Sunteți pe pagina 1din 32

PROIECT

ANALIZA PERFORMANEI I EVALUAREA UNUI PROIECT DE INVESTIII DIRECTE

CUPRINS
1. INTRODUCERE -prezentarea s !"et#$"" ana%"zate& ' t"(area te'e" ). ANALIZA PERFORMAEI *NTREPRINDERII ).1.Ana%"za p z"$"e" pe +aza +"%an$,%," ! nta+"% ).).Ana%"za per- r'an$e" pe +aza ! nt,%," .e pr -"t /" p"er.ere ).).1.In."!at r"" .e per- r'an$# ).).).Rate%e -"na!"are ).0.Ana%"za VAN (ers,s pra1 .e renta+"%"tate ! nta+"% s" -"nan!"ar ).2.Ana%"za ROA (ers,s pra1 .e renta+"%"tate ! nta+"% s" -"nan!"ar 0. EVALUAREA INVESTIIEI 3!, a,t -"nan$are 14456 0.1.E%e'ente%e -"nan!"are pentr, -,n.a'entarea VAN 0.).Est"'area ! st,%," !ap"ta%,%," "n(est"$"e" 37"n(6 0.0.Cr"ter""%e .e e(a%,are VAN& RIR 0.2.Ana%"za .e sens"t"("tate 0.8.Pra1,% .e renta+"%"tate ! nta+"% /" !e% -"nan!"ar 0.9.S"',%area M nte-Car% 2. IMPACTUL DECIZIEI DE FINANTARE 2.1.C st,r"%e !ap"ta%,r"% r pr pr"" 2.).C st,r"%e !ap"ta%,r"% r :'pr,',tate 2.0.Va% area a!t,a%";at# net# a<,stat# 3VANA6 8. CONCLUZII 9. =I=LIO>RAFIE

CAPITOLUL 1. Introducere

Avnd o experien de peste 40 de ani in domeniul materialelor de construcii din om!nia" #.C. P $%A& #.A. &ucure'ti este (n pre)ent unul dintre cei mai mari productori rom!ni de pro*il. +ncep!nd cu anul (n*iinrii" 1,-." Pre*a/ #A &ucuresti a *ost unul dintre cei mai importani *urni)ori ai industriilor naionale construcii de locuine si o/iective indstriale. #ocietatea ('i menine competitivitatea prin e*iciena 'i *lexi/ilitatea produciei pe care o adaptea) cerinelor pieei 'i prin introducerea de produse noi. Controlul 'i reducerea costurilor repre)int o preocupare continu. Proiectarea atent a *luxurilor de numerar 'i a investiiilor necesare optimi)ea) activitatea de *inanare. Coordonarea activitilor de aprovi)ionare" de)voltarea de produse noi" mar0etin1ul 'i v!n)rile sunt alte mi2loace de cre'tere a e*icienei. Pentru anul (n curs #.C. P $%A& #.A. &ucure'ti 'i3a propus o cre'tere a cotei de pia (n condiiile (n care strate1ia de mar0etin1 se concentrea) pe lansarea de produse noi" moderni)area sistemului de distri/uie 'i spri2inirea exporturilor. #ocietatea P $%A& #.A. &ucure'ti actionea)a in urmatoarele domenii de activitate 4 5 /eton celular autoclavi)at care este un material pentru constructii cu o structura poroasa" o/tinut dintr3un amestec de nisip" ciment" var" 16ips" apa si 1enerator de 1a)e. &CA3ul este supus unui tratament termic (n autoclava la presiune si temperatura ridicata. &.C.A. 3ul de )idarie &.C.A. 3ul de i)olatie 5 tu/uri de presiune din /eton tu/uri senta/ tu/uri premo 5 1rin)i 1rin)i usoare 1rin)i drepte 1rin)i cur/e 5 1ara2e auto pre*a/ricate 5 stlpi din /eton pentru linii electrice aeriene 5 1arduri din /eton

5 a1re1ate de /alastier #ocietatea P $%A& #.A. &ucure'ti a *ost privati)at prin cumprarea pac6etului ma2oritar de aciuni deinut de %ondul Propritarii de #tat. Ast*el" acionar maoritar a devenit societatea cu capital mixt rom!no3american O7$ ICA I8T$ 8ATIO8AL #. .L. 'i are in pre)ent un capital social de 94"9--".0-":0 ron" repre)ent!nd 4;":<<"41, aciuni nominative emise (n *orma demateriali)at" *iecare aciune av!nd o valoare nominal de 0":0 ron si este inte1ral privat. Capitalul social a *ost ma2orat cu 11.,1;.9,;":0 ron de la 19.<4;"411 ron la 94.9--..0,":0 ron" prin =otr!rea Consiliului de Adminitraie nr. ,- din data de 1..0<.900; (n /a)a =otar!rii Adunrii >enerale $xtraordinare a Acionarilor nr. 1 din data de 1..01.900; pu/licat (n 7onitorul O*icial al om!niei partea a I?3a" nr. -:<@1 din data de 01.09.900;. #tructura acionariatului este 4 3 3 3 omerica Internaional # L &ucure'ti 3 ;0"04A #I% 7untenia Acionari diversi 3 persoane *i)ice 3 persoane 2uridice Bate de identi*icare 4 3 3 3 3 3 3 3 denumirea societii 4 #.C. Pre*a/ #.A. sediul social 4 &ucure'ti" str. Cu)a ?od" nr. 1<9" sector 4 Cod unic de (nre1istrare la O*iciul re1istrului Comerului 4 8umr de ordine (n e1istrul Comerului 4 C40@,919@900< Piaa re1lemenat pe care se tran)acionea) valorile mo/iliare emise 4 A#BAD Capital social su/scris 'i vrsat 4 94.9--..0,":0 ron Principalele caracteristici ale valorilor mo/iliare emise 4 comune nominative 1,1-1,; 3 19",.A 3 4"..A 3 9"99A

Scopul proiectului
Proiectul i'i propune s anali)e)e per*ormana societii P $%A& #.A. &ucure'ti 'i oportunitatea reali)rii unui proiect de investiii " at!t din surse proprii E auto*inanare F c!t 'i din atra1erea de capitaluri din surse exterioare E ma2orarea capitalului social 'i@sau solicitarea unui credit /ancar F . Anali)a deci)iei de *inanareEterorieF Anali)a deci)iei de investiieEteorieF

