Sunteți pe pagina 1din 121

Sfaturi pentru lucrarea Scolii de Sabat

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuvnt nainte
Este de remarcat faptul c a, de si biserica advent a, este implicat a ntr-o varietate de activit a ti, Dumnezeu, prin intermediul mesajului S au, a dat instruc tiuni, ncuraj ari s i sfaturi pentru ecare ramur a importanta de activitate. Astfel nici Scoala de Sabat nu a fost trecut a cu vederea. Au fost date sfaturi att n primele numere ale M arturisirii pentru Comunitate ct s i n articolele scrise de Ellen White n Lucr atorul Scolii de Sabat. n 1900 multe din aceste articole au fost adunate s i publicate ntr-un mic volum, care a devenit cunoscut mai trziu, sub numele de M arturii pentru lucrarea Scolii de Sabat. Timp de 40 de ani lucr atorii Scolii de Sabat au c autat n acel mic volum, sfaturi care s a-i ajute n consolidarea acestei importante organiza tii, ducnd-o la forma pe care o are ast azi. Dup a apari tia c ar tii M arturii pentru Scoala de Sabat, n scrierile sorei E. White s-au ad augat s i alte instruc tiuni cu privire la aceast a lucrare. Cerin tele lucr arii mondiale ale Scolii de Sabat, au indicat faptul c a este timpul s a e strnse la un loc aceste sfaturi din , urma s i s a se combine cu cele clin cartea ini tial a. Lucrarea de fa ta Sfaturi pentru lucrarea Scolii ele Sabat este rezultatul pre tios al [4] acestui efort. Materialul din aceast a carte, a fost aranjat pe subiecte s i mp ar tit pe 6 sec tiuni, ecare ind prefa tat a de un sumar n scopul u sur arii . Conduc folosirii ci n studiu sau ca material de referin ta atorii Scolii de Sabat, instructorii, conduc atorii bisericii ct s i to ti lucr atorii Conferin tei, vor realiza valoarea acestei c ar ti n eforturile lor de a cl adi o Scoal a de Sabat puternic a. Aici, instructorii vor g asi o parte esen tial a a materialului lor de studiu s i chiar membrii bisericii pot avea folos din studierea acestei c ar ti. Departamentul Scolii de Sabat din cadrul Conferin tei Generale apreciaz a foarte mult efortul depus de Comitetul de Administrare al Editurii E. White, care a preg atit aceast a culegere s i o recomand a din tocit a inima. Dedic am, n mod special acest a lucrare dirigin tilor iv

Scolii de Sabat s i instructorilor, a c aror lucrare va deveni tot mai ecient a pe m asur a ce se vor lupta s a corespund a standardului pus naintea noastr a de Duhul lui Dumnezeu. Departamentul Scolii de Sabat al Conferin tei Generale

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Cuvnt nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Capitolul 1 Importan ta s i scopul Scolii de Sabat . . . . . . . . . . 11 O Lucrare important a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 O putere uimitoare spre bine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Mijloacele folosite de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Cea mai ecient a organiza tie pentru salvarea suetelor . . . . . 12 dincolo de orice a O inuen ta steptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 O putere care converte ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 T aria bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Un domeniu larg s i important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Valoarea unui serviciu ndelungat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 O r asplat a bogat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Capitolul 2 O s coal a n care se studiaz a Biblia . . . . . . . . . . . . 15 Cerceteaz a scripturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Compar a verset cu verset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Scris a pentru oameni obi snui ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 nlocuind Biblia cu c tiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Este important s a avem un spirit cercet ator . . . . . . . . . . . . . . . 20 pe altul, el nsu Cel care nva ta si s a nve te . . . . . . . . . . . . . . . . 23 F ag aduin ta primirii unei lumini mereu crescnde . . . . . . . . . . 25 Noi n telesuri n texte familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 R at acind departe de jaloanele biblice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tineretul nt arit mpotriva ereziei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O barier a mpotriva ispitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ajutor divin n cercetarea adev arului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Serviciul f acut pe jum atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Studiul f acut cu rug aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 29 Felul lui Dumnezeu de a mp ar ti cuno stin ta Studiul biblic f acut n ecare zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Fixnd lec tia n memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Mncarea noastr a spiritual a zilnic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Cooperare n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 P arin tii ca educatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 vi

Cuprins

vii

P arin tii n Scoala de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F a- ti timp pentru studiul lec tiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P arin tii sa ajute copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mai important dect s coala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiul f acut cu con stiinciozitate este drept r aspl atit . . . . . . . . Capitolul 3 O institu tie pentru c stigarea de suete . . . . . . . . Cel mai nalt obiectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lec tia cea mai important a ............................. De ce este mai mult a nevoie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectul adev arului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ntrebare pentru ecare instructor s i elev . . . . . . . . . . . . . . . Putere s i n telepciune f ag aduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exerci tii pentru a deveni duhovnicesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiul individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrare personal a pentru ecare membru al clasei . . . . . . . . . Vizite la domiciliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hr anind mielu seii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu neglija ti copiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducnd turma cea mic a ............................ Strnge ti copila sii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experien tele religioase ale copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inimile copiilor sunt cele mai sensibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea tandre tei asemenea celei lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . O baz a de recrutare pentru lucr atori cre stini . . . . . . . . . . . . . . Scoala de Sabat, un factor n instruirea misionar a.......... Instructaj pentru lucrul cu Biblia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uit a-te dup a cre stini n alte biserici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 4 Educatorul s i lucrarea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. Cea mai nalt as tiin ta Selec tia profesorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caracteristici esen tiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min ti echilibrate, caractere armonioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbr ac aminte s i comportament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un reprezentant al adev aratei religii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cercetare de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta profesorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R abdare cu cel nd ar atnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng aduitor cu al tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 39 39 39 40 41 41 42 44 45 46 46 48 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 58 58 58 59 60 61 61 62 64 65 66

viii

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Propria perfec tionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Provizii pentru dezvoltarea capacit a tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Hristos este modelul nostru s i nu un om . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Dragostea puterea constrng atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Simplitate s i compasiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 S a e prezentate teme noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Expresia fe tei, un index al caracterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Prezenta ti lec tiile practic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Folosirea de lucruri ajut atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 a gre Scoaterea n eviden ta selilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 spiritual Indolen ta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Discu tii contradictorii n clas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Citind lec tiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Supercialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Remarci lungi s i plictisitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ce nseamn a s a lucrezi mpreun a cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . 77 pe sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Ispita de a se scoate n eviden ta F acnd un serviciu din toat a inima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Cea mai nalta tint a-salvarea suetelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 n al ta ti pe Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Clase ntregi s a e convertite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Bucuria suprem a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Capitolul 5 Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a83 pentru realiz Recuno stin ta arile trecutului . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Organizare s i regularitate n d aruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 D aruind n ecare s apt amn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 n semn de cinstire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Providen ta lui Dumnezeu dep as e ste cu mult d arnicia noastr a 84 Cnd obosim d aruind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Extinderea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Nu cere ti restric tii nanciare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Vom face noi tot ce putem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rugndu-ne s i d aruind pentru lucrarea misionar a . . . . . . . . . . 86 A c auta noi c ai s i mijloace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Avansarea lucr arii misionare din cas a n cas a . . . . . . . . . . . . . 87 Dumnezeu onoreaz a pe ispravnicul credincios . . . . . . . . . . . . 87 Ce ar putut s a e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 O binecuvntare continu a a celui care mereu d aruie ste . . . . . . 88

Cuprins

ix

Motive mai nalte dect simpl a simpatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Biruind egoismul natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 nv a ta ti pe copii, acas a, s a e darnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Reducerea nevoilor materiale imaginare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Nu este nevoie de stimulen ti articiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 C stigul dat de darurile mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Daruri cu ocazia zilei de na stere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Memento pentru dragostea s i grija lui Dumnezeu . . . . . . . . . . 92 nti cererile lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Exemplul nostru divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Hristos pune pre t pe faptele f acute din dragoste . . . . . . . . . . . 93 Partea lui Dumnezeu s i partea noastr a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ecien ta deosebita a darurilor din iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O condi tie pentru prosperitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Este nregistrat ecare dar s i motiva tia lui . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Capitolul 6 Principii conduc atoare n administra tie . . . . . . . . 95 Urm arile rele ale formalismului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Nevoia de consacrare a lucr atorilor din Scoala de Sabat . . . . . 97 Instruirea pentru lucrarea Scolii de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dependen ta de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 O lucrare c stig atoare de suete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Este nevoie de credincio sie perseverent a . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Succesul adus de cooperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Duhul Sfnt este esen tial n ob tinerea succesului . . . . . . . . . 100 O conducere paralizant a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Doar o form a lipsit a de via ta Alegerea dirigin tilor s colilor de sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Sfat pentru directori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Observa tia f acut a de un copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Punctualitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ncepe ti la ora xat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Cum s a-i trat am pe cei gre si ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Cum s a c stigi respectul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Amintindu-ne de experien ta propriei copil arii . . . . . . . . . . . . 110 Puterea t acerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Importan ta ordinii s i disciplinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 St apnirea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Mustr ari,repro suri,spirit iritat-nefolositoare . . . . . . . . . . . . . . 113

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Competi tii s i premii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scoala de Sabat s i serviciul n comunitate . . . . . . . . . . . . . . . Scoala de Sabat O mic a asocia tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntlnirea celor care lucreaz a n Scoala de Sabat . . . . . . . . . . Sugerarea de ntlniri locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congresul Scolii de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 114 115 115 116 116

Capitolul 1 Importan ta s i scopul Scolii de Sabat


O Lucrare important a Lucrarea Scolii de Sabat este foarte important as i to ti cei interesa ti despre adev ar ar trebui s a depun a toate eforturile posibile ca aceasta s a prospere. (Testimonies on Sabbath-School Work, 109) O putere uimitoare spre bine Scolile noastre de Sabat nu sunt altceva dect societ a ti biblice; n cadrul lucr arii sacre de nv a tare a adev arurilor din Cuvntul lui Dumnezeu, se poate face mult mai mult dect s-a realizat pn a n prezent. Cnd Scoala de Sabat este condus a a sa cum trebuie, are o putere uimitoare s i este capabil a s a fac a o lucrare deosebit a, dar 1 acum nu este ceea ce poate s i ar trebui s a e ea. Inuen ta Scolii de Sabat ar trebui s a creasc a valoarea bisericii s i s-o m areasc a, dar n nici un caz s a nu se ng aduie abaterea de la obiectivele majore ale bisericii. Scoala de Sabat este un cmp misionar foarte pre tios s i dac a acum d a cteva semne bune, acestea sunt doar indica tii s i nceputuri de ceea ce poate f acut. (Testimonies on Sabbath-School [10] Work, 29) Mijloacele folosite de Dumnezeu Sunt deosebit de interesat a de evolu tia Scolilor noastre de Sabat pentru c a ele sunt mijloacele folosite de Dumnezeu pentru educarea tinerilor no stri n ceea ce prive ste adev arurile biblice. P arin tii s i instructorii ar trebui s a fac a eforturi permanente de a interesa pe ve tineri n probleme de o importan ta snic a. Scoala de Sabat este un cmp misionar s i ar trebui s a se manifeste mai mult spirit misionar dect pn a acum. (Testimonies on Sabbath-School Work, 35)
1 [(scris

n 1889)]

11

12

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Cea mai ecient a organiza tie pentru salvarea suetelor Scoala de Sabat ar trebui s a e unul dintre cele mai importante s i eciente mijloace n aducerea de suete la Hristos. (Testimonies on Sabbath-School Work, 20) dincolo de orice a O inuen ta steptare Se poate face foarte mult pentru educa tia s i formarea moral as i religioas a a tinerilor, printr-o bun a organizare s i o conducere corect a a Scolii de Sabat. Ar trebui s a se acorde timp s i aten tie acestei ramuri a lucr arii pentru c a m arimea inuen tei ei asupra tinerilor nu poate estimat a. O putere care converte ste Scoala de Sabat este o ramur a important a a lucr arii misionare, din Cuvntul lui Dumnezeu pentru nu numai pentru c a d a cuno stin ta tn ar s i b atrn, ci s i pentru c a treze ste n ei dragoste de adev arurile [11] sacre, dorin ta s a le studieze personal s i, mai presus de orice, i nva ta s a- si conduc a vie tile lor dup a ndemnurile snte. T aria bisericii Scoala de Sabat este un domeniu larg de lucru care are nevoie s a e cultivat cu grij as i s a inspire pe tinerii no stri s a- si predea via ta lor ntreag a lui Dumnezeu, spre a folosi ti de El n lucrarea Sa. n Scolile noastre de Sabat ar trebui s a existe lucr atori zelo si s i credincio si care s a vegheze s i s a deosebeasc a (cunoasc a) lucrarea Duhului Sfnt s i s a conlucreze cu ngerii lui Dumnezeu, n c stigarea de suete pentru Hristos. Sunt ncredin tate responsabilit a ti sacre lucr atorilor Scolii de Sabat s i aceasta ar trebui s a e locul unde, printr-o leg atur a vie cu Dumnezeu, b arba ti s i femei, tineri s i copii s a poat a s a se uneasc a att de strns unii de al tii nct s a devin a o putere s i o binecuvntare pentru biseric a. To ti s a contribuie la deplasarea, bisericii nainte s i n sus, mergnd din putere n putere. (Testimonies on Sabbath-School Work, 92)

Importan ta s i scopul S colii de Sabat

13

Un domeniu larg s i important Directorii s i lucr atorii Scolii de Sabat au naintea lor un cmp larg. Ei au nevoie s a e boteza ti cu Duhul Sfnt al lui Dumnezeu, ca min tile lor s a poat a impresionate s a foloseasc a cele mai bune metode s i s a fac a cele mai bune planuri, spre a avea succes n lucrul lor. Dumnezeu va sus tine eforturile lor, pentru c a tineretul este cump arat cu sngele singurului n ascut din Tat al. Dumnezeu iube ste pe [12] ace sti tineri s i a dat pe Isus s a moar a ca oricine crede n El s a nu ve piar a, ci s a aib a via ta snic a. Avem mult de f acut-n domeniul educa tiei. Instructorii s a se roage pentru s i cu tinerii, cu copiii ca ei s a poat a vedea pe Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatele lumii. S a-i nve te care sunt datoriile de Dumnezeu s lor fa ta i s a e ajuta ti s a n teleag a ce a steapt a Isus de la ei. Folosi ti orice mijloc de care dispune ti ca s a-i interesa ti n studiul Scripturilor. Lucra ti pentru suetele lor, ca ei n si si s a devin a zelo si lucr atori care si folosesc talentele lor, n a mp art as i s i altora, ceea ce ei au primit. (Testimonies on Sabbath-School Work, 83) Valoarea unui serviciu ndelungat Scoala de Sabat ar trebui s a e locul unde se caut a bijuteriile adev arului, unde acestea sunt scoase din cadrul lor eronat n care erau a sezate s i plasate la locul ar atat de Evanghelie. Pre tioasele nestemate,de mult pierdute din vedere s a e aduse naintea copii ,neprih lor. Teme ca ndrept a tirea prin credin ta anire; lui Isus s a e prezentate n s colile noastre ca tinerii s a ajung a s a n teleag a aceste subiecte importante, ea to ti, mici s i mari s a cunoasc a calea salv arii. Principiile sacre s i ve snice legate de planul salv arii au fost pierdute din vedere, iar ele trebuiesc a sezate la locul lor n planul mntuirii, [13] f acute s a apar a n lumina lor cereasc as i s a p atrund a ntunecimea n care este nf as urat a lumea. L asa ti tinerii s a ia aminte la cuvintele n teleptului care zice: ncrede-te n Dumnezeu cu toat a inima ta s i nu te ncrede n n telepciunea ta. L asa ti-i s a p as easc a n rug aciune s i cu grij a naintea de El s Iui Dumnezeu, ntr-o continu a dependen ta i n acela si timp folosindu- si toate puterile lor, utiliznd la maxim ocaziile oferite s i ncrezndu-se n Dumnezeu. La ecare pas s a se ntrebe: Este

14

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

aceasta calea lui Dumnezeu?. Umilin ta este caracteristic a a celor care au adev arata n telepciune s i indiferent de realiz arile lor, ei nu vor nici ncrez atori n sine s i nici mndri. Dumnezeu cheam a tinerii s a se angajeze cu sinceritate la lucru n cadrul Scolii de Sabat. Eforturi depuse doar din cnd n cnd nu fac nici un bine s i nici nu contribuie la succesul lucr arii lui Dumnezeu. Printr-o activitate continu a, plin a de r abdare n facerea de bine, ve ti deveni lucr atori mpreun a cu Dumnezeu. n ecare zi s a v a considera ti servii Lui. Fi ti srguincio si n lucrul vostru n ecare zi, iar la sfr situl ei verica ti-v a ca nu cumva s a f acut c ar ari gre site cu picioarele voastre, iar cel olog s a se abat a de la calea drept a tii din cauza gre selilor voastre. (Testimonies on Sabbath-School Work, 52.53) O r asplat a bogat a Nimeni nu poate lucra n Scoala se Sabat sau n domeniul tem[14] peran tei, f ar a a primi o r asplat a bogat a att n via ta aceasta ct s i n via ta viitoare. n efortul de a lumina s i binecuvnta pe al tii, propriile vederi se l argesc. Cu ct ne vom str adui mai mult s a explic am adev arurile altora cu dragoste pentru ei, cu att vor deveni mai clare pentru n noi. Ele se deschid cu o nou a frumuse te s i for ta telegerii celui ce explic a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 108)

Capitolul 2 O s coal a n care se studiaz a Biblia


Cerceteaz a scripturile Nici un b arbat, femeie, sau tn ar nu poate atinge perfec tiunea cre stin as i n acela si timp s a neglijeze studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Cercetndu-L cu aten tie s i cu grij a, vom putea asculta de porunca Lui. Cerceta ti Scripturile pentru c a socoti ti c a n ele ve ti avea via ta ve snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine. Studiul acesta d a posibilitatea elevului s a observe de aproape pe Modelul Divin s i astfel s a e n stare s a-L m arturiseasc a. Mereu trebuie s a cercet am modelul cu aten tie ca s a putem a-l imita. Pe m asur a ce cunoa stem istoria Mntuitorului, ncepem s a ne vedem propriile defecte de caracter. Neasem anarea cu Hristos este att de mare nct ajungi la concluzia c a nu-L po ti urma pe Hristos dac a nu faci unele schimb ari majore n via ta individual a. n timp ce studiezi cu dorin ta de a ca Marele Exemplu, ncepi s a prinzi felul de a privi s i spiritul Maestrului ndr agit. Privind, devii alt om: Privind tint a la C apetenia s i Des avr sirea credin tei noastre.... Cuvntul lui Dumnezeu vorbit direct inimii, are putere nsue titoare s i cei care ncearc a s a neglijeze s i apoi s a se scuze pentru lipsa de familiarizare cu Biblia, va ajunge s a neglijeze s i alte cerin te ale lui Dumnezeu, ca urmare caracterul se va deforma, iar cuvintele s i faptele vor ajunge o ru sine pentru adev ar. Apostolul ne spune: Cerceta ti Scripturile, c aci este scris a prin inspira tie Divin as i de folos [18] s a nve te, s a mustre, s a dea n telepciune s i neprih anire, ca orice ora al lui Dumnezeu s a e f acut sfnt s i destoinic pentru orice lucrare bun a Un profet al lui Dumnezeu, spunea: n timp ce meditam, focul s-a aprins Dac a cre stinii ar cerceta cu sinceritate Scriptura, mult mai multe inimi ar arde din cauza adev arului viu din ele. Speran tele ar aprinse de pre tioase promisiuni pres arate ca perle peste tot n Scriptur a. Contemplnd istoria patriarhilor, a profe tilor, a oamenilor care L-au iubit s i au mers cu El, se va aprinde n inimi acela si spirit care 15

16

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

i-a animat pe acei oameni. n timp ce mintea se ocup a cu virtu tile s i evlavia sn tilor din vechime, n inima lor va apare o dragoste s i evlavie sfnt a care i-ar putea ajuta s a ajung a asemenea acelor b arba ti din vechime. Nu neglija lec tiunea pentru Scoala de Sabat Elevul Scolii de Sabat ar trebui s a e tot a sa de preocupat n a deveni inteligent n cunoa sterea Scripturilor ca s i n a excela n studiul diferitelor s tiin te. Dac a se neglijeaz a studiul n cte o zi, atunci ar trebui recuperat n cursul celorlalte zile. Porunca Salvatorului s a e privit a cu sn tenie de ecare om ce poart a numele S au. Instructorii Scolii de Sabat au primit un cmp misionar s a nve te Scripturile, dar nu doar papagalice ste adic a s a repete un s ir de [19] cuvinte f ar a ca ei s a se str aduit mai nti s a le n teleag a. Ei sunt cei care m arturisesc despre Mine. Mntuitorul, Cel n care ne-am pus speran ta pentru via ta ve snic a. Dac a instructorii nu au duhul adev arului s i nu sunt nici interesa ti de cunoa sterea lucrurilor descoperite, cum ar putea ei atunci s a prezinte adev arul ntr-o lumin a atr ag atoare celor care sunt da ti n grija lor? Rug aciunea lui Hristos pentru discipolii S ai era: Sn te ste-i prin adev arul T au, Cuvntul T au este adev arul. Dac a noi suntem sn ti ti prin cunoa sterea adev arului g asit n Cuvntul lui Dumnezeu, atunci trebuie s a avem o cunoa stere inteligent a a voin tei Sale descoperite n El. Trebuie s a cercet am Biblia nu doar trecnd repede printr-un capitol s i apoi memorndu-l, f ar a a depune nici un efort ca s a-l n telegem, ci s a s ap am adnc dup a nestematele adev arului care vor mbog a ti mintea s i vor fortica suetul mpotriva s iretlicurilor ispitelor arhiam agitorului. Scuze superciale pentru neglijen ta P arin tii aduc scuze superciale pentru faptul c a nu fac lec tiunea cu copii. Ca urmare nu pot deveni familiari cu Scriptura. Att ta tii ct s i mamele caut a s a se scuze pentru nedisciplinarea min tilor lor. Ei nu caut a mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui, ci pun ceea ce este temporar deasupra celor spirituale s i ve snice. Neglijarea lui Dumnezeu s i a Bibliei este exemplul dat copiilor lor,

Os coal a n care se studiaz a Biblia

17

care la rndul lor, se vor supune standardelor lume sti s i nu dup a cele [20] nalte, puse de Hristos. Unii ta ti si rezerv a ore ntregi pentru amuzarea lor personal a sau n conversa tii asupra lucrurilor lume sti, l asndu-L pe Dumnezeu la u sa inimii s i a min tii lor. Ar mult mai rentabil s a e ucenici credincio si ai lui Hristos, angaja ti n cercetarea Scripturii, care s ai fac a pe deplin buni pentru orice lucrare bun as i capabili s a dea explica tii inteligente ale Cuvntului lui Dumnezeu, care s a conduc a pa sii spre via ta ve snic a. Mamele sunt greu de plns c a nu au timp s a nve te pe copiii lor, c a nu au timp s a se instruiasc a pe ele, n ceea ce prive ste Scriptura. ri exterioare C aci, acelea si mame g asesc timp pentru nfrumuse ta s i cu tot felul de pliuri, vol ana se s i broderii. Pe rochiile lor s i pe mbr ac amintea copiilor sunt tot felul de ornamente. nfrumuse tarea interioar a, a min tii s i cultura suetului sunt neglijate ca s i cnd ar de mai mic a valoare. Min tile oamenilor pier de foame din cauz a c a se urmeaz a moda s i obiceiul. ntreaga familie s a se uneasc a s a studieze Biblia Ta ti s i mame, v a implor s a v a lua ti n serios datoriile voastre de mult uitate. Cerceta ti Scriptura nti pentru voi, apoi ajuta ti-v a copiii s a studieze Cuvntul Sacru. Face ti o lucrare con stiincioas a pentru c a a ti neglijat-o mult pn a acum. Nu trimite ti copiii s a studieze singuri Biblia, ci citi ti-o mpreun a cu ei. nv a ta ti-i ceea ce s ti ti folosind cuvinte simple; ti voi n siv a elevi srguincio si n s coala lui Hristos! Fi ti hot ar ti s a nu neglija ti aceast a lucrare. Mame, ceea ce mbr aca ti voi s i copii vo stri s a e haine modeste, curate s i ngrijite, [21] dar nu mpodobite. Cnd ve ti nv a ta s a face ti a sa, s a v a mbr aca ti cu con stiinciozitate n simplitate, atunci nu ve ti putea nepricepute n ceea ce prive ste Scriptura. Urma ti porunca lui Hristos, Cerceta ti Scripturile ... s i ve ti cre ste n putere spiritual a ind n stare s a nv a ta ti pe copii astfel c a ci nu vor mai veni Ia Scoala de Sabat cu lec tiunea nenv a tat a. Mul ti tineri spun:Nu am timp s a studiez lec tiunea. Dar ce fac ei? Mul ti se nghesuie la orice or a,s a c stige ceva bani n plus. Dac a acel timp devotat orelor de munc a suplimentar a ar fost utilizat pentru a studia Biblia, iar ceea ce au nv a tat s a e apoi pus n practic a,

18

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

atunci ei ar economisit mai mult dect cui c stigat muncind mai mult. S-ar putea economisi mai mult dect se cheltuie pe mpodobiri s i s-ar p astra astfel vigoarea min tii care s a n teleag a tainele evlaviei Temerea de Dumnezeu este nceputul n telepciunii. n timp ce tinerii se declar a cre stini, ndeplinesc poftele inimii re sti, urmnd propriile nclina tii; timpul de prob a acordat de Dumnezeu, oferit spre a se familiariza cu adev arurile pre tioase ale Bibliei, este devotat citirii de pove sti ctive. Acest obicei odat a format, este greu de biruit, dar se poate s i trebuie biruit de to ti cei care sunt candida ti pentru societatea cereasc a. Mintea l asat a s a e absorbit a de citirea de pove sti este ruinat a. Imagina tia devine bolnav a, mintea este st apnit a de sentimentalism s i [22] ia na stere o nelini ste nedenit a, o ciudat a poft a dup a hran a mintal a nes an atoas a, care n mod constant, dezechilibreaz a mintea. n azilurile de aliena ti mintal, po ti ntlni mii de oameni a c aror minte s-a dezechilibrat datorit a citirii de nuvele care au dus la cl adirea de castele n aer s i la sentimentalism bolnav. Biblia este Cartea C ar tilor. s Ea d a via ta i s an atate. Este un calmant al nervilor oferind stabilitate min tii s i principii ferme. S apnd pentru adev aruri pre tioase ascunse Studentul Scolii de Sabat ar trebui s a e elev, n modul cel mai serios; ar trebui s a sape, s a cerceteze cu cea mai mare grij a dup a adev arurile pre tioase con tinute n lec tiunile s apt amnale. Aceste ocazii s i privilegii deosebite, n-ar trebui neglijate. Pe aceste c ai Dumnezeu vrea s a preg ateasc a pe cei ce declar a c a sunt urma sii S ai cu dovezi din Cuvntul s au. Cnd s i unde se pot ob tine acestea, mai bine dect n Scoala de Sabat? P arin tii s a nu trateze cu nici un chip, . (The Review and Herald, 28 Noiembrie acest lucru cu indiferen ta 1878) Compar a verset cu verset Cerceta ti Scripturile a fost porunca Maestrului. Mul ti au pierdut mult pentru c a au neglijat aceast a datorie. Cnd noi cercet am Scripturile, ngerii vin al aturi de noi s i reect a raze de lumin a str alucitoare pe paginile sacre. Biblia apeleaz a la om ca ind cel ce are puterea de alegere ntre bine s i r au. Ea i vorbe ste prin avertiz ari,

Os coal a n care se studiaz a Biblia

19

prin mustr ari, prin ncuraj ari s i prin rug amin ti st aruitoare. Mintea [23] trebuie obi snuit a cu adev arurile solemne ale Cuvntului S au, ori dac a nu se va forma, va r amne slab a. Noi, avem adev arul adus gata n materialul deja scris, dar nu este sucient s a te bazezi pe gndirea altor oameni. Noi trebuie s a cercet am lucrurile pentru noi n sine s i m motiva s a nv a ta tia credin tei noastre, comparnd verset cu verset. Ia Biblia s i pe genunchi, roag a pe Dumnezeu s a- ti lumineze mintea. Dac a am studia Biblia zilnic, cu con stiinciozitate s i rug aciune, am putea n ecare zi, s a vedem noi adev aruri, ntr-o lumin a nou a, clar a . s i plin a de for ta Scris a pentru oameni obi snui ti Fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui s a e luminat cu privire la cele scrise n Scriptur as i capabil urm arind mplinirea profe tiilor, s a arate unde ne a am n desf as urarea istoriei lumii. Biblia a fost scris a att pentru oameni simpli ct s i pentru oameni nv a ta ti, pe m asura n telegerii tuturor. Marile adev aruri care subliniaz a datoria de semenii lui s de Creatorul s omului fa ta i fa ta au sunt clar ar atate, iar cei care chiar vor s a cunoasc a adev arul, nu pot du si n eroare. , ca s Calea nu este l asat a n cea ta i cnd ne-am aa la o r ascruce de patru drumuri, ne stiind pe care s a apuc am. Adev arul este ghidul nostru, este ca stlpul de lumin a ziua s i cel de foc noaptea. Multele p areri contradictorii cu privire la ceea ce spune Biblia, nu apar datorit a unor neclarit a ti ale C ar tii, ci din cauza orbirii s i prejudec a tilor pe care le are cititorul. Oamenii ignor a declara tiile [24] clare ale Biblici s i ascult a de motiva tia lor pervertit a. Mndrindu-se cu realiz arile lor intelectuale, abandoneaz a simplitatea adev arului s i astfel trec pe lng a fntna cu ap a vie ca s a bea din izvoarele otr avite ale erorii. (The Review and Herald, 27 ianuarie 1885) nlocuind Biblia cu c tiunea Att cei n vrst a ct s i cei tineri neglijeaz a Biblia. Ei nu fac din studiul ei regula vie tii lor. Mul ti dintre ei g asesc timp s a citeasc a alte c ar ti, dar cea care arat a calea spre via ta etern a, nu e studiat a zilnic. Pove sti idilice sunt citite cu aten tie, pe cnd Biblia este neglijat a. mai nalt Aceast a carte este ghidul nostru spre o via ta as i mai sfnt a.

