Sunteți pe pagina 1din 493

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
Prima colec tie de articole scrise de Ellen G. White, avnd ca subiect educa tia cre stin a, a fost publicat a n 1886. Bro sura care con tinea aceste instruc tiuni s-a numit Selec tiuni din M arturii cu privire la subiectul educa tiei. Retip arirea acestei bro suri cu ad augiri a fost realizat a n 1893, sub titlul Educa tia cre stin a. Mai trziu, a ap arut un supliment la Educa tia cre stin a, care con tinea materiale n plus. n 1897 au fost publicate M arturiile speciale cu privire la educa tie. Aceast a lucrare de dimensiuni mici con tinea articole de o valoare inestimabil a pentru profesorii no stri. Instruc tiunile date n aceast a carte nu au ap arut niciodat a nainte s i au cuprins majoritatea scrierilor autoarei cu privire la educa tie din perioada 1893-1896. n anul 1900, a fost emis dreptul de autor pentru M arturii vol.6. Lucrarea cuprindea o mare parte a celor scrise cu referire la educa tie s i accentua nevoia unei reforme n educa tie. Cartea Educa tie a ap arut n 1903 s i trata problemele s i principiile de baz a ale lucr arii din s coli, iar n 1913 a ap arut pentru prima dat a lucrarea Sfaturi pentru p arin ti, educatori s i elevi, care se ocup a de multe probleme de detaliu care sunt frecvent ntlnite n practica educa tional a. au fost extrase din surse variate. Articolele din volumul de fa ta Ele au fost selectate din Educa tia cre stin a, M arturii speciale cu privire la educa tie, Cump atarea cre stin as i igiena biblic a, Review and Herald, Semnele Timpului, Instructorul de tineret s i Ecoul biblic. Cu excep tia unui singur articol, Educa tia corespunz atoare, nu s-au mai f acut selec tiuni din nici o alt a lucrare din scrierile deja tip arite ale autoarei. Cele dou a articole n manuscrise, Suspendarea elevilor s i Disciplina corect a n s coal a, au fost introduse cu permisiunea Consiliului de administra tie al patrimoniului E. G. White [6] s i la ndemnul fra tilor de. la Conferin ta General a. Aceste dou a manuscrise au fost scrise cu mai mult de dou azeci s i cinci de ani nainte s i la data aceea erau la dispozi tia directorilor de s coli. Aceste dou a articole trebuie citite mpreun a. iv

Toate articolele sunt tip arite f ar a prescurt ari s i sunt aranjate n ordine cronologic a. Avantajul de a citi articolele n ntregime, aranjate n ordinea n care au fost scrise, este deosebit datorit a valorii conferite de a sezarea n cadrul istoric. Lista suplimentar a de articole de la sfr situl diferitelor capitole s i cuprinsul vor constitui o list a rezonabil de complet a a autoarei cu privire la subiectul educa tiei cre stine. Aceast a carte este elaborat a cu speran ta de a de o inestimabil a valoare pentru sutele de profesori care nu au avut privilegiul s a citeasc a aceste instruc tiuni. Fie, de asemenea, ca ea s a trezeasc a un mare interes s i s a ndrume spre studii pe aceia care poate au citit-o nainte s i e ca noi s a m profund mi sca ti pentru a urma cu mai mult a credincio sie n practica de zi cu zi principiile enun tate att de clar n aceast a lucrare. Departamentul Educa tie al Conferin tei Generale . [7]

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Educa tia corespunz atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nchiderea n s coal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Degradarea zic a a rasei umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Importan ta educa tiei n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Munca zic a pentru elevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Domnul Hristos ca educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Apel c atre studen tii no stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Gnduri despre educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 O vizit a la College City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 C aminul s i s coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Importan ta educa tiei zice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Integritatea lui Daniel la ncercare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Importan ta educa tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Importan ta educa tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Primejdia de a citi c ar ti de c tiune, neinspirate . . . . . . . . . . . . . . 78 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Scoala evreilor din antichitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Curtenie s i c as atorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Importan ta instruirii n lucrarea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . 92 Educa tia corespunz atoare a tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Valoarea studierii Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Cartea c ar tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 vi

Cuprins

vii

Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilitatea p arin tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia s i s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia din c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Be tia mintal a ......................................... Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ar tile n s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . torul adev nv a ta arului, singurul educator sigur . . . . . . . . . . . . . Comori care s a e depozitate n minte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stiin ta mntuirii, cea dinti dintre s tiin te . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caracterul cre stin exemplicat de profesori s i studen ti . . . . . . . Lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin n telepciunea ei . . . Rela tia dintre educa tie s i lucrarea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . Nevoia de lucr atori instrui ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C atre profesori s i studen ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea mai bun a educa tie s i scopul ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnul Hristos ca educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia cea mai important a pentru lucr atorii Evangheliei . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studen tii si hot ar asc destinul ve snic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D aun ator este formalismul, nu organiza tia . . . . . . . . . . . . . . . . . tori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C atre nv a ta Exmatricularea studen tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C atre studen tii de la colegiul din Battle Creek . . . . . . . . . . . . . . Studen tilor li se cere s a e conlucr atori cu Dumnezeu . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvinte pentru studen ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia ti Biblia pentru voi n siv a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea s i educa tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temelia adev aratei educa tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feri ti-v a de imita tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preg atire grabnic a pentru lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa tia esen tial a ..................................... Educa tia serioas as i complet a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ar ti s i autori n s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marea carte de studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119 120 125 128 140 143 145 151 157 162 167 172 177 187 194 204 208 213 215 216 223 230 244 252 257 261 262 271 274 290 292 295 324 328 334 335 342 343

viii

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Educa tia cea mai nalt a................................. torul divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a ta Adev arata educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deprinderea cu lucrul manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta mediului asupra educa tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan ta educa tiei zice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adev arata educa tie nalt a ............................... Exemplul lui Hristos n contrast cu formalismul . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un exemplu divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblia cea mai important a carte pentru educa tie n s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disciplina corect a n s coal a ............................. Biblia n s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M arturie special a cu privire la politic a .................... Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sem annd de-a lungul tuturor apelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea din s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu e timp de pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O datorie prezent a................................... S a ne stabilim n jurul institu tiilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . Este nevoie de lucr atori consacra ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendin ta de colonizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lec tii din via ta lui Solomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desp ar ti ti-v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alian te nescripturistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea n institu tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profesorii exemple de integritate cre stin a ............... Lucrul esen tial n educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un mesaj c atre profesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M asuri pentru s colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . torule, cunoa nv a ta ste-te pe tine nsu ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345 349 356 365 366 371 375 379 387 390 391 393 400 402 414 420 422 430 433 434 434 435 438 439 439 442 444 444 445 446 448 449 456 459 461 463 468

Cuprins

ix

Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea din fa ta noastr a ............................... Sfaturi c atre profesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idealul adev arat pentru tinerii no stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un mesaj pentru tineretul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru studiu suplimentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

470 471 475 480 482 486 487 489

Educa tia corespunz atoare


Cea mai pl acut a responsabilitate pe care s i-o pot asuma oamenii este aceea de a se ocupa de min tile tinere. Trebuie s a se aib a cea mai mare grij a n educa tia tinerilor, variind n a sa fel metodele de instruire, nct s a e puse la lucru cele mai nalte s i nobile puteri ale min tii. P arin tii s i profesorii din s coli dau gre s desigur n educarea corespunz atoare a copiilor, dac a nu au nv a tat ei mai nti lec tia st apnirii de sine, a r abd arii, ng aduin tei, blnde tii s i iubirii. Ce chemare nalt a pentru p arin ti, tutori s i profesori! Sunt foarte pu tini cei care realizeaz a nevoile cele mai importante ale min tii s i n ce fel s a direc tioneze dezvoltarea intelectului, gndurile s i sentimentele n formare ale tinerilor. Exist a un timp pentru instruirea copilului s i un timp pentru educarea tn arului; s i este esen tial ca, n s coal a, ambele s a e combinate ntr-o mare m asur a. Copiii pot nv a ta ti s a slujeasc a ori p acatului, ori neprih anirii. Educa tia din primii ani ai copiilor le modeleaz a caracterul att n privin ta celor vremelnice, ct s i n privin ta celor pe copil calea pe care trebuie s religioase. Solomon spune: nva ta a o urmeze s i cnd va mb atrni nu se va abate de la ea (Proverbe 22, 6). Acest limbaj este pozitiv. Instruirea pe care o cere n mod imperios Solomon este de a direc tiona, de a educa s i de a dezvolta. Pentru ca p arin tii s i profesorii s a poat a face aceast a lucrare, ei n si si trebuie s a n teleag a calea pe care trebuie s a mearg a copilul. Aceasta nseamn a mai mult dect o cunoa stere din c ar ti, nseamn a tot ceea ce este bun, virtuos, neprih anit s i sfnt, nseamn a cump atare, evlavie, de Dumnezeu s de albun atate fr a teasc as i dragoste fa ta i unul fa ta tul. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie acordat a aten tie educa tiei zice, mintale, morale s i religioase a copiilor. Educa tia copiilor, n c amin s i la s coal a, nu trebuie s a semene cu dresarea animalelor necuvnt atoare, deoarece copiii au o voin ta inteligent a, care trebuie c al auzit a spre a controla toate puterile. Animalele necuvnt atoare au nevoie s a e dresate, pentru c a ele nu au [16] ra tiune s i intelect. 10

Educa tia corespunz atoare

11

ns a mintea omului trebuie s a e nv a tat a st apnirea de sine. Ea trebuie s a e educat a s a conduc a in ta omeneasc a, n timp ce animalele sunt tinute n fru de c atre un st apn s i sunt nv a tate s a se supun a acestuia. St apnul constituie mintea, judecata s i voin ta pentru animalul s au. Un copil poate educat, ca s i un animal, astfel nct s a nu aib a voin ta sa proprie. Chiar individualitatea lui se poate confunda cu cea a celui care supravegheaz a cre sterea lui; voin ta lui, torului. cu toate inten tiile s i scopurile sale, este supus a voin tei nv a ta Copiii care sunt educa ti astfel vor ntotdeauna decitari n ceea ce prive ste energia moral as i responsabilitatea individual a. Ei nu au fost nv a ta ti s a ac tioneze din ra tiune s i principiu; voin ta lor a fost st apnit a de o alt a persoan a, iar mintea nu a fost solicitat a ca s a se poat a dezvolta s i nt ari prin exerci tiu. Ei nu au fost c al auzi ti s i disciplina ti cu respect, n func tie de constitu tia lor specic as i capacitatea intelectual a, spre a- si pune la lucru cele mai puternice for te atunci cnd li se cere. Profesorii nu trebuie s a se opreasc a aici, ci trebuie s a acorde o aten tie special a cultiv arii facult a tilor mai slabe, astfel nct toate puterile s a e puse la lucru, ajutndu-i s a nainteze treapt a cu treapt a, ca mintea s a poat a atinge m asura potrivit a. Sunt multe familii cu copii care par bine educa ti atta vreme ct sunt sub disciplin a; ns a, atunci cnd sistemul care i-a tinut n fru prin reguli nu mai exist a, ei sunt incapabili s a gndeasc a, s a ac tioneze sau s a decid a pentru ei n si si. Ace sti copii au fost att de mult timp sub toiag de er, neindu-le ng aduit s a gndeasc a sau s a ia decizii n probleme care-i priveau n mod direct, nct ei nu mai au ncredere n ei n si si s a ac tioneze potrivit cu propria lor judecat a s i s a aib a o p arere proprie. Iar atunci cnd pleac a de la p arin ti s i trebuie s a ia singuri decizii, sunt u sor inuen ta ti de judecata altora s i condu si ntr-o direc tie gre sit a. Ei nu au un caracter stabil. Ei nu s-au bazat pe propria lor judecat a n practic as i de aceea min tile lor nu s-au dezvoltat s i nt arit n mod corespunz ator. Att de mult timp ei [17] au fost n mod absolut st apni ti de p arin tii lor, nct se bizuie numai pe ace stia; p arin tii lor constituie minte s i judecat a pentru ei. Pe de alt a parte, tinerii nu trebuie l asa ti s a gndeasc as i s a ac tioneze independent de judecata p arin tilor s i profesorilor lor. Copiii s trebuie nv a ta ti s a respecte judecata care are experien ta i s a se lase c al auzi ti de p arin tii s i profesorii lor. Ei trebuie educa ti n a sa fel, nct min tile lor s a e unite cu min tile p arin tilor s i profesorilor lor s i

12

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s a e astfel instrui ti, s a vad a ct este de potrivit ca ei s a dea aten tie sfaturilor lor. Iar atunci cnd ei pleac a de sub mna c al auzitoare a p arin tilor s i profesorilor lor, caracterele lor nu vor precum trestia care tremur a n vnt. Instruirea cu severitate a copiilor, f ar a ca ace stia s a e c al auzi ti n mod corespunz ator s a gndeasc as i s a ac tioneze singuri, n func tie de ct le ng aduie capacitatea min tii lor, pentru ca n acest fel ei s a se poat a dezvolta n ceea ce prive ste gndirea, sentimentele, legate de valoarea personal as i ncrederea n propriile lor puteri, va produce ntotdeauna o categorie slab a n ce prive ste puterea mintal as i moral a. Si cnd ajung n societate s i este nevoie s a ia singuri decizii, se va da faptul c pe fa ta a ei sunt dresa ti ca animalele, s i nu educa ti. Min tile lor, n loc s a e ndrumate, au fost for tate s a se supun a prin disciplina aspr a a p arin tilor s i profesorilor. Acei p arin ti s i profesori care se laud a c a au st apnire deplin a asupra min tii s i voin tei copiilor care sunt n grija lor ar nceta s a se laude dac a ar putea urm ari n viitor via ta copiilor care sunt astfel sau prin team adu si n st apnire prin for ta a. Ace sti copii sunt aproape total nepreg ati ti s a ia asupra lor responsabilit a tile grele ale vie tii. Cnd ace sti tineri ies de sub grija p arin tilor s i profesorilor lor s i sunt nevoi ti s a gndeasc a ei n si si ce au de f acut, este aproape o certitudine c a apuc a pe o cale gre sit as i cedeaz a sub puterea ispitei. s Nu au succes n via ta i acelea si decien te pot reg asite s i n via ta religioas a. Dac a profesorii copiilor ar putea vedea rezultatele [18] viitoare ale disciplinei gre site pe care o folosesc, desf as urate n fa ta lor, ei s i-ar schimba planul de educa tie. Ace sti profesori, care sunt satisf acu ti c a au st apnire deplin a asupra elevilor lor, nu sunt ni ste profesori cu succes n munca lor, chiar dac a pe moment lucrurile par ncnt atoare. Dumnezeu nu a planicat niciodat a ca mintea unui om s a e sub st apnirea deplin a a altuia. Iar aceia care fac eforturi pentru a uni s individualitatea copiilor cu a lor, s i s a e minte, voin ta i con stiin ta toare. Ace pentru ei, si asum a responsabilit a ti nfrico sa sti elevi s-ar putea s a apar a n anumite ocazii ca ni ste solda ti bine instrui ti. ns a, cnd este ndep artat a restric tia, se vede n ei dorin ta de a ac tiona independent de principiul ferm care a fost s adit n ei. Cei care au ca obiectiv s a- si educe n a sa fel elevii, nct ace stia s a devin a b arba ti s i femei care ac tioneaz a din principiu, calica ti pentru orice pozi tie

Educa tia corespunz atoare

13

, sunt cei mai folositori s n via ta i de succes profesori. S-ar putea ca lucrarea lor s a nu e considerat a folositoare de c atre conservatorii nechibzui ti, iar eforturile lor s a nu e apreciate la fel de mult ca cele ale profesorilor care st apnesc mintea s i voin ta elevilor cu autoritate absolut a; ns a via ta viitoare a elevilor lor va ar ata roadele unui plan de educa tie mai bun. Exist a pericolul ca att p arin tii, ct s i profesorii s a porunceasc a s i s a dicteze prea mult, n timp ce dau gre s n a intra ntr-o rela tie social a cu copiii s i elevii lor. Adesea, ei sunt prea rezerva ti s i si exercit a autoritatea ntr-o manier a rece, lipsit a de simpatie, care nu poate c stiga inimile copiilor s i elevilor. Dac as i-ar apropia copiii, dac a le-ar ar ata c a i iubesc, dac as i-ar ar ata interesul pentru toate eforturile pe care le fac ace stia s i dac a s-ar comporta chiar ca un copil printre copii n jocurile lor sportive, ei i-ar face pe copii foarte [19] ferici ti s i le-ar c stiga iubirea s i ncrederea. Iar copiii vor respecta cu pl acere autoritatea p arin tilor s i profesorilor lor. Obiceiurile s i principiile unui profesor trebuie considerate mai importante dect calicarea lui profesional a. Dac a este un cre stin sincer, el va sim ti necesitatea de a se interesa n mod egal de educa tia zic a, mintal a, moral as i spiritual a a elevilor lui. Pentru a avea o bun inuen ta a, el trebuie s a aib a o st apnire de sine des avr sit a, iar inima lui trebuie s a e plin a de iubire pentru elevii lui, lucru care se va vedea n privirile, n cuvintele s i n faptele lui. Avnd el nsu si un caracter puternic, va putea s a modeleze min tile elevilor s ai s i s a-i instruiasc a n materiile respective. Educa tia din primii . Cei ani ai copiilor formeaz a, n general, caracterele lor pentru via ta care lucreaz a cu copiii trebuie s a e foarte aten ti, s a cunoasc a n ce fel func tioneaz a mintea copiilor, pentru a s ti mai bine cum s a direc tioneze puterile, astfel nct ele s a e folosite n cel mai bun mod. nchiderea n s coal a Sistemul de educa tie folosit de-a lungul attor genera tii a fost d aun ator pentru s an atate s i chiar pentru via ta ns as i. Mul ti copii de vrst a fraged a petreceau cinci ore n ecare zi n s ali de clas a neaerisite corespunz ator s i insucient de mari pentru s an atatea co-

14

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

piilor. Aerul din asemenea nc aperi devine curnd otrav a pentru pl amnii celor care l inhaleaz a. Copiii mici, ale c aror membre s i mu schi nu sunt puternici s i al c aror creier nu este complet dezvoltat, au fost tinu ti nchi si n auntru spre v at amarea lor. Mul ti si ncep via ta cu o zestre foarte redus a. nchiderea n s coal a zi de zi i face nervo si s i i mboln ave ste. Trupurile lor sunt pipernicite datorit a epuiz arii sistemului nervos. Si dac a rul vie tii se ntrerupe, p arin tii direct s i profesorii nu consider a c a ei ar avut vreo inuen ta a n . Cnd stau la mormntul copiilor lor, distrugerea scnteii de via ta p arin tii n necaz privesc asupra nenorocirii lor ca ind o hot arre special a a Providen tei, cnd, de fapt, datorit a unei ignoran te care nu poate scuzat a, felul n care au procedat a distrus vie tile copiilor [20] lor. n aceste condi tii, a pune moartea copiilor pe seama Providen tei constituie o blasfemie. Dumnezeu a dorit ca micu tii s a tr aiasc as i s a e educa ti ca s a poat a avea caractere frumoase, s a-L poat a sl avi n aceast a lume s i s a-L laude n lumea mai bun a care va urma. P arin tii s i profesorii, cnd si asum a responsabilitatea de a-i educa pe ace sti copii, nu se simt r aspunz atori n fa ta lui Dumnezeu de a c auta s a- si nsu seasc a informa tii s i cuno stin te n leg atur a cu corpul omenesc, din punct de vedere zic, pentru ca s a poat a trata trupurile copiilor s i elevilor lor ntr-un mod n care s a ocroteasc a via ta s i s an atatea. Mii de copii mor din cauza ignoran tei p arin tilor s i profesorilor. Mamele petrec ore ntregi preg atind mbr ac amintea pentru ele s i pentru copiii lor ca s a le poat a etala s i apoi se scuz a c a nu g asesc timp s a citeasc as i s a dobndeasc a acele cuno stin te necesare pentru a s ti cum s a aib a grij a de s an atatea copiilor lor. Ele socotesc c a este mai pu tin a b ataie de cap s a lase corpurile acestora n grija medicilor. Pentru a n pas cu moda s i cu obiceiul vremii, mul ti p arin ti au sacricat s an atatea s i vie tile copiilor lor. Cunoa sterea s i informarea n leg atur a cu minunatul organism omenesc oasele, mu schii, stomacul, catul, intestinele, inima s i porii pielii s i n telegerea dependen tei unui organ de altul n vederea func tion arii s an atoase a ntregului corp constituie un studiu pentru care majoritatea mamelor nu manifest a interes. Ele nu cunosc nimic n leg atur a cu inuen ta pe care corpul o are asupra min tii s i mintea asupra corpului. Se pare c a nu n teleg mintea, care face leg atura ntre ceea ce este nit cu ceea ce este innit. Fiecare organ al corpului omenesc a fost astfel ntocmit, nct s a slujeasc a min-

Educa tia corespunz atoare

15

tii. Mintea reprezint a capitala trupului. Copiilor li se ng aduie s a consume carne, condimente, unt, brnz a, porc, pl acinte grele. De asemenea, li se ng aduie s a m annce hran a nes an atoas a neregulat s i ntre mese. Aceste lucruri afecteaz a stomacul, zgnd arind nervii s i [21] sl abind intelectul. P arin tii nu si dau seama c a seam an a semin te ce vor avea ca urmare boala s i moartea. , solicitnd mult mintea, dar Mul ti copii au fost ruina ti pe via ta neglijnd s a- si fortice puterile zice. Mul ti au murit n copil arie datorit a procedeelor nechibzuite folosite de p arin ti s i profesori, care le-au for tat mintea fraged a prin alintare sau prin team a atunci cnd erau prea mici, ca s a- si dea seama ce nseamn a o sal a de clas a. Min tile lor au fost mpov arate cu lec tii atunci cnd acest lucru nu trebuia f acut, ci ar trebuit s a e re tinu ti pn a cnd constitu tia lor zic a ar fost sucient de puternic a pentru a suporta efortul intelectual. Copiii mici ar trebui l asa ti ca mieii, s a zburde pe afar a, s a e liberi s i ferici ti s i s a li se pun a la dispozi tie cele mai bune condi tii ca s a pun a temelia pentru un organism puternic. P arin tii ar trebui s a e singurii educatori ai copiilor lor pn a ce ace stia ating vrsta de opt sau zece ani. Pe m asur a ce ncep s a n teleag a, p arin tii ar trebui s a deschid a n fa ta lor marea carte a naturii lui Dumnezeu. Mama trebuie s a se preocupe mai pu tin de ceea ce este articial n casa ei s i de preg atirea hainelor ei doar de dragul etal arii s i s a caute s a g aseasc a timp pentru a cultiva n ea s i copiii ei dragostea pentru frumo sii boboci s i orile care se deschid. ndreptnd aten tia copiilor ei spre diferitele lor culori s i cu Dumnezeu, care a variet a ti de forme, ea le poate face cuno stin ta creat toate lucrurile frumoase care i atrag s i i ncnt a. Ea le poate ndrepta mintea spre Tat al ceresc, care a dovedit o iubire att de de ei. P mare fa ta arin tii l pot asocia pe Dumnezeu cu toate lucr arile crea tiunii Sale. Singura sal a de clas a pentru copiii de opt zece ani ar trebui s a e afar a, n aer liber, n mijlocul orilor care se deschid s i minunatelor scene ale naturii. Si singurul lor manual ar trebui s a e comorile naturii. Aceste lec tii, ntip arite n min tile copiilor mici n mijlocul scenelor pl acute s i atractive ale naturii, nu vor uitate curnd. Pentru ca s a poat a s an ato si, voio si s i plini de vitalitate, s a aib a [22] mu schi s i creiere bine dezvoltate, copiii s i tinerii ar trebui s a stea mult timp n aer liber s i s a aib a ocupa tii s i timp de joac a bine pl anuite.

16

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Aceia care sunt tinu ti nchi si n s coal a, apleca ti asupra c ar tilor, nu pot avea corpuri s an atoase din punct de vedere zic. Punerea la lucru a creierului prin studiu, f ar a exerci tiu zic corespunz ator, are tendin ta de a atrage sngele n creier, producndu-se un dezechilibru al circula tiei sngelui n ntregul organism. Creierul are prea mult snge, iar extremit a tile prea pu tin. Ar trebui s a existe reguli potrivit c arora studiul s a se desf as oare regulat la anumite ore, iar apoi o parte din timpul lor va petrecut n activitate zic a. Iar dac a obiceiurile lor privind alimenta tia, mbr ac amintea s i somnul sunt n conformitate cu legea zic a, ei pot dobndi educa tie f ar a a sacricat a s an atatea zic as i mintal a. Degradarea zic a a rasei umane Cartea Genezei d a destul de multe relat ari clare referitoare la via ta social as i individual as i totu si nu exist a nici un raport despre vreun copil care s-ar n ascut orb, surd, olog, cu malforma tii sau debil mintal. Nu exist a nici o relatare a vreunei mor ti naturale care s a survenit n pruncie, copil arie sau tinere te. Nu se relateaz a despre b arba ti sau femei care s a murit din cauza vreunei boli. Necrologurile care sunt date n cartea Genezei sun a astfel: Toate zilele pe care le-a tr ait Adam au fost de 930 de ani; apoi a murit. Toate zilele lui Set au fost de 912 ani; apoi a murit (Geneza 5, 5.8). Iar despre al tii, raportul consemneaz a: a tr ait mult, pn a la o vrst a naintat a; apoi a murit. Se ntmpla foarte rar ca ul s a moar a naintea tat alui, astfel c a, atunci cnd aveau loc asemenea evenimente, ele erau considerate vrednice de a consemnate: Si Haran a murit naintea tat alui s au Ierah. Haran avusese s i el copii nainte de a muri. vital Dumnezeu l-a nzestrat pe om cu o for ta a att de mare, nct acesta a putut rezista bolilor acumulate asupra neamului omenesc, ca urmare a obiceiurilor lui pervertite, s i a continuat s a existe timp de s ase mii de ani. Acest lucru, prin sine nsu si, este sucient pen date de [23] tru a constitui pentru noi dovada puterii s i for tei de via ta Dumnezeu omului la crea tiune. A fost nevoie de mai mult de dou a mii de ani de nelegiuire s i ng aduire a patimilor josnice pentru ca bolile trupe sti s a ajung a s a afecteze rasa omeneasc a ntr-o m asur a care s a e resim tit a. Dac a la crea tiune Adam nu ar fost nzestrat dect are omul acum, rasa cu de dou azeci de ori mai mult a for ta

Educa tia corespunz atoare

17

omeneasc a, cu obiceiurile pe care le are, prin care ncalc a legile naturale, ar disp arut. n vremea cnd Domnul Hristos a fost pe acest p amnt, neamul omenesc degenerase att de mult, nct genera tia de atunci era ap asat a de o acumulare de boal a, ceea ce a produs un val ntreg de dureri s i necazuri s i o stare de nenorocire care nu poate descris a. Mi-a fost prezentat a starea nenorocit a a lumii de acum. De la c aderea lui Adam, neamul omenesc s-a degradat continuu. Mi-au fost ar atate cteva din motivele pentru care oamenii, crea ti dup a chipul lui Dumnezeu, se a a ntr-o stare att de deplorabil a. Iar cnd mi-am dat seama ct de mult trebuie f acut pentru a opri, chiar s i ntr-o anumit a m asur a, dec aderea zic a, mintal as i moral a, am sim tit r au de la inim as i m-am ngrozit. Dumnezeu nu a creat rasa uman a n starea de sl abiciune n care se a a n prezent. Aceast a stare de lucruri nu este lucrarea Providen tei, ci a omului, a fost produs a prin obiceiuri gre site s i abuzuri, prin violarea legilor pe care Dumnezeu le-a f acut pentru a conduce via ta omului. Prin ispita ng aduirii poftei, Adam s i Eva au fost cei dinti care au c azut din starea nalt a, sfnt a s i fericit a. Si datorit a aceleia si ispite, rasa omeneasc a a devenit slab a. Ei au ng aduit poftei s i pasiunii s a troneze s i s a supun a ra tiunea s i intelectul. C alcarea legii zice s i urmarea acesteia, suferin ta omeneasc a, au durat att de mult, nct oamenii privesc asupra situa tiei din , debilitate s prezent, cu boal a, suferin ta i moarte prematur a, ca s i cnd aceasta ar soarta rnduit a pentru omenire. Omul a ie sit din mna Creatorului S au des avr sit s i frumos la chip s i plin de atta vital for ta a, nct a fost nevoie de mai mult de o mie de ani ca neamul omenesc s a simt a urm arile poftelor s i patimilor corupte s i, n general, [24] ale c alc arii legilor zice. Genera tiile mai recente au sim tit ap asarea neputin tei s i a bolii mult mai repede s i mult mai greu cu ecare genera tie. For tele vitale au fost mult sl abite prin ng aduirea poftei s i a patimilor josnice. Patriarhii, de la Adam pn a la Noe, cu doar cteva excep tii, au tr ait aproape o mie de ani. Din zilele lui Noe, durata vie tii a sc azut treptat. Cei suferinzi erau adu si la Hristos din toate cet a tile, ora sele s i satele pentru a vindeca ti de El; c aci ei erau chinui ti de tot felul de boli. De la data aceea, boala a fost n mod constant n cre stere, de-a lungul genera tiilor care au urmat. Datorit a nc alc arii continue

18

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

tor. Anii a legilor vie tii, mortalitatea a crescut ntr-un mod nfrico sa omului s-au scurtat, astfel nct genera tia din prezent trece n mormnt chiar nainte de vrsta la care cei din genera tiile care au tr ait n primele mii de ani dup a crea tiune ajungeau la stadiul de a ap ti pentru munc a. Boala s-a transmis din genera tie n genera tie, de la p arin ti la copii. Pruncii din leag an sunt teribil de afecta ti datorit a p acatelor p arin tilor lor, care le-au diminuat for ta vital a. Obiceiurile lor gre site de alimenta tie s i destr ab alarea lor general a sunt transmise ca o mo stenire copiilor lor. Mul ti se nasc aliena ti mintal, cu malforma tii, orbi sau surzi s i foarte mul ti au decien te n privin ta intelectului. Este uluitoare absen ta stranie a principiului n aceast a genera tie, care se manifest a prin desconsiderarea legilor vie tii s i s an at a tii. Ne stiin ta predomin a n leg atur a cu acest subiect, n timp ce lumina str aluce ste pretutindeni n jurul lor. Pentru majoritatea, grija principal a este: ce voi mnca, ce voi bea s i cu ce m a voi mbr aca. Ne tinnd seama de tot ce se spune s i este scris n leg atur a cu felul n care ar trebui s a ne trat am corpurile, pofta constituie legea cea mare care i conduce n general pe oameni. [25] Puterile morale sunt sl abite, pentru c a b arba tii s i femeile nu vor de legile s s a tr aiasc a n ascultare fa ta an at a tii s i s a fac a din acest subiect att de important o datorie personal a. P arin tii le las a ca mo stenire odraslelor obiceiurile lor pervertite s i boli dezgust atoare, care afecteaz a sngele s i sl abesc creierul. Majoritatea b arba tilor s i femeilor r amn ignoran ti n privin ta legilor in tei lor s i ng aduie pofta s i pasiunea n detrimentul intelectului s i moralit a tii s i se pare n ceea ce prive c a doresc s a r amn a n necuno stin ta ste urm arile nc alc arii de c atre ei a legilor naturale. Ei si permit s a perverteasc a apetitul prin folosirea unor otr avuri lente, care viciaz a sngele s i submineaz a for tele ce st apnesc nervii, aducnd, prin urmare, asupra lor n si si boala s i moartea. Prietenii lor spun c a urm arile acestui reprezint mod de via ta a hot arrea Providen tei. Prin aceasta ei insult a cerul. Ei s-au r azvr atit mpotriva legilor naturii s i au suferit pedeapsa pentru c a au abuzat n acest fel de legile ei. Suferin ta s i moartea predomin a acum pretutindeni, n special n rndul copiilor. Ct de mare este contrastul dintre aceast a genera tie s i cele care au tr ait n timpul primilor dou a mii de ani!

Educa tia corespunz atoare

19

Importan ta educa tiei n c amin Am ntrebat dac a acest val de suferin te nu ar putea st avilit s i dac a nu s-ar putea face ceva pentru a-i salva pe tinerii acestei . Mi-a fost ar genera tii de la ruina care i amenin ta atat c a una dintre cauzele principale ale st arii deplorabile de lucruri din zilele de ast azi este c a p arin tii nu sunt con stien ti de responsabilitatea pe care o au, de a- si cre ste copiii n conformitate cu legile zice. Mamele si iubesc copiii cu o dragoste idolatr as i le satisfac poftele, cnd ele s tiu c a, de fapt, aceasta este d aun ator pentru s an atate s i astfel aduc asupra lor boala s i nefericirea. Aceast a bun atate crud a se manifest a ntr-o mare m asur a n genera tia actual a. Dorin tele copiilor sunt satisf acute n detrimentul s an at a tii s i al bunei dispozi tii, deoarece este mai u sor pentru mam a, pe moment, s a le satisfac a dect s a-i re tin a de la lucrurile dup a care ei vocifereaz a. care va r Astfel, mamele seam an a o s amn ta as ari s i va aduce rod. Copiii nu sunt educa ti s a- si tin a n fru poftele s i devin egoi sti, [26] preten tio si, neascult atori, nemul tumitori s i nesn ti. Mamele care fac acest lucru vor culege cu am ar aciune fructele semin tei pe care au sem anat-o. Ele au p ac atuit mpotriva cerului s i a copiilor lor s i Dumnezeu le va cere socoteal a pentru acest lucru. Dac a n genera tiile trecute educa tia ar fost condus a dup a un cu totul alt plan, tinerii din aceast a genera tie nu ar acum att de deprava ti s i f ar a valoare. Directorii s i profesorii s colilor ar trebuit s a e cei care s a cunoasc a ziologia s i care s a dovedeasc a interes nu numai pentru a-i nv a ta pe copii s tiin tele, dar s i cum s a- si p astreze s an atatea, astfel ca s a- si poat a folosi cuno stin tele n modul cel mai util, dup a ce le-au dobndit. Ei ar trebui s a e n strns a leg atur a cu s coala, cu institu tiile diferitelor ramuri ale lucr arii, astfel ca elevii s a poat a avea o ocupa tie s i mi scarea zic a necesar a n afara orelor de curs. Activitatea s i recrea tia elevilor ar trebuit s a e reglementate n func tie de legile zice s i ar trebuit s a e astfel potrivite nct s a p astreze n ei tonusul s an atos al tuturor puterilor trupului s i min tii. Astfel s-ar dobndit s i cuno stin te practice n diferite domenii de lucru, concomitent cu realizarea educa tiei s colare. Elevii din s coli ar trebuit s a si trezeasc a sim turile morale pentru a putea vedea s i sim ti c a societatea are preten tii din partea lor s i c a ei ar trebuit s a

20

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

de legile naturale, pentru a putea, prin via tr aiasc a n ascultare fa ta ta s i inuen ta lor, prin cuvnt s i exemplu personal, s a e de folos s i o binecuvntare pentru societate. Tinerii ar trebui s a aib a ntip arit n care vorbe minte faptul c a to ti au o inuen ta ste continuu societ a tii, n sensul c a o poate mbun at a ti s i n al ta sau o poate njosi s i degrada. Primul studiu pe care ar trebui s a-l fac a tinerii ar trebui s a e cel legat de cunoa sterea de sine s i cum s a- si p astreze trupurile s an atoase. Mul ti p arin ti si tin copiii la s coal a aproape tot anul. Ace sti copii trec prin rutina studiului n mod mecanic, ns a nu re tin ceea . Mul [27] ce nva ta ti dintre ace sti elevi consecven ti par aproape lipsi ti de intelectual via ta a. Monotonia studiului continuu obose ste mintea s i sunt foarte pu tin interesa ti de lec tiile lor, iar pentru mul ti dintre ei, nv a tarea din c ar ti devine obositoare! Lor nu le place s a gndeasc a, nu au ambi tie s a dobndeasc a cuno stin te s i nu ncurajeaz a n ei n si si deprinderi n ce prive ste cugetarea s i investigarea. Copiii au mare nevoie de o educa tie corespunz atoare pentru a pu cultura intelectual tea de folos n lume. ns a orice efort care nal ta a mai presus de instruirea moral a este gre sit direc tionat. Educa tia, cultura, cre sterea corespunz atoare s i perfec tionarea tinerilor s i copiilor trebuie s a e sarcina principal a att a p arin tilor, ct s i a profesorilor. Cei care gndesc profund s i logic sunt pu tini din cauz a c a inuen te rele le-au obstruc tionat dezvoltarea intelectului. P arerea p arin tilor s i profesorilor c a studiul continuu nt are ste mintea s-a dovedit a gre sit a, c aci n multe cazuri a avut efectul opus. n primii ani de educa tie a copiilor, mul ti p arin ti s i profesori dau gre s n a n telege c a cea mai mare aten tie trebuie acordat a s an at a tii zice, c a trebuie asigurate condi tiile de s an atate a trupului s i a min tii. A fost obiceiul de a ncuraja copiii la s coal a cnd erau nc a ni ste copii care aveau nevoie de grija mamei. La o vrst a fraged a, ei sunt adesea ngr am adi ti n s ali de clas a neaerisite, unde stau n pozi tii necorespunz atoare, n b anci prost construite, iar ca urmare, trupul tn ar s i fraged al multora s-a deformat. Starea de spirit s i obiceiurile copilului se vor manifesta, mai mult dect probabil, atunci cnd ajunge om mare. Po ti ndoi un cop acel tn ar aproape n ce form a dore sti, iar dac a l la si a sa, va cre ste n forma n care l-ai ndoit s i va un cop acel deformat, ind continuu o m arturie a faptului c a tu l-ai v at amat cu mna ta. Po ti, dup a mul ti ani de cre stere, s a ncerci s a ndrep ti pomul, ns a toate eforturile

Educa tia corespunz atoare

21

tale se vor dovedi zadarnice. Va ntotdeauna un copac strmb. Tot [28] astfel se ntmpl as i cu min tile copiilor. Ei trebuie educa ti cu grij a s i duio sie n copil arie. Ei pot instrui ti n direc tia cea bun a sau cea rea, iar n vie tile lor de mai trziu, ei vor urma acel curs spre care au fost ndruma ti n copil arie. Obiceiurile formate n copil arie se amplic a o dat a cu cre sterea lor s i se nt aresc o dat a cu cre sterea puterii lor s i, n general, vor acelea si n via ta de mai trziu, cu deosebirea c a vor tot mai puternice. Noi tr aim ntr-un veac n care aproape totul este supercial. Exist a doar pu tin a stabilitate s i t arie de caracter datorit a faptului c a nv a tarea s i educa tia copiilor nc a din leag an este decitar a. Caracterele lor sunt cl adite pe nisip mi sc ator. T ag aduirea de sine s i st apnirea de sine nu au fost modelate n caracterul lor. Ei au fost alinta ti s i li s-au ng aduit tot felul de lucruri, pn a ce au ajuns r asf a ta ti. Iubirea de pl aceri st apne ste min tile, iar copiii sunt ata ti s i li se ng aduie lucruri care i conduc spre ruin a. Copiii ar trebui s a e astfel nv a ta ti s i educa ti, nct ei s a se a stepte s a dea piept cu ispitele s i s a e preg ati ti s a treac a peste dicult a ti s i pericole. Ei ar trebui nv a ta ti s a se st apneasc as i s a dep as easc a n mod nobil greut a tile; s i dac a nu se arunc a ei n si si voit n necaz, dac a nu se vor a seza, f ar a a nevoie, n calea ispitei, dac a vor evita inuen tele rele s i vicioase din societate, care s a-i conduc a n mod inevitabil la tov ar as ii primejdioase, ei vor avea t aria de caracter de a sta de partea drept a tii s i de a p astra principiul s i vor nainta n puterea lui Dumnezeu, nentina ti moral. Dac a tinerii care au fost educa ti n mod corespunz ator si pun ncrederea n Dumnezeu, puterile lor morale celei mai aspre ncerc vor face fa ta ari. ns a pu tini p arin ti si dau seama c a copiii lor sunt ceea ce disciplina i-a f acut s a e s i c a tot ei, p arin tii, sunt r aspunz atori pentru caracterele pe care copiii le dezvolt a. Dac a inimile p arin tilor cre stini s-ar supus voin tei lui Hristos, ei ar ascultat de porunca torului ceresc: C nv a ta auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui s i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra (Matei 6, 33). Dac a cei care sus tin c a sunt urma si ai lui Hristos ar face doar acest lucru, atunci ei ar da nu numai copiilor lor, ci s i lumii [29] necredincioase, exemple care ar reprezenta n mod corect religia Bibliei.

22

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

toruDac a p arin tii cre stini ar tr ai n ascultare de cuvintele nv a ta lui divin, ei ar p astra simplitatea n mncare s i mbr ac aminte s i ar tr ai n conformitate cu legile naturale. Atunci ei nu ar dedica att de mult timp vie tii articiale, asumndu- si griji s i poveri pe care Domnul Hristos nu le-a a sezat asupra lor, ci, dimpotriv a, i-a rugat s a le evite. Dac a mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui ar cea dinti s i cea mai important a grij a a p arin tilor, timpul pre tios nu ar mai irosit n mpodobiri exterioare inutile, n timp ce min tile copiilor lor sunt neglijate aproape n ntregime. Timpul pre tios, pe care mul ti p arin ti l consacr a pentru a-i mbr aca pe copii ca s a se etaleze n momentele de distrac tie, ar putea folosit mai bine, mult mai bine, n cultivarea min tii lor, astfel nct ei s a e competen ti s a- si educe n mod corespunz ator copiii. Nu este esen tial pentru mntuirea sau fericirea acelor p arin ti s a- si foloseasc a timpul de har pre tios pe care Dumnezeu li l-a acordat n a se mbr aca, n vizite s i brf a. Mul ti p arin ti se plng c a au attea de f acut s i nu au timp s a- si cultive mintea, s a- si educe copiii pentru via ta practic a sau s a-i nve te cum s a devin a miei n turma lui Hristos. Doar la judecata nal a, cnd cazurile tuturor vor hot arte s i cnd faptele din ntreaga noastr a vor desf via ta as urate n fa ta noastr a, n prezen ta lui Dumnezeu, a Mielului s i a tuturor ngerilor sn ti, vor realiza p arin tii valoarea aproape innit a a timpului pe care l-au irosit. Foarte mul ti vor vedea atunci c a procedeele lor gre site au determinat destinul copiilor lor. Nu doar c a vor pierde ocazia de a auzi din partea Regelui slavei cuvintele de apreciere: Bine, rob bun s i credincios, intr a n bucuria St apnului t au (Matei 25, 21), ci vor auzi pronun tndu-se n dreptul [30] copiilor lor teribila condamnare: Dep arta ti-v a de la Mine! Acest lucru i va desp ar ti pe copii pentru totdeauna de bucuriile s i slava cerului s i de prezen ta Domnului Hristos. Si ei, de asemenea, primesc condamnarea: Pleac a de la Mine, rob viclean s i lene s. Domnul Isus nu va spune niciodat a Bine celor ce nu merit a s a , de t li se spun a Bine n dreptul vie tii lor de credin ta ag aduire s i de sacriciu de sine, pentru a face bine altora s i a sus tine slava Sa. Aceia care tr aiesc n primul rnd pentru a- si face pe plac lor n sile, n loc s a fac a bine altora, vor ntmpina o pierdere innit a. mnt al r Dac a p arin tii ar putea trezi ti la acel sim ta aspunderii toare care zace asupra lor n lucrarea de educare a copiilor nfrico sa

Educa tia corespunz atoare

23

lor, mult mai mult din timpul lor ar devotat rug aciunii s i mai pu tin lui etal arii inutile. Ei ar medita, ar studia s i s-ar ruga cu st aruin ta Dumnezeu pentru n telepciune s i ajutor divin s i s i-ar educa n a sa fel copiii, nct ace stia s a- si poat a forma caractere pe care Dumnezeu s a le aprobe. Preocuparea lor nu ar trebui s a e cum s a- si educe copiii ca s a e l auda ti s i onora ti de lume, ci cum s a-i poat a educa pentru a- si forma caractere frumoase pe care Dumnezeu s a le aprecieze. Este nevoie de mult studiu s i rug aciune st aruitoare, pentru n telepciune cereasc a, pentru a s ti cum s a se procedeze cu min tile tinere; c aci depinde foarte mult de calea pe care p arin tii conduc mintea s i voin ta copiilor lor. Este una dintre cele mai importante lucr ari aceea de a s ti cum s a ndrumi mintea n direc tia cea mai bun a; pentru c a destinul ve snic al acestora poate depinde de decizii luate ntr-un moment critic. Ct de important este atunci ca min tile p arin tilor s a e ct mai libere de grijile ncurca-te s i obositoare ale lucrurilor , n vremelnice, ca s a poat a gndi cu calm, chibzuin ta telepciune s i iubire s i s a fac a din mntuirea suetelor copiilor lor cea dinti s i cea mai nalt a preocupare. Obiectivul cel mare pe care p arin tii trebuie s a ncerce s a-l ating a pentru scumpii lor copii ar trebui s a e mpodobirea l auntric a. P arin tii nu trebuie s a permit a ca vizitatorii s i str ainii s a le distrag a aten tia s i, ind jefui ti de timp, care constituie cel mai mare capital al vie tii, s a le e imposibil s a le dea copiilor lor [31] n ecare zi acea instruire plin a de r abdare, care s a ndrume min tile lor n dezvoltare n direc tia cea bun a. Via ta este prea scurt a pentru a irosit a n van cu distrac tii f ar a rost, cu vizite inutile, n preocuparea pentru haine sau n pl aceri senzuale. Noi nu ne putem permite s a risipim timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu ca s a-i binecuvnt am pe semenii no stri s i s a ne asigur am o comoar a n ceruri. Nici unul dintre noi nu avem prea mult timp pentru a ne achita de datoriile care sunt necesare. Trebuie s a ne lu am timp pentru cultivarea inimii s i a min tii, ca s a putem calica ti pentru lucrarea vie tii. Neglijnd aceste datorii esen tiale s i conformndu-ne obiceiurilor s i modei societ a tii, noi ne facem nou a n sine s i copiilor no stri un mare r au. Mamele care au de educat min tile tinere s i de format caracterele copiilor nu ar trebui s a caute pl acerile lumii pentru a putea bucu , astfel nct roase s i fericite. Au de f acut o lucrare important a n via ta ele s i cei care sunt ai lor nu- si pot permite s a iroseasc a timpul n mod

24

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

neprotabil. Timpul este unul dintre cei mai importan ti talan ti pe care ni i-a ncredin tat Dumnezeu s i pentru care ne va cere socoteal a. Irosirea timpului nseamn a irosirea min tii. Puterile min tii pot mult nt arite. Datoria mamelor este s a- si cultive min tile s i s a- si p astreze inima curat a. Ele ar trebui s a valorice toate mijloacele pe care le au la ndemn a pentru a putea avea calicarea necesar a de a instrui spre naintare min tile copiilor lor. n curnd, cei care- si permit obiceiul ntov ar as irii, nu se vor sim ti n largul lor dac a nu vor face vizite sau dac a nu vor primi vizite. Unii ca ace stia nu au puterea de a se adapta circumstan telor. Datoriile sacre s i necesare ale c aminului li se par banale s i neinteresante. Lor nu le place s a se analizeze, s a se autodisciplineze. Mintea le este nfometat a dup a scenele variate s i ncnt atoare ale vie tii lume sti; copiii sunt neglija ti pentru c a ei au [32] alte preocup ari, iar ngerul raportor scrie: Robi netrebnici! Planul lui Dumnezeu nu este ca min tile noastre s a e lipsite de . un anumit scop, ci ar trebui s a realiz am binele n aceast a via ta Dac a p arin tii ar sim ti c a este o datorie sacr a pe care Dumnezeu le-o cere n mod imperios aceea de a- si educa copiii pentru a utili n , dac aceast a via ta a ei ar mpodobi templul l auntric al suetelor ilor s i icelor lor pentru via ta ve snic a, noi am vedea o mare schimbare n fa de bine n societate. Atunci nu s-ar manifesta atta indiferen ta ta evlavia practic as i nu ar mai att de dicil s a treze sti sim tul moral al copiilor pentru a n telege cerin tele pe care le are Dumnezeu de la ei. ns a p arin tii devin tot mai nep as atori n ceea ce prive ste ndrumarea copiilor lor spre lucruri folositoare. Mul ti p arin ti le ng aduie copiilor lor s a- si formeze obiceiuri rele s i s a urmeze propriile lor nclina tii s i nu i fac con stien ti de primejdia n care se a a dac a fac astfel s i necesitatea de a c al auzi ti de principii. Adesea, copiii se apuc a de un anumit lucru cu entuziasm, ns a, pentru c a acest lucru i ncurc a sau i obose ste, doresc s a-l schimbe s i s a se apuce de ceva nou. ncep mai multe lucruri, se descurajeaz a pu; s tin s i apoi renun ta i astfel ei trec de la un lucru la altul, neterminnd nimic. P arin tii nu trebuie s a ng aduie ca dorin ta de schimbare s a-i st apneasc a pe copiii lor. Ei nu trebuie s a e att de mult ocupa ti cu alte lucruri, nct s a nu aib a timp s a disciplineze cu r abdare min tile n dezvoltare ale copiilor. Cteva cuvinte de ncurajare sau un mic ajutor la timpul potrivit i poate sc apa din ncurc atur as i descurajare,

Educa tia corespunz atoare

25

iar satisfac tia pe care o au v aznd ndeplinit a sarcina pe care au preluat-o i va stimula s a se str aduiasc as i mai mult. Mul ti copii, pentru c a sunt lipsi ti de cuvinte de ncurajare s i de pu tin ajutor n eforturile pe care le fac, devin descuraja ti s i schimb a des un lucru cu altul. Si duc cu ei acest trist defect n via ta de adult de mai trziu. Ei nu pot avea succes n nici unul din lucrurile pe care le ntreprind, pentru c a nu au fost nv a ta ti s a persevereze n mprejur ari descurajatoare. Astfel, via ta multora se dovede ste [33] a un e sec, pentru c a ei nu au fost educa ti corect cnd au fost mici. Educa tia primit a n copil arie s i tinere te le afecteaz a ntreaga carier a n afaceri n via ta adult a, iar experien ta lor religioas a poart a o amprent a corespunz atoare. Munca zic a pentru elevi desPrin prezentul plan de educa tie, tinerii au n fa ta lor o u sa chis a spre ispit a. De si n general au prea multe ore de studiu, ei au s i multe ore n care nu au nimic de f acut. Adesea, aceste ore libere sunt folosite n mod nechibzuit. Obiceiurile rele sunt transmise de la unul la altul, iar viciul este astfel n cre stere. Foarte mul ti tineri care au fost instrui ti religios acas as i care merg la s coli aparent nevinovate s i virtuoase se degradeaz a prin ntov ar as irea cu tineri vicio si. Ei si pierd respectul de sine s i sacric a principiile nobile. Astfel, sunt preg ati ti s a apuce pe calea care merge n jos, deoarece, abuznd att de mult de con stiin ta lor, p acatul nu le mai apare att de p ac atos. Aceste neajunsuri, care exist a n s colile conduse conform planului prezent, ar putea remediate n mare m asur a dac a studiul s i munca ar putea combinate. Acelea si p acate exist as i n s colile mai nalte, doar c a ntr-un grad mai mare; c aci mul ti tineri s-au format n viciu, iar con stiin tele lor sunt mpietrite. Mul ti p arin ti supraestimeaz a stabilitatea s i calit a tile deosebite ale copiilor lor. Parc a nici nu iau n seam a faptul c a ace stia vor expu si inuen telor n sel atoare ale tinerilor vicio si. P arin tii si au la s temerile lor atunci cnd i trimit la o oarecare distan ta coal a, ns a se m agulesc cu gndul c a ei au avut exemple bune s i o educa tie religioas as i c a vor p astra principiile n s coala vie tii. Mul ti p arin ti nu au dect o slab a idee de ct de mult a destr ab alare exist a n aceste mnt. n multe cazuri, p institu tii de nv a ta arin tii au muncit din greu

26

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

[34] s i au suferit multe lipsuri, cu scopul mult dorit ca vl astarele lor s a poat a ob tine o educa tie des avr sit a. Si dup a toate eforturile, mul ti au experien ta amar a de a- si reprimi copiii cnd se ntorc de la studii avnd obiceiuri destr ab alate s i trupurile ruinate. Si n mod frecvent, de p ei sunt lipsi ti de respect fa ta arin tii lor, nemul tumitori s i nesn ti. Ace sti p arin ti maltrata ti, care sunt r aspl ati ti n acest fel de copiii nerecunosc atori, se plng c as i-au trimis copiii de lng a ei ca s a e expu si ispitelor s i se ntorc la ei ni ste epave din punct de vedere zic, mintal s i moral. Cu speran tele n aruite s i cu inimile aproape zdrobite, ei si v ad copiii n care s i-au pus speran te mari mergnd pe calea mizerabil viciului s i trecnd cu greu printr-o existen ta a. ns a sunt s i din aceia care r amn fermi la principii s i r aspund a stept arilor p arin tilor s i profesorilor lor. Ei trec prin s coal a cu con stiin ta curat as i ies de acolo cu trupuri s an atoase s i moralitatea nep atat a de inuen te stricate. ns a num arul acestora este redus. studiului s Unii elevi s i studen ti si dedic a ntreaga lor in ta i si concentreaz a mintea spre obiectivul de a ob tine o educa tie. Ei pun la lucru creierul, ns a puterile zice r amn inactive. Creierul este suprasolicitat s i mu schii ajung sl abi ti pentru c a nu sunt pu si la lucru. Cnd ace sti tineri si termin a studiile, este evident faptul c a ei s i-au dobndit educa tia distrugndu- si via ta. Ei au studiat zi s i noapte, an de an, tinndu- si mereu min tile ncordate, n acela si timp ns a gre sind pentru c a nu s i-au pus mu schii la lucru. Ei sacric a totul pentru cunoa sterea s tiin telor s i apoi ajung n mormnt. Tinerele se dedic a adesea studiului, neglijnd alte ramuri ale educa tiei, chiar mai importante pentru via ta practic a dect studiul c ar tilor. Si dup a ce s i-au dobndit educa tia s colar a, adesea sunt . Ele s invalide pe via ta i-au neglijat s an atatea, r amnnd prea mult timp n cas a, ind lipsite de aerul curat s i de lumina soarelui date de [35] Dumnezeu. Aceste tinere s-ar putut ntoarce de la studii s an atoase, dac a ar mbinat studiul cu munca n gospod arie s i mi scarea n aer liber. S an atatea este o mare comoar a. Este avu tia cea mai de pre t pe tura sunt scump care o pot avea muritorii. Averea, onoarea s i nv a ta cump arate, dac a acest lucru se face prin pierderea s an at a tii. Nici una din aceste realiz ari nu pot asigura fericirea, dac a lipse ste s an atatea. Este un p acat ngrozitor s a abuzezi de s an atatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu; c aci orice abuz n ce prive ste s an atatea ne sl abe ste pe

Educa tia corespunz atoare

27

s via ta i ne face ni ste nvin si, chiar dac a beneciem ntr-un anumit grad de educa tie s colar a. n multe cazuri, p arin tii care sunt boga ti nu consider a c a este important s a le ofere copiilor lor o educa tie cu privire la datoriile practice ale vie tii, a sa cum o fac n ceea ce prive ste s tiin tele. Ei nu v ad aceast a necesitate pentru binele min tii s i moralului copiilor lor s i pentru utilitatea lor n viitor de a le da o n telegere ct mai complet a cu privire la lucrul folositor. Ei datoreaz a acest lucru copiilor lor pentru ca, dac a vine nenorocirea, s a poat a sta pe picioarele lor, s tiind cum s a- si foloseasc a minile. Dac a au un capital de putere, nu pot s araci, chiar dac a nu au nici un ban. Mul ti dintre cei care n copil arie au avut de toate pot ajunge n situa tia de a jefui ti de toate bog a tiile s i lipsi ti de p arin ti, fra ti s i surori, de care depind pentru a ntre tinu ti. Atunci, ct este de important ca ecare tn ar s a e educat pentru munc a, pentru a putea preg atit pentru orice fel de urgen te! Bog a tiile sunt cu adev arat un blestem atunci cnd cei care le de tin le las a s a e o piedic a n calea copiilor lor de a ob tine unele cuno stin te legate de munca folositoare, pentru a putea calica ti pentru via ta practic a. Adesea, cei care nu sunt sili ti s a lucreze nu fac sucient a mi scare zic a. Tinerii, pentru c a nu si folosesc mintea s i minile ntr-o activitate, devin indolen ti s i cel mai adesea se aleg cu ceea ce este mai nsp aimnt ator, o educa tie a str azii, pierznd vremea prin magazine, fumnd, bnd s i jucnd c ar ti. Tinerele citesc romane s i se scuz a c a nu muncesc pentru c a au o s an atate s ubred a. Sl abiciunea lor este rezultatul lipsei de exersare [36] a mu schilor pe care Dumnezeu li i-a dat. Ele socotesc c a sunt prea sl abite ca s a lucreze n gospod arie, ns a lucreaz a cu cro seta, cos sau tricoteaz as i r amn la fel de palide, n timp ce mamele lor trudesc din greu pentru a le sp ala s i c alca hainele. Aceste tinere nu sunt cre stine deoarece calc a porunca a cincea. Ele nu si cinstesc p arin tii. ns a mamele sunt cele mai vinovate, deoarece au ng aduit icelor lor s i le-au scuzat mereu atunci cnd nu s i-au f acut partea care le revenea n realizarea datoriilor gospod are sti, pn a ce munca a devenit dezgust atoare pentru ele s i ajung s a se complac a ntr-o dulce lenevire. Ele m annc a, dorm, citesc romane s i vorbesc despre mod a, n timp ce vie tile lor sunt nefolositoare.

28

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

S ar acia este, n multe cazuri, o binecuvntare, c aci i mpiedic a pe copii s i tineri s a e ruina ti prin inactivitate. Puterile zice s i cele mintale trebuie cultivate s i dezvoltate n mod corespunz ator. Cea dinti s i continu a grij a a p arin tilor trebuie s a e aceea de a veghea ca to ti copiii lor s a aib a trupuri puternice, ca s a poat a b arba ti s i femei s an ato si. Este imposibil s a atingi acest obiectiv f ar a mi scare zic a. Pentru s an atatea lor zic as i binele lor moral, copiii ar trebui s a e nv a ta ti s a munceasc a, chiar dac a nu este necesar acest lucru, avndu-se n vedere nevoile. Dac a vor s a aib a caractere curate s i virtuoase, ei trebuie s a aib a disciplina unei munci organizate, care va pune la lucru to ti mu schii. Mul tumirea c a copiii lor au fost de folos s i s-au t ag aduit pe ei n si si pentru a-i ajuta pe al tii va constitui pl acerea cea mai d at atoare de s an atate de care s-au bucurat vreodat a. De ce oare s a se lipseasc a cei boga ti, pe ei n si si s i pe copiii lor dragi, de aceast a mare binecuvntare? P arin ti, lipsa de activitate este cel mai mare blestem care poate veni asupra copiilor. Fetelor nu ar trebui s a li ng aduie s a zac a n pat pn a trziu diminea ta, irosind ore pre tioase acordate de Dumnezeu pentru a folosite n cel mai bun mod, s i pentru care va trebui s a dea socoteal a naintea Lui. Mama face un mare r au icelor ei, purtnd ea [37] singur a acele poveri pe care ar trebui s a le duc a mpreun a cu ele, spre binele lor prezent s i viitor. Modul n care mul ti p arin ti le ng aduie copiilor lor s a e nep as atori s i s a- si satisfac a dorin ta de a citi romane cnd va sentimentale i face pe ace stia s a nu e preg ati ti pentru via ta trebui s a dea piept cu ea. Citirea de romane s i pove sti nchipuite sunt cele mai rele lucruri care pot ng aduite copiilor s i tinerilor. Fetele care citesc romane s i pove sti de dragoste nu pot ajunge mame bune. Ele cl adesc castele de nisip, tr aind ntr-o lume imaginar a, ireal a. Devin sentimentale s i au nchipuiri bolnave. Via ta lor articial a le face s a nu e bune de nimic. Mintea lor este pipernicit a, de si poate se m agulesc cu gndul c a intelectul s i manierele lor sunt superioare. Lucrul n gospod arie este de cel mai mare folos pentru fetele tinere. Lucrul zic nu st avile ste cultivarea intelectului. Dimpotriv a! Avantajele ob tinute prin munc a zic a vor da echilibru persoanei respective s i vor mpiedica supranc arcarea min tii. Mu schii sunt cei care vor trudi, iar creierul obosit va u surat. Sunt multe fete lene se, care nu fac nimic folositor, care consider a c a nu este potrivit pentru o doamn a s a se ocupe cu munca zic a. ns a caracterul lor

Educa tia corespunz atoare

29

adev arat se vede prea bine pentru ca persoanele de bun sim t s a e am agite de acestea, care n realitate nu sunt de nici o isprav a. Ele au o atitudine foarte afectat a, fac nazuri, chicotesc, se hlizesc. De si este clar c a ele nu pot spune deschis, pe s leau, ceea ce au de spus, toate cuvintele lor sunt torturate de hlizeal a, blbial a, ssial as i chicoteal a. Sunt acestea ni ste doamne? Ele nu s-au n ascut proaste, au fost educate s a e astfel. Ca s a i o doamn a nu trebuie s a i u suratic a, slab a, neajutorat as i mpopo tonat a n mbr ac aminte. Pentru o minte s an atoas a, se cere un corp s an atos. S an atatea zic as i cunoa sterea practic a a tot ceea ce este necesar n privin ta treburilor gospod ariei nu vor niciodat a obstacole pentru dezvoltarea corespunz atoare a intelectului; ambele sunt extrem de importante pentru o doamn a. Toate puterile min tii trebuie folosite s i dezvoltate pentru ca oamenii s a poat a avea min ti echilibrate. Lumea este plin a de b arba ti s i femei pricepu ti ntr-o singur a direc tie, care au devenit astfel pentru c a o anumit a parte a facult a tilor lor a fost cultivat a, pe cnd altele au fost reduse datorit a activit a tii. n multe cazuri, educa tia tinerilor este un e sec. Ei studiaz a peste m asur a, n timp ce neglijeaz a ceea ce [38] este legat de via ta practic a. Mul tii ajung p arin ti f ar a s a e con stien ti de responsabilit a tile pe care le au, iar copiii lor se afund a mai mult . n acest fel, neamul omenesc degenereaz dect ei n inecien ta a de studiu care se impune acum n s repede. Continua cerin ta coli face ca tinerii s a nu e preg ati ti pentru via ta practic a. Mintea omeneasc a are nevoie de ac tiune. Dac a nu este activ a n direc tia cea bun a, va activ a n direc tia cea rea. Pentru a p astra echilibrul min tii, munca s i studiul trebuie combinate n s coli. n genera tiile trecute ar trebuit s a existe mai mult a preocupare pentru educa tie. Pe lng as coli, ar trebuit s a existe institu tii agricole sau fabrici. De asemenea, ar trebuit s a existe profesori pentru predarea lucrului n gospod arie. Iar o parte din timpul ec arei zile ar trebuit s a e devotat muncii zice, pentru ca puterile zice s i mintale s a poat a puse la lucru n mod egal. Dac as colile ar func tionat dup a planul pe care l-am men tionat, acum nu ar exista attea min ti dezechilibrate. Dumnezeu a preg atit pentru Adam s i Eva o gr adin a minunat a. El le-a pus la dispozi tie tot ce- si puteau dori. A s adit pentru ei tot felul de pomi roditori. Cu mn a larg a le-a oferit toate darurile Sale. Pomii cu fructe att de frumo si, minunatele ori care r as areau pretutindeni

30

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

n jurul lor au fost astfel ntocmi din abunden ta ti, nct s a nu e afecta ti de nimic din ceea ce nseamn a degradare. Adam s i Eva erau cu adev arat boga ti. Ei aveau n st apnire Edenul. Adam era st apnul acestui domeniu minunat. Nimeni nu poate pune la ndoial a faptul c a el a fost bogat. ns a Dumnezeu s tie c a el nu putea fericit dac a nu avea o ocupa tie. De aceea, i-a dat ceva de f acut: el trebuia s a mpodobeasc a gr adina. Dac a b arba tii s i femeile din acest veac degenerat au mult n ceea ce prive ste comorile acestui p amnt, care de fapt sunt nesemnicative n compara tie cu acel paradis de frumuse te s i bog a tie dat lui Adam, ei consider a c a munca nu este pentru ei s i si cresc copiii [39] nv a tndu-i s a o considere ca ind degradant a. Ace sti p arin ti boga ti, copiii c prin cuvintele s i prin faptele lor, si nva ta a banul este cel care te face domn sau doamn a. ns a conceptul de domn sau doamn a se m asoar a dup a minte s i valoarea moral a. Dumnezeu nu ne judec a dup a mbr ac aminte. ndemnul apostolului Petru este acesta: Podoaba voastr a s a nu e podoaba de afar a, care st a n mpletirea p arului, n purtarea de scule de aur sau n mbr acarea hainelor, ci s a e omul ascuns al inimii, n cur a tia nepieritoare a unui duh blnd s i lini stit, care este de mare pre t naintea lui Dumnezeu (1 Petru 3, 3.4). Un spirit blnd s i lini stit este socotit mai presus de comorile s i onorurile lume sti. Domnul ne arat a cum prive ste El bog a tia lumii, care conduce suetele oamenilor la vanitate, prin exemplul omului bogat care s i-a d armat hambarele pentru a construi altele mai mari, ca s a aib a loc s a- si depoziteze averile. Uitndu-L pe Dumnezeu, el nu s i-a mai adus aminte de unde i veneau toate aceste bog a tii. El nu I-a Binef adus mul tumire s i recuno stin ta ac atorului s au plin de har. El se felicita pe sine prin aceste cuvinte: Suete, ai multe bun at a ti strnse pentru mul ti ani; odihne ste-te, m annc a, bea s i te vesele ste! (Luca 12, 19). St apnul s au, care i ncredin tase bog a tiile p amnte sti care s a e o binecuvntare pentru semenii s ai s i prin care s a-L prosl aveasc a pe Creatorul s au, s-a sup arat pe bun a dreptate pentru nerecuno stin ta sa s i i-a spus: Nebunule! Chiar n noaptea aceasta ti se va cere napoi suetul; s i lucrurile pe care le-ai preg atit, ale cui vor ? Tot a sa este s i cu cel care si adun a comori pentru el s i nu se mbog a te ste pentru Dumnezeu (Luca 12, 20.21). Aici avem o ilustrare a felului n care omul este evaluat de c atre Dumnezeul

Educa tia corespunz atoare

31

cel nem arginit. O avere imens a sau bog a tiile de orice fel nu ne pot asigura favoarea lui Dumnezeu. Toate aceste daruri s i binecuvnt ari vin de la El, pentru a verica, a testa s i a dezvolta caracterul omului. Oamenii pot avea bog a tii f ar a num ar; totu si, dac a nu sunt boga ti naintea lui Dumnezeu, dac a nu au interesul de a- si asigura comoara cereasc as i n telepciunea divin a, Creatorul lor i socote ste ni ste oameni f ar a minte, nebuni, iar noi i socotim la fel cum i socote ste [40] Dumnezeu. Munca este o binecuvntare. Este imposibil s a ne bucur am de s an atate f ar a a munci. Toate facult a tile trebuie puse la lucru pentru a se putea dezvolta n mod corespunz ator s i pentru ca b arba tii s i femeile s a aib a min ti echilibrate. Dac a copiilor li s-ar dat o educa tie complet a n diferite ramuri de lucru, dac a ar fost nv a ta ti s a munceasc a a sa cum au fost nv a ta ti diferite s tiin te, educa tia primit a le-ar fost de mai mare folos. ncordarea continu a a creierului, n timp ce mu schii r amn inac aproape de tivi, sl abe ste nervii, iar elevii s i studen tii au o dorin ta necontrolat dup a schimbare s i distrac tii excitante. Iar cnd li se d a drumul, dup a ce au fost tinu ti mai multe ore n ecare zi doar pentru a studia, ei sunt aproape s albatici. Mul ti dintre ei nu au fost tinu ti n fru n c amin. Ei au fost l asa ti s a- si urmeze propriile nclina tii s i consider a c a orele n care sunt obli-ga ti s a studieze constituie o povar a aspr a pentru ei; s i neavnd nimic altceva de f acut dup a orele de studiu, Satana le sugereaz a sportul s i s treng ariile, ca o schimbare. Inuen ta lor asupra celorlal ti studen ti este demoralizatoare. Acei tur studen ti care au beneciat de o nv a ta a religioas a n c amin, care nu cunosc viciile din societate, vin adesea n contact cu cei ale c aror min ti sunt afundate n mocirl as i care nu au avut privilegiul unei instruiri culturale s i religioase sau a fost foarte limitat a. Si ei sunt n pericol, amestecndu-se n societatea acestei clase, respirnd o toare, ci care tinde s atmosfer a care nu este n al ta a njoseasc as i s a degradeze moralul, ca s a se afunde pn a la acela si nivel de degradare ca s i tovar as ii lor. Un mare num ar de studen ti se delecteaz a, n orele n care nu au ce face, petrecndu- si timpul intens. Si foarte mul ti dintre cei care pleac a de acas a inocen ti s i cura ti ajung strica ti datorit a ntov ar as irilor de la s coal a. Am fost ndemnat a s a ntreb: trebuie oare ca tot ce este valoros n tinerii no stri s a e sacricat pentru ca ei s a dobndeasc a o educa tie s colar a? Dac a ar existat institu tii agricole s i industriale n preajma

32

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s colilor noastre s i dac a ar fost angaja ti profesori competen ti n [41] educarea tinerilor n diferitele ramuri de studiu s i munc a, devotnd n ecare zi o parte din timp pentru cultivarea min tii, iar alta pentru bun lucrul zic, acum am avut tineri cu o inuen ta a n societatea degradat a din jurul nostru. Mul ti dintre tinerii care ar absolvi astfel de institu tii ar ie si de acolo cu t arie de caracter. Ei ar avea perseve , for s ren ta ta i curaj pentru a trece cu bine peste ncerc ari s i aceste rea, orict ar principii nu ar clintite din loc printr-o inuen ta , care de popular a. Ar trebuit s a existe profesoare cu experien ta s a le dea lec tii tinerelor n materie de g atit. Fetele ar trebuit s a e nv a tate s a confec tioneze mbr ac aminte, s a croiasc a, s a coas as i s a repare haine s i astfel s a e preg atite pentru datoriile practice ale vie tii. Pentru tineri, ar trebuit s a existe ateliere n care s a nve te diferite meserii, prin care s a- si pun a la lucru att mu schii, ct s i puterile mintale. Dac a tinerii nu- si pot permite dect o educa tie ntro singur a direc tie, ce ar mai important: cunoa sterea s tiin telor, cu , sau cuno toate dezavantajele pentru s an atate s i via ta stin tele practice pentru via ta de zi cu zi? F ar a ezitare, r aspundem: cea din urm a. Dac a trebuie s a se renun te la una din dou a, aceasta trebuie s a e studiul c ar tilor. Sunt foarte multe fete care s-au c as atorit s i au familii, ns a au foarte pu tine cuno stin te practice n leg atur a cu datoriile de so tie s i mam a. Ele pot citi, s tiu s a cnte la un instrument muzical, ns a nu s tiu s a g ateasc a. Nu s tiu s a fac a pine bun a, ceea ce este esen tial pentru s an atatea familiei. Ele nu s tiu s a croiasc as i s a fac a haine, pentru c a nu au nv a tat niciodat a. Ele au considerat c a aceste lucruri nu sunt esen tiale, iar atunci cnd se c as atoresc, sunt tot a sa de neajutorate s i depind de alte persoane pentru a face anumite lucruri n locul lor, ca s i copiii lor mici. Ignoran ta aceasta nu are scuz a n privin ta unor datorii ale vie tii att de necesare, s i acest lucru produce nefericire n attea familii. P arerea c a munca este njositoare pentru via ta modern a a dus la [42] mormnt mii de persoane care ar putut tr ai. Cei care fac doar munc a zic a adesea lucreaz a n exces, f ar a a- si acorda perioade de odihn a, n timp ce intelectualii suprasolicit a creierul s i s an atatea lor zic a las a de dorit din cauza lipsei activit a tii zice. Dac a cei care lucreaz a cu mintea ar avea s i ei activitate zic a

Educa tia corespunz atoare

33

s i s i-ar nt ari mu schii, cei care lucreaz a cu bra tele ar putea munci mai pu tin s i s i-ar putea consacra astfel o parte din timp pentru cultura intelectual as i moral a. Cei cu obiceiuri sedentare s i cei care studiaz a foarte mult ar trebui s a fac a mi scare zic a, chiar dac a nu sunt nevoi ti s a munceasc a pentru a- si c stiga existen ta. S an atatea trebuie s a constituie un motiv sucient care s a i conduc a s a mbine lucrul zic cu cel intelectual. Pentru a avea b arba ti s i femei bine dezvolta ti, echilibra ti, trebuie ca educa tia moral as i intelectual a s a e mpletit a cu cea zic a. Unii au capacit a ti intelectuale mai mari dect al tii, n timp ce al tii au predilec tie pentru munca zic a. Ambele categorii trebuie s a fac a mbun at a tirile necesare acolo unde este nevoie, pentru a putea aduce , ca o jertf naintea lui Dumnezeu ntreaga lor in ta a vie, sfnt as i pl acut a Lui, aceasta ind din partea lor o slujb a duhovniceasc a. Obiceiurile societ a tii moderne nu trebuie s a le inuen teze stilul de . Apostolul Pavel, sub inspira via ta tie, spune: S a nu v a potrivi ti chipului veacului acestuia; ci s a v a transforma ti prin nnoirea min tii voastre, ca s a pute ti deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bun a, pl acut as i des avr sit a (Romani 12, 2). Min tile intelectualilor lucreaz a prea mult. Adesea, ei si suprasolicit a puterile mintale; dar exist a o alt a clas a de oameni, al c arei tel suprem este munca zic a. Ace stia nu si pun mintea la lucru. Mu schii lor sunt solicita ti, n timp ce creierul este jefuit de t aria intelectual a, la fel cum min tile intelectualilor sunt suprasolicitate, n timp ce corpurile lor sunt jefuite de t arie s i vigoare prin neglijarea folosirii mu schilor. Cei care si g asesc mul tumirea n munca zic a s i i las a pe al tii s a gndeasc a n dreptul lor, ei doar executnd ceea ce pl anuie ste creierul altuia, vor avea mu schi puternici, dar intelecte rave. Inuen ta lor spre bine este mic a, n compara tie cu ce ar putea [43] dac as i-ar folosi creierul n aceea si m asur a ca s i mu schii. Astfel de oameni cad mai repede dac a sunt ataca ti de boal a, deoarece organismul prinde putere datorit a for tei electrizante a creierului de a se mpotrivi bolii. Oamenii care au puterile zice n stare bun a ar trebui s a se educe ca s a gndeasc a n aceea si m asur a n care lucreaz as i s a nu depind a de al tii care s a e creier pentru ei. O mare categorie de oameni fac gre seala de a socoti munca njositoare. De aceea, tinerii sunt foarte preocupa ti s a devin a profesori, clerici, negustori, avoca ti

34

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

sau s a ocupe orice func tie care nu necesit a munc a zic a. Tinerele socotesc c a munca din gospod arie este njositoare. Si de si mi scarea zic a necesar a pentru a ndeplini treburile din gospod arie, dac a nu este prea mult a, are menirea de a ne de folos pentru s an atate, totu si ele caut a o educa tie n urma c areia s a devin a profesoare, personal vreo meserie care s bisericesc sau nva ta a le tin a n auntru, pentru o ocupa tie sedentar a. Ro sea ta de s an atate le dispare din obraji, sunt atacate de boal a pentru c a nu fac mi scare zic a, iar obiceiurile lor sunt n general pervertite. Si toate acestea doar pentru c a a sa e delicat la mod a! Ele vor o via ta a, ceea ce nseamn a sl abiciune s i dec adere. Este adev arat, exist a o scuz a pentru care tinerele nu aleg lucrul n gospod arie ca ocupa tie, deoarece cei ce angajeaz a fete la buc at arie le trateaz a n general ca pe ni ste servitoare. Adesea, cei care le angajeaz a nu le respect as i le trateaz a ca s i cum nu ar demne s a e membre ale familiilor lor. Nu le trateaz a cu acelea si favoruri ca pe croitoreas a, dactilograf a sau profesoara de muzic a. ns a nu poate exista o ocupa tie mai important a dect cea de gospodin a. Este s ca s nevoie de inteligen ta i experien ta a g ate sti bine, s a pui pe mas ao hran a s an atoas a, ntr-o manier a atr ag atoare. Persoana care preg ate ste hrana ce ajunge n stomacul nostru, iar de acolo n snge s i apoi n tot corpul, hr anindu-l, are rolul cel mai important. Meseriile de [44] dactilograf a, croitoreas a sau profesoar a de muzic a nu pot egala n pe cea de buc importan ta at areas a. Cele ar atate anterior constituie o declara tie cu privire la ceea ce ar putut realiza un sistem de educa tie corespunz ator. Timpul este prea scurt acum pentru a realiza ceea ce trebuia f acut n genera tiile trecute, ns a noi putem face mult, chiar n aceste zile din urm a, pentru a corecta relele existente n educa tia tinerilor. Si pentru c a timpul este scurt, noi ar trebui s a m serio si s i s a muncim cu zel pentru a da tinerilor acea educa tie care este n conformitate cu credin ta noastr a. Noi suntem reformatori. Noi dorim ca to ti copiii no stri s a studieze, pentru a avea cele mai mari foloase. Pentru a face aceasta, trebuie s a li se dea o ocupa tie prin care s a- si pun a mu schii la lucru. Zilnic, munca sistematic a trebuie s a constituie o parte a educa tiei copiilor s i tinerilor, chiar n aceste vremuri din urm a. Acum se poate c stiga mult prin mbinarea lucrului cu s coala. Urmnd acest plan, studen tii vor dobndi acea elasticitate a spiritului s i t arie a min tii s i vor n

Educa tia corespunz atoare

35

stare s a fac a mai mult efort mintal ntr-un anumit timp dect ar putut face doar studiind. Iar cnd p ar asesc s coala, constitu tia lor este intact as i sunt gata, cu t arie s i curaj, pentru orice pozi tie n care i-ar putea a seza providen ta lui Dumnezeu. Deoarece timpul este scurt, noi ar trebui s a lucr am cu st aruin ta s i energie dubl a. S-ar putea ca tinerii no stri s a nu ajung a la facultate, ns a s a capete o educa tie n acele ramuri esen tiale, pe care apoi o pot folosi n via ta practic a, cultivndu- si mintea s i punnd la lucru puterile acesteia. Foarte mul ti tineri care au trecut printr-o facultate nu au dobndit acea educa tie adev arat a care s a poat a folosit a n practic a. Pot avea numele de absolven ti de colegiu, dar n realitate s a nu e dect ni ste n atngi educa ti. Sunt mul ti tineri ale c aror servicii ar acceptate de Dumnezeu, dac a s-ar consacra Lui f ar a rezerv a. Dac a ace stia ar pune la lucru pentru slujirea lui Dumnezeu acele puteri ale min tii pe care ei le folosesc pentru a- si servi lor n si si pentru acumularea de bog a tii, ei ar putea lucr atori serio si, consecven ti s i de succes n via Domnului. Mul ti dintre tinerii no stri ar trebui s a- si ndrepte aten tia spre studiul [45] Scripturilor, pentru ca Dumnezeu s a-i poat a folosi pentru cauza Sa. ns a ei nu ajung la fel de inteligen ti n privin ta cuno stin telor spirituale cum sunt n lucrurile vremelnice; de aceea, ei nu reu sesc s a fac a lucrarea lui Dumnezeu, pe care ar putea-o face foarte bine. Sunt pu tini cei care i avertizeaz a pe p ac ato si s i care c stig a suete pentru Hristos, cnd ar trebui s a e mul ti. Tinerii no stri n general sunt n telep ti n problemele lume sti, ns a nu sunt inteligen ti n privin ta lucrurilor legate de mp ar a tia lui Dumnezeu. Ei ar putea s a- si ndrepte mintea spre canalul ceresc, divin, s i s a umble n lumin a, mergnd din putere n putere, pn a cnd vor putea ntoarce pe p ac ato si la Hristos s i s a ndrepte pe cei necredincio si s i dezn ad ajdui ti pe o cale str alucitoare c atre ceruri. Iar cnd lupta se va ncheia, ei ar putea bineveni ti n bucuria Domnului lor. Tinerii nu pot p atrunde n aceast a lucrare de explicare a Scripturilor s i de studiere a profe tiilor pn a cnd nu de tin mai nti ei n si si o cunoa stere a adev arurilor importante ale Bibliei, pe care ncearc a s a le explice altora. S-ar putea s a e decitari n ramurile obi snuite ale educa tiei s i de aceea s-ar putea s a nu aib a succes n a face tot binele pe care l-ar putut face dac a ar avut avantajele unei preg atiri s colare bune. Ignoran ta nu spore ste umilin ta sau spiritualitatea nici

36

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

unui urma s al lui Hristos. Adev arurile Cuvntului divin pot mai bine apreciate de c atre un cre stin intelectual. Domnul Hristos poate gloricat cel mai mult de aceia care i slujesc n mod inteligent. Obiectivul cel mare al educa tiei este de a ne face s a ne folosim puterile pe care ni le-a dat Dumnezeu, astfel nct s a reprezent am cel mai bine religia Bibliei s i s a l sl avim pe Dumnezeu. toate talentele pe care ni le-a Noi dator am Celui ce ne-a dat via ta de Creatorul nostru de a ne cultiva ncredin tat; s i avem datoria fa ta s i a ne valorica talan tii pe care El ni i-a ncredin tat. Educa tia va disciplina mintea, i va dezvolta puterile s i le va ndruma corect, astfel nct s a m de folos pentru slava lui Dumnezeu. Noi avem [46] nevoie de o s coal a n care cei care tocmai au intrat n lucrare s a poat a nv a ta ti cel pu tin n ramurile obi snuite ale educa tiei s i n care s a poat a nv a ta, de asemenea, ct mai bine adev arurile din Cuvntul lui Dumnezeu pentru acest timp. De asemenea, n aceste s coli trebuie s a se studieze de asemenea profe tiile. Cei care au cu adev arat capacit a ti care s a i fac a destoinici pentru lucrul n via Sa ar avea mult de c stigat prin doar cteva luni de instruire ntr-o astfel de s coal a. M arturii pentru comunitate 3:131-160, 1872. Pentru studiu suplimentar Instructorul de tineret, 1 martie, 1872 pn a la Instructorul de tineret, 3 martie, 1874, (12 articole); M arturii pentru comunitate 3:221-227, 1875, Primejdii s i datorii ale tinerilor; [47] Idem., 362-380, 1875, Apel c atre tineri.

Domnul Hristos ca educator


Mintea omului poate cultivat a n cel mai nalt grad. O via ta de ignoran . Mul dedicat a lui Dumnezeu nu trebuie s a e o via ta ta ti vorbesc mpotriva educa tiei, deoarece Domnul Isus a ales pescari needuca ti pentru a predica Evanghelia Sa. Ei sus tin c a El a avut predilec tie pentru cei neinstrui ti. Mul ti oameni nv a ta ti s i onora ti au tura Lui. Dac crezut n nv a ta a ace stia ar dat ascultare f ar a team a convingerilor con stiin tei lor, ei L-ar urmat. Dac a ei s i-ar oferit capacit a tile s i le-ar folosit n serviciul Domnului Hristos, acestea ar fost acceptate. ns a ei nu au avut t aria moral a, n fa ta preo tilor resping atori s i a conduc atorilor gelo si, s a-L m arturiseasc a pe Hristos s i s a- si ri ste reputa tia pentru acel galilean umil. Cel care cunoa ste inimile tuturor a n teles acest lucru. Dac a cei nobili s i educa ti nu aveau s a fac a lucrarea pentru care erau preg ati ti, Domnul Hristos avea s a aleag a oameni ascult atori s i credincio si, care fac voia Sa. El a ales oameni umili pe care i-a legat de El, pentru a-i putea forma s a duc a mai departe marea lucrare, atunci cnd avea s a plece de pe p amnt. Domnul Hristos era Lumina lumii. El era izvorul oric arei cuno stin te. El a fost n stare s a-i preg ateasc a pe pescarii nenv a ta ti spre a primi marea ns arcinare pe care avea s a le-o dea. Lec tiile de adev ar date acelor oameni de jos au o semnica tie deosebit a. Ei aveau s a mi ste lumea din loc. Pare un lucru simplu c a Isus i-a legat de Sine pe ace sti oameni umili; ns a acest lucru a avut rezultate uimitoare. Cuvintele s i faptele lor aveau s a revolu tioneze lumea. Isus nu a dispre tuit educa tia. Cea mai nalt a cultivare a min tii, dac a este sn tit a prin iubire s i temere de Dumnezeu, prime ste aprobarea Sa deplin a. B arba tii umili ale si de Domnul Isus au fost cu El trei ani, sub inuen ta modelatoare a Maiest a tii cerului. El a fost cel [48] mai mare educator pe care l-a cunoscut lumea vreodat a. Dumnezeu i va accepta pe cei tineri cu talentele, cu bog a tia s i sentimentele lor, dac a se vor consacra Lui. Ei pot atinge cele mai nalte culmi ale bog a tiei intelectuale; iar dac a sunt c al auzi ti de 37

38

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

principii religioase, ei pot duce mai departe lucrarea pentru care Domnul Hristos a venit din ceruri ca s a o aduc a la ndeplinire s i, f acnd astfel, pot deveni mpreun a lucr atori cu Domnul lor. Studen tii de la colegiul nostru au privilegii deosebite nu doar n ob tinerea de cuno stin te, ci, de asemenea, pot nv a ta cum s a- si cultive s i s a pun a n practic a acele virtu ti prin care si vor forma caractere echilibrate. Ei sunt agen tii morali plini de r aspundere ai lui Dumnezeu. Bog a tia, pozi tia social as i intelectul sunt date de Dumnezeu oamenilor pentru a folosite ct mai n telept. El a mp ar tit aceste daruri diferite propor tional cu puterile s i capacit a tile cunoscute ale slujitorilor S ai. D at atorul a steapt a napoi corespunz ator cu darurile ncredin tate. Cel mai umil dar nu trebuie dispre tuit sau l asat nefolosit. Pria sul nu spune: nu voi curge prin albia mea mic a pentru c a nu sunt un uviu puternic. Firele de iarb a nu refuz a s a creasc a pentru c a nu sunt copaci n p adure. Lampa nu refuz a s a- si dea lumina sa pentru c a nu este o stea. Luna s i stelele nu refuz a s a str aluceasc a pentru c a nu au lumina str alucitoare a soarelui. Fiecare persoan a are sfera ei aparte s i voca tia ei. Cei care folosesc cel mai bine ocaziile date de Dumnezeu vor aduce napoi D at atorului o dobnd a propor tional a cu capitalul ncredin tat. Domnul nu r aspl ate ste m arimea lucrului. El nu prive ste att de mult la ct de mare este lucrarea f acut a, ci la credincio sia cu care este ndeplinit a. Sunt r aspl ati ti robii buni s i credincio si. Pe m asur a ce ne cultiv am puterile pe care Dumnezeu ni le-a dat aici, noi vom s cre ste n cuno stin ta i n pricepere s i vom n stare s a n telegem s i s a pre tuim via ta ve snic a. Cei care au abuzat de privilegiile pe care s [49] le-au primit de la Dumnezeu n aceast a via ta i s-au mul tumit cu , ocupndu- starea lor de ignoran ta si mintea cu subiecte banale pentru ei n si si s i pentru al tii, nu vor n telege responsabilitatea personal a, nu si vor tine n fru nclina tiile spre r au s i nu vor lua hot arri mari n vederea unei vie ti mai curate, mai nalte, mai snte. Tinerii trebuie s a nve te n vederea lumii celei care va veni. St aruin ta n dobndirea de cuno stin te, controlat a de temerea s i dragostea , iar de Dumnezeu, le va da putere sporit a spre bine n aceast a via ta aceia care au f acut ca cele mai mari privilegii ale lor s a devin a cele mai mari tinte aici vor lua cu ei n via ta viitoare aceste achizi tii valoroase. Ei au c autat s i au ob tinut ceea ce este nepieritor. Capacitatea

Domnul Hristos ca educator

39

de a aprecia slava pe care ochiul nu a v azut-o s i nici urechea nu a auzit-o va propor tional a cu realiz arile atinse prin cultivarea . facult a tilor n aceast a via ta Cei care si vor goli inimile de mndrie s i gunoaie vor putea, prin harul lui Dumnezeu, s a- si cure te c am arile min tii, iar acolo s a poat a , cur depozita cuno stin ta a tie s i adev ar. Si vor trece mereu de limitele nguste ale gndului vremelnic n vastitatea innitului. Dreptatea s i ndurarea lui Dumnezeu vor desf as urate percep tiilor morale. Se va vedea caracterul grozav al p acatului, cu urm arile lui. Caracterul lui Dumnezeu, iubirea Sa, manifestat a n faptul c a a dat pe Fiul S au s a moar a pentru lume, s i frumuse tea sn teniei constituie teme toare pentru contemplare. Acestea vor nt n al ta ari mintea s i vor aduce pe om ntr-o strns a comuniune cu Cel Innit. The Review and Herald, 21 iunie 1877 Pentru studiu suplimentar Semnele Timpului, 7 februarie, 1878, Semnele Timpului, 14 februarie, 1878, Colegiul din Battle Creek.

[50]

Apel c atre studen tii no stri


Am avut multe temeri cu privire la faptul c a studen tii care frecventeaz a Colegiul din Battle Creek nu vor putea benecia n totalitate de educa tia religioas a datorit a inuen tei familiilor la care stau n gazd a. Unele familii nu au acea tr aire a religiei lui Hristos, de si ei sus tin c a sunt cre stini. Inuen ta pe care o au ace sti oameni asupra elevilor este mai nepl acut a dect a acelora care nu au preten tii de evlavie. Ace sti formali sti nereligio si, iresponsabili, s-ar putea s a stea n fa ta lumii cu frunzele lor pline de preten tii, n timp ce, ca s i smochinul f ar a smochine, ei sunt lipsi ti de ceea ce numai Mntuitorul nostru pre tuie ste rodul slavei Sale. Despre lucrarea harului lui Dumnezeu asupra inimii ei nu s tiu nimic. Aceste persoane exercit a care este n detrimentul tuturor celor cu care se asociaz o inuen ta a. Ar trebui s a existe comitete care s a vad a dac a familiile care primesc elevi n gazd a nu sunt alc atuite doar din cre stini cu numele, care nu au pe suet povara pentru tineretul nostru cel scump. Se poate face foarte mult pentru cei care sunt lipsi ti de inuen ta blnd a, mngietoare, a cercului familial. Spiritul manifestat de mul ti arat a c a limbajul inimii multora este acesta: Sunt eu p azitorul inimii fratelui meu? n afar a de familia mea, eu nu am o alt a sarcin a sau responsabilitate. Nu am nici o preocupare special a sau vreun de elevii care ocup interes fa ta a camere n casa mea. Le-a s ntreba de copiii lor. mi pe aceste persoane dac a se simt responsabile fa ta pare r au s a v ad atta lips a de preocupare din partea unor p arin ti, cnd toate inuen tele care i nconjoar a pe copiii lor ar trebui s a e favorabile form arii caracterului cre stin; ns a cei care simt povara suetelor pentru cei iubi ti ai lor nu ar trebui s a- si limiteze n mod egoist interesele doar la familia lor. Isus este exemplul nostru n toate lucrurile; ns a El nu ne-a dat un exemplu de asemenea egoism ca cel pe care l vedem manifestat de mul ti dintre cei care pretind c a [51] sunt urma sii S ai. Dac a noi suntem n Hristos s i dragostea Lui s al as luie ste n noi, i vom iubi pe cei pentru care a murit Hristos; pentru c a El le-a 40

Apel c atre studen tii no stri

41

poruncit urma silor S ai s a se iubeasc a unii pe al tii a sa cum i-a iubit El. Ascult am noi, cei care rostim Numele Lui, de acest sfat? Dac a d am gre s n acest punct, vom gre si s i n altele. Dac a Domnul Hristos ar c autat doar folosul, confortul s i pl acerea Lui, lumea ar fost l asat a s a piar a n p acat s i degradare. ciudat O indiferen ta a cu privire la mntuirea suetelor se pare c a a cuprins pe mul ti a sa-zi si cre stini. P ac ato sii pot s a piar a pretutindeni . Le va spune n jurul lor, ei nu simt nici o povar a n aceast a privin ta oare Domnul Hristos acestor indiferen ti: Bine, rob bun s i credincios, intr a n bucuria st apnului t au? Bucuria lui Hristos const a n a vedea suete r ascump arate prin sacriciul pe care El l-a f acut pentru ele. Tinerele s i tinerii care nu sunt sub inuen ta c aminului au nevoie de cineva care s a le poarte de grij as i care s a dovedeasc a ceva interes de ei; iar cei care fac aceste lucruri suplinesc o mare lips fa ta as i fac pentru Dumnezeu s i mntuirea suetelor cu adev arat o lucrare ase m an atoare cu a pastorului la amvon. Aceast a lucrare, cu bun avoin ta dezinteresat a n a lucra pentru binele tinerilor, nu este mai mult dect ceea ce cere Dumnezeu ec aruia dintre noi. Ct de serios ar trebui pentru a mpiedica formarea acelor s a lucreze cre stinii cu experien ta obiceiuri care d auneaz a pentru totdeauna caracterului! Urma sii lui Hristos s a fac a atractiv pentru tineri Cuvntul lui Dumnezeu. Fie ca propriile voastre caractere, ndulcite s i mblnzite de frumuse tea sn teniei, s a e o predic a zilnic a, ceas de ceas, pentru tineri. Nu manifesta ti un spirit de murmurare, ci c stiga ti pentru sn tire s i ascultare de Dumnezeu. Unii profesori, prin acreala lor, i resping pe tineri. Inimile tinerilor sunt acum maleabile ca ceara s i po ti s a i c al auze sti s a admire caracterul cre stin; ns a, n c tiva ani, este posibil ca ceara s a se transforme n granit. Fac un apel c atre cre stinii din Battle Creek, att ca biseric a, dar s i ca indivizi: lua ti-v a n serios responsabilit a tile pe care vi le-a dat Dumnezeu. Umbla ti voi n siv a cu Dumnezeu s i exercita ti asupra care s tinerilor o inuen ta a-i mpiedice s a cad a sub nenum aratele [52] ispite f acute atractive pentru a-i seduce pe tinerii acestei genera tii. Satana d a startul a sa-numitului popor al lui Dumnezeu, care pare adormit n privin ta primejdiilor care i pndesc pe tineri s i a ruinei . Satana jubileaz care i amenin ta a cnd c stig a victorii asupra tinerilor; iar cei care sus tin c a sunt osta si ai crucii i ng aduie s a si ia victime chiar de sub acela si acoper amnt s i par a foarte mul tumi ti.

42

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Cazurile multora sunt privite ca dezn ad ajduite de c atre cei care nu au ntins o mn a spre a-i ajuta. Unii ar putut salva ti; s i chiar acum, dac a s-ar dovedi un interes potrivit, s-ar putea ajunge la ei. Ce nu am primit noi? Noi i dator am Domnului Hristos ecare capacitate, ecare ndurare, ecare gnd bun s i ecare fapt a bun a. Prin noi n sine nu avem nimic cu care s a ne l aud am. S a ne a sez am n la picioarele crucii; iar cuvintele s umilin ta i faptele noastre s a e de a sa natur a, nct s a-i c stige pe al tii la Hristos s i s a nu-i ndep arteze de El. M a adresez vou a, celor care locui ti n marele centru al lucr a de voi rii. Nu pute ti nep as atori, formali sti, lipsi ti de respect fa ta n siv a. Mul ti martori v a privesc s i mul ti v a iau ca model. O via ta necre stineasc a nu numai c a v a pecetluie ste propria condamnare, ns a i ruineaz as i pe al tii. Voi, care locui ti ntr-un loc n care trebuie ap arate interese mari, trebuie s a ti oameni minu tio si, santinele cre pentru dincioase, niciodat a lipsind de la post. O clip a de nes abuin ta pl acere egoist a sau pentru mul tumire de sine poate da vr ajma sului un folos pe care ani de munc a grea nu-l pot recupera. Cei care aleg s a locuiasc a n Battle Creek trebuie s a e b arba ti s i femei ai credin tei de interesele celor din jurul lor. Nu s i rug aciunii, credincio si fa ta dect dac exist a siguran ta a umbl a cu Dumnezeu. Tinerii care vin la Battle Creek au caractere diferite. Ace stia au fost educa ti s i instrui ti n mod diferit. Mul ti au fost l asa ti s a urmeze . P [53] nclina tiile min tilor lor lipsite de experien ta arin tii lor socoteau c a-i iubesc, ns a au dovedit c a le sunt cei mai mari du smani. Ei au permis ca r aul s a ia amploare. Le-au ng aduit copiilor s a iubeasc a p acatul, ceea ce este acela si lucru cu a ndr agi o viper a, care nu doar c a va n tepa victima, persoana pe care o ndr age ste, dar s i pe to ti cei cu care vine n contact. Unii dintre ace sti copii r asf a ta ti se num ar a printre studen tii care frecventeaz a colegiul nostru. Profesorii s i to ti cei care sunt interesa ti de soarta elevilor s i vor s a-i ajute au sarcina de neinvidiat s a se ocupe de binele acestei clase de tineri nesupu si. Ei nu au fost supu si p arin tilor lor acas as i nu s tiu ce nseamn a s a ai un conduc ator la , r s coal a sau n casele unde stau n gazd a. De ct a credin ta abdare, har s i n telepciune este nevoie pentru a purta de grij a acestor tineri neglija ti, de comp atimit! P arin tii n sela ti pot chiar s a ia ap ararea copiilor mpotriva disciplinei din s coal as i din noul c amin. S-ar putea

Apel c atre studen tii no stri

43

ca ei s a-i opreasc as i pe al tii s a- si fac a datoria pe care Dumnezeu o cere de la ei s i pe care ei au neglijat-o mult. Ct a n telepciune de la Dumnezeu este necesar a pentru a proceda corect s i cu iubire n aceste mprejur ari grele! Ct de dicil este s a echilibrezi n direc tia cea bun a min tile care au fost astfel nclcite printr-o ndrumare gre sit a! n timp ce unii nu au fost tinu ti n fru, al tii au fost st apni ti prea mult; iar cnd scap a din minile vigilente care au tinut frul cu asprime, ns a f ar a dragoste s i n telegere, ei simt c a nu trebuie s a le dicteze nimeni. Ei dispre tuiesc chiar gndul de a tinu ti n fru. Oare s a nu aib a parte de rug aciunile credincioase ale copiilor lui Dumnezeu cei care au sarcina dicil a de a-i educa pe ace sti tineri s i de a le modela caracterele? Grija, poverile s i responsabilitatea pline de greutate trebuie s a cad a pe seama profesorului con stiincios, tem ator de Dumnezeu, chiar s i pe seama ta tilor s i mamelor purt atori de poveri din Israel, care locuiesc n Battle Creek. To ti cre stinii sinceri, care pre tuiesc suetele pentru care a murit Hristos, vor depune s eforturi serioase pentru a face tot ce le st a n putin ta a ndrepte chiar s i gre selile f acute de p arin tii naturali. Profesorii vor sim ti c a le revine datoria de a-i prezenta pe elevii lor naintea lumii s i naintea [54] lui Dumnezeu cu caractere s i min ti echilibrate. ns a profesorii nu pot duce ei n si si toat a aceast a povar as i nu ar trebui s a ne a stept am din partea lor s a e singurii responsabili pentru bunele deprinderi s i etica nalt a ale elevilor lor. Fiecare familie care i prime ste n casa lor ar trebui s a aib a reguli c arora ei trebuie s a li se conformeze. Nu li se va face un bine nici lor, nici p arin tilor lor dac a li se vor ng adui obiceiurile nelegiuite de a strica mobila. Dac a sunt exuberan ti s i au energie nedesc atu sat a, atunci s a lucreze mult cu minile, pn a ce oboseala i va face s a pre tuiasc a odihna din camerele lor. Camerele ctorva dintre studen tii de anul trecut de tin un record nefavorabil de chiria si. Dac a ace stia sunt neciopli ti s i grosolani, de regul a camerele lor dovedesc acest lucru. Sportul nebunesc, rsul prelungit s i orele trzii nu trebuie tolerate de cei care nchiriaz a camere. Dac a ei ng aduie aceast a purtare, le fac un mare r au studen tilor s i se fac ei n si si, ntr-o mare m asur a, r aspunz atori pentru acest comportament gre sit. Camerele elevilor trebuie vizitate frecvent, pentru a vedea dac a sunt corespunz atoare n privin ta s an at a tii s i a confortului s i pentru a vedea dac a to ti respect a regulamentul s colii. trebuie ar Orice neglijen ta atat as i trebuie s a se lucreze cu mult a

44

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

credincio sie cu elevii. Dac a nu se supun s i nu vor s a se supun a, ar mai bine s a se duc a acas a, iar pentru s coal a ar mai bine f ar a ei. Colegiul nostru nu trebuie s a ajung a destr ab alat de dragul ctorva studen ti nelegiui ti. Colegiile din tara noastr a sunt situate, n mare parte, n locuri unde tineri sunt n primejdia de a deveni imorali s i destr ab ala ti datorit a prieteniilor rele. Prieteniile pe care s i le formeaz a studen tii no stri constituie un lucru important, care nu trebuie neglijat. Mul ti dintre cei care vin la colegiul nostru sus tin c a sunt cre stini. Trebuie s a se dovedeasc a un interes deosebit pentru ace stia s i ei trebuie ncuraja ti n str aduin tele cre , lor de a duce o via ta stin a. Trebuie ap ara ti, pe ct este cu putin ta pe tineri, oriunde ar merge. Pentru cei [55] de primejdiile care i amenin ta , ispitele care i biruie pe ace cu experien ta sti tineri s-ar putea s a li se par a att de u soare s i comune, nct s a ajung a s a nu-i mai priveasc a cu simpatie pe cei ncerca ti s i ispiti ti. Este gre sit acest lucru. Via ta s i experien ta lor de dinainte s-ar putea s a fost chiar mai vinovat a dect cea a tinerilor pe care ei i critic a pentru sl abiciunea lor. Mul ti dintre cei care sus tin c a sunt urma si ai lui Hristos sunt slabi din punct de vedere moral. Ei nu au fost niciodat a eroi ai crucii de Dumnezeu s i sunt u sor de ndep artat de la devotamentul lor fa ta prin pl aceri s i distrac tii egoiste. Aceste persoane ar trebui ajutate. Ei nu ar trebui l asa ti s a- si aleag a la ntmplare prietenii s i colegii de camer a. Cei care l iubesc pe Dumnezeu s i se tem de El ar trebui s a aib a pe suet povara pentru aceste suete s i ar trebui s a procedeze cu tact s i blnde te pentru schimbarea prieteniilor defavorabile. Tinerii cre stini care sunt nclina ti s a e inuen ta ti de asocieri nereligioase ar trebui s a i aib a ca tovar as i pe cei care i vor nt ari spre a lua hot arri bune s i care au nclina tii bune, religioase, s i chiar un profesor de religie si poate pierde impresiile religioase, asociindu-se cu cineva care vorbe ste f ar a respect despre lucrurile sacre s i religioase s i poate s . c a le ridiculizeaz as i pentru care nu mai are reveren ta i con stiin ta Pu tin aluat dospe ste toat a pl am adeala. Unii sunt slabi n ce prive ste credin ta; ns a, dac a sunt a seza ti al aturi de colegi de camer a potrivi ti, spre bine este puternic a c aror inuen ta a, ar putea echilibra ti n religioas direc tia cea bun a, ar putea dobndi o experien ta a valoroas a s i ar putea avea succes n armarea caracterului cre stin. Ar bine ca fra tii s i surorile s a vegheze asupra suetelor, ca unii care vor da socoteal a. M-am gndit mult la acest subiect. Si i

Apel c atre studen tii no stri

45

ndemn pe cei care sunt ai lui Hristos s a- si pun a armura; apoi s a lucreze pentru tinerii no stri care frecventeaz a Colegiul din Battle Creek. S-ar putea ca tinerii s a nu aib a nevoie att de mult de predici s i cuvnt ari lungi prin care sunt critica ti, ct de un interes autentic evident pentru ei. S a- si dea seama din faptele voastre c a i iubi ti s i [56] c a purta ti de grij a suetelor lor. Dac a ve ti dovedi duio sie pentru tinerii care vin acum la Battle Creek, care sunt l asa ti chiar n bra tele bisericii, dac a ve ti avea jum atate din grija pe care o ave ti pentru interesele voastre vremelnice, a ti putea s a-i lega ti de voi prin cele mai puternice leg aturi de simpatie; iar inuen ta voastr a asupra lor va o putere spre bine. The Review and Herald, 21 februarie, 1878. Pentru studiu suplimentar Semnele Timpului, 8 ianuarie, 1880-Semnele Timpului, 5 februarie, 1880, Iosif n Egipt; The Review and Herald, 5 februarie, 1880 , Cultivarea vocii; Semnele Timpului, 4 februarie, 1880-Semnele Timpului, 4 martie, 1880, Primii ani s i chemarea lui Moise; M arturii pentru comunitate, 4:418-429, 1880, Colegiul nostru; Idem, 4:430-437, 1880, Studen tii de la colegiu; Idem, 4:519-522, 1880, Cultivarea talentelor; Idem, 4:537-544, 1880, Avertizare s i sfat; Idem, 4:545-549, 1880, Cultura moral as i intelectual a; Idem, 4:587-591, 1880, Inuen ta prietenilor; Idem, 4:628-648, 1880, Simplitatea n mbr ac aminte; Idem, 4:648-653, 1880, Educa tia corespunz atoare; The Review and Herald, 4 ianuarie, 1881, Societ a tile literare; The Review and Herald, 11 ianuarie, 1881, Studiul Bibliei; The Review and Herald, 25 ianuarie, 1881-The Review and Herald, [57] 15 februarie, 1881, Via ta lui Daniel.