CAPITOLUL 9. Anali)a per*ormanei (ntreprinderii

GAnali)a *inanciar este activitatea de dia1nosticare a strii de per*orman *inanciar a (ntreprinderii la (nc6eierea exerciiului. $a ('i propune s sta/ileasc punctele tari 'i punctele sla/e ale 1estiunii *inanciare" (n vederea *undamentrii unei noi strate1ii de meninere 'i de de)voltare (ntr3un mediu concurenial.H1 Anali)a *inanciar urmre'te s evidenie)e" pe de o parte modalitile de reali)are a ec6ili/rului *inanciar pe termen lun1 'i pe termen scurt Eo/iectiv al anali)ei pe /a) de /ilanF 'i pe de alt parte treptele de acumulare /neasc" de renta/ilitate ale activitii (ntreprinderiiEo/iectiv al anali)ei pe /a)a contului de pro*it 'i pierdereF. &ilanul sinteti)ea) starea patrimonial a (ntreprinderii la un moment dat" (n timp ce contul de pro*it 'i pierdere sinteti)ea) re)ultatul *luxurilor economice 'i *inanciare de intrare" de prelucrare 'i de ie'ire" pe perioada considerat. In*ormaia comun care se (nt!lne'te (n cele dou documente de sinte)" este re)ultatul netEpro*it sau pierdereF" ca o re*lectare a renta/ilitii (ntreprinderii 'i a noii stri patrimoniale a acesteia. In ceea ce priveste societatea Pre*a/ #A " anul 900. a permis concentrarea e*orturilor " inclusiv investitionale " spre e*icienti)area tuturor activitatilor operationale " cu precadere a activitatilor de productie. Au *ost *inali)ate o serie de o/iective cu impact deose/it asupra e*icienti)arii activitatii economice" care au contri/uit la cresterea capacitatii de productie. Pe ansam/lul anului 900." piata materialelor de construcii a avut o tendinta 1enerala de cre'tere" (ns a pre)entat particulariti pe principalele se1mentele de piat . e*eritor la piaa produselor principale E&CA 'i tu/uri de /etonF" anul 900. a adus o crestere semni*icativa a van)arilor datorata in principal4 I pre1atirii continue a ec6ipei de te6nicieni cu rol de promovare si suport te6nic pentru *ora de van)ri din teritoriu Ipromovarii in randul pro*esionistilor a produselor (n cadrul unui pro1ram complex de pre)entri practice 'i teoretice Iinstruirea distri/uitorilor 'i a ec6ipelor de constructori Ipromovarea intensiva a produselor printr3o campanie complexa de mar0etin1
1

Ion #TA8CU" G%inanteH" editia a treia" 9009" $ditra $conomica" &ucuresti 9009" p. .;0

Pe ansam/lul anului 900." e*orturile depuse se concreti)ea) (n dep'irea semni*icativ a /u1etului de van)ri" *apt ce a permis reali)area unor venituri din exploatare de 11..9:1 mii lei care" comparate cu veniturile /u1etate in cuantum de ,;.190 mii lei" conduc la un procent de reali)are a prevederilor /u1etare de 11,":0 A . +n concordan cu cele pre)entate" evoluia principalilor indicatori din contul de pro*it si pierdere pentru anul 900." comparativ cu anul 900-" se pre)int ast*el 4 )449 1.?enituri din exploatare " din care 4 3 ci*ra de a*aceri 9.C6eltuieli de exploatare " din care 4 3 c6eltuieli materiale <. e)ultat din exploatare 4. e)ultat *in3extr :. e)ultat /rut -.Impo)it pe pro*it .. e)ultat net ,;.190.;.4 ,:.9;<.4<, ;,.<:;.::< 40.;9..1,. ;..-9.<91 -9:.0:, ,.<;..<;0 1.:1<.,0, ..;.<.4.1 )44? 11..9:1.1.. ,,.,4<.00; 10..;-0.1,, :9.1.1.,14 ,.<,0.,.; .:0.-9: 10.141.-0< 1...:.9.. ;.<--.<95 11,":0 104";, 190".0 19."., 10."1. 190"0, 10;"0< 11."910-"9-

Pe ansam/lul anului 900. se constat o crestere a veniturilor din exploatare cu 1,":0 A *a de anul 900- datorat (n cea mai mare parte de cresterea ci*rei de a*aceri cu 4";,A comparativ cu anul 900-. +n ceea ce priveste pro*itul net al exercitiului *inanciar 900." s3a propus reparti)area inte1ral a acestuia in sum net de ;.<--.<9- pentru completarea surselor proprii de *inanare.

).1. Ana%"za p z"$"e" pe +aza +"%an$,%," ! nta+"%


Patr"' n",% net sa, a!t"(,% net 3! nta+"%6 @ ANC repre)int valoarea averii (ntreprinderii calculat prin metode conta/ile. Cre'terea valorii (ntreprinderii Ea patrimoniului ei netF 'i implicit a valorii *iecrei aciuni" a pro*itului net 'i a pro*itului net distri/uit acionarilor su/ *orm de dividend este o/iectivul principal al acionarilor dar interesea) (n e1al msur 'i pe creditori. Principalii indicatori de anali) ai patrimoniului net sunt4

1. F n.,% .e r,%'ent 3FR6 A S,rse per'anente @ A% !#r" per'anente FR A Cap"ta%,r" per'anente - A!t"(e "' +"%"zate unde 4 Cap"ta%,r" per'anente A Capitaluri proprii 'i (mprumutate pe termen lun1 %ondul de rulment este expresia reali)arii ec6ili/rului *inanciar pe termen lun1 si al contri/utiei acestuia la *inantarea pe termen scurt.Cu cat sursele permanente sunt mai mari decat necesitatile permanente de alocare a *ondurilor /anesti " cu atat intreprinderea dispune de o mar2a de securitate care o pune la adapost de evenimente nepreva)ute. La societatea anali)at " *ondul de rulment (nre1istrea) valori po)itive 'i (n cre'tere (n perioada 900-3900. ca urmare a *aptului c ritmul de ma2orare a activelor circulante este superior ritmului de cre'tere a datoriilor pe termen scurt E FR A ACR neteF. Aceasta semni*ic *aptul c s3a reali)at ec6ili/rul *inanciar pe termen lun1 con*orm principiului 1estiunii *inanciare4 la necesitati permanente se aloca surse permanente. ). Ne( "a .e - n. .e r,%'ent 3 NFR 6 A A% !#r" !"!%"!e @ S,rse !"!%"!e NFR A 3 St !,r" B Creante 6 @ Dat r"" .e eCp% atare Ne( "a .e - n. .e r,%'ent 3NFR6 repre)int di*erena dintre necesitaile de *inanare ale ciclului de exploatare 'i datoriile de exploatare. NFR repre)int expresia reali)rii ec6ili/rului *inanciar pe termen scurt" respectiv a ec6ili/rului dintre necesarul 'i resursele de capitaluri circulante. 8evoia de *ond de rulment semni*ic (n esen activele circulante de natura stocurilor 'i a creanelor ne*inanate pe seama o/li1aiilor pe termen scurt Esurselor atraseF. O/li1aiile pe termen scurt de natura celor *a de *urni)ori" salariai" /u1etul de stat" etc. p!n (n momentul plii lor" repre)int o surs atras Enepurttoare de do/!ndF de *inanare a activelor circulante. 8evoia de *ond de rulment po)itiva semni*ica un surplus de nevoi temporare (n raport cu resursele temporare .#ituaia (n care nevoia de *ond de rulment este po)itiv poate *i considerat normal numai (n situaia (n care este re)ultatul unei politici de investiii privind cre'terea nevoii de *inanare a ciclului de exploatare. +n ca) contrar" nevoia de *ond de rulment poate evidenia un decala2 ne*avora/il intre lic6iditatea stocurilor 'i creanelor" pe de3o parte" 'i exi1i/ilitatea datoriilor de exploatare" pe de alta parte" respectiv (ncetinirea (ncasarilor 'i ur1entarea plilor.

La aceast societate" se (nre1istrea) o nevoie suplimentar de *inanare (n cre'tere de la an la an" care (nre1istrea) valori semni*icative ale creanelor 'i pentru care o/li1aiile sunt mai reduse 'i cu termene de plat mai rapide. 0. Trez rer"a net# 3TN6 A FR @ NFR Trez rer"a net# exprim corelaia dintre *ondul de rulment 'i nevoia de *ond de rulment" re*lect!nd situaia *inanciar a *irmei at!t pe termen mediu 'i lun1" c!t 'i pe termen scurt. Tre)oreria net (nre1istrea) valori po)itive pe parcursul celor doi ani pentru care s3a e*ectuat anali)a" ceea ce semni*ic un excedent monetar al exerciiilor *inanciare dupa *inanarea activitii curente" reali)!ndu3se ec6ili/rul *inanciar 1eneral al *irmei" situaia de *a indic!nd o renta/ilitate economic ridicat 'i posi/ilitatea plasrii renta/ile a disponi/ilitilor /ne'ti pentru (ntrirea po)iiei *irmei pe pia .

