Sunteți pe pagina 1din 41

CUPRINS

1. Consideraii teoretice privind analiza cheltuielilor pag. 4


1.1. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor firmei pag. 4
1.2. Analiza cheltuielilor de exploatare pag. 6
1.3. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pag. !
1.4. Analiza cheltuielilor varia"ile pag.10
1.4.1. Analiza dinamicii #i structurii cheltuielilor varia"ile $la 1000 lei
venituri #i ca sum total% pag.11
1.4.2. Analiza factorial a cheltuielilor varia"ile pag.11
1.4.3. &stimarea evoluiei pro"a"ile a cheltuielilor varia"ile pag.13
1.4.4. Analiza reflectrii nivelului cheltuielilor varia"ile la 1000 lei
asupra principalilor indicatori economico'financiari pag.14
1.(. Analiza cheltuielilor fixe pag.1(
1.(.1. Analiza dinamicii #i structurii cheltuielilor fixe pag.16
1.(.2. Analiza factorial a cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri pag.16
1.(.3. &stimarea nivelului pro"a"il al cheltuielilor fixe pag.1!
1.6. &stimarea sintetic a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pag.1)
1.!. Analiza riscului de exploatare sau operaional pag.1*
1.). Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli pag.20
1.).1. Analiza cheltuielilor materiale pag.20
1.).2 Analiza cheltuielilor salariale pag.21
2. +rezentare general a firmei pag.24
2.1. ,curt istoric pag.24
2.2. -odul de determinare pag.2(
2.3. &voluia activitii pag.26
3. Analiza cheltuielilor de exploatare pag.2*
3.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare pag.2*
3.2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri pag.34
4. Concluzii pag.3*
(. .i"liografie pag.42
1.CONSIDERAII TEORETICE PRIVIND ANALIZA
CHELTULIELIOR
/ntegrat 0n activitatea practic de conducere1 tematica cheltuielilor de producie este o
pro"lem intern a fiecrei firme1 care tre"uie s fie circumscris 0ntr'un cadru legislativ general
viz2nd aspecte organizatorice ale evidenei1 precum si nivele normate $reglementare% pentru
unele categorii de cheltuieli. A#a1 de exemplu1 prin 3egea Conta"ilitaii nr. )241**1 si 5.6.
!04414.7///.1**31 prin care s'a apro"at regulamentul de aplicare a legii1 si planul conta"il
general1 s'a prevzut clasa * Conturi de gestiune $structurat pe urmatoarele grupe8
*0 9 decontri interne prin care se realizeaz operaiile de decontri privind cheltuielile
activitii de "az1 auxiliare1 sta"ilirea diferenelor de pre etc. prin aceste conturi se realizeaz si
legatura cu conta"ilitatea financiar.
*2 9 conturi de calculaie cu a:utorul crora se colecteaz #i calculeaz costul produciei.
*3 9 costul produciei care conine conturi prin intermediul crora se ine evidena
costului produciei.
;otodat1 aceste acte normative precizeaz #i categoriile de cheltuieli care se include 0n
costul produciei1 respectiv cheltuielile directe #i indirecte repartizate raional asupra produselor
#i lucrrilor executate.
+rin alte acte normative $ca1 de pild1 3egea impozitului pe profit1 amortizrii1 etc.% se
sta"ilesc cuantumuri maxime sau minime pentru anumite categorii de cheltuieli $incluse sau nu
in costul produciei%1 in scopul determinrii c2t mai corecte a o"ligaiilor fiscale ale fiecrei
0ntreprinderi.
Asemenea aspecte sunt elemente importante ale conducerii micro sau macro' economice
prin intermediul p2rghiilor economico'financiare.
<n ceea ce prive#te activitatea practic de analiz a cheltuielilor1 acestea tre"uie s fie prin
excelen o component ma:or a managementului intern al firmei care s asigure realizarea
unor costuri competitive.
-odalitile de realizare #i respectiv de organizare a muncii1 de analiz a pro"lematicii
a"ordate1 sunt diferite in raport de scop si su"iectul care o realizeaz.
Cu toate acestea1 exist o metodologie de analiz a cheltuielilor1 care ofer un cadru
posi"il de a"ordat de catre utilizatori. +rincipalele aspecte care se a"ordeaz in continuare sunt8

1.1. ANALIZA CHELTUIELILOR AFERENTE VENITURILOR FIRMEI
=ealizarea unui venit #i respectiv profit1 implic efectuarea de cheltuieli.
<n conta"ilitatea financiar1 cheltuielile se inregistreaz pe feluri de cheltuieli $dup
natura lor% #i se grupeaz 0n8
a.% cheltuieli de exploatare 9 care cuprind categoriile de consumuri privind realizarea
o"iectului de activitate #i cele aferente acestota $ex. provizioanele pentru diverse cheltuieli%>
".% cheltuieli financiare 9 care include pierderile de creane legate de participani1 din
v2nzarea titlurilor de plasament1 do"2nzi etc. $vizeaz activitatea financiar 0n afara exploatrii%>
c.% cheltuieli excepionale 9 care nu sunt legate de activitatea curent1 normal1 se refer
la despgu"iri1 amenzi penalizri1 donaii1 su"venii etc.>
&videna acestor cheltuieli se realizeaz cu a:utorul conturilor din grupa 6 9
conturi cheltuieli structurate 0n8
Cont 60 9 cheltuieli cu materii prime1 materiale si mrfuri>
Cont 61 9 cheltuieli cu lucrrile #i servicii executate de teri>
Cont 62 9 cheltuieli cu alte servicii executate de teri>
2
Cont 63 9 cheltuieli cu impozitele1 taxele #i vrsmintele asimilate>
Cont 64 9 cheltuieli cu personalul
Cont 6( 9 alte cheltuieli de exploatare>
Cont 66 9 cheltuieli financiare>
Cont 6! 9 cheltuieli excepionale>
Cont 6) 9 cheltuieli cu amortizrile #i provizioanele>
Cont 6* 9 cheltuieli cu impozitul pe profit>
;oate aceste conturi se dezvolt in analitice de gradul /// #i /?.
?eniturile inteprinderii reprezint sumele incasate sau de incasat in cursul exerciiului #i
se grupeaza 0n8
a.% venituri din exploatare 0n care se include veniturile realizate din operaiile care
formeaz o"iectul de activitate1 la care se adaug veniturile din producia stocat #i imo"ilizat1
precum #i alte venituri legate de exploatare>
".% venituri financiare in care se include veniturile din participaii din alte imo"ilizri1 din
titluri de plasament etc.>
c.% venituri excepionale1 despgu"iri1 penaliti 0ncasate etc.>
&videna veniturilor se realizeaz cu a:utorul conturilor din clasa ! 9 Conturi de venituri1
respectiv8
!0 9 venituri din v2nzri de produse1 mrfuri1 servicii prestate #i din alte activiti>
!1 9 venituri din producia stocat>
!2 9 venituri din producia de imo"olizri>
!4 9 venituri din su"venii de exploatare>
!( 9 venituri din exploatare>
!6 9 venituri financiare>
!! 9 venituri excepionale>
!) 9 venituri din provizioane>
<n general1 se poate face o corelaie 0ntre venituri #i cheltuieli 0n sensul c realizarea unui
venit presupune efectuarea unor cheltuieli sau invers. @ar sunt #i excepii. A#a1 de exemplu1
cheltuielile financiare1 de regul1 nu genereaz venituri1 iar realizarea acestora nu presupune
cheltuieli. Acelea#i reguli le au #i unele cheltuieli si venituri excepionale.
Analiza cheltuielilor aferente veniturilor vizeaz evoluia lor #i factorii care o determin
in vederea identificrii posi"ilitilor de diminuare 0n scopul sporirii renta"ilitii. /ntegrat 0n
activitatea practic de gestiune1 aceast analiz reprezint o prim etap de informare asupra
dinamicii cheltuielilor. <n acest scop1 se utilizeaz indicatorul Cheltuielile la 1000 lei venituri
$C%1 care se determina ca raport intre cheltuielile totale $Ach
/
% #i venituri $A?
/
%.
C B

n
i
i
n
i
i
v
ch
1
1
1000 $1.1.%
,au8
C B
100
i i
c g
$1.2.%
0n care 8
g
i
9 reprezint structura veniturilor pe categorii
c
i
9 cheltuielile la 1000 lei pe categorii de venituri
3
@e aici rezult c fa de o "az de referin modificarea nivelului cheltuielilor la 1000
lei venituri se datoreaz influenei structurii veniturilor #i a nivelului cheltuielilor la 1000 lei pe
categorii de venituri.
+entru separarea celor dou influene este necesar recalcularea cheltuielilor la 1000 lei
0n funcie de structura nivelului comparat a ratelor pe categorii de venituri din "aza de referin.
1.-odificarea fa de criteriul de comparaie
+
o
9 +
n'1
+
1
9 +
o

