mila Lui se bucurau de s an atate s i puneau la lucru puterile pe care le rec stigaser a. Mul timi de oameni se adunau n jur s a aud a de pe buzele lor lucrurile pe care le f acuse Domnul. Glasul Lui era cel dinti sunet pe care-l auziser a unii n via ta lor. Numele Lui era primul cuvnt pe care-l rostiser a al tii, fa ta Lui era cea dinti pe care o priviser a. Cum s a nu-L iubeasc a pe Isus s i s a nu-L laude? n timp ce trecea prin ora se s i sate, El era ca un curent vital, r aspndind via ta s i bucurie prin toate locurile pe unde trecea. Urma sii lui Hristos trebuie s a lucreze ca El. Noi trebuie s a-i hr anim pe cei nfometa ti, s a-i mbr ac am pe cei goi, s a-i mngiem pe cei suferinzi s i ntrista ti. Trebuie s a-i ajut am pe cei dispera ti, s a le aducem n adejde celor dezn ad ajdui ti. Si cu noi se va mplini aceea si : Neprih f ag aduin ta anirea ta ti va merge nainte s i slava Domnului te va nso ti (Is. 58, 8). Iubirea lui Hristos, manifestat a printr-o slujire neegoist a, va avea mai mare putere de a schimba pe f ac atorul de rele [351] dect sabia sau tribunalul. Acestea sunt necesare ca s a ngrozeasc a pe c alc atorul de lege, dar misionarul plin de iubire face mult mai mult. Adesea inima se n aspre ste cnd e sub mustrare, dar ea se mblnze ste sub iubirea lui Hristos. Misionarul nu numai c a poate

Cei dinti evangheli sti

295

s a vindece bolile corpului, ci l poate conduce pe p ac atos la Marele Medic, care cur a te ste suetul de lepra p acatului. Prin slujitorii S ai, Dumnezeu dore ste ca bolnavii, nenoroci tii, cei poseda ti de duhuri rele s a aud a glasul Lui. Prin lucr atorii S ai lua ti dintre oameni, El dore ste s a e un Mngietor a sa cum lumea nu cunoa ste. n prima c al atorie misionar a, ucenicii trebuiau s a mearg a numai la oile pierdute ale casei lui Israel. Dac a ar predicat Evanghelia de iudei. la neamuri sau la samariteni, ei s i-ar pierdut inuen ta fa ta Strnind prejudec a tile fariseilor, ei s-ar amestecat n certuri, care i-ar descurajat chiar de la nceputul lucr arii lor. Chiar apostolii n telegeau cu greu c a Evanghelia trebuia s a e dus a la toate neamurile. Atta timp ct ei n si si nu puteau s a p atrund a acest adev ar, nu erau preg ati ti s a lucreze pentru neamuri. Dac a iudeii primeau Evanghelia, Dumnezeu inten tiona ca ei s a devin a solii S ai pentru neamuri. De aceea trebuia ca ei s a e primii care auzeau solia. n tot cmpul activit a tii lui Hristos, erau persoane care deveneau con stiente de nevoile lor, amnzind s i nsetnd dup a adev ar. Venise timpul s a se duc a vestea despre iubirea Lui s i acestor in te doritoare. La to ti ace stia, ucenicii trebuiau s a mearg a ca reprezentan ti ai Lui. tori rndui Credincio sii aveau s a-i considere ca nv a ta ti de Dumnezeu s i, cnd Mntuitorul urma s a e luat de la ei, nu aveau s a r amn a f ar a pov a tuitori. n aceast a prim a c al atorie, ucenicii urmau s a mearg a numai acolo unde Isus fusese mai nainte s i c stigase prieteni. Preg atirea lor pentru c al atorie avea s a e ct se poate de simpl a. Nimic nu trebuia s a le abat a mintea de la marea lor lucrare sau s a trezeasc a n vreun fel opozi tia s i s a nchid a poarta pentru lucrarea lor viitoare. torilor religio Nu trebuia ca ei s a adopte mbr ac amintea nv a ta si, nici s a foloseasc a ceva n nf a ti sarea lor pentru a se deosebi de s atenii umili. Nu trebuia s a intre n sinagogi s i s a-i invite pe oameni la slujbe publice; st aruin ta lor trebuia s a e depus a n lucrarea din cas a n cas a. Ei nu trebuiau s a piard a timpul cu saluturi nefolositoare sau s a mearg a din cas a n cas a pentru pl acerea lor. Dar n ecare loc aveau s a primeasc a ospitalitatea celor ce erau vrednici, aceia care aveau s a-i primeasc a din toat a inima ca pe Hristos nsu si. Ei trebuiau s a intre n cas a cu frumoasa salutare: Pacea s a e peste aceast a cas a (Luca 10, 5). Casa aceasta urma s a e binecuvntat a prin rug aciunile lor, prin cnt arile lor de laud as i prin desf as urarea [352]

296

Hristos Lumina Lumii

Scripturilor n cercul familiei. Ace sti ucenici aveau s a e vestitori ai adev arului, s a preg ateasc a drumul pentru venirea Domnului lor. Solia pe care trebuiau s ao aduc a era solia vie tii ve snice s i destinul oamenilor depindea de primirea sau lep adarea ei. Pentru a-i impresiona pe oameni cu solemnitatea ei, Isus le-a poruncit ucenicilor: Dac a nu v a va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, s a ie si ti din casa sau din cetatea aceea s i s a scutura ti praful de pe picioarele voastre. Adev arat v a spun c a, n ziua judec a tii, va mai u sor pentru tinutul Sodomei s i Gomorei dect pentru cetatea aceea. Acum, ochiul Mntuitorului p atrunde viitorul; El prive ste la cmpul mai ntins n care, dup a moartea Lui, ucenicii aveau s a m arturiseasc a pentru El. Privirea Lui profetic a cerceteaz a toate experien tele slujitorilor S ai de-a lungul veacurilor, pn a va veni El a doua oar a. El le arat a urma silor S ai luptele pe care aveau s a le ntmpine. El descoper a caracterul s i planul luptei. El le prezint a pericolele pe care trebuiau s a le ntlneasc a, sacriciul de sine care li se va cere. El dore ste ca ei s as tie ct vor avea de suferit, ca s a nu e lua ti pe nea steptate de c atre vr ajma si. Lupta lor nu va dus a mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti (Efes. 6, 12). Ei se vor lupta cu for te supranaturale, dar sunt asigura ti de ajutor supranatural. Toate in tele inteligente cere sti se a a n o stirea aceasta. Si n rndurile ei nu sunt numai ngeri. Duhul Sfnt, reprezentantul Conduc atorului o stirii Domnului, Se coboar a pentru a ndruma lupta. Sl abiciunile noastre pot s a e multe, p acatele s i gre selile noastre pot s a e urte; . dar harul lui Dumnezeu este pentru to ti cei ce-l caut a cu poc ain ta T aria Atotputerniciei e rnduit a s a dea ajutor celor ce se ncred n [353] Dumnezeu. Iat a, a zis Isus, Eu v a trimit ca pe ni ste oi n mijlocul lupilor. Fi ti dar n telep ti ca s erpii s i f ar a r autate ca porumbeii. Hristos nsu si n-a l asat nerostit nici un singur cuvnt din adev ar, dar a vorbit cel mai mare tact s totdeauna cu iubire. El a dat pe fa ta i o aten tie deosebit as i plin a de bun atate n leg aturile Lui cu oamenii. El n-a fost niciodat a aspru, niciodat a n-a rostit un cuvnt sever dac a nu era care nevoie, niciodat a n-a provocat unei inimi sensibile o suferin ta s a nu e necesar a. El n-a mustrat cu asprime sl abiciunea omeneasc a. rnicia, necredin F ar a team a a demascat f a ta ta s i nedreptatea, dar n

Cei dinti evangheli sti

297

glasul Lui erau lacrimi cnd rostea mustr arile Sale ustur atoare. A plns pentru Ierusalim, cetatea iubit a de El care a refuzat s a primeasc a pe Acela care era calea, adev arul s i via ta. Oamenii L-au lep adat pe Mntuitorul, dar El i-a privit cu duio sie milostiv as i cu era pre ntristare a sa de mare, c a I se sf sia inima. Fiecare in ta tioas a n ochii Lui. De si totdeauna S-a purtat cu demnitate dumnezeiasc a, El S-a plecat cu cea mai duioas a purtare de grij a asupra ec arui membru al familiei lui Dumnezeu. n to ti, El vedea oameni c azu ti, pe care avea misiunea s a i salveze. Slujitorii lui Hristos nu trebuie s a urmeze ndemnurile inimii lor re sti. Ei trebuie s a aib a o strns a comuniune cu Dumnezeu, ca nu cumva, ind provoca ti, eul s a se manifeste s i ei s a verse un torent de cuvinte nefolositoare, care nu sunt ca roua sau ca ploaia lini stit a ce nvioreaz a plantele olite. Satana ar dori ca ei s a se poarte astfel, pentru c a acestea sunt metodele lui. Balaurul se mnie; duhul lui n mnie s Satana este acela care se d a pe fa ta i acuza tii. Dar servii lui Dumnezeu trebuie s a e reprezentan tii S ai. El dore ste ca ei s a foloseasc a numai moneda cerului, adev arul care poart a imaginea s i pecetea Sa. Puterea prin care ei trebuie s a biruie r aul este puterea lui Hristos. Slava lui Hristos este t aria lor. Ei trebuie s a- si a tinteasc a ochii spre frumuse tea Lui. Atunci ei pot s a prezinte Evanghelia cu tact s i blnde te divin a. Spiritul care r amne blnd sub provocare n favoarea adev vorbe ste cu mai mult a for ta arului dect oricare argument, orict de puternic. Cei care sunt adu si n conict cu vr ajma sii adev arului au de dat piept nu numai cu oameni, ci s i cu Satana s i agen tii lui. Ei s a- si aduc a aminte de cuvintele Mntuitorului: Iat a v a trimit ca pe ni ste miei n mijlocul lupilor (Luca 10, 3). Ei s a se sprijine pe iubirea lui Dumnezeu s i spiritul va p astrat calm, chiar atunci cnd sunt r au trata ti. Domnul i va mbr aca ntr-o armur a divin a. Duhul S au Sfnt va inuen ta mintea s i inima, a sa nct glasul lor nu se va asem ana [354] deloc cu urletul lupilor. Continund s a le dea ndrum ari ucenicilor S ai, Isus a spus: P azi ti-v a de oameni. Ei nu trebuie s a se ncread a f ar a rezerv a n cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu s i s a le dezv aluie planurile, pentru c a lucrul acesta ar da un avantaj agen tilor lui Satana. Adesea, viclenia oamenilor mpiedic a planurile lui Dumnezeu. Cei care cl adesc templul Domnului trebuie s a cl adeasc a dup a modelul ar atat

298

Hristos Lumina Lumii

pe munte dup a asem anarea divin a. Dumnezeu este dezonorat s i Evanghelia este tr adat a cnd servii S ai depind de sfatul oamenilor s i nu se a a sub conducerea Duhului Sfnt. n telepciunea acestora este nebunie naintea lui Dumnezeu. Cei care se vor sprijini pe ea se vor . r at aci cu siguran ta V a vor da n judecata soboarelor... Din pricina Mea, ve ti du si naintea dreg atorilor s i naintea mp ara tilor, ca s a sluji ti ca m arturie naintea lor s i naintea neamurilor (Mat. 10, 17-18). Persecu tia va contribui la r aspndirea luminii. Servii lui Hristos vor du si naintea oamenilor mari ai lumii, care altfel n-ar putut niciodat a s a aud a Evanghelia. Adev arul le-a fost prezentat gre sit acestor oameni. Ei au ascultat acuza tii false cu privire la credin ta ucenicilor lui Hristos. Adesea, singurul mijloc de a cunoa ste adev aratul ei caracter este m arturia celor adu si n fa ta lor spre a judeca ti pentru credin ta lor. Fiind cerceta ti, ei trebuie s a r aspund a, iar judec atorii lor trebuie s a asculte m arturia adus a. Harul lui Dumnezeu va dat slujitorilor S ai nevoilor. Ce ve pentru a face fa ta ti avea de spus, zice Isus, v a va dat chiar n ceasul acela, indc a nu voi ve ti vorbi, ci Duhul Tat alui vostru va vorbi n voi. Cnd spiritul lui Dumnezeu lumineaz a mintea slujitorilor S ai, adev arul va prezentat n valoarea s i puterea , ca s lui divin a. Cei care leap ad a adev arul vor de fa ta a acuze s i s a apese pe ucenici. Dar, chiar dac a trec prin greut a ti s i suferin te sau dac a nfrunt a chiar moartea, copiii Domnului trebuie s a dea pe fa ta blnde tea dumnezeiescului lor Model. n felul acesta, se va putea face deosebire ntre agen tii lui Satana s i reprezentan tii lui Hristos. Mntuitorul va n al tat n fa ta mai marilor s i a poporului. Ucenicii nu au fost nzestra ti cu t aria s i curajul de martiri pn a cnd nu au avut nevoie de harul acesta. Atunci s-a mplinit f ag aduin ta Mntuitorului. Cnd Petru s i Ioan au m arturisit n fa ta Sinedriului, oamenii s-au mirat, ntruct s tiau c a erau oameni nec arturari s i de rnd; s i au priceput c a fuseser a cu Isus (Fapte 4, 13). Despre Stefan st a scris c a to ti cei care st ateau n Sobor s-au uitat tint a la Stefan s i fa ta lui li s-a ar atat ca fa ta unui nger. Oamenii nu erau n stare s a stea mpotriva n telepciunii s i Duhului cu care vorbea el (Fapte 6, 15.10). Si Pavel, scriind despre judecata lui la curtea cezarilor, zice: [355] La ntiul meu r aspuns de ap arare, nimeni n-a fost cu mine, ci to ti m-au p ar asit... ns a Domnul a stat lng a mine s i m-a nt arit, pentru

Cei dinti evangheli sti

299

ca propov aduirea s a e vestit a pe deplin, prin mine, s i s-o aud a toate neamurile. Si am fost izb avit din gura leului (2 Tim. 4, 16.17). Slujitorii lui Hristos nu trebuiau s a preg ateasc a discursuri pe care s a le rosteasc a atunci cnd erau du si la judecat a. Preg atirea lor trebuia s a se fac a n ecare zi, adunnd adev arurile pre tioase din Cuvntul lui Dumnezeu s i nt arindu- si credin ta prin rug aciune. Cnd erau adu si la judecat a, Duhul Sfnt urma s a le reaminteasc a exact adev arurile de care aveau nevoie. zilnic O st aruin ta a, plin a de rvn a, de a cunoa ste pe Dumnezeu s i pe Isus Hristos, pe care L-a trimis El, avea s a aduc a puterea s i priceperea pentru suet. Cuno stin ta c stigat a prin cercetarea zeloas a a Scripturilor va veni n minte ca un fulger la timpul potrivit. Dar, dac a unii au neglijat s a ia seama la cuvintele lui Hristos, dac a nu au pus la prob a puterea harului S au n ncercare, nu se pot a stepta ca Duhul Sfnt s a le aminteasc a de cuvintele Lui. Ei trebuie s a-I serveasc a lui Dumnezeu n ecare zi cu o iubire nemp ar tit as i apoi s a se ncread a n El. A sa de nver sunat a avea s a e vr ajm as ia mpotriva Evangheliei, nct s i cele mai duioase leg aturi p amnte sti aveau s a e nesocotite. Ucenicii lui Hristos aveau s a e da ti la moarte chiar de c atre membrii familiei lor. Ve ti ur ti de to ti din pricina Numelui Meu, a ad augat El; dar cine va r abda pn a la sfr sit va mntuit (Marcu 13, 13). Dar El i-a ndemnat s a nu se expun a singuri, f ar a a nevoie, la persecu tii. El nsu si adeseori a p ar asit un cmp de lucru pentru un altul, pentru a sc apa de cei care c autau s a-I ia via ta. Cnd a fost lep adat la Nazaret s i propriii concet a teni au ncercat s a-L omoare, El tura a mers la Capernaum s i acolo oamenii au r amas uimi ti de nv a ta Lui, pentru c a vorbea cu putere (Luca 4, 32). Tot astfel s i slujitorii Lui nu trebuiau s a e descuraja ti din cauza persecu tiei, ci s a caute un loc unde s a mai poat a nc a s a lucreze pentru salvarea semenilor lor. Servul nu este mai presus ca st apnul. Domnul cerului a fost numit Beelzebul s i ucenicii Lui vor calomnia ti n acela si fel. Dar, oricare ar primejdia, urma sii lui Hristos trebuie s a m arturiseasc a principiile lor. Ei trebuie s pe fa ta a dispre tuiasc a t ainuirea. Ei nu pot r amne inactivi pn a se asigur a c a nu e nici o primejdie dac a m arturisesc adev arul. Ei sunt pu si ca santinele, s a-i avertizeze pe oameni de primejdia n care se a a. Adev arul primit de la Hristos

300

Hristos Lumina Lumii

. Isus a zis: Ce v trebuie mp art as it tuturor, f ar a plat as i pe fa ta a spun Eu la ntuneric, voi s a spune ti la lumin a; s i ce auzi ti s optindu-se la [356] ureche, s a propov adui ti de pe acoperi sul caselor. Isus nu Si-a asigurat niciodat a pacea prin compromis. Inima Lui era plin a de iubire pentru ntregul neam omenesc, dar niciodat a n-a fost ng aduitor cu p acatul. El le era prea bun prieten ca s a poat a t acea r cnd ei mergeau pe o cale care le ruina via ta via ta ascump arat a de sine nsu prin sngele S au. El a lucrat ca omul s a e sincer fa ta si, de interesele cele mai mari s sincer fa ta i ve snice. Slujitorii lui Hristos sunt chema ti la aceea si lucrare s i trebuie s a se fereasc a, pentru ca nu cumva, c autnd s a evite conictul, s a abandoneze adev arul. Ei trebuie s a urm areasc a lucrurile care duc la pace (Rom. 14, 19), dar de principii. adev arata pace nu poate asigurat a prin compromis fa ta de principii f Si nimeni nu poate credincios fa ta ar a s a provoace mpotrivire. Un cre stinism spiritual va avea de suferit mpotrivire din partea ilor neascult arii. Dar Isus i-a ndemnat pe ucenicii S ai astfel: Nu v a teme ti de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide de Dumnezeu n-au motiv s suetul. Cei credincio si fa ta a se team a de puterea oamenilor, nici de vr ajm as ia lui Satana. n Hristos, via ta lor ve snic a este asigurat a. Singura lor team a s a e s a nu p ar aseasc a adev arul, tr adnd astfel ncrederea cu care i-a onorat Dumnezeu. Satana lucreaz a pentru a umple de ndoial a inima oamenilor. El i face s a priveasc a la Dumnezeu ca la un judec ator aspru. i ispite ste la p acat s i apoi i face s a se considere prea r ai ca s a se mai apropie de Tat al lor ceresc sau s a fac a apel la mila Lui. Domnul n telege toate acestea. Isus i asigur a pe ucenicii S ai de iubirea dumnezeiasc a de ei n nevoie s fa ta i sl abiciuni. Orice suspin, orice durere s i orice ntinare a voastr a si g asesc r aspunsul n inima Tat alui. Biblia ne arat a pe Dumnezeu n locul Lui nalt s i sfnt, nu ntr-o stare de inactivitate, nu n t acere s i singur atate, ci nconjurat de zece mii de ori zece mii s i mii de inteligen te snte, toate a steptnd s a fac a voia Lui. Pe c ai pe care noi nu le putem pricepe, El este n leg atur a vie cu ecare parte a st apnirii Sale. Dar tocmai n aceast a parte a lumii, n oamenii pentru care L-a dat pe unicul S au Fiu spre a-i mntui, este concentrat interesul Lui s i al ntregului cer. Dumnezeu Se apleac a de pe tronul S au pentru a asculta strig atele celor ap asa ti. La ecare rug aciune sincer a, El r aspunde: Iat a-M a! El i nal ta pe cei ntrista ti s i obosi ti. n toate durerile noastre, El simte durerea

Cei dinti evangheli sti

301

mpreun a cu noi. n ecare ispit as i n ecare ncercare, ngerul fe tei Sale este aproape, ca s a aduc a eliberare. Nici chiar o vrabie nu cade pe p amnt f ar a ca Tat al s a nu s tie. Ura lui Satana mpotriva lui Dumnezeu l face s a-i urasc a pe to ti aceia de care Se ngrije ste Mntuitorul. El caut a s a strice lucrarea minilor lui Dumnezeu s i are pl acere s a distrug a pn as i creaturile [357] necuvnt atoare. Numai prin grija protectoare a lui Dumnezeu sunt ap arate p as arile, pentru a ne nveseli cu cntecele lor de bucurie. Dar El nu uit a nici vr abiile m acar. Nu v a teme ti deci; voi sunte ti mai de pre t dect multe vr abii. Isus spune mai departe: Dup a cum voi M a ve ti m arturisi naintea oamenilor, tot a sa s i Eu voi da m arturie pentru voi naintea lui Dumnezeu s i a ngerilor sn ti. Voi trebuie s a ti martorii Mei pe p amnt, canale prin care harul Meu poate s a se reverse pentru vindecarea lumii. n acela si fel, Eu voi Reprezentantul vostru n cer. Tat al nu vede caracterul vostru plin de gre seli, ci v a vede mbr aca ti n des avr sirea Mea. Eu sunt Mijlocitorul prin care vin la voi binecuvnt arile cerului. Si to ti cei care m arturisesc despre Mine, lund parte la sacriciul Meu pentru aceia care erau pierdu ti, vor m arturisi ti ca p arta si la slava s i fericirea celor r ascump ara ti. Cel care vrea s a-L m arturiseasc a pe Hristos trebuie s a-L aib a pe Hristos n el. Nimeni nu poate s a dea mai departe ce n-a primit. Ucenicii ar putea s a vorbeasc a uent despre punctele credin tei, ar putea s a repete cuvintele lui Hristos; dar, dac a nu au o blnde te s i o iubire asem an atoare cu ale lui Hristos, ei nu m arturisesc despre El. Un spirit contrar Spiritului lui Hristos l t ag aduie ste, oricare ar cuvintele. Oamenii pot s a-L t ag aduiasc a pe Hristos prin vorbire nen teleapt a, prin cuvinte neadev arate s i lipsite de iubire. Ei pot s a-L t ag aduiasc a atunci cnd ocolesc datoriile vie tii s i cnd urm aresc pl aceri vinovate. Pot s a-L t ag aduiasc a printr-o asem anare cu lumea, printr-un comportament lipsit de amabilitate, prin iubirea p arerilor personale, prin ndrept a tirea de sine, prin cultivarea ndoielilor, prin ad augarea de griji de la al tii s i prin r amnerea n ntuneric. n toate aceste situa tii, ei declar a c a Hristos nu este n ei. De oricine se va lep ada de Mine naintea oamenilor, zice El, M a voi lep ada s i Eu naintea Tat alui Meu care este n ceruri. Mntuitorul i-a ndemnat pe ucenicii S ai s a nu spere c a vr aj de Evanghelie va biruit m as ia lumii fa ta as i c a, dup a ctva timp,

302

Hristos Lumina Lumii

de ea va nceta. El a spus: N-am venit s mpotrivirea fa ta a aduc pacea, ci sabia. Cauza acestei lupte nu este Evanghelia, ci mpotri de ea. Dintre toate persecu virea dovedit a fa ta tiile, cel mai greu de suportat este nen telegerea n familie, nstr ainarea celor mai scumpi prieteni. Dar Isus declar a: Cine iube ste pe tat a ori pe mam a mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine; s i cine iube ste pe u ori pe ic a mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cine nu- si ia crucea lui s i nu vine dup a Mine, nu este vrednic de Mine. Misiunea slujitorilor lui Hristos este o mare onoare s i o ns arcinare sfnt a: Cine v a prime ste pe voi, zice El, M a prime ste pe [358] Mine, s i cine M a prime ste pe Mine, prime ste pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Nici o fapt a de bun atate, f acut a pentru ei n Numele Lui, nu va r amne necunoscut as i ner aspl atit a. n aceea si duioas a recunoa stere, El cuprinde s i pe cel mai slab s i pe cel mai umil din familia lui Dumnezeu. Oricine va da de b aut numai un pahar de ap a rece unuia dintre ace sti micu ti cei care sunt ca ni ste copii n credin ta lor s i n cunoa sterea lui Hristos n numele unui ucenic, adev arat v a spun c a nu- si va pierde r asplata. tura. n Numele lui HrisAstfel Si-a ncheiat Mntuitorul nv a ta tos, cei doisprezece ale si au mers, la fel ca El, s a vesteasc a s aracilor Evanghelia... s a t am aduiasc a pe cei cu inima zdrobit a, s a propov aduiasc a robilor de r azboi slobozenia s i orbilor c ap atarea vederii; s a dea drumul celor ap asa ti s i s a vesteasc a anul de ndurare al Domnului [359] (Luca 4, 18.19).

Capitolul 38 Veni ti s a v a odihni ti


ATORIA apostolii s-au REVENIND DIN CAL MISIONARA, adunat la Isus s i I-au spus tot ce f acuser as i tot ce nv a taser a pe oameni. Isus le-a zis: Veni ti singuri la o parte, ntr-un loc pustiu, s i odihni ti-v a pu tin. C aci erau mul ti care veneau s i se duceau s i ei n-aveau vreme nici s a m annce. Ucenicii au venit la Isus s i I-au spus tot. Leg atura strns a pe care o aveau cu El i-a ncurajat s a aduc a n fa ta Lui experien tele lor favorabile s i nefavorabile, bucuria de a vedea rezultatele aduse de lucrarea lor, precum s i ntristarea pentru gre selile s avr site, pentru nfrngerile s i pentru sl abiciunile lor. Ei f acuser a gre seli n prima lor lucrare misionar a ca evangheli sti s i, pe m asur a ce povesteau cu sinceritate experien tele lor lui Hristos, El vedea c a aveau nevoie de tur mult a nv a ta a. El a mai v azut c a ei obosiser a din cauza lucrului s i c a aveau nevoie de odihn a. Dar unde se aau acum nu puteau s a g aseasc a locul acela retras de care aveau nevoie, c aci erau mul ti care veneau s i se duceau, s i ei n-aveau vreme nici m acar s a m annce. Oamenii veneau cu gr amada dup a Hristos, a steptnd cu ner abdare s a e vindeca ti s i dorind s a asculte cuvintele Lui. Mul ti se sim teau atra si c atre El, pentru c a vedeau n El un izvor de binecuvnt ari. Mul ti dintre cei care se mbulzeau n jurul Lui, pentru a primi darul cel pre tios al s an at a tii, l primeau ca Mntuitor al lor. Mul ti al tii, temndu-se atunci din cauza fariseilor s a m arturiseasc a despre El, au fost converti ti la coborrea [360] Duhului Sfnt s i L-au cunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu naintea preo tilor s i mai marilor nfuria ti. Dar acum Hristos dorea un loc retras, ca s a poat a cu ucenicii S ai, deoarece avea s a le spun a multe. n lucrarea lor trecuser a prin lupte s i ntlniser a mpotriviri n diferite feluri. Pn a aici, ei se sf atuiser a cu Isus n toate lucrurile; dar, pentru un timp, fuseser a singuri s i n anumite ocazii fuseser a n mare cump an a, ne stiind ce trebuie s a fac a. Ei g asiser a mult a ncurajare n lucrarea lor, deoarece Hristos n El, s nu-i trimisese f ar a Duhul Sfnt s i, prin credin ta avr siser a 303

304

Hristos Lumina Lumii

multe minuni; dar acum aveau nevoie s a e hr ani ti din Pinea Vie tii. Aveau nevoie s a mearg a ntr-un loc retras, unde s a poat a sta n comuniune cu Hristos s i s a primeasc a ndrum ari pentru lucrarea lor viitoare. Isus le-a zis: Veni ti singuri la o parte, ntr-un loc pustiu, s i odihni ti-v a pu tin. Hristos este plin de bun atate s i de mil a pentru to ti cei ce sunt n serviciul S au. El voia s a le arate ucenicilor S ai c a Dumnezeu nu cere jertf a, ci mil a. Ei si puseser a tot suetul pentru a lucra spre binele oamenilor, s i aceasta le istovise puterea zic as i intelectual a. Era datoria lor s a se odihneasc a. Cnd au v azut succesul lucr arii lor, ucenicii s-au aat n primejdia de a se ncrede n ei n si si, de a cultiva ngmfarea spiritual a s i astfel de a c adea prad a ispitelor lui Satana. n fa ta lor se aa o mare lucrare s i, mai nainte de toate, trebuiau s a nve te c a t aria lor nu se a a n ei, ci n Dumnezeu. Asemenea lui Moise n pustia Sinai, asemenea lui David pe dealurile Iudeii sau asemenea lui Ilie la prul Cherit, ucenicii aveau nevoie s a se retrag a din lucrarea lor obositoare s i s a e n comuniune cu Hristos, cu natura s i cu propriile inimi. Pe cnd ucenicii se aau n c al atoria lor misionar a, Isus vizitase alte ora se s i sate, predicnd Evanghelia mp ar a tiei. Cam n acest timp, El a primit ve stile despre moartea lui Ioan Botez atorul. Evenimentul acesta I-a ar atat cu claritate care avea s a e sfr situl drumului S au. Umbre tot mai ntunecate se adunau asupra c ar arii Sale. Preo tii s i rabinii c autau momentul potrivit pentru a-L omor, iscoadele erau pe urmele Lui s i n toate p ar tile se nmul teau comploturile pentru distrugerea Lui. Ve stile despre predicarea apostolilor prin Galilea au ajuns pn a la Irod, atr agndu-i aten tia asupra lui Isus s i a lucr arii Lui. Acesta este Ioan Botez atorul, a zis el; a nviat din mor ti; s i s i-a exprimat dorin ta de a-L vedea pe Isus. Irod se temea necontenit ca nu cumva s a se fac a pe ascuns vreo revolu tie, cu scopul de a-l detrona s i de a scutura jugul roman care ap asa asupra na tiunii iudaice. [361] Spiritul de nemul tumtre s i de r ascoal a pusese st apnire pe ntreaga na tiune. Se vedea bine c a lucrarea public a a lui Hristos n Galilea nu mai putea continua mult a vreme. Scenele suferin tei Lui se apropiau s i El dorea ca pentru o vreme s a e departe de nelini stea mul timii. Cu inima ntristat a, ucenicii lui Ioan au adus trupul mutilat la locul ngrop aciunii. Apoi s-au dus s i au dat de s tire lui Isus. Uce-

