Sunteți pe pagina 1din 46

LUCRARE DE DIPLOM

NGRIJIRILE POSTOPERATORII ACORDATE BOLNAVELOR CU FIBROM UTERIN

CUPRINS
Capitolul I MEMORIU E!PLICATIV """"""""""""""""""""""""""""""" # Capitolul II DATE $TIIN%IFICE DESPRE FIBROMUL UTERIN """"""" & 2.1. Definiie ________________________________________ 4 2.2. Etiopatologie ____________________________________ 5 2.3. Tipuri de localizare ________________________________ 6 2.4. Simptomatologie __________________________________ 7 2.5. n!e"tigaii clinice #i de la$orator _____________________ % 2.6. Diagno"ticul #i fi$romului uterin ______________________ 1& 2.7. E!oluia #i progno"ticul fi$romului uterin _______________ 11 2.'. (omplicaiile fi$romului uterin _______________________ 12 2.%. Tratamentul fi$romului uterin ________________________ 14 Capitolul III NGRIJIRI POSTOPERATORII """""""""""""""""""""""""" '( 3.1. )olul a"i"tentei medicale *n *ngri+irile po"toperatorii *n fi$romul uterin __________________________________17 3.2. ,etode #i mi+loace de lucru __________________________1% 3.3. )ecuperarea $olna!ei cu fi$rom uterin _________________ 2& Capitolul IV PRE)ENTAREA CA)URILOR """"""""""""""""""""""""""" *' Capitolul V CONCLU)II """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""&# Capitolul VI BIBLIOGRAFIE """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &&

'+ MEMORIU E!PLICATIV


-ur"ingul promo!eaz. ".n.tatea/ pre!ine *m$oln.!irile/ trateaz. $olna!ii din punct de !edere "omatic #i p"i0ic *n orice unitate "anitar./ comunitate #i are rolul de a "uplini ne!oia afectat./ pentru a recupera *n timp util per"oana $olna!.. 1"i"tenta medical. e"te con#tiina celui lip"itde con#tiin./ drago"tea de !ia. pentru un amputat recent/ !ocea pentru cel prea "la$ ca ". !or$ea"c.. 1"i"tentei *i re!in o "erie de "arcini pe care tre$uie "a le *ndeplinea"c. cu mult. "eriozitate #i profe"ionali"m/ dintre care cea mai important. e"te aceea de a a+uta $olna!ul cu tact/ *nelegere/ delicatee #i atenie. 1m ale" ace"t "u$iect *n urma "tagiului efectuat *n (linica 2inecologie / con"ider3nd c. profila4ia #i tratarea afeciunilor ginecologice/ precum #i ocrotirea mamei #i copilului "unt cele mai importante. (a femeie #i mam./ am fo"t impre"ionat. de num.rul de"tul de mare de femei care "ufer. de afeciuni ginecologice #i de dorina lor de a a!ea copii. De aici deri!. "arcinile multiple ale unei $une a"i"tente medicale #i de noi depinde rezol!area cu "ucce" a pro$lemelor/ de"eori !itale/ pe care le ridic. ginecologia #i o$"tetrica. 5ngri+ire acordate unei $olna!e operate de fi$rom uterin "unt multiple. 6entru a efectua operaia #i a acorda $olna!ei *ngri+irile core"punz.toare e"te ne!oie de o ec0ip. complet./ *n care cadrele medicale au un rol important. )olul a"i"tentei e"te de a preg.ti pacienta preoperator #i de a pre!eni complicaiile po"toperatorii/ prin "upra!eg0erea atent. a $olna!ei #i *ngri+irile acordate. Datorez cele mai "incere mulumiri coordonatorului #tiinific al ace"tei lucrari/ domnului doctor Doru Deac/ c3t #i d7nei profe"oare7 in"tructor 1driana (o"tin/ pentru "faturile primite #i "pri+unul acordat la realizarea lucr.rii de fa.. Se "pune c. "untem tot at3t de tineri ca #i credina noa"tr.. (rezul meu e"te acela al profe"iei/ de a d.rui "faturi #i *nelegere celor ".n.to#i/ *ngri+iri celor "uferinzi/ de a7i a+uta pe ace#tia din urm. ". dep.#ea"c. momentele dificile ale $olii pentru a "e putea reintegra *n familie #i "ocietate.
3

*+ DATE $TIIN%IFICE DESPRE FIBROMUL UTERIN


*+'+ DEFINI%IE 8i$romul uterin 9 e"te cea mai comun. tumor. $enign. uman. #i cea mai frec!ent.: "e dez!olt. din mu"culatura neted. a peretelui uterin ; miom </ dar prezint. #i o component. con+uncti!./ de unde #i denumirea de fi$rom: a fo"t "emnalat din cele mai !ec0i timpuri ca #i =pietre ale uterului>.

*+* ETIOPATOLOGIE Eforturile depu"e pentru elucidarea etiologiei fi$romului uterin au fo"t doar parial r."p3ndite/ geneza r.m3n3nd *nc. *n domeniul ipo"tazelor. Ducning ;1%46< *l con"idera o di"trofie particular./ pentru c./ "pre deo"e$ire de tumor./ pe l3ng. propriet.ile proliferati!e/ *n multe cazuri de fi$rom uterin/ "e p."treaz. #i propriet.i de regre"iune. Dup. concepia lui ?loc@ ;1%61</ fi$romioamele nu ar fi tumori autonome/ ci 0iperplazii de adaptare la un "tre"" local/ *n care factorii reacti!i de!in e4u$erani. 8i$romul uterin are o frec!en. de 1' A 25 B din afeciunile ginecologice/ apare la femei *ntre 3& A 45 de ani #i la femei "terile/ cu o inciden. de 2&B la femeile de pe"te 35 de ani. E"te de trei ori mai frec!ent la negre"e/ datorit. unei predi"poziii ganetice. (3t pri!e#te antecedentele patologice/ fi$romul uterin poate fi a"ociat cu tul$ur.ri cardiace #i CT1. E4i"t. mai multe teorii pri!ind apariia fi$romului uterin. Dit0er"poon emite Teoria hormonal *n 1%33/ potri!it c.reia 0iper"ecreia foliculinei cauzeaz. formarea c0i"turilor o!ariene/ cu "ecreie cre"cut. de e"trogeni #i 0iperplazia de endometru cu care "e a"ocia frec!ent fi$romul uterin. 1ce"ta "e dez!olt. cu prec.dere *n perioada de acti!itate o!arian./ cre#te *n timpul "arcinii/ dup. tratamente cu (lomifen/ contracepti!e #i regre"eaz. dup. menopauz.. Teoria genetic pre"upune e4i"tena unei gene care/ prin di!er"e mutaii/ ar duce la con"tituirea formaiunii tumorale. Dupa Teoria muscular/ apariia fi$romului e"te urmarea prolifer.rii e"utului miomato" #i con+unti! cardio!a"cular. Teoria resturilor embrionare 9 "e con"ider. fi$romul ca fiind con"ecina unor re"turi em$rionare localizate peri!a"cular/ care "e multiplic./ form3nd re"turi concentrice de fi$re mu"culare netede la periferia c.rora prolifereaz. e"utul con+uncti!. Eltima/ e"te Teoria neurofibromatozei/ care e4plic. apariia fi$romului *n cadrul unui proce" de neuro7fi$romatoz. generalizat.. 8i$romul uterin "e dez!olt. de o$icei *ntre 35 A 55 de ani/ fiind foarte rar *nt3lnit *nainte de 25 de ani #i nu apare niciodat. *nainte de pu$ertate "au dup. menopauz.. 5n gra!iditate/ fi$romul uterin cre#te *n dimen"iune datorit. modific.rilor 0ormonale e4i"tente *n "arcin..

*+#+ TIPURI DE LOCALI)ARE 8i$romul uterin "e prezint. ca o formaiune tumoral. unic. "au/ cel mai ade"ea/ multipl./ de dimen"iuni !aria$ile/ ce "e di"tinge de e"uturile din +ur #i creeaz. zone de 0ipertrofie neregulat. a uterului. -odulii fi$romato#i au num.r #i dimen"iune !aria$il.. Tumorile colului "unt de o$icei "olitare/ *n "c0im$ la ni!elul corpului nodulii tumorali "unt multiplii. Eneori/ num.rul nodulilor e"te a#a de mare/ *nc3t uterul ia a"pectul unui ciorc0ine =graped mFoma>. ,.rimea nodulilor !ariaz. de la forme micro"copice p3n. la dimen"iuni gigante/ de pe"te 45 @g greutate. (on"i"tena fi$romului e"te cre"cut./ cu zone de duritate lemnoa". "au cu poriuni "emifluctuente/ *n funcie de formele de degenerare pe care le "ufer.. Ga femeile *n !3r"t. "e g."e"c fi$roame calcificate/ a c.ror duritate e"te cea a o"ului. Gocalizarea fi$romului uterin e"te !ariat./ *n raport cu diferitele "egmente ale uterului "au ale mu#c0iului uterin 9 7 localizare corporal. 9 cea mai frec!ent./ apro4imati! %6B/ "ediul tumorii put3nd fi fundic/ peretele anterior "au po"terior uterin: 7 localizare cer!ical. 9 e"te mai rar./ &/5 A 2/5B #i coe4i"t. de o$icei cu fi$roame ale corpului: "ediul poate fi "upra7 "au intra!aginal: 7 localizare "u$peritoneal ; fi$roame "u$"eroa"e< 9 pot fi "e"ile "au pediculate A c3nd "e pot tor"iona "au c0iar rupe: 7 tumori localizate *n plin miometru ;fi$roamele intramurale "au inter"tiiale< 9 c3nd "unt de mici dimen"iuni nu modific. conturul uterului/ dar c3nd cre"c *n !olum produc o m.rire a uterului/ care de!ine neregulat/ nodular. 5n ma+oritatea cazurilor/ prin cre#terea lor *n timp/ ace"te tumori a+ung fie "u$"ero"/ fie "u$muco": fi$romul uterin "u$muco" "edez!olt. "u$ endometru #i/ de#i e"te cel mai puin frec!ent ;apro4imati! 5 B</ are o mai mare importan. clinic./ prin "3nger.rile pe care le determin. c0iar #i atunci c3nd are dimen"iuni mici.

