Sunteți pe pagina 1din 220

arul despre ngeri Adev

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

Cuvnt c atre cititor


Aceast a carte se ocup a de un subiect de interes mondial. ntr-un num ar f ar a precedent, programele de televiziune prezint a relat ari cu privire la implicarea ngerilor n treburile oamenilor. Ziare de scandal public a povestiri despre numeroase apari tii de vizitatori extratere stri. Libr ariile etaleaz a, raft dup a raft, volume ce se ocup a cu lumea rile, oamenii supranatural a, iar vnz arile sunt mari. n toate ta si pun ntreb ari de felul: Dac a ngerii exist a, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele mor tilor? Sunt ei prieteno si sau ostili? Pot ei comunica cu noi? Majoritatea r aspunsurilor date de cei autoriza ti nu-l satisfac pe c aut atorul sincer dup a adev ar. Multe dintre r aspunsuri reprezint a doar ni ste specula tii. Unele dintre acestea sunt f acute ntr-adins senza tionale, iar altele se bazeaz a pe o interpretare eronat a a Scripturii. cuprinde informa Spre deosebire de acestea, cartea de fa ta tii inspirate. Ea ofer a r aspunsuri ntemeiate puternic pe Cuvntul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expune adev arul despre ngeri, ci, cre spiritudem noi, l conduce pe cititor ntr-o mai profund a experien ta al a. Primul capitol ne prezint a o privire general a asupra existen tei s i activit a tilor in telor din lumea nev azut a. Capitolul al doilea ilustreaz a cteva din numeroasele c ai prin care ngerii sunt implica ti n via ta oamenilor. ncepnd cu capitolul 3, cartea prezint a, n secven te istorice, o suit a de evenimente s i experien te n care ngerii au jucat [5] un rol major. ncepe cu r azvr atirea lui Lucifer n cer, nainte de crearea acestei lumi, s i se ncheie cu rolul ngerilor n m are tele evenimente din viitor. Acest volum constituie o carte resurs a de nepre tuit, ns a este mai mult dect att; este o carte care d a la o parte v alul dintre lumea v azut as i cea nev azut a. Ea descoper a implicarea ngerilor n evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au iii

mntul c putut explica, s i d a cititorului sim ta a este martor ocular al ntr-adev acestor evenimente o experien ta ar extraordinar a! Noi credem c a aceast a carte va pre tuit a de c aut atorii de adev ar de pretutindeni din lume, c a ea i va ajuta s a recunoasc a manifest arile contraf acute ale spiritelor s i c a, n via ta lor de zi cu zi, Dumnezeu i va conduce s a caute s i s a se bucure de p art as ia ngerilor sn ti. Patrimoniul Ellen G. White Silver Spring, Maryland 20904 [6] [7]

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Cuvnt c atre cititor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Capitolul 1 ngerii s i tu Scurt a privire general a . . . . . . . . . 11 Num arul s i puterea ngerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ngerii i ajut a pe copiii lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Satana s i ngerii r ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Urma sii lui Hristos sunt n siguran ta Capitolul 2 Lucrarea ngerilor ast azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ngerii ne p azesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ngerii implica ti n via ta de familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ngerii ne lumineaz a mintea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ngerii ne ajut a s a facem ce este bine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ngerii depun eforturi pentru cei pierdu ti . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ngerii ne nt aresc credin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Capitolul 3 ngerii n ceruri nainte de r azvr atire . . . . . . . . . . 22 Hristos Creator Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 nainte de apari tia p acatului, Dumnezeu a avut un plan . . . . . 23 Crearea ngerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Crearea lui Lucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pozi tia nalt a a lui Lucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 nainte de apari tia r aului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Capitolul 4 Originea r aului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Originea r aului, o tain a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Cele dinti semne ale r aului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Dumnezeu prezint a adev arata pozi tie a Domnului Hristos . . . 28 Lucifer si ncepe campania mpotriva Domnului Hristos . . . . 30 Lui Lucifer i-a fost dat timp ca s a- si dezvolte principiile . . . . 31 ngerii dezbat problemele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Dumnezeu n fa ta provoc arii lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Lucifer devine Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ngerii apar naintea Tat alui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Capitolul 5 Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 R azboi n ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 v

vi

Adev arul despre ngeri

Efectele r azvr atirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Crearea p amntului s i a omenirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Adam s i Eva n Eden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Planurile lui Satana de a pricinui c aderea omului . . . . . . . . . . 41 Satana i vorbe ste Evei printr-un s arpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Eva m annc a fructul s i l ispite ste s i pe Adam . . . . . . . . . . . . . 45 Sfatul p acii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Adam s i Eva izgoni ti din Eden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Capitolul 6 Lucrarea ngerilor nainte s i dup a potopul lui Noe51 Planul de mntuire, explicat mai departe . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 nchinare la poarta p azit a de heruvimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Adam s i ngerii au dat ndrum ari antediluvienilor . . . . . . . . . . 52 Enoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Noe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Potopul vine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Dup a potop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zidirea Turnului Babel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Capitolul 7 Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a . . . . . . 58 Avraam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Distrugerea Sodomei s i a Gomorei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Doi ngeri l viziteaz a pe Lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Avraam pus la ncercare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 C as atoria lui Isaac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Iacov s i Esau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Capitolul 8 Lucrarea ngerilor n timpul exodului . . . . . . . . . 68 Na sterea lui Moise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Moise n Madian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Pl agile asupra Egiptului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Hristos, Conduc atorul invizibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Capitolul 9 Lucrarea ngerilor de la Sinai pn a la luarea Ierihonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ngerii n pelerinajele israeli tilor prin pustie . . . . . . . . . . . . . . 75 Israel la Sinai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 S a-Mi fac a un loca s sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Moartea s i nvierea lui Moise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Balaam, un profet care a mers pe un drum gre sit . . . . . . . . . . . 80 Iosua l conduce pe Israel n Canaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Luarea Ierihonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Cuprins

vii

Capitolul 10 Lucrarea ngerilor de la judec atori pn a la primii mp ara ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Domnul Hristos ngerul Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Ghedeon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Samson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Samuel s i Eli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Saul s i Ionatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Anii de nceput ai lui David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Saul ntlne ste un nger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Vizita lui Saul la En-Dor s i moartea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Capitolul 11 Lucrarea ngerilor de la David pn a la captivitatea babilonian a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Domnia lui David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Solomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Ilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Elisei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Isaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ezechiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Capitolul 12 Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Daniel s i cei trei tovar as i ai lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Cuptorul de foc al lui Nebucadne tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Osp a tul lui Bel sa tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Daniel n groapa cu lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Gabriel trimis s a explice viziunea din Daniel 8 . . . . . . . . . . . 105 asupra regilor Persiei . . . . . . . . . . . . . 106 Lupta pentru inuen ta Al doilea templu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ezra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Neemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Viziunile lui Zaharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Viziunea lui Iosua s i ngerul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Viziunea celor s apte sfe snice s i a celor doi m aslini . . . . . . . . 110 Lucrarea ngerilor n timpul Esterei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Tat al lui Ioan Botez atorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Capitolul 13 ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos . . . 114 ntruparea o tain a adnc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Universul privea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 De ce a luat Domnul Hristos natur a omeneasc a? . . . . . . . . . . 115

viii

Adev arul despre ngeri

Natura omeneasc a a Domnului Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Bunavestire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 nainte de na sterea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Magii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ani t acu ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Capitolul 14 Lucrarea ngerilor la botezul lui Isus s i n pustie124 Botezul lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 ntreita ispitire a lui Hristos n pustie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Prima ispitire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 A doua ispitire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 A treia ispitire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ngeri din ceruri au vegheat cnd Hristos a fost ispitit . . . . . 130 Dup a a treia ispitire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Capitolul 15 Lucrarea ngerilor buni s i a celor r ai n timpul lucr arii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Posedarea de demoni n zilele lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Respingere la Nazaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Demonizatul din sinagoga din Capernaum . . . . . . . . . . . . . . . 134 Vindecarea robului suta sului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Demoniza tii din Gadara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Vindecarea ului demonizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Isus acuzat c a e posedat de demoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ngeri r ai, cu chip omenesc, se aau printre ascult atorii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 nvierea lui Laz ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Isus, urm arit din cetate n cetate, n timpul lucr arii Sale . . . . 139 Capitolul 16 Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Isus s i ucenicii lui merg n Ghetsimani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ngerii n Ghetsimani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 naintea lui Ana s i Caiafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 naintea lui Pilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 R astignirea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Capitolul 17 Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Diminea ta nvierii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Imediat dup a nvierea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Femeile vin la mormnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Cuprins

ix

n al tarea lui Hristos la Tat al S au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Alte apari tii dup a nviere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Ar atarea nal a a lui Hristos la n al tarea Sa . . . . . . . . . . . . . . 158 Hristos este nso tit naintea Tat alui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Capitolul 18 Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ngerii ap ar a adev arurile vitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Petru s i Ioan elibera ti din nchisoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Filip s i famenul etiopian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Convertirea lui Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pavel p ar ase ste Damascul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Corneliu s i Petru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Petru eliberat din nchisoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Uciderea cu pietre a lui Stefan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ngerii n timpul lucr arii lui Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Asediul Ierusalimului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ioan vizionarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Lucrarea ngerilor n Evul Mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Reforma protestant a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Melancthon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 P arin tii peregrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Cei trei ngeri din Apocalipsa 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 William Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Capitolul 19 Lucrarea ngerilor n experien ta lui Ellen White178 Chemarea lui Ellen White de a profet . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Chivotul leg amntului n ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Satana nainte s i dup a c aderea lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 ngerii pe care i-a v azut Ellen White n viziuni s i vise . . . . . 180 B at alia de la Manassas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Directorul sanatoriului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Familia Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 N. D. Faulkhead s i semnul secret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Prezen te ngere sti cnd Ellen White era treaz a . . . . . . . . . . . 184 Capitolul 20 Lucrarea ngerilor n criza nal a . . . . . . . . . . . 187 Vor ap area ngeri buni s i r ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Lucrarea ngerilor r ai prin spiritism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Minuni la sfr situl timpului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Adev arul despre ngeri

................... Spiritele rele printre cei din r am as i ta ngerii vor face lucrarea pe care oamenii au neglijat-o . . . . . ngerii vor mplini nevoile poporului lui Dumnezeu . . . . . . . Personic arile lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngerii r ai strnesc persecu tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personicarea lui Satana dup a ncheierea timpului de har . . ngerii s i decretul universal de moarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu intervine n timp ce nelegiui tii ncearc a s a omoare pe poporul S au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A doua venire a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satana s i ngerii lui r ai, lega ti pe acest p amnt . . . . . . . . . . . ... Capitolul 21 Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta Cnd ajungem n ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judecata din timpul Mileniului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A treia venire a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ultima judecat a ..................................... P amntul rennoit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noul P amnt s i mo stenirea noastr a ve snic a .............. Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190 191 191 192 193 195 197 197 198 200 202 202 205 205 207 211 211 213

Capitolul 1 ngerii s i tu Scurt a privire general a


Leg atura dintre lumea vizibil as i cea invizibil a, lucrarea de slujire a ngerilor lui Dumnezeu s i ac tiunea spiritelor rele sunt clar descoperite n Scripturi s i ntre tesute n mod inseparabil cu istoria omului... ngerii au existat nainte de crearea omului; c aci, atunci cnd au fost puse temeliile p amntului stelele dimine tii izbucneau n cnt ari de bucurie s i ii oamenilor scoteau strig ate de veselie. Iov 38,7... Prin natura lor, ngerii sunt superiori oamenilor, c aci psalmistul spune c a omul a fost f acut cu pu tin mai prejos dect [10] ngerii. Psalmii 8,5 Num arul s i puterea ngerilor Scriptura ne prezint a informa tii cu privire la num arul, puterea s i slava in telor cere sti s i leg atura lor cu guvernarea lui Dumnezeu s i, de asemenea, cu privire la rela tia lor cu lucrarea de mntuire. Domnul s i-a a sezat scaunul de domnie n ceruri s i domnia Lui st apne ste peste tot. Si, spune profetul, am auzit glasul multor ngeri n jurul tronului. n prezen ta Regelui regilor stau ngeri care exceleaz a n putere, slujitori ai S ai, care fac voia Lui. Psalmii 103,19-21; Apoc. 5,11 Zece mii de ori zece mii a fost num arul mesagerilor cere sti, v azu ti de profetul Daniel. Apostolul Pavel vorbea despre ei ca despre adunarea n s arb atoare a ngerilor. Daniel 7,10; Evrei 12,22. Ca soli ai lui Dumnezeu, ei merg nainte s i se ntorc precum fulgerul (Ezechiel 1,14), att este de orbitoare slava lor s i att de iute este zborul lor. ngerul care a ap arut la mormntul Mntuitorului, avnd nf a ti sarea ca fulgerul, iar mbr ac amintea alb a ca z apada i-a f acut pe str ajeri s a tremure de frica lui s i au r amas ca ni ste mor ti. Matei 28,3.4 11

12

Adev arul despre ngeri

Cnd Sanherib, trufa sul asirian, L-a oc art s i hulit pe Dumnezeu s i l-a amenin tat pe Israel cu nimicirea, n noaptea aceea a ie sit ngerul Domnului s i a ucis n tab ara asirienilor o sut a optzeci s i cinci de mii de oameni. A nimicit pe to ti vitejii, domnitorii s i c apeteniile o stirii lui Sanherib. si mp aratul s-a ntors ru sinat n tara lui. 2 mp. 19,35; 2 Cron. 32,21 ngerii i ajut a pe copiii lui Dumnezeu ngerii sunt trimi si cu misiuni de har pentru copiii lui Dumnezeu. La Avraam, au fost trimi si cu f ag aduin tele binecuvnt arii; la por tile Sodomei, ca s a-l elibereze pe neprih anitul Lot de la o pieire iminent a; la Ilie, cnd era pe punctul de a muri de oboseal as i de foame n [11] pustie; la Elisei, cu care s i cai de foc, nconjurnd micul ora s n care acesta era mprejmuit de du smanii s ai; la Daniel, n timp ce c auta n telepciune divin a la curtea mp aratului p agn s i atunci cnd a fost dat ca prad a leilor; la Petru, cnd era sortit mor tii n temni ta lui Irod; la cei ntemni ta ti n Filipi; la Pavel s i tovar as ii lui, n noaptea cu furtuna de pe mare; spre a deschide mintea lui Corneliu pentru a primi Evanghelia; spre a-l trimite pe Petru cu solia mntuirii la str ainul dintre neamuri n acest fel, ngerii din toate veacurile au slujit poporului lui Dumnezeu. Astfel, poporul lui Dumnezeu, expus puterii n sel atoare s i r aut a tii neobosite a prin tului ntunericului s i n conict cu toate for tele r aului, este asigurat de paza nencetat a a ngerilor cere sti. Aceast a protec tie nu este asigurat a f ar a a necesar a. Dac a Dumnezeu a dat copiilor S ai f ag aduin ta harului s i a protec tiei Sale, acest lucru se datoreaz a faptului c a ace stia au de ntmpinat agen ti puternici ai r aului agen ti numero si, hot ar ti, neobosi ti, a c aror r autate nu poate trecut a cu vederea sau ignorat a f ar a a se expune riscului. Satana s i ngerii r ai Duhurile rele, la nceput create f ar a p acat, au fost egale n natur a, putere s i slav a cu in tele snte, care sunt acum solii lui Dumnezeu. ns a dec aznd prin p acat, ele s-au aliat pentru dezonorarea lui Dumnezeu s i distrugerea oamenilor. Unindu-se cu Satana n r azvr atirea lui s i alungate mpreun a cu el din ceruri, ele au

ngerii s i tu Scurt a privire general a

13

colaborat cu el, n veacurile ce au urmat, n r azboiul mpotriva autorit a tii divine. n Scriptur a, ni se vorbe ste despre alian ta s i guvernarea lor, despre diferitele lor ordine, despre inteligen ta s i agerimea lor s i despre planurile lor pline de r autate mpotriva p acii s i a fericirii [12] oamenilor. Nimeni nu se a a ntr-un mai mare pericol n ce prive ste inuen ta spiritelor rele dect aceia care, ne tinnd seama de m arturia direct as i cuprinz atoare a Scripturii, t ag aduiesc existen ta s i activitatea diavolului s i a ngerilor lui. Ct timp le ignor am vicle sugurile, ei au un avantaj de-a dreptul uluitor; mul ti dau aten tie sugestiilor lor, n timp ce si nchipuie c a urmeaz a ndemnurile propriei lor n telepciuni. Acesta este motivul pentru care, pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea timpului, cnd Satana este la lucru cu cea mai mare putere pentru a n sela s i distruge, el mpr as tie peste tot credin ta c a el nu exist a. Aceasta constituie metoda lui de a se ascunde pe sine s i modul lui de a lucra... Datorit a faptului c a el s-a mascat cu o dib acie perfect a, se pune ? att de des ntrebarea: Oare exist a cu adev arat o asemenea in ta O dovad a a succesului s au o constituie faptul c a teoriile care pun minciuna pe seama celei mai clare m arturii a Scripturilor sunt att de mult primite n lumea religioas a. Si, datorit a faptului c a el poate lua att de u sor n st apnire mintea acelora care sunt n mod incons tient sub inuen ta lui, Cuvntul lui Dumnezeu ne d a att de multe exemple despre lucrarea lui plin a de r autate, dezv aluindu-ne for tele lui secrete, punndu-ne astfel n gard a mpotriva asalturilor sale. Urma sii lui Hristos sunt n siguran ta Puterea s i r autatea lui Satana s i ale o stirii lui ar putea s a ne alarmeze pe drept, dac a nu ne-am putea g asi ad apost s i sc apare n puterea cea cu mult mai mare a Mntuitorului nostru. Noi ne asigur am cu grij a casele cu z avoare s i lac ate pentru a ne ap ara bunurile s i vie tile de oamenii r ai; dar rareori ne gndim la ngerii [13] cei r ai, care caut a necontenit s a ajung a la noi s i mpotriva atacurilor c arora noi nu avem, n propria noastr a putere, nici o metod a de ap arare. Dac a li se ng aduie, ei ne pot tulbura mintea, pot mboln avi corpurilor noastre, pot distruge bunurile s s i produce suferin ta i vie tile noastre. Singura lor desf atare o constituie nenorocirea s i distrugerea.

14

Adev arul despre ngeri

toare este starea acelora care se mpotrivesc cerin nfrico sa telor divine s i cedeaz a ispitelor lui Satana pn a ce Dumnezeu i las a n seama st apnirii duhurilor rele. ns a cei care l urmeaz a pe Hristos se a a ntotdeauna sub grija Lui protectoare. ngeri care exceleaz a n putere sunt trimi si din ceruri pentru a-i ap ara. Cei nelegiui ti nu pot str abate prin paza pe care Dumnezeu a dislocat-o n jurul poporului [14] S au. GC 511-513, 516, 517

Capitolul 2 Lucrarea ngerilor ast azi


ngerii ne p azesc Un nger p azitor este rnduit pentru ecare urma s al lui Hristos. Ace sti str ajeri cere sti i ap ar a pe cei neprih ani ti de puterea celor nelegiui ti. Acest lucru l-a recunoscut nsu si Satana atunci cnd a spus: Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui s i tot ce este al lui? Ai binecuvntat lucrul minilor lui s i turmele lui acop ar tara. Iov 1,9.10. Mijlocul prin care Dumnezeu si ap ar a poporul este prezentat n cuvintele psalmistului: ngerul Domnului coboar a n jurul celor ce se tem de El s i-i scap a din primejdie. Psalmii 34,7. Mntuitorul a spus despre cei ce se ncred n El: Feri ti-v a s a nu def aima ti nici m acar pe unul din ace sti micu ti; c aci v a spun c a ngerii lor n ceruri v ad pururea fa ta Tat alui Meu, care este n ceruri. Matei 18,10. ngerii rndui ti pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu au tot timpul acces n prezen ta Lui. GC 512, 513 [15] Noi nu s tim ce urm ari poate avea o zi, o or a sau o clip as i nu ar trebui s a ne ncepem niciodat a ziua f ar a a ne ncredin ta via ta Tat alui ceresc. ngerii Lui sunt rndui ti pentru a veghea asupra noastr as i, dac a ne a sez am sub protec tia lor, atunci n orice timp de primejdie ei vor la dreapta noastr a. Atunci cnd, n mod incon stient, suntem n gre pericolul de a exercita o inuen ta sit a, ngerii vor al aturi de noi, ndemnndu-ne spre o cale mai bun a, alegnd cuvintele n dreptul nostru s i inuen tndu-ne ac tiunile. COL 341, 342 ngerii lui Dumnezeu sunt pretutindeni n jurul nostru... Oh, ar trebui s a dorim s as tim aceste lucruri, s a ne cutremur am s i s a cuget am mai mult dect am f acut-o pn a acum la puterea ngerilor lui Dumnezeu, care vegheaz a asupra noastr as i ne p azesc... ngerii lui Dumnezeu sunt trimi si de cer pentru a-i ap ara pe copiii oamenilor s i, cu toate acestea, ei se sustrag inuen tei lor menite a-i ndrepta, s i se duc acolo unde pot comunica cu ngerii cei r ai... Oh, de am asculta cu to tii de ndemnul apostolului. (a se citi 2 Corinteni 6, 17.18) 5MR 125 15

16

Adev arul despre ngeri

ngerii sunt trimi si pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu, care sunt orbi din punct de vedere zic. ngerii vegheaz a asupra pa silor lor s i i scap a dintr-o mie de primejdii care i nconjoar a, f ar a ca ei s a- si dea seama de acest lucru. WM 240 Ast azi, urma s a scriu despre umblarea pe mare a Domnului Hristos s i potolirea furtunii. Oh, n ce fel a fost ntip arit a n mintea mea aceast a scen a... M are tia lui Dumnezeu s i lucr arile Lui mi-au luat n st apnire gndurile. El tine vnturile n minile Lui s i are st apnire asupra apei. Fiin tele m arginite, doar un r de praf n apele imense, adnci, ale Pacicului, au fost n aten tia lui Dumnezeu, s i ngeri din ceruri au fost trimi si de la slava Lui minunat a pentru a ap ara corabia cea mic a, care se unduia pe deasupra valurilor. [16] TDG 110 ngerii implica ti n via ta de familie Domnul este slujit tot att de mult, da, poate chiar mai mult, de c atre cel ce lucreaz a cu credincio sie n c aminul s au, dect de cel care predic a Cuvntul. Ta tii s i mamele ar trebui s a e con stien ti c a ei sunt educatori pentru copiii lor. Copiii sunt mo stenirea Domnului; s i ei ar trebui s a e instrui ti s i disciplina ti spre a- si forma caractere pe care Domnul le poate aproba. Cnd aceast a lucrare este adus a la ndeplinire n mod judicios s i cu credincio sie s i rug aciune, ngerii lui Dumnezeu vor ap ara familia, iar locul cel mai comun din via ta va deveni sfnt. AUCR 6 septembrie 1909 nainte de a pleca de acas a la munc a, toat a familia trebuie adunat a laolalt a; iar tat al, sau mama n absen ta tat alui, trebuie s a se roage erbinte lui Dumnezeu pentru a-i p azi pe parcursul zilei. Veni ti , cu o inim n umilin ta a plin a de blnde te, con stien ti de ispitele s i , pericolele care se a a n fa ta voastr as i a copiilor vo stri; prin credin ta lega ti-i de altar, implornd pentru ei grija Domnului. ngerii p azitori i vor p azi pe copiii care sunt n acest fel consacra ti lui Dumnezeu. GC 519 ngerii lui Dumnezeu, mii de mii... ne ap ar a de r au s i ndep arteaz a puterile ntunericului care caut a s a ne distrug a. Oare n-avem noi motive s a m mul tumitori n ecare clip a, recunosc atori chiar cnd exist a dicult a ti v adite pe calea noastr a? ML 171

Lucrarea ngerilor ast azi

17

ngerii lui Dumnezeu vegheaz a asupra noastr a. Pe acest p amnt, exist a mii s i zeci de mii de soli cere sti, ns arcina ti de Tat al ca s a-l opreasc a pe Satana de a ob tine vreun avantaj asupra acelora care [17] refuz a s a mearg a pe calea cea rea. Iar ace sti ngeri, care i p azesc pe copiii lui Dumnezeu pe p amnt, comunic a cu Tat al din ceruri. HP 99 Trebuie s a n telegem mai bine misiunea ngerilor. Ar bine s a ne amintim c a ecare copil adev arat al lui Dumnezeu are parte de cooperarea in telor cere sti. Armate invizibile de lumin as i putere i nso tesc pe cei blnzi s i smeri ti, care cred s i fac apel la f ag aduin tele lui Dumnezeu. Heruvimi s i serami, s i ngeri care exceleaz a n putere, stau la dreapta lui Dumnezeu, to ti ind duhuri slujitoare, trimise s a slujeasc a acelora care vor mo stenitori ai mntuirii. AA 154 ngerii ne lumineaz a mintea Dumnezeu cheam a in tele pe care El le-a creat, s a- si abat a aten tia de la starea de confuzie s i ncurc atur a, care exist a n jurul lor s i s a admire lucrul minilor Sale. Fiin tele cere sti sunt vrednice de contemplare. Dumnezeu le-a f acut n folosul omului s i, pe m asur a ce studiem lucr arile Sale, ngerii lui Dumnezeu vor al aturi de noi pentru a ne lumina mintea s i a o p azi de n sel aciunea satanic a. 4BC 1145 ngeri cere sti vegheaz a asupra acelora care caut a iluminare. Ei coopereaz a cu aceia care ncearc a s a c stige suete pentru Hristos. Bible Echo and Signs of the Times 10 decembrie 1900 [Lucrarea] voastr a cu cei bolnavi este un proces epuizant, care va seca ns as i izvoarele vie tii, dac a nu va avea loc o schimbare, dac a nu va dat a nici o ocazie pentru recreere s i dac a ngerii lui [18] Dumnezeu nu v-ar ap ara. Dac a a ti putea vedea multele pericole prin care sunte ti condu si cu bine n ecare zi de c atre ace sti mesageri ai care va exprimat cerului, din inimile voastre ar izvor recuno stin ta a de buzele voastre. Dac a ve ti face din Dumnezeu t aria voastr a, ve ti putea, n cele mai descurajatoare mprejur ari, s a atinge ti o n al time s i o profunzime a des avr sirii cre stine, pe care cu greu v-a ti putea-o nchipui. Gndurile voastre pot nnobilate, ve ti putea avea aspira tii nobile, o percep tie clar a a adev arului s i dorin ta de a ac tiona n

18

Adev arul despre ngeri

vederea unui anumit scop, care v a va ridica mai presus de toate motivele josnice. CH 384 Mi-a fost ar atat pericolul n care te ai [un medic] s i mi-a fost ar atat de asemenea ngerul t au p azitor care te fere ste mereu, mereu de tine nsu ti, p azindu-te de naufragiul credin tei. Fratele meu, nal ta -l s standardul, nal ta i nu fricos sau descurajat. 8T 175 ngerii ne ajut a s a facem ce este bine s s nva ta a te ncrezi n Dumnezeu. nva ta a mergi la El, care este atotputernic s i poate mntui... Spune scumpului Mntuitor exact ceea ce sim ti. El care a spus: L asa ti copila sii s a vin a la Mine s i nu-i opri ti, nu- ti va respinge rug aciunea, ci va trimite ngerii S ai s a te apere s i s a te p azeasc a de ngerii cei r ai s i te va face s a- ti e u sor s a faci ceea ce este bine. Atunci va cu mult mai u sor dect dac a a-i ncerca s a faci acest lucru prin puterea ta. Po ti avea ntotdeauna mntul acesta: I-am cerut lui Dumnezeu s sim ta a m a ajute s i El va face acest lucru. Voi face ceea ce este bine prin puterea Lui. Nu-i [19] voi ntrista pe ngerii cei scumpi, pe care Dumnezeu i-a rnduit s a vegheze asupra mea. Niciodat a nu voi face ceva, ca s a-i ndep artez de la mine. AY 55,56 Dac a vei ncerca s a- ti st apne sti orice gnd r au pe parcursul zilei, atunci ngerii lui Dumnezeu vor veni s i vor s al as lui al aturi de tine. Ace sti ngeri sunt in te care exceleaz a n putere. ti aminte sti de ngerul care a venit la mormnt, iar solda tii romani au c azut ca mor ti rii sale pline de slav datorit a nf a ti sa a; s i dac a un singur nger poate lucra cu o astfel de putere, cum ar dac a to ti ngerii care sunt cu noi aici ar prezen ti? ngerii sunt cu noi n ecare zi, pentru a ne ap ara s i proteja de asalturile vr ajma sului. Nu sunte ti singuri n lupta cu r aul. Dac a perdeaua ar putea dat a la o parte, a ti putea vedea ngeri cere sti luptndu-se pentru voi. Acest lucru trebuie s a l fac a ei; lucrarea lor este de a-i ap ara pe cei tineri. Nu sunt oare to ti duhuri slujitoare, trimise s a ndeplineasc a o slujb a pentru cei ce vor mo steni mntuirea? De zece mii de ori zece mii s i mii de mii de ngeri slujesc celor tineri. YI 1 ianuarie 1903 Sunt foarte mul tumit a c a am putut vizita s coala ta [acum Colegiul Oakwood]. Ani de zile, am f acut tot ce am putut pentru a-i ajuta

Lucrarea ngerilor ast azi

19

pe oamenii de culoare s i niciunde nu am g asit lucrarea att de bine . n toate experien nceput a ca aici, n momentul de fa ta tele tale, adu- ti aminte c a ngerii lui Dumnezeu sunt al aturi de tine. Ei s tiu ce s a fac a; ei sunt prezen ti pentru a te ap ara. Nu f a nimic care s a nu le e pe plac. Pe m asur a ce tu lucrezi s i ei vor lucra, s coala aceasta va deveni un teren consacrat. A s vrea s a au despre succesul t au n continuare. Tot cerul este interesat de ac tiunile pe care le ntreprinzi. [20] S a facem tot ceea ce ne st a n putere pentru a ne ajuta unul pe altul spre a ob tine biruin ta. S a tr aim astfel, nct lumina cereasc a s a poat a str aluci n inima s i n mintea noastr a, f acndu-ne n stare s a avem parte de comorile cere sti. SF Echo 1 iunie 1909 ngerii depun eforturi pentru cei pierdu ti Cnd inteligen tele cere sti i v ad pe cei care sus tin c a sunt i s i ice ale lui Dumnezeu, depunnd eforturi ca s i Hristos, pentru a-i ajuta pe cei gre si ti, manifestnd un spirit de simpatie s i n telegere de cei ce se c de cei dec fa ta aiesc s i fa ta azu ti, ngerii se apropie de ei s i le aduc n minte chiar acele cuvinte care vor n al ta s i alina acele suete... Domnul Isus s i-a dat via ta cea scump a, s i-a ndreptat aten tia c atre cei mai nensemna ti dintre micu tii lui Dumnezeu; iar ngeri care exceleaz a n putere coboar a n jurul celor care se tem de Dumnezeu. HL 277 ngerii sunt trimi si din cur tile cere sti nu pentru a distruge, ci pentru a veghea s i ap ara suetele celor care sunt n primejdie, pentru a-i salva pe cei pierdu ti, pentru a-i aduce pe cei care s-au ab atut de pe cale napoi la turm a. Am venit nu s a osndesc, ci s a mntuiesc, a spus Domnul Hristos. Atunci, oare, s a nu g asi ti voi cuvinte prin de cei ce se abat de pe cale? Vre care s a ar ata ti n telegere fa ta ti s a-i l asa ti s a piar a, sau le ve ti ntinde o mn a n ajutor? Chiar n jurul vostru sunt suete care sunt n primejdia de a pieri. Nu le ve ti atrage voi cu corzile iubirii c atre Mntuitorul? Oare nu ve ti conteni odat a cu repro surile s i nu le ve ti rosti cuvinte care s a le s inspire credin ta i curaj? RH 10 mai 1906 Este privilegiul tuturor [21] anumitor condi celor care au de f acut fa ta tii s a e con stien ti c a iertarea este acordat a pentru ecare p acat. Da ti la o partea ndoiala c a f ag aduin tele lui Dumnezeu nu ar s i pentru voi. Ele sunt valabile pentru ecare c alc ator de Lege care se poc aie ste. Domnul Hristos

20

Adev arul despre ngeri

a pus la dispozi tie, prin ngerii slujitori, pentru ecare credincios, putere s i har. SC 52 Cei care lucreaz a pentru a face bine altora lucreaz a mpreun a cu ngerii cere sti. Ei au parte de compania lor continu as i de lucrarea lor nencetat a. ngeri de lumin as i puternici sunt ntotdeauna aproape pentru a ap ara, mngia, vindeca, instrui s i inspira. Cea mai nalt a educa tie, cea mai autentic a cultur as i cea mai nobil a slujire de care pot avea parte in tele omene sti n aceast a lume, se datoreaz a lor. RH 11 iulie 1912 ngerii cerului ac tioneaz a asupra min tii omene sti pentru a strni dorin ta de a cerceta temele Bibliei. O lucrare cu mult mai mare dect cea care s-a f acut pn a acum se va face, s i slava acesteia nu va pus a pe seama omului, c aci ngerii sunt cei care slujesc zi s i noapte celor care vor mo stenitori ai mntuirii, lucrnd zi s i noapte. CW 140 Dumnezeu a ncredin tat solia Evangheliei s i toat a lucrarea de slujire din iubire ngerilor cere sti. El ar putut ntrebuin ta alte mijloace pentru a- si aduce la ndeplinire planul S au. ns a n iubirea Lui innit a, El a ales s a ne fac a conlucr atori cu Sine, cu Hristos s i ngerii, ca s a putem avea s i noi parte de binecuvntare, bucurie, [22] n al tare spiritual a, ca urmare a slujirii neegoiste. SC 79 ngerii ne nt aresc credin ta ngerul Domnului coboar a n jurul celor ce se tem de El s i-i scap a din primejdie. Psalmii 34,7. Dumnezeu i trimite pe ngerii S ai pentru a-i sc apa pe cei ale si din nenorocire, a-i feri de ciuma care umbl a n ntuneric s i de molima care bntuie ziua namiaza mare. Psalmii 91,6. Iar s i iar, ngerii au vorbit cu oamenii a sa cum omul vorbe ste cu un prieten s i i-au condus n locuri sigure. De multe ori, cuvintele ncurajatoare ale ngerilor au nt arit spiritul descurajat al celor credincio si s i, ndreptndu-le mintea mai presus de lucrurile hainele albe, de pe p amnt, i-au f acut s a z areasc a prin credin ta coroanele s i ramurile de palmier ale biruin tei, pe care cei biruitori le vor primi cnd se vor aa n jurul marelui tron alb. AA 153 Printre ace stia care stau n a steptare sunt o stile vr ajma sului, care ncearc a s a arunce ocar a asupra poporului lui Dumnezeu, s i o stile cerului, de zece mii de ori zece mii de ngeri, care vegheaz a

Lucrarea ngerilor ast azi

21

s i p azesc pe poporul lui Dumnezeu, care este ispitit, n al tndu-l s i nt arindu-l. Ace stia sunt cei care stau n a steptare. Iar Dumnezeu spune celor credincio si ai Lui: Ve ti merge printre ei. Nu ve ti nvin si de puterile ntunericului. Ve ti sta n fa ta Mea, n v azul sn tilor ngeri, care sunt trimi si pentru a sluji acelora care sunt mo stenitori [23] ai mntuirii. GCB 2 aprilie 1901

Capitolul 3 ngerii n ceruri nainte de r azvr atire


Hristos Creator Dumnezeu nainte de crearea oamenilor sau a ngerilor, Cuvntul era cu Dumnezeu s i Cuvntul era Dumnezeu. Lumea a fost f acut a prin El s i nimic din ceea ce a fost f acut nu a fost f acut f ar a El. Dac a Domnul Hristos a f acut toate lucrurile, El a existat nainte de toate lucrurile. Cuvintele rostite n aceast a privin ta sunt att de categorice, nct nimeni nu trebuie s a aib a ndoieli. Domnul Hristos era Dumnezeu prin natura Sa s i n cel mai nalt sens al cuvntului. El a fost cu Dumnezeu din ve snicie, Dumnezeu peste to ti, binecuvntat pentru ve snicie. Domnul Isus Hristos, divinul Fiu al lui Dumnezeu, a existat din ve snicie, ca o persoan a distinct as i totu si ind una cu Tat al. El era slava nentrecut a a cerului. El era comandantul in telor cere sti, iar omagiul adus Lui ca adorare din partea ngerilor a fost primit de El ca ind dreptul S au. RH 5 aprilie 1906 Prin Solomon, Domnul Hristos a spus: Domnul m-a f acut cea dinti dintre lucr arile Lui, naintea celor mai vechi lucr ari ale Lui. [24] Eu am fost a sezat a din ve snicie, nainte de orice nceput, nainte de a p amntul... cnd nu era nc a nici p amntul, nici cmpiile,... cnd a pus un hotar m arii, ca apele s a nu treac a peste porunca Lui; cnd a pus temeliile p amntului, eu eram me sterul Lui la lucru lng a El, s i n toate zilele eram desf atarea Lui, jucnd nencetat naintea Lui. [Prov. 8,22-25; 29.30] Vorbind despre preexisten ta Lui, Domnul Hristos ne duce cu gndul napoi, prin veacuri nedatate. El ne asigur a c a nu a fost niciodat a vreun timp cnd El s a nu fost n p art as ie strns a cu Dumnezeul cel ve snic. El... a fost una cu Dumnezeu, ca unul care a crescut o dat a cu El. ST 29 august 1900 Ce este lucrarea ngerilor n compara tie cu condescenden ta [lui Hristos]? Scaunul Lui de domnie este din ve snicie. El a fost Cel care

22

ngerii n ceruri nainte de r azvr atire

23

a ridicat ecare bolt as i stlp din templul cel mare al naturii. HP 40 Hristos Cuvntul, singurul Fiu n ascut al lui Dumnezeu, a fost una cu ve snicul Tat a una n natur a, n caracter s i n scop unica in ta din tot universul care poate p atrunde n toate sfaturile s i planurile lui Dumnezeu. GC 493 nainte de apari tia p acatului, Dumnezeu a avut un plan Dumnezeu s i Domnul Hristos au s tiut de la nceput de apostazia lui Satana s i de c aderea lui Adam din cauza puterii n sel atoare a celui dec azut. Planul de mntuire a fost rnduit pentru a r ascump ara neamul omenesc dec azut, pentru a-i mai oferi o s ans a. Domnul Hristos a fost rnduit ca s a ocieze slujba de Mijlocitor de la crea tiunea lui Dumnezeu s i a fost rnduit din ve snicie pentru a nlocuitorul s i [25] garantul nostru. -1SM 250 Lui Dumnezeu i sunt cunoscute toate lucr arile Sale, s i leg amntul harului (favoare nemeritat a) a existat din veacurile ve snice n mintea Lui. Acesta se nume ste leg amntul cel ve snic; c aci planul de mntuire nu a fost conceput dup a c aderea omului, ci a fost ceea ce a fost tinut a ascuns a timp de veacuri, dar a fost ar atat a acum prin scrierile proorocilor s i, prin porunca Dumnezeului celui ve snic, a . fost adus la cuno stin ta tuturor Neamurilor, ca s a asculte de credin ta Rom. 16,25.26 ST 5 decembrie 1914 Planul pentru mntuirea noastr a nu a fost un gnd venit dup a aceea, un plan ntocmit dup a c aderea lui Adam. El a fost o descoperire a tainei care a fost tinut a ascuns a timp de veacuri. Rom. 16,25. A constituit dezv aluirea principiilor care din veacurile ve snice au fost temelia scaunului de domnie al lui Dumnezeu... Dumnezeu nu a rnduit ca p acatul s a existe, ci El i-a prev azut existen ta s i a luat acestui pericol teribil. DA 22 m asuri pentru a face fa ta Crearea ngerilor Tat al a lucrat prin Fiul S au la crearea tuturor in telor cere sti. Prin El au fost f acute toate lucrurile... e scaune de domnie, e st apniri, e dreg atorii sau puteri; toate lucrurile au fost f acute prin El s i pentru El PP 34

24

Adev arul despre ngeri

[26]

ngerii au existat nainte de crearea omului; c aci atunci cnd au fost puse temeliile p amntului stelele dimine tii izbucneau n cnt ari de bucurie s i ii oamenilor scoteau strig ate de veselie. Iov 38,7. Dup a c aderea omului, ngerii au fost trimi si s a p azeasc a pomul omeneasc vie tii, s i aceasta nainte ca o in ta a s a moar a. ngerii sunt prin natura lor superiori oamenilor, c aci psalmistul spune c a omul a fost f acut cu pu tin mai prejos dect ngerii. Psalmii 8,5 GC 511 Din veacurile ve snice, planul lui Dumnezeu a fost ca ecare creat in ta a, de la seramul cel plin de str alucire pn a la om, s a e un templu n care s a locuiasc a Creatorul. DA 161 Toate in tele create tr aiesc prin voin ta s i puterea lui Dumnezeu. Ele sunt recipiente dependente de Dumnezeu, n ce prive ste via ta. nsue De la seramul cel m are t pn a la cea mai umil a in ta tit a, toate sunt ntre tinute de Sursa vie tii. DA 785 Cnd Dumnezeu a creat aceste in te [angelice] pentru a sta n fa ta tronului S au, ele erau frumoase s i pline de slav a. Farmecul s i sn tenia lor erau deopotriv a cu pozi tia lor. Ele au fost nzestrate cu n telepciune de la Dumnezeu s i mbr acate cu armura cerului. ST 14 aprilie 1898 Crearea lui Lucifer

Dumnezeu l-a f acut [pe Lucifer] bun s i frumos, ct s-a putut de asem an ator cu Sine. RH 24 septembrie 1901 Dumnezeu l-a f acut [pe Lucifer] nobil s i l-a nzestrat cu multe calit a ti. I-a oferit o pozi tie nalt a, plin a de responsabilitate. El nu [27] i-a cerut nimic care s a e ira tional. El trebuia s a administreze ceea ce i-a fost ncredin tat de Dumnezeu, ntr-un spirit de smerenie s i devo tiune, s a caute s a promoveze slava lui Dumnezeu, care i d aduse s i lui slav a, frumuse te s i farmec. SSW 1 martie 1893 De si Dumnezeu l-a creat pe Lucifer nobil s i frumos s i i-a acordat mult a onoare n cadrul o stirii cere sti, totu si, el nu a fost a sezat n afara posibilit a tii de a face r aul. A stat n puterea lui Satana [Ellen White folose ste adesea prolepsis: adic a vorbe ste despre ceva n viitor ca s i cnd s-ar ntmplat deja. Aici ea s-a referit la Lucifer folosind numele de Satana, chiar dac a acesta nc a nu se r azvr atise. Deoarece ea a folosit ambele nume Lucifer s i Satana f ar aa

ngerii n ceruri nainte de r azvr atire

25

face distinc tie ntre ele, aceast a compila tie a procedat la fel ca ea.], dac a avea s a fac a astfel, s a perverteasc a aceste daruri. 4SP 317 Pozi tia nalt a a lui Lucifer n ceruri, Lucifer a fost, nainte de r azvr atirea sa, un nger m are t s i n al tat, n ceea ce prive ste onoarea, aproape de Fiul cel scump al lui Dumnezeu. Chipul lui, ca s i al celorlal ti ngeri, era blnd s i exprima bucurie. Fruntea lui era mare s i lat a, ar atnd un intelect puternic. Forma lui era des avr sit a; statura lui nobil as i maiestuoas a. O lumin a special a i lumina nf a ti sarea s i str alucea mprejurul lui cu mai mult a str alucire s i mai frumos dect n jurul celorlal ti ngeri; totu si Hristos, Fiul cel scump al lui Dumnezeu, avea ntietatea asupra ntregii o stiri ngere sti. El era una cu Tat al nainte ca ngerii s a e crea ti. SR 13 Lucifer a fost un heruvim ocrotitor, cel mai n al tat dintre in tele cere sti create; el st atea cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu s i [28] era cel mai strns legat s i identicat cu administrarea guvern arii lui Dumnezeu; era cel mai nzestrat cu slava maiest a tii s i puterii Sale. DT 28 aprilie 1890 Domnul nsu si i-a dat lui Satana slav as i n telepciune s i a f acut din el heruvimul ocrotitor, bun, nobil s i nespus de pl acut. ST 18 septembrie 1893 Printre locuitorii cerului, Satana, asemenea lui Hristos, a fost la un moment dat cel mai onorat de Dumnezeu s i cel mai nalt n putere s i slav a. ST 23 1902 Lucifer, luceaf arul dimine tii, ntrecnd n slav a pe to ti ngerii care nconjurau tronul,... [era] unit cu cele mai strnse leg aturi cu Fiul lui Dumnezeu. DA 435 Lucifer, luceaf arul dimine tii, era primul ntre heruvimii ocrotitori, sfnt s i nentinat. El sta n prezen ta marelui Creator, s i razele continue ale slavei, care nv aluiau pe eternul Dumnezeu, se odihneau asupra lui. PP 35 El [Lucifer] a fost cel mai n al tat dintre toate in tele create, cel dinti n a descoperi planurile lui Dumnezeu naintea universului. DA 758

26

Adev arul despre ngeri

nainte de apari tia r aului de voin Pacea s i bucuria, n des avr sit a supunere fa ta ta cerului, domneau pretutindeni n o stirea ngerilor. Dragostea pentru Dumne[29] zeu era absolut a, iubirea unora pentru ceilal ti, nemp ar tit a. Aceasta era starea care a existat timp de veacuri nainte de apari tia p acatului. 4SP 316, 317 de o inestimabil El [Lucifer] avea o cuno stin ta a valoare a bog a tiilor ve snice, pe care omul nu o poseda. El a experimentat mul tumirea, pacea, fericirea s i bucuria des avr sit a, curat a, a locuin tei cere sti. El a avut parte, nainte de r azvr atirea sa, de satisfac tia deplinei aprob ari din partea lui Dumnezeu. El pre tuise pe deplin slava care l nv aluia pe Tat al s i era con stient c a nu exist a limit a pentru puterea Lui. ST 4 august 1887 A fost un timp cnd... a fost bucuria lui [a lui Satana] de a aduce la ndeplinire poruncile divine. Inima lui era plin a de dragoste s i bucuria de a-L sluji pe Creatorul S au. ST 18 septembrie 1893 Satana era un nger frumos, n al tat s i ar r amas astfel pentru totdeauna, dac a nu s-ar ndep artat de Dumnezeu. ST 21 decembrie [30] 1891

Capitolul 4 Originea r aului


Originea r aului, o tain a ngerii au fost crea ti plini de bun atate s i dragoste. Ei se iubeau nep artinitor unul pe altul, iar pe Dumnezeu l iubeau cel mai mult, aceast a dragoste determinndu-i s a i e pe plac. Legea lui Dumnezeu nu era un jug anevoios pentru ei, ci pl acerea lor era tocmai de a ndeplini poruncile Sale, de a se supune glasului Cuvntului S au. ns a n acest cadru de pace s i cur a tie, p acatul s i-a avut originea n acela care fusese des avr sit n toate c aile sale. Profetul scrie despre el: Ti s-a ngmfat inima din pricina frumuse tii tale; ti-ai stricat n telepciunea cu str alucirea ta. P acatul este un lucru misterios, de neexplicat. Nu a existat temei pentru existen ta lui; a-l explica nseamn a a c auta un motiv pentru existen ta lui s i aceasta ar nsemna a-l ndrept a ti. P acatul a ap arut ntr-un univers des avr sit, un lucru care s-a dovedit a f ar a scuz a. ST 28 aprilie 1890 Dumnezeu de tinea cuno stin ta asupra evenimentelor viitorului chiar nainte de crearea lumii. El nu a lucrat astfel ca planurile Sale s a se potriveasc a circumstan telor, ci a ng aduit ca lucrurile s a se dezvolte s i s a se desf as oare. El nu s i-a adus contribu tia la crearea [31] unei anumite st ari de lucruri, ci a s tiut c a o asemenea stare de lucruri avea s a existe. Planul care urma s a e adus la ndeplinire o dat a cu apostazia oric areia dintre inteligen tele cere sti este taina, misterul care a fost ascuns timp de veacuri. Chiar s i o jertf a a fost preg atit a n planurile ve snice pentru a se aduce la ndeplinire ntocmai acea lucrare pe care Dumnezeu a nf aptuit-o pentru omenire. ST 25 martie 1897 P atrunderea p acatului n ceruri nu poate explicat a. Dac a ar posibil de explicat, acest lucru ar dovedi c a a existat un anumit temei pentru p acat. ns a neexistnd nici cea mai mic a scuz a pentru acesta, originea lui va r amne pentru totdeauna nv aluit a n mister. RH 9 martie 1886

27

28

Adev arul despre ngeri

Dumnezeu nu a creat r aul. El a f acut doar binele, care era ca El nsu si... R aul, p acatul s i moartea... reprezint a urmarea neascult arii care s i-a avut originea n Satana. RH 4 august 1910 Cele dinti semne ale r aului A fost un timp cnd Satana era n armonie cu Dumnezeu s i pl acerea lui era de a ndeplini poruncile divine. Inima lui era plin a de dragoste s i bucurie n a-L sluji pe Creatorul s au, pn a n momentul n care a nceput s a considere c a n telepciunea lui nu provenea de la Dumnezeu, ci era nn ascut a n el nsu si s i c a el era tot att de vrednic ca s a primeasc a onoare s i putere ca s i Dumnezeu. ST 18 septembrie 1893 De si Dumnezeu l-a creat pe Lucifer nobil s i frumos s i l-a n al tat mult n ce prive ste onoarea n cadrul o stirii ngere sti, totu si el nu l-a a sezat n afara posibilit a tii de a comite r aul. A fost n puterea lui [32] Satana, dac a el avea s a aleag a a face astfel, s a perverteasc a aceste daruri. Ar putut s a r amn a n gra tia lui Dumnezeu, iubit s i onorat de toat a mul timea angelic a, conduc ator n virtutea pozi tiei sale nalte, cu grij a generoas a, neegoist a, exercitndu- si puterile nobile pentru ai binecuvnta pe al tii s i a aduce slav a F ac atorului s au. ns a, ncetul cu ncetul, el a nceput s a caute propria lui onoare s i s a- si ntrebuin teze puterile pentru a atrage aten tia s i s a c stige lauda pentru el nsu si. De asemenea, n mod treptat, i-a determinat pe ngerii asupra c arora domnea s a-i slujeasc a lui, n loc de a- si devota toate puterile n slujba Creatorului lor. 4SP 317 ncetul cu ncetul, Lucifer a ajuns s a- si ng aduie dorin ta dup a n al tare de sine... De si toat a slava lui era de la Dumnezeu, acest nger puternic a ajuns s a o priveasc a drept ceva ce i apar tinea lui nsu si. PP 35 Dumnezeu prezint a adev arata pozi tie a Domnului Hristos nainte de a ncepe marea lupt a, to ti trebuia s a aib a o prezentare clar a a voii Sale [a lui Dumnezeu], din a c arui n telepciune s i bun atate avea s a izvorasc a toat a bucuria lor. mp aratul universului a adunat laolalt a o stirea cereasc a naintea Lui, pentru ca, n prezen ta lor, s a poat a expune adev arata pozi tie a

Originea r aului

29

Fiului S au s i s a arate rela tia existent a ntre El s i toate in tele create... n fa ta locuitorilor aduna ti ai cerului, mp aratul a declarat c a nimeni, n afar a de Domnul Hristos, singurul Fiu n ascut al lui Dumnezeu, nu putea p atrunde pe deplin n planurile Sale s i Lui I-a fost ncredin tat a misiunea de a aduce la ndeplinire sfaturile voii Sale. PP 36 Marele Creator a adunat oastea cereasc a pentru ca, n prezen ta ngerilor, s a acorde onoare special a Fiului S au. Fiul st atea pe tron mpreun a cu Tat al, iar mul timea cereasc a a sn tilor ngeri era adunat a n jurul lor. Tat al a f acut atunci cunoscut faptul c a El nsu si a rnduit [33] ca Domnul Hristos, Fiul S au, s a e egal cu Sine; a sa c a oriunde, . Cuvntul prezen ta Fiului S au avea s a e ca s i propria Lui prezen ta Fiului S au trebuia s a e ascultat tot la fel de prompt ca s i Cuvntul Tat alui. Pe Fiul S au L-a investit cu autoritate pentru a avea comanda asupra o stirii cere sti. Fiul S au avea s a lucreze n mod special cu El ... nsu si la crearea p amntului care avea s a e adus la existen ta Satana era gelos s i invidios pe Domnul Isus Hristos. Totu si, atunci cnd to ti ngerii s-au plecat naintea lui Isus n semn de recunoa stere a suprema tiei, autorit a tii s i domniei Sale legitime, Satana s-a plecat s i el mpreun a cu ei; ns a inima lui era plin a de invidie s i ur a. Domnul Hristos fusese luat la sfatul special al lui Dumnezeu de cu privire la planurile Sale, n timp ce Satana era n necuno stin ta ele. El nu a n teles s i nici nu i-a fost permis s a cunoasc a planurile lui Dumnezeu. ns a Domnul Hristos a fost recunoscut conduc ator suprem al cerurilor, puterea s i autoritatea Lui ind acelea si cu ale lui Dumnezeu nsu si. Satana gndea c a el este un favorit n ceruri printre ngeri. El fusese foarte mult n al tat; ns a... a aspirat la n al timea lui Dumnezeu nsu si. El s-a gloricat n trua lui. Stia c a este onorat de ngeri s i c a avea o misiune special a de ndeplinit. El fusese lng a marele Creator s i razele necontenite de lumin a plin a de slav a, care-L nv aluiau pe ve snicul Dumnezeu, str aluciser a n mod special asupra lui. Satana avea n vedere felul cum ngerii ascultaser a de porunca lui [34] cu promptitudine s i pl acere. Nu erau ve smintele lui luminoase s i frumoase? De ce s a e astfel onorat Domnul Hristos nainte de el? 1SP 17,18 ngerii au recunoscut cu bucurie suprema tia lui Hristos s i s-au prosternat naintea Lui, manifestndu- si dragostea s i adorarea lor. Lucifer s-a plecat mpreun a cu ei, ns a n inima lui era un conict

30

Adev arul despre ngeri

tor. Adev ciudat, nfrico sa arul, dreptatea s i credincio sia se luptau cu invidia s i gelozia. Inuen ta ngerilor sn ti se pare c a o vreme l-a purtat cu ei... ns a iar as i a fost cuprins de mndrie pentru propria de lui slav a. Dorin ta lui dup a suprema tie a revenit, iar invidia fa ta Domnul Hristos a fost nc a o dat a ng aduit a. PP 36, 37 Lucifer si ncepe campania mpotriva Domnului Hristos Satana s i-a nceput lucrarea de r azvr atire cu ngerii de sub comanda lui, c autnd s a r aspndeasc a printre ei un spirit de nemul tumire. A lucrat ntr-un mod att de am agitor, nct mul ti ngeri au fost c stiga ti de partea lui, nainte ca adev aratele lui scopuri s a e cunoscute pe deplin. RH 28 ianuarie 1909 Satana... dorise onorurile mai nalte, pe care Dumnezeu le acordase Fiului S au. El a devenit invidios pe Domnul Hristos s i a sus tinut n fa ta ngerilor care l onorau ca heruvim ocrotitor c a el nu are parte de onoarea care i s-ar cuveni prin pozi tia pe care o are. RH 24 februarie 1874 Prin insinu ari viclene, prin care a f acut s a apar a ca s i cum Domnul Hristos s i-a asumat locul care i se cuvenea lui, Lucifer a sem anat semin tele ndoielii n mintea multor ngeri. Educational Messen[35] ger 11 septembrie 1908 Lucrarea lui [a lui Lucifer] de am agire a fost f acut a att de secret, nct ngerii din pozi tii mai pu tin nalte au presupus c a el ar Conduc atorul cerului. TDG 256 ngerii care erau loiali s i credincio si au c autat s a-l aduc a pe acest nger puternic, r azvr atit, din nou n armonie cu voia Creatorului S au. Ei considerau ndrept a tit actul de a-i conferi onoare Domnului Isus Hristos s i cu argumente puternice au c autat s a-l conving a pe Satana c a acum el nu se bucura de mai pu tin a onoare dect nainte ca Tat al s a proclame onoarea pe care a acordat-o Fiului S au. Ei au ar atat cu claritate c a Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu, care a existat mpreun a cu El nainte de crearea ngerilor; s i c a el st atuse ntotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, iar autoritatea lui blnd a, plin a de iubire, nu mai fusese pn a atunci pus a la ndoial a; s i c a El d aduse doar porunci care au constituit pentru oastea cereasc a o bucurie de a le ndeplini. Ei au ar atat c a faptul c a Domnul Hristos primise din partea Tat alui, n prezen ta ngerilor, onoare special a nu mic sorase cu nimic onoarea pe care el [Satana] o primise pn a atunci. 1SP 19

Originea r aului

31

El [Lucifer] c stigase simpatia ctorva dintre asocia tii s ai, sugerndu-le gnduri de critic a la adresa guvern arii lui Dumnezeu. rea a fost mpr Aceast a s amn ta as tiat a ntr-un mod foarte conving ator; s i dup a ce aceasta a r as arit s i a prins r ad acin a n mintea multora, a adunat laolat a ideile pe care el nsu si le s adise n mintea lor s i le-a prezentat naintea celor mai nalte ordine ngere sti, ca ind ceea ce gndea mintea altora despre guvernarea lui Dumnezeu. 4BC 1143 [36] Lucifer... a dirijat la nceput n a sa fel ispitirile sale, nct el nsu si st atea f ar a a lua o anumit a pozi tie. Pe ngerii pe care nu-i putea fa de in aduce cu totul de partea sa i-a acuzat de indiferen ta ta tele cere sti. El i acuza pe ngerii credincio si de lucrarea pe care el nsu si o f acea. Era metoda lui de a s adi confuzie, prin argumente subtile cu privire la planurile lui Dumnezeu. Tot ce era simplu el nv aluia n mister s i, prin convingere dibace, arunca ndoial a asupra celor mai clare declara tii ale lui Iehova. Iar pozi tia lui nalt a, att de strns expunerilor sale. legat a de guvernarea divin a, a dat s i mai mult a for ta PP 41 Cele dinti eforturi ale lui Satana de a nimici Legea lui Dumnezeu ntreprinse printre locuitorii f ar a de p acat ai cerului au p arut pentru o vreme ncununate de succes. Un num ar imens de nger au fost sedu si. PP 331 Guvernarea lui Dumnezeu cuprindea nu numai pe locuitorii cerului, ci s i toate lumile create; iar Satana gndea c a, dac a putea atrage cu el n r azvr atire inteligen tele cerului, atunci putea atrage de partea lui s i celelalte lumi. RH 9 martie 1886 Aici, pentru un timp, Satana era n avantaj; s i el tres alta n supe , n fa rioritatea pe care s i-a arogat-o n aceast a privin ta ta ngerilor din ceruri s i chiar a lui Dumnezeu nsu si... [Lucifer] s-a deghizat [37] rnicie s ntr-un ve smnt de f a ta i, pentru o vreme, nu a fost posibil s a se dea la o parte acea mantie, astfel ca s a se poat a vedea hido senia caracterului s au. El trebuia l asat s a- si descopere singur lucr arile teribile, viclene s i nelegiuite. 4SP 319 Lui Lucifer i-a fost dat timp ca s a- si dezvolte principiile Dumnezeu, n n telepciunea Lui, nu l-a izgonit imediat pe Satana din ceruri. Acest lucru nu l-ar determinat s a- si schimbe principiile, c aci ar atras simpatie de partea lui, ca pentru unul care a fost tratat

32

Adev arul despre ngeri

pe nedrept; s i el ar atras un num ar mult mai mare de partea lui. El trebuia luat din locul care i se oferise s i era nevoie de timp ca s a si dezvolte pe deplin principiile sale. RH 9 martie 1886 Satana s-a plns de a sa-numitele decien te n administrarea lucrurilor cere sti s i a c autat s a umple mintea ngerilor cu nemul tumirea sa. Pentru c a nu era cel mai mare, el a sem anat semin tele ndoielii s i ale necredin tei. Pentru c a nu era ca Dumnezeu, el s-a luptat s a inltreze n mintea ngerilor invidia s i nemul tumirea lui. n acest fel, au fost s adite semin tele nstr ain arii, care, ulterior, s-au dezvoltat s i au fost prezentate naintea cur tilor cere sti ca avndu- si originea nu n Satana, ci n ngeri. n acest fel, n sel atorul avea s a arate c a ngerii au gndit ca el... Ceea ce Satana a inltrat n mintea ngerilor un cuvnt aici, un cuvnt acolo a deschis calea pentru o list a lung a de presupuneri. n mod viclean, provocndu-i, a scos expresii de ndoial a de la ei. Apoi, cnd a fost ntrebat, i-a acuzat pe cei pe care el i instruise. El [38] a a sezat toat a nemul tumirea lui asupra acelora pe care i condusese. RH 7 septembrie 1897 El [Lucifer] a nceput s a insinueze ndoieli cu privire la legile care guvernau in tele cere sti, sugernd c a, de si legile puteau necesare pentru locuitorii celorlalte lumi, ngerii, ind mai n al ta ti, nu avea nevoie s a e att de mult tinu ti n fru, c aci propria lor n telepciune le era c al auz a sucient a. PP 37 Lucifer... c auta s a desin teze Legea lui Dumnezeu. El sus tinea c a in tele nec azute ale cerului sfnt nu au nevoie de Lege, ci sunt capabile s a se conduc a singure s i s a- si p astreze o integritate nep atat a. ST 28 aprilie 1890 Chiar ngerii cei credincio si nu au n teles pe deplin caracterul lui [Satana]. De aceea, Dumnezeu nu l-a nimicit de ndat a. Dac a ar f acut astfel, ngerii cei sn ti nu ar n teles dreptatea s i dragostea lui Dumnezeu. O ndoial a cu privire la bun atatea lui Dumnezeu ar rea, care ar produs fructul amarnic al p fost ca o s amn ta acatului s i al nenorocirii. Din aceast a cauz a, cel r au a fost cru tat, ca s a- si dezvolte pe deplin caracterul. COL 72

Originea r aului

33

ngerii dezbat problemele n timp ce unii dintre ngeri s-au ata sat de Satana n r azvr atirea lui, al tii discutau cu el pentru a-l ntoarce de pe calea pe care o apucase, luptnd pentru onoarea s i n telepciunea lui Dumnezeu, care a dat autoritate Fiului S au. Satana sus tinea cu t arie: Pentru care motiv a fost Hristos nzestrat cu putere nelimitat as i st apnire mai presus de el? 3SG 37 Satana a refuzat s a asculte. Apoi, el a plecat [39] de la ngerii loiali s i credincio si, spunnd despre ei c a sunt sclavi. Ace sti ngeri, credincio si lui Dumnezeu, au r amas ului ti cnd au v azut c a Satana avea succes n provocarea revoltei. El le promitea o guvernare nou a, mai bun a dect cea pe care o aveau atunci, n care avea s a e libertate. Un mare num ar s i-a anun tat inten tia de a-l accepta pe Satana drept conduc ator al lor s i comandant- sef. V aznd c a are succes, el se m agulea la gndul c a va ajunge s a aib a to ti ngerii de partea sa s i c a avea s a e egal cu Dumnezeu nsu si, iar vocea lui autoritar a avea s a e auzit a poruncind ntregii o stiri cere sti. Din nou, ngerii loiali l-au avertizat pe Satana s i i-au prezentat consecin tele, dac a avea s a persiste pe calea lui; c a Acela care i-a creat pe ngeri, poate, prin puterea Sa, s a r astoarne toat a autoritatea lor s i teribila r ascoal a. S a gnde sti c a un nger se poate mpotrivi Legii lui Dumnezeu, care este tot att de sfnt a ca s i El nsu si! Ei i-au avertizat pe r azvr ati ti s a- si nchid a ochii la ra tionamentele n sel atoare ale lui Satana s i l-au sf atuit pe Satana, s i pe to ti care au fost inuen ta ti de el, s a se duc a la Dumnezeu s i s a- si m arturiseasc a gre seala chiar s i de a- si ng aduit numai s a pun a la ndoial a autoritatea Sa. 1SP 20 Satana era dibaci n a prezenta punctul lui de vedere asupra acelei chestiuni. De ndat a ce descoperea c a o anumit a pozi tie era v azut a n adev aratul caracter, el o schimba, adoptnd alta. Nu a sa stau lucrurile la Dumnezeu. El poate lucra doar cu o anumit a categorie de arme adev arul s i neprih anirea. Satana putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea necinstea s i n sel aciunea. RH 9 martie 1886 Lucrarea [40] ntreprins a de Satana a fost att de subtil a, nct nu a putut ap area n fa ta o stirii cere sti a sa cum era ea n realitate... Aceast a stare de lucruri a existat o lung a perioad a de timp nainte ca Satana s a e demascat. 4BC 1143 Dumnezeu, n marea Lui ndurare, l-a suportat mult pe Lucifer. El nu a fost imediat ndep artat din pozi tia lui nalt a, cnd s i-a ng aduit

34

Adev arul despre ngeri

pentru prima dat a un spirit de nemul tumire s i nici m acar atunci cnd a nceput s a- si prezinte preten tiile false naintea ngerilor credincio si. El a fost mult timp tinut n ceruri. Mereu, mereu i se oferea iertare, cu condi tia poc ain tei s i a supunerii. GC 495,496 Spiritul nemul tumirii nu mai fusese cunoscut pn a atunci n ceruri. Acesta a constituit un element nou, ciudat, misterios, inexplicabil. nsu si Lucifer nu s i-a cunoscut la nceput adev arata natur a a sentimentelor sale; un timp, el nu a ndr aznit s a- si exprime lucr arile s i nchipuirile min tii; totu si, nu le-a p ar asit. El nu vedea pn a unde aveau s a-l duc a. ns a au fost f acute eforturi din cele pe care numai iubirea s i n telepciunea innit a le putea inventa pentru a-l convinge de gre seala lui. Nemul tumirea lui s-a dovedit a f ar a motiv s i el a fost f acut s a vad a care avea s a e urmarea persist arii n r azvr atire. Lucifer a fost convins c a gre sise. El a v azut c a rnduielile divine sunt drepte s i c a el trebuie s a recunoasc a acest lucru n fa ta cerului ntreg. Dac a ar f acut acest lucru, s-ar salvat pe sine s i pe mul ti ngeri. La data aceea, nu era cu totul nesupus lui Dumnezeu. [41] De si si p ar asise pozi tia de heruvim ocrotitor, totu si, dac a ar vrut s a se ntoarc a la Dumnezeu, recunoscnd n telepciunea Creatorului, s i s-ar mul tumit cu locul rnduit lui n marele plan al lui Dumnezeu, el ar fost repus la locul lui. Sosise timpul pentru decizia nal a; el trebuia ori s a se supun a conducerii divine, ori s a se . Aproape c r azvr ateasc a pe fa ta a a luat decizia de a se ntoarce, dar mndria l-a mpiedicat s a fac a acest lucru. PP 39 Dumnezeu n fa ta provoc arii lui Satana n sfaturile cere sti s-a hot art c a trebuia ac tionat pe baza acelor principii conform c arora puterea lui Satana nu avea s a e distrus a de ndat a; c aci planul lui Dumnezeu era s a a seze lucrurile pe o . Lui Satana trebuia s temelie ve snic a, de siguran ta a-i e dat timp pentru a- si dezvolta principiile care constituiau temelia guvern arii sale. Universul ceresc trebuia s a vad a n ac tiune principiile despre care Satana declarase c a sunt superioare principiilor lui Dumnezeu. Guvernarea lui Dumnezeu trebuia pus a n contrast cu guvernarea lui Satana. Principiile corupte ale conducerii lui Satana trebuia s a e scoase la iveal a. Trebuia demonstrat c a principiile neprih anirii,

Originea r aului

35

exprimate n Legea lui Dumnezeu, sunt de neschimbat, des avr site s i ve snice. RH 7 septembrie 1897 ngerii loiali se duc n grab a mare la Fiul lui Dumnezeu spre a-I ceea ce are loc printre ngeri. Ei l g aduce la cuno stin ta asesc pe Tat al discutnd cu preaiubitul S au Fiu pentru a hot ar mijloacele prin care, avndu-se n vedere binele ngerilor credincio si, autoritatea asumat a de Satana putea n abu sit a pentru totdeauna. Dumnezeul cel mare putea s a-l arunce de ndat a pe acest arhiam agitor din ceruri; ns a nu acesta era scopul S au. El avea s a-i dea r azvr atitului o s ans a [42] egal a de a- si m asura puterea s i t aria cu propriul S au Fiu s i cu ngerii S ai cei credincio si. n aceast a b at alie, ecare nger avea s a aleag a de partea cui avea s a e s i acest lucru avea s a e v azut de to ti. 1SP 21 Lucifer devine Satana . Satana... s-a hot art s a fac a din sine nsu si un centru de inuen ta Dac a nu putea cea mai nalt a autoritate n ceruri, el avea s a e cea mai nalt a autoritate n r ascoala mpotriva guvern arii din ceruri. El voia s a e cap, nu pentru a controlat, ci pentru a controla. RH 16 aprilie 1901 Mul ti dintre simpatizan tii lui Satana au fost nclina ti s a tin a seama de sfatul ngerilor credincio si, s a se poc aiasc a n urma nemul tumirii lor s i s a- si recapete ncrederea din partea Tat alui s i a scumpului S au Fiu. R azvr atitul cel puternic a declarat atunci c a el cunoa ste Legea lui Dumnezeu s i c a, dac a se va supune n ascultare servil a, onoarea i va luat as i nu mai avea s a-i e ncredin tat a misiunea lui cea nalt a. Le-a spus c a, el mpreun a cu ei, au mers prea departe s i c a el va nfrunta cu curaj consecin tele; c aci niciodat a nu avea s a se nchine n supunere servil a n fa ta Fiului lui Dumnezeu; c a Dumnezeu nu-i va ierta s i c a acum ei trebuie s a- si declare liber pozi tatea s i s a c stige prin for ta tia s i autoritatea care nu le-au fost acordate de bun avoie. 1SP 20, 21 n privin ta lui Satana, era adev arat c a el mersese prea departe pentru a se mai putea ntoarce; ns a nu la fel st ateau lucrurile cu cei care fuseser a orbi ti de n sel aciunile lui. Acestora, sfaturile s i a speran rug amin tile ngerilor credincio si le-au deschis o u sa tei; s i, [43] dac a ar tinut seama de avertizare, s-ar smuls din cursa lui Satana.