Veni ti s a v a odihni ti

305

nicii ace stia fuseser a gelo si pe Hristos, atunci cnd li s-a p arut c a i ndep arteaz a pe oameni de la Ioan. Ei fuseser a de partea fariseilor, acuzndu-L atunci cnd st atuse cu vame sii la masa lui Matei. Ei se ndoiser a de misiunea Lui dumnezeiasc a, pentru c a nu l eliberase torul lor murise s pe Ioan Botez atorul, dar acum, cnd nv a ta i inima lor dorea dup a mngiere n marea lor ntristare s i dup a c al auzire n lucrarea lor viitoare, au venit la Isus s i s-au unit cu El. Chiar s i ei aveau nevoie de un timp de lini ste pentru comuniune cu Mntuitorul. Aproape de Betsaida, la cap atul de miaz anoapte al lacului, era o regiune singuratic a, acum nfrumuse tat a de iarba proasp at a de prim avar a, care oferea un loc pl acut pentru Isus s i pentru ucenicii Lui. Au plecat c atre acest loc, str ab atnd lacul cu barca. Aici urmau s a e departe de oboselile c al atoriei s i de mbulzeala s i agita tia ora sului. Scenele naturii erau ele nsele o odihn a, o schimbare pl acut a pentru sim turile lor. Aici puteau s a asculte cuvintele lui Hristos, f ar a s a mai aud a ntreruperile mnioase, ripostele s i acuza tiile c arturarilor s i fariseilor. Aici puteau s a se bucure pentru pu tin a vreme de o p art as ie pre tioas a n tov ar as ia Domnului lor. Odihna pe care s i-au ng aduit-o Domnul s i ucenicii nu era o odihn a egoist a. Timpul petrecut n locul acela retras n-a fost dedicat c aut arii de pl aceri. Acolo a vorbit despre lucrarea lui Dumnezeu s i despre posibilitatea de a face ca lucrarea lor s a e mai ecient a. Ucenicii fuseser a cu Hristos s i puteau s a-L n teleag a; lor nu era nevoie s a le vorbeasc a n parabole. El le-a corectat gre selile s i le-a explicat calea cea mai bun a pentru a se apropia de oameni. Ei au primit t arie din puterea divin as i au fost inspira ti cu n adejde s i curaj. Cu toate c a Isus putea s a fac a minuni s i ar putut s a-i mputerniceasc as i pe ucenici s a fac a minuni, El i-a ndrumat pe slujitorii S ai obosi ti s a mearg a la tar as i s a se odihneasc a. Atunci cnd a spus c a seceri sul era mare s i lucr atorii pu tini, n-a st aruit ca ucenicii S ai s a munceasc a f ar a ncetare, ci a zis: Ruga ti dar pe Domnul seceris ului s a scoat a lucr atori la seceri sul S au (Mat. 9, 38). Dumnezeu [362] a rnduit ec arui om o anumit a lucrare, dup a puterile lui (Efes. 4, 11-13) s i El nu vrea ca un num ar mic de lucr atori s a e mpov arat cu r aspunderi, iar al tii s a nu poarte nici o povar a, s a nu fac a nimic pentru semenii lor. Cuvintele de comp atimire ale lui Hristos sunt rostite c atre lucr atorii S ai de ast azi tot a sa de sigur ca s i atunci cnd au fost spuse

306

Hristos Lumina Lumii

ucenicilor S ai. Veni ti la o parte... s i odihni ti-v a pu tin, spune El c atre cei obosi ti s i ap asa ti. Nu este un lucru n telept s a i f ar a ncetare sub tensiunea lucrului s i a solicit arilor de tot felul, chiar dac a sunt n slujba nevoilor spirituale ale oamenilor, pentru c a n felul acesta este neglijat a evlavia personal a, iar puterile min tii, ale suetului s i ale corpului sunt istovite. De la ucenicii lui Hristos se cere lep adare de sine s i s a fac a sacricii; dar ei trebuie s a aib a grij a ca nu cumva, prin zelul lor exagerat, Satana s a se foloseasc a de sl abiciunile naturii omene sti s i lucrarea lui Dumnezeu s a e def aimat a. Dup a aprecierea rabinilor, esen ta religiei consta n a totdeauna ntr-o activitate intens a. Ei se legau de unele fapte exterioare pentru as i ar ata nalta lor evlavie. n felul acesta se desp ar teau de Dumnezeu s i se zideau n mul tumirea de sine. Primejdia aceasta exist as i ast azi. Pe m asur a ce activitatea cre ste s i avem succes ntr-o ramur a oarecare a lucr arii pentru Dumnezeu, apare primejdia de a ne ncrede n planurile s i metodele omene sti. Exist a tendin ta de a ne ruga mai pu pu tin s i de a avea credin ta tin a. Ca s i ucenicii, suntem n primejdia de a pierde din vedere dependen ta noastr a de Dumnezeu s i de a c auta s a facem un mntuitor din activitatea noastr a. Trebuie s a privim f ar a ncetare la Isus s i s a ne d am seama c a puterea Lui este aceea care s avr se ste lucrarea. De si trebuie s a lucr am cu rvn a pentru mntuirea celor pierdu ti, trebuie s a ne lu am timp s i pentru medita tie, pentru rug aciune s i pentru studierea Cuvntului lui Dumnezeu. Numai lucrul s avr sit cu mult a rug aciune s i sn tit prin meritele lui Hristos se va dovedi n cele din urm a a folositor spre bine. nu a fost a Nici o alt a via ta sa mpov arat a cu munc as i r aspundere ca via ta lui Isus; s i, cu toate acestea, ct de des Se ruga El! Ct de constant a era comuniunea Lui cu Dumnezeu! Mereu s i mereu, n istoria vie tii Sale p amnte sti, se g asesc rapoarte ca acestea: Pe cnd era nc a ntuneric de tot, Isus S-a sculat s i S-a dus ntr-un loc pustiu. Si Se ruga acolo. Oamenii se strngeau cu gr amada ca s a-L asculte s i s a e vindeca ti de bolile lor. Iar El Se ducea n locuri pustii s i Se ruga. n zilele acelea Isus S-a dus n munte s a Se roage s i a petrecut toat a noaptea n rug aciune c atre Dumnezeu (Marcu 1, 35; Luca 5, 15-16; 6, 12). cu totul devotat ntr-o via ta a pentru binele altora, Mntuitorul a [363] considerat c a este necesar s a Se retrag a din oboselile c al atoriei s i din mijlocul gloatei care-L urma n ecare zi. El trebuia s a Se retrag a

Veni ti s a v a odihni ti

307

de nencetat dintr-o via ta a activitate s i din contactul cu nevoile omene sti, pentru a c auta un loc lini stit s i o comuniune nentrerupt a cu Tat al S au. Fiind una cu noi, p arta s la nevoile s i sl abiciunile noastre, El era cu totul dependent de Dumnezeu s i, n locul tainic al rug aciunii, c auta putere divin a ca s a poat a merge mai departe narmat pentru a-Si mplini datoria s i pentru a nfrunta ncerc arile. ntr-o lume de p acat, Isus a avut de suportat lupte s i chinuri suete sti. n comuniunea cu Dumnezeu, El a putut s a Se despov areze de ntrist arile care l zdrobeau. Aici, El g asea mngiere s i bucurie. n Hristos, strig atul omenirii ajungea la P arintele milei nem arginite. Ca om, n al ta cereri la tronul lui Dumnezeu pn a cnd natura Sa omeneasc a era nc arcat a de un curent ceresc, care trebuia s a lege natura omeneasc a de cea dumnezeiasc a. Printr-o continu a comu de la Dumnezeu, ca s lumii. niune, El a primit via ta a poat a da via ta Experien ta Lui trebuie s a e s i experien ta noastr a. Veni ti singuri la o parte, ne ndeamn a El. Dac a vom lua seama la cuvintele Lui, vom mai puternici s i mai folositori. Ucenicii L-au c autat pe Isus s i I-au spus totul; iar El i-a ncurajat s i i-a nv a tat. Dac a azi ne-am lua timp s a mergem la Isus s i s a-I spunem nevoile noastre, n-am dezam agi ti; El ar la dreapta noastr a pentru a ne ajuta. Avem n nevoie de mai mult a simplitate, de mai mult a ncredere s i credin ta Mntuitorul nostru. El, al c arui nume este Dumnezeu tare, P arintele ve sniciilor, Domn al p acii, El, despre care st a scris: Domnia va pe um arul Lui, este Sfetnicul Minunat. Suntem invita ti s a cerem n telepciune de la El. El d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare (Is. 9, 6; Iacov 1, 5). n to ti aceia care se a seaz a sub instruirea lui Dumnezeu trebuie s a care nu e n armonie cu lumea, cu obiceiurile s se descopere o via ta i personal practicile ei; ecare are nevoie de o experien ta a n ob tinerea cunoa sterii voin tei lui Dumnezeu. Trebuie ca ecare dintre noi s a-L auzim vorbind inimii noastre. Cnd orice glas amu te ste s i a stept am n lini ste naintea Lui, t acerea suetului face s i mai clar glasul lui Dumnezeu. El ne ndeamn a: Fi ti lini sti ti s i s as ti ti c a Eu sunt Dumnezeu (Ps. 46, 10). Numai aici poate g asit a adev arata odihn a. Si aceasta e preg atirea adev arat a pentru aceia care lucreaz a pentru Dumnezeu. n mijlocul mul timii gr abite s i n vltoarea activit a tii intense a vie tii, suetul astfel nviorat va nconjurat cu o atmosfer a

308

Hristos Lumina Lumii

de lumin as i pace. Via ta va r aspndi un miros pl acut s i va descoperi [364] o putere divin a, care va ajunge la inima oamenilor.

Capitolul 39 Da ti-le voi s a m annce


HRISTOS SE RETRASESE cu ucenicii S ai ntr-un loc lini stit, dar aceast a ocazie rar a de lini ste a fost curnd ntrerupt a. Ucenicii credeau c a s-au retras ntr-un loc unde nu vor tulbura ti; dar, ndat a torului, a ntrebat: Unde este? ce mul timea a sim tit lipsa nv a ta C tiva observaser a direc tia n care plecase Isus cu ucenicii. Mul ti au plecat pe uscat, pe cnd al tii au plecat dup a ei cu corabia. Pa stele era aproape s i, din locuri apropiate sau dep artate, grupe de pelerini n drumul lor c atre Ierusalim se adunau s a-L vad a pe Isus. Au mai venit pe lng a ei s i al tii, pn a cnd s-au adunat la un loc cinci mii de rm, b arba ti, n afar a de femei s i copii. nainte ca Isus s a ajung a la ta o mare mul time l a stepta. Dar El a cobort f ar a s a e observat s i a r amas ctva timp la o parte cu ucenicii Lui. De pe coasta muntelui, El a privit la mul timea n mi scare s i inima Lui s-a umplut de mil a. Cu toate c a era ntrerupt s i c a I se r apea odihna, nu era lipsit de r abdare. Cnd S-a uitat la oamenii care veneau mereu, a v azut c a acolo era o nevoie mai mare, care trebuia s a e luat a n seam a. I S-a f acut mil a de ei, pentru c a erau ca ni ste oi care nu aveau p astor. P ar asind locul S au retras, a g asit un loc potrivit de unde putea s a le dea ajutor. Ei nu primiser a nici un ajutor [365] de la preo ti s i conduc atori, dar de la Hristos porneau valuri de via ta vindec atoare atunci cnd i nv a ta pe oameni calea mntuirii. Oamenii ascultau cuvintele pline de ndurare care porneau cu mbel sugare de pe buzele Fiului lui Dumnezeu. Ei ascultau cuvintele pline de har, dar att de clare s i de simple, nct erau ca un balsam din Ghilead pentru suetele lor. Vindecarea dat a de mna Lui pentru muribund, u dumnezeiasc a aducea voie bun as i via ta surare s i s an atate pentru bolnavi. n ziua aceea, li s-a p arut c a cerul s-a cobort pe p amnt s i nici nu- si d adeau seama ct a vreme trecuse de cnd nu mai mncaser a ceva. n cele din urm a, ziua s-a sfr sit. Soarele cobora spre apus s i, cu toate acestea, lumea r amnea pe loc. Isus lucrase toat a ziua f ar a s a m annce sau s a Se odihneasc a. Era palid de oboseal as i de foame, 309

310

Hristos Lumina Lumii

iar ucenicii L-au rugat s a nceteze munca. Dar El nu Se putea retrage din mul timea care se mbulzea n jurul Lui. n cele din urm a, ucenicii au venit la El s i au st aruit, spunnd c a este spre binele oamenilor s a e trimi si acas a. Mul ti veniser a . n ora de departe s i nu mncaser a nimic de diminea ta sele s i satele nvecinate puteau s a cumpere hran a. Dar Isus a zis: Da ti-le voi s a m annce s i, ntorcndu-se c atre Filip, a ntrebat: De unde avem s a cump ar am pine ca s a m annce oamenii ace stia? A spus lucrul acesta ca s a ncerce credin ta acestui ucenic. Filip a privit spre marea s aceea de capete s i s-a gndit c a era cu neputin ta a se procure hran a pentru a mplini nevoile unei asemenea mul timi. El a r aspuns c a pinile care s-ar putut lua cu dou a sute de dinari nici n-ar ajunge s a mpart a la ecare cte pu tin. Isus a ntrebat ce s-ar putut g asi de mncare la oameni. Este aici un b aie tel, a zis Andrei, care are cinci pini de orz s i doi pe sti; dar ce sunt acestea la at tia? Isus a cerut s a e aduse la El. Apoi le-a poruncit ucenicilor s a a seze oamenii pe iarb a n cete de cte cincizeci sau o sut a, pentru a tine ordine s i pentru ca to ti s a e martori la ceea ce voia s a fac a. O dat a mplinit lucrul acesta, Isus a luat hrana si, ridicndu-Si ochii spre cer, a rostit binecuvntarea. Apoi a frnt pinile s i le-a dat ucenicilor, ca ei s a le mpart a norodului. Au mncat to ti s i s-au s aturat; s i au ridicat dou asprezece co suri pline cu rimituri s i cu ce mai r am asese din pe sti. El, care ar ata oamenilor calea pe care s a- si c stige pacea s i fericirea, S-a ngrijit de nevoile lor vremelnice n aceea si m asur a ca de cele spirituale. Oamenii erau obosi ti s i sl abi ti. Erau acolo mame cu copila si n bra te s i copii mici, care se ag a tau de rochiile lor. Mul ti [366] st atuser a ore ntregi n picioare. Ei fuseser a att de profund interesa ti de cuvintele lui Hristos, nct nici nu se gndiser a s a stea jos, iar mul timea era att de numeroas a, nct exista primejdia s a se calce n picioare. Isus voia s a le dea ocazia s a se odihneasc as i i-a invitat s a stea jos. n locul acela era iarb a mult as i to ti se puteau odihni bine. Hristos nu a f acut minuni dect atunci cnd a fost absolut necesar s i ecare minune avea nsu sirea de a-i conduce pe oameni la pomul vie tii, ale c arui frunze sunt pentru vindecarea neamurilor. [367] Hrana modest a, mp ar tit a de minile ucenicilor, cuprindea o mare turi. Ceea ce se oferise era o hran comoar a de nv a ta a simpl a, pe stii s i pinile de orz erau hrana zilnic a a pescarilor din jurul M arii Galileii.

Da ti-le voi s a m annce

311

Hristos ar putut s a ntind a naintea oamenilor o mas a bogat a, dar hrana preg atit a numai pentru mul tumirea poftei n-ar adus nici o tur nv a ta a pentru binele lor. Hristos i-a nv a tat prin aceasta c a proviziile naturale date omului de Dumnezeu fuseser a folosite r au. Si niciodat a n-au avut oamenii atta bucurie la ospe tele str alucitoare, preg atite pentru mul tumirea unui gust stricat, cum s-au bucurat ace sti oameni de odihna s i hrana simpl a date de Hristos att de departe de locuin tele omene sti. Dac a oamenii de ast azi ar simpli n obiceiurile lor, tr aind n armonie cu legile naturii, ca Adam s i Eva la nceput, ar mijloace ndestul atoare pentru nevoile familiei omene sti. Ar mai pu tine nevoi nchipuite s i mai multe ocazii de a lucra dup a voia lui Dumnezeu. Dar egoismul s i satisfacerea gusturilor necurate au adus n lume p acatul s i mizeria, unul din cauza excesului, iar altul din cauza lipsei. Isus n-a c autat s a-i atrag a pe oameni prin satisfacerea dorin tei dup a bel sug. Pentru aceast a mare mul time, obosit as i amnd a dup a o zi nc arcat as i plin a de ncordare, hrana simpl a era o asigurare nu numai a puterii Sale, ci s i a purt arii Sale de grij a pentru nevoile obi snuite ale vie tii. Mntuitorul nu le-a f ag aduit urma silor S ai bel sugul lumii; hrana lor poate s a e simpl as i chiar pu tin a; partea lor poate s a e s ar acia, dar Cuvntul Lui d a asigurarea c a nevoile lor vor mplinite, iar El a f ag aduit lucruri mai bune dect bunurile p amnte sti, s i anume prezen ta Lui mngietoare. Prin hr anirea celor cinci mii, Isus a ridicat v alul care acoper a lumea natural as i a descoperit puterea care lucreaz a necontenit pentru binele nostru. n cre sterea roadelor p amntului, Dumnezeu face n ecare zi o minune. Aceea si lucrare care s-a produs prin hr anirea mul timii se realizeaz a pe cale natural a. Oamenii preg atesc p amntul s i seam an a s amn ta, dar via ta dat a de Dumnezeu este aceea care face s a germineze s amn ta. Ploaia, aerul s i lumina de la Dumnezeu fac s a apar a nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic (Marcu 4, 28). Dumnezeu hr ane ste zilnic milioane de in te cu roadele p amntului. Oamenii sunt chema ti s a conlucreze cu Dumnezeu la ngrijirea semin telor s i la facerea pinii s i din cauza aceasta ei pierd din vedere lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu dau lui Dumnezeu slava datorat a Numelui S au sfnt. Lucrarea puterii Lui era pus a n [368] seama cauzelor naturale sau a in telor omene sti, n locul lui Dum-

312

Hristos Lumina Lumii

nezeu este sl avit omul, iar darurile milostive ale lui Dumnezeu sunt r au folosite pentru un scop egoist s i ajung un blestem, n loc s a e o binecuvntare. Dumnezeu caut a s a schimbe toate acestea. El dore ste ca priceperea noastr a greoaie s a e nviorat a, pentru a deosebi bun atatea Lui milostiv a, s i s a-L sl avim pentru lucrarea puterii Sale. El dore ste s a-L recunoa stem n darurile Sale, pentru ca ele s a e a sa cum au fost pl anuite, o binecuvntare pentru noi. Tocmai pentru scopul acesta au fost s avr site minunile lui Hristos. Dup a ce mul timea a fost hr anit a, a mai r amas hran a din bel sug. Dar El, care are la ndemn a toate izvoarele puterii nesfr site, a zis: Strnge ti rimiturile care au r amas, ca s a nu se piard a nimic. Cuvintele acestea nsemnau mai mult dect a pune pinea n co suri. tura era dubl nv a ta a. Nimic nu trebuie s a se piard a. Nu trebuie s a l as am nefolosite ocaziile trec atoare. S a nu neglij am nimic ce ar putea omeneasc de folos pentru o in ta a. S a se adune tot ce ar putea ajuta la potolirea foamei celor amnzi de pe p amnt. Aceea si grij a s a e s i n cele spirituale. Cnd s-au adunat co surile cu rimituri, oamenii s-au gndit la prietenii lor de acas a. Doreau ca s i ei s a aib a parte de pinea binecuvntat a de Hristos. Con tinutul co surilor a fost mp ar tit acelora din mul time care doreau s i dus prin toate satele din jur. n felul acesta, aceia care luaser a parte la mas a urmau s a dea s i altora pinea care se cobora din cer, pentru a potoli foamea suetului. Ei urmau s a repete ceea ce nv a taser a din lucr arile minunate ale lui Dumnezeu. Nimic nu trebuia s a se piard a. Nici un cuvnt despre mntuirea ve snic a nu trebuia s a cad a la p amnt, f ar a folos. lec Minunea cu pinile ne nva ta tia dependen tei de Dumnezeu. Cnd Hristos a hr anit pe cei cinci mii, hrana nu se g asea la ndemn a. n mod evident, Hristos nu avea la dispozi tie cele necesare. Iat a-L n pustie cu cinci mii de oameni, afar a de femei s i copii. El nu-i invitase s a vin a dup a El; veniser a acolo f ar a s a fost chema ti sau turile obliga ti; dar El s tia c a, dup a ce ascultaser a atta timp nv a ta Lui, oamenii erau amnzi s i obosi ti, deoarece s i El, asemenea lor, avea nevoie de hran a. Erau departe de cas as i noaptea se apropia. Mul ti dintre ei nu aveau mijloace ca s a- si cumpere hran a. El, care pentru binele lor postise patruzeci de zile n pustie, nu voia ca ei s a se ntoarc a amnzi la casele lor. Providen ta lui Dumnezeu l a sezase pe Isus acolo unde Se aa, s i El era dependent de Tat al S au [369] ceresc pentru mijloacele care urmau s a mplineasc a nevoile lor.

Da ti-le voi s a m annce

313

Cnd suntem adu si n situa tii dicile, trebuie s a depindem de n orice Dumnezeu. Trebuie s a folosim n telepciune s i chibzuin ta , pentru ca nu cumva, prin ac lucru n via ta tiunile noastre necugetate, s a ajungem singuri n ncercare. Nu trebuie s a ne arunc am n greut a ti, neglijnd mijloacele rnduite de Dumnezeu s i folosind r au darurile pe care El ni le-a dat. Lucr atorii lui Hristos trebuie s a asculte turile Lui. Lucrarea este a lui Dumnezeu s necondi tionat de nv a ta i, dac a vrem s a ducem altora binecuvntarea, trebuie s a urm am planurile Lui. Eul nu trebuie niciodat a s a e a sezat n centrul aten tiei, nu trebuie s a i se aduc a onoruri. Dac a facem planuri dup a ideile noastre, Domnul ne va l asa n gre selile noastre. Dar, atunci cnd urm am ndrum arile Lui s i suntem totu si adu si n situa tii grele, El ne va elibera. Nu trebuie s a ne l as am prad a descuraj arii, ci n toate cazurile s a c aut am ajutor la Acela care are la ndemn a resurse inepuizabile. Adesea vom n situa tii grele s i atunci, cu cea mai deplin a ncredere, trebuie s a depindem de Dumnezeu. El va ocroti care a ajuns n greut orice in ta a ti din cauz a c aa tinut st aruitor la calea Domnului. Hristos ne-a ndemnat prin profetul Isaia: mparte- ti pinea cu cel amnd si satur a suetul lipsit; dac a vezi pe un om gol, acoper a-l s i nu ntoarce spatele semenului t au s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost (Is. 58, 7-10). El ne-a spus: Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a (Marcu 16, 15). Dar de cte ori nu ne sim tim inima grea s i credin ta sl abind, cnd vedem ct de mari sunt nevoile s i ct de slabe sunt mijloacele pe care le avem la ndemn a! Asemenea lui Andrei, care privea la cele cinci pini de orz s i la cei doi pe sti sori, exclam am: Ce sunt acestea pentru at tia? Adesea ezit am, nevrnd s a d am tot ce avem, temndu-ne s a cheltuim s i s a m cheltui ti pentru al tii. Dar Isus ne-a s invitat: Da ti-le voi s a m annce. Porunca Lui este o f ag aduin ta i n spatele ei se g ase ste aceea si putere care a hr anit mul timea de pe malul lacului. n lucrarea lui Hristos de a mplini nevoile trec atoare ale mul timii tur nfometate, este cuprins a o nv a ta a spiritual a profund a pentru to ti lucr atorii S ai. Hristos a primit de la Tat al, El a mp ar tit ucenicilor, ace stia au dat mai departe mul timii, iar oamenii au dat unii altora. n felul acesta, to ti cei care sunt uni ti cu Hristos vor primi de la El pinea vie tii, hrana cereasc a, s i o vor mp ar ti altora.

314

Hristos Lumina Lumii

Cu deplin a ncredere n Dumnezeu, Isus a luat cele cteva pini; s i cu toate c a ele ar fost prea pu tine chiar pentru mica grup a a ucenicilor S ai, El nu i-a chemat s a m annce, ci a nceput s a le mpart a, spunndu-le s a-i serveasc a pe oameni. Hrana s-a nmul tit n minile [370] Lui s i minile ucenicilor ntinse c atre Hristos, care este Pinea Vie tii, nu erau niciodat a goale. Cantitatea aceea mic a a fost ndestul atoare pentru to ti. Dup a ce au fost mplinite nevoile oamenilor, au fost adunate rimiturile, iar Hristos s i ucenicii S ai au mncat mpreun a din hrana aceasta cereasc a, att de pre tioas a. Ucenicii erau mijlocul de leg atur a dintre Hristos s i oameni. Aceasta trebuie s a e o mare ncurajare pentru ucenicii S ai de ast azi. Hristos este marele centru, izvorul a toat a puterea. Ucenicii Lui vor primi de la El tot ce le trebuie. Cei mai inteligen ti s i cei mai spirituali nu pot s a dea dect ceea ce au primit. Nu pot s a dea nimic de la ei pentru satisfacerea nevoilor suetului. Noi suntem n stare s a d am altora numai ceea ce primim de la Hristos s i nu putem primi dect dac a d am altora. Dac a vom da altora, atunci vom primi s i noi f ar a ncetare s i, cu ct d am mai mult, cu att primim mai mult. n felul s acesta putem s a avem credin ta i ncredere, putem primi s i putem da. Lucrarea de cl adire a mp ar a tiei lui Dumnezeu va nainta, cu toate c a, dup a toate aparen tele, se mi sc a ncet s i cu toate c a neputin ta noastr a atest a dicultatea naint arii. Lucrarea este a lui Dumnezeu s i El va da mijloace s i va trimite ca ajutoare ucenici sinceri s i credincio si, ale c aror mini se vor umple cu hran a pentru mul timea nfometat a. Dumnezeu nu-i p ar ase ste pe aceia care lucreaz a n iubire pentru a da cuvntul vie tii acelora care pier s i care, la rndul lor, ntind minile s a primeasc a hran a, ca s a poat a da s i altor inimi nfometate. n lucrarea noastr a pentru Dumnezeu, exist a primejdia de a ne ncrede prea mult n ceea ce poate face omul cu talentele s i iscusin ta lui. Din cauza aceasta pierdem din vedere pe unicul MaestruLucr ator. Prea des, cel care lucreaz a pentru Hristos nu- si d a seama de r aspunderea pe care o are. El este n primejdie s a lase poverile sale pe seama organiza tiilor, n loc s a se ncread a n Acela care este izvorul oric arei puteri. Este o mare gre seal a s a ne ncredem n n telepciunea omeneasc a sau n num arul celor ce lucreaz a pentru Dumnezeu. Lucrarea cu succes pentru Hristos nu depinde att de

Da ti-le voi s a m annce

315

mult de num ar sau de talent, ct de cur a tia scopurilor, de adev arata simplitate a unei credin te pline de zel s i care se bizuie cu totul pe puterea lui Dumnezeu. Trebuie s a ne asum am r aspunderi personale, trebuie s a ne ndeplinim ecare datoria, trebuie f acute eforturi personale pentru aceia care nu l cunosc pe Hristos. n loc s a arunci r aspunderile personale asupra altuia, pe care-l socote sti mai nzestrat dect tine, lucreaz a potrivit cu propria capacitate. Cnd vi se ridic a n inim a ntrebarea: De unde s a cump ar am pine, ca to ti ace stia s a poat a mnca?, nu l asa ti ca r aspunsul vostru s a e r aspunsul necredin tei. Cnd ucenicii au auzit ndrumarea dat a de Mntuitorul: Da ti-le voi s a m annce, n mintea lor s-au ivit tot felul de greut a ti. Ei au pus ntrebarea: S a mergem prin sate [371] s a cump ar am hran a? Tot astfel s i acum, cnd oamenii duc lips a de pinea vie tii, copiii lui Dumnezeu ntreab a: S a trimitem dup a cineva, care s a vin a s a le dea hran a? Dar ce a zis Hristos? Spune ti oamenilor s a stea jos; s i i-a hr anit acolo. Tot astfel, cnd sunte ti nconjura ti de suete n nevoie, s as ti ti c a Isus este s i El prezent acolo. Comunica ti cu El. Aduce ti pinile voastre de orz la Isus. Mijloacele pe care le avem noi ar p area c a nu sunt ndestul atoare , avnd ncredere pentru lucru; dar, dac a vom porni nainte n credin ta n puterea atotndestul atoare a lui Dumnezeu, izvoare mbel sugate se vor deschide n fa ta noastr a. Dac a lucrul este de la Dumnezeu, El nsu si va asigura mijloacele necesare pentru aducerea lui la ndeplinire. El va r aspl ati ncrederea simpl a, cinstit a, n El. Pu tinul care este folosit cu n telepciune s i cu economie n slujba Domnului cerului va cre ste chiar prin faptul c a este mp art as it altora. n mna lui Hristos, cantitatea cea mic a de hran a nu a sc azut pn a cnd mul timea nfometat a nu a fost s aturat a. Dac a mergem la Izvorul puterii cu bra tele credin tei deschise pentru a primi, vom sus tinu ti n lucrarea noastr a chiar n mprejur arile cele mai descurajatoare s i vom f acu ti n stare s a d am altora pinea vie tii. Domnul zice: Da ti, s i vi se va da. Cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera... Si Dumnezeu poate s a v a umple cu orice har, pentru ca, avnd totdeauna din toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a, dup a cum este scris: A mpr as tiat, a dat s aracilor,

316

Hristos Lumina Lumii

Neprih anirea lui r amne n veac. sem Cel ce d a s amn ta an atorului s i pine pentru hran a, v a va da s i v a va nmul ti s i vou a s amn ta de sem anat s i va face s a creasc a roadele neprih anirii voastre. n chipul acesta ve ti mbog a ti ti n toate privin tele, pentru orice d arnicie care, prin noi, va face s a se [372] aduc a mul tumiri lui Dumnezeu (Luca 6, 38; 2 Cor. 9, 6-11). [373] [374] [375] [376] [377]

Capitolul 40 O noapte pe lac


n amurgul serii de priSEZND PE CMPIA NVERZITA, m avar a, oamenii au mncat din hrana pe care le-o d aduse Hristos. Cuvintele pe care le auziser a n ziua aceea ajunseser a la ei ca un glas al lui Dumnezeu. Numai puterea divin a putea s a ndeplineasc a lucr arile de vindecare la care ei fuseser a martori. Dar minunea cu pinile i-a mi scat pe to ti oamenii din aceast a mare mul time. To ti fuseser a p arta si la binecuvnt arile ei. n zilele lui Moise, Dumnezeu hr anise pe Israel cu man a n pustie; dar cine era Cel care-i hr anise n ziua aceea, dac a nu Mesia despre care proorocise Moise? Nici o putere omeneasc a n-ar putut crea din cinci pini de orz s i din doi pe sti sori atta hran a pentru a s atura mii de oameni nfometa ti. Si au spus unul c atre altul: Cu adev arat, acesta este proorocul cel a steptat n lume. Toat a ziua, convingerea aceasta sporise s i c ap atase putere. Actul acesta suprem era asigurarea c a mult a steptatul Eliberator era ntre ei. N adejdile oamenilor cre steau mereu s i mereu. Acesta este Cel care va face din Iudea un paradis p amntesc, o tar a n care s a curg a . El poate s lapte s i miere. El poate s a mplineasc a orice dorin ta a sf arme puterea romanilor att de detesta ti. El poate s a elibereze pe Iuda s i Ierusalimul. El poate s a vindece pe solda tii r ani ti n lupt a. El poate s a asigure hran a pentru o sti ntregi. El poate s a cucereasc a [378] neamuri s i s a dea lui Israel st apnirea de mult c autat a. n entuziasmul lor, oamenii sunt gata s a-L ncoroneze ca mp arat. Ei v ad ns a c a El nu face nici un efort pentru a atrage aten tia sau pentru a-Si atrage onorurile mul timii. Aici Se deosebe ste cu totul de preo ti s i de mai mari s i ei se tem c a niciodat a El nu va cere s a ia tronul lui David. Dup a ce s-au sf atuit, s-au n teles s a-L ia cu for ta s i s a-L proclame mp arat al lui Israel. Ucenicii se unesc cu mul timea, declarnd c a tronul lui David i revine de drept Domnului lor. Numai modestia, ziceau ei, l face pe Hristos s a refuze o asemenea onoare. ns a oamenii trebuie s a-L nal te ca Eliberator al lor. Preo tii cei 317