2./nfluena structurii veniturilor
3./nfluena nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri pe categorii de venituri
<n activitatea practicat tre"uie avute 0n vedere8
'luarea in considerare a inflaiei1 ceea ce presupune corectarea "azei de comparaie cu un
coeficient care s reflecte corelaia dintre cre#terea preurilor tuturor categoriilor de resurse cu
care se aprovizioneaz 0ntreprinderea $/Ach
i
% #i dinamica preurilor pe seama crora se formeaz
venituri $/
vi
%>
'explicarea pe fiecare categorie de venituri a evoluiei eficienei 0n funcie de factorii
specifici care o influeneaz1 mai ales 0n situaii ca cea din exemplu dat 0n care cheltuielile
financiare #i cele excepionale dep#esc su"stanial veniturile. -odalitile concrete de analiz
vor fi prezentate pe parcurs.
-odificarea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri se reflect 0n mrimea
rezultatului exerciiului 0nainte de impozitare.
&fectul se determin cu a:utorul relaiei8
$C
1
'C
0
%
10000
i
v
$1.3.%
1.2. ANALIZA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
Cheltuielile de exploatare dein ponderea cea mai mare1 ele fiind 0n legtur direct cu
o"iectul de activitate al firmei1 constituind astfel domeniul principal 0n care se pot inia #i realiza
cele mai importante msuri de sporire a eficienei economice.
A#a1 dupa cum s'a menionat1 cheltuielile de exploatare cuprind1 potrivit prevederilor art.
*6 din regulamentul de aplicare al legii conta"ilitii urmatoarele elemente8
' cheltuielile privind consumurile de materii prime1 materiale1 com"usti"ili1 energie #i
elemente asimilate>
' cheltuieli cu lucrrile #i serviciile prestate de teri1 chirii1 locaii de gestiune1 alte
cheltuieli>
' cheltuieli cu impozitele #i taxele suportate de unitatea patrimonial>
' cheltuieli cu personalul>
' alte cheltuieli de exploatare.
<n analiza cheltuielilor de exploatare se folose#te nivelul lor la 1000 lei venituri din
exploatare1 ca parte a intregului folosit anterior1 urmrindu'se dinamica #i modificrile
intervenite 0n structura cheltuielilor. Acest lucru este important at2t pentru formarea imaginii
asupra modului 0n care s'a realizat programul sta"ilit1 c2t #i 0n special pentru identificarea
categoriilor de cheltuieli care necesit o atenie deose"it din partea factorilor de decizie.
<ntru'c2t dinamica eficienei cheltuielilor de exploatare este cunoscut din paragraful
anterior1 se va prezenta analiza structurat1 in funcie de natura cheltuielilor aferente produciei
totale a exerciiului financiar1 inclusiv costul mrfurilor v2ndute 0n corelaie cu valoarea lor.
Analiza eficienei cheltuielilor de exploatare poate fi efectuat 0n raport de formare a
veniturilor si nivelul cheltuielilor pe categorii de venituri.
4
<n analiza cheltuielilor de exploatare 0n funcie de criteriul amintit1 tre"uie s se in
seama de modul de formare a veniturilor din producia stocat #i imo"ilizat1 respectiv1
evaluarea 0n costuri1 ceea ce conduce la un nivel al cheltuielilor la 1000 lei. <n consecin1 o
cre#tere a ponderii acestor dou elemente are ca efect diminuarea eficienei cheltuielilor de
exploatare.
@in punct de vedere metodologic1 pentru a delimita influena structurii veniturilor de cea
a nivelului cheltuielilor aferente produciei v2ndute se face recalcularea cheltuielilor la 1000 lei
venituri de exploatare.
1. -odificarea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare $lei%1
+
0
9 +
n'1
+
1
9 +
0
2. /nfluena structurii veniturilor din exploatare8
3. /nfluena cheltuielilor la 1000 lei venituri aferente produciei v2ndute
Analiza datelor evideniaz faptul c structuta veniturilor corecteaz 0n minus
sau 0n plus influena exercitat de nivelul cheltuielilor aferente produciei v2ndute1 care constitue
elementul principal al cheltuielior de exploatare.
<n ceea ce prive#te evoluia produciei stocate #i imo"ilizate tre"uie s se fac distincie
intre volumul fizic #i costul aferent1 intru'c2t acestea au semnificaie1 cauze #i efecte diferite.
Astfel1 cre#terea sau scderea produciei stocate #i respectiv imo"ilizate1 comparativ cu
realizrile perioadei anterioare sau cu prevederile1 poate fi determinat de factori con:uncturali
ai pieei sau de alt natur1 sau opiune a conducerii pentru realizarea unor o"iective viitoare.
-odificarea costurilor aferente este determinat de factori specifici1 reflect2ndu'se
corespunztor 0n rezultatul exerciiului. Asemenea aspecte pot fi soluionate prin corelarea
datelor din conta"ilitatea general $financiar% cu cele din conta"ilitatea de gestiune $analitic%.
1.3. ANALIZA CHELTUIELILOR LA 1000 LEI CIFR DE AFACERI
+otrivit reglementrilor 0n vigoare1 cifra de afaceri se calculeaz prin 0nsumarea
veniturilor realizate din livrrile de "unuri1 executarea de lucrri #i prestrile de servicii #i alte
venituri din exploatare1 mai puin ra"aturile #i remizele #i alte reduceri acordate clienilor
$Articolul ** din =egulamentul de aplicare a 3egii Conta"ilitii%.
Ca principal parte component a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare1
cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri $C% pot fi exprimate cu a:utorul modelului8
C B

qp
qc
C
1000
0n care8
D ' cantitatea v2ndut>
c ' costul produselor
p ' preul mediu de v2nzare $exclusiv ;?A%
=elaia de mai sus poate fi scris #i altfel8
C B A g
C
p
c
C
1000
(
in care8 g este structura produciei v2ndute1 sta"ilit valoric
1
1
]
1

qp
qp
p
c

C
1000 ' nivelul cheltuielilor la 1000 lei pe produse
@e aici rezult c factorii care influeneaz cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri sunt8
structura produciei1 preul mediu de v2nzare #i costul produselor.
=educerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri se explic prin influena8
structurii produciei v2ndute
0 1
0 1
p q
c q

C
1000 '
0 0
0 0
p q
c q


C
1000
sau C
E
9 C
0
/nterpretat metodologic1 acest rezultat cu semnificaie economic pozitiv $de reducerea
cheltuielilor la 1000 lei% este urmare a modificrii structurii produciei v2ndute 0n sensul cre#terii
ponderii produselor cu o renta"ilitate prevzut mai mare. A#a dup cum s'a mai precizat1
structura produciei v2ndute poate fi considerat at2t ca factor de explicare a rezultatului c2t #i
de realizare a unui o"iectiv prevzut. <n consecin1 0n activitatea practicat este a"solut necesar
s se precizeze condiiile 0n care s'au produs modificri 0n structura produciei v2ndute1 av2ndu'
se 0n vedere efectele multiple directe #i indirecte pe care le determin8
".% preurile medii de v2nzare
1 1
0 1
p q
c q

C
1000 '
0 1
0 0
p q
c q


C
1000
sau C
EE
9 C
0
,cderea fa de nivelul prevzut1 a preurilor medii de v2nzare a condus la o
cre#tere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri1 ceea ce 0nseamn 0n ultim instan
scderea profitului. Ca atare1 adoptarea unor decizii referitoare la politica de preuri tre"uie s se
"azeze pe analiza tuturor cauzelor care au determinat mic#orarea $in exemplul dat% a preurilor
de v2nzare.
<n general1 se poate spune c modificarea preurilor de v2nzare este determinat de
schim"area raportului cerere ofert. 3a nivelul fiecrui productor #i1 respectiv1 ofertant de
produse1 pot fi identificate unele cauze cum ar fi8 calitatea produselor $inclusiv produse
difereniate pe caliti%1 marca de fa"ric $producie% sau comer1 schim"area destinaiei
produsului1 intervenia statului 0n cazul unor produse de importan naional sau strategic1
acordarea de "onificaii sau remize etc.
Cunosc2ndu'se cauza $cauzele% care au condus la modificarea preurilor$FG+%1 se poate
sta"ili efectul asupra nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe "aza relaiei
% $
1 1
0 1
t

p q
c q
C
1000 '
0 1
0 1
p q
c q


C
1000 $1.).%
6
c.% Costurile de produse
1 1
1 1
p q
c q

C
1000 '
1 1
0 1
p q
c q


C
1000 $1.*.%
C
1
9 C H
@in punct de vedere metodologic1 pentru o edificare complet asupra situaiei1 este
necesar analiza categoriilor de cheltuieli #i a cauzelor care au determinat modificarea acestora.
&ste cunoscut faptul c preul tuturor categoriilor de resurse este un element al cheltuielilor1 care
se poate modifica independent de activitatea unitii1 ori1 0n aceste condiii1 se impune o separare
a acestei influene de contri"uia proprie la rezultatul o"inut.
-etodologic1 aceasta presupune8
' determinarea soldului modificrilor de cheltuieli independente de activitatea
inteprinderii $GFch%>
' sta"ilirea nivelului la 1000 lei cifr de afaceri>
1 1
p q
ch

t
1000
$1.10.%

'corectarea influenei costurilor pe produse cu efectul modificrilor de cheltuieli
independente de unitate>
/nformaii o"inute 0n urma acestei modaliti de analiz pot fi valorificate 0n situaii
multiple din care nu se exclud studiile de feza"ilitate si de evaluare1 0n care partea de diagnostic
are o importan deose"it.
@at fiind poziia cheltuielilor $totale sau aferente cifrei de afaceri% 0n sistemul
indicatorilor de analiz economico'financiar1 se recomand cuantificarea efectelor modificrii
nivelului la 1000 lei. Astfel1 principalii indicatori sintetici 0n care se regsesc influena
modificrii cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri8
a.% ,uma profitului 0nainte de impozitare
'$C1'C0%
1000
1 1
p q
$1.11.%
Iot8 =ezultatul poate fi detaliat potrivit metodologiei prezentate
".% &ficiena activelor de exploatare $Ae
1
%
1
1 1
1000
% 0 1 $
Ae
p q
C C


100 B $J% $1.12.%
c.% &ficiena utilizrii mi:loacelor fixe $valoarea medie anual "rut ' -f%>
1
1 1
% 0 1 $
Mf
p q C C
B $K% $1.13.%
!
d.% &ficiena utilizrii capitalurilor $care pot fi proprii1 total1 social ' L%
1
1 1
% 0 1 $
K
p q C C
B $K% $1.14.%
e.% &ficiena utilizrii forei de munc $prin profitul mediu pe salariat%
1
1 1
1000
% 0 1 $
N
p q
C C