Gnduri despre educa tie


Nici o lucrare ntreprins a vreodat a de c atre om nu presupune mai mult a grij as i dib acie ca instruirea s i educarea corespunz atoare a tinerilor s i copiilor. Nu exist a inuen te att de puternice ca cele pe care ne mpresoar a n primii ani ai vie tii. n teleptul spune: nva ta copil calea pe care trebuie s a o urmeze s i cnd va mb atrni nu se va abate de la ea (Proverbe 22, 6). Fiin ta uman a are trei componente, iar instruirea pe care o cere imperios Solomon cuprinde dezvoltarea corespunz atoare a puterilor zice, intelectuale s i morale. Pentru a duce bine la ndeplinire aceast a lucrare, p arin tii s i profesorii trebuie s a n teleag a ei n si si calea pe care trebuie s a o urmeze copilul. Aceasta nseamn a mai mult dect o cunoa stere dobndit a din c ar ti sau nv a tarea din s coal a. Aceasta nseamn a a te deprinde cu exerci tiul cump at arii, bun atatea fr a teasc as i evlavia; ndeplinirea datoriei fa ta de semenii no de Dumnezeu. de noi n sine, fa ta stri s i fa ta Instruirea copiilor trebuie s a e c al auzit a de un principiu diferit rii animalelor necuvnt de cel care st a la baza nv a ta atoare. Animalul nu are altceva de nv a tat dect s a se supun a st apnului s au, ns a copilul trebuie nv a tat cum s a se st apneasc a pe el nsu si. Voin ta trebuie nv a tat a s a asculte ceea ce dicteaz a ra tiunea s i con stiin ta. Un copil poate disciplinat astfel, nct s a nu aib a, exact ca s i anima a lui nsu lul, o voin ta si, individualitatea lui pierzndu-se n cea a torului s nv a ta au. O astfel de nv a tare este nen teleapt a, iar efectele dezastruoase. Copiii educa ti astfel vor avea decien te n privin ta lu arii deciziilor s i puterea de a hot ar ti. Ei nu sunt nv a ta ti s a ac tioneze din principiu; puterile ra tiunii nu sunt nt arite prin exerci tiu. Pe , ecare copil trebuie educat astfel, nct s ct este cu putin ta a prind a ncredere n sine, s a poat a independent. Prin punerea la lucru a diferitelor sale capacit a ti, el va nv a ta n ce este mai puternic s i n ce este decitar. Un educator n telept va acorda aten tie special a dezvolt arii tr as aturilor mai slabe, astfel nct copilul s a- si poat a forma un caracter echilibrat, armonios. [58] n unele s coli s i familii, copiii par a bine educa ti, atta timp 46

Gnduri despre educa tie

47

ct sunt sub disciplina celorlal ti; ns a, cnd sistemul de reguli care i-a tinut n fru nu mai exist a, ei par a incapabili s a gndeasc a, s a ac tioneze sau s a decid a singuri. Dac a ar fost nv a ta ti s a- si pun a la lucru propria lor judecat a ct de repede s i ct de practic posibil, r aul ar putut mpiedicat. ns a ei au fost att de mult st apni ti de p arin ti sau de profesori, nct s-au bizuit n totul numai pe ei. Acela care caut a s a contopeasc a individualitatea elevilor s ai n individualitatea lui, n a sa fel nct ra tiunea, judecata s i con stiin ta s a e supuse toare. controlului s au, si asum a o r aspundere nejusticat as i nfrico sa Cei care si educ a elevii ca ace stia s a simt a c a st a n puterea lor s a devin a oameni folositori s i onora ti vor oamenii care vor avea cel . Pentru observatorii nechibzui mai mare succes n permanen ta ti, lucrarea lor s-ar putea s a nu par a de cel mai mare folos s i s a nu e a sa de mult apreciat a ca cea a profesorului care de tine controlul absolut, ns a via ta de mai trziu a elevilor va ar ata rezultatele unui plan de educa tie mai bun. Att p arin tii, ct s i profesorii sunt n primejdia de a comanda s i dicta prea mult, n acela si timp ns a au e suat n a avea o rela tie social a cu copiii s i elevii lor. Ei men tin o rezerv a prea mare s i si exercit a autoritatea ntr-o manier a rece, lipsit a de simpatie, care are tendin ta de a respinge, n loc de a c stiga ncrederea s i afec tiunea. Dac as i-ar aduna mai des copiii n jurul lor s i ar manifesta interes de ceea ce fac ei, chiar s fa ta i pentru sporturile pe care le practic a, p arin tii s i educatorii ar c stiga iubirea s i ncrederea celor mici, iar lec tia respectului s i ascult arii ar nv a tat a mult mai repede; c aci tor. Un interes asem dragostea este cel mai bun nv a ta an ator dovedit de tineri va asigura rezultate asem fa ta an atoare. Inima tn ar a este grabnic a n a r aspunde atingerii pline de simpatie. S a nu uita ti niciodat a c a educatorul trebuie s a e ceea ce dore ste ca elevii s ai s a devin a. Iat a de ce principiile s i obiceiurile sale trebuie chiar s considerate de o mai mare importan ta i dect calicarea lui profesional a. El ar trebui s a e un om care se teme de Dumnezeu s i simte responsabilitatea pentru lucrarea Sa. El trebuie s a n teleag a [59] importan ta educa tiei zice, mintale s i morale s i ar trebui s a dea importan ta cuvenit a ec areia. Cel care vrea s a- si st apneasc a elevii trebuie mai nti ca el s a e st apn pe el nsu si. Pentru a le c stiga dragostea, el trebuie s a le arate, prin privire, cuvnt s i fapt a, c a inima lui este plin a de dragoste pentru ei. n acela si timp, hot arrea s i

48

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

decizia sunt indispensabile n lucrarea de formare a unor deprinderi corecte s i de dezvoltare a unor caractere nobile. Educa tia zic a ar trebui s a ocupe un loc important n orice sistem de educa tie. Este datoria p arin tilor s i a profesorilor de a cunoa ste organismul omenesc s i legile de care este guvernat s i, pe ct este posibil, s a le asigure copiilor s i elevilor lor ceea ce constituie cea mai mare dintre toate binecuvnt arile de pe p amnt, o minte s an atoas a ntr-un corp s an atos. Zeci de mii de copii mor n ecare zi, iar mizerabil al tii sunt l asa ti s a se trasc a ntr-o via ta a, poate de p acat, datorit a ignoran tei s i neglijen tei p arin tilor s i profesorilor. Multe mame petrec ore sau chiar zile n s ir n lucru inutil, numai pentru etalare, s i, n acela si timp, nu au timp s a capete informa tiile necesare pentru a s ti cum s a p astreze s an atatea copiilor lor. Ele ncredin teaz a s an atatea acestora pe mna doctorului, iar suetele lor pe mna pastorului, ca s a nu e deranjate n nchinarea lor n fa ta modei. Cunoa sterea minunatelor mecanisme pe baza c arora func tioneaz a trupul omenesc, n telegerea dependen tei unui organ de altul n vederea func tion arii s an atoase a acestora constituie o lucrare pentru care aceste mame nu prezint a interes. Ct despre inuen ta reciproc a dintre minte s i trup, ele s tiu foarte pu tin. Iar mintea, aceast a nzestrare extraordinar a care une ste nitul cu innitul, ele nu o pot n telege. Timp de genera tii ntregi, sistemul popular de educa tie s i n special pentru copii a fost distrug ator pentru s an atate s i chiar pentru via ta n sine. Copiii mici petreceau cinci sau chiar s ase ore pe zi n s ali de clas a aerisite necorespunz ator sau insucient de mari. Aerul din astfel de nc aperi devine otr avitor pentru pl amnii care l [60] inhaleaz a. Si n aceste locuri, copiii mici, cu corpurile lor active, cu mintea f ar a astmp ar, au fost tinu ti f ar a ocupa tie n timpul zilelor lungi de var a, cnd lumea de afar a i chema s a adune s an atate s i fericire mpreun a cu p as arelele s i orile. Mul ti copii, n cel mai . nchiderea n s fericit caz, se bucur a foarte pu tin de via ta coal a i face nervo si s i boln avicio si. Corpurile lor ajung pipernicite din lips a de exerci tiu s i datorit a st arii de epuizare a sistemului nervos. Dac a rul vie tii se stinge, p arin tilor s i profesorilor nici nu le trece prin cap c a ei ar avea vreo vin a. Nenorocirea care i-a lovit este privit a ca ind o hot arre special a a Providen tei, cnd, de fapt, adev arul este c a ignoran ta f ar a scuz as i neglijarea legilor naturale sunt cauzele

Gnduri despre educa tie

49

care au dus la moartea acestor copii. Dumnezeu a rnduit ca ei s a se bucure de s an atate s i t arie, s a- si formeze caractere curate, nobile s i s frumoase, s a-L sl aveasc a pe El n aceast a via ta i s a-L laude n via ta care va veni. Cine poate s ti cte vie ti au fost distruse prin cultivarea doar a intelectului s i prin neglijarea puterilor zice? Procedeele de lucru ale p arin tilor s i profesorilor nechibzui ti, de a stimula min tile tinere excesiv prin ng aduin ta a sau fric a, s-au dovedit a fatale pentru tori. n loc s mul ti elevi promi ta a-i tot ndemne cu toate stimulentele posibile, un educator n telept mai degrab a i va tine n fru mintea prea activ a, pn a ce constitu tia zic a va deveni sucient de puternic a pentru a sus tine efortul mintal. Pentru ca elevii s a poat a s an ato si s i voio si, lucruri care depind de dezvoltarea zic as i mintal a normal a, trebuie avut grij a ca studiul, munca s i recrearea s a e combinate n mod corespunz ator. Cei care stau nchi si numai pentru studiu, neglijnd exerci tiul zic, fac acest lucru v at amndu- si s an atatea. Circula tia sanguin a este dezechilibrat a, creierul avnd prea mult snge, iar extremit a tile prea pu tin. Lec tiile lor ar trebui restrnse la un anumit num ar de ore, iar restul de timp trebuie petrecut n lucru activ n aer liber. Copiilor mici trebuie s a li se dea drumul s a alerge s i s a se joace afar a, s a se bucure de aerul proasp at, curat, s i de soarele d at ator de [61] . via ta Temelia pentru un corp puternic se a seaz a n primii ani ai vie tii. P arin tii ar trebui s a e singurii educatori ai copiilor lor pn a ce ace stia ajung la vrsta de opt sau zece ani. Mama s a se ocupe mai pu tin de ceea ce este articial, s a refuze s a- si consume puterile pentru etalarea care nrobe ste s i s a caute s a g aseasc a timp s a cultive n ea ns as i s i n copiii ei dragostea pentru lucrurile frumoase ale naturii. Ea s a le ndrepte aten tia c atre lucrurile minunate ale cerului, c atre miile de forme de frumuse te care mpodobesc p amntul s i apoi s a le spun a cine le-a f acut. Astfel, ea poate ndrepta min tile lor tinere c atre Creator s i s a trezeasc a n inimile lor respect s i dragoste pentru d at atorul tuturor binecuvnt arilor. Cmpiile s i dealurile sala de a naturii trebuie s audien ta a constituie sala de clas a pentru copiii mici. Corurile naturii s a e manualul lor. Lec tiile ntip arite astfel n min tile lor nu vor uitate curnd.

50

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Lucr arile lui Dumnezeu din natur a cuprind lec tii de n telepciune s i daruri vindec atoare pentru to ti. Scenele mereu n schimbare ale anotimpurilor care se repet a continuu reprezint a semne v adite ale slavei, puterii s i dragostei Sale. Ar bine ca s i studen tii, n timp ce lucreaz a pentru a dobndi ndemnarea s i capacitatea de a nv a ta de la oameni, s a caute mai mult n telepciunea lui Dumnezeu, s a cunoasc a mai mult legile divine, att cele naturale, ct s i cea moral a. , ct s Via ta s i fericirea, att n aceast a via ta i n cea viitoare, se ob tin prin ascultarea de aceste legi. The Review and Herald, 10 ianuarie, 1882. Pentru studiu suplimentar The Review and Herald, 28 februarie, 1882, Este dansul pentru cre stini? M arturii pentru comunitate 5: 319-323, 1882, R aspunderea p arinteasc a; Idem, 5: 323-331, 1882, Instruirea copiilor; [62] Idem, 5: 422-429, 1882, Afacerile s i religia.

O vizit a la College City


Acum cteva s apt amni am vizitat College City, ind invitat a s a vorbesc despre cump atare. Membrii bisericii au participat n num ar mare cu acea ocazie. Oamenii din acest loc luaser a deja o pozi tie demn a de laud a n privin ta principiilor cump at arii. De fapt, datorit a acestei st ari de lucruri se ntemeiase colegiul acolo. Terenul pe care se a a cl adirile colegiului, cu mari loturi de p amnt n jurul lui, a fost donat bisericii cre stine n scopuri educative, stipulndu-se n mod evident c a niciodat a nu se va deschide nici o crcium a pe o raz a de cinci kilometri de jur mprejurul colegiului. Noi sim team c a dac tinerii sunt mai n siguran ta a frecventeaz aos coal a ntr-un astfel de ora s dect n altele, unde crciumile sunt deschise zi s i noapte, la ecare col t de strad a. Regulile din acest colegiu sunt foarte stricte n privin ta asocierilor pe care s i le fac tinerii s i tinerele pe parcursul s colii. Doar atunci cnd aceste reguli sunt temporar suspendate, a sa cum se ntmpl a uneori, tinerilor li se ng aduie s a le nso teasc a pe tinere la adun ari publice. Colegiul nostru din Battle Creek are reguli asem an atoare, de si nu tot att de stricte. Astfel de reguli sunt indispensabile pentru a-i p azi pe tineri de primejdia unei curtenii premature sau a unei c as atorii nen telepte. P arin tii i trimit pe tineri la s coal a pentru a dobndi o educa tie, nu s a irteze. Binele societ a tii, ca s i interesul studen tilor cer ca ei s a nu ncerce s a- si aleag a partenerul de via ta atta timp ct caracterul lor nu este format, judecata lor este imatur a, iar ei sunt lipsi ti de grija s i ndrumarea p arinteasc a. Tinerii sunt att de nc ap a tna ti n a se supune autorit a tii respective pentru c a educa tia lor din c amin este decitar a. Eu sunt mam as i s tiu despre ce vorbesc cnd spun c a tinerii s i copiii ar nu doar mai [63] s an ato si, dar s i mai ferici ti dac a ar tinu ti n fru n mod s an atos dect dac a sunt l asa ti s a- si urmeze propriile lor nclina tii. P arin tilor, ii s i icele noastre nu sunt bine supraveghea ti. Nu ar trebui s a li se ng aduie niciodat a s a vin a sau s a plece dup a cum vor ei, f ar a ca voi s as ti ti sau s a le da ti voie. Libertatea nengr adit a acordat a copiilor la 51

52

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

aceast a vrst a s-a dovedit a o nenorocire pentru mii de copii. Li se ng aduie multor copii s a umble noaptea pe str azi, iar p arin tii sunt mul tumi ti s a nu aib a habar de tov ar as iile copiilor lor. Prea adesea tinde numai s sunt ale si tovar as i a c aror inuen ta a demoralizeze. Fiind la ad apostul ntunericului, b aie tii se adun a n grupuri s i iau primele lec tii de jocuri de c ar ti, jocuri de noroc, fumat s i consum de vin sau bere. Fiii unor p arin ti credincio si se aventureaz a s a intre n crciumi, unde consum a stridii sau alte lucruri asem an atoare, s i astfel se a seaz a ei n si si n calea ispitei. ns as i atmosfera din aceste mntul de blasfemie s locuri este nc arcat a de sim ta i stric aciune. Nimeni nu poate r amne acolo f ar a s a se degradeze. Prin astfel tori ajung be de ntov ar as iri, tineri promi ta tivi s i criminali. Trebuie p azi ti de momentul de nceput. P arin ti, n afar a de cazul n care s ti ti c a mediul n care stau copiii vo stri este irepro sabil, nu le ng adui ti s a ias a pe str azi dup a c aderea nop tii pentru sport sau pentru a se ntlni cu al ti b aie ti cu care s a se distreze. Dac a aceast a regul a ar impus a de ea ar deveni o obi s cu stricte te, supunerea fa ta snuin ta i dorin ta de a o nc alca ar nceta. Cei care caut a s a i apere pe tineri de ispite s i s a-i preg ateasc a se angajeaz s a e folositori n via ta a ntr-o mare lucrare. Suntem mnt recunoa bucuro si s a vedem n ecare institu tie de nv a ta sterea importan tei tinerii n fru corespunz atoare s i a disciplinei pentru tineri. Fie ca eforturile tuturor acestor educatori s a e ncununate de succes. [64] Semnele Timpului, 2 martie, 1882.

C aminul s i s coala
Este o mndrie pentru veacul de acum faptul c a oamenii pot avea att de multe posibilit a ti pentru dobndirea cuno stin telor, a sa cum n-a fost niciodat a nainte, s i c a se manifest a un interes att de mare pentru educa tie. Totu si, n ciuda acestui progres demn de l audat, exist a un spirit f ar a egal de nesupunere s i nechibzuin ta n genera tia care se ridic a; dec aderea mintal as i cea moral a sunt aproape universale. Lipsa de disciplin a n foarte multe institu tii de mnt le-a distrus aproape total utilitatea s nv a ta i n unele cazuri le-a f acut s a e mai degrab a un blestem dect o binecuvntare. Acest lucru a fost sesizat s i deplns s i s-au f acut eforturi serioase pentru a ndrepta decien tele din sistemul nostru educa tional. Exist a o nevoie urgent a de s coli n care tinerii s a poat a nv a ta ti st apnirea de sine, srguin ta s i ncrederea n propriile puteri, respectul pentru superiori de Dumnezeu. Cu o astfel de educa s i reveren ta fa ta tie, noi putem s a sper am s a vedem tineri preg ati ti s a- si onoreze Creatorul s i s a- si binecuvnteze semenii. n vederea atingerii acestor obiective, a fost ntemeiat colegiul nostru din Battle Creek. ns a cei care se str aduiesc s a ndeplineasc ao astfel de lucrare se lovesc de multe s i serioase dicult a ti. R aul care i st apne ste pe to ti ceilal ti s i care adesea contracareaz a eforturile celor mai buni instructori trebuie c autat n educa tia din c amin. P arin tii nu sesizeaz a importan ta de a- si ap ara copiii de tenta tiile ispititoare ale acestui veac. Ei nu dovedesc sucient a st apnire s i de aceea nu-i pot aprecia corect valoarea. Mul ti p arin ti gre sesc prin faptul c a nu- si unesc eforturile cu cele ale profesorului srguincios s i credincios. Tinerii s i copiii, cu n telegerea lor nedes avr sit as i judecata lor nedezvoltat a, nu sunt ntotdeauna n stare s a n teleag a n ntregime planurile s i metodele profesorului. Totu si, cnd ace stia aduc acas a rapoarte cu privire la ce s-a f acut la s coal a, acestea sunt discutate de c atre p arin ti n cercul [65] familial, iar metoda profesorului este criticat a f ar a opreli ste. 53

54

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

lec Prin aceasta, copiii nva ta tii de care nu se vor dezv a ta u sor. Ori de cte ori sunt supu si unor restric tii neobi snuite, ei fac apel la . n acest fel, p arin tii lor nechibzui ti pentru simpatie s i ng aduin ta este ncurajat un spirit de nelini ste s i nemul tumire, s coala sufer a datorit a inuen tei demoralizatoare, iar sarcina profesorului devine mult mai grea. ns a cea mai mare pierdere o au victimele nes abuin tei p arinte sti. Defecte de caracter care, printr-o bun a educa tie, s-ar corectat sunt l asate s a se amplice o dat a cu trecerea anilor, ajungnd s a strice s i poate chiar s a distrug a utilitatea posesorului lor. De regul a, se va descoperi c a elevii cei mai predispu si s a se plng a de disciplina din s coal a sunt cei care au primit o educa tie supercial a. Neind niciodat a nv a ta ti despre necesitatea perfec tion arii, ei o privesc cu nepl acere. P arin tii au neglijat s a- si nve te ii s i icele c a trebuie s a- si ndeplineasc a cu credincio sie datoriile din gospod arie. Copiilor li se ng aduie s a- si petreac a timpul jucndu-se, n timp ce tat al s i mama trudesc f ar a ncetare. Pu tine persoane tinere simt c a este datoria lor de a duce s i ei o parte din poverile familiei. Ei nu sunt nv a ta ti c a ng aduirea apetitului sau urm arirea tihnei s i a pl acerii nu constituie telul suprem al vie tii. Cercul familiei constituie s coala n care copilul prime ste primele sale lec tii, care vor dura cel mai mult. Iat a de ce p arin tii trebuie s a e mult acas a. Prin cuvnt s i exemplu, ei trebuie s a- si nve te copiii dragostea de Dumnezeu; s a-i nve te s a e inteligen ti, sociabili, afectuo si, s a cultive deprinderile de a harnici, chibzui ti n cheltuieli s i st apni pe sine. Oferind copiilor lor dragoste, simpatie s i ncurajare n c amin, p arin tii le pot pune la dispozi tie un loc de refugiu sigur s i de multe din tenta binevenit fa ta tiile lumii. Nu am timp, spune tat al, nu am timp s a m a ocup de educa tia copiilor mei, nu am timp pentru pl acerile sociale din c amin. Atunci nu trebuia s a iei asupra ta responsabilitatea unei familii. [66] Nencredin tndu-le timpul care le apar tine de drept, i jefuie sti de acea educa tie pe care trebuie s a o primeasc a de la tine. Dac a ai copii, ai o lucrare de f acut, mpreun a cu mama, n formarea caracterelor lor. Cei care simt c a sunt chema ti imperios s a lucreze pentru binele societ a tii, n timp ce copiii lor cresc nedisciplina ti, ar trebui s a se ntrebe dac a nu cumva nu s i-au n teles gre sit datoria. Familia lor este cel dinti cmp misionar n care p arin tii sunt chema ti s a lucreze. Cei care las a ca n gr adina familiei lor s a creasc a spini s i m ar acini, n

C aminul s i s coala

55

timp ce dovedesc mult interes pentru cultivarea parcelelor de p amnt ale vecinilor lor, nesocotesc Cuvntul lui Dumnezeu. Repet, lipsa iubirii s i a evlaviei s i neglijarea educa tiei corespunz atoare n c amin este ceea ce creeaz a att de multe dicult a ti n s coli toare stare de r s i colegii. Exist a o nfrico sa aceal as i apatie n rndul celor care sus tin c a sunt cre stini. Ei sunt lipsi ti de sensibilitate, nemilo si, neiert atori. Aceste tr as aturi rele ng aduite pentru prima dat a n c amin exercit a inuen ta lor veninoas a n toate asocierile de ecare zi. Dac a spiritul de bun atate s i curtoazie ar nutrit de p arin ti s i de copii, acest lucru s-ar vedea s i n rela tiile dintre profesori s i elevi. Domnul Hristos ar trebui s a e un oaspete onorat n cercul familiei, iar prezen ta Sa nu este pu tin necesar a n sala de clas a. Fie ca puterea de convertire a lui Dumnezeu s a poat a nmuia s i supune inimile p arin tilor s i copiilor, ale profesorilor s i elevilor s i s a le transforme spre a asemenea lui Hristos. Ta tii s i mamele trebuie s a studieze cu grij as i rug aciune caracterele copiilor lor. Ei trebuie s a caute s a reprime s i s a tin a n fru acele tr as aturi care sunt prea proeminente s i s a ncurajeze pe acelea care ar putea decitare, asigurnd astfel o dezvoltare armonioas a. Aceasta nu este o problem a u soar a. Tat al poate considera c a nu este un p acat mare s a neglijeze educa tia copiilor s ai; ns a nu tot a sa prive ste lucrurile s i Dumnezeu. P arin tii cre stini au nevoie de o convertire deplin a n privin ta acestui subiect. Vina se acumuleaz a continuu asupra lor, iar consecin tele ac tiunilor lor se r asfrng asupra copiilor lor s i asupra [67] copiilor copiilor lor. Mintea bolnav a, dezechilibrat a, temperamentul pripit, nervozitatea, invidia sau gelozia poart a amprenta neglijen tei p arin tilor. Aceste tr as aturi rele de caracter aduc mult a nefericire celor care le de tin. Ct de mul ti sunt lipsi ti de dragostea prietenilor s i tovar as ilor lor, pe care ar putut s a o aib a dac a ar fost mai amabili, mai prieteno si. Ct de mul ti creeaz a probleme ori pe unde merg s i n orice sunt implica ti! Copiii au nevoi pe care p arin tii lor trebuie s a le cunoasc as i s a le respecte. Ei au dreptul la o astfel de educa tie care s a-i fac a n stare s a e membri utili, respecta ti s i iubi ti ai societ a tii de aici s i s a-i fac a demni pentru societatea curat as i sfnt a ce va urma. Tinerii trebuie nv a ta ti c a bun astarea lor, att cea prezent a, ct s i cea viitoare, depinde ntr-o mare m asur as i de obiceiurile pe care s i le formeaz a n copil arie s i tinere te. De timpuriu trebuie s a se obi snuiasc a s a e

56

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

supu si, s a se deprind a cu t ag aduirea de sine s i s a aib a n vedere fericirea altora. Ei trebuie nv a ta ti s a- si supun a temperamentul iute, s a re tin a cuvntul p atima s, s a manifeste continuu bun atate, curtoazie s i st apnire de sine. Ta tii s i mamele trebuie s a fac a din aceasta principala lor preocupare, astfel nct odraslele lor s a poat a deveni ct mai des avr si ti n caracter, att ct se poate prin unirea efortului omenesc cu ajutorul divin. Ei au acceptat deja aceast a lucrare, cu toat a importan ta s i responsabilitatea ei, prin faptul c a i-au adus pe copii pe lume. P arin tii trebuie s a se asigure c a propriile lor inimi s i vie ti sunt controlate de preceptele divine, dac a vor s a- si creasc a copiii n temere s i ascultare de Domnul. Ei nu au voie s a incite, s a oc arasc a s i s a batjocoreasc a. Ei nu au voie s a- si ironizeze niciodat a copiii care au tr as aturi rele de caracter, pe care ei n si si li le-au transmis. Acest mod de disciplinare nu va trata niciodat a r aul. P arin ti, folosi ti preceptele Cuvntului lui Dumnezeu pentru a-i sf atui s i mustra pe copiii vo stri nc ap a tna ti. Ar ata ti-le un a sa zice Domnul pentru [68] cerin tele voastre. O mustrare care vine ca un cuvnt din partea lui Dumnezeu este mult mai ecient a dect una rostit a cu asprime s i mnie de buzele p arin tilor. Ori de cte ori este necesar ca dorin tele copilului s a e refuzate sau este necesar s a se treac a peste voin ta lui, acesta trebuie convins cu mult a seriozitate c a acest lucru nu se face pentru a da satisfac tie p arin tilor sau pentru a exercita o autoritate arbitrar a, ci numai pentru binele lui. El trebuie nv a tat c a ecare gre seal a nendreptat a i va aduce lui nsu si nefericire s i nu va pe plac lui Dumnezeu. Astfel disciplina ti, copiii vor descoperi c a cea mai mare fericire a lor const a n supunerea propriilor lor voin te voii Tat alui lor ceresc. Att unii p arin ti, ct s i unii profesori par s a uite c a au fost s i ei odat a copii. Ei sunt arogan ti, reci s i lipsi ti de simpatie. Ori de cte ori vin n contact cu cei tineri-acas a, la s coal a, la Scoala de Sabat, la biseric a ei p astreaz a acela si aer de autoritate, iar chipurile lor poart a, de regul a, o expresie sobr a, resping atoare. Veselia sau felul de a capricios, caracteristice copiilor, s i activitatea neobosit aa tinerilor sunt f ar a scuz a n ochii lor. O astfel de disciplin a nu se aseam an a cu cea folosit a de Hristos. Copiii astfel educa ti se tem de p arin tii s i profesorii lor, ns a nu i iubesc; ei nu le pot m arturisi acestora experien tele lor copil are sti. Unele dintre cele mai valoroase

C aminul s i s coala

57

tr as aturi de caracter sunt reprimate cu ur a, a sa cum vine o rafal a de vnt asupra unei plante rave. Zmbi ti, p arin ti; zmbi ti, profesori. Dac a inima v a este trist a, nu l asa ti ca fa ta voastr a s a dezv aluie acest lucru. L asa ti ca str alucirea soarelui, ce porne ste dintr-o inim a iubitoare, mul tumitoare, s a v a lumineze chipul. Renun ta ti la demnitatea de er, adapta ti-v a la nevoile copiilor s i face ti-i s a v a iubeasc a. Trebuie s a le c stiga ti dragostea, dac a vre ti s a le ntip ari ti n inim a adev arul religios. Domnul Isus a iubit copiii. El Si-a adus aminte c as i El a fost odat a copil s i chipul Lui binevoitor a c stigat dragostea celor mici. iubitoare Le pl acea s a se joace n jurul Lui s i s a ating a acea fa ta cu minile lor nevinovate. Cnd mamele s i-au adus copiii pentru a binecuvnta ti de scumpul Mntuitor, ucenicii au considerat acel [69] pentru a-I ntrerupe nv turile. ns lucru de prea mic a importan ta a ta a Domnul Isus a citit dorin ta adnc a n inimile mamelor s i, mustrndui pe ucenici, a spus: L asa ti copila sii s a vin a la Mine s i nu-i opri ti, c aci mp ar a tia cerurilor este a unora ca ei. P arin ti, ave ti de f acut o lucrare pentru copiii vo stri, pe care nimeni altcineva nu o poate face. Nu pute ti l asa r aspunderea voastr a pe de copiii s seama altora. Datoria tat alui fa ta ai nu poate transferat a asupra mamei. Dac a ea si aduce la ndeplinire datoria, sarcina pe care o are i este sucient a. Doar lucrnd uni ti tat al s i mama vor putea s a ndeplineasc a lucrarea pe care Dumnezeu a ncredin tat-o n minile lor. Timpul care este petrecut pentru c stigarea de bog a tii este mai mult dect pierdut, att pentru p arin ti, ct s i pentru copii, atta timp ct este neglijat a educa tia moral a. Comorile p amnte sti vor trece; ns a noble tea caracterului s i valoarea moral a vor dura ve snic. Dac a lucrarea p arin tilor va bine f acut a, ea va da m arturie de-a lungul ve sniciei de n telepciunea s i credincio sia lor. Cei care se mpov areaz a la extrem ca s a- si procure pentru casele lor lucruri costisitoare s i cu privire drept hran a delicatese sau pentru a-i men tine n ignoran ta la lucrul folositor vor r aspl ati ti doar cu mndria, invidia, ambi tia s i lipsa de respect a copiilor lor r asf a ta ti. Tinerii au nevoie nc a din copil arie de o barier a ferm a ridicat a ntre ei s i lume, astfel ca inuen ta degradant a a acesteia s a nu-i afecteze. P arin tii trebuie s a vegheze continuu, astfel nct copiii lor s a nu e pierdu ti pentru Dumnezeu. Dac a ar considerat important

58

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ca tinerii s a aib a caractere frumoase s i un fel de a binevoitor, tot a sa dup a cum exist a tendin ta de a imita moda lumii n mbr ac aminte s i comportament, ar sute acolo unde este azi doar unul preg atit activ nnobilatoare pentru o via ta a, n stare s a exercite o inuen ta asupra societ a tii! Lucrarea de educare, instruire s i disciplinare a p arin tilor ntrece [70] n nsemn atate orice alt a lucrare. Eforturile celor mai buni profesori aduc adesea pu tine roade, deoarece ta tii s i mamele nu- si fac partea cu credincio sie. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e ntotdeauna c al auza lor. Noi nu vrem s a v a prezent am o nou a cale de ndeplinire turile acelui cua datoriei. Noi punem naintea tuturor toate nv a ta vnt prin care lucrarea noastr a trebuie s a e judecat as i ntreb am: Acesta este standardul pe care noi, ca p arin ti cre stini, ne str aduim s a-l atingem? The Review and Herald, 21 martie 1882. Pentru studiu suplimentar Semnele Timpului, 27 aprilie, 1882, Profesorul s i lucrarea lui; Semnele Timpului, 4 mai, 1882, Munca este o binecuvntare; Semnele Timpului, 4 mai, 1882, Scoala noastr a din Healdsburg; Semnele Timpului, 25 mai, 1882, Instruirea n c amin importan ta s i rezultatele ei; [71] The Review and Herald, 13 iunie, 1882, Disciplina n c amin.

Importan ta educa tiei zice


Veacul n care tr aim este de neegalat n privin ta interesului pentru educa tie. R aspndirea larg a a cuno stin tei prin intermediul presei, punerea la ndemna tuturor a unor mijloace de a nv a ta singuri, toate acestea au trezit un interes general pentru cultivarea min tii. n timp ce recunoa stem cu satisfac tie posibilit a tile crescnde, noi nu ar trebui s a nchidem ochii la decien tele existente n sistemul de educa tie din prezent. n dorin ta de a asigura educa tia intelectual a, att educa tia zic a, ct s i cea moral a au fost ignorate. Mul ti tineri mnt cu tr vin din institu tiile de nv a ta as aturile morale degradate, iar puterile zice sl abite, f ar a o cunoa stere a vie tii practice s i doar cu pu tin a t arie pentru a- si ndeplini datoriile. Cnd am v azut aceste rele, am ntrebat: Trebuie oare ca ii s i icele noastre s a devin a slabi din punct de vedere moral s i zic, pentru a putea dobndi o educa tie n s coal a? Nu ar trebui s a e a sa; nu este nevoie s a e a sa, dac a profesorii s i elevii se vor supune legilor naturale, care sunt s i ele legi ale lui Dumnezeu. Toate puterile min tii s i trupului trebuie bine puse la lucru n mod activ, astfel ca tinerii s a poat a deveni b arba ti s i femei puternici, bine echilibra ti. Mul ti elevi se gr abesc att de mult s a- si termine studiile, nct nu reu sesc s a ispr aveasc a nimic din ceea ce ntreprind. Doar pu tini dintre ei au sucient curaj s i st apnire de sine pentru a ac tiona din principiu. Majoritatea studen tilor nu n teleg adev aratul obiectiv al educa tiei s i de aceea dau gre s n a merge pe acea cale care s a i ajute s a ating a acest obiectiv. Ei se dedic a studierii matematicii sau a limbilor, n timp ce neglijeaz a un studiu mult mai important . Mul pentru fericirea s i succesul n via ta ti dintre cei care pot explora adncul p amntului mpreun a cu geologul sau cerul mpreun a cu astronomul nu arat a nici cel mai mic interes pentru corpurile lor. Pentru ei, al tii se ocup as i s tiu exact cte oase sunt n organismul omenesc s i pot descrie corect ecare organ al trupului s i ei sunt att [72] de ignoran ti n ceea ce prive ste legile s an at a tii s i tratamentul bolilor, 59

60

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ca s i cnd via ta ar dirijat a doar de soarta oarb a, s i nu de o lege clar as i neschimb atoare. S an atatea zic a st a la temelia tuturor ambi tiilor s i n adejdilor oric arui elev. De aici deriv a importan ta deosebit a a dobndirii cunoa sterii acelor legi prin care s an atatea este asigurat as i p astrat a. Fiecare tn ar ar trebui s a nve te s a aib a obiceiuri regulate n privin ta alimenta tiei ce s a m annce, cnd s a m annce, cum s a m annce. m cte ore s Noi ar trebui s a nv a ta a dedic am studiului s i ct de mult timp s a petrecem cu exerci tiul zic. Corpul omenesc poate comparat cu un mecanism care func tioneaz a frumos, care are nevoie de ngrijire pentru a bine p astrat. O parte a acestuia nu trebuie supus a continuu oboselii s i tensiunii, n timp ce alta s a rugineasc a datorit a inactivit a tii. n timp ce mintea este solicitat a, s i mu schii trebuie s a si fac a partea ce le revine de exerci tiu zic. Obiceiurile regulate legate de alimenta tie, somn, studiu s i mi s de sine care zic a constituie o datorie pe care ecare elev o are fa ta de societate s de Dumnezeu. Educa nsu si, fa ta i fa ta tia care i va face pe tineri s a e o binecuvntare pentru lume este cea care i va face n stare s a ajung a b arba ti s i femei nobili, oameni autentici. Acel tn ar care studiaz a mult, doarme pu tin, face pu tin a mi scare zic as i m annc a la ore neregulate s i o hran a necorespunz atoare, de calitate inferioar a, dobnde ste o instruire a intelectului pe seama s an at a tii s i a moralului, a spiritualit a tii s i poate a vie tii. n mod natural, tinerii doresc activitate, iar dac a ei nu g asesc un scop legitim pentru energiile lor acumulate, dup a ce au stat nchi si n sala de clas a, vor ajunge agita ti s i lipsi ti de st apnire s i astfel sunt condu si s a se angajeze n practicarea unor sporturi dure, necivilizate, care discrediteaz a att de multe s coli s i colegii, s i chiar s a se afunde de destr ntr-o via ta ab alare. Mul ti dintre tinerii care au plecat de acas a inocen ti au fost corup ti la s coal a prin prieteniile pe care le-au legat. mnt trebuie s Fiecare institu tie de nv a ta a asigure studiul s i practicarea agriculturii s i s tiin telor mecanice. Ar trebui angaja ti profesori [73] competen ti, care s a i instruiasc a pe tineri pentru diferite ndeletniciri, ca s i n diferite domenii de studiu. n timp ce o parte a ec arei zile este devotat a cultiv arii min tii, trebuie ca o alt a parte s a e pus a deoparte pentru munca zic as i, de asemenea, un timp special pentru exerci tiu devo tional s i studiul Scripturilor.

Importan ta educa tiei zice

61

O astfel de educa tie va ncuraja deprinderi care vor conduce la ncredere n sine, fermitate s i hot arre. Cei care vor absolvi astfel de institu tii vor preg ati ti pentru a se angaja cu succes n datoriile practice ale vie tii. Ei vor avea curajul s i perseveren ta de a dep as i obstacolele s i acea hot arre n privin ta principiilor care nu i va l asa s a cedeze n fa ta inuen telor rele. Dac a tinerii nu se pot bucura dect de o educa tie ntr-o singur a : studiul s direc tie, ce este de o mai mare importan ta tiin telor, cu toate dezavantajele pe care le are asupra s an at a tii s i a moralului, sau o instruire deplin a n datoriile practice, avnd o moralitate s an atoas a s i o bun a dezvoltare zic a? F ar a s a ezit am, r aspundem: cea din urm a. ns a, cu efortul corespunz ator, ambele pot dobndite, n majoritatea cazurilor. Cei care combin a lucrul util cu studiul nu au nevoie de exerci tii de gimnastic a. Iar munca efectuat a n aer liber este de zece ori mai benec a pentru s an atate dect munca n cas a. Att mecanicul, ct s i fermierul fac mi scare zic a, ns a, dintre cei doi, fermierul este mai s an atos. Nimic altceva dect aerul nvior ator s i str alucirea soarelui nu vor mplini mai bine cerin tele organismului. T aranul care lucreaz a p amntul face n munca sa toate mi sc arile zice care s-au putut face n s coala elementar a. Sala sa de gimnastic a este cmpul deschis. Baldachinul cerului este acoper amntul s au, iar p amntul cel tare este du sumeaua lui. Aici, el st as i sap a, seam an as i culege roade. Urm ari ti-l cum se mi sc a n perioada cositului, cum cose ste fnul, cum face c api te, cum se leag an a, cum se rostogole ste, cum ridic as i ncarc a, cum p as e ste s i cum pune deoparte. Aceste mi sc ari diverse pun n ac tiune oasele, articula tiile, mu schii, tendoanele s i nervii corpului. Acest exerci tiu viguros necesit a inspira tii s i expira tii sngele, adnci, profunde, complete, care dezvolt a pl amnii s i cur a ta trimi tnd curentul cald al vie tii n artere s i vene. Un fermier cump atat n toate obiceiurile sale, de regul a, se bucur a de s an atate. Munca pe [74] care o face este pl acut a. El are poft a de mncare, doarme bine s i poate fericit. S a punem n contrast starea fermierului activ cu cea a elevului care neglijeaz a mi scarea zic a. El st a ntr-o camer a nchis a, aplecat asupra b ancii sau asupra mesei, cu pl amnii presa ti. El nu poate inspira adnc, deplin. Creierul este suprasolicitat pn a la extrem, n timp ce corpul este inactiv, ca s i cnd nici n-ar avea nevoie n

62

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

mod deosebit de el. Sngele lui se mi sc a anevoios prin organism. Picioarele sunt reci, iar corpul erbinte. Cum poate s an atoas ao astfel de persoan a? Dac a elevul va face n mod regulat exerci tii care s a-l fac a s a respire profund s i deplin, va inhala astfel n pl amni aerul d at ator de al cerului; el va o in nou via ta ta a. Nu att studiul mult s i greu este cel care distruge s an atatea elevilor, ct nesocotirea legilor naturii. mnt trebuie folosite profesoare cu expen institu tiile de nv a ta , care s rien ta a le ajute pe tinerele fete s a p atrund a n tainele buc at ariei. Cunoa sterea datoriilor gospod are sti este de mare pre t pentru ecare femeie. Sunt nenum arate familii a c aror fericire este n aruit a din cauza faptului c a so tia, s i mama, este inecient a. Nu este att de important ca fetele noastre s a nve te s a picteze, s a fac a lucruri pentru care este nevoie de imagina tie, s a cunoasc a muzic a sau chiar r ad acina p atrat a, matematic a sau oratorie, ct s as tie s a croiasc a, s a confec tioneze s i s a- si repare hainele sau s a preg ateasc a hrana n mod ajunge la vrsta de nou s an atos s i gustos. Cnd o feti ta a-zece ani, trebuie s a i se cear a s a ajute s i ea n treburile gospod are sti obi snuite, att ct poate, s i s a r aspund a pentru felul n care si face treaba. A fost un tat a n telept acela care, ind ntrebat ce inten tioneaz a s a fac a cu icele sale, a r aspuns: Inten tionez ca ele s a- si fac a ucenicia n apropierea mamei lor, care este extraordinar de ndemnatic a, pentru ca ele s a poat a s a nve te cum s a foloseasc a cel mai bine timpul s i cum s a devin a so tii s i mame, conduc atoare ale familiilor lor s i membre folositoare ale societ a tii. Sp alarea rufelor pe scndura de frecat demodat a, m aturatul, cu[75] r a tenia s i o mul time de alte treburi n buc at arie s i n gr adin a vor constitui exerci tii zice valoroase pentru tinerele fete. Aceste lucruri utile vor lua locul crochetului, arcului, dansului s i altor distrac tii, care nu sunt, de fapt, de folos nim anui. Multe femei, socotite cu s coal a pentru c a au absolvit cu onoruri mnt, sunt ru anumite institu tii de nv a ta sinos de ignorante n privin ta datoriilor practice ale vie tii. Ele nu au acea ndemnare necesar a pentru administrarea corespunz atoare a gospod ariei, lucru att de esen tial pentru fericirea c aminului. Ele s-ar putea s a vorbeasc a despre sfera nalt a a femeii, despre drepturile ei, dar, cu toate acestea, ele s a e foarte departe de adev arata sfer a a femeii. Este dreptul ec arei ice a Evei s a cunoasc a foarte bine treburile legate de gospod arie s i

Importan ta educa tiei zice

63

s a se instruiasc a n toate domeniile lucrului n gospod arie. Fiecare tn ar a trebuie astfel educat a, nct, dac a ajunge so tie s i mam a, s a poat a ca o regin a pe propriul ei domeniu. Ea trebuie s a aib a toat a competen ta s a- si instruiasc as i s a- si ndrume copiii s i s a- si dirijeze servitorii sau, dac a va nevoie, s a lucreze cu propriile ei mini pentru mplinirea nevoilor casei sale. Este dreptul ei s a n teleag a mecanismul de func tionare a corpului omenesc s i principiile de igien a, lucrurile legate de alimenta tie s i mbr ac aminte, munc as i recreare s i o mul time de alte lucruri care sunt strns legate de bun astarea casei sale. Este dreptul ei s a cunoasc a cele mai bune metode de tratare a bolilor, ca s a- si poat a ngriji copiii cnd sunt bolnavi, s i nu s a- si lase pre tioasele comori pe mna unor surori sau medici str aini. Ideea c a ignoran ta n privin ta ocupa tiilor folositoare este o tr as atur a esen tial a a unui adev arat domn sau a unei doamne este contrar a planului lui Dumnezeu la crearea omului. Lenevia este un p acat, iar ignoran ta n privin ta datoriilor obi snuite ale vie tii este urmarea nebuniei, care va avea consecin te amarnice. s Cei care au ca regul a n via ta a-L slujeasc as i s a-L onoreze pe Dumnezeu vor da aten tie ndemnului apostolului: Deci, e c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti orice altceva, s a face ti totul spre slava lui Dumnezeu. Asemenea elevi si vor p astra integritatea n fa ta ispitei s i vor termina s coala cu intelectul bine dezvoltat, cu [76] trupul s i suetul s an atoase. Semnele Timpului, 26 august, 1882. Pentru studiu suplimentar The Review and Herald, 11 iulie, 1882, Cel dinti obiectiv al educa[77] tiei.

Integritatea lui Daniel la ncercare


Profetul Daniel a fost un om ilustru. El constituie un exemplu str alucit de ceea ce poate deveni omul atunci cnd conlucreaz a cu n telepciunea lui Dumnezeu. Ne-a fost l asat un scurt raport asupra vie tii acestui b arbat sfnt al lui Dumnezeu, pentru ncurajarea acelora care aveau s a ndure, n scurgerea timpului, ncerc ari s i ispite. Cnd poporul lui Israel, mpreun a cu regele lor, cu nobilii s i preo tii au fost du si n robie, patru dintre ace stia au fost ale si s a slujeasc a la curtea regelui Babilonului. Unul dintre ei a fost Daniel, care de tor, cu o abilitate remarcabil timpuriu se ar atase un tn ar promi ta a. nobil To ti ace sti tineri erau de vi ta as i sunt descri si ca ind f ar a vreun cusur trupesc, frumo si la chip, nzestra ti cu n telepciune n orice ramur aas tiin tei, cu minte ager as i pricepere (Daniel 1, 4). Sesiznd talentele deosebite ale acestor tineri captivi, regele Nebucadne tar s-a hot art s a-i preg ateasc a pentru a ndeplini func tii importante n mp ar a tia sa. Pentru a putea pe deplin calica ti la curte, potrivit obiceiului oriental, ei trebuia s pentru noua via ta a nve te limba haldeilor s i s a e supu si, timp de trei ani, unui curs complet de educa tie zic as i intelectual a. Tinerii care f aceau aceast as coal a nu aveau doar s a e admi si n palatul regal, ci se luau m asuri ca ei s a m annce din carnea s i s a bea din vinul de la masa regelui. Prin aceasta, regele considera nu numai c a le acord a o mare onoare, dar s i c a le asigur a cea mai bun a dezvoltare zic as i intelectual a pe care o puteau dobndi. Printre c arnurile de la masa regelui, erau s i carne de porc s i alte c arnuri pe care legea lui Moise le declarase necurate, s i care evreilor le era n mod expres interzis s a le m annce. n acest punct, Daniel a turilor fost adus n fa ta unei ncerc ari puternice. S a e de partea nv a ta [78] p arin tilor s ai n privin ta c arnurilor s i b auturilor, ofensndu-l astfel pe rege s i pierzndu- si nu numai pozi tia, ci poate chiar s i via ta, sau s a nu tin a seama de porunca Domnului s i s a se bucure de favoarea regelui, asigurndu- si astfel cele mai mari avantaje intelectuale s i cele mai ademenitoare perspective lume sti? 64

Integritatea lui Daniel la ncercare

65

Daniel nu a stat mult pe gnduri. El s-a decis s a r amn a ferm n integritatea sa, oricare ar fost urm arile. El s-a hot art n inima lui s a nu se spurce cu bucatele alese ale mp aratului s i nici cu vinul pe care l bea mp aratul. Ast azi sunt mul ti care pretind c a sunt cre stini, dar care sus tin c a Daniel era prea deosebit, considerndu-l ngust s i bigot. Ei consider a pentru a problema mnc arii s i a b auturii de prea mic a importan ta necesita o asemenea pozi tie una care cere probabil sacriciu n privin ta oric aror avantaje p amnte sti. ns a cei care judec a astfel vor descoperi n ziua judec a tii c a s-au ndep artat de la cerin tele clare ale lui Dumnezeu s i c a au f acut din propriile lor p areri un standard n privin ta binelui s i r aului. Ei vor descoperi c a ceea ce pentru ei era nu era la fel privit de Dumnezeu. De cerin lipsit de importan ta tele Sale trebuie s a ascult am cu sn tenie. Cei care accept a sau se supun unuia dintre preceptele Sale pentru c a le convine s a fac a astfel, n timp ce pe altele le resping pentru c a acestea ar cere sacriciu, coboar a standardul drept a tii s i prin exemplul lor i conduc s i pe al tii Legea cea sfnt s a trateze cu u surin ta a a lui Dumnezeu. A sa spune Domnul trebuie s a e regula noastr a n toate lucrurile. Daniel a fost supus celor mai puternice ispite care i-ar putea asalta pe tinerii de ast azi; cu toate acestea, a r amas credincios educa tiei religioase pe care a primit-o n anii dinainte. El a fost nconjurat de inuen te a c aror tint a era de a dobor pe cei care oscileaz a ntre principiu s i tenta tie; totu si, Cuvntul lui Dumnezeu l prezint a pe Daniel ca avnd un caracter f ar a prihan a. Daniel nu a ndr aznit s a se ncread a n propria lui putere moral a. Rug aciunea era pentru el o necesitate. El a f acut din Dumnezeu t aria lui, iar temerea de Domnul era continuu naintea lui n toate lucrurile vie tii. Daniel avea darul blnde tii autentice. El era credincios, hot art s i [79] nobil. C auta s a tr aiasc a n pace cu to ti, ind n acela si timp neclintit, precum cedrul cel falnic, atunci cnd era vorba de principiu. n tot de Dumnezeu, el ceea ce nu venea n contradic tie cu nchinarea fa ta de cei care aveau autoritate asupra era respectuos s i ascult ator fa ta de Dumnezeu, lui; ns a el avea un sim t att de nalt al datoriei fa ta nct cerin tele conduc atorilor p amnte sti erau subordonate. Nici un motiv egoist nu-l putea determina s a se abat a de la datoria sa. Caracterul lui Daniel este prezentat ca un exemplu izbitor de ceea ce poate face harul lui Dumnezeu din oameni dec azu ti datorit a

66

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

rii p amnte sti s i ntina ti de p acat. Raportul vie tii sale nobile, de t ag aduire de sine, constituie o ncurajare pentru noi, oamenii obi snui ti. Din exemplul s au putem c ap ata putere s a rezist am n mod nobil ispitei s i s a st am neclinti ti, prin harul blnde tii, de partea binelui, n cele mai grele ncerc ari. Daniel ar putut g asi cele mai plauzibile scuze pentru a se dep arta de obiceiurile sale de cump atare strict a; ns a aprobarea lui Dumnezeu era mai scump a pentru el dect favoarea celui mai puternic monarh p amntesc, mai scump a chiar dect propria lui . Ob via ta tinnd, datorit a purt arii lor deosebite, favoarea lui Mel tar, demnitarul care se ocupa de tinerii evrei, Daniel a cerut s a le e ng aduit s a nu m annce din c arnurile mp aratului s i s a nu bea din vinul lui. Mel tar se temea ca nu cumva, dnd curs acestei cereri, s a atrag a asupra lui nepl acerea regelui s i astfel s a- si pun a n primejdie . Ca mul propria lui via ta ti din zilele noastre, el socotea c a o diet a cump atat a i-ar face pe ace sti tineri s a e palizi s i boln avicio si, f ar a putere n mu schi, iar despre bucatele alese de la masa mp aratului credea c a i va face frumo si s i plini de s an atate s i c a vor n stare s a duc a la ndeplinire activit a ti zice s i intelectuale. Daniel a hot art ca problema s a e rezolvat a prin punere la ncercare timp de zece zile, n aceast a perioad a urmnd ca tinerilor evrei s a le e ng aduit s a m annce hran a simpl a, n timp ce colegii lor se nfruptau din bucatele alese ale mp aratului. n cele din urm a cererea le-a fost aprobat as i Daniel a sim tit asigurarea c a are c stig [80] de cauz a. De si era doar un tn ar, el remarcase efectele v at am atoare ale vinului s i ale traiului destr ab alat asupra s an at a tii zice s i mintale. La sfr situl celor zece zile, rezultatul a fost contrar a stept arilor lui Mel tar. Cei care avuseser a obiceiuri cump atate au fost evident de pofte, nu superiori colegilor lor, care fuseser a ng aduitori fa ta doar n ce prive ste nf a ti sarea, dar s i n privin ta puterii zice s i a t ariei mintale. Ca urmare a acestei ncerc ari, lui Daniel s i tovar as ilor s ai li s-a permis s a- si continue dieta simpl a pe toat a perioada pe care aveau s a e instrui ti pentru treburile mp ar a tiei. Domnul a aprobat hot arrea s i t ag aduirea de sine a acestor tineri s evrei s i binecuvntarea Sa i-a nso tit. El le-a dat cuno stin ta i pricepere n toat as tiin ta s i n telepciunea; iar Daniel era priceput n toate vedeniile s i visele (Daniel 1, 17). La sfr situl celor trei ani de

Integritatea lui Daniel la ncercare

67

prob a, cnd mp aratul le-a vericat priceperea s i cuno stin tele, nu s-a g asit nici unul ca Daniel, Hanania, Mi sael s i Azaria. De aceea ei au fost primi ti n slujba mp aratului. n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere, s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele, care erau n toat a mp ar a tia lui (Daniel 1, 19.20). Via ta lui Daniel constituie o ilustra tie inspirat a a ceea ce nseamn a un caracter sn tit. Este un exemplu pentru noi to ti, dar n special pentru tineri. O ascultare strict a de cerin tele lui Dumnezeu este benec a att pentru s an atatea corpului, ct s i a min tii. Pentru a putea atinge cel mai nalt standard al realiz arilor morale s i intelectuale, este necesar s a c aut am n telepciune s i putere la Dumnezeu s i s a m foarte cump ata ti n toate obiceiurile vie tii. n experien ta lui Daniel s i a tovar as ilor s ai g asim un exemplu al triumfului principiului cump at arii asupra ispitei de a ng adui pofta. Aceasta ne arat a c a prin intermediul principiului religios tinerii pot birui poftele rii p amnte sti s i pot r amne credincio si cerin telor lui Dumnezeu, chiar dac a i va costa un mare sacriciu. Ce s-ar ntmplat dac a Daniel s i tovar as ii s ai ar f acut compromis cu acei demnitari p agni s i ar cedat presiunii momentului, [81] mncnd s i bnd din ceea ce era obi snuit la babilonieni? Acel singur moment de ndep artare de la principiu le-ar sl abit sim tul n privin ta de ceea ce trebuia s a ceea ce este drept s i fa ta a constituie oroare fa ta de p acat. ng aduirea poftei ar implicat sacricarea t ariei zice, a clarit a tii min tii s i a puterii spirituale. Un pas gre sit ar condus c atre al tii, pn a ce se rupea rela tia lor cu cerul, iar ei ar cedat ispitei. Dumnezeu spusese: Pe acela care M a va onora, Eu l voi onora. n timpul ct Daniel s-a ag a tat de Dumnezeu cu ncredere neclintit a, spiritul puterii profetice a venit asupra lui. n timp ce oamenii l instruiau n privin ta datoriilor de la curte, el a fost nv a tat de Dumnezeu s a citeasc a tainele veacurilor viitoare s i s a prezinte genera tiilor viitoare, prin cifre s i simboluri, lucrurile minunate care aveau s a se ntmple la sfr situl timpului. Semnele Timpului, 28 septembrie, 1882. Pentru studiu suplimentar Semnele Timpului, 14 decembrie, 1882, Daruri pentru s arb atori;

68

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

The Review and Herald, 17 iulie, 1883, Tinerii ca lucr atori misionari; s Signs of the Times, 13 martie, 1884, Stiin ta i revela tie; s Semnele Timpului, 20 martie, 1884, Stiin ta i Biblie n educa tie; Semnele Timpului, 10 aprilie, 1884, The Educarea copiilor; Semnele Timpului, 17 aprilie, 1884, Datorii importante n via ta de [82] c amin.

Importan ta educa tiei


Adev aratul obiectiv al educa tiei trebuie s a e privit cu deosebit a aten tie. Dumnezeu l-a nzestrat pe ecare om cu diferite capacit a ti s i puteri, pentru ca acestea s a poat a folosite s i mbog a tite n folosul S au. Toate darurile care ne sunt acordate de El trebuie s a e folosite la maximum. El ne cere ec aruia s a ne punem la lucru capacit a tile, ca s a m ct se poate de folositori, pentru a putea face o lucrare nobil a pentru Dumnezeu, pentru binecuvntarea omenirii. Toate darurile pe care le avem, e c a este vorba de capacitatea min tii, , vin de la Dumnezeu, astfel ca s bani sau inuen ta a putem spune mpreun a cu David: Toate lucrurile vin de la Tine s i tot ce ti d am este al T au. Iubi ti tineri, care este telul s i scopul vie tii voastre? Ave ti voi ambi tia de a dobndi o educa tie care s a v a confere un nume s i o pozi tie n lume? Nutri ti voi gnduri pe care nu le pute ti exprima, c a vre ti s a v a aa ti ntr-o zi n culmea m are tiei intelectuale, c a vre ti s a lua ti loc ntr-o zi n consiliile legislative s i judec atore sti, pentru a contribui la promulgarea unor legi n folosul na tiunii? Nu este nimic gre sit n toate aceste aspira tii. Fiecare dintre voi pute ti avea anumite tinte. Nu trebuie s a v a mul tumi ti cu realiz ari medii. Tinti ti ct mai sus s i nu cru ta ti nici un efort pentru a atinge standardul dorit. Temerea de Domnul st a la temelia oric arei m are tii autentice. Integritatea, integritatea neab atut a constituie principiul pe care trebuie s a-l duce ti cu voi n toate problemele vie tii. Religia s a e cu voi n via ta de la s coal a, din c amin s i n toate c aile voastre. Problema important a pentru voi acum este ce fel de studii alege ti s a face ti s i cum le duce ti la ndeplinire n a sa fel, nct s a v a p astra ti caracterul cre stin curat, integru s i nep atat, supunnd toate interesele s i cerin tele vremelnice cerin telor mai nalte ale Evangheliei lui Hristos. Acum cl adi ti ct ave ti materiale, nct s a v a pute ti da ca exemplu societ a tii s i vie tii c a pute ti mplini scopul lui Dumnezeu n via ta voastr a. Ca ucenici ai lui Hristos, nu sunte ti scuti ti de treburile vremelnice; [83] ns a trebuie s a duce ti religia cu voi. n orice meserie v a calica ti, 69

70

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

nu nutri ti niciodat a ideea c a a ti putea avea succes dac a sacrica ti principiul. Echilibra ti de principiul religios, ve ti putea atinge orice n al time dori ti. Noi vom bucuro si s a v a vedem c a v a ridica ti pn a la n al timea nobil a pe care Dumnezeu a desemnat-o s-o atinge ti. Domnul Isus i iube ste pe pre tio sii tineri; El nu are pl acerea s a-i vad a crescnd f ar a s a- si dezvolte talentele. Ei pot deveni b arba ti puternici, fermi n principii, n stare s a e nv a ta ti s a li se ncredin teze responsabilit a ti nalte, s i n aceast a direc tie, ei trebuie s a si concentreze toate puterile. ns a niciodat a nu comite ti o nelegiuire att de mare ca aceea de a perverti puterile date vou a de Dumnezeu pentru a face r au s i a distruge pe al tii. Sunt oameni deosebit de talenta ti care si folosesc priceperea r aspndind n jur ruin a moral as i stric aciune; ns a to ti ale c ace stia seam an a o s amn ta arei roade vor nepl acute. Este tor s un lucru nfrico sa a ne nf as ur am talantul ncredin tat ntr-un s tergar s i s a-l ascundem n p amnt; aceasta nseamn a s a arunc am cununa vie tii. Dumnezeu ne cere s a lucr am. Fiecare are o anumit a responsabilitate; iar noi nu ne putem ndeplini marea misiune a vie tii dect atunci cnd aceste responsabilit a ti sunt pe deplin acceptate s i cnd ne achit am de ele cu credincio sie s i con stiinciozitate. n teleptul spune: Adu- ti aminte de Creatorul t au, n zilele tinere tii tale. ns a nu ncerca s a gnde sti nici m acar o clip a c a religia te va face trist sau nnegurat s i c a ti va pune piedici pe calea spre succes. Religia lui Hristos nu ne umbre ste s i nici m acar nu ne sl abe ste vreo capacitate. n nici un fel aceasta nu v a va face incapabili ; ea nu a fost rnduit s a v a bucura ti de vreo fericire real a din via ta a sau s ca s a v a mic soreze interesul pentru via ta a v a fac a indiferen ti de cerin fa ta tele prietenilor sau ale societ a tii. Ea nu acoper a via ta cu o mantie f acut a din sac; ea nu se exprim a prin suspinuri s i gemete amare. Nu, nu; cei care n orice lucru l socotesc pe Dumnezeu cel [84] dinti, cel din urm as i cel mai bun sunt cei mai ferici ti oameni din lume. Zmbetul s i senin atatea nu dispar de pe fe tele lor. Religia nu l face pe om aspru s i necioplit, neglijent, dezordonat s i lipsit s de amabilitate; dimpotriv a, ea l nal ta i l nnobileaz a, i raneaz a gustul, i sn te ste judecata s i l face potrivit pentru societatea ngerilor din ceruri s i pentru c aminul pe care Domnul Isus S-a dus s a i-l preg ateasc a.

Importan ta educa tiei

71

Niciodat a s a nu pierdem din vedere faptul c a Domnul Isus este o fntn a din care bucuria t sne ste ca un izvor. Lui nu-I face pl acere s a vad a in te omene sti suferind, ci i place s a le vad a fericite. Cre stinii au la ndemn a multe surse de bucurie s i pot spune, cu o acurate te ce nu d a gre s, care pl aceri sunt ng aduite s i potrivite. Ei se pot bucura de acele feluri de recreare care nu fac mintea s a r at aceasc a f ar a scop s i nici nu njosesc suetul, care nu vor dezam agi s i nici nu vor l asa trist n urm a o inuen ta a, care distruge respectul de sine sau pune bariere pe calea spre utilitate. Dac a l pot lua pe Domnul Isus cu ei cu totul. s i pot p astra un spirit de rug aciune, ei sunt n siguran ta Psalmistul spune: n telegerea cuvintelor Sale d a lumin as i pricepere omului de rnd. Ca putere educativ a, Biblia este f ar a rival. Nu exist a lucr ari s tiin tice care s a e att de bine adaptate pentru a dezvolta con stiin ta, a sa cum este contemplarea adev arurilor mari s i vitale s i a lec tiilor practice ale Bibliei. Nu a mai fost scris a vreodat a o alt a carte att de bine ntocmit a pentru a da putere mintal a. Oameni cu un intelect str alucit, dac a nu sunt c al auzi ti de Cuvntul lui Dumnezeu n cercet arile lor, ajung confuzi; ei nu-L pot n telege pe Creator sau lucr arile Sale. ns a, dac a mintea este dirijat a s a n teleag as i s a aprecieze adev arul cel ve snic, mobilizat a s a depun a eforturi pentru a s apa dup a nestematele adev arului n mina bogat aa Cuvntului lui Dumnezeu, ea nu se va pipernici niciodat as i nici nu va sl abi ca atunci cnd z above ste asupra subiectelor obi snuite. Biblia este cea mai instructiv as i cuprinz atoare istorie ce a fost dat a vreodat a lumii. Paginile ei sacre con tin singura relatare autentic a referitoare la crea tiune. Aici putem vedea puterea care a ntins cerurile s i a pus temeliile p amntului. n ea g asim relatarea demn a de ncredere a istoriei neamului omenesc, una care nu a fost [85] distorsionat a de prejudecata sau mndria omeneasc a. n Cuvntul lui Dumnezeu g asim subiecte pentru cele mai profunde cuget ari; adev arurile acestuia trezesc cele mai nobile aspira tii. Aici i ntlnim pe patriarhi s i profe ti s i auzim vocea Celui Ve snic vorbindu-le oamenilor. Aici l privim pe Acela pe care ngerii l contempl a cu uluire pe Fiul lui Dumnezeu, care S-a umilit pentru a deveni nlocuitorul nostru s i siguran ta noastr a, nfruntnd singur puterile ntunericului s i ob tinnd biruin ta n dreptul nostru. Tinerii no stri au Biblia cea pre tioas a; iar dac a toate planurile s i scopurile lor sunt testate de Sntele Scripturi, ei vor condu si

72

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

pe c ar ari sigure. Din ea putem nv a ta ce a steapt a Dumnezeu de la in tele create dup a chipul S au. Din ea putem nv a ta cum s a ne facem mai bun o via ta a aici s i cum s a ne asigur am via ta viitoare. Nici o alt a carte nu poate da r aspuns la ntreb arile pe care le izvor as te mintea turilor Cuvntului lui s i la dorin tele inimii. Acordnd aten tie nv a ta Dumnezeu, oamenii se pot ridica din cele mai de jos adncimi ale ignoran tei s i degrad arii s i pot deveni i ai lui Dumnezeu, conlucr atori cu ngerii cei f ar a p acat. Cu ct mintea z above ste mai mult asupra acestor teme, cu att se va vedea mai mult c a acelea si principii guverneaz a att lucrurile lumii, ct s i cele spirituale. Exist a armonie ntre natur as i cre stinism; c aci amndou a au acela si Creator. Cartea naturii s i cartea revela tiei arat a c a este la lucru aceea si n telepciune divin a. Sunt lec tii care trebuie nv a tate din natur a; s i sunt lec tii adnci, serioase, de o deosebit a , care trebuie nv importan ta a tate din cartea lui Dumnezeu. Prieteni tineri, temerea de Domnul st a la temelia oric arui progres; este nceputul n telepciunii. Tat al nostru ceresc are anumite cerin te de la voi; c aci El v a d a darurile harului S au f ar a s a cear a ceva sau f ar a ca voi s a ave ti vreun merit; s i mai mult dect att, El a dat pentru voi tot cerul ntr-un singur dar, acela al Fiului S au prea iubit. [86] Pentru acest dar innit, El v a cere s a-L asculta ti. Fiindc a a pl atit un pre t pentru voi, nsu si sngele pre tios al Fiului lui Dumnezeu, El v a cere s a folosi ti n mod potrivit privilegiile de care v a bucura ti. Capacit a tile voastre intelectuale s i morale sunt daruri, talan ti pe care vi i-a ncredin tat Dumnezeu ca s a-i pune ti la schimb ator n mod n telept s i voi nu ave ti voie s a-i ngropa ti, nefolosindu-i corespunz ator, sau s a ng adui ti ca ace stia s a se mic soreze sau s a se denatureze prin inactivitate. Va trebui s a v a hot ar ti dac a v a ve ti achita cu credincio sie de responsabilit a tile grele pe care le ave ti s i dac a eforturile voastre vor sau nu bine c al auzite, f acnd tot ce pute ti din partea voastr a. Noi tr aim n timpul primejdios al sfr sitului. ntregul cer este interesat ce caracter ne cl adim. Pentru tine s-a f acut tot ce era cu ca s putin ta a po ti deveni p arta s la natura divin a, dup a ce ai sc apat de stric aciunea care este n lume prin pofte. Omul nu este l asat singur s a nving a puterile ntunericului doar prin eforturile lui slabe. Ajutorul este la ndemn as i va dat oric arui suet care l dore ste cu adev arat. ngerii lui Dumnezeu care urc as i coboar a pe scara pe

Importan ta educa tiei

73

care Iacov a v azut-o n vis vor ajuta pe ecare suet care dore ste s a urce chiar pn a la n al timea cerului. Ei ap ar a poporul lui Dumnezeu s i le vegheaz a ecare pas. Cei care urc a pe c ararea cea str alucitoare vor r aspl ati ti; ei vor intra n bucuria Domnului lor. Importan ta educa tiei Pentru Daniel, temerea de Domnul era nceputul n telepciunii. El a fost a sezat ntr-o pozi tie n care ispita era puternic a. La curtea mp ar ateasc a, destr ab alarea era pretutindeni; pl aceri egoiste, satisfacerea poftei, necump atarea s i l acomia erau la ordinea zilei. Daniel putea ori s a se deprind as i el cu obiceiurile celor de la curte, ori s a se mpotriveasc a inuen telor care l tr ageau n jos. El a ales a doua variant a. S-a hot art n inima lui s a nu se lase intimidat de pl acerile p ac atoase cu care avea de-a face, oricare ar fost consecin tele. El nu s-a ntinat nici m acar cu carnea de la masa mp aratului sau cu vinul pe care l bea el. Domnul a fost mul tumit de calea pe care a [87] urmat-o Daniel. El a fost mult iubit s i onorat de cer; s i lui, Dumne n s zeul n telepciunii i-a dat iscusin ta tiin ta haldeilor s i pricepere n toate vedeniile s i visele. Dac a studen tii care frecventeaz a colegiile noastre vor hot ar ti, vor r amne integri, dac a nu se vor ntov ar as i cu cei care umbl a pe c ai p ac atoase s i nici nu se vor l asa ademeni ti de societatea lor, ca s i Daniel, ei se vor bucura de favoarea lui Dumnezeu. Dac a se vor deta sa de distrac tiile f ar a rost s i de ng aduirea poftei, min tile lor vor putea clare pentru a putea dobndi cuno stin te s i pricepere. Astfel, ei vor ob tine o putere moral a care i va face s a r amn a neclinti ti cnd vor asalta ti de ispit a. Este o lupt a continu a aceea de a te mpotrivi dup r aului s i de a n alert a; ns a se merit a s a ob tii biruin ta a biruin ta asupra eului s i asupra puterilor ntunericului. Si dac a tinerii vor ncerca ti s i pu si la prob a, a sa cum a fost pus Daniel, ct de mult l vor onora pe Dumnezeu prin alipirea lor de ceea ce este bine. Un caracter nep atat este la fel de pre tios precum aurul din Or. F ar a tr as aturi de caracter curate, nentinate, nimeni nu se poate face vreodat a remarcat. ns a aspira tiile nobile s i dragostea pentru neprih anire nu se mo stenesc. Caracterul nu poate cump arat; el trebuie de ispit format prin eforturi st aruitoare s i mpotrivire fa ta a. Formarea unui caracter drept constituie lucrarea unei vie ti ntregi s i este

74

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

. urmarea rug aciunii, medita tiei unite cu un nalt scop pentru via ta Caracterul deosebit pe care tu l ai trebuie s a e rezultatul eforturilor tale proprii. Prietenii te pot ncuraja, ns a nu pot face lucrul n locul t au. Dorin tele, suspinele, idealurile nu ti pot de folos niciodat as i nu ti pot face bine. Tu trebuie s a urci. ncinge- ti coapsele min tii s i porne ste lucrul cu toate puterile voin tei tale. Folosirea cu n telepciune a ocaziilor pe care le ave ti, cultivarea talentelor cu care v-a nzestrat Dumnezeu v a vor face b arba ti s i femei pe care Dumnezeu i aprob a, o binecuvntare pentru societate. Standardul s a e sus s i, cu o energie nest apnit a, folosi ti la maxim talentele s i ocaziile pe [88] care le ave ti s i gr abi ti-v a spre tint a. Vor oare tinerii no stri s a e con stien ti c a au o lupt a de dus? Satana s i o stirile lui sunt a seza ti n linie de b ataie mpotriva lor s i ei nu au experien ta pe care o au cei de vrst a matur a. Satana are o ur a nver sunat a mpotriva lui Hristos s i a r ascump ar arii realizate prin sngele Lui s i el lucreaz a cu toat a puterea lui de n sel aciune s i nelegiuire. Prin toate vicleniile posibile, el caut a s a-i nroleze pe tineri sub steagul s au; s i el i folose ste ca pe agen tii s ai pentru a strecura ndoieli cu privire la Biblie. Cnd este sem anat a de ndoial o s amn ta a, Satana o hr ane ste ntruna, pn a produce un seceri s bogat. Dac a el poate produce ndoieli cu privire la Scripturi, acel unul nu va nceta s a lucreze pn a ce alte min ti nu vor inuen tate de acela si scepticism. Cei care nutresc ndoieli vor face caz c a n privin ta a ceea ce gndesc sunt independen ti, ns a departe de ei gndul de a cu adev arat liberi. Mintea lor este cuprins a de teama tipic a unui rob, ca nu cumva cineva, la fel de slab s i supercial ca ei, s a nu-i batjocoreasc a. de cel mai nfrico tor Aceasta nseamn a sl abiciune s i robie fa ta sa se pot g tiran. Adev arata libertate s i independen ta asi n slujirea lui Dumnezeu. Slujirea Lui nu va pune asupra voastr a restric tii care s a v a mpiedice fericirea. ndeplinind cerin tele Lui, voi ve ti g asi pace, mul tumire s i bucurie pe care, pe calea ng aduin tei s i a p acatului, nu le pute ti g asi. Apoi studia ti bine natura libert a tii pe care o dori ti. Este aceasta libertatea ilor lui Dumnezeu, aceea de a liberi n Isus Hristos? Sau nu cumva voi numi ti libertate ng aduirea egoist a a pasiunilor josnice? Acest fel de libertate atrage dup a ea cele mai amarnice remu sc ari; ea constituie cea mai crunt a robie.

Importan ta educa tiei

75

a min Adev arata independen ta tii nu este nc ap a tnarea. Aceasta i conduce pe tineri s a- si formeze propriile lor p areri despre Cuvntul lui Dumnezeu, orice ar spune sau ar face al tii. Dac a nu vor n prezen ta unor necredincio si atei, ei vor st apni pe cuno stin tele lor s i si vor ap ara credin ta n adev arurile sacre ale Evangheliei mpotriva criticilor s i batjocurilor celor necredincio si. Dac a ei sunt cu cei care socotesc c a este o virtute s a faci pe grozavul pe seama gre selilor celor ce spun c a sunt cre stini s i si bat joc de religie, moralitate s i [89] virtute, independen ta min tii lor i va conduce s a arate, cu polite te, s i totu si cu hot arre, c a batjocura este un nlocuitor slab pentru argumentul s an atos. Aceasta i va face n stare s a priveasc a dincolo de cel care critic as i s a vad a pe acela care este de fapt instigatorul, vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului, s i s a i se mpotriveasc a lui n persoana agentului de care se folose ste. Prieteni tineri, sta ti de partea lui Isus s i la vreme de nevoie El Se va ridica pentru voi. Dup a roadele lor i ve ti cunoa ste (Matei 7, 20). Ori Dumnezeu, ori Satana controleaz a mintea; s i via ta arat a att de clar c a nu este nevoie s a da ti gre s n privin ta c arei puteri i ar ata ti e spre bine, e spre r credincio sie. Fiecare are o inuen ta au. Este inuen ta ta de partea lui Hristos sau de partea lui Satana? Cei care se ndep arteaz a de nedreptate au puterea Atotputernicului de partea lor. Atmosfera care i nconjoar a nu este p amnteasc a. Prin puterea f ar a vorbe a unei vie ti ordonate s i a unei conversa tii evlavioase, ei l pot prezenta pe Domnul Isus lumii. Ei pot reecta lumina cerului s i pot c stiga suete pentru Hristos. Sunt bucuroas a c a avem institu tii n care tinerii no stri pot separa ti de inuen tele negative care sunt att de frecvent ntlnite n s colile din zilele noastre. Fra tii s i surorile noastre ar trebui s a e recunosc atori c a, n providen ta lui Dumnezeu, au fost nin tate colegii s i ar trebui s a e gata oricnd s a le sus tin a cu mijloacele lor. Trebuie folosite toate c aile pentru educarea tinerilor s i pentru cultivarea moralit a tii. Ei trebuie nv a ta ti s a aib a curajul de a se mpotrivi curentului de stric aciune moral a a acestui veac dec azut. Ag a tndu-se cu t arie de puterea divin a, ei pot s a formeze s i s a modeleze societatea, s i nu s a e ei transforma ti dup a modelul lumii. Nu poate exista o lucrare mai important a ca aceea a educ arii corespunz atoare a tinerilor no stri. Noi trebuie s a-i p azim, nfruntndu-l pe Satana, pentru ca s a nu ni-i smulg a din mini. Cnd vin la colegi-

76

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ile noastre, tinerii nu ar trebui s a simt a c a vin printre str aini, c arora [90] nu le pas a de suetele lor. Trebuie s a e mame s i ta ti n Israel care vor veghea asupra suetelor lor, ca unii care vor da socoteal a pentru de tineretul cel scump, ca acestea. Fra ti s i surori, nu sta ti la distan ta de s i cnd nu a ti avea nici un interes sau nici o responsabilitate fa ta ei. Voi, care sunte ti de mult timp cre stini, ave ti o lucrare de f acut pentru ei, aceea de a-i conduce cu bun atate s i r abdare pe calea cea dreapt a. Ar trebui s a le ar ata ti c a i iubi ti pentru c a sunt membrii mai tineri ai familiei Domnului, cump ara ti cu sngele S au. Viitorul societ a tii va determinat de tineretul de ast azi. Satana face eforturi serioase, st aruitoare, pentru a corupe mintea s i a njosi , caracterul ec arui tn ar; iar noi, care avem mai mult a experien ta s a st am ca spectatori s i s a-l l as am s a- si ating a scopul, f ar a s a-l mpiedic am? S a st am la postul nostru, gata oricnd s a intr am n ac tiune, spre a lucra pentru ace sti tineri s i cu ajutorul lui Dumnezeu s a-i ferim de distrugere. n pild a, cnd omul doarme, vr ajma sul seam an a neghin a; n timp ce voi, fra tii s i surorile mele, sunte ti incon stien ti de ceea ce face, el adun a o armat a de tineri sub steagul s au; s i el exult a, pentru c a prin ei duce lupta mpotriva lui Dumnezeu. Profesorii din s colile noastre au o mare responsabilitate. Ei trebuie s a e, n cuvinte s i caracter, ceea ce doresc ca elevii s i studen tii lor s a devin a b arba ti s i femei care se tem de Dumnezeu s i lucreaz a pentru neprih anire. Dac a ei n si si s-au deprins s a mearg a pe calea cea bun a, ei i vor putea nv a ta pe tineri s a mearg a pe ea. Nu doar c a i vor nv a ta n ce prive ste s tiin ta, dar i vor nv a ta s a aib ao moral independen ta a, s a lucreze pentru Isus s i s a ia asupra lor sarcini pentru cauza Sa. Profesori, ce oportunit a ti sunt! Ce privilegiu ave ti la ndemn a de a modela min tile s i caracterul tinerilor aa ti n grija voastr a! Ce bucurie va s a-i ntlni ti n jurul marelui tron alb s i s as ti ti c a a ti f acut tot ce a ti putut spre a-i conduce spre ve snicie! Dac a lucrarea voastr a va trece testul acelei zile mari, binecuvntarea Domnului va [91] pentru urechile voastre ca cea mai pl acut a muzic a: Bine, rob bun s i credincios, intr a n bucuria St apnului t au! n marele cmp gata pentru seceri s exist a din bel sug de lucru pentru to ti; s i cei care neglijeaz a s a fac a ceea ce pot vor g asi ti vinova ti naintea lui Dumnezeu. S a lucr am pentru acest timp s i pentru ve snicie. S a lucr am pentru tineri cu toate puterile pe care ni

Importan ta educa tiei

77

le-a dat Dumnezeu s i El ne va binecuvnta eforturile ndreptate n direc tia cea bun a. Mntuitorul nostru dore ste att de mult mntuirea tinerilor! El Se va bucura s a-i vad a n jurul tronului S au, mbr aca ti n haina nep atat a a neprih anirii Sale. El a steapt a s a pun a pe capul lor cununa vie tii s i s a aud a vocile lor pline de bucurie aducnd slav a, glorie s i onoare lui Dumnezeu s i Mielului, n cntarea de biruin ta care va suna s i va r asuna prin cur tile cere sti. [92] The Review and Herald, August 19, 26, 1884.

Primejdia de a citi c ar ti de c tiune, neinspirate


Fiecare cre stin, tn ar sau b atrn, va asaltat de ispite; s i singura este n a studia cu aten noastr a siguran ta tie care este datoria noastr a s i apoi s a ne-o facem, orict ne-ar costa acest lucru. S-a f acut totul pentru a ne asigura mntuirea s i noi trebuie nu doar s a dorim, ci s a m s i ner abd atori a nv a ta care este voia lui Dumnezeu s i s a facem toate lucrurile pentru slava Sa. Aceasta este lucrarea vie tii cre stinului. El nu va ncerca s a vad a ct de departe se poate aventura pe calea indiferen tei s i a necredin tei s i nc a s a poat a numit un copil al lui Dumnezeu; ci el va cerceta s a vad a ct de del poate imita via ta s i caracterul lui Hristos. Prieteni tineri, cunoa sterea Bibliei v a va ajuta s a rezista ti ispitei. Dac a a ti avut obiceiul s a citi ti c ar ti de pove sti, vre ti s a v a gndi ti dac a este corect s a v a petrece ti timpul cu aceste c ar ti, care doar v a ocup a timpul s i v a distreaz a, ns a nu v a dau t arie moral as i intelectual a? Dac a voi citi ti astfel de c ar ti s i socoti ti c a ele v a inspir a o dorin ta maladiv a de a citi romane excitante, dac a ele v a conduc la antipatie de Biblie s fa ta i v a determin a s-o ndep arta ti, dac a ele v a atrag n ntuneric s i v a fac s a v a dep arta ti de Dumnezeu dac a aceasta este inuen ta pe care o au asupra voastr a, opri ti-v a chiar acolo unde v a aa ti. Nu continua ti s a le citi ti pn a cnd imagina tia v a este aprins a s i deveni ti astfel nepreg ati ti pentru a studia Biblia s i a v a achita de datoriile vie tii de zi cu zi. Lucr arile de c tiune ieftine nu aduc nici un prot. Ele nu aduc cuno stin te autentice; ele nu inspir a tinte mari s i nobile, nu aprind n inim a dorin te serioase dup a puritate, nu trezesc n suet foamea dup a neprih anire. Dimpotriv a, ele ne fur a timpul care ar trebui folosit n treburile practice ale vie tii s i pentru slujirea lui Dumnezeu timp care ar trebui dedicat rug aciunii, vizit arii celor bolnavi, ajutor arii celor n nevoie s i educ arii n vederea unei vie ti folositoare. Cnd [93] ncepe ti s a citi ti o carte de pove sti, ct de des se ntmpl a ca imagina tia s a e att de excitat a, nct sunte ti atra si spre p acat. Sunte ti neascult atori de p arin ti s i tulbura ti c aminul, neglijndu-v a datoriile 78

Primejdia de a citi c ar ti de c tiune, neinspirate

79

simple care v a revin. Si, mai r au dect att, rug aciunea este uitat a, sau complet neglijat iar Biblia este citit a cu indiferen ta a. Exist as i o alt a categorie de c ar ti pe care ar trebui s a le evita ti, s i anume cele ale scriitorilor necredincio si, cum sunt Paine s i Ingersoll. Adesea sunte ti ironiza ti s i socoti ti la si c a nu le citi ti, c a v a e fric a s a le citi ti. Spune ti-le deschis acestor du smani care vor s a v a ispiteasc a pentru c a ei v a sunt du smani, orict de mult ar vrea ei s a se socoteasc a prietenii vo stri c a voi ve ti asculta de Dumnezeu s i ve ti considera Biblia drept ghidul vostru. Spune ti-le c a v a e team a s a citi ti aceste c ar ti; c aci credin ta voastr a n Cuvntul lui Dumnezeu este prea slab as i c a voi dori ti ca ea s a creasc as i s a se nt areasc a, s i nu s a se mic soreze; s i c a voi nu vre ti s a intra ti n leg atur a att de aproape cu tat al minciunii. V a ndemn s a sta ti fermi s i mai degrab a s a ti considera ti la si dect s a face ti vreo ac tiune gre sit a. Nu ng adui ti ca ironiile, ame rile, observa nin ta tiile dispre tuitoare s a v a determine s a v a c alca ti pe nici n cel mai mic detaliu s prin con stiin ta i astfel s a deschide ti o u sa care Satana s a poat a intra s i s a poat a controla mintea. Nu v a permite ti s a deschide ti o carte al c arei con tinut este ndoielnic. Literatura lui Satana este de o fascina tie diabolic a. Este un mecanism puternic, prin care el zdrobe ste credin ta simpl as i curat a. Nu v a socoti ti niciodat a sucient de puternici pentru a citi c ar ti necredincioase; c aci acestea con tin venin ca s i cel al viperei. Ele nu v v a pot face nici un bine, dar cu siguran ta a pot face r au. Citindu-le, voi inhala ti miasma iadului. Ele vor pentru suetul vostru ca un izvor de ap a otr avit, care ntineaz a mintea, tinnd-o n labirintul scepticismului s i f acnd-o reasc as i senzual a. Aceste c ar ti sunt scrise de oameni pe care Satana i folose ste ca agen ti ai s ai; s i prin aceste mijloace, el caut a s a v a tulbure mintea, s a ndep arteze suetul de Dumnezeu s i s a-l jefuiasc a pe Creatorul nostru de reveren ta s i [94] recuno stin ta care i se cuvin. Mintea trebuie cultivat as i dorin tele ei controlate s i aduse n de voin supunere fa ta ta lui Dumnezeu. n loc s a e pipernicit as i deformat a prin hr anirea cu gunoaiele pe care i le ofer a Satana, aceasta ar trebui s a aib a parte de hran a s an atoas a, care s a i dea t arie s i vigoare. Tineri cre stini, ave ti multe de nv a tat. Trebuie s a studia ti cu interes Biblia; trebuie s-o cerceta ti, comparnd text cu text. Dac a

80

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

vre ti s a face ti un serviciu bun s i acceptat de Domnul, trebuie s a cunoa ste ti care sunt cerin tele Lui. Cuvntul Lui este un ghid sigur s i, dac a este studiat cu aten tie, nu exist a primejdia de a c adea sub puterea ispitelor care i nconjoar a pe tineri s i care se adun a asupra lor. Instructorul tineretului, 10 septembrie, 1884. Pentru studiu suplimentar Semnele Timpului, 18 septembrie, 1884, Adev aratul obiectiv al educa tiei; Semnele Timpului, 9 octombrie, 1884, Beneciile h arniciei; Semnele Timpului, 6 noiembrie, 1884, Semnele Timpului, 13 no[95] iembrie, 1884, Stiin ta pe nedrept numit a astfel.

Scoala evreilor din antichitate


Institu tiile din societatea omeneasc a si g asesc cele mai bune turilor pe modele n Cuvntul lui Dumnezeu. C aci n privin ta nv a ta care le dau, acestea nu dau gre s. Lec tii de mare folos, chiar n acest veac de progres n privin ta educa tiei, pot g asite n istoria poporului lui Dumnezeu din vechime. Domnul S-a ocupat El nsu si de educa tia s i instruirea lui Israel. Preocuparea pentru ei nu s-a m arginit doar la religie. Orice le afecta bun astarea zic a sau mintal a devenea obiect al ngrijirii divine s i intra n sfera preocup arii divine. Dumnezeu le-a poruncit evreilor s a-i nve te pe copiii lor cerin tele de poporul Sale s i s a-i familiarizeze cu felul n care proceda El fa ta S au. C aminul s i s coala erau una. n loc de buze str aine, inimile pline turi copiilor de iubire ale tat alui s i mamei erau cele care d adeau nv a ta lor. Gndurile lui Dumnezeu erau asociate cu toate evenimentele vie tii zilnice din c amin. Interven tiile atotputernice ale lui Dumnezeu s n eliberarea poporului S au erau povestite cu elocven ta i cu team a sfnt a. Marile adev aruri ale providen tei lui Dumnezeu s i cele cu privire la via ta viitoare erau ntip arite n min tile lor tinere. Ace stia se familiarizau cu ceea ce este adev arat, bun s i frumos. Lec tiile date erau ilustrate prin folosirea de imagini s i simboluri s i astfel xate bine n memorie. Prin aceste imagini nsue tite, copilul era, nc a din pruncie, ini tiat n taina, n telepciunea s i speran tele p arin tilor s ai s i c al auzit pe o cale n care gndea, sim tea s i anticipa, cale care l conducea dincolo de lucrurile care se v ad s i sunt trec atoare, la cele nev azute s i ve snice. Datorit a acestei educa tii primite, mul ti tineri din Israel au ajuns viguro si la trup s i la minte s i puternici n a ac tiona, putnd percepe anumite lucruri s cu u surin ta i avnd inima preg atit a, ca s i p amntul cel bun, pentru cre sterea pre tioasei semin te s i mintea instruit a s a-L [96] vad a pe Dumnezeu n cuvintele revela tiei s i n scenele din natur a. Stelele cerului, pomii s i orile de pe cmp, mun tii cei falnici s i 81

82

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

pria sele nvolburate, toate le vorbesc, iar vocea profe tilor, auzit a pretutindeni, g ase ste un ecou n inima lor. A sa a fost educa tia primit a de Moise n coliba simpl a din Gosen; de Samuel, prin credincioasa Ana; de David, printre dealurile din Betleem; de Daniel, nainte de robia care l-a desp ar tit de c aminul s au s i de str amo sii s ai. La fel a fost s i via ta din primii ani ai lui Hristos, n c aminul umil din Nazaret; la fel a fost s i educa tia primit a de Timotei, care, prin buzele mamei sale Eunice s i ale bunicii sale Lois, a nv a tat despre adev arurile scrierilor snte. Mai trziu, au fost luate m asuri pentru instruirea tinerilor prin ntemeierea scolilor profe tilor. Dac a un tn ar era dornic s a ob tin a o cunoa stere mai bun a a Scripturii, s a p atrund a mai adnc tainele mp ar a tiei lui Dumnezeu s i s a caute n telepciunea de sus, ca s a poat a tor n Israel, aceast deveni un nv a ta as coal a i era deschis a. Prin Samuel au fost ntemeiate s colile profe tilor pentru a constitui o barier a mpotriva corup tiei att de r aspndite ca urmare a vie tilor nelegiuite ale ilor lui Eli s i pentru a promova bun astarea moral as i spiritual a a poporului. Aceste s coli s-au dovedit o mare binecuvntare pentru Israel, dezvoltnd acea neprih anire care nal ta o na tiune s i i furnizeaz a oameni calica ti spre a ac tiona, n temere de Dumnezeu, n calitate de conduc atori s i sf atuitori. Pentru mplinirea acestui obiectiv, Samuel a adunat grupuri de b arba ti evlavio si, torii inteligen ti s i studio si. Ace stia erau numi ti ii profe tilor. nv a ta lor erau nu numai b arba ti pricepu ti cu privire la adev arul divin, dar s i oameni care s-au bucurat ei n si si de comuniune cu Dumnezeu s i au primit nzestrarea special a a Spiritului S au. Ei se bucurau de tura, ct s respectul s i ncrederea poporului, att pentru nv a ta i pentru evlavia lor. n zilele lui Samuel existau dou as coli de acest fel: una la Rama, [97] unde era c aminul profetului, iar cealalt a la Chiriat-Iearim, unde se aa chivotul. n zilele lui Ilie s-au mai ad augat dou a, la Ierihon s i Betel, iar dup a aceea au mai fost nin tate s i altele n Samaria s i Ghilgal. Elevii din aceste s coli se ntre tineau ei singuri prin munca pe care o f aceau ca agricultori s i me ste sugari. n Israel, acest lucru nu era socotit ciudat sau njositor; era socotit a o nelegiuire s a le cu privire la lucrul folositor. ng adui copiilor s a tr aiasc a n ignoran ta de porunca lui Dumnezeu, ecare tn n ascultare fa ta ar era nv a tat

S coala evreilor din antichitate

83

o anumit a meserie, chiar dac a era instruit s i pentru cele snte. Mul ti torii religio dintre nv a ta si se ntre tineau singuri prin lucrul minilor lor. Chiar mai trziu, dup a Domnul Hristos, nu s-a socotit njositor c a Pavel s i Aquila si c stigau existen ta prin meseria lor de facere a corturilor. Subiectele principale de studiu erau Legea lui Dumnezeu s i instruc tiunile date lui Moise, istoria sacr a, muzica sacr as i poezia. Marele obiectiv al tuturor studiilor era acela de a cunoa ste voia lui Dumnezeu s i datoria poporului S au. n rapoartele istoriei snte se puteau vedea urmele pa silor lui Iehova. Din evenimentele trecutului minte pentru viitor. Marile adev erau extrase nv a ta aruri prezentate prin tipuri s i simboluri n legea mozaic a erau aduse n aten tie, iar credin ta putea n telege subiectul central al ntregului sistem, Mielul lui Dumnezeu care avea s a ridice p acatele lumii. Limba ebraic a era socotit a cea mai sfnt a limb a din lume. Se nutrea un spirit de consacrare. Elevii erau instrui ti nu numai n ceea ce privea datoria lor de a se ruga, dar erau nv a ta ti s i cum s a se n El, roage, cum s a se apropie de Creatorul lor, cum s a aib a credin ta cum s a n teleag as i s a asculte de ndemnurile Spiritului S au. Min tile sn tite scoteau la lumin a din vistieria casei lui Dumnezeu lucruri noi s i lucruri vechi. Era cultivat a cu seriozitate arta muzicii snte. Nu se auzeau valsuri frivole, nici cntece u suratice, care s a ridice n sl avi omul s i s a distrag a aten tia de la Dumnezeu, ci muzic a sacr a, solemn a, psalmi de laud a c atre Creator, care pream areau Numele S au s i relatau despre lucr arile Sale minunate. Astfel, muzica servea unui scop sfnt, acela [98] tor s de a n al ta gndurile spre ceea ce este curat, nobil s i n al ta i fa de de a trezi n suet dorin ta de consacrare s i recuno stin ta ta Dumnezeu. Ct de mare este diferen ta dintre s colile din vechime, supravegheate de nsu si Dumnezeu, s i institu tiile noastre moderne de mnt! Chiar din s nv a ta colile teologice, mul ti studen ti ies cu o mai de cea cu care au intrat. mic a cunoa stere real a de Dumnezeu fa ta Sunt pu tine cele n care dragostea p arinteasc a a unui cre stin pentru copiii s ai nu este ntmpinat a de dezam agire amarnic a. n ce const a superioritatea sistemelor noastre educative? n literatura clasic a cu care sunt ndopa ti ii vo stri? n podoabele exterioare pe care le ob tin icele voastre, sacricnd s an atatea sau t aria min-

84

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

mntul modern este n general desp tal a? n faptul c a nv a ta ar tit de cuvntul adev arului, Evanghelia mntuirii voastre? Oare superioritatea educa tiei obi snuite const a n tratarea unor discipline aparte de studiu f ar a o investigare profund a, care implic a cercetarea Scripturilor s i o cunoa stere a lui Dumnezeu s i a vie tii viitoare? Const a oare n umplerea min tii tinerilor cu concep tii p agne despre libertate, moralitate s i dreptate? Este oare sigur s a ne l as am tinerii pe seama c al auzirii acelor conduc atori orbi, care studiaz a scrierile snte cu mult mai pu tin interes dect cel pe care l manifest a pentru autorii clasici ai Greciei s i Romei antice? Educa tia, remarc a un scriitor, devine un sistem de seduc tie. Exist a o deplorabil a lips a de restric tie corespunz atoare disciplinei n telepte. Cele mai nedorite sentimente, pasiunile cele mai nest apnite sunt strnite prin metodele necorespunz atoare ale profesorilor necredincio si. Min tile tinerilor sunt u sor de strnit s i absorb nesupunerea a sa cum se nghite apa. Ignoran ta existent a cu privire la Cuvntul lui Dumnezeu printre a sa-zi sii cre stini este alarmant a. Tinerii din s colile noastre publice [99] au fost jefui ti de binecuvnt arile lucrurilor snte. Discu tiile superciale s i simplul sentimentalism sunt socotite ca instruire n privin ta moralit a tii s i a religiei, e sund, n schimb, n a asimila caracteristicile adev aratei bun at a ti. Dreptatea s i ndurarea lui Dumnezeu, frumuse tea sn teniei s i r asplata sigur a pentru facerea de bine, caracterul tic alos al p acatului s i certitudinea pedepsei sunt ntip arite n min tile tinerilor. Scepticismul s i indelitatea, sub vreo masc a pl acut a sau prin insinu ari, si g asesc prea adesea locul n manualele s colare. n unele cazuri, cele mai periculoase principii au fost imprimate chiar de profesori. Prin ntov ar as iri rele, tinerii sunt nv a ta ti lec tii de nelegiuire, destr ab alare s i imoralitate, care sunt oribile de privit. Multe dintre s colile noastre publice sunt focare de viciu. Cum pot ap ara ti tinerii no stri de aceste inuen te molipsitoare? Trebuie s a existe s coli ntemeiate pe principiile s i preceptele Cuvntului lui Dumnezeu. Un alt spirit trebuie s a e n s colile noastre, spre a nsue ti s i sn ti ecare ramur a a educa tiei. Trebuie c autat a cu ardoare cooperarea divin a. Si noi nu vom c auta n van. F ag aduin tele din Cuvntul lui Dumnezeu sunt ale noastre. Putem a stepta torului divin. Putem vedea Spiritul Domnului prezent prezen ta nv a ta

S coala evreilor din antichitate

85

ca n s colile profe tilor s i pe ecare mp art as indu-se din consacrarea divin a. Stiin ta va atunci, a sa cum a fost pentru Daniel, n slujba religiei; s i orice efort, de la cel dinti pn a la cel de pe urm a, va ndreptat spre mntuirea omului, a suetului, a trupului s i a spiritului, s i spre slava lui Dumnezeu, prin Hristos. Semnele Timpului, 13 august, 1885. Pentru studiu suplimentar The Review and Herald, 1 septembrie, 1885, Curtenia cre stin a. The Review and Herald, 22 septembrie, 1885, Profesorul s i lucrarea [100] lui.

Curtenie s i c as atorie
n aceste vremuri de primejdii s i de corup tie, tinerii sunt expu si la multe ncerc ari s i ispite. Mul ti navigheaz a spre un port periculos. Ei au nevoie de un pilot, ns a dispre tuiesc s i nu accept a ajutorul de care au att de mult a nevoie, socotind c a sunt n stare s a si conduc a singuri barca, s i nu realizeaz a c a sunt pe punctul de a se lovi de o stnc a ascuns a, care le poate cauza naufragiul credin tei s i fericirii lor. Ei sunt nnebuni ti de curtenie s i c as atorie s i principala lor tint a este s a apuce pe propria cale. Astfel, n cea mai important a perioad a din via ta lor, ei au nevoie de un sf atuitor care s a nu gre seasc as i de o c al auz a infailibil a. Acestea pot g asite n Cuvntul lui Dumnezeu. Dac a nu sunt cercet atori srguincio si ai acestui Cuvnt, ei vor face gre seli deosebit de grave, care vor afecta fericirea lor s i a altora, att pentru via ta de acum, ct s i pentru cea viitoare. Mul ti au tendin ta de a n avalnici s i nc ap a tna ti. Ei nu au acordat aten tie sfatului din Cuvntul lui Dumnezeu; nu au luptat cu eul s i nu au ob tinut biruin te mpotriva lui; iar voin ta lor mndr a, neclintit a, i-a ndep artat de calea datoriei s i a ascult arii. Privi ti la vie tile voastre de pn a acum, iubi ti tineri, s i cerceta ti-le cu credincio sie, n lumina Cuvntului lui Dumnezeu. A ti fost con stiincio si n privin ta de p obliga tiilor voastre fa ta arin ti, a sa cum prescrie Biblia? V-a ti s de mama care v-a purtat purtat voi cu bun avoin ta i dragoste fa ta de grij a din pruncie? A ti tinut voi cont de dorin tele ei sau a ti produs durere s i triste te inimii ei, mplinind doar dorin tele s i planurile voastre? Adev arul pe care l sus tine ti v-a sn tit inima, v-a nmuiat s i supus voin ta? Dac a nu, ave ti mult de lucru pentru a ndrepta gre selile trecutului. Biblia prezint a standardul des avr sit al caracterului. Cartea sfnt a, inspirat a de Dumnezeu s i scris a de oameni sn ti, consti . Aceasta tuie un ghid des avr sit pentru toate mprejur arile din via ta [101] prezint a clar att datoriile tinerilor, ct s i ale celor mai n vrst a. turile ei vor ndrepta suetul c Dac a devine ghidul vie tii, nv a ta atre cer, vor nnobila mintea, vor nfrumuse ta caracterul s i vor aduce pace 86

Curtenie s i c as atorie

87

s i bucurie n inim a. ns a mul ti tineri au ales s a- si e ei n si si sf atuitor s i ghid s i s i-au preluat cazurile n minile lor. Unii ca ace stia turile Bibliei. Pe paginile ei, au nevoie s a studieze mai atent nv a ta de p de fra ace stia vor g asi descoperit a datoria fa ta arin ti s i fa ta tii . Porunca a cincea spune: Cinste lor n credin ta ste pe tat al t au s i pe mama ta ca s a ti se lungeasc a zilele n tara pe care ti-o d a Domnul, Dumnezeul t au (Exodul 20, 12). Unul dintre semnele pe care noi le tr aim n timpul sfr sitului este acela c a copiii sunt neascult atori de p arin ti, nemul tumitori, nesn ti ti. Cuvntul lui Dumnezeu abu turi care ndeamn de p nd a n sfaturi s i nv a ta a la respect fa ta arin ti. Acesta imprim a n mintea tinerilor datoria de a-i iubi s i pre tui pe aceia care i-au c al auzit n pruncie, copil arie s i tinere te, pn a cnd au atins vrsta maturit a tii, s i care acum depind ntr-o mare m asur a de ei pentru pace s i fericire. Biblia nu las a ndoieli n privin ta acestui turile sale au fost n mare m subiect; cu toate acestea, nv a ta asur a desconsiderate. Tinerii au multe lec tii de nv a tat, s i cea mai important a este s a nve te s a se cunoasc a pe ei n si si. Ei trebuie s a aib a idei corecte cu de p privire la obliga tiile s i ndatoririle fa ta arin tii lor s i trebuie s a nve te continuu n s coala lui Hristos s a e blnzi s i smeri ti cu inima. Pe lng a faptul c a trebuie s a- si iubeasc as i s a- si onoreze p arin tii, ei trebuie, de asemenea, s a respecte judecata oamenilor cu experien ta cu care au de-a face n biseric a. Un tn ar care se bucur as i c stig a prietenia unei tinere, f ar a ca acest lucru s a e cunoscut de p arin tii de ea s de ei, nu se poart a ca un cre stin nobil, nici fa ta i nici fa ta p arin tii ei. Prin discu tii s i ntlniri secrete, el poate avea inuen ta asupra min tii ei; ns a, f acnd astfel, el nu d a dovad a de acea noble te s i integritate sueteasc a pe care le are orice copil al lui Dumnezeu. [102] Pentru a- si atinge scopul, ei ac tioneaz a ntr-un mod n care nu sunt sinceri s i deschi si, potrivit cu standardul Bibliei, s i se dovedesc de cei care i iubesc s necredincio si fa ta i ncearc a s a i apere cu credincio sie. C as atoriile contractate sub astfel de inuen te nu sunt n conformitate cu Cuvntul lui Dumnezeu. Unul care conduce o tn ar a departe de datoria ei, care i tulbur a ideile cu privire la poruncile clare ale lui Dumnezeu de a- si asculta s i onora p arin tii, este unul care nu se va dovedi credincios n obliga tiile lui cnd se va c as atori. Se pune ntrebarea: Cum si va tine tn arul curat a c ararea? Si se d a r aspunsul: ndreptndu-se dup a Cuvntul T au. Un tn ar care ia

88

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Biblia drept c al auz a nu va da gre s n privin ta datoriilor s i a siguran tei sale. Acea carte binecuvntat a l va ajuta s a- si p astreze integritatea de caracter, s a e credincios s i s a nu practice n sel aciunea. S a nu furi, a scris Dumnezeu cu degetele Sale pe tablele de piatr a; cu toate acestea, ct de mult se practic as i se scuz a furtul de sentimente! Se ntre tine o curtenie n sel atoare, discu tiile n ascuns sunt continuate pn a cnd sentimentele uneia care nu este experimentat a, s i nu s tie pn a unde pot merge aceste lucruri, sunt ntr-o oarecare m asur a ndep artate de la p arin tii ei s i ndreptate c atre cel care arat a chiar din modul n care a ac tionat c a nu este vrednic de dragostea ei. Biblia condamn a orice fel de necinste s i ne cere s a facem ceea ce este bine n orice mprejur ari. Cel care face din Biblie ghidul tinere tii sale, o turile ei n toate lucrurile. lumin a pe c ararea sa, va asculta de nv a ta El nu va c alca nici o liter a sau o iot a din lege pentru a atinge vreun scop anume, chiar dac a va trebui, ca urmare a acestui lucru, s a fac a sacricii mari. Dac a crede n Biblie, el s tie c a binecuvntarea lui Dumnezeu nu va r amne asupra lui dac a se ndep arteaz a de calea cea dreapt a. De si o vreme s-ar putea s a prospere, el va culege cu roadele faptelor sale. siguran ta Blestemul lui Dumnezeu va asupra multor leg aturi nepotrivite [103] care se formeaz a n acest veac lumesc. Dac a Biblia ar l asa aceste chestiuni ntr-o lumin a neclar a, nesigur a, atunci conduita pe care mul ti tineri de ast azi o urmeaz a n de altul ar mai scuzabil. ns ata samentul lor unul fa ta a cerin tele Bibliei nu sunt ni ste porunci incomplete; ele pretind o puritate des avr sit a a gndului, a cuvntului s i a faptei. Noi suntem recunosc atori lui Dumnezeu, c aci Cuvntul S au este o lumin a pentru picioarele noastre s i nimeni nu trebuie s a dea gre s pe calea datoriei. Tinerii trebuie s a- si fac a un obicei din a studia paginile ei s i a da aten tie sfaturilor sale; c aci ntotdeauna se fac gre seli atunci cnd se ndep arteaz a de preceptele ei. Dac a exist a vreun subiect care s a necesite s a e luat n seam a cu , atunci acela este subiectul c judecat a calm as i nep atima sa as atoriei. Dac a e nevoie vreodat a de Biblie ca sf atuitor, atunci momentul acela . ns este nainte de a face un pas care leag a dou a persoane pe via ta a, , sentimentele sunt considerate cele care trebuie s n aceast a privin ta a conduc a; s i n att de multe cazuri, sentimentalismul bolnav este cel care preia crma s i i conduce la ruin a sigur a. n acest punct, tinerii

Curtenie s i c as atorie

89

dect n oricare alt subiect; dovedesc cea mai pu tin a inteligen ta este cel asupra c aruia refuz a s a- si foloseasc a ra tiunea. Problema c as atoriei se pare c a are o putere de vraj a asupra lor. Ei nu se supun lui Dumnezeu. Sim turile lor sunt nl an tuite s i ei merg nainte n secret, ca s i cnd s-ar teme c a s-ar amesteca cineva n planurile lor. Aceast a metod a, care p astreaz a secretul asupra desf as ur arii curteniei s i stabilirii c as atoriei, constituie cauza multor nenorociri, a c aror m arime pe deplin o cunoa ste numai Dumnezeu. Lovindu-se de aceast a stnc a au naufragiat mii de suete. Cre stini remarcabili, integri, sensibili la aproape oricare alt subiect, fac gre seli nfrico toare n aceast . Ei manifest puternic s a a privin ta a o voin ta a n a- si urma calea, pe care ra tiunea nu o poate schimba. Ei devin att de fascina ti de sentimentele s i impulsurile omene sti, nct nu au dorin ta de a cerceta Biblia s i de a intra ntr-o leg atur a strns a cu Dumnezeu. Satana s tie bine cu ce elemente are de-a face s i si etaleaz a n telepciunea lui diabolic a prin diferite am agiri prin care n seal a suetele, atr agndu-le spre ruin a. El vegheaz a asupra ec arui pas f acut s i face [104] multe sugestii s i, adesea, aceste sugestii sunt urmate mai degrab a dect Cu-vntul lui Dumnezeu. Aceast a plas a periculoas a, n tesut a, este preg atit a cu dib acie pentru a-i prinde n mrejele ei pe cei tineri s i nechibzui ti. Poate adesea mascat a de un ve smnt de lumin a; ns a cei care i cad victime se str apung pe ei n si si cu multe dureri. Urmarea: epave omene sti pot ntlnite pretutindeni. Cnd vor n telep ti tinerii no stri? Ct va mai dura aceast a lucrare? Se vor conduce copiii doar dup a dorin tele s i nclina tiile lor, f ar a s a tin a seama de sfatul s i judecata p arin tilor? Unii par a nu tine cont niciodat a de dorin tele s i preferin tele p arin tilor lor, nici de jude de afec cata lor matur a. Egoismul a nchis u sa inimilor lor fa ta tiunea . Porunca a lial a. Min tile tinerilor trebuie trezite n aceast a privin ta , ns cincea este singura nso tit a de o f ag aduin ta a i se acord a pu tin a aten tie s i este chiar ignorat a de cel ndr agostit. Dispre tuirea dragostei mamei, dezonorarea grijii tat alui sunt p acate care r amn nregistrate n dreptul multor tineri. Una dintre cele mai mari gre seli care se fac n aceast a privin ta nu trebuie tuleste aceea c a sentimentele tinerilor f ar a experien ta burate, c a nu trebuie s a se amestece nimeni n experien ta lor de dragoste. Dac a a existat vreodat a un subiect care trebuie studiat din toate punctele de vedere, atunci acesta este. Ajutorul celor care au

90

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s experien ta i cnt aresc cu calm s i cu grij a problema de c atre ambele de p ar ti este esen tial a. Este un subiect tratat cu prea mare u surin ta majoritatea oamenilor. Chema ti pe Dumnezeu s i pe p arin tii vo stri tem atori de Dumnezeu pentru a v a sf atui, prieteni tineri. Ruga ti-v a pentru aceasta. Cnt ari ti ecare sentiment s i urm ari ti dezvoltarea caracterului aceluia despre care gndi ti c a v a ve ti lega destinul pe . Pasul pe care sunte via ta ti gata s a-l face ti este unul dintre cele mai importante din via ta voastr as i nu trebuie f acut n grab a. Pute ti iubi, dar nu iubi ti orbe ste. Examina ti cu aten tie, ca s a vede ti dac a via ta voastr a de c as atorie [105] ar putea fericit a sau lipsit a de armonie s i mizerabil a. Pune ti-v a aceste ntreb ari: M a va c al auzi oare aceast a unire spre ceruri? mi va cre ste dragostea pentru Dumnezeu? M a va face mai folositor n via ta aceasta? Dac a aceste reec tii nu prezint a inconveniente, atunci, n temere de Dumnezeu, merge ti nainte. ns a, chiar dac a s-a f acut logodna, f ar a o n telegere deplin a a caracterului persoanei cu care inten tiona ti s a v a uni ti, nu v a gndi ti c a logodna presupune neap arat de unul pe care s a face ti leg amntul c as atoriei s i s a v a lega ti pe via ta nu l pute ti iubi s i respecta. Fi ti foarte aten ti la promisiunile pe care le face ti; ns a este bine, cu mult mai bine, s a rupi o logodn a nainte de c as atorie dect s a te despar ti dup a aceea, a sa cum fac mul ti. Adev arata iubire este o plant a care are nevoie de ngrijire. Tn ara care si dore ste o c as atorie fericit as i plin a de pace, care vrea s a nu aib a parte n viitor de suferin te s i dureri, s a se ntrebe nainte de a- si oferi sentimentele: Are iubitul meu o mam a? Prin ce se distinge de ea? i caracterul ei? Recunoa ste el obliga tiile pe care le are fa ta pas a lui de dorin tele s i fericirea ei? Dac a el nu- si respect as i nu- si cinste ste mama, va dovedi el respect s i dragoste, bun atate s i aten tie de so fa ta tia sa? Cnd noutatea c as atoriei va trece, m a va mai iubi el? Va avea el r abdare cnd voi gre si sau va aspru, critic s i dictator? Adev arata afec tiune va acoperi multe gre seli; dragostea nu le va vedea. Tinerii ascult a prea mult de impulsuri. Ei nu trebuie s a cedeze att de repede, nici s a se lase captiva ti att de u sor de nf a ti sarea atr ag atoare a iubitului. Curtenia, a sa cum se desf as oar a n acest timp, este un aranjament de n sel aciune s i pref ac atorie, cu care are mai mult de-a face vr ajma sul suetelor dect Dumnezeu. Aici este nevoie de mult bun sim t, ns a adev arul este c a nu prea exist a.