*+&+ SIMPTOMATOLOGIE 8i$romul uterin "e manife"t. foarte !ariat/ *n funcie de num.rul/ m.rimea #i localizarea tumorilor. Fi,-o.ul a/i.pto.ati0 9 E!ideniat de cele mai multe ori cu ocazia unui e4amen ginecologic de rutin. "au de"coperit *n timpul e4plor.rii c0irurgicale a prl!i"ului. 12.o-a3iil2 ut2-i42 9 S3nger.rile uterine reprezint. "imptomul cel mai frec!ent *nt3lnit la femeile cu fi$rom uterin. S3nger.rile uterine "e prezint. foarte !ariat clinic. E4plicaia lor e"te dat. de !a"cularizaia cre"cut. a uterului/ m.rimea ca!it.ii uterine #i de o deficien. *n contracia mu"cular. pentru a a"igura 0emo"taza. 5n ordinea frec!enei "e *nt3lne"c 9 7 ,enoragia 9 0emoragia men"trual. A reprezint. cea mai o$i#nuit. #i caracteri"tic. form. de "3ngerare la femeile cu fi$romiom. ,enoragiile nu "e in"taleaz. niciodat. $ru"c/ men"truaiile de!in progre"i! mai a$undente/ frec!ent cu c0eaguri/ dureaz. mai mult de o ".pt.m3n./ "f3r#ind cu o "erozitate rozacee. 7 ,enometroragiile 9 "unt "3nger.ri care continu. o men"truaie a$undent. p3n. la men"truaia urm.toare. Se *nt3lne"c cu o frec!en. de apro4imati! 22B din cazuri. 7 ,etroragiile 9 Sunt mai rare/ *nt3lnindu7"e *n 13B din cazuri: ele "ur!in *ntre men"truaii/ di"continuu/ fiind re!elatoare mai ale" pentru un miom "u$muco" "au un polip fi$ro". 1i5-o-22a 9 5n perioada menopauzei "e *nt3lne"c 0emoragii continue cu e4acer$.ri. Geucoreea "e *nt3lne#te "u$ form. 0idroreic.. Cidroreea con"t. *ntr7o pierderede lic0id clar/ apo"/ al$icio"/ al c.rei cantitate poate a+unge p3n. la 1 litruH 240. 6ioreea A "au pierderi purulente A pot rele!a c3teodat. un polip fi$ro" pe cale de necrozare. Geucoreea $anal. nu e"te un "emn de fi$rom. Fi,-oa.2l2 5u-2-oa/2 9 1pariia durerilor a!ertizeaz. c. e4i"t. ce!a mai mult dec3t un fi$romiom $anal. Durerea rezult. din degener.rile ce urmeaz. tul$ur.rilor circulatorii/ infecioa"e/ tor"iunii unei tumori
7

pediculate/ prin compre"iune la ni!elul pel!i"ului "au printr7o leziune a"ociat.. Durerile au caractere diferite 9 7 dureri cu caracter colicati!/ "pa"modic A reflect. contraciile uterine ce tind ". e4clud. din ca!itatea uterin. un nodul "u$muco" "au un polip fi$romato": uneori durerea ia a"pectul di"menoreei particulare/ atunci c3nd fi$romiomul con"tituie un o$"tacol *n e!acuarea "3ngelui men"trual: femeia acuz. o +en. pel!ian. "au !erita$ile dureri lom$o7 a$dominale/ *n"oite de o "3ngerare redu"./ urmat. apoi de c0eaguri/ care "f3r#e"c criza dureroa".: 7 dureri inten"e cu caracter lanciant A *n"oite de "emne de iritaie peritoneal./ !*r".turi/ "u$ocluzie A "ur!in *n cazul fi$roamelor intracap"ulare: 7 dureri cu caracter de crampe "f3#ietoare A iar c3nd "e adaug. fe$r./ fri"oane/ leucocitoz./ "e con"tituie "emnul "upuraiei #i a$ced.rii unui nodul fi$romiomato". (re#terea rapid. a unui fi$rom uterin "e *n"oe#te de o "tare de ten"iune 0ipoga"tric.. ncla!area unui fi$rom uterin *n micul $azin "e e4prim. prin dureri caracteri"tice cu iradieri *n mem$rele inferioare/ prin compre"iunea realizat. de tumor. pe r.d.cinile "ciaticului. 5n funcie de m.rimea #i localizarea lui/ un fi$rom uterin poate a!ea r."unet a"upra organelor !ecine/ gener3nd o "erie de "imptome =de *mprumut>. ,anife"t.rile clinice "unt date de compre"iunea tumorii pe c.ile urinare/ rect/ !a"e. Simptome !ezicale9 7 apar tul$ur.ri micionale: 7 pola@iuria; miciuni mai frec!ente< cu caracter diurn: 7 retenia de urin. 9 "e *nt3lne#te mai rar/ "e manife"t. mai ale" premen"trual/ rareori ia a"pect de retenie acut.. Simptome rectale 9 *n general "unt puine A ten"iune/ con"tipaie/ ocluzie mecanic.. Simptome !a"culare 9 compre"iunea !enoa". poate fi "ur"a unui edem al mem$relor inferioare. 1"ocierea unei infecii latente *n micul $azin #i a unei 0ipercoagula$ilit.i creeaz. condiiile apariiei fle$itelor "pontane. Simptomale clinice "e o$in prin e4amenul ginecologic.

'

*+6+ INVESTIGA%II CLINICE $I DE LABORATOR n!e"tigaii clinice 9 "caune/ o$ezitate/ teren !arico". n!e"tigaii de la$orator 9 C$ ;0emoglo$in.</ Ct ;0ematocrit</ leucocite/ trom$ocite/ timp de coagulare ; TI/ TC/ TS</ JSC/ grupa "anguin./ )0. E4amene $ioc0imice ale "3ngelui 9 uree "anguin./ glicemie/ tFmol/ proteinemie. E4amen de urin. 9 urocultur./ te"t de "arcin.. E4amen cardiologic 9 EK2/ m."urarea T1. E4amin.ri complementare 9 7 0i"terometria 9 permite e!idenierea ca!it.ii uterine/ alungite/ deformate "au alteori pare "curtat. prin noduli "u$muco#i intraca!itari: 7 c0iureta+ul uterin 9 "e face cu "cop e4plorator/ terapeutic/ $iop"ic: 7 0i"tero"alpingografia 9 indicat. *n diagno"ticarea unui fi$rom "u$muco"/ "e efectueaz. cu o "u$"tan. de contra"t lipo7 "au 0idro"olu$il.: 7 radiografia "impl. 9 e!ideniaz. tumorile calcifiate/ ca pete al$urii "au al$7cenu#ii rotun+ite: 7 fle$ografia uterin. 9 metod. radiologic. de !izualizare a !a"cularizaiei pel!ine/ utiliz3nd calea endouterin. de in+ectare a "u$"tanei de contra"t: 7 e4amenul ecografic 9 apreciaz. dimen"iunile/ num.rul #i c0iar topografia tumorilor/ e4cluz3nd o "arcin.: d. detalii a"upra "ituaiei fi$romului/ depi"teaz. leziuni a"ociate #i permite "upra!eg0erea tratamentului: 7 e4amen colpo"copic #i citologic: 7 0i"tero"copia 9 !izualizeaz. $aza de implantare a unui fi$rom endoca!itar: 7 celio"copia: 7 ci"tografia: 7 cli"ma $aritat..

*+7+

DIAGNOSTICUL FIBROMULUI UTERIN

Dia34o/ti0u po8iti9 9 "e $azeaz. pe datele concrete clinice #i paraclinice #i pe cele ale e4amenului ginecologic. Dia34o/ti0ul 5i:2-24;ial "e face cu 9 7 "arcina A *n care oprirea men"truaiei #i nu "3ngerarea e"te "emnul cel mai important/ iar e4amenul !aginal ne arat. caracterele "peciale ale uterului gra!id ;moale/ glo$ulo"/ contracii<: reaciile $iologice de "arcin. elimin. acea"t. po"i$ilitate: 7 "arcina e4trauterin. "au 0ematocelul: 7 cancerul de col uterin A apare *n +urul menopauzei "au dup. ea/ "3ngerarea e"te f.r. leg.tur. cu men"truaia neregulat.: 7 inflamaiile #i tumorile ane4iale: 7 c0i"t !egetant: 7 c0i"t dermoid: 7 tumori c0i"tice de o!ar A "olid fi$rom de o!ar: 7 uterul fi$romato" A e"te deo"e$it de fi$romul uterin/ "e *nt3lne#te la femeile multipare ;*n apropierea menopauzei</ manife"t3ndu7"e cu men"truaii neregulate/ *n"oite de $alon.ri #i dureri a$dominale: la e4amenul clinic uterul e"te m.rit/ forma neregulat./ dur/ ca!itatea uterin. e"te mai mare/ dar regulat.: 7 adenomioza A determin. o m.rire neregulat./ nedep.#ind o "arcin. de 12 ".pt.m3ni #i apare la femeile tinere: 7 uterul malformat: 7 pel!iperitonita "tatic..

1&

*+(+ EVOLU%IA $I PROGNOSTICUL FIBROMULUI UTERIN 8i$roamele au e!oluie lent./ fiind mult. !reme "uportate. 5ntre 4& #i 5& de ani e"te momentul critic/ c3nd tul$ur.rile 0emoragice "unt mai accentuate/ de aceea operaiile "unt mai frec!ente *n acea"t. perioad. a !ieii. 8i$romul *nceteaz. ". mai crea"c. dup. menopauz./ deoarece "ufer. un proce" minim de in!oluie datorit. tran"form.rii e"utului miomato" *n e"ut fi$ro". 6rogno"ticul e"te $un/ deoarece e"te o tumor. $enign./ care "e poate opera #i care in!olueaz. in!oluntar la menopauz.. (3nd inter!in complicaii *n e!oluia tumorii/ progno"ticul e"te mai rezer!at. (3nd "e a"ociaz. calcinomuri de col uterin "au c3nd inter!enia c0irurgical. "e efectueaz. la femeie/ manife"tat pe un teren mai puin fa!ora$il/ progno"ticul poate fi gra!/ mai ale" dac. e4i"t. #i un ri"c operator cre"cut.