100 B $J% $1.1(.%
unde8 I
1
9 numrul mediu de salariai
&ficiena cheltuielilor aferente cifrei de afaceri este de fapt o reflectare a rezultatelor care
se o"in 0n stadiul produciei. <n consecin analiza poate fi deplasat 0n acest segment al
circulaiei capitalului1 folosindu'se indicatorul cheltuieli la 1000 lei producie marf fa"ricat1
iar 0n construcii cheltuieli la 1000 lei producie total sau glo"al. Aceasta presupune ca1 0n
conta"ilitatea de gestiune1 s se sta"ileasc rezultatul Articolului 10( din =egulamentul de
aplicare a 3egii Conta"ilitii.
<n asemenea condiii1 metodologia de analiz prezentat vizeaz producia fa"ricat 0n
cursul exerciiului1 datele necesare fiind furnizate de conta"ilitatea de gestiune1 $grupa * din
+lanul de conturi% #i "ugetul de venituri #i cheltuieli.
Mtilitatea practic a unei asemenea analize se regse#te 0n calcule1 a"solut necesare1 de
previzionare a cuantumului de resurse materiale #i financiare care condiioneaz 0ndeplinirea
o"iectivelor sta"ilite.
Analiza comparativ a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri1 cu cele aferente
produciei fa"ricate1 pune 0n eviden modul de finalizare a msurilor tehnice'organizatorice
adoptate 0n stadiul produciei pentru reducerea costurilor.
=educerea preului mediu de v2nzare1 de principiu1 se constiute 0ntr'un punct sla" al
activitii firmei1 dac aceasta nu a fost o"iute pentru promovarea v2nzrilor. &ste evident c1 0n
activitatea practic1 o asemenea situaie tre"uie s fie prezentat 0n detaliu.
1.4. ANALIZA CHELTUIELILOR VARIABILE
<n cazul cheltuielilor de exploatare partea varia"il1 respectiv1 cea care este dependent
de volumul de activitate1 este predominant. ;eoria #i practica economic folosesc noiunile de
dependen proporional #i neproporional1 sau strict #i respectiv non strict proporional. <n
primul caz1 suma costurilor varia"ile se exprim prin relaia8 aCN1 unde a B suma costurilor
varia"ile de produs1 iar N B cantitatea1 iar 0n cel de'al doilea prin funcia8 f$N%.
Opiunea pentru folosirea 0n analiz #i respectiv1 practica economic a cheltuielilor
varia"ile poate fi :ustificat prin8
' ela"orarea politicii v2nzrilor 0n funcie #i de gradul de renta"ilitate #i 0n consecin de
contri"uia la acoperirea cheltuielilor comune>
' ela"orarea "ugetelor de costuri1 necesare 0n "una gestionare a tuturor categoriilor de
resurse>
' sta"ilirea politicii de producie1 din punct de vedere cantitativ #i al termenului de
realizare>
' determinarea pragului de renta"ilitate1 pro"lem deose"it de important 0n
dimensionarea unor activiti #i categorii de cheltuieli.
)
&vident pot fi formulate #i unele rezerve 0n acest sens1 determinate de8
' imprecizia sta"ilirii varia"ilitii diferitelor categorii de cheltuieli>
' posi"ilitatea de previzionare pe termen scurt #i lung>
' impactul sistemului de salarizare asupra celor dou grupe de cheltuieli $varia"ile sau
fixe%.
+entru activitatea practic1 acestea sunt elemente care se iau 0n considerare 0n aprecierea
unor rezultate o"inute 0ntr'o perioad exprimat #i formularea decizilor de corecie pentru
viitor.
Analiza cheltuielilor varia"ile poate avea 0n vedere urmtoarele pro"leme8
1.4.1. ANALIZA DINAMICII I STRUCTURII CHELTUIELILOR
VARIABILE (LA 1000 LEI VENITURI I CA SUM TOTAL
/ndividualizat ca pro"lem se 0nscrie 0n modalitatea general de a"ordare a 0ntregului1
respectiv1 a totalului cheltuielilor. ,e va urmri #i dinamica cheltuielilor varia"ile totale #i la
1000 lei venituri.
Mrmrind evoluia cheltuielilor varia"ile la 1000 lei venituri din exploatare #i respectiv
cifr de afaceri1 fa de realizrile anului precedent #i prevederi1 aceasta este diferit.
<n ceea ce prive#te structura cheltuielilor varia"ile $ca sum total #i la 1000 lei%1 aceasta
poate viza natura cheltuielilor #i 4 sau locul de formare $centre de responsa"ilitate%1 iar 0n cadrul
acestora pe produse. O asemenea analiz este necesar 0n special pentru localizarea msurilor de
reducere a costurilor.
1.4.2. ANALIZA FACTORILORIAL A CHELTUIELILOR VARIABILE
@iagnosticul cheltuielilor varia"ile prezint importan deose"it 0n activitatea de
conducere pentru asigurarea 0ncadrrii 0ntr'un nivel de renta"ilitate care s permit practicarea
unor preuri menite s conduc la meninerea #i cre#terea cotei de pia.
Analiza factorial poate avea ca o"iect nivelul cheltuielilor varia"ile la 1000 lei venituri
din exploatare $Cve%1 nivelul cheltuielilor varia"ile la 1000 de lei cifr de afaceri $Cv% precum #i
0ns#i suma a"solut a cheltuielilor varia"ile aferente produciei fa"ricate $ADcv%
<n primul caz1 poate fi folosit modelul8
Cv B
100
gicvi
$1.16.%
unde8 gi 9 structura veniturilor
Cvi 9 cheltuielile la 1000 lei venituri pe categorii de venituri
-etodologia de sta"ilire a celor dou influene este similar celei prezentate 0n analiza
cheltuielilor totale la 1000 lei venituri.
<n cel de'al doilea caz se are 0n vedere modelul8
Cv B
qp
qcv

10001 $1.1!.%
0n care8 cv 9costul varia"il pe unitate de produs v2ndut
*
-odificarea cheltuielilor varia"ile la 1000 lei cifr de afaceri fa de nivelul prevzut8
' structurii produciei v2ndute
0 1
0 1
p q
cv q

1000 9 Cv
0
1
$1.1).%
sau CHv
0
'CEv
0

' preului mediu de v2nzare $exclusiv ;?A%
0 1
0 1
p q
cv q

1000 '
0 1
0 1
p q
cv q

1000
$1.1*.%
sau CHv
0
'CEv
0
'costul varia"il pe unitate de produse
Cv
1
'
1 1
0 1
p q
cv q

1000 $1.20.%
sau Cv
1
'CHv
0
Iot8 Aspectele metodologice referitoare la influena factorilor independeni de
activitatea unitii sunt varia"ile #i aici1 cu meniunea c se refer numai la cheltuieli varia"ile.
<n ceea ce prive#te suma a"solut a cheltuielilor varia"ile aferente a cifrei de afaceri sau
produciei fa"ricate1 poate fi analizat pe "aza mai multor niveluri 0n funcie de condiile
concrete din unitate. Astfel1 la nivelul 0ntregii producii fa"ricate se poate folosii modelul8
Chv B Nf C Cv
1000
1
$1.21.%
0n care8
Chv 9 suma a"solut a cheltuielilor varia"ile aferente produciei fa"ricate
Nf 9 producia marf fa"ricat exprimat 0n pre de v2nzare $deci unitatea tre"uie s
foloseasc conturi de venituri 0n grupa *1 sau s se sta"ileasc extraconta"il%
Cv 9 nivelul cheltuielilor varia"ile la 1000 lei producie fa"ricat s'a meninut
simolizarea pentru simplificare.
-odificarea fa de o "az de rapoarte $notat cu 0% $GChv% se explic prin influena8
1.% volumului de activitate
$Nf
1
9 Nf
0
%
1000
0
Cv
P Q $1.22.%
2.% nivelul cheltuielilor varia"ile la 1000 lei producie fa"ricate
$Cv
1
9 Cv
0
%
1000
1
Qf
P Q $1.23.%
din care datorit modificrii8
10
a.% structurii produciei marf fa"ricat
$CEv
0
9 Cv
0
%
1000
1
Qf
P Q
$1.24.%
".% preului mediu de vnzare folosit 0n evaluarea produciei
$CEEv
0
9 CEv
0
%
1000
1
Qf
P Q $1.2(.%
c.% cheltuielile varia"ile pe unitate de produs
$Cv
1
9 CEEv
0
%
1000
1
Qf
P Q $1.26.%
Mn asemenea model de analiz este util 0n activitatea practicat pentru stimarea
cheltuielilor varia"ile1 operaiune necesar 0n determinarea rezultatului "rut al exploatrii.
<n cazul produciei omogene1 pentru toat producia fa"ricat sau la nivelul unui centru
de cheltuieli1 se poate utiliza modelul Chv B ADcv1 unde8
D 9 producia fa"ricat
cv 9 costul varia"il pe produs
+otrivit acestui model1 factorii discrei de influen sunt8 cantitatea de producie1
structura fizic si costul varia"il pe unitate de produs.
1.4.3. ESTIMAREA EVOLUIEI PROBABILE A CHELTUIELILOR
VARIABILE
<n procesul de conducere a firmei1 estimarea evoluiei cheltuielilor varia"ile totale sau 4
#i la 1000 lei cifr de afaceri poate intervenii8
' 0n cazul previzionrii activitii prin "ugetul de venituri #i cheltuieli de la o perioad la
alta
' 0n studiile de feza"ilitate $0ntocmite 0n scopuri diferite% pentru determinarea rezultatului
exploatrii
' 0n operaiuni de evaluare economic a inteprinderii
' 0n situaiile de anga:are pe parcursul anului a unor comenzi ale "eneficiarilor1 dac
exist rezerv de capacitate de producie
' pentru adoptarea unor msuri de 0ncadrare 0n cursul exerciiului 0n nivelurile
presta"ilite sau impuse de anumite condiii o"iective.
,ituaile prezentate nu sunt limitate1 ci explicative1 activitatea inteprinderii fiind suficient
de diversificat.
Ca modaliti practice de soluionare pot fi menionate8
' estimarea pe "aza nivelului la 100 sau 1000 lei cifr de afaceri1 av2nd 0n vedere
caracterul lor constant1 dac se elimin factorul dimensional $este procedeul cel mai fregvent
utilizat%. @eci8
ChvE B $CAECCv
0
%
1000
1
$1.2!.%
11
Iot8 ChvE B cheltuielile varia"ile previzionate> CAE B cifra de afceri previzionat sau
NfE B producia marf> Cv
0
B nivelul cheltuielilor varia"ile la 1000 lei cifr de afaceri realizat.
<n caz de inflaie $luat 0n calcul cifra de afaceri%1 se admite c #i cheltuielile se modific
0n aceia#i proporie. @ac inflaia afecteaz nivelul de renta"ilitate1 atunci suma cheltuielilor
varia"ile tre"uie corectat cu raportul dintre indicele mediu al preurilor de cumprare $/
c
% #i cel
al preurilor de v2nzare $/
p
%.
,uma astfel sta"ilit este aferent cifrei de afaceri1 care este diferit de producia
fa"ricat. <n consecin1 se face corectarea cu raportul
CA
Qf
.
@ar sporirea produciei nu se va realiza proporional la toate produsele1 ceea ce conduce
la modificri 0n structura acesteia1 fapt ce influeneaz cheltuielile varia"ile. <n consecin1 este
necesar recalcularea cheltuielilor varia"ile la 1000 lei producie1 0n funcie de structura
previzionat $gE% #i cheltuielile la 1000 lei pe produse realizat 0n perioada precedent $Ci
0
%.
CvE B $Ag
R
C
Ci
0
%
100
1
$1.2).%
&stimarea cu a:utorul funciei liniare S B a T "x1 0n care S B suma a"solut a cheltuielilor
varia"ile1 iar x B cifra de afaceri.