Curtenie s i c as atorie

91

Dac a copiii ar mai apropia ti de p arin tii lor, dac a ar avea ncredere n ei s i le-ar spune bucuriile s i necazurile lor, ei s-ar scuti singuri de multe dureri n viitor. Cnd sunt tulbura ti s i nu s tiu care [106] este calea cea bun a, s a vin a n fa ta p arin tilor, s a prezinte lucrurile exact a sa cum le v ad ei s i s a cear a sfat de la ace stia. Cine ar putea mai n m asur a s a i aten tioneze n leg atur a cu anumite pericole dect p arin tii credincio si? Cine ar putea n telege mai bine dect ei temperamentele lor? Copiii care sunt cre stini vor pre tui mai presus de orice binecuvntare p amnteasc a iubirea s i aprobarea p arin tilor lor tem atori de Dumnezeu. P arin tii pot sim ti mpreun a cu copiii, pot s a se roage pentru ei s i mpreun a cu ei, pentru ca Dumnezeu s a-i apere s i s a-i c al auzeasc a. Mai presus de orice altceva, ei i vor ndrepta spre Prietenul s i Sf atuitorul care nu gre se ste niciodat a, care va al aturi de ei n neputin tele lor. El, care a fost ispitit n toate lucrurile, ca s i noi, dar f ar a p acat, s tie cum s a-i ajute pe cei care sunt . ispiti ti s i care vin la El prin credin ta The Review and Herald, 26 ianuarie, 1886. Pentru studiu suplimentar Instructorul tineretului, 21 aprilie, 1886, Educa tia n c amin; The Review and Herald, 25 mai, 1886, Recrea tia cre stinului. [107]

Importan ta instruirii n lucrarea lui Dumnezeu


. Activitatea lucr atorului nu este mic a sau lipsit a de importan ta Dac a el se dedic a unei ramuri a lucr arii, prima datorie este s a ia tur seama la el nsu si s i apoi la nv a ta a. El trebuie s a- si cerceteze propria lui inim as i s a dea la o parte p acatul, apoi s a p astreze mereu Modelul, pe Isus Hristos, ca exemplu al s n fa ta au. El nu trebuie s a simt a c a are libertatea s a fac a ce vrea dup a cum i dicteaz a nclina tiile sale. El este proprietatea lui Isus. El a acceptat o chemare nalt as i, viitoare trebuie s din aceasta, ntreaga via ta a e colorat as i modelat a de aceasta. El a intrat n s coala lui Hristos s i poate ob tine cunoa sterea lui Hristos s i a misiunii Lui, iar lucrarea pe care o ndepline ste va performant a. Toate puterile lui trebuie s a e controlate de marele tor. Fiecare facultate a min nv a ta tii s i ecare organ al trupului trebuie p astrate, pe ct este posibil, ntr-o ct mai bun a stare de s an atate, astfel nct lucrarea lui Dumnezeu s a nu e marcat a de amprenta caracterului s au decitar. nainte ca o persoan a s a se preg ateasc a s a devin a profesor al adev arului pentru cei care stau n ntuneric, trebuie s a nve te el nsu si. El trebuie s a e bucuros s a primeasc a sfat. Nu- si poate a seza piciorul pe a doua, a treia, a patra sau a cincea scar a a progresului nainte de a ncepe cu prima treapt a. Mul ti socotesc c a ei corespund pentru lucrare, cnd ei de abia dac as tiu cte ceva despre aceasta. Dac a unora ca ace stia li se ng aduie s a nceap a s a lucreze bizuindu se doar pe propriile lor puteri, ei nu vor dobndi acea cuno stin ta pe care au privilegiul s a o ob tin as i vor sorti ti s a lupte cu multe greut a ti, pentru care sunt complet nepreg ati ti. Fiec arui lucr ator i este acordat privilegiul de a se dezvolta s i el trebuie s a fac a orice pentru a atinge acest obiectiv. Ori de cte ori este f acut un efort special ntr-un loc important, trebuie nin tat un sistem de lucru perfec tionat, astfel nct cei care doresc s a devin a colportori sau s a lucreze din cas a n cas a, precum s i cei care vor s a [108] tin a studii biblice n familii s a poat a primi instruirea necesar a. Cei care sunt lucr atori trebuie de asemenea s a nve te; n timp ce pastorul 92

Importan ta instruirii n lucrarea lui Dumnezeu

93

tur lucreaz a prin cuvnt s i nv a ta a, ei nu trebuie s a e nep as atori, ca s i cum nu ar nimic pentru ei n cuvntul pe care au nevoie s a l aud a. Ei nu trebuie s a-l priveasc a pe vorbitor ca pe un orator, ci ca pe un sol al lui Dumnezeu pentru oameni. Anumite preferin te personale s i prejudec a ti nu trebuie ng aduite a-i inuen ta cnd ascult a. Dac a to ti ar imita exemplul lui Corneliu s i ar spune: De aceea, noi to ti ne-am adunat aici naintea lui Dumnezeu pentru a asculta toate lucrurile pe care ti le-a poruncit Domnul s a ni le spui, ar avea mult mai mult folos de pe urma predicilor pe care le ascult a. Ar trebui s a existe unitate ntre s colile noastre de instruire n lucrarea misionar a pentru cei care vor intra n cmp ca lucr atori. Ei trebuie s a simt a c a trebuie s a si fac a ucenicia pentru a se deprinde cu lucrarea de convertire a suetelor. Lucrarea din aceste s coli trebuie diversicat a. Studiul Bibliei trebuie s a e socotit cel mai important s i, n acela si timp, trebuie f acut a o instruire sistematic a pentru cultivarea min tii s i deprinderea cu diferite maniere, astfel s a poat a nv a ta s a-i abordeze pe oameni prin cea mai bun a metod a posibil a. To ti trebuie s a nve te s a lucreze cu tact s i amabilitate s i n spiritul lui Hristos. Ei nu trebuie s a nceteze niciodat a s a nve te, ci trebuie s a sape continuu dup a adev ar s i dup a cele mai bune metode de lucru, ca s i cum ar c auta aur. Fie ca to ti cei care ncep aceast a lucrare s a se decid a s a nu renun te niciodat a la dorin ta de a deveni lucr atori de cea mai bun a calitate. n vederea acestui lucru, ei nu trebuie s a ng aduie ca mprejur arile s a-i abat a din drum sau s a ac tioneze din impuls, ci, dimpotriv a, s a se str aduiasc a din r asputeri s a n teleag a adev arul, cu toate implica tiile lui. B arba ti cu capacit a ti deosebite au fost mult dezavantaja ti pentru c a min tile lor nu au fost instruite pentru lucrare. Sim tind c a este nevoie de lucr atori, ei au p as it n gol s i cu toate c a poate c a au realizat multe lucruri bune, acestea au reprezentat n multe cazuri nu mai [109] mult de o zecime din ceea ce ar putut realiza, dac a ar beneciat de o instruire corespunz atoare de la nceput. Mul ti dintre cei care doresc s a se dedice slujirii lui Dumnezeu nu simt nevoia s a se instruiasc a n mod special pentru aceasta. ns a tocmai cei care simt astfel sunt cei care au cea mai mare nevoie de instruire ct mai deplin a. Atunci cnd au pu tine cuno stin te despre ei n si si s i despre lucrare, ei simt c a sunt cei mai calica ti. ns a,

94

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

cnd s tiu mai mult, atunci ei ncep s a- si vad a ignoran ta s i inecien ta. Cnd si cerceteaz a inima cu mai mare aten tie ei vor descoperi att de multe lucruri care nu corespund caracterului Domnului Hristos, nct vor striga: Cine poate r aspunde acestor lucruri? s i, n adnc a , se vor lupta zi de zi s umilin ta a intre ntr-o leg atur a ct mai strns a cu Domnul Hristos. R astignindu- si eul, ei si a seaz a piciorul pe c ararea pe care El i poate conduce. , n timp ce caut Exist a pericolul ca lucr atorul f ar a experien ta a s a se calice pentru lucrare, s a simt a c a este competent pentru orice tur pozi tie, cnd, de fapt, el este r av as it de diverse vnturi de nv a ta a. El nu poate face acest lucru f ar a s a- si pun a n pericol propriul suet. Dac a vin asupra lui ncerc ari s i ispite, Domnul i va da putere s a le treac a cu bine; ns a, atunci cnd cineva se a seaz a n calea ispitei, adesea se ntmpl a c a Satana, prin agen tii lui, i d a peste cap sim ta mintele, astfel nct l z ap ace ste s i i ncurc a mintea. Prin comuniune cu Dumnezeu s i o cercetare srguincioas a a Scripturilor, lucr atorul trebuie s a devin a st apn pe sine nainte de a ncepe s a i nve te pe al tii. Ioan, ucenicul iubit, a fost exilat pe insula Patmos, ca s a poat a izolat de orice lupt as i chiar de lucrarea pe care o iubea, pentru ca Domnul s a poat a comunica cu el s i s a deschid a n fa ta lui scenele de ncheiere a istoriei acestui p amnt. Ioan Botez atorul a nv a tat n pustiu solia pe care trebuia s a o vesteasc a, spre a preg ati calea Aceluia care avea s a vin a. ns a, mai presus de orice, aceia care s-au hot art s a devin a slujitori ai lui Hristos trebuie s a devin a con stien ti de faptul c a ei trebuie [110] s a e oameni converti ti. Inima trebuie s a e curat a. s Evlavia este esen tial a pentru aceast a via ta i pentru cea viitoare. c B arbatul care nu are un caracter solid, virtuos, cu siguran ta a nu va onora cauza adev arului. Tinerii care doresc s a e mpreun a lucr atori cu Dumnezeu trebuie s a aib a inima curat a. Pe buzele s i limba lor nu trebuie s a se g aseasc a viclenie. Gndurile trebuie s a e curate. Sn tenia vie tii s i a caracterului constituie un lucru rar, ns a lucr atorul trebuie s a aib a aceste lucruri, altfel nu poate trage la jug mpreun a cu Hristos. Domnul Hristos spune: F ar a Mine nu pute ti face nimic. Dac a cei care si propun s a lucreze pentru binele altora s i pentru mntuirea semenilor lor se vor baza pe propria lor n telepciune, vor da gre s. Dac a vor avea o imagine corect a cu privire la ei n si si, atunci ei vor capabili s a se ncread a n Dumnezeu s i s a a stepte ajutorul

Importan ta instruirii n lucrarea lui Dumnezeu

95

Lui. Nu te bizui pe priceperea ta. Recunoa ste-L n toate c aile tale s i El ti va netezi c ar arile. Atunci vom avea privilegiul s a m c al auzi ti de un sf atuitor n telept, iar cercet atorul sincer al adev arului s i al cuno stin tei va primi mai mult a pricepere. Motivul pentru care nu avem mai mul ti oameni preg ati ti, cu vaste cuno stin te, este datorit a ncrederii n propria lor n telepciune, care este m arginit a, s i datorit a faptului c a ei caut a s a- si impun a propriul lor model n lucrare, n loc s a urmeze modelul l asat de Dumnezeu. s Ei nu se roag a cu st aruin ta i nu men tin deschis a comunicarea ntre Dumnezeu s i propriile lor suete, pentru ca s a-I poat a recunoa ste vocea. Solii luminii vor veni n ajutorul acelora care se simt slabi n puterea lor, f ar a protec tia cerului. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie , caracterul trebuie modelat studiat mai mult s i trebuie tr ait n via ta dup a standardul de neprih anire pe care Dumnezeu l-a a sezat n Cuvntul S au. Atunci mintea se va dezvolta s i se va nt ari, va nnobilat a pentru c a va n telege lucrurile ve snice. n timp ce lumea de mesajul de avertizare s este nep as atoare s i indiferent a fa ta i mil a al Bibliei, poporul lui Dumnezeu, care vede c a sfr situl este aproape, ar trebui s a e mai hot art s i mai consacrat n a lucra mai serios pentru a-I putea aduce laud a celui care i-a chemat din ntuneric la [111] lumina Sa minunat a. Cunoa sterea este o putere, e spre bine, e spre r au. Religia pentru in Bibliei este unica siguran ta tele omene sti. Exist a mult a preocupare printre tinerii acestui veac pentru a nv a ta s a mearg a gra tios, s a danseze s i s a cnte la instrumente muzicale. ns a aceast a educa tie de a-L cunoa ste pe Dumnezeu s i de a r aspunde la cerin tele Lui nu le este pus a la dispozi tie. Educa tia care dureaz a ct ve snicia este aproape n ntregime neglijat a, ind socotit a demodat a s i indezirabil a. Educa tia copiilor, viznd formarea caracterului pentru binele lor prezent, pentru pacea s i fericirea lor s i a c al auzi pa sii lor pe c ararea preg atit a pentru cei r ascump ara ti ai Domnului, este considerat a demodat as i, ca atare, neimportant a. Ca s a v a pute ti vedea copiii intrnd pe por tile cet a tii lui Dumnezeu ca biruitori, ace stia trebuie educa ti s a se team a de Domnul s i s a tin a poruncile Sale n via ta de acum. Iat a asupra cui a rostit Domnul Isus binecuvntarea: Binecuvnta ti sunt cei care tin poruncile Lui ca s a aib a drept la pomul vie tii s i s a poat a intra pe por ti n cetate.

96

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Binecuvntarea este rostit a asupra acelora care cunosc voia lui Dumnezeu, descoperit a n Cuvntul S au. Biblia constituie marele instrument n minile Autorului ei pentru a nt ari mintea. Deschide ti gr adina min tii voastre pentru ca Gr adinarul ceresc s a o poat a cultiva. Deoarece se acord a att de pu tin a aten tie spuselor s i solicit arilor lui Dumnezeu, exist a att de pu tini care ard de ner abdare s a fac a lucrare misionar a, att de pu tini care s-au preg atit n orice privin ta . pentru a-L sluji pe Dumnezeu ct mai bine cu putin ta n general, se fac prea pu tine eforturi pentru a-i uni pe cei din s colile noastre cu cei din s colile noastre de diferite na tionalit a ti, pentru ca ace stia s a poat a educa ti s i astfel s a devin a corespunz atori pentru lucrarea att de nobil a, att de nalt as i att de cuprinz atoare n inuen ta pe care o r aspnde ste. Dumnezeu nchide ochii la zi . ns lele de ne stiin ta a o lumin a tot mai mare str aluce ste; lumina s i privilegiile de a n telege adev arul Bibliei sunt din bel sug, dac a [112] lucr atorii si vor deschide ochii priceperii. Adev arul trebuie s a se r aspndeasc a. Misiunile din str ain atate s i din tar a cheam a cre stini integri s a se angajeze n lucrarea misionar a. Misiunile din ora sele ri fac apel la oameni plini de Spiritul lui Hristos, din tar as i din alte ta care s a lucreze a sa cum a lucrat Hristos. [113] The Review and Herald, 14 iunie, 1887.

Educa tia corespunz atoare a tinerilor


Al treilea nger este reprezentat zburnd prin mijlocul cerului, ar atnd c a solia trebuie s a ajung a de-a lungul s i de-a latul p amntului. Este cea mai solemn a solie care a fost dat a vreodat a muritorilor, iar cei care sunt lega ti de lucrare trebuie s a simt a mai nti nevoia de educa tie s i de un proces de instruire ct mai complet pentru lucrare, n scopul de a utili n viitor; ar trebui s a se fac a planuri s i s a se depun a eforturi pentru preg atirea acelora care se vor angaja n orice ramur a a lucr arii. Lucrarea de pastora tie nu poate s i nu trebuie s a e ncredin tat a unor copii, nici predarea de studii biblice nu trebuie , deoarece, de ncredin tat a fetelor lipsite de experien ta si ei si ofer a serviciile s i vor s a aib a func tii de r aspundere, le lipse ste experien ta religioas a, dac a nu au o educa tie s i o instruire deplin a. Ei trebuie proba ti ca s a se vad a dac a vor trece testul; s i dac a nu au principiul ferm, con stiincios, c a trebuie s a e cu totul ceea ce le cere Dumnezeu s a e, ei nu vor reprezenta corect cauza noastr as i nu vor putea lucra n aceste timpuri. Surorile angajate n ecare misiune trebuie s a aib a deosebit deja, o experien ta a dobndit a de la cele care au experien ta s i care n teleg modalit a tile s i c aile de lucru. Lucrarea misionar a este continuu obstruc tionat a din lips a de lucr atori n telep ti, consacra ti s i evlavio si, care s a reprezinte n mod corect credin ta noastr a. Sunt nenum ara ti cei care ar trebui s a devin a misionari, dar care nu vor ajunge niciodat a n cmp pentru c a cei care sunt al aturi de ei n biseric a sau n colegii nu simt povara de a lucra mpreun a cu ei, de a le prezenta cerin tele lui Dumnezeu, s i nu se roag a cu ei s i pentru ei; iar perioada favorabil a care decide planurile s i cursul vie tii trece s i o dat a cu ea se sting s i convingerile lor; alte inuen te s i tendin te i atrag, iar tenta tia de a c auta pozi tii lume sti care, cred [114] ei, le vor aduce bani i atrag n valul lumii. Ace sti tineri ar putut c stiga ti pentru lucrare dac a s-ar f acut planuri bine organizate. Dac a bisericile din diferite locuri si vor face datoria, Dumnezeu va al aturi de ei prin Duhul S au s i va face ca lucrarea s a e nt arit a cu lucr atori credincio si. 97

98

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Scolile noastre trebuie s a e s coli de educa tie s i instruire; iar cei care le absolv a trebuie s a e preg ati ti din toate punctele de vedere pentru cmpul misionar, trebuie s a n teles m are tia lucr arii s i evlavia practic a ce trebuie s a e prezent a n experien ta de zi cu zi, pentru a putea corespunde s i pentru a utili n orice loc din lume, n biseric a sau n via cea mare a lui Dumnezeu, care face acum apel ri str pentru lucr atori n ta aine. Tinerilor trebuie s a li se acorde ncredere. Ei au un sim t al demnit a tii s i trebuie s a e respecta ti, pentru c a acesta este dreptul lor. Dac a elevilor li se d a impresia c a nu pot pleca sau veni, c a nu se pot a seza la mas a sau oriunde n alt a parte, nici m acar n camerele lor, f ar a a supraveghea ti, urm ari ti, critica ti, aceste lucruri i vor demoraliza, iar timpul de recreare nu va mai constitui o pl acere pentru ei. Con stiin ta faptului c a sunt continuu supraveghea ti este pentru ei mai mult dect tutela p arinteasc as i nseamn a ceva mult mai r au; c aci p arin tii n telep ti pot, cu tact, s a discearn a dincolo de aparen ta lucrurilor s i s a n teleag a ce se petrece n mintea f ar a astmp ar a tinerilor, din dorin tele pe care le au ace stia sau din nclina tiile lor, s i vor face planuri care s a contracareze r aul. ns a aceast a supraveghere continu a nu este normal as i produce tocmai acele rele care se caut a a evitate. S an atatea tinerilor necesit a mi scare zic a, voio sie s i o atmosfer a fericit a, pl acut a, care s a-i nconjoare pentru a- si p astra s an atatea zic as i a- si dezvolta un caracter simetric. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie deschis tinerilor, ns a nu tinerii sunt cei care s a-l prezinte. Celor care se ocup a de ei permanent pentru a le asigura un comportament bun, li se cere s a-i urm areasc a [115] n tot ceea ce fac. Iat a de ce acest sistem de educa tie, prin care se modeleaz a caracterele tinerilor, este cu totul d aun a-tor. Ave ti ca tint a minte s educarea min tii s i formarea unor sim ta i obiceiuri morale corecte. Materiile de studiu trebuie s a e, n general, pu tine s i bine alese, iar cei care frecventeaz a colegiile noastre trebuie s a benecieze de o instruire diferit a de cea din s colile obi snuite. n general, dac a au avut p arin ti n telep ti s i tem atori de Dumnezeu, au fost nv a ta ti principiile cre stine. Cuvntul lui Dumnezeu a fost respectat n c aminele lor, turile acestuia au fost f iar nv a ta acute legea c aminului. Ei au fost crescu ti s i nv a ta ti potrivit Evangheliei, iar cnd vin n s coli, aceea si educa tie trebuie continuat a. Principiile, obiceiurile s i practicile lumii

Educa tia corespunz atoare a tinerilor

99

nu constituie educa tia de care au nevoie; ns a ei trebuie s a vad a c a profesorii din s colile lor au grij a de suetele lor, c a ei se intereseaz a de bun astarea lor spiritual as i c a religia este cel mai important principiu pe care l au n vedere; c aci iubirea s i frica de Domnul constituie nceputul n telepciunii. Tinerii desp ar ti ti de atmosfera din c amin, de regulile din familie s i de ngrijirea p arin tilor, dac a sunt , n general, l asa ti s a- si aleag a ei n si si tovar as ii, vor avea de f acut fa ta n via ta lor, unei crize care nu favorizeaz a evlavia sau respectarea principiului. De aceea, ori de cte ori se deschide o s coal a, trebuie s a existe inimi calde care s a se preocupe de tinerii no stri. Este nevoie de ta ti s i mame care s a poat a oferi o simpatie plin a de c aldur a, care s a sf atuiasc a cu bun atate s i s a trateze problemele religioase n modul . Dac cel mai pl acut cu putin ta a exist a dintre aceia care prelungesc exerci tiul religios pn a la plictiseal a, ei vor l asa puternice impresii n min tile tinerilor, astfel nct ace stia vor asocia religia cu tot ce este sec, nepl acut s i neinteresant. Si ace sti tineri nu si aleg ca standard cele mai nalte principii, ci pe cele mai slabe, iar un standard sc azut i va strica pe aceia care, dac a ar fost nv a ta ti n mod corespunz ator, ar fost calica ti nu doar spre a o binecuvntare pentru cauz a, dar s i pentru biseric as i pentru lume. Pietatea arz atoare, activ a, este [116] s esen tial a pentru profesor. Altarul de diminea ta i de sear a din capel a s i ntlnirile din Sabat pot s a devin a, dac a nu exist a o preocupare al deosebit a pentru acestea s i dac a lipse ste spiritul d at ator de via ta lui Dumnezeu, cele mai seci, mai formale s i mai amare amestecuri, iar pentru tineri, cele mai mpov arate, nepl acute s i neatractive din tot ce se practic a la s coal a. ntlnirile sociale trebuie s a e bine pl anuite s i organizate, astfel nct ele s a nu e doar pl acute s i atractive. Cei care sunt competen ti s a-i educe pe tineri, s a nve te ei n si si n s coala lui Hristos, s a nve te lec tii pe care apoi s a le predea tinerilor. Este nevoie de consacrare sincer a, serioas a, din inim a. Trebuie evitat a orice viziune ngust a. Profesorii care pn a acum, datorit a mndriei, nu au fost apropia ti de copii, s a e una cu ace stia n jocurile s i n sporturile lor, f ar a s a lase impresia c a i urm aresc, c a merg de jur mprejurul lor p astrnd o alur a de maiestate, ca s i cum ar ni ste solda ti n uniform a care sunt de gard a n jurul lor. ns as i prezen ta voastr a le modeleaz a cursul ac tiunii lor. Unirea cu ei va face ca inima voastr a s a bat a cu o nou a afec tiune. Tinerii au

100

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

nevoie de simpatie, afec tiune s i iubire, altfel se descurajeaz a. Un spirit de nu-mi pas a de nimeni s i nim anui nu-i pas a de mine pune st apnire pe ei s i, chiar dac a sus tin c a sunt urma si ai lui Hristos, pe urma lor se a a diavolul care i ispite ste s i sunt n primejdia de a . Atunci ajunge descuraja ti, c aldicei s i de a se dep arta de credin ta unii simt c a este datoria lor s a-i nvinov a teasc as i s a-i trateze cu r aceal a, socotindu-i mai r ai dect sunt n realitate, s i doar c tiva, poate chiar nici unul, simt c a au datoria s a fac a un efort personal pentru ndreptarea acestora s i ndep artarea impresiilor d aun atoare pe care ace stia le-au primit. Obliga tiile profesorului sunt importante s i sacre, ns a nici o parte a lucr arii nu este mai important a ca aceea de a se ngriji de tineri cu dragoste, astfel nct ace stia s a poat a sim ti c a i socotim prieteni. O dat a ce le c stigi ncrederea, i po ti conduce, i po ti controla s i . Motiva [117] instrui cu u surin ta tiile snte ale principiilor noastre cre stine trebuie s a e vizibile n via ta noastr a. Mntuirea elevilor no stri constituie cea mai mare preocupare pentru profesorul care se teme de Dumnezeu. El este lucr atorul lui Hristos, iar efortul s au special s i hot art trebuie s a e pentru salvarea suetelor de la condamnare s i de a le c stiga pentru Isus Hristos. Dumnezeu cere acest lucru de la de cur profesori. Fiecare trebuie s a duc a o via ta a tie s i evlavie s i s a depun a eforturi st aruitoare pentru a- si face toat a datoria. Dac a inima este entuziast a de dragostea pentru Dumnezeu, sentimentele vor curate, lucru care este esen tial; rug aciunile vor erbin ti s i vor date avertismente pline de credincio sie. Neglija ti aceste lucruri s i atunci suetele care sunt n grija voastr a vor n pericol. Mai bine petrece ti mai pu tin timp n discursuri lungi sau n studiu dect s a v a neglija ti aceste datorii. Dup a ce depun toate aceste eforturi, profesorii s-ar putea s a descopere c a unii din cei care sunt n grija lor dezvolt a caractere neprincipiale. Ei sunt exibili n ceea ce prive ste etica lor, ca rezultat, n multe cazuri, al exemplelor gre site pe care le-au avut s i al neglij arii disciplinei de c atre p arin tii lor. Iar profesorii, chiar dac a fac tot ce curat pot, nu vor reu si s a-i aduc a pe ace sti tineri la o via ta as i sfnt a; cu r s i dup a ce i nva ta abdare, dup a ce trudesc cu toat a in ta s i cu rug aciune arz atoare, ei sunt dezam agi ti de cei n care si puseser a speran te att de mari. Pe lng a acestea, se mai adaug as i repro surile p arin tilor care vin la ei, pentru c a nu au avut puterea de a contracara

Educa tia corespunz atoare a tinerilor

101

inuen ta exemplului s i instruirii lor nen telepte. Dup a ce si face datoria, profesorul se love ste de aceste descuraj ari. ns a el trebuie s a continue s a lucreze, ncrezndu-se n Dumnezeu, care va lucra pentru el, s a stea la postul lui cu curaj s i s a ac tioneze mai departe . Al prin credin ta tii vor salva ti pentru Dumnezeu s i inuen ta lor va exercitat a n a-i salva pe al tii. Fie ca pastorii, instructorii de la Scoala de Sabat s i profesorii din colegiile noastre s a- si uneasc a inima, suetul s i scopul n lucrarea de salvare de la ruin a a tinerilor no stri. Mul ti au considerat c a nu conteaz a prea mult dac a nu avem o educa tie deplin a s i a fost acceptat un standard sc azut n ceea ce prive ste cuno stin ta. Iar acum, cnd este nevoie de oameni potrivi ti pentru diferite pozi tii de ncredere, ace stia nu sunt u sor de g asit; s i [118] cnd se caut a femei cu mintea echilibrat a, cu o educa tie care s a nu e supercial a, ci una care s a le fac a n stare s a ocupe pozi tii de ncredere, acestea nu sunt u sor de g asit. Ceea ce merit a s a e f acut trebuie realizat bine. n timp ce religia trebuie s a e elementul de baz a din ecare s coal a, aceasta nu trebuie ns a s a conduc a la neglijarea celorlalte realiz ari n privin ta educa tiei. n timp ce atmosfera religioas a trebuie s a predomine n s coal a, s a- si r aspndeasc a inuen ta, aceasta i va determina pe cei care sunt cu adev arat cre stini s a- si simt a mai profund nevoia de a dobndi cuno stin te ct mai depline, pentru a- si putea folosi ct mai bine capacit a tile acordate lor de Dumnezeu. Ei cresc n harul s i cuno stin ta Domnului nostru mntului pe care li-l Isus Hristos, vor nemul tumi ti datorit a sim ta dau nedes avr sirile lor s i vor c auta continuu s a- si concentreze toate puterile min tii pentru a putea deveni cre stini inteligen ti. Domnul Isus este dezonorat de idei s i planuri slabe din partea noastr a. Acela care nu simte cerin tele obligatorii ale Legii lui Dumnezeu s i neglijeaz a s a tin a ecare porunc a ncalc a ntreaga Lege. Acela care se mul tume ste s a ating a doar par tial standardul de neprih anire s i care nu nvinge orice du sman al spiritualit a tii nu poate ndeplini cerin tele lui Hristos. El dispre tuie ste ntregul plan privind via ta lui religioas a, s i acest lucru sl abe ste caracterul s i, sub puterea ispitei, defectele din caracterul s au c stig a suprema tia s i astfel r aul triumf a. El trebuie s a e perseverent s i hot art, pentru a atinge cel . n multe cazuri, trebuie nvinse ideile mai nalt standard cu putin ta s i obiceiurile preconcepute pentru ca s a putem nainta n via ta de

102

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

. Cre credin ta stinul credincios aduce mult a road a, el este un lupt ator; el nu este lene s, ci si va pune ntreaga armur a pentru a se lupta n b at aliile Domnului. Lucrarea esen tial a este de a face ca gusturile, pofta, pasiunile, motivele, dorin tele s a e corespunz atoare marelui standard moral de neprih anire. Lucrarea trebuie s a nceap a din inim a. Aceasta trebuie s a e curat a, s a se conformeze ntru totul voin tei lui [119] Dumnezeu, pentru ca nu cumva vreo pasiune, obicei sau defect s a pun a st apnire s i s a devin a o putere de distrugere. Dumnezeu nu accept a nimic altceva dect o inim a ntreag a. Dumnezeu dore ste ca to ti profesorii din s colile noastre s a e ecien ti. Dac a sunt avansa ti n privin ta cuno stin telor spirituale, ei vor sim ti c a este important s a nu aib a decien te n privin ta cunoa sterii s tiin tice. Evlavia s i experien ta religioas a stau la temelia adev aratei solid educa tii. ns a nu nseamn a c a, dac a au o experien ta a n cele religioase, au tot ce le trebuie pentru a deveni educatori. Evlavia nu trebuie desconsiderat a, ns a au nevoie s i de o cunoa stere temeinic aa s tiin telor. Aceasta va face din ei nu doar ni ste cre stini buni, practici, ci i va face capabili s a i educe pe tineri s i n acela si timp vor avea n telepciunea cereasc a de a-i conduce la fntnile cu ap a vie. Este cre stin acela care are ca tint a cele mai nalte realiz ari n scopul de a face bine altora. Cuno stin ta mbinat a armonios cu un caracter asemenea lui Hristos va face din acea persoan a cu adev arat o lumin a n lume. Dumnezeu lucreaz a o dat a cu eforturile omului. To ti cei care si dau toat a silin ta ca alegerea s i chemarea lor s a e sigure vor sim ti c a o cunoa stere supercial a nu-i va face n stare s a e religioas folositori. Educa tia echilibrat a de o experien ta a solid a l face pe copilul lui Dumnezeu capabil s a ndeplineasc a ferm, cu de la Isus, pricepere s i hot art lucrarea ncredin tat a lui. Cine nva ta tor pe care l-a cunoscut lumea vreodat cel mai mare nv a ta a, va avea nu numai un caracter cre stin simetric, dar s i o minte instruit a pentru lucrul ecient. Min tile care sunt rapide n a discerne esen ta lucrurilor . vor p atrunde mai adnc dect n aparen ta , Dumnezeu nu dore ste ca noi s a m mul tumi ti cu o minte lene sa nedisciplinat a, cu o gndire greoaie s i cu o memorie slab a. El vrea ca ecare profesor s a e ecient, s a nu e mul tumit cu orice fel de succes, ci s a simt a nevoia de a st arui continuu pentru a dobndi ct mai multe cuno stin te. Corpurile s i suetele noastre apar tin lui Dumnezeu, c aci El ne-a r ascump arat. El ne-a ncredin tat talente s i a

Educa tia corespunz atoare a tinerilor

103

f acut posibil ca s a dobndim tot mai multe, ca s a putem n stare s a [120] ne ajut am pe noi n sine s i pe al tii spre a nainta pe calea vie tii. Datoria ec arei persoane este de a se dezvolta s i pune la lucru darurile ce i-au fost ncredin tate de Dumnezeu, cu care s a fac a cea mai serioas a, cea mai practic a lucrare, att n ceea ce prive ste lucrurile vremelnice, ct s i n cele religioase. Dac a to ti ar con stien ti s-ar observa n s de acest lucru, ce mare diferen ta colile, bisericile s i misiunile noastre! ns a cei mai mul ti sunt mul tumi ti cu pu tine cuno stin te mediocre, cu cteva realiz ari; s i dorin ta de a b arba ti , asemenea lui Daniel s i Moise, oameni cu o puternic a inuen ta b arba ti ale c aror caractere au devenit armonioase lucrnd pentru binecuvntarea omenirii s i pentru slava lui Dumnezeu o asemenea doar pu experien ta tini au avut-o, iar urmarea este c a sunt doar c tiva care corespund acum pentru marea nevoie a acestor timpuri. Dumnezeu nu-i ignor a pe ne stiutori, ns a, dac a sunt lega ti de Hristos, dac a sunt sn ti ti prin adev ar, ei vor dobndi continuu pricepere. Exercitndu- si toate puterile pentru a-L sl avi pe Dumnezeu, ei si vor m ari capacitatea de a-L glorica. ns a cei care vor s a r amn a ngu sti, socotind c a Dumnezeu i-a acceptat a sa cum i-a g asit, sunt nebuni; cu toate acestea, exist a sute s i mii de oameni care fac acest lucru. Dumnezeu le-a ncredin tat mecanismul vie tii s i acesta trebuie utilizat zilnic pentru ca mintea s a poat a ajunge pe cele mai nalte s culmi. Este o ru sine c a mul ti leag a ignoran ta de umilin ta i, n ciuda posibilit a tilor pe care le avem n privin ta educa tiei, att de mul ti oameni vor s a r amn a n aceea si stare de lips a de cunoa stere n care s-au aat atunci cnd adev arul a ajuns la ei pentru prima dat a. Ei nu se dezvolt a din punct de vedere mintal; ei nu sunt mai potrivi ti sau mai preg ati ti pentru a face fapte mari s i fapte bune dect atunci cnd au auzit adev arul pentru prima dat a. pe al Mul ti dintre cei care i nva ta tii adev arul nceteaz a s a nve te ei n si si, s a sape, s a sape continuu pentru adev ar ca dup a o comoar a ascuns a. Min tile lor ating un standard mediocru, comun; ns a ei nu , nu de dragul ambi caut a s a devin a oameni cu inuen ta tiei personale, ci pentru Hristos, pentru a putea descoperi puterea adev arului asupra intelectului. Nu este p acat s a apreciezi talentul literar, dac a nu este [121] idolatrizat; ns a nimeni nu trebuie s a lupte pentru slav a de sart a, pentru n al tarea eului. Dac a lucrurile stau astfel, exist a o lips aa

104

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

n telepciunii care vine de sus, care este mai nti curat a, apoi pa snic a, u sor de nduplecat, plin a de dragoste s i de roade bune. Misiunile ntemeiate n ora sele noastre, dac a sunt conduse de b arba ti care au capacitate de a conduce cu n telepciune aceste misiuni, vor lumini permanente care vor str aluci n mijlocul ntunericului moral. Deschiderea Scripturilor prin intermediul studiilor biblice constituie o parte esen tial a a lucr arii acestor misiuni; ns a lucr atorii nu se pot apuca de aceast a lucrare pn a ce nu se preg atesc pentru aceasta. Mul ti ar trebui s a e instrui ti n s coal a cum s a studieze, s a- si aduc a mintea s i gndurile sub controlul voin tei s i cum s a- si foloseasc a n telept puterile mintale. Noi, ca popor, avem multe de nv a tat nainte de a ne angaja n marea lucrare de preg atire a unui popor care s a stea n picioare n ziua Domnului. Scolile noastre de Sabat, care trebuie s a-i instruiasc a pe copii s i tineri, sunt prea superciale. Cei care le conduc trebuie s a lucreze mai srguincios. Trebuie s a pun a mai mult a inim as i mai mult efort n lucrarea pe care o fac. Ei trebuie s a e cercet atori st aruitori religioas ai Bibliei s i s a aib a o experien ta a mai profund a, pentru a s ti cum s a conduc a Scoala de Sabat dup a rnduiala Domnului s i cum s a-i conduc a pe copii s i tineri la Mntuitorul lor. Aceasta este una din ramurile lucr arii care nu merg prea bine din lips a de b arba ti s i femei ecien ti, cu putere de discern amnt, care se simt datori fa ta de Dumnezeu pentru a- si folosi puterea pe care o au, nu pentru a n al ta eul, nu pentru o slav a de sart a, ci pentru a face bine. Ct de mare s i vast a este porunca: Duce ti-v as i nv a ta ti toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat alui, al Fiului s i al Sfntului Duh: s i nv a ta ti-i s a p azeasc a toate lucrurile pe care vi le-am poruncit; s i iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl lumii! Ce onoare este acordat a aici omului s i totu si ct de mul ti rm! Ct de pu r amn pe ta tini sunt cei care se avnt a n larg s i si [122] arunc a mrejele! Dac a acest lucru trebuie f acut, dac a oamenii trebuie s a e mpreun a lucr atori cu Hristos, dac a sunt chema ti b arba ti ca s a activeze n misiuni pentru a lucra cu tot felul de oameni, atunci este nevoie de o preg atire special a pentru aceast a lucrare. The Review and Herald, 21 iunie, 1887.

Educa tia corespunz atoare a tinerilor

105

Pentru studiu suplimentar The Review and Herald, 17 aprilie, 1888, n telepciunea divin a. [123]

Valoarea studierii Bibliei


Toat a Scriptura este insuat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire; pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a (2 Timotei 3, 16.17). Cuvntul lui Dumnezeu este ca o vistierie, con tinnd tot ce este necesar pentru des avr sirea omului lui Dumnezeu. Noi nu pre tuim Biblia a sa cum ar trebui. Noi nu evalu am bog a tiile ei la justa lor valoare s i nici nu suntem con stien ti de necesitatea de a cerceta Scripturile pentru noi n sine. Oamenii neglijeaz a studiul Cuvntului lui Dumnezeu pentru a ndeplini cine s tie ce lucru vremelnic sau pentru vreo pl acere. Lucruri de mic a valoare sunt aduse ca scuz a pentru ignorarea Scripturilor, date prin inspira tie de c atre Dumnezeu. ns a orice lucru care are caracter vremelnic trebuie mai degrab a l asat deoparte dect a neglija acest studiu att de important, care ne face n telep ti n vederea dobndirii vie tii ve snice! M a doare inima cnd v ad cum oameni care pretind c a a steapt a revenirea lui Isus si cheltuiesc timpul s i talan tii cu c ar ti banale, care nu con tin nimic cu privire la adev arurile speciale pentru timpul nostru c ar ti de pove sti, biograi, c ar ti ce con tin teorii s i specula tii omene sti. Lumea este plin a de astfel de c ar ti; se g asesc pretutindeni; ns a se pot oare angaja urma sii lui Hristos ntr-o lucrare att de obi snuit a cnd exist a o nevoie stringent a dup a adev arul lui Dumnezeu la orice pas? Nu este misiunea noastr a s a r aspndim asemenea c ar ti. Sunt mii de oameni care fac acest lucru, care oricum nu s tiu s a fac a altceva mai bun. Noi avem o misiune bine denit as i nu trebuie s a o pierdem din vedere pentru lucruri periferice, secundare, folosind oameni s i mijloace pentru a aduce n aten tia oamenilor c ar ti care nu au leg atur a cu adev arul prezent. V a ruga ti voi pentru naintarea adev arului? Atunci lucra ti pentru din inimi sincere s el s i ar ata ti c a rug aciunile voastre se nal ta i [124] serioase. Dumnezeu nu face minuni acolo unde a pus la ndemn a mijloace prin care lucrarea poate ndeplinit a. Folosi ti-v a timpul s i 106

Valoarea studierii Bibliei

107

talentele voastre n slujba Sa s i El nu Se va da napoi s a vi Se al ature. ranul nu ar Dac a ta as i nu seam an a, Dumnezeu nu va face o minune prin care s a anuleze rezultatele neglijen tei lui. Timpul seceri sului g ase ste cmpul f ar a rod nu sunt snopi de cules, nu sunt grne s de strns n hambar. Dumnezeu a dat s amn ta i p amnt, soare s i ploaie; dac a ar folosit mijloacele pe care le-a avut la ndemn a, agricultorul ar primit corespunz ator cu ceea ce ar sem anat s i cu truda lui. Exist a legi m are te care guverneaz a lumea naturii, iar lucrurile spirituale sunt controlate de principii la fel de sigure; mijloacele trebuie ntrebuin tate pentru un anumit scop, dac a se doresc rezultate. Cei care nu fac ei n si si eforturi hot arte nu lucreaz a n armonie cu legile lui Dumnezeu. Ei nu folosesc ceea ce le-a pus la dispozi tie Tat al ceresc s i nu se pot a stepta s a primeasc a napoi dect lucruri mediocre. Duhul Sfnt nu-i constrnge pe oameni s a ntreprind a o anumit a ac tiune. Noi suntem agen ti morali liberi; iar cnd avem argumente suciente cu privire la datoria noastr a, suntem l asa ti s a decidem singuri ce vrem s a facem. Tu, care a step ti trnd avind ca Dumnezeu s a fac a o minune pentru a lumina lumea cu privire la adev ar, vreau s a te ntreb dac a ti-ai folosit mijloacele pe care ti le-a dat Dumnezeu pentru naintarea cauzei Sale. Tu, care te rogi pentru lumin as i adev ar din cer, ai studiat Scriptura? Ai nsetat tu dup a laptele cel sincer al cuvntului, pentru ca s a po ti cre ste prin el? Te-ai supus tu nsu ti poruncii care spune: asta s a faci, asta s a nu faci? Acestea sunt cerin te clare s i nu este loc pentru lenevie n via ta cre stinului. Tu, care te plngi de s ar acia ta spiritual a, cau ti s a cuno sti s i s a mpline sti voia lui Dumnezeu? Te str aduie sti tu s a intri pe poarta cea strmt a? Exist a de lucru, foarte mult de lucru, pentru Domnul. Relele pe care le condamn a Cuvntul lui Dumnezeu trebuie biruite. Tu singur trebuie s a lup ti contra lumii, [125] mpotriva rii p amnte sti s i mpotriva diavolului. Cuvntul lui Dumnezeu este numit sabia Duhului s i tu trebuie s a devii iscusit n folosirea ei, dac a vrei s a- ti croie sti drum printre o stile mpotrivitoare s i du smane prin ntuneric. Smulge-te s i tine-te ct mai departe de prietenii care ti pot face r au. Pre tuie ste privilegiul slujirii lui Hristos s i f a din aceasta un scop bine denit, s i anume de a-L l asa pe El s a te cure te de orice ntin aciune a rii s i a duhului. Via ta ve snic a merit a s a e dobndit a

108

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

de to ti s i Domnul Isus a spus: Cine nu las a tot ce are, nu poate ucenicul Meu. Cel care nu face nimic, ci a steapt a s a e constrns prin vreun mijloc supranatural, va continua s a a stepte n letargie s i ntuneric. Dumnezeu a dat Cuvntul S au. Dumnezeu vorbe ste suetului t au printr-un limbaj care nu gre se ste. Oare cuvntul gurii Lui nu este sucient pentru a- ti ar ata care este datoria s i a te ndemna s a o aduci la ndeplinire? s Cei care cerceteaz a cu umilin ta i cu rug aciune Scripturile, pentru a cunoa ste s i a face voia lui Dumnezeu, nu vor avea ndoieli cu de Dumnezeu. Pentru c privire la obliga tiile lor fa ta a dac a cineva tura. Dac dore ste s a fac a voia Sa, va cunoa ste nv a ta a vre ti s a cunoa ste ti taina evlaviei, trebuie s a urma ti cuvntul clar al adev arului sim tind sau nu, cu sentiment sau f ar a sentiment. Ascultarea trebuie s a existe din principiu, iar calea cea dreapt a trebuie urmat a n toate mprejur arile. Acesta este caracterul pe care l dore ste Dumnezeu n vederea mntuirii. Testul pentru un cre stin autentic este dat n Cuvntul lui Dumnezeu. Domnul Isus spune: Dac a M a iubi ti, ve ti p azi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste; iar cel care M a iube ste pe Mine va iubit de Tat al Meu s i Eu l voi iubi s i M a voi face cunoscut lui ... cine M a iube ste, va p azi cuvintele Mele s i Tat al Meu l va iubi s i Noi vom veni la el s i vom cina cu el. Cine M a iube ste nu va desconsidera cuvintele Mele; s i cuvntul pe care-l auzi ti nu este de la Mine, ci de la Tat al Meu care M-a trimis pe Mine. Acestea sunt condi tiile pe baza c arora suetele vor alese pentru via ta ve snic a. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu va constitui [126] dovada c a ai dreptul la o mo stenire mpreun a cu sn tii n lumin a. Dumnezeu cere des avr sirea carunterului; s i oricine dore ste aceasta, prin harul lui Hristos, trebuie s a ating a standardul cerin tei Sale s i va avea intrare liber a n mp ar a tia slavei. To ti cei care vor s a ating a acest standard n ceea ce prive ste caracterul va trebui s a- si foloseasc a mijloacele pe care le au de la Dumnezeu pentru acest scop. Dac a vre ti s a mo steni ti odihna care r amne pentru copiii lui Dumnezeu, trebuie s a deveni ti mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Trebuie s a duce ti jugul lui Hristos s a purta ti povara Lui, crucea Lui. Trebuie s a ti perseveren ti pentru a v a nt ari chemarea s i alegerea voastr a. Cerceta ti Scripturile s i ve ti vedea c a nici un u sau ic a a lui Adam nu este mntuit dac a nu ascult a de Legea lui Dumnezeu. Lumea nu

Valoarea studierii Bibliei

109

tine cont de Legea lui Dumnezeu; ns a cre stinii sunt chema ti s a se sn teasc a prin ascultarea de adev ar. Dac a vor s a poarte cununa, ei trebuie s a duc a crucea. s tur Biblia este singura regul a de credin ta i nv a ta a. Si nu exist a nimic care s a dea atta putere min tii a sa cum o face studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Nici o alt a carte nu are atta putere de a nnobila gndurile, de a da t arie facult a tilor mintale ca adev arurile toare, ale Bibliei. Dac vaste, n al ta a Cuvntul lui Dumnezeu ar studiat a sa cum trebuie, oamenii ar avea o minte mai cuprinz atoare, n scopuri, lucruri care sunt rar un caracter mai nobil s i consecven ta ntlnite n aceste timpuri. Mii de oameni din cei care slujesc la altar sunt lipsi ti de calit a tile esen tiale ale min tii s i caracterului, deoarece nu se dedic a studiului Scripturii. Ei sunt mul tumi ti cu o cunoa stere supercial a a adev arurilor att de adnci n nsemn atate; s i ei prefer a s a mearg a mai departe, pierznd mult pe toate planurile, n loc s a comoara ascuns caute cu st aruin ta a. Cercetarea adev arului l va r aspl ati pe cel ce caut a la orice pas s i ecare descoperire i va deschide cmpuri mai bogate de investigare. Oamenii sunt schimba ti n func tie de ceea ce gndesc. Dac a gnduri s i lucruri obi snuite captiveaz a aten tia, omul respectiv va unul obi snuit. Dac a este neglijent s i nu dore ste s a dobndeasc a dect o cunoa stere supercial a a adev arului lui Dumnezeu, el nu va primi [127] binecuvnt arile bogate pe care Dumnezeu vrea s a i le acorde cu pl acere. Este o lege a min tii aceea c a ea se va ngusta sau se va dezvolta n func tie de nsemn atatea lucrurilor cu care se ocup a. Puterile min tii restrnse s vor cu siguran ta i si vor pierde capacitatea de a pricepe nsemn atatea adnc a a Cuvntului lui Dumnezeu, dac a nu sunt puse cu t arie s i n mod consecvent la lucru n cercetarea adev arului. Mintea se va dezvolta dac a va folosit a pentru a face conexiuni ntre subiectele Bibliei, comparnd text cu text s i lucrurile spirituale cu cele spirituale. S a treac a dincolo de ceea ce este la supercial; cele mai bogate comori ale gndirii l a steapt a pe cercet atorul iscusit s i silitor. pe al Cei care i nva ta tii cea mai important a solie care a fost dat a vreodat a lumii trebuie s a- si disciplineze mintea pentru a n telege semnica tia acesteia. Tema mntuirii necesit a cel mai profund studiu, iar adncimile ei nu vor niciodat a pe deplin explorate. Nu trebuie s a te temi c a vei epuiza pe deplin aceast a minunat a tem a.

110

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Adap a-te ct po ti de mult din fntna mntuirii. Du-te tu nsu ti la fntn a, pentru ca s a po ti nviorat s i pentru ca Isus s a fac a din tine un izvor de ap a care s a t sneasc a n via ta ve snic a. Numai adev arul s i religia Bibliei vor putea trece cu bine testul judec a tii. Noi nu trebuie s a interpret am Cuvntul lui Dumnezeu dup a cum ne place, dup a interese lume sti, ci s a ne ntreb am n mod cinstit: Ce vrei Tu s a fac? Voi nu sunte ti ai vo stri, c aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Si cu ce pre t! Nu cu lucruri pieritoare, ca argintul s i aurul ... ci cu sngele cel pre tios al lui Hristos. Cnd omul a fost pierdut, Fiul lui Dumnezeu a spus: Eu l voi r ascump ara, voi deveni siguran ta s i nlocuitorul lui. El a l asat la o parte ve smntul S au mp ar atesc, Si-a mbr acat divinitatea cu umanitate, S-a dat jos de pe tronul regesc, ca s a poat a ajunge pn a la cea mai de jos treapt a a nenorocirii s i ispitirii omene sti, s a poat a ridica din nou natura noastr a dec azut a s i s a fac a posibil ca noi s a devenim biruitori, i ai lui Dumnezeu, mo stenitori ai mp ar a tiei ve snice. S a l as am noi atunci oare ca vreun [128] lucru p amntesc s a ne ndep arteze de pe calea adev arului? S a nu tur prob am noi orice nv a ta as i teorie, supunnd-o testului Cuvntului lui Dumnezeu? Noi nu trebuie s a ng aduim nici unui motiv vremelnic s a ne ndep arteze de la cercetarea am anun tit a a adev arului Bibliei. P arerile s i obiceiurile oamenilor nu trebuie primite ca ind autoritate divin a. Dumnezeu ne arat a n Cuvntul S au care este toat a datoria omului s i noi nu trebuie s a ne l as am ndep arta ti de la marele standard de neprih anire. El a trimis pe unicul Lui Fiu n ascut ca s a e exemplul nostru s i ne-a poruncit s a-L ascult am s i s a-L urm am. Noi nu trebuie s a ne l as am inuen ta ti s a ne ndep art am de adev ar a sa cum este el n Isus, deoarece oamenii mari s i buni cu adev arat si extrag ideile din declara tiile clare ale Cuvntului lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos este de a-i scoate pe oameni din mijlocul a ceea ce este fals s i imita tie la ceea ce este adev arat s i autentic. Cel care M a urmeaz a nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vie tii. Nu este nici un pericol de a gre si, atta vreme ct mergem pe urmele pa silor Celui care este Lumina lumii. Trebuie s a facem faptele lui Hristos. Trebuie s a ne angaj am cu toat a inima s i cu tot suetul n slujirea Lui; trebuie s a cercet am cuvntul vie tii s i s a-l prezent am s i altora. Trebuie s a-i educ am pe oameni s a realizeze importan ta

Valoarea studierii Bibliei

111

turilor pe care le con nv a ta tine Biblia s i primejdia de a devia de la poruncile sale clare. Evreii au fost indu si n eroare s i ruin as i au ajuns s a-L resping a pe Domnul slavei pentru c a ei nu au cunoscut nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. O mare lucrare st a n fa ta noastr a: s a-i c al auzim pe oameni s a fac a din Cuvntul lui Dumnezeu regula vie tii lor s i s a nu fac a nici un compromis cu ceea ce constituie tradi tie sau obicei s i s a umble n toate poruncile s i rnduielile Domnului. [129] The Review and Herald, 17 iulie, 1888.

Cartea c ar tilor
Studiul Bibliei va da putere intelectului. Psalmistul spune: Auzirea cuvintelor Tale d a lumin a; d a pricepere omului de rnd. Adesea mi se pune ntrebarea: Ar trebui ca Biblia s a devin a cea mai important a carte din s colile noastre? Ea este o carte pre tioas a, o carte minunat a. Este o comoar a care con tine nestemate de o valoare inestimabil a. Este o istorie care deschide n fa ta noastr a secolele trecute. F ar a Biblie, ar trebuit s a presupunem s i s a fabul am cu privire la ceea ce s-a petrecut n veacurile trecute. Dintre toate c ar tile care au inundat lumea, orict ar de valoroase, Biblia este cartea c ar tilor s i este demn a de cel mai atent s i mai aprofundat studiu. Aceasta nu red a doar istoria crea tiunii acestei lumi, ci cuprinde s i o descriere a lumii care va veni. Ea con tine lucruri cu privire la minunile Universului s i descoper a n telegerii noastre pe Autorul cerurilor s i al p amntului. Ea desf as oar a n fa ta noastr a un sistem simplu, dar complet, de teologie s i lozoe. Cei care studiaz a srguincios Cuvntul lui Dumnezeu, care se supun sfaturilor acestuia s i iubesc adev arurile lui clare vor progresa n ceea ce prive ste intelectul s i bunele maniere! Este un dar de la Dumnezeu, care ar trebui s a trezeasc a n ecare ; c inim a cea mai sincer a recuno stin ta aci el constituie revela tia lui Dumnezeu c atre om. Dac a adev arurile Bibliei sunt mpletite cu via ta practic a, acestea vor n al ta mintea de la ceea ce este p amntesc s i josnic. Cei care studiaz a Scriptura se vor dovedi oameni care exercit a o inuen ta nnobilatoare. C autnd adev arurile revelate de Scripturi, Spiritul lui Dumnezeu este adus n leg atur a strns a cu c aut atorul sincer al Scripturilor. n telegerea voin tei descoperite a lui Dumnezeu dezvolt a mins tea, o l arge ste, o nal ta i o nzestreaz a cu o nou a vigoare, aducndu-i facult a tile n contact cu adev arurile uimitoare. Dac a studiul Scriptu[130] rilor constituie un lucru secundar, va o mare pierdere. Pentru un timp, Biblia a fost exclus a din s colile noastre s i Satana a g asit un cmp bogat, n care a lucrat cu o rapiditate uluitoare, s i a cules o recolt a dup a pl acerea lui. 112

Cartea c ar tilor

113

n telegerea atinge nivelul lucrurilor cu care se obi snuie ste. Dac a to ti oamenii ar studia Biblia, ei ar mai bine dezvolta ti, ar gndi complet dimai profund, ar dovedi un nalt grad de inteligen ta feri ti dect dac a ar studia numai s tiin tele s i istoria lumii. Biblia ofer a c aut atorului sincer o disciplin a mintal a deosebit as i el vine de la contemplarea lucrurilor divine cu facult a tile sale mbog a tite, pe Dumnezeu s eul este umilit, n timp ce l nal ta i adev arul S au revelat. Omul este att de mult ridicat n sl avi s i se d a att de pu tin a onoare lui Dumnezeu pentru c a oamenii nu cunosc relat arile att de pre tioase ale Bibliei. Biblia con tine acea hran a de calitate de care are nevoie cre stinul pentru a se putea dezvolta puternic n spirit s i nu poate n intelect. Cercetarea tuturor c ar tilor de lozoe s i s tiin ta face pentru minte s i pentru moralitate ceea ce poate face Biblia, dac a este studiat as i pus a n practic a. Prin studiul Bibliei intr am n leg atur a cu patriarhii s i profe tii. Adev arul este mbr acat ntr-un tor, care exercit fascinant limbaj n al ta a o inuen ta a asupra min tii; gndirea este n al tat a de la lucrurile de pe p amnt s i este condus a s a contemple slava vie tii ve snice viitoare. Ce n telepciune a omului s-ar putea compara cu m are tia revela tiei lui Dumnezeu? Omul m arginit, care nu l cunoa ste pe Dumnezeu, va c auta s a desconsidere valoarea Scripturilor s i s a ngroape adev arul sub presupusa cunoa stere s tiin tic a. tura Cei care se laud a cu o alt a n telepciune n afar a de nv a ta Cuvntului lui Dumnezeu trebuie s a se adape mai mult din fntna cunoa sterii, ca s a poat a deveni con stien ti de ignoran ta lor real a. Este n telepciunea nfumurat a a oamenilor, care este nebunie n ochii lui Dumnezeu. Nimeni s a nu se n sele. Dac a vreunul dintre voi vrea s a e n telept n felul lumii, l asa ti-l s a devin a un nebun ca s a e [131] socotit n telept. C aci n telepciunea lumii acesteia este nebunie pentru Dumnezeu. C aci este scris: El i prinde pe cei n telep ti n viclenia lor. Cei care au doar aceast a n telepciune trebuie s a devin a nebuni care este acum n estimarea pe care s i-o fac. Cea mai mare ignoran ta asupra neamului omenesc ca un blestem este cu privire la cerin tele este urmarea neglij Legii lui Dumnezeu; s i aceast a ignoran ta arii studiului Cuvntului lui Dumnezeu. Planul bine alc atuit al lui Satana este de a angaja s i absorbi mintea ntr-att, nct marea carte care trebuie s a e c al auz a s a nu e Cartea c ar tilor s i ca p ac atosul s a nu poat a condus de pe calea nelegiuirii pe calea ascult arii.

114

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Biblia nu este n al tat a la locul ei s i totu si ct de innit a este importan ta ei pentru suetele oamenilor. Cercetnd paginile ei, noi ne a am n mijlocul unor scene m are te s i ve snice. l privim pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, venind n lumea noastr as i angajndu-Se n conictul misterios care a tulburat puterile ntunericului. O, ct de minunat, aproape incredibil, este c a Dumnezeul cel nem arginit a consn tit umilirea scumpului S au Fiu! Fiecare cercet ator al Scripturii s a contemple acest lucru m are ts i, n urma acestei contempl ari, el nu va r amne nen al tat, necur a tit sau nennobilat. Biblia este cartea care dezv aluie principiile drept a tii s i adev arului. Ea con tine tot ce este necesar pentru mntuirea suetului s i, n acela si timp, nt are ste s i cultiv a mintea. Dac a este folosit a ca manual n s colile noastre, va cu mult mai ecient a dect orice alt a carte din lume, ind att un ghid n telept n lucrurile acestei vie ti, ct s i un ajutor pentru suetul care urc a pe scara progresului, care ajunge pn a la cer. Dumnezeu Se preocup a de noi ca in te intelectuale s i El ne-a dat Cuvntul S au ca o candel a pentru picioarele noastre s i o lumin a pe c ararea noastr a. Auzirea cuvintelor Tale d a lumin a; d a pricepere omului de rnd. Nu doar simpla citire a cuvntului va avea ca rezultat mplinirea scopului desemnat de cer, ci adev arul descoperit n Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a g aseasc a o cale de [132] intrare c atre inim a, pentru ca binele inten tionat s a poat a dobndit. Cei care sunt cel mai bine instrui ti n cele ale s tiin telor nu sunt ntotdeauna cele mai eciente instrumente pe care le folose ste Dumnezeu. Sunt mul ti care sunt l asa ti deoparte s i unii din cei care au fost mai pu tin avantaja ti n a dobndi cuno stin te din c ar ti le iau locul, pentru c a cei din urm a de tin o cunoa stere a lucrurilor practice care este esen tial a pentru via ta de zi cu zi; n timp ce aceia care se consider a nv a ta ti nceteaz a adesea s a nve te, se socotesc atot stiutori s i c a nu trebuie nv a ta ti nici chiar de Isus, care a fost cel mai mare tor pe care l-a cunoscut lumea vreodat nv a ta a. Cei care au crescut s i s-au dezvoltat, ale c aror facult a ti mintale au fost cultivate prin cercetarea profund a a Scripturilor pentru a putea cunoa ste voia lui Dumnezeu, vor ajunge n pozi tii n care vor folositori; c aci Cuvntul lui Dumnezeu a g asit loc n via ta s i caracterul lor. Acesta trebuie s a- si fac a lucrarea sa special a, p atrunznd pn a la a desp ar ti ncheieturile s i m aduva, cercetnd gndurile s i inten tiile inimii. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a devin a hrana prin care cre stinul trebuie

Cartea c ar tilor

115

s a creasc a puternic n spirit s i intelect, ca s a se poat a lupta pentru adev ar s i neprih anire. Oare de ce tinerii no stri, chiar s i cei care sunt mai maturi, sunt att de u sor du si n ispit as i cad n p acat? Deoarece Cuvntul lui Dumnezeu nu este studiat s i nu se mediteaz a asupra lui a sa cum ar trebui. Dac a ar pre tuit, ar exista cinste l auntric a, t arie de spirit s i individul ar rezista ispitirilor lui Satana de a face r au. O voin ta s puternic a, ferm a, hot art a, nu este prezent a n via ta i caracter, deoarece Cuvntul lui Dumnezeu nu este studiat s i nu se mediteaz a asupra lui. Nu se fac eforturi a sa cum ar trebui pentru a pune n leg atur a mintea cu gndurile curate s i snte s i a o goli de ceea ce este necurat s i neadev arat. Nu se alege partea cea bun a, aceea de a sta la picioarele lui Isus, ca s i Maria, pentru a nv a ta cele mai snte tor, pentru ca acestea s lec tii de la divinul nv a ta a e puse la inim as i practicate n via ta zilnic a. Medita tia asupra lucrurilor snte va n al ta [133] s i nnobila mintea s i va forma domni s i doamne cre stini. Dumnezeu nu va accepta pe nici unul dintre noi care si irose ste puterile n gnduri, cuvinte sau fapte p atima se, re sti, josnice. Cerul este un loc curat s i sfnt, n care nimeni nu va putea intra dac a nu este ranat, spiritual, curat s i puricat. Avem o lucrare de f acut pentru noi n sine s i vom n stare s-o facem doar dac a lu am putere de la Isus. Biblia trebuie s a constituie studiul nostru mai presus de orice alt a carte. Ar trebui s a o pre tuim s i s-o ascult am ca ind glasul lui Dumnezeu. Noi trebuie s a vedem s i s a-i n telegem restric tiile s i cerin tele, s a faci s i s a nu faci, s i s a m con stien ti de adev arata nsemn atate a Cuvntului lui Dumnezeu. Cnd Cuvntul lui Dumnezeu este sf atuitorul nostru s i cercet am Scripturile pentru a avea lumin a, ngerii cerului vin n preajm as i impresioneaz a mintea, ilumineaz a n telegerea n a sa fel, nct s a se poat a spune cu adev arat: Auzirea cuvintelor Tale d a lumin a; d a pricepere omului de rnd. Nu este de mirare c a nu se d a pe fa ta mai mult a n telepciune cereasc a n cazul tinerilor care sunt cre stini, cnd se d a att de pu tin a aten tie Cuvntului lui Dumnezeu. Sfaturile divine nu sunt luate n seam a; ndemnurile nu sunt ascultate; nu se caut a harul s i n telepciunea cereasc a, pentru ca p acatele din trecut s a e evitate, astfel nct orice pat a, orice ntinare, s a poat a eliminat a din caracter. Rug aciunea lui David era: F a-m a s a n teleg calea rnduielilor Tale: iar eu voi vorbi despre lucr arile Tale minunate.

116

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Dac a min tile tinerilor no stri, ca s i ale celor de vrst a mai matur a ar direc tionate corect, atunci cnd se adun a laolalt a, discu tiile lor toare. Cnd mintea este curat ar ndreptate spre subiecte n al ta a, iar gndurile n al tate prin adev arul lui Dumnezeu, cuvintele vor de aceea si natur a, ca ni ste mere de aur n co sule te de argint. ns a a sa cum sunt n telese lucrurile n prezent, cu ceea ce se practic as i cu un standard att de sc azut pe care chiar cre stinii sunt mul tumi ti s a-l men tin a, conversa tia este f ar a valoare s i inutil a. Este de pe p amnt, p amnteasc a, nu are mireasma adev arului sau a cerului s i nu ajunge nici m acar pn a la standardul aceleia practicate de cele mai cultivate [134] clase sociale. Cnd Domnul Hristos s i cerul constituie tema contempl arii, conversa tia va eviden tia acest lucru. Vorbirea va dreas a cu har, iar cel care vorbe ste va ar ata c as i-a dobndit educa tia n s coala tor. Psalmistul spune: Am ales calea adev divinului nv a ta arului; am pus n fa ta mea judec a tile Tale. El pre tuia Cuvntul lui Dumnezeu ca pe o comoar a. A fost n stare s a-l n teleag a, nu l-a desconsiderat, ci l-a pus n practic a n via ta sa. Dac a acest cuvnt sacru nu este apreciat, nu va considerat un manual sigur s i demn de urmat. Orice p acat pe care l repet am n via ta noastr a trebuie ndep artat. Trebuie dus a lupta mpotriva lui pn a l biruim. Domnul va conlucra cu eforturile noastre. Dumnezeu este Cel care lucreaz a n omul m arginit, p ac atos, care dore ste s a e mntuit, s i voin ta, s i nf aptuirea. ns a Dumnezeu nu va lucra f ar a cooperarea omului. El trebuie s a- si pun a la lucru toate puterile; trebuie s a e un elev capabil, dornic de a nv a ta la s coala lui Hristos; s i, pe m asur a ce accept a harul care i este oferit cu mn a larg a, prezen ta Domnului Hristos n gnd s i n inim a i va da acea putere de a decide s a nl ature orice p acat, pentru ca inima s a poat a umplut a cu toat a plin atatea lui Dumnezeu s i cu dragostea Sa. Elevii s i studen tii din s colile noastre ar trebui s a con stientizeze faptul c a au avut rezultate sc azute datorit a contempl arii p acatului s i c a facult a tile date lor de Dumnezeu au fost sl abite s i au fost nepotrivite pentru cre sterea moral a, pentru c a au fost folosite gre sit. Sunt mul ti care admit c a acesta este adev arul. Le-a pl acut s a e mndri s i ngmfa ti, pn a ce aceste tr as aturi rele de caracter au devenit o putere conduc atoare, st apnindu-le dorin tele s i nclina tiile. n timp ce au avut doar o form a de evlavie s i au adus la ndeplinire multe fapte ale ndrept a tirii de sine, n realitate, nu a existat nici o

Cartea c ar tilor

117

schimbare real a n inim a. Ei nu au aliniat practicile vie tilor lor dup a marele standard al neprih anirii, care este clar s i hot art, s i anume Legea lui Dumnezeu. Dac as i-ar compara via ta cu acest standard, nu [135] ar putea s a simt a dect c a sunt decitari, p ac ato si s i c a au nevoie de un medic. Ei pot pricepe ct de adnc au c azut doar dac a vor privi sacriciul innit care a fost f acut de Domnul Isus Hristos, pentru a-i ridica din ruin a. Sunt doar pu tini aceia care simt caracterul grozav al p acatului s i care n teleg ct de mare este dec aderea care a urmat c alc arii Legii lui Dumnezeu. Examinnd minunatul plan al mntuirii pentru refacerea p ac atosului dup a chipul moral al lui Dumnezeu, noi vedem c a singurele mijloace pentru salvarea omului au fost puse la lucru de bun atatea s i dragostea f ar a egal a Fiului lui Dumnezeu. El a fost singurul care a avut t aria de a Se lupta cu marele vr ajma s al lui a Dumnezeu s i al omului s i, n calitate de nlocuitor s i siguran ta de El prin credin , noastr a, El a dat putere acelora care se aga ta ta pentru a deveni biruitori n Numele S au s i prin meritele Lui. Putem vedea n crucea de pe Calvar ct L-a costat pe Fiul lui Dumnezeu s a aduc a mntuirea omenirii dec azute. Dup a cum sacriciul f acut n favoarea omului a fost deplin, la fel trebuie s a e s i restaurarea omului n urma pervertirii prin p acat, o refacere complet a, deplin a. Legea lui Dumnezeu ne-a fost dat a pentru a avea reguli care s a ne c al auzeasc a comportamentul. Nu exist a nici o nelegiuire pe care legea s a o scuze; nu exist a p acat care s a r amn a necondamnat. Via ta Domnului Hristos este o mplinire perfect aa ec arui precept al Legii. El spune: Eu am p azit poruncile Tat alui Meu. Cunoa sterea Legii l va condamna pe p ac atos s i va zdrobi speran ta din pieptul s au, dac a nu l va vedea pe Domnul Isus ca nlocuitor s i garant al s au, gata s a-i ierte nelegiuirea s i p acatul. Apoi, n Domnul Isus Hristos, omul va face tot ce-i st prin credin ta a n , n func putin ta tie de capacitatea pe care o are, s i va c auta s a urmeze calea Domnului prin ascultarea de Cele Zece Porunci, iar des avr sirea Domnului Hristos i este atribuit a pentru a acoperi nelegiuirea suetului care se poc aie ste s i este ascult ator. Va trebui f acut un efort din partea multora care se pretind prieteni ai educa tiei, pentru a face o distinc tie ntre religie s i s tiin te n s colile [136] noastre. Ei nu ar cru ta nici un efort sau cheltuial a pentru a mp art as i cuno stin te lume sti; ns a ei nu vor s a mbine cu aceasta o cuno stin ta

118

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

a ceea ce Dumnezeu a descoperit ca ind des avr sirea caracterului. Si totu si, educa tia n ce prive ste adev arul lui Dumnezeu va dezvolta mintea s i va oferi cuno stin te s i n privin ta lucrurilor vremelnice. Psalmistul spune: Frica de Domnul este nceputul n telepciunii. ale lui Dumnezeu dezv Cuvintele pline de via ta aluie n sel aciunile tat alui minciunilor. Care dintre tinerii no stri ar putea s ti ceva cu privire la ceea ce este adev ar n compara tie cu minciuna, dac a nu este familiarizat cu Scripturile? Simplitatea adev aratei evlavii trebuie adus a n educa tia tinerilor, dac a ei vor s a aib a acea cunoa stere divin a care s a i ajute s a scape de depravarea care este n lume prin pofte. Adev ara tii urma si ai lui Hristos nu l vor sluji pe Dumnezeu doar cnd acest lucru se potrive ste cu nclina tiile lor, ci s i atunci cnd nseamn a t ag aduire de sine s i purtarea crucii. Sfatul serios dat de apostolul Pavel lui Timotei, pentru a nu da gre s n aducerea la ndeplinire a datoriei sale, ar trebui a sezat n fa ta tinerilor de azi: Nimeni s a nu- ti dispre tuiasc a tinere tea; ci i o pild a pentru credincio si: , n cur n vorbire, n purtare, n dragoste, n credin ta a tie (1 Timotei 4, 12). Trebuie dus a o lupt a continu a mpotriva p acatelor care continu a n via ta noastr a, pn a cnd acestea sunt biruite. Tr as aturile de caracter ndoielnice, e c a sunt mo stenite, e c a sunt cultivate, trebuie analizate s i comparate cu marele standard al neprih anirii; s i n lumina reectat a de Cuvntul lui Dumnezeu, acestea trebuie nfrnte s i biruite prin puterea lui Hristos. Urm ari ti pacea cu to ti oamenii s i sn tirea, f ar a de care nici un om nu va putea vedea pe Domnul. Zi de zi s i ceas de ceas, trebuie s a aib a loc n noi n sine un viguros proces de t ag aduire de sine s i sn tire; apoi faptele exterioare vor sta drept m arturie c a Domnul Isus locuie ste n inim a prin cre . Sn din ta tirea nu nchide c aile suetului n privin ta cunoa sterii, ci dezvolt a mintea, o inspir a s a cerceteze adev arul, ca dup a o comoar a [137] ascuns a; iar cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu face s a nainteze lucrarea de sn tire. Exist a un cer s i, oh, ct de serios ar trebui s a lupt am ca s a ajungem n el! Fac apel la voi, elevi s i studen ti din s colile s i colegiile noastre, s a crede ti n Domnul Isus ca ind Mntuitorul vostru. Crede ti c a El este gata s a v a ajute prin harul S au, atunci cnd voi veni ti cu sinceritate n fa ta Lui. Trebuie s a v a lupta ti pentru cununa vie tii. Lupta ti, pentru c a Satana vrea s a v a prind a n strnsoarea sa; s i dac a voi n siv a nu v a smulge ti de acolo, ve ti

Cartea c ar tilor

119

paraliza ti s i distru si. Vr ajma sul este la dreapta voastr a, la stnga voastr a, n fa ta s i napoia voastr a; voi trebuie s a l c alca ti n picioare. Lupta ti, pentru c a trebuie s a c stiga ti o cunun a. Lupta ti, pentru c a, s dac a nu c stiga ti cununa, ve ti pierde totul n aceast a via ta i n via ta viitoare. Lupta ti, ns a n puterea Mntuitorului nostru nviat. Vor dori oare elevii s i studen tii din s colile noastre s a studieze s i s a imite caracterul Aceluia care a venit din cer pentru a le ar ata cum trebuie s a e, dac a vor s a intre n mp ar a tia lui Dumnezeu? V-am adus solia apropiatei reveniri a Fiului lui Dumnezeu pe norii cerului, cu putere s i slav a mare. Nu v-am prezentat un anumit timp, ci v-am repetat chiar ndemnul Domnului Hristos, s a veghea ti n vederea rug aciunii: C aci Fiul omului va veni n ceasul n care nici nu v a gndi ti (Luca 12, 40). Aceast a avertizare a str ab atut veacurile s i a ajuns n timpul nostru ca un ecou: Iat a, Eu vin curnd; s i r asplata mea este cu Mine ca s a dau ec aruia dup a fapta lui. Eu sunt Alfa s i Omega, nceputul s i sfr situl, cel dinti s i cel de pe urm a. Ferice de cei care tin poruncile Sale, ca s a aib a drept la pomul vie tii s i s a poat a intra pe por ti n cetate. The Review and Herald, August 21, 1888. Pentru studiu suplimentar Semnele Timpului, 3 iunie, 1889, Lucrarea de reform a; The Review and Herald, 14 iunie, 1889, Educa tia corespunz atoare; Semnele Timpului, July 22, 1889, Educa tia din c amin; M arturii pentru comunitate, 5:501-504, 1889, Religia s i educa tia s tiin tic a; Idem, 5: 505-507, 1889, Educa tia copiilor no stri; Idem, 5: 508-516, 1889, Primejdii pentru tineri; Idem, 5: 516-520, 1889, Lecturi potrivite pentru copiii no stri; Idem, 5: 520-529, 1889, Sfaturi pentru cei tineri; Idem, 5: 549-554, 1889, Nevoile institu tiilor noastre; M arturii pentru comunitate, 5: 555-567, 1889, Institutul nostru din Battle Creek; M arturii pentru comunitate, 5: 580-586, 1889, Educa tia lucr atorilor; [138] [139]

Responsabilitatea p arin tilor


Dumnezeu a ng aduit ca lumina reformei sanitare s a str aluceasc a asupra noastr a n aceste vremuri ale sfr sitului, pentru ca, umblnd n lumin a, s a putem sc apa din multe primejdii la care vom expu si. Satana lucreaz a cu putere mare ca s a i fac a pe oameni s a- si ng aduie pofta, s a- si satisfac a propriile nclina tii s i s a- si petreac a zilele n s . Necump nechibzuin ta i nes abuin ta atarea sl abe ste att energiile min tii, ct s i ale trupului. Cel care este nfrnt n acest fel s-a a sezat el nsu si pe terenul lui Satana, loc n care este ispitit s i h ar tuit, iar n cele din urm a st apnit dup a pl acere de vr ajma sul oric arei neprih aniri. P arin tii trebuie s a e con stien ti de obliga tia lor de a da lumii copii cu caractere armonios dezvoltate, copii care au puterea s moral a de a rezista ispitei s i a c aror via ta a e o onoare la adresa lui Dumnezeu s i o binecuvntare pentru semenii lor. Cei care si ncep via ta avnd principii ferme vor preg ati ti s a r amn a nentina ti n mijlocul polu arii morale a acestui veac. Fie ca mamele s a valorice orice ocazie de a- si cre ste copiii spre a utili. Lucrarea mamei este sfnt as i important a. Ea trebuie s a- si nve te copiii nc a din leag an deprinderi n vederea t ag aduirii de sine s i a st apnirii de sine. Timpul ei, ntr-un sens special, apar tine copiilor ei. ns a, dac a acesta este ocupat n cea mai mare parte cu nebuniile acestui veac degradat, dac a societatea, mbr ac amintea s i distrac tiile i absorb aten tia, copiii ei nu pot educa ti n mod corespunz ator. Multe mame care se plng de lipsa de cump atare care exist a pretutindeni nu cerceteaz a sucient de adnc pentru a depista cauza. Prea adesea, aceasta este chiar masa din c amin. Multe mame, chiar dintre cele care pretind a cre stine, pun zi de zi pe masa familiei o hran a mult prea bogat as i condimentat a, hran a care treze ste apetitul [140] s i ncurajeaz a mbuibarea. n anumite familii, felurile de mncare care con tin carne sunt pe primul loc s i, ca urmare, sngele este plin de tumori canceroase s i scrofuloase. Iar cnd, dup a aceea, urmeaz a suferin ta s i boala, Providen ta este nvinuit a de ceea ce, de fapt, este consecin ta unei c ai gre site. Repet: necump atarea ncepe la mas as i, 120

Responsabilitatea p arin tilor

121

n majoritatea cazurilor, apetitul este ng aduit pn a cnd indulgen ta ajunge o a doua natur a. Cine m annc a prea mult sau m annc a hran a nes an atoas a si sl abe ste puterea de a se mpotrivi cerin telor altor pofte s i pasiuni. Mul ti p arin ti, pentru a evita sarcina de a- si educa copiii n vederea unor obiceiuri de t ag aduire de sine, le ng aduie s a m annce s i s a bea dup a bunul lor plac. Dorin ta de a satisface gustul s i tenta tiile re sti nu scade o dat a cu trecerea anilor; s i ace sti tineri, nenv a ta ti s a e tinu ti n fru, pe m asur a ce cresc, sunt st apni ti de impuls s i ajung sclavi ai poftei. Cnd si iau locul n societate s i ncep s a nfrunte via ta, ei nu au putere s a se mpotriveasc a tenta tiei. Rezultatele rele ale educa tiei gre site n ce prive ste ng aduin ta de sine le putem vedea n cei lacomi, n cei care fumeaz a, n cei be tivi s i alcoolici. Cnd auzim cre stini s i cre stine care se plng de urm arile teribile ale necump at arii, se ridic a de ndat a ntrebare: Cine i-a educat pe acei tineri? Cine a hr anit n ei aceste pofte nest apnite? Cine a neglijat solemna responsabilitate de a le forma caracterele pentru a s utili n aceast a via ta i pentru societatea viitoare a ngerilor? Cnd p arin tii s i copiii se vor ntlni la judecata nal a, ce scen a va avea loc! Mii de copii care au fost sclavi ai poftei s i viciului njositor, ale c aror vie ti constituie ni ste epave morale, vor sta fa ta cu p n fa ta arin tii care i-au f acut s a e ceea ce sunt. Cine, dac a nu toare? Oare p arin tii, trebuie s a poarte aceast a r aspundere nfrico sa Domnul a f acut ca ace sti tineri s a e strica ti? Oh, nu! Atunci cine a f acut aceast a lucrare teribil a? Oare nu p acatele p arin tilor, transmise copiilor n pofte s i pasiuni pervertite? Si oare aceast a lucrare nu a fost continuat as i completat a de aceia care au neglijat s a-i educe [141] potrivit cu exemplul pe care l-a dat Dumnezeu? Dup a ct este de sigur c a ei exist a acum, la fel de sigur este s i faptul c a ei vor judeca ti n fa ta lui Dumnezeu. Satana este gata s a- si fac a lucrarea; el nu va neglija s a prezinte de care copiii nu au puterea moral momeli fa ta a de a se mpotrivi. Am v azut c a, prin ispitirile sale, el instituie mode care se schimb a tot timpul, petreceri s i distrac tii atractive, astfel ca mamele s a e conduse s a- si consume timpul cu lucruri u suratice, n loc s a- si educe s i s a- si instruiasc a copiii. Copiii no stri au nevoie de mame care s a-i nve te nc a din leag an s a- si st apneasc a patima, s a- si tin a n fru

122

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

pofta s i s a biruiasc a egoismul. Au nevoie de aceste lucruri, cuvnt cu cuvnt, precept dup a precept, aici pu tin, dincolo pu tin. Evreii au fost nv a ta ti cum s a- si creasc a copii pentru a evita idolatria s i nelegiuirea na tiunilor p agne: Pune ti-v a dar n inim as i n suet aceste cuvinte pe care vi le spun. S a le lega ti ca un semn de aducere aminte pe minile voastre s i s a e ca ni ste fruntarii ntre ochii vo stri. S a nv a ta ti pe copiii vo stri n ele, s i s a le vorbe sti despre ele cnd vei acas a, cnd vei merge n c al atorie, cnd te vei culca s i cnd te vei scula. (Deuteronom 11, 18.19). Femeia trebuie s a de tin a pozi tia pe care Dumnezeu a rnduit-o la nceput pentru ea, aceea de a egal a so tului ei. Lumea are nevoie de mame nu doar cu numele, ci n adev aratul sens al cuvntului. Putem spune cu toat a certitudinea c a datoriile specice ale femeii sunt mai snte dect cele ale b arbatului. Ar trebui ca femeia s a e con stient a de caracterul sacru al lucr arii sale s i, n temere de Dumnezeu s i prin puterea Lui, s a- si ia n serios misiunea vie tii ei. S a- si creasc a copiii spre a utili n aceast a lume s i pentru acel c amin din lumea mai bun a care va urma. Pozi tia femeii n familie este mai sacr a dect cea a regelui pe tronul s au. Marea ei lucrare const a n a face ca via ta ei s a e un exemplu pe care copiii ei s a doreasc a s a-l imite. Si, prin cuvnt s i exemplu, ea trebuie s a le umple min tile cu cuno stin te folositoare s i [142] s a-i nve te s a lucreze cu sacriciu de sine pentru binele altora. Marele stimulent pentru mama care trude ste, care este mpov arat a, ar trebui s a e acela c a ecare copil care este crescut n mod corespunz ator s i care are podoaba l auntric a, podoaba unui duh blnd s i lini stit, va str aluci n cur tile Domnului. Le implor pe mamele cre stine s a e con stiente de responsabilitatea lor s i s a tr aiasc a, nu pentru a- si pe plac lor nse si, ci pentru a-I da slav a lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu Si-a pl acut Lui nsu si, ci a luat chip de rob. El a p ar asit cur tile cere sti s i Si-a mbr acat divinitatea n natura uman a, pentru ca prin propriul S au exemplu s a ne nve te cum putem s a m n al ta ti la starea de i s i ice ale familiei rege sti, copii ai regelui ceresc. ns a care ar condi tiile pe baza c arora putem s a ob tinem marea Lui binecuvntare? Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti ti-v a de ei, zice Domnul; nu v a atinge ti de ce este necurat s i v a voi primi. Eu v a voi Tat as i voi mi ve ti i s i ice, zice Domnul Cel Atotputernic (2 Corinteni 6, 17.18).

Responsabilitatea p arin tilor

123

Domnul Hristos S-a umilit de la pozi tia de egal cu Dumnezeu la aceea a unui rob. C aminul S au era n Nazaret, un loc devenit proverbial pentru nelegiuirea lui. P arin tii S ai erau dintre cei mai s araci oameni. Era tmplar s i lucra cu minile pentru a- si face partea n sus tinerea familiei. Timp de treizeci de ani, El le-a fost de ajutor p arin tilor S ai. Via ta Domnului Hristos ne arat a datoria pe care o avem de a harnici n lucrul nostru s i de a le purta de grij a celor care ne-au fost ncredin ta ti. n lec tiile pe care le-a dat ucenicilor S ai, Domnul Isus i-a nv a tat c a mp ar a tia Sa nu era una lumeasc a, n care to ti lupt a pentru pozi tia s cea mai nalt a; El le-a dat lec tii de umilin ta i de sacriciu de sine pentru binele altora. Umilin ta Sa nu a constat ntr-o subestimare a propriului S au caracter s i a capacit a tilor Sale, ci n faptul c a S-a f acut nobil una cu omenirea c azut a, pentru a-i ridica pe oameni la o via ta a. Cu toate acestea, ct de pu tini v ad ceva atr ag ator n umilin ta lui Hristos! Cei lume sti caut a continuu s a se nal te mai presus de al tii; ns a Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, S-a umilit pe Sine pentru a-l n al ta pe om. Adev aratul ucenic al lui Hristos i va urma exemplul. [143] Mamele din aceast a genera tie ar trebui s a simt a caracterul sacru al misiunii lor, nu ncercnd s a rivalizeze cu vecinele lor mai bogate n privin ta felului cum arat a, ci c autnd s a-L onoreze pe Dumnezeu n ndeplinirea cu credincio sie a datoriei. Dac a principiile corecte cu privire la cump atare ar s adite n tineri care trebuie s a se formeze, ar necesare mai pu tine campanii pentru cump atare. T aria de caracter st apnirea moral a va predomina s i, n puterea lui Isus, ispitele acestor zile de pe urm a vor respinse. Unul dintre cele mai grele lucruri este acela de a te dezv a ta de obiceiurile pe care ti le-ai ng aduit pe parcursul vie tii. Demonul s excesului are o putere uria sa i nu este u sor de nvins. ns a, dac a p arin tii ncep lupta mpotriva acestuia chiar din casa lor, din propriile lor familii, prin principiile pe care le s adesc n copiii lor nc a din pruncie, atunci pot n ad ajdui c a vor avea succes. Se merit a, mamelor, s a folosi ti pre tioasele ore care v-au fost date de Dumnezeu pentru formarea caracterelor copiilor vo stri s i s a-i nv a ta ti s a adere strict la principiile de cump atare n mncare s i b autur a. P arin tilor le este ncredin tat a datoria sacr a de a ap ara organismul zic s i constitu tia moral a ale copiilor lor, astfel nct sistemul nervos s a e echilibrat, iar suetul s a nu e pus n primejdie. Ta tii s i

124

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

mamele trebuie s a n teleag a legile vie tii, pentru ca nu cumva, prin necunoa sterea lor, s a ng aduie s a se dezvolte n copiii lor tendin te gre site. Alimenta tia afecteaz a att s an atatea zic a, ct s i cea moral a. Atunci ct de mult ar trebui s a e preocupate mamele s a pun a pe mas a hrana cea mai simpl a, cea mai s an atoas a, pentru ca organele digestive s a nu e sl abite, nervii s a nu e dezechilibra ti s i astfel educa tia pe care au dat-o copiilor lor s a e contracarat a. Satana s tie c a nu poate avea putere prea mare asupra min tii atunci cnd apetitul este tinut sub control, ns a nu mai este a sa atunci cnd apetitul este nest apnit s i de aceea el caut a continuu s a-i fac a de poft pe oameni s a e ng aduitori fa ta a. Sub inuen ta alimenta tiei nes an atoase, con stiin ta este amor tit a, mintea este ntunecat as i [144] capacitatea acestora de a impresionate este sl abit a. ns a vinov a tia c alc atorului de lege nu este mai mic a datorit a faptului c a el s i-a tot nc arcat con stiin ta pn a ce aceasta a devenit insensibil a. Din moment ce starea de s an atate a min tii depinde de condi tia normal a a for telor vitale, ct de mult a grij a ar trebui dovedit a pentru a nu folosite nici stimulente, nici narcotice! Cu toate acestea, vedem c a mul ti dintre cei care pretind c a sunt cre stini folosesc tutunul. Ei deplng relele care vin datorit a necump at arii; cu toate acestea, n timp ce vorbesc mpotriva b auturilor alcoolice, chiar ace sti oameni fumeaz a. Trebuie s a se fac a o schimbare n atitudinea de folosirea tutunului nainte de a putea ajunge la r fa ta ad acina r aului. P atrundem mai adnc n acest subiect. Ceaiul s i cafeaua alimenteaz a pofta, f acnd-o s a simt a nevoia unor stimulen ti s i mai puternici. Si apoi ajungem s i mai aproape, n cas a, la folosirea hranei, s i ntreb am: Este cump atarea practicat a n toate lucrurile? Sunt aduse la ndeplinire aici acele reforme care sunt esen tiale pentru s an atate s i fericire? Fiecare cre stin adev arat trebuie s a- si tin a sub control poftele s i patimile. Dac a nu se elibereaz a de sub robia poftei, el nu poate un slujitor adev arat s i ascult ator al lui Hristos. ng aduirea poftei s i a patimii anuleaz a efectul adev arului asupra inimii. Este imposibil ca spiritul s i puterea adev arului s a sn teasc a o persoan a, suet, trup s i spirit, atta timp ct aceasta este st apnit a de dorin te senzuale. [145] Cump atarea cre stin as i igiena biblic a, 75-80, 1890.

Educa tia s i s an atatea


Timp de genera tii ntregi, sistemul existent de educa tie a fost d aun ator pentru s an atate s i chiar pentru via ta ns as i. Mul ti p arin ti ai copilului, cea s i educatori nu n teleg c a, n primii ani de via ta mai mare aten tie trebuie acordat a dezvolt arii zice, pentru a putea asigurat a o stare de s an atate a corpului s i a creierului. A fost ncurajat obiceiul de a-i trimite pe copii la s coal a cnd ace stia sunt nc a ni ste prunci, avnd nevoie de ngrijirea mamei. n multe cazuri, cei mici sunt ngr am adi ti n camere neaerisite, unde stau ntr-o pozi tie necorespunz atoare, n b anci prost construite, s i, ca urmare, trupurile fragile ale celor mici se deformeaz a. Copiii mici, ale c aror membre nu sunt puternice, sunt tinu ti nchi si n auntru, s i aceasta spre r aul cu o constitu lor. Mul ti pornesc n via ta tie s ubred a, iar nchiderea n s coal a zi de zi i face nervo si s i se mboln avesc. Corpurile lor se pipernicesc ca urmare a st arii de epuizare a sistemului nervos. Si se stinge, p torii lor totu si, atunci cnd scnteia de via ta arin tii s i nv a ta nu- si dau seama c a ei sunt r aspunz atori, din toate punctele de vedere. Stnd la mormntul copilului, p arin tii ndurera ti cred c a nenorocirea care a venit asupra lor este hot arrea Providen tei, cnd, de fapt, felul n care au procedat chiar ei cu copiii lor, de nescuzat, a distrus via ta cea fraged a. n astfel de mprejur ari, a pune moartea copilului pe seama Providen tei nseamn a blasfemie. Dumnezeu dore ste ca cei micu ti s a tr aiasc as i s a primeasc a o educa tie corespunz atoare, pentru ca s a- si poat a dezvolta un caracter frumos, s a-L sl aveasc a pe El n aceast a lume s i s a-L laude n lumea mai bun a care va veni. P arin ti s i profesori si asum a r aspunderea de a-i educa pe ace sti copii, dar, cu toate acestea, ct de pu tini dintre ei si dau seama de datoria pe care o au naintea lui Dumnezeu de a cunoa ste organismul omenesc, ca s a poat as ti cum s a p astreze via ta s i s an atatea acelora care le-au fost ncredin ta ti. Mii de copii mor datorit a ignoran tei [146] acelora care le poart a de grij a. , iar al Mul ti copii au fost nenoroci ti pentru via ta tii au murit ca urmare a procedeelor nes abuite ale p arin tilor s i profesorilor de a 125

126

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

for ta intelectul, n timp ce au neglijat organismul zic. Copiii au fost prea mici ca s a e du si la s coal a. Min tile lor au fost mpov arate cu lec tii ntr-un timp cnd ar trebuit s a e l asa ti liberi, pn a ce puterea lor zic a era sucient a pentru a suporta efortul mintal. Copiii mici trebuie s a e liberi ca mieii, s a zburde pe afar a. Trebuie s a li se ofere cele mai frumoase ocazii de a pune temelia unui organism s an atos. Tinerii care sunt tinu ti n s coli, nchi si n s ali de clas a pentru studiu, nu pot s an ato si. Efortul mintal f ar a un exerci tiu zic corespunz ator duce la creier o m asur a nepotrivit a de snge s i astfel circula tia este dezechilibrat a. Creierul are prea mult snge, n timp ce extremit a tile au prea pu tin. Orele de studiu s i recreare trebuie s a e dup a un program regulat, iar o parte din timp trebuie petrecut n lucru zic. Cnd obiceiurile elevilor s i studen tilor n mncare s i b autur a, mbr ac aminte s i somn sunt n conformitate cu legile zice, ei pot dobndi educa tie f ar a a- si sacrica s an atatea. Lec tia trebuie repetat a adesea s i adus a mereu naintea con stiin tei, pentru c a educa tia va nesemnicativ a dac a nu exist a t arie zic a ce poate folosit a dup a ce a fost ob tinut a. Studen tilor nu ar trebui s a li se ng aduie att de multe studii nct s a ajung a s a nu aib a timp pentru dezvoltarea zic a. S an atatea nu poate p astrat a dac a o anumit a parte din ecare zi nu este dedicat a exers arii mu schilor n aer liber. Anumite ore, planicate dinainte, trebuie dedicate lucrului manual de un anumit fel, ceva care s a pun a n mi scare toate p ar tile corpului. Dac a se egalizeaz a efortul mintal cu cel zic, atunci mintea studentului va revigorat a. Dac a este bolnav, adeseori exerci tiul zic va ajuta organismul s au s a- si revin a la starea normal a. Cnd studen tii p ar asesc colegiul, ei ar trebui s a aib a o s an atate mai bun as i o n telegere mai bun a a legilor vie tii [147] dect atunci cnd au intrat la colegiu. De s an atate trebuie s a avem grij a cu tot atta sn tenie ca s i de caracter. Mul ti studen ti sunt deplorabil de ignoran ti n ce prive ste faptul puternic c a alimenta tia exercit a o inuen ta a asupra s an at a tii. Unii nu au f acut niciodat a vreun efort hot art de a- si st apni pofta sau de a p azi reguli stricte n privin ta dietei. Ei m annc a prea mult, chiar n timpul meselor, iar unii m annc as i ntre mese, ori de cte ori apare ispita. Dac a cei care pretind c a sunt cre stini doresc s a rezolve problemele att de ncurcate pentru ei de ce le sunt min tile att de greoaie, de ce aspira tiile religioase le sunt att de slabe ei nu ar

Educa tia s i s an atatea

127

trebui, n multe dintre cazuri, s a caute motivul n alt loc dect n felul . cum m annc a; dac a nu este o alt a cauz a, aceasta este cu siguran ta Mul ti se despart ei n si si de Dumnezeu prin faptul c a si ng aduie pofta. Cel care s tie cnd cade o vrabie s i care ne num ar a chiar perii capului cunoa ste p acatul acelora care si ng aduie apetitul pervertit n dauna sl abirii puterilor zice, amor tind intelectul s i nce to snd percep tiile morale. Profesorii, ei n si si, ar trebui s a dea aten tia cuvenit a legilor s an at a tii, pentru a- si putea p astra propriile lor puteri n cea mai bun a , iar prin exemplu s stare cu putin ta i cuvnt, s a poat a exercita o inu corespunz en ta atoare asupra elevilor lor. Profesorul ale c arui puteri zice au fost deja sl abite de boal a sau lucru peste m asur a trebuie s a acorde o aten tie deosebit a legilor vie tii. El trebuie s a- si ia timp pentru recreare. El nu trebuie s a- si ia asupra lui alte responsabilit a ti n afar a de munca de la s coal a, care l vor mpov ara ntr-atta, zic s i mintal, nct sistemul lui nervos va dezechilibrat; c aci, n acest caz, el nu va n stare s a lucreze cu min tile elevilor s i nu poate de el nsu de elevii s proceda drept nici fa ta si s i nici fa ta ai. mnt trebuie prev Institu tiile noastre de nv a ta azute cu toate facilit a tile necesare pentru instruirea cu privire la mecanismul func tion arii organismului omenesc. Elevii s i studen tii trebuie nv a ta ti cum s a respire, cum s a citeasc as i cum s a vorbeasc a, astfel nct efortul s a nu e f acut de gt s i pl amni, ci de mu schii abdominali. Profesorii [148] au nevoie s a se instruiasc a pe ei n si si s i n aceast a direc tie. Elevii s i studen tii no stri trebuie s a benecieze de o instruire complet a, pentru a putea ncepe via ta activ a cu o cunoa stere inteligent a a modului de vie tuire pe care Dumnezeu li l-a dat. Educa ti-i c a au de nv a tat pe parcursul ntregii vie ti. Reaminti ti-le, de asemenea, c a va trebui s a-i nve te s i pe al tii. Lec tia noastr a va repetat a n folosul a mult mai mul ti din cei care stau n fa ta voastr a zi de zi. [149] Cump atarea cre stin as i igiena biblic a, 81-84, 1890.

Educa tia din c amin


Lucrarea mamei este foarte important a. n mijlocul treburilor s i datoriilor gospod are sti de ecare zi, ea trebuie s a se str aduiasc a s a care va binecuvnta s exercite o inuen ta i n al ta pe cei din casa ei. de copiii care i-au fost da Fiecare mam a are o datorie sacr a fa ta ti n grij a de Tat al ceresc; s i este privilegiul ei, prin harul lui Hristos, s a le modeleze caracterele dup a modelul divin, s a aib a asupra lor acea care s inuen ta a-i apropie de Dumnezeu s i de cer. Dac a mamele s i-ar dat seama ntotdeauna de r aspunderea pe care o au s i ar f acut din aceasta cea dinti preocupare a lor, cea mai important a misiune, datoriilor acestei vie s i anume de a preg ati copiii pentru a face fa ta ti s i n vederea vie tii viitoare, noi n-am vedea acum nenorocirile care exist a n att de multe c amine din tara noastr a. Lucrarea mamei este de a sa natur a, nct presupune o continu a naintare n propria , pentru a- ei via ta si putea conduce copiii spre realiz ari tot mai mari. ns a Satana si face planurile pentru a se asigura att de suetele p arin tilor, ct s i de cele ale copiilor. Mamele sunt ndep artate de datoriile casei s i de educarea atent a a celor micu ti, spre slujirea de sunt sine s i a lumii. Vanitatea, moda s i lucruri de mic a importan ta l asate s a absoarb a aten tie, n timp ce se neglijeaz a educa tia zic as i moral a a pre tio silor copii. Dac a preocuparea ei o constituie obiceiurile s i practicile lume sti, datoriilor de care este responsabil mama nu va face fa ta a. Dac a , iar moda o tine n robie, aceasta i va sl abi puterea de rezisten ta via ta va deveni o povar a obositoare, n loc s a e o binecuvntare. Datorit a sl abiciunii zice, s-ar putea ca ea s a nu aprecieze n mod corespunz ator valoarea ocaziilor pe care le are, iar familia s-ar putea s a e l asat a s a se dezvolte f ar a s a benecieze de chibzuin ta, de rug aciunile s i de instruirea ei srguincioas a. Dac a ar aprecia privilegiile minunate care le-au fost date de Dumnezeu, mamele nu ar att de [150] u sor ndep artate de la datoriile lor sacre c atre treburile superciale, lume sti. 128

Educa tia din c amin

129

Lucrarea mamei ncepe atunci cnd si tine pruncul n bra te. Am v azut adesea cum cei mici se trntesc s i tip a dac a nu se tine cont de voin ta lor n vreun fel. Acesta este momentul cnd spiritul cel r au trebuie mustrat. Vr ajma sul va ncerca s a st apneasc a min tile copiilor no stri, ns a s a-i ng aduim noi oare s a le modeleze cum vrea el? Ace sti micu ti nu si pot da seama ce spirit i inuen teaz as i este datoria p arin tilor de a dovedi judecat as i n telepciune pentru ei. Obiceiurile pe care ace stia s i le formeaz a trebuie supravegheate cu grij a. Tendin tele spre r au trebuie tinute n fru, iar mintea trebuie stimulat a n vederea binelui. Copilul trebuie ncurajat cu tot efortul posibil spre a se st apni. Un program ordonat trebuie s a e regula tuturor obiceiurilor copiilor. Mamele fac o mare gre seal a ng aduindu-le s a m annce ntre mese. Stomacul este afectat printr-o astfel de practic as i n a sa viitoare. Nervozitatea lor fel se a seaz a temelia pentru o suferin ta poate s a fost cauzat a de o hran a nes an atoas a, care nu a fost n ntregime digerat a; ns a mama simte c a nu si poate pierde timpul gndindu-se la acel lucru sau corectndu- si procedeele. Nu se poate opri nici m acar s a le aline ngrijor arile acestora. Ea le d a celor mici o bucat a de pr ajitur a sau alte delicatese spre a-i lini sti, ns a acest lucru doar spore ste r aul. Unele mame, n dorin ta de a face ct mai multe treburi, se gr abesc att de mult s i ajung att de nervoase, nct sunt mai iritabile dect copiii s i, oc arndu-i s i chiar b atndu-i, ele ncearc a s a-i nsp aimnte pe cei mici pentru a t acea. Mamele se plng adesea de starea de s an atate delicat a a copiilor lor s i merg s a consulte medicul. Dar, dac a ar f acut pu tin apel la bunul sim t, s i-ar dat seama c a necazul a fost produs de gre seli n alimenta tie. Noi tr aim ntr-un veac al l acomiei, iar obiceiurile n care sunt crescu ti copiii, chiar de c atre mul ti adventi sti de ziua a s aptea, sunt de legile naturii. St n opozi tie direct a fa ta ateam odat a la mas a cu c tiva copii sub doisprezece ani. Carne era din bel sug pe mas as i delicat atunci o feti ta a, nervoas a, a cerut mur aturi. I-a fost adus un [151] castron cu mur aturi iu ti, picante, condimentate, din care ea s-a servit dup a bunul ei plac. Copilul era recunoscut pentru nervozitatea s i iritabilitatea comportamentului s i aceste condimente iu ti erau bine calculate pentru a produce o asemenea stare. Copilul cel mai mare socotea c a nu poate mnca dac a nu are carne la mas as i ar ata mult a

130

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

nemul tumire s i chiar lips a de respect atunci cnd aceasta nu i se punea la dispozi tie. Mama i-a permis aceste lucruri, pn a cnd ea a de capriciile acestuia. B devenit mai mult dect un sclav fa ta aiatul nu avea nici o treab a de f acut s i si petrecea cea mai mare parte din timp citind lucruri nefolositoare sau chiar mai rele. El se plngea aproape tot timpul de dureri de cap s i nu se ar ata mul tumit de hrana simpl a. P arin tii trebuie s a se ngrijeasc a s a ofere o ocupa tie copiilor lor. Nimic nu va putea o surs a mai mare de r au dect nep asarea. Munca zic a, cea care produce acea oboseal a s an atoas a a mu schilor, va face poft a pentru hrana simpl a, s an atoas a, iar copiii s i tinerii care au o ocupa tie nu se vor ridica de la mas a bomb anind pentru c a nu li s-a o farfurie cu carne s pus n fa ta i diferite delicatese care s a le satisfac a poftele. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, lucrnd cu minile n meseria de tmplar, a dat un exemplu tuturor tinerilor. Cei care dispre tuiesc datoriile obi snuite ale vie tii s a- si aduc a aminte c a Domnul Isus a fost supus p arin tilor S ai s i Si-a f acut partea Sa n sus tinerea familiei. Pu tine delicatese se puteau vedea pe masa lui Iosif s i a Mariei, pentru c a ei se num arau printre cei s araci. P arin tii ar trebui s a e un exemplu pentru copiii lor n ce prive ste cheltuirea banilor. Sunt din aceia care, de ndat a ce cap at a bani, i cheltuie pentru delicatese sau pentru mpodobiri inutile n mbr ac aminte, iar cnd rezerva de bani se mic soreaz a, ei simt lipsa a ceea ce au irosit. Dac a ar avea un venit mare, ar cheltui ecare dolar; dac a este mic, nu este sucient pentru satisfacerea obiceiurilor extravagante pe care le-au dobndit s i ei mprumut a pentru a- si satisface [152] nevoile. Ei adun a din toate sursele posibile pentru a- si mplini toate nevoile nchipuite. Devin necinsti ti s i necredincio si, iar raportul care st a mpotriva lor n c ar tile din ceruri nu va unul favorabil pentru ziua judec a tii. Ei trebuie s a- si satisfac a pofta ochiului, si ng aduie apetitul s i r amn s araci datorit a obiceiurilor lor risipitoare, cnd de fapt ar trebuit s a nve te s a tr aiasc a n limita banilor pe care i au. Extravagan ta este unul din p acatele la care sunt supu si tinerii. Ei dispre tuiesc deprinderile de a econom, ca s a nu e socoti ti c a sunt zgrci ti s i s araci. Oare Isus, Maiestatea cerurilor, care ne-a dat un exemplu de h arnicie s i economie, ce le-ar spune unora ca ace stia?

Educa tia din c amin

131

Nu este necesar s a specic am aici cum ar trebui aplicat a economia n ecare aspect al vie tii. Cei ale c aror inimi sunt predate lui Dumnezeu s i care au f acut din Cuvntul S au ghidul lor vor s ti cum s a se conduc a n ndeplinirea datoriilor zilnice. Ei vor nv a ta de la Domnul Isus, care este blnd s i smerit cu inima; s i cultivnd blnde tea lui Hristos, ei vor nchide u sa mpotriva a nenum arate ispite. Ei nu vor preocupa ti s a- si satisfac a apetitul s i pasiunea pentru etalare, n timp ce al tii rabd a de foame. Banii cheltui ti zi de zi pe lucruri inutile, cu gndul c a sunt doar cinci cen ti, sunt doar zece cen ti, par foarte pu tini; ns a, nmul tind aceste sume cu zilele anului, pe m asur a ce anii trec, suma devine incredibil a. Domnul a considerat c a este bine s a-mi prezinte relele care rezult a ca urmare a obiceiurilor de nepracticare a economiei, pentru ca eu s a-i pot ndemna pe p arin ti s a- si nve te copiii s a practice o economie strict a. nv a ta ti-i c a banii cheltui ti pe ceea ce nu au nevoie sunt perverti ti de la un scop bun. Cel care este necredincios n lucrurile mici va necredincios s i n lucrurile mari. Dac a oamenii nu sunt credincio si n lucrurile vremelnice, nu li se pot ncredin ta bog a tii ve snice. P azi ti-i de poft a; nv a ta ti-i pe copii, att prin cuvnt, ct s i prin exemplu, s a foloseasc a o diet a simpl a. nv a ta ti-i s a e harnici, [153] nu numai ocupa ti, ci s a se angajeze n lucru folositor. C auta ti s a trezi ti sim turile morale. nv a ta ti-i c a Dumnezeu are anumite cerin te de ei, chiar din cei mai fragezi ani ai copil fa ta ariei. Spune ti-le c a stric aciunea moral a se ntlne ste la tot pasul s i c a este nevoie s a vin a la Isus s a i se predea, cu trup s i spirit, s i c a n El vor g asi puterea de a se mpotrivi oric arei ispite. P astra ti naintea min tilor lor ideea c a ei nu sunt crea ti doar pentru a pl acea lor n si si, ci pentru a agen tii Domnului n scopuri nobile. nv a ta ti-i, atunci cnd ispitele i ndeamn a spre calea ng aduin tei de sine, cnd Satana caut a s a-L ndep arteze pe Dumnezeu din fa ta lor, s a priveasc a la Domnul Isus s i s a spun a: Salveaz a-m a, Doamne, ca s a nu u biruit. ngerii se vor aduna n jurul lor, ca r aspuns la rug aciuni, s i i vor conduce pe c ar ari sigure. Domnul Hristos nu S-a rugat ca ucenicii S ai s a e lua ti din lume, ci s a e p azi ti de cel r au, pentru ca ei s a e n stare s a nu cedeze ispitelor pe care le vor ntlni la ecare pas. Aceasta este o rug aciune care ar trebui s a e n al tat a de ecare tat as i mam a.

