Sunteți pe pagina 1din 89

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Cuvant inainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Te iubesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Citate Biblice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii Citate din scrierile lui Ellen G. White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix Sec tiunea 1 C as atoria o pregustare a cerului . . . . . . . . . . . 11 O pregustare a cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Curtenia s a dureze pe ntregul parcurs al c asniciei . . . . . . . . . 14 Dac a nu zide ste Domnul o cas a.... (Psalmii 127, 1) . . . . . 14 C as atoria este asemenea iubirii Domnului Hristos pentru poporul S au ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Via ta de c asnicie devine din ce n ce mai bun a . . . . . . . . . . . . 18 Sec tiunea 2 G asirea partenerului potrivit . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Fi ti practici! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ce trebuie s a caute un tn ar la o viitoare so tie . . . . . . . . . . . . . 21 ntreb ari pe care trebuie s a le pun a o fat a nainte de c as atorie 24 Sectiunea 3 Este cu adevarat dragoste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Este aceasta dragoste adevarata? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dragostea, o planta sensibil a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Puterea iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Cnd dragostea este oarb a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Sectiunea 4 Cautati ajutor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Am ales bine? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 P arin tii pot de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nu face ti din aceasta un secret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sec tiunea 5 Cu st apnire de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Puterea st apnirii de sine, n Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 nainte s a spui Da! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Ruperea unei logodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Nu v a l asa ti modela ti dup a tiparele lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Inuen ta pornograei asupra min tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sec tiunea 6 Responsabilitatea privitoare la rela tiile sexuale . 63 Responsabilitatea tinerilor cre stini cu privire la rela tiile sexuale64 A glumi cu inimile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 iv

Cuprins

Sec tiunea 7 O umbra peste cuib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O umbr a peste cuib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merg oare doi oameni mpreun a, f ar a s a e nvoi ti? . . . . . . Este c as atoria ta un joc de noroc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 76 77 85

Cuvant inainte
V-a ti ntrebat vreodat a cum ar s a primi ti o scrisoare de la un profet? A ti avea curajul s a deschide ti plicul s i s a-i citi ti con tinutul? Pretutindeni, n aceast a carte, sunt scrisori scrise sub inspira tia lui Dumnezeu s i adresate tinerilor, pentru a-i ajuta s a ia decizii corecte cu privire la curtenie s i c as atorie. Compilatorii acestei lucr ari au introdus un material explicativ, privitor la circumstan tele s i persoanele implicate. Acest material apare pe pagina care preced a ecare scrisoare. Unele scrisori mai lungi au fost prescurtate, f ar a a se pune semnele de omisiune. Anumite nume au fost schimbate. In diferite capitole, au fost incluse sfaturi suplimentare, unele dintre ele ind luate din scrisori. n nici un alt moment al vie tii, primirea unui sfat corect nu este a sa de important a ca atunci cnd doi tineri se gndesc la c as atorie. ve Deoarece Domnul v a iube ste s i vrea s a ave ti via ta snic as i un c amin fericit, poate c a citirea cel pu tin a uneia dintre aceste scrisori v a va ajuta s a le ave ti pe amndou a. V a invit am s a deschide ti plicul s i s a citi ti ce le-a spus Domnul unor oameni asemenea vou a. Patrimoniul Ellen G. White, Washington, D.C. 2001 [7]

vi

Te iubesc
Te iubesc! Cat de speciale sunt aceste cuvintentre doi tineri! Dar ele devin chiar mai minunate, cnd ne sunt adresate de Mantuitorul care vrea s a m ferici ti s i s a g asim bucurie n rela tia unul cu cel alalt. Domnul Hristos compara dragostea Sa pentru biseric a cu dragostea dintre so ts i so tie. Sntele Scripturi con tin povestiri duioase, de dragoste, cum ar cea dintre Iacov s i Rahela sau mi sc atoarea povestire a lui Rut, Moabita, care, prin c as atoria cu Boaz, a devenit o verig a in genealogia lui Mesia. P arintele nostru ceresc este preocupat de via ta noastr a sentimental a. Dumnezeu le-a dat sfaturi tinerilor care sunt n c autarea fericirii, prin scrierile inspirate ale Sntelor Scripturi s i prin cele ale lui Ellen G. White.

vii

Citate Biblice
Vede ti ce dragoste ne-a ar atat Tat al: s a ne numim copii ai lui Dumnezeu! (1 Ioan 3, 1). , s Eu am venit ca oile s a aib a via ta i s-o aib a din bel sug (Ioan 10, 10). V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea s a e n voi s i bucuria voastr a s a e deplin a (Ioan 15, 11). ... c aci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui (Zaharia 2,8). Dragostea si pierde r abdarea cu greu. Ea caut a o cale de a constructiv a. Ea nu este posesiv a, nu este ner abd atoare s a impresioneze s i nici nu cultiv a idei exagerate cu privire la propria . importan ta Dragostea este manierat as i nu urm are ste avantaje egoiste. Ea nu este iritabil a. Nu tine minte r aul f acut de al tii s i nici nu se bucur a de nelegiuirea altor oameni. Dimpotriv a, cnd adev arul c stig a, se bucur a pentru to ti oamenii buni. Dragostea are o r abdare nelimitat a, o ncredere f ar a sfr sit s i o inepuizabil speran ta a. Ea poate suporta totul. De fapt, ea este ceea ce r amne n picioare, cnd orice altceva a c azut (1 Corinteni 13, 4-8; traducere dup a versiunea englez a Phillips). Domnul mi S-a ar atat de departe, zicnd: Da, te-am iubit cu o iubire ve snic a, de aceea te-am atras cu bun atatea Mea! (Ieremia 31, 3 vers. engl.). C aci sunt bine ncredin tat c a nici moartea, nici via ta, nici ngerii, nici st apnirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici n al timea, nici adncimea, nici o alt a f aptur a [sau zidire], nu vor n stare s a ne despart a de dragostea lui Dumnezeu, care este n Isus Hristos, Domnul nostru (Romani 8, 38.39).

viii

Citate din scrierile lui Ellen G. White


ti scriu pentru c a ti iubesc suetul. Letter 51, 1889. Dragi tineri, doresc s a v a vorbesc hot art, pentru c a vreau s a ti salva ti. Solii pentru tineret, 25. Draga mea sor a, ti-am scris pentru c a iubesc suetul t au. Letter 51, 1894. ; dac Nu consider cazul t au f ar a speran ta a l-a s considera, tocul meu n-ar scris aceste rnduri. M arturii pentru comunitate 2, 541. Prime ste mustrarea ca din partea lui Dumnezeu, accept a sfatul care ti este dat cu iubire. Letter 30, 1875. Adu naintea lui Dumnezeu nevoile, bucuriile, necazurile, grijile s i temerile tale. Tu nu l vei putea face s a Se simt a mpov arat; nici nu II vei face s a Se simt a obosit. Dac a El tine socoteal a pn as i de nevoile de perii capului t au, atunci nu va r amne indiferent fa ta copiilor S ai. Domnul este plin de mil as i ndurare (Iacov 5, 11). Inima Sa iubitoare este mi scat a de necazurile noastre s i ne ascult a cnd i vorbim despre ele. S a aducem la El orice dicultate cu care ne confrunt am. Nimic nu este prea greu pentru El, deoarece El tine lumile s i guverneaz a toate lucr arile universului. Nimic din ceea ce, ntr-un fel oarecare, are leg atur a cu pacea noastr a nu este att de nensemnat, nct s a nu e luat n considerare de El. n experien ta noastr a, nu exist a nici un capitol att de ntunecat, nct El s a nu-L poat a citi, s i nici ncurc aturi a sa de mari, nct El s a nu te poat a rezolva. Nici o nenorocire nu se poate abate asupra celui mai nensemnat dintre copiii S ai, nici o ngrijorare nu-i poate chinui suetul, nici o bucurie nu-1 poate ncnta s i nici o rug aciune sincer a nu iese de pe buzele lui, f ar a ca Tat al ceresc s a nu le observe, f ar a ca El s a nu manifeste un viu interes pentru toate acestea. C aci El t am aduie ste pe cei cu inima zdrobit as i le leag a r anile (Psalmii 147, 3). Leg aturile dintre Dumnezeu s i ecare suet sunt a sa de intime s i profunde, ca s i cnd n-ar mai pe p amnt nici un alt om ix

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

de care s a Se ngrijeasc as i pentru care s a-L dat pe Fiul S au mult [10] iubit. Calea c atre Hristos, Education, 2002, 75-76.

Sec tiunea 1 C as atoria o pregustare a cerului

C aldura adev aratei prietenii s i iubirea care leag a inima so tului s i a so tiei sunt o pregustare a cerului. Dumnezeu a stabilit c a, n rela tia dintre cei care se c as atoresc, trebuie s a existe armonie s i dragoste des avr sit a. Mirele s i mireasa trebuie s a- si f ag aduiasc a, naintea universului ceresc, c a se vor iubi unul pe altul a sa cum a rnduit Dumnezeu. In Heavenly Places, 202.

[11]

O pregustare a cerului

Omul nu a fost creat s a locuiasc a n singur atate. El trebuia s a e social o in ta a. F ar a rela tia social a, scenele frumoase s i ocupa tiile pl acute ale Edenului nu ar reu sit s ai ofere o fericire des avr sit a. Nici chiar comuniunea cu ngerii nu ar putut mplini dorin ta de p art as ie s i simpatie a omului. Dar, la nceput, nu exista nici o in ta care s a aib a aceea si natur a cu Adam, pe care el s a o iubeasc as i de care s a e iubit. de via . El a preDumnezeu nsu si i-a dat lui Adam o tovar as a ta v azut un ajutor potrivit pentru el un ajutor care s a-i corespund a de via , care putea una -, o persoan a capabil a s a-i e tovar as a ta cu el n iubire s i simpatie. Eva a fost creat a dintr-o coast a luat a din pieptul lui Adam, semnicnd faptul c a ea nu trebuia s a-1 conduc a, n pozi tia de cap al familiei, dar nici s a e c alcat a n picioare de Adam, ca inferioar a lui, ci s a stea al aturi de el, ca egal a, s a e iubit a s i protejat a de el. Ca parte a b arbatului, os din oasele lui s i carne din carnea lui, Eva era cel de-al doilea eu al lui Adam, ar atnd leg atura strns as i ata samentul plin de iubire care trebuie s a existe n aceast a rela tie. C aci nimeni nu s i-a urt vreodat a trupul lui, ci l hr ane ste, l ngrije ste cu drag (Efeseni 5, 29). De aceea va l asa omul pe tat al s au s i pe mam a-sa, s i se va lipi de nevast a-sa, s i cei doi vor un singur trup (Efeseni 5, 31). Dumnezeu a ociat prima c as atorie. Astfel, autorul acestei institu tii este chiar Creatorul universului. C as atoria s a e tinut a n toat a [12] cinstea (Evrei 13, 4). C as atoria a fost unul dintre primele daruri ale lui Dumnezeu pentru om s i este una dintre cele dou a institu tii pe care Adam e-a dus cu sine dincolo de por tile Paradisului, dup a c aderea n p acat. Cnd principiile divine sunt recunoscute s i respectate n aceast a rela tie, c as atoria este o binecuvntare. Ea ocrote ste puritatea s i fericirea neamului omenesc, mpline ste nevoile sociale ale omului s i nnobileaz a natura sa zic a, intelectual as i moral a. Cnd a unit minile primei perechi snte n leg amntul c as atoriei, spunnd: De aceea va l asa omul pe tat al s au s i pe mama sa, s i se 12

O pregustare a cerului

13

va lipi de nevasta sa, s i se vor face un singur trup (Geneza 2, 24), Creatorul a vorbit pentru to ti copiii lui Adam. Ceea ce nsu si Tat al cel ve snic a declarat ca ind bun a constituit [13] legea celei mai nalte binecuvnt ari s i dezvolt ari a omului.

Curtenia s a dureze pe ntregul parcurs al c asniciei


Nu ar trebui s a roste sti nici un cuvnt s i nu ar trebui s a s avr se sti nici o fapt a pe care nu ai dori ca ngerii sn ti s a le vad as i s a le nregistreze n c ar tile din cer. Slava lui Dumnezeu ar trebui s a e singurul t au sco Inima ta ar trebui s a aib a doar sentimente curate, snte s i demne de urma sii Domnului Isus Hristos, avnd o natur a nobil a, mai degrab a cereasc a dect p amnteasc a. n curtene, orice altfel de sentimente sunt njositoare s i degradante, iar dac a nu este conform a cu naltele principii ale Scripturii, c as atoria nu poate sfnta s i onorabil a n ochii unui Dumnezeu curat s i sfnt. Face ti ca o parte din orele de curtenie de dinaintea c as atoriei s a continue n viata de c asnicie. Dac a nu zide ste Domnul o cas a.... (Psalmii 127, 1) Cei care inten tioneaz a s a se c as atoreasc a trebuie s a aib a n vedere caracterul s i inuen ta c aminului pe care l ntemeiaz a. Cnd devin p arin ti, celor doi li se ncredin teaz a o r aspundere sfnt a. De ei depinde, n mare parte, bun astarea copiilor lor n aceast a lume s i fericirea lor n lumea viitoare. Ei determin a ntr-o mare m asur a [14] tr as aturile zice s i morale pe care le vor mo steni cei mici. De caracterul c aminului depinde starea societ a tii, iar inuen ta ec arei familii va contribui la ridicarea sau coborrea nivelului societ a tii. trebuie s Alegerea unui tovar as de via ta a e f acut a n a sa fel, nct s a asigure cea mai bun a stare zic a, mintal as i spiritual a att pentru p arin ti, ct s i pentru copiii lor, f acndu-i capabili s a e o binecuvntare pentru semenii lor s i s a-L onoreze pe Creatorul lor. Domnul Isus nu Si-a nceput activitatea de slujire prin ndeplinirea vreunei lucr ari mari n fa ta Sinedriuui de la Ierusalim. Puterea Sa a fost folosit a pentru a contribui la bucuria unei s arb atori de c as atorie, la o ntrunire de familie dintr-un mic sat galilean. n felul de oameni s acesta, El Si-a ar atat simpatia fa ta i dorin ta de a sluji pentru fericirea lor. 14

Curtenia s a dureze pe ntregul parcurs al c asniciei

15

Acela care i-a dat-o pe Eva lui Adam, ca ajutor potrivit, a s avr sit prima Sa minune cu ocazia unei nun ti. Domnul Hristos Si-a nceput lucrarea public a ntr-o sal a de s arb atoare, unde rudele s i prietenii se bucurau mpreun a. n acest fel, Domnul a aprobat c as atoria, recunoscnd-o ca ind o institu tie consacrat a de El nsu si. Numai prezen ta Domnului Hristos i poate face pe oameni ferici ti. Hristos poate transforma toate apele obi snuite ale vie tii n vinul cerului. Astfel, c aminul devine asemenea unui Eden al binecuvnt arii, iar familia devine un simbol frumos al familiei cere sti. Edson a fost al doilea dintre cei patrii i ai lui Ellen White. Datorit a c al atoriilor ei lungi, precum s i altor r aspunderi pe care le-a avut pe parcursul vie tii ei pline de activitate, Ellen White a fost nevoit a s a stea mult timp departe de copiii s ai. Scrisorile adresate lor au fost p astrate ntr-o colec tie voluminoas a. Urm atoarea scrisoare le-a fost adresat a lui Edson s i Emmei, n anul 1870, la scurt timp dup a c as atorie, s i reprezint a speran tele s i rug aciunile unei mame pentru c aminul care tocmai se ntemeiase. Sfaturile arat a grija unei mame iubitoare pentru ul ei, dar cuprind s i dimensiunea propriei experien te, dobndite prin soliile divine, primite de la Domnul n [15] viziuni. Adunarea de tab ar a din Clyde, Ohio, Septembrie 1870 Dragii mei Edson s i Emma, Voi, copiii mei, v-a ti d aruit inimile unul celuilalt. A sa unite cum sunt, d arui ti-le n ntregime s i f ar a rezerve lui Dumnezeu. n via ta voastr a de c asnicie, c auta ti s a v a nnobila ti unul pe cel alalt. In conversa tiile voastre de zi cu zi s i n cele mai intime c ai ale vie tii, toare ale credin eviden tia ti principiile nobile s i n al ta tei voastre snte. de sentimentele celuilalt. Nu Fiecare s a e mereu atent s i delicat fa ta v a permite ti nici o conversa tie n care s a tachina ti sau s a v a adresa ti unul altuia critici ironice. Aceste lucruri sunt periculoase. Ele r anesc. De si poate ascuns a, exist a totu si rana, iar pacea este sacricat as i fericirea este pus a n pericol. Fiul meu, vegheaz a asupra ta nsu ti, ca s a nu manife sti, n nici o situa tie, nici cea mai mic a nclina tie care seam an a cu un spirit dictatorial s i arogant. Merit a s a i atent la cuvintele tale nainte de a vorbi. Este mai u sor s a procedezi astfel dect s a le retragi sau s a s tergi dup a aceea impresia pe care au l asat-o. Vorbe ste ntotdeauna

16

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

cu amabilitate. Moduleaz a chiar s i tonul vocii tale. Chipul s i vocea ta s a exprime numai dragoste, blnde te s i delicate te. Consider a c a ese o datorie s a r aspnde sti raze de soare, dar nu l asa niciodat a n urm a un nor. Emma va pentru tine tot ce ti-ai putea dori, dac a vei veghea s i nu-i vei da nici o ocazie s a se simt a nefericit as i trist a sau s a se ndoiasc a de sinceritatea iubirii tale. Voi n siv a pute ti s a v a construi ti fericirea sau s a o pierde ti. Dac a ve ti c auta s a v a pune ti via ta n armonie cu Cuvntul lui Dumnezeu, ve ti putea loiali s i nobili s i ve ti netezi c ararea vie tii unul pentru cel alalt. Supune ti-v a unul altuia. Edson, te ndemn sa renun ti din cnd n cnd la p arerile tale. Nu prea insistent, chiar dac a purtarea ta ti se pare bun a. Trebuie s a i ng aduitor, r abd ator, bun, delicat, milos, curtenitor, nnoind mereu gesturile curtenitoare, faptele amabile, cuvintele duioase, voioase s i ncurajatoare. Dragii mei copii, e ca binecuvnt arile cele mai bogate ale cerului s a r amn a peste voi [16] amndoi. Aceasta este rug aciunea mamei voastre. Mama Scrisoarea 24, 1870

C as atoria este asemenea iubirii Domnului Hristos pentru poporul S au ales


Att n Vechiul, ct s i n Noul Testament, c as atoria este folosit a pentru a reprezenta leg atura sacr as i duioas a care exist a ntre Domnul Hristos s i cei mntui ti ai S ai, pe care i-a r ascump arat cu pre tul Calvarului. Nu te teme, spune El, ... c aci F ac atorul t au este b arbatul t au: Domnul este Numele Lui, s i R ascump ar atorul t au este Sfntul lui Israel (Isaia 54, 4.5). Intoarce ti-v a, copii r azvr ati ti, zice Domnul; c aci Eu sunt St apnul vostru (Ieremia 3, 14). In Cntarea Cnt arilor, auzim vocea miresei spunnd: Preaiubitul meu este al meu s i eu sunt a lui. Iar El, care este pentru ea deosebit din zece mii, i vorbe ste alesei Sale astfel: E sti frumoas a de tot, iubito, s i n-ai nici un cusur (Cntarea Cnt arilor 2,16; 5,10; 4,7).