36

Adev arul despre ngeri

ns a mndria, devotamentul pentru conduc atorul lor s i dorin ta dup a libertate f ar a restric tii au biruit, iar apelurile dragostei s i harului divin au fost n nal respinse. PP 41 ngerii apar naintea Tat alui ntreaga o stire cereasc a a fost chemat a s a se nf a ti seze naintea Tat alui, pentru a se lua o hot arre n ecare caz. Satana s i-a f acut cunoscut a cu neru sinare nemul tumirea lui c a Domnul Hristos a fost preferat naintea lui. El s-a ridicat cu mndrie s i a sus tinut c a trebuie s a e egal cu Dumnezeu s i c a trebuie luat la sfaturile cu Tat al pentru ca s a-I cunoasc a planurile. Dumnezeu i-a f acut cunoscut lui Satana c a numai Fiului S au i putea descoperi planurile Lui ascunse s i El a cerut ntregii familii din ceruri, inclusiv lui Satana, s a I se supun as i s a-I dovedeasc a ascultare indiscutabil a; i-a mai spus c a el s-a dovedit nevrednic pentru un loc n ceruri. Atunci Satana, tres altnd, a ar atat spre cei care simpatizau cu el, aproape jum atate dintre ngeri s i a exclamat: Ace stia sunt de partea mea! i vei alunga s i pe ace stia, l asnd un asemenea gol n ceruri? Apoi, el a declarat c a este preg atit s a se mpotriveasc a autorit a tii lui Hristos s i s a- si apere locul din s ceruri prin for ta i putere, t arie mpotriva t ariei. 1SP 22 Atunci cnd lupta era foarte aproape de ncheiere n ceruri, marele uzurpator a continuat s a se ndrept a teasc a. Cnd s-a anun tat c a [44] el, mpreun a cu to ti simpatizan tii lui trebuie expulza ti din loca surile fericirii, conduc atorul r azvr atit a m arturisit cu neru sinare dispre tul de Legea Creatorului. El a repetat sus fa ta tinerea lui, cum c a ngerii nu au nevoie de control, ci trebuie l asa ti s a- si urmeze propria lor , care i va c voin ta al auzi ntotdeauna bine. El a denun tat rnduielile divine ca ind o restric tie a libert a tii lor s i a declarat c a planul lui era de a desin ta Legea; c a, elibera ti de restric tiile acesteia, o stirile cere sti puteau p atrunde ntr-o stare existen tial a mai nalt a, mai glorioas a. n acord unanim, Satana s i o stirea lui au aruncat vina pentru r azvr atirea lor cu totul asupra lui Hristos, declarnd c a, dac a nu ar fost mustra ti, nu s-ar r azvr atit niciodat a. GC 499, 500 Cuno stin ta pe care Satana s i ngerii care au c azut o dat a cu el o avuseser a despre caracterul, bun atatea, ndurarea, n telepciunea s i

Originea r aului

37

slava minunat a a lui Dumnezeu a f acut ca vina lor s a e de neiertat. [45] RH 24 februarie 1874

Capitolul 5 Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei


R azboi n ceruri Domnul Hristos lucrase n cur tile cere sti pentru a-l convinge pe Satana de gre seala lui teribil a pn a cnd, n cele din urm a, cel r au s i simpatizan tii s ai s-au r azvr atit mpotriva lui Dumnezeu nsu si. TDG 256 Domnul Hristos, n calitate de Comandant al cerului, a fost desemnat s a reprime r azvr atirea. RH 30 mai 1899 Apoi a fost r azboi n ceruri. Fiul lui Dumnezeu, Prin tul cerului, s i ngerii credincio si Lui s-au angajat n conict cu arhir azvr atitul s i cu cei care i s-au aliat. Fiul lui Dumnezeu s i ngerii cei credincio si, loiali Lui, au biruit; iar Satana s i partizanii lui au fost izgoni ti din ceruri. 1SP 23 ngerii s-au angajat n lupt a. Satana voia s a-L nving a pe Fiul lui Dumnezeu s i pe cei care se supuseser a voiei Sale. ns a ngerii cei buni s i credincio si au fost nving atori, iar Satana s i adep tii lui au [46] fost alunga ti din ceruri. EW 146 Efectele r azvr atirii Satana era uluit de starea n care se aa acum. Fericirea i s-a dus. El privea la ngerii care, mpreun a cu el, fuseser a odat a att de ferici ti, dar acum erau izgoni ti din ceruri... Acum totul p area schimbat. Fe tele care reectaser a chipul Creatorului lor erau posomorte s i dezn ad ajduite. Lupt a, discordie s i nvinuiri reciproce, amarnice, se puteau vedea acum printre ei... Satana prive ste acum teribilele urm ari ale r azvr atirii sale. El s-a norat s i s-a temut s a priveasc a n fa ta viitorul s i s a cugete la sfr situl acestor lucruri. Sosise ceasul pentru cntece pline de veselie s i bucurie, de laud a la adresa lui Dumnezeu s i a iubitului S au Fiu. Satana nu mai era n corul ceresc. El era cel care intona prima not a, iar apoi oastea ngereasc a i se al atura s i melodii pline de slav a r asunau n cer ca 38

Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei

39

onoare adus a lui Dumnezeu s i Fiului S au scump. ns a acum, n loc de melodii de cea mai dulce muzic a, la urechile marelui conduc ator r azvr atit ajungeau cuvinte de discordie s i de mnie... Ceasul nchin arii se apropie cnd ngerii cei str aluci ti s i sn ti se pleac a naintea Tat alui. El nu se va mai uni n cntarea cereasc a. Si nici nu se va mai s pleca n semn de reveren ta i respect sfnt n fa ta prezen tei eternului Dumnezeu... Satana tremura v azndu- si lucrarea. Era singur, meditnd la trecut, prezent s i planurile lui viitoare. Corpul lui puternic se cutremura ca datorit a unei furtuni. Un nger din ceruri trecea pe acolo. L-a strigat s i l-a implorat pentru o ntrevedere cu Domnul Hristos. I-a fost acordat acest lucru. Atunci el a spus Fiului lui Dumnezeu c a s-a poc ait de r azvr atirea lui s i c a dore ste din nou s a aib a trecere naintea lui Dumnezeu. Voia acum s a ia locul pe care Dumnezeu [47] i-l rnduise nainte s i s a e sub comanda Lui n teleapt a. Domnul Hristos a deplns starea nenorocit a a lui Satana, ns a i-a spus, ca hot arre a lui Dumnezeu, c a el nu mai putea primit niciodat a n ceruri... Semin tele r azvr atirii erau nc a n el nsu si... Cnd Satana a ajuns pe deplin convins c a nu exista nici o posibilitate de a repus n gra tiile lui Dumnezeu, s i-a manifestat r autatea nfocat cu s i mai mult a ur as i vehemen ta a... Deoarece nu putea avea trecere prin por tile cerului, el avea s a a stepte la intrare pentru a batjocori s i a c auta ceart a cu ngerii, cnd ace stia intrau s i ie seau. 1SP 28-30 Crearea p amntului s i a omenirii ngerii credincio si deplngeau soarta acelora care le fuseser a tovar as i la fericire s i bucurie. Pierderea lor era resim tit a n ceruri. Tat al L-a consultat pe Isus cu privire la aducerea la ndeplinire, de ndat a, a planului lor de a-l crea pe om pentru a locui p amntul. ST 9 ianuarie 1879 Cei mai str alucitori s i n al ta ti dintre ii dimine tii au vestit... slava [lui Hristos] la crea tiune s i au anun tat na sterea Sa cu cntece de veselie. ST 4 ianuarie 1883 Cnd Dumnezeu a f acut p amntul, erau mun ti, dealuri s i cmpii, iar printre ele erau r aspndite ruri s i cursuri de ap a. P amntul nu era o cmpie ntins a, ci monotonia peisajului era ntrerupt a de dealuri

40

Adev arul despre ngeri

s i mun ti, nu att de nal ti s i col turo si cum sunt acum, ci uniformi [48] s i frumo si ca form a... ngerii priveau s i se bucurau de lucr arile frumoase s i minunate ale lui Dumnezeu. 3SG 33 Tot cerul era bucuros s i profund interesat de crearea lumii s i a omului. Fiin tele omene sti constituiau o societate nou as i distinct a. RH 1 februarie 1902 Al aturi de in tele ngere sti, familia omeneasc a, f acut a dup a chipul lui Dumnezeu, este cea mai nobil a dintre lucr arile Sale create. RH 3 decembrie 1908 Domnul... l nzestrase pe Adam cu o putere a min tii superioar a oric arei creaturi vii, f acute de El. Puterile lui mintale erau doar cu pu tin mai prejos dect cele ale ngerilor. RH 24 februarie 1874 De ndat a ce Domnul a creat, prin Isus Hristos, lumea noastr a s i i-a a sezat pe Adam s i pe Eva n gr adina Eden, Satana s i-a f acut cunoscut planul de a-i face asemenea naturii sale pe tat al s i pe mama omenirii. RH 14 aprilie 1896 Cnd Domnul i-a prezentat-o pe Eva lui Adam, ngerii lui Dumnezeu au fost martori la aceast a ceremonie. HP 203 Aceast a pereche f ar a de p acat purta ve sminte care nu erau articiale. Ei erau mbr aca ti cu un ve smnt de lumin as i slav a, ca acela pe care l poart a ngerii. ST 9 ianuarie 1879 Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava Lui, pentru ca, dup a punere la prob as i ncercare, familia omeneasc a s a poat a deveni una cu familia cereasc a. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a repopula [49] cerul cu familia omeneasc a. 1BC 1082 Locurile libere, create n cer dup a c aderea lui Satana s i a ngerilor lui, vor completate de cei mntui ti ai Domnului. RH 29 mai 1900 Adam s i Eva n Eden De si tot ce f acuse Dumnezeu era des avr sit s i frumos s i se p area c a nu lipse ste nimic pe p amntul pe care l crease El pentru a-i face pe Adam s i Eva ferici ti, totu si, Domnul s i-a manifestat marea Sa de ei s iubire fa ta adind o gr adin a, special pentru ei. O parte din timpul lor urma s a e petrecut cu ocupa tia pl acut a de a mpodobi gr adina, o parte cu primirea de vizite din partea ngerilor, ascultnd sfaturile lor s i o parte n medita tie pl acut a. Lucrul lor nu era obositor, ci pl acut s i nvior ator. ST 9 ianuarie 1879

Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei

41

ngerii cei sn ti... au dat sfaturi lui Adam s i Evei cu privire despre la ocupa tia lor s i, de asemenea, le-au adus la cuno stin ta r azvr atirea lui Satana s i c aderea lui. 1SG 20 El [Adam] st atea naintea lui Dumnezeu n t aria b arb a tiei des avr site, toate organele s i facult a tile in tei sale ind pe deplin dezvoltate s i n echilibru armonios; era nconjurat cu lucruri frumoase s i conversa zi de zi cu ngerii cei sn ti. 2SP 88 Legea lui Dumnezeu a existat nainte de crearea omului. Aceasta a fost adaptat a la starea in telor snte; chiar s i ngerii erau guverna ti de c atre aceasta. ST 15 aprilie 1886 Omul trebuia testat s i pus [50] la prob as i dac a avea s a treac a testul lui Dumnezeu s i s a r amn a credincios s i loial dup a prima ncercare, el nu avea s a mai e asaltat continuu de ispite, ci avea s a e n al tat pn a la a egal cu ngerii, s i de atunci nainte nemuritor. RH 24 februarie 1874 Planurile lui Satana de a pricinui c aderea omului El [Satana]... i-a informat [pe ngerii care l-au urmat] despre planurile sale de a smulge cu for ta de la Dumnezeu pe nobilul Adam s i pe tovar as a lui Eva. Dac a ar putea, n vreun fel, s a-i ademeneasc a la neascultare, Dumnezeu ar lua m asuri prin care s a poat a ierta ti s i atunci s i el, mpreun a cu to ti ngerii c azu ti ar ndrept a ti ti s a aib a parte, mpreun a cu ei, de ndurarea lui Dumnezeu. Dac a acest lucru d adea gre s, ei urmau s a se alieze cu Adam s i Eva; c aci o dat a ce vor c alcat Legea lui Dumnezeu, aveau s a e supu si mniei lui Dumnezeu, la fel ca s i ei. C alcarea Legii de c atre ei avea s a-i a seze pe Adam s i Eva ntr-o stare de r azvr atire; s i ei se puteau uni cu Adam s i Eva pentru a lua n st apnire Edenul s i s a-l de tin a, ca ind c aminul lor. Si dac a puteau avea acces la pomul vie tii, care se aa n mijlocul gr adinii, t aria lor, gndeau ei, urma s a e egal a cu cea a sn tilor ngeri s i nici chiar Dumnezeu nu-i mai putea izgoni. Satana a avut o consf atuire cu ngerii lui cei r ai. Nu to ti au fost de ndat a de acord s a se angajeze n aceast a lucrare riscant as i toare. Le-a spus c nfrico sa a nu poate ncredin ta nici unuia dintre ei ndeplinirea acelei lucr ari; c aci socotea c a numai el avea n telepciune sucient a a realiza o asemenea ac tiune. El le-a cerut s a se gndeasc a la lucrul acesta ct timp el avea s a se retrag a de la ei pentru a- si [51] elabora n am anunt planurile...

42

Adev arul despre ngeri

Satana a plecat s a- si elaboreze n am anunt planurile care aveau s a asigure c aderea lui Adam s i a Evei. El se nora la gndul c a avea s a azvrle n nenorocirea s i remu scarea pe care el nsu si le ndura s i perechea cea sfnt as i fericit a. P area c a este ntr-o stare de nehot arre; odat a ferm s i hot art, apoi ezitnd s i s ov aind. ngerii lui l c autau pe el, conduc atorul, pentru a-i aduce la cu decizia lor. Se vor uni cu el n planurile lui s no stin ta i aveau s a poarte mpreun a cu el r aspunderea s i s a suporte consecin tele. mintele de disperare s Satana s-a debarasat de sim ta i sl abiciune s i, n calitate de conduc ator al lor, s-a nt arit pentru a ap area nenfricat s i a face tot ce-i sta n putere pentru a sda autoritatea lui Dumnezeu s i a Fiului S au. 1SP 31-33 Satana a declarat c a avea s a dovedeasc a lumilor pe care le-a creat Dumnezeu s i in telor cere sti c aa tine Legea lui Dumnezeu este un lucru imposibil. RH 3 septembrie 1901 Dumnezeu a adunat o stirea ngerilor spre a lua m asuri pentru a prentmpina r aul care amenin ta. S-a hot art n sfatul ceresc ca ngeri s a mearg a n Eden s i s a-l avertizeze pe Adam cu privire la pericolul din partea vr ajma sului. De ndat a, doi ngeri s-au gr abit s a mearg a la primii no stri p arin ti. ST 16 ianuarie 1879 Solii cere sti le-au prezentat [lui Adam s i Evei] istoria c aderii lui Satana s i planurile sale ascunse, f acute pentru distrugerea lor, desf as urnd mai pe deplin natura guvern arii divine, pe care prin tul r aului a ncercat s a o r astoarne... ngerii i-au avertizat s a e n gard a mpotriva s iretlicurilor lui [52] Satana; c aci eforturile sale pentru a-i prinde n curs a aveau s a e neobosite. Ct timp aveau s a e ascult atori de Dumnezeu, Satana nu le putea face nici un r au; c aci, dac a avea s a e nevoie, to ti ngerii din ceruri aveau s a e trimi si n ajutorul lor. Dac a ei aveau s a-i resping a cu fermitate primele lui insinu ari, puteau tot a sa de n siguran ta ca s i solii cere sti. ns a dac a aveau s a cedeze o singur a dat a ispitei, natura lor avea s a ajung a att de corupt a, nct ei nu mai puteau s a aib a putere n ei n si si s i nici dorin ta de a se mpotrivi lui Satana. PP 52, 53 ngerii i-au atras aten tia Evei s a nu se despart a de so t, n ocupa tia ei, c aci putea ajunge n leg atur a cu acest vr ajma s c azut. Dac a erau desp ar ti ti unul de cel alalt, ei aveau s a e n pericol mai mare dect dac a erau mpreun a. ngerii i-au ns arcinat s a urmeze ndeaproape

Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei

43

sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat cu privire la pomul cuno stin tei; , s c aci dac a erau n mod des avr sit ascult atori, erau n siguran ta i acest vr ajma s c azut putea avea acces la ei doar la pomul cuno stin tei binelui s i r aului. Adam s i Eva i-au asigurat pe ngeri c a nu vor c alca niciodat a porunca expres a a lui Dumnezeu s i c a pl acerea lor cea mai mare era de a face voia Sa. ngerii s-au unit cu Adam s i Eva n melodii snte de muzic a armonioas a; s i, n timp ce cntecele lor r asunau din Edenul cel fericit, Satana a auzit sunetele melodiilor lor de adorare plin a de bucurie a Tat alui s i a Fiului. Iar cnd le-a auzit, invidia, ura s i r autatea lui au crescut s i s i-a exprimat dorin ta puternic a ca adep tii [53] lui s a-i incite [pe Adam s i Eva] la neascultare. 1SP 34, 35 Satana i vorbe ste Evei printr-un s arpe Pentru a- si aduce la ndeplinire lucrarea f ar a a recunoscut, Satana a ales s a foloseasc as arpele ca medium o deghizare bine adaptat a scopului s au de a n sela. Sarpele era atunci una din cele mai n telepte s i frumoase creaturi de pe p amnt. Avea aripi s i n timp ce zbura prin aer avea o nf a ti sare de o str alucire orbitoare, avnd culoarea s i str alucirea aurului s lefuit. PP 53 Eva a plecat de lng a so tul ei, privind lucrurile frumoase ale crea tiunii lui Dumnezeu, delectndu- si sim turile cu miresmele s i culorile orilor s i cu frumuse tea pomilor s i a arbu stilor. Ea se gndea la restric tia pe care a pus-o Dumnezeu asupra lor cu privire la pomul cuno stin tei. Era mul tumit a de frumuse tile s i darurile mbel sugate cu care i nzestrase Dumnezeu pentru satisfacerea tuturor nevoilor lor. Toate acestea, si spunea ea, Dumnezeu ni le-a dat pentru a ne bucura. Toate sunt ale noastre, c aci Dumnezeu a zis: Pute ti s a mnca ti dup a pl acere din orice pom din gr adin a; dar din pomul cuno stin tei binelui s i r aului s a nu mnca ti. Eva se ndrepta agale spre pomul interzis s i i-a fost strnit a curiozitatea de a s ti n ce fel putea moartea ascuns a n acest pom atr ag ator. Ea a fost surprins a s a aud a nedumeririle ei preluate s i repetate de un glas ciudat: Oare a zis Dumnezeu cu adev arat s a nu mnca ti din to ti pomii din gr adin a? Eva nu a fost con stient a c as i-a dezv aluit gndurile discutnd cu sine ns as i cu voce tare, de aceea

44

Adev arul despre ngeri

a fost foarte uimit a s a aud a nedumeririle ei repetate de un s arpe. RH 24 februarie 1874 Satana a abordat-o pe Eva care si punea aceste ntreb ari, prin [54] cuvinte dulci s i pl acute. Ea a fost surprins a s a aud a un s arpe vorbind. El i-a ridicat n sl avi frumuse tea s i dr ag al as enia nentrecut a, ceea ce nu a displ acut Evei. Eva a fost ademenit a, lingu sit a. 1SP 35, 36 Ea [Eva] socotea c as arpele i cuno stea cu adev arat gndurile s i c a el trebuie s a e foarte n telept. Ea i-a r aspuns: Putem mnca din rodul tuturor pomilor din gr adin a. Dar despre rodul pomului din mijlocul gr adinii, Dumnezeu a spus: S a nu mnca ti din el s i nici s a nu v a atinge ti de el, ca s a nu muri ti. Atunci s arpele a zis femeii: Hot art c a nu ve ti muri; dar Dumnezeu s tie c a, n ziua cnd ve ti mnca din el, vi se vor deschide ochii s i ve ti ca Dumnezeu, cunoscnd binele s i r aul. [Gen. 3,2-5] Aici tat al minciunilor s i-a prezentat sus tinerea n direct a con de cuvntul cel l tradic tie fa ta amurit al lui Dumnezeu. Satana a asigurat-o pe Eva c a a fost creat a nemuritoare s i c a nu era posibil ca ea s a moar a. I-a spus, de asemenea, c a Dumnezeu s tia c a, dac a ei aveau s a m annce din pomul cuno stin tei, priceperea lor avea s a e luminat a, extins as i nnobilat a, devenind egali cu El... Eva a consi derat cuvntarea s arpelui foarte n teleapt a... Ea a privit cu o dorin ta nfocat a spre pomul nc arcat cu roade, care p areau foarte delicioase. Sarpele mnca din rodul acestuia cu v adit a delectare. Eva a exagerat cuvintele poruncii lui Dumnezeu. El i spusese lui Adam s i Evei: Dar din pomul cuno stin tei binelui s i r aului s a nu mnca ti, c aci n ziua cnd ve ti mnca din el, ve ti muri negre sit. n disputa ei cu s arpele, Eva a ad augat propozi tia: Nici s a nul atinge ti, ca s a nu muri ti. Aici a fost v azut as iretenia s arpelui. Aceast a declara tie a Evei l-a pus n avantaj. RH 24 februarie [55] 1874 Lund din acest pom, el [Satana] le-a declarat c a ei aveau s a ating a o sfer a a existen tei mai nalt as i vor intra ntr-un cmp mai vast al cuno stin tei. El nsu si mncase din fructul interzis s i ca urmare a dobndit puterea vorbirii. Si a insinuat c a, din gelozie, Domnul dorea ca acest lucru s a le e oprit, pentru ca ei s a nu poat a n al ta ti spre a egali cu El nsu si. PP 54 Curiozitatea Evei a fost strnit a. n loc de a fugi din acel loc, ea asculta cum vorbe ste un s arpe. Nu i-a trecut prin minte c a acesta

Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei

45

poate vr ajma sul cel c azut, care folosea s arpele ca medium. 1SP 36 Cu ct interes privea ntregul univers conictul care avea s a decid a pozi tia lui Adam s i a Evei. Cu ct a aten tie ascultau ngerii cuvintele lui Satana, cel n care s i-a avut originea p acatul, cum acesta si a seza propriile idei mai presus de poruncile lui Dumnezeu s i c auta s a fac a f ar a nici un efect Legea lui Dumnezeu prin motiva tia lui n sel atoare! Ct de ner abd atori erau s a vad a dac a perechea sfnt a avea s a e am agit a de ispititor s i s a cedeze vicle sugurilor sale... Satana L-a prezentat pe Dumnezeu ca n sel ator, ca unul care vrea s a re tin a de la creaturile Sale beneciul celui mai m are t dar al S au. ngerii au auzit cu durere s i uluire declara tia lui cu privire la caracterul lui Dumnezeu, n care Satana L-a reprezentat ca posednd nsu sirile lui ngrozitoare; ns a Eva nu a fost s ocat a sau cuprins a de oroare, n timp ce auzea cum Dumnezeul cel sfnt s i atotputernic era acuzat pe nedrept... Dac as i-ar amintit toate dovezile dragostei Sale, dac a ar fugit la so tul ei, ar putut salvat a de ispitirea cea [56] subtil a a celui r au. ST 12 mai 1890 Ispititorul a luat fructul s i i l-a dat Evei. Ea l-a luat n mn a. Ei bine, spunea ispititorul, ti-a fost interzis chiar s a-l atingi, ca s a nu mntul mori. El i-a spus c a, mncnd din acesta, nu va avea sim ta mor tii s i de a comis r aul n mai mare m asur a dect dac a doar ar atins sau mnuit fructul. Eva a fost ncurajat a, deoarece ea nu sim tea semnele imediate ale nepl acerii lui Dumnezeu. Ea considera cuvintele ispititorului ca ind n telepte s i corecte. A mncat s i a fost ncntat a de fruct. P area delicios gustului ei s i s i-a imaginat c a s-au produs n ea ns as i efectele minunate ale consum arii acelui fruct. 1SP 38 Nu a fost nimic otr avitor n fructul cuno stin tei, n sine, nimic ce putea provoca moartea, mncnd din el. Pomul fusese a sezat n de Dumnezeu. ST 13 gr adin a pentru a le testa loialitatea fa ta februarie 1896 Eva m annc a fructul s i l ispite ste s i pe Adam Eva a mncat s i s i-a nchipuit c a simte senza tia unei vie ti noi s i mai nalte... Ea nu a sim tit efectele rele ale fructului, nimic ce putea interpretat ca nsemnnd moarte, ci, a sa cum spusese s arpele, o

46

Adev arul despre ngeri

senza tie d at atoare de pl acere, s i ea si imagina c a era ceea ce sim teau ngerii. 3T 72 Ea a luat atunci fructul, a mncat s i s i-a nchipuit c a simte puterea nsue titoare a unei existen te noi s i nalte, ca urmare a inuen tei [57] antrenante a pomului oprit. Ea se aa ntr-o ncntare ciudat as i nenatural a, n timp ce l c auta pe so tul ei, avnd n mn a fructul oprit. Ea i-a povestit cuvntarea n teleapt aas arpelui s i a vrut s a-l conduc a de ndat a la pomul cuno stin tei. I-a spus c a ea a mncat mnt al mor din fruct s i c a, n loc de a avea vreun sim ta tii, a avut mntul unei inuen sim ta te pl acute, nsue titoare. De ndat a ce s i-a dovedit neascultarea, Eva a devenit un medium puternic, prin care s a se produc a c aderea so tului ei. 1SP 38,39 O expresie de triste te a cuprins fa ta lui Adam. El p area uluit s i alarmat. La cuvintele Evei, el a r aspuns c a acesta trebuie s a e vr ajma sul despre care i avertizase Dumnezeu; s i c a, n virtutea sentin tei divine, ea trebuia s a moar a. Ca r aspuns, ea l-a ndemnat s a m annce s i el, repetndu-i cuvintele s arpelui, s i anume c a nu vor muri. Eva a sus tinut c a acest lucru trebuie s a e adev arat, din moment ce nu sim tea nici o dovad a a nepl acerii lui Dumnezeu... Adam a n teles c a tovar as a lui a c alcat porunca lui Dumnezeu s i nu a tinut seama de unica interdic tie care le fusese pus a ca test al credincio siei s i dragostei lor. n mintea lui era o lupt a teribil a. A plns cu amar c a o l asase pe Eva s a se ndep arteze de el. Dar acum fapta era comis a; trebuia s a e desp ar tit de cea a c arei companie fusese bucuria lui. Cum ar suportat aceasta? S-a hot art s a-i mp art as easc a soarta. La urma urmei, s-a gndit el, oare nu e posibil s a e adev arate cuvintele s arpelui cel n telept? Eva era n fa ta lui, la fel , la fel de inocent de frumoas as i, n aparen ta a ca naintea acestui act al neascult arii. Ea a exprimat o s i mai mare dragoste pentru el dect nainte. Nu vedea la ea nici un semn al mor tii s i s-a decis s a nfrunte [58] consecin tele. A luat fructul s i l-a mncat repede. Dup a p ac atuire, Adam s i-a nchipuit la nceput c a trece ntr-o stare mai nalt a a existen tei. ns a curnd, gndul p acatului s au l-a umplut de groaz a. Aerul, care pn a atunci avusese o temperatur a perechea vinovat blnd as i uniform a, p area c a nghea ta a. Dragostea mntul p s i pacea lor s-au dus s i n locul acestora au avut sim ta a de viitor, al goliciunii suete catului, al spaimei fa ta sti. PP 56, 57

Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei

47

Satana tres alta datorit a succesului s au. El o ispitise pe femeie ca s a nu aib a ncredere n Dumnezeu, s a pun a la ndoial a n telepciunea Sa s i s a caute s a p atrund a n planurile Lui atotn telepte. Si prin ea, el a provocat s i nfrngerea lui Adam, care, datorit a iubirii sale pentru Eva, nu s-a supus poruncii lui Dumnezeu s i a c azut mpreun a cu ea. 1SP 42 Satana, ngerul c azut, declarase c a nici un om nu poate tine Legea lui Dumnezeu s i el ar ata spre neascultarea lui Adam, ca dovad aa faptului c a declara tia lui fusese adev arat a. ST 10 aprilie 1893 Satana... se f alea cu ngmfare c a lumea pe care o crease Dumnezeu era n st apnirea lui. nvingndu-l pe Adam, monarhul lumii, c stigase neamul omenesc ca suspus al s au, iar acum trebuia s a intre n posesia Edenului s i s a fac a din acesta cartierul s au general. Aici urma s a- si stabileasc a tronul s i s a e regele lumii. RH 24 [59] februarie 1874 Sfatul p acii Vestea c aderii omului s-a r aspndit n ceruri toate harpele au amu tit. ngerii s i-au aruncat coroanele de pe cap de durere. Tot cerul era n mi scare. 1SP 42 S-a tinut un consiliu pentru a se decide ce trebuie f acut cu perechea vinovat a. 3SG 44 ngrijorarea ngerilor p area s a e tot mai mare, n timp ce Domnul Isus discuta cu Tat al S au. De trei ori, El a fost nv aluit n lumina plin a de slav a din jurul Tat alui, iar a treia oar a cnd a ie sit de la Tat al, Persoana Lui a putut v azut a... Atunci El a f acut cunoscut o stirii ngere sti c a s-a ntocmit o cale de sc apare pentru omul pierdut. Le-a spus c a a st aruit de Tat al S au s i S-a oferit s a- si dea via ta ca pre t de r ascump arare, lund sentin ta mor tii asupra Sa, pentru ca prin El omul s a poat a g asi iertare... La nceput, ngerii nu s-au putut bucura; c aci Comandantul lor nu planul de mntuire. Domnul le-a ascuns nimic, ci le-a deschis n fa ta Isus le-a spus c a El... avea s a p ar aseasc a toat a slava Sa din ceruri, c a avea s a mearg a pe p amnt ca om, s a se umileasc as i c a, n cele tor, avea s din urm a, dup a ce si va ndeplini misiunea de nv a ta a e dat n minile oamenilor s i s a ndure aproape toate cruzimile s i suferin tele pe care Satana s i ngerii lui i puteau inspira pe oameni s a

48

Adev arul despre ngeri

le fac a; c a avea s a moar a de cea mai crud a moarte, atrnat ntre cer s i p amnt, ca un p ac atos vinovat; c a avea s a sufere ore ngrozitoare [60] de agonie, la care nici m acar ngerii nu puteau privi, ci aveau s a- si acopere fe tele spre a nu vedea... ngerii s-au prosternat naintea Lui. Ei s i-au oferit via ta lor. Domnul Isus a spus c a prin moartea Sa avea s a-i salveze pe mul ti; c a moartea unui nger nu putea pl ati ceea ce se datora. Doar via ta Lui putea acceptat a de Tat al, ca pre t de r ascump arare pentru om. EW 149, 150 ngerii s-au temut c a ei [Adam s i Eva] aveau s a pun a mna s i s a m annce din pomul vie tii s i s a e p ac ato si nemuritori. ns a Dumnezeu a spus c a i va alunga pe cei ce au p ac atuit din gr adin a. De ndat a, ngerii au primit ns arcinarea de a p azi drumul spre pomul vie tii. 1SG 22 ngerii care au fost rndui ti s a-l p azeasc a pe Adam n c aminul s au din Eden nainte de p ac atuirea sa s i izgonirea sa din Paradis au fost rndui ti acum s a p azeasc a por tile Paradisului s i drumul spre pomul vie tii. RH 24 februarie 1874 Cnd s i-au dat seama ct de n al tat as i sacr a este Legea lui Dumnezeu, a c arei nc alcare f acea necesar un sacriciu att de costisitor pentru a-i salva pe ei s i urma sii lor de la ruin a total a, Adam s i Eva au cerut st aruitor s a moar a ei sau s a e l asa ti ei s i urma sii lor s a ndure pedeapsa pentru c alcarea lor de Lege, iar preaiubitul Fiu al lui Dumnezeu s a nu fac a acest mare sacriciu... Adam a fost informat c a via ta unui nger nu putea pl ati pentru p acat. Legea lui Iehova, temelia guvern arii Sale n ceruri s i pe p amnt, era tot att de sfnt a ca s i Dumnezeu nsu si; s i din acest motiv, via ta [61] unui nger nu putea acceptat a ca jertf a pentru c alcarea Legii... Tat al nu putea desin ta sau schimba nici m acar un singur precept al Legii Sale pentru a veni n ntmpinarea omului n starea sa c azut a. ns a Fiul lui Dumnezeu, care, la unison cu Tat al l crease pe om, putea face isp as ire pentru om, care era acceptat a de Dumnezeu... Cnd Adam, n conformitate cu instruc tiunile speciale ale lui Dumnezeu, a adus o jertf a pentru p acat, a participat la cea mai dureroas a ceremonie de pn a atunci. Mna sa a trebuit s a se ridice pentru a lua via ta, pe care numai Dumnezeu o putea da, aducnd astfel o jertf a pentru p acat. A fost pentru prima dat a cnd a v azut moarte. Si cum privea la victima nsngerat a care se zb atea n agonia

Alungarea ngerilor r azvr ati ti s i c aderea lui Adam s i a Evei

49

, L-a v mor tii, prin credin ta azut, n viitor, pe Fiul lui Dumnezeu, pe care l pregura aceast a jertf a. 1SP 50-53 Adam s i Eva izgoni ti din Eden Ei [Adam s i Eva] au fost informa ti c a si vor pierde c aminul din Eden... Nu era sigur pentru ei s a r amn a n gr adina Edenului, pentru ca nu cumva, n starea lor de p acat, s a aib a acces la pomul vie tii. 1SP 44 s Ei [Adam s i Eva] au implorat cu st aruin ta a poat a r amne n c aminul inocen tei s i bucuriei lor. Au m arturisit c as i-au pierdut orice drept n acel l aca s fericit, dar s-au angajat ca n viitor s a acorde de Dumnezeu. Li s-a spus c o ascultare strict a fa ta a natura lor a devenit prea stricat a prin p acat; c a li s-a mic sorat puterea de a se mpotrivi r aului s i au deschis calea ca Satana s a aib a mai u sor acces la ei. n inocen ta lor, ei au cedat ispitei; iar acum, n aceast a stare de vinov a tie con stient a, aveau s a aib a mai pu tin a putere de a- si men tine [62] integritatea. s n umilin ta i cu triste te de nedescris, ei s i-au luat r amas bun de la c aminul lor cel frumos s i s-au dus s a locuiasc a pe p amnt, asupra c aruia z acea blestemul p acatului. PP 61 ngeri sn ti au fost trimi si s a alunge perechea neascult atoare din gr adin a, n timp ce al ti ngeri p azeau drumul la pomul vie tii. Fiecare dintre ace sti ngeri puternici aveau n mna dreapt a o sabie nv ap aiat a. 3SG 45 ngeri puternici, cu raze de lumin a, ce reprezentau s abiile nfocate care erau ndreptate n toate direc tiile, au fost a seza ti ca santinele, pentru a p azi drumul spre pomul vie tii de apropierea lui Satana s i a perechii vinovate. RH 24 februarie 1874 Planul bine studiat al lui Satana a fost ca Adam s i Eva s a nu asculte de Dumnezeu, s a aib a parte de dezaprobarea Lui s i apoi s a de p ia din pomul vie tii, ca s a poat a perpetua o via ta acat. ns a ngeri sn ti au fost trimi si s a le mpiedice drumul la pomul vie tii. n jurul acestor ngeri luminau raze de lumin a n toate direc tiile, ceea ce d adea nf a ti sarea de s abii nv ap aiate. 1SP 44 Dup a c adere, Satana a poruncit ngerilor s ai s a fac a toate efor pentru a ncuraja credin turile cu putin ta ta n nemurirea natural aa omului; s i dac a aveau s a-i determine pe oameni s a accepte aceast a

50

Adev arul despre ngeri

eroare, ei aveau s a-i fac a s a trag a concluzia c a p ac atosul va tr ai n [63] nenorocire ve snic a. 4SP 354

Capitolul 6 Lucrarea ngerilor nainte s i dup a potopul lui Noe


Planul de mntuire, explicat mai departe ngerii au men tinut leg atura cu Adam dup a c aderea sa s i l-au informat cu privire la planul de mntuire s i cu privire la faptul c a neamul omenesc nu era n afara posibilit a tii de a salvat. 3SG 52 lui Adam c ngerii i-au adus la cuno stin ta a, avnd n vedere c a p ac atuirea sa a adus moartea s i nenorocirea, via ta s i nemurirea aveau s a e asigurate prin sacriciul Domnului Isus Hristos. 1SP 51 Gr adina Edenului a r amas pe p amnt mult timp dup a ce omul a fost izgonit de pe frumoasele ei alei. Neamului omenesc c azut i-a fost permis mult timp s a priveasc a spre c aminul inocen tei, numai c a intrarea le era oprit a de ngerii p azitori. PP 62 nchinare la poarta p azit a de heruvimi La poarta p azit a de heruvimi a Paradisului a fost descoperit a slava Domnului s i aici au venit cei dinti nchin atori. Aici s i-au [64] adus Cain s i Abel primele lor jertfe, iar Dumnezeu a cobort ca s a comunice cu ei. Scepticismul nu putea t ag adui existen ta Edenului, n timp ce acesta era la vedere, avnd intrarea ngr adit a de ngerii p azitori. Ordinea crea tiunii, gr adina n sine, istoria celor doi pomi ai s ai att de strns lega ti de destinul omului, constituiau lucruri de necontestat. Iar existen ta s i autoritatea lui Dumnezeu, obligativitatea Legii Sale, erau adev aruri pe care cu greu le puteau pune la ndoial a atta timp ct Adam era printre ei. PP 83,84 [Cain s i Abel] fuseser a instrui ti cu privire la m asurile luate pentru salvarea neamului omenesc. Li s-a cerut s a aduc a la ndeplinire o rnduial a care s a denote o ascultare umil a, care s a arate respectul lor de Dumnezeu s fa ta i dependen ta de Mntuitorul cel f ag aduit, prin 51

52

Adev arul despre ngeri

jertrea celor dinti n ascu ti ai turmei, pe care, cu solemnitate, s a-i aduc a, mpreun a cu sngele, ca o ardere de tot lui Dumnezeu... El [Cain] nu voia s a urmeze cu stricte te planul ascult arii s i s a caute un miel pe care s a-l aduc a jertf a mpreun a cu roadele p amntului. El a luat numai roadele p amntului s i a nesocotit cerin ta lui Dumnezeu... Abel l-a sf atuit pe fratele lui s a nu vin a naintea Domnului f ar a sngele jertfei. Cain, ind mai mare, nu a vrut s a asculte de fratele lui... Abel a adus jertf a din ntii-n ascu ti ai turmei, din cei mai gra si, deplin a sa cum a poruncit Dumnezeu; s i, cu credin ta a n Mesia care avea s a vin as i cu respect umil, el s i-a adus jertfa. Dumnezeu a privit bine spre jertfa lui. O ac ar a fulger a din ceruri s i mistuie jertfa lui Abel. Cain nu vede manifestarea faptului c as i jertfa lui a fost acceptat a. Se mnie pe Domnul s i pe fratele lui. Domnul trimite un [65] nger la Cain ca s a discute cu el. ngerul l ntreab a care este motivul mniei sale s i i spune c a, dac a face binele s i urmeaz a ndrum arile date de Dumnezeu, El l va primi s i va privi bine spre jertfa lui. Dar, dac a nu se supune n rnduielilor lui Dumnezeu, nu l crede s umilin ta i nu l ascult a, El nu i poate accepta jertfa. ngerul i spune lui Cain c a nu a fost de nedreptate din partea lui Dumnezeu sau p artinire dovedit a fa ta Abel; ci, din cauza p acatului s au s i a neascult arii sale de porunca expres a a lui Dumnezeu, El nu a putut accepta jertfa lui s i c a, dac a face bine, va primit de Dumnezeu... ns a nici dup a ce a fost cu atta credincio sie instruit, Cain nu s-a poc ait... n gelozia s i ura lui, el se ceart a cu Abel s i i adreseaz a oc ari... n timp ce Abel sus tine s i ndrept a te ste planul lui Dumnezeu, Cain se nfurie, iar mnia lui cre ste s i izbucne ste mpotriva lui Abel pn a cnd, n furia lui, l ucide. 3SG 47-49 Adam s i ngerii au dat ndrum ari antediluvienilor Avantajele de care s-au bucurat oamenii acelui veac [nainte de potop] de a dobndi cuno stin te despre Dumnezeu prin lucr arile Sale nu au mai fost niciodat a disponibile de atunci. Si departe de a un veac de ntunecime spiritual a, acela a fost un veac de o m area ta turi de la Adam, lumin a. Toat a lumea avea ocazia de a primi nv a ta

Lucrarea ngerilor nainte s i dup a potopul lui Noe

53

tori iar cei care se temeau de Domnul aveau, de asemenea, ca nv a ta ai lor pe Domnul Hristos s i pe ngeri. PP 83 Oamenii au tr ait aproape o mie de ani n acele zile [nainte de turi direct de la Domnul potop], iar ngerii veneau la ei cu nv a ta [66] Hristos. 1SM 230 Enoh Enoh a auzit din gura lui Adam povestea trist a a c aderii n p acat, ct s i minunata relatare despre harul acordat de Dumnezeu prin darul Fiului S au, ca Mntuitor al lumii. El a crezut s i s-a bizuit pe f ag aduin ta dat a. Enoh a fost un b arbat sfnt. El L-a servit pe Dumnezeu cu o inim a nemp ar tit a. El era con stient de stric aciunea familiei omene sti s i s-a desp ar tit de urma sii lui Cain s i i-a mustrat pentru marea lor nelegiuire... Suetul lui era ntristat v aznd cum zi de zi c alcau n picioare autoritatea lui Dumnezeu... El s-a decis s a se despart a de ei s i s a petreac a mai mult timp singur, n medita tie s i rug aciune. El st atea n a steptare naintea lui Dumnezeu s i se ruga s a cunoasc a ct mai bine voia Lui, ca s a o poat a aduce la ndeplinire. turi Dumnezeu a comunicat cu Enoh prin ngerii Lui s i i-a dat nv a ta divine. El i-a f acut cunoscut c a nu va ndura la nesfr sit r azvr atirea omului s i c a avea n plan s a nimiceasc a neamul cel p ac atos printr-un potop de ape, care avea s a vin a pe p amnt. Domnul i-a prezentat mai ndeaproape lui Enoh planul mntuirii s i, prin Spiritul profe tiei, l-a dus n decursul genera tiilor care aveau s a tr aiasc a dup a potop, ar atndu-i marile evenimente legate de cea de-a doua venire a Domnului Hristos s i sfr situl lumii. Enoh era preocupat de starea celor ce mor. I se p area c as i cei rn neprih ani ti s i cei nelegiui ti se ntorc n ta a deopotriv as i c a acesta le este sfr situl. El nu putea vedea via ta celor drep ti dincolo de turi cu privire la mormnt. n viziune profetic a, el a primit nv a ta Fiul lui Dumnezeu, care avea s a moar a ca jertf a pentru om s i i-a fost ar atat a venirea Domnului Hristos pe norii cerului, nso tit de oastea celor neprih cereasc a, pentru a da via ta ani ti dintre cei mor ti s i s a-i elibereze din mormintele lor... Enoh a relatat cu credincio sie oamenilor tot ce-i fusese descoperit [67] prin Spiritul profe tiei. Unii au crezut cuvintele sale s i s-au ntors de

54

Adev arul despre ngeri

la nelegiuirea lor, temndu-se de Domnul s i aducndu-I nchinare. ST 20 februarie 1879 El [Enoh] c auta s a aib a anumite momente n care s a e singur s i nu dorea s a e g asit de oameni, pentru c a ei i ntrerupeau medita tia sfnt as i comuniunea lui cu Dumnezeu. El nu se retr agea ntotdeauna din societatea acelora care l iubeau s i ascultau cuvintele lui n telepte; s i nici nu se separa cu totul de cei strica ti. El se ntlnea s i cu cei buni, s i cu cei r ai, n anumite momente stabilite, s i se str aduia s a-i ntoarc a pe cei r ai de la calea lor cea rea. 3SG 56 Enoh se apropia tot mai mult de cer, n timp ce era n comuniune cu Dumnezeu... Domnul l iubea pe Enoh, pentru c a el l urma cu o credincio sie s i hot arre s i ura nedreptatea s i c auta cu st aruin ta mai des avr sit a cunoa stere a voii Sale, pentru ca s a o poat a aduce la ndeplinire. El tnjea de dorul de a mai aproape de Dumnezeu, de care se temea, pe care l respecta s i adora. Domnul nu avea s a ng aduie ca Enoh s a moar a ca to ti ceilal ti oameni, ci i-a trimis pe ngerii S ai s a-l ia la cer, f ar a ca s a vad a moartea. n prezen ta celor neprih ani ti s i nelegiui ti, Enoh a fost luat din mijlocul lor. Cei care l iubeau au gndit c a poate Dumnezeu l-a l asat n vreunul din locurile n care obi snuia s a se retrag a; ns a dup a ce l-au c autat cu st aruin ta s i nu l-au g asit, au raportat c a nu era n acele locuri, c aci l luase [68] Domnul. ST 20 februarie 1879 Carele de foc ale Domnului au fost trimise pentru b arbatul Lui cel sfnt s i el a fost dus la cer. RH 19 aprilie 1870 Domnul mi-a dat o viziune despre celelalte lumi. Mi-au fost date aripi s i un nger m-a nso tit din cetate pn a ntr-un loc care era str alucitor s i plin de slav a... Apoi, am fost luat a ntr-o lume care avea s apte luni [astre, n.tr.]. Acolo, l-am v azut pe b atrnul s i bunul Enoh, care fusese r apit la cer. n mna Sa dreapt a avea o ramur a minunat a de palmier, pe ale c arei frunze, pe ecare dintre . Pe capul s ele, era scris: Biruin ta au era o ghirland a alb a, de o str alucire ce- ti lua ochii, cu frunze, iar n mijlocul ec arei frunze era scris Cur a tie; n jurul ghirlandei erau pietre pre tioase, de diferite culori, care str aluceau mai tare ca stelele s i reectau asupra literelor, m arindu-le str alucirea. n partea din spate a capului s au era un arc, unde se nchidea ghirlanda s i pe acel arc era scris Sn tenie. Deasupra ghirlandei era o coroan a minunat a, care str alucea mai tare ca soarele. L-am ntrebat dac a acela era locul unde a fost dus cnd a

Lucrarea ngerilor nainte s i dup a potopul lui Noe

55

fost luat de pe p amnt. El mi-a spus: Nu; ci cetatea este c aminul meu, aici am venit n vizit a. EW 39,40 Enoh reprezint a pe aceia care vor r amne pe p amnt s i vor muta ti la cer f ar a s a vad a moartea. El reprezint a acea mul time care va tr ai n primejdiile zilelor din urm as i se va mpotrivi stric aciunii, r aut a tii, p acatului s i nedrept a tii s i totu si va r amne nep atat a. Si noi putem ca Enoh. S-au luat m asuri n favoarea noastr a... ngeri ai lui Dumnezeu, care exceleaz a n putere, sunt trimi si s a slujeasc a n sprijinul acelora care vor mo stenitori ai mntuirii. Ace sti ngeri, cnd v ad c a noi facem tot ce ne st a n putere pentru a biruitori, si vor face partea lor, iar lumina lor va str aluci n jurul nostru, ndep artnd inuen ta ngerilor r ai, care ne nconjoar a, s i ei vor face [69] n jurul nostru o fortica tie ca un zid de foc. RH 19 aprilie 1870 Noe Cei care au tr ait n zilele lui Noe s i Avraam sem anau mai mult cu ngerii, ca form a, farmec s i t arie. ns a ecare genera tie ce urma era tot mai slab a. 1SG 69 Cu mai mult de o sut a de ani nainte de potop, Domnul a trimis c un nger la credinciosul Noe pentru a-i aduce la cuno stin ta a El nu va mai avea ndurare pentru acel neam stricat. ns a El nu voia ca ei s a de planul S e n necuno stin ta au. El avea s a-i dea ndrum ari lui Noe s i s a-l fac a un propov aduitor credincios, care s a avertizeze lumea de distrugerea care urma s a vin a, astfel ca locuitorii p amntului s a nu aib a scuze... ngerii au fost trimi si s a adune din p adure s i din cmp animalele pe care le crease Dumnezeu. 1SP 69,72 ngerii au mers naintea acestor animale s i ele i-au urmat dou a cte dou a, parte b arb ateasc as i parte femeiasc a, iar din cele curate cte s apte perechi. 3SG 67 Totul era acum gata pentru nchiderea cor abiei, lucru pe care Noe nu-l putea face din interior. Un nger a fost v azut de c atre mul timea batjocoritoare, cobornd din cer, mbr acat ntr-o str alucire ca cea a fulgerului. El a nchis u sa cea masiv a pe dinafar as i apoi s i-a reluat zborul napoi la ceruri. 1SP 72

56

Adev arul despre ngeri

Potopul vine F ar a s a tin a seama de solemna manifestare a puterii lui Dumne[70] zeu, la care ei [antediluvienii] au fost martori felul neobi snuit n care animalele au p ar asit p adurile s i cmpiile s i s-au dus n corabie s i ngerul lui Dumnezeu, mbr acat n str alucire s i cu o nf a ti sare toare, cobornd din cer s nfrico sa i nchiznd u sa ei s i-au mpietrit inimile s i au continuat s a chefuiasc as i s a se distreze, n ciuda manifest arilor v adite ale puterii divine. ns a n ziua a opta, cerul s-a ntunecat... Ploaia a cobort din nori peste ei. Aceasta era ceva ce ei nu mai v azuser a niciodat a... Furtuna cre stea n t arie pn a ce se p area c a apa vine din ceruri n torente puternice... Jeturi de ap a t sneau de nedescris, aruncnd stnci masive la sute din p amnt cu o for ta de picioare n aer, pentru ca apoi s a e ngropate n p amnt... Violen ta furtunii a crescut, elementele dezl an tuite ale naturii amestecndu-se cu vaietele oamenilor care au dispre tuit autoritatea lui Dumnezeu. Copaci, cl adiri, stnci s i buc a ti din p amnt erau aruncate n toate direc tiile. Spaima oamenilor s i a animalelor era de a descris dincolo de orice putin ta a. Chiar s i Satana, care era silit s a stea n mijlocul elementelor dezl an tuite ale naturii s-a temut ... pentru propria lui existen ta ngeri care exceleaz a n putere au c al auzit corabia s i au ferit-o de toare, ce a durat rele. Fiecare clip a din timpul acelei furtuni nfrico sa patruzeci de zile s i patruzeci de nop ti, n care corabia a fost p astrat a , a constituit o minune a puterii Celui atotoputernic. n siguran ta [71] 1SP 73,75 Dup a potop Noe s i familia lui priveau cu ner abdare cum sc adeau apele. El dorea s a poat a merge iar as i pe p amnt. A trimis un corb care sa dus s i s-a ntors la corabie. El n-a putut ob tine informa tia pe care a dorit-o s i a trimis s i un porumbel care, neg asind unde s a se opreasc a, s-a ntors s i el la corabie. Dup as apte zile, a trimis din nou porumbelul s i cnd, la ntoarcerea acestuia, au v azut frunza de m aslin n ciocul lui, a fost mare bucurie n familia celor opt persoane care fuseser a nchise n acea corabie att de mult timp. Din nou, un nger coboar as i deschide u sa cor abiei. Noe putea da la o parte

Lucrarea ngerilor nainte s i dup a potopul lui Noe

57

acoperi sul acesteia, dar nu putea deschide u sa pe care Dumnezeu o nchisese. Dumnezeu i-a vorbit lui Noe prin ngerul care a deschis u sa, poruncindu-i familiei lui s a ias a afar a din corabie s i s a ia cu ei toate in tele din auntrul acesteia... Dup a ce a ie sit din corabie, Noe a privit la animalele puternice s i feroce pe care le-a scos afar a din corabie s i apoi la familia sa care num ara opt persoane s i s-a nsp aimntat c a vor nimici ti de acele are. ns a Domnul a trimis pe ngerul S au la Noe ca s a-i spun a: Nu te teme, c aci spaima de tine va asupra tuturor arelor p amntului, asupra p as arilor care zboar as i asupra pe stilor m arilor; toate acestea vi le-am dat ca le-am dat n minile tale. Tot ce se mi sc as i are via ta hran a; toate acestea vi le dau, ca s i iarba verde. 1SP 76, 78, 79 Zidirea Turnului Babel Unii dintre descenden tii lui Noe au dec azut curnd... Unii din ei [72] nu credeau n existen ta lui Dumnezeu... Ceilal ti credeau c a Dumnezeu exist a. Cei care erau vr ajma si ai lui Dumnezeu erau zilnic mustra ti de conversa tiile snte s i vie tile neprih anite ale acelora care l iubeau pe Dumnezeu, l ascultau s i-L pream areau. Cei necredincio si s-au sf atuit s i au c azut de acord s a se despart a de cei credincio si... de ei s Au c al atorit la o anumit a distan ta i au ales o cmpie ntins a, pe care s a locuiasc a. Si-au construit o cetate s i apoi au pus la cale ideea de a construi un turn mare, care s a ajung a pn a la nori, ca s a nu mai poat a mpr as tia ti... Ei voiau s a- si construiasc a turnul mai nalt dect n al timea pe care o atinseser a apele n timpul potopului... s i s a e ca ni ste dumnezei s i s a domneasc a asupra oamenilor... Ei s-au n al tat mai presus de Dumnezeu. ns a El nu avea s a le ng aduie s a- si aduc a la ndeplinire lucrarea. Ei s i-au construit turnul cnd Domnul a trimis doi ngeri care i-au pn a la o n al time semea ta ncurcat n lucrul lor... ngerii le-au ncurcat limba... Dup a aceasta, nu a mai fost armonie n lucrarea lor. Furio si unul pe altul s i neind n stare s a n teleag a de unde se trage nen telegerea s i acele cuvinte ciudate pe care le rosteau, ei au abandonat lucrul s i s-au desp ar tit unii de al tii, mpr as tiindu-se pe fa ta p amntului. Pn a la data aceea, oamenii vorbeau o singur a limb a. Un fulger din ceruri, ca un semn al mniei lui Dumnezeu, a spulberat vrful turnului lor, aruncndu-l [73] la p amnt. 1SP 91-93

Capitolul 7 Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a


Avraam Dumnezeu l-a onorat mult pe Avraam. ngeri din ceruri mergeau al aturi de el s i discutau cu el ca de la prieten la prieten. PP 138 Domnul i-a transmis lui Avraam voia Sa prin ngeri. Domnul clar Hristos a ap arut naintea lui s i i-a dat cuno stin ta a cu privire la , care cerin tele Legii morale s i cu privire la mntuirea cea m area ta avea s a e adus a la ndeplinire de El nsu si. RH 29 aprilie 1875 Dup a na sterea lui Ismael, Domnul S-a nf a ti sat din nou naintea lui Avraam s i i-a spus: Voi face un leg amnt ntre Mine s i tine s i s amn ta ta dup a tine din neam n neam; acesta va un leg amnt ve snic. Domnul a repetat iar as i f ag aduin ta c a va da Sarei un u s i c a ea va mama multor neamuri. 1SP 96 Cnd trebuia s a e rev arsate judec a tile asupra Sodomei, lucrul acesta nu a fost ascuns de el s i el a devenit un mijlocitor ntre Dumnezeu s i p ac ato si. Primirea ngerilor de c atre el prezint a, de asemenea, [74] un frumos exemplu de ospitalitate. La miezul zilei, cnd era cel mai cald, patriarhul st atea la u sa cortului s au, privind afar a peisajul t acut, cnd a v azut n dep artare trei c al atori apropiindu-se. nainte de a ajunge la cort, str ainii s-au oprit ca s i cnd s-ar consultat n privin ta a ceea ce aveau de f acut. F ar a s a a stepte ca ace stia s a-i cear a anumite servicii, Avraam s-a sculat degrab as i cnd ace stia p areau c a vor s a se ndrepte n alt a direc tie, el s-a gr abit dup a ei s i cu mult a amabilitate i-a rugat s a-l onoreze, z abovind pentru a se nviora. El nsu si le-a adus ap a ca s a- si poat a sp ala picioarele de praful c al atoriei. El nsu si a ales pentru ei ce s a li se dea de mncare s i, n timp ce ace stia se odihneau la umbra r acoroas a, osp a tul a fost preg atit, iar el st atea al aturi de ei, plin de respect, n timp ce ace stia se mp art as eau de ospitalitatea lui... Avraam v azuse n oaspe tii s ai doar trei c al atori obosi ti, f ar a s a-i treac a prin gnd c a printre ei se aa Acela n fa ta c aruia el se putea 58

Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a

59

nchina f ar a a p ac atui. ns a acum s-a descoperit adev aratul caracter al solilor cere sti. De si misiunea lor era de a rev arsa mnia, totu si lui Avraam, b arbatul credin tei, ei i-au vorbit mai nti de binecuvnt ari... Avraam L-a onorat pe Dumnezeu s i Domnul l-a onorat pe el, lundu-l la sfaturile Sale s i descoperindu-i planurile Sale... Dumnezeu cuno stea foarte bine m asura vinov a tiei Sodomei; ns a El S-a exprimat n felul oamenilor, pentru ca s a e n teleas a juste tea procedeelor Sale. nainte de a aduce judecata asupra p ac ato silor, El avea s a instituie o cercetare a c ailor lor; dac a nu au dep as it limitele harului divin, El avea s a le acorde nc a posibilitatea de a se poc ai. [75] PP 138, 139 Distrugerea Sodomei s i a Gomorei Doi dintre mesagerii cere sti s-au dep artat, l asndu-l pe Avraam singur cu Acela despre care s tia acum c a este Fiul lui Dumnezeu... , el s Cu adnc respect s i umilin ta i-a rostit cererea: Iat a, am ndr aznit ... El s-a s a vorbesc Domnului, eu care nu sunt dect praf s i cenu sa apropiat mai mult de solul ceresc s i s i-a rostit erbinte cererea. De si Lot locuia acum n Sodoma, el nu era p arta s la nelegiuirea locuitorilor acesteia. Avraam se gndea c a n acea cetate numeros populat a trebuia s a mai e s i al ti nchin atori ai adev aratului Dumnezeu. Si, gndind astfel, el a implorat: Vei nimici Tu pe cel bun mpreun a cu cel r au? Departe de Tine a sa ceva... Cel ce judec a tot p amntul nu va face oare dreptate? Avraam s i-a rostit cererea nu numai o dat a, ci de mai multe ori. Devenind tot mai ndr azne t, pe m asur a ce cererile lui erau ascultate, el a continuat s a pledeze, pn a cnd a c ap atat asigurarea c as i n cazul n care n cetate s-ar g asi doar zece suete neprih anite, cetatea avea s a e cru tat a. PP 139, 140 Doi ngeri l viziteaz a pe Lot n amurg, doi str aini se apropie de poarta cet a tii. P areau a doi c al atori care doreau s a poposeasc a acolo peste noapte. Nimeni nu a putut vedea n acei doi umili c al atori pe vestitorii puternici ai judec a tii divine s i pu tin se gndea mul timea cea vesel a, nep as atoare c a, prin felul cum avea s a-i trateze pe acei soli cere sti, chiar n acea noapte, ei aveau s a ating a punctul culminant al vinov a tiei lor, [76]

60

Adev arul despre ngeri

semnnd sentin ta de condamnare pentru cetatea cea mndr a. A fost de acei str ns a un om care a dovedit aten tie fa ta aini s i i-a invitat n casa lui. Lot nu s tia cine sunt, dar amabilitatea s i ospitalitatea i erau caracteristice. PP 158 ngerii i-au dezv aluit lui Lot obiectivul misiunii lor: Avem s a nimicim locul acesta, pentru c a a ajuns mare plngere naintea Domnului mpotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca s a-l nimicim. Str ainii pe care Lot s-a str aduit s a-i protejeze, i-au promis acum c a ei l vor ap ara pe el s i vor salva, de asemenea, s i pe to ti membrii familiei sale, care aveau s a fug a mpreun a cu el din cetatea cea nelegiuit a... Lot a ie sit ca s a- si avertizeze copiii. El a repetat cuvintele ngerilor: Preg ati ti-v a degrab a s a ie si ti din acest loc; c aci Domnul va nimici aceast a cetate. Dar lor li se p area c a si bate joc de ei... Lot s-a ntors trist n casa lui s i le-a spus c a nu a avut izbnd a. Atunci ngerii i-au poruncit s a se scoale, s a- si ia so tia s i pe cele dou a ice care erau nc a n casa lui s i s a plece din cetate... Amor tit de durere, el z abovea, nevoind s a plece. Dac a n-ar fost ngerii lui Dumnezeu, ei ar pierit cu to tii n ruinele Sodomei. Solii cere sti l-au luat de mn a pe el, pe so tia lui s i pe cele dou a ice s i i-au condus afar a din cetate. Aici, ngerii i-au l asat s i s-au ntors la Sodoma ca s a- si aduc a la ndeplinire lucrarea lor de nimicire. Un altul Acela de care se rugase Avraam s-a apropiat de Lot... Prin tul cerului era al aturi de el, s i el se ruga pentru propria lui , ca s via ta i cnd Dumnezeu, care dovedise atta grij as i dragoste [77] pentru el, nu l mai ap ara. El trebuia s a se ncread a cu totul n Mesagerul divin, predndu- si voin ta s i via ta n minile Domnului f ar a nici o ndoial a sau s ov aire. ns a, ca mul ti al tii, el a f acut un plan pentru sine nsu si... S-a dat din nou solemna porunc a de a se gr abi, c aci furtuna de foc nu mai putea ntrziat a. ns a o persoan a dintre fugari [so tia lui Lot] a riscat, aruncnd o privire napoi la cetatea condamnat as i s-a transformat ntr-un monument al judec a tii lui Dumnezeu. PP 158-161

Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a

61

Avraam pus la ncercare Cnd avea aproape o sut a de ani, lui Avraam i-a fost repetat a f ag aduin ta unui u, dndu-i-se asigurarea c a viitorul mo stenitor avea s a e copilul Sarei... Na sterea lui Isaac, aducnd, dup a o lung a a steptare, mplinirea celor mai scumpe n adejdi ale lor, a umplut de bucurie corturile lui Avraam s i ale Sarei... Sara a v azut n caracterul neastmp arat al lui Ismael o surs a de discordie s i a apelat la Avraam, cerndu-i ca Agar s i Ismael s a e alunga ti din tab ar a. Patriarhul s-a ntristat mult. Cum putea s a-l izgoneasc a pe ul s au, Ismael, care i era att de scump? n nedumerirea lui, el a cerut ndrumare de la Domnul. Domnul, printrun nger, i-a spus s a mplineasc a dorin ta Sarei... s i ngerul i-a dat f ag aduin ta, care l-a consolat, c a, de si avea s a e departe de casa tat alui s au, Ismael nu avea s a e uitat de Dumnezeu; via ta lui avea s a e p astrat a, iar el avea s a devin a tat al unui neam mare. Avraam a ascultat de cuvntul ngerului, nu ns a f ar a a suferi profund. PP [78] 146, 147 Dumnezeu l-a chemat pe Avraam ca s a e tat al celor credincio si, pentru genera iar via ta lui trebuia s a e un exemplu de credin ta tiile nu a fost des viitoare. ns a aceast a credin ta avr sit a... Pentru a putea atinge cel mai nalt standard, Dumnezeu l-a mai supus unei ncerc ari, cea mai grea din cte a fost chemat omul s a ndure vreodat a. ntr-o viziune de noapte, el a fost ndemnat s a se ndrepte spre tara Moria s i acolo s a aduc a pe ul s au ca ardere de tot, pe un munte care i va ar atat... Porunca a fost exprimat a n cuvinte care trebuie s a frnt inima tat alui: Ia acum pe ul t au, pe singurul t au u, Isaac, pe care l iube sti,... s i adu-l ca ardere de tot. Isaac era lumina c aminului lor, mngierea b atrne tii sale s i, mai presus de toate acestea, mo stenitorul binecuvnt arii promise... Satana era prin preajm a pentru a sugera c a el trebuie s a fost am agit, c aci Legea divin a porunce ste s a nu ucizi s i Dumnezeu nu poate cere ceea ce a interzis odat a. Ie sind afar a din cortul s au, Avraam a privit str alucirea calm a a cerului f ar a nori s i s i-a adus aminte de f ag aduin ta f acut a lui cu cincizeci de ani n urm a, c a s amn ta lui avea s a e att de numeroas a, ca stelele. Dac a aceast a avea s f ag aduin ta a e mplinit a prin Isaac, cum era posibil ca el s a

62

Adev arul despre ngeri

e ucis? Avraam era ispitit s a cread a c a se n seal a... El s i-a adus aminte de ngerii care au fost trimi si pentru a-i descoperi planul lui Dumnezeu de a nimici Sodoma s i care i-au adus f ag aduin ta aceluia si [79] u Isaac s i s-a dus n locul unde se ntlnise de mai multe ori cu solii cere sti, spernd s a-i ntlneasc a iar as i s i s a primeasc a ndrum ari pe mai departe; ns a nici unul nu a mai venit s a-l aline. PP 147,148 Toat a ziua n ad ajduise c a va ntlni un nger care s a vin a s a-l mngie sau, poate, s a retrag a porunca lui Dumnezeu, ns a nu a ap arut nici un sol al harului... Cea de-a doua s i lung a zi se ncheie, s urmeaz a o alt a noapte f ar a somn, petrecut a n umilin ta i rug aciune, s i ncepe c al atoria n cea de-a treia zi. ST 1 aprilie 1875 La locul desemnat au construit altarul s i au pus lemne deasupra. Apoi, cu o voce tremurnd a, Avraam i face cunoscut ului s au solia divin a. Cu groaz as i uluire, Isaac si a a soarta, dar nu se mpotrive ste... s i el mp art as ea credin ta lui Avraam s i socotea c aa fost onorat prin faptul c a a fost chemat s a- si dea via ta ca jertf a pentru Dumnezeu... s i acum, sunt rostite ultimele cuvinte de dragoste, sunt v arsate ultimele lacrimi, are loc ultima mbr a ti sare. Tat al ridic a cu titul pentru a- si junghia ul, cnd, deodat a, bra tul s au este oprit. Un nger al lui Dumnezeu l strig a pe patriarh din ceruri: Avraame! Avraame! El r aspunde repede: Iat a-m a. Si iar se aude acel glas: S a nu pui mna pe b aiat s i s a nu-i faci nici un r au; c aci s tiu acum c a te temi de Dumnezeu, pentru c a nu ai cru tat pe ul t au, pe singurul t au u, pentru Mine... Dumnezeu a dat pe Fiul S au s a moar a de o moarte n agonie s i ru sine. ngerilor, care au fost martori ai umilirii s i chinului suetesc [80] al Fiului lui Dumnezeu, nu li s-a ng aduit s a intervin a, ca n cazul lui Isaac. Nu a fost nici un glas care s a strige: Destul! Pentru a salva neamul c azut, mp aratul slavei s i-a dat via ta... Fiin tele cere sti au fost martore ale acelei scene cnd credin ta lui Avraam s i supunerea lui Isaac au fost puse la ncercare... Tot cerul a privit cu uimire s i admira tie ascultarea ne sov aielnic a a lui Avraam. ntreg cerul a aplaudat credincio sia lui. Acuza tiile lui Satana au fost ar atate ca ind mincinoase... A fost greu chiar s i pentru ngeri s a priceap a taina mntuirii s a n teleag a de ce Comandantul cerului, Fiul lui Dumnezeu, trebuie s a moar a pentru omul vinovat. Cnd i s-a dat porunc a lui Avraam, ca s a- si aduc a ul ca jertf a, a fost mobilizat interesul tuturor in telor

Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a

63

cere sti. Cu toat a seriozitatea, ei vegheau asupra ec arui pas f acut pentru mplinirea acestei porunci. Cnd, la ntrebarea lui Isaac: Unde este mielul pentru arderea de tot? Avraam a dat r aspunsul: Domnul nsu si Se va ngriji de miel; s i cnd mna tat alui a fost oprit a cnd era pe punctul de a- si junghia ul, s i berbecele de care S-a ocupat Dumnezeu a fost adus ca jertf a n locul lui Isaac a fost rev arsat a lumin a asupra tainei mntuirii s i chiar s i ngerii au n teles mai bine minunatele m asuri pe care le-a luat Dumnezeu pentru salvarea omului. PP 152, 154, 155 C as atoria lui Isaac n mintea lui Avraam, alegerea unei so tii pentru ul s au Isaac era ; el era preocupat ca ul s o problem a de o deosebit a importan ta au s a se c as atoreasc a cu o fat a care s a nu-l ndep arteze de Dumnezeu... Isaac, avnd ncredere n n telepciunea s i grija tat alui s au, a fost mul tumit s a-i ncredin teze lui problema aceasta, avnd de asemenea ncrederea c a nsu si Dumnezeu l va ndruma n acea alegere. [81] Gndurile patriarhului s-au ndreptat spre rudele tat alui s au din tara Mesopotamiei... [El] a ncredin tat acea problem a important a celui mai n vrst a slujitor al s au [Eliezer] , un b arbat credincios, cu s experien ta i judecat a s an atoas a, care-l slujise cu credincio sie mult timp... Domnul Dumnezeul cerurilor, a spus el, care m-a luat din casa tat alui meu s i din tara p arin tilor mei,... va trimite pe ngerul Lui naintea ta... Solul a pornit f ar a ntrziere... [La] Haran, cetatea lui Nahor, el a poposit n afara zidurilor cet a tii, aproape de fntna la care femeile din partea locului veneau seara pentru ap a... Aducndu- si aminte de cuvintele lui Avraam, c a Dumnezeu avea s a trimit a pe ca s ngerul Lui ca s a e cu el, acesta s-a rugat cu st aruin ta a e c al auzit pe calea cea bun a. n familia st apnului s au, el era obi snuit cu amabilitatea s i ospitalitatea, iar acum el a cerut ca un act de s bun avoin ta i amabilitate s a-i poat a indica pe fecioara pe care a ales-o Dumnezeu. De-abia a fost rostit a rug aciunea c a s-a s i dat r aspunsul. Printre femeile care erau adunate la fntn a, manierele deosebit de amabile ale uneia [Rebeca] i-au atras aten tia. n timp ce venea de la fntn a, str ainul s-a dus s-o ntmpine, cerndu-i ap a din ulciorul pe care-l

64

Adev arul despre ngeri

purta pe umeri. Cererea a primit un r aspuns binevoitor, mpreun a cu oferta de a da de b aut s i c amilelor, un serviciu care se obi snuia chiar la icele de prin ti, pe care l ndeplineau pentru turmele s i cirezile ta tilor lor. Astfel semnul cerut a fost dat... Avraam locuia la Beer- seba, iar Isaac, care nso tise turmele n tara nvecinat a, se ntorsese n casa tat alui s au pentru a a stepta sosirea [82] solului de la Haran... ntr-o sear a, Isaac s-a dus s a cugete n tain a pe cmp... s i slujitorul i-a spus lui Isaac toate lucrurile pe care le f acuse. Si Isaac a dus pe Rebeca n cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca s i ea a fost nevasta lui. PP 171-173 Iacov s i Esau Iacov s i Esau, cei doi i gemeni ai lui Isaac, prezint a un contrast izbitor, att n ce prive ste caracterul, ct s i via ta lor. Aceast a neasem anare a fost prezis a de ngerul lui Dumnezeu nainte de na sterea lor. La rug aciunea ngrijorat a a Rebec ai, acesta i-a spus c a i vor da ti doi i s i i-a prezentat istoria lor viitoare s i anume c a ecare avea s a devin a capul unui neam puternic, ns a unul va mai mare dect cel alalt s i cel tn ar avea s a aib a ntietatea... Isaac... a declarat clar c a Esau, ul cel mare, era cel c aruia i se cuvenea dreptul de nti n ascut. ns a Esau nu avea pl acere pentru slujire s i nici nclina tie pentru via ta religioas a... Rebeca s i-a amintit cuvintele ngerului s i... era convins a c a mo stenirea f ag aduin tei divine era pentru Iacov. Ea a repetat lui Isaac cuvintele ngerului; ns a sentimentele tat alui erau concentrate asupra ului cel mare s i el era neclintit n planul lui. PP 177,178 Iacov a aat de la mama lui de n stiin tarea divin a cum c a dreptul de nedescris de nti n ascut i va reveni lui s i era plin de o dorin ta [83] dup a privilegiile pe care acesta avea s a i le confere. El nu tnjea dup a avu tiile tat alui s au, ci dup a dreptul spiritual de nti n ascut... Cnd Esau, venind acas a ntr-o zi, sl abit s i frnt de oboseal a de la vn atoare, a cerut din mncarea pe care o preg atea Iacov, acesta din urm a... s-a oferit s a-i potoleasc a foamea cu pre tul dreptului s au de nti n ascut. Iat a, sunt aproape s a mor, a strigat vn atorul cel nes abuit s i indulgent cu sine, la ce-mi folose ste acest drept de nti

Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a

65

n ascut? s i pentru o farfurie de ciorb a ro sie s i-a pierdut dreptul de nti n ascut... Iacov s i Rebeca au avut succes n planul lor, ns a au c stigat doar necaz s i durere de pe urma n sel aciunii lor. Dumnezeu declarase c a Iacov va primi dreptul de nti n ascut, Cuvntul S au urmnd s a se mplineasc a la timpul hot art de El, dac a ei ar a steptat cu credin ta ca El s a lucreze pentru ei... Amenin tat cu moartea de mnia lui Esau, Iacov a p ar asit casa tat alui s au, ca fugar... Seara celei de-a doua zile l-a g asit departe de corturile tat alui s au. Se considera un exilat s i era con stient de faptul c a tot acel necaz se datora faptelor sale gre site. ntunericul dezn adejdii ap asa asupra suetului s au s i de-abia ndr aznea s a se roage. Se sim tea att de singur, nct sim tea nevoia de protec tia lui Dumnezeu, a sa cum nu mai sim tise niciodat a pn a atunci. Plngnd , el s s i n adnc a umilin ta i-a m arturisit p acatul s i s-a rugat erbinte ca s a primeasc a o dovad a a faptului c a nu a fost p ar asit cu totul... Dumnezeu nu l-a p ar asit pe Iacov... Cu iubire, Dumnezeu i-a descoperit exact ceea ce avea nevoie Iacov un Mntuitor... Obosit de c al atorie, c al atorul s-a ntins pe p amnt, cu o piatr a la cap drept pern a. Pe cnd dormea, a v azut o scar a, str alucitoare s i luminoas a, [84] rezemat a pe p amnt iar vrful atingea cerul. Pe aceast a scar a, urcau s i coborau ngeri; deasupra st atea Domnul slavei s i din ceruri s-a auzit glasul Lui: Eu sunt Domnul Dumnezeul tat alui t au Avraam s i al lui Isaac... n aceast a viziune i-a fost prezentat lui Iacov planul de mntuire. Scara l reprezint a pe Domnul Isus, mijlocul de comunicare rnduit. Dac a El, prin meritele Lui, n-ar f acut o punte peste pr apastia pe care a f acut-o p acatul, ngerii slujitori nu ar men tinut leg atura cu omul dec azut... nou Cu o credin ta as i neclintit a n f ag aduin tele divine s i avnd asigurarea prezen tei s i protec tiei ngerilor cere sti, Iacov s i-a continuat c al atoria n tara ilor R as aritului. PP 178-180, 183, 184, 188 De si Iacov a p ar asit Padan-Aramul, ascultnd de ndrumarea divin a, el nu a pornit f ar a ezitare pe drumul pe care l str ab atuse ca fugar cu dou azeci de ani n urm a. P acatul n sel arii tat alui s au era mereu naintea sa... Pe m asur a ce se apropia de sfr situl c al atoriei

66

Adev arul despre ngeri

toare... Din nou, sale, gndul la Esau l umplea de presim tiri nfrico sa Domnul i-a dat lui Iacov un semn al grijii divine. PP 195 Pe cnd era n drumul s au, pe Iacov l-au ntlnit ngerii lui Dumnezeu. Cnd i-a v azut, el a spus: Aceasta este o stirea lui Dumnezeu. El a v azut ngerii lui Dumnezeu ntr-un vis, t ab arnd n jurul lui. 3SG 127 ... [Iacov], ca s Mergnd n fa ta i cnd ar croit calea, a z arit dou a o sti de ngeri cere sti mergnd ca pentru c al auzire s i ap arare; s i cnd [85] i-a v azut, a exclamat n cuvinte de laud a: Aceasta este tab ara lui Dumnezeu. Si a pus numele acelui loc Mahanaim, care nseamn a dou a o stiri sau tabere. ST 20 noiembrie 1879 Totu si, Iacov sim tea c a trebuie s a fac a ceva pentru a- si asigura . De aceea, a trimis soli cu un mesaj de mp propria siguran ta acare care s a-l ntmpine pe fratele s au... Dar slujitorii s-au ntors cu vestea c a Esau se apropie cu patru sute de oameni s i c a nu a trimis nici un r aspuns la mesajul s au prietenesc... Iacov s-a nsp aimntat foarte mult s i l-a apucat groaza... Apoi, i-a mp ar tit [familia s i slujitorii s ai] n dou a grupe, astfel c a, dac a una avea s a e atacat a, cealalt a s a poat a avea posibilitatea de a sc apa... Au ajuns acum la prul Iaboc s i, deoarece se nnopta, Iacov s i-a trecut familia dincolo de vadul prului, iar el a r amas n urm a singur. S-a hot art s a petreac a noaptea n rug aciune s i dorea s a e singur cu Dumnezeu... Deodat a simte o mn a puternic a asupra lui. Gndea c a e vreun vr ajma s care caut a s a-i ia via ta s i a nceput s a lupte, ca s a scape de acel atacator. Pe ntuneric, cei doi au luptat ca s a ias a nving atori. Nu s-a rostit nici un cuvnt, ns a Iacov s i-a folosit toat a puterea s i nu s-a odihnit nici o clip a. n timp ce se lupta astfel pentru via ta sa, mntul vinov sim ta a tiei i ap asa suetul; p acatele sale i ap areau n pentru a-l ndep fa ta arta din prezen ta lui Dumnezeu. ns a, n criza aceea teribil a el s i-a adus aminte de f ag aduin tele lui Dumnezeu s i a nceput s a implore din toat a inima ndurarea Sa. Lupta a continuat pn a aproape de zorii zilei, pn a cnd str ainul s i-a pus degetul pe [86] coapsa lui Iacov s i el a fost paralizat pe loc. Patriarhul s i-a dat seama acum cu cine luptase. El era con stient acum c a luptase cu un sol ceresc s i acesta era motivul pentru care, cu tot efortul lui aproape supraomenesc nu a putut ob tine biruin ta. PP 196, 197

Lucrarea ngerilor n perioada patriarhal a

67

Despre Acela cu care s-a luptat Iacov se spune c a a fost un om; Osea spune c a a fost un nger, n timp ce Iacov spune L-am v azut pe n fa . El a spus, de asemenea, c Dumnezeu fa ta ta a avea putere de la Dumnezeu. Acesta a fost Maiestatea cerului, ngerul leg amntului, care a venit sub chip de om la Iacov. ST 20 noiembrie 1879 Domnul Hristos, ngerul leg amntului, a fost cel care i S-a descoperit lui Iacov. Patriarhul era r anit acum s i suferea o durere teribil a, ns a nu i-a dat drumul... El trebuia s a aib a asigurarea c a p acatul s au a fost iertat... ngerul a c autat s a plece; El a spus: Las am a s a plec c aci se crap a de ziu a; ns a Iacov a r aspuns: Nu Te voi l asa s a pleci pn a nu m a vei binecuvnta. Dac a aceasta ar fost o ncumetare egoist a, izvornd din mndrie, Iacov ar fost nimicit pe loc; dar cererea lui era a unuia care si m arturisea propria nevrednicie, ncrezndu-se totu si n credincio sia lui Dumnezeu, care si tine leg amntul. Iacov a luptat cu Dumnezeu s i a fost biruitor... n timp ce Iacov se lupta cu ngerul, un alt sol ceresc a fost trimis la Esau. ntr-un vis, Esau l-a v azut pe fratele s au exilat timp de dou azeci de ani, plecat din casa tat alui s au; el era martor la durerea lui cnd a auzit de moartea mamei sale; s i el l-a v azut pe fratele s au nconjurat de o stile lui Dumnezeu. Visul s au a fost relatat de Esau [87] solda tilor s ai, c arora le-a dat porunca s a nu fac a nici un r au lui Iacov, c aci Dumnezeul tat alui s au era cu el... Experien ta lui Iacov din acea noapte de lupt as i chin reprezint a ncercarea prin care trebuie s a treac a poporul lui Dumnezeu nainte [88] de a doua venire a Domnului Hristos. PP 197-201

Capitolul 8 Lucrarea ngerilor n timpul exodului


Na sterea lui Moise Pe m asur a ce timpul trecea, [Iosif] marele b arbat c aruia Egiptul i datora att de mult... a trecut la odihn a. Si peste Egipt s-a ridicat un nou mp arat, care nu-l cuno stea pe Iosif... si el a spus poporului s au: Iat a, copiii lui Israel sunt mai mul ti s i mai puternici dect noi... S-au dat porunci... pentru a-i ucide pe copiii evreilor de parte b arb ateasc a atunci cnd se n as teau. Satana era autorul acestei dispozi tii. El s tia c a din mijlocul israeli tilor trebuia s a se nasc a un salvator; s i, determinndu-l pe mp arat s a le ucid a copiii, spera s a mpiedice mplinirea planului divin... Pe cnd era n vigoare acest decret, lui Amram s i Iochebed li s-a n ascut un u... Mama a reu sit s a ascund a copilul [pe Moise] timp , ea de trei luni. Apoi, con stient a c a nu-l mai poate tine n siguran ta din papur a f acut o b arcu ta a, pe care a lipit-o cu lut s i cu smoal a [89] ca s a nu p atrund a apa; a pus pruncul n ea s i i-a dat drumul pe ru, printre stnjeneii de balt as i trestiile de pe marginea acestuia. Ea nu a ndr aznit s a r amn a acolo, ca s a-l p azeasc a, pentru a nu pune n ; ns pericol via ta copilului s i propria ei via ta a sora copilului, Maria, a r amas prin preajm a, veghind cu ner abdare s a vad a ce se va ntmpla cu fr a tiorul ei. Mai erau s i al tii care vegheau. Rug aciunile arz atoare ale mamei ncredin taser a copilul n grija lui Dumnezeu; iar ngeri nev azu ti pluteau deasupra ad apostului s au umil. ngerii au c al auzit-o pe ica lui Faraon ntr-acolo. Curiozitatea ei a fost strnit a de acel co sule t mic s i cnd a v azut copila sul cel frumos din el, s i-a dat seama de ndat a despre ce este vorba. Lacrimile copilului i-au trezit mil a s i... ea s-a hot art s a-l salveze; ea l va na ca s a e ul ei. PP 241-243 B atrnii lui Israel au fost n stiin ta ti de c atre ngeri c a timpul eliber arii lor era aproape s i c a Moise era b arbatul pe care Dumnezeu avea s a-l foloseasc a pentru a ndeplini aceast a lucrare. ngerii iau spus s i lui Moise c a Iehova l-a ales pe el pentru a izb avi din 68

Lucrarea ngerilor n timpul exodului

69

robie pe poporul lui. Gndindu-se c a ei aveau s a- si dobndeasc a libertatea prin for ta armelor, Moise se a stepta s a conduc a o stirea evreilor mpotriva armatelor Egiptului. PP 245 Moise a r amas la curte pn a la patruzeci de ani... ntr-o zi, pe cnd se plimba, v aznd c a un egiptean lovea pe un evreu, s-a repezit s i l-a ucis pe egiptean... s i a ngropat degrab a trupul n nisip... [Moise] a fugit n Arabia... Dup a o vreme, Moise s-a c as atorit cu una din fetele lui Ietro; s i acolo, slujind socrului s au ca p azitor al [90] turmelor, a r amas patruzeci de ani. PP 246, 247 Moise n Madian Dac a ochii lui [Moise] ar putut deschi si, el ar putut vedea solii lui Dumnezeu, ngerii cei cura ti s i sn ti aplecndu-se cu iubire asupra lui, rev arsndu- si lumina asupra lui. ST 19 februarie 1880 n timp ce si vedea de lucrul lui, el [Moise] a v azut un tu s, ramuri, frunze s i trunchi, arznd cu totul, dar care nu se mistuia. El s-a apropiat mai mult, ca s a vad a priveli stea aceea minunat a, cnd o voce i s-a adresat din mijlocul rugului. Era glasul lui Dumnezeu. El fusese Acela care, ca nger al leg amntului, se descoperise p arin tilor s ai n vremurile trecute. Moise a nceput s a tremure, ind cuprins de spaim a cnd Domnul l-a strigat pe nume. Cu buzele tremurnde, el a r aspuns: Iat a-m a. El fusese avertizat s a nu se adreseze Creatorului mintele din picioare, s au ntr-un mod nepotrivit: Scoate- ti nc al ta c aci locul pe care calci este un p amnt sfnt. Moise s i-a ascuns fa ta; c aci se temea s a priveasc a pe Dumnezeu. ST 26 februarie 1880 mpreun a cu so tia sa s i cu copiii, Moise a plecat n c al atorie [c atre Egipt]... Pe acest drum, pornind din Madian, Moise a primit o toare cu privire la voin avertizare uimitoare s i nfrico sa ta Domnului. I s-a nf a ti sat un nger, ntr-un mod nsp aimnt ator, ca s i cnd avea de gnd s a-l nimiceasc a pe dat a. Nu i-a fost dat a nici o explica tie; ns a Moise s i-a adus aminte c a a nesocotit una din cerin tele lui Dumnezeu; cednd puterii de convingere a so tiei sale, el a neglijat s a aduc a la ndeplinire ritualul circumciziunii ului s au mai mic. El nu se conformase condi tiei n virtutea c areia copilul s au putea [91] benecia de binecuvnt arile leg amntului lui Dumnezeu cu Israel... Sefora, temndu-se c a so tul ei va ucis, a ndeplinit ea ns as i acel

70

Adev arul despre ngeri

ritual s i ngerul l-a l asat apoi pe Moise s a- si continue c al atoria. n misiunea lui naintea lui Faraon, Moise avea s a se ae ntr-o pozi tie ce implica un mare pericol; via ta lui putea ap arat a numai prin protec tia sn tilor ngeri. Dac a ar neglijat datoriile care i erau ; c cunoscute, el nu avea s a e n siguran ta aci n-ar mai putut ap arat de ngerii lui Dumnezeu. PP 255, 256 Aaron, ind n stiin tat de ngeri, a plecat s a- si ntmpine fratele, de care fusese desp ar tit att de mult timp; s-au ntlnit n pustiu, lng a Horeb... mpreun a au c al atorit spre Egipt; iar cnd au ajuns n tinutul Gosen, ei i-au adunat pe b atrnii lui Israel. PP 257 Pl agile asupra Egiptului Moise s i Aaron au fost reprezentan tii lui Dumnezeu n fa ta unui mp arat obraznic s i sd ator s i a unor preo ti nepoc ai ti, mpietri ti n r azvr atire, care s-au aliat cu ngerii cei r ai. Faraon s i mai marii de cauz Egiptului nu erau n necuno stin ta a cu privire la guvernarea n teleapt a a lui Dumnezeu. O lumin a str alucitoare lumina prin veacuri, ar atnd spre Dumnezeu, spre guvernarea Lui dreapt as i spre cerin tele Legii Sale. Iosif s i copiii lui Israel din Egipt le f acuser a cunoscut a cuno stin ta de Dumnezeu. Chiar dup a ce poporul lui Israel a fost adus n robia egiptenilor, nu to ti erau privi ti ca sclavi. Mul ti erau a seza ti n pozi tii importante s i ace stia erau martori pentru Dum[92] nezeu. YI 8 aprilie 1897 Satana... s tia foarte bine c a Moise fusese ales de Dumnezeu pentru a rupe jugul robiei ce-i ap asa pe copiii lui Israel... El s-a consultat cu ngerii lui n vederea ndeplinirii unei lucr ari care s a aib a un dublu scop: 1. S a distrug a inuen ta lucr arii f acute de Dumnezeu prin slujitorul S au Moise, lucrnd prin agen tii s ai, contraf acnd astfel lucrarea autentic a a lui Dumnezeu. 2. S a prin lucrarea sa, f exercite inuen ta acut a prin intermediul vr ajitorilor, care avea s a continue de-a lungul veacurilor s i s a distrug a n mintea multora credin ta adev arat a n minunile puternice s i lucr arile ndeplinite de Domnul Hristos cnd El avea s a vin a n aceast a lume. 1T 291 Moise s i Aaron au intrat n coridoarele casei regale a mp aratului Egiptului... Acolo, naintea monarhului celei mai puternice mp ar a tii care exista atunci, st ateau cei doi reprezentan ti ai neamului nrobit, pentru a repeta porunca de la Dumnezeu n vederea eliber arii lui

Lucrarea ngerilor n timpul exodului

71

Israel. mp aratul a cerut o minune, ca dovad a a trimiterii lor divine... Aaron a luat acum toiagul s i l-a aruncat naintea lui Faraon. Acesta s-a f acut s arpe. mp aratul a trimis dup a n telep ti s i vr ajitori care si-au aruncat s i ei toiegele lor s i s-au f acut s erpi; ns a toiagul lui Aaron a nghi tit toiegele lor... n realitate, vr ajitorii nu au f acut ca toiegele lor s a se prefac a n s erpi; ci prin magie, nf aptuit a de marele n sel ator, ei au putut da aceast a iluzie. Nu era n puterea lui Satana s a transforme toiegele n s erpi vii. Prin tul r aului, de si poseda toat a n telepciunea s i puterea ; aceasta unui nger c azut, nu avea puterea de a crea sau de a da via ta [93] este o prerogativ a ce apar tine numai lui Dumnezeu. Satana a f acut ns a tot ce i-a stat n putere, el a nf aptuit o contrafacere. Pentru ochii oamenilor, toiegele au fost schimbate n s erpi... Nimic din nf a ti sarea acestora nu se deosebea de s arpele f acut de Moise. De si Domnul f acuse ca s arpele real s a-i nghit a pe cei fal si, chiar s i acest lucru a fost privit de Faraon nu ca o lucrare a puterii lui Dumnezeu, ci ca rezultat a unei magii superioare celei a slujitorilor s ai. Faraon dorea s a- si justice nc ap a tnarea mpotrivindu-se poruncii divine s i, prin aceasta, el c auta un pretext ca s a nesocoteasc a minunile pe care Dumnezeu le f acuse prin Moise. Satana i-a dat exact ce voia. Prin lucrarea pe care a f acut-o prin vr ajitori, el a f acut s a apar a naintea egiptenilor c a Moise s i Aaron erau doar ni ste magicieni s i vr ajitori s i c a solia pe care o aduseser a nu putea s a pretind a c a vine din partea unei in te superioare. n felul acesta, prin contrafacerea sa, Satana s i-a atins scopul de a-i nc ap a tna pe egipteni n r azvr atirea lor s i de a-l face pe Faraon s a- si mpietreasc a inima s i s a nu se lase nduplecat. Satana spera, de asemenea, s a sl abeasc a credin ta lui Moise s i a lui Aaron n originea divin a a misiunii lor. PP 263, 264 Cnd se f aceau minuni naintea mp aratului, Satana le contraf acea inuen ta s i l mpiedica pe Faraon s a recunoasc a suprema tia lui Dumnezeu s i s a asculte de porunca Lui. Satana s i-a folosit toat a puterea pentru a contraface lucrarea lui Dumnezeu s i a se mpotrivi voin tei Lui. Singurul rezultat a fost acela c a s-a preg atit calea pentru manifest ari s i mai mari ale puterii s i slavei divine s i de a face s i mai v adit, att pentru israeli ti, ct s i pentru tot Egiptul, existen ta s i suveranitatea adev aratului s i viului Dumnezeu. PP 334 Furtuna [94]

72

Adev arul despre ngeri

[a s aptea plag a] a venit a doua zi a sa cum fusese prezis tunete s i grindin a amestecat a cu foc s i a distrus aproape toat a iarba, a frnt to ti copacii s i a lovit oamenii s i animalele. Pn a acum, nu fuseser a atinse vie tile egiptenilor, ns a acum moartea s i pustiirea au r amas n urma ngerului nimicitor. Numai tinutul Gosen a fost cru tat. ST 18 martie 1880 Domnul a dat prin Moise instruc tiuni copiilor lui Israel, legate de plecarea lor din Egipt s i n special cu privire la ap ararea n fa ta judec a tii ce avea s a vin a. Fiecare familie, singur a sau mpreun a cu altele, trebuia s a junghie un miel sau un ied f ar a cusur s i cu un m anunchi de isop s a stropeasc a cei doi stlpi ai u sii s i pragul de sus al casei, astfel nct ngerul nimicitor, care avea s a vin a la miezul ... nop tii, s a nu intre n acea locuin ta Domnul spusese: Voi trece prin tara Egiptului n aceast a noapte rii... Iar sngele trebuie s s i voi lovi pe to ti ntii-n ascu ti ai ta a e pentru voi un semn asupra caselor n care v a aa ti; s i cnd voi vedea sngele, voi trece mai departe s i plaga nu v a va atinge s i nu v a va nimici. PP 274 Copiii lui Israel au urmat ndrum arile date lor de Dumnezeu; s i n timp ce ngerul mor tii trecea din cas a n cas a printre egipteni, ei to ti erau gata preg ati ti pentru c al atorie. 1SP 204 La miezul nop tii, aproape toate casele egiptenilor au fost trezite din somn de strig ate de durere. Se temeau c a vor muri cu to tii. Ei [95] s i-au amintit de strig atele de jale s i durere, auzite de la evrei datorit a decretului inuman al mp aratului cel tiran de a-i ucide pe to ti pruncii lor de parte b arb ateasc a de ndat a ce s-au n ascut. Egiptenii nu au putut vedea ngerul ns arcinat cu r azbunarea care a p atruns n ecare cas as i a lovit cu moartea, ns a ei s tiau c a Dumnezeul evreilor i f acuse s a sufere acela si chin pe care ei l produseser a acestora. -YI 1 mai 1873 Hristos, Conduc atorul invizibil n Egipt s-a r aspndit vestea c a poporul Israel... se gr abea spre Marea Ro sie... Faraon s i-a adunat for tele... [ si], nso tit de oamenii mari ai regatului s au, s-a a sezat n fruntea armatei atacatoare. Evreii t ab arser a lng a mare... Deodat a, ei au v azut la distan ta armuri str alucitoare s i care de lupt a n mi scare, ce indicau avangarda

Lucrarea ngerilor n timpul exodului

73

unei mari o stiri... Spaima a umplut inimile lui Israel. Unii au strigat c atre Domnul, ns a cei mai mul ti au alergat la Moise cu plngerile c lor... R aspunsul s au calm s i plin de siguran ta atre popor a fost: Nu v a teme ti, sta ti lini sti ti s i ve ti vedea izb avirea pe care v-o va da Domnul... Minunatul stlp de nor fusese urmat ca semn de la Dumnezeu pentru a merge nainte; ns a acum ei se ntrebau ntre ei dac a acesta nu prezicea cumva o mare nenorocire; c aci nu-i condusese acesta pe partea care nu trebuia a muntelui, de unde nu aveau sc apare? n felul acesta, ngerul lui Dumnezeu s-a nf a ti sat n mintea lor confuz a ca un vestitor de nenorocire. ns a acum, cnd o stirea egiptean a se apropia de ei, a steptndu-se s a fac a din ei o prad a u soar a, stlpul de nor s-a ridicat maiestuos spre [96] ceruri, a trecut deasupra israeli tilor s i a cobort ntre ei s i armatele egiptenilor. Un zid de ntuneric s-a pus ntre urm aritori s i urm ari ti. Egiptenii nu mai puteau vedea tab ara evreilor s i au fost obliga ti s a se opreasc a. ns a pe m asur a ce ntunericul nop tii se adncea, zidul de nor a devenit o lumin a mare pentru evrei, inundndu-le ntreaga tab ar a cu o str alucire ca n timpul zilei. Apoi speran ta a revenit n inimile poporului Israel. Si Moise s i-a ridicat glasul spre Domnul: Domnul a zis lui Moise:... Spune copiilor lui Israel s a mearg a nainte. Tu ridic a- ti toiagul, ntinde- ti mna spre mare s i despic-o: s i copiii lui Israel vor trece prin mijlocul m arii ca pe uscat... Egiptenii i-au urm arit s i au intrat dup a ei n mijlocul m arii, chiar s i to ti caii lui Faraon s i c al are tii lui. n straja dimine tii, Domnul, din stlpul de nor s i de foc, S-a uitat spre tab ara egiptenilor s i a aruncat nv alm as eal a n tab ara egiptenilor. PP 283-287 ngerii lui Dumnezeu au trecut prin o stirea lor s i le-au scos ro tile de la care. 1SP 209 Egiptenii au fost cuprin si de confuzie s i spaim a... Ei au ncercat rmul pe care-l p s a se retrag as i s a fug a nspre ta ar asiser a. ns a Moise s i-a ntins toiagul s i apele care erau ngr am adite, s uiernd s i mugind, gata s a- si apuce prada, s-au aruncat laolalt as i au nghi tit armata egiptean a n adncurile lor ntunecoase. PP 287 Conduc atorul [97] [israeli tilor] era un general de armat a puternic. ngerii S ai, care i ndeplinesc porunca, au mers pe marginea armatelor imense ale lui Israel s i nu li se putea face nici un r au.

74

Adev arul despre ngeri

... Apoi, a urmat cntarea sfnt , Israel era n siguran ta a de biruin ta condus a de Maria. RH 1 iunie 1897 Isus era ngerul nv aluit n stlpul de nor ziua s i n stlpul de foc [98] noaptea. RH 17 iunie 1890

Capitolul 9 Lucrarea ngerilor de la Sinai pn a la luarea Ierihonului


ngerii n pelerinajele israeli tilor prin pustie Domnul Hristos a fost ngerul rnduit de Dumnezeu s a mearg a naintea lui Moise n pustie, conducndu-i pe israeli ti n c al atoriile lor spre tara Canaanului. RH 6 mai 1875 Pe toat a calea pe care i-a c al auzit Dumnezeu, ei [israeli tii] au g asit ap a ca s a- si potoleasc a setea, pine din ceruri ca s a- si potoleasc a sub norul umbros ziua s foamea s i pace s i siguran ta i stlpul de foc noaptea. ngerii le slujeau n timp ce urcau n al timile stncoase sau mergeau pe c ar arile aspre ale pustiei. ST 21 octombrie 1880 Dumnezeu s i-a manifestat grija Lui cea mare s i dragostea Lui de copiii S fa ta ai, trimi tndu-le pine din ceruri. Omul a mncat hrana ngerilor; adic a hrana dat a lor de c atre ngeri. 1SP 226 Israel la Sinai Si acum, naintea lor, n solemn a maiestate, Muntele Sinai si . Stlpul de nor a r n al ta fa ta lui m area ta amas pe vrful lui, iar [99] poporul s i-a ntins corturile pe cmpia de la poalele acestuia. Aici avea s a le e a sez amntul timp de aproape un an. n timpul nop tii, stlpul de foc i asigura de protec tia divin as i, n timp ce ei erau cufunda ti n somn adnc, pinea din cer cobora u sor asupra taberei... Curnd, dup a t ab arrea la Sinai, Moise a fost chemat pe munte s a se ntlneasc a cu Dumnezeu. Singur, el a urcat poteca col turoas as i abrupt as i s-a apropiat de norul ce indica locul prezen tei lui Iehova. Israel avea s a e luat acum ntr-o rela tie strns as i deosebit a cu Cel Preanalt... Vorbind din ntunericul care l nv aluia, n timp ce st atea pe munte, nconjurat de o suit a de ngeri, Domnul s i-a f acut cunoscut a Legea Sa... Acum urmau s a e f acute aranjamentele necesare pentru ntemeierea na tiunii alese, avndu-L ca Rege pe Iehova. PP 301, 303, 304, 312 75

76

Adev arul despre ngeri

S a-Mi fac a un loca s sfnt n timpul primei sale s ederi pe munte, Moise a primit ndrum ari pentru construirea unui sanctuar n care prezen ta divin a avea s a se manifeste n mod special. S a-Mi fac a un loca s sfnt s i Eu voi locui n mijlocul lor, aceasta a fost porunca lui Dumnezeu. PP 313 Cl adirea [cortul ntlnirii] era mp ar tit a n dou a nc aperi, printr-o perdea bogat as i frumos lucrat a, prins a de stlpi polei ti cu aur; iar o perdea asem an atoare nchidea intrarea n prima nc apere. Acestea, ca s i acoper amntul din auntru, care forma tavanul, erau din culorile cele mai splendide, albastru, purpuriu s i c ar amiziu, aranjate [100] frumos, iar n tes atur a erau cusu ti cu re de aur s i argint heruvimi, reprezentnd oastea ngereasc a, ce este n leg atur a cu lucrarea din sanctuarul ceresc s i care sunt duhuri slujitoare, ce slujesc poporului lui Dumnezeu de pe p amnt. PP 347 Dup a ce construirea cortului ntlnirii a fost terminat a, Moise a cercetat toat a lucrarea s i a comparat-o cu modelul s i ndrum arile pe care le primise de la Dumnezeu s i a v azut c a ecare parte a acestuia era conform modelului; s i el a binecuvntat poporul. Dumnezeu i-a dat lui Moise un model pentru chivot, cu ndrum ari speciale, legate de felul cum s a-l fac a. Chivotul urma s a con tin a tablele de piatr a, pe care Dumnezeu a imprimat cu propriul Lui deget Cele Zece Porunci. Avea forma unei l azi s i era acoperit pe dinafar as i pe din auntru cu aur. Era mpodobit cu cununi de aur, de jur mprejur, n partea de sus. Capacul acestei l azi snte era tronul harului, f acut din aur masiv. La ecare dintre capetele tronului harului, era a sezat un heruvim din aur masiv, curat. Fe tele lor erau ntoarse unul spre cel alalt s i ei priveau cu respect n jos spre tronul harului, reprezentndu-i pe to ti ngerii cerului care privesc cu interes s i respect Legea lui Dumnezeu, a sezat a n chivotul sanctuarului din ceruri. Ace sti heruvimi aveau aripi. O arip a a ec aruia dintre ngeri era ntins a nainte, n timp ce cealalt a arip a a ec arui nger le acoperea chipul. Chivotul sanctuarului p amntesc era dup a modelul adev aratului chivot din ceruri. Acolo, al aturi de chivotul ceresc, st ateau ngerii vii, la ecare cap at al chivotului, ecare umbrind cu o arip a tronul harului, ind ntins a nainte s i n sus, n timp ce celelalte aripi sunt . ndoite deasupra chipurilor lor, n semn de respect s i umilin ta

Lucrarea ngerilor de la Sinai pn a la luarea Ierihonului

77

1SP 272 Deasupra tronului harului se aa s echina, manifestarea [101] prezen tei divine; iar dintre heruvimi, Dumnezeu si f acea cunoscut a voia Sa. Din cnd n cnd, marelui preot i erau transmise solii din ceruri, printr-un glas din nor. PP 349 Cnd Domnul nu r aspundea printr-un glas, El f acea ca raze snte de lumin as i slav a s a z aboveasc a asupra p ar tii din dreapta chivotului, n semn de aprobare sau favoare. Dac a cererile lor erau refuzate, un nor se a seza asupra p ar tii stngi. 1SP 399 Prin Domnul Hristos avea s a e ndeplinit planul pentru care cortul ntlnirii era un simbol acea cl adire plin a de slav a, cu ziduri de aur str alucitor, reectnd n culorile curcubeului perdelele lucrate cu heruvimi, cu mireasma t amiei care ardea continuu, p atrunznd peste tot, cu preo tii mbr aca ti ntr-un alb f ar a pat a, s i n taina adnc aa locului din auntru, deasupra tronului harului, ntre chipurile ngerilor apleca ti n nchinare, slava Celui Preasfnt. n toate, Dumnezeu dorea ca poporul S au s a citeasc a planul S au pentru suetul omenesc. Era acela si plan pe care, cu mult dup a aceea, avea s a-l prezinte apostolul Pavel, vorbind prin Duhul Sfnt: Nu s ti ti c a voi sunte ti templul lui Dumnezeu s i c a Duhul lui Dumnezeu locuie ste n voi? Ed. 36 Chiar la poalele muntelui Sinai, Satana a nceput s a- si pun a n aplicare planurile sale de a r asturna Legea lui Dumnezeu, ducnd [102] mai departe aceea si lucrare pe care a nceput-o n ceruri. n timpul celor patruzeci de zile ct Moise a fost pe munte cu Dumnezeu, Satana a fost ocupat, ndemnnd la ndoial a, apostazie s i r azvr atire. n timp ce Dumnezeu scria Legea Sa, pe care s a o dea poporului leg amntului S au, israeli tii, t ag aduindu- si credincio sia de Iehova, cereau dumnezei de aur!... fa ta ntregul Univers fusese martor al scenelor de la Sinai. n manifestarea celor dou a conduceri, s-a v azut contrastul dintre guvernarea lui Dumnezeu s i cea a lui Satana. Din nou, locuitorii f ar a p acat ai celorlalte lumi priveau urm arile apostaziei lui Satana s i felul guvern arii pe care el ar stabilit-o n ceruri, dac a i s-ar ng aduit s a aib a st apnire. PP 335, 336 Ne minun am noi de faptul c a slava des avr sit a, reectat a de la Cel Atotputernic, str alucea pe fa ta lui Moise cu atta m are tie, nct poporul nu o putea privi? Amprenta lui Dumnezeu era asupra lui, f acndu-l s a apar a ca un nger str alucitor de la tron. 4T 533

78

Adev arul despre ngeri

n timpul c al atoriilor lor, n timp ce ei [israeli tii] s-au plns de greut a tile de pe cale s i au murmurat mpotriva conduc atorilor lor, Moise le spusese: Nemul tumirile voastre sunt mpotriva lui Dumnezeu. Nu eu, ci Dumnezeu a lucrat izb avirea voastr a. ns a cuvintele lui pripite n fa ta stncii: Vom putea noi oare s a v a scoatem ap a erau de fapt o admitere a acuza tiei lor... Domnul avea s a ndep arteze pentru totdeauna gndul acesta, din mintea lor, interzicndu-i lui Moise s a intre n tara f ag aduit a. Aici era o dovad a de net ag aduit a faptului c a nu Moise era conduc atorul lor, ci ngerul cel puternic c aruia Domnul i spusese: Iat a, Eu trimit un nger naintea ta, ca [103] s a te ocroteasc a pe drum s i s a te duc a n locul pe care l-am preg atit. Fii cu ochii n patru naintea lui s i ascult a glasul Lui... c aci Numele Meu este n El. PP 419 Moartea s i nvierea lui Moise Moise s-a ntors de la adunare s i, n lini ste s i singur, s i-a nceput drumul spre culmea muntelui... Pe n al timea aceea solitar a, el a stat s i a privit cu ochi limpezi, priveli stea care se desf as ura naintea lui. PP 471 Nu a fost voia lui Dumnezeu ca oricine s a urce cu Moise pe vrful Pisga. Acolo, el a stat, pe un pisc nalt al vrfului Pisga, n prezen ta lui Dumnezeu s i a ngerilor cere sti. 4aSG 57 ngerii i-au descoperit, de asemenea, lui Moise c a, de si el s-a c ait pentru c a a p ac atuit s i nu putea intra n tara f ag aduit as i, de si mntul c avea sim ta a el i f acuse pe copiii lui Israel s a p ac atuiasc a, totu si, p acatul lor, spiritul lor de murmurare s i plngere, a fost acela care l-a f acut s a se abat a de la ceea ce este drept s i s a comit a un p acat care s a-l opreasc a de a p as i n tara f ag aduit a. ngerii i-au spus c a nu el suferea cel mai mult, nu el sim tea n inima sa cel mai mult adncimea p acatului lor, ci Hristos, conduc atorul lor invizibil, Acela mpotriva c aruia p ac atuiser a ei... Solii cere sti s-au referit, de asemenea, la jertfele care prenchipuiau crucicarea Domnului Hristos s i au prezentat n fa ta min tii lui Moise evenimentele care aveau s a aib a loc n viitor... Cnd i-a [104] fost prezentat a lui Moise r astignirea, ce scen a trebuie s a fost pe vrful Pisga!... El a v azut desf as urndu-se n fa ta lui scene care ar atau suferin tele ngerului care l condusese pe Israel prin pustie,

Lucrarea ngerilor de la Sinai pn a la luarea Ierihonului

79

c al auzindu-l n pelerinajul lui din Egipt spre Canaan... Cnd a privit n al tarea Mntuitorului s i a v azut c a el nsu si avea s a e unul din cei care aveau s a-L nso teasc a pe Mntuitorul s i s a-I deschid a por tile cele ve snice, ce schimbare s-a produs pe fa ta lui!... El a v azut p amntul cur a tit prin foc de orice urm a de p acat, de a p orice consecin ta acatului, ref acut s i dat sn tilor n st apnire pentru totdeauna... s i cnd Moise privea aceast a scen a, fa ta lui exprima bucurie s i mul tumire. El a putut n telege for ta tuturor ngerilor, descoperit a lui. El a n teles ntreaga scen as a cum i-a fost prezentat a. 10MR 151, 152, 154, 155, 159 Dup a ce a v azut, spre mul tumirea lui, Canaanul, el s-a ntins ca un viteaz obosit, s a se odihneasc a. Somnul l-a cuprins, dar a fost somnul mor tii. ngerii i-au luat trupul s i l-au ngropat n vale. Israeli tii nu au putut g asi niciodat a locul n care a fost ngropat el... Satana tres alta pentru c a a avut succes n a-l face pe Moise s a p ac atuiasc a mpotriva lui Dumnezeu. Pentru p acatul lui, Moise a ajuns sub st apnirea mor tii. Dac a ar continuat cu credincio sie s i via ta lui nu ar fost atins a de acel p acat, prin faptul c a nu I-a adus lui Dumnezeu slav a pentru scoaterea apei din stnc a, el ar intrat n tara f ag aduit as i ar fost mutat la cer f ar a s a vad a moartea. Mihail, sau Hristos, mpreun a cu ngerii care l-au ngropat pe Moise, s-au [105] cobort din ceruri, dup a ce el st atuse n mormnt pu tin timp, s i l-au nviat. 4aSG 57, 58 Puterea mormntului nu fusese sf armat a niciodat as i pe to ti care se aau n mormnt, el [Satana] i pretindea drept captivi ai lui, ca s a nu e niciodat a elibera ti din acea nchisoare neagr a a mor tii. Pentru unuia care murise. prima dat a, Domnul Hristos avea s a dea via ta Cnd Prin tul vie tii mpreun a cu ngerii s-au apropiat de mormnt, Satana s-a nsp aimntat c a si pierde st apnirea. mpreun a cu ngerii s ai cei r ai, el a stat acolo ca s a mpiedice p atrunderea n teritoriul pe care l pretindea ca ind al lui. PP 478 Cnd Domnul Hristos s i ngerii s-au apropiat de mormnt, Satana s i ngerii lui au ap arut la mormnt, p azind trupul lui Moise ca s a nu e luat. n timp ce Hristos s i ngerii Lui se apropiau, Satana se mpotrivea apropierii lor, dar a fost silit de slava s i puterea Domnului Hristos s i a ngerilor S ai s a dea napoi. Satana pretindea trupul lui Moise datorit a acelui singur p acat al s au; ns a Domnul l-a dat cu blnde te pe mna Tat alui S au, zicnd: Domnul s a te mustre.

80

Adev arul despre ngeri

Domnul Hristos i-a spus lui Satana c a El s tia c a Moise se poc aise cu de acea singur umilin ta a gre seal a a sa s i c a pe caracterul s au nu se aa nici o pat a, iar numele s au st a imaculat n c ar tile cu rapoarte din ceruri. Apoi, Domnul Hristos a nviat trupul lui Moise. 4aSG 58 Balaam, un profet care a mers pe un drum gre sit Dumnezeu S-a nf a ti sat lui Balaam n timpul nop tii, prin unul din ngerii Lui s i l-a ntrebat: Cine sunt oamenii ace stia pe care-i [106] ai la tine? s i Balaam i-a spus lui Dumnezeu: Balac, ul lui Tipor, regele Moabului, a trimis dup a mine, s a-mi zic a: Iat a, un popor a ie sit din Egipt... vino s i blestem a-l... s i Dumnezeu i-a spus lui Balaam: S a nu te duci cu ei. S a nu blestemi poporul acela; c aci este binecuvntat. ngerul i spune lui Balaam c a poporul Israel este condus sub steagul Dumnezeului cerurilor; s i nici un blestem din partea omului nu poate mpiedica mersul lui nainte. Diminea ta, el [Balaam] s-a trezit s i le-a spus, f ar a tragere de inim a, acelor b arba ti, s a se ntoarc a la Balac, c aci Domnul nu ng aduie ca el s a mearg a cu ei. Atunci Balac a trimis alte c apetenii,... care ocupau o pozi tie mai nalt a dect solii trimi si nainte; s i, de data aceasta, chemarea lui Balac a fost mai urgent a: Nu mai pune piedici s i vino la mine; c aci ti voi da mult a cinste. Si Balaam a r aspuns s i a zis slujitorilor lui Balaam: S a-mi dea Balac chiar s i casa lui plin a de argint s i de aur, s i tot n-a s putea s a fac nici un lucru, e mic, e mare, mpotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu. 4aSG 44 Pentru a doua oar a, Balaam a fost pus la ncercare... El dorea mult de tot s a poat a satisface cererea regelui; s i de si voia lui Dumnezeu i fusese n mod clar f acut a cunoscut a, el i-a ndemnat pe soli s a mai z aboveasc a, ca s a mai poat a vorbi cu Domnul; ca s i cnd Cel Innit ar fost un om care s a e convins. PP 440 Un nger a fost trimis la Balaam, ca s a-i spun a: Dac a b arba tii vin s a te cheme, scoal a-te s i du-te cu ei; dar s a faci numai ce- ti [107] voi spune. 1SP 321 Balaam primise ng aduin ta de a merge cu solii din Moab, dac a ei aveau s a vin a diminea ta ca s a-l cheme. ns a sup ara ti din cauza acestei ntrzieri s i a steptndu-se la un alt refuz, ei s-au preg atit de c al atorie napoi spre cas a, f ar a s a se mai consulte cu el. Acum, fuseser a ndep artate toate scuzele pentru satisfacerea

Lucrarea ngerilor de la Sinai pn a la luarea Ierihonului

81

cererii lui Balac. ns a Balaam era hot art s a- si asigure r asplata; s i lundu- si animalul pe care era obi snuit s a c al atoreasc a, a pornit la drum. El se temea c a ng aduin ta divin a putea retras a chiar s i acum s i s-a gr abit tare, ner abd ator ca nu cumva s a scape c stigarea mult rvnitei r aspl a ti. PP 441 Mnia lui Dumnezeu s-a aprins mpotriva lui Balaam pentru nebunia lui de a se ncumetat mpotriva Cerului s i ngerul Domnului S-a a sezat n drum ca s a i se mpotriveasc a. Animalul, v aznd solul ceresc, pe care st apnul nu-l vedea, s-a ntors din drum ca s a mearg a pe cmp. Cu lovituri pline de cruzime, Balaam a readus napoi animalul, pe c arare; ns a ngerul a ap arut din nou, ntr-un loc nconjurat de ziduri, iar animalul, ncercnd s a ocoleasc a acel chip tor, a strns piciorul c amenin ta al are tului de zid. ST 25 noiembrie 1880 Furia lui Balaam era f ar a margini s i s i-a lovit animalul cu b a tul cu mai mult a cruzime ca nainte. Dumnezeu a deschis acum gura acestuia s i, prin m ag ari ta ce a vorbit cu glas de om, El a pus fru [108] nebuniei proorocului. 2 Petru 2,16. Ce ti-am f acut, a spus aceasta, de m-ai b atut de trei ori? Furios c a a fost mpiedicat n acest fel n c al atoria lui, Balaam a r aspuns animalului ca s i cnd s-ar adresat unei in te inteligente: Pentru c a ti-ai b atut joc de mine. Dac a a s avea o sabie n mn a, te-a s ucide pe loc.... Ochii lui Balaam au fost deschi si acum s i el a v azut pe ngerul lui Dumnezeu stnd cu sabia scoas a, gata s a-l omoare. Cu groaz a el s i-a plecat capul s i s-a aruncat cu fa ta la p amnt. ngerul i-a spus: De ce ti-ai b atut m ag ari ta de trei ori? Iat a, Eu am ie sit ca s a- ti stau mpotriv a, c aci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare, naintea Mea; m ag ari ta M-a v azut s i s-a ab atut de trei ori dinaintea Mea; dac a nu s-ar ab atut dinaintea Mea, pe tine te-a s omort.... Privind mesagerul ceresc, Balaam a exclamat cu groaz a: Am p ac atuit; c aci nu s tiam c a Te-ai a sezat naintea mea n drum; s i acum, dac a nu g ase sti c a e bine ce fac, m a voi ntoarce. PP 442, 443 Dup a ce ngerul l-a avertizat pe Balaam n acel mod impresionant, s a nu satisfac a cererea moabi tilor, el i-a ng aduit s a- si continue c al atoria...