20

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Dac a tinerii ar g asi aceast a carte ca ind cea mai interesant a carte ce au citit-o vreodat a, atunci nu s i-ar mai perverti imagina tia cu pove sti ctive. (Counsels to Parents, Teachers and Students, 139) Este important s a avem un spirit cercet ator Tu s a r ami n lucrurile, pe care le-ai nv a tat s i de care e sti deplin ncredin tat, c aci s ti de la cine le-ai nv a tat. Din pruncie cuno sti Sntele Scripturi, care pot s a- ti dea n telepciunea care duce la mntuire, prin credin ta n Isus Hristos. Toat a Scriptura este insuat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a dea n telepciune [25] n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a. Mai este mult adev ar pre tios de descoperit oamenilor, n acest timp de pericol s i ntunecime, dar lumina adev arului este mpiedicat a de Satana, ca s a str aluceasc a n inimile oamenilor. Dac a am avea lu dorin mina descoperit a pn a acum, am da pe fa ta ta pentru cercetarea atent a a Cuvntului S au. Adev aruri pre tioase care au fost ascunse mult a vreme, se vor descoperi ntr-o lumin a care va pune n eviden ta valoarea lor sfnt a. Dumnezeu va prosl avi Cuvntul S au, s i-l va face s a apar a ntr-o lumin a pe care noi n-am v azut-o pn a acum. Pentru aceasta, cei care declar a c a iubesc adev arul, trebuie s a foloseasc a la maxim puterile lor ca s a n teleag a lucrurile adnci, ca Dumnezeu sa e prosl avit s i poporul S au binecuvntat s i luminat. Cu inima umil a,supus a de harul lui Dumnezeu, s a venim la studiul Scripturii, gata s a accept am ecare raz a de lumin a divin as i s a umbl am n calea sn teniei. Cu atitudinea unui nv a ta cel n cercetarea Scripturilor nu trebuie s a cau ti s a interpretezi declara tiile ei astfel nct s a se potriveasc a ideilor tale, ci s a vi ca unul care ar vrea s a nve te s i s a n teleag a principiile fundamentale ale credin tei lui Hristos. Vino naintea lui Dumnezeu cu un viu interes, cu rug aciune erbinte, ca s a cuno sti ce este adev arul, manifestnd acela si spirit cu s i Natanael care L-a rugat st aruitor pe Domnul s a-l [26] ajute s a cunoasc as i el adev arul. Pentru ecare c aut ator sincer va trimis a lumin a ca s i pentru Natanael. Isus l v azuse ngenunchiat n

Os coal a n care se studiaz a Biblia

21

rug aciune sub smochin s i n timp ce se ruga pentru lumin a, a venit un mesager s a-I cheme s i s a-l conduc a la Sursa Luminii. Filip a g asit pe Natanael s i i-a zis: Noi ani g asit pe Cel despre care au scris Moise s i prorocii, pe Isus din Nazaret, ul lui Iosif. Natanael a zis: Poate ie si ceva bun din Nazaret? n inima lui au ap arut prejudec a tile, dar Filip n-a ncercat s a le combat a. El i-a r aspuns: Vino s a vezi. Isus l-a v azut pe Natanael venind s i a zis: Iat a cu adev arat un Israelit, n care nu este viclenie. Natanael L-a ntrebat: De unde m a cuno sti? Isus i-a r aspuns: Te-am v azut mai nainte s a te cheme Filip, sub smochin. Natanel a zis: Tu e sti Fiul lui Dumnezeu. Tu e sti mp aratul lui Israel. Ce u sor s-a convins Natanael! Cu ce pl acere a privit Isus la credin ta lui sincer as i f ar a viclenie! Isus i-a zis: Pentru c a ti-am spus c a te-am v azut sub smochin, crezi tu? O s a vezi lucruri mai mari. Adev arat, adev arat ti spun c a de acum ncolo, ve ti vedea cerul deschis deasupra Fiului Omului. Dumnezeu nu a onorat niciodat a necredin ta s i ndoiala. Cnd El vorbe ste, prime ste Cuvntul S au s i [27] pune-l n practic a! Dac a inima este ntr-o leg atur a viu cu Dumnezeu, va recunoa ste glasul care vine de sus. S a se evite controversa n timp ce este nevoie de o cercetare am anun tit a a Cuvntului, ca adev arul s a e descoperit s i adus la lumin a, s a ne ferim totu si ca spiritul controversei s a controleze discu tiile noastre de la Scoala de Sabat. Cnd se discut a despre lucruri asupra c arora exist a p areri diferite, harul lui Dumnezeu, de c s a se dea pe fa ta atre to ti cei care caut a s a n teleag a Cuvntul iui Dumnezeu. Fiecare s a e liber s a investigheze, ca s as tie pentru el, ce este adev arul. Printre elevii Scolii de Sabat s a existe un spirit cercet ator, iar cei mai n vrst a care pot n telege dovezile, s a e ncuraja ti s a caute pentru noi raze de lumin as i s a aprecieze (s a e mul tumitori) pentru ceea ce Dumnezeu a descoperit deja. Lumina trimis a de Dumnezeu poporului S au nu va ajunge niciodat a la el, dac a oamenii nu caut a cu aten tie n Cuvntul S au. Lumea este plin a de erori care r at acesc pe oameni, de aceea este important c a att elevii ct s i instructorii s as tie ce este adev arul. Este nevoie s a respect am Cuvntul S au, s a-I recunoa stem glasul S au

22

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

n scrierile vii, ca s a putem practica preceptele g asite s i s a tr aim prin [28] ecare cuvnt care vine din gura lui Dumnezeu. Cei care fac voia tura este de la Dumnezeu, pentru lui Dumnezeu, vor s ti dac a nv a ta c a nici o n sel aciune nu va umbri mintea lor. Dumnezeu cheam a pe ecare, tineri sau b atrni,s a cerceteze Scripturile cu s a descopere adev arurile pre tioase. Pastori s i laici, profesori s i nv a ta ti, to ti sunt chema ti la studiu. Lumina va str aluci din Cuvntul lui Dumnezeu. S a nu l asa ti pe nimeni s a cread a c a poate hot ar ce s a spun a naintea poporului, c aci astfel este stins Duhul lui Dumnezeu. Oricare ar pozi tia pe care o ocup a, nimeni nu arc dreptul s a sting a lumina dat a poporului. Cnd se transmite un mesaj, n numele Domnului, nimeni nu se poate sustrage de la datoria investig arii celor spuse. Nimeni nu- si poate permite s a stea nep as ator s i s a zic a: Eu s tiu care este adev arul. Sunt mul tumit cu pozi tia mea. Mi-am pus jaloanele s i nu pot mutat de la pozi tia mea, orice s-ar ntmpla. Nu voi asculta acest mesaj, pentru c as tiu c a nu-i adev arat. Datorit a unei astfel de atitudini, bisericile populare au fost l asate n ntunecime par tial as i mesajul cerului n-a ajuns la ele. Cultivnd un spirit docil Dumnezeu cheam a pe cei care au r aspunderi n Scoala de Sabat, [29] s a lase la o parte orice egoism, ncredere n sine s i mndrie de opinie; dac a vine un mesaj pe care nu-l po ti n telege, str aduie ste-te s a auzi motiva tia, compar a verset cu verset, ca s a vezi dac a este sau nu sus tinut de Cuvntul lui Dumnezeu. Dac a tu crezi c a pozi tia exprimat a nu are funda tie biblic a, dac a pozi tia ta nu poate schimbat a, atunci formuleaz a- ti motiva tia astfel nct s a te-a sezi pe o temelie care nu poate zdruncinat a de valul erorii. Nu este nici o virtute sau b arb a tie, n a ntre tine un continuu r azboi, n ntuneric, nchiznd ochii ca s a nu vezi, nchiznd urechile ca s a nu auzi, s i mpietrindu- ti inima s , ca nu cumva s n ignoran ta i necredin ta a- ti umile sti eul s i s a- ti dai seama c a ai primit lumin a nou a n unele puncte ale credin tei. Tinndu-te departe de orice investigare a adev arului nu vei mplini, porunca Salvatorului, Cerceta ti Scriptura. S apnd dup a comori ascunse oare nseamn a s a nume sti gunoi rezultatul muncii unui om s i s a nu faci nici o investiga tie, s a vezi dac a colec tia de

Os coal a n care se studiaz a Biblia

23

gnduri pe care o condamni este sau nu una de giuvaeruri ale adev arului? Oare cei care au nevoie s a nve te orice nu vor participa ei la orice ntlnire care ofer a ocazia cercet arii, numai din cauz a c a- si imagineaz a c a vederile celui care va vorbi pot s a nu e n armonie cu ceea ce s-a n teles, n genere, a adev arul? Astfel s-a ntmplat [30] eu poporul evreu n zilele lui Hristos s i noi suntem avertiza ti s a nu facem ca ei, ca s a ajungem s a alegem mai degrab a ntunericul, dect lumina. Atunci, ei au avut o minte ca s i cea necredincioas a, datorit a dep art arii de Dumnezeul cei viu. Nimeni, dintre cei care- si imagineaz a c as tie totul, nu este prea b atrn sau prea inteligent ca s a aib a ce nv a ta de la cel mai umil dintre mesagerii lui Dumnezeu. (Testimonies on Sabbath-School Work, 62-66) pe altul, el nsu Cel care nva ta si s a nve te Fugi de poftele tinere tii s i urm are ste neprih anirea, credin ta, dragostea, pacea mpreun a cu cei ce cheam a pe Domnul dintr-o inim a curat a. Fere ste-te de ntreb arile nebune s i nefolositoare, c aci s ti c a dau na stere la certuri. (2 Timotei 2, 22-23). Cei care vor deveni educatorii tinerilor s i copiilor, trebuie s a nve te mult, foarte mult, tur , ca s s a c stige nv a ta a prin experien ta a e lucr atori cu succes de pentru Dumnezeu. Ei trebuie s a creasc a n har s i n cuno stin ta Dumnezeu, ajungnd la m asura staturii lui Hristos. Cre sterea n har osie o dovad a a faptului c a locuie sti n Hristos, ca o ml adi ta legat a . Dac de vi ta a locuie sti n El vei avea putere s a deosebe sti adev arul spiritual, c aci lucrurile duhovnice sti se judec a duhovnice ste. V-am scris tinerilor, pentru c a sunte ti tari s i Cuvntul lui Dumnezeu locuie ste n voi s i l-a ti biruit pe cel r au. Dumnezeu cheam a pe tineri s i tinere s a fac a tot ce pot mai bine cu capacit a tile ncredin tate lor. El vrea s a cultiva ti h arnicia s i obiceiul de a studia, spre [31] a- ti mbun at a tii talentele primite. Dumnezeu va accepta serviciul vostru, talentele voastre mbun at a tite, dar nu poate s a aprobe munca f acut a pe jum atate sau cu inima pe jum atate. Fiecare ramur a a lucr arii lui Dumnezeu necesit a (exercitarea) punerea n lucru, a celor mai nalte capacit a ti; se cere s a aducem n rechizi tie, orice poate ajuta la ndreptarea pornirilor nobile, spre propagarea adev arului. Caracterul deosebit de nalt s i de sfnt al lucr arii, necesit a nrolarea celei mai nalte puteri intelectuale s i spirituale ca s a se realizeze o

24

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

corect a re-prezentare a adev arului, naintea celor aa ti n ntuneric s i n umbra mor tii. tor n una din ramurile lucr Dac a e sti chemat s a un nv a ta arii, e sti chemat s a i s i un ucenic n s coala lui Hristos. Dac a accep ti responsabilitatea de a nv a ta pe al tii, ti asumi s i datoria de a merge n miezul ec arei probleme (tematici) prezentate. Cnd vei vorbi despre un subiect din Scriptur a, n cadrul Scolii de Sabat, s a ar a ti motivele credin tei tale att de clar, nct cei ce ascult a s a e convin si de adev arul celor spuse. S a cau ti cu aten tie s i s a compari eviden tele din Biblie cu cele din mesajele trimise de Dumnezeu bisericii, ca s a ai o puternic a ncredin tare asupra adev arului s i s a po ti ndruma s i pe al tii, care privesc la tine pentru g asirea c aii neprih anirii. S a ascul ti cu sinceritate Cnd ti se cere s a ascul ti ra tionamentul asupra unui punct de [32] vedere cu care nu e sti de acord, nu condamna mesajul pn a cnd nu ai studiat bine s i nu ai v azut din Cuvnt c a nu se justic a acea p arere.. Dac a a s avea posibilitatea, a s vorbi elevilor ec arei clase din Scolile da Sabat, din tar as i a s face un apel serios ca ei s a mearg a la Scriptura s i s a caute dup a adev ar s i lumin a. Dumnezeu are lumin a pre tioas a pentru poporul Sau, chiar n aceste vremuri. Ar trebui s a v a str adui ti sincer n cercet arile voastre, s a ajunge ti la o complet a cunoa stere a ec arui punct al adev arului ca s a nu ti g asi ti printre cei care n-au tr ait prin orice cuvnt care a ie sit din gura lui Dumnezeu. Ar trebui cercetate cu aten tie problemele importante aate n pericol datorit a neglij arii Cuvntului lui Dumnezeu. Merit a s a- ti pui la lucru n studierea Bibliei cele mai nalte capacit a ti s i s a depui eforturi intelectuale. Este primejdios s a te nchizi n fa ta unei noi lumini prezentate bisericii. Nu exist a nici o scuza naintea lui Dumnezeu, pentru faptul c a ai refuzat s a ascul ti, din cauza prejudec a tilor avute mpotriva mesajului, sau vorbitorului. A condamna ceea ce nici n-ai auzit sau n teles, nu scoate n eviden ta n telepciunea ta n fa ta c aut atorilor sinceri ai adev arului. A vorbi dispre tuitor la adresa celor c arora Dumnezeu le-a dat de spus ceva cu privire la adev ar, nseamn a r autate s i nebunie. Dac a tinerii vor s a se preg ateasc as i s a e lucr atori pentru cauza Sa, s a mearg a pe

Os coal a n care se studiaz a Biblia

25

urmele Sale s i s a tr aiasc a prin orice cuvnt care iese din gura Sa. S a nu gndeasc a cum c a s-a descoperit tot adev arul s i c a Cel Innit nu [33] mai are nici o lumin a nou a pentru poporul S au. Dac a se ntlnesc n credin ta c a tot adev arul a fost descoperit, ei vor ajunge n pericolul de a respinge nestemate pre tioase care urmeaz a s a e date celor care studiaz a Cuvntul S au. Studiul individual Cei care intr a n lucrarea de nv a tare a altora sau au fost chema ti n vreo pozi tie de r aspundere, n-ar trebui s a e satisf acu ti cu produsul cercet arii altor min ti ci s a caute ei n si si. Dac a nu- si formeaz a obiceiul de a investiga pe cont propriu temele adev arului, vor deveni s superciali n via ta i n dobndirea cuno stin telor. Poate c a pentru voi conteaz a p arerea colegilor dar nu ar trebui s a ajunge ti s a depinde ti de ele s i s a nu pute ti s a v a forma ti idei personale, concrete. S a cerceta ti lucrurile pe care a ti ajuns s a le crede ti pn a cnd s ti ti c a ele sunt iar a nici un defect. Pierde ti mult atunci cnd nu m asura ti ecare punct al credin tei voastre cu legea s i cu m arturia pentru c a nu vede ti s i nu aprecia ti adev arul a sa cum ar trebui. Fie ca to ti tinerii s a poat a aprecia privilegiul oferit lor de Dumnezeu. El dore ste s a merge ti la sursa de lumin as i s a ti lumina ti prin Duhul Sfnt (c aci acesta va dat oric arui c aut ator umil al adev arului). Apoi ve ti vedea c a Duhul s i Cuvntul spun acela si lucru s i ve ti cunoa ste care este adev arul. Ce asigurare d a aceast a cunoa stere? Rezultatul va c a ve ti vorbi cu [34] putere, proclamnd ceea ce a ti nv a tat c a este adev arul, s tiind c a nu urma ti basme me ste sugit alc atuite. (Testimonies on Sabbath-School Work, 58-61) F ag aduin ta primirii unei lumini mereu crescnde Celui care este n leg atur a vie cu Fiul Neprih anirii, i va adus a lumin a nou a. Nimeni s a nu ajung a la concluzia c a a fost descoperit tot adev arul. C aut atorul atent s i care se va apropia n rug aciune, va vedea c a raze pre tioase de lumin a nc a str alucesc din Cuvntul lui turi valoroase mai sunt de strns ca Dumnezeu, nc a multe nv a ta s a formeze avutul poporului r ascump arat al lui Dumnezeu. Lumina nu este dat a numai pentru a putere pentru biseric a, ci s i a staul pentru cei care sunt nc a n ntuneric.

26

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Fie ca instructorii s i elevii s a e ceea ce Dumnezeu a dorit s a e, atunci cnd s-a adus jertfa pentru ei, s i anume i s i ice ale lui Dumnezeu s i s a cucereasc a coroana slavei ve snice (Testimonies on Sabbath-School Work, 53-54). Noi n telesuri n texte familiare [35] De ndat a ce c aut atorul adev arului deschide Biblia cu respect de a s s i cu o sincer a dorin ta ti ce a zis Dumnezeu, va primi har, lumin as i va descoperi lucruri minunate n legea lui Dumnezeu. Prin Duhul S au, v a vor descoperite mari adev aruri care, timp de veacuri au fost neglijate s i neapreciate, noi n telesuri vor ie si la iveal a din texte deja cunoscute. Biblia nu este sigilat a, ci desigi sunt auzite atunci, de urechi uimite s lat a. Cuvintele pline de via ta i con stiin tele oamenilor sunt trezite la lucru. (Testimonies on SabbathSchool Work, 30) R at acind departe de jaloanele biblice Mul ti s tiu att de pu tin despre Biblia lor; nu sunt temeinic ntemeia ti n credin ta lor. Ei dau la o parte vechile jaloane s i apoi sunt purta ti ncolo s i ncoace de tot felul de falsit a ti s i vnturi de nv a ta tur a. Stiin ta pe nedrept numit a a sa, distruge fundamentul principiilor alunec cre stine, iar cei care odat a erau n credin ta a dela standardele biblice s i se despart de Dumnezeu, n timp ce se numesc copii ai S ai. (The Review and Herald, 29 decembrie 1896). Tineretul nt arit mpotriva ereziei Lec tiile biblice predate n s colile noastre au consecin te mult mai mari dect realizeaz a mul ti dintre noi. Ace sti copii se vor ntlni n [36] curnd cu ereziile s i fabulele care abund a n lumea cre stin a. nv a ta ti tineretul n simplitate dar aprofundat. Lucrarea noastr a trebuie s a treac a testul judec a tii, n aceste vremuri tinerii trebuie s a e mbr aca ti cu harul lui Hristos ca s a dea piept s i s a biruiasc a r aul care exist a n societate. Vor avea ocazii s a foloseasc a toat a cuno stin ta s i inuen ta pe care o au s i vor avea nevoie de n telepciune de sus ca s a st avileasc a curentul r aului care-i nconjoar a. Sunt numero si turile nescripturistice. Spiritul care cei care sus tin eroarea s i nv a ta

Os coal a n care se studiaz a Biblia

27

domne ste n lume, i ndreapt a spre a ajunge s a uite pe Dumnezeu s i a dispre tui cerin tele legii Lui. Legea este c alcat a n picioare. Fiecare tn ar este responsabil naintea lui Dumnezeu pentru ocaziile oferite s i pentru lumina care i este dat a din Scriptur a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 22) O barier a mpotriva ispitei Ar trebui s a existe un interes viu s i crescnd n a- si ocupa mintea cu adev arurile biblice. Cuno stin ta astfel acumulat a va o putere mpotriva r aului. De si suetul va asaltat de ispite, va avea credin ta puternic a n Isus datorit a cunoa sterii Lui, Cel ce ne-a chemat la slav a s i evlavie. (Testimonies on Sabbath-School Work, 12). Ajutor divin n cercetarea adev arului Adev arul ar trebui cercetat punct cu punct; nu exist a o limit aa cunoa sterii; att profesorii ct s i elevii ar trebui s a aibe un interes deosebit pentru ce a zis Domnul. De ani de zile vocea lui Dumnezeu [37] ne spune:Interesa ti-v a, cerceta ti, c auta ti. Studia ti ecare punct al adev arului ca s as ti ti care este deosebirea dintre adev ar s i minciun a. Tinerii s a studieze singuri s i s a cunoasc a lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. Fie ca acest lucra s a e f acut n duhul lui Hristos. Nu pune ti limite elevilor. C autarea sincer a a lui Dumnezeu prin cercetarea Scripturii presupune o minte umilit as i o inim a c ait a. Cei care caut a adev arul ntr-un spirit umilit, vor primi ajutorul ngerilor, n studiul lor (Testimonies on Sabbath-School Work, 55, 56) Serviciul f acut pe jum atate Mul ti din cei care pretind c a sunt cre stini nu cred Cuvntul lui Dumnezeu, dect pe jum atate. Ei nu-l studiaz a cu sinceritate, n schimb irosesc timp pre tios citind nuvele s i pove sti. 0 simpl a n telegere spiritual a a Cuvntului Iui Dumnezeu, nu va avea nici o asupra obiceiurilor din via , c inuen ta ta aci via ta este reglat a de starea turile inimii. Dup a ce instructorii s colii de Sabat au prezentat nv a ta din lec tiune, lucrarea lor este doar nceput a; ei trebuie s a- si continue munca pn a cnd au certitudinea c a principiile cere sti nu sunt doar

28

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

auzite ci s i scrise n inima elevului. (Testimonies on Sabbath-School Work, 57.58) Studiul f acut cu rug aciune Noi ar trebui s a folosim toate puterile min tii noastre n studierea [38] Scripturilor s i s a punem la lucru puterea de n telegere ca s a pricepem, att ct poate s a priceap a un muritor, lucrurile adnci ale lui Dumnezeu; s i totu si s a nu uit am c a adev aratul spirit al celui care vrea s a nve te este unul umilit s i gata s a asculte. Lucrurile mai greu de n teles din Scriptur a nu pot niciodat a nsu site prin acelea si metode folosite n disputele lozoce. Nu ar trebui s a ne angaj am n studiul Bibliei cu acea ncredere n puterile proprii de n telegere mnt de a sa cum procedeaz a cei care studiaz as tiin tele ci cu un sim ta de Dumnezeu s sincer total a dependen ta i cu o dorin ta a de a cunoa ste tur voia Lui. S a avem o atitudine umil as i gata de a primi nv a ta as i cuno stin te de la Marele Eu sunt. Altfel ngerii cei r ai vor orbi att de mult mintea omeneasc as i vor mpietri inima nct noi nu vom mai l impresiona ti de adev ar. Multe pasaje biblice pe care oamenii nv a ta ti le numesc mistere sau trec peste ele ca neind importante, sunt de fapt pline de turi pentru cel care nva n s ncuraj ari s i nv a ta ta coala lui Hristos. Unul din motivele pentru care mul ti teologi nu au o n telegere clar a a Cuvntului lui Dumnezeu, este pentru c a ei nchid ochii la adev arurile pe care nu vor s a le practice. n telegerea adev arurilor biblice nu depinde att de mult de puterea intelectual a a cercet atorului ct de scopul s i dorin ta dup a neprih anire. Biblia nu ar trebui niciodat a studiat a Iar a rug aciune. Numai Duhul Sfnt poate s a ne fac a s a sim tim importan ta lucrurilor u sor de n teles s i s a ne fereasc a s a ne chinuim s a n telegem adev arurile mai greoaie. Lucrarea ngerilor din cer este aceea de a preg ati inima [39] s a n teleag a Cuvntul lui Dumnezeu, ca noi s a m ncnta ti de frumuse tea lui, pu si n gard a de avertiz arile lui sau nsue ti ti s i nt ari ti de puterea lui. Ar trebui ca cererea psalmistului s a e s i a noastr a: Deschide-mi ochii s a v ad lucrurile minunate ale legii Tale. Ispitele apar deseori de nebiruit, pentru ca datorit a lipsei rug aciunii s i a studiului biblic, cel ispitit nu poate s a- si aminteasc a repede promisiunile lui Dumnezeu s i nu ntmpin a pe Satana cu

Os coal a n care se studiaz a Biblia

29

armele scripturii. Dar cei care doresc s a e nv a ta ti despre lucrurile snte, sunt nconjura ti de ngeri care la vreme de nevoie le aduc turile biblice. (Testimonies on aminte exact ce au nevoie din nv a ta Sabbath-School Work, 121, 122) Felul lui Dumnezeu de a mp ar ti cuno stin ta zi de zi, din marea bibliotec Isus a acumulat cuno stin ta a a naturii. deal s El care crease toate lucrurile, la al c arui cuvnt luaser a in ta i vale, ru s i copac, era acum un u al umanit a tii care studia lec tiile puse de chiar mna Sa n frunz a, n oare, n copac. Parabolele, prin care i pl acea att de mult lui Isus s a nve te n timpul lucr arii Sale p amnte sti, ar atau ce deschis era El inuen tei dulce a naturii s i cum turi din n timpul anilor S ai de anonimat se bucurase s a adune nv a ta toate aspectele vie tii zilnice. Semnica tia Cuvntului s i a lucr arilor lui Dumnezeu, I se descopereau treptat s i El medita s i c auta s a [40] n teleag a motiva tia lucrurilor, a sa cum orice tn ar poate s a fac a. a Orice copil poate s a c stige cuno stin ta sa cum a f acut Isus, din lucr arile naturii s i din Cuvntul S au. Pe m asur a ce ncerc am s a cunoa stem mai bine pe Tat al Ceresc, prin intermediul naturii s i al Cuvntului sfnt, vor veni aproape ngerii, iar min tile noastre vor nt arite, caracterul modelat s i mobilat asem anndu-se tot mai mult cu Salvatorul nostru. Pe m asur a ce privim frumuse tea s i grandoarea lucr arilor din natur a, afec tiunea noastr a pentru Dumnezeu va cre ste; n timp ce inima este plin a de dragoste, respect s i uimire, iar duhul cople sit (supus), suetul este revigorat de venirea n contact cu Cei Innit, prin intermediul lucr arilor Lui. Comunicarea cu Dumnezeu, prin rug aciune umil a, dezvolt as i nt are ste facult a tile intelectuale s i morale, iar puterile spirituale cresc prin cultivarea gndurilor duhovnice sti. Cei care se consacr a trup s i suet lui Dumnezeu, cur a tindus i gndurile lor prin ascultare de legea lui Dumnezeu, vor primi o nou a nzestrare a puterilor zice s i morale. Apoi se va na ste o erbinte dup dorin ta a Dumnezeu s i rug aciuni sincere se vor n al ta la cer, pentru a discerne lucrarea Duhului Sfnt. Nu noi s a folosim Duhul Sfnt, ci El s a ne foloseasc a pe noi, modelnd ecare putere a noastr a.

30

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Cum s a ne preg atim pentru ncerc arile viitoare Servii lui Hristos nu trebuie s a- si preg ateasc a nici o predic a dinainte pentru a o prezenta cnd vor chema ti s a dea socoteal a de credin ta lor. Preg atirea se face zilnic, prin depozitarea adev arurilor turile lui Hristos s [41] lui Dumnezeu n inim a, hr anindu-se cu nv a ta i . Atunci cnd vor trece prin ncerc nt arindu-se n credin ta ari, Duhul Sfnt le va aduce aminte adev arurile care vor atinge inimile ascult atorilor. Dumnezeu le va scoate din memorie cuno stin tele ob tinute prin studiul srguincios al Scripturilor, la momentul potrivit, dar dac a ei neglijeaz a umplerea min tii cu adev aruri pre tioase, dac a nu se familiarizeaz a cu cuvintele lui Hristos, dac a n-au gustat niciodat a din harul S au n ncerc ari; atunci n-au cum s a a stepte ca Duhul Sfnt s a le aminteasc a cuvintele Sale. Trebuie ca zilnic s a-L sluje sti pe Dumnezeu cu dragoste nemp ar tit as i apoi ncrede-te n El. (Testimonies on Sabbath-School Work, 105, 107) Studiul biblic f acut n ecare zi Scoala de Sabat ofer a posibilitatea minunat a, att pentru p arin ti ct s i pentru copii, s a studieze Cuvntul lui Dumnezeu. Dar pentru a se benecia pe deplin de aceasta, p arin tii s i copii trebuie s a consacre timp pentru studiul lec tiunii, c autnd s a ob tin a o cunoa stere complet a a faptelor prezentate s i a adev arurilor spirituale descrise de acele fapte. n mintea tinerilor s a se imprime ideea c a este important s a caute semnica tia complet a a pasajului biblic aat n discu tie. P arin ti, rezerva ti-v a timp, n ecare zi, ca s a studia ti lec tiunea [42] cu copii vo stri. Mai bine renun ta ti la unele vizite sociale dect la ora dedicat a lec tiilor pre tioase despre istoria sacr a. Att p arin tii ct s i copii vor avea de beneciat din acest studiu. Cele mai importante pasaje biblice legate de lec tie, s a le nv a ta ti pe de rost; s-o face ti nu ca o obliga tie ci ca un privilegiu. De si la nceput nu ve ti putea re tine u sor, prin exerci tiu mintea (memoria) va c ap ata putere s i dup a un timp va o pl acere s a re tine ti cuvintele pre tioase ale adev arului, iar obiceiul format va un ajutor de valoare n cre sterea pe plan religios. Ce avnt ar lua s colile noastre de Sabat dac a timpul folosit pentru clevetiri, slujirea mndriei s i mul tumirea apetitului, un timp care este

Os coal a n care se studiaz a Biblia

31

mai mult dect risipit ar devotat, cu acela si interes studiului biblic. Dar cnd p arin tii sunt mai preocupa ti s a- si vad a copiii mbr aca ti modern dect s a aibe min tile pline de Cuvntul Sfnt, atunci s i copii vor nv a ta curnd c a mbr ac amintea s i aparen ta exterioar a sunt mai importante dect lucrurile privitoare la salvarea lor. Veric a felul n care se studiaz a Scriptura n familia ta! Nu acorda aten tie lucrurilor de valoare temporal a, dispenseaz a-te de toate lucrurile de cusut nenecesare, de seturile de brodat rezerv a s i sigur a c a suetul este hr anit cu pinea vie tii. Este imposibil s a ne d am acum seama de valoarea unei ore sau chiar jum atate de or a devotat a lui Dumnezeu n ecare zi, cu inima vesel a, ntro atmosfer a pl acut a. F a din Biblie propriul ei interpret, adunnd laolalt a tot ce este spus cu privire la un anumit subiect, n diferite [43] timpuri ale istoriei s i n diferite situa tii. Nu ntrerupe ti ora de studiu de acas a, din cauza telefoanelor sau a vizitatorilor. Dac a vine cineva n timp ce nv a ta ti, invita ti-i s i pe ei s a se al atura vou a. L asa ti s a se vad a c a pentru voi este mai important s a ob tine ti cuno stin te din Cuvntul lui Dumnezeu dect s a v a asigura ti c stiguri sau pl aceri lume sti.(Testimonies on Sabbath-School Work, 10, 11). Fixnd lec tia n memorie Sabatul este o ocazie de nepre tuit din punct de vedere al mijloacelor de instruire intelectual a. nv a ta ti lec tiunea nu trecnd peste ea n grab a smb at a diminea ta, ci studiind-o cu grij a smb ata dup aamiaz a pentru s apt amna urm atoare s i apoi recapitulnd-o n ecare zi sau ilustrnd-o n timpul s apt amnii. Astfel lec tia se va xa n memorie. (Education, 251-252) Mncarea noastr a spiritual a zilnic a Avem nevoie s a n telegem aceste cuvinte ale lui Hristos:Carnea . este neputincioas a, dar cuvintele pe care vi le spun sunt duh s i via ta Cuvntul sfnt trebuie mai nti acceptat s i apoi pus n practic a; via ta spiritual a nsemn a c a Hristos s a e lumina s i via ta suetului a sa cum sngele este via ta trupului. Despre cei care studiaz a Cuvntul lui Dumnezeu se spune c a se hr anesc cu El.... A sa cum trebuie asigurate

32

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

zilnic necesit a tile trupului muritor, tot a sa Biblia trebuie studiat a [44] zilnic-mncat, digerat s i practicat. Acest lucru sus tine s an atatea suetului. Biblia descrie pe cel binecuvntat ca meditnd zi s i noapte la Cuvntul lui Dumnezeu. To ti s a ne nfrupt am din acest Cuvnt. Aceasta este o problem a vital a. nsu sindu-ne cuvntul potrivit pentru nevoile (vie tii) noastre spirituale, nsemneaz a s a m annci frunzele pomului vie tii care sluje ste la vindecarea neamurilor. Studiaz as i pune n practic a ceea ce studiezi c aci aceasta este via ta ta. (Ellen G. White scrisoarea din 1902, nr.4) Cooperare n c amin De si este important ca cel ce pred a lec tiunea s a depun a eforturi serioase s i cu r abdare, totu si nu trebuie l asat a toat a greutatea pe lucrarea f acut a n sabat de c atre instructor, ci baza trebuie pus a acas a. P arin tilor vi $-a dat o responsabilitate s i sunte ti chema ti s a v-o ndeplini ti n temere de Dumnezeu. Veghea ti asupra suetelor copiilor vo stri ca unii care ve ti da socoteal a de ele. Lucrarea misionar a din c amin, a fost, n mod curios, tare neglijat a. Cei care ar fost cei mai ndrept a ti ti s a e interesa ti de salvarea copiilor lor, au fost indiferen ti n ceea ce prive ste datoria lor s i au privit cu u sur atate nevoile celor din casa lor. Responsabilit a tile ncredin tate de Dumnezeu b arba tilor s i femeilor, ca p arin ti, mul ti le-au l asat numai pe seama lucr arilor [45] Scolilor de Sabat s i inuen tei bisericii. Dar ecare are lucrarea lui, iar p arin tii care neglijeaz a partea lor vor cnt ari ti s i g asi si u sori n balan ta cerului. Instruc tiunile lui Hristos date din stlpul de nor pentru copiii lui Israel, arat a clar datoriile p arin tilor s i nu sunt neclare s i nici greu de n teles. Aceste instruc tiuni sunt avertizarea noastr a. si poruncile acestea pe care ti le dau ast azi,s a le ai n inima ta. S a le legi ca un semn de aducere aminte la mini s i s a- ti e ca ni ste fruntarii ntre ochi. La ecare ocazie cnd f aceau ceva cu mna, ei si aminteau de poruncile lui Dumnezeu. Nu trebuiau s a e legate n mod literal de minile lor, ci n sensul ca s a inuen teze ecare tranzac tie din timpul vie tii lor. Trebuiau s a e tot timpul naintea ochilor lor. Min tile lor trebuiau s a se ocupe mereu cu poruncile lui Dumnezeu s i s a e conduse la principiile Lui.... S a le ntip are sti n mintea copiilor t ai

Os coal a n care se studiaz a Biblia

33

s i s a vorbe sti de ele cnd vei acas a, cnd vei pleca n c al atorie, cnd te vei culca s i cnd te vei scula. nva ta modestia s i umilin ta Instruc tiunile date de Fiul lui Dumnezeu lui Moise pentru copiii lui Israel, sunt tot att de importante ast azi ea s i atunci s i p arin tii [46] s a le dea tot atta aten tie ca s i poporul lui Dumnezeu din vechime. Ca sa vedem rezultatele umbl arii pe calea Sa, religia trebuie s a se mpleteasc a cu ecare activitate din c amin. Mndria, un spirit de ndrept a tire de sine s i obr aznicia, sunt caracteristicile de seam a ale copiilor de azi s i constituie plaga acestor vremuri. M a doare inima cnd v ad pretutindeni manifest ari lipsite de dragoste s i departe de Felul de purtare al lui Hristos. Dup a toate acestea, p arin tii s i educatorii caut a s a etaleze capacit a tile s i competen ta copiilor s i elevilor lor; s tiu c a acest fel de purtare nu este corect. P arin tii s i profesorii care si adun a cuno stin tele din Biblie s i a c aror gnduri s i ac tiuni sunt guvernate de principiile snte, nu se vor r at aci s i nu vor ajunge pe c ar ari interzise. Lec tiile cele mai snte ale modestiei s i umilin tei, s a e predate att n Scoala de Sabat ct s i n c amin. Copiii s a e instrui ti dup a cele mai nalte cereri ale de El. Tinerii s legii lui Dumnezeu s i conform cu r aspunderea fa ta a util e preg ati ti att pentru o via ta a, aici pe p amnt, ct s i pentru mp ar a tia ve snic a. Si tu s a iube sti pe Domnul Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au s i cu toat a puterea ta. Aceste cuvinte pe care ti le poruncesc ast azi, s a le ai n inima ta s i s a-i nve ti pe copiii t ai, s a vorbe sti de ele cnd e sti acas a, n c al atorie, cnd te culci s i cnd te [47] scoli. Vorbele acestea descriu ct se poate de clar, datoria p arin tilor s i profesorilor; dac a ar face a sa, rezultatele nu se vor l asa a steptate. Rezultatele e securilor p arin tilor Ct de diferit ar fost recordul istoriei poporului evreu, dac a ei ar pus n practic a instruc tiunile date de Fiul lui Dumnezeu, din sfaturile primite s stlpul de nor. Dar ei n-au urmat cu srguin ta i nu au reu sit s a nve te pe copii lor cerin tele lui Dumnezeu, iar rezultatele ne sunt descrise de istoria unei na tiuni respins a de Dumnezeu. Ei

34

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

s-au ndep artat att de mult de n telepciunea lui Dumnezeu, nct tor, Isus, Salvatorul lumii a venit, ei au atunci cnd Marele nv a ta strigat:La o parte eu El! Tradi tia omeneasc a era mai respectat a dect poruncile lui Dumnezeu. Practici false s i inven tii omene sti turilor curate, divine. Ceea ce trebuia s luaser a locul nv a ta a fac a parte s din in ta lor, era privit ea ind de mic a importan ta i de valoare sc azut a. Cnd Hristos a venit n lume ca s a exemplice adev arata religie s i s a nal te principiile care ar trebui s a guverneze inimile s i ac tiunile oamenilor, falsitatea pusese n a sa m asur a st apnire pe cei ce primiser a o att de mare lumin a, nct ei nu mai n telegeau s [48] adev arul s i nu aveau nici o dorin ta a cedeze la tradi tie, n favoarea torul ceresc, au crucicat pe adev arului. Astfel au respins pe nv a ta Domnul slavei ca s a- si men tin a propriile obiceiuri s i inven tii. Exact acela si spirit se manifest a azi n lume. Oamenii se opun cercet arii adev arului ca nu cumva tradi tiile s a e deranjate s i o nou a ordine a lucrurilor s a e adus a n loc. Ei sunt nclina ti din re, s a nal te foarte mult cuno stin tele s i ideile omene sti, n timp ce lucrurile divine s i ve snice nu sunt observate (respectate) nici apreciate. Respingerea mesajului lui Hristos Pentru cei care nu aveau prejudec a ti, cuvintele lui Hristos au fost ca o lumin a din cer. Poate nimeni nu a mai vorbit vreodat a ca tor prezenta realit omul acesta. Cnd Marele nv a ta a tile captivante ale eternit a tii viitoare, lucrurile din lumea aceasta, vremelnic a erau eclipsate. Cu ce sete au primit adev arul cei ce s-au rugat pentru lumin a! Dar cel mndru a refuzat mesajul S au. (Testimonies on Sabbath-School Work, 35-39) P arin tii ca educatori Casa ar trebui s a devin a mai degrab aos coal a dect un loc al corvezilor. Serile s a e pre tuite ca ocazii deosebite cnd copiii s a e instrui ti pentru calea neprih anirii. Dar ct de mul ti copii sunt neglija ti! Acas a ei nu sunt ajuta ti s a n teleag a adev arul lui Dumnezeu, s a [49] iubeasc a dreptatea s i s a discearn a lucrurile. S a nv a ta ti cu r abdare pe copii, ca ei s a n teleag a legile care ac tioneaz a n ei s i s a ajung a s a cunoasc a motivele ac tiunilor lor. Au nevoie s a e adu si n armonie

Os coal a n care se studiaz a Biblia

35

cu legile cere sti s i s a tin a n adev arul care este n Isus. Astfel i ve ti preg ati s a stea n societatea ngerilor s i n prezen ta Mntuitorului. n ecare suet omenesc s a e s adite speran te s i aspira tii nobile, ca tinerii s a poat a vedea frumuse tea c aii snte. n lucrarea cu tinerii se poate s a e necesar a utilizarea unor metode bine puse la punct, ca util ei s a poat a instrui ti, educa ti s i des avr si ti pentru o via ta a. Ct de pu tini apreciaz a valoarea talentelor pe care Dumnezeu le-a dat. Ct de pu tini p arin ti s i educatori realizeaz a faptul c a se poate ajunge la o complet a dezvoltare a inimii, a min tii numai avnd o leg atur a vie cu Sursa a toat a n telepciunea. Adev arul este innit s i cel a c arui minte este luminat as i condus a de Duhul lui Dumnezeu, va merge din putere n putere, iar calea sa va str aluci tot mai mult, pn a n cea din urm a zi. Spre p amnt sau spre cer S a nu pierdem din vedere faptul c a n timp ce putem cre ste n s cuno stin ta i adev ar, putem s a avans am sau s a d am napoi. Putem merge spre cer sau spre p amnt. Sunt multe suete care oscileaz a ntre cer s i iad. Suetele sunt ab atute de la Dumnezeu s i de la [50] lucrurile cere sti de multe inuen te subtile s i n sel atoare. Este necesar ca ecare s a e supravegheat din cei mai fragezi ani ai copil ariei, s pn a la adolescen ta i maturitate. n special cei care cunosc pericolul din partea celui r ce ne amenin ta au, dar s i dragostea s i interesu! pe care Dumnezeu l are pentru ecare suet, ar trebui s a- si fac ao datorie din a veghea asupra suetelor ca s i cnd va da socoteal a de ele. P arin tii s a porunceasc a casei lor dup a ei, a sa cum a f acut Avraam, s a tin a calea Domnului. Dac a nu vor face a sa, atunci Satana va prelua eu bucurie locul p arin tilor s i va nv a ta pe copil ce i place lui, Oh, ct de mult din educarea copiilor este l asat a pe seama lui Satana. de cei care depind de voi s P arin ti, face ti-v a datoria fa ta i modela ti-le caracterul dup a Modelul divin! vie s P arin ti, printr-o credin ta i ncrezndu-v a cu totul n Dumnezeu, face ti-v a partea ncredin tat a, ca mii de copii care acum sunt n lume, s f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta a se al ature bisericii.