17

Via ta de c asnicie devine din ce n ce mai bun a


Dac a l vor lua pe Domnul Hristos ca ajutor al lor, b arba tii s i femeile vor putea atinge idealul lui Dumnezeu pentru ei. Pentru aceia care I se consacr a cu o ncredere plin a de iubire, harul S au va ndeplini ceea ce n telepciunea omeneasc a nu poate face. Lucr arile providen tei Sale pot uni inimile cu leg aturi de origine cereasc a. Dragostea nu va doar un schimb de cuvinte pl acute s i m agulitoare. R azboiul de tesut al cerului tese cu o urzeal as i o b at atur a mai ne s i totu si mai rezistente dect pot tese r azboaiele de tesut p amnte sti. Rezultatul nu este o tes atur a rav a, ci una care va suporta uzura s i ncerc arile. Inimile vor legate cu leg aturile de aur ale unei iubiri durabile. A iubi a sa cum a iubit Domnul Hristos nseamn a a manifesta s altruismul n permanen ta i n orice loc, prin cuvinte amabile s i prin gesturi pl acute. Acestea nu i cost a nimic pe cei care le exprim a, dar las a n urma lor un parfum care nconjoar a suetul. Efectul lor [17] nu va putea m asurat niciodat a. Ele nu sunt o binecuvntare doar pentru cel c aruia i sunt adresate, ci s i pentru cel care le adreseaz a, deoarece ac tioneaz a asupra lui. Dragostea veritabil a este o nsu sire pre tioas a, de origine cereasc a, al c arei parfum devine tot mai pl acut, pe m asur a ce se r aspnde ste asupra altora. Dragostea lui Hristos este profund as i arz atoare, rev arsn-du-se asemenea unui torent irezistibil asupra tuturor celor care o vor primi. n iubirea Sa nu exist a nici o umbr a de egoism. In aceast a iubire de origine cereasc a exist a un principiu durabil, care r amne n inim a. Ea se va face cunoscut a nu numai n rela tia sfnt a cu aceia care ne de to sunt cei mai dragi, ci s i fa ta ti ceilal ti semeni cu care venim n contact. Ea ne va face s a acord am mici aten tii, s a facem concesii, s a ndeplinim fapte de bun atate, s a spunem cuvinte ncurajatoare, amabile s i sincere. Ea ne va determina s a sim tim mpreun a cu aceia [18] a c aror inim a amnze ste dup a simpatie. [19] 18

Sec tiunea 2 G asirea partenerului potrivit

Fi ti practici!
nainte de a- si asuma responsabilit a tile implicate n rela tia c a n lucrurile s atoriei, tinerii s i tinerele ar trebui s a aib a o experien ta practice, care i va preg ati pentru ndatoririle s i poverile vie tii de zi cu zi. Deoarece att b arba tilor, ct s i femeilor le revine o parte n treburile gospod are sti, b aie tii s i fetele trebuie s a nve te cum s a ndeplineasc a datorii casnice. A aranja patul, a face ordine n camer a, a sp ala vasele, a preg ati o mncare, a sp ala s i repara propria mbr ac aminte constituie o preg atire care nu va face nici un b aiat mai pu tin demn, ci mai fericit s i mai folositor. Foarte multe fete s-au c as atorit s i au familii, f ar a s a aib a cuno stin te practice n privin ta ndeplinirii ndatoririlor ce-i revin unei so tii s i mame. Ele s tiu s a citeasc as i s a cnte la un instrument muzical, dar nu s tiu s a g ateasc a. Ele nu s tiu s a preg ateasc a o pine bun a, [20] lucru esen tial pentru s an atatea familiei. Ele nu s tiu s a croiasc as i s a confec tioneze haine, pentru c a nu au nv a tat niciodat a. Aceste fete au considerat c a asemenea lucruri nu sunt esen tiale. Prin urmare, n via ta de c amin, ele depind de altcineva care trebuie s a fac a toate aceste lucruri n locul lor, tot a sa de mult cum depind copiii lor de ele.

20

Ce trebuie s a caute un tn ar la o viitoare so tie


Un tn ar trebuie s a caute o so tie care sa stea al aturi de el s i s a e capabil a s a- si poarte partea ei-din poverile vie tii. El are nevoie de o l va nnobila s persoan a a c arei inuen ta i l va face mai bun s i care s a-1 fac a fericit prin iubirea ei. O nevast a priceput a este un dar de la Domnul. Inima b arbatului se ncrede n ea s i nu duce lips a de venituri. Ea i face bine, s i nu r au, n toate zilele vie tii sale.... Ea deschide gura cu n telepciune turi pl s i nv a ta acute i sunt pe limb a. Ea vegheaz a asupra celor ce se petrec n casa ei s i nu m annc a pinea lenevirii. Fiii ei se scoal a s i o numesc fericit a, b arbatul ei se scoal as i-i aduce laude zicnd: Multe fete au o purtare cinstit a, dar tu le ntreci pe toate. Cine g ase ste o nevast a bun a g ase ste fericirea; este un har pe care-1 cap at a de la Domnul (Proverbe 19, 14; 31, 11-12.26-29; 18,22). Rolf era ul unui pastor din conducerea bisericii din Europa. Fata cu care voia s a se c as atoreasc a nu era sigur a c a l iube ste, dar el o ndemna insistent s a- si ia un angajament fat a de el. Existau s i alte probleme care indicau c a ea nu era preg atit a s a si asume r aspunderile vie tii de c asnicie, att datorit a temperamentului ei, ct s i lipsei de preg atire. Ellen White i adreseaz a lui Rolf cteva ntreb ari la care ar trebui s a r aspund a ecare tn ar care pl anuie ste s a [21] se c as atoreasc a. Great Grimsby, Anglia, 23 septembrie 1886 Drag a Rolf, Cnd am fost la Basel, am avut o scurt a conversa tie cu Edith despre rela tia voastr a de curtenie. Am ntrebat-o dac a este pe deplin convins a c a te iube ste sucient de mult, nct s a- si uneasc a interesele cu tine pentru toat a via ta. Ea mi-a r aspuns c a nu este pe deplin hot art a asupra acestui fapt. I-am spus c a ar trebui s as tie exact ce inten tioneaz a s a fac as i c a ar trebui s a nu ncurajeze n vreun fel aten tiile nici unui tn ar, ar atndu-i c a l prefer a, dac a nu l iube ste. 21

22

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Ea a declarat deschis c a nu s tie dac a te iube ste, dar s-a gndit c a, dac a ar logodit a cu tine, ar putea s a te cunoasc a mai bine. Dar, a sa cum au stat lucrurile, n situa tia de pn a acum, nu a ti avut nici o ocazie favorabil a de a v a cunoa ste sucient. Am avut motive s a cred c a nu-i pl aceau muncile casnice s i s tiam c a tu ar trebui s a ai o so tie cu care s a po ti ntemeia un c amin fericit. n privin Am ntrebat-o dac a are vreo experien ta ta acelor ndatoriri care alc atuiesc via ta unui c amin. Ea mi-a r aspuns c a a f acut treburi casnice n familia tat alui ei. Am pus aceste ntreb ari, pentru c a, a sa cum mi fusese prezentat caracterul ei, aceast a tn ar a avea nevoie de o educa tie special a, n ce prive ste ndatoririle practice ale vie tii, dar nu avusese nici pl acere, nici nclina tie pentru astfel de lucruri. , c Mi-a spus c a nu este hot art a n nici o privin ta a tu e sti foarte insistent s i o iube sti, dar ea nu poate spune c a te iube ste, de si tu e sti foarte amabil s i atent cu ea. I-am spus: Atunci, trebuie s a ajungi la o n telegere cu el. Nu-1 mai ncuraja. I-am spus c a ar trebui s a ia n considerare scopul unei c as atorii cu tine s i s a se gndeasc a dac a printr-un asemenea pas ve ti putea s a-L sl avi ti pe Dumnezeu, dac a ve ti deveni mai spirituali s i dac a via ta voastr a va mai folositoare. In general, c as atoriile pl anuite impulsiv s i egoist nu au rezultate bune, ci adesea ajung ni ste e securi deplorabile. Acum, Rolf, nu pot arma c a este datoria mea s a ti spun vs a nu te c as atore sti cu Edith, dar am s a- ti spun c a m a intereseaz a binele t au. Iat a cteva lucruri care ar trebui luate n considerare: Fata cu [22] care te c as atore sti va aduce fericirea n c aminul t au? Este Edith o persoan a econoam a sau, atunci cnd va c as atorit a cu tine, va cheltui nu numai propriile venituri, ci s i pe ale tale, pentru a- si satisface vanitatea s i preocuparea pentru aspectul ei exterior? Sunt ? principiile ei corecte n aceast a privin ta Eu nu cred c a Edith s tie ce nseamn a renun tarea la sine. Dac a ar avut posibilitatea, ar g asit ocazii de a cheltui chiar mai mult dect pn a acum. n ce o prive ste, satisfac tiile egoiste nu au fost de sine reasc niciodat a biruite, iar aceast a ng aduin ta a a devenit o parte a vie tii ei. Ea dore ste s a petreac a un timp pl acut s i confortabil. Trebuie s a vorbesc deschis. Rolf, eu s tiu c a, dac a te vei c as atori cu ea, ve ti mpreun a, dar nu ve ti uni ti. Cea pe care o vei face so tia ta va avea ntotdeauna ceva necorespunz ator. n ce prive ste

Ce trebuie s a caute un tn ar la o viitoare so tie

23

devotamentul s i evlavia cre stin a, acestea nu se pot dezvolta niciodat a acolo unde suetul este st apnit de un egoism att de mare. I ti voi scrie, Rolf, a sa cum i-a s scrie s i ului meu. Chiar n fa ta noastr a exist a o lucrare important as i nobil a, iar partea pe care o vom ndeplini n aceast a lume depinde n ntregime de tintele s i scopurile noastre nviat a. Uneori, este posibil s a ne l as am condu si de impulsuri. Tu ai calit a ti care te pot face s a devii un om folositor, dar, dac a te la si condus de nclina tii, acest torent puternic al voin tei proprii te va spulbera. Stabile ste- ti un standard nalt s i lupt a cu seriozitate s a l atingi. Scopul c al auzitor al inimii tale trebuie s a e cre sterea pn a la statura plin at a tii n Isus Hristos. n Domnul Hristos po ti face totul plin de curaj, dar f ar a El nu po ti face nimic a sa cum ar trebui. Tu e sti o persoan a hot art a s a aduc a la ndeplinire ce si propune. Aceasta nu este o tr as atur a de caracter indezirabil a, dac a toate capacit a tile tale Ii sunt supuse lui Dumnezeu. Te rog, adu- ti aminte f ar a ncetare c a nu ai dreptul s a dispui de tine nsu ti dup a cum ti dicteaz a propriul capriciu. Domnul Hristos te-a r ascump arat cu un pre t innit. Tu e sti proprietatea Lui s i trebuie s a iei n considerare acest fapt n toate planurile tale. Mai ales n rela tiile tale n vederea c as atoriei, i atent s a alegi o persoan a care va sta al aturi de tine um ar la um ar, n ce prive ste cre sterea spiritual a. Rolf, vreau s a te gnde sti bine la toate aceste lucruri. Dumnezeu s a te ajute s a te rogi pentru acest subiect. ngerii privesc la lupta aceasta. Te las s a judeci aceast a problem as i s a decizi pentru tine nsu ti. Ellen G. White Scrisoarea 23, 1886 [23]

ntreb ari pe care trebuie s a le pun a o fat a nainte de c as atorie


nainte de a accepta s a devin a so tia cuiva, ecare fat a ar trebui s a cerceteze dac a acela cu care urmeaz a s a- si uneasc a destinul este vrednic de aceasta. Care este trecutul lui? Este via ta lui curat a? Este dragostea lui nobil as i nalt a sau este doar o atrac tie sentimental a? Are el acele tr as aturi de caracter care o vor face fericit a? Poate g asi ea adev arata pace s i bucurie n sentimentele lui? I se va ng adui s a- si p astreze individualitatea sau judecata s i con stiin ta ei vor trebui s a se supun a st apnirii so tului ei? Ca ucenic al lui Isus, ea nus i apar tine, deoarece a fost r ascump arat a cu un pre t. Poate ea s a onoreze cerin tele Mntuitorului mai presus de orice altceva? Va putea ea s a- si p astreze trupul s i suetul, gndurile s i inten tiile curate vital s i snte? Aceste ntreb ari au o importan ta a pentru bun astarea ec arei femei care ncepe o rela tie n vederea c as atoriei. Pune ti-v a urm atoarele ntreb ari: M a va ajuta aceast a c as atorie pe calea spre cer? Va spori ea dragostea mea pentru Dumnezeu? mi ? va l argi ea sfera posibilit a tilor de a folositoare n aceast a via ta Dac a aceste gnduri nu v a fac s a v a retrage ti, atunci merge ti nainte [24] n temere de Dumnezeu. Dragostea curat a este ca o plant a care are nevoie de ngrijire. Femeia care dore ste o c as atorie fericit as i plin a de pace, care vrea s a e scutit a de nefericirea s i triste tea viitoare, s a se ntrebe nainte de a- si d arui dragostea: Are iubitul meu o mam a? Care este amprenta de ea? Este el atent caracterului ei? si recunoa ste el obliga tiile fa ta s i sensibil la dorin tele s i fericirea ei? Dac a nu- si respect as i nu- si cinste ste mama, va manifesta el dragoste, respect, bun atate si aten tie fat a de so tia lui? Cnd noutatea c as atoriei va trece, m a va mai iubi el? Va el r abd ator cu gre selile mele sau va critic, arogant s i dictatorial? Adev arata afec tiune va trece cu vederea multe gre seli, dragostea nici nu le va observa. numai un tn O tn ar a ar trebui s a accepte ca tovar as de via ta ar ale c arui tr as aturi de caracter sunt curate s i demne, care este srgu24

ntreb ari pe care trebuie s a le pun a o fat a nainte de c as atorie

25

incios, cinstit, plin de aspira tii nobile s i care l iube ste pe Dumnezeu s i se teme de El. Urm atoarea scrisoare c atre Nellie se refer a la cteva dintre problemele abordate n cea precedent a, adresat a lui Rolf. Anturajul ei nu este bun. Prietenul ei este lipsit de respect, lene ss i folose ste un limbaj trivial. De asemenea, mai are s i alte obiceiuri nepl acute. Ellen White pune cteva ntreb ari foarte directe, care vi s-ar putea potrivi [25] s i vou a, n timp ce citi ti aceast a scrisoare. Norfolk Villa, Prospect St. Granville, N.S.W. 9 august 1894 Drag a Nellie, i mul tumesc lui Dumnezeu c a iube sti adev arul, c a l iube sti pe Domnul Isus s i sunt ner abd atoare s a- ti continui drumul nainte s i n sus, ca s a atingi standardul caracterului cre stin, descoperit n Cuvntul lui Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu s a e c al auza ta, astfel nct caracterul s i comportamentul t au s a e modelate n toate privin tele conform cerin telor lui. Tu e sti proprietatea Domnului att prin crea tie, ct s i prin r ascump arare. Tu po ti o lumin a n c aminul t au s i, prin tr airea adev arului, o inuen mntuitoare. Cnd adev po ti exercita n permanen ta ta arul se a a n inim a, inuen ta lui mntuitoare este sim tit a de to ti cei din cas a. Asupra ta se a a o responsabilitate sfnt a, care ti cere s a- ti p astrezi suetul curat, consacrndu-te Domnului, ca s a i n ntregime a Lui. Cunoscu tii t ai, care sunt cu totul mpotriva lucrurilor spirituale, nu sunt nnobila ti, cur a ti ti s i n al ta ti prin tr airea adev arului. Ei nu se a a sub conducerea lui Hristos, ci sub steagul negru al prin tului ntunericului. Asocierea cu aceia care nu se tem de Dumnezeu s i nici nu l iubesc, n afar a de cazul n care o faci cu scopul de a-i c stiga pentru Domnul Hristos, se va dovedi o pagub a pentru spiritualitatea ta. Dac a nu i po ti ajuta, inuen ta lor va duce la degradarea s i ntinarea credin tei tale. Este corect s a-i tratezi cu bun atate, dar nu este bine s a iube sti s i s a alegi societatea lor, deoarece, dac a alegi atmosfera care nv aluie suetul lor, vei pierde tov ar as ia lui Isus. Din lumina pe care Domnul a binevoit s a mi-o dea, te avertizez c a e sti n pericolul de a n selat a de vr ajma s. E sti n pericolul de

