Sunteți pe pagina 1din 5

Procesul de management se caracterizeaza prin faptul ca este centrat pe procesul de executie si pe procesele de interactiune dintre organizatie si mediul inconjurator.

Am putea defini managementul ca fiind procesul prin care se integreaza resursele si se dezvolta capabilitatile unei organizatii pentru realizarea misiunii ei, in conditiile realizarii unui echilibru dinamic intre campul intern de forte si cel extern. Managementul modern ia in considerare si interactiunea dintre firmele aflate in competitie prin incercarea de realizare a unui avantaj competitiv. In acest demers, se realizeaza o analiza a mediului intern si a mediului extern si se cauta o compatibilizare a lor prin analiza SW !. Pe baza acestei analize se determina care sunt punctele tari si punctele slabe ale mediului intern, oportunitatile si amenintarile mediului extern. "atiunea de a fi a unei organizatii este aceea de a crea valoare pentru societate, sub forma unor produse si servicii pentru consumatori. Aceste produse si servicii sunt rezultatul unor procese tehnologice, care consuma in acest scop o serie de resurse materiale, energetice, financiare, informationale si umane. organizatie nu inseamna altceva decat o entitate care s#a individualizat in raport cu mediul extern printr#o anumita structura si functionalitate . Structura organizatorica a unei firme nu este altceva decat o determinare a pozitiilor decizionale si executive, impreuna cu relatiile functionale dintre acestea si a criteriilor de distribuire a puterii. $unctiile managementului, asa cum au fost ele definite pentru prima data de catre %.$a&ol, sunt previziunea, organizarea, comanda, coordonarea si controlul '$a&ol, ())*+ ,umparatorii sunt cei care cumpara produse si servicii in vederea satisfacerii nevoilor lor. -in acest punct de vedere, ei reprezinta punctul final al proceselor de productie, management si mar.eting privind crearea si vinderea produselor si serviciilor unei firme. In acelasi timp, in mar.etingul si managementul modern consumatorii reprezinta punctul de plecare al deciziilor privind crearea de noi produse si servicii.

Compania DEDEMAN

(SC. DEDEMAN. SRL)

-edeman este afacerea de succes a doi antreprenori rom/ni care, 0ncep/nd cu anul ())1, au dezvoltat lan2ul de retail cu materiale de construc2ii 3i pentru amenaj4ri interioare, de tip -o#It#5ourself, destinat celor ce doresc s4 03i construiasc4 3i s4#3i amenajeze c4minul. ,ea mai dinamica companie din domeniu, la 6 ani de la deschiderea primului magazin de tip -I5 cu suprafa24 de peste 7888 m 1 a devenit lider national in retailul materialelor de constructii si al amenaj4rilor interioare, cu capital (889 rom/nesc, oper/nd 0n prezent o re2ea de 17 de magazine. ,ompania s#a extins 0ntr#un ritm constant 3i rapid, dar pe l/ng4 calcule 3i cifre, cel mai important capital al modelului de business -edeman este cel uman. :n ());, -edeman avea (( angaja2i. :n 1881, pentru re2eaua de retail cu materiale de construc2ii 3i pentru amenaj4ri interioare lucrau 1;7 oameni. Ast4zi, la -edeman, peste ;<88 de angaja2i stau la dispozi2ia clien2ilor no3tri, dedica2i planurilor lor.

:n re2eaua de magazine -edeman, clien2ii no3tri pot alege articole destinate instala2iilor termice, sanitare, electrice, de canalizare si gaz, materiale de baz4 0n construc2ii, materiale pentru amenaj4ri interioare, scule 3i accesorii, unelte 3i utilaje, echipamente de protec2ie, articole pentru gr4dina, mobilier, electronice 3i electrocasnice. =ama produselor comercializate este extrem de generoas4 dep43ind ;7.888 de repere, acestea provenind de la produc4tori na2ionali sau din importuri # $ran2a, Italia, Spania, Polonia, Slovacia, =ermania 3i ,hina. -edeman 0nseamn4 totodat4 servicii de calitate care 0nso2esc 3i completeaz4 cump4r4turile pe care clien2ii le fac 0n magazinele noastre. Pe l/ng4 consiliere 3i consultan24, serviciile de logistic4 3i asisten24 transform4 vizita la -edeman 0ntr#o invita2ie de a reveni oric/nd 0ntr#un mediu prietenos, atent 3i flexibil, dedicat planurilor celor harnici 3i 0ntreprinz4tori. Pe parcursul celor peste () ani de activitate, -edeman a dezvoltat un management organizational occidental, astfel incat sa se >dedice? atat planurilor clientilor sai dar in aceeasi masura si planurilor de dezvoltare profesionala al angajatilor sai. !oate aceste eforturi au fost confirmate prin prezenta companiei in topul revistei ,apital 0n 1887, al companiilor care 03i trateaz4 angaja2ii cu respect, iar 0n 188* pe locul 6 0n topul firmelor pentru care merit4 s4 lucrezi, al acelea3i reviste. Scopul companiei este satisfacerea tuturor clientilor@ instalatori, zugravi, mici meseriasi, firme de constructie si instalatii si micile magazine care cumpara pentru a revinde produsele. $ilozofia -A-AMAB@ C-A-I,A! PDABE"ID " !ADA ?, este sa va ofere zi de zi materialele necesare pentru interior si exterior, la o calitate net superioara, pentru a va transforma casa 0ntr#un camin cu un decor placut si primitor.

