Sunteți pe pagina 1din 43

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT

REPROIECTAREA MANAGERIALA LA S.C. ROTEC S.A. BUZAU

Student:Sirbu Carmen Raluca Seria C,grupa 137

BUCURESTI 2012 1

Prezentarea generala a firmei . Den!mirea firmei" S.C R TEC S.! Bu"au #. An!l infiintarii" S.C R TEC S.! Bu"au a #$%t in#iintata in anul 1&71 'a 30.0(.200&, )al$area capitalului %$cial %*a mentinut la 30.++7.3+2,2 R ,, re%pecti) 2.0-...22 actiuni cu $ )al$are n$minala de 1.,1 R ,, participarea acti$naril$r #iind urmat$area : Nr. Crt # Den!mire a$ti%nar ,!TI ,!' I,ST!' C ,STRUCT S.R.'. !'TI !CTI ,!RI T T!' N!mar a$ti!ni 1.&(..(-7 7&.+7. 2.0-...22 Pr%$ent &(,1 3,&7 100,00

C$nducerea a #$%t a%igurata de C$n%iliul de !dmini%tratie, in urmat$area c$mp$nenta: /inu ,icu *0re%edinte /$brin 1ielu *1embru 0reda 2anina 31embru Situat ge$gra#ic in partea de %ud*e%t a R$maniei, $ra%ul Bu"au e%te un imp$rtant centru c$mercial ce leaga patru regiuni ale R$maniei: 1untenia, Tran%il)ania, 1$ld$)a %i /$br$gea. 0rintre #irmele de n$t$rietate din $ra%ul Bu"au un l$c imp$rtant il detine R TEC Bu"au. S$cietatea a #$%t in#iintata in 1&71, ca pr$ducat$are de utila4 metalurgic. In anul 2001 R TEC Bu"au a trecut in pr$prietate pri)ata. R TEC e%te acum una din cele mai imp$rtante unitati, a)and #le5ibilitate in e5ecutarea cel$r mai di#erite %i c$mple5e ec6ipamente pentru indu%tria %iderurgica %i metalurgica, indu%tria cimentului, indu%tria c6imica %i petr$c6imica, indu%tria energetica, indu%tria c$n%tructiil$r de ma%ini, c$n%tructii ci)ile %i indu%triale. rientata %pre %ati%#acerea cerintel$r clientil$r, R TEC Bu"au e%te permanent pre$cupata de a de")$lta %i li)ra pr$du%e de un ni)el calitati) %uperi$r. 0entru atingerea ace%t$r %c$puri R TEC Bu"au %e a5ea"a pe: * #$l$%irea %peciali%til$r in t$ate d$meniile de acti)itate ale $rgani"atiei. 0er%$nalul din %ect$arele de pr$ductie e%te de )ar%ta medie, cu e5perienta %i )a%te cun$%tinte in d$meniul e5ecutiei c$n%tructiil$r metalice, prelucraril$r prin a%c6iere %i de#$rmaril$r pla%tice. !ce%ta e%te %u%tinut de per%$nal de %pecialitate care imbina cu %ucce% e5perienta %i creati)itatea pentru reali"area cel$r mai bune te6n$l$gii de e5ecutie %i c$ntr$l a pr$du%el$r7 * c$ntinua imbunatatire a in#ra%tructurii e5i%tente, a)and $ pre$cupare permanenta in ac6i"iti$narea de ec6ipamente per#$rmante %i cat mai putin p$luante. In ultimii ani S.C R TEC S.! Bu"au a pu% un accent t$t mai mare pe c$n#$rmarea cu legi%latia de mediu,

in)e%tind in ace%t %en% re%ur%e imp$rtante pentru ac6i"iti$narea de utila4e care %a c$nduca la c$mpatibilitatea pr$du%el$r reali"ate cu mediul. &. O'ie$t!l (e a$ti)itate" S.C. R TEC S.!. Bu"au are ca $biect principal de acti)itate pr$ducerea de utila4e, %uban%amble %i pie%e de %c6imb pentru indu%tria metalurgica, %iderurgica, indu%tria cimentului, c$n%tructii metalice di)er%e, ca"ane de abur %i apa calda, reduct$are, re"er)$are, c$turi, capace, reductii pentru indu%tria petr$lului, pr$du%e #$r4ate %i ambuti%ate. Ca*it%l!l I Diagn%+ti$area %rganizatiei .Diagn%+ti$area e$%n%mi$a An!l (e referinta Cifra (e afa$eri,RONN!mar (e +alariati Pr%(!$ti)itatea m!n$ii F%n( (e +alarii Salari! me(i! Mi.l%a$e fi/e Mi.l%a$e fi/e a$ti)e A$ti)e $ir$!lante St%$!ri,RONPr%fit 'r!t C0elt!ieli t%tale,RONCa*ital +%$ial,RONCa*ital!ri *r%*ii Ca*ital *ermanent Rata renta'ilitatii Li$0i(itatea 200& 1..(...3.. ((23.77,3.2&.3+0 2.-.& 71..(1 37.7.1.++( 2..2--.(.+ 1..133.-7+ .(&.(.+ 1(.1&&.7&+ 30.++7.3+2 --.33-.0.+ --.33-.0.+ 1,2+ 1.3. 2010 17.7(7..(3 (&1 2.712,+2 7.7.137 2.++7 -(.312 3(.-1..121 33.237.&2& 1..00..1.3 1.+&2..317.1-3.27+ 30.++7.3+2 -7.(37.+12 -7.(37.+12 3,&7 1,.2 8 113,-& 10-,0( 10&,0( 1-3,02 117,(-,7 &(,. 131,(( &&,2 332,2 10.,+ 100,0 107,. 107,. 3,10 112,(

In c$ntinuare )$m #ace $ anali"a incadrarii in c$relatiile ec$n$mice #undamentale, anali"a a pr$ducti)itatii muncii, a c6eltuielil$r, a )enituril$r %i $ anali"a a rentabilitatii ec$n$mice. . Analiza in$a(rarii in $%relatiile e$%n%mi$e f!n(amentale E%te un element de e)identiere a e#icientei utili"aril$r re%ur%el$r %i a e#icientei #irmei. !ce%te %unt trei la numar, d$ua #iind de $rdin cantitati) iar una de $rdin calitati): Ica9I#%9In% Ica 3 indicele ci#rei de a#aceri7 I#% 3 indicele #$ndului de %alarii7 In% 3 indicele numarului de %alariati7 I:9I% 3

I: 3 indicele pr$ducti)itatii muncii7 I% 3 indicele %alariului mediu7 /at$rita #aptului ca anali"a n$a%tra e%te e#ectuata pe un inter)al de 2 ani. !%t#el )al$area indicil$r e%te urmat$area: * In peri$ada 200&*2010 )al$area indicil$r e%te: Ica;113,-&8 I#%;1-3,028 In%;10-,0(8 I:;10&,0(8 I%;117,-8 /in ce re"ulta de mai %u%, putem %a tragem c$nclu"iile.!%t#el c$relatiile ec$n$mice #undamentale %unt re%pectate in ambele peri$ade de timp. /e a%emenea indicat$rii de )$lum %i de e#icienta au $ dinamica a%cendenta, a)and $ cre%tere impre%i$nanta <pr$ducti)itatea muncii acre%cut cu 10&,0(8 , ci#ra de a#aceri a cre%cut cu 113,-&8 in anul 2010 #ata de anul 200&=. a%emenea %ituatie ate%ta ca %p$rul ci#rei de a#aceri %*a reali"at pe cai inten%i)e prin cre%terea pr$ducti)itatii. #. Analiza *r%(!$ti)itatii m!n$ii !nali"a e#icientei re%ur%el$r umane $ )$m reali"a cu a4ut$rul *r%(!$ti)itatii m!n$ii. !ce%t indicat$r de e#icienta are $ implicatie de$%ebita a%upra %tarii %i dinamicii ec$n$mice a intreprinderii. E)$lutia ace%tui indicat$r pe peri$ada anali"ata e%te urmat$area: 0r$ducti)itatea muncii 200& 23.77,32010 2.712,+2 2010>200& 1,0&1

/in tabelul pre"entat mai %u% re"ulta ca pr$ducti)itatea muncii a inregi%trat in anul 2010 #ata de anul 200& $ cre%tere de 123 8. !dica $ cre%tere c$n%tanta de 123 8, %e dat$rea"a pe de $ parte cre%terii randamentului #$rtei de munca <re"ultat din %peciali"area ace%teia= %i a randamentului mi4l$acel$r #i5e <re"ultat in urma m$derni"arii ace%t$ra=. 0e langa ace%tea, un alt #act$r care a du% la acea%ta e)$lutie e%te %i cre%terea gradului de )al$ri#icare a pr$ductiei.

&. Analiza $0elt!ielil%r E)$lutia c6eltuielil$r pe parcur%ul cel$r d$i ani e%te urmat$area: 200& 2010 2010>200& C6eltuieli t$tale 1(.1&&.7&+ 17.1-3.27+ 1,0(8 C6eltuieli de e5pl$atare 1(.0&+&70 1(.&17.-&& 1,0.8

C6eltuieli #inanciare

100.+2+

22..72&

2,2-8

/in ace%t tabel %e p$ate $b%er)a $ cre%tere a c6eltuielil$r relati) mica <cu 1,0(8 in anul 2010 #ata de 200&= in c$mparatie cu cre%terea ci#rei de a#aceri, lucru ce relie#ea"a $ cre%tere mai mare a e#ectel$r in c$mparatie cu e#$rturile. /e a%emenea %e $b%er)a ca p$nderea cea mai mare in t$talul c6eltuielil$r $ au c6eltuielile de e5pl$atare, lucru #ire%c daca a)em in )edere $biectul de acti)itate al intreprinderi. 4. Analiza )enit!ril%r E)$lutia )enituril$r pe parcur%ul cel$r d$i ani e%te urmat$area : !n de re#erinta 200& 2010 2010>200& ?enituri t$tale 1(.7(&.-.( 1&.03..+12 1,12( ?enituri din e5pl$atare 1(.7-&.7.( 1+.+13.&+. 1,123 ?enituri #inanciare 1&700 221+27 11,27 In urma calculel$r #acute %e $b%er)a $ cre%tere %ub%tantiala a )enituril$r de 1,12(8 in anul 2010 #ata de anul 200& . !ce%t re"ultat c$relat cu cre%terea c6eltuielil$r de la 1(.1&&.7&+ in 200& la 17.1-3.27+ in 2010, %emni#ica ca a a)ut l$c $ cre%tere relati)a a )enituril$r mai mare decat cea a c6eltuielil$r. Situatia de an%amblu in peri$ada anali"ata e%te #a)$rabila. 5. Analiza renta'ilitatii !nali"a rentabilit@Aii p$rne%te de la #$rmula cla%ica Rez!ltate67enit!ri 8 C0elt!ieli1 %i prin intermediul un$r a%pecte cantitati)e %i %tructurale re#erit$are la re"ultatele ec$n$mice, %e a4unge la anali"a ratel$r rentabilitatii, imp$rtanti indicat$ri de e#icienta ec$n$mica <indicat$ri calitati)i=. 0entru a ilu%tra tendintele inregi%trate la S.C. R TEC S.!. Bu"au in d$meniul e#icientei rentabilitatii : ,r. Indicat$ri !nul 200& !nul 2010 200&>2010 Crt. 1 Rata rentabilitatii 3,.2 11,03,1c$%turil$r<Rc= 2 Rata rentabilitatii c$merciale<Rc$= 3,(3 10,(. 2,&3 3 Rata rentabilitatii ec$n$mice<Re= 1,2+ 3,&7 3,10

0entru calculul ace%t$r indicat$ri %au #$l$%it urmat$arele #$rmule: * Rc;0rb>C6tB100 * Rc$;0rb>C!B100 * Re;0rb>CperB100