26

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

a- ti alege calea proprie, de a nu asculta sfatul lui Dumnezeu s i de a de voin nu umbla n supunere fa ta ta Sa. Cel Sfnt a dat legi pentru c al auzirea ec arui suet, a sa nct nimeni nu trebuie s a se r at aceasc a pe cale. Aceste ndrum ari nseamn a totul pentru noi, deoarece ele alc atuiesc standardul c aruia trebuie s a i se conformeze orice u s i [26] ic a a lui Adam. Tocmai ai ajuns la vrsta maturit a tii s i, dac a vei c auta harul lui Hristos, dac a vei merge pe calea pe care te c al auze ste Domnul Isus, vei deveni din ce n ce mai mult o femeie de valoare. Vei cre ste n har, experien ta te va face mai n teleapt as i, pe m asur a ce vei nainta din lumin a n lumin a, vei deveni tot mai fericit a. Adu- ti aminte c a via ta ta i apar tine Domnului Isus s i c a nu trebuie s a tr aie sti doar pentru tine. Fere ste-te de tinerii lipsi ti de respect. Fere ste-te de cei c arora le place s a nu aib a nici o ocupa tie s i care si bat joc de lucrurile snte. Evit a anturajul unui b aiat care folose ste un limbaj profanator sau care este dependent de consumul chiar s i numai al unui singur pahar de b autur a. Nu asculta cererile n c as atorie din partea unui de b arbat care nu are nici o idee despre responsabilitatea lui fa ta Dumnezeu. Adev arul curat, care sn te ste suetul, ti va da curajul s a te eliberezi de compania pl acut a a unora despre care s tii c a nu se tem de Dumnezeu, nu-L iubesc s i nu s tiu nimic despre principiile adev aratei neprih aniri. Putem ntotdeauna ng aduitori cu nedes avr sirile unui prieten sau cu ne stiin ta lui, dar niciodat a cu viciile lui. Fii precaut a la ecare pas pe care l faci. La ecare pas, ai nevoie de Domnul Isus. Via ta ta este prea pre tioas a, ca s a o tratezi ca pe un lucru de mic a valoare. Golgota ti m arturise ste despre valoarea suetului t au. Consult a Cuvntul iui Dumnezeu, ca s a po ti s ti cum ar trebui s a- ti folose sti via ta care a fost cump arat a pentru tine cu un pre t innit. n calitate de copil al lui Dumnezeu, ti este ng aduit s a te c as atore sti numai n Domnul. Asigur a-te c a nu urmezi nchipuirile inimii tale, ci f a totul n temere de Dumnezeu. Cnd se asociaz a cu cei necredincio si n scopul de a-i c stiga pentru Domnul Hristos, cei credincio si vor martorii Lui s i, dup a ce s i-au ndeplinit misiunea, se vor retrage pentru a respira o atmosfer a curat as i sfnt a. Cnd e sti n societatea celor necredincio si, aminte ste- ti mereu c a te ai n pozi tia de reprezentant al Domnu-

ntreb ari pe care trebuie s a le pun a o fat a nainte de c as atorie

27

lui Hristos s i nu ng adui pe buzele tale nici un cuvnt u suratic s i neserios, nici o conversa tie ieftin a. Aminte ste- ti mereu de valoarea suetului s i nu uita c a este privilegiul s i datoria ta s a i, pe orice cale posibil a, o mpreun a lucr atoare cu Dumnezeu. Tu nu trebuie s a te cobori la acela si nivel cu necre[27] dincio sii, s a rzi s i s a ai o vorbire la fel de u suratic a. Domnul va ajutorul t au s i, dac a te ncrezi n EI, te va ridica la un standard nobil s i nalt s i ti va a seza picioarele pe platforma adev arului ve snic. Prin harul lui Hristos, vei putea folosi corect capa cit a tile care ti-au fost ncredin tate s i vei deveni un factor de inuen ta spre bine, n lucrarea de c stigare a suetelor pentru Hristos. Fiecare talent pe care l ai trebuie folosit de partea binelui. Draga mea sor a, ti-am scris pentru c a ti iubesc suetul s i te rog st aruitor s a ascul ti cuvintele mele. Am s a- ti scriu mai mult cnd voi g asi timpul necesar. Cu dragoste cre stin a, Ellen G. White Scrisoarea 51, 1894 [28] [29]

28

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Sectiunea 3 Este cu adevarat dragoste?

Satana face tot ce i sta n putinta pentru a-i inuenta pe aceia care sunt ntru totul nepotriviti, n asa fel nct sa-i faca sa-si uneasca interesele. El jubileaza n aceasta lucrare, deoarece prin ea poate produce mai multa nenorocire si disperare n familia omeneasca dect prin exercitarea aptitudinilor lui n oricare alta directie. Multe casatorii nu pot produce altceva dect nenorocire; totusi mintea tinerilor alearga n aceasta directie, pentru ca sunt condusi de Satana care i face sa creada ca, pentru a fericiti, trebuie sa se casatoreasca, n ciuda faptului ca ei nu au capacitatea de a se controla pe ei nsisi sau de a ntretine o familie. Cei care nu sunt dispusi sa se adapteze la nclinatiile celuilalt, asa nct sa evite nentelegerile sau certurile, nu ar trebui sa faca acest pas. Casatoria ar trebui sa e rezultatul unei gndiri atente, si nu al impulsurilor.

Este aceasta dragoste adevarata?


Dragostea adevarata este un principiu nalt si sfnt, iar caracterul ei este ntru totul diferit de acela al dragostei strnite de impulsuri, [30] care dispare subit, cnd este greu ncercata. Dragostea adevarata nu este o pasiune puternica, navalnica si patimasa. Dimpotriva, natura ei este linistita si profunda. Ea priveste dincolo de simplele aparente si este atrasa doar de calitati. Ea este nteleapta si plina de discernamnt, iar devotamentul ei este real si statornic. Dragostea este un dar pretios, pe care l primim de la Domnul Isus. Iubirea curata si vSfnta nu este un sentiment, ci un principiu. Cei care sunt nsuetiti de adevarata iubire nu sunt nici lipsiti de ratiune, nici orbi. Blnde tea, tandre tea, ng aduin ta, ndelunga r abdare, calitatea de a nu iritabil, de a r abda totul, de a spera totul s i de a suferi totul acestea sunt roadele care cresc n pomul pre tios al dragostei de origine cereasc a. Dac a este ngrijit, ei se va dovedi a un pom ve snic verde. Ramurile lui nu vor sl abi, frunzele lui nu se vor oli. El este nemuritor, pentru c a este udat nencetat de rou a cereasc a.

30

Dragostea, o planta sensibil a


Dragostea este o plant a de origine cereasc as i trebuie protejat as i ngrijit a. Inimile sensibile s i cuvintele sincere s i iubitoare vor face [31] n toare asupra tuturor familiile fericite s i vor exercita o inuen ta al ta . celor care ajung n sfera lor de inuen ta De si femeile si doresc so ti cu caractere nobile s i puternice, pe care s a-i poat a iubi s i respecta, totu si aceste calit a ti trebuie s a e . La rndul ntre tesute cu tandre te, afec tiune, r abdare s i ng aduin ta ei, so tia trebuie s a e voioas a, amabil as i devotat as i, att ct este posibil, s a- si potriveasc a gusturile dup a ale so tului, f ar a a- si pierde individualitatea. Att so tul, ct s i so tia ar trebui s a cultive r abdare s i de altul, care va face ca bun atate s i acea dragoste duioas a umil fa ta via ta de c asnicie s a e pl acut as i frumoas a. Cei care au idei nerealiste despre via ta de c as atorie, a c aror imagina tie a cl adit castele de vis, lipsite de orice leg atur a cu dicult a tile s i necazurile vie tii, vor foarte dezam agi ti de realitate. Cnd via ta real a intervine cu grijile s i necazurile ei, ace sti tineri sunt total nepreg ati ti s a le ntmpine. Fiecare se a steapt a s a g aseasc a la cel alalt des avr sirea, dar nu descoper a dect sl abiciune s i defecte, deoarece b arba tii s i femeile, a sa limita ti cum sunt, nu sunt f ar a gre seli. Apoi ncep s a se nvinov a teasc a unul pe altul s i s a- si exprime dezam agirea. n loc s a procedeze astfel, ei ar trebui s a ncerce s a se ajute reciproc s i s a dezvolte acea evlavie practic a, prin care pot ajuta ti s a duc a lupta vie tii cu vitejie.

31

Puterea iubirii
Dragostea este o putere. n acest principiu sunt implicate n [32] mod inseparabil att puterea intelectual a, ct s i cea moral a. Puterea bog a tiei are tendin ta de a corupe s i de a distruge, constrngerea are o mare capacitate de a r ani, dar excelen ta s i valoarea iubirii curate const a n ecien ta ei n a face binele s i numai binele. Orice este f acut din iubire curat a, orict de mic s i nensemnat ar n ochii oamenilor, este plin de roade, pentru c a Dumnezeu prive ste mai mult la dragostea cu care lucreaz a cineva dect la m arimea realiz arilor sale. Dragostea este de la Dumnezeu. Inima neconvertit a nu poate face s a r asar as i nici nu poate s a produc a aceast a plant a de origine divin a, care tr aie ste s i nore ste numai acolo unde domne ste Hristos.... Dragostea nu lucreaz a pentru c stig, nici pentru r asplat a, totu si Dumnezeu a rnduit ca ecare lucrare f acut a din dragoste s a aduc a un rod bogat. Iubirea are nsu sirea de a se r aspndi n mod natural s i este lini stit a n lucr arile ei; cu toate acestea, ea este foarte puternic a n hot arrea de a nvinge mari rele. Inuen ta ei mblnze ste s i transform a. Ea va lua n st apnire via ta celor p ac ato si, schimbndu-le [33] inima, cnd orice alte mijloace s-au dovedit f ar a succes. Oriunde este folosit a puterea intelectului, a autorit a tii sau a constrngerii, f ar a ca dragostea s a e prezent a n mod vizibil, sentimentele s i voin ta celor pe care i abord am vor adopta o pozi tie defensiv a, de respingere, iar mpotrivirea lor va mai puternic a. Dragostea curat a este simpl a n lucr arile sale s i se deosebe ste de orice alt principiu de ac tiune. Dorin ta de a o persoan a inuent a s i pl acerea de a apreciat de ceilal ti pot determina pe cineva s a ordonat tr aiasc a o via ta as i s a poarte o conversa tie irepro sabil a. rea. O inim Respectul de sine ne poate face s a evit am orice aparen ta a egoist a poate ndeplini fapte generoase, poate de acord cu adev arul s prezent s i poate exprima umilin ta i afec tiune, ns a motivele ei sunt n sel atoare s i necurate. Faptele care izvor asc dintr-o asemenea inim a 32

Puterea iubirii

33

sunt lipsite de mireasma vie tii s i de roadele adev aratei sn tenii, deoarece principiile iubirii curate nu se a a n ea. Dragostea ar trebui ngrijit as i cultivat a, pentru c a inuen ta ei este divin a.

Cnd dragostea este oarb a


Doi oameni ajung s a se cunoasc a bine. Fiecare este ndr agostit cu pasiune de cel alalt s i toat a aten tia lor este absorbit a. Ra tiunea lor este orbita, iar judecata este abandonat a. Ei nu se vor supune nici unui sfat s i nici unei porunci, ci vor insista s a- si urmeze propria cale, indiferent de consecin te. i st Dragostea lor p atima sa apne ste asemenea unei boli contagioase, care trebuie s a- si urmeze cursul, s i se pare c a nu exist a nimic care s a o stopeze. Probabil c a n cercul lor exist a unii care si dau seama c a o eventual a c as atorie a celor doi ar putea avea ca rezultat . Dar rug doar nefericirea de o via ta amin tile insistente s i sfaturile sunt zadarnice. Poate c a, printr-o astfel de c as atorie, capacitatea de a folositor unui om, pe care Dumnezeu l-ar binecuvnta n slujba Sa, va schilodit as i distrus a. Dar nici dovezile, nici argumentele conving atoare nu sunt ascultate. se dovede Tot ce pot spune b arba tii s i femeile cu experien ta ste f ar a efect. Nimic nu are puterea de a schimba hot arrea la care au de tot ce are fost condu si de dorin tele lor. Ei si pierd interesul fa ta leg atur a cu religia. Sunt cu totul cuprin si de pasiunea pe care o au de cel [34] unul fa ta alalt, iar datoriile vie tii sunt neglijate, ca s i cnd ar lucruri de mic a nsemn atate. Bunul nume este sacricat sub vraja iubirii mp atimite, iar c as atoria unor asemenea oameni nu poate celebrat a n mod solemn sub aprobarea lui Dumnezeu. Ei se c as atoresc condu si de pasiune, iar cnd noutatea leg aturii romantice se va sfr si, vor ncepe s a n teleag a ce au f acut. La s ase luni dup a rostirea leg amntului de c as atorie, de altul sufer sentimentele lor unul fa ta a o schimbare. n via ta de mai multe despre caracterul partenerului ales. c asnicie, ecare nva ta Fiecare descoper a nedes avr siri care nu erau vizibile n timpul orbirii s i al nes abuin tei rela tiei lor nainte de c as atorie. Promisiunile a f acute n fa ta altarului nu i leag a unul de altul. Ca o consecin ta c as atoriilor gr abite, chiar s i n rndul poporului care se declar aa 34

Cnd dragostea este oarb a

35

al Iui Dumnezeu exist a desp ar tiri s i divor turi, iar n biseric a este o mare confuzie. Cnd este prea trziu, ei descoper a c a au f acut o gre seal as i c a s i-au pus n pericol att fericirea din via ta aceasta, ct s i mntuirea. Ei nu sunt dispu si s a recunoasc a faptul c a mai erau s i alte persoane care cuno steau ceva despre problema lor, de si, dac a ar acceptat sfatul acestora, s-ar putut scuti de anii de nelini ste s i necaz. Dar [35] cei care sunt hot ar ti s a- si ndeplineasc a dorin tele proprii ignor a sfaturile. Astfel de persoane sunt purtate de pasiune dincolo de orice barier a pe care ra tiunea s i judecata ar putea s a o ridice n calea lor. Cnt ari ti ecare nclina tie s i ecare tr as atur a a caracterului celui cu care v a gndi ti s a v a uni ti destinul vie tii. Pasul pe care sunte ti pe punctul s a-1 face ti este unul dintre cei mai importan ti pa si ai vie tii s i nu trebuie f acut n grab a. De si v a este permis s a iubi ti, nu iubi ti orbe ste. Sper c a ve ti avea sucient respect de sine pentru a evita aceast a form a de curtenie. Dac a singura voastr a tint a este slava lui Dumnezeu, ve ti face totul cu mult a precau tie. Nu ve ti ng adui ca sentimentalismul boln avicios s a v a ntunece vederea ntr-o asemenea m asur a, nct s a nu mai pute ti discerne naltele cerin te ale lui Dumnezeu pentru voi, n calitate de cre stini. In aceast a scrisoare sunt abordate cteva probleme dicile. n privin ta celor implica ti, se pare c a amndoi sunt prea tineri s i prea imaturi pentru a se gndi la c as atorie. Scrisoarea sugereaz a cteva semne ale lipsei de maturitate. Fata este supercial a. Ellen White ntreab a dac a sentimentele celor doi constituie o iubire adev arat a sau s o dragoste pasional as i l ndeamn a pe tn ar cu insisten ta a priveasc a mai degrab a n perspectiv a dect doar la clipele prezentului. Salem, [36] Oregon 8 iunie 1880 Drag a John, mi pare r au c a ai intrat singur n ncurc atura unei rela tii de curtenie cu Elizabeth. In primul rnd, ner abdarea ta n privin ta c as atoriei este prematur a. ti vorbesc ca o cunosc atoare n acest domeniu. nainte de a ng adui ca subiectul c as atoriei s a- ti st apneasc a gndurile, a steapt a pn a cnd te vei cunoa ste corect pe tine nsu ti s i vei cunoa ste lumea, precum s i comportamentul s i caracterul tinerelor.

36

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Elizabeth nu te va face niciodat a s a i mai nobil. Ea nu are acele nsu siri interioare, care, prin dezvoltare, ar face din ea o femeie cu judecat a, capabil a s a stea al aturi de tine s i s a te ajute n b at aliile vie tii. Ei i lipse ste t aria caracterului. Nu are o gndire profund as i cuprinz atoare, a sa nct s a e un ajutor pentru tine. Tu vezi doar suprafa ta s i cam att. Dac a te vei c as atori, dup a un scurt timp, farmecul se va risipi. Cnd noutatea vie tii de c asnicie va nceta, vei vedea lucrurile n adev arata lor lumin as i vei descoperi c a ai f acut o gre seal a regretabil a. Dragostea este un sentiment att de sacru, dar pu tini s tiu ce nseamn a cu adev arat. Este un termen des folosit, dar nu n teles. Flac ara arz atoare a impulsului, fascina tia pe care o simte o persoan a de alta nu este iubire s tn ar a fa ta i nu merit a s a e numit a astfel. Dragostea adev arat a are o baz a intelectual a, o cunoa stere profund a s i deplin a a celui iubit. Aminte ste- ti c a dragostea impulsiv a este ntru totul oarb a. Ea se gr abe ste s a se ata seze de obiecte nevrednice, crezndule vrednice. Porunce ste acestui fel de dragoste s a stea lini stit a. F a loc n mintea ta pentru gnduri curate s i reec tii serioase. Este aceast a fat a, care constituie obiectul sentimentelor tale, la un nivel att de nalt pe scara inteligen tei s i a excelen tei morale, a comportamentului s i a manierelor educate, nct s a te sim ti mndru s a o prezin ti familiei tat alui t au s i s a o recuno sti ca ind aleasa ta n orice anturaj te-ai aa? Ia- ti timp sucient pentru examinarea ec arui aspect s i dup a aceea nu te ncrede n propria judecat a, ci las a- ti mama, care te iube ste, tat al s i prietenii de ncredere s a fac a observa tii critice asupra [37] aceleia pe care te sim ti nclinat s a o favorizezi. Nu te ncrede n propria judecat as i nu te c as atori cu nici o fat a lipsit a de inteligen ta s i de valoare moral a sau despre care crezi c a nu va o cinste pentru tat al s i mama ta. de un O tn ar a care se las a condus a de sentimentele ei fa ta b arbat, atr agndu-i aten tia prin avansurile ei s i nvrtinduse prin locurile n care va remarcat a de el, nu este fata cu care dore sti s a te ntov ar as e sti. Conversa tia ei este ieftin as i adesea lipsit a de profunzime. Ar cu mult mai bine s a nu te c as atore sti deloc dect s a ai o c as atorie nefericit a. Dar caut a sfatul lui Dumnezeu cu privire la toate

Cnd dragostea este oarb a

37

aceste lucruri s i i att de calm s i de supus voin tei lui Dumnezeu, nct s a nu te la si cuprins de febra pasiunii, descalicndu-te pentru serviciul S au, prin leg aturile tale de prietenie. Nu avem dect pu tin timp pentru a aduna o comoar a de fapte . Sluje bune n ceruri. S a nu faci nici o gre seal a n aceast a privin ta steL pe Dumnezeu cu o iubire nemp ar tit a. Fii zelos, i cu toat a inima. F a ca exemplul t au s a aib a un asemenea caracter, nct s a-i aju ti s i pe puternic al tii s a se hot arasc a pentru Isus. Tinerii nu s tiu ce inuen ta a pot avea. Lucreaz a pentru prezent s i lucreaz a pentru ve snicie. Cea pe care ai adoptat-o ca mam a a ta, Ellen G. White [38] [39]

38

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Sectiunea 4 Cautati ajutor?