132

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ns a se pot ei ruga astfel Domnului s i apoi s a-i lase s a fac a ce le place? Vor satisface ei pofta pn a ce aceasta va pune st apnire, iar apoi vor a stepta s a- si poat a tine n fru copiii? Nu; cump atarea s i st apnirea de sine trebuie nv a tate nc a din leag an. Mamei i revine n mare m asur a responsabilitatea acestei lucr ari. Cea mai duioas a leg atur a de pe p amnt este cea dintre mam as i copilul ei. Copilul este mai repede impresionat de via ta s i exemplul mamei dect de cel al tat alui, datorit a acestei leg aturi mai puternice s i duioase care exist a ntre ei. Totu si, r aspunderea mamei este foarte grea, s i ea trebuie s a benecieze continuu de ajutorul tat alui. Necump atarea n mncare s i b autur a, necump atarea n munc a, necump atarea n aproape toate lucrurile, exist a la orice pas. Cei care fac eforturi mari pentru a munci mult ntr-o anumit a perioad a de timp s i continu a s a munceasc a atunci cnd judecata le spune c a ar [154] trebui s a se odihneasc a nu c stig a niciodat a. Ei tr aiesc dintr-un capital mprumutat. Ei si irosesc for ta vital a de care vor avea nevoie cndva, n viitor. Iar cnd vor avea nevoie de aceast a energie pe care au irosit-o cu atta nep asare, ei se pr abu sesc pentru c a nu o au. Puterea zic a s-a dus, t aria mintal a nu mai exist a. Ei si dau seama c a au avut de-a face cu o pierdere, dar nu realizeaz a despre ce este vorba. Nevoia a venit, ns a resursele lor zice sunt epuizate. Oricine ncalc a legile s an at a tii va trebui s a sufere cndva ntr-o m asur a mai mare sau mai mic a. Dumnezeu ne-a nzestrat corpul cu puterea de care avem nevoie n diferite perioade din via ta printr-o noastr a. Dac a noi vom epuiza cu nep asare aceast a for ta suprasolicitare continu a, uneori vom ajunge s a pierdem. Utilitatea noastr a se va diminua dac a nu chiar via ta noastr a va distrus a. Ca regul a, munca de peste zi nu trebuie prelungit a pn a seara. Dac a orele zilei sunt bine folosite, lucrul care se ntinde pn a noaptea trziu este prea mult, iar corpul supra-mpov arat va suferi. Mi-a fost ar atat c a cei care fac acest lucru adesea mai mult pierd dect c stig a, pentru c a energiile le sunt epuizate s i ei lucreaz a suprasolicitnd nervii. S-ar putea s a nu resimt a imediat urm arile, ns a acestea le organismul. submineaz a cu siguran ta P arin tii s a- si consacre timpul de sear a pentru a mpreun a cu familiile lor. S a lase la o parte grijile s i preocup arile lucrului de peste zi. So tul, s i tat al, va c stiga mult dac a si va face regula de a nu strica bucuria familiei, aducnd n c amin necazurile de la serviciu, care

Educa tia din c amin

133

l-au enervat s i ngrijorat peste m asur a. n anumite momente dicile va avea nevoie de sfatul so tiei sale s i ei pot c auta mpreun a s a se elibereze de ngrijor ari, cernd n telepciune de la Dumnezeu; ns aa tine mintea continuu concentrat a asupra treburilor s i afacerilor va d auna att s an at a tii min tii, ct s i a trupului. . C Serile s a e petrecute ct mai fericit cu putin ta aminul s a e un loc n care s a domneasc a voio sia, amabilitatea s i dragostea. Acestea l vor face atractiv pentru copii. Dac a p arin tii caut a mereu pricin a de sup arare, dac a sunt irascibili, dac a mereu caut a gre seli, copiii se vor [155] molipsi de acela si spirit de nemul tumire s i ceart a, iar c aminul ajunge cel mai mizerabil loc de pe p amnt. Copiii se simt mai bine printre str aini, n companii nechibzuite sau pe strad a. Toate aceste lucruri ar putea evitate dac a s-ar practica toleran ta n toate lucrurile s i dac a s-ar cultiva r abdarea. St apnirea de sine din partea tuturor membrilor familiei va face din c amin aproape un paradis. Face ti ca atmosfera s a e ct mai voioas a, camerele ct mai pl acute. Copiii s a considere c aminul cel mai atr ag ator loc de pe p amnt. Inuen ta ti-i n a sa fel, nct s a nu caute companie pe strad as i nici s a nu se gndeasc a dect cu oroare la s ala surile unde se practic a vicii. Dac a via ta din c amin este a sa cum ar trebui s a e, obiceiurile formate acolo vor constitui o ap arare puternic a mpotriva asalturilor ispitei, atunci cnd cei tineri vor pleca de la ad apostul c aminului n lume. Ne construim noi casele pentru fericirea familiei sau doar pentru etalare? Le oferim copiilor no stri camere nsorite sau le tinem ntunecoase s i nchise, p astrndu-le pentru str aini, care nu depind de noi pentru a ferici ti? Nu exist a o lucrare mai nobil a pe care am putea s-o facem, nu putem aduce un folos mai mare societ a tii dect acela de a le da copiilor no stri o educa tie corespunz atoare, ntip arind n mintea lor, prin cuvnt s i exemplu, principiul important c a n via ta cur a tia s i sinceritatea tintelor i vor calica cel mai bine pentru a- si face partea lor n lume. Deprinderile noastre articiale ne lipsesc de multe privilegii s i n ton cu de mult a bucurie s i ne fac s a nu putem folositori. O via ta grea, lipsit moda este o via ta a de mul tumire. Ct de adesea timpul, banii s i s an atatea sunt sacricate, r abdarea este teribil de nceat a, iar st apnirea de sine este pierdut a, numai de dragul etal arii. Dac a p arin tii ar dori mai mult simplitatea, nepermi tndu- si s a cheltuiasc a pentru satisfacerea mndriei s i pentru a urma moda; dac as i-ar men-

134

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

n ceea ce este bine, neind afecta tine o nobil a independen ta ti de inuen ta acelora care, n timp ce sus tin c a sunt de partea lui Hristos, refuz a de fapt s a poarte crucea t ag aduirii de sine, chiar prin acest exemplu ei vor da copiilor lor o educa tie deosebit de valoroas a. Co[156] piii vor deveni b arba ti s i femei de o deosebit a valoare moral as i, la rndul lor, vor avea t aria de a sta cu curaj de partea a ceea ce este bine, chiar mpotriva curentului modei s i opiniei populare. Fiecare act al p arin tilor va avea repercusiuni asupra viitorului copiilor. Consacrnd timp s i bani pentru mpodobirea exterioar as i pentru satisfacerea poftei pervertite, ei cultiv a vanitatea, egoismul s i pofta n copii. Mamele se plng c a sunt att de mpov arate de griji s i trud a, nct nu- si pot lua timp s a-i nve te cu r abdare pe cei mici s i s a simt a mpreun a cu ei n dezam agirile s i necazurile lor. Inimile tinere tnjesc dup a simpatie s i duio sie s i, dac a ei nu le dobndesc de la p arin tii lor, le vor c auta din surse care pot primejdui att min tile, ct s i principiile morale. Am auzit de mame care le refuz a copiilor lor pl aceri nevinovate, din lips a de timp s i aten tie, n timp ce degetele lor neobosite s i ochii obosi ti erau preocupa ti cu cine s tie ce obiect inutil pentru mpodobire, ceva ce putea servi doar la ncurajarea mndriei s i a extravagan tei n copii. Cum este nclinat a r amurica, a sa va s i copacul. Pe m asur a ce copiii se apropie de vrsta maturit a tii, aceste lec tii si vor aduce roadele n mndrie s i lipsa valorii morale. P arin tii deplng gre selile copiilor, ns a sunt orbi cu privire la faptul c a ei nu fac altceva dect s a culeag a recolta a ceea ce ei n si si au sem anat. P arin ti cre stini, asuma ti-v a sarcina pe care o ave ti pentru via ta s i gndi ti-v a cu seriozitate la obliga tiile sacre care v a revin. Face ti din Cuvntul lui Dumnezeu standardul vostru s i nu urma ti modele s i obiceiurile lumii, pofta ochilor s i l aud aro senia vie tii. Fericirea viitoare a familiilor voastre s i bun astarea societ a tii depind ntr-o mare m asur a de educa tia zic as i moral a pe care copiii vo stri o primesc n primii ani ai vie tii. Dac a gusturile s i obiceiurile lor vor n toate lucrurile a sa de simple cum ar trebui s a e, dac a mbr ac amintea va ordonat a, f ar a mpodobiri n plus, mamele vor g asi timpul necesar s a- si fac a ferici ti copiii s i i vor nv a ta s a asculte din iubire. Nu-i trimite ti pe cei mici prea de timpuriu la s coal a. Mama [157] trebuie s a e atent a cum modeleaz a mintea copilului care i-a fost tori ai copiilor ncredin tat. P arin tii ar trebui s a e cei mai buni nv a ta

Educa tia din c amin

135

lor pn a cnd ace stia ajung la vrsta de opt sau zece ani. Sala lor de clas a trebuie s a e n aer liber, printre ori s i p as arele, iar manualul lor, comoara naturii. Cnd mintea lor poate pricepe acest lucru, p arin tii trebuie s a le deschid a nainte marea carte a naturii. Aceste lec tii, date n astfel de mprejur ari, nu vor uitate curnd. Trebuie depuse eforturi serioase pentru a preg ati terenul inimii pentru ca Sem an atorul s a poat a sem ana s amn ta cea bun a. Dac a jum atate din timpul care este acum mai mult dect irosit n urma modelor lumii ar devotat cultiv arii min tii copiilor, pentru formarea unor deprinderi corecte, n familii ar vizibil a o schimbare considerabil a. Nu demult, am auzit o mam a spunnd c a i place s a vad a o cas a frumos construit as i c a defectele de nisaj s i nepotrivirile o deran , ns jeaz a. Eu nu condamn gustul ranat n aceast a privin ta a, n timp ce o ascultam, m a gndeam cu p arere de r au c a acest ranament nu l-a folosit n cre sterea copiilor ei. Ace stia constituiau cl adiri de care era responsabil a; n felul ei de-a necioplit, lipsit de curtoazie, rile lor p atima se, egoiste, s i voin ta necontrolat a erau dureros de vizibile celor din jur. Caractere gre sit formate, piese umane nepotrivite unele cu altele, ntr-adev ar a sa erau ace stia, s i cu toate acestea mama era oarb a la toate aceste lucruri. Aranjarea casei era mai important a pentru ea dect simetria caracterului copiilor ei. Cur a tenia s i ordinea constituie datoriile cre stinului s i totu si acestea pot duse prea departe s i pot considerate cel mai important lucru, n timp ce lucruri de o nsemn atate mai mare sunt neglijate. Cei care neglijeaz a interesele copiilor lor din aceste motive dau zecime din ment as i chimen, n timp ce las a nef acute cele mai importante lucruri din lege dreptatea, mila s i dragostea lui Dumnezeu. Ace sti copii, c arora li se permit att de multe lucruri, devin ambi tio si, p atima si s i lipsi ti de iubire. Ce bine ar dac a p arin tii s i-ar da seama c a de educa tia corect a, nc a din pruncie, depinde fericirea [158] att a p arin tilor, ct s i a copiilor. Cine sunt ace sti copii ncredin ta ti grijii noastre? Sunt membrii mai tineri ai familiei Domnului. Ia pe acest u, pe aceast a ic a, spune El, cre ste-i pentru Mine s i s lefuie ste-i n a sa fel, nct s a e corespunz atori pentru palat s i s a str aluceasc a n cur tile Domnului. Ce lucrare pre tioas a! Ct de important a! Cu toate acestea, vedem mame care suspin a pentru un cmp de lucru mai vast, pentru lucrare misionar a. Dac a ar putea merge n Africa sau n India, ar sim ti c a au f acut ceva. ns a a- si face

136

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

datoriile mici de zi cu zi s i a le aduce la ndeplinire cu credincio sie li se pare un lucru nensemnat. De ce aceasta? Oare nu pentru c a adesea lucrarea mamei nu este apreciat a? Ea are o mie de griji de care tat al n-are habar. Prea adesea, el se ntoarce acas a aducnd cu el grijile s i preocup arile de la serviciu, care umbresc bucuria familiei, iar dac a n cas a nu g ase ste totul a sa cum gnde ste el, si manifest a resentimentele prin ner abdare s i c autare de gre seli. El se poate l auda cu ceea ce a f acut n cursul zilei, ns a lucrarea mamei, n mintea lui, valoreaz a prea pu tin sau este subapreciat a. Pentru el, grijile ei sunt de mic a nsemn atate. Ea trebuie doar s a preg ateasc a masa, s a aib a grij a de copii, care uneori sunt mul ti la num ar, s i s a tin a casa n ordine. Ea ncearc a toat a ziua s a men tin a constant mecanismul gospod ariei. Ea a ncercat, cu oboseal as i ngrijorare, s a vorbeasc a cu bun atate s i voio sie s i s a-i nve te pe copii s a mearg a pe calea cea dreapt a. Pentru aceasta a fost nevoie de efort s i mult a r abdare din partea ei. Ea nu poate, n dreptul ei, s a se laude cu ceea ce a f acut. I se pare c a nu a realizat nimic. ns a nu este a sa. De si rezultatele muncii nu sunt vizibile, ngerii lui Dumnezeu vegheaz a asupra mamei mpov arate de griji, notnd poverile pe care ea le duce zi de zi. Numele ei s-ar putea s a nu apar a niciodat a n rapoartele istoriei s i nici s a primeasc a onorurile sau aplauzele lumii, a sa cum s-ar putea ntmpla n dreptul so tului s i tat alui; ns a este imortalizat n c ar tile lui Dumnezeu. Ea [159] face ceea ce poate, iar n ochii lui Dumnezeu, locul ei este mai mare n rang dect cel al unui rege pe tronul lui; pentru c a ea are de-a face cu caracterul, ea modeleaz a mintea. Mamele de acum construiesc societatea care va urma. Ct de important este ca copiii lor s a e n a sa fel crescu ti, nct s a e n stare s a se mpotriveasc a ispitelor pe care le vor ntmpina la tot ! pasul n via ta Oricare i-ar chemarea sau preocup arile, tat al s a aduc a n c amin aceea si nf a ti sare zmbitoare s i acelea si tonuri pl acute ale vocii cu care i-a ntmpinat toat a ziua pe vizitatori s i pe str aini. So tia s a simt a c a se poate bizui pe afec tiunea so tului ei, c a bra tele lui o vor nt ari s i o vor sus tine n toate grijile s i truda ei, c a inuen ta lui va de partea ei s i astfel povara o va sim ti doar pe jum atate. Nu sunt oare copiii s i ai lui? Tat al s a caute s a u sureze sarcina mamei. n momentele de r agaz s i cele pe care le petrece n pl aceri egoiste, s a caute s a- si cunoasc a

Educa tia din c amin

137

copiii s a li se al ature n jocurile lor, n lucrul lor. S a le atrag a aten tia spre orile cele frumoase, spre copacii cei falnici, c atre frunzele pe care pot vedea nscris a lucrarea s i dragostea lui Dumnezeu. El ar trebui s a-i nve te c a Dumnezeu, care a f acut toate aceste lucruri, iube ste ceea ce este frumos s i bine. Domnul Hristos a ndreptat aten tia ucenicilor S ai la crinii de pe cmp s i la p as arile cerului, ar atndu-le cum le poart a Dumnezeu de grij a, s i a prezentat aceste lucruri ca o dovad a c a El va purta de grij a omului, care este mult mai important n ochii Lui dect p as arile s i orile. Spune ti-le copiilor c a orict de mult timp ar cheltuit pentru etalare, nf a ti sarea noastr a nu se va putea compara niciodat a, prin gra tie s i frumuse te, cu cea a celor mai simple ori de pe cmp. Astfel, min tile lor pot c al auzite de la ceea ce este articial spre ceea ce este natural. Ei pot nv a ta c a Dumnezeu le-a dat toate aceste lucruri frumoase pentru a se bucura s i c a dore ste minte ale inimii. ca ei s a-i dea Lui cele mai alese s i snte sim ta P arin tii ar trebui s a caute s a trezeasc a n copiii lor interesul pentru studiul ziologiei. Tinerii trebuie instrui ti cu privire la propriile lor corpuri. Sunt doar pu tini tineri care au o cunoa stere clar a a tainelor [160] vie tii. Majoritatea mamelor sunt prea pu tin interesate de studiul minunatului corp omenesc s i rela tia s i dependen ta dintre toate p ar tile complicate ale acestuia. Ele nu n teleg inuen ta corpului asupra min tii sau a min tii asupra corpului. Ele se ocup a cu nimicuri inutile, iar apoi se plng c a nu au timp s a ob tin a acele informa tii de care au nevoie pentru a se ocupa n mod corespunz ator de s an atatea copiilor lor. Le este mai u sor s a-i dea pe mna doctorilor. Mii de copii mor datorit a ignoran tei cu privire la legile in tei lor. Dac a p arin tii n si si ar preocupa ti s a dobndeasc a cuno stin te n leg atur a cu acest subiect s i ar sim ti nevoia de a le pune n practic a, am avea o mai bun a stare a lucrurilor. nv a ta ti-i pe copiii vo stri s a judece de la cauz a la efect. Ar ata ti-le c a, dac a ncalc a legile in tei . Dac lor, ei trebuie s a pl ateasc a vinov a tia prin suferin ta a nu vede ti schimb ari rapide n bine a sa cum dori ti, nu v a descuraja ti s i instrui tii cu r abdare s i nu renun ta ti pn a cnd nu este ob tinut a biruin ta. Continua ti s a-i nv a ta ti cu privire la corpurile lor s i cum s a le poarte de grij a. Nep asarea cu privire la s an atatea trupeasc a duce la nep asare n privin ta principiilor morale. Nu neglija ti s a-i nv a ta ti pe copiii vo stri s a prepare o hran a s an atoas a. Dndu-le aceste lec tii de ziologie s i g atit, voi i ajuta ti s a

138

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

fac a primii pa si ntr-una din cele mai importante ramuri ale educa tiei s i ntip ari ti principii care sunt elemente esen tiale ntr-o educa tie religioas a. Toate lec tiile de care am vorbit n acest articol sunt necesare. Dac a li se acord a aten tia necesar a, ele vor ca un bastion care i va ap ara pe copiii no stri de relele care asalteaz a lumea. La mesele noastre trebuie s a se vad a cump atarea. n casele noastre, lumina soarelui, dat a de Dumnezeu, s i aerul curat al cerului trebuie s a e spre bine. binevenite. C aminele noastre trebuie s a aib a o inuen ta Trebuie s a-i deprindem pe copiii no stri s a- si nsu seasc a obiceiuri m n ceea ce prive s an atoase s i trebuie s a-i nv a ta ste lucrurile lui Dumnezeu. Aceste lucruri vor necesita ceva efort din partea noastr a. [161] Va nevoie de rug aciuni, lacrimi s i lec tii pe care s a le tot repet am. Uneori vom pu si n mare ncurc atur a, ne stiind cum s a realiz am aceste lucruri; ns a i putem prezenta pe copiii no stri naintea lui m, implorndu-L s Dumnezeu n rug aciunile pe care le n al ta a-i fereasc a de r au s i spunnd: Acum, Doamne, f a-Ti lucrarea Tu s i nmoaie s i supune min tile copiilor no stri, iar El ne va asculta. El ascult a rug aciunile mamelor care plng, ale mamelor asaltate de griji. Cnd Domnul Hristos a fost pe p amnt, mamele mpov arate s i-au adus copiii la El; gndeau c a, dac a El si va pune minile peste ei, ele i vor putea cre ste mai bine, a sa cum ar trebui. Mntuitorul s tia de ce vin aceste mame cu micu tii lor la El s i i-a mustrat pe ucenici, care le spuneau s a plece, zicndu-le: L asa ti copila sii s a vin a la mine s i nu-i opri ti; c aci mp ar a tia lui Dumnezeu este a unora ca ei. Dumnezeu i iube ste pe copila si s i vegheaz a cum si fac lucrarea p arin tii. Nedreptatea abund a pretutindeni s i, dac a dorim mntuirea copiilor no stri, trebuie s a facem eforturi serioase, perseverente. Domnul Hristos a spus: Eu M a sn tesc, pentru ca s i ei s a poat a sn ti ti. El dorea ca ucenicii S ai s a e sn ti ti s i S-a f acut exemplu pentru ei, pentru ca ei s a-L poat a urma. Ce-ar dac a ta tii s i mamele s-ar situa pe aceast a pozi tie s i ar spune: Vreau ca to ti copiii mei s a aib a principii puternice, s i n vederea acestui lucru le voi da un exemplu ? Mama s prin propria mea via ta a nu considere nici un sacriciu prea mare dac a acesta este necesar pentru mntuirea casei ei. Nu uita ti c a Domnul Isus Si-a dat via ta cu scopul de a v a sc apa din ruin a,

Educa tia din c amin

139

pe voi s i pe to ti ai vo stri. El simte cu voi s i v a va ajuta n aceast a lucrare binecuvntat as i ve ti mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Ne putem permite s a gre sim n unele lucruri, ns a aceasta nu trebuie s a se ntmple nicidecum n privin ta copiilor no stri. Dac a n urma educa tiei primite n c amin ei sunt cura ti s i virtuo si, dac a un loc n marele plan al lui Dumnezeu pentru vor ocupa cu umilin ta lume, via ta noastr a nu va niciodat a un e sec. [162] Cump atarea cre stin as i igiena biblic a, 60-72, 1890.

Be tia mintal a
Ce ar trebui s a citeasc a copiii no stri? Iat a o ntrebare serioas a, care necesit a un r aspuns serios. Sunt ngrijorat a cnd v ad n familii cre stine ziare s i reviste care con tin pove sti care nu inuen teaz a mintea n bine. I-am urm arit pe cei care au gust pentru c tiune s i care s i-l cultiv a. Ei au avut privilegiul de a asculta adev arurile din Cuvntul lui Dumnezeu, de a se familiariza cu convingerile pe care este ntemeiat a credin ta noastr a; ns a ei au crescut pn a la vrsta maturit a tii lipsi ti de adev arata evlavie. Ace sti tineri att de pre tio si au nevoie s a pun a la temelia caracterului lor cel mai bun material dragostea s i frica de Dumnezeu s i cunoa sterea lui Hristos. ns a mul ti nu au o cunoa stere inteligent a a adev arului, a sa cum este acesta n Isus. Mintea lor se hr ane ste cu povestiri senza tionale. Ei tr aiesc ntro lume ctiv as i nu sunt preg ati ti pentru datoriile practice ale vie tii. Am urm arit copii c arora li s-a ng aduit s a creasc a n acest mod. Fie c a sunt n c amin sau n alt a parte, ei sunt ori f ar a astmp ar, nervo si sau vis atori, ori sunt incapabili de a conversa, e s i asupra celor mai comune subiecte. Facult a tile nobile, cele care puteau ntrebuin tate n vederea atingerii unor scopuri nalte, au fost degradate, ajungnd la contemplarea lucrurilor u suratice sau chiar mai r au dect att, pn a ce posesorul acestora a ajuns s a e satisf acut cu asemenea subiecte s i doar cu greu mai poate ajunge la ceva mai nalt. Gndul sau conversa tia cu privire la cele religioase au devenit pentru el plictisitoare. Hrana mintal a pentru care c ap atase o oarecare pl acere a fost contaminat a n efectele ei, care l-au condus spre gnduri necurate s i senzuale. Cu toat a sinceritatea am sim tit mil a pentru aceste suete cnd mi-am dat seama ct de mult pierd neglijnd ocaziile de a-L cunoa ste pe Hristos, n care sunt concentrate toate speran tele noastre pentru via ta ve snic a. Ct de mult timp pre tios este irosit, timp n care ei ar putea studia Modelul n privin ta adev aratei evlavii. Am cunoscut personal pe c tiva care s i-au pierdut tonusul s an atos [163] al min tii datorit a unor obiceiuri gre site n privin ta lecturii. 140

Be tia mintal a

141

avnd o imagina Ei trec prin via ta tie bolnav a, amplicnd orice necaz, ct de mic. Lucruri pe care o minte s an atoas a, sensibil a, nici nu le-ar b aga n seam a devin pentru ei necazuri de nesuportat, obstacole de netrecut. Pentru ei, via ta este o umbr a continu a. Cei care s i-au ng aduit obiceiul de a alerga nebune ste dup a pove sti excitante si mutileaz a puterea mintal as i se descalic a singuri de a avea gnduri s i o minte viguroas a. Exist a acum b arba ti s i femei care se a a n declinul vie tii pentru c a nu s i-au putut reveni niciodat a de pe urma efectelor lecturilor necump atate. Obiceiul format n primii ani s-a dezvoltat o dat a cu cre sterea lor s i s-a nt arit concomitent cu puterea lor; iar eforturile de a-l birui, de si hot arte, au fost doar par tial ncununate de succes. Mul ti nu au putut reveni niciodat a la vigoarea mintal a pe care au avut-o ini tial. Toate ncerc arile de a de nenalizat veni cre stini practici se sfr sesc doar cu o dorin ta a. Ei nu pot deveni cu adev arat asemenea Domnului Hristos s i continu a s a- si hr aneasc a mintea cu acest fel de literatur a. Nici n plan zic efectele nu sunt mai pu tin dezastruoase. Sistemul nervos este n mod inutil mpov arat prin aceast a pasiune pentru citit. n unele cazuri, tineri s i chiar cei maturi au fost lovi ti de paralizie nu dintr-o alt a cauz a dect aceea a cititului n exces. Mintea a fost continuu tinut a ntr-o stare de excitare, pn a cnd mecanismul delicat al creierului a sl abit att de mult, nct nu s-a mai putut pune n mi scare, iar consecin ta a fost paralizia. Cnd este cultivat apetitul pentru povestiri excitante, senza tionale, gustul moral este pervertit, iar mintea nu este satisf acut a pn a nu este hr anit a continuu cu aceast a hran a f ar a valoare, nes an atoas a. Am v azut tinere, a sa-zis cre stine, care nu erau fericite pn a nu aveau la ndemn a vreun roman nou sau vreo revist a cu povestiri. Mintea tnjea dup a stimulente exact a sa cum be tivul dore ste b autura mb at atoare. Ace sti tineri nu manifest a un spirit de devo tiune; nici o lumin a cereasc a nu poate str aluci asupra celor din preajma lor religispre a-i conduce la fntna cunoa sterii. Ei nu au o experien ta oas a profund a. Dac a aceast a categorie de c ar ti nu ar stat mereu n preajma lor, ar mai existat n adejde pentru ndreptarea lor; ns a ei [164] tnjesc dup a ele s i le ob tin. Sunt ndurerat a s a v ad tineri s i tinere ruinndu- si utilitatea n s care i va preg aceast a via ta i nedobndind acea experien ta ati pentru

142

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

via ta ve snic as i societatea cereasc a. Nici nu se poate g asi un nume mai potrivit pentru aceast a stare dect acela de be tie mintal a. Obiceiurile de necump atare n privin ta cititului exercit a o in periculoas uen ta a asupra creierului la fel ca s i necump atarea n mncare s i b autur a. Cea mai bun a cale pentru a preveni cre sterea acestui r au este de a ne preocupa de teren. Este nevoie de cea mai mare grij as i aten tie pentru cultivarea min tii s i sem anarea pe acest teren a pre tioaselor semin te ale adev arului biblic. Domnul, n marea Sa ndurare, ne-a s descoperit n Scripturi regulile privitoare la o via ta an atoas a. El ne spune ce p acate s a evit am; El ne explic a planul mntuirii s i ne arat a calea c atre cer. El i-a inspirat pe oamenii sn ti s a scrie, turi clare cu privire la pericolele care spre folosul nostru, nv a ta ne nconjoar a pe cale s i cum s a sc ap am de ele. Cei care ascult a de ndemnul de a cerceta Scripturile nu vor ignora aceste lucruri. n mijlocul primejdiilor din timpul sfr sitului, ecare membru al bisericii ar trebui s a n teleag a argumentele pe care se ntemeiaz a n adejdea s i credin ta sa argumente care nu sunt dicil de n teles. Exist a suciente lucruri cu care s a ne ocup am mintea, dac a vrem s a cre stem n harul s i cunoa sterea Domnului nostru Isus Hristos. Noi suntem m argini ti, ns a trebuie s a avem un sim t al innitului. Mintea trebuie pus a la lucru pentru a-L contempla pe Dumnezeu s i minunatul S au plan de mntuire. Suetul va astfel n al tat mai presus de ceea ce este p amntesc, obi snuit, s i se va ndrepta spre ceea ce este nobil s i ve snic. Gndul c a noi facem parte din lumea lui Dumnezeu, n prezen ta marelui Creator al Universului, care l-a f acut pe om dup a asem anarea Sa, va conduce mintea pe un cmp mult mai larg de medita tie. Este un gnd m are t acela c a ochiul lui Dumnezeu vegheaz a asupra noastr a, c a El ne iube ste, c a ne poart a att de mult de grij a, nct a dat pe scumpul S au Fiu pentru a ne [165] r ascump ara, pentru ca s a nu pierim n starea noastr a nenorocit a; iar acela care si deschide inima s a primeasc as i s a contemple astfel de teme nu se va mul tumi niciodat a s a z aboveasc a asupra subiectelor banale, senza tionale. Dac a Biblia ar studiat a a sa cum ar trebui, oamenii ar avea un intelect puternic. Subiectele pe care le trateaz a Cuvntul lui Dumnezeu, simplitatea plin a de demnitate cu care sunt prezentate, temele nobile pe care acesta le aduce n fa ta min tii dezvolt a n om

Be tia mintal a

143

facult a ti care altfel nu ar dezvoltate. n Biblie se deschide n fa ta imagina tiei un cmp nelimitat. Cercet atorul acestor teme m are te se ntoarce de la contemplarea lor, de la cugetarea asupra acestor mintele mai curate dect dac subiecte distinse, cu mintea s i cu sim ta a s i-ar petrecut timpul citind orice alt a lucrare de origine omeneasc a, f ar a s a mai punem n calcul pe cele cu un caracter minor. Min tile tinere pierd ocazia de a atinge cea mai nobil a dezvoltare atunci cnd neglijeaz a cea mai nalt a surs a a n telepciunii Cuvntul lui Dumnezeu. Motivul pentru care avem att de pu tini oameni cu o minte dezvoltat a, de o valoare statornic as i solid a, este c a nu mai exist a fric a de Dumnezeu, Dumnezeu nu mai este iubit, iar principiile religioase nu sunt puse n practic a n via ta de zi cu zi a sa cum ar trebui. Dumnezeu dore ste ca noi s a folosim toate mijloacele pe care le avem la dispozi tie pentru a ne cultiva s i nt ari puterile intelectuale. mai nalt Noi am fost crea ti pentru o existen ta a, mai nobil a, dect via ta pe care o avem acum. Trebuie s a folosim timpul prezent ca s a ne preg atim pentru via ta ve snic a. Oare unde am putea g asi teme mai m are te pentru contemplare sau un subiect mai interesant pentru gndurile noastre dect n adev arurile sublime desf as urate n Biblie? Aceste adev aruri vor face o lucrare puternic a n favoarea omului, iar el nu are de f acut dect s a le urmeze. ns a ct de pu tin este studiat a Biblia! Z abovim asupra oric aror subiecte neimportante, numai asupra acestuia nu. Dac a Biblia ar studiat a mai mult, dac a adev arurile ei ar n telese mai bine, noi am un popor mult mai luminat s i mai inteligent. ngerii din lumea luminii stau al aturi de c aut atorul sincer dup a adev ar pentru a-i impresiona s i ilumina mintea. Cel care are n telegerea ntunecat a poate g asi lumin a prin [166] cunoa sterea Scripturii. Cump atarea cre stin as i igiena biblic a, 123-26, 1890. Pentru studiu suplimentar Patriarhi s i profe ti, 111-116, 1890, S apt amna literar a; Patriarhi s i profe ti, 592-602, 1890, Scolile profe tilor; prin cuvnt s The Review and Herald, 31 martie, 1891, nva ta i exemplu; The Review and Herald, 15 septembrie, 1891, Lucrarea mamei;

144

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

[167] Calea c atre Hristos, 89-96, 1892, O cunoa stere a lui Dumnezeu;

C ar tile n s colile noastre


n lucrarea de educare a tinerilor din s colile noastre, este dicil s a men tii inuen ta Duhului lui Dumnezeu s i n acela si timp s a te conduci dup a principii gre site. Lumina care str aluce ste asupra acelora care au ochi s a vad a nu poate amestecat a cu ntunericul ereziei s i erorii care se g ase ste n att de multe din manualele recomandate studen tilor din colegiile noastre. Att profesorii, ct s i elevii au considerat c a, pentru a dobndi educa tie, este necesar s a necredincio studieze operele scriitorilor care nva ta sia, pentru c a lucr arile lor con tin ceva perle de gndire. ns a cine este cel care le-a inspirat? Dumnezeu s i numai Dumnezeu, pentru c a El este sursa oric arei lumini. Oare toate lucrurile esen tiale pentru s an atate, pentru cre sterea noastr a spiritual as i pentru natura moral a nu se g asesc n paginile scrierilor snte? Nu este oare Domnul Hristos capul nostru care tr aie ste? Si oare nu trebuie s a cre stem pn a la statura deplin a de b arba ti s i femei? Oare ar putea un izvor necurat s a ndulceasc a apele? De ce trebuie s a ne b al acim prin mul timea de gre seli con tinute n lucr arile p agnilor s i necredincio silor, de dragul de a ob tine beneciul ctorva adev aruri intelectuale, cnd avem la dispozi tia noastr a tot adev arul? Omul nu poate face nimic bun f ar a Dumnezeu. El este sursa oric arei raze de lumin a care str apunge ntunericul lumii. Tot ce este de valoare vine de la Dumnezeu s i i apar tine Lui. Exist a un motiv datorit a c aruia agen tii vr ajma sului dau dovad a uneori de o n telepciune remarcabil a. Satana nsu si a fost educat s i disciplinat n cur tile cere sti s i el s tie ce este bine s i ce este r au. El amestec a ceea ce este de valoare cu ceea ce este pervertit, s i aceasta i d a puterea de a-i n sela pe ii oamenilor. ns a oare pentru c a Satana a furat asupra din cer podoaba pe care o avea ca s a poat a exercita inuen ta domeniilor pe care le-a uzurpat, cei care st ateau n ntuneric, dar au v azut o mare lumin a, s a se ntoarc a ei oare de la lumin as i s a [168] e de partea ntunericului? Oare cei care au cunoscut cuvintele lui Dumnezeu pot s a le recomande elevilor s i studen tilor no stri c ar ti 145

146

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

care exprim a sentimente p agne sau de necredincio sie, pentru ca ace stia s a devin a inteligen ti? Satana are agen tii lui, educa ti dup a metodele lui, inspirate de spiritul lui s i adaptate lucr arilor lui; ns a s a colabor am noi cu ei? Oare noi, cre stini ind, s a recomand am lucr arile lui ca ind valoroase, chiar esen tiale, pentru dobndirea unei educa tii? Domnul nsu si a avut n vedere ca s a e ntemeiate s coli pentru a se putea dobndi cuno stin ta cea adev arat a. Nici un profesor din s colile noastre nu ar trebui s a sugereze ideea c a, pentru a avea o educa tie corespunz atoare, este esen tial s a se studieze manuale care exprim a p arerile celor p agni s i necredincio si. Studen tii care sunt astfel educa ti nu pot deveni educatori competen ti; c aci ei sunt ndopa ti cu sosmele vr ajma sului. Studiul lucr arilor care exprim a n vreun fel puncte de vedere ale necredincio silor este ca s i cum ai lucra cu minile pe c arbuni negri; c aci omul nu se poate s a nu- si mnjeasc a mintea atta timp ct este ncrez ator. ndreptndu-ne spre asemenea surse de cunoa stere, nu ne ntoarcem noi oare de la z apada curat a a Libanului ca s a bem din apa tulbure din vale? Oamenii care se ndep arteaz a de la cunoa sterea lui Dumnezeu s i-au pus min tile sub controlul st apnului lor, Satana, iar acesta i instruie ste ca s a e slujitorii lui. Cu ct sunt aduse n fa ta tinerilor mai pu tine lucr ari ale celor necredincio si, cu att va mai bine. ngerii cei r ai sunt mereu n alert a pentru a n al ta naintea tinerilor lucr ari care le vor v at ama mintea s i, pe m asur a ce sunt citite c ar ti care exprim a vederi p agne s i necredincioase, ace sti agen ti nev azu ti ai r aului caut a s a trezeasc a n cei care le studiaz a un spirit de ndoial a . Cei care se adap s i necredin ta a din aceste ape necurate nu nseteaz a dup a apa vie tii; c aci ei sunt satisf acu ti cu rezervoarele cr apate ale lumii. Ei consider a c a de tin comorile cuno stin tei, cnd, de fapt, ei strng doar lemn, fn s i paie, lucruri care nu merit a s a e nici [169] c stigate, nici p astrate. Felul n care se apreciaz a pe ei n si si, ideea c a o cunoa stere supercial a a lucrurilor constituie educa tie, i face s a e nfumura ti s i mul tumi ti de sine, cnd ei sunt de fapt a sa cum erau fariseii, care nu cuno steau nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. O, de-ar pre tui tinerii no stri cuno stin ta care este nepieritoare, care este pe care o pot lua cu ei n via ta ve snic a, acea cuno stin ta tosimbolizat a prin aur, argint s i pietre pre tioase! Profesorii s i nv a ta rii care se consider a n telep ti nu s tiu nimic din ceea ce ar trebui s a

C ar tile n s colile noastre

147

cunoasc a. Ei au nevoie s a nve te blnde tea s i umilin ta n s coala lui Hristos, pentru ca s a poat a pre tui cum se cuvine ceea ce este valoros n ochii cerului. Aceia care primesc o educa tie deosebit a, o educa tie care va dura ct ve snicia, nu vor privi ti ca cei mai nv a ta ti oameni ai lumii. ns a Scripturile spun c a frica de Domnul este nceputul n telepciunii. Acest mod de cunoa stere este considerat ca ind mediocru n ochii lumii s i cu toate acestea este esen tial ca ecare tn ar s a ajung a n telept n ce prive ste cunoa sterea Scripturilor, dac a dore ste s a aib a via ta ve snic a. Apostolul spune: Toat a Scriptura este dat a prin inspira tie de c atre Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire; pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a. Ct sunt de cuprinz atoare aceste cuvinte! S a c aut am cu to tii s a aprofund am n telesul puterilor, nsemn atatea Cuvntului lui Dumnezeu. O lectur a supercial a a Cuvntului inspirat nu va de prea mare folos, c aci orice arma tie f acut a pe paginile c ar tii snte necesit a o medita tie profund a. Este adev arat c a anumite pasaje nu cer o concentrare tot att de profund a ca altele; c aci ceea ce vor s a spun a acele pasaje este mai evident. ns a cercet atorul Cuvntului lui Dumnezeu va c auta s a n teleag a mesajul unui pasaj n leg atur a cu altul, pn a cnd lan tul adev arului se claric a n viziunea sa. Dup a cum loanele minereurilor pre tioase nu se a a la suprafa ta p amntului, ci n adnc, la fel bog a tiile spirituale sunt ascunse n paginile scrierilor snte s i necesit a mult efort mintal s i mult a rug aciune pentru a putea descoperi n telesul ascuns al Cuvntului lui Dumnezeu. Fie ca ecare elev care pre tuie ste comoara cereasc a s a- si pun a la lucru [170] puterile mintale s i spirituale s i s a se afunde tot mai adnc n mina adev arului, pentru a putea dobndi aurul ceresc acea n telepciune care l va face n telept n vederea mntuirii. Dac a jum atate din zelul manifestat n c aut arile de a n telege ideile str alucite ale diver silor autori necredincio si ar manifestat n studierea planului de mntuire, mii dintre cei care acum sunt n ntuneric ar ncnta ti de n telepciunea, puritatea s i calitatea lucrurilor pe care le-a f acut Dumnezeu n favoarea noastr a; ar p ar asi preocuparea pentru ei n si si s i ar uimi ti s i s-ar minuna de iubirea lui Dumnezeu, care a dat pe singurul S au Fiu n ascut pentru un neam dec azut. Oare cum se face c a att de mul ti se mul tumesc s a bea din apele tulburi din valea plngerii, n loc s a- si mprosp ateze suetele

148

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

din mun din izvoarele de via ta ti? Profetul ntreab a: Va l asa omul z apada Libanului care vine de pe stnci n cmpie? Sau vor uitate apele reci care vin din alte locuri? Dumnezeu r aspunde: Poporul Meu M-a uitat s i au ars t amie pe altarul mndriei, ceea ce a f acut ca picioarele s a li se mpleticeasc a, p ar asind c ar arile cele vechi. Este un lucru trist c a b arba ti c arora li s-au ncredin tat capacit a ti deosebite spre a folosite n slujba lui Dumnezeu s i-au njosit puterile punndu-le n slujba r aului s i s i-au a sezat talentele la picioarele vr ajma sului. Ei s-au supus celei mai njositoare robii a prin tului r aului s i au refuzat s a-I slujeasc a lui Hristos, acest lucru p arndu-li-se nepl acut s i njositor. Ei au privit lucrarea slujitorului lui Hristos ca pe o lucrare mai prejos de ambi tia lor, care necesita renun tarea la o parte din preten tiile lor, un fel de sclavie care le-ar nrobi puterile s i . Cel care a f ar ngusta cercul lor de inuen ta acut un sacriciu innit pentru a-i elibera din robia p acatului a fost a sezat deoparte ca ind nedemn de cele mai mari eforturi ale lor s i de slujirea cea mai nalt a. [171] Ace sti oameni s i-au primit talentele de la Dumnezeu s i orice nestemat a a gndirii, pentru care au fost aprecia ti ca meritnd aten tia cercet atorilor s i gnditorilor, nu le apar tine lor, ci Dumnezeului oric arei n telepciuni, pe care ei nu l recunosc. Prin tradi tie s i printr-o fals a educa tie, ace sti oameni sunt n al ta ti s i socoti ti ca educatori ai lumii; ns a, apelnd la ei, studen tii sunt n primejdia de a accepta ceea ce este ntinat o dat a cu ceea ce este pre tios; c aci cu p ar ti din lozoa s i educa tia adev arat a sunt amestecate supersti tia, ra tionamentul n sel ator s i minciuna. Acest amestec este otr avitor pentru suet s i distruge credin ta n Dumnezeul adev arului. Cei care nseteaz a dup a cunoa stere nu trebuie s a se duc a la aceste fntni otr avite, c aci ei sunt invita ti s a vin a la fntna vie tii s i s a bea de acolo ct vor. Cercetnd Cuvntul lui Dumnezeu, ei pot g asi comoara ascuns aa adev arului, care a fost mult timp ngropat a sub molozul minciunii, tradi tiei omene sti s i p arerilor oamenilor. Biblia este marele educator; c aci nu este posibil s a-i studiezi cu rug aciune paginile snte f ar a s a ai mintea ordonat a, nnobilat a, cur a tit as i ranat a. C aci a sa cum vorbe ste Domnul, n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui, ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul, care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n acestea g asesc pl acere

C ar tile n s colile noastre

149

Eu, zice Domnul. Iat a, vin zilele, zice Domnul, cnd voi pedepsi pe to ti cei t aia ti mprejur, care nu sunt t aia ti mprejur cu inima. (Ieremia 9, 23-25). Cei care sus tin c a sunt cre stini, care pretind a crede adev arul, s i cu toate acestea beau din apele ntinate ale necredincio siei, s i care prin cuvnt s i exemplu ndep arteaz as i pe al tii de la apele din z apezile reci ale Libanului sunt nebuni, de si ei se socotesc n telep ti. Asculta ti Cuvntul pe care vi-l roste ste, cas a a lui Israel! A sa vorbe ste Domnul: Nu v a lua ti dup a felul de vie tuire al neamurilor, s i nu v a teme ti de semnele cerului, pentru c a neamurile se tem de ele. C aci obiceiurile [172] popoarelor sunt de sarte, ... dar Domnul este Dumnezeu cu adev arat, este un Dumnezeu viu s i un mp arat ve snic. P amntul tremur a de mnia Lui s i neamurile nu pot s a sufere urgia Lui. A sa s a le vorbi ti: Dumnezeii care n-au f acut nici cerurile, nici p amntul, vor pieri de pe p amnt s i de sub ceruri. Dar El a f acut p amntul prin puterea Lui, a ntemeiat lumea prin n telepciunea Lui, a ntins cerurile prin priceperea Lui. La tunetul Lui, url a apele n ceruri; El ridic a norii de la marginile p amntului, d a na stere fulgerelor s i ploii s i scoate vntul din c am arile lui. Atunci se arat a omul ct este de prost cu s tiin ta lui s i orice argintar r amne de ru sine cu chipul s au cioplit; c aci idolii lui nu sunt dect minciun a, s i nu este nici o suare n ei; sunt un lucru de nimic, o lucrare n sel atoare, s i vor pieri cnd va veni pedeapsa. Dar Cel ce este partea lui Iacov, nu este ca ei; c aci El a ntocmit totul s i Israel este semin tia mo stenirii Lui: Domnul o stirilor este Numele Lui.(Ieremia 10, 1-16). A sa vorbe ste Domnul: blestemat s a e omul care se ncrede n om, care se sprijine ste pe un muritor s i si abate inima de la Domnul! C aci este un nenorocit n pustie, s i nu vede venind fericirea; locuie ste n locurile arse ale pustiei, ntr-un p amnt s arat s i f ar a locuitori. Binecuvntat s a e omul care se ncrede n Domnul s i a c arui n adejde este Domnul! C aci el este ca un pom s adit lng a ape care si ntinde r ad acinile spre ru; nu se teme de c aldur a, cnd vine, s i frunzi sul lui r amne verde; n anul secetei, nu se teme s i nu nceteaz a s a aduc a road a.... Doamne, n adejdea lui Israel! To ti cei ce Te p ar asesc vor acoperi ti de ru sine. Cei ce se abat de la Mine vor scri si pe p amnt, c aci p ar asesc pe Domnul, izvorul de ap a vie.

150

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Vindec a-m a, Tu, Doamne, s i voi vindecat; mntuie ste-m a Tu s i voi mntuit; c aci Tu e sti slava mea! (Ieremia 17, 5-14). [173] Fie ca cei care cred n adev arul pentru acest timp s a lase deoparte pe al pe autorii care i nva ta tii s a e necredincio si. Fie ca lucr arile autorilor necredincio si s a nu apar a pe rafturile bibliotecilor noastre, la care au acces copiii no stri. Fie ca cei care au gustat Cuvntul cel bun al lui Dumnezeu s i puterea lumii care va veni s a nu mai considere ca ind esen tial pentru o bun a educa tie cunoa sterea scrierilor acelora care neag a existen ta lui Dumnezeu s i care privesc cu dispre t Cuvntul S au sfnt. Nu l asa ti loc agen tilor lui Satana din moment ce nu exist a nimic cu care s a- si argumenteze faptele lor, nimic curat nu poate ie si din ceva necurat. [174] The Review and Herald, 10 noiembrie, 1891.

torul adev nv a ta arului, singurul educator sigur


n lume exist a dou a categorii de educatori. Prima categorie este constituit a din cei pe care Dumnezeu i face canale ale luminii, iar cealalt a este format a din cei pe care Satana i folose ste ca agen ti ai s ai, care s tiu s a fac a r aul. Primii contempl a caracterul lui Dumnezeu s i cresc n ce prive ste cunoa sterea lui Isus, pe care Dumnezeu L-a trimis n lume. Aceast a categorie se dedic a ntru totul acelor lucruri suecare aduc iluminare cereasc a, n telepciune divin as i care nal ta tul. Toate capacit a tile lor sunt supuse lui Dumnezeu, iar gndurile lor sunt sub conducerea lui Hristos. Cei din cealalt a categorie s-au aliat cu prin tul ntunericului, care este tot timpul cu ochii n patru s a g aseasc a prilejul de a-i nv a ta pe al tii lucruri p ac atoase. Dac a i se permite, el nu va pregeta s a- si croiasc a drum spre inim as i minte. Exist a o mare nevoie n ce prive ste ridicarea standardului neprih anirii n s colile noastre, de a face educa tia pe care Dumnezeu a rnduit-o. Dac a Domnul Hristos ar intra n institu tiile noastre de n mnt, El le-ar cur v a ta a ti a sa cum a cur a tit templul, dnd afar a multe nesfnt lucruri care au o inuen ta a. Multe dintre c ar tile pe care le studiaz a tinerii ar nl aturate, iar locul lor ar luat de cele care consistent imprim a o cuno stin ta as i care abund a n sentimente care pot pre tuite, care pot a sezate n inim a n forma unor precepte care pot c al auzi comportamentul. Este oare scopul Domnului acela ca principii false, ra tionamente ndoielnice s i sosmele lui Satana s a e tinute n aten tia min tii copiilor s i tinerilor? Trebuie oare ca punctele de vedere p agne s a e prezentate studen tilor no stri ca ind achizi tii valoroase n bagajul lor de cuno stin te? Lucr arile celui mai inteligent dintre sceptici sunt lucr arile unei min ti care se complace n slujba du smanului s i oare cei care pretind a reformatori, care caut a s a-i conduc a pe copii s i pe tineri pe calea cea dreapt a, spre ceruri, si [175] pot nchipui c a Dumnezeu va mul tumit s a-i vad a prezentndu-le acestora ceea ce reprezint a n mod gre sit caracterul S au, a sezndu-L ntr-o lumin a fals a naintea tinerilor? Oare p arerile necredincio silor, punctele de vedere ale celor desfrna ti s a e sus tinute ca ind demne 151

152

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

de aten tia studen tilor, pentru c a ele constituie opere ale celor pe care lumea i admir a ca ind mari gnditori? Oare oamenii care sus tin a crede n Dumnezeu s a se ndrepte spre ace sti autori nesn ti s i s a le pre tuiasc a punctele de vedere, depozitndu-le n minte ca pe ni ste bog a tii pre tioase? Fereasc a Dumnezeu! Dumnezeu le-a acordat acestor oameni, pe care lumea i admir a, daruri intelectuale de nepre tuit; i-a nzestrat cu min ti capabile, ns a ei nu le-au folosit pentru slava lui Dumnezeu. Ei s-au desp ar tit de El a sa cum a f acut s i Satana; dar, n ciuda faptului c a s-au desp ar tit de Dumnezeu, ei nc a re tin multe dintre pre tioasele nestemate ale gndirii pe care El li le-a dat, s i pe acestea ei le a seaz a ntr-un cadru eronat, pentru a face atr ag atoare propriile lor p areri, inspirate de prin tul r aului. Este adev arat c a n scrierile p agnilor s i ale celor necredincio si se g asesc idei valoroase, care sunt atr ag atoare pentru minte. ns a exist a o motiva tie pentru aceasta. Oare nu a fost Satana un purt ator de lumin a, unul care a stat n prezen ta slavei lui Dumnezeu din ceruri s i aproape de Isus n putere s i m are tie? n cuvinte inspirate, el este descris ca ntruchipnd cea mai nalt a des avr sire, plin de n telepciune s i des avr sit n frumuse te (Ezechiel 28, 12). Profetul spune: St ateai n Eden, gr adina lui Dumnezeu, s i erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe ... erai un heruvim ocrotitor, cu aripile ntinse; te pusesem pe muntele cel sfnt al lui Dumnezeu s i umblai n mijlocul pietrelor scnteietoare. Ai fost f ar a prihan a n c aile tale, din ziua n care ai fost f acut pn a n ziua cnd s-a g asit nelegiuirea n tine.... Ti s-a ngmfat inima din pricina frumuse tii tale, ti-ai stricat n telepciunea cu str alucirea ta. De aceea, te arunc [176] pe p amnt, te dau priveli ste mp ara tilor. Prin mul timea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea nego tului t au, ti-ai spurcat loca surile snte; de aceea, scot din mijlocul t au un foc, care pe p te mistuie, s i te prefac n cenu sa amnt, naintea tuturor celor care te privesc. To ti cei care te privesc ntre popoare r amn uimi ti din pricina ta; e sti nimicit s i nu vei mai niciodat a. (Ezechiel 28, 14-19). Lucifer a pervertit m are tia s i puterea cu care l-a nzestrat Dumnezeu; s i totu si, cnd acest lucru se potrive ste scopului s au, el poate mp art as i oamenilor p areri care sunt ncnt atoare. Totul n natur a vine de la Dumnezeu; cu toate acestea, Satana i poate inspira pe toare s agen tii s ai cu gnduri care pot p area n al ta i nobile. Oare nu

nv a ta torul adev arului, singurul educator sigur

153

a venit el la Hristos cu citate din Biblie atunci cnd s i-a propus s a-L nfrng a cu ispitirile lui viclene? Acesta este felul n care vine s i la om, ca un nger de lumin a, deghizndu- si n sel aciunile sub o nf a ti sare de bun atate s i f acndu-i pe oameni s a cread a c a el este mai degrab a prietenul dect vr ajma sul lor. n acest fel a n selat el neamul omenesc n selndu-i cu ispitele lui subtile, tulburndu-i cu am agirile lui viclene. Satana a pus n seama lui Dumnezeu toate relele pe care rea p amnteasc a le-a mo stenit. El L-a prezentat ca pe un Dumnezeu care are pl acere s a-i vad a suferind pe cei pe care i-a creat, ca unul care este r azbun ator s i neiert ator. Satana este cel care a inventat doctrina chinului ve snic ca pedeaps a pentru p acat, pentru c a pe aceast a cale i putea conduce pe oameni spre necredincio sie s i r azvr atire, le putea tulbura suetul s i putea detrona judecata omeneasc a. Cerul, privind n jos s i v aznd n sel aciunile n care au fost prin si tor divin avea s oamenii, s tia c a un nv a ta a vin a pe p amnt. Pentru s c a oamenii se aau n ignoran ta i ntuneric moral, era necesar ao lumin a spiritual a; pentru c a lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, El trebuia descoperit n telegerii lor. Adev arul din ceruri nu avea nici o reectare a imaginii Sale; c aci norii de si ai ntunericului moral cuprinseser a deja lumea s i doar Domnul Isus era n stare s a-i dea la o parte; c aci El era Lumina lumii. Prin prezen ta Sa, El putea [177] mpr as tia umbrele ntunecoase pe care Satana le interpusese ntre om s i Dumnezeu. ntunericul acoperea p amntul s i ntunecime mare popoarele. Prin reprezent arile gre site realizate de c atre vr ajma s, care s-au tot acumulat, mul ti au fost n sela ti att de mult, nct ei ajunseser a s a se nchine unui dumnezeu fals, nve smntat n nsu sirile unui caracter diabolic. torul din cer, nimeni altcineva dect Fiul lui Dumnezeu, a nv a ta venit pe p amnt pentru a descoperi caracterul Tat alui naintea oamenilor, pentru ca ace stia s a I se poat a nchina n duh s i adev ar. Domnul Hristos le-a ar atat oamenilor c a ndeplinirea strict a a ceremoniilor s i ritualurilor nu-i va mntui; c aci mp ar a tia lui Dumnezeu este de natur a spiritual a. Domnul Hristos a venit pe p amnt pentru a s adi s amn ta adev arului. El de tinea cheile tuturor comorilor n telepciunii s i a putut deschide u sile s tiin tei, pentru a scoate la lumin a bog a tii nedescoperite ale cunoa sterii, esen tiale pentru mntuire. El le-a prezentat oamenilor ceea ce era corect, n contradic tie cu reprezent arile

154

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

vr ajma sului cu privire la caracterul lui Dumnezeu, s i a c autat s a transmit a oamenilor dragostea Tat alui ceresc care att de mult a iubit lumea, nct a dat pe singurul S au Fiu pentru ca oricine crede ve n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a (Ioan 3, 16). El le-a prezentat oamenilor necesitatea rug aciunii, a poc ain tei, a m arturisirii s i a p ar asirii p acatului. El i-a nv a tat cinstea, r abdarea, ndurarea, mila, ndemnndu-i s a-i iubeasc a nu numai pe cei care i-au iubit pe ei, ci s i pe cei care i ur asc, care i trateaz a cu dispre t. Prin aceasta El le-a descoperit caracterul Tat alui, care a avut ndelung a r abdare, care a avut mil a, a fost plin de ndurare, ncet la mnie s i plin de bun atate tura Lui au avut parte de s i de adev ar. Cei care au acceptat nv a ta paza ngerilor, care au fost trimi si cu ns arcinarea de a-i nt ari, de a-i lumina, pentru ca adev arul s a poat a rennoi s i sn ti suetul. Domnul Hristos a f acut cunoscut a misiunea venirii Sale pe p amnt. El a spus aceste cuvinte n ultima Sa rug aciune public a: [178] Neprih anitule Tat a, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut s i ace stia au cunoscut c a Tu M-ai trimis. Eu le-am f acut cunoscut Numele T au s i li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu s a e n ei, s i Eu s a u n ei (Ioan 17, 25.26). Cnd Moise I-a cerut Domnului s a-i arate slava Sa, Domnul a spus: Voi face s a treac a pe dinaintea ta toat a frumuse tea Mea. Si Domnul a trecut pe dinaintea lui s i a strigat: Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care si tine dragostea pn a n mii de neamuri de oameni, iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul, dar nu socote ste pe cel vinovat drept nevinovat s i pedepse ste f ar adelegea p arin tilor n copii s i n copiii copiilor lor pn a la al treilea s i al patrulea neam. ndat a Moise s-a plecat pn a la p amnt s i s-a nchinat. (Exodul 33, 19; 34, 6-8). Cnd vom putea n telege caracterul lui Dumnezeu a sa cum a f acut Moise, s i noi ne vom gr abi s a ne plec am n adorare s i laud a. Domnul Isus nu a dorit nimic mai pu tin dect ca dragostea cu care Tu M-ai iubit pe Mine s a e n inimile copiilor S ai, pentru ca ace stia s a poat a mp art as i semenilor cunoa sterea lui Dumnezeu. O, ce asigurare este aceasta, ca dragostea lui Dumnezeu s a poat a locui n inimile tuturor celor care cred n El! Ce mntuire ne este oferit a; c aci El este n stare s a mntuiasc a pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Exclam am plini de uimire: cum se poate aceasta? ns a Domnul Isus nu va mul tumit cu nimic mai pu tin dect aceasta.

nv a ta torul adev arului, singurul educator sigur

155

Cei care aici au parte de suferin tele Lui, de umilin ta Lui, care sufer a pentru Numele Lui, sunt cei care au dragostea lui Dumnezeu a sa cum a avut-o s i Fiul S au. Unul care cunoa ste totul a spus: Tat al nsu si v a lungimea, adncimea, iube ste. Acela care cunoa ste din experien ta n al timea s i l argimea acestei iubiri ne-a f acut cunoscut acest lucru n Fiul lui uimitor. Aceast a dragoste poate a noastr a prin credin ta Dumnezeu s i de aceea leg atura cu Hristos trebuie s a nsemne totul pentru noi. Noi trebuie s a m una cu El, a sa cum El este una cu Tat al, iar apoi vom iubi ti de Dumnezeul cel nem arginit ca ind m adulare ale trupului lui Hristos, ml adi te n vi ta cea vie. Trebuie s a m lega ti de butuc pentru ca s a putem primi hran a de la vie. Domnul Hristos este Capul nostru cel sl avit, iar dragostea divin a care curge [179] din inima lui Dumnezeu r amne n Hristos s i este transmis a acelora care s-au unit cu El. Aceast a dragoste divin a care p atrunde n suet inspir a mul tumire, elibereaz a de sl abiciunea spiritual a, de mndrie, orgoliu s i egoism s i de tot ceea ce deformeaz a caracterul cre stin. Privi ti, o, privi ti la Isus ca s a tr ai ti! Nu pute ti dect ncnta ti de atrac tiile f ar a seam an ale Fiului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost Dumnezeu ntrupat, taina tinut a ascuns a de veacuri, s i de acceptarea sau respingerea de c atre noi a Mntuitorului lumii depinde soarta noastr a ve snic a. Pentru a mntui pe c alc atorul Legii lui Dumnezeu, Domnul Hristos, Cel egal cu Tat al, a venit pentru a tr ai divinul n fa ta oamenilor, pentru ca ace stia s a nve te s a cunoasc a ce nseamn a s a ai cerul n inim a. El a ar atat ce trebuie s a e omul pentru a merita darul pre tios al vie tii, care valoreaz a ct via ta lui Dumnezeu. nc Via ta Domnului Hristos a fost o via ta arcat a de mesajul divin al iubirii lui Dumnezeu s i El a tnjit mult s a mpart as i altora aceast a dragoste n m asur a bogat a. De pe chipul S au radia mila, iar compor , adev tamentul S au era caracterizat prin har, umilin ta ar s i dragoste. Fiecare membru al bisericii Sale lupt atoare trebuie s a manifeste acelea si calit a ti dac a vrea s a se poat a ata sa bisericii triumf atoare. Iubirea lui Hristos este att de mare, att de plin a de slav a, nct, n compara tie cu ea, tot din ceea ce oamenii socotesc ca ind de valoare p ale ste n semnica tie. Cnd dobndim aceast a viziune, noi exclam am: O, adncul bog a tiei dragostei pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor n darul unicului S au Fiu!

156

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Cnd c aut am un limbaj potrivit cu care s a descriem dragostea lui Dumnezeu, descoperim c a cuvintele sunt prea mici, prea slabe, neputnd s a o ilustreze, s i l as am pana jos s i spunem: Nu, aceasta nu poate descris a. Putem face doar ceea ce a f acut ucenicul iubit s i s a spunem: Privi ti ce dragoste minunat a ne-a dat Tat al ca s a m numi ti i ai lui Dumnezeu. n ncercarea de a descrie aceast a dragoste, [180] noi suntem precum copiii cei mici atunci cnd ncearc a s a ngne primele lor cuvinte. n lini ste o putem contempla; c aci t acerea n nseamn . Aceast aceast a privin ta a elocven ta a dragoste dep as e ste orice limbaj n ncercarea de a o descrie. Este taina Dumnezeului ntrupat, Dumnezeu n Hristos s i Divinitatea n umanitate. Domnul f Hristos S-a plecat ntr-o umilin ta ar a seam an, pentru ca, la n al tarea Sa la tronul lui Dumnezeu, s a-i poat a n al ta s i pe cei care cred n El s i s a le dea posibilitatea de a sta mpreun a cu El pe scaunul Lui pentru a de domnie. To ti cei care privesc la Isus prin credin ta vindeca ti de r anile f acute de p acat vor vindeca ti de c atre El s i vor ns an ato si ti. Tema mntuirii este o tem a monumental as i doar aceia care sunt p atrun si de lucrurile spirituale i pot p atrunde profunzimea semnica tiei sale. Este siguran ta noastr a, via ta noastr as i bucuria noastr a s a z abovim asupra adev arurilor planului de mntuire. Pentru a putea p atrunde lucrurile adnci ale lui Dumnezeu, avem nevoie s de credin ta i rug aciune. Min tile noastre sunt att de dependente de idei limitate, nct noi avem o viziune par tial a a experien tei pe care este privilegiul nostru s a o avem. Ct de pu tin n telegem noi din nsemn atatea rug aciunii apostolului care spune: potrivit cu bog a tia slavei Sale, s a v a fac a s a v a nt ari ti n putere, prin Duhul S au, n omul din auntru, a sa nct Hristos s a locuiasc a n inimile voastre prin ; pentru ca, avnd r credin ta ad acina s i temelia pus a n dragoste, s a pute ti pricepe mpreun a cu to ti sn tii, care este l argimea, lungimea, adncimea s i n al timea s i s a cunoa ste ti dragostea lui Hristos care , ca s ntrece orice cuno stin ta a ajunge ti plini de toat a plin atatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucreaz a n noi, poate s a fac a nespus mai mult dect cerem sau gndim noi, a Lui s a e slava n Biseric as i n Hristos Isus, din neam n neam, n vecii vecilor. Amin (Efeseni 3, 16-21). [181] The Review and Herald, 17 noiembrie, 1891.

Comori care s a e depozitate n minte


Domnul Isus a privit asupra neamului omenesc care z acea n ig , se ndep noran ta artase de Dumnezeu s i se aa sub vinov a tia c alc arii Legii; s i a venit s a aduc a eliberare, pentru a oferi o iertare deplin a, n dreptul c areia Si-a pus semn atura Maiestatea cerului. Dac a omul avea s a accepte aceast a iertare, el avea s a e mntuit; dac a avea s a o resping a, urma s a e pierdut. Numai n telepciunea lui Dumnezeu poate dezv alui tainele planului de mntuire. n telepciunea oamenilor poate sau nu s a e de valoare, experien ta dovedind acest lucru, ns a n telepciunea lui Dumnezeu este de nenlocuit; s i cu toate acestea, mul ti dintre cei care pretind c a sunt n telep ti sunt cu bun as tiin ta ignoran ti n lucrurile legate de via ta ve snic a. Orice ar s a pierde ti n iertan privin ta realiz arilor omene sti, trebuie s a ave ti credin ta rea adus a vou a cu un pre t innit, c aci, dac a nu, toat a n telepciunea dobndit a pe p amnt va pieri o dat a cu voi. Dac a Soarele Neprih anirii Si-ar retrage razele Sale de lumin a din lume, noi am l asa ti n ntunericul unei nop ti ve snice. Domnul Isus a vorbit a sa cum nu a vorbit niciodat a un om. El a desf as urat n fa ta oamenilor toat a comoara cereasc a n ce prive ste cuno stin ta s i n telepciunea. El este lumina care lumineaz a pe orice om venind n lume. Fiecare fa tet a a adev arului i era clar a. El nu a venit s a exprime opinii s i sentimente ndoielnice, ci a venit s a prezinte numai adev arul ntemeiat pe principii ve snice. Atunci de ce s a lua ti cuvintele nefondate ale oamenilor s i s a le considera ti o n telepciune deosebit a, cnd ave ti la ndemn a o n telepciune mai mare s i mai sigur a? Oamenii , pe nedrept numi cerceteaz a scrierile oamenilor de s tiin ta ti astfel, s i caut a s a armonizeze deduc tiile lor cu declara tiile Bibliei. ns a acolo unde nu exist a n telegere, nu poate exista armonie. Domnul Hristos spune: Nici un om nu poate sluji la doi st apni. Interesele lor se . Mereu, mereu oamenii au ncercat s vor ciocni cu siguran ta a pun a Biblia s i scrierile oamenilor pe o baz a comun a; ns a aceste ncerc ari s-au dovedit a un e sec; c aci noi nu putem sluji s i lui Dumnezeu, s i [182] lui Mamona. 157

158

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Noi suntem n lume, ns a nu trebuie s a facem parte din lume. Domnul Isus i implor a erbinte pe cei pentru care a murit s a nu- si piard a r asplata ve snic a, investindu- si afec tiunea n lucrurile pieritoare ale acestui p amnt, n selndu-se pe ei n si si s i pierznd fericirea ve snic a. Judecata luminat a ne sile ste s a recunoa stem c a lucrurile cere sti sunt superioare celor p amnte sti s i, cu toate acestea, inima stricat a a omului l conduce s a dea ntietate lucrurilor lume sti. P arerile marilor oameni s i teoriile a sa-zisei s tiin te sunt amestecate cu adev arurile scrierilor snte. ns a inima care este predat a lui Dumnezeu iube ste adev arul din Cuvntul lui Dumnezeu; c aci suetul este rennoit, regenerat prin adev ar. Mintea reasc a nu g ase ste pl acere n contemplarea Cuvntului lui Dumnezeu, ns a acela care este rennoit n duhul min tii sale descoper a noi lucruri minunate n scrierile vii; c aci frumuse tea divin as i lumina cereasc a par s a str aluceasc a de pe ecare pagin a. Ceea ce pentru mintea reasc a a fost un de sert, pentru mintea spiritual a devine un tinut cu izvoare vii. Ceea ce pentru inima neren ascut a este ceva sterp, neroditor, pentru suetul convertit devine gr adina lui Dumnezeu, plin a de arbu sti nmiresma ti s i ori str alucitoare. Biblia a fost a sezat a n plan secundar, n timp ce spusele a sazi silor oameni mari au fost puse pe primul plan. Fie ca Domnul s a ne ierte pentru c a am dispre tuit Cuvntul S au. De si este ca o min a plin a de minereuri pre tioase s i comori inestimabile, Biblia nu este apreciat a, nu este cercetat a, iar bog a tiile ei nu sunt dezgropate. Mila, adev arul s i dragostea sunt mai presus de puterea noastr a de evaluare; nu putem avea prea mult din aceste comori prin eforturi proprii, dar n Cuvntul lui Dumnezeu putem descoperi acum cum putem deveni posesori ai acestor bog a tii cere sti. Cu toate acestea, de ce Cuvntul lui Dumnezeu este att de pu tin interesant pentru mul ti din cei ce pretind c a sunt cre stini? Pentru c a acest Cuvnt al lui ? Oare Domnul Isus ne-a Dumnezeu nu este spirit s i nu este via ta dat o porunc a lipsit a de interes atunci cnd ne-a spus: Cerceta ti [183] Scripturile? Domnul Isus spune: Cuvintele pe care vi le spun Eu . ns sunt duh s i via ta a lucrurile spirituale se judec a spiritual, iar motivul lipsei voastre de interes const a n faptul c a nu ave ti Duhul lui Dumnezeu. Cnd inima este adus a n armonie cu Cuvntul, n ea s se va na ste o nou a via ta i o nou a lumin a va str aluci asupra ec arui cuvnt al Bibliei, iar aceasta va deveni glasul lui Dumnezeu care

Comori care s a e depozitate n minte

159

vorbe ste suetului vostru. n acest fel, ve ti face descoperiri uimitoare cu privire la cele cere sti s i ve ti s ti ncotro merge ti s i ve ti n stare s a dobndi ti cele mai mari avantaje. Trebuie s a-I cerem Domnului s a ne lumineze n telegerea, ca s a putem pricepe adev arul divin. Dac a ne umilim inimile naintea lui Dumnezeu, le golim de vanitate, mndrie s i egoism prin harul acordat sincer statornic nou a din bel sug; dac a avem o dorin ta as i o credin ta a, razele str alucitoare ale Soarelui Neprih anirii vor str aluci asupra min tilor noastre s i ne vor lumina n telegerea ntunecat a. Domnul Isus este lumina care lumineaz a pe orice om venind n lume. El m de este Lumina lumii s i ne implor a s a venim la El s i s a nv a ta tor. El ar putut la El. Domnul Isus a fost cel mai mare nv a ta face dezv aluiri n ce prive ste s tiin ta care ar dovedit descoperirile ca ind de mic celor mai mari oameni de s tiin ta a nsemn atate; ns a nu aceasta a fost misiunea ori lucrarea Sa. El a venit s a caute s i s a mntuiasc a ce era pierdut, iar El nu- si putea permite s a se ndep arteze de la ndeplinirea acestui scop. El nu a ng aduit nici unui lucru s a-I distrag a aten tia. Aceast a lucrare ne-a ncredin tat-o s i nou a. O vom face? torii i nv n zilele Domnului Hristos, nv a ta a tau pe oameni potrivit cu tradi tiile str amo se sti, le spuneau basme copil are sti amestecate cu p arerile acelora pe care ei i considerau ca avnd autoritate. Cu toate acestea, nici cei boga ti s i nici cei s araci nu puteau discerne tura lor. Ct vreo raz a de lumin a n nv a ta a uimire a fost atunci cnd mul timile l urmau pe Domnul s i i d adeau slav a cnd ascultau cuvintele Sale! El descoperea adev aruri care fuseser a ngropate sub molozul minciunii s i El i-a eliberat de preten tiile s i tradi tiile oamenilor s i le-a poruncit s a r amn a statornici. El a eliberat adev arul care [184] fusese acoperit de ntuneric s i l-a a sezat n locul unde se cuvenea s a stea, pentru a str aluci n splendoarea lui originar a. El le-a vorbit oamenilor n propriul S au nume; c aci El a fost nvestit cu autoritate. Atunci de ce oamenii care pretind c a sunt urma sii S ai nu vorbesc cu autoritate cnd trateaz a subiecte asupra c arora El a dat lumin a? De ce s a folosim surse inferioare de inspira tie, cnd Domnul Hristos este tor care cunoa Marele nv a ta ste toate lucrurile? De ce s a venim n fa ta studen tilor cu autori de rang inferior, cnd Cel ale c arui cuvinte ne invit sunt spirit s i via ta a: Veni ti ... s i nv a ta ti de la Mine?

160

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

S a nu ne intereseze oare lec tiile lui Hristos? S a nu m noi ncnta ti de lumina nou as i glorioas a a adev arului ceresc? Aceast a lumin a este mai presus de orice poate prezenta omul. Noi putem primi lumin a doar dac a venim la cruce s i ne pred am pe altarul de jertf a. Aici sl abiciunea omeneasc a este evident a; aici t aria Lui este descoperit a. Aici oamenii v ad c a este putere n Hristos pentru a-i mntui pe to ti cei care vin la Dumnezeu prin El. S a nu mplinim noi cuvintele Aceluia care cunoa ste toate lucrurile? S a nu facem noi oare din Biblie ghidul nostru n ce prive ste educa tia s i instruirea tinerilor? Cuvntul lui Dumnezeu este temelia pe pentru orice cunoa stere adev arat as i Domnul Hristos i nva ta oameni ce trebuie s a fac a pentru a mntui ti. Iat a de ce planurile vr ajma sului au fost mplinite prin aducerea naintea studen tilor no stri a acelor c ar ti care i nv a tau minciuni grosolane s i le prezentau basme care le a t tau poftele rii. S a-l aducem noi oare n s colile noastre pe cel care seam an a neghin a? S a le ng aduim noi oare oa tura de menilor care sunt numi ti mari, dar care s i-au primit nv a ta la vr ajma sul oric arui adev ar, s a i educe pe tinerii no stri? Sau s a lu am Cuvntul lui Dumnezeu drept c al auz as i s a administr am s colile noastre mai mult dup a rnduiala din s colile profe tilor din vechime? Dac a Biblia ar studiat as i ascultat a, dac a am avea spiritul lui Hristos, noi am face eforturi st aruitoare pentru a mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Noi ar trebui s a pre tuim mai mult valoarea [185] unui suet; c aci ecare suet convertit pentru Dumnezeu nseamn a un vas dedicat unui scop sfnt, un depozitar al adev arului s i un purt ator de lumin a pentru al tii. Dumnezeu a steapt a mai mult de la s coli dect ceea ce s-a realizat pn a acum. Domnul Hristos a spus: Lucra ti nu pentru mncarea pieritoare, ci pentru mncarea care r amne n ve snicie, pe care ne-o va da Fiul omului; c aci pe El Dumnezeu Tat al L-a nsemnat cu pecetea Sa. turile din CuAtunci noi vom n telege a sa cum se cuvine nv a ta vntul lui Dumnezeu s i vom pre tui adev arul ca ind cea mai pre tioas a comoar a care va depozitat a n minte. Vom avea un izvor continuu de ap a vie. Ne vom ruga precum psalmistul: Deschide-mi ochii ca s a v ad lucrurile minunate ale Legii Tale s i vom descoperi, ca s i el, c a judec a tile Domnului sunt adev arate s i drepte deopotriv a. Ele sunt mai de dorit dect aurul, da, dect mult aur curat; mai dulci

Comori care s a e depozitate n minte

161

dect mierea s i fagul de miere. Mai mult dect att, prin ele slujitorul t au este avertizat: s i dac a le p aze ste, are o mare r asplat a. [186] The Review and Herald, 24 noiembrie, 1891.

Stiin ta mntuirii, cea dinti dintre s tiin te


Scolile nin tate n mijlocul nostru implic a mult a responsabilitate; c aci sunt n joc interese importante. ntr-o manier a deosebit a, s colile noastre sunt un spectacol pentru ngeri s i pentru oameni. Cunoa sterea diferitelor s tiin te nseamn a putere s i este scopul lui Dumnezeu ca n s colile noastre s a se predea cele mai noi descoperiri ale s tiin tei, ca o preg atire n vederea lucr arii care va precede scenele de ncheiere a istoriei acestui p amnt. Adev arul trebuie s a ajung a pn a n cele mai ndep artate margini ale p amntului prin agen ti instrui ti pentru aceast a lucrare. ns a, n timp ce cunoa sterea s tiin tei nseamn a o anumit a putere, cunoa sterea pe care Domnul Isus n persoan a a venit s a o mpart a lumii a fost cuno stin ta Evangheliei. Lumina adev arului avea s a str aluceasc a pn a la cele mai ndep artate margini ale p amntului, iar acceptarea sau respingerea soliei lui Dumnezeu avea s a marcheze destinul ve snic al suetelor. Planul de mntuire avea locul lui n sfaturile Celui Innit din toat a ve snicia. Evanghelia este descoperirea dragostei lui Dumnezeu de oameni s fa ta i reprezint a tot ceea ce este esen tial pentru fericirea s i bun astarea omenirii. Lucrarea lui Dumnezeu pe p amnt este de o incomensurabil importan ta a, iar obiectivul special al lui Satana este acela de a o nl atura din vedere s i din minte, pentru ca n sel aciunile lui m aiestre s a e eciente s i s a-i distrug a pe aceia pentru care a murit Hristos. Scopul S au este de a face ca descoperirile oamenilor s a e n al tate mai presus de n telepciunea lui Dumnezeu. Cnd mintea este ocupat a cu concep tii s i teorii omene sti, excluzndu-se astfel n telepciunea lui Dumnezeu, aceasta poart a pecetea idolatriei. Stiin ta, pe nedrept numit a astfel, a fost n al tat a mai presus de Dumnezeu, natura mai presus de F ac atorul ei, s i cum ar putea oare Dumnezeu privi asupra unei asemenea n telepciuni? Biblia descrie toat a datoria pe care o are omul. Solomon spune: Teme-te de Dumnezeu s i p aze ste poruncile Lui; aceasta este datoria oric arui om (Eclesiastul 12, 13). Voia lui Dumnezeu este [187] descoperit a n Cuvntul scris, s i aceasta este cuno stin ta esen tial a. 162

S tiin ta mntuirii, cea dinti dintre s tiin te

163

n telepciunea omeneasc a, cunoa sterea diferitelor limbi constituie un ajutor pentru lucrarea misionar a. O n telegere a obiceiurilor oa menilor, localizarea n timp a evenimentelor reprezint a o cuno stin ta practic a; c aci ea ajut a n claricarea cifrelor care sunt date n Biblie, prin faptul c a scot la iveal a puterea lec tiilor lui Hristos; ns a nu este neap arat necesar s a se cunoasc a aceste lucruri. Omul r at acitor poate g asi calea care este trasat a pentru cei mntui ti pentru a merge pe ea s i nu se va g asi nici o scuz a pentru cineva care va pieri deoarece a interpretat gre sit Scripturile. Biblia proclam a orice principiu vital, ecare datorie este descoperit a n mod clar, ecare obliga tie este evident a. Mntuitorul a rezumat toat a datoria omului. El spune: S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au s i cu tot cugetul t au ... s i pe aproapele t au ca pe tine nsu ti. n acest cuvnt, planul mntuirii este zugr avit n mod clar. Darul vie tii ve snice este promis cu condi tia credin tei mntuitoare n Hristos. Puterea Duhului Sfnt este reliefat a ca ind agent n lucrarea de mntuire a omului. R asplata celor credincio si, pedeapsa celor vinova ti, toate acestea sunt prezentate n cuvinte clare. Pentru to ti cei care aud s i mplinesc cuvintele lui Hristos, Biblia con tine s tiin ta mntuirii. Apostolul spune: Toat a Scriptura este inspirat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire; pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a. Biblia se t alm ace ste pe ea ns as i. Un pasaj se dovede ste a o cheie care va descuia alte pasaje s i, n acest fel, cele mai adnci semnica tii ale Cuvntului vor luminate. Comparnd diverse texte care trateaz a acela si subiect, privind asupra mesajului ec aruia, adev arata nsemn atate a Scripturilor va eviden tiat a. Mul ti gndesc c a trebuie s a consulte comentarii ale Scripturilor pentru a putea n telege nsemn atatea Cuvntului lui Dumnezeu, s i [188] noi nu ne situ am pe pozi tia c a aceste comentarii nu ar trebui studiate; ns a va trebui mult discern amnt pentru a descoperi adev arul lui Dumnezeu din mul timea cuvintelor omene sti. Ct de pu tin a fost f acut de c atre Biseric a, n calitate de trup ce sus tine a crede n Biblie, pentru a aduna laolalt a nestematele Cuvntului lui Dumnezeu ntr-un lan t perfect al adev arului! Nestematele adev arului nu zac la , a suprafa ta sa cum presupun mul ti. Mintea dibace a confedera tiei r a-

164

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ului este tot timpul la lucru pentru a ndep arta din aten tie adev arul s i pentru a aduce n centrul aten tiei p arerile oamenilor mari. Vr ajma sul pentru a ntuneca lumina cereasc face tot ce i st a n putin ta a prin intermediul procesului educa tional; c aci el nu dore ste ca oamenii s a aud a vocea Domnului spunnd: Iat a drumul, merge ti pe el. Perlele adev arului sunt mpr as tiate pe cmp spre a descoperite; ns a ele zac ngropate sub tradi tiile omene sti, sub cuvintele s i poruncile oamenilor, iar n telepciunea din cer a fost practic ignorat a; c aci Satana a avut succes n a face lumea s a cread a c a realiz arile . Domnul Dums i cuvintele oamenilor sunt de o mare importan ta nezeu, Creatorul lumilor, a dat lumii Evanghelia cu un pre t innit. Prin acest instrument divin, celor care vin la fntna vie tii le sunt deschise izvoare de bucurie, nvior atoare, de mngiere s i alinare cereasc a. Exist a nc a loane ale adev arului care trebuie descoperite; ns a lucrurile spirituale trebuie judecate spiritual. Min tile ntunecate de p acat nu pot pre tui valoarea adev arului a sa cum este el n Isus. Cnd se practic a nedreptatea, oamenii nu simt nevoia de a face eforturi st aruitoare, cu rug aciune s i medita tie, pentru a n telege ceea ce trebuie s as tie, c aci, dac a nu, vor pierde cerul. Att de mult timp au fost sub umbra vr ajma sului, nct ei v ad adev arul a sa cum oamenii privesc anumite obiecte printr-un geam nnegrit de fum sau diform; c aci toate lucrurile sunt ntunecate s i pervertite n ochii lor. Vederea lor spiritual a este slab as i nedemn a de ncredere; c aci ei privesc la ntuneric s i se ndep arteaz a de lumin a. [189] ns a aceia care sus tin a crede n Isus ar trebui s a se ndrepte spre lumin a. Ei trebuie s a se roage zilnic pentru ca lumina Duhului Sfnt s a lumineze de pe paginile c ar tii snte, pentru a n stare s a n teleag a lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Trebuie s a ne ncredem pe deplin n Cuvntul lui Dumnezeu, c aci altfel vom pierdu ti. Cuvintele oamenilor, orict de mari ar , nu sunt n stare s a ne fac a des avr si ti, s a ne nzestreze pe deplin pentru orice lucrare bun a. Dumnezeu v-a ales de la nceput pentru mntuire, prin sn tirea Duhului s i prin credin ta n adev ar. n acest text sunt descoperi ti cei doi agen ti implica ti n mntuirea omului inuen ta divin as i credin ta puternic a, vie, a celor care l urmeaz a pe Domnul Hristos. Prin sn tirea lucrat a de Duhul s i prin credin ta n adev ar ajungem noi mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Dumnezeu a steapt a cooperarea bisericii Sale. El nu are n plan s a adauge un nou element pentru a

S tiin ta mntuirii, cea dinti dintre s tiin te

165

face ecient Cuvntul S au; El a f acut marea Sa lucrare dnd Duhul S au lumii. Sngele lui Isus, Duhul Sfnt, Cuvntul divin, toate sunt ale noastre. Obiectivul pentru care s-au f acut aceste investi tii de c atre cer se a a n fa ta noastr a suetele pentru care a murit Hristos s i depinde de noi dac a ne prindem de f ag aduin tele pe care ni le-a dat Dumnezeu s i devenim mpreun a lucr atori cu El; c aci agentul divin s i cel omenesc trebuie s a coopereze n aceast a lucrare. Motivul pentru care mul ti a sa-zi si cre stini nu au o experien ta clar a, bine denit a, este acela c a ei nu consider a c a este privilegiul lor de a n telege ce a spus Dumnezeu prin Cuvntul S au. Dup a nvierea lui Isus, doi dintre ucenicii S ai c al atoreau spre Emaus s i Domnul Isus li S-a al aturat pe cale. ns a ei nu L-au recunoscut pe Domnul lor s i au crezut c a este un str ain, de si Acesta a nceput de la Moise s i de la to ti proorocii s i le-a tlcuit, n toate Scripturile, tot ce era cu privire la El. Cnd s-au apropiat de destina tie, El S-a pref acut c a vrea s a mearg a mai departe. Dar ei au st aruit de El s i au zis: R ami cu noi; c aci este spre sear as i ziua aproape a trecut. Si a intrat s a r amn a cu ei. Pe cnd s edea la mas a cu ei, a luat pinea; s i dup a ce a rostit binecuvntarea, a frnt-o s i le-a dat-o. Atunci li s-au [190] deschis ochii s i L-au cunoscut; dar El S-a f acut nev azut naintea lor. Si au zis unul c atre altul: Nu ne ardea inima n noi cnd ne vorbea pe drum s i ne deschidea Scripturile? (Luca 24, 27). Atunci El le-a deschis mintea, ca s a poat a pricepe Scripturile. Aceasta este lucrarea pe care noi a stept am ca Hristos s a o fac as i pentru noi; c aci ceea ce Domnul a descoperit, este pentru noi s i pentru copiii no stri pentru totdeauna. Domnul Isus s tia c a tot ce nu este n armonie cu ce a descoperit El cnd a fost pe p amnt era minciun as i am agire. El a spus: Oricine este n adev ar aude glasul Meu. Pentru c a a luat parte la sfatul Dumnezeirii, pentru c a Si-a avut s ala sul n n al timile ve snice ale Sanctuarului, toate elementele adev arului erau laolalt a n El s i din El; c aci El era una cu Dumnezeu. Adev arat, adev arat ti spun c a noi vorbim ce s tim s i m arturisim ce am v azut; s i voi nu primi ti m arturia noastr a. Dac a v-am vorbit despre lucruri p amnte sti s i nu crede ti, cum ve ti crede cnd v a voi vorbi despre lucrurile cere sti? Nimeni nu s-a suit n cer afar a de Cel care S-a pogort din cer, adic a Fiul omului care este n cer. (Ioan 3, 11-13).

166

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Orice cuvnt al lui Dumnezeu este curat: este un scut pentru cei ce si pun ncrederea n El. S a nu ad auga ti la Cuvintele Lui ca s a nu v a mustre s i s a nu v a g aseasc a mincino si. [191] The Review and Herald, 1 decembrie, 1891.

Caracterul cre stin exemplicat de profesori s i studen ti


n Numele Mntuitorului meu, fac apel la to ti tinerii s i tinerele care se socotesc i s i ice ale lui Dumnezeu, s a asculte de Cuvntul lui Dumnezeu. Fac apel la profesorii din s colile noastre s a dea un exemplu bun celor cu care vin n contact. Cei care se vor preg ati pentru a modela caracterul tinerilor trebuie s a nve te n s coala lui Hristos s a e blnzi s i smeri ti cu inima, a sa cum a fost Modelul divin. n mbr ac aminte, n comportament, n toate c aile lor, ei trebuie s a exemplice caracterul cre stin, relevnd faptul c a ei sunt c al auzi ti tor. Tn de regulile n telepte ale marelui nv a ta arul cre stin trebuie instruit n mod serios s a poarte r aspunderi cu o inim a plin a de curaj puternic ncerc s i voin ta a. El trebuie s a e preg atit s a fac a fa ta arilor vie tii cu r abdare s i t arie. Ei trebuie s a caute s a- si formeze un caracter dup a modelul divin, urmnd principii demne n ceea ce prive ste conduita s i nt arindu- si acele obiceiuri care s a-l fac a n stare s a . c stige cununa de biruin ta n s coala vie tii, tinerii pot sem ana semin te care s a produc ao recolt a nu de spini, ci de grne pre tioase pentru hambarul cerului. Nu exist a un timp mai favorabil dect timpul petrecut n s coal a, n care cunoa sterea puterii harului mntuitor al lui Hristos s a e supus a principiilor legii divine s i este n interesul studen tilor s a tr aiasc ao evlavioas rezult via ta a. Via ta ncununat a cu biruin ta a din leg atura cu Hristos. Nici un om nu tr aie ste pentru el nsu si. Via ta noastr a este ntre tesut a cu a tuturor celorlal ti n tes atura omenirii s i voi trebuie s a ti conlucr atori cu Dumnezeu pentru mntuirea celor care pier n nenorocire s i ruin a. Voi trebuie s a ti instrumente care s a-i mai bun inuen teze pe to ti cei cu care v a asocia ti pentru o via ta a, pentru a ndrepta min tile oamenilor c atre Isus. Ioan scrie: V-am scris, tinerilor, pentru c a sunte ti tari s i Cuvntul lui Dumnezeu r amne n voi s i a ti biruit pe cel r au (1 Ioan 2, 14 [192] u.p.). Iar Pavel l ndeamn a pe Tit s a le porunceasc a tinerilor s a e cump ata ti (Tit 2, 6). n al ta ti-v a suetul ca s a ti cum a fost Daniel, 167

168

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

un slujitor credincios, statornic, al Domnului o stirilor. Cump ani ti bine calea pe care merg picioarele voastre; c aci v a aa ti pe un loc sfnt s i ngerii lui Dumnezeu sunt mprejurul vostru. Este adev arat c a trebuie s a sim ti ti c a ave ti de urcat pe cea mai nalt a treapt aa sc arii n privin ta educa tiei. Filozoa s i educa tia constituie studii importante; ns a sacriciul vostru de timp s i bani nu valoreaz a nimic dac a nu ve ti folosi realiz arile voastre spre slava lui Dumnezeu s i spre binele omenirii. Dac a dobndirea cunoa sterii s tiin tei nu constituie un mijloc pentru atingerea celor mai nalte scopuri, ea este f ar a valoare. Educa tia care nu ofer a o cunoa stere care s a dureze ct ve snicia nu este de nici o valoare. Dac a nu p astra ti n fa ta voastr a cerul s i via ta ve snic a, realiz arile voastre nu au o valoare de lung a durat a. torul vostru, nu doar ntr-o singur ns a, dac a Isus este nv a ta a zi a s apt amnii, ci n ecare zi, n ecare or a, ve ti avea aprobarea Lui n toate realiz arile voastre. Daniel a avut mereu ca tint a slava lui Dumnezeu s i voi, de asemenea, pute ti spune: Doamne, doresc s a cunosc nu pentru pream arirea eului, ci pentru a mplini a stept arile lui Isus, ca s a-mi pot des avr si un caracter cre stin inteligent, prin harul pe care El mi l-a dat. Vor de principii a studen tii no stri s a e credincio si fa ta sa cum a fost Daniel? n viitor, va o nevoie mult mai mare de b arba ti s i femei cu preg atire s colar a dect a fost n trecut; c aci cmpuri largi se deschid n fa ta noastr a, albe, gata pentru seceri s. n aceste cmpuri, voi pute ti mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. ns a, dac a sunte ti iubitori mai mult de pl aceri dect de Dumnezeu, dac a sunte ti nestatornici, dac a ng adui ti ocaziilor de aur s a treac a f ar a a dobndi cuno stin te, f ar aa a seza materiale solide n cl adirea caracterului vostru, ve ti mici s i inrmi n orice lucru de care v a ve ti apuca. n timp ce o bun a educa tie este de mare folos dac a este nso tit a [193] s i de consacrarea celui ce o are, totu si cei care nu au privilegiul de a dobndi cuno stin te nalte ntr-o s coal a s a nu considere c a nu pot nainta n via ta intelectual as i spiritual a. Dac a se vor str adui s a dobndeasc a tot mai multe cuno stin te, dac a vor c auta s a adune cte ceva n ecare zi s i dac a vor birui orice r autate din caracter prin cultivarea tr as aturilor de caracter ale lui Hristos, Dumnezeu le va deschide canale de n telepciune s i se va putea spune despre ei a sa

Caracterul cre stin exemplicat de profesori s i studen ti

169

cum s-a spus despre tinerii evrei din vechime, c a Dumnezeu le-a dat n telepciune s i pricepere. Nu este adev arat c a cei mai str alucitori tineri au ntotdeauna cele mai mari succese. Ct de adesea b arba ti talenta ti s i educa ti au fost a seza ti n pozi tii de ncredere s i s-au dovedit necorespunz atori s i au e suat! Str alucirea lor avea nf a ti sarea aurului, ns a, cnd a fost ncercat, s-a dovedit a doar tinichea s i zgur a. Ei au contribuit la propria . Ei nu au fost harnici s lor c adere prin necredin ta i perseveren ti s i nu s-au ndreptat spre esen ta lucrurilor. Nu au vrut s a nceap a de la cap atul sc arii s i, cu efort plin de r abdare, s a urce treapt a cu treapt a, pn a s a ajung a n vrf. Ei au umblat n lumina lor proprie s i nu au fost dependen ti de n telepciunea pe care numai Dumnezeu o poate da. E secul lor nu s-a produs din cauz a c a nu li s-a oferit nici o s ans a, ci datorit a faptului c a nu au fost cump ata ti. Ei nu au considerat ca avnd vreo valoare avantajele educa tiei lor, a sa c a nu au naintat n cunoa sterea religiei s i a s tiin tei. Mintea s i caracterul lor nu au fost echilibrate de principiile nalte ale drept a tii. Fie ca tinerii no stri s a e cump ata ti s i s a chibzuiasc a bine pe ce cale merg. S a evite p acatul, pentru c a acesta este distrug ator s i nepl acut lui Dumnezeu. S a cerceteze ce posibilit a ti au la ndemn a s i s a-L caute pe Dumnezeu, pentru ca, prin harul S au, s a-i tin a pe c ararea neprih anirii. S a caute sfatul s i c al auzirea Domnului pentru a- si tr ai via ta pentru slava Numelui S au n lume. n dobndirea educa tiei, succesul nu trebuie privit ca depinznd [194] de s ans a sau destin; acesta este dat de Dumnezeu, care a citit inima lui Daniel, care a privit cu pl acere la cur a tia motivelor lui, la hot arrea lui neclintit a de a-L onora pe Domnul. Daniel nu a umblat n propria lui lumin a, ci a f acut din Domnul n telepciunea sa. Filozoa divin a a constituit temelia educa tiei sale. El a primit cu bun avoin ta sfatul Domnului. Ce bine ar ca to ti tinerii s a e ca Daniel! ns a de disciplina divin mul ti nu sesizeaz a importan ta supunerii fa ta a. Ce bine ar ca to ti s a realizeze c a f ar a Hristos nu pot face nimic! Cei care nu adun a mpreun a cu El risipesc. Gndurile s i faptele lor nu vor contura un caracter neprih anit, iar inuen ta lor va distruge ceea ce este bine. Faptele noastre au o ac tiune dubl a; c aci ele au att asupra altora, ct s inuen ta i asupra noastr a. Inuen ta lor va o binecuvntare sau un blestem pentru cei cu care avem de-a face. Ct d de pu tin a importan ta am noi acestui lucru!

170

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Faptele noastre formeaz a obiceiuri, iar obiceiurile caracterul, s i dac a nu vom preg ati ti s a ne unim cu agen tii cerului n lucrarea de mntuire, nici nu vom preg ati ti pentru a intra n locuin tele cere sti, pe care Domnul Isus S-a dus s a ni le preg ateasc a; c aci nimeni nu va acolo n afar a de aceia care s i-au supus voin ta s i umblarea dorin tei pe calea lui Dumnezeu. Cel al c arui caracter este vericat, care a trecut cu bine testul ncerc arii, care este p arta s de natur a divin a se va num ara printre cei asupra c arora Dumnezeu va pronun ta o binecuvntare. F ar a Hristos nu putem face nimic. Principiile curate ale neprih anirii, virtu tii s i evlaviei sunt de la Dumnezeu. mplinirea cu con stiinciozitate a datoriei, mila asemenea lui Hristos, dragostea de propriul t pentru oameni s i fa ta au suet, pentru c a tu apar tii lui Dumnezeu s i pentru c a ai fost r ascump arat cu sngele pre tios al lui Hristos, vor face din tine un conlucr ator al lui Hristos s i te vor nzestra cu putere de convingere, de atrac tie. Trebuie s a- ti respec ti pentru a o prezenta cu succes altora. Prin exemplu propria credin ta s i cuvnt, trebuie s a dovede sti c a ti respec ti credin ta, vorbind cu respect despre lucrurile snte. Niciodat a s a nu ng adui ti s a v a ias a de [195] pe buze cuvinte u suratice sau eacuri, atunci cnd cita ti Scriptura. Cnd lua ti Biblia n mn a, aduce ti-v a aminte c a v a aa ti pe un teren sfnt. ngerii sunt mprejurul vostru, s i dac a vi s-ar deschide ochii, i-a ti vedea. Comportamentul vostru s a e astfel, nct s a l asa ti impresia ec arui suet cu care v a asocia ti c a v a nconjoar a o atmosfer a sfnt a. O vorb a de sart a, un rs batjocoritor pot ndrepta un suet ntr-o direc tie gre sit a. Consecin tele sunt ngrozitoare atunci cnd nu exist a o leg atur a constant a cu Dumnezeu. Ab tine ti-v a de la orice r au. P acatele obi snuite, orict de nensemnate ar p area, v a vor distruge sim tul moral s i vor nimici impresiile Duhului lui Dumnezeu. Caracterul gndurilor las a o anumit a amprent a asupra suetului s i orice conversa tie josnic a ntineaz a mintea. Orice p acat produce ruina celor care l comit. Dumnezeu poate s a ierte s i va ierta pe p ac atosul care se poc aie ste, ns a, de si iertat, suetul este tulburat; puterea unei min ti nnobilate, caracteristic a min tii nentinate, este distrus a. De-a lungul timpului, suetul va purta ci care lucreaz catrici. Atunci, s a c aut am acea credin ta a prin dragoste inima, pentru ca s s i cur a ta a putem prezenta lumii caracterul lui Hristos.

Caracterul cre stin exemplicat de profesori s i studen ti

171

The Review and Herald, 8 decembrie 1891.

[196]

Lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin n telepciunea ei


Adev arul lui Dumnezeu este innit, nem asurat, s i cu ct l contempl am mai mult, cu att apare mai mult slava lui. Adev arul a fost deschis n fa ta noastr as i, cu toate acestea, cuvintele lui Pavel c atre galateni ni se aplic as i nou a. El spune: O, Galateni nechibzui ti! Cine v-a fermecat pe voi, naintea ochilor c arora a fost zugr avit Isus Hristos ca r astignit? Iat a numai ce voiesc s as tiu de la voi: prin faptele Legii a ti primit voi Duhul ori prin auzirea credin tei? Sunte ti a sa de nechibzui ti? Dup a ce a ti nceput prin Duhul, vre ti acum s a sfr si ti prin rea p amnteasc a? n zadar a ti suferit voi att de mult? Dac a, n adev ar, e n zadar! (Galateni 3, 1-4). F ar a Mine, spune Domnul Hristos, nu pute ti face nimic. Cei care ncearc a s a- si aduc a la ndeplinire lucrarea n propria lor . Numai educa putere vor e sua cu siguran ta tia nu poate preg ati pe cineva corespunz ator pentru a avea un loc n lucrare s i nu l va face capabil s a dobndeasc a o cunoa stere a lui Dumnezeu. Asculta ti : C ce spune Pavel n aceast a privin ta aci Hristos M-a trimis nu s a v a botez, ci s a propov aduiesc Evanghelia; nu cu n telepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos s a e f acut a zadarnic a. Fiindc a propov aduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierz arii; dar pentru noi, care suntem pe calea mntuirii, este puterea lui Dumnezeu. C aci este scris: Voi pr ap adi n telepciunea celor n telep ti s i voi nimici priceperea celor pricepu ti. Unde este n teleptul? Unde este c arturarul? Unde este vorb are tul veacului acestuia? N-a povestit Dumnezeu n telepciunea lumii acesteia? C aci ntruct lumea, cu n telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a g asit cu cale s a mntuiasc a pe credincio si prin nebunia propov aduirii crucii. (1 Corinteni 1, 18-21). De-a lungul multor veacuri ntunecate, n mijlocul p agnismului, Dumnezeu le-a ng aduit oamenilor s a ncerce s a experimenteze descoperirea lui Dumnezeu prin propria lor n telepciune, nu pentru a le demonstra neputin ta lor spre satisfac tia Lui, ci pentru ca oamenii 172

Lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin n telepciunea ei

173

n si si s a poat a vedea c a nu pot s a-L cunoasc a pe Dumnezeu s i pe [197] Domnul Isus Hristos, Fiul S au, dect prin revela tia din Cuvntul S au, prin Duhul Sfnt. Cnd Domnul Hristos a venit n lume, experimentul acesta fusese f acut, iar rezultatele au eviden tiat c a lumea, prin n telepciunea ei, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Chiar n biseric a Dumnezeu le-a ng aduit oamenilor s a- si testeze propria lor , ns n telepciune n aceast a privin ta a, cnd a avut loc criza datorit a c aderii omului, Dumnezeu a intervenit cu putere spre a-i ap ara pe ai S ai. Cnd biserica a fost batjocorit a, cnd asupra poporului S au au venit necazuri s i oprim ari, El i-a n al tat s i mai mult printr-o eliberare tori necreremarcabil a. Cnd n mijlocul poporului au venit nv a ta dincio si, a urmat o perioad a de sl abiciune, iar credin ta poporului lui Dumnezeu p area c a se clatin a; ns a Dumnezeu S-a ridicat s i l-a cur a tit, iar cei ncerca ti s i g asi ti credincio si au fost n al ta ti. Sunt vremuri cnd apostazia si croie ste drum ntre rnduri, cnd evlavia este dat a la o parte din inim a de c atre cei care ar trebuit s a tin a pasul cu Conduc atorul lor divin. Poporul lui Dumnezeu se desparte de sursa t ariei lor s i urmeaz a mndria, vanitatea, extravagan ta s i etalarea. Exist a idoli pe din auntru s i pe dinafar a; ns a Dumnezeu trimite Mngietorul ca s a mustre p acatul, pentru ca poporul S au s a poat a avertizat cu privire la apostazia lui s i admonestat pentru . Cnd cele mai pre lep adarea de credin ta tioase manifest ari ale iubirii Sale vor recunoscute s i pre tuite, Domnul va turna balsamul mngierii s i untdelemnul bucuriei. Cnd oamenii sunt c al auzi ti s a realizeze c a au gre sit n calculele lor s i cnd sunt convin si c a n telepciunea lor nu este dect nebunie, nseamn a c a n acel moment s-au ntors c atre Domnul ca s a-L caute cu toat a inima s i l vor g asi. Mi-a fost ar atat c a ecare biseric a a noastr a are nevoie de ac tiunea profund a a Duhului lui Dumnezeu. O, de i-am putea ndrepta pe oameni spre crucea de pe Calvar! Le-am spune s a priveasc a asupra Celui pe care p acatele lor L-au str apuns. Le-am spune s a priveasc a la R ascump ar atorul lumii care sufer a pedeapsa pentru c a ei au c alcat Legea lui Dumnezeu. Verdictul este: suetul care a p ac atuit, acela va muri. ns a pe cruce p ac atosul vede pe singurul Fiu al Tat alui, mu c rind n locul Lui s i oferind via ta alc atorului legii. Toate in tele din [198] ceruri s i de pe p amnt sunt chemate s a priveasc a ce fel de dragoste ne-a d aruit Tat al, ca s a m numi ti i ai lui Dumnezeu. Orice p ac atos

174

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

poate s a priveasc as i s a tr aiasc a. Nu privi ti la scena de pe Calvar . Se poate oare ca ngerii s cu nep asare sau nes abuin ta a priveasc a la noi, beneciarii iubirii lui Dumnezeu, s i s a ne vad a reci, indiferen ti, cnd cerul este uluit de fascinanta lucrare de r ascump arare a unei lumi c azute s i dore ste s a p atrund a misterul dragostei de pe Calvar? ngerii privesc uimi ti s i ului ti la cei c arora le-a fost oferit a o mntuire att de mare s i se mir a c a dragostea lui Dumnezeu nu i treze ste, n timp ce ei ncep s a- si struneasc a corzile melodioase n mul tumire s i adorare. Dar rezultatul pe care ntregul cer dore ste s a-l priveasc a nu se observ a printre cei ce pretind a urma sii lui Hristos. Ct de grabnici suntem noi n a rosti cuvinte frumoase celor care ne sunt prieteni sau rude s i totu si ct suntem de z abavnici n a vorbi despre Acela a c arui dragoste este f ar a egal, despre Hristos cel r astignit. Iubirea Tat alui nostru ceresc n darul singurului S au Fiu pentru lume este sucient a pentru a inspira ecare suet, pentru a topi orice inim a mpietrit as i lipsit a de iubire n vederea poc ain tei s i sensibiliz arii; s i cu toate acestea, s a vad a oare in tele cere sti n de iubirea Sa, cei pentru care a murit Hristos insensibilitate fa ta s mpietrire a inimii s i lipsa r aspunsului de recuno stin ta i dragoste fa ta de D at atorul tuturor lucrurilor bune? Oare lucruri de mic a importan ta vor absorbi toat a puterea in tei, s i dragostea lui Dumnezeu s a nu primeasc a r aspuns? Va str aluci n zadar Soarele neprih anirii? Avnd n vedere ceea ce a f acut Dumnezeu, cerin tele lui Dumnezeu s a reprezinte att de pu tin pentru voi? Avem noi inimi care pot atinse, care pot impresionate de dragostea divin a? Dorim noi s a m ni ste vase alese? Oare nu are Dumnezeu ochiul ndreptat asupra noastr a s i nu ne-a poruncit El s a ducem mai departe solia luminii? Avem . Trebuie s nevoie de tot mai mult a credin ta a a stept am, trebuie s a [199] veghem, trebuie s a ne rug am, trebuie s a lucr am, implornd ca Duhul Sfnt s a e turnat peste noi cu mbel sugare, pentru ca s a putem lumini n lume. Domnul Isus a privit asupra omenirii n starea ei dec azut a cu mil a innit a. El a mbr acat trup omenesc pentru a putea ajunge la om s i pentru a n al ta omenirea. El a venit s a caute s i s a mntuiasc a ce era pierdut. El S-a cobort pn a la cea mai adnc a mizerie s i uman suferin ta a, pentru a-l lua de acolo pe om n starea n care l-a corupt g asit, o in ta a, degradat a de viciu, depravat a de p acat s i unit a cu Satana n apostazie, s i a-l n al ta pn a la un loc pe tronul S au.

Lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin n telepciunea ei

175

ns a s-a scris despre El c a nu S-a dat napoi s i nu S-a descurajat, ci a mers nainte pe c ararea t ag aduirii de sine s i a sacriciului de sine, dndu-ne un exemplu, spre a merge pe urmele pa silor Lui. Noi ar trebui s a lucr am ca Isus, ndep artndu-ne de pl acerile noastre, nel asndu-ne mitui ti de Satana, dispre tuind comoditatea s i detestnd egoismul, pentru a putea c auta s i g asi pe cei ce sunt pierdu ti, aducnd suete din ntuneric la lumin a, lumina dragostei lui Dumnezeu. Noi am fost ns arcina ti s a mergem s i s a predic am Evanghelia oric arei f apturi. Noi trebuie s a ducem celor pierdu ti vestea cea bun a c a Domnul Hristos poate ierta p acatul, poate rennoi in ta noastr a, poate mbr aca suetul n ve smintele neprih anirii Sale, l poate face pe p ac atos s a gndeasc a limpede, s a l nve te s i s a l fac a s a e capabil de a mpreun a lucr ator cu Dumnezeu. Suetul convertit tr aie ste n Hristos. ntunericul ce-l st apnea dispare s i o nou a lumin a, cereasc a, str aluce ste n suetul s au. Cel care c stig a suete este n telept. Cei n telep ti vor str aluci ca str alucirea cerului; s i cei ce vor nv a ta pe al tii s a umble n neprih anire vor str aluci ca stelele n veac de veac. Ceea ce se face prin cooperarea oamenilor cu Dumnezeu este o munc a ce nu se va perima niciodat a, ci va d ainui n veacurile ve snice. Cel care face din Dumnezeu n telepciunea sa, care cre ste pn a la statura de om n Isus Hristos, va sta naintea regilor, naintea a sa-numi tilor mari oameni ai lumii, de Cel care l-a chemat din ntuneric la manifestnd mul tumire fa ta lumina Lui minunat a. Stiin tele s i literatura nu pot aduce n mintea ntunecat a lumina pe care Evanghelia glorioas a o poate furniza. Doar [200] Fiul lui Dumnezeu poate realiza marea lucrare de iluminare a suetului. Nu este de mirare c a Pavel exclama: C aci nu-mi este ru sine de Evanghelia lui Hristos; pentru c a ea este puterea lui Dumnezeu spre salvarea oric arui om care crede. Evanghelia lui Hristos devine realitate n cei care cred s i i face epistole vii, cunoscute s i citite de to ti oamenii. n acest mod, inuen ta sn teniei va trece spre mul time. Inteligen tele cere sti sunt capabile s a discearn a adev aratele elemente de m are tie n caracter, indc a doar bun atatea este estimat a ca ind ecient a de c atre Dumnezeu. F ar a Mine, spunea Hristos, nu pute ti face nimic. Credin ta noastr a, exemplul nostru trebuie s a e tinute cu mai mult a responsabilitate dect au fost tinute n trecut. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e studiat ca niciodat a nainte; indc a el este darul pre tios pe

176

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

care noi trebuie s a-l prezent am oamenilor, pentru ca ace stia s a poat a care m nv a ta calea p acii s i s a ob tin a acea via ta asoar a ct via ta lui Dumnezeu. Inteligen ta uman a, att de mult exaltat a de c atre oameni, naintea n p ale ste n importan ta telepciunii care ne arat a calea r ascump ar arii lui Dumnezeu, pentru a umbla pe ea. Doar Biblia ne ofer a criteriile prin care s a distingem calea vie tii de calea cea larg a care duce la pierzare s i moarte. [201] The Review and Herald, 15 December 1891.

Rela tia dintre educa tie s i lucrarea lui Dumnezeu


Nu spune ti voi c a mai sunt patru luni pn a la seceri s? Iat a, Eu v a spun: Ridica ti-v a ochii s i privi ti holdele care sunt albe acum, gata pentru seceri s. Cine secer a, prime ste o plat as i strnge road a pentru via ta ve snic a; pentru ca s i cel ce seam an as i cel ce secer a s a se bucure n acela si timp. (Ioan 4, 35.36). Exist a o mare lips a de lucr atori care s a plece n cmpurile misionare, nzestra ti cu adev aratul spirit misionar, gata s a reverse lumina adev arului n mijlocul ntunericului moral al lumii. Vr ajma sii lui Dumnezeu comploteaz a zilnic pentru n abu sirea adev arului s i nrobirea suetelor oamenilor. Ei caut a s a nal te falsul Sabat s i, inducndu-i n eroare pe oameni, s a adnceasc as i mai mult ntunericul care acoper a p amntul s i negura cea mare care acoper a popoarele. ntr-un timp ca acesta, cei care cunosc adev arul pot s a r amn a inactivi, ng aduind puterilor ntunericului s a triumfe? Nu se vor trezi cei care cred adev arul pentru acest timp s i nu vor lucra ei cu o energie co ? Cei care n respunz atoare profesiunii lor de credin ta teleg adev arul lui Dumnezeu nu vor face orice sacriciu pentru a c stiga suete la Hristos, pentru a asculta de Legea lui Dumnezeu? Ziua aproape s a trecut, noaptea este la u sa i este esen tial s a lucr am ct este nc a ziu a; c aci vine noaptea, cnd nici un om nu poate lucra. ntr-un timp ca acesta, trebuie s a avem n vedere numai acest obiectiv: folosirea tuturor mijloacelor rnduite de Dumnezeu, prin care adev arul s a poat a s adit n inimile oamenilor. C aci tocmai acesta a fost scopul pentru care a fost trimis n lume Cuvntul lui Dumnezeu, pentru ca el s a poat a controla via ta s i transforma caracterul. Este datoria ec arui cre stin de a folosi la maximum capacit a tile sale pentru a r aspndi cuno stin ta adev arului. Domnul Hristos i-a ns arcinat pe ucenicii S ai s a mearg a n toat a lumea s i s a predice Evanghelia tuturor popoarelor. [202] aceea de Avnd n vedere marea lucrare care ne st a n fa ta a r aspndi lumina n lume -, noi, care credem adev arul, trebuie s a sim tim nevoia unei educa tii serioase n lucrurile practice le-gate de dobndirea de cuno stin te s i n special nevoia noastr a de instruire 177

178

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

n adev arurile Scripturii. Minciuni de tot felul sunt acum n al tate ca ind adev ar s i este datoria noastr a s a cercet am cu toat a st aruin ta cuvntul sacru, ca s a putem s ti care este adev arul s i s a m n stare s a-l prezent am cu n telepciune s i altora. Vom chema ti s a facem cunoscute motivele pe care se ntemeiaz a credin ta noastr a. Va trebui s a st am n fa ta unor oameni mari s i s a d am socoteal a de ce am ales s a m credincio si Legii lui Dumnezeu. Domnul ne-a chemat din lume ca s a putem martori pentru adev arul S au; s i trebuie ca, din rndurile noastre, tineri s i tinere s a e instrui ti n mod corespunz ator, pentru a putea ocupa pozi tii n care s a e utili s i inuen ti. Ei au privilegiul de a deveni misionari pentru Dumnezeu; ns a nu pot r amne doar ni ste ncep atori n privin ta educa tiei s i n cunoa sterea Cuvntului lui Dumnezeu, ndeplinindu- si cu corectitudine lucrarea sacr a la care au fost chema ti. n toate regiunile, este att de evident a nevoia de instruire a lucr atorilor no stri! Noi suntem con stien ti c a educa tia este necesar a nu numai pentru ndeplinirea corespunz atoare a datoriilor obi snuite ale vie tii, dar s i n vederea succesului n toate ramurile de activitate. Avnd n vedere nevoia de instruire pentru lucrarea lui Dumnezeu s i pentru ndeplinirea cu succes a diferitelor responsabilit a ti ale vie tii, ct de mul tumi ti ar trebui s a m c a la Melbourne este pe punctul de a se deschide o s coal a sub ndrumarea unor credincio si statornici n adev arul pentru acest timp. Pentru ca aceast a nou a ini tiativ a s a aib a succes, pentru ca att voi, ct s i copiii vo stri s a pute ti benecia de ea, e ca to ti fra tii s i surorile noastre s a colaboreze pentru a duce povara cu toat a inima cu aceia care au p as it n fa ta lucr arii. Au venit la voi profesori cu fric as i dragoste de Dumnezeu din America, nu f ar a sacriciu, pentru a v a ajuta n eforturile de a n al ta sus stindardul adev arului n popor. Ei doresc s a-i instruiasc a pe tineri pentru a n telege Cuvntul lui Dumnezeu, n a sa fel nct copiii vo stri s a e n stare s a prezinte Scripturile celor din jurul lor. [203] Acum r amne doar ca aceia care au primit deja lumina adev arului n aceste colonii s a colaboreze cu eforturile fra tilor lor americani, ind con stien ti de faptul c a n Hristos sunt ndep artate toate prejudec a tile legate de ras a, de na tiune, s i c a noi suntem cu to tii fra ti, angaja ti n lucrarea de naintare a mp ar a tiei celor r ascump ara ti. Noi suntem to ti una n Hristos s i trebuie s a ne unim cu toat a inima n efortul de a educa s i instrui o armat a de tineri, astfel nct ace stia s a poat a

Rela tia dintre educa tie s i lucrarea lui Dumnezeu

179

cre stini consecven ti, echilibra ti, capabili s a n teleag as i s a explice Scripturile. Puritatea, credin ta, zelul s i statornicia caracterului acelora care se nroleaz a n lucrare pentru Domnul trebuie s a e att de evidente pentru ceilal ti, nct, v aznd faptele lor bune, s a ajung a s a pream areasc a pe Tat al nostru care este n ceruri. Dac a m arturisirea este sus noastr a de credin ta tinut a de evlavia ce porne ste din inim a, ea va constitui un mijloc spre bine; c aci prin ea suetele vor inuen tate s a accepte mntuirea. Dumnezeu are n vedere ca harul S au s a e manifestat n cel credincios, pentru ca, prin caracterul cre stin al membrilor n mod individual, biserica n ansamblu s a poat a deveni lumina lumii. spre a- P arin tii s a fac a orice efort cu putin ta si trimite copiii la s coala care se va deschide n curnd la Melbourne; c aci tocmai prin aceste mijloace s-ar putea ca unii membri ai familiei noastre s a e calica ti de Domnul s a devin a lucr atori pentru cauza Sa. Sunt multe locuri vacante pentru misionari n Australia, Noua Zeeland as i n insulele m arii. Si va imposibil ca doar din America s a suplinim toate aceste nevoi, att de numeroase. Pentru aceste cmpuri, trebuie instrui ti lucr atori care pot prelua lucrarea s i s a porneasc a n calitate de purt atori de lumin a n locurile ntunecate ale acestor insule. Nu sunt mul ti cei care pot merge n America pentru a dobndi o educa tie; s i chiar dac a ar putea merge, probabil c a nu este cel mai bine pentru ei s i pentru naintarea lucr arii. Domnul dore ste s a e ntemeiate s coli n aceast a tar a, n care s a e instrui ti lucr atori, pentru ca lucrarea adev arului prezent n aceste noi cmpuri s a e de calitate s i s a trezeasc a interes n rndul celor necredincio si. El dore ste ca voi s a nin ta ti un centru pentru educa tie chiar n tara voastr a, n care studen ti care promit s a poat a instrui ti n privin ta cuno stin telor [204] practice s i n adev arurile Bibliei, pentru a putea preg ati ti s a lucreze n aceste tinuturi, elibernd suete din robia lui Satana. Pot veni profesori din America pn a cnd aceast a lucrare se va pune pe picioare s i prin aceste mijloace se poate forma o nou a leg atur a de unire ntre America s i Australia, Noua Zeeland as i insulele m arii. ri sunt tineri pe care Dumnezeu i-a nzestrat din plin n aceste ta cu abilitate intelectual a; ns a, pentru a putea realiza cel mai bine aceast a lucrare, posibilit a tile lor trebuie c al auzite n mod corespunz ator. Ei trebuie s a foloseasc a talentele d aruite de Dumnezeu pentru a avea rezultate s colare deosebite, devenind lucr atori care nu au de

180

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ce s a le e ru sine, mp ar tind drept s i n telept cuvntul adev arului, n vederea mntuirii. Acest talent are nevoie s a se dezvolte s i din moment ce este pe punctul de a se deschide o s coal a acolo, este cu nen siguran ta telept s a se trimit a, cu o cheltuial a att de mare, elevi pentru a nv a ta n America. Lucrarea trebuie f acut a aici. Acesta este un cmp misionar s i orice persoan a socotit a vrednic a de a instruit a n America trebuie s a ob tin a o educa tie corect a chiar aici, n locul unde va lucra n viitor. Cei care au posibilitatea pot educa ti aici, astfel nct si pot pune n practic a cuno stin tele atunci cnd se va ivi ocazia, devenind unelte n minile Domnului pentru r aspndirea luminii s i adev arului. ns a chiar dac a nu a ti avea nici una din aceste responsabilit a ti, chiar dac a nu a ti pleca ntr-un cmp misionar, va totu si necesar ca s i copiii vo stri s a nve te n aceste s coli. Orice meserie ar socoti p arin tii c a este potrivit a pentru copiii lor, e c a doresc ca ace stia s a devin a fabrican ti, agricultori, me ste sugari, e s a- si aleag a orice alt a profesie, vor avea multe avantaje de pe urma instruirii din s coal a. Copiii vo stri trebuie s a aib a posibilitatea de a studia Biblia n s coal a. Ei trebuie s a e convin si de temeiurile credin tei noastre s i s a n teleag a ei n si si Scripturile. Prin n telegerea adev arurilor Bibliei, ei vor preg ati ti mai bine pentru a ocupa func tii de ncredere. Ei vor [205] nt ari ti mpotriva ispitelor care i vor asalta din dreapta s i din stnga. Dar dac a vor cu totul consacra ti s i vor nv a ta ti, ei pot ajunge s a e chema ti ca s i Daniel, s a mplineasc a responsabilit a ti importante. Daniel a fost un om de stat credincios la curtea Babilonului; c aci el s-a temut de Dumnezeu, L-a iubit s i s-a ncrezut n El; s i n timp de ispit as i primejdie, a fost p azit prin puterea lui Dumnezeu. Noi citim c a Dumnezeu i-a dat lui Daniel n telepciune s i l-a nzestrat cu pricepere. turile din Cei care cunosc voia lui Dumnezeu s i practic a nv a ta Cuvntul S au vor g asi ti credincio si n orice pozi tie de ncredere ar a seza ti. Ave ti n vedere aceste lucruri, p arin ti, s i duce ti-v a copiii n acele locuri n care s a e nv a ta ti principiile adev arului, unde se face pentru a men orice efort cu putin ta tine consacrarea lor, dac a sunt converti ti; iar dac a nu sunt converti ti, de a-i inuen ta spre a deveni copii ai lui Dumnezeu s i astfel s a e capabili s a plece s i s a c stige s i alte suete pentru adev ar.