FR-NFR-TN
Formula de Nr.crt.
1

Indicator
FR

calcul
(CPR+DTL)Act imob

2006
6.249.072

2007
7.899.289

2007/2006
26,41

2007-2006
1.650.217

NFR

( t+C!)-DT

5.6"9.588

19".86"

-96,56

-5.445.725

"

TN

FR-NFR

609.484

7.705.426

1.264,25

7.095.942

&ilant simpli*icat la <1.19.900.


2006 Active imobilizate Active circulante #toc$!i C%i&'ti i'(.)i'.*& T c,#,-ct %, b,'ci T,TA) A#TI65.320.27 2%.72".3"% 7.769.5"0 16."49."70 0 609.484 !0.0%".655 2007 7!.!67."33 37.0"".%22 1".012.50" 16."70.49" 0 7.705.246 7.056.255 #a$italuri $ro$rii &atorii ' an (T)* 2006 67.77!."37 3.7"!.506 ".%7!.3 2 1".474.820 1."07.699 ".696.79" !0.0%".655 2007 "%.6" .25 3. "5."7 2!. "!. 33 11.204.82" 1.717."5" 16.266.957 7.056.255

&atorii+ an (curente* )$!'i+o!i ,%t& .,to!ii *& T c!&.it& b,'c,!& T,TA) #A. .R /I &AT

ACR nete A A!t"(e !"r!,%ante @ Dat r"" !,rente

)449 )44?

9.)2D.4?) ?.EDD.)ED

FACR nete J 1.984.)1?

&ilant economic la <1.19.900.

2006 Active imobilizate 65."20.271

2007 79.967.8"" #a$italuri $ro$rii &atorii $e termen lun0

2006 67.779.8"7

2007 84.681.251

A#R nete A#TI1#,N,2I#

6.249.072

7.899.289

".789.506

".185.871

7 .56!.3%3

"7."67. 22

.A/I- 1#,N,2I#

7 .56!.3%3

"7."67. 22

).). Ana%"za per- r'an$e" pe +aza ! nt,%," .e pr -"t /" p"er.ere


Contul de pro*it si perdere a*enent exerciiului *ianciar 900.
-anzari #o3turi variabile #o3turi 4i5e Amortizari &obanzi Im$ozit $e $ro4it .ro4it net .ro4it reinve3tit Nr actiuni -aloare nominala .ro4it $e actiune #o3tul ca$italului ( 6* 120.177.648 96.142.118 6.650.801 4.65".126 2.590.000 1.622.656 8.518.946 8.518.946 48.5"".419 0,5 0,1755 14/

Costul capitalului" 0" repre)int rata medie de renta/ilitate (n sectorul materialelor de construcii (n care acionea) societatea Pre*a/ #A &ucure'ti.

).).1. In."!at r"" .e per- r'an$#

7ar2a asupra c6eltuielilor varia/ile repre)int re)ultatul (nainte de plata do/!n)ilor" impo)itului pe pro*it 'i amorti)rii MCV A CA @ CV A )2.408.804 Aceast valoare arat c exista un excedent privind v!n)area de mr*uri (n raport cu costul acestora" adic *irma o/ine pro*it din activitatea des*asurat. e)ultatul (nainte de plata do/!n)ii" impo)itului 'i amorti)rii repre)int di*erena dintre mar2a asupra costurilor varia/ile 'i c6eltuielile *ixe. E=ITDA A MCV @ CF A 1?.0E2.?)D ?aloarea re)ultat indic *aptul c *irma anali)at dispune de resurse *inanciare necesare meninerii sau cre'terii sale. $&ITBA demonstrea) per*ormana economica a unitii" independena politicii *inanciare" a politicii de investiie 'i a celei de dividend. e)ultatul (nainte de plata do/!n)ilor 'i a impo)itului pe pro*it este e1al cu di*erena dintre $&ITBA 'i c6eltuielile cu amorti)area. E=IT A E=ITDA @ A' A 1).?01.940 e)ultatul /rut (nainte de plata impo)itului pe pro*it se calculea) ca di*erenta intre $&IT si do/an)i. E=T A E=IT @ D + A 14.121.940 Pr -"t,% net repre)int pro*itul /rut din care s3a eliminat impo)itul pe pro*it. PN A E=IT @ I'p A E.81E.D29

Indicator
0C1 234TDA 234T 23T 234T(1- K) PN

Valoare
)2.408.804 1?.0E2.?)D 1).?01.940 14.121.940 D.182.D28 E.81E.D29

).).). Rate%e -"nan!"are


atele *inanciare sunt diverse rapoarte ce caracteri)ea) renta/ilitatea" riscul 'i valoarea (ntreprinderii. $le *ormea) un sistem de indicatori cu a2utorul crora putem aprecia per*ormanele *irmei" punctelor tari 'i punctelor sla/e ale acesteia.

GRate .e pr -"ta+"%"tate

Rata 'ar<e" +r,te J LP& M Bo/E13KF N@ ?an)ari J $&IT E 13K F @ ?an)ari J 0"0.-1; Rata 'ar<e" nete J P8 @ ?an)ari J 0"0.0;, R tat"a a!t"(,%," J ?an)ari @ Activ economic J 1"<-.. Rata renta+"%"t#$"" e! n '"!e 3ROA - Ret,rn n Assets6 Una dintre cele mai importante rate de renta/ilitate" rata renta/ilitii economice " pune (n eviden per*ormanele utili)rii activului total al unei (ntreprinderi " respectiv a capitalului investit pentru o/inerea acestor per*ormane. 8ivelul renta/ilitii economice tre/uie s permit remunerarea acionarilor 'i creditorilor" (n concordan cu riscul asumat investind (n (ntreprindere sau acord!ndu3i (mprumuturi. OA J $&ITE13KF @ A$ J 14",4< Rata renta+"%"tat"" -"nan!"are 3ROE @ Ret,rn n EH,"t;6 Acest indicator repre)int unul dintre indicatorii ma2ori urmrii de investitori 'i de mana1ement. Cu a2utorul acestei rate" investitorii pot aprecia (n ce masur investiia lor este renta/il sau nu. +n anali)a acestei rate de e*icien 1lo/al" desprindem ideea crerii de valoare suplimentar pentru acionari.