36

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

mpov arat cu convertirea tinerilor Atunci cnd convertirea tinerilor va cea mai mare povar aa inimii p arin tilor s i educatorilor, eforturile vor mereu ndreptate spre a forma un caracter frumos, a direc tiona gusturile s i dorin tele spre cer. Fiecare suet este capabil s a aibe virtu ti solide. Oricine poate s a ating a n al timea, adncimea s i l argimea cunoa sterii lucrurilor duhovnice sti s i poate s a e bun pentru via ta de sus. Cnd p arin tii fac primul pas, nti n dreptul lor, formndu- si obiceiuri s i practici [51] pentru a mnca, a se mbr aca s i a tr ai ct se poate de simplu s i natural, avnd ochiul ndreptat numai spre cer, atunci n cas a va ordine, copiii nu vor neglija ti s i se va g asi timp pentru instruirea lor. nconjura ti copiii de cele mai bune inuen te s i prietenii. P arin tii care si ia n serios datoria, n temere s i dragoste de Dumnezeu, vor aten ti la ecare cuvnt pe care-l vor rosti, ca s a nu aud a nimic ce le-ar putea ndurera atunci cnd copiii vor repeta conversa tia lor. Ei (p arin tii) vor c auta s a completeze golurile datorate sl abiciunii, necunoa sterii s i defectelor din copiii lor, prin sfaturi de o nalt a tinut a moral a ca astfel cei mici s a creasc a puternici n cur a tie, cu deprinderi care tind spre s an atate s i fericire. Cu o asemenea educa tie, copiii care va perfecta caracterul n putere s vor aduna acea cuno stin ta i armonie. Neglijen ta plin a de pericol Dac a tinerii vor l asa ti s a- si aleag a singuri felul educa tiei, li se va oferi tot felul de nlesniri, dar din varietatea de surse ale cunoa s se poate ca terii nu va lipsi nici cunoa sterea r aului, a c arui inuen ta niciodat a s a nu poat as tears a. Dac a p arin tii neglijeaz a s a pun a funda tia caracterului copiilor lor, folosind cele mai nalte principii ca stlpi n cl adirea caracterului, atunci i va nlocui du smanul lui Dumnezeu s i al oamenilor. Ca urmare, tinerii vor ajunge indiferen ti la ceea ce este evlavios s i [52] adev arat. C aminul ar trebui s a e cel mai pl acut loc din lume. Ct de mult valoreaz a tot ceea ce este afar as i articial comparativ cu ceea ce este adev arat s i natural. Copii au primit de la Dumnezeu facult a ti care au nevoie de cea mai atent a instruire din partea p arin tilor s i instructorilor.

Os coal a n care se studiaz a Biblia

37

Cei c arora Dumnezeu le-a ncredin tat sarcina de a disciplina pe cei tineri, ar trebui s a poat a coopera cu El n dezvoltarea darurilor care poate pre tioase ale min tii s i inimii, ca s a c stige acea cuno stin ta da putere, n acela si timp s a constituie o achizi tie pe care s-o po ti lua n via ta ve snic a. O lucrare de cea mai mare importan ta Modelarea caracterului celor tineri este o lucrare de cea mai . Este vital ca s liniare importan ta a se prezinte min tilor Hristos s i dragostea Lui f ar a pereche, pentru ca farmecul Lui s a eclipseze atrac tiile lume sti. Tinerii nu trebuie s a vad a doar teoria, de altfel logic a, ci caracterul plin de dragoste s i de slav a a lui Isus. S a e condu si s a priveasc a bog a tiile vie tii eterne pn a cnd sunt ncuraja ti, nsue ti ti s i c stiga ti. Dragostea lui Isus trebuie s a e motivul tuturor eforturilor. Aceasta impulsioneaz a, constrnge s i capti-veaz a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 101-l05) P arin tii n Scoala de Sabat Scoala de Sabat, ofer a ocazii pre tioase pentru tineri. P arin tii ar trebui s a pun a mult pre t pe aceste ocazii s i s a arate copiilor c a ei [53] le pre tuiesc. Dac a cei mari nu au nici un interes deosebit pentru s coal a, atunci cum ar putea copii s a aib a a sa ceva. n Scoala de Sabat din p arin tii pot elevi ca s i copiii. To ti s a caute s a capete s tiin ta Scripturi. Celelalte c ar ti s a e pe locul doi, dup a Biblie. Hristos a ve spus:Cerceta ti Scripturile c aci socoti ti c a n ele ave ti via ta snic a dar tocmai ele m arturisesc despre Mine. Noi, to ti, ar trebui s a avem o mai bun a cunoa stere a profe tiilor, o mai complet a nsu sire a lec tiilor practice ale lui Hristos, dect o avem acum. Dac a doar citim Scriptura, lipsi ti de interes, nu putem deveni pricepu ti n ceea ce prive ste adev arurile cuprinse n ea Studiaz a lec tiunea n ecare zi P arin tii ar trebui s a cerceteze Scripturile mpreun a cu copiii, s a se familiarizeze cu lec tiunea lor, ca apoi s a poat a s a-i ajute pe cei mici s a nve te. Rezerva ti timp n ecare zi spre a studia lec tiunea nu doar re tinnd mecanic ni ste cuvinte, f ar a ca mintea s a n teleag a,

38

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

ci mergnd pn a n miezul problemei, cunoscnd bine ceea ce vrea s a scoat a n eviden ta lec tia. Indiferen ta copiilor, de multe ori, se datoreaz as i trece n dreptul p arin tilor. Ei sunt indiferen ti, iar copiii ascund acela si spirit. Dac a p arin tii acord a respect s i importan ta [54] Scolii de Sabat, atunci s i copiii, care n general copiaz a exemplul, vor face la fel. nv a tndu-i s a respecte sabatul P arin tii ar trebui s a aib a o n telegere cu familia ca orele snte ale Sabatului s a e petrecute astfel nct Dumnezeu s a e l audat. Ei , ca s ar trebui s a se trezeasc a de diminea ta a aib a timp din bel sug s a se preg ateasc a pentru Scoala de Sabat s i s a nu se ajung a la criz a de timp s i enervare. Dac a preg atirile necesare au fost f acute cu o zi mai nainte, atunci va timp destul ca s a se repete lec tiunea din timpul s apt amnii s i att copiii ct s i p arin tii s a mearg a la Scoala de Sabat cu asigurarea c a au nv a tat bine lec tia. Simpatia lui Hristos pentru copii Lui Isus L-au pl acut copiii. El nu a venit n lume direct om matur. Dac a ar f acut a sa, copiii n-ar mai avut exemplul S au. Hristos a fost copil, a avut experien ta unui copil, a sim tit dezam agirile copil ariei s i a trecut prin ncerc arile unui copil. A cunoscut ispitele care asalteaz a pe copii s i tineri. Dar att n copil arie, ct s i n tinere te, El a fost un exemplu pentru tineret. n tinere te a lucrat ca tmplar mpreun a cu tat al S au s i a l asat o pild a de supunere pentru copii. [55] Dac a Isus n-ar fost copil, atunci tinerii ar putut gndi c a El nu poate s a-i n teleag a. Dar El a tr ait ca un exemplu s i to ti cei mici pot veni la El cu toate necazurile s i dezam agirile lor s i i va ajuta. Isus iube ste copila sii. Cnd mamele au adus copiii la El, ucenicii au ncercat s a-i opreasc a, dar Isus i-a mustrat zicndu-le: L asa ti copila sii s a vin a la Mine c aci a unora ca ei este mp ar a tia cerurilor. Apoi i-a luat n bra te s i i-a binecuvntat. Acei p arin ti s i educatori care nu au dragostea s i r abdarea lui Hristos cu copiii sunt de comp atimit c aci ei n-au gndul lui Hristos n ei. Cei care adun a copiii ca s a fac a Scoala de Sabat cu ei, fac ceea ce Marele Maestru ar vrea s a e f acut. Min tile n dezvoltare, chiar ale copiilor mici, pot s a n teleag a turile lui Hristos s foarte mult din nv a ta i pot nv a ta ti s a-L iubeasc a

Os coal a n care se studiaz a Biblia

39

cu toat a puterea lor. Profesorii s i p arin tii s a priveasc a n viitor s i dac a sunt credincio si vor culege o recolt a bogat a. Cnd vor vedea suetele pentru care au lucrat, n jurul tronului de slav a, cu coroane pe cap s i mbr acate n haine albe cu harpe de aur n mini, atunci vor vedea pe deplin, c a eforturile lor n-au fost zadarnice. Serv bun s i credincios va suna n urechile lor ca o muzic a pl acut a.(Semnele [56] timpului, 23 iunie 1881) F a- ti timp pentru studiul lec tiunii Sunt mul ti copii care se plng c a nu au timp s a studieze lec tiunea, dar sunt pu tini care chiar nu pot g asi timp s-o fac a, dar ar interesa ti s-o fac a. Unii folosesc timpul pentru amuzament sau s a vad a ceva, al tii pentru fabricarea de mbr ac aminte n vederea etal arii, cultivndu-se astfel mndria s i vanitatea. Acele ore risipite f ar a socoteal a este timpul lui Dumnezeu pentru care va trebui s a se dea socoteal a. Vom judeca ti pentru timpul utilizat n ornament ari (nfrumuse tarea noastr a), amuzare sau conversa tii nefolositoare (Testimonies on Sabbath-School Work, 8). P arin tii sa ajute copii P arin tii s a simt a ca o datorie sfnt a lucrarea de instruire a copiilor lor cu privire la profe tii, cerin te s i preceptele lui Dumnezeu. nv a ta ti acas a pe copii s i ti voi n siv a interesa ti de lec tiune, Studiind mpreun a cu ei p arin tii arat a c a tata s i mama cred c a adev arul prezentat n lec tie este important s i n acela si timp i ajut a pe cei mici s a ajung a s a le plac a s a studieze Biblia. (Testimonies on Sabbath-School Work, 11) P arin tii s a- si fac a datoria lor, nu numai ajutndu-i pe copii n studiul lor ci s i familiarizndu-i cu lec tiunea. Biblia este manualul. P arin tii, instructorii s i elevii au nevoie s a cunoasc a mai bine adev arurile pre tioase consn tite n Vechiul s i Noul Testament. (Testimonies [57] on Sabbath-School Work, 14) Mai important dect s coala P arin tii s a aib a chiar mai mare grij a s a verice pe copii dac a s i-au f acut lec tiunea dect dac as i-au f acut lec tiile de la s coal a. Lec-

40

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

tiunea trebuie nv a tat a mai bine dect lec tiile de la s coal a. Dac a p arin tii s i copiii nu v ad de ce este nevoie de acest interes deosebit, atunci mai bine s a stea acas a copiii, c aci Scoala de Sabat nu va reu si s a e o binecuvntare pentru ei. P arin tii s i copiii s a conlucreze cu instructorii s i directorii Scolii de Sabat ca astfel s a se vad a c a apreciaz a ocaziile oferite. P arin tii s a se intereseze de educa tia religioas a a copiilor lor, ca ace stia s a poat a avea o cunoa stere deplin aa Scripturii. (Testimonies on Sabbath-School Work, 8) Studiul f acut cu con stiinciozitate este drept r aspl atit Instruirea lui Daniel s i a prietenilor s ai sub conducerea lui Dum, nezeu, a fost din bel sug r aspl atit a. n timp ce ei studiau cu srguin ta Dumnezeu le-a dat n telepciune cereasc a. Ceea ce au acumulat, le-a fost de mare folos cnd au fost ncerca ti. Domnul Dumnezeu nu va completa lipsurile datorate nep as arii. Cnd oamenii si vor folosi , s capacit a tile lor ca s a acumuleze cuno stin ta a devin a oameni care [58] gndesc profund, cnd ei, ca cei mai mari martori ai lui Dumnezeu s i al adev arului, vor ie si nving atori n cercet arile lor cu privire turile privitoare la salvarea suetului, ca gloria s la nv a ta a e dat a Dumnezeului cerurilor, atunci chiar judec atori n cur ti de judecat a, regi n parlamente s i concilii vor recunoa ste c a: Dumnezeu a creeat cerurile s i p amntul c a El este unicul Dumnezeu adev arat s i viu, c a El este autorul cre stinismului s i al adev arului, c a El a instituit Sabatul zilei a 7 la ntemeierea lumii atunci cnd stelele dimine tii izbucneau n cnt ari de bucurie s i to ti i lui Dumnezeu scoteau [59] strig ate de veselie. (Fundamentals of Christian Education, 374, 375). [60] [61]

Capitolul 3 O institu tie pentru c stigarea de suete


Cel mai nalt obiectiv Scopul Scolii de Sabat ar trebui s a e salvarea de suete. Se poate ca felul de a lucra s a e dintre cele mai bune, dar dac a copiii nu sunt adu si la Hristos, s coala a dat gre s. Dac a ei nu sunt atra si de Hristos atunci vor deveni tot mai indiferen ti n cadrul unei religii formale. Profesorul trebuie s a lucreze ca s i cnd ar bate la u sa unuia care are nevoie de ajutor. Dac a elevul r aspunde la apelul Duhului Sfnt s i deschide u sa, atunci Isus poate intra s i i poate m ari capacitatea de n telegere ca s a priceap a lucrurile lui Dumnezeu. Lucrarea instructorului dublat a de cea a Duhului lui Isus o face s a e ecient a s i profund a. n Scoala de Sabat ar trebui s a se lucreze mult individual. Acest tip de lucru nu este nc a apreciat s i recunoscut a sa cum se cuvine. Cu pentru dragostea lui Dumnezeu, profeinima plin a de recuno stin ta sorul ar trebui s a lucreze cu tandre te s i sinceritate pentru convertirea [62] elevilor s ai. Salvarea personal as i apoi serviciu Ce dovad a prezent am noi, lumii c a lucrarea Scolii noastre de Sabat nu este doar o preten tie? Vom judeca ti dup a roade, dup a caracterul s i faptele elevilor. Tinerii cre stini ar trebui s a primeasc a responsabilit a ti n cadrul Scolii de Sabat pentru ca ei s a- si dezvolte aptitudinile s i s a capete putere spiritual a. Mai nti, tinerii s a se predea pe ei n si si lui Dumnezeu s i apoi, n primele lor experien te, s a e nv a ta ti s a ajute s i pe al tii. Acest lucru va pune la lucru talentele lor s i i va nv a ta cum s a fac a planuri s i cum s a le realizeze spre binele tovar as ilor lor. S a caute compania celor care au nevoie de ajutor, dar nu ca s a se angajeze n conversa tii f ar a rost, ci ca s a dea m arturie de caracterul cre stin, s a e lucr atori mpreun a cu Hristos, c stignd pe cei care nu s-au predat nc a lui Dumnezeu. 41

42

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Zel propor tional cu privilegiul Noi depunem extrem de pu tine eforturi spre a-i ajuta pe tineri. Avem mare lumin a, dar ne lipse ste zelul s i seriozitatea. Nu avem un zel propor tional cu privilegiile de care ne bucur am. Trebuie s a ne ridic am deasupra atmosferei paralizante a necredin tei ce ne nconjoar as i s a ne apropiem de Dumnezeu, ca El s a vin a aproape de noi. Trebuie s a-i educ am pe tineri ca ei s as tie cum s a lucreze pentru salvarea suetelor; f acnd a sa vom nv a ta cum s a ne facem lucrul [63] nostru mai bine s i vom ni ste unelte mai eciente n mna lui Dumnezeu n ceea ce prive ste convertirea elevilor no stri. Trebuie s a m mbiba ti cu un spirit de seriozitate s i s a ne baz am pe Hristos, singurul care ne poate da izbnd a. Min tile noastre trebuie s a se l argeasc a pentru a putea pricepe bucuriile referitoare la via ta ve snic a, inimile s a se nmoaie s i s a se supun a harului lui Hristos pentru ca s a putem deveni adev ara ti educatori. Att conduc atorii ct s i instructorii Scolii de Sabat s a- si pun a ntrebarea: Cred eu n Cuvntul lui Dumnezeu? M-am predat eu Lui, Celui care s-a dat pe cruce pentru mine, suferind moarte crud a ve ca eu s a nu pier ci s a am via ta snic a? Cred eu c a Isus atrage la Sine suetele celor din jurul nostru, chiar s i ale acelora care nu au remu sc ari pentru faptele lor s i care nu r aspund nc a dragostei Sale? Apoi cu suetul c ait, s a zici: Doamne, voi lucra cu toate puterile mele, i voi ndruma la Tine, ca Tu s a atingi s i s a supui inima prin puterea Duhului Sfnt. (Testimonies on Sabbath-School Work, 47-5o) Lec tia cea mai important a Dac a tinerii care sunt tari, si vor folosi la maximum puterile lor n cercetarea Bibliei, atunci vor avea min tile pline de cuno stin te valoroase care vor str aluci ca lumina naintea celor cu care ei au de a face. Scoala de Sabat este locul unde cei care au mai multe cuno stin te s a le mp art as easc as i celorlal ti idei proaspete cu privire [64] la credin ta poporului lui Dumnezeu. Atunci cnd cei care spun c a sunt cre stini s i dovedesc astfel n fapt as i n adev ar, Scoala de Sabat nu va mai doar o rutin a. Atunci instructorii vor pricepe lec tia dat a lui Nicodim s i tot ce este

O institu tie pentru c stigarea de suete

43

important n ea cu privire la destinul in tei umane s i aceasta va face torului de lege parte din ceea ce vor nv a ta pe al tii. Isus i-a zis nv a ta din Israel:Adev arat ti spun c a dac a un om nu se na ste din nou, n nici un chip nu va vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. Dac a un om nu se na ste din nou, el nu poate s a n teleag a caracterul mp ar a tiei cere sti s i nici s a priceap a natura sa spiritual a. Hristos voia de fapt, s a-i spun a lui Nicodim c a: Tu ai nevoie de o renovare interioar a tur mai mult dect de nv a ta a. Nu trebuie satisf acut a curiozitatea ci inima rennoit a, pn a nu are loc aceast a schimbare, care face toate lucrurile noi, nu- ti folose ste la nimic s a discut cu tine autoritatea Mea ca ind cel ce are acreditarea cerului. S a cuno sti s i s a spui s i altora Fiecare instructor, ecare lucr ator al Scolii de Sabat, ecare tn ar sau copil are nevoie de lec tia dat a de Hristos lui Nicodim. Este foarte important s a cuno sti motiva tia credin tei tale, dar este s i ce nseamn mai important s as tii din experien ta a s a n ascut din nou. Mare nevoie este de lumina vie tii. n orice departament este nevoie de b arba ti s i femei care au nv a tat la picioarele lui Isus ce [65] este adev arul s i cum s a-l prezinte altora. Educatorii tinerilor din Scoala de Sabat trebuie s a e b arba ti s i femei snte, care dau pe fa ta s umilin ta i care locuiesc n Hristos. Cea mai mare nevoie Nicodim venise la Domnul cu gndul s a aib a o discu tie mai lung a principiile cu El, despre lucruri minore, dar Isus a scos n eviden ta adev arului s i i-a ar atat c a prima lui nevoie este umilin ta, disponi tur bilitate de a primi nv a ta as i o inim a nou a, dac a vrea s a intre n mp ar a tia lui Dumnezeu trebuie s a se nasc a din nou. Tot a sa simt s i cei care poart a r aspunderi n Scoala de Sabat care s-ar sup ara tori ai legii s i s-ar sim ti jigni ti dac a le-a s spune c a de si sunt nv a ta n Israel, totu si au nevoie s a se nasc a din nou. Nicodim s-a mirat tor c a Hristos vorbea a sa cu el, nerespectndu-i pozi tia de nv a ta al Legii n Israel s i n-a fost preg atit s a primeasc a adev arul astfel c a I-a r aspuns n cuvinte pline de ironie: Cum poate s a se nasc a din nou un om b atrn? Poate el s a intre a doua oar a n pntecele mamei sale s i s a se nasc a din nou?. Prin acest r aspuns, el a ar atat c a

44

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

atunci cnd adev arul t aios este adus n fa ta con stiin tei, omul resc nu prime ste lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Nu este nimic n omul resc care s a r aspund a duhurilor duhovnice sti, pentru c a lucrurile duhovnice sti sunt judecate duhovnice ste. De si Nicodim nu a n teles [66] cuvintele Sale, Isus nici nu s-a enervat nici nu s-a descurajat ci a c autat s a-i explice mai clar ceea ce El a spus, potrivit cu adev arul. Cu demnitate s i calm, i-a explicat ntr-o form a care s a-l conving a de adev arul divin: Adev arat, adev arat ti spun c a dac a un om nu se na ste din ap as i din duh, cu nici un chip nu poate intra n mp ar a tia lui Dumnezeu. Ceea ce este n ascut din carne, este carne s i ceea ce este n ascut din Duh este duh. Nu te mira c a ti-am spus. Trebuie s a te na sti din nou. Ca o fntn a cu ap a vie Fiecare cre stin este o fntn a vie, care prime ste mereu ap a din izvoarele nesecate ale harului, avnd mereu ap a vie s i r acorind pe un cei din jur. Cei care lucreaz a mpreun a cu Dumnezeu dau pe fa ta spirit misionar, pentru c a ei primesc mereu ca s a dea s i altora binecuvnt ari cere sti. Cei care si deschid larg inimile ca s a primeasc a, 2 vor n stare s a dea din bel sug. . Ce trist este faptul c a exist a atta activitate, f acnd n mod mecanic, n cadrul Scolii de Sabat, n timp ce sunt pu tine dovezi de transform ari morale ale celor care studiaz a. Atunci cnd Duhul Sfnt este rev arsat peste inimi, vom vedea multe cazuri de oameni care caut a mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui. Ca urmare [67] lucrurile p amnte sti si vor aa adev aratul lor loc, iar cele cere sti vor pe primul loc n inimile s i preferin tele copiilor lui Dumnezeu. (Testimonies on Sabbath-School Work, 72) (Lucr atorul Scolii de Sabat, August 1892) De ce este mai mult a nevoie? religioas Ce fel de experien ta a au cei care lucreaz a n cadrul Scolii de Sabat? Lumina adev arului, a str alucit ea n min tile s i inimile instructorilor s i elevilor ca ei s-o mpr as tie s i la cei care nu-l
2 [(acest

paragraf din Lucr atorul Scolii de Sabat august 1892, a fost omis din

T.S.S.)]

O institu tie pentru c stigarea de suete

45

cunosc pe Hristos? Vestea salv arii trebuie dus a la cei care nu s i-au deschis inimile pentru darul ceresc. Adev arul trebuie neap arat adus n aten tia celor care par indiferen ti. Dac a ecare ar sim ti grij a pentru suetele salvate de Hristos, ce interes viu s-ar face sim tit n ecare organiza tie folosit a pentru salvarea suetelor. Ct de pu tin a aten tie am da atunci ng aduin tei de sine, etal arii de mbr ac aminte s i c aut arii de distrac tii. Ce pu tini bani ar cheltui ti pentru pl aceri dac a am realiza importan ta investirii mijloacelor noastre n cauza lui Dumnezeu care cere ecare b anu t ce nu este folosit pentru nevoi reale. Ruga ti-v a ca Duhul Sfnt s a umple inimile noastre, ca s a purta ti jugul lui Hristos, povara Lui s i s a cre ste ti spre o complet a unire cu Isus. Vederile noastre sunt prea nguste; avem nevoie de o viziune mai larg a, ca s a putem vedea nevoile cauzei noastre. Cel mai mult este nevoie de tineri consacra ti, care simt o r aspundere personal a pentru avansarea lucr arii s i care s a lucreze ca [68] trimi sii cerului pentru a duce lumin a n ntunecimea moral a a lumii.(Testimonies on Sabbath-School Work, 57) Efectul adev arului Principiile adev arului, implantate n inim a, rnd cu rnd s i porunc a cu porunc a, va aduce ac tiuni corecte. Biblia con tine preceptele date de Dumnezeu omului, ca s a-l c al auzeasc a printre conictele acestei vie ti, spre ceruri. Rug aciunea lui Hristos era:Sn te ste-i prin adev arul T au, Cuvntul T au este adev arul. De si luminarea lor se poate face prin studiul biblic, totu si, dac a ei nu practic a zilnic ceea ce s tiu, atunci eforturile lor de n al tare s i nnobilare vor zadarnice. P arin tii au o mare r aspundere pe umerii lor s i de aceea s a coopereze cu instructorii Scolii de Sabat. Sunt inimi care au fost atinse de Duhul Sfnt. Harul s i-a nceput lucrarea s i inima s-a umilit, este cucerit a; nu mai exist a lupt a pentru suprema tie, mndria s-a dus. Inima nou a simte ct de mare este dragostea lui Hristos, care s i-a dat via ta pentru p ac atos, a sa c a, nu de n mai are nici o dorin ta al tare. Cel transformat de Duhul Sfnt, umil vede c a Mntuitorul lui a dus o via ta as i dore ste s a mearg as i el pe urmele Lui. Se aprinde n el spiritul misionar, s i n timp ce merge s cu umilin ta i cu grij a, conform cu credin ta lui, nu g ase ste pace pn a [69] cnd nu se angajeaz a n lucrarea pentru c stigarea de suete. Vrea

46

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

ca toat a lumea s a ae ct de pre tioas a este dragostea Salvatorului. (Testimonies on Sabbath-School Work, 25) O ntrebare pentru ecare instructor s i elev Studiul Scripturii, faptele f acute dup a voia Salvatorului cu dragoste neegoist a te va ajuta s a cre sti n har s i n cunoa sterea Domnului s i Salvatorului nostru. Fiecare instructor s i elev s a se ntrebe:Ce s a fac pentru a pl acut Lui, Cel care a murit ca eu s a tr aiesc? Domnul r aspunde: Caut as i salveaz a ce este pierdut. S a lucrezi n felul lui Hristos, cu r abdare, cu pasiune, cu hot arre s i s a nu te descurajezi pentru c a tu lucrezi pentru eternitate, creznd c a Isus poate face foarte mult prin intermediul capacit a tilor umane consacrate n serviciul S au. Ce privilegiu mai mare ne-am putea dori, dect acela de a lucr atori mpreun a cu Hristos, f acnd ce putem mai bine cu ceea ce ni s-a ncredin tat, pentru ca s a ndeplinim lucrarea. Cnd tinerii sunt oameni consacra ti, cump ata ti care cultiv a evlavia, lumina lor va str aluci naintea celorlal ti s i n biseric a va putere. Ar bine s a se stabileasc a o or a de studiu biblic unde tinerii converti ti s i neconverti ti s a se ntlneasc a, s a se roage s i s a se [70] relateze experien tele. Tinerii ar trebui s a aibe ocazia s a- si exprime sentimentele. n primul rnd ar bine s a se aleag a un conduc ator chibzuit, unul care s a vorbeasc a pu tin s i care s a-i ncurajeze printr-un cuvnt spus la momentul potrivit, care s a-i ajute s a se nt areasc a pe parcursul primelor lor experien te religioase. Dup a ce adun a pu tin a , l experien ta asa ti ca unul dintre ei s a preia conducerea, s i apoi altul, s i n acest fel s a e educa ti lucr atorii ntr-un mod ce va primi aprobarea lui Dumnezeu. (Testimonies on Sabbath-School Work, 48, 49) Putere s i n telepciune f ag aduite Fie ca ecare lucr ator sincer s a e ncurajat s a lucreze, avnd n vedere faptul c a ecare va r aspl atit dup a cum a fost lucrul s au. Lucra ti avnd un ochi a tintit spre slava lui Dumnezeu. Nu refuza ti s a purta ti responsabilit a ti doar pentru c a ave ti un sim t al sl abiciunii s i inecien tei voastre. Dumnezeu v a poate da t arie s i n telepciune dac a i sunte ti consacra ti s i r amne ti umili. Fie ca nimeni s a nu refuze

O institu tie pentru c stigarea de suete

47

lucrul din lenevie s i nimeni s a nu se pripeasc a gr abind slujirea atunci cnd aceasta nu este dorit a. Datoria de a lucra pentru al tii Fie ca orice adev arat lucr ator s a e recunosc ator lui Dumnezeu c a este onorat prin a avea ocazia s a lucreze pentru St apn. Urm ari ti ocaziile pentru a face bine s i dezvolta ti-v a talentele date de Dumnezeu, c autnd zilnic harul pentru a avea succes n facerea de bine. Ocaziile pierdute de a face bine n trecut v a pot umili de-a binelea [71] rn pn a n ta as i s a v a conduc a la a veghea cu aten tie pentru ca cel pu tin s a nu mai l asa ti s a se piard a ocaziile de a o binecuvntare pentru al tii. De cte ori a sosit ceasul cu lucrul s au, ns a lucr atorul nu era la postul datoriei sale! S-ar putut rosti cuvinte de ncurajare care s a ajute sau s a nt areasc a suetele slabe n lupt a cu ispitele, dare ele nu au fost niciodat a rostite. Eforturi personale bine dirijate ar fost angajate s i s-ar salvat un suet de la moarte s i ar acoperit o multitudine de p acate, dar acolo nu era nimeni care s a depun a efortul. Cei neglijen ti vor trebui s a se ntlneasc a cu neglijen ta lor n ziua lui Dumnezeu. Cel mai pre tios este sngele lui Hristos care cur a te ste de toate p acatele. Un sim t al iubirii r ascump ar atoare a lui Hristos ar trebui s a ne conduc a la a accepta orice ocazie de a face bine. Aceste momente sunt extrem de pre tioase dac a adaug a valoare slavei lui Dumnezeu. Aceia care sunt n c autarea bog a tiilor p amntului urm aresc constant s i precis ocaziile lor pentru a dobndi obiectul lor dorit; s i lucr atorii pentru Hristos n-ar trebuie s a e mai pu tin st aruitori n c stigarea suetelor pentru El. Ei pot colaboratori cu Hristos dac a, prin imitarea exemplului lui Hristos, fac bine tuturor . celor adu si n sfera lor de inuen ta De dragul lui Hristos, v a ndemn ca instructorii s i conduc atorii Scolii de Sabat s a e b arba ti s i femei care iubesc s i se tem de Dumnezeu; b arba ti s i femei care sunt con stien ti de r aspunderea pozi tiei pe care o ocup a, ca unii care vegheaz a asupra suetelor s i trebuie s a dea socoteal a iui Dumnezeu pentru inuen ta pe care au [72] exercitat-o asupra celor ce i-au avut n grij a.

