Sunteți pe pagina 1din 4

Galbeaza Andreea

28-Mar-13

Managementul relaiilor cu furnizorii Supplier Relationship Management

Managementul relatiilor cu furnizorii reprezinta o dubla relationare: - componenta a marketingului relational - componenta a managementului lantului de distributie Managementul lantului de distributie reprezinta sinteza deciziilor pri ind inlantuirea sistematica a furnizorilor! producatorilorm distribuitorilor si clientilor" #n concept ce integreaza planificarea si coordonarea proceselor! ce se desfasoara de-a lungul intregului lant de creare a alorii! cu scopul de a optimiza satisfacerea necesitatii clientilor" Semnificatia managementului lantului de distributie $oncurenta acerba si globalizarea forteaza compania la procese de rationalizare prin optimizarea derularii proceselor in intreprindere! adica diminuarea costurilor" %olosirea eficienta a ni elului minim al stocurilor &mbunatatirea pre iziunilor asupra flu'ului de materiale intre furnizorii de baza si clienti Reducerea dificultatilor determinate de necorelari in lantul logistic intre participanti (de timp! de spatiu! cantitati e! calitati e) Managementul relatiilor cu funizorii (M"R"%") descrie o conducere strategica si cuprinzatoare a comunicatiei cu furnizorii pentru optimizarea continua a obiecti elor commune de creare a alorii" Obiectivul implementarii unui s*stem de M"R"%" este realizarea unui atasament strans al furnizorilor fata de intreprindere! precum si spri+inirea achizitionarii de-a lungul derularii intregului process de apro izionare" #n sistem M"R"%" Se alorifica toate informatiile legate de cumparare (achizitie), -produse apte a fi li rate -posibile riscuri -conditii de calitate -conditii de li rare %urnizorul si clientull sunt conectati on-line - premise prentru dez oltarea achizitiilor on-line (E-Procurment) $alitatea relatiilor cu furnizorii se masoara cu un instrument, Supplier Relationship Quality (SRQ) -satisfactia furnizorilor -increderea in achizitor (comparator) -anga+amentul in afacere Supplier Relationship .ualit* %actorii de influenta ai calitatii

relatiilor de afaceri:

-dependenta perceputa -intensitatea si calitatea comunicarii intre parti -elastricitatea decizionala si mobilitatea in actiune Administrarea pe cale electronica pe baza de intrebari standardizate, de intrebari evaluative a relatiilor cu diferitii furnizori. Se administreaza SRQ cu alte instrumente ale controlling-ului aprovizionarii, precum: Calculatia costurilor proceselor Analiza portofoliului de ac izitionare Sisteme de masurare a performantelor Calculatia costului calitatii !biectivele managementului furnizorilor: 1. Selectia furnizorilor Sase pasi pana la cei mai buni furnizori: "asul 1: stabilirea nevoilor "asul #: analiza pietei "asul $: preselectia furnizorilor "asul %: calificarea furnizorilor "asul &: cererea'oferta "asul (: negocierea #. )valuarea furnizorilor a* Ce fel de furnizori evaluam+ b* Cum ne evaluam noi furnizorii+ c* Ce este de evaluat+ )valuarea are loc in compania ,a-er dupa o structura unitara de criterii, care se impart in patru categorii: achizitii, calitate, logistica, tehnologie. .iecare categorie se imparte la randul ei in urmatoarele componente: - Siguranta si mediu - Performanta actuala - Sisteme pentru mentinerea performantei - Cerinte viitoare - Cooperare, service si support Ce clase de furnizori e/ista+ Rezultatul evaluarii furnizorilor poate fi un numar de puncte intre 0 si 100. 1n functie de numarul de puncte, furnizorul este clasificat intr-una din urmatoarele categorii: Supreme - furnizorul a dobandit un puncta2 peste 30 si este de preferat pentru o cooperare strategica Standard daca furnizorul are un puncta2 intre 40 si 30 inseamna ca a indeplinit aproape toate cerintele concernului ,a-er Poor daca furnizorul detine un puncta2 intre &0 si 40, atuni parteneriatul necesita optimizare #

Desourced parteneriatul cu un furnizor sub &0 de puncte trebuie incetat pentru ca acest fel de parteneriat cauzeaza repetat pierderi suplimentare $. !ptimizarea furnizorilor 1mbunatatirea performantei furnizorilor nostri urmeaza & etape: 1* Analiza rezultatelor evaluarii #* 5efinirea strategiei in ceea ce priveste materialele s furnizorii $* 5ezvoltarea unor masuri, care sa descrie pasii pentru remedierea punctelor slabe %* Comunicare si implementare &* Controlul masurilor 6anagementul furnizorilor diri2are active a furnizorilor Principiile managementului furnizorilor 1n concernul ,a-er, toti furnizorii sunt evaluate cu a2utorul unui sistem central, dupa o structura unitara de criterii, dar e/ista si adaptari specifice ale criteriilor singulare de evaluare7 "e baza rezultatelor evaluarii, furnizorii sunt asociati unor clase, care sunt stabilitate la fel in toata compania7 .iecare evaluare are o consecinta asupra parteneriatului concernului ,a-er cu furnizorii. 8oti furnizorii evaluate primesc rezultatele evaluarii pentru ca sa dezvoltam si sa implementam impreuna masuri de optimizare7 Studiu de caz BOSCH 9inii conducatoare si fundamente Grupul Bosch( !"osch!de# a definit 9eaders ip-ul in aprovizionare in zece principii: 1. Satisfactia clientilor:aprovizionarea se orienteaza in raport cu e/igentele si satisfactia clientilor* cea mai buna combinatie functie$livrare$pret %! &aspundere fata de calitate '! Dezvoltarea furnizorilor Avem nevoie de furnizori apti de prestatii de calitate si inovativi cu care sa lucram desc is, fair sip e termen lung. (! Corectitudine si transparenta .olosim citerii si procedee omologate intern in alegerea furnizorilor ce se aplica in mod unitar-. )! *nternationalitate "rocuram avanta2e concurentiale pentru compania noastra printr-un mar;eting international de aprovizionare s-stematic. +! *nformatii intercorelate 1nformatiile noastre sunt procurate s-stematic de la nivel mondial ,! Orientare spre piata si produse "relucrarea pietelor de aprovizionare si cooperarea la proiecte cu producatorii si clientii are o mare importanta. <u ne implicam active impreuna cu partenerii nostril in proiecte comune de dezvoltare si optimizare a costurilor unor noi produse

-! &esponsa"ilitate fata de mediu 1ntrebarile ridicate de mediu ne sunt importante. Aceste aspecte privesc deopotriva alegerea materiei prime in sensul capacitatii acesteia de reciclare, ambala2ul si transportul. .! Perfectiune continua 9ucram la perfectionarea continua a structurii si derularii procesului de aprovizionare /0! Dezvoltarea personalului Sustinerea :promovarea* compentei factuale si sociale a colaboratorilor nostri.

,ibliografie: ttp:''ro.scribd.com'doc'3=&0&0(&'Curs-$-6anagementul-Relatiilor-Cu.urnizorii