Sunteți pe pagina 1din 449

Marturii˘

pentru

comunitate vol.6

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

Prezentare generala˘

Aceasta˘ publica¸tie ePub este oferita˘ de catre˘ Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸tie mai larga.˘ Va rugam˘ sa˘ vizita¸ti Ellen G. White Estate website pentru o lista˘ completa˘ a publica¸tiilor disponibile.

Despre autor

Ellen G. White (1827-1915) este considerata˘ ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucrarile˘ ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larga˘ de subiecte spirituale si¸ practice. Calauzit˘ a˘ de Duhul Sfânt, ea l-a înal¸˘ tat pe Isus si¸ a aratat˘ catre˘ Biblie ca temelie a credin¸tei sale.

Mai multe link-uri

Sfâr¸situl acordului licen¸tei de utilizator

acestei car¸˘ ti, va acorda

doar o licen¸ta˘ limitata,˘ neexclusiva˘ si¸ netransferabila˘ pentru utiliza- rea personala.˘ Aceasta˘ licen¸ta˘ nu permite republicarea, distribu¸tia,

derivate, sau

transferul, sublicen¸ta, vânzarea, pregatirea˘

folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizata˘ a acestei car¸˘ ti

se va sfâr¸si prin anularea licen¸tei acordate prin prezenta.

Vizualizarea, imprimarea sau descarcarea˘

unor lucrari˘

Mai multe informa¸tii

Pentru informa¸tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ti sprijini acest serviciu, va˘ rugam sa˘ contacta¸ti Ellen G.

i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscatori˘

interesul si¸ impresiile dumneavoastra˘ si¸ va˘ dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ti citi.

pentru

ii

Cuprins

. Perioada de timp cuprinsa˘ în volumul sase¸

Informa¸tii despre aceasta˘ carte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. i

ix

Sec¸tiunea 1 — Perspectiva

15

Scopul lui Dumnezeu cu biserica Lucrarea pentru timpul acesta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

20

Extinderea lucrarii˘

în câmpurile externe

28

Sec¸tiunea 2 — Lucrarea evanghelistica˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

Adunarile˘

în tabar˘ a˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

Câ¸stigarea maselor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

O înva¸˘tatur˘

a˘ intuitiva˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

Asigurarea participarii˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

39

Participarea membrilor comunita¸˘tii

42

Pregatirea˘

inimii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

Probleme administrative

46

Asisten¸ta˘ pastorala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

To¸ti sa˘ fie lucratori˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

Rugaciune˘

si¸

sfat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

Nevoile bisericii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

Cum sa˘ se prezinte solia

54

Ultima

avertizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

Adunari˘

de

mul¸tumire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

62

Eforturi de rede¸steptare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

Lucrarea personala˘

Lecturi

. Adunarea de fonduri Rezultatele lucrarii˘

Un cuvânt la timp

.

.

. . . . în tabar˘ a˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Biblice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

67

68

69

69

71

Dupa˘ adunarea în tabar˘ a˘ Lucrarea unui evanghelist

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

. Îngrijirea de proprii no¸stri saraci˘

La drumuri si¸

la garduri

.

.

.

. Mai pu¸tina˘ predicare, mai multa˘ înva¸˘tare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ai comunita¸˘tilor

.

.

.

Slujba¸si si¸ lucratori˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

81

82

84

Institute pentru predicatori

86

iv

Cuprins

v

Botezul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

Însemnatatea˘

actului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

Pregatirea˘

pentru

botez

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

Examinarea candida¸tilor

91

Savâr¸˘

sirea botezului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

Dupa˘

botez

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

94

Construirea de case de rugaciune˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

96

Adunari˘

ale copiilor si¸ scoli¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

.

.

.

de comunitate .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lucrarea de temperan¸ta˘

Înva¸˘taturi˘

practice în lucrarea reformei sanitare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

106

108

Femeile ca lucratoare˘

biblice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

110

Înva¸˘tând religia în camin˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

115

116

Întâmpinarea opozi¸tiei Parabola cu oaia rat˘ acit˘ Sec¸tiunea 3 — Educa¸tia Nevoia unei reforme a educa¸tiei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

120

123

124

. Solia îngerului al treilea în scolile¸

Studierea Bibliei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

noastre

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

125

128

. Instruirea de lucratori˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

130

Profesori misionari

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

133

Elementele succesului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

135

Piedici în calea reformei

137

Catre˘

profesori si¸

administratori

 

141

Caracterul si¸

lucrarea profesorilor

146

Deficien¸te ale profesorilor

148

Lucrarea profesorului

149

Un apel personal

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

150

Cuvinte de la un instructor divin

155

Caminuri˘

scolare¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

160

Datorii în

familie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

161

Sociabilitatea si¸ curtoazia cre¸stina˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163

Exerci¸tii religioase

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

165

Reforma

industriala˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

167

Ferma scolii¸

din Avondale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

172

Lucrarea ce ne sta˘ în fa¸ta˘

173

Teren ce trebuie pastrat˘

O panorama˘

.

.

.

.

.

.

.

.

ca rezerva˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

173

175

. Dumnezeu în natura˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

176

vi

Marturii˘

pentru comunitate vol.6

O

înva¸˘tatur˘

a˘ intuitiva˘

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

177

Munca misionara,˘

ale comunita¸˘tii

educa¸tia cea mai înalta˘ . comunita¸˘tilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scoli¸

Lucrarea scolilor¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

179

183

183

Despar¸˘ tirea de lume

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

184

. Necesitatea scolilor¸

Copii neglija¸ti

.

.

.

.

comunita¸˘tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

comunita¸˘tii si¸ al înva¸˘tatorilor˘

.

.

lor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

185

186

Caracterul scolilor¸

.

.

.

188

Rezultate ale lucrarii˘

scolii¸

comunita¸˘tii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

190

Administrarea si¸ finan¸tele scolilor¸

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

194

Libere de datorii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

Economie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

O

buna˘ administrare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

197

. Ajutorarea elevilor merituo¸si

Taxe reduse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

197

200

Deprinderea de a se sprijini pe propriile puteri

201

Datoria conferin¸telor noastre

201

Inspectarea de catre˘

Scolile¸

revizorul conferin¸tei generale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

comunita¸˘tilor

.

Sec¸tiunea 4 — Lucrarea misionara˘ medicala˘

202

.

.

.

.

.

.

203

205

Scopul lui Dumnezeu cu sanatoriile noastre

206

Lucrarea medicilor pentru suflete

214

Unitate în lucrarea noastra˘

219

Raspunderea˘

lucratorilor˘

.

.

cu

.

.

.

.

lumea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

medicali

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

226

Asemanarea˘

.

.

.

.

.

230

Rugaciune˘

.

.

.

.

.

234

Nevoia lumii

.

.

.

.

.

236

Nevoia bisericii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.