Sunteți pe pagina 1din 113

1

Editor: Aurelian Micu Lector: Angela Vasile Tehnoredactor: Ana Croitoru Coperta: Andy

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale !T"A#T$N% "EBECCA Castelul din !pania & "ebecca !trat ton ' Bucure(ti: Alcris% )**+, p,- c., ' /Colec ia El (i Ea0 Tit, orig, /eng0: Castles in !pain, I!BN 123'4)5+'31'2 4)+,+++, 3+ 6 +35,+ Colec ia EL (i EA "EBECCA !T"ATT$N

Castelul din Spania


Traducerea (i adaptarea 7n li.ba ro.8n9 de CIP"IAN C:I";

ALC"I!

Capitolul + :olly <il.our de=enise (i .ai ner9bd9toare dup9 ce schi.base a=ionul la !e=illa% de(i 7(i tot spunea c9 se co.port9 ca un copil care pleca 7ntr'o tab9r9 (colar9, 7ns9 trecuse .ult ti.p de c8nd n'o .ai =9>use pe .9tu(a Nan% pe atunci :olly era 7nc9 ele=9 (i% date ?iind aceste 7.pre@ur9ri% era nor.al s9 ?ie ner9bd9toare, Cau>a desp9r irii lor ?usese c9s9toria ca. nea(teptat9 a .9tu(ii sale% cu aproape >ece ani 7n ur.9% iar ?aptul c9 aceasta era acu. senoa Delgaro (i so ia unui o. bogat% era un .oti= 7n plus pentru nelini(tea cresc8nd9 a lui :olly% pe .9sur9 ce se apropia de destina ie, $dinioar9% ?usese ?oarte apropiat9 de sora .ai =8rstnic9 a .a.ei sale% iar g8ndul c9 o =a re=edea 7n ni(te circu.stan e at8t de di?erite% plus ?aptul c9 pentru pri.a dat9 =a =i>ita o nou9 ar9% 7i d9dea% 7n acela(i ti.p% un senti.ent de pl9cere (i ner9bdare, :olly >8.bi g8ndindu'se la .9tu(a Nan a(a cu. (i'o a.intea ea, Durdulie (i gri@ulie% 7n uni?or.a ei de sor9 .edical9 ori 7n blu>e ?ine (i taioare% cu un (irag discret de perle la g8t, $ i.agine ?oarte engle>easc9% neschi.bat9 ?oarte .ul i ani% a(a c9 ni.eni nici .9car nu se g8ndise la posibilitatea ca ea s9 se .9rite (i% cu siguran 9% nu 7n 7.pre@ur9ri at8t de ro.antice, Dintr'o dat9% pe nea(teptate% .9tu(a ei =enise (i'i anun ase c9 se =a .9rita cu unul dintre pacien ii ei, Cu pu in ti.p 7nainte ?9cuse un lucru de neconceput% accept8nd o slu@b9 7n str9in9tate% 7ndoindu'se c9 ?9cea ceea ce trebuia (i ?iind 7ngri@orat9 c9 =a trebui s9'(i schi.be at8t de .ult 7utina >ilnic9, Cu toate acestea% se pare c9 at8t slu@ba% c8t (i pacientul se do=ediser9 a ?i eAact pe gustul ei (i ast?el se .9ritase cu don Bose Delgaro la nu.ai patru luni de la sosirea ei 7n !pania, Don Bose era un b9rbat cu ni(te ani .ai 7n =8rsta dec8t ea% =9du=% cu un singur ?iu% n9scut 7n !pania, Pentru cei caie o cuno(teau pe Nan% =estea ?usese un ade=9rat (oc% (tiind'o ca re?u>a co.pania b9rba ilor de c8nd su?erise dintr'o po=este trist9 de dragoste% 7n tinere e, 7n plus% 7ntotdeauna a=usese o atitudine re>er=at9% ?oarte britanic9% 7n pri=in a

str9inilor, Poate c9% se sugerase% o in?luen ase soarele !paniei% 7.bl8n>ind'o (i ?9c8nd'o .ai pu in re>er=at9, !au poate c9 7(i dorise s9 aib9 pe cine=a al9turi 7n ulti.a parte a =ie ii, $ricare ar ?i ?ost .oti=ul% .9tu(a sa p9rea ?oarte ?ericit9 (i .ul u.it9 de =ia a actual9% (i :olly% ?iind o ro.antic9% abia a(tepta s9'l 7nt8lneasc9 pe noul ei unchi, Don Bose% g8ndi :olly% trebuia s9 ?ie un b9rbat de eAcep ie% dac9 reu(ise s'o scoat9 pe .9tu(a ei din starea de i>olare 7n care se a?la si s'o deter.ine s9 se c9s9toreasc9% iar 7n scrisorile ei p9rea 7nc8ntat9 de so ul s9u (i de ara de adop ie% a(a c9 nu era nici o 7ndoial9 c9'+ iubea ?oaite .ult, C8nd :olly 7i scrisese c9'(i =a petrece concediul 7n !pania (i c9 ar dori s'o sune (i s'o =ad9% dac9 era posibil% Nan Delgaro o in=itase s9 =in9 (i s9 stea c8t =a dori cu ea (i so ul ei, Probabil c9 a=usese 7ncu=iin area lui don Bose pentru a'i ?ace aceast9 in=ita ie% 7(i spuse :olly% pentru c9% de(i .9tu(a ei a=ea o c9snicie ?oarte ?ericit9% recunoscuse c9 so ul s9u a=ea o atitudine ?oarte spaniol9 7n pri=in a ?e.eilor, Don Bose% pentru c9 era bolna=% nu prea .ai putea ?ace .are lucru pentru a'(i 7ntre ine proprietatea% 7ns9 de toate treburile se ocupa Marcos% ?iul lui% care a=ea gri@9 de ?er.a ?oarte pro?itabil9 din Andalu>ia, Cre(teau cai% dup9 cu. 7i spusese .9tu(a sa% cai de ras9 ?oarte ?ru.o(i% celebri at8t 7n !pania% c8t (i 7n a?ara ei, Ce=a 7ns9 7i spunea c9% 7n ciuda entu>ias.ului .ani?estat de Nan 7n pri=in a e?icien ei ?iului ei =itreg% d8nd chiar i.presia c9 l'ar pl9cea% ar ?i bine ca ea s9 p9stre>e o atitudine re>er=at9, Din descrierile .9tu(ei sale% se p9rea c9 Marcos era un autocrat (i spera din tot su?letul s9 nu intre 7n con?lict cu el c8t =a sta la ei% pentru c9 ea era 7nclinat9 s9 spun9 tot ce g8ndea atunci c8nd =edea sau au>ea ce=a ce nu'i con=enea, Dar toate acestea contau prea pu in% tot ce conta era c9 o =a re=edea pe .9tu(a ei (i se 7ntreb9 7n ce .9sur9 se schi.base aceasta sau c8t de .ult i se =a p9rea .9tu(ii sale c9 s'a schi.bat ea, ;lti.a oar9 c8nd se =9>user9% :olly era o pu(toaic9 de doispre>ece ani% ca. copil9roas9% iar acu. era o t8n9r9 de dou9>eci (i doi de ani% 7nalt9% sub ire (i

7nc8nt9toare, Deodat9 .icu ul a=ion se >gudui (i ea tres9ri, !e uit9 7n @os pe hublou 7n ti.p ce 7ncepea procedura de ateri>are (i >9ri ce=a ce p9rea a ?i o pist9 incredibil de .ic9, Marea% de un albastru pro?und (i ?oarte lini(tit9% ca o balt9% se >9rea sub ea% str9lucind ca o .9tase a>urie 7n lu.ina soarelui dup9'a.ie>ii% cu .argini albe 7n >ona unde atingea pla@a cu nisip auriu% 7ntrecea 7n ?ru.use e tot ce'(i i.aginase :olly, ;n dru.eag tra=ersa'ceea ce p9rea a ?i un s9tuc% cu c9su e albe 7ncon@urate de =i 9 de =ie (i .9slini, Mai erau (i pal.ieri% obser=9 ea surprins9% care d9deau coastei un Caspect a?rican% ceea ce% pentru :olly% era nea(teptat (i incitant, Chiar dac9 La>uro era cu siguran 9 cea .ai .ic9 pist9 de ateri>are 7n ?olosin 9% era totu(i utili>at9% ca (i celelalte piste .ari% de o.nipre>enta Iberian AirDays% iar :olly se 7ntieb8 c8t dru. =a .ai a=ea de parcurs p8n9 s9 a@ung9 la destina ie, Castillo de la Valeroso era situat unde=a .ai spre interior% iar asta 7nse.na un dru. lung pe ni(te (osele nu prea bune% cu. o a=erti>ase .9tu(a ei, Acu.% c8nd era at8t de aproape de destina ie% era e.o ionat9 (i reali>9 c9% de(i odinioar9 ?usese at8t de apropiat9 de .9tu(a sa% acu. s'ar putea s9 7nt8lneasc9 o str9in9, Acu.% aceasta a=ea 7n @ur de cinci>eci de ani (i s'ar putea s9 nu .ai ?ie la ?el de 7ng9duitoare cu ea% cu. ?usese cu o pu(toaic9 de doispre>ece ani, 7ns9 acest lucru 7l =a a?la c8nd =a a@unge la destina ie, Era cald% eAtre. de cald% 7n co.para ie cu aerul condi ionat din a=ion% iar :olly r9.ase c8te=a .o.ente pe loc dup9 ce cobor7 din a=ion ca s9 seEaco.ode>e cu te.peratura, Andalu>ia% g8ndi ea% chiar (i .irosea alt?el, 7n cele c8te=a .o.ente pe care le petrecuse 7n !e=illa% c8nd schi.base a=ioanele% nu si. ise nici un .iros deosebit% eia la ?el ca oricare alt ora( .are, Probabil de =in9 erau portocalii% al c9ror par?u. se distingea clar% ?iind ?oarte puternic, Mai erau (i l9.8i% dar par?u.ul acestora era .ai pu in dulceag% a(a cu. o in?or.ase (i .9tu(a ei, 7n dreapta se >9reau c8te=a cl9diri @oase% albe% care str9luceau 7n lu.ina puternic9 a soarelui (i care ser=eau probabil drept recep ie (i birouri unde pasagerii se puteau adresa pentru di=erse in?or.a ii, !e

7ntoarse (i'i ur.9 pe ceilal i pasageri de'a lungul pistei spre o?icialit9 ile aeroportului% to i nu.ai >8.bete, 7n ti.p ce .ergea% :olly obser=9 pre>en a unui b9rbat singur% care st9tea 7n dreptul unei u(i% ?u.8nd (i pri=ind noii'sosi i cu o oarecare bun9=oin 9 (i ea nu se putu ab ine s9 nu re.arce c8t de 7nalt (i chipe( era, ;n localnic care l9sa s9 se =ad9 clar ce p9rere a=ea despre turi(ti% se g8ndi ea% ?9c8nd o gri.as9% :olly .ergea 7n ur.a celorlal i% 7ntreb8ndu'se ce aran@a.ente ?useser9 ?9cute pentru transportul ei la Castillo de la Valeroso, M9tu(a ei o asigurase c9 =a organi>a totul (i c9 nu trebuia s9'(i ?ac9 gri@i, Totu(i era un pic 7ngri@orat9 la g8ndul c9 s'ar putea s9 n'o a(tepte ni.eni, Doar 7n parte con(tient9 de ceea ce se 7nt8.pla 7n @urul ei% ?iind preocupat9 la g8ndul c9 ?usese uitat9% tres9ri c8nd cine=a se opri 7n ?a a ei, Mu(c8ndu'(i bu>a% 7(i ridic9 pri=irea (i'l =9>u pe b9rbatul pe care'+ obsei=ase 7n dreptul u(ii recep iei, Acesta toc.ai stri=ea sub talp9 r9.9(i ele ig9rii pe care o ?u.ase% iar duritatea gestului lui o sperie (i .ai tare, ' !enorita <il.our F Abia dac9 se si. ea o ur.9 de accent 7n cu=intele lui% iar =ocea 7i era pro?und9 (i cal.9% dar n'ar ?i putut spune c9 7ntrebarea pe care i'o adresase suna a bun'=enit, 7ncu=iin 9 din cap (i' l pri=i pe sub gene% obser=8nd din nou c8t de chipe( era acu.% c8nd se' a?la .ult .ai aproape de el, Era un b9rbatul tipic spaniol% 7(i spuse ea% brunet% cu p9rul negru% tuns chiar .ai scurt dec8t era ea obi(nuit9 s9 =ad9% cu ochi la ?el de negri% cu gene lungi (i dese (i spr8ncene drepte, Era chiar .ai 7nalt dec8t p9ruse c8nd 7l =9>use de la distan 9% era suplu% puternic (i destul de dur% iar asta n'o prea 7ncura@a% 7i =eni ei 7n .inte% (i 7(i d9du sea.a cine o =a conduce la Castillo de la Valeroso, ' Da% sunt :olly <il.our% r9spunse ea (i >8.bi% 7n ciuda ?aptului c9 nu si. ise nici o ur.9 de 7ncura@are 7n acei ochi negri ce pri=eau 7n @os spre ea% .ai .ult curio(i dec8t prieteno(i, El 7ntinse o .8n9 .are% bron>at9% care aproape c9 o acoperi cu totul pe a ei c8nd i'o str8nse, ' Bien=enida% senori la <il.our, !unt Marcos Esteban de Delgaro y

Peronda, M9tu(a ei o pre=enise dinainte despre .odul o?icial 7n care se pre>entau spaniolii% a(a 7nc8t n'a ?ost surprins9 de grandoarea nu.elui lui, ' V'a spus cu.=a dona Ana c9 =9 =oi a(tepta eu% senorita F o 7ntreb9 el ca (i cu. n'ar ?i ?ost posibil a(a ce=a, Eu abia a>i'noapte a. a?lat, ' Ah% nu% nu .i'a spus G cl9tin9 :olly din cap% de@a regret8nd c9 o luase gura pe dinainte, H9cuse aceast9 presupunere pe ba>a descrierii pe care i'o o?erise .9tu(a ei% a=8nd 7n plus (i acel aer autoritar: ' Pur (i si.plu ,,, a. ghicit% 7i spuse ea, C8te=a .o.ente el o pri=i lung% pu in suspicios ' se g8ndi ea ' apoi ridic9 i.perceptibil din u.erii s9i la i (i'i lu9 =ali>a, ' Dac9 dori i s9 .9 ur.a i% senorita% a. parcat .a(ina 7n ?a a aeroportului, Ascult9toare% :olly 7l ur.9 7n interiorul r9coros al cl9dirii% 7(i lu9 (i restul baga@elor (i trecu prin =a.9 7n c8te=a .inute% apoi Marcos Delgaro o conduse a?ar9 de cealalt9 parte a cl9dirii% 7ntr'un ?el de parcare% unde o .a(in9 .are a.erican9 a(tepta la u.bra unor pal.ieri, $ conduse spre .a(in9 cu o polite e rece% a@ut8nd'o s9 se urce% iar ea 7(i spuse ca o a(tepta un dru. lung% 7ntr'o co.panie nu toc.ai pl9cut9, Holosindu'se de genele ei lungi ca s9'l studie>e pe ?uri(% 7l ur.9ri cu. 7ncon@oar9 .a(ina (i se a(ea>9 la =olan, Marcos purta un costu. sub ire gri deschis ?oarte o?icial% c9.a(9 alb9 (i cra=at9 gri% d8ndu'i sen>a ia c9% ase.enea unui ascet% el nu era con(tient de pre>en a ei% ca ?e.eie, 'A=e. .ult de .ers p8n9 la castel F se a=entur9 ea 7n ti.p ce el scotea .a(ina din parcare (i pornea pe dru.ul pe care :olly 7l >9rise din a=ion, El cl9tin9 din cap, ' Nu'i ?oarte departe, Ca. dou9>eci de Iilo.etri, Din nou descura@at9% nu 7ndr9>ni s9'i .9rturiseasc9 ?aptul c9 nu (tia ce 7nsea.n9 dou9>eci de Iilo.etri 7n .ile% a(a c9 7(i 7ndrept9 aten ia 7nspre peisa@ul de ar9% de(i 7ntreaga ei ?iin 9 era ?oarte con(tient9 de pre>en a Iul, Marcos Delgaro nu era un b9rbat toc.ai u(or de ignorat,% de ?apt descoperi c9 era chiar prea con(tient9 de pre>en a lui% pe .9sur9

ce prindeau =ite>9 pe dru.ul 7ngust (i pr9?uit, Nu =a ?i o c9l9torie toc.ai u(oar9 al9turi de el pe parcursul celor dou9>eci de Iilo.etri de dru. de ar9% oric8t de .ult s'ar ?i do=edit a ?i ace(tia, Pe .9sur9 ce se dep9rtau de 9r.% peisa@ul de=enea tot .ai interesant (i 7nc8nt9tor, Pal.ierii se r9rir9% ?iind 7nlocui i de tot .ai .ul i portocali% l9.8i (i .9slini% .ai ales .9slini% cu trunchiurile (i ra.urile gri (i contorsionate, 7ntreaga =arietate a culturilor era posibil9 nu.ai datorit9 siste.ului =echi% dar 7nc9 e?icient% de iriga ii, * re ea de diguri (i canale transporta apa acolo unde era ne=oie de ea% cre8nd o re ea str9lucitoare de linii pe l8ng9 copaci, Cu toate c9 aceste a.ena@9ri erau arti?iciale% se integrau per?ect 7n peisa@ul care tinerei i se p9rea 7nc8nt9tor, La ?el de 7nc8nt9toare erau (i acele c9su e albe% identice cu cele pe care le >9rise din a=ion cu pu in 7nainte de ateri>aie, De sus p9reau ca ni(te c9su e pentru p9pu(i (i erau destul de dr9gu e% 7ns9 acu. p9reau chiar (i .ai ?ru.oase% ?iecare a=8nd c8te o curticic9 u.brit9 de di=er(i po.i ' portocali (i l9.8i% oca>ional pal.ieri, Totul p9rea at8t de di?erit (i de hispanic% a(a cu. 7(i i.aginase (i ea% dar% 7n acela(i ti.p a=ea sen>a ia c9 se 7ntorsese 7n ti.p cu c8te=a secole, M9tu(a ei 7i po=estise c9 7n !pania schi.b9rile ?useser9 .ai lente% 7ns9% 7n acela(i ti.p% a=ea .ult .ai .ulte de o?erit dec8t restul 9rilor% o .ul i.e de luciuti pe care celelalte 9ri le pierduser9 de'a lungul ti.pului% iar :olly era 7n totalitate de acord cu ea, A=ea sen>a ia c9 urcau continuu% iar ea 7(i a.inti c9 .atu(a ei 7i po=estise despre Castillo de la Valeroso c9 eia situat unde=a sus% pe dealuri, Vor trece% 7n dru.ul lor% pe l8ng9 dealuri cu =i 9 de =ie% iar ea spera c9 =a putea s9 ?ac9 ni(te ?otogra?ii% .ai t8r>iu% ca s9 le aib9 a.intire, De(i% probabil% Marcos Delgaro nu =a pri.i toc.ai bine aceast9 idee, %Cu siguran 9 =a a=ea de 7n?runtat aceea(i re>isten 9 (i c8nd =a dori s9 ?otogra?ie>e castelul, Cu. alt?el =a putea do=edi cui=a c9 a stat% cu ade=9rat% 7ntr'un castel% 7n !pania F Dac9 =a reu(i s9 ?ac9 ?otogra?ii (i cu ?iul ga>dei sale% cu at8t .ai bine% dar =a trebui s9 ?ie ?oarte sigur9 c9 n'o =a =edea c8nd =a 7ncerca s9'l ?otogra?ie>e,

Dru.ul era ?oarte 7ngust (i incredibil de prost pe alocuri% dar Marcos Delgaro conducea .a(ina ca (i cu. era ner9bd9tor s9 ter.ine odat9 cu aceast9 >i% ?iind un (o?er atent (i co.petent% lu8nd c8te=a dintre curbele cele .ai periculoase din dru.ul lor cu preci>ia (i 7nde.8narea unui (o?er de pe .a(inile de curse, 'Este o >on9 ?oarte ?ru.oas9% obser=9 :olly la un .o.ent dat% 7ncerc8nd din nou s9 pun9 cap9t t9cerii dintre ei, El 7ntoarse capul pentru un .o.ent (i o pri=i scurt% apoi 7ncu=iin 9 din cap, 'Este o >on9 bun9% spuse el, Ji chiar .ai bun9 dec8t cea din =ecin9tate% pentru c9 nu e at8t de r9s?9 at9% a Dios gracias@ :olly 7ntoarse capul (i pri=i pro?ilul bron>at (i descura@ator ce i se pre>enta 7n ?a a ochilor, 'Nu =9 plac turi(tii% senor Delgaro F ;.erii lui largi se ridicar9 ca (i cu. ase.enea oa.eni nici n'ar ?i .eritat osteneala, 'Mul u.esc Cerului c9 nu sunt ne=oit s9 intru 7n contact cu ei% re.arc9 el% (i :olly si. i c9% 7ntr'un ?el% i se adresa ei% ?9c8nd'o s9 se 7.bu@ore>e, ' Bine .9car c9 nu to i spaniolii g8ndesc ca du.nea=oastr9% senar% replic9 ea, Alt?el% ara du.nea=oastr9 ar ?i ?ost .ult .ai s9rac9 G ' H9r9 7ndoial9G Higura lui p9strase acela(i aspect cal. (i nici .9car nu se uitase la ea c8nd =orbise, ' 7ns9 7i .ul u.esc lui Du.ne>eu 7n pri=in a .ea% senorit8, N'a. nici o leg9tur9 cu turis.ul% ceea ce este ?oarte bine, :olly 7(i spuse c9 cel .ai bine ar ?i s9 tac9% pentru c9 se pare c9 nu a=eau nici un subiect co.un de discu ii, El pur (i si.plu nu =oia s9 con=erse>e cu ea% a(a c9 :olly 7(i 7ndrept9 din nou aten ia asupra peisa@ului pe l8ng9 care treceau, Acu. predo.ina =i a de =ie (i reu(i s9 =ad9 un se.n rutier ce indica dru.ul spre Bere> de la Hrontera% ini.a industriei de sherry, "eu(i chiar s9 =ad9 o parte din aceast9 localitate c8nd o tra=ersar9% iar pentru c9 Marcos a trebuit s9 7ncetineasc9% :olly putu s9 ad.ire ?ru.use ea acestui =echi ora(,

10

Palate =echi% turnuri gra ioase (i biserici =echi splendide p9reau a u.ple str9>ile, !tr9>i care erau u.brite de portocali (i pal.ieri% portocalii 7n.ires.8nd aerul cu par?u.ul lor a.e itor, Era 7nc8ntat9 de tot ce =edea (i i'ar ?i pl9cut s9'i .9rturiseasc9 toate acestea lui Marcos, ' ;n lucru totu(i o ui.i, Nu.9rul ?oarte .ic de oa.eni care purtau p9l9rii% 7n ciuda soarelui ar>9tor, Ar ?i =rut s9'(i ia o p9l9rie dintr'un .aga>in din aeroport% care o?erea o 7ntreag9 colec ie de p9l9rii% dar bine7n eles c9 senor Marcos Delgaro ar ?i re?u>at s9 ?ie =9>ut cu ea 7ntr' un ast?el de .aga>in, ' !e pare c9 sunt o .ul i.e de lucruri de =9>ut% 7ncerc9 din nou :olly, Niciodat9 nu .i'a( ?i putut i.agina c9 !pania ar putea ?i at8t de,,, de di?erit9% 7ntr'un ?el, ' Bine7n eles c9 este% 7i spuse brusc Marcos Delgaro, M9ri =ite>a c8nd l9sar9 ora(ul 7n ur.9 (i aproape ?9r9 s9 =rea% :olly obser=9 c8t de puternice (i bron>ate 7i erau .8inile (i cu c8t9 e?icien 9 conduceau .a(ina pe acele dru.uri di?icile, ' !unte. 7n Andalu>ia% senorita <il.our% este cu .ult .ai di?erit9 de stilul european dec8t restul !paniei% continu9 el, ' Hascinant% a?ir.9 :olly bucuroas9 c9 reu(ise s9 scoat9 .9car at8ta de la el, Mi'ar pl9cea s9 =9d c8t .ai .ult din aceast9 >on9 c8t =oi sta aici% continu9 ea% pri=indu'+ cu coada ochiului (i ur.9rindu'i reac ia, Desigur% 7.i dau sea.a c9 a. =orbit ca o turist9% sen or Delgaro% dar sunt sigur9 c9 cine=a =a ?i dispus s9'.i arate 7.pre@uri.ile, Bu>ele lui% obser=9 ea surprins9% nu se str8nser9 7n se.n de de>aprobare% a(a cu. se a(teptase% ci schi ar9 o ur.9 de >8.bet slab 7n col ul gurii% de(i el nici nu 7ntoarse capul, ' Cu siguran 9% senorita% 7ns9% dac9'.i per.ite i% .9 o?er s9 =9 ?iu ghid c8t sta i aici, :olly r9.ase consternat9% luat9 prin surprindere de o?erta lui (i pu in @enat9 c9'+ @udecase prea aspru, Apoi pri=i pro?ilul arogant (i se 7ntreb9 dac9 nu cu.=a era politicos pentru c9 ea era oaspetele .a.ei lui =itrege, ' !unte i ?oarte a.abil- spuse ea, Dac9 sunte i sigur c9 nu =9 =oi ,,, ' $ric8nd =e i dori% senorita, ' Mul u.esc, Ea 7i arunc9 din nou o pri=ire (i >8.bi 7n sinea ei, Politicos (i de

11

treab9 cu. era acu.% Marcos Delgaro era un b9rbat ?oarte pl9cut, De ?apt% dac9 era s9 ?ie sincer9 cu sine 7ns9(i% era cel .ai atr9g9tor b9rbat din c8 i 7nt8lnise% sigur pe el (i radiind ?or 9% iar aceast9 constatare o reduse din nou la t9cere, C8nd >9ri pri.a dat9% pentru o clip9% Castillo de la Valeroso% ?u surprins9, Din cine (tie ce .oti= ?usese con=ins9 c9 era construit unde=a sus 7n .un i (i c9 era 7ncon@urat de st8nci, 7ns9% 7n realitate% castelul se g9sea 7n .i@locul unor dealuri 7.p9durite% deasupra unui sat% cu =edere a(upia unei =9i bogate (i ?ertile cu =i 9 de =ie (i irigate de un r8u arti?icial% >9g9>uit (i canali>at la ?el ca (i cele pe care le =9>use api oape de coast9, Castelul 7n sine era chiar (i .ai eAtraordinar dec8t 7(i i.aginase ea% cu turnuri 7nalte din piatr9 gri'g9lbuie% ar9t8nd cal. (i lini(tit 7n soarele ?ierbinte, Ai9ta eAact ca 7n bas.e (i% ?9r9 s9 =rea% :olly scoase un ip9t de surpri>9 c8nd 7l =9>u, ' V9 place% senorita F 7ntrebarea o lu9 din nou pe nepreg9tite (i se 7ntoarse spre el (i'l pri=i cu ochii str9lucind de e.o ie, ' Este ?oarte ?ru.osG "9spunsul ei direct aduse un >8.bet scurt pe ?a a lui% din ii albi contrast8ndu'i cu tenul 7nchis% iar aceast9 noutate o surprinse at8t de .ult% 7nc8t continu9 s9'l pri=easc9 (i dup9 ce el 7ntorsese capul, C8nd 7i =9>use acel >8.bet% 7(i si. ise ini.a tres9rind 7n piept% o reac ie a c9rei eAplica ie 7i sc9pa, ' Are .ai .ult de 5** de ani =echi.e% 7i spuse Marcos Delgaro, Ji ?a.ilia Delgaro a tr9it 7n el cea .ai .are parte a ti.pului, ' Ce ?ru.os este G N'ar ?i =rut s9 sune at8t de nai= (i obser=9 pri=irea scurt9 pe care Marcos i'o arunc9 atunci c8nd 7ntoarse .a(ina pe o (osea larg9 .9rginit9 de copaci, ' Este de origine .aur9% nu'i a(a F 7ntreb9 ea% (tiind acest lucru din scrisorile .9tu(ii sale% dar poate c9 el nu (tia (i =a crede despre ea c9 are o cultur9 bogat9, De(i nu (tia de ce c9uta s9'l i.presione>e, El o pri=i din nou cu o spr8ncean9 ridicat9 a .irare, ' V9d c9 a i studiat stilurile arhitectonice% senorita <il.ourG

12

De(i nu 7n elegea ce o ?9cu s9 .9rturiseasc9 ade=9rul% spuse ?9r9 s9 e>ite : ' Mi'a spus .9tu(a Nan 7ntr'una din scrisorile ei% r9spunse ea% iar el d9du din cap, ' 7n eleg, Probabil (i aceste tr9s9turi 7ntunecate erau tot de origine .aur9% 7(i spuse ea, Acest pro?il arogant% cu tr9s9turi ac=iline% .8ndru% se datora .aurilor care cuceriser9 teritoriul !paniei% 7n secolul opt% (i i.presionaser9 localnicii cu puterea% cultura (i tr9s9turile lor dure pe parcursul celor (apte secole c8t st9p8niser9 aceste inuturi, !e putea recunoa(te 7n?9 i(area unui cuceritor 7n acele tr9s9turi i.pun9toare% dure% iar c8nd el 7ntoarse brusc .a(ina la o curb9- :olly ?u proiectat9 peste el (i si. i cu. coloana =ertebral9 7i este str9b9tut9 de ?iori la contactul cu el, ' 7.i,,, 7.i pare r9u G se scu>9 ea i.ediat% luat9 prin surprindere at8t de =ira@ul nea(teptat% c8t (i de propria sa reac ie, ' De ce nu =9 ?olosi i de .8nerul acela de l8ng9 du.nea=oastr9 F o 7ntreb9 el, A(a nu =9 =e i .ai pierde echilibrul, ' Da% 7.i pare r9u, ' !unt o .ul i.e de curbe periculoase pe acest dru. pri=at% o a=erti>9 el% (i :olly apuc9 i.ediat .8nerul acoperit cu piele de pe portier9 (i se inu str8ns de el c8nd .a(ina lu9 un alt =ira@ brusc, $ric8t de eApert ar ?i ?ost Marcos Delgaro ca (o?er% c8nd .ergeai cu o .a(in9 la o ast?el de =ite>9 (i pe un ast?el de dru.% si. eai cu. i se ?ace pielea ca de g9in9, Din nou acel >8.bet str9luci scurt pe chipul lui tuciuriu, ' Perdone% senorita% spuse el cal., :olly 7ncerc9 s9 ignore ?elul 7n care'i tres9ri ini.a c8nd =9>u din nou acel >8.bet (i'(i a inti pri=irea pe castelul ce se =edea 7n ?a a lor% ap9r8nd (i disp9r8nd 7n spatele pal.ierilor (i al celorlal i copaci care .9rgineau dru.ul pri=at, ' !unt ?oarte ner9bd9toare s'o =9d iar9(i pe .9tu(a Nan dup9 at8ta ti.p% spuse ea, ' N'a i .ai =9>ut'o de >ece ani% nu'i a(a F ' Da% cu pu in .ai .ult de >ece ani% 7ncu=iin 9 :olly, !unt,,, sunt pu in e.o ionat9 c9 o =9d dup9 at8ta ti.p,

13

El 7i arunc9 o pri=ire scurt9% de data asta ?9r9 s9 >8.beasc9, ' N'a=e i .oti=e s9 ?i i e.o ionat9% senorita <il.our, Dona Ana este eAact la ?el ca acu. >ece ani% c8nd a =enit s9 aib9 gri@9 de tat9l .eu, Nu s'a schi.bat deloc, ' M9 bucur c9 aud asta% spuse si.plu :olly, Pentru c8te=a clipe% 7n ti.p ce parcurgeau o por iune dreapt9 a dru.ului ce urca spre castel% Marcos 7ntoarse capul (i o pri=i cu aten ie pentru pri.a oar9% iar 7n ochii lui negri se citi un ?el de apreciere 7n ceea ce pri=ea aspectul ei ?i>ic, ' Ins9 du.nea=oastr9% senorita% >ise el 7ncet% nu cred c9 .ai sunte i la ?el ca acu. >ece ani, Chiar (i acea pri=ire scurt9 pe care i'o aruncase el ?usese su?icient9 s9'i ?ac9 ini.a s9 bat9 nebune(te% iar :olly ?u ui.it9 de ?aptul c9 acesta a=ea asupra ei un e?ect at8t de puternic% c8nd abia 7n acea >i 7l cunoscuse, Ce=a din personalitatea lui 7l ?9cea i.posibil de ignorat, ' !unt ?oarte di?erit9 de cu. era. cu >ece ani 7n ur.9% spuse ea, !unt o .ul i.e de di?eren e 7ntre o pu(toaic9 de doispre>ece ani (i o ?e.eie de dou9>eci (i doi de ani, ' !unte i prea t8n9r9% ca s9 c9l9tori i at8t de departe singur9% senorita, !unt surprins c9 ?a.ilia du.nea=oastr9 ='a per.is acest lucru, ;(oara critic9 ?u su?icient9 s'o ?ac9 pe :olly s9 proteste>e, II pri=i cu ochii ei alba(tri indigna i, ' !unt 7n stare s9 c9l9toresc singur9% senor Delgaro% iar ?a.ilia .ea are 7ncredere total9 7n .ine G !urprin>9tor% un lic9r de a.u>a.ent abia perceptibil se >9ri 7n ochii lui negri% c8nd o pri=i (i din nou din ii s9i albi contrastar9 cu pielea bron>at9% c8nd 7i >8.bi, ' Nu .9 re?erea. la ?aptul c9 au sau nu 7ncredere 7n du.neata% senorita% ci la localnicii de pe aici, $pri .a(ina 7n ?a a unor trepte de piatr9 ce urcau spre dou9 u(i 7nalte (i .asi=e% (i se 7ntoarse 7n scaun s'o pri=easc9, $chii lui o studiar9 cu insolen 9 din cap p8n9'n picioare% ?9c8nd'o s9 ro(easc9, ' Niciodat9 s9 nu ne subesti.a i% senorita% ar ?i 7n elept din partea du.nea=oastr9 s9 ine i cont de acest s?at% 7i spuse el 7ncet, :olly 7l pri=i c8te=a .o.ente 7.pietrit9% cu bu>ele 7ntredeschise (i cu

14

ochii larg deschi(i% c8nd =9>u alura lui arogant9 7n ti.p ce cobora din .a(in9 (i o 7ncon@ur9 ca s9 =in9 s9'i deschid9 portiera, ' Mul u.esc, ' No hay de Kue% senorita% G <ele dou9 u(i 7nalte de la intrare se deschispr9 brusc% nel9s8ndu'i ti.pul s9 se g8ndeasc9 la se.ni?ica ia cu=intelor lui% (i o ?e.eie cobor7 7n ?ug9 sc9rile% 7n ciuda staturii ei corpolente, $ clip9 .ai t8r>iu% :olly era str8ns9 7n acea 7.br9 i(are prieteneasc9 (i ?a.iliar9 pe care (i'o a.intea din copil9rie, ' :olly% .ititica .ea G Vai% c8t .9 bucur c9 te =9d G $chii alba(tri% buni (i cal>i ai .9tu(ii o pri=ir9 cu aten ie c8te=a .o.ente% apoi se u.plur9 de lacri.i (i o str8nse din nou la piept% iar :olly se si. i din nou ca 7n ur.9 cu >ece ani% c8nd era 7nc9 (col9ri 9 (i c9uta consolare la pieptul ei, ' D9'.i =oie s9 te pri=esc% .ititico G :olly era con(tient9 de pri=irea u(or ironic9 a lui Marcos Delgaro% care pri=ea a.u>at 7nt8lnirea lor% ?9c8nd'o s9 se si.t9 ti.id9 (i ru(inat9, ' Nu .ai sunt copil% .9tu(9 Nan% 7i spuse ea% pri=ind pe sub gene ?igura .9slinie a lui Marcos, !unt ?e.eie 7n toat9 ?ireaG ' 7ntr'ade=9r% ai dreptate G >ise .9tu(a ei% .8ng8ind'o u(or pe obra>, Ji chiar o ?e.eie ?ru.oas9% nu'i a(a% Marcos F Nu'i % a(a c9'i adorabil9 F ' A=e i dreptate% do. Ana, Vocea lui pro?und9 (i cal.9 sun9 doar ca o con?ir.are (i :olly si. i pri=irea lui a intit9 asupra ei, Niciodat9% se g8ndi ea% n'o ?9cuse cine=a s9 se si.t9 at8t de ner=oas9 (i nesigur9 pe sine% a(a cu. o ?9cea s9 se si.t9 Marcos Delgaro% (i 7(i dorea s9 plece (i s9 le lase singure, M9tu(a ei se schi.base .ai pu in dec8t 7(i i.aginase :olly% iar asta o ?9cu s9 se si.t9 .ai u(urat9, Era la ?el de durdulie (i >8.bitoare (i doar cu C8te=a ?ire albe 7n p9rul castaniu, $chii ei alba(tri (i prieteno(i r9.9seser9 la ?el de li.pe>i (i str9lucitori% ?9r9 s9 aib9 ne=oie de ochelari, Dar cel .ai i.portant lucru pentru :olly era ?aptul c9 o re=edea,

15

' Intr9% draga .ea G o in=it9 .9tu(a ei% pun8ndu'i protector un bra 7n @urul u.erilor (i conduc8nd'o pe !c9rile i.presionante spre u(a larg deschis9, Nu te l9sa prea inti.idat9 de grandoarea castelului, Ji eu a. ?ost% la 7nceput% dar .'a. obi(nuit ?oarte repede, Este o cas9 ca oricare alta (i e(ti ?oarte% ?oarte bine=enit9 aiciG ' Mul u.esc% .ur.ur9 :olly% dorindu'(i ca Marcos Delgaro s9 nu'i aud9 cu=intele, M9 bucur s9 aud asta, ' Dar bine7n eles% draga .ea% c9 e(ti bine=enit9G rosti .9tu(a sa >8.bindu'i curioas9, Ce te'a ?9cut s9 te 7ndoie(ti de acest lucruF ' Nu (tiu% .9rturisi :olly% (i se 7ntoarse s9 =ad9 dac9 r9.9seser9 singure, !e p9rea c9 Marcos plecase s9'i duc9 baga@ele 7n ca.er9, Credea. c9 ,,, senor Delgaro n'ar ?i prea bucuros de =enirea .ea,,, continu9 ea, "8sul ?a.iliar al .9tu(ei sale o 7ntrerupse (i aceasta o 7.br9 i(9 ca s' o lini(teasc9, ' Nu trebuie s9'l iei prea 7n serios pe Marcos% draga .ea% 7i spuse lui :olly, Nu'i chiar at8t de se=er cu. pare la pri.a =edere, Ji acu.% 7ntre noi dou9% ad9ug9 ea chicotind% (i pe .ine .'a ca. speriat pri.a oar9 c8nd l'a. 7nt8lnit, ' Pe tine F o pri=i ui.it9 :olly% ne=enindu'i s9 cread9, Dar erai ,,, ' <ras9% bl8nd9 (i de patru>eci de aniG r8se .9tu(a ei, Insa% chiar (i cu >ece ani 7n ur.9% Marcos a=ea aceea(i p9rere eAcelent9 despre sine (i aproape c9 a. =rut s9'l re?u> pe dragul .eu Bose% g8ndindu'.9 ce'ar ?i cre>ut Marcos despre ?aptul c9 tat9l s9u se 7nsura at8t de repede cu o str9in9, "8se 7nc8ntat9 de propria ei i.pulsi=itate, !incer9 s9 ?iu% .'a. .irat (i eu de .ine 7ns9.i% .9rturisi ea, Ji 7.i i.agine> ce ?uitun9 a. de>l9n uit 7n ?a.ilie% acas9, ' Mda, Ca. a(a s'a 7nt8.plat% >8.bi :olly, Ins9 ne'a. g8ndit c9 probabil (tii tu ?oarte bine ce ?aci% .9tu(9 Nan, ' Ah% (tia. ?oarte bine ce ?9cea. G o asigur9 cal.9 .9tu(a ei, 7(i roti pri=irea prin hol% dup9 care se uit9 la :olly, Ei bine% draga .ea% cu. sunt castelele din !pania 7n co.para ie cu ideile tale preconcepute F 'Acesta este chiar ?ru.os% r9spunse :olly ?9r9 e>itare, Este pur (i

16

si.plu 7nc8nt9tor% a(a .i s'a p9rut chiar de pri.a oai9 c8nd l'a. >9rit% 7n ti.p ce lua. o curb9 pe dru.ul ce aducea aici, ' Ji sper c9 i'ai spus asta (i lui Marcos% nuF >8.bi .9tu(a ei, Este ?oarte .8ndru de ?a.ilia lui% (i ?oarte spaniol 7n aceast9 pri=in 9, ' I'a. spus% con?ir.9 ea% pri=ind de @ur 7.pre@ur (i cl9tin8nd din cap, Nu'.i =ine s9 cred c9 e(ti st9p8na unui castel% .9tu(9 Nan, Co=oare .inunate acopereau podelele% a>ule@os .aure% 7n culori =ii% cu .odele ?ru.oase, Pere ii albi% 7.podobi i cu portrete de b9rba i la ?el de .8ndri (i arogan i ca Marcos Delgaro% str9.o(iiElui% desigur% (i suporturi de ?ier pentru lu.8n9ri (i ?9clii% acu. trans?or.ate 7n suporturi pentru becuri, Era at8t de =ast (i de 7nalt acel hol (i totul p9rea eAtra' ordinar 7n ochii lui :olly, !cara de piatr9 era lat9 (i acoperit9 cu carpete, $ balustrad9 de ?ier% .aiestuos arcuit9% ad9uga un plus de ?ru.use e, ' Pur (i si.plu nu'.i =ine s9 cred% spuse din nou :olly% cl9tin8nd din cap, Este,,, este ca (i cu. .'a( ?i 7ntors 7n ti.p, Nici nu'.i i.agina. c9 ar .ai putea tr9i oa.eni 7n ast?el de cl9diri, ' Este 7ntr'ade=9r ?antastic9% ?u de acord (i .9tu(a ei, Ji .ie .i'a luat ce=a ti.p p8n9 .'a. obi(nuit cu casa% dar acu. este un c9.in ca oricare altul (i ador acest loc, Desigur% 7l a. (i pe Bose% care este ?oarte i.portant pentru .ine, ' Te cred% spuse :olly pri=indu'(i curioas9 .9tu(a, Ji senor Delgaro ,,, n'a a=ut ni.ic 7.potri=9 c8nd tat9l s9u s'a c9s9torit din nou F o 7ntreb9 ea, M9tu(a ei cl9tin9 din cap% continu8nd s9 =orbeasc9 .8ng8ind'o pe cap : ' Nu% draga .ea% bine7n eles c9 nu, 7n de?initi=% spuse ea ?9c8nd o gri.as9 ironic9% n'ar a=ea de ce s9 se tea.9 de un posibil ?rate =itreg% nu'i a(a F $noarea ?a.iliei nu'i a?ectat9 din cau>9 c9 doi oa.eni% a.8ndoi 7n partea a doua a =ie ii lor% b9tr8ni cu alte cu=inte% au dorit s9'(i in9 co.panie 7n ulti.ii lor ani de =ia 9, ' Dar tu nu e(ti b9tr8n9G r8se :olly% 7.br9 i(8nd'o, M9tu(a ei se schi.base at8t de pu in 7n to i ace(ti ani, Cu siguran 9 c9 nu e(ti cu .ult .ai 7n =8rst9 dec8t ?iul t9u =itregG Nan r8se cl9tin8nd din cap, ' Ba sunt destul de b9tr8n9 ca s9'i ?iu .a.9% draga .eaG r9spunse

17

aceasta, Te cred c9 pentru tine% la cei dou9>eci (i doi de ani ai t9i% un b9rbat de trei>eci (i (ase de ani pare Matusale.% dar Marcos nu este nici pe departe b9tr8n, ' N'a. ,,, n'a. spus c9 ar ?i% protest9 :olly, Ea se g8ndea la Marcos ca la un b9rbat periculos de atr9g9tor% indi?erent de =8rsta lui% 7ns9 bine7n eles d9 nu putea s9'i .9rturiseasc9 a(a ce=a .9tu(ii sale, Nici .9car% nu se g8ndise ce di?eren 9 ar ?i 7ntie ei% pentiu c9 era genul de o. c9ruia cu greu 7i puteai ghici =8rsta, Ji% datorit9 .agnetis.ului lui personal deosebit de puternic% era ridicol s9 te g8nde(ti la el a(a cu. sugerase .9tu(a ei, Curios era ?aptul c9 7nc9 nu se 7nsurase, ' Acu. =ino s9'l 7nt8lne(ti pe Bose% spuse cu bl8nde e .9tu(a sa% 7ntrerup8ndu'i re=eria% iar :olly obsei=9 str9lucirea cald9 din ochii ei c8nd rosti nu.ele so ului s9u, M9tu(a Nan era ?oarte 7ndr9gostit9% indi?erent de =8rsta ei, Dou9 u(i incredibil de 7nalte se ridicau la cap9tul eAtie. al holului, Nan le deschise larg c8nd se apropiar9 de ele% apoi le 7nchise cu gri@9% conduc8nd'o pe :olly printr'o ca.er9 p8n9 l8ng9 ?ereastr9% la un ?otoliu 7n care (edea un b9rbat, Era o ca.er9 .are% i.presionant9% cu. era (i de a(teptat 7ntr'un ast?el de castel% nu prea con?ortabil9% pentru c9 acest lucru ar ?i ?ost i.posibil 7ntr'o ca.er9 de ase.enea di.ensiuni, Carpete turce(ti groase a.orti>au >go.oturpa(ilor% iar ?erestrele 7nalte% arcuite per.iteau s9 treac9 nu.ai o parte din lu.ina soarelui% balcoanele de la eta@ele superioare oprindu'i ra>ele directe, Coloanele% din piatr9 g9lbuie ca (i restul cl9dirii% erau ?ru.os sculptate, Ca (i holul% pere ii erau acoperi i de portretele genera iilor trecute ale ?a.iliei Delgaro ' chipuri cu tenul .9sliniu (i cu tr9s9turi ac=iline% radiind st9p8nire de sine (i arogan 9 (i pe care :olly le g9sea ?ascinante din cine (tie ce .oti=% de(i (tia c8t de ener=ant9 putea ?i =ersiunea lor .odern9, 7ntr'un ?el% era i.presionant s9 ?ii 7ncon@urat de at8tea ?iguri puternice care te inti.idau pri=indu'te% iar pe :olly o str9b9tu un ?ior c8nd tra=ers9 ca.era, B9rbatul care st9tea 7n ?otoliul din dreptul gea.ului p9rea% la pri.a

18

=edere% c9 sea.9n9 ?oarte pu in cu ?iul s9u% dar dac9 pri=eai cu .ai .ult9 aten ie% obser=ai acelea(i tr9s9turi puternice (i .8ndre% acu. 7.b9tr8nite% dar 7nc9 posibil de recunoscut, $chii negri% ad8nci i 7n orbite% .9rgini i de riduri pro=ocate de o durere 7ndelungat9% se 7ntoarse spre ele c8nd se apropiar9 su?icient de .ult (i :olly reali>9 c9 abia puteau >9ri, !e pare c9 don Bose Delgaro era aproape orb (i deodat9 si. i o i.ens9 .il9 la g8ndul c9 b9rbatul% care acu. >9cea bolna= 7n acest ?otoliu% aproape orb% ?usese odinioar9 un b9rbat la ?el de puternic (i se.e cu. era acu. ?iul s9u, L Bose% .i a.ado% spuse cu bl8nde e .9tu(a ei% pun8ndu'i o .8n9 pe u.9r, A. adus'o pe :olly s9 te =ad9, ' Ah% siG $ .8n9 sub ire se 7ntinse spre ea (i% ?9r9 e>itare% :olly i'o str8nse% l8s8ndu'se tras9 .ai aproape de b9rbatul care st9tea 7n scaunul ?ru.os 7.podobit, ' Te rog s9 .9 scu>i c9 nu .9 ridic% senorita <il.our% dar nu .9 pot ridica ?9r9 a@utor, ' Bine7n eles% don Bose% 7n eleg% spuse ea% >8.bind spre acei ochi 7ntuneca i (i str9lucitori% si. ind deodat9 .oti=ul pentru care .9tu(a ei 7l ad.ira pe acest b9rbat, Era at8t de .8ndru% re>ist8nd cu stoicis. ne(ansei lui% (i totu(i at8t de nea@utorat, Era o co.bina ie care inspira ad.ira ie (i a?ec iune (i (tiu de ce ?usese at8t de a?ectat9 .9tu(a ei (i acceptase s9 se .9rite cu el, ' E(ti eAtre. de bine=enit9 la Castillo de la Valeroso% senorita, Te rog s9 r9.8i c8t de .ult =ei dori, Jtiu c9 (edeiea ta aici 7i ?ace o deosebit9 pl9cere (i so iei .ele, ' !unteti ?oarte a.abil% don Bose% spuse 7ncet :olly, Iar castelul este,,, ei bine% dep9(e(te toate a(tept9rile .ele, Este .inunatG ' Ah% bine7n elesG 7ncu=iin 9 din cap don Bose (i ?igura i se 7ncre i 7ntr' un >8.bet, Dac9 nu .9 7n(el% eAist9 chiar (i o eApresie 7n Anglia% nuF !9 pleci 7n !pania 7n c9utarea Castelelor F ;n ?el de ,,, =is% si,F ' Ca. a(a ce=a% ?u de acord :olly, Ji =9 sunt ?oarte recunosc9toare c9 .i'a i per.is s9'.i g9sesc Castelul din !pania% don Bose% chiar (i pentru o scurt9 =re.e,

19

Capitolul ) A doua >i c8nd se tre>i% abia dup9 c8te=a clipe :olly reali>9 unde se a?la, C8nd deschise ochii so.noroas9% pri=i nedu.erit9 ta=anul 7ntunecat cu bolt9% unde ra>ele soarelui nu a@ungeau (i se 7ntreb9 cu. a@unsese acolo, Apoi 7(i aduse a.inte (i >8.bi% cuib9rindu'se .ai bine 7ntre pernele .oi, !oarele era de@a sus pe cer% puternic (i str9lucitor% dar 7n ca.era ei era 7nc9 r9coare% iar ra>ele soarelui ce se strecurau printre @alu>ele desenau linii lungi aurii pe co=orul ro(u, Vechiul pat era eAtre. de con?ortabil (i :olly .8ng8ie a(ter' nuturile din .9tase (i o?t9, Castelul 7ndeplinea toate nor.ele .oderne de con?ort% ?a.ilia Delgaro ?iind ?oarte #nst9rit9, Mai r9.ase 7ntins9 c8te=a .o.ente% a.intindu'(i de sosirea ei aici, Era .inunat s9 o re=ad9 pe .9tu(a ei (i'i pl9cea de don Bose% unchiul ei din .o.entul 7n care se 7nsurase cu aceasta, !ingurul 7n pri=in a c9ruia a=ea re>er=e era Marcos Delgaro (i aceste re>er=e se datorau at8t 7ngri@or9rii% c8t (i ?aptului c9 nu'+ pl9cea% ad.ise ea cu sinceritate, Era cel .ai tulbur9tor b9rbat din c8 i 7nt8lnise (i se 7ntreb9 ce altce=a =a .ai a?la despre el dup9 ce =a .ai petrece un ti.p la castel (i'l =a cunoa(te .ai bine, !e 7ntinse so.noroas9 (i se hot9r7 c9 =enise ti.pul s9 coboare din pat% de(i .ai era ce=a p8n9 la ora c8nd se ser=ea .icul de@un% care% a(a cu. o a=erti>ase .9tu(a ei% nu era niciodat9 o .as9 prea substan ial9% 7ns9% dac9 dorea un .ic de@un engle>esc% atunci a(a =a ?i ser=it9, :olly hot9r7 c9 at8ta ti.p c8t =a sta 7n !pania% =a ?ace ce =or ?ace (i ceilal i% ?9r9 s9 dea i.portan 9 acestui ?apt, EAact c8nd =oia s9 coboare din pat% se opri au>ind pe cine=a b9t8nd la u(a dor.itorului (i rosti un Mintr9 slab, Nu era una dintre Ca.eriste% a(a cu. se a(teptase :olly% ci .9tu(a ei% (i'i >8.bi, ' Bun9 di.inea a% .9tu(9 Nan, ' Ai dor.it bine% .ititicoF o 7ntreb9 aceasta 7nc9 hot9r8t9% dup9 toate aparen ele% s'o alinte cu. o ?9cea c8nd era .ic9, ' Bine% .ul u.esc% r9spunse :olly, Este o saltea eAtre. de con?ortabil9, M9tu(a ei >8.bi, ' Da% este un pic .ai nou9 dec8t patul 7n sine% draga .ea, Bose crede

20

7n con?ortul ei% de dragul =re.urilor trecute, ' Tot ce'i .ai bun din dou9 ti.puri% conclu>ion9 :olly% iar .9tu(a ei 7ncu=iin 9 (i se a(e>9 pe .arginea patului, ' M9 bucur at8t de .ult% draga .ea% c9 i'ai luat un concediu .ai lung, !unt at8t de .ulte de =9>ut (i a=e. .are noroc c9 :elena este plecat9 7n cea .ai .are parte a ti.pului c8t =ei sta tu aici, Asta 7nsea.n9 c9 Marcos =a putea s9' i in9 co.panie (i s9' i arate 7.pre@uri.ile, ' :elena F se 7ncrunt9 :olly curioas9% iar .9tu(a ei ?9cu o gri.as9 c8nd 7i r9spunse ' :elena Meride>% ?ata cu care Marcos ar trebui s9 se 7nsoare, C8te=a clipe :olly, o pri=i t9cut9% apoi ridic9 o spr8ncean9 c8nd au>i tonul pe care 7i =orbise .9tu(a ei (i .odul 7n care pronun ase nu.ele tinerei, ' Cu care ar trebui s9 se 7nsoare F 7ntreb9 ea, ' Este un aran@a.ent al a.belor ?a.ilii% 7i eAplic9 .9tu(a ei, ' Vrei s9 spui% o c9s9torie aran@at9 dinainte F o 7ntreb9 :olly% neprea=enindu'i s9 cread9, !e .ai practic9 7nc9 a(a ce=aF M9tu(a ei 7ncu=iin 9 din cap, ' 7n anu.ite situa ii% da% :olly, A.bele ?a.ilii% at8t Delgaro% c8t (i Mende>% sunt ?a.ilii =echi (i aceast9 c9s9torie este considerat9 o partid9 eAcelent9 pentru a.bele p9r i, ' Dar persona@ele 7n cau>9F o 7ntreb9 :olly ?9c8nd ochii .ari, Ji ei sunt de aceea(i p9rere F M9tu(a ei r8se scurt, ' P9i% :elena este 7ntrutotul de acord cu aceast9 c9s9torie% 7ns9% 7n ce'+ pri=e(te pe Marcos% c8teodat9 a. i.presia c9 ?ace nu.ai ce se a(teapt9 de la el s9 ?ac9, Pentru un .o.ent% :olly r9.ase t9cut9, 7i'era greu s9 (i'l i.agine>e pe Marcos Delgaro% a(a cu. 7l (tia ea% preg9tit s9 accepte o so ie pe care nu (i'o alesese singur% dar presupuse c9 acea .8ndrie% tr9s9tur9 co.un9 tuturor .e.brilor ?a.iliei lui% era un .oti= su?icient ca s9'l ?ac9 s9 accepte o so ie potri=it9 po>i iei lui sociale% indi?erent de senti.entele sale pentru aceasta, ' 7n aceast9 situa ie% nu cred c9 lui senor Delgaro 7i ?ace prea .are

21

pl9cere s9'.i ?ie ghid% spuse :olly >8.bind 7n col ul gurii, Nu'i plac turi(tii% .9tu(9 Nan, ' Jtiu% recunoscu cal.9 .9tu(a ei% dar nici nu poate re?u>a s9'i arate 7.pre@uri.ile nepoatei .a.ei lui =itrege% nu'i a(a% draga .ea F Presupun c9% >ise ea 7n continuare% 7ncrunt8ndu'se 7ncurcat9% 7 i este =9r% chiar dac9 7ntr'un ?el at8t de co.plicat% nu'i a(a F ' Ji chiar 7.i este F Ideea nu'i displ9cea lui :olly% dar se 7ndoia c9 lui Marcos Delgaro i' ar ?i pl9cut, ' 7ntr'un ?el% spuse .9tu(a ei, Ji acu.% ia s9 =ede. ,,, :elena pleac9 la Paris .8ine% a(a c9 Marcos =a ?i liber dup9 aceea, Vine aici dise8r9% la cin9- a(a c9 =ei a=ea posibilitatea s'o 7nt8lne(ti, ' Ah% da F M9tu(a ei r8se% str8ng8ndu'i u(or .8inile s9 o lini(teasc9, ' N'o l9sa s9 te do.ine% draga .ea, :elenei 7i place s9 se i.pun9% dar nu'i ca>ul s9' i ?aci gri@i 7n pri=in a ei, ' Atunci se potri=e(te per?ect cu Marcos% spuse :olly pe neg8ndite (i >8.bi a scu>9 c8nd .9tu(a ei cl9tin9 din cap% repro(8ndu'i cu=intele, 7.i cer scu>e% .9tu(9 Nan% n'ar ?i trebuit s9 spun a(a ce=a, 7 i pro.it c9 nu se =a .ai 7nt8.pla, ' Ei% nu' i ?ace proble.e% o lini(ti .9tu(a sa, Jtiu ce p9rere 7 i ?aci pri.a oar9 c8nd 7l =e>i pe Marcos% dar nu te l9sa p9c9lit9% draga .ea, !unt sigur9 c9 =9 =e i 7n elege bine dup9 ce =9 =e i obi(nui unul cu cel9lalt, :olly abia dac9 7l =9>u pe Marcos Delgaro 7n acea >i% dar se pli.ba prin @urul castelului .ai t8r>iu dup9'a.ia>a% c8nd .a(ina lui se opri l8ng9 ea, ' Pot s9 =9 duc cu .a(ina F o 7ntreb9 el (i'i deschise portiera% e=ident neg8ndindu'se c9 l'ar putea re?u>a% a(a c9 ea d9du din cap (i se urc9 l8ng9 el, ' Mul u.esc% .'a. ca. 7nc9l>it de c8t a. .ers (i este .ai departe dec8t a. cre>ut, ' N'ar trebui s9 ?ace i pli.b9ri lungi p8n9 nu =9 obi(nui i cu cli.a% o in?or.9 el% ochii lui arunc8nd o pri=ire scurt9 spre capul ei descoperit, Ji ar trebui s9 purta i p9l9rie% senorita,

22

Era ce=a ?oarte o?icial (i rece 7n acel senorita (i ea si. i c9'i displace acel cu=8nt% Iar9 s9 (tie de ce, Tr9ia un senti.ent de c9ldu i (i inti.itate al9turi de el% 7n .a(ina aceasta .ult .ai .ic9 pe care o conducea 7n acea >i% (i 7(i dori s9'i ?i re?u>at in=ita ia, M8inile ei n'a=eau lini(te (i pulsul i'o lu9 ra>na% c8nd .8na ei o atinse pe a lui, Marcos purta o c9.a(9 cu .8neci scurte% iar bra ele goale% .usculoase (i bron>ate% ar9tau oarecu. sen>ual% conduc8nd .a(ina pe dru.ul sinuos% ?9c8nd'o s9'(i i.agine>e tot ?elul de lucruri nebune(ti, $chii negri erau% pentru .o.ent% ?iAa i asupra dru.ului% dar% din pro?il% genele lui dese% nasul ac=ilin (i tr9s9turile dure 7i d9deau o 7n?9 i(are puternic9% ire>istibil9, C9.a(a deschis9 la g8t era alb9 (i ?9cea ca pielea s9'i par9 (i .ai 7nchis9 la 'culoare% tr9d8ndu'i str9.o(i .auri, ' N'a. p9l9rie% 7i spuse ea% 7ncerc8nd s9'(i st9p8neasc9 senti.entele nebune(ti ce se n9(teau 7n ea, ' Atunci o s9 =9 lua i una c8nd =o. a@unge 7n !an Adol?o, Husese un ordin% reali>9 ea% (i si. i c9 ro(e(te% preg9tindu'se s9 se certe cu el, ' Nu cred c9 =oi a=ea ne=oie de p9l9rie% >ise ea, $ s9 .9 obi(nuiesc cur8nd cu soarele% cu. s'a obi(nuit (i .9tu(a Nan, Pentru o clip9% acei ochi negri se 7ntoarser9 spre ea (i o spr8ncean9 se arcui, ' V9 a(tepta i s9 r9.8ne i aici >ece ani% senorIa F o 7ntreb9 el 7ncet% iar :olly se uit9 la el pie>i(, ' Probabil nu =oi'sta nici >ece >ile% replic9 ea, A. sen>a ia c9 a i ?i pre?erat s9 nu ?i =enit deloc% senor Delgaro G ' Chiar a(a F Din nou o spr8ncean9 se arcui eApri.8nd sur' E pri>a, Ji ce =9 ?ace s9 crede i a(a ce=a% senorita <il.our F 7n =ocea lui se si. ea o ur.9 de ironie% iar :olly a=u sen>a ia c9 lui 7i ?9cea pl9cere acest schi.b de replici, Pentru un .o.ent% ea r9.ase t9cut9% re?u>8nd s9 se lase prins9 7n @oc% apoi 7(i cobor7 pri=irea spre .8inile pe care (i le inea 7n poal9 (i cl9tin9 din cap, ' A(a este% spuse ea ?er. con=ins9, De ?apt% sunt con=ins9 c9% dac9 n'

23

ar ?i decis tat9l du.nea=oastr9% acu. n'a( .ai ?i ?ost aici% 7n =i>it9 la .9tu(a Nan, M8inile lui puternice rotir9 din nou brusc =olanul% lu8nd ulti.a curb9 pe dru.ul spre castel% iar :olly obser=9% pentru c8te=a clipe% un u(or >8.bet 7n col ul bu>elor lui, ' Te 7n(eli ?oarte tare% nina% spuse el cu bl8nde e, Nu .9 deran@ea>9 deloc pre>en a ta aici, Pentru c8te=a .o.ente% pri=irea lui se 7ntoarse spre ea% sus in8ndu'i ire>istibil pri=irea, Ar putea ?i ?oarte,,, continu9 el% 7ns9 neg9sind cu=intele potri=ite% ridic9 din u.eri eApresi= (i r8se u(or (i pro?und% r8sul lui pro=oc8nd un ?ior pe (ira spin9rii ei, !i% continu9 el cu aceea(i =oce cald9% .ucho alegre G Hr8n9 brusc 7n dreptul sc9rii (i cobor7% 7ncon@ur8nd .a(ina (i =enind s'o a@ute s9 coboare, M8na lui puternic9 (i cald9 o prinse pe a ei% iar 7n ochi i se citi a.u>a.entul c8nd se uit9 7n @os spre ea, ' !enor Delgaro ,,, Nici .9car nu .ai (tia ce =oise s9 >ic9% ur.9toarele lui cu=inte ?9c8nd'o s9 uite totul: ' Dona Ana crede c9 sunte.% 7ntr'un ?el% =eri% >ise el, A(a c9% cred c9 este per.is s9'.i spui Marcos% dac9 dore(ti, Ea r9.ase t9cut9 un .o.ent% sub pal.ierii care aruncau u.bre pe chipul ei% 7ntunec8ndu'i ochii alba(tri (i ?8c8ndu'i aproape la ?el de negri ca a lui, , ' Cred ,,, cred c9 sunte. un ?el de =eri% prin alian 9% spuse ea 7n cele din ur.9, ' A(adar ,,, trebuie s9' i spun :olly G Pronun at de el% nu.ele ei sun9 co.plet di?erit% iar ea 7l pri=i oarecu. surprins9, ' Nu'i neap9rat ne=oie% .ur.ur9 ea scurt, Pute i ?olosi 7n continuare acel distant (i neprietenos senorita% dac9 pre?era iG Pentru un .o.ent el r8.ase ne.i(cat% pri=ind 7n @os spre ea% str9lucirea ochilor lui negri ?9c8nd'o s9 se 7n?ioare ?9r9 s9 =rea% apoi 7(i ridic9 b9rbia (i o pri=i .8ndru, ' Cu. dori i% senorita G >ise el (i se 7ntoarse% l9s8nd'o acolo 7n picioare% 7n ?a a sc9rilor, :elena Mende> sosi cu pu in 7nainte de ora cinei% a(a 7nc8t :olly nu

24

prea a=u ti.p s9'(i ?ac9 o p9rere despre ea 7nainte ca to i s9 se ?i a(e>at 7n @urul enor.ei .ese din su?ragerie, Aceasta% c8nd=a sal9 unde se organi>au baluri% era% ?9r9 7ndoial9% ca.era care o i.presionase cel .ai .ult pe :olly% prin .9ri.e%(i grandoare, Pe pere i at8rnau o .ul i.e de portrete% .9rturie a =re.urilor glorioase din trecut, 7n ciuda su?erin ei sale% don Bose st9tea 7n continuare 7n capul .esei% cu ?iul s9u 7n dreapta (i :elena Mende> 7n st8nga, :olly ocupa un loc l8ng9 .9tu(a ei (i era bucuroas9 s9 ?ie 7ntr'o co.panie de ?a.ilie, Purta o rochie ro> scurt9 (i dr9gu 9 din @erse% care 7i punea 7n =aloare tenul alb (i p9rul negru, 7(i d9du sea.a de contrastul dintre ea (i so?isticarea 7ntunecat9 a .usa?irei lor% care purta una dintre ulti.ele crea ii pari>iene, Tradi ionalul coc care'i prindea p9rul negru% 7ntregul stil se ar.oni>a cu 7n?9 i(area ei latin9, :elena Mende>% hot9r7 :olly dup9 ce o studie cu .are aten ie% ar ?i o ad=ersar9 ?or.idabil9, I.ediat ro(i c8nd 7(i d9du sea.a ce'i trecuse prin .inte, $ pri=ire discret9 aruncat9 pe sub gene lui Marcos Delgaro 7i de>=9lui o nou9 ?a et9 a ?ar.ecului acestuia% inuta elegant9% de sear9% 7i =enea la ?el de bine ca (i inuta sport (i se 7ntreb9 dac9'+ =a =edea =reodat9 .ai arogant (i .ai .8ndru ca 7n aceast9 sear9, ' $ s9 sta i .ai .ult ti.p 7n !pania% senorita <il.our F o 7ntreb9 deodat9 :elena Mende>% (i :olly se uit9 .ai 7nt8i la Marcos 7nainte de a'i r9spunde, Husese un gest instincti= (i obser=9 cu coada ochiului surpri>a de pe chipul .9tu(ii sale, ' !per ,,, sper s9 stau 7n !pania ca. dou9 luni% senorita% spuse ea% nepri.ind nici un r9spuns pri=irii ei rapide, 7ns9 nu% ad9ug9 ea i.ediat% aici la castel% desigur, ' De ce spune i asta% senorita <il.our F o 7ntreb9 don Bose% 7ntorc8ndu'(i spre ea ochii lui negri aproape orbi% iar ea >8.bi ?9r9 s9'(i dea sea.a, ' Nu pot abu>a de ospitalitatea du.nea=oastr9% don Bose% 7i r9spunse ea,

25

' Atunci te rog s9 nu .ai =orbe(ti despre plecare% >ise b9tr8nul% >8.betul ap9rut pe bu>ele lui 7.bl8n>ind duritatea cu=intelor, Doar dac9% e=ident% nu dore(ti s9 =i>ite>i (i alte >one ale 9rii noastre% situa ie 7n care =a trebui s9 ne lipsi. de pl9cerea pre>en ei du.itale, ' !unte i ?oarte a.abil% don Bose% =9 .ul u.esc% spuse ea% arunc8nd o pri=ire scurt9 ?iului lui, Mi'ar pl9cea s9 stau aici dou9 luni% 7ns9 n'a( =rea s9 abu>e> de genero>itatea du.nea=oastr9, ' E(ti 7ntotdeauna bine=enit9 aici% o asigur9 b9tr8nul ' opinie ne7.p9rt9(it9 de ?iul lui% obser=9 ea, ' Nu trebuie s9 ,,- .unci i F o 7ntreb9 :elena Mende>% e>it8nd asupra cu=8ntului% ca (i cu. i'ar ?i o?ensat sensibilitatea% iar :olly e>it9 7nainte de a'i r9spunde : ' Trebuie% 7ntr'ade=9r% s9 .uncesc ca s9 .9 7ntre in% senorita Mende>% spuse ea 7ncet, 7ns9 ,,, ei bine% de .ult ti.p a. a@uns la o conclu>ie, Cred c9 este o idee bun9 s9 .unce(ti .ai .ul i ani 7n (ir% ca s9 econo.ise(ti bani% pentru ca apoi s9' i iei un concediu lung (i .inunat, Ji eu asta ?ac acu., !pr8ncenele sub iri% negre ale scorpiei eApri.ar9 surpri>a% iar 7n ochii :elenei Mende> se citi o not9 de a.u>a.ent c8nd ridic9 paharul cu =in la bu>e% dar nu su?icient de repede% ca s9'(i ascund9 surpri>a, Don Bose r9spunse 7n locuLei% >8.bind (i el% de(i nu cu r9utate : ' Este un el eAtraordinar pentru o t8n9r9% senorita <il.our% iar acu. c9 i l'ai atins% sper s9' i ?ac9 pl9cere s9' i petreci concediul 7.preun9 cu noi, ' $h% sunt siglir9 c9 =a ?i .inunat% 7l asigur9 ea, Totu(i% :elena Mende> nu renun 9 at8t de u(oy la (ansa de a se a.u>a% iar ochii ei negri str9lucitori continuar9 s'o pri=easc9 pe :olly 7n diagonala .esei, ' Poate c9 ='a i g8ndit s9 ur.a i eAe.plul .9tu(ii du.nea=oastr9% senorita% suger9 ea pe un ton u(or% bl8nd% (i :olly si. i ochii .9tu(ii Nan ?iA8ndu'se asupra ei% 7ngri@orat9 ' ghici ea ' s9 nu se ener=e>e la sugestia e=ident9 a spaniolei, ' Nu cred c9 a. 7n eles la ce =9 re?eri i% spuse :olly% (tiind eAtre. de bine ce dorise s9 spun9 (i 7ncerc8nd s9'(i st9p8neasc9 iritarea care ar ?i putut s'o ?ac9 s9 uite de bunele .aniere,

26

!pr8ncenele sub iri ale :elenei Mende> se ridicar9 din nou% arunc8nd o pri=ire scurt9 spre Nan Delgaro c8nd spuse : ' !enora Delgaro a ?ost destul de norocoas9 s9 se .9rite la ?oarte scurt9 =re.e de la sosire% >ise ea 7ncet% cu o ur.9 de >8.bet pe bu>e, M9 g8ndea. c9% poate (i du.neata,,, continu9 ea ridic8nd eApresi= din u.eri 7n acel stil tipic latin (i l9s8nd ?ra>a neter.inat9, 7n eleg8nd i.ediat sensul cu=intelor ei% .8inile lui :olly se 7ncordar9, !enti.entele :elenei ?a 9 de :olly erau acelea(i ca (i ?a 9 de .9tu(a ei% iar don Bose reac iona i.ediat la alu>ia norocului pe care'+ a=usese so ia lui, Tr9s9turile lui 7ntunecate (i trase c9p9tar9 deodat9 culoare% iar ochii ad8nci i 7n orbite sc9p9rar9% c8nd se uit9 la :elena Mende>, ' Norocul care a ?9cut ca Ana s9 accepte s9'.i ?ie so ie este al .eu% :elena% >ise el pe un ton rece% dur% de care :olly nu l'ar ?i cre>ut 7n stare, !pre .area .ea bucurie% a( ad9uga, Ji chiar doresc ca =reunul dintre co.patrio ii no(tri s9 ?ie su?icient de norocos ca s9 ?ure ini.a senorita <il.our, 7ntoarse capul (i pri=i scurt 7n direc ia ei, :olly% dac9 7.i per.i i% senorita, ' Bine7n eles% don Bose% r9spunse i.ediat :olly >8.bind r9ut9cios (i' (i cobor7 repede pri=irea% (tiind c9 Marcos Delgaro o pri=ea, Poate,c9 nu'i pl9cea ca =iitoarea sa so ie s9 ?ie pus9 la punct at8t de dur de tat9l lui% dar indi?erent ce deter.inase reac ia lui% cu=intele 7i r9sunar9 reci (i cal.e : ' E(ti onorat% padre, Mie .i s'a re?