11

*+<+ COMPLICA%IILE FIBROMULUI UTERIN Co.pli0a;ii lo0al2 7 infecioa"e 9 apar *n fi$romul "u$muco"/ iar apariia unei infecii "e traduce prin "emnele ei caracteri"tice 9 fe$ra/ durerea/ alterarea at.rii generale: fi$romul infectat/ rar *nt3lnit/ "e m.re#te *n !olum #i de!ine mai moale: 7 complicaiile ane4iale9 pot fi acute "au cronice: 7 endometrita ;inflamaia endometrului< e"te *n"oit. de m.rirea ca!it.ii uterine #i deformare/ "e manife"t. cu leucocitoz. #i u#oar. 0ipertermie #i "e e4teriorizeaz. "u$ form. de leucoree: 7 necro$ioza "eptic. "au gangrena unui polip produ" de col "e manife"t. cu dureri pel!ine de tip e4plozi!/ *n"oite de pierderi ro#cate: polipul de!ine fria$il #i "3ngereaz. la atingere: 7 0emoragiile 9 apar foarte de" *n fi$romul "u$muco": 0emoragia e"te un "imptom #i poate de!eni #i o complicaie prin repetare/ mult mai de" dec3t prin a$unden.: uneori pot fi foarte a$undente/ nece"it3nd o inter!enie c0rurgical. de urgen.: 7 complicaii mecanice 9 0emoragii intraperitoneale/ tor"iunea acut. "au lent. a unui fi$rom/ ocluzie inte"tinal./ compre"iunea pe organele din +ur ;compre"iuni !ezicale "au rectale<: 7 complicaii !a"culare 9 edemul ;proce"ul nu e"te re!er"i$il #i tratamentul e"te c0irurgical<: 7 degenere"cenele fi$romului uterin pot fi $enigne ; degenerare c0i"tic./ degenerare ficoza coloidal. #i calcaroa".< "au maligne ; degenerarea malign. "arcomatoa"./ foarte rar. #i foarte gra!.<: degener.rile maligne pot fi atunci c3nd fi$roamele cre"c rapid #i "e *n"oe"c de metroragii. Co.pli0a;ii 3242-al2 7 aparatul re"pirator 9 apar "emne de "uferin. prin reducerea capacit.ii "ale/ datorit. tumorilor !oluminoa"e care ridic. diafragmul: 7 aparatul circulator 9 apar dureri pericardice/ palpitaii/ di"pnee paro4i"tic./ ta0icardie/ CT1/ edem/ fle$ite ale !enelor mem$relor inferioare "au a micului $azin:
12

7 aparatul urinar 9 di"urie/ pola@iurie/ retenie urinar./ 0idronefroz./ fenomene datorate compre"iunii prin dez!oltarea tumorii: 7 o$ezitatea 9 e"te frec!ent. #i e"te un factor defa!ora$il c3nd e"te !or$a de un act c0irurgical: 7 tul$ur.ri ale croazei "anguine ; a po"i$ilit.ilor organice de a7#i regla 0emoragia< e4plic. *n parte pericolul trom$ogenozei fi$roamelor. Co.pli0a;ii o,/t2t-i0al2 7 "terilitate: 7 la a"ocierea cu "arcina pot ap.rea 9 compre"iune a"upra ple4ului "olar/ !ezicii urinare/ rectului ; manife"tate prin tene"me !ezicale/ pel!ialgii/ pola@iurie/ di"urie/ tene"me rectale/ dureri lom$o7"ciatice< #i c0iar/ *n cazul fi$roamelor mari/ a!orturi/ na#teri premature/ in"erii +oa"e ale placentei. Co.pli0a;ii po/top2-ato-ii 7 fle$otrom$oze 9 "unt complicaii ma+ore/ manife"tate ade"ea prin em$olie pulmonar.: 7 ocluzii po"toperatorii: 7 peritonite : 7 complicaii urinare/ "pecifice 0i"terectomiei totale/ c3nd e"te !or$a de o fi"tul. uretro7!aginal. "au fi"tul. !ezico7 !aginal..

13

*+=+ TRATAMENTUL FIBROMULUI UTERIN T-ata.24tul p-o:ila0ti0 9 "e recomand. com$aterea factorilor ce pot determina deregl.ri 0ormonale meta$olice. En "cop important e"te *ntreinerea unui ec0ili$ru 0ormonal/ cu e!itarea *nc.rc.turilor 0ormonale #i com$aterea "indromului de conge"tie pel!in.. 5n perioada de acti!itate genital. a femeii/ m."urile profilactice "e realizeaz. treptat. 6rofila4ia fi$romului uterin con"t. *n 9 7 la pu$ertate "e "upra!eg0eaz. *ntreaga dez!oltare a funciei genitale a femeii: 7 com$aterea cauzelor de conge"tie pel!in. #i a di"funciilor neuroendocrine: 7 atenie *n utilizarea tratamentelor cu e"trogeni #i a contracepti!elor: 7 "timularea natalit.ii la !3r"t. t3n.r.: 7 depi"tarea tumorilor *n fazele incipiente latente/ pre!enirea dez!olt.rii #i a complicaiilor prin medicaie deconge"ti!. #i igien. riguroa".: 7 e!itarea inter!eniilor c0irurgicale timpurii #i repetate pe "fera genital.: 7 pre!enirea recidi!elor dup. operaii/ cauzele fa!orizante care "unt conge"tia pel!in. #i *nc.rc.turile 0ormonale/ !or fi com$.tute: 7 pentru o $un. profila4ie e"te nece"ar con"ultul periodic #i di"pen"arizarea cazurilor cu ri"c de *m$oln.!ire ; femei care au f.cut tratamente 0ormonale/ inter!enii c0irurgicale genitale/ "terilitatea primar./ pu$ertatea patologic.<: 7 "upra!eg0erea tumorilor depi"tate #i tratate. T-ata.24tul 0u-ati9 7 tratament farmacodinamic cu deconge"tionante: 7 ca m."ur. de urgen. "e aplic. tratamnt medicamento" pentru oprirea imediat. a 0emoragiilor "au pentru pre!enirea repet.rii lor: 7 tratamentul fi$romului uterin e"te c0irurgical. Tratamentul medical e"te indicat numai *n cazul tumorilor mici/ f.r. "emne clinice deo"e$ite/ necomplicate / *n prea+ma menopauzei/ c3nd e4i"t.
14

po"i$ilitatea "upra!eg0erii $olna!ei #i contraindicaii de ordin general "au local pentru actul c0irurgical. Scopul terapeuticii medicale e"te com$aterea 0emoragiei: "e admini"treaz. ocitocice 9 Ergomet "au ,et0ergin A *n in+ecii i.m./ o fiol. la 12 ore. (3nd e4i"t. 0emoragii mari/ "e pot admini"tra #i i.!. 8iolele de Ergomet "e pot admini"tra #i per o"/ o fiol. la 6 ore. L4i"tinul are efect rapid #i de "curt. durat. A "e poate admini"tra i.!. diluat *n 2&ml glucoz./ dar "e poate admini"tra #i i.m. ,edicamente cu efect a"upra coagul.rii 9 Jit. K1 ; 3 fioleHzi/ dup. me"e</ Jeno"tat ;1 A 2 fioleHzi/ i.!. "au ".c.</ Jit. ( ; 5 t$. De 2&&mgHzi "au 2t$. de 5&&mgHzi</ 6redni"on ; 3& mgHzi<. Tratamentul cu proge"tati!e de "intez. 9 e"te un tratament de mare importan./ tre$uie *nl.turat cu proge"tati! a"ociat e"trogeniti!/ datorit. ri"cului pu"eului. Se folo"e"c 9 1& mg de proge"tati! *n zilele 2&/ 23 #i 26 ale ciclului men"trual/ pe cale oral. "au parenteral.. 6oate fi a"ociat cu androgeni/ un "ingur proge"tati! doar. Ga *ntreruperea tratamentului e4i"t. pericolul de noi #i a$undente 0emoragii. Tratamentul e"te de lung. durat. #i nece"it. controlul permanent al uterului. 1ntagoni#tii de gm8C ;Molade4< pot reduce mult !olumul tumorilor "i "imptomatologiei. Chiuretajul uterin e"te un procedeu "igur de oprire a 0emoragiei #i are "cop e4plorator #i $iop"ic. Sunt foarte limitate indicaiile 9 c3nd $olna!a refuz. operaia/ c3nd "tarea general. a $olna!ei nu permite inter!enia c0irurgical. #i ca terapie ad+u!ant. de 0emo"taz. temporar. pentru refacerea $olna!ei #i preg.tirea preoperatorie. Tratamentul chirurgical are indicaia atunci c3nd $olna!a prezint. un fi$rom cu dimen"iuni mai mari ca ale unei "arcini de 3 luni/ determin3nd o "3ngerare per"i"tent. la tratamentul medicamento"/ cu dureri "ecundare. Tratamentul c0irurgical "e impune *n cazul 9 7 fi$romului m.rit de !olum: 7 miomul e"te po"terior #i antreneaz. tul$ur.ri de compre"ie: 7 fi$romul lateral cu ri"cul de compre"iune pe uretre: 7 polipi intraca!itari cu ri"c de infecie: 7 miomul compre"i! "au durero": 7 c3nd apare o cre#tere $ru"c. a unui fi$rom care era mic: 7 c3nd 0emoragia per"i"t. pe"te 3 luni: 7 c3nd apar tul$ur.ri a"ociate "ecundare:
15

7 *nainte de menopauz./ pentru a !indeca o "terilitate/ a fa!oriza gra!iditatea #i a trata a!orturile repetate: 7 conte4tul p"i0ologic #i "ocial. Tratamentul c0irurgical e"te cel mai eficient prin e4tirparea fi$romului. Se efectueaz. prin 9 miomectomie/ miometrectomie #i 0i"terectomie. Lperaiile ace"tea "e fac pe cale !aginal. "au a$dominal.. (alea de a$ordare "e face *n funcie de !olumul #i topografia fi$romului. ,ai nou/ "e recurge la te0nici operatorii con"er!atoare A miomectomia/ miometrectomia / care ". p."treze intacte "au ". re"taurezetoate funciile aparatului genital 9 ge"tati!./ 0ormonal. #i men"trual.. ,iomectomia urm.re#te p."trarea integrit.ii funciilor genitale #i "tatica organelor pel!i"ului/ e4tirparea tumorilor "au a tumorilor fi$romatoa"e cu p."trarea uterului #i ane4elor "ale. 1!anta+e 9 re"pect. endometrul/ care e"te organ de recepie 0ormonal. prin care "e a"igur. funcionarea normal. a o!arelor: p."treaz. funcia men"trual. #i de ge"taie. E"te indicat. *n tratamentul c0irurgical al fi$romului uterin la femeile tinere. E"te contraindicat. *n cazurile de pree4i"ten. a fi$romului cu cancerul genital/ *n afeciuni acute #i "u$acute pel!i7genitale/ *n "t.ri precanceroa"e ale colului/ la femei pe"te 45 de ani #i *n cazul afeciunilor cardiace gra!e. ,iometrectomia are ca "cop principal con"er!area c3t mai mare a ca!it.ii uterine. Se e4tirp. nodulii tumorali #i "e face rezecia unei poriuni largi de miometru cu de"c0iderea o$ligatorie a ca!it.ii uterine. E"te indicat. *n polifi$romatoza uterin.. Ci"terectomia con"t. *n *ndep.rtarea uterului odat. cu tumora fi$romatoa".. 1!anta+ele "unt 9 pre!enirea apariiei cancerului genital/ pierderea de "3nge e"te mic. #i complicaiile "unt rare. ndicaiile "unt la femei pe"te 45 de ani/ la femei tinere c3nd nu dore"c "arcin. #i nici ".7#i p."treze men"truaia #i *n contraindicaiile inter!eniei con"er!atoare. Ci"terectomia "e *mparte *n "u$total. ; "e p."treaz. colul #i "e efectueaz. la femeile tinere< #i total. ; "e "uprim. uterul *n totalitate #i "e e!it. per"i"tena unui pel!i" durero" #i ri"cul degener.rii maligne<. Te0nicile operatorii con"er!atoare prezint. ca a!anta+e 9 e!itarea tul$ur.rilor ca"tr.rii/ atenuarea ace"tor tul$ur.ri la femei *n pre7 "au po"tmenopauz. #i con"er!area integrit.ii fiziologice a femeii. (ontraindicaiile ace"tor te0nici #i limitele con"er!.rii o!arelo "unt 9 o!arele polic0i"tice la femeile tinere/ nu "e la". pe loc un o!ar dup.
16

45 de ani/ "e e!it. concentrarea o!arelor f.r. trompe/ a"ocierea unui cancer genital care pre"upune l.rgirea 0i"terectomiei cu ane4ectomie.