'

+
+
2
x b ax xy
x b na x
$1.30.%
de unde8
a B
2 2
2
% $
C
x x n
xy x x y


$1.31.%
" B
2 2
% $ x x n
y x xy n


$1.32.%
1.4.4. ANALIZA REFLECTRII NIVELULUI CHELTUIELILOR
VARIABILE LA 1000 LEI ASUPRA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO!FINANCIARI
<n practica economic1 este necesar s fie analizate efectele produse sau estimate ale
modificrii nivelului cheltuielilor varia"ile la 1000 lei venituri1 respectiv1 cifr de afaceri.
+rincipalii indicatori 0n care se reflect efectele menionate sunt8
' rezultatul exploatrii
12
$Cv
1
9 Cv
0
%
1000
1
Ve
$1.33.%
' rata rezultatului exploatrii
$Cv
1
'Cv
0
$1.34.%
' eficiena efectivelor de exploatare $Ac%
1
1
% 0 1 $
Ae
Ve Cv Cv
$1.3(.%
' eficiena mi:loacelor fixe
1
1
% 0 1 $
Mf
Ve Cv Cv
$1.36.%
'eficiena capitalului
1
1
1000
% 0 1 $
K
Ve
Cv Cv
$1.3!.%
' profitul "rut pe salariat
1
1
1000
% 0 1 $

N
Ve
Cv Cv
$1.3).%
1.". ANALIZA CHELTUIELILOR FIXE
Cheltuielile fixe sau constante1 prin definiie1 constitue o premis #i o consecin a
desf#urrii unei anumite activiti. Aceasta 0nseamn c unele cheltuieli nu sunt 0n dependen
proporional sau neproporional cu producia $sau v2nzrile%1 ci 0n anumite limite1 ele rm2n
fixe sau independente. Mn exemplu 0l constitue cheltuielile cu amortizarea1 care1 la un nivel dat
de dotare tehnic1 nu se modific1 de#i prin mai "una folosire a utila:elor se poate o"ine o
producie suplimentar. @ar1 odat cu sporirea capacitii de producie1 respectiv1
comercializare1 se modific at2t producia c2t #i cheltuielile cu amortizarea. ,unt alte categorii
de cheltuieli indispensa"ile activitii inteprinderii al cror volum este independent de cel al
produciei cum ar fi cheltuielile generale de administraie #i conducere.
=aportul dintre cheltuielile fixe #i varia"ile caracterizeaz 0n activitatea practic a#a'
numita structur de exploatare1 #i serve#te la analiza riscului operaional ca o component a
riscului glo"al al firmei. Uirmele care au cheltuieli mari de regie pentru a putea funciona tre"uie
s practice preuri mari $dac piaa #i concurena permit acest lucru% sau 4 #i s realizeze un
volum mai mare de producie.
13
Analiza cheltuielilor fixe nu constitue un scop 0n sine ci este su"ordonat unui o"iectiv1
respectiv1 sporirea eficienei acestora. <n consecin1 pro"lematica tre"uie s fie astfel structurat
0nc2t s ofere soluii metodologice necesare asigurrii "azei de informare complete asupra
situaiei existente 0n acest domeniu pentru a putea adopta decizile corespunztoare.
+rincipalele pro"leme ale analizei cheltuielilor fixe sunt8
1.".1. ANALIZA DINAMICII I STRUCTURII CHELTUIELILOR FIXE
,tudierea dinamicii cheltuielilor fixe este necesar pentru a cunoa#te evoluia 0n raport
cu cifra de afaceri sau cu producia fa"ricat. <n funcie de situaia dat fa de evoluia normal
#i realitile din alte uniti similare $0n masura 0n care acestea pot fi cunoscute%1 se adopt
msurile corespunztoare.
@in analiza datelor rezult comportamentul caracteristic al cheltuielilor fixe 0n raport de
cifr de afaceri1 respectiv existena unor salturi atunci c2nd intervin modificri importante 0n
volumul de activitate al firmei.
<n ceea ce prive#te structura de exploatare sau operaional1 aceasta nu prezint variaii
0nsemnate1 ea 0nscriindu'se 0n limitele caracteristice domeniului 0n care activeaz firma $este o
afirmaie pe "aza unor date presupuse a fi cunoscute%. @ac situaia din unitate prezint a"ateri
semnificative fa de alte inteprinderi similare este necesar s se sta"ileasc efectele pe care le
genereaz #i msurile care se impun.
&tapa urmtoare 0n analiza cheltuielilor fixe o constituie analiza structurii acestora1 pe
categorii de cheltuieli $natura lor%1 respectiv amortizri1 salarii1 materiale etc.1 centre de
responsa"ilitate $localizare 0n spaiu%1 sau funciuni $producie1 comercializare1 administraie%.
Uiecare criteriu de grupare av2nd o semnificaie 0n sporirea eficienei cheltuielilor fixe.
1.".2. ANALIZA FACTORIAL A CHELTUIELILOR FIXE LA 1000 LEI
CIFR DE AFACERI
@at fiind caracterul relativ constant al acestor cheltuieli1 eficiena lor poate fi
caracterizat #i analizat prin nivelul lor la 1000 lei cifr de afaceri $Cf% folosind modelul8
C
f
B
CA
F
1000 $1.3*.%
in care8
U 9 suma a"solut a cheltuielilor fixe
CA 9 cifr de afaceri $sim"olizat #i prin ADp%
<n consecin1 modificarea nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri $GCf% se
explic prin influena8
1. Cifrei de afaceri
1
0
CA
F
1000 '
0
0
CA
F
$1.40.%
din care1 datorit8
a.% produciei v2ndute
14
0 1
0
p q
F

1000 '
0
0
CA
F
1000 $1.41.%
".% preurilor medii de v2nzare
1
0
CA
F
1000 '
0 1
0
p q
F

1000 $1.42.%
2. ,umei cheltuielilor fixe
1
0
CA
F
1000 '
0
0
CA
F
1000
$1.43.%
@in punct de vedere metodologic tre"uie identificate cauzele care au determinat
aplicarea sumei cheltuielilor fixe1 de1 principiu1 cu titlu de exemplu1 aceasta vizeaz8
' schim"ri 0n sistemul de amortizare a activelor fixe>
' schim"ri 0n sistemul de salarizare1 precum #i cre#terea salariilor1 determinat de rata
inflaiei>
' cre#terea consumului #i preurilor elementelor materiale care genereaz cheltuielile
fixe1 0n raport de factori specifici care le determin.
1.".3. ESTIMAREA NIVELULUI PROBABIL AL CHELTUIELILOR FIXE
Activitatea curent de gestiune a patrimoniului unei inteprinderi implic #i pro"lema
previzionrii tendinei de evoluie a cheltuielilor fixe ca sum total #i nivel la 100 sau 1000 lei
$venituri de exploatare1 cifr de afaceri etc.%.
+e termen scurt1 de exemplu1 de la un an la altul1 suma total a cheltuielilor fixe $U% se
consider constant dac nu intervin modificri importante 0n activitatea unitii.
@eci1 nivelul pro"a"il $UE% B U
0
1 respectiv cel realizat 0n perioada curent. ,uma se
corecteaz cu efectele generate de decizile adoptate pentru perioada urmtoare. @e exemplu8
' se preconizeaz achiziionarea unor ma#ini #i utila:e1 fie pentru 0nlocuirea celor vechi1
fie pentru extinderea capacitii de producie1 efectul se reflect 0n cheltuielile cu amortizarea #i
alte cheltuieli de 0ntreinere #i reparaie>
' se ma:oreaz salariile personalului administrativ #i de conducere $sau a unei pri
pentru stimularea unor domenii%>
' se reorganizeaz anumite activiti $de prezentare1 reclam1 0ntreinere #i reparaii%.
<n fiecare caz se impune estimarea eforturilor #i a efectelor pentru a vedea consecinele
deciziilor adoptate.
Ca nivel la 1000 lei cifr de afaceri cu venituri $din exploatare1 respectiv1 totale%1
cheltuielile pot fi estimate pe "aza relaiei8
Cf
1
B Cf
0
Iq
1
$1.44.%
unde8
/
D
9 indicele cifrei de afaceri sau a veniturilor
1(
O alt modalitate de estimare a nivelului pro"a"il de cheltuieli la 1000 de lei cifr de
afaceri este aceea care se "azeaz pe corelaia dintre cifra de afaceri ca varia"il independent
$x% #i nivelul cheltuielilor fixe la 1000 de lei ca varia"il dependent $S%1 folosind relaia
S B a T
x
b
&cuaia presupune sistemul8

'

,
_

+
+
2
1 1
1
x
b
x
a
x
y
x
b na y
$1.4(.%
de unde8
a B 2
2
2
2
1 1
1 1

,
_x x
n
x x
x x
yx
$1.46.%
2
2
1 1
1

,
_

x x
n
x
yx
x
y
n
b

$1.4!.%
1.#. ESTIMAREA SINTETIC A CHELTUIELILOR LA 1000 LEI CIFR
DE AFACERI
,ta"ilirea nivelului pro"a"il al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri $sau producie
fa"ricat% constitue un imperativ al conducerii prin costuri1 0n vederea prevenirii riscului de
exploatare sau operaional.
+e "aza cheltuielilor analitice pentru cele dou categorii de cheltuieli 9 varia"ile #i fixe 9
se determin nivelul cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri1 respectiv1 C B CvE T CfE.
=aportul
0
R
C
C
100 reprezint indicele nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri
$/c%1 care poate fi determinat pe "aza relaiei8
/c B g

,
_

1
1
A
Ic
T 1 $1.4).%
g 9 ponderea cheltuielilor fixe 0n totalul cheltuielilor
@eci1 0n condiile sporirii cifrei de afaceri1 dar a meninerii structurii de exploatare1 se
estimeaz acest nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri care1 dac se realizeaz1 va
conduce la o"inerea efectelor pe care le genereaz.
16
<n activitatea practic1 0n cazul sta"ilirii unui o"iectiv1 respectiv un nivel dat al
cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri1 dac exist capacitatea de producie #i cerere solva"il1
poate fi pus pro"lema estimrii cifrei de afaceri care s asigure realizarea acestuia. +entru
aceasta se folose#te relaia8
...1
1 +

g I
g
I
C
CA $1.4*.%
1.$. ANALIZA RISCULUI DE EXPLOATARE SAU OPERAIONAL
=iscul de exploatare const 0n posi"ilitatea existent de a nu se recupera totalitatea
cheltuielilor efectuate. Analiza se "azeaz pe structura de exploatare a inteprinderii caracterizat
0n literatura de specialitate prin cheltuieli fixe #i varia"ile.
<n consecin1 pentru evitarea riscului tre"uie s se determine gradul minim de folosire a
capacitii de producie. ,e porne#te de la ecuaia8
CA'$chvTU%B0
ChvBCA C C
v
CA$1'Cv%'UB01 de unde8
CA B
Cv
F
1
$1.(0.%
6radul de folosire a capacitii de producie $L% se determin prin relaia8
L B
max
Q
CA
$1.(1.%
Iot8 0n loc de CA poate fi folosit producia marf fa"ricat8
L B
max
% 1 $ Q Cv
F

$1.(2.%
3a acest nivel al gradului de folosire al capacitii de producie1 profitul B 0. <ntruc2t
orce activitate tre"uie s fie generatoare de profit $mrimea acestuia este o alt pro"lem%1
atunci8
L B
max
% 1 $ Q Cv
RE F

+
$1.(3.%
unde8 =& 9 rezultatul exploatrii
,e poate calcula intervalul de siguran $/
,
% pe "aza relaiei8
/
,
B
100 1
min

,
_

CA
Q
$1.(4.%
unde8
N
min
B producia aferent pragului de renta"ilitate
<n activitatea practic se pot formula diferite ipoteze 0n funcie de limite de variaii a
elementelor de calcul1 respectiv8
' capacitatea de producie>
1!
' cifra de afaceri preconizat $se au 0n vedere contractele 0ncheiate1 comenzi etc.%>
' cheltuieli varia"ile #i fixe previzi"ile cu luarea 0n considerare a evoluiei preurilor #i
efectelor inflaiei $ma:oritatea salarilor%>
<n calcularea indicilor cheltuielilor #i preurilor tre"uie s se in seama de ponderea
elementelor1respectiv1 produselor la care intervin modificri #i nivelul acestora.
Iivelul minim al profitului net care 0n inteprindere tre"uie s fie echivalentul do"2nzii
aferente capitalului propriu $pe aceast "az se determin rezultatul exploatrii care tre"uie
realizat%.
<n diagnosticul firmei #i evaluarea acesteia se folose#te #i coeficientul de efect de levier
de exploatare1 $coeficientul de prghie de exploatare 9 L1% sta"ilit pe "aza relaiei8
L1 B
CA
CA
RE
RE

$1.((.%
0n care8 =& 9 rezultatul exploatrii
CA 9 cifra de afaceri sau producia fa"ricat
@ac se are 0n vedere structura de exploatare1 respectiv raportul dintre cheltuielile
varia"ile #i fixe1 coeficientul de p2rghie de exploatare poate fi calculat #i pe "aza relaiei8
L1 B
fixe Cheltuieli
brut Marja
F
chv CA
..
..