318

Hristos Lumina Lumii

arogan ti s i mai marii s a e constrn si s a-L onoreze pe Acela care vine mbr acat cu autoritatea lui Dumnezeu. Cu ner abdare se preg atesc s a- si aduc a planul la ndeplinire, dar Isus vede ce se preg ate ste s i n telege mai bine ca ei care va urmarea unei asemenea mi sc ari. Chiar acum preo tii s i mai marii i vneaz a via ta. l acuz a c a i ndep arteaz a pe oameni de la ei. Urmarea ncerc arii de a-L pune pe tron ar violen ta s i r ascoala, iar lucrarea mp ar a tiei spirituale ar mpiedicat a. F ar a ntrziere, mi scarea trebuie oprit a. Chemndu-i pe ucenici, Isus le spune s a ia corabia, s a se rentoarc a de ndat a la Capernaum, l asndu-L pe El s a dea drumul oamenilor. Niciodat a nu li se p aruse o alt a porunc a a lui Hristos mai greu de ndeplinit. De mult a vreme ucenicii n ad ajduiser a ntr-o mi scare a mul timii care s a-L a seze pe Isus pe tron; ei nu puteau suporta gndul c a tot acest entuziasm urma s a se iroseasc a n van. Mul timile care se adunau pentru a s arb atori Pa stele doreau s a vad a pe noul profet. Pentru ucenicii S ai, aceasta p area ocazia de aur de a-L pune pe Domnul lor iubit pe tronul lui Israel. n n ac ararea acestei noi ambi tii, le era greu s a plece de bun avoie s i s a-L p ar aseasc a pe Isus pe rmul acela pustiu. Au protestat mpotriva acestei hot ta arri, dar Isus le-a vorbit de ast a dat a cu o autoritate pe care niciodat a mai nainte de ei. Stiau nu o folosise fa ta c a ar n zadar s a se mpotriveasc a mai departe s i n t acere s-au ndreptat c atre lac. Isus le porunce ste acum oamenilor s a se mpr as tie, iar gesturile Lui sunt att de hot arte, nct nimeni nu ndr azne ste s a se mpotriveasc a. Cuvintele de laud as i de prosl avire li s-au oprit pe buze. Pa sii li se opresc n momentul n care se preg ateau s a-L proclame mp arat s i de pe fa ta lor dispar bucuria s i ner abdarea. n mul timea puternic tare, dar aceea sunt oameni cu inteligen ta as i cu voin ta puterea mp ar ateasc a a lui Isus s i cele cteva cuvinte lini stite ale [379] poruncii opresc tumultul s i le mpiedic a planurile. Recunosc n El o putere mai presus de autoritatea p amnteasc as i, f ar a alt a ntrebare, se supun. R amas singur, Isus S-a suit n munte, la o parte, ca s a Se roage. Ceasuri ntregi a st aruit n rug aciune c atre Dumnezeu. Nu pentru Sine erau aceste rug aciuni, ci pentru oameni. El a cerut putere pentru a le descoperi oamenilor caracterul divin al misiunii Sale, pentru ca Satana s a nu le orbeasc a mintea s i s a nu le strice judecata. Mntui-

O noapte pe lac

319

torul s tia c a zilele pentru lucrarea personal a pe p amnt aproape se sfr siser as i c a pu tini aveau s a-L primeasc a drept R ascump ar ator. Cu durere s i lupt a sueteasc a, S-a rugat pentru ucenici. Ei urmau s a e greu ncerca ti. N adejdile lor mult a vreme cultivate, ntemeiate pe o am agire att de r aspndit a, urmau s a e n selate n modul cel mai rii pe tronul lui David, aveau dureros s i mai umilitor. n locul n al ta s a e martori la r astignirea Lui. Aceasta urma s a e adev arata Lui ncoronare. Dar ei nu n telegeau lucrul acesta s i, ca urmare, aveau s a vin a peste ei ispite mari, pe care cu greu le puteau recunoa ste ca ispite. F ar a Duhul Sfnt care s a le lumineze mintea, s a le l argeasc a puterea de n telegere, credin ta ucenicilor avea s a sl abeasc a. Era dureros pentru Isus s a vad a c a p arerile lor despre mp ar a tia Lui erau n a sa m asur a m arginite la m arirea s i onoarea lumeasc a. Pentru ei avea El o grea povar a pe inim as i Si-a rev arsat rug aciunile cu strig ate dureroase s i cu lacrimi. rm, cum le spusese Isus. Ucenicii nu s-au dep artat ndat a de la ta Ei au a steptat un timp, n ad ajduind c a Domnul va veni la ei. Dar, [380] v aznd c a se las a ntunericul, s-au suit ntr-o corabie s i treceau marea ca s a se duc a la Capernaum. L-au p ar asit pe Isus cu inima nemul tumit a, mai agita ti ca niciodat a de cnd l recunoscuser a ca Domn al lor. Murmurau din cauz a c a nu le ng aduise s a-L proclame mp arat. Se mustrau ntre ei pentru c a se supuseser a a sa de u sor la porunca Lui s i au ajuns s a cread a c a, dac a ar fost mai insisten ti, s i-ar realizat planul. Necredin ta punea st apnire pe mintea s i pe inima lor. Dorul dup a onoare i orbise. Stiau c a Isus era urt de farisei s i erau ner abd atori s a-L vad a n al tat acolo unde socoteau c a trebuie s a e. S a e n tor care putea s strns a leg atur a cu un nv a ta avr si minuni puternice s i totu si s a e insulta ti ca ni ste n sel atori era o ncercare pe care cu greu o puteau suporta. Urmau s a e mereu privi ti ca ind urma sii unui profet mincinos? Nu-Si va lua Hristos niciodat a autoritatea de mp arat? De ce El, care avea o putere att de mare, nu si descoperea adev arata identitate, ca s a le fac a via ta mai pu tin chinuit a? Pentru ce nu l-a sc apat El pe Ioan Botez atorul de la moarte n aprasnic a? Astfel au vorbit ntre ei ucenicii, pn a au adunat n jurul lor o mare ntunecime spiritual a. Se ntrebau chiar dac a nu cumva Hristos ar un n sel ator, cum pretindeau fariseii.

320

Hristos Lumina Lumii

Ucenicii fuseser a martori n ziua aceea la lucr arile minunate ale lui Hristos. Li se p aruse c a cerul se coborse pe p amnt. Amintirea acelei zile scumpe s i sl avite ar trebuit s a le umple inimile de s credin ta i n adejde. Dac a din prisosul inimii ar vorbit despre lucrurile acestea, n-ar ajuns la ispit a. Dar dezam agirea le absorbise gndurile. Nu luaser a n seam a cuvintele lui Hristos: Aduna ti ce-a r amas, ca nimic s a nu se piard a. Acelea fuseser a ceasuri de mari binecuvnt ari pentru ucenici, dar ei le uitaser a. Se g aseau n mijlocul apelor fr amntate. Gndurile lor erau furtunoase s i nebune sti, s i Domnul le-a dat altceva pentru a le ocupa mintea s i pentru a le mi sca suetele. Deseori, Dumnezeu face lucrul acesta atunci cnd oamenii si creeaz a singuri poveri s i greut a ti. Ucenicii nu aveau nici un motiv real pentru care s a se fr amnte. Dar primejdia se apropia cu repeziciune. O furtun a violent a se n apusti asupra lor, iar ei erau nepreg ati ti. Era un contrast izbitor, c aci ziua fusese lini stit a; s i, cnd vntul i-a lovit, s-au nsp aimntat. Au uitat nemul tumirea, necredin ta s i ner abdarea. Fiecare lupta ca barca s a nu se scufunde. Erau aproape de Betsaida, locul unde a steptau s a-L g aseasc a pe Isus s i, pe vreme obi snuit a, c al atoria nu le-ar luat mai mult de cteva ore; dar acum [381] erau mna ti din ce n ce mai departe de locul urm arit. Pn a la a patra straj a din noapte au muncit la vsle. Atunci, oamenii obosi ti s-au predat pierz arii. n furtun as i ntuneric, marea i-a nv a tat ct erau de f ar a putere s i doreau prezen ta Domnului lor. rm i-a v Isus nu-i uitase. Veghetorul de pe ta azut pe ace sti oameni lovi ti de panic a luptndu-se cu furtuna. Cu cea mai mare grij a, ochii Lui urm ariser a corabia lovit a de furtun a mpreun a cu valoroasa ei nc arc atur a, deoarece oamenii aceia aveau s a e lumina lumii. Dup a cum o mam a vegheaz a cu duio sie asupra copila sului s au, a sa veghea s i Domnul milostiv asupra ucenicilor. Cnd inimile lor s-au supus, au cerut ajutor n cnd ambi tia lor nesfnt a s-a stins s i n umilin ta rug aciune, li s-a r aspuns. n clipa n care ei se credeau pierdu ti, o raz a de lumin a le-a nv descoperit o in ta aluit a n mister venind spre ei pe ap a. Dar nu s tiau c a este Isus. l credeau vr ajma s pe Acela care venea s a i ajute. Groaza puse st apnire pe ei. Minile care vsleau cu mu schi ca de er sl abesc. Barca ncepe s a joace n b ataia valurilor, to ti ochii sunt

O noapte pe lac

321

a tinti ti asupra acelei in te care calc a pe valurile albe de spum a ale m arii fr amntate. Ei cred c a este o n aluc as i c a le preveste ste pieirea s i ncep s a strige de groaz a. Isus nainteaz a ca s i cnd ar vrea s a treac a pe lng a ei; ei l recunosc s i strig a, cerndu-I ajutor. Domnul lor iubit Se ntoarce, glasul Lui le potole ste teama: ndr azni ti, Eu sunt, nu v a teme ti. n clipa n care ei s i-au dat seama de aceast a minune, Petru aproape s i-a ie sit din re de bucurie. ntruct de abia i venea s a cread a, a strigat: Doamne, dac a e sti Tu, porunce ste-mi s a vin la Tine pe ap a. Vino, i-a zis Isus. Privind la Isus, Petru merge cu pasul sigur; dar, cnd mul tumit de sine prive ste napoi c atre tovar as ii s ai din barc a, ochii i se ndep ar tot mai teaz a de la Mntuitorul. Vntul este grozav. Valurile se nal ta sus s i se a seaz a chiar ntre el s i Isus s i i se face fric a. Pentru o clip a, Hristos este ascuns de ochii lui s i credin ta dispare. ncepe s a se scufunde. Dar, n timp ce valurile url a de moarte, Petru si ridic a privirea de la apele nfuriate s i, a tintind-o la Isus, strig a: Doamne, scap am a. ndat a Isus prinde mna ntins a, zicnd: Pu tin credinciosule, pentru ce te-ai ndoit? Mergnd unul lng a altul, mna lui Petru ind n mna Domnului, s-au urcat n barc a mpreun a. Dar Petru era acum supus s i t acut. de tovar Nu avea motive s a se mndreasc a fa ta as ii s ai, deoarece, s prin necredin ta i n al tare de sine, fusese aproape s a- si piard a via ta. [382] Cnd s i-a ntors privirea de la Isus, s i-a pierdut mersul sigur s i s-a cufundat n mijlocul valurilor. De cte ori s i noi, cnd ajungem n greut a ti, suntem asemenea lui Petru! Privim la valuri, n loc s a tinem ochii a tinti ti la Mntuitorul. peste suetul nostru. Picioarele ne alunec as i apele mndriei se nal ta Isus nu l-a chemat pe Petru la El ca apoi s a-l lase s a piar a; El nu ne cheam a s a-L urm am, ca apoi s a ne uite. Nu te teme de nimic, zice El, c aci Eu te izb avesc, te chem pe nume, e sti al Meu. Dac a vei trece prin ape, Eu voi cu tine, s i rurile nu te vor neca; dac a vei merge prin foc, nu te va arde s i ac ara nu te va aprinde. C aci Eu sunt Domnul, Dumnezeul t au, Sfntul lui Israel, Mntuitorul t au (Is. 43, 1-3). Isus citise caracterul ucenicilor S ai. El s tia ct de greu avea s a e ncercat a credin ta lor. n ntmplarea aceasta pe mare, El dorea

322

Hristos Lumina Lumii

s a-i descopere lui Petru propria sl abiciune s a-i arate c a siguran ta de puterea dumnezeiasc lui era numai n continua dependen ta a. n numai mijlocul furtunii de ispite, el putea s a mearg a n siguran ta dac a, ntr-o total a nencredere n sine, avea s a se sprijine doar pe Mntuitorul. Petru era slab chiar n punctul n care se credea tare s i numai atunci cnd s i-a dat seama de sl abiciunea sa a putut n telege nevoia de a se sprijini pe Hristos. Dac a ar nv a tat lec tia pe care Isus a dorit s a i-o dea prin cele petrecute pe mare, el n-ar c azut atunci cnd a venit asupra lui ncercarea cea mare. pe copiii S n ecare zi Dumnezeu i nva ta ai. Prin mprejur arile vie tii de toate zilele, El i preg ate ste s a fac a lucrarea pe un plan mai larg, rnduit de providen ta Lui. Felul n care ei si ndeplinesc micile datorii de toate zilele hot ar as te biruin ta sau nfrngerea lor n crizele mari ale vie tii. Aceia care nu- si dau seama c a sunt f ar a ncetare dependen ti de Dumnezeu vor nfrn ti de ispit a. Ast azi poate vom zice c a piciorul nostru este sigur s i c a niciodat a nu ne vom cl atina. Poate zicem: Stiu n cine am crezut, nimic nu poate s a zdruncine credin ta mea n Dumnezeu s i n Cuvntul Lui. Dar Satana pl anuie ste s a foloseasc a tr as aturile de caracter mo stenite sau cultivate s i s a ne orbeasc a n a sa fel, nct s a nu ne vedem nevoile s i defectele. Numai cnd ne d am seama de propria sl abiciune s i privim tot timpul tint a la Isus . putem merge n siguran ta Dup a ce Isus a luat loc n barc a, vntul a ncetat si corabia a sosit ndat a la locul spre care mergea. Noaptea aceea nsp aimnt atoare a trecut s i s-a ar atat lumina zorilor. Ucenicii s i ceilal ti care mai erau n corabie s-au plecat la picioarele lui Isus cu inimile pline de , zicnd: Cu adev [383] recuno stin ta arat Tu e sti Fiul lui Dumnezeu.

Capitolul 41 Criza din Galilea


CND LE-A INTERZIS OAMENILOR s a-L proclame mp arat, Isus s tia c a ajunsese la un punct hot artor din via ta Sa. Mul timea, care ast azi voia s a-L nal te pe tron, mine avea s a-I ntoarc a spatele. Dezam agi ti de nesatisfacerea ambi tiei lor egoiste, ei urmau s a schimbe iubirea n ur as i laudele n blesteme. Dar, cu toate c as tia lucrurile acestea, El n-a luat nici o m asur a pentru a evita criza. De la nceput, El nu sus tinuse nici o n adejde a urma silor S ai pentru r aspl atiri p amnte sti. Unuia, care venise cu dorin ta de a deveni ucenicul S au, El i-a zis: Vulpile au vizuini s i p as arile cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Si odihni capul (Mat. 8, 20). Dac a oamenii ar putut s a aib as i lumea mpreun a cu Hristos, mul timile I s-ar supus; dar El nu putea s a primeasc a o astfel de slujire. Dintre aceia care acum se aau n jurul Lui, mul ti erau atra si de n adejdea unei mp ar a tii p amnte sti. Ei nu trebuiau s a r amn a n sela ti n a stept arile tura spiritual lor. nv a ta a profund a din minunea cu pinile nu fusese n teleas a. Trebuia s a e acum explicat a. Si aceast a nou a descoperire s a aduc a dup a sine o ncercare mai mare. Minunea cu pinile ajunsese cunoscut a prin toate p ar tile s i a doua zi diminea ta oamenii au alergat la Betsaida, s a-L vad a pe Isus. Ei au venit n num ar mare, pe uscat s i pe ap a. Cei care l l asaser a noaptea trecut a au venit iar as i, spernd s a-L g aseasc a nc a acolo, deoarece nu se aa nici o corabie cu care s a poat a trece apa. Dar cercetarea lor a fost zadarnic as i mul ti au pornit spre Capernaum, [384] c autndu-L f ar a ncetare. de o zi. ntre timp, El a ajuns la Ghenezaret, dup a o absen ta ndat a ce s-a auzit c a a debarcat, oamenii au alergat prin toate mprejurimile s i au nceput s a aduc a pe bolnavi n paturi, pretutindeni pe unde se auzea c a era El (Marcu 6, 55). Dup a un timp, El S-a dus la sinagog as i acolo L-au g asit cei care veniser a de la Betsaida. Ei au aat de la ucenici cum trecuse marea. Groz avia furtunii s i ceasurile ndelungate de lupt a zadarnic a mpotriva vnturilor, apari tia lui Hristos mergnd pe ap a, frica lor, 323

324

Hristos Lumina Lumii

cuvintele Lui lini stitoare, aventura lui Petru s i urm arile ei, precum s i brusca ncetare a furtunii s i debarcarea, totul a fost povestit n am anunt mul timii cuprinse de mirare. Totu si, neind mul tumi ti cu toaceasta, mul ti s-au strns n jurul lui Isus, ntrebndu-L: nv a ta rule, cnd ai venit aici? Ei sperau s a ae din gura Lui o descriere a minunii. Isus nu le-a satisf acut curiozitatea. Cu triste te le-a zis: M a c auta ti nu pentru c a a ti v azut semne, ci pentru c a a ti mncat din pinile acelea s i v-a ti s aturat. Ei nu-L c autau din cauz a c a l pre tuiau n mod deosebit, ci, ntruct fuseser a hr ani ti cu pine, sperau s a mai primeasc as i alte bunuri trec atoare, dac a I s-ar al aturat. Mntuitorul le-a zis: Lucra ti nu pentru mncarea pieritoare, ci pentru mnca[385] rea care r amne, pentru via ta ve snic a. Nu c auta ti numai bunuri trec atoare. Nu c auta ti numai ndestularea pentru via ta aceasta, ci gndi ti-v a la hrana spiritual a, s i anume la n telepciunea aceea care r amne n via ta ve snic a. Aceasta o poate da numai Fiul lui Dumnezeu; c aci Tat al, adic a nsu si Dumnezeu, pe El L-a nsemnat cu pecetea Lui. Pentru o clip a, interesul ascult atorilor a fost trezit. Ei au exclamat: Ce s a facem ca s a s avr sim lucr arile lui Dumnezeu? Ei f acuser a multe eforturi s a ndeplineasc a obliga tii mpov ar atoare, pentru a se asigura c a sunt pl acu ti naintea lui Dumnezeu, s i erau gata s a plece urechea la orice rnduial a nou a, pentru a- si asigura un merit mai mare. ntrebarea lor voia s a zic a: Ce trebuie s a facem pentru a merita cerul? Care este pre tul ce ni se cere pentru a c stiga via ta viitoare? Isus le-a r aspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: s a crede ti n Acela pe care L-a trimis El. Pre tul cerului este Isus. Calea spre cer este credin ta n Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii (Ioan 1, 29). Dar oamenii au preferat s a resping a aceste cuvinte ale adev arului divin. Isus s avr sise chiar lucrarea pe care profe tia ar ata c a o va face Mesia, dar ei n-au v azut ceea ce a stept arile lor egoiste zugr aviser a ca lucrare a Lui. ntr-adev ar, Hristos hr anise o dat a mul timea cu pine, dar, n zilele lui Moise, Israel fusese hr anit cu man a patruzeci de ani, iar de la Mesia se a steptau binecuvnt ari s i mai mari. Inimile lor nemul tumite se fr amntau cu ntrebarea: Pentru ce, dac a Isus era n stare s a s avr seasc a attea minuni cum v azuser a ei, n-ar fost

Criza din Galilea

325

El n stare s a dea s an atate, t arie s i bog a tie ntregului S au popor, s a-l elibereze s i s a-l nal te n putere s i onoare? Faptul c a El pretindea c a este trimisul lui Dumnezeu s i totu si refuza s a e mp aratul lui Israel era o tain a pe care ei n-o n telegeau. Refuzul Lui era gre sit interpretat. Mul ti au ajuns la concluzia c a nu ndr aznea s a-Si sus tin a preten tiile, pentru c a El nsu si Se ndoia de caracterul divin al misiunii Sale. s n felul acesta, si deschideau inima pentru necredin ta i semin tele pe care le sem ana Satana s i-au adus roadele: n telegere gre sit as i . necredin ta Cu un aer dispre tuitor, un rabin a ntrebat: Ce semn faci Tu, deci, ca s a-l vedem s i s a credem n Tine? Ce lucrezi Tu? P arin tii no stri au mncat man a n pustie, dup a cum este scris: Le-a dat s a m annce pine din cer. Iudeii l onorau pe Moise ca ind cel care a dat mana, aducnd laud a uneltei prin care fusese s avr sit a minunea s i trecnd cu vederea pe Acela care era Autorul ei. P arin tii lor murmuraser a mpotriva lui Moise, puseser a la ndoial as i negaser a misiunea lui dumnezeiasc a. Acum, n acela si spirit, copiii lor l lep adau pe Acela care le aducea [386] solia lui Dumnezeu. Isus le-a zis: Adev arat, adev arat v a spun c a Moise nu v-a dat pinea din cer. Cel care d aduse mana Se aa ntre ei. Hristos nsu si era Acela care i condusese pe evrei prin pustie s i-i hr anise zilnic cu pine cereasc a. Hrana aceasta era un , pornind simbol al adev aratei pini din cer. Spiritul d at ator de via ta de la nem arginita plin atate a lui Dumnezeu, este adev arata man a. Isus a zis: Pinea lui Dumnezeu este aceea care se coboar a din cer s i d a lumii via ta (Ioan 6, 33). Socotind c a Isus Se referea tot la hrana trec atoare, c tiva dintre ascult atorii Lui au exclamat: Doamne, d a-ne totdeauna aceast a pine. Atunci Isus a vorbit l amurit: Eu sunt Pinea vie tii. Ilustra tia aceasta pe care o folosise Isus era cunoscut a de iudei. Moise spusese prin inspira tia Duhului Sfnt: Omul nu tr aie ste numai cu pine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului. Iar proorocul a scris: Cnd am primit cuvintele Tale, le-am nghi tit; cuvintele Tale au fost bucuria s i veselia inimii mele (Deut. 8, 3; Ier. 15, 16). Rabinii n si si aveau obiceiul s a spun a c a mncau pine; n n teles spiritual, nsemna studierea legii s i practicarea faptelor bune; s i se spunea adesea c a, la venirea lui Mesia, tot Israelul avea s a e tura profe hr anit. nv a ta tilor l amurea lec tia spiritual a profund a din

326

Hristos Lumina Lumii

minunea cu pinile. Isus c auta s a fac a n teleas a aceast a lec tie pentru ascult atorii S ai n sinagog a. Dac a ei ar n teles Scripturile, ar n teles s i cuvintele Lui, cnd zicea: Eu sunt Pinea vie tii. Numai cu o zi nainte, mul timea, sl abit as i obosit a, fusese hr anit a cu pinea pe care El o d aduse. Dup a cum primiser a din pinea aceea putere s i renviorare zic a, tot a sa puteau primi de la Hristos putere spiritual a pentru via ta ve snic a. Cine vine la Mine, a zis El, nu va amnzi niciodat as i cine nu crede n Mine nu va nseta niciodat a. Dar a ad augat: Voi M-a ti v azut s i tot nu crede ti. Ei l v azuser a pe Hristos prin m arturia dat a de Duhul Sfnt, prin descoperirea dat a de Dumnezeu suetului lor. Dovezile vii ale puterii Sale fuseser a n fa ta lor zi dup a zi, dar cereau alt semn. Dac a li s-ar dat, ei ar r amas tot a sa de necredincio si ca mai nainte. Dac a nu erau convin si prin ceea ce v azuser as i auziser a, ar fost f ar a folos s a li se arate minuni s i mai mari. Necredin ta va g asi totdeauna o scuz a pentru ndoial as i va c auta argumente care s a r astoarne chiar s i dovada cea mai clar a. Hristos a f acut un nou apel la aceste inimi mpietrite. Pe cel [387] ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar a. To ti cei care L-au primit n , a zis El, vor avea via ve credin ta ta snic a. Nici unul nu va pierdut. Nu e nevoie ca fariseii s i saducheii s a se tot certe cu privire la via ta viitoare. Oamenii nu trebuie s a- si mai plng a mor tii cu durere disperat a. Voia Tat alui Meu este ca oricine vede pe Fiul s i crede n ve El, s a aib a via ta snic a; s i Eu l voi nvia n ziua de apoi. Dar mai marii poporului erau ofensa ti s i ziceau: Oare nu este acesta Isus, ul lui Iosif, pe al c arui tat as i mam a i cunoa stem? Cum dar zice El: Eu M-am pogort din cer? Ei c autau s a dea na stere la prejudec a ti, amintind n mod batjocoritor de originea umil a a lui Isus. F aceau aluzie cu dispre t la via ta Lui de lucr ator galilean s i la familia Lui s arac as i umil a. Preten tiile acestui tmplar needucat, ziceau ei, nu meritau aten tie. Iar pentru c a na sterea Lui fusese nen teleas a, c autau s a strecoare ideea c a ar exista ndoieli cu privire la legitimitatea ei, prezentnd astfel mprejur arile omene sti ale na sterii Lui ca o pat a asupra vie tii Sale. Isus n-a c autat s a explice taina na sterii Sale. El n-a dat nici un r aspuns la ntreb arile privitoare la coborrea Sa din ceruri, dup a cum n-a r aspuns nici la ntreb arile cu privire la traversarea lacului. El n-a atras aten tia asupra minunilor care i caracterizau via ta. De

Criza din Galilea

327

bun avoie, S-a dezbr acat pe Sine nsu si s i a luat asupr a-Si chip de rob. Dar cuvintele s i faptele Sale erau o descoperire a caracterului S au. To ti aceia a c aror inim a era deschis a pentru lumina dumnezeiasc a puteau s a recunoasc a n El pe singurul n ascut din Tat al, plin de har s i de adev ar (Ioan 1, 14). Prejudecata fariseilor era s i mai profund a dect voiau s a arate ntreb arile lor, ea si avea r ad acina n perversitatea inimii lor. Orice cuvnt spus de Isus s i orice fapt a a Sa produceau n ei mpotrivire, deoarece spiritul cultivat de ei nu avea nimic comun cu El. Nimeni nu poate veni la Mine, dac a nu-l atrage Tat al, care Ma trimis; s i Eu l voi nvia n ziua de apoi. n prooroci este scris: To ti vor nv a ta ti de Dumnezeu. A sa c a oricine a ascultat pe tura Lui, vine la Mine. Nimeni nu va veni Tat al s i a primit nv a ta vreodat a la Isus Hristos, dac a nu va r aspunde atrac tiei iubirii Tat alui. Dar Dumnezeu atrage la Sine toate inimile s i numai cei care se mpotrivesc acestei atrac tii vor refuza s a vin a la Hristos. n cuvintele: To ti vor nv a ta ti de Dumnezeu, Isus amintea profe tia lui Isaia: To ti ii t ai vor ucenici ai Domnului s i mare va [388] prop as irea ilor t ai (Is. 54, 13). Iudeii aplicau aceste cuvinte la poporul lor. Se l audau c a Dum torul lor. Dar Isus le-a ar nezeu este nv a ta atat ct de zadarnic a este aceast a preten tie, deoarece El zice: Oricine a ascultat pe Tat al Meu tura Lui, vine la Mine. Numai prin Hristos ei s i a primit nv a ta puteau s a-L cunoasc a pe Tat al. Natura omeneasc a n-ar putut s a suporte vederea slavei Sale. Cei care nv a taser a de la Dumnezeu au ascultat de glasul Fiului S au s i, n Isus din Nazaret, L-au recunoscut pe Acela care, prin natur as i revela tie, L-a descoperit oamenilor pe Tat al. Adev arat, adev arat v a spun c a oricine crede n Mine, are via ta ve snic a. Prin Ioan cel iubit, care a ascultat aceste cuvinte, Duhul Sfnt declar a bisericilor: M arturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a ve este n Fiul S dat via ta snic a, s i aceast a via ta au. Cine are pe Fiul (1 Ioan 5, 11.12). Iar Isus a zis: Eu l voi nvia n ziua de are via ta apoi. Hristos S-a f acut una n trup cu noi, pentru ca noi s a putem deveni una n duh cu El. n virtutea acestei uniri vom ie si noi afar a din morminte, nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci din , via cauz a c a, prin credin ta ta Lui a devenit via ta noastr a. Aceia care l v ad pe Hristos n adev aratul Lui caracter s i-L primesc n inim a

328

Hristos Lumina Lumii

ve au via ta snic a. Hristos locuie ste n noi prin Duhul; iar Duhul , este nceputul vie lui Dumnezeu, primit n inim a prin credin ta tii ve snice. Oamenii I-au amintit lui Hristos de mana pe care p arin tii lor au mncat-o n pustie, ca s i cum asigurarea acelei hrane ar fost o minune mai mare dect aceea s avr sit a de Isus, dar El ar at a ct de mic era darul acela n compara tie cu binecuvnt arile pe care venise s a le reverse. Mana putea s a sus tin a numai via ta aceasta p amnteasc a; ea nu putea s a previn a moartea, nici s a asigure nemurirea, dar pinea vie tii urma s a hot arasc a suetul pentru via ta ve snic a. Mntuitorul a zis: Eu sunt Pinea vie tii. P arin tii vo stri au mncat man a n pustie s i au murit. Pinea care se pogoar a din cer este de a sa fel, ca cineva s a m annce din ea s i s a nu moar a. Eu sunt Pinea vie, care S-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva din pinea aceasta, va tr ai n veac. La aceast a gur a de stil, Hristos a mai ad augat una. Numai murind oamenilor s putea El s a dea via ta i n cuvintele ce urmeaz a arat a spre moartea Sa ca ind mijlocul de salvare. El zice: Pinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care l voi da pentru via ta lumii. Iudeii se preg ateau s a serbeze Pa stele la Ierusalim, n amintirea nop tii n care a fost eliberat Israel, cnd ngerul nimicitor a lovit [389] casele Egiptului. n mielul pascal, Dumnezeu voia ca ei s a-L vad a pe Mielul lui Dumnezeu s i, prin acest simbol, s a-L primeasc a pe Acela care Se d aruiaa entru via ta lumii. Dar iudeii ajunseser a s a dea simbolului toat a importan ta, n timp ce nsemn atatea lui o treceau cu vederea. Ei nu puteau s a deosebeasc a trupul Domnului. Adev arul simbolizat prin serviciul pascal era prezentat acum n cuvintele lui Hristos. Dar era nc a nen teles. De ast a dat a, rabinii au exclamat cu mnie: Cum poate omul acesta s a ne dea trupul Lui s a-l mnc am? Ei se f aceau c a n teleg cuvintele lui Hristos n sens literal, ca s i Nicodim, cnd a ntrebat: Cum se poate na ste din nou un om b atrn? (Ioan 3, 4). Pn a la un anumit punct, ei n teleseser a ce voia s a zic a Isus, dar nu voiau . Dnd o gre s a recunoasc a pe fa ta sit a interpretare cuvintelor Lui, ei sperau s a produc a n oameni prejudec a ti mpotriva Lui. Hristos n-a ndulcit reprezent arile Lui simbolice. El a repetat adev arul printr-un limbaj s i mai puternic: Adev arat, adev arat v a spun c a, dac a nu mnca ti trupul Fiului omului s i dac a nu be ti sngele n voi n Lui, n-ave ti via ta siv a. Cine m annc a trupul Meu s i bea