Am ales bine?
Nu trebuie sa asezam asupra altora responsabilitatea ndeplinirii datoriei noastre, asteptnd ca ei sa ne spuna ce sa facem. Nu putem depinde de oameni pentru a primi sfaturi. Domnul ne va nvata care este datoria noastra cu aceeasi bunavointa cu care nvata pe oricine altcineva. Daca venim la El cu credinta, ne va descoperi tainele Sale n mod personal. Inima ne va arde adesea, cnd El Se va apropia de noi si va intra n comuniune cu noi, asa cum a facut cu Enoh. Cei care se hotarasc sa nu faca nici un pas n vreo directie care II va nemultumi pe Dumnezeu si care si vor prezenta situatia naintea Lui vor sti ce cale sa urmeze. Ei vor primi nu numai ntelepciune, ci si putere. Capacitatea de a asculta si de a lucra le va data, asa cum le-a fagaduit Domnul Hristos. Casatoria va inuenta si va afecta viata voastra att n lumea aceasta, ct si n cea viitoare. Un crestin sincer nu-si va pune n aplicare planurile n aceasta directie, fara a sti ca Dumnezeu i aproba calea. El nu va dori sa aleaga singur, ci va simti ca Dumnezeu trebuie sa aleaga pentru el. Noi nu trebuie sa ne facem pe plac noua nsine, caci nici Domnul Hristos nu Si-a placut Lui nsusi. Nu doresc sa se nteleaga ca cineva ar trebui sa ia n casatorie o persoana pe care nu o iubeste. O asemenea casatorie ar un pacat. Dar capriciul si natura emotionala nu trebuie lasate sa ne duca la ruina. Dumnezeu ne cere ntreaga inima, El ne cere sa-L iubim mai presus de orice. Daca, nainte de a se gndi la casatorie, barbatii si femeile obisnuiau sa se roage de doua ori pe zi, cnd anticipeaza un asemenea pas, ar trebui s a se roage de patru ori pe zi. C as atoria va inuen ta s i [40] va afecta via ta voastr a att n lumea aceasta, ct s i n cea viitoare. Un cre stin sincer nu- si va pune n aplicare planurile n aceast a direc tie, f ar aas ti c a Dumnezeu i aprob a calea. Dac a exist a un subiect care ar trebui luat n considerare cu o gndire calm as i cu o judecat a lipsit a de patim a, atunci acesta este subiectul c as atoriei. Dac a exist a vreun timp cnd avem nevoie de 40

Am ales bine?

41

Biblie ca sf atuitor, atunci acesta este nainte de a face pasul care une ste dou a persoane pentru toat a via ta. Deoarece a fost instituit a de Dumnezeu, c as atoria este o rnduial a sfnt a, pe care nu trebuie s a o ndeplinim ntr-un spirit de egoism. Cei care se gndesc la acest pas ar trebui s a aib a n vedere importan ta lui, cu solemnitate s i rug aciune, s i s a caute sfatul divin pentru a s ti dac a turile merg pe o cale aat a n armonie cu voin ta lui Dumnezeu. nv a ta date n Cuvntul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect trebuie luate n considerare cu aten tie. Cerul prive ste cu pl acere asupra unei c as atorii ndeplinite cu dorin ta arz atoare de a se conforma ndrum arilor date n Sfnta Scriptur a. Belle nu pare s a doreasc a sfaturi din partea nim anui, nici chiar de la persoanele cele mai apropiate s i mai interesate de fericirea ei. Ellen White i recomand a s- si asculte p arin tii, dar este dezam agit a, deoarece nici sfatul ei nu a fost luat n considerare. Ea insist a ca Belle s a apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, dac a nu vrea s a cear a ajutorul oamenilor. Aici sunt dou a scrisori pe care i le-a adresat [41] Ellen White. Scrisoarea nr. 1 Battle Creek, Michigan, 1 martie 1889 Drag a Belle, Am sperat s a te ntlnesc s i s a stau de vorb a cu tine. M a tem mult c a desconsideri lumina pe care Domnul a binevoit s a ti-o dea de tine o iubire duioas prin mine. Stiu c a Domnul are fa ta as i plin a de mil as i sper c a nu vei ceda ispitei de a te l asa condus a pe o cale care s a- ti despart a suetul de Dumnezeu. Exist a mul ti care sunt gata s a- ti dea sfaturi s i s a- ti tulbure mintea cu ndrum arile lor, dar ei nu-L au pe Dumnezeu ca Sf atuitor s i de aceea tot ce pot ei s a ti spun a nu va face dect s a ncurce s i mai mult o situa tie deja foarte dicil a. Belle, nclina tia s i temperamentul t au sunt de o a sa manier a, nct m a tem mult pentru suetul t au. mi este team a c a nu ti vei alege ca tovar as i ni ste persoane prev az atoare, n telepte s i cu inima umil a, care l iubesc pe Dumnezeu s i tin poruncile Lui. Apostolul inspirat ne ndeamn a s a ne ferim chiar s i de aparen ta r aului. Ai f acut tu aceasta? Senzualitatea s i nsu sirile emo tionale

42

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

sunt mult mai dezvoltate dect nsu sirile intelectului. Belle, ar trebui s a evi ti orice ar face ca aceste nclina tii s a devin a o putere predominant a. Tu e sti o persoan a energic a. Aceast a nsu sire a ta trebuie s a r amn a integr as i pe deplin consacrat a lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a binecuvntat cu aptitudini s i capacit a ti pentru a sn tite s i folosite spre slava Sa. Tu ti scrii propria istorie. n aceast a criz a a vie tii, gndirea ta poate suferi o schimbare care tinde mai degrab a spre dec adere dect spre nnobilare. Inuen tele corup atoare ale lumii ti pot modela obiceiurile, gustul, conversa tia s i comportamentul. Tu e sti de partea celor care pierd. Clipele pre tioase, att de solemne, de bogate s i pline de rezultate ve snice, pot l asate ntru totul n voia lui Satana s i ti pot aduce ruina. Eu nu doresc s a se ntmple astfel. Vreau s a i o cre stin a, o copil a a lui Dumnezeu, o mo stenitoare a cerului. E sti n pericolul de a renun ta la Domnul Hristos, de a deveni nesupus as i de a respinge sfaturile n telepte. Sfatul iubirii p arinte sti [42] ajunge la urechi surde. Belle, ai vrea s a te gnde sti serios s i s a ? Te vei l prime sti sfaturi de la cei cu experien ta asa c al auzit a de prietenii t ai? Vei ignora tu sfatul p arintesc? ti vei rezolva singur a problema? Sper c a ti vei schimba comportamentul, c aci, dac a Domnul a vorbit vreodat a prin mine, El ti spune acum s a- ti ndrep ti pa sii ntro alt a direc tie. Pasiunile tale sunt puternice, principiile tale sunt n pericol, iar tu nu vrei s a iei n considerare s i s a ascul ti sfatul, de si s tii c a este bun s i c a este singurul lucru clar, sigur s i temeinic pe care trebuie s a-1 faci. Te vei hot ar oare s a faci binele, s a i bun a, s a ascul ti ndemnul pe care ti l-am dat n Numele Domnului? Dumnezeu ti-a d aruit aptitudini. Oare vor ele risipite la ntmplare? Eforturile nec al auzite tind mult mai adesea s a se ndrepte ntr-o direc tie gre sit a dect n cea bun a. Vei ng adui tu s a treac a ani de r at acire, dezam agire s i ru sine, n care s a la si, prin faptele tale, attea impresii gre site n mintea altora, nct s a nu mai po ti avea niciodat a pe care ai putut s acea inuen ta a o ai? Pentru a c stiga ceea ce crezi tu c a este libertate, ai ales o cale care, dac a vei merge pe ea, te va subjuga mai r au dect sclavia. Trebuie s a- ti schimbi comportamentul, s a te la si c al auzit a de sfatul s celor cu experien ta i, prin n telepciunea celor pe care i nva ta Domnul, s a- ti a sezi voin ta de partea voin tei lui Dumnezeu.

Am ales bine?

43

Dac a e sti hot art a s a nu ascul ti nici un sfat, cu excep tia p arerilor , atunci s tale, s i s a- ti rezolvi toate problemele dup a propria voin ta a i sigur a c a vei culege ce ai sem anat. Te vei ndep arta cu totul de calea cea dreapt a sau, lovit a, r anit as i sim tindu- ti dec aderea spiritual a, te vei ntoarce la Domnul smerit as i poc ait a, m arturisindu- ti gre selile. Vei obosi s a te lup ti cu morile de vnt. Adu- ti aminte c a ecare fapt as i ecare conduit a are un caracter dublu, e virtuos, e imoral. Dumnezeu este nemul tumit de tine. ti po ti permite s a urmezi calea pe care e sti acum? Ellen G. White Scrisoarea 47, 1889 [43] Scrisoarea nr. 2 Drag a Belle, Din nou inima mea se ndreapt a c atre tine. Cum este suetul f t au? Ai tu o con stiin ta ar a vina naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor? Dar tovar as ii t ai? Sunt ei genul de oameni care s a- ti ndrepte mintea spre Dumnezeu s i spre lucrurile cere sti, s a ti m a de p reasc a respectul fa ta arin ti s i s a ti nal te aspira tiile curate s i snte? Iube sti tu adev arul s i dreptatea? Sau te complaci ntr-o imagi s na tie bogat a, care nu are nici o inuen ta an atoas a asupra suetului t au? Po ti privi cu mul tumire asupra ultimului an din via ta ta? Po ti vedea o cre stere a puterii tale spirituale? Orice satisfac tie ieftin a, de sine este o cicatrice r orice ng aduin ta amas a n suet, iar puterile nobile ale min tii sunt corupte. Poate c a te vei poc ai, dar suetul ti va r amne schilodit s i va purta mereu cicatricele. Domnul Isus poate sp ala p acatul, dar suetul va suferi o pierdere. Belle, te rog s a ceri n telepciune de la Dumnezeu. Cel mai dicil lucru pe care va trebui s a-1 st apne sti este propriul eu. ncerc arile tale zilnice, emo tiile, temperamentul t au caracteristic s i pornirile tale interioare sunt greu de controlat, iar aceste nclina tii nesupuse te duc adesea n robie s i ntuneric. Singura ta solu tie este s a te predai f ar a rezerve n minile lui Isus, cu toate experien tele tale, cu toate ispitele tale, cu toate ncerc arile s i pornirile tale, s i s a-L la si pe Domnul s a te modeleze a sa cum este

44

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

modelat lutul de minile olarului. Tu nu ti apar tii s i, prsn urmare, trebuie s a- ti predai eu greu de st apnit n minile Aceluia care este capabil s a te conduc a. Atunci, odihna cea pre tioas as i pacea vor veni n suetul t au. Belle, nici acum nu este prea trziu s a ti ndrep ti gre selile. Nu este prea trziu s a faci ca alegerea s i chemarea ta s a e temeinice. Po ti chiar acum s a ncepi s a lucrezi la planul de cre stere spiritual a. adaug La credin ta a virtutea, cunoa sterea, cump atarea, r abdarea s i orice har cre stin. n marea zi a ncerc arii, toate celelalte vor pieri, dar aurul caracterului sfnt va rezista. Acesta nu se degradeaz a. EI va rezista probei de foc a ultimei zile. Draga mea copil a, vreau s a- ti [44] aminte sti c a Dumnezeu va aduce orice fapt a la judecat a, mpreun a cu orice lucru ascuns, e bun, e r au (Eclesiastul 12, 14). Ce faci tu, Belie? De cnd te-ai hot art s a respingi sfaturile s i s a refuzi ndrum arile, ai devenit tu o cre stin a mai statornic as i mai matur a? Sau, alegnd s a- ti urmezi propria cale, ai descoperit c a aceasta ti aduce nelini ste, griji s i temeri? De ce nu ascul ti sfatul p arin tilor t ai? naintea ta este calea care duce la ruin a sigur a. Te vei ntoarce, ct timp mai po ti? l vei c auta tu pe Domnul, ct a vreme te cheam a vocea dulce a ndur arii, sau vei continua s a- ti urmezi calea proprie? Domnul are mil a de tine. El te cheam a. Vrei s a vii la El? Fie ca Domnul s a te ajute s a alegi s a i ntru totul a Lui. ti scriu pentru c a ti iubesc suetul. Ellen G. White Scrisoarea 51, 1889 [45]

P arin tii pot de ajutor


Dac a sunte ti binecuvnta ti cu p arin ti tem atori de Dumnezeu, c auta ti sfatul lor. Dezv aluitele speran tele s i planurile voastre, nv a ta ti lec tiile izvorte din experien tele vie tii lor. Oare ar trebui un u sau o ic a s a si aleag a un tovar as de via ta f ar a a- si consulta mai nti p arin tii, avnd n vedere c a un asemenea pas va afecta considerabil fericirea p arin tilor, dac a ace stia au o de copiii lor? Ar trebui un copil s oarecare afec tiune fa ta a persiste n a- si urma drumul propriu, n ciuda sfaturilor s i rug amin tilor p arin tilor lui? Voi r aspunde cu hot arre: NU, chiar dac a nu s-ar mai c as atori niciodat a. Cinste ste pe tat al t au s i pe mama ta, pentru ca s a ti se lungeasc a zilele n tara pe care ti-o d a Domnul, Dumnezeul t au. pe care Domnul o va mplini Aici este o porunc as i o f ag aduin ta pentru cei care ascult cu siguran ta a. P arin tii n telep ti nu vor alege niciodat a parteneri pentru copiii lor f ar a a lua n considerare dorin tele acestora. Una dintre cele mai mari gre seli legate de acest subiect const a n nu trebuie s ideea c a tinerilor f ar a experien ta a li se tulbure sentimentele, c a nu trebuie s a aib a loc nici un amestec n dragostea lor. Dac a a existat vreodat a un subiect care trebuie privit din toate perspectivele, acesta este c as atoria. Ajutorul pe care l poate oferi experien ta altora s i o cnt arire atent as i calm a a problemei, de ambele p ar ti, sunt absolut esen tiale. Majoritatea oamenilor trateaz a mult prea u sor subiectul c as atoriei. Tineri prieteni, sf atu-i ti-v a cu Dumnezeu s i cu . p arin tii vo stri tem atori de Dumnezeu. Ruga ti-v a n aceast a privin ta Dac a ii s i icele ar mai apropia ti de p arin tii lor, dac a ar avea ncredere n ei s i le-ar dest ainui bucuriile s i necazurile lor, ar scuti ti de multe ntrist ari viitoare. Cnd tinerii sunt ncurca ti s i nu reu sesc s a ae care este calea cea bun a, s a le prezinte p arin tilor situa tia exact a sa cum o n teleg ei s i s a le cear a sfatul. Cine este mai n m asur a s a le arate eventualele pericole dect p arin tii evlavio si? Cine poate n telege temperamentul lor caracteristic a sa de bine ca p arin tii? Copiii mntul p care sunt cre stini vor pre tui dragostea s i consim ta arin tilor 45

46

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

lor tem atori de Dumnezeu mai presus de orice alt a binecuvntare p amnteasc a. P arin tii pot p arta si la sentimentele copiilor lor, se pot ruga pentru ei s i mpreun a cu ei, ca Dumnezeu s a i ocroteasc a [46] s i s a i c al auzeasc a. Aceast a scrisoare aduce n aten tie subiectul responsabilit a tii fat a de p arin ti. Este evident c a Hans ncearc a s a se impun a n fa ta fetei, n ciuda opozi tiei puternice din partea p arin tilor ei s i f ar a s a-l intereseze sentimentele acestora. Aceast a situa tie ridic a ntrebarea dac a p arin tii ar trebui lua ti n considerare n alegerea unei so tii. Dup a o asemenea c as atorie, ce se va ntmpla cu rela tiile cu p arin tii? Ellen White [47] expune acest gen de consecin te care merit a s a e avute n vedere. Geneva, Elve tia, 16 decembrie 1885 Drag a Hans, n teleg c a ai dorit s as tii p arerea mea despre lucrurile care te tulbur a cu privire la c as atoria ta cu ica fratelui Meyer. n teleg c a tat al celei c areia i-ai dedicat sentimentele tale nu dore ste ca ica lui s a se uneasc a n c as atorie cu tine. De si sunt nclinat a s a te comp atimesc din pricina dezam agirii tale, a s ntreba: Cine este mai interesat de binele propriei ice dect tat al s i mama ei? , mpotriva dorin ns as i insisten ta ta n aceast a privin ta telor p arin tilor ei, este o dovad a c a Duhul lui Dumnezeu nu Se a a pe primul loc n inima ta s i nu este o putere conduc atoare asupra vie tii tale. Tu puternic ai o voin ta a, o hot arre ferm a de a duce la ndeplinire tot ce ai nceput. Va binevoi fratele meu s a- si cerceteze propriul spirit, s a priveasc a n mod critic asupra motivelor sale s i s a vad a dac a unicul lui scop n aceast a situa tie este s a fac a toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu? Mi-au fost ar atate cazurile mai multor persoane din Elve tia, care erau extrem de agitate n privin ta c as atoriei s i aveau mintea att de absorbit a de acest subiect, nct se descalicau pentru lucrarea pe care o dorea Dumnezeu de la ei. Mi-a fost ar atat un tn ar care ncerca s a devin a membru al familiei fratelui Meyer, dar pe care acesta nu p area s a-l accepte. El era ntr-o stare de ngrijorare s i nervozitate. Cred c a aceast a descoperire ti se aplic a tie. Acest frate nu era preg atit din nici un punct de vedere s a- si asume r aspunderile de so t sau de cap al familiei, iar dac a acea c as atorie ar avut loc, rezultatul nu ar fost dect o rnare nefericire.

P arin tii pot de ajutor

47

Acum, fratele meu, sfatul meu este s a-I d aruie sti mintea s i sentimentele tale Iui Dumnezeu s i sa te a sezi pe altarul S au. s Porunca a cincea trebuie respectat a. De ct a suferin ta i nenorocire ar fost cru ta ti copiii, dac a aceast a porunc a ar fost p azit a cu mai mult a aten tie s i dac a ei ar fost ascult atori de p arin ti s i i-ar nu poate discerne ce este cel mai [48] cinstit! O copil a f ar a experien ta bine pentru ea s i nu s tie s a- si aleag a cu n telepciune un partener care s a-i fac a via ta pl acut as i fericit a, iar o c as atorie nefericit a este cea mai mare calamitate care poate veni peste ambii so ti. Este dispus fratele meu s a- si cerceteze inima cu aten tie s i s a de Dumnezeu? Va n vad a dac a este condus de iubire fa ta telege el ce sentimente se nasc n inima lui mpotriva fratelui Meyer, pentru c a nu-1 poate convinge s a e de acord s a o ia n c as atorie pe ica sa? Dac a ai nv a tat cu adev arat, n s coala lui Hristos, cum s a duci jugul S au s i cum s a por ti poverile Sale, dac a ai nv a tat din exemplul blnde tii s i al smereniei lui Isus, nu ti-ai impune voin ta s i dorin tele att de insistent. Nu- ti prejudicia caracterul prin voin ta ta puternica de a- ti atinge scopurile cu orice pre t. Opre stete acolo unde e sti s i ntrcab a-te: Ce fel de spirit m a st apne ste? l iube sti tu pe Dumnezeu cu toat a inima? ti iube sti tu semenul ca pe tine nsu ti? Prima ndatorire a icei fratelui Meyer este aceea de a- si asculta p arin tii, de a- si cinsti tat al s i mama. Ea poate face acest lucru doar dac a nu-i vei men tine gndirea ntr-o stare att de tulburat a, nct s a de p nu si mai poat a mplini datoria fa ta arin ti. Mama are nevoie de ajutorul copilei sale, iar, cnd va mai cre ste cu c tiva ani, aceasta va n telege mai bine cum s a si aleag a un so t care s a-i fac a via ta u soar as i fericit a. O femeie care va accepta s a i se dicteze mereu, chiar s i n cele mai mici lucruri ale vie tii de c asnicie, care va renun ta la identitatea ei, nu va niciodat a folositoare, nu va o binecuvntare n lume s i nu va mplini scopul lui Dumnezeu pentru via ta ei. Ea este doar o marionet a, c al auzit a de voin ta si mintea altcuiva. Dumnezeu i-a dat ec arui b arbat s i ec arei femei o identitate, o individualitate. To ti trebuie s a ac tioneze n temere de Dumnezeu, pentru ei n si si. Exist a att de multe c as atorii nefericite. Oare putem surprin si c a p arin tii sunt precau ti s i vor s a- si protejeze copiii de orice leg atur a care ar putea s a nu e n teleapt as i buna?