Rela tia dintre educa tie s i lucrarea lui Dumnezeu

181

Fie ca cei care au dragostea pentru adev ar n inima lor s a pre tuiasc a valoarea ec arui suet pentru care a murit Hristos, n lumina care se reect a de pe crucea de la Calvar. Mul ti sunt mi sca ti de Duhul lui Dumnezeu s a porneasc a la lucru n via Domnului. Ei tnjesc s a caute s i s a salveze ce este pierdut. ns a, datorit a lipsei de cuno stin te s i de disciplin a, ei nu au calicarea necesar a de a merge n aceast a pe lucrare de n al tare s i nnobilare a semenilor lor. Cei care nva ta al tii trebuie ca mai nti ei n si si s a e nv a ta ti. Ei trebuie s a nve te cum se lucreaz a cu mintea omului. Ei trebuie s a devin a colaboratori ai lui Hristos, folosind orice ocazie pentru a mp art as i oamenilor cunoa sterea de Dumnezeu. Pentru a instrumente ale lui Dumnezeu n lucrarea de n al tare a min tilor oamenilor de la cele p amnte sti s i senzuale, la cele spirituale s i cere sti, lucr atorii trebuie s a e nv a ta ti , vor n s i instrui ti. Devenind ei n si si elevi care nva ta telege mai bine cum s a-i educe pe al tii. Ei trebuie s a- si formeze o disciplin a a min tii, punnd la lucru capacit a tile date lor de Dumnezeu, mobilizndu- si n ntregime inima s i mintea n vederea acestor sarcini de a dobndi . Avnd ca cuno stin ta tint a slava lui Dumnezeu, ei trebuie s a- si pun a la lucru toat a energia, nv a tnd tot ce pot, dezvoltndu- si intelectul [206] pentru a putea mp art as i cuno stin ta s i altora. ri; iar dragostea lui Exist a o mare lucrare de f acut n aceste ta Hristos s i iubirea pentru suetele pentru care a murit El ar trebui s a ne constrng a s a facem orice efort de care suntem capabili pentru a c auta s i salva ceea ce este pierdut. Fie ca ecare s a stea ca un osta s credincios al lui Hristos s i s a lucreze pentru fra tii vo stri, pentru ca lucrarea voastr a s a aib a succes. Fie ca oricine se nscrie n aceast a ntreprindere att de necesar a s a nu uite c as coala este ntemeiat a nu numai n beneciul nostru s i al copiilor no stri, ci s i pentru r aspndirea cuno stin tei adev arului s i pentru ca suetele care pier s a e salvate pentru mp ar a tia cea ve snic a. Fiecare s a ia parte la aceast a lucrare, cu hot arrea de a nu da gre ss i de a nu se descuraja s i Domnul va face minuni n mijlocul nostru. Dac a n acest timp nu vom reu si s a facem un efort hot art pentru dezvoltarea s i n al tarea lucr arii s i vom trage lucrurile napoi, pentru c a ele sunt conduse pe lng dup a ideile noastre, Domnul va trece cu siguran ta a noi s i va alege alte unelte care vor aduce la ndeplinire lucrarea n modul n care o dore ste El s i urmnd c al auzirea Duhului S au. O, dac a ecare

182

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s i-ar face datoria pentru ca inuen ta noastr a s a e amplicat a n vederea naint arii cauzei lui Dumnezeu! ri; c Ochiul lui Dumnezeu este a tintit asupra acestor ta aci aici El dore ste s a-Si arboreze drapelul. Aici, n acest cmp misionar, El dore ste s a vad a suete c stigate pentru Isus Hristos. El dore ste ca ecare care sus tine c a este cre stin s a e un adev arat misionar, gata s a se nroleze n rnduri, pentru a- si face lucrarea la locul s au, s i to ti s a se uneasc a ntr-un efort consecvent. El dore ste ca oamenii s a- si uite propriile lor idei s i prejudec a ti, care aduc numai ntuneric s i ndoial a asupra suetelor lor, s i s a se angajeze n lucrare pentru aceia care sunt gata s a piar a. El dore ste ca ei s a- si dea seama c a nici un om nu tr aie ste pentru el nsu si. Mul ti au devenit mici s i neputincio si n privin ta experien tei lor religioase datorit a lipsei de interes pentru cei din jurul lor. Unii dintre cei care sunt n planul secund ar putut mult mai avansa ti n cunoa sterea lui Dumnezeu, [207] dac a nu ar stat departe de fra tii lor, renun tnd la asocierea cu cei credincio si care nu au lucrat potrivit cu ideile lor limitate. O, dac a ace stia care au pus piedici s-ar pierde din vedere pe ei n si si s i ar interesa ti de mntuirea oamenilor, diferen tele acestea nensemnate ar disp area s i n-ar mai exista nstr ainarea de fra tii lor. Dac a atunci cnd se adun a laolalt a n-ar mai vorbi despre lucrurile asupra c arora g asesc obiec tii, ci s i-ar pune fru gurii s i ar c auta pe Domnul cu rug aciune st aruitoare, pentru ca Duhul lui Dumnezeu s a poat a r amne asupra lor, ca s a poat a avea pe suet povara pentru suetele pentru care a murit Hristos, ei ar descoperi c a ntunericul a disp arut, iar n suetul lor a p atruns lumina s i speran ta. Mndria va disp area s i ei vor putea nv a ta ti precum copiii. Contemplnd dragostea lui Dumnezeu, nc ap a tnarea se va topi, iar inimile lor vor str aluci, ind atinse de c arbunele de pe altar. Necazurile vor disp area s i bucuria le va lua locul; c aci dragostea s i bun atatea nem arginit a a lui Dumnezeu vor constitui tema m arturiei lor. Cei care doresc s a e biruitori trebuie s a renun te la ei n si si; s i singurul mod prin care pot realiza aceast a mare lucrare este de a deveni interesa ti mai mult de mntuirea semenilor lor. Aceasta nu nseamn a c a voi trebuie s a-i converti ti pe oameni s a fac a ceea ce face ti voi sau s a-i sili ti s a vad a lucrurile n aceea si lumin a n care le vede ti voi; ns a trebuie s a c auta ti s a prezenta ti adev arul a sa cum este el n Isus Hristos s i, lucrnd spre a o binecuvntare pentru al tii,

Rela tia dintre educa tie s i lucrarea lui Dumnezeu

183

s i voi n siv a ve ti binecuvnta ti n mod abundent de Dumnezeu. Faptul c a a ti f acut s i face ti ceva pentru a m ari grani tele mp ar a tiei lui Dumnezeu, smulgnd bietele suete de sub jugul supersti tiei s i minciunii lui Satana, va produce bucurie n inima voastr as i v a va mbog a ti ideile s i planurile. Pe m asur a ce v a identica ti interesele cu cele ale lui Isus Hristos, ve ti sn ti pentru Dumnezeu talentul, capacit a tile, inuen ta s i mijloacele voastre. Unii dintre voi vor considera c a este privilegiul vostru s a v a l asa ti familiile pentru a lucra n insulele m arii pentru salvarea oamenilor din robia p acatului s i nou a n sel aciunii. Pe m asur a ce c stiga ti o experien ta as i tot mai profund a, ve ti nv a ta ce nseamn a s a te rogi n Duhul Sfnt; iar aceia [208] care s-au lep adat de Dumnezeu vor recupera ti s i va exista mai mult a preocupare de a nv a ta de la Isus spre a blnzi s i smeri ti cu inima dect a ar ata spre gre selile fra tilor vo stri; c aci prin credin ta voi l accepta ti pe Domnul Hristos ca Mntuitorul vostru personal. Nu ve ti veni atunci la adunare ca s a v a povesti ti ndoielile s i temerile voastre. Ve ti avea altceva mai bun de discutat; c aci inimile voastre vor deschise, vor avea pacea lui Hristos, care ntrece orice pricepere. Aceasta este experien ta pe care Dumnezeu ar dori s a o ave ti n aceast a tar a. , trebuie f ns a, pentru a ajunge la aceast a experien ta acu ti mai mul ti pa si. Metodele s i planurile dup a care trebuie f acut a lucrarea trebuie s a e dup a rnduiala Domnului, nu dup a propriile voastre p areri, iar rezultatele vor face mai mult dect doar s a compenseze cheltuiala. Efortul misionar se va extinde, iar exemplul unui lucr ator zelos, care lucreaz a n direc tia cea bun a, va inuen ta s i pe al tii care, de asemenea, vor porni s a predice Evanghelia. Spiritul misionar va trece din cas a n cas a, iar fra tii vor avea altceva mai interesant de discutat dect despre necazurile lor. Ei vor avea pl acere s a prezinte nestematele adev arului pe care le con tine Biblia s i vor nin tate biserici, vor ridicate case de adunare s i mul ti vor veni n ajutorul Domnului. Fra tii vor uni ti n leg aturile iubirii s i vor realiza c a din toate p sunt uni ti cu cre stinii cu experien ta ar tile lumii, pentru c a sunt una n planuri, una n obiectivul intereselor lor. Un pas nainte f acut de cei din capul lucr arii va sim tit de cei din aceast a tar as i rile, iar cei din ri str din toate ta ta aine vor r aspunde efortului f acut la centrul lucr arii, urmndu-L pe marele nostru Conduc ator; s i astfel,

184

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

prin convertirea suetelor la adev ar, se va aduce slav a Aceluia care s ade pe tron. Lucrarea misionar a din Australia s i Noua Zeeland a este nc a n faza de pruncie; ns a aceea si lucrare care s-a f acut acas a trebuie adus a la ndeplinire n Australia, Noua Zeeland a, Africa, India, [209] China s i n insulele m arii. Lucrarea poporului lui Dumnezeu este reprezentat a prin simbolul potrivit al unui nger care zboar a prin mijlocul cerului. n aceast a lucrare, inteligen tele cere sti coopereaz a cu agen ti omene sti pentru r aspndirea acestei ultime solii la to ti locuitorii p amntului. ns a planurile s i lucrarea oamenilor nu tine pasul cu providen ta lui Dumnezeu; c aci, n timp ce unii din aceste ri, care pretind a crede adev ta arul, declar a prin atitudinea lor: Nu dorim calea Ta, o, Doamne, ci propria noastr a cale, exist a mul ti care se roag a cu ardoare lui Dumnezeu s a n teleag a ce este adev arul. n locuri tainice, ei plng s i se roag a pentru a putea n telege lumina din Scriptur a; iar Domnul cerurilor i-a ns arcinat pe ngerii S ai s a coopereze cu uneltele omene sti pentru a duce mai departe acest plan m are t, astfel ca to ti cei care doresc lumin a s a poat a privi slava lui Dumnezeu. Noi trebuie s a mergem acolo unde providen ta lui Dumnezeu deschide calea; s i pe m asur a ce naint am, vom descoperi c a Cerul s-a mi scat naintea noastr a, l argind cmpul de lucru dincolo de capacitatea mijloacelor s i puterilor noastre. Marea nevoie din cmp se deschide n fa ta noastr as i face apel ca to ti aceia c arora Dumnezeu le-a ncredin tat talente, mijloace sau alte posibilit a ti s a se consacre pe ei n si si s i tot ce au lui Dumnezeu. Noi trebuie s a m ni ste ispravnici credincio si nu numai n privin ta bunurilor pe care le avem, ci s i n privin ta harului care ne-a fost dat, pentru ca multe suete s a poat a aduse sub steagul nsngerat al Prin tului Emanuel. Scopurile s i tintele pe care trebuie s a le ating a misionarii consacra ti sunt foarte ample. Cmpul pentru ac tiunea misionar a nu este limitat de caste sau na tionalit a ti. Cmpul este lumea, iar lumina adev arului trebuie s a ajung a n toate locurile ntunecoase ale p amntului ntr-un . timp mult mai scurt dect cred unii c a este cu putin ta Dumnezeu are ca scop s a pun a la lucru agen ti chiar n tara noastr a, care s a ajute n aceast a mare lucrare de iluminare a lumii. El are n vedere s a te foloseasc a pe tine s i pe copiii t ai ca osta si care s a si fac a partea lor n acest r azboi ofensiv mpotriva puterilor n c tunericului s i voi cu siguran ta a nu ve ti ignora binecuvntarea lui

Rela tia dintre educa tie s i lucrarea lui Dumnezeu

185

Dumnezeu s i nu ve ti privi cu u sur atate privilegiul pe care vi l-a [210] acordat! El dore ste ca voi s a v a angaja ti n acest conict, luptnd mpreun a pentru slava Sa, nu pentru a c auta suprema tie s i nu pentru a lupta s a se nal te pe sine prin njosirea altora. El v a va nzestra cu , puric adev aratul spirit misionar, care nal ta as i nnobileaz a orice atinge, f acnd curat, bun s i nobil tot ceea ce vine sub inuen ta sa; c aci ecare agent care coopereaz a cu in tele cere sti va nzestrat cu putere de sus s i va reprezenta caracterul lui Hristos! Spiritul misionar ne face capabili s a pre tuim mai mult cuvintele din rug aciunea s Domnului, prin care El ne nva ta a ne rug am: Vie mp ar a tia Ta. Fac a-se voia Ta, precum n cer a sa s i pe p amnt. Spiritul misionar ne face s a cuget am mai mult s i ne une ste cu to ti cei care n teleg inuen ta cuprinz atoare a Duhului Sfnt. Dumnezeu va mpr as tia norii care s-au adunat n jurul suetelor din aceste colonii s i va uni pe to ti fra tii no stri n Hristos Isus. El ne va uni cu leg aturile p art as iei fr a te sti s i ne va umple cu dragoste pentru suetele pentru care a murit Hristos. Domnul Hristos a spus: S a v a iubi ti unii pe al tii, a sa cum v-am iubit Eu, aceasta este porunca Mea. El dore ste ca noi s a m uni ti n inim as i n planuri pentru a mplini marea lucrare care ne-a fost ncredin tat a. Fra tii trebuie s a stea um ar lng a um ar, n al tndu- si rug aciunile mpreun a spre tronul harului, pentru a putea mi sca din loc bra tul Celui Atotputernic. Cerul s i p amntul vor atunci strns unite n lucrare s i va bucurie s i veselie n prezen ta ngerilor lui Dumnezeu cnd oaia pierdut a va g asit as i vindecat a. Duhul Sfnt, care tope ste s i supune inima omeneasc a, i va conduce pe oameni s a fac a lucr arile lui Hristos. Ei vor acorda aten tie sfatului: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie; face ti-v a rost de pungi care nu se nvechesc, o comoar a nesecat a n ceruri (Luca 12, 33). Domnul Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru noi, iar urma silor S ai li se cere s a se dea pe ei n si si, talentele, mijloacele s i capacit a tile lor n slujba Lui. Ce altceva ar mai putut face Domnul pentru om? Nu ne vom preda oare Lui, cu tot ce avem s i cu tot ce suntem, practicnd [211] sacriciul s i t ag aduirea de sine? Dac a suntem ucenici ai lui Hristos, acest lucru se va vedea n lume prin dragostea pe care o avem fa ta de cei pentru care El a murit. Prin spiritul iubirii a ajuns Evanghelia pn a la voi s i la to ti oamenii care au ajuns s a-L cunoasc a pe Dumnezeu. Nu ni se cere

186

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

doar s a-i admir am pe oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu, s a dorim s a avem asemenea oameni acum s i s a ne consacr am noi n sine pentru a folosi ti de Dumnezeu ca agen tii S ai omene sti. Duhul S au a inspirat eforturile lor s i El poate nzestra s i acum pe lucr atorii s S ai cu acela si curaj, zel, st aruin ta i devotament. Isus a dat acestor s oameni har, putere, t arie s i perseveren ta i El dore ste s a fac a acela si lucru pentru cei care vor s a e adev ara ti misionari. Dumnezeu a nceput s a lucreze n aceast a tar a, iar biserica trebuie s a coopereze cu in tele cere sti, lucrnd cu sn tenie s i exercitndu- si puterile spre a deveni mai ecient a n c stigarea de suete pentru slava lui Dumnezeu. Noi, care am v azut lumina adev arului, suntem chema ti s a ajut am la naintarea lui, s a ne trezim la marea r aspundere a lucr arii misionare care trebuie adus a la ndeplinire n locurile n care ne a am; s i este datoria ec arui suet de a coopera cu aceia care doresc s a contribuie la naintarea lucr arii. Fiecare s a caute s a se apropie ct mai mult de Hristos. S a ne ascundem c aile noastre n c aile lui Hristos, pentru ca orice diferen te s a dispar a, astfel nct caracterul lui Hristos s a poat a reprezentat prin bun atate, r abdare, s t ag aduire de sine, blnde te, umilin ta i dragoste. Fie ca to ti s a se pentru a sus al ature din toat a inima, f acnd tot ce le st a n putin ta tine s coala care se ntemeiaz a acum; c aci aceasta poate , n mna lui Dumnezeu, mijlocul de instruire a lucr atorilor care vor r aspndi lumina adev arului n popor. Cine va de partea Domnului? Cine este con stient acum de lucrarea care trebuie f acut as i cine o va face? [212] Supplement la Ecoul biblic, 1 septembrie, 1892.

Nevoia de lucr atori instrui ti


recent Am fost mult interesat a de o experien ta a a fratelui Daniells care, n drumul s au de la Melbourne spre Adelaide, s-a oprit ntrun ora s numit Nhill, s a viziteze c tiva tineri care f acuser a comenzi pentru publica tia Echo s i pentru alte reviste s i c ar ti de-ale noastre. El a cunoscut acolo un tn ar pe nume Hansen, un danez, care a g asit din ntmplare publica tia noastr a Echo la o bibliotec a public as i a devenit un cititor consecvent al acestei reviste. Subiectele pline de adev ar prezentate n coloanele acesteia au g asit un loc n inima sa s i a nceput s a vorbeasc a despre acestea unui prieten de la hotelul unde muncea. Acest om, dl. Williams, a fost s i el interesat s i au trimis amndoi comenzi pentru alte publica tii, devenind abona ti constan ti. Fratele Daniells i-a g asit dornici s a cunoasc a mai mult adev arul. Pe masa domnului Williams se aa cartea Gnduri din Daniel s i Apocalipsa s i alte c ar ti publicate de poporul nostru. Ei cunoscuser a doar o persoan a care avea credin ta noastr a. Au cump arat de la fratele Daniells trei exemplare din Calea c atre Hristos, ca s a aib a ecare cte unul, iar pe al treilea s a l dea unui pastor. Fratele Daniells a fost mul tumit de aceast a vizit as i i-a ncurajat n c aut arile lor dup a adev ar. Ace sti oameni studiaser a adev arul de pe paginile tip arite s i din Biblie s i acceptaser a toate punctele de doctrin a, att ct au putut n telege f ar a ajutorul unui pastor. O mare lucrare se desf as oar a f ar a vorbe prin distribuirea publica tiilor noastre; ns a ct de mult bine sar putea face dac a c tiva dintre fra tii s i surorile noastre din America ar veni n aceste colonii, cu meseriile lor de cultivatori de pomi de fructiferi, fermieri sau negustori, s i n temere s i dragoste fa ta Dumnezeu ar c auta s a c stige suete pentru adev ar. Dac a asemenea familii ar consacrate lui Dumnezeu, El le-ar folosi ca agen ti ai S ai. Pastorii au locul s i lucrarea lor, ns a sunt locuri unde pastorul [213] nu poate ajunge, iar acolo ar putea ajunge anumite familii care iar putea vizita pe oameni s i le-ar prezenta adev arul pentru aceste vremuri de pe urm a. n treburile lor gospod are sti s i n rela tiile lor de 187

188

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

serviciu, ar putea veni n contact cu o categorie de oameni care nu este accesibil a pastorului s i acestora le-ar putea deschide comorile adev arului s i mp art as i cuno stin ta mntuirii. n general, se face mult prea pu tin pe aceast a linie a lucr arii misionare; c aci cmpul de lucru este mare s i mul ti lucr atori s-ar putea angaja cu succes n aceast a direc tie a lucr arii. Dac a cei care au primit cuno stin ta adev arului s i-ar dat seama de necesitatea de a studia Scripturile ei n si si, dac a ar sim tit ce r aspundere grea au asupra lor, ca ispravnici credincio si ai harului lui Dumnezeu, ei ar adus lumin a multora care stau n ntuneric s i ce seceri s de suete ar fost adunat pentru Domnul. Dac a ecare s i-ar dat seama de inuen ta personal a pe care o are s i c a va da socoteal a lui Dumnezeu pentru acest lucru, n nici un caz nu ar fost lene ss i s i-ar pus la lucru capacit a tile disponibile, toat a puterea, ca s a-L poat a sluji pe Acela care l-a r ascump arat cu propriul S au snge. Tinerii n mod special ar trebui s a simt a c a trebuie s a- si cultive mintea, c a trebuie s a foloseasc a orice ocazie pentru a- si dezvolta intelectul ca s a-L slujeasc a a sa cum se cuvine pe Acela care Si-a dat via ta Lui pre tioas a pentru ei. Si nimeni s a nu fac a gre seala de a se socoti pe sine nsu si att de bine educat, nct s a nu mai simt a nevoia de a studia c ar ti sau natura. Fiecare s a foloseasc a orice ocazie pe care i-o ofer a Providen ta pentru a dobndi tot ce este cu putin ta . Ar trebui s m s cu privire la revela tie sau s tiin ta a nv a ta a pre tuim n mod corespunz ator puterile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Dac a un tn ar trebuie s a nceap a de la treapta cea mai de jos a sc arii, el nu trebuie s a se descurajeze, ci s a e hot art s a urce treapt a cu treapt a, pn a cnd va auzi vocea Domnului Hristos spunnd: Copilule, vino mai sus. Bine, rob bun s i credincios; ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr a n bucuria st apnului [214] t au. Noi trebuie s a compar am caracterele noastre cu standardul infailibil al Legii lui Dumnezeu. Pentru a face acest lucru, trebuie s a cercet am Scripturile s i s a ne m asur am realiz arile dup a Cuvntul lui Dumnezeu. Prin harul lui Hristos, sunt posibil de atins cele mai nalte culmi n privin ta caracterului; c aci orice suet care ajunge sub inuen ta modelatoare a Duhului lui Dumnezeu poate transformat n ce prive ste mintea s i inima. Pentru a n telege starea n care v a aa ti, este necesar s a studia ti Biblia s i s a veghea ti n vederea rug aciunii.

Nevoia de lucr atori instrui ti

189

Apostolul spune: Cerceta ti-v a pe voi n siv a s a vede ti dac a sunte ti ; pune n credin ta ti-v a la ncercare pe voi n siv a. Nu recunoa ste ti voi c a Isus Hristos este n voi? Afar a numai dac a sunte ti lep ada ti (2 Corinteni 13, 5). Cei care sunt ignoran ti s a nu r amn a a sa. Ei nu pot s n fa cu Dumnezeu. Ei trebuie r amne n ignoran ta i s a stea fa ta ta s a priveasc a la crucea de pe Calvar s i s a pre tuiasc a ecare suet dup a valoarea sacriciului care a fost f acut acolo. Domnul Isus le spune tuturor credincio silor: Voi sunte ti martorii Mei. Voi sunte ti mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Acest lucru ind adev arat, ct de serios ar trebui s a se lupte ecare pentru a folosi toate puterile, , protnd de ecare ocazie pentru a de folos: n srguin ta ti f ar a preget; ti plini de rvn a cu duhul. Sluji ti Domnului (Romani 12, 11). Fiecare talant care a fost dat oamenilor trebuie pus la lucru pentru a-i spori valoarea s i tot ceea ce se dobnde ste trebuie dat napoi lui Dumnezeu. Dac a ave ti lacune n ce prive ste manierele voastre, vorbirea voastr a, educa tia, nu trebuie s a r amne ti ntotdeauna n aceast a stare. Voi trebuie s a lupta ti continuu pentru a atinge un standard mai nalt att n ce prive ste educa tia, ct s i experien ta religioas a, pentru a putea nv a ta pe al tii lucrurile cele bune. Ca slujitori ai marelui mp arat, ecare individual ar trebui s a v a da ti seama c a ave ti obliga tia de a v a dezvolta prin medita tie, studiu s i comuniune cu Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu poate s a v a fac a n telep ti, s a v a c al auzeasc as i s a v a fac a des avr si ti n Hristos. Mntuitorul iubit este un model des avr sit pe care to ti urma sii S ai trebuie s a-l imite. Este un privilegiu pentru ecare copil al lui Dumnezeu s a n teleag a lucrurile spirituale, s a e n stare s a administreze n mod n telept ceea ce i-a fost ncredin tat. Dumnezeu nu dore ste ca noi s a g asim [215] c ai prin care s a ne scuz am c a am f acut o lucrare neglijent a; s i cu toate acestea, mul ti din cei ce sus tin c a lucreaz a pentru cauza Sa au f acut o astfel de lucrare, ns a El nu accept a a sa ceva. Tineri s i tinere, v-a ti gndit voi, ca in te cump arate cu un pre t innit, s a c auta ti s a v a nf a ti sa ti naintea lui Dumnezeu ca ni ste lucr atori care nu au de ce s a le e ru sine? A ti ajuns voi naintea lui Dumnezeu ca ni ste lucr atori care nu au de ce s a le e ru sine? A ti adus voi naintea lui Dumnezeu pre tiosul talant al vorbirii s i ? Orict de v-a ti dat voi silin ta s a vorbi ti clar, distinct s i cu u surin ta nedes avr sit ar modul vostru de a vorbi, v a pute ti corecta gre selile

190

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s i refuza ti s a v a ng adui ti un ton nazal sau s a vorbi ti pe un ton gros, nedistinct. Dac a felul n care articula ti cuvintele este distinct s i inteligibil, utilitatea voastr a va mult sporit a. Nu l asa ti nici un defect de vorbire necorectat. Ruga ti-v a pentru acest lucru s i coopera ti cu Duhul Sfnt care lucreaz a n vederea des avr sirii voastre. Domnul, care l-a creat pe om des avr sit la nceput, v a va ajuta s a v a cultiva ti puterile zice s i mintale ca s a pute ti n stare s a duce ti poveri s i r aspunderi pentru cauza lui Dumnezeu. Ast azi, exist a unii care nu sunt calica ti pentru lucrarea de slujire, c arora nu li se poate ncredin ta o pozi tie de ncredere. Ace stia sunt pierdu ti pentru cauza lui Dumnezeu pentru c a nu au reu sit s a- si pun a n valoare talan tii care le-au fost da ti de Dumnezeu s i nu s i-au cultivat puterile min tii s i ale trupului, pentru a putea prelua pozi tii de ncredere n lucrarea Domnului. Fiecare, individual, suntem pu si la prob as i Domnul ne ncearc a pentru a vedea ct suntem de credincio si. El dore ste s a m agen tii S ai prin care s a transmit a lumii lumina din Cuvntul S au. Dac a noi vom folosi lumina care ne-a fost dat as i o vom mp art as i s i altora, vom avea mai mult a lumin a; c aci celui ce are i se va da din bel sug; dar de la acela care nu are, i se va lua s i ceea ce are. Voi singuri decide ti ce ve ti face cu lumina pe care v-a [216] dat-o Dumnezeu. Noi putem s a umbl am n lumin a sau s a refuz am s a mergem pe urmele pa silor Domnului Hristos, s i astfel s a stingem lumina pe care o avem. Avnd n vedere lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu, este minunat c a nu exist a motive care s a-i fac a pe tineri s i tinere s a ntrebe: Domne, ce vrei s a fac? Este o gre seal a periculoas a s a consider am c a, dac a un tn ar s-a hot art s a se consacre lucr arii, nu trebuie s a fac a nici un efort pentru a preg atit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oricare ar chemarea voastr a, este esen tial s a v a dezvolta ti capacit a tile prin studiu serios. Tinerii s i tinerele ar trebui s a e ndemna ti s a pre tuiasc a binecuvnt arile s i ocaziile pe care cerul le trimite pentru a deveni disciplina ti s i inteligen ti. Ei trebuie s a benecieze de avantajele s colilor care au fost nin tate cu scopul de a mp art as i cele mai bune cuno stin te. Este un p acat s a i indolent s i neglijent n ce prive ste dobndirea unei educa tii. Timpul este scurt s i, pentru c a Domnul va veni curnd ca s a ncheie scenele istoriei p amntului,

Nevoia de lucr atori instrui ti

191

necesitatea de a folosi ocaziile s i privilegiile prezente este tot mai mare. Tinerii s i tinerele ar trebui s a mearg a la s colile noastre, acolo unde pot dobndi cuno stin te s i unde pot nv a ta s a e disciplina ti. Ei trebuie s a- si consacre abilit a tile lor lui Dumnezeu, s a devin a cercet atori st aruitori ai Bibliei, pentru a se putea fortica mpotriva doctrinelor eronate s i pentru a nu indu si n eroare de cei nelegiui ti; c aci numai printr-un studiu consecvent al Bibliei putem ob tine cuno stin ta adev arului. Prin practicarea adev arului pe care deja l cunoa stem, o lumin a tot mai mare va str aluci asupra noastr a dinspre Sntele Scripturi. Pe m asur a ce ne pred am voin ta lui Dumnezeu s i ne umilim inimile naintea Lui, noi vom dori n mod serios s a devenim mpreun a lucr atori cu El s i s a pornim s a-i salv am pe cei care pier. Cei care sunt cu adev arat consacra ti lui Dumnezeu nu se vor angaja n lucrare nsue ti ti de acelea si motive care i conduc pe oameni s a se angajeze n afacerile lume sti, doar de dragul de a- si asigura existen ta, ci vor intra n lucrare neng aduind s a e st apni ti de vreun motiv lumesc, con stientiznd sn tenia cauzei lui Dumnezeu. [217] Lumea trebuie avertizat as i nici un suet nu ar trebui s a se mul tumeasc a cu o cunoa stere supercial a a adev arului. Voi nu s ti ti la ce responsabilitate pute ti chema ti. Voi nu s ti ti n ce loc ve ti chema ti ca s a v a aduce ti m arturia de partea adev arului. Mul ti vor sta n fa ta instan telor de judecat a; unii vor sta naintea regilor s i nv a ta tilor p amntului pentru a da socoteal a de credin ta lor. Cei care au doar supercial o cuno stin ta a a adev arului nu vor capabili s a expun a n mod clar Scripturile s i s a prezinte motive categorice n favoarea religiei lor. Vor deveni confuzi s i nu vor ni ste lucr atori care nu au de ce s a le e ru sine. Nimeni s a nu- si nchipuie c a nu trebuie s a studieze deoarece el nu trebuie s a predice de la amvonul sacru. Voi nu s ti ti ce va cere Dumnezeu de la voi. Este trist c a naintarea lucr arii este mpiedicat a de lipsa de lucr atori instrui ti, care s a corespund a pentru pozi tii de ncredere. Domnul va accepta mii de oameni care s a lucreze n marele S au cmp, ns a mul ti nu corespund pentru lucrare. Fiecare din cei care s-au dedicat cauzei lui Hristos, care s-au consacrat spre a un osta s n armata Domnului, trebuie s a se a seze n acel loc unde poate aduce un serviciu credincios. Religia a nsemnat n general prea pu tin pentru cei ce sus tin c a sunt urma si ai

192

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

lui Hristos; c aci nu este voia lui Dumnezeu ca s a r amnem ignoran ti cnd n telepciunea s i cuno stin ta au fost a sezate la ndemna noastr a. Ct de pu tini s-au preg atit n s tiin ta de salvare de suete! Ct de pu tini n teleg lucrarea care trebuie realizat a pentru zidirea bisericii s i transmiterea luminii acelora care zac n ntuneric! Totu si, Dumnezeu a dat ec arui om lucrarea lui. Noi trebuie s a lucr am pentru propria noastr a mntuire cu fric as i cutremur; c aci Dumnezeu este Cel care lucreaz a n noi s i voin ta, s i nf aptuirea, dup a buna Lui pl acere. n lucrarea mntuirii, agentul omenesc conlucreaz a cu cel divin. Se spune mult cu privire la inecien ta efortului omenesc, ns a Domnul nu face nimic pentru mntuirea suetului f ar a colaborarea omului. [218] Cuvntul lui Dumnezeu este clar s i limpede n acest punct s i totu si, cnd att de mult depinde de colaborarea noastr a cu agen tii cere sti, oamenii se poart a ca s i cnd s i-ar putea permite s a dea la o parte ve cerin tele lui Dumnezeu s i s a lase lucrurile de importan ta snic a s a a stepte pn a cnd vor dispu si pentru a sa ceva. Ei se comport a ca s i cnd ar putea administra lucrurile spirituale n a sa fel, nct s a le convin a lor n si si, s i ei a seaz a interesele ve snice mai prejos dect lucrurile p amnte sti s i vremelnice. ns a ct de arogant este s a tratezi astfel lucrurile cele mai importante s i care sunt cel mai u sor de pierdut! Unde sunt cei care ar dori s a e lucr atori mpreun a cu Dumnezeu? Apostolul spune: Noi suntem ogorul lui Dumnezeu, cl adirea lui Dumnezeu. ns a pot avea oamenii ncredere c a vor capabili s a ndeplineasc a o lucrare important a sub presiunea mprejur arilor, cnd au neglijat s a se instruiasc a pentru lucrare? si vor imagina c a vor putea instrumente de mare pre t n minile lui Dumnezeu pentru mntuirea suetelor pentru care a murit Hristos, cnd au omis s a prote de ocaziile pe care le-au avut la ndemn a pentru a se preg ati pentru lucrare? C aci noi n-avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti. De aceea, lua ti toat a arm atura lui Dumnezeu, ca s a v a pute ti mpotrivi n ziua cea rea (Efeseni 6, 2.13). Fiecare are nevoie s a- si dezvolte facult a tile date de Dumnezeu s i s a foloseasc a ocaziile pe care le are, pentru ca n mod individual s a putem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu.

Nevoia de lucr atori instrui ti

193

Dumnezeu lucreaz a n mod continuu pentru noi, ca s a nu ducem lips a de nici un dar. El este Cel care ne-a dat puteri zice, mintale s i morale s i, dac a le punem la lucru a sa cum ar trebui, noi vom n stare s a biruim puterile supranaturale ale ntunericului. Domnul Isus ne-a ar atat calea vie tii, El a f acut vizibil a lumina adev arului, El a dat Duhul Sfnt s i ne-a nzestrat cu tot ceea ce este esen tial pentru des avr sirea noastr a. ns a noi nu ne nsu sim aceste foloase s i trecem cu vederea privilegiile s i ocaziile pe care le avem s i d am gre s n a colabora cu in tele cere sti s i astfel nu putem deveni lucr atori nobili [219] s i inteligen ti ai lui Dumnezeu. Cei pentru care propria lor cale este mult mai atr ag atoare dect calea Domnului nu pot folosi ti n slujba Lui, c aci ei vor reprezenta n mod gre sit caracterul lui Hristos s i vor ndep arta suetele de la o slujire acceptabil a pentru Dumnezeu. Cei care lucreaz a pentru Domnul trebuie s a e ordona ti, pentru a sta la post ca ni ste santinele credincioase. Ei trebuie s a e b arba ti s i femei care s a aduc a la ndeplinire planurile lui Dumnezeu, astfel ca cei care ajung sub inuen ta lor s a poat a s a aib a o minte n teleapt a. Ei trebuie s a e uni ti cu to ti agen tii care caut a s a mplineasc a voia lui Dumnezeu pentru mntuirea unei lumi pierdute. Domnul Hristos S-a dat pe Sine nsu si, Cel drept pentru cel nedrept, a murit pe crucea de pe Calvar s i a ncredin tat uneltelor omene sti datoria de a duce la bun sfr sit aceast a lucrare a dragostei r ascump ar atoare; c aci omul colaboreaz a cu Dumnezeu n efortul S au de salvare a celor care pier. n datoriile neglijate ale bisericii, noi putem citi ntrzierea mplinirii planului lui Dumnezeu; ns a, dac a oamenii nu si ndeplinesc lucrarea care le-a fost ncredin tat a, ar fost mai bine s a nu se n ascut niciodat a. Un mare r au urmeaz a prin neconlucrarea cu Dumnezeu; c aci se va pierde via ta ve snic a. Succesul nostru n dorin ta de a candida ti pentru cer va depinde de seriozitatea cu care ndeplinim condi tiile pe baza c arora este acordat a via ta ve snic a. Noi trebuie s a primim s i s a ascult am de Cuvntul lui Dumnezeu; nu putem lene si, l asndu-ne du si de curent. Trebuie s a m cercet atori srguincio si ai Cuvntului lui Dumnezeu. Trebuie s a ne instruim s i s a ne form am ca buni solda ti ai lui Hristos. Trebuie s a contribuim la naintarea lucr arii, devenind mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. [220] The Review and Herald, 14 februarie, 1893

C atre profesori s i studen ti


C atre profesorii s i studen tii din colegiul nostru de la Battle Creek s i din toate institu tiile noastre de educa tie n timpul nop tii mi-au fost date solii pentru voi, cei din Battle Creek s i din toate s colile noastre. n timp ce este n planul lui Dumnezeu ca puterile zice s a e dezvoltate n aceea si m asur a ca s i cele mintale, totu si trebuie avut n vedere ca exerci tiile zice s a e n deplin a armonie cu lec tiile date de Domnul Hristos ucenicilor S ai. Ceea ce se d a lumii trebuie s a se vad a n vie tile cre stinilor, astfel ca, n privin ta educa tiei s i a instruirii, in tele cere sti s a nu nregistreze n c ar tile din ceruri c a studen tii s i profesorii din s colile noastre sunt iubitori mai mult de pl aceri dect de Dumnezeu. Acesta este raportul care exist a acum n dreptul multora: Iubitori mai mult de pl aceri dect de Dumnezeu. n acest fel, Satana si ntinde capcanele pentru suetele voastre s i lucreaz a ntr-un anumit mod, pentru a-i determina pe profesori s i studen ti s a se implice n sporturi s i distrac tii care devin cu totul ademenitoare, dar care au nsu sirea de a nt ari ceea ce este josnic n om s i de a da na stere la pofte s i pasiuni care vor prelua st apnirea s i vor contracara n modul cel mai decisiv ac tiunile s i lucrarea Duhului Sfnt asupra inimii omene sti. Ce v a spune Duhul Sfnt? Care a fost puterea s i inuen ta Sa asupra inimilor voastre n timpul Conferin tei Generale s i n timpul conferin telor din diferite state? V-a ti cercetat cu aten tie? Dac a Dumnezeu i-a desemnat ca educatori ai tinerilor, ei sunt de asemenea s i veghetori asupra turmei. Menirea lor n s coal a nu este de a face planuri, inventnd exerci tii s i jocuri pentru a forma boxeri; s i nu de a cobor lucrurile sacre la acela si nivel cu cele comune. [221] Am vorbit profesorilor prin solii de mustrare. To ti profesorii au nevoie de exerci tiu zic, de o schimbare a ocupa tiei. Dumnezeu a ar atat c a aceasta trebuie s a e munca zic a, practic a, folositoare; ns a voi v-a ti ndep artat de planul lui Dumnezeu, urmnd inven tiile omene sti, s i aceasta n detrimentul vie tii spirituale. Nici o iot a sau o frntur a dintr-o astfel de educa tie ce v a face s a ave ti o 194

C atre profesori s i studen ti

195

nu v asemenea inuen ta a va de folos pentru a rezista n marile b at alii care se dau n aceste timpuri din urm a. Ce fel de educa tie primesc profesorii s i studen tii no stri? Oare Dumnezeu a inventat s i planicat acest fel de exerci tiu zic pentru voi sau acesta a fost pus la cale de inven tiile s i nchipuirile omului? n ce fel este mintea preg atit a pentru medita tii s i contemplarea, gndirea serioas a, rug aciunea, poc ain ta vin dintr-o inim a supus a Duhului lui Dumnezeu? Cum a fost n zilele lui Noe, a sa va s i n zilele Fiului omului.Domnul a v azut c a r autatea omului era mare pe p amnt s i c a toate ntocmirile gndurilor din inima lui erau ndreptate n ecare zi numai spre r au. necesitatea de a nin Domnul mi-a adus n fa ta ta o s coal a la Battle Creek, care s a nu e dup a modelul nici unei s coli existente. Noi trebuie s a avem profesori care s a- si tin a suetele n dragoste s i temere de Dumnezeu. Profesorii trebuie s a fac a educa tie n ce prive ste spiritualitatea, s a preg ateasc a un popor care s a poat a rezista n timpul de ncercare s i de criz a din fa ta noastr a. Distrac tiile contracareaz a lucrarea Duhului Sfnt mai mult dect orice altceva s i Domnul este ntristat. Sp ala ti-v a deci s i cur a ti ti-v a! Lua ti dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-a ti f acut! nceta ti s a mai face ti r aul (ns a nu r amne ti aici; merge ti mai departe, urmnd Lumina lumii)! nv a ta tiv a s a face ti binele, c auta ti dreptatea, ocroti ti pe cel asuprit, face ti dreptate orfanului, ap ara ti pe v aduv a! Veni ti totu si s a ne judec am, zice Domnul. De vor p acatele voastre cum e crmzul, se vor face albe ca z apada; de vor ro sii ca purpura, se vor face ca lna(Isaia 1, 16-18). Aici este un cmp n care s a v a exersa ti intelectul s i s a v a schimba ti exerci tiul. De ve ti voi s i ve ti asculta, ve ti mnca cele mai [222] rii. (Isaia 1, 19). bune roade ale ta Vai, cetatea aceea credincioas a, cum a ajuns o curv a! Era plin a de judecat a, dreptatea locuia n ea, s i acum e plin a de uciga si! Argintul t au s-a pref acut n zgur as i vinul t au cel ales a fost amestecat cu ap a. Mai marii t ai sunt r azvr ati ti s i p arta si cu ho tii, to ti iubesc mita s i alearg a dup a plat a; orfanului nu-i fac dreptate s i pricina v aduvei n-ajunge pn a la ei (Isaia 1, 21-23). Veni ti, cas a a lui Iacov, s a umbl am n lumina Domnului! (Isaia 2, 5). Nu v a mai ncrede ti dar n om, n ale c arui n ari nu este dect suare. C aci ce pre t are el? (Isaia 2, 22). Nu v a ncrede ti n cei mari, n ii oamenilor, n care nu este ajutor. Suarea lor trece, se

196

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ntorc n p amnt s i n aceea si zi le pier s i planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine- si pune n adejdea n Domnul, Dumnezeul s au! (Psalmii 146, 3-5). Poporul Meu, crmuitorii t ai te duc n r at acire s i pustiesc calea pe care umbli! (Isaia 3, 12 u.p.). Sunt alarmat a pentru voi, cei din Battle Creek. Profesorii sunt foarte severi n a condamna s i pedepsi pe acei studen ti care ncalc a cele mai slabe reguli, nu datorit a unor inten tii rele, ci prin neb agare de seam a; ori sunt mprejur ari n care ei nu consider a p acat nc alcarea unor reguli stabilite s i care nu ar trebui tinute cu inexibilitate dac a ar nc alcate, s i cu toate acestea, persoana n cauz a este tratat a ca s i cnd ar p ac atuit foarte grav. Acum, vreau s a v a gndi ti voi, profesori, acolo unde v a aa ti, s a lua ti seama la voi n siv as i s a v a judeca ti voi n siv a; c aci voi nu numai c a a ti nc alcat regulile, dar a ti fost s i att de aspri, att de severi cu studen tii; s i mai mult dect att, exist a o lupt a ntre voi s i Dumnezeu. Voi nu a ti croit c ar ari drepte cu picioarele voastre, pentru ca cei ce s chiop ateaz a s a nu se abat a de pe cale. Voi v-a ti ndep artat de c ar arile cele sigure. Eu spun profesori, f ar a s a specic anumite nume. Las acest lucru pe seama con stiin tei voastre. Domnul Dumnezeul lui Israel a lucrat n mijlocul vostru mereu s i mereu. A ti avut dovezi mari ale urmelor Celui Prea nalt. ns a o perioad a de lumin a mare, de minunate descoperiri ale Duhului [223] s i puterii lui Dumnezeu, este o perioad a de mare primejdie, dac a lumina primit a nu este folosit a. Vre ti voi s a tine ti seama de ceea ce st a scris n Ieremia 17, 5-10; 18, 12-15? F ar a ndoial a, sunte ti mustra ti de Dumnezeu. Lumina a str alucit n raze clare s i continue asupra voastr a. Ce a produs aceast a lumin a n voi? Domnul Hristos, P astorul cel Mare, prive ste asupra voastr a cu nepl acere s i se ntreab a: Unde este turma care ti-a fost ncredin tat a, turma ta minunat a? (Ieremia 13, 20 u.p.). De aceea, v a m arturisesc ast azi c a sunt curat de sngele tuturor. C aci nu m-am ferit s a v a vestesc tot planul lui Dumnezeu. Lua ti seama dar la voi n siv as i la toat a turma peste care v-a pus Duhul Sfnt episcopi, ca s a p astori ti Biserica Domnului, care a c stigat-o cu nsu si sngele Lui (Faptele Apostolilor 20, 26-28). P astori ti turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastr a, nu de sil a, ci de bun a voie, dup a voia lui Dumnezeu; nu pentru un c stig mr sav, ci cu lep adare de sine (1 Petru 5, 2).

C atre profesori s i studen ti

197

Acei profesori care nu progreseaz a n ce prive ste experien ta reli zi de zi lec gioas a, care nu nva ta tii n s coala lui Hristos, ca s a poat a modele pentru turm a, ci cred c a salariul este cel mai important toare, pe care lucru, nu sunt potrivi ti pentru pozi tia solemn a, nfrico sa o ocup a. C aci aceste pasaje din Scriptur a sunt potrivite pentru toate s colile noastre, pentru ca ele s a e a sa cum a hot art Dumnezeu, dup a rnduiala sau exemplul s colilor profe tilor, oferind cuno stin te de un nalt nivel f ar a s a amestece zgura cu argintul s i vinul cu apa ceea ce constituie o reprezentare a principiilor pre tioase. Ideile false s i practicile nes an atoase inuen teaz a lucrurile curate s i stric a ceea ce trebuie s a r amn a ntotdeauna curat s i privit de lume, ngeri s i oameni ca ind o institu tie a Domnului s coli n care educa tia pune pe primul plan dragostea s i temerea de Domnul. Si via ta ve snic a este aceasta, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu (Ioan 17, 3). Nu ca s i cnd a ti st apni peste cei ce v-au c azut la mp ar teal a, f acndu-v a pilde turmei. (1 Petru 5, 3). Fie ca profesorii care pretind c a sunt cre stini s a nve te zi de zi lec tiile din s coala lui Hristos. Lua ti jugul Meu asupra voastr as i [224] nv a ta ti de la Mine; c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11, 28). V a ntreb pe voi: poart a ecare profesor din s coal a jugul lui Hristos sau fac ei juguri pe care le pun pe gtul altora, juguri pe care ei nu le poart a, ind grele, severe, preten tioase? Si n acest timp, ei se poart a cu fa de Dumnezeu, p mult a u surin ta ta ac atuind n ecare zi n lucruri mai mici s i mai mari, acest lucru ind v adit n cuvinte, n spirit s i n fapte. Adesea, ei nu sunt un exemplu potrivit pentru studen ti s i tor pe care nu simt c a se a a sub disciplina celui mai mare nv a ta l-a cunoscut lumea vreodat a. Trebuie s a existe un model mai nalt, mai sfnt, n s coala de la Battle Creek s i n celelalte s coli care au luat-o pe aceasta ca exemplu. Obiceiurile s i practicile de la s coala din Battle Creek ajung n toate bisericile s i pulsul b at aii inimii acelei s coli sunt resim tite pretutindeni n corpul credincio silor. Nu este planul lui Dumnezeu ca mii de dolari s a e cheltui ti pentru extinderea s i m arirea institu tiilor de la Battle Creek. Deja exist a prea multe acolo. Lua ti mijloacele nanciare disponibile s i face ti aceast a lucrare n locuri care sufer a, din alte cmpuri, s i ve ti da putere lucr arii. V-am spus cuvntul lui Dumnezeu n aceast a

198

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

. Sunt motive pe care mul privin ta ti nu le v ad s i pe care acum nu am libertatea s a vi le prezint; ns a v a spun, n Numele Domnului, c a face ti o gre seal a, ad augnd cl adire dup a cl adire; c aci s-au aglomerat la Battle Creek r aspunderi care sunt mult prea multe pentru un singur loc. Ar mult mai bine dac a aceste responsabilit a ti ar mp ar tite s i a sezate s i n alte localit a ti dect s a se aglomereze att de mult la Battle Creek, jefuind alte cmpuri lipsite de avantajele cu care Dumnezeu le-ar binecuvnta. Sunt mult prea mul ti st apni n s coal a c arora le place s a conduc a mo stenirea Domnului. De asemenea, exist a prea pu tin din spiritul lui Hristos s i prea mult eu. ns a aceia care se las a c al auzi ti de Duhul [225] lui Dumnezeu s i se supun lui Hristos sunt exemple pentru turm a; s i cnd va veni Marele P astor, ei vor primi cununa slavei care nu se va ve steji. Tot a sa s i voi, tinerilor, ti supu si celor b atrni. Si to ti n leg aturile voastre, s a ti mpodobi ti cu smerenie. C aci Dumnezeu st a mpotriva celor mndri, dar celor smeri ti le d a har. Smeri ti-v a dar sub mna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El s a v a nal te (1 Petru 5, 5). n al tarea eului nu poate produce dect rezultatul resc, iar caracterul pe care vi-l forma ti astfel nu poate aprobat de Dumnezeu. F ar a Mine, spune Hristos, nu pute ti face nimic. Lucra ti s i nv a ta ti, lucra ti n rndurile lui Hristos s i atunci nu ve ti lucra niciodat a n sl abiciunea voastr a, ci ve ti coopera cu divinul, mbinnd darurile lui Dumnezeu cu abilit a tile omene sti. Arunca ti asupra Lui toate ngrijor arile voastre; c aci El nsu si Se ngrije ste de voi. Fi ti treji s i veghea ti (nu jucnd fotbal sau nv a tnd jocuri ndoielnice, care ar trebui s a fac a pe orice cre stin s a ro seasc a de ru sine); ti treji s i veghea ti. Pentru c a potrivnicul vostru, diavolul, d a trcoale ca un leu care r acne ste s i caut a pe cine s a nghit a. Da, el se a a pe terenul vostru de joc s i prive ste la distrac tiile voastre, capturnd orice suet care nu este n gard a, sem anndu- si s amn ta n mintea omului s i st apnindu-i mintea. De dragul lui Hristos, pune ti cap at lucrurilor care se petrec la Colegiul din Battle Creek s i au aceste distrac gndi ti-v a ce inuen ta tii asupra inimii, caracterului s i principiilor, distrac tii copiate dup a modelul altor s coli. A ti progresat cu pa si repezi pe c aile neamurilor, s i nu dup a exemplul lui Isus Hristos. Satana este prezent pe terenul s colii; el e prezent n ecare exerci tiu din sala de clas a. Mintea studen tilor este cu totul

C atre profesori s i studen ti

199

preocupat a de jocurile lor s i nu se a a n cea mai bun a stare pentru a putea primi sfat, ndemn, mustrare, care sunt cele mai importante s pentru aceast a via ta i pentru via ta ve snic a. Despre Daniel s i tovar as ii s ai, Biblia declar a: Dumnezeu a dat s acestor patru tineri s tiin ta i pricepere pentru tot felul de scrieri s i n telepciune; mai ales ns a a f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele. (Daniel 1, 17). Ce faci tu ca s a colaborezi [226] cu Dumnezeu? Apropia ti-v a de Dumnezeu s i El se va apropia de voi (Iacov 4, 8). mpotrivi ti-v a diavolului s i el va fugi de la voi (Iacov 4, 7 u.p.). Dieta s a e studiat a cu aten tie; ea nu este s an atoas a. Felurile de mncare care sunt servite ca desert sunt v at am atoare n loc s a e de ajutor s i s an atoase s i, potrivit cu lumina care mi-a fost dat a, ar trebui s a se fac a o schimbare decisiv a n modul de preg atire a hranei. Trebuie s a e o buc at areas a iscusit a, priceput a, care s a poat a oferi hran a consistent as i sucient a studen tilor nfometa ti. Ceea ce exist a n domeniul preg atirii mesei nu este corect, s an atos sau satisf ac ator s i de aceea este esen tial a o reform a radical a. Ace sti studen ti sunt mo stenirea Domnului s i n consiliul s colii trebuie aduse cele mai s an atoase principii referitoare la diet a. Felurile de mncare cu alimente moi, supele s i hrana lichid a sau folosirea frecvent aa c arnii nu constituie cele mai bune elemente care s a ofere s an atate m! mu schilor, organelor digestive sau min ti clare. O, ce ncet nv a ta Si dintre toate institu tiile din lumea noastr a, s coala este cea mai important a! Aici trebuie studiat a problema dietei; nu trebuie satisf acute pofta, gusturile, fantezia sau ideile unei singure persoane. Este nevoie de o mare reform a; c aci o v at amare pe toat a durata vie tii va consecin cu siguran ta ta modului de preg atire a mnc arii n prezent. Dintre toate slujbele importante de la acel colegiu, cea dinti este a persoanei angajate ca s a administreze preg atirea alimentelor care vor a sezate naintea studen tilor amnzi; c aci, dac a aceast a lucrarea este neglijat a, mintea nu va preg atit a s a- si fac a lucrul s au, deoarece stomacul a fost tratat n mod nen telept s i nu si poate face lucrarea n mod corespunz ator. Este nevoie de min ti puternice. Intelectul uman trebuie s a se dezvolte, s a se nt areasc a, s a e ranat s i activ. Trebuie pus la ncercare cu munc a grea, c aci altfel, va ajunge slab s i inecient. Este nevoie de puterea creierului pentru o gndire profund a; mintea trebuie pus a la lucru pentru a st apni s i rezolva probleme grele, altfel mintea si mic soreaz a puterea s i capacitatea

200

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

de gndire. Mintea trebuie s a inventeze, s a lucreze s i s a se lupte pentru a da t arie s i vigoare intelectului; iar dac a organele zice nu [227] sunt p astrate n cea mai bun a stare de s an atate, prin alimente substan tiale, hr anitoare, creierul nu- si prime ste partea sa de hran a pentru a lucra. Daniel a n teles acest lucru s i a ales o diet a simpl a, hr anitoare, refuznd bucatele alese de la masa mp aratului. Pr ajiturile, care necesit a att de mult timp pentru preg atire, sunt, multe dintre ele, d aun atoare pentru s an atate. Alimentele solide care trebuie mestecate sunt mult mai bune dect cele moi sau lichide. Z abovesc asupra acestora indc a sunt esen tiale. Trimit apelul meu de avertizare c atre Colegiul din Battle Creek, ca de acolo s a mearg a c atre toate institu tiile noastre mnt. Cerceta de nv a ta ti aceste subiecte s i ajuta ti-i pe studen ti s a dobndeasc a o educa tie corespunz atoare n ce prive ste preg atirea unor alimente s an atoase, atr ag atoare s i consistente, care s a hr aneasc a corpul omenesc. Ei nu au nici acum s i nu au avut nici n trecut un mod corect de instruire s i educare n privin ta hranei s an atoase, care s a ntre tin a mu schi s i tendoane s an atoase s i s a dea hran a creierului s i putere nervilor. Mintea trebuie tinut a mereu treaz a cu lucru nou, serios, nsue titor. Cum se poate face acest lucru? Puterea Duhului Sfnt trebuie s a cure te gndurile s i suetul de stric aciunea moral a. Obiceiurile stricate nu numai c a njosesc suetul, dar degradeaz as i mintea. Memoria are de suferit, ind jertt a pe altarul unor practici josnice, d aun atoare. Cine seam an a n rea p amnteasc a va secera din rea p amnteasc a putrezirea, dar cine seam an a n Duhul, va secera din torii Duhul via ta ve snic a. (Galateni 6, 8). Cnd profesorii s i nv a ta se vor consacra cu trup, suet s i spirit lui Dumnezeu s i si vor cur a ti gndurile prin ascultare de Legea lui Dumnezeu, ei vor permanent nzestra ti cu o nou a putere zic as i mintal a. Atunci inima va tnji dup a Dumnezeu s i vor n al tate rug aciuni serioase pentru un discern amnt clar. Slujirea s i lucrarea Duhului Sfnt nu nseamn a ca ei s a se foloseasc a de El dup a cum doresc unii, ci ca Duhul Sfnt s a i foloseasc a pe ei, s a-i modeleze s i s a le sn teasc a toate puterile. Practicile p ac atoase tulbur a creierul s i puterea nervilor s i, de si profeseaz a religia, ei nu sunt s i nu vor putea niciodat a agen ti pe [228] care s a-i poat a folosi Dumnezeu; c aci El dispre tuie ste obiceiurile nelegiuite care distrug energiile vitale. Acest p acat al necur a tiei sl a-

C atre profesori s i studen ti

201

be ste t aria zic as i capacit a tile mintale, astfel nct orice mpov arare a min tii va deveni enervant a, ntr-un timp foarte scurt. Memoria este discontinu a; s i, oh, ce jertf a dezgust atoare este adus a n acest fel lui Dumnezeu! Apoi, cnd privesc scenele care mi-au fost prezentate, cnd m a gndesc la s colile nin tate n diferite locuri s i v ad c a nu corespund nici pe departe cu s colile profe tilor, sunt ntristat a peste m asur a. Exerci tiul zic a fost eviden tiat de Dumnezeul n telepciunii. n ecare zi trebuie consacrate cteva ore educa tiei pentru lucrul practic, care i va ajuta pe studen ti s a nve te datoriile practice ale vie tii, care sunt esen tiale pentru to ti tinerii no stri. ns a acestea au fost scoase s i s-au introdus distrac tiile care dau doar posibilitatea mi sc arii zice, f ar a s a constituie ns a o binecuvntare special a n a face lucruri bune s i utile, care sunt esen tiale n educa tie s i instruire. Studen tii, ecare n parte, au nevoie de o educa tie complet a n privin ta lucrurilor practice ale vie tii. Timpul folosit pentru exerci tii zice care, pas cu pas, conduc la exces s i jocuri peste m asur a ar trebui folosit pentru Hristos s i binecuvntarea lui Dumnezeu va asupra acelora care fac astfel. To ti ar trebui s a plece din s coal a educa ti n mod ecient, astfel nct, atunci cnd vor sta pe propriile lor picioare, s a de tin a acele cuno stin te care sunt esen tiale n via ta practic a. Lipsa de preocupare de a folosi capacit a tile date de Dumnezeu n modul cel mai serios, f ar a a face nimic bine, care s a poat a luat cu sine n via ta viitoare, lipsa faptelor bune, de binefacere, toate acestea sunt nregistrate n c ar tile din ceruri Cnt arit s i g asit prea u sor. Studiul st aruitor este esen tial, ca de altfel s i munca st aruitoare. A te juca nu este esen tial. Tinerii sunt mult mai atra si de distrac tii care au asupra lor o putere fascinant a, care i vr aje ste s i contracareaz a inuen ta adev arului asupra min tii s i caracterului omului. O minte [229] echilibrat a nu se ob tine prin dedicarea puterilor zice n distrac tii. Lucrul zic mbinat cu o ncordare mintal a util a constituie o disciplin a pentru via ta practic a, ndulcit a ntotdeauna de gndul c a aceasta preg ate ste s i instruie ste mintea s i corpul mai bine pentru a aduce la ndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu a rnduit-o pentru oameni n diferite domenii. Cu ct tinerii n teleg mai bine cum s a si ndeplineasc a datoriile practice ale vie tii, cu att vor mai voio si s i mai s an ato si zi de zi, pentru c a sunt de folos celor din jurul lor.

202

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Mintea astfel format a, pentru a se bucura de munca zic a n via ta practic a, se dezvolt as i, prin cultur as i instruire, printr-o bun a disciplin a n vederea utilit a tii practice, dobnde ste o cunoa stere esen tial a, pentru a un ajutor s i o binecuvntare att pentru sine, ct s i pentru semeni. Fiecare student s a ia seama s i s a e capabil s a spun a: eu studiez, eu lucrez pentru ve snicie. Ei pot nv a ta s a aib a r abdare, s a e harnici s i consecven ti, unindu- si eforturile zice cu cele mintale. Ct a putere se irose ste n jocurile voastre de fotbal s i n celelalte inven tii ale voastre, asem an atoare cu cele ale neamurilor exerci tii care nu aduc nici o binecuvntare nim anui! Pune ti acelea si puteri la lucru pentru a face ceva folositor s i raportul care se va scrie va putea ntmpina ziua cea mare a lui Dumnezeu. Tot ce se face stimulat de datoria sfnt a a cre stinismului, pentru c a voi sunte ti ispravnici c arora li s-au ncredin tat talan ti ca s a ti o binecuvntare att pentru voi, ct s i pentru al tii, v a va da o satisfac tie deosebit a, c aci totul este f acut pentru slava lui Dumnezeu. Nu se poate g asi vreo clip a n via ta lui Hristos pe care El s a o dedicat tor att pentru via jocului sau distrac tiei. El este marele nv a ta ta prezent a, ct s i pentru cea viitoare. Nu am putut g asi nici m acar o clip a n care s a-Si nv a tat ucenicii s a se angajeze n jocuri de fotbal sau jocuri pugilistice, ca mi scare zic a pentru corp sau n reprezent ari teatrale; s i Domnul Hristos este modelul nostru n toate lucrurile. Domnul Hristos, Mntuitorul lumii, i-a dat ec arui om o lucrare de f acut s i i cere s a se preocupe de aceasta pn a va veni [230] El. Si, f acndu- si lucrarea, inima prinde att de mult curaj, nct toate puterile suetului se angajeaz a n lucrarea desemnat a de c atre Domnul. Aceasta este o lucrare nobil as i important a. Att profesorul, ct s i studentul sunt nzestra ti cu puterea necesar a de a deveni ispravnici ai harului lui Hristos s i s a e totdeauna serio si n lucrul lor. Tot ce pot face pentru Isus este s a e plini de zel, serio si, manifestnd dorin ta arz atoare de a-I mul tumi lui Dumnezeu, ndeplinindu- si n modul cel mai con stiincios ecare datorie care le revine, pentru de Dumnezeu, s ca, prin credincio sia lor fa ta a poat a r aspunde darului cel mare s i minunat al singurului S au Fiu s i prin credin ta n El s a nu ve piar a, ci s a aib a via ta snic a.

C atre profesori s i studen ti

203

Este nevoie ca ecare, n s coal a sau n institu tia n care este, ca s i Daniel, s a e ntr-o rela tie att de strns a cu Sursa suprem a de n telepciune, nct, prin rug aciune, s a poat a atinge cel mai nalt , pentru a putea n stare s standard posibil n orice privin ta a- si ndeplineasc a cerin tele de la s coal a nu doar sub supravegherea unor profesori capabili, dar ind n acela si timp urm ari ti s i de in tele cere sti, con stien ti ind c a Cel care vede totul, care nu doarme niciodat a, i prive ste continuu. Daniel l iubea pe Dumnezeu s i se temea de El s i a nv a tat s i s-a str aduit cu toat a puterea lui s a r aspund a ct de grijii iubitoare a Marelui nv tor, con mult i era cu putin ta a ta stient de responsabilitatea lui naintea lui Dumnezeu. Cei patru tineri evrei nu au ng aduit ca motive egoiste sau iubirea pentru distrac tii s a ocupe s clipele de aur ale acestei vie ti. Ei au lucrat din inim a, cu voin ta i cu mintea receptiv a. Nu poate exista un alt standard mai nalt de atins pentru ecare cre stin. Dumnezeu a steapt a mult de la ecare elev s i student. Voi sunte ti o priveli ste pentru lume, ngeri s i oameni. [231] Special Testimonies on Education, octobrie, 1893.

Cea mai bun a educa tie s i scopul ei


Cea mai bun a educa tie care poate dat a copiilor s i tinerilor este aceea care conduce, ntr-o rela tie foarte strns a, c atre via ta ve snic a. Acest fel de educa tie trebuie f acut a de p arin ti evlavio si, de profesori devota ti s i de biseric a, cu scopul ca tinerii s a poat a deveni misionari entuzia sti pentru cmpuri din tar a sau din str ain atate. Ei trebuie s a e nv a ta ti cu seriozitate adev arurile Bibliei, pentru a putea deveni stlpi n biseric a, ni ste campioni ai adev arului, nr ad acina ti s i bine . Ei trebuie s ntemeia ti n credin ta as tie ce cred s i s a aib a o asemenea n lucrurile divine, nct s experien ta a nu ajung a niciodat a s a tr adeze adev arurile sacre. Tinerii trebuie nv a ta ti prin cuvnt s i exemplu c a trebuie s a e unelte ale lui Dumnezeu, soli ai harului, gata pentru orice cuvnt sau fapt a bun a, c a ei trebuie s a e binecuvnt ari pentru cei care sunt gata s a piar a. Este mereu nevoie de instruire, iar talentele ncredin tate tinerilor no stri trebuie consacrate n slujba lui Dumnezeu s i folosite n lucrarea Lui. Ar trebui s a avem b arba ti s i femei calica ti, care s a lucreze n comunit a tile noastre s i s a-i instruiasc a pe tinerii no stri pentru domenii speciale ale lucr arii, astfel nct suete s a e conduse s a l vad a pe Isus. Scolile ntemeiate de noi ar trebui s a aib a n vedere acest obiectiv s i s a nu func tioneze ca s colile denomina tionale n cadrul altor biserici sau ca seminarele s i colegiile lume sti. Trebuie s a existe o cu totul alt a rnduial a, n care necredincio sia nu trebuie s a e prezent a. Studen tii trebuie nv a ta ti ce nseamn a cre stinismul practic, iar Biblia trebuie considerat a cel mai bun s i cel mai important manual. Exist a o mare cerere n toate p ar tile lumii de profesori cre stini s i de misionari medicali. Din toate p ar tile cmpului misionar, att n tar a, ct s i peste hotare, exist a u si deschise pentru aceia care pot face bine att trupului, ct s i suetului, prezentnd lumina pre tioas a [232] a adev arului. Neglijen ta din trecut n aceast a direc tie nu trebuie repetat a. Pe c ararea noastr a a str alucit n anumite direc tii mai mult a lumin a dect n altele, dar, cu toate acestea, naintarea noastr a n 204

Cea mai bun a educa tie s i scopul ei

205

aceste direc tii este cu mult n urma luminii pe care am avut-o. Mul ti tori tineri s dintre cei mai promi ta i tinere ale noastre s i-au jertt cele mai bune capacit a ti pe altarul idolilor s i s-au dat pe ei n si si ca o jertf a prin tului r aului. O, de s-ar supune tinerii din s colile noastre, n mod individual s i colectiv, eforturilor pe care le face Duhul lui Dumnezeu, pentru a c al auzi ti de providen ta Lui, s i s a a stepte ca Dumnezeu s a-i nve te s i s a le fac a cunoscut a voia Sa. n acest fel, si vor putea deschide u sa inimii lui Isus. Consacrndu-ne lui Dumnezeu, noi culegem avantaje deosebite; c aci, deoarece avem un caracter slab, a sa cum au to ti, ne unim cu Cel care este atotputernic pentru a ne mntui. Ignoran ta noastr a se va uni cu n telepciunea innit a, sl abiciunea noastr a cu puterea ve snic as i, precum Iacov, ecare putem deveni un prin t al lui Dumnezeu. Fiind n leg atur a cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, vom avea putere de sus, care ne va face n stare s a m biruitori; s i, mp art as ind dragostea divin a, vom g asi acces spre inimile oamenilor. Ne vom gr abi s a ne m de tronul Celui Innit s ag a ta i s a spunem: Nu te voi l asa pn a nu m a vei binecuvnta. Ne este dat a asigurarea c a El ne va binecuvnta s i va face din noi o binecuvntare; s i aceasta este lumina, bucuria s i biruin ta noastr a. Cnd n teleg ce nseamn a s a ai parte de ndurarea s i iubirea lui Dumnezeu, tinerii vor ncepe s a realizeze valoarea privilegiilor pe care le au, pl atite cu pre t de snge, s i si vor consacra toat a puterea lui Dumnezeu s i vor depune toate eforturile pentru a spori talan tii primi ti, folosindu-i n slujba St apnului. pentru tinerii no Unica siguran ta stri din acest veac de p acat s i nelegiuire este s a aib a o leg atur a vie cu Dumnezeu. Ei trebuie s a nve te cum s a-L caute pe Dumnezeu, pentru a putea umplu ti cu Duhul S au cel Sfnt s i s a ac tioneze con stien ti de faptul c a toat a o stirea cerurilor prive ste asupra lor cu grij as i interes, gata s a le [233] slujeasc a n vreme de nevoie s i de primejdie. Tinerii trebuie preveni ti prin avertiz ari s i sfaturi mpotriva ispitei. Ei trebuie nv a ta ti care sunt ncuraj arile date special pentru ei n Cuvntul lui Dumnezeu. Ei trebuie s a e con stien ti de pericolul ec arui pas gre sit f acut pe c ar arile l aturalnice ale p acatului. Ei trebuie nv a ta ti s a respecte sfaturile lui Dumnezeu din Cuvntul S au cel sfnt. Trebuie educa ti n a sa fel, nct s a ia hot arri mpotriva r aului, s a e hot ar ti s a nu mearg a pe nici o c arare pe care Domnul Isus nu i-ar putea nso ti s i binecuvntarea Lui n-ar putea s a r amn a asupra lor. Ei trebuie

206

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

nv a ta ti cum se tr aie ste religia n practic a, zi de zi, acea religie care i va sn ti n orice aspect al vie tii, n c aminele lor, n afaceri, n biseric a, n societate. Ei trebuie astfel educa ti, nct s a realizeze c a este primejdios s a trateze n mod supercial privilegiile pe care le au , zi s i c a Dumnezeu a steapt a ca ei s a caute, cu respect s i perseveren ta de zi, binecuvntarea Lui. Binecuvntarea lui Dumnezeu este un dar pre tios s i trebuie considerat ca avnd o asemenea valoare, nct s a nu e niciodat a jertt a cu nici un pre t. Binecuvntarea lui Dumnezeu mbog a te ste s i nu adaug a nici un necaz. Inima mea este mi scat a profund cnd citesc despre njosirea celor mai nobile puteri, care sunt puse n slujba lui Satana. n departamentele care tin de guvern, n pozi tii cu r aspundere nalt a, n func tii ociale, oamenii sunt ispiti ti de cel r au; iar urmarea este corup tia, nelegiuirea, delapid arile, jaful s i furtul. Dec aderea datorit a corup tiei este teribil a, l asnd s a curg a continuu asupra lumii noastre inuen te otr avitoare care png aresc societatea. n ecare loc, Satana a ntins cursele sale n care vrea s a prind a oameni nv a ta ti, oameni cu nzestr ari naturale deosebite, oameni care sunt capabili s a devin a mpreun a lucr atori cu Dumnezeu, tovar as i ai ngerilor, locuitori ai cerului, pe care s a-i poat a lega la carul s au ca sclavi ai s ai. Si de si Isus i-a r ascump arat din robia vr ajma sului, ei refuz a s a e liberi s i nu vor s a devin a i ai lui Dumnezeu, mo stenitori ai lui Dumnezeu s i mpreun a mo stenitori cu Hristos la mo stenirea cea ve snic a. Ei [234] tr aiesc ca s i cnd p amntul, banii, pozi tia, casele s i averile ar scopul principal pentru care au fost crea ti. Prin harul plin de ndurare al lui Dumnezeu, via ta le este nc a sus tinut a; ns a nu este aceasta o priveli ste demn a de mil a s a vezi oameni deosebit de capabili tr aind la un nivel att de josnic? Pre tul de r ascump arare a fost pl atit s i este posibil ca to ti oamenii de ascultare, s s a vin a la Dumnezeu s i, printr-o via ta a poat a dobndi via ta ve snic a. Ct este de trist atunci s a vezi oameni ntorcnd spatele mo stenirii ve snice s i tr aind pentru satisfacerea mndriei, pentru eu s i etalare, s i, supunndu-se regulamentului lui Satana, s a piard a , ct binecuvntarea pe care ar putut s-o aib a att n aceast a via ta s i n cea viitoare! Ei ar putea intra n palatele cere sti s i s a aib a parte de societatea ngerilor, a prin tilor lui Dumnezeu s i de prezen ta lui Hristos, aceasta n condi tii de libertate s i egalitate; s i cu toate acestea, orict de incredibil ar p area, lucrurile cere sti nu i atrag, le

Cea mai bun a educa tie s i scopul ei

207

ntorc spatele. Creatorul tuturor lucrurilor dore ste s a-i iubeasc a pe cei care cred n singurul S au Fiu ca ind Mntuitorul lor personal cu aceea si iubire cu care l iube ste pe Fiul S au. Chiar aici s i acum, harul S au ne este acordat ntr-o m asur a minunat a. El le-a dat oamenilor darul Luminii s i Maiest a tii cerurilor s i, o dat a cu acesta, El le-a dat toate comorile cerurilor. Mult din ceea ce ne-a promis pentru via ta prin daruri m care vine El ne d a chiar n aceast a via ta are te s i, ca beneciari ai harului S au, El dore ste ca noi s a ne bucur am de orice caracterul nostru. Scopul lucru care nnobileaz a, dezvolt as i nal ta s au este ca noi s a devenim corespunz atori pentru cur tile de sus. ns a Satana lupt a pentru suetele oamenilor s i si arunc a umbrele diabolice de-a curmezi sul c ar arii lor, pentru ca ei s a nu poat a vedea lumina. El nu vrea nicidecum ca ei s a z areasc a vreo lic arire a slavei viitoare, a gloriei ve snice, preg atite pentru cei care vor locuitori care este o ai cerului, s i nici s a prind a gust pentru acea experien ta pregustare a fericirii din ceruri. Oare cum este posibil ca, avnd m are tiile cerurilor prezentate min tii noastre, pentru a nsue ti n adejdea, pentru a trezi dorin ta s i a stimula eforturile noastre, s a respingem acest plan s i s a alegem p acatul s i plata lui, care este moartea? Cei care l accept a pe Domnul Hristos ca ind Mntuitorul lor au f ag aduin ta vie tii de acum s i a celei viitoare. Agentul omenesc nu [235] datoreaz a nimic din puterea sa lui Satana, pentru a cooptat n slujba acestuia din urm a; ci tot ceea ce este el datoreaz a Dumnezeului innit s i ve snic. Cel mai nensemnat ucenic al lui Hristos poate deveni un locuitor al cerului, un mo stenitor al lui Dumnezeu la o mo stenire nepieritoare s i care nu se ve steje ste. Oh, dac a ecare ar alege darul ceresc, de a deveni un mo stenitor al lui Dumnezeu, al acelei mo steniri care nu poate nimicit a de nimeni, o lume f ar a sfr sit! Gr abi ti-v a, gr abi ti-v a pe cale, s a c stiga ti premiul chem arii voastre cere sti n Hristos Isus. De dragul lui Hristos, tinta educa tiei tale s a e modelat a dup a perspectiva atr ag atoare a lumii viitoare. [236] The Review and Herald, 21 noiembrie, 1893.

Domnul Hristos ca educator


n n telepciunea Sa, Domnul mbrac a adev arurile spirituale n reprezent ari s i simboluri. Prin folosirea gurilor de stil, adesea el putea adresa acuzatorilor s i vr ajma silor S ai cele mai v adite s i gr aitoare mustr ari, iar ace stia nu puteau g asi n cuvintele Sale motive de condamnare. Prin pilde s i compara tii, El a g asit cea mai bun a metod a de a transmite adev arul divin. ntr-un limbaj simplu, folosind reprezent ari s i ilustra tii din lumea natural a, El a deschis n fa ta unor principii ascult atorilor S ai adev arurile spirituale s i a dat via ta pre tioase care nu le-ar r amas n minte, doar poate cu greu ar l asat vreo urm a, dac a El nu Si-ar legat cuvintele de scenele dinamice ale sau de natur vie tii, de experien ta a. n acest fel, El le strnea interesul, i f acea s a se ntrebe asupra anumitor lucruri, iar cnd le c stiga toat a aten tia, El le ntip area n mod hot art n minte m arturia adev arului. Astfel, El a fost capabil de a impresiona destul de puternic inima ascult atorilor S ai, astfel nct ace stia, ori de cte ori priveau lucrul de care El legase lec tia, si aduceau aminte de cuvintele divinului tor. nv a ta tura lui Isus era cu totul diferit nv a ta a de cea a c arturarilor nv a ta ti. Ei sus tineau c a interpreteaz a legea, att cea scris a, ct s i cea turii lor arat tradi tional a. ns a tonul formal al nv a ta a c a ei nu vedeau nimic n doctrinele cuvintelor snte care s a aib a putere. Ei nu prezentau nimic nou s i nu rosteau cuvinte care s a mplineasc a c aut arile suetului. Ei nu ofereau hran a oilor s i mieilor nfometa ti. Obiceiul lor era de a z abovi asupra p ar tilor ntunecate ale legii, iar urmarea acestui mod de gndire a fost o bolborosire de absurdit a ti pe care nu o puteau n telege nici cei nv a ta ti s i nici oamenii de rnd. Domnul Hristos a venit pentru a descoperi lumii adev arul divin. El nv a ta ca unul care avea putere. El a vorbit a sa cum nu a vorbit niciodat a vreun om. Nu exista ezitare n modul Lui de a vorbi s i [237] nici o umbr a de ndoial a n ceea ce rostea. El vorbea ca unul care n telegea ecare parte a subiectului prezentat. El a putut deschide taine pe care patriarhii s i profe tii ar dorit s a le cunoasc a, pe care 208

Domnul Hristos ca educator

209

curiozitatea omeneasc a era ner abd atoare s a le n teleag a. ns a, dac a oamenii n-au putut pricepe cele mai simple s i mai clare adev aruri, cum puteau n telege ei tainele care erau ascunse de ochiul muritor? Domnul Isus nu a considerat nedemn s a repete adev aruri vechi, care erau cunoscute; c aci El era autorul acestor adev aruri. El era slava Templului. El a desp ar tit denitiv de minciun a adev arurile care fuseser a pierdute din vedere, fuseser a a sezate ntr-un loc nepotrivit s i interpretate gre sit, apoi mutate din locul lor ini tial; s i, prezentndule ca pe ni ste nestemate pre tioase n toat a str alucirea lor, El le-a rea sezat la locul cuvenit s i le-a poruncit s a stea neclintite pentru totdeauna. Ce lucrare a fost aceasta! A avut un asemenea caracter, nct nici un om nu a putut s a o n teleag a sau s a o fac a. Numai mna divin a a putut lua adev arul, care, ind amestecat cu minciun a, a slujit cauzei vr ajma sului lui Dumnezeu s i omului, s i s a-l a seze n acel loc unde s a poat a glorica pe Dumnezeu s i mntui omenirea. Lucrarea Domnului Hristos a fost s a dea din nou lumii adev arul n prospe timea s i frumuse tea lui originar a. El a reprezentat lucrurile spirituale s i cele cere sti prin lucruri din natur as i prin experien te. El a dat man a proasp at a suetului nfometat s i a prezentat o nou a mp ar a tie care avea s a e ntemeiat a n mijlocul oamenilor. Rabinii evrei prezentau cerin tele legii ca pe un cerc istovitor de preten tii excesive. Ei au f acut exact ce face Satana n zilele noastre prezentau legea n fa ta oamenilor ca ind un cod rece, rigid, de porunci s i tradi tii. Supersti tiile ntunecau s i acopereau lumina, slava, demnitatea s i cerin tele cuprinz atoare ale Legii lui Dumnezeu. Ei pretindeau c a vorbesc poporului n locul lui Dumnezeu. Dup a p acatul lui Adam, Domnul nu a mai vorbit direct omului; neamul omenesc a fost dat n minile lui Hristos s i leg atura cu omenirea s-a tinut prin El. Hristos a fost Acela care a proclamat Legea pe Muntele [238] Sinai s i El a cunoscut sensul exact al tuturor preceptelor ei, gloria s i m are tia legii cerului. n predica Sa de pe munte, Domnul Hristos dene ste legea s i caut a s a imprime n min tile ascult atorilor S ai cerin turile Lui au tele atotcuprinz atoare ale preceptelor lui Iehova. nv a ta torii legii, c venit ca o nou a revela tie pentru popor; iar nv a ta arturarii tura Lui. s i fariseii, ca s i oamenii de rnd au fost uimi ti de nv a ta Cuvintele lui Hristos nu erau noi, dar, cu toate acestea, ele veneau cu puterea unei revela tii; c aci prezentau adev arul n lumina sa proprie, torii l prezentaser s i nu n lumina n care nv a ta a poporului. El nu

210

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

acorda nici o aten tie tradi tiilor s i poruncilor omene sti, ci deschidea ochii n telegerii lor spre a privi lucrurile minunate ale Legii lui Dumnezeu, care este temelia scaunului S au de domnie de la nceputul lumii; s i atta timp ct aveau s a r amn a cerurile s i p amntul de-a lungul veacurilor nesfr site ale ve sniciei, aceasta avea s a e marele standard al neprih anirii, o lege sfnt a, dreapt as i bun a. Sistemul economiei iudaice era Evanghelia ilustrat a, o prezentare a cre stinismului care a fost dezvoltat a att de repede, ct puteau n telege min tile oamenilor lumina spiritual a. Satana caut a ntotdeauna s a ntunece adev arurile care sunt clare, iar Domnul Hristos caut a ntotdeauna s a deschid a mintea pentru a n telege ecare adev ar esen tial cu privire la mntuirea omului c azut. Pn a n ziua de azi, sunt nc a aspecte ale adev arului care nu se v ad cu claritate, leg aturi care nu sunt n telese si profunzimi nep atrunse ale Legii lui Dumnezeu care nu sunt pricepute. Exist a o incomensurabil a vastitate, demnitate s i slav a n Legea lui Dumnezeu; s i, cu toate acestea, lumea religioas a a dat la o parte aceast a Lege, a sa cum au f acut evreii, pentru a n al ta tradi tiile s i poruncile omene sti. nainte de Hristos, oamenii ntrebau n zadar: Ce este adev arul? ntunericul acoperea p amntul s i negur a mare popoarele. Chiar s i Iudea era nv aluit a n bezn a, de si vocea lui Dumnezeu le vorbea oamenilor prin profe tii S ai. Adev arul lui Dumnezeu fusese redus la t acere de c atre supersti tiile s i tradi tiile [239] acelora care pretindeau c a l interpreteaz a, iar vrajba, lupta, gelozia s i prejudec a tile i desp ar teau pe cei care sus tineau c a sunt copii ai tor de la Dumnezeu, chiar lui Dumnezeu. Apoi a fost trimis un nv a ta Acela care era Calea, Adev arul s i Via ta. Domnul Isus a prezentat adev arul curat s i bogat al cerului, pentru a str aluci n mijlocul ntunericului moral s i negurii de pe p amnt. Dumnezeu spusese: S a e lumin a spiritual a s i lumina slavei lui Dumnezeu a fost descoperit a prin chipul Domnului Isus Hristos. Domnul Hristos S-a descoperit ca Mntuitor al oamenilor. Oamenii nu trebuia s a se ncread a n faptele lor, n propria lor neprih anire sau n ei n si si n nici un fel, ci n Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatele lumii. n El a fost descoperit Cel care mijloce ste la Tat al. Prin El a fost dat a invita tia: Veni ti totu si s a ne judec am, zice Domnul: de vor p acatele voastre cum e crmzul, se vor face albe ca z apada; de vor ro sii ca purpura, se vor face ca lna. Aceast a invita tie r asun a de-a lungul vremii pn a la noi, cei de ast azi. Fie ca mndria,

Domnul Hristos ca educator

211

pre tuirea de sine sau autondrept a tirea s a nu re tin a pe nimeni de a- si : m arturisi p acatele, pentru a se putea ndeplini aceast a f ag aduin ta Cine si ascunde f ar adelegile nu prop as e ste, dar cine le m arturise ste s i se las a de ele, cap at a ndurare (Proverbe 28, 13). Nu ascunde ti nimic de Dumnezeu s i nu neglija ti m arturisirea gre selilor voastre fra tilor vo stri, cnd acestea au o leg atur a cu ei. M arturisi ti-v a gre selile unii altora s i ruga ti-v a unii pentru al tii ca s a ti vindeca ti (Iacov 5, 16). Multe p acate sunt l asate nem arturisite s i ne vom confrunta cu acestea n ziua socotelilor nale; de aceea, este mai bine s a v a vede ti p acatele acum, s a le m arturisi ti s i s a le ndep arta ti, atta timp ct Jertfa isp as itoare mai pledeaz a nc a n favoarea voastr a. Nu nceta ti s a nv a ta ti care este voia lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. S an atatea suetului vostru, unitatea fra tilor vo stri poate depinde de modul n care v a urm ari ti scopul n aceste lucruri. De aceea, umili tiv a sub mna atotputernic a a lui Dumnezeu, pentru ca El s a v a poat a n al ta la vreme de nevoie, aruncnd asupra Lui toate ngrijor arile voastre; c aci El nsu si Se ngrije ste de voi. Este un fapt deplorabil c a inima care gre se ste nu dore ste s a e criticat a sau s a e supus a umilirii prin m arturisirea p acatului. Unii [240] si v ad gre selile, ns a, gndind c a m arturisirea acestora le-ar mic sora demnitatea, si scuz a relele f acute s i se sustrag de la disciplina pe care m arturisirea ar impune-o suetului. Gndul gre selii lor v adite va r amne, le va umbri bucuriile s i le va stnjeni mi sc arile; c aci, refuznd calea m arturisirii, ei nu pot exemple de credincio sie pentru oameni. Ei v ad gre selile altora; ns a cum pot avea ei curajul de a da sfatul: M arturisi ti-v a unii altora gre selile s i ruga ti-v a unii pentru al tii ca s a ti vindeca ti, cnd ei nu au aplicat acest sfat n via ta lor? Ct de mult vor nv a ta pastorii sau poporul dintr-un , pentru adev ar pe care l nl atur as i l-ar uita dac a ar cu putin ta c a nu este pl acut; pentru c a nu le m agule ste mndria, ci mustr as i provoac a durere? Pastorii s i poporul, dac a vor mntui ti, trebuie s a e mntui ti zi de zi, ceas de ceas. Ei trebuie s a amnzeasc as i s a nseteze dup a neprih anirea lui Hristos s i dup a iluminarea Duhului Sfnt. Membrii bisericii cei a seza ti n pozi tii de ncredere trebuie s a e boteza ti cu Spiritul lui Dumnezeu, c aci altfel nu vor calica ti pentru pozi tiile pe care le accept a. Cineva poate avea cuno stin ta Scripturilor care nu-l va face n telept n vederea mntuirii, de si el s-ar putea s a e n stare s a- si domine

212

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

adversarii n controvers a public a. Dac a suetul lui nu tnje ste dup a Dumnezeu; dac a nu si cerceteaz a inima cu o candel a aprins a, ca s a vad a dac a nu exist a pe undeva ascuns vreun r au; dac a nu este st apnit de dorin ta de a r aspunde rug aciunii Domnului Hristos ca to ti ucenicii S ai s a e una, dup a cum El s i Tat al sunt una, atunci el se m agule ste n zadar cu gndul c a este cre stin. Cuno stin ta lui, nceput a cu ambi tie, este continuat a cu mndrie; ns a suetul lui este lipsit de dragostea divin a, de blnde tea s i bun atatea lui Hristos. El nu este un om n telept n ochii lui Dumnezeu. El s-ar putea s a aib a iscusin ta de a nvinge un adversar; ns a n telept n ce prive ste mntu[241] irea, nu poate f ar a Duhul Sfnt. Si roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, ndelunga r abdare, bun atatea, facerea de bine, credincio sia, blnde tea, nfrnarea poftelor (Galateni 5, 22). Talentul, elocven ta sau studiul egoist al Scripturii nu vor produce dragoste pentru Dumnezeu sau conformare dup a chipul lui Hristos. Nimic n afar a de puterea divin a nu poate regenera inima s i caracterul omului s i s a imprime n suet dragostea lui Hristos, care se va manifesta de aceia pentru care El a murit. ntotdeauna prin dragoste fa ta [242] The Review and Herald, 28 noiembrie, 1893.

Educa tia cea mai important a pentru lucr atorii Evangheliei


Exist a lucr atori cre stini care nu au avut parte de o educa tie primit a ntr-un colegiu, deoarece le-a fost imposibil s a- si asigure acest privilegiu; ns a Dumnezeu le-a dat dovezi c a i-a ales. El a rnduit ca ei s a mearg as i s a lucreze n via Sa. El a f acut din ei colaboratori ecien ti ai S ai. Ei au un spirit dornic de a nv a ta; si simt dependen ta de Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu este cu ei pentru a-i ajuta n sl abiciunile lor. Acesta le va nsue ti mintea, le vital va da for ta a, le va c al auzi gndurile s i i va ajuta n prezentarea adev arului. Cnd lucr atorul st a n fa ta oamenilor pentru a prezenta cuvintele vie tii, se aude n glasul s au ecoul glasului lui Hristos. Este evident c a el umbl a cu Dumnezeu, c a a fost cu Isus s i c aa nv a tat de la El. El a adus adev arul n sanctuarul l auntric al suetului; aceasta este pentru el o realitate vie, iar el prezint a adev arul prin puterea Duhului. Oamenii aud exprimarea lui pl acut a. Dumnezeu le vorbe ste inimilor lor prin oameni consacra ti n slujba Lui. n timp ce pe Isus prin Duhul, el devine cu adev lucr atorul l nal ta arat elocvent. El este serios s i sincer s i este iubit de cei pentru care lucreaz a. Ce p acat si iau asupra lor aceia care ascult a pe un asemenea om doar pentru a critica, pentru a g asi gre seli gramaticale sau o pronun tie incorect as i pentru a batjocori datorit a acestor gre seli! Fariseii si b ateau joc de Domnul Hristos; ei criticau simplitatea limbajului S au care era att de limpede, nct s i copilul, s i cel n vrst a, s i omul de rnd l ascultau cu bucurie s i erau fermeca ti de cuvintele Lui. Saducheii de asemenea l ridiculizau, deoarece cuvnt arile Lui nu sem anau deloc cu cele ale conduc atorilor s i c arturarilor lor. Acei tori iudei vorbeau pe un ton monoton, iar cele mai clare s nv a ta i mai pre tioase pasaje din Scriptur a erau f acute neinteresante s i de [243] turilor prezentate nen teles, ngropate sub mald arul tradi tiei s i nv a ta de rabini, n a sa fel nct oamenii ajungeau s a cunoasc a mai pu tin din nsemn atatea acelui pasaj al Scripturii dup a ce l-au ascultat dect nainte de a-l asculta. Erau multe suete care amnzeau 213

214

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

dup a Pinea Vie tii, iar Isus le-a hr anit cu adev arul curat s i simplu. tura Lui, El a luat ilustra n nv a ta tii din lucrurile din natur as i din experien tele obi snuite ale vie tii, cu care ei erau familiariza ti. n acest fel, adev arul a devenit pentru ei o realitate vie; scenele din natur as i turile pre treburile zilnice ale vie tii le reaminteau mereu nv a ta tioase ale Mntuitorului. Modul de nv a tare al lui Hristos este exact ceea ce El dore ste ca slujitorii S ai s a urmeze. Vorbitorul care nu a avut parte de o educa tie complet a s-ar putea s a fac a uneori gre seli de gramatic a sau de pronun tie; s-ar putea s a nu foloseasc a cele mai elevate expresii sau cele mai frumoase guri de stil, ns a, dac a el nsu si s-a hr anit cu Pinea Vie tii, dac a a b aut din fntna vie tii, el poate hr ani suetele amnde, poate oferi ap a celui care este nsetat. Defectele sale vor iertate s i uitate. Ascult atorii s ai nu vor obosi s i nu vor dezgusta ti, ci i vor mul tumi lui Dumnezeu pentru solia harului trimis a lor prin slujitorul S au. Dac a lucr atorul s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu s i st aruie n rug aciune pentru putere s i n telepciune cereasc a, harul lui Hris torul s tos va nv a ta au s i el va nvinge mari defecte s i va deveni tot mai n telept n lucrurile lui Dumnezeu. ns a nimeni s a nu se socoteasc a ndrept a tit n aceast a situa tie s a- si permit a s a e nep as ator, s a risipeasc a timp s i ocazii s i s a neglijeze instruirea, care este esen tial a pentru el ca s a devin a ecient. Dumnezeu nu i apreciaz a pe aceia care, oferindu-li-se ocazii de a dobndi cuno stin te, le-au neglijat, scuzndu-se c a nu au folosit toate privilegiile pe care El le-a pus la ndemna lor pentru a putea deveni inteligen ti, lucr atori bine calica ti, cu care Dumnezeu s a nu Se ru sineze. Mai mult dect orice om de pe p amnt, omul a c arui minte este iluminat a prin deschiderea Cuvntului lui Dumnezeu spre n telege[244] rea sa va sim ti c a trebuie s a se dedice unei cercet ari mai srguincioase a Cuvntului lui Dumnezeu s i unui studiu asiduu al s tiin telor, deoarece n adejdea s i chemarea lui sunt mai mari dect oricare altele. Cu ct omul este mai mult legat de Sursa s tiin tei s i n telepciunii, cu att va mai mult avantajat att din punct de vedere intelectual, ct s i spiritual, datorit a rela tiei sale cu Dumnezeu. Cunoa sterea lui Dumnezeu reprezint a educa tia cea mai important as i orice lucr ator adev arat va face tot posibilul pentru a o dobndi. Christian Education, 143 1893.

Educa tia cea mai important a pentru lucr atorii Evangheliei

215

Pentru studiu suplimentar Buletinul Conferin tei Generale, 161-163, 1893, Misiuni n ora sele mari, Instruirea lucr atorilor; [245] Christian Education, 1893

Studen tii si hot ar asc destinul ve snic


Studen tii s a nu uite niciodat a c a formarea unor caractere care va trebui s a treac a testul judec a tii constituie o treab a serioas a. Tu nsu ti e sti responsabil pentru felul caracterului pe care l cl ade sti. mnt nu v Nici un profesor de la nici o institu tie de nv a ta a poate forma caracterul. Voi n siv a v a decide ti destinul ve snic. Este necesar ca voi s a contempla ti acele caractere care sunt vrednice de imitat. V a recomand am pe Iosif n Egipt s i pe Daniel n Babilon. Ace sti tineri au fost ncerca ti s i pu si la prob a; s i deoarece au r amas statornici la principii, ei au devenit oameni reprezentativi s i modele de integritate. mnt, e Vreau s a v a spun, tinerilor din institu tiile noastre de nv a ta c a pretinde ti c a sunte ti credincio si sau nu, voi v a aa ti acum n timpul de prob as i un al doilea timp de prob a nu va mai pentru nici unul din voi. Aceasta este singura ocazie pe care o ave ti de a sta n fa ta testului s i ncerc arii lui Dumnezeu. ngerii lui Dumnezeu din cur tile cere sti vegheaz a cu cel mai mare interes dezvoltarea caracterului; s i dup a rapoartele din c ar tile din ceruri, faptele sunt cnt arite s i valoarea moral a m asurat a. n ecare zi, raportul vie tii voastre ajunge naintea lui Dumnezeu, exact a sa cum sunt ele, e c a este vorba de merite sau lips a de merite. Se simte lipsa adev aratei noble ti suete sti s i nici un om nu v a poate da caracterul de care ave ti nevoie. Singura cale de a atinge standardul valorii morale dup a care sunte ti m asura ti este aceea de a dependen ti de Hristos s i de a colabora cu El ntr-un mod hot art, serios, statornic. Cei care fac acest lucru nu dovedesc n activitatea lor un spirit de u sur atate, frivolitate s i pl acere pentru distrac tii. Ei vor socoti c a nu i-a costat pu tin pe p arin tii lor sau pe ei n si si s a mearg a la s coal a [246] pentru a dobndi o cunoa stere mai bun aas tiin telor s i o n telegere mai cuprinz atoare att a Noului, ct s i a Vechiului Testament. M a adresez vou a, care ave ti min ti nzestrate s i care pricepe ti care v a sunt privilegiile s i datoriile. Nu ar oare cel mai bine pentru voi s a colabora ti cu profesorii vo stri pentru a putea atinge cel mai nalt 216

Studen tii si hot ar asc destinul ve snic

217

standard posibil? Timpul este mai valoros pentru noi dect aurul s i trebuie s a folosi ti ct mai bine ecare moment pre tios. Trebuie s a ave ti n vedere inuen ta pe care o exercita ti asupra altora. Dac a un elev este nep as ator s i si ng aduie o pl acere excesiv a pentru distrac tii, el ar trebui s a se lase condus de principii, ca s a nu devin a o unealt a a lui Satana s i s a nu contracareze, prin inuen ta lui rea, lucrarea pe care profesorii ncearc a s a o fac as i s a strice astfel ceea ce in tele cere sti se str aduiesc s a mplineasc a prin unelte omene sti. El poate z ad arnici planul lui Dumnezeu, s a nu-L primeasc a pe Domnul Hristos s i s a e sueze n a deveni cu adev arat u al lui Dumnezeu. Obliga tiile profesorilor s i ale elevilor sunt reciproce. Profesorii trebuie s a fac a eforturi st aruitoare pentru ca propriile lor suete s a e sn tite prin harul lui Hristos s i de a se putea nrola n rndurile lui Hristos pentru a lucra spre mntuirea elevilor lor. Pe de alt a parte, studen tii nu trebuie s a urmeze o cale care s a le fac a profesorilor munca grea s i obositoare s i s a aduc a asupra lor ispite c arora s a le e greu s a le reziste. Studen tii nu trebuie, printr-un comportament gre sit, s a coboare standardul s i reputa tia s colii s i s a ofere motive credincio silor s i necredincio silor s a duc a vorba c as colile adventiste, de si pretind c a au fost ntemeiate pentru a oferi cea mai bun a educa tie celor care le frecventeaz a, nu sunt mai bune dect celelalte s coli obi snuite din lume. Dumnezeu nu dore ste ca s colile noastre s a se bucure de un asemenea renume s i o astfel de reputa tie. Iar cei care se folosesc de inuen ta pe care o au, ncredin tat a lor de Dumnezeu, pentru a face o astfel de reclam as colii merg ntr-o direc tie gre sit a. de reguli, cei care au desconsiderat Cei care nu au ar atat respect fa ta autoritatea, e c a sunt credincio si sau necredincio si, sunt nregistra ti [247] n c ar tile din ceruri ca unii n care nu se poate avea ncredere ca apar tinnd membrilor familiei rege sti, copii ai mp aratului cerurilor. Profesorii care duc sarcina lucr arii au sucient a r aspundere, grij a s i poveri f ar a s a e nevoie de a-i mpov ara n plus cu neascult arile voastre. Ei vor pre tui orice efort din partea studen tilor privind colaborarea cu ei n lucrare. Un student nep as ator, nesupus, care nu cultiv a respectul de sine, care nu e hot art s i care nu ncearc a s a fac a tot ce poate mai bine si face lui nsu si mult r au. El decide singur ce fel de caracter va avea s i i inuen teaz as i pe al tii s a se dep arteze de adev ar s i neprih anire, care, dac a nu s-ar aat sub inuen ta lui primejdioas a, ar fost

218

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

credincio si s i nobili. Un student care simte c a este de datoria sa s a e credincios n a- si ajuta profesorii se va ajuta mai mult pe sine dect i ajut a pe to ti ceilal ti. Cerul prive ste s i i pre tuie ste pe ace sti studen ti care se str aduiesc s a fac a ceea ce este bine s i au tinta hot art a s a e credincio si lui Dumnezeu. Ei vor primi ajutor de la Dumnezeu. Despre Daniel s i tovar as ii s ai, care au r amas neclinti ti de partea adev arului, este scris: Dumnezeu a dat acestor patru tineri s s tiin ta i pricepere pentru tot felul de scrieri s i n telepciune; ... n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele din mp ar a tia lui. Dac a nu inten tionezi s a folose sti ocaziile s i privilegiile pe care le ai, de ce cheltuie sti atunci frecventnd s coala bani pentru care p arin tii t ai au muncit din greu s a-i ob tin a? Ei v-au trimis departe de sub acoper amntul lor cu mari speran te c a ve ti primi o educa tie bun as i c as ederea la colegiu v a va folositoare. Au fost al aturi de voi prin scrisorile s i rug aciunile lor s i ecare rnd de scrisoare pe care i l-a ti trimis a fost citit cu ner abdare. Ei I-au mul tumit lui Dumnezeu pentru orice indiciu care le dovedea c a sunte ti pe cale de a avea succes n via ta de cre stin s i au plns de bucurie cnd [248] au avut ve sti legate de naintarea voastr a n cele ale s tiin tei s i n cuno stin tele spirituale. Oh, a s vrea s a v a implor s a nu face ti nimic din ceea ce ar putea pus sub semnul ntreb arii. Gndi ti-v a cum privesc p arin tii vo stri ceea ce face ti voi s i feri ti-v a de orice ar putea s a le e ca ni ste spini pu si n pern a. Nu ti nep as atori, nechibzui ti s i nes abui ti. Faptele voastre nu se r asfrng numai asupra voastr a; ele acrediteaz a sau discrediteaz as coala, n func tie de cum sunt, bune sau rele. Dac a face ti r aul, l ntrista ti pe Domnul Isus Hristos, care v-a r ascump arat cu pre tul propriului S au snge, l r ani ti suete ste pe directorul s colii, inimile profesorilor vo stri s i v a face ti r au propriului vostru suet. Face ti o pat a n dreptul raportului vostru, de care v a ve ti ru sina. Se merit a oare? Este ntotdeauna cel mai bine s i sigur s a ac tiona ti n mod corect pentru c a a sa este drept. Nu vre ti s a v a gndi ti mai serios? A gndi corect constituie temelia pentru orice ac tiune dreapt a. Veni ti-v a n re ca s a pute ti r aspunde a stept arilor p arin tilor vo stri, ca s a pute ti face eforturi serioase pentru a v a eviden tia, ca s a pute ti dovedi c a banii cheltui ti pentru voi nu au fost folosi ti n zadar. Pune ti-v a ca tint a hot art a s a colabora ti cu p arin tii s i profesorii

Studen tii si hot ar asc destinul ve snic

219

n eforturile pe care le fac pentru voi s i str adui ti-v a s a atinge ti un standard ct mai nalt n ceea ce prive ste cuno stin ta s i caracterul. Hot ar ti-v a s a nu-i dezam agi ti pe cei care v a iubesc att de mult, nct au ncredere n voi. Este b arb ate ste s a face ti ceea ce este bine s i Domnul Isus v a va ajuta s a v a atinge ti tinta, dac a dori ti s a face ti aceasta pentru c a a sa este bine. Cei care se intereseaz a de voi doresc s a nu i dezam agi ti, s a deveni ti oameni utili, oameni de o valoare moral a deosebit as i de o integritate neclintit a. S-a investit mult n tinerii care au plecat din Noua Zeeland a n America. Vreau s a le spun acestor tineri: pune ti-v a tinta ct mai sus s i apoi, pas cu pas, str adui ti-v a s a o atinge ti, chiar dac a poate va nevoie de efort, durere s i t ag aduire de sine. Domnul Hristos va pentru voi un ajutor continuu la vreme de nevoie, dac a l ve ti chema, pentru ca s a pute ti s a ti ca Daniel, pe care nimic nu l-a ispitit. Nu v a dezam agi ti p arin tii s i prietenii; ns a, mai presus de orice, s a nu l dezam agi ti pe Acela care v-a iubit att de mult, [249] nct Si-a dat via ta ca s a v as tearg a p acatele s i s a devin a Mntuitorul vostru personal. Domnul Isus a spus: F ar a Mine nu pute ti face nimic. P astra ti mereu n minte acest lucru. Dac a a ti f acut gre seli, pute ti deveni biruitori, analiznd aceste gre seli s i socotindu-le ca pe ni ste semnale de avertizare care s a v a fac a n stare s a evita ti repetarea lor. Nu mai este nevoie s a v a spun c a aceasta nseamn a transformarea nfrngerii n victorie, dezam agirea vr ajma sului s i onoare la adresa R ascump ar atorului vostru, a c arui proprietate sunte ti. Ne-ar p area ntr-adev ar r au dac a am s ti c a vreo sl abiciune de caracter a deteriorat cumva raportul trecutului vostru, pentru c as tiu c a aceasta constituie o dovad a a faptului c a nu a ti vegheat n vederea rug aciunii. Ne pare r au c a au fost f acute gre seli pentru c a acestea au fost poveri pentru profesori, pe care ei nu ar trebuit s a le duc a. Profesorii au s i ei de luptat cu sl abiciuni de caracter s i, ind sub stresul ispitei, pot proceda nen telept. Poate ei gndesc c a procedeaz a corect atunci cnd vor s a impun a cu for ta o disciplin a strict as i cu toate acestea s-ar putea s a procedeze gre sit n acele cazuri. Ar cu mult mai bine, att pentru elevi, ct s i pentru profesori, dac a studen tii s-ar pre tui pe ei n si si s i ar ac tiona din motive curate s i nobile, astfel nct chiar modul lor de a s a-i recomande profesorilor s i educatorilor. Dac a, pe orice cale posibil as i n ecare ocazie, ei

220

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s-ar purta cu cei care ocup a pozi tii de r aspundere a sa cum ar vrea ei n si si s a e trata ti, ce pace s i succes ar nso ti s coala. De ce s a se uneasc a studen tii cu marele apostat, pentru a deveni agen tii lui n a-i ispiti pe al tii s i prin al tii s a provoace c aderea omeneasc multora? Fiecare in ta a are ncerc arile ei specice s i nimeni nu este scutit de ispitit a. Dac a profesorii sunt ucenici ai lui Hristos s i se angajeaz a n lucrare ntr-un mod care i este pl acut lui cu ispitirile lui. Dac [250] Dumnezeu, Satana i va asalta cu siguran ta a marele ispititor poate strni elementele rele din caracterul studen tilor s i prin ei s a aduc a nelini ste s i descurajare n rndul profesorilor, el a reu sit s a- si ating a scopul. Dac a, ispitit ind, profesorul d a do , atunci inuen vad a de sl abiciune n vreo privin ta ta pe care o are el este compromis a; ns a acela care s-a dovedit a un agent al marelui vr ajma s al suetelor va da socoteal a lui Dumnezeu pentru partea pe care a avut-o n a-l face pe profesor s a se mpleticeasc a. Studen tii s a e aten ti cu privire la acest aspect s i mai degrab a s a studieze cum si pot ncuraja s i sus tine profesorii dect s a aduc a descurajare s i ispit a asupra lor. F acnd astfel, ei nu vor sem ana neghin a care s a r asar a printre gru. Nu v a n sela ti. Dumnezeu nu se las a batjocorit. Ce seam an a omul aceea va s i secera. Cine seam an a n rea lui p amnteasc a va secera n rea p amnteasc a putrezirea; dar cine seam an a n Duhul va secera din Duhul via ta ve snic a. S a nu obosim n facerea binelui; c aci la vremea potrivit a vom secera dac a nu vom c adea de oboseal a. A sadar, ct avem prilej, s a facem bine la to ti, s i mai ales (Galateni 6, 7-10). fra tilor n credin ta Elevii vor ispiti ti s a fac a lucruri josnice, spre a- si face pe plac s i pentru a avea ce ei numesc distrac tie. Dac a se vor a seza pe ei n si si mai presus de onoarea lor s i vor considera c a, f acnd astfel de lucruri, ei nu aduc nici o binecuvntare nim anui, c a nu vor de folos nim anui, ci vor pune s i pe al tii n dicultate a sa cum se pun pe ei n si si, ei vor putea n stare s a apuce pe o cale demn as i vor a seza voin ta lor de partea voin tei lui Hristos. Ei vor lucra n rndurile lui Hristos s i si vor ajuta profesorii s a- si duc a poverile pe care Satana se str aduie ste s a le fac a tot mai grele, mai descurajatoare, folosind min ti nes abuite n s iretlicuri de sarte. Ei vor c auta s a mbun at a teasc a atmosfera din s coal a, care, n loc s a e deprimant as i s a sl abeasc a puterile morale, va s an atoas as i va produce bun a dispozi tie. F acnd astfel, studen tii vor deveni con stien ti c as i-au adus contribu tia de

Studen tii si hot ar asc destinul ve snic

221

partea lui Hristos s i c a nici cea mai mic a parte din inuen ta sau [251] abilitatea lor nu a fost folosit a n avantajul vr ajma sului a tot ceea ce este bine. Dect s a consimt a asupra unor planuri secrete de nerespectare s i desconsiderare a autorit a tii, studen tii pot avea mult mai mult a satisfac tie printr-un astfel de plan de ac tiune. Ei vor avea motive s a-L laude pe Dumnezeu c a s-au putut mpotrivi tenta tiei s i c a inuen ta lor a fost de partea ordinii, h arniciei s i ascult arii. Fiecare student s a nu uite niciodat a c a st a n puterea sa s a ajute, s i nu s a mpiedice progresul educa tiei. mnt pot sau s Studen tii din institu tiile noastre de nv a ta a- si formeze caractere dup a modelul divin, sau s a- si degradeze puterile date lor de Dumnezeu s i s a se coboare pe ei n si si la un nivel inferior, s i pentru aceasta nimeni n afar a de ei n si si nu va putea nvinuit. Dumnezeu a f acut tot ce putea face n favoarea omului. Orice nevoie a fost anticipat a; orice greutate sau primejdie a fost sus tinut a. Locurile ntortocheate au fost f acute drepte, cele aspre au fost netezite s i de aceea nimeni nu va avea vreo scuz a n ziua judec a tii pentru c aa s nutrit n suet necredin ta i s-a mpotrivit lucr arilor Duhului Sfnt. Domnul Hristos S-a dat pe Sine nsu si ca o jertf a deplin a pentru a trebuit El s ecare u s i ic a dec azut a a lui Adam. Ce umilin ta a ndure! Cum a cobort El pas cu pas, tot mai jos, pe calea umilin tei, s i, cu toate acestea, nu Si-a mnjit suetul cu nici o pat a a p acatului resping ator! El a suferit toate aceste lucruri pentru a te putea n al ta, cur a ti, purica s i nnobila pe tine s i pentru ca tu s a po ti mo stenitor mpreun a cu El pe tronul S au. Cum po ti face tu ca alegerea s i chemarea ta s a e sigure? Care este calea mntuirii? Domnul Hristos spune: Eu sunt calea, adev arul s i via ta. Orict ai de p ac atos, orict ai de vinovat, ai fost chemat, ai fost ales. Apropia ti-v a de Dumnezeu s i El Se va apropia de voi. Nimeni nu va for tat mpotriva voin tei lui s a vin a la Isus Hristos. Maiestatea cerului, singurul Fiu al viului s i adev aratului Dumnezeu, a deschis calea pentru ca tu s a po ti veni la El, dndu-Si via ta ca jertf a pe crucea [252] de pe Calvar. ns a, n timp ce El a suferit toate acestea pentru tine, El este prea curat, prea drept pentru a putea tolera nelegiuirea. ns a nici m acar acest lucru nu trebuie s a te tin a departe de El; c aci El pe cei neprih a spus: Nu am venit s a chem la poc ain ta ani ti, ci pe cei p ac ato si. Fie ca suetele care sunt pe cale de a se pierde s a vin a la El exact a sa cum sunt, f ar a s a se justice, ci s a fac a apel la

222

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

sngele isp as itor al Domnului Hristos, s i vor acceptate de c atre Dumnezeu, care locuie ste n slav a ntre heruvimi, deasupra tronului harului. Sngele Domnului Hristos este un mijloc care nu d a gre s niciodat a, prin care toate cererile noastre pot g asi cale de acces la tronul lui Dumnezeu. [253] Christian Education (Supliment), 1893.