Criza din Galilea

329

ve sngele Meu are via ta snic a; s i Eu l voi nvia n ziua de apoi. C aci trupul Meu este cu adev arat o hran a, s i sngele Meu este cu adev arat o b autur a. Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu, r amne n Mine, s i Eu r amn n el. A mnca trupul s i a bea sngele lui Hristos nseamn a a-l primi ca Mntuitor personal, creznd c a El ne iart a p acatele s i c a suntem f acu ti des avr si ti n El. Admirnd iubirea Lui, st aruind asupra ei, sorbind-o, devenim p arta si ai naturii Sale. Ceea ce e hrana pentru corp trebuie s a e Hristos pentru suet. Hrana nu este de folos dect atunci cnd o mnc am, cnd devine o parte din in ta noastr a. La fel s i Hristos n-are nici o valoare pentru noi, dac a nu-L recunoa stem ca Mntuitor personal. O cunoa stere a Lui din teorie nu ne este de nici un folos. Trebuie s a ne hr anim cu El, s a-L primim n inim a, astfel ca via ta Lui s a devin a via ta noastr a. Iubirea Lui, harul Lui trebuie s a e asimilate. Dar nici ilustra tiile acestea nu pot s a reprezinte pe deplin privilegiul leg aturilor credinciosului cu Hristos. Isus a zis: Dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis pe Mine s i Eu tr aiesc prin Tat al, tot a sa, cine M a m annc a pe Mine, va tr ai s i el prin Mine. Dup a cum Fiul lui Dumnezeu a tr ait prin credin ta n Tat al, tot astfel s i noi trebuie s a tr aim prin credin ta n Hristos. Isus Se predase pe deplin voin tei lui Dumnezeu, nct n via ta Lui nu ap area dect Tat al. De si ispitit n toate ca s i noi, El a stat n fa ta lumii nep atat de relele care l nconjurau. Si noi trebuie s a biruim cum a biruit Hristos. E sti tu urma s al lui Hristos? Atunci tot ce st a scris despre via ta spiritual a este scris pentru tine s i poate realizat prin unirea persoanei tale cu Hristos. A adormit zelul t au? S-a r acit iubirea ta dinti? [390] Prime ste iar as i iubirea oferit a de Hristos. M annc a trupul Lui, bea sngele Lui s i vei ajunge una cu Tat al s i cu Fiul. Iudeii necredincio si n-au vrut s a vad a nici un alt n teles n cuvintele Mntuitorului, dect pe cel literal. Prin legea ceremonial a, li se interzicea chiar numai s a guste snge s i au f acut ca cele spuse de Hristos s a apar a ca un sacrilegiu s i se certau ntre ei cu privire la acest lucru. Mul ti, chiar dintre ucenicii S ai, ziceau: Vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate s a o sufere? Mntuitorul le-a zis: Vorbirea aceasta este pentru voi o pricin a de poticnire? Dar dac a a ti vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era

330

Hristos Lumina Lumii

, carnea nu folose mai nainte...? Duhul este acela care d a via ta ste la . nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh s i via ta lumii, este n Cuvntul S Via ta lui Hristos, care d a via ta au. Prin Cuvntul S au, Hristos a vindecat bolile s i a alungat demonii; prin Cuvntul S au, a lini stit marea s i a nviat mor tii; iar oamenii m arturiseau c a n Cuvntul S au era putere. El a rostit Cuvntul lui Dumnezeu torii din Vechiul a sa cum a vorbit prin to ti proorocii s i prin nv a ta Testament. ntreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos s i Mntuitorul dorea s a lege de Cuvnt credin ta urma silor S ai. Atunci cnd prezen ta Sa vizibil a urma s a se retrag a, Cuvntul avea s a e izvorul puterii lor. Asemenea Domnului lor, ei trebuiau s a tr aiasc a prin orice Cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu (Mat. 4, 4). Dup a cum via ta zic a este sus tinut a prin hran a, tot a sa s i via ta spiritual a este sus tinut a prin Cuvntul lui Dumnezeu. Si orice om din Cuvntul lui Dumnezeu. Dup trebuie s a primeasc a via ta a cum trebuie s a mnc am noi n sine ca s a m hr ani ti, tot astfel trebuie s a primim s i Cuvntul pentru noi n sine. Noi nu trebuie s a-l primim numai prin mijlocirea altei min ti. Trebuie s a studiem Cuvntul lui Dumnezeu cu aten tie, cernd de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfnt pentru ca s a n telegem Cuvntul S au. Trebuie s a lu am un verset s i s a ne concentr am mintea, ca s a n telegem gndul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru noi. Trebuie s a st aruim asupra acelui gnd pn a cnd ni-l nsu sim s i s tim ce zice Domnul. Isus mi adreseaz a mie f ag aduin tele s i avertiz arile Sale. Dumnezeu a iubit lumea att de mult, nct a dat pe unicul S au Fiu, ca eu, ve creznd, s a nu pier, ci s a am via ta snic a. Experien tele ar atate n Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a devin a experien tele mele. Rug a tura s ciunea s i f ag aduin ta, nv a ta i avertismentul sunt ale mele. Am fost r astignit mpreun a cu Hristos, s i tr aiesc... dar nu mai tr aiesc eu, ci Hristos tr aie ste n mine. Si via ta pe care o tr aiesc acum n trup, o tr aiesc prin credin ta n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit s i S-a dat [391] pe Sine pentru mine (Gal. 2, 20). Atunci cnd credin ta prime ste s i asimileaz a astfel principiile adev arului, ele devin o parte a in tei, o parte care pune n mi scare via ta. Cuvntul lui Dumnezeu primit n suet modeleaz a gndurile s i determin a dezvoltarea caracterului. Privind necontenit la Isus cu ochii credin tei, vom nt ari ti. Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincio silor S ai care amnzesc s i nseteaz a. Ei vor sim ti c a Hristos e un Mntuitor

Criza din Galilea

331

personal. Hr anindu-se din Cuvntul Lui, ei constat a c a este duh s i . Cuvntul distruge natura reasc via ta a, p amnteasc a, s i d a o nou a n Isus Hristos. Duhul Sfnt vine n suet ca un Mngietor. via ta Prin lucrarea de transformare a harului S au, chipul lui Dumnezeu se reproduce la ucenici; ei devin o f aptur a nou a. Iubirea ia locul urii s i inima este ref acut a dup a modelul divin. Aceasta nseamn aa tr ai prin orice Cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta nseamn a a mnca pinea care se coboar a din cer. Hristos a rostit un adev ar sfnt s i ve snic cu privire la leg atura dintre El s i urma sii S ai. El cuno stea caracterul acelora care pretindeau c a sunt ucenicii Lui s i cuvintele Lui au pus la ncercare credin ta lor. El a declarat c a ei trebuiau s a cread as i s a lucreze dup a tura Lui. To nv a ta ti aceia care l primeau urmau s a se mp art as easc a de natura Lui s i s a se asemene cu caracterul S au. Aceasta ar urmat s a nsemne renun tarea la ambi tiile cultivate de ei cu pl acere. Ar de Isus. Erau chema cerut o deplin a predare de sine fa ta ti s a se sacrice, s a e blnzi s i umili cu inima. Ei trebuiau s a mearg a pe calea ngust a pe care a umblat Omul calvarului, dac a voiau s a aib a parte de darul vie tii s i de slava cerului. ncercarea era prea mare. Entuziasmul celor care c autaser a s a-L ia cu for ta s i s a-L fac a mp arat se r acea. Cuvntarea aceasta tinut a n sinagog a, ziceau ei, le-a deschis ochii. Acum nu mai erau n sela ti. Pentru mintea lor, cuvintele erau o m arturisire direct a c a nu era Mesia s i c a nimeni nu avea s a c stige vreo r asplat a p amnteasc a din leg atura cu El. Ei salutaser a cu bucurie puterea Lui f ac atoare , de minuni, erau ner abd atori s a e elibera ti de boal as i suferin ta dar nu voiau s a aib a nici o leg atur a cu via ta Lui de sacriciu. Nu-i interesa mp ar a tia spiritual a tainic a de care vorbea El. Cei nesinceri s i egoi sti, care l c autaser a, nu-L mai doreau. Dac a El nu voia s a-Si consacre puterea s i inuen ta pentru a-i elibera de sub romani, nici ei nu voiau s a mai aib a de a face cu El. Isus le-a spus l amurit: Sunt unii din voi, care nu cred, ad augnd: Tocmai de aceea v-am spus c a nimeni nu poate s a vin a la Mine dac a nu i-a fost dat de Tat al Meu. El dorea ca ei s a n teleag a [392] c a, dac a nu erau atra si c atre El, aceasta se datora faptului c a inima de Duhul Sfnt. Omul resc nu prime lor nu era deschis a fa ta ste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c aci pentru el sunt o nebunie; s i nici nu le poate n telege, pentru c a trebuie judecate duhovnice ste

332

Hristos Lumina Lumii

putem vedea slava lui Hristos. (1 Cor. 2, 14). Numai prin credin ta Aceast a slav a este ascuns a pn a cnd se aprinde n suet credin ta prin Duhul Sfnt. Pentru c a au fost mustra ti n public din cauza necredin tei lor, ace sti ucenici s-au nstr ainat s i mai mult de Hristos. Ei erau foarte nemul tumi ti s i, dorind s a-L r aneasc a pe Mntuitorul s i s a satisfac a r autatea fariseilor, I-au ntors spatele s i L-au p ar asit cu dispre t. Ei f acuser a alegerea, luaser a forma f ar a spirit, coaja f ar a smbure. Niciodat a mai trziu nu s i-au mai schimbat hot arrea, deoarece nu mai mergeau cu Isus. Acela si are lopata n mn a, si va cur a ti cu des avr sire aria, s i si va strnge grul n grnar (Mat. 3, 12). Acesta era un timp de cur a tire. Cuvintele adev arului f aceau ca neghina s a e desp ar tit a de gru. Pentru motivul c a erau prea ngmfa ti s i ncrezu ti n propria dreptate pentru a primi mustrarea, prea iubitori de lume ca s a accepte de umilin , mul o via ta ta ti s-au ndep artat de Isus. Mul ti fac s i ast azi la fel. Oamenii sunt s i ast azi ncerca ti ca acei ucenici din sinagoga din Capernaum. Cnd adev arul pune st apnire pe inim a, v ad c a via ta nu le este n acord cu voia lui Dumnezeu. V ad nevoia unei totale schimb ari, dar nu vor s a primeasc a o lucrare care cere lep adare de sine. Din cauza aceasta se mnie atunci cnd li se descoper a p acatele. Ei pleac a ofensa ti ca ucenicii care L-au p ar asit pe Isus, spunnd: Vorbirea aceasta este prea de tot; cine poate s-o sufere? Lauda s i lingu selile ar pl acute urechilor lor, dar adev arul nu este bine primit; ei nu pot s a-l asculte. Cnd oamenii vin cu gr amada , glasurile s i mul timile sunt hr anite s i se aud strig ate de biruin ta lor se ridic a l audnd, dar cnd Spiritul cercet ator al lui Dumnezeu le descoper a p acatul s i i ndeamn a s a-l p ar aseasc a, ntorc spatele adev arului s i nu mai merg cu Isus. De ndat a ce ace sti ucenici nemul tumi ti s-au dep artat de Isus, au fost lua ti n st apnire de un alt spirit. N-au mai v azut nimic atr ag ator n Acela pe care odat a l g asiser a att de interesant. Au mers s a caute pe vr ajma sii Lui, deoarece erau n armonie cu spiritul s i lucrarea lor. Au interpretat gre sit cuvintele Lui, au r ast alm acit declara tiile Lui s i au comb atut motivele Lui. Ei si sus tineau purtarea, aducnd [393] orice lucru care putea s a e ntors mpotriva Lui; s i o asemenea indignare a fost produs a de aceste relat ari false, nct via ta Lui era n primejdie.

Criza din Galilea

333

S-a r aspndit repede vestea c a, dup a propriile m arturisiri, Isus din Nazaret nu era Mesia. n felul acesta, curentul simpatiei poporului din Galilea era ntors mpotriva Lui, dup a cum se ntmplase n Iudea cu un an mai nainte. Vai de Israel! Ei l lep adau pe Mntuitorul lor pentru c a doreau un cuceritor care s a le dea putere lumeasc a. Doreau hrana care piere, s i nu pe aceea care r amne n via ta ve snic a. Cu inima ndurerat a, Isus i-a v azut pe aceia care fuseser a ucenici plecnd de la El, care era Via ta s i Lumina oamenilor. Con stien ta faptului c a bun atatea Lui nu era apreciat a, iubirea Lui nu era mp art as it a, harul Lui era dispre tuit, mntuirea Lui lep adat a L-a umplut de o ntristare ce nu se putea exprima. Lucrul acesta a f acut din El un om al durerii, obi snuit cu suferin ta. F ar a a ncerca s a-i opreasc a pe aceia care l p ar aseau, Isus S-a ntors c atre cei doisprezece s i le-a zis: Voi nu vre ti s a v a duce ti? Petru a r aspuns: Doamne, la cine s a ne ducem? Tu ai cuvintele vie tii ve snice, a ad augat el. Si noi am crezut s i am ajuns la cuno stin ta c a Tu e sti Hristosul, Sfntul lui Dumnezeu. torii lui Israel erau robi ai forLa cine s a ne ducem? nv a ta malismului. Fariseii s i saducheii erau n lupte continue. A p ar asi pe Isus nsemna a ajunge ntre cei lega ti de ritualuri s i ceremonii s i ntre oameni ambi tio si, care c autau propria slav a. Ucenicii aaser a mai mult a pace s i bucurie de cnd l primiser a pe Hristos dect n toat a via ta lor de mai nainte. Cum puteau ei s a mearg a napoi la aceia care batjocoriser as i persecutaser a pe Prietenul p ac ato silor? Mult a vreme l a steptaser a ei pe Mesia; acum venise s i nu puteau s a plece din fa ta Lui, s a mearg a la aceia care voiau s a-I ia via ta s i care i persecutaser a pentru c a deveni-ser a ucenici ai S ai. tura lui La cine s a ne ducem? Nu puteau s a plece de la nv a ta Hristos, de la cuvintele Lui pline de iubire s i de mil a, ca s a mearg a n ntunericul necredin tei, n tic alo sia lumii. n timp ce Mntuitorul era p ar asit de mul ti dintre aceia care fuseser a martori la minunile Lui, Petru a exprimat credin ta ucenicilor: Tu e sti Hristosul. Numai gndul c a ar putea pierde aceast a ancor a a suetului lor i umplea de groaz as i de durere. F ar a Mntuitorul, era ca s i cum ar fost l asa ti n voia valurilor, pe o mare furtunoas as i ntunecat a. Multe dintre cuvintele s i faptele lui Isus se arat a pline de tain a pentru min tile m arginite, dar ecare cuvnt s i ecare fapt a au scopul lor anume hot art n lucrarea mntuirii noastre; ecare a fost astfel

334

Hristos Lumina Lumii

[394] pl anuit, nct s a aib a un rezultat bine precizat. Dac a noi am n stare s a n telegem planurile Sale, totul ar ap area ca important, complet s i n armonie cu misiunea Sa. De si nu putem s a n telegem acum lucr arile s i c aile lui Dumnezeu, putem n telege marea Lui iubire, care st a la baza tuturor procedeelor Sale cu oamenii. Cel care tr aie ste aproape de Isus va n telege mult din taina evlaviei. El va recunoa ste mila care mustr a, care cerceteaz a caracterul s i scoate la lumin a planurile inimii. Prezentnd adev arul care avea s a-i pun a pe ucenici la prob as i s ai fac a pe mul ti s a-L p ar aseasc a, Isus s tia care va urmarea cuvintelor Sale, dar El avea de ndeplinit un plan al ndur arii. El a prev azut c a, n ceasul ispitei, ecare dintre ucenicii S ai iubi ti va greu ncercat. Chinurile din Ghetsemani, tr adarea s i r astignirea Lui urmau s a e o ncercare grea pentru ei. Dac a nu ar existat aceast a ncercare mai nainte, mul ti care erau ndemna ti doar de motive egoiste ar fost nc a mpreun a cu El. Cnd Domnul lor a fost condamnat n sala de judecat a, cnd oamenii care l prosl aviser a ca mp arat al lor uierau dup a El s i-L batjocoreau, cnd gloata batjocoritoare striga: R astigne ste-L, cnd ambi tiile lor p amnte sti erau n selate, ace sti egoi sti, renun tnd la leg atura lor cu Isus, ar adus asupra ucenicilor o ntristare amar as i sf sietoare de inim a, pe lng a durerea s i dezam agirea lor produse de n aruirea celor mai dulci speran te. n ceasul acela ntunecat, pilda celor care s-au ndep artat de la El ar fost urmat as i de al tii. Dar Isus a provocat aceast a criz a n timp ce era nc a al aturi de ei s i prezen ta Sa le putea nt ari credin ta urma silor S ai sinceri. Milosul Mntuitor, care cuno stea foarte bine sfr situl care-L a stepta, a netezit cu duio sie calea pentru ucenici, i-a preg atit pentru [395] ncercarea cea mare s i i-a nt arit pentru proba nal a.

Capitolul 42 Tradi tia


VADA pe Isus la Pa SPERND SA-L ste, c arturarii s i fariseii i preg atiser a o curs a. Dar, s tiind lucrul acesta, Isus a lipsit de la aceast a adunare. Atunci ni ste farisei s i ni ste c arturari din Ierusalim au venit la Isus. Fiindc a n-a mers El la ei, au venit ei la El. Ctva timp, p aruse c a galileenii L-ar primi pe Isus ca Mesia s i c a puterea autorit a tilor religioase n tinutul acela ar sf armat a. Misiunea celor doisprezece a ar atat ns a ntinderea lucr arii lui Isus s i i-a adus pe ucenici n conict direct cu rabinii, provocnd din nou gelozia mai marilor din Ierusalim. Iscoadele trimise la Capernaum, la nceputul lucr arii Lui, care ncercaser a s a-L acuze de c alcarea Sabatului, fuseser a puse n ncurc atur a, iar rabinii erau hot ar ti s a- si nf aptuiasc a planul. De ast a dat a, a fost trimis a o nou a delega tie, s a-I urm areasc a mi sc arile s i s a g aseasc a vreo acuza tie mpotriva Lui. Ca s i mai nainte, motivele de plngere mpotriva Lui erau c a nu lua n seam a tradi tiile care mpov arau Legea lui Dumnezeu. Dup a cum se spunea, aceste tradi tii aveau ca scop s a sus tin a p azirea legii, dar ajunseser a s a e privite ca ind mai snte dect legea ns as i. Cnd veneau n conict cu poruncile date pe Sinai, erau puse mai presus preceptele rabinilor. ntre datinile asupra c arora se st aruia mai mult era s i aceea a cur a tirii ceremoniale. Neglijarea s avr sirii unor ritualuri nainte de a mnca era socotit a ca un p acat foarte mare, care trebuia pedepsit att [396] n lumea de acum, ct s i n cea viitoare; omorrea celui care c alca datina era privit a ca o mare virtute. Rnduielile cu privire la cur a tire erau nenum arate. Via ta ntreag a de abia ajungea ca cineva s a le cunoasc a pe toate. Via ta acelora care ncercau s a tin a cerin tele rabinice era o lupt a nencetat a mpotriva unor ntin ari ceremoniale s i un s ir nesfr sit de sp al ari s i cur a tiri. n timp ce oamenii erau ocupa ti cu lucruri s i cu detalii lipsite de s importan ta i cu ritualuri pe care Dumnezeu nu le ceruse, aten tia le era ndep artat a de la marile principii ale Legii Sale. 335

336

Hristos Lumina Lumii

Hristos s i ucenicii Lui nu respectau aceste sp al ari ceremoniale s i iscoadele au f acut din aceasta temeiulcocuza tiilor lor. Cu toate acestea, nu L-au atacat direct pe Hristos, ci au veni la El criticndui pe ucenici. Cnd au ajuns n fa ta mul timii, au spus: Pentru ce calc a ucenicii T ai datina b atrnilor? C aci nu- si spal a minile cnd m annc a. Ori de cte ori solia adev arului cerceteaz a suetele cu putere deosebit a, Satana si trimite agen tii pentru a ncepe o lupt a asupra lucrurilor de mic a nsemn atate. n felul acesta, el caut a s a ndep arteze mintea de la adev arata problem a. Ori de cte ori ncepe o lucrare bun a, se g asesc s i batjocoritori gata s a intre n ceart a cu privire la forme sau am anunte tehnice, pentru a ndep arta gndirea de la realit a tile vii. Cnd se simte c a Dumnezeu lucreaz a n chip deosebit pentru poporul S au, acesta s a nu se lase atras n controverse care vor aduce numai ruina suetelor. Problemele care trebuie s a ne mntuitoare n Fiul lui Dumnezeu? preocupe sunt: Am eu credin ta Este via ta mea n armonie cu Legea divin a? Cine crede n Fiul, are via ta ve snic a; dar cine nu crede n Fiul, nu va vedea via ta. Si prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui (Ioan 3, 36; 1 Ioan 2, 3). Isus n-a f acut nici o ncercare s a Se apere pe Sine sau pe ucenici. El n-a f acut nici o referire la acuza tiile aduse mpotriva Sa, ci a c autat s a arate spiritul care-i st apnea pe aceia care se tineau de ceremonii omene sti. El le-a dat o pild a despre ceea ce f aceau f ar a ncetare s i chiar nainte de a veni s a-L caute pe El. A ti desin tat frumos porunca lui Dumnezeu, a zis El, ca s a tine ti datina voastr a. C aci Moise a zis: S a cinste sti pe tat al t au s i pe mama ta; s i cine va gr ai de r au pe tat al s i pe mama sa, s a e pedepsit cu moartea. Voi dimpotriv a zice ti: Dac a un om va spune tat alui sau mamei sale: Ori cu ce te-a s putea ajuta, este Corban, adic a dat lui Dumnezeu, face bine, s i nu-l mai l asa ti s a fac a nimic pentru tat al s au sau pentru [397] mama sa. Ei d adeau la o parte porunca a cincea, ca s i cum n-ar de tradi fost de nici o valoare, dar se tineau cu mult a st aruin ta tiile b atrnilor. Ei i nv a tau pe oameni c a dedicarea averii lor templului era o datorie mai sfnt a dect ajutorarea p arin tilor lor s i c a, orict ar fost de mare nevoia, era un sacrilegiu s a dai tat alui sau mamei vreo parte din ceea ce se consacrase n felul acesta. Un copil care nu- si mplinea datoria putea s a pronun te cuvntul Corban asupra

Tradi tia

337

propriet a tii sale, consacrnd-o n felul acesta lui Dumnezeu, s i putea s a o p astreze pentru folosul propriu toat a via ta, iar dup a moarte o punea n slujba templului. n felul acesta el era liber ca, att n , ct s via ta i la moarte, s a nu-i onoreze pe p arin ti s i s a-i lipseasc a de drepturile lor sub pretextul unei a sa-zise consacr ari lui Dumnezeu. Hristos n-a diminuat niciodat a prin cuvnt sau fapt a obliga tia omului de a aduce daruri sau jertfe lui Dumnezeu. Hristos nsu si a dat ndrum arile din lege cu privire la zecimi s i daruri. Cnd era pe p amnt, a l audat-o naintea oamenilor pe femeia s arman a, care a dat n tezaurul templului tot ce avea. Dar zelul f a tarnic pentru Dumnezeu cu care s al preo tilor s i rabinilor era o aparen ta a- si acopere dorin ta de n al tare. Oamenii erau n sela ti. Ei purtau sarcini grele, pe care Dumnezeu nu le impusese. Nici chiar ucenicii lui Hristos nu erau liberi cu totul de jugul care fusese pus asupra lor prin prejudec a tile mo stenite s i prin autoritatea rabinic a. Acum, dezv aluind adev aratul spirit al rabinilor, Isus a c autat s a elibereze din sclavia tradi tiei pe to ti aceia care doreau din toat a inima s a slujeasc a pe Dumnezeu. F a tarnicilor, a zis El, adresndu-Se iscoadelor s irete, bine a proorocit Isaia despre voi, dup a cum este scris: Norodul acesta M a cinste ste cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba turi care nu sunt dect ni M a cinstesc ei, dnd nv a ta ste porunci omene sti. Cuvintele lui Hristos erau o acuza tie pentru ntregul sistem fariseic. El declar a c a, a seznd preten tiile lor mai presus de principiile divine, rabinii se a sezau mai presus de Dumnezeu. Delega tii de la Ierusalim s-au umplut de mnie. Ei nu puteau s a-L acuze pe Hristos c a a c alcat legea dat a pe Sinai, deoarece El vorbea ca ap ar ator al ei mpotriva tradi tiilor. Marile precepte ale legii pe care El le prezentase se ar atau ntr-un contrast izbitor cu rnduielile meschine inventate de om. de mul de Att fa ta time, ct s i, mai trziu, mai pe deplin fa ta ucenici, Isus a ar atat c a ntinarea nu vine din afar a, ci din auntru. Att cur a tia, ct s i necur a tia apar tin inimii. Fapta rea, cuvntul r au, gndul r au, c alcarea Legii lui Dumnezeu ntineaz a pe om, s i nu neglijarea [398] lucrurilor din afar a. Ucenicii au observat mnia manifestat a de iscoade, cnd a fost tura lor r demascat a nv a ta at acit a. Ei au v azut privirile lor ncruntate s i au auzit cuvintele spuse printre din ti, prin care si ar atau nemul tumirea s i dorin ta de r azbunare. Uitnd de cte ori Isus d aduse dovad a

338

Hristos Lumina Lumii

c a El citea n inim a ca ntr-o carte deschis a, ei I-au vorbit despre efectele cuvintelor Sale. Spernd c a ar putea s a mpace pe ace sti func tionari de stat nfuria ti, ei I-au spus lui Hristos: Stii c a fariseii au g asit pricin a de poticnire n cuvintele pe care le-au auzit? El a r aspuns: Orice r asad, pe care nu l-a s adit Tat al Meu cel ceresc, va smuls din r ad acin a. Obiceiurile s i tradi tiile a sa de mult apreciate de rabini erau din lumea aceasta, nu din cer. Orict de mare de popor, ele nu puteau s era autoritatea lor fa ta a reziste, dac a erau puse la prob a de Dumnezeu. Orice inven tie omeneasc a pus a n locul poruncilor lui Dumnezeu va socotit a ca ind f ar a valoare, n ziua aceea cnd Dumnezeu va aduce orice fapt a la judecat a, s i judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, e bine, e r au (Ecl. 12, 14). nlocuirea poruncilor lui Dumnezeu prin precepte omene sti n-a ncetat. Chiar s i ntre cre stini se g asesc a sez aminte s i practici care n-au o temelie mai bun a dect tradi tiile p arin tilor. Asemenea ntocmiri, ntemeiate pe autoritatea omeneasc a, le-au nlocuit pe cele de tradi dumnezeie sti. Oamenii se aga ta tiile lor, onoreaz a obiceiurile s i cultiv a ura mpotriva acelora care caut a s a le arate gre seala. Ast azi, cnd suntem invita ti s a atragem aten tia asupra poruncilor lui Dumnezeu s i a credin tei lui Isus, vedem aceea si vr ajm as ie care s s-a dat pe fa ta i n zilele lui Hristos. Despre poporul lui Dumnezeu din timpul sfr sitului, st a scris: Balaurul, mniat pe femeie, s-a dus s a fac a r azboi cu r am as i ta semin tei ei, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i tin m arturia lui Isus Hristos (Apoc. 12, 17). Dar orice r asad, pe care nu l-a s adit Tat al Meu cel ceresc, va smuls din r ad acin a. n locul autorit a tii a sa-numi tilor p arin ti ai bisericii, Dumnezeu ne porunce ste s a primim cuvntul P arintelui ve snic, Domnul cerului s i al p amntului. Numai aici se a a adev arul neamestecat cu r at acirea. David spune: Sunt mai nv a tat dect torii mei, c turile Tale. Am mai to ti nv a ta aci m a gndesc la nv a ta mult a pricepere dect b atrnii, c aci p azesc poruncile Tale (Ps. 119, 99.100). To ti aceia care primesc autoritatea omeneasc a, obiceiurile bisericii sau tradi tiile p arin tilor s a ia aminte la avertizarea cuprins a turi n cuvintele lui Hristos: Degeaba M a cinstesc ei, dnd nv a ta [399] care nu sunt dect ni ste porunci omene sti.