O$ J P8 @ CP J 19":-, Rata . +Inz"" do/ J Bo/ E13KF @ BAT 0 J ; #e o/serva urmatoarea relatie intre indicatori 4 ROA J 7 J R. + J R"n-%

14.94 % > 14 % > 8 % > 7 % , aceasta relaie repre)entand Gre1ula de aurH in


*inane " ceea ce indic o (ntreprindere per*ormant. 5 Rate de risc Rate .e %"!K"."tate Lic6iditatea repre)int capacitatea (ntreprinderii de a trans*orma activele sale (n /ani. Rata %"!K"."t#$"" 1enera%e = AC @ BAT C T OJ1 Aceasta este cea mai cunoscut rat de lic6iditate" ea examin!nd corelaia dintre activele curente 'i datoriile curente. Aprecierea 1eneral este c un nivel de 1"9 P 1": repre)int un nivel asi1urator al acestei rate " iar un nivel mai mic de 1 poate *i un semnal de alarm privind capacitatea (ntreprinderii de a3'i onora o/li1aiile scadente pe termen scurt. +n anali)a lic6iditii curente a (ntreprinderii se urmre'te de *apt a se aprecia msura (n care societatea este apt a3'i onora o/li1aiile curente asumate. e)ultatul *iecruia dintre cele dou exerciii *inanciare anali)ate de)vluie un nivel /un al acestei rate " *iind evident *aptul c (ntreprinderea are capacitatea de a3'i onora o/li1aiile scadente pe termen scurt.

Rata %"!K"."t#$"" "'e."ate 3"nter'e."ar#6 = ( AC 3#TOCU I ) / BAT C T OJ0.; Aceast rat *inanciar msoar c!te uniti monetare de active aproape lic6ide revin la o unitate monetar de datorii pe termen scurt. Un nivel de 0"; P 1 al acestei rate este apreciat drept corespun)tor" (n vreme ce un nivel mai mic de 0": poate evidenia pro/leme de onorare a plilor scadente. +n ca)ul nostru " aceast rat atin1e valori mai mari de 0.; in *iecare din cei doi ani anali)ai " exprim!nd capacitatea activelor cu un 1rad crescut de lic6iditate de a acoperi

datoriile exi1i/ile (ntr3un timp relativ scurt" cum sunt datoriile ctre *urni)ori" salariai" /u1et 'i datoriile /ancare pe termen scurt. Rata %"!K"."tat"" %a (e.ere 3Ltest a!".M6 = EBisponi/ilMInv *in pe T#F @ BAT C TOJ0.Aceasta repre)int cea mai conservatoare msur a lic6iditii interne a unei (ntreprinderi " (n msura (n care se iau (n considerare doar activele lic6ide. Anali)!nd lic6iditatea la vedere a societii Pre*a/ #.A. (n perioada 900-3900." se aprecia) c!t din datoriile curente sunt onorate din activele lic6ide existente (n (ntreprindere. Av!nd (n vedere acest aspect" se poate aprecia o situaie critic (n (ntreprindere" (n sensul c aceasta nu dispune de su*icient disponi/il pentru a3'i ac6ita o/li1aiile curente" aceast situaie dator!ndu3se *aptului c societatea acord clienilor termene mai lun1i de plat. +n ansam/lu" mana1erul tre/uie s3'i pun pro/lema incapacitii medii anuale de asumare a o/li1aiilor pe termen scurt" 'i (n acest sens tre/uie luate msuri de identi*icare a acelor varia/ile care s menin aceast capacitate la un nivel (ntre 1A 'i 9A" cel puin.

Rate de lic7iditate 8i 3olvabilitate


Indicator Lic5i.it,t&, c$!&'t6 (/) Lic5i.it,t&, i't&!m&.i,!6 (/) Lic5i.it,t&, %, (&.&!& (/) R,t, #o%(,bi%it68ii 9&'&!,%& (/) R,t, #o%(,bi%it68ii *,t!imo'i,%& (/) Formula de calcul Acti(& c$!&'t&7D,to!ii c$!&'t& (Acti(& c$!&'t&toc$!i)7D,to!ii c$!&'t& (Di#*o'ibi%+4'(&#titii )i'. *& T. .)7D,to!ii c$!&'t& Acti( tot,%7D,to!ii tot,%& C,*it,% *!o*!i$7(C,*it,% *!o*!i$+C!&.it& b,'c,!&) 2006 1,""82 0,9177 0,0""0 4,04"7 0,948" 2007 1,2706 0,8248 0,2640 ",6156 0,8"89 2007/2006 1,05" 0,8988 8 0,894 0,8846 2007-2006 -0,0676 -0,0929 0,2"1 -0,4281 -0,1094

S %(a+"%"tatea 1enera%# /" s %(a+"%"tatea patr"' n"a%# Un alt indicator studiat la capitolul ec6ili/ru *inanciar" solva/ilitatea 1eneral" re*lect capacitatea (ntreprinderii de a *ace *a datoriilor" pun!nd la dispo)iie tot activul.?aloarea minim a ratei solva/ilitii 1lo/ale se consider 1"4. +n ca)ul (n care rata solva/ilitii 1lo/ale este mai mic dec!t 1" atunci *irma este insolva/il. +n ceea ce prive'te rata solva/ilitii patrimoniale" un nivel /un dep'e'te valoarea de 0":" (n vreme ce un nivel (ntre 0"< P 0": evidenia) o situaie satis*ctoare. &ncile utili)ea)a uneori" (n studiile de anali) a /onitii

unui client" 'i acest indicator. Be re1ul" o rat a solva/ilitii patrimoniale su/ 0"< este apreciat ca riscant de ctre *inanatori. ?alorile acestui indicator de3a lun1ul perioadei indic *aptul c *irma anali)at este solva/il. Bin punctul acesta de vedere" (ntreprinderea poate *ace *a datoriilor" ea (nre1istr!nd valori ale indicatorului peste 1 (n perioadele anali)ate" lucru susinut mai ales 'i de rata solva/ilitii patrimoniale" care de asemenea se situea) la valori de peste 0": (n cei doi ani" de aici aprecierea c societatea noastr nu este riscant pentru *inanatori" (n ceea ce prive'te /onitatea ei. 7isiunea conducerii este de a cerceta care sunt *actorii care au determinat aceste re)ultate 'i sta/ilirea msurilor de meninere la acest nivel a (ntreprinderii. Rata .e "n.at rare J DTL N 3DTLBCPR6 +n ca)ul companiei anali)ate " rata de (ndatorare este de 0"0<-9- " deci (ntreprinderea poate o/ine alte credite /ancare pentru viitoarele proiecte de investiii.

Le("er,% J DTLNCPR +n ca)ul societatii Pre*a/ #.A." levierul este de 0"0<.-9" adic (ntre 0"01: Q 1" re)ult c datoriile pe termen lun1 raportate la capitalurile proprii repre)inta <".-9A. E-e!t,% .e %e("er J L OA Pd E13K FN R BTL @ CP In ca)ul societatii noastre acesta este de 0"<0,<. . J rata medie a do/an)ii a*erenta creditelor

OA cota de impo)itare

Rate .e (ar"a+"%"tate 3! e-"!"en$" .e e%ast"!"tate6 1. Var"a$"a E=IT !In. se ' ."-"!a CA 3e6 ). Var"a$"a PN !In. se ' ."-"!a CA 3eP6

E%ast"!"tatea exprim numarul de procente de variaie a $&IT " respectiv P8 " la un procent de variaie a ci*rei de a*aceri" ceea ce dovede'te dependena riscului economic de variaia a CA 'i de po)iia ei *a de pra1ul de renta/ilitate.

e J CA @ ECA P PrentF Prent J EC%MAmoF @ E13 C?@CAF e J 190.1...-4; @ E190.1...-4; P LE-.-:0.;01M4.-:<.19-F @ E1 P ,-.149.11; @ 190.1...-4;FN eS J CA @ E CA3Prent TF Prent T J E C% M Amo M Bo/ F @ E 13 C?@CA F eS J .1...-4; @ E190.1...-4; P LE-.-:0.;01 M 4.-:<.19- M 9.:,0.000F @ E1 P ,-.149.11; @ 190.1...-4;FN e J 1";, U eSJ 9"<. E%ast"!"tatea este aproximativ 9" ceea ce inseamna ca la variatia cu un procent a CA" P8 se va modi*ica cu 9"<. A.