$1.(6.%
+entru activitatea practic este important dimensionarea raional a cheltuielilor fixe1
0ntru'c2t o ma:orare a acestora implic un coeficient al crui nivel s fie suficient de acoperitor
0n ceea ce prive#te sigurana exploatrii.
1.%. ANALIZA CHELTUIELILOR PE ELEMENTE DE CHELTUIELI
@e regul elementele de cheltuieli cu ponderea cea mai mare 0n structura cheltuielilor
unei firme sunt cheltuielile materiale #i cheltuielile salariale. @e aceea1 analiza se va prezenta pe
aceste dou elemente principale.
1.%.1. ANALIZA CHELTUIELILOR MATERIALE
Cheltuielile materiale se regsesc 0n contul de profit #i pierdere structurate astfel8
cheltuieli privind mrfurile $contul 60!%1 cheltuieli cu materiile prime $contul 600%1 cheltuieli cu
materiale consuma"ile $contul 601%1 cheltuieli cu energia #i apa $contul 60(% #i alte cheltuieli
materiale $conturile 6021 6031 6041 606 #i 60)%1 cheltuieli cu amortizrile #i provizioanele
$contul 6)1%.
+entru analiza cheltuielilor materiale se poate utiliza indicatorul sintetic cheltuieli
materiale la 1000 lei venituri sau cifr de afaceri1 indicatorul cheltuieli materiale la 1000 lei cifr
de afaceri se calculeaz astfel8


p
i
Vi
i
p
i
!i i
n
!
!
" Q
C Q
C
C
C
1
1 1000
1000
$1.(!.%
0n care8
1)
C
!
1000
9 reprezint cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri
C
m
9 total cheltuieli cu materiale
C
a
9 mrimea cifrei de afaceri
N
/
9 producia fizic de produse
C
mi
9 cheltuieli materiale de produse
VVV
+
vi
9 preul mediu de v2nzare de produse
Mtiliz2nd metoda su"tituiei 0n lan se poate face o analiz de tip factorial a cheltuielilor
materiale1 pe "aza modelului matematic din relaia $1.(6%. Astfel8
' modificarea total a indicatorului
... 1000
1000
0
1000
1
1
0
0
1
0 0
1
0
1
1
1 1
0 1
0 1 1000
! !
p
i
vi
i
p
i
!i i
p
i
vi
i
p
i
!i i
a a
! !
!
C C
" Q
C Q
" Q
C Q
C C
C C
C

$1.().%
' influena modificrii cifrei de afaceri8
1000
% $ # !
C
B

p
i
vi
i
p
i
!i i
p
i
vi
i
p
i
!i i
" Q
C Q
" Q
C Q
1
0
0
1
0 0
1
1
1
1
0 1
$1.(*.%
' influena modificrii preurilor medii de v2nzare8
1000
% $ p !
C
B

p
i
vi
i
p
i
!i i
p
i
vi
i
p
i
!i i
" Q
C Q
" Q
C Q
1
0
1
1
0 1
1
1
1
1
0 1
$1.60.%
' influena modoficrii cheltuielilor materiale de produse8
1000
% $! !
C
B

p
i
vi
i
p
i
!i i
p
i
vi
i
p
i
!i i
" Q
C Q
" Q
C Q
1
1
1
1
0 1
1
1
1
1
1 1
$1.61.%
1.%.2. ANALIZA CHELTUIELILOR SALARIALE
1*
Cheltuielile salariale sunt compuse din8 cheltuieli cu remuneraiile personalului $contul
641% #i cheltuielile privind asigurrile #i protecia social $contul 64(%. Analiza acestor cheltuieli
se poate analiza cu a:utorul urmtorilor indicatori8 cheltuieli salariale la 1000 lei venituri din
exploatare1 cheltuieli salariale la 1000 lei cifr de afaceri #i cheltuieli salariale la 1000 lei
valoare adugat. <n principiu1 acesti indicatori se calculeaz astfel8
1000
1000
Q
C
C
#
#

$1.62.%
sau8
1000
1000

,
_

#
# #
#
N
C
Q
N
C
$1.63.%
0n care8
C
s
9 reprezint cheltuielile salariale
N 9 indicatorul valoric al produciei $venituri din exploatare1 cifra de afaceri sau valoarea
adugat%
I
s
9 numrul de salariai
+entru analiza factorial a cheltuielilor salariale se ia 0n considerare fondul de salarii1
modelul de analiz fiind urmtorul8
h
#
# #
#
#
#
# # #
f#
#
N
$
Q
N
$
F
N
$
Q
N
N
F
Q
N
Q
F
C 1000 1000 1000
1000
$1.64.%
0n care8
; 9 reprezint timpul de munc exprimat 0n numr ore
U
s
9 fondul de salarii exprimat 0n lei
,
h
9 salariul orar1 exprimat 0n lei 4or1 care se calculeaz cu relaia8
,
h
B
$
F#
$1.6(.%
Aplic2nd metoda su"stituirilor 0n lan la modelul matematic din relaia $1.64% se o"in
urmtoarele relaii pentru determinarea influenei factorilor $numrul de salariai1 salariul mediu
pe un salariat%.
a.% influena numrului de salariai fa de indicatorul valoric al produciei

,
_

Q
N
#
... 1000
0
0
0
0
1
1 1000
% 4 $
#
# # #
Q n# f#
N
F
Q
N
Q
N
C

,
_


$1.66.%
".% influena salariului mediu anual

,
_

#
#
N
F
20
$1.6!.%
care se poate la r2ndul ei defalca pe factori de gradul //1 timpul de munc pe un salariat P
#
N
$
Q #i
salariul mediu orar $s
h
%1 astfel8
".1.% influena timpului de munc pe un salariat8
$1.6).%
".2.% influena salariului mediu orar8
$1.6*.%
21
... 1000
1
1
0
0
1
1
0
1000
% 4 $
Q
N
N
$
F
$
# C
#
# #
h N# $ f#

,
_


( ) ... 1000
1
1
1
1
0 1
1000
% $
#
#
h h # #h f#
N
$
Q
N
# # C
... 1000
1
1
0
0
1
1 1000
4
Q
N
N
F
F
F
C
#
#
#
#
#
N# F#