Diecare din ratele rentabilitatii e5prima di#erit intere%ele ec$n$mice ale principalel$r %taEe$lderi.In)e%tit$rii urmare%c ratele rentabilitatii e5primate in #unctie de capitalul a)an%at,in timp ce managerii, pr$prietarul %i %indicatele %unt intere%ati de rentabilitatea #$nduril$r c$n%umate. E5aminarea in#$rmatiil$r din tabel indica $ %ituatie p$"iti)a din punct de )edere ec$n$mic. Dirma a inregi%trat pr$#it in #iecare din anii inter)alului de timp anali"at, indicat$rii au inregi%trat $ dinamica p$"iti)a, #apt ce dem$n%trea"a inca $ data p$tentialul de )iabilitate ec$n$mica a #irmei. Diagn%+ti$area manageriala a- +i+tem!l met%(%l%gi$%8managerial !lcatuit din in%trumentarul managerial %i elementele met$d$l$gice de c$ncepere, #uncti$nare %i per#ecti$nare a cel$rlalte c$mp$nente manageriale *%ub%i%temele deci"i$nal, in#$rmati$nal %i $rgani"at$ric* %ub%i%temul met$d$l$gic e)identia"a, la ni)elul S.C. R TEC S.!. Bu"au urmat$arele a%pecte mai imp$rtante: * +i+teme (e management utili"ate partial, in #$rmule met$d$l$gice %impli#icate: a= management!l *rin %'ie$ti)e <rega%it %ub #$rma un$r li%te de $biecti)e=. Management!l *rin %'ie$ti)e e%te $ met$da de c$nducere ba"ata pe determinarea rigur$a%a a $biecti)el$r pana la ni)elul e5ecutantil$r <care participa nemi4l$cit la %tabilirea l$r= Fi pe c$relarea %tran%a a rec$mpen%el$r %i, re%pecti), a %arcinil$r cu ni)elul reali"arii $biecti)el$r pre%tabilite. 1anagementul prin $biecti)e are $ %tructura c$mple5a, alcatuita din urmat$arele c$mp$nente: * %i%temul de $biecti)e ce cuprinde: $biecti)ele #undamentale, deri)ate, %peci#ice Fi indi)iduale. biecti)ele #undamentale %unt %tabilite de c$nducerea intreprinderii, pe $ peri$ada mai lunga de timp, $biecti)ele deri)ate %unt parti ale $biecti)ului #undamental a%t#el e%al$nate in timp incat prin reali"area l$r %a %e atinga $biecti)ul #undamental, $biecti)ele %peci#ice %unt #i5ate unei anumite acti)itati, %unt $biecti)e de mai mica imp$rtanta %i #$arte numer$a%e 0$litica Fi $biecti)ele S.C. R TEC S.!. Bu"au pri)ind managementul ri%cului %e materiali"ea"@ Gn : * cun$aFterea #act$ril$r p$tenAiali ce ameninA@ %ecuritatea %$ciet@Aii, reducerea e#ectel$r prin pre)enire Fi pr$tecAie7 * tran%#erul e#ectel$r de ri%c care nu p$t #i ge%ti$nate Gn %$cietate la %$ciet@Ai %peciali"ate Gn ge%tiunea ri%curil$r7 * $ atenAie de$%ebit@ ac$rdat@ #act$ril$r de ri%c ec$n$mic Fi #inanciar<piaAa, te6nicile de pr$ducAie, #i%calitate, rentabilitate, tre"$rerie, in)e%tiAii=7 * determinarea ni)elului ma5im de pierderi ce p$ate #i a%$ciat unui ri%c . b= management!l *rin '!gete <c$ncreti"at d$ar la elab$rarea, reali"area %i urmarirea bugetului de )enituri %i c6eltuieli=7 Management!l *rin '!gete repre"inta $ met$da de c$nducere prin care, practic, t$ate #unctiile pr$ce%ului de management <pre)i"iunea, $rgani"area, c$$rd$narea, antrenarea %i c$ntr$l*e)aluarea= %unt e5primate %ub #$rma #inanciar*c$ntabila #$l$%ind

unitati de ma%ura m$netare. !b$rdarea managementului prin bugete pre%upune indeplinirea a d$ua c$nditii: * un %i%tem de pr$gramare, e)identa %i urmarire $perati)a a c$%turil$r de pr$ductie, atat pe an%amblul intreprinderii cat %i la ni)elul %ubdi)i"iunil$r $rgani"at$rice. * $ %tructura $rgani"at$rica in deplina c$nc$rdanta cu $biecti)ele %tabilite, prin care %a %e pre)ada atributiile, c$mpetentele, re%p$n%abilitatile Fi relatiile de c$lab$rare pentru #iecare %ubdi)i"iune $rgani"at$rica. Bugetele de )enituri %i c6eltuieli repre"inta #undamentul ec$n$mic %i m$ti)ati$nal pentru #iecare %ubdi)i"iune $rgani"at$rica %i pentru intreprindere in an%amblul %@u. 0e ba"a bugetel$r %e a%igura $ determinare preci%a a re%ur%el$r c6eltuite de %ubdi)i"iunile intreprinderii Fi a re"ultatel$r e#ecti) $btinute. In #unctie de re"ultate %e %tabile%c rec$mpen%ele %i, re%pecti), %anctiunile. !plicarea managementului prin bugete pre%upune parcurgerea urmat$arel$r etape: * #undamentarea $biecti)el$r %ub #$rma un$r indicat$ri #inanciari, incepand de la ni)elul ierar6ic %uperi$r %i c$ntinuand cu detalierea pana la un grad permi% de p$%ibilitatea a%igurarii Fi prelucrarii in#$rmatiil$r7 * elab$rarea %i%temului bugetel$r la ni)elul intreprinderii in rap$rt de %tructura $rgani"at$rica <ni)eluri ierar6ice %i c$mpartimente de munca= %i pe principalele d$menii de acti)itate <pr$ductie, de%#acere, in)e%titii etc= * c$$rd$narea %i%temului de bugete cu %c$pul c$relarii bugetel$r partiale in cadrul bugetului general7 punctul de plecare il c$n%tituie bugetul acti)itatii de de%#acere, pe ba"a caruia %e )$r dimen%i$na celelalte bugete <al pr$ductiei, al %t$curil$r, al pr$#itului etc= pana la bugetul #inanciar %intetic7 * c$ntr$lul %i e)aluarea reali"aril$r, prin care %e urmare%te: %tabilirea abateril$r de la ni)elul pre)a"ut al $biecti)el$r, ad$ptarea un$r ma%uri de incadrare in ni)elul pre)a"ut al $biecti)el$r, %tabilirea rec$mpen%el$r %au %anctiunil$r pentru #iecare %ubdi)i"iune Gn parte. In )ederea a%igurarii unui c$ntr$l e#icace, %e elab$ra"a bugetele intermediare <pe %ubperi$ade=, pe ba"a car$ra %e #ace anali"a in timp a incadrarii in pre)ederile bugetare. c= management!l *arti$i*ati) <e5ercitat la ni)elul cel$r d$ua $rgani%me participati)e de management 3!H! %i C$n%iliul de !dmini%tratie= Management!l *arti$i*ati), e5ercitat la ni)elul cel$r d$ua $rgani%me participati)e de management 3 !dunarea Henerala a !cti$naril$r <!H!= Fi C$n%iliul de !dmini%tratie <C!=. In cadrul intreprinderii, !dunarea Henerala a !cti$naril$r <!H!= e%te $rganul de c$nducere al %$cietatii, care decide a%upra acti)itatii ace%teia %i a%igura p$litica ei ec$n$mica %i c$merciala. !H! %e c$n)$aca de pre%edintele C! %au de unul dintre membrii, pe ba"a imputernicirii data de pre%edinte. !H! p$ate #i c$n)$cata de membrii %ai de cate $ri )a #i ne)$ie, cu cel putin 1. "ile inainte de data %tabilita. !H! e%te pre"idata de catre pre%edintele C!, iar in lip%a ace%tuia de catre unul dintre membrii, de%emnat de pre%edinte. Met%(e +i te0ni$i (e management utili"ate cu precadere :

1. diagn$%ticarea <rega%ita %ub #$rma un$r anali"e peri$dice reali"ate la cererea direct$rului general=7 2. %edinta <met$da intalnita atat la ni)elul cel$r d$ua $rgani%me participati)e de management cat %i la alte e%al$ane $rgani"at$rice=7 3. met$de de calculatie a c$%turil$r <e)identierea artic$lel$r de calculatie la ni)el de pr$du% %i pr$ductie=7 -. met$de de c$ntr$l %i anali"a )al$rii <pentru reducerea c$%turil$r %i imbunatatirea calitatii pr$du%el$r=7 'a ni)elul S.C. R TEC S.!. Bu"au %i al un$r c$mp$nente %tructurale ale ace%teia %e utili"ea"a partial unele met$de %i te6nici manageriale, care u%urea"a e5ercitarea pr$ce%el$r de management in c$nditii n$rmale. !nali"a in%trtumentarului de management #$l$%it %i a elementel$r met$d$l$gice rele)a urmat$arele a%pecte: a= din punct de )edere cantitati), numarul met$del$r %i te6nicil$r de management la care %e apelea"a "ilnic e%te #$arte redu%, ie%ind in e)identa met$dele %edintei, diagn$%ticarii, delegarii %i a li%tel$r de $biecti)e. Diecare inter)al de timp %e caracteri"ea"a prin c$nturarea %i dimen%i$narea unui %i%tem de indicat$ri ec$n$mic$*#inanciari, ce p$t #i ab$rdati ca $biecti)e. Se mai adauga met$da pe c$men"i, #iind centrata pe determinarea c$%turil$r pe artic$le de calculatie dupa m$delul c6eltuieli directe*ce %e re#era la c6eltuielile cu materii prime, materiale directe %i c6eltuieli cu man$pera directa c6eltuieli indirecte, ce cuprind c6eltuieli c$mune %ectiil$r %i c6eltuieli generale ale intreprinderii /iagn$%ticarea e%te rega%ita in anali"ele ec$n$mic$*#inanciare reli"ate la %$licitarea C!. /elegarea e%te #$l$%ita in m$d #rec)ent de managerii a#lati pe di#erite ni)ele ierar6ice. Sedinta e%te $perati$nali"ata prin intermediul un$r tipuri di)er%e*%edinte de in#$rmare, deci"i$nale %au eter$gene. b= nici una din met$dele %au te6nicile utili"ate nu re%pecta un %cenariu met$d$l$gic pr$pu% de %tiinta managementului, %tructurat in etape %i #a"e. !ce%t lucru diminuea"a %en%ibil e#ectele pe care le generea"a $perati$nali"area in%trumentarului managerial la care %*a #acut re#erire. Cau"ele care pr$)$aca mani#e%tarea ace%tei %ituatii cuprind: cau"e cu caracter $biecti), de natura c$nte5tuala, e5$gene #irmei, c$ncreti"ate in inten%itatea mediului ambiant, lip%a unei %trategii clare in d$meniu, pre%iunile la care au #$%t %upu%i managerii , cri"a ec$n$mica, #inanciara %i manageriala care %e mani#e%ta in ec$n$mie Cau"e de natura %ubiecti)a, ce tin de intreprindere %i %ub%i%temele %ale, de manageri de e5ecutanti. 0rintre ace%tea %e numara tendinta de a pa%a, pe )erticala %i%temului de c$nducere, re"$l)area unei pr$bleme, metntalitate c$n#$rma careia, re"$l)area unei pr$bleme nece%ita apelarea unui c$nducat$r de ni)el %uperi$r, in%u#icienta utili"are a in%trumentarului managerial e)$luat, lip%a unei $rdini de pri$ritati in ab$rdarea deci"i$nala %i acti$nala a cel$r mai imp$rtatnte pr$bleme cu care %e c$n#runta S.C. R TEC S.!. Bu"au.

Rap$rturile dintre management %i anga4ati %unt reglementate de c$ntractul c$lecti) de munca %i c$ntractele indi)iduale de munca. ,u au #$%t elemente c$n#lictuale Gn anul 200&, iar relaAiile Gntre manager Fi %alariaAi au #$%t de c$lab$rare. '- +i+tem!l (e$izi%nal 0rin %i%temul deci"i$nal al unei $rgani"atii de%emnam an%amblul deci"iil$r ad$ptate %i aplicate in cadrul %au, %tructurate c$re%pun"at$r %i%temului de $biecti)e urmarite %i c$n#iguratiei ierar6iei manageriale. 0r$ce%ul deci"i$nal c$n%ta in an%amblul #a"el$r prin intermediul car$ra %e pregate%te, ad$pta , aplica %i e)aluea"a deci"ia manageriala %i a car$r derurale nece%ita $ peri$ada relati)e indenlungata. 'a ni)elul c$nducerii intreprinderii, nece%itatea unei deci"ii apare atunci cand %ub%i%temul c$ndu% identi#ica $ pr$blema care a%teapta $ %$lutie. /aca #en$menul a #$%t pre)a"ut, )ariantele de %$lutii %unt pregatite7 daca nu a #$%t pre)a"ut %$lutiile trebuie ga%ite %i aplicate in timp util. 'a ni)elul managementului %uperi$r, putem e)identia urmat$area li%ta a deci"iil$r ad$ptate, ce urmea"a a #i anali"ate: !dunarea Heneral@ a !cAi$naril$r are urmat$arele atributii principale: *apr$barea bilantului c$ntabil %i reparti"area pr$#itului net %i a di)idendel$r7 *%tabilirea bugetului de )enituri %i c6eltuieli, %i dupa ca", a pr$gramului de acti)itate pentru e5ercitiul urmat$r7 *alegerea ec6ipei de manageri <admini%trat$ri=7 *#i5area remuneratiei cu)enite pentru e5ercitiul in cur% ec6ipei de manageri, *6$tara%te ma4$rarea %au diminuarea capitalului %$cial7 *6$tara%te ga4area, inc6irierea %au de%#iintarea un$r unitati ale %$cietatii7 *6$tara%te m$di#icarea %tatutului %$cietatii. !dmini%trat$rul unic are urmat$arele atributii principale: * c$ntr$lea"a %i c$$rd$nea"a acti)itatea de c$nducere curenta a %$cietatii * a)i"ea"a numirea %i re)$carea direct$ril$r e5ecuti)i ai %$cietatii * apr$ba inc6eierea c$n)entiil$r, $peratiunil$r c$merciale %i a c$ntractel$r de inc6iriere nece%are de%#a%urarii acti)itatii * apr$ba $peratiunile de )an"are* cumparare de bunuri %i mi4l$ace circulante * apr$ba inc6eierea %au re"ilierea c$ntractel$r ce repre"inta 1>2 din capitalul %$cial * %tabile%te tactica %i %trategia de marEeting * c$n)$aca %i %tabile%te $rdinea de "i a !dunarii Henerale a !cti$naril$r * %upune %pre apr$bare !dunarii Henerale a !cti$naril$r, in termenul legal, rap$rtul cu pri)ire la acti)itatea %$cietatii, bilantul %i c$ntul de pr$#it %i pierderi pe anul precedent, precum %i pr$iectul de pr$gram de acti)itate %i pr$iectul de buget al %$cietatii pe anul in cur% * implementea"a pr$iecte, pr$grame, deci"ii pri)ind buna de%#a%urare a acti)itatii * urmare%te ge%ti$narea patrim$niului %$cietatii %i $btinerea pr$#itului ma5im * nume%te admini%trat$rul delegat %i direct$rul general e5ecuti) * re"$l)a $rice alte pr$bleme /irect$r Heneral are urmat$arele atributii principale : &