).0. Ana%"za VAN (ers,s pra1 .e renta+"%"tate ! nta+"% /" -"nan!"ar


VAN 3(a% area a!t,a%"zata net#6

#ituatia normal
CA A 1)4.1??.92E PN A E.81E.D29 VAN A 2.4)?.148 AJ !ap"ta%"zarea a(er"" a!t" nar"% r

Pra1 de renta/ilitate conta/il


CA A 114.409.428 PN A 4 VAN A -0.0E).)E9 AJ .e!ap"ta%"zarea a(er"" a!t" nar"% rQ %a a!est n"(e% a!t"("tatea este s,-"!"enta . ar pentr, a a! per" !Ke%t,"e%"%e

Pra1 de renta/ilitate *inanciar


CA A 112.998.82D

PN A 0.EEE.?E0 VAN A 4

AJ ! nser(area a(er"" a!t" nar"% r

).2. Ana%"za ROA (ers,s pra1 .e renta+"%"tate ! nta+"% /" -"nan!"ar OA Erata renta/ilitii economiceF #ituatia normala4 100 A
CA A 1)4.1??.92E PN A E.81E.D29 VAN A 2.4)?.148 ROA A 12.D2 5 7 A 12 5 AJ Cap"ta%"zarea a(er"" a!t" nar"% r

Pra1 de renta/ilitate conta/il


CA A 114.409.428 PN A 4 VAN A -0.0E).)E9 ROA A )&2E 5 7 A 12 5 AJ De!ap"ta%"zarea a(er"" a!t" nar"% r. S !"etatea .es-as ara a!t"("tate s,+ 'e."a "ntrepr"n.er"% r ."n a!e%as" se!t r

Pra1 de renta/ilitate *inanciar


CA A 112.998.82D PN A 0.EEE.?E0 VAN A 4 ROA A 9&2? 5 7 A 12 5 AJ ! nser(area a(er"" a!t" nar"% r

CAPITOLUL <. $valuarea investitiei Ecu auto*inantare 100AF


0.1. E%e'ente%e -"nan!"are pentr, -,n.a'entarea VAN

#ocietatea comerciala Policolor doreste sa3si extinda activitatea incepand cu anul 900.. Pentru aceasta" intreprinderea reali)ea)a un proiect de investitii privind desc6iderea unui centru teritorial de des*acere. Pentru demararea activitatii sunt necesare a *i ac6i)itionate /unuri destinate a ramane in centrul teritorial de des*acere pe toata durata de *unctionare a centrului. Ast*el" a *ost necesara ac6i)itionarea terenului unde va *i amplasat centrul si a materialelor necesare constructiei. In urma unui studiu al pietei lacurilor si vopselelor din )ona unde va *i amplasat centrul de des*acere s3a a2uns la urmatoarele valori ale pietei si se1mentului de piata4 p"ata J 1.:...4,<" iar se1'ent,% .e p"ata J 0.-. Preturile societatii se alinia)a la preturile pietei" dar produsele *inite au o calitate ridicata comparativ cu cele ale concurentei.

#e1mentul de piata
Piata este in crestere" avand potential de reala de)voltare in conditiile in care in pre)ent cererea de produse de par. se%"& -"n"sa<e& z".ar"" s" ten!,"e%"& a'ena<ar" "nter" are& 'ater"a%e .e ! nstr,!t""& "z %at""& ( pse%e s" a.ez"( este mare& datorita de)voltarii cunoscute in ultima vreme in domeniul constructiilor. Potentialii cumparatori sunt initial persoanele cu venituri ridicate si cu studii superioare. In urma unor sonda2e si studii de piata" in )ona unde va *i aplasat centrul de des*acere" aceasta a *ost evaluata ca *iind *ormata preponderent din persoane cu media de varsta 9:34: de ani. #e estimea)a o crestere anuala a pietei cu aproximativ 1:A in primii doi ani" iar in ultimii doi ani o scadere de aproximativ <A. Cererea se estimea)a a *i constanta pe durata unui an " cu usoare tendinte de crestere in lunile de vara.

Politica de distri/utie
%irma intra in *unctiune la data de 01.01.900;" pe /a)a proiectului de investitie actual. Centrul de des*acere va *i amplasat in apropierea capitalei" )ona in care piata constructiilor este intr3o continua de)voltare. Plata produselor se *ace pe loc" *irma neacordand credit comercial clientilor" ea /a)andu3se in principal pe van)area cu amanuntul.

7i2loace de distri/utie
eclama se va *ace in principal la posturile de radio si televi)iune care sunt urmarite de persoane din se1mentul repre)entativ de clientela" prin presa scrisa" panouri pu/licitare" concursuri ce vi)ea)a raspandirea marcii. C6eltuielile cu reclama sunt semni*icative pentru a o/tine o crestere a se1mentului de piata.

8ecesarul de materiale
%irma va cumpara materialele necesare reali)arii produselor si va utili)a un proces te6nolo1ic de serie" ceea ce duce la un ne!esar s!az,t .e - rta .e ',n!a. 7aterialele se vor ac6i)itiona din import" *urni)orii *irmei vor *i producatori straini" ale1erea acestora ne*iind inca de*initivata. Preturile 'ater""% r pr"'e practicate pe piata externa sunt re.,se" ceea ce con*era *irmei un avanta2 concurential" concreti)at intr3un pret mai mic de van)are ce vi)ea)a atra1erea clientelei.

Ipote)e de lucru
Intre1ul proiect de investitii e *inantat doar pe seama capitalurilor proprii In con*ormitate cu le1islatia in vi1oare" imo/ili)arile necorporale se vor amorti)a liniar intr3o perioada de : ani" iar imo/ili)arile corporale vor *i amorti)ate liniar pe o durata cuprinsa intre - P 90 ani. Contravaloarea produselor *inite va *i incasata imediat" in momentul livrarii Intre1ul pro*it va *i distri/uit su/ *orma de dividende #e1mentul initial de piata este de -0A #e estimea)a o crestere anuala a pietei cu aproximativ 1:A in primii doi ani" iar in urmatorii se estimea)a o scadere cu aproximativ <A In urma unor studii de mar0etin1 in )ona in care se va *ace investitia" piata a *ost evaluata ca avand o dimensiune de aproximativ 1.:...4,< Investitia initiala are valoarea de <.9;:.000 O8 si cuprinde valoarea imo/ili)arii corporale J <.9-..:00 si valoarea imo/ili)arii necorporaleJ1..:00 ata in*latiei luata in consideratie este de .A anual #umele sunt exprimate in O8

Burata proiectului este de - ani Pretul mediu estimat pe produs este de 1; O8" *ara T?A" in primul an de activitate Cota de impo)it este 1-A #e considera ca amorti)area si provi)ioanele sunt deducti/ile *iscal in totalitate.