48

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Credin ta n promisiunile lui Dumnezeu Credin ta noastr a trebuie s a creasc a, altfel nu vom putea schimba ti dup a chipul divin s i nici nu vom putea iubi sau asculta de cerin tele lui Dumnezeu. Ruga ti-v a cu buze nepref acute: Doamne, m are ste credin ta mea, ajut a-m a s a n teleg lucrurile c aci f ar a ajutorul la Dumnezeu, deschide T au nu pot face nimic. Vino n umilin ta Biblia plin a de f ag aduin te, ia o hot arre s i f a un leg amnt cu Dumnezeu c a vei respecta cererile Sale; spune-I c a vei crede f ar a a avea afar nici o eviden ta a de promisiune. Aceasta nu este o b anuial a, dar dac a nu lucrezi cu zel, cu seriozitate s i hot arre, Satana va birui s i tu s vei l asat n necredin ta i ntuneric. Singurul fundament al credin tei noastre sunt cuvintele promisiunilor lui Dumnezeu. n cuvintele lui Dumnezeu ca ind adev arate, ca de ecare cerin . o voce real a care ti vorbe ste s i ascult a cu credin ta ta Dumnezeu care a promis este credincios. El va lng a instructori s i conduc atori. Binecuvnt arile sunt mic sorate de sl abiciunea credin tei noastre. Dumnezeu este doritor s a reverse binecuvnt arile Lui asupra noastr a, c aci El este un rezervor de putere. S a cultiv arii blnde tea s i sn tenia inimii. Putem vedea zilnic dovezile dragostei s i milei Sale, n eforturile noastre neegoiste de a face bine altora. Rog erbinte pe lucr atorii Scolii de Sabat s a- si pun a toat a arm atura lui Dumnezeu s i ca solda ti credincio si ai lui Isus Hristos, s a- si arate credincio sia lor, Dumnezeu va r aspl ati ecare lucru f acut spre gloria Sa. (Testimonies [73] on Sabbath-School Work, 26-29) Exerci tii pentru a deveni duhovnicesc Pentru a cunoa ste voia Sa trebuie s a-i cercet am Cuvntul, s a-I turile s cunoa stem nv a ta i apoi s a putem pune n practic a folosind toate capacit a tile cu care am fost nzestra ti. Trebuie s a m srguincio si n rug aciune s i zelo si n serviciul simplu s i din toat a inima, pentru Dumnezeu. Cei care sunt angaja ti n lucrarea Scolii de Sabat ar trebui s a e nfometa ti s i nseta ti dup a adev arul divin s i s a mp art as easc a din acest duh s i celor care sunt n grija lor, conducnd elevii s a caute dup a adev ar ca dup a o comoar a ascuns a. N-am vrea ca Scolile de Sabat s a e astfel conduse nct s a formeze ni ste oameni ipocri ti, c aci unii ca ace stia nu pot sluji intereselor religiei adev arate. A sa c a, s a se dea mai mult a aten tie c aut arii s i cunoa sterii

O institu tie pentru c stigarea de suete

49

lui Dumnezeu, ca Duhul S au s a e prezent n s colile noastre. Ca urmare, toate celelalte probleme se vor rezolva. Preten tiile de orice fel nu si au locul, nici rostui n lucrarea Scolii de Sabat, iar lucrul , n-are nici o valoare dac f acut mecanic, sau din obi snuin ta a Duhul lui Dumnezeu nu nmoaie inimile instructorilor s i elevilor.(Testimonies on Sabbath-School Work, 76). Studiul individual turilor are n vedere s O corect a form a de predare a nv a ta i predarea individual a ca element esen tial. Hristos a lucrat cu oamenii n mod individual. Pe cei 12 ucenici i-a instruit n urma contactelor s i prieteniilor individuale cu ei. De multe ori El a dat cele mai pre tioase ndemnuri la ntlnirile private, cu numai un ascult ator. Si-a deschis torul de lege, la tezaurul cu cele mai scumpe bog a tii pentru nv a ta conferin ta de noapte de pe Muntele M aslinilor s i femeii dispre tuite de la fntna din Sihar, pentru c a a v azut n acei ascult atori, o inim a [74] deschis a, un spirit receptiv. Chiar s i mul timea care att de des se ngr am adea la picioarele lui, nu era pentru El o simpl a mas a de suete umane. El vorbea direct ec arei min ti s i b atea la u sa ec arei inimi. Privea fe tele ascult atorilor S ai s i remarca ecare luminare a fetei, ecare str alucire din priviri, care r aspundea cuvintelor Lui s i-I spunea c a adev arul a atins suetul; iar inima Sa vibra de bucurie. Si ast azi n lucrarea de educare, este nevoie de acela si interes personal, aceea si aten tie dat a dezvolt arii individuale. Mul ti tineri tori, sunt nzestra aparent nepromi ta ti cu talente deosebite care nu sunt deloc folosite. Capacit a tile lor lncezesc ascunse din cauza lipsei de discern amnt a educatorilor. n mul ti b aie ti s i fete care din afar a par resping atori ca o piatr a brut a, se pot g asi materiale pre tioase care rezist a testului de foc s i presiune. Adev aratul educator va avea n vedere ceea ce pot deveni elevii s i va recunoa ste valoarea materialului cu care lucreaz a. Se va interesa n mod personal de ecare elev s i va c auta s a dezvolte toate puterile lui. De si imperfect, ecare efort de a se conforma principiilor drepte va ncurajat. (Education, 231, 232)

50

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Lucrare personal a pentru ecare membru al clasei Instructorii no stri trebuie s a e b arba ti s i femei care s tiu ce nseamn a s a lup ti al aturi de Dumnezeu, care nu au odihn a pn a cnd [75] inimile copiilor nu s-au ntors s a laude, s a iubeasc as i s a sl aveasc a pe Dumnezeu. Cine vrea s a e un lucr ator srguincios n Scolile noastre de Sabat? Cine va lua pe tineri deoparte s a le vorbeasc a, s a se roage cu ei, cine va face apeluri personale la inimile lor, rugndu-i s a- si predea inima lui Isus, ca s a e ca o mireasm a pl acut a naintea lui Hristos?. n compara tie cu nsemn atatea lucr arii, att de pu tin pare s a e pre tuit s i ne comport am ca s i cnd am murmura n noi zicnd: Cine poate s a poarte aceste r aspunderi s i s a vegheze asupra suetelor, ca unii care s a dea socoteal a de ele? Noi suntem reprezentan tii lui Hristos pe p amnt. Cum ne ndeplinim misiunea? Ambasadorii Lui vor n comuniune zilnic a cu EL Cuvintele lor vor alese, vorbirea lor dreas a cu har, inimile lor pline de dragoste, eforturile lor sincere, hot arte s i perseverente ca s a salveze suete pentru care Hristos a murit. Fie ca to ti s a fac a totul pentru salvarea suetelor scumpe ale copiilor s i tinerilor, s i din cnd n cnd vor auzi cu bucurie cuvintele lui Isus: Bine rob bun s i credincios ... intr a n bucuria Domnului t au. Ce este aceast a bucurie? Este privilegiul de a privi sn tii mntui ti prin intermediul lor, prin sngele lui Isus Hristos. (Testimonies on Sabbath-School Work, 15) Vizite la domiciliu M a adresez vou a, instructori s i lucr atori din toate departamentele Scolii de Sabat, m a adresez vou a n temere de Dumnezeu s i v a spun c a dac a nu ave ti o leg atur a vie cu Dumnezeu s i dac a nu veni ti deseori la rug aciune naintea Lui, nu ve ti putea s a v a face ti lucru cu [76] n telepciune divin as i nici s a c stiga ti suete pentru Hristos. Cel ce ca s lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a e mbr acat cu umilin ta i cu o hain a. Dumnezeu va primi s i binecuvntarea lucr atorului umil, gata s a nve te, care are dragoste pentru adev ar s i neprih anire, oriunde s-ar aa el. Dac a e sti unul ca acesta, vei ar ata o grij a deosebit a pentru elevi, f acnd eforturi pentru salvarea lor. Vei veni aproape de ei sim tind mpreun a cu ei, i vei vizita acas a, vei n telege adev arata lor

O institu tie pentru c stigarea de suete

51

situa tie discutnd cu ei despre experien tele lor cu privire la lucrurile lui Dumnezeu s i i vei purta pe bra tele credin tei spre tronul Tat alui. (Testimonies on Sabbath-School Work, 68, 69) Hr anind mielu seii n cadrul sarcinii primite de Petru, Mntuitorul i-a spus: Hr ane ste mielu seii Mei s i apoi: Hr ane ste oile Mele Adresndu-se apostolului, Hristos spune tuturor slujitorilor S ai: Hr ani ti mielu seii Mei. Cnd i-a mustrat pe ucenici, spunndu-le s a nu dispre tuiasc a pe cei mici, El a vorbit tuturor discipolilor, din toate timpurile. Propria sa dragoste s i grij a de copii este un exemplu pre tios pentru urma sii Lui. Dac a instructorii ar avea dragostea care ar trebui s-o de mielu aibe fa ta sei, atunci mult mai mul ti s-ar al atura turmei lui Hristos. Ori de cte ori este posibil, povesti ti copiilor istorioara dragostei lui Isus pentru ei. n orice predic a, spune ti ceva despre folosul lor s i astfel slujitorii lui Hristos pot s a- si fac a, printre ei, prieteni pentru totdeauna, iar cuvintele spuse, s a e pentru cei mici ca ni ste [77] mere de aur ntr-un co sule t de argint. Nu neglija ti copiii De si s-a f acut ceva pentru educarea s i instruirea religioas aa tinerilor no stri, totu si mai este mult de f acut. Mai sunt mul ti care au nevoie de ncurajare s i ajutor. Nu exist a nc a acel interes personal n aceast a lucrare. Nu numai p astorii au neglijat lucrarea solemn a de salvare a tinerilor ci s i membrii bisericilor, care ar trebui s a dea s socoteal a naintea Domnului lor de indiferen ta i neglijarea datoriei lor. Dumnezeu nu este onorat cnd copiii sunt neglija ti s i trecu ti cu vederea. Ei trebuie s a e educa ti, disciplina ti s i instrui ti cu r abdare. Este necesar mai mult dect o ncurajare. Este nevoie de o munc a st aruitoare, cu mult a rug aciune s i grij a. Inima plin a de dragoste s i s simpatie va atinge inima tinerilor care aparent sunt f ar a speran ta i nep as atori. (Testimonies on Sabbath-School Work, 114, 115)

52

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Conducnd turma cea mic a Conduc atorii s i instructorii Scolii de Sabat ar trebui deseori s a se roage, c aci un cuvnt bun spus la vreme potrivit a, poate ca o bun s amn ta a pus a n mintea tinerilor s i poate s a conduc a picioru sele lor pe c ararea cea bun a. Dar un cuvnt r au poate s a-i duc a pe drumul pierz arii. (Testimonies on Sabbath-School Work, 112) Strnge ti copila sii Chema ti copila sii, tinerii s i pe cei adul ti s i da ti-le s a caute r as[78] punsul la unele taine, care nu au fost n telese de oameni n telep ti ai lumii de si erau nzestra ti cu capacit a ti intelectuale deosebite. Adev arurile grele ale lui Dumnezeu sunt pentru cei umili s i doritori s a torului ceresc. Inima lui Isus a s nve te la picioarele nv a ta altat de bucurie la acest gnd s i a spus: ti mul tumesc Tat a, Domn al cerului s i al p amntului, pentru c a ai ascuns aceste lucruri de cei n telep ti s i pricepu ti s i le-ai descoperit copiilor. Acest lucru este bun n ochii T ai. Nu l asa ti ca idei nguste s a se lege de lucrarea voastr a, Cmpul este lumea. Adev arul este clar descoperit pe ecare pagin a a Cuvntului lui Dumnezeu s i totu si du smanul are putere s a orbeasc a min tile turi celor mul tumi ti cu sine astfel nct cele mai clare s i simple nv a ta s a nu poat a n telese. nv a ta ti pe copii adev arul. narma ti-i cu descoperirea Lui. Ajuta ti-i s a ajung a capabili s a spun a ce este scris n Scriptur a cu privire la adev ar. Slujitorii Cuvntului, cu buzele atinse de c arbunele scos din altarul cerului s a rosteasc a din cuvintele vie tii care vor arde n drumul lor, spre inimile celor care de si sunt n telep ti n felul lumii, nu n teleg n telepciunea care vine de sus. ntreba ti cu deosebit interes: Ce este adev arul Noi trebuie s a r aspundem poruncii lui Dumnezeu s i s a mergem de la o lumin a mai mic a la una mai mare. Nu se poate ca solda tii lui Hristos s a stea [79] nep as atori s i inactivi. Tot mereu se pot face mbun at a tiri. Providen ta divin a ne conduce pas cu pas pe calea ascult arii. P arin ti s i instructori , ntip ari ti n mintea copiilor c a Dumnezeu i ncearc a n aceast a via ta s a vad a dac a ei ascult a de El din dragoste s i respect. Cei care nu-L ascult a aici nu-L vor asculta nici n ve snicie. Domnul nostru caut a s a-i preg ateasc a pentru locuin tele cere sti pe care Isus s-a dus s a le

O institu tie pentru c stigarea de suete

53

preg ateasc a pentru cei ce-L iubesc (Testimonies on Sabbath-School Work, 31-32) Experien tele religioase ale copiilor Religia i ajut a pe copii s a nve te mai bine s i s a- si fac a lucrul de 12 ani, poveste lor mai bine. O feti ta ste n cuvinte simple, cum tr aie ste ea acum, astfel nct s a se vad a c a este o cre stin a: Nu-mi pl acea s a nv a t, ci doar s a m a fac. Aveam rezultate slabe ia s coal as i deseori lipseam de la ore. Acum nv a t bine, ecare lec tie, de dragul lui Dumnezeu. La s coal a eram r aut acioas a; cnd profesorii nu m a b agau n seam a, i distram pe copii ca nici ei s a nu e aten ti. Acum vreau s a fac voia lui Dumnezeu, purtndu-m a frumos s i respectnd legile s colii. Acas a eram egoist a, s i ursuz a cnd mama m a chema de la joac as i m a ruga s-o ajut cu ceva. Acum este o adev arat a pl acere s-o ajut pe mama s i s a-i ar at pe orice cale, c a o iubesc. Nu-i nv a ta ti pe copii c a atunci cnd vor mari trebuie s a se poc aiasc as i s a accepte adev arul. Dac a sunt bine instrui ti, la o vrst a destul de fraged a, pot avea o corect a n telegere a st arii lor de p acat [80] s i despre posibilitatea salv arii prin Hristos (Testimonies on SabbathSchool Work, 112) Inimile copiilor sunt cele mai sensibile Instructorii Scolii de Sabat trebuie s a p as easc a cu grij as i n rug aciune naintea lui Dumnezeu. Ei trebuie s a lucreze ca unii care vor da socoteal a. Li s-a dat ocazia s a c stige suete la Hristos s i tinerii, cu ct tr aiesc mai mult f ar a remu sc ari, pentru starea lor rea, cu att se nt aresc mai mult n rezisten ta lor contra Domnului Dumnezeu. Cu ct anii trec cu att se poate s a aib a loc o sc adere a sensibilit a tii pentru lucrurile snte s i o diminuare a posibilit a tii de a inuen ta ti de religie. n ecare zi Satana lucreaz a pentru a-i nt ari n obiceiurile lor de neascultare, n rebeliune s i astfel s a e s anse tot mai mici ca ei s a devin a, ntr-o zi cre stini. Ce-I vor spune acei instructori indiferen ti la ziua judec a tii? De ce s a e instructorul orbit de fals a modestie s i s ov aielnic n a depune eforturi pentru convertirea suetelor scumpe ale tinerilor s i copiilor lor? De ce s a nu l asa ti pe Duhul Sfnt s a lucreze la inimile lor s i s a ndep arteze, ntunecimea

54

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

moral as i s a aduc a n ei s i prin ei lumin a cereasc a? (Testimonies on Sabbath-School Work, 44, 45) Puterea tandre tei asemenea celei lui Hristos Domnul Isus Hristos are o mare afec tiune pentru cei pe care i-a [81] cump arat cu propriile-I suferin te n trup, ca ei s a nu piar a mpreun a cu cel r au s i ngerii lui, ci s a poat a s a-i scoat a ca ind cei ale si ai S ai. Ei sunt roadele dragostei Lui, simt proprietatea Lui s i prive ste spre ei cu o afec tiune nespus de mare, iar celor ce cred n El le d a propria-i neprih anire. Este nevoie de tact, n telepciune, dragoste de oameni s i afec tiune sn tit a pentru scumpii mielu sei ai turmei, ca s a e condu si s a vad as i s a aprecieze privilegiul de a se preda conducerii tandre a p astorilor credincio si. Copiii lui Dumnezeu vor practica bun atatea lui Isus Hristos. Instructorul poate s a- si lege ace sti copii de inima lui, prin dragostea iui Hristos care locuie ste n templul suetului ca o mireasm a spre via . Prin harul lui Hristos dat lor, instructorii pot s de via ta ta a e unealta uman a, lucrnd mpreun a cu Dumnezeu pentru luminarea, n al tarea, ncurajarea s i ajutorarea suetelor spre a se cur a ti de murd aria moral a. Atunci imaginea lui Dumnezeu se va descoperi n suetul copilului s i caracterul se va transforma prin harul lui Hristos (Testimonies on Sabbath-School Work, 87). O baz a de recrutare pentru lucr atori cre stini Instructorii s i elevii cre stini sunt r aspunz atori naintea lui Dumnezeu pentru deosebitele privilegii de care se bucur a, pentru c a ei sunt mpreun a lucr atori cu El, ducnd m arturia despre puterea salvatoare a harului S au, naintea lumii s i naintea cerului. Inuen ta [82] s i ecien ta lucr atorilor lui Dumnezeu este direct propor tional a cu cur a tia inimii s i standardul lor moral. Adev ara tii instructori cre stini vor deslu si sensul lec tiunilor pentru c a ei vor f acu ti n stare s a n teleag a Evanghelia. Vor l asa ca lumina lor s a str aluceasc a peste cei care nu sunt deloc interesa ti de pre tioasele raze ale adev arului. U sa inimii trebuie deschis a s a primeasc a lumina str alucind din Cuvnt. Dac a un tn ar prime ste lumina str alucind, el poate s a e o binecuvntare pentru ceilal ti. Poate s a e altora de folos, dac a cu

O institu tie pentru c stigarea de suete

55

r abdare, amabilitate s i seriozitate, va face lec tiunea cu cei care nu suni interesa ti de lucrurile lui Dumnezeu s i ie va explica acestora, n cuvinte simple s i hot arte. La acest fel de exerci tii este nevoie de n telepciune de sus ca lucr atorul s a se apropie a sa cum trebuie de cei care au nevoie de ajutor s i s a-i conduc a la Hristos, unde sunt satisf acute toate nevoile suetului. Cnd se converte ste un tn ar, nu-l l asa ti inactiv, da ti-i ceva de f acut n via Domnului. Folosi ti-l conform capacit a tii lui, pentru c a Domnul a dat ec aruia ceva de f acut. S a conlucr am cu Domnul nostru n orice direc tie s i s a folosim ecare mijloc pentru dezvoltarea celor care sunt n leg atura cu s coala. Locuitorii p amntului se aliniaz a sub drapelul a doi conduc atori: Hristos, prin tul vie tii s i Satana, prin tul ntunericului. Este datoria instructorilor s i elevilor [83] s a fac a eforturi st aruitoare, ca s a creasc a rndurile lui Hristos s i s a invite ecare suet s a vin a sub stindardul nsngerat al Prin tului Emanuel (Testimonies on Sabbath-School Work, 50, 51) Scoala de Sabat, un factor n instruirea misionar a n cmpul misionar s-a dovedit c a, oricare ar talentul de a predica, dac a oamenii nu au fost nv a ta ti cum s a lucreze, cum s a conduc a ntlnirile, cum s a- si fac a partea n lucrarea misionar a, cum s a aib a succes n lucrarea cu oamenii, atunci lucrarea lor este aproape un e sec. Se poate face mult n cadrul Scolii de Sabat, ajutnd oamenii s a- si dea seama de obliga tiile lor s i s a n teleag a care este partea lor. Dumnezeu i cheam a la El s i pastorii ar trebui s a le c al auzeasc a pa sii n eforturile lor. (Testimonies for the Church 5, 256) Instructaj pentru lucrul cu Biblia Marea lucrare de a merge din cas a n cas a spre a citi Biblia lucr aduce un plus de importan ta arii Scolii de Sabat s i scoate n faptul c eviden ta a instructorii trebuie s a e b arba ti s i femei care n teleg Scripturile s i pot mp art as i bine Cuvntul adev arului. Ideea de a merge s a cite sti din Biblie este de origine cereasc as i ofer a posibilitatea ca sute de tineri s a mearg a s a fac a o lucrare care altfel [84] ar r amne nef acut a.

56

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Biblia nu este tinut a n lan turi. Poate dus a ia u sa ec arui om s i adev arurile ei pot prezentate ec arei cuno stin te. Sunt multe persoane care, ca s i cei din Bereea, vor c auta n Scriptur a, n ecare zi, s a vad a dac a ceea ce le este prezentat este adev arat sau nu. Hristos a ve spus: Cerceta ti Scripturile c aci n ele socoti ti c a ave ti via ta snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine. Isus, Mntuitorul lumii ndeamn a oamenii nu numai s a citeasc as i s a o cerceteze. Aceasta este o lucrare mare s i important as i ne este ncredin tat a nou a. Dac a facem a sa vom avea mari benecii ntruct ascultarea de porunca lui de lumina Hristos nu r amne ner aspl atit a. Acest act de loialitate fa ta descoperit a n Cuvntul S au, El l va ncununa cu nsemnele favorii Sale speciale. (Testimonies on Sabbath-School Work, 29, 30) Uit a-te dup a cre stini n alte biserici . S Nu face lec tiunea ntr-un mod lipsit de via ta a predai astfel nct, s a se ntip areasc a n minte ideea c a Biblia s i numai Biblia este s regula noastr a de credin ta i c a spusele s i faptele oamenilor nu sunt tura s criterii dup a care s a judec am nv a ta i ac tiunile noastre. Copiii trebuie s a e nv a ta ti o lec tie mare s i anume c a ei trebuie s a e liberi de orice urm a de egoism s i fanatism. nv a ta ti-i c a Hristos a murit s a salveze p ac ato sii s i c a pentru cei care nu sunt de aceea si credin ta cu noi, trebuie s a se lucreze cu mare bun atate s i r abdare, pentru c a [85] suetele lor sunt pre tioase naintea lui Dumnezeu. Nimeni s a nu e privit cu dispre t. S a nu existe ntre noi fariseism sau ndrept a tire de sine. Sunt mul ti cre stini de alte credin te cu care venim n contact, care tr aiesc conform cu lumina pe care o au ei s i sunt v azu ti mai bine de Dumnezeu dect cei care de si au o lumin a mai mare nu lucreaz a conform cu aceasta s i nu nainteaz a deloc. Un spirit de toleran ta La un moment dat, ucenicii au g asit un om care predica n Numele lui Hristos. Ioan povestindu-i lui Isus despre el a zis: I-am interzis s a mai fac a acest lucru pentru c a nu venea dup a noi, dar Isus a mustrat aceast a atitudine spunnd celor ce-L urmau c a: cel care nu este mpotriva Mea, este de partea Mea.

O institu tie pentru c stigarea de suete

57

Calea, Adev arul s i Via ta vor clar descoperite n cuvintele, de la El. spiritul s i comportamentul celor care cred n Isus s i nva ta cel mai tandru interes P arin tii s i instructorii ar trebui s a dea pe fa ta s i simpatie pentru cei care nu cred n adev ar. Ei nu trebuie niciodat a s a r aneasc a vreun suet, prin cuvnt sau fapt a, c aci a fost cump arat cu sngele lui Hristos. Dac a cei mari manifest a un spirit rece, aspru s i lipsit de simpatie, copiii vor face la fel, iar caracterul lor nu va mai modelat dup a modelul divin. m pe cei mici, cu r Trebuie s a-i nv a ta abdare, c a Dumnezeu a steapt a ca ei s a e misionari, nu ni ste in te egoiste, nguste s i fanatice, ci cu idei largi s i plini de simpatie. Dac a to ti lucreaz a cu dragoste [86] s i simpatie, asemenea lui Hristos, vor c stig atori de suete s i vor aduce la Domnul lor oi de mare valoare. Pune ti-v a tinte nalte Un lucru e sigur s i anume este prea pu tin a dragoste ntre adventi stii de ziua a s aptea, att n biseric a ct s i n lucrarea Scolii de Sabat. Se tinte ste spre tinte prea joase. Totul trebuie s a e l argit, aspira tii mai nalte s i mai snte pentru a putea inspira o atmosfer a mai curat a. Din Scoala de Sabat s a ias a tineri care s a studieze pentru a deveni misionari pentru Dumnezeu. Ei au nevoie de cele mai bune instruc tiuni s i de cea mai bun a preg atire religioas a. Ei au nevoie de destoinicia care vine de sus, care s a se adauge la cunoa sterea pentru a-i preg ati s a ocupe pozi tii grele s i pline de r aspundere. Dezvoltarea intelectual as i spiritual a ar trebui s a e tot a sa de nsemnat a ca s i cea a puterilor spirituale. Tn arul s a- si dea seama de necesitatea de a puternic s i competent att pe plan intelectual ct s i spiritual. Mul ti nu reu sesc s a ob tin a aceast a putere, nu pentru c a nu au capacitatea necesar a, ci pentru c a nu se consacr a cu hot arre. Ei ar trebui s a foloseasc a la maxim ocaziile ce le au s a devin a oameni responsabili, ca s a poat a purta poveri s i s a mpart a r aspunderile cu cei care sunt cople si ti. Cel mai important lucru n lucrarea misionar a este ca lucr atorii s a e instrui ti s a mearg a n cmp s i s a predice Evanghelia [87] la orice f aptur a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 32-34). [88] [89]

Capitolul 4 Educatorul s i lucrarea sa


Cea mai nalt as tiin ta Pentru a-L prezenta pe Isus s i pe El r astignit, este nevoie de mult mai mult dect poate s a- si imagineze o minte m arginit a. El a fost lovit pentru p acatele noastre, zdrobit pentru f ar adelegile noastre; pedeapsa care ne d a pacea a c azut peste El, prin r anile Lui suntem vindeca ti. C aci El s-a f acut p acat pentru noi. El care n-a cunoscut p acatul, ca s i noi s a m neprih ani ti n El. Aceasta trebuie s a e povara lucr arii noastre. Dac a cineva crede c a poate s a e instructor la Scoala de Sabat sau profesor la s coal a, unde se predau s tiin tele, mai nti trebuie s a nve te frica de Domnul, care este nceputul n telepciunii, ca s a poat a preda acest lucru, ca ind cea mai nalt a (Fundamentals of Christian Education, 272) s tiin ta Selec tia profesorilor Instruirea tinerilor s i copiilor nu ar trebui t acut a supercial. Educatorii ar trebui s a fac a tot ce pot ca ni ste ap ar atori ai adev arului, s a ridice standardul. Nu poate lucru mai r au dect s a e numi ti mari de[90] instructori la Scoala de Sabat, tineri care au dat pe fa ta cien te n experien ta lor religioas a. Nu cobor ti standardul n Scolile de Sabat. Copiii trebuie s a aib a ca profesori pe cei al c aror exem s plu s i inuen ta a e o binecuvntare pentru ei s i nu o curs a. Cei pe al ce nva ta tii s a aib a mereu n vedere un nalt sim t al virtu tii, cur a teniei s i sn teniei care trebuie s a caracterizeze via ta cre stin a. Nu l asa ti ca n telegerea acestor lucruri s a devin a confuz a, nu l asa ti pe nimeni s a r amn a ignorant sau nen telept cu privire ia acest lucru. Nu ncuraja ti pe nimeni, prin cuvnt sau n scris, care nu prezint ao garan tie moral as i al c arui trecut ridic a semne de ntrebare n ceea ce , inteprive ste con stiin ta s i integritatea sa. O persoan a poate istea ta , dar dac ligent as i plin a de via ta a inima nu este mbibat a cu Duhul lui Dumnezeu, dac a nu are un caracter integru, atunci inuen ta ei va 58

Educatorul s i lucrarea sa

59

p amnteasc as i nu cereasc as i face mai mult r au oriunde merge s i orice ar face. Avem mare nevoie de oameni care n teleg p acatul s i ur asc nedreptatea; care au discern amnt spiritual ca s a realizeze nevoile cauzei lui Dumnezeu s i s a lucreze cu devotament, cu interes lipsit de egoism s i s a stea mereu ascuns n Isus. Este nevoie de b arba ti s i femei aproba ti de Dumnezeu, care au o evlavie practic a, a c aror s con stiin ta a simt a imediat pericolul; oameni care nu se vor n al ta pe ei n si si s i nu vor c auta s a- si ascund a diformitatea sub o form a de evlavie, ci oameni care si dau seama de sl abiciunile lor, de imper de Hristos. [91] fec tiunile de caracter s i care n sl abiciunile lor se aga ta Cei care se ncred n ei n si si, cred c a sunt deasupra oric arei critici, vor face o lucrare imperfect a. Apostolul spune: Cnd sunt slab, atunci sunt tare n timp ce si d a seama de sl abiciune, se sprijin a puternic pe Isus s i pe harul S au. Fiecare lucr ator n Scoala de Sabat, care a trecut do la moarte la , datorit via ta a puterii transformatoare a harului lui Hristos, va ar ata n via ta lui cum inima i-a fost mi scat a de Duhul lui Dumnezeu. Cei care vor s a conduc a pe al tii, care vor s a c al auzeasc a suete spre c ararea mndrie, dragoste pentru sn teniei n timp ce n via ta lui d a pe fa ta pl aceri s i etal ari, sunt robi necredincio si. Via ta lor nu se potrive ste cu profesia lor. Inuen ta lor este o ofens a la adresa lui Dumnezeu. Ei au nevoie de o total a convertire. Inimile le au a sa de pline de lucruri tor s bune de aruncat nct nu mai este loc pentru adev arul n al ta i nnobilator. Templul inimii trebuie reparat s i cur a tit pentru c a mai degrab a Satana locuie ste n el, dect Dumnezeu. Este important ca s a se aleag a cu grij a b arba ti s i femei, pentru posturile de ncredere. Ar trebui s a cunoa ste ti cte ceva din trecutul lor s i s a v a da ti seama cum li s-a dezvoltat caracterul. Mai bine dubla ti num arul de elevi dintr-o clas a, dect s a numi ti profesori a c aror nu este n conformitate cu adev inuen ta arul pe care-l profes am, ntruct inuen ta lor este d aun atoare.(Testimonies on Sabbath-School [92] Work, 22-26) Caracteristici esen tiale Cei care au datoria s a numeasc a instructorii trebuie s a e pru bun den ti s i s a nu cheme pe cei care nu pot exercita o inuen ta a.