82

Adev arul despre ngeri

Balac s-a ntlnit cu Balaam s i l-a ntrebat de ce a z abovit s a vin a cnd a trimis dup a el... Balaam a r aspuns: Iat a, am venit la tine. Apoi, i-a spus c a el nu are putere s a spun a nimic. Cuvntul pe care i-l va da Dumnezeu, pe acela l va rosti s i nu altceva. Balaam a poruncit s a se aduc a jertfele conform ritualurilor religioase. Dumnezeu a trimis pe ngerul S au la Balaam, ca s a-i transmit a cuvintele pe care s a le rosteasc a, a sa cum f acuse n vremea cnd Balaam fusese cu totul devotat slujirii lui Dumnezeu. si Domnul a pus cuvinte n gura lui Balaam... s i el s i-a rostit proorocia s i a zis: Balac, regele Moabului, [109] m-a adus din Aram, spunnd: Vino, blestem a pe Iacov s i defaim a pe Israel! Cum s a blestem eu pe cine nu a blestemat Dumnezeu? Sau cum s a defaim eu pe cine nu a def aimat Dumnezeu? ... Balac era dezam agit s i furios. El a exclamat: Ce mi-ai f acut? Eu te-am chemat ca s a blestemi pe du smanii mei s i iat a, tu i-ai binecuvntat. Balac crede c a nf a ti sarea grandioas a a israeli tilor n corturile lor... a fost aceea care l-a mpiedicat s a-i blesteme. El gnde ste c a, dac a l va duce... ntr-un loc unde Israel s a nu apar a cu acest avantaj, va putea ob tine blestemul de la Balaam. Din nou, la Tom... Balaam aduce arderi de tot s i apoi merge el nsu si s a vorbeasc a cu ngerul lui Dumnezeu. Si ngerul i-a spus lui Balaam ce s a spun a. 1SP 322-324 Iosua l conduce pe Israel n Canaan Israeli tii l-au jelit mult pe [Moise], conduc atorul lor disp arut, s i au consacrat treizeci de zile de servicii speciale n cinstea memoriei lui... Iosua era acum conduc atorul recunoscut al lui Israel... S-au dat porunci pentru naintare... P ar asind locul unde t ab arser a... o stirea a cobort la marginea Iordanului. PP 481, 483 Patru ngeri cere sti nso teau ntotdeauna chivotul lui Dumnezeu n toate c al atoriile, pentru a-l feri de orice primejdie s i pentru a ndeplini orice misiune ce li s-ar cerut cu privire la chivot. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, urmat de ngeri cere sti, mergea naintea chivotului cnd acesta a ajuns la Iordan; s i apele s-au dat la o parte n prezen ta Sa. Domnul Hristos s i ngerii au stat lng a chivot, iar preo tii au stat n albia rului pn a ce a trecut Iordanul tot Israelul. [110] 1SP 399 Dac a ochii lui Iosua ar fost deschi si... s i dac a el ar putut suporta acea priveli ste, ar v azut ngerii Domnului t ab ar ti

Lucrarea ngerilor de la Sinai pn a la luarea Ierihonului

83

n jurul copiilor lui Israel; c aci armata instruit a a cerului venise s a lupte pentru poporul lui Dumnezeu, iar C apetenia o stirii Domnului era acolo pentru a comanda. RH 19 iulie 1892 Cnd Iosua s-a retras din mijlocul armatelor lui Israel spre a se ruga, pentru ca prezen ta special a a lui Dumnezeu s a-l nso teasc a, el a v azut un b arbat de statur a falnic a, mbr acat ca un r azboinic, cu sabia n mna sa... Acesta nu era un nger obi snuit. Era Domnul Isus Hristos, Acela care i condusese pe evrei prin pustie, nv aluit n stlpul de foc noaptea s i n stlpul de nor ziua. Locul a fost sn tit prin prezen ta Sa, de aceea lui Iosua i-a fost poruncit s a- si scoat a mintea din picioare. 4aSG 61 nc al ta Plin de team a sfnt a, Iosua a c azut cu fa ta la p amnt s i s-a nchinat, apoi a auzit asigurarea: Iat a, dau n minile tale Ierihonul s i pe mp aratul lui, pe vitejii lui osta si s i a primit instruc tiuni legate de felul cum s a cucereasc a cetatea. PP 488 C apetenia o stirii Domnului nu S-a descoperit ntregii adun ari. El a comunicat numai cu Iosua, care a relatat evreilor ntrevederea sa cu acesta. Depindea de ei dac a aveau s a cread a sau s a se ndoiasc a de cuvintele lui Iosua, de a urma poruncile date de el n numele C apeteniei o stirii Domnului sau s a se r azvr ateasc a mpotriva ndru- [111] m arilor sale s i s a-i t ag aduiasc a autoritatea. Ei nu au putut vedea o stirea ngerilor, organiza ti de Fiul lui Dumnezeu. 4T 162, 163 Luarea Ierihonului C apetenia o stirii Domnului a venit El nsu si din ceruri pentru a conduce o stirile cere sti n atacul mpotriva cet a tii. ngerii lui Dumnezeu au pus st apnire pe zidurile masive s i le-au d armat la p amnt. 3T 264 Domnul Hristos s i ngerii au nso tit circuitul chivotului n jurul Ierihonului s i n cele din urm a au d armat zidurile masive ale cet a tii, dnd Ierihonul n minile lui Israel. 1SP 399 Cnd a c azut Ierihonul, nici o mn a omeneasc a nu a atins zidurile cet a tii, c aci ngerii Domnului au cucerit fortica tiile s i au p atruns n fort area ta vr ajma sului. Nu Israel, ci C apetenia o stirii Domnului a fost cel care a luat Ierihonul. ns a Israel s i-a avut partea lui prin a- si ar ata credin ta n C apetenia mntuirii lor. RH 19 iulie 1892

84

Adev arul despre ngeri

Dac a un singur r azboinic s i-ar pus t aria mpotriva zidurilor, slava lui Dumnezeu ar fost diminuat as i voia Lui afectat a. ns a lucrarea a fost l asat a pe seama Celui Atotputernic; s i chiar dac a temelia acelei fortica tii ar fost f acut a n centrul p amntului s i vrfurile ei ar atins cerul, rezultatul ar fost acela si, deoarece la crma legiunilor de ngeri n acel atac se aa C apetenia o stirii [112] Domnului. ST 14 aprilie 1881

Capitolul 10 Lucrarea ngerilor de la judec atori pn a la primii mp ara ti


Domnul Hristos ngerul Domnului n vechime, cnd Dumnezeu i trimitea pe ngerii S ai s a slujeasc a sau s a transmit a anumite lucruri oamenilor, n momentul n care ace stia aau c a, de fapt, au v azut s i au stat de vorb a cu un nger, erau cuprin si de spaim as i se temeau c a vor muri. Ei aveau un respect cu totul deosebit pentru maiestatea s i puterea lui Dumnezeu s i, prin faptul c a intraser a n leg atur a cu cineva care avea acces direct n prezen ta Lui sfnt a, gndeau c a vor muri. Jud. 6,22.23; 13,21.22; Iosua 5,13-15 4bSG 152 Dup a moartea conduc atorului lor [Iosua] s i a b atrnilor asocia ti lui, poporul a nceput s a se dedea din nou la idolatrie... Domnul nu a ng aduit ca p acatele poporului S au s a treac a f ar a a mustrate. Existau nc a nchin atori credincio si n Israel; s i mul ti al tii, ind obi snui ti astfel sau n virtutea obiceiurilor cu care s-au deprins n via ta lor, mergeau la cortul ntlnirii, ca s a se nchine. O mare mul time era adunat a cu ocazia unei s arb atori religioase, cnd [113] un nger al lui Dumnezeu, dup a ce a ap arut mai nti la Ghilgal, s-a descoperit adun arii la Silo... Acest nger, acela si care i s-a ar atat lui Iosua la luarea Ierihonului, nu era altcineva dect Fiul lui Dumnezeu... Le-a ar atat c a El nu s ia nc alcat f ag aduin tele f acute lor, ci ei fuseser a cei ce au nc alcat leg amntul cel solemn. Si cnd ngerul Domnului a rostit aceste cuvinte copiilor lui Israel, poporul s i-a ridicat glasul s i a plns. Si au adus acolo jertfe Domnului. ns a poc ain ta lor nu a produs rezultate de durat a. ST 2 iunie 1881 Ghedeon Ghedeon era ul lui Ioas, din semin tia lui Manase. Grupul din care f acea parte aceast a familie nu avea o pozi tie de conducere, 85

86

Adev arul despre ngeri

dar casa lui Ioas era cunoscut a pentru curajul s i integritatea ei... La Ghedeon a venit chemarea din partea Domnului de a elibera pe poporul S au. n vremea aceea, el era ocupat cu treieratul grului... Pe cnd lucra n ascuns s i lini ste, el cugeta ntristat la starea lui Israel s i se gndea cum ar putut ndep artat jugul celor ce asupreau pe poporul lui. Deodat a a ap arut ngerul Domnului s i i s-a adresat cu cuvintele: Domnul este cu tine, viteazule! PP 546 ngerul s i-a ascuns slava divin a a prezen tei Sale, dar El nu era altul dect Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cnd un profet sau un nger transmitea o solie divin a, cuvintele [114] sale erau: Domnul spune, voi face aceasta, ns a despre Persoana care a vorbit cu Ghedeon se spune: Domnul i-a spus: Eu voi cu tine. Dorind s a cinsteasc a n mod special pe distinsul s au oaspete s i dup a ce s-a asigurat c a ngerul avea s a mai z aboveasc a, Ghedeon a dat fuga n cortul lui s i, din rezervele lui s ar ac acioase, a preg atit un ied s i azimi pe care le-a dus s i I le-a pus nainte... Cnd I-a fost adus darul, ngerul a spus: Ia carnea s i azimile s i pune-le pe stnca aceasta s i vars a zeama. Ghedeon a f acut astfel s i Domnul i-a dat apoi semnul pe care el l dorise. Cu toiagul pe care-l avea n mn a, ngerul a atins carnea s i azimile s i un foc s-a ridicat din stnc as i a mistuit tot ce era acolo, ca pe o jertf a, nu ca o mas a de osp a t; c aci fusese Domnul, nu un om. Dup a acest semn al caracterului S au divin, ngerul a disp arut. Cnd s-a convins c a privise pe Fiul lui Dumnezeu, Ghedeon s-a umplut de team as i a exclamat: Vai de mine, st apne Doamne! Am n fa . v azut pe ngerul Domnului fa ta ta Apoi, Domnul S-a nf a ti sat a doua oar a lui Ghedeon n m are tia Sa s i i-a spus: Fii pe pace, nu te teme, nu vei muri. Aceste cuvinte pline de ndurare au fost rostite de acela si Mntuitor plin de mil a, care spusese ucenicilor nsp aimnta ti pe marea cuprins a de furtun a: Nu v a teme ti; Eu sunt Acela care S-a nf a ti sat naintea celor ntrista ti, aa ti n camera de sus s i le-a spus acelea si cuvinte ca cele rostite lui Ghedeon: Fi ti pe pace. ST 23 iunie 1881

Lucrarea ngerilor de la judec atori pn a la primii mp ara ti

87

Samson n mijlocul apostaziei care se r aspndea, nchin atorii credincio si pentru elibe- [115] ai lui Dumnezeu au continuat s a se roage cu st aruin ta rarea lui Israel... La marginea tinutului deluros, ce domina cmpia listenilor, se aa mica cetate Tora. Acolo locuia familia lui Manoah, din semin tia lui Dan, una din pu tinele case care, n acea dec adere general a, mai r am aseser a credincioase lui Iehova. ngerul lui Iehova a ap arut naintea so tiei lui Manoah, care nu avea copii s i i-a spus c a va avea un u, prin care Dumnezeu va ncepe s a elibereze pe Israel. n vederea acestui lucru, ngerul i-a dat instruc tiuni cu privire la ceea ce avea de f acut, ct s i cu privire la copil... Femeia l-a c autat pe so tul ei s i, dup a ce i-a descris ngerul, a repetat solia acestuia. Apoi, temndu-se ca nu cumva s a fac a vreo gre seal a n importanta lucrare care le-a fost ncredin tat a, so tul ei s-a rugat: Doamne, te rog, s a mai vin a o dat a omul pe care l-ai trimis s i s a ne nve te ce s a facem pentru copilul care se va na ste. Cnd ngerul a ap arut din nou, cererea ner abd atoare a lui Manoah a fost: Ce va trebui s a p azim cu privire la copil s i ce este de f acut? Toate sfaturile date nainte au fost repetate: Femeia s a se fereasc a , s de tot ce i-am spus. S a nu guste nici un rod din vi ta a nu bea nici vin, nici b autur a tare s i s a nu m annce nimic necurat; s a p azeasc a tot ce i-am poruncit. PP 560, 561 Manoah s i so tia lui nu s tiau c a Cel care le-a vorbit fusese Domnul Isus Hristos. Ei l-au privit ca solul Domnului, dar nu s tiau dac a este de oaspetele [116] un profet sau un nger. Dorind s a arate ospitalitate fa ta lor, l-au implorat s a r amn a, n timp ce ei aveau s a-i preg ateasc a un de cauz ied. ns a n necuno stin ta a, ei nu au s tiut dac a s a i-l aduc a nainte ca ardere de tot sau s a i-l a seze nainte ca hran a. ngerul a r aspuns: Chiar dac a m-ai opri, n-a s mnca din bucatele tale; dar dac a vrei s a aduci o ardere de tot, s-o aduci Domnului. Sim tind acum asigurarea c a oaspetele s au era un profet, Manoah a spus: Care ti este numele, ca s a- ti aducem slav a cnd se va mplini cuvntul t au? R aspunsul a fost: Pentru ce mi ceri Numele? El este minunat? Sim tind caracterul divin al oaspetelui s au, Manoah a luat un ied s i darul de mncare s i a adus jertf a Domnului pe stnc a; s i ngerul a f acut o minune; s i Manoah s i so tia lui priveau la el. A ie sit foc din

88

Adev arul despre ngeri

stnc as i a mistuit jertfa, s i pe cnd ac ara se suia spre cer, ngerul Domnului S-a suit n ac ara altarului. V aznd lucrul acesta, Manoah s i nevasta lui au c azut cu fa ta la p amnt. Nu mai putea nici o ndoial a cu privire la caracterul musarului lor. Ei s tiau c a L-au privit pe cel Sfnt, care, nv aluindu- si slava n stlpul de nor, fusese c al auz as i ajutor lui Israel n pustie. Inima lui Manoah a fost cuprins a de uimire, team as i spaim a s i el n-a mai putut dect s a exclame: Vom muri, c aci am v azut pe Dumnezeu! ns a so tia lui avea n acel ceas solemn mai mult a dect el. Ea i-a adus aminte c credin ta a Domnul a avut pl acere s a accepte jertfa lor s i le-a promis un u care avea s a nceap a eliberarea lui Israel. Aceasta era mai degrab a o dovad a de favoare, s i nu de [117] mnie. ST 15 septembrie 1881 F ag aduin ta divin a, f acut a lui Manoah, s-a mplinit la timpul cuvenit prin na sterea unui u, c aruia i-a fost dat numele Samson. Prin porunca ngerului, briciul nu avea s a treac a deasupra capului copilului, el ind consacrat lui Dumnezeu ca nazireu, de la na stere. ST 6 octombrie 1881 Samuel s i Eli Samuel a fost un copil nconjurat de un mediu din cele mai stricate. El a v azut s i auzit lucruri care i ntristau suetul. Fiii lui Eli, care slujeau n locul sfnt, erau st apni ti de Satana. Ace sti oameni stricau cu totul atmosfera din jurul lor. B arba ti s i femei erau zi de zi fascina ti de p acat s i f ar adelege, totu si, Samuel a r amas nep atat. Caracterul lui era f ar a pat a. El nu se f acea p arta ss i nu avea nici cea mai mic a pl acere n p acatele care umpleau Israelul ntr-un tor. Samuel l iubea pe Dumnezeu; el avea o leg mod nfrico sa atur a att de strns a cu cerul, nct un nger a fost trimis ca s a vorbeasc a cu el despre p acatele ilor lui Eli, care ntinau pe Israel. 3T 472, 473 Nelegiuirile ilor lui Eli erau att de mari, nct nici o jertf a nu putea face isp as ire pentru astfel de p acate, f acute cu voia... Ace sti p ac ato si duceau chivotul n tab ara lui Israel... Dumnezeu a ng aduit ca chivotul S au s a e luat de c atre vr ajma sii lor pentru a-i ar ata lui Israel c a era zadarnic a- si pune ncrederea n

Lucrarea ngerilor de la judec atori pn a la primii mp ara ti

89

chivot, simbolul prezen tei Sale, att timp ct ei profanau poruncile [118] pe care le con tinea chivotul... Filistenii triumfau pentru c a, gndeau ei, au pus mna pe faimosul dumnezeu al israeli tilor, care f acuse attea minuni pentru ei s i i f acuse spaima du smanilor lor. Ei au dus chivotul lui Dumnezeu la Asdod s i l-au a sezat ntr-un templu de o deosebit a splendoare, ridicat n cinstea celui mai popular dumnezeu al lor, Dagon, punndu-l al aturi de dumnezeul lor. Diminea ta, preo tii acestui dumnezeu au intrat n templu s i au fost ngrozi ti g asindu-l pe Dagon c azut cu fa ta la p amnt n fa ta chivotului Domnului... ngerii lui Dumnezeu, care nso teau totdeauna chivotul, l-au aruncat cu fa ta la p amnt pe acel idol, dumnezeu nensue tit, s i apoi l-au desgurat, pentru ca s a arate c a Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, este mai presus de to ti dumnezeii s i c a n fa ta Lui, dumnezeul cel p agn nu era nimic. 4aSG 106, 107 Locuitorii din Bet-Seme s au r aspndit de ndat a vestea c a chivotul era la ei, iar oamenii din mprejurimi au dat n aval a ca s a-i ureze bun-venit. Chivotul a fost a sezat pe o piatr a care slujea la nceput drept altar s i n fa ta acestuia au fost aduse jertfe Domnului... n loc de a preg ati un loc potrivit pentru primirea lui, ei au ng aduit ca acesta s a r amn a pe cmpul unde se secera. n timp ce continuau s a se uite la lada cea sacr as i s a discute despre felul minunat n care aceasta fusese recuperat a, ei au nceput s a si spun a p arerea n leg atur a cu puterea ei deosebit a. n cele din urm a, birui ti de curiozitate, ei au dat capacul la o parte s i s-au aventurat s a o deschid a... Nici listenii cei p agni nu au ndr aznit s a-i dea capacul la o parte. ngeri din ceruri, nev azu ti, o nso tiser a ntotdeauna n c al atoriile ei. Locuitorii obraznici s i lipsi ti de respect ai Bet-Seme sului au fost degrab a pedepsi ti. Mul ti au fost lovi ti de o moarte n aprasnic a. [119] PP 589 Saul s i Ionatan Dumnezeu a ridicat pe Samuel ca s a judece pe Israel. El era cinstit de tot poporul. Dumnezeu trebuia s a e recunoscut ca marele Conduc ator al lor, iar El le rnduia conduc atorii, i umplea cu Duhul S au s i le transmitea voia Sa prin ngerii S ai. 4aSG 67

90

Adev arul despre ngeri

Datorit a p acatului lui Saul ncumetarea de a aduce jertfa Domnul nu i-a dat lui onoarea de a-i nvinge pe listeni. Ionatan, ul regelui, un b arbat care se temea de Domnul, a fost ales unealta prin care avea s a e eliberat Israel... ngerii cerului l-au ap arat pe Ionatan s i pe nso titorul lui, ngerii au luptat de partea lor, iar listenii au c azut n fa ta lor. PP 623 ngerii lui Dumnezeu au luptat al aturi de Ionatan s i listenii c adeau pretutindeni n jurul lui. O mare spaim a a apucat oastea listenilor n cmp s i n garnizoan a... P amntul se cutremura sub ei, ca s i cnd o mare mul time de care s i c al are ti erau acolo, preg atinduse de lupt a. Ionatan s i cel care-i purta armele s i chiar s i listenii s tiau c a Domnul lucra pentru eliberarea evreilor. 4aSG 70 Anii de nceput ai lui David Samuel nu mai venea la Saul cu ndrum ari de la Dumnezeu. Domnul nu-l mai putea folosi pentru mplinirea planurilor Sale. ns a [120] El l-a trimis pe Samuel n casa lui I sai, spre a-l unge pe David, pe care El l-a ales ca s a domneasc a n locul lui Saul, pe care l respinsese. Cnd ii lui I sai au trecut prin fa ta lui Samuel, el l-ar ales pe Eliab, care era nalt, cu o statur a demn a, ns a ngerul Domnului a stat al aturi de el pentru a-l c al auzi n aceast a decizie important as i l-a nv a tat c a nu trebuie s a judece dup a nf a ti sare. Eliab nu se temea de Domnul. Inima lui nu era neprih anit a naintea Domnului. El ar fost un conduc ator mndru, sever. Printre ii lui I sai nu a fost g asit vrednic nici unul, n afar a de David, a c arui ocupa tie era aceea de a p azi oile. 4aSG 77, 78 David nu avea o statur a impun atoare; ns a nf a ti sarea lui era , cinste s frumoas a, exprimnd umilin ta i curaj autentic. ngerul lui Dumnezeu i-a spus lui Samuel c a David este cel pe care trebuie s a-l ung a, c aci el era alesul Domnului. Din acea clip a, Domnul i-a dat lui David o inim a n teleapt as i priceput a. 1SP 368 Fratele mai mare al lui David, Eliab,... era gelos pe David, pentru c a fusese onorat mai presus de el. El l dispre tuia pe David s i l socotea inferior lui. El l acuza n fa ta altora de faptul c a s-a dus pe furi s, f ar a s as tie tat al s au, ca s a vad a lupta... David respinge acuza tia nedreapt as i spune: Ce-am f acut oare? Nu pot s a vorbesc astfel?

Lucrarea ngerilor de la judec atori pn a la primii mp ara ti

91

David nu i explic a fratelui s au c a el venise n ajutorul lui Israel; c a Dumnezeu l-a trimis ca s a-l ucid a pe Goliat. Dumnezeu l alesese ca s a e conduc ator n Israel; iar cnd armatele viului Dumnezeu erau ntr-un asemenea pericol, el fusese c al auzit de un nger ca s a-l [121] salveze pe Israel. 1SP 371 Saul ntlne ste un nger [Saul] a ng aduit ca impulsurile s a-i st apneasc a judecata pn a cnd patima s-a dezl an tuit. El avea accese de furie s i nebunie cnd era n stare s a ia via ta oricui ndr aznea s a i se mpotriveasc a... Tocmai caracterul f ar a pat a al lui David s i credincio sia lui nobil a au strnit mnia regelui; s i el socotea c a ns as i via ta s i prezen ta lui David erau un repro s la adresa lui... El a venit la Rama s i s-a oprit la o mare fntn a n Secu. Oamenii veneau laolalt a, ca s a scoat a ap a, s i el a ntrebat unde stau Samuel s i David. Cnd i s-a spus c a ei se a a la Naiot, el s-a gr abit s a ajung a n acel loc. ns a ngerul lui Dumnezeu l-a ntmpinat pe drum s i l-a luat n st apnire. Duhul lui Dumnezeu l-a tinut prin puterea Lui s i el a mers mai departe rostind rug aciuni c atre Dumnezeu, pres arate cu preziceri s i melodii snte. El a proorocit cu privire la venirea lui Mesia ca Mntuitor al lumii. Cnd a ajuns la Naiot n Rama, el s i-a dat jos ve smintele exterioare, care indicau rangul lui, s i a stat toat a ziua s i toat a noaptea n fa ta lui Samuel s i a elevilor s ai, sub inuen ta Duhului Sfnt. ST 24 august 1888 Vizita lui Saul la En-Dor s i moartea sa Din nou a fost declarat r azboi ntre Israel s i listeni... Saul a aat c a David s i o stirea lui erau cu listenii s i el se a stepta ca ul lui I sai s a se foloseasc a de aceast a ocazie pentru a se r azbuna pentru relele pe care le-a suferit. Regele era foarte sup arat... A doua zi, Saul trebuia s a nceap a lupta cu listenii. Umbrele destinului iminent adunau ntuneric n jurul lui; tnjea dup a ajutor s i c al auzire. ns a [122] zadarnic c auta ajutor de la Domnul. Domnul nu i-a r aspuns, nici prin vise, nici prin Urim, nici prin profe ti... Atunci Saul a zis slujitorilor s ai: C auta ti-mi o femeie care s a cheme mor tii, ca s a m a duc s-o ntreb. I s-a spus c a la En-Dor

92

Adev arul despre ngeri

se a a, ntr-o ascunz atoare, o femeie care cheam a mor tii. Aceast a femeie f acuse leg amnt cu Satana, predndu-se n st apnirea lui, pentru a-i mplini planurile; n schimb, prin tul r aului f acea minuni pentru ea s i i descoperea lucruri ascunse. Deghizat, Saul s-a dus noaptea, mpreun a cu doar doi dintre nso titorii s ai, ca s a caute ascunz atoarea vr ajitoarei... Prin ntuneric, Saul s i nso titorii lui au trecut cmpia, au trecut cu bine de oastea listenilor, au trecut creasta muntelui pn a la casa singuratic aa vr ajitoarei din En-Dor... dumnezeiasc Dup a ce s i-a rostit vr ajile, ea a spus: V ad o in ta a sculndu-se din p amnt... Este un b atrn s i este nvelit cu o mantie. Saul a n teles c a acela era Samuel... Nu era proorocul lui Dumnezeu acela care a ie sit la rostirea vr ajii acelei ghicitoare. Samuel nu era prezent n acel loc bntuit de spirite rele. Acea apari tie supranatural a a fost produs a numai de puterea lui Satana. PP 675, 676, 679 Primele cuvinte ale femeii, rostite sub puterea vr ajii, care au fost adresate regelui, au fost: De ce m-ai n selat? c aci tu e sti Saul. n acest fel, primul act al spiritului cel r au, care s-a dat drept proorocul, [123] a fost s a comunice n mod secret cu aceast a femeie nelegiuit a, ca s-o avertizeze de n sel aciunea la care a fost supus a. Mesajul pentru Saul al celui care se d adea drept profet a fost: De ce m-ai tulburat chemndu-m a? Saul a r aspuns: Sunt foarte strmtorat; c aci listenii au pornit r azboi mpotriva mea s i Dumnezeu S-a dep artat de la mine s i nu mi mai r aspunde, nici prin vise, nici prin profe ti; de aceea te-am chemat, ca s a-mi faci cunoscut ce s a fac. , Saul i dispre Cnd Samuel era n via ta tuia sfatul s i-i detesta mustr arile. ns a acum, n ceasul strmtor arii s i nenorocirii, el sim tea s c a sfatul profetului era unica lui speran ta i pentru a comunica cu ambasadorul cerului, el a recurs n mod zadarnic la solul diavolului! Saul s-a a sezat cu totul sub puterea lui Satana; iar acum el, a c arui pl acere unic a era de a provoca mizerie s i nenorocire, a f acut ca totul s a e n folosul lui, lucrnd pentru ruina nefericitului rege. Ca r aspuns la rug amintea n agonie a lui Saul a venit teribila solie, de pe buzele aceluia care se pretindea a Samuel: Pentru ce m a ntrebi pe mine cnd Domnul S-a ndep artat de tine s i S-a f acut vr ajma sul t au?... Pentru c a n-ai ascultat glasul Domnului... de aceea... Domnul va da Israelul s i pe tine n minile listenilor. PP 680

Lucrarea ngerilor de la judec atori pn a la primii mp ara ti

93

Cnd Saul a cerut s a-l vad a pe Samuel, nu Domnul a fost Cel care a f acut s a apar a Samuel n fa ta lui Saul. El nu a v azut nimic. Lui Satana nu i-a fost ng aduit s a tulbure odihna lui Samuel n mormnt [124] s i s a-l aduc a la realitate prin vr ajitoarea din En-Dor. Dumnezeu nu i d a lui Satana puterea de a nvia mor tii. ns a ngerii lui Satana iau nf a ti sarea prietenilor mor ti, vorbesc s i ac tioneaz a ca s i ei s i, prin a sa-zi sii prieteni mor ti, el si poate aduce la ndeplinire mai bine planurile sale de a n sela. Satana l cuno stea bine pe Samuel s i el s tia cum s a-l reprezinte n fa ta vr ajitoarei din En-Dor s i s a prezinte n mod corect soarta lui Saul s i a ilor s ai. 1SP 376 Relatarea biblic a legat a de vizita lui Saul la femeia din En-Dor a constituit o surs a de nedumerire pentru mul ti cercet atori ai Bibliei. Unii socotesc c a Samuel n persoan a a fost prezent la ntrevederea cu Saul, ns a Biblia ofer a suciente dovezi pentru o concluzie contrar a. Dac a, a sa cum sus tin unii, Samuel se aa n ceruri, el trebuie s a fost chemat de acolo, e prin puterea lui Dumnezeu, e prin puterea lui Satana. Nimeni nu ar putea crede nici m acar pentru o clip a c a Satana avea puterea de a-l chema pe profetul cel sfnt din ceruri pentru a onora vr ajile unei femei nelegiuite. Si nicidecum nu putem trage concluzia c a Dumnezeu l-a chemat ca s a se duc a n ascunz atoarea vr ajitoarei; c aci Domnul refuzase deja s a comunice cu Saul prin vise, prin Urim sau prin prooroci. Acestea erau mijloacele de comunicare ale lui Dumnezeu s i El nu le-ar l asat deoparte pentru a- si transmite solia prin agentul lui Satana. Mesajul n sine constituie o dovad a sucient a cu privire la originea sa. Obiectivul lui nu era de a conduce la poc ain ta lui Saul, ci de a-l mpinge mai departe spre ruin a; s i aceasta nu este lucrarea lui Dumnezeu, ci a lui Satana. Mai mult dect att, fapta lui Saul de a consultat o ghicitoare este citat a n Scriptur a ca ind unul din motivele pentru care el a fost respins de Dumnezeu s i p ar asit pentru nimicire. Saul a murit, pentru c a s-a f acut vinovat de Domnul, al c de f ar adelege fa ta arui cuvnt nu l-a p azit, s i pentru c a a ntrebat s i a cerut sfatul celor ce cheam a mor tii. N-a ntrebat pe Domnul: de aceea Domnul l-a omort s i mp ar a tia a dat-o lui David, [125] ul lui I sai. 1 Cron. 10, 13.14 PP 683 [126]

Capitolul 11 Lucrarea ngerilor de la David pn a la captivitatea babilonian a


Domnia lui David Chivotul a r amas n casa lui Abinadab pn a ce David a fost f acut rege. El a adunat laolalt a pe to ti oamenii ale si ai lui Israel, treizeci de mii, s i s-a dus s a aduc a chivotul lui Dumnezeu. Ei au a sezat chivotul ntr-un car nou s i l-au scos din casa lui Abinadab. Uza s i Ahio, ii lui Abinadab, conduceau carul. David s i toat a casa lui Israel cntau naintea Domnului cu tot felul de instrumente muzicale. si cnd au ajuns la aria lui Nahon, Uza s i-a ntins mna ca s a apuce chivotul, pentru c a erau s a-l r astoarne boii; s i Dumnezeu l-a omort acolo pentru gre seala lui; s i el a murit acolo, lng a chivotul lui Dumnezeu. Uza se mniase pe boi, pentru c a s-au mpleticit. El a ar atat v adit a nencredere n Dumnezeu, ca s i cnd Acela care adusese chivotul napoi din tara listenilor nu era n stare s a-i poarte de grij a. ngerii care nso teau chivotul l-au lovit pe Uza pentru c a s-a ncumetat cu [127] ner abdare s a pun a mna pe chivotul lui Dumnezeu. 4aSG 111 Dorind s a- si extind a cuceririle printre na tiunile din jur, David s-a hot art s a- si sporeasc a armata cernd satisfacerea serviciului militar de c atre to ti cei ce aveau vrsta potrivit a. Pentru a se efectua acest lucru, era necesar s a fac a o num ar atoare a poporului. Mndria s i ambi tia l-au mpins pe rege n aceast a ac tiune... Obiectivele acelei ac tiuni erau n mod direct contrare principiilor teocra tiei. Chiar s i Ioab, ct era el de lipsit de scrupule, a protestat... mp aratul a st aruit n porunca pe care o d adea lui Ioab... Diminea ta urm atoare, profetul Gad i-a spus lui David: A sa vorbe ste Domnul, alege... sau trei ani de foamete, sau trei ani n timpul c arora s a i nimicit de protivnicii t ai s i atins de sabia vr ajma silor t ai, sau trei zile n timpul c arora sabia Domnului s i ciuma s a e n tar as i ngerul Domnului s a duc a nimicirea n tot tinutul lui Israel. De aceea, a spus proorocul, vezi ce trebuie s a r aspund Celui ce m a trimite. 94

Lucrarea ngerilor de la David pn a la captivitatea babilonian a

95

R aspunsul mp aratului a fost... Mai bine s a c adem n minile Domnului; c aci ndur arile Lui sunt nem arginite; dar s a nu cad n minile oamenilor.- PP 747, 748 Nenorocirea a urmat de ndat a. Saptezeci de mii au fost uci si de , cium a. David s i b atrnii lui Israel erau n cea mai adnc a umilin ta plngnd naintea Domnului. Pe cnd ngerul Domnului era pe cale, pentru a distruge Ierusalimul, Dumnezeu i-a poruncit s a- si opreasc a acea lucrare a mor tii... ngerul, mbr acat ca un r azboinic, cu o sabie [128] ascu tit a n mna lui, ntins a asupra Ierusalimului, se descoper a lui David s i celor care erau cu el. David se nsp aimnt a foarte tare, totu si n disperarea s i compasiunea lui pentru Israel, el si nal ta glasul. l implor a pe Dumnezeu s a-i cru te turma. n durerea lui, el m arturise ste: Am p ac atuit, am s avr sit nelegiuire; ns a aceste oi, ce au f acut ele? Te rog, ntinde- ti mna mpotriva mea s i a casei tat alui meu. 1SP 385, 386 ngerul nimicitor s i-a oprit lucrarea n afara Ierusalimului. El st atea pe Muntele Moria n aria lui Ornan Iebusitul. ndrumat de prooroc, David s-a dus la munte s i a zidit acolo un altar Domnului, a adus arderi de tot s i jertfe de mul tumire s i a chemat Numele Domnului; s i El i-a r aspuns din ceruri prin focul de pe altarul arderii de de tot. Atunci Domnul a fost potolit fa ta tar as i a ncetat urgia deasupra lui Israel. Locul unde fusese ridicat altarul, privit ca sfnt de atunci nainte, a fost oferit ca dar, cu m arinimie, regelui, de c atre Ornan. ns a mp aratul nu a vrut s a l primeasc a... David a dat lui Ornan pentru acel loc s ase sute de sicli de aur. Acel loc memorabil, ind s i locul n care Avraam zidise altarul pentru a- si aduce ca jertf a pe eliberare, a fost propriul s au u, iar acum sn tit prin aceast a m area ta ales dup a aceea ca loc pentru templul ridicat de Solomon... nc a de la nceputul domniei lui David, unul din planurile lui cele mai ndr agite a fost acela de a ridica un templu Domnului. De si nu i-a fost ng aduit s a aduc a la ndeplinire acest plan, el nu a manifestat . PP 748, 750 Domnul, prin [129] mai pu tin zel n aceast a privin ta ngerul S au, l-a nv a tat pe David s i i-a dat un model al casei pe care Solomon avea s-o construiasc a pentru El. ngerul a fost ns arcinat s a stea al aturi de David n timp ce el scria, pentru Solomon, ndrum ari importante cu privire la planurile pentru acea cas a. 4aSG 94

96

Adev arul despre ngeri

Solomon Inimile oamenilor din popor s-au ntors c atre Solomon, a sa cum fuseser a pentru David s i ei i s-au supus n toate lucrurile. Domnul trimite pe ngerul S au s a-l nve te pe Solomon printr-un vis, n timpul nop tii. El viseaz a c a Dumnezeu vorbe ste cu el. si Dumnezeu a zis: Cere ce vrei s a- ti dau. Si Solomon a zis: Tu ai ar atat o mare fa de robul T bun avoin ta ta au David, tat al meu, pentru c a umbla naintea Ta n credincio sie s i cur a tie de inim a; i-ai p astrat aceast a s mare bun avoin ta i i-ai dat un u care s ede acum pe scaunul lui de domnie, cum se vede ast azi... D a dar, robului T au o inim a priceput a, ca s a judece pe poporul T au, ca s a poat a deosebi binele de r au; c aci cine ar putea s a judece pe poporul T au, pe poporul acesta a sa de mare la num ar? 4aSG 96,97 Pe lng a heruvimii de deasupra chivotului, Solomon a mai f acut doi ngeri de dimensiuni mai mari, stnd ecare la capetele chivotului, reprezentnd ngerii cere sti care p azesc continuu Legea lui Dumnezeu. Este imposibil s a descrii frumuse tea s i splendoarea acestui tabernacol. Acolo, ca s i n tabernacolul din pustie, era purtat [130] chivotul ntr-o rnduial a solemn a, plin a de respect s i pus la locul s au, sub aripile celor doi heruvimi maiestuo si, care erau pe p amnt. 1SP 413 Ilie Dup a prima sa nf a ti sare naintea lui Ahab, cnd l-a acuzat de judec a tile lui Dumnezeu din cauza apostaziei lui s i a lui Israel, Dumnezeu i-a c al auzit pa sii de puterea Izabelei ntr-un loc sigur, n mun ti, lng a prul Cherit. Acolo, El l-a onorat pe Ilie, trimi tndu-i hran a diminea ta s i seara, printr-un nger din ceruri. Apoi, cnd prul a secat, El l-a trimis la v aduva din Sarepta s i a f acut o minune n ecare zi, dnd hran a familiei v aduvei s i lui Ilie. 3T 288 n fa cu regele Ahab s Fa ta ta i proorocii fal si s i nconjurat de o stirile adunate ale lui Israel, Ilie st a n picioare, singurul care sa prezentat pentru a ap ara onoarea lui Iehova. El, pe care toat a mp ar a tia l-a acuzat de nenorocirea care s-a ab atut asupra lor, se a a lipsit de ap acum n fa ta lor, n aparen ta arare n prezen ta monarhului lui Israel, a profe tilor lui Baal, a r azboinicilor s i a miilor care se aau

Lucrarea ngerilor de la David pn a la captivitatea babilonian a

97

de jur mprejur. ns a Ilie nu este singur. Deasupra s i mprejurul lui sunt o stile protectoare ale cerului ngeri care exceleaz a n putere. PK 147 n lumina str alucitoare a soarelui, nconjurat de mii r azboinici, profe ti ai lui Baal s i monarhul lui Israel st a omul Ilie, lipsit de singur, dar care nu era totu ap arare, n aparen ta si singur. Cea mai puternic a o stire a cerului l nconjoar a. ngeri care exceleaz a n putere au venit din ceruri pentru a ap ara pe profetul cel credincios s i neprih anit. Cu voce hot art as i poruncitoare Ilie strig a: Ct timp ve ti z abovi ntre dou a opinii? Dac a Domnul este Dumnezeu, merge ti [131] dup a El; dac a este Baal, urma ti-l pe el. Si poporul nu i-a r aspuns nici un cuvnt. [KJV] 3T 280 n timp ce Israel s ov aia s i era ndoielnic pe Carmel, glasul lui Ilie sparge din nou lini stea: Eu singur am r amas din proorocii Domnului, pe cnd prooroci ai lui Baal sunt patru sute cincizeci. S a ni se dea doi junci; ei s a- si aleag a un junc pe care s a-l taie n buc a ti s i s a-l pun a pe lemne, f ar a s a pun a foc. Si eu voi preg ati cel alalt junc s i-l voi pune pe lemne f ar a s a pun foc. Apoi voi s a chema ti numele dumnezeului vostru s i eu voi chema Numele Domnului. Dumnezeul care va r aspunde prin foc acela s a e adev aratul Dumnezeu. PK 148, 149 Ct de bucuros ar fost Satana, care a c azut ca un fulger din cer, s a poat a veni n ajutorul acelora pe care el i n selase s i ale c aror min ti le luase n st apnirea sa, care erau cu totul devota ti n slujba lui. Bucuros ar trimis el un fulger, ca s a le aprind a jertfa; ns a Iehova a pus limite lui Satana. El i-a tinut n fru puterea, s i toate n ascocirile lui nu au putut s a trimit a nici m acar o scnteie pe altarele lui Baal. RH 30 septembrie 1873 A p ar asit oare Dumnezeu pe Ilie n ceasul ncerc arii sale? Oh, nu! El nu l-a iubit mai pu tin pe slujitorul s au Ilie, atunci cnd acesta s-a sim tit p ar asit de Dumnezeu s i de oameni, ca atunci cnd, ca r aspuns la rug aciunea sa, a cobort foc din ceruri s i a luminat vrful muntelui. Iar acum, cnd Ilie dormea, o atingere duioas as i o voce pl acut a l- [132] au trezit. El s-a ridicat nsp aimntat, gata s a fug a, temndu-se c a vr ajma sul l-a descoperit. ns a fa ta plin a de mil a, care s-a aplecat asupra lui, nu era fa ta unui du sman, ci a unui prieten. Dumnezeu trimisese un nger din ceruri cu hran a pentru slujitorul S au. Scoal a-

98

Adev arul despre ngeri

te s i m annc a, i-a spus ngerul. si el s-a uitat s i iat a c a era o turt a coapt a pe c arbuni s i un ulcior cu ap a la capul s au. Dup a ce s-a nviorat prin ceea ce i-a fost preg atit, el s-a culcat din nou. ngerul a venit s i a doua oar a. Atingndu-l pe b arbatul prea obosit, el i-a spus cu mil as i duio sie: Scoal a-te s i m annc a; indc a drumul pe care l ai de f acut este prea lung pentru tine. si el s-a sculat, a mncat s i a b aut, iar cu puterea pe care i-a dat-o mncarea aceea a fost n stare s a c al atoreasc a patruzeci de zile s i patruzeci de nop ti pn a la muntele lui Dumnezeu, Horeb, unde s-a refugiat ntr-o pe ster a. PK 166 n pustie, singur s i descurajat [dup a experien ta sa de pe vrful s muntelui Carmel], Ilie spusese c a s-a s aturat de via ta i s-a rugat ca s a moar a. ns a Domnul, n mila Lui, nu i-a f acut dup a cuvntul lui. Ilie avea de f acut o mare lucrare. PK 228 Cuvntul Domnului a venit la el printr-un nger puternic: Ce faci tu aici, Ilie? Cu toat a am ar aciunea suetului s au, Ilie s i-a murmurat plngerea: Am fost plin de rvn a pentru Domnul Dumnezeul o stirilor: C aci copiii lui Israel au p ar asit leg amntul T au, au d armat altarele Tale s i au omort cu sabia pe proorocii T ai; s i uite, am r amas doar eu singur; s i ei caut a s a-mi ia via ta. Spunnd profetului s a plece din pe stera n care se ascunsese, [133] ngerul i-a poruncit s a se nf a ti seze naintea Domnului pe munte s i s a asculte de Cuvntul S au. Pe cnd Ilie a f acut acest lucru, iat a, naintea Domnului a trecut un vnt tare s i puternic, care despica mun tii s i sf arma stncile; Domnul nu era n vntul acela. Si dup a vnt, a venit un cutremur de p amnt; Domnul nu era n cutremurul de p amnt. Si dup a cutremurul de p amnt a venit un foc; s i Domnul nu era n focul acela. Si dup a foc a venit un susur blnd s i sub tire. Cnd l-a auzit Ilie, s i-a acoperit fa ta cu mantaua, a ie sit s i a st atut la gura pe sterii. Sup ararea i-a trecut, duhul s au a fost lini stit s i supus. El s tia acum c a o ncredere lini stit a, o bizuire hot art a pe Dumnezeu avea s a e ntotdeauna pentru el un ajutor n vreme de nevoie. RH 23 octombrie 1913 Cnd Ilie era pe punctul de a-l p ar asi pe Elisei, el i-a spus acestuia: Cere-mi ce vrei s a- ti fac nainte s a u luat de la tine. Si Elisei a spus: Te rog s a vin a asupra mea o ndoit a m asur a din duhul t au. [2 Regi 2,9] GW (1915) 116

Lucrarea ngerilor de la David pn a la captivitatea babilonian a

99

Si Ilie a spus: Greu lucru ceri; dar dac a m a vei vedea cnd voi r apit de la tine, a sa se va ntmpla;... pe cnd mergeau ei vorbind, iat a c a un car de foc s i ni ste cai de foc i-au desp ar tit pe unul de altul; s i Ilie s-a n al tat la cer ntr-un vrtej de vnt. Si Elisei l-a v azut s i striga: P arinte, p arinte! Carul lui Israel s i [134] c al arimea lui! Ed. 60 Elisei n 2 Regi, citim cum ngeri sn ti au venit cu misiunea de a ap ara pe ale sii Domnului. Profetul Elisei se aa la Dotan s i regele [Siriei]... a trimis ntr-acolo cai s i care s i o mare o stire ca s a-l prind a. si cnd slujitorul lui Dumnezeu s-a trezit devreme s i a ie sit, iat a c a o o stire nconjura cetatea cu cai s i care. Si slujitorul i-a zis: Ah, Domnul meu, ce vom face? AUG 20 august 1902 Nu te teme a fost r aspunsul profetului; c aci cei ce sunt cu noi sunt mai mul ti dect cei ce sunt cu ei. Iar apoi, pentru ca slujitorul s a se conving a el singur, Elisei s-a rugat s i a spus: Deschide-i Doamne ochii, ca s a poat a vedea. si Domnul a deschis ochii tn arului; s i el a v azut: s i iat a c a muntele era plin de cai s i care de foc mprejurul lui Elisei. n jurul slujitorului lui Dumnezeu s i al o stirilor armate era un cordon de ngeri din ceruri. Ei au venit cu mare putere, nu ca s a nimiceasc a, nu ca s a pretind a omagii, ci pentru a t ab ar s i sluji n jurul acelora care erau slujitori slabi s i neajutora ti ai Domnului. PK 256, 257 Nu i-a fost dat lui Elisei ca s a- si urmeze st apnul ntr-un car de foc. Domnul a ng aduit ca asupra lui s a vin a o boal a de durat a. omeneasc n timpul ndelungatelor ore de sl abiciune s i suferin ta a, credin ta sa s-a prins cu putere de f ag aduin tele lui Dumnezeu s i El trimitea ntotdeauna pe mesagerii S ai cere sti ca s a-l mngie s i [135] s a-i aduc a pace. La fel ca atunci cnd, pe n al timile Dotanului, a v azut o stirile cerului care-i nconjurau, carele de foc ale lui Israel s i c al are tii, tot a sa s i acum, el era con stient de prezen ta pl acut aa ngerilor; s i credin ta lui era nt arit a. PK 263, 264

100

Adev arul despre ngeri

Isaia n zilele lui Isaia, idolatria n sine nu mai surprindea pe nimeni. Practicile nelegiuite deveniser a att de obi snuite n toate clasele, nct cei pu tini, care r am aseser a credincio si lui Dumnezeu, erau adesea ispiti ti s a- si piard a cump atul s i s a se lase prad a descuraj arii s i dezn adejdii... Astfel de gnduri i-au trecut s i lui Isaia prin minte n timp ce st atea sub coloana templului. Deodat a, poarta s i perdeaua din auntru a templului par a se ridicat s i retras s i i-a fost permis s a priveasc a n auntru, n sfnta sntelor, unde nici m acar profetul nu putea p atrunde. Apoi, i s-a nf a ti sat o viziune a lui Iehova stnd pe un tron nalt, n timp ce poalele mantiei Lui umpleau templul de slav a. De ecare parte a tronului se aau serami, care si ascundeau fe tele, n adorare, n timp ce slujeau Domnului lor s i se uneau n proclamare solemn a: Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul o stirilor; tot p amntul este plin de slava Sa. PK 306, 307 O slav a de nedescris ie sea de la persoana de pe tron s i poalele mantiei Lui umpleau templul... De ecare parte a tronului harului se aau heruvimi, ca o gard a n jurului Regelui cel m are ts i ei str aluceau de slava care i nv aluia din prezen ta lui Dumnezeu. Pe cnd cntecele lor de laud a r asunau n note profunde, de sincer a adorare, [136] stlpii por tii se cutremurau de parc a erau zgudui ti de un cutremur. Aceste in te snte cntau laud as i slav a lui Dumnezeu, cu buze nentinate de p acat. Contrastul dintre lauda slab a, pe care el [Isaia] era obi snuit s a o aduc a Creatorului, s i laudele erbin ti ale seramilor l-au uluit s i umilit pe profet. n acele clipe, el avea privilegiul sublim de a pre tui cur a tia nentinat a a caracterului prosl avit al lui Iehova. Pe cnd asculta cnt arile ngerilor, n timp ce ace stia strigau Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul o stirilor; tot p amntul este plin de slava Sa, slava, puterea innit as i maiestatea nentrecut a a Domnului au trecut prin fa ta lui, n viziune, s i s-au ntip arit n suetul s au. n lumina acestei str aluciri f ar a seam an, care ar ata tot ce i se putea descoperi n viziune cu privire la caracterul divin, i-a ap arut n fa ta propria-i p ac ato senie ntr-o claritate izbitoare. Chiar s i cuvintele pe care le rostea el i se p areau ntinate. RH 16 octombrie 1888 Seramii se aau n prezen ta lui Isus, totu si ei si acopereau fa ta s i picioarele cu aripile. Ei priveau frumuse tea mp aratului s i se

Lucrarea ngerilor de la David pn a la captivitatea babilonian a

101

acopereau. Cnd Isaia a v azut slava lui Dumnezeu, suetul lui s-a rn prosternat n ta a. n urma viziunii clare, pe care avusese favoarea . Acesta s a o primeasc a, el a fost umplut cu sentimente de umilin ta va ntotdeauna efectul asupra min tii omene sti atunci cnd Soarele Neprih anirii str aluce ste asupra suetului... Pe m asur a ce slava tot mai mare a Domnului Hristos este descoperit a, unealta omeneasc a nu va mai vedea nici o slav a n ea ns as i; c aci este descoperit a urciunea ascuns a a suetului s au, iar meritele proprii s i slava proprie se sting. [137] Eul moare, iar Hristos tr aie ste. Bible Echo and Signs of the Times 3 decembrie 1894 Aceasta a fost perspectiva care l-a ntmpinat pe Isaia cnd a fost chemat s a ndeplineasc a misiunea de profet; totu si, el nu s-a descurajat, c aci n urechile sale r asunau corurile triumfale ale ngerilor care nconjurau tronul lui Dumnezeu: Tot p amntul este plin de slava Lui. Is. 6,3. Iar credin ta lui a fost nt arit a prin viziuni ale realiz arilor glorioase ale bisericii lui Dumnezeu, cnd tot p amntul va plin de cuno stin ta Domnului, a sa cum apele acoper a marea. Isaia 11,9 PK 371 Ezechiel Pe malurile rului Chebar, Ezechiel privea un vrtej de vnt ce p area a veni din nord un nor gros s i un snop de foc, care r aspndea de jur mprejur o lumin a str alucitoare, n mijlocul c areia lucea ca o aram a lustruit a, care ie sea din mijlocul focului. Mai multe ro ti care se intersectau erau puse n mi scare de patru in te vii. Deasupra tuturor acestor lucruri era ceva ca o piatr a de sar, n chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care s edea pe el. La heruvimi se vedea ceva ca o mn a de om sub aripile lor. Ezechiel 1,4.26; 10,8 Ro tile se aau ntr-un aranjament att de complicat, nct la nceput se p area c a este o ncurc atur a; totu si, ele se mi scau n perfect a armonie. Fiin tele cere sti, sus tinute s i c al auzite de mna de sub aripile heruvimilor puneau n mi scare aceste ro ti; deasupra lor, pe tronul de sar, se aa Cel Ve snic; iar mprejurul tronului se aa un curcubeu, [138] semnul ndur arii divine. A sa cum acel sistem complicat al ro tilor se aa sub c al auzirea minii de sub aripile heruvimilor, la fel s i jocul complicat al

102

Adev arul despre ngeri

evenimentelor omene sti se a a sub controlul divin. n mijlocul luptei s i tumultului neamurilor, Acela care s ede deasupra heruvimilor [139] conduce nc a evenimentele p amntului. PK 535, 536

Capitolul 12 Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul


Daniel s i cei trei tovar as i ai lui Daniel se temea de Dumnezeu, l iubea s i el s i-a strunit s i educat grijii iubitoate puterile pentru a r aspunde ct mai mult cu putin ta tor, con toare a Marelui nv a ta stient ind de marea sa responsabilitate de Dumnezeu. Cei patru tineri evrei nu ng fa ta aduiau ca motive egoiste s i pl acerea pentru distrac tii s a ocupe clipele de aur ale acestei vie ti. Ei si f aceau lucrul cu o inim a binevoitoare s i o minte activ a. Acesta nu este un standard mai nalt dect cel pe care l poate atinge ecare cre stin. Dumnezeu cere ec arui cre stin dornic de a nv a ta s a- si nmul teasc a talan tii care i s-au dat. Voi sunte ti o priveli ste pentru lume, ngeri s i oameni. FCE 192 Aceia care fac precum Daniel s i tovar as ii s ai se vor bucura de cooperarea lui Dumnezeu s i a ngerilor. 4MR 125 Cuptorul de foc al lui Nebucadne tar Ca s i n zilele lui Sadrac, Me sac s i Abed-Nego, la ncheierea istoriei acestui p amnt, Domnul va lucra cu putere n favoarea acelora care stau neclinti ti pentru ceea ce este drept. Acela care a mers mpreun a cu eroii evrei n cuptorul de foc va s i cu urma sii S ai, [140] oriunde s-ar aa ace stia. Prezen ta Sa i va mngia s i sus tine. n timpul de strmtorare strmtorare care n-a mai fost v azut a de cnd sunt neamurile pe p amnt cei ale si ai S ai vor sta neclinti ti de partea Lui. Satana cu toat a o stirea lui nu poate distruge nici pe cel mai slab dintre sn tii lui Dumnezeu. ngeri care exceleaz a n t arie i vor ap ara s i Iehova li Se va descoperi ca Dumnezeul dumnezeilor, capabil s a salveze pe deplin pe cei care si pun ncrederea n El. PK 513

103

104

Adev arul despre ngeri

Osp a tul lui Bel sa tar Pe cnd petreceau n acea noapte n mijlocul veseliei idolatre, fa ta mp aratului a devenit deodat a palid as i el parc a e paralizat de groaz a; c aci iat a, un cap at de mn a scrie litere tainice pe perete mpotriva lui. Comesenii v ad s i ei scrierea ciudat as i de nen teles pentru ei. Veselia s i cheful p alesc s i o lini ste dureroas a se a sterne asupra celor aduna ti. mp aratul s-a tulburat att de mult, nct i s-au desf acut ncheieturile s oldurilor s i genunchii i se izbeau unul de altul. Tremurnd de spaim a, el a strigat tare s a i se aduc a cititorii n stele, haldeii s i ghicitorii. Si mp aratul a luat cuvntul s i a spus n telep tilor Babilonului: Oricine va citi scrierea aceasta s i mi-o va tlcui, va mbr acat n purpur a, va purta un l an ti sor de aur la gt s i va avea locul al treilea la crmuirea mp ar a tiei. ns a ace sti oameni nu au fost n stare s a t alm aceasc a scrierea ciudat a scris a de mna unui nger al lui Dumnezeu, a sa cum nu au fost n stare s a [141] t alm aceasc a visul lui Nebucadne tar. RH 8 februarie 1881 Era un martor... n palatul lui Bel sa tar la acel osp a t... ngerul a scris cu acea ocazie, pe zidul palatului, cuvinte mpotriva lui. Ellen G. White 1888 Materials 517 Daniel n groapa cu lei Daniel se ruga Dumnezeului S au de trei ori pe zi. Satana se nfurie la auzirea rug aciunii erbin ti, c aci s tie c a va pierde. Daniel a fost preferat mai presus de to ti mini strii s i prin tii, deoarece avea n el un duh des avr sit. ngerii c azu ti se temeau c a inuen ta lui avea s a sl abeasc a controlul lor asupra conduc atorilor mp ar a tiei... O stirea acuzatoare a ngerilor r ai i-a a t tat pe mini stri s i prin ti la invidie s i gelozie, astfel c a ei l pndeau pe Daniel ndeaproape, ca s a g aseasc a vreun lucru mpotriva lui, pe care s a-l poat a raporta mp aratului, ns a ei nu au reu sit acest lucru. Atunci, ace sti agen ti ai de Dumnezeu lui Satana s-au gndit s a fac a din credincio sia sa fa ta pricina pentru distrugerea lui. ngeri r ai le-au expus planul s i ace sti agen ti l-au adus degrab a la ndeplinire. mp aratul nu s tia de tic alo sia care se punea la cale mpotriva lui Daniel. Fiind pe deplin con stient de decretul dat de mp arat, el [Daniel] se pleac a nc a naintea Dumnezeului s au cu ferestrele deschise.

Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul

105

de Dumnezeu este att de important El socotea c a rug aciunea fa ta a, nct merita s a- si sacrice via ta dect s a renun te la ea. Ca urmare a faptului c a se ruga lui Dumnezeu, el a fost aruncat n groapa cu lei. Pn a acum, ngerii cei r ai s i-au atins scopul. ns a Daniel continu a s a [142] se roage, chiar s i n groapa cu lei... L-a uitat oare acolo Dumnezeu? Oh, nu; Domnul Isus, Comandantul cel puternic al o stirii cerului, a trimis pe ngerul S au ca s a nchid a gurile acelor lei amnzi, ca s a nu-i fac a nici un r au omului lui Dumnezeu, care se roag a, s i n acea groap a nsp aimnt atoare era numai pace. mp aratul a fost martor al protej arii sale s i l-a scos afar a cu onoruri. Satana s i ngerii lui erau nfrn ti s i turbau de furie. Agen tii pe care i folosise Satana au fost sorti ti pieirii n modul teribil n care ei complotaser a s a-l distrug a pe Daniel. 4bSG 85, 86 Gabriel trimis s a explice viziunea din Daniel 8 La scurt timp dup a c aderea Babilonului, pe cnd Daniel cugeta asupra acestor profe tii [a lui Isaia s i Ieremia] s i c auta pe Domnul, ca s a poat a dobndi n telegere cu privire la acele vremuri, i-au fost date o serie de viziuni cu privire la ridicarea s i c aderea mp ar a tiilor. O dat a cu cea dinti viziune, raportat a n capitolul s apte al c ar tii lui Daniel, a fost dat as i o interpretare; totu si, nu toate lucrurile au fost claricate profetului. Pe mine m-au tulburat nespus de mult gndurile mele, a scris el cu privire la experien ta sa de la acea dat a, si mi s-a schimbat culoarea fe tei; dar am p astrat cuvintele acestea n inima mea. Daniel 7,28 n continuare, printr-o alt a viziune, a fost aruncat a lumin a asupra evenimentelor viitoare; s i la sfr situl acestei viziuni, Daniel a auzit pe un sfnt vorbind; s i un alt sfnt a ntrebat pe cel ce vorbea: n ct a vreme se va mplini vedenia? R aspunsul care a fost dat: Pn a vor trece dou a mii trei sute de seri s i dimine ti, apoi sfntul Loca s va cur a tit l-a umplut de nedumerire. C auta cu seriozitate s a n teleag a nsemn atatea viziunii. El nu putea n telege leg atura dintre cei s aptezeci de ani de captivitate, a sa cum a fost prezis mai dinainte [143] de Ieremia, s i cei dou a mii trei sute de ani despre care vizitatorul ceresc declarase n viziune c a trebuie s a treac a pn a la cur a tirea sanctuarului lui Dumnezeu. ngerul Gabriel i-a dat o interpretare

106

Adev arul despre ngeri

par tial a; dar cnd profetul a auzit cuvintele: Viziunea... prive ste vremuri ndep artate, a le sinat... nc a mpov arat de starea lui Israel, Daniel a studiat din nou profe tiile lui Ieremia. Acestea erau foarte clare... ntemeiat Cu credin ta a pe cuvntul cel sigur al profe tiei, Daniel s-a rugat erbinte Domnului pentru mplinirea nentrziat a a acelor f ag aduin te. PK 553, 554 Pe cnd Daniel si n al ta rug aciunea, ngerul Gabriel coboar a n grab a din cur tile cere sti, ca s a i spun a c a cererile sale au fost ascultate s i primite. Acest nger puternic a fost ns arcinat s a-i dea pricepere s i n telepciune pentru a deschide naintea lui tainele veacurilor viitoare. Astfel, n timp ce c auta cu ardoare s a cunoasc a s i s a n teleag a adev arul, Daniel a fost adus n comuniune cu solul delegat de c atre cer. RH 8 februarie 1881 Chiar nainte de a termina s a- si nal te rug aciunea c atre Dumnezeu, Gabriel a ap arut din nou naintea lui s i i-a atras aten tia la viziunea pe care o v azuse nainte de c aderea Babilonului, la moartea lui Bel sa tar. ngerul i-a descris apoi n detaliu perioada celor [144] s aptezeci de s apt amni. RH 21 martie 1907 asupra regilor Persiei Lupta pentru inuen ta Agen tii cerului trebuie s a lupte cu obstacole, pentru ca planul lui Dumnezeu s a e mplinit la timpul potrivit. Regele Persiei era luat n st apnire de cel mai puternic dintre to ti ngerii r ai. El a refuzat, ca s i Faraon, s a asculte de Cuvntul Domnului. Gabriel a declarat c a el [Satana] i s-a mpotrivit dou azeci s i una de zile prin n sel aciunile sale mpotriva evreilor. ns a Mihail i-a venit n ajutor s i apoi a r amas al aturi de regii Persiei, tinnd n st apnire acele puteri, dnd sfat bun care s a contracareze sfatul cel r au. 4BC 1173 [Cirus] monarhul [persan] se mpotrivise impresiilor Duhului lui Dumnezeu n timpul celor trei s apt amni, ct Daniel a postit s i s-a rugat, ns a Prin tul Cerului, arhanghelul Mihail, a fost trimis pentru a ntoarce inima nc ap a tnatului rege spre a ntreprinde o ac tiune hot art a la rug aciunea lui Daniel. RH 8 februarie 1881 Lui Daniel i s-a nf a ti sat nimeni altul dect Fiul lui Dumnezeu. Aceast a descriere este asem an atoare celei date lui Ioan atunci cnd Domnul Hristos i S-a descoperit acestuia pe insula Patmos.

Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul

107

Domnul nostru vine acum cu un alt mesager ceresc pentru a-i face cunoscut lui Daniel ce se va ntmpla n zilele din urm a. RH 8 februarie 1881 Daniel nu a putut privi fa ta ngerului, r amnnd f ar a putere s i f ar a nici o vlag a. Astfel ngerul a venit la el s i l-a pus pe genunchi. El nu l-a putut privi atunci. Apoi ngerul a venit din nou la el, avnd nf a ti sarea unui om. Atunci el a putut s a-l priveasc a. 2MR 348 [145] Biruin ta a fost n cele din urm a c stigat a, iar for tele vr ajma sului au fost tinute n fru n toate zilele lui Cir, care a domnit s apte ani, s i n toate zilele ului s au Cambise, care a domnit cam s apte ani s i jum atate. RH 5 decembrie 1907 Al doilea templu Cel de-al doilea templu nu a egalat n m are tie s i nici nu a fost sn tit prin acele semne vizibile ale prezen tei divine legate de primul templu. Nu a existat nici o manifestare a puterii supranaturale la consacrarea acestuia. Nu a fost v azut nici un nor de slav a, care s a umple noul sanctuar ridicat. Nu a cobort nici un foc din cer, care s a mistuie jertfa de pe altar. Sechina nu mai era ntre heruvimi n locul prea sfnt; chivotul, tronul harului s i tablele m arturiei nu se mai aau acolo. Nici un semn din ceruri nu mai transmitea preotului voin ta lui Iehova. PK 596, 597 Ezra Copiii robiei, care s-au ntors mpreun a cu Ezra, au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israel, ca jertf a pentru p acat s i ca semn al mul tumirii s i recuno stin tei lor pentru protec tia ngerilor sn ti de-a [146] lungul c al atoriei lor. PK 619 Neemia Patru luni de zile a a steptat Neemia o ocazie favorabil a pentru a- si prezenta cererea regelui. n acest timp, de si inima i era plin a de ntristare, el s-a str aduit s a aib a o nf a ti sare atr ag atoare n prezen ta regelui. n acele s ali luxoase s i pline de splendoare, totul trebuia s a par a luminos s i pl acut. Triste tea nu trebuia s a- si arunce umbrele asupra fe tei nici unuia din nso titorii regali. ns a n momentele cnd

108

Adev arul despre ngeri

era singur, cnd nu era v azut de oameni, multe au fost rug aciunile, m arturisirile s i lacrimile, v azute s i auzite de Dumnezeu s i de ngeri. PK 630 Viziunile lui Zaharia Mi-am ridicat ochii din nou spune Zaharia si am privit s i iat a c a era un om care tinea n mn a o funie de m asurat. L-am ntrebat: Unde te duci? s i el mi-a zis: M a duc s a m asor Ierusalimul, ca s a v ad ce l a time s i ce lungime are. Si ngerul care vorbea cu mine a naintat s i un alt nger i-a ie sit nainte. El a zis: Alearg a de vorbe ste tn arului acestuia s i spune-i: Ierusalimul va o cetate deschis a, din pricina mul timii oamenilor s i vitelor care vor n mijlocul lui. Eu nsumi, zice Domnul, voi un zid de foc de jur mprejurul lui s i voi slava lui n mijlocul lui. RH 26 decembrie 1907 Viziunea lui Iosua s i ngerul Profetului i-a fost prezentat a scena acuza tiei din partea lui Sa[147] tana. El spune: El mi-a ar atat pe Iosua, marele preot, stnd naintea ngerului Domnului, iar pe Satana la dreapta lui, ca s a-l prasc a. RH 22 august 1893 Una din cele mai puternice s i impresionante ilustra tii ale lucr arii lui Satana, ale lucr arii Domnului Hristos s i ale puterii Mijlocitorului nostru de a-l nvinge pe acuzatorul poporului S au este dat a n profe tia lui Zaharia. n viziune sfnt a, profetul l prive ste pe Iosua, marele preot, mbr acat n haine murdare, stnd naintea ngerului Domnului, implornd ndurarea lui Dumnezeu n favoarea poporului S au, care este n mare necaz. Satana st a la dreapta lui pentru a i se mpotrivi. Deoarece Israel a fost ales ca s a p astreze cuno stin ta de Dumnezeu pe p amnt, ei au fost, nc a de la nceputul existen tei lor ca na tiune, obiectivele speciale ale vr ajm as iei lui Satana, s i acesta era hot art s a le produc a distrugerea. Ct timp erau ascult atori de Dumnezeu, nu le putea face nici un r au; de aceea el s i-a pus la lucru toat a puterea s i viclenia pentru a-i ademeni la p acat. Prin si n curs a prin ispitele lui, ei au c alcat Legea lui Dumnezeu s i astfel s-au desp ar tit

Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul

109

de Sursa t ariei lor s i au fost l asa ti prad a vr ajma silor lor p agni. Au fost du si robi n Babilon, unde au r amas mul ti ani. Totu si, ei nu au fost uita ti de Domnul. Profe tii S ai au fost trimi si la ei cu mustr ari s i avertiz ari. Poporul a fost trezit ca s a- si vad a vinov a tia, ei s-au umilit naintea lui Dumnezeu s i s-au ntors la El autentic ntr-o poc ain ta a. Atunci, Domnul le-a trimis solii de ncurajare, declarnd c a i va elibera din robie s i vor rec stiga favoarea din Lui. Tocmai acest lucru voia Satana s a-l mpiedice. O r am as i ta Israel se ntorsese deja n tara lor, iar Satana c auta acum s a ac tioneze [148] asupra na tiunilor p agne, care constituiau agen tii lui, ca s a-i distrug a cu totul... Marele preot [Iosua] nu se poate ap ara pe sine s i pe poporul s au, de acuza tiile lui Satana. El nu pretinde c a Israel este lipsit de vin a. n haine murdare, care simbolizeaz a p acatele poporului, pe care el le poart a ca reprezentant al lor, el st a naintea ngerului, m arturisind vinov a tia lor, totu si ar atnd spre poc ain ta s i umilin ta lor, bizuindu-se pe ndurarea unui Mntuitor care iart a p acatele s i f acnd apel, prin , la f credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu. Apoi ngerul, care este nsu si Hristos, Mntuitorul p ac ato silor, aduce la t acere pe acuzatorul poporului S au, spunnd: Domnul s a te mustre, Satano... El care a ales Ierusalimul; nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc? Israel fusese mult timp n cuptorul ncerc arilor. Datorit a p acatelor lor, ei fuseser a aproape cu totul mistui ti n focul aprins de Satana s i agen tii lui pentru nimicirea lor, ns a acum Dumnezeu s i-a ntins mna pentru a-i scoate de acolo. Dup a ce s-au poc ait s i umilit, Mntuitorul ndur ator nu avea s a- si lase poporul prad a puterii pline de cruzime a p agnilor... De ndat a ce este acceptat a mijlocirea lui Iosua, se d a porunca: Dezbr aca ti-l de hainele murdare de pe el! Iar lui Iosua ngerul i spune: Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea s i te mbrac cu haine de s arb atoare! Apoi, i se a seaz a pe cap o mitr a curat a s i l-au mbr acat n haine. P acatele lui s i ale poporului lui au fost iertate. Israel a fost mbr acat n haine de s arb atoare neprih anirea lui Hristos atribuit a lor. Mitra a sezat a pe capul lui Iosua era ca [149] cea purtat a de preo ti s i purta inscrip tia: Sn tit Domnului, ceea ce nseamn a c a, n ciuda nelegiuirilor sale anterioare, el era acum calicat s a slujeasc a naintea lui Dumnezeu, n sanctuarul S au.