Capitolul 43 Barierele sf armate


NTLNIREA CU FARISEII, Isus S-a retras din CaDUPA pernaum s i, str ab atnd Galilea, a mers c atre tinutul muntos de la hotarele Feniciei. Privind spre apus, putea s a vad a, pe cmpia de la poale, ora sele vechi, Tirul s i Sidonul, cu templele lor p agne sti, palatele lor m are te, trgurile s i porturile pline de cor abii. n dep artare, se ntindea fa ta albastr as i nem arginit a a Mediteranei, peste care trimi sii Evangheliei aveau s a duc a vestea cea bun a pn a la centrele marelui imperiu universal. Dar nc a nu venise timpul. Lucrarea care-I st atea nainte avea s a-i preg ateasc a pe ucenici pentru misiunea lor. Venind n aceast a regiune, El spera s a g aseasc a locul lini stit s i retras pe care nu-l aase n Betsaida. Dar nu numai acesta era scopul pentru care pornise n aceast a c al atorie. Iat a c a o femeie canaanit a a venit din tinuturile acelea s i a nceput s a strige c atre El: Ai mil a de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiic a-mea este muncit a r au de un drac (Mat. 15, 22). Oamenii din tinutul acesta erau din neamul vechilor canaani ti. Ei erau idolatri s i erau dispre tui ti s i ur ti de iudei. Din aceast a clas a f acea parte s i femeia care a venit la Isus. Era p agn as i, din cauza aceasta, exclus a [400] de la avantajele de care se bucurau iudeii n ecare zi. Printre fenicieni, tr aiau mul ti iudei s i vestea despre lucrarea lui Hristos p atrunsese n aceast a regiune. Unii oameni ascultaser a cuvintele Lui s i fuseser a martori la lucr arile Lui minunate. Femeia aceasta auzise despre profetul care, dup a cum se spunea, vindeca tot felul de boli. Cnd a auzit despre puterea Lui, n adejdea a ncol tit n inima ei. Inspirat a de iubirea matern a, s-a hot art s a-I nf a ti seze cazul icei sale. Hot arrea puternic a era s a aduc a durerea ei la Isus. El trebuia s a-i vindece copila. C autase ajutor la zeii p agni, dar nu primise nici o u surare. Si din cnd n cnd era ispitit a s a se tor iudeu? Dar gndeasc a: Ce poate s a fac a pentru mine acest nv a ta se spunea c a El vindec a tot felul de boli, indiferent dac a cei care vin la El pentru ajutor sunt boga ti sau s araci. S-a hot art s a nu piard a unica ei ocazie. 339

340

Hristos Lumina Lumii

Hristos cuno stea situa tia acestei femei. Stia c a ea dorea s a-L vad as i i-a ie sit n cale. Ajutnd-o n necazul ei, putea s a dea o exemplicare a lec tiei pe care inten tiona s a o lase. Din cauza aceasta i adusese s i pe ucenici n aceast a regiune. El dorea ca ei s a vad a ne stiin ta din ora sele s i satele vecine cu tara lui Israel. Oamenii c arora li se d aduse orice ocazie de a n telege adev arul nu cuno steau nevoile celor din jurul lor. Nici un efort nu se f acea pentru a ajuta suetele care se aau n ntuneric. Zidul de desp ar tire pe care-l ridicase mndria iudeilor i f acea chiar s i pe ucenici s a nu aib a iubire de lumea p fa ta agn a. Dar aceste bariere trebuiau s a e sf armate. Hristos n-a r aspuns imediat la cererea femeii. El a primit-o pe aceast a reprezentant a a unui neam dispre tuit a sa cum ar f acut un iudeu. El dorea ca ucenicii s a e impresiona ti de purtarea rece s i de aceast f ar a inim a, pe care iudeii ar manifestat-o fa ta a femeie, s i de felul milostiv n care El voia ca ei s a trateze asemenea dureri, cum s-a dovedit mai trziu, cnd i-a mplinit cererea. Cu toate c a Isus n-a r aspuns, femeia nu s i-a pierdut credin ta. n timp ce El mergea mai departe, ca s i cum n-ar auzit-o, ea L-a urmat, st aruind n cererile ei. Sup ara ti de vorbele ei plictisitoare, ucenicii I-au cerut lui Isus s a-i spun a femeii s a plece. Ei vedeau c a Domnul s o trata cu indiferen ta i, din cauza aceasta, gndeau c a Lui i face pl acere prejudecata iudeilor mpotriva canaani tilor. Dar femeia se ruga de un Mntuitor milos s i, ca r aspuns la cererea ucenicilor, Isus [401] a zis: Eu nu sunt trimis dect la oile pierdute ale casei lui Israel. De si acest r aspuns p area s a e n acord cu prejudecata iudeilor, era mai mult o mustrare pentru ucenici, pe care ei au n teles-o cnd s i-au amintit ceea ce le spusese El adesea c a a venit n lume s a mntuiasc a pe to ti cei care voiau s a-L primeasc a. s Femeia a cerut cu s i mai mare st aruin ta a e ascultat a, plecnduse la picioarele lui Hristos s i strignd: Doamne, ajut a-m a. Isus, f acndu-Se c a nc a respinge rug amintea ei, a sa cum cerea prejudecata nemiloas a a iudeilor, a r aspuns: Nu este bine s a iei pinea copiilor s i s-o arunci la c a tei. Aceasta voia s a spun a c a nu era drept s a reverse binecuvnt arile aduse pentru poporul favorizat de Dumnezeu asupra celor ndep arta ti s i str aini de Israel. R aspunsul ar descurajat-o pe o persoan a mai pu tin hot art a. Dar femeia a v azut c a s ansa ei venise. Sub refuzul aparent al lui Isus, ea a v azut o mil a pe care El n-a putut s a o ascund a. Da, Doamne, a r aspuns ea, dar s i

Barierele sf armate

341

c a teii m annc a rimiturile care cad de la masa st apnilor. n timp ce copiii st apnului m annc a la masa tat alui lor, c a teii nu r amn nici ei amnzi. Ei au dreptul la rimiturile care cad de la masa mbel sugat a. Tot astfel, dac a lui Israel i s-au dat multe binecuvnt ari, nu se g asea o binecuvntare s i pentru ea? Ea era privit a ca un cine, dar atunci nu putea s a aib a preten tie, ca s i un cine, s a primeasc ao f arm a din bel sugul Lui? Isus tocmai plecase din cmpul S au de lucru, din cauz a c a fariseii s i c arturarii c autau s a-I ia via ta. Ei murmurau s i se plngeau. D adeau necredin s pe fa ta ta i ur as i refuzau salvarea oferit a att de generos. Aici Hristos ntlne ste pe cineva dintr-un neam nefericit s i dispre tuit, care nu fusese favorizat cu lumina Cuvntului lui Dumnezeu; totu si n ea se supune ndat a inuen tei divine a lui Hristos s i are credin ta puterea Lui de a-i da ajutorul cerut. Ea se roag a pentru rimiturile care cad de la masa St apnului. Dac a poate s a aib a privilegiile unui cine, e bucuroas a s a e privit a ca un cine. Ea n-are prejudec a ti religioase sau na tionale, nici mndrie care s a-i inuen teze conduita s i l recunoa ste ndat a pe Isus ca Mntuitor s i ca ind n stare s a mplineasc a tot ceea ce ea cere de la El. Mntuitorul e mul tumit. A pus la prob a credin ta ei n El. Prin de aceast purtarea fa ta a femeie, El a ar atat c a ea, care era privit a ca o ndep artat a de Israel, nu mai e str ain a, ci un copil n casa lui Dumnezeu. Fiind copil, are privilegiul s a se mp art as easc a de darurile Tat alui. Acum Hristos i mpline ste rug amintea s i termin a tura dat nv a ta a ucenicilor. ntorcndu-Se c atre ea, cu o privire plin a de mil as i de iubire, El zice: O, femeie, mare este credin ta ta; fac a- [402] ti-se cum voie sti. Din ceasul acela, ica ei s-a ns an ato sit. Demonul n-a mai tulburat-o. Femeia a plecat m arturisind pe Mntuitorul ei, fericit a c a i s-a mplinit rug aciunea. Aceasta a fost singura minune s avr sit a de Isus n timpul acestei c al atorii. Tocmai pentru mplinirea acestei fapte a mers El la hotarele Tirului s i Sidonului. El dorea s a vin a n ajutorul femeii ndurerate s i, de un n acela si timp, s a lase o pild a a lucr arii Sale pline de har fa ta neam dispre tuit, pentru folosul ucenicilor S ai, atunci cnd El urma s a nu mai e mpreun a cu ei. El voia s a-i ntoarc a de la exclusivismul iudaic la interesul de a lucra s i pentru al tii, nu numai pentru poporul lor.

342

Hristos Lumina Lumii

Isus voia s a dezv aluie tainele adnci ale adev arului, care fuseser a ascunse timp de veacuri, s i anume ca neamurile s a e mpreun a n Hristos, mo stenitoare cu iudeii s i s a ia parte la aceea si f ag aduin ta prin Evanghelie (Efes. 3, 6). Ucenicii n telegeau greu acest adev ar -torul divin le-a dat nv tur tur s i nv a ta a ta a peste nv a ta a. R aspl atind credin ta suta sului din Capernaum s i predicnd Evanghelia locuitorilor din Sihar, El d aduse s i mai nainte dovad a c a nu mp art as e ste desintoleran ta iudeilor. Dar samaritenii aveau oarecare cuno stin ta pre Dumnezeu, iar suta sul f acuse bine lui Israel. Acum Isus i-a pus pe ucenici n leg atur a cu o p agn a, pe care o socoteau ca neavnd de al vreun motiv n plus fa ta tii din neamul ei s a a stepte un bine de la El. Domnul voia s a dea o pild a de felul cum trebuie s a e tratate asemenea persoane. Ucenicii se gndeau c a El mp ar tise prea u sor darurile harului S au. El voia s a le arate c a iubirea Sa nu trebuie s a e m arginit a la o anumit a ras a sau na tiune. Cnd a zis: Eu nu sunt trimis dect la oile pierdute ale casei lui Israel, El a spus adev arul s i, n lucrarea Sa pentru femeia canaanit a, El si ndeplinea ns arcinarea. Femeia aceasta era una dintre oile pierdute, pe care copiii lui Israel ar trebuit s a le salveze. Hristos ndeplinea tocmai ns arcinarea dat a lor, lucrarea pe care o neglijaser a ei. Faptul acesta a deschis mai bine mintea ucenicilor pentru lucrarea pe care urmau s-o fac a ntre neamuri. Ei au v azut un foarte mare cmp de lucru n afara Iudeii. Au v azut in te ap asate de ntrist ari necunoscute celor mai favoriza ti. ntre aceia pe care fuseser a nv a ta ti s a i dispre tuiasc a, erau suete care doreau ajutor de la puternicul Vindec ator, amnzind dup a lumina adev arului, care fusese dat a iudeilor cu atta mbel sugare. Mai trziu, cnd iudeii s-au ndep artat s i mai mult de ucenici, [403] deoarece declaraser a c a Isus este Mntuitorul lumii, s i cnd zidul de desp ar tire dintre iudei s i neamuri fusese sf armat prin moartea lui tura aceasta s Hristos, nv a ta i altele asem an atoare, care ar atau c atre lucrarea Evangheliei nempiedicat a de obiceiuri sau de na tionalitate, asupra trimi au avut o puternic a inuen ta silor lui Hristos, pentru a-i ndruma n lucrarea lor. Vizita Mntuitorului n Fenicia s i minunea s avr sit a acolo aveau un scop mai mare. Lucrarea n-a fost s avr sit a numai pentru femeia nenorocit as i pentru ucenicii S ai s i aceia care primeau lucrarea

Barierele sf armate

343

lor, ci s i pentru ca voi s a crede ti c a Isus este Hristosul, Fiul lui n Numele Lui (Ioan 20, Dumnezeu; s i creznd, s a ave ti via ta 31). Acelea si puteri care i desp ar teau pe oameni de Hristos acum peste o mie opt sute de ani sunt la lucru s i azi. Spiritul care a ridicat zidul de desp ar tire dintre iudei s i neamuri lucreaz a nc a. Mndria s i prejudecata au n al tat puternice ziduri de desp ar tire ntre diferitele clase de oameni. Hristos s i misiunea Sa au fost nf a ti sate gre sit s i mul ti oameni simt c a sunt desp ar ti ti cu totul de lucrarea Evangheliei. Dar ei nu trebuie s a se simt a desp ar ti ti de Hristos. Nu exist a bariere pe care Satana s a le poat a ridica s i pe care credin ta s a nu le dep as easc a. , femeia din Fenicia s-a ridicat mpotriva barierelor n credin ta ridicate ntre iudei s i neamuri. F ar aa tine seama de descurajare sau de aparen tele care ar dus-o la ndoial a, ea s-a ncrezut n iubirea Mntuitorului. Astfel dore ste Hristos ca noi s a ne ncredem n El. . Nimic altceva Binecuvnt arile mntuirii sunt pentru orice in ta dect propria alegere l poate face pe orice om s a devin a p arta s la f ag aduin ta lui Hristos prin Evanghelie. Dumnezeu ur as te ideea de clas a privilegiat a. El nu vrea s as tie nimic despre lucruri de felul acesta. naintea Lui, via ta tuturor oamenilor are aceea si valoare. El a f acut ca to ti oamenii ie si ti dintr-unul singur s a locuiasc a pe toat a fa ta p amntului; le-a a sezat anumite vremi s i a pus anumite hotare locuin tei lor, ca ei s a caute pe Dumnezeu s i s a se sileasc a s a-L g aseasc a bjbind, m acar c a nu este departe de ecare dintre noi. F ar a deosebire de vrst a, rang, na tionalitate sau privilegiu religios, to ti sunt invita ti s a vin a la El s i s a tr aiasc a. Oricine crede n El nu va dat de ru sine, deoarece nu este deosebire. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod. Bogatul s i s aracul se ntlnesc; Domnul i-a f acut s i pe unul, s i pe altul. To ti au acela si Domn, care este bogat n ndurare pentru to ti cei ce-L cheam a. Fiindc a oricine va chema Numele Domnului, va mntuit (Fapte 17, 26.27; Gal. 3, 28; Prov. [404] 22, 2; Rom. 10, 11-13).

Capitolul 44 Adev aratul semn


ASIT ISUS A PAR TINUTUL TIRULUI s i a venit iar as i prin Sidon la Marea Galileii, trecnd prin tinutul Decapole (Marcu 7, 31). n tinutul Decapole, fuseser a vindeca ti cei doi demoniza ti din Gherghesa. n locul acesta, oamenii, alarma ti de pierderea porcilor, st aruiser a pe lng a Isus s a plece din mijlocul lor. Dar ei auziser a ntre timp cuvintele solilor l asa ti de El n urm as i se n ascuse n ei dorin ta de a-L vedea. Cnd a venit din nou n tinutul acela, oamenii s-au adunat n jurul Lui s i I-au adus un om surd, care vorbea anevoie. Isus nu l-a vindecat pe om a sa cum avea obiceiul, numai prin cuvnt. Lundu-l la o parte din mul time, a pus degetele n urechile lui s i i-a atins limba; privind spre cer, El a suspinat, gndindu-Se la urechile care nu voiau s a se deschid a naintea adev arului s i la limbile care refuzaser a s a-L recunoasc a pe Mntuitorul. La cuvntul Deschidete!, omul a putut din nou s a vorbeasc as i, ne tinnd seam a de porunca de a nu spune nim anui, a povestit pretutindeni istoria vindec arii lui. Isus a urcat pe un munte s i acolo mul timea a alergat la El, aducndu-i pe bolnavi s i pe schilozi s i a sezndu-i la picioarele Lui. El i-a vindecat pe to ti s i oamenii, a sa p agni cum erau, pream areau pe Dumnezeul lui Israel. Timp de trei zile au continuat s a se adune n jurul Mntuitorului, dormind noaptea sub cerul liber, iar ziua mbulzindu-se, gata s a asculte cuvintele lui Hristos s i s a [405] vad a lucr arile Lui. Dup a trei zile, hrana lor se ispr avise. Isus nu voia s a le dea drumul amnzi s i le-a spus ucenicilor s a le dea ei de mncare. Ucenicii s i-au manifestat din nou necredin ta. La Betsaida ei v azuser a cum, prin binecuvntarea lui Hristos, pu tinul pe care-l aveau ndestulase cu hran a toat a mul timea, dar acum ei n-au adus tot ce aveau cu ncrederea n puterea Lui de a-l nmul ti pentru gloatele nfometate. Mai mult, cei pe care i hr anise la Betsaida erau iudei, dar ace stia erau neamuri s i p agni. Prejudecata iudaic a era nc a plin a de putere n inima ucenicilor s i ei I-au r aspuns lui Isus: Cum ar putea cineva s a sature cu pine pe oamenii ace stia, aici, ntr-un loc 344

Adev aratul semn

345

pustiu? Dar, ascult atori de cuvntul Lui, au adus ceea ce aveau s apte pini s i doi pe sti. Mul timea a fost hr anit as i s-au adunat s apte co suri mari de rimituri. Patru mii de b arba ti, afar a de femei s i copii, au fost nt ari ti prin hran as i Isus le-a dat drumul s a plece cu inima voioas as i recunosc atoare. Lund apoi o corabie, a str ab atut marea mpreun a cu ucenicii spre Magdala, la cap atul de miaz azi al cmpiei Ghenezaretului. n tinutul Tirului s i al Sidonului, inima Lui fusese renviorat a de ncrederea deplin a a femeii siro-feniciene. Locuitorii p agni din Decapole l primiser a cu bucurie. Acum, cnd a cobort din nou n Galilea, unde puterea Lui se manifestase mai mult dect oriunde, unde se s avr siser a cele mai multe fapte de ndurare ale Lui s i unde d aduse turile Sale, a fost ntmpinat cu necredin dispre nv a ta ta tuitoare. O delega tie de farisei se unise cu reprezentan tii saducheilor boga ti s i seme ti, partid al preo tilor, al necredincio silor s i al aristocra tiei neamului. Cele dou a partide fuseser a ntr-o vr ajm as ie grozav a. Saducheii c autau s a c stige prin lingu siri favoarea puterii crmuitoare, pentru a- si men tine pozi tia s i autoritatea. Pe de alt a parte, fariseii cultivau ura poporului mpotriva romanilor, a steptnd cu ner abdare timpul cnd puteau s a scuture jugul cuceritorilor. Dar fariseii s i saducheii s-au unit acum mpotriva lui Hristos. Cei care se aseam an a se adun as i r aul, oriunde ar exista, se une ste cu r aul pentru nimicirea [406] binelui. De ast a dat a, fariseii s i saducheii au venit la Hristos, cernd un semn din cer. Cnd israeli tii, n zilele lui Iosua, au mers s a se lupte cu canaani tii la Bet-Horon, soarele s-a oprit la porunca celui care i conducea pn a a fost c stigat a biruin ta s i multe minuni asem an atoare se s avr siser a n istoria lor. Un semn asem an ator se cerea de la Isus. Dar nu de astfel de semne aveau nevoie iudeii. Lor nu le era de folos un simplu semn exterior. Ceea ce le trebuia nu era o iluminare intelectual a, ci o nnoire spiritual a. F a tarnicilor, le-a zis Isus, fa ta cerului s ti ti s-o deosebi ti studiind cerul, ei puteau s a prevad a vremea si semnele vremurilor nu le pute ti deosebi? Chiar cuvintele lui Hristos, rostite n puterea Duhului Sfnt care i convingea de p acat, erau semnul pe care Dumnezeu l d aduse pentru mntuirea lor. Si semne direct din cer se d aduser a pentru a adeveri misiunea lui Hristos. Cntecul ngerilor c atre p astori, steaua care i c al auzise pe magi, porumbelul

346

Hristos Lumina Lumii

s i glasul care au venit din cer la botezul Lui erau m arturii date n favoarea Lui. Isus a suspinat adnc n duhul S au s i a zis: Pentru ce cere neamul acesta un semn? Nu i se va da alt semn, dect semnul proorocului Iona. Dup a cum Iona a stat trei zile s i trei nop ti n pntecele pe stelui, s i Hristos trebuia s a stea acela si timp n inima p amntului. Si dup a cum predica lui Iona fusese un semn pentru cei din Ninive, tot a sa s i predica lui Hristos trebuia s a e un semn pentru genera tia Lui. Dar ce contrast n primirea Cuvntului! Locuitorii metropolei p agne s-au cutremurat cnd au auzit avertizarea de la Dumnezeu. Regi s i nobili s-au umilit, cei mari s i cei mici au strigat mpreun a c atre Dumnezeul cerului s i lor le-a fost dat harul S au. B arba tii din Ninive se vor scula al aturi de neamul acesta n ziua judec a tii, a spus Isus, si-l vor osndi, pentru c a ei s-au poc ait la propov aduirea lui Iona; s i iat a c a aici este Unul mai mare dect Iona (Mat. 12, 40.41). Fiecare minune s avr sit a de Isus era un semn al divinit a tii Sale. El s avr sea ntocmai lucrarea prevestit a despre Mesia; dar, pentru farisei, aceste fapte ale milei erau o real a ofens a. Mai marii iudeilor la suferin priveau cu o crud a indiferen ta tele oamenilor. n multe cazuri, egoismul s i nedrept a tile lor cauzaser a suferin ta pe care o alina Hristos. n felul acesta, minunile Lui erau o mustrare pentru ei. Ceea ce-i f acea pe iudei s a lepede lucrarea Mntuitorului era tocmai cea mai puternic a dovad a a caracterului S au divin. nsemn atatea cea mai mare a minunilor Sale se vedea n faptul c a ele erau [407] mplinite pentru binecuvntarea oamenilor. Cea mai evident a dovad a c a El venea de la Dumnezeu era faptul c a via ta Lui descoperea caracterul lui Dumnezeu. El mplinea lucr a este cea mai rile s i rostea cuvintele lui Dumnezeu. O astfel de via ta mare minune. Cnd, n zilele noastre, este prezentat a solia adev arului, se g asesc mul ti care, asemenea iudeilor, strig a: Arat a-ne un semn! F a o minune! Hristos n-a s avr sit nici o minune la cererea fariseilor. El n-a f acut n pustie nici o minune, ca r aspuns la insinu arile lui Satana. Nici nou a nu ne d a putere pentru a ne r azbuna sau pentru a satisface cererile necredin tei sau ale mndriei. Dar Evanghelia nu e lipsit a de semnul originii ei dumnezeie sti. Nu e o minune faptul c a noi putem s a ne smulgem din robia lui Satana? Vr ajm as ia mpotriva

Adev aratul semn

347

lui Satana nu izvor as te din inima omului, ci este s adit a prin harul lui nc Dumnezeu. Cnd cineva, care a fost st apnit de o voin ta ap a tnat a s i r at acit a, este eliberat s i se supune din toat a inima atrac tiei puterii lui Dumnezeu, se s avr se ste o minune, ca atunci cnd cineva, care a fost ntr-o mare r at acire, ajunge s a n teleag a adev arul moral. De s ecare dat a cnd o persoan a se converte ste s i nva ta a-L iubeasc a pe Dumnezeu s i s a tin a poruncile Lui, se mpline ste f ag aduin ta lui Dumnezeu: V a voi da o inim a nou as i voi pune n voi un duh nou (Ezech. 36, 26). Schimbarea n inima omului s i transformarea caracterului constituie o minune care descoper a un Mntuitor pururea viu, statornic care lucreaz a pentru a mntui. O via ta a n Hristos este o mare minune. n predicarea Cuvntului lui Dumnezeu, semnul care acum s trebuie s a se dea pe fa ta i totdeauna este prezen ta Duhului Sfnt, care s a fac a din Cuvnt o putere de rena stere pentru aceia care l aud. Aceasta este m arturia dat a de Dumnezeu n fa ta lumii despre misiunea dumnezeiasc a a Fiului S au. Cei care doreau un semn de la Isus si mpietriser a att de mult , nct n-au v inimile n necredin ta azut n caracterul S au chipul lui Dumnezeu. Ei nu voiau s a vad a c a misiunea Lui era o mplinire a profe tiilor Scripturilor. n parabola cu omul bogat s i s aracul Laz ar, Isus le-a spus fariseilor: Dac a nu ascult a pe Moise s i pe prooroci, nu vor crede nici chiar dac a ar nvia cineva din mor ti (Luca 16, 31). Nu mai putea dat nici un semn n cer sau pe p amnt care s a-i ajute. Isus a suspinat adnc n duhul S au s i, ntorcndu-Se de la grupul batjocoritor, S-a urcat n corabie cu ucenicii. ntr-o t acere trist a, ei au str ab atut lacul din nou. Cu toate acestea, nu s-au ntors la locul din care plecaser a, ci s-au ndreptat spre Betsaida, aproape de locul unde fuseser a hr ani ti cei cinci mii. n timp ce se apropiau de locul acela, Isus a zis: Lua ti seama s i p azi ti-v a de aluatul Fariseilor s i al [408] Saducheilor. Iudeii obi snuiau, din zilele lui Moise, s a ndep arteze aluatul din casele lor n timpul Pa stelui, c aci fuseser a nv a ta ti s a-l socoteasc a un simbol al p acatului. Dar ucenicii nu L-au n teles pe Isus. La plecarea lor gr abit a de la Magdala, uitaser a s a ia pine s i nu aveau cu ei dect o singur a pine. De ast a dat a, au crezut c a Hristos i avertiza s a nu cumpere pinea fariseilor sau a saducheilor. Lipsa s lor de credin ta i de p atrundere spiritual a i f acuse de multe ori s a n teleag a gre sit cuvintele lui Isus. Acum, Isus i-a mustrat pentru c a au crezut c a El, care a hr anit mii de oameni cu cteva pini s i c tiva

348

Hristos Lumina Lumii

pe sti, S-ar gndit n solemnele Lui avertiz ari mai mult la hrana p amnteasc a, pieritoare. Exista primejdia ca ra tionamentele iscusite ale fariseilor s i saducheilor s a-i inuen teze s i pe ucenicii S ai prin , f necredin ta acndu-i s a se gndeasc a n mod u suratic la lucr arile lui Hristos. Ucenicii erau nclina ti s a cread a c a Domnul ar trebuit s a mplineasc a cererea pentru un semn din cer. Ei credeau c a El este n stare s a fac a lucrul acesta s i c a un semn i-ar redus pe vr ajma sii Lui la rnicia acestor batjocoritori. t acere. Ei nu observaser a f a ta Dup a luni de zile, cnd se strnseser a noroadele cu miile, a sa tur c a se c alcau unii pe al tii, Isus a repetat aceea si nv a ta a. El a nceput s a spun a ucenicilor S ai: Mai nti de toate, p azi ti-v a de rnicia (Luca 12, 1). aluatul Fariseilor, care este f a ta Aluatul pus n f ain a lucreaz a pe neobservate, schimbnd toat a pl am adeala, f acnd-o asemenea lui [1 Cor. 5, 6 u.p.]. Tot astfel, rniciei s dac a se ng aduie f a ta a locuiasc a n inim a, ea p atrunde n . Un exemplu izbitor de f rnicie fariseic caracter s i n via ta a ta a, pe care Hristos o mustrase condamnnd-o, era practica prin care se admitea neglijarea datoriilor liale sub preten tia unei d arnicii fa ta de templu, care era numit a Corban. C arturarii s i fariseii strecurau turi am a nv turinv a ta agitoare. Ei ascundeau adev arata tendin ta a ta lor lor s i foloseau orice ocazie pentru a le strecura cu m aiestrie n mintea ascult atorilor lor. Aceste principii false, o dat a primite, lucrau asemenea aluatului n f ain a, p atrunznd s i transformnd caracterul. tura aceasta n Tocmai nv a ta sel atoare f acea ca oamenii s a primeasc a a sa de greu cuvintele lui Hristos. Acelea si inuen te lucreaz as i ast azi prin aceia care caut a s a explice Legea lui Dumnezeu n a sa fel, nct s a se conformeze cu , ci prezint [409] practicile lor. Oamenii ace stia nu atac a legea pe fa ta a teorii speculative, care i submineaz a principiile. Ei o explic a n a sa fel, nct s a-i distrug a puterea. rnicia fariseilor era rezultatul egoismului. Tinta F a ta vie tii lor era prosl avirea proprie. Lucrul acesta i-a f acut s a perverteasc as i s a de misiunea lui Hristos. Pn aplice gre sit Scripturile s i i-a orbit fa ta a s i ucenicii Domnului Hristos erau n primejdia de a cultiva acest r au subtil. Aceia care se num arau printre urma sii lui Isus, dar nu p ar asiser a totul pentru a deveni ucenicii Lui, erau inuen ta ti ntr-o mare m asur a de ra tionamentele fariseilor. Adesea, ei se zb ateau ntre

Adev aratul semn

349

s s credin ta i necredin ta i nu p atrundeau comorile de n telepciune ascunse n Hristos. Nici m acar ucenicii, de si pe dinafar a p ar asiser a totul pentru Hristos, nu ncetaser a n inima lor s a umble dup a lucruri mari. Spiritul acesta provocase cearta cu privire la cine trebuie s a e mai mare. Spiritul acesta s-a a sezat ntre ei s i Hristos, f acndu-i s a de misiunea Sa plin aib a a sa de pu tin a simpatie fa ta a de sacriciu de sine s i s a n teleag a a sa de greu taina mntuirii. Dup a cum aluatul, dac a este l asat s a- si des avr seasc a lucrarea, va produce stric aciune s i dec adere, tot astfel spiritul egoist, dac a e cultivat, produce pervertirea s i ruina suetului. Ct de r aspndit este acest p acat subtil s i n sel ator ntre urma sii de ast azi ai Domnului, ca s i pe vremuri! De cte ori slujirea lui Hristos s i p art as ia noastr a unul cu altul sunt ntinate de dorin ta tainic a de a n al ta eul! Ct de gr abit este gndul ca eul s a e satisf acut s i ct de mare dorin ta dup a aprobarea oamenilor! Iubirea de sine s i dorin ta de a g asi o cale mai u soar a dect cea rnduit a de Dumnezeu duc la nlocuirea preceptelor dumnezeie sti cu teorii s i tradi tii omene sti. Chiar pentru ucenicii S ai sunt rostite cuvintele de avertizare ale lui Hristos: Lua ti seama s i feri ti-v a de aluatul fariseilor. Religia lui Hristos este ns as i sinceritatea. Zelul pentru slava lui Dumnezeu este motivul s adit de Duhul Sfnt s i numai lucrarea puternic a a Duhului l poate s adi. Numai puterea lui Dumnezeu poate s a rnicia. Semnul lucr izgoneasc a egoismul s i f a ta arii Sale este schimbarea aceasta. Cnd credin ta pe care o primim distruge egoismul rnicia, dac s i f a ta a ne conduce s a c aut am slava lui Dumnezeu, s i nu slava proprie, putem s ti c a este o religie adev arat a. Tat a, prosl ave ste Numele T au (Ioan 12, 28) a fost nota dominant a a vie tii lui Hristos s i, dac a l urm am, aceasta va s i nota dominant a a vie tii noastre. El ne porunce ste s a umbl am cum a umblat El s i prin aceasta s tim c a [410] l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui (1 Ioan 2, 6.3).