Pentru demararea activitatii sunt necesare a *i ac6i)itionate /unuri destinate a ramane in centrul teritorial de aprovi)ionare o perioada indelun1ata" dupa cum reiese din Ta+% ,% "n(est"t""% r4
9unuri nece3are Ac5i+itio',!&, $'$i t&!&' Ac5i+itio',!&, , .o$, m,#i'i Co'#t!$cti, $'&i c%,.i!i Ac5i+itio',!&, $'$i *,'o$ *$b%icit,! Ac5i+itio',!& #i#t&m& .& c,%c$% A%t& imobi%i+,!i co!*o!,%& -aloare (R,N* 4"7.500 560.000 957.500 525.000 525.000 262.500

C6eltuielile an1a2ate in momentul constituirii centrului teritorial de aprovi)ionare sunt estimate la 1..:00 O8. Va% area t ta%a a "n(est"t"e"& "n (e.erea 1as"r"" ,n r s,rse .e -"nantare a a!este"aR ?TI J ?IC M ?I8C J <.9;:.000 O8

?IC J <.9-..:00 O8 ?I8 J 1..:00 O8

?TI J valoarea totala a investitiei ?IC J valoarea imo/ili)arilor corporale ?I8 J valoarea imo/ili)arilor necorporale

Cunoscand duratele de viata pentru *iecare din investitiile sale" precum si *aptul ca societatea optea)a pentru o amorti)are liniara" s3a intocmit ta/loul de amorti)are pentru primii cinci ani.

9unuri nece3are 0,#i'i C%,.i!i P,'o$ *$b%icit,! i#t&m& .& c,%c$% A%t& imobi%i+,!i co!*o!,%&

&urata de viata 6 ,'i 20 ,'i 10 ,'i 6 ,'i 6 ,'i

Tabloul de amortizare
9unuri amortizate 0,#i'i C%,.i!i P,'o$ *$b%icit,! i#t&m& .& c,%c$% A%t& imobi%i+,!i co!*o!,%& #7eltuieli de con3tituire Total amortizare 200" 9".""4 47.875 52.500 87.500 4".750 200! 9".""4 47.875 52.500 87.500 4".750 20 0 9".""4 47.875 52.500 87.500 4".750 20 9".""4 47.875 52.500 87.500 4".750 20 2 9".""4 47.875 52.500 87.500 4".750 20 3 9".""4 47.875 52.500 87.500 4".750

3.500 32".%5!

3.500 32".%5!

3.500 32".%5!

3.500 32".%5!

3.500 32".%5! 32%.!5!

N ta R Con*orm le1islatiei nationale" imo/ili)arile necorporale se amorti)ea)a pe o perioada de maximum : ani . Pentru primii cinci ani de *unctionare a centrului teritorial de aprovi)ionare au *ost estimate urmatoarele c6eltuieli4 C6eltuielile cu aprovi)ionarea mar*urilor4 9.-9:.000 O83 900; <.010.000 O83 900, <.<9:.000 O83 9010" 9011 <.:00.000 O83 9019" 901< Alte c6eltuieli externe4 :9:.000 O83 900; :-0.000 O83 900, .00.000 O83 90103901< C6eltuieli cu salariile4 :,:.000 O83 900;

;.:.000 O83 900, 1.99:.000 O83 90103901< C6eltuieli sociale4 4::.000 O83 900; 4.;.000 O83 900, :,:.000 O83 90103901< C6eltuieli de protectie a mediului4 <:0.000 O83 900;3901< Bugetul de cheltuieli
#7eltuielile e3timate C5&%t$i&%i%& c$ ,*!o(i+io',!&, A%t& c5&%t$i&%i &:t&!'& )i:& C5&%t$i&%i%& c$ #,%,!ii )i:& C5&%t$i&%i%& #oci,%& )i:& C5&%t$i&%i%& .& m&.i$ )i:& Total 200" 2.625.000 525.000 595.000 455.000 "50.000 %.550.000 200! ".010.000 560.000 560.000 455.000 "50.000 5.250.000 20 0 "."25.000 700.000 1.225.000 595.000 "50.000 6. !5.000 20 "."25.000 700.000 1.225.000 595.000 "50.000 6. !5.000 20 2 ".500.000 700.000 1.225.000 595.000 "50.000 6.370.000 20 3 ".500.000 700.000 1.225.000 595.000 "50.000 6.370.000

0.). Est"'area ! st,%," !ap"ta%,%,"

Beterminarea costului capitalului se *ace luand in considerare urmatoarele riscuri4 ata do/an)ii *ara risc .A" media in omania Prima de risc de piata de capital ..1:A Prima de risc de control al actionarilor minoritari 9A Prima de risc de sector industrial :A Prima de risc de marime a *irmei 0":A Prima de tara 1"<:A In *inal" se o/tine valoarea de 9<A.

0.0. Cr"ter""%e .e e(a%,are VAN& RIR


$valuarea proiectului de investitii avand in vedere mai multe criterii" dintre care le3am

*olosit pe urmatoarele4 1. VAN 3(a% area a!t,a%"zata neta6 se detemina ca di*erenta dintre *luxurile de tre)orerie viitoare actuali)ate la rata do/an)ii de piata" respectiv valoarea actuala ?o" pe de o parte si capitalul investit Io" pe de alta parte. e1ula ?A8 porneste de la ipote)a de piata monetara nesaturata4 capitalurile I pot *i oricand reinvestite pe piata monetara la rata do/an)ii E0F" pentru a o/tine *luxuri de tre)orerie viitoare C*t.
CFDt VRn + I0 t E1 + k F n t =1 E1 + k F C%Bt ECas63*loV disponi/ilFJP8MAmoMBo/3WImo3WAC VAN = V0 I 0 =
n

nete

WImoJImo13Imo0MAmo1 WAC
nete

J AC

nete1

3 AC

nete0

In calculul ?A8 avem nevoie de estimarea costului capitalurilor. Literatura de specialitate propune mai multe metode pentru *undamentarea acestuia. #e considera ca metoda &uild3up este potrivita in ca)ul anali)ei e*ectuate. Aceasta metoda presupune adau1area la rata do/an)ii *ara risc a unor prime pentru riscurile a*erente proiectelor Erisc de capital" risc de piata" risc de industrie" risc de tara" risc de marime a *irmei" riscul intereselor minoritare etc.F %olosind ca rata de actuali)are costul capitalului determinat mai sus se o/tine o valoare actuali)ata neta de E.9DE.241 RON 3'a" 'are !a zer 6. ?aloarea investitiei de <.9;:.000 a *ost recuperata de3a lun1ul timpului si a de1a2at un excedent de valoare in suma de E.9DE.241. Beoarece ?A8O0 re)ulta ca proiectul de investitii este renta/il" deci se va lua deci)ia de adoptare a acestuia. EBecidentul tre/uie sa tina seama ca ?A8 este puternic in*luentiat de rata de actuali)are aleasaF. ). Rata "nterna .e renta+"%"tate 3RIR6 este rata de renta/ilitate speci*ica proiectului de investitii anali)at. $ste acea rata de actuali)are a cas63*loV3urilor viitoare care ar e1ali)a valoarea actuala ?o cu investitia initiala Io. In ca)ul proiectului de investitii propus" I are o valoare de -4A" mai mare decat costul capitalului" care este de 9<A. Interpretarea RIR R Pentru ca proiectele de investitii sa *ie acceptate tre/uie ca rata interna de renta/ilitate sa *ie superioara ratei de renta/ilitate cerute de actionari Un proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat I este mai mare In selectia proiectelor de investitii este recomanda/il sa se im/ine criteriul ?A8 cu

criteriul I . #e elimina ast*el imper*ectiunile ce insotesc un criteriu sau altul in luarea deci)iei optime de investitii. In consecinta" avem doua re1uli pentru selectia proiectelor e*iciente4 Re1,%a VANR se accepta numai proiectele de investitii cu ?A8O0 Re1,%a RIRR se accepta numai proiectele de investitii cu I O0