110

Adev arul despre ngeri

Dup a ce a fost nvestit n acest mod solemn cu rangul preo tiei, ngerul a spus: A sa vorbe ste Domnul o stirilor; dac a vei umbla n c aile Mele s i vei p azi poruncile Mele, vei judeca s i Casa Mea s i vei priveghea asupra cur tilor Mele s i te voi l asa s a intri mpreun a cu cei ce sunt aici. El avea s a e onorat cu rangul de judec ator sau conduc ator asupra templului s i a tuturor serviciilor care se desf as urau acolo; el avea s a umble nconjurat de ngeri nso titori, chiar n aceast a , iar n cele din urm via ta a s a se al ature mul timii care aduce slav a n jurul tronului lui Dumnezeu. 5T 467-469 Acest cuvnt de asigurare este dat tuturor celor care au credin ta minunat n Dumnezeu. Primi ti aceast a f ag aduin ta a. Nu o in ta omeneasc a este Cel ce vorbe ste. A sa vorbe ste Domnul o stirilor: Dac a vei umbla n c aile Mele s i vei p azi poruncile Mele, vei judeca s i Casa Mea s i vei priveghea asupra cur tilor Mele s i te voi l asa s a intri mpreun a cu cei ce sunt aici. mpreun a cu cei ce sunt aici. O stirile vr ajma sului, care ncearc a s a aduc a ocar a asupra poporului lui Dumnezeu s i o stirile cerului, de zece mii de ori zece mii de ngeri, care vegheaz a asupra poporului ispitit al lui Dumnezeu s i l ap ar a, n al tndu-l s i nt arindu-l, ace stia sunt cei ce sunt aici. Iar Dumnezeu spune celor ce cred: Vei umbla n [150] mijlocul lor. Nu vei biruit de puterile ntunericului. Vei sta naintea Mea n prezen ta ngerilor sn ti, care sunt trimi si s a slujeasc a acelora care sunt mo stenitori ai mntuirii. RH 30 aprilie 1901 Viziunea celor s apte sfe snice s i a celor doi m aslini Imediat dup a viziunea lui Zaharia cu privire la Iosua s i nger, dat a marelui preot ca o m arturie personal a pentru ncurajarea lui s i a poporului lui Dumnezeu, profetul a primit o m arturie personal a cu privire la lucrarea lui Zorobabel. ngerul care vorbea cu mine, spune Zaharia, s-a ntors s i m-a trezit ca pe un om pe care l treze sti din somnul lui. El m-a ntrebat: Ce vezi? Eu am r aspuns: M-am uitat s i iat a c a este un sfe snic cu totul de aur s i deasupra lui un vas cu untdelemn s i pe el s apte candele cu s apte tevi pentru candelele care sunt n vrful sfe snicului. Si lng a el sunt doi m aslini, unul la dreapta vasului s i unul la stnga lui. RH 16 ianuarie 1908 Apoi, eu i-am r aspuns s i i-am zis: Ce nseamn a ace sti doi m aslini, la dreapta sfe snicului s i la stnga lui? Am luat iar as i cuvntul

Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul

111

s i i-am spus: Ce nseamn a cele dou a ramuri de m aslin care sunt lng a cele dou a tevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el? s i el mi-a r aspuns: Ace stia sunt cei doi un si care stau naintea Domnului ntregului p amnt. Cei doi un si care stau naintea Domnului ntregului p amnt au pozi tia pe care a avut-o odat a Satana, ca heruvim ocrotitor. Prin in tele snte care nconjoar a tronul S au, Domnul tine o leg atur a [151] continu a cu locuitorii p amntului. RH 20 iulie 1897 Lucrarea ngerilor n timpul Esterei Decizia mp aratului [Aha svero s] mpotriva evreilor a fost ob tinut a prin preten tii false s i minciuni cu privire la acel popor deosebit. Satana instigase acel plan pentru a sc apa p amntul de cei care men tinuser a cuno stin ta despre adev aratul Dumnezeu. ns a comploturile sale au fost nfrnte de o putere mai mare, care domne ste n mijlocul ilor oamenilor. ngeri care exceleaz a n putere au fost ns arcina ti s a apere pe poporul lui Dumnezeu, iar comploturile f acute de adversarii lor s-au ntors asupra propriilor lor capete. 5T 450 n ziua hot art a pentru nimicirea lor, evreii s-au strns n cet a tile lor, n toate tinuturile mp aratului Aha svero s, ca s a pun a mna pe cei ce c autau s a-i piard a. Nimeni n-a putut s a le stea mpotriv a, c aci frica de ei apucase pe toate popoarele! ngeri care exceleaz a n putere fuseser a ns arcina ti de Dumnezeu s a apere pe poporul S au n timp ce ei si ap arau via ta. Estera 9,2.16 PK 602 Tat al lui Ioan Botez atorul Zaharia locuia n tinutul deluros al Iudeii, ns a el se dusese la Ierusalim ca s a slujeasc a o s apt amn a la templu, un serviciu care se cerea preo tilor din ecare ceat a de dou a ori pe an... El st atea n fa ta altarului de aur, n locul sfnt din sanctuar... Deodat a, a devenit con stient de prezen ta divin a. Un nger al Domnului [152] st atea n partea dreapt a a altarului. Pozi tia ngerului era un semn al favorii, ns a Zaharia nu s i-a dat seama de acest lucru. Mul ti ani se rugase el pentru venirea Mntuitorului; acum cerul si trimisese mesagerul pentru a-l anun ta c a acele rug aciuni aveau s a primeasc a n curnd r aspuns; ns a ndurarea lui Dumnezeu i se p area prea mare

112

Adev arul despre ngeri

pentru el, ca s a poat a crede. El a fost umplut de team as i a nceput s a se nvinov a teasc a. ns a a fost ntmpinat cu asigurarea fericit a: Nu te teme, Zaharia; c aci rug aciunea ta este ascultat a; nevasta ta, Elisabeta, ti va na ste un u, c aruia i vei pune numele Ioan... s i Zaharia a spus ngerului: Din ce voi cunoa ste lucrul acesta, indc a eu sunt b atrn s i nevast a-mea este naintat a n vrst a? La ntrebarea lui Zaharia, ngerul a spus: Eu sunt Gabriel, care stau naintea lui Dumnezeu. Am fost trimis s a- ti vorbesc s i s a- ti aduc aceast a veste bun a. Cu cinci sute de ani nainte, Gabriel i f acuse cunoscut a lui Daniel perioada profetic a ce avea s a se ntind a pn a la venirea lui Hristos. Cunoa sterea faptului c a aceast a perioad a era aproape de ncheiere l determinase pe Zaharia s a se roage pentru venirea lui Mesia. Acum, nsu si mesagerul prin care fusese dat a profe tia a venit s a anun te mplinirea ei. Cuvintele ngerului Eu sunt Gabriel, care stau n prezen ta lui Dumnezeu arat a c a el de tine o pozi tie de nalt a onoare n cur tile cere sti. Cnd a venit cu o solie la Daniel, el a spus: Nimeni nu m a ajut a mpotriva acestora afar a de voievodul nostru Mihail. Dan. 10,21. Despre Gabriel, Mntuitorul vorbe ste n Apocalipsa, spunnd [153] c a El a trimis s i a f acut cunoscut prin ngerul S au la robul S au Ioan. Apoc. 1,1. Iar lui Ioan, ngerul i-a spus: Eu sunt un mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai, proorocii. Apoc. 22,9. Ce gnd minunat ngerul care st a, n ce prive ste onoarea, al aturi de Fiul lui Dumnezeu, este cel ales ca s a dezv aluie planurile lui Dumnezeu oamenilor p ac ato si. DA 97-99 Lucrarea lui Ioan Botez atorul a fost prezis a de ngerul care a venit la Zaharia n templu. Nu te teme, Zaharia a spus el; c aci rug aciunea ta a fost ascultat a; nevasta ta Elisabeta ti va na ste un u s i i vei pune numele Ioan. Si... el va umplut de Duhul Sfnt... s i mul ti din copiii lui Israel se vor ntoarce la Domnul, Dumnezeul lor. Si el va merge naintea Lui n duhul s i puterea lui Ilie. RH 20 februarie 1900 ngerul Gabriel a dat instruc tiuni speciale p arin tilor lui Ioan n ce prive ste cump atarea. A fost dat a o lec tie de reform a a s an at a tii printr-unul din ngerii cei n al ta ti de la tronul cerului. 2SP 43 Prin Ioan Botez atorul, Dumnezeu a ridicat un sol care s a preg ateasc a calea Domnului. El trebuia s a duc a naintea lumii o m arturie

Lucrarea ngerilor de la captivitate pn a la Ioan Botez atorul

113

neclintit a, prin care s a mustre s i s a condamne p acatul. Anun tnd misiunea lui Ioan s i lucrarea lui, ngerul a spus: El va merge naintea Lui [a lui Hristos] n duhul s i puterea lui Ilie, ca s a ntoarc a inimile p arin tilor la copii s i pe cei neascult atori la umblarea n n telepciunea celor neprih ani ti, ca s a g ateasc a Domnului un norod bine preg atit [154] pentru El. RH 2 august 1898

Capitolul 13 ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos


ntruparea o tain a adnc a Cnd contempl am ntruparea lui Hristos pentru omenire, r amnem ului ti n fa ta unui mister de nen teles, pe care mintea omeneasc a nu l poate p atrunde. Cu ct cuget am mai mult, cu att ni se pare mai uimitor. Ct de mare este contrastul dintre divinitatea lui Hristos s i pruncul neajutorat din ieslea din Betleem! Cum am putea m asura distan ta dintre Dumnezeul cel Atotputernic s i un prunc neajutorat? Cu toate acestea, Creatorul lumilor, Acela n care locuie ste trupe ste toat a plin atatea dumnezeirii, s-a f acut cunoscut printr-un prunc neajutorat n iesle. Cu mult mai presus dect oricare dintre ngeri, egal cu Tat al n ce prive ste demnitatea s i slava s i totu si s a poarte ve smntul umanit a tii! Divinitatea s i umanitatea s-au mbinat n mod tainic, iar omul s i Dumnezeu au devenit una. n aceast a unitate g asim pentru neamul nostru dec speran ta azut. ST 30 iulie 1896 Universul privea Venirea Domnului Hristos n lumea noastr a a constituit un eveniment mare, nu numai pentru aceast a lume, ci pentru toate lumile [155] universului lui Dumnezeu. n fa ta tuturor in telor cere sti, El trebuia s a ia asupra Lui natura noastr as i s a e ncercat n toate privin tele ca s i noi. ST 20 februarie 1893 Venind s a locuiasc a mpreun a cu noi, Domnul Isus avea s a-L descopere pe Dumnezeu att oamenilor, ct s i ngerilor... ns a aceast a revela tie nu a fost dat a numai pentru copiii S ai n ascu ti pe p amnt. Mica noastr a lume este manualul universului. Minunatul plan al harului lui Dumnezeu, taina iubirii Sale mntuitoare, constituie tema asupra c areia ngerii doresc s a priveasc a s i aceasta va constitui studiul lor de-a lungul veacurilor nesfr site. DA 19,20

114

ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos

115

De ce a luat Domnul Hristos natur a omeneasc a? El [Satana] se l audase cu true naintea ngerilor cere sti c a atunci cnd va ap area Domnul Hristos, lund asupra Lui natur a omeneasc a, va mai slab dect el s i el l va nvinge cu puterea lui. El tres alta de insinu bucurie c a Adam s i Eva nu au putut face fa ta arilor lui atunci cnd el i-a ispitit. RH 28 iulie 1874 Unicul Fiu al lui Dumnezeu a venit n lumea noastr a ca om pentru a descoperi lumii c a oamenii pot p azi Legea lui Dumnezeu. Satana, ngerul c azut, declarase c a nici un om nu poate tine Legea lui Dumnezeu dup a neascultarea lui Adam. 6MR 334 Satana sus tinea c a e imposibil ca in tele omene sti s a poat a tine Legea lui Dumnezeu. Pentru a dovedi falsitatea acestei sus tineri, Domnul Hristos a l asat locul S au nalt, a luat asupra Lui natura omului s i a venit pe p amnt pentru a n fruntea neamului c azut, [156] ispitirilor lui Satana. UL spre a ar ata c a omenirea poate face fa ta 172 Natura omeneasc a a Domnului Hristos Natura Sa [a lui Hristos] a fost una creat a; El nu avea nici m acar puterea ngerilor. Era uman a, la fel cu a noastr a, identic a. 3SM 129 n sl abiciunea naturii umane, Domnul Hristos avea de ntmpinat ispitele unuia care de tinea puterea naturii mai nalte pe care Dumnezeu o acordase familiei ngere sti. RH 28 ianuarie 1909 Ceea ce s-a petrecut la Betleem constituie o tem a inepuizabil a. n ea este ascuns a adncimea bog a tiei n telepciunii s i s tiin tei lui Dumnezeu. Romani 11,33. Ne minun am de sacriciul Mntuitorului care a schimbat tronul cerului pentru o iesle s i compania ngerilor care l adorau cu vitele din grajd. Mndria s i trua omeneasc a se simt mustrate n prezen ta Lui. Si totu si, acesta nu a fost dect nceputul minunatei Sale iubiri. Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fost o aproape innit umilin ta as i dac a ar luat natura omului chiar atunci cnd Adam se aa inocent n gr adina Edenului. ns a Domnul Isus a acceptat umanitatea n momentul cnd neamul omenesc fusese sl abit de patru mii de ani de p acat. Ca orice copil al lui Adam, El a suferit urm arile legii eredit a tii. Care au fost aceste urm ari se vede

116

Adev arul despre ngeri

n istoria str amo silor S ai p amnte sti. Cu o astfel de ereditate a venit El ca s a mp art as easc a necazurile s i ispitele noastre s i s a ne dea f [157] un exemplu de via ta ar a de p acat. DA 48, 49 Ca Dumnezeu, Domnul Hristos nu a putut ispitit mai mult dect atunci cnd a avut de f acut acea alegere n ceruri. ns a, umilindu-Se s i lund asupra Lui natura omului, El putea ispitit. El nu a luat asupra Lui nici m acar natura ngerilor, ci pe cea uman a, cu totul identic a naturii noastre, cu excep tia faptului c a El nu a fost ntinat de p acat. Un trup omenesc, o minte omeneasc a, cu propriet a tile ei specice; El a fost oase, creier s i mu schi. Om ca s i noi, El a fost limitat la sl abiciunea omeneasc a. mprejur arile n care a tr ait au fost de o astfel de natur a, nct El a fost expus la toate necazurile de care au parte oamenii, nu a fost de tihn . bogat, nu a dus o via ta a, ci de lipsuri, s ar acie s i umilin ta El a respirat aerul pe care omul l are de respirat. El a umblat pe , memorie, voin acest p amnt, ca om. El a avut ra tiune, con stiin ta ta s i sentimente, ca orice suet omenesc, care erau unite cu natura Lui divin a. 16MR 181,182 n copilul din Betleem era ascuns a slava n fa ta c areia ngerii se pleac a. Acest prunc neajutorat era s amn ta promis a, spre care ar ata primul altar de la poarta Edenului. DA 52 Bunavestire nainte de na sterea Sa [a lui Hristos], ngerul i spusese Mariei: Va mare s i va chemat Fiul Celui Preanalt. Si Domnul Dumnezeu i va da tronul tat alui S au David. Si El va domni peste casa lui Iacov pe vecie. Luca 1, 32.33. Maria a p astrat aceste cuvinte n inima ei; de si credea c a ul ei avea s a e Mesia al lui Israel, totu si [158] ea nu putea n telege misiunea Lui. DA 81, 82 ngerii i priveau pe c al atorii cei obosi ti, Iosif s i Maria, croindu- si drum spre cetatea lui David, pentru a nscri si, potrivit decretului lui Cezar Augustus. Iosif s i Maria au fost adu si aici prin providen ta lui Dumnezeu; c aci acesta era locul n care profe tia prezisese c a Se va na ste Hristos. Ei caut a un loc de odihn a la han, dar sunt respin si, pentru c a nu mai este loc. Cei boga ti s i onora ti au fost bineveni ti s i au putut g asi camere s i odihn a, n timp ce ace sti c al atori istovi ti sunt sili ti s a caute refugiu ntr-o cl adire rudimentar a, care ad aposte ste animale necuvnt atoare. RH 17 decembrie 1872

ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos

117

nainte de na sterea lui Hristos n ceruri, se s tia c a sosise timpul pentru venirea lui Hristos n lume, iar ngerii p ar asesc slava pentru a martori la primirea Lui de c atre cei la care a venit pentru a-i binecuvnta s i mntui. Ei fuseser a martori la slava Lui n ceruri s i gndeau c a El va primit cu onoare, potrivit caracterului S au s i importan tei misiunii Sale. Pe m asur a ce ngerii se apropie de p amnt, ei vin nti la poporul pe care Dumnezeu l desp ar tise de celelalte na tiuni ale lumii, ca ind comoara Sa pre tioas a. Ei nu v ad nici un interes deosebit printre evrei, nici o a steptare s i veghere dornic a de a primii care s a-L primeasc a pe Mntuitorul s i s a recunoasc a venirea Sa. RH 17 decembrie 1872 Un nger cutreier a p amntul pentru a vedea cine este preg atit pentru a spune bun venit lui Isus. Dar nu vede nici un semn de c a steptare. El nu aude nici un glas de laud a sau biruin ta a se apropie venirea lui Mesia. ngerul plute ste un timp asupra cet a tii alese s i a [159] templului unde prezen ta divin a se manifestase timp de veacuri; ns a ... chiar s i aici este aceea si indiferen ta Uluit cu totul, mesagerul ceresc este aproape pe punctul de a se ntoarce n cer cu vestea ru sinoas a, cnd iat a c a descoper a un grup de p astori care si vegheaz a turmele noaptea s i, n timp ce privesc cerurile nstelate, ei cuget a la profe tia despre venirea lui Mesia pe p amnt s i tnjesc dup a venirea R ascump ar atorului lumii. Acesta este un grup preg atit s a-l primeasc a pe solul ceresc. Si deodat a, li se nf a ti seaz a ngerul Domnului, proclamndu-le vestea cea bun a, care le aduce mare bucurie. GC 314 ngerii au trecut pe lng as colile profe tilor, palatele regilor s i s-au nf a ti sat p astorilor umili, care si p azeau turmele noaptea, pe cmpiile Betleemului. La nceput, li s-a nf a ti sat un singur nger mbr acat n str alucirea cerului; att de surprin si s i nsp aimnta ti au fost p astorii, nct nu au putut face altceva dect s a priveasc a uimi ti slava vizitatorului ceresc cu o uimire de nespus. ngerul Domnului a venit la ei s i le-a spus: Nu v a teme ti c aci v a aduc o veste bun a, care va o mare bucurie pentru tot norodul; ast azi, n cetatea lui David, vi S-a n ascut un Mntuitor, care este Hristos, Domnul. Iat a semnul dup a care-L ve ti cunoa ste; ve ti g asi un prunc nf as at n scutece s i culcat ntr-o iesle.

118

Adev arul despre ngeri

nainte ca ei s a se dumireasc as i ochii lor s a se obi snuiasc a cu prezen ta plin a de slav a a ngerului, ntreaga cmpie a fost luminat a de slava minunat a a unei mul timi de ngeri care au umplut cmpiile Betleemului. ngerul aduce la t acere temerile p astorilor nainte de a le deschide ochii pentru a privi mul timea de ngeri din ceruri, to ti [160] l audnd pe Dumnezeu s i zicnd: Slav a lui Dumnezeu n locurile prea nalte s i pace pe p amnt ntre oamenii pl acu ti Lui.- RH 9 decembrie 1884 P astorii sunt plini de bucurie s i, dup a ce slava str alucitoare dispare s i ngerii se ntorc n ceruri, ei sunt to ti emo tiona ti de vestea cea bun a primit as i se gr abesc s a porneasc a n c autarea Mntuitorului. Ei g asesc pe pruncul Mntuitor, a sa cum spuseser a solii cere sti, nf as at n scutece, stnd acolo ntr-o iesle. RH17 decembrie 1872 Satana a v azut cmpiile Betleemului luminate de slava plin a de str alucire a mul timii de ngeri cere sti. El a auzit cntecul lor: Slav a lui Dumnezeu n locurile preanalte s i pace pe p amnt ntre oamenii pl acu ti Lui. Prin tul ntunericului i-a v azut pe p astorii uimi ti, cuprin si de team a, cnd priveau cum s-au luminat cmpiile. Ei tremurau n fa ta manifest arilor de slav a, uluitoare, care se pare c a le-au p atruns n sim turi. nsu si s eful rebel tremura cnd ngerul a proclamat n fa ta p astorilor: Nu v a teme ti, c aci v a aduc o veste bun a, care va o mare bucurie pentru tot norodul; ast azi, n cetatea lui David, vi s-a n ascut un Mntuitor, care este Hristos, Domnul... Satana s tia c a nu preveste ste nimic bun pentru el cntecul solilor cere sti, care proclamau venirea Mntuitorului ntr-o lume c azut as i bucuria manifestat a la acest mare eveniment. n mintea lui, au ap arut prevestiri ntunecoase cu privire la inuen ta pe care avea s-o aib a [161] asupra mp ar a tiei sale aceast a venire n lume. RH 3 martie 1874 Magii ngerii au g asit a stept atori ai venirii lui Mesia nu numai pe dealurile Iudeii s i nu doar printre p astorii cei umili. Si n tinuturile p agnilor erau unii care l a steptau; ace stia erau lozoi din R as arit, oameni n telep ti, boga ti s i nobili. Cercet atori ai naturii, magii l v azuser a pe Dumnezeu n lucrarea minilor Lui. Din Scripturile ebraice, ei aaser a c a o Stea se va ridica din Iacov s i cu o dorin ta arz atoare au a steptat apari tia Aceluia care avea s a e nu numai

ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos

119

mngierea lui Israel, ci s i o lumin a care s a lumineze neamurile, s i mntuire pn a la marginile p amntului. Luca 2,25; Fapte 13,47 GC 315 n telep tii... studiaser a profe tia; ei s tiau c a este foarte aproape timpul venirii lui Hristos s i a steptau cu ner abdare vreun semn al acestui mare eveniment, ca s a poat a printre primii care s a spun a bun-venit pruncului Rege din ceruri s i s a I se nchine. Ace sti n telep ti v azuser a cerurile luminate de acea lumin a care i nv aluia pe solii cere sti, care vesteau venirea lui Hristos p astorilor lui Israel, iar dup a ce mesagerul angelic s-a ntors n ceruri, a ap arut o stea luminoas a care z abovea pe cer. Apari tia neobi snuit a a acelei stele mari, str alucitoare, pe care nu o mai v azuser a niciodat a nainte, stnd acolo ca un semn pe cer, le-a atras aten tia, iar Duhul lui Dumnezeu i-a ndemnat s a porneasc a s a-L caute pe acel Oaspete ceresc n aceast a lume c azut a. Redemption or the First Advent of Christ With His Life and Ministry 16 Cnd lumina [ngerilor de la Betleem] a sl abit, [162] a ap arut o stea luminoas a, care z abovea pe cer. Nu era o stea x a s i nici vreo planet a, s i fenomenul a trezit mare interes. Steaua era , ns un grup de ngeri str alucitori, situat la mare distan ta a n telep tii nu s tiau acest lucru. Totu si, ei erau con stien ti c a steaua aceea are o anumit a semnica tie pentru ei. Au ntrebat pe preo ti s i lozo s i au studiat sulurile str abunilor. Profe tia lui Balaam declarase: O stea r asare n Iacov, un toiag de crmuire se ridic a din Israel. Num. 24,17. Era posibil oare ca aceast a stea s a fost trimis a ca vestitor al Celui promis? Magii au primit bine lumina adev arului trimis de cer; acum acesta le era rev arsat n raze s i mai str alucitoare. Ei au fost n stiin ta ti prin vise s a porneasc a n c autarea Prin tului nou-n ascut. DA 60 ngerii lui Dumnezeu, sub nf a ti sarea unei stele, i-au condus pe magi n misiunea lor de c autare a lui Isus. Ei au venit cu daruri s i ofrande costisitoare de t amie s i mir pentru a- si aduce nchinarea Regelui copil, prezis de profe tie. Ei au urm arit pe solii cei str alucitori, ind siguri de c al auzire s i foarte bucuro si. RH 9 decembrie 1884 n telep tii se ndreptau n direc tia n care i c al auzea steaua. Cnd s-au apropiat de cetatea Ierusalim, steaua s-a nv aluit n ntuneric s i nu i-a mai condus. Ei s-au gndit c a evreii din Ierusalim nu puteau s a de cauz nu e n cuno stin ta a cu privire la m are tul eveniment al veni-

120

Adev arul despre ngeri

rii lui Mesia s i au nceput s a pun a ntreb ari n jurul Ierusalimului. Ei s i-au expus deschis c autarea lor. Ei l c autau pe Isus, Regele iudeilor, indc a I-au v azut steaua n R as arit s i au venit s a I se nchine. Re[163] demption or the First Advent of Christ With His Life and Ministry 16 Venirea magilor a provocat degrab a zarv a pretutindeni n Ierusalim. C autarea acestora a creat agita tie n popor, care a p atruns n palatul regelui Irod. Vicleanul Edomit a fost trezit de vestea unui posibil rival... Irod i-a suspectat pe preo ti de a complotat cu acei str aini pentru a strni o mi scare popular as i a-l da jos de pe tron. Si-a t ainuit totu si suspiciunea, ind hot art s a le z ad arniceasc a planurile printr-o s i mai mare viclenie. I-a chemat pe mai marii preo tilor s i pe c arturari turile din c s i le-a pus ntreb ari n leg atur a cu nv a ta ar tile lor snte cu privire la locul na sterii lui Mesia. Aceast a ntrebare, venit a din partea uzurpatorului tronului s i torilor iudei. Indif acut a la cererea str ainilor, a r anit mndria nv a ta feren ta cu care se uitau prin sulurile profe tiei l-a nfuriat pe tiranul gelos. El credea c a ei i ascund ceea ce s tiau despre acel lucru. Cu o autoritate pe care nu o puteau desconsidera, el le-a poruncit s a fac a cercet ari mai am anun tite s i s a-i spun a locul na sterii Regelui a steptat. si ei i-au spus: n Betleemul din Iudeea; c aci a sa a zis profetul... Preo tii s i b atrnii din Ierusalim nu erau att de ne stiutori cu privire la na sterea lui Hristos pe ct pretindeau. Stirea despre nf a ti sarea ngerilor naintea p astorilor fusese adus a la Ierusalim, ns a rabinii nu au socotit-o vrednic a de a luat a n seam a. Ei n si si ar putut s a-L g aseasc a pe Isus s i ar putut s a-i conduc a pe magi [164] la locul na sterii Sale; ns a nu a fost a sa, ci n telep tii au venit s a le atrag a aten tia la na sterea lui Mesia. Unde este Regele de curnd n ascut al iudeilor? au spus ei c aci I-am v azut steaua n R as arit s i am venit s a ne nchin am Lui. Acum mndria s i invidia au nchis u sa n fa ta luminii. Dac a ar fost crezute ve stile aduse de p astori s i n telep ti, atunci preo tii s i rabinii ar fost pu si ntr-o pozi tie nicidecum de invidiat, descalicndu-i de preten tia c a sunt exponen ti ai adev arului lui Dumnezeu. Ace sti c arturari nv a ta ti nu s-ar njosit s a se lase nv a ta ti de cei pe care ei i numeau p agni. Nu se putea, spuneau ei, ca Dumnezeu s a treac a pe lng a ei s i s a comunice cu ni ste p astori ignoran ti s i cu ni ste net aia ti mprejur dintre neamuri. Erau hot ar ti s a- si arate dispre tul pentru

ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos

121

ve stile care l puseser a n mi scare pe Irod s i tot Ierusalimul. Doar nu aveau s a se duc a la Betleem s a vad a dac a a sa st ateau lucrurile... n telep tii au plecat singuri din Ierusalim. Cnd au ie sit pe por ti, umbrele nop tii tocmai c adeau s i spre marea lor bucurie, au v azut din nou steaua s i au fost condu si la Betleem. Lor nu li s-a f acut cunoscut, ca p astorilor, starea umil a a lui Isus... La Betleem, ei nu au g asit nici o gard a regal a, sta tionat a, care s a-L apere pe Regele de curnd n ascut. Nici unul din oamenii onora ti nu era acolo. Isus era rani simpli, erau singurii care l leg anat ntr-o iesle. P arin tii Lui, ta p azeau... Cnd au intrat n cas as i au v azut copilul s i pe Maria, mama Lui, ei s-au aplecat s i I s-au nchinat. Sub nf a ti sarea umil a a lui Isus, ei au recunoscut prezen ta divinit a tii. DA 61-63 Dup a ce [165] s i-au ncheiat misiunea, n telep tii aveau n plan s a se ntoarc as i s a-i aduc a lui Irod vestea cea plin a de bucurie a succesului c al atoriei lor. ns a Dumnezeu i-a trimis pe ngerii S ai, n timpul nop tii, pentru a le schimba direc tia de mers. ntr-o viziune de noapte, li s-a spus clar s a nu se ntoarc a la Irod. Ei au ascultat de solii cere sti s i s-au ntors la casele lor pe un alt drum. Redemption or the First Advent of Christ With His Life and Ministry 19 n mod asem an ator, Iosif a primit avertizarea s a fug a n Egipt mpreun a cu Maria s i copilul. Si ngerul a spus: R amne ti acolo pn a v a voi da de s tire: c aci Irod caut a copilul s i vrea s a-L omoare. Iosif s-a supus de ndat a, pornind la drum noaptea, pentru mai mult a ... siguran ta La Ierusalim, Irod a stepta cu ner abdare ntoarcerea n telep tilor. Deoarece timpul trecea s i ei nu mai ap areau, a nceput s a aib a b anuieli... De ndat a au fost trimi si solda ti la Betleem, cu ordinul de a-i omor pe to ti copiii pn a la doi ani. DA 64-66 Dar, mpotriva planurilor prin tului ntunericului, era la lucru o putere mai mare. ngerii lui Dumnezeu au mpiedicat planurile lui s i au ap arat via ta Mntuitorului copil. ST 4 august 1887 Lui Iosif, care se aa nc a n Egipt, i s-a poruncit de c atre un nger al lui Dumnezeu s a se ntoarc a n tara lui Israel;... ns a, and c a n Iudea domnea Arhelau, n locul tat alui s au, s-a temut ca nu cumva planurile tat alui mpotriva lui Hristos s a e aduse la ndeplinire de [166] c atre u...

122

Adev arul despre ngeri

. Iosif a fost ndrumat din nou ntr-un loc unde s a stea n siguran ta El s-a ntors la Nazaret, locul unde locuise nainte, s i aici a locuit Isus timp de aproape treizeci de ani... Dumnezeu a ns arcinat ngeri care s a-L nso teasc a pe Isus s i s a-L apere pn a si va ndeplini misiunea pe p amnt s i s a moar a de minile acelora pe care a venit s a-i mntuiasc a. DA 66, 67 Ani t acu ti de trud nc a de la anii cei mai fragezi, El [Hristos] a tr ait o via ta a. Cea mai mare parte a anilor de nceput ai vie tii Sale, Isus i-a petrecut f acnd lucrul S au cu r abdare n atelierul de tmpl arie din Nazaret. mbr acat ca un muncitor obi snuit, Domnul vie tii a str ab atut str azile or as elului n care locuia, ducndu-se s i ntorcndu-se de la lucrul rani S au umil; ngeri slujitori l nso teau cnd mergea al aturi de ta s i muncitori, f ar a s a e recunoscut de nimeni sau onorat. RH 3 octombrie 1912 n copil arie s i tinere te, El [Hristos] a avut un caracter des avr sit, ceea ce i-a marcat via ta de dup a aceea. El cre stea n n telepciune . Cnd privea aducerea jertfelor, Duhul Sfnt l nv s i cuno stin ta a ta c a via ta Sa urma s a e jertt a pentru via ta lumii. El a crescut ca o plant a rav a, nu n ora sul mare s i g al agios, care era plin de confuzie s i conicte, ci pe v aile retrase dintre dealuri. El a fost p azit nc a de la cei mai fragezi ani de ngerii cere sti s i cu toate acestea via ta Sa a fost o lupt a necontenit a mpotriva puterilor ntunericului. Agen tii satanici se uneau cu instrumentele omene sti pentru a face ca via ta Sa s a e o de ispit via ta as i ncercare. Prin agen ti supranaturali, cuvintele Sale, s care erau via ta i mntuire pentru to ti cei care le primeau s i le puneau n practic a, erau pervertite s i interpretate gre sit. ST 6 august [167] 1896 Isus a f acut ca umilele c ar ari ale vie tii omene sti s a e sn tite prin exemplul S au. Timp de treizeci de ani, el a fost un locuitor de h . El, al Nazaretului. Via ta Lui a fost o via ta arnicie s i st aruin ta Maiestatea cerului, mergea pe str azi, mbr acat n ve smntul simplu al unui muncitor obi snuit. El trudea urcnd s i cobornd stncile abrupte, ducndu-se s i ntorcndu-se de la munca Lui. ngerii nu au fost trimi si ca s a-L poarte pe aripile lor n urcu surile obositoare sau s a-I dea puterea lor pentru a- si ndeplini sarcina umil a. Totu si, atunci cnd lucra pentru a contribui la sus tinerea familiei prin truda

ntruparea s i primii ani ai vie tii lui Hristos

123

Lui zilnic a, El avea aceea si putere ca atunci cnd a f acut minunea rmul Galileii. de a hr ani cele cinci mii de suete amnde pe ta [168] HR 1 octombrie 1876

Capitolul 14 Lucrarea ngerilor la botezul lui Isus s i n pustie


Botezul lui Isus Cnd Isus a venit s a e botezat, Ioan a recunoscut n El o cur a tie de caracter pe care nu o mai v azuse la nici un om... Cnd Isus a cerut s a e botezat, Ioan s-a dat napoi, exclamnd: Eu am nevoie s a u botezat de Tine s i Tu vii la mine? Cu autoritate hot art a, ns a blnd a, Isus a r aspuns: Las a-M a acum; c aci a sa se cade s a mplinim tot ce trebuie mplinit. Si Ioan, supunndu-se, L-a condus pe Mntuitorul n Iordan s i L-a scufundat n ap a. si ndat a ce a ie sit din ap a, Isus a v azut cerurile deschise s i Duhul lui Dumnezeu cobornd n chip de porumbel asupra Lui. DA 110, 111 ngeri cere sti priveau cu interes sporit scena botezului lui Isus s i, dac a ar putut deschi si ochii celor care priveau, ei ar putut vedea o stirea cereasc a, nconjurnd pe Fiul lui Dumnezeu cnd Se pleca [169] pe malurile Iordanului. YI 23 iunie 1892 Privirea Mntuitorului pare c a p atrunde cerul cnd Acesta si revars a suetul n rug aciune. El s tie bine cum p acatul a mpietrit inimile oamenilor s i ct de greu este ca ei s a n teleag a misiunea Lui s i s a accepte darul mntuirii. El cere erbinte Tat alui putere pentru a birui necredin ta lor, pentru a sf arma jugul cu care Satana i-a nrobit s i pentru a nvinge pe nimicitor n dreptul lor. El cere m arturia ca Dumnezeu s a accepte umanitatea n persoana Fiului S au. ngerii nu ascultaser a niciodat a nainte o astfel de rug aciune. Ei sunt gata s a duc a la Comandantul lor iubit un mesaj de asigurare s i mngiere. Dar nu, nsu si Tat al va r aspunde cererii Fiului S au. Razele slavei Sale pornesc direct de la tron. Cerurile sunt deschise s i deasupra capului Mntuitorului coboar a ceva, ca un chip de porumbel, din cea mai curat a, lumin a emblema potrivit a Lui, cel blnd s i smerit... Oamenii st ateau n lini ste s i l priveau pe Isus. Chipul S au a fost sc aldat n lumina care nconjoar a pururi tronul lui Dumnezeu. 124

Lucrarea ngerilor la botezul lui Isus s i n pustie

125

Fa ta Lui, ndreptat a n sus, a fost acoperit a de slav a a sa cum nu mai v azuser a niciodat a fa ta vreunui om. Din cerul deschis s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit n care mi g asesc pl acerea. DA 111, 112 Domnul promisese c a-i va da lui Ioan un semn prin care s a poat a cunoa ste c a El este Mesia, iar acum, cnd Isus ie sea din ap a, semnul f ag aduit a fost dat; c aci el a v azut cerurile deschise, iar Duhul lui Dumnezeu, n chip de porumbel de un aur str alucitor, plannd asupra capului lui Hristos, s i din cer s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul Meu preaiubit n care mi g asesc pl acerea. YI 23 iunie 1892 Din marea mul time prezent a la Iordan, doar pu tini n afar a de [170] Ioan au putut n telege viziunea cereasc a. DA 112 La botezul Mntuitorului, Satana era printre martori. El a v azut slava Tat alui umbrindu- si Fiul. El a auzit vocea lui Iehova dnd m arturie despre divinitatea lui Isus. nc a de la p acatul lui Adam, neamul omenesc nu mai putea comunica direct cu Dumnezeu; leg atura dintre cer s i p amnt era prin Hristos; ns a acum, cnd Isus a venit ntr-o re asem an atoare cu a p acatului (Rom. 8,3), nsu si Tat al a vorbit. nainte, El comunicase cu omenirea prin Hristos; acum, El a comunicat cu omenirea n Hristos. Satana sperase c a oroarea de p lui Dumnezeu fa ta acat va aduce o desp ar tire ve snic a ntre cer s i p amnt. ns a acum era v adit c a leg atura dintre Dumnezeu s i om fusese ref acut a. DA 116 Satana a putut vedea prin umanitatea Sa [a lui Hristos] slava s i cur a tia Aceluia al aturi de care st atuse n cur tile cere sti. S-a desf as urat acolo n fa ta ispititorului un tablou a ceea ce fusese el atunci, un heruvim ocrotitor, care poseda frumuse te s i sn tenie. Bible Echo and Signs of the Times 23 iulie 1900 ntreita ispitire a lui Hristos n pustie Satana declarase ngerilor asocia ti lui c a l va birui pe Hristos la asupra Lui n sl capitolul poft a. El spera s a c stige biruin ta abiciunea Lui. ST 4 aprilie 1900 Satana s tia c a ori nvinge, ori va nvins. [171] Era prea mult n joc n acel conict, ca s a ncredin teze acea sarcin a ngerilor asocia ti lui. El personal trebuia s a conduc a acel r azboi. DA 116

126

Adev arul despre ngeri

n timp ce se aa n pustie, Domnul Hristos a postit, ns a El a fost insensibil la foame... El a petrecut timpul, n rug aciune erbinte, doar cu Dumnezeu. Era ca s i cum era n prezen ta Tat alui S au... Gndul luptei care se aa n fa ta Sa L-a f acut s a uite de orice altceva s i suetul Lui era hr anit cu pinea vie tii... n cei c azu ti s i ispiti ti, El a v azut sf armarea puterii lui Satana. El nsu si S-a v azut , nveselind pe vindecnd pe bolnavi, mngind pe cei f ar a speran ta cei dezn ad ajdui ti s i predicnd Evanghelia celor s araci f acnd lucrarea pe care Dumnezeu a pl anuit-o pentru El; s i El nu a sim tit nici o senza tie de foame pn a cnd nu au trecut cele patruzeci de zile de post. Viziunea a trecut, s i acum, ind puternic nfometat, natura uman a a lui Hristos cerea hran a. Acum era ocazia lui Satana de a-L asalta. El s-a hot art s a se nf a ti seze n fa ta Lui ca unul din ngerii de lumin a, care i ap aruser a lui Hristos n viziunea Sa. 21MR 8, 9 Deodat a apare un nger n fa ta Lui [a lui Hristos], n aparen ta unul din ngerii pe care i v azuse nu de mult... Cuvintele din ceruri Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea r asunau nc a n urechile lui Satana. ns a el era hot art s a l fac a pe Hristos s a nu se ncread a n aceast a m arturie. 21MR 9 Satana a ap arut naintea Lui [a lui Hristos]... ca un nger frumos [172] din ceruri, sus tinnd c a are ns arcinarea din partea lui Dumnezeu s a declare sfr situl postului Mntuitorului. RH 14 ianuarie 1909 El [Satana] I-a spus Mntuitorului c a nu mai trebuie s a posteasc a, a fost acceptat c a lunga Lui abstinen ta a de Tat al, c a mersese destul de departe s i c a El era liber s a fac a o minune n favoarea Lui. ST 29 iulie 1889 Creznd c a nve smntat asemenea unui nger nu va detectat, el [Satana] simula acum c a pune la ndoial a divinitatea lui Hristos. 2SP 91 Prima ispitire Satana ra tiona cu Hristos n acest fel: dac a cele rostite dup a botezul S au erau cuvintele lui Dumnezeu, c a El este ntr-adev ar Fiul lui Dumnezeu, atunci El nu ar trebui s a simt a senza tia de foame; El putea s a i dea lui dovezi ale divinit a tii Sale, ar atndu-i puterea Sa, transformnd pietrele din acea pustie de sart a n pine. Re-

Lucrarea ngerilor la botezul lui Isus s i n pustie

127

demption or the First Advent of Christ With His Life and Ministry 48 Satana i spusese lui Hristos c a El trebuia doar s a- si a seze picioarele pe c ararea p atat a de snge, nu s a mearg a pe ea. Ca s i Avraam, El a fost ncercat ca s a arate ascultare des avr sit a. A spus, de asemenea, c a el a fost ngerul care a oprit mna lui Avraam ridicat a ca s a-l omoare pe Isaac, iar acum a venit ca s a-I salveze via ta [a lui Hristos]; c a nu este necesar ca El s a ndure foamea dureroas as i moartea prin nfometare; c a el l va ajuta s a duc a o parte din lucrare n planul de mntuire. RH 4 august 1874 El [Satana] I-a atras [173] atunci aten tia lui Hristos la nf a ti sarea lui atr ag atoare, ind mbr acat n lumin as i puternic n t arie. El pretindea c a este un mesager direct de la tronul cerului s i a declarat c a are dreptul s a i cear a lui Hristos dovezi ale faptului c a este Fiul lui Dumnezeu. RH 4 august 1874 Dup a cuvintele sale [ale lui Satana],... nu dup a nf a ti sare, l-a recunoscut Mntuitorul pe vr ajma sul... RH 22 iulie 1909 Lund natura omului, Hristos nu era egal n nf a ti sare cu ngerii cerului, ns a aceasta era una din umilin tele necesare, pe care El le-a acceptat de bun a voie atunci cnd a devenit Mntuitorul omului. Satana sus tinea c a, dac a El era ntr-adev ar Fiul lui Dumnezeu, ar trebui s a-i dea o dovad a a rangului S au nalt. El sugera c a Dumnezeu nu s i-ar l asa Fiul ntr-o stare att de deplorabil a. El a spus c a unul din ngerii din ceruri a fost exilat pe p amnt s i c a, dup a nf a ti sarea pe care o avea, era mai degrab a acel nger c azut dect Regele cerului. El a atras aten tia la nf a ti sarea lui frumoas a, ind mbr acat n lumin a s i putere s i, ntr-un mod jignitor, a pus n contrast slava lui cu starea nenorocit a n care Se aa Hristos. 2SP 91 A doua ispitire Apoi, diavolul L-a dus n sfnta cetate, L-a pus pe strea sina templului s i I-a spus: Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, arunc a-Te jos; c aci este scris: El va porunci ngerilor S ai s a vegheze asupra Ta s i ei Te vor lua pe mini ca nu cumva s a-Ti love sti piciorul de vreo piatr a. DA 124 Satana, pentru a- si manifesta puterea, L-a dus [174] pe Isus la Ierusalim s i L-a pus pe strea sina templului. 1SG 32 El [Satana] i-a cerut din nou lui Hristos, dac a era ntr-adev ar Fiului lui Dumnezeu, s a-i dovedeasc a acest lucru, aruncndu-Se de

128

Adev arul despre ngeri

la n al timea aceea ame titoare, unde l a sezase el. Satana i-a sugerat lui Hristos s a- si arate ncrederea n grija protectoare a Tat alui S au, aruncndu-Se jos de pe templu. La prima lui ispitire, n ce prive ste pofta, Satana ncercase s a insinueze ndoieli cu privire la dragostea s i grija lui Dumnezeu pentru Hristos, ca Fiu al S au, prezentndu-I situa tia n care Se aa s i foamea Sa, ca dovad a a faptului c a El nu era n gra tiile lui Dumnezeu. Dar nu a avut succes. Apoi, a ncercat s a trag a foloase de pe urma credin tei s i ncrederii des avr site, pe care Hristos o ar atase n Tat al Lui ceresc, ndemnndu-L la ncumetare. Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu, arunc a-Te jos; c aci este scris: El va porunci ngerilor S ai s a vegheze asupra Ta s i ei Te vor lua pe mini ca nu cumva s a-Ti love sti piciorul de vreo piatr a. RH 18 august 1874 Vr ajma sul cel viclean prezint a cuvinte care au ie sit din gura lui Dumnezeu. Pare nc a un nger de lumin as i arat a c a el cunoa ste Scripturile s i n telege importan ta a ceea ce este scris. A sa cum Isus folosise nainte Cuvntul lui Dumnezeu pentru a sus tine credin ta, [175] ispititorul l folose ste acum pentru a- si sus tine n sel atoria. El sus tine c a doar a vrut s a pun a la ncercare delitatea lui Isus, iar acum i laud a pozi tia neclintit a. Deoarece Mntuitorul a dovedit ncredere n Dumnezeu, Satana l ndeamn a s a-i mai dea totu si o dovad a a credin tei Sale. ns a din nou ispita este nceput a cu insinuarea nencrederii. Dac a e sti Fiul lui Dumnezeu. Hristos a fost ispitit s a dea r aspuns la acel dac a, ns a El S-a ab tinut de la cea mai mic a urm a de acceptare a ndoielii. El nu avea s a- si pun a n pericol via ta pentru a-i da dovezi lui Satana. DA 124 Cnd a citat f ag aduin ta El a poruncit ngerilor S ai s a vegheze asupra Ta, Satana a omis cuvintele ca s a Te p azeasc a n toate c aile Tale; adic a n toate c aile lui Dumnezeu. Isus a refuzat s a Se abat a de pe c ararea ascult arii. n timp ce manifesta ncredere des avr sit a n Tat al S au, doar nu avea s a Se a seze, f ar a s a I Se porunceasc a acest lucru, ntr-o situa tie care s a fac a necesar a interven tia Tat alui S au pentru a-L sc apa de la moarte. El nu avea s a for teze Providen ta s a vin a n ajutorul Lui, c aci, dac a f acea astfel, nu ar mai dat omului un exemplu de ncredere s i supunere. ST 10 decembrie 1902 Dac a Isus S-ar aruncat de pe strea sin a, acest lucru nu ar adus slav a Tat alui S au; c aci nimeni n-ar fost martor la acea scen a

Lucrarea ngerilor la botezul lui Isus s i n pustie

129

n afar a de Satana s i ngerii lui Dumnezeu. Si ar nsemnat s a-L ispiteasc a pe Domnul, ca s a- si arate puterea n fa ta vr ajma sului S au nver sunat. Ar nsemnat s a coboare la nivelul aceluia pe care Isus a venit ca s a-l biruiasc a. 1SG 33 A treia ispitire Isus a fost biruitor s i n a doua ispit a, iar acum Satana se manifest a n adev aratul s au caracter. ns a el nu se nf a ti seaz a ca un [176] monstru hidos, cu copite despicate s i aripi. El este un nger puternic, de si este c azut. El se pretinde a conduc atorul rebeliunii s i dumnezeul acestei lumi. A sezndu-L pe Isus sus pe un munte nalt, Satana I-a ar atat, ntr-o vedere panoramic a, n toat a splendoarea lor, toate mp ar a tiile lumii. DA 129 n primele dou a ispitiri ale sale, el [Satana] s i-a ascuns adev aratul caracter s i scopul lui, sus tinnd c a este un mesager nalt de la cur tile cerului. ns a acum si arunc a mantia n care se deghizase, sus tinnd c a este Prin tul ntunericului, iar p amntul este st apnirea lui. 2SP 95 Marele am agitor a c autat s a orbeasc a ochii lui Hristos cu str alucirea s i zorzoanele acestei lumi s i I-a prezentat mp ar a tiile acestei lumi s i slava lor. Acela care c azuse din ceruri, descria lumea ca avnd str alucirea lumii de sus, ca s a-L poat a determina pe Hristos s a accepte momeala sa s i s a-L fac a s a i se nchine. ST 28 martie 1895 Lumina str aluce ste asupra cet a tilor cu temple, a palatelor de marmor a, a cmpiilor fertile s i a viilor nc arcate de roade. Urmele p acatului sunt ascunse. Ochii lui Isus, care priviser a n ultima vreme negur as i dezolare, priveau acum o scen a de nentrecut a frumuse te s i prosperitate. Apoi, s-a auzit vocea ispititorului: Tie ti voi da toat a st apnirea s i slava acestor mp ar a tii; c aci mie mi este dat a, s i o dau oricui voiesc. Dac a dar, Te vei nchina naintea mea, toat a va a [177] Ta... Acum, ispititorul s-a oferit s a renun te la puterea pe care o uzurpase. Hristos ar putut s a scape de un viitor nsp aimnt ator, recunoscnd suprema tia lui Satana. ns a f acnd acest lucru, ar nsemnat n marea lupt s a renun te la biruin ta a. DA 129

130

Adev arul despre ngeri

Spunndu-i [lui Satana] pe adev aratul lui nume, Isus l mustr a pe n sel ator. Divinitatea a str alucit prin umanitatea suferind as i El a manifestat prin cuvntul S au, autoritatea cerului. El descoper a am agitorului c a, de si se deghizase ntr-un nger de lumin a, adev aratul lui caracter nu era necunoscut Mntuitorului lumii. El l-a numit Satana, ngerul ntunericului, care s i-a p ar asit starea dinti s i a refuzat s a se supun a lui Dumnezeu. ST 28 martie 1895 Satana a p ar asit acel cmp ca un vr ajma s nfrnt, nvins n mod decisiv. La cuvintele lui Hristos: Pleac a, Satano, ngerul cel puternic nu a avut alt a alternativ a dect s a se supun a. ngeri care exceleaz a n t arie se aau pe acel cmp de lupt a, ap arnd interesele suetului ispitit s i gata a se mpotrivi vr ajma sului. RH 24 aprilie 1894 ngeri din ceruri au vegheat cnd Hristos a fost ispitit , Hristos a fost singur cu el [Satana] n pustia ispitei. n aparen ta Totu si, El nu a fost singur, c aci ngerii L-au nconjurat tot a sa cum ngerii lui Dumnezeu, ns arcina ti de El, sunt trimi si s a slujeasc a toare ale vr acelora care se a a sub asalturile nfrico sa ajma sului. [178] 16MR 180 ntreg cerul privea lupta dintre Prin tul luminii s i prin tul ntunericului. ngerii st ateau preg ati ti s a intervin a n favoarea lui Hristos, dac a Satana avea s a dep as easc a limita prescris a. Bible Echo and Signs of the Times 3 septembrie 1900 Acestea au fost ispitiri adev arate, nu false. Hristos a suferit ind ispitit. ngeri din ceruri erau pe scen a cu acea ocazie s i tineau stindardul sus, pentru ca Satana s a nu dep as easc a limitele s i s a mpov areze natura lui Hristos. 1SM 94 ncordarea prin care trecuse L-a l asat pe Hristos ca un om mort. si iat a c a au venit ni ste ngeri, ca s a-I slujeasc a. L-au nconjurat cu bra tele lor. Capul Lui Se odihnea pe pieptul celui mai n al tat nger din ceruri... Vr ajma sul fusese nfrnt. Bible Echo and Signs of the Times 3 septembrie 1900 Dup a ce s i-a sfr sit ispitirile, Satana s-a dep artat de Isus pentru o vreme s i ngerii I-au preg atit hran a n pustie. EW 158

Lucrarea ngerilor la botezul lui Isus s i n pustie

131

Dup a a treia ispitire Dup a ce nu a reu sit s a-L nving a pe Hristos n pustie, Satana s i-a adunat for tele pentru a I se mpotrivi n lucrare s i, dac a era posibil, chiar s a z ad arniceasc a lucrarea Lui. Ceea ce nu a putut realiza prin efort direct, personal, s-a hot art s a realizeze folosind anumite strategii. Nu la mult timp dup a conictul din pustie, n consiliul ngerilor s ai, el a mers mai departe cu planurile sale de a orbi n continuare mintea poporului iudeu, ca ei s a nu-L recunoasc a drept [179] R ascump ar ator al lor. El a pl anuit s a lucreze prin agen tii s ai omene sti n lumea religioas a, insundu-le acestora propria-i du sm anie mpotriva campionului adev arului. El i va conduce s a-L resping a pe Hristos s i s a-I fac a via ta ct se poate de amar a, spernd s a-L [180] descurajeze n misiunea Lui. DA 205, 206

Capitolul 15 Lucrarea ngerilor buni s i a celor r ai n timpul lucr arii lui Hristos
Posedarea de demoni n zilele lui Isus Perioada lucr arii personale a lui Hristos ntre oameni a fost timpul celei mai intense activit a ti a for telor mp ar a tiei ntunericului. Timp de veacuri, Satana s i ngerii lui r ai au c autat s a ia n st apnire trupurile s i suetele oamenilor, pentru a aduce asupra lor p acat s i . DA 257 suferin ta P acatul ajunsese deja la culme [n vremea cnd Hristos s i-a nceput lucrarea]. Au fost puse n lucru toate mijloacele pentru pervertirea suetelor oamenilor... Agen tii satanici se aau printre oameni. Trupurile in telor omene sti, f acute pentru ca Dumnezeu s a locuiasc a n ele, au devenit locuin ta demonilor. Sim turile, nervii, patimile, organele oamenilor erau dirijate de agen ti supranaturali pentru ng aduirea celor mai josnice pofte. Pe chipurile oamenilor, se vedeau ntip arite nsemnele demonilor. Fe tele omene sti reectau expresia legiunilor r aului de care erau poseda ti ace stia... Satana tres alta pentru c a avusese succes n degradarea chipului [181] lui Dumnezeu n om. ns a atunci a venit Isus ca s a refac a n om chipul Creatorului s au... El a venit s a dea afar a demonii care lua rn ser a n st apnire voin ta. A venit s a ne ridice din ta a, s a refac a, dup a modelul caracterului S au divin, caracterul nostru stricat s i s a-l nfrumuse teze cu propria Sa glorie. DA 36-38 Faptul c a oamenii au fost poseda ti de demoni este clar ar atat n Noul Testament. Persoanele chinuite astfel nu sufereau doar de boli ce se datorau unor cauze naturale. Domnul Hristos n telegea perfect situa tia cu care se confrunta s i El a recunoscut prezen ta duhurilor rele. 4SP 332 Satana s i ngerii lui au fost foarte ocupa ti n timpul lucr arii lui , ur Hristos, insund n oameni necredin ta as i dispre t. 1SG 36

132

Lucrarea ngerilor buni s i a celor r ai n timpul lucr arii lui Hristos

133

Respingere la Nazaret n timpul copil ariei s i tinere tii Sale, Domnul Isus Se ducea s a Se nchine mpreun a cu fra tii S ai la sinagoga din Nazaret. De cnd s i-a nceput lucrarea, El a lipsit din mijlocul lor, ns a ei nu erau n cu privire la ceea ce Se ntmplase cu El. Cnd a ap necuno stin ta arut din nou printre ei, interesul s i a steptarea lor au fost trezite n cel mai nalt grad... Cnd un rabin era prezent la sinagog a, se a stepta ca acesta s a tin a o predic as i oricare dintre iudei putea citi din profe ti. n acel Sabat, I s-a cerut lui Isus s a ia parte la acel serviciu de cult. El S-a ridicat s a citeasc a. I s-a dat cartea proorocului Isaia. Luca 4, 16.17; [182] R.V. Isus st atea naintea oamenilor ca un prezentator plin de vigoare, ce sus tinea profe tiile cu privire la Sine nsu si. Explicnd cuvintele pe care le citea, El a vorbit despre Mesia, ca aducnd mngiere celor ap asa ti, eliberare robilor, vindecare celor ntrista ti, dnd vedere orbilor s i descoperind lumii lumina adev arului... Inimile lor au fost mi scate de Duhul Sfnt s i ei au r aspuns Domnului cu amin-urile s i laudele lor. DA 236, 237 Duhul a fost prezent cu atta putere la prezentarea Lui [a lui Hristos], nct inimile tuturor celor care se aau n sinagog a au r aspuns la cuvintele pline de har care ie siser a de pe buzele Lui. Acela a fost momentul de cotitur a n acea adunare. n timp ce divinitatea lui Hristos str alucea prin umanitatea Lui, vederea lor spiritual a a fost trezit a. O nou a putere de discern amnt s i pre tuire a venit asupra lor s i convingerea aproape irezistibil a c a Isus era Fiul lui Dumnezeu. ns a s Satana era pe aproape pentru a trezi ndoieli, necredin ta i mndrie. ST 14 septembrie 1882 Cnd Isus a anun tat: Ast azi s-a mplinit n fa ta voastr a aceast a scriptur a, deodat a le-a venit n minte s a se gndeasc a la ei n si si s i la sus tinerile Aceluia care le vorbise. DA 237 Cine este acest Isus? au ntrebat ei. Acela care a pretins pentru Sine slava lui Mesia era ul unui tmplar s i lucrase n aceast a meserie mpreun a cu tat al S au Iosif... De si via ta Lui era f ar a pat a, ei nu [183] credeau c a El este Cel Promis... De ndat a ce au deschis u sa ndoielii, pe ct au fost de nduio sate mai nainte inimile lor, pe att au devenit de mpietrite. Satana era

134

Adev arul despre ngeri

hot art ca n ziua aceea ochii care nu vedeau s a nu vad a, iar suetele nrobite s a nu e eliberate. Cu toat a puterea, el a ac tionat ca s a-i ... mpietreasc a n necredin ta Cuvintele lui Isus din sinagog a au lovit chiar la r ad acina ndrept a tirii lor de sine, f acndu-le degrab a cunoscut adev arul amar c a ei se dep artaser a de Dumnezeu s i c a au pierdut dreptul de a se mai numi popor al Lui... Acum dispre tuiau credin ta pe care le-o inspirase la nceput Isus. Ei nu puteau admite c a unul s arac s i umil putea altceva dect un om obi snuit. DA 237-239 ngeri de lumin a erau prezen ti n acea adunare, veghind cu deosebit interes hot arrea acelui ceas. Si ngerii lui Satana erau prezen ti acolo pentru a sugera ndoieli s i a trezi prejudec a ti... a ap Din necredin ta arut r autate. Faptul c a un om n ascut n s ar acie a ndr s i umilin ta aznit s a-i mustre a umplut inimile celor din Nazaret cu ur a, mergnd pn a la nebunie. n adunare s-a produs confuzie. Oamenii au pus minile pe Isus, mpingndu-L afar a din sinagog as i din cetatea lor. ST 16 iunie 1887 To ti p areau c a i doresc degrab a nimicirea. S-au gr abit s a-L duc a pe culmea unei pr apastii abrupte, inten tionnd s a-L arunce cu capul n jos de acolo. n jur erau numai strig ate s i blesteme. rn Unii aruncau cu pietre s i ta a n El; ns a, deodat a, El a disp arut [184] din mijlocul lor, f ar a ca ei s as tie cum sau cnd. ngerii lui Dumnezeu L-au nso tit pe Domnul Isus n mijlocul acelei gloate nfuriate s i I-au p astrat via ta. Solii cere sti au fost al aturi de El s i n sinagog a, n timp ce El vorbea; s i ei L-au nso tit s i cnd era mpins de iudeii necredincio si, nfuria ti. Ace sti ngeri au orbit ochii acelei mul timi nnebunite s i L-au condus pe Isus ntr-un loc sigur. 2SP 114, 115 Demonizatul din sinagoga din Capernaum Isus vorbea n sinagog a despre mp ar a tia pe care a venit s-o ntemeieze s i despre misiunea Sa de a elibera pe cei nrobi ti de Satana. El a fost ntrerupt de un tip at de groaz a. Un om nebun se gr abea prin mul time, strignd: Las a-ne n pace; ce-avem a face noi cu Tine, Isus din Nazaret? Ai venit s a ne distrugi? Te s tiu cine e sti: Sfntul lui Dumnezeu. Totul era acum confuzie s i zarv a. Aten tia oamenilor a fost distras a de la Hristos s i ei nu au mai luat seam a la cuvintele Sale. Planul

Lucrarea ngerilor buni s i a celor r ai n timpul lucr arii lui Hristos

135

lui Satana fusese ca s a- si conduc a victima la sinagog a. ns a Isus a mustrat demonul, zicnd: D a-i pace s i ie si afar a din el. Si cnd demonul l-a aruncat n mijloc, el a ie sit afar a din el s i nu i-a mai f acut r au. Mintea acestui suferind nenorocit fusese ntunecat a de Satana, ns a n prezen ta Mntuitorului o raz a de lumin a a str ab atut prin negur a. El a nceput s a doreasc a eliberarea de sub st apnirea lui Satana; dar demonul s-a mpotrivit puterii lui Hristos. Cnd omul a ncercat s a cear a ajutor de la Isus, duhul cel r au a pus cuvinte n gura lui s i acesta a nceput s a strige ntr-o agonie a groazei. Demonizatul n telegea n parte c a se aa n prezen ta Unuia care putea [185] s a l elibereze; ns a cnd a ncercat s a ating a acea mn a puternic a, o alta l-a re tinut s i a rostit cuvinte care proveneau de la altul. Conictul dintre puterea lui Satana s i dorin ta lui dup a libertate a fost teribil. DA 255 Acela care l-a biruit pe arhivr ajma sul n pustie l-a smuls din strnsoarea lui Satana pe acest captiv care se zb atea. Isus s tia bine c a, de si luase alt a nf a ti sare, acest demon era acela si duh r au, care l ispitise pe El n pustie. 2SP 180 Acest demon s i-a exercitat toat a puterea pentru a- si men tine st apnirea asupra victimei sale. A suferi nfrngere aici ar nsemnat pentru Isus. Se p biruin ta area c a omul chinuit trebuie s a- si piard a via ta n lupta cu vr ajma sul care i ruinase puterile. ns a Mntuitorul a vorbit cu autoritate s i l-a eliberat pe captiv. B arbatul care fusese posedat st atea acum n fa ta oamenilor uimi ti, fericit n libertatea st apnirii de sine... Ochii care str aluciser a att de mult timp de s lic arirea nebuniei str aluceau acum de inteligen ta i erau sc alda ti n . DA 256 lacrimi de recuno stin ta Vindecarea robului suta sului Suta sul v azuse cu ochiul credin tei c a ngerii lui Dumnezeu erau pretutindeni n jurul lui Isus s i c a, la Cuvntul S au, un nger va ns arcinat s a mearg a la cel suferind. El s tia c a Cuvntul S au va ajunge n acea camer as i slujitorul s au avea s a e vindecat. RH [186] 11 martie 1890

136

Adev arul despre ngeri

Demoniza tii din Gadara , Mntuitorul s Dis-de-diminea ta i cei ce-L nso teau au ajuns la rm... Din ni ta ste locuri ascunse de printre morminte, doi demoniza ti s-au n apustit asupra lor, de parc a ar vrut s a-i fac a buc a ti. De ace sti oameni atrnau buc a ti de lan turi pe care ei le sf armaser a cnd au sc apat din nchisoare. Carnea lor era sf siat as i sngera n locurile unde ei se t aiaser a cu pietre ascu tite. Ochii le sclipeau printre p arul lung s i ncurcat; se p area c a demonii care i posedau le s terseser a orice urm a de asem anare cu oamenii s i ei ar atau mai degrab a ca ni ste are s albatice dect ca ni ste oameni. Ucenicii s i cei ce-i nso teau au fugit nsp aimnta ti; ns a de ndat a au observat c a Isus nu era cu ei s i s-au ntors ca s a-L caute. El st atea acolo unde l l asaser a. Acela care a potolit furtuna, care l ntmpinase pe Satana s i l biruise, nu a fugit din fa ta acestor demoni. Cnd acei b arba ti, scr snind din din ti s i f acnd spume la gur a s-au apropiat de El, Isus a ridicat mna care f acuse semn valurilor s a se potoleasc as i acei oameni n-au putut s a vin a mai aproape. Ei st ateau neajutora ti n fa ta Lui, urlnd. Cu autoritate, El a poruncit spiritelor necurate s a ias a afar a din ei. Cuvintele Lui au p atruns mintea ntunecat a a acelor oameni , c nenoroci ti. Au nceput s a- si dea seama, ca prin cea ta a era aproape de ei Unul care i putea sc apa de acei demoni care i chinuiau. Ei au c azut la picioarele Mntuitorului ca s a I Se nchine; ns a cnd s a- si deschid a buzele, ca s a implore mila Lui, demonii au vorbit prin ei, tipnd tare: Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului [187] Celui Preanalt? Te rog, nu m a mai chinui... Pe coasta unui munte, nu departe de acolo, p as tea o turm a mare de porci. Demonii au cerut s a le e ng aduit s a intre n ace stia s i Isus i-a l asat. De ndat a, turma a intrat n panic a. S-au n apustit nebune ste rm, porcii s-au aruncat n spre stnci s i neputnd s a se opreasc a la ta ap a, unde au pierit. ntre timp, o schimbare minunat a a avut loc cu demoniza tii. . Lumina p atrunsese n mintea lor. Ochii le sclipeau de inteligen ta Chipurile lor, att de mult timp deformate dup a chipul lui Satana, au devenit deodat a blnde, minile lor p atate de snge erau lini stite s i, cu glasuri pline de bucurie, oamenii l l audau pe Dumnezeu pentru eliberarea lor... Acum, ace sti b arba ti erau mbr aca ti s i aveau mintea

Lucrarea ngerilor buni s i a celor r ai n timpul lucr arii lui Hristos

137

ntreag a, st ateau la picioarele lui Isus, ascultnd cuvintele Lui s i aducnd slav a Numelui Aceluia care i vindecase. DA 336-338 Vindecarea ului demonizat B aiatul a fost adus s i cnd ochii Mntuitorului s-au ndreptat asupra lui, duhul cel r au l-a aruncat la p amnt, n convulsii agonizante. El z acea zvrcolindu-se s i f acnd spume la gur a, umplnd v azduhul de tipete neomene sti. Din nou, Prin tul vie tii s i prin tul puterilor ntunericului s-au ntlnit pe cmpul de lupt a... ngeri de lumin as i o stirile ngerilor r ai, nev azu ti, se gr abeau s a priveasc a lupta. Pentru o clip a, Isus a ng aduit duhului r au s a- si manifeste puterea, pentru ca cei ce priveau s a poat a n telege eliberarea pe care avea s-o realizeze... Isus Se ntoarce spre cel suferind s i spune: Duh mut s i surd, ti poruncesc, ie si afar a din el s i s a nu mai intri. Un tip at, apoi o lupt a n agonie. Plecnd, demonul se pare c a dorea s a distrug a via ta [188] f victimei sale. Apoi, b aiatul zace f ar a s a se mi ste, n aparen ta ar a . Mul via ta timea s opte ste: A murit. ns a Isus l ia de mn a, l ridic a s i l prezint a, deplin s an atos la minte s i la trup, tat alui s au. Tat al s i ul laud a Numele Eliberatorului lor. DA 428, 429 Isus acuzat c a e posedat de demoni Isus declarase c a El este P astorul adev arat, pentru c a si d a via ta pentru oile Sale... Isus rostise aceste cuvinte n auzul unei mari mul timi de oameni s i o profund a impresie a fost f acut a asupra inimilor multora care ascultau. Fariseii s i c arturarii erau plini de gelozie, pentru c a El era onorat de mul ti... Pe cnd El vorbea despre Sine ca ind P astorul adev arat, fariseii au spus: Are drac, este z anatic; de cel l ascult am? ns a al tii au recunoscut glasul P astorului adev arat s i au spus: Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de ndr acit; poate un demon s a deschid a ochii orbilor? n Ierusalim, se pr aznuia atunci praznicul nnoirii templului. Era iarna. Si Isus Se plimba prin templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Iudeii L-au nconjurat s i I-au zis: Pn a cnd ne tot tii suetele n ncordare? Dac a e sti Hristosul, spune-ne-o deslu sit. V-am spus, le-a r aspuns Isus s i nu crede ti. Lucr arile pe

138

Adev arul despre ngeri

care le fac Eu, n Numele Tat alui Meu, m arturisesc despre Mine... [189] Eu s i Tat al una suntem. Iudeii au n teles ce a vrut s a spun a... s i au luat pietre ca s a-L omoare. Isus i-a privit calm s i f ar a team as i le-a spus: V-am ar atat multe lucruri bune, care vin de la Tat al Meu; pentru care din aceste lucruri arunca ti cu pietre n Mine? Maiestatea cerului st atea, calm, ca un dumnezeu n fa ta adversarilor S ai. Fe tele lor ncruntate s i minile lor pline de pietre nu L-au intimidat. El s tia c a for te nev azute, legiuni de ngeri, erau mprejurul Lui s i la un cuvnt de pe buzele Lui ace stia ar produs confuzie n mul time, dac a ei ar nceput s a arunce s i numai cu o piatr a n El. ST 27 noiembrie 1893 De si Isus d aduse dovezi despre puterea Lui divin a, totu si nu turile f I-a fost ng aduit s a- si prezinte nv a ta ar a a ntrerupt. Conduc atorii c autau s a-L batjocoreasc a n fa ta oamenilor. Ei nu voiau turile n mod continuu, s a-I ng aduie s a- si prezinte ideile s i nv a ta s i, de si era adesea ntrerupt, lumina scnteia n mintea a sute de oameni, s i cnd conduc atorii auzeau cuvintele lui Isus, care erau mbr acate cu putere s i i fascinau pe oameni, ei se nfuriau s i ziceau: Tu e sti samaritean s i ai drac. Isus a ntmpinat aceste acuza tii cu demnitate s i calm, sus tinnd f ar a team as i cu hot arre c a drepturile leg amntului porneau de la El s i nu au fost primite prin Avraam. El a spus: nainte de Avraam, sunt Eu. Furia iudeilor nu avea margini s i se preg ateau s a-L omoare cu pietre, ns a ngerii lui Dumnezeu, nev azu ti de oameni, L-au scos repede afar a din acea mul time. ST 26 mai 1890 ngeri r ai, cu chip omenesc, se aau printre ascult atorii lui Hristos [190] Amesteca ti printre ascult atorii S ai [ai lui Hristos] se aau ngeri cu chip de oameni, care si spuneau p arerile, criticau, distorsionau s i interpretau gre sit cuvintele Mntuitorului. RH 11 august 1903 tor n adun Hristos fusese nv a ta arile acestor ngeri nainte ca ei s a decad a din starea lor nalt a. 3SM 410