Capitolul 45 Umbrele crucii


LUCRAREA LUI HRISTOS PE PAMNT nainta cu grab a c atre sfr sit. n fa ta Lui, se conturau n mod viu scenele c atre care se ndreptau pa sii S ai. nc a nainte de a lua asupr a-Si natura omeneasc a, El a v azut n ntregime drumul pe care trebuia s a mearg a pentru a mntui ce era pierdut. Fiecare durere care-I sf sia inima, ecare insult a aruncat a asupra capului S au, ecare lips a pe care era chemat s a o ndure fuseser a descoperite n fa ta Lui, nainte de a l asa coroana s i haina mp ar ateasc as i a Se cobor de pe tron pentru a mbr aca dumnezeirea cu natura omeneasc a. Drumul de la staul pn a la Golgota fusese descoperit naintea ochilor S ai. Cuno stea groaza care avea s a vin a asupra Lui. Stia totul s i, cu toate acestea, a zis: Iat a-M a c a vin n sulul c ar tii este scris despre Mine vreau s a fac voia Ta, Dumnezeule! Si Legea Ta este n fundul inimii Mele (Ps. 40, 7.8). El avea f ar a ncetare naintea Sa rezultatele lucr arii Sale. Via ta Sa p amnteasc a, plin a de munc a grea s i sacriciu de sine, era nviorat a de gndul c a munca aceasta nu va n zadar. Dnd via ta Sa pentru via ta oamenilor, El urma s a rec stige lumea pentru ascultarea de Dumnezeu. Cu toate c a trebuia s a primeasc a mai nti botezul sngelui, cu toate c a p acatele lumii aveau s a apese asupra suetului S au nevinovat, cu toate c a asupra Lui se l asase umbra unor suferin te de nedescris, totu si, pentru bucuria ce-I era a sezat a nainte, a ales s a sufere crucea s i a dispre tuit ocara. Pentru cei ale si s a-I e conlucr atori n lucrarea Sa, scenele care st ateau n fa ta Lui erau nc a ascunse; dar se apropia vremea cnd [411] trebuiau s a priveasc a agonia Lui. Ei trebuiau s a-L vad a pe Acela pe care-L iubeau s i n care se ncredeau dat n minile vr ajma silor S ai s i atrnat pe crucea Calvarului. n curnd, El trebuia s a-i p ar aseasc a s i ei aveau s a dea piept cu lumea, f ar a mngierea prezen tei Sale vizibile. El s tia ct de grozav urmau s a-i persecute ura s i necredin ta s i dorea s a-i preg ateasc a pentru aceste ncerc ari. 350

Umbrele crucii

351

Isus s i ucenicii veniser a acum ntr-unul din ora sele din Cezarea lui Filip. Se aau acum dincolo de hotarele Galileii, ntr-o regiune unde predomina idolatria. Aici ucenicii erau sco si de sub inuen ta atotst apnitoare a iudaismului s i pu si n situa tia de a n telege ce nseamn a nchinarea idolatr a. n jurul lor erau reprezentate formele de supersti tie care existau n toate p ar tile lumii. Isus dorea ca aceste mntul r de p realit a ti s a le aduc a sim ta aspunderii fa ta agni. n timpul r amnerii Sale n aceast a regiune, El voia s a nceteze s a mai nve te mul timea s i s a Se devoteze mai mult ucenicilor S ai. El voia s a le vorbeasc a despre suferin tele care l a steptau. Dar nti a mers deoparte singur s i S-a rugat ca inima lor s a e preg atit a pentru a primi cuvintele Sale. Dup a ce a venit la ei, nu le-a spus ndat a tot ce dorea s a le mp art as easc a. nainte de a face lucrul acesta, le-a dat ocazia de a- si m arturisi credin ta n El, ca s a e nt ari ti pentru ncercarea viitoare. El a ntrebat: Cine zic oamenii c a sunt Eu, Fiul omului? Cu triste te, ucenicii au fost obliga ti s a recunoasc a faptul c a Israel nu izbutise s a-L primeasc a pe Mesia venit la ei. C tiva, ntr-adev ar, cnd au v azut minunile Lui, au declarat c a El este Fiul lui David. Mul timea care fusese hr anit a la Betsaida dorise s a-L proclame mp arat peste Israel. Mul ti erau gata s a-L accepte ca profet, dar nu credeau c a El este Mesia. Isus a pus atunci o a doua ntrebare, adresndu-Se chiar ucenicilor: Dar voi cine zice ti s a sunt? Petru a r aspuns: Tu e sti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! De la nceput, Petru a crezut c a Isus e Mesia. Mul ti al tii, care fuseser a convin si de predicarea lui Ioan Botez atorul s i-L primiser a pe Hristos, ncepuser a s a se ndoiasc a de misiunea lui Ioan atunci cnd a fost nchis s i omort s i acum se ndoiau c a Isus e Mesia, pe care-L a steptaser a atta vreme. Mul ti dintre ucenicii care a steptaser a cu mare nfrigurare ca Hristos s a-Si ocupe locul pe tronul lui David L-au p ar asit cnd au n teles c a El nu are aceast a inten tie. Dar Petru s i tovar as ii lui nu s-au ndep artat de credin ta lor. Purtarea nesigur a a [412] celor care ieri prosl aveau s i azi condamnau nu a distrus credin ta adev ara tilor urma si ai Mntuitorului. Petru a declarat: Tu e sti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. El n-a a steptat ca onorurile mp ar ate sti . s a-L ncoroneze pe Domnul s au s i L-a primit cnd era n umilin ta

352

Hristos Lumina Lumii

Petru a exprimat credin ta celor doisprezece. Dar ucenicii erau nc a departe de a n telege misiunea lui Hristos. mpotrivirea s i gre sita interpretare provenite de la preo ti s i conduc atori, de si nu-i puteau ndep arta de la Hristos, totu si i puneau ntr-o mare dilem a. Ei nu vedeau l amurit calea lor. Inuen ta educa tiei primite din copil arie, turile rabinilor, puterea tradi nv a ta tiei nc a i mpiedicau s a vad a adev arul. Din timp n timp, raze pre tioase de lumin a pornite de la Isus str aluceau asupra lor, dar adesea ei erau asemenea unor oameni care bjbie prin ntuneric. Dar n ziua aceasta, nainte ca ei s a n fa cu ncercarea cea mare a credin e pu si fa ta ta tei lor, Duhul Sfnt a venit cu putere asupra lor. Pentru un scurt timp, ochii lor au fost ndep arta ti de la lucrurile v azute, pentru a privi lucrurile nev azute (2 Cor. 4, 18). Sub ve smntul naturii omene sti, ei au z arit slava Fiului lui Dumnezeu. Isus i-a r aspuns lui Petru, zicnd: Ferice de tine, Simone, ul lui Iona, indc a nu carnea s i sngele ti-au descoperit lucrul acesta, ci Tat al Meu, care este n ceruri. Adev arul m arturisit de Petru este temelia credin tei credincio silor. Hristos nsu si a zis c a n aceasta const a via ta ve snic a. Dar faptul nu era un motiv de prosl c a cineva avea aceast a cuno stin ta avire de sine. Petru nu primise aceast a descoperire datorit a n telepciunii sau datorit a bun at a tii sale. Niciodat a natura omeneasc a nu poate, de la sine, s a ajung a s a cunoasc a cele dumnezeie sti. Ct cerurile-i de nalt a; ce po ti face? Mai adnc a dect locuin ta mor tilor; ce po ti s ti? (Iov 11, 8). Numai Duhul nerii ne poate descoperi lucrurile adnci ale lui Dumnezeu, pe care ochiul nu le-a v azut, urechea nu le-a auzit, s i la inima omului nu s-au suit. Nou a ns a Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S au. C aci Duhul cerceteaz a totul, chiar s i lucrurile adnci ale lui Dumnezeu (1 Cor. 2, 9.10). Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El s i faptul c a Petru a priceput slava lui Hristos era o dovad a c a el fusese nv a tat de Dumnezeu (Ps. 25, 14; Ioan 6, 45). Ah, cu adev arat, ferice de tine, Simone, ul lui Iona, indc a nu carnea s i sngele ti-au descoperit lucrul acesta. Isus a vorbit mai departe: Eu ti spun: tu e sti Petru, s i pe aceast a [413] piatr a voi zidi Biserica Mea; s i por tile locuin tei mor tilor nu o vor birui. Cuvntul Petru nseamn a piatr a o piatr a care se rostogole ste. Petru nu a fost stnca pe care biserica a fost ntemeiat a. Por tile iadului l-au biruit cnd L-a t ag aduit pe Domnul S au cu jur amnt.

Umbrele crucii

353

Biserica a fost cl adit a pe Acela pe care nu-L putea birui locuin ta mor tilor. Cu sute de ani nainte de venirea Mntuitorului, Moise i ndreptase pe oameni c atre Stnca de mntuire a lui Israel. Psalmistul cntase despre Stnca puterii mele. Isaia a scris: A sa vorbe ste Domnul Dumnezeu: Iat a, pun ca temelie n Sion o piatr a ncercat a, o piatr a de pre t, piatr a din capul unghiului cl adirii, o temelie puternic a (Deut. 32, 4; Ps. 62, 7; Is. 28, 16). Petru nsu si, scriind prin inspira tie, aplic a aceast a profe tie la Isus. El zice: Dac a a ti gustat n adev ar c a bun este Domnul, apropia ti-v a de El, piatra vie, lep adat a de oameni, dar aleas as i scump a naintea lui Dumnezeu. Si voi, ca ni ste pietre vii, sunte ti zidi ti ca s a ti o cas a duhovniceasc a (1 Petru 2, 3-5). Nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus a s i care este Isus (1 Cor. 3, 11). Pe aceast a piatr a, a zis Isus, voi zidi biserica Mea. n prezen ta lui Dumnezeu s i a tuturor in telor cere sti, n prezen ta o stilor nev azute ale locuin tei mor tilor, Hristos a ntemeiat biserica Sa pe Stnca cea vie. Stnca aceasta este El nsu si corpul S au, frnt s i zdrobit pentru noi. Por tile locuin tei mor tilor nu pot s a biruie o biseric a ridicat a pe aceast a temelie. Ct de slab a p area biserica n vremea cnd Hristos a spus aceste cuvinte! Era numai o mn a de credincio si, mpotriva c arora urma s a se ridice toat a puterea demonilor s i a oamenilor r ai; cu toate acestea, urma sii lui Hristos nu trebuiau s a se team a. ntemeia ti s i cl adi ti pe Stnca puterii lor, ei nu puteau s a e dobor ti. Timp de s ase mii de ani, credin ta s-a zidit pe Hristos. Timp de s ase mii de ani, torentele s i furtunile mniei satanice au lovit n Stnca mntuirii noastre, dar ea a stat neclintit a. Petru a exprimat adev arul care este temelia credin tei bisericii s i Isus l-a onorat acum ca pe un reprezentant al ntregului corp al celor ce cred. El a zis: ti voi da cheile mp ar a tiei cerurilor, s i orice vei lega pe p amnt, va legat n ceruri s i orice vei dezlega pe p amnt va dezlegat n ceruri. Expresia cheile mp ar a tiei cerurilor se refer a la cuvintele rostite de Hristos. Toate cuvintele din Sfnta Scriptur a sunt ale Sale s i sunt cuprinse aici. Cuvintele acestea au putere s a nchid as i s a deschid a cerul. Ele fac cunoscute condi tiile n care oamenii sunt [414] primi ti sau lep ada ti. n felul acesta, lucrarea acelora care vestesc

354

Hristos Lumina Lumii

spre via sau de moarte Cuvntul lui Dumnezeu e un miros de via ta ta spre moarte. Lucrarea lor aduce dup a sine rezultate ve snice. Mntuitorul nu a ncredin tat lucrarea Evangheliei numai lui Petru. Mai trziu, repetnd cuvintele spuse lui Petru, El le-a aplicat direct la biseric a. Si acela si lucru l-a spus n fond s i celor doisprezece, ca reprezentan ti ai corpului credincio silor. Dac a Isus ar dat o putere special a unuia dintre ucenici mai mult dect altora, nu i-am g asit a sa de des certndu-se cine s a e mai mare. Ei s-ar supus dorin tei Domnului lor s i l-ar onorat pe acela pe care El l alesese. n loc de a rndui pe unul ca s a e mai mare peste ceilal ti, Hristos le-a zis ucenicilor: Voi s a nu v a numi ti Rabi; s a nu v a numi ti Dasc ali; c aci Unul singur este Dasc alul vostru: Hristosul (Mat. 23, 8.10). Hristos este Capul oric arui b arbat. Dumnezeu, care a pus totul sub picioarele Mntuitorului, L-a dat c apetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plin atatea Celui ce pline ste totul n to ti (1 Cor. 11, 3; Efes. 1, 22.23). Biserica este cl adit a pe Hristos, ca temelie a ei; ea trebuie s a asculte de Hristos, capul ei. Nu trebuie s a e st apnit a de om s i nici s a depind a de om. Mul ti pretind c a un anumit loc n biseric a le d a autoritatea de a dicta ce trebuie s a cread a s i ce trebuie s a fac a ceilal ti oameni. Dumnezeu nu aprob a aceast a preten tie. Mntuitorul declar a: Voi to ti sunte ti fra ti. To ti sunte ti expu si ispitei s i supu si gre selii. Nu ne putem ncrede n nici o in ta m arginit a pentru a ne conduce. Temelia credin tei este prezen ta vie a lui Hristos n biseric a. n aceasta poate s a se ncread as i cel mai slab, iar aceia care se socotesc cei mai tari se vor dovedi cei mai slabi, dac a nu fac din Hristos ajutorul lor. Blestemat s a e omul care se ncrede n om, care se sprijin a pe un muritor. Domnul este Stnca, lucr arile Lui sunt des avr site. Ferice de to ti c ti se ncred n El (Ier. 17, 5; Deut. 32, 4; Ps. 2, 12). Dup a m arturisirea lui Petru, Isus le-a poruncit ucenicilor s a nu spun a nim anui c a El era Hristosul. Porunca aceasta a fost dat a din cauza mpotrivirii hot arte a c arturarilor s i a fariseilor. Mai mult nc a, oamenii, chiar s i ucenicii, aveau o p arere gre sit a despre Mesia, astfel c a o vestire a Lui n mod public nu le-ar dat o idee adev arat a despre caracterul sau lucrarea Lui. Dar zi dup a zi El li Se descoperea ca Mntuitor s i, n felul acesta, dorea s a le dea o concep tie adev arat a [415] despre Sine ca Mesia.

Umbrele crucii

355

Ucenicii nc a mai a steptau ca Hristos s a guverneze ca un domnitor vremelnic. De si si ascunsese atta vreme inten tiile, ei credeau c a El nu va r amne totdeauna n s ar acie s i n umbr a; se apropia timpul cnd El trebuia s a-Si ntemeieze mp ar a tia. C a ura preo tilor s i rabinilor nu va niciodat a biruit a, c a Hristos va lep adat de propria na tiune, condamnat ca n sel ator s i r astignit ca r auf ac ator gndurile acestea nu nc apuser a niciodat a n mintea ucenicilor. Dar ceasul puterii ntunericului se apropia s i Isus trebuia s a le dezv aluie ucenicilor lupta ce trebuia s a vin a. El era trist atunci cnd vestea mai dinainte ncercarea. Pn a aici, El Se re tinuse s a le spun a ceva cu privire la suferin tele s i moartea Sa. n convorbirea cu Nicodim, spusese: Dup a cum a n al tat Moise s arpele n pustie, tot a sa trebuie s a e n al tat s i Fiul omului, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3, 14.15). Dar ucenicii nu auziser a lucrul acesta s i, chiar dac a ar auzit, n-ar n teles. Acum ns a fuseser a cu Isus, ascultaser a cuvintele Lui, v azuser a faptele Lui pn a cnd, ne tinnd seama de mprejur arile umile n care Se aa sau de mpotrivirea preo tilor s i a poporului, s-au putut uni s a m arturiseasc a mpreun a cu Petru: Tu e sti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Venise timpul s a e tras v alul care acoperea viitorul. De atunci ncolo, Isus a nceput s a spun a ucenicilor S ai c a El trebuie s a mearg a la Ierusalim, s a p atimeasc a multe, s a e t ag aduit de b atrni, de preo tii cei mai de seam as i de c arturari, s a e omort s i a treia zi s a nvie. Neind n stare din cauza durerii s i uimirii s a mai spun a ceva, ucenicii ascultar a. Hristos acceptase cuvintele prin care Petru l recunoscuse ca Fiul lui Dumnezeu s i acum cuvintele Sale, prin care de n le vestea suferin ta s i moartea Sa, li se p areau cu neputin ta teles. Petru n-a putut s a tac a. El s-a ag a tat de Domnul s au, voind parc a s a-L trag a napoi de la ce avea s a I se ntmple n curnd, s i a zis: S a Te fereasc a Dumnezeu, Doamne! S a nu Ti se ntmple a sa ceva! Petru l iubea pe Domnul, dar Isus nu l-a l audat pentru faptul n felul acesta dorin . c a d adea pe fa ta ta s a-L apere de suferin ta Cuvintele lui Petru nu erau de natur a s a-L ajute s i s a-L mngie pe . Ele nu erau n armonie cu Isus n greut a tile s i ncerc arile de fa ta planurile pline de har ale lui Dumnezeu pentru o lume pierdut as i nici cu lec tia de jertre de sine pe care Isus venise s a o dea prin exemplul S au. Petru nu voia s a vad a crucea n lucrarea lui Hristos.

356

Hristos Lumina Lumii

Cuvintele lui puteau s a creeze o impresie cu totul opus a aceleia pe care dorea Hristos s a o fac a n mintea urma silor S ai s i Mntuitorul a [416] trebuit s a rosteasc a una dintre cele mai aspre mustr ari care au pornit de pe buzele Sale: napoia Mea, Satano; tu e sti o piatr a de poticnire pentru Mine! C aci gndurile tale nu sunt gndurile lui Dumnezeu, ci gnduri de-ale oamenilor. Satana ncerca s a-L descurajeze pe Isus s i s a-L ntoarc a de la lucrarea Lui; iar Petru, n iubirea lui oarb a, d adea glas ispitei. Domnul r aut a tii era autorul acestui gnd. napoia acestui apel st aruitor, era provocarea venit a de la el. n pustie, Satana i oferise lui Hristos st apnirea lumii, cu condi tia de a p ar asi c ararea sacriciului s i umilin tei. Acum nf a ti sa ucenicului lui Hristos aceea si ispit a. El c auta s a xeze aten tia lui Petru asupra m aririi p amnte sti, pentru ca el s a nu poat a privi crucea spre care voia Isus s a-i ndrepte privirea. Prin Petru, Satana arunca din nou ispita asupra lui Isus. Dar Mntuitorul nu a luat seama la ea; gndul i era la ucenicul S au. Satana se a sezase ntre Petru s i Domnul lui, pentru ca inima ucenicului s a nu e mi scat a la vederea umilirii lui Hristos pentru mntuirea lui. Cuvintele lui Hristos nu au fost rostite c atre Petru, ci c atre acela care ncerca s a-l despart a pe Petru de R ascump ar atorul lui. napoia Mea, Satano. Nu te mai a seza ntre Mine s i servul Meu r at acit. Las a-M a n fa cu Petru, ca s s a stau fa ta ta a-i pot descoperi taina iubirii Mele. tur Petru a n teles cu greu aceast a nv a ta a amar a, s i anume c a . Ucenicul drumul lui Hristos pe p amnt trecea prin lupt as i umilin ta . Dar, n se d adea napoi n fa ta p art as iei cu Domnul s au n suferin ta v apaia focului din cuptor, el trebuia s a nve te binecuvntarea adus a de aceasta. Mult a vreme dup a aceea, cnd in ta lui att de activ a era aplecat a sub povara anilor s i a muncii, a scris: Preaiubi tilor, nu v a mira ti de ncercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca s a v a ncerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi: dimpotriv a, bucura ti-v a, ntruct ave ti parte de patimile lui Hristos, ca s a v a bucura ti s i s a v a veseli ti s i la ar atarea slavei Lui (1 Petru 4, 12.13). Isus le-a explicat acum ucenicilor S ai c a via ta Lui de abnega tie era un exemplu pentru ceea ce trebuia s a e via ta lor. Chemnd n jurul S au, mpreun a cu ucenicii, pe oamenii care se apropiaser a, El a zis: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s as i ia crucea s i s a M a urmeze. Crucea era asociat a cu puterea Romei.

Umbrele crucii

357

Era instrumentul celei mai crude s i mai umilitoare forme de moarte. Criminalii cei mai dec azu ti erau pu si s a- si poarte crucea pn a la locul de execu tie s i adesea, cnd urma s a le e pus a n spinare, se mpotriveau cu disperare pn a cnd erau birui ti s i instrumentul de [417] tortur a le era legat n spinare. Dar Isus le-a poruncit urma silor S ai s a- si ia crucea s i s a o poarte dup a El. Pentru ucenici, cuvintele Lui, de si slab n telese, ar atau c a trebuie s a e supu si pn a la cea mai supunere pn mare umilin ta a la moarte pentru Numele lui Hristos. Cuvintele lui Hristos n-ar putut s a descrie mai bine ce nseamn ao total a predare de sine. Pe toate acestea El le primise pentru binele lor. Isus nu socotise cerul un loc de dorit, atta timp ct noi eram de njosire s pierdu ti. El p ar asise cur tile cere sti pentru o via ta i insult a s i o moarte ru sinoas a. El, care era bogat n comorile nepre tuite ale cerului, S-a f acut s arac, ca prin s ar acia Lui noi s a putem mbog a ti ti. Noi trebuie s a mergem pe c ararea pe care a mers El. de suetele pentru care a murit Hristos nseamn Iubirea fa ta a r astignirea eului. De aici nainte, cel care este copil al lui Dumnezeu va privi la persoana sa ca la un inel de leg atur a n lan tul aruncat pentru salvarea lumii, una cu Hristos n planul milei Sale, mergnd nainte cu El pentru a c auta s i salva pe cei pierdu ti. Cre stinul trebuie s a- si dea totdeauna seama c a s-a consacrat lui Dumnezeu s i c a trebuie s a descopere lumii pe Hristos n caracter. Sacriciul de sine, n via simpatia, iubirea, date pe fa ta ta lui Hristos, trebuie s a se arate din nou n via ta celui care lucreaz a pentru Dumnezeu. Oricine va vrea s a- si scape via ta o va pierde; dar oricine si va pierde via ta pentru Mine s i pentru Evanghelie o va c stiga. Egoismul nseamn a moarte. Nici un organ al corpului nu poate s a tr aiasc a, dac a si m argine ste activitatea numai la sine. Dac a inima la mn nu va trimite sngele d at ator de via ta as i la cap, n curnd si , iubirea lui va pierde puterea. Asemenea sngelui d at ator de via ta Hristos este difuzat a n toate p ar tile corpului spiritual al lui Hristos. Noi suntem membre unii pentru al tii s i cel care nu vrea s a dea va pieri. Si ce-ar folosi, zice Hristos, unui om s a c stige toat a lumea, dac as i-ar pierde suetul? Sau ce ar da un om n schimb pentru suetul s au? , El a ndreptat Trecnd peste umilin ta s i s ar acia timpului de fa ta privirea ucenicilor c atre venirea Sa n slav a, nu n str alucirea unui tron p amntesc, ci n slava lui Dumnezeu s i a o stilor cerului. Si apoi

358

Hristos Lumina Lumii

a zis: Atunci va r aspl ati ec aruia dup a faptele lui. Dup a aceea, pentru ncurajarea lor, a dat f ag aduin ta: Adev arat v a spun c a unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea, pn a nu vor vedea pe Fiul omului venind n mp ar a tia Sa. Dar ucenicii n-au n teles cuvintele Lui. Slava p area prea ndep artat a. Ochii lor erau a tinti ti la cele ce se vedeau mai aproape: s ar acia vie tii p amnte sti, umilin ta s i suferin ta. S a renun te ei la str alucitoarele lor a stept ari cu privire la domnia [418] mesianic a? S a nu vad a ei pe Domnul lor n al tat pe tronul lui David? de peregrin umil, f S a admit a ei ca Hristos s a duc a o via ta ar a ad apost, pentru a dispre tuit, lep adat s i omort? ntristarea le ap asa inima, deoarece ei l iubeau pe Domnul. De asemenea, ndoiala se zb atea n gndurile lor, deoarece p area de nen teles ca Fiul lui Dumnezeu . Ei se ntrebau de ce s s a e supus la o asemenea crud a umilin ta a mearg a de bun avoie la Ierusalim, ca s a suporte suferin tele despre care El le vorbise. Cum putea s a Se resemneze cu o soart a ca aceasta s i s a-i lase ntr-un ntuneric mai mare dect acela n care bjbiser a nainte de a li Se descoperi? n tinutul Cezareii lui Filip, gndeau ucenicii, Hristos era dincolo de limitele puterii lui Irod s i Caiafa. N-avea s a Se team a de ura iudeilor sau de puterea romanilor. Pentru ce s a nu lucreze acolo, mai departe de farisei? Pentru ce era nevoie s a Se dea mor tii? Dac a avea s a moar a, cum putea s a se ntemeieze mp ar a tia Sa a sa de bine, nct por tile iadului s a n-o biruie? Pentru ucenici, lucrul acesta era cu adev arat o tain a. rmului M Chiar acum c al atoreau de-a lungul ta arii Galileii, c atre ora sul n care toate speran tele lor aveau s a se sf arme. Ei nu ndr azneau s a discute cu Isus, ci vorbeau ntre ei ncet s i plini de ntristare despre viitorul lor. Chiar n mijlocul ndoielilor, s-au ag a tat de gndul c a o mprejurare neprev azut a ar putea s a mpiedice soarta trist a care p area s a-L a stepte pe Domnul lor. Astfel, ei au fost str apun si de [419] ndoieli, speran te s i temeri timp de s ase zile lungi, pline de mhnire.

Capitolul 46 Schimbarea la fa ta
SE APROPIA SEARA, cnd Isus a chemat la Sine pe trei dintre ucenici, pe Petru, Iacov s i Ioan, s i i-a condus peste cmpii s i n sus, pe o potec a aspr a, pe o coast a singuratic a de munte. Mntuitorul s i ucenicii petrecuser a ziua c al atorind s i nv a tnd, de aceea urcu sul muntelui le sporea oboseala. Hristos despov arase mintea s i corpul multor suferinzi; El f acuse s a p atrund a vibra tia vie tii n in ta lor sl abit a, dar s i El era mpov arat de natura omeneasc as i, mpreun a cu ucenicii, era obosit din cauza urcu sului. Lumina soarelui n apus mai ntrzia nc a pe vrful muntelui, aurind cu slava lui, gata s a dispar a, poteca pe care mergeau. Dar curnd lumina a pierit att pe deal, ct s i pe vale, soarele s-a ascuns n spatele orizontului la apus s i c al atorii singuratici au fost nv alui ti n ntunericul nop tii. Triste tea locurilor p area s a e n armonie cu via ta lor am art a, n jurul c areia se adunau s i se ngr am adeau norii. Ucenicii nu ndr azneau s a-L ntrebe pe Hristos unde merg sau cu ce scop. El petrecea adesea nop ti ntregi n rug aciune pe munte. El, a c arui mn a a f acut mun tii s i v aile, Se sim tea acas a n natur as i Se bucura de lini stea ei. Ucenicii mergeau acolo unde-i conducea Hristos; dar se ntrebau de ce Domnul i duce pe o pant a att de grea, cnd sunt obosi ti s i cnd El nsu si are nevoie de odihn a. La un moment dat, Hristos le-a spus c a nu vor merge mai departe. ndep artndu-Se pu tin de ei, Omul ntrist arii a nceput s a-Si reverse [420] cererile, cu strig ate mari s i cu lacrimi. El Se ruga pentru putere, ca s a reziste ncerc arii, pentru binele omenirii. El nsu si avea nevoie de o nou a leg atur a cu Cel Atotputernic, deoarece numai n felul acesta putea privi viitorul. El si rev arsa dorin tele inimii pentru ucenicii S ai, pentru ca, n ceasul puterii ntunericului, credin ta lor s a nu scad a. Roua se a sternea cu mbel sugare peste in ta Lui plecat a, dar El nu lua seama. Umbrele nop tii se adunau tot mai dese n jurul Lui, dar El nu privea la triste tea lor. n felul acesta, orele treceau ncetul cu ncetul. La nceput, ucenicii s i-au unit rug aciunile cu ale Lui n sincer a consacrare; dar, dup a un timp, au fost dobor ti de oboseal a 359

360

Hristos Lumina Lumii

s i, ncercnd nc a s a mai aib a interes pentru cele din jurul lor, au adormit. Isus le vorbise despre suferin tele Lui; El i luase cu Sine ca s a se poat a uni cu El n rug aciune; chiar acum Se ruga pentru ei. Mntuitorul a v azut ntristarea ucenicilor s i a dorit s a le u sureze durerea prin asigurarea c a n-a fost n zadar credin ta lor. Nu to ti, chiar s i dintre cei doisprezece, puteau s a primeasc a descoperirea pe care El dorea s a le-o fac a. Numai cei trei, care aveau s a e martori la chinurile din Ghetsemani, au fost ale si s a e cu El pe munte. Povara [421] rug aciunii Sale era s a li se dea o descoperire a slavei pe care o avusese la Tat al nainte de a lumea, ca mp ar a tia Sa s a se descopere ochilor omene sti s i ucenicii s a e nt ari ti pentru a putea s a o priveasc a. El Se ruga ca ei s a poat a martorii unei manifest ari a dumnezeirii Sale, care s a-i mngie n timpul supremei Sale agonii prin cunoa sterea faptului sigur c a El este Fiul lui Dumnezeu s i c a moartea Lui ru sinoas a este o parte a Planului de Mntuire. Rug aciunea Lui a fost ascultat a. n timp ce El era plecat n n locul acela stncos, cerurile s-au deschis deodat umilin ta a, por tile de aur ale Cet a tii lui Dumnezeu s-au deschis larg s i o str alucire sfnt a a cobort pe munte, mbr acndu-L pe Mntuitorul. Natura divin a a Domnului Hristos a str alucit prin corpul omenesc s i a ntlnit slava venit a de sus. Ridicndu-Se din prosternare, Hristos st atea n slav a asemenea lui Dumnezeu. Lupta sueteasc a trecuse. Fa ta Lui str alucea ca soarele s i mbr ac amintea Lui era alb a ca lumina. Ucenicii, trezindu-se, au v azut rev arsarea de slav a care lumina muntele. Cu team as i uimire, ei priveau chipul str alucitor al Domnului lor. Cnd au ajuns n stare s a suporte lumina aceea minunat a, au v azut c a Isus nu este singur. Lng a El erau dou a in te cere sti, ntr-o convorbire apropiat a cu El. Erau Moise, care pe Sinai vorbise cu Dumnezeu, s i Ilie, c aruia i se d aduse naltul privilegiu oferit doar unui alt u al lui Adam acela de a nu ajunge niciodat a sub puterea mor tii. De pe muntele Pisga, cu cincisprezece veacuri mai nainte, Moise privise Tara F ag aduin tei. Dar, din cauza p acatului de la Meriba, el nu avea s a intre acolo. Nu el urma s a primeasc a bucuria de a conduce o stirile lui Israel la mo stenirea p arin tilor lor. Cuvintele lui disperate: Las a-m a, Te rog, s a trec s i s a v ad tara aceea bun a de dincolo de Iordan, mun tii aceia frumo si s i Libanul (Deut. 3, 25) n-au fost ascultate. N adejdea care, timp de patruzeci de ani, luminase

Schimbarea la fa ta

361

ntunericul r at acirilor prin pustie avea s a r amn a nemplinit a. Cap atul acelor ani de munc as i grij a mpov ar atoare a fost un mormnt n pustie. Dar Acela care poate s a fac a nespus mai mult dect cerem sau gndim noi (Efes.3, 20) a r aspuns la rug aciunea servului S au a sa cum El s tie s a o fac a. Moise a trecut sub puterea mor tii, dar . nu avea s a r amn a n mormnt. Hristos nsu si l-a chemat la via ta Satana, ispititorul, pretinsese corpul lui Moise din pricina p acatului s au; dar Hristos, Mntuitorul, l-a scos din mormnt (Iuda 9). , era ca o m Moise, pe muntele schimb arii la fa ta arturie pentru biruin ta lui Hristos asupra p acatului s i a mor tii. El reprezenta pe aceia care vor ie si din mormnt la nvierea drep tilor. Ilie, care fusese [422] luat la cer f ar a s a v azut moartea, reprezenta pe aceia care vor n pe p via ta amnt la a doua venire a lui Hristos s i care vor schimba ti , cnd ntr-o clip a, ntr-o clipeal a de ochi, la cea din urm a trmbi ta trupul acesta supus putrezirii se va mbr aca n neputrezire, s i trupul acesta muritor se va mbr aca n nemurire (1 Cor. 15, 51-53). Isus a fost mbr acat cu lumina cereasc a, a sa cum Se va ar ata a doua oar a, nu n vederea p acatului, ca s a aduc a mntuirea, cnd El va veni n slava Tat alui S au mpreun a cu sn tii ngeri (Evrei 9, 28; Marcu 8, 38). F ag aduin ta Mntuitorului pentru ucenici se mplinea acum. Pe munte, era reprezentat a n miniatur a mp ar a tia viitoare a slavei Hristos mp aratul, Moise ca reprezentant al sn tilor nvia ti, iar Ilie, al celor prosl avi ti. Ucenicii nu n telegeau nc a lucrurile din fa ta lor; dar se bucurau torul, plin de r c a nv a ta abdare, umil s i blnd, care umblase pe p amnt ca un str ain f ar a ajutor, era onorat de in tele att de favorizate n cer. Ei credeau c a Ilie a venit s a vesteasc a mp ar a tia lui Mesia s i c a mp ar a tia lui Hristos era gata a se statornici pe p amnt. Erau gata s a alunge pentru totdeauna amintirea temerii s i a dezam agirii lor. Ei ar vrut s a z aboveasc a aici, unde se descoperea slava lui torule, este bine s Dumnezeu. Petru ex-clam a: nv a ta a st am aici; s a facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise, s i una pentru Ilie. Ucenicii credeau c a Moise s i Ilie fuseser a trimi si s a protejeze torul lor s pe nv a ta i s a nt areasc a autoritatea Lui ca mp arat. Dar, nainte de coroan a, trebuia s a vin a crucea. Subiectul convorbirii lor cu Isus nu era instaurarea lui Hristos ca mp arat, ci moartea Sa la Ierusalim. Purtnd sl abiciunea naturii omene sti, mpov arat de ntristarea s i de p acatul ei, Isus a mers singur n mijlocul oamenilor.