ANALIZA SWOT
>Managementul modern ia in considerare si interactiunea dintre firmele aflate in competitie prin incercarea de realizare a unui avantaj competitiv. In acest demers, se realizeaza o analiza a mediului intern si a mediului extern si se cauta o compatibilizare a lor prin analiza SW !. Pe baza acestei analize se determina care sunt punctele tari si punctele slabe ale mediului intern, oportunitatile si amenintarile mediului extern.? Analiza SWOT este un tip de analiza simpla si de impact creata de Albert %umphre& la Stanford Eniversit& ca un instrument de planificare strategica pentru corporatii. Pentru a evalua 'si planifica+ succesul. acronimul de la "Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats".

Puncte tari (stren t!s)

LIVRAREA MRFII LA OMI!ILI" # livrare gratuita pentru produsele cumparate din magazinele noastre, 0n perimetrul orasului. Divrarea se efectueaza 0n ;6 ore din momentul achitarii facturii. !O$S"LTA$TA %RAT"ITA # a oferim consultanta tehnica gratuita, personalul fiind pregatit pentru a raspunde cu promptitudine 0ntrebarilor dumneavoastra precum si 0n a va ajuta pentru a face alegerea potrivita. SOL"TII E FI$A$TARE # -edeman pune la dispozitia clientilor posibilitatea achizitionarii produselor in rate prin credite de consum oferite in parteneriat cu cei mai mari operatori de creditare din "omania@ F"- $inance, ,etelem, !FI ,redit I$B si =aranti ,redite de ,onsum. &ROIE!TARE 'AI SI '"!ATARII # designerii nostri te vor ajuta sa iti aranjezi bucataria si baia asa cum iti doresti, cu ajutorul serviciului Proiectare Fai si Fucatarii, un program special creat de catre -edeman pentru a te ajuta sa iti vezi planurile realizate. Intr#un soft de simulare G- un specialist -edeman iti va proiecta baia pe care o poti decora cu gresia si faianta care iti place.

!OME$(I S&E!IALE # !ransformam dorintele dumneavoastra in realitate comandand produsele dorite care nu se afla in stoc. ,lientul va fi anuntat cand produsul comandat a ajuns in magazin. MI)ARE VO&SELE # Pentru gusturiHdorinte deosebite, va oferim, in cateva minute, nuante inedite. SERVI!E !E$TRALE TERMI!E # echipa de specialisti se va deplasa, in timp util, pentru a remedia problemele aparute la centralele cumparate de la -edeman. Service#ul este asigurat atat in garantie cat si postgarantie. -etalii in magazinele -edeman. I$!*IRIERI S!"LE # !impul si bugetul dumneavoastra necesita solutii flexibile. -edeman va pune la dispozitie echipament profesional la parametri optimi de functionare spre inchiriere. -etalii in magazinele -edeman. LIVRARE MATERIALE %RELE # ,u mijloacele de transport potrivite asiguram transportul si descarcatul materialelor grele 'F,A si caramida si altele+. -etalii in magazinele -edeman. SERVI!E S!"LE ELE!TRI!E, *I ROFOARE, &OM&E # Problemele ce tin de functionalitatea produsului vor fi in scurt timp rezolvate de specialistii nostri in cadrul magazinelor. Service#ul este asigurat atat in garantie cat si postgarantie. RET"R$ARE &RO "SE # Ai cumparat prea multI -oreai altcevaI Poti returna marfa si vei fi ajutat. IVERSITATE E &RO "SE # =ama produselor comercializate este extrem de generoas4 dep43ind ;7.888 de repere, acestea provenind de la produc4tori na2ionali sau din importuri # $ran2a, Italia, Spania, Polonia, Slovacia, =ermania 3i ,hina. &ESTE +,, LO!"RI autovehicule. E &AR!ARE # Magazinele -edeman dispun de parcari pentru cel putin 188

RA&ORT E)!ELE$T !ALITATE#&RET # "atiunea de a fi a unei organizatii este aceea de a crea valoare pentru societate, sub forma unor produse si servicii pentru consumatori. Pentru acest an -edeman va incasa aproape ;88 de milioane de euro.