48

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Sora ta n Hristos, Ellen G. White [49] Scrisoarea 25, 1885

Nu face ti din aceasta un secret


Un tn ar care se bucur a de compania unei tinere s i i c stig a prietenia f ar a a cunoscut de p arin tii ei nu se comport a ca un de ea, nici fa de p cre stin nobil, nici fa ta ta arin tii ei. El ar putea reu si s a-i inuen teze mintea prin mesaje s i ntlniri secrete, dar, procednd astfel, nu va putea s a manifeste acea noble te s i integritate a suetului pe care trebuie s a le aib a orice copil al lui Dumnezeu. Pentru a- si atinge scopurile, astfel de tineri se comport a nesincer s i de n contradic tie cu standardul Bibliei, dovedindu-se incorec ti fa ta cei care i iubesc s i ncearc a s a e ni ste veghetori credincio si asupra lor. C as atoriile ncheiate n aceste condi tii nu sunt dup a Cuvntul lui Dumnezeu. Tn arul care ndep arteaz a o fat a de la datoria ei, care i va ncurca ideile cu privire la poruncile clare s i hot arte ale lui Dumnezeu de a- si asculta s i cinsti p arin tii, nu va credincios nici de obliga fa ta tiile c as atoriei. S a nu furi a fost scris de degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatr as i totu si ct furt de iubire este practicat n ascuns s i scuzat. Se ntre tine o curtenie n sel atoare s i se p astreaz a comunic ari secrete, , care nu s pn a cnd sentimentele fetei f ar a experien ta tie unde pot duce aceste lucruri, sunt retrase par tial de Ia p arin tii ei s i ndreptate spre un tn ar care se dovede ste a nevrednic de dragostea ei, chiar prin procedeul pe care l folose ste. Biblia condamn a orice fel de [50] necinste s i ne cere s a m corec ti n orice situa tie. [51]

49

50

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Sec tiunea 5 Cu st apnire de sine

Puterea st apnirii de sine, n Hristos


To ti sunt r aspunz atori de faptele s avr site n aceast a lume, n timpul de prob a. To ti au puterea de a- si controla faptele, dac a vor. Dac a sunt slabi din punct de vedere al moralit a tii, al cur a tiei gndirii s i al faptelor, pot ob tine ajutor de la Prietenul celor neajutora ti. Domnul Isus cunoa ste bine toate sl abiciunile naturii omene sti s i, dac a este rugat st aruitor, le va da t aria de a birui cele mai puternice . ispite. To ti pot ob tine aceast a putere, dac a o caut a cu umilin ta Deci, e c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti altceva, s a face ti totul pentru slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10, 31). Aici este un principiu care st a la baza ec arei fapte, ec arui gnd s i ec arui motiv, s i anume consacrarea ntregii in te, att din punct de vedere mintal, ct s i zic, pentru a st apnit a de Duhul lui Dumnezeu.... Voi pute ti face totul prin Hristos, care v a nt are ste.

52

nainte s a spui Da!


C as atoriile timpurii nu trebuie ncurajate. O leg atur a att de important a cum este c as atoria s i ale c arei consecin te ajung att de departe nu trebuie ncheiat a n grab a, f ar a o preg atire sucient as i nainte ca puterile min tii s i ale trupului s a e bine dezvoltate. Rela tiile afective, formate n copil arie, au avut adesea ca rezultat c as atorii foarte nefericite sau desp ar tiri dezonorante. Dac a s-au for mntul p mat f ar a consim ta arin tilor, leg aturile timpurii s-au dovedit rareori fericite.... Dup a ce judecata lor se maturizeaz a, tinerii descos per a c a sunt lega ti unul de cel alalt pe via ta i c a nu este probabil s a [52] e vreodat a ferici ti mpreun a. Atunci, n loc s a- si ndeplineasc a ecare partea ct poate mai bine, ncep s a se acuze unul pe altul, iar ruptura din rela tia lor se s l arge ste, pn a cnd se instaleaz a o indiferen ta i o neglijare reciproc a. Pentru ei nu mai exist a nimic sfnt n cuvntul c amin. ns as i atmosfera este otr avit a prin cuvinte lipsite de iubire si repro suri amare.

53

Ruperea unei logodne


Chiar dac a o logodn a s-a ncheiat f ar a o n telegere deplin aa caracterului celui cu care inten tiona ti s a v a c as atori ti, s a nu crede ti c a aceasta v a oblig a s a v a asuma ti jur amntul de c as atorie s i s a v a cu o persoan uni ti pe via ta a pe care nu o pute ti iubi s i respecta. Fi ti foarte aten ti la modul n care v a angaja ti s a respecta ti condi tiile logodnei. Este mai bine, cu mult mai bine, s a rupe ti logodna nainte de c as atorie dect s a v a desp ar ti ti dup a aceea, a sa cum fac mul ti. Mary Anne pare a o persoan a egoist as i nc ap a tnat a. Ea nu exercit a ntotdeauna cea mai bun a judecat a n alegerea prietenilor. De si tn arul pe care l-a ales provine dntr-o familie adventist a renumit a, totu si este nereligios s i vorbe ste zeemitor la adresa bisericii s i de Mary a lucrurilor spirituale. El este n sel ator, purtnd o masc a fa ta s i pref acndu-se pentru a-i c stiga inima. Ellen White discut a despre efectul aproape hipnotic pe care l poate avea o astfel de leg atur a [53] s i pune cteva ntreba ti care ajung pn a n miezul situa tiei. Essex Junction, Vers.mont 22 august 1875 Drag a Mary Anne, Mi-au fost ar atate unele lucruri referitoare la tine, pe care nu ndr aznesc s a le re tin mult a vreme, pentru c a simt c a e sti n pericol. Dumnezeu te iube ste s i ti-a dat dovezi inconfundabile ale iubirii Sae. Domnul sus te-a r ascump arat cu sngele S au, dar ce ai f acut tu pentru El? Tu te iube sti pe tine ns a ti, ti place s a te distrezi s i s a i n compania b aie tilor, dar nu reu se sti s a faci deosebire ntre lucrurile s valoroase s i cele f ar a valoare. Nu ai o experien ta i o judecat a matur a s i e sti n pericolul de a urma o cale care se va dovedi ntru totui gre sit as i care te va duce la ruin a. Sentimentele tale sunt puternice, te va face s dar lipsa de experien ta a le dedici unor persoane nepotrivite. Ar trebui s a i precaut as i s a nu urmezi nclina tiile propriei inimi. Draga mea copil a, tr aim n mijlocul pericolelor din zilele sfrs itului. Satana este hot art s a corup a mintea tinerilor cu gnduri, 54

Ruperea unei logodne

55

sentimente s i simpatii pe care ei le consider a a o dragoste adev arat a, c areia nu trebuie s a i se opun a nimeni. Mi-a fost ar atat c a aceasta este situa tia ta. Tu cuno sti prea pu tin ct de multe griji s i ce poveri grele au purtat p arin tii pentru tine, Tu nu ti-ai onorat tat al s i mama a sa cum ti cere Dumnezeu. P acatul care exist a printre copiii din aceast a genera tie este c a sunt neascult atori de p arin ti, nemul tumitori, nesn ti, iubitori mai mult de pl aceri dect de Dumnezeu. Aceast a stare de lucruri s-a extins ntr-o asemenea m asur a, nct a devenit un subiect al profe tiei, ca unul dintre semnele care arat a c a tr aim n timpul sfr sitului. Dumnezeu are anumite a stept ari de la tine. El te-a binecuvntat s cu via ta i cu s an atate, cu aptitudini s i puteri ra tionale, pe care po ti s a le dezvol ti sau po ti s a le degradezi, cedndu-le sub st apnirea lui Satana. Tu e sti responsabil a pentru aptitudinile pe care ti le-a dat Dumnezeu. Dac a vei folosi ct mai bine privilegiile de care beneciezi, s vei putea s a te preg ate sti pentru a ocupa o pozi tie de inuen ta i [54] r aspundere. n ultima mea viziune, mi s-a ar atat c a n Battle Creek exist a mul ti tineri care nu se tem de Dumnezeu s i nu au nici o nclina tie spre religie. Si mai exist a nc a o categorie de tineri care sunt batjocoritori. Arthur Jones face parte dintre ace stia. El a fost un mpotrivitor toat a via ta. Si-a dezonorat tat al s i mama. A dispre tuit restric tiile din c amin s i s-a r azvr atit mpotriva autorit a tii p arinte sti. El nu a fost un copil supus. Spiritul de r azvr atire este la fel de resc pentru el ca respira tia. Acas a este cert are t, neascult ator, nc ap a tnat, ngmfat, nemul tumitor s i nesfnt. Acesta este spiritul pe care l favorizezi. Tu ng adui ca sentimentele tale s a se ndrepte spre acest b aiat. Opre ste-te acolo unde e sti. Nu permite ca aceast a situa tie s a nainteze nici un pas. Mi s-a ar atat c a Arthur dispre tuie ste religia s i este un necredincios nr ait, un sceptic. El glume ste pe seama lucrurilor religioase. El poart a o masc a pl acut a pentru a- ti c stiga favoarea, dar ntreaga lui a fost r via ta azvr atit a, att n c amin, ct s i mpotriva lui Dumnezeu. Indiferent cum vorbe ste s i cum te am age ste, Dumnezeu l vede a sa cum este s i te avertizez s a nu cultivi sentimente de dragoste pentru acest tn ar. Pune cap at oric arei leg aturi apropiate cu el. Acest

56

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

b aiat nu este vrednic de dragostea ta. Dac a nu si respect as i nu si cinste ste p arin tii, el nu te va respecta nici pe tine. Nu trebuie s a i dispus a a- ti oferi sentimentele inimii. E sti tn ar a s i neb anuitoare. Dac a nu se va veghea mai bine asupra ta, vei n mod sigur am agit a. Dumnezeu are pentru tine planuri pe care Satana vrea s a le mpiedice. D aruie ste-te lui Dumnezeu f ar a rezerve, ia leg atura cu Cerul. Nu l asa un tn ar nereligios, un batjocoritor al lucrurilor snte, s a te ndep arteze de R ascump ar atorul t au. ntrerupe imediat leg atura apropiat a care exist a ntre tine s i el. Nu urma nclina tiei tale, ci urmeaz a-L pe Mntuitorul t au. Draga mea copil a, tu dore sti cu orice pre t via ta ve snic a. Nu o sacrica pentru pl acerea ta, pentru a asculta de propriile sentimente, ci d aruie ste-te lui Isus, iube ste-L s i tr aie ste pentru slava Sa. Prime ste aceste cuvinte scrise, f a a sa cum ti spun ele s i Dumnezeu te va binecuvnta cu mbel sugare. Prime ste mustrarea ca venind de la Dumnezeu s i accept a sfatul pe care ti l-am dat cu iubire. Dumnezeu ti-a dat ocazii de aur. Folose ste-le bine. Folose ste ct mai [55] bine. timpul pe care l ai acum. Hot ar as te-te n suetul t au s a-L cau ti cu seriozitate pe Dumnezeu. Smere ste- ti inima naintea Lui s i, n simplitatea unei credin te umile, ia- ti crucea s i r aspunderile tale s i urmeaz a Modelul care ti-a fost dat. Cerul ti se va p area destul de ve ieftin. Pre tioasa via ta snic a le va oferit a tuturor celor care aleg calea ascult arii umile. Vei face tu, ncepnd din aceast a clip a, o schimbare total a n via ta ta, c autnd s a cuno sti voia lui Dumnezeu pentru tine? Nu neglija acest timp privilegiat, ci acum, chiar acum, pune totul la picioarele lui Isus s i sluje ste-L cu toat a dragostea ta. Dumnezeu s a te ajute s a rupi lan turile cu care Satana a ncercat s a te lege. Cu ner abdare s i cu mult a dragoste, Ellen G. White [56] Scrisoarea 30, 1875 Scrisoarea urm atoare con tine cteva dintre cele mai aspre sfaturi s i avertismente pe care le g asim n aceast a carte. Se pare c a Elizabeth are att de multe probleme personale s i att de multe sl abiciuni, nct . La nceput, aceast situa tia ei este f ar a speran ta a scrisoare seam an a

Ruperea unei logodne

57

cu o judecat a nal a a lui Dumnezeu, dar chiar n mijlocul mustr arilor se a a urm atoarele cuvinte de ncurajare: . Dac Nu consider cazul t au lipsit de speran ta a a s crezut a sa, pana mea nu ar a sternut aceste rnduri. Ellen White ncheie scrisoarea cu un apel puternic pentru convertirea lui Elizabeth. Drag a [57] Elizabeth, Mi s-a ar atat c a e sti n pericolul de a ajunge sub deplina st apnire a marelui vr ajma s al suetelor. Tu te-ai opus restric tiilor, ai fost nc ap a tnat a, recalcitrant as i neascult atoare s i le-ai adus multe necazuri p arin tilor t ai. Ei au gre sit. Tat al t au te-a r asf a tat n mod nen telept. Tu ai protat de aceasta s i ai devenit n sel atoare. Ai primit laude pe care nu le meritai. La s coal a ai avut un profesor nobil s i bun, totu si te-ai sim tit indignat a, pentru c a ti se impuneau restric tii. Pentru c a e sti ica fratelui Cole, ai crezut c a profesorul trebuia s a te favorizeze s i s a nu- si permit a s a te corecteze s i s a te mustre. Cnd ai fost la s coal a, ai fost uneori neastmp arat a, obraznic as i sd atoare s i ti-au lipsit, . Ai fost ndr , ntr-o mare m asur a, modestia s i buna-cuviin ta aznea ta egoist as i ngmfat as i ai avut nevoie de o disciplin a ferm a, att acas a, ct s i la s coal a. Tu ai mp art as it idei gre site cu privire la leg aturile de prietenie dintre b aie ti s i fete s i ai considerat c a este foarte potrivit s a te ai n compania b aie tilor. Citirea romanelor s i a pove stilor de dragoste ti-a f acut r au s i mintea ta a fost fascinat a de gnduri indecente. Imagina tia ta a devenit att de corupt a, nct pari s a nu ai nici o putere de a- ti controla gndurile. Satana te tine n captivitate, dup a cum vrea. Comportamentul t au nu a fost decent, modest sau cuviincios. Tu nu ai avut n aten tie temerea de Dumnezeu. Draga mea fat a, dac a nu te opre sti acolo unde e sti, te a steapt a n mod sigur ruina, nceteaz a s a visezi cu ochii deschi si s i s a f aure sti himere, Opre ste- ti gndurile care alearg a pe calea nes abuin tei s i a stric aciunii. Dac a te la si n voia imagina tiei de sarte, ng aduind min tii tale s a se ocupe cu gnduri imorale, e sti, ntr-un anumit grad, la fel de vinovat a naintea lui Dumnezeu ca s i cnd gndurile tale ar fost aduse la ndeplinire. Tot ce mpiedic a nf aptuirea este lipsa ocaziei favorabile.