,
_


2. PREZENTAREA &ENERAL A FIRMEI
2.1. SCURT ISTORIC
;imi#oara1 considerat ca ora# modern 0nc de la 0nceputul secolului al /7 lea devine dup
primul rz"oi mondial unul dintre cele mai puternice centre comerciale ale rii cu o industrie 0n
care erau reprezentate toate ramurile1 cu un comer dezvoltat1 cu o activitate "ancar 0n plin
av2nt.
;rim 3ine ,.=.3. a fost 0nfinat 0n anul 1**31 de catre dl. 5usac ?iliam.
Uirma s'a dezvoltat ca o afacere de familie av2nd ca manager pe dl. 5usac ?iliam #i
numar 0n prezent peste 2( de anga:ai.
3a "aza 0nfinrii firmei a stat o"servaia potrivit creia 0n ultimii ani1 femeile nu mai au
destul timp pentru gospodrie1 0n special 0n perioada sr"torilor. @in acest motiv se apeleaz
din ce 0n ce mai mult la produsele Wde'a gataH1 prefer2ndu'se cele asemntoare pr:iturilor de
cas.
/nvestiia iniial de capital s'a fcut cu 0mprumuturi de la familie. <n prezent firma este
0n plin dezvoltare1 respectiv diversificarea produciei1 continuarea impunerii pe pia a numelui
de marc 9 +referitta 9 ca fiind sinonim cu produsele proaspete #i de calitate 0nalt #i lrgirea
portofoliului de clieni1 prin semnare 0n ultimele luni a unor contracte cu clieni importani.
,tructura acionariatului firmei ;rim 3ine ,.=.3. este urmtoarea8
Ir.crt Iume1 +renume +roporie pri sociale
1
2
3
4
5usac ?iliam
5usac Urancisc
5usac Odon
5usac ,tefan
40J
40J
10J
10J
Uirma ;rim 3ine ,.=.3.este productor de produse de cofetrie #i patiserie1 av2nd o
marc proprie ' +referitta' care este "ine cunoscut pe piaa regional din vestul rii. @e'a
lungul timpului producia s'a diversificat1 pe msur ce firma #i'a dezvoltat piaa de desfacere #i
portofoliul de clieni1 astfel 0nc2t acum1 firma are dou ramuri de produse principale8
' +roduse de cofetrie'pr:ituri de cas1 torturi>
' +roduse de cofetrie'fursecuri>
@eose"irea ma:or a celor dou ramuri de produse este dat de modalitatea de fa"ricaie
#i termenele de vala"ilitate.
+iaa firmei ;rim 3ine ,.=.3.1 acoper :udeele8 ;imi#1 Arad1 Cara#',everin1 .ihor1
5unedoara1 -ehedini. Ca metode de distri"uie1 firma ;rim 3ine ,.=.3. folose#te at2t
22
distri"uia direct ctre clientul final ' magazinul alimentar c2t #i distir"uie indirect prin
su"distri"uitori zonali.
Ca numr1 clienii s'au 0nmulit de la an la an. 3a 30 iunie 20011 numrul clienilor
activi1 a:unsese la peste 2008
Anul 1**6 9 30 clieni>
Anul 1**! 9 *0 clieni>
Anul 1**) 9 114 clieni>
Anul 1*** 9 142 clieni>
Anul 2000 9 1)6 clieni>
30 iunie 2001 ' 20) clieni>
Actualmente1 cei mai importani clieni ai firmei ;rim 3ine ,.=.3. sunt8
' =eeaua de magazine alimentare .illa
' =eeaua de magazine alimentare +rofi
' =eeaua de magazine alimentare &tti
' -agazinul alimentar ;raiano
' -agazinul alimentar Central
' -agazinul alimentar @acia
' -agazinul ;urist
' Uirma ?era snc
2.2. MODUL DE DETERMINARE
,.C. ;im 3ine ,=3 a luat fiin 0n "aza 3egii nr. 3141**0 #i este 0nregistrat 0n registrul
Camerei de Comer #i /ndustrie ;imi#.
B'(' )*+'), ' -./0123/,4225
.aza legal a funcionrii ,C. ;im 3ine ,.=.3. o constituie statutul acesteia1 av2nd
forma :uridic de ,.=.3. Aceasta 0#i desfa#oar activitatea 0n conformitate cu legile rom2ne #i cu
statul. ,ediul societaii se afl 0n ;imi#oara1 str. ,irius nr. ).
,ediul poate fi schim"at 0n alt localitate din =om2nia pe "aza hotr2rii Adunrii
Asociatilor1 potrivit legii. ,ocietatea poate avea sucursale1 filiale1 reprezentane1 agenii situate #i
0n alte localiti din ar #i strintate. @urata societii este nelimitat1 cu 0ncepere de la data
0nregistrrii 0n registrul Comerului.
O62*07.) 8* '072927'7*5
O"iectul de activitate al firmei are un caracter complex cuprinz2nd8
O"iectul principal de activitate al firmei ;rim 3ine ,.=.3. este producia de produse de
patiserie #i cofetrie. +rodusele sunt "inecunoscute pe piaa din vestul rii datorit calitii
0nalte1 av2nd chiar #i un "rand name8 +referitta.
' import 9 export cu produse alimentare1 nealimentare de larg consum sau industriale din
orice ramur de producie sau grup de produse>
' comercializarea produselor alimentare1 nealimentare de larg consum sau industriale din
orice ramur de fa"ricaie sau grupe de produse rezultate din activitatea de aprovizionare de pe
piaa intern sau din import1 produse care se vor desface prin reeaua comercial proprie sau
uniti tere1 prin v2nzri en'gros sau cu amnuntul>
' servicii de alimentaie pu"lic prin restaurant1 cafe'"ar1 cofetrie1 patiserie1 mcelrie1
comer stradal etc.
23
O62*0729*5
<nfinarea unei fa"rici de fursecuri su" denumirea ,.C. 5usac ,.=.3.1 cu sediu 0n
;imi#oara1 str. Calan1 nr. 2A1unde firma va inchiria eta:ul unei cldiri. Capitalul firmei va fi
integral rom2nesc1 priile sociale ale acestei firme vor fi deinute de catre dl. 5usac ?iliam1 0n
proporie de 100J1 care este #i administratorul firmei. /deea de a 0nfiina noua firm a venit ca
urmare a inteniei de a desprinde din activitatea firmei ;rim 3ine ,.=.3. activitatea de producie
de fursecuri #i de a o face astfel mai atractiv pentru poteniali investitori.
O"iectivul principal legat de distri"uie este ca p2n 0n 20041 firma s a:ung s
distri"uie produsele la nivel naional.
Mn o"iectivul legat de distri"uie #i relaia cu clienii #i furnizorii1 este s mic#orm
diferena dintre perioadele medii de 0ncasare a "anilor de la clieni #i perioadele medii de plat
ctre furnizori1 sau s 0m"untim corelarea lor.
/n primele 6 luni dup 0nfinare1 piaa firmei 5usac ,.=.3. va fi aceea#i cu piaa firmei
;rim 3ine ,.=.3.1 adic clieni din :udeele8 ;imi#1 Arad1 Cara#',everin1 .ihor1 5unedoara1
-ehedini. Ca metod de distri"uie1 firma 5usac ,.=.3. se va folosi de canalele de distri"uie
ale firmei ;rim 3ine ,.=.3.. Cele dou firme vor semna 0n acest sens un contract de distri"uie1
prin identificarea de noi clieni.
2.3. EVOLUIA ACTIVITII
/ndicatorii exprimai 0n preuri curente nu pot sesiza evoluia real a activitii firmei
datorit ritmului de inflaie1 caracteristic perioadei de tranziie1 de aceea1 se impune folosirea
preurilor curente #i a celor compara"ile.
;a"elul 2.1.
/ndicatori de rezultate
' mii lei '
Ir. crt. /ndicatori 1*** 2000 2001
1. Cifra de afaceri 0n preuri curente 40**0)( (!3)!20 !!4!2!3
2. /ndicele de cre#tere al preurilor faa de
anul de "azC
' 2142 31(6
3. Cifra de afaceri in preuri compara"ile ' 23!13!2 21!6200
C Anul 1*** este considerat perioad de "az 0n funcie de care se determin valoriile
compara"ile din anii urmtori.
;a"elul 2.2.
&voluia profitului
' mii lei '
Ir.crt /ndicatori 1*** 2000 2001
24
1. +rofit "rut 0n preuri curente 21(!32 (2312) )3(12!
2. /ndicele de cre#tere al preurilor faa de anul de
"azC
' 2142 31(6
3. +rofit "rut in preuri compara"ile ' 21616) 234()6
;a"elul 2.3.
,tructura produciei marf pe produse
' mii lei 9
Ir.crt ,pecificaie M.-. 1*** 2000 2001
1. +roducie marf -ii lei 3)23330 (112120 !11321(
2. +r:ituri de cas -ii lei 2(61631 342(121 4!6()(4
3. Uursecurii -ii lei 12616** 16)6*** 234!361
;a"elul 2.4.
,tructura veniturilor
' mii lei '
Ir.
crt
,pecificaie 1*** 2000 2001
A J A J A J
1. ?enituri totale 0n
preuri curente
40**0)( 100 (!3)!20 100 !!4!223 100
2. ?enituri din exploatre 40*)!64 **1** (!3)121 **1*) !!4(*2) **1*)
3. ?enituri financiare 321 0101 (** 0102 12*( 0102
;a"elul 2.(.
,tructura profitului 0n preuri curente
' mii lei '
Ir.crt. ,pecificaie 1*** 2000 2001
1. +rofit "rut total din care8 21(!32 (2312) )3(12!
2(
2. +rofit din exploatare 21(411 (22(2* )33)32
3. +rofit financiar 321 (** 12*(
;a"elul 2.6.
,tructura cheltuielilor de exploatare
' mii lei 9
Ir.
crt
,pecificatie 1*** 2000 2001
1. ;otal cheltuieli de exploatare 3))33(3 (21((*2 6*12146
2. +onderea cheltuielilor privind mrfurile $J% 4 ( !
3. +onderea cheltuielilor privind lucrrile #i
servicile executate de teri $J%
411( (123 (1!(
4. +onderea cheltuielilor privind impozite1 taxe
#i vrsminte asimilate$J%
24141 1)10) 1011!
(. +onderea cheltuielilor cu personalul $J% 2(160 2!1)0 2*130
6. +onderea cheltuielilor cu amortizarea $J% 116* 11(* 11!)
!. +onderea cheltuielilor privind materialele 4011( 4213 46
@in aceast structur a cheltuielilor o modificare mai accentuat se o"serv doar 0n ceea
ce prive#te cheltuielile privind impozite1 taxe #i vrsminte1 ponderea acestora scz2nd de la
24141 J 0n anul 1*** la 1)10) J 0n anul 2000 #i 1011! J 0n anul 2001.Celelalte tipuri de
cheltuieli se menin la un anumit nivel 0n aceast perioad1 fr modificri spectacul
;a"elul 2.!.
,tructura datoriilor tota
' mii lei 9
Ir.crt ,pecificaie 1*** 2000 2001
A J A J A J
26
1. @atorii totale 61(122 100 )*(330 100 1123(60 100
2. Uurnizori #i conturi asimilate *4!2* 1(14 1)(333 201! 33(*44 2*1*
3. Clieni'creditori 22144 316 3)(00 413 (2)0) 41!
4. Alte datori 4*)24* )1 6!14*! !( !34)0) 6(14
3. ANALIZA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
Cheltuielile de exploatare dein cea mai mare pondere 0n totalul cheltuielilor1 de unde
rezult necesitatea analizei detaliate a acestora.
Cheltuielile de exploatare se regsesc in contul de profit si pierdere care la r2ndul lor
sunt preluate din .alana de verificare1 adic rula:e de"itoare ale conturilor din grupele8
60 9 cheltuieli cu materii prime1 materiale #i mrfuri>
61 9 cheltuieli cu lucrrile #i serviciile executate de teri>
62 9 cheltuieli cu alte servicii executate de teri>
63 9 cheltuieli cu impozitele1 taxele #i vrsmintele>
64 9 cheltuieli cu personalul>
6( 9 alte cheltuieli de exploatare>
Contul 6)1 9 cheltuieli de exploatare privind amortizrile #i provizioanele. +entru
analiza acestor categorii de cheltuieli se utilizeaz indicatorii 8 cheltuieli la 1000 lei venituri din
exploatare cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri.
3.1 ANALIZA CHELTUIELILOR LA 1000 LEI VENITURI DIN
EXPLOATARE
/ndicatorul de analiz se calculeaz astfel8
C
e
1000
B
100
1000
1
1000
1
1

p
j
j
p
j
ej
p
j
ej
j c g
V
C
$3.1.%
0n care8
C
e:
9 cheltuieli de exploatare de tipul WiH
?
e:
9 venituri din exploatare de tipul WiH
g
: 9
structura veniturilor de exploatare
c
:
9 cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare1 calculate pe fiecare tip W:H
: B 11p 9 tipurile cheltuielilor de exploatare
+entru analiza factorial a eficienei cheltuielilor de exploatare se utilizeaz metoda
su"stituiei 0n lan. -odificarea total a indicatorului G
C
e
1000
este determinat de urmtorii
factori8
' modificarea structurii veniturilor din exploatare8
2!
C V R
1000
% $
B
... 1000 1000
1
0
1
0
1
1
1
0

p
j
e
p
j
e
p
j
e
p
j
e
V
C
V
C
$3.2.%
sau8
C V R
1000
% $
B
100

100

1
1000
:0
0
1
1000
:0
1 c c

p
j
j
p
j
j
g g
$3.3.%
' influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare1 pe tipuri ale
acestora8
C c e
1000
% $
B
... 1000 1000
1
1
1
0
1
1
1
1