*ad$ptarea ma%uril$r c$re%pun"at$are pentru derularea l$gica a acti)itatil$r de cercetare* de")$ltare, pr$ductie, per%$nal*%alari"are, c$mercial %i #inanciar c$ntabil prin c$nducat$rii ace%t$r acti)itati, a%igurand c$nditii c$re%pun"at$are de munca pentru pre)enirea accidentel$r %i imb$ln@)iril$r pr$#e%i$nale7 *premierea %au %ancti$narea per%$nalului din %$cietate, la pr$punerea %e#il$r l$curil$r de munca7 *urmare%te int$cmirea pr$gramului de pregatire a #abricatiei pentru pr$du%ele n$i, pr$du%ele %tandard %i %peciale, cu termene c$relate cu termenele de predare a pr$du%ului #init la bene#iciari7 *di%pune $rgani"area acti)itatii de g$%p$darire rati$nala %i urmarirea reali"aril$r pentru c$n%umul de c$mbu%tibil, energie, precum %i a $btinerii apr$baril$r nece%are de la #urni"$ri e5terni7 *$rgani"ea"a %i %tabile%te circuitul d$cumentel$r primare, e)identa te6nic$*$perati)a %i c$ntabila pri)ind mi%carea )al$ril$r materiale %i bane%ti, c$ntr$l pre)enti) #inanciar c$ntabil al %$cietatii, indruma met$d$l$gic acti)itatea c$ntr$lului #inanciar intern7 *a%igura $rientarea rete6n$l$gi"arii in %en%ul mecani"arii %i aut$mati"arii pr$ce%el$r de #abricatie, reali"area de pr$du%e %$licitate de piata %i cre%terea gradului de rentabilitate a #iecarei %ectii7 *a)i"ea"a c6eltuielile pri)ind a%imilarea de pr$du%e n$i7 *a)i"ea"a #$ndurile nece%are pentru pr$tectia muncii %i a mediului, a)i"ea"a pr$curarea materialel$r de pr$tectia muncii. /irect$rul c$mercial* marEeting are urmat$arele atributii principale: *%tabilirea tacticii %i %trategiei de marEeting7 *intretine relatia de de%#a%urare a acti)itatii cu clientii %trategici 7 *e#ectuea"a di#erite rap$arte cu pri)ire la e)$lutia )an"aril$r , determinarea cau"el$r %i elab$rarea de %$lutii pentru generali"area actiunil$r ce au du% la cre%terea rentabilitatii %i a reducerii cau"el$r ce au du% la %caderea rentabilitatii $rgani"atiei 7 *cercetea"a piata %i identi#ica n$i pr$du%e cu p$tential mare de )an"are, %i a4uta patr$nul %a ia $ deci"ie cu pri)ire la intr$ducerea in n$meclat$r a n$il$r pr$du%e identi#icate, a%umandu*%i re%p$n%abilitatea pentru in#$rmatiile pu%e la di%p$"itia patr$nului 7 *a%igura e#ectuarea calculului ni)elului de pret pentru $#ertare %i c$ntractare, tinand c$nt de c$%turile primite de la patr$n %i de pretul pietei7 *6$tara%te int$cmirea de catal$age, pliante, a#i%e in limita bugetului de marEeting apr$bat %i inclu% in pretul pr$du%ului 7 *ad$pta ma%uri pentru $ptimi"area c6eltuielil$r de apr$)i"i$nare %au di%tributie precum %i pentru recuperarea de la bene#iciari a tutur$r creantel$r 7 *di%pune int$cmirea %i reali"area pr$gramel$r de de%#acere pentru pr$du%ele #inite ale %$cietatii c$merciale, c$ntr$land ai anali"and m$dul de reali"are a c$ntractel$r 7 0$litica de marEeting a %$cietatii in anul 200& a )i"at urmat$arele a%pecte: *$ mai buna cun$a%tere a pietei7 * largirea p$rt$#$liului de clienti7 *%tabili"area relatiil$r cu clientii )ec6i %i a%igurarea unei c$ntinuitati in derularea de acti)itati c$merciale c$mune7 *e5tinderea $#ertei R TEC cu n$i tipuri de utila4e %i ec6ipamente7 10

* incercarea de a balan%a rap$rtul dintre pr$ductia de e5p$rt %i cea de%tinata pietei interne. 'i%ta deci"iil$r ad$ptate ce urmea"a a #i anali"ate: 1.!d$pta bilantul c$ntabil %i rap$rtul de ge%tiune al admini%trat$ril$r a#erent anului 200&. 2.!pr$ba bugetul de )enituri %i c6eltuieli pe anul 2010,e)entual %i pr$gramul de acti)itate pe e5ercitiul urmat$r. 3.!pr$ba pr$punerile pri)ind %trategia gl$bala de de")$ltare, te6n$l$lgi"are, m$derni"are, re%tructurare ec$n$mic$*#inanciara pentru peri$ada 2007*2010. -.!pr$ba rete6n$l$gi"area. ..Stabile%te ni)elul %alariil$r %i al indemni"atiil$r lunare. (.I$tara%te c$ntractarea unui imprumut bancar pe termen lung. 7.!pr$ba %tructura $rgni"at$rica . +.!pr$ba numarul %i %tructura per%$nalului. &.!pr$ba ma%urile de per#ecti$nare a pregatirii per%$nalului. 10.Stabile%te rap$rtul dintre pr$ductia de e5p$rt %i cea de%tinata pietei interne. Incadrarea tip$l$gica a deci"iil$r admini%trat$ril$r e%te reali"ata in tabelul 1: Tabel 1 /eci"ia 1 2 3 . ( 7 + & 10 /eci"ia 1 /eci"ia 2 /eci"ia 3 /eci"ia /eci"ia . /eci"ia ( /eci"ia 7 /eci"ia + /eci"ia & /eci"ia 10 T$tal <8= Semni#icatia pre%curtaril$r din ace%t tabel e%te urmat$area: C1 * natura )ariabilel$r implicate7 11 B B (0 -0 * 20 B B B B B +0 * * B B C B B B B B B B B B C1 I R C2 C3 T CR U 1. B B B B B B B B B B B B 100 * B B B B B B B B +0 20 * C! 0 B B C. !? I, B B B B B B B B B B 100

Un

C2 * $ri"$ntul de timp %i in#luenta a%upra #irmei7 C3 * numarul de criterii deci"i$nale7 C- 3 peri$dicitatea ad$ptarii C. 3 ampl$area c$mpetentel$r decidentil$r C * certa I * incerta R * ri%c S * %trategica T * tactica Cr * curenta U * unicriteriala 1 * multcriteriala Un * unica ! * aleat$are 0 * peri$dica !) * a)i"ata In 3 integrala Incadrarea deci"iil$r pe #unctii ale managementului %i #unctiuni ale #irmei %unt pre"entate in tabelul 2: Tabel 2 /eci"ia Dunctiile managementului Dunctiuni ale #irmei 0) C*E ! C*E 01 C*/ 0 C 0% D*C SC /eci"ia1 B B /eci"ia2 /eci"ia3 /eci"ia/eci"ia. /eci"ia( /eci"ia7 /eci"ia+ /eci"ia & /eci"ia 10 T T!' 30 B .0 * 10 10 * 20 * * 20 20 B B B B -0 B B B B B B B B B B B B B

b%

Semni#icatia pre%curtaril$r #$l$%ite e%te urmat$area: 12

0)*pre)i"iune *$rgani"are C$*c$nducere !*antrenare C*E*c$ntr$l*e)aluare 01*pr$ce%ul de management C*/*cercetare*de")$ltare 0*pr$ductie C*c$merciala 0%*per%$nal D*C*#inanciar c$ntabila SC*%$cietate c$merciala in an%amblul %au 0arametrii calitati)i ai deci"iil$r: Tabel 3 /eci"ia /eci"ia 1 /eci"ia 2 /eci"ia 3 /eci"ia /eci"ia . /eci"ia ( /eci"ia 7 /eci"ia + T T!' B B 70 Cerinte de rati$nalitate C1 C2 C3 B B B B B B B B B B B B 100 B B B B B B B 100 +0

CB B B B B B

C.

C$mp$nenta a managementului #irmei, %ub%i%temul deci"i$nal cuprinde atat deci"iile micr$ec$n$mice, cat %i mecani%mele de ad$ptare a ace%t$ra. !nali"a )a %urprinde cate)a di%#ucti$nalitati %i atu*uri, ab$rdate in %tran%a legatura cu celelalte c$mp$nente manageriale. Se remarca $rientarea deci"i$nala a c$nducerii S.C. R TEC S.!. Bu"au %pre $ mai buna p$"iti$nare a intreprinderii in mediul c$ncurential %peci#ic. /in punct de )edere tip$l$gic %e remarca e5i%tenta unei p$nderi ridicate a deci"iil$r: a= /upa $ri"$ntul de timp %i implicatiile a%upra #irmei: 13

tactice, cu inter)ale de timp ce nu depa%e%c decat $ca"i$nal un an, dar cu in#luente directe a%upra un$r c$mp$nente pr$ce%uale %i %tructurale de mare imp$rtanta in ec$n$mia #irmei7 b= /upa natura )ariabilel$r implicate: certe <(08=,cu )ariabile c$ntr$labile %i anticipare cat mai e5acta a re"ultatel$r7 partial certe <-08= cu unele )ariabile nec$ntr$labile, in %pecial cele ce #ac re#erire la piata7 c= /upa numarul de criterii deci"i$nale in e5clu%i)itate multicriteriale d= /upa #rec)enta ad$ptarii peri$dice %i aleat$rii, <708 aleat$rii 308peri$dice= e= /upa ampl$area decidentului de grup 3 pentru t$ate deci"iile pre"entate /in punct de )edere calitati) %e remarca re%pectarea, de catre ma4$ritatea deci"iil$r a un$r cerinte precum: a= Dundamentarea %tiinti#ica. /eci"iile ce au #$%t %upu%e anali"ei la inceputul lucrarii %ati%#ac partial un a%t#el de parametru calitati)a in %en%ul ca )al$ri#ica in#$rmatiile rele)ante, tran%mi%e $perati) %i in cantitatea %$licitata de decident. b= JImputernicireaK deci"iei, re%pecti) ad$ptarea ace%teia de catre per%$ana %au grupul de per%$ane car$ra le e%te circum%cri%a c$mmpetenta nece%ara. c= Integritatea deci"iei in an%amblul deci"iil$r micr$ec$n$mice*nece%ita %tabilirea unui %au un$r $biecti)e deci"i$nale care %a #aca parte din %i%temul de $biecti)e al #irmei d= p$rtunitatea deci"iei* care cere ca $rice deci"ie %a #ie ad$ptata %i aplicata intr*un inter)al de timp c$n%iderat $ptim. 0entru S.C. R TEC S.!. Bu"au %itutia e%te #a)$rabila pentru ca ad$ptarea re%pecti)el$r deci"ii a #$%t dictata de ratiuni ec$n$mice %i manageriale, de aparitia un$r pr$bleme ma4$re, c$mple5e, nere"$l)ate in trecut7 e%te ne#a)$rabila de$arece aplicarea, $perati$nali"area ace%t$r deci"ii nu %e urmare%te int$tdeauna cu acuratete, ceea ce #ace ca re"ultatele prec$ni"ate de decident %a nu %e inregi%tre"e %au %a %e pr$duca in a#ara )al$ril$r d$rite7 e= D$rmularea c$re%pun"at$are a deci"iei are ca cerinta de ba"a p$%edarea un$r parametrii care %*$ #aca c$mpre6en%ibila. In #elul ace%ta %e creea"a premi%e #a)$rabile pentru aplicarea deci"iei. In pri)inta deci"iil$r e%al$nului %uperi$r acea%ta cerinta nu e%te re%pectata, niciuna dintre deci"ii nea)and preci"ate, direct %au indirect: $biecti)ul deci"i$nal m$dalitatea de reali"are a ace%tuia decidentul data ad$ptarii data aplicarii l$cul aplicarii re%p$n%abilul aplicarea deci"iei