60

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Cum se compar a profesorul (instructorul)? Este punctual? Este mbr acat curat s i ngrijit? Aceste lucruri trebuiesc avute n vedere c aci sunt caracteristici esen tiale. Cum poate el s a cear a nsu sirea acestor lucruri, dac a el ns as i nu este un exemplu de punctualitate, ngrijire, calmitate s i ordine? Exemplul unui profesor care vine trziu la nen clas a, alergnd chiar s i de-abia tr agndu- si suarea nva ta punctualitate s i dezordine (Testimonies on Sabbath-School Work, 95, 96). Min ti echilibrate, caractere armonioase La orice nivel, este nevoie de instructori cu min ti echilibrate s i caractere pl acute. Nu da ti aceast a lucrare (de a nv a ta pe al tii) n minile tinerilor care nu s tiu s a lucreze cu min tile umane. Ei s tiu att de pu tin despre puterea harului care lucreaz a n inim a s i formeaz a caracterul, nct au nevoie s a re-nve te lec tiile despre experien ta cre stin a. Unii ca ace stia n-au nv a tat niciodat a s a- si tin a suetul s i s a- si formeze caracterul sub disciplina iui Isus Hristos, sau s a- si aduc a chiar s i gndurile sub st apnirea lui Hristos. Educatorul are de a face cu tot felul de copii s i tineri.... Mul ti [93] dintre ei nu au primit o educa tie corespunz atoare acas a. Ei au fost neglija ti ct se poate de mult. Unii au fost l asa ti s a fac a ce le-a pl acut. Al tii au fost mereu pedepsi ti s i descuraja ti, au cunoscut pu tin a amabilitate, bucurie sau cuvinte de aprobare. Ei au mo stenit caracterele nedes avr site ale p arin tilor, la care s-a ad augat educa tia primit a. Nu este lucrare mai important a dect educarea s i instruirea acestor copii s i tineri. Cei care lucreaz a n aceast a parte a viei lui Dumnezeu, trebuie s a nve te nti cum s a se st apneasc a, cum s a- si tin a mintele) resentimentele s (sim ta i rea sub controlul Duhului Sfnt a lui Dumnezeu. Ei ar trebui s a fac a dovada c a au min ti echilibrate, caractere armonioase s i deci se poate avea ncredere n ei, ca unii care sunt cre stini con stiincio si, avndu-l ca s ef pe Marele tor.(Testimonies on Sabbath-School Work, 266, 267) nv a ta

Educatorul s i lucrarea sa

61

mbr ac aminte s i comportament Fiecare instructor al Scolii de Sabat ar trebui s a e un urma s al lui Hristos. Cei care nu s-au identicat cu urma sii lui Hristos, ar atnd prin via ta lor c a sunt cre stini, nu ar trebui s a e solicita ti ca instructori pentru c a au nevoie ca al tii s a-i nve te pe ei principiile de [94] baz a ale dragostei s i temerii lui Dumnezeu. F ar a Mine nu pute ti face nimic! spune Hristos. s i apoi ce valoare poate s a aibe tura venit nv a ta a de la unul care nu cunoa ste din proprie experien ta s puterea lui Hristos? Ar nsemna o mare lips a de consecven ta a solici ti o asemenea persoan a s a conduc a o clas a la Scoala de Sabat. Un r au s i mai mare este s a permi ti ca o clas a s a e sub inuen tii unui instructor a c arui mbr ac aminte s i comportament reneag a pe Mntuitorul pe care m arturise ste c a-L serve ste. Cei care conduc studiul trebuie s a aibe inimile nc alzite s i nvigorate de adev arul lui Dumnezeu, ind nu numai ascult ator ci s i mplinitor cu fapta al Cuvntului. Ei ar trebui s a se hr aneasc a precum ml adi ta din vie, asupra lor c aznd rou a harului ceresc, ca inimile lor, ca ni ste plante care noresc, s a r aspndeasc a parfumul pre tios zilnic, de mul tumire. Instructorii au nevoie s a studieze, cu srguin ta n ecare zi n Cuvntul lui Dumnezeu, s a arate faptul c a nva ta s coala lui Hristos, c a sunt n stare s a comunice altora lumina primit a de la Marele Profesor, Lumina lumii. Ei trebuie s a realizeze r aspunderea ce o poart as i s a foloseasc a ecare ocazie pentru a se perfec tiona s i a putea lucra la salvarea de suete. Este important c a att instructorii ct s i elevii s a studieze . Ei ar trebui s Cuvntul lui Dumnezeu cu h arnicie s i perseveren ta a aibe o leg atur a mai strns a cu Dumnezeu ca ispitele mici s a nu-i [95] controleze, s a reziste cu succes mpotriva apatiei s i indolen tei. Cei care m arturisesc c a sunt cre stini, n-ar trebui s a admit a n via ta lor lenevia sau ng aduin ta de sine. (Testimonies on Sabbath-School Work, 54-55) Un reprezentant al adev aratei religii Adev aratul lucr ator din cadrul Scolii de Sabat, nu se va modela dup a practicile s i obiceiurile lume sti. Via ta lui va n concordan ta cu profesia lui, ie sind din lume, separndu-se de spiritul s i chipul

62

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

ei. El nu se va ntoarce ctu si de pu tin de la hot arrea ferm a de a una cu Hristos s i va r amne del lui Dumnezeu care este contra mndriei, indulgen tei s i distrac tii egoiste, cheltuielii mijloacelor avute pentru mul tumirea nclina tiei spre etalare, ci a un exemplu n spirit, comportament s i mbr ac aminte. Lucr atorule din Scoala de Sabat, ce standard urm are sti, pe cel al lui Hristos sau pe cel al lumii? Vrei s a cultivi tandre tea Sa atunci cnd ncerci s a ajungi la mintea s i inima oamenilor, seriozitatea cnd i pov a tuie sti s i s a explici cu via ta s i caracterul t au ce poate face religia lui Hristos? S a nu ascult am noi oare de ndemnul apostolului; R amne ti n Isus Hristos s i nu purta ti grij a de trup ca s a-i strni ti poftele? [96] Este nevoie de o reprezentare a adev aratei religii naintea tinerilor. O asemenea religie se va dovedi o putere mpotriva oric arei inuen te care ar vrea s a p atrund a. Religia pe care trebuie s-o vad a tinerii spre a atra si la Hristos este cea care d a bucurie, fr agezime, o continu a cre stere s i consacrare a inimii. O astfel de religie nu va l asa urme n suet s i cel care o are va rennoit mintal s i zic prin harul nnoitor al lui Dumnezeu. Cei ce sunte ti instructori la Scoala de Sabat sau profesori n s coli, ncerca ti acest lucru pentru un an de zile s i vede ti dac a nu ve ti putea apoi zice: Domnul a f acut lucruri minunate pentru noi s i multe . (Testimonies on Sabbath-School Work, suete au venit la poc ain ta 45, 46) Cercetare de sine Dumnezeu ar vrea ca instructorii s a se cerceteze pe ei n si si dac a mai sunt n dragostea Lui. Cei care lucreaz a pentru Dumnezeu, vor trece prin experien te care vor testa caracterul lor. Profesorii ar trebui s a nve te mereu s i s a se lupte pentru o complet a n telegere s i o judecare corect a a adev arului lui Dumnezeu. Ei sunt n pericol de a deveni prea siguri pe ei s i att de plini de ei, nct s a nu- si dea seama de lipsurile lor, de ngustarea felului lor de a vedea lucrurile s i c a de fapt nu nainteaz a, nu devin din ce n ce mai buni, ci din . Ei nu aduc pe Isus n inimile ce n ce mai plini de importan ta [97] lor s i nu au experien te cu El. Profesorul (instructorul) s a- si cultive puterile, s a- si preg ateasc a expunerile, ca s a vorbeasc a clar s i cu

Educatorul s i lucrarea sa

63

o dic tie corect a. Puterile min tii s a e cultivate s i s a ajung a att de slabe s i gndurile att de confuze nct s a nu poat a explica s i turile credin nici n telege nv a ta tei noastre. Dac a educatorul nu este caracterizat de evlavie sincer a, cur a tie, renun tare de sine s i gata s a ndure inconveniente, atunci nu este potrivit pentru aceast a lucrare. Datoria oric arui profesor este s a- si testeze spiritul s i puterile sale s i s a n teleag a adev arata sa pozi tie naintea lui Dumnezeu, prin cercetare de sine. Exemplul instructorului Cel ce accept a responsabilitatea de a instructor, dac a nu este cu totul preg atit, dar dac a simte r aspunderea pozi tiei sale, s a fac a tot ce-i va sta n putere ca s a nve te, s a cultive respectul, bucuria s i fermitatea. Comportamentul s a e astfel nct clasa s a nve te s a aib a de Dumnezeu. n timp ce vorbe gnduri solemne s i respect fa ta ste n cuvinte simple despre Dumnezeu, Hristos,suferin tele Sale, nvierea Sa, ca s i cnd sunt lucruri reale pentru el, min tile vor purtate deasupra lucrurilor p amnte sti s i cei ce ascult a vor sim ti c a sunt n prezen ta Celui Innit. Scoala de Sabat nu este locul pentru a tine ni ste ore doar de form a, unde se vorbe ste frumos s i cu u sur atate despre adev arurile eterne, care sunt mai nalte dect cerurile s i mai mari dect lumile. Felul cum se comport a clasa reprezint a caracterul profesorului, care [98] este exemplul viu din fa ta lor. Dac a sunt necuviincio si, nerespecto si s i continu a s a e a sa, atunci trebuie s a e o cauz as i problema trebuie rezolvat a. Respectuos s i totu si vesel Instructorul poate s a aib a o atitudine respectoas as i totu si s a e vesel. n locul unei purt ari u soare, s a caute dup a lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. L asa ti ca elevii s a primeasc a mesajul c a religia este o realitate de dorit pentru c a aduce pace, odihn as i bucurie. Nu l asa ti impresia c a ea (religia) este ceva rece s i neatractiv. Pacea s i prezen ta plin a de slav a a lui Hristos s a e pe fa ta voastr a care s a vorbeasc a despre dragostea Sa, iar buzele s a rosteasc a cuvinte de mul tumire s i laud a.

64

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Cei care obi snuiesc s a aib a o leg atur a strns a cu Dumnezeu, vor reecta lumina Sa n expresia fe tei. Copiii ur asc triste tea s i fe tele posomorte. Inimile lor r aspund la ceea ce str aluce ste, la voio sie s i dragoste. De si profesorul trebuie s a e ferm s i hot art, totu si n-ar trebui s a e rigid, exagerat s i dictatorial. Este nevoie de o autoritate plin a de demnitate, altfel va pierde aceea capacitate care-l poate face un educator cu succes. Copiii observ a repede orice sl abiciune sau defect de caracter al instructorului. Comportamentul este cel care impresioneaz a. Cuvintele spuse nu- si vor face efetul dac a ei (copiii) nu v ad n caracterul celui din fa ta lor un model. Caracterul unui cre stin adev arat, exemplicat n via ta de toate zilele, va avea o mai n cl [99] mare inuen ta adirea caracterului elevilor dect ar putea avea tur orice nv a ta a sau repetare de lec tii. Dumnezeu ne-a legat unul de altul astfel nct, n mod incon stient, venind n contact cu al tii, felul de a tr ai este inuen tat, iar practicile s i obiceiurile se schimb a. Dumnezeu vrea ca nici unul din ace sti micu ti s a nu e pierdu ti, e ca orice educator s a posede acea sn tenie practic a pentru ca dragostea s i caracterul lui Isus s a e descoperit n el. Scoala de Sabat nu este un loc de distrac tii, de amuzare sau recreere pentru copii, totu si condus a a sa cum trebuie, copiii se vor sim ti bine. Este un loc unde copiii s i tinerii sunt educa ti, unde se deschide Biblia n telegerii lor, rnd cu rnd, aici pu tin, colo pu tin. Este locul unde se mparte lumina divin a. Nu to ti cei care predau n Scoala de Sabat sunt potrivi ti pentru aceast a lucrare. Face ti ca ecare instructor s a simt a nevoia de a cunoa ste mai mult, s a cunoasc a pe cei cu care au de a face s i s a cerceteze pentru a g asi cele mai bune metode de a mp art as i cuno stin ta. (Testimonies on Sabbath-School Work, 95-98) Inuen ta profesorului Caracterul s i experien ta noastr a proprie hot ar as te ce fel de inu vom avea asupra altora. Pentru a convinge pe al en ta tii de puterea [100] harului lui Dumnezeu, noi trebuie s-o experimentat n inima s i via ta noastr a. Evanghelia pe care o recomand am altora spre salvare, trebuie s a e cea prin care propriul suet a fost salvat, Numai printr-o credin ta vie n Hristos ca Salvator personal este posibil s a ne facem sim tit a inuen ta ntr-o lume sceptic a (necredincioas a). Dac a e s a

Educatorul s i lucrarea sa

65

scoatem suete din curentul lumii vijelios, atunci trebuie ca propriile noastre picioare s a e a sezate ferm pe stnca Isus Hristos. Semnul cre stinismului nu este unul exterior s i nici purtarea unei cruci sau coroan a ci este ceea ce descoper a leg atura ntre om s i Dumnezeu. Prin puterea harului S au, manifestat prin transformarea caracterului, lumea va convins a c a Dumnezeu a trimis pe Fiul care poate nconjura suetul S au ca Mntuitor al ei. Nici o inuen ta uman nu are a sa putere ca inuen ta unei vie ti neegoiste. Cel mai puternic argument n favoarea Evangheliei este un cre stin plin de dragoste. (Testimonies on Sabbath-School Work, 115, 116) R abdare cu cel nd ar atnic Aduce ti-v a aminte c a nu pute ti citi inimile. Nu cunoa ste ti motivele care determin a unele ac tiuni pe care le considera ti gre site. Sunt mul ti care nu au primit o educa tie corect a; caracterele lor sunt deformate s i ei sunt dicili, aspri s i parc a nu au nimic bun n ei. Dar harul lui Hristos poate s a-i transforme. Niciodat a s a nu-i da ti la o parte, nu-i descuraja ti zicnd: Niciodat a n-am s a te mai ajut c aci m-ai dezam agit. Cteva cuvinte spuse n grab a, la sup arare ceea ce noi credem c a merit a poate rupe c aile prin care noi am putut [101] s a-i atragem s i s a-i leg am de inimile noastre. consecvent O via ta a, de st apnire de sine, un spirit calm n provoc ari sunt ntotdeauna cele mai conving atoare argumente s i cel mai solemn apel. Dac a ai avut ocazii pe care al tii nu le au, nu le uita s i un profesor n teleg ator, n telept, grijuliu s i amabil. Cnd vrei s a iei amprenta unui sigiliu, pe o bucat a de cear a, nu cred c a arunci gr abit s i violent sigiliul n bucata de cear a, ci l a sezi cu grij a, l ape si u sor s i constant, pn a cnd s-a ngropat bine n cear a. Tot a sa se procedeaz as i cu suetele umane. Secretul cre puterii st a ntr-o continu a inuen ta stin a, iar aceasta depinde de o nentrerupt a manifestare a caracterului lui Hristos. Ajuta ti pe cei gre si ti, povestindu-le despre experien ta voastr a. Ar ata ti-le cum, atunci cnd a ti gre sit, r abdarea, amabilitatea s i ajutorul prietenilor . v-au dat curaj s i speran ta au avut Pn a la ziua judec a tii nu ve ti s ti niciodat a ce inuen ta de cel inconsecvent, ira purt arile amabile s i considera tia fa ta tional s i f ar a valoare. Cnd ne ntlnim cu nerecuno stin ta s i dispre tuirea

66

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

adev arului sacru, suntem tenta ti s a ne exprim am ndat a dispre tul s i indignarea. Cel vinovat se a steapt a la o astfel de reac tie s i sunt preg ati ti pentru ea. Dar o atitudine r abd atoare s i plin a de amabilitate i va lua prin surprindere s i deseori treze ste n ei cele mai bune dup porniri s i dorin ta a o viat a mai nobil a. (Testimonies on Sabbath[102] School Work, 116, 117) ng aduitor cu al tii cer exercitarea controlului de sine, ng Leg aturile de-o via ta adu enorm in ta s simpatia. Exist a o diferen ta a ntre indivizi n ceea ce prive ste nclina tiile, obiceiurile, educa tia, astfel nct exist a diferite feluri de a vedea lucrurile. Noi judec am diferit unul de altul. Nu to ti asem n telegem la fel adev arul s i nici n-avem concep tii de via ta an atoare. Greut a tile unuia nu sunt grele pentru altul, r aspunderile care pentru unii sunt u soare pentru al tii sunt grele s i complicate. Natura uman a este att de slab as i ignorant a, att de predispus a la concep tii gre site nct ecare ar trebui s a e foarte atent n aprecierea celorlal ti. Noi ne d am scama foarte pu tin de inuen ta faptelor noastre asupra experien telor altora. Ceea ce facem sau zicem poate ni se dar dac pare de mai mic a importan ta a ni s-ar deschide ochii, am putea realiza c a de fapt de aceasta a depins ob tinerea de rezultate spre bine sau spre r au. (Testimonies on Sabbath-School Work, 117) Propria perfec tionare Pentru c a n jurul tinerilor exist a attea caractere rele s i atta falsitate, este mare nevoie ca lucrarea educatorului, atitudinea s i comportamentul lui s a reprezinte adev arul. Copiii sesizeaz a foarte repede sl abiciunile sau defectele. Singura cale prin care profesorul poate s a c stige respectul elevilor, este descoperirea n propriul [103] caracter a principiilor pe care vrea s a-i nve te. Dar rodnicia unui educator nu depinde att de mult de cantitatea de cuno stin te ct de standardul spre care tinte ste. Adev aratul profesor s nu se mul tume ste cu o minte lene sa i indolent a (del as atoare) sau uituc a. El caut a n permanen ta tinte mai nalte s i metode mai bune. Via ta sa este o continu a cre stere. n lucrarea unui astfel de profesor

Educatorul s i lucrarea sa

67

vei g asi prospe time, putere nvior atoare care inspir as i stimuleaz a pe elevii s ai. Este nevoie de profesori ageri n a discerne s i mbun at a ti orice posibilitate de a face bine; care mbin a entuziasmul cu adev arata demnitate; capabili s a controleze, s a conduc as i nzestra ti cu darul de a nv a ta pe al tii, a inspira gndirea, a trezi energiile, a mp ar ti curaj s i via ta n jurul lor. Poate c a un instructor (educator) a avut posibilit a ti reduse, astfel c a nu posed a calic ari prea nalte, a sa cum s-ar dori, totu si dac a n telege bine natura uman a, dac a si iube ste cu adev arat lucrul s au s i i apreciaz a importan ta, dac a este hot art s a se perfec tioneze s i s , atunci va n este gata s a lucreze cu srguin ta i perseveren ta telege nevoile elevilor s i prin atitudinea lui progresist as i plin a de simpatie i va atrage s a-l urmeze n timp ce el i conduce nainte s i n sus. Copiii s i tinerii aa ti n grija unui profesor, difer a foarte mult ntre ei n ceea ce prive ste nclina tiile, obiceiurile s i preg atirea. Unii s nu au nici un scop anume n via ta i nici principii xe. Ace stia trebuiesc trezi ti s a- si vad a responsabilit a tile s i posibilit a tile. Cel care si d a seama de s ansele s i privilegiile muncii sale nu va [104] ng adui nim anui s a-i bareze calea spre perfec tionare. Nu va precupe ti nici un efort spre a ajunge la cel mai nalt standard. Tot ceea ce va dori s a vad a n elevii s ai, se va str adui el nsu si s a fac a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 118, 119) Provizii pentru dezvoltarea capacit a tilor Avem nevoie de educatori consacra ti care-L iubesc pe Dumnezeu, iar pe aproapele ca pe sine nsu si. Domnul nostru a f acut provizii suciente ca instructorii (educatorii) s a- si dezvolte capacit a tile, n ecare sabat ca lucrarea s a reziste timpului, pentru ve snicie. Este nevoie n s colile noastre de tineri, b aie ti s i fete, caracteriza ti de supercial sn tenie vie, avnd nu o experien ta a ci o evlavie profund a care se ob tine nv a tnd zilnic n s coala lui Hristos, ind astfel n stare s a predea altora lec tiile nv a tate de ei n si si de la Hristos. Cei care sunt mul tumi ti s a urmeze un ordin dat s a- si fac a lucrarea ca pe o rutin a vor avea de pierdut s i nu- si vor ndeplini misiunea unui instructor al Scolii de Sabat. Dar cei care se angajeaz a n aceast a activitate ca ni ste cre stini adev ara ti, ndeplinindu- si partea n temere

68

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

de Dumnezeu s i lucrnd cu dragoste pentru suetele salvate de Hristos, vor lucr atori mpreun a cu Dumnezeu. Profesorii s a e exemple Educatorii s a e un exemplu bun pentru tineri, n spirit, compor[105] tament s i mbr ac aminte. S a e mbr aca ti n haine simple care s a nu atrag a privirea, iar spiritul lor, tot att de umil ca al unui copil, s a e curat s i nobil c aci stau n prezen ta lui Dumnezeu ca s a reprezinte caracterul lui Hristos naintea elevilor. S a- si ndeplineasc a responsabilit a tile cu devotament, cu inim a plin a de tandre te, amintindu- si de cuvintele lui Isus: Ave ti grij a s a nu dispre tui ti pe niciunui dintre ace sti micu ti, c aci ngerii lor v ad pururea fa ta Tat alui meu din ceruri. Dac a instructorii ar purta mereu n minte faptul c a Duhul Sfnt este Cel care trebuie s a descopere suetului str alucirea lucrurilor cere sti s i c a n timp ce ei lucreaz a, Acest trimis al cerului imprim a adev arul n minte; dac a realizeaz a c a ngerii sunt lng a ei, c a stau pe loc sfnt, atunci mult mai ecient a ar lucrarea din Scoala de Sabat. Instructorii n-ar mai lipsi ti de har s i putere pentru c a ar avea prezen ta divin a, ar n telege c a sunt doar unelte umane prin care Hristos mparte lumina cereasc a. Ei vor avea putere s i vor cunoa ste c a Duhul Sfnt ajut a n neputin tele lor.(Testimonies on Sabbath-School Work, 41, 43) Hristos este modelul nostru s i nu un om Instructorii Scolii de Sabat s a nu urmeze exemplul celor care nu cresc n cunoa sterea Domnului s i Salvatorului, Isus Hristos, chiar [106] dac a un astfel de exemplu l dau chiar slujitorii altarului. Cel care vrea s a lucreze mpreun a cu Dumnezeu nu trebuie s a copieze tonul, manierele sau ideile nici unui alt om, ci s a nve te de la Dumnezeu ca s a e nzestrat cu n telepciune cereasc a. Dumnezeu a d aruit ec arui om putere de gndire s i judecat as i trebuie s a- si pun a talentele la schimb ator, potrivit cu capacit a tile sale. Domnul nu va primi ca lucr ator pe cel care este doar umbra altora, pe care ci i admir a. Instructorul s a creasc a pn a la statura plin at a tii lui Hristos,nu pn a la nivelul unei in te umane nite s i care poate oricnd gre si. Trebuie

Educatorul s i lucrarea sa

69

s a cre ste ti n har s i unde g ase sti acest har? numai n Hristos, Modelul divin. Deci, ecare sa priveasc a la Hristos, copiind Modelul divin. Orice lucr ator s a- si ncerce puterile la maxim s i s a lucreze n armonie cu planul lui Dumnezeu. S a nve te n Scoala lui Hristos c a s i el poate n telept s i priceput n a nv a ta pe al tii. S a nve te de la Hristos c aci este blnd s i smerit cu inima, ca apoi s a poat a un profesor adev arat, s a c stige pe elevii lui la Hristos, iar ace stia s a devin a, la rndul lor, misionari credincio si n marele lan al seceri sului. (Testimonies on Sabbath-School Work, 76, 77) Dragostea puterea constrng atoare prea pu n general vorbind, se d a pe fa ta tin a compasiune pentru suetele cu care lucr am. Nu se vede acea putere care caut a s a [107] nduplece, s a ob tin a simpatia, s a atrag a suete ca ele s a se mpace cu Dumnezeu. Dac a adev arul este prezentat a sa cum este el n Isus atunci religia n-o s a mai e privit a ca o corvoad a ci ea o pl acere. Educatorii s a pun a n lucrarea lor str alucire, un spirit plin de mul tumire s i o inim a plin a de tandre te s i compasiune, asemenea lui Hristos, ca inima elevilor s a se umple cu dragoste neegoist a. C aci aceasta este spiritul care umple cerul. Nu merit a oare ca profesorii s a se dezbrace de orice egoism s i mndrie s i s a devin a mplinitori din toat a inima ai Cuvntului? R amne ti n isus s i nu v a face ti griji de trupul muritor ca s a-i trezi ti poftele. Credin ta adev arat a, original a, vie strnge la Hristos s i d a na stere la supunere s i la dorin ta de a-L urma pe El oriunde merge, s i cnd se va realiza acest lucru, ca urmare a eforturilor noastre, bine direc tionale, multe suete pre tioase vor veni ia Domnul lor. P arin ti s i educatori s a c auta ti s a imprima ti n mintea copiilor, chiar din fraged a copil arie, importan ta salv arii lor. Copiii s a e nv a ta ti c a Dumnezeu este Tat al lor ceresc s i c a E1 s i-a ar atat dragostea de ei d fa ta aruind pe singurul Lui Fiu, iar Salvatorul s i-a f acut cunoscut a iubirea Lui, venind n lumea noastr as i murind ca noi s a tr aim. Dac a aceste lec tii vor prezentate cu dragoste s i amabilitate, ele vor l asa o urm a adnc a n min tile s i inimile tinere. A sa cum imaginile s i obiectele sunt reectate de oglinda luminat a, tot a sa s i aceste teme [108]

70

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

vor reectate de oglinda luminat a a min tii, prin dragostea lui Isus Hristos. (Testimonies on Sabbath-School Work, 100, 101) Simplitate s i compasiune Ct de important este ea s a deschidem Biblia naintea copiilor, vorbindu-le n cuvinte simple, asemenea lui Hristos. Educatorii s a lase acas a cuvintele pompoase s i grele, s a foloseasc a cele mai simple vorbe care vor repede n telese de min tile tinere. Ca s a un instructor cu succes, nu numai metoda de predare trebuie s a e simpl a ci s a aduci cu tine dragoste s i compasiune. Copiii vor sesiza acest element s i vor reac tiona ca atare. Cei mari sunt s i ei copii n cre stere, s i inima lor (oamenilor mari), r aspunde tor, i-a convins pe la dragoste s i compasiune. Isus, Marele nv a ta ucenicii S ai de dragostea Lui pentru ei. Isus a luat asupra Sa natura uman a cu un singur scop, s a arate oamenilor mila, dragostea s i bun atatea lui Dumnezeu concretizate n g asirea unei solu tii pentru salvarea lor, ca ei s a e ferici ti. Pentru aceasta a murit El. n timp ce rostea cuvintele Sale pline de tandre te, inima Lui s alta de bucurie la gndul c a va face mult mai mult dect puteau cere sau gndi cei ce ascultau. n ecare zi prin lucrarea de binecuvntare a oamenilor, El [109] ar ata ct de mult tinea la rasa uman a, c azut a. Inima Sa era o fntn a de compasiune f ar a sfr sit din care inima nsetat a putea s a bea apa vie. tura Cnd Isus a vorbit mul timii, oamenii au fost uimi ti de nv a ta Lui, pentru c a i nv a ta ca Umil care avea putere, nu cum nv a tau c arturarii. Ace stia c autau s a instaureze teoriile lor s i ca s a le sus tin a s i s a- si men tin a inuen ta asupra min tilor oamenilor, au repetat la nesfr sit fabule s i tradi tii copil are sti. Cele mai de seam a metode de instruire, constau mai ales din parcurgerea unui s ir de ceremonii nemiloase, f ar a sens s i din repetarea unor opinii lipsite de greutate. tura lui Isus inspira ideile cele mai mari s nv a ta i frumoase, cele mai deosebite adev aruri erau expuse n telegerii n cel mai simplu mod, iar oamenii simpli l ascultau cu bucurie. Aceast a metod a ar trebui folosite n Scolile noastre de Sabat. Reecta ti lumin a, lumin a cereasc a de la Isus, ca suetele copiilor s i tinerilor s a e luminate de slav a divin a. Astfel copiii pot condu si, n simplitate la Mielul

Educatorul s i lucrarea sa

71

lui Dumnezeu care ridic a p acatele lumii. (Testimonies on SabbathSchool Work, 39, 40) S a e prezentate teme noi Suetul ar trebui s a e ca o cutie de bijuterii, plin a de lucr ari scumpe s i frumoase. La amvon, n Scoala de Sabat, la adun arile de rug aciune s i n societate, s a prezent am noi s i noi teme, cu care s a lumin am pe al tii. S a urm am exemplul Profesorului perfect El [110] a instruit pe oameni descoperindu-le caracterul viului Dumnezeu. El a zis: Via ta ve snic a este aceasta, s a te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Acesta este cel mai important subiect ce trebuie imprimat n mintea de caracterul p tinerilor pentru ca ei s a aib a cuno stin ta arintesc al lui Dumnezeu s i s a ajung a s a- si subordoneze interesele temporare celor ve snice. n timp ce privesc la caracterul lui Dumnezeu, n inimile lor va apare dorin ta de a spune s i altora despre frumuse tea s i puterea adev arului. Puterea transformatoare a religiei Fie ca orice b arbat, femeie sau copil care are de a face cu min tile umane, s a aib a adev arul ncrustat n suet, ca acesta s a se dea pe n spirit s fa ta i cuvinte, n caracter, n fapte. Puterea sn titoare a adev arului ar trebui s a conduc a pe ecare instructor al Scolii de Sabat sau pe cel ce ocup a o pozi tie n institu tiile noastre s a aib ao nct s astfel de experien ta a spun a: stiu n cine am crezut. Religia lui Isus Hristos are putere transformatoare s i aceasta trebuie s a poat a v azut a n noi. ntr-o mai mare, mai mult mai mare, mai umilin ta a convingere, o credin ta vie, ca s a putem deveni lumina lumii. Eul s a cad as i Hristos s a e n al tat. De ce oare cei c arora le-a fost ncredin tat a lucrarea n via [111] pe ei n moral a se nal ta si si a sa de u sor? ntreb ari cercet atoare De ce sunt att de mul ti care cred c a pozi tia de r aspundere este pe om? De ce devin att de satisf cea care nal ta acu ti cu ei n si si, cnd n realitate sunt att de dependen ti de sacriciul expiator?

72

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

R aspunsul este pentru c a cei care sunt mul tumi ti de starea lor nu au c azut pe Stnc a pentru a zdrobi ti de ea. De aceea este a sa pu tin a sincer ncredere n Dumnezeu, a sa pu tin a seriozitate s i poc ain ta a s i o lips a att de mare de rug aciuni erbin ti? Fiecare instructor s a se ntrebe: Am primit eu Duhul Sfnt, de cnd am hot art s a merg pe aceast a cale? L-am primit pe Hristos ca ind Salvatorul meu personal? R aspunde ti la aceste ntreb ari cu toat a seriozitatea. Fiecare moment o ocazie de aur Dac a ecare dintre cei angaja ti n lucrarea lui Dumnezeu ar cre stin adev arat, atunci acest lucru s-ar vedea n faptele lor. Ei vor vorbi cu cei din jur despre Hristos. La Scoala do Sabat instructorii nu vor mai pierde vremea cu lucruri neimportante, pentru c as tiu c a ecare moment este o ocazie de aur s i trebuie folosit pentru a n gr lucra cu srguin ta adina lui Dumnezeu. S a ne r amn a adnc npt n minte faptul c a Hristos st a ca Mijlocitor naintea tronului harului, prezentnd n ecare clip a sngele S au s i astfel s a realiz am importan ta s i valoarea ec arui moment pe care-l tr aim, Isus tr aie ste ca s a fac a mijlocire pentru noi, dar ecare clip a tr ait a f ar a b agare de [112] seam a nu mai poate recuperat a niciodat a. Profesori s i elevi, lua ti n considerare acest fapt deosebit s i anume ca Hristos nu nceteaz a s a- si fac a lucrarea Sa din Sanctuar; dac a purta ti jugul lui Hristos, dac a ridica ti povara Lui, voi nu face ti altceva dect lucrarea pe care ns as i Capul cel Viu o face.(Testimonies on Sabbath-School Work, 85, 86) Expresia fe tei, un index al caracterului Instructorii s a poarte ecare copil n inima lor s i s a-i acorde aten tie s i grij a deosebit a. Este imposibil s a faci acest lucru ca s a reziste n timp f ar a s a existe o leg atur a cu Dumnezeu. Isus a spus:Cerceta ti Scripturile ve pentru c a socoti ti c a n ele ave ti via ta snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine. Nu ncuraja ti o cercetare supercial a a adev arului. Explica ti clar ecare punct. Nu ngr am adi ti n min tile tinere turi deodat multe nv a ta a. Cuvntul pre tios al lui Dumnezeu s a e o lamp a pe c ararea lor s i o lumin a pentru picioru sele lor. Imprima ti n mintea lor c a este un privilegiu pentru ei s a umble n lumin a.

Educatorul s i lucrarea sa

73

Calea p acii, a cur a tiei s i sn teniei este pentru cei r ascump ara ti de El. Hristos merge nainte pe aceast a cale, El este adev aratul P astor; urmndu-L, ei vor evita c ar arile pustii s i capcanele. Din Cuvntul lui Dumnezeu ei vor putea nv a ta c a to ti cei care vor intra n ceruri trebuie s a aib a un caracter perfect pentru ca s a poat a s a se ntlneasc a cu Domnul lor n pace. Mul ti copii s i tineri au [113] caracterul imprimat pe expresia fe tei lor. Istoria vie tii lor o poart a pe tr as aturile fe tei. Adev ara tii educatori vor imprima n mintea copiilor un caracter asemenea lui Hristos, frumos s i curat, care va transforma fa ta lor. Dac a Hristos locuie ste n inim a vei citi puritate, ranament, pace s i dragoste n tr as aturile fe tei. Pe alte fe te, si atrn a semnul un caracter r au egoism, viclenie, n sel aciune, falsitate, du sm anie s i gelozie. Ct de greu este pentru astfel de caractere s a primeasc a amprenta adev arului. Cultivarea caracterului Acum avem nevoie s a d am o aten tie special a cultiv arii caracterului. S a ave ti n voi gndul care era n Hristos ca astfel ecare lucr ator al Scolii de Sabat, mare sau mic, s a e n al tat s i nnobilat, ca Isus s a nu e dat de ru sine cnd i va numi conlucr atorii Lui. Hristos a pus la dispozi tie toat a cultura spiritual a necesar a. Dac a El locuie ste n suet, inima va umplut a cu Duhul Sfnt care si face sim tit a prezen ta prin transformarea tr as aturilor fe tei. Legea divin a trebuie scris a n inim as i respectat a n via ta de zi cu zi ca s a ajungem s a avem un caracter frumos s i atr ag ator. (Testimonies on Sabbath-School Work, 20-22) Prezenta ti lec tiile practic Fie ca instructorii s a cerceteze cu toat a inima problema prezentat a de lec tie. S a- si fac a planuri pentru a prezenta o aplica tie practic a [114] a lec tiei s i s a trezeasc a interesul n mintea s i inima copiilor. Elevii s a e antrena ti n activit a ti n care s a rezolve diferite probleme (ntreb ari) din Biblie. Instructorii s a se ngrijeasc a s a nu ajung a la lucruri aride s i neinteresante. Educatorii nu depun o munc a serioas a pe ct ar trebui; n ceea ce prive ste activit a tile, ei nu s-au apropiat de inimile copiilor prin metode adecvate, cu compasiune, r abdare s i eforturi hot arte de a

74

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

interesa pe ecare elev de salvarea suetului lui. Activit a tile (exerci tiile) s a e ceea ce Dumnezeu ar f acut din ele moment potrivit pentru o profund a convingere de p acat s i de nevoia de schimbare. Dac a lucrarea e f acut a corect, cu dib acie, suete vor convinse s i se vor ntreba: Ce s a fac pentru a mntuit? (Testimonies on Sabbath-School Work, 12, l3) Folosirea de lucruri ajut atoare Pentru a interesa pe copii, s-au depus ceva eforturi dar nu suciente. Scolile de Sabat ar trebui t acute mai interesante. Scolile publice, n ultimii ani, s i-au mbun at a tit foarte mult metodele de predare. Sunt folosite diferite obiecte, ilustra tii, tabla pentru a explica lec tiile grele min tilor tinere. Tot a sa s i adev arul poate prezentat ntr-un mod simplu s i deosebit de interesant min tilor active ale copiilor. Deseori prin copii se poate ajunge la p arin ti care altfel sunt foarte pe copii adev [115] greu de abordat. Instructorii Scolii de Sabat nva ta arul s i ace stia l duc acas a. Dar sunt pu tini instructori care realizeaz a importan ta acestei ramuri a lucr arii. Metodele de nv a tare folosite n s colile publice pot utilizate cu acela si succes s i n Scoala de Sabat, ca mijloace de a aduce copiii la Isus s i a-i educa n adev arul biblic. Aceasta va produce mai mult bine dect manifest arile religioase cu caracter emo tional care trec tot att de repede pe ct vin. Ar trebui cultivat a dragostea lui Hristos. E nevoie s a folosim mai n lucrarea ce credem c mult a credin ta a trebuie terminat a nainte de revenirea lui Isus, mai mult a renun tare de sine, mai mult a munc a f acut a cu jertre de sine, n direc tia cea bun a. Este nevoie de un studiu profund, f acut cu rug aciune, despre cum s a lucr am mai bine. S a face ti planuri cu grij as i s a le studia ti n am anun time. Sunt printre voi min ti care pot inventa s i duce la bun sfr sit planurile, numai s a e puse la lucru. Eforturile bine direc tionale s i f acute n mod inteligent, vor avea mari rezultate. (Testimonies on Sabbath-School Work, 9)

Educatorul s i lucrarea sa

75

a gre Scoaterea n eviden ta selilor Dac a este bine condus a, Scoala de Sabat este unul din mijloacele importante folosite de Dumnezeu pentru a aduce suete la cunoa sterea adev arului. Nu este bine ca numai instructorul s a vorbeasc a ci s a antreneze s i clasa, s a spun a ce s tie. Apoi cu cteva remarci scurte s i ilustra tii s a ntip areasc a lec tia n mintea elevilor. Sub nici o form a [116] nu ar trebui ca instructorii s a treac a, n mod mecanic prin lec tie s i apoi s a stea jos, l asnd elevii s a se uite pe pere ti, sau s a se joace, a sa cum am v azut uneori. O astfel de metod a nu va da rezultate, ba este chiar d aun atoare. Dac a instructorul este bine preg atit, ecare moment poate utilizat cu folos. Min tile active ale copiilor trebuiesc folosite mereu, s a cere ti p arerile lor, s a-i aproba ti sau s a-i corecta ti dup a caz, dar niciodat a s a nu te a sezi pe scaun spunnd: Gata, am terminat. Nu se poate spune a sa ceva despre o lec tie. (Testimonies on Sabbath-School Work, 18, 19) spiritual Indolen ta a n unele Scoli de Sabat se dau posturi unora care nu au aptitudini de a preda s i nici dragoste sincer a pentru suete. Ei n si si nu n teleg tot adev arul. Cum ar putea atunci conduce suete la fntna vie tii? Trebuie ca mai nti instructorii s a bea din apa salv arii s i apoi ngerii lui Dumnezeu vor lucra pentru ei ca s a vad a ce cale s a ia spre a , perseveren c stiga tinerii la Isus. Este nevoie de aptitudini, dorin ta ta s i un spirit ca al lui Iacov, care atunci cnd s-a luptat n rug aciune a strigat:Nu te voi l asa pn a nu m a vei binecuvnta. Cnd binecuvntarea lui Dumnezeu se va rev arsa asupra instructorilor, aceasta se va reecta asupra celor peste care sunt pu si. Niciodat a s a nu plasa ti tinerii n grija unora care sunt nep as atori din punct de vedere spiritual, care nu au aspira tii nalte, snte, superioare, pentru c a aceea si [117] minte indiferent a, fariseism, o form a lipsit a de putere se va vedea curnd s i n elevi. (Testimonies on Sabbath-School Work, 13) Discu tii contradictorii n clas a Lec tiile Scolii de Sabat s a e astfel prezentate nct s a arunce lumin a n camerele inimii s i min tii. Ca s a se realizeze acest lucru, instructorul trebuie s a e sub controlul Duhului Sfnt, ca orice pornire

76

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

egoist a s a e supus a, nici un cuvnt repezit s a nu e rostit, nimic nepotrivit s a nu e f acut, ci harul lui Dumnezeu s a se vad a lucrnd prin eforturile umane, la salvarea suetelor. Aceasta s a e tinta Scolii de Sabat, care n-ar trebui s a e locul pentru discu tii contradictorii. Toate acestea s a e tinute n afara s colii ca s a men tine ti armonia. Dac a cineva ridic a o problem a asupra c areia sunt p areri diferite, nu l asa ti s a se manifeste un spirit combativ, dup a care s a apar a discu tii contradictorii.(Testimonies on Sabbath-School Work, 51, 52) Citind lec tiunea mi pare r au s a spun, dar n unele locuri predomin a obiceiul de a citi lec tiunea din carte. A sa ceva n-ar trebui s a existe. Nu s-ar ntmpla a sa dac a timpul care deseori se folose ste pentru cro set ari sau activit a ti p ac atoase, ar folosite pentru studiul Scripturilor. Nu [118] exist a nici un motiv pentru care lec tiunea s a e mai slab preg atit a, att de instructori ct s i de elevi, dect lec tiile de la s coala biblic a. Ele ar trebui s a e mai bine nv a tate pentru c a trateaz a subiecte de o mai , una innit mai mare. Neglijen mare importan ta ta n aceast a privin ta este nepl acut a lui Dumnezeu.(Testimonies on Sabbath-School Work, 10) Supercialitate Fiecare educator ar trebui s a se considere un misionar pentru Dumnezeu. El s a valorice ecare clip a, ecare capacitate spre a cunoa ste bine Cuvntul lui Dumnezeu, ca s a e n stare s a mpart a ei din el s i elevilor. Educatorii se descalic a singuri dac a nu nva ta n si si mereu. Au nevoie de prospe time n idei, de n telepciune n a n tot ceea ce ntreprind. Ei trebuie face planuri, de tact, duh s i via ta s a e ap ti n a nv a ta pe al tii. De si un profesor dore ste s a st apneasc a la perfec tie cuvintele s i ideile ce le prezint a clasei, totu si n-ar trebui s a se rezume la repetarea unui set de cuvinte. nainte de a sta naintea clasei, s a stabileasc a clar n minte un plan cu privire la ce vrea s a prezinte cu acea ocazie. A preda o lec tie nu nseamn a a o recita naintea elevilor. Asigura ti-v a c a ei v-au n teles. Dac a nu v a pot n telege, atunci munci ti n zadar. Nu ti superciali; lucra ti profund. Biblia este regula s i ghidul vie tii.