p
j
e
p
j
e
p
j
e
p
j
e
V
C
V
C
$3.4.%
G
C c e
1000
% $
B
100

100

1
1000
:0
1
1
1000
:1
1 c c

p
j
j
p
j
j
g g
$3.(.%
;a"elul 3.1.
Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatatre
' mii lei 9
Ir.
Crt
/ndicatori ?alori
1***
?alori
2000
@iferen
$G%
01 ?enituri din exploatare' total $mii lei% din care8 40*)!64 (!3)121 T163*3(!
02 ' din v2nzarea mrfurilor (32020 )(0*63 T31)*43
03 ' din producie v2ndut 3(1*1** 4)(6!46 T133!(4!
04 ' alte venituri din exploatare 4!(4( 30412 '1!133
0( Cheltuieli pentru exploatare total $mii lei% din care
aferente8
3))33(3 (21((*2 T13323*
06 ' mrfurilor !14*2( 100)1!4 T2*324*
0! ' producie v2ndute 316221( 4204)10 T1042(*(
0) ' alte cheltuieli de exploatare 6213 260) '360(
0* Cheltuieli de exploatare la 1000 lei din exploatare
din care aferente8
*4!14 *0)1* '3)1(
10 ' mrfurilor 13431! 11)41! '1(*
11 ' producie v2ndute )*)1( )6(1! '321)
12 ' alte venituri din exploatare 13016 )(1! '441*
13 ,tructura veniturilor din exploatare 9total $J% din
care aferent8
10010 10010 '
2)
14 ' mrfurilor 121*) 141)3 T11)(
1( ' producie v2ndute )(1)6 )4164 '1122
16 ' alte venituri din exploatare 1116 01(3 '0163
+entru anul 1*** cheltuielile din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare se
determin astfel8
C
e
1000
B
1000
1
1

p
j
ej
p
j
ej
V
C
B
40*)!64
3))33(3
1000 B *4!14 4 1000 lei
C
e
1000
B
100
1
1000

p
j
j j
c g
B
100
% 16 1 1 6 1 130 $ % )6 1 )( ( 1 )*) $ % *) 1 12 ! 1 1343 $ x x x + +
B *4!14 4 1000 lei
+entru anul 2000 cheltuielile de exploatare la 1000 lei venituri de determin 0n mod
similar.
;re"uie menionat faptul c1 20001 valorile anului 0nscrise 0n ta"el1 sunt valori
compara"ile anului 1***1 in2ndu'se cont de indicele de cre#tere a preurilor din anul 2000 fa
de anul 1***. Aceste valori s'au determinat cu a:utorul urmtoarei formule8
C
cn
B ?
n
X /
p
$3.6.%
unde8
?
cn
B valoare compara"il 0n anul n
?
n
B valoarea 0n anul n
/
p
B indicele preurilor.

C
e
1000
B
1000
1
1

p
j
ej
p
j
ej
V
C
B
30412 4)(6!46 )(0*63
260) 4204)10 1000)1!4
+ +
+ +
1000 B
(!3)121
(21((*2
1000 B *0)12 lei 4
1000 leiYvenituri
sau8

C
e
1000
B
100
1
1000

p
j
j j
c g
B
100
% (3 1 0 ! 1 )( $ % 64 1 )4 ! 1 )(6 $ % )3 1 14 ! 1 11)4 $ x x x + +
B*0)12lei41000lei
@in datele prezentate in ta"elul 3.1. se o"serv o scdere a cheltuielilor de exploatare la
1000 lei venituri din exploatare cu 3)1( lei 4 1000 lei.
=epartizarea acestei modificrii totale a indicatorului pe factori se face astfel8
influena modificrii structurii din exploatare8
' dupa relaia 3.2.
2*
C V R
1000
% $
B
... 1000 1000
1
0
1
0
1
1
1
0

p
j
e
p
j
e
p
j
e
p
j
e
V
C
V
C
B
(!3)121
3))33(3
1000 '
40*)!64
3))33(3
1000 B6!61!'*4!14 B
'2!01! lei 4 1000 lei
' dupa relaia 3.3.

C V R
1000
% $
B
100

100

1
1000
:0
0
1
1000
:0
1 c c

p
j
j
p
j
j
g g
B
100
% (3 1 0 6 1 130 $ % 64 1 )4 ( 1 )*) $ % )3 1 14 ! 1 1343 $ x x x + +
'
100
% 16 1 1 ! 1 )( $ % )6 1 )( ! 1 )6( $ % *) 1 12 ! 1 11)4 $ x x x + +
B '2!01! lei 4 1000 lei
influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare1 pe tipuri ale acestora8
' dupa relaia 3.4.
C c e
1000
% $
B
... 1000 1000
1
1
1
0
1
1
1
1

p
j
e
p
j
e
p
j
e
p
j
e
V
C
V
C
B
(!3)121
(21((*2
1000 '
(!3)121
3))33(3
1000 B *0)1* 96!61! B
T23212 lei 4 1000 lei
' dupa relaia 3.(.
G
C c e
1000
% $
B
100

100

1
1000
:0
1
1
1000
:1
1 c c

p
j
j
p
j
j
g g
B
100
% (3 1 0 ! 1 )( $ % 64 1 )4 ! 1 )6( $ % )3 1 14 ! 1 11)4 $ x x x + +
'
100
% 6 1 130 (3 1 0 $ % ( 1 )*) 64 1 )4 $ % ! 1 1343 )3 1 14 $ x x x + +
B T23212 lei 4 1000 lei
;a"elul3.2.
Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
' mii lei 9
Ir.
Crt
/ndicatori ?alori
1***
?alori
2001
@iferen
$G%
01 ?enituri din exploatare' total $mii lei% din care8 40*)!64 !!4(*2) T364!164
02 ' din v2nzarea mrfurilor (32020 11)2)03 T6(0!)3
03 ' din producie v2ndut 3(1*1** 644(3)! T2*261))
04 ' alte venituri din exploatare 4!(4( 11!!3) T!01*3
0( Cheltuieli pentru exploatare total $mii lei% din care
aferente8
3))33(3 6*12146 T302)!*3
30
06 ' mrfurilor !14*2( 13*62(3 T6)132)
0! ' producie v2ndute 316221( ((04)33 T234261)
0) ' alte cheltuieli de exploatare 6213 11060 T4)4!
0* Cheltuieli de exploatare la 1000 lei din exploatare
din care aferente8
*4!14 )*213 '((11
10 ' mrfurilor 13431! 11)014 '16313
11 ' producie v2ndute )*)1( )(411 '4414
12 ' alte venituri din exploatare 13016 *31* '361!
13 ,tructura veniturilor din exploatare 9total $J% din
care aferent8
10010 10010 '
14 ' mrfurilor 121*) 1(12! T212*
1( ' producie v2ndute )(1)6 )3121 '216(
16 ' alte venituri din exploatare 1116 11(2 0136
+entru anul 1*** cheltuielile din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare sunt
calculate cu a:utorul a doua relatii8
C
e
1000
B
1000
1
1

p
j
ej
p
j
ej
V
C
B
40*)!64
3))33(3
1000 B *4!14 lei4 1000 lei
C
e
1000
B
100
1
1000

p
j
j j
c g
B
100
% 16 1 1 6 1 130 $ % )6 1 )( ( 1 )*) $ % *) 1 12 ! 1 1343 $ x x x + +
B *4!14 4 1000 lei
+entru anul 2001 cheltuielile de exploatare la 1000 lei venituri se determin similar
valorilor aferente acestui an fiind compara"ile ce cele ale anului 1***
C
e
1000
B
1000
1
1

p
j
ej
p
j
ej
V
C
B
!!4(*2)
6*12146
1000 B )*213 lei 4 1000 lei

C
e
1000
B
100
1
1000

p
j
j j
c g
B
100
% (2 1 1 * 1 *3 $ % 21 1 )3 1 1 )(4 $ % 2! 1 1( 4 1 11)0 $ x x x + +
B)*213 lei41000 lei
@in datele prezente in ta"elul 3.2. se o"serv o scdere a cheltuielilor de exploatare la
1000 lei venituri din exploatare cu ((11 lei 4 1000 lei1 0n anul 2001 fa de anul 1***.
=epartizarea acestei modificri totale a indicatorului pe factori se face astfel8
31
influena modificrii veniturilor din exploatare8
' conform relaiei 3.2. avem8
C V R
1000
% $
B
... 1000 1000
1
0
1
0
1
1
1
0

p
j
e
p
j
e
p
j
e
p
j
e
V
C
V
C
B
!!4(*2)
3))33(3
1000 '
40*)!64
3))33(3
1000 B(0113'*4!14 B
'44611 lei 4 1000 lei
' dupa relaia 3.3. avem8

C V R
1000
% $
B
100

100

1
1000
:0
0
1
1000
:0
1 c c

p
j
j
p
j
j
g g
B
100
% (2 1 1 6 1 130 $ % 21 1 )3 ( 1 )*) $ % 2! 1 1( ! 1 1343 $ x x x + +
'
100
% 16 1 1 * 1 *3 $ % )6 1 )( 1 1 )(4 $ % *) 1 12 4 1 11)0 $ x x x + +
B '44611 lei 4 1000 lei
influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare1 pe tipuri ale acestora8
' dupa relaia 3.4. avem8
C c e
1000
% $
B
... 1000 1000
1
1
1
0
1
1
1
1

p
j
e
p
j
e
p
j
e
p
j
e
V
C
V
C
B
!!4(*2)
6*12146
1000 '
!!4(*2)
3))33(3
1000 B )*213 9 (0113
B T3*1 lei 4 1000 lei
' dupa relaia 3.(.
G
C c e
1000
% $
B
100

100

1
1000
:0
1
1
1000
:1
1 c c

p
j
j
p
j
j
g g
B
100
% * 1 *3 (2 1 1 $ % 1 1 )(4 21 1 )3 $ % 4 1 11)0 2! 1 1( $ x x x + +
'
100
% 6 1 130 (2 1 1 $ % ( 1 )*) 21 1 )3 $ % ! 1 1343 2! 1 1( $ x x x + +
B T3*1 lei 4 1000 lei
3.2. ANALIZA CHELTUIELILOR LA 1000 LEI CIFR DE AFACERI
Cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri se analizeaz cu a:utorul urmtorului model matematic8
32
1000
a
C
B
1000
1
1

p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
$3.!.%
in care8
N
/
B volumul fizic al produciei v2ndute
C
/
B costul unitar al produselor
+
?i
B preul mediu de v2nzare
i 9 11p numrul de sortimente ale produciei v2ndute
Cu a:utorul acestui model se poate face o analiz factorial a cheltuielilor la 1000 lei
cifr de afaceri. +rincipalii factori asupra modificrii a"solute a cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri sunt8
' structura cifrei de afaceri
' preul mediu de v2nzare
' costul unitar
Cuantificarea influenei fiecrui factor 0n parte se face cu a:utorul metodei su"stituiei 0n
lan1 astfel8
' influena modificrii structurii cifrei de afaceri8
1000
% $# a
C
B
1000 1000
1
0 0
1
0 0
1
0 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
$3.).%
' influena modificrii preului mediu de v2nzare8
G
1000
% $ p a
C
B
1000 1000
1
0 1
1
0 1
1
.. 1 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
$3.*.%
' influena modificrii costului unitar8
G
1000
% $v a
C
B
1000 1000
1
1 1
1
0 1
1
1 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
$3.10.%
;a"elul 3.4.
Analiza factorial a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
' mii lei 9
33
Ir.
Crt
/ndicatori ?alori
1***
?alori
2000
@iferen
$G%
1. Cifra de afaceri 40**0)( (!3)!20 T163*63(
2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri 3))33(3 (21((*2 T133223*
3. Cifra de afaceri exprimat 0n preurile anului 1*** ' 23!13!2 '
4. Cheltuielile totale aferente cifrei de afaceri
exprimat in costuri unitare din anul 1***
' 21((203 '
(. Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri $lei41000% *4!13! *0)1)4 '3)1(3
+entru anul 1*** se procedeaz astfel8
1000
a
C
B
1000
1
1