1-

Cu pri)ire la pr$ce%ele deci"i$nale %trategic$*tactice %e remarca #aptul ca ace%tea trebuie %a #ie %tructurate in mai multe etape dupa cum urmea"a: de#inirea pr$blemei deci"i$nale %tabilirea $biecti)el$r %i criteriil$r deci"i$nale %tabilirea )ariantel$r deci"i$nale alegerea )ariantei $ptime <deciderea= aplicarea deci"iei e)aluarea re"ultatel$r aplicarii deci"iei $- +i+tem!l inf%rmati%nal Si%temul in#$rmati$nal e%te principalul #urni"$r de in#$rmatii din cadrul S.C. R TEC S.!. Bu"au #ara care nu p$t e5i%ta %i #uncti$na celelalte %ub%i%teme. 0rin intermediul ace%tuia %e a%igura pe de $ parte #undamentarea deci"iil$r %i pe de alta parte, #undamentarea actiunil$r nece%are pentru aplicarea ace%t$ra. !nali"a ace%tuia cuprinde: Fl!/!rile +i $ir$!itele inf%rmati%nale. /rumul parcur% de in#$rmatiile din di)er%e d$cumente, de la emitat$ri la bene#iciari, e%te re#lectata de #lu5urile %i circuitele in#$rmati$nale. !ce%tea nu %unt c$nturate pe c$mpartimente #uncti$nale %i $perati$nale, ci la ni)el de d$cument. 'egaturile in#$rmati$nale dintre c$mpartimente %i acti)itatea in#$rmati$nala a #iecarui c$mpartiment in parte ar trebui %a #ie re#lectata intr*un regulament de $rdine interi$ara, lucru care in cadrul S.C. R TEC S.!. Bu"au nu %e re%pecta. ,u %e #ac nici re#eriri la #lu5urile %i circuitele in#$rmati$nale. !%t#el acce%ul la in#$rmatie e%te mai greu, iar unele dintre ele a4ung %a nu mai #ie #$l$%ite c$re%pun"at$r, atat din punct de )edere calitati) cat %i din punct de )edere cantitati). Inf%rmatiile )e0i$!late in +i+tem. T$talitatea in#$rmatiil$r care circula, prin #lu5urile %i circuitele in#$rmati$nale %unt #$arte )ariate, lucru care %$licita $ multitudine de d$cumente in#$rmati$nale. ,u t$ate in#$rmatiile cuprin%e de ace%tea %unt )al$ri#icate in pr$ce%ele deci"i$nale. E5ce%ul ace%t$ra c$mplica %i%temul in#$rmati$nal %i generea"a de#iciente ma4$re, cum ar #i redundanta %au %upraincarcarea circuitel$r in#$rmati$nale. Pr%$e(!rile inf%rmati%nale. Sunt preci"ate in %ituatiile in#$rmati$nale %ub #$rma un$r alg$ritmi de calcul. Mi.l%a$ele (e tratare a inf%rmatiil%r. In mare parte %unt manuale, lucru ce duce la intar"ierea tran%miterii catre decidenti %au e5ecutanti in timp util. Intr$ducerea un$r aplicatii in#$rmatice a permi% $rientarea catre in#$rmati"area atat a pr$ce%el$r de management cat %i a cel$r de e5ecutie. Analiza *rin *ri+ma !n%r *rin$i*ii (e $%n$e*ere +i f!n$ti%nare a +i+tem!l!i inf%rmati%nal. !ce%tea au #$%t anali"ate in tabelul urmat$r: Tabel ,r 0rincipiul crt 1 0rincipiul c$relarii %i%temului in#$rmati$nal cu

C$ntinut C$relarea #uncti$nala cu %i%temul deci"i$nal %i c$n%tructi)a cu 1.

/e#iciente %au a%pecte p$"iti)e Ine5i%tenta unei c$nceptii unitare a %i%temului in#$rmati$nal, %ituandu*%e

%i%temul deci"i$nal $rgani"at$ric 2

%i%temul $rgani"at$ric, ca premi%a a #uncti$narii adec)ate a managementului #irmei. 0rincipiul #le5ibilitatii !daptarea parametril$r %i%temului %i%temului in#$rmati$nal in#$rmati$nal la c$nditiile e5terne %i interne #irmei, m$di#icarea caracteri%ticil$r %i%temului in#$rmati$nal in c$n#$rmitate cu nece%itatile 0rinicipiul unitatii In )ederea a%igurarii met$d$l$gice a tratarii c$mpatibilitatii intre in#$rmatiil$r c$mp$nentele in#$rmati$nale %i integrarea deplina a in#$rmatiil$r pe )erticala %i%temului managerial e%te nece%ara ab$rdarea unitara a culegerii, inregi%trarii, tran%miterii %i prelucrarii in#$rmatiil$r din punct de )edere met$d$l$gic 0rincipiul c$ncentrarii Tran%miterea %electi)a a a%upra abateril$r in#$rmatiil$r pe e%entiale )erticala %i%temului de management, re%pecti) a in#$rmatiil$r ce repre"inta abateri imp$rtante de la $biecti)e, criterii, mi4l$ace 0rincipiul a%igurarii ?al$ri#icarea la cu ma5imum de ma5imum a in#$rmatii #inale din in#$rmatiil$r primare #$ndul de in#$rmatii prin #$l$%irea un$r primare pr$ceduri in#$rmati$nale mai ra#inate, %electate in 1(

departe de un management e#icient7 #unctiile deci"i$nala %i $perati$nala reali"andu*%e greu. In ciuda e#ectuarii un$r c6eltuieli pentru pr$curarea un$r pr$du%e in#$rmatice, %i%temul in#$rmati$nal nu re#lecta m$di#icarile %ur)enite. C$ntinutul, circuitul %i m$dalitatea de tratare a in#$rmatiil$r a rama% aceea%i ca %i cu multi ani in urma. In marea ma4$ritate a %ituatiil$r %i%temul in#$rmati$nal #uncti$nea"a inertial, #ara a lua in c$n%iderare cerintele %i%temel$r met$d$l$gic %i deci"i$nal.

Utili"area ca in%trument managerial a bugetului duce la re%pectarea partiala a ace%tui principiu. In%a nu e5i%ta $ agregare %u#icienta a in#$rmatiil$r pe )erticala %i%temului de management* tabl$ul de b$rd a#landu*%e intr*$ %tare incipienta. ,ere%pectarea cerintel$r precedentel$r principii, generea"a )e6icularea unei mari cantitati de in#$rmatii. 'ip%a un$r elemente met$d$l$gice, generale %i %peci#ice, mare%te ace%te

#unctie de cerintele pr$ce%el$r de management.

nea4un%uri.

In legatura cu %ub%i%temul in#$rmati$nal %peci#ic acti)itatil$r #inanciare %e p$t trage urmat$arele c$nclu"ii: *#rec)enta int$cmirii d$cumentel$r di#era de la ca" la ca", dar ma4$ritatea %e int$cme%c de mai multe $ri pe "i in ca"ul in care apare nece%itatea l$r7 *ma4$ritatea d$cumentel$r %i %ituatiil$r in#$rmati$nale %e reali"ea"a pe #$rmulare tipi"ate, lucru dat$rat c$nducerii S.C. R TEC S.!. Bu"au pentru reducerea )$lumului de munca a cel$r care int$cme%c ace%te d$cumente. 'a inc6eierea #iecarei luni %e e#ectuea"a c$re%p$ndenta %$ldului c$ntului de materiale cu e)identa materialel$r din #i%a de c$n%um. In)entarierea patrim$niului %e reali"ea"a la %#ar%itul anului, prin emiterea unei deci"ii de in)entariere de catre /irect$rul Heneral. 'i%ta d$cumentel$r elab$rate de c$mapartimentele #inanciar*c$ntabilitate: Tabel . ,r. Crt. /enumirea d$cumentului elab$rat Tipul d$cumentului Tipi"at>,etipi"at 1 rdin de plata Tipi"at 2 /i%p$"itie de JplataK, Jinca%areK Tipi"at 3 ,$ta de c$ntabilitate Tipi"at CEC cu limita de %uma Tipi"at %pecial editat de banca . Balanta de )eri#icare %intetica luanara Tipi"at ( Balanta analitica lunara a #iecarui c$nt Tipi"at 7 Bilant <rap$arte %eme%triale= Tipi"at 'i%ta d$cumentel$r care %e ind$%aria"a in c$mapartimentele #inanciar c$ntabilitate: Tabel ( ,r. Crt /enumire d$cument elab$rat Tipul d$cumentului Tipi"at>,etipi"at 1 ,$ta de intrare receptie pentru Tipi"at materiale,materii prime 2 B$nul de c$n%um Tipi"at 3 ,$ta de predare Tipi"at Di%a limita de c$n%um Tipi"at . 0r$ce%ul )erbal Tipi"at ( B$nul de mi%care Tipi"at 7 Regi%trul de ca%a Tipi"at + E5tra%ul de c$nt Tipi"at & State de plata Tipi"at 10 ,$ta de intrare receptie a mi4l$cului #i5 Tipi"at 11 Dactura Tipi"at 12 !)i"ul de in%$tire a mar#ii Tipi"at 17

Cir$!it!l inf%rmati%nal" Nr. Den!mire Semn9t!ri $rt. $%( (%$!ment Cine :nt%$me;te A!t%rizate 1. ,$ta de recepAie C$mi%ia de C$mi%ia de Fi c$n%tatare recepAie la l$cul recepAie legal di#erenAe dep$"it@rii Gn d$u@ c$n%tituit@. e5emplare dac@ nu %e c$n%tat@ di#erenAe Fi Gn trei e5emplare dac@ %e c$n%tat@ di#erenAe. 2. B$n de c$n%um C$mpartimentul care %$licit@ eliberarea materialel$r din maga"ie, Gnt$cmeFte b$nul de c$n%um Gn trei e5emplare %eparat pentru #iecare c$nt de materiale, l$c de dep$"itare Fi l$c de c$n%um. C$mpartimentul care %$licit@ eliberarea materialel$r din maga"ie, Gnt$cmeFte b$nul de predare tran%#er re%tituire Gn trei e5emplare %eparat pentru #iecare c$nt de materiale, l$c de dep$"itare Fi l$c de c$n%um. Me#ul de c$mpartiment care %$licit@ bunurile7 He%ti$narul pred@t$r7 He%ti$narul primit$r7 C$mpartimentul de apr$)i"i$nare7 Ser)iciul admini%trati)7 Termen permanent pe m@%ura recepAi$n@rii bunuril$r Un(e $ir$!l9 D%$!ment!l * la ge%tiunea primit$are <dep$"itul central=7 * la c$mpartimentul #inanciar c$ntabilitate <e5.2=7 * la #urni"$r Fi la unitatea de tran%p$rt <e5.3= numai cLnd %e c$n%tat@ di#erenAe * la per%$anele aut$ri"ate %@ %emne"e pentru ac$rdarea )i"ei de c$mpartiment <3 e5pl.=7 * la maga"ia de materiale pentru c$n%emnarea pred@rii* primirii7 * la c$mpartimentul #inanciar*c$ntabilitate pentru Gnregi%trarea Gn c$ntabilitatea analitic@ Fi %intetic@ <e5empl.1= * la per%$anele aut$ri"ate %@ %emne"e pentru ac$rdarea )i"ei de c$mpartiment < e5empl.=7 * la maga"ia de materiale pentru c$n%emnarea pred@rii 3 primirii7 * la c$mpartimentul #inanciar*c$ntabilitate pentru Gnregi%trarea Gn c$ntabilitatea analitic@ Fi %intetic@ <e5emplarul 1= * la per%$anele aut$ri"ate %@ %emne"e

permanent

3.

B$n de predare tran%#er * re%tituire

Me#ul de c$mpartiment care %$licit@ bunurile7 He%ti$narul pred@t$r7 He%ti$narul primit$r7 C$mpartimentul de apr$)i"i$nare7 Ser)iciul admini%trati)7

permanent

-.

B$n de mi%care C$mpartimentul a mi4l$acel$r #i5e care %$licit@ 1+

Me#ul de c$mpartiment care

permanent

eliberarea mi4l$acel$r #i5e din maga"ie, Gnt$cmeFte b$nul de mi%care a mi4l$acel$r #i5e Gn trei e5emplare %eparat pentru #iecare c$nt de mi4l$ace #i5e, l$c de dep$"itare Fi l$c de predare.

%$licit@ bunurile7 He%ti$narul pred@t$r7 He%ti$narul primit$r7 C$mpartimentul de apr$)i"i$nare7 Ser)iciul admini%trati)7

..

Di%a mi4l$cului #i5

C$mpartimentul patrim$niu* in)e%titii, Gnt$cmeFte #i%a mi4l$cului #i5 in d$ua e5emplare, %eparat pentru #iecare mi4l$c #i5, %i l$c de dep$"itare

Me#ul de c$mpartiment patrim$niu* in)e%titii7 0er%$ana imputernicita din c$mpartimentul patrim$niu* in)e%titii %a int$)mea%ca #i%a7 He%ti$narul primit$r7 C$mpartimentul #inanciar* c$ntabilitate Se %emnea"a de catre ge%ti$narul primit$r

permanent

pentru ac$rdarea )i"ei de c$mpartiment <3 e5empl.=7 * la maga"ia de mi4l$ace #i5e <ge%ti$narul predat$r= pentru c$n%emnarea pred@rii 3 primirii <e5emplarul 1=7 * la ge%ti$narul primit$r <e5emplarul 2=7 * la c$mpartimentul #inanciar*c$ntabilitate pentru Gnregi%trarea Gn c$ntabilitatea analitic@ Fi %intetic@ <e5emplarul 3=7 * la per%$anele aut$ri"ate %@ %emne"e #i%a mi4l$cului #i57 * la ge%ti$narul primit$r7 <e5emplarul 1= * la c$mpartimentul #inanciar*c$ntabilitate pentru Gnregi%trarea Gn c$ntabilitatea analitic@ Fi %intetic@ <e5emplarul 2=

(.

Di%a de maga"ie

7.

rdinul de tran%#er pentru mi4l$ace #i5e <0r$ce% )erbal

Se int$cme%te intr* un %ingur e5emplar de catre ge%ti$narul primit$r pentru #iecare material intrat in ge%tiune C$mpartimentul care %$licit@ tran%#erul catre alte entitate, Gnt$cmeFte $rdinul de tran%#er 1&

permanent

* %e pa%trea"a la l$cul de dep$"itare %i mi%care a bunuril$r materiale7

rd$nat$rul de credite7 C$ntabilul %e#7 Me#ul de c$mpartiment care %$licit@ tran%#erul

de cate $ri * la per%$anele e%te ne)$ie aut$ri"ate %@ %emne"e $rdinul de tran%#er * la ge%ti$narul predat$r <e5emplarul

de tran%#er pentru mi4l$ace #i5e=

pentru mi4l$ace #i5e Gn trei e5emplare.

mi4l$acel$r #i5e catre alta entitate7 He%ti$narul predat$r7 C$nducat$rul entitatii la care %e tran#era mi4l$acele #i5e7 He%ti$narul primit$r7 0er%$ana imputernicita de catre #urni"$r %a %emne"e #actura #i%cala /elegatul unitatii bene#iciare care e#ectuea"a ac6i"itia de bunuri %au %er)icii. Dactura #i%cala c$ntine: %tampila emitentului, %emnaturile aut$ri"ate, %tampila unitatii precum %i para#a cu C,0 al per%$anei imputernicite de catre #urni"$r %a int$cmea%ca #actura

1=7 * la ge%ti$narul primit$r <e5emplarul 2=7 * la c$mpartimentul #inanciar*c$ntabilitate <e5emplarul 3=7

+..