Lucrarea ngerilor buni s i a celor r ai n timpul lucr arii lui Hristos

139

nvierea lui Laz ar Hristos ar putut porunci pietrei s a se dea la o parte s i aceasta ar ascultat de glasul Lui. El ar putut porunci ngerilor care erau n preajma Sa s a fac a acest lucru. La porunca Sa, mini nev azute ar dat piatra la o parte. ns a aceasta trebuia dat a la o parte de mini omene sti. n acest fel, Domnul Hristos a ar atat c a omul trebuie s a coopereze cu divinitatea. Pentru ceea ce omul poate face, puterea divin a nu trebuie chemat a n ajutor ca s a fac a. DA 535 Isus, urm arit din cetate n cetate, n timpul lucr arii Sale Isus a fost urm arit din cetate n cetate, n timpul lucr arii Sale. Preo ti s i conduc atori erau pe urmele Lui. Ei au prezentat gre sit misiunea s i lucrarea Lui. El a venit la ai S ai s i ai S ai nu L-au primit. ngerii priveau lupta pas cu pas. Au v azut spiritul s i lucrarea vr ajmas ului. Au privit cu uimire uneltirile lui Satana mpotriva divinului [191] Fiu al lui Dumnezeu. Au v azut c a acela care fusese urm atorul dup a Isus, n putere s i slav a, c azuse att de jos, nct i putea inuen ta pe oameni s a-L urm areasc a pe Hristos pas cu pas, din cetate n cetate. ST 25 noiembrie 1889 Iar s i iar, El [Isus] ar fost ucis, dac a nu ar fost ngerii cere sti care s a-L nso teasc as i s a-I apere via ta pn a la momentul cnd soarta iudeilor, ca na tiune, avea s a e hot art a. RH 12 octombrie 1897 [192]

Capitolul 16 Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa


Isus s i ucenicii lui merg n Ghetsimani nso tit de ucenicii S ai, Mntuitorul s i-a croit ncet drum spre gr adina Ghetsimani. Luna de Pa ste, mare s i plin a, str alucea pe un cer nnorat... Pe cnd se apropiau de gr adin a, ucenicii au observat torul lor. Niciodat schimbarea ce se petrecuse cu nv a ta a mai nainte nu l v azuser a att de trist s i t acut. Pe m asur a ce nainta, aceast a triste te stranie se adncea... Aproape de intrarea n gr adin a, Isus a dat drumul ucenicilor s a plece, n afar a de trei dintre ei, spunndu-le s a se roage pentru ei s i pentru El. mpreun a cu Petru, Iacov s i Ioan, El a intrat n acel loc singuratic s i retras... R amne ti aici, le-a spus El, si veghea ti mpreun a cu Mine. El a mers ceva mai departe de ei s i... a c azut la p amnt. Avea mntul c sim ta a datorit a p acatului a fost desp ar tit de Tat al S au. Pr apastia era att de mare, att de neagr a, att de adnc a, nct duhul Lui Se nora n fa ta acesteia... Deoarece sim tea c a leg atura cu Tat al se rupsese, El Se temea c a n natura omeneasc a nu avea s a e n stare s a ndure lupta cu puterile ntunericului, ce avea s a vin a. n pustia ispitirii, destinul neamului [193] omenesc fusese n joc. Hristos fusese atunci biruitor. Acum ispititorul venise pentru ultima lupt a nsp aimnt atoare. Pentru aceasta se preg atise n timpul celor trei ani ai lucr arii lui Hristos. Totul era n joc acum. Dac a nu reu sea acum, n adejdea st apnirii sale era pierdut a; mp ar a tiile lumii aveau s a ajung a atunci ale lui Hristos; el nsu si avea s a e nfrnt s i aruncat afar a. ns a dac a Hristos putea biruit, p amntul ar devenit mp ar a tia lui Satana, iar neamul omenesc avea s a e pentru totdeauna n st apnirea lui. Con stient de implica tiile acestui conict, ce se aa naintea Lui, suetul lui Hristos era p atruns de spaima desp ar tirii de Dumnezeu. 140

Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa

141

Satana i spusese c a, dac a Se va pune cheza s pentru o lume p ac atoas a, desp ar tirea avea s a e ve snic a... Satana se str aduia din r asputeri ca Mntuitorul s a simt a situa tia foarte ap as atoare: Poporul care a pretins c a este mai presus de al tii n cele vremelnice s i spirituale, Te-a respins... unul din ucenicii T ai Te va tr ada, iar unul din cei mai zelo si Te va t ag adui. To ti Te vor p ar asi... n agonia Sa, El Se prinde de p amntul rece, ca s i cnd ar vrut s a mpiedice ndep artarea, desp ar tirea de Dumnezeu... De pe , buzele Lui palide iese strig atul amarnic: Tat a, dac a e cu putin ta f a s a treac a acest pahar de la Mine. ns a chiar s i acum El adaug a: Totu si, nu cum voiesc Eu, ci cum voie sti Tu. DA 685-687 ngerii n Ghetsimani a lui ntregul univers urm arise cu interes deosebit ntreaga via ta Hristos pas cu pas, de la iesle pn a la aceast a scen a nsp aimnt atoare din prezent. Si ce scen a era aceasta pentru zece mii de ori zece mii de ngeri, heruvimi s i serami, care priveau. ST 9 decembrie 1897 ngerii pluteau deasupra acelui loc [Ghetsimani], ind martori [194] la scena aceea. 1SG 47 Ei L-au privit pe Fiul lui Dumnezeu, iubitul lor Comandant, n agonia Sa peste puterea omeneasc a, aproape murind pe cmpul de lupt a pentru a salva o lume pierdut a, pe cale de a pieri. Cerul ntreg a ascultat acea rug aciune a lui Hristos. Agonia suetului S au, care L-a for tat ca de trei ori s a-I ias a de , pe buzele Sale palide s i tremurnde strig atul Tat a, dac a e cu putin ta f a s a treac a acest pahar de la Mine; totu si, nu cum voiesc Eu, ci cum voie sti Tu, a zguduit ntreg cerul. Ei L-au v azut pe Domnul lor nconjurat de for tele legiunilor satanice. Natura lui uman a era ap asat a de o spaim a ciudat a, nor atoare. ST 9 decembrie 1897 ngerii care f acuser a voia lui Hristos n ceruri erau ner abd atori s aI aduc a mngiere; ns a era peste puterea lor de a-I alina durerea. Ei nu sim tiser a niciodat a p acatele unei lumi ruinate s i priveau cu uimire de exprimat. De obiectul ador arii lor, supus unui chin peste putin ta si ucenicii nu au sim tit mpreun a cu Domnul lor n ceasul ncerc arii luptei Sale, ntregul cer era plin de simpatie s i a stepta urmarea cu interes s i durere. PT 3 decembrie 1885

142

Adev arul despre ngeri

De trei ori a ie sit de pe buzele Sale rug aciunea de eliberare. Cerul nu a mai putut s a ndure acea priveli ste s i a trimis un sol pentru a-L [195] alina pe Fiul lui Dumnezeu, trntit la p amnt, le sinat s i muribund sub povara vinov a tiei acumulate a lumii. PT 18 februarie 1886 Cnd criza a atins punctul culminant, cnd inima s i suetul erau zdrobite sub povara p acatului, Gabriel este trimis s a-L nt areasc a pe Suferindul divin s i s a-L nvioreze pentru a merge mai departe pe c ararea p atat a de snge. ST 9 decembrie 1897 n aceast a criz a ngrozitoare, cnd totul era n joc, cnd o cup a tainic a tremura n minile Suferindului, cerurile s-au deschis, o lumin a a str alucit n ntunericul furtunos al acelui ceas de criz as i ngerul cel puternic, care st a n prezen ta lui Dumnezeu, ocupnd pozi tia din care a c azut Satana, a venit al aturi de Hristos. ngerul nu a venit s a ia paharul din mna lui Hristos, ci pentru a-L nt ari ca s a l bea, dndu-I asigurarea iubirii Tat alui... Ucenicii care dormeau au fost deodat a trezi ti de lumina care-L nconjura pe Mntuitorul. Ei au v azut ngerul aplecndu-se spre torul care era trntit la p nv a ta amnt. Ei l-au v azut ridicnd capul Mntuitorului s i punndu-l pe pieptul s au, ndreptndu-l spre ceruri. I-au auzit glasul, ca o muzic a dulce, rostind cuvinte de mngiere s i n adejde... Din nou, ucenicii obosi ti cedeaz a toropelii ciudate, care le ia puterile. Din nou, Isus i g ase ste dormind. Privind cu durere la ei, El spune: Dormi ti de-acum s i odihni tiv a; iat a, a sosit ceasul cnd Fiul omului este dat n minile p ac ato silor. Chiar pe cnd rostea aceste cuvinte, El a auzit pa sii gloatei care l c auta s i a spus: Scula ti-v a; haidem s a mergem; iat a, se apropie [196] vnz atorul. Nu se vedea nici o urm a a recentei Sale agonii atunci cnd Isus a p as it ca s a- si ntmpine tr ad atorul. Stnd n fa ta ucenicilor S ai, El a spus: Pe cine c auta ti? Ei au r aspuns: Pe Isus din Nazaret. Isus a r aspuns: Eu sunt Acela. DA 693, 694 Era n puterea lui Hristos s a Se elibereze. Cnd El a rostit cuvintele: Eu sunt Acela, de ndat a ngerii L-au nconjurat s i mul timea aceea avea toate dovezile pe care ar putut sau ar vrut s a le aib a, c a Hristos era puterea lui Dumnezeu. TDG 267 Era greu ca ngerii s a poat a suporta acea priveli ste. Ei L-ar eliberat pe Isus, ns a ngerii comandan ti le-au interzis... Isus s tia

Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa

143

c a ngerii erau martori ai scenei umilirii Sale... Cel mai slab dintre ngeri ar putut face ca acea mul time s a cad a la p amnt f ar a putere s i s a-L elibereze pe Isus. 1SG 50, 51 ngerul care i slujise mai devreme lui Isus se mi sca ntre El s i gloat a. O lumin a divin a lumina fa ta Mntuitorului s i un chip ca de nu a putut sta porumbel l umbrea. Pentru o clip a, mul timea uciga sa n prezen ta slavei divine. S-au tras speria ti napoi. Preo tii, b atrnii, solda tii s i chiar Iuda au c azut la p amnt ca ni ste oameni mor ti... ns a imediat scena s-a schimbat. DA 694, 695 ngerul s-a retras s i L-a l asat pe Isus stnd calm s i ncrez ator, fa ta Lui palid a ind luminat a de razele str alucitoare ale lunii, nconjurat ind nc a de oamenii aceia trnti ti la p amnt, neputincio si, n timp ce ucenicii erau prea uimi ti ca s a poat a rosti vreun cuvnt. Cnd ngerul se ndep arteaz a, solda tii romani o teli ti se pun pe picioare s i, mpreun a cu preotul s i Iuda, se strng n jurul lui Hristos ca s i cnd [197] le-ar ru sine de sl abiciunea lor s i team a s a nu cumva s a le scape iar din minile lor. ST 21 august 1879 torul lor nu va ng Ucenicii crezuser a c a nv a ta adui s a e luat... Ei au fost dezam agi ti s i indigna ti cnd au v azut c a aduc frnghii pentru a lega minile Aceluia pe care l iubeau. Petru, n mnia sa, s i-a scos sabia de ndat as i... a t aiat o ureche a slujitorului marelui preot. Cnd a v azut ce a f acut, Isus s i-a eliberat minile,... s i a spus: L asa ti-i! Pn a aici! s i a atins urechea r anit a, care s-a vindecat de ndat a. Apoi, i-a spus lui Petru: Pune- ti sabia la locul ei;... crezi c a n-a s putea acum s a m a rog Tat alui Meu s i El s a-mi trimit a de grab a mai mult de dou asprezece legiuni de ngeri? DA 696 Cnd au fost rostite aceste cuvinte, fe tele ngerilor s-au luminat. Ei doreau ca atunci s i acolo s a-L nconjoare pe Comandantul lor s i s a mpr as tie acea gloat a furioas a. ns a triste tea s-a a sternut iar as i pe fe tele lor cnd Isus a ad augat: Dar cum se vor mplini Scripturile care zic c a a sa trebuie s a se ntmple? Inimile ucenicilor s-au cufundat din nou n disperare s i dezam agire amarnic a, n timp ce Isus le-a ng aduit [celor din mul time] s a-L duc a. 1SG 48 naintea lui Ana s i Caiafa Hristos trebuia s a e judecat n mod ocial naintea Sinedriului; ns a El a fost dus pentru o judecat a preliminar a naintea lui Ana... [198]

144

Adev arul despre ngeri

Cnd consiliul s-a adunat n sala de judecat a, Caiafa s i-a ocupat locul, ca pre sedinte n func tie... n timp ce Caiafa... se uita la prizonier, el a fost surprins s i a admirat fa ta Lui nobil as i comportamentul lui demn. A fost cuprins de convingerea c a acest Om era asemenea lui Dumnezeu. n clipa urm atoare ns a, el s i-a alungat acel gnd, cu dispre t. DA 698, 703, 704 Tot cerul a v azut faptele de cruzime, f acute lui Hristos. Prin scenele nsp aimnt atoare care au avut loc n sala de judecat a, Dumnezeu a ar atat universului ceresc spiritul care va manifestat de c atre aceia care nu voiesc s a dea ascultare Legii Sale. 12MR 412 A fost greu pentru ngeri s a suporte acea priveli ste. Ei L-ar eliberat pe Isus din minile vr ajma silor S ai; ns a ngerii comandan ti le-au interzis acest lucru... Isus s tia c a ngerii erau martori la scena umilirii Sale. Isus st atea acolo, blnd s i umil, n fa ta mul timii nfuriate n timp ce ei l maltratau n modul cel mai josnic. L-au scuipat n fa ta de care ntr-o zi vor vrea s acea fa ta a se ascund a, care va lumina cetatea lui Dumnezeu s i va str aluci mai tare ca soarele ns a El nu a aruncat nici o privire mnioas a asupra celor care i f aceau r au. El a ridicat cu blnde te mna s i S-a s ters. I-au acoperit capul cu o strigndu-I: hain a veche; L-au legat la ochi, apoi L-au lovit n fa ta Prooroce ste-ne acum cine Te-a lovit? Printre ngeri era agita tie. Ei L-ar eliberat de ndat a; ns a ngerul lor comandant i-a oprit. [199] 1SG 50, 51 naintea lui Pilat Oamenii erau nsue ti ti de un spirit satanic atunci cnd au hot art c a l prefer a pe Baraba, un ho ts i uciga s, n locul Fiului lui Dumnezeu. Puterea demonic a triumfa asupra oamenilor; legiuni ntregi de ngeri r ai au pus cu totul st apnire pe oameni s i, ca r aspuns la ntrebarea lui Pilat, pe cine s a le elibereze, ei au strigat: Ia-L pe acest om s i d a-ni-l pe Baraba! Cnd Pilat le-a vorbit din nou despre Isus, s-a auzit strig atul r agu sit: R astigne ste-L! R astigne s-te-L! Cednd agen tilor demonici, oamenii au fost condu si, ca s a se al ature marelui apostaziat. Lumile nec azute priveau scena cu uluire, ind incapabile s a n teleag a degradarea pe care a adus-o p acatul. Legiuni de ngeri

Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa

145

r ai i-au luat n st apnire pe preo ti s i conduc atori s i au dat glas sugestiilor lui Satana, convingnd s i ispitind poporul prin minciuni s i diverse ademeniri, ca s a-L resping a pe Fiul lui Dumnezeu s i s a aleag a n locul Lui un tlhar s i un uciga s... Ce scen a era aceasta pentru Dumnezeu, pentru serami s i heruvimi! Unicul Fiu al lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, Regele slavei, era batjocorit, insultat, ironizat, respins s i r astignit de c atre aceia pe care a venit s a-i salveze s i care se d aduser a sub st apnirea lui Satana. RH 14 aprilie 1896 [200] ngeri care fuseser a martori la acea scen a au observat punctul de vedere al lui Pilat s i simpatia lui pentru Isus... Satana s i ngerii s ai l-au ispitit pe Pilat s i ncercau s a-l conduc a spre propria lui ruin a. Ei i-au sugerat c a, dac a el nu se va implica n condamnarea lui Isus, al tii o vor face. 1SG 54, 56 Nici chiar n aceste condi tii Pilat nu a fost l asat s a ac tioneze orbe ste. Un mesaj din partea lui Dumnezeu l-a avertizat cu privire la fapta pe care era pe cale de a o comite. Ca r aspuns la rug aciunea lui Hristos, so tia lui Pilat a fost vizitat a de un nger din ceruri, s i ntr-un vis, ea L-a privit pe Mntuitorul s i a discutat cu El... L-a v azut n sala de judecat a. A v azut cum I-au legat strns minile, ca unui criminal. L-a v azut pe Irod s i solda tii lui, f acndu- si lucrarea nor atoare. A auzit pe preo ti s i conduc atori, plini de invidie s i r autate, rostindu- si ca sco si din min ti acuza tiile. Ea auzise cuvintele: Noi avem o lege s i, dup a legea noastr a, El ar trebui s a moar a. Ea l-a v azut pe Pilat dndu-L pe Isus s a e biciuit, dup a ce declarase: Nu g asesc nici o vin a n El. A auzit condamnarea pronun tat a de Pilat s i l-a v azut dndu-L pe Isus n minile uciga silor S ai. Ea a v azut crucea ridicat a pe Calvar. A v azut p amntul nv aluit n ntuneric s i a auzit strig atul misterios S-a sfr sit! A mai fost nc a o scen a care i-a strnit uimirea. Ea L-a v azut pe Hristos stnd pe un mare nor alb n timp ce p amntul se cl atina n spa tiu, iar uciga sii S ai fugeau de prezen ta slavei Sale. Ea s-a trezit tipnd de groaz as i, de ndat a, i-a scris lui Pilat cuvinte de avertizare. n timp ce Pilat s ov aia n leg atur a cu ce avea de f acut, un sol s i-a f acut loc n grab a prin mul time s i i-a nmnat o scrisoare din partea so tiei sale, care i scria astfel: S a nu ai nimic de-a face cu acest Om; [201] c aci am suferit mult ast azi n vis din pricina Lui.

146

Adev arul despre ngeri

Fa ta lui Pilat a devenit palid a. Sentimentele lui erau contradictorii s i se aa n ncurc atur a. ns a, n timp ce z abovea ca s a ac tioneze, preo tii s i conduc atorii ndrjeau mai departe mintea oamenilor... Pilat dorea mult s a-L elibereze pe Isus. ns a el a v azut c a nu poate s a fac a acest lucru s i s a se bucure n continuare de aceea si pozi tie s i onoare. Ca s a nu- si piard a puterea vremelnic a, el a ales s a sacrice via ta unui nevinovat... Pilat a cedat cererilor gloatei. Ca s a nu ri ste pierderea pozi tiei sale, el L-a dat pe Isus ca s a e r astignit. DA 732, 733, 738 R astignirea lui Hristos Fiul lui Dumnezeu a fost dat n minile oamenilor, ca s a e r astignit... Ei au pus asupra Lui crucea cea grea... ns a Isus a le sinat sub greutatea ei... Dup a aceea ei au pus mna... pe un om care nu- si m arturisise deschis credin ta n Hristos, dar care credea n El. Ei au pus crucea asupra lui s i el a dus-o pn a la locul r astignirii. Grupuri de ngeri se aau deasupra acelui loc. 1SG 57 Cine erau martorii acestor scene? Universul ceresc, Dumnezeu Tat al, Satana s i ngerii s ai. Bible Echo and Signs of the Times 29 mai 1899 ngerii din ceruri... au auzit batjocurile s i au v azut cum d adeau din cap. Ei ar ie sit cu bucurie din rnduri s i s-ar dus la Fiul lui Dumnezeu, care era umilit s i chinuit trupe ste, ns a nu le-a fost [202] ng aduit acest lucru. -18 MR 71 Pe al tii i-a mntuit, dar pe Sine nu Se poate mntui a fost strig atul batjocoritor, care se n al ta n urlete c atre Hristos n timpul agoniei s i mor tii Sale pe cruce. El S-ar putut salva pe Sine n orice moment s i S-ar putut da jos de pe cruce; ns a, dac a ar f acut acest lucru, lumea ar fost dat a n st apnirea marelui apostaziat. ngerii au fost ului ti s a vad a c a Hristos nu a pecetluit cu moarte buzele batjocoritorilor S ai. YI 14 iunie 1900 Satana s i ngerii lui erau personica ti prin cei care si b ateau joc de Hristos n timp ce El atrna pe cruce. El i-a umplut de vorbe mr save s i dezgust atoare. El inspirase ironiile lor. 18MR 72 St apnirile s i puterile ntunericului s-au adunat n jurul crucii Sale. Satana, avnd nc a o statur a impun atoare, conducea o stirea

Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa

147

apostaziat a, care se asociase cu in tele omene sti n lupta mpotriva lui Dumnezeu. ST 14 aprilie 1898 El [Hristos] Se lupta cu puterea lui Satana, care declarase c a l are pe Hristos n mna sa, c a el este mai tare dect Fiul lui Dumnezeu, c a Tat al s i-a dezmo stenit Fiul s i c a El nu Se mai bucur a de favoarea lui Dumnezeu, ca s i el. 2T 214 Hristos nu a cedat n fa ta vr ajma sului care l chinuia, nici atunci cnd a suferit cel mai amarnic. Legiuni de ngeri r ai se aau pretutindeni n jurul Lui; totu si, ngerilor buni le-a fost poruncit s a nu le [203] sparg a rndurile s i s a nu intre n conict cu vr ajma sul batjocoritor s i nu le-a fost ng aduit nici m acar s a slujeasc a duhului ndurerat al divinului Suferind. n acest teribil ceas ntunecat, cnd Tat al si ascunsese fa ta, legiuni de ngeri r ai L-au nv aluit s i p acatele lumii ap asau asupra Lui, de pe buzele Lui palide au fost smulse cuvintele: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p ar asit? Bible Echo and Signs of the Times 1 ianuarie 1887 ntunericul care acoperea p amntul ascundea pe puternicii soli ai cerului, ns a p amntul s-a cutremurat atunci cnd a c alcat pe el o stirea cereasc a. Stncile s-au cr apat; timp de trei ore, p amntul a fost nv aluit ntr-un ntuneric de nep atruns; natura, cu ve smintele ei ntunecate, a ascuns suferin tele Fiului lui Dumnezeu. 5MR 353 Tat al mpreun a cu ngerii cerului erau nv alui ti n acel ntuneric des. Dumnezeu era aproape, al aturi de Fiul S au, de si nu Se manifesta de El, nici fa de vreo alt omeneasc nici fa ta ta a in ta a. Dac a o singur a raz a a slavei s i puterii Sale ar p atruns prin norul cel des, care l nv aluia, to ti cei prezen ti ar fost pe dat a nimici ti. 12MR 385 Cum a putut cerul s a p astreze t acere? Ne minun am de ntunericul teribil de neobi snuit, care plutea asupra crucii? Ne minun am c a s-au cr apat stncile, c a se vedeau s i auzeau tunete s i fulgere, c a p amntul s-a cutremurat atunci cnd o stirea cerului a c alcat pe el n timp ce privea cum Comandantul lor iubit suferea asemenea nedreptate? RH 1 septembrie 1891 Cnd Hristos a strigat S-a sfr sit, lumile [204] . Pentru ele, aceasta nsemna c nec azute s-au sim tit n siguran ta a lupta s-a dat s i c a ea a fost c stigat a. De acum nainte, Satana nu mai avea parte de simpatia universului. RH 12 martie 1901 ngerii sn ti au fost cuprin si de oroare la gndul c a unul dintre ei a putut dec adea att de mult, nct s a e n stare de o asemenea de Fiul lui Dumnezeu la Calvar. Orice sentiment de cruzime fa ta

148

Adev arul despre ngeri

mil a sau simpatie, pe care l-au sim tit vreodat a pentru Satana de cnd a fost alungat, s-a stins acum din inimile lor. ST 23 septembrie 1889 Nu mna preotului a fost cea care a sf siat de sus pn a jos perdeaua cea splendid a care desp ar tea Sfnta de Sfnta Sntelor. A fost mna lui Dumnezeu. Cnd Hristos a strigat S-a sfr sit, Veghetorul Sfnt, care fusese oaspete nev azut la osp a tul lui Bel sa tar, a dat sentin ta n dreptul na tiunii iudaice c a este o na tiune lep adat a de Dumnezeu. Aceea si mn a, care a scris pe zid semnele care vesteau soarta lui Bel sa tar s i sfr situl mp ar a tiei babiloniene, a fost cea care a rupt perdeaua templului de la un cap at la cel alalt. 5BC 1109 Ei [conduc atorii iudeilor] au dat trupul Lui jos s i L-au pus n mormntul cel nou al lui Iosif s i au rostogolit o piatr a mare la intrarea mormntului, declarnd c a fac acest lucru pentru ca ucenicii Lui s a nu vin as i s a-L fure noaptea. ngeri r ai tres altau n jurul acelui mormnt, gndind c a Hristos a fost nvins. O gard a de solda ti romani a fost pus a s a p azeasc a mormntul s i au fost luate cele mai stricte [205] m asuri de c atre iudei, pentru ca triumful lor s a e deplin. ns a ngeri cere sti p azeau locul unde dormea iubitul lor Comandant. RH 9 octombrie 1888 Doar la moartea lui Hristos caracterul lui Satana a fost descoperit n mod clar ngerilor s i lumilor nec azute. Atunci, minciunile s i acuza tiile aceluia care fusese odat a un nger n al tat au fost v azute n adev arata lor lumin a. ST 27 august 1902 Moartea lui Hristos pe cruce a nsemnat distrugerea sigur aa aceluia care avea puterea mor tii, care era ini tiatorul p acatului. Cnd Satana va distrus, nu va mai exista nimeni care s a ispiteasc a la r au; r ascump ararea omenirii nu va mai trebui repetat a niciodat as i nu va mai exista primejdia unei alte r azvr atiri n universul lui Dumnezeu. Numai ceea ce poate tine n fru cu ecacitate p acatul n aceast a lume a ntunericului poate mpiedica p acatul n ceruri. Semnica tia mor tii lui Hristos va n teleas a de sn ti s i de ngeri. Oamenii c azu ti nu pot avea un c amin n paradisul lui Dumnezeu f ar a ajutorul Mielului junghiat de la ntemeierea lumii... ngerii Ii atribuie onoare s i slav a lui Hristos, deoarece nici chiar ei nu sunt n siguran ta dect dac a privesc la suferin tele Fiului lui Dumnezeu. ngerii cerului sunt feri ti de apostaziere prin ecacitatea a ceea ce a avut loc la cruce. F ar a cruce, ei nu ar mai siguri mpotriva r aului dect au

Lucrarea ngerilor de la patimile lui Hristos pn a la moartea sa

149

fost ngerii nainte de c aderea lui Satana. Perfec tiunea angelic aa e suat n ceruri. Perfec tiunea uman a a e suat n Eden... Planul de dreptatea s mntuire, sco tnd n eviden ta i iubirea lui Dumnezeu, ofer a o ap arare sigur a mpotriva apostazierii n lumile nec azute... Moartea lui Hristos pe crucea Calvarului este unica noastr a n adejde n aceast a lume s i va tema noastr a de medita tie n lumea viitoare. [206] ST 30 decembrie 1889 Domnul Hristos, prin via ta s i moartea Sa, a rezolvat pentru totdeauna problema profund as i cuprinz atoare: dac a exist a sacriciu de Sine la Dumnezeu s i dac a Dumnezeu este lumin as i dragoste. Aceasta a fost chestiunea care a fr amntat cerurile, care a constituit nceputul nstr ain arii lui Satana de Dumnezeu. Ca dovad a a dragostei lui Dumnezeu, el ceruse schimbarea sau desin tarea legilor [207] guvern arii Sale n cur tile cere sti. RH 21 octombrie 1902

Capitolul 17 Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa


Diminea ta nvierii lui Hristos Ucenicii s-au odihnit n Sabat, ntrista ti din cauza mor tii Domnului lor, n timp ce Isus, Regele slavei, z acea n mormnt. La l asarea nop tii, au fost pu si solda ti ca s a p azeasc a locul de odihn a al Mntuitorului n timp ce ngeri, nev azu ti, se aau deasupra locului sacru. EW 181 Noaptea dinaintea primei zile a s apt amnii s-a scurs ncet. Ceasul cel mai ntunecat, chiar nainte de ivirea zorilor, a sosit. Hristos era nc a prizonier n mormntul strmt. Piatra cea mare era la locul ei; sigiliul roman era neatins; g arzile romane si continuau paza. Si mai erau str ajeri nev azu ti. O stiri de ngeri r ai erau ngr am adite , prin n jurul acelui loc. Dac a ar fost cu putin ta tul ntunericului, mpreun a cu armata lui apostaziat a, ar p astrat pentru totdeauna sigilat mormntul care l tinea pe Fiul lui Dumnezeu. ns a o stirea cereasc a a nconjurat mormntul. ngeri care exceleaz a n putere p azeau mormntul s i a steptau s a ureze bun-venit Prin tului vie tii. [208] DA 779 n timp ce era nc a ntuneric, ngerii veghetori s tiau c a timpul pentru eliberarea scumpului Fiu al lui Dumnezeu, Comandantul lor iubit, aproape sosise. n timp ce a steptau cu cea mai adnc a emo tie momentul biruin tei Sale, un nger puternic a venit n mare grab a, zburnd, din ceruri. EW 181 Cel mai puternic nger din ceruri, acela care de tinea pozi tia din care a c azut Satana, a primit aceast a ns arcinare de la Tat al s i, mbr acat cu slava cerului, a ndep artat ntunericul pe unde trecea. Fa ta lui era ca fulgerul, iar ve smintele lui albe ca z apada. 5BC 1110 Un alt nger, care f acea parte din oastea cereasc a, care fusese martor la scena umilirii lui Isus s i veghease locul sacru de odihn a al Lui, s-a al aturat ngerului din ceruri s i mpreun a au venit la mormnt. 150

Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa

151

P amntul s-a zguduit s i s-a cutremurat cnd s-au apropiat s i a fost un mare cutremur de p amnt. 1SG 66 Fa ta pe care ei [solda tii romani] o privesc nu este fa ta unui r azboinic obi snuit; este fa ta celui mai puternic nger din o stirea Domnului. Acest sol este acela care ocup a pozi tia din care a c azut Satana. El a fost cel care, pe dealurile Betleemului, a proclamat na sterea lui Hristos. P amntul tremur a la apropierea sa, iar o stile ntunericului fug. DA 779, 780 ngerul s-a apropiat de mormnt, a dat la o parte piatra, ca s i cnd ar fost o pietricic a, s i s-a a sezat pe ea. Lumina cerului a nconjurat mormntul s i ntreg cerul a fost luminat de slava ngerilor. 5BC 1110 Comandantul ngerilor a apucat piatra cea mare, pentru care [209] a fost nevoie de mai mul ti b arba ti puternici pentru a o pune n acel loc, a rostogolit-o, s-a a sezat pe ea, n timp ce tovar as ul lui a intrat n mormnt s i a desf as urat leg aturile de pe fa ta s i capul lui Isus. Apoi ngerul cel puternic, cu o voce care a f acut ca p amntul s a se cutremure, a strigat: Isuse, Fiul lui Dumnezeu, Tat al T au Te cheam a! Acela care c stigase puterea de a birui moartea s i mormntul a ie sit afar a din mormnt, cu mersul unui nving ator, p amntul cl atinndu-se s i ind br azdat de fulgere s i tunete. 3SP 192 Acela care spusese: mi dau via ta ca iar as i s-o iau a ie sit afar a din mormnt, la via ta care era n Sine nsu si. Umanitatea a murit; divinitatea nu a murit. n divinitatea Lui, Hristos avea puterea de a rupe leg aturile mor tii. YI 4 august 1898 Hristos n divinitatea Lui a str alucit cnd a ie sit afar a, n grab a, din mormnt s i a nviat biruitor asupra mor tii s i a mormntului. ST 30 mai 1895 Garda roman a... nu a putut suporta priveli stea, c aci ei aveau o solie de dus, ca martori ai nvierii lui Hristos. 5BC 1110 O spaim a teribil a i-a cuprins pe solda ti. Unde era acum puterea lor de a p astra trupul lui Isus? Ei nu se gndeau la datoria lor sau c a Lar furat ucenicii. Ei au fost ului ti s i nsp aimnta ti, deoarece lumina [210] din cale afar a de str alucitoare a ngerilor str alucea pretutindeni n jur, mai tare dect soarele. Solda tii romani au v azut ngerii s i au c azut ca ni ste oameni mor ti la p amnt. 1SG 66 O stirea cereasc a privise cu respect solemn scena. Iar cnd Isus a p as it maiestuos afar a din mormnt, acei ngeri str alucitori s-au

152

Adev arul despre ngeri

prosternat la p amnt s i I s-au nchinat; ei L-au ntmpinat cu cntece s de biruin ta i triumf. 1SG 66, 67 Solda tii... i-au auzit pe locuitorii cerului cntnd cu mare bucurie s i triumf: Tu l-ai nvins pe Satana s i puterile ntunericului! Tu ai ! s nghi tit moartea prin biruin ta i am auzit un glas tare spunnd n ceruri: Acum a venit mntuirea s i puterea s i mp ar a tia Dumnezeului nostru; c aci prtorul fra tilor no stri, care i acuza naintea Dumnezeului nostru zi s i noapte, a fost aruncat jos. 3SP 194 Dup a ce oastea ngereasc a s-a ntors n ceruri s i lumina s i slava au disp arut, solda tii romani s-au ridicat ca s a vad a dac a sunt n , dac siguran ta a vor privi n jur. Au fost cuprin si de uluire cnd au v azut c a piatra cea mare a fost rostogolit a de la u sa mormntului s i Isus a nviat. 1SG 68 Satana nu triumfa acum. ngerii s ai fugiser a din fa ta luminii str alucitoare s i p atrunz atoare a ngerilor cere sti. Ei s-au plns cu s [211] amar regelui lor c a prada le-a fost luat a cu violen ta i c a Acela pe care l urau att de mult a nviat din mor ti. 1SG 67 Imediat dup a nvierea lui Hristos Ctva timp Satana p area trist s i sup arat. El a tinut un consiliu cu ngerii s ai pentru a discuta care s a e urm atorul pas n lucrarea lor mpotriva guvern arii lui Dumnezeu. Satana a spus: Trebuie s a v a gr abi ti s a merge ti la preo tii conduc atori s i la b atrni. Am reu sit s a-i am agim s i s a le orbim ochii, s a le mpietrim inimile mpotriva lui Isus. I-am f acut s a cread a c a El a fost un impostor. Solda tii romani vor duce vestea aceea urcioas a c a Hristos a nviat. Noi i-am f acut pe preo ti s i b atrni s a-L urasc a pe Isus s i s a-L ucid a. Acum argumenta ti acest lucru naintea lor, ntr-o manier a luminoas a, c aci, dac a se a a c a Isus a nviat, ei, care sunt uciga sii Lui, vor omor ti cu pietre de popor, pentru c a au omort un om nevinovat. 1SG 67, 68 Ei [solda tii romani] s-au ntors de la mormnt, cople si ti de ceea ce au v azut s i auzit s i s-au dus n mare grab a n cetate, povestind tuturor acelora pe care-i ntlneau scenele minunate, la care fuseser a martori... ntre timp, un sol a ajuns la preo ti s i conduc atori, anun tndu-i: Hristos, pe care voi L-a ti r astignit, a nviat din mor ti! Un slujitor a fost ndat a trimis cu solia special a de a chema garda roman a la palatul marelui preot. Acolo, ei au fost interoga ti

Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa

153

ndeaproape; ei au declarat tot ce au v azut la mormnt: c a un sol tor, cu fa nfrico sa ta radiind de str alucire s i cu haine albe ca z apada, [212] a venit din ceruri; c a p amntul s-a cl atinat s i cutremurat s i c a ei au de la intrarea r amas f ar a putere; c a ngerul a apucat piatra cea uria sa mormntului s i a rostogolit-o de parc a ar fost o pietricic a; c a un chip plin de slav a a ie sit din mormnt; c a un cor de glasuri a f acut s cerurile s i p amntul s a r asune de cntece de biruin ta i bucurie; c a, atunci cnd lumina a disp arut s i muzica a ncetat, ei au prins putere, au g asit mormntul gol, s i trupul lui Isus nu l-au g asit nic aieri. Redemption: Or the Resurrection of Christ; and His Ascension, partea 6, p.14,15 Ei [solda tii romani] s-au gr abit s a ajung a la preo ti s i b atrni cu relatarea minunat a a ceea ce v azuser a; dar cnd acei uciga si au auzit vestea uimitoare, pe fe tele lor s-a a sternut paloarea. I-a cuprins spaima cu privire la ceea ce au f acut. Apoi, s i-au dat seama c a dac a vestea era adev arat a, ei erau pierdu ti. Un timp au fost stupea ti s i sau privit unii pe al tii n lini ste, f ar a s as tie ce s a fac a sau ce s a spun a. Nu puteau crede acest lucru, c aci era spre propria lor condamnare. S-au consultat cu privire la ce era de f acut. Si-au dat seama c a, dac a se va r aspndi n popor vestea c a Isus a nviat s i relatarea despre slava uluitoare care a nso tit nvierea Lui, care a f acut ca solda tii s a cad a ca ni ste oameni mor ti, oamenii se vor nfuria pe ei s i i vor ucide. S-au hot art s a dea bani solda tilor pentru a p astra n secret ceea ce s-a petrecut. Le-au oferit bani mul ti, spunndu-le s a declare c a ucenicii Lui au venit noaptea, n timp ce dormeau, s i L-au furat. [213] Iar cnd ei au ntrebat ce li se va face, pentru c a au dormit n post, preo tii s i b atrnii le-au spus c a vor vorbi cu guvernatorul ca s a-i scape. 1SG 68 Femeile vin la mormnt Femeile care au fost al aturi de Hristos la cruce au a steptat s i au vegheat, ca s a treac a orele Sabatului. n prima zi a s apt amnii, foarte devreme, au pornit c atre mormnt, ducnd cu ele miresme, ca s a ung a trupul Mntuitorului... Ne stiind ce avusese loc chiar atunci, ele se apropiau de gr adin a s i si spuneau n timp ce mergeau: Cine ne va pr av ali piatra de la u sa mormntului? Ele s tiau c a nu vor putea clinti piatra, dar au

154

Adev arul despre ngeri

continuat s a mearg a. Si iat a c a cerul se lumineaz a deodat a de o slav a care nu provenea de la r as aritul soarelui. P amntul s-a cutremurat. [214] Au v azut c a piatra cea mare fusese rostogolit a. Mormntul era gol. Femeile nu au venit la mormnt toate din aceea si direc tie. Maria Magdalena a fost cea dinti care a ajuns n acel loc; s i cnd a v azut c a piatra a fost ndep artat a, s-a gr abit s a spun a acest lucru ucenicilor. ntre timp, au venit s i celelalte femei. O lumin a str alucea n jurul mormntului, ns a trupul lui Isus nu era acolo. Z abovind acolo, deodat a au v azut c a nu erau singure. Un tn ar mbr acat n haine str alucitoare st atea lng a mormnt. Era ngerul care pr av alise piatra. Luase chip omenesc, ca s a nu nsp aimnte pe aceste prietene ale lui Isus. Totu si, mprejurul lui str alucea nc a slava cereasc a. DA 788, 789 Femeile s-au speriat foarte tare s i s i-au plecat fe tele la p amnt; c aci vederea in tei cere sti era mai mult dect puteau suporta ele. ngerul a trebuit s a- si ascund as i mai mult slava, ca s a poat a vorbi cu ele. YI 21 iulie 1898 Nu v a teme ti, le-a spus el; c aci s tiu c a l c auta ti pe Isus, care a fost r astignit. Nu este aici: c aci a nviat, a sa cum spusese. Veni ti s i vede ti locul unde a fost Domnul. Si merge ti degrab as i spune ti ucenicilor Lui c a a nviat din mor ti. S-au uitat iar as i n mormnt s i au ascultat nc a o dat a vestea cea minunat a. Un alt nger cu chip omenesc este acolo s i le spune: De ce c auta ti pe Cel ce este viu ntre cei mor ti? Nu este aici, c aci a nviat: aduce ti-v a aminte ce v-a spus cnd era nc a n Galileea, c a Fiul omului trebuie s a e dat n minile p ac ato silor, s a e r astignit s i c a a treia zi va nvia. El a nviat, El a nviat! Femeile repet a iar s i iar aceste cuvinte. DA 789 n al tarea lui Hristos la Tat al S au Duce ti-v a, au spus ngerii femeilor, si spune ti ucenicilor Lui s i lui Petru, c a El merge naintea voastr a n Galilea: acolo l ve ti vedea, a sa cum v-a spus. Ace sti ngeri fuseser a mpreun a cu Hristos ca ngerii S ai p azitori pe tot parcursul vie tii Sale de pe p amnt. Ei fuseser a martori la judecarea s i r astignirea Lui. Ei au auzit cuvintele pe care El le spusese ucenicilor Lui. DA 793

Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa

155

Femeile au plecat degrab a de la mormnt cu team as i cu mare bucurie; s i au dat fuga ca s a duc a ucenicilor vestea. Maria nu a auzit vestea cea bun a. Ea s-a dus la Petru s i Ioan cu vestea trist a c a L-au luat pe Domnul din mormnt s i nu s tim unde L-au pus. Ucenicii s-au gr abit la mormnt s i au g asit precum spusese Maria. Au v azut leg aturile s i s tergarul, ns a nu L-au g asit pe Domnul lor... [215] Maria i-a urmat pe Ioan s i Petru la mormnt; cnd ei s-au ntors n Ierusalim, ea a r amas acolo. Privind la mormntul gol, ntristarea ia cuprins inima. Uitndu-se n auntru, a v azut doi ngeri; unul ntr-un cap at s i cel alalt n cel alalt cap at al locului unde fusese Isus. Femeie, de ce plngi? au ntrebat-o ei. Pentru c a L-au luat pe Domnul meu, a r aspuns ea, si nu s tiu unde L-au pus. Apoi, ea s-a ntors, chiar de la acei ngeri, gndind c a trebuie s a g aseasc a pe cineva care s a-i spun a ce s-a f acut cu trupul lui Isus. Un alt glas i se adreseaz a: Femeie, de ce plngi? Pe cine cau ti? Cu ochii nl acrima ti, Maria a v azut un chip de om s i, gndind c a este gr adinarul, ea i-a spus: Domnule, dac a L-ai luat de aici, spune-mi unde L-ai pus ca s a m a duc s i s a-L iau... Cu vocea cunoscut a ei, Isus i spune Marie. Acum ea s tie c a nu un str ain i vorbe ste s i ntorcndu-se, vede n fa ta ei pe Hristos viu. n bucuria ei, ea a uitat c a El fusese r astignit. Dnd n aval a spre El, ca s i cnd ar vrut s a-i cuprind a picioarele, ea a spus: Rabuni. ns a Hristos a ridicat mna zicnd: nu m a tine; c aci nu M-am suit [216] nc a la Tat al Meu.... Isus a refuzat s a primeasc a omagiul ucenicilor S ai pn a cnd nu avea asigurarea c a sacriciul S au a fost acceptat de Tat al. El S-a suit n cur tile cere sti s i de la Dumnezeu nsu si a auzit asigurarea c a isp as irea f acut a pentru p acatele oamenilor a fost ndestul atoare, c a prin sngele S au to ti puteau dobndi via ta ve snic a... Dup a ce S-a suit la Tat al, Isus S-a ar atat s i celorlalte femei, spunnd: Bucura ti-v a! Ele s-au apropiat s a-I cuprind a picioarele s i I s-au nchinat. Isus le-a zis: Nu v a teme ti: duce ti-v a de spune ti fra tilor Mei s a mearg a n Galilea: acolo m a vor vedea. DA 789, 790, 793

156

Adev arul despre ngeri

Alte apari tii dup a nviere Dup a-amiaz a trziu, n ziua nvierii, doi dintre ucenici se aau pe cale spre Emaus, un or as el situat la opt mile de Ierusalim... Ei auziser a vestea despre luarea trupului lui Hristos din mormnt s i, de asemenea, pe aceea c a femeile au v azut ngerii s i L-au ntlnit pe Isus. Acum, ei se ntorceau la casele lor... Nu au mers prea mult cnd iat a c a li se al atur a pe cale un str ain, ns a ei erau att de cuprin si de ntristare s i dezam agire c a nu i-au dat prea mult a aten tie. Si-au continuat discu tia, dnd glas gndurilor inimilor lor... Pe cnd discutau despre evenimentele care avuseser a loc, Isus dorea mult s a le aduc a mngiere... ns a trebuia s a le dea [217] mai nti ni ste lec tii pe care s a nu le uite niciodat a... ncepnd de la Moise... Hristos le-a expus din toate Scripturile ce era cu privire la Sine... Pornind de la prouie, Hristos a dat ucenicilor o interpretare corect a a ceea ce trebuia El s a e pentru omenire... n timpul c al atoriei, soarele se ndrepta spre apus... Cnd au vrut s a intre n casa lor, se p area c a str ainul vrea s a- si continue c al atoria. ns a ucenicii au st aruit de El... R ami cu noi, I-au spus ei. Nu prea p area c a le va accepta invita tia, ns a ei au repetat-o, spunnd este spre sear as i ziua aproape a trecut. Hristos a cedat acestei insisten te s i S-a dus s a r amn a cu ei... Masa simpl a de sear a alc atuit a din pine este curnd preg atit a s i pus a n fa ta musarului care S-a a sezat n capul mesei. Acum El si ntinde minile pentru a binecuvnta mncarea. Ucenicii se dau napoi cu uimire. Tovar as ul lor si ntinde minile exact cum f acea Domnul lor. Ei privesc din nou s i v ad n palmele Lui semnele cuielor. Amndoi exclam a deodat a : Este Domnul Isus! A nviat din mor ti! Ei se ridic a pentru a se arunca la picioarele Lui ca s a I Se nchine, ns a El S-a f acut nev azut din fa ta lor... Cu o asemenea veste, ei nu puteau z abovi ca s a stea de vorb a... si las a mncarea neatins as i plini de bucurie pornesc din nou pe aceea si cale pe care veniser a, gr abindu-se s a spun a vestea cea bun a ucenicilor din cetate. DA 795-801 Ajungnd la Ierusalim, cei doi ucenici intr a pe poarta de r as arit, care, cu ocazia s arb atorilor, era deschis as i noaptea... Ei se duc n [218] camera de sus unde Isus petrecuse orele n seara dinaintea mor tii

Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa

157

, ns Sale... Dar g asesc u sa camerei bine baricadat a. Bat la u sa a nici un r aspuns. E lini ste. Apoi, si spun numele. U sa este deblocat a cu grij a, ei intr a, s i un Altul, nev azut, intr a o dat a cu ei. Apoi, u sa este din nou baricadat a, pentru a se p azi de spioni. C al atorii i g asesc pe to ti ntr-o ncntare surprinz atoare. Glasurile celor din camer a izbucnesc n mul tumiri s i laud a, zicnd: Domnul a nviat cu adev arat s i S-a ar atat lui Simon. Apoi, cei doi c al atori... povestesc felul minunat cum li S-a ar atat Isus. Tocmai au terminat de vorbit,... cnd iat a, o alt a Persoan a st a n fa ta lor... Apoi, ei aud un glas care nu este altul dect glasul Domnului lor... ns a ei au fost ngrozi ti s i nsp aimnta ti, c aci au crezut c a v ad un duh. Si El le-a spus: Pentru ce sunte ti tulbura ti? s i de ce vi se ridic a astfel de gnduri n inim a? Privi ti minile s i picioarele Mele; sunt ale Mele; pip ai ti-M as i vede ti; un duh n-are nici carne, nici oase, a sa cum am Eu. Si pe cnd le vorbea astfel, le-a ar atat minile s i picioarele Sale. DA 802, 803 Un num ar dintre ucenici f acuser a acum din camera de sus c aminul lor s i seara, to ti, cu excep tia lui Toma, erau aduna ti acolo. ntr-o sear a, Toma s-a hot art s a se ntlneasc a cu ceilal ti... n timp ce ucenicii luau masa de sear a, ei discutau despre dovezile pe care Hristos le d aduse lor n profe tii. Pe cnd erau u sile ncuiate, a venit [219] Isus, a st atut n mijlocul lor s i le-a spus: Pace vou a. ntorcndu-se spre Toma El a spus: Adu- ti degetul ncoace s i uit a-te la minile Mele; s i adu- ti mna s i pune-o n coasta Mea; s i nu necredincios, ci credincios.... [Toma] nu a mai vrut alte dovezi. Inima lui a tres altat de bucurie s i s-a aruncat la picioarele Mntuitorului strignd: Domnul Meu s i Dumnezeul meu.- DA 807 Isus si propusese s a-i ntlneasc a pe ucenici n Galilea; s i curnd dup a ce a trecut s apt amna Pa stelui, ei s i-au ndreptat pa sii ntracolo... Erau s apte dintre ucenici.. Erau mbr aca ti n ve smintele umile de pescari... Toat a noaptea au trudit, f ar a succes... n tot acest rm, El ind nev timp un Veghetor singuratic i-a urm arit de pe ta azut de ei. n sfr sit s-au ar atat zorii dimine tii... Si ucenicii au v azut un rm... Ioan L-a recunoscut pe str str ain stnd pe ta ain s i a strigat c atre Petru: Este Domnul. DA 809, 810 La o ntlnire pe un munte, n Galilea, erau aduna ti laolalt a to ti credincio sii care au putut chema ti... La timpul rnduit, cam cinci

158

Adev arul despre ngeri

sute de credincio si erau aduna ti n grupuri mici pe coasta muntelui, dornici de a nv a ta de la cei care l v azuser a pe Isus dup a nvierea Sa... Deodat a, Isus a stat n mijlocul lor. Nimeni nu a putut spune de unde sau cum a venit... Acum El le-a spus c a I-a fost dat a toat a puterea. Cuvintele Lui au ndep artat mintea ascult atorilor S ai de la lucrurile p amnte sti s i vremelnice spre cele cere sti s i ve snice. DA 818, 819 Timp de patruzeci de zile Hristos a r amas pe p amnt, preg atindu-i pe ucenici pentru lucrarea pe care o aveau naintea lor s i explicndu[220] le ceea ce pn a atunci nu au putut s a n teleag a. El le-a vorbit despre profe tiile cu privire la venirea Sa, despre respingerea Lui de c atre iudei s i despre moartea Sa, ar atnd n ce fel s-a mplinit ecare am anunt din aceste profe tii. Le-a spus c a ei trebuie s a priveasc a aceast a mplinire a profe tiei ca o asigurare a puterii care avea s a-i nso teasc a n eforturile lor din viitor. AA 26 Ar atarea nal a a lui Hristos la n al tarea Sa Sosise timpul ca Hristos s a Se nal te la tronul Tat alui S au... Ca rii Sale, Isus a ales locul care att de adesea fusese sn loc al n al ta tit de prezen ta Sa... Muntele M aslinilor... Acum, mpreun a cu cei unsprezece ucenici, Isus Se ndrepta spre munte. Pe cnd treceau prin poarta Ierusalimului, mul ti ochi priveau cu uimire mica grup a condus a de Acela pe care, cu cteva s apt amni n urm a, conduc atorii l condamnaser as i r astigniser a... Cnd au ajuns la munte, Isus i-a condus spre vrf, n apropierea Betaniei. Aici El S-a oprit, iar ucenicii s-au adunat n jurul Lui. Raze de lumin a se p area c a radiaz a de la fa ta Lui cnd i privea cu iubire... Cu minile ntinse a binecuvntare, El S-a n al tat ncet din mijlocul lor, atras spre ceruri de o putere mai tare dect orice atrac tie p amnteasc a. Pe m asur a ce El Se ndrepta spre cer, ucenicii, p atrun si de venera tie, f aceau eforturi mari, ca s a vad a pentru ultima dat a pe Domnul lor care acum Se n al ta. DA 829-831 Cnd Isus... S-a n al tat de pe Muntele M aslinilor, El n-a fost v azut doar de c tiva ucenici, ci mul ti erau cei ce priveau. Era o mul time de ngeri, mii de mii care priveau pe Fiul lui Dumnezeu [221] cum Se n al ta. The Ellen G. White 1888 Materials 1,127 n timp ce ucenicii priveau nc a n sus, li s-au adresat voci care sem anau cu

Lucrarea ngerilor de la nvierea lui Hristos pn a la n al tarea sa

159

cea mai minunat a muzic a. Ei s-au ntors s i au v azut doi ngeri, cu chip de oameni, care le-au vorbit, zicnd: B arba ti galileeni, de ce sta ti s i v a uita ti la cer? Acest Isus, care a fost luat dintre voi la ceruri, va veni n acela si fel n care L-a ti v azut mergnd la cer. Ace sti ngeri f aceau parte din grupul care a steptase ntr-un nor str alucitor s a-L escorteze pe Isus n c aminul S au din ceruri. Erau cei mai n al ta ti din mul timea ngereasc a, ind cei doi care veniser a la mormnt, la nvierea lui Hristos, s i care fuseser a al aturi de El pe parcursul vie tii Sale pe p amnt. DA 831, 832 Hristos a fost luat la ceruri ntr-un nor alc atuit din ngeri. 17MR2 n timp ce carul de ngeri L-a primit, ucenicii au auzit cuvintele Sale: Iat a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului. AA 65 Mii s i mii de ngeri L-au escortat pe Isus cu onoruri n cetatea lui Dumnezeu, cntnd: Por ti, ridica ti-v a capetele; ridica ti-v a por ti ve snice; ca s a intre mp aratul slavei. ngerii santinele de la por ti au exclamat: Cine este mp aratul slavei? RH 29 iulie 1890 n [222] timp ce El [Hristos] Se apropia de Cetatea lui Dumnezeu... glasurile [miilor de ngeri] se n al tau s i ngerii cntau: Por ti, ridica ti-v a capetele; ridica ti-v a por ti ve snice; ca s a intre mp aratul slavei. Ellen G. White 1888 Materials 1,127 Din nou r asun a ntrebarea: Cine este mp aratul slavei? s i ngerii care-L escorteaz a r aspund: Domnul o stirilor, El este mp aratul slavei s i cortegiul ceresc intr a prin por ti. RH 29 iulie 1890 Cnd S-a n al tat la ceruri s i a condus o mul time de captivi, escortat de o stirea cereasc a, s i a fost primit prin por tile cet a tii,... El avea aceea si nf a ti sare n al tat a pe care o avusese nainte de a veni n lume, ca s a moar a pentru om. 4aSG 119 Hristos este nso tit naintea Tat alui Iat a tronul, s i mprejurul lui curcubeul f ag aduin tei. Sunt serami s i heruvimi. ngerii l nconjoar a, dar Hristos le face semn s a se dea napoi. El merge naintea Tat alui. El arat a c atre biruin ta Sa... cei ridica ti la cer o dat a cu El ca reprezentan ti ai celor lua ti captivi de c atre moarte care vor ie si din mormintele lor cnd trmbi ta va suna. El Se apropie de Tat al s i... spune: Tat a, S-a sfr sit. Am f acut voia

160

Adev arul despre ngeri

Ta, Dumnezeul Meu. Am ndeplinit lucrarea de r ascump arare. Dac a dreptatea Ta este satisf acut a, vreau ca s i ei, pe care Tu Mi i-ai dat, s a e cu Mine acolo unde sunt Eu. YI 11 august 1898 Minile Tat alui cuprind pe Fiul s i se aude vocea Sa zicnd: [223] To ti ngerii s a I Se nchine. 1SM 306 Mul timea ngereasc a... se pleac a n adorare naintea Lui, spunnd: Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat s i tr aie ste iar as i, ca nving ator s i biruitor. ST 17 iunie 1889 Cnd Hristos a intrat prin por tile cere sti, El a fost ncoronat n timp ce ngerii se plecau n adorare naintea Lui. De ndat a ce a fost ndeplinit a aceast a ceremonie, Duhul Sfnt a cobort asupra s ucenicilor din abunden ta i Hristos a fost prosl avit cu adev arat cu slava pe care o avusese de la Tat al din ve snicie. Rev arsarea Duhului la Cincizecime a fost dovada din partea cerului c a Mntuitorul s i-a ndeplinit misiunea. A sa cum f ag aduise, El a trimis Duhul Sfnt din ceruri la urma sii S ai, ca semn c a El, ca Preot s i mp arat, primise toat a puterea n cer s i pe p amnt s i era Cel uns pentru poporul S au. [224] AA 38

Capitolul 18 Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a


ngerii ap ar a adev arurile vitale Am v azut c a ngerii lui Dumnezeu au fost ns arcina ti s a p azeasc a cu deosebit a grij a adev arurile importante, sacre, care au menirea de a servi ca o ancor a ucenicilor lui Hristos din toate genera tiile. Duhul Sfnt S-a a sezat n special asupra apostolilor care au fost rii Sale adev martori ai r astignirii Domnului, nvierii s i n al ta aruri importante, care aveau s a e n adejdea lui Israel. To ti aveau s a priveasc a la Mntuitorul lumii, ca ind unica lor n adejde, s i s a mearg a pe calea pe care a deschis-o El prin sacriciul propriei Sale vie ti, s a tin a Legea lui Dumnezeu s i s a tr aiasc a. Am v azut n telepciunea s i bun atatea lui Isus dnd putere ucenicilor s a duc a mai departe aceea si lucrare pentru care El fusese urt s i omort de iudei. n Numele Lui ei au avut putere asupra lucr arilor lui Satana. Un nimb de lumin as i slav a a fost prezent n timpul mor tii s i nvierii lui Isus, imortaliznd [225] adev arul sacru c a El este Mntuitorul lumii. EW 196, 197 Petru s i Ioan elibera ti din nchisoare La scurt timp dup a coborrea Duhului Sfnt s i imediat dup ao perioad a de rug aciune arz atoare, Petru s i Ioan, mergnd la templu s a se nchine, au v azut un olog nec ajit s i mpov arat de s ar acie... Ucenicii l-au privit cu compasiune. si Petru, privindu-l tint a, mpreun a cu Ioan, i-a spus: Uit a-te la noi. Argint s i aur n-am; dar ce am, ti dau. n Numele lui Isus din Nazaret, scoal a-te s i umbl a. 3SP 275, 276 n timp ce saducheii, care nu credeau n nviere, au auzit pe apostoli spunnd c a Hristos a nviat din mor ti, ei s-au nfuriat, dndus i seama c a, dac a apostolilor li se ng aduia s a predice pe Mntuitorul tura c nviat s i s a fac a minuni n Numele S au, nv a ta a nu exist a nviere va respins a de to ti, iar secta saducheilor avea s a se sting a curnd. AA 78 161

162

Adev arul despre ngeri

Cteva din persoanele cu r aspundere la templu, mpreun a cu c apitanul templului, erau saduchei. C apitanul, ajutat de un num ar dintre saduchei, a arestat pe cei doi apostoli s i i-a pus n nchisoare pe motiv c a era prea trziu, ca s a e cerceta ti n seara aceea. 3SP 278 Satana triumfa, iar ngerii cei r ai tres altau; ns a ngeri ai lui Dumnezeu au fost trimi si s a deschid a por tile nchisorii s i, mpotriva poruncii marelui preot s i a b atrnilor, le-au poruncit s a mearg a la [226] templu s i s a prezinte tuturor cuvintele vie tii. 1SG 83, 84 ntre timp, marele preot s i cei care erau cu el au convocat consiliul s i ntreg sfatul b atrnilor copiilor lui Israel. Preo tii s i conduc atorii au hot art s a-i acuze pe ucenici de r azvr atire, s a-i acuze de a-i omort pe Anania s i Sara s i de conspira tie n vederea deposed arii preo tilor de autoritatea lor. Cnd au trimis dup a prizonieri, ca s a e adu si n fa ta lor, mare le-a fost uimirea cnd le-a fost adus a vestea c a, de si u sile nchisorii erau z avorte bine s i garda se aa n fa ta acestora, prizonierii nu au putut g asi ti nic aieri. Curnd a sosit vestea uluitoare: Iat a, b arba tii pe care voi i-a ti stau n templu s poporul. Atunci c pus n temni ta i nva ta apitanul s i : c ajutoarele lui s-au dus s i i-au adus, f ar a violen ta aci se temeau de popor, ca s a nu-i ucid a cu pietre. Pe cnd ei [Petru s i Ioan] st ateau pentru a doua oar a n fa ta oamenilor care se pare c a se prinseser a s a i nimiceasc a, n cuvintele s i atitudinea lor nu s-a putut vedea nici o urm a de team a sau ezitare. Iar cnd marele preot a spus: Nu v-am poruncit eu cu t arie s a nu vorbi ti n acest nume? s i iat a, voi a ti umplut Ierusalimul cu nv a ta tura voastr as i vre ti s a pune ti sngele acestui om asupra noastr a, Petru a r aspuns: Trebuie s a ascult am mai mult de Dumnezeu dect de oameni. Un nger din ceruri i eliberase din nchisoare s i le poruncise s a nve te n templu. AA 78-82 Atunci acei uciga si s-au nfuriat. Voiau s a- si mnjeasc a din nou minile cu snge, omornd pe apostoli. Pe cnd pl anuiau cum s a fac a acest lucru, un nger al lui Dumnezeu a fost trimis la Gamaliel [227] s a-i mi ste inima s i s a dea un sfat preo tilor s i conduc atorilor. Gamaliel a spus: Nu face ti nici un r au acestor oameni s i l asa ti-i n pace; dac a acest sfat sau aceast a lucrare este de la oameni, nu se

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

163

va alege nimic de ea; dar dac a este de la Dumnezeu, nu o ve ti putea nimici; s a nu v a pomeni ti c a lupta ti mpotriva lui Dumnezeu. ngerii cei r ai ac tionau asupra preo tilor s i b atrnilor, ca s a-i omoare pe apostoli; ns a Dumnezeu a trimis pe ngerul S au ca s a mpiedice acest lucru, ridicnd un glas n favoarea ucenicilor chiar din rndurile lor. 1SG 85 Filip s i famenul etiopian ngerii cere sti vegheaz a asupra acelora care caut a iluminare. Ei coopereaz a cu aceia care ncearc a s a c stige suete pentru Hristos. ngerii slujesc acelora care vor mo stenitori ai mntuirii. Acest lucru este ar atat n experien ta lui Filip s i a etiopianului. Bible Echo and Signs of the Times 10 decembrie 1900 . Acest etiopian era un om cu o pozi tie nalt as i o mare inuen ta Dumnezeu s tia c a, dac a se va converti, el va da s i altora din lumina puternic pe care a primit-o s i va exercita o inuen ta a n favoarea Evangheliei. ngerii lui Dumnezeu l nso teau pe acest c aut ator dup a lumin as i el a fost atras la Mntuitorul. Prin lucrarea Duhului Sfnt, Domnul l-a adus n leg atur a cu unul care avea s a-l conduc a la lumin a. CC 332 Cnd Dumnezeu i-a ar atat lui Filip ce are de f acut... el a n teles c a orice suet este pre tios n ochii lui Dumnezeu s i c a ngerii vor duce la instrumentele rnduite lumin a pentru cei care au nevoie de ea. ngerii cere sti nu preiau lucrarea de predicare a Evangheliei. Prin [228] lucrarea ngerilor, Dumnezeu trimite lumin a poporului S au, s i prin poporul S au, aceast a lumin a trebuie dat a lumii. Bible Echo and Signs of the Times 10 decembrie 1900 Convertirea lui Pavel Pe cnd Saul mergea spre Damasc cu scrisori care l autorizau s a ia pe b arba tii s i pe femeile care predicau Evanghelia s i s a-i duc a lega ti la Ierusalim, ngerii r ai tres altau n jurul lui. ns a, deodat a, o lumin a din ceruri a str alucit n jurul lui s i i-a f acut pe acei ngeri s a fug a. EW 200 n relatarea despre convertirea lui Pavel ne sunt date principii importante, pe care nu trebuie s a le uit am. Saul a fost adus direct

164

Adev arul despre ngeri

n prezen ta lui Hristos... El l-a oprit de pe calea sa s i l-a convins de p acat; iar cnd Saul a ntrebat Ce vrei s a fac?, Mntuitorul l-a pus pe iudeul doritor de a aa r aspuns, n leg atur a cu biserica Sa, ca s a ob tin a de acolo cuno stin ta voii lui Dumnezeu cu privire la el... Pe cnd Saul se aa singur n casa lui Iuda, continund s a se roage s i s a nal te cereri erbin ti, Domnul S-a nf a ti sat n viziune unui ucenic din Damasc, pe nume Anania, spunndu-i c a Saul din Tars se roag as i are nevoie de ajutor. Scoal a-te s i du-te pe uli ta care se cheam a Dreapt a, i-a spus mesagerul ceresc, si ntreab a n casa lui Iuda de unul numit Saul din Tars; c aci, iat a, el se roag a... Anania de-abia a putut crede cuvintele ngerului; c aci ve stile despre persecu tia nver sunat a a lui Saul asupra sn tilor se r aspndiser a [229] pretutindeni... de ndrumarea dat Ascult ator fa ta a de nger, Anania l-a c autat pe omul care pn a nu demult suase amenin tare mpotriva tuturor acelora care credeau n Numele lui Isus; s i punndu- si minile pe capul suferindului care se poc aia, el a spus: Frate Saul, Domnul, nsu si Isus, care a ap arut naintea ta pe calea pe care veneai, m-a trimis ca s a- ti cape ti vederea s i s a i umplut de Duhul Sfnt. Si imediat au c azut de pe ochii lui un fel de solzi; s i el s i-a rec ap atat vederea, s-a sculat s i a fost botezat. AA 120-122 Pavel p ar ase ste Damascul Pe cnd Pavel predica n Damasc, to ti cei care l auzeau erau uimi ti... mpotrivirea a crescut att de mult, nct lui Pavel nu i-a mai fost ng aduit s a si continue lucrarea n Damasc. Un sol din ceruri i-a poruncit s a plece pentru un timp; s i el s-a dus n Arabia (Gal. 1,17), unde a g asit un loc retras s i sigur. Aici, n singur atatea pustiului, Pavel a avut timp sucient pentru , studiu s i medita tie... Isus comunica cu el s i l nt area n credin ta acordndu-i o m asur a bogat a de n telepciune s i har. AA 124-126 Eforturile depuse de Pavel n Antiohia mpreun a cu Barnaba i-au nt arit convingerea c a Domnul l-a chemat s a fac a o lucrare special a [230] pentru neamuri. n momentul convertirii lui Pavel, Domnul declarase c a El urma s a e un predicator al neamurilor, s a le deschid a ochii, pentru a se ntoarce de la ntuneric la lumin as i de sub puterea lui Satana la Dumnezeu; s i s a primeasc a, prin credin ta n Mine, iertarea

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

165

de p acate s i mo stenirea mpreun a cu cei sn ti ti. Fapte 26,18. ngerul care i se nf a ti sase lui Anania, i spusese despre Pavel: El este un vas pe care l-am ales, ca s a duc a Numele Meu naintea neamurilor s i naintea ilor lui Israel. Fapte 9,15. Si Pavel nsu si, mai trziu, n experien ta lui cre stin a, a fost vizitat de un nger din ceruri care i-a poruncit: Du-te, c aci te voi trimite departe la neamuri. Fapte 22,21 AA 159 Corneliu s i Petru Acela si Str ajer Sfnt, care spusese despre Avraam Eu l cunosc, l cuno stea s i pe Corneliu s i i-a trimis o solie direct din ceruri. AA 133 Un nger s-a nf a ti sat naintea lui Corneliu pe cnd el se ruga. Cnd acest suta s s-a auzit strigat pe nume, s-a temut, de si s tia c a mesagerul venise de la Dumnezeu s i a spus: Ce este, Doamne? AA 133 Trimite oameni dup a unul numit Simon, c aruia i se zice Petru, care g azduie ste la Simon t ab acarul. s i i-a spus ntocmai locul unde locuia Simon t ab acarul. Apoi, ngerul Domnului s-a dus la Petru s i i-a preg atit mintea pentru primirea acelor b arba ti. Ellen G. White, 1888 Materials 1746 Corneliu a ascultat cu bucurie cele ce i s-au [231] spus n viziune. Dup a ce ngerul a plecat, el a chemat pe doi din slujitorii din casa lui s i un osta s devotat care l nso tea mereu; s i dup a ce le-a spus toate aceste lucruri, i-a trimis la Iope. ngerul nu a fost ns arcinat s a-i vorbeasc a lui Corneliu despre cruce. Un b arbat supus acelora si sl abiciuni s i ispite ca s i suta sul avea s a-i vorbeasc a despre Mntuitorul r astignit s i nviat. n n telepciunea Lui, Domnul aduce pe cei care caut a dup a adev ar n leg atur a cu semeni de-ai lor care cunosc adev arul. RH 6 aprilie 1911 Imediat dup a ntrevederea cu Corneliu, ngerul s-a dus la Petru, care, n acel moment, se ruga pe acoperi sul casei n locuin ta din Iope. RH 13 aprilie 1911 Petru a s ov ait la ecare pas s a ntreprind a sarcina dat a lui prin porunc a divin a. Cnd s i-a relatat experien ta, el nu s i-a ap arat fapta ntreprins a pe principii generale, ci a socotit-o o excep tie, datorat a revela tiei divine. Iar rezultatul a fost o surpriz a pentru el. Cnd Corneliu i-a relatat experien ta lui s i cuvintele ngerului care i ap aruse n

166

Adev arul despre ngeri

viziune, Petru a spus: ntr-adev ar, v ad c a Dumnezeu nu este p artinitor; s i c a n orice neam, cine se teme de El s i lucreaz a neprih anire este primit de El. 6MR 328, 329 Petru eliberat din nchisoare Ziua execut arii lui Petru a fost n cele din urm a stabilit a; ns a [232] rug aciunile credincio silor continuau s a se nal te spre ceruri. Si pe , cu toat cnd f aceau acest lucru cu st aruin ta a puterea s i mpreun a sim tire, ngerii lui Dumnezeu l p azeau pe apostolul ntemni tat... Petru st atea ntre doi solda ti s i era legat cu dou a lan turi, ecare lan t ind xat de ncheietura minii unuia dintre solda ti. De aceea el nu se putea mi sca f ar a ca ace stia s a simt a. U sile temni tei erau z avorte bine s i o gard a puternic a se aa n fa ta lor. Orice s ans a de a sc apa, prin mijloace omene sti, era n acest fel exclus a. Redemption: or the Ministry of Peter and the Conversion of Saul 70 Petru se aa n nchisoare, a steptnd s a e executat n ziua urm atoare; el dormise noaptea ntre doi solda ti, legat cu dou a lan turi: s i p azitorii din fa ta por tii p azeau nchisoarea. Si iat a, ngerul Domnului : s a venit la el s i o lumin a a str alucit n temni ta i el l-a de steptat pe Petru, lovindu-l n coast as i spunndu-i: Scoal a-te repede. Si lan turile i-au c azut de pe mini. Petru, trezit brusc, s-a minunat de lumina care inunda celula sa s i de frumuse tea celest a a mesagerului ceresc. El nu n telegea ce se petrecea, dar s tia c a e liber s i n uimirea s i bucuria sa ar plecat de acolo f ar a a se asigura mpotriva frigului nop tii. ngerul Domnului, de nevoile apostolului: observnd totul, i-a spus, cu grij a duioas a fa ta mintea n picioare. ncinge-te s i pune- ti nc al ta Petru a ascultat n mod mecanic; era att de fascinat de revela tia slavei cerului, nct nu s-a mai gndit s a- si ia mantaua. Apoi ngerul [233] i-a spus: Pune- ti mantaua pe tine s i urmeaz a-m a. Si el a f acut astfel s i l-a urmat; nu credea c a acele lucruri le f acea un nger; ci se gndea c a a avut o viziune. Dup a ce au trecut de prima s i a doua straj a, ei au ajuns la poarta de er care duce n cetate s i care li s-a deschis la porunca lui. 5T 748 Nu se roste ste nici un cuvnt; nu se aude nici un zgomot de pa si. ngerul merge nainte, nconjurat de lumin a, iar Petru, tulburat s i nc a socotind c a are o vedenie, l urmeaz a pe eliberatorul s au.