Educatorul s i lucrarea sa

77

turile Min tile s i inimile elevilor trebuiesc aduse n contact cu nv a ta solide s i bune ca apoi s a apar a fructele rodul muncii voastre. [119] (Testimonies on Sabbath-School Work, 24) Remarci lungi s i plictisitoare Cei care se ocup a de educarea copiilor s a evite observa tiile plic bun tisitoare. O inuen ta a vor avea cele scurte s i la obiect. Dac a este nevoie s a spui mai multe lucruri, compenseaz a prin remarci scurte s i dese. Cteva cuvinte spuse din cnd n cnd, sunt mai folositoare dect cele spuse toate odat a. Discursurile lungi apas a greu pe min tile mici ale copiilor. Vorba mult a i face s a desconsidere chiar s i nv a ta tura spiritual a, a sa cum mncarea peste m asur a ncarc a stomacul s i mic soreaz a apetitul, ducnd pn a acolo nct s a refuze orice mncare. Min tile oamenilor pot saturate de prea mult a vorbire. Att cu biserica ct s i cu tinerii s a se ia linie cu linie, precept cu precept, pu tin aici, pu tin acolo. Da ti posibilitatea min tilor s a digere ceea ce li se prezint a. Copiii trebuiesc atra si spre cer, nu n grab a ci ncet, cu mult a aten tie.(Testimonies on Sabbath-School Work, 107) Ce nseamn a s a lucrezi mpreun a cu Dumnezeu Sf atuie ste de asemenea, pe tineri s a e cump ata ti s i d a-te pe tur line nsu ti pild a de fapte bune, n toate privin tele. Iar n nv a ta a, d a dovad a de cur a tie, de vrednicie, de vorbire s an atoas as i f ar a cusur, ca potrivnicul s a r amn a de ru sine s i s a nu poat a spune nimic r au de noi. Acolo unde lipse ste evlavia sfnt a, unde comuniunea zilnic a cu [120] Dumnezeu este neglijat a, instructorul va avea un mod plictisitor s i neatractiv de prezentare. Cuvintele lui nu vor putea atinge inimile ascult atorilor. A lucr ator mpreun a cu Dumnezeu nseamn a mult mai mult dect s a participi la Scoala de Sabat, la serviciile divine, s a iei parte la lucrarea de a nv a ta pe al tii s i s a dai m arturie celor cu care vi n contact la servici. A lucr ator cu Dumnezeu nseamn a s a ai n inim a o puternic a de a lucra pentru salvarea suetelor p dorin ta ac atoase pentru care a murit Hristos.

78

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

grij nseamn a s a ai n permanen ta a de cum lucrezi, mereu te tura ntr-un mod interesant, s gnde sti cum s a- ti prezin ti nv a ta a cau ti noi c ai prin care, folosind toate puterile ncredin tate, s a atragi suete a sa cum s i Hristos face, ca astfel ele s a vin a la Isus s i s a e legate de El prin leg aturile dragostei Lui innite. Munc a distrus a de eforturi neconsacrate Cei ce lucreaz a mpreun a cu Dumnezeu nu se dau napoi de la obliga tiile sacre; de dragul lui Hristos vor gata s a ndure greut a ti, s a sufere lipsuri s i repro suri.. Ei sunt gata s a dea piept cu respingeri de si n fa este greu, s i s a se poarte cu umilin ta ta mndriei umane, c aci si amintesc c a Isus a suportat ru sinea s i insulta, respingerea s i moartea, [121] ca s a poat a salva pe cei pierdu ti. n orice parte ai lucra, aceasta nseamn a sacriciu s i renun tare de sine. nseamn a c a timpul care de minor obicei este consumat pentru probleme de importan ta a, s a e folosit n cercetarea Scripturilor, ca s as ti cum s a lucrezi cu succes n lucrul ncredin tat. nseamn a s a cuno sti Duhul lui Dumnezeu, s a te rogi mult mai mult dect nainte de a intra n lucrare s i s a te gnde sti mai serios cum s a- ti folose sti ecare capacitate spre lauda lui Dumnezeu. Sunte ti lucr atori angaja ti de Dumnezeu, avnd mandat de a recl adi mp ar a tia Sa pe p amnt s i trebuie s a v a face ti partea n salvarea suetelor pentru care s-a pl atit pre tul r ascump ar arii. Nu este un lucru s lipsit de importan ta a predai n Scoala de Sabat, f ar a o preg atire potrivit a a inimii pentru aceast a lucrare mare. Mul ti care prezint a lec tiunea naintea elevilor, de fapt nu prea sunt interesa ti de acest lucru s i ei distrug mult din cauza eforturilor lor neconsacrate. (Testimonies on Sabbath-School Work, 67, 68). pe sine Ispita de a se scoate n eviden ta La orice nivel att n clasele primare ct s i la cei mai mari, instructorii au nevoie s a priveasc a mereu la sursa de lumin a pentru a primi n telepciune, har s i putere s a modeleze sngele lui Hristos. Fiecare educator s a e un urma s al S au, c aci El este blnd s i smerit cu inima. Nimeni n-ar trebui s a studieze sau s a lucreze pentru a considerat superior celorlal ti, sau un profesor cu capacit a ti neobi s[122] nuite, ci ca s a poat a conduce suete la Hristos. Va veni ispita de a

Educatorul s i lucrarea sa

79

pream ari omul pentru faptele lui, dar dac a se va ceda ispitei, lucrarea va avea de suferit pentru c a va conduce la comentarii lungi s i lipsite care nu va interesa s de substan ta i nici nu va de vreun folos pentru min tile copiilor. (Testimonies on Sabbath-School Work, 35) F acnd un serviciu din toat a inima Domnul are nevoie de instructori care pot lucra cu toat a inima, care si dezvolt a talentele prin exerci tiu s i mbun at a tesc ceea ce deja s-a f acut. El caut a cre stini care s a lucreze n comunitate, pentru c a cel care lucreaz a este asaltat de mai pu tine ispite dect cel care n-are mai nimic de f acut. Cei care crud cu adev arat n Hristos vor deveni conlucr atori cu Dumnezeu, ei vor condu si de Duhul Sfnt, sentimentele vor cur a tite, pasiunile controlate s i apoi vor apare fructe de mare pre t n via ta lor spre Slava lui Dumnezeu, pentru c a cei care cred cu adev arat n Hristos, vor reecta lumina Sa. (Testimonies on Sabbath-School Work, 53) Cea mai nalta tint a-salvarea suetelor R aspunderile educatorului sunt deosebit de grele s i snte, dar cea mai important a parte este s a vegheze asupra tinerilor cu grij a plin a de dragoste s i tandre te, ca ei s a simt a c a sunt privi ti ca ni ste prieteni. Odat a ce le-a ti c stigat ncrederea, pute ti s a-i nv a ta ti mai u sor. n via ta noastr a trebuie s a se observe, la lucru, principiile cre stine. Tinta cea mai nalt a pus a n fa ta educatorului tem ator de Dumnezeu, este [123] salvarea de elevilor no stri. El este lucr atorul lui Hristos s i scopul primordial al eforturilor lui speciale s i hot arte este aducerea la Isus a suetelor celor mntui ti de El. Dumnezeu va cere suetele lor din evlavioas mna instructorilor. Fiecare s a aib a o via ta a, curat as i s a e deplin hot art de a- si ndeplini datoria lui. Dac a inima este n al tat a s i nc alzit a de dragostea lui Dumnezeu, atunci vor exista rug aciuni erbin ti s i vor date avertiz ari credincioase. Dac a toate acestea sunt neglijate, suetele din grija ta vor suferi. Pierde mai pu tin timp n discu tii interminabile s i pentru preocup arile tale captivante s i mergi s a- ti ndepline sti datoriile neglijate.

80

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Perseveren ta este r aspl atit a Dup a toate eforturile depuse, se poate ca instructorul s a ajung a la concluzia c a unii elevi nu se dezvolt a bine. Lipsa de moral a este deseori rezultatul exemplului r au s i a lipsei unei discipline adev arate n familie. Se poate ca toate eforturile educatorului s a dea gre s n de cur a-i aduce la o via ta a tie s i sn tenie. Dup a rug aciuni erbin ti, munc a f acut a cu mult a r abdare s i dragoste, se poate ca instructorul s a e dezam agit de cei n care si pusese speran te mari. Pe deasupra vor veni s i repro surile p arin tilor ntruct ei n-au putut contracara efectul propriului lor exemplu s i a educ arii nen telepte. Se poate foarte bine ca profesorul s a treac a prin astfel de momente grele. Dar el trebuie s a mearg a nainte, s a ncredin teze cazul lui Dumnezeu, s a . Al stea cu curaj la post s i s a lucreze mai departe cu credin ta tii vor [124] salva ti pentru Dumnezeu s i ace stia si vor exercita inuen ta lor asupra altora. Fie ca p astorii, instructorii s i profesorii de la s colile noastre s a- si uneasc a inimile, suetele s i scopurile n lucrarea de salvare a tinerilor de la ruin a. (Fundamentals of Christian Education, 116, 117) n al ta ti pe Hristos Evanghelia este puterea s i n telepciunea lui Dumnezeu, dac a cei ce se numesc cre stini o vor reprezenta corect. Hristos crucicat pentru p acatele noastre ar trebui s a umileasc a pe ecare. Hristos nviat s i n al tat la cer, unde mijloce ste pentru noi, este s tiin ta salv arii care ar trebui nv a tat as i predat a copiilor. Hristos a spus: M-am sn tit ca s i ei s a e sn ti ti. Aceasta cade n sarcina ec arui educator. n acest domeniu nu ar trebui f acut nimic la ntmplare, c aci chiar lucrarea de educare a copiilor n s coala public a are nevoie de mult go har s i de supunerea eului. Cei care n mod natural sunt ar ta si, u sor de provocat s i c arora le place s a critice, s a gndeasc a r au, s a- si caute alt a activitate dect cea de educator, ca niciuna din tr as aturile lor rele s a nu se reproduc a n copii s i tineri, pentru c a au costat prea mult. Cerul vede n copii, oamenii de mine cu capacit a ti s i puteri care dac a sunt corect c al auzite s i dezvoltate cu n telepciune de sus, vor deveni mijloacele umane cu care inuen tele divine pot coopera, [125] spre a lucr atori mpreun a cu Dumnezeu. Cuvintele t aioase s i o continu a blamare va z ap aci copilul s i niciodat a nu-l va ajuta s a se

Educatorul s i lucrarea sa

81

ndrepte. Feri ti-v a s a folosi ti un ton ridicat tot timpul. Isus Hristos s a v a st apneasc a rea s i atunci ve ti nv a ta cum s a nve ti mil as i dragoste pentru cei mai mici. (Testimonies on Sabbath-School Work, 87, 88) Clase ntregi s a e convertite Ca lucr atori pentru Dumnezeu, s a se vad a mai mult Isus n noi s i tot mai pu tin eul. S a purt am mai mult din povara pentru suete s i s a ne rug am zilnic pentru t arie s i n telepciune. Instructorul s a se roage cu elevii s i s a-i nve te s i pe ei s a se roage. S a folosi ti pu tine cuvinte, dar bine alese; ajuta ti-i s a nve te de pe buzele voastre s i din exemplul vostru c a adev aratul Dumnezeu trebuie s a e nr ad acinat ispitelor. A n inim a altfel nu vor face fa ta s vrea s a v ad clase ntregi de tineri ntorcndu-se la Dumnezeu s i crescnd ca membri de folos n comunitate. (Testimonies on Sabbath-School Work, 19, 20) Nu ng adui ti ca t aria s i energia voastr a s a e absorbit a de lucruri lume sti s i trec atoare, n timpul s apt amnii, iar n Sabat s a nu mai ave ti ce s a pune ti n serviciul lui Dumnezeu. Este mult lucru de f acut. Noi nu avem nici O clip a de pierdut pentru scopuri egoiste. Tot ceea ce facem s a e numai spre lauda lui Dumnezeu. Nu v a odihni ti pn a cnd ecare copil n parte, n-a fost adus la cunoa sterea [126] lui Hristos. (Testimonies on Sabbath-School Work, 14) Bucuria suprem a Celor care sunt accepta ti ca educatori n s colile noastre, li se deschide un cmp larg pentru aruncarea semin tei s i strngerea grnelor bogate. Ce poate da o satisfac tie mai mare dect cooperarea cu Dumnezeu n educarea s i instruirea copiilor s i tinerilor, ca ei s a ajung a s a iubeasc a pe Dumnezeu s i s a p azeasc a poruncile lui? Condu copiii pe care i ai n grij a att n timpul s apt amnii ct s i pe cei de la Scoala de Sabat, la Isus. Ce bucurie mai mare po ti avea dect s a vezi copii s i tineri urmnd pe Hristos, marele P astor. Ce poate s a aduc a mai mult a lumin a n suetul lucr atorului devotat dect convingerea nu este zadarnic c a munca sa f acut a cu perseveren ta a. Ce bucurie mai mare poate dect s a vezi fe tele elevilor radiind de bucurie c a Hristos le-a iertat p acatele? Ce satisfac tie mai mare poate avea

82

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

conlucr atorul cu Dumnezeu dect aceea de a vedea copii s i tinerii acceptnd lucrarea Duhului Sfnt care s a le formeze caractere nobile s i s a restaureze pe Dumnezeu n inima lor copii care caut a pacea ce vine de la Prin tul P acii? (Fundamentals of Christian Education, [127] 271) [128] [129]

Capitolul 5 Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a


pentru realiz Recuno stin ta arile trecutului Mul tumim lui Dumnezeu c a Scolile de Sabat au contribuit destul de mult la avansarea multor proiecte. Copii s i tineri s i-au adus b anu tul lor care, ca s i un pria s a aprovizionat un izvor de binefaceri. Copiii s a e nv a ta ti s a fac a fapte neegoiste de care cerul se bucur a. Din fraged a copil arie s a-i instrui ti cum s a-l serveasc a pe Hristos s i cum s a practice renun tarea de sine (Testimonies on Sabbath-School Work, 113) Organizare s i regularitate n d aruire D aruirea s a nu e l asat a pe seama impulsului. Dumnezeu ne-a dat instruc tiuni precise cu privire la aceasta. Zecimile s i darurile fac parte din obliga tiile noastre s i El dore ste ca noi s a d am regulat s i sistematic. Pavel scria bisericii din Corint:Ct prive ste strngerea de ajutoare pentru sn ti, s a face ti s i voi cum am rnduit bisericilor Galatiei. n ziua nti a s apt amnii, ecare din voi s a pun a deoparte, [130] acas a ce va putea, dup a c stigul lui. Fiecare s a- si calculeze venitul, regulat, care este o binecuvntare de la Dumnezeu s i s a pun a de o parte zecimea, ca s a e a Domnului. Ace sti bani nu trebuie cu nici un chip s a e folosi ti pentru altceva; ei sunt pentru sus tinerea lucr arii Evangheliei. Dup a ce a ti pus deoparte zecimea, pune ti s i darurile, dup a cum v-a binecuvntat Dumnezeu (The Review and Herald, 9 mai 1893). D aruind n ecare s apt amn a Dumnezeu accept a cu pl acere ceea ce aduc copii. Valoarea darurilor este propor tional a cu spiritul d at atorului. Cel s arac, urmnd sfatul apostolului s i punnd deoparte la nceputul s apt amnii, o mic a 83

84

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

sum a, va face s a sporeasc a bog a tia s i darurile lor, acceptate de Dumnezeu, pentru c a efortul lor este tot a sa de mare, chiar mai mare dect al fra tilor lor mai boga ti. Planicarea pentru d aruirea sistematic a va p azi ecare familie mpotriva folosirii banilor pentru lucruri nefolositoare s i se va dovedi o binecuvntare pentru cel bogat, ferindu-l de extravagan te. n ecare s apt amn a cerin tele lui Dumnezeu sunt aduse n aten tia ec arui membru al familiei, dornic s a respecte planul f acut; pe [131] m asur a ce se fac eforturi de a pune cte ceva n cutie, n inim a se imprim a lec tia de renun tare de sine, spre gloria lui Dumnezeu. n ecare s apt amn a oricine se poate confrunta cu faptele din s apt amna ce a trecut venitul pe care l-ar putut avea dac a ar fost econom s i banii pe care nu-i mai are din cauza indulgen tei. Con stiin ta este trezit a ca s i cnd ar naintea lui Dumnezeu s i e c a-l aprob a, e c a-l acuz a, el n telege c a pentru a- si men tine pacea l auntric as i favoarea lui Dumnezeu, va trebui s a bea, s a m annce s i s a se mbrace spre slava lui Dumnezeu. (Testimonies for the Church 3, 412) n semn de cinstire Dumnezeu a f acut planuri n n telepciunea Sa, ca avansarea cauzei Sale s a depind a de eforturile individuale ale poporului S au s i de darurile lor. n semn de pre tuire Dumnezeu a acceptat s a coopereze cu omul n marele plan al r ascump ar arii. Pastorul nu poate predica dac a nu este trimis. Lucrarea de mp art as ire a luminii nu apar tine doar pastorilor. Fiecare persoan a atunci cnd devine membru al bisericii, se angajeaz a s a e un reprezentant al lui Hristos, tr aind adev arul pe care 1-a acceptat. Urma sii lui Hristos ar trebui s a ndeplineasc a lucrarea l asat a nou a cnd El s-a n al tat la cer. (Testimonies for the Church 4, 464) Providen ta lui Dumnezeu dep as e ste cu mult d arnicia noastr a Ar trebui s a e mereu l asate s a curg a izvoarele binefacerii mici sau mari. Dumnezeu n providen ta Lui este mult mai darnic de[132] ct suntem noi dispu si s a d aruim. Egoismul, mndria, zgrcenia blocheaz a calea avans arii s i consolid arii cauzei lui Dumnezeu. ntreaga biseric a este ns arcinat a s a pun a um arul la toate ramurile de

Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a

85

activitate. Dac a membrii urmeaz a pe Hristos, ei nu se vor supune nclina tiei spre etalare, pl acerii pentru mbr ac aminte, case elegante s i mobil a scump a. Printre adventi stii de ziua a 7-a trebuie s a existe s o mai mare umilin ta i deosebire de lume, altfel Dumnezeu nu ne va accepta, indiferent ce pozi tie ocup am sau ct de important a este lucrarea n care ne-am angajat. Spiritul economic s i renun tarea de sine, va face pe mul ti, de condi tie medie, s a poat a d arui. To ti avem datoria de a nv a ta de la Hristos, s a mergem pe calea umilin tei s i t ag aduirii de sine, pe care chiar Maiestatea cerului a mers. ntreaga cre via ta stin a trebuie s a e una de renun tare de sine, ca atunci cnd se fac apeluri pentru ajutoare, noi s a m gata a r aspunde. Atta timp ct Satana lucreaz a neobosit pentru distrugerea suetelor, atta timp ct mai sunt cereri de lucr atori pentru diferite p ar ti ale cmpului de secerat, mai este nevoie s a sprijinim lucrarea lui Dumnezeu pe diferite fronturi. Ajutnd ntr-o parte, sprijinim eliberarea s i ajutorarea altora. Renun tarea de sine, care face posibil a ob tinerea mijloacelor necesare investirii n ceea ce Dumnezeu pre tuie ste mai mult, va dezvolta n noi obiceiuri s i caractere care va c stiga aprobarea : Bine rob bun ... s i ne va face n stare s a locuim pentru ve snicie n prezen ta lui Dumnezeu, care S-a f acut s arac de dragul nostru, ca prin s ar acia Sa noi s a mo stenim bog a tiile [133] ve snice.(Testimonies for the Church 7, 296, 297) Cnd obosim d aruind Ei, ar spune unii, cererile nu se mai opresc.Am obosit s a tot dau Chiar a sa? Atunci te-a s ntreba: n-ai obosit s a tot prime sti din mna darnic a a lui Dumnezeu? Pn a cnd E1 nu va nceta s a te binecuvinteze, nu e sti dezlegat de obliga tia de a-I ntoarce ce I se cuvine. El te binecuvinteaz a ca s i tu s a po ti binecuvnta pe al tii. Cnd vei obosi primind, atunci po ti spune: Am obosit s a r aspund attor apeluri la d aruire. (Testimonies for the Church 5, 150) Extinderea lucr arii o lucrare grandioas Poporul lui Dumnezeu are n fa ta a de t acut, care trebuie mereu s a creasc a. nainte de venirea Domnului nostru s a m arim eforturile pe plan misionar s i s a lucr am mai hot art dect

86

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

pn a acum. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a se opreasc a din lucru pn a cnd nu a nconjurat lumea. (Testimonies for the Church 6, 23, 24). Nu cere ti restric tii nanciare n al ta ti rug aciuni lui Dumnezeu n ecare comunitate pentru o mai mare consacrare s i o dispozi tie mai mare de a d arui. Fra tii mei, nu cere ti restric tii nanciare n lucrarea de evanghelizare. Atta timp [134] ct mai sunt suete de salvat, nu trebuie s a scad a interesul nostru pentru aceast a lucrare. Biserica nu poale s a- si mic soreze obliga tiile f ar a s a-L t ag aduiasc a pe Domnul ei. Nu to ti pot merge ca misionari ri str n ta aine, dar to ti pot da pentru a sus tine misiunile n locuri noi. (Testimonies for the Church 9, 55, 56). Vom face noi tot ce putem? Suetu-mi este mhnit cnd aud strig atele macedonienilor ve rii, de dincolo de nind din toate direc tiile; din ora sele s i statele ta Atlantic,de peste Oceanul Pacic, din insulele m arii. Veni ti s i ajuta ti-ne. Fra tii mei vre ti s a r aspunde ti spunnd: Vom face tot ce putem, vom trimite bani s i misionari. Vom renun ta la mpodobirea caselor, a persoanelor noastre s i la mul tumirea apetitului. Vom d arui mijloacele, date nou a de Dumnezeu, pentru cauza Lui s i ne vom preda pe noi n sine, f ar a rezerv a, lucr arii Sale Ne sunt puse n fa ta nevoile lucr arii. Visteria goal a apeleaz a la noi. Un b anu t d aruit acum este mai valoros dect 10 d arui ti mai trziu. Fra tilor, lucra ti ct a vreme mai este zi. Lucra ti c aci vine noaptea s i nimeni nu mai poate lucra.Este imposibil s as ti ti cnd va veni acea zi. Dac a unii nu pot da pentru efortul misionar, s a e economi, [135] ca s a poat as i ei d arui. (Testimonies for the Church 5, 732, 733) Rugndu-ne s i d aruind pentru lucrarea misionar a Fra tii s i surorile mele, sunte ti gata s a v a asigura ti s a sus tine ti n rug aciune pe cei ale si s a mearg a n locuri noi? Vre ti s a-i sus tine ti s i prin darurile s i zecimile voastre? V a angaja ti s a practica ti renun tarea de sine pentru a avea mijloacele necesare d aruirii? M a simt ndrumat a de Duhul Sfnt s a v a rog s a v a preda ti pe voi n siv a Lui

Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a

87

ca s a pute ti pune deoparte, n ecare s apt amn a, cte ceva pentru sus tinerea misionarilor. Dumnezeu v a va ajuta s i binecuvnta ca s a pute ti face acest lucru. (The Review and Herald, 11 noiembrie 1902). A c auta noi c ai s i mijloace Biserica lui Dumnezeu de pe p amnt a fost organizat a cu scop misionar s i Domnul vrea s a vad a ntreaga biseric a implicat a n c autarea de c ai s i mijloace ca toat a lumea; bogat s i s arac, umil sau n al tat, s a aud a adev arul. Nu to ti sunt chema ti s a lucreze n cmpuri misionare str aine, dar to ti pot face ceva, prin rug aciune s i d aruire, pentru sus tinerea acestei lucr ari. Un om de afaceri american, un cre stin sincer descria astfel felul n care el sluje ste pe Dumnezeu 24 de ore pe zi:n tot ceea ce fac eu caut s a reprezint pe Dumnezeu. Cnd se ofer a ocazia, ncerc s a c stig s i pe al tii la Hristos. Toat a ziua lucrez pentru El, iar noaptea, n timp ce dorm, am un om care lucreaz a pentru Isus, n China [136] (Testimonies for the Church 6, 29) Avansarea lucr arii misionare din cas a n cas a Lucrarea din cas a n cas a este o cale sigur a de exersare a spiritului lipsit de egoism s i liberal, necesar lucr arii misionare. Lucrarea de rile ndep evanghelizare din ta artate depinde foarte mult de succesul acestei lucr ari. Ajutnd pe al tii aducem propriile suete n leg atur a cu Sursa de putere. Domnul a remarcat ecare manifestare de zel s i interes pentru cmpurile misionare ndep artate. El vrea ca n ecare c amin, comunitate sau centru de lucru, s a existe un spirit de bun avos in ta i d arnicie pentru a trimite ajutor n cmpurile misionare str aine, unde lucr atorii se zbat cu mari dezavantaje, n dorin ta de a duce lumina n ntuneric. Ceea ce este dat pentru a porni lucrul ntr-un loc, va duce la nt arirea lucr arii s i n alte locuri. (Gospel Workers, 465, 466) Dumnezeu onoreaz a pe ispravnicul credincios Dumnezeu a f acut din oameni ispravnicii Lui credincio si. Ceea ce El a pus n minile lor, este mijlocul preg atit de El pentru preg ati-

88

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

rea Evangheliei. Cei care dovedesc a buni administratori, li se va acorda mai mult a ncredere. Domnul zice:Pe cei care M a onoreaz a, s i Eu i voi onora. Dumnezeu iube ste pe d at atorul voios s i cnd poporul S au cu inimi pline de mul tumire aduc darurile lor la E1, nu murmurnd sau de nevoie, ei vor binecuvnta ti a sa cum li s-a pro[137] mis. Aduce ti zecimile n visteria Mea,ca s a e hran a n casa Mea, s i pune ti-M a la ncercare, spune Domnul o stirilor s i ve ti vedea dac a nu voi deschide z agazurile cerului s i nu voi rev arsa asupra voastr a binecuvnt ari nct nu ve ti mai avea loc s a le primi ti. (Patriarchs and Prophets, 529) Ce ar putut s a e Cuvntul lui Dumnezeu este un torent de lumin as i trebuie s a ne trezim s a folosim ocaziile neglijate pn a acum. Acolo unde to ti sunt credincio si n a da partea care se cuvine lui Dumnezeu daruri s i zecimi se va deschide calea ca lumina s a ajung a la toat a lumea. Dac a inimile poporului lui Dumnezeu ar pline de dragoste pentru Hristos, dac a ecare membru ar mbibat cu un duh gata de sacriciu, dac a to ti ar manifesta o sinceritate total a, atunci n-ar exista lips a de fonduri pentru lucrarea din cas a n cas a sau cea misionar a. Resursele noastre vor nmul tite, o mie de u si se vor deschide s i vom invita ti s a intr am, Dac a poporul S au s i-ar ndeplinit sarcina de a duce lumii mesajul milei, Hristos ar venit deja s i sn tii ar auzit demult salutul Bine a ti venit n Cetatea lui Dumnezeu. (Testimonies for the Church 6, 450) O binecuvntare continu a a celui care mereu d aruie ste Ar trebui ca to ti cei care se consider a copii ai lui Dumnezeu, de El s s a- si ndeplineasc a cu con stiinciozitate obliga tiile fa ta i fa ta [138] de semeni, prin zecimi s i daruri s i atunci diferitele ramuri de activit a ti din cadrul lucr arii noastre ar prospera. Pe m asur a ce lucr atorii mpart, Domnul va deschide noi s i noi c ai ca ei s a poat a aduce binecuvntarea s i asupra altora. Astfel nu va mai nevoie s a se tot fac a apeluri pentru strngerea de ajutoare n vederea sus tinerii cauzei Sale. Dac a s-ar respecta n mod regulat principiul d aruirii sistema-

Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a

89

tice, Dumnezeu va r aspl ati acest fapt. Cel care M a onoreaz a, va onorat. (The Review and Herald, 16 mai 1893) Motive mai nalte dect simpl a simpatie ntunericul moral al unei lumi dec azute, pledeaz a naintea cre stinilor ca s a depun a eforturi individuale,s a dea din mijloacele lor, s a- si foloseasc a inuen ta ca s a e readu si la asem anarea cu El, care, de si a avut bog a tii nespuse, de dragul nostru s-a f acut s arac. Duhul lui Dumnezeu nu poate locui n cei c arora de si li s-a trimis mesajul adev arului nu s-au trezit la datoria pe care o au s i anume s a lucreze mpreun a cu Hristos. Apostolul subliniaz a datoria de a da din motive mai nalte s i nu doar din simpl a simpatie. De asemenea scoate n principiul c eviden ta a noi ar trebui s a lucr am neegoist, numai spre slava lui Hristos. (Testimonies for the Church 3, 391) Biruind egoismul natural n mod natural, omul nu este nclinat spre binefacere, ci spre a [139] nesuferit, zgrcit s i a tr ai numai pentru el. Satana e gata la orice or a s a prezinte avantajele folosirii tuturor mijloacelor n scop egoist s i lumesc. El este fericit cnd poate inuen ta omul s a se sustrag a de la datoria lui s i s a-L jefuiasc a pe Dumnezeu de zeciuial as i daruri. Dar nimeni nu este scuzat. Fiecare s a pun a de o parte, dup a cum L-a binecuvntat Dumnezeu. Cel s arac s i cel bogat, tinerii care au un venit to ti s a pun a de o parte ceva, pentru c a este a lui Dumnezeu, acel ceva. Prosperitatea spiritual a a ec arui membru al bisericii depinde de eforturile perso de Dumnezeu. (Testimonies for nale s i de stricta credincio sie fa ta the Church 5, 382) nv a ta ti pe copii, acas a, s a e darnici Marele nostru du sman lucreaz a mereu, cu putere spre a am agi pe tineri s a e ng aduitori cu ei n si si, mndri, cheltuitori s i astfel min tile s i inimile lor s a e a sa de pline de aceste lucruri nct s a nu mai aib a loc pentru Dumnezeu. n acest mod, el distruge caracterele, mpiedic a dezvoltarea intelectului tinerilor.