362

Hristos Lumina Lumii

n timp ce ntunecimea ceasurilor viitoare de ncercare se ab atea asupra Lui, El Se g asea n singur atatea spiritului ntr-o lume care nu-L cuno stea. Nici m acar ucenicii Lui iubi ti, absorbi ti de propria ntristare, de ndoielile s i n adejdile lor pline de ambi tie, nu ajunseser a s a n teleag a taina misiunii Lui. El locuise n cer, n mijlocul iubirii s i ntr-o p art as ie fericit a, dar, pe p amntul pe care-l crease, era singur. Acum, cerul si trimisese solii la Isus nu ngeri, ci oameni care trecuser a prin suferin te s i ntristare s i care puteau s a simt a mpreun a cu Mntuitorul n ncerc arile vie tii Sale pe p amnt. Moise s i Ilie fuseser a conlucr atori ai lui Isus. Ei mp art as iser a dorin ta Lui de a-i mntui pe oameni. Moise se rugase pentru Israel: Iart a-le acum p acatul! Dac a nu, atunci s terge-m a din cartea Ta, pe care ai [423] scris-o! (Exod 32, 32). Ilie cunoscuse singur atatea suetului cnd, timp de trei ani s i jum atate ct a tinut foametea, suportase povara [424] rile ei. Singur a stat pentru Dumnezeu urii unei na tiuni s i amenin ta [425] pe muntele Carmel. Singur a fugit n pustietate, plin de disperare s i dezn adejde. Ace sti oameni, ale si mai presus de to ti ngerii din jurul tronului, veniser a s a stea de vorb a cu Isus despre suferin tele Lui s i s a-L mngie cu asigurarea simpatiei cerului. Subiectul convorbirii lor era n adejdea lumii, mntuirea tuturor in telor omene sti. Fiind birui ti de somn, ucenicii au auzit numai o mic a parte din ce au discutat Hristos s i trimi sii cerului. Fiindc a nu s-au rugat s i nu au vegheat, ei nu au primit ceea ce Dumnezeu dorea s a le dea o cunoa stere a suferin telor lui Hristos s i a slavei care trebuia s a urmeze. Ei au pierdut binecuvntarea pe care ar avut-o, dac a s-ar f acut p arta si de sacriciul Lui de sine. Ace sti ucenici erau pu tin credincio si s i z abavnici cu inima, apreciind prea pu tin comoara cu care cerul c auta s a-i mbog a teasc a. Cu toate acestea, au primit mult a lumin a. Ei au fost asigura ti de faptul c a tot cerul cuno stea p acatul comis de neamul iudeilor prin lep adarea lui Hristos. Lor li s-a dat s a vad a mai adnc lucrarea R ascump ar atorului. Ei au v azut cu ochii lor s i au auzit cu urechile lor lucruri care ntreceau puterea omeneasc a de n telegere. Ei au fost martori oculari ai slavei Lui (2 Petru 1, 16) s i au n teles c a Isus era ntr-adev ar Mesia, despre care au m arturisit patriarhii s i profe tii, s i c a El era recunoscut ca atare de universul ceresc. n timp ce nc a admirau priveli stea aceea de pe munte, iat a c a i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Si din nor s-a auzit un

Schimbarea la fa ta

363

glas care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea; de El s a asculta ti! Privind norul acela plin de slav a, mai str alucitor dect acela care umblase naintea semin tiilor lui Israel n pustie, s i auzind glasul lui Dumnezeu vorbind cu o m are tie grozav a, care a f acut muntele s a se cutremure, ucenicii au c azut la p amnt ca lovi ti. Ei au r amas prosterna ti, cu fa ta ascuns a, pn a cnd Isus a venit mai aproape s i i-a atins, alungndu-le temerile cu glasul Lui binecunoscut: Scula ti-v a, nu v a teme ti. ndr aznind s a- si ridice ochii, au v azut c a slava cereasc a pierise, iar Moise s i Ilie nu mai erau [426] acolo. Ei se aau pe munte numai cu Isus.

Capitolul 47 Servire
AU PETRECUT-O pe munte; la r NOAPTEA NTREAGA as aritul soarelui, Isus s i ucenicii au cobort n cmpie. Absorbi ti de gnduri, ucenicii erau nsp aimnta ti s i t acu ti. Nici Petru nu era n stare s a spun a vreun cuvnt. Bucuros ar z abovit n locul cel sfnt, care fusese atins de lumina cereasc as i unde Fiul lui Dumnezeu si descoperise slava; dar mai era o lucrare de f acut pentru oamenii care l c autau pe Isus ncoace s i ncolo. La piciorul muntelui se adunase un grup mare de oameni, adu si acolo de ucenicii care r am aseser a n urm a, dar care s tiau unde Se dusese Isus. Cnd Mntuitorul S-a apropiat, le-a poruncit celor trei nso titori s a p astreze t acerea cu privire la cele v azute, zicnd: S a nu spune ti nim anui despre vedenia aceasta, pn a va nvia Fiul omului din mor ti. Descoperirea f acut a ucenicilor trebuia s a e primit a numai de inima lor s i s a nu e f acut a cunoscut a altora. Dac a ar fost povestit a mul timii, ar dat na stere la batjocur a sau la uimire zadarnic a. Si chiar cei nou a apostoli nu ar n teles scena dect dup a ce Hristos avea s a nvie din mor ti. Ct de greu n telegeau pn as i cei trei ucenici privilegia ti se vede n faptul c a, f ar aa tine seam a de , se tot ce spusese Hristos despre evenimentele care i st ateau n fa ta [427] ntrebau ntre ei ce nseamn a s a nvie din mor ti. Cu toate acestea, n-au cerut de la Isus nici o explica tie. Cuvintele Lui cu privire la viitor i umpluser a de ntristare; ei nu c autau o nou a descoperire cu privire la ceea ce erau nclina ti s a cread a c a nu va avea loc niciodat a. Cnd cei din cmpie L-au v azut pe Isus, au dat fuga naintea Lui, salutndu-L cu respect s i bucurie. Totu si, ochiul Lui p atrunz ator a v azut c a ei erau n mare ncurc atur a. Ucenicii p areau tulbura ti. Tocmai se ntmplase ceva care-i f acuse s a sufere o dezam agire s i o umilire amar a. n timp ce ei a steptau la piciorul muntelui, un tat a adusese la ei pe ul s au, pentru a eliberat de un duh mut, care-l chinuia. Cnd Isus i trimisese pe cei doisprezece s a predice n Galilea, le d aduse puterea 364

Servire

365

, duhurile s a scoat a duhurile necurate. Ct fuseser a tari n credin ta rele ascultaser a de cuvntul lor. Si de ast a dat a porunciser a duhului chinuitor, n Numele lui Hristos, s a p ar aseasc a victima; dar demonul si b atuse joc de ei, desf as urndu- si din nou puterea. Ucenicii, neind n stare s a- si dea seama de nfrngerea lor, au sim tit totu si c a prin aceasta aduc dezonoare att asupra lor, ct s i asupra Domnului. n mul time se aau c arturari care ncercaser a s a foloseasc a aceast a ocazie ct mai mult pentru a-i umili. nconjurndu-i pe ucenici, i-au asaltat cu ntreb ari, c autnd s a arate c as i ei, s i Domnul lor erau ni ste n sel atori. Iat a, strigau rabinii triumf atori, aici e un duh r au, pe care nici ucenicii, nici Hristos nsu si nu pot s a-l biruie. Oamenii erau nclina ti s a ia partea c arturarilor s i n mul time domnea un spirit de dispre ts i batjocur a. Dar deodat a acuza tiile au ncetat. Isus s i cei trei ucenici au fost v azu ti apropiindu-se s i, printr-o schimbare rapid a de sentimente, oamenii s-au ntors s a-i ntmpine. Noaptea comuniunii cu slava cereasc a l asase urme pe fa ta Mntuitorului s i a nso titorilor Lui. Pe chipul lor era o lu-min a care i-a umplut de respect pe privitori. Speria ti, c arturarii s-au dat napoi, n timp ce oamenii l salutau pe Isus. Ca s i cnd ar fost martor la tot ce se ntmplase, Mntuitorul a venit n locul unde avusese loc conictul s i, privind drept la c arturari, a ntrebat: Despre ce v a ntreba ti cu ei? Dar glasurile curajoase s i batjocoritoare mai nainte t aceau acum. Toat a ceata amu tise. Tat al nenorocit s i-a f acut drum prin mul time s i, c aznd la picioarele lui Isus, s i-a m arturisit durerea s i dezam agirea. [428] torule, zise el, am adus la Tine pe ul meu, care este nv a ta st apnit de un duh mut. Oriunde l apuc a, l trnte ste la p amnt... M-am rugat de ucenicii T ai s a scoat a duhul s i nu au putut. Isus a privit n jur la mul timea speriat a, la c arturarii batjocoritori, la ucenicii tulbura ti. A citit necredin ta din ecare inim as i, cu glas plin de ntristare, a exclamat: O, neam necredincios! Pn a cnd voi cu voi? Pn a cnd v a voi suferi? Apoi a zis tat alui ntristat: Adu aici pe ul t au. B aiatul a fost adus s i, cnd privirea Mntuitorului a c azut asupra lui, duhul cel r au l-a aruncat la p amnt n convulsiile agoniei. El se zvrcolea, f acnd spume la gur as i sf siind aerul cu strig ate neomene sti.

366

Hristos Lumina Lumii

n fa cu prin Prin tul vie tii Se aa din nou fa ta ta tul puterilor ntunericului pe cmpul de b ataie Hristos pentru a-Si mplini misiunea de a propov adui robilor de r azboi slobozenia... s i s a dea drumul celor ap asa ti (Luca 4, 18), iar Satana, c autnd s a tin a victima sub puterea sa. ngerii luminii s i o stile ngerilor r ai, nev azu ti, s-au adunat s a priveasc a lupta. Pentru o clip a, Isus a ng aduit duhului r au s a- si desf as oare pute-rea, ca privitorii s a poat a n telege eliberarea care avea s a e s avr sit a. Mul timea privea cu r asuarea t aiat a la tat al aat n agonia dezn adejdii s i a spaimei. Isus a ntrebat: Ct a vreme este de cnd i s vine a sa? Tat al a povestit despre mul ti ani de suferin ta i apoi, ca s i cnd n-ar mai fost n stare s a rabde, a strigat: Dac a po ti face ceva, e-Ti mil a de noi s i ajut a-ne. Dac a po ti. Pn as i tat al punea la ndoial a puterea lui Hristos. celui Isus r aspunse: Dac a po ti... Toate lucrurile sunt cu putin ta ce crede! La Hristos nu e lips a de putere; vindecarea ului depindea de credin ta tat alui. Izbucnind n lacrimi, dndu- si seama de propria sl abiciune, tat al s-a predat ndur arii lui Hristos: Cred, Doamne! Ajut a necredin tei mele! Isus Se ndrept a c atre suferind s i zise: Duh mut s i surd, ti poruncesc s a ie si afar a din copilul acesta s i s a nu mai intri n el. Un tip at s-a auzit, urmat de o lupt a de moarte. Plecnd, p area c a demonul e aproape s a pr ap adeasc a via ta victimei lui. Apoi copilul r amase nemi scat, ca mort. Mul timea s optea: A murit! Dar Isus l-a apucat de mn as i, ridicndu-l, l-a predat tat alui s au n des avr sit a [429] s an atate la minte s i la corp. Tat al s i ul l audau numele Eliberatorului. Oamenii au r amas uimi ti de puterea minunat a a lui Dumnezeu, n timp ce c arturarii, nfrn ti s i ab atu ti, au plecat cu fruntea ntunecat a. Dac a po ti face ceva, e-Ti mil a de noi s i ajut a-ne. Cte suete ap asate de p acat au f acut s a r asune aceast a rug aciune! Si tuturor, Mntuitorul milostiv le r aspunde: Dac a po ti... totul este cu putin ta celui care crede. Credin ta este aceea care ne pune n leg atur a cu cerul s i ne aduce puteri pentru a ne lupta cu for tele ntunericului. n Hristos, Dumnezeu i-a asigurat omului mijloacele pentru a birui orice tr as atur a p ac atoas as i a rezista oric arei ispite, orict de puternic a ar . Dar mul ti simt c a le lipse ste credin ta s i din cauza aceasta stau departe de Hristos. Face ti ca ace stia, n dezn adejdea s i necredin ta lor, s a se predea harului Mntuitorului lor milostiv. S a

Servire

367

nu priveasc a la ei, ci la Hristos. Acela care a vindecat pe bolnavi s i a scos demoni cnd umbla printre oameni este acela si Mntuitor puternic s i ast azi. Credin ta vine prin Cuvntul lui Dumnezeu. nsu si ti-v a f ag aduin ta Sa: Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar a (Ioan 6, 37). Arunca ti-v a la picioarele Sale s i striga ti: Cred, Doamne! Ajut a necredin tei mele! Niciodat a nu vei pieri dac a faci astfel, niciodat a! ntr-un timp foarte scurt, ucenicii au avut privilegiul s a vad a att extrema slavei, ct s i a umilin tei. Au v azut natura omeneasc a schimbat a dup a chipul lui Dumnezeu s i, n acela si timp, njosit a dup a chipul lui Satana. De pe munte, unde El vorbise cu trimi sii cerului s i fusese proclamat de glasul din slava str alucitoare ca Fiu al lui Dumnezeu, ei L-au v azut pe Isus cum coboar a, pentru a da ochii cu acest spectacol foarte dureros s i revolt ator copilul bolnav, cu fa ta schimonosit a, scr snind din din ti n spasmele agoniei pe care nici o putere omeneasc a nu putea s-o aline. Si acest puternic Mntuitor, care cu cteva ore mai nainte fusese prosl avit n fa ta ucenicilor S ai uimi ti, S-a plecat pentru a ridica victima lui Satana de la p amnt, unde spumega, s i a ncredin tat copilul s an atos la minte s i la corp tat alui s i familiei. Aceasta era o pild a a mntuirii: Cel asemenea lui Dumnezeu a venit din slava Tat alui, S-a cobort s a salveze ce era pierdut. Reprezenta, de asemenea, misiunea ucenicilor. Servii lui Hristos nu urmeaz a s a tr aiasc a singuri cu Isus, pe vrful muntelui, n timpuri de iluminare spiritual a. Ei au de lucru n cmpie. Suetele robite de Satana a steapt a cuvntul credin tei s i rug aciunii pentru a eliberate. Cei nou a ucenici se tot gndeau la situa tia dureroas a a nereu sitei lor; s i cnd Isus a fost din nou numai cu ei, L-au ntrebat: Noi de ce nu am putut s a scoatem duhul acesta? Isus le-a r aspuns: Din [430] pricina pu tinei voastre credin te; adev arat v a spun c a, dac a a ti avea ct un gr credin ta aunte de mu star, a ti zice muntelui acestuia: Mut a . Dar acest te de aici colo s i s-ar muta; nimic nu v-ar cu neputin ta soi de draci nu ies afar a dect cu rug aciune s i cu post. Necredin ta [431] care i-a tinut departe de o leg atur a mai profund a cu Hristos s i nep asarea cu care priveau lucrarea sfnt a ncredin tat a lor aduseser a nereu sita n lupta cu puterile ntunericului. Cuvintele lui Hristos care ar atau spre moartea Sa aduseser a ntristare s i ndoial a. Iar alegerea celor trei ucenici pentru a-L nso ti

368

Hristos Lumina Lumii

pe Domnul pe munte provocase gelozia celor nou a. Si, n loc de a- si nt ari credin ta prin rug aciune s i medita tie asupra cuvintelor lui Hristos, ei se ag a taser a de descuraj arile s i necazurile lor personale. n starea aceasta de ntunecime, porniser a la lupt a cu Satana. Pentru a birui, trebuiau s a vin a la lupt a ntr-un alt spirit. Credin ta lor trebuia s a e nt arit a prin rug aciune arz atoare s i post s i prin umilirea inimii. Ei trebuiau s a e goli ti de eu, s a e umplu ti de spiritul s i puterea lui Dumnezeu. Numai cererea st aruitoare s i sincer a credin c atre Dumnezeu n credin ta ta care conduce la dependen ta total a de Dumnezeu s i la o consacrare f ar a rezerve n lucrarea Lui poate izbuti s a aduc a oamenilor ajutorul Duhului Sfnt n lupta mpotriva acestei lumi s i a duhurilor r aut a tii din locurile cere sti. ct un gr Dac a a ti avea credin ta aunte de mu star, a zis Isus, a ti zice muntelui acestuia: Mut a-te de aici colo s i s-ar muta. De si gr auntele de mu star este a sa de mic, con tine totu si acela si care face s principiu tainic de via ta a creasc a cel mai nalt copac. Cnd s amn ta de mu star e aruncat a n p amnt, embrionul cel mic s i slab se folose ste de ecare element adus de Dumnezeu pentru hrana lui s i repede ncepe s a se dezvolte cu vigoare. Dac a ave ti o credin ta ca aceasta, v a ve ti folosi de Cuvntul lui Dumnezeu s i de toate mijloacele rnduite de El. n felul acesta, credin ta voastr a va cre ste s i va aduce puterea cereasc a n ajutorul vostru. Piedicile ngr am adite de netrecut, ca s de Satana pe c ararea voastr a, de si n aparen ta i dealurile ve snice, vor disp area n fa ta cererii credin tei. Nimic nu . [432] v-ar cu neputin ta

Capitolul 48 Cine este mai mare?


REVENIND LA CAPERNAUM, Isus n-a mers la locul cunoscut unde i nv a tase pe oameni, ci mpreun a cu ucenicii a c autat n lini ste casa care trebuia s a e c aminul S au trec ator. n timpul r amnerii Sale n Galilea, tinta Lui era s a-i instruiasc a pe ucenici, mai degrab a dect s a lucreze pentru mul time. n c al atoria prin Galilea, Hristos ncercase din nou s a preg ateasc a mintea ucenicilor pentru evenimentul care i st atea nainte. El le-a spus c a trebuie s a Se urce la Ierusalim pentru a dat la moarte s i apoi s a nvie. Si a ad augat o avertizare ciudat as i solemn a: avea s a e tr adat s i dat pe mna vr ajma silor. Ucenicii n-au n teles cuvintele Sale nici de ast a dat a. De si deasupra lor se ab atuse umbra unei mari ntrist ari, n inima lor se strecurase un spirit de rivalitate. Se certau ntre ei, ecare dorind s a e socotit mai mare n mp ar a tie. Ei credeau c a pot s a ascund a de Isus aceast a ceart a, de aceea n-au stat ca de obicei aproape de El, ci s-au n sirat n urm a, a sa c a, atunci cnd au intrat n Capernaum, El era naintea lor. Isus le citea gndurile s i dorea s a le dea sfaturi s i s a-i nve te. Dar pentru aceasta a a steptat un moment de lini ste, cnd inimile lor vor deschise pentru a primi cuvintele Sale. Curnd dup a intrarea Lui n ora s, cel ce strngea taxa pentru torul vostru nu pl templu a venit la Petru cu ntrebarea: nv a ta ate ste [433] darea? Tributul acesta nu era o tax a civil a, ci o contribu tie religioas a, pe care ecare iudeu era dator s a o pl ateasc a anual pentru ntre tinerea templului. Refuzul de a pl ati acest tribut era socotit ca o dovad a de templu dup de necredincio sie fa ta a socoteala rabinilor, un de legile rabinilor p acat foarte mare. Atitudinea Mntuitorului fa ta pe cei ce ap s i felul S au de a mustra pe fa ta arau tradi tia le ofereau un pretext pentru a-L acuza c a El caut a s a desin teze serviciul templului. Acum, vr ajma sii au v azut o ocazie de a-L discredita. Ei au g asit un aliat potrivit n cel ce strngea taxa. 369

370

Hristos Lumina Lumii

Petru a v azut n ntrebarea acestui om o nvinuire cu privire la de templu. Plin de rvn loialitatea lui Hristos fa ta a pentru onoarea torului s nv a ta au, el a r aspuns gr abit, f ar a s a-L consulte, c a Isus va pl ati taxa. Dar Petru a n teles numai n parte ce urm area cel care-l ntrebase. Unele categorii de oameni erau scutite de plata d arii. n timpul lui Moise, cnd levi tii fuseser a pu si deoparte pentru slujba n sanctuar, rii. Domnul a zis: Levi nu li s-a dat nici o mo stenire n mijlocul ta n-are nici o parte de mo sie, nici mo stenire cu fra tii lui; Domnul este mo stenirea lui (Deut. 10, 9). n zilele lui Hristos, preo tii s i levi tii erau nc a privi ti ca ind devota ti templului n mod deosebit s i nu li se cerea s a contribuie anual pentru ntre tinerea lui. Si preo tii erau scuti ti de tax a. Cernd tribut de la Isus, rabinii nl aturau orice tor s preten tie a Lui c a ar profet sau nv a ta i l tratau ca pe orice persoan a de rnd. Dac a ar refuzat s a pl ateasc a darea, ar nsemnat de templu, iar, pe de alt c a nu Se poart a credincios fa ta a parte, dac a pl atea, lucrul acesta ar putut folosit ca o justicare pentru refuzul lor de a-L recunoa ste ca profet. Numai cu pu tin nainte, Petru l recunoscuse pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu, dar acum pierduse o ocazie de a scoate n eviden ta torului s originea divin a a nv a ta au. Prin r aspunsul s au c a Isus va pl ati taxa, el a nt arit de fapt p arerea gre sit a pe care preo tii s i conduc atorii c autau s a o r aspndeasc a. Cnd Petru a intrat n cas a, Mntuitorul nu a f acut nici o aluzie la cele ntmplate, ci a ntrebat: Ce crezi, Simone? mp ara tii p amntului de la cine iau d ari sau biruri, de la ii lor sau de la str aini? Petru a r aspuns: De la str aini. Si Isus a zis: A sadar, ii sunt scuti ti. ri se cereau taxe pentru sus n timp ce de la locuitorii unei ta tinerea regelui, copiii monarhului erau scuti ti. A sa s i lui Israel, pretinsul [434] popor al lui Dumnezeu, i se cerea s a sus tin a serviciul S au; dar Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu avea aceast a obliga tie. Dac a preo tii s i levi tii erau scuti ti datorit a leg aturilor cu templul, cu att mai mult Acela pentru care templul era casa Tat alui S au. Dac a ar pl atit f ar a nici un protest, Isus ar recunoscut juste tea acestei preten tii s i n felul acesta ar t ag aduit divinitatea Sa. Dar, de si a socotit c a e bine s a mplineasc a cererea, a comb atut preten tia pe care era ntemeiat a. Procurnd mijloace pentru a pl ati taxa, El a dat dovad a despre originea Sa divin a. El S-a manifestat ca ind una

Cine este mai mare?

371

cu Dumnezeu s i prin urmare nu avea acelea si obliga tii ca un supus oarecare al st apnirii. Du-te la mare, l-a ndrumat El pe Petru, arunc a undi ta s i vei trage afar a pe stele care va veni nti; deschide-i gura s i vei g asi n ea o moned a pe care ia-o s i d a-le-o pentru Mine s i pentru tine. De si El mbr acase natura Sa divin a cu natura omeneasc a, n slava. Era evident c minunea aceasta Si-a dat pe fa ta a El era Cel care declarase prin David: Ale Mele sunt toate dobitoacele p adurilor, toate arele mun tilor cu miile lor. Eu cunosc p as arile de pe mun ti s i tot ce se mi sc a pe cmp este al Meu. Dac a Mi-ar foame, nu ti-a s spune tie, c aci a Mea este lumea s i tot ce se cuprinde n ea (Ps. 50, 10-12). Cu toate c a a ar atat l amurit c a nu avea obliga tia de a pl ati taxa, Isus nu S-a luat la ceart a cu iudeii cu privire la acest lucru, deoarece ei ar interpretat gre sit cuvintele Sale s i le-ar ndreptat mpotriva Sa. Ca s a nu e pricin a de poticnire prin neplata d arii, El a f acut tura aceasta lucrul acesta, care de drept nu I s-ar putut cere. nv a ta urma s a e de mare nsemn atate pentru ucenici. n curnd, urmau s a aib a loc schimb ari nsemnate n rela tia lor cu serviciul de la templu s i Hristos i-a nv a tat s a nu se a seze mpotriva ordinii stabilite f ar a s a e nevoie. Pe ct era posibil, ei trebuiau s a nu dea nici un prilej de r ast alm acire a credin tei lor. De si nu trebuie s a sacrice nici un principiu al adev arului, cre stinii trebuie s a evite cearta ori de cte ori este posibil. Cnd Hristos s i ucenicii erau singuri n cas a, n timp ce Petru plecase la mare, Isus i-a chemat la Sine pe ceilal ti s i a ntrebat: Despre ce vorbea ti unii cu al tii pe drum? Prezen ta lui Isus s i ntrebarea Lui i-au f acut s a vad a lucrurile ntr-o lumin a cu totul deosebit a de aceea n care le v azuser a cnd se certau pe drum. [435] Ru sinea s i sentimentul de vinov a tie i-au f acut s a tac a. Isus le spusese c a El avea s a moar a pentru mntuirea lor, iar ambi tia lor egoist a era ntr-un dureros contrast cu iubirea Lui neegoist a. Cnd le spusese c a avea s a moar as i s a nvie, Isus c autase s a-i atrag a ntr-o discu tie cu privire la marea ncercare a credin tei care le st atea nainte. Dac a ar fost gata s a primeasc a ce dorea El s a le descopere, ar fost scuti ti de durere s i de disperare grozav a. Cuvintele Lui le-ar adus mngiere n ceasul ntrist arii s i descuraj arii. Cu toate c a vorbise a sa de l amurit despre ceea ce l a stepta, faptul

372

Hristos Lumina Lumii

c a amintise c a va merge curnd n Ierusalim le aprinsese iar as i speran ta c a mp ar a tia va ntemeiat a. Lucrul acesta dusese la cearta cu privire la cine va ocupa cele mai nalte func tii. Cnd Petru a revenit de la mare, ucenicii i-au spus s i lui despre ntrebarea Mntuitorului s i, n cele din urm a, unul a ndr aznit s a-L ntrebe pe Isus: Cine este mai mare n mp ar a tia cerurilor? Mntuitorul i-a adunat pe ucenici n jurul S au s i le-a spus: Dac a vrea cineva s a e cel dinti, trebuie s a e cel mai de pe urm a dintre to ti s i slujitorul tuturor! Aceste cuvinte erau att de solemne s i impresionante, dar ucenicii erau departe de a le n telege. Ei nu puteau s a vad a ceea ce n telegea Hristos. Nu n telegeau natura mp ar a tiei era cauza aparent lui Hristos s i aceast a ne stiin ta a a certurilor lor. Dar adev arata cauz a era mai profund a. Explicnd natura mp ar a tiei Sale, Hristos ar putut stinge cearta; dar aceasta n-ar nl aturat cauza. deplin Chiar dup a ce ar primit cuno stin ta a, problema cu privire la ntietate ar rennoit nen telegerea. n felul acesta ar adus dezastru asupra bisericii, dup a plecarea lui Hristos. Cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea aceluia si spirit care ncepuse marea lupt a n lumile de sus s i care coborse pe Hristos din cer, ca s a moar a. n fa ta Sa El l-a v azut pe Lucifer, ul zorilor, ntrecnd n slav a pe to ti ngerii care nconjurau tronul unit prin leg aturile cele mai strnse cu Fiul lui Dumnezeu. Lucifer spusese: Voi ca Cel Preanalt (Is. 14, 12.14), s i dorin ta dup a n al tare de sine adusese ceart a n cur tile cere sti s i f acuse s a e alungat a o mare parte din o stile lui Dumnezeu. Dac a ar dorit cu adev arat s a e asemenea cu Cel Preanalt, Lucifer n-ar dezertat niciodat a de la locul ce i se d aduse n cer, deoarece spiritul Celui Preanalt se d a n lucrarea neegoist pe fa ta a. Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, [436] dar nu caracterul Lui. El c auta pentru sine locul cel mai de frunte s i care e st orice in ta apnit a de spiritul lui face la fel. n felul acesta, nstr ainarea, dezbinarea s i cearta ajung inevitabile. St apnirea ajunge premiul celui mai tare. mp ar a tia lui Satana este o mp ar a tie a for tei; ecare i socote ste pe to ti ceilal ti ca o piedic a pentru naintarea sa sau ca o treapt a pe care, c alcnd, s a ajung a la un loc mai nalt. n timp ce Lucifer socotea ca un lucru de apucat s a e egal cu Dumnezeu, Hristos, Cel Prosl avit, S-a dezbr acat pe Sine nsu si s i a luat un chip de rob, f acndu-Se asemenea oamenilor. La nf a ti sare a fost g asit ca un om, S-a smerit s i S-a f acut ascult ator pn a la moarte,

Cine este mai mare?