58

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Dac a vrei s a- ti controlezi mintea s i s a mpiedici gndurile des arte s i corupte s a- ti ntineze suetul, va trebui s a devii un paznic credincios al ochilor, urechilor s i al tuturor sim turilor tale. Pentru ca pasiunile s i sentimentele s a e supuse ra tiunii, con stiin tei s i caracterului, imagina tia trebuie s a e st apnit a cu fermitate . E [58] s i perseveren ta sti n pericol, deoarece e sti chiar pe punctul de a- ti sacrica interesele ve snice pe altarul pasiunii. Pasiunea c stig a un control hot art asupra ntregii tale in te dar ce fel de pasiune? o pasiune josnic as i distrug atoare. Fac apel la tine s a te opre sti. Nu mai nainta nici un pas pe calea ta nc ap a tnat as i nes abuit a, c aci n fa ta ta se a a nenorocire s i moarte. Dac a nu vei exercita st apnirea de sine asupra pasiunilor s s i sentimentelor tale, vei ajunge cu siguran ta a ai o reputa tie rea n ochii tuturor celor din jurul t au s i vei aduce asupra caracterului t au o ru sine care va r amne ct timp vei tr ai. . Dac Nu consider cazul t au lipsit de speran ta a a s crezut a sa, pana mea nu ar a sternut aceste rnduri. Prin puterea Iui Dumnezeu, po ti repara trecutul. Chiar s i acum po ti ob tine o des avr sire moral a, astfel nct numele t au s a e asociat cu lucrurile curate s i snte. Tu po ti nnobilat a. Dumnezeu a preg atit ajutorul necesar pentru tine. Tu ai avut o p arere prea nalt a despre tine, despre inteligen ta ta, iar aceasta te-a condus la un comportament att de neresc s i la o asemenea vanitate, nct ai devenit aproape ridicol a. Tu ai o limb a n sel atoare, care s-a compl acut s a prezinte lucrurile gre sit s i fals. O, draga mea fata, dac a te-ai putea trezi, dac a ar putea de steptat a con stiin ta ta adormit as i insensibil a, dac a ai putea s a cultivi nencetat gndul prezen tei lui Dumnezeu s i s a te supui continuu controlului unei con stiin te luminate s i treze, ai tu ns a ti fericit as i ai o binecuvntare pentru p arin tii t ai, a c aror inim a o r ane sti acum. Tu ai putea o unealt a a neprih anirii pentru prietenii t ai. Ai nevoie de o convertire deplin a, c aci f ar a aceasta e sti plin a de ere amar as i n lan turile f ar adelegii. Scoate gndul c as atoriei din mintea ta imatur a. Nu e sti preg atit a pentru aceasta. Ai nevoie de ani de experien , n nici o privin ta ta nainte de a preg atit a s a n telegi datoriile vie tii de c asnicie s i s a por ti poverile ei. Tu po ti deveni o fat a prev az atoare, modest as i virtuoas a, dar nu f ar a un efort st aruitor. Trebuie s a veghezi, s a te rogi, s a meditezi, s a-

Ruperea unei logodne

59

mintele. ti cercetezi motivele s i faptele. Analizeaz a- ti cu aten tie sim ta Ai f acut tu vreo fapt a indecent a n prezen ta tat alui t au? Sigur c a nu. Dar faci aceasta n prezen ta Tat alui t au ceresc, care este att de [59] sfnt s i cu mult mai presus de tat al t au. Tu ti ntinezi propriul trup n prezen ta ngerilor cura ti s i f ar a p acat s i n prezen ta lui Hristos s i continui s a faci acest lucru, n ciuda propriei con stiin te s i f ar a a lua n considerare lumina s i avertiz arile care ti-au fost adresate. Supune-te Iui Hristos f ar a ntrziere. Numai El te poate salva de la ruina, prin puterea harului S au. Numai El poate s a ti ns an atos easc a puterile morale s i mintale. Inima ta poate plin a de c aldura iubirii dumnezeie sti, n telegerea ta poate matur as i clar a, con stiin ta ta, iluminat a, puternic as i sensibil a, voin ta ta, dreapt as i sfnt a, supus a controlului Spiritului lui Dumnezeu. Tu po ti deveni ceea ce alegi. Dac a te vei ntoarce acum de pe calea ta, dac a vei nceta s a faci r aul s i vei nv a ta s a faci binele, vei cu adev arat fericit a, vei plin a de succes n b at aliile vie tii s i te vei ridica n slav as i cinste la o mai bun via ta a dect aceasta. Alege ti ast azi cui vre ti s a sluji ti. Ellen G. White Scrisoare publicat a n Testimonies, voi. 2, 558-565 [60]

Nu v a l asa ti modela ti dup a tiparele lumii


Cei care vor s a nu cad a prad a n sel aciunilor lui Satana trebuie s a- si p azeasc a bine c aile suetului. Ei trebuie s a evite s a citeasc a, s a priveasc a sau s a asculte lucruri care le vor sugera gnduri murdare. Mintea nu trebuie l asat a s a se ocupe la ntmplare cu orice subiect pe care ar putea s a-1 sugereze vr ajma sul suetelor. Inima trebuie p azit a cu credincio sie, pentru c a altfel relele din afar a le vor trezi pe cele din auntru, iar suetul va r at aci n ntuneric. Cei care doresc s a aib a acea n telepciune care vine de la Dumnezeu trebuie s a devin a ignoran ti n ce prive ste cuno stin ta p ac atoas aa acestui veac. Ei ar trebui s a- si nchid a ochii, a sa nct s a nu vad as i s a nu nve te nimic r au. S a- si astupe urechile, ca s a nu aud a ce este r au s i s a nu ob tin a acea cunoa stere care le va ntina cur a tia gndurilor s i a faptelor. Si ar trebui s a vegheze asupra limbii, ca sa nu pronun te cuvinte indecente s i n gura lor s a nu se g aseasc a viclenie. Ni s-a poruncit s a r astignim rea, cu patimile s i nclina tiile ei. Cum trebuie s a facem aceasta? S a ne chinuim trupul? Nu, ci s a condamn am la moarte ispita de a p ac atui. Gndurile imorale trebuie alungate. Fiecare gnd trebuie s a e f acut rob ascult arii de sus Hristos. Toate nclina tiile re sti trebuie supuse puterilor mai nalte ale suetului. Dragostea de Dumnezeu trebuie s a domneasc a mai presus de orice. Domnul Hristos nu trebuie s a mpart a cu nimeni tronul inimii noastre. Trupul nostru trebuie privit ca ind proprietatea Sa. M adularele trupului trebuie s a devin a unelte ale neprih anirii.

60

Inuen ta pornograei asupra min tii


Mul ti tineri sunt dornici s a citeasc a. Ei citesc orice pot ob tine. Povestirile de dragoste captivante s i imaginile indecente au o in corup uen ta atoare. Mul ti citesc cu aviditate romane s i, ca urmare, imagina tia lor se ntineaz a. Fotograile unor femei dezbr acate sunt puse n vnzare frecvent. Acesta este un veac n care corup tia morala se r aspnde ste pretutindeni. Pofta ochilor s i patimile sunt strnite prin citit s i prin privit. Inima se degradeaz a moral prin imagina tie. Mintea g ase ste pl acere n contemplarea unor scene care trezesc pasiunile vulgare s i josnice. Privite cu o imagina tie ntinat a, aceste scene murdare [61] distrug moralitatea s i preg atesc in tele am agite s i orbite s a dea fru liber pasiunilor p ac atoase. Evita ti s a citi ti sau s a privi ti lucrurile care v a pot sugera gnduri necurate. Cultiva ti puterile morale s i intelectuale. Nu l asa ti ca aceste puteri nobile s a devin a slabe s i pervertite, prin lectura prea multor c ar ti, chiar s i a unor c ar ti de pove sti. Satana s-a cobort cu mare putere, pentru a- si aduce la ndeplinire lucrarea de am agire. El ndreapt a mintea sau imagina tia asupra unor lucruri necurate s i nelegiuite. Cre stinii devin asemenea Domnului Hristos n caracter, doar privind st aruitor la Modelul divin. modelatoare asupra Lucrurile cu care vin n contact au o inuen ta vie tii s i caracterului lor. Am citit despre un pictor care nu ar privit nici m acar pentru o singur a clip a un tablou imperfect, ca nu cumva negativ s a aib a o inuen ta a asupra ochiului s i concep tiei sale artistice. Lucrurile pe care ne permitem s a le privim adesea s i la care ne gndim cel mai mult se transfer a, ntr-o anumit a m asur a, asupra [62] noastr a. [63]

61

62

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Sec tiunea 6 Responsabilitatea privitoare la rela tiile sexuale

Responsabilitatea tinerilor cre stini cu privire la rela tiile sexuale


de Dumnezeu simpliConsacrarea tuturor puterilor noastre fa ta c a mult dicult a tile vie tii. Ea mic soreaz as i scurteaz a mii de lupte cu patimile inimii re sti. mintele tinerilor trebuie s Sim ta a e re tinute pn a cnd sose ste perioada n care vrsta sucient as i experien ta vor face ca manifestarea lor liber a s a e onorabil as i sigur a. Dragi prieteni tineri, pu tinul timp petrecut cu sem anatul semin. telor s albatice va produce o recolt a care v a va am ar ntreaga via ta , o singur O singur a or a de nechibzuin ta a c adere n ispit a v a poate orienta cursul ntregii vie ti ntr-o direc tie gre sit a. Pute ti avea doar o singur a tinere te, face ti-o folositoare. O dat a ce a ti p as it dincolo de limitele permise, nu v a mai pute ti ntoarce niciodat a pentru a repara gre selile. Cel care refuz a leg atura cu Dumnezeu s i se a saz a deliberat . Dumnezeu pune la prob n calea ispitei va c adea cu siguran ta a pe ecare tn ar. Senzualitatea este p acatul acestui veac. Dar religia lui Isus Hris nelegiuit tos va tine sub control orice fel de ng aduin ta a, iar puterile morale vor st apni ecare cuvnt, gnd sau fapt a. Pe buzele unui adev arat cre stin nu se va g asi viclenie. El nu si va permite nici un gnd imoral, nici un cuvnt care ar avea o conotatie senzual a, nici o de r fapt a care are cea mai nensemnat a aparen ta au. Nu ncerca ti s a vede ti ct de mult v a pute ti apropia de marginea . Evita unei pr ap astii s i totu si s a ti n siguran ta ti chiar de la nceput orice apropiere de pericol. Cu interesele suetului nu se poate glumi. Capitalul vostru este caracterul. P azi ti-1 ca pe o comoar a de aur. [64] Cur a tia moral a, respectul de sine s i puterea de a rezista trebuie . cultivate cu fermitate s i perseveren ta Toate pasiunile nesnte trebuie tinute sub controlul unei ra tiuni de Dumnezeu n orice sn tite, prin harul rev arsat din abunden ta . Dar feri . situa tie de urgen ta ti-v a s a crea ti voi n siv a o stare de urgen ta ntr-o situa Nu intra ti cu bun as tiin ta tie n care ve ti asalta ti de ispite 64

Responsabilitatea tinerilor cre stini cu privire la rela tiile sexuale

65

s i nu le da ti celorlal ti nici cea mai mic a ocazie s a v a cread a vinova ti . de impruden ta Noi trebuie s a ne control am sentimentele s i pasiunile cu o hot arre ferm a pn a la sfr situl vie tii. n auntrul nostru exist a dec adere moral a, iar n afara noastr a sunt ispite, s i oriunde va avansa lucrarea lui Dumnezeu, Satana va pl anui s a inuen teze circumstan tele, n a sa fel nct ispita s a asalteze suetul cu o putere covr sitoare. Dac a nu ne sprijinim pe Dumnezeu, avnd via ta ascuns a cu Hristos n [65] nici un moment. Dumnezeu, nu putem n siguran ta William pare a ndr agostit cu pasiune de Carol. n aceast a sene de scrisori, vedem efortul continuu al lui Ellen White de al ajuta s- si n teleag a situa tia. Carol a ncurajat o prietenie care le-a absorbit aproape toat a aten tia. Rela tia lor a dep as it cu mult limitele corectitudinii s i onoarei s i amndoi sunt profund implica ti n practici care ar trebui, dup a cum spune Ellen White, rezervate pentru c as atorie. posibilitatea de a folositori n O asemenea rela tie le amenin ta viitor. Ellen White insist a e s a se despart a, e s a se c as atoreasc a, dar s a nu- si distrug a reputa tia s i s a nu afecteze m arturia lor de cre stini. [66] Scrisoarea nr. 1 Ballardvale, Mass. August 1879 Drag a William, M a duc la cortul meu cu inima ndurerat a, pentru a-mi despov ara mintea, scriindu- t cteva lucruri care mi-au fost ar atate n viziune. Domnul ti-a ar atat c a rela tia de prietenie dintre tine s i Carol nu a fost n nici un fel menit a s a te ajute din punct de vedere moral sau s a te nt areasc a spiritual. Tu ai f acut cteva ncerc ari slabe de a rupe de ea; uneori ea a leg atura cu ea, dar ti-ai nnoit curnd aten tia fa ta f acut primul pas, iar tu te-ai ndr agostit nebune ste. Ai petrecut n compania ei ore ntregi, noaptea trziu, pentru c a amndoi a ti fost foarte ndr agosti ti. Ea m arturise ste c a te iube ste, dar nu s tie ce nseamn a dragostea curat a a unei inimi nepref acute. Mi s-a ar atat c a e sti fascinat s i am agit s i c a Satana jubileaz a v aznd c a o fat a, la care cu greu po ti g asi vreo tr as atur a de caracter care s a fac a din ea o so tie fericit as i s a aduc a fericirea n c amin, poate , nct s avea asemenea inuen ta a te despart a de mama ta care te iube ste cu o iubire neschimb atoare. n Numele Domnului, nceteaz a

66

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

s a-i acorzi aten tie lui Carol sau c as atore s-te-te cu ea, dar nu aduce ofense cauzei lui Dumnezeu. Tu ti-ai urmat propria cale, f ar a a lua n considerare consecin tele. Te-ai revoltat n inima ta mpotriva mamei tale, pentru c a nu a putut s a o accepte cu nici un chip pe Carol s i nici nu a aprobat aten tia pe care i-ai acordat-o. Rela tia apropiat a dintre tine s i Carol nu a avut tendin ta de a te aduce mai aproape de Dumnezeu sau de a te sn ti prin adev ar, n compania acestei fete, ti pui n pericol interesele ve snice. Carol se a steapt a la o c as atorie cu tine, iar tu ai ncurajat-o s a spere aceasta prin aten tiile tale. Fericirea ta, att n via ta aceasta, ct s i n cea viitoare, este n pericol. Tu ai ascultat de insisten tele ei nen telepte s i am agitoare s i te-ai l asat c al auzit de propria judecat a, care nu te-a f acut s a i un cre stin mai consecvent s i nici un u mai credincios s i mai ascult ator de p arin ti. Dac a atmosfera din jurul ei ti este cea mai pl acut a, dac a ea corespunde standardului t au cu privire la o so tie care s a stea la crma familiei tale, dac a, dup a o judecat a [67] calm a, n lumina care ti este dat a de Dumnezeu, crezi c a exemplul ei ar vrednic de urmat, nseamn a c a ai putea s a te c as atore sti cu ea, pentru a n compania ei s i pentru a v a comporta a sa cum numai un de altul. so ts i o so tie se pot comporta unul fa ta Faptele s i conversa tia voastr a sunt ofensatoare pentru Dumnezeu. ngerii lui Dumnezeu nregistreaz a cuvintele s i faptele voastre. Vi s-a dat lumin a, dar nu i-a ti acordat aten tie. Calea pe care a ti urmat-o este o ru sine pentru cauza lui Dumnezeu. Comportamentul vostru este necuviincios s i necre stin. Voi a ti petrecut mpreun a nop ti ntregi, stnd unul n bra tele celuilalt, cnd ecare ar trebuit sa e n patul lui. Au fost gndurile voastre mai curate, mai snte, mai nalte s i mai nobile? A ti avut voi o n telegere clar a a datoriei, o dragoste mai mare pentru Dumnezeu s i pentru adev ar? Prietena ta, Ellen G. White [68] Scrisoarea nr. 2 12 ianuarie 1880 Drag a William,

Responsabilitatea tinerilor cre stini cu privire la rela tiile sexuale

67

n diminea ta aceasta m-am trezit devreme. Mintea mea nu este lini stit a n privin ta ta. Mi-a fost ar atat cazul t au. Registrul cerului a fost deschis s i am citit acolo un raport al vie tii tale. Tu atragi asupra ta mustrarea cea mai amar a, pentru c a te-ai ncrezut n propria judecat as i ai umblat dup a n telepciunea ta, ai respins vocea lui Dumnezeu, ai dispre tuit avertismentele s i sfaturile nestr slujitorilor S ai s i ai continuat cu o perseveren ta amutat a s a mergi pe c aile tale d aun atoare, a sa nct calea adev arului a ajuns s a e vorbit a de r au, iar suetele care ar putut salvate prin intermediul t au au fost pierdute. Ti-a s putea relata mai multe n leg atur a cu tine, dar pentru moment este sucient att. Am fost a sa de recunosc atoare cnd am ie sit din viziune s i am constatat c a lucrurile pe care le-am v azut nu reprezentau o realitate prezent a, c a timpul t au de prob a nc a mai continu a. Iar acum apelez la tine, s a te gr abe sti s i s a nu te mai joci cu lucrurile ve snice. Te atezi cu gndul c a e sti cinstit, dar nu e sti. Prin comportamen de Carol, ai ad tul t au fa ta augat s i nc a mai adaugi noi verigi n lan tul care te tine ntr-o robie sigur a. Tu ai respins vocea lui Dumnezeu, dar ai acordat aten tie glasului lui Satana. Te por ti ca un om lipsit de judecat a, s i pentru ce? Pentru o fat a f ar a principii, f ar a nici o singur a tr as atur a de caracter cu adev arat demn a de iubit, mndr a, extravagant a, nd ar atnic a, neconsacrat a, ner abd atoare, nc ap a tnat a, f ar a sentimente re sti, impulsiv a. Totu si, dac a ntrerupi orice leg atur a, ea ar putea avea mai multe s anse s a se vad a a sa cum este s i s a- si smereasc a inima naintea lui Dumnezeu. n via ta unui tn ar, exist a ntotdeauna o perioad a critic a, atunci cnd este desp ar tit de inuen tele din c amin s i de sfaturile n telepte s i se confrunt a cu situa tii noi s i ncerc ari dicile. Dac a, f ar a voia sau alegerea proprie, este pus n situa tii periculoase s i se ncrede n Dumnezeu pentru a primi putere, nutrind n inima lui dragostea pentru Dumnezeu, el va p azit de c aderea n ispit a, prin puterea lui Dumnezeu care 1-a pus n acea situa tie dicil a. ntre cazul lui losif s Este o mare diferen ta i cel al tinerilor care par s a intre cu for ta chiar pe teritoriul vr ajma sului, expunndu-se [69] singuri atacurilor lui Satana. Dumnezeu 1-a f acut pe losif s a prospere, dar n mijlocul prosperit a tii a venit cea mai ntunecat a ispit a. So tia st apnului sau era o

68

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

s femeie imoral a, care l ndemna cu insisten ta a p as easc a pe calea spre iad. A renun tat losif la aurul caracterului s au moral n fa ta seduc tiilor unei femei imorale? Si-a amintit el c a ochiul lui Dumnezeu prive ste asupra lui? Pu tine ispite sunt att de periculoase sau fatale pentru tineri ca aceea a senzualit a tii s i, dac a vor c adea n ea, nici o ispit a nu se va dovedi mai distrug atoare pentru suet s i trup, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare. Bun astarea ntregului viitor al lui losif a depins de hot arrea unei clipe. El s i-a ndreptat lini stit privirile spre cer pentru ajutor, s i-a l asat haina n minile celei care l ispitea s i, n timp ce ochii lui erau lumina ti, nu de pasiuni nesnte, ci de o hot arre ferm a, a exclamat: Cum a s putea s a fac eu un r au att de mare s i s a p ac atuiesc mpotriva lui Dumnezeu? Lupta a fost c stigat a. El a fugit de femeia care 1-a ademenit s i a fost salvat. Tu ai avut ocazia de a ar ata c a religia ta este o realitate concret a, dar ti-ai ng aduit s a faci, sub privirile lui Dumnezeu s i ale sn tilor ngeri, lucruri pe care nu ai ndr aznit s a le faci, dac a ai fost v azut de semenii t ai. Adev arata religie cuprinde toate gndurile, p atrunznd tainele inimii, toate motivele faptelor, direc tia s i tinta sentimentelor, ntreaga structur a a vie tii noastre. Lozinca s i paza vie tii noastre va : Tu e sti Dumnezeu care m a vede. Tu po ti duce aceste lec tii n c aminul t au. Trebuie s a mai nve ti s i e ca Dumnezeu s a te ajute. Ellen G. White [70] Scrisoarea nr. 3 Hornellsville, New York 9 septembrie 1880 Drag a William, Simt un interes profund ca acest ultim apel s a nu e tratat cu , a indiferen ta sa cum au fost tratate cele anterioare. Dac a nu-i vei acorda aten tie, aceasta va ultima invita tie pe care o vei mai primi. Acum, r amne de v azut dac a vei urma aceea si cale a iubirii p atima se s i dac a, dup a ce si va m arturisi gre seala, Carol va continua s a fac a acelea si lucruri. Mi-a fost ar atat c a ea va proceda n felul urm ator. Va recunoa ste deschis c a a gre sit, apoi ti va atrage simpatia n maniera cea mai patetic a, prin scrisori s i n conversa tii. Tu vei atras iar as i de ea, i vei acorda n telegere s i ncurajare s i vei att