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

167

s Astfel ei ajung pe uli ta i atunci, misiunea ngerului ind ndeplinit a, el dispare dintr-o dat a. Lumina cereasc a p ale ste, iar Petru simte c a este n mare ntuneric; ns a pe m asur a ce ochii s ai se acomodeaz a cu ntunericul, acesta pare c a descre ste treptat s i el s-a pomenit singur pe uli ta lini stit a, frigul rece al nop tii izbindu-i fruntea. Acum el s i-a dat seama c a este liber s i c a se a a n cetate ntr-un loc care i este cunoscut; el a recunoscut locul ca pe unul cu care a mai avut de-a face s i n care si a steptase ziua de mine pentru ultima dat a... Apostolul a pornit de ndat a spre casa unde erau aduna ti fra tii s ai, care, n acele clipe se rugau erbinte pentru el. A b atut la u sa care d adea n pridvor; s i o slujnic a, numit a Roda, a venit s a vad a cine este. A cunoscut glasul lui Petru s i, de bucurie, n loc s a deschid a, a alergat n auntru s a dea de veste c a Petru st a naintea por tii. E sti nebun a, i-au spus ei. Dar ea st aruia s i spunea c a el este. Ei, dimpotriv a ziceau: Este ngerul lui. AA 147, 148 Acela si nger, care p ar asise cur tile [234] cere sti pentru a-l elibera pe Petru din mna persecutorului s au, a fost solul mniei s i judec a tii pentru Irod. ngerul l de steptase pe Petru din somn; dar regele nelegiuit a fost lovit cu o altfel de lovitur a, care i-a provocat o boal a mortal a. 3SP 344 Uciderea cu pietre a lui Stefan n timp ce el [Stefan] privea tint a spre cer, i-a fost dat a o viziune a slavei lui Dumnezeu s i ngerii zburau n jurul lui. El a strigat: Iat a, v ad cerurile deschise s i pe Fiul omului stnd la dreapta lui Dumnezeu. 1SG 89 ngerii n timpul lucr arii lui Pavel La Efes se dezvoltase o afacere protabil as i tot mai mult n cre stere, din prelucrarea s i vnzarea de altare s i chipuri mici, f acute dup a modelul templului s i chipului Dianei. Cei interesa ti de acest me ste sug s-au trezit c a le scad c stigurile s i to ti s-au unit, atribuind schimbarea nebinevenit a lucr arii lui Pavel... Toat a cetatea a fost tulburat a. Au trimis dup a Pavel, dar apostolul nu era de g asit. Fra tii lui, ind avertiza ti de pericol, l-au zorit s a plece din acel loc. ngerii lui Dumnezeu au fost trimi si s a-l p azeasc a

168

Adev arul despre ngeri

pe apostol; timpul ca el s a moar a ca martir nu sosise nc a. AA [235] 292, 293 Zi dup a zi, n timp ce ei [Pavel s i Sila] s-au dus la credincio sii lor [n Filipi], o femeie care avea un duh de ghicire mergea n urma lor, strignd: oamenii ace stia sunt slujitorii Dumnezeului Celui Prea nalt, care ne arat a calea mntuirii. Aceast a femeie era o unealt a special a a lui Satana; s i, deoarece demonii erau tulbura ti de prezen ta lui Hristos, n acela si fel duhul r au care o avea n st apnire nu se sim tea n tihn a n prezen ta apostolilor. Satana s tia c a mp ar a tia lui fusese asaltat as i folosise acest mijloc de a se mpotrivi lucr arii slujitorilor lui Dumnezeu. Cuvintele de laud a rostite de aceast a femeie erau o insult a pentru cauz a, distr agnd mintea oamenilor de la adev arurile prezentate lor s i aruncnd ocar a asupra lucr arii, pentru c a i f acea s a cread a c a oamenii care vorbesc n Duhul s i puterea lui Dumnezeu, sunt nsue ti ti de acela si spirit ca s i emisarii lui Satana. Apostolii au suportat aceast a mpotrivire timp de cteva zile; atunci Pavel, sub inspira tia Duhului lui Dumnezeu, a poruncit duhului celui r au s a ias a din femeie. Satana a fost astfel dezarmat s i mustrat. T acerea continu a de dup a aceea a femeii era o m arturie c a apostolii erau slujitori ai lui Dumnezeu s i c a demonul recunoscuse ce sunt ei s i s-a supus poruncii lor. Cnd femeia a fost deposedat a de spiritul diavolului s i ref acut a, st apnii ei s-au alarmat n leg atur a cu c stigul lor. Ei au v azut c a toat a n adejdea de a primi bani de pe urma ghicirilor s i prezicerilor ei s-a dus s i s-au gndit c a, dac a apostolilor [236] li se va ng adui s a- si continue lucrarea, ns as i sursa lor de venituri avea s a dispar a n curnd. LP 74, 75 Dup a ce femeia a fost eliberat a de duhul cel r au, ea a devenit o a lui Hristos. St urma sa apnii ei au v azut c a n adejdea lor de c stig s-a dus s i, lundu-i pe Pavel s i Sila, i-au adus naintea conduc atorilor, acuzndu-i c a tulbur a cetatea. Acest lucru a provocat rumoare. Mul timea s-a ridicat mpotriva ucenicilor, iar dreg atorii au poruncit ca prizonierii s a e b atu ti. RH 29 iunie 1905 Dup a ce [dreg atorii] le-au dat [lui Pavel s i Sila] multe lovituri, , poruncind temnicerului s i-au aruncat n temni ta a-i p azeasc a bine, s i acesta, primind o asemenea ns arcinare, i-a aruncat n temni ta din auntru s i le-a pus picioarele n butuci. ns a ngerii lui Dumnezeu au fost cu ei acolo, ntre zidurile nchisorii. 1SG 95, 96 Apostolii au suferit chinuri groaznice din cauza pozi tiei dureroase n care fuseser a pu si, ns a ei nu au murmurat. Dimpotriv a, n

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

169

ntunericul s i singur atatea celulei s-au ncurajat unul pe altul prin rug aciuni s i au cntat laude lui Dumnezeu, pentru c a au fost g asi ti vrednici s a sufere ru sinea de dragul Lui... Ceilal ti ntemni ta ti au auzit cu uimire rug aciunile s i cnt arile care veneau din temni ta din auntru. AA 213, 214 n timp ce oamenii au fost cruzi s i r azbun atori sau criminal de neglijen ti cu privire la responsabilit a tile care le reveneau, Dumnezeu nu a uitat s a Se ndure de slujitorii S ai care se aau n chinuri. Un nger a fost trimis din ceruri pentru a-i elibera pe apostoli. Cnd [237] acesta s-a apropiat de nchisoarea roman a, p amntul s-a cutremurat sub picioarele lui, ntreaga cetate s-a cl atinat datorit a acelui cutremur, iar zidurile nchisorii s-au leg anat ca o trestie n vnt. Por tile acelea mari, z avorte bine, s-au deschis; lan turile s i c atu sele au c azut de pe minile s i picioarele celor ntemni ta ti. 3SP 382, 383 n lucrarea sa din Efes, apostolului Pavel i-au fost date semne deosebite ale favorii divine. Puterea lui Dumnezeu a nso tit eforturile sale s i mul ti au fost vindeca ti de boli zice. Dumnezeu f acea minuni nemaipomenite prin minile lui Pavel: pn a acolo c a peste cei bolnavi se puneau basmale sau s or turi care fuseser a atinse de trupul lui s i-i l asau bolile s i ie seau afar a din ei duhurile rele. Aceste manifest ari ale puterii supranaturale au fost cele mai puternice din toate la cte fusese martor Efesul s i au fost de un asemenea caracter c a nu au putut imitate de dib acia scamatorilor sau de vr ajile vr ajitoarelor. Deoarece aceste minuni erau f acute n Numele lui Isus din Nazaret, oamenii au avut ocazia s a vad a c a Dumnezeul cerului era mai puternic dect vr ajitorii care se nchinau zei tei Diana. n acest fel, Domnul a n al tat pe slujitorul S au, chiar naintea acelor idolatri, cu mult mai presus dect cei mai puternici s i renumi ti dintre magicieni. ns a Acela c aruia i sunt supuse toate duhurile rele s i care d aduse slujitorilor S ai putere asupra acestora, avea s a aduc as i mai mult a ru sine s i nfrngere asupra acelora care dispre tuiser as i profanaser a Numele Lui cel sfnt. Vr ajitoria fusese interzis a prin legea lui Moise, [238] ind pedepsit a cu moartea; totu si, din cnd n cnd, era practicat a de iudeii apostazia ti. La data cnd Pavel vizita Efesul, n cetate erau ni ste exorci sti iudei, care umblau din loc n loc s i care, v aznd minunile s avr site prin el, au ncercat s a cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele. O ncercare de acest fel f acuser a

170

Adev arul despre ngeri

cei sapte i ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seam a. G asind pe un om posedat de un duh demonic, ei i s-au adresat, zicnd: V a jur pe Isus, pe care-L propov aduie ste Pavel, s a ie si ti afar a! Dar duhul cel r au le-a r aspuns: Pe Isus l cunosc, pe Pavel l s tiu; dar voi cine sunte ti? s i omul n care era duhul cel r au a s arit asupra lor, i-a biruit pe amndoi s i i-a schingiuit n a sa fel, c a au fugit goi s i r ani ti din casa aceea. Fapte care pn a atunci fuseser a t ainuite, erau acum scoase la iveal a. De si acceptaser a cre stinismul, unii dintre credincio si nu renun taser a pe deplin la supersti tiile lor. ntr-o oarecare m asur a, ei au continuat s a practice vr ajitoria. Acum, ind convin si de r at acirea lor, mul ti din cei ce crezuser a veneau s a m arturiseasc as i s a spun a ce f acuser a. Aceast a lucrare bun a se extinsese chiar s i asupra unor vr ajitori: unii din cei ce f acuser a vr ajitorii s i-au adus c ar tile s i le-au ars naintea tuturor... Aceste tratate despre farmece cuprindeau reguli s i forme de comunicare cu duhurile rele. Ele cuprindeau reguli ale cultului lui Satana ndrum ari pentru cererea ajutorului s au s i ob tinerea de informa tii din partea lui. AA 286-289 Un raport al cuvnt arii lui Dimitrie a fost repede pus n circula tie. Rumoarea generat a a fost teribil a. ntreaga cetate a fost tulburat a. [239] O gloat a numeroas a s-a adunat de ndat as i s-a ndreptat n grab a spre atelierul lui Aquila, n cartierul iudeilor, cu scopul de a-l prinde pe Pavel. n furia lor nebun a, erau n stare s a-l fac a buc a ti. ns a apostolul nu a fost de g asit. Fra tii lui, ind avertiza ti de pericol, l-au zorit s a plece din acel loc. ngerii lui Dumnezeu au fost trimi si s a-l p azeasc a pe credinciosul apostol. LP 143 Cnd preo tii s i conduc atorii au v azut efectul cuvnt arii lui Pavel, au fost cuprin si de ur a mpotriva lui. Ei au v azut c a el continua s a-L predice cu nc ap a tnare pe Isus s i f acea minuni n Numele Lui, astfel c a mul timile l ascultau pe el, si p ar aseau tradi tiile s i i considerau pe conduc atorii iudei ca ind uciga sii Fiului lui Dumnezeu. Mnia lor a fost aprins as i ei s-au adunat ca s a vad a ce este mai bine de f acut, pentru a pune cap at acelei tulbur ari. Ei au c azut de acord c a singurul lucru sigur pe care-l puteau face era acela de a-l omor pe Pavel. ns a Dumnezeu le cuno stea planurile s i ngerii S ai au fost spre ns arcina ti s a-l p azeasc a, pentru ca el s a poat a r amne n via ta a- si ndeplini misiunea. EW 202

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

171

tura noastr Aceast a relatare istoric a a fost scris a pentru nv a ta a, peste care a venit sfr situl veacului. Efesenii sus tineau c a ei avu despre seser a leg aturi cu in te invizibile, de unde aveau cuno stin ta cele ce aveau s a se ntmple. n zilele noastre, aceast a comunicare cu spiritele se nume ste spiritism, s i me ste sugul acesta practicat de cei care sunt mediumi nu este n toate cazurile o ndemnare manual a, abilitate sau n sel aciune. Lumea vizibil as i cea invizibil a sunt n strns a leg atur a. Satana este marele n sel ator s i asocia tii lui n cele rele sunt instrui ti de c atre el s a lucreze n acela si fel ca s i el. Aposto- [240] lul spune: C aci noi n-avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti. De aceea, lua ti toat a arm atura lui Dumnezeu ca s a v a pute ti mpotrivi n ziua cea rea... YI 16 noiembrie 1893 Prizonierul vrstnic [Pavel], care st atea legat cu lan turi de osta sul care-l p azea, nu prezenta nimic impun ator sau atr ag ator n mbr ac amintea sau nf a ti sarea sa, pentru ca lumea s a-i poat a aduce onoruri. lipsit de prieteni, bog Totu si acest om, n aparen ta a tie sau pozi tie, avea o escort a pe care cei lume sti nu o puteau vedea. ngerii cerului erau nso titorii lui. Dac a slava plin a de str alucire a unuia dintre ace sti soli ar fost f acut a vizibil a, pompa s i fastul regal ar p alit naintea ei; regele s i curtenii lui ar fost trnti ti la p amnt... ntreg cerul era preocupat de acest om care acum era ntemni tat pentru credin ta lui n Fiul lui Dumnezeu. LP 254 Asediul Ierusalimului de Ierusalim doar i-a ndelunga r abdare a lui Dumnezeu fa ta mpietrit s i mai mult pe iudei n necredin ta lor nc ap a tnat a. Prin ura de ucenicii lui Isus, ei au respins ultima ofert s i cruzimea lor fa ta a de har. Atunci Dumnezeu s i-a retras protec tia de la ei s i a dat fru liber puterii lui Satana s i a ngerilor lui s i na tiunea aceasta a fost l asat a sub st apnirea conduc atorului pe care s i l-a ales. Fiii ei au dispre tuit harul lui Hristos, care le-ar dat putere s a- si supun a nclina tiile spre [241] r au, dar acum acestea i st apneau. Satana a trezit cele mai aprige s i josnice patimi ale suetului. Oamenii nu mai judecau erau st apni ti de impuls s i furie oarb a. Au devenit diabolici n cruzimea lor... Satana era n fruntea na tiunii,

172

Adev arul despre ngeri

iar autorit a tile cele mai nalte, civile s i religioase erau sub inuen ta sa. 4SP 29, 30 ngerii lui Dumnezeu au fost trimi si s a fac a lucrarea de distrugere, astfel c a din templu nu a r amas piatr a pe piatr a care s a nu fost d armat a. 21MR 66 Ioan vizionarul Despre Gabriel, Mntuitorul spune n Apocalipsa: Le-a f acut cunoscut trimi tnd pe ngerul S au la robul S au Ioan. Apoc. 1,1. Iar lui Ioan ngerul i-a spus: Eu sunt mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai, proorocii. Apoc. 22,9. Ce gnd minunat ngerul care st a, n ce prive ste onoarea, al aturi de Fiul lui Dumnezeu este cel ales ca s a dezv aluie planurile lui Dumnezeu oamenilor p ac ato si. DA 99 Dumnezeu a avut o lucrare special a pentru el. Satana era hot art s a mpiedice aceast a lucrare s i el i-a condus pe slujitorii lui s al nimiceasc a pe Ioan. ns a Dumnezeu a trimis ngerul S au s i l-a p astrat n mod minunat. To ti cei care au fost martori la manifestarea extraordinar a a puterii lui Dumnezeu la eliberarea lui Ioan au fost ului ti s i mul ti au fost convin si c a Dumnezeu este cu el s i c a m arturia pe care el o aducea cu privire la Isus era dreapt a. Cei care c autau s a l distrug a se temeau s a mai ncerce s a-i ia via ta s i i-a fost ng aduit [242] s a sufere mai departe pentru Isus. El a fost pe nedrept acuzat de vr ajma sii lui s i a fost alungat pe o insul a pustie, unde Domnul a trimis pe ngerul S au s a-i descopere lucrurile care aveau s a se ntmple pe p amnt, ct s i starea bisericii de-a lungul timpului, pn a la sfr sit; c aderile ei s i pozi tia pe care avea s a o ocupe biserica, dac a va dup a voia lui Dumnezeu s i va n nal biruitoare. ngerul cerului s-a nf a ti sat cu m are tie naintea lui Ioan. Chipul lui str alucea de slava des avr sit a a cerului. El i-a descoperit lui Ioan scene de un profund s i cutremur ator interes cu privire la biserica lui Dumnezeu s i a adus n fa ta lui luptele prin care avea s a treac a. Ioan a v azut cum aceasta avea s a treac a prin ncerc ari aprige, s a e albit as i ncercat as i, n nal, biruitoare, salvat a n mod minunat n mp ar a tia lui Dumnezeu. Chipul ngerului radia de bucurie n timp ce i ar ata lui Ioan triumful nal al bisericii lui Dumnezeu.

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

173

Ioan a fost fascinat n timp ce privea eliberarea nal a a bisericii s i, n timp ce a fost cuprins de m are tia acelei scene, cu profund respect s i team a el a c azut la picioarele ngerului, ca s a i se nchine. De ndat a, ngerul l-a ridicat s i l-a mustrat cu blnde te, spunndui: S a nu faci lucrul acesta; c aci eu sunt un mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai, care p astreaz a m arturia lui Isus. Lui Dumnezeu nchin a-te. (C aci m arturia lui Isus este duhul proorociei). ngerul i-a ar atat apoi lui Ioan cetatea cereasc a, n toat a splendoarea ei s i cu toat a slava ei str alucitoare. Ioan a fost fascinat s i cople sit de slava cet a tii. El a uitat de mustrarea pe care i-o adresase mai [243] nainte ngerul s i a c azut din nou la picioarele lui, ca s a i se nchine; acesta l-a mustrat din nou cu blnde te: S a nu faci lucrul acesta; c aci eu sunt mpreun a slujitor cu tine s i cu fra tii t ai proorocii, s i cu cei care p azesc cuvintele scrise n cartea aceasta. Lui Dumnezeu nchin a-te. 1SG 130, 131 Hristos, Solul regesc, a venit la Ioan pe cnd se aa izolat pe acea insul a din mare s i i-a dat cele mai minunate descoperiri cu privire la Sine nsu si. ST 2 martie 1890 turi ngerul cel puternic [din Apocalipsa 10] care i d adea nv a ta lui Ioan nu era altul dect Isus Hristos. Punerea piciorului S au drept pe mare s i a celui stng pe uscat ilustreaz a rolul pe care El avea s a-l aib a n scenele de ncheiere ale marii controverse cu Satana. Pozi tia Lui arat a puterea Lui suprem as i autoritatea Lui asupra ntregului p amnt. Lupta s-a nte tit tot mai mult s i a devenit tot mai aprig a de-a lungul veacurilor s i va continua la fel pn a la scenele nale, cnd lucr arile n sel atoare ale puterilor ntunericului vor atinge apogeul lor. Satana, asociat cu oamenii r ai, va n sela ntreaga lume s i bisericile care nu au primit dragostea adev arului. ns a ngerul cel puternic ne atrage aten tia. El strig a cu glas tare. El si va ar ata puterea s i autoritatea glasului S au acelora care s-au unit cu Satana pentru a se mpotrivi adev arului. 7BC 971 Lucrarea ngerilor n Evul Mediu unul dintre cele mai nsp n secolul treisprezece, a luat in ta aimnt atoare instrumente ale papalit a tii Inchizi tia. Prin tul ntuneri- [244] cului lucra mpreun a cu conduc atorii ierarhiei papale. n consiliile lor secrete, Satana s i ngerii lui controlau mintea oamenilor r ai n

174

Adev arul despre ngeri

timp ce, nev azut de nimeni, n mijlocul lor st atea un nger al lui tor al decretelor lor nedrepte Dumnezeu, care nota raportul nfrico sa s i scria istoria faptelor prea ngrozitoare pentru a putea prezentate naintea ochilor oamenilor. GC 59 Reforma protestant a Stindardul conduc atorului sinagogii lui Satana a fost n al tat sus, , m luia triumfal, iar reformatorii, prin harul dat r aul, n aparen ta ar sa lor de Dumnezeu, au dus o lupt a ncununat a de succes, cu o stile ntunericului. Mi-au fost prezentate evenimente din istoria reformatorilor. Stiu c a Domnul Isus s i ngerii Lui au privit cu interes b at alia mpotriva puterii lui Satana, care s i-a unit o stile cu oamenii r ai, cu scopul de a stinge lumina divin a. 3SM 110 Luther ntr-o zi, n timp ce examina c ar tile din biblioteca universit a tii, Luther a descoperit o Biblie n limba latin a... Cu uimire s i team a, a nceput s a dea paginile sacre; pulsul i s-a accelerat, inima i b atea cu putere n timp ce citea el nsu si cuvintele vie tii, oprindu-se doar din cnd n cnd pentru a exclama: Oh, dac a mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta, ca s a e a mea! ngerii cerului erau al aturi de el s i raze de lumin a de la tronul lui Dumnezeu au descoperit n telegerii [245] sale comorile adev arului. 4SP 96 Cnd vr ajma sii au f acut apel la obiceiuri s i tradi tie sau la declara tiile s i autoritatea papei, Luther i-a ntmpinat cu Biblia s i numai Biblia. n aceasta, se g aseau argumente c arora ei nu le puteau r aspunde; de aceea sclavii formalismului s i supersti tiei strigau dup a sngele lui... ns a Luther nu a c azut prad a furiei lor. Dumnezeu avea o lucrare special a pentru el s i ngeri din ceruri au fost trimi si ca s a-l apere. 4SP 108, 109 Aici se aa omul care, el singur, strnise furia preo tilor s i a poporului. El a fost chemat la Augsburg, ca s a r aspund a pentru credin ta lui. S-a conformat s i s-a dus. Hot art s i neclintit, el s-a nf a ti sat naintea acelora care f acuser a lumea s a tremure un miel blnd nconjurat de lei furio si dar, pentru adev ar, pentru Hristos, sfnt el a stat neclintit s i, cu elocven ta a, pe care doar adev arul o poate inspira, s i-a prezentat motivele credin tei sale. Ei au ncercat

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

175

diferite mijloace pentru a reduce la t acere pe sus tin atorul curajos al adev arului. L-au lingu sit s i l-au ademenit c a va n al tat s i onorat, ns a via ta s i onorurile erau f ar a nici o valoare pentru el, dac a trebuia s a e procurate prin sacricarea adev arului. Cuvntul lui Dumnezeu str alucea tot mai tare s i mai clar asupra min tii sale, f acndu-l s a n teleag a tot mai clar gre selile, stric aciunile s i ipocrizia papalit a tii. Vr ajma sii lui au c autat s a-l intimideze, s a-l fac a s a renun te la credin ta lui, ns a el a stat cu ndr azneal a n ap ararea adev arului. Era gata s a moar a pentru credin ta lui, dac a Dumnezeu cerea aceasta; s a cedeze niciodat a. Dumnezeu i-a p astrat via ta. El a poruncit ngerilor s a-l nso teasc a, s a treac a prin conicte furtunoase [246] nev at amat, z ad arnicind astfel furia s i planurile vr ajma silor s ai. 4bSG 118, 119 Dac a ochii celor aduna ti [la Worms] ar fost deschi si, ei ar putut vedea pe ngerii lui Dumnezeu n mijlocul lor, rev arsnd raze de lumin a prin ntunericul nelegiuirii s i deschiznd mintea s i inima pentru primirea adev arului. 4SG 124 Melancthon [Reformatorul, Simon] Grynaeus fusese prieten apropiat cu un mare doctor papista s; ns a, dup a ce a fost uimit de una din predicile lui, el s-a dus la acesta s i l-a implorat s a nu mai lupte mpotriva adev arului. Papista sul s i-a ascuns furia, ns a de ndat a s-a dus la rege s i a ob tinut de la acesta autoritatea de a-l aresta pe protestatar. Cnd Melancthon s-a ntors n casa lui, a fost informat c a, dup a plecarea sa, dreg atorii l-au c autat pe Grynaeus peste tot. El a considerat ntotdeauna c a Domnul l-a salvat pe prietenul lui, trimi tnd un nger care s a l avertizeze. 4SP 164, 165 P arin tii peregrini Exila ti ind s i ndurnd multe greut a ti, iubirea s i credin ta lor [a p arin tilor peregrini] au devenit tot mai puternice. Ei se ncredeau n f ag aduin tele Domnului, care nu i-a l asat la vreme de nevoie. ngerii Lui erau al aturi de ei pentru a-i ncuraja s i sus tine. Iar cnd mna lui Dumnezeu se p area c a i ndreapt a dincolo de ocean, c atre o tar a n care si vor putea ntemeia un stat al lor, ca s a poat a l asa copiilor lor,

176

Adev arul despre ngeri

[247] ca mo stenire, pre tioasa libertate religioas a, ei au pornit ntr-acolo, f ar as ov aial a, urmnd calea Providen tei. GC 291 Cei trei ngeri din Apocalipsa 14 Domnul Hristos vine a doua oar a, cu putere pentru a mntui. Pentru a preg ati in tele omene sti n vederea acestui eveniment, el a trimis soliile primului, celui de-al doilea s i al treilea nger. Ace sti ngeri i reprezint a pe cei care primesc adev arul s i care deschid cu putere Evanghelia naintea lumii. 7BC 978, 979 William Miller Am v azut c a Dumnezeu a trimis pe ngerul S au pentru a mi sca inima unui fermier [William Miller] care nu credea n Biblie s i l-a c al auzit ca s a cerceteze profe tiile. ngerii lui Dumnezeu au vizitat adesea pe cel ales, i-au c al auzit mintea s i l-au f acut s a n teleag a profe tiile care fuseser a ntotdeauna neclare pentru poporul lui Dumnezeu. nceputul lan tului cu verigile adev arului i-a fost dat lui s i el a fost c al auzit ca s a cerceteze verig a dup a verig a pn a cnd a ajuns s a priveasc a cu uimire s i admira tie Cuvntul lui Dumnezeu... ngerii lui Dumnezeu l-au nso tit pe William Miller n misiunea lui. El era hot art s i neclintit. F ar a team a a proclamat solia... De si i s-au mpotrivit cei ce sus tineau c a sunt cre stini ct s i lumea, s i a fost atacat de Satana s i ngerii lui, el nu a ncetat s a predice Evanghelia cea ve snic a mul timilor, pretutindeni pe unde era invitat, f acnd s a r asune strig atul: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-I slav a; c aci a [248] sosit ceasul judec a tii Lui. 1SG 128,132 Instigatorul tuturor nelegiuirilor a c autat nu numai s a contracareze efectele soliei advente, dar s i s a-l distrug a pe mesager. Miller f acea aplica tii practice ale adev arului Scripturii pentru inimile ascult atorilor lui, mustrndu-le p acatele s i mul tumirea de sine, iar cuvintele lui simple s i t aioase le-au strnit vr ajm as ia. Opozi tia manifestat a de membrii bisericii de solia lui i-a determinat pe cei din clasele de jos s fa ta a coboare s i mai mult; du smanii lui au complotat s a-i ia via ta cnd avea s a plece de la locul de adunare. Dar ngerii lui Dumnezeu se aau n mul time s i unul din ace stia, cu chip de om, l-a luat de bra t pe acest slujitor

Lucrarea ngerilor de la Rusalii pn a n zilele din urm a

177

al Domnului, din mijlocul acelei gloate nfuriate, s i l-a condus n . GC 336, 337 siguran ta Mul ti pastori nu au acceptat aceast a solie mntuitoare pentru ei, iar celor care o primeau, le puneau piedici. Sngele oamenilor va cerut din mna lor. Predicatorii s i poporul s-au unit pentru a se mpotrivi acestei solii din ceruri. Ei l-au persecutat pe William Miller s i pe cei care i s-au al aturat n lucrare. Se puneau n circula tie lucruri neadev arate, care s a-i sl abeasc a inuen ta s i, de multe ori, dup a ce a prezentat cu simplitate Cuvntul lui Dumnezeu, prezentnd adev aruri t aioase pentru inimile ascult atorilor s ai, era strnit a o mare furie mpotriva lui, iar cnd pleca de la locul de ntlnire, unii i ntindeau curse ca s a i ia via ta. ns a ngerii lui Dumnezeu erau din trimi si ca s a-i p astreze via ta s i ace stia l scoteau n siguran ta [249] mijlocul mul timii nfuriate. 1SG 136

Capitolul 19 Lucrarea ngerilor n experien ta lui Ellen White


Chemarea lui Ellen White de a profet Pe cnd m a rugam la altarul familial, Duhul Sfnt a venit asupra mea s i se p area c a m a nal t sus, tot mai sus, cu mult deasupra lumii ntunecate. M-am ntors s a v ad poporul advent n lume, ns a nu am putut s a-i g asesc, cnd, o voce mi-a spus: Prive ste din nou, prive ste pu tin mai sus. Mi-am ridicat ochii s i am v azut o c arare dreapt as i ngust a trasat a sus, deasupra lumii. Pe aceast a c arare poporul advent c al atorea spre cetatea, care se aa la cap atul ndep artat al c ar arii. Ei aveau o lumin a str alucitoare a sezat a napoia lor la nceputul potecii, despre care ngerul mi-a spus c a este strig atul de la miezul nop tii. Aceast a lumin a str alucea, pe tot parcursul c ar arii luminndu-le pa sii, ca s a nu se clatine. Dac a si men tineau privirile a tintite la Isus, care . se aa naintea lor, conducndu-i spre cetate, ei erau n siguran ta EW 14 Pe cnd aveam s aptesprezece ani, un vizitator ceresc a venit s i mi-a vorbit astfel: Am o solie pentru tine ca s-o prezin ti. De trebuie s [250] ce?, m a gndeam eu. Cu siguran ta a e o mare gre seal a undeva. Din nou au fost rostite cuvintele: Am o solie pentru tine ca s-o prezin ti. Scrie pentru popor ceea ce ti-am spus. 2SAT 252 Chivotul leg amntului n ceruri Domnul mi-a dat o viziune a sanctuarului ceresc. Templul lui Dumnezeu a fost deschis n ceruri s i mi-a fost ar atat chivotul lui Dumnezeu, acoperit de tronul harului. Doi ngeri st ateau la capetele chivotului, cu aripile ntinse asupra tronului harului s i cu fe tele ndreptate spre acesta. ngerul care m a nso tea mi-a spus c a acest lucru reprezenta faptul c a ntreaga oaste cereasc a privea cu team a sfnt a c atre Legea lui Dumnezeu, care fusese scris a cu degetul lui Dumnezeu. LS (1880) 237 178

Lucrarea ngerilor n experien ta lui Ellen White

179

Chivotul din sanctuarul de pe p amnt era dup a modelul adev aratului chivot din ceruri. Acolo, lng a chivot, stau ngeri vii, ecare umbrind cu cte o arip a, ntins a nainte s i n sus, tronul harului, n timp ce cu celelalte aripi si acopereau chipurile n semn de respect . ST 24 iunie 1880 s i umilin ta Oh, dac a to ti L-ar putea privi pe scumpul nostru Mntuitor a sa cum este El, ca Mntuitor. Fie ca mna Lui s a dea la o parte v alul care-I ascunde slava de ochii no stri. l arat a n locul cel nalt s i sfnt. Ce vedem acolo? Pe Mntuitorul nostru, nu stnd degeaba, n inactivitate. El este nconjurat de inteligen te cere sti, heruvimi s i serami, de zece mii de ori zece mii de ngeri. Toate aceste in te cere sti au un obiectiv mai presus de toate celelalte, care le preocup a foarte mult biserica Sa ntr-o lume stricat a... Ele lucreaz a pentru Hristos, sub ns arcinarea Lui, pentru [251] a-i salva pe cei care privesc la El s i cred n El. Aceste inteligen te cere sti se gr abesc n ndeplinirea misiunii lor... Ei sunt uni ti ntr-o sfnt alian ta a, ntr-o unitate sublim a a scopurilor lor, de a prezenta puterea, mila, iubirea s i slava Mntuitorului r astignit s i nviat. Prin felul cum slujesc, aceste armate ale cerului ilustreaz a ce ar trebui s a e biserica lui Dumnezeu. Domnul Hristos lucreaz a n favoarea lor n cur tile cere sti, trimi tndu- si mesagerii n toate p ar tile globului, pentru a veni n ajutor ec arui suferind care prive ste spre spiritual . 7BC 967, El pentru alinare, pentru via ta as i cuno stin ta 968 Satana nainte s i dup a c aderea lui Satana a fost cndva un nger onorat n ceruri, n apropiere de Hristos. Fa ta lui, asemenea cu a celorlal ti ngeri, era blnd as i ex. prima bucurie. Fruntea lui era nalt as i lat a, ar atnd mult a inteligen ta Chipul lui era des avr sit; statura lui era nobil as i maiestuoas a. EW 145 Mi-a fost ar atat Satana, a sa cum a fost el cndva, un nger fericit, n al tat. Apoi mi-a fost ar atat a sa cum este acum. nc a are un chip regesc. Tr as aturile lui sunt nc a nobile, c aci el este un nger c azut. ns a expresia fe tei sale este plin a de nelini ste, ngrijorare, nefericire, r autate, ur a, tic alo sie, n sel aciune s i tot felul de rele. Am privit n special acea frunte, care fusese odat a nobil a. ncepnd de la ochi,

180

Adev arul despre ngeri

fruntea lui ncepea s a dea napoi. Am v azut c a el s-a dedat att de [252] mult la r au, nct ecare calitate i-a fost degradat as i orice tr as atur a rea s-a dezvoltat. Ochii lui erau vicleni, s ire ti s i foarte p atrunz atori. , ct s Fa ta i era mare, ns a carnea i atrna, att pe fa ta i pe mini. n timp ce l priveam, si sprijinea b arbia n mna stng a. P area c ae cufundat n gnduri. Pe fa ta lui se vedea un rnjet, care m-a f acut s a tremur, att era de plin de r autate s i viclenie satanic a. Acest rnjet e cel pe care l etaleaz a chiar nainte de a sigur de victima sa s i, pe m asur a ce si prinde victima n curs a, acest rnjet devine ngrozitor. EW 152, 153 ngerii pe care i-a v azut Ellen White n viziuni s i vise Am visat c a mai mul ti din fra tii din California se aau ntr-un comitet, n care discutau care erau cele mai bune planuri de lucru pentru timpul urm ator. Unii au considerat c a ar n telept s a se evite marile ora se s i s a se lucreze n localit a ti mai mici. So tul meu s ndemna cu st aruin ta a se fac a planuri mai vaste n vederea unor eforturi mai sus tinute, care s-ar potrivi mai bine caracterului soliei noastre. Atunci un tn ar, pe care l-am v azut adesea n visele mele, a venit n acel comitet. El asculta cu interes profund cele ce se discutau, iar dup a aceea a spus cu n telepciune s i autoritate: Ora sele s i satele constituie o parte din via Domnului. Ele trebuie s a aud a solia de avertizare. Vr ajma sul adev arului face eforturi disperate de a-i ntoarce pe oameni de la adev arul lui Dumnezeu spre minciun a... voi trebuie s a sem ana ti de-a lungul tuturor apelor. LS 208 n lucrarea pe care o desf as or, eu lucrez al aturi de ajutoarele torul meu mele s i sunt, de asemenea, n strns a leg atur a cu nv a ta s i cu alte in te cere sti. Cei care sunt chema ti de Dumnezeu trebuie s a e n leg atur a cu El prin intermediul Duhului Sfnt, ca s a poat a [253] nv a ta de la El. Spaulding and Magan Collection 462 n timp ce c al atoream cu tr asura, nu am mai putut s a stau. So tul meu mi-a f acut un pat din bancheta aceea s i m-am ntins; m a durea capul s i inima... n aceast a stare, am adormit s i am visat c a un nger nalt st atea al aturi de mine s i m-a ntrebat de ce sunt trist a. I-am relatat gndurile care m a tulburaser as i i-am spus: Eu pot face att de pu tin bine, de

Lucrarea ngerilor n experien ta lui Ellen White

181

ce nu putem noi s a m mpreun a cu copiii no stri s i s a ne bucur am de prezen ta lor? El mi-a spus: Tu ai dat Domnului dou a ori frumoase a c aror mireasm a este tot att de dulce ca t amia naintea Lui s i mai pre tioas a n ochii Lui dect aurul s i argintul, c aci este un dar din inim a. Acesta mi sc a toate brele inimii, a sa cum n-o poate face nici un sacriciu. Nu trebuie s a prive sti la ceea ce se vede acum, ci numai la datoria ta pentru slava lui Dumnezeu, s i urmeaz a-I Providen ta, iar c ararea ti va str aluci nainte. Fiecare fapt a de t ag aduire de sine, de sacriciu, este nregistrat a cu credincio sie s i si va aduce r asplata. 2SG 129, 130 Am visat c a un tn ar cu o nf a ti sare nobil a a venit n camera n care m a aam, imediat dup a ce am vorbit. Aceea si persoan a ap aruse naintea mea n vise importante ca s a m a nve te, din cnd n cnd, n ultimii dou azeci s i s ase de ani. El a spus: Tu ai atras aten tia poporului asupra unor subiecte importante, care, ntr-o mare m asur a, sunt noi s i ciudate. Cteva dintre ele i intereseaz a foarte mult. Cei tur ce se ocup a de propov aduirea Cuvntului s i de nv a ta a au f acut ce au putut pentru prezentarea adev arului, care a trezit ntreb ari n [254] minte s i a strnit interes. Dar, dac a nu se depun eforturi mai sus tinute pentru a ntip ari aceste impresii n minte, eforturile pe care le faci acum se vor dovedi aproape f ar a road a. RH 4 noiembrie 1875 Deoarece se pun adesea ntreb ari cu privire la starea mea n timpul viziunii s i dup a ce ies din ea, vreau s a spun c a, atunci cnd s Domnul g ase ste de cuviin ta a-mi dea o viziune, eu sunt luat a n de lucrurile prezen ta lui Isus s i a ngerilor s i sunt cu totul absent a fa ta de pe p amnt. Nu pot vedea dincolo de ceea ce mi arat a ngerul. 2SG 292 B at alia de la Manassas Am avut o viziune cu privire la b at alia teribil a de la Manassas, Virginia. A fost o scen a dintre cele mai mi sc atoare, plin a de triste te. Armatele celor din Sud aveau totul de partea lor s i erau preg ati ti toare. Armata celor din Nord nainta triumpentru o lupt a nfrico sa f atoare, f ar a a se ndoi ctu si de pu tin c a vor biruitori. Mul ti erau luiau nainte cu true, ca s nep as atori s i m ar sa i cnd biruin ta era deja a lor. Pe m asur a ce se apropiau de cmpul de lupt a, mul ti aproape c a le sinau datorit a oboselii s i lipsei de odihn a. Ei nu se a steptau la

182

Adev arul despre ngeri

o confruntare att de crunt a. Ei s-au aruncat n lupt as i au luptat cu vitejie, n disperare. Mor ti s i muribunzi erau pretutindeni. Att cei din Nord, ct s i cei din Sud au suferit pierderi teribile. Oamenii din Sud s-au resim tit n timpul b at aliei s i, n scurt timp, aveau s a e f acu ti s a se retrag a tot mai mult. Cei din Nord naintau degrab a, de si [255] pierderile lor erau foarte mari. Chiar atunci un nger a cobort s i a f acut semn cu mna napoi. Dintr-o dat a a fost confuzie ntre rnduri. Celor din Nord li se p area c a trupele lor se retrag, cnd, de fapt, n realitate nu se ntmpla a sa, s i atunci a nceput o retragere gr abit a. 1T 266, 267 Directorul sanatoriului n visele mele, m a aam la Casa de S an atate, iar c al auza mea mi spusese s a notez tot ce aud s i s a u atent a la tot ce v ad. M a aam ntr-un loc retras, de unde nu puteam v azut a, dar eu puteam vedea tot ce se petrecea n camer a. Erau acolo persoane cu care reglai conturi s i le-am auzit oc arndu-te pentru sumele mari cerute pentru mncare, cazare s i tratament. Te-am auzit pe tine, rostind cu glas tare, hot art, c a nu vrei s a mic sorezi costul. Am fost uimit a s a v ad ct de mare era pre tul. Tu p areai a puterea care controla totul. Am v azut c a impresia pe care o f acea atitudinea ta asupra min tii acelora care trebuia s a- si achite taxele nu era favorabil a institu tiei. Am auzit pe c tiva dintre fra tii t ai rugndu-te s i spunndu- ti c a ceea ce faci nu este n telept s i nici drept, ns a tu erai neclintit ca o stnc a n hot arrea ta. Tu pretindeai c a, prin ceea ce f aceai, lucrai pentru binele institu tiei. ns a am v azut persoane plecnd de la Casa de S an atate altfel dect mul tumite... n timpul nop tii, te-am v azut al aturi de sora s ef a a institu tiei. de altul, parc Ct prive ste atitudinea voastr a unul fa ta a era ti so ts i de cel so tie. Felul cum v a purta ti unul fa ta alalt este gre sit naintea lui Dumnezeu s i inima mea a fost ndurerat a de acea stare de lucruri. Am ntrebat: Cine v-a vr ajit ca s a nu asculta ti de adev ar? Dumnezeu [256] nu are pl acere n ceea ce face ti. A ti ntristat pe Duhul Sfnt. Sora H nu va mai niciodat a ceea ce a fost odat a. Amndoi sunte ti vinova ti naintea lui Dumnezeu... Mi-au fost prezentate deschis lucrurile care se petreceau n... [sanatoriu]. Un glas mi-a spus: Urmeaz a-m as i ti voi ar ata p acatele

Lucrarea ngerilor n experien ta lui Ellen White

183

care sunt practicate de c atre cei care se a a n pozi tii de r aspundere. Am mers prin camere s i te-am v azut pe tine, un str ajer pe zidurile de so Sionului, ntr-o atitudine foarte intim a fa ta tia altui b arbat, tr adnd astfel adev arurile sacre s i r astignind din nou pe Domnul t au. Ai fost tu con stient c a acolo se aa un Veghetor, Cel Sfnt, care vede faptele tale rele s i aude cuvintele tale, s i c a acestea sunt nregistrate n c ar tile cerului? 8MR 315-317 Familia Brown ngerul lui Dumnezeu mi-a spus: Urmeaz a-m a!. Se p area c a m a aam ntr-o camer a dintr-o cl adire rudimentar a, n care erau mai mul ti tineri care jucau c ar ti. Se p area c a erau foarte concentra ti asupra distrac tiei n care erau prin si s i erau att de ocupa ti, nct nu . Erau acolo s au observat c a cineva a intrat pe u sa i fete care se uitau la cei care jucau, iar cuvintele care se rosteau nu erau dintre cele mai potrivite. Spiritul s i atmosfera care se f aceau v adit sim tite n acea nc apere nu erau din cele care s a purice s i s a nal te mintea s i s a nnobileze caracterul... Am ntrebat: Cine sunt ace stia s i ce reprezint a aceast a scen a? [257] Mi s-a spus: A steapt a!... Am mai v azut s i altceva. Ingerarea lichidului otr avitor s i cuvintele s i faptele f acute sub inuen ta acestuia erau generatoare de orice altceva, n afar a de gnduri serioase, clarviziune n afaceri, moravuri curate s i nnobilarea participan tilor... Am ntrebat din nou: Cine sunt ace stia? A sosit s i r aspunsul: O parte din familia pe care o vizitezi. Vr ajma sul suetelor, marele du sman al lui Dumnezeu s i al omului, c apetenia dreg atoriilor s i puterilor s i conduc atorul ntunericului acestei lumi prezideaz a aici n seara aceasta. Satana s i ngerii lui ispitesc continuu aceste suete s armane spre propria lor ruin a. 3SM 41, 42 N. D. Faulkhead s i semnul secret Fratele Faulkhead a cerut s a m a vad a. Cazul s au mi era pe suet. I-am spus c a am o solie pentru el s i so tia lui, s i pentru care m-am preg atit de cteva ori s a le-o trimit, ns a Duhul Domnului m-a oprit

184

Adev arul despre ngeri

s a fac acest lucru. I-am cerut s a stabilim o dat a cnd i pot vedea. El mi-a r aspuns: Sunt bucuros c a nu mi-ai trimis o comunicare scris a; prefer s a aud solia de pe buzele tale; dac a ar venit la mine altfel, nu cred c a mi-ar folosit la ceva. Apoi el a ntrebat: De ce nu mi spui solia acum? I-am spus: Vrei s a r ami ca s-o auzi? Mi-a r aspuns c a da. Eram foarte obosit a, c aci participasem la ncheierea s colii n acea zi; ns a m-am ridicat din patul unde st atusem ntins as i i-am [258] citit timp de trei ore. Inima lui a fost nduio sat a, lacrimile au nceput s a-i apar a n ochi, iar cnd am terminat de citit, el a spus: Accept ecare cuvnt; totul mi se potrive ste. O mare parte din ceea ce am citit era legat de biroul Echo s i administrarea lui de la nceputuri. Domnul mi descoperise de asemenea leg atura fratelui Faulkhead cu francmasonii s i mi-a spus clar c a, dac a el nu va ntrerupe orice leg atur a cu aceste organiza tii, si va pierde suetul. El a spus: Accept lumina pe care Domnul mi-a trimis-o prin tine. Voi ac tiona n conformitate cu aceasta. Sunt membru n cinci loje s i alte trei loje sunt acum sub controlul meu. Eu le fac toate afacerile. Acum nu voi mai participa la ntlnirile lor s i mi voi ncheia rela tiile . I-am repetat cuvintele pe care mi cu ei ct de repede cu putin ta le-a spus c al auza mea cu privire la aceste organiza tii. Datorit a unui anumit semn pe care mi-l f acuse c al auza mea, am spus: Nu ti pot spune tot ceea ce mi-a fost ar atat. Fratele Faulkhead i-a spus fratelui Daniells s i altora c a eu f acusem semnul special, cunoscut doar de cei din ordinul superior al masonilor, n care tocmai intrase. El a spus c a eu nu cuno steam acest semn s i c a nu fusesem con stient a cnd am f acut acest semn c atre el. Aceasta a constituit pentru el o dovad a special a c a Domnul lucra prin mine pentru a-i salva suetul. 5MR 148, 149 Prezen te ngere sti cnd Ellen White era treaz a Cnd m-am trezit s i m-am uitat pe fereastr a, am v azut doi nori albi. Apoi am adormit din nou; s i n visul meu mi-au fost spuse aceste cuvinte: Uit a-te la ace sti nori. Ni ste nori exact ca ace stia [259] au fost cei care au nv aluit oastea cereasc a ce a proclamat na sterea Mntuitorului naintea p astorilor. M-am trezit s i m-am uitat din nou pe fereastra vagonului s i se vedeau acum doi nori mari, albi,

Lucrarea ngerilor n experien ta lui Ellen White

185

a sa de albi ca z apada. Erau doi nori distinc ti, deosebi ti unul de altul, ns a se apropiau s i se atingeau unul de altul s i pentru o clip a parc a s-au suprapus; apoi s-au desp ar tit iar as i s i au r amas separa ti, ca mai nainte. Ei nu au disp arut s i au fost vizibili pe tot parcursul acelei dimine ti. La ora 12, am schimbat trenul s i nu am mai v azut norii. Pe parcursul zilei am fost profund impresionat a la gndul c a ngerii lui Dumnezeu, nv alui ti n ace sti nori, mergeau naintea noastr a; c a ne puteam bucura de protec tia lor s i, de asemenea, de asigurarea c a vom vedea mntuirea lui Dumnezeu n adun arile ce urmau s a aib a loc la Brisbane. Iar acum, cnd adun arile au luat sfr sit, iar noi am fost martori la interesul deosebit manifestat de oameni, eu sunt mai sigur a ca oricnd c a ngeri din ceruri erau nv alui ti n acei nori ngeri care au fost trimi si din cur tile de sus ca s a mi ste inimile oamenilor s i s a tin a n fru pe cei care uneori si fac loc n adun arile noastre n corturi s i prin care min tile oamenilor sunt distrase de la n telegerea adev arurilor vitale, care sunt zilnic prezentate. n cadrul acestei adun ari, mii de oameni au auzit invita tia Evangheliei s i au ascultat adev aruri pe care nu le mai auziser a niciodat a nainte. Pe parcursul ntregii ntlniri, nu a existat nici o mpotrivire sau certuri din partea unora ale c trufa sa aror inimi se mpotriveau Legii lui Dumnezeu. Si nic aieri, n acel ora s, nu am auzit de vreo neobi mpotrivire public a. A fost o experien ta snuit a; s i noi credem c a ngerii lui Dumnezeu au fost prezen ti pentru a ndep arta puterile ntunericului. RH 21 martie 1899 Sufeream de reumatism n [260] partea dreapt as i nu puteam s a m a odihnesc din cauza durerilor. M a ntorceam de pe o parte pe cealalt a, ncercnd s a scap de durere. Aveam o durere de inim a, care mi prevestea ceva ce nu era bine pentru mine. n cele din urm a, am adormit. Pe la nou as i jum atate, am ncercat s a m a ntorc s i, pe cnd f aceam acest lucru, am devenit con stient a c a nu mai aveam deloc dureri. Pe cnd m a ntorceam de pe o parte pe alta s i mi mi scam pe care minile, am sim tit o lejeritate extraordinar as i o u surin ta nu le pot descrie. Camera era plin a de o lumin a, dintre cele mai frumoase s i pl acute, o lumin a ca de azur s i se p area c a m a au n bra tele in telor cere sti. Am avut parte de aceast a lumin a deosebit as i n trecut, n vremuri de binecuvntare special a, ns a de data aceasta era mai distinct a, mai impresionant a, s i am sim tit o pace att de deosebit a, att de deplin a

186

Adev arul despre ngeri

s i de mbel sugat a, pe care nici un fel de cuvinte nu o pot reda. M-am ridicat n pozi tie s eznd as i am v azut c a eram nconjurat a de un nor str alucitor, alb ca z apada, care pe margini avea nuan te de roz. Cea mai duioas as i dulce muzic a umplea v azduhul s i eu am recunoscut acea muzic a drept cntul ngerilor. Atunci un glas mi-a spus: Nu te teme; Eu sunt Mntuitorul t au. ngerii sn ti sunt peste tot n jurul [261] t au. 9T 65, 66

Capitolul 20 Lucrarea ngerilor n criza nal a


Vor ap area ngeri buni s i r ai Unelte satanice cu chip uman vor lua parte n ultimul mare conict pentru a se mpotrivi cl adirii mp ar a tiei lui Dumnezeu. Si ngeri cere sti cu nf a ti sare uman a se vor aa pe cmpul de ac tiune. Cele dou a p ar ti aate n opozi tie vor continua s a existe pn a la ncheierea ultimului mare capitol din istoria acestei lumi. RH 5 august 1909 Satana va folosi toate ocaziile pentru a-i determina pe oameni s a nu mai e credincio si lui Dumnezeu. El s i ngerii lui r ai, care au c azut mpreun a cu el, vor ap area pe p amnt ca oameni, c autnd s a n sele. Si ngerii lui Dumnezeu vor ap area sub nf a ti sare de oameni s i vor folosi toate mijloacele de care dispun pentru a nfrnge planurile vr ajma sului. Noi avem partea noastr a de f acut. 8MR 399 Satana concentreaz a toate for tele sale n asaltul nal, n conictul care se apropie, iar rezisten ta aceluia care este urma s al lui Hristos este solicitat a la maximum. Uneori se pare c a trebuie s a cedeze. Dar un cuvnt rostit prin rug aciune c atre Domnul Isus merge ca o s ageat a la tronul lui Dumnezeu s i ngeri ai lui Dumnezeu sunt trimi si pe cmpul de lupt a. Planul este dejucat. HP 297 n perioada de ncheiere a istoriei acestui p amnt, Domnul va [262] lucra cu putere mare n favoarea acelora care stau neclinti ti de partea binelui... ngeri care exceleaz a n t arie i vor ap ara. PK 513 Lucrarea ngerilor r ai prin spiritism Satana s-a preg atit de mult pentru efortul s au nal pentru n selarea lumii... ncetul cu ncetul, el s i-a preg atit calea pentru capodopera n sel aciunii sale prin dezvoltarea spiritismului. El nu s i-a mplinit nc a pe deplin planurile sale; dar acest apogeu se va petrece la ncheierea timpului... Cu excep tia acelora care sunt tinu ti prin puterea lui Dumnezeu, prin credin ta n Cuvntul S au, ntreaga lume va prins a n am agirile lui. GC 561, 562 187

188

Adev arul despre ngeri

Spiritismul reprezint a capodopera n sel aciunii. El constituie cea mai fascinant a am agire a lui Satana, care a dobndit cel mai mare succes una din acelea calculate pentru a prinde n curs a pe cei care s i-au condus pe cei dragi lor la mormnt. ngeri r ai apar sub nf a ti sarea celor dragi s i relateaz a ntmpl ari legate de vie tile lor s i . n acest fel, ei i fac fapte pe care le-au f acut pe cnd erau n via ta determin a pe oameni s a cread a c a prietenii lor mor ti sunt ngeri care plutesc deasupra lor s i comunic a cu ei. Ace sti ngeri r ai, care pretind c a sunt prietenii deceda ti, sunt privi ti cu o anumit a adorare s i multe din cuvintele lor au pentru ei mai mult a greutate dect Cuvntul lui Dumnezeu. ST 26 august 1889 Venirea Domnului va precedat a de lucrarea lui Satana cu toat a puterea s i semne s i minuni n sel atoare s i cu toate am agirile [263] nelegiuirii. Iar apostolul Ioan, descriind puterea de a face minuni, care se va manifesta n zilele din urm a, declar a: S avr sea semne mari pn a acolo c a f acea chiar s a se coboare foc din cer pe p amnt, n fa ta oamenilor. Si am agea pe locuitorii p amntului prin semnele pe care i le d aduse s a le fac a. Aici nu sunt prezise numai minciuni s i n sel atorii. Oamenii sunt n sela ti prin minunile pe care agen tii lui Satana au putere s a le fac a, nu pe care pretind c a le fac. GC 553 Satana este un vr ajma s viclean. Si nu este greu ca ngerii r ai s a ia nf a ti sarea att a sn tilor, ct s i a p ac ato silor care au murit, s i s a fac a aceste reprezent ari s a e vizibile pentru ochii omene sti. Aceste manifest ari vor tot mai frecvente s i vor avea un caracter tot mai izbitor pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea timpului. RH 1 aprilie 1875 El [Satana] are puterea de a aduce n fa ta oamenilor chipuri ale prietenilor lor deceda ti. Contrafacerea este des avr sit a; aspectul cunoscut, cuvintele, tonul vocii, sunt reproduse cu o acurate te uimitoare... n fa cu spirite de demoni care i nMul ti se vor aa fa ta ta truchipeaz a pe cei dragi ai lor, rude sau prieteni, care rostesc cele mai periculoase erezii. Ace sti vizitatori vor atinge corzile cele mai sensibile ale sentimentelor noastre s i vor face minuni pentru a- si sus tine preten tiile. Noi trebuie s a m preg ati ti pentru a ne mpotrivi lor cu ajutorul adev arului Bibliei s i anume c a mor tii nu s tiu nimic s i c a cei care apar astfel sunt duhuri de demoni.