373

s i nc a moarte de cruce (Fil. 2, 7.8). Acum crucea era chiar n fa ta Sa; s i propriii ucenici erau a sa de plini de gnduri egoiste chiar principiul mp ar a tiei lui Satana -, nct nu puteau s a simt a ca Domnul lor sau m a-car s a-L n teleag a atunci cnd El vorbea despre umilin ta Sa pentru ei. Foarte duios, dar cu mult a solemnitate, Isus a ncercat s a ndrepte r aul. El a ar atat care este principiul care st apne ste n cer s i n ce const a adev arata m arire, a sa cum este apreciat a dup a etalonul cur tilor de n de sus. Cei care erau mna ti de ngmfare s i dorin ta al tare de sine se gndeau mai mult la ei s i la r asplata pe care urmau s ao primeasc a dect la modul n care trebuia s a rentoarc a lui Dumnezeu darurile pe care le primiser a. Ei nu puteau s a aib a loc n mp ar a tia cerurilor, deoarece erau asemenea celor din rndurile lui Satana. nainte de onoare este umilin ta. Pentru a sta ntr-un loc nalt naintea oamenilor, Dumnezeu alege pe lucr atorul care, asemenea lui Ioan Botez atorul, ia un loc umil n fa ta lui Dumnezeu. Ucenicul care seam an a mai mult cu un copil este lucr atorul care are mai mult succes n lucrarea lui Dumnezeu. Inteligen tele cere sti pot s a conlucreze cu acela care nu caut a s a- si nal te eul, ci s a salveze suete. Acela care simte mai mult nevoia dup a ajutorul divin va st arui mai mult ca s a-l aib a; iar Duhul Sfnt i-L va descoperi pe Isus, care va nt ari s i va n al ta suetul. n urma comuniunii cu Hristos, el pleac a s a lucreze pentru cei care pier n p acatele lor. El este uns pentru misiunea sa s i are succes acolo unde mul ti nv a ta ti s i intelectuali dau gre s. , gndind c Dar, cnd oamenii se nal ta a ei sunt necesari pentru ca marele plan al lui Dumnezeu s a aib a succes, Domnul face s a e nl atura ti. Astfel se arat a c a Dumnezeu nu este dependent de ei. Lucrarea nu nceteaz a din cauza ndep art arii lor, ci merge mai [437] departe cu putere s i mai mare. Nu era destul pentru ucenicii lui Isus s a e instrui ti cu privire la natura mp ar a tiei Sale. Ceea ce le trebuia era o schimbare a inimii, care s a-i aduc a n armonie cu principiile ei. Chemnd la Sine un copila s, Isus l-a a sezat n mijlocul lor; apoi, strngndu-l cu ging as ie n bra te, El a zis: Dac a nu v a ve ti ntoarce la Dumnezeu s i nu v a ve ti face ca ni ste copila si, cu nici un chip nu ve ti intra n mp ar a tia cerurilor. Simplitatea, uitarea de sine s i iubirea plin a de ncredere

374

Hristos Lumina Lumii

ale copila sului sunt nsu siri pe care cerul le apreciaz a. Acestea sunt caracteristicile adev aratei m ariri. Isus le-a explicat din nou ucenicilor c a mp ar a tia Sa nu este caracterizat a prin fast s i str alucire p amnteasc a. La picioarele lui Isus, toate deosebirile sunt uitate. Bogatul s i s aracul, nv a tatul s i nenv a tatul se ntlnesc, ne tinnd cont de cast a sau ntietate lumeasc a. To ti se ntlnesc ca in te r ascump arate prin snge, la fel de dependente de Acela care i-a r ascump arat pentru Dumnezeu. Suetul sincer s i umilit e pre tios naintea lui Dumnezeu. El nu pune semnul S au asupra oamenilor nici dup a rang, nici dup a bog a tie, , ci dup nici dup a inteligen ta a felul n care ei sunt una cu Hristos. Domnul slavei este mul tumit cu cei umili ti s i blnzi cu inima. Tu mi dai, zicea David, scutul mntuirii Tale... s i ndurarea Ta ca o tr as atur a a caracterului omenesc m a face mare (Ps. 18, 35). Oricine prime ste pe acest copila s n Numele Meu, a zis Isus, M a prime ste pe Mine, s i oricine M a prime ste pe Mine, prime ste pe Cel ce M-a trimis pe Mine. A sa vorbe ste Domnul: Cerul este scaunul Meu de domnie s i p amntul a sternutul picioarelor Mele... Iat a spre cine mi voi ndrepta privirile: spre cel ce sufer as i are duhul mhnit, spre cel ce se teme de cuvntul Meu (Is. 66, 1.2). mnt de Cuvintele Mntuitorului au trezit n ucenici un sim ta nencredere n ei n si si. De si r aspunsul dat nu viza n mod direct pe cineva anume, Ioan a nceput s a se ntrebe dac a ntr-o anumit a mprejurare purtarea lui fusese corect a. Cu spirit ca de copil, el a torule, a zis el, noi adus aceast a problem a naintea lui Isus: nv a ta am v azut pe un om sco tnd draci n Numele T au; s i l-am oprit, pentru c a nu mergea dup a noi. Iacov s i Ioan erau de p arere c a l opriser a pe omul acela pentru a-I da onoare Domnului lor; dar acum au nceput s a vad a c a de fapt fuse-ser a gelo si pentru persoana lor. Ei s i-au recunoscut gre seala s i au primit mustrarea lui Isus. Nu-l opri ti, indc a nu este nimeni care s a fac a minuni n Numele Meu s i s a M a poat a gr ai de r au [438] ndat a dup a aceea. Nici unul dintre cei care, ntr-un fel oarecare, de Isus nu trebuia s s-au ar atat prieteno si fa ta a e respins. Mul ti fuseser a adnc mi sca ti de caracterul s i lucrarea lui Hristos s i inimile fa de El; s lor se deschideau n credin ta ta i ucenicii, care nu puteau cunoa ste motivele, trebuiau s a e cu b agare de seam a, pentru a nu descuraja asemenea suete. Cnd Isus urma s a nu mai e personal

Cine este mai mare?

375

printre ei, iar lucrarea s a e l asat a n minile lor, nu trebuiau s a- si aceea ng aduie un spirit m arginit, exclusivist, ci s a dea pe fa ta si torul lor. iubire cuprinz atoare, pe care o v azuser a la nv a ta Faptul c a cineva nu se potrive ste n totul cu p arerile sau ideile noastre personale nu ne va ndrept a ti s a-i interzicem s a lucreze tor; noi nu trebuie s pentru Domnul. Hristos este marele nv a ta a judec am sau s a poruncim, ci ecare dintre noi s a stea cu umilin ta la picioarele lui Isus s i s a nve te de la El. Fiecare suet pe care Dumnezeu l-a f acut binevoitor este un canal prin care Hristos si va descoperi iubirea Sa iert atoare. Ct de aten ti ar trebui s a m ca nu cumva s a descuraj am pe vreunul dintre purt atorii de lumin a de la Dumnezeu s i astfel s a mpiedic am razele cu care El ar vrea s a lumineze lumea! de o persoan Asprimea sau r aceala ar atat a de ucenici fa ta a pe care o atrage Hristos un act de felul aceluia s avr sit de Ioan cnd a interzis unui om s a fac a minuni n Numele lui Hristos ar putea avea ca rezultat ntoarcerea acelui om pe calea vr ajma sului, determinnd astfel pierderea unui suet. Cu privire la cel care ar putea face a sa ceva, Isus a zis: Ar mai bine pentru el s a i se lege de gt o piatr a mare de moar as i s a e aruncat n mare. Si a ad augat: Dac a mna ta te face s a p ac atuie sti, taie-o; este mai bine pentru tine , dect s s a intri ciung n via ta a ai dou a mini s i s a mergi n gheen a, n focul care nu se stinge. Dac a piciorul t au te va face s a cazi n s p acat, taie-l; este mai bine pentru tine s a intri n via ta chiop, dect s a ai dou a picioare s i s a i aruncat n gheen a (Marcu 9, 43-45). Care era motivul pentru care Isus vorbea att de hot art? Deoarece Fiul omului a venit s a mntuiasc a ce era pierdut. Trebuie s a de semenii lor dect a arate ucenicii lui Isus mai pu tin a aten tie fa ta a costat un pre ar atat Maiestatea cerului? Fiecare in ta t nem arginit s i ce grozav e p acatul de a ndep arta un suet de la Hristos, a sa nct pentru el iubirea, umilin ta s i suferin tele Mntuitorului s a e zadarnice! Vai de lume, din pricina prilejurilor de p ac atuire! Fiindc a nu se poate s a nu vin a prilejuri de p ac atuire (Mat. 18, 7). Lumea, inspi urma rat a de Satana, se va mpotrivi cu siguran ta silor lui Hristos s i va c auta s a le distrug a credin ta; dar vai de acela care a luat Numele lui Hristos s i totu si este g asit f acnd aceast a lucrare! Domnul nostru [439] sufer a ocar a pentru aceia care pretind c a-L servesc, dar care repre-

376

Hristos Lumina Lumii

zint a r au caracterul S au; s i astfel mul ti oameni sunt am agi ti s i du si pe c ai r at acite. Orice practic a sau obicei care ar conduce la p acat s i care ar aduce ocar a asupra lui Hristos a mai bine ndep artate, oricare ar sacriciul. Ceea ce dezonoreaz a pe Dumnezeu nu poate folositor pentru nimeni. Binecuvntarea cerului nu poate s a nso teasc a pe un om care calc a principiile ve snice ale drept a tii. Si un singur p acat cultivat cu pl acere este ndestul ator pentru a produce degradarea caracterului s i pentru a r at aci pe al tii. Dac a piciorul sau mna trebuie t aiate s i chiar ochiul trebuie scos pentru a sc apa trupul de moarte, cu ct mai mult ar trebui s a e ndep artat p acatul, care aduce moartea ve snic a! La serviciul ritual se ad auga sare la ecare jertf a. Aceasta, asemenea jertfei de t amie, nsemna c a numai neprih anirea lui Hristos putea face ca serviciul s a e primit de Dumnezeu. Referindu-Se la aceast a practic a, Isus a zis: Orice jertf a va s arat a cu sare. S a ave ti sare n voi n siv as i s a tr ai ti n pace unii cu al tii. To ti cei ce vor s a se prezinte ca jertf a vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu (Rom. 12, 1) trebuie s a primeasc a sarea mntuitoare, neprih anirea Mntuitorului nostru. Atunci ei devin sarea p amntului, care n mijlocul oamenilor tin r aul pe loc, a sa cum sarea fere ste de stric aciune (Mat. 5, 13). Dar, dac a sarea s i-a pierdut gustul, dac a temerea de Dumnezeu este numai din gur a, f ar a s a cuprind as i iubirea lui Hristos, nu poate exercita nu e nici o putere spre bine n aceasta. Acea via ta mntuitoare asupra lumii. Energia s nici o inuen ta i capacitatea voastr a de a ajuta la dezvoltarea mp ar a tiei Mele, zice Isus, depind de primirea Duhului Meu. Voi trebuie s a ti p arta si la harul Meu, spre via . Atunci nu va mai nici pentru a un miros de via ta ta rivalitate, nici c autarea interesului propriu, nici dorin ta dup a locul cel mai de frunte. Voi trebuie s a ave ti iubirea aceea care nu caut a folosul s au, ci binele altuia. P ac atosul care se poc aie ste s a- si a tinteasc a deci ochii asupra Mielului lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii (Ioan 1, 29); s i, privind, se schimb a. Teama lui e preschimbat a n bucurie, ndoielile recuno . Inima de piatr n n adejde. Se d a pe fa ta stin ta a e sf armat a. Un val de iubire inund a suetul. Hristos este n el ca un izvor de ap a care t sne ste n via ta ve snic a. Atunci cnd vedem pe Isus, Om al durerii, obi snuit cu suferin ta, lucrnd s a salveze ce era pierdut,

Cine este mai mare?

377

dispre tuit, batjocorit, luat n rs, alungat din cetate n cetate, pn a Si-a ncheiat misiunea, cnd privim la El n Ghetsemani, asudnd cu pic aturi mari de snge, s i pe cruce, murind n agonie cnd vedem toate acestea, eul nu mai pretinde s a e recunoscut. Privind la Isus, [440] ne vom ru sina de r aceala noastr a, de letargia s i egoismul nostru. Vom voio si s a m orice sau nimic, a sa nct s a putem servi pe Domnul din inim a. Ne vom bucura atunci s a purt am crucea n urma lui Isus, s a ndur am ncerc arile, ocara sau persecu tia pentru Numele Lui cel scump. Noi, care suntem tari, suntem datori s a r abd am sl abiciunile celor care slabi s i s a nu ne pl acem nou a n sine (Rom. 15, 1). Nici o in ta crede n Hristos, de si credin ta sa ar putea s a e slab as i pa sii s ai s a se clatine ca ai unui copila s, nu ar trebui s a e pu tin apreciat a. Prin tot ce ne d a un avantaj asupra altora e educa tie s i talent, noble te religioas de caracter, instruire cre stin a, experien ta a suntem datori de cei mai pu , s fa ta tin privilegia ti; pe ct ne st a n putin ta a i ajut am m bra s i s a i servim. Dac a suntem tari, s a n al ta tul celor slabi. ngeri ai m aririi, care v ad pururea fa ta Tat alui din cer, sunt bucuro si s a serveasc a celor mai mici ai Lui. Fiin te tremurnde, care au multe tr as aturi de caracter nepotrivite, sunt n grija lor deosebit a. ngerii sunt totdeauna prezen ti acolo unde sunt mai necesari, al aturi de cei ce au de dus lupta cea mai grea cu eul s i al c aror mediu de via ta este mai descurajator. Si n aceast a servire, adev ara tii urma si ai lui Hristos vor colabora. Dac a unul dintre ace sti micu ti va biruit s i va gre si mpotriva ta, datoria ta e s a cau ti ndreptarea lui. Nu a stepta ca el s a fac a prima ncercare de mp acare. Ce crede ti? a zis Isus. Dac a un om are o sut a de oi s i se r at ace ste una dintre ele, nu las a el pe cele nou azeci s i nou a pe mun ti s i se duce s a caute pe cea r at acit a? Si, dac a se ntmpl a s a o g aseasc a, adev arat v a spun c a are mai mult a bucurie de ea dect de cele nou azeci s i nou a care nu se r at aciser a. Tot a sa, nu este voia Tat alui vostru din ceruri s a piar a unul m acar din ace sti micu ti. , lund seama la tine nsu n umilin ta ti, ca s a nu i ispitit s i tu (Gal. 6, 1), mergi la cel gre sit s i spune-i ntre tine s i el singur. Nu-l expune ru sinii, punnd gre seala lui n fa ta altora, s i nu aduce ocar a asupra lui Hristos, f acnd s a e cunoscut n public p acatul sau gre seala unuia care poart a Numele Lui. Deseori, adev arul trebuie

378

Hristos Lumina Lumii

s a e spus clar c atre cel care a gre sit; el trebuie condus s a- si vad a gre seala, ca s a poat a s a se ndrepte. Dar nu trebuie s a-l judeci sau s a-l condamni. Nu ncerca s a te ndrept a te sti. Toat a st aruin ta ta s a e pentru ndreptarea lui. n tratarea r anilor suetului, este necesar a atingerea cea mai delicat as i sensibilitatea cea mai aleas a. Numai iubirea care se revars a de la Cel ce a suferit pe Golgota poate izbuti n mprejurarea aceasta. Fratele s a arate o iubire plin a de n telegere de fratele s fa ta au, s tiind c a, dac a izbute ste, va mntui un suet de [441] la moarte s i va acoperi o sumedenie de p acate (Iacov 5, 20). Dar chiar s i ncercarea aceasta poate s a nu izbuteasc a. Atunci, a zis Isus, mai ia cu tine unul sau doi. S-a putea ca inuen ta lor unit a s a izbuteasc a acolo unde a celui dinti a fost f ar a succes. Neind amesteca ti n nen telegerea aceea, ei vor putea mai nep artinitori s i de cel gre faptul acesta va da mai mult a greutate sfatului fa ta sit. Dac a nu vrea s a asculte de ei, atunci s i numai atunci problema s a e adus a naintea ntregii biserici. Membrii bisericii, ca reprezentan ti ai lui Hristos, s a se uneasc a n rug aciune s i s a st aruie cu iubire ca acela care a gre sit s a e ndreptat. Duhul Sfnt va vorbi prin servii S ai, st aruind de cel r at acit s a se ntoarc a la Dumnezeu. Apostolul Pavel, vorbind sub inspira tie, zice: Ca s i cum Dumnezeu ar ndemna prin noi, v a rug am erbinte, n Numele lui Hristos: mp aca ti-v a cu Dumnezeu (2 Cor. 5, 20). Cel care leap ad a aceast a invita tie a rupt leg atura care-l unea cu Hristos s i n felul acesta s-a rupt de p art as ia cu biserica. De aici nainte, a zis Isus, s a e pentru tine ca un p agn s i un vame s. Dar fratele acela nu trebuie s a e privit ca s i cum nu ar mai avea drept la mila lui Dumnezeu. S a nu e dispre tuit sau neglijat de c atre fra tii lui de mai nainte, ci s a e tratat cu duio sie s i comp atimire, ca una din oile pierdute pe care Hristos o caut a pentru a o aduce la staulul S au. tura dat nv a ta a de Hristos cu privire la felul n care trebuie s a tura ne purt am cu cei gre si ti repet a ntr-o form a mai concret a nv a ta dat a lui Israel prin Moise: S a nu ur as ti pe fratele t au n inima ta; s a mustri pe aproapele t au, ca s a nu te ncarci cu un p acat din pricina lui (Lev. 19, 17). Adic a acela care neglijeaz a datoria pe care i-a ncredin tat-o Hristos, de a ncerca s a-i ndrepte pe cei care sunt n r at acire s i p acat, se face p arta s la p acat. Pentru relele pe care leam putut mpiedica, suntem r aspunz atori ca s i cnd noi le-am nf aptuit.

Cine este mai mare?

379

Noi trebuie s a discut am personal cu cel care a gre sit s i s a-i ar at am gre seala pe care a f acut-o. Nu trebuie s a facem din aceasta un obiect al discu tiilor s i criticilor ntre noi; nici chiar dup a ce acest caz a fost prezentat naintea bisericii nu avem libertatea s a repet am lucrul acesta c atre al tii. Cunoa sterea gre selilor s avr site de cre stini va o piatr a de poticnire pentru lumea necredincioas a; s i, st aruind asupra acestor lucruri, noi nu avem dect de pierdut, c aci privind suntem transforma ti. n timp ce c aut am s a ndrept am gre selile unui frate, Spiritul lui Hristos ne va conduce s a-l ap ar am ct de mult cu putin ta de criticile oricui, chiar s i ale propriilor fra ti s i cu att mai mult de mustr arile lumii necredincioase. Noi n sine gre sim s i avem nevoie de mila s i de iertarea lui Hristos, s i El ne ndeamn a s a ne purt am [442] unul cu altul a sa cum dorim s a Se poarte El cu noi. Orice ve ti lega pe p amnt, va legat s i n ceruri; s i orice ve ti dezlega pe p amnt, va dezlegat s i n cer. Voi lucra ti ca trimi si mputernici ti ai cerului, s i efectele lucr arii voastre sunt pentru vecie. Dar noi nu suntem l asa ti s a ducem singuri aceast a r aspundere mare. Acolo unde Cuvntul S au e ascultat cu o inim a sincer a, Hristos . El este prezent nu numai n adun este de fa ta arile bisericii, ci oriunde se adun a n Numele S au orict de pu tini ucenici, va s i El acolo. El zice: Dac a doi dintre voi se nvoiesc pe p amnt s a cear a un lucru oarecare, le va dat de Tat al Meu, care este n ceruri. Isus zice: Tat al Meu care este n ceruri, amintindu-le astfel ucenicilor c a, de si prin natura Sa omeneasc a El este legat de ei, este p arta s la ncerc arile lor s i simpatizeaz a cu ei n suferin tele lor, prin natura Sa dumnezeiasc a este legat de tronul Celui Nem arginit. Minunat a asigurare! Inteligen tele cere sti se unesc cu oamenii n iubire s i ac tiune, pentru a salva ce a fost pierdut. Si toat a puterea cerului se une ste cu iscusin ta omeneasc a, pentru a atrage suete la [443] Hristos. [444] [445] [446] [447]

Capitolul 49 La sarbatoarea corturilor


DE TREI ORI PE AN, iudeii erau obliga ti s a se adune la Ierusalim, pentru scopuri religioase. nv aluit n stlpul de nor, Conduc atorul nev azut al lui Israel d aduse ndrum ari cu privire la aceste adun ari. n timpul robiei, ele n-au putut tinute; dar, cnd a revenit n tar a, poporul a nceput s a tin a din nou aceste s arb atori. Era planul lui Dumnezeu ca aceste anivers ari s a-L readuc a n mintea oamenilor. Dar, cu pu tine excep tii, preo tii s i conduc atorii na tiunii pierduser a din vedere lucrul acesta. Acela care rnduise aceste adun ari na tionale s i care le l amurise nsemn atatea era martor la pervertirea lor. S arb atoarea Corturilor era ultima adunare din an. Planul lui Dumnezeu era ca, la data aceasta, poporul s a se gndeasc a la bun atatea s i ndur arile Lui. ntreaga tar a fusese sub ocrotirea Sa, primind binecuvnt arile Sale. Zi s i noapte, El purtase de grij a. Ploaia s i soarele f acuser a ca p amntul s a produc a roade. n v aile s i cmpiile Palestinei, recolta fusese adunat a. M aslinele fuseser a culese, iar uleiul pre tios fusese adunat n vase. Palmierii si d aduser a fructele. [448] Ciorchinii de struguri purpurii fuseser a c alca ti n teasc. S arb atoarea tinea s apte zile s i, pentru s arb atorirea ei, locuitorii ri Palestinei s i israeli tii care locuiau n alte ta si p ar aseau c aminele s i veneau la Ierusalim. De aproape s i de departe, oamenii veneau aducnd cu ei semnele bucuriei. B atrni s i tineri, boga ti s i s araci, to ti Aceluia aduceau cte un dar oarecare, ca un tribut de recuno stin ta care ncununase anul cu bun at a ti s i f acuse ca pa sii Lui s a reverse bel sugul. Se aducea din p aduri tot ce putea s a e pl acut ochiului s i s a dea expresie bucuriei tuturor; ora sul avea nf a ti sarea unei p aduri frumoase. S arb atoarea aceasta nu era numai o expresie a recuno stin tei pentru recolt a, ci s i o amintire a grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu pentru Israel n pustie. n amintirea locuirii lor n corturi, n timpul . s arb atorii, israeli tii locuiau n colibe sau corturi f acute din verdea ta Acestea erau a sezate pe str azi, n cur tile templului sau pe acoperi suri. Dealurile s i v aile care nconjurau Ierusalimul erau de asemenea 380

La sarbatoarea corturilor

381

pline cu aceste locuin te nverzite s i p areau vii din cauza mul timii de oameni. Cu cnt ari snte s i cu mul tumiri, nchin atorii s arb atoreau aceast a ocazie. Cu pu tin nainte de aceast a s arb atoare era Ziua Isp as irii, cnd, dup a ce si m arturiseau p acatele, oamenii erau declara ti ca ind n pace cu cerul. n felul acesta, se preg atea calea pentru bucuria s arb atorii. L auda ti pe Domnul c aci este bun, c aci ndurarea Lui tine n veci (Ps. 106, 1). Cuvintele acestea r asunau triumf ator, n timp ce tot felul de instrumente, mpreun a cu strig ate de osana, nso teau cntarea. Templul era centrul bucuriei tuturor. Aici avea loc solemnitatea ceremoniilor pentru jertf a. Aici, rnduit de o parte s i de alta a sc arii de marmur a alb a de la cl adirea sfnt a, corul levi tilor conducea serviciul cnt arilor. Mul timea credincio silor, uturnd ramuri de palmier s i de mirt, prindea ecoul corului; s i iar as i melodia era reluat a de glasurile din apropiere s i dep artare, pn a cnd dealurile din jur r asunau de cntece de laud a. Noaptea, att templul, ct s i curtea str aluceau de lumin a articial a. Muzica, unduirea ramurilor de palmier, osanalele voioase, marea adunare de oameni, peste care se rev arsa lumina din l ampile suspendate, costumele preo tilor s i m are tia ceremoniilor se uneau pentru a da na stere unei priveli sti care i impresiona adnc pe privitori. Dar cea mai impresionant a ceremonie a s arb atorii, care d adea na stere celei mai mari veselii, era aceea care amintea un eveniment petrecut n c al atoria prin pustie. nc a din zorii zilei, preo tii sunau prelung s i p atrunz ator din trmbi tele lor de argint, iar trmbi tele s i strig atele oamenilor din colibele lor r asunau pe deal s i cmpie, salutnd ziua de s arb atoare. Apoi [449] preotul scotea din apele curg atoare ale Chedronului un vas plin cu ap as i, ridicndu-l, n timp ce trmbi tele sunau, urca pe treptele largi ale templului, cu pas solemn s i rar, n timp ce cnta: Picioarele mi se opresc n por tile tale, Ierusalime! (Ps. 122, 2). El aducea ulciorul cu ap a la altarul care se aa n mijlocul cur tii preo tilor. Aici erau dou a vase de argint, iar lng a ecare dintre ele se aa cte un preot. Ulciorul cu ap a era turnat ntr-un vas, iar n cel alalt, un ulcior cu vin; s i con tinutul acestora curgea, printr-un tub, n prul Chedron s i ajungea apoi n Marea Moart a. Turnarea acestei ape consacrate reprezenta izvorul care a t snit din stnc a la porunca lui Dumnezeu, pentru a stinge setea copiilor lui Israel. Atunci, glasul

382

Hristos Lumina Lumii

de bucurie suna mai departe: Domnul, Dumnezeu este t aria mea s i pricina laudelor mele... ve ti scoate ap a cu bucurie din izvoarele [450] mntuirii (Is. 12, 2.3). n timp ce ii lui Iosif f aceau preg atiri pentru a lua parte la S arb atoarea Corturilor, au v azut c a Hristos nu f acea nici o mi scare pentru a ar ata c a ar vrea s a mearg as i El. L-au urm arit cu nelini ste. De cnd cu vindecarea de la Betesda, nu mai luase parte la adun arile na tionale. Pentru a ocoli certuri zadarnice cu conduc atorii din Ierusalim, El si restrnsese lucrarea la Galilea. Aparenta neglijare a marilor a preo adun ari religioase s i vr ajm as ia f a ti sa tilor s i rabinilor erau o cauz a de ne-lini ste pentru cei din jurul Lui s i chiar pentru ucenicii s i turile Sale, El ar rudele Sale. n nv a ta atase binecuvnt arile ascult arii de Legea lui Dumnezeu, dar, cu toate acestea, p area indiferent fa ta de slujbele care fuseser a rnduite de Dumnezeu. Faptul c a avea de a face cu vame si s i cu al ti oameni cu nume r au, faptul c a nu tinea seama de datinile rabinilor s i libertatea cu care nu respecta preten tiile tradi tionale cu privire la Sabat, totul p area c a-L pune n vr ajm as ie cu autorit a tile religioase s i d adea na stere la multe ntreb ari. Fra tii S ai socoteau drept o gre seal a ndep artarea Lui de oamenii mari s i nv a ta ti ai neamului. Ei gndeau c a oamenii ace stia aveau desigur dreptate s i c a Hristos gre sea cnd li Se mpotrivea. Dar ei observaser a via ta Lui neprih anit as i, de si nu se uniser a cu ucenicii, fuseser a adnc impresiona ti de lucr arile Lui. Popularitatea Lui n Galilea le mul tumea ambi tia; ei tot mai sperau c a va da o dovad a a puterii Lui, care i va face pe farisei s a vad a c a El era ceea ce pretindea. Ce ar fost dac a El era Mesia, Prin tul lui Israel! Ei cultivau gndul acesta cu o satisfac tie plin a de mndrie. Erau a sa de ner abd atori n privin ta aceasta, nct au st aruit ca Hristos s a mearg a la Ierusalim. Pleac a de aici, au zis ei, si du-Te n Iudea, ca s a vad as i ucenicii T ai lucr arile pe care le faci. Nimeni nu face ceva n ascuns, cnd caut a s a se fac a cunoscut; dac a faci aceste . lucruri, arat a-Te lumii. Acest dac a exprima ndoial as i necredin ta Ei l socoteau fricos s i slab. Dac a El s tia c a este Mesia, la ce bun aceast a nen teleas a rezerv as i inactivitate? Dac a avea cu adev arat puterea aceasta, de ce nu merge curajos la Ierusalim s a-Si sus tin a preten tiile? Pentru ce s a nu fac a n Ierusalim minunile de care se dusese vestea n Galilea? Nu Te ascunde n provincii l aturalnice, rani s ziceau ei, unde s a faci marile Tale minuni n folosul unor ta i

La sarbatoarea corturilor

383

pescari nepricepu ti. Arat a-Te n capital a, c stig a sprijinul preo tilor s i conduc atorilor s i une ste na tiunea, pentru a ntemeia noua mp ar a tie. [451] Ace sti fra ti ai lui Isus judecau dup a acelea si motive egoiste, care se a a att de des n inima celor cu ambi tie dup a slav a. Acesta era spiritul ce domnea n lume. Ei erau sup ara ti c a, n loc s a caute un tron mp ar atesc, Hristos Se declara ca ind Pinea vie tii. Ei au fost foarte dezam agi ti cnd a sa de mul ti dintre ucenicii Lui L-au p ar asit. Ei n si si se dep artaser a de El, ca s a nu e sili ti s a recunoasc a ce ar atau s i faptele Lui c a El era trimisul lui Dumnezeu. Isus le-a zis: Vremea Mea n-a sosit nc a, dar vou a vremea totdeauna v a este prielnic a. Pe voi lumea nu v a poate ur; pe Mine M a ur as te, pentru c a m arturisesc despre ea c a lucr arile ei sunt rele. Sui ti-v a voi la praznicul acesta; Eu nc a nu M a sui la praznicul acesta, indc a nu Mi s-a mplinit nc a vremea. Dup a ce le-a spus aceste lucruri, a r amas n Galilea. Fra tii i vorbiser a oarecum poruncitor, ar atndu-I ei ce drum trebuie s a urmeze. El le-a ntors mustrarea, nea sezndu-i n aceea si categorie cu ucenicii Lui plini de sacriciu de sine, ci mpreun a cu lumea. Pe voi lumea nu v a poate ur, a zis El; pe Mine M a ur as te, pentru c a m arturisesc despre ea c a lucr arile ei sunt rele. Lumea nu-i ur as te pe cei ce i se aseam an a n spirit; i iube ste ca pe unii care sunt ai ei. Pentru Hristos, lumea nu era un loc n care a venit pentru a duce u o via ta soar a sau pentru a dobndi m arire personal a. El nu c auta s a pun a mna pe puterea s i slava acestei lumi. Nu aceasta era r asplata pe care o dorea El. Lumea era locul n care fusese trimis de Tat al S au. El fusese dat pentru via ta lumii, pentru a realiza marele Plan al Mntuirii. El si ndeplinea lucrarea pentru o lume c azut a. Dar nu trebuia s a Se ncumete s i nici s a gr abeasc a primejdia sau criza. Fiecare eveniment din lucrarea Sa avea ceasul lui anumit. El trebuia s a a stepte cu r abdare. El s tia c a avea s a ntmpine ura lumii. Stia c a lucrarea Sa se va termina cu moartea, dar nu era voia Tat alui S au ca El s a Se expun a prea devreme. De la Ierusalim, vestea despre minunile lui Hristos se mpr as tiase peste tot pe unde erau r aspndi ti iudeii s i, de si de mai multe luni de El nu sc lipsise de la s arb atori, interesul fa ta azuse. Din toate p ar tile p amntu