#+ NGIJIRILE POSTOPERATORII
#+'+ ROLUL ASISTENTEI MEDICALE N POSTOPERATORII N FIBROMUL UTERIN NGRIJIRILE

1"i"tenta medical. are un rol important *n *ngri+irea po"toperatorie/ ea efectu3nd at3t *ngri+iri autonome/ c3t #i delegate. 1l.turi de a"i"tent. particip. o *ntreag. ec0ip.. 6erioada po"toperatorie e"te inter!alul dintre "f3r#itul operaiei #i !indecarea complet. a $olna!ei. 5n timpul operaiei/ a"i"tenta preg.te#te "alonul #i patul pentru primirea $olna!ei/ *ntr7un "alon cu paturi puine/ c3t mai izolat de zgomote: temperatura camerei ". nu dep.#ea"c. 2&722 (/ lumina ". fie c3t mai redu".: patul ". fie cu len+erie curat./ pre!.zut cu mu#ama #i alez. #i acce"i$il din trei p.ri. Tran"portul $olna!ei de la "ala de operaii "e face cu c.ruciorul. 1"i"tenta medical. preg.te#te la patul $olna!ei "ur"a de o4igen/ "eringi #i ace "terile de unic. folo"in./ garou/ alcool/ t.!i. renal./ "onde !ezicale/ plo"c. urinar./ medicamente ; cardiotonice/ analeptice/ calmante< nece"are *n urgen.. 5n perioada po"tnarcotic./ p3n. la re!enirea total./ $olna!a "e !a "upra!eg0ea foarte atent/ p3n. la apariia refle4elor de deglutiie/ tu"e. ?olna!a e"te tran"portat. din "ala de operaie cu o perfuzie fi4at. de a"i"tenta ane"tezi"t.. 1"i"tenta de "alon !a !erifica poziia acului #i ritmul perfuziei/ "upra!eg0ind7o cu atenie. Dup. "o"irea $olna!ei *n "alon/ a"i"tenta !a monitoriza permanent 9 T1/ pul"ul/ re"piraia #i facie"ul pacientei/ !a nota *n 8.L. calitatea lor #i !a raporta medicului orice "c0im$are "ur!enit.. ,onitorizarea funciilor !itale "e !a face p3n. la re!enirea complet. a con#tienei/ deoarece pot ap.rea complicaii ca 9 tul$ur.ri re"piratorii/ circulatorii/ a"fi4ie. 6oziia pacientei *n pat !a fi *n decu$it dor"al/ f.r. pern./ cu capul *ntr7o parte/ pentru a "e e!ita *necarea cu !.r".turi #i a greurilor. De a"emenea/ a"i"tenta !a admini"tra medicaia pre"cri". po"toperator #i/ de c3te ori e"te nece"ar/ medicaie calmant. pre"cri". de medic. 1"i"tenta medical. !a "upra!eg0ea $olna!a/ pe zile/ p3n. la e4ternare. mediat po"toperator/ a"i"tenta !a urm.ri 9 a"pectul general ;facie"/
17

tegumente</ temperatura/ "emnele !itale ;re"piraie/ pul"/ T1</ reluarea tranzitului inte"tinal/ diureza/ a"pectul pan"amentelor pe plag./ com$aterea durerilor/ re0idratarea #i reec0ili$rarea 0idroelectrolitic./ alimentaia. 5n prima zi po"toperator "e urm.re#te pul"ul/ T1/ de$itul prin tu$ul de dren/ plaga #i "e raporteaz. medicului orice modificare *n "tarea pacientei. (a tratament/ dac. e"te nece"ar/ "e admini"treaz. cardio7tonice/ tran"fuzii de "3nge izo7grup/ izo7)0/ ".ruri clorate #i glucozate. Se continu. o4igenoterapia cu intermiten. #i "e com$ate durerea admini"tr3nd analgezice. 1limentarea "e face prin regim 0idric cu ceai amar *n cantit.i moderate #i fracionate/ dac. "7a reluat tranzitul inte"tinal. 5n a doua zi/ a"i"tenta 0idrateaz. pacienta per o" #i !a *ncepe mo$ilizarea ei/ pentru a produce o "timulare a circulaiei de *ntoarcere la ni!elul mem$relor inferioare. Se !or face mi#c.ri pa"i!e la *nceput #i apoi acti!e ale mem$relor inferioare. 5n a treia zi alimentaia "e *m$og.e#te treptat/ trec3ndu7"e la "up. "trecurat./ dup. primul "caun "e introduce p3ine pr.+it./ $r3nz. de !aci/ iaurt. Daca mai e"te ne!oie/ "e !or com$ate durerile. Se "coate tu$ul de dren/ dac. nu e"te producti!. 5n a patra zi/ daca tranzitul inte"tinal "7a reluat "pontan/ la indicaia medicului/ "e admini"treaz. o fiol. de ,io"tin/ urmat. la 3& minute de cli"m. e!acuatorie. Se completeaz. alimentaia cu carne "la$. #i piureuri de zarza!at. Se urm.re#te plaga operatorie #i "e face mo$ilizarea mai inten"./ "e permite depla"area prin "alon. 5n a cincea zi/ a"i"tenta a+ut. pacienta ". "e plim$e dar ". nu o$o"ea"c./ !a a+uta medicul ". "coat. o parte din fire. 5n a #a"ea zi "e trece la o alimentaie complet./ !ariat./ !itaminizant.. 5n a #aptea zi a"i"tenta !a a+uta medicul la "coaterea re"tului firelor. E4ternarea dup. operaie "e face dup. "coaterea firelor/ dac. nu inter!in complicaii.

1'

#+*+ METODE $I MIJLOACE DE LUCRU 5n *ngri+irea pacientelor/ a"i"tenta medical. are "arcina ". le "upra!eg0eze pentru a culege toate datele pri!ind "tarea general. #i e!oluia $olii ace"tora/ comunic3nd medicului toate o$"er!aiile. 5n acea"t. lucrare am prezentat 2 cazuri/ 2 paciente internate *n (linica L$"tetric. A 2inecologie / (lu+7-apoca. 6entru *ntocmirea planului de *ngri+ire/ am folo"it ca "ur". de informare pacientele/ ec0ipa de *ngri+ire/ familiile #i foile de o$"er!aie ale pacientelor. ,etode de lucru 9 comunicarea prin con!er"aii/ pentru culegerea datelor nece"are cunoa#terii pro$lemelor pacientelor/ a "t.rii lor generale/ a po"i$ilit.ilor #i impo"i$ilit.ilor "ati"facerii ne!oilor lor per"onale. ,7am folo"it de anamnez./ de e4amenul fizic #i de datele de la$orator/ precum #i de diagno"ticul medical. Dup. ce am a!ut toate datele nece"are/ le7am analizat #i am reu#it ". "ta$ile"c pro$lemele de ".n.tate ale pacientelor/ at3t "u$ a"pect fizic/ c3t #i p"i0ic. 1cea"ta mi7a permi" ela$orarea unui plan de *ngri+ire care a a+utat pacientele ". "e adapteze "c0im$.rilor ce au inter!enit *n "tarea lor. ,i+loace de lucru 9 am recoltat pro$ele $iologice ale pacientelor pentru analizele de la$orator/ am *n"oit pacientele la e4amin.rile paraclinice #i le7am admini"trat medicaia indicat. de medic. 5n paralel/ le7 am preg.tit p"i0ic pentru operaie #i le7am "u"inut din punct de !edere moral pe tot parcur"ul intern.rii. Toate ace"te metode #i mi+loace de lucru "e reflect. *n capitolul urm.tor/ *n care am prezentat "tudiul celor 2 cazuri.

1%

3.3. RECUPERAREA BOLNAVELOR CU FIBROM UTERIN 6ri!e#te cazurile a"imptomatice/ inute *n o$"er!aie/ "upra!eg0eate 0ormonal #i tratarea complicaiilor/ "ec0elelor po"t7c0irurgicale. Di/p24/a-i8a-2a :2.2ilo- 0u :i,-o. ut2-i4 a/i.pto.ati0 9 7 nece"it. "upra!eg0erea continu. a e!oluiei lor/ pentru aprecierea ritmului de cre#tere a fi$romului: 7 "unt nece"are e4amene efectuate la 3 luni *n primul an/ apoi la 6 luni #i la un an *n cazurile "taionare: 7 e!itarea "t.rii de conge"tie pel!ian. prin pre"crierea unor m."uri de igien.: 7 e!itarea e4erciiilor !iolente #i a "ituaiilor de eroti"m "e4ual: 7 re"pectarea repau"ului *n perioadele men"truale. Di"pen"arizarea nece"it. o $un. cooperare din partea femeilor #i de aceea e"te ne!oie de o preg.tire p"i0ologic. #i educaional. core"punz.toare. 5n acea"t. preg.tire tre$uie in"i"tat pe caracterul $enign al tumorii/ care are o e!oluie lent. cu ri"c negli+a$il de cancerizare #i pentru care menopauza reprezint. o form. natural. a !indec.rii. Sup-a923>2-2a 0a8u-ilo- t-atat2 >o-.o4al 7 iniierea tratamentului "e face dup. un preala$il $ilan lipidic #i glucidic/ clinic #i general: 7 "upra!eg0erea tratamentului "e face prin controale repetate la 3 luni/ c3nd "e e!alueaz. eficiena tratamentului/ greutatea $olna!ei/ T1/ glicemia: 7 tratamentul "e *ntrerupe c3nd per"i"t. "au "e accentueaz. durerile/ tumora cre#te #i "e ramole#te: 7 dup. *ntreruperea tratamentului/ tumora re!ine la dimen"iunile iniiale *n c3te!a luni. R20up2-a-2a ,ol4a92i t-atat2 0>i-u-3i0al 7 recuperarea primar. A !izeaz. refacerea "t.rii generale/ corectarea anemiei #i a unor incidente "ur!enite *n proce"ul de !indecare/ precum #i o reintegrare familial. #i "ocio7profe"ional.:
2&

7 recuperarea "ecundar. A *n "indromul durero" pel!in/ tratamentul durerilor pel!iene e"te *ndelungat/ impune "upra!eg0ere medical./ e"te co"ti"itor #i nu *ntotdeauna cu eficien. deplin..