Dactura #i%cala <#urni"$r=

Durni"$rul

de cate $ri * la merce$l$g e%te ne)$ie <ac6i"it$r=7 * la dep$"itul central7 * la bir$ul apr$)i"i$nare7 * *la %er)iciul #inanciar c$ntabilitate.

20

21

22

Diecare %ituatie in#$rmati$nala %e delimitea"a prin c$ntinut, tra%eu in#$rmati$nal %peci#ic, #rec)enta a int$cmirii, numar de e5emplare, particularitati c$n%tructi)e %i #uncti$nale ale %ubdi)i"iunil$r $rgani"at$rice implicate, elemente ce dau c$n%i%tenta %i%temului in#$rmati$nal al c$mp$nenetel$r pr$ce%uale %i %tructurale ale %$cietatii. Dirma di%pune de un c$mpartiment de in#$rmatica, la ni)elul caruia %e reali"ea"a unele aplicatii in#$rmatice: * pr$gram pentru %u%tinerea regi%trului acti$naril$r7 * pr$gram pentru calculul %alariil$r anga4atil$r7 * pr$gram pentru redactarea di%p$"itiil$r de lucru7 * pr$gram pentru %t$curile de materiale7 * pr$gram pentru %t$curile de pr$du%e #inite7 * pr$gram pentru %t$curile de $biecte de in)entar7 * pr$gram pentru redactarea antecalculatiil$r de pret7 * pr$gram pentru e)identa c$n%umuril$r %peci#ice. * Dirma S.C. R TEC S.!. Bu"au di%pune de 2+ calculat$are legate in retea %i anume : C$mpartimentul c$ntabilitate di%pune de : 8 10 calculat$are 0entium 1 0r$ce%%$r 7(07 8 . imprimante I0 01.0. 8 3 #a5 06ilip% 2/*203 C$mpartimentul #inanciar di%pune de: 8 3 calculat$re. C$mpartimentul pr$ductie di%pune de: * 10 calculat$are 0entium S7 * ( imprimante I0 10.07 * 1 #a5 0ana%$nic CN*D01.0. C$mpartimentul apr$)i"i$nare di%pune de: 8 + calculat$re 0entinum (( 16". (- +!'+i+tem!l %rganizat%ri$ Sub%i%temul $rgani"at$ric c$n%tituie cea mai c$ncreta c$mp$nenta a %i%temului de management %i c$n%ta in an%amblul elementel$r de natura $rgani"at$rica ce a%igura cadrul, di)i"area, c$mbinarea %i #uncti$nalitatea pr$ce%el$r de munca in )ederea reali"arii $biecti)el$r pre)i"i$nate. In cadrul %ub%i%temului $rgani"at$ric al #irmei %unt reunite cele d$ua categ$rii de $rgani"are e5i%tente in cadrul $rgani"atiei: a= rgani"area pr$ce%uala b= rgani"area %tructurala. a- Organizarea *r%$e+!ala c$n%ta in %tabilirea principalel$r categ$rii de munca, a pr$ce%el$r nece%are reali"arii an%amblului de $biecti)e ale #irmei. Re"ultatul ace%tui tip de $rgani"are il repre"inta, in principal #unctiunile, acti)itatile, atributiile %i %arcinile. In cadrul intreprinderii acti$nea"a cinci #unctiuni de ba"a: * #unctiunea de cercetare*de")$ltare, ce repre"inta an%amblul acti)itatil$r de%#a%urate in $rgani"atie prin care %e c$ncepe %i %e implementea"a pr$gre%ul %tiinti#ic$* 23

te6nic. In cadrul ace%tei #unctiuni %e de$%ebe%c trei acti)itati principale: pre)i"i$nare, c$nceptie te6nica %i $rgani"are. 0re)i"i$narea implica $ %erie de atributii: elab$rarea pr$gn$"el$r7 elab$rarea pr$iectel$r %trategiei de an%amblu %i pe d$menii7 elab$rarea pr$iectului p$liticii de an%amblu7 $rgani"area e)identei capacitatil$r de pr$ductie etc. !cti)itatea de c$nceptie te6nic@ %e e)identia"a in e5ercitarea de catre #irma a urmat$arel$r atributii: elab$rarea pr$iectel$r %trategiei %i p$liticii de cercetare %i pr$iectare7 elab$rarea de %tudii, cercetari, d$cumentatii %i pr$iecte pentru a%imilarea de te6nici n$i %i m$derni"ate7 in#$rmarea %i d$cumentarea te6nic$*%tiinti#ica in #irma etc. 0rincipalele atributii cu caracter $rgani"at$ric ale $rgani"atiei %unt: #$rmularea pr$iectului de p$litica $rgani"at$rica a intreprinderii7 c$lab$rarea cu c$n%ultantii in management in per#ecti$narea $rgani"arii #irmei etc. 8 #unctiunea c$merciala, ce inc$rp$rea"a an%amblul pr$ce%el$r de cuna%tere a cererii %i $#ertei pietei, de pr$curare nemi4l$cita a materiil$r prime, materialel$r, ec6ipamentel$r de pr$ductie etc. nece%are #irmei pentru $ buna pre%tare a %er)iciil$r ace%teia. In cadrul ace%tei #unctiuni de$%ebim trei acti)itati principale: apr$)i"i$narea, )an"area %i marEetingul. /e%#a%urarea acti)itatii de apr$)i"i$nare %e reali"ea"a prin urmat$arele atributii: participarea la elab$rarea %trategiei %i p$liticii c$merciale a #irmei7 elab$rarea nece%arului de apr$)i"i$nare a #irmei7 emiterea de c$men"i la #urni"$ri7 inc6eierea de c$ntracte ec$n$mice cu #urni"$rii etc. /intre atributiile inc$rp$rate in acti)itatea de )an"are menti$nam: elab$rarea, pe ba"a %tudierii pietei, a planului de )an"ari7 a%igurarea p$rt$#$liului de %er)icii7 inc6eierea de c$ntracte ec$n$mice cu clientii7 pre%tarea %er)iciil$r etc. !cti)itatea de marEeting e%te pre"entata prin urmat$arele atributii: pr$%pectarea pietei interne7 pr$punerea %tructurii, )$lumului %i e%al$narii %er)iciil$r reali"ate de #irma etc. * #unctiunea de pr$ductie, ce repre"inta an%amblul pr$ce%el$r de munca din cadrul intreprinderii prin care %e tran#$rma $biectele muncii in %er)icii %i %e creea"a nemi4l$cit c$nditiile te6nic$*materiale, $rgani"at$rice %i de de%er)ire nece%are de%#a%urarii acti)itatii in bune c$nditii. /in punct de )edere $rgani"at$ric, #unctiunea de pr$ductie %e p$ate grupa in urmat$arele acti)itati: c$ntr$lul te6nic de calitate, intretinerea %i repararea utila4el$r %i a cel$rlalte mi4l$ace #i5e, pr$ductia au5iliara de energie electrica, termica, plani#icate. * #unctiunea #inanciar*c$ntabila, ce cuprinde an%amblul acti)itatil$r prin care %e a%igura re%ur%ele #inanciare nece%are atingerii $biecti)el$r $rgani"atiei, precum %i e)identa )al$rica a mi%carii intregului %au patrim$niu. In cadrul #unctiunii #inanciar* c$ntabile de$%ebim trei acti)itati principale: #inanciara, c$ntabilitatea %i c$ntr$lul #inanciar de ge%tiune. In cadrul acti)itatii #inanciare delimitam d$ua grupe de atributii ce %e re#era la pre)i"i$narea %i, re%pecti), e5ecutia #inanciara. !tributiile cele mai imp$rtante %unt urmat$arele: #undamentarea p$liticii #inanciare a #irmei7 elab$rarea bugetului de )enituri %i c6eltuieli al intreprinderii7 %$licitarea de credite etc. 0rincipalele atributii ale #irmei in ceea ce pri)e%te c$ntabilitatea %unt: a%igurarea e)identei analitice %i %intetice a materiil$r prime %i materialel$r7 a%igurarea e)identei

2-

analitice %i %intetice a pie%el$r de %c6imb7 a%igurarea e)identei mi4l$acel$r #i5e7 $rgani"area lucraril$r de in)entariere etc. Sc$pul c$ntr$lului #inanciar de ge%tiune e%te pre)enirea, de%c$perirea %i recuperarea pagubel$r adu%e, #iindu*i circum%cri%e urmat$arele atributii: $rgani"area c$ntr$lului #inanciar pre)enti)7 e5ecutarea c$ntr$lului #inanciar pre)enti)7 $rgani"area c$ntr$lului #inanciar de #$nd7 e5ecutarea c$ntr$lului #inanciar de #$nd a%upra g$%p$daririi mi4l$acel$r materiale %i bane%ti. * #unctiunea de per%$nal, prin care %e a%igura re%ur%ele umane nece%are, precum %i utili"area, de")$ltarea %i m$ti)area ace%t$ra. In cadrul #unctiunii de per%$nal %e p$t delimita mai multe acti)itati: pre)i"i$narea nece%arului de per%$nal7 #$rmarea per%$nalului7 %electi$narea per%$nalului7 incadradrea per%$nalului7 e)aluarea per%$nalului7 m$ti)area per%$nalului7 per#ecti$narea per%$nalului7 pr$m$)area per%$nalului7 pr$tectia %alariatil$r <pr$tectia muncii %i pr$tectia %$ciala=. !cti)itatile de per%$nal %e reali"ea"a printr*$ %erie de atributii, cum ar #i: participarea la elab$rarea %trategiei %i p$liticii generale a #irmei7 elab$rarea de pr$puneri pentru p$litica de per%$nal a #irmei7 %tabilirea nece%arului de per%$nal in per%pecti)a pe %pecialitati7 int$cmirea planuril$r de pregatire a per%$nalului7 $rgani"area $rientarii pr$#e%i$nale a per%$nalului7 $rgani"area %electi$narii per%$nalului7 e#ectuarea %electi$narii per%$nalului7 $rgani"area incadrarii per%$nalului7 reali"area incadrarii per%$nalului7 $rgani"area e)aluarii per%$nalului7 e)aluarea per%$nalului7 $rgani"area per#ecti$narii per%$nalului managerial %i de e5ecutie. 'a ni)el de c$mpartimente nu %unt delimitate %u#icient atributiile, re%p$n%abilitatile Fi c$mpetentele, in timp ce p$%turile di%pun, in linii generale, de %arcini, re%p$n%abilitati %i c$mpetente, c6iar daca de#inirea l$r e%te une$ri ambigua. '- Organizarea +tr!$t!rala 3 in )ederea reali"arii $biecti)el$r, intreprinderea trebuie %a*%i elab$re"e $ %tructura $rgani"at$rica pr$prie. !cea%ta pre%upune ab$rdarea unui pr$ce% de di)i"are a muncii, de preci"are a re%p$n%abilitatii %i a aut$ritatii prin care %a %e a%igure $ c$municare in %i intre grupuri, cat mai e#icienta. Structura $rgani"at$rica repre"inta t$talitatea p$%turil$r %i c$mpartimentel$r de munca, m$dul de c$n%tituire, grupare %i %ub$rd$nare, precum %i legaturile ce %e %tabile%c intre p$%turi, in )ederea indeplinirii in cat mai bune c$nditii a $biecti)el$r %tabilite. Cun$a%terea %i anali"a %tructurii $rgani"at$rice implica #$l$%irea un$r d$cumente de #$rmali"are, re%pecti) regulamentul de $rgani"are %i #uncti$nare, $rganigrama Fi #i%ele de p$%t. Regulamentul de $rgani"are %i #uncti$nare are $ %tructura %i un c$ntinut inedite, preluand un m$del de a%t#el de d$cument de pre"entare a %tructurii $rgani"at$rice lan%at pe piata in urm@ cu cati)a ani a %$cietatii din care #ace parte S.C. R TEC S.!. Bu"au. rganigrama e%te una piramidala, %peci#ica unei %tructuri $rgani"at$rice de tip ierar6ic* #uncAi$nal. Fi+ele (e *%+t %unt elab$arate, atat pentru manageri, cat %i pentru e5ecutanti. #i%a de p$%t cuprinde : 0$%tul 0$"itia ierar6ica C$mpartimentul Cerinte :%tudii %i alte cerinte %peci#ice 2.