D aun ator este formalismul, nu organiza tia


R aul nu este un rezultat al organiza tiei, ci motivul este c a organiza tia este socotit a a totul, iar evlavia este considerat a ca avnd pu tin a nsemn atate. Cnd se folosesc n mod predominant formalismul s i tot felul de combina tii s i se depun eforturi considerabile pentru a se aduce la ndeplinire o lucrare care trebuie f acut a cu simplitate, rezultatul va gre sit s i se va materializa foarte pu tin n compara tie cu efortul depus. Obiectivul organiza tiei este exact reversul acestui fapt; iar dac a am vrea s a lucr am dezorganizat, ar nsemna s a d arm am ceea ce am cl adit. S-au v azut rezultate nesatisf ac atoare att la Scoala de Sabat, ct s i n lucrarea misionar a, pentru c a s-au folosit tot felul de planuri omene sti, n timp ce experien ta vital aa fost pierdut a din vedere. n multe din lucr arile f acute pentru mbun at a tirea lucrurilor s-a folosit modelul s i planul omenesc. n Scoala de Sabat au fost accepta ti ca instructori s i slujba si oameni care nu sunt spirituali s i care nu prezint a nici un interes pentru lucrarea care le-a fost ncredin tat a; ns a lucrurile pot puse n ordine numai cu ajutorul Duhului Sfnt. Acela si r au care exist a acum n biseric a persist a de mul ti ani. Formalismul, mndria s i pl acerea de a se etala au luat locul evlaviei adev arate s i umile. Lucrurile ar ar ata altfel dac a mai mul ti s-ar consacra cu totul lui Dumnezeu s i apoi s i-ar dedica darurile pe care le au n slujba Scolii de Sabat, naintnd mereu n privin ta cunoa sterii, instruindu-se pe ei n si si, astfel nct s a e n stare s a-i nve te la rndul lor pe al tii cu cele mai bune metode care se pot folosi n lucrare; ns a slujba sii nu trebuie s a- si iroseasc a timpul n reprezenta tii teatrale s i etal ari muzicale, c aci acest lucru nu este m pe copii s de folos nim anui. Nu face nici un bine s a nv a ta a tin a cuvnt ari n anumite ocazii speciale. Ei trebuie s a e c stiga ti pentru Hristos s i, n loc s a se cheltuiasc a timp, bani s i efort pentru etalare, [254] ecare efort depus s a e pentru a strnge snopi pentru seceri s. Se pare c a mul ti cred c a esen tial pentru lucrarea Scolii de Sabat este s a organizeze Scoala s i s a-i antreneze pe elevii acesteia, astfel nct ei s a ac tioneze n conformitate cu un anumit set de ceremonii 223

224

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s i forme; s i c a dac a se g asesc persoane care s a lucreze ca instructori, Scoala de Sabat va merge de la sine f ar a probleme. Adesea sunt ale si ca instructori persoane care nu pot conduce suete la Hristos deoarece Domnul Hristos nu reprezint a ceva de mare pre t pentru propriile lor suete; iar to ti aceia care nu apreciaz a valoarea unui suet lucrnd pentru acesta a sa cum ar lucrat Hristos pentru el nu vor face altceva dect s a ndep arteze oamenii de Hristos. Cine nu lucreaz a cu Mine risipe ste. Dac a instructorii nu au pe suet povara de a-i conduce pe oameni la Hristos, ace stia vor cre ste indiferen ti de adev fa ta ar; vor deveni nemul tumi ti, iar atmosfera pe care o vor degaja n jurul lor va ndep arta suetele de la Hristos. Si cu astfel de elemente n Scoala de Sabat, aceasta se va confrunta tot timpul cu dicult a ti; c aci atunci cnd instructorii se angajeaz a n lucrare f ar a de aceasta, elevii se vor molipsi de acela s a aib a interes fa ta si spirit. ns a chiar dac a aceste greut a ti exist a, sunt ele ndrept a tite s a nl ature organiza tia? Eu sunt sigur a c a Domnul a rnduit organiza tia pentru a ne ajuta spre des avr sire, iar faptul c a exist a lucruri descurajatoare n lucrare nu trebuie s a e socotite un motiv sucient pentru a sus tine desin tarea organiza tiei. Ne-a fost dat a mult a lumin a cu privire la organizarea bisericii s i, cu toate acestea, trebuie s a lupt am mereu pentru a des avr si organiza tia; ns a, n cele din urm a, biruin ta a fost c stigat as i oare vom permite ca biserica s a e dezorganizat a datorit a indiferen tei, formalismului s i mndriei? S a ne ntoarcem la dezordine pentru c a membrii neconsacra ti ai bisericii folosesc n lucrare planul s i modelul de lucru omenesc s i ncearc a s a adapteze biserica la standardul popular? Este adev arat c a simplitatea s i adev arata evlavie s-au pierdut n mare m asur a n cadrul bisericii s i mul ti din cei ce pretind c a sunt [255] urma si ai lui Hristos sunt att de orbi ti, nct socotesc c stigul evlavie s i si consacr a puterile lucrurilor vremelnice. Ei nu realizeaz a c a toat a puterea lor intelectual a o datoreaz a lui Hristos, care i-a r ascump arat, s i c a ei ar trebui s a-I dedice Lui cele mai bune eforturi ale gndirii, n vederea naint arii cauzei Sale. ns a, n loc s a- si foloseasc a ideile str alucite, clare, pentru avansarea lucr arii, pentru a nt ari s i binecuvnta biserica, ei si consacr a toate puterile pentru naintarea propriilor lor interese. Ei nu adun a mpreun a cu Hristos, ci risipesc de la El prin cuvintele s i faptele lor. Ei si nconjoar a suetele cu o atmosfer a d aun atoare spiritualit a tii. Ei sus tin c a sunt

D aun ator este formalismul, nu organiza tia

225

personal urma si ai lui Hristos, ns a nu l cunosc prin experien ta a. Ei nu pun religia n practic a. Ei nu caut a s a e cre stini cu aceea si ardoare cu care vor s a nve te s a progreseze n cele vremelnice. Ei sus tin c a doresc naintarea adev arului; ns a este evident c a acesta este l asat n curtea de afar a; c aci nu are putere sn titoare asupra vie tii s i caracterului. Ei nu si dau seama ce interese sunt n joc; c aci ei pun n pericol att mntuirea propriilor lor suete, ct s i a altora. spre Ei nu con stientizeaz a faptul c a, pentru a o mireasm a de via ta , trebuie s via ta a se lase nv a ta ti s i disciplina ti spiritual n s coala lui Hristos. F ar a aceast a disciplin a spiritual a, ei devin inecien ti, ignoran ti s i subdezvolta ti s i nu simt nevoia de instruire spiritual a, de dobndirea de cuno stin te care s a-i nvredniceasc a s a ocupe pozi tii n s care s a aib a inuen ta i s a e utili. Dac a ei nu se consacr a cu totul lui Dumnezeu, devenind elevi n s coala Sa, ei vor face o lucrare la ntmplare, d aun atoare bisericii. ns a, datorit a inuen tei acestor persoane neconsacrate, s a ne permitem noi s a facem pa si napoi s i s a ndep art am acele metode care ne-au costat att de mult pentru a cl adi s i s a devenim noi adep tii ideii c a organiza tia este o gre seal a? Noi nu ndr aznim s a facem acest lucru. Sunt nc a multe lucruri care trebuie puse n ordine; c aci unele sunt socotite de mare nsemn lucruri de mic a importan ta atate, n timp ce alte lucruri de o mare valoare sunt neglijate s i sunt considerate ca ind neesen tiale. Min tile oamenilor au nevoie de instruire att n ce prive ste educa tia, ct s i n cele spirituale pentru a se dezvolta [256] armonios; c aci f ar a educa tie, oamenii nu pot accepta ti n pozi tii de ncredere. Cartea cea mare n privin ta educa tiei este Biblia, dar, cu toate acestea, este pu tin citit as i pus a n practic a. Oh, ct de bine ar ca ecare s a caute s a fac a tot ce i st a n putere, s a foloseasc a cel mai bine toate ocaziile pe care le are, punndu- si ca tint a s a foloseasc a toat a puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, nu numai pentru naintarea treburilor sale vremelnice, dar s i a celor spirituale. Oh, s dac a to ti ar c auta cu st aruin ta as tie ce este adev arul, s a studieze cu seriozitate pentru a avea un limbaj corect s i voci cultivate pentru a putea prezenta adev arul n toat a frumuse tea m are tiei s i noble tii sale! Nimeni s a nu- si imagineze c a a sa, pur s i simplu, va luat de curent s i va ajunge n pozi tii de ncredere. Dac a oamenii doresc s a e folosi ti pentru lucrarea lui Dumnezeu, atunci s a- si pun a la

226

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

munc a toate puterile, s a- si concentreze mintea s i s a se poarte cu seriozitate. Satana este acela care dore ste ca oamenii s a e ignoran ti s i inecien ti s i s a se dezvolte unilateral, neind n stare niciodat a s a ndrepte ceea ce nu au f acut. El vrea ca oamenii s a- si dezvolte doar anumite capacit a ti, n timp ce altele r amn nefolosite, astfel mintea ajungnd s a- si piard a t aria, cnd, de fapt, sunt attea de f acut, iar ei . Dumnezeu dore nu le pot face fa ta ste ca oamenii s a fac a tot ceea ce pot mai bine, iar n timp ca Satana trage mintea ntr-o direc tie, Isus o trage n cealalt a direc tie. Cnd adev arul este primit n inim a, el si ncepe lucrarea de cur a tire s i sn tire a celui ce l prime ste. Acela care ndr age ste adev arul nu va sim ti c a nu mai are nevoie s a e iluminat, ci, dac a el tr aie ste adev arul n via ta practic a, va realiza c a are continuu nevoie de lu . Pe m min a pentru a putea cre ste n cuno stin ta asur a ce adev arul este tot mai prezent n via ta sa, el va con stientiza adev arata lui ignoran ta s i se va sim ti tot mai mult nevoia unei educa tii complete pentru a putea n telege cum s a- si foloseasc a cel mai bine capacit a tile pe care le are. Exist a o mare lips a de educa tie ntre noi s i nu avem oameni sucient de instrui ti pentru a conduce Scolile de Sabat s i comunit a tile [257] noastre. Mul ti dintre cei care cunosc adev arul nu l n teleg sucient, nct s a-l poat a prezenta. Ei nu sunt preg ati ti s a prezinte adev arul n a sa fel, nct caracterul m are t, sacru, al acestuia s a e clar pentru oameni. n loc de mai pu tin a disciplin a, ei au nevoie de mai mult a instruire corespunz atoare. Este imposibil s a prevedem n ce loc vom chema ti. Poate vor situa tii n care este nevoie de un discern amnt rapid s i de argumente bine echilibrate s i de aceea este pentru slava lui Dumnezeu s a avem ct mai mul ti lucr atori instrui ti n rndurile noastre; ei trebuie s a e capabili s a prezinte adev arul n mod clar, inteligent, iar prezentarea adev arului s a e ct mai lipsit a de gre seli. Adev arata educa tie, atunci cnd mintea se a a sub inuen ta s st apnitoare a Duhului lui Dumnezeu, este de mare importan ta i ecare n mod individual trebuie s a nve te s a aprecieze corect capacit a tile care i-au fost date de Dumnezeu; s i prin punerea n practic a a cuno stin tei pe care o c stig a, el poate, prin inuen ta propriului s au caracter, s a imprime s i n mintea altora nevoia instruirii pentru a-L sluji pe Hristos s i de a-i conduce s i pe ace stia s a urmeze exemplul S au. Exist a mult de f acut n lume s i nu este folositor s a a sez am

D aun ator este formalismul, nu organiza tia

227

necunosc atori s a lucreze n acele probleme care sunt de cea mai . Apatia, indolen mare importan ta ta s i lipsa de aten tie manifestate cu privire la educa tie sunt uluitoare, s i acest lucru este foarte mult pe placul lui Satana. Dumnezeu dore ste ca noi s a ne trezim din aceast a s indiferen ta i s a nu mai ng aduim puterilor intelectuale s a e irosite s i s a degenereze n nendemnare. Oamenii trebuie s a pre tuiasc a talentele care le-au fost ncredin tate s i s a foloseasc a ocaziile pe care le au la ndemn a. Fie ca puterile min tii s a e puse la lucru s i, prin exerci tiu viguros, mintea s a se dezvolte. Mai mult dect oricnd nainte, este nevoie ca tinerii s i tinerele noastre s a e calica ti intelectual pentru lucrare. Scolile noastre de Sabat au nevoie nu doar de lucr atori intelectuali, ci s i spirituali, iar mintea si prime ste tonusul s i ecien ta prin disciplin a serioas a. Prin studiu supercial, mintea si pierde treptat puterea s i degenereaz a n [258] debilitate mintal a, imbecilitate, s i nu mai este n stare de nici un efort obositor. ns a educa tia i preg ate ste pe oameni pentru orice domeniu al lucr arii din acest timp. Disciplina deplin a, ordinea, sub ochii unui profesor n telept, este de mai mare valoare dect aptitudinile s i nzestrarea natural a f ar a disciplin a. Domnul a ar atat ct l pre tuie ste El pe om prin faptul c a L-a dat pe singurul S au Fiu pentru a-l r ascump ara. Satana i-a ar atat s i de capacit el pre tuirea fa ta a tile instruite s i sn tite prin metodele ingenioase prin care caut a s a distrag a mintea s i inima unui astfel de om pentru a nu-L sluji pe Dumnezeu s i pentru a-l conduce n rndurile celor apostazia ti. Sub nf a ti sarea unui nger de lumin a, el i atrage pe oameni cu insinu arile lui s a-l slujeasc a pe el;c aci el s tie c a un b arbat sau o femeie educat a, cnd nu este sub st apnirea Duhului lui Dumnezeu, i poate de mare folos. El i va urm ari pe elevi s i studen ti cu ispite n sel atoare, c autnd s a-i fac a s a se mndreasc a cu realiz arile lor s i s a- si nchipuie c a sunt persoane importante, c a pot avea ncredere n ei n si si s i c a pot umbla n lumina propriei lor candele. Astfel, ei sunt determina ti s a- si ndep arteze suetul de Dumnezeu, care este Izvorul oric arei lumini s i cuno stin te, s i, pentru a se n al ta pe ei n si si, s a se uneasc a cu Satana, ini tiatorul oric arui p acat. Temerea de Domnul este nceputul oric arei n telepciuni; s i cnd de Dumnezeu, rezultatul educa nu exist a dependen ta tiei este doar n al tarea lipsei de evlavie. Motivul pentru care biserica este slab a

228

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s i inecient a este lipsa harului lui Hristos n mijlocul acelora care sus tin adev arul pentru aceste timpuri. Dac a Domnul vorbe ste prin mine, atunci v a spun c a p acatul, n toate formele lui, este prezent n via ta acelora care pretind c a sunt copii ai lui Dumnezeu; s i dac a de Domnul Isus, neprih nu se despart de Satana s i nu se aga ta anirea noastr a, blestemul lui Dumnezeu va asupra celor care au avut o mare lumin as i, cu toate acestea, au ales s a umble n ntuneric. Atunci Isus a nceput s a mustre cet a tile n care fuseser a f acute cele mai multe din minunile Lui, pentru c a nu se poc aiser a. Vai de tine, [259] Horazine! a zis El. Vai de tine, Betsaido! C aci dac a ar fost f acute n Tir s i Sidon minunile care au fost f acute n voi, de mult s-ar . De aceea v poc ait cu sac s i cenu sa a spun c a, n ziua judec a tii, va mai u sor pentru Tir s i Sidon dect pentru voi. Si tu, Capernaume, vei n al tat oare pn a la cer? Vei pogort pn a n locuin ta mor tilor; c aci dac a ar fost f acute n Sodoma minunile care au fost f acute n tine, ar r amas n picioare pn a n ziua de azi. De aceea, v a spun c a n ziua judec a tii va mai u sor pentru tinutul Sodomei dect pentru tine. (Matei 11, 20-24). tor s Este un lucru nfrico sa a ai o lumin a mare s i s a i binecuvntat, s a ai multe ocazii s i privilegii s i, cu toate acestea, s a nu le folose sti spre mntuire. Cei care nu folosesc spre mntuire ocaziile pe care le au vor condamna ti de c atre privilegiile pe care li le-a dat Dumnezeu; ns a cei care umbl a n lumin a vor avea s i mai mult a lumin a. Aceia care au avut lumina adev arului s i totu si nu au umblat a condamn n lumin a se a a sub aceea si sentin ta arii cum au fost Horazinul s i Betsaida. Oare s a nu lu am seama la aceste avertismente? S a nu acord am aten tie acestor sfaturi? n viitorul apropiat, se va vedea cine a umblat umil cu Dumnezeu s i cine a ascultat de poruncile Lui. Cei care au umblat n lumina propriei lor candele vor z acea n nenorocire. Se va vedea c a au f acut o teribil a gre seal a. Oh, s a ne trezim! Lumina str aluce ste acum; s a l as am ferestrele min tii s i ale inimii deschise pentru a spune bun-venit razelor trimise de cer. Va spune oare Domnul Isus despre cei care pretind a crede adev arul s i totu si nu umbl a n lumina lui, cu privire la ei se mpline ste profe tia lui Isaia care zice: Ve ti auzi cu urechile voastre s i nu ve ti n telege, ve ti privi cu ochii vo stri s i nu ve ti vedea. C aci inima acestui popor s-a mpietrit; au ajuns tari de urechi, s i-au nchis ochii, s a aud a cu

D aun ator este formalismul, nu organiza tia

229

urechile, s a n teleag a cu inima, s a se ntoarc a la Dumnezeu s i s a-i vindece (Matei 13, 14.15)? [260] Christian Education, 140 1893.

tori C atre nv a ta
To ti cei care sunt implica ti n lucrarea de educa tie a celor mai tineri elevi ar trebui s a aib a n vedere c a ace sti copii sunt afecta ti s i le sunt transmise impresii prin atmosfera care se creeaz a n jurul lor, e c a este pl acut a, e c a este nepl acut a. torul sau profesorul este n leg Dac a nv a ta atur a cu Dumnezeu, dac a Domnul Isus Hristos locuie ste n inima lui, spiritul pe care l torul manifest nutre ste el este sim tit s i de copii. Dac a nv a ta a ner abdare sau este agitat n fa ta unui copil, gre seala nu poate pus a nici pe jum atate pe seama copilului, ci pe seama profesorului. Profesorii ajung obosi ti de lucrul lor cnd se ntmpl a uneori ca vreun copil mintele lor s s a spun a sau s a fac a ceva ce nu este n acord cu sim ta i astfel ei i dau voie lui Satana s a-i ia n st apnire cu spiritul lui, dnd minte foarte nepl na stere n copii la sim ta acute datorit a lipsei lor de tact s i n telepciune de la Dumnezeu. Nu ar trebui s a e angajat nici un profesor care s a nu fost testat s i pus la prob a s a dovedeasc a faptul c a l iube ste pe Dumnezeu s i c a se teme s a-L supere. Dac a se zilnic lec las a nv a ta ti de Dumnezeu, dac a si nva ta tiile n Scoala lui Hristos, profesorii vor lucra urmnd indica tiile lui Hristos. Ei vor c stiga s i vor conduce mpreun a cu Hristos; c aci orice copil s i tn ar este pre tios. Fiecare profesor are nevoie ca Domnul Hristos s a locuiasc a n s inima lui prin credin ta i s a aib a un spirit credincios de t ag aduire de sine s i de sacriciu de dragul lui Hristos. S-ar putea ca cineva s a aib a sucient a educa tie s i cuno stin te n cele ale s tiin tei pentru a nv a ta pe al tii; ns a s-a stabilit oare c a el are tactul s i n telepciunea torii s de a lucra cu min ti omene sti? Dac a nv a ta i profesorii nu au dragostea lui Hristos n inim a, ei nu pot lucra cu copiii deoarece nu pot purta responsabilitatea pentru educarea acestor copii s i tineri. tur Ei n si si duc lips a de acea educa tie s i nv a ta a nalt as i nu s tiu cum s a se ocupe de min tile omene sti. Spiritul propriilor lor inimi re sti s i nesupuse se lupt a s a preia controlul s i s a supun a min tile s i [261] caracterele maleabile ale copiilor printr-o astfel de disciplin a care va 230

C atre nv a ta tori

231

l asa cicatrici s i r ani asupra min tii, urme care nu vor putea s terse niciodat a. Dac a un profesor nu poate f acut s a simt a r aspunderea s i grija pe care trebuie s a le aib a lucrnd cu min tile omene sti, educa tia sa este n multe cazuri decitar a. n via ta de c amin, educa tia a fost d aun atoare pentru caracter s i este un lucru trist s a reproduci acest caracter decitar s i acest fel de conducere n copiii care ajung n grija sa. Noi suntem adu si n fa ta testului s i judec a tii lui Dumnezeu, pentru a se vedea dac a ecare, n mod individual, putem printre cei care vor alc atui familia celor r ascump ara ti din ceruri. Si am v azut pe mor ti, mari s i mici, stnd n picioare naintea scaunului de domnie. Ni ste c ar ti au fost deschise. Si a fost deschis a o alt a carte care este cartea vie tii. Si mor tii au fost judeca ti dup a faptele lor, dup a cele ce erau scrise n c ar tile acelea (Apocalipsa 20, 12). Aici este nf a ti sat marele tron alb s i Acela care st atea pe el, de la cerurile s a c arui fa ta i p amntul au fugit. Fiecare profesor s a ia seama c a lucreaz a n fa ta universului s i a cerului. Fiecare copil cu care are de-a face profesorul a fost r ascump arat cu sngele singurului Fiu al lui Dumnezeu, iar Acela care a murit pentru ace sti copii dore ste ca ei s a e trata ti ca ind proprietatea Sa. Asigura ti-v a, profesori, ca orice contact pe care l ave ti cu ace sti copii s a e de o a sa manier a, nct s a nu v a e ru sine atunci cnd v a ve ti rentlni cu ei, cnd ecare cuvnt s i ecare fapt a vor trecute n revist a de Dumnezeu s i v a vor prezentate n mod deschis, n toat a gravitatea lor. Cump ara ti cu un pre t!Oh, ce pre t, doar ve snicia va ar ata acest lucru! Domnul Isus Hristos are o innit a ndurare pentru aceia pe care i-a cump arat cu pre tul propriilor Sale suferin te n trup, pentru ca ei s a nu piar a o dat a cu diavolul s i ngerii lui, ci s a poat a s a-i pretind a ca ind ai S ai. El i revendic a datorit a iubirii pe care o are pentru ei, c aci sunt proprietatea Sa; s i El prive ste asupra lor cu o dragoste ce nu poate rostit a n cuvinte, iar mireasma neprih anirii Sale El o d a celor pl acu ti Lui, care cred n El. Acest lucru necesit a tact, [262] n telepciune s i dragoste din partea omului s i afec tiune sn titoare pentru pre tio sii micu ti ai turmei, pentru a-i putea conduce s a vad a s i s a pre tuiasc a privilegiul pe care l au de a se supune c al auzirii duioase a p astorilor credincio si. Copiii lui Dumnezeu vor da dovad a de blnde tea Domnului Hristos.

232

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Profesori, Domnul Isus Se a a n s coala voastr a n ecare zi. Inima Lui este plin a de o dragoste nem arginit a, nu doar pentru acei copii care se poart a frumos, care au cele mai favorabile ocazii, dar s i pentru copiii care au mo stenit tr as aturi de caracter discutabile. Nici m acar p arin tii nu au n teles ct de responsabili sunt pentru tr as aturile de caracter ale copiilor lor pentru c a nu s-au purtat cu de ace ndurare s i n telepciune fa ta sti bie ti copii, pe care ei i-au f acut s a e ceea ce sunt. Ei nu si dau seama de unde provin aceste lucruri descurajatoare pentru ei s i care sunt o ncercare. ns a Domnul Isus prive ste asupra acestor copii cu mil as i iubire, pentru c a El vede s i n telege de la cauz a la efect. Profesorul i poate lega de inima sa pe ace sti copii, dac a Domnul Hristos locuie ste n templul suetului s au ca o mireasm a dulce, un spre via . Profesorii pot, prin harul lui Hristos care miros de via ta ta le-a fost acordat, s a e unealta vie, omeneasc a s a e mpreun a lucr atori cu Dumnezeu s a lumineze, s a nal te, s a ncurajeze s i s a contribuie la cur a tirea suetului de depravarea moral a; s i chipul lui Dumnezeu va descoperit suetului copilului, iar caracterul va transformat prin harul lui Hristos. Evanghelia este puterea s i n telepciunea lui Dumnezeu dac a este corect reprezentat a de aceia care pretind a cre stini. Domnul Hristos r astignit pentru p acatele noastre este un gnd care ar trebui s a fac a pe orice suet s a se umileasc a naintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos nviat din mor ti, n al tat la cer s i mijlocind pentru noi n prezen ta lui Dumnezeu, constituie s tiin ta mntuirii pe care noi trebuie s-o m pentru a o preda la rndul nostru copiilor s nv a ta i tinerilor. Domnul Hristos a spus: Eu nsumi M a sn tesc pentru ca s i ei s a e sn ti ti. [263] n acest mod se poate dezvolta ecare caracter. Nimic nu trebuie f acut la ntmplare n aceast a lucrare, c aci chiar lucrarea care se face privind educarea acestor copii n s colile de ecare zi necesit a mult harul lui Hristos s i supunerea eului. Cei care au un temperament agitat, care sunt u sor de provocat s i s-au deprins n a critica s i a gndi r au, ar trebui s a- si caute altceva de f acut pentru a nu reproduce nici una din aceste tr as aturi rele de caracter n ace sti copii s i tineri, pentru c a pre tul pl atit pentru ei este prea mare. Cerul vede n copil pe b arbatul sau femeia care nc a nu s-a dezvoltat, cu capacit a ti s i puteri care, dac a ar fost corect ndrumate s i dezvoltate cu n telepciune cereasc a, ar putut deveni unealta cu care puterea divin a ar putut

C atre nv a ta tori

233

coopera pentru a mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Cuvintele aspre s i critica permanent a l tulbur a pe copil; acestea nu l schimb a niciodat a. Ab tine ti-v a s a rosti ti cuvinte iritabile; tine ti-v a propriul duh supus lui Hristos; atunci ve ti putea nv a ta cum s a ave ti mil a s i s a sim ti ti mpreun a cu aceia care sunt sub inuen ta voastr a. Nu manifesta ti ner abdare s i asprime, c aci, dac a ace sti copii n-ar avea nevoie de educa tie, nu ar mai venit la s coal a. Ei trebuie s a e r abd atori, buni s i trebuie crescu ti cu dragoste, pentru a urca treapt a cu treapt a n ob tinerea de cuno stin te. care lucreaz Este nevoie de lucru n ecare zi, de credin ta a prin torului. Este voia lui Dumnezeu dragoste s i cur a te ste suetul nv a ta cea mai nalt a autoritate pentru voi? Dac a chipul Domnului Hristos se formeaz a n interior n adejdea slavei -, atunci adev arul lui Dumnezeu va ac tiona n a sa fel asupra temperamentului resc, nct puterea lui transformatoare se va vedea ntr-un caracter schimbat, iar voi nu ve ti mai transforma adev arul lui Dumnezeu n minciun a n fa ta elevilor vo stri datorit a inuen tei nesn tite a inimii s i caracterului vostru; s i nici nu ve ti mai ar ata c a harul lui Hristos nu v a este sucient oricnd s i oriunde, printr-un comportament egoist, ner abd ator s i necre stin. Astfel ve ti dovedi c a autoritatea lui Dumnezeu asupra voastr a se manifest a nu numai cu numele, ci n mod real s i [264] adev arat. Trebuie s a v a desp ar ti ti de tot ce este discutabil sau nu se aseam an a lui Hristos, orict ar de greu s a deveni ti ni ste credincio si autentici. ntreba ti-v a, profesori, voi, care face ti o lucrare nu doar pentru acum, ci pentru ve snicie: Atunci cnd lucrez cu aceste pre tioase suete, pentru care Domnul Hristos Si-a dat via ta, este dragostea lui Hristos aceea care mi constrnge inima s i suetul? Sub puterea lui constrng atoare, tr as aturile de caracter cele vechi, care nu sunt n conformitate cu voia lui Dumnezeu, au fost ele ndep artate s i au l asat loc pentru altele, exact opuse? V a voi da o inim a nou a. Au devenit toate lucrurile noi prin convertirea voastr a la Isus Hristos? n aceste Prin cuvinte s i efort st aruitor, sem ana ti voi acea s amn ta inimi tinere, astfel nct s a-I pute ti cere Domnului s a o ude s i s a o transforme, prin neprih anirea Sa atribuit a, ntr-un seceri s bogat? ntreba ti-v a pe voi n siv a: Sunt eu, prin cuvintele mele nesn tite, prin ner abdare s i lipsa acelei n telepciuni care vine de sus, pe cale de a l asa pe ace sti copii s a- si urmeze propriul spirit, pervertit, pentru

234

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

c a ei v ad c a profesorul lor are un spirit care nu este asemenea lui Hristos? Dac a ei mor n p acatele lor, nu sunt eu responsabil pentru suetele lor? Suetul care l iube ste pe Domnul Isus, care pre tuie ste puterea mntuitoare a harului S au, se va sim ti att de mult atras de Hristos, nct va dori s a lucreze n rndurile copiilor Lui. El nu va putea s i nici nu va ndr azni s a-l lase pe Satana s a-i ia n st apnire spiritul s i s a ng aduie ca mireasma lui otr avitoare s a-i mpresoare suetul. Tot ce este d aun ator inuen tei sale va ndep artat, pentru c a aceste lucruri nu sunt conform voin tei lui Dumnezeu s i pun n primejdie suetele pre tioaselor oi te s i mielu sei; lui i se cere s a vegheze asupra suetelor, pentru c a va da socoteal a pentru ele. Oriunde ne va a seza Dumnezeu n providen ta Lui, ne va s i p astra; ca lumina zilei, a sa va puterea noastr a. Acela care las a fru liber propriilor lui sentimente s i impulsuri re sti se sl abe ste singur s i se face nedemn de ncredere, deoarece el este un canal prin care Satana poate lucra pentru a ntina s i strica multe suete. Si aceste tr as aturi nesn tite care st apnesc acea persoan a o vl aguiesc de putere, iar ru sinea s i tulburarea constituie cu rezultatul. Spiritul lui Hristos are ntotdeauna o putere siguran ta [265] nnoitoare, restauratoare, asupra suetului care s i-a sim tit propria sl abiciune s i a alergat la Acela care este neschimb ator, care i poate acorda harul s i puterea de a se mpotrivi r aului. Mntuitorul nostru a fost om ca s i noi, sim tind n totul ca s i noi. Inima Lui a fost ntotdeauna mi scat a de copilul neajutorat, supus unei purt ari brutale; pentru nu a c a El a iubit copiii. Cel mai slab strig at al omului n suferin ta ajuns niciodat a n zadar la urechea Sa. Si oricine si asum a r aspunderea de a-i nv a ta pe copii va confruntat cu inimi de nenduplecat s i caractere perverse, iar lucrarea sa va aceea de a coopera cu Dumnezeu la restaurarea chipului moral al lui Dumnezeu n ecare copil. Domnul Isus pre tiosul Domn Isus-o ntreag a fntn a de pe copii trebuie s iubire se a a n inima Lui. Aceia care i nva ta a e oameni ai principiilor. Via ta religioas a a multora dintre aceia care sus tin c a sunt cre stini este de o a sa natur a, nct nu arat a c a sunt cre stini. Continuu ei l reprezint a n mod gre sit pe Domnul Hristos, falsicndu-I caracterul. Ei nu simt importan ta transform arii caracterului s i a faptului c a trebuie s a e asemenea Lui; s i uneori ei vor prezenta lumii un cre stinism fals, care va aduce pieirea asupra suetelor acelora care

C atre nv a ta tori

235

li s-au asociat tocmai din motivul c a ei nu sunt, de si pretind c a se a a sub st apnirea lui Isus Hristos. Tr as aturile de caracter, mo stenite sau nu, sunt cultivate ca s i cnd ar pre tioase, cnd, de fapt, sunt ucig atoare pentru cei din jurul lor. Adic a, n cuvinte simple, deslu site, ei umbl a n lumina propriei lor candele. Ei au o religie care este supus as i controlat a de circumstan te. Dac a se ntmpl a ca totul s a se desf as oare ntr-un mod care este pe placul lor s i nu exist a mprejur ari provocatoare care s a scoat a la iveal a rile lor nesupuse, neasemenea lui Hristos, ei sunt binevoitori s i pl acu ti s i vor foarte atr ag atori. Cnd n familia lor sau n rela tiile lor cu ceilal ti oameni se petrec lucruri care le tulbur a pacea s i le irit a temperamentul, dac a ei vin cu orice problem a naintea lui Dumnezeu s i si continu a cererile, implornd harul S au nainte de a se angaja n lucrul de zi cu zi ca [266] profesori s i experimenteaz a ei n si si puterea, harul s i iubirea lui Hristos nainte de a- si ncepe munca, ngerii lui Dumnezeu vor intra mpreun a cu ei n sala de clas a. ns a, dac a se duc la s coal a cu un spirit iritat, r av as it, atmosfera moral a care le mpresoar a suetele si las a amprenta asupra copiilor pe care i au n grij as i, n loc s a e potrivi ti pentru a-i nv a ta pe copii, ei au nevoie de cineva care s a-i nve te lec tiile Domnului Isus Hristos. tor sau profesor care accept Fie ca ecare nv a ta a responsabilitatea de a-i educa pe copii s i tineri s a se cerceteze pe sine nsu si s i s a se studieze n mod critic, de la cauz a la efect. A luat adev arul lui Dumnezeu n st apnire suetul meu? Este prezent a n caracterul meu acea n telepciune care vine de la Domnul Isus Hristos, care vine de sus s i este nti curat a, apoi pa snic a, blnd a, u sor de nduplecat, plin a de ndurare s i de roade bune, f ar a p artinire, nepref acut a? n timp ce stau n pozi tia plin a de r aspundere de educator, mp art as esc eu nsumi principiul conform c aruia roada neprih anirii este sem anat a n pace pentru cei care fac pace? Adev arul nu trebuie p astrat s i pus n practic a doar atunci cnd sim tim noi c a trebuie s-o facem, ci oricnd s i oriunde. Este nevoie pretutindeni de min ti echilibrate s i caractere simetrice n aceia care lucreaz a ca profesori. Nu l asa ti aceast a lucrare n minile b arba tilor s i femeilor tinere, care nu s tiu cum s a lucreze cu mintea omeneasc a. Ei s tiu att de pu tine lucruri cu privire la puterea st apnitoare a harului asupra propriilor lor inimi s i caractere, nct mai nti ei au multe lucruri de dezv a tat, pentru ca apoi s a

236

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

poat a nv a ta n ntregime lec tii noi n experien ta cre stin a. Ei nu au nv a tat niciodat a s a- si p astreze suetul s i caracterul sub disciplina lui Isus Hristos s i s a aduc a chiar s i gndurile n st apnirea Lui. Copiii cu care au de-a face au diferite caractere. Min tile lor sunt u sor de impresionat. Reprezent arile pripite s i p atima se ale profesorului ar . putea s a distrug a inuen ta spre bine asupra elevilor pe care i nva ta [267] Va oare aceast a educa tie spre binele prezent s i ve snic al copiilor corect s i tinerilor? Asupra lor trebuie exercitat a o inuen ta a, pentru binele lor spiritual. Copiii trebuie nv a ta ti permanent, pentru a ncuraja ti s a- si formeze obiceiuri corecte n vorbire s i n comportare. Mul ti dintre copii nu au avut parte de o educa tie corespunz atoare n c amin. De si este trist, ei au fost neglija ti. Unii au fost l asa ti s a fac a ceea ce le place; al tii au fost mereu nvinov a ti ti s i s-au descurajat. s Li s-a ar atat pu tin a bun avoin ta i afec tiune s i le-au fost rostite doar pu tine cuvinte ncurajatoare. Ei au mo stenit caracterele decitare ale p arin tilor s i disciplina f acut a de aceste caractere dispropor tionate s i-a pus amprenta n formarea caracterului. Pentru cl adirea caracterului nu au fost folosite materiale solide. Nu poate exista o lucrare mai important a dect educarea s i instruirea acestor copii s i tineri. Profesorii care lucreaz a n aceast a parte a viei Domnului trebuie s a nve te mai nti cum se supune eul, tinndu- si sub control propriul de Duhul Sfnt al lor temperament s i propriile lor sentimente, fa ta unilalui Dumnezeu. Ei trebuie s a dovedeasc a c a nu au o experien ta teral a, ci au o minte echilibrat a, un caracter simetric, astfel nct ei pot vrednici de ncredere deoarece sunt cre stini con stiincio si, ei tor care a spus: nv n si si supu si marelui nv a ta a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima, s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11, 29). nv a tnd astfel zi de zi n s coala lui Hristos, ei i vor putea educa pe copii s i tineri. Instruirea continu a, st apnirea de sine sub disciplina din s coala tor i va face s lui Hristos s i o leg atur a vie cu marele nv a ta a aib ao cunoa stere inteligent a n ce prive ste religia practic a; s i supunerea de iubirea lui Dumnezeu i va ajuta s suetelor lor fa ta a exercite ca s harul r abd arii s i o ng aduin ta i a lui Hristos. R abdarea, dragostea, ndelunga r abdare s i o afec tiune plin a de duio sie este nevoie de toate aceste lucruri. Ei vor constata c a au de cultivat unul din cele [268] mai importante cmpuri din via Domnului.

C atre nv a ta tori

237

Ei trebuie s a- si nal te inimile c atre Dumnezeu n rug aciune sincer a, spunnd: Fii Tu modelul meu s i, privind la Isus, vor face lucrarea Domnului Isus Hristos. Domnul Isus a spus: Fiul nu poate face nimic de la El nsu si, ci ceea ce vede pe Tat al c a face. A sa este s i cu ii s i icele lui Dumnezeu; ei privesc la Isus cu ner abdare s i dornici de a nv a ta, f ar a s a fac a nimic n felul lor propriu sau dup a voia sau pl acerea lor; ci ei fac ceea ce v ad la El, modelul lor. n acest fel, ei reprezint a n fa ta elevilor care le sunt da ti n grij a n toate ocaziile s i permanent caracterul Domnului Isus Hristos. Ei capteaz a razele str alucitoare ale Soarelui neprih anirii s i reect a aceste raze . Formarea de pre tioase asupra copiilor s i tinerilor pe care i nva ta obiceiuri bune, corecte, va l asa impresii asupra min tii s i caracterului copiilor s i ei vor putea pune n practic a lucruri bune. Este mare lucru a Duhului lui Dumnezeu, s a aduci ace sti copii sub directa inuen ta tura s crescndu-i n nv a ta i mustrarea Domnului. Formarea de obiceiuri bune s i a unui spirit potrivit va necesita eforturi serioase n torul trebuie s Numele s i t aria lui Isus. nv a ta a persevereze, nv a tnd cuvnt cu cuvnt, precept dup a precept, aici pu tin s i dincolo pu tin, cu toat a ng aduin ta s i r abdarea, simpatia s i dragostea, legndu- si de inim a ace sti copii prin dragostea lui Isus Hristos descoperit a n sine nsu si. Acest adev ar poate pus n practic as i exemplicat n cel mai nalt sens al cuvntului n fa ta copiilor. El poate ng aduitor cu cei ne stiutori s i r at aci ti, indc as i el este cuprins de sl abiciune. Si, din pricina acestei sl abiciuni, trebuie s a aduc a jertfe att pentru p acatele lui, ct s i pentru ale norodului. (Evrei 5, 2.3). Profesorii s a nu uite acest lucru s i niciodat a s a nu-l piard a din vedere atunci cnd sunt nclina ti s a- si dezl an tuie sentimentele asupra copiilor s i tinerilor pentru orice gre seal a de comportament; s a nu uite c a ngerii lui Dumnezeu privesc asupra celor ntrista ti; c aci copiii fac gre seli s i se poart a necuviincios s i de aceea este att de important [269] tori s ca aceia care le sunt nv a ta a e capabili s a-i nve te prin cuvnt s i exemplu. n nici un caz ei nu trebuie s a- si piard a controlul, s a manifeste ner abdare, asprime s i lips a de simpatie s i iubire; c aci ace sti copii sunt proprietatea lui Isus Hristos, iar profesorii trebuie s a e foarte aten ti s i tem atori de Dumnezeu n privin ta spiritului pe care l nutresc, n cuvintele pe care le rostesc, deoarece copiii vor

238

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

prinde spiritul manifestat, e c a este bun, e c a este r au. Aceasta este o responsabilitate greac as i sacr a. Este nevoie de profesori serio si, con stien ti de propriile lor sl abiciuni, inrmit a ti s i p acate, care s a nu-i asupreasc a pe copii s i nici , s a nu-i descurajeze. Este nevoie de mult a rug aciune, mult a credin ta s mult a ng aduin ta i curaj, pe care Domnul este gata s a le dea. C aci extraordinar Dumnezeu cunoa ste orice ncercare s i o inuen ta a poate exercitat a de c atre profesori, dac a ei vor pune n practic a lec tiile nv a tate de la Hristos. ns a sunt con stien ti ace sti profesori de direc tia n care merg, cnd fac att de pu tine eforturi de a nv a ta n s coala lui Hristos s i de a pune n practic a blnde tea lui Hristos s i smerenia de Domnul inimii? Profesorii trebuie s a e ei n si si ascult atori fa ta Isus Hristos s i s a pun a n aplicare ntotdeauna cuvintele Sale, pentru a putea exemplica n fa ta elevilor caracterul Domnului Isus Hristos. Face ti ca lumina voastr a s a str aluceasc a n fapte bune, ntr-o veghere s i grij a credincioas a asupra mieilor turmei, cu r abdare, duio sie s i dragostea lui Isus n propriile lor inimi. A a seza b arba ti s i femei tineri ntr-un asemenea cmp, care nu au dezvoltat o dragoste profund a, serioas a, pentru Dumnezeu s i pentru suetele pentru care a murit Hristos nseamn a a face o gre seal a care va avea ca rezultat pierderea multor suete pre tioase. Profesorul trebuie s a e supus inuen tei Duhului lui Dumnezeu. Nici un profesor nu trebuie s a e ner abd ator sau irascibil. Profesorii trebuie s a nu uite c a ei au de a face cu copii, nu cu oameni maturi. Ei sunt copii care trebuie s a nve te totul, iar unora le este mai greu s a nve te dect [270] altora. Elevul care este mai ncet are nevoie de mai mult a ncurajare dect i se d a. Dac a profesorii care au de-a face cu astfel de elevi speciali sunt dintre aceia c arora le place s a porunceasc a, s a dicteze s i s a- si ridice n sl avi propria lor autoritate s i vor proceda n mod p artinitor, favorizndu-i pe unii, n timp ce pe al tii i trateaz a cu asprime . s i severitate, acest lucru va crea o stare de confuzie s i nesiguran ta pl Profesorilor care nu au fost binecuvnta ti cu o experien ta acut as i echilibrat a li se pot ncredin ta copii s i tineri, ns a se face o mare gre de cei pe care i nva ei. P s eal a fa ta ta arin tii trebuie s a ajung a s a vad a aceast a chestiune ntr-o lumin a diferit a. Ei trebuie s a simt a c a este de datoria lor s a colaboreze cu profesorul, s a ncurajeze disciplina pe copiii lor. n teleapt as i s a se roage mult pentru acela care i nva ta Nu i ve ti ajuta pe copii nec ajindu-i, criticndu-i sau descurajndu-i;

C atre nv a ta tori

239

s i nici ajutndu-i s a se r azvr ateasc a, s a e neascult atori, lipsi ti de bun atate s i iubire prin spiritul pe care voi l nutri ti. Dac a sunte ti cu adev arat cre stini, Domnul Hristos va locui n auntrul vostru s i Spiritul Aceluia care Si-a dat via ta pentru p ac ato si s i n telepciunea lui Dumnezeu v a vor ajuta n orice mprejurare. Este nevoie ca n fa ta copiilor s a e pus n practic a principiul ferm, neclintit s i vital al neprih anirii. Asigura ti-v a c a face ti s a lumineze adev arata lumin a n fa ta elevilor vo stri. Este nevoie de lumina cereasc a. Nu l asa ti niciodat a impresia c a spiritul, gustul s i dorin tele voastre nu sunt mai nalte sau mai curate dect ale celor lume sti. Dac a voi, prin ac tiunile voastre, le da ti aceast a impresie, face ti ca o lumin a fals a, n sel atoare, s a-i conduc a spre ruin a. Trmbi ta trebuie s a dea un sunet clar. Exist a o linie clar a, bine delimitat a, trasat a de Dumnezeul Cel ve snic ntre cel neprih anit s i cel p ac atos, ntre cel evlavios s i cel lipsit de evlavie, ntre cei ascult atori de poruncile lui Dumnezeu s i cei neascult atori. Scara pe care a v azut-o Iacov n vedenia lui de noapte avea baza pe p amnt s i vrful ndreptat spre naltul cerului; Dumnezeu [271] nsu si Se aa deasupra sc arii s i slava Lui str alucea asupra ec arei p ar ti din ea, ngerii care urcau s i coborau pe aceast a scar a plin a de str alucire constituind un simbol al leg aturii continue cu aceast a lume s i locurile cere sti. Dumnezeu si aduce la ndeplinire voia Sa prin intermediul ngerilor cere sti, care sunt mereu n leg atur a cu omenirea. Aceast a scar a descoper a un important canal de leg atur a direct cu locuitorii acestui p amnt. Scara i-a reprezentat lui Iacov pe Mntuitorul lumii, care leag a p amntul s i cerul laolalt a. Oricine a v azut dovada s i lumina adev arului s i accept a adev arul, m arturisindus i credin ta n Domnul Isus Hristos, este un misionar n cel mai nalt sens al cuvntului. El este un beneciar al comorilor cere sti s i este de datoria lui s a le mp art as easc as i altora, s a mpart a ceea ce a primit. Celor care sunt accepta ti s a lucreze ca profesori n s colile noastre un cmp pe care trebuie s li se deschide n fa ta a-l lucreze s i s a-l cultive, s a semene s amn ta n vederea culegerii roadelor coapte. Ce satisfac tie poate mai mare dect aceea de a lucr atori mpreun a cu Dumnezeu n educarea s i instruirea tinerilor s i copiilor, ca ace stia s aL iubeasc a pe Dumnezeu s i s a p azeasc a poruncile Lui? i conduce ti voi la Domnul Isus pe ace sti copii s i tineri, ca s a-L urmeze pe Domnul Hristos, marele P astor care cheam a, iar oile s i mieii aud

240

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

glasul Lui s i l urmeaz a? Ce ar putea s a fac a s a str aluceasc a mai mult suetul lucr atorului devotat, care si d a tot interesul, dect s a s tie c a munca lui permanent as i plin a de r abdare pentru Domnul nu a fost n zadar s i s a- si vad a elevii radiind de bucurie n suetele lor pentru c a Domnul Hristos le-a iertat p acatele? Ce poate aduce mai mult a mul tumire aceluia care conlucreaz a cu Dumnezeu dect s a- si vad a copiii s i tinerii primind impresiile Duhului lui Dumnezeu n adev arata noble te de caracter s i n restaurarea chipului moral al lui Dumnezeu copii care caut a acea pace care vine de la Prin tul p acii? Este adev arul o robie? Da ntr-un anumit sens; el leag a suetele care doresc acest lucru de Domnul Isus Hristos printr-o [272] robie care i face s a- si plece inimile n fa ta ndur arii Domnului Isus Hristos. O, aceasta nseamn a mult mai mult dect pot pricepe min tile pe m arginite de a-L prezenta prin orice lucrare misionar a cu putin ta Domnul Isus Hristos s i pe El r astignit. Dar El era str apuns pentru p acatele noastre, zdrobit pentru f ar adelegile noastre; pedeapsa, care ne d a pacea, a c azut peste El s i prin r anile Lui suntem t am adui ti (Isa. 53, 5). Pe Cel ce n-a cunoscut nici un p acat, El L-a f acut p acat pentru noi, ca noi s a m neprih anirea lui Dumnezeu n El (2 Corinteni 5, 21). Aceasta trebuie s a e povara lucr arii noastre. Dac a cineva se crede capabil s a nve te n Scoala de Sabat sau n s coala de zi cu zi s tiin ta educa tiei, acela are nevoie ca mai nti s a nve te frica de Domnul, care este nceputul n telepciunii, s i astfel va putea nv a ta cea mai nalt a dintre toate s tiin tele. Si via ta ve snic a este aceasta, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu (Ioan 17, 3). Le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit s i au cunoscut cu adev arat c a de la Tine au ie sit s i au crezut c a Tu M-ai trimis (Ioan 17, 8). Aceasta este lucrarea care ne-a fost pus a nainte, s a m reprezentan ti ai lui Hristos, a sa cum El este n lumea noastr a m prin cuvintele date un reprezentant al Tat alui. Noi trebuie s a nv a ta nou a de lec tiile Domnului Hristos. Le-am dat cuvintele pe care Mi tor care i le-ai dat Tu. Noi avem lucrarea noastr as i ecare nv a ta pe cei de vrst nva ta a fraged a trebuie s a primeasc a ntr-o inim a bun a s i sincer a ceea ce Dumnezeu i-a descoperit s i desf as urat n Cuvntul S au Cel Sfnt prin lec tiile Domnului Hristos s i s a e binevoitor s a accepte cuvintele vie tii. Noi ne a am n ziua antitipic a a isp as irii s i nu trebuie doar s a ne umilim inimile naintea lui Dumnezeu s i

C atre nv a ta tori

241

turii pe care l s a ne m arturisim p acatele, ci prin tot darul nv a ta m pe aceia cu care venim n contact s avem, s a c aut am s a-i nv a ta i s a-i convingem, prin cuvnt s i exemplu personal, s a-L cunoasc a pe Dumnezeu s i pe Domnul Isus Hristos pe care L-a trimis El. Oh, ce mult a s dori ca Domnul cerului s a deschid a ochi care acum sunt orbi, pentru ca ei s a se poat a vedea a sa cum i vede Dumnezeu, mnt al lucr s i s a le dea acel sim ta arii care este de f acut n cmpul misionar. ns a nu am n adejde c a toate apelurile pe care le fac vor [273] de folos, cu excep tia cazurilor cnd Domnul vorbe ste suetului s i nscrie cerin tele Sale n inim a. Oare nu s-ar putea ca ecare om s a simt a c a n c amin are desemnat pentru el un cmp misionar vast s i ri ndep important s i c a nu este nevoie s a plece n ta artate? Si n timp ce unii trebuie s a proclame solia harului acelora care sunt departe, sunt mul ti care trebuie s a proclame aceast a solie celor care sunt n apropiere. Scolile noastre trebuie s a e s coli de instruire, care s a-i calice pe tineri spre a deveni misionari att prin cuvnt, ct s i prin exemplu personal. Fie ca acela care lucreaz a ca profesor s a aib a permanent n minte faptul c a ace sti copii au fost cump ara ti cu sngele Fiului lui Dumnezeu. Ei trebuie c al auzi ti s a ajung a s a cread a n Domnul Hristos ca ind Mntuitorul lor personal. Numele ec arui credincios este s apat pe palmele minilor Sale. P astorul cel Mare prive ste de sus, din Sanctuarul ceresc, la oile Sale, le strig a pe nume s i le conduce. Dac a cineva a p ac atuit, avem un mijlocitor la Tat al, pe Isus Hristos cel neprih anit. O, ce adev ar pre tios s i binecuvntat! . El nu trateaz a nici un caz cu indiferen ta Parabola Lui impresionant a despre p astorul cel bun reprezint a responsabilitatea ec arui slujitor s i a ec arui cre stin care a acceptat tor al copiilor s slujba de nv a ta i tinerilor, de a le deschide Scriptura. Dac a vreunul se r at ace ste de turm a, nu este c autat prin cuvinte aspre s i cu un bici s i cu invita tii st aruitoare de a se ntoarce. Cele 99 care nu s-au r at acit nu au nevoie att de mult de simpatia s i iubirea plin a de duio sie s i mil a a p astorului. Ci p astorul caut a oaia sau mielul care i-a produs cea mai mare nelini ste s i i-a acaparat simpatia. P astorul credincios, f ar a vreun interes anume, las a restul turmei s i, cu toat a inima, cu tot suetul s i cu toate puterile, ncepe s-o caute pe cea pierdut a. Si apoi, ce imagine slav a lui Dumnezeu p astorul se ntoarce cu oaia n bra te, bucurndu-se la ecare pas pe care l face; el spune: Bucura ti-v a mpreun a cu mine c aci mi-am g asit oaia [274]

242

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

care era pierdut a. Sunt att de recunosc atoare c a avem n parabol a g asirea oii. Si aceasta este lec tia pe care p astorul trebuie s a o nve te succesul n a aduce napoi oaia s i mieii. Nu ne-a fost prezentat a nici o imagine cu un p astor ntristat, care s a se ntors f ar a s a g asit oaia. Si Domnul Isus ne arat a c a pl acerea s i bucuria p astorului de a- si g asit oaia pierdut a produce mult a bucurie n ceruri, printre ngeri. n telepciunea lui Dumnezeu, puterea s i iubirea Lui sunt f ar a egal. Avem garan tia divin a c a nici m acar una dintre oile pierdute, sau dintre mielu sei, nu este trecut a cu vederea sau l asat a neajutorat a. Un lan t de aur ndurarea s i mila puterii divine este trecut n jurul ec arui suet care se a a n primejdie. Atunci, oare agentul omenesc s a nu coopereze cu Dumnezeu? S a e p ac atos, cu decien te n caracter el nsu si, de suetele care sunt gata s nep as ator fa ta a piar a? Domnul Isus l-a . legat de tronul Lui ve snic, sacricndu-Si propria Sa via ta Descrierea pe care i-o face Zaharia lui Iosua, marele preot, este o reprezentare izbitoare a p ac atosului n favoarea c aruia mijloce ste . Satana st Domnul Hristos pentru a putea adus la poc ain ta a n partea dreapt a a Aceluia care mijloce ste, mpotrivindu-se lucr arii Domnului Hristos s i venind cu argumente c a omul este proprietatea sa, din moment ce acesta l-a ales drept conduc ator al s au. ns a Ap ar atorul omului, Mntuitorul, Cel Atotputernic ntre cei puternici, aude cererile s i preten tiile lui Satana s i i r aspunde: Domnul s a te mustre, Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc? Dar Iosua era mbr acat cu haine murdare, s i totu si st atea n picioare naintea ngerului. Iar ngerul, lund cuvntul, a zis celor ce erau naintea Lui: Dezbr aca ti-l de hainele murdare de pe el! Apoi a zis lui Iosua: Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea s i te mbrac cu haine de s arb atoare!.... Si i-au [275] pus o mitr a curat a pe cap s i l-au mbr acat n haine, n timp ce ngerul Domnului st atea acolo (Zaharia 3, 2-5). Nu uita ti c a ecare profesor care si asum a responsabilitatea de a lucra cu min tile omene sti, c a ecare suet care este nclinat s a gre seasc as i este u sor ispitit constituie subiectul mijlocirii speciale a lui Hristos n favoarea sa. Nu cei s an ato si au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Mijlocitorul plin de mil a pledeaz a n favoarea lui s i oare omul p ac atos s i limitat s a resping a chiar s i un suet?

C atre nv a ta tori

243

de suetele pentru care S a e oare omul indiferent tocmai fa ta Domnul Hristos mijloce ste n cur tile din ceruri? i ve ti imita voi pe farisei, care nu aveau pic de mil a, s i pe Satana, care nu face altceva dect s a acuze s i s a distrug a? Sau ecare, individual, v a ve ti umili suetele naintea lui Dumnezeu s i ve ti l asa ca erul ngmf arii voastre s a e supus s i zdrobit? Nu asculta ti glasul lui Satana, nu face ti voia lui, sta ti de partea lui Isus s i ti ca El, sim tind cu duio sie, Cel pentru care suferin tele celor ntrista ti sunt ca s i ale lui Lui nsu si. Omul c aruia i s-a iertat mult iube ste mult. Domnul Isus este un Mijlocitor plin de mil a, un mare preot credincios s i plin de ndurare. El, Maiestatea Cerului, Regele slavei, poate s a priveasc a la omul att de m arginit, supus ispitirilor lui Satana, pentru c a El nsu si a sim tit puterea vicleniilor diavolului. Prin urmare, a trebuit s a Se asemene fra tilor S ai n toate lucrurile [mbr acndu-Si divinitatea n umanitate], ca s a poat a , n ce prive ste leg aturile cu Dumnezeu, un mare preot milos s i vrednic de ncredere, ca s a fac a isp as ire pentru p acatele norodului. Si prin faptul c a El nsu si a fost ispitit n ceea ce a suferit, poate s a vin a n ajutorul celor ce sunt ispiti ti (Evrei 2, 17.18). Iat a de ce, fra tilor, fac apel la voi ca s a lucra ti a sa cum a lucrat Hristos. Nu trebuie s a v a mbr aca ti niciodat a cu mantia severit a tii s i s a condamna ti, s a denun ta ti s i s a-i ndep arta ti de turm a pe bie tii muritori ispiti ti, ci, ca mpreun a lucr atori cu Dumnezeu, vindeca ti pe cei bolnavi spiritual. Ve ti putea face acest lucru dac a ve ti avea [276] gndul lui Hristos. C aci n-avem un Mare Preot care s a n-aib a mil a de sl abiciunile noastre; ci unul care n toate lucrurile a fost ispitit ca s i noi, dar f ar a p acat (Evrei 4, 15). Nu s tii? N-ai auzit? Dumnezeul Cel ve snic, Domnul, a f acut marginile p amntului. El nu obose ste, nici nu ostene ste; priceperea Lui nu poate p atruns a. (Isa. 40, 28). [277] Christian Education, 161 1893.

Exmatricularea studen tilor


Vreau s a n telege ti un lucru, s i anume c a nu am fost de acord cu exmatricularea studen tilor din s coal a, cu excep tia cazurilor cnd destr ab alarea s i imoralitatea impun acest lucru, pentru a nu afecta ti s i al tii. S-a f acut o gre seal a dnd afar a din s coal a studen ti, cum a fost cazul _, _ s i alte cazuri, ceea ce a fost foarte r au, s i suetelor un drum care le-a asigurat un loc tratate astfel li s-a deschis n fa ta n rndurile vr ajma sului, bine narma ti s i bine echipa ti. La fel s i faptul de a face cunoscute public gre selile studen tilor din s coal a am fost n situa tia s a v ad s i s a aud cteva dintre aceste demasc ari s i mi-au fost ar atate. Acestea au fost d aun atoare n toate privin tele benec s i nu au avut nici o inuen ta a asupra s colii. Dac a cei ce au avut un rol n aceste lucruri ar avut spiritul s i n telepciunea lui Hristos, ei ar g asit o cale de corectare a dicult a tilor existente, mai degrab a dup a modelul Domnului Isus Hristos. Niciodat a nu va de vreun ajutor studentului s a e umilit n fa ta ntregii s coli. Aceasta produce o ran a care ucide. Nu vindec a nimic, nu folose ste la nimic. Exist a studen ti care sunt exmatricula ti din s coal a. Prin acest act, ei sunt arunca ti pe terenul lui Satana spre a se lupta cu puterile s i st apnirile f ar a armura de ap arare s i ajung foarte u sor prad a n sel aciunilor lui Satana. Da ti-mi voie s a v a spun un cuvnt n Numele Domnului. Cnd se procedeaz a n mod corespunz ator, n cazurile n care studen tii se abat att de pu tin de pe cale, se va vedea c a nu este necesar s a e suspenda ti sau exmatricula ti. Exist a o cale dreapt as i Spiritul Domnului trebuie s a lucreze la inima omului, c aci, dac a nu, vor f acute gre seli grave. Cea mai pl acut a lucrare care a fost ncredin tat a omului este aceea de a lucra cu min tile omene sti. Profesorii trebuie s a tin a seama c a ei nu au de-a face cu ngeri, ci cu in te omene sti care au acelea si pasiuni ca s i ei. Caracterele nu sunt [278] toate modelate dup a acela si tipar. Acestea sunt mo stenite. Defectele s i calit a tile din caracter sunt astfel scoase la iveal a. Fiecare profesor s a e atent la aceste lucruri. El are de-a face att cu deform ari de caracter, mo stenite sau cultivate, ct s i cu caractere frumoase s i 244

Exmatricularea studen tilor

245

este nevoie de mult har din partea profesorului pentru a s ti cum s a procedeze cu cei care gre sesc, att pentru binele lor momentan, ct s i pentru binele lor ve snic. Impulsul, ner abdarea, mndria, egoismul s i lauda de sine, toate acestea, dac a vor nutrite, vor face mult r au s i vor arunca suetul pe terenul de lupt a al lui Satana, f ar a s a aib a n telepciunea s a- si conduc a propria lui corabie, ci va n pericolul de a azvrlit, prad a ispitirilor lui Satana, pn a cnd va ajunge o epav a. Fiecare profesor are propriile lui tr as aturi de caracter asupra c arora trebuie s a vegheze, pentru ca Satana s a nu-l poat a folosi ca agent al s au pentru a distruge suetele, prin propriile lui tr as aturi de caracter pentru profesori este s nesn tite. Unica siguran ta a nve te zi de zi n s coala lui Hristos, blnde tea Lui, smerenia Lui, s i atunci eul va ascuns n Hristos s i el va purta cu bucurie jugul lui Hristos s i va tine cont c a are de-a face cu mo stenirea Lui. Trebuie s a v a spun c a mi-a fost ar atat c a nu au fost folosite ntotdeauna cele mai bune metode pentru a trata gre selile studen tilor, iar rezultatul a fost c a suetele au fost puse n pericol, iar unele s-au pierdut. Temperamentele rele ale profesorilor, procedeele lor nen telepte, mndria lor au f acut o lucrare rea. Nu exist a form a de viciu, spirit lumesc sau be tie care s a fac a o lucrare mai d aun atoare asupra caracterului, s a produc a am ar aciune suetului, s a strneasc a rele care s a cople seasc a ceea ce este bine, ca patimile omene sti care nu sunt st apnite de Duhul lui Dumnezeu. Furia, o dat a strnit a, nu se opre ste niciodat a. Ct de mul ti i risipitori sunt tinu ti departe de mp ar a tia lui Dumnezeu datorit a caracterului lipsit de iubire al celor care pretind c a sunt cre stini. Gelozia, invidia, mndria s i sentimentele lipsite de mil a, asprimea, r aceala, lipsa de simpatie, toate acestea sunt nsu siri ale lui Satana. Profesorii vor avea de-a face cu aceste lucruri n caracterele studen tilor. Este teribil s a ai de-a face cu asemenea lucruri; ns a, [279] c autnd s a ndep arteze aceste rele, de multe ori nsu lucr atorul a dat pe fa ta siri asem an atoare, care au f acut r au suetului cu care a lucrat. n cer, ntr-adev ar, nu exist a loc pentru astfel de caractere. Pentru un om cu un astfel de caracter, cerul va un loc mizerabil, pentru c a el nsu si este un om nenorocit. Dac a nu v a na ste ti din nou, spunea Domnul Isus, cu nici un chip nu ve ti vedea mp ar a tia cerurilor. Omul trebuie s a-I ng aduie Domnului Hristos s a locuiasc a n auntrul s au, Hristos n adejdea slavei pentru a intra n cer s i astfel s a ia

246

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

cerul cu el. Numai Domnul Isus poate modela s i schimba caracterul. C aci lipsa r abd arii, a bun at a tii, a ng aduin tei, a altruismului s i a iubirii izbucnesc involuntar atunci cnd nu suntem n gard a, iar cuvintele necre stine sti s i un caracter care nu este asemenea celui al lui Hristos duce adesea la ruina suetului. Nu se bucur a de nelegiuire *. Nota ti acest lucru. Apostolul vrea s a spun a c a acolo unde se cultiv a dragoste autentic a pentru suetele care sunt att de pre tioase, acest de aceia care au cel mai mult nevoie de lucru va manifestat fa ta r abdarea care sufer a totul s i este plin a de bun atate s i care nu este gata s a fac a dintr-o gre seal a mic a o ofens a de neiertat, f acnd din gre selile altora o surs a continu a. Dragostea pentru suetele pentru care a murit Hristos nu va face ceea ce s-a f acut datorit a unor concep tii de cel ce a gre gre site, fa ta sit, expunndu-i gre selile s i sl abiciunea n fa ta ntregii s coli. Cum crede ti c a a privit Domnul Isus la astfel de lucruri? Dac a ar fost prezent acolo, El ar spus celor care au f acut aceste lucruri: Voi nu cunoa ste ti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. C aci n Scriptur a este ar atat clar cum trebuie s a se procedeze cu suetul care r at ace ste. Lua ti seama la voi n siv a ca s a nu ti ispiti ti s i voi, de acest lucru trebuie s a tin a cont inima nc ap a tnat a, nenduplecat a. Dragostea lui Isus va acoperi o mul time de p acate, s i acestea nu-l vor mai afecta pe cel vinovat, neind cazul s a e expuse spre a nu crea sentimente de acela si fel nici n inima acelora c arora le sunt prezentate aceste gre seli s i nici n inima celui cu care s-a procedat a sa. Cel vinovat este adesea condus la disperare. Mintea lui nu se poate vindeca. Lucrarea pe care o ave ti de f acut este aceea de a avea harul lui Hristos n suet s i cel care ac tioneaz a [280] astfel nu se va face niciodat a vinovat de a expus gre selile altora, cu excep tia cazurilor cnd a sa este mai bine. Lucra ti a sa cum a lucrat Hristos. Martorul credincios vorbe ste n Apocalipsa 21, 5. Dovedi ti iubire. n cre stinism nu exist a nimic capricios. Dac a un om nu- si folose ste bra tul, acesta sl abe ste s i si pierde t aria muscular a. Dac a cre stinul nu- si pune la lucru puterile spirituale, el nu poate dobndi nici t arie de caracter s i nici vigoare moral a. Dragostea este o plant a foarte pre tioas as i trebuie ngrijit a ca s a noreasc a. Pre tioasa plant a a iubirii trebuie tratat a (practicat a) cu duio sie s i ea va deveni puternic as i viguroas a, va aduce mult a road a, ind o expresie a ntregului caracter. Un caracter asemenea lui Hristos nu este un caracter egoist, nu este lipsit de bun atate s i nu va face

Exmatricularea studen tilor

247

nici un r au suetelor care se lupt a cu ispitirile lui Satana. Astfel, mintele celor care sunt ispiti sim ta ti vor de o asemenea natur a, nct necazurile s i ispitele lor le vor trata astfel, nct aurul curat va scos , iar zgura va arde. Aceasta este ceea ce a rnduit Dumla suprafa ta nezeu pentru noi to ti. n s coala lui Hristos, to ti si pot nv a ta zilnic lec tia, att profesorii, ct s i elevii, pentru a putea r abd atori, umili, genero si s i nobili. To ti trebuie s a-L c auta ti pe Dumnezeu n cea mai vie, iar mna transformatoare st aruitoare rug aciune s i cu o credin ta a lui Dumnezeu va lucra propriul S au chip n caracterul vostru. Vor veni ispitiri, ns a ele nu v a vor birui. Ci prin harul primit n inim a, de glasul lui Isus, caracterul s care este deschis a fa ta i experien ta vor cre ste mereu, tot mai frumos, n mod ceresc. S a nu uit am c a lucr am cu suete pe care Domnul Hristos le-a r ascump arat cu un pre t innit de mare pentru El nsu si. Oh, spune ti celui care se abate de pe cale: Dumnezeu te iube ste, El a murit pentru tine. Plnge ti mpreun a cu ei, ruga ti-v a pentru ei. V arsa ti lacrimi pentru ei, nu v a mnia ti pe ei. Ei sunt proprietatea cump arat a de Hristos. Fiecare s a se str aduiasc a s a aib a un caracter care s a dovedeasc a dragoste n toate faptele sale. Dar dac a va face cineva s a p ac atuiasc a pe unul din ace sti micu ti care cred n Mine, ar fost mai bine pentru el s a i se lege de gt o piatr a mare de moar as i s a e aruncat n mare. (Marcu 9, 42). Mai bine nu ar exista dect s a e lipsit de acea iubire pe care Domnul [281] n caracterul S Hristos a dat-o pe fa ta au s i pe care a recomandat-o copiilor S ai. Domnul Hristos a spus: Iubi ti-v a unii pe al tii a sa cum v-am iubit Eu. Noi tr aim ntr-o lume rea, aspr a, insensibil a, nemi pentru loas a. Satana s i confedera tia lui fac tot ce le st a n putin ta a seduce suetele pentru care Domnul Hristos Si-a dat pre tioasa . Oricine l iube Sa via ta ste pe Dumnezeu n sinceritate s i conform adev arului va iubi suetele pentru care a murit Hristos. Dac a dorim de aceste suete va s a facem bine suetelor, succesul nostru fa ta propor tional cu ncrederea lor n noi s i n func tie de ct de mult le pre tuim. Respectul ar atat suetului care se lupt a constituie mijlocul sigur folosit de Domnul Hristos pentru redobndirea respectului de sine pe care omul l-a pierdut. Ideile noastre ng aduitoare cu privire la ceea ce poate deveni acesta constituie un ajutor pe care noi nu l putem pre tui pe deplin. Noi avem nevoie de harul mbel sugat al lui practic Dumnezeu n ecare ceas s i atunci vom avea o experien ta a bogat a, pentru c a Dumnezeu este iubire. n acela n care s al as luie ste

248

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

dragostea locuie ste Dumnezeu. Acorda ti iubire acelora care au cel mai mult nevoie de ea. Cei mai nenoroci ti, cei care au temperamentele cele mai dicile au nevoie de dragostea s i mila noastr a. Cei care ne pun la ncercare r abdarea au nevoie de dragostea noastr a. Noi trecem prin lume o singur a dat a; ecare lucru bun pe care putem s a-l facem trebuie s a-l facem cu seriozitate, neobosit, n acela si spirit n care Si-a f acut Domnul Hristos lucrarea. El nici nu c adea de oboseal a, nici nu se descuraja. Firile aspre, nc ap a tnate, ursuze au cea mai mare nevoie de a ajutate. Cum pot ajutate? Doar prin acea de ei n felul n dragoste pe care a dovedit-o Domnul Hristos fa ta care S-a purtat cu omenirea dec azut a. i pute ti trata a sa cum merit a. ns a ce ar dac a Domnul Hristos v-ar tratat astfel pe voi? El, care nu a meritat s a e tratat astfel, a fost tratat cum meritam noi s a m trata ti. Dac a v a ve ti purta cu unele persoane a sa cum considera ti voi c a merit as i le ve ti t aia orice n adejde, v a ve ti diminua inuen ta pe care o ave ti s i ve ti ruina un suet. Se merit a? Nu, eu spun nu, de o sut a de ori nu. Lega ti-v a de aceste suete care au nevoie de tot ajutorul posibil, printr-o inim a iubitoare, plin a de simpatie s i mil a, [282] rev arsnd o dragoste asemenea celei a lui Hristos, s i ve ti salva un suet de la moarte s i ve ti acoperi o sumedenie de p acate. Nu ar mai bine s a proced am cu iubire? Ave ti grij a ce face ti n privin ta exmatricul arii studen tilor. Aceasta este o treab a serioas a. Ar trebui s a e o gre seal a foarte grav a ca s a apela ti la o astfel de disciplinare. Apoi trebuie studiate cu grij a toate circumstan tele legate de cazul respectiv. Studen tii care pleac a de sau una mai mare, mii s acas a la mic a distan ta i mii de mile, sunt departe de c amin s i priva ti de avantajele unui c amin; iar dac a sunt da ti afar a din s coal a, li se refuz a privilegiile s colii. Toate cheltuielile pentru ei vor suportate de cineva care s i-a pus n adejdea n ei, care cred c a banii nu sunt investi ti n zadar. Studentul este ispitit sau cade n ispit as i el trebuie pus sub disciplin a pentru gre seala sa. El simte profund c a raportul vie tii sale este mnjit s i c a el i dezam age ste pe aceia care s i-au pus n adejdea n el c a si va dezvolta caracterul sub inuen ta instruirii pe care o prime ste la s coal a, ceea ce va r aspl ati tot ce s-a investit pentru el. ns a el este exmatriculat pentru prostiile lui. Ce va face el? Curajul este la nivelul cel mai sc azut, curajul s i chiar b arb a tia i lipsesc. El este n pagub as i un timp pre tios a fost pierdut. Cine este bun s i duios s i simte povara pentru aceste suete?

Exmatricularea studen tilor

249

S a nu ne mir am c a Satana este cel care trage foloase n aceste mprejur ari. Ace sti tineri sunt azvrli ti pe terenul lui Satana s i cele minte ale inimii omene mai rele sim ta sti ies la iveal a, sunt nt arite s i conrmate. Vorbesc despre astfel de cazuri a sa cum mi-au fost prezentate mie. A s dori ca to ti s a poat a vedea aceste lucruri n toate aspectele, a sa cum mi-a fost ar atat mie. Eu cred c a ar trebui f acute schimb ari radicale n multe din regulile s i metodele de comportare de min fa ta tile omene sti. Ar trebui s a existe mai mul ti medici care s a vindece suete omene sti, care s a n teleag a cum s a se poarte cu min tile omene sti. Ar trebui practicate mai mult iertarea, simpatia s i dragostea s i mai pu tin metodele de descurajare, de zdrobire. S a presupunem c a Domnul Hristos S-ar purta cu ii s i icele Sale care de la El a nva ta sa cum se poart a unealta omeneasc a, profesorul, cu cei care sunt n grija sa; s i atunci cnd Legea s i poruncile Domnului [283] ar nc alcate de noi, cei vinova ti ar exmatricula ti sau suspenda ti, iar cei gre si ti ar lipsi ti de c al auzirea Sa iubitoare, mntuitoare, toare, s n al ta i l asa ti s a- si aleag a propria cale f ar a ajutor divin, ce s-ar ntmpla oare cu suetele noastre? Iubirea Lui care ne iart a n mod continuu leag a preocuparea suetului nostru de El nsu si. Puterea dragostei lui Dumnezeu m a cople se ste cnd iau aminte la ea. Jugul lui Hristos nu este greu s i sarcina lui este u soar a. Cnd p atrundem mai mult dragostea lui Hristos, punnd-o n practic a, vom avea rezultate cu totul diferite n via ta noastr a de cre stini, iar caracterele acelora cu care venim n leg atur a vor schimbate. Lucrul cel mai dicil pentru cineva este s a renun te la ceea ce crede el c a este bine. Dragostea nu caut a folosul s au. Dragostea de origine cereasc a p atrunde mai adnc dect suprafa ta lucrurilor. Dragostea nu se laud a, nu se um a de mndrie. nt arit a de harul lui Hristos, dragostea nu se poart a necuviincios. n cel care s al as luie ste dragostea, s al as luie ste Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Noi to ti avem , mil nevoie de dragoste, bun atate, ng aduin ta as i amabilitate. Trebuie s a d am afar a din suet orice rest de egoism sau mndrie omeneasc a. pentru Adam s Atunci cnd nu a mai existat nici o speran ta i Eva, ca urmare a c alc arii de lege s i a p acatului, cnd dreptatea cerea moartea p ac atosului, Domnul Hristos S-a oferit pe Sine nsu si ca jertf a pentru p acatul lumii. Lumea se aa sub condamnare. Domnul Hristos a devenit nlocuitorul s i siguran ta omului. El avea s a-Si dea via ta pentru lume, care este considerat a a oaia pierdut a care s-a

250

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

r at acit de turm a, socotit a vinovat as i neajutorat a. Si dragostea st a nu n faptul c a noi am iubit pe Dumnezeu, ci n faptul c a El ne-a iubit pe noi s i a trimis pe Fiul S au ca jertf a de isp as ire pentru p acatele noastre (1 Ioan 4, 10). Noi r at aceam cu to tii ca ni ste oi; ecare si vedea de drumul lui; dar Domnul a f acut s a cad a asupra Lui nelegiuirea noastr a, a tuturor (Isaia 53, 6). Fiecare u s i ic a a lui [284] Dumnezeu, dac a l au pe Mntuitorul n inima lor, vor s i ei ca Isus. un Orice suet care nu L-a primit pe Mntuitorul va da pe fa ta caracter care nu seam an a cu cel al Mntuitorului. Dragostea nu este nutrit as i nici nu este pus a n practic a. n al ta ti-L pe El, Mntuitorul nostru cel nviat, n cuvinte, n discu tiile pe care le ave ti, n felul n care proceda ti cu cei care au gre sit. Stiu, prin sarcina care a fost pus a asupra mea, c a mul ti dintre cei care func tioneaz a n s colile noastre au nevoie s a nve te n s coala de lui Hristos blnde tea Sa, procedeele Sale pline de duio sie fa ta cei gre si ti, mila s i iubirea Sa. Pn a cnd nu se vor topi s i nu va ndep artat a zgura din caracter, scopurile lor de lucru vor diferite. Sunt profund mhnit a n inima mea datorit a rezultatelor grave ca urmare a procedeelor nen telepte, mult mai serioase dect sunt de propria lor con sau fa de mul ti dispu si s a admit a fa ta stiin ta ta Dumnezeu. Eul este att de mare n mul ti, luptnd mereu pentru a prelua st apnirea. Sunt dintre aceia care pretind c a sunt urma si ai de eu. Ei Domnului Isus Hristos, dar care nu au murit niciodat a fa ta nu au c azut niciodat a pe stnc a pentru a zdrobi ti. Pn a cnd se va ntmpla acest lucru, ei vor tr ai pentru sine; s i dac a ei mor n situa tia n care se g asesc, va prea trziu ca gre selile lor s a e ndreptate vreodat a. Eu iubesc suetele lor. Domnul Isus iube ste suetele lor s i El va face o lucrare bun a pentru ei, dac a se vor umili sub mna Lui atotputernic a, dac a se vor poc ai, se vor converti s i se vor preda zi de zi lui Dumnezeu. Trebuie s a existe o consacrare continu a, zilnic a. Noi trebuie s a m aten ti la am anunte, s a m ntotdeauna n gard a cu privire la eu s i s a c aut am s a folosim orice ocazie pentru a face ceea ce este bine pentru suetele pentru care Domnul Hristos Si-a dat via ta, ca ei s a poat a deveni ai Lui. Cnd instrumentele omene sti se poart a cu aceste suete ntr-un spirit aspru, ele ntristeaz a inima lui Hristos s i l expun batjocurii, deoarece ei reprezint a gre sit caracterul Domnului Hristos. Cineva a spus: Bun atatea ta m-a f acut s a ajung

Exmatricularea studen tilor

251

mare. M a rog Tat alui nostru ceresc ca to ti cei care sunt n s colile noastre s a e n Hristos a sa cum ml adi ta este legat a de vie. [285] MS., 1893.

C atre studen tii de la colegiul din Battle Creek


mnt de la Am un deosebit interes pentru institu tia de nv a ta Battle Creek. Timp de ani de zile, so tul meu s i cu mine ne-am str aduit mult ca s a ntemeiem o s coal a n care tinerii s i copiii no stri de s de colegiile din s a aib a avantaje fa ta colile obi snuite sau fa ta lume. Domnul a ar atat clar care trebuie s a e caracterul inuen tei s i turii pe care s nv a ta coala trebuie s a-l men tin a ca s a poat a adus a la ndeplinire lucrarea important a pentru care a fost rnduit a. Deoarece cunoa sterea s i frica de Domnul constituie nceputul n telepciunii, era necesar ca studiul Bibliei s a ocupe un loc proeminent ntre diferitele discipline ale educa tiei s tiin tice. Standardul s colii trebuie s a e nalt, iar principiile vitale ale evlaviei trebuia continuu p astrate n fa ta studen tilor ca ind printre cele mai importante tr as aturi ale educa tiei. Si via ta ve snic a este aceasta, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Tinerii aveau nevoie s a e instrui ti cu privire la vremurile n care tr aim s i ajuta ti s a n teleag a ce se va ntmpla nainte de ncheierea istoriei lumii. Un motiv pentru care a fost necesar s a ntemeiem propriile noastre institu tii a fost faptul c a p arin tii nu puteau contracara inuen ta turii pe care copiii lor o primeau n s nv a ta colile publice, iar lucrurile eronate pe care le nv a tau acolo i conduceau pe cei tineri pe mai puternic c ai gre site. Nu poate exista o inuen ta a asupra min tii principiile tinerilor s i copiilor dect cea a profesorilor care i nva ta s tiin tei. Din acest motiv, era evident c a trebuia nin tate s coli n care copiii no stri s a poat a nv a ta ti pe calea adev arului. n s colile noastre, s-a specicat c a tinerii aveau s a e nv a ta ti principiile biblice ale de care vor avea parte s [286] cump at arii s i c a orice inuen ta a-i ajute s a evite nebunia acestui veac destr ab alat, care face repede din lume o a doua Sodom a. mnt, trebuia exercitat n institu tiile noastre de nv a ta a o inuen ta care s a contracareze inuen ta lumii, care s a nu ncurajeze ng aduirea poftei, a satisfacerii egoiste a sim turilor prin mndrie, ambi tie, 252

C atre studen tii de la colegiul din Battle Creek

253

iubire de mbr ac aminte s i etalare, pl acere pentru laud as i atare s i lupt a pentru nalte onoruri s i recompense pentru meritele s colare. Toate aceste lucruri urmau s a e descurajate n s colile noastre. Ar imposibil de evitat aceste lucruri trimi tndu-i la s colile publice, unde zi de zi ei ar fost n contact cu ceea ce le-ar contaminat n obiceiurile. Pretutindeni n lume exista o att de mare neglijen ta ce prive ste educa tia corespunz atoare din c amin, c a educa tia se f acea n s colile publice care, n cea mai mare parte, erau destr ab alate s i cufundate n viciu. Lucrarea pe care noi, ca popor, trebuia s a o facem n aceast a era aceea de a ntemeia o s privin ta coal as i de a ndeplini lucrarea pe care Domnul Isus Hristos, din stlpul de nor, o f acea pentru a c al auzi pe poporul S au aceea de a instrui s i nv a ta pe copiii no stri cu privire la poruncile lui Dumnezeu. Desconsiderarea v adit a a Legii lui Dumnezeu de c atre lume contamina morala acelora care pretindeau c a tin Legea lui Dumnezeu. ns a noi suntem chema ti s a urm am exemplul lui Avraam. Despre el, Domnul a spus: C aci l cunosc s i s tiu c a are s a porunceasc a ilor lui s i casei lui dup a el s a tin a calea Domnului, f acnd ce este drept s i bine (Geneza 18, 19). Avraam a trebuit s a- si p ar aseasc a tara s i casa tat alui s au s i s a se opreasc a ntr-o tar a str ain a, pentru a putea introduce cu succes noua ordine a lucrurilor n familia sa. Providen ta lui Dumnezeu i pune la dispozi tie continuu noi metode s i, din genera tie n genera tie, trebuia s a se fac a progrese pentru a se putea p astra n lume cuno stin ta adev aratului Dumnezeu, a legilor s i poruncilor Sale. Acest lucru se putea realiza doar cultivnd religia n c amin. ns a era imposibil ca Avraam s a fac a acest lucru ct timp era nconjurat de rude s i prieteni [287] idolatri. La porunca lui Dumnezeu, el trebuia s a plece singur s i s a asculte de vocea Domnului Hristos, conduc atorul copiilor lui Israel. Domnul Isus a fost pe p amnt pentru a instrui s i nv a ta poporul ales al lui Dumnezeu. Avraam s-a hot art s a asculte de Legea lui Dumnezeu s i Domnul s tia c a el nu avea s a tr adeze adev arul divin de care s i nici s a accepte vreun alt c al auzitor n afar a de El, fa ta sim tea r aspunderea de a asculta. El a recunoscut c a era responsabil tura pe care o d de nv a ta adea casei sale s i copiilor s ai s i le-a poruncit s a fac a ceea ce este drept s i bine. nv a tndu-i legile lui Dumnezeu, el i nv a ta c a Domnul este judec atorul nostru, d at atorul Legii s i mp aratul s i c a p arin tii s i copiii trebuie s a e condu si de El; c a din

254

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

partea p arin tilor nu trebuia s a existe asuprire, iar din partea copiilor neascultare. Domnul i-a poruncit lui Moise s a mearg as i s a-i vorbeasc a lui faraon, rugndu-l s a-l lase pe Israel s a plece din Egipt. Ei se aau n Egipt de 400 de ani, unde fuseser a robi. Fuseser a mnji ti de idolatrie s i sosise timpul cnd Domnul i-a chemat afar a din Egipt pentru a putea tine legile s i Sabatul S au pe care El le instituise n Eden. El a rostit c atre ei Cele Zece Porunci pe Muntele Sinai, ntr-o m are tie toare, pentru ca ei s nfrico sa a poat a n telege caracterul sacru s i ve snic al Legii s i s a pun a temelia pentru multe genera tii, nv a tndu- si copiii cerin tele obligatorii ale preceptelor snte ale lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care noi o avem de f acut. De la amvonul bisericilor populare se proclam a c a prima zi a s apt amnii este Sabatul Domnului; ns a Domnul ne-a dat lumin a, ar atndu-ne c a porunca a patra a Decalogului este tot la fel de obligatorie ca s i celelalte nou a porunci din Legea Moral a. Este lucrarea noastr a s a ar at am clar copiilor no stri c a prima zi a s apt amnii nu este adev aratul Sabat s i c a p azirea acesteia, dup a ce am primit lumina cu privire la adev aratul [288] Sabat, constituie idolatrie s i este n total a contradic tie cu Legea lui Dumnezeu. Pentru a-i putea nv a ta cu privire la cerin tele Legii lui Iehova, este necesar s a-i separ am pe copiii no stri de asocierile s i inuen tele lume sti s i s a p astr am n mintea lor adev arul Scripturii, nv a tndu-i cuvnt cu cuvnt, precept cu precept, pentru ca ei s a nu de Dumnezeu. se dovedeasc a necredincio si fa ta Protestan tii au acceptat sabatul fals, copilul papalit a tii, s i l-au n al tat mai presus de ziua cea sfnt a a lui Dumnezeu; iar institu tiile mnt au fost ntemeiate cu scopul expres de a connoastre de nv a ta tracara inuen ta acelora care nu urmeaz a cuvntul lui Dumnezeu. Acestea sunt motive suciente care s a arate necesitatea de a avea mnt; c m propriile noastre institu tii de nv a ta aci noi trebuie s a nv a ta adev arul, s i nu minciuna sau nchipuirile omene sti. Scoala trebuie s a completeze educa tia din c amin s i, att n c amin, ct s i n s coal a, trebuie p astrate simplitatea n mbr ac aminte, n diet as i n distrac tii. Trebuie creat a o atmosfer a care s a nu d auneze naturii morale. Cuvnt cu cuvnt, precept dup a precept, copiii no stri s i to ti membrii familiilor noastre trebuie nv a ta ti s a r amn a pe calea Domnului s i s a stea neclinti ti pentru adev ar s i neprih anire. Trebuie s a ne men tinem pe pozi tii mpotriva oric arui sosm care tulbur a acest veac dec azut,

C atre studen tii de la colegiul din Battle Creek

255

n care minciuna este n al tat as i att de mult amestecat a cu adev arul, nct este aproape imposibil ca cei neobi snui ti cu distinc tia pe care o face Scriptura ntre tradi tiile omene sti s i Cuvntul lui Dumnezeu s a deosebeasc a adev arul de minciun a. S-a scris clar c a n acest veac s unii se vor lep ada de credin ta i se vor alipi de duhuri n sel atoare s i turile demonilor (1 Timotei 4, 1). de nv a ta Pe m asur a ce adev arul este adus n via ta practic a, standardul trebuie ridicat mai sus s i tot mai sus, pentru a ntruni cerin tele Bibliei. de mod de obiceiurile s Aceasta presupune opozi tie fa ta a, fa ta i practicile lume sti. Inuen tele lumii, ca s i valurile m arii se abat mpotriva urma silor lui Hristos pentru a-i ndep arta de la adev aratele principii ale bun at a tii s i harului lui Hristos; ns a ei trebuie s a r amn a neclinti ti ca stnca pentru principii. Va nevoie de curaj moral [289] pentru a face acest lucru, iar cei ale c aror suete nu sunt ntemeiate pe Stnca cea ve snic a vor m atura ti de valul lumesc. Noi putem r amne neclinti ti numai dac a via ta noastr a este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. Cnd ne opunem lumii, vom avea total a independen ta moral a. Conformndu-ne n totul voin tei lui Dumnezeu, noi ne vom a seza pe un teren avantajos s i vom con stien ti de nevoia unei de obiceiurile s desp ar tiri categorice fa ta i practicile lumii. Noi nu de trebuie s a ridic am standardul nostru doar cu pu tin mai sus fa ta standardul lumii; ci noi trebuie s a facem ca linia de demarca tie s a e vizibil a. n biseric a sunt mul ti care cu inima apar tin lumii, ns a Dumnezeu i cheam a pe aceia care pretind a crede cel mai nalt adev ar s a se ridice mai presus de atitudinea ntlnit a n bisericile de ast azi. Unde este t ag aduirea de sine, unde este purtarea crucii despre care Domnul Hristos a spus c a trebuie s a-i caracterizeze pe att de mic urma sii S ai? Motivul pentru care avem o inuen ta a asupra rudelor s i prietenilor necredincio si este pentru c a s-a v azut prea pu tin a deosebire ntre obiceiurile noastre s i cele ale lumii. P arin tii trebuie s a se trezeasc as i s a- si cure te suetul prin tr airea adev arului n via ta lor din c amin. Cnd vom ajunge la standardul pe care Domnul dore ste s a-l atingem, cei lume sti i vor privi pe adventi stii de ziua a s aptea ca ind ciuda ti, unici s i extremi sti rigizi. Noi suntem o priveli ste pentru lume, ngeri s i oameni. (1 Corinteni 4, 9). de Dumnezeu Noi suntem sub un leg amnt solemn, sacru, fa ta spre a ne cre ste copiii nu pentru lume, nu pentru a pune minile

256

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

lor n minile lumii, ci pentru a-L iubi pe Dumnezeu, a se teme m s de El s i a p azi poruncile Sale. Noi trebuie s a-i nv a ta a lucreze n mod inteligent pentru Hristos, pentru a prezenta acelora cu care se asociaz a un caracter cre stin nobil. Pentru acest motiv au fost nin tate s colile noastre, pentru ca tinerii s i copiii no stri s a e astfel de partea lui Dumnezeu n educa ti, nct s a exercite o inuen ta lume. Atunci s a devin a oare s colile noastre ca s i cele din lume s i s a [290] urmeze practicile s i obiceiurile ei? V a ndemn dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o jertf a vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu, aceasta va din partea noastr a o slujb a duhovniceasc a. (Romani 12, 1). Atunci cnd cei care au ajuns la vrsta tinere tii s i maturit a tii nu ntre s v ad nici o diferen ta colile noastre s i colegiile din lume s i nu pentru care s au nici o preferin ta a opteze s i avnd n vedere c a n s colile din lume minciuna este nv a tat a prin cuvnt s i exemplu, atunci nseamn a c a este nevoie de o examinare atent a a motivelor care au mnt condus la o asemenea concluzie. Institu tiile noastre de nv a ta de lume. s-ar putea s a se clatine, alunecnd spre conformare fa ta Pas cu pas, ele pot nainta spre asem anarea cu lumea; ns a ele sunt prizoniere ale speran tei s i Dumnezeu le va lumina s i corecta s i le va de lume. aduce napoi pozi tia lor de integritate s i diferen tiere fa ta Eu veghez cu un interes deosebit s i sper s a v ad s colile noastre cu totul p atrunse de spiritul religiei adev arate s i curate. Cnd studen tii sunt astfel p atrun si, vor vedea c a este de f acut o mare lucrare pentru Hristos, iar timpul pe care l folosesc acum pentru distrac tii l vor folosi pentru a face n mod serios lucrare misionar a. Ei se vor str adui s a fac a bine tuturor celor din jurul lor, s a ridice suetele care zac n descurajare s i s a ilumineze pe aceia care se a a n ntuneric s i r at acire. Ei se vor mbr aca cu Domnul Isus Hristos s i nu se vor mai preocupa de rea p amnteasc a pentru a-i satisface poftele. [291] The Review and Herald, 9 iunie, 1894.

Studen tilor li se cere s a e conlucr atori cu Dumnezeu


Domnul Isus a murit pentru neamul omenesc s i, dndu-Si via ta, El a n al tat omenirea pe scara valorii morale a lui Dumnezeu. Fiul Dumnezeului Celui innit Si-a mbr acat divinitatea cu natura omeneasc as i S-a supus mor tii pe cruce, pentru a putea deveni mijlocul prin care omenirea s a se poat a ntlni cu Divinitatea. El a f acut posibil ca omul s a devin a p arta s la natura divin as i s a scape de stric aciunea care este n lume prin pofte. Domnul Hristos lucreaz a continuu pentru a n al ta s i nnobila pe om s i El cere ca orice suet pe care l-a r ascump arat din nenorocirea f ar a n adejde s a colaboreze cu El n marea lucrare de mntuire a celor pierdu ti. Noi nu trebuie s a ntindem curse s i s a facem planuri secrete pentru a conduce suetele n ispit a. Oh, dac a ecare ar putea s a vad a aceast a problem a n toate detaliile, a sa cum mi-a fost prezentat a mie, ct de repede l-ar p ar asi ei pe vr ajma sul s i lucrarea lui me ste sugit a! Ct de mult ar dispre tui ei acele lucruri prin care p acatul este adus asupra familiei omene sti! Ct de mult ar ur ei p acatul cu o ur a des avr sit a, dac a ar lua n seam a faptul c a a costat via ta Comandantului cerurilor, ca ei s a nu piar as i omul s a nu e rob dezn ad ajduit legat la carul lui Satana, un sclav dec azut supus voin tei sale, un trofeu al victoriei s i mp ar a tiei sale. Cine se va ata sa de Satana? Cine va purta emblema lui? Cine l va alege drept c apitan s i va refuza s a stea sub steagul nsngerat al C apitanului mntuirii noastre? Domnul Hristos a murit pentru ecare u s i ic a a lui Adam; s i cnd Fiul lui Dumnezeu a dovedit o dragoste att de uimitoare, f acnd acest mare sacriciu pentru omul p ac atos, pentru ca acesta, prin credin ta n El, s a nu piar as i ve s a aib a via ta snic a, cum ar putea oare acela care este beneciarul acestei extraordinare iubiri s a e indiferent, s a r amn a n p acat s i [292] neascultare s i s a nu-L m arturiseasc a cu toat a inima pe Hristos, f ar a nici o clip a de ntrziere? Cum este posibil ca cineva s a iubeasc a 257

258

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

r aul? Cum ar putea tinerii s a se njoseasc as i s a- si ofere capacit a tile lui Satana, l asnd inuen ta lor pe seama a ceea ce le va sl abi propria ? F lor putere moral as i ecien ta acnd voia Aceluia care iube ste lumea s i care a dat pe singurul S au Fiu s a moar a pentru ea, ei si fortic a orice facultate a suetului s i si sporesc fericirea s i pacea. Domnul i-a onorat mult pe oameni, dndu-L pe Domnul Hristos pentru a-i smulge de sub preten tiile lui Satana. V a ve ti reveni voi oare? Ve ti primi voi darul lui Hristos? Sau ve ti refuza ceea ce a f acut El? Domnul Isus a spus: Cine nu adun a mpreun a cu Mine risipe ste. De asemenea, El a spus: F ar a Mine nu pute ti face nimic s i Harul Meu ti este de ajuns. Oricine caut a s a fac a bine prin propriile lui puteri limitate va descoperi c a toate eforturile lui vor sortite e secului; ns a cei care l caut a pe Domnul Hristos prin vor descoperi n El un Mntuitor personal. Ei se vor nrola credin ta n armata Lui, vor deveni osta sii S ai s i vor lupta lupta cea bun a a credin tei. Dac a ei sunt studen ti, vor sim ti c a menirea lor este s a fac a din s coal a institu tia cea mai ordonat a, cea mai elevat as i cea mai vrednic a de laud a din lume. Ei vor a seza orice p articic aa inuen tei lor de partea lui Dumnezeu, de partea lui Hristos s i de partea in telor cere sti. Ei vor sim ti c a este de datoria lor s a formeze o societate cre stin a pentru a putea ajuta pe orice student s a vad a ct de nes abuit a este o cale pe care Dumnezeu nu o poate aproba. Ei vor pentru strnge mpreun a cu Hristos s i vor face tot ce le st a n putin ta a- si des avr si un caracter cre stin. Ei vor lua asupra lor n si si lucrarea de a-i conduce pe s chiopi s i pe cei slabi pe c ararea cea sigur a care duce spre cer. Ei vor pl anui adun ari s i ntruniri cre stine, care vor o mnt, s binecuvntare pentru institu tia de nv a ta i vor face tot ce le st a n putere pentru ca s coala s a devin a ceea ce Dumnezeu a rnduit [293] s a e. Ei vor con stien ti de valoarea s i ecien ta ntlnirilor cre stine n vederea preg atirii de misionari care s a mearg as i s a duc a lumii solia de avertizare. Studen tii ar trebui s a aib a propriile lor ore de rug aciune, n care s a- si poat a n al ta cererile lor simple, arz atoare, ca Dumnezeu s a-l binecuvnteze pe directorul s colii cu t arie zic a, minte clar a, putere moral as i discern amnt spiritual s i pentru ca ecare profesor s a e nzestrat cu harul lui Hristos s i calicat s a- si fac a lucrarea cu credincio sie s i dragoste arz atoare. Ei ar trebui s a se roage ca profesorii s a poat a unelte prin care Dumnezeu s a lucreze, pentru a face ca

Studen tilor li se cere s a e conlucr atori cu Dumnezeu

259

binele s a predomine asupra r aului prin cunoa sterea lui Isus Hristos pe care L-a trimis El. Fie ca Dumnezeu s a le dea studen tilor care mnt harul s frecventeaz a institu tiile noastre de nv a ta i curajul de a pune n practic a principiile descoperite n Legea lui Dumnezeu, care este expresia caracterului S au. Nu def aima ti niciodat as colile pe care le-a ntemeiat Dumnezeu. Dac a a ti gre sit vreodat as i a ti c azut n ispit a, aceasta este pentru c a nu a ti f acut din Dumnezeu t aria voastr a, pentru c a nu a ti avut credin ta care lucreaz a prin dragoste s i cur a te ste suetul. Fie ca orice cre stin sincer care are vreo leg atur a cu s colile noastre s a se hot arasc a s a e un slujitor credincios pentru cauza lui Hristos . s i s a ajute pe orice student s a e credincios, curat s i sfnt n via ta Fie ca to ti cei care l iubesc pe Dumnezeu s a caute s a-i c stige pe aceia care nc a nu L-au m arturisit pe Hristos. n ecare zi, ei t pot exercita prin rug aciune o inuen ta acut as i s a colaboreze cu Domnul Isus Hristos, misionarul s ef pentru lumea noastr a. Fie ca orice suet b arbat, femeie s a creasc a n ce prive ste des avr sirea caracterului s i consacrarea, n cur a tie s i sn tenie, s i s a tr aiasc a numai pentru slava lui Dumnezeu, astfel nct du smanii credin tei noastre s a nu poat a triumfa. S a m att de lega ti unii de al tii n credin ta noastr a cea sfnt a, nct inuen ta noastr a unit a s a poat a cu totul de partea Domnului s i s a poat a contribui la transformarea acelora cu care venim n contact. S a e evident faptul c a ave ti o leg atur a vie cu Dumnezeu s i c a sunte ti plini de ndr azneal a pentru slava Mntuitorului, c autnd s a cultiva ti orice tr as atur a de caracter prin [294] care l pute ti onora pe El, care Si-a dat dragostea lui Hristos s a exercite o putere constrng atoare pentru a atrage s i pe al tii pe drumul trasat de Domnul pentru cei r ascump ara ti. Cnd studen tii din s colile noastre vor nv a ta s a iubeasc a voia lui Dumnezeu, ei vor descoperi c a acest lucru nu este greu. Dac a studen tii v ad defecte de caracter la al tii, s a e mul tumi ti c a si dau seama de aceste defecte, astfel putndu-se feri de ace stia. s Ve ti vedea, f ar a ndoial a, oameni care nu nva ta a e blnzi s i smeri ti ca Domnul Isus, dar c arora le plac etalarea, lucrurile de sarte, u suratice s i lume sti. Singurul remediu pentru unii ca ace stia este s a priveasc a la Domnul Isus s i, studiind caracterul S au, ei vor ajunge s a dispre tuiasc a tot ce este de sert s i frivol, slab s i d aun ator. Caracterul Domnului Hristos este plin de r abdare, bun atate, ndurare s i iubire

260

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

rmurit ne ta a. Contemplnd un astfel de caracter, ei se vor ridica mai presus de starea de micime n care au fost modela ti, care i-a f acut s a e nesn ti s i lipsi ti de iubire. Ei vor spune: Nu am stat mpreun a cu persoane u suratice s i nici cu cei f a tarnici. Ei si vor da seama c a cel care umbl a cu cei n telep ti va n telept; ns a prietenia nebunilor este v at am atoare. cre Fie ca to ti cei care caut a s a tr aiasc a o via ta stin a s a nu uite c a biserica lupt atoare nu este biserica biruitoare. n biseric a se g asesc s i dintre aceia care sunt re sti. Ei trebuie mai degrab a comp atimi ti dect nvinov a ti ti. Biserica nu trebuie judecat a pentru c a sus tine astfel de persoane, de si ei se g asesc n rndul membrilor ei. Dac a biserica i-ar exclude, chiar aceia care au socotit c a este vinovat a pentru prezen ta lor acolo ar nvinov a ti biserica pentru c a i-a trimis n valul lumii; ei ar pretinde c a aceia au fost trata ti nendur ator. S-ar putea ca n biseric a s a e unii oameni reci, mndri, arogan ti s i [295] necre stini, ns a nu trebuie s a v a ntov ar as i ti cu ei. Sunt mul ti care au o inim a cald a, care sunt altrui sti, se sacric as i care, dac a li sar cere, s i-ar da chiar s i via ta pentru a salva suete. Domnul Isus a v azut r aul s i binele din biseric as i a spus: L asa ti-le s a creasc a mpreun a pn a la seceri s. Nimeni nu trebuie s a e neghin a deoarece nu orice plant a din cmp este gru. Dac a adev arul ar cunoscut, cei care-i condamn care protesteaz a o fac pentru a lini sti o con stiin ta a, care se simte vinovat a. Chiar s i aceia care lupt a mpotriva st apnirii vr ajma sului au gre sit uneori sau au f acut r au. R aul domin a asupra binelui atunci cnd noi nu ne ncredem cu totul n Hristos s i nu l primim n auntrul nostru. Atunci ies la iveal a decien te care nu care lucreaz s-ar v adi dac a noi am avea acea credin ta a prin iubire s i cur a te ste suetul. Noi nu suntem obliga ti s a ne alegem ca prieteni pe aceia care resping dragostea lui Dumnezeu, care a fost dovedit a prin faptul c a L-a dat pe singurul S au Fiu pentru lumea noastr a, pentru ca oricine ve crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a (Ioan 3, 16). Aceia care l iubesc pe Dumnezeu nu si vor alege ca prieteni pe vr ajma sii lui Dumnezeu. S-a pus ntrebarea: S a-i ajut am pe cei necredincio si s i s a-i iubim pe cei care l ur asc pe Domnul? Prefera ti voi s a v a asocia ti cu cei nereligio si s i cei necredincio si, s i nu cu cei ce ascult a de poruncile lui Dumnezeu? Prefera ti s a v a desp ar ti ti de cei care l iubesc pe Dumnezeu s i s a v a a seza ti ct mai departe de sursa de

Studen tilor li se cere s a e conlucr atori cu Dumnezeu

261

lumin a? Voi dori ti s a men tine ti n biseric a o atmosfer a de cur a tie s s i credin ta i s a forma ti ni ste caractere bazate pe principii, precum lemnul cel tare. Cre stinii nu aleg s i nici nu cultiv a societatea celor necre stini. Dac a Domnul v-a dat o anumit a menire n lume, ca s i Iosif s i Daniel, atunci v a ve ti tine tare n mijlocul ispitelor. ns a n lumea noastr a nu ve ti g asi niciodat a un loc unde s a e prea mult a lumin a. Atunci, ct este de primejdios s a alege ti asocierea cu aceia care iubesc ntunericul mai mult dect lumina, dar nu vor s a vin a la [296] lumin a, ca s a nu le e mustrate faptele. The Review and Herald, 16 ianuarie, 1894. Pentru studiu suplimentar The Review and Herald, 30 august, 1894, Copil aria lui Isus. [297]

Cuvinte pentru studen ti


Fiecare suet este nconjurat cu o anumit a atmosfer a specic a individului. Aceast a atmosfer a poate plin a de malarie spiritual a, care este otr avitoare pentru principiile neprih anirii. ns a atunci cnd suntem n preajma altora, nu avem nevoie de zile sau s apt amni pentru a stabili dac a atmosfera are spiritul lui Hristos sau al lui Satana. Inuen ta tovar as ilor nu este niciodat a mai puternic a dect n perioada s colar a; ns a elevul sau studentul care vine la s coal a cu dorin ta serioas a de a un ajutor s i o binecuvntare pentru prietenii s ai va atent ca inuen ta sa s a e exercitat a n direc tia cea bun as i si va c auta tovar as i care i se vor al atura n cultivarea principiilor s i deprinderilor bune. Studen tii trebuie s a se simt a responsabili s a fac a din perioada s colar a un succes. Ei trebuie s a orienteze orice efort n direc tia cea bun a, pentru a nu-i dezam agi pe p arin tii lor sau pe aceia care i au n grij a, care muncesc din greu pentru a-i tine la s coal as i care sunt profund preocupa ti pentru binele lor prezent s i ve snic. Studen tii trebuie s a e con stien ti c a n dreptul lor se scrie un raport de care nu trebuie s a le e ru sine n ziua judec a tii. Un elev sau student care are grij a de comportamentul s au, care nu va leg anat la dreapta sau la stnga de inuen te gre site, va exercita o putere ce i constrnge pe cei care n s coal a simt pl acere s a- si arate independen ta s i s a se angajeze n sporturi nelegiuite, care nu se supun regulilor s i care umplu inimile profesorilor lor de ntristare s i descurajare. Via ta este o problem a de care ecare trebuie s a se ocupe n mod individual. Nimeni nu poate forma caracterul n dreptul altuia; ecare si decide propria soart a. Noi suntem instrumente libere, responsabile, ale lui Dumnezeu s i ecare trebuie s a lucreze pentru propria lui mntuire cu fric as i cutremur, n timp ce Dumnezeu lucreaz a n noi, dup a buna Lui pl acere, s i voin ta, s i nf aptuirea. [298] Studen tii pot face binele sau pot face r aul, ns a ce seam an a omul, aceea va s i secera. 262

Cuvinte pentru studen ti

263

Fiecare, n mod individual, suntem pu si la ncercare de Dumnezeu. Fiin tele cere sti sunt toate preg atite s a ajute orice suet care este atras de Domnul Hristos s i oricine l iube ste cu adev arat pe Domnul Isus va coopera cu uneltele cere sti, c autnd s a ndep arteze , josnicie s suetele de la ceea ce este nes abuin ta i frivolitate. Urma sii lui Hristos nu vor lucra de partea lui Satana pentru a sl abi credin ta n religia cea adev arat a, pentru a-i njosi pe al tii, crend n jurul lor o atmosfer a d aun atoare pentru moral s i caracter. ns a ne pare r au c a trebuie s a spunem c as i n s colile noastre sunt persoane cre stine doar cu numele. Nu trebuie s a stai prea mult n preajma acestor profesori ca s a- ti dai seama c a ei sunt agen ti prin care Satana lucreaz a cu succes. n s colile noastre sunt persoane care au o inim a stricat a, de si au o nf a ti sare pl acut a, s i care au succes n a fascina o anumit a categorie de oameni s i, nainte ca cei nechibzui ti s a e con stien ti de acest lucru, inuen ta acestor persoane le-a schimbat sentimentele s i le-a modelat dup a caracterele discutabile ale acestor persoane stricate. ns a aceia care poart a haina cre stinismului s i care sunt totu si c al auzi ti de modele s i obiceiurile lumii sunt oameni care i corup s i pe al tii din punct de vedere moral. Ei pretind a c auta comorile cere sti, ns a atmosfera de care este nconjurat suetul lor este nc arcat a de o mireasm a spiritual a de moarte s i ei ar trebui s a e evita ti de c atre aceia care vor s a se p astreze nentina ti de lume. Tinerii care au discern amnt pot vedea de ndat a ce fel de persoane sunt ace stia; c aci ei s tiu c a ace stia nu sunt asemenea lui Hristos. ns a va ng adui El oare ca ace stia s a-i e ca ni ste piedici? El are o carte care i descrie pe aceia care sunt de partea Domnului. Dac a el s tie c a via ta lor nu corespunde cu ceea ce nseamn a cre s evlavioas tinism, dac a e con stient de ceea ce nseamn a o via ta a, el va socotit r aspunz ator pentru lumina s i cuno stin ta pe care le are. El va r aspunz ator dac a face voia Domnului, pentru c a arat a lumii [299] s ce nseamn a cu adev arat o via ta i un caracter asemenea Domnului Hristos. Noi avem un vr ajma s puternic care nu numai c a ur as te orice omeneasc in ta a creat a dup a chipul lui Dumnezeu, ns a el ur as te cu cea mai mare nver sunare pe Dumnezeu s i pe singurul S au Fiu Domnul Isus Hristos. Cnd oamenii se predau ei n si si pentru a de ei ca sclavii lui Satana, el nu manifest a aceea si vr ajm as ie fa ta de cei care poart cea pe care o manifest a fa ta a Numele lui Hristos s i

264

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

se consacr a n slujba lui Hristos. Pe ace stia el i ur as te cu o ur a de moarte. El s tie c a l poate ntrista pe Domnul Hristos, aducndu-i pe ace stia sub puterea n sel aciunilor lui, f acndu-le r au, sl abindu-le credin ta s i f acndu-i incapabili de a-I sluji lui Dumnezeu a sa cum le cere C apitanul lor, Domnul Isus Hristos. Satana este ng aduitor s i i las a n pace pe cei care sunt sclavi s i trag la carul s au, pentru c a ei i sunt captivi de bun a voie; ns a vr ajm as ia lui este strnit a atunci cnd mesajul ndur arii lui Dumnezeu ajunge la cei care i sunt robi s i caut a s a se smulg a de sub puterea lui pentru a-L putea urma pe adev aratul P astor. Atunci el ncearc a s a i lege s i cu alte lan turi pentru a-i tine captivi. Lupta dintre om s i Satana ncepe atunci cnd cel captiv ncepe s a se zbat a n jug s i s a doreasc a cu ardoare s a e liber; c aci atunci agentul omenesc devine conlucr ator de Domnul Hristos. Atunci, cu in tele cere sti, iar credin ta se aga ta acela care este mai puternic dect bra tul narmat al omului l ajut a pe om, iar bietul prizonier este nt arit de Duhul Sfnt pentru a- si ob tine libertatea. Dumnezeu are o dragoste profund as i sincer a pentru ecare membru al familiei omene sti; nimeni nu este uitat, nimeni nu este l asat f ar a ajutor s i am agit pentru a biruit de vr ajma sul. Si dac a cei care s-au nrolat n o stirea lui Hristos si vor pune ntreaga arm atur a a lui Dumnezeu s i o vor purta, ei vor preg ati ti mpotriva tuturor atacurilor vr ajma sului. Cei care doresc cu adev arat s a e nv a ta ti de Dumnezeu s i s a mearg a pe calea Lui au f ag aduin ta sigur a c a, dac a ei simt c a le lipse ste n telepciunea s i o cer de la Dumnezeu, [300] El le-o va da cu mn a larg as i nu i va oc ar. Apostolul spune: Dar , f s-o cear a cu credin ta ar a s a se ndoiasc a deloc; pentru c a cine se ndoie ste, seam an a cu valul m arii, tulburat s i mpins de vnt ncoace s i ncolo. Un astfel de om s a nu se a stepte s a primeasc a ceva de la Domnul, c aci este un om nehot art s i nestatornic n toate c aile s sale (Iacov 1, 6-8). Dumnezeu si tine ecare f ag aduin ta i nu l putem dezonora mai mult dect punnd acest lucru sub semnul ntreb arii s i ezitnd, cernd f ar a s a credem c a primim s i exprimndune ndoiala n cuvinte. Dac a nu primi ti de ndat a ceea ce a ti cerut, v a ve ti sup ara s i ve ti da fru liber necredin tei? Crede ti; crede ti c a Dumnezeu va face exact ce a promis. Continua ti s a v a n al ta ti cererile s i veghea ti, lucra ti s i a stepta ti. Lupta ti lupta cea bun aa credin tei. Spune ti n inima voastr a: Dumnezeu m-a invitat s a vin.