&+ PRE)ENTAREA CA)URILOR


&+'+ CA)UL I -E,EGE 9 ). 6)E-E,EGE 9 D. JN)ST1 9 3' de ani/ "e4 feminin -1O L-1G T1TE 9 rom3n. )EG 2 1 9 ortodo4. L(E61O 1 9 conta$il. ST1)E ( J GP 9 c.".torit. D1T1 -TE)-P) 9 12.&1.2&&7 D1T1 EQTE)-P) 9 1%.&1.2&&7 ,LT JEGE -TE)-P) 9 menoragie/ metroragie D 12-LST ( G1 -TE)-1)E 9 8i$rom uterin cu 0emoragie 1-TE(EDE-TE CE)EDL A (LG1TE)1GE 9 7 tata 9 CT1 1-TE(EDE-TE 6E)SL-1GE 9 7 neag. antecedente per"onale patologice: 7 menar0a la 14 ani: 7 ciclu men"trual la 2' de zile/ regulat/ durata 475 zile/ p3n. *n urm. cu 6 luni: 7 "arcini R 2/ na#teri R 2/ a!orturi R &. (L-D O DE J 1OP S ,E-(P 9 7 nu fumeaz.: 7 nu con"um. alcool: 7 tratament cu Lrgametril/ timp de 3 luni. (L,6L)T1)E 81OP DE ,ED E 9 orientat. temporo A "paial.
21

STL) (EG ?LG 9 ?oala actual. a de$utat de apro4imati! 6 luni/ cu menoragie/ moti! pentru care pacienta "olicit. un con"ult de "pecialitate. Se efectueaz. un c0iureta+ uterin *n "cop 0emo"tatic/ iar e4amenul ecografiac e!ideniaz. un fi$rom uterin 5 cm H 5 cm. De apro4imati! 3 luni/ pacienta prezint. metroragie. Tot de 3 luni/ e"te "u$ tratament cu Lrgametril/ "u$ care "imptomatologia nu remite. Se interneaz. *n (linica 2inecologie pentru diagno"tic #i tratament de "pecialitate. EQ1,E- (G - ( 2E-E)1G 9 7 2 R 52@g/ 5 R 16&cm: 7 tegumente #i mucoa"e 9 normal colorate: 7 e"ut celular "u$cutanat 9 normal reprezentat: 7 "i"temul ganglionar "uperficial 9 nu "e palpeaz.: 7 "i"tem mu"cular 9 normoton/ normo@inetic: 7 "i"temul o"teo7articular 9 integru/ mo$il: 7 aparat re"pirator 9 torace normal conformat/ "onoritate pulmonar.: 7 aparat cardio7!a"cular 9 relaii normale: 6 R '' $.t.iHmin.: T1 R 12&H'& mmCg: 7 aparat dige"ti! 9 a$domen "uplu/ ela"tic/ particip. la mi#c.rile re"piratorii/ "en"i$il/ "pontan la palpare: la ni!elul 0ipoga"trului "e palpeaz. o formaiune de dimen"iuni p3n. la 4H5 cm/ "upra"imfizar: 7 aparat renal 9 lo+i renale li$ere/ 2iordano negati!. EQ1,E- GL(1G DE S6E( 1G T1TE 9 7 a$domen "en"i$il "pontan #i la palpare/ *n 0ipoga"tru "e palpeaz. o formaiune dur./ p3n. la 4H5 cm/ "upra"imfizar: 7 !ul!a/ !aginul normal conformate/ cu "3nge fluid #i c0eaguri: 7 col de multipar. *n a4ul !aginului/ f.r. leziuni epiteliale/ cu orificiul e4tern *nc0i"/ prin care "e e4teriorizeaz. "3nge: 7 uter m.rit de !olum/ c3t o "arcin. de 12 ".pt.m3ni/ dur/ "en"i$il/ cu dez!oltare predominant "pre "t3nga: 7 ane4ele nu "e palpeaz..
22

EQ1,E- )1D LGL2 ( 9 7 uter de 12/5 H % cm/ cu un nodul intramural $ine indi!idualizat/ de 7/'H7/5 cm/ cu dez!oltare "pre "t3nga/ ce deformeaz. ca!itatea uterin.. E!AMENE DE LABORATOR Jalori normale 2lucoz. 1&1 mg.Hdl. 65 A 12&mgHdl Eree 26/6 mgHdl. 15/& A 45/&mgHdl (reatinin. 7 mg.Hdl. 6 A 1/3mgHdl T.2.L. 1% EHG. 15 A 5&EHG T.2.6. 31 EHG. 15 A 65EHG 8i$rinogen 4%2mg. B 1'& A 35& B 16TT 4&/1TT 26 A 36 TT Cemoglo$in. 13/7 gB 11/5 A 17 gB Cematocrit 41/5 B 35 A 74 B Geucocite 64&&Hmm 4&&&71&&&&&Hmm T" 24&U Tc 255U SUMAR DE URIN )EMEGT1T 1cid a"cor$ic -egati! ?iliru$ina -egati! (orpi cetonici -egati! 2lucoza -egati! pC 6 6roteine -egati! Ero$ilinogen -egati! -itrii -egati! Den"itate urinar. 1&1& E!AMENUL SECRE%IEI Tric0omona" A micoz. VAGINALE 7 ?a$e# 6apanicolau 9 frotiu de tip A celule "uperficiale/ intermediare/ rare celule E!AMEN metaplazice imature #i mature: CITOLOGIC 7 infiltrat inflamator redu" V Tric0omona"/ (andida A negati!:
23

7 flora $acterian. A coci. -TE)JE-O (C )E)2 (1GE 9 12.&1.2&&7 7 "e face c0iureta+ uterin: 7 a"i"tenta preg.te#te medicaia pentru ane"tezie/ i.!. cu 9 ,ialgin W f./ 1lgocalmin W f./ Diazepam W f./ "er fiziologic/ ane"tezie local. cu Qilin. 1 B: 7 inter!enia a fo"t $ine "uportat.: 7 "e practic. 0i"terectomie "u$total./ cu ane4ectomie "t3ng.: 7 preoperator "e indic. ,ialgin: 7 intraoperator "e indic. 8entomFl: 7 po"toperator "e indic. 9 ,ialgin 1f./ 2lucoz. 5B 3 4 5&&ml/ Ser fiziologic 5&&ml/ Diazepam 1f.: 7 la de"c0idere "e con"tat. uterul tran"format/ fi$romato"/ c3t un cap de f.t/ o!arul "t3ng c0i"tic/ c3t o nuc.: 7 "e decide #i 0i"terecomie "u$total. cu ane4ectomie "t3ng.: 7 "utura $ontului cer!ical cu fire "eparate de catgut: 7 "e face toaleta ca!it.tii a$dominale #i controlul 0emo"tazei. ,."urarea funciilor !itale e"te o$ligatorie zilnic/ urm.rindu7"e *n timpul operaiei #i po"toperator/ deoarece "e dau date pri!ind apariia e!entualelor complicaii. 61)1,ET) 8 M LGL2 (
Data T.1. ). 6. Diurez. Temperatura L$"er!aii

12.&1.2&&7

13&H7&

1'T

'6T

12&&ml

37 &(

13.&1.2&&7

12&H'&

1'T

'4T

15&&ml

36/5 &(

7dureri po"toperatorii 7tu$ de dren9 2&&ml 7a$domen meteorizat 7"e "uprim. "onda 8oleF 7tu$ de dren9 15&ml
24

14.&1.2&&7

12&H'&

1'T

'&T

25&&ml

36 &(

7tu$ de dren 9 2&ml

8L1 E DE T)1T1,E-T
Data 12.&1.2&&7 Tratament 7 pan"ament ga"tric pentru "tre"": 7 regim 0idric prin perfuzie: 7 2lucoz. 1& B/ 2 4 5&&ml: 7 (le4ane ".c. A 2& mg: 7 controlul pl.gii. 7 pan"ament ga"tric: 7 2lucoz. 1& B/ 2 4 5&& ml: 7 (le4ane: 7 regim 0idric prin perfuzie: 7 controlul pl.gii. 7 (le4ane: 7 alimentaie per o" A lic0ide #i proteine: 7 mo$ilizare treptat..

13.&1.2&&7

14.&1.2&&7

5-2) X ) 6LSTL6E)1TL) 9 7 monitorizarea funciilor cardio A !a"cular. ; T1/ pul" </ re"piratorie ;frec!ena re"piratorie/ capacitatea</ temperatura/ diureza/ cantitatea de lic0id e4teriorizat pe tu$ul de dren: 7 "e admini"treaz. 9 perfuzii cu 2lucoz. 1&B 245&&ml: "er fiziologic 5&&ml: antialgice/ (le4ane pentru profila4ia trom$ozelor: 7 "e *ncepe mo$ilizarea dup. 4' de ore: 7 dup. 4' de ore "e rein"taleaz. tranzitul inte"tinal: 7 "e "uprim. tu$ul de dren/ "e re*ncepe alimentaia ;"upe "trecurate/ iaurt/ $r3nz. de !aci</ "e "uprim. "onda !ezical.: 7 "e continu. urm.rirea funciilor !itale #i controlul pl.gii p3n. c3nd pacienta !a fi e4ternat..