90

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Una dintre cele mai eciente baricade mpotriva valului de r au care vine este cultivarea unui spirit neegoist gata de a sluji. Educa ti [140] copiii s a priveasc a cu dezgust egoismul s i zgrcenia. Dumnezeu are preten tii snte de la ei s i trebuiesc nv a ta ti cuvnt cu cuvnt, linie cu linie, s a recunoasc as i s a priveasc a cu seriozitate ceea ce se cere de la ei. Pune ti naintea min tilor tinere s i delicate ideea c a Dumnezeu binecuvinteaz a mereu pe copiii S ai, diminea ta s i seara, s i astfel p amntul si d a rodul lui, pentru a sluji pe om. Aceste binecuvnt ari nu ni se dau spre a ncuraja natura nostr a egoist a, ca noi s a re tinem ce este a lui Dumnezeu, punndu-ne toat a ncrederea n ele, ci ca s a-i d am napoi D at atorului prin darurile noastre. Acesta este pu tinul prin de Creatorul nostru care putem s a ne exprim am recuno stin ta fa ta binevoitor. P arin tii au neglijat mult din datoria lor de a face pe copii s a e interesa ti de lucrarea lui Dumnezeu. n multe familii copiii sunt neglija ti ca s i cnd ei ar ni ste in te iresponsabile. Unii jefuiesc pe Dumnezeu de daruri s i zecimi pentru a strnge bog a tii copila silor. pentru ispite s Ei nu se gndesc c a f acnd a sa, deschid o u sa i acestea i vor duce la ruin a. n acest mod copiii sunt priva ti de eforturi personale s i nu vor avea interes pentru realiz ari nobile. Dac a ar ncuraja ti, copiii ar aduna bani pe care s a-i dea n scopuri de binefacere s i spre naintarea lucr arii lui Dumnezeu; ca [141] urmare interesul lor va cre ste c aci s i ei au investit ceva n lucrare. Dona tiile lor vor un ajutor material s i ceea ce au f acut ei va inus en ta favorabil moral, zic s i mental. Prin srguin ta i renun tare de de valoare care i va ajuta s sine ei vor c stiga o experien ta a fac a din un succes s aceast a via ta i s a- si asigure via ta ve snic a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 98 100) Reducerea nevoilor materiale imaginare Dac a ast azi oamenii ar simpli n obiceiurile lor, respectnd legile naturii, a sa cum au f acut Adam s i Eva la nceput, necesit a tile familiei ar pe deplin satisf acute. Ar exista mai pu tine nevoi imaginare s i mai multe posibilit a ti de a lucra dup a voia lui Dumnezeu. Dar egoismul s i ng aduin ta unui gust nenatural a adus p acatul s i

Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a

91

mizeria n lume pe de o parte din cauza excesului s i pe de alt a parte din cauza dorin telor. (The Desire of Ages, 367) Nu este nevoie de stimulen ti articiali realit Cei care au n eviden ta a tile ve snice, care iubesc pe Dumnezeu din toat a inima lor, cu toat a puterea lor s i cu tot suetul lor iar pe aproapele lor ca pe sine nsu si, si vor face toat a datoria cu con stiinciozitate, ca s i cnd cortina ar tras as i s-ar lucra naintea cerului. Spiritul de binefacere, cre stin, se nt are ste pe m asur a ce se exercit as i nu va avea nevoie de stimulen ti articiali. Cei care au [142] duhul lui Hristos, vor aduce darurile lor cu bucurie la Domnul. Inspira ti de dragoste pentru Hristos s i pentru oamenii salva ti cu sngele S au, ei sunt mna ti de un ndemn puternic de a- si face partea cu credincio sie. (The Review and Herald, 16 Mai 1893). C stigul dat de darurile mici P arin tii nu i-au nv a tat pe copii preceptele Legii lui Dumnezeu, a sa cum El le-a dat. Ei i-au educat s a e egoi sti, s a priveasc a anivers arile lor ca ni ste ocazii n care s a primeasc a daruri s i s a urmeze obiceiurile lumii. Aceste ocazii ar trebui folosite spre a cre ste n pentru mila s cunoa sterea lui Dumnezeu s i n a trezi recuno stin ta i dragostea Sa n p astrarea vie tii timp de nc a un an s i nu n ocazii pentru mul tumirea eului s i sl avirea copiilor. Ei au fost tinu ti de puterea lui Dumnezeu, n ecare moment al vie tii lor s i totu si p arin tii a de El. Dac nu-i nva ta sa pe copii, s a- si exprime recuno stin ta fa ta a tinerii s i copiii ar educa ti cum trebuie n aceste vremuri n care tr aim, cuvinte de laud as i mul tumire ar curge de pe buzele lor c atre Dumnezeu. Cte daruri mici ar veni din mnu tele lor n visterie, ca dar de mul tumire. Dumnezeu ar readus n min tile lor s i nu dat [143] uit arii. (The Review and Herald, 13 November 1894) Daruri cu ocazia zilei de na stere n Israel, conform instruc tiunilor date de Dumnezeu, cu ocazia anivers arii zilei de na stere a copilului, se aducea Domnului un dar. Ast azi, vedem p arin tii chinuindu-se s a ia cadouri costisitoare pentru copiii lor, cu ocazia zilei de na stere. Ei fac din aceasta o ocazie de a

92

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

onora copilul, ca s i cnd onoarea se datoreaz a omului. Satana are s i el ceva de spus aici: el a ndreptat min tile s i darurile spre in tele umane s i astfel mintea celor mici se ndreapt a spre ei n si si, ca ind obiectul favorilor speciale. Ceea ce ar trebui s a mearg a napoi la Dumnezeu, ca dar, pentru a binecuvnta pe cei n nevoie s i spre a lumina pe cei din ntuneric, este deturnat de la calea cea bun a s i de multe ori face mai mult r au dect bine. Pe aceast a cale se ncurajeaz a capriciul, mndria s i importan ta proprie. De ziua lor copiii ar trebui nv a ta ti c a au motiv de mul tumire c atre Dumnezeu , pentru purtarea Sa de grij a. Noi suntem datori Lui pentru via ta s s an atate, mncare s i mbr ac aminte, tot ct pentru speran ta i via ta pentru darurile Sale, deci s ve snic a. Noi i dator am recuno stin ta a-i prezent am mul tumirea nostr a Marelui Binef ac ator. Aceste daruri cu ocazia anivers arii sunt bine pl acute naintea cerului. (The Review and Herald, 9 December 1890) Memento pentru dragostea s i grija lui Dumnezeu Anivers arile zilelor de na stere, Cr aciunul s i ziua Recuno stin tei [144] sunt deseori dedicate mul tumirii eului cnd de fapt min tile ar trebui ndreptate spre mila s i bun atatea lui Dumnezeu. Domnul nostru este ndurerat cnd bun atatea Sa, grija Sa permanent a, dragostea nencetat a nu au loc n min tile noastre, cu ocazia acestor s arb atori. (The Review and Herald, 23 December 1890) nti cererile lui Dumnezeu Cererile lui Dumnezeu trebuie s a aib a primul loc. Noi nu facem voia Lui dac a i d am ceea ce a mai r amas din venitul nostru, dup a ce ne-am rezolvat toate nevoile noastre imaginare. nainte de a consuma banii, s a-i punem de o parte ceea ce este a Lui. n Vechiul Testament, un dar de mul tumire ardea mereu pe altar, ar atnd astfel c a omul este mereu dator Lui Dumnezeu. Dac a ne merge bine la lucrul nostru este pentru c a Dumnezeu ne binecuvinteaz a. O parte a acestui venit s a e dat s aracilor, o alt a parte pentru cauza lui Dumnezeu. Cnd ceea ce este a Lui i este dat, ceea ce r amne este sn tit s i binecuvntat spre folosul nostru. Dar cnd un om jefuie ste pe Dumnezeu, retr agnd

Adunnd darurile misionare din ecare s apt amn a

93

partea Sa, blestemul r amne pe tot ce a c stigat. (Testimonies for the Church 4, 477) Exemplul nostru divin Fundamentul planului de mntuire a fost sacriciul. Isus a p ar asit cur tile mp ar ate sti s i s-a f acut s arac, ca prin s ar acia Lui, noi s a devenim boga ti. To ti care se bucur a de aceast a salvare, cump arat a pentru ei cu un pre t att de mare de Fiul Lui Dumnezeu, vor urma [145] exemplul Adev aratului Model. Hristos a fost piatra din capul unghiului s i noi trebuie s a zidim pe aceast a temelie. Fiecare trebuie s a se caracterizeze printr-un spirit de renun tare de sine s i de sacriciu. (Testimonies for the Church 3, 387) Hristos pune pre t pe faptele f acute din dragoste Hristos pre tuie ste faptele f acute dintr-o inim a plin a de curtoazie. Cnd cineva I-a f acut ceva cu amabilitate cereasc a, El e gata s a binecuvinteze. El nu a refuzat nici cea mai simpl a oare dat a chiar s i de un copila s. A acceptat darurile copiilor s i a binecuvntat pe d at ator, nsemnnd numele lui n c ar tile din ceruri. n Scriptur a fapta Mariei, care L-a uns cu untdelemn a fost scris a pentru a o deosebi de Isus sunt o de celelalte Marii? Actele de dragoste s i respect fa ta a credin eviden ta tei n El, ca Fiu al Lui Dumnezeu. (The Desire of Ages, 564) Nici un dar dat din toat a inima s i cu bucurie nu este prea mic. (Christs Object Lessons, 359) Partea lui Dumnezeu s i partea noastr a Mijloacele pe care Dumnezeu le-a rnduit pentru avansarea cauzei Sale sunt ca s a binecuvinteze pe oameni. El d a soare s i ploaie, face s a creasc a plantele, d a s an atate s i putere de a lucra. Toate binecuvnt arile vin din mna Sa. n schimb Ei ar vrea ca b arba tii s i femeile, n semn de mul tumire, s a-I ntoarc a o parte sub form a daruri de bun de daruri s i zecimi, ca daruri de recuno stin ta a voie. [146] (Testimonies for the Church 5, 150)

94

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Ecien ta deosebita a darurilor din iubire Dumnezeu g ase ste pl acere s a onoreze darurile care vin de la o inim a plin a de dragoste, f acnd ca acestea s a e ct mai eciente n lucrarea Sa. Dac a ne-am preda inima lui Isus, atunci s a aducem s i darurile noastre la El. Aurul s i argintul nostru, pre tioasele noastre posesiuni p amnte sti, cele mai nalte nzestr ari ale min tii s i suetului s a e aduse naintea Lui, Cei care de bun a voie S-a dat pe sine pentru noi. (Hristos, Lumina lumii, 65). O condi tie pentru prosperitate Ceea ce se cerea de la poporul evreu, ca dona tii n scopuri religioase s i de binefacere se ridica, n total, la o p atrime din tot venitul lor. O a sa tax a mare pus a pe umerii poporului ar putut duce la s ar acie, dar, observarea cu credincio sie a acestor reguli era una din condi tiile prosperit a tii lor. Pe baza promisiunii de ascultare Dumnezeu le-a spus:De dragul t au, voi mustra pe cel de distruge s i nu- ti va distruge roadele p amntului s i nici vi ta nu va culeas a nainte de vreme ... pentru c a ve ti ca un p amnt roditor, zice Domnul. (Patriarchs and Prophets, 527) Este nregistrat ecare dar s i motiva tia lui exact Mi s-a ar atat c a ngerul care noteaz a, tine o eviden ta aa ec arui dar oferit lui Dumnezeu s i pus n visterie ca s i rezultatele de ecare b [147] aduse de acesta. Ochiul lui Dumnezeu ia cuno stin ta anu t d aruit cauzei Sale ct s i de bun avoin ta sau s ov aiala d at atorului. Cei consacra ti, caracteriza ti de un spirit de lep adare de sine, care dau napoi ce este a lui Dumnezeu, vor r aspl ati ti dup a faptele lor. Chiar dac a aceste daruri nu s i-au atins scopul pe care d at atorul sincer le-a ri, cei care au urm avut n vedere, datorit a unei gre site ntrebuin ta arit slava s i onoarea lui Dumnezeu, nu- si pierde r asplata. (Testimonies [148] for the Church 2, 518, 519). [149] [150] [151]

Capitolul 6 Principii conduc atoare n administra tie


Urm arind obiectivul pus n fa ta Scopul Scolii de Sabat n-ar trebui pierdut din vedere din cauza aranjamentelor organizatorice, care pot ocupa timpul necesar pentru alte probleme mai importante. Totdeauna s a ne ferim de ceremonii s i forme care ar putea eclipsa scopul real pentru care lucr am. Este plictisitor s a ajungem!a punctul n care Scolile de Sabat sunt plictisitoare cnd de fapt ele ar trebui s a aduc a odihn a, nviorare s i binecuvntare. Simplitatea s i puritatea Scolii de Sabat s a nu e nghi tite de multitudinea de forme, f ar a sfr sit astfel nct s a nu se mai realizeze scopurile ei, religioase. Succesul s i frumuse tea s colii const a n servirea lui Dumnezeu n simplitate s i seriozitate. Nimic nu se poate face f ar a ordine s i reguli dar acestea s a e aranjate astfel nct . Elevilor s s a se poat a ndeplini obiectivul pus n fa ta a li se spun a mai mult despre salvarea suetelor lor s i mai pu tin despre m asuri exterioare, preg atitoare. Acestea s a e ca un principiu c al auzitor n [152] lucrarea Scolii de Sabat. Pericolul formalismului rece Repetarea vechii istorisiri a dragostei lui Isus, de c atre instructorii s i conduc atorii Scolii de Sabat va avea putere s a conving as i s a converteasc a suete. Dac a iubirea s i tandre tea lui Isus ti-a atins inima atunci vei putea s a lucrezi pentru elevii t ai. Simplitatea Evangheliei trebuie avut a n vedere. Primind ajutor de sus, noi putem face o lucrare buna pentru Domnul. Reaminti ti mereu elevilor c a f ar a un lucru f acut din toat a inima, toate eforturile noastre sunt zadarnice. n tot ceea ce fac instructorii s i administratorii Scolii de Sabat, trebuie s a se vad a afec tiune s i dragoste. Iubirea lui Isus s a str abat a ntreaga s coal a, ca elevii s a ajung a s a considere educa tia primit a ca ind cea mai nalt a educa tie. Asprimea sau g asirea de gre seli n-ar 95

96

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

trebui s a se g aseasc a n Scoala de Sabat s i nici n s colile noastre. Aceste lucruri s a e ndep artate din inima instructorilor sau a celor care conduc s coala. mai degrab S a se dea pe fa ta a, lucruri bune pentru salvarea de suete s i nu mndrie. Ma sinile pot f acute s a mearg a cu exactitate, dup a voin ta omului dar ele nu pot face nimic pentru suet, Tot a sa, acolo unde este mult a formalitate via ta este rece ca marmura, dar unde to ti cei ce lucreaz a n s coal a sunt uni ti s i si ndeplinesc datoriile [153] s i depun eforturi nu numai pentru via ta aceasta ci s i pentru ve snicie, se va vedea armonie s i ordine. (Testimonies on Sabbath-School Work, 89, 90) Urm arile rele ale formalismului R aul nu vine din cauza existen tei organiza tiei ci din faptul c a din orice s-a f acut organiza tie s i sn tenia vital a a primit pu tin a impor . Cnd forma s ca importan tan ta i tot felul de formalit a ti trec n fa ta ta s i o lucrare simpl a este transformat a ntr-o munc a laborioas a, atunci se vor face pu tine lucruri s i r aul va cre ste. Scopul organiza tiei nu este acesta s i a strica organiza tia nseamn a s a distrugem tot ce am cl adit pn a acum. S-au ob tinut rezultate rele att n departamentul Scolii mai de Sabat ct s i n cel misionar pentru c a s-a acordat importan ta mult formalit a tilor iar experien ta vie s-a pierdut din vedere. Toate mbun at a tirile care au fost aduse s i acceptate au datorat (posibilitatea) model arii omului unor anumite metode. Au fost accepta ti drept conduc atori s i instructori n Scoala de Sabat b arba ti s i femei care nu au un viu interes pentru ceea ce fac. Ori toate problemele pot rezolvate numai cu ajutorul Duhului Sfnt. Noi ns a, trebuie s a vedem altfel lucrurile; mai nti oamenii sa se consacre pe ei n si si, cu totul, lui Dumnezeu s i apoi s a- si dedice talentele lor lucr arii Scolii de Sabat, c autnd s a creasc a mereu n , s [154] cuno stin ta a se educe pe ei nti ca s a poat a instrui s i pe al tii; Instructorii s a nu caute s a fac a un spectacol ia clas a, folosind timpul pentru piese de teatru s i manifest ari muzicale din care nimeni nu va c stiga nimic. Nu le este de nici un folos sa-i nv a ta ti pe copii s a prezinte discursuri pentru ocazii speciale. Ei s a e c stiga ti la Hristos s i n loc de a cheltui bani, timp s i eforturi pentru diferite

Principii conduc atoare n administra tie

97

prezent ari, l asa ti ca toate eforturile s a mearg a pentru a strnge snopi n grnar. Se pare c a mul ti gndesc c a principalul n Scoala de Sabat este s a organizezi s coala, s a-i faci pe elevi s a ac tioneze conform regulilor s i dac a unele persoane ar nt arite ca instructori, atunci Scoala de Sabat ar merge bine de la sine. Deseori sunt nt ari ti ca instructori unii care nu pot conduce suete la Hristos, ntruct ei nu s tiu ce nseamn a ca Hristos s a e ceva pre tios pentru suet; cel care nu pune pre t pe suete s i nu lucreaz a pentru ele a sa cum face Hristos, se va dep arta n cele din urm a de Isus. Noteaz a aceste cuvinte, Cel ce nu adun a cu Mine, mpr as tie. Dac a instructorii nu poart a povara de adev salv arii de suete pentru Isus, vor ajunge indiferen ti fa ta ar, neglijen ti s i atmosfera cu care- si nconjoar a suetele i va duce departe de Hristos. Cu asemenea persoane n Scoala de Sabat, mereu vor conicte s i dicult a ti, pentru c a, dac a profesorul angajat ntr-o lucrare nu este interesat de ea, atunci s i elevii vor da pe fat a acela si [155] spirit. (Fundamentals of Christian Education, 253, 254) Nevoia de consacrare a lucr atorilor din Scoala de Sabat Cei angaja ti n lucrarea Scolii de Sabat trebuie s a e oameni care puternic s-au consacrat lui Dumnezeu; b arba ti s i femei cu credin ta a, cu inimi calde, cu un spirit n ac arat s i interesa ti de tot ceea ce tine de cauza lui Hristos. Ei trebuie s a depun a eforturi neegoiste, s a e gata de sacriciu, predndu-se pe altarul jertrii de sine s i mijlocind cu strig ate s i lacrimi pentru salvarea tinerilor de care r aspund. Printre ei s a nu existe ambi tii egoiste, nu face ti nimic , s din duh de ceart a sau din slav a de sart a, ci ecare, n umilin ta a dea ntietate altora. Ambi tia instructorului Scolii de Sabat, s a e educarea tineretului astfel nct s a- si fac a lucrul lor n temere de Dumnezeu s i n simplitate. Marea nevoie a Scolii de Sabat este nevoia cunoa sterii lucrurilor spirituale. Ct de mult au nevoie lucr atori de botezul cu Duhul Sfnt pentru a deveni adev ara ti misionari pentru Dumnezeu. Ei ar trebui s a- si foloseasc a la maxim min tile pentru a acumula o mai bun a cunoa stere a adev arului biblic. Instructorii s a se roage zilnic pentru luminare cereasc a, ca s a e n stare sa prezinte bog a tiile Cuvntului Sacru, min tilor tinere. De ce nu v a umili ti naintea Domnului s i

98

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

[156] nu l asa ti Duhul Sfnt s a lucreze la caracterul vostru s i s a- si lase amprenta s i pe lucrarea voastr a? Printre cei angaja ti n Scoala de Sabat, este prea mult a mul tumire de sine, prea mult a rutin as i repetare mecanic a a unor tipuri; toate aceste tind s a ndep arteze suetul de fntna cu ap a vie (Testimonies on Sabbath-School Work, 73, 74) Instruirea pentru lucrarea Scolii de Sabat Exist a o mare lips a de abilit a ti educate s i nu avem oameni sucien ti de instrui ti care s a fac a dreptate, s i s a conduc a bine Scolile de Sabat s i comunit a tile. Mul ti dintre cei care cunosc adev arul, nu-l n teleg astfel nct s a-l poat a prezenta naintea altora s i cei ce-l aud s a poat a pricepe caracterul lui sacru s i maiestuos. Ei au nevoie de mai mult a disciplin a ob tinut a printr-o bun a instruire. Nu po ti s a treci u sor cu vederea datoria ncredin tat a. Se poate ajunge n situa tia n care va nevoie de discern amnt rapid s i argumente echilibrate s i de aceea, pentru onoarea lui Hristos, ar trebui s a se nmul teasc a printre noi lucr atorii bine educa ti. Ace stia s a e capabili s a prezinte adev arul ntr-un mod clar, inteligent s i ct se poate de perfect. (Fundamentals of Christian Education, 256, 257). Dependen ta de Dumnezeu Scolile noastre de Sabat nu sunt ceea ce Domnul ar vrea s a e ele [157] pentru c a, n general, se depinde prea mult de forme s i formalit a ti, puterea plin a lui Dumnezeu n timp ce nu se d a pe fa ta a de via ta pentru convertirea suetelor pentru care a murit Hristos. Aceste lucruri trebuiesc schimbate dac a vrem ca Scoala de Sabat s a- si ating a scopul pentru care a fost creat a. Cnd conduc atorii s i instructorii se vor preda lui Dumnezeu f ar a rezerv a, ei nu numai c a vor rezolva problemele dar s i hot arrile lor vor avea efecte bune. De ndat a ce educatorii Scolilor de Sabat s i din s colile noastre si vor face datoria cu o deplin a con stient a a dependen tei lor de Dumnezeu, vor binecuvnta ti s i cerul se va ani cu ei la lucru. Este important ca ecare lucr ator s a n teleag a c a convingerea s i convertirea vin n urma unirii eforturilor umane cu puterea divin a.

Principii conduc atoare n administra tie

99

O lucrare c stig atoare de suete Att conduc atorii s i instructorii Scolii de Sabat ct s i slujitorii amvoanelor au nevoie de o consacrare deplin a pentru c a to ti, deopotriv a, sunt angaja ti n lucrarea de c stigarea de suete la Hristos. Fiecare s a- si fac a partea sa. Aceasta ar vrea s a vad a Hristos. ngerii lui Dumnezeu care v ad pururea fa ta Sa se intereseaz a de copiii s i tinerii pe care voi, ca ni ste unelte vii ale lui Dumnezeu, i nv a ta ti cale salv arii. Gndi ti-v a la acest lucru: voi Sta ti n prezen ta ngerilor din ceruri, f acnd o lucrarea al c arui caracter va m arturisi credincio sia [158] de Hristos. sau necredincio sia voastr a fa ta Ajuta ti de Duhul Sfnt Conduc atorii s i instructorii Scolii de Sabat trebuie s a e oameni noi, transforma ti, salva ti din obiceiurile naturale, prezentate ntr-un s mod lipsit de via ta i nes arat. Comunicnd zilnic cu Dumnezeu, primind razele soarelui drept a tii, ei pot primii putere s a participe la salvarea suetelor. Ei trebuie s a- si men tin a gndul ndreptat la Hristos, ca orice pornire s a e curat as i felul lor de a prezenta s a poat a inspirat de Duhul Sfnt. Lucrarea Duhului Sfnt este s a ajute pe oameni s a- si foloseasc a puterile lor, n timp ce Dumnezeu lucreaz a prin ei voin ta s i nf aptuirea spre mplinirea voii Sale. F ar a Mine nu pute ti face nimic zice Hristos. Lucr atorul nu va l asat singur. i este dat Duhul lui Dumnezeu ca s a vrea s i s a poat a face buna pl acere a lui Dumnezeu s i s a nu se ngrijeasc a de rea p amnteasc a spre a-i trezi poftele. Deci, educatori, urma ti pe Duhul lui Dumnezeu care v a conduce. n timp ce el atrage inimile copiilor s i tinerilor, voi lucra ti cu dragoste s i amabilitate, invitndu-i s i ndemnndu-i s a- si predea inima lor lui Dumnezeu. Ace sti copii s i tineri sunt cump ara ti de Hristos, cu un pre t nespus de mare s i El i iube ste pe cei micu ti. i este mil a de tineri pentru [159] c as tie c a Satana va c auta s a-i atrag a pe calea cea larg a, f acnd-o s a par a de dorit naintea ochilor lor; Isus a trimis ngeri ca s a aib a grij a deosebit a de aceste suete neexperimentate, acas a, la s coal as i la Scoala de Sabat. Duhul Sfnt se lupt a mereu pentru ci, c autnd s a-i atrag a la Dumnezeu; lucr atorul mpreun a cu Dumnezeu si va da seama de datoria lui s i va lucra serios pentru salvarea suetelor. (Testimonies on Sabbath-School Work, 41-44)

100

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Este nevoie de credincio sie perseverent a cum A sa credincio sie plin a de r abdare, rug aciune s i perseveren ta au avut ace sti sn ti ai lui Dumnezeu, (Caleb, Hanania s i Tabita) mai rar ntlne sti s i totu si biserica nu poate prospera dac a nu are a sa ceva. Este nevoie de ea n comunitate, n Scoala de Sabat s i n societate (Testimonies on Sabbath-School Work, 109) Succesul adus de cooperare Cei ce lucreaz a n cadrul Scolii de Sabat au nevoie, n mod special, s a e umplu ti cu Duhul lui Hristos. Ei nu pot lucra mpreun a . Pentru copii cu Isus dac a El nu locuie ste n inimile lor prin credin ta este nevoie s a se depun a eforturi mai hot arte n ceea ce prive ste cultura religioas a. Conduc atori s i instructori lucra ti mpreun a, n armonie. P arin tii s a coopereze cu copiii s i cu instructorii. Fiecare educator s a lucreze cu tact s i n telepciune pentru ca s a fac a ceea ce Dumnezeu cere. S a cultiv am tact s i discern amnt ascu tit, ca s a [160] observ am repede ocaziile de a face bine s i a le folosi la maxim. (Testimonies on Sabbath-School Work, 20) Duhul Sfnt este esen tial n ob tinerea succesului Dirigin tii s i instructorii Scolii de Sabat au nevoie de c al auzirea s i ndrumarea Duhului Sfnt ca s a poat a adev ara ti educatori, capabili s a inspire s i s a reaminteasc a lucrurile necesare elevilor. Lucrarea Duhului Sfan t este s a reaminteasc a clar anumite cuvinte s i fapte ale lui Hristos ca cei care prezint a pe Mntuitorul lumii s a aib a putere n a aduce pe Hristos n min tile elevilor. Oriunde n Scoala de Sabat este nevoie de Duhul Sfnt, pentru ca s a se poat a alege b arba ti s i femei care s a e n stare s a poarte r aspunderi. Nu este bine ca s coala s a e administrat a mereu de aceea si persoan a pentru c a ea va tinde s a o modeleze dup a propriile idei. S a e adu si lucr atori cu idei proaspete care s a duc a la naintarea spiritual a. Se poate ca s coala s a se ata sat de cineva care a slujit-o mai mult a vreme, cu credincio sie, dar trebuie avut n vedere binele s colii mai presus de preferin tele personale ale profesorilor s i elevilor. Cnd este clar faptul c as coala are do c stigat n urma unei schimb ari, prin ridicarea unor lucr atori care s tiu ce nseamn a s a por ti povara

Principii conduc atoare n administra tie

101

pentru suete, atunci nimic s a nu mpiedice schimbarea. Cei mai n [161] n lucrare, posed vrst as i cu experien ta a lucruri care ar putea ajuta cauza lui Dumnezeu. Cei tineri, care nu sunt cu totul preg ati ti pentru lucrare, s a urmeze exemplul celor mai n vrst a care s-au dovedit credincio si n lucruri ncredin tat s i astfel s a se educe n n telepciune s i cu tact ca s a poat a asigura s i ei succesul lucr arii. ntreb ari importante Din ce motiv sunt a sa de mul ti n bisericile noastre care nu au r ad acini n adev ar? Cum de sunt printre noi din cei care merg n ntuneric, f ar a lumin a, care dau o m arturie cu jum atate de inim a, o m arturie rece s i plin a de nemul tumiri? Cum de exist a din cei a c aror picioare par gata s a apuce pe c ar ari oprite s i gre site, care tot timpul vorbesc comp atimitor despre ispit as i nfrngere? Membrii bisericii simt ei responsabilitatea ce o au? Diaconii s i prezbiterii au grij a de cel slab s i r at acit? si dau ei seama c a cel s ov aitor este gata s a se piard a? Au ncercat ei prin cuvnt s i prin exemplu s a a seze picioarele celui r at acitor, pe Stnca Veacurilor? Instructorii Scolii de Sabat sunt ei con stien ti c a partea lor const a n a conduce picioarele [162] tinerilor pe calea sigur as i c a trebuie s a ndep arteze orice interes egoist din inima lor ca s a e adev ara ti c stig atori de suete pentru c Hristos? Cu siguran ta a este nevoie de reform a n ecare ramur aa lucr arii. Putere d at atoare de via ta n cadrul lucr arii Scolii de Sabat, trec pe lng a noi ocazii minunate, neexploatate la maxim. ncuraja ti b arba ti s i femei cu diferite daruri s a intre n lucrare s i, n temere de Dumnezeu, s a fac a tot ce pot pentru salvarea tineretului nostru. Nu ng adui ti ca cei care fac lucru , s rile doar din obi snuin ta a preia conducerea s colii s i s a-i imprime un caracter formal s i anumite obiceiuri; sufocnd-o cu o mul time de reguli. Este foarte important s a e ordine, dar avem nevoie de mult mai mult a cunoa stere a celor duhovnice sti, pe lng a toate , regulile s i reglement arile. Avem nevoie de putere d at atoare de via ta entuziasm plin de zel ca n s coli s a existe o atmosfer a de adev arat a evlavie s i cur a tie, s a se observe o real a naintare religioas as i n temere de Dumnezeu. Liderii s i conduc atorii s a nu se mul tumeasc a

102

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

cu un proces formal s i mort, ci s a foloseasc a ecare unealt a la lucru, ca s coala s a devin a cea mai nobil as i ecient a institu tie de acest fel din lume. Acesta ar trebui s a e obiectivul s i ambi tia ec arui lucr ator. Nevoia de adev ara ti conduc atori Conduc atorii s colii noastre s a e b arba ti s i femei caracteriza ti [163] de o minte ager as i intuitiv a, care au Duhul lui Dumnezeu pentru a-i ajuta n citirea caracterului, care au capacitatea de gestionare, care pot n telege diferitele faze ale caracterului s i care manifest a tact s i n telepciune n a trata cu diferite min ti omene sti. Ace stia trebuie s a dovedeasc a capacitate de conducere s i n telegere a metamorfozei dezvolt arii caracterului s i s a e condu si de Duhul lui Dumnezeu care s a-i ajute s a n teleag a orice caractere. Sunt oameni care pot ocupa aceste posturi doar cu numele dar trebuiesc persoane care s a e conduc atori n adev aratul sens al cuvntului. Sunt mul ti care pot ndeplini destul de bine forma dar nu , nu inspir pot mp art as i curaj s i speran ta a gndirea, nu stimuleaz a astfel nct s energiile s i nu mpart via ta coala s a devin a o putere spre , mereu crescnd. bine, plin a de via ta Instructorii au un cmp mare naintea lor, s i este necesar s a caute s a n teleag a cum s a lucreze astfel nct mintea copiilor s a se dezvolte. Au nevoie s a caute n telepciunea de sus ca s a aib a succes atunci cnd abordeaz a diferite probleme, cu copiii s i tinerii. Sunt mul ti educatori care nev aznd prea departe, pornesc pe un drum ce nu va duce spre bine s i n loc s a avanseze, se va ob tine regres. Att elevii ct s i educatorii au nevoie ca Duhul Sfnt s a locuiasc a n ei s i aceasta s a duc a nu la ni ste reforme f acute din cnd n cnd ci la o cre stere continu a n har s i la o ascensiune uniform a a puterii s i vie tii spirituale. (Testimonies on Sabbath-School Work, 91-94) O conducere paralizant a Scolile noastre de Sabat, menite s a instruiasc a pe copii s i tineri, sunt prea superciale. Administratorii acestora au nevoie s a sape [164] mai adnc, s a cugete mai mult s i s a depun a mai mult suet s i interes n ceea ce fac. Este necesar ca educatorii s a studieze cu mai mult a religioas aten tie Biblia, s a aib a o via ta a mai profund a ca s as tie cum

Principii conduc atoare n administra tie

103

s a conduc a Scoala de Sabat, conform poruncii lui Dumnezeu s i cum s a c al auzeasc a tinerii la Salvatorul lor. Lucrarea acestui departament este frnat a din lips a de b arba ti s i femei care s a lucreze ecient, s a aib a capacite de discern amnt, care s a simt a responsabilitatea lor naintea lui Dumnezeu, de a utiliza puterile lor nu spre a se scoate n pe ci sau din slav eviden ta a de sart a ci spre a face bine. (Testimonies on Sabbath-School Work, 111) Doar o form a lipsit a de via ta Noi trebuie s a ajungem la un nivel mai nalt de lucru. L asa ti suetelor celor care lucreaz Domnului Isus sa dea via ta a. Ca urmare planurile s i metodele de lucru vor aduce ca roade c stigarea de suete la Hristos. n comunit a tile noastre mari, unde sunt mul ti copii s i tineri, exist a un mare pericol de a conduce n a sa fel Scoala de , pe care ne-am Sabat nct aceasta s a devin a o form a lipsit a de via ta obi snuit s-o ndeplinim. Lipse ste Isus. (Testimonies on SabbathSchool Work, 14) Alegerea dirigin tilor s colilor de sabat spre bine asupra tinerilor Femeile cre stine pot avea o inuen ta s i copiilor. Capacit a tile lor sunt talente date lor de Dumnezeu s i ar trebui consacrate cu toiul n serviciul S au. Multe au discern amnt, la lucru, dar au nevoie s o minte ager as i ecien ta a e n leg atur a mai strns a cu Dumnezeu. S a caute metode noi s i noi c ai prin care prin care s a- si dezvolte caracterul s i s a educe pe tineri cum s a- si [165] foloseasc a talentele primite dela Dumnezeu. S a nu alege ti dirigin tii Scolii de Sabat dup a preferin te, ci s a pune ti oameni despre care sunte ti convin si c a se tem de Dumnezeu, care vor face din El consilierul lor personal O minte str alucit a f ar a temere de Dumnezeu duce la e sec. Isus spune: F ar a Mine nu pute ti face nimic. Alegerea acestor persoane nu trebuie l asat a sub controlul elevilor Scolii de Sabat. A-i schimba deseori este un avantaj pentru c a o minte nu trebuie s a ajung a s a modeleze pe altele. Poate c a o persoan a are unele calic ari excelente s i totu si poate decitar a n altele. O alt a persoan a poate mai bun a unde prima n-a putut face prea mult. Calit a ti diferite s i min ti diferite va face posibil a

104

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

mprosp atarea ideilor s i aceasta este esen tial. Dar deasupra tuturor lucrurilor, alege ti pe cei care cu simplitate, merg n adev ar, care iubesc s i se tem de Dumnezeu s i care sunt gata s a nve te n s coala Sa. De aceasta depinde direc tia n care vor atra si copii, nainte sau napoi. Sub supravegherea unor profesori n telep ti, elevii vor avea un interes din ce n ce mai mare pentru Cuvntul lui Dumnezeu s i vor p atrunde adnc n Scriptur a. Hristos s a e tema ec arei lec tii. . Lec tiile date de Hristos ucenicilor sunt de cea mai mare importan ta (Testimonies on Sabbath-School Work, 83, 84). Sfat pentru directori Scoala de Sabat reprezint a o lucrare important as i serioas a iar cei care se ocup a cu administrarea ei ar trebui s a fac a mi sc ari n telepte [166] s i cu tact. Este frumos dar s i mult a r aspundere n lucrul cu min tile oamenilor, ca s a la si o impresie corect as i s a inuen tezi n direc tia cea bun a. Educatorul n telept va c auta s a trezeasc a aptitudinile studen tilor s i nu se va mul tumi doar s a mpart a cuno stin te. Din cnd n cnd, am primit scrisori de la persoane care se ntrebau asupra datoriilor directorului Scolii de Sabat. Cineva se plngea c a nu putea s a trezeasc a un interes mai profund din partea elevilor s i educatorilor. Zicea c a pierdea mult timp explicndu-le ceea ce credea c a este important de s tiut s i totu si p area s a e o mare lips a de interes. Din punct de vedere religios ei nu naintau. Acestui frate s i altora, care ca s i el se zbate cu astfel de dicult a ti, le spun cerceteaz a-te nti pe tine s i vezi dac a nu ti se datoreaz a tie aceast a lips a de interes. Remarci obositoare Mul ti ncearc a s a fac a prea mult ei s i nu ncurajeaz a pe instructori s i elevi s a- si fac as i ei partea. Directorii Scolii de Sabat au nevoie de o mare simplitate s i seriozitate religioas a. Ei tin discursuri lungi n ele att la Scoala s i iar a substan ta de Sabat ct s i la ntlnirile cu instructorii s i astfel obosesc min tile ascult atorilor. Observa tiile f acute n acest fel nu- si au rostul. Ei nu- si adapteaz a instructajul la nevoile reale ale s colii s i nu reu sesc s a atrag a simpatia, c aci propriile [167] inimi sunt lipsite de simpatie. Nu- si dau seama c a vorbind mult ucid interesul s i dragostea pentru s coal a.