Cuvinte pentru studen ti

265

El mi-a ascultat rug aciunea. El Si-a dat cuvntul c a m a va primi s i si va ndeplini f ag aduin ta. M a pot ncrede n Dumnezeu; pentru c a El m-a iubit att de mult, c a a dat pe singurul S au Fiu s a moar a pentru mine. Fiul lui Dumnezeu este Mntuitorul meu. Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. Dac a voi, care sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru ceresc va da El nsu si Duhul Sfnt celor care i-L cer? Tinerii care vin s i si continu a via ta s colar a, avnd adev aratul obiectiv n fa ta lor, nu vor nostalgici sau descuraja ti. Ei nu vor nelini sti ti sau ngrijora ti, ne stiind ce trebuie s a fac a. Ei vor avea o singur a tint a n aten tie, s i anume aceea de a b arba ti s i femei principiali, care trebuie s a se conformeze standardului lui Dumnezeu, care trebuie s a e de folos oamenilor s i care s a aduc a slav a lui Dumnezeu. Ei nu vor privi timpul petrecut la s coal a caun timp pentru c autarea de pl aceri, distrac tii proste sti sau n azbtii, ci se vor str adui s a foloseasc a la maximum ocaziile s i privilegiile date de Dumnezeu pentru a nu- si dezam agi nici p arin tii s i nici profesorii s i pentru a nu-L ntrista pe Dumnezeu s i in tele cere sti. Este un lucru solemn s a mori, ns a este un lucru s i mai solemn s a tr aie sti s i s a- ti formezi un caracter care s a te calice pentru a intra n [301] s coala din cur tile cere sti. Noi locuim pe p amntul unui vr ajma ss i ne putem a stepta la greut a ti s i lupte. Va trebui ca tinerii s a e capabili s a ndure greut a tile ca ni ste buni osta si ai Domnului Isus Hristos. Nu este spre binele lor s a le u sur am s i s a le netezim complet c ararea, m ct este de necesar s aprovizionndu-i cu bani, f ar a s a-i nv a ta a practice t ag aduirea de sine s i economia. Cnd un tn ar se hot ar as te n inima sa c a vrea s a ob tin a o educa tie, el trebuie s a chibzuiasc a cu aten tie care este motivul pentru care dore ste s a mearg a la s coal a. El ar trebui s a se ntrebe: Cum a s putea s a-mi folosesc cel mai bine timpul pentru a culege toate beneciile posibile din oportunit a tile s i privilegiile care mi se ofer a? mi voi pune eu toat a arm atura pe care mi-a dat-o Dumnezeu prin darul de Duhul Sfnt, unicului S au Fiu? mi voi deschide eu inima fa ta astfel nct ecare facultate s i energie pe care mi le-a ncredin tat Dumnezeu s a poat a trezite? Eu sunt proprietatea lui Hristos s i sunt angajat n serviciul S au. Eu sunt un ispravnic al harului S au.

266

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

De si, dup a judecata ta omeneasc a, unii din cei care pretind c a sunt cre stini nu ntrunesc m asura ta n privin ta caracterului cre stin, incontu nu ar trebui s a ntristezi inima lui Hristos, tr aind o via ta secvent a; c aci s i al tii vor inuen ta ti de c aile tale gre site. Tu lup ti pentru cununa vie tii s i nu ar trebui s a i mul tumit cu un standard sc azut. Domnul nu accept a o lucrare pe jum atate; n lucrarea lui Dumnezeu, nu trebuie s a existe nendemnare din partea ta. Nu te ncrede n tine nsu ti, ci pred a- ti voin ta, ideile s i c aile tale lui Dumnezeu s i f a numai voia Lui. Tr aie ste pentru a pe plac Aceluia care a socotit c a ai o att de mare valoare, nct a dat pe Domnul Isus, unicul S au Fiu, spre a te mntui de p acatele tale. Prin meritele Sale, tu po ti primit. n via ta s colar a, s a ai ntotdeauna naintea ta gndul c a ceea ce merit a s a e f acut trebuie f acut bine. S a depinzi de Dumnezeu pentru n telepciune, ca s a nu descurajezi nici un suet n facerea [302] binelui. Lucreaz a mpreun a cu Hristos pentru a atrage suetele la El. ns a nu va bine pentru tine ca, n timp ce condamni la al tii gre lucrurile f acute pe jum atate, n timp ce le sco ti n eviden ta selile, tu nsu ti s a faci acelea si gre seli pe care le fac s i ei pentru c a nu te-ai a sezat de partea drept a tii s i a credincio siei. Chiar dac a regulile s i regulamentele par inutil de severe, supune-te lor; c aci s-ar putea s a gre se sti n experien ta ta. F a orice lucru ct mai bine n tot ceea ce ntreprinzi. Domnul Isus este Mntuitorul t au s i trebuie s a te bizui pe El, pentru a te ajuta zi de zi ca s a nu semeni neghin a, ci s amn ta cea bun a a mp ar a tiei. Ochiul este lumina trupului; dac a ochiul t au este s an atos, tot trupul t au va plin de lumin a, dar dac a ochiul t au este r au, tot trupul t au va plin de ntuneric (Matei 6, 22.23). Ca elev, trebuie s a nve ti s a vezi s i cu mintea, nu numai cu ochii. Trebuie s a ti educi modul de a gndi, pentru a nu slab s i inecient. Tu trebuie s a te rogi pentru c al auzire s i s a- ti predai via ta Domnului. Trebuie s a ti nchizi de orice nes s inima fa ta abuin ta i orice p acat s i s ao tii deschis a cereasc pentru orice inuen ta a. Trebuie s a folose sti ct mai bine ocaziile s i timpul pentru a- ti dezvolta un caracter simetric. Distrac tia, nes abuin ta s i indolen ta nu pot ntre tinute ca oaspe ti ai t ai dac a vei copia modelul, pe Domnul Isus Hristos, s i vei ajunge zi de zi tot mai n telept, pe m asur a ce vei face tot ce po ti pentru a mntuit.

Cuvinte pentru studen ti

267

Tineri studen ti, via ta noastr a nu poate condus a de impuls, f ar a a se dovedi un e sec total. Nu v a pute ti urma nclina tiile re sti f ar aa , merge avea parte de o mare pierdere. Dac a vre ti s a ti n siguran ta ti pe calea Domnului. Priceperea voastr a trebuie cur a tit as i ranat a; trebuie s a lucra ti conform planului lui Dumnezeu sau ve ti e sua s i nu ve ti avea succes. Tot timpul trebuie s a cre ste ti s i s a nainta ti n . Nu ve cuno stin ta ti putea face nimic acceptabil n via ta s colar a dac a nu sunte ti ordona ti s i calcula ti. Lucrul f acut la ntmplare conduce la e cu siguran ta sec. Voi trebuie s a studia ti cu aten tie chestiunea distrac tiilor. ntreab ate pe tine nsu ti: Care este inuen ta distrac tiilor asupra min tii s i [303] caracterului s i asupra lucr arii pe care o am de f acut? ntreab a-te pe tine nsu ti: Ce nrurire are chestiunea distrac tiilor asupra vie tii mele religioase, asupra caracterului meu de cre stin? n urma jocurilor la care participi, te po ti angaja n rug aciune s i n slujirea lui Dumnezeu? Te ajut a ele s a investe sti tot att de mult zel s i seriozitate n lucrarea Domnului pe ct pui n jocurile la care participi? Oare nu cumva aceste jocuri ti-au absorbit interesul, nct ai ajuns s a nu i n stare s a- ti mai faci lec tiile cu toat a seriozitatea? Cine trebuie s a aib a suprema tia slujirea lui Dumnezeu sau slujirea eului? Fie ca ecare elev s i student s a examineze cu grij a terenul pe care st a. Iubi ti tineri, voi v a hot ar ti acum destinul ve snic. Trebuie s a face ti un efort st aruitor n via ta voastr a cre stin a dac a dori ti s a v a forma ti un caracter des avr sit. Va spre pieirea voastr a ve snic a dac a religioas ve ti avea o experien ta a pueril a, slab a, nedezvoltat a. Voi trebuie s a ti des avr si ti n El. Astfel dar, a sa cum L-a ti primit pe Hristos Domnul, a sa s as i umbla ti n El. Aceasta nseamn a c a trebuie s a studia ti via ta lui Hristos. Trebuie s a o studia ti mult mai serios dect studia ti lucrurile vremelnice, cu att mai mult cu ct interesele ve snice sunt mai importante dect cele trec atoare. Dac a aprecia ti valoarea s i caracterul sacru al lucrurilor ve snice, v a ve ti consacra toat a priceperea, toat a energia rezolv arii acelei probleme de care depinde soarta voastr a ve snic a; c aci orice alte interese p alesc s i nu au nici o valoare n compara tie cu aceea. Ave ti modelul, pe Domnul Isus Hristos; c alca ti pe urmele Lui ca s a ti n stare s a ndeplini ti orice lucrarea la care v a va chema , dup El. Ve ti nr ad acina ti s i zidi ti n El, nt ari ti prin credin ta a

268

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

turile care v-au fost date s nv a ta i sporind n ele cu mul tumiri c atre Dumnezeu (Coloseni 2, 7). Nu trebuie s a te sim ti rob, ci u al lui Dumnezeu; c aci ai fost onorat, socotindu-te de o valoare att de mare, nct a pl atit un pre t de r ascump arare innit pentru tine. [304] Domnul Isus spune: Nu v a numesc robi;.... ci v-am numit prieteni. Cnd ve ti aprecia minunata Lui iubire, dragostea s i mul tumirea vor n inima voastr a ca un izvor de bucurie. Nu ng adui ti lingu sirea nici m acar n via ta voastr a religioas a. Lingu sirea este un me ste sug prin care Satana minte pentru a n sela s i a-l face pe om s a se ume de mndrie, nutrind gnduri mari cu privire la sine nsu si. Lua ti seama ca nimeni s a nu v a fure cu lozoa s i cu o am agire de sart a, dup a datina oamenilor, dup a turile ncep nv a ta atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos (Coloseni 2, 8). Lingu sirea a fost hrana cu care au fost hr ani ti mul ti dintre elevii s i studen tii no stri; iar cei care l audau s i lingu seau credeau c a fac bine; ns a ei f aceau r au. Lauda, lingu sirea s i ng aduin ta au constituit mijlocul prin care Satana a condus suete pre tioase pe c ar ari gre site mai mult dect oricare alt a inven tie de-a lui. Lingu sirea este una din practicile lumii, dar ea nu a fost una dintre metodele de lucru ale Domnului Hristos. Prin lingu sire, bietele in te omene sti ajung s a cread a c a sunt eciente s i valoroase s i ncep s a se ume de mndrie n mintea lor reasc a. Ele ajung intoxicate de ideea c a ar mai capabile dect sunt n realitate s i astfel experien ta lor religioas a se dezechilibreaz a. Dac a nu vor sc apa ti de aceste n sel aciuni prin providen ta lui Dumnezeu s i dac a nu vor nv a ta ABC-ul religiei n s coala lui Hristos, ei si vor pierde suetele. Mul ti tineri au fost lingu si ti, spunndu-li-se c a iscusin ta lor este un dar natural, cnd, de fapt, abilitatea pe care tn arul crede c ao are se poate c stiga numai prin instruire serioas as i cultur a, nv a tnd blnde tea s i smerenia lui Hristos. Considernd c a are talente naturale, el nu- si mai pune mintea la lucru pentru a- si nv a ta lec tiile; s i nainte de a con stient de acest lucru, el este deja prins n cursa lui Satana. Dumnezeu ng aduie ca el s a e atacat de vr ajma sul pentru a- si putea n telege propria sl abiciune. El ng aduie ca acesta s a fac a gafe mari s i s a ajung a s a e umilit n mod dureros. ns a, cnd acesta [305] sufer a grozav datorit a sl abiciunii sale, nu trebuie judecat cu asprime.

Cuvinte pentru studen ti

269

Acesta este timpul cnd, mai mult dect oricnd, are nevoie de un sf atuitor priceput, de un prieten adev arat care are discern amnt. Acesta este momentul cnd are nevoie de un prieten care este condus de Duhul lui Dumnezeu, care s a se poarte cu r abdare s i s a nal te suetul dobort. Acesta nu trebuie ridicat prin intermediul lingu sirii. Nimeni nu este autorizat s a otr aveasc a vreun suet cu aceast a otrav a n sel atoare a lui Satana. Mai degrab a, suetul trebuie condus spre primele trepte ale sc arii s i picioarele sale care se clatin a trebuie a sezate pe treapta cea mai de jos a progresului. Petru spune: Uni ti cu credin ta voastr a fapta; cu fapta, cuno stin ta; cu cuno stin ta, nfrnarea; cu nfrnarea, r abdarea; cu r abdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fra ti; cu dragostea de fra ti, iubirea de oameni. C aci dac a ave ti din bel sug aceste lucruri n voi, ele nu v a vor l asa s a ti nici lene si, nici a Domnului nostru Isus neroditori n ce prive ste deplina cuno stin ta Hristos (2 Petru 1, 5-8). Fie ca cel care este gre sit s a e ncurajat s a urce treapt a cu treapt a, pas cu pas. Efortul s-ar putea s a-i produc a durere, ns a va , de departe, cea mai bun a lec tie pe care a nv a tat-o vreodat a; c aci astfel el va deveni con stient de propria lui sl abiciune s i va n stare n viitor s a evite gre selile trecutului. Cu ajutorul unor sf atuitori n telep ti, nfrngerea lui va transformat a n victorie. ns a nimeni s a nu nceap a din partea de sus a sc arii. Ci ecare s a nceap a cu treapta cea mai de jos s i s a urce treapt a cu treapt a, cu ajutorul Domnului Hristos, ag a tndu-se de Hristos s i ajungnd pn a la statura lui Hristos. Aceasta este singura cale de a nainta spre cer. Nimic s a nu distrag a aten tia de la marea lucrare pe care o avem de f acut. Gndurile, priceperea, iscusin ta puterii creierului, toate s a e puse la lucru n studiul Cuvntului s i al voin tei lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru toate darurile cele bune pe care le-a ncredin tat oamenilor. n lucrarea de zidire a mp ar a tiei Sale, noi putem folosi toate darurile s i capacit a tile date nou a de Dumnezeu cu tot atta credincio sie s i seriozitate ca s i Daniel n Babilon, cnd a fost g asit de oameni s credincios n toate datoriile sale fa ta i loial Dumnezeului [306] s au. Dumnezeu dore ste s a vad a n oameni mai mult tact, mai mult a dect s-a crezut c iscusin ta a este necesar. Este nevoie de o gndire ascu tit a, sn tit a, s i o lucrare plin a de n telepciune pentru a contracara planurile ingenioase ale lui Satana. Chemarea este pentru un

270

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

standard mai nalt s i un efort mai sfnt, mai hot art, mai plin de sacriciu de sine, spre a depus n lucrarea Domnului. Tinerii no stri trebuie educa ti n vederea acestui standard nalt, pentru a n telege c a pentru ei si decid acum destinul ve snic. Nu exist a nici o siguran ta nimeni, n afar a de aceea de a avea n inim a adev arul a sa cum este el n Hristos Isus. Acesta trebuie s adit n inim a prin Duhul Sfnt. Multe lucruri din cele care acum sunt numite religie vor disp area cnd vor ncepe atacurile lui Satana. Nimic n afar a de adev ar nu va r amne n picioare n telepciunea care vine de sus, care va sn ti suetul. Nimeni s a nu- si nchipuie c a ng aduin ta de sine este religie. Egoismul s a nu e r asf a tat. Tinerii s a e nv a ta ti s a- si tin a n fru dorin tele s i s a evite extravagan ta n folosirea mijloacelor pe care le au. Fie ca to ti s a priveasc a la Domnul Isus, s a contemple caracterul S au s i s a mearg a pe urmele pa silor S ai. C aci n El locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El, care este Capul oric arei domnii s i st apniri. (Coloseni 2, 9.10). [307] Instructorul tineretului, May 3, 10, 17, 24 mai, 1894.

Studia ti Biblia pentru voi n siv a


Nu permite ti nim anui s a gndeasc a n locul vostru, s a studieze tura n locul vostru, s a se roage n locul vostru. Aceasta este nv a ta pe care trebuie s a o lu am la inim a n ecare zi. Mul ti dintre voi ave ti convingerea c a pre tioasa comoar a a mp ar a tiei lui Dumnezeu s i a Domnului Isus Hristos se a a n Biblia pe care o tine ti n mini. Voi s ti ti c a nici o comoar a p amnteasc a nu se ob tine f ar a un efort st aruitor. Cum v a a stepta ti s a n telege ti comorile Cuvntului lui Scripturile? Dumnezeu f ar a s a cerceta ti cu srguin ta Este bine s i drept s a citi ti Biblia; ns a datoria voastr a nu se sfrs e ste acolo; c aci voi trebuie s a-i cerceta ti paginile pentru voi n siv a. Cunoa sterea de Dumnezeu nu se poate dobndi f ar a efort mintal, f ar a rug aciune pentru n telepciune, pentru ca s a pute ti separa grul curat al adev arului de pleava prin care oamenii s i Satana au reprezentat turile referitoare la adev gre sit nv a ta ar. Satana s i confedera tia sa de agen ti omene sti s-au str aduit s a amestece pleava minciunii cu grul comoara ascuns adev arului. Noi trebuie s a c aut am cu st aruin ta as i n telepciunea cereasc a, pentru a putea distinge inven tiile omene sti de poruncile divine. Duhul Sfnt va da ajutor aceluia care caut a dup a marile s i pre tioasele adev aruri legate de planul mntuirii. Vreau s a ntip aresc bine n mintea tuturor c a lectura ocazional a a Bibliei nu este sucient a. Noi trebuie s a cercet am, s i aceasta nseamn a s a facem tot ce implic a acest cuvnt. A sa cum minerul exploreaz a cu toat a ardoarea p amntul, spre a-i descoperi venele de aur, la fel s i voi trebuie s a explora ti Cuvntul lui Dumnezeu pentru a g asi comoara ascuns a pe care Satana a ncercat att de mult s a o ascund a de om. Domnul spune: Dac a cineva vrea s a fac a voia Lui, va ajunge s a tura. (Ioan 7, 17). cunoasc a nv a ta Cuvntul lui Dumnezeu este adev ar s i lumin as i trebuie s a e o candel a pentru picioarele tale, o c al auz a pentru ecare pas pe c ararea spre por tile cet a tii lui Dumnezeu. Din acest motiv, Satana a f acut eforturi disperate pentru a pune piedici pe c ararea care a fost trasat a [308] pentru cei r ascump ara ti ai Domnului. Voi nu trebuie s a veni ti cu 271

272

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

propriile voastre idei la Biblie s i s a face ti din p arerile voastre un centru n jurul c aruia s a graviteze adev arul. Trebuie s a v a l asa ti la u sa investiga tiei ideile voastre personale s i, cu inimile umile, supuse, cu eul ascuns n Hristos, cu rug aciune serioas a s a c auta ti n telepciune mntul c de la Dumnezeu. S a ave ti sim ta a trebuie s a cunoa ste ti voia descoperit a a lui Dumnezeu, pentru c a aceasta prive ste soarta noastr a ve snic a. Biblia este o c al auz a care v a ajut a s a g asi ti calea spre via ta ve snic a. Voi trebuie s a dori ti mai presus de orice s a cunoa ste ti voia s i c aile Domnului. Voi nu trebuie s a cerceta ti cu scopul de a interpreta, ca astfel nct s a v a sus tine ti propriile voastre teorii; c aci Cuvntul lui Dumnezeu declar a c a cine r ast alm ace ste Scriptura o face spre propria lui pierzare. Trebuie s a v a elibera ti de orice prejudec a ti s i s a veni ti cu un spirit de rug aciune la studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Marea gre seal a a Bisericii Romane const a n faptul c a interpreteaz a Biblia n lumina p arerilor p arin tilor biserice sti. P arerile acestora sunt considerate infailibile, iar demnitarii bisericii sus tin c a este dreptul lor exclusiv s a-i fac a pe al tii s a cread a a sa cum cred ei s i s a foloseasc a for ta pentru a constrnge con stiin ta. Cei care nu sunt de acord cu ei sunt socoti ti eretici. ns a nu astfel trebuie interpretat Cuvntul lui Dumnezeu. Acesta trebuie s a stea pe propriile lui merite ve snice, s a e citit ca ind Cuvntul lui Dumnezeu, s a e ascultat ca ind glasul lui Dumnezeu care proclam a voia Lui poporului. Voin ta s i glasul omului m arginit nu trebuie socotite ca ind glasul lui Dumnezeu. Biblia cea binecuvntat a ne ofer a o cunoa stere a marelui plan al mntuirii s i ne arat a ec aruia personal cum putem avea via ta ve snic a. Cine este autorul C ar tii? Isus Hristos. El este Martorul Credincios s i El spune despre Sine: Le-am dat via ta ve snic a; ei nu vor primi niciodat as i nici un om nu i va smulge din mna Mea. Biblia trebuie s a ne arate calea c atre Hristos, iar n Hristos este descoperit a [309] via ta ve snic a. Domnul Isus le-a spus iudeilor s i acelora care d adeau n aval a n jurul Lui n marile mul timi: Cerceta ti Scripturile. Evreii aveau cuvntul n Vechiul Testament, ns a ei l-au amestecat att de mult cu p areri omene sti, nct adev arurile acestuia au fost misticate, de om a fost ascuns iar voia lui Dumnezeu fa ta a. Si n acest veac torii religio nv a ta si ai poporului urmeaz a exemplul acestora.

Studia ti Biblia pentru voi n siv a

273

De si iudeii aveau Scripturile care d adeau m arturie despre Domnul Hristos, ei nu erau n stare s a l vad a pe Domnul Hristos n Scripturi; s i de si noi avem Vechiul s i Noul Testament, oamenii r ast alm acesc Scripturile pentru a ocoli adev arurile acestora; s i, n felul , ca s cum t alm acesc Scripturile, ei nva ta i fariseii, obiceiuri s i tradi tii omene sti n locul poruncilor lui Dumnezeu. n vremea Domnului Hristos, conduc atorii religio si au prezentat att de multe idei ome tura Lui ajunsese s ne sti n fa ta poporului, nct nv a ta a e cu totul de teoriile s opus a fa ta i practicile lor. Predica de pe munte a Dom turile pline de ndrept nului Isus a contrazis efectiv nv a ta a tire de sine ale c arturarilor s i fariseilor. Ei L-au reprezentat att de gre sit pe Dumnezeu, nct El era privit ca un judec ator aspru, incapabil de mil a, ndurare s i dragoste. Ei prezentau n fa ta poporului la nesfr sit reguli s i tradi tii despre care spuneau c a vin de la Dumnezeu, cnd, de fapt, ei nu- si ntemeiau autoritatea pe un A sa zice Domnul. De si sus tineau c a l cunosc pe adev aratul Dumnezeu s i I se nchin a Lui, ei l reprezentau cu totul gre sit; iar caracterul lui Dumnezeu, a sa cum a fost reprezentat de c atre Fiul S au, a constituit un subiect original, un dar nou pentru lume. Domnul Hristos a f acut eforturi mari spre a ndep arta reprezent arile eronate ale lui Satana, pentru a putea reface ncrederea omului n dragostea lui Dumnezeu. El l-a nv a tat pe om s a se adreseze Conduc atorului suprem al Universului prin noul nume Tat al nostru. Acest nume semnic a adev arata Lui rela tie cu noi, iar cnd este rostit cu sinceritate de buzele omene sti, este ca o muzic a pentru urechile lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne conduce c atre tronul lui Dumnezeu pe o cale nou as i vie, pentru a de noi. ni-L prezenta n dragostea Sa p arinteasc a fa ta [310] The Review and Herald, 11 septembrie, 1894.

Lucrarea s i educa tia


Ne-am gndit mult, zi s i noapte, la s colile noastre. Cum vor tura care vor date administrate? Care vor educa tia s i nv a ta tinerilor? Unde va a sezat a Scoala noastr a Biblic a din Australia? Azi-noapte la ora 1, m-am trezit cu o grea povar a pe suetul meu. Subiectul educa tiei mi-a fost prezentat n diferite aspecte, prin multe ilustra tii s i f acndu-se specica tii directe, acum asupra unui punct, iar apoi asupra altuia. Simt, ntr-adev ar, c a avem multe de nv a tat. Suntem ne stiutori n privin ta multor lucruri. Scriind s i vorbind despre via ta lui Ioan Botez atorul s i via ta Domnului Hristos, am ncercat s a prezint ceea ce mi-a fost prezentat de s i mie cu privire la educa tia tinerilor no stri. Avem obliga tia fa ta Dumnezeu de a studia acest subiect cu sinceritate; c aci este vrednic de a examinat ndeaproape, critic, sub toate aspectele. Despre Ioan Botez atorul, Domnul Hristos a spus: Dintre cei n ascu ti din femeie nu s-a ridicat nici unul mai mare dect el. Acest profet a fost condus de Duhul n pustie, departe de inuen tele rele ale cet a tii, pentru a tur dobndi o educa tie care s a-l fac a n stare s a primeasc a nv a ta a de la Dumnezeu, s i nu de la c arturarii cei nv a ta ti. El nu trebuia s a e turile, obiceiurile legat de rabini; cu ct cuno stea mai pu tin nv a ta s i tradi tiile lor, cu att putea Domnul s a-i impresioneze mintea s i inima mai u sor s i s a-i dea adev arul modelator care trebuia s a e dat turile c poporului, pentru a preg ati calea Domnului. nv a ta arturarilor s i fariseilor aveau un asemenea caracter, nct ndep artau poporul de la adev arul nealterat care avea s a e prezentat de c atre Marele tor, atunci cnd Acesta avea s nv a ta a-Si nceap a misiunea. Singura de n adejde a poporului era s a- si deschid a inimile s i min tile fa ta lumina trimis a din ceruri prin acest profet, nainte-merg atorul lui [311] Hristos. Aceste lec tii sunt pentru noi. Aceia care pretind a cunoa ste adev arul s i a n telege marea lucrare ce trebuie f acut a n acest timp trebuie s a se consacre ei n si si lui Dumnezeu, trup, suet s i spirit. Inima, mbr ac amintea, limbajul, n toate aspectele, trebuie s a e diferite 274

Lucrarea s i educa tia

275

de modele s i practicile lumii. Ei trebuie s a e un popor deosebit s i sfnt. Nu hainele i fac s a e deosebi ti, ci, din cauz a c a sunt un popor deosebit s i sfnt, ei nu pot purta nsemnele asem an arii cu lumea. Ca popor, noi trebuie s a preg atim Calea Domnului. Orice frntur a din capacit a tile date nou a de Dumnezeu trebuie pus a la lucru, pentru a preg ati poporul dup a placul lui Dumnezeu, dup a modelul Lui de spiritualitate, pentru a putea sta n picioare n aceste vremuri m are te de preg atire; s i n inimile care iubesc lumea, se poate ridica cazul meu ntrebarea: Ce este ve snicia pentru noi? Cum va face fa ta judec a tii de cercetare? Care vor soarta s i locul meu? Mul ti dintre cei care cred c a merg spre ceruri sunt orbi ti de lume. Ideile lor cu privire la educa tia s i disciplina religioas a sunt vagi, bazndu-se numai pe probabilit a ti; sunt mul ti care nu au o n adejde real a, care si asum a riscuri mari, f acnd tocmai acele lucruri pe care Domnul Hristos le-a spus s a nu le fac a, n mncare, b autur as i mbr ac aminte, legndu-se de lume pe multiple c ai. Ei au nc a de nv a tat lec tia spiritual a att de esen tial a pentru cre sterea spiritual a, s i anume de a ie si din lume s i de a se desp ar ti de ea. Inima este mp ar tit a, mintea reasc a tnje ste cu ardoare s a e asemenea lumii pe att de multe c ai, nct distinc tia de lume de abia dac fa ta a se recunoa ste. Banii, banii lui Dumnezeu sunt cheltui ti pentru a avea o nf a ti sare asem an atoare celei a lumii; experien ta religioas a este contaminat a de lucruri lume sti; s i dovada uceniciei-asem anarea cu Hristos prin t ag aduire de sine s i purtarea crucii nu se poate vedea de cei din lume s i de c atre universul ceresc. n aceast a tar a, Satana s-a ntronat n cea mai izbitoare manier a, pentru a-i tine sub control pe oamenii de la conducerea na tiunii. [312] Educa tia pe care ace stia au primit-o nc a din copil arie este gre sit a. Multe lucruri considerate esen tiale au un efect v at am ator asupra d poporului. Multele s arb atori au avut o inuen ta aun atoare asupra min tilor tinerilor, efectul lor este demoralizator pentru conducere s i ele sunt cu totul opuse voii lui Dumnezeu. Ele au tendin ta de a ncuraja ncntarea articial a, dorin ta dup a distrac tie. Oamenii sunt f acu ti s a iroseasc a timp pre tios, care ar putea folosit n lucru util pentru a- si putea sus tine familiile n mod cinstit s i a putea f ar a datorii. Pasiunea pentru distrac tii s i risipirea banilor la curse de cai, pe pariuri sau alte lucruri asem an atoare m aresc s ar acia din tar as i adncesc mizeria, care este rezultatul sigur al acestui fel de educa tie.

276

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Niciodat a nu se va putea da tinerilor o educa tie corespunz atoare n aceast a tar a sau n orice alt a tar a, dac a nu sunt tinu ti departe de ora se. Obiceiurile s i practicile din ora se fac ca min tile tinerilor s a nu e preg atite pentru primirea adev arului. Consumarea de b auturi alcoolice, fumatul s i jocurile de noroc, cursele de cai, mersul la tea care se acord tru, marea importan ta a s arb atorilor toate acestea constituie un soi de idolatrie, un sacriciu adus pe altarele idolilor. Dac a oamenii aleg s a mearg a la lucrul lor obi snuit n zilele de s arb atoare, ei sunt considera ti tic alo si s i lipsi ti de patriotism. Domnul nu poate slujit n acest fel. Cei care nmul tesc zilele pentru pl aceri s i distrac tii i sprijin a, de fapt, pe vnz atorii de b auturi alcoolice s i iau de la cei s araci chiar acei bani care ar putea folosi ti pentru a procura hran as i mbr ac aminte pentru copiii lor, chiar acei bani care, dac a ar folosi ti cu economie, s-ar dovedi curnd utili pentru familiile lor. Despre aceste rele putem vorbi doar n treac at. Nu este un plan potrivit acela de a a seza cl adirile s colilor acolo unde studen tii vor avea mereu n fa ta ochilor practicile gre site care le-au modelat educa tia pe parcursul vie tii lor, mai mult sau mai pu tin timp. Aceste s arb atori, cu toate urm arile lor rele, aduc de dou azeci [313] de ori mai mult a nenorocire dect bine. ntr-o mare m asur a, respectarea acestor zile este ntr-adev ar obligatorie. Chiar persoanele care au fost cu adev arat convertite socotesc c a este greu s a se ndep arteze de aceste obiceiuri s i practici. Dac a de cteva mile de acestea, s colile ar a sezate n ora se sau la distan ta va foarte greu de contracarat inuen ta educa tiei anterioare pe care elevii s i studen tii au primit-o n privin ta acestor s arb atori s i a practicilor legate de ele, cum ar cursele de cai, pariurile s i premiile. ns a s i atmosfera din aceste ora se este plin a de boal a otr avitoare. Nu se respect a libertatea de ac tiune a individului; timpul omului nu este privit ca apar tinndu-i lui nsu si; de la el se a steapt a s a fac a ceea ce fac al tii. Dac as colile noastre ar a sezate ntr-unul din aceste ora se sau doar la cteva mile de acestea, va nevoie de mpotrivire de distrac continu a mpotriva inuen tei de acolo. Dedicarea fa ta tii s i respectarea multor zile de s arb atoare dau mult de lucru instan telor judec atore sti, func tionarilor s i judec atorilor, m aresc s ar acia s i mizeria care nu ar trebui s a creasc a. Toate acestea constituie o fals a educa tie. Va trebui s a ajungem s a s socotim de cuviin ta a ne ntemeiem s colile n afara ora selor, departe

Lucrarea s i educa tia

277

de ele s i totu si nu att de departe nct s a nu putem tine leg atura cu ele, s a le facem s i s a l as am lumina s a str aluceasc a n mijlocul ntunericului moral. Elevii s i studen tii trebuie a seza ti n locuri s i mprejur ari din cele mai favorabile, pentru a putea contracara mult din educa tia pe care au primit-o nainte. Familii ntregi au nevoie de o schimbare complet a a obiceiurilor s i ideilor lor, nainte de a putea adev ara ti reprezentan ti ai Domnului Isus Hristos. Si, ntr-o mare m asur a, copiii care trebuie s a primeasc a educa tie n s colile noastre ar face progrese mult mai mari dac a ar desp ar ti ti de cercul familiei n care au primit o educa tie att de gre sit a. S-ar putea s a e necesar ca unele familii s a se a seze n locuri unde si pot tine acas a copiii, f ar a a trebui s a plece de acas a s i astfel s a fac a economie de bani, ns a n multe cazuri acest lucru se va dovedi mai degrab a o piedic a dect o binecuvntare pentru copiii lor. Oamenii din aceast a tar a pre tuiesc att de pu tin importan ta [314] dobiceiurilor de h arnicie, iar copiii nu sunt nv a ta ti s a lucreze cu adev arat, n mod serios. Acest lucru trebuie s a constituie o parte a educa tiei care trebuie dat a tinerilor. Dumnezeu a dat o ocupa tie lui Adam s i Evei. Edenul a fost s coala torul lor. Ei au fost primilor no stri p arin ti, iar Dumnezeu a fost nv a ta nv a ta ti cum s a lucreze p amntul s i cum s a poarte de grij a lucrurilor pe care Domnul le s adise n gr adin a. Ei nu au socotit c a munca este njositoare, ci c a este o mare binecuvntare. Lucrul f acut cu srguin ta s i h arnicie era o pl acere pentru Adam s i Eva. C aderea lui Adam a schimbat ordinea lucrurilor; p amntul a fost blestemat, ns a decretul dat c a omul avea s a- si m annce pinea n sudoarea frun tii sale s nu a fost dat ca un blestem! Prin credin ta i n adejde, munca avea s a e o binecuvntare pentru urma sii lui Adam s i ai Evei. Planul lui Dumnezeu nu a fost ca omul s a nu aib a niciodat a ceva de f acut. Dar, cu ct se adnce ste mai mult blestemul p acatului, cu att mai mult este schimbat a ordinea stabilit a de Dumnezeu. Povara muncii apas a cu greu asupra unei anumite categorii, ns a blestemul lenevirii este asupra multora care de tin banii lui Dumnezeu, s i toate acestea datorit a ideii gre site c a banii sporesc valoarea moral a a oamenilor. Munca este pentru in tele omene sti ceea ce acestea o fac s a e. A trudi continuu, c autnd u surare de o clip a prin consum de b auturi alcoolice s i prin distrac tii p atima se, va face ca oamenii s a arate ceva mai bine dect animalele.

278

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

n aceast a tar a, avem nevoie de s coli n care copiii s i tinerii s a nve te cum s a e st apni asupra muncii, s i nu robi ai ei. Ignoran ta s i lenea nu vor n al ta pe nici unul dintre membrii familiei omene sti. Ignoran ta nu va u sura soarta aceluia care trude ste din greu. Cel care munce ste s a vad a ce foloase poate avea de pe urma celei mai umile ocupa tii, folosindu- si toat a capacitatea cu care l-a nzestrat tor, nv Dumnezeu. Astfel, el poate deveni un nv a ta a tndu-i pe al tii arta de a munci n mod inteligent. El poate n telege ce nseamn a s a-L iube sti pe Dumnezeu cu toat a inima, cu tot suetul, cu tot cugetul s i cu toat a puterea ta. Puterile zice trebuie s a e puse la lucru din dragoste pentru Dumnezeu. Domnul are nevoie de t aria noastr a de El prin folosirea zic as i voi v a pute ti dovedi dragostea fa ta [315] corespunz atoare a puterilor zice, f acnd exact acea lucrare care trebuie f acut a. Respectul pentru Dumnezeu trebuie dovedit astfel. Cnd a fost construit sanctuarul n pustie pentru serviciul lui Dumnezeu, lucrarea a fost f acut a sub c al auzire divin a. Dumnezeu a fost proiectantul, iar lucr atorii au fost instrui ti de El s i ei au pus inim a, suet s i t arie zic a n munca lor. Era de f acut o munc a grea s i cei care lucrau cu putere si solicitau din greu mu schii s i t aria zic a, de Dumnezeu n trud manifestndu- si dragostea fa ta a, spre onoarea Numelui S au. n lume exist a mult a munc a grea s i obositoare de f acut, s i acela care lucreaz a f ar a a- si exercita puterile min tii, inimii s i suetului date lui de Dumnezeu, cel care si folose ste numai t aria zic a, face ca munca s a devin a o povar a zdrobitoare. Sunt oameni care privesc, cu mintea, suetul s i inima, munca drept o corvoad as i se complac a sa n ea, f ar a s a gndeasc a, r amnnd ignoran ti, f ar a s a- si pun a la contribu tie capacit a tile mintale pentru a putea face munca mai bine. n cea mai umil Exist as tiin ta a munc a; si dac a to ti ar privi-o n acest fel, ar vedea c a exist a noble te n munc a. Trebuie pus suet s i . n inim a n orice fel de munc a; atunci va exista voio sie s i ecien ta ocupa tiile agricole sau mecanice, oamenii i pot dovedi lui Dumnezeu c a ei pre tuiesc darul S au att n puterile lor zice, ct s i n tura s facult a tile mintale. Fie ca toat a iscusin ta s i nv a ta a e folosite pentru a inventa metode mai bune de lucru. Aceasta este ceea ce dore ste Domnul. Exist a noble te n orice fel de munc a trebuie f acut a. Fie ca Legea lui Dumnezeu s a e standardul de ac tiune s i ca acesta s a nnobileze s i s a sn teasc a orice munc a. Credincio sia n ndepli-

Lucrarea s i educa tia

279

un nirea tuturor datoriilor face ca munca s a e nobil as i d a pe fa ta caracter pe care Dumnezeu l poate aproba. S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul T au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au, cu tot cugetul t au s i cu toat a puterea ta. Dumnezeu dore ste acea dragoste care este exprimat a ntr-o slujire din inim a, din suet s i cu toat a puterea zic a. Noi nu trebuie s a m slabi n nici [316] un fel de lucru pe care l facem pentru Dumnezeu. Orice ne-a ncredin tat trebuie folosit cu n telepciune pentru El. Omul care si exercit a facult a tile pe care le are s i le va nt ari cu , ns siguran ta a el trebuie s a caute s a fac a totul ct se poate mai bine. s Este nevoie de inteligen ta i de capacit a ti instruite pentru a inventa cele mai bune metode n munca din ferme, din construc tii s i din orice alt domeniu, astfel ca lucr atorul s a nu munceasc a n zadar. Oamenii nu pot g asi nici o scuz a pentru lucrul f acut cu supercialitate, oricare ar acel lucru. Obiceiul de a lucra ncet trebuie nvins. Omul care munce ste ncet s i n pierdere este un lucr ator care nu are prot. ncetineala lui constituie un defect de care trebuie s a devin a con stient s i s a-l corecteze. El trebuie s a- si pun a mintea la lucru pentru a pl anui cum s a- si foloseasc a timpul spre a se asigura de cele mai bune rezultate. Cnd cineva lucreaz a tot timpul, iar munca nu este niciodat a ispr avit a, acest lucru se ntmpl a pentru c a mintea s i inima nu i stau la acel lucru. Unor persoane le trebuie zece ore pentru a face ceea ce al tii fac n cinci ore. Acest fel de lucr atori nu m cte au tact s i metode n lucrul lor. n ecare zi trebuie s a nv a ta ceva pentru a ne mbun at a ti modul de lucru, pentru a putea lucra cu folos s i pentru a avea timp s i pentru alte lucruri. Fiecare lucr ator are datoria de a pune nu numai puterea sa zic a, dar s i mintea s i inteligen ta sa n ceea ce ntreprinde. Unii dintre cei care sunt angaja ti n lucrul din gospod arie au continuu de lucru; aceasta nu pentru c a au prea multe de f acut, ci pentru c a nu se organizeaz a s a- si fac a timp liber. Pentru ecare lucru trebuie s a consacre un anumit timp s i s a fac a acel lucru n acel timp. ncetineala s i ignoran ta nu constituie o virtute. Po ti hot ar s a ajungi stereotipic ntr-o direc tie gre sit a pentru c a nu te-ai decis s a i st apn pe tine s i s a te schimbi sau s a- ti cultivi puterile pentru a lucra ct mai bine s i s a i astfel c autat pretutindeni. Vei apreciat pentru toate lucrurile de care e sti vrednic. Orice g ase ste mna ta s a fac a, f a cu toat a puterea ta.

280

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

(Ecles. 9, 10). n srguin ta ti f ar a preget. Fi ti plini de rvn a cu duhul. Sluji ti Domnului. (Romani 12, 11). Australia are nevoie de aluatul s an atos, puternic, al bunului sim t [317] practic, pentru a introdus din bel sug n toate ora sele ei. Este nevoie de o educa tie corespunz atoare. Trebuie ntemeiate s coli cu scopul de a dobndi cuno stin te nu numai din c ar ti, ci s i din munca practic a. n diferite locuri, este nevoie de b arba ti care s a le arate oamenilor cum se pot ob tine bog a tii din p amnt. Cultivarea p amntului si va avea r asplata ei. Prin respectarea s arb atorilor, oamenii att din lume, ct s i din biseric a au fost nv a ta ti s a cread a c a aceste zile de trnd aveal a sunt importante pentru s an atate s i fericire; ns a rezultatele arat a c a ele sunt pline de rele, care aduc tara la ruin a. n general, tinerii nu sunt nv a ta ti n privin ta obiceiului de a harnici, srguincio si. Ora sele s i chiar cele mai mici localit a ti de la tar a au ajuns ca Sodoma s i Gomora s i ca lumea din zilele lui Noe. Educa tia copiilor din acele zile a fost dup a aceea si rnduial a dup a care sunt educa ti copiii din acest veac, pentru a iubi patimile, pentru a se n al ta pe ei n si si s i a urma nchipuirile din inimile lor rele. Acum, ca s i atunci, destr ab alarea, cruzimea, violen ta s i crima constituie urm arile. Toate aceste lucruri constituie lec tii pentru noi. Sunt pu tini care sunt acum cu adev arat harnici s i practic a economia. S ar acia s i nenorocirea sunt pretutindeni. Sunt oameni care muncesc din greu s i ob tin prea pu tin pentru munca lor. Este nevoie de mult mai multe cuno stin te privind cultivarea p amntului. Nu exist a sucient a viziune cu privire le ceea ce se poate ob tine din p amnt. Rutina ngust a, invariabil a, este urmat a de rezultate descurajatoare. Avntul industrial ri, s-au pl a adus blestemul asupra acestei ta atit pre turi extravagante pentru terenuri cump arate pe credit; apoi p amntul trebuie cur a tit s i mai mul ti bani sunt mprumuta ti; construc tia unei case necesit a mai mul ti bani s i apoi dobnda, cu o gur a mare, nghite tot protul. Se acumuleaz a datorii, apoi urmeaz a nchiderea s i falimentul b ancilor s i dup a aceea stingerea garan tiilor. Mii de persoane au r amas f ar a un loc de munc a; familiile s i-au pierdut pu tinul pe care l aveau, au tot mprumutat apoi au renun tat la proprietatea pe care o aveau s i au ajuns f ar a nici un b anu t. Mul ti bani s i mult a munc a s-au depus [318] pentru cump ararea pe credit a unor ferme, prin care au fost mo stenite datorii. Cei care locuiau acolo tr aiau cu n adejdea de a ajunge cu

Lucrarea s i educa tia

281

adev arat proprietari, s i acest lucru ar putut avea loc dac a attea rii. b anci nu ar fost falimentare pe tot cuprinsul ta Cazul cnd cineva poate de tine un loc cu totul n regul a constituie o excep tie fericit a de la regul a. Negustorii e sueaz a, multe familii sufer a de foame s i lips a de mbr ac aminte. Nu exist a de lucru. ns a s arb atori sunt din bel sug. Distrac tiile acestora sunt a steptate cu ner abdare. Mul ti si cheltuiesc banii c stiga ti cu greu pentru satisfacerea pl acerilor, pe b auturi tari sau alte pofte. Ziarele raporteaz a s ar acia poporului, au rubrici speciale care vorbesc despre cursele de cai s i despre premiile care se dau la diverse sporturi excitante. Spectacolele, teatrele s i tot felul de alte distrac tii imorale nghit banii din tar a, iar s ar acia este n continu a cre stere. Bie tii oameni si investesc ultimul ban la loterie, spernd s a c stige ceva, iar apoi trebuie s a cer seasc a pentru hran as i pentru a- si ntre tine via ta sau s a rabde de foame. Mul ti mor de foame, iar al tii si pun cap at vie tii. Si nc a nu am terminat. Sunt oameni care te duc la livezile lor de portocali s i l ami sau al ti pomi fructiferi s i ti spun c a produc tia ob tinut a nu merit a munca depus a. Este imposibil s a o sco ti la cap at cu ei, iar p arin tii hot ar asc c a odraslele lor nu trebuie s a devin a fermieri; ei nu au curajul s i speran ta de a-i nv a ta s a cultive p amntul. Un lucru important care trebuie nv a tat n s coli este ca tinerii s a nve te cum s a nving a aceast a stare de lucruri. Trebuie s a existe o educa tie n privin ta s tiin telor s i o instruire cu privire la planuri n p s i metode de cultivare a p amntului. Exist a speran ta amnt, ns a mintea, inima s i puterea trebuie puse la lucru pentru cultivarea acestuia. Banii cheltui ti pe cursele de cai, teatru, jocuri de noroc s i loterii, banii cheltui ti n localurile publice pe bere s i b auturi alcoolice to ti ace stia s a e folosi ti pentru a face ca p amntul s a e productiv [319] s i atunci vom vedea o cu totul alt a stare a lucrurilor. Aceast a tar a are nevoie de fermieri instrui ti. Domnul d a aversele de ploaie s i razele binecuvntate ale soarelui. El le d a oamenilor toate puterile pe care le au; e ca ace stia s a- si consacre mintea, inima s i puterea pentru a face voia Lui n ascultare de poruncile Sale. Orice obicei d aun ator s a e dezr ad acinat, necheltuindu-se niciodat a nici un ban pe b auturi alcoolice de nici un fel, nici pe tutun, s a nu existe nimic de-a face cu curse-le de cai sau cu alte sporturi asem an atoare s i oamenii s a se consacre lui Dumnezeu, lucrnd cu toat a puterea lor, s i atunci munca lor nu va n zadar. Acest Dumnezeu, care a

282

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

creat p amntul n folosul omului, va pune la dispozi tie mijloace din p amnt pentru a-l sus tine pe lucr atorul harnic. S amn ta sem anat a pe un p amnt cu totul preg atit si va aduce rodul. Dumnezeu poate ntinde pentru poporul S au o mas a chiar s i n pustie. Este nevoie de nv a tarea diferitelor meserii s i ocupa tii, s i aceasta pune la lucru o mare diversitate de capacit a ti mintale s i zice; ocupa tiile care necesit a obiceiuri sedentare sunt cele mai periculoase, deoarece l ndep arteaz a pe om de aerul liber s i str alucirea soarelui s i pune n ac tiune un anumit fel de capacit a ti, n timp ce alte organe ajung sl abite din lips a de activitate. Oamenii si fac lucrul lor, si des avr sesc afacerile, ns a curnd ajung s a zac a n mormnt. Mult mai avantajoas a este pozi tia acelora care stau n aer liber, s a- si pun a la lucru mu schii, n timp ce s i creierul este solicitat s i toate organele au privilegiul de a- si face lucrul lor. Acelora care locuiesc afar a din ora se s i lucreaz a n aer liber, privind lucr arile marelui Me ster Artist, li se desf as oar a continuu n fa ta ochilor noi scene. Pe m asur a ce dulce pune st studiaz a cartea naturii, o inuen ta apnire pe ei; c aci si dau seama c a grija lui Dumnezeu se manifest a pretutindeni, de la soarele cel m are t din ceruri, pn a la mica vrabie sau cea mai mic a . Maiestatea cerurilor ne-a ndreptat aten insect a care are via ta tia c atre aceste lucruri ale crea tiunii lui Dumnezeu ca ind o dovad aa iubirii Sale. El, care a dat chip orilor, a spus: Uita ti-v a cu b agare de seam a cum cresc crinii de pe cmp; ei nici nu torc, nici nu tes; totu si, v a spun c a nici chiar Solomon, n toat a slava lui, nu s-a m[320] br acat ca unul din ei. A sa c a dac a astfel mbrac a Dumnezeu iarba de pe cmp, care ast azi este, dar mine va aruncat a n cuptor, nu v a va mbr aca El cu mult mai mult pe voi, pu tin credincio silor? (Matei torul nostru s 6, 28-30). Domnul este nv a ta i sub c al auzirea Sa noi putem nv a ta cele mai pre tioase lec tii din natur a. Lumea se a a sub blestemul p acatului s i totu si, chiar n aceast a stare de dec adere, este foarte frumoas a. Dac a nu ar stricat a de cei nelegiui ti, de faptele rele ale oamenilor care calc a p amntul, noi am putea, sub binecuvntarea lui Dumnezeu, s a ne bucur am de lumea noastr a, chiar n aceast a stare n care se g ase ste. ns a ignoran ta, iubirea de pl aceri s i obiceiurile p ac atoase stric a suetul, trupul s i spiritul s i fac ca lumea s a e plin a de lepr a moral a; boala moral a mortal a distruge mii de vie ti. Ce s-ar putea face pentru a ne salva tinerii? Noi putem face pu tin, ns a Dumnezeu tr aie ste s i domne ste

Lucrarea s i educa tia

283

s i El poate face mult. Tinerii sunt n adejdea noastr a pentru lucrare misionar a. Scolile trebuie ntemeiate n locuri ct mai naturale, unde priveli stile s a ncnte sim turile. n timp ce trebuie s a evit am falsul s i articialul, discreditnd cursele de cai, jocurile de noroc, loteriile, luptele pentru premii, consumul de b auturi alcoolice, folosirea tutunului, noi trebuie s a oferim surse de pl acere care sunt curate, nobile toare. Scolile s i n al ta noastre trebuie a sezate departe de ora se, acolo unde ochiul nu z above ste continuu asupra locuin telor oamenilor, ci asupra lucr arilor lui Dumnezeu; unde s a existe locuri interesante de vizitat, altceva dect este posibil n ora s. Elevii s i studen tii no stri s a e a seza ti acolo unde natura poate vorbi sim turilor s i acolo unde glasul ei poate face s a e auzit glasul lui Dumnezeu. S a stea acolo unde pot privi la lucr arile Sale minunate s i, prin intermediul naturii, s a priveasc a la Creator. Pentru tinerii din aceast a tar a, este nevoie s a se depun a cel mai serios efort misionar dect n orice tar a pe care am vizitat-o pn a acum. Ispitele sunt puternice s i numeroase; multele s arb atori s i obiceiuri trndave sunt cele mai defavorizante pentru tineri. Satana face din omul lene s un partener s i colaborator al s au n planurile pe care le n ascoce ste, iar Domnul Isus nu locuie ste n inim a prin [321] . credin ta Tinerii s i copiii nu sunt educa ti pentru a- si da seama c a inuen ta lor este o putere spre bine sau spre r au. Tot timpul trebuie f acu ti con stien ti c a ei pot realiza mult; ei trebuie ncuraja ti s a ating a cele mai nalte standarde n ce prive ste binele. ns a, nc a de cnd eram mici, am fost nv a ta ti s i deprin si cu ideea popular a c a s arb atorile stabilite trebuie tratate cu respect s i tinute. Potrivit cu lumina pe care spre bine dect ar aveami-a dat-o Domnul, nu au mai mult a inuen ta o nchinarea la zeit a ti p agne; cu adev arat ele nu sunt altceva dect acest lucru. Aceste zile sunt perioade speciale n care Satana culege o recolt a bogat a. Banii strn si de la b arba ti s i femei sunt cheltui ti pentru ceea ce nu este pine. Tinerii sunt educa ti s a iubeasc a acele lucruri care sunt imorale, lucruri pe care Cuvntul lui Dumnezeu le condamn a. Inuen ta lor este rea s i r aul continu a. Ocupa tiile manuale sunt esen tiale pentru tineri. Mintea nu trebuie mpov arat a continuu, iar puterile zice neglijate. Ne stiin ta n privin ta ziologiei s i nerespectarea legilor s an at a tii i-au condus la

284

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

mormnt pe mul ti care ar mai putut s a tr aiasc a pentru a munci sau studia cu mintea. Folosirea corespunz atoare a min tii s i a trupului va nt ari s i va dezvolta toate puterile. Att timpul, ct s i mintea vor p astrate s i vor n stare s a fac a o mul time de lucruri. Pastorii s i profesorii trebuie s a nve te cu privire la aceste lucruri s i totodat a s a le pun a n practic a. Folosirea corespunz atoare att a puterilor lor zice, ct s i a celor mintale va regla circula tia sngelui s i va face ca ecare organ al ma sin ariei vii s a func tioneze n ordine. Adesea, se face abuz de puterea min tii; aceasta este istovit a pn a la nebunie, urmndu-se doar un r de gndire; folosirea excesiv a a puterii creierului s i neglijarea organelor zice creeaz a o stare de boal a n dac organism. Facult a tile mintale pot folosite cu siguran ta a sunt solicitate n mod egal s i puterile zice, iar subiectul de gndire este variat. Noi avem nevoie de o schimbare a ndeletnicirii, iar natura tor viu, s ne este un nv a ta an atos. [322] Cnd studen tii vin la s coal a pentru a dobndi educa tie, profesorii trebuie s a se str aduiasc a s a i nconjoare cu subiectele cele mai pl acute, cu personaje interesante, astfel ca mintea s a nu e limitat a doar la studiul mort al c ar tilor. Scoala nu trebuie s a e n ora s sau lng a ora s, unde extravagan ta acestuia, pl acerile lui nelegiuite, obiceiurile s i practicile rele ar face s a e continuu necesar a o munc a de contracarare a nelegiuirii care predomin a, pentru ca aceasta s a nu otr aveasc a atmosfera pe care o respir a studen tii. Toate s colile ar trebui a sezate, pe ct este posibil, acolo unde ochiul poate z abovi asupra lucrurilor din natur a, s i nu asupra tu surilor de pe lng a cas a. Priveli stile mereu ncnt atoare vor satisface gustul s i vor lua n st apnire imagina tia. Acolo se a a un profesor viu, care ne nva ta continuu. Am fost tulburat a n leg atur a cu multe lucruri legate de s coala noastr a. n munc a, tinerii sunt la un loc cu tinerele s i fac lucrul care apar tine femeilor. Aceasta este cam tot ce li s-a g asit de f acut n locul unde se a a acum; ns a, potrivit cu lumina care mi-a fost dat a, nu de acest fel de educa tie au nevoie tinerii. Nu le ofer a o cunoa stere pe care s a o poat a lua cu ei acas a. Trebuie s a li se dea posibilitatea de a efectua un alt fel de activitate, care i-ar ajuta s a solicite n aceea si m asur a puterile zice s i cele mintale. Trebuie s a existe p amnt care s a e cultivat. Nu este departe timpul cnd legile mpotriva lucrului duminica vor mai aspre s i trebuie f acut efortul de a asigura terenuri

Lucrarea s i educa tia

285

departe de ora se, unde pot cultivate legume s i fructe. Agricultura va deschide resurse de ntre tinere proprie s i, de asemenea, pot nv a tate s i alte meserii. Aceast a munc a serioas a face apel att la puterea min tii, ct s i la cea zic a. Este nevoie de metod as i tact chiar s i pentru cultivarea cu succes a legumelor s i fructelor. Iar h arnicia se va dovedi un ajutor important pentru tineri, spre a se mpotrivi ispitei. Aici se deschide un cmp care va da fru liber energiilor care au stagnat, care, dac a nu ar folosite ntr-o ocupa tie util a, ar o continu a surs a de ncerc ari pentru ei n si si s i pentru profesorii lor. [323] Pot pl anuite diferite ocupa tii pentru diferite persoane. ns a lucrarea p amntului se va dovedi o binecuvntare special a pentru lucr ator. Exist a o mare nevoie de b arba ti inteligen ti care s a lucreze p amntul, care va des avr sit. Aceast a cunoa stere nu va constitui o piedic a n realizarea educa tiei de baz a pentru o anumit a meserie. . A pune la lucru puterea p amntului necesit a minte s i inteligen ta Aceasta nu va dezvolta doar mu schii, ci s i capacitatea de a nv a ta, pentru c a activitatea creierului s i cea a mu schilor sunt egalizate. m astfel pe tineri, nct s Noi trebuie s a nv a ta a le plac a s a lucreze p amntul s i s a se delecteze n a c auta metode de a face aceast a munc a pe ct posibil mai u soar a. Speran ta naint arii cauzei lui Dumnezeu n aceast a tar a const a n crearea unui nou gust moral privind dragostea pentru munc a, ceva transforma mintea s i caracterul. S-au spus minciuni, condamnndu-se p amntul, care, dac a ar lucrat corespunz ator, ar produce recolte bogate. Planurile limitate, prea pu tina putere implicat as i studierea celor mai bune metode fac apel cu t arie la reform a. Oamenii trebuie s a nve te c a lucrul f acut cu r abdare va face minuni. Se vocifereaz a mult n leg atur a cu p amntul neproductiv, cnd, dac a oamenii ar citi Vechiul Testament, ar cunoa ste mai multe cu privire la folosirea corespunz atoare a p amntului. Dup a ce a fost cultivat timp de mai mul ti ani s i dup a ce s i-au oferit comorile omului, anumitor por tiuni de p amnt ar trebui s a li se ng aduie s a se odihneasc a, iar apoi trebuie s a se cultive altceva. De asemenea, am putea nv a ta multe lucruri cu privire la munc a din Vechiul Testament. Dac a oamenii ar urma sfaturile date de Domnul Hristos, amintindu- si de cei s araci s i mplinindu-le nevoile, ce loc diferit ar lumea noastr a!

286

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Fie ca slava lui Dumnezeu s a e avut a ntotdeauna n vedere; iar dac a recolta este un e sec, nu v a descuraja ti, ncerca ti din nou; ns a nu uita ti c a nu pute ti avea recolt a dac a p amntul nu este preg atit n mod ; e corespunz ator pentru s amn ta secul se poate datora n totalitate neglij arii acestui lucru. Scoala care trebuie ntemeiat a n Australia trebuie s a pun a n faptul c prim plan problema h arniciei s i s a scoat a n eviden ta a munca zic a si are rolul s au n planul lui Dumnezeu pentru ecare om [324] s i c a binecuvntarea lui Dumnezeu o va nso ti. Scolile ntemeiate s de c atre aceia care nva ta i practic a adev arul pentru acest timp trebuie astfel organizate, nct s a aduc a motive noi s i proaspete prin care s a e ncurajat a munca practic a, n diferite forme. Acest lucru va presupune mult efort din partea profesorilor, ns a un mare s i nobil tel se atinge atunci cnd studen tii vor n telege c a dragostea lui Dumnezeu trebuie s a e descoperit a nu doar prin consacrarea inimii, min tii s i suetului, ci s i prin folosirea n teleapt a a puterii lor. Ei vor mult mai pu tin ispiti ti. De la ei, prin cuvintele s i faptele lor, lumina va str aluci n mijlocul teoriilor s i obiceiurilor gre site ale lumii. Inuen ta lor va tinde s a corecteze ideea gre sit a c a ignoran ta este semnul distinctiv al unui gentleman. ri, care au doDumnezeu va prosl avit dac a b arba ti din alte ta bndit cuno stin te inteligente n problemele legate de agricultur a, ar veni n aceast a tar as i prin cuvnt s i fapt a, i-ar nv a ta pe oameni cum s a cultive p amntul pentru ca acesta s a dea roade bogate. Este nevoie de b arba ti care s a-i nve te pe al tii cum s a are s i cum s a foloseasc a uneltele agricole. Cine vrea s a e misionar, f acnd aceast a lucrare, pentru a-i nv a ta metode bune pe tineri s i pe aceia care vor sau sunt destul de umili pentru a dori s a nve te? Dac a vor din aceia care nu vor dori s a nve te de la voi metode mai bune, lec tiile s a e date f ar a vorbe, n felul cum ne plant am livezile s i sem an am porumb; seceri sul va cel care va vorbi n favoarea metodelor bune de lucru. Sc apa ti cte o vorb a vecinului, cnd se poate, ngriji ti culturile de tur pe p amntul vostru s i n acest fel se va da o nv a ta a. Unii ar putea sus tine c as colile noastre ar trebui s a e n ora s, pentru a vorbi n favoarea noastr a, s i c a, dac a sunt la tar a, inuen ta n ora se se pierde; ns a nu este neap arat a sa. Studen tii care vin la s colile noastre pentru prima dat a nu sunt corect preg ati ti s a exercite o inuen ta a n ora se s i s a lumineze ca

Lucrarea s i educa tia

287

o lumin a n mijlocul ntunericului. Ei nu vor preg ati ti s a reecte lumina, pn a cnd ntunericul acumulat de ei n si si printr-o educa tie gre sit a nu va risipit. n viitor, s colile noastre nu vor la fel ca n [325] trecut. n rndul studen tilor au fost oameni vrednici de ncredere, pe , care s-au str care te po ti bizui, cu experien ta aduit s a foloseasc a toate ocaziile pentru a dobndi mai multe cuno stin te, spre a face o lucrare inteligent a pentru cauza lui Dumnezeu. Ace stia au fost de ajutor pentru s coal a, ei ind un factor de echilibru; ns a, n viitor, s coala va cuprinde mai ales pe aceia care au nevoie de o transformare a caracterului, care va putea nv a ta cu r abdare; nti va trebui s a se dezve te de unele lucruri, iar apoi s a nve te altele. Dezvoltarea adev aratului spirit misionar cere timp s i, cu ct sunt mai departe de ora se s i de ispitele care inund a n ele, cu att le va mai bine s a dobndeasc a o cunoa stere adev arat as i s a- si dezvolte caractere echilibrate. n munca lor. n majoriFermierii au nevoie de mult a inteligen ta tatea cazurilor, vina este a lor c a p amntul nu d a rod. Ei trebuie s a nve te n mod continuu cum s a ob tin a o mul time de roade bogate din s p amnt. Oamenii trebuie s a nve te ct de mult cu putin ta a depind a de produc tia pe care ei o ob tin din p amnt. n toate fazele acestui fel de munc a, ei si pot educa mintea spre a lucra pentru salvarea suetelor pentru care a murit Domnul Hristos. Voi sunte ti ogorul lui Dumnezeu; voi sunte ti cl adirea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3, 9 u.p.). Fie ca profesorii din s colile noastre s a- si ia cu ei studen tii n gr adini s i pe cmpii s i s a-i nve te cum s a lucreze cel mai bine p amn tur tul. Ar bine ca pastorii care lucreaz a prin cuvnt s i nv a ta a s a ias a pe cmp cu studen tii s i s a petreac a o parte din zi n mi scare zic a. Ei ar putea face a sa cum a f acut Domnul Hristos, dnd lec tii din natur a pentru a ilustra adev arul Bibliei. Att profesorii, ct s i stu s den tii ar avea mai mult a experien ta an atoas a n lucrurile spirituale, min ti mai puternice s i inimi mai curate pentru a n telege tainele care privesc ve snicia dect dac a ar studia doar din c ar ti, solicitnd mereu creierul, nu s i mu schii. Dumnezeu le-a dat oamenilor puterea min tii s i El dore ste ca ei s a- si foloseasc a mintea pentru a- si pune la lucru ma sin aria zic a. Se poate pune ntrebarea: Cum poate dobndi n te- [326] lepciune acela care tine plugul s i conduce boii? C autnd-o precum argintul s i s apnd dup a ea ca dup a o comoar a ascuns a.Dumnezeul turi. (Isaia 28, 26). lui l-a nv a tat s a fac a a sa, El i-a dat aceste nv a ta

288

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Si lucrul acesta vine de la Domnul o stirilor; minunat este planul Lui s i mare este n telepciunea Lui. Acela care i-a nv a tat pe Adam s i Eva n Eden cum s a lucreze gr adina i va nv a ta s i pe oamenii de ast azi. Este nevoie de n telepciune pentru cel care tine plugul s i seam an a s amn ta. P amntul are comorile lui ascunse s i Domnul dore ste ca acele mii de oameni sau zeci de mii care sunt aglomera ti n ora se pentru un c stig de nimic s a lucreze p amntul; n multe cazuri, c stigul lor nesemnicativ nu poate folosit pentru procurarea hranei, ci ajunge n sertarul agentului scal, pentru a distruge ra tiunea omului f acut dup a chipul lui Dumnezeu. Cei care si duc familiile la tar a s a le a seze n locuri unde sunt mai pu tine ispite. Copiii care au p arin ti care se tem de Dumnezeu s i l iubesc sunt din toate punctele de vedere mai avanta tor care este sursa n ja ti de a nv a ta de la Marele nv a ta telepciunii. Ei au mai multe ocazii de a se preg ati pentru mp ar a tia cerurilor. Trimite ti copiii la s coli a sezate n ora se, unde sunt tot felul de ispite care i vor atrage s i degrada, s i ve ti vedea c a lucrarea de formare a caracterului va de zece ori mai grea att pentru p arin ti, ct s i pentru copii. P amntul trebuie f acut s a- si dea puterea lui; ns a, f ar a binecuvntarea lui Dumnezeu, el nu poate produce nimic. La nceput, Dumnezeu S-a uitat la toate lucrurile pe care le-a f acut s i a v azut c a erau foarte bune. Blestemul asupra p amntului a venit ca urmare a p acatului. ns a oare trebuie ca acest blestem s a e mai mare, deoarece p acatul se tot nmul te ste?Ignoran ta si face lucrarea ei v at am atoare. Slujitori lene si fac ca r aul s a creasc a prin obiceiurile lor trndave. Mul ti nu vor s a- si c stige pinea n sudoarea frun tii lor s i refuz a s a cultive p amntul. ns a p amntul are binecuvnt ari ascunse [327] n adncul lui pentru aceia care au curaj s i st aruin ta de a c auta dup a aceste comori. Ta tii s i mamele care de tin o bucat a de p amnt s i o cas a n care si pot g asi tihna sunt regi s i regine. Mul ti fermieri nu au putut ob tine venituri satisf ac atoare din p amntul lor, deoarece au socotit lucrul acestuia ca ind o ocupa tie njositoare; ei nu v ad n aceasta o binecuvntare pentru ei s i familiile lor. Ei nu v ad altceva dect c a acesta este semnul robiei. Livezile le sunt neglijate, ei nu seam an a la timp s i cultivarea p amntului se face supercial. Mul ti si neglijeaz a fermele pentru a tine s arb atorile s i a participa la curse de cai sau cluburi pentru pariuri; banii lor sunt

Lucrarea s i educa tia

289

cheltui ti pe spectacole, loterii s i lenevie, iar apoi se plng c a nu pot avea bani pentru a- si cultiva p amntul s i a- si face gospod ariile s a prospere; ns a, dac a ar avea mai mul ti bani, rezultatul ar acela si. [328] Special Testimonies On Education, februarie, 1894.

Temelia adev aratei educa tii


; c Educa tia adev arat a este o mare s tiin ta aci ea se bazeaz a pe temerea de Dumnezeu, care este nceputul n telepciunii. Domnul tor pe care L-a cunoscut lumea Hristos este cel mai mare nv a ta s i nu este pl acerea Domnului ca supu sii mp ar a tiei Sale, pentru care El a murit, s a e educa ti astfel nct ei s a a seze pe primul plan n telepciunea oamenilor, iar n telepciunea lui Dumnezeu, a sa cum este descoperit a n Cuvntul S au cel sfnt, n planul secundar. pe copii s Educa tia autentic a este aceea care i nva ta i tineri pentru via ta de acum s i n vederea celei viitoare, pentru mo stenirea unei patrii mai bune, aceea din ceruri. Ei trebuie crescu ti pentru acea tar a au murit to spre care au privit patriarhii s i profe tii. n credin ta ti ace stia, f ar a s a c ap atat lucrurile f ag aduite: ci doar le-au urat de bine de departe, m arturisind c a sunt str aini s i c al atori pe p amnt. Cei ce vorbesc n felul acesta arat a deslu sit c a sunt n c autarea unei patrii. Dac a ar avut n vedere pe aceea din care ie siser a, negre sit c a ar avut vreme s a se ntoarc a n ea. Dar doreau o patrie mai bun a, adic a o patrie cereasc a. De aceea lui Dumnezeu nu-i este ru sine s a Se numeasc a Dumnezeul lor, c aci le-a preg atit o cetate. (Evrei 11, 13-16). Metoda folosit a n general pentru educarea tinerilor nu se ridic a la standardul adev aratei educa tii. n manualele s colare sunt pres arate sentimente de necredincio sie, iar cuvintele lui Dumnezeu sunt a sezate ntr-o lumin a discutabil a. Astfel, min tile copiilor s i tinerilor sunt familiarizate cu sugestiile lui Satana, iar ndoielile, o dat a primite, devin fapte sigure pentru aceia care le-au acceptat, iar cercetarea s tiin tic a va conduce ntr-o direc tie gre sit a n felul n care sunt interpretate s i pervertite descoperirile f acute. Oamenii si permit s a [329] duc a Cuvntul lui Dumnezeu n fa ta unui tribunal m arginit s i asupra o sentin , folosindu-se o m inspira tiei lui Dumnezeu se pronun ta ta asur a limitat a, iar adev arul lui Dumnezeu este f acut s a apar a ca un lucru nesigur n compara tie cu rapoartele s tiin tei. Ace sti fal si educa natura mai presus de Dumnezeul naturii s tori nal ta i mai presus de 290

Temelia adev aratei educa tii

291

Autorul a toat as tiin ta adev arat a. Exact atunci cnd profesorii ar trebuit s a e hot ar ti s i f ar a ezitare n m arturia lor, cnd ar trebuit s a e vizibil c a suetele lor sunt ntemeiate pe Stnca cea ve snic a, acelora care atunci cnd ar trebuit s a e n stare s a inspire credin ta se ndoiesc, ei au f acut m arturia propriei lor incertitudini cu privire la faptul c a e Cuvntul lui Dumnezeu, e descoperirile s tiin tei, pe nedrept numite astfel, sunt adev arate. Aceia care au fost cu adev arat con stiincio si au fost f acu ti s a se clatine n credin ta lor datorit a ezit arii acelora care pretindeau c a interpreteaz a Biblia. Satana a protat de nesiguran ta din minte s i, prin agen ti nev azu ti, a n av alit cu sosmele lui, nce to sndu-i pe oameni n negura scepticismului. Oameni nv a ta ti au tinut cuvnt ari n care au amestecat adev arul cu minciuna; ns a ei au dezechilibrat min tile acelora care erau nclina ti mai degrab a spre minciun a dect spre adev ar. Sosmele frumos ntre tesute ale a sa-zi silor oameni n telep ti au ncntato anumit a categorie de studen ti; ns a impresia pe care aceste cuvnt ari o las a asupra min tii este c a Dumnezeul naturii este tinut n fru de propriile Sale legi. S-a z abovit mult asupra acestui subiect caracterul neschimb ator al naturii s i teorii sceptice au fost primite u sor s i repede de c atre aceia ale c aror min ti preferau o atmosfer a de ndoial a, pentru c a ei nu erau n armonie cu Legea cea sfnt a a lui Dumnezeu, temelia guvern arii Sale n ceruri s i pe p amnt. Tendin ta lor natural a c c atre r au i-a ajutat s a se ndrepte cu u surin ta atre c ai rele s i s a pun a la ndoial a temeinicia rapoartelor s i istoriei att a Vechiului, ct s i a Noului Testament. Otr avindu-se ei n si si cu minciuni, ei au c autat orice ocazie de a sem ana semin tele ndoielii n min tile altora. Natura a fost n al tat a mai presus de Dumnezeul naturii, iar simplitatea credin tei a fost distrus a; c aci temelia credin tei a fost f acut a s a par a [330] nesigur a. ntunecate de scepticism, min tile celor cuprin si de ndoial a au fost l asate s a se zbat a pe stncile necredincio siei. [331] Instructorul tineretului, 31 ianuarie, 1895.

Feri ti-v a de imita tii


Unii consider a c a asocierea cu oameni nv a ta ti este mai de pre t dect comuniunea cu Dumnezeul cerurilor. Declara tiile oamenilor tur nv a ta ti sunt prezentate ca o nv a ta a de mai mare valoare dect n telepciunea cea nalt a descoperit a n Cuvntul lui Dumnezeu. n timp ce necredincio sia este n al tat a cu true, cerul prive ste jos la vanitatea s i nimicnicia judec a tii omene sti; c aci omul prin sine nsu si este de sert aciune. Toate meritele oamenilor, demnitatea lor moral a le de tin doar prin s i datorit a meritelor Domnului Isus Hristos. Ce sunt atunci specula tiile celor mai str alucite min ti ale marilor oameni care au tr ait pe p amnt? Cu toate acestea, oamenii a seaz a judecata lor nainte de voia descoperit a a lui Dumnezeu s i prezint a lumii ceea ce ei pretind c a este o n telepciune mai nalt a dect n telepciunea lui Dumnezeu. n nchipuirile lor de sarte, ei s-ar ncumeta s a ndep arteze rnduiala cerului pentru a da fru liber propriilor lor nclina tii s i dorin te. Dumnezeul cel mare are o Lege prin care si conduce mp ar a tia, iar aceia care ncalc a aceast a Lege vor ajunge ntr-o zi s a vad a c a vor da socoteal a n fa ta acestei Legi. Scuza pentru nc alcarea Legii nu poate g asit a n arma tia c a aceast a Lege a fost desin tat a. A sus tine c a Legea a fost desin tat a ar nsemna s a o dezonor am s i s a arunc am dispre t asupra D at atorului Legii. Unica sc apare pentru cel ce calc a Legea se g ase ste numai n Domnul Isus Hristos; c aci p ac atosul este mntuit s i Legea este satisf acut a numai prin harul s i isp as irea singurului Fiu al lui Dumnezeu. Oamenii care fac parad a de m are tie n fa ta lumii, dar n acela si timp calc a n picioare voin ta descoperit a a lui Dumnezeu, l jefuiesc pe om de onoare s i vorbesc despre des avr sirea rii. Ei picteaz a un tablou foarte ranat, ns a acesta constituie o iluzie, o n sel aciune amarnic a; pentru c a ei umbl a n lumina propriei lor candele. tur Aceia care prezint a o nv a ta a contrar a celei biblice sunt condu si de c atre marele apostat care a fost aruncat din cur tile lui Dum[332] nezeu. Despre el, nainte de c aderea sa, st a scris: Tu ajunsese si la 292

Feri ti-v a de imita tii

293

cea mai nalt a des avr sire, erai plin de n telepciune s i des avr sit n frumuse te. St ateai n Eden, gr adina lui Dumnezeu, s i erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe ... erai un heruvim ocrotitor, cu aripile ntinse; te pusesem pe muntele cel sfnt al lui Dumnezeu s i umblai prin mijlocul pietrelor scnteietoare. Ai fost f ar a prihan a n c aile tale din ziua cnd ai fost f acut pn a n ziua cnd s-a g asit nelegiuirea n tine.... Ti s-a ngmfat inima din pricina frumuse tii tale, ti-ai stricat n telepciunea cu str alucirea ta. De aceea te arunc la p amnt, te dau priveli ste mp ara tilor.... To ti cei ce te cunosc ntre popoare r amn uimi ti din pricina ta; e sti nimicit s i nu vei mai niciodat a. (Ezechiel 28, 12-19). Cu un astfel de conduc ator un nger expulzat din ceruri-ace sti presupu si oameni n telep ti ai p amntului fabric a teorii cu care vr ajesc s i z ap acesc min tile oamenilor. Pavel le spune galatenilor: Cine v-a fermecat ca s a nu asculta ti adev arul? Satana are o minte iscusit a s i are agen tii lui cu care lucreaz a pentru a-i ncnta pe oameni s i i mbrac a cu slav a mai presus de Dumnezeu. ns a Dumnezeu este mbr acat cu putere; El i poate lua pe aceia care sunt mor ti n p acatele s i nelegiuirile lor s i, prin lucrarea Duhului care L-a nviat pe Domnul Isus dintre cei mor ti, poate transforma caracterul omului, ref acndu-l pe om dup a chipul lui Dumnezeu. Cei care cred n Isus Hristos sunt schimba ti din r azvr ati ti mpotriva Legii lui Dumnezeu n slujitori supu si ai mp ar a tiei Sale. Ei sunt n ascu ti din nou, ref acu ti, sn ti ti prin adev ar. Scepticii nu accept a aceast a putere a lui Dumnezeu s i refuz a orice dovezi, pn a cnd sunt l asa ti n voia propriilor lor porniri. Ei ndr aznesc chiar s a dea la o parte Legea lui Dumnezeu s i s a impun a limite puterii lui Iehova. ns a Dumnezeu a spus: Voi pr ap adi n telepciunea celor n telep ti s i voi nimici priceperea celor pricepu ti. Unde este n teleptul? Unde este c arturarul? Unde este [333] vorb are tul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu n telepciunea lumii acesteia? C aci ntruct lumea, cu n telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu n n telepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a g asit cu cale s a mntuiasc a pe credincio si prin nebunia propov aduirii crucii. Iudeii, ntr-adev ar, cer minuni s i grecii caut a n telepciune; dar noi propov aduim pe Hristos cel r astignit, care pentru iudei este o pricin a de poticnire, s i pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chema ti, e iudei, e greci, este puterea s i n telepciunea lui Dumnezeu.

294

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

[334] Instructorul tineretului, 7 februarie, 1895.

Preg atire grabnic a pentru lucrare


Am fost foarte tulburat a timp de mai multe nop ti. Fiind tulburat a, nu am putut s a dorm bine. Mi-au fost prezentate lucruri asupra c arora trebuie s a v a atrag aten tia. Profesorii no stri de la Sanatoriul s i Colegiul din Battle Creek trebuie s a vegheze continuu, ca nu cumva planurile s i felul n care lucreaz a s a sl abeasc as i s a n abu se credin ta studen tilor care au inimile profund mi scate de Duhul Sfnt. Ei au auzit vocea lui Isus spunnd: Fiule, du-te s i lucreaz a ast azi n via Mea. Ei simt nevoia ca studiile s a decurg a n mod corespunz ator, pentru a putea preg ati ti s a lucreze pentru Domnul s i trebuie depuse toate eforturile cu pentru a gr putin ta abi naintarea lor; ns a trebuie s a se aib a continuu n vedere obiectivul educa tiei lor. Nu trebuie ng aduit a nici o z abav a. Persoanele care s-au angajat s a-i ajute pe studen ti, sus tinndu-i n perioada studiilor, sufer a pierderi mari att prin timpul, ct s i prin banii cheltui ti n mod nen telept. Ace sti oameni s i-au manifestat dorin ta s i ardoarea de a ajuta; ns a ei se descurajeaz a v aznd c a timpul prev azut la nceput pentru preg atirea studen tilor pentru lucrare se prelunge ste, iar studen tii sunt ncuraja ti s a studieze astfel pe cheltuiala lor. Anii trec, iar studen tilor li se pretinde o perioad a de instruire tot mai mare. Acest proces prelungit, care cere tot mai mult timp, tot mai multe discipline, constituie una din cursele prin care Satana i trage napoi pe lucr atori. Studen tii nu socotesc c a este necesar a o a sa de mare ntrziere pentru a intra n lucrare, dac a nu le-ar impus a de c atre cei care au preten tia c a sunt p astori s i veghetori, care le sunt profesori s i medici. Chiar dac a am avea 1000 de ani n fa ta noastr a, nu ar necesare cuno stin te att de profunde, de si, n aceste condi tii, ar mai potrivite; ns a timpul nostru este scurt. Este scris: Ast azi, dac a [335] auzi ti glasul Lui, nu v a mpietri ti inimile. Noi nu ne num ar am printre aceia care stabilesc exact data revenirii cu putere s i slav a mare a Domnului Isus. Unii au xat un anumit timp, iar cnd acesta a trecut, spiritul lor nfumurat nu a pri295

296

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

mit mustrarea, ci au stabilit un alt timp s i apoi un altul; ns a multele e securi succesive au pus asupra lor nsemnul de profe ti fal si. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru; iar lucrurile descoperite sunt ale noastre s i ale copiilor no stri, pe vecie, ca s a mplinim toate cuvintele legii acesteia (Deuteronom 29, 29). n poda faptului c a exist a profe ti mincino si, exist a de asemenea oameni care practic a adev arul a sa cum este descoperit n Scripturi. Cu profund a sincer seriozitate, cu credin ta a, c al auzi ti de Duhul Sfnt, ei au min ti s i inimi agere, care arat a c a noi tr aim n apropierea celei de-a doua veniri a Domnului Isus Hristos, ns a ceasul s i ziua venirii Sale dep as esc competen ta omului; c aci despre ziua s i ceasul acela nu s tie nimeni; nici ngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat al (Matei 24, 36). ns a exist a o zi pe care Dumnezeu a rnduit-o pentru ncheierea istoriei acestei lumi. Aceast a Evanghelie a mp ar a tiei va predicat a n toat a lumea, ca m arturie pentru toate neamurile; atunci va veni sfr situl. Profe tia se mpline ste repede. Multe, foarte multe ar trebui spuse cu privire la aceste subiecte importante. Ziua cnd destinul . Aceast ec aruia este hot art pentru totdeauna este la u sa a zi a Domnului vine cu grab a mare. Str ajerii mincino si strig a: Totul este bine; ns a ziua lui Dumnezeu se apropie cu repeziciune. Zgomotul apropierii pa silor Lui este att de mult acoperit, nct lumea nu se treze ste din somnul ei ca de moarte n care a c azut. n timp ce , o pr veghetorii de pe ziduri strig a: Pace s i siguran ta ap adenie nea steptat a va veni peste ei ... si nu va chip de sc apare (? Tesaloniceni 5, 3); va veni ca un la t peste to ti cei care locuiesc pe toat a fa ta p amntului (Luca 21, 35). Aceasta l va surprinde pe iubitorul de pl aceri s i pe omul p ac atos ca un ho t, noaptea. Cnd sigur, iar oamenii se retrag la odihna fericit [336] totul este n aparen ta a, atunci este momentul cnd ho tul se arunc a pe furi s asupra pr azii. Cnd este prea trziu s a prentmpini r aul, se constat a c a o anumit a sau fereastr u sa a nu a fost asigurat a. De aceea s i voi ti gata; c aci Fiul omului va veni n ceasul n care nu v a gndi ti (Matei 24, 44). n Oamenii se odihnesc acum, nchipuindu- si c a sunt n siguran ta bisericile populare; ns a to ti ar trebui s a aib a grij a ca nu cumva s a existe un loc deschis prin care s a p atrund a vr ajma sul. Trebuie depuse eforturi mari pentru a p astra mereu acest subiect n fa ta poporului. Acest lucru solemn trebuie prezentat nu numai oamenilor din lume,

Preg atire grabnic a pentru lucrare

297

ci s i celor din bisericile noastre, pentru c a ziua Domnului va veni toare a profe deodat a, pe nea steptate. Avertizarea nfrico sa tiei se fa de adreseaz a ec arui suet. Nimeni s a nu se simt a n siguran ta ta pericolul de a surprins. Fie ca nici o interpretare a profe tiei s a nu v a nl ature convingerea cunoa sterii evenimentelor care arat a c a acest . mare eveniment este aproape, este chiar la u sa Banii care au fost cheltui ti pentru construirea altor cl adiri sau pentru extinderea celor existente la Battle Creek ar trebuit s a e folosi ti pentru crearea de posibilit a ti pentru ducerea mai departe a lucr arii n locuri unde nu s-a f acut nimic. Dumnezeu nu este mul tumit de modul n care au fost folosi ti banii Lui. El nu face deosebire ntre locuri sau persoane. Obiceiul de a face posibil ca doar cteva persoane s a e avantajate s a- si des avr seasc a educa tia n att de multe domenii, nct le va imposibil s a lucreze n toate acestea, este mai degrab a un r au dect un beneciu pentru acela care are att de multe foloase, pe lng a faptul c a i lipse ste s i pe al tii de privilegiile de care au nevoie att de mult. Dac a aceast a preg atire ar dura mai pu tin s i dac a nu s-ar acorda toat a aten tia numai studiului, ar mult mai mult posibil a cre sterea credin tei studen tilor n Dumnezeu. Acela care si consacr a toate energiile numai studiilor devine fascinat de acestea s i va ajunge pn a la urm a absorbit de c ar ti, pierznd din vedere tinta pentru care a venit la s coal a. Mi-a fost ar atat c a unii dintre studen ti si pierd [337] spiritualitatea, credin ta sl abe ste s i ei nu ntre tin o comuniune continu a cu Dumnezeu. Ei si petrec aproape tot timpul citind, cunoscnd prea pu tin alte lucruri. ns a la ce le va folosi toat a aceast a preg atire? La ce bun atta cheltuial a de timp s i bani? Eu v a spun c a acestea vor mai r au dect pierdute. Trebuie s a existe mai pu tin din acest fel de n puterea lui Dumnezeu. Poporul activitate s i mai mult a credin ta care iube ste poruncile lui Dumnezeu trebuie s a dea m arturie lumii prin faptele lor despre credin ta pe care o au. Studen tii vin la Battle Creek de la mari distan te, cu o mare tur cheltuial a, a steptnd s a primeasc a acolo acea nv a ta a prin care s a ajung a misionari plini de succes. Aceast a tint a nu trebuie pierdut a din vedere prin cufundarea n multe studii. Gndi ti-v a la Moise; povara cea mare a suetului s au era ca prezen ta lui Dumnezeu s a e cu el s i dorin ta lui era s a poat a privi slava Sa. ns a dac a studen tilor li se predau mai multe cursuri dect au absolut a nevoie, aceasta i va

298

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

face s a uite obiectivul real al venirii lor la Battle Creek. A sosit timpul cnd este esen tial s a e f acut a doar lucrarea care este necesar a. Ani ndelunga ti de preg atire nu constituie o absolut a necesitate. Preg atirea studen tilor a fost gndit a dup a acela si principiu ca s i opera tiile legate de construc tia cl adirilor. Cl adire dup a cl adire au tot fost ad augate doar pentru ca totul s a e mai comod s i des avr sit. Dumnezeu face apel, s i face acest lucru de ani de zile, pentru o reform a n aceste lucruri. El vrea ca banii s a nu e irosi ti. El nu dore ste ca att de mul ti bani s a e utiliza ti pentru preg atirea doar a ctorva persoane care vin la Battle Creek n vederea unei mai bune preg atiri pentru lucrare. n toate cazurile, trebuie avut a cea mai mare grij a pentru cheltuirea chibzuit a a banilor destina ti educa tiei studen tilor. n timp ce se cheltuie att de mult pentru doar c tiva care fac ni ste cursuri istovitoare, sunt mul ti care nseteaz a dup a cuno stin te pe care le-ar putea dobndi n cteva luni; unul sau doi [338] ani ar considera ti o mare binecuvntare. n timp ce pentru c tiva se folosesc toate mijloacele timp de mul ti ani de studiu, al ti tineri la fel de vrednici nu pot ajuta ti deloc. Sper ca directorii de la Scoala s i Sanatoriul din Battle Creek s a studieze aceast a chestiune cu rug aciune, cu n telepciune s i f ar a tur p artinire. n loc de a cople si cu nv a ta a pe unii, mai degrab a l argi ti-v a sfera de binefacere. Hot ar ti-v a ca banii pe care vre ti s a-i folosi ti n educarea lucr atorilor pentru cauz a s a nu e cheltui ti doar pentru unul care s a ob tin a mai mult dect i-ar trebui n realitate, n timp ce al tii sunt l asa ti aproape f ar a nimic. Oferi ti-le studen tilor posibilitatea nceputului, ns a nu trebuie s a sim ti ti c a este de datoria voastr a s a le purta ti de grij a an dup a an. Este de datoria lor s a intre n cmp pentru lucrare, iar datoria voastr a este aceea de a-i ajuta s i pe al tii care au nevoie de aceasta. Lucrarea Domnului Hristos nu a fost f acut a de a sa natur a nct s a-i orbeasc a pe oameni cu capacit a tile Lui superioare. El a venit din snul Celui Atotn telept s i ar putut uimi lumea cu cuno stin tele m are te s i glorioase pe care le avea; cu toate acestea, El a fost re tinut s i rezervat. Nu a fost misiunea Lui aceea de a-i uimi cu imensitatea darurilor s i talentelor Sale, ci aceea de a umbla n smerenie , pentru a-i nv s i umilin ta a ta pe cei ne stiutori calea mntuirii. O prea mare aplecare asupra studiului, chiar s i asupra s tiin tei adev arate, creeaz a un apetit anormal, care cre ste pe m asur a ce este hr anit.

Preg atire grabnic a pentru lucrare

299

dect este Aceasta creeaz a dorin ta de a asigura mai mult a cuno stin ta esen tial a pentru a face lucrarea Domnului. Urm arirea cunoa sterii de doar de dragul cunoa sterii distrage mintea de la consacrarea fa ta Dumnezeu, mpiedic a progresul n ceea ce prive ste evlavia practic a s i constituie un obstacol pentru suete n umblarea pe o cale care s a mai sfnt conduc a spre o via ta a, mai fericit a. Domnul Isus a dat doar tur atta nv a ta a ct ar putea folosit a. Fra tii mei, felul n care pune ti voi problema necesit a tii multor ani de studiu nu este pe placul lui Dumnezeu. Domnul Isus dore ste ca oamenii s a- si pun a la schimb ator talan tii s i Isus a promis c a le va da har dup a har. Pe m asur a ce d am altora, vom primi tot mai mult. Si n timp ce lucr am astfel, mintea nu va [339] care a tot fost nghesuit mbcsit a cu mult a cuno stin ta a n ea, f ar a s a existat ocazia de a mp art as i altora ceea ce s-a primit. Studentul ajunge din punct de vedere mintal un melancolic care a fost ticsit cu ceea ce nu poate folosi. S-a irosit mult timp s i posibilitatea de a rii a utili n mod practic nu a existat pentru studen ti datorit a nv a ta ceea ce nu putea folosit de Duhul lui Dumnezeu. Cei care vin la s coala din Battle Creek ar trebui s a treac a repede s i ct mai bine printr-un curs practic cu privire la dezvoltarea s an atoas a a trupului s i activitatea sfnt a a suetului. n Evanghelia Sa, Dumnezeu vorbe ste nu numai de beneciile dezvolt arii capacit a tii mintale a omului, ci s i de faptul c a sim turile morale pot trezite. Acest lucru este ilustrat prin exemplul lui Daniel s i al celor trei tineri evrei. Ei au avut mereu n minte temerea de Domnul, iar urmarea a fost dup a cum este raportat: Dumnezeu a dat acestor patru tineri s s tiin ta i pricepere pentru tot felul de scrieri s i n telepciune; mai ales ns a a f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele (Daniel 1, 17). Domnul Hristos a spus: Ferice mai degrab a de cei ce ascult a Cuvntul lui Dumnezeu s i-L p azesc (Luca 11, 28). Numai pinea vie tii poate satisface suetul nfometat. Numai apa vie tii poate potoli setea suetului nsetat. Min tile ucenicilor au fost adesea a t tate de curiozitate, ns a, n loc s a le satisfac a dorin ta de a cunoa ste lucruri care nu erau necesare pentru ndeplinirea lucr arii lor, El a deschis turi noi canale de gndire pentru min tile lor. El le-a dat acele nv a ta att de necesare pentru evlavia practic a.

300

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Multe domenii de studiu pe care studen tii ar trebui s a le fac a timp de ani de zile, perioad a n care nu pot face lucrare, nu constituie un lucru dup a rnduiala lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit s a caute s i s a mntuiasc a ce era pierdut. Cnd a spus: Urma ti-M a, El tor. Toat s i-a asumat pozi tia de nv a ta a lumina pe care El a adus-o din ceruri trebuie s a e folosit a pentru a le descoperi oamenilor [340] groapa pieirii n care au fost arunca ti de p acatele lor s i pentru a-i ndrepta spre singura cale pe care pot merge, cu speran ta de a ajunge . Razele str la un loc de siguran ta alucitoare ale Soarelui Neprih anirii lumineaz a aceast a cale, iar omul care merge pe ea, de si este nes abuit, nu trebuie s a se r at aceasc a. Cei care vin la Battle Creek nu trebuie studiind. ncuraja ti s a petreac a ani ntregi din via ta Necump atarea n studiu este un fel de be tie, iar aceia care si ng aduie acest lucru r at acesc de la c ar arile sigure, ca s i be tivul, s i se clatin as i se pr abu sesc n ntuneric. Domnul dore ste ca ecare student s a aib a n vedere numai slava lui Dumnezeu. Studen tii nu trebuie s a- si istoveasc as i s a- si iroseasc a puterile zice s i mintale, c autnd n ce prive s as tie ct mai mult cu putin ta ste s tiin ta; ns a ecare, n mod individual, trebuie s a- si p astreze prospe timea s i vigoarea tuturor puterilor sale, pentru a se angaja n lucrarea pe care i-a desemnat-o Domnul pentru a ajuta suetele s a g aseasc a acea cale a neprih anirii. To ti trebuie s a- si p astreze t aria vie tii lor, energia suetului s i zelul s i s a se preg ateasc a pentru acel moment cnd trebuie s a p ar aseasc a studiile de la s coal as i s a se ndrepte mai mult spre studii practice n sfera lor de activitate, unde ngerii conlucreaz a cu ei. Fiin tele cere sti vor ac tiona prin unelte omene sti. Porunca cerului este de a lucra de a face ceva ce va reecta slava lui Dumnezeu, ind de folos semenilor lor care sunt pe cale de a pieri. Exist a marele pericol ca studen tii din s coli s a nu nve te cea mai important a dintre toate lec tiile pe care Domnul ar dori ca ei s-o nve te. Aceast a lec tie ne este transmis a n urm atorul text: Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima; s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a (Matei 11, 29.30). Unii nu doar c a nu au purtat jugul blndului s i smeritului Domn Isus, ns a nu au fost nici n stare s a reziste ispitelor care i-au mpresurat. , care au venit de la mari distan Tineri f ar a experien ta te pentru a do-

Preg atire grabnic a pentru lucrare

301

bndi educa tie n s coala noastr a, au pierdut leg atura cu Isus. Aceste [341] lucruri nu ar trebuit s a se ntmple. Domnul nu alege sau accept a lucr atori n func tie de numeroasele avantaje pe care le-au avut sau n func tie de educa tia superioar a de care au beneciat. Valoarea agentului uman este estimat a n func tie de capacitatea inimii de a-L cunoa ste s i a-L n telege pe Dumnezeu. Tu dar, copilul meu, nt are ste-te n harul care este n Hristos Isus. Si ce-ai auzit de la mine, n fa ta multor martori, ncredin teaz a la oameni de ncredere, care s a e n stare s a nve te s i pe al tii. Sufer a mpreun a cu mine, ca un bun osta s al lui Hristos (2 Timotei 2, se ob 1-3). Cel mai mare bine cu putin ta tine prin cunoa sterea lui Dumnezeu. Si via ta ve snic a este aceasta: s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu (Ioan 17, 3). Aceast a cunoa stere constituie izvorul tainic de unde curge toat a puterea. Prin exercitarea credin tei, noi suntem capabili s a primim s i s a punem n practic a Cuvntul lui Dumnezeu. Nici o scuz a nu poate acceptat as i nu este primit a nici o cerere de ndrept a tire pentru e secul de a cunoa ste s i n telege voia lui Dumnezeu. Domnul va lumina inima care i este credincioas a. El poate citi gndurile s i inten tiile inimii. Este inutil s a ne plngem, spunnd c a, dac a ar fost a sa sau a sa, am f acut ntr-un fel sau altul. Nu exist a dac a n privin ta cerin telor lui Dumnezeu; Cuvntul Lui este Da s i Amin. cu privire Nu exist a nici o ndoial a n inima n care exist a credin ta la puterea lui Dumnezeu de a-Si ndeplini f ag aduin tele. Credin ta suetul. curat a lucreaz a prin dragoste s i cur a ta de Tat alui ntristat care c auta dragostea s i mila lui Hristos fa ta ul s au bolnav, Domnul Isus i-a spus: Dac a crezi, toate lucrurile celui care crede. Toate lucrurile sunt cu putin sunt cu putin ta ta noi putem benecia de puterea Lui. la Dumnezeu s i prin credin ta ns a credin ta nu este vedere; credin ta nu este sentiment, ceva ce sim ti; credin ta nu este ceva ce po ti pip ai n realitate. Credin ta este o ncredere neclintit a n lucrurile n ad ajduite, o puternic a ncredin tare nseamn n lucrurile care nu se v ad (Evrei 11, 1). A avea credin ta aa l asa la o parte sentimentele s i dorin tele egoiste, a umbla n umilin ta cu Domnul, a ne nsu si f ag aduin tele Lui s i a face apel la ele n toate ocaziile, creznd c a Domnul va lucra potrivit cu planurile Sale n [342] inima s i via ta ta, prin sn tirea caracterului t au; nseamn a s a te bizui

302

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

cu totul s i implicit s a te ncrezi n credincio sia lui Dumnezeu. Dac a este urmat a aceast a cale, cei din jurul nostru vor vedea roada special a s a Duhului manifestat a n via ta i caracter. Educa tia primit a de Moise ca nepot al faraonului a fost des avrs it a. Nu a fost neglijat nimic din ceea ce fusese planicat s a-l fac a un om n telept, n felul n care n telegeau egiptenii n telepciunea. Aceast a educa tie i-a fost de folos n multe privin te; ns a partea cea mai valoroas a care l-a calicat pentru lucrare a fost cea primit a pe cnd a fost p astor. n timp ce el si conducea turmele prin locurile s albatice din mun ti s i prin p as unile verzi din v ai, Dumnezeul naturii l-a nv a tat cea mai mare s i cea mai nalt a n telepciune. n s coala torul, el a contemplat s naturii, n care Domnul nsu si era nv a ta i a nv a tat lec tiile umilin tei, smereniei, credin tei s i ncrederii, un mod de umil, toate aceste lucruri legndu-i suetul mai mult de Dumvia ta nezeu. n singur atatea mun tilor, el a nv a tat ceea ce toat a educa tia primit a la curtea faraonului nu a fost n stare s a-l nve te credin ta simpl a, neclintit a, s i ncrederea continu a n Domnul. Moise gndea c a educa tia dat a de n telepciunea Egiptului l-a calicat n sucient a m asur a pentru a scoate pe Israel din robie. Oare nu nv a tase el toate lucrurile care erau necesare unui general n armat a? Nu avusese el cele mai mari privilegii de a nv a ta la cele rii? Da, el sim mai bune s coli ale ta tea c a este n stare s a-i elibereze. El s i-a nceput lucrarea, c autnd s a c stige favoarea poporului s au, ncercnd s a le ndrepte gre selile. El a omort un egiptean care l b atea pe unul din fra tii s ai. Prin aceasta, el a manifestat spiritul celui care a fost un criminal de la nceput s i s-a dovedit necorespunz ator pentru a-L reprezenta pe Dumnezeul harului, ndur arii s i al iubirii. El a f acut o gre seal a jalnic a nc a de la prima sa ncercare. Ca mul ti al tii, imediat dup a aceea s i-a pierdut ncrederea n Dumnezeu s i a ntors spatele lucr arii care i-a fost rnduit a; el a fugit de mnia lui faraon. El a tras concluzia c a datorit a gre selii sale, p acatul cel mare [343] de a lua via ta acelui egiptean crud, Dumnezeu nu-i va permite s a aib a vreun rol n lucrarea de eliberare a poporului S au din robia cea crunt a. ns a Domnul a ng aduit aceste lucruri pentru a-l putea nv a ta bun atatea, ng aduin ta, ndelunga r abdare, care sunt necesare oric arui lucr ator al Domnului; c aci aceste caracteristici sunt cele care vor face ca lucr atorul s a aib a succes n cauza lui Dumnezeu.