25

CULEGEREA DATELOR PRIVIND CELE '& NEVOI FUNDAMENTALE


'+ N29oia 52 a -2/pi-a ?i a a92a o ,u4@ 0i-0ula;i2 7 frec!ena re"piratorie e"te de 16 re"piraii pe minut: 7 amplitudinea re"piraiei e"te "uperficial./ cu pauze egale *ntre re"piraii: 7 re"piraia e"te lini#tit./ zgomote normale: 7 am$ele 0emitorace prezint. aceea#i mi#care *n timpul in"piraiei #i e4piraiei: 7 tipul re"pirator 9 co"tal "uperior/ datorit. m.ririi diametrului antero7 po"terior *n timpul in"piraiei: 7 mucoa"a re"piratorie e"te umed./ de culoare roz: 7 pacienta are pul" de 75 pul"aii pe minut #i T1 R 12&H'& mmCg: 7 tegumentele "unt calde/ de culoare roz. *+ N29oia 52 a ,2a ?i a .A40a 7 ca!itate $ucal. integr./ mucoa". $ucal. umed. / de culoare roz/ gingiile "unt aderente la dini: 7 nu prezint. protez. dentar./ ma"ticaia fiind u#oar. #i eficace cu gura *nc0i".: 7 refle4ul de deglutiie e"te prezent/ dige"tia e"te lent.: 7 *i plac alimentele de origine animal./ $r3nzeturile/ fructele: 7 con"um. 25&& ml de lic0ide pe zi: 7 are $ogate cuno#tine culinare/ de aceea *i place mult ". g.tea"c. pentru familie #i ". "er!ea"c. ma"a *mpreun. cu ei: 7 pacienta are o greutate de 52@g/ la 16&cm *n.lime: 7 dup. inter!enia c0irurgical./ $olna!a a fo"t 0idratat. prin perfuzie p3n. "7a reluat tranzitul inte"tinal/ apoi a a!ut regim 0idric/ zeam. de compot/ "ucuri de fructe/ *n cantit.i "uficiente/ f.r. a dep.#i 15&&ml *n 240: alimentaia "e *m$og.e#te treptat cu "up. de zarza!aturi/ iar dup. primul "caun "e introduce p3ine pr.+it./ $r3nz. de !aci/ iaurt/ carne fiart.: 7 alimentaia de!ine apoi !ariat. #i !itaminizant..
26

#+ N29oia 52 a 2li.i4a 7 pacienta prezint. miciuni "pontane/ nedureroa"e/ cu o frec!en. de 5 A 6 miciuni pe zi/ de culoare gal$en./ cu a"pect clar/ tran"parent: 7 pacienta a!ea o diurez. de 16&& A 1'&& mlH240: 7 la internare/ prezenta miciuni frec!ente/ cu cantit.i mici de urin./ datorit. compre"iunii fi$romului pe !ezica urinar.: 7 dup. inter!enie/ num.rul miciunilor "cade la 3Hzi: 7 eliminarea fecalelor e"te normal./ un "caun pe zi/ de o$icei dimineaa imediat dup. trezire/ *n cantitate de 1&& A 15& g/ cu o con"i"ten. p."toa"./ omogen. #i o culoare de o$icei $run.. &+ N29oia 52 a /2 .i?0a ?i a a92a o ,u4@ po/tu-@ 7 aparat locomotor integru #i mo$il/ ceea ce *i permite pacientei o independen. total. *n mi#care/ at3t ca amplitudine/ c3t #i ca mo$ilitate articular.: 7 din cauza pierderii de "3nge/ pacienta "7a "imit do$or3t.: 7 po"toperator capacitatea de efort e"te redu"./ pacienta prezent3nd o$o"eal.: nu are for. fizic./ prezint. ameeli: 7 dup. inter!enia c0irurgical. "7a mo$ilizat cu a+utor/ apoi "ingur./ moti! pentru care a prezentat un mer" *nc3lcit/ dar ec0ili$rat: 7 accept. o poziie de decu$it dor"al cu capul *ntr7o parte/ "t. mai mult *n pat: 7 po"toperator "e indic. mi#c.ri pa"i!e #i acti!e. 6+ 7 7 7 7 N29oia 52 a 5o-.i ?i a /2 o5i>4i *nainte de internare durata "omnului erade 677 ore pe noapte: pacienta adoarme cu u#urin./ "omnul era f.r. *ntreruperi/ f.r. co#maruri/ odi0nitor #i regenerator: deprinderi *nainte de culcare 9 lectura: acum/ datorit. "pitaliz.rii/ durata "omnului "7a redu" la 4 ore pe noapte/ adoarme greu/ iar "omnul *i e"te *ntrerupt de dureri datorate pl.gii operatorii. N29oia 52 a /2 B.,-@0a ?i 528,-@0a
27

7+

(+

7 *i place ". "e *m$race modern/ poart. !e"timentaie core"punz.toare temperaturii/ mediului *ncon+ur.tor/ acti!it.ii pe care o depune: 7 acum nu are ne!oiede a+utor/ pentru c. e"te "ta$il. dup. actul operator. N29oia 52 a .24;i42 t2.p2-atu-a 0o-pului B4 li.it2 4o-.al2 7 $olna!a a fo"t afe$ril.: 7 dup. inter!enia c0irurgical. a prezentat "u$fe$rilitate ; 37/7 ( </ iar dup. trei zile re!ine la 36/5 A 37 (. N29oia 52 a :i 0u-atC B43-iDitC aE?i p-ot2Da t23u.24t2l2 ?i .u0oa/2l2 pacienta prezint. tegumente curate/ netede/ ela"tice/ normal pigmentate: mucoa"a $ucal. e"te integr./ fo"ele nazale li$ere: pacienta e"te foarte intere"at. de a fi curat. #i *ngri+it./ de o$icei *#i efectueaz. toaleta "ingur.: dup. inter!enia c0irurgical./ $olna!a nece"it. pan"ament "teril 4 zile/ "c0im$at zilnic: dup. 5 zile plaga e"te curat./ iar tegumentele normal colorate: *n fo"a iliac. dreapt. are un tu$ de dren/ care "7a meninut 4 zile.

<+ 7 7 7 7 7 7 =+

N29oia 52 a 29ita p2-i0ol2l2 7 pacienta e"te o per"oan. prudent./ #tie pe c3t po"i$il ". e!ite pericolele: 7 acum per"i"t. o team. *n ceea ce pri!e#te inter!enia c0irurgical./ uneori pl3nge #i atunci de!ine pe"imi"t.. 'F+ N29oia 52 a 0o.u4i0a 7 *i place ". con!er"eze cu cei din +ur/ a$ord3nd di"cuii pe teme diferite: 7 acum !or$e#te uneori cu *ntreruperi/ "e $3l$3ie/ de!ine timid. #i c0iar pl3nge: 7 din partea familiei are mult. *nelegere. ''+ N29oia 52 aE?i p-a0ti0a -2li3ia 7 pacienta e"te de relifie ortodo4.: 7 frec!enteaz. de" "lu+$ele religioa"e: 7 "eara cite#te dintr7o carte de rug.ciuni.
2'

'*+ N29oia 52 a :i utilC a /2 -2ali8a 7 pacienta e"te mulumit. de realiz.rile o$inute p3n. acum: 7 acum "e nelini#te#te pentru cei doi copii/ *n ceea ce pri!e#te alimentaia lor #i mena+ul: 7 "e "imte inutil. #i e"te comple4at. de faptul c. nu poate fi al.turi de familie. '#+ N29oia 52 a /2 -20-22a 7 pacienta o$i#nuia ". !izioneze anumite programe TJ: 7 *i place mult ". citea"c. romane de aciune: 7 acum/ datorit. condiiilor "pitalice#ti/ nu e"te capa$il. ".7#i *ndeplinea"c. o$iceiurile recreati!e. '&+ N29oia 52 a B49@;a 0u. /@E;i p-ot2D28i /@4@tat2a 7 nu are cuno#tine *n ceea ce pri!e#te aotu7*ngti+irea dup. e4ternare: 7 dore#te ". afle c3t mai multe informaii de"pre e!oluia po"toperatorie/ de aceea pune multe *ntre$.ri. 5n urma culegerii datelor pe cele 14 ne!oi fundamentale/ am "ta$ilit urm.toarele ne!oi alterate9 7 ne!oia de odi0n.: 7 ne!oia de a e!ita pericolele: 7 ne!oia de a comunica: 7 ne!oia de a fi curat #i de a p."tra tegumentele integre: 7 ne!oia de a "e mi#ca: 7 ne!oia de a *n!.a.

2%

3&

PLANUL DE NGRIJIRE AL PACIENTEI R+D+


6ro$lema
1lterarea "t.rii de con7 fort/ prin durere. Se manife"t. prin fa A cie" palid/ oc0i *ncer7 c.nai #i diaforez..

L$iecti!e
6acienta !a a!ea dure7 re ameliorat. pe"te 10. 6acienta nu !a mai a!ea dureri pe"te 2 zile.

nter!enii autonome
7am e4plicat pacientei ".7#i caute poziia cea mai $un./ *n care ". nu prezin7 te durere. 7am recomandat pacientei dac. poate ". fac. plim A $.ri *n timpul zilei. 1m a"igurat condiii opti7 me de microclimat. 1m e4plicat pacientei im7 portana p."tr.rii tegu7 mentului curat la ni!elul pl.gii #i prote+area ei.

nter!enii delegate
1m adm. pacientei cal7 mante ale durerii9 1lgocalmin 1f. de 2ml i.m. / 1 A & A 1 . 7am adm. Diazepam 1 t$Hzi/ de 1&mg "eara/ 8eno$ar$ital 1f.Hzi de 15 mg "eara. 1m f.cut toaleta pl.gii cu tinct. de iod #i cu $enzin. iodat.. 1m tamponat plaga cu ap. o4igenat./ tampoane u"cate/apoi am pan"at plaga. Dup. 4 zile am "co" tu$ul de dren. 1m a+utat medicul la "coa7 terea firelor.

E!aluare
6e"te 1 0/ pacienta nu a mai prezentat dureri de inten"itate mare la ni!e7 lul pl.gii/ iar dup. 2 zile nu a mai prezentat deloc. 6acienta "e odi0ne#te noaptea #i are un "omn lini#tit. Dup. 4 zile po"topera7 tor/ pacienta prezint. te7 gumente integre/ curate #i f.r. complicaii.

Dificult.i *n a "e odi07 Sra$ilirea unui orar de ni/ "e manife"t. prin "omn 9 pacienta ". in"omnie. doarm. 70 pe noapte/ f.r. treziri noaptea #i f.r. "edati!e. 1lterarea tegumentului 6acienta nu !a prezenta prin prezena pl.gii complicaii la ni!elul operatorii. pl.gii operatorii.

Diminuarea mo$ilit.7 6acienta ". ai$. tonu"ul ii/ manife"tata prin di7 mu"cular normal #i for7

1m planificat un program de e4erciii/ *n funcie de

6acienta prezint. un to7 nu" mu"cular normal #i

ficultatea "c0im$.rii de poziie.

capacitatea paciantei. 1m participat zilnic la mo$ili7 zarea pacientei po"tope7 rator/ prin mi#c.ri pa"i!e #i apoi acti!e. 6ertur$area imaginii "e 6acienta nu !a mai fi 7am e4plicat pacientei ne7 manife"t. prin an4ie7 an4ioa". pe"te 3 zile. ce"itatea inter!eniei c0i7 tate/ pierderea imaginii 6acienta !a a!ea o ima7 rurgicale #i eficacitatea ei/ de "ine. gine de "ine poziti!./ *n am *ncura+at7o cu pri!ire decur" de 3 zile. la actul operator. 1m di"cutat cu pacienta pentru *nl.turarea ideii mutilante. 1m rugat7o ". e!ite frigul #i efortul. Deficit de cunoa#tere 6acienta !a *nelege toa7 7am e4plicat pacientei ne7 1uto7admini"trarea de de"pre auto7*ngri+ire. te re"triciile pri!itoare ce"itatea re"pect.rii unor calmante pentru con7 la diet./ controlul durerii re"tricii/cum ar fi9 regim trolul durerii. #i a efortului fizic/ c3t alimentar $ogat *n protei7 #i la limitarea acti!it.ii ne/ limitarea efortului fi A "e4uale. zic la munci grele *n go"pod.rie timp de 1 lun. #i interdicia raportului "e4ual timp de 2 luni.

a mu"cular. p."trat..

fora mu"cular. e"te p."trat..