Relatii $rgani"at$rice: de aut$ritate ierar6ica #uncti$nala de %tat ma4$r de c$$perare>c$lab$rare de repre"entare de c$ntr$l !tributii, lucrari, %arcini 'imite de c$mpetenta Re%p$n%abilitati FISA POSTULUI . N!me +i *ren!me: /umitru /elia #. P%+t!l: direct$r ec$nmic &. Cerinte" St!(ii" *ab%$l)ent al in)atamantului %uperi$r ec$n$mic de %pecialitate7 7e$0ime" * )ec6ime de cel putin 3 ani in d$meniu, cuprin"and t$ate a%pectele acti)itatii #inanciar* c$ntabile7 C!n%+tinte" *%a p$%ede cun$%tinte temeinice in ceea ce pri)e%te %i%temul $rgani"at$ric %i #inanciar* c$ntabil7 *%a p$%ede cun$%tinte %$lide in ceea ce pri)e%te legi%latia in )ig$are pri)ind d$meniul #inanciar*c$ntabil7 *%a pr$be"e $ buna cun$a%tere a c$nducerii c$ntabilitatii c$mputeri"ate7 A*tit!(ini" *inteligenta <gandire l$gica, mem$rie, capacitate de anali"a %i %inte"a=7 *capacitate de $rgani"are %i c$nducere a acti)itatii %er)iciului7 *capacitate de a prelucra in#$rmatiile, de a le interpreta %i de a le )al$ri#ica prin luarea de deci"ii %au prin #urni"area de date prelucrate alt$r #act$ri deci"i$nali7 *c$rectitudine, tenacitate, %eri$"itate, atitudine principiala in relatiile cu $amenii7 Atit!(ini" *$biecti)itate in aprecierea %i anali"a %ituatiil$r ec$n$mice, #inanciare %i %$ciale, recepti)itate, %pirit de ec6ipa <%incer, di%pu% la c$lab$rare= 4. Relatii" Ierar0i$e" *e%te %ub$rd$nat /irect$rului Heneral7 *are in %ub$rdine per%$nalul c$mpartimentului ec$n$mic F!n$ti%nale" *are relatii de %er)iciu cu t$ate %er)iciile, bir$urile %i alte entitati #uncti$nale7 *are relatii cu per%$ane 4uridice %i per%$ane #i"ice care au tangenta cu %#era %a de acti)itate. 5. Atri'!tii1 $%m*etente +i re+*%n+a'ilitati" *$rgani"ea"a, indruma, c$nduce, c$ntr$lea"a %i ra%punde de de%#a%urarea in m$d e#icient 2(

a acti)itatii #inanciar*c$ntabile a %$cietatii in c$n#$rmitate cu di%p$"itiile legale in )ig$are7 *urmare%te re%pectarea principiil$r c$ntabile %i ale e)aluarii patrim$niului <prudentei, permanentei met$del$r, c$ntinuitatii acti)itatii, independentei e5ercitiului, intangibilitatii bilantului de de%c6idere, nec$mpen%arii=7 *$rgani"ea"a %i c$$rd$nea"a c$ntr$lul #inanciar pre)enti), %tabilind $peratiunile %i d$cumentele ce %e %upun c$ntr$lului #inanciar pre)enti), precum %i per%$anele care e5ercita ace%t c$ntr$l7 0e d$cument %e )a trece in m$d $bligat$riu numele, prenumele %i #unctia celui care il int$cme%te, %emnea"a %i ra%punde de realitatea datel$r trecute in ace%tea7 *ra%punde de e#ectuarea in)entarierii generale a patrim$niului la inceputul acti)itatii, cel putin $data pe an, pe parcur%ul #uncti$narii %ale, in $rice %ituatii pre)a"ute de lege %i de cite $ri direct$rul general al %$cietatii $ cere7 *$rgani"ea"a %i participa la int$cmirea lucraril$r de inc6idere a e5ercitiului #inanciar* c$ntabil, la $peratiunile de in)entariere a patrim$niului urmarind m$dul de )al$ri#icare a re"ultatel$r in)entarierii7 *ra%punde de e)identa #$rmularel$r cu regim %pecial7 *$rgani"ea"a c$ntr$lul a%upra $peratiil$r patrim$niale7 *e#ectuea"a anali"a #inanciar c$ntabila pe ba"a de bilant, pe care $ pre"inta in c$n%iliul de admini%tratie %i re%pecti) adunarii generale a a%$ciatil$r7 *e%te c$n%ultat de catre entitatile #uncti$nale ale %$cietatii in legatura cu pr$blemele re#erit$are la acti)itatea %er)iciului7 *e%te c$n%ultat de catre c$nducerea %$cietatii in pr$bleme care %unt de c$mpetenta %er)iciului7 *a)i"ea"a lucrari pe pr$bleme de c$ntabilitate a %t$curil$r, de urmarire, e)identa, dec$ntari, c6eltuieli*)enituri, bilant, anali"e de %i%tem, te6nica de calcul7 *participa la %u%tinerea %i di%cutarea lucraril$r elab$rate in cadrul %er)iciului7 *int$cme%te aprecieri a%upra acti)itatii de%#a%urate de per%$nalul din %ub$rdine %i pr$pune pentru pr$m$)are %i %timulare materiala pe cei mai buni7 *repre"inta %$cietatea in ca"urile incredintate prin delegare7 *ra%punde de e#icienta %i calitatea lucraril$r e5ecutate in cadrul %er)iciului la termenele %tabilite prin reglementari interne %au prin alte acte n$rmati)e7 *ra%punde de buna pregatire pr$#e%i$nala a %alariatil$r din %ub$rdine %i pr$pune ma%uri pentru per#ecti$narea cun$%tintel$r ace%t$ra7 *ra%punde de re%pectarea pr$gramului de lucru %i a di%ciplinei muncii in cadrul %er)iciului pe care il c$$rd$nea"a7 *ra%punde de indeplinirea $ricar$r alt$r %arcini pre)a"ute de 'egea c$ntabilitatii +2>1&&1, de regulamentul de aplicare a ace%teia, precum %i de celelalte reglementari legale in )ig$are, pe linie ec$n$mica %i #inanciar*c$ntabila7 *ra%punde di%ciplinar, ci)il, material %i penal, pentru pagubele pr$)$cate unitatii prin e5ecutarea de#ectu$a%a a atributiil$r %au prin nee5ecutarea ace%t$ra. !nali"a %i%temului met$d$l$gic %e reali"ea"a dupa $ met$d$l$gie %peci#ica, %tructurata a%t#el: * anali"a prin pri%ma p$%ibilitatil$r de reali"are a $biecti)el$r #undamentale %i deri)ate7

27

anali"a prin pri%ma principiil$r de c$ncepere %i #uncti$nare a %tructurii $rgani"at$rice7 * anali"a incadrarii cu per%$nal7 * anali"a un$r d$cumente de #$rmali"are a %tructurii $rgani"at$rice7 * anali"a c$nceperii %i #uncti$narii un$r c$mp$nente primare ale %tructurii $rgani"at$rice7 1et$d$l$gia are ca repere imp$rtante cerintele managementului %tiinti#ic %i tendintele mani#e%tate in $rgani"area pr$ce%uala %i %tructurala a intreprinderii. 1. !nali"a incadrarii cu per%$nalul Structural nunarul mediu de per%$nal a inregi%trat urmat$area %ituatie: ,r. 0er%$nal ,umar 0r$cent ,umar Crt. anga4ati 8 anga4ati 200& 2010 1 T$tal per%$nal din care: (-2 100 ((2 0er%$nal de management 11+ 1+.11+ 3 0er%$nal de e5ecutie .2+1.( .-( 1uncit$ri /irect --( (&.. -(+ pr$ducti)e Indirect 7+ 12.. 7+ pr$ducti)e

0r$cent 8 100 17.+ +2.2 70.. 11.7.

/in punct de )edere cantitati) %e $b%er)a $ cre%tere de per%$nal pe parcur%ul cel$r 2 ani de anali"a,d$ar p$nderea muncit$ril$r pr$ducti)i a cre%cut t$t in decur%ul ace%tei peri$ade.Situatie 4u%ti#icata de #aptul ca managementul intreprinderii a #$%t pre$cupat in cre%terea pr$ducti)itatii muncii,re%pectarea %etului de c$relatii dintre unii indicat$ri ec$n$mici,re%pecti) cele dintre dinamica ci#rei de a#aceri %i dinamica numarului de %alariati, dintre dinamica #$ndului de %alarii %i cea a numarulu de %alariati7 Structura %alariaAil$r pe )Lr%te anul 200&: 7<r+ta T%tal1 (in $are " Femei B9r'a=i 0ana la 30 ani .+ 1+ .7 31 * -0 ani -30 (3 30+ -1 3 .0 ani +( -( (.1 3 (0 ani .. 2. .0 0e%te (0 ani 13 * 11 T$tal (-2 1.2 -&0 /e a%emenea, pe categ$rii %$ci$*pr$#e%i$nale din punct de )edere al pregatirii, %ituatia inregi%trata la S.C. R TEC S.!. Bu"au e%te: Nr.$rt. Categ%rii (e *er+%nal Realizari #223 1. 2. Studii %uperi$are Studii medii 2+ 11. -+7 #2 2 11+ .02

3. -.

Cultura generala T$tal

-0 (-2

-((-

Tinand c$nt ca S.C. R TEC S.!. Bu"au acti)ea"a intr*un mediu c$ncurential turbulent, e%te nece%ara $ re)ig$rare pr$ce%uala %i %tructurala ale un$r c$mp$nente ma4$re*#unctiuni, acti)itati, c$mpartimente ca premi%a a ampli#icarii )iabilitatii ec$n$mice %i manageriale. !ce%t lucru e%te p$%ibil in c$nditiile rem$delarii de an%amblu a %i%temului de management %i a c$mp$nenetei $rgani"at$rice a ace%tuia. ,r.crt !cti)itatea Situatia actuala in %tructura $rgani"at$rica 1 0re)i"i$narea <elab$rarea !cea%ta %e e5ercita in cadrul S.C. R TEC S.!. de %trategii %i p$litici Bu"au intr*un c$mpartimente mi5t 3 a#lat in gl$bale= %ub$rdinea direct$rului general. 2 rgani"are manageriala Se reali"ea"a in cadrul c$mpartimentului de 1anagement %i Re%ur%e umane. Se c$ncreti"e"a in atributii re#erit$are la elab$rarea de #i%e de p$%t, $rganigrame, %au la a%igurarea de c$nditii adec)ate de $rgani"are a pr$ductiei %i muncii. 3 !ci)itatea de marEeting Se reali"ea"a in cadrul c$mpartimentului de marEeting. Bugetare In cadrul S.C. R TEC S.!. Bu"au acea%ta acti)itate nu e5i%ta din punct de )edere $rgani"at$ric, ea #iind preluata de c$mpartimentul Dinanciar,#ara %a aiba $ e5ten%ie la ni)el de %ubdi)i"iuni $rgani"at$rice <centre de ge%tiune= . Dinanciara !cea%ta %e rega%e%te in actuala %tructura $rgani"at$rica a S.C. R TEC S.!. Bu"au in cadrul c$mpartimentului Dinanciar. C$ntinutul ace%tei acti)itati are un caracter p$%t $perati) %i une$ri admini%trati). ( C$ntabila In cadrul ace%tui c$mpartiment %e re%imte implicarea mangeriala ampla %i a%t#el acea%ta acti)itate e%te bine dimen%i$nata %i delimitata $rgani"at$ric %i uman. !cea%ta acti)itate %e derulea"a c$n#$rm met$d$l$giil$r c$ntabile in )ig$are 7 C$ntr$l #inanciar de !cea%ta acti)itate %e de%#a%$ara in cadrul ge%tiune c$mpartimentului #inanciar %i e%te reali"ata de patru per%$ane + Selectia %i incadrarea !ce%te acti)itati %e rega%e%c $rgani"at$ric in per%$nalului caadrul c$mpartimentului 1anagement*Re%ur%e Umane & E)aluarea %i m$ti)area per%$nalului Se #ace t$t in cadrul c$mpartimentului 1anagement*Re%ur%e Umane. 1$ti)area materiala a %alariatil$r are la ba"a %i%temul de 2&

10

D$rmarea %i per#ecti$narea per%$nalului 0r$tectia %alariatil$r In#$rmatica Dabricatia

12 13 1-

1. 1(

In)e%titii Intretinerea %i repararea materialel$r de pr$ductie

%alari"are %i c$ntractul c$lecti) de munca. Se realia"ea"a in acela%i c$mpartiment ca %i precedenta acti)itate S.C. R TEC S.!. Bu"au a%igurand anga4atil$r %ai %tadii de pregatire atat in tara cat %i in %trainatate. !tat pr$tectia muncii cat %i pr$tectia %$ciala %e de%#a%$ara in cadrul c$mpartimentului 1anagement Re%ur%e Umane. E5i%ta din punct de )edere $rgani"at$ric in c$mpartimentul J #iciul de calculK /erulata in trei %ectii %i trei ateliere de pr$ductie, #%bric%ti% di%pune %i de c$nditii umane nece%are, in %en%ul ca numarul de muncit$ri e%te dimen%i$nat c$n#$rm n$rmel$r. !cti)itate rega%ita in cadrul atelierului 1ecanic$ 3 Energetic Rega%ita in cadrul atelierului 1ecanic$ 3 Energetic

Sinteza a *!n$tel%r +la'e +i a *!n$tel%r f%rte S.C. R TEC S.!. Bu"au 1. P!n$tele f%rte e$%n%mi$e +i manageriale Nr. $rt. 1. Termen (e $%m*aratie Cre%terea ci#rei de Situatia anil$r a#aceri anteri$ri P!n$te f%rte Ca!ze *cre%terea cantitatii )andute *%caderea c$ncurentei * redre%area )$lumului )Ln"@ril$r de pr$du%e pr$prii * cererea c$n%tant@ *intere%ul ec6ipei managerial pentru un management intere%at *gradul de pregatire al manageril$r %i e5ecutantil$r *apelarea la $ ec6ipa de c$n%ultare 30 Efe$t *cre%terea pr$#itului *cre%terea in)e%titiil$r *cre%terea c$tei de piata O'+er)atii Dalimentul c$ncurentil$r

2.