Luand in considerare cele doua re1uli proiectul de investitii se va accepta. 0. Ter'en,% .e re!,perare 3TR6 exprima numarul de ani in care cas63*loV3urile nominale sau cele actuali)ate acopera investitia initiala. #la/iciunile indicatorului tin de ne1li2area in evaluare a cas63*loV3urilor ulterioare T " de caracterul ar/itrar al T de re*erinta" de i1norarea valorii timp a /anilor in T nominal. Termenul de recuperare nominal este de 1",4 ani Termenul de recuperare actuali)at este de 9"44 ani 2. In."!e%e .e pr -"ta+"%"tate 3IP6 exprima renta/ilitatea investitiei pe intrea1a perioada de exploatare a ?A8 la Io sau a ?o la Io. IP J 9-4";A Interpretarea IP R Investitia reali)ata aduce un surplus de valoare de 9-4"; lei la 1 leu investit" deci proiectul de investitii este avanta2os. Pentru ca un proiect de investitii sa *ie acceptat tre/uie ca indicele de pro*ita/ilitate sa *ie mai mare decat 1. Un proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat indicele de pro*ita/ilitate este mai mare.

0.2 Ana%"za .e senz"t"("tate

Anali)a de sen)itivitate am e*ectuat3o pe o matrice de marimi ?A8 ale proiectului de investitii pentru *iecare *actor determinant si pentru *iecare stare a naturii. Am considerat ca *iind *actori constanti c6eltuielile initiale pentru investitie si rata de actuali)are" iar *actori varia/ili piata" cota de piata" pretul de van)are. Bin aceasta anali)a se constata ca cei mai importanti *actori asupra modi*icarii ?A8 sunt pretul si c6eltuielile varia/ile unitare. Pretul este un *actor exo1en intreprinderii" el depinde de raportul cerere3o*erta si nu poate *i in*luentat de producator. C6eltuielile varia/ile sunt un *actor endo1en intreprinderii" ele *iind determinate de consumurile speci*ice de materiale si manopera in cea mai mare parte" dar si de *actori externi cum sunt pretul de

procurare al materialelor si ale unor parti din salariile orare.

Matricea VAN mii RON


"n"t"a% -145 -85 45 85 145 Var"at"e P"ata 6646 7672 8698 9724 10751 2&142 Matr"!ea VAN pt. ."-er"te (ar"at"" -ata .e starea "n"t"a%a Se1'ent,% Pret ,n"tar Var.,n"tare CK.-"Ce D,r.r t.ACR 6646 2"14 1"0"1 886" 8868 7672 5506 10865 8781 878" 8698 8698 8698 8698 8698 9724 11891 65"2 8616 8614 10751 1508" 4"66 85"4 8529 2&142 1)&?9D E&998 0)D 00E

VAN 3'"" RO N6
91000 90000 1,000 1;000 1.000 1-000 1:000 14000 1<000 19000 11000 10000 ,000 ;000 .000 -000 :000 4000 <000 9000 1000 0 31000 39000 3<000

Piata #e1mentul Pretul unitar C6.?ar.Unitare C6elt.%ixe Bur. ot.AC

310A

3:A

0A

:A

10A

Var"at"" "n rap rt !, stare a "n"t"a%a 356

0.8 Pra1,% .e renta+"%"tate ! nta+"% s" -"nan!"ar

Ana%"za pra1,%," .e renta+"%"tate -"nan!"ar evidentia)a volumul van)arilor pentru care ?A8 a proiectului este nula. Beterminarea pra1ului de renta/ilitate *inanciar se *ace prin tatonari succesive ale di*eritelor marimi P sau # ast*el incat sa a2un1em la o marime ?A8J0.

Pra1,% .e renta+"%"tate ! nta+"% $videntia)a acel volum al van)arilor pentru care pro*itul este 0.

#ituatie #ituatie normala Pr conta/il Pr *inanciar

CA 1:..:1:.:4 < 4.-9...,0 4<.<-,.<<1

P8 9-.1...<1 , 0 1..-,9.,4 ;

?A8 ;.-,;.401

I -4AO0

Conclu)ie capitali)are

3..,.0.;:9 0

3<A 9<AJ0

decapitali)are conservare

0.9 S"',%area M nte Car%


S"',%area M nte Car% este o anali)a de sen)itivitate mult mai apro*undata ce ia in calcul o multime de stari pro/a/ile ale *actorilor modelului C%Bt" selectate dupa un proces 1enerator de numere aleatoare. #imularea ia in calcul si di*eritele intercorelari dintre *actorii C%Bt. #imularea 7onte Carlo se *ace prin intermediul calculatorului cu o multime de iteratii ale starilor pro/a/ile ale cas63*loV3urilor anuale. Pro/a/ilitatea ?A8 sa *ie ne1ativa" adica sa ai/a loc o decapitali)are a averii actionarilor este de :"04A.

&i3tributia de $robabilitate a -AN


0.12 0.1 0.08

*!ob,bi%it,ti

0.06 0.04 0.02 0


00 00 00 00 -5 00 00 00 50 00 10 00 15 00 20 00 00 00 00 0 0

1AN i' mii R;N

CAPITOLUL 4. Impactul deci)iei de *inanare

#e anali)ea)a in continuare deci)ia de a *inanta numai o parte din valoarea investitiei din *onduri proprii. Bi*erenta pana la suma investitiei va *i o/tinuta prin ma2orarea de capital si prin contractarea unui credit /ancar pe 4 ani" cu ram/ursare la *inal.
/ur3e de 4inantare > *!o*!ii i't&!'& (PN '&!&*) 1671000 > *!o*!ii &:t&!'& (0,?o! C ) "00000 > im*!$m$t,t& (C!&.it& 'oi) 1"14000 (*& 4 ,'i, c$ !,mb$!#,!& i' )i'&) Total 32"5000 #o3tul 4inantarii 4'iti,% <%t&!io!(=) 0 "0."/ 1"26" "0."/ -76629 12/ -63366

2.1. C st,r"%e !ap"ta%,r"% r pr pr""


Costul capitalurilor proprii Xc" ca rata de actuali)are a cas63*loV3urilor investitiei" este cerinta actionarilor de a *i remunerate in mod normal atat pentru riscul de a*acere EoperationalF determinat de varia/ilitatea pro*itului /rut E$&ITF o/tena/il din exploatarea investitiei" cat si pentru riscul *inanciar Eal *inantarii investitiei prin credit si al ma2orarii platilor cu do/an)i si cu rate scadenteF. In cele din urma" riscul total al unui proiect de investitii poate *i mai mare" e1al sau mai mic decat al intreprinerii care il adopta. Brept urmare" rata" 0inv" de actuali)are a cas63*loV3urilor investitiei va *i mai mare" e1ala sau mai mica decat costul mediu ponderat al capitalului intreprinderii4 0inv O 0ec U 0inv J 0ec sau 0inv Q 0ec Costul capitalurilor imprumutate este *avori)at de economiile *iscale ale deducerii do/an)ilor din pro*itul impo)a/il. O *irma indatorata poate avea deci un cost mediu ponderat

al capitalului mai mic decat costul unei intreprinderi similare" dar *inantata inte1ral din capitalurile proprii EneindatorataF. Pentru determinarea ratei 0 de actuali)are a cas63*loV3urilor investitiilor compara/ile" pre)entam succinct doar doua modele4 /uid3up si CAP7. In ca)ul nostru" am *olosit metoda &uild3up si am o/tinut valoarea de 9<A.