6acienta #i7a rec.p.tat ec0ili$rul p"i0ic dup. 3 zile. 6acienta "7a adaptat trau7 mei c0irurgicale.

6acienta a luat la cuno#7 tin. de"pre auto7*ngri+i7 rea la domiciliu.

32

33

4.2. CA)UL II -E,EGE 9 . 6)E-E,EGE 9 1. JN)ST1 9 53 de ani/ "e4 feminin -1O L-1G T1TE 9 rom3n. )EG 2 1 9 ortodo4. L(E61O 1 9 muncitoare ST1)E ( J GP 9 c.".torit./ mam. a doi copii D1T1 -TE)-P) 9 &%.&2.2&&7 D1T1 EQTE)-P) 9 16.&2.2&&7 ,LT JEGE -TE)-P) 9 7 menoragie de 5 A 6 luni: 7 apariia formaiunilor tumorale 0ipoga"trice. D 12-LST ( G1 -TE)-1)E 9 6olifi$romatoz. uterin./ complicat. cu 0emoragie. 1-TE(EDE-TE CE)EDL7(LG1TE)1GE 9 neag.. 1-TE(EDE-TE 6E)SL-1GE 9 7 apendicectomie la 16 ani: 7 CT1 form. medie: 7 in"uficien. cardiac. A de la 43 de ani/ tratat. cu 1tenolol/ Digo4in/ (aptopril: 7 menar0a la 1' ani: 7 ciclu men"trual regulat la 2' de zile/ cu durat. de 3 A 4 zile/ dar cu flu4 cre"cut de 5 A 6 luni: 7 "arcini R 2/ na#teri R 2/ a!orturi R &. (L-D O DE J 1OP S ,E-(P 9 core"punz.toare.

(L,6L)T1)E 81OP DE ,ED E 9 orientat. temporo7"paial.

32

STL) (EG ?LG 7 $oala a de$utat in"idio"/ de circa 5 luni/ prin menoragie din ce *n ce mai a$undent. #i apariia unei formaiuni tumorale 0ipoga"trice: 7 "e prezint. la (linica 2inecologie pentru diagno"tic #i tratament de "pecialitate. EQ1,E- (G - ( 2E-E)1G 7 2 R 7' @g: R 165 cm: 7 tegumente #i mucoa"e 9 normal colorate: 7 e"ut celular "u$cutanat 9 normal reprezentat: 7 "i"temul ganglionar "uperficial 9 nu "e palpeaz.: 7 "i"tem mu"cular 9 normoton/ normo@inetic: 7 "i"temul o"teo7articular 9 integru/ mo$il: 7 aparat re"pirator 9 torace normal conformat/ "onoritate pulmonar.: 7 aparat cardio7!a"cular 9 relaii normale: 6 R '' $.t.iHmin.: T1 R 12&H'& mmCg: 7 aparat renal 9 lo+i renale li$ere/ 2iordano negati!. EQ1,E- GL(1G DE S6E( 1G T1TE 7 a$domen "uplu/ ela"tic/ particip. la mi#c.rile re"piratorii/ nedurero": 7 organe genitale e4terne de multipar.: 7 la e4amenul cu !al!e 9 !agin cu perei "upli/ col de multipar./ pe $aza po"terioar. o zon. erozi!. "emilunar./ nu pierde "3nge *n timpul e4amin.rii: 7 la tu#eu !aginal 9 !ul!./ !agin A "uple/ ela"tice: col *n $utoia#/ orientat "pre dreapta/ formaiune tumoral. c3t un grapefruit/ ce face corp comun cu uterul/ contur policiclic/con"i"ten. ferm./ mo$il./ nedureroa".: 7 1ne4ele nu "e palpeaz..

35

E!AMENE DE LABORATOR Jalori normale 2lucoz. '& mg.Hdl. 65 A 12&mgHdl Eree 26 mgHdl. 15/& A 45/&mgHdl (reatinin. 7/5 mg.Hdl. 6 A 1/3mgHdl T.2.L. 17 EHG. 15 A 5&EHG T.2.6. 33 EHG. 15 A 65EHG 8i$rinogen 4'5mg. B 1'& A 35& B 16TT 4&/1TT 26 A 36 TT Cemoglo$in. %/7 gB 11/5 A 17 gB Cematocrit 31/7 B 35 A 74 B Geucocite 63&&Hmm 4&&&71&&&&&Hmm T" 24&U Tc 133U SUMAR DE URIN )EMEGT1T 1cid a"cor$ic -egati! ?iliru$ina -egati! (orpi cetonici -egati! 2lucoza -egati! pC 6 6roteine -egati! Ero$ilinogen -egati! -itrii -egati! Den"itate urinar. 1&15 E!AMENUL SECRE%IEI -egati! VAGINALE 7 ?a$e# 6apanicolau 9 frotiu de tip A "unt E!AMEN prezente celule pa!imentoa"e "uperficiale/ CITOLOGIC intermediare/ rare celule de tip ganglionar: 7 flora $acterian. A coci redu#i.

36

-TE)JE-O (C )E)2 (1GE 9 1&.&2.2&&7 7 "e face c0iureta+ uterin: 7 "e practic. ane"tezie i.!. cu ,ialgin W f./ 1lgocalmin W f./ Diazepam W f. #i ane"tezie local. cu Qilin. 1 B: 7 inter!enie $ine "uportat.: 7 *n urma diagno"ticului de polifi$romatoz. uterin. complicat. cu 0emoragie/ "e practic. 0i"terectomie "u$total./ cu ene4ectomie $ilateral.: 7 po"toperator "e indic. ,ialgin fiole: 7 intraoperator "e indic. 8entomFl fiole: 7 "utura $ontului cer!ical cu fire "eparate de catgut: 7 "e face toaleta ca!it.tii a$dominale #i controlul 0emo"tazei. 1m urm.rit funciile !itale ale pacientei *n timpul operaiei/ c3t #i po"toperator/ deoarece dau date pri!ind apariia unor complicaii.

Data

T.1.

).

6.

Diurez.

Temperatura

L$"er!aii

1&.&2.2&&7

1&&H5& 1'T

7'T

'&&ml

36/' &(

11.&2.2&&7

123H'& 1'T

7&T

1&&&ml

37/7 &(

12.&2.2&&7

12&H'& 1'T

7'T

2&&&ml

37 &(

7dureri po"toperatorii 7tu$ de dren9 1&&ml 7a$domen meteorizat 7"e "uprim. "onda 8oleF 7tu$ de dren9 5&ml 7tu$ de dren 9

37

5-2) 7 7 7

X ) 6LSTL6E)1TL) pacienta a fo"t inut. "u$ o$"er!atie re"tul zilelor/ p3n. la e4ternare: pacienta prezint. o "tare $un.: pacienta "7a dega+at a doua zi po"toperator: tot atunci a *nceput alimentaia per o" cu lic0ide/ "upe "trecurate/ $r3nz. de !aci/ carne fiart.: 7 a treia zi po"toperator am a+utat pacienta ". "e ridice din pat #i ". fac. mi#c.ri treptate/ f.r. ". o$o"ea"c.: 7 *n urma inter!eniei c0irurgicale/ pacienta prezint. o "tare general. $un.: 7 po"toperator "e admini"treaz. 9 2lucoz. 5 B/ 2 4 5&& ml: Ser fiziologic 2 4 5&& ml: ,ialgin 1 fiol.: Diazepam 1 fiol.: 1lgocalmin 1 fiol..

3'

CULEGEREA DATELOR PRIVIND CELE '& NEVOI FUNDAMENTALE


'+ N29oia 52 a -2/pi-a ?i a a92a o ,u4@ 0i-0ula;i2 7 pacienta prezint. torace normal conformat/ care particip. "imetric la mi#c.rile re"piratorii: 7 frec!ena re"piratorie/ datorit. "t.rii po"tnarcotice/ e"te de 23 re"piraiiHmin.: 7 ritmul re"pirator e"te regulat: 7 amplitudinea re"piraiei e"te "uperficial.: 7 pul"ul R '& pul"aiiHmin./ T1 R 12& H '& mmCg: 7 tegumente palide. *+ N29oia 52 a ,2a ?i a .A40a 7 pacienta are o greutate de 7' @g/ la o *n.lime de 165 cm/ #tie c. e"te "upraponderal./ dar nu o deran+eaz.: 7 ca!itate $ucal. integr./ nu prezint. edentaie: 7 orarul me"elor era de 3 me"e principale #i 2 gu"t.ri/ de preferin. pa"te f.inoa"e/ fripturi de carne de porc/ legume/ fructe: 7 dup. inter!enia c0irurgical. prezint. dificult.i *n a "e alimenta din cauza "t.rii po"toperatorii/ p3n. la reluarea tranzitului inte"tinal ; care "7a reluat *n a treia zi po"toperator<: 7 "etea e"te prezent./ a!3nd un grad u#or de de"0idratare/ datorit. pierderii de "3nge: 7 dup. inter!enia c0irurgical./ pacienta a fo"t alimentat. parenteral trei zile/ prin perfuzii de 2lucoz. 5 B: 7 *n acea"t. perioad./ pacienta a a!ut un regim 0idric cu ceai amar: 7 *n a patra zi / i "e admini"treaz. "ucuri naturale de fructe/ zeam. de compot *n cantit.i "uficiente/ f.r. a dep.#i 1&&& A 15&& mlHzi: 7 alimentaia "e *m$og.e#te treptat cu cior$e "au "upe de zarza!at/ iar dup. primul "caun "7a introdu" p3ine pr.+it./ $r3nz. de !aci/ "m3nt3n./ iaurt/ carne fiart.: 7 alimentaia de!ine $ogat. #i !itaminizant..