Puncte s"a#e (Wea$nesses)

&ersonalul nu este instruit perio-i. /aceasta problema consta

0n lipsa de profesionalism a angaja2ilor si a ap4rut datorit4 nestudierii pie2ei for2ei de munc4 in domeniu atunci c/nd s#au f4cut angaj4rile pentru filialele recent deschise,deoarece principalul obiectiv al firmei -A-AMAB a constat 0n axarea pe extindere 3i nu pe competen2a personalului. -iminuarea num4rului de clien2i, datorit4 neprofesionalismului angaja2ilor, de unde rezult4 sc4derea profitului. la scurt timp dup4 recrutare o mare parte din angaja2i s#au dovedit a fi slab preg4ti2i din punct de vedere profesional.

&ro.esul -e re.rutare ine0i.ient #

&ro-use gresit eti.hetate# lipsa comunicarii intre departamente duce la aseamenea greseli avand
drept consecinte de cele mai multe ori pierderea clientului .Aceast4 lips4 de comunicare 0ngreuneaz4 schimbul de informa2ii 0ntre departamente 3i nu permite fiec4rei p4r2i s4 aib4 acces la ra2ionamentele 3i cuno3tin2ele celeilalte gener/nd ne0ncrederea, confuzia 3i ne0n2elegeri.

$e.er.etarea

pietei# -ezacordul este o alta cauza a conflictelor care pot ap4rea la nivelul departamentelor 0n cadrul h&permar.etului, pentru c4 exista posibilitatea de a se comanda un anumit sortiment dintr#un produs 3i totu3i s4 se primeasc4, s4 se recep2ioneze 3i s4 se introduc4 pe stoc cu totul altceva 0n loc s4 se returneze produsul necorespunz4tor 0napoi la furnizor. Astfel de diferen2e afecteaz4 at/t alegerea obiectivelor c/t 3i a metodelor de cre3tere a veniturilor prin inexistenta pe stoc a unor produse c4utate 3i cerute pe pia24, dar 0nlocuite prin altele cu cerere sc4zut4. Lipsa .o1uni.arii intre anga2ati # barierele de comunicare existente 0ntre managerul h&permar.etului 3i ceilal2i membri ai organiza2iei sau 0ntre ace3tia din urm4, trebuie reduse, comunicarea dintre membrii organiza2iei trebuie stimulat4 prin intensificarea schimburilor informa2ionale dintre departamenteJ

Oportunitati(opportunities)
E(VOLTARE !O$TI$"A K >Suntem printre companiile care au ales in aceasta perioada de criza sa se dezvolte cu consecventa, intrucat criza nu aduce doar blocaje si greutati ci si oportunitati. Aplicand un management exigent al proceselor, am reusit cu o luna inainte de sfarsit de an sa ne atingem obiectivele privind cifra de afaceri stabilita pentru acest an, ne#am crescut cota de piata prin deschiderea a 7 noi magazine si, ce este mai important, ne#am pastrat rata profitabilitatii. Pentru 18((, avem in plan deschiderea de noi magazine, in functie de evolutia economica a sectorului de constructii si in functie de numarul autorizatiilor de constructie pe care vom reusi sa le obtinem.?'-an Paval+ E)TI$ EREA $R#"L"I E MA%A(I$E / -A-AMAB are in total 17 de unitati deschise in toata tara. Suprafa2a de v/nzare a magazinelor este de 1;*.888 de metri p4tra2i, echivalentul a 3ase centre comerciale de dimensiunea Fucure3ti Mall. Planurile companiei sunt de extindere a re2elei la ;8 de unit42i pn4 0n 18(7, 0n urma unui ritm anual de expansiune cu ;#7 magazine. 3$'"$ATATIREA SOFT# "L"I # folosirea unei tehnologii c/t mai facile, c/t mai u3or de practicat de cLtre angaja2i '0nlocuirea softului SAP care este deja implementat, cu un alt soft mai u3or de utilizat si mai performant # 8(.8(.188) K 8(.8(. 18(*+. !RESTEREA VA$(ARILOR # cu aproape ;*9 -A-AMAB a devenit retailer in domeniul bricolajului. !AM&A$II &"'LI!ITARE RE"SITE # ,ompania de bricolaj -edeman a c/3tigat trofeul =rand Affie 0n cadrul celei de#a opta edi2ii a competi2iei Affie AMards "omania, una dintre cele mai importante competi2ii din industrie. Aceea3i campanie a c/3tigat 3i trofeul de aur 0n categoria retail. Affie este o competi2ie destinat4 industriei de advertising care premiaz4 cele mai eficiente campanii publicitare din perspectiva rezultatelor de v/nz4ri 3i a obiectivelor de comunicare atinse 3i dep43ite.

Amenintari (t!reats)
E4istenta .on.urentei# !rei dintre cele mai mari patru re2ele de bricolaj din =ermania # Pra.ti.er, FI 3i %ornbach # sunt prezente 3i pe pia2a local4 de mai mul2i ani, dezvolt/nd o re2ea cu G6 de magazine 3i venituri de G8< milioane de euro 0n 18(8.

Aparitia -e noi pro-use -in partea .on.urentei / !lienti tot 1ai sele.ti5i si pretentiosi #