Utili"area unui in%trumentar managerial e)$luat

Cerintele managemetului %tiinti#ic

*cre%terea gradului de di%ciplina manageriala *cre%terea #uncti$nalitatii de an%amblu a #irmei *reali"area e#icacitatii %i e#icientei

3.

!4u%tarea c6eltuielil$r de e5pl$atare cu e)$luAia )enituril$r

*%ituatia anil$r anteri$ri

-.

CreFterea lic6idit@Aii

*%ituatia anil$r anteri$ri

* m$derni"area utila4el$r * reducerea c$n%umului de materii prime Fi utilit@Ai * e5i%tenAa un$r bune relaAii cu #urni"$rii * re%tructurarea per%$nalului * diminuarea dat$riil$r pe termen %curt * creFterea )al$rii creanAel$r Fi di%p$nibilitatil$r

* $bAinerea de pr$#it

..

0$"iAie bun@ pe piata

Situatia anil$r anteri$ri 0$"itia c$ncurentil$r

(.

Calitatea ridicat@ a pr$du%el$r

Cerintele pietei 0r$du%ele c$ncurentil$r

reAea pr$prie de di%tribuAie * )$lum mare al pr$ducAiei * calitate ridicat@ a pr$du%el$r * relaAii %tabile cu bene#iciarii * m$derni"area utila4el$r * c$ndiAii $ptime de dep$"itare *te%tarea materiil$r prime Fi a pr$du%el$r #inite

*p$%ibilitatea $n$r@rii dat$riil$r pe termen %curt * creFterea imaginii #irmei * relaAii %tabile cu #urni"$rii * imagine #a)$rabil@ * )enituri %tabile din acti)itatea de pr$ductie creFterea pre%tigiului * creFterea )$lumului c$men"il$r Fi a )enituril$r * creFterea c$tei de piaA@

31

P!n$tele +la'e e$%n%mi$e +i manageriale" ,r.crt. 0uncte %labe 1. 0reAuri mai ridicate decLt media pe piaA@ Termen de c$mparatie 0returile pietei Cau"e * nece%itatea ac$peririi in)e%tiAiil$r e#ectuate pentru m$derni"area utila4el$r E#ect * di#erenAa Gntre )$lumul e#ecti) al )Ln"@ril$r de pr$du%e Fi )$lumul p$tenAial al ace%t$ra * )$lum mai redu% al )enituril$r * capacitate mai redu%a de %ati%#acere a cererii bene#iciaril$r * ne)$ia de a apela la acti)it@Ai care %@ genere"e )enituri %uplimentare b%er)atii

2.

Hama de pr$du%e mai puAin di)er%i#icat@ decLt cea a c$ncurenAei

0r$du%ele c$ncurentil$r

* capacitate redu%@ de pr$ducAie

3.

Cerintele managemtului %trategic

*nee#ectuarea cercetaril$r de piata, accentul #iind pu% in mare ma%ura pe pr$ductie7

-.

Hradul redu% de in#$rmati"are a

*lip%a unui %i%tem de $biecti)e in care %a #ie implicate t$ate c$mp$nentele pr$ce%uale %i %tructural Cerintele /$tarea te6nica managementului de#icitara 32

*#irma %e adapatea"a mai greu la cerintele pietei *)al$ri#icarea in%u#icienta a p$tentialului uman %i material

*manageri nein#$rmati

managementului #irmei

#irmei

*lip%a de per%$nal cu pregatire de %pecialiatate

Ca*it%l!l II F%rm!larea +tartegiei


. F%rm!larea mi+i!ni firmei D$rmularea mi%iunii #irmei c$n%tituie punctul de p$rnire in elab$rarea pr$riu*"i%a a %trategiei. In cele ce urmea"a )$i #$rmula %trategia S.C. R TEC S.!. Bu"au a- +$%*!l *rin$i*al Sc$pul principal al S.C. R TEC S.!. Bu"au e%te %a pr$duca $ paleta ampla a utila4el$r te6n$n$l$gice pentru indu%tria metalurgica,a c$n%tructiil$r metalice %i a pie%el$r #$r4ate, care %a permita %ati%#acerea cerintel$r clientil$r. '- $e realizaeaza firma /$meniul principal in care acti$nea"a S.C. R TEC S.!. Bu"au e%te acela al pr$ducerii %i c$merciali"arii utila4el$r, %uban%amblel$r %i a pie%el$r de %c6imb pentru indu%tria metalurgica, c6imica, a materialel$r de c$n%tructii, pr$ducerii de energie electrica, pie%e #$r4ate %imatritate. $- !n(e a$ti%neaza S.C. R TEC S.!. Bu"au acti$nea"a in principal pe piata din : Hermania*-787 R$amania*--87 Italia *3(87 !u%tria * (87 !ltele*118. #. Sta'ilirea %'ie$ti)el%r +trategi$e Dirma i%i #$rmulea"a, pe urmat$rii 2 ani, urmat$arele $biecti)ele %trategice %i anume: Cre%terea ci#rei de a#aceri cu 308 in urmat$rii 2 ani #ata de peri$ada anteri$ara7 Cre%terea )enituril$r din )an"area pr$du%el$r #inite cu cel putin 2.8 #ata de anii anteri$ri7 Implementarea unui %i%tem managerial per#$rmanat pentru anul urmat$r, ba"at pe managementul pe $biecti)e %i pe managementul prin bugete care %a a%igure reali"area la ni)el inalt a deci"iil$r %tabilite7 Imbunatatirea calitatii pr$du%el$r7 E5tinderea pe $ piata e5terna cat mai ampla7 !%igurarea pe termen lung a principalel$r c$relatii dintre acti)itatile #irmei: ICa>IF+>IN+ Unde: ICa* indicele ci#rei de a#aceri ID%* indicele #$ndului de %alarii I,%*indicele numarului de %alariati alta c$relatie e%te: I?>I@ Unde: IO*indicele pr$ducti)itatii muncii IP*indicele %alariului mediu 33

&. C%nt!rarea *rin$i*iil%r %*ti!nii +trategi$e Reali"area $biecti)el$r %trategice menti$nate mai %u% e%te p$%ibila prin c$nceperea %i $perati$nali"area un$r m$dalitati in care mai imp$rtante %unt: a- rete0n%l%gizarea intre*rin(erii 0entru ca #irma %a detina $ p$"itie c$n%iderabila pe piata e5terna, e%te mai mult decat nece%ar rete6n$l$gi"area. 0entru reali"area ace%teia e%te nece%ara $ e)identa a c6eltuielil$r %i a )enituril$r #irmei. S.C. R TEC S.!. Bu"au decide: ac6i"i$narea un$r utila4e precum: %trung STQ'E, pre%a !BC!,T, aparate %i %ur%e de %udare, danumeric, in%talatie de p$li"are, aparatura pentru lab$rat$rul de incercari %i )eri#icari7 ampli#icarea capacitatii de pr$ductie prin imbunatatirea utila4el$r e5i%tente. In)e%titia e%te una de%tul de mare, dar utila4ele ac6i"iti$nate )$r putea e#ectua pr$du%e de calitate, ace%tea generand e#ecte ec$n$mice de$%ebite, care )$r putea ac$perii c6eltuielile generate de in)e%titia #acuta. '- (i)er+ifi$area *r%(!$tiei alta %$lutie $ repre"inta di)er%i#icarea pr$ductiei, a%ta reali"andu*%e in #unctie de cerintele pietei in care #irma acti$nea"a. S.C. R TEC S.!. Bu"au a deci% urmat$arele: a%imilarea in #abricatie a n$i pr$du%e de")$ltarea pr$ductiei de ec6ipamente /e preci"at e%te #aptul ca, pentru $btinerea unui %ucce% e%te rec$mandat, ca di)er%i#icarea pr$ductiei %a %e #aca in c$relatie cu rete6n$l$gi"area. $re*r%ie$tarea manageriala a firmei

Repr$iectarea manageriala a #irmei pre%upune: Utili"area unui intrumentar managerial e)$luat7 D$l$%irea un$r met$de %i te6nici menageriale ce determina %c6imbari ma4$re de #uncti$nalitate %i per#$rmanta7 Utili"area managementului prin $biecti)e %i a managementului prin bugete cat mai e#icace7 /e")$ltarea p$tentialului per%$nalului managerial %i de e5ectutie7 1arirea gradului de #uncti$nalitate %i c$mpetiti)itate a #irmei7 Imbunatatirea managementului e5i%tent in #irma %i a principalel$r %ale c$mp$nente* met$d$l$gica, deci"i$nala, in#$rmati$nala, $rgani"at$rica7 Elab$rarea un$r %tarategii %i p$litici reali%te in d$meniul managementului. 4. I(entifi$area re+!r+el%r ne$e+are In categ$ria re%ur%el$r nece%are intra: *re%ur%e materiale7 *re%ur%e #inanciare7 3-

*re%ur%e umane7 *re%ur%e in#$rmati$nale. Re+!+ele materiale %e re#era la ec6ipamente de pr$ductie, materii prime, materiale, energie etc. Re+!r+ele finan$iare %uma imp$rtanata de bani e%te al$cata rete6n$l$gi"arii #irmei, acea%ta #iind de 2.0000R , din care 100000R pentru anul 2010 %i 1.0000R pentru anul 2011. Sur%ele de #inantare %unt: * -08 din %ur%e pr$prii7 * (08 din credite pe termen lung <BCR=. Re+!re+e !mane * %unt cele mai imp$rtunate dintre re%ur%e %i p$t #i a%igurate a%t#el: Cantitati) * )a ramane acela%i numar de %alariati7 Calitati)* e%te nece%era cre%terea p$nderii per%$nalului cu %tudii %uperi$are. Re+!r+ele inf%rmati%nale * )$r #i a%igurate atat prin cre%terea ni)elului de pregatire al #imei, cat %i prin #irmele de c$n%ultanta manageriala %i ec$n$mica. ..Pre$izarea termenel%r Strategia e%te reali"ata pentru urmat$rii 2 ani. #. Sta'ilirea a)anta.!l!i $%m*etiti) !)anta4ul implementarii %trategiei il c$n%tituie a%igurarea pe $ p$"itie #$rte a #irmei #ata de c$ncurenti %i $ mare #le5ibilitate in relatiile cu #urni"$rii. 0entru $btinerea a)anta4ului c$mpetiti) %e acti$nea"a la: Imbunatatirea rap$rtului c$%t*pret7 btinerea %i c$merciali"area un$r pr$du%e di#erite #ata de cele ale c$ncurentil$r. !cea%ta etapa are in )edere: *%tabilirea caracteri%ticil$r %peciale ce de#ine%c pr$du%ul cu a4ut$trul car$ra #irma %e deta%ea"a de c$ncurenti7 *a%igurarea unei calitati %uperi$are77 *%tabilirea un$r met$de %peci#ice de pr$m$)are7 *%tabilirea pietel$r de de%#acere.

Ca*it%l!l III Re*r%ie$tarea manageriala


. Re*r%ie$tarea +!'+i+tem!l!i met%(%l%gi$ al managemt!l!i +%$ietatii $%mer$iale Repr$iectarea %i%temului met$d$l$gic al managementului S.C. R TEC S.!. Bu"au c$n%ta, in primul rand in implementarea managementului prin $biecti)e %i a managementului prin bugete, iar in al d$ilea rand prin utili"area met$del$r %i te6nicil$r manageriale c$n#$rm %tiintei managementului. /iagn$%ticarea )iabilitatii manageriale, precum %i %trategia gl$bala a S.C. R TEC S.!. Bu"au au a)ut la ba"a un %i%tem de $biecti)e pentru urmat$rii d$i ani %i anume: O'ie$ti)e f!n(amentale" 3.