Lucrarea ngerilor n criza nal a

189

Ceasul ncerc arii, care va veni peste toat a lumea, ca s a ncerce pe cei ce locuiesc pe p amnt este chiar naintea noastr a. To ti aceia a nu este ntemeiat c aror credin ta a puternic pe Cuvntul lui Dumnezeu vor am agi ti s i birui ti. GC 552, 560 Mesaje din partea duhurilor [264] vor declara c a Dumnezeu i-a trimis pentru a-i convinge de gre seala rii ar trebui lor pe cei care resping duminica, sus tinnd c a legile ta respectate ntocmai ca Legea lui Dumnezeu. Ei vor deplnge marea torilor religio nelegiuire din lume s i vor sus tine m arturia nv a ta si, cum c a starea de degradare moral a este cauzat a de desacralizarea duminicii. Mare va furia strnit a mpotriva acelora care vor refuza s a accepte m arturia lor. GC 591 Minuni la sfr situl timpului nainte de ncheierea timpului, el [Satana] va face minuni s i mai mari. Pe m asur a ce puterea lui se extinde, el va face minuni autentice. Scriptura spune: El... i va am agi pe cei care locuiesc pe p amnt, prin acele semne pe care are putere s a le fac a, nu numai prin acelea ce pretinde c a le face. Acest pasaj al Scripturii ne aduce n aten tie ceva mai mult dect n sel aciune. 5T 698 Nu trebuie s a m n sela ti. Curnd vor avea loc scene uimitoare, al c aror autor este Satana. Cuvntul lui Dumnezeu spune c a Satana va face minuni. El i va mboln avi pe oameni, iar apoi, dintr-o dat a, va ndep arta de la ei puterea lui satanic a. Si ace stia vor privi ti ca ind vindeca ti. Aceste lucr ari de aparente vindec ari vor constitui un test pentru adventi stii de ziua a s aptea. 2SM 53 Unii vor [265] ispiti ti s a considere c a aceste minuni sunt de la Dumnezeu. n fa ta noastr a vor vindeca ti bolnavi. n v azul nostru vor f acute minuni. Suntem noi preg ati ti pentru ncercarea care ne st a nainte atunci cnd minunile lui Satana vor lua o amploare s i mai mare? Oare nu vor prinse n curs as i capturate multe suete? Mintea multor oameni este preg atit a s a accepte aceste minuni n sel atoare datorit a faptului c a ei se ndep arteaz a de preceptele clare s i de poruncile din Cuvntul lui Dumnezeu s i dau aten tie unor basme. To ti trebuie s a c aut am s a ne narm am acum pentru lupta n care ne vom angaja n curnd. Credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu, studiat cu rug aciune s i pus n de puterea lui Satana s practic a, va constitui scutul nostru fa ta i ne va face s a ie sim biruitori prin sngele lui Hristos. 1T 302

190

Adev arul despre ngeri

Spiritele rele printre cei din r am as i ta Chipurile celor mor ti vor ap area prin am agirile viclene ale lui Satana s i mul ti se vor ata sa aceluia c aruia i place minciuna... Chiar s printre noi unii se vor ntoarce de la credin ta i vor da aten tie duhu turilor demonilor. UL 317 rilor n sel atoare s i nv a ta Spiriti stii vor ajunge pn a acolo, nct se vor angaja n controverse cu predicatorii care predau adev arul. Dac a sunt respin si, ei i vor provoca. Ei citeaz a Scriptura, a sa cum a f acut Satana n fa ta Domnului Hristos. Dovedi ti toate lucrurile spun ei. ns a pentru ei a dovedi nseamn a a asculta ra tionamentele lor n sel atoare s i a participa la reuniunile lor. Dar n adun arile lor, ngerii ntunericului iau forma unor prieteni mor ti s i comunic a cu ei ca ngeri de lumin a. Cei iubi ti ai lor apar n ve sminte de lumin as i vor ar ata ca atunci [266] cnd au tr ait pe p amnt. Ei i vor nv a ta s i vor discuta cu ei. Si mul ti vor n sela ti prin minunile n sel atoare ale puterii lui Satana. Unica pentru poporul lui Dumnezeu este de a- siguran ta si cunoa ste foarte turile noastre despre starea celor bine Biblia s i a cunoa ste nv a ta mor ti. ST 12 aprilie 1883 ngeri r ai, deghiza ti n credincio si, vor lucra n rndurile noastre . Nu l pentru a introduce un puternic spirit de necredin ta asa ti ca acest lucru s a v a descurajeze, ci veni ti cu o inim a credincioas a n ajutorul Domnului, mpotriva puterilor agen tilor satanici. Aceste puteri ale r aului se vor ntlni n adun arile noastre, nu pentru a primi o binecuvntare, ci pentru a contracara inuen ta Duhului lui Dumnezeu... Nu trebuie s a sus tinem niciodat a cuvintele pe care buze omene sti le pot rosti pentru a sus tine ngerii cei r ai n lucrarea lor, ci noi trebuie s a repet am cuvintele lui Hristos. Domnul Hristos a fost Instructorul acestor ngeri nainte ca ei s a decad a din starea lor nalt a. 3SM 410 Satana s i ngerii lui vor ap area pe acest p amnt ca oameni s i se vor amesteca printre aceia despre care Cuvntul lui Dumnezeu , dnd aten spune: Unii se vor ndep arta de la credin ta tie duhurilor turilor demonilor. 8MR 345 n sel atoare s i nv a ta Cnd se va scoate la iveal a ceea ce sunt n realitate aceste n sel atorii spiritiste lucr arile tainice ale duhurilor rele -, aceia care au

Lucrarea ngerilor n criza nal a

191

luat parte la ele vor ca ni ste oameni care s i-au pierdut min tile. 8MR 345 Am v azut pe cei din poporul nostru foarte ntrista ti, plngnd s i rugndu-se, f acnd apel la f ag aduin tele cele sigure ale lui Dum- [267] nezeu, n timp ce cei nelegiui ti erau pretutindeni n jurul nostru, batjocorindu-ne s i amenin tndu-ne c a ne vor distruge. Ei au luat n derdere sl abiciunea noastr a, s i-au b atut joc de noi, pentru c a suntem pu tini la num ar, s i ne-au n tepat cu cuvinte calculate astfel ca s a taie adnc. Ne-au acuzat c a lu am o pozi tie independent a de restul lumii. Ne-au ntrerupt resursele, astfel ca s fa ta a nu putem cump ara sau vinde s i au f acut aluzie la s ar acia mizerabil as i starea jalnic a n care ne a am. Ei nu puteau n telege cum putem tr ai n afara lumii; noi eram dependen ti de lume s i trebuia ori s a ced am obiceiurilor, practicilor s i legilor lumii, ori s a ie sim din ea. Dac a noi eram singurul popor din lume care avea parte de favoarea Domnului, atunci aparen tele ne erau ngrozitor de potrivnice. Ei sus tineau c a au adev arul, c a fac minuni, c a ngeri din ceruri au vorbit cu ei, c a semne s i minuni au fost f acute cu putere mare n mijlocul lor s i c a acesta era Mileniul pe care l a steptaser a att de mult. ntreaga lume a fost convertit as i atras a de partea legii rii s duminicale, iar acest popor mic s i slab sda legile ta i legile lui Dumnezeu s i sus tinea c a este singurul drept de pe p amnt. Mar 209 ngerii vor face lucrarea pe care oamenii au neglijat-o Cnd puterea divin a este mbinat a cu efortul omenesc, lucrarea se va r aspndi precum focul n miri ste. Dumnezeu va folosi agen ti a c aror origine nu poate cunoscut a de oameni; ngerii vor ndeplini o lucrare pentru care, dac a ar ndeplinit-o, oamenii ar binecuvnta ti, dac a nu ar neglijat cerin tele lui Dumnezeu. RH 15 [268] decembrie 1885 ngerii vor mplini nevoile poporului lui Dumnezeu I-am v azut pe sn ti p ar asind ora sele s i satele, asociindu-se n grupe s i tr aind n cele mai retrase locuri. ngerii le aduceau mncare s i ap a, n timp ce nelegiui tii sufereau de foame s i sete. EW 282

192

Adev arul despre ngeri

n timpul de strmtorare chiar dinaintea revenirii lui Hristos, cei neprih ani ti vor p astra ti prin lucrarea de slujire a ngerilor cere sti; ns a pentru cel care calc a Legea lui Dumnezeu nu va nici o . ngerii nu vor putea ap siguran ta ara atunci pe cei care desconsider a chiar s i numai unul din preceptele divine. PP 256 n timpul de strmtorare strmtorare cum n-a mai fost de cnd sunt neamurile cei ale si ai S ai vor r amne neclinti ti. Satana mpreun a cu toate o stile sale rele nu pot nimici nici pe cel mai slab dintre sn tii lui Dumnezeu. ngeri care exceleaz a n putere i vor ap ara, iar Iehova li Se va descoperi ca Dumnezeul dumnezeilor, n stare s a-i salveze pe deplin pe aceia care s i-au pus n adejdea n El. PK 513 Personic arile lui Satana n acest veac, Antihrist va ap area ca adev aratul Hristos s i atunci Legea lui Dumnezeu va cu totul eliminat a de c atre na tiunile lumii noastre. R azvr atirea mpotriva Legii celei snte a lui Dumnezeu va [269] coapt a pe deplin. ns a adev aratul conduc ator al acestei r azvr atiri este Satana, nve smntat ntr-un nger de lumin a. Oamenii vor n sela ti s i l vor n al ta pe el n locul lui Dumnezeu s i l vor diviniza. Cel Atotputernic va interveni, iar pentru bisericile care se vor uni n pream arirea lui Satana se va da sentin ta: Tocmai de aceea, ntr-o singur a zi, vor veni urgiile ei: moartea, tnguirea s i foametea. Si va ars a de tot n foc, pentru c a Domnul, Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. TM 62 Deghizat ntr-un nger de lumin a, el [Satana] va cutreiera p amntul ca un f ac ator de minuni. ntr-un limbaj ales, el va prezenta sentimente nalte. Se vor rosti cuvinte frumoase despre el s i se vor face fapte bune. Domnul Hristos va ntruchipat de el n persoan a, ns a ntr-un anumit punct se va putea face o distinc tie clar a. Satana i va ndep arta pe oameni de la Legea lui Dumnezeu. Dac a nu se va tine cont de acest lucru, att de bine va contraf acut a neprih anirea, nct , chiar s el va n sela, dac a va cu putin ta i pe cei ale si. Capete ncoronate, pre sedin ti, conduc atori din locuri nalte se vor pleca naintea teoriilor lui mincinoase. RH 17 august 1897 a se reda m Este cu neputin ta acar n parte ceva din experien ta pe care poporul lui Dumnezeu o va tr ai pe p amnt atunci cnd se

Lucrarea ngerilor n criza nal a

193

vor amesteca slava cereasc a cu repetarea persecu tiilor din trecut. Ei vor umbla n lumina care porne ste de la tronul lui Dumnezeu. Prin intermediul ngerilor va exista o comunicare continu a ntre cer s i p amnt. Iar Satana, nconjurat de ngerii cei r ai s i pretinznd c a este Dumnezeu, va face minuni de tot felul pentru a n sela, dac a va , chiar pe cei ale cu putin ta si. Poporul lui Dumnezeu nu si va g asi siguran ta n facerea de minuni, c aci Satana va contraface minunile care vor f acute. 9T 16 Satana si preg ate ste n sel aciunile astfel [270] ca, n ultima sa campanie mpotriva poporului lui Dumnezeu, ei s a nu- si dea seama c a este el. C aci nu este de mirare c a Satana nsu si se transform a ntr-un nger de lumin a... Satana si va folosi la maximum puterea sa de a h ar tui, ispiti s i induce n eroare pe poporul lui Dumnezeu. RH 13 mai 1862 Satana... va veni dndu-se drept Isus Hristos, f acnd minuni grozave; iar oamenii se vor pleca la p amnt s i i se vor nchina ca lui Isus Hristos. Ni se va porunci s a ne nchin am acestei in te, pe care lumea o va pream ari ca pe Hristos. Ce vom face? Spune ti-le c a Hristos ne-a avertizat mpotriva acestui vr ajma s, care este cel mai mare du sman al omului s i totu si se pretinde a Dumnezeu. RH 18 decembrie 1888 Va veni timpul cnd Satana va face minuni chiar n v azul nostru, pretinznd c a el este Hristos; iar dac a picioarele voastre nu sunt puternic ntemeiate pe adev ar s i pe Dumnezeu, atunci ve ti dobor ti de pe temelia voastr a. RH 3 aprilie 1888 n timpul din urm a, el [Satana] va ap area astfel nct s a-i fac a pe oameni s a cread a c a el este Hristos, care a venit a doua oar a n lume. El se va transforma cu adev arat ntr-un nger de lumin a. ns a n timp ce va avea nf a ti sarea lui Hristos n orice detaliu, att ct pot permite aparen tele, el nu-i va n sela dect pe cei care... caut a s a se mpotriveasc a adev arului. 5T 698 ngerii r ai strnesc persecu tia Satana lucreaz a n culise, ca s a a t te puterile demonice ale confedera tiei sale mpotriva celor drep ti. El mbib a uneltele omene sti [271] cu nsu sirile lui. ngeri r ai, n asociere cu oameni r ai, vor depune eforturi pentru a h ar tui, persecuta s i distruge. UL 262

194

Adev arul despre ngeri

O dat a cu ecare respingere a adev arului, mintea oamenilor va deveni tot mai ntunecat a, inimile lor tot mai nc ap a tnate, pn a cnd vor ajunge la o mpietrire necredincioas a. n ciuda avertiz arilor date de Dumnezeu, ei vor continua s a calce n picioare unul din preceptele decalogului pn a cnd vor condu si s a-i persecute pe cei care le tin ca ind sacre. Hristos este sdat prin dispre tul asupra Cuvn turile spiritismului sunt tului s i poporului S au. Pe m asur a ce nv a ta acceptate de c atre biserici, restric tiile impuse asupra inimii re sti sunt ndep artate, iar religia va deveni ca o mantie care s a acopere cele mai josnice nelegiuiri. Credin ta n manifest arile spiritiste va turilor demonilor s deschide u sa duhurilor n sel atoare s i a nv a ta i astfel inuen ta ngerilor r ai va resim tit a n biserici. GC 603, 604 Scenele tr ad arii, respingerii s i r astignirii lui Hristos au fost s i vor reconstituite la o scar a imens a. Oamenii vor umplu ti cu tr as aturile lui Satana. Am agirile arhivr ajma sului lui Dumnezeu s i al omului vor avea o mare putere. 3SM 415 Un spirit demonic i ia n st apnire pe oamenii din lumea noastr a... Inteligen ta demonic a... va zdrobi s i distruge pe omul f acut dup a asem anarea divin a, deoarece... [omul] nu poate st apni con stiin ta de Legea cea fratelui s au s i nu-l poate face s a e necredincios fa ta [272] sfnt a a lui Dumnezeu. UL 285 n timp ce sn tii p ar aseau ora sele s i satele, ei erau urm ari ti de cei nelegiui ti, care c autau s a-i ucid a. ns a s abiile care au fost ridicate pentru a-i omor pe cei din poporul lui Dumnezeu s-au rupt s i au c azut tot a sa de neputincioase ca un pai. ngerii lui Dumnezeu i ap arau pe sn ti. EW 284, 285 n ziua cumplitei ncerc ari, El [Hristos] va spune: Du-te, poporul meu, intr a n od aile tale s i ncuie u sa dup a tine; ascunde-te cteva clipe pn a va trece mnia. Ce sunt od aile n care trebuie s a se ascund a ei? Protec tia lui Hristos s i a sn tilor ngeri. Poporul lui Dumnezeu nu se a a n acest moment tot n acela si loc. Ei sunt aduna ti n grupuri diferite s i n toate p ar tile lumii. HS 158 n scenele care au loc la ncheierea istoriei acestui p amnt, cnd furia ia n st apnire orice element de pe p amnt, Domnul ne cere care nu cunoa o vigilen ta ste tihn a. ns a noi nu suntem l asa ti s a lupt am singuri. n mijlocul pericolelor crescnde la tot pasul, cei care umbl a umili naintea Domnului, f ar a s a se ncread a n propria lor n telepciune, vor avea pe ngeri ca ajutoarele s i protectorii lor.

Lucrarea ngerilor n criza nal a

195

n vremuri deosebit de primejdioase, ei vor cunoa ste puterea grijii protectoare a lui Dumnezeu. RH 25 aprilie 1907 n timpul nop tii, mi-a trecut pe dinainte o scen a foarte impresionant a. Se p area c a este o mare confuzie s i confruntare de armate. Un sol al Domnului s-a a sezat n fa ta mea s i mi-a spus: Adun a-i pe cei din casa ta. Eu te voi conduce; urmeaz a-m a. M-a condus printro trec atoare ntunecoas a, printr-o p adure s i apoi prin cr ap aturile . mun tilor s i mi-a spus: Aici e sti n siguran ta Au mai fost s i al tii condu si spre acest loc retras. Mesagerul ceresc a spus: Timpul strmtor arii a venit ca un ho t noaptea, a sa [273] cum Domnul v-a avertizat c a va veni. Mar 270 Personicarea lui Satana dup a ncheierea timpului de har Mnia lui Satana cre ste pe m asur a ce timpul lui se scurteaz a, iar lucrarea lui de am agire s i distrugere si atinge apogeul n timpul de strmtorare. ndelunga r abdare a lui Dumnezeu a luat sfr sit. Lumea a respins harul S au, a dispre tuit iubirea Sa s i a c alcat n picioare Legea Sa. Cei nelegiui ti au trecut de limita harului pentru ei s i Domnul s i-a retras protec tia, l asndu-i la bunul plac al conduc atorului pe care s i l-au ales... Ca un ultim act n marea dram a a n sel aciunii, Satana nsu si va ncerca s a se dea drept Hristos. Biserica a m arturisit mult timp c a a steapt a venirea Mntuitorului, ca mplinire a speran telor ei. Acum, marele am agitor va face s a par a ca s i cnd Hristos ar venit. n diferite p ar ti ale p amntului, Satana se va ar ata printre oameni, ca maiestuoas o in ta a, de o str alucire uimitoare, care seam an a cu descrierea Fiului lui Dumnezeu, dat a de Ioan n Apocalipsa. Slava care l nconjoar a nu este ntrecut a de nimic din ceea ce ochii muritori au privit pn a acum. Strig atul de triumf r asun a n v azduh: A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se pleac a n adorare naintea lui, n timp ce el si ridic a minile s i roste ste o binecuvntare asupra lor, a sa cum i binecuvnta Hristos pe ucenicii S ai cnd a fost pe p amnt. Glasul lui este duios s i supus, melodios. Pe un ton blnd s i milos, el prezint a cteva din acelea si adev aruri pline de har, pe care le-a rostit Hristos; el vindec a [274] bolnavii din popor, iar apoi, n rolul de Hristos pe care s i l-a asumat, el pretinde c a a schimbat Sabatul n duminic as i porunce ste tuturor

196

Adev arul despre ngeri

s a sn teasc a ziua pe care el a binecuvntat-o. El declar a c a cei care continu a s a tin a ziua a s aptea i hulesc numele prin faptul c a refuz a s a asculte de ngerii s ai, trimi si la ei cu lumin as i adev ar. Aceasta este n sel aciunea cea puternic a, aproape cople sitoare. 4SP 441, 442 Satana vede c a este pe punctul de a pierde. El nu poate induce n eroare ntreaga lume. El face un ultim efort disperat de a-i nfrnge pe cei credincio si prin n sel aciune. Face acest lucru, dndu-se drept Hristos. El se mbrac a n haine mp ar ate sti, exact ca cele descrise cu atta acurate te n viziunea lui Ioan. El are puterea s a fac a aceasta. Se va nf a ti sa naintea urma silor s ai, pe care i-a am agit, a lumii cre stine, care nu a primit dragostea adev arului, ci s i-a g asit pl acerea n nelegiuire... ca Hristos care vine a doua oar a. El se proclam a Hristos s i este crezut ca ind Hristos, o in ta frumoas a, maiestuoas a, mbr acat a n m are tie, cu o voce dulce s i cuvinte pl acute, cu o slav a de nentrecut de nimic din ceea ce ochii lor au privit pn a acum. Atunci urma sii lui am agi ti, n sela ti, scot : Hristos a venit a doua oar un strig at de biruin ta a! Hristos a venit! El s i-a ridicat minile spre a ne binecuvnta, exact a sa cum a f acut cnd a fost pe p amnt... Sn tii privesc cu uimire. Vor s i ei am agi ti? Se vor nchina ei lui Satana? ngerii lui Dumnezeu sunt n jurul lor. Se aude o voce [275] clar a, hot art a, melodioas a: Privi ti n sus. Cei care se roag a au un singur obiectiv salvarea nal as i ve snic a a suetelor lor. Acest obiectiv a fost naintea lor continuu via ta f ar a nemurire a fost promis a celor care vor r abda pn a la sfr sit. Oh, ct de serioase s i arz atoare au fost dorin tele lor. n aten tie au asupra fost judecata s i ve snicia. Ochii lor au fost xa ti prin credin ta tronului str alucitor, n fa ta c aruia vor sta cei mbr aca ti n haine albe. Acest lucru i-a f acut s a nu- si ng aduie s a p ac atuiasc a... nc a un efort s i este pus n ac tiune ultimul plan al lui Satana. El aude strig atul nencetat ca Hristos s a vin as i s a-i elibereze. Aceast a ultim a strategie este de a se da drept Hristos s i de a-i face s a cread a c a rug aciunile lor au fost ascultate. LDE 164, 165

Lucrarea ngerilor n criza nal a

197

ngerii s i decretul universal de moarte Dac a oamenii ar putea vedea cu ochi cere sti, ei ar z ari grupuri de ngeri care exceleaz a n putere, poposind n jurul acelora care au tinut cuvntul r abd arii lui Hristos. Cu duio sie s i mil a, ngerii au fost martori la necazurile lor s i le-au auzit rug aciunile. Ei a steapt a cuvntul Comandantului lor pentru a-i smulge din primejdia n care se a a. ns a mai trebuie s a a stepte pu tin. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a bea paharul s i s a e boteza ti cu botezul. Chiar aceast a ntrziere, att de chinuitoare pentru ei, este cel mai bun r aspuns la cererile lor. n timp ce se str aduiesc s a a stepte cu ncredere s a intervin a Domnul , n lor, ei sunt c al auzi ti s a dea dovad a de credin ta adejde s i r abdare, de care au dat dovad a prea pu tin n timpul experien tei lor religioase... Santinelele cere sti, credincioase misiunii lor, continu a s a vegheze. De si printr-un decret general a fost xat un timp cnd vor omor ti p azitorii poruncii, n unele cazuri, vr ajma sii lor vor anticipa [276] decretul s i, nainte de timpul specicat, vor ncerca s a le ia via ta. ns a nimeni nu va putea trece de ap ar atorii cei puternici care sta tioneaz a n jurul ec arui suet credincios. GC 630, 631 Dumnezeu intervine n timp ce nelegiui tii ncearc a s a omoare pe poporul S au Poporul lui Dumnezeu unii n celulele nchisorilor, al tii ascun si n locuri retrase n p aduri s i mun ti se roag a nc a pentru ocrotire divin a, n timp ce n toate p ar tile, legiuni de oameni narma ti, mna ti de o stile de ngeri r ai, se preg atesc pentru lucrarea de ucidere. Acum este ceasul ncord arii extreme, cnd Dumnezeul lui Israel va interveni pentru eliberarea celor ale si ai S ai... La miezul nop tii, Dumnezeu si va ar ata puterea pentru eliberarea poporului S au. Soarele se arat a, str alucind n toat a puterea lui. Semne s i minuni urmeaz a ntr-o succesiune rapid a. Nelegiui tii privesc cu groaz as i cu uimire aceast a scen a, n timp ce neprih ani tii privesc cu bucurie solemn a semnul eliber arii lor... Nori ntuneco si s i grei se ridic as i se lovesc unul de altul. n mijlocul cerurilor nfuriate este un spa tiu curat, de o slav a de nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu...

198

Adev arul despre ngeri

Glasul acela zguduie cerul s i p amntul. Urmeaz a un cutremur puternic, att de puternic s i mare, cum n-a fost de cnd sunt oamenii pe p amnt. Firmamentul pare c a se deschide s i se nchide. Mun tii [277] tremur a ca o trestie b atut a de vnt, iar stnci col turoase sunt pr av alite peste tot. Se aude vuietul unei furtuni care se apropie. Marea este lovit a cu furie. Se aude urletul furtunii ca glasul demonilor ntro lucrare de distrugere. P amntul ntreg se ridic as i se coboar a ca valurile m arii. Suprafa ta lui se crap a. Chiar temeliile par c a se zguduie. Lan turi de mun ti se pr abu sesc. Insulele locuite dispar... Fulgerele nsp aimnt atoare coboar a din cer, nv aluind p amntul ntr-o ac ar a de foc. Deasupra vuietului nsp aimnt ator al tunetului, glasuri tainice s i ngrozitoare declar a soarta celor nelegiui ti. Cei care cu pu tin mai nainte fuseser a att de nep as atori, att de ndr azne ti s i de poporul p provocatori, att de ncnta ti de cruzimea lor fa ta azitor al poruncilor lui Dumnezeu sunt acum cople si ti de consternare s i tremur a de fric a. Vaietele lor se aud mai presus de vuietul naturii dezl an tuite. Demonii recunosc dumnezeirea lui Hristos s i tremur a naintea puterii Sale, n timp ce oamenii strig a dup a mil as i se tr asc ntr-o spaim a jalnic a. GC 635-638 A doua venire a lui Hristos Hristos vine cu putere s i slav a mare. El vine cu propria Lui slav a s i cu slava Tat alui. El vine mpreun a cu to ti ngerii S ai cei sn ti. n timp ce lumea este scufundat a n ntuneric, n ecare loc unde sunt sn tii este lumin a. Ei vor avea parte cei dinti de lumina celei de-a doua veniri. COL 420 Curnd, ochii no stri au fost atra si spre r as arit, unde ap aruse un mic nor negru, cam ct o jum atate de palm a, despre care am s tiut cu [278] to tii c a este semnul Fiului omului. ntr-o lini ste solemn a, priveam cu to tii cu ochii pironi ti spre nor, pe m asur a ce acesta se apropia tot mai mult s i devenea tot mai luminos, mai glorios s i tot mai glorios, pn a cnd a ajuns un mare nor alb. Partea de jos p area ca de foc; deasupra norului era un curcubeu, iar mprejurul lui zeci de mii de ngeri, care cntau o cntare minunat a; iar pe nor st atea Fiul omului. 1T 60 Nici o limb a omeneasc a nu poate descrie scenele celei de-a doua veniri a Fiului omului pe norii cerului... El va veni mbr acat ntr-un

Lucrarea ngerilor n criza nal a

199

ve smnt de lumin a, pe care l poart a din zilele ve sniciei. RH 5 septembrie 1899 Un alai de ngeri sn ti, cu coroanele lor str alucitoare, splendide, pe capetele lor, L-au escortat n drumul Lui. 1SG 206, 207 n timp ce p amntul se clatin a, fulgerele lumineaz a, iar tunetele bubuie, glasul Fiului omului i cheam a pe sn tii adormi ti. El prive ste mormintele drep tilor; apoi, ridicnd minile c atre cer, strig a: Trezi ti rn v a, trezi ti-v a, voi care dormi ti n ta as i scula ti-v a!... To ti ies din mormintele lor cu aceea si statur a cu care au intrat n mormnt. Adam, care se g ase ste n mul timea celor nvia ti, are o n al time falnic as i o statur a maiestuoas a, cu pu tin mai prejos dect de oamenii Fiul lui Dumnezeu. El prezint a un contrast v adit fa ta , se vede marea degenerare din ultimele genera tii; n aceast a privin ta a neamului omenesc. Dar to ti nviaz a cu prospe timea s i vigoarea [279] tinere tii ve snice... Chipul muritor, lipsit de frumuse te, odinioar a mnjit de p acat, devine des avr sit s i nemuritor. Toate defectele s i diformit a tile sunt l asate n mormnt. GC 644, 645 El [Hristos] a murit pentru noi, a nviat pentru noi, pentru ca noi s a putem ie si afar a din mormnt n compania sl avit a a ngerilor cerului, spre a ne ntlni cu cei dragi ai no stri s i a le recunoa ste fe tele, c aci asem anarea cu Hristos nu le anuleaz a particularit a tile, ci le transform a dup a chipul S au sl avit. Fiecare sfnt care a avut o familie aici i va recunoa ste pe ai s ai acolo. 3SM 316 sunt schimba Cei neprih ani ti n via ta ti ntr-o clip a, ntr-o clipeal a de ochi. La glasul lui Dumnezeu, ei au fost prosl avi ti; acum, ei sunt f acu ti nemuritori s i mpreun a cu sn tii nvia ti sunt lua ti ca s a-L ntmpine pe Domnul lor n v azduh. ngerii adun a laolalt a pe cei ale si din cele patru vnturi, de la un cap at al cerurilor pn a la cel alalt. GC 645 Copila sii sunt du si de sn tii ngeri n bra tele mamelor lor. GC 645 rn n timp ce pruncii ies afar a nemuritori din paturile lor de ta a, ei si iau zborul de ndat a n bra tele mamelor lor. Ei se ntlnesc iar as i pentru a nu se mai desp ar ti niciodat a. ns a mul ti dintre micu ti nu au mame acolo. A stept am n zadar s a auzim cntecele de bucurie [280] ale mamei. ngerii iau pruncii f s i biruin ta ar a mame s i i conduc la pomul vie tii. YI 1 aprilie 1858

200

Adev arul despre ngeri

Prieteni desp ar ti ti prin moarte sunt reuni ti, pentru a nu se mai c desp ar ti niciodat as i cu cntece de bucurie, se nal ta atre cetatea lui Dumnezeu. De ecare parte a carului de nori sunt aripi, iar dedesubtul aces tot mai sus, ro tuia sunt ro ti vii; s i n timp ce carul se nal ta tile strig a: Sfnt! iar aripile, n timp ce se mi sc a, strig a: Sfnt! iar cortegiul de ngeri strig a: Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic. Iar cei mntui ti strig a Aleluia!, n timp ce carul se deplaseaz a c atre Noul Ierusalim. GC 645 To ti am intrat n nor mpreun as i s apte zile am urcat c atre marea de cristal, cnd Isus a adus coroanele s i, cu mna Lui dreapt a, le-a a sezat pe capetele noastre. El ne-a dat harpe de aur s i laurii biruin tei. EW 16 Sunt s iruri de ngeri de ecare parte, s i cei r ascump ara ti ai Domnului umbl a printre heruvimi s i serami. Hristos le spune bun-venit s i le d a binecuvntarea: Bine, rob bun s i credincios:... intr a n bucuria st apnului t au. 6BC 1093 Satana s i ngerii lui r ai, lega ti pe acest p amnt P amntul ntreg pare ca o pustie dezolant a. Ruinele ora selor s i satelor distruse de cutremurul de p amnt, copacii dezr ad acina ti, [281] stncile col turoase, aruncate de mare sau smulse din p amnt, sunt mpr as tiate pe suprafa ta acestuia, n timp ce caverne uria se desemneaz a locul de unde mun tii au fost smul si de pe temeliile lor. Aici va c aminul lui Satana s i a ngerilor lui timp de o mie de ani. Aici el va legat, ca s a cutreiere n lung s i-n lat pe suprafa ta strivit aa p amntului s i s a vad a efectele r azvr atirii sale mpotriva Legii lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani, se poate bucura de fructul blestemului pe care el l-a adus. ngr adit a sta doar pe p amnt, el nu va avea privilegiul de a c al atori pe alte planete, ca s a ncerce s a-i ispiteasc a pe cei care nu au c azut. 4SP 474, 475 Prin propriul s au mod de ac tiune, Satana a f aurit un lan t cu care va legat... Toate in tele nec azute sunt acum unite n ceea ce prive ste caracterul neschimb ator al Legii lui Dumnezeu. Ei sus tin guvernarea Aceluia care, pentru a r ascump ara pe p ac atos, nu a cru tat pe propriul S au Fiu. Legea Lui s-a dovedit a f ar a gre s. St apnirea pentru totdeauna. ST 27 august 1902 Lui prezint a siguran ta

Lucrarea ngerilor n criza nal a

201

Aici va c aminul lui Satana s i al ngerilor s ai r ai timp de o mie de ani. ngr adit pe p amnt, el nu va avea acces la alte lumi, ca s a ispiteasc as i s a h ar tuiasc a pe cei care nu au c azut niciodat a. n acest sens este el legat. GC 659 , pornind de la ngeri s Am auzit strig ate de biruin ta i de la sn tii mntui ti, care r asunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru c a nu avea s a mai e nimeni chinuit sau ispitit de Satana s i pentru c a locuitorii celorlalte lumi au fost elibera ti de prezen ta s i ispitirile [282] lui. EW 290 [283]

Capitolul 21 Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta


Cnd ajungem n ceruri Am v azut un num ar foarte mare de ngeri aducnd din cetate coroane minunate o coroan a pentru ecare sfnt, cu numele lui scris pe ea. Cnd Isus a cerut s a e aduse coroanele, ngerii I le-au prezentat s i, cu mna Lui dreapt a, scumpul Isus a a sezat coroanele pe capetele sn tilor. n acela si fel, ngerii au adus harpele s i Isus le-a prezentat, de asemenea, sn tilor. ngerii ns arcina ti cu aceasta au dat mai nti tonul, iar apoi toate glasurile s-au unit n laud a s plin a de recuno stin ta i bucurie s i ecare mn a atingea cu dib acie corzile harpelor, r asunnd astfel o muzic a melodioas a, n acorduri des avr site s i ample. Apoi, L-am v azut pe Isus conducnd mul timea r ascump arat a spre poarta cet a tii. El a apucat poarta s i a dat-o n l aturi n balamalele sale str alucitoare s i a poruncit neamurilor care au p azit adev arul s a intre. EW 288 De pe buzele mp aratului slavei, binecuvntarea va veni asupra urechilor lor ca cea mai dulce muzic a: Veni ti, binecuvnta tii Tat alui Meu de mo steni ti mp ar a tia care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Astfel, cei mntui ti vor bineveni ti n loca surile pe care Isus le preg ate ste pentru ei. Acolo ei nu vor mai dispre tui tii p amntului, [284] ci aceia care, cu ajutor divin, s i-au format caractere des avr site. spre p Fiecare tendin ta acat, ecare nedes avr sire a fost ndep artat a prin sngele lui Hristos; le este atribuit a des avr sirea s i str alucirea slavei Sale, ntrecnd cu mult lumina soarelui n str alucirea lui de la miezul zilei. Iar frumuse tea moral a, des avr sirea caracterului S au, str aluce ste prin ei, dep as ind cu mult, ca valoare, aceast a splendoare exterioar a. Ei sunt f ar a vin a n fa ta marelui tron alb, mp art as ind demnitatea s i privilegiile ngerilor. The Watchman 31 martie 1908 Cei mntui ti se vor ntlni s i i vor recunoa ste pe cei care i-au condus c atre Mntuitorul cel preasl avit. Ce conversa tii binecuvntate au cu aceste suete! Am fost p ac atos se va spune, f ar a Dumnezeu 202

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

203

s i f ar a n adejde n lume, iar tu ai venit la mine s i mi-ai atras aten tia la scumpul Mntuitor, ca unica mea n adejde... Al tii vor spune: Am fost p agn ntr-o tar a p agn a. Tu ti-ai l asat prietenii s i c aminul confortabil s i ai venit s a m a nve ti cum s a-L g asesc pe Isus s i s a cred n El, ca singurul Dumnezeu adev arat. Mi-am aruncat idolii s i c . Sunt m-am nchinat lui Dumnezeu, iar acum l privesc fa ta atre fa ta mntuit, mntuit pentru ve snicie, ca s a-l privesc ve snic pe Acela pe care-L iubesc... de cei care i-au hr Al tii si vor exprima mul tumirea fa ta anit pe cei amnzi s i i-au mbr acat pe cei goi. Cnd disperarea mi-a cuprins , Domnul te-a trimis la mine, spun ace suetul n necredin ta stia, s a-mi roste sti cuvinte de n adejde s i mngiere. Mi-ai adus hran a pentru nevoile mele zice s i mi-ai deschis Cuvntul lui Dumnezeu, f acndu-m a con stient de nevoile mele spirituale. M-ai tratat ca pe un frate. Ai sim tit mpreun a cu mine n necazurile mele, mi-ai alinat [285] suetul r anit s i zdrobit, ca s a pot prinde mna lui Hristos, care era ntins a spre mine spre a m a salva. n ne stiin ta mea, m-ai nv a tat cu r abdare c a am un Tat a n ceruri, care mi poart a de grij a. Mi-ai citit pre tioasele f ag aduin te din Cuvntul lui Dumnezeu. Mi-ai inspirat credin ta c a El m a va mntui. Inima mea a fost nduio sat a, supus a, zdrobit a, n timp ce contemplam sacriciul pe care Hristos l-a f acut pentru mine... M a au aici, mntuit, mntuit pentru ve snicie, ca s a tr aiesc ve snic n prezen ta Sa s i s a-I aduc laude, pentru c as i-a dat via ta pentru mine. Ce bucurie va cnd ace sti r ascump ara ti i vor ntlni s i saluta pe cei care au sim tit o povar a pe suet pentru ei! RH 5 ianuarie 1905 Dac a l primesc pe Hristos s i cred n El, ei [tinerii] vor adu si ntr-o rela tie strns a cu Dumnezeu. El le d a putere s a devin a copii ai lui Dumnezeu, s a se asocieze cu cei mai nal ti demnitari ai mp ar a tiei cerurilor, s a e al aturi de Gabriel, mpreun a cu heruvimi s i serami, ngeri s i arhangheli. si mi-a ar atat un ru cu apa vie tii, limpede ca cristalul, care ie sea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului. n mijlocul pie tii cet a tii, s i pe cele dou a maluri ale rului, era pomul vie tii, rodind dou asprezece feluri de rod s i dnd rod n ecare lun a; s i frunzele lui slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului vor n ea. Robii Lui i vor sluji. Ei

204

Adev arul despre ngeri

vor vedea fa ta Lui s i Numele Lui va pe frun tile lor. Acolo nu va nici de lamp noapte. Si nu vor avea trebuin ta a, nici de lumina soarelui, pentru c a Domnul Dumnezeu i va lumina. Si vor mp ar a ti [286] n vecii vecilor. - Spaulding and Magan Collection 52 Doar atunci cnd vom vedea providen ta lui Dumnezeu n lumina ve sniciei vom putea pricepe ct de mult dator am grijii s i interven tiei ngerilor S ai. Fiin tele cere sti au avut un rol activ n privin ta oamenilor. Ed. 304 n via ta viitoare, vom n telege lucruri care aici ne-au nedumerit mult. Vom deveni con stien ti ce ajutor puternic am avut s i n ce fel ngerii lui Dumnezeu au fost ns arcina ti s a ne apere atunci cnd am urmat sfatul Cuvntului lui Dumnezeu. ST 3 ianuarie 1906 n lumea viitoare, Hristos i va conduce pe cei mntui ti pe lng a rul vie tii s i i va nv a ta lec tiile minunate ale adev arului. El va desf as ura naintea lor tainele naturii. Ei vor vedea c a o mn a puternic a tine lumile n mi scare. Vor vedea iscusin ta marelui Artist care a colorat orile de pe cmp s i vor nv a ta despre planurile Tat alui ndur ator, care trimite razele de lumin a, iar mpreun a cu sn tii ngeri, cei r ascump ara ti vor recunoa ste, prin cntece de laud a, iubirea f ar a margini a lui Dumnezeu pentru o lume nerecunosc atoare. Atunci se va n telege c a Dumnezeu a iubit att de mult lumea, c a a dat pe singurul S au Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a ve via ta snic a RH 3 ianuarie 1907 Ei [mo stenitorii harului] au o rela tie s i mai sacr a cu Dumnezeu dect ngerii care nu au c azut niciodat a. 5T 740 [287] Prin puterea dragostei Sale, prin ascultare, omul c azut, un vierme rn n ta a, trebuie s a e transformat, astfel ca s a poat a potrivit spre a deveni un membru al familiei cere sti, avnd drept companie, n veacurile ve snice, pe Dumnezeu, Hristos s i sn tii ngeri. Cerurile vor triumfa, c aci locurile vacante, create prin c aderea lui Satana s i a o stirii sale, vor completate de cei mntui ti ai Domnului. UL 61 Dumnezeu l-a creat pe om spre slava Sa, pentru ca, dup a ncercare s i prob a, familia omeneasc a s a poat a deveni una cu familia cereasc a. Planul lui Dumnezeu a fost acela de a repopula cerul cu oameni, dac a ace stia se vor dovedi ascult atori de ecare cuvnt al S au. Adam trebuia s a e ncercat spre a se vedea dac a va ascult ator, ca ngerii credincio si, sau neascult ator. 1BC 1082 Dragostea s i simpatia pe care nsu si Dumnezeu le-a s adit n suet si vor g asi acolo exercitarea cea mai curat as i cea mai pl acut a.

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

205

Comuniunea curat a cu in tele snte, via ta social a armonioas a, cu ngerii binecuvnta ti s i cu cei credincio si din toate veacurile, care s i-au sp alat hainele s i le-au albit n sngele Mielului, leg aturile snte care unesc laolalt a ntreaga familie din cer s i de pe p amnt (Efeseni 3,15) toate contribuie la fericirea celor r ascump ara ti. GC 677 Judecata din timpul Mileniului n timpul celor o mie de ani dintre prima s i a doua nviere, va avea loc judecata celor nelegiui ti. Daniel spune c a atunci cnd a venit Cel mb atrnit de zile, judecata a fost dat a sn tilor Celui [288] Preanalt. n acest timp, cei neprih ani ti domnesc ca regi s i preo ti pentru Dumnezeu. Ioan spune n Apocalipsa: Am v azut ni ste scaune de domnie s i pe cei ce s edeau pe ele s i li s-a dat judecata. Ei vor preo ti ai lui Dumnezeu s i ai lui Hristos s i vor domni mpreun a cu El o mie de ani. n acest timp, a sa cum a prezis Pavel, sn tii vor judeca lumea. mpreun a cu Hristos i vor judeca pe nelegiui ti, comparnd Biblia s faptele lor cu cartea de referin ta i hot arnd ecare caz dup a faptele f acute cnd au fost n trup. Si Satana mpreun a cu ngerii lui cei r ai sunt judeca ti de c atre Hristos s i poporul S au. SW 14 martie 1905 A treia venire a lui Hristos La ncheierea celor o mie de ani, Hristos Se ntoarce din nou pe p amnt. El este nso tit de oastea celor mntui ti s i nconjurat de un toare, El alai de ngeri. n timp ce coboar a ntr-o maiestate nfrico sa porunce ste mor tilor nelegiui ti s a nvieze pentru a- si primi pedeapsa. Ei ies afar a, o o stire puternic a, nenum arat a, ca nisipul m arii. Ce de aceia care au nviat la prima nviere! Cei neprih contrast fa ta ani ti au fost mbr aca ti cu tinere te s i frumuse te nemuritoare. Cei nelegiui ti poart a urmele bolii s i ale mor tii. Fiecare ochi din mul timea cea mare se ntoarce pentru a vedea slava lui Dumnezeu. ntr-un glas, o stile nelegiui tilor exclam a: Bi necuvntat este Cel ce vine n Numele Domnului! Nu iubirea fa ta de Isus este cea care le inspir a aceast a declara tie. Puterea adev arului face ca buzele lor s a rosteasc a, f ar a voia lor, aceste cuvinte. Cei

206

Adev arul despre ngeri

de Isus s nelegiui ti ies din morminte cu aceea si ur a fa ta i cu acela si [289] spirit de rebeliune cu care au intrat. Ei nu mai au un alt timp de har la dispozi tie, cnd s a- si corecteze defectele din via ta lor trecut a. ntreag Nimic nu s-ar mai c stiga cu aceasta. O via ta a de neascultare nu le-a nmuiat inimile. O a doua ocazie, dac a le-ar dat a, ar folosit a ca s i prima, c alcnd n picioare cerin tele lui Dumnezeu s i r azvr atindu-se mpotriva Lui. Hristos coboar a pe Muntele M aslinilor, de unde S-a n al tat dup a nvierea Sa s i unde ngerii au repetat f ag aduin ta revenirii Sale. Profetul spune: Atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu s i to ti sn tii mpreun a cu El! Picioarele Lui vor sta n ziua aceea pe Muntele M aslinilor, care este n fa ta Ierusalimului, spre r as arit; Muntele M aslinilor se va despica la mijloc s i se va face o vale foarte mare. Si Domnul va mp arat peste tot p amntul. n ziua aceea, Domnul va singurul Domn s i Numele Lui va singurul Nume Zah. 14,5.4.9 GC 662, 663 Apoi, am privit n sus s i am v azut cetatea cea frumoas as i m a , avnd dou rea ta asprezece temelii, dou asprezece por ti, cte trei de ecare parte s i un nger la ecare poart a. Am strigat: Cetatea! Cetatea cea mare! Vine de la Dumnezeu din ceruri! s i aceasta a cobort n toat a splendoarea s i slava ei str alucitoare s i s-a a sezat pe cmpia pe care Isus a preg atit-o pentru ea. 1SG 213 Acum Satana se preg ate ste pentru o ultim a lupt a pentru suprema tie. Ct timp a fost lipsit de puterea lui s i ntrerupt din lucrarea lui de am agire, prin tul r aului s-a sim tit nenorocit s i descurajat; dar cnd mor tii nelegiui ti nviaz as i vede acele mul timi uria se de partea [290] lui, speran tele lui renvie s i se hot ar as te s a nu renun te la lupta cea mare... Cei nelegiui ti sunt prizonierii lui Satana... Ei sunt gata s a primeasc a sugestiile lui s i s a ndeplineasc a poruncile lui. Dar, consecvent vicleniei lui de la nceput, el nu vrea s a e recunoscut ca ind Satana. El pretinde a prin tul care este proprietarul de drept al lumii s i a c arui mo stenire i-a fost r apit a pe nedrept. El se prezint a supu silor lui am agi ti, ca salvator, asigurndu-i c a puterea lui a fost cea care i-a scos din morminte s i c a este pe punctul de a-i sc apa de cea mai crud a tiranie... El le propune s a-i conduc a mpotriva taberei sn tilor s i s a pun a st apnire pe cetatea lui Dumnezeu... n gloata aceea mare sunt mul ti din genera tia celor cu via ta lung a, care au tr ait nainte de potop... Sunt mp ara ti s i generali care

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

207

au cucerit popoare, viteji care n-au pierdut nici o b at alie... Satana se consult a cu ngerii lui s i apoi cu ace sti mp ara ti cuceritori s i oameni puternici. Ei privesc puterea s i num arul acelora care sunt de partea lor s i declar a c a armata din cetate este mic a n compara tie cu a lor s i c a poate biruit a. Ei fac planuri s a pun a st apnire pe bog a tiile s i pe slava Noului Ierusalim. To ti ncep de ndat a s a se preg ateasc a de lupt a. Me steri pricepu ti f auresc echipament de r azboi. Conduc atori militari, renumi ti pentru succesele lor, rnduiesc gloate de lupt atori n companii s i divizii. n cele din urm a, se d a ordinul de naintare, s i o stile f ar a num ar pornesc... Satana, cel mai puternic dintre lupt atori, conduce avangarda, iar ngerii lui si unesc for tele pentru aceast a lupt a nal a. GC 663, 664 Hristos apare acum din nou n fa ta vr ajma silor S ai. Cu [291] mult deasupra cet a tii, pe o temelie de aur lustruit, se a a un tron nalt s i ridicat sus. Pe acest tron st a Fiul lui Dumnezeu, iar n jur sunt supu sii mp ar a tiei Sale. GC 665 n prezen ta locuitorilor p amntului s i ai cerului, aduna ti, are loc ncoronarea nal a a Fiului lui Dumnezeu... El [Satana] a v azut coroana pus a pe capul lui Hristos de un nger maiestuoas cu o statur a nalt as i cu o prezen ta as i s tie c a pozi tia n al tat a a acestui nger ar putut a lui. GC 666, 669 Ultima judecat a Acum, investit cu maiestate s i putere suprem a, mp aratul mp a sentin de cei r ra tilor pronun ta ta fa ta azvr ati ti mpotriva guvern arii Sale s i aduce la ndeplinire dreptatea pentru aceia care au c alcat Legea Sa s i au prigonit pe poporul S au... De ndat a ce c ar tile cu rapoarte sunt deschise s i ochiul lui Isus prive ste asupra nelegiui tilor, ei devin con stien ti de ecare p acat pe care l-au comis vreodat a. Ei v ad exact locul unde picioarele lor s-au dep artat de pe calea cur a tiei s i a sn teniei s i ct de departe i-a dus mndria s i r azvr atirea n c alcarea Legii lui Dumnezeu... Deasupra tronului este descoperit a crucea; s i, ca o priveli ste panoramic a, apar scenele ispitirii s i c aderii lui Adam, mpreun a cu etapele succesive din planul cel mare de mntuire. Na sterea umil aa Mntuitorului; primii S ai ani de s ar acie s i ascultare; botezul S au n Iordan;... lucrarea Lui public a;... tr adarea Lui;... Fiul lui Dumnezeu [292]

208

Adev arul despre ngeri

adus n mijlocul veseliei n fa ta lui Ana, judecat n palatul marelui preot, n sala de judecat a a lui Pilat, naintea lui Irod cel crud s i la s... toate acestea sunt prezentate n culori vii. Iar acum, n fa ta mul timii tremurnde, sunt dezv aluite scenele nale r abd atorul Suferind mergnd pe drumul spre Calvar. Prin tul cerului atrnnd pe cruce... Spectacolul ngrozitor se arat a exact a sa cum a fost. Satana, ngerii lui s i supu sii lui nu se pot ntoarce de la tabloul propriei lor lucr ari. Fiecare si aminte ste partea pe care a nf aptuit-o. GC 666, 667 Va veni timpul cnd to ti va trebui s a stea naintea ngerilor s i a oamenilor s i s a e descoperi ti n adev arata lor lumin a. A sa cum artistul reproduce pe placa lustruit a tr as aturile chipului omenesc, caracterele lor au fost transpuse n c ar tile din ceruri... La judecat a, ecare om va descoperit a sa cum este, e modelat dup a asem anarea divin a, e desgurat de p acatele idolatre ale egoismului s i l acomiei. 17MR 288 n ziua cnd ecare va r aspl atit dup a faptele sale, cum vor ap area c alc atorii de Lege naintea lor n si si atunci cnd, pentru cteva clipe, li se va permite s a vad a rapoartele vie tii lor a sa cum au ales ei s a o tr aiasc a... n ziua judec a tii, oamenii vor vedea ce ar putut deveni ei prin puterea lui Hristos... Ei au cunoscut cerin tele lui Dumnezeu, dar au [293] refuzat s a se conformeze condi tiilor expuse n Cuvntul S au. A fost propria lor alegere s a se asocieze cu demonii... n ziua judec a tii, toate acestea vor deschise naintea celor nepoc ai ti. Scen a dup a scen a trece prin fa ta lor. Cu tot atta claritate ca lumina din miezul zilei, ei vor vedea ce ar putut , dac a ar colaborat cu Dumnezeu, n loc s a I se opun a. Tabloul nu poate ns a schimbat... Cazurile lor sunt hot arte pentru totdeauna... dect Iar ngerii dec azu ti, nzestra ti cu mai mult a inteligen ta omul, si vor da seama ce au f acut prin folosirea puterilor lor, conducndu-i pe oameni s a aleag a minciuna s i n sel aciunea. UL 203 A sosit ns a timpul cnd rebeliunea trebuie s a e nfrnt a pn a la urm a, iar istoria s i caracterul lui Satana s a e demascate. n ultimul s au efort uria s de a-L detrona pe Hristos, de a distruge pe poporul S au s i de a pune st apnire pe cetatea lui Dumnezeu, arhiam agitorul

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

209

a fost demascat denitiv. Aceia care s-au unit cu el v ad nfrngerea total a a cauzei lui. Urma sii lui Hristos s i ngerii credincio si v ad ntinderea vast a a intrigilor lui mpotriva guvern arii lui Dumnezeu. El devine obiectul repulsiei generale. Satana vede c a r ascoala sa l-a f acut nevrednic pentru cer... Acuza tiile lui mpotriva milei s i drept a tii lui Dumnezeu sunt aduse acum la t acere. Jignirea pe care a ncercat s a o arunce asupra lui Iehova r amne n ntregime asupra lui. Iar acum, Satana se pleac as i m arturise ste juste tea sentin tei date lui... Toate ntreb arile cu privire la adev ar s i r at acire n lupta cea lung a au fost acum explicate... Cu toate c a Satana a fost nevoit s a recunoasc a dreptatea lui Dumnezeu s i s a se plece naintea suprema tiei lui Hristos, caracterul [294] lui r amne neschimbat. Spiritul de r azvr atire izbucne ste iar as i ca un torent puternic. Plin de furie, se hot ar as te s a nu renun te la lupta cea mare. A venit timpul pentru o lupt a disperat a, nal a, mpotriva mp aratului cerului. Se arunc a n mijlocul supu silor lui s i ncearc a s a-i inspire cu propria lui furie, ridicndu-i de ndat a la lupt a. Dar dintre toate milioanele nenum arate, pe care le-a am agit la r ascoal a, nu este nici unul care s a-i recunoasc a suprema tia. Puterea lui este la sfr sit... Mnia lor se aprinde mpotriva lui Satana s i a acelora care au fost agen tii lui de am agire s i, ntr-o furie demonic a, se ntorc mpotriva lor... Cade foc de la Dumnezeu din cer. P amntul se crap a... Fl ac ari nimicitoare izbucnesc din ecare pr apastie deschis a... A venit ziua care va arde ca un cuptor. Elementele sunt amestecate cu dogoarea mistuitoare, s i chiar p amntul cu tot ce este pe el arde. Maleahi 4,1; 2 Petru 3,10. Suprafa ta p amntului pare o mas a topit a un lac de foc uria s, n clocot... Cei nelegiui ti si primesc r asplata... Unii sunt nimici ti ntr-o clip a, n timp ce al tii sufer a multe zile. To ti sunt pedepsi ti dup a faptele lor. P acatele celor drep ti ind transferate asupra lui Satana, el trebuie s a sufere nu numai pentru r azvr atirea lui proprie, ci s i pentru toate p acatele pe care i-a provocat pe sn ti s a le s avr seasc a. Pedeapsa lui este cu mult mai mare dect a acelora pe care i-a am agit. Dup a ce to ti cei care au c azut prin am agirile lui au pierit, el nc a mai tr aie ste s i mai sufer a. n ac arile nimicitoare, cei nelegiui ti sunt de r nimici ti. GC 670 673 Printr-o via ta azvr atire, Satana s i to ti [295] cei ce se unesc cu el ajung n a sa m asur a mpotriva lui Dumnezeu,

210

Adev arul despre ngeri

nct chiar prezen ta Lui ajunge s a e pentru ei un foc mistuitor. Slava Lui, care este iubire, i va nimici. DA 764 ntregul univers va martor la ceea ce nseamn a natura s i urm arile p acatului. Iar distrugerea lui total a, care la nceput ar provocat ngerilor fric a, iar lui Dumnezeu dezonoare, va ndrept a ti acum iubirea Sa s i-I va restabili onoarea n fa ta universului in telor care si g aseau pl acerea s a fac a voia Sa s i n a c aror inim a este Legea Sa. GC 504 p Focul care i consum a pe nelegiui ti cur a ta amntul. Orice urm a de blestem este ndep artat a. Nici un iad arznd ve snic nu va p astra toare ale p naintea celor r ascump ara ti consecin tele nfrico sa acatului. O singur a amintire r amne ns a: Mntuitorul nostru va purta pentru ve snicie semnele r astignirii. Pe fruntea Sa r anit a, pe coasta Sa, pe minile s i picioarele Sale, se vor p astra pe veci urm arile lucr arii pline de cruzime, nf aptuite de p acat. GC 674 P acatul este un lucru tainic, inexplicabil. Nu exist a nici un motiv pentru existen ta sa; a c auta s a-l explici nseamn a a c auta s a g ase sti o scuz a pentru el, s i aceasta ar nsemna s a-l justici. P acatul a ap arut ntr-un univers des avr sit, un lucru care s-a ar atat a de nescuzat s i extrem de p ac atos. Motivul pentru ini tierea lui sau apari tia lui nu a fost explicat niciodat as i nici nu poate explicat vreodat a, nici m acar n ultima mare zi, cnd se va a seza judecata s i se vor deschide c ar tile... n acea zi, va v adit pentru to ti c a nu exist as i nu a existat [296] niciodat a vreo cauz a pentru p acat. Cnd va rostit a condamnarea nal a a lui Satana, a ngerilor lui s i a tuturor oamenilor care i s-au al aturat, identicndu-se cu el n c alcarea Legii lui Dumnezeu, orice gur a va nchis a. Cnd o stile celor r azvr ati ti, ncepnd de la rebelul cel mare pn a la ultimul c alc ator de lege, sunt ntrebate de ce au c alcat Legea lui Dumnezeu, ele vor r amne f ar a glas. Nu vor putea da nici un r aspuns, nici un motiv care s a aib a o ct de mic a greutate. ST 28 aprilie 1890 Locuitorii tuturor lumilor vor convin si de dreptatea Legii n nfrngerea r azvr atirii s i eradicarea p acatului... nf aptuirea planului de mntuire descoper a, nu numai oamenilor, dar s i ngerilor, caracterul lui Dumnezeu, s i n decursul veacurilor ve snice, caracterul r aut acios al p acatului va n teles prin pre tul pe care l-au pl atit Tat al s i Fiul pentru r ascump ararea unui neam r azvr atit. n Hristos, Mielul junghiat de la ntemeierea lumii, toate lumile vor privi semnele

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

211

blestemului, iar ngerii s i oamenii deopotriv a vor aduce slav as i glorie Mntuitorului prin care au fost sus tinu ti ca s a nu devin a ni ste r azvr ati ti. Ecien ta crucii ap ar a neamul r ascump arat de pericolul unei a doua c aderi. Via ta s i moartea lui Hristos scot la iveal a, n mod efectiv, n sel aciunile lui Satana s i resping preten tiile lui. Sacriciul lui Hristos pentru o lume c azut a i atrage nu numai pe oameni, dar s i pe ngeri la El cu leg aturile unei uniri indisolubile. Prin planul de mntuire, dreptatea s i mila lui Dumnezeu sunt pe deplin satisf acute s i n toat a ve snicia r azvr atirea nu va mai ap area niciodat a, iar suferin ta nu va mai atinge niciodat a universul lui Dumnezeu. The [297] Messenger 7 iunie 1893 P amntul rennoit Cnd Dumnezeu va cur a ti la sfr sit p amntul, acesta va ca un lac imens de foc. A sa cum Dumnezeu a p astrat corabia n mijlocul nvolburatului potop, deoarece ea avea n interiorul ei opt persoane, la fel El va p azi s i Noul Ierusalim, care i are n interiorul lui pe cei credincio si din toate veacurile... De si ntregul p amnt, cu excep tia acelei por tiuni unde se a a cetatea, va cuprins ntr-o mare de foc lichid, totu si cetatea va ap arat a a sa cum a fost corabia, printr-o minune a puterii Celui Atotputernic. Aceasta r amne nev at amat a n mijlocul elementelor dezl an tuite. 3SG 87 Noul P amnt s i mo stenirea noastr a ve snic a El [Moise] a v azut p amntul puricat prin foc s i cur a tat de orice urm a de p acat, orice urm a de blestem, rennoit s i dat sn tilor n posesie o dat a pentru totdeauna. 10MR 158 Planul de mntuire nu va pe deplin n teles nici chiar atunci cnd cei r ascump ara ti vor vedea a sa cum sunt v azu ti s i vor cunoa ste a sa cum sunt cunoscu ti; ns a, de-a lungul veacurilor ve snice, adev arul se va descoperi continuu n fa ta min tilor uimite s i ncntate. GC 651 n planul de mntuire exist a n al timi s i adncimi pe care ns as i ve snicia nu le poate epuiza niciodat a, minuni n care ngerii doresc s a priveasc a. Numai cei r ascump ara ti, dintre toate in tele create, au

212

Adev arul despre ngeri

lupta cu p cunoscut prin propria lor experien ta acatul; ei au lucrat mpreun a cu Hristos s i, lucru pe care nici m acar ngerii nu-l puteau [298] face, au fost p arta si la suferin tele Lui; oare s a nu aduc a ei m arturie n ceea prive ste s tiin ta mntuirii despre ceea ce poate de valoare pentru in tele nec azute? Ed. 308 Sunt taine n ceea ce prive ste planul de mntuire... care constituie pentru ngerii cerului subiecte de continu a uimire. Apostolul Petru, vorbind despre descoperirile date profe tilor cu privire la suferin tele lui Hristos s i slava care va urma, spune c a acestea sunt lucruri n care ngerii doresc s a priveasc a. 5T 702 Mul timea celor mntui ti va colinda lume dup a lume, iar o mare parte din timpul lor va petrecut n cercetarea tainelor mntuirii. Si pe tot parcursul ve sniciei, acest subiect va continuu deschis min tii lor. RH 9 martie 1886 s tiin ta mntuirii este s tiin ta tuturor s tiin telor; s tiin ta care constituie studiul ngerilor s i al tuturor inteligen telor din lumile nec azute; s tiin ta care angajeaz a aten tia Domnului s i Mntuitorului nostru; s tiin ta care p atrunde n planul izvort din mintea Celui Innit...; s tiin ta care va constitui studiul celor mntui ti ai lui Dumnezeu, de-a lungul veacurilor nesfr site. Ed. 126 Scopul minunat al harului lui Dumnezeu, taina iubirii r ascump ar atoare, constituie subiectul pe care ngerii doresc s a-l cunoasc a s i care va studiul lor de-a lungul veacurilor nesfr site. Att cei r ascump ara ti, ct s i in tele nec azute, vor descoperi n crucea lui [299] Hristos s tiin ta s i cntecul lor. Se va vedea c a slava ce str aluce ste pe fa ta lui Isus este slava iubirii ce se jertfe ste pe sine. n lumina de la la sine este legea Calvar se va vedea c a legea iubirii care renun ta vie tii pentru p amnt s i cer, c a iubirea care nu caut a folosul s au si are izvorul n inima lui Dumnezeu s i c a n cel blnd s i smerit se manifest a caracterul Aceluia care locuie ste n lumina de care nici un om nu se poate apropia. DA 19, 20 s i anii ve sniciei, n desf as urarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate s i mai sl avite despre Dumnezeu s i despre Hristos. Pe m asur a ce cre ste cuno stin ta, cre ste s i dragostea, respectul s i fericirea. Cu ct oamenii l vor cunoa ste de mai mult pe Dumnezeu, cu att va mai mare admira tia lor fa ta caracterul S au. Cnd Isus deschide n fa ta lor bog a tiile mntuirii s i realiz arile uimitoare n lupta cea mare cu Satana, inimile celor mntui ti sunt cuprinse de o devo tiune s i mai arz atoare s i, cu o bucurie s i mai entuziast a, si

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

213

ating harfele de aur s i atunci de zece mii de ori zece mii s i mii de mii de glasuri se unesc pentru a n al ta coruri puternice de laud a. si pe toate f apturile care sunt n cer, pe p amnt, sub p amnt, pe mare s i tot ce se a a n aceste locuri, le-am auzit zicnd: A Celui ce s ede pe scaunul de domnie s i a Mielului s a e lauda, cinstea, slava s i st apnirea n vecii vecilor! Apocalipsa 5,13 Marea lupt a a luat sfr sit. P acatul s i p ac ato sii nu mai exist a. Universul ntreg este curat. O singur a vibra tie de armonie s i de bucurie str abate prin crea tiunea cea imens a. De la Acela care a creat toate se revars a via ta, lumina s i fericirea prin domeniile spa tiului f ar a sfr sit. De la atomul cel minuscul s i pn a la luminile cele mari, toate lucrurile, nsue tite s i nensue tite, n frumuse tea lor neumbrit as i [300] n bucurie des avr sit a, declar a c a Dumnezeu este iubire. GC 678 Epilog Tema mntuirii este un subiect n care ngerii doresc s a priveasc a; ea va s tiin ta s i cntecul celor r ascump ara ti de-a lungul veacurilor nesfr site ale ve sniciei. Nu este oare ea vrednic a de aten tie s i studiu acum? BE 1 ianuarie 1888 n timp ce [cercet atorul Bibliei] studiaz as i mediteaz a asupra temelor n care ngerii doresc s a priveasc a (1Petru 1,12), el se poate bucura de compania lor. El poate merge pe urmele pa silor tor s divinului nv a ta i s a asculte cuvintele Lui ca atunci cnd El a vorbit de pe munte, cmpie sau mare. El poate tr ai n aceast a lume n atmosfera cerului, mp art as ind celor nec aji ti de pe acest p amnt s i celor ispiti ti gnduri de n adejde s i dorin ta puternic a dup a sn tire; apropiindu-se el nsu si s i n p art as ie tot mai strns a cu Cel Nev azut, ca acela din vechime, care a umblat cu Dumnezeu, apropiindu-se tot mai mult s i tot mai mult de pragul ve sniciei, pn a ce por tile se vor deschide s i el va intra acolo. El nu se va mai sim ti str ain. Glasurile care i vor spune bun venit sunt glasurile celor sn ti care, nev azu ti, au fost pe p amnt nso titorii lui glasuri pe care aici el a nv a tat s a le disting as i s a le iubeasc a. Acela care, prin intermediul Cuvntului lui Dumnezeu, a tr ait n p art as ie cu cerul se va sim ti acas a n compania cerului. Ed. 127 Domnul dore ste ca noi s a avem discern amntul de a n telege c a aceste in te puternice care viziteaz a lumea noastr a au avut un

214

Adev arul despre ngeri

[301] rol activ n lucrarea pe care noi am considerat-o ca ind a noastr a. Aceste in te cere sti sunt ngeri slujitori s i adesea ei se deghizeaz a n chip de in te omene sti. Ca str aini, ei discut a cu cei angaja ti n lucrarea lui Dumnezeu. Ei au fost c al auze, prin locuri singuratice, acelora care c al atoreau n primejdie. n vasele azvrlite ncoace s i ncolo de furtun a, ngeri cu chip omenesc au rostit cuvinte de ncurajare pentru a domoli teama s i a inspira n adejde n ceasul primejdiei, iar c al atorii au crezut c a acela a fost dintre ei, o persoan a cu care nu au mai vorbit nainte. UL 84 Fiecare dintre cei r ascump ara ti va n telege lucrarea ngerilor n . ngerul care a fost p propria lui via ta azitorul lui nc a din fraged a pruncie; ngerul care a vegheat asupra pa silor lui s i l-a acoperit n ziua primejdiei; ngerul care a fost cu el n valea umbrei mor tii, care a nsemnat locul unde a trecut la odihn a, care a fost cel dinti s a-l ntmpine n diminea ta nvierii cum va cnd va putea vorbi cu el s i va aa istoria interven tiei divine n via ta lui, a cooper arii cere sti n ecare fapt a f acut a pentru omenire! Ed. 305 S a ne umplem inimile cu pre tioasele f ag aduin te ale lui Dumnezeu, ca s a putem rosti cuvinte care s a constituie o mngiere s i putere pentru al tii. Astfel, noi putem nv a ta limba ngerilor cere sti care, dac a noi vom credincio si, vor tovar as ii no stri n veacurile ve snice. YI 10 ianuarie 1901 n via ta viitoare, noi vom n telege lucruri care aici ne nedumiresc mult. Ne vom da seama ce ajutor puternic am avut s i n ce fel ngerii lui Dumnezeu au fost ns arcina ti s a ne apere n timp ce noi urmam sfatul Cuvntului lui Dumnezeu. HP 257 Fiecare dintre cei r ascump ara ti va n telege lucrarea ngerilor n . ngerul care a fost p propria lui via ta azitorul lui nc a din fraged a pruncie; ngerul care a vegheat asupra pa silor lui s i l-a acoperit n ziua primejdiei; ngerul care a fost cu el n valea umbrei mor tii, care a nsemnat locul unde a trecut la odihn a, care a fost cel dinti s a-l [302] ntmpine n diminea ta nvierii cum va cnd va putea vorbi cu el s i va aa istoria interven tiei divine n via ta lui, a cooper arii cere sti n ecare fapt a f acut a pentru omenire! Ed. 305 AY Apeal to Youth Apel c atre tineri BE Bible Echo Ecoul Bibliei Bible Echo and Signs of the Times Bible Echo and Signs of the Times Ecoul Bibliei s i Semnele timpului

Lucrarea ngerilor n ve snicia cea m area ta

215

CC Conict and Courage - Conict s i curaj CH Counsels on Health Sfaturi pentru s an atate CG Child Guidance ndrumarea copilului COL Christs Object Lessons Parabolele Domnului Hristos CW Counsels to Writers and Editors Sfaturi c atre scriitori s i editori DA The Desire of Ages Hristos, Lumina lumii Ed Education Educa tie FCE Fundamentals of Christian Education Fundamentele educa tiei cre stine GC The Great Controversy - Marea lupt a GCB General Conference Bulletin - Buletinul Conferin tei Generale GW Gospel Workers Lucr atorii evangheliei HL Healthful Living - Vie tuire s an atoas a HP In Heavenly Places - n locurile cere sti HR The Health Reformer Reformatorul s an at a tii HS Historical Sketches of SDA Foreign Missions Schi te istorice despre misiunile str aine ale Bisericii AZS LDE Last Day Events - Evenimentele zilelor din urm a LP Sketches From the Life of Paul Schi te din via ta lui Pavel LS Life Sketches Schi te din via ta Mar Maranatha ML My Life Today Via ta mea azi 1MR Manuscript Releases, vol. 1 Colec tia de manuscrise, vol. 1(2MR etc., pentru volumele urm atoare) PK Prophets and Kings Profe ti s i regi PP Patriarchs and Prophets - Patriarhi s i profe ti PT The Present Truth Adev arul prezent RH Review and Herald 1SAT Sermons and Talks Predici s i cuvnt ari, vol. 1 (2SAT, pentru vol. 2) SC Steps to Christ Calea c atre Hristos SF Echo Southern Field Echo 1SG Spiritual Gifts, vol. 1 Daruri spirituale, vol. 1 (2SG etc., pentru vol. 2-4) 1SM Selected Messages, book 1 M arturii selectate, vol.1 (2SM etc., pentru vol. 2 s i 3)

216

Adev arul despre ngeri

1SP The Spirit of Prophecy, vol. 1 (2SP etc., pentru vol. 2-4) SpTEd Special Testimonies on Education M arturii speciale cu privire la educa tie SR The Story of Redemption Istoria mntuirii SSW The Sabath School Worker - Lucr atorul s colii de Sabat ST The Signes of the Times Semnele timpului SW The Southern Watchman 1T Testimonies for the Church, vol. 1 M arturii pentru comunitate, vol. 1 (2T etc., pentru vol. 2-9) TDG This day with God Aceast a zi cu Dumnezeu TM Testimonies to Ministers and Gospel Workers M arturii pentru pastori s i lucr atorii evangheliei UL Upward Look Privind n sus