3%

#+ N29oia 52 a 2li.i4a 7 eliminarea urinei "e face "pontan/ nedurero"/ cu o frec!en. de 6 miciuni pe zi/ de culoare gal$en./ cu a"pect clar: 7 diureza e"te cuprin". *ntre 1'&& A 1%&& ml H 240: 7 pacienta a prezentat metroragie *n cantitate de 1&& ml/ din cauza c.reia "7a manife"tat prin "ete/ tegumente #i mucoa"e u"cate/ pliu cutanat per"i"tent. &+ N29oia 52 a /2 .i?0a ?i a a92a o ,u4@ po/tu-@ 7 aparat locomotor integru #i mo$il: 7 *i permite pacientei o independen. total. *n ceea ce pri!e#te mi#carea/ ca amplitudine #i mo$ilitate articular.: 7 acum capacitatea de mi#care e"te redu". #i prezint. o$o"eal./ "l.$iciune fizic.: 7 po"toperator/ pacienta adopt. o po"tur. de decu$it dor"al cu capul *ntor" *ntr7o parte: *#i "c0im$. "ingur. poziia *n pat. 6+ N29oia 52 a 5o-.i ?i a /2 o5i>4i 7 *nainte de internare/ pacienta a!ea un "omn lini#tit/ adormea u#or/ durata "omnului era de 7 A ' ore pe noapte/ o$i#nuia ". doarm. #i *n timpul zilei 17 2 ore/ dup. orele de program de la "er!iciu: 7 cu ocazia intern.rii/ durata "omnului "7a redu" la 4 ore pe noapte/ "eara adoarme greu/ "omnul *i e"te agitat #i "e g3nde#te mereu la con"ecinele actului operator. 7+ N29oia 52 a /2 B.,-@0a ?i 528,-@0a 7 pacienta "e *m$rac. adec!at cerinelor #i circum"tanelor: 7 acum nece"it. a+utor/ deoarece e"te "l.$it. dup. pierderile de "3nge prin metroragie #i actul operator9 (+ N29oia 52 a .24;i42 t2.p2-atu-a 0o-pului B4 li.it2 4o-.al2 7 pacienta e"te afe$ril.: 7 dup. inter!enia c0irurgical. prezint. "u$fe$rilitate/ dar dup. dou. zile temperatura re!ine la limitele fiziologice.

4&

<+ N29oia 52 a :i 0u-atC B43-iDitC 52 aE?i p-ot2Da t23u.24t2l2 ?i .u0oa/2l2 7 pacientei *i place ". fie tot timpul curat.: 7 acum prezint. dificult.i *n a7#i efectua "ingur. igiena/ nece"it3nd a+utor: 7 tegumentele "unt palide datorit. metroragiei *ndelungate: 7 dup. actul c0irurgical/ pacienta prezint. o plag. operatorie *n regiunea a$dominal.: 7 pacienta nece"it. pan"ament "teril timp de 3 zile/ "c0im$at zilnic: 7 *n primele dou. zile po"toperator/ nece"it. toaleta organelor genitale e4terne la pat: 7 a treia zi/ pacienta e"te capa$il. ".7#i realizeze "ingur. *ngri+irile igienice: 7 *n fo"a iliac. dreapt. prezint. un tu$ de dren adaptat la o pung. colectoare. =+ N29oia 52 a 29ita p2-i0ol2l2 7 pacienta e"te prudent./ nu *i place ". ri#te prea mult/ #tie ". e!ite pe c3t po"i$il pericolele: 7 e"te an4ioa"./ *i e"te team. de complicaii #i neopla"m. 1& . N29oia 52 a 0o.u4i0a 7 pacienta are o fire "ocia$il.: 7 *i place ". dicute cu celelate paciente din "alon: 7 *ntreine $une relaii cu "oul: 7 #i7a e4primat "entimentele *n leg.tur. cu pro$lema "a. ''+ N29oia 52 aE?i p-a0ti0a -2li3ia 7 pacienta e"te de religie ortodo4.: 7 acord. o importan. deo"e$it. re"pect.rii intimit.ii #i politeii: 7 "e roag. *n fiecare "ear. pentru familie: 7 c3nd are timp/ merge la $i"eric..

41

'*+ N29oia 52 a :i util 7 pacienta e"te mulumit. de realiz.rile "ale/ at3t profe"ionale/ c3t #i familiale: 7 dore#te ". "e *n".n.to#ea"c. repede/ pentru a "e ocupa de *ngri+irea "oului #i a copiilor: 13. N29oia 52 a /2 -20-22a 7 *i place ". "e plim$e/ ". tricoteze/ cite#te #i e"te !izitat. de prieteni/ colegi #i rude. '&+ N29oia 52 a B49@;a 0u. /@E?i p@/t-282 /@4@tat2a 7 pacienta e"te intere"at. ". afle c3t mai multe de"pre e!oluia po"toperatorie #i de"pre ce ar putea #i ce nu ar putea ". fac. dup. e4ternare.

5n urma "tudierii datelor/ am "ta$ilit ni!elul de independen. A dependen. cu remarcarea urm.toarelor ne!oi alterate 9 7 ne!oia de a re"pira #i a a!ea o $un. circulaie: 7 ne!oia de a $ea: 7 ne!oia de a fi curat #i de a p."tra tegumentele integre.

42

PLANUL DE NGRIJIRE AL PACIENTEI I+A+


6ro$lema
Durere po"toperatorie manife"tat. prin facie" palid/ diaforez./ "tare general. alterat..

L$iecti!e

nter!enii autonome

nter!enii delegate
1m adm. pacientei 1l7 gocalmin 1f. de 2ml / i.m. 17&71. Ga indicaia medicului am adm. #i 8ortral 1f. i.m.

E!aluare

6acinta !a a!ea durerile 7am a"igurat pacientei o ameliorate pe"te 10. poziie $un./ *n care nu 6acienta nu !a mai pre A !a mai prezenta durere. zenta dureri pe"te 2 zile.

)i"c de apariie a com7 6acienta nu !a prezenta plicaiilor la ni!elul complicaii la ni!elul pl.gii operatorii. pl.gii.

1m e4plicat pacientei c3t e"te de important. p."tra7 rea tegumentelor curate la ni!elul pl.gii. (3t timp pacienta a fo"t *n narcoz./ am meninut o igien. riguroa". la ni!elul pl.gii #i *n +urul ei.

De"0idratare ;alterarea 6acienta !a a!ea tegu A 1m f.cut $ilanul lic0ide7 "t.rii generale prin mente #i mucoa"e curate lor intrate #i eliminate: am de"0idratare< #i pertur7 *n decur" de 60. monitorizat funciile !itale

6e"te 10 pacienta nu mai prezint. dureri la ni!elul pl.gii. 5n 240 durerea a ce A dat *n inten"itate. Dup. 2 zile pacienta nu mai prezint. du A rere. 1m f.cut toaleta pl.gii Dup. operaie pacien7 cu tinc.de iod #i $enzi7 ta !a prezenta tegu A n. iodat./de 2 oriHzi/ mente integre #i cu A dup. care am pan"at7o rate/ f.r. ". apar. cu pan"ament u"cat complicaii. protector. Dup. 4 zile/ i7am "co" tu$ul de dren #i am izo7 lat $ine plaga. 1m a+utat medicul ". "coat. firele. Ga indicaia medicului Dup. 120 pacienta am montat perfuzie cu e"te 0idratat. core"7 2lucoz. 5B/ 15&& ml/ punz.tor: !a a!ea te7

$area ec0ili$rului 0i A dro7electrolitic. 1limentaie inadec!at. prin deficit/ datorit. in7 ter!eniei c0irurgicale/ manife"tat. prin grea. #i !.r".turi/ datorit. ane"teziei.

6acienta !a fi ec0ili$rat. 0idro7electrolitic. Ga 4 zile de la operaie Ga ie#irea din narcoz. am pacienta "e !a putea ali7 "upra!eg0eat !.r".turile/ menta #i 0idrata normal. am o$".a"pectul/ miro"ul #i cantitatea. 1m a#ezat pacienta cu ca7 pul *ntr7o parte/ f.r. pern. pentru a *mpiedica a"pira7 rea !.r".turilor.

6& pic.Hmin.

gumentele #i mucoa7 "ele curate. 63n. la ie"irea din nar7 Dup. 20 pacienta nu coz. i7am umezit $uze7 mai are !.r".turi. le cu ceai amar/ apoi Dup. 240 "7a 0idratat am 0idratat7o conform #i alimentat normal/ indicaiilor medicului/ f.r. ". prezinte "em7 iar dup. 3 zile pacienta ne de de"0idratare. a reluat treptat alimen7 taia di!er"ificat..

44

6+ CONCLU)II
5n urma ela$or.rii lucr.rii de fa./ reie"e c. fi$romul uterin e"te o $oal. ce pune pro$leme ma+ore organi"mului uman/ de aceea/ *n acti!itatea noa"tr./ noi/ a"i"tentele medicale/ tre$uie ". d.m do!ad. de o conduit. corect. *n *ngri+irea #i educaia $olna!elor. 1"tfel/ re"pon"a$ilit.ile e"eniale ale a"i"tentei medicale "unt de a promo!a p."trarea ".n.t.ii #i *nl.turarea "uferinei. )e"pectul de !ia./ de demnitatea uman. #i fa. de drepturile omului/ fac parte din *ngri+irea medical./ iar acea"ta nu tre$uie ". fie influenat. de con"iderente pri!ind naionalitatea/ religia/ culoarea/ !3r"ta/ "e4ul/ opiniile politice "au "tatutul "ocial. 1"i"tenta medical. acord. *ngri+iri pentru ".n.tatea indi!idului/ familiei #i colecti!it.ii/ coordon3ndu7#i acti!itatea *mpreun. cu alte per"oane ce munce"c *n alte di"cipline din domeniul ".n.t.ii. 1"i"tenta medical. are rolul de a o$"er!a modific.rile "ur!enite pacientului/ modific.ri care tre$uie raportate medicului/ notarea zilnic. *n foaia de o$"er!aie a parametrilor fiziologici/ recoltarea de produ"e $iologice #i patologice/ aplicarea m."urilor de tratament igieno A dietetic. 1"i"tentei medicale *i re!ine datoria de a a"igura condiii fa!ora$ile/ aeri"irea zilnic. a "alonului/ "c0im$area len+eriei de pat #i de corp/ de c3te ori e"te nece"ar/ *ntocmirea unui plan de *ngri+ire/ admini"trarea tratamentului indicat de medic. 5n "tudierea cazurilor de"pre fi$romul uterin/ m7am folo"it de noiunile teoretice de "pecialitate/ a planurilor de nur"ing.

7+ BIBLIOGRAFIE
1. 6rof. Dr. -. 1ngele"cu A = 6ropedentica medico A c0irurgical.>/ Ed. ,edical./ ?ucure#ti/ 1%%5 2. Dr. 2. ?alt. A = Te0nici generale de *ngri+irea $olna!ilor>/ !ol. / Ed. Didactic. #i 6edagogic./ ?ucure#ti/ 1%'' 3. . -egruiu #i cola$. A = L$"tetric. A 2inecologie>/ Ed. Didactic. #i 6edagogic./ ?ucure#ti/ 1%'1 4. E. 6roca A = Tratat de patologie c0irurgical.>/ !ol.J / Ed. ,edical./ ?ucure#ti/ 1%'6 5. (. ).dule"cu A = 2inecologie>/ !ol. / Ed. ,edical./ ?ucure#ti/ 1%%5 6. J. . Surcel A = 8i$romul uterin>/ Ed. Dacia/ (lu+7-apoca/1%%& 7. G.Titirc. A = 20id de nur"ing>/ Ed. Jiaa ,edical. )om3nea"c./ ?ucure#ti/ 1%%5

46

S-ar putea să vă placă și