Principii conduc atoare n administra tie

105

Cnd inimile lucr atorilor sunt aduse la acela si numitor cu cea , ei nu vor mai vorbi a lui Hristos, care locuie ste n ei prin credin ta nici pe jum atate ct acum s i nici nu se vor ar ata ca s i cnd ar mai n telep ti dect al tii, a sa cum fac unii. Ci ceea ce vor spune cu dragoste s i simpatie va ajunge ia inima celor ce ascult a iar inimile instructorilor, elevilor s i membrilor bisericii se vor apropia unele de altele. Putere n simplitate Un adev arat educator va purta grij a de min tile ascult atorilor. Cuvintele vor pu tine dar sincere s i serioase. Spunndu-le din inim a vor pline de mpreun a sim tire cu suetele pre tioase. Poate c a el (educatorul) n-a avut posibilitatea s a studieze n s coli, prea mult s i se poate s a aib a capacit a ti naturale limitate, dar dragostea pentru l va face n stare s aceast a lucrare s i dorin ta de a lucra n umilin ta a trezeasc a un interes att n instructori ct s i elevi.. Inimile tinerilor vor atrase la sine. Lucrarea sa nu va o formalitate. Se poate ca el s as tie cum s a scoat a, att de la elevi ct s i de la instructori, adev aruri pe al spirituale s i intelectuale s i astfel, n timp ce nva ta tii, el nsu si s a e nv a tat. Elevii nu sunt impresiona ti de etalarea cuno stin telor, ce impresie face o lec tie spus a n cuvinte simple. Rezultatul va un interes viu s i profund pentru s coal a. Instructorul caut a pe elev acolo unde este el, prin simplitatea Evangheliei. Astfel inimile sunt [168] nmuiate s i apoi modelate dup a imaginea Domnului lor. Un intelect deosebit poate s a constituie un avantaj dar puterea educatorului const a n leg atura personal a cu Lumina s i Via ta lumii. Atunci va putea s a iubeasc a pe oameni s i va c auta mereu sa-i aduc a la un nivel mai nalt, nu va nvinov a tii pe al tii, ci va plin de mil a. Nu se va vedea mare n ochii proprii s i nici nu va ncerca n permanen ta s a- si apere s i s a- si nt areasc a demnitatea s i autoritatea lui, ci via ta sa va caracterizat a de umilin ta lui Isus s i va sim ti ct de adev arate sunt cuvintele Lui: F ar a Mine nu pute ti face nimic. De astfel de profesori este mare nevoie. Dumnezeu va lucra cu ei. nv a ta ti dela Mine c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima. Mul ti dintre cei angaja ti n lucrarea Scolii de Sabat, au nevoie de iluminare cereasc a, pentru c a au profunzime spiritual a care s a-i fac a n stare s a- si dea seama de nevoile celor pentru care lucreaz a.

106

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Evita ti critica s i asprimea Directori, niciodat a s a nu mustra ti aspru, nici s a nu v a plnge ti n fa ta instructorilor sau elevilor. Dac a vre ti s a inuen ta ti spre bine cereasc s coala, pune ti deoparte biciul s i exercita ti o inuen ta a. Ve ti vedea curnd rezultatul. n unele s coli exist a un spirit critic foarte ascu tit. Acest lucru se datoreaz a mult formalit a tilor s i regulilor pentru [169] c a mila s i dragostea lui Dumnezeu sunt neglijate. To ti s a e veseli. Dac a cineva are suetul nconjurat de nori, s a mearg a s a lucreze afar a n lumina soarelui s i apoi s a vin a la Scoala de Sabat. O mam a care tot timpul vorbe ste despre descuraj arile ei s i se plnge mereu de lipsa de apreciere din partea copiilor, nici nu poate sa aib a un control asupra lor. Tot a sa se va comporta s i cu voi, instructorii. Dac a ntlni ti o asemenea situa tie, nu mic sora ti puterea voastr a de a o inuen ta s a se schimbe, vorbind despre acest defect, ci u sor l asa ti inuen ta s a lucreze spre a corecta r aul. Pl anui ti s i studia ti cum s a p astra ti o s coal a bine organizat as i disciplinat a.(Testimonies on Sabbath-School Work, 16-l9) Observa tia f acut a de un copil ntr-o ocazie, un director, se adresa elevilor s i instructorilor, tinnd un discurs lung, plictisitor s i neinteresant. La sfr sit o mam a o ntreab a pe feti ta ei dac a i-a pl acut ce a auzit s i ce a spus de fapt directorul. Feti ta a r aspuns:El a spus, s i a spus, s i a spus s i n-a spus nimic. Noi nu vrem o asemenea remarc a t acut a n dreptul lucr arii noastre. Noi vrem ca s a m ct mai bine instrui ti posibil ca s a putem nv a ta s i pe al tii ceea ce s tim. (Testimonies on Sabbath-School Work, 111, 112). Punctualitate Este trist de remarcat faptul c a mul ti ntrzie smb ata de dimi . Ace [170] nea ta stia sunt foarte preten tio si cnd e vorba de propriul timp s i nu- si permit s a piard a nici o or a; dar timpul lui Dumnezeu, o singur a zi din s apte pe care Domnul o cere pentru El, o mic a por tiune de timp cnd El dore ste s a ne consacr am cu totul Lui, este risipit, dormind mai mult diminea ta. Prin aceast a atitudine ei jefuiesc pe Dumnezeu iar n ceea ce-i prive ste pe ei, i face s a e mereu n urm a

Principii conduc atoare n administra tie

107

cu toate, s a semene confuzie n familie s i n nal, toat a familia va ntrzia la Scoala de Sabat s i la serviciile divine. De ce s a nu ne , s scul am noi de diminea ta a ne rug am s i s a-i mul tumim nti lui Dumnezeu? ncerca ti s a face ti a sa, fra tii mei. Face ti toate preg atirile cu o zi nainte s i veni ti la timp la Scoala de Sabat s i apoi la serviciul divin. Astfel ve ti de folos altora, iar voi n siv a ve ti culege roade bogate. (Instructorul tineretului, 19 mai 1879.) Punctualitatea, hot arrea n munc a pentru cauza lui Dumnezeu sunt lucruri deosebit de importante (Testimonies for the Church 3, 500). ncepe ti la ora xat a ntlnirile pentru conferin te sau rug aciune nu ar trebui s a devin a plictisitoare. Totul s a aib a loc la ora xat a. Chiar dac a unii mai lene si ntrzie 15 sau 30 de minute, nu ar trebui s a e a stepta ti, chiar dac a sunt aduna ti doar 2, ei pot cere mplinirea promisiunii. ntlnirea s a [171] nceap a la ora anun tat a.(Rewiew and Herald, 30 mai 1871). Cum s a-i trat am pe cei gre si ti Lucrarea Scolii de Sabat presupune s a lucrezi s i cu cei ce fac gre seli, cu cei care sunt erona ti s i c azu ti n p acat. Hristos, n Cuvntul S au, ne-a dat lec tii clare cum trebuie s a ne comport am cu cel gre sit, dar mul ti n-au reu sit s a practice aceste lec tii. Ei nu le-au studiat s i nu le-au p astrat n inim a ca Duhul Sfnt s a lucreze, s a lumineze lucrurile nen telese s i s a topeasc a, s a zdrobeasc a inima de piatr aa instructorului s i a elevului. Duhul Sfnt poate s a fac a inima sensibil a, de mndrie s capabil a s a simt a cu altul s i o cur a ta i egoism. n Scoala de Sabat elevii pot nec aji pe profesori printr-o purtare rea, dar educatorii nu trebuie s a spun a cuvinte t aioase, aspre s i s a dea un spirit necontrolat, pentru c pe fa ta a f acnd a sa nu vor folosi sabia iui Dumnezeu, ci armele lui Satana.. De si purtarea rea a elevilor pune la ncercare, de si r aul trebuie corectat, iar regulile respectate,totu si educatorul s a tin a calea Domnului s i s a amestece mila cu dreptatea s i pacea. S a priveasc a la crucea lui Hristos, s a vad a acolo cum harul s i adev arul s-au ntlnit, cum dreptatea s i pacea s-au s arutat. Acolo, prin sacriciul divin, omul poate s a e mp acat cu Dumnezeu.

108

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

Contemplnd dragostea lui Isus, inima se va nmuia s i va gata s a trateze pe tinerii membrii ai familiei lui Dumnezeu, ca pe cei mai [172] buni prieteni. Aminte ste- ti c a ei sunt proprietatea lui Hristos s i atunci vei tinde s a-i tratezi a sa cum Hristos a f acut cu tine. O comportare dur as i cuvintele aspre nu-i va ajuta niciodat a pe tineri s a- si vad a gre selile s i s a se schimbe. Aplicarea regulamentelor s colare s a se fac a n spiritul lui Hristos s i cnd trebuie spus ao mustrare, face ti acest lucru cu durere mbr acat a n dragoste. Nu te comporta ca s i cnd ar datoria ta s a mustri deschis s i astfel copilul s a e umilit n fa ta clasei. Acesta nu este un exemplu bun dat copiilor care va aduce tot astfel de roade. Niciodat pentru c a este o s amn ta a nu face cunoscute gre selile unui elev ntr-un cerc prea larg, altfel vei putea crea simpatie pentru cel gre sit, l asnd impresia c a a fost nedrept a tit. Ar atndu-l pe cel gre sit el poate aruncat pe terenul lui Satana s i din acel moment poate s a mearg a tot n jos. Hristos are mult a r abdare cu noi s i noi trebuie s a m ca El. Hristos nu ne-o reteaz a dintr-odat a, atunci cnd gre sim, ci ne mustr a cu bun atate s i prin dragoste ne atrage la El. Nevoia de r abdare s i n telepciune Dac a nu reu si ti s a-l face ti pe un elev s a respecte regulile, muta ti-l n alt a clas a unde poate alt profesor va s ti cum s a procedeze cu ei. Poate alt profesor posed a abilit a ti pe care nu ic are un altul; dac a reu si ti s a ob tine ti ncrederea tn arului s i s a-i lega ti de inima voastr a [173] cu funii de iubire s i simpatie, este posibil s a salva ti un suet de la moarte. de elevi De si trebuie s a v a purta ti cu iubire s i n telegere fa ta totu si p artinirea este o dovad a de sl abiciune care duce la gelozie s i suspiciuni. Copiii observ a repede preferin tele profesorului s i deseori cel favorizat se ia la ntrecere cu educatorul n ceea ce prive ste t aria, priceperea s i iscusin ta de a conduce clasa. Se poate s a vrea ca el s a e clovnul s i educatorul care nu d a pe lat a harul lui Hristos va slab, ner abd ator, preten tios s i sever. Elevul care tinde s a conduc a clasa si va g asi adep ti s i mpreun a vor c auta s a ob tin a controlul. Dac a instructorul, prin harul lui Hristos, dovede ste st apnire de sine s i tine frul cu o mn a hot art as i cu r abdare, el va potoli elementele turbulente, si va men tine demnitatea s i autoritatea s i va impune

Principii conduc atoare n administra tie

109

respect. Odat a ordinea restabilit a, purta ti-v a cu amabilitate, bun atate s i dragoste. Se poate ca rebeliunea s a se repete iar as i s i iar as i, dar nu ceda ti provoc arii, ind irascibil. Nu vorbi ti aspru celui care face r au s i nu-l descuraja pe cel care lupt a cu puterile ntunericului. Fii calm s i inima ta s a e n al tat a n rug aciune c atre Dumnezeu, cernd ajutor. ngerii vor veni aproape s i v a vor ajuta s a ridica ti din nou stindardul; n loc de a-l repezi pe cel gre sit, ve ti f acu ti n stare s a c stiga ti un suet la Hristos. (Testimonies on Sabbath-School Work, [174] 77-80). Cum s a c stigi respectul Instructorii s as tie c a orice dicultate ar ntmpina trebuie s-o rezolve n felul lui Hristos. Nu r aspunde cu mpotrivire la mpotrivire. s Vei avea de a face cu nc ap a tnare, indolen ta i lips a de seriozitate, dar n orice situa tie critic a poart a-te cu bun atate s i dragoste. Prin r abdare s i control de sine, p astreaz a afec tiunea elevilor. F a-i s a priceap a c a n tot ceea ce faci urm are sti binele lor. Arat a-le c a ai ncredere n ei. Viziteaz a-i n casele lor s i nvit a-i pe la line. Arat a-le c a-i iube sti nu numai n cuvinte ci n fapte s i adev ar. Instructorul nu are nevoie s a lupte pentru prestigiul lor, singura cale prin care poate c stiga prestigiul elevilor, este printr-un comportament asemenea lui Hristos, purtndu-se cu bun atate s i curtoazie cre stineasc a. Educatorul s a-i nve te pe elevi a sa cum a f acut Hristos cu ucenicii Lui. S a lase o impresie asupra min tilor pe care timpul s a n-o poat as terge. Inuen ta instructorului trebuie sa modeleze pe elevii lui dup a modelul divin. Dac a va face a sa numai ve snicia va putea ar ata valoarea acestei lucr ari. Profesorul trebuie s a trezeasc a n elevi rea duhovniceasc as i s a-i ndemne s a r aspund a cerului. nfrngnd voin ta Cei egoi sti, sup ar acio si, poruncitori, nepolitico si s i aspri, care nu tin cont de ceea ce simt ceilal ti, n-ar trebui niciodat a s a e folosi ti dezastroas ca instructori. Ei vor avea o inuen ta a asupra elevilor, [175] ace stia ajungnd n cele din urm a ca ci, s i astfel r aul se perpetueaz a. Aceste persoane vor face tot ce pot s a zdrobeasc a voin ta unui b aiat care a nc alcat regula, dar Hristos n-a autorizai o astfel de purtare de cel gre s fa ta sit. Prin n telepciunea cereasc a, umilin ta i smerenie a

110

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

inimii, educatorii pot n stare s a canalizeze voin ta s i s-o conduc a pe calea ascult arii. Nimeni s a nu- si imagineze vreodat a c a poate ri, Noi trebuie s c stiga afec tiunea elevului prin amenin ta a lucr am a sa cum a lucrat Hristos. Auto-disciplina Educatorul care vrea ca elevii lui s a se supun a disciplinei, trebuie ca el nsu si s a se supun a controlului lui Hristos. Isus spune:Cel care [176] M a urmeaz a, nu va umbla n ntuneric s i va avea lumina vie tii. Cu iluminare de sus po ti s a lucrezi ca s i Hristos, c aci lumina Sa poate str aluci prin tine pe c ararea oric arui p ac atos nepoc ait cu care ai de-a face. E sti cu adev arat un instructor pentru calea lui Dumnezeu? Dac a e sti un instructor convertit vei n stare s a c stigi s i nu s a pierzi, s a atragi s i nu s a respingi pe cei pentru care a murit Hristos. Vei avea grij as i vei p azi oile s i mielu seii din turma Lui. Dac a se vor r at aci, nu-i vei l asa s a piar a ci vei c auta s a-i salvezi. Tot cerul va doritor s a te ajute ntr-o astfel de lucrare. ngerii te vor ajuta s a g ase sti cheia chiar s i pentru cel mai r azvr atit s i incorigibil individ. Vei primi binecuvnt ari speciale s i putere de la Hristos, care ti poate da din bel sugul S au. Astfel vei f acut capabil s a conlucr ator cu Hristos pentru salvarea celui pierdut, iar rezultatul muncii tale va rezista timpului s i va str aluci n ve snicie.(Testimonies on Sabbath-School Work, 80-82). Amintindu-ne de experien ta propriei copil arii Unii p arin ti s i instructori par s a uite c as i ei au fost odat a copii. Acum ei sunt importan ti, reci s i neagreabili. Oriunde vin n contact cu tinerii-acas a, la s coal a, la Scoala de Sabat, sau n biseric a si men tin acela si aer autoritar s i au o expresie solemn as i resping atoare [177] a fe tei. Rsul copil aresc sau n azdr av ania, activitatea lor f ar a r agaz, nu au nici o scuz a n fa ta lor. Micile infrac tiuni copil are sti sunt tratate ca p acate grave. O astfel de disciplin a nu este asemenea celei a lui Hristos. Copiii crescu ti n acest fel se tem de p arin tii s i de profesorii lor s i nu-i iubesc, nu le mp art as esc experien tele lor copil are sti. Unele dintre cele mai valoroase calit a ti ale min tii s i inimii sunt ucise ca o plant a pl apnd a prins a de suarea rece a iernii.

Principii conduc atoare n administra tie

111

Zmbi ti p arin ti, zmbi ti instructori. Dac a inima voastr a e trist a, nu l asa ti s a se vad a pe fa ta voastr a. L asa ti ca str alucirea soarelui s dintr-o inim a iubitoare, plin a de recuno stin ta a lumineze fa ta. Dezlega ti leg aturile sobriet a tii reci, adapta ti-v a nevoilor celor mici s i face ti-v a s a va iubeasc a. Trebuie s a le c stiga ti afec tiunea, ca s a pute ti s a le imprima ti adev arurile n inimile lor tinere.(Fundamentals of Christian Education, 68). Puterea t acerii Cei care vor s a vegheze pe al tii, trebuie s a vegheze mai nti asupra lui. Dac a ncerci s a tratezi o problem a cu copilul, atunci cnd tensiunea este destul de mare, aceasta doar va trezi resentimentul lui. Cnd p arintele devine ner abd ator s i este n pericol s a spun a cuvinte nen telepte, mai bine s a tac a. Este o putere minunat a n t acere. Instructorul s a se a stepte s a ntlneasc a ri nc ap a tnate s i inimi insensibile. S a nu uite c as i el a fost copil care avea nevoie de disciplinare. Chiar s i acum cu toat a vrsta naintat a, cu avantajul pe care l d a educa tia s i experien ta, deseori gre se ste s i are nevoie [178] de har s i iertare. Instruind pe tineri, s a nu uite c a lucreaz a eu unii care au acelea si nclina tii spre r au ca s i el. Ei au nevoie s a nve te mai greu, unii mai u aproape orice s i unii nva ta sor. Cu elevul r au s a se poarte cu r abdare, f ar a s a condamne ne stiin ta s i folosind ocaziile pentru a-l ncuraja. Cu elevii foarte sensibili, chiar nervo si, trebuie lucrat cu mult a grij a. Con stientizarea propriilor defecte s a-l fac a s a un spirit n de cei care se lupt dea pe fa ta teleg ator s i ng aduitor fa ta a cu greut a ti. Regula Mntuitorului Face ti s i voi altora a sa cum v-ar place s a v a fac as i vou a oamenii s a e regula respectat a de to ti cei care se ocup a cu instruirea copiilor. Ei sunt cei mai tineri membrii ai familiei lui Dumnezeu, mo stenitori mpreun a cu noi, ai harului. Regula lui de cei mai r Hristos ar trebui respectat a cu stricte te fa ta ai, cei mai de cei care gre de rebeli. tineri, fa ta sesc s i chiar fa ta Bra tele ntinse ale lui Hristos torul Divin suport nv a ta a pe cei gre si ti, n toat a perversitatea lor. Dragostea Lui nu se r ace ste s i nu nceteaz a s a ncerce s a-i c stige. Cu bra tele ntinse a steapt a s a primeasc a pe cel r at acitor, r azvr atit s i

112

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

apostat. Inima Sa este ndurerat a de neajutorarea celor mici care sunt obiectul unui tratament aspru. Niciodat a strig atul omului suferind [179] n-a trecut pe lng a urechea Sa. De si to ti sunt scumpi n ochii S ai, cel aspru, ursuz s i nc ap a tnat este obiectul compasiunii s i dragostei Sale speciale. Fiecare p arinte s i instructor ar trebui s a ndr ageasc a atributele lui Hristos care a f acut din pricina celui lovit suferind s i ispitit, povara Sa. El (instructorul) ar trebui s a aib a mil a de cel ne stiutor s i de cei care r at acesc, pentru ca s i el s a g aseasc a mil a pentru inrmit a tile lui. Isus ne trateaz a mult mai bine dect am merita noi. A sa cum se comport a El trebuie s a facem s i noi cu al tii. Nu se justic a nici un comportament care nu se aseam an a cu cel al lui Hristos, dac a ar azi n aceea si situa tie ca noi.(Testimonies on Sabbath-School Work, 119-l21) Importan ta ordinii s i disciplinei n Scoala de Sabat ar trebui s a existe ordine s i disciplin a. Copiii care particip a la aceste s coli s a pre tuiasc a privilegiul de care se bucur as i s a li se cear a s a respecte regulamentul s colii.(Testimonies on Sabbath-School Work, 7-8). , p Dac a Hristos locuie ste n inima instructorului prin credin ta acatul va ceva revolt ator n ochii s ai. De si va avea dragoste, bun atate de elevii s s i amabilitate fa ta ai, el va s ti c a un serv credincios trebuie s a p astreze ordinea s i disciplina n clas a. Dac a ndr age ste dragostea [180] Mntuitorului se va vedea n cuvintele s i comportamentul s au. Pentru el Cuvntul lui Dumnezeu nu este o liter a moart as i va face un serviciu din inim a, nu doar vorbe.(Testimonies on Sabbath-School Work, 25, 26). St apnirea de sine Se poate ca elevii din clasa ta s a e r ai s i nc ap a tna ti, nclina ti spre r au, ncercndu- ti mereu r abdarea s i totu si inimile lor sunt ca un p amnt n care po ti pune s amn ta cereasc a ce va aduce o recolt a bogat a spre bine. Dac a instructorul nu este plin de Duhul Sfnt, se va descuraja, si va pierde controlul de sine s i prin cuvinte ner abd atoare

Principii conduc atoare n administra tie

113

s i mustr ari aspre si poate distruge inuen ta iar toat a munca sa o parte transforma ntr-un total e sec. (Testimonies on Sabbath-School Work, 44) Mustr ari,repro suri,spirit iritat-nefolositoare Atunci cnd copiii sunt neastmp ara ti, nu folose ste la nimic s a mustri, s a faci repro suri s i s a iritat. Nu uita, tu trebuie s a un lucr ator r abd ator mpreun a cu Hristos s i c a tot cerul este interesat de ceea ce faci tu; orice ramur a a activit a tii pentru Dumnezeu, nseamn a s a dai peste capcane s i s a trude sti pentru suete. Poart a-te ca un b arbat, tare. ntreab a pe Domnul t au care a suferit umilin ta s i moartea pe cruce, ce trebuie s a faci tu. Pune la lucru toate talentele d aruite, pune-le la schimb ator. Prin harul lui Hristos vei n stare s a faci o lucrare pre tioas a pentru Domnul t au. Bog a tia resurselor te vei divine este la dispozi tia ta s i prin rug aciune s i credin ta tine de [181] promisiunile lui Dumnezeu s i le vei adapta nevoilor tale, Dragostea o putere care supune Consacr a-te pe line s i tot ce ai n serviciul Celui care te-a iubit s i S-a dat pe Sine pentru tine. Isus spune:Aduce ti mult a road a, ca Tat al s a e sl avit s i voi s a ti ucenicii Mei Aceasta se aplic a att la lucrarea Scolii de Sabat ct s i la ntreaga lucrare de slujire a lui Dumnezeu. Acum este ocazia de aur s a semeni s amn ta vie tii care va aduce road a ce va r amne pentru ve snicie. Acum po ti ; atunci cnd po un salvator de vie ti pentru via ta ti mp art as i altora adev arul descoperit de tine n urma unei profunde experien te, aceasta , s are putere s a dea via ta a impresioneze inimi s i s a le atrag a la Isus. Cnd Hristos atrage inimi s i lucr atori lucreaz a mpreun a cu El, atunci inima este cucerit a de dragostea divin as i se supune. Numai o inim a prea r au mpietrit a ar putea r amne, neimpresionat a de iubirea cereasc a. (Testimonies on Sabbath-School Work, 69, 70) Competi tii s i premii Smb at a diminea ta (n Marshalltown, Iowa, 16 august 1884) au fost multe persoane prezente pentru Scoala de Sabat. S-au format grupele care au cuprins pe to ti cu excep tia unora care s i-au a sezat

114

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

scaunele n afara cortului. Dar n-au fost l asa ti singuri, au fost numi ti c tiva instructori s i s-au format alte 2 sau 3 grupe. To ti erau ocupa ti. [182] n cort s i afar a se auzea un zumzet de voci. Scoala a fost bine s i 3 interesant ordonat condus a, iar eu cred c a a fost o experien ta a. . Fiind solicitat a am vorbit 30 de minute, atr agnd aten tia ca Scoala de Sabat s a nu ajung a un serviciu formal. S a nu c aut am s a imitam s colile de duminic a tinute duminica de celelalte biserici protestante s i nici s a men tinem interesul prin oferirea de premii. Oferirea de recompense va avea rivalitate, invidie s i gelozie. Cei care sunt printre cei mai silitori s i de valoare vor primi credit. Elevii nu trebuie s a caute s a se ntreac a n re tinerea de texte, s a vad a cte versete a putut memora s i reproduce, pentru c a aceasta va duce la o prea mare solicitare a min tilor copiilor ambi tio si, iar ceilal ti se vor descuraja. Nu ncerca ti nici una din aceste metode n Scoala de Sabat, ci n s directorii s i instructorii s a fac a tot ce pot ca s a aduc a via ta coal a s i s a trezeasc a interesul elevilor. Ce binecuvntare se va rev arsa dac a to ti ar nv a ta elevii a sa cum a f acut Hristos. El n-a atras aten tia prin oratorie (arta vorbirii) sau prin sentimente cople sitoare. Din contra limbajul Lui era clar, gndurile Sale exprimate n cuvinte simple s i vorbea cu seriozitate plin a de dragoste. n modul de a tur mp ar ti nv a ta a caut a s a ct mai aproape de felul lui Isus. Tot ceea ce prezin ti s a e interesant. Instructorii s a arate ca s tiu bine lec tiunea s i sunt foarte interesa ti de ceea ce cuprinde ea. S a nu existe interpret ari u soare s i superciale ale Scripturii, ci ecare instructor s a mearg a pn a la miezul problemei prezentate. (Testimonies on [183] Sabbath-School Work, 110, 111) Scoala de Sabat s i serviciul n comunitate Scoala de Sabat de la ......... a fost atrac tia principal a mpreun a cu fratele E. Ea a absorbit min tile tinerilor n timp ce alte datorii religioase au fost neglijate. Deseori, dup a ce Scoala de Sabat se ncheia, directorul, un anumit num ar de instructori s i destul de mul ti elevi plecau acas a ca s a se odihneasc a. Ei credeau c a datoria lor pe acea zi se terminase s i c a nu mai aveau nimic de f acut. Cnd
3 [(Acest

paragraf din The Review and Herald, October 21, 1884, a fost omis din

TSS.)]

Principii conduc atoare n administra tie

115

ceasul suna pentru serviciul divin s i oamenii veneau la biseric a, mul ti plecau acas a. Orict de importante erau acele ntlniri, o mare parte din cei ce participau la Scoala de Sabat nu putea f acut a s a aib a pl acere de ceea ce pastorul spunea cu privire la diferite teme biblice. Dup a ce c a mul ti copii nu participau la serviciul divin, unii dintre cei r ama si nu aveau nici ei mare folos din ce auzeau pentru c a gndeau c a este ceva plictisitor acel program.(Testimonies on Sabbath-School Work, 7) Scoala de Sabat O mic a asocia tie Asocia tii (adun ari) de p azitori ai sabatului se pot forma oriunde. De multe ori ele nu sunt adun ari mari, dar nu trebuie s a e neglijate, s a nu e l asate s a moar a din lips a de eforturi personale corespunz atoare s i de instructaj potrivit. Cnd mergi n aceste locuri nu te gr abi s a pleci repede. Caut a ca to ti s a e inteligen ti n ceea ce prive ste s adev arul, nr ad acina ti bine n credin ta i interesa ti de toate ramurile lucr arii lui Dumnezeu, nainte de ai p ar asi pentru a merge n alt [184] cmp.... n lucrarea misionar a s-a constatat c a orict de mare ar talentul de a predica, dac a se neglijeaz a partea de lucru, dac a oamenii nu sunt nv a ta ti cum s a lucreze, cum s a conduc a ntlnirile, cum s a abordeze cu succes oamenii, lucrarea va aproape un e sec. Mai este mult de f acut s i n cadrul Scolii de Sabat, ajutnd pe oameni s a- si dea seama de obliga tiile lor s i c a trebuie s a treac a la ndeplinirea p ar tii lor de lucru. Dumnezeu i cheam a s a lucreze pentru El, iar p astorii ar trebui s a-i c al auzeasc a n eforturile lor. (Testimonies on Sabbath-School Work, 109) ntlnirea celor care lucreaz a n Scoala de Sabat Dragi fra ti s i surori aduna ti la aceast a ntlnire, am vrea s a v a adres am cteva cuvinte cu privire la Scolile de Sabat. Scoala de Sabat este una dintre cele mai importante ramuri ale lucr arii noastre s i nu trebuie neglijat a sau l asat a prad a unei conduceri necorespunz atoare. Dac a ele ar conduse cum trebuie, atunci s-ar depune eforturi mai serioase n prezentarea adev arului naintea tinerilor. Nu este sucient s a faci ca Scoala de Sabat s a mearg a ca o ma sin arie bine reglat a. Ar

116

Sfaturi pentru lucrarea S colii de Sabat

trebui s a existe lucr atori practici, e nevoie de cei care au o leg atur a vie cu Dumnezeu, care sunt dornici s a studieze pentru ei n si si, care vor sacrica timp s i vor acorda aten tie acestei lucr ari, care nu vor [185] cunoa ste lini ste pn a cnd nu vor vedea ceva realizat. Este important ca ceea ce se va face cu aceast a ocazie s a se desf as oare n ordine s i s a e ecient pentru noi, ca apoi Scolile de Sabat din diferite locuri s a primeasc a inuen te bune aduse de aici, de cei prezen ti la ntlnire. Nu ng adui ti ca afacerile sau alte interese s a ne ndep arteze de scopul Scolii de Sabat ca s i cnd aceasta (Scoala de Sabat) n-ar o chestiune care s a aib a consecin te deosebite.(Testimonies on Sabbath-School Work, 12-l4) Sugerarea de ntlniri locale Instructajul cu privire la conducerea Scolii de Sabat ar trebui f acut n mare parte, n ecare comunitate, pentru ca informa tiile s a se transmit a direct s i s a se ob tin a rezultate mai bune. Scoala de Sabat nu necesit a serviciul pastorilor, ei s a e ns a liberi s a participe, s a nve te pe al tii ce s a fac a, s a instruiasc a oamenii. De exemplu s a-i nve te cum s a vin a la Domnul s i cum s a conduc as i pe al tii la Hristos. (Testimonies on Sabbath-School Work, 113-l14). Congresul Scolii de Sabat n data de 14 iulie 1890, la Laice Goguac, aproape de Batlle Creek, Michigan, s-a ntrunit comitetul Conferin tei Generale. Cu aceast a ocazie Ellen White a f acut cteva observa tii, dup a care diferi ti pastori au pus mai multe ntreb ari. Ellen G. White a r aspuns acestor ntreb ari. Aici men tion am ntreb arile cu privire la Scoala de Sabat. ntrebare: Sora White, crezi c a n Scoala de Sabat ar trebui s a [186] aibe loc s i instruirea lucr atorilor? de Sabat) nu este locul potrivit. InR aspuns: Acesta(Scoala struirea aceasta trebuie f acut a, dar la timpul s i locul potrivit. (Este vorba de instruirea lucr atorilor misionari s i a celor care tin clasele de buc at arie cu ocazia s arb atorii corturilor) ntrebare: Se poate organiza un congres al Scolii de Sabat, avnd ca tem a principal a Scoala de Sabat?

Principii conduc atoare n administra tie

117

R aspuns: Da este bine. Dar cei care se angajeaz a la aceasta, s as i ndeplineasc a datoria s i s a nu tin a oamenii s a asculte lucruri care n-au nimic de-a face cu aceast a ramur a de activitate. Timpul este .(Testimonies on Sabbath-School pre tios ca s a-l risipim din neglijen ta Work, 114).