Responsabilitatea tinerilor cre stini cu privire la rela tiile sexuale

69

de slab s i de orbit, nct vei prins din nou n mrejele ei, mai ferm ca oricnd. Mi s-a ar atat c a erai n compania ei n timpul nop tii. Tu s tii cel mai bine n ce manier a au fost petrecute aceste ore. Mi-ai cerut s a- ti spun dac a ai nc alcat poruncile lui Dumnezeu. Eu te ntreb: Nu le-ai nc alcat? Cum a fost folosit timpul t au n orele pe care le-a ti petrecut mpreun a noapte de noapte? Au fost pozi tia ta, atitudinea ta, sentimentele tale de o asemenea manier a, nct s a dore sti ca ele s a e nregistrate n registrul cerului? Eu am v azut s i am auzit lucruri care i-ar face pe ngeri s a ro seasc a. Nici un tn ar nu ar trebui s a se comporte cu o fat a a sa cum v-a ti comportat tu s i Carol, cu excep tia faptului c a ar c as atorit cu ea. Am fost foarte surprins a s a v ad c a tu nu ai n teles mai bine aceast a problem a. I ti scriu acum ca s a te implor, pentru binele suetului t au, nceteaz a s a te joci cu ispita! Alung a ct mai repede aceast a vraj a care a pus st apnire pe tine asemenea unui co smar nor ator! de a benecia de favoarea lui Dumnezeu, Dac a mai ai vreo dorin ta elibereaz a-te acum s i pentru totdeauna! Calea pe care ai urmat-o a fost sucient a pentru a- ti distruge ncrederea n tine, ca om cinstit s i cre stin, s i, dac a nu ai fost sub puterea am agitoare a lui Satana, nu ai s avr sit toate aceste lucruri. Dar m a ndoiesc acum c a ti vei schimba calea. Cunosc puterea care [71] continu a s a te fascineze s i vreau s a o vezi s i s a o n telegi nainte de a prea trziu. Vrei s a te schimbi acum pe deplin s i s a rupi s i ultima leg atur a dintre tine s i Carol? La rndul ei, va face ea aceasta? Dac a nici unul dintre voi nu va face astfel, c as atore ste-te cu ea imediat s i nceta ti s a aduce ti dezonoare asupra voastr as i asupra cauzei lui Dumnezeu. Tu ai gre sit n mod v adit, aproape n toate privin tele. Acum, pentru restul vie tii tale, caut a s a recuperezi ce ai pierdut. F a a sa nct registrul cerului s a prezinte un raport diferit cu privire la calea ta. Dumnezeu s a te binecuvnteze. Ellen G. White [72] Scrisoarea nr. 4 Septembrie 1880 Drag a William,

70

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Sunt ncntat a s a primesc o scrisoare de la tine s i m-am bucurat s a citesc sugestiile tale cu privire la inten tia de a r amne acolo unde e sti, pn a cnd vei deveni st apn pe situa tie sau vei ndrepta inuen ta pe care ai exercitat-o. Sunt mul tumit a c a gnde sti astfel. Vei vedea c a am scris foarte precis s i clar, pentru c a a sa mi-au fost ar atate lucrurile, iar grija pentru suetul t au m-a ndemnat s a relatez situa tia ta, a sa cum mi-a fost ar atat a, ca ind deosebit de periculoas a. Va dicil pentru tine s a o n telegi astfel, dar noaptea trecut a am avut un vis n care i spuneai mamei tale: Dac a aceasta este cu adev arat situa tia, nu este de nici un folos s a m a str aduiesc s a o ndrept, pentru c a nu voi reu si. Eu ti-am spus, William, c a, atunci cnd te str aduie sti cu toat a perseveren ta s i cu o hot arre nestr amutat a s a te ntorci de pe cale s i s a te eliberezi din capcana lui Satana, vei sc apa din robie s i vei un puternic om liber. Va necesar a o voin ta a pentru ca, n puterea lui sus, s a nvingi for ta obiceiului s i s a alungi vr ajma sul uetelor, pe care l-ai ng aduit n preajma ta atta vreme. F a un schimb de oaspe ti s prime ste-L pe Domnul Isus, ca s a ia n st apnire templul suetului t au. Dar El nu mparte inima ta cu Satana. Chiar s i acum, n aceast a perioad a trzie, po ti s a faci un efort hot art, nu prin puterea ta, ci prin puterea Domnului Isus. Las a- ti inima s a se zdrobeasc a naintea lui Dumnezeu, m arturise ste s i p ar ase ste acele p acate care te-au desp ar tit de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea poc ain tei, pe care trebuie s a o ncepi n rela tia cu mama ta. Dac a nu vei face aceasta, nu vei ajunge niciodat a la lumin a. Nu l asa nef acut a nici o lucrare pe care o po ti face pentru a ndrepta lucrurile, deoarece acum ai ajuns ntr-o situa tie de criz a. Vei trece printr-o mare ncercare s i vei probat de Dumnezeu. Dac a vei ie si din ncercare ca aurul curat, Dumnezeu te va folosi. , ci crede. ncercarea ta nu va nso Nu lipsit de credin ta tit a de voio sie, ci mai degrab a de chinuri, dar mai trziu ti va aduce roadele pline de pace ale neprih anirii. C aci Domnul pedepse ste pe cine-1 iube ste, s i bate cu nuiaua pe orice u pe care-1 prime ste. Suferi ti pedeapsa: Dumnezeu Se poart a cu voi ca s i cu ni ste i. C aci care [73] este ul pe care nu-1 pedepse ste tat al? (Evrei 12, 6.7), Acum, pa sii t ai trebuie s a e n adncul v aii umilin tei. Tu te-ai , spunnd: Muntele pe care m sim tit n siguran ta a au este solid. Pot s a stau singur n picioare. Dar experien ta ta din trecut s i situa tia ta

Responsabilitatea tinerilor cre stini cu privire la rela tiile sexuale

71

prezent a ar trebui s a- ti ofere o n telegere clar a a dec aderii pe care o sufer a omul datorit a ndep art arii de Dumnezeu. A sadar, dragul meu b aiat, pentru numele lui Hristos, nu intra pe calea unei noi am agiri. Lucreaz a ca pentru ve snicie. Nu- ti urma propria judecat a, ci f a ca inima ta s a se zdrobeasc a naintea lui Dumnezeu, ca nu cumva acea piatr a s a cad a peste tine, s a te sf arme s i s a te transforme n pulbere. Ce s a- ti spun mai mult? Ce pot s a spun? Vreau s a i mntuit. Vreau s a i des avr sit naintea lui Dumnezeu. Cu dragoste, Ellen G. White Scrisoarea 50, 1880 [74]

A glumi cu inimile
A glumi cu inimile nu constituie o nelegiuire minora n ochii unui Dumnezeu sfnt. Totusi, unii se vor arata interesati de tinerele domnisoare, le vor strni sentimentele, apoi si vor vedea de drum, uitnd toate cuvintele pe care le-au spus si efectul lor. Cnd i va atrage un nou chip, vor repeta aceleasi cuvinte si vor dedica aceleasi atentii unei alte domnisoare. Aceasta nclinatie se va manifesta si n viata de casnicie. Relatia de casatorie nu face ntotdeauna ca o minte schimbatoare sa devina statornica si nici pe cel sovaitor sa devina neclintit si credincios fata de principii. Astfel de persoane se plictisesc de statornicie, iar gndurile lor nesnte se vor manifesta prin fapte nesnte. Prea adesea, femeile din acest veac, att cele casatorite, ct si cele necasatorite, nu pastreaza o atitudine retinuta, asa cum ar trebui. Ele ncurajeaza atentiile barbatilor casatoriti si necasatoriti, iar cei care sunt slabi din punct de vedere moral vor prinsi n capcana. n mintea lor se vor ivi gnduri care nu ar existat, daca femeia ar ramas la locul ei, cu toata modestia si seriozitatea. Un comportament prevazator si rezervat, care nu ngaduie indecenta si nu accepta atentii nepermise, ci pastreaza o atitudine morala nalta si o demnitate cuvenita, ar putea face sa e evitat mult rau. Prea adesea, femeile sunt niste ispititoare. Folosindu-se de un pretext sau altul, ele atrag atentia unor barbati, indiferent daca sunt casatoriti sau nu, si i duc pna acolo nct ncalca Legea lui Dumnezeu, iar capacitatea lor de a de folos este distrusa si suetul lor este pus n pericol Oare nu ar trebui ca femeile care marturisesc adevarul sa vegheze cu strictete asupra lor nsele, ca sa nu acorde nici cea mai mica ncurajare unei familiaritati nepermise? Daca vor pastra n permanenta o rezerva stricta si vor avea un comportament decent, ele vor putea [75] nchide multe usi ale ispitei. Janet este impulsiv as i se a a n pericolul de a lua decizii care , ct s vor afecta negativ att propria via ta i m arturia dat a altora. ellen 72

A glumi cu inimile

73

white o ndeamn a insistent s a pun as coala pe primul loc s i astfel s a folositoare n slujba domnului. se preg ateasc a pentru o via ta Janet a lucrat o perioad a de timp n casa lui Ellen White s i se [76] cunosc destul de bine. Hastings, Noua Zeeland a 13 septembrie 1893 Drag a Janet, n diminea ta aceasta am fost trezit a devreme, la ora trei. n timpul nop tii, conversam cu tine cu toat a seriozitatea s i spuneam: Janet, Domnul dore ste s a faci o lucrare. ti prezentam pericolele vie tii tale din trecut. Am sim tit c a mi s-a ncredin tat r aspunderea de a m a ngriji cu aten tie de suetul t au. E sti n pericolul de a face gre seli dureroase, ca urmare a faptului c a te la si condus a de impulsuri. Dumnezeu te-a ferit de c as atoria cu persoane care nu erau n nici un fel menite s a te fac a fericit as i care erau corupte moral s i te-ar dus n capcana lui Satana, unde ai fost nenorocit a n via ta aceasta s i ti-ai pus n pericol mntuirea. Oare nu ti vor suciente lec tiile din trecut? Tu e sti ntru totul prea generoas a cu sentimentele tale s i, dac a ar l asate s a se exprime n direc tia aleas a de tine, ai face gre seala vie tii tale. S a nu te vinzi pe un pre t de nimic. Trebuie s a i prev az atoare n alegerea anturajului. Ca s a- ti ndepline sti partea n slujba lui Dumnezeu, trebuie s a ob tii mai nti . avantajele unei instruiri intelectuale ct mai cuprinz atoare cu putin ta Pentru a o adev arat a lucr atoare pentru Dumnezeu, ai nevoie de o dezvoltare echilibrat a a capacit a tilor intelectuale s i de o educa tie cre stin a vast as i plin a de har. Trebuie s a iei n considerare ecare pas pe care l ai de f acut, n lumina faptului c a tu nu ti apar ti, deoarece ai fost r ascump arat a cu un pre t, ti vscriu acum aceste lucruri s i ti le voi scrie mereu, pentru c a, dup a cum mi-a fost ar atat a gre seala din via ta ta de pn a acum, nu ndr aznesc s a m a ab tin s a nu ti adresez ndemnurile cele mai erbin ti de a te supune unei discipline stricte. Acum te ai n perioada vie tii de student. Mintea ta trebuie s a e preocupat a de subiecte spirituale. ndep arteaz a orice sentimentalism din via ta ta. Acum este timpul cnd se formeaz a caracterul. S a nu nici un lucru consideri ca ind o glum a sau ceva lipsit de importan ta care te poate abate de la interesele tale cele mai nalte s i mai snte s i

74

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

de la ecien ta ta n preg atirea pentru lucrarea pe care ti-a rnduit-o Dumnezeu. Datoria ta este s a ndep artezi orice tr as atur a nepl acut a din carac[77] terul t au, ca s a po ti des avr sit a n Hristos Isus. Tu ai un fond afectiv generos s i va necesar s a veghezi f ar a ncetare, c a s a nu- ti d aruie sti sentimentele unor persoane nevrednice. Caracterul se formeaz a pentru ndeplinirea datoriei, prin studierea vie tii s i caracterului lui Isus Hristos, care este Modelul nostru. Tu nu po ti destul de prev az atoare s i de atent a n toate c aile tale. F a a sa nct, oriunde te-ai aa, inuen ta ta s a-i ajute s i s a-i binecuvnteze pe al tii. Dumnezeu are o lucrare pentru tine. n nici un caz s a nu iei asupra ta un jug care va o surs a de am ar aciune de tine s de Dumnezeul pentru toat a via ta. Fii credincioas a fa ta i fa ta t au s i vei primi favoarea lui Dumnezeu, care este mai pre tioas a dect via ta ns as i. M a rog ca Domnul s a te binecuvnteze din bel sug. Ellen G. White [78] Scrisoarea 23, 1893 [79]

Sec tiunea 7 O umbra peste cuib

O umbr a peste cuib


Inima este dornic a de iubire omeneasc a, dar aceast a iubire nu este sucient de puternic a, de curat as i de pre tioas a pentru a nlocui nevoia dup a iubirea Domnului Isus. So tia poate g asi n telepciune numai n Mntuitorul ei s i numai n El poate avea putere s i har pentru grijilor, r a face fa ta aspunderilor s i ntrist arilor vie tii. Ea trebuie s a fac a din Domnul Isus puterea s i c al auza ei. nainte de a se d arui oric arui prieten de pe p amnt, ecare femeie trebuie s a I se d aruiasc a Domnului Hristos s i s a nu se implice n nici o rela tie care ar putea intra n conict cu leg atura ei cu Isus. Cei care doresc s a g aseasc a adev arata fericire trebuie s a aib a binecuvntarea Cerului asupra tuturor posesiunilor lor s i asupra tutu de Dumnezeu umple de nefericire ror faptelor lor. Neascultarea fa ta attea inimi s i attea c amine. Sora mea, dac a nu dore sti s a ai un c amin din care umbrele s a nu se ridice niciodat a, nu te c as atori cu un vr ajma s al lui Dumnezeu. A te c as atori cu un necredincios nseamn a a te a seza singur pe terenul lui Satana. Prin aceasta, vei ntrista Duhul lui Dumnezeu s i vei pierde protec tia Sa. Oare ti po ti permite ni ste dezavantaje att toare n lupta pentru c de nfrico sa stigarea vie tii ve snice? Dac a doi dintre voi se nvoiesc pe p amnt s a cear a un lucru oarecare, Ie va dat de Tat al Meu care este n ceruri (Matei 18, 19). Dar ct de ciudat a este aceast a priveli ste! In timp ce unu dintre cei doi att de strns uni ti este absorbit n devo tiune, cel alalt este indiferent s i nep as ator. n timp ce unul caut a calea spre via ta [80] ve snic a, cel alalt merge-pe calea cea larg a, ce duce la moarte.

76

Merg oare doi oameni mpreun a, f ar a s a e nvoi ti?


Mi-au fost ar atate cazurile unora care, de si m arturisesc a crede n adev ar, au f acut o mare gre seal a, c as atorindu-se cu necredincio si. Ei nutresc speran ta c a partenerul necredincios va adopta adev arul, dar, dup a ce si va atinge scopul, acesta se va ndep arta de adev ar mai mult ca nainte. Apoi vor ncepe lucr arile subtile s i eforturile pe cel nencetate ale vr ajma sului de a-1 ndep arta de la credin ta credincios. Mul ti si pierd interesul s i ncrederea n adev ar, pentru c a au intrat ntr-o leg atur a strns a cu necredin ta. Ei respir a atmosfera ndoielii, a suspiciunii s i necredin tei. Ei v ad s i aud necredin ta, iar n cele din urm as i-o nsu sesc. Poate c a unii au curajul de a rezista acestor inuen te, dar, n multe cazuri, credin ta lor este subminat a imperceptibil s i, n nal, distrus a. Satana s tie bine c a momentul c as atoriei multor tineri s i tinere pune cap at istoriei experien tei lor s i lucr arii lor religioase. Ei sunt pierdu ti pentru Domnul Hristos. Pentru un timp, este posibil ca cre ei s a fac a un efort de a tr ai o via ta stin a, dar toate str aduin tele constant lor vor ntmpina o inuen ta a, venit a din direc tia opus a. Cndva era un privilegiu s i o bucurie pentru ei s a vorbeasc a despre credin ta s i n adejdea lor, dar acum nu mai sunt dispu si s a men tioneze acest subiect, s tiind c a acela cu care s i-au unit destinul nu are nici de el. Ca rezultat, credin un interes fa ta ta n adev arul pre tios se stinge n inima lor, iar Satana tese cu viclenie n jurul lor o plas a a [81] scepticismului. Cel credincios argumenteaz a c a, avnd n vedere noua sa rela tie, . Reuniunile trebuie s a cedeze pu tin n favoarea tovar as ului de via ta s i distrac tiile lume sti devin ceva obi snuit. La nceput, cel credincios de participarea la astfel de activit simte o mare re tinere fa ta a ti, dar interesul pentru adev ar devine tot mai slab, iar credin ta este nlocuit a cu ndoiala s i necredin ta. 77

78

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Ce ar trebui s a fac a ecare cre stin cnd ajunge ntr-o situa tie dicil a, care pune la prob a temeinicia principiilor sale religioase? Trebuie s a spun a direct, cu o fermitate vrednic a de imitat: Eu sunt un cre stin con stiincios. Eu cred c ziua a s aptea a s apt amnii este Sabatul biblic. Credin ta s i principiile noastre ne conduc n direc tii opuse. Noi nu putem ferici ti mpreun a, pentru c, dac a voi continua s a cunosc tot mai bine voin ta lui Dumnezeu, eu voi deveni din ce n ce mai diferit de lume. Dac a tu vei continua s a nu vezi nici o de adev frumuse te n Hristos, dac a nu vei sim ti nici o atrac tie fa ta ar, vei iubi lumea pe care eu nu o pot iubi, n timp ce eu voi iubi lucrurile lui Dumnezeu, pe care tu nu le po ti iubi. Tu nu vei fericit, ci vei gelos din pricina iubirii mele pentru Dumnezeu, iar eu voi singur n crezul meu religios. Cnd concep tiile tale se vor schimba, cnd inima ta va r aspunde cerin telor lui Dumnezeu s i cnd vei nv a ta s a-L iube sti pe Mntuitorul meu, atunci rela tia noastr a poate rennoit a. In acest fel, cel credincios face pentru Domnul Hristos un sacriciu pe care con stiin ta lui l aprob as i care arat a c a pre tuie ste via ta ve snic a prea mult pentru a- si permite riscul de a o pierde. El simte c a ar mai bine s a r amn a nec as atorit dect s a- si uneasc a interesele vie tii cu o persoan a care alege mai degrab a lumea dect pe Domnul Isus. Va accepta oare cineva care caut a slava, cinstea, nemurirea s i via ta ve snic a s a- si uneasc a via ta cu o persoan a care refuz a s a intre n rndul solda tilor crucii lui Hristos? Vei accepta tu, care m arturise sti c a l alegi pe Domnul Hristos ca st apn al t au s i c a l ascul ti n toate lucrurile, s a- ti une sti interesele cu o persoan a condus a de prin tul puterilor ntunericului? Merg oare doi oameni mpreun a, f ar a s a e nvoi ti? Sute de oameni au sacricat cerul s i pe Hristos ca urmare a c as atoriei cu persoane neconvertite. Se poate ca dragostea Domnului Hristos s i p art as ia cu El s a aib a o valoare att de mic a pentru ei, [82] nct s a prefere tov ar as ia unor s armani muritori? Scrisoarea adresat a lui Rose trateaz a poate cea mai periculoas a problem a a tinerelor, aceea a c as atoriei cu un necredincios. Aceasta una dintre cele mai serioase amenin ri la adresa este cu siguran ta ta fericirii unei c asnicii cre stine.