1. cre%terea ci#rei de a#aceri cu 308 in urmat$rii d$i ani #ata de peri$ada anteri$ara. !cti)itatile nece%are %unt: #abricatie, )an"ari, marEeting, apr$)i"i$nare, $rgani"are manageriala. 2. cre%terea )enituril$r din )an"area pr$du%el$r #inite cu 2.8 #ata de peri$ada anteri$ara. 0entru reali"area ace%tui $biecti) %unt nece%are acelea%i acti)itati enumerate la $biecti)ul anteri$r. O'ie$ti)e (eri)ate (e gra(!l I" 1. implementarea unui %i%tem managerial per#$rmant !cti)itatile nece%are %unt: per#ecti$narea per%$nalului %i bugetare. 2. a%igurarea pe termen lung a principalel$r c$relatii dintre acti)itatile #irmei ICa>IF+>IN+ Unde: ICa* indicele ci#rei de a#aceri ID%* indicele #$ndului de %alarii I,%*indicele numarului de %alariati alta c$relatie e%te: I?>I@ Unde: IO*indicele pr$ducti)itatii muncii IP*indicele %alariului mediu !cti)itatile nece%are: per#ecti$narea per%$nalului, m$ti)area per%$nalului, #inanciara. O'ie$ti)e (eri)ate (e gra(!l II" 1. imbunatatirea calitatii pr$du%el$r !cti)itati nece%are: m$ti)area %i per#ecti$narea per%$nalului, #abricatie, in)e%titie. 2. e5tinderea pe $ piata e5terna cat mai ampla !ti)itati nece%are: #abricatie, )an"ari, maEeting, apr$)i"i$nare, $rgani"are manageriala. 0entru un management per#$rmant, #irma trebuie %a de")$lte p$tentialul per%$nalului managerial %i de e5ecutie. #. Re*r%ie$tarea +i+tem!l!i (e$izi%nal /in cau"a e#ectuarii un$r %c6imbari in met$d$l$gia managementului prin utili"area managementului prin $biecti)e a managementului prin bugete, prin pr$iecte, a tabl$ului de b$rd %i a alt$r met$de de management c$nduc la m$di#icari in cadrul %i%temului deci"i$nal al S.C. R TEC S.!. Bu"au !ce%tea )i"ea"a: Structurarea acti)itatii pe ni)eluri ierar6ice %ituate la #iecare din ni)elele %tructurii $rgani"at$rice: in#eri$ara, medie %i %uperi$ara /erularea pr$ce%el$r deci"i$nale %trategic$*tactice dupa met$d$l$gii %peci#ice 3(

/e%centrali"area manageriala in interi$rul #irmei prin aparitia centrel$r de pr$#it %i a%t#el nece%itatea m$di#icarii tip$l$giei deci"iil$r ad$ptate Dundamentarea %tiinti#ica a deci"iil$r, imputernicirea c$re%pun"at$are, ad$ptarea %i aplicarea %i integrarea in timp util a deci"iil$r ad$ptate !pelarea unui in%trumentar %peci#ic %ituatiei deci"i$nale: de certitudine, incertitudine %i ri%c Elemente ale m$di#icaril$r pr$du%e in cadrul S.C. R TEC S.!. Bu"au in c$nte5tul %c6imbrii manageriale pr$pu%e in lucrare. Str!$t!rarea a!t%ritatii (e$izi%nale *e ni)el!ri ierar00i$e 0entru re%tructurarea pe )erticala a %i%temului deci"i$nal %*a acti$nat pe mai multe planuri: /elimitarea c$mpetentel$r deci"i$nale ac$rdate in #unctie de p$"itia ierar6ica a managerului, tipul, )$lumul, c$mple5itatea %i di#icultatea $biecti)el$r p$%tului re%pecti) %i %ubdi)i"iunii $rgani"at$rice c$ndu%e, natura %arcinil$r c$n#erite ace%t$ra, ni)elul c$mpetenetei pr$#e%i$nale %i manageriale pr$priu*"i%e a managerului in cau"a. C$mpetenta deci"i$nala pre%upune: * c$mpetenta ac$rdata, numita aut$ritate, re#lectata de libertatea deci"i$nala de care %e bucura $cupantul p$%tului *c$mpetenta pr$priu*"i%a, re#lectata de cun$%tintele, calitatile %i aptitudinile %i deprinderile pe care titularul p$%tului le are pentru a*%i e5ercita, in c$nditii n$rmale aut$ritatea. !cea%ta implica atat c$mpetenta pr$#e%i$nala cat %i de c$mpetenta manageriala. C$mpetentele ac$rdate p$%turil$r manageriale p$t #i delimitate in: C%m!ne 3%e rega%e%c in t$ate p$%turile dar cu inten%itati %i c$mple5itati di#erite in #unctie de ni)elul ierar6ic la care %e ga%e%c D$rmularea de pr$puneri re#erit$are la %trategia %i p$litica #irmei %au a %ubdi)i"iunii $rgani"at$rice din care re%pecti)ul manager #ace parte 0r$puneri pri)ind m$ti)area per%$nalului 'uarea de ma%uri pentru $perati$nali"area %trategiei %i p$liticii S.C. R TEC S.!. Bu"au 0r$puneri pri)ind %tructura %i c$ntinutul bugetului #irmei %i bugetel$r elab$rate pe centre de ge%tiune 0r$puneri pri)ind maniera de culegere, inregi%trarea, tran%miterea %i preluarea in#$rmatiil$r ce dau c$n%i%tenta un$r mac6ete ale tabl$ului de b$rd S*e$ifi$e care %unt di#erentiate pe manageri in #unctie de p$"itia ierar6ica pe care %e a#la. /irect$rul general ad$pta deci"ii %trategice %i tactice prin care %e a%igura indeplinirea $biecti)el$r #undamentale %i a cel$r deri)ate de gradul I cuprin%e in %trategia S.C. R TEC S.!. Bu"au %i %e re#era la : * Stabilirea centrel$r de ge%tiune care )$r #uncti$na in cadrul %$cietatii * Stabilirea preturil$r pr$du%el$r 37

/e#initi)area ni)elului ci#rei de a#aceri pe care %i*$ pr$pune %$cietatea c$merciala in peri$ada urmat$are * Stabilirea pla#$nului ma5im al c6eltuielil$r la 1.000 lei )enituri * Stabilirea %tructurii %$rtimentale a pr$ductiei tinand %eama atat de criteriul e#icientei cat %i de cerintele pietei * I$tara%te a%upra m$daliltatil$r de e5ercitare a c$ntr$lului indeplinirii $biecti)el$r de catre #iecare centru de deci"ie %i %ub$rdine * Incadrarea %i c$ncedierea per%$nalului * !pr$barea ni)elului de %alari"are * !pr$barea n$rmati)el$r de c$n%um * !pr$barea pr$gramel$r de re%tructurare te6n$l$gica * !pr$barea %tructurii pr$gramului de #abricatie * !pr$barea pr$gramel$r de : * Reducere a c$%tului de pr$ductie * Cre%tere a pr$ducti)itatii muncii * E#ectuare a lucraril$ de intretinere %i reparatie a utila4el$r de pr$ductie !%t#el apar n$i c$mpetente care pana acum $ri nu e5i%tau $ri nu erau %u#icient c$nturate printre care cre%terea aut$n$miei deci"i$nale %i $perati$nala a centrel$r de ge%tiune %i a alt$r %ubdi)i"iuni $rgani"at$rice.0articiparea la #undamentarea %i elab$rarea bugetel$r pe centre de ge%tiune. /eterminarea elementel$r m$ti)ati$nale la ni)el de centru de ge%tiune %i c$mp$nent al ace%tuia. 0articiparea la %tabilirea $bieceti)el$r centrel$r de ge%tiune, dimen%i$narea c6eltuielil$r, )enituril$r %i re"ultatel$r ace%t$ra. 0r$m$)area un$r m$dalitati manageriale %peci#ice care %a permita reali"area $biecti)el$r a%umate prin pr$priul buget. 1$di#icarea %tructurii %$ci$*pr$#e%i$nale a per%$nalului din %ubdi)i"iunile $rgani"at$rice c$ndu%e in #unctie de cerintele impu%e de reali"area $biecti)el$r M%(ifi$ari in ti*%l%gia (e$iziil%r a(%*tate Sc6imbarile tip$l$gice %e re#era la cre%terea %au %caderea p$nderii un$r categ$rii de deci"ii, in care %unt implicati managerii %ituati la anumite ni)eluri ierar6ice. 0entru managementul %uperi$r %e impune $ rec$n%iderare a deci"iil$r %trategice. C$nc$mitent, e%te nece%ara cre%terea p$nderii deci"iil$r in c$nditii de ri%c %i incertitudine. !ce%t lucru e%te dictat de ratiuni c$merciale %i te6n$l$gice*patrunderea pe n$i piete, ac6i"iti$narea un$r ec6ipamente de pr$ductie $ri te6n$l$gii, a%imilarea in #abricatie a un$r pr$du%e n$i. E5i%tenta mediului c$nte5tual in%tabil, c$mple5 %i turbulent, cu )ariabile nec$ntr$labile, repre"inta premi%e ale #undamentarii %i ad$ptarii de deci"ii in c$nditii de ri%c %i incertitudine Im'!natatirea $alitatii (e$iziil%r /eci"iile trebuie %a ra%punda urmat$arel$r cerinte: a= Cre%terea gradului de #undamentare a deci"iil$r Tran%miterea %i )al$ri#icarea de in#$rmatii pertinente re#erit$are la d$meniile c$ndu%e. E%te nece%ara re%pectarea urmat$arel$r c$nditii impu%e in#$rmatiil$r: dinami%mul, reali%mul, $p$rtunitatea, multilateralitatea, adaptabilitatea. 3+

Dundamentarea %tiinti#ica a deci"iil$r e%te c$nditi$nata de in%trumentarul deci"i$nal #$l$%it in ad$ptarea ace%t$ra b= JImputernicireaJ deci"iil$r c= Integrarea $ricarei deci"ii in an%amblul deci"iil$r %$cietatii e%te p$%ibila prin elab$rarea %i%temului de $biecti)e la ni)el de #irma %i %ubdi)i"iune $rgani"at$rica. d= p$rtunitatea deci"iil$r e%te a%igurata prin aplicarea ace%t$ra intr*un inter)al de timp c$n%iderat $ptim prin apelarea tabl$ului de b$rd. 0entru cre%terea calitatii pr$ce%ului deci"i$nal %e p$ate pr$iecta derularea pr$ce%el$r deci"i$nale %trategice dupa mecani%me met$d$l$gice adec)ate, %tructurate pe mai multe etape: /e#inirea pr$blemei deci"i$nale Stabilirea $biecti)el$r %i a criteriil$r deci"i$nale Stabilirea )ariantel$r deci"i$nale !legerea )ariantei $ptime <deciderea= !plicarea deci"iei E)aluarea deci"iei A*elarea !n%r met%(e +i te0ni$i (e$izi%nale +*e$ifi$e !ce%te met$de %i te6nici di#era in #unctie de tipul deci"iei, %ituatia deci"i$nala in care %e incadrea"a pr$blema %upu%a re"$l)arii, ampl$area c$mpetentel$r decidentului, %ituatia ec$n$mic$*#inanciara a S.C. R TEC S.!. Bu"au, ni)elul pregatirii manageril$r. te6nica %peci#ica de c$ncreti"are a per#ecti$naril$r deci"i$nale pentru #iecare manager $ repre"inta #i%a deci"i$nala. In tabelul urmat$r e%te pre"entata #i%a deci"i$nala pentru managerul general al S.C. R TEC S.!. Bu"au ,r.c rt 1 Tipul deci"iei Stabile%te %i apr$ba )arianta de %i%tem de management a %$cietatii 0eri$dicitate a Cand e%te ne)$ie 1et$de #undamentare %i ad$ptare rec$mandate *Tabl$ul de b$rd *1anagementul prin $biecti)e *1et$da %cenariil$r *1anagementul prin bugete *1anagementul prin e5ceptii *1anagementul prin pr$iecte *1et$da delegarii 2 Stabile%te %i apr$ba %trategia %i p$litica %$cietatii !nual *1anagementul prin $biecti)e *1et$da E'ECTRE 3& b%.

*1et$da etrap$larii *1et$da %imularii pre)i"i$nale 3 !pr$ba %trategia de marEeting Trime%trial *1et$da %egmentarii pietei *1et$da E'ECTRE * 1et$da ,ICESCU !)i"ea"a in#iintarea centrel$r de pr$#it ale %$cietatii 'a %c6imbarea )ariantei de management 1et$da arb$relui deci"i$nal *1anagementul prin $biecti)e *1anagementul prin bugete . Stabile%te m$dalitati de e5ercitare a c$ntr$lului indeplinirii $biecti)el$r de catre #iecare centru de deci"ie din %ub$rdine Silnic %i decadal *Hrila de anali"a a in#$rmatiil$r *!nali"a diagramei de atributii *!nali"a )ariabilel$r $rgani"ati$nale *Tabl$ul de b$rd */iagn$%ticarea ( !pr$ba pr$gramul S.C. R TEC S.!. Bu"au !nual *1anagementul prin $biecti)e *1et$da E'ECTRE *1anagementul prin bugete 7 I$tara%te in legatura cu e)aluarea %i m$ti)area per%$nalului 'unar *1et$da parg6iil$r #inanciare + Elab$rea"a ma%uri pentru imbunatatirea %trategic$* tactica a acti)itatil$r #irmei Silnic -0 1anagementul prin $biecti)e 1anagementul participati) 1anagementul prin c$lab$rare 1et$dele e5trap$larii 1anagementul participati) 1et$da arb$relui deci"i$nal 1et$da E'ECTRE

&

/ecide a%upra datel$r, in#$rmatiil$r, in general a a %ituatiil$r in#$rmati$nale pri)ind S$cietatea S.C. R TEC S.!. Bu"au %i a c$mpeti)itatii I$tara%te a%upra pretului pr$du%el$r in ba"a calculatiil$r de c$%t, pentru aigurarea pr$#itabilitatii %$cietatii %i a c$mpetiti)itatii I$tara%te a%upra ci#rei de a#aceri

C$n#$rm termenel$r legale de rap$rtare

- /iagrama de atributii rganigrama *Hrila de anali"a a in#$rmatiil$r *Tabl$ul de b$rd

10

'unar %i trime%trial

*!nali"a )al$rii *1et$da pe c$men"i *1et$da E'ECTRE

11

'unar

*1et$da e5trap$larii 1anagementul participati) - 1anagementul prin re"ultate - 1anagementul prin $biecti)e - 1anagementul prin bugete - 1anagementul participati) - 1et$da E'ECTRE - 1et$da ,ICESCU - !lg$ritmul /eutc6 *1artin *1anagementul participati) *1et$da de%c$mpunerii pe #act$ri de in#luenta

12

/ecide a%upra )ariantel$r de re%tructurarea a %$cietatii

!nual

13

I$tara%te a%upra de#initi)arii %tructurii %$rtimentale a pr$ductiei I$tara%te a%upra m$dalitatil$r de e5ercitare a c$ntr$lului indeplinirii $biecti)el$r de catre #iecare centru de deci"ie din %ub$rdine

Seme%trial %i anual

1-

lunar

1anagementul prin $biecti)e !nali"a )ariabilel$r $rgani"ati$nale /iagrama de atributii rganigrama Inter)iul

-1

-2

RH!,IHR!1! S.C. R TEC S.!. Bu"au

-3