Preg atire grabnic a pentru lucrare

303

Cunoa sterea nsu sirilor caracterului Domnului Isus Hristos nu poate ob tinut a prin intermediul celei mai nalte educa tii din cele mai savante s coli. Aceast a n telepciune se dobnde ste numai de tor. Lec la Marele nv a ta tiile umilin tei asemenea celei a Domnului Hristos, lec tiile smereniei inimii, respectului pentru lucrurile snte nu sunt nv a tate mai ecient ca n s coala lui Hristos. Moise fusese nv a tat s a e lingu sit s i l audat pentru capacit a tile sale superioare; ns a acum el trebuia s a nve te o lec tie deosebit a. Ca p astor la oi, Moise a nv a tat s a le poarte de grij a celor n ap astuite, s a le ngrijeasc a pe cele bolnave, s a le caute cu r abdare pe cele r at acite, s a le suporte pe cele neascult atoare s i nesupuse s i s a satisfac a nevoile mielu seilor s i ale oilor b atrne s i slabe. Pe m asur a ce se derulau aceste etape n dezvoltarea caracterului s au, el a fost atras tot mai mult de Marele P astor. El a ajuns una cu Sfntul lui Israel. El a crezut n Dumnezeul cel mare. El a comunicat cu Tat al prin rug aciune umil a. El a privit la Cel Prea nalt pentru educa tie n lucrurile spirituale s i pentru cunoa sterea datoriei sale ca p astor credincios. Via ta lui a ajuns att c . de legat a de cer, nct Dumnezeu vorbea cu el fa ta atre fa ta Preg atit n acest fel, el a fost gata s a r aspund a chem arii lui Dumnezeu de a schimba toiagul s au de p astor cu toiagul unui b arbat mputernicit pentru o lucrare, de a- si p ar asi turma de oi pentru a prelua conducerea a mai mult de un milion de oameni idolatri, r azvr ati ti. ns a el avea s a e dependent de Conduc atorul Cel nev azut. A sa cum toiagul era un simplu instrument n mna sa, la fel s i el avea s a e un instrument dispus s a e modelat de mna Domnului Isus Hristos. Moise a fost ales pentru a p astorul poporului lui Dumnezeu s i, datorit a credin tei sale neclintite s i ncrederii sale n [344] Domnul, copiii lui Israel au putut primi att de multe binecuvnt ari. Domnul Isus caut a s a coopereze cu astfel de oameni care s a devin a canale nenfundate, prin care bog a tiile cerurilor s a poat a rev arsate asupra poporului dragostei Sale. El lucreaz a prin om pentru n al tarea s i mntuirea celor ale si. Moise a fost chemat s a lucreze ca partener al Domnului s i ceea ce a f acut din el un b arbat reprezentativ a fost simplitatea caracterului s au, combinat a cu o educa tie practic a. n momentul n care se aa n culmea gloriei sale omene sti, Domnul a f acut s a se vad a prin Moise nebunia n telepciunii omului, sl abiciunea puterii omene sti, pentru ca

304

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

el s a poat a condus s a n teleag a starea lui neajutorat as i inecien ta sa, dac a nu este ajutat de Domnul Isus. Nes abuin ta lui Moise n uciderea egipteanului a fost generat a de spiritul lui nfumurat. Credin ta ac tioneaz a n puterea s i n telepciunea , Moise lui Dumnezeu, s i nu pe c aile oamenilor. Prin simpla credin ta a fost f acut n stare s a treac a prin greut a ti s i s a nving a obstacole care p areau aproape de netrecut. Cnd copiii lui Israel s-au bizuit pe El, f ar a s a se ncread a n propriile lor puteri, Generalul cel puternic al o stirilor le-a fost credincios. El i-a izb avit din multe greut a ti din care nu ar sc apat niciodat a dac a ar fost l asa ti singuri. Dumnezeu a putut s a-Si manifeste puterea Lui cea mare prin Moise datorit a credin tei sale permanente n puterea s i inten tiile pline de iubire a f ale Eliberatorului lor. Aceast a credin ta acut totul dup a cum i-a poruncit Domnul. Toat a n telepciunea oamenilor nv a ta ti nu ar putut face din el un om prin care Domnul s a poat a lucra, pn a cnd el nu a l asat la o parte ncrederea n sine, nu s i-a dat seama de propria stare de neajutorare s i s i-a pus ncrederea n Dumnezeu; pn a cnd a vrut s a se supun a poruncilor lui Dumnezeu, e c a erau pe plac judec a tii sale omene sti, e c a nu. Acele persoane care refuz a s a mearg a nainte pn a cnd nu [345] v ad ecare pas nsemnat clar n fa ta lor nu vor realiza niciodat a prea mult; ns a orice om care si arat a credin ta s i ncrederea n Dumnezeu, supunndu-I-se de bun a voie, suportnd disciplina divin a impus a, va deveni un lucr ator care va avea succes n via Domnului. n eforturile lor de a se calica pentru a deveni conlucr atori cu Dumnezeu, oamenii se a seaz a adesea n pozi tii care i vor descalica n vederea lucr arii de modelare pe care Domnul voia s a o fac a cu ei. Astfel, ei nu sunt g asi ti, a sa cum a f acut Moise, asem an atori Domnului. Supunndu-se disciplinei lui Dumnezeu, Moise a devenit un canal sn tit prin care Domnul a putut lucra. El nu a ezitat cnd a trebuit s a schimbe calea lui cu calea Domnului, chiar dac a aceasta a nsemnat c ar ari necunoscute, neumblate. El nu s i-a ng aduit s a- si foloseasc a educa tia, ar atnd c a Legea lui Dumnezeu este greu de tinut, c a este imposibil s a ascul ti de ea. Nu; el a pus foarte pu tin pre t pe propria lui preg atire n vederea ndeplinirii cu succes a marii lucr ari pe care i-a dat-o Domnul. Cnd s i-a luat n primire misiunea de a elibera pe poporul lui Dumnezeu din robie, dup a toate aparen tele omene sti, aceasta era o ntreprindere din cele mai pu tin

Preg atire grabnic a pentru lucrare

305

toare; ns promi ta a el s-a ncrezut n Acela pentru care toate lucrurile . sunt cu putin ta Mul ti din zilele noastre au ocazii cu mult mai bune s i se bucur a de privilegii cu mult mai mari n ce prive ste cunoa sterea lui Dumnezeu, n compara tie cu Moise; ns a credin ta lui face de ru sine necredin ta lor v adit a. La porunca lui Dumnezeu, Moise a pornit nainte, chiar dac a n fa ta picioarelor sale nu se aa nimic pe care s a calce. Mai mult de un milion de oameni depindeau de el, ns a el i-a condus pas cu pas, zi de zi. Dumnezeu a ng aduit aceste c al atorii stinghere prin necesar pustie pentru ca ei s a dobndeasc a acea experien ta a pentru a ndura greut a ti s i s as tie, atunci cnd aveau s a e n pericol, c a sc aparea s i izb avirea vin numai de la Domnul, pentru ca astfel s a poat a nv a ta s a-L cunoasc a pe Dumnezeu, s a se ncread a n El s i vie. Nu nv turile s s a-I slujeasc a printr-o credin ta a ta colilor Egiptului l-au f acut pe Moise capabil s a triumfe asupra du smanilor s ai, ci o [346] tare, neclintit care nu a cedat nici n fa credin ta a, o credin ta ta celor mai grele mprejur ari. Cnd Dumnezeu i-a poruncit lui Moise s a fac a ceva, el a f acut acel lucru f ar a s a se gndeasc a la consecin te. El I-a acordat lui Dumnezeu credit pentru n telepciune a ceea ce i-a cerut s i hot arrea de a face ce a spus. Din aceast a cauz a, Moise a ac tionat ca s i cnd l vedea pe Cel care este Nev azut. Dumnezeu nu caut a oameni cu o educa tie perfect a. Lucrarea Lui nu a steapt a pn a cnd slujitorii S ai pot parcurge preg atirile att de laborioase ale s colilor noastre; ns a Domnul dore ste ca oamenii s a pre tuiasc a privilegiul de a lucr atori mpreun a cu Dumnezeu, oameni care s a-L onoreze dnd ascultare cerin telor Sale, indiferent de teoriile pe care le acceptaser a nainte. Nu exist a limit a n privin ta utilit a tii acelora care si las a eul deoparte, care las a Duhul Sfnt s a lucreze asupra inimilor lor s i tr aiesc vie ti cu totul sn tite n slujba lui Dumnezeu, suportnd disciplina necesar a impus a de Domnul f ar a a se plnge dac a vor c adea pe cale. Dac a nu vor sl abi atunci cnd Domnul i va mustra s i nu vor deveni mpietri ti s i nc ap a tna ti, Domnul i va nv a ta att pe tineri, ct s i pe b atrni, ceas de ceas, zi de zi. El tnje ste s a-Si descopere mntuirea ilor oamenilor, iar dac a poporul lui Dumnezeu va ndep arta piedicile, El prin canale omene va turna apele mntuirii din abunden ta sti. Mul ti dintre cei care caut a s a e ecien ti pentru lucrarea m area ta a lui Dumnezeu prin des avr sirea educa tiei lor n s colile oamenilor

306

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

vor descoperi c a au pierdut cea mai mare lec tie pe care Domnul vrea s a-i nve te. Neglijnd s a se supun a impresiilor Duhului Sfnt, f ar a s a tr aiasc a n ascultare de cerin tele lui Dumnezeu, ecien ta lor spiritual a a sl abit; ei au pierdut posibilitatea de a face o lucrare ncununat a de succes pentru Domnul. Absentnd ei n si si din s coala torului s lui Hristos, au uitat sunetul vocii nv a ta i El nu i poate [347] ndruma pe cale. Oamenii pot dobndi toat a n telepciunea posibil a tor omenesc; ns ce poate dat a de un nv a ta a Dumnezeu le cere o n telepciune s i mai mare. Ca s i Moise, ei trebuie s a nve te blnde tea, smerenia inimii s i nencrederea n sine. Mntuitorul nsu si, cnd a fost om, a recunoscut c a nu poate face nimic de la El nsu si. Si noi m c trebuie s a nv a ta a omul nu are putere n el nsu si. Omul va ecient doar atunci cnd devine p arta s de natur a divin a. De cnd deschide pentru prima dat a o carte, acela care dore ste s a nve te trebuie s a-L cunoasc a pe Dumnezeu ca ind Cel care d a adev arata n telepciune. Noi ar trebui s a c aut am sfatul S au la ecare pas pe care l facem. Nu trebuie f acut nici un aranjament la care Dumnezeu s a nu poat a lua parte s i nici o leg atur a pe care El s a nu o aprobe. Acela care este Autorul n telepciunii trebuie recunoscut drept c al auz a, de la nceput pn a la sfr sit. n acest fel, vie cuno stin ta dobndit a din c ar ti va consolidat a printr-o credin ta n Dumnezeul cel innit. Studentul nu trebuie s a- si ng aduie s a se lase prins n studii pe perioade foarte lungi de timp, ci n lucruri de acest fel trebuie s a se lase c al auzit de Duhul lui Dumnezeu. Unii socotesc c a a avea parte de studii la Ann Arbor ar foarte bine; ns a inuen tele rele sunt tot timpul la lucru acolo asupra min tilor susceptibile, astfel nct, cu ct ei nainteaz a mai mult n studii, cu att ajung s a cread a c a este mai pu tin necesar s a caute cuno stin ta cu privire la voia lui Dumnezeu s i c aile Sale. Nimeni nu trebuie s a- si ng aduie s a urmeze cursuri care ar sl abi n vreun fel credin ta n adev ar s i n puterea Domnului sau s a le diminueze respectul pentru de sn o via ta tenie. i avertizez pe studen ti s a nu fac a nici m acar un nici m pas n aceast a privin ta acar sf atui ti chiar de profesorii lor sau de oameni cu autoritate, ce au o anumit a pozi tie pn a cnd nu L-au c autat n mod personal pe Dumnezeu, cu inimile deschise la inuen ta Duhului Sfnt, s i nu au ob tinut sfatul S au cu privire la egoist respectivele cursuri pentru studiu. Orice dorin ta a s a e dat a la o parte; orice sugestie pe care o primi ti de la oameni aduce ti-o

Preg atire grabnic a pentru lucrare

307

naintea lui Dumnezeu, ncrezndu-v a n c al auzirea Duhului Sfnt; [348] orice ambi tie nesfnt a trebuie ndep artat a, pentru ca Domnul s a nu spun a: Am v azut nebunia prinznd r ad acin a; ns a deodat a i-am blestemat locuin ta (Iov 5, 3). Fiecare trebuie s a ac tioneze, astfel nct s a poat a spune: Totu si, Tu, Doamne, m a cuno sti, m a vezi, mi cercetezi inima s i s tii ce este cu mine (Ieremia 12, 3). Domnul cnt are ste ecare motiv. El cunoa ste n profunzime gndurile, inten tiile s i scopurile inimii. F ar a Dumnezeu noi suntem f ar a n adejde; de aceea, s a ne ntemeiem credin ta pe El. Tu e sti n adejdea mea, Doamne, Dumnezeule. n Tine m a ncred din tinere tea mea (Psalmii 71, 5). Orice corabie care navigheaz a pe marea vie tii trebuie s a aib a la crm a pe Conduc atorul divin; ns a, cnd se strnesc furtuni, cnd vnturile, multe persoane l arunc amenin ta a pe Pilotul navei lor peste bord s i si ncredin teaz a corabia n minile omului m arginit sau ncearc a s a preia crma ei n si si. Atunci, urmeaz a n general dezastrul s i naufragiul, iar Pilotul este nvinuit pentru c a i-a condus n ape att de primejdioase. Nu v a ncredin ta ti n mna oamenilor, ci spune ti mai degrab a: Domnul este ajutorul meu; voi c auta sfatul Lui. Toate avantajele pe care le-ai putea avea nu vor putea o binecuvntare pentru tine s i nici educa tia cea mai nalt a nu te poate calica pentru a deveni un canal de lumin a, dac a nu conlucrezi cu Duhul Sfnt. Ne este la fel de imposibil s a dobndim pricepere de la oameni f ar a iluminare divin a a sa cum le-a fost imposibil dumnezeilor Egiptului s a-i elibereze pe aceia care s i-au pus ncrederea n ei. Studen tii s a nu cread a c a orice sugestie care li se face de a- si prelungi studiile este n armonie cu planul lui Dumnezeu. Fiecare sugestie de acest fel s a e prezentat a Domnului n rug aciune s i s a e c autat a cu seriozitate c al auzirea Lui nu numai o singur a dat a, ci continuu, iar s i iar. Ruga ti-v as i implora ti-L, pn a cnd sunte ti convin si c a sfatul este de la Dumnezeu sau de la om. Nu v a ncrede ti n oameni. Ac tiona ti numai sub c al auzire divin a. Voi a ti fost chema ti de Hristos. A ti fost r ascump ara ti cu sngele pre tios al Mielului. Ruga ti-L pe Dumnezeu ca acest snge s a e ecient s i n dreptul vostru. Spune ti-I: Sunt al T au prin crea tiune; sunt al T au prin r ascump arare. Respect autoritatea omeneasc as i [349] sfatul fra tilor mei, ns a nu pot depinde cu totul de ace stia. Te vreau pe Tine, o, Doamne, ca s a m a nve ti. Eu am f acut leg amnt cu Tine

308

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s i doresc s a adopt standardul divin n privin ta caracterului s i s a Te fac sf atuitorul s i c al auza mea astfel ca Tu s a iei parte la toate -m planurile pe care le fac cu privire la via ta mea; de aceea, nva ta a. Fie ca slava Domnului s a e cel dinti lucru pe care s a l avem n dup vedere. Respinge ti orice dorin ta a distinc tii lume sti, orice ambi tie de a asigura locul cel dinti. ncuraja ti cur a tia s i sn tirea inimii, ca s a pute ti reprezenta adev aratele principii ale Evangheliei. Fiecare sfnt act al vie tii noastre s a e sn tit printr-o str aduin ta a de a face voia Domnului, pentru ca inuen ta voastr a s a nu i conduc a pe al tii pe c ar ari gre site. Atunci cnd Dumnezeu este Cel care conduce, neprih anirea Lui va merge naintea voastr a, iar slava lui Dumnezeu va r asplata voastr a cea mai mare. Domnul spune: Veghea ti s i ruga ti-v a ca s a nu c ade ti n ispit a. Sfatul fra tilor vo stri s-ar putea s a v a fac a s a v a abate ti de pe calea pe care Domnul a trasat-o ca s a merge ti pe ea; c aci min tile oamenilor nu sunt totdeauna sub st apnirea Duhului Sfnt. Veghea ti, avnd grij a ca studiile voastre s a nu ia asemenea propor tii s i s a v a absoarb a ntr-att interesul, nct min tile voastre s a ajung a supra-mpov arate, iar dorin ta dup a sn tenie s a e zdrobit a n suetul vostru. Mul ti studen ti au pierdut treptat din vedere motivul s i scopul pentru care au venit la s coal as i o ambi tie nesfnt a de a ob tine o educa tie ct mai nalt a i-a condus s a sacrice adev arul. Interesul lor puternic de a- si asigura un loc nalt ntre oameni a fost acela care i-a f acut s a piard a din vedere voin ta Tat alui lor ceresc; ns a adev arata cuno stin ta curat conduce la o via ta a prin sn tirea pe care o realizeaz a adev arul. Prea adesea, pe m asur a ce se acumuleaz a studiile, n telepciunii de sus i-a fost acordat un loc secundar s i se ntmpl a c a studentul, cu ct nainteaz a mai mult ntr-o cunoa stere de acest gen, cu att are tura mult mai pu tin a ncredere n Dumnezeu; el consider a c a nv a ta a ; ns constituie esen ta succesului n via ta a, dac a to ti vom acorda considera tia cuvenit a declara tiei Domnului Hristos, ei vor face alte planuri:F ar a Mine voi nu pute ti face nimic. F ar a principiile vitale [350] ale adev aratei religii s i ne stiind cum s a-I slujim s i s a-I d am slav a R ascump ar atorului, educa tia este mai mult d aun atoare dect benec a. Cnd educa tia n cele omene sti este de o asemenea dimensiune, nct dragostea de Dumnezeu descre ste n inim a, rug aciunea ajunge neglijat as i se d a gre s n a cultiva nsu sirile spirituale, aceasta este cu totul dezastruoas a. Ar mult mai bine s a nu mai ncerca ti s a ob tine ti

Preg atire grabnic a pentru lucrare

309

o asemenea educa tie s i s a c auta ti vindecarea suetului care tnje ste dup a mai mult, pierzndu-se ns a din vedere interesele ve snice. Sunt mul ti care se aglomereaz a cu prea multe studii ntr-o perioad a scurt a de timp. Ei si suprasolicit a puterile mintale s i, ca urmare, pot ajunge s a vad a lucrurile ntr-o lumin a pervertit a. Ei nu se mul tumesc s a urmeze doar cursurile propuse s i simt c a li se face o nedreptate atunci cnd, st apni ti ind de ambi tii egoiste, nu li se ng aduie s a- si fac a studiile pe care doresc s a le fac a. Ei ajung s a aib a o minte dezechilibrat a. Ei nu iau n seam a faptul c a nu-L pot sluji mai bine pe Domnul dac a si vat am a puterile zice, mintale s i morale; ci, mpov arndu- si mintea, ei aduc asupra lor n si si inrmit a ti care le diminueaz a puterile s i i fac nepotrivi ti pentru a utili n viitor. n nici un caz nu sf atuiesc s a se pun a restric tie n cazul educa tiei c areia Dumnezeu nu i-a pus limite. Educa tia noastr a nu ia sfr sit o dat a cu avantajele pe care ni le poate oferi aceast a lume. De-a lungul ntregii vie ti, ale sii lui Dumnezeu vor nv a ta continuu. ns a eu v a ndemn s a ti restrictivi n urmarea acelor metode de educa tie care pun n pericol suetul s i distrug scopul pentru care sunt cheltui ti care se nf banii s i timpul. Educa tia este o lucrare m area ta aptuie ste n ; ns via ta a, pentru a dobndi adev arata educa tie, este necesar a acea n telepciune care vine numai de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu trebuie s a e reprezentat n ecare etap a a educa tiei; dar este o gre seal a a devota o perioad a de ani de zile studiului unei singure discipline. Dup a ce s-a studiat o perioad a de timp, nimeni s a nu-i sf atuiasc a pe studen ti s a se apuce de studiul altui domeniu, ci, mai [351] degrab a, s a-i ndemne s a se apuce de lucru n ramura pentru care turile teoretice s-au preg atit. S a e sf atui ti s a pun a n practic a nv a ta pe care le-au dobndit. Daniel a procedat n acest fel n Babilon. El a pus n practic a ceea ce a nv a tat de la profesorii s ai. Fie ca studen tii s a caute c al auzirea cereasc a mai mult dect au f acut-o pn a acum s i s a nu ac tioneze n nici un fel, chiar dac a sunt sf atui ti astfel de profesorii lor, pn a ce nu au c autat cu toat a umilin ta n telepciune de la Dumnezeu s i nu au primit c al auzirea s i sfatul S au. Studen tii sunt autoriza ti s a mearg a la s coal a o anumit a perioad a de timp pentru a dobndi o anumit a cunoa stere n ce prive ste s tiin tele; ns a, cnd ncep, ei s a se ngrijeasc a ntotdeauna de nevoile lor zice s i s a ac tioneze n a sa fel, nct educa tia s a nu le vat ame nicidecum templul corpului lor. S a se asigure c a nu permit nici o

310

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

practic a p ac atoas a, c a nu se mpov areaz a cu prea multe studii, c a nu ajung att de absorbi ti de acestea, nct adev arul este p ar asit, iar cunoa sterea de Dumnezeu alungat a din suet de n ascocirile omene sti. Fiecare moment devotat studiului s a e un moment n care suetul s a e con stient de responsabilit a tile care i-au fost date de Dumnezeu. Atunci nu va mai nevoie s a le cere ti imperios studen tilor s a e drep ti s i credincio si adev arului s i s a- si p astreze integritatea. Ei vor respira o atmosfer a cereasc as i ecare lucrare ntreprins a va inspirat a de Duhul Sfnt, iar dreptatea s i neprih anirea vor scoase . n eviden ta ns a, dac a timpul este neglijat, dac a ore nepotrivite sunt consumate pentru studiu, dac a mintea este supranc arcat a, dac a puterile zice sunt nefolosite s i ajung sl abite, atunci ma sin aria omeneasc a este mpiedicat a, iar lucrurile esen tiale pentru bun astarea noastr a viitoare s i pacea noastr a ve snic a sunt neglijate. Cunoa sterea dobndit a prin studiul c ar tilor este considerat a atotsucient a, iar Dumnezeu este dezonorat. Studentul uit a cuvintele inspirate s i nu urmeaz a sfatul Domnului, care spune: V a ndemn, dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o jertf a vie, sfnt a, [352] pl acut a lui Dumnezeu: aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a. S a nu v a potrivi ti chipului veacului acestuia, ci s a v a preface ti prin nnoirea min tii voastre, ca s a pute ti deosebi voia lui Dumnezeu, cea bun a, pl acut as i des avr sit a (Romani 12, 1.2). Min tile multora necesit a rennoire, transformare s i modelare dup a planul lui Dumnezeu. Mul ti se ruineaz a din punct de vedere zic, mintal s i moral datorit a suprasolicit arii prin studiu. Ei se am agesc s pe ei n si si pentru aceast a via ta i pentru eternitate prin obiceiuri necump atate, c autnd s a ob tin a o educa tie. Ei si pierd dorin ta de a nv a ta n s coala lui Hristos lec tiile blnde tii s i umilin tei inimii. Fiecare clip a care trece este nc arcat a cu urm ari pentru ve snicie. Urmarea c aii neprih anirii va avea ca rezultat sigur integritatea. Oare dac a cineva dore ste s a devin a un om educat trebuie s aL jefuiasc a pe Dumnezeu s i s a nu-L slujeasc a cu toate puterile spiritului, suetului s i trupului? Dumnezeu v a cere s a ti mplinitori ai Cuvntului S au, pentru a putea instrui ti pe deplin cu privire la principiile care v a vor ajuta s a ti potrivi ti pentru ceruri. Nu trebuie urmat a nici o metod a de educa tie care d a la o parte Cuvntul lui Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu s a e sf atuitorul vostru

Preg atire grabnic a pentru lucrare

311

principal. Scopul educa tiei este de a prelua lumin a pe care s a o pute ti mp art as i mai departe, l asnd-o s a str aluceasc a pentru al tii prin fapte bune. Cunoa sterea de Dumnezeu este cea mai nalt a educa tie. A sa vorbe ste Domnul: n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui. Ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul, care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n acestea g asesc pl acere Eu, zice Domnul (Ieremia 9, 23.24). Citi ti primul s i al doilea capitol din 1 Corinteni cu cel mai profund interes s i ruga ti-v a ca Dumnezeu s a v a dea n telepciune ca s a pute ti n telege s i pune n practic a adev arurile descoperite acolo. De pild a, fra tilor, uita ti-v a la voi care a ti fost chema ti: printre voi nu sunt mul ti n telep ti n felul lumii, nici mul ti puternici, nici mul ti de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca s a [353] fac a de ru sine pe cele n telepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca s a fac a de ru sine pe cele tari. Si Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii s i lucrurile dispre tuite, ba nc a lucrurile care nu sunt, ca s a nimiceasc a pe cele ce sunt, pentru ca nimeni s a nu se laude naintea lui Dumnezeu. Si voi, prin El, sunte ti n Isus Hristos. El a fost f acut de Dumnezeu pentru noi n telepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare, pentru ca, dup a cum este scris: cine se laud a, s a se laude n Domnul. (1 Corinteni 1, 26-31). Domnul este n al tat s i locuie ste n n al time. El umple Sionul de nep artinire s i dreptate. Zilele tale sunt statornice, n telepciunea s i priceperea sunt un izvor de mntuire; frica de Domnul, iat a comoara Sionului. (Isa. 33, 5.6). Timpul este scurt s i sunt doar c tiva lucr atori n via Domnului. Au fost trimi si c tiva din aceast a parte a lumii s a studieze la Battle Creek, pentru a putea deveni mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. S-a sperat c a Duhul Sfnt va lucra prin ei pentru aceia care se a a n umbra mor tii. Ace sti studen ti au fost sus tinu ti prin sacriciile unor b arba ti s i femei care, dup a cuno stin ta mea, au luat cu mprumut bani pentru a le pl ati cursurile s i a acoperi celelalte cheltuieli. Lumea trebuie s a e avertizat a; s i, cu toate acestea, voi a ti socotit c a este necesar s a se iroseasc a timp s i bani, prelungindu-se inutil preg atirea pentru lucrarea la care au fost chema ti ace sti tineri. Acela si Dumnezeu pe care Isaia L-a v azut n viziune exist as i ast azi s i i poate ilumina pe aceia care au o parte de f acut n preg atirea oamenilor

312

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

pentru o lucrare solemn as i sfnt a. El spune: C aci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, ur asc r apirea s i nelegiuirea; le voi da cu credincio sie r asplata lor s i voi ncheia cu ei un leg amnt ve snic. (Isa. 61, 8). Aceia care sunt ndrum atori n lucrarea de educa tie a seaz a prea multe cursuri n fa ta celor care vin la Battle Creek spre a se preg ati [354] pentru lucrarea Domnului. Ei au presupus c a este necesar ca ace stia s a nve te tot mai mult n diverse domenii; s i, n timp ce particip a la diferite cursuri an de an, timpul pre tios se scurge, iar ocaziile de aur sunt irosite f ar aa putea vreodat a ntoarse. Se amn a mereu lucrarea acestor oameni, iar studen tii nu mai simt pe inim a povara pentru suete s i depind tura pe care o dau c tot mai mult de nv a ta ar tile dect de ecien ta Duhului Sfnt s i de ceea ce Domnul a promis c a va face pentru ei. Aceast a povar a a fost asupra mea timp de ani de zile. La Battle Creek s-a urmat o cale pe care Domnul nu o aprob a. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Ziua socotelii, a mniei, a pedepsei, a condamn arii, a judec a tii datorit a p acatului vine asupra lumii a sa cum vine ho tul noaptea. Este aproape timpul cnd o nenorocire n aprasnic a va veni asupra lumii s i oamenii nu vor sc apa. Am un cuvnt de avertizare pentru voi. Voi vede ti lucrurile ntr-o lumin a mult prea slab as i mult prea mult doar dintr-un punct de vedere omenesc. Doar o foarte mic a parte din via Domnului a fost lucrat a. Doar c tiva au primit ultima solie a harului care trebuie dat a lumii. Studen tii sunt f acu ti s a cread a c a ecien ta lor depinde de educa tie s i instruire; ns a succesul lucr arii nu depinde de m arimea cuno stin telor n domeniul s tiin telor. Gndul care trebuie imprimat n mintea studen tilor este acela c a timpul este scurt s i c a ei trebuie s a se preg ateasc a n mare grab a pentru lucrarea care este esen tial a n acest timp. Fiecare om, prin harul dat lui de Dumnezeu, trebuie s a participe la aceast a lucrare nu depinznd de ardoarea sau capacit a tile sale omene sti; c aci Dumnezeu poate ndep arta puterea omeneasc a ntr-o singur a clip a. Fie ca oricine, prin puterea Mntuitorului nostru cel viu care ast azi este mijlocitorul nostru n cur tile cere sti, s a se lupte s a fac a voia lui Dumnezeu. Sunt rugat a s a v a spun c a voi nu s ti ti ct de curnd poate veni [355] criza. Aceasta se strecoar a treptat, ca un ho t. Soarele str aluce ste pe cer, urmndu- si cursul lui obi snuit, iar cerurile nc a spun slava lui Dumnezeu; oamenii si urmeaz a obiceiurile

Preg atire grabnic a pentru lucrare

313

lor de a mnca s i a bea, de a s adi s i construi, de a se nsura s i m arita; negustorii nc a vnd s i cump ar a; se public a diferite c ar ti, una dup a alta; oamenii si dau brnci unul altuia, c autnd s a ob tin a locul cel mai de sus; iubitorii de pl aceri nc a frecventeaz a teatrele, cursele de cai, iadul jocurilor de noroc s i obiceiurile cele mai p atima se predomin a; totu si, timpul de prob a se apropie de ncheiere cu gr abire s i destinul ec aruia va hot art pentru ve snicie. Sunt doar pu tini aceia care cred din toat a inima c a avem un cer de c stigat s i un iad de evitat; ns a ace sti c tiva si arat a credin ta prin fapte. Semnele venirii lui Hristos se mplinesc cu gr abire. Satana s tie c a mai are doar pu tin timp n care poate lucra s i el s i-a strnit agen tii pentru a pune n mi scare elementele lumii, pentru ca oamenii s a e n sela ti, indu si n eroare s i tinu ti ocupa ti, am agi ti, pn a cnd timpul de prob a se va termina, iar u sa va nchis a pentru totdeauna. mp ar a tiile acestei lumi nu au devenit nc a mp ar a tiile Domnului nostru s i ale lui Hristos. Nu v a n sela ti singuri; trezi ti-v a cu totul, ac tiona ti repede, c aci vine noaptea cnd nici un om nu poate s a lucreze. Nu-i ncuraja ti pe studen tii care vin la voi cu povara pe suet de a lucra pentru mntuirea semenilor lor, s a nceap a noi s i noi cursuri. Nu prelungi ti durata studiilor la prea mul ti ani de zile. Astfel, ei vor crede c a este timp sucient s i nsu si acest plan constituie o curs a pentru suetele lor. Mul ti sunt mai bine preg ati ti s i au mai mult despre Dumnezeu discern amnt spiritual s i mai mult a cuno stin ta atunci cnd vin la cursuri dect atunci cnd le absolv a. Ei ajung st apni ti de ambi tia de a deveni oameni nv a ta ti s i sunt ncuraja ti s a tot adauge la studiile lor, pn a cnd ajung z ap aci ti. Ei fac din c ar ti idolii lor s i sunt dispu si s a sacrice s an atate s i spiritualitate pentru a putea dobndi educa tie. Ei restrng timpul care ar trebui s a-l dedice rug aciunii, nu folosesc cum se cuvine ocaziile pe care [356] . Ei pun le au pentru a face bine s i nu transmit lumin as i cuno stin ta gre sit n aplicare cuno stin tele pe care le-au dobndit s i nu nainteaz a n s tiin ta c stig arii de suete. Lucrarea misionar a o doresc tot mai pu tin, pe m asur a ce pasiunea de a excela n privin ta cuno stin telor ob tinute din c ar ti cre ste anormal. n timp ce si continu a studiile, ei se separ a de Dumnezeul n telepciunii. Unii i felicit a pentru succesul lor s i i ncurajeaz a s a tot adauge grade n preg atirea lor, chiar dac a ei sunt mai pu tin preg ati ti s a fac a lucrarea lui Dumnezeu a sa cum

314

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

i-a nv a tat Domnul Hristos, nainte de a veni la s coala de la Battle Creek. S-a pus ntrebarea aceasta celor aduna ti: Crede ti voi adev arul? Crede ti voi n ntreita solie ngereasc a? Dac a ntr-adev ar crede ti, atunci s a se vad a n fapte credin ta voastr as i nu-i mai ncuraja ti pe cei care vin la Battle Creek s a- si tot continue studiile, cnd ei ar trebui s a plece de acolo spre a face lucrarea Domnului. Nu se aduce slav a lui Dumnezeu prin aceast a amnare. Oamenii se duc la Battle Creek s i primesc acolo idei mai nalte cu privire la capacit a tile pe carele au dect ar trebui. Ei sunt ncuraja ti s a- si prelungeasc a mereu studiile; ns a Dumnezeu nu dore ste acest lucru. Ei nu au aprobarea cerului cnd ac tioneaz a n acest mod. Timpul de har, att de pre tios, nu permite ani prelungi ti pentru instruire. Dumnezeu cheam a: Merge ti s i lucra ti ast azi n via Mea. Acum, chiar acum este timpul de a lucra. Crede ti voi c a Domnul vine s i c a ultima mare criz a este gata s a izbucneasc a asupra lumii? Curnd se va petrece o schimbare brusc a n procedeele lui Dumnezeu. Lumea, datorit a nelegiuirii ei, a fost afectat a de dezastre inunda tii, furtuni, incendii, cutremure de p amnt, foamete, r azboaie s i v ars ari de snge. Domnul este ncet la mnie, ns a are putere mare; totu si, El nu va socoti nevinova ti pe cei nelegiui ti. Domnul umbl a n furtun as i n vrtej s i norii sunt praful picioarelor Lui. (Naum 1, 3). Oh, de ar putea n telege oamenii r abdarea, ndelunga a lui Dumnezeu! El r abdare s i ng aduin ta si tine n fru puterea. [357] Atotputernicia locuie ste sub controlul Celui Atotputernic. Oh, dac a ar putea n telege oamenii c a Dumnezeu nu poate f acut s a- si piard a de r abdarea datorit a nelegiuirii lumii s i c a El ofer a nc a speran ta iertare chiar s i acelora care nu o merit a nicidecum! ns a ng aduin ta Lui nu va continua la nesfr sit. Cine este preg atit pentru schimbarea brusc a ce va avea loc n felul lui Dumnezeu de a-i trata pe p ac ato si? Cine va preg atit s a scape de pedeapsa care va c adea cu siguran ta asupra c alc atorilor de lege? Noi nu avem la ndemn a un mileniu n care s a lucr am pentru a avertiza lumea. Este nevoie de transformarea suetului. Cea mai ecient a n telepciune poate dobndit a numai n s coala lui Hristos. S a se n teleag a c a eu nu spun nimic n aceste cuvinte care s a subaprecieze educa tia, ci eu i avertizez pe aceia care sunt n pericolul de a duce ceea ce este ng aduit n extreme neng aduite s i de a se ocupa

Preg atire grabnic a pentru lucrare

315

prea mult de educa tia omeneasc a. S a se insiste mai degrab a asupra dezvolt arii pre tioasei experien te cre stine; c aci, f ar a aceasta, educa tia studentului nu are nici o valoare. Dac a vede ti c a studen tii sunt n pericolul de a deveni prea ocupa ti cu studiile lor, nct ajung s a neglijeze studiul c ar tii care le d a acele informa tii despre felul cum si pot asigura binele viitor al suetelor lor, nu le prezenta ti tenta tia de a merge mai departe, prelungindu- si timpul pentru nv a tare. n acest fel, tot ceea ce ar f acut ca educa tia studentului s a aib a valoare va pierdut din vedere. S a-L iubim pe Domnul Isus Hristos mai mult s i tot mai mult; ns a unii s-au dus la Battle Creek pentru a nv a ta, cnd, de fapt, dac a nu s-ar dus acolo, ei ar fost mult mai bine preg ati ti pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ar f acut aceast a lucrare n simplitate s i n felul n care a lucrat Domnul Hristos. Ar ajuns s a depind a mai mult de Dumnezeu s i de puterea Duhului Sfnt s i mult mai pu tin de educa tia lor. Perioadele lungi de studiu continuu sunt d aun atoare pentru bun astarea zic a, mintal as i moral a. . Citi Citi ti Vechiul s i Noul Testament ntr-un spirit de poc ain ta tile cu rug aciune s i credincio sie, implornd Duhul Sfnt s a v a dea [358] pricepere. Daniel a cercetat acea parte a Vechiului Testament pe care o avea la dispozi tie s i a f acut din Cuvntul lui Dumnezeu cel tor al s mai mare nv a ta au. n acela si timp, el a folosit toate ocaziile pe care le-a avut la ndemn a pentru a deveni priceput n toate turii. Tovar domeniile nv a ta as ii lui au f acut acela si lucru s i astfel noi citim despre ei: n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele, care erau n toat a mp ar a tia lui (Daniel 1, 20). Dumnezeu a dat acestor patru tineri s (erau doar ni ste tineri) s tiin ta i pricepere pentru tot felul de scrieri, s i n telepciune; mai ales ns a a f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele. (Daniel 1, 17). s Studen tii care nal ta tiin ta mai presus de Dumnezeul s tiin tei sunt de fapt nepricepu ti, n timp ce ei se socotesc foarte n telep ti. Dac a nu v a pute ti permite un timp ca s a v a ruga ti, dac a nu pute ti acorda un timp comuniunii cu Dumnezeu, timp pentru cercetare de sine, s i nu pre tui ti acea n telepciune care vine numai de la Dumnezeu, toat a tura voastr nv a ta a nu va folosi la nimic, iar s colile s i colegiile vor socotite decitare. Frica de Domnul este nceputul n telepciunii.

316

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

nutrim noi? Avem noi o credin care lucreaz Ce fel de credin ta ta a prin n conformitate dragoste s i cur a te ste suetul? Avem noi o credin ta cu lumina pe care am primit-o? Satana ar tres alta dac a ar putea p atrunde la Battle Creek pentru a mpiedica lucrarea lui Dumnezeu, tura s introducnd inven tii omene sti n ce prive ste nv a ta i sfatul. El ar ncntat s a vad a cum lucr atorii sunt absorbi ti timp de ani de zile n preg atire, n acest fel educa tia devenind mai degrab a un obstacol dect un progres. Duhul Sfnt a luptat cu mul ti tineri s i i-a ndrumat s a se consacre pentru cauza s i lucrarea lui Dumnezeu. Cnd si ofer a serviciile Conferin tei, ei sunt sf atui ti s a participe la o serie de cursuri la Battle Creek, nainte de a intra n lucrare. Pn a aici toate sunt foarte bune dac a studentul este echilibrat, neclintit n principii; ns a nu este util c a studentul s a- si prelungeasc a timpul de preg atire. Trebuie depuse cele [359] mai serioase eforturi pentru progresul acelora care vor misionari. Fiecare str adanie trebuie f acut a pentru naintarea lor, astfel nct ei . Ei nu s a poat a nrola ti n lucrare ct de curnd cu putin ta si pot permite s a a stepte pn a cnd educa tia lor va considerat a complet a. Acest lucru nu poate atins niciodat a, pentru c a vom nv a ta mereu de-a lungul veacurilor nesfr site ale ve sniciei. O mare lucrare trebuie f acut as i via Domnului are nevoie de lucr atori. Misionarii trebuie s a intre nainte ca s a e sili ti s a nceteze lucrul. Exist a acum u si deschise pretutindeni; ei nu si pot permite s a a stepte s a si termine anii de studiu, pentru c a anii din fa ta noastr a nu sunt mul ti s i noi trebuie s a lucr am ct este nc a ziu a. Nu este n telept s a-i sf atui ti pe tineri s i tinere s a studieze la Ann Arbor. Mul ti dintre cei care au fost acolo nu au avut benecii nici n trecut s i nu vor avea nici n viitor. Observa ti tr as aturile lucr arii Domnului Hristos. El a ac tionat n cea mai mare simplitate. Chiar dac a urma sii S ai au fost pescari, El nu i-a sf atuit s a se duc a mai nti la s coala rabinilor s i apoi s a- si nceap a lucrarea. El Si-a chemat ucenicii de la n avod, spunndule: Veni ti dup a Mine s i Eu v a voi face pescari de oameni. El l-a chemat pe Matei de la vam as i i-a spus: Urmeaz a-M a. Tot ce li s-a cerut s a fac a a fost s a-L urmeze pe Isus s i s a fac a ce le poruncea El s i astfel s a intre n s coala Lui, unde Dumnezeu era profesorul. Ct timp vom exista, vom avea nevoie de s coli. ntotdeauna va nevoie

Preg atire grabnic a pentru lucrare

317

de educa tie; ns a trebuie s a m aten ti ca educa tia s a nu absoarb a toate preocup arile spirituale. Exist a pericolul real de a-i sf atui pe studen ti s a urmeze studii dup a studii s i s a e f acu ti s a cread a c a astfel vor ajunge des avr si ti. Educa tia ob tinut a va decitar a pe toate planurile. Domnul spune: Voi pr ap adi n telepciunea celor n telep ti s i voi nimici priceperea celor pricepu ti. Unde este n teleptul? Unde este c arturarul? Unde este vorb are tul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu n telepciunea [360] lumii acesteia? C aci ntruct lumea, cu n telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu n n telepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a g asit cu cale s a mntuiasc a pe credincio si prin nebunia propov aduirii crucii (1 Corinteni 1, 19-21). Acesta este planul lui Dumnezeu; s i, de-a lungul genera tiilor succesive, de-a lungul multor secole de p agnism, acest plan a fost adus la ndeplinire, nu ca experiment, ci ca o cale aprobat a pentru r aspndirea Evangheliei. Prin aceast a metod a de la nceput, omul a fost l amurit, iar lumea a fost iluminat a cu privire la Evanghelia lui Dumnezeu. Cel mai nalt grad de s colarizare pe care l poate tor. Aceasta este atinge orice om este n Scoala Divinului nv a ta cuno stin ta de care avem nevoie n special, tot mai mult pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea istoriei acestei lumi, s i ecare ar face bine s a capete acest fel de educa tie. Domnul cere ca oamenii s a e nv a ta ti de El. Exist a o mare lucrare de f acut pentru a aduce min tile omene sti de la ntuneric la lumina cea minunat a a lui Dumnezeu. Ca instrumente omene sti ale Sale, noi trebuie s a i ndeplinim planurile vie. n ce stare suntem noi credin printr-o credin ta ta noastr a nu lucreaz a pentru slava lui Dumnezeu sau suntem noi vase preg atite pentru lucrarea Domnului, pentru orice fapt a bun a? Moise a fost nv a tat n toat a n telepciunea egiptenilor. El a primit o educa tie prin providen ta lui Dumnezeu; ns a de o mare parte din turile primite a trebuit s nv a ta a se dezve te s i s a le socoteasc a drept nes abuite. Impresiile l asate de acestea a trebuit s a e s terse de 40 de n care a purtat de grij ani de experien ta a oilor s i mielu seilor. Dac a mul ti dintre cei care sunt implica ti n lucrarea Domnului ar putea izola ti ca s i Moise s i ar sili ti de mprejur ari s a fac a ceva umil, pn a cnd inima lor s-ar nduio sa, ace stia ar deveni p astori mult mai credincio si dect sunt acum n felul n care lucreaz a cu mo stenirea Domnului. Ei nu ar att de predispu si s a- si pream areasc a propriile

318

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

lor calit a ti sau s a caute s a demonstreze c a n telepciunea unei educa tii nalte ar putea lua locul unei s an atoase cunoa steri de Dumnezeu. [361] Cnd Domnul Hristos a venit n lume, m arturia a fost c a lumea, prin n telepciunea ei, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu s i c a totu si Dumnezeu a g asit cu cale s a mntuiasc a pe credincio si prin nebunia propov aduirii crucii. Experimentarea n telepciunii lume sti a fost f acut a pe deplin la prima venire a Domnului Hristos, cnd n telepciunea omeneasc a, cea plin a de mndrie, s-a dovedit a plin a de lipsuri. Oamenii nu au cunoscut adev arata n telepciune care vine de la Izvorul oric arui s bine. n telepciunea lumii a fost pus a n balan ta i g asit a necorespunz atoare. Voi le-a ti dat studen tilor pe care i ave ti n grij a idei care nu sunt corecte. Dac a ar primit mai pu tine asemenea idei, ei ar fost mai bine preg ati ti pentru ndeplinirea lucr arii lor. Voi nu acorda ti turii s considera tia cuvenit a nv a ta i metodei Domnului Isus Hristos, de si El a fost unicul Educator des avr sit al lumii noastre. Si noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca s a putem cunoa ste lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul S au. Si vorbim despre ele nu cu vorbiri nv a tate de la n telepciunea omeneasc a, ci cu vorbiri nv a tate de la Duhul Sfnt, ntrebuin tnd o vorbire duhovniceasc a pentru lucrurile duhovnice sti. Dar omul resc nu prime ste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c aci pentru el sunt o nebunie; s i nici nu le poate n telege, pentru c a trebuie judecate duhovnice ste. Omul duhovnicesc, dimpotriv a, poate s a judece totul, s i el nsu si nu poate judecat de nimeni. C aci cine a cunoscut gndul tur Domnului, ca s a-I poat a da nv a ta a? Noi ns a avem gndul lui Hristos. (1 Corinteni 2, 12-16). Voi trebuie s a nv a ta ti ast azi n s coala lui Hristos. Domnul are putere s a lucreze prin uneltele Lui. Voi pune ti asupra bie tilor oameni, cu puteri m arginite, greut a ti mari, pe care i face ti s a le socoteasc a folositoare pentru a face o mare lucrare, cnd ei nu au nici o ocazie sau chemare de a folosi studiile pe care le ntreprind. Ocazii de aur trec n ve snicie s i se dau sfaturi care nu ar trebui date; s i s-ar putut face o lucrare mult mai mare s i mult mai bun a dac a perioada de timp petrecut a la Battle Creek de mul ti dintre lucr atori ar fost mai scurt a. [362] Ei ar trebuit pu si la lucru pentru a transmite lumina s i cuno stin ta pe care au primit-o, acelor care sunt n ntuneric. Dumnezeul oric arui har va da har dup a har. Cei care merg s a lucreze n via Domnului

Preg atire grabnic a pentru lucrare

319

vor nv a ta cum s a lucreze s i si vor aduce aminte ceea ce au nv a tat cnd au fost studen ti. Domnului nu-i place ca ace sti lucr atori s a e ncuraja ti s a petreac a ani de-a rndul pentru acumularea unor cuno stin te pe care nu vor avea ocazia s a le mp art as easc a altora. Tineri de valoare, care ar trebuit s a lucreze pentru Dumnezeu, au venit la Battle Creek pentru a primi educa tie s i a dobndi o cunoa stere mai bun a a felului n care ar trebui s a lucreze. Ei ar trebuit s a nve te ceea ce este esen tial ntr-o foarte scurt a perioad a de timp. Nu era nevoie de ani de zile pentru educa tie pentru a putea r aspunde chem arii: Du-te ast azi s i lucreaz a n via Mea!n loc s a e trimi si ca lucr atori dup a luni sau ani de s coal a la colegiu, ei sunt sf atui ti s a fac a alte studii s i s a progreseze s i n alte domenii. Ei sunt sf atui ti s a petreac a luni s i ani de zile n institu tii n care adev arul este t ag aduit sau controversat s i unde gre seli cu un caracter cu totul special, ne turi sunt scripturistic, sunt introduse n mod insidios. Aceste nv a ta strecurate s i amestecate cu studiile lor. Ei se aglomereaz a cu multe studii s i si pierd dragostea pentru Domnul Isus; s i nainte de a- si da seama ce se ntmpl a, ei sunt deja departe de Dumnezeu s i cu totul nepreg ati ti de a r aspunde chem arii: Du-te ast azi s i lucreaz a n via Mea. Dorin ta dup a lucrare misionar a a disp arut. Sunt att de orbi ti urmndu- si cursurile, nct ajung s a-I nchid a u sa lui Hristos. Cnd absolv as i sunt ns arcina ti s a porneasc a, ind acum studen ti care au fost instrui ti n mod corespunz ator, unii nu mai au deloc pe suet povara pentru lucrare s i sunt cu mult mai pu tin preg ati ti pentru a se angaja n lucrarea lui Dumnezeu dect atunci cnd au venit pentru prima dat a la Battle Creek. Solul s-a ntors c atre adunare s i a ntrebat: Crede ti n profe tii? Voi, care cunoa ste ti adev arul, n telege ti c a ultima solie de avertizare este dat a acum lumii, c a ultima chemare a harului este auzit a acum? [363] Crede ti voi c a Satana a cobort cu mare putere, lucrnd cu toate am agirile nelegiuirii n orice loc? Crede ti voi c a Dumnezeu Si-a adus aminte de Babilonul cel mare s i c a n curnd acesta va primi din mna lui Dumnezeu ndoit pentru toate p acatele s i nelegiuirile lui? Satana este mul tumit s a-i re tine ti pe b arba ti s i pe femei la Battle Creek, pe aceia care ar trebuit s a e mpreun a lucr atori cu Dumnezeu n marea Sa vie. Dac a vr ajma sul i poate re tine pe lucr atori departe de cmp, sub orice pretext, el o va face. Aceast a preg atire s colar a continu a, care re tine talentele departe de cmp, nu d a nici o

320

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s ans a Domnului de a lucra cu lucr atorii S ai. Mul ti sunt condu si s a- si ocupe timpul, talentele s i mijloacele n mod egoist, pentru a dobndi o educa tie ct mai nalt a, s i n acela si timp lumea piere datorit a lipsei cuno stin tei pe care ar trebuit s a o mp art as easc a. Domnul Hristos a chemat pescari nenv a ta ti s i le-a dat acestor oameni pricepere s i n telepciune n a sa m asur a, nct vr ajma sii lor nu au putut s a-i contrazic a sau s a se mpotriveasc a celor spuse de ei. M arturia lor a fost dus a n toat a lumea cunoscut a atunci. Ucenicii lui Hristos nu sunt chema ti s a-i pream areasc a pe oameni, ci s a-I dea slav a lui Dumnezeu, izvorul oric arei n telepciuni. Fie ca profesorii s a lase cale liber a Duhului Sfnt pentru a-Si face tor este prelucrarea asupra inimilor oamenilor. Cel mai mare nv a ta zent n mijlocul nostru prin Duhul S au Cel Sfnt. Orict a ti nv a ta, orict de sus a ti ajunge s i chiar dac a v-a ti petrece tot timpul de har pe care l ave ti cu dobndirea de cuno stin te, tot nu ve ti ajunge des avr si ti. Cnd timpul se va ncheia, va trebui s a v a pune ti vou a n siv a ntrebarea: Ce bine am f acut eu acelora care sunt n ntuneric? Cui am transmis eu cuno stin ta despre Dumnezeu sau chiar s i numai acele cuno stin te pentru care am cheltuit att de mult timp s i bani? Curnd, se va spune n ceruri: S-a ispr avit. Cine este nedrept, s a e nedrept s i mai departe; cine este ntinat s a se ntineze s i mai departe; cine este f ar a prihan a s a tr aiasc as i mai departe f ar a prihan a. Si cine este sfnt, s a se sn teasc as i mai departe! Iat a, Eu vin curnd; s i r asplata Mea este cu Mine ca s a dau ec aruia dup a fapta lui. , orice caz [364] (Apocalipsa 22, 11.12). Cnd se va rosti aceast a sentin ta va fost hot art. Cu mult mai bine ar ca lucr atorii s a nceap a , cu o lucrare mai mic as i s a o fac a pe aceasta ncet s i n umilin ta ducnd jugul lui Hristos s i purtnd sarcina Lui, n loc s a consacre ani de preg atire pentru o lucrare mai mare s i apoi s a dea gre s n a aduce la Dumnezeu i s i ice, n a aduce vreun trofeu la picioarele lui Isus. B arba ti s i femei deopotriv a se codesc prea mult la Battle Creek. Dumnezeu i cheam a, iar ei nu i aud glasul. Cmpurile de lucru sunt neglijate, s i aceasta nseamn a c a min tile oamenilor r amn neluminate. S amn ta rea a fost repede sem anat a n inimile tinerilor no stri s i de aceea marile adev aruri practice trebuie f acute cunoscute copiilor s i tinerilor; c aci adev arul are putere. Profesorii cre stini sunt chema ti s a lucreze pentru Dumnezeu. Aluatul adev arului trebuie introdus nainte, ca s a poat a lucra trans-

Preg atire grabnic a pentru lucrare

321

formarea caracterului. Ar cu mult mai bine pentru voi, tinerilor, s a ti mai pu tin preg ati ti n anumite domenii de studiu dect s a s duce ti lips a de blnde te s i umilin ta i s a ti lipsi ti de un duh smerit. Lucrarea unora dintre educatorii no stri a avut un efect negativ asupra studen tilor, mpiedicndu-i s a e conlucr atori cu Dumnezeu. Ei ar trebui s a studieze pentru a se familiariza cu felul n care a lucrat s i a predicat Domnul Isus. El S-a t ag aduit pe Sine s i S-a sacricat. El nu a evitat munca grea, istovitoare; El a ndurat batjocura, dispre tul, insulta, jignirile s i maltratarea; sunt ns a studen tii no stri educa ti s i preg ati ti pentru a merge pe urmele pa silor S ai? Amnarea voastr a nu este aprobat a de Dumnezeu. Ispita de a urma an dup a an diferite discipline de studiu pune st apnire asupra min tilor s i ace stia si pierd n mod treptat spiritul cu care Domnul i-a inspirat s a porneasc a n lucrare n via Sa. De ce nu pot oare oameni cu r aspunderi s a discearn a care vor urm arile sigure ale re tinerii n acest mod a studen tilor s i de a-i nv a ta s a dea la o parte lucrarea Domnului? Timpul trece n ve snicie s i, cu toate acestea, cei care au fost trimi si la Battle Creek s a se preg ateasc a pentru lucrarea n via Domnului nu sunt ncuraja ti s a fac a ceea ce pot pentru naintarea cauzei lui Dumnezeu. De multe privilegii au parte cei care cunosc deja adev arul, dar, cu toate acestea, ei nu l pun n practic a. Bani s i putere, care ar trebuit s a [365] e cheltui ti pentru a se merge la drumuri s i la garduri, sunt irosi ti pentru aceia care nu mp art as esc lumina pe care o au deja, celor care se a a n ntuneric. Cnd a primit lumina, Filip s-a dus s i l-a chemat pe Natanael; ns a mul ti din cei care ar putea face o lucrare deosebit a pentru Domnul nu vor face acest lucru pn a cnd nu vor avea mai multe ocazii. Slujitorii lui Isus Hristos trebuie s a distribuie o parte din lucr arile . Dac din via lui Dumnezeu b arba tilor care stau degeaba n pia ta a gre sesc, corecta ti-i s i apoi trimite ti-i iar la lucru. Foarte mul ti au fost mai degrab a mpiedica ti s a mearg a mai departe n aceast a lucrare dect s a e ncuraja ti s a si pun a talan tii la schimb ator; cu toate s acestea, ei nva ta a- si foloseasc a talan tii, punndu- si la lucru capacit a tile pe care le au. Mul ti dintre cei care s-au dus la Battle Creek la s coal a ar primit o educa tie mai bun a la ei n tar a. S-a pierdut timp, s-au cheltuit bani n mod inutil, o lucrare a r amas nef acut a s i s-au pierdut suete pentru c a cei care socotesc c a l slujesc pe Dumnezeu au f acut calcule gre site. Domnul tr aie ste, iar Duhul S au

322

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

cel Sfnt domne ste pretutindeni. Nu trebuie s a se dea impresia c a Battle Creek este Ierusalimul lumii s i c a to ti trebuie s a mearg a acolo ca s a se nchine. Aceia care doresc s a nve te s i care fac orice efort pentru a dobndi cuno cu putin ta stin te, mergnd n mod con stiincios n lumina adev arului, nu au nevoie s a c al atoreasc a pn a la Battle torul nostru; iar aceia care vor s Creek. Dumnezeu este nv a ta a- si foloseasc a talan tii n locul n care se a a vor binecuvnta ti cu profesori trimi si de Dumnezeu pentru a-i instrui profesori care s-au preg atit s a fac a o lucrare pentru Domnul. A cheltui mai mult timp s i mai mul ti bani este mai r au dect a-i pierde, c aci aceia care caut a s a dobndeasc a educa tia n detrimentul evlaviei practice sunt de partea care va pierde. Ceea ce se dobnde ste pe linie de educa tie n timpul cnd ar trebuit s a se nroleze n lucrare este pierdere s i irosire. Fiin tele cere sti a steapt a unelte omene sti cu care s a coopereze [366] ca misionari n p ar tile cuprinse de ntuneric ale p amntului. Dumnezeu a steapt a b arba ti care s a se angajeze n lucrarea misionar a de acas a, n marile noastre ora se, dar, n acela si timp, la Battle Creek sunt re tinu ti b arba ti s i femei, cnd ar trebui repartiza ti n ora sele mari s i n cele mici, pretutindeni, la drumuri s i la garduri. Ei trebuie s a lanseze chemarea la osp a tul nun tii, pentru c a toate lucrurile sunt acum gata. Vom avea misionari care vor face o lucrare bun a n via Domnului f ar a s a mers la Battle Creek. Cei care merg la Battle Creek ntmpin a o ispit a pe care nu se a steapt a s a o g aseasc a n acel loc. Ei au de-a face cu descuraj ari de care nu au nevoie s i, mergnd n acel loc, ei nu sunt ajuta ti n experien ta lor religioas a. Ei pierd mult timp pentru c a nu s tiu ce trebuie s a fac as i nimeni nu este preg atit s a le spun a. Ei pierd mult timp cu practici de care nu au nevoie n lucrarea pentru care doresc s a se preg ateasc a. Lucrurile obi snuite sunt amestecate cu cele sacre s i sunt puse pe acela si nivel. ns a aceasta nu este o metod a n teleapt a. Dumnezeu prive ste s i nu aprob a. Ei ar putut face multe lucruri de durat care ar avut o inuen ta a, dac a ar lucrat judicios s i n n locul n care se aau. Timpul trece; suetele se decid umilin ta e pentru bine, e pentru r au, iar lupta cre ste continuu. C ti dintre cei care cunosc adev arul pentru acest timp lucreaz a n armonie cu principiile lui? Este adev arat c a ceva s-a f acut; ns a mult, mult mai mult ar trebuit f acut. Lucrarea se tot acumuleaz a, iar timpul pentru lucrare este tot mai pu tin. Acum este timpul ca to ti s a e lumini care

Preg atire grabnic a pentru lucrare

323

ard s i str alucesc; cu toate acestea, mul ti nu se ngrijesc s a aib a n candel a uleiul harului, preg atit s i arznd, astfel ca lumina s a poat a reectat a n afar a ast azi. Prea mul ti se bazeaz a pe for ta zilei de mine; ns a acest lucru este o gre seal a. Fiecare s a e nv a tat astfel, nct s a arate importan ta lucr arii speciale care trebuie f acut a ast azi. To ti s a lucreze pentru Dumnezeu s i pentru suete; ecare s a dea dovad a de n telepciune s i s a nu e g asit niciodat a trndav, stnd degeaba s i a steptnd ca [367] cineva s a vin a prin preajm as i s a-l pun a la lucru. Acel cineva care i-ar putea da de lucru este supra-mpov arat de r aspunderi s i se pierde timp n a steptarea unor ndrum ari din partea lui. Dumnezeu v a va da n telepciune s a porni ti de ndat a; c aci nc a se face strigarea: Fiule, du-te s i lucreaz a ast azi n via Mea. Unii pot nehot ar ti, dar chemarea se aude nc a: Du-te ast azi s i lucreaz a n via Mea. Ast azi, dac a auzi ti glasul Lui, nu v a mpietri ti inimile. (Evrei 3, 7.8). Domnul pune n fa ta acestei cerin te cuvntul ule. Ct de duioas as i plin a de mil a este aceast a chemare s i, cu toate acestea, ct de urgent as i necesar a! Invita tia Lui de a merge pentru a lucra n via Sa este s i o porunc a totodat a. Nu s ti ti c a trupul vostru este templul Duhului Sfnt care locuie ste n voi s i pe care L-a ti primit de la Dumnezeu? Si c a voi nu sunte ti ai vo stri? C aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6, 19.20). [368] Special Testimonies On Education, 21 martie, 1895.

Educa tia esen tial a


Am scris mult cu privire la studen tii care petrec mult prea mult timp cu dobndirea educa tiei; ns a sper c a nu voi gre sit n teleas a n leg atur a cu ceea ce este educa tia esen tial a. Nu vreau s a spun c a trebuie f acut a o lucrare supercial a, fapt ilustrat de felul cum sunt lucrate anumite por tiuni de p amnt n Australia. Plugul nu a p atruns , nu a fost preg destul de adnc n p amnt, acesta, n consecin ta atit , iar recolta a fost slab pentru s amn ta a, n conformitate cu preg atirea supercial a a p amntului. Dumnezeu le-a dat copiilor s i tinerilor min ti cercet atoare. Puterea de gndire le-a fost ncredin tat a ca un talant de mare pre t. Este de datoria p arin tilor de a men tine problema educa tiei n fa ta lor n adev arata ei valoare; c aci aceasta cuprinde multe domenii. Ei trebuie nv a ta ti s a- si pun a la lucru ecare talent s i ecare capacitate, preg atindu-se s a e folosi ti n serviciul lui Hristos pentru n al tarea omenirii c azute. Scolile noastre constituie instrumentul special al Domnului n preg atirea copiilor s i tinerilor no stri pentru lucrare misionar a. P arin tii ar trebui s a- si n teleag a responsabilitatea s i s a- si ajute copiii s a aprecieze marile privilegii s i binecuvnt ari pe care Dumnezeu le-a pus la dispozi tie prin educa tie. ns a educa tia primit a n c amin trebuie s a tin a pasul cu educa tia lor n domeniul s tiin tei. n copil arie s i tinere te, trebuie combinate turile practice cu cele teoretice, iar n minte, trebuie depozitate nv a ta cuno stin te. P arin tii trebuie s a simt a c a au o mare lucrare de f acut s i datoria lor este s a se apuce de ea cu seriozitate. Ei trebuie s a formeze s i s a modeleze caracterele copiilor lor. Ei nu trebuie s a se mul tumeasc a cu un lucru f acut de mntuial a; c aci ei trebuie s a ajung a des avr si ti n Hristos prin intermediul mijloacelor puse la dispozi tie de Dumnezeu. Terenul inimii trebuie preg atit; s amn ta [369] adev arului trebuie sem anat a acolo nc a din cei mai fragezi ani. Dac a , ei vor tra p arin tii sunt nep as atori n aceast a privin ta si la r aspundere pentru c a au fost ispravnici necredincio si. Cu copiii trebuie s a se lucreze cu duio sie s i iubire s i ei trebuie nv a ta ti c a Domnul Hristos 324

Educa tia esen tial a

325

este Mntuitorul lor personal s i c a ei pot deveni ucenicii S ai doar predndu- si Lui n mod simplu inima s i cugetul. Copiii trebuie nv a ta ti s a- si fac a partea n treburile din gospod arie. Ei trebuie nv a ta ti s a-i ajute pe tata s i pe mama n lucrurile mici pe care le pot face. Min tile lor trebuie nv a tate s a gndeasc a, iar memoria, deprins a s a- si aduc a aminte lucrul desemnat; iar n deprinderea de obiceiuri pentru a utili n c amin, ei trebuie nv a ta ti s a fac a lucruri practice, potrivite vrstei lor. Dac a sunt educa ti corespunz ator n c amin, copiii nu vor g asi ti pe str azi, primind o educa tie la ntmplare, ca aceea pe care att de mul ti o primesc. P arin tii care si iubesc copiii n mod deosebit nu le vor ng adui s a creasc a deprinzndu-se cu obiceiuri de lenevie s i ne stiind nimic cu privire la datoriile lor din c amin. Ignoran ta nu este acceptat a de Dumnezeu s i este defavorabil a lucr arii Sale. Ignoran ta nu trebuie considerat a un semn al umilin tei sau ceva pentru care oamenii ar trebui l auda ti. ns a Dumnezeu lucreaz a pentru oameni, n ciuda ignoran tei lor. Cei care nu au avut ocazia s a dobndeasc a cuno stin te sau au avut ocazii pe care nu le-au folosit s i se convertesc pot ajunge utili n serviciul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului S au cel Sfnt. ns a cei care au educa tie s i care se consacr a n serviciul lui Dumnezeu pot servi ntr-o varietate de moduri s i pot ndeplini o lucrare mult mai mare de a aduce suete la cuno stin ta adev arului dect aceia care nu au educa tie. Ei se a a ntr-o pozi tie avantajoas a datorit a disciplin arii min tii de care au beneciat. Noi nu ar trebui s a desconsider am nicidecum educa tia, ci ar trebui s a d am sfatul ca aceasta s a e adus a la ndeplinire, avndu-se n vedere scurtimea timpului s i marea lucrare care trebuie f acut a nainte de venirea lui Hristos. Nu trebuie s a-i l as am pe studen ti s a cread a c a pot petrece [370] mul ti ani pentru dobndirea educa tiei. L asa ti-i s a foloseasc a aceast a educa tie ob tinut a ntr-o perioad a de timp rezonabil a, pentru a putea continua lucrarea lui Dumnezeu. Mntuitorul nostru se a a n Sanctuar, plednd n favoarea noastr a. El este Marele nostru Preot, care mijloce ste pentru noi, f acnd un sacriciu isp as itor pentru noi, sus tinnd cauza noastr a n virtutea sngelui v arsat pentru noi. P arin tii trebuie s a caute s a-L reprezinte pe acest Mntuitor n fa ta copiilor, pentru a imprima n min tile lor planul de mntuire deoarece omul a c alcat Legea lui Dumnezeu, Domnul Hristos a devenit purt atorul p acatelor noastre. Faptul c a unicul Fiu al lui Dumnezeu

326

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Si-a dat via ta datorit a p ac atuirii omului, pentru a satisface dreptatea s i a ap ara onoarea Legii lui Dumnezeu, trebuie p astrat continuu n mintea copiilor s i tinerilor. Scopul acestui mare sacriciu trebuie men tinut continuu naintea lor; c aci acest sacriciu a fost f acut pentru ridicarea omului dec azut, degradat de p acat. Domnul Hristos a suferit pentru ca, prin credin ta n El, p acatele noastre s a poat a iertate. El a devenit nlocuitorul s i siguran ta omului, lund El nsu si asupra Lui pedeapsa, de si nu o merita nicidecum, pentru ca noi, care o meritam, s a putem liberi s i din nou credincio si lui Dumnezeu prin meritele Mntuitorului nostru r astignit s i nviat. El este singura de mntuire. Prin sacriciul S noastr a speran ta au, noi, care suntem acum pu si la prob a, suntem prizonieri ai speran tei. Noi trebuie s a ar at am universului ntreg, lumii c azute s i lumilor nec azute, c a exist a iertare la Dumnezeu, c a prin harul lui Dumnezeu noi putem mp aca ti cu Dumnezeu. Omul se poc aie ste, ajunge smerit cu inima, crede n Hristos ca jertf a de isp as ire pentru el s i ajunge n pace cu Dumnezeu. Noi trebuie s a mul tumim n toate zilele vie tii noastre pentru c a Domnul a rostit aceste cuvinte: C aci a sa vorbe ste Cel Prea nalt, a este ve c arui locuin ta snic as i al c arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez inimile zdrobite (Isa. 57, 15). mp acarea lui Dumnezeu cu omul s i a omului cu Dumnezeu este sigur a atunci cnd sunt ndeplinite anumite condi tii. Domnul spune: [371] Jertfele pl acute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispre tuie sti o inim a zdrobit as i mhnit a (Psalmii 51, 17). Si iar as i el spune: Domnul este aproape de cei cu inima nfrnt a s i mntuie ste pe cei cu duhul zdrobit (Psalmii 34, 18). Domnul este n al tat; totu si vede pe cei smeri ti s i cunoa ste de departe pe cei ngmfa ti. (Psalmii 138, 6). A sa vorbe ste Domnul: Cerul este scaunul Meu de domnie s i p amntul este a sternutul picioarelor Mele! Ce cas a a ti putea voi s a-Mi zidi ti s i ce loc Mi-a ti putea da ? Toate aceste lucruri doar mna Mea le-a f voi ca locuin ta acut s i , zice Domnul. Iat toate s i-au c ap atat astfel in ta a spre cine mi voi ndrepta privirile: spre cel ce sufer as i are duhul mhnit, spre cel ce se teme de cuvntul Meu. (Isaia 66, 1-2). Duhul Domnului este peste Mine, c aci Domnul M-a uns s a aduc ve sti bune celor nenoroci ti: El M-a trimis s a vindec pe cei cu inima zdrobit a, s a

Educa tia esen tial a

327

vestesc robilor slobozenia s i prin silor de r azboi izb avirea; s a vestesc un an de ndurare al Domnului s i o zi de r azbunare a Dumnezeului nostru; s a mngi pe to ti cei ntrista ti; s a dau celor ntrista ti din Sion, , un untdelemn de s a le dau o cunun a mp ar ateasc a n loc de cenu sa bucurie n locul plnsului, o hain a de laud a n locul unui duh mhnit, ca s a e numi ti terebin ti ai neprih anirii, un sad al Domnului, ca s a slujeasc a spre slava Lui. (Isaia 61, 1-3). Psalmistul scrie: El t am aduie ste pe cei cu inima zdrobit as i le leag a r anile (Psalmii 147, 3). De si El este Cel care restaureaz a omenirea c azut a, totu si El socote ste num arul stelelor s i le d a nume la toate. Mare este Domnul nostru s i puternic prin t aria Lui, priceperea Lui este f ar a margini. Domnul sprijine ste pe cei nenoroci ti s i doboar a pe cei r ai la p amnt. Cnta ti Domnului cu mul tumiri, l auda ti pe Dumnezeul nostru cu harfa.... Domnul iube ste pe cei ce se tem de El, pe cei ce n ad ajduiesc n bun atatea Lui. Laud a pe Domnul, Ierusalime; laud a pe Dumnezeul t au, Sioane! (Psalmii 147, 4-12). Ct de pre tioase sunt lec tiile acestui psalm! Putem consacra un studiu ultimilor patru psalmi ai lui David. De asemenea, cuvintele profetului sunt foarte pre tioase: P ar ase ste z apada Libanului stnca [372] ogoarelor? Sau se v ad secnd apele care vin de departe proaspete s i curg atoare? Totu si, poporul Meu M-a uitat s i aduce t amie idolilor; s-a ab atut din c aile lui, a p ar asit vechile c ar ari s i a apucat pe c ar ari s i drumuri neb atute (Ieremia 18, 14). A sa vorbe ste Domnul: blestemat s a e omul care se ncrede n om, care se sprijine ste pe un muritor s i si abate inima de la Domnul! C aci este ca un nenorocit n pustie s i nu vede venind fericirea; locuie ste n locurile arse ale pustiei, ntr-un p amnt s arat s i f ar a locuitori. Binecuvntat s a e omul care se ncrede n Domnul s i a c arui n adejde este Domnul! C aci el este ca un pom s adit lng a ape, care- si ntinde r ad acinile spre ru; nu se teme de c aldur a cnd vine s i frunzi sul lui r amne verde, n anul secetei nu se teme s i nu nceteaz a s a aduc a road a. (Ieremia 17, 5-8). [373] Special Testimonies On Education, 22 aprilie, 1895.

Educa tia serioas as i complet a


Nu trebuie ntreprins nimic care s a coboare standardul n privin ta educa tiei la s coala noastr a din Battle Creek. Studen tii trebuie s as i foloseasc a la maximum puterile min tii; orice facultate trebuie s a ating a cea mai nalt a dezvoltare posibil a. Mul ti studen ti vin la colegiu cu deprinderi intelectuale n parte formate, care constituie un obstacol pentru ei. Cel mai greu de remediat este obiceiul de a- si face lucrul ca o rutin a, n loc de a face eforturi hot arte, bine gndite, de a nvinge greut a tile s i de a c auta s a prind a principiile care stau la baza ec arui subiect care este luat n discu tie. Prin harul lui Hristos, st a n puterea lor de a schimba acest obicei al rutinei s i este spre binele s i folosul lor viitor s a- si direc tioneze corect facult a tile mintale, dezvoltndu-le n a sa fel, nct s a poat a folosite n slujba tor, la a c . celui mai n telept nv a ta arui putere face apel prin credin ta Aceasta le va da succes n eforturile lor intelectuale, n conformitate cu legile lui Dumnezeu. Fiecare student trebuie s a simt a c a, prin ajutorul lui Dumnezeu, el trebuie s a aib a parte de o educa tie special a, s a aib a o cultur a personal a; s i el trebuie s a- si dea seama c a Domnul cere de la el s a fac a tot ce poate mai bine, pentru a-i putea nv a ta s i , apatie, dezordine la fel pe al tii. Trebuie s a se fereasc a de indolen ta de mult ca s i de lucrul f acut de mntuial a. Sper ca nimeni s a nu r amn a cu impresia, n urma cuvintelor scrise de mine, c a standardul s colii trebuie cobort n vreun fel. Sco lile noastre trebuie s a ofere cea mai serioas as i complet a educa tie; s i pentru a putea realiza aceasta, n telepciunea care vine de la Dumnezeu trebuie considerat a cel dinti s i cel mai important lucru. Religia lui Hristos nu aprob a niciodat a lenevia corpului sau a min tii. Avem n fa ta noastr a cazul lui Daniel s i al tovar as ilor s ai, care au folosit ct au putut mai bine ocaziile de educare de la curtea Babilonului. Cnd au fost pu si la prob a att n privin ta credin tei, ct s i [374] a cuno stin tei, ei au fost capabili s a prezinte un temei al speran tei pe examin care o aveau s i, de asemenea, au f acut fa ta arii cuno stin telor lor n toate s tiin tele s i n toat a n telepciunea; s i s-a g asit c a Daniel 328

Educa tia serioas as i complet a

329

avea pricepere n toate viziunile s i visele, dovedind c a el avea o leg atur a vie cu Dumnezeul oric arei n telepciuni. n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere, s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele, care erau n toat a mp ar a tia lui. (Daniel 1, 20). Istoria lui Da noi, peste care a venit sfr niel ne este dat a pentru a avea pova ta situl veacului. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El (Psalmii 25, 14). Daniel a avut o leg atur a strns a cu Dumnezeu. Cnd mp aratul, furios s i plin de mnie, a dat decretul prin care poruncea ca to ti n telep tii Babilonului s a e omor ti, au fost c auta ti s i Daniel s i tovar as ii s ai pentru a uci si. Atunci Daniel nu a r aspuns cu un spirit represiv, ci cu sfat s i n telepciune c apitanului g arzii mp aratului, care pornise s a-i ucid a pe n telep tii Babilonului. Daniel a ntrebat: Pentru ce a dat mp aratul o porunc a att de aspr a? (Daniel 2, 15). El nsu si s-a prezentat naintea mp aratului, cerndu-i s a-i acorde timp s i credin ta pe care o avea n Dumnezeul lui l-a ndemnat s a spun a c a va da mp aratului t alm acirea. Apoi Daniel s-a dus n casa lui s i a spus despre lucrul acesta tovar as ilor s ai, Hanania, Mi sael s i Azaria, rugndu-i s a cear a ndurarea Dumnezeului cerurilor pentru aceast a tain a, ca s a nu piar a Daniel s i tovar as ii lui o dat a cu ceilal ti n telep ti ai Babilonului. Dup a aceea i s-a descoperit lui Daniel taina ntr-o vedenie n timpul nop tii. Si Daniel a binecuvntat pe Dumnezeul cerurilor (Daniel 2, 17-19). (Cite ste s i Daniel 2, 20-28.) n acest fel i-a fost f acut a cunoscut t alm acirea visului lui Daniel. Cererea acelor studen ti evrei care erau instrui ti de Dumnezeu a fost bogat r aspl atit a. n timp ce ei f aceau eforturi st aruitoare pentru a dobndi cuno stin te, Domnul le-a dat n telepciune cereasc a. Cuno stin ta pe care au dobndit-o le-a fost de mare folos atunci cnd au ajuns n strmtorare. Domnul Dumnezeul cerurilor nu poate suplini lipsurile care sunt rezultatul indolen tei mintale s i spirituale. Cnd agen tii omene sti si vor pune la lucru facult a tile pentru a dobndi [375] cuno stin te, pentru a deveni oameni care gndesc profund; cnd ei, cei mai mari martori de partea lui Dumnezeu s i a adev arului, vor turilor vitale cu privire la c stigat, din cmpul de cercetare a nv a ta mntuirea suetului, acea slav a ce poate adus a Dumnezeului cerurilor, atunci chiar s i judec atorii s i regii vor f acu ti s a recunoasc a, n cur tile de judecat a, n parlamente s i consilii, c a Dumnezeul care a f acut cerurile s i p amntul este singurul Dumnezeu viu s i adev arat,

330

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

ntemeietorul cre stinismului, autorul adev arului, Cel care a instituit Sabatul zilei a s aptea atunci cnd au fost puse temeliile p amntului, cnd stelele dimine tii cntau laolalt as i to ti ii lui Dumnezeu scoteau strig ate de veselie. ntreaga natur a va da m arturie, a sa cum a fost rnduit, despre Cuvntul lui Dumnezeu. n studiile care se fac n s colile noastre, trebuie combinate lucrurile naturale cu cele spirituale. Lucr arile agricole ilustreaz a lec tiile Bibliei. Legile c arora se supune p amntul descoper a faptul c a el se a a sub puterea m aiastr a a unui Dumnezeu innit. Acelea si principii guverneaz a lumea spiritual as i cea natural a. Desp ar ti ti-v a de Dumnezeu s i n telepciunea Lui s i ve ti avea o educa tie inrm a, unilateral a, moart a n privin ta calit a tilor mntuitoare care dau putere omului, care este n acest fel incapabil de a dobndi nemurirea prin Hristos. Autorul naturii este autorul Bibliei. Crea tiunea s i cre stinismul au un singur Dumnezeu. To ti cei care se angajeaz a n dobndirea de cuno stin te trebuie s a aib a ca tint a s a ating a cel mai nalt standard. S a nainteze ct pot de repede s i ct pot de mult; cmpul lor de lucru s a e att de larg ct pot cuprinde puterile lor, f acnd din Dumnezeu n telepciunea lor, ag a tndu-se de El, care este innit n cuno stin te, care poate descoperi taine ascunse timp de veacuri, care poate rezolva cele mai dicile probleme ale celor care cred n El, singurul care are nemurirea s i locuie ste ntr-o lumin a de care nici un om nu se poate apropia. Martorul viu al lui Hristos, care caut a s a-L cunoasc a pe Domnul, va s ti c a faptele sale sunt preg atite a sa cum este preg atit a [376] diminea ta. Ce seam an a omul, aceea va s i secera. Prin cinste s i h arnicie, printr-o ngrijire corespunz atoare a corpului, concentrndu- si toate puterile min tii pentru dobndirea de cuno stin te s i n telepciune n lucrurile spirituale, orice om poate des avr sit n Hristos, care este modelul perfect de om des avr sit. Acela care alege s a nu asculte de Legea lui Dumnezeu si decide soarta viitoare; el seam an a n rea p amnteasc a, secernd plata p acatului, distrugerea ve snic a, opusul vie tii ve snice. Supunerea fa ta de Dumnezeu s i ascultarea de Legea Lui cea sfnt a aduce rezultatul sigur. Si via ta ve snic a este aceasta: s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. de o asemenea valoare, nct (Ioan 17, 3). Aceasta este o cuno stin ta nici o limb a nu o poate descrie; este de cea mai mare valoare n aceast a lume s i are efecte pentru ve snicie. A sa vorbe ste Domnul:

Educa tia serioas as i complet a

331

n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui. Ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt. C aci n acestea g asesc pl acere Eu, zice Domnul. (Ieremia 9, 23-24). Cnd ne punem o tint a mic a, nu vom atinge dect un standard m arunt. Noi le recomand am tuturor studen tilor studiul C ar tii c ar tilor , ct s ca ind cel mai m are t studiu att pentru aceast a via ta i pentru via ta ve snic a. Eu nu am avut n vedere coborrea standardului cu privire la educa tie n ce prive ste studiul s tiin telor. Lumina care a fost dat a cu privire la aceste subiecte este clar as i nu trebuie nicidecum desconsiderat a. ns a, dac a Cuvntul lui Dumnezeu, care d a lumin a s i pricepere omului de rnd, ar fost primit n minte s i n templul tor, uneltei omene suetului ca sf atuitor, c al auz as i nv a ta sti care tr aie ste prin orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu nu ar fost nevoie s a i se adreseze mustr ari datorit a apostaziei n rndul studen tilor, dup a ce binecuvntarea lui Dumnezeu a venit la ei n raze att de bogate de lumin a divin a, pentru a aprinde focul sfnt al cerului pe altarul inimilor lor. Mul ti au ng aduit domnia distrac tiilor. Nu aceasta a fost calea pe care a urmat-o Daniel pentru a dobndi [377] educa tia care a f acut ca prin el s a se descopere c a n telepciunea s cereasc a este mai presus de orice s tiin ta i n telepciune din cele mai nalte s coli de la cur tile trufa sului Babilon. Dumnezeu i d a turile pricepere n mod deosebit celui care pune n practic a nv a ta Sale, iar Biblia este recunoscut a ca ind ceea ce este ea de fapt, o carte pre tioas a, minunat a. Studentul nu trebuie s a socoteasc a nici o carte mai important a dect aceasta; c aci n telepciunea pe care o c ap at am studiind Biblia este aceea care, pus a n practic a, i face pe oameni n telep ti pentru aceast a lucrare s i pentru ve snicie. Dumnezeu este descoperit prin natur a; Dumnezeu este descoperit prin Cuvntul S au. Biblia este cea mai minunat a dintre toate istoriile, pentru c aa fost elaborat a de Dumnezeu, s i nu de o minte m arginit a. Ea ne poart a napoi prin secole, c atre nceputul tuturor lucrurilor, prezentndu-ne istoria tuturor timpurilor s i scene care altfel nu ar fost cunoscute. Ea descoper a slava lui Dumnezeu prin lucrarea providen tei Sale n mntuirea unei lumi pierdute. Ea prezint a, n cel mai simplu limbaj, puterea extraordinar a a Evangheliei, care, primit a, poate rupe lan turile care i leag a pe oameni de carul lui Satana.

332

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Lumina str aluce ste de pe paginile snte n raze clare, glorioase, descoperindu-ni-L pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Cel viu, a sa cum este reprezentat n legile guvern arii Sale, n crearea lumii, n cerurile pe care El le-a mpodobit. Puterea Lui trebuie recunoscut a ca ind singurul mijloc de sc apare a unei lumi de sub jugul supersti tiilor njositoare care l dezonoreaz a att pe Dumnezeu, ct s i pe om. Fiecare cercet ator al Bibliei, care cunoa ste adev arul descoperit nu numai prin folosirea intelectului, dar s i prin puterea sa transformatoare asupra inimii s i caracterului, va reprezenta caracterul lui Dumnezeu n ordonat lumea noastr a printr-o via ta as i o conversa tie cuviincioas a. P atrunderea cuvntului d a lumin a. Mintea se dezvolt a, se nnobileaz a, se cur a te ste. ns a mul ti au urmat o cale de ac tiune care nu este n conformitate cu cunoa sterea adev arului s i a luminii minunate venite de la Dumnezeu prin coborrea Duhului Sfnt, s i aceasta n mod att de pronun tat asupra inimilor la Battle Creek. Un mare p acat [378] s i o pierdere imens a a fost consecin ta neglij arii de a umbla n lumina trimis a de cer. Lansndu-se n distrac tii, meciuri, jocuri pugilistice, ei au declarat lumii c a Domnul Hristos nu a fost conduc atorul lor n nici unul din aceste lucruri. De aceea a urmat avertizarea din partea lui Dumnezeu. Acum, ceea ce m a fr amnt a pe mine este pericolul de a c adea n cealalt a extrem a; nu este necesar acest lucru. Dac a asupra min Biblia este ghid, sf atuitor, ea va avea inuen ta tii s i inimii celor neconverti ti. Studierea ei, mai mult dect a oric arei alte c ar ti, va l asa o impresie divin a. Va l argi mintea cercet atorului sincer, i va facult da o nou a putere s i prospe time. Va da mai mult a ecien ta a tilor, aducndu-le n contact cu adev aruri m are te, s i va avea efect ndep artat. Ea lucreaz as i scoate ntruna; este un instrument ecient n convertirea suetului. Dac a mintea omeneasc a ajunge pipernicit a, slab as i inecient a, aceasta este numai pentru c a a fost preocupat a doar de subiecte comune. Dumnezeu poate s i va face o lucrare mare pentru orice in ta de Cuvntul lui Dumnezeu omeneasc a ce si va deschide inima fa ta s i l va l asa s a p atrund a n templul suetului, de unde va da afar a orice idol. Dac a i se face aceast a invita tie, mintea s i inima vor avea parte de dezv aluiri minunate ale voii Sale din Cuvntul lui Dumnezeu. Persoana care este convertit a va ajunge mai puternic a, pentru a rezista n fa ta r aului. Prin studierea Bibliei, cel convertit m annc a trupul s i bea sngele Fiului lui Dumnezeu, ceea ce pentru

Educa tia serioas as i complet a

333

El nsu si nseamn a primirea s i nf aptuirea cuvintelor Sale, care sunt . Cuvntul S-a f duh s i via ta acut trup s i locuie ste printre noi, cei care turile snte din Cuvntul lui Dumnezeu. Mntuitorul primim nv a ta lumii a l asat un exemplu curat s i sfnt pentru to ti oamenii. Acesta s lumineaz a, nal ta i aduce nemurirea tuturor acelora care ascult a de cerin tele divine. Acesta este motivul pentru care v-am scris a sa cum v-am scris. Dumnezeu nu permite ca prin lipsa de discern amnt s a se comit a erori datorate n telegerii gre site a cuvintelor pe care vi mnt dect pl le-am adresat. Nu am avut alt sim ta acerea de a s ti c a este posibil ca studen tii s a poat a veni pentru studierea cuvintelor vie tii, pentru a- si dezvolta, n al ta s i nnobila min tile, pentru a- si [379] de stepta puterile adormite s i a se angaja n studiul s tiin telor cu mai mult a con stiinciozitate. Ei pot ajunge nv a ta ti ca Daniel, punndu- si tinta de a- si dezvolta orice capacitate s i putere pentru a prosl avi pe Dumnezeu. ns a ecare student trebuie s a nve te de la Dumnezeu, care d a n telepciune, cum s a fac a acest lucru avnd cel mai mare folos; c aci noi suntem cu to tii candida ti la via ta ve snic a. Domnul Dumnezeu a cobort n lumea noastr a mbr acat n ve s la teribila lupt mintele umanit a tii, participnd cu propria Sa via ta a dintre Hristos s i Satana. El a stricat planurile puterilor ntunericului. El spune aceste lucruri omului: Eu, nlocuitorul s i garantul t au, am luat natura ta asupra Mea, pentru a- ti ar ata c a orice u s i ic aa lui Adam are privilegiul de a deveni p arta s de natur a divin as i prin Domnul Hristos poate avea nemurirea. Aceia care doresc aceast a mare binecuvntare trebuie s a dovedeasc a n tot ce fac avantajele p art as iei cu Domnul prin adev arul S au descoperit s i prin sn tirea lucrat a de Duhul Sfnt. Aceasta va dezvolta mintea omului, o va concentra asupra lucrurilor snte, o va ndrepta spre primirea s i n telegerea adev arului, ceea ce va duce la tr airea lui prin sn tirea inimii, suetului s i caracterului. nu se vor angaja n distrac Cei care au aceast a experien ta tii care att de rea, c sunt att de acaparatoare s i au o inuen ta aci cei care fac astfel arat a c a nu au mncat s i b aut cuvintele vie tii ve snice. ndep artarea studen tilor de simplitatea adev aratei evlavii a avut ca urmare sl abirea caracterului s i a puterii mintale. Progresul lor n cele ale s tiin tei a fost ntrziat, n timp ce, dac a ar fost ca Daniel, ascult atori s i mplinitori ai Cuvntului lui Dumnezeu, ei ar naintat mnt. Avnd o minte curat ca s i acesta n toate ramurile de nv a ta a,

334

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

intelectul lor va deveni puternic. Fiecare facultate intelectual a va dezvoltat a. Fie ca Biblia s a e primit a ca singura hran a pentru [380] suet, deoarece aceasta este cea mai bun as i cea mai ecient a pentru cur a tirea s i nt arirea intelectului. Special Testimonies On Education, April 22, 1895. Pentru studiu suplimentar [381] Instructorul tineretului, 30 mai, 1895.

C ar ti s i autori n s colile noastre


Am cteva subiecte pe care doresc s a vi le prezint cu privire la educa tie. Profesorii din s colile noastre au mult respect pentru autorii s i c ar tile care sunt folosite n mod curent n majoritatea institu tiilor mnt. Tot cerul prive noastre de nv a ta ste asupra institu tiilor noastre mnt s de nv a ta i v a ntreab a: Ce este pleava n compara tie cu grul? turi n Cuvntul S Domnul ne-a dat cele mai pre tioase nv a ta au, nv a tndu-ne ce fel de caractere trebuie s a ne form am n aceast a via ta pentru a ne preg ati pentru via ta ve snic a. A fost la mod a n al tarea c ar tilor autorilor care nu prezint a temelia corespunz atoare a educa tiei autentice. Din ce surs as i-au dobndit ace sti autori n telepciunea care, n mare parte, nu merit a respectul nostru, chiar dac a ei sunt considera ti ca ind oameni n telep ti? Si-au extras ei lec tiile de la tor pe care L-a cunoscut lumea vreodat Cel mai mare nv a ta a? Dac a decitari. Acelora care se preg nu, ei sunt cu siguran ta atesc pentru locuin tele cere sti li se recomand a s a fac a din Biblie principala lor carte de studiu. Ace sti autori populari nu au ar atat studen tilor calea care duce la via ta ve snic a. Si via ta ve snic a este aceasta: s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17, 3). Autorii c ar tilor obi snuite n s colile noastre tura lor este sunt recomanda ti ca ind oameni mari s i nv a ta ti; nv a ta decitar a n toate privin tele, dac a ei nu au fost nv a ta ti n s coala lui Hristos s i nu au adus m arturie, prin cunoa sterea lor practic a, a faptului c a studiul Cuvntului lui Dumnezeu este cel mai important pentru copii s i tineri. Temerea de Domnul este nceputul n telepciunii. Ar trebuit preg atite c ar ti care s a e puse n minile studen tilor s i s a i nve te s a aib a o dragoste sincer a, plin a de respect pentru adev ar, s i o integritate neclintit a. C ar tile care sunt importante s i benece n formarea caracterului s i n vederea preg atirii lor pentru via ta viitoare trebuie p astrate tot timpul naintea lor. Domnul [382] tor, singurul Fiu Hristos trebuie n al tat ca ind primul mare nv a ta al lui Dumnezeu care a fost cu Tat al din veacurile ve snice. Fiul lui 335

336

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

tor trimis n lume ca lumin Dumnezeu a fost primul mare nv a ta aa lumii. Si Cuvntul S-a f acut trup s i a locuit printre noi. Tat al a fost reprezentat prin Hristos, iar educa tia trebuie s a se concentreze asupra ndrept arii aten tiei c atre El, privind la El s i creznd n El, ca ind asemenea lui Dumnezeu. El a avut o misiune extrem de important a pentru aceast a lume, iar lucrarea Sa nu a avut nicidecum menirea de a ne oferi rela tii complete referitoare la drepturile Sale n leg atur a cu Divinitatea, ci via ta Lui umil a a t ainuit aceste drepturi. Acesta este motivul pentru care na tiunea iudaic a nu L-a recunoscut pe Domnul Hristos ca ind Prin tul vie tii; deoarece El nu a venit cu onoruri s i slav a omeneasc a, ci Si-a t ainuit caracterul S au plin de slav a sub mantia umanit a tii. Familia omeneasc a trebuie s a-L priveasc a n lumina Sntelor Scripturi, care trebuia s a dea m arturie despre felul n care avea s a vin a El. Dac a ar venit etalndu-Si slava pe care o avusese la Tat al, atunci calea Lui c atre cruce ar fost z ad arnicit a de planurile oamenilor care L-ar f acut rege. El avea s a-Si ncheie via ta aducnd toare, solemn de Sine nsu la ndeplinire o misiune nfrico sa a fa ta si. Tipul avea s a se ntlneasc a cu antitipul n Isus Hristos. ntreaga Lui a fosto pregurare a mor via ta tii Sale pe cruce. Via ta Lui a fost o de ascultare fa de toate poruncile lui Dumnezeu s via ta ta i avea s a e un exemplu pentru to ti oamenii de pe p amnt. Via ta Lui a fost ntruchiparea legii n om, acea lege pe care o c alcase Adam. ns a Domnul Hristos, prin ascultarea Sa des avr sit a de Lege, a acordat izb avire n urma p acatului s i c aderii ru sinoase a lui Adam. Trebuie studiate profe tiile, iar via ta Domnului Hristos comparat a cu scrierile profe tilor. El Se identic a cu profe tiile, declarnd iar s i iar: ele au scris despre Mine; ele au m arturisit despre Mine. Biblia este singura carte care ofer a o descriere pozitiv a a lui Isus Hristos; s i dac a to ti oamenii ar studia-o, considernd-o manualul de c ap ati, [383] s i ar mplini cele scrise n ea, nici un suet nu ar pierdut. Toate razele de lumin a care str alucesc din Scripturi c al auzesc spre Domnul Hristos s i m arturisesc despre El, legnd laolalt a Scripturile Vechiului s i Noului Testament. Domnul Hristos este prezentat ca ind autorul s i des avr sitorul credin tei, singurul n care sunt con ve centrate toate speran tele de via ta snic a. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea c a a dat pe singurul S au Fiu, pentru ca oricine ve crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a (Ioan 3, 16).

C ar ti s i autori n s colile noastre

337

Oare ce carte ar ndr azni s a se compare cu Biblia? Este esen tial ca ecare copil, tn ar sau matur s a o n teleag a, c aci ea este Cuvntul lui Dumnezeu, cuvntul care c al auze ste ntreaga familie omeneasc a spre ceruri. Atunci de ce se consider a c a acest cuvnt al lui Dumnezeu nu ntruchipeaz a elementele de baz a pentru educa tie? Lucr arile autorilor neinspira ti sunt a sezate n minile copiilor s i tinerilor din s colile noastre ca manuale de studiu c ar ti dup a care sunt educa ti. Ele sunt tinute n fa ta lor, lundu-le timp pre tios, studiindu-se ni ste lucruri pe care nu le pot folosi niciodat a. Multe c ar ti din cele introduse n s coli nu ar trebuit s a ajung a niciodat a acolo. Aceste c ar ti nu rostesc nicidecum cuvintele lui Ioan: Iat a Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii. Orientarea pe care trebuie s a o aib as colile noastre este aceea de a preg ati un popor pentru via ta ve snic a. Domnul Isus Hristos este Cel care l cunoa ste pe Tat al s i totodat a tor trimis de Dumnezeu. Domnul Hristos este marele nostru nv a ta a spus n capitolul 6 din Ioan c a El este pinea trimis a din cer. Adev arat, adev arat v a spun, c a cine crede n Mine are via ta ve snic a. Eu sunt pinea vie tii. P arin tii vo stri au mncat man a n pustie s i au murit. Pinea care se coboar a din cer este de a sa fel ca cineva s a m annce din ea s i s a nu moar a. Eu sunt Pinea Vie care se coboar a din cer. Dac a m annc a cineva din pinea aceasta va tr ai n veac; s i pinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care l voi da pentru via ta lumii. (Ioan 6, 47-51). Ucenicii nu au n teles cuvintele Lui. , carnea nu [384] Domnul Hristos a spus: Duhul este acela care d a via ta folose ste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh s i . (Ioan 6, 63). via ta ca ecare om s Este de o foarte mare importan ta a studieze Scripturile, n lumina lec tiilor lui Hristos, ca s a poat a n telege n cine sunt concentrate speran tele sale pentru via ta ve snic a. Biblia ar trebui s a e ntotdeauna considerat a ca cel mai mare s i m are t manual de studiu, care s-a cobort jos la noi, din ceruri, ca ind cuvntul vie tii. Oare aceast a carte, care ne spune ce trebuie s a facem pentru a mntui ti, s a e uitat a ntr-un col t, n timp ce materialele omene sti s a e n al tate s i considerate ca avnd o deosebit a valoare pentru educa tie? Cuno stin ta autentic a de care au nevoie copiii s i tinerii se g pentru a utili n aceast a via ta ase ste n Cuvntul lui Dumnezeu. ns a acesta nu este sus tinut s i prezentat naintea lor ca ind cea , care ofer mai important a cuno stin ta a cele mai corecte informa tii cu

338

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

privire la adev aratul Dumnezeu s i Domnul Isus Hristos, pe care L-a turi. Exist trimis El. Exist a mul ti dumnezei s i multe nv a ta a maxime s i porunci a sezate n fa ta copiilor s i tinerilor no stri ca ind cerin te ale lui Dumnezeu. Este imposibil ca ei s a n teleag a ce este adev arul, ce este sacru s i ce este profan, acest lucru putnd priceput doar dac a se n teleg Scripturile, att Vechiul, ct s i Noul Testament. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e considerat ca cea mai important a carte pentru educa tie n lumea noastr as i trebuie tratat cu respect sfnt; el este c al auza noastr a; din el noi trebuie s a primim adev arul. Noi trebuie s a a sez am Biblia n minile copiilor s i tinerilor no stri ca ind manualul de baz a, pentru ca ei s a-L poat a cunoa ste pe Domnul Hristos s i s as tie bine ce nseamn a via ta ve snic a. Aceast a carte trebuie studiat a de cei de vrst a mijlocie s i de c atre cei n vrst a. Cuvntul con tine f ag aduin te, avertiz ari, ncuraj ari s i asigurarea de to dragostei lui Hristos fa ta ti cei care l accept a ca Mntuitor al lor. A sadar, a seza ti acest Cuvnt n minile lor. ncuraja ti-i s a cerceteze Cuvntul s i, f acnd astfel, ei vor g asi comori de o inestimabil a s valoare n aceast a via ta i, primindu-L pe Hristos ca Pinea vie tii, [385] au f ag aduin ta vie tii ve snice. Cartea de studiu, Biblia, con tine sfaturi cu privire la caracterul pe care ei trebuie s a l aib a, des avr sirea caracterului din punct de vedere moral, care trebuie cultivat a, pe care Dumnezeu s i cerul o cer. Ferice de cei cu inima curat a; c aci ei vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5, 8). Urm ari ti pacea cu to ti s i sn tirea, f ar a de care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12, 14). Prea iubi tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si ce vom , nu s-a ar atat nc a. Dar s tim c a atunci cnd se va ar ata El, vom ca El, pentru c a l vom vedea a sa cum este. Oricine are n adejdea aceasta n el se cur a te ste, dup a cum El este curat. Oricine face p acat, face s i f ar adelege; s i p acatul este f ar adelege. Si s ti ti c a El S-a ar atat ca s a ia p acatele; s i n El nu este p acat. (1 Ioan 3, 2-5). Aceast a cunoa stere, att de important a, nu trebuie p astrat a n mintea copiilor s i tinerilor ntr-un mod arbitrar s i dictatorial, ci ca o descoperire de cea mai mare valoare, pentru a le asigura pacea, lini stea s i odihna min tii n aceast a lume fr amntat as i agitat as i preg atirea pentru via ta viitoare, ve snic a, n mp ar a tia lui Dumnezeu, unde l vor vedea pe Dumnezeu s i l vor cunoa ste pe Dumnezeu s i

C ar ti s i autori n s colile noastre

339

pe Domnul Isus Hristos, care Si-a dat via ta Sa cea pre tioas a pentru a-i r ascump ara. Domnul Hristos a venit ca om pentru a tr ai Legea lui Dumnezeu. El a fost Cuvntul vie tii. El a venit spre a Evanghelia mntuirii pentru lume s i pentru a mplini ecare cuvnt din Lege. Domnul Isus este Cuvntul, cartea c al auz a, care trebuie primit s i ascultat . Ct de necesar este atunci ca aceast n orice privin ta a min a de adev ar s a e explorat a, iar comorile pre tioase ale adev arului s a e scoase la iveal as i pre tuite ca ind m arg aritare de valoare! ntruparea Domnului Hristos, divinitatea Sa, isp as irea Sa, minunata Sa lucrare n ceruri ca mijlocitor al nostru, lucrarea Duhului Sfnt, toate aceste teme vii, vitale, ale cre stinismului sunt relevate de la Geneza pn a la Apocalipsa. Verigile de aur ale adev arului formeaz a un lan t al adev arului evanghelic, iar prima dintre aceste verigi, belciugul, se turi ale Domnului Isus Hristos. Atunci, de ce a a n m are tele nv a ta s a nu e oare Scripturile n al tate s i puse la locul cuvenit n ecare dintre s colile noastre? Copiii mici s a e nv a ta ti s a studieze Biblia [386] ca ind Cuvntul lui Dumnezeu s i s a se hr aneasc a cu adev arurile Sale, care sunt carnea s i sngele Fiului lui Dumnezeu! Dac a nu mnca ti trupul Fiului omului s i dac a nu be ti sngele Lui, n-ave ti via ta n voi n siv a. Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu are via ta ve snic a; s i Eu l voi nvia n ziua de apoi. C aci trupul Meu este cu adev arat o hran a, s i sngele Meu este cu adev arat o b autur a. Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu, r amne n Mine s i Eu r amn n El. (Ioan 6, 53-56). Cine p aze ste poruncile Lui, r amne n El s i El n el. Si cunoa stem c a El r amne n noi prin Duhul, pe care ni l-a dat. (1 Ioan 3, 21). Este necesar ca ecare familie s a fac a din Biblie cartea de studiu. Cuvintele Domnului Hristos sunt aur curat, f ar a vreo urm a de zgur a; aceasta, n afar a de cazul n care oamenii, cu n telegerea lor m arginit a, ar ncerca s a pun a zgur a al aturi de acest aur, f acnd astfel ca minciuna s a par a adev ar. Acelora care au primit o interpretare fals a a adev arului, atunci cnd ei cerceteaz a Scripturile cu efort hot art de a dobndi ns as i esen ta adev arului pe care acestea o con tin, Duhul Sfnt le deschide ochii priceperii s i astfel adev arurile din Cuvnt sunt pentru ei ca o nou a revela tie. Inimile lor sunt nsue tite la o nou credin ta as i vie s i ei privesc la lucrurile minunate ale Legii

340

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

turile Domnului Hristos au pentru mul Sale. nv a ta ti o l argime s i o adncime pe care ei nu au n teles-o niciodat a nainte. turile despre har s nv a ta i adev ar nu sunt n telese a sa cum ar trebui de majoritatea studen tilor s i membrilor bisericii noastre. Orbirea min tii a lovit pe Israel. Interpretarea gre sit a, for tat a, pe jum atate adev arat a sau mistic a a cuvintelor lui Dumnezeu constituie un act care pune n pericol propriul suet al celor care fac acest lucru s i, de asemenea, s i suetele altora. M arturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta c a, dac a va ad auga cineva ceva la ele, [387] Dumnezeu i va ad auga urgiile scrise n cartea aceasta. s i dac a scoate cineva din cuvintele c ar tii acestei proorocii, i va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vie tii s i din cetatea sfnt a, scrise n cartea aceasta. (Apocalipsa 22, 18.19). Aceia care, prin inven tiile lor omene sti, fac ca Scriptura s a spun a ceea ce niciodat a Domnul Hristos nu a a sezat n ea, sl abindu-i acesteia for ta, s i fac ca glasul lui Dumnezeu n sfaturi s i avertiz ari s a m arturiseasc a un neadev ar toate acestea cu scopul de a evita neajunsurile pe care le aduce ascultarea de cuvintele lui Dumnezeu au devenit ni ste marcaje care arat a drumul ntr-o direc tie gre sit a, pe c ar ari gre site, care duc la nelegiuire s i la moarte. M arturia lui Alfa s i Omega cu privire la pedeapsa pentru vina un singur cuvnt rostit de gura lui de a f acut lipsit de importan ta toare c Dumnezeu o constituie amenin tarea nfrico sa a ei vor suferi pl agile despre care se scrie n carte; iar numele lor vor s terse din cartea vie tii s i din cetatea sfnt a. C ti pot r aspunde oare cu adev arat la aceast a ntrebare: care este educa tia esen tial a pentru acest timp? Educa tia nseamn a mult mai mult dect n teleg mul ti oameni. Educa tia adev arat a cuprinde instruirea zic a, mintal as i moral a, pentru ca toate capacit a tile s a e n stare s a se dezvolte cel mai bine, pentru a face un serviciu pentru Dumnezeu s i a lucra pentru n al tarea omenirii. C autarea recunoa sterii propriilor merite s i a prosl avirii de sine va lipsi agentul omenesc de Duhul lui Dumnezeu, de acel har care va face din el un lucr ator util, ecient, pentru Hristos. Aceia care doresc numai slava lui Dumnezeu nu vor lupta pentru a face caz de propriile lor merite, ci pentru a recunoscu ti ca un popor distinct, care se sacric a pe sine, un popor sfnt.

C ar ti s i autori n s colile noastre

341

Dac a studen tii din s colile noastre vor asculta s i vor acorda aten tie invita tiei: Veni ti la Mine to ti cei trudi ti s i mpov ara ti s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima s i ve ti g asi odihn a pentru suetele [388] voastre. C aci jugul Meu este bun s i sarcina Mea este u soar a (Matei 11, 28-30), ei vor epistole vii, cunoscute s i citite de to ti oamenii. Adev arat v a spun c a dac a nu v a ve ti ntoarce la Dumnezeu s i nu v a ve ti face ca ni ste copila si, cu nici un chip nu ve ti intra n mp ar a tia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copila s, va cel mai mare n mp ar a tia cerurilor. (Matei 18, 3.4). Copiii s i tinerii au nevoie de educatori care s a tin a Cuvntul lui Dumnezeu ntotdeauna naintea lor n principii vii. Dac a ace stia vor men tine ntotdeauna preceptele mai mare asupra Bibliei ca manual de studiu, ei vor avea o inuen ta , copiilor s i tinerilor; c aci profesorii vor s i ei persoane care nva ta persoane care sunt ntr-o comuniune permanent a cu Dumnezeu. Tot timpul ei le ntip aresc n minte idei s i principii care vor conduce la o sincer mai bun a cunoa stere a lui Dumnezeu, la o credin ta a, tot mai mare, n jertfa lui Isus n favoarea lor s i n puterea s i ecien ta harului Domnului nostru Isus Hristos de a-i p azi de c adere. Pentru c a ei caut a continuu cetatea de sc apare a unei experien te cre stine s an atoase s i echilibrate, n viitor ei pot utili, inteligen ti s i evlavio si. Profesorii v ad s i simt c a nu trebuie s a lucreze pentru a sl abi sau ntina min tile asocia tilor lor cu o slujire boln avicioas a, pe jum atate religioas a. Este nevoie de a se ndep arta din institu tiile noastre de educa tie literatura r at acitoare, ntinat a, pentru ca ideile acesteia s a nu e primite ca semin te ale p acatului. Nimeni s a nu n teleag a c a educa tia nseamn a studiul unor c ar ti care va conduce la acceptarea ideilor unor autori care vor sem ana semin te ce vor r as ari, aducnd roade legate de cele lume sti, separndu-i de Izvorul adev aratei n telepciuni, ecien te s i puteri, l asndu-i ca tint a pentru puterea arhiam agitoare a lui Satana. O educa tie pur a, curat a, a copiilor s i tinerilor din s colile noastre, nediluat a de lozoa p agn a, este o necesitate n ce prive ste educa tia. Bun astarea, fericirea s i via ta religioas a din familiile cu care ei vin n leg atur a, prosperitatea s i evlavia bisericii n care sunt membri depind n mare m asur a de educa tia religioas a pe care tinerii au [389] primit-o n s colile noastre. Special Testimonies On Education, 12 iunie, 1895.

342

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

Pentru studiu suplimentar Instructorul tineretului, 27 iunie, 1895, Vorbirea voastr a s a e cu har, dreas a cu sare. Instructorul tineretului, 11 iunie, 1895, Cuvintele noastre. [390] Instructorul tineretului, 21 noiembrie, 1895, Copil aria lui Isus.

Marea carte de studiu


Sanatoriul este un mare cmp misionar. Studen tii de la medicin a, Cuvntul lui Dumnezeu, vor mult dac a vor studia cu srguin ta mai bine preg ati ti pentru toate celelalte studii; c aci priceperea vine ntotdeauna n urma studierii serioase a Cuvntului lui Dumnezeu. S a e binen teles de c atre misionarii medicali: cu ct l vor cunoa ste mai bine pe Domnul Hristos pe care L-a trimis El, cu ct vor cunoa ste mai bine istoria biblic a, cu att vor mai preg ati ti pentru a- si face lucrarea. Studen tii de la Colegiul din Battle Creek trebuie s a tind a spre o cunoa stere mai nalt a, c aci nimic nu le poate da o mai bun a cunoa stere a tuturor lec tiilor s i o memorie mai bun a ca cercetarea Scripturilor. S a existe o disciplin a autentic a n studiu. Ar trebui s a existe un dor al suetului, umil s i smerit, pentru a cunoa ste adev arul. Ar trebui s a existe profesori mai credincio si, care s a se str aduiasc a s a-i fac a pe elevi s i studen ti s a le n teleag a lec tiile, nu explicndu-le ei totul, ci l asndu-i pe elevi s i studen ti s a- si explice n am anunt ecare pasaj pe care l citesc. S a se tin a seama de dorin ta dup a investigare a elevilor s i studen tilor. ntreb arile pe care le ridic a ei s a e tratate cu cuviin ta necesar a. Atingerea n treac at, de supra , a acestora va face pu fa ta tin bine. Pentru a n telege, este nevoie de o investiga tie atent as i serioas as i de studiu srguincios. n cuvnt exist a adev aruri care sunt precum venele de minereuri pre tioase, ascunse n adnc. S apnd dup a ele, a sa cum sap a omul dup a aur s i argint, comorile ascunse sunt scoase la iveal a. Fi ti siguri c a dovada adev arului se a a chiar n Scriptur a. O scriptur a constituie cheia cu care se dezleag a celelalte scripturi. nsemn atatea bogat as i ascuns a este dezv aluit a de c atre Duhul lui Dumnezeu, care face clar n telesul Cuvntului pentru noi: Descoperirea cuvintelor Tale d a lumin a, d a pricepere celor f ar a r autate (Psalmii 119, 130). Cuvntul constituie marea carte de studiu pentru elevii s i studen toat tii din s colile noastre. Biblia nva ta a voin ta lui Dumnezeu cu , care ne [391] privire la ii s i icele lui Adam. Biblia este regula de via ta ce fel de caracter trebuie s nva ta a ne form am pentru via ta ve snic a 343

344

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

viitoare. Credin ta s i via ta noastr a practic a pot face din noi epistole vii, cunoscute s i citite de to ti oamenii. Oamenii nu au nevoie de lumina obscur a a tradi tiei s i obiceiurilor pentru a face Scripturile de n teles. Este ca s i cnd am sus tine c a soarele, n str alucirea lui din miezul zilei, are nevoie de lic arirea unor tor te p amnte sti pentru a-i spori slava. Pove stile sau n ascocirile preo tilor sau pastorilor nu sunt necesare pentru a-l salva pe elev sau student din r at acire. Dac a ve ti consulta Cuvntul divin, ve ti avea lumin a. n Biblie, ecare datorie este prezentat a n mod clar, ecare lec tie se poate n telege s i i face pe oameni n stare s a se preg ateasc a pentru via ta ve snic a. Darul lui Hristos s i iluminarea Duhului Sfnt ne descoper a pe Tat al s i pe Fiul. Cuvntul este n m asur a s a-i fac a pe oameni, b arba ti, femei s i tineri, n telep ti n vederea mntuirii. n Cuvntul lui Dumnezeu este descoperit a n mod deplin s tiin ta mntuirii. Toat a Scriptura este inspirat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a. (2 Timotei 3, 16.17). Cerceta ti Scripturile pentru c a n ele g asi ti sfatul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu care vorbe ste suetului. [392] Special Testimonies On Education, 1 decembrie, 1895.

Educa tia cea mai nalt a


Expresia educa tia cea mai nalt a trebuie privit a ntr-o lumin a diferit a de cum au cercetat-o studen tii care studiaz as tiin tele. Rug aciunea Domnului Hristos c atre Tat al S au este plin a de adev ar ve snic. Dup a ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer s i a zis: Tat a, a sosit ceasul! Prosl ave ste pe Fiul T au, ca s i Fiul T au s a Te prosl aveasc a pe Tine, dup a cum I-ai dat putere peste orice f aptur a, ca s a dea via ta ve snic a tuturor acelora pe care I-ai dat Tu. Si via ta ve snic a este aceasta: s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17, 13). C aci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbe ste cuvintele lui Dumnezeu, pentru c a Dumnezeu nu d a Duhul cu m asur a. Tat al iube ste pe Fiul s i a dat toate lucrurile n mna Lui. Cine crede n Fiul, are via ta ve snic a; dar cine nu crede n Fiul, nu va vedea via ta, ci mnia lui Dumnezeu r amne peste el. (Ioan 3, 34-36). Puterea s i suetul adev aratei educa tii este cunoa sterea lui Dumnezeu s i a lui Isus Hristos pe care L-a trimis El. Frica de Domnul este nceputul n telepciunii. (Proverbe 9, 10). Despre Domnul Hristos este scris: Si pruncul cre stea s i se nt area; era plin de n telepciune s i harul lui Dumnezeu era peste El.... Si Isus cre stea n n telepciune, n statur as i era tot mai pl acut naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor (Luca 2, 40.52). Cunoa sterea de Dumnezeu este o cunoa stere care va dura ct ve snicia. Dobndirea adev aratei educa tii nseamn a a nv a ta s i a face faptele Domnului Hristos. M acar c a Duhul Sfnt lucra asupra min tii Domnului Hristos, astfel c a El a putut spune p arin tilor S ai: De ce M-a ti c autat? Nu s tia ti c a trebuie s a u n casa Tat alui Meu?, El a lucrat totu si, ca tmplar, ca un u supus s i ascult ator. El a dezv aluit faptul c a era con stient de lucrarea Sa ca Fiu al lui Dumnezeu s i, cu toate acestea, El nu a n al tat caracterul S au divin. El nu a adus ca scuz a, pentru a nu duce povara grijilor vremelnice, faptul c a avea origine divin a; ci [393] El a fost supus p arin tilor S ai. El fusese Cel care d aduse poruncile 345

346

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

s i totu si, S-a supus tuturor cerin telor acestora, l asndu-ne astfel un exemplu de ascultare n copil arie, tinere te s i maturitate. Dac a mintea se dedic a studiului Bibliei pentru a primi informa tii, facult a tile gndirii vor benecia. Prin studiul Scripturii, mintea se dezvolt as i devine mai echilibrat a dect dac a este preocupat a cu ob tinerea de informa tii generale din c ar ti uzate, care nu au nici o leg atur a cu Biblia. Nici o cunoa stere nu este att de puternic a, att de statornic as i atotcuprinz atoare ca aceea ob tinut a din studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Acesta constituie temelia pentru orice cunoa stere autentic a. Biblia este ca o fntn a. Cu ct prive sti mai mult n ea, cu att ti se pare mai adnc a. Marile adev aruri ale istoriei sacre sunt pline de putere s i frumuse te uimitoare s i sunt tot att nu poate egala de atotcuprinz atoare ca s i ve snicia. Nici o s tiin ta s tiin ta care descoper a caracterul lui Dumnezeu. Moise a fost educat n toat a n telepciunea egiptenilor s i, cu toate acestea, a spus: Iat a, v-am nv a tat legi s i porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca s a le mplini ti n tara pe care o ve ti lua n st apnire. S a le p azi ti s i s a le mplini ti, c aci aceasta va n telepciunea s i priceperea voastr a naintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi s i vor zice: Acest neam mare este un popor cu totul n telept s i priceput! Care este, n adev ar, neamul acela a sa de mare, nct s a avut pe dumnezeii lui a sa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de cte ori l chem am? Si care este neamul acela a sa de mare care s a aib a legi s i porunci a sa de drepte, cum este toat a legea aceasta pe care v-o pun ast azi nainte? Numai ia seama asupra ta s i vegheaz a cu luare aminte asupra suetului t au, n toate zilele vie tii tale, ca nu cumva s a ui ti lucrurile pe care ti le-au v azut ochii, s i s a- ti ias a din inim a; f a-le cunoscut copiilor t ai s i copiilor copiilor t ai. (Deuteronom 4, 5-9). Oare unde am putea g asi legi mai nobile, mai curate s i mai drepte dect cele prezentate n c ar tile lui Moise, care raporteaz a toate in[394] struc tiunile date lui Moise pentru copiii lui Israel? n toate timpurile, aceste legi trebuie transmise mai departe, pentru ca poporul lui Dumnezeu s a- si poat a forma un caracter dup a modelul divin. Legea este un zid de ap arare pentru cei care ascult a de cerin tele lui Dumnezeu. Oare din care alt a surs a am putea s a adun am atta putere sau s a m o s att de nobil nv a ta tiin ta a? Care alt a carte i-ar nv a ta pe oameni s a-L iubeasc a pe Dumnezeu, s a se team a de El s i s a-L asculte,

Educa tia cea mai nalt a

347

a sa cum o face Biblia? Care alt a carte le poate prezenta elevilor s i mai nalt studen tilor o s tiin ta a, o istorie mai minunat a? Aceasta prezint a cu claritate starea de neprih anire s i ne spune dinainte care sunt consecin tele neascult arii de Legea lui Iehova. Nimeni nu r amne nel amurit cu privire la ceea ce aprob a sau dezaprob a Dumnezeu. Studiind Scripturile, noi l cunoa stem pe Dumnezeu s i suntem condu si s a n telegem rela tia noastr a cu Domnul Hristos, care a purtat p acatul nostru, care este garan tia noastr a, substitutul nostru, cel care a pl atit pentru neamul nostru dec azut. Aceste adev aruri privesc inte resele noastre prezente s i ve snice. Biblia r amne cea mai m area ta dintre c ar ti, iar studierea ei este mai presus dect studiul oric aror alte c ar ti prin faptul c a nt are ste s i dezvolt a mintea. Pavel spune: Caut a s a te nf a ti sezi naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat, ca un lucr ator care nu are de ce s a-i e ru sine, s i care mparte drept cuvntul adev arului. (2 Timotei 2, 15). Tu s a r ami n lucrurile pe care le-ai nv a tat s i de care e sti deplin ncredin tat, c aci s tii de la cine le-ai nv a tat; din pruncie cuno sti Sntele Scripturi care pot s a- ti dea n telepciunea care duce la mntuire, prin credin ta n Hristos Isus. Toat a Scriptura este insuat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a. (2 Timotei 3, 14-17). Si tot ce a fost scris mai nainte tura noastr a fost scris pentru nv a ta a, pentru ca, prin r abdare s i prin mngierea pe care o dau Scripturile, s a avem n adejde. (Romani 15, 4). Cuvntul lui Dumnezeu constituie cartea des avr sit a pentru educa tie din lumea noastr a. Cu toate acestea, n colegiile s i s colile noastre au fost introduse pentru studiu c ar ti produse de mintea omului, iar Cartea c ar tilor, pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor drept c al auz a infailibil a, a fost socotit a ca o materie de studiu secundar a. [395] Lucr ari omene sti au fost folosite ca ind cele mai importante, iar Cuvntul lui Dumnezeu a fost studiat simplu, doar spre a da savoare celorlalte studii. Isaia descrie scenele slavei cere sti, care i-au fost prezentate n cel mai viu limbaj. Pe tot parcursul c ar tii sale, el zugr ave ste lucruri pline de slav a, care trebuie descoperite s i altora. Ezechiel scrie: Cuvntul Domnului a vorbit lui Ezechiel, ul lui Buzi, preotul, n tara Haldeilor, lng a rul Chebar; s i acolo a venit de la miaz anoapte un vnt n aprasnic, un nor gros s i un snop de foc,

348

Principiile fundamentale ale educa tiei cre stine

care r aspndea de jur mprejur o lumin a str alucitoare, n mijlocul c areia lucea ca o aram a lustruit a, care ie sea din