p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
B
40**0)(
3))33(3
1000 B *4!13! lei 41000 lei
+entru anul 2000 se procedeaz asemntor8
1000
a
C
B
1000
1
1

p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
B
(!3)!20
(21((*2
1000 B *0)1)4 lei 41000 lei
-odificarea a"solut a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri este de 93)1(3 lei41000
lei1 ceea ce semnific o evoluie nefavora"il a acestui indicator. Acest evoluie se datoreaz
celor trei factori a cror contri"uie se determin cu a:utorul relaiilor 3.).1 3.*.1 3.10.1 astfel8
' influena modificrii structurii cifrei de afaceri8
1000
% $# a
C
B
1000 1000
1
0 0
1
0 0
1
0 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
B
B
23!13!2
21((203
1000 '
40**0)(
3))33(3
1000 B '3)1( lei 4 1000 lei
34
' influena modificrii preului mediu de v2nzare8
G
1000
% $ p a
C
B
1000 1000
1
0 1
1
0 1
1
.. 1 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
B
B
(!3)!20
21((203
1000 '
23!13!2
21((203
1000 B '(3312 lei 4 1000 lei
' influena modificrii costului unitar8
G
1000
% $v a
C
B
1000 1000
1
1 1
1
0 1
1
1 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
B
B
(!3)!20
(21((*2
1000 '
(!3)!20
21((203
1000 B (3312* lei 4 1000 lei
;a"elul 3.4.
Analiza factorial a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
' mii lei 9
Ir.
Crt /ndicatori ?alori
1***
?alori
2001
@iferen
$G%
1. Cifra de afaceri 40**0)( !!4!2!3 T163*63(
2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri 3))33(3 6*12146 T133223*
3. Cifra de afaceri exprimat 0n preurile anului 1*** ' 21!6200 '
4. Cheltuielile totale aferente cifrei de afaceri
exprimat in costuri unitare din anul 1***
' 1*41614 '
(. Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri $lei41000% *4!13! )*2120 '((11!
+entru anul 2001 se procedeaz astfel8
3(
1000
a
C
B
1000
1
1

p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
B
!!4!2!3
6*12146
1000 B *0)1)4 lei 41000 lei
-odificarea a"solut a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri este de 9((11! lei41000
lei1 ceea ce 0nseamn o evoluie nefavora"il a acestui indicator.
Uactorii de influen au urmatoarea contri"uie 0n evoluia acestui indicator8
' influena modificrii structurii cifrei de afaceri8
1000
% $# a
C
B
1000 1000
1
0 0
1
0 0
1
0 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
B
B
21!6200
1*41614
1000 '
40**0)(
3))33(3
1000 B '((11! lei 4 1000 lei
' influena modificrii preului mediu de v2nzare8
G
1000
% $ p a
C
B
1000 1000
1
0 1
1
0 1
1
.. 1 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
B
B
!!4!2!3
1*41614
1000 '
21!6200
1*41614
1000 B '64116 lei 4 1000 lei
' influena modificrii costului unitar8
G
1000
% $v a
C
B
1000 1000
1
1 1
1
0 1
1
1 1
1
0 1

p
i
vi i
p
i
i i
p
i
vi i
p
i
i i
" Q
C Q
" Q
C Q
B
B
!!4!2!3
6*12146
1000 '
!!4!2!3
1*41614
1000 B '64116 lei 4 1000 lei
36
4. CONCLUZII
Av2nd 0n vedere rezultatele o"inute 0n capitolul anterior al acestei lucrri1 se pot trage
c2teva concluzii cu privire la activitatea desf#urat de firma ;=/- 3/I& ,.=.3.1 mai precis
concluzii referitoare la evoluia cheltuielilor de exploatare 0ntre anii 1*** 9 2001 din aceast
firm.
-ai 0nt2i ne vom referi la analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare din
1*** 9 20011 rezultatele acestei analize fiind prezentate 0n urmtorul ta"el8
;a"elul 4.1.
Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatatre
' mii lei 9
Ir.
Crt
/ndicatori ?alori
1***
?alori
2000
?alori
2001
01 ?enituri din exploatare' total $mii lei% din care8 40*)!64 (!3)121 !!4(*2)
02 ' din v2nzarea mrfurilor (32020 )(0*63 11)2)03
03 ' din producie v2ndut 3(1*1** 4)(6!46 644(3)!
04 ' alte venituri din exploatare 4!(4( 30412 11!!3)
0( Cheltuieli pentru exploatare total $mii lei% din care
aferente8
3))33(3 (21((*2 6*12146
06 ' mrfurilor !14*2( 100)1!4 13*62(3
0! ' producie v2ndute 316221( 4204)10 ((04)33
3!
0) ' alte cheltuieli de exploatare 6213 260) 11060
0* Cheltuieli de exploatare la 1000 lei din exploatare
din care aferente8
*4!14 *0)1* )*213
10 ' mrfurilor 13431! 11)41! 11)014
11 ' producie v2ndute )*)1( )6(1! )(411
12 ' alte venituri din exploatare 13016 )(1! *31*
13 ,tructura veniturilor din exploatare 9total $J% din
care aferent8
10010 10010 10010
14 ' mrfurilor 121*) 141)3 1(12!
1( ' producie v2ndute )(1)6 )4164 )3121
16 ' alte venituri din exploatare 1116 01(3 11(2
@atele aferente anului 1*** sunt luate 0n cifre curente pe c2nd cele aferente anilor 2000
#i 2001 sunt 0nscrise 0n cifre compara"ile1 acestea o"in2ndu'se cu a:utorul indicelui de cre#tere
al preurilor.
@in ta"elul de mai sus se poate o"serva o relativ constanta a cheltuielilor de exploatare
la 1000 lei venituri din exploatare cu o usoar scdere in anii 1*** 9 2001 $*0)1* lei 4 1000 lei
respectiv )*213 lei 4 1000 lei%.
&voluia acestui indicator este dat de influena a doi factori8
' influena modificrii structurii veniturilor din exploatare>
' influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare1 pe tipuri ale
acestuia.
<n analiza efectuat1 asupra cheltuielilor de exploatare 1 pe perioada anilor 1*** 9 20011
factorul care are intodeauna o influen favora"il este influena modificrii cheltuielilor la 1000
lei venituri din exploatare1 pe tipuri ale acestuia . <n schim"1 factorul 9 influena modificrii
structurii veniturilor din exploatare 9 are1 0n toat aceast perioad o influent nefavora"il.
-odificarea favora"il se regse#te 0n special1 0n cre#terea veniturilor o"tinute din
v2nzarea mrfurilor #i alte venituri din exploatare de la 121*) J 0n 1*** la 1(12! J 0n 20011
respectiv 1116 J 0n 1*** la 11(2 J 0n 2001. <n schim" veniturile o"inute din producia v2ndut
scad 0n fiecare an de la )(1)6 J 0n 1*** la )3121 J 0n 2001.
Al doilea indicator cu a:utorul cruia am analizat evoluia cheltuielilor de exploatare la
firma ;=/- 3/I& ,.=.3. este analiza cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri. @atele o"inute 0n
urma analizei se regsesc 0n urmtorul ta"el.
;a"elul 4.2.
Analiza factorial a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
' mii lei 9
Ir.
Crt
/ndicatori ?alori
1***
?alori
2000
?alori
2001
1. Cifra de afaceri 40**0)( (!3)!20 !!4!2!3
2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri 3))33(3 (21((*2 6*12146
3. Cifra de afaceri exprimat 0n preurile anului 1*** ' 23!13!2 21!6200
3)
4. Cheltuielile totale aferente cifrei de afaceri
exprimat in costuri unitare din anul 1***
' 21((203 1*41614
(. Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri $lei41000% *4!13! *0)1)4 )*2120
@up cum se poate o"serva din datele acestui ta"el1 modificarea a"solut a cheltuielilor
la 1000 lei cifr de afaceri1 pe durata celor 3 ani de analiz1 are momente de descre#tere $anii
2000 cu *0)1)4 lei 4 1000 lei #i 2001 cu )*2120 lei 4 1000 lei%.
Aceste modificri au la "az influena a 3 factori8
' influena modificrii structurii cifrei de afaceri
' influena modificrii preurilor de v2nzare
' influena modificrii costului unitar
@in calcule rezult c1 doar indicatorul influena modificrii preurilor de vnzare are pe
toat aceast perioad analizat o influen favora"il asupra cheltuielilor. <n schim" cel de'al
treilea indicator rm2ne cu o influen nefavora"il 0n toi ace#ti ani.
@eci reducerea cheltuielilor la 1000 lai cifr de afaceri s'a realizat nu pe seama efortului
propriu al firmei ci pe seama cre#terii preurilor medii de v2nzare pe modificarea structurii
produciei.
+entru a o"serva mai "ine modificrile ce au avut loc 0n firm putem urmrii histograma
din figura 4.3. care ne prezint evoluia cheltuielilor #i veniturilor din exploatare 0n preuri
compara"ile si histograma din figura 4.4. unde ne este prezentat analiza cifrei de afaceri.
Uig. 4.3.
3*
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1999 2000 2001
Cheltuieli
Venituri
Uig. 4.4.

". BIBLIO&RAFIE
1. Cazan &.1 3ala +opa /.1 Ztefea +.1 -ihai /.1 .uglea A.1 .ro#teanu 6.1 +antea -.1
/voniciu +. 9 Analiza situaiei financiare a agenilor economici.1 &d. -irton
;imi#oara 1**!.
2. &puran -.1 -ihai /. 9 Analiza activitii economice a intreprinderilor1 ;ipografia
Mniversitii din ;imi#oara1 1*)6.
3. -rgulescu @. 9 Analiza economico financiar a societiilor comerciale1 ,upliment
la ;ri"una &conomic1 .ucure#ti 1**4.
4. Iegoescu 65. 9 =isc #i incertitudine 0n economia contemporan. &d. Alter &go
Cristian 6alai1 1**(.
(. ,tnescu C.1 /#fnescu A.1 .aicu#i A.' Analiza economico financiar1 &d. &conomic
.ucure#ti 1**6
6. -ihai /.' Analiza financiar a 0ntreprinderii1 0ndrumtor metodologic1 &d. -arineasa1
;imi#oara1 1***

40
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1999 2000 2001
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri
exprimata n preturile
anului 1999
Cheltuieli aferente cifrei
de afaceri41