Merg oare doi oameni mpreun a, f ar a s a e nvoi ti?

79

Aspectul pe care Ellen White l discut a cu Rose este unul la care ar trebui s a se gndeasc a serios ecare fat a Nu asculta nici o promisiune. Cel mai bine este ca problema angajamentului spiritual s a e claricat a nainte de c as atorie, nu dup a aceea. A sa cum se recomand a n scrisoarea urm atoare, aceasta este o problem a de [83] si de moarte. Copenhaga, via ta Danemarca 3 iunie 1887 Drag a Rose, Am auzit c a inten tionezi s a te c as atore sti cu un b arbat care nu este credincios. Nu pot s a- ti scriu o scrisoare lung a, dar ti voi spune c a, dac a faci acest pas, te vei ndep arta de cea mai clar a porunc a a Cuvntului lui Dumnezeu s i nu po ti a stepta sau cere binecuvntarea Lui asupra unei asemenea c as atorii. Toate f ag aduin tele lui de El. Dumnezeu sunt condi tionate de ascultarea fa ta Satana este gata s a orbeasc a mintea s i suetul tinerilor, pentru a-i face s a urmeze o cale total opus a voin tei explicite a lui Dumnezeu, ca s a-i poat a desp ar ti de Dumnezeu. El intervine cu ispitele lui s i c stig a st apnirea asupra min tii s i asupra sentimentelor inimii. Acesta este planul premeditat al lui Satana pentru a-i ndep arta de Cel Atotputernic, prin sfaturile insistente ale unor persoane care nu de Dumnezeu s au nici o dragoste fa ta i de adev ar. Dumnezeu te-a binecuvntat cu o mare lumin as i a steapt a s a cercetezi voia Sa s i s a urmezi cu aten tie ndrum arile care ti-au fost date n Cuvntul S au. Tu e sti foarte ndr agostit as i e sti prins a ntr-o de capcan a care te va ruina. Ai motive s a i recunosc atoare fa ta Dumnezeu n ecare ceas. ncrede-te n El. n telepciunea Sa ti este oferit a prin sfaturile aate n Cuvntul S au sfnt. El are grij a de copiii S ai mai mult dect cel mai iubitor p arinte. El cunoa ste sfr situl de la nceput s i de aceea ne-a l asat f ag aduin te s i avertismente s i le-a interzis copiilor S ai s a urmeze o anumit a cale care se va dovedi nimicitoare pentru ei. Apostolul Pavel transmite o not a de avertisment care ajunge pn a n timpul nostru: Nu v a njuga ti la un jug nepotrivit cu cei necredincio si. C aci ce leg atur a este ntre neprih anire s i f ar adelege? Sau cum pot sta mpreun a lumina s i ntunericul? Ce n telegere poate ntre Hristos s i Belial? Ce leg atur a are cel credincios cu cel necredincios? Cum se mpac a Templul lui Dumnezeu cu idolii? C aci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui

80

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

s i voi umbla n mijlocul lor; Eu voi Dumnezeul lor, s i ei vor poporul Meu. De aceea: Ie si ti din mijlocul lor, s i desp ar ti ti-v a de [84] ei, zice Domnul ; nu v a atinge ti de ce este necurat, s i v a voi primi. Eu v a voi Tat a, s i voi mi ve ti i s i ice, zice Domnul Cel Atotputernic (2 Corinteni 6, 14-18). Domnul le-a interzis n mod explicit copiilor S ai s a se uneasc a n c as atorie cu necredincio sii. Dumnezeu s tie ce este cel mai bine pentru interesul lor ve snic s i pentru binele lor prezent. Te avertizez s a nu calci pe teritoriul interzis de El. A s putea s a- ti vorbesc despre diferite cazuri pe care Dumnezeu mi le-a ar atat n Europa, cu privire la persoane care au f acut aceea si gre seal a pe care o faci tu, iar acum ndur a o realitate ne necredincio norocit a, pentru c a sunt legate de tovar as i de via ta si s i sunt mpiedicate total s a nainteze n domeniul spiritual, n ciuda promisiunilor solemne care li s-au f acut, c a privilegiile religioase nu le vor stnjenite cu nimic. Ce valoare au acum promisiunile lor? Cele mai solemne f ag aduin te au fost nc alcate! Cum ar putea altfel, din moment ce sunt n slujba unor conduc atori diferi ti, care de cel se a a ntr-o opozi tie total a unul fa ta alalt? Prin urmare, unde este armonia pl acut a a c aminului? Rose, i atent a la pa sii t ai. Nu asculta nici o promisiune. Crede doar ce ti spune Cuvntul lui Dumnezeu, care te va face n teleapt a pentru mntuire. Nu te ncrede n inima ta, c aci inima este nespus de n sel atoare s i dezn ad ajduit de rea. Eu ti iubesc suetul, pentru c a ai fost r ascump arat a cu sngele lui Isus Hristos. El a pl atit un pre t scump pentru r ascump ararea ta, iar tu nu ti apar tii s i nu po ti dispune de tine ns a ti dup a cum crezi c a este mai bine. La judecat a va trebui s a dai socoteal a n mod solemn cu privire la felul n care ti-ai folosit puterile date de Dumnezeu. Aceste lucruri necesit a o reec tie serioas a din partea ta s i o lucrare hot art a, n armonie cu ndrum arile cele mai clare, scrise n Cuvntul lui Dumnezeu. Acum este momentul ispitirii tale, acum este timpul ncerc arii tale. Te vei opune vr ajma sului sau te vei a seza singur a ntr-o situa tie n care puterea lui va exercitat a asupra ta? s Aceasta este pentru tine o problem a de via ta i de moarte. Fie ca Domnul s a te ajute s a vezi s i s a ocole sti toate capcanele lui Satana s i s a te alipe sti de Domnul Isus cu inima, suetul, mintea s i toat a puterea ta.

Merg oare doi oameni mpreun a, f ar a s a e nvoi ti?

81

Ellen G. White [85] Scrisoarea 1, 1887 Asemenea celei precedente, aceast a scrisoare, adresat a Laurei, trateaz a problema c as atoriei cu un necredincios. Ellen White pune cteva ntreb ari destul de t aioase. Cum a ti r aspuns, dac a a ti fost n locul Laurei? Pe parcursul scrisorii, se ridic as i ntreb ari care i-ar putea puse oric arei fete care se gnde ste la o astfel de c as atorie. E sti tu sincer a de tn s i corect a fa ta arul care vrea s a ncheie c as atoria cu tine? n aceast a scrisoare, publicat a n M arturii volumul 5, Ellen White l descrie pe cel necredincios ca ind o persoan a care nu a acceptat [86] adev arul pentru acest timp. St. Helena, California 13 februarie 1885 Drag a Laura, Am aat despre c as atoria pe care inten tionezi sa o nchei cu un b aiat care nu ti mp art as e ste credin ta religioas as i m a tem c a nu ai chibzuit cu aten tie aceast a problem a important a. nainte de a face asupra ntregii tale vie un pas care va avea inuen ta ti viitoare, te ndemn insistent s a iei o decizie n privin ta acestui subiect, cu mult a precau tie s i rug aciune. Se va dovedi aceast a nou a rela tie o surs a de fericire adev arat a? I ti va de ajutor n via ta de cre stin? Va pl acut a lui Dumnezeu? Vor putea s i al tii s a urmeze exemplul t au, f ar a a se expune unui pericol? nainte de a accepta s a se c as atoreasc a, ecare femeie ar trebui s a se ntrebe dac a acela cu care este pe punctul de a- s uni destinul este vrednic de aceasta. Care este trecutul lui? Este via ta lui curat a? Este tor sau este iubirea pe care o exprim a el de un caracter nobil s i n al ta doar o atrac tie sentimental a? Are el acele tr as aturi de caracter care o vor face fericit a? Poate ea s a g aseasc a pace s i bucurie adev arat a n iubirea lui? I se va ng adui s a- si p astreze individualitatea sau con stiin ta s i judecata ei vor trebui s a se supun a controlului so tului ei? In calitate de ucenic al Domnului Hristos, ea nu- si apar tine, deoarece a fost r ascump arat a cu un pre t innit. Poate ea s a onoreze poruncile Mntuitorului mai presus de orice? Vor putea p astrate curate s i snte trupul, suetul, gndurile s i tintele ei? Aceste ntreb ari vital au o importan ta a pentru bun astarea spiritual a a ec arei femei care intr a n rela tia de c as atorie.

82

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

Religia este necesar a n c amin. Numai aceasta poate preveni gre selile dureroase, care am ar asc att de adesea via ta celor c as atori ti. Numai acolo unde domne ste Hristos poate exista o dragoste profund a, adev arat as i neegoist a. ngerii lui Dumnezeu vor oaspe ti ai casei, iar vegherea lor va sn ti leg atura intim a a familiei. Te rog st aruitor s a chibzuie sti bine pasul pe care inten tionezi s a-1 faci. ntreab a-te: Oare un so t necredincios nu mi va abate gndurile de la Domnul Isus? El iube ste pl acerile mai mult dect pe Dumnezeu. Oare nu m a va determina el sa iau parte la activit a tile care i fac pl acere? C ararea care duce c atre via ta ve snic a este abrupt as i col turoas a. Nu lua nici o povar a n plus, care ti-ar ngreuna [87] naintarea. Domnul i-a poruncit poporului Israel din vechime s a nu intre n leg aturi de c as atorie cu popoarele idolatre din jur. EI a ar atat s i motivul. V aznd dinainte rezultatul unor astfel de leg aturi, n telepciunea Innit a declar a: C aci ar abate de la Mine pe ii t ai s i ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mnie mpotriva voastr a s i te-ar nimici ndat a. C aci tu e sti un popor sfnt pentru Domnul, Dumnezeul t au; Domnul, Dumnezeu t au te-a ales, ca s a i un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fa ta p amntului. In Noul Testament se a a interdic tii similare cu privire la c as atoria dintre cre stini s i necredincio si. Nu v a njuga ti la un jug nepotrivit, cu cei necredincio si. C aci ce leg atur a este ntre neprih anire s i f ar adelege? Laura, ndr azne sti tu s a desconsideri aceste ndrum ari clare s i hot arte? n calitate de copil al lui Dumnezeu s i de supus al mp ar a tiei lui Hristos, r ascump arat prin sngele S au, cum te po ti uni cu un om care nu recunoa ste poruncile Sale s i nu este st apnit de Spiritul S au? Poruncile pe care le-am citat nu sunt cuvintele oamenilor, ci pe care l-ai ales ar ale lui Dumnezeu. Chiar dac a tovar as ul de via ta vrednic n toate privin tele (dar nu este), totu si el nu a acceptat adev arul pentru acest timp El este un necredincios, iar Cerul ti interzice s a te une sti cu el. Tu nu po ti desconsidera aceast a porunc a divin a, f ar a a- ti pune suetul n primejdie. Ai putea spune: Dar i-am promis, cum s a retractez acum? Eu ti r aspund: Dac a ai f acut o promisiune contrar a Scripturii, retrage-o naintea lui Dumnezeu, cu orice chip, f ar a ntrziere, s i, cu umilin ta poc aie ste-te de dragostea pasionat a care te-a determinat s a faci o

Merg oare doi oameni mpreun a, f ar a s a e nvoi ti?

83

promisiune att de pripit a. Este cu mult mai bine s a retragi o astfel de promisiune, n temere de Dumnezeu, dect s a o respec ti s i s a-L dezonorezi pe Creatorul t au prin aceasta. uimitoare s n lumea cre stin a exist a o indiferen ta i alarmant a de nv turile adresate n Cuvntul lui Dumnezeu cu privire fa ta a ta la c as atoria cre stinilor cu necredincio sii. Mul ti care m arturisesc c a l iubesc pe Dumnezeu s i se tem de El aleg mai degrab a sa urmeze nclina tiile min tii lor dect s a primeasc a sfatul In telepciunii Innite. ntr-un domeniu care prive ste n mod vital fericirea s i bun astarea ambilor so ti, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare, bunul-sim t, judecata s i temerea de Dumnezeu sunt date la o parte, iar impulsurile oarbe s i hot arrea nc ap a tnat a sunt l asate s a conduc a. [88] B arba ti s i femei, care de altfel sunt ra tionali s i cinsti ti, si astup a urechile la auzul sfaturilor. Ei sunt surzi la apelurile s i st aruin tele prietenilor s i rudelor lor s i nu vor s a asculte nici de slujitorii lui Dumnezeu. Exprimarea unui ndemn sau a unui avertisment este privit a ca un amestec obraznic, iar prietenul care este sucient de loial nct s a i adreseze o mustrare este tratat ca un vr ajma s. Totul este a sa cum si dore ste Satana. El si tese plasa fermecat a n jurul suetului s i acesta ajunge s a e vr ajit s i orbit. St apnirea de sine pierde controlul asupra ra tiunii care este l asat a n voia poftei. Pasiunea nesfnt a preia conducerea pn a cnd, prea trziu, victima de sclavie s se treze ste ntr-o via ta i nenorocire. Acesta nu este un tablou izvort din imagina tie, ci o expunere a realit a tii. Aprobarea lui Dumnezeu nu este acordat a unor c as atorii pe care El le-a interzis n mod clar. Ani de-a rndul, am tot primit scrisori de la diferite persoane care au ntemeiat c as atorii nefericite, iar istorisirile revolt atoare care mi-au fost relatate sunt suciente ca s a ti umple inima de durere. Nu este un lucru u sor s a hot ar as ti ce sfat le poate dat acestor oameni neferici ti sau cum poate u surat a povara lor, dar experien ta lor trist a ar trebui s a e o avertizare pentru al tii. Ai obliga tia cea mai sacr a de a nu- ti mic sora sau compromite credin ta sfnt a, unindu-te cu vr ajma sii Domnului. Dac a e sti ispitit a s a desconsideri poruncile Cuvntului S au, pe motiv c as i al tii au . f acut a sa, adu- ti aminte c as i exemplul t au va exercita o inuen ta Al tii vor face asemenea tie si astfel r aul se va extinde.

84

Scrisori c atre tinerii ndr agosti ti

naintea noastr a se a a cele mai puternice ndemnuri la credincio sie, motivele cele mai nalte s i r aspl atirile cele mai glorioase. Cre stinii trebuie s a e reprezentan tii Domnului Hristos, ii si icele lui Dumnezeu. Dumnezeu s a te ajute s a rezi sti ncerc arii s i s a- ti p astrezi integri . Nu-L dezam tatea. Prinde-te de Hristos cu credin ta agi pe Mntuitorul t au. Cu dragostea cea mai profund a, Ellen G. White [89] Scrisoare din M arturii pentru comunitate 5:361-368

Este c as atoria ta un joc de noroc?


Cei necredincio si pot avea un caracter moral excelent, dar faptul c a nu au r aspuns cerin telor lui Dumnezeu s i au neglijat o mntuire a sa de mare constituie un motiv sucient pentru ca o asemenea c as atorie s a nu aib a loc. Uneori, se argumenteaz a c a prietenul necredincios este favorabil religiei s i c a are toate calit a tile unui partener ideal, cu excep tia unui singur aspect nu este cre stin. De si, dac a ar judeca mai cu bine, cel credincios ar n telege inoportunitatea unei uniri pe via ta un necredincios, totu si, n nou a cazuri din zece, nclina tia triumf a. Declinul spiritual ncepe o dat a cu depunerea jur amntului la altar. dup este dobort Zelul religios scade s i fort area ta a fort area ta a, pn a cnd amndoi ajung s a stea, unul lng a altul, sub steagul negru al lui Satana. Chiar n timpul festivit a tii c as atoriei, spiritul lumii triumf a asupra con stiin tei, credin tei s i adev arului. In noul c amin, ora de rug aciune nu este respectat a. Mireasa s i mirele s-au ales unul pe altul s i au renun tat la Domnul Isus. La nceput, n noua lor rela tie, cel necredincios poate s a nu arate nici o mpotrivire, dar, cnd adev arul biblic este supus aten tiei s i considera tiei lui, patimile se aprind ndat a: Te-ai c as atorit cu mine, s tiind cum sunt; nu vreau s a u deranjat. De aici nainte, s a e clar c a orice conversa tie cu privire la p arerile tale particulare va interzis a! Dac a cel credincios ar manifesta vreo preocupare serioas a cu privire la credin ta sa, acest fapt ar putea s a par a o lips a de bun avoin ta de cel care nu are nici un interes fa de experien fa ta ta ta cre stin a. [90] Cei care inten tioneaz a s a ncheie o c as atorie s a analizeze ecare sentiment s i sa observe ecare tr as atur a a caracterului aceluia cu care se gndesc s a- si uneasc a destinul vie tii. Fiecare pas spre c as atorie s a e caracterizat de modestie, simplitate, sinceritate s i o dorin ta serioas a de a-I pl acea lui Dumnezeu s i de a-L onora. C as atoria afecteaz a att via ta n lumea aceasta, ct s i pe cea din lumea viitoare. Un cre stin sincer nu face nici un plan care nu poate aprobat de Dumnezeu. 85