2.). C st,r"%e !ap"ta%,r"% r :'pr,',tate


Costul capitalului imprumutat 0d este costul explicit pentru *irma paltitoare a do/an)ilor" c6iriilor" comisioanelor si a ram/ursarilor" dupa deducerea economiilor *iscale" dar si cu luarea in calcul a c6eltuielilor de emisiune sau contractare a imprumutului. Costul explicit este deci acela care e1ali)ea)a valoarea actuala a cas63*loV3urilor ce vor *i platite e*ectiv imprumutatorului" pe de o parte" cu imprumutul incasat in suma neta" dupa deducerea c6eltuielilor de emisiune EcontractareF" pe de alta parte4
n

Imprumut Eminus c6elt.emisiuneF J


t =1

CFt E1 + k d F t

In care4 C%t J platile anuale pe durata YnH imprumutului pentru do/an)i" c6irii" comisioane" precum si pentru ram/ursari periodice si *inale ale imprumutului" minus economii *iscale4 C%t J Bo/t P EBo/t M Prime emistF RK M am/urst pentru imprumut C%t J c6iriat E13 KF M At R K M Pret re)idualt pentru leasin1 Unde 4 K J cota unica de impo)it pe pro*it Costul explicit 0d este deci solutia la ecuatia de ordin superior YnH a e1alitatii sumei incasate cu valoarea actuala a platilor viitoare Enete de economiile *iscaleF. 0JC7PCJ91":-A

2.0 Va%,area a!t,a%"zata neta a<,stata 3VANA6

Apelarea la cele doua surse complementare de capital este insotita de costuri speci*ice" cu in*luente *iscale di*erite4 ata de do/anda 19A Comision de /ro0era2 :A Ast*el ca do/anda este deducti/ila din pro*itul impo)a/il" ceea ce determina o economie *iscala" anuala si constanta de 4 1.<14.000 R 19A R 1-A J 9:.99, ?aloarea actuala a acestor economii" din cei patru ani de creditare" va avea un e*ect /ene*ic asupra ?A8inv" repre)entand reduceri ale c6eltuielilor e*ectiv cu do/an)ile4

1 9:99, 9:99, E1 + 0"19F 4 V0 economii fiscale = + + .... = 9:99, R = .--9, 1 + 0"19 E1 + 0"19F 9 0"19 1
#e poate constata usor ca valoarea actuala a economiilor *iscale nu este altceva decat ?A8 a indatorarii" in conditiile speci*icate mai sus4 3 3 3 3 3 suma imprumutata 1.<14.000 rata de do/anda 19A durata 4 ani ram/ursare la s*arsitul duratei imprumutului4 Y in *ineH cota de impo)it pe pro*it J 1-A In aceste conditii" suita de cas63*loV3uri la acest imprumut" tinand cont de economia de impo)it la do/an)i" este urmatoarea4 1.<14.000U 31<9.4:1U 31<9.4:1U 31<9.4:1U 31<9.4:1 unde4 1.<14.000 R0"19R E 130"1-F J 31<9.4:1" iar ?A8 credit J .-.-9, In ceea ce priveste comisionul de /ro0era2 de :A" acesta se aplica la incasarile /rute din van)area de actiuni noi pentru ma2orarea de capital social si este deducti/il din impo)itul pe pro*it4
1 F = 1:.;,"4. iar" 1 0"1

Comisionul brut = 10;:000 RE 1

Comisionul net de impo)it este 1:.;,"4. R E130"1-F J 1<.9-< Acesta are e*ect ne1ativ pentru ?A8inv *iind un cost suplimentar al procurarii capitalurilor prin su/scriptie pu/lica de actiuni noi. ?A8 auto*in J 0 ?A8 imprum J 3.-.-9, ?A8 ma2or C# J1<.9-< ?A8 *in J 3-<.<-?A8 inv J ;.-,;.401 ?A8AJ ?A8 inv Z ?A8 *in In consecinta ?A8A J ;.-,;.401 M -<.<-- J ;..-1..-. lei ?aloarea ?A8A O ?A8" deci este mai /ine sa se apele)e la un credit /ancar pentru reali)area investitiei.

C n!%,z""
In urma anali)ei per*ormantei intreprinderii GPolicolor #.AHs3a constatat ca acesta este per*ormanta" atat din punct de vedere al pra1ului conta/il"cat si al celui *inanciar E?A8O0"P8O0 si O$O OAO0O do/O in*lF. #ocietatea doreste sa reali)e)e un proiect de investitii ce consta din desc6iderea unui nou punct de lucru. Aceasta investitie a *ost evaluate la :9;:000 lei. In urma anali)ei de mediu cert" s3a decis acceptarea acestui proiect " deoarece indeplineste toate criteriile de evaluare E?A8O0" I O0" IPO0F. Anali)a de sensitivitate a relevant *aptul ca pretul are cel mai mare impact asupra ?A8"deci a capitali)arii averii actionarilor.In conclu)ie strate1iile intreprinderii tre/uie sa ia in calcul pretul unitar de van)are al produselor comerciali)ate. Pro/a/ilitatea ca ?A8 sa *ie ne1ativ in perioada urmatoare" *olosind un set de 9:0 de scenarii pentru anali)a 7onte Carlo" este de :"04A. In *inal s3a anali)at oportunitatea contractarii de credite si a ma2orarii capitalului pentru investitia propusa. #e constata ast*el ca ?A8AO?A8Qdeci este mai /ine sa se apele)e la un credit pentru reali)area investitiei.

="+%" 1ra-"e R
1. #tancu Ion P%I8A8[$" Piee %inanciare 'i 1estionarea porto*oliului" Investiii reale 'i *inanarea lor" Anali)a 'i 1estiunea *inanciara a (ntreprinderii" $diia a3 4a" $ditura $conomic" &ucure'ti 900. 9. #tancu Ion" &alu %." Cianu 7." 3Investiii directe 'i de *inanarea lor Psuport de curs" $ditura $conomic" &ucure'ti 900< <. ?ictor Bra1ota" Ana7aria Cio/anu" Laura O/re2a" 7i6aela Bra1ota P 7ana1ement %inanciar" Anali)a *inanciara si 1estiunea *inaciara operationalaEvol IF 4. Ion ?er)ea" >a/riel3Petru Luca P7ana1ement %inanciar si te6nici de sta/ilire a pretului :. #tancu Ion" #toica E?intilaF 8icoleta P $valuarea proiectelor de investiii in mediu cert" $ditura $conomic" &ucure'ti 900. -. #tancu Ion" Armeanu \te*an Baniel P $valarea riscului activitaii *inanciare cu aplicii pe economia rom!nesc" $ditura A.#.$." &ucure'ti 900: .. #tancu Ion" Bra1ot ?ictor P %undamentarea politicii de dividend (n mediul economic din om!nia" $ditura A.#.$." &ucure'ti 900< ;. =orar!rea Consiliului de Administraie nr. ,-@1..0<.900; al #.C. P $%A& #.A. &ucure'ti ,. aportul anual al administratorului pentru exerciiul *inanciar 900. P con*orm re1ulamentului C.8.?.7 nr. 1@90010. VVV.pre*a/.ro 11. VVV./v/.ro E/ursa de valori &ucure'tiF 19. VVV.)*.ro E)iarul *inanciarF 1<. VVV.standard.ro E/usiness standardF 14. VVV./i/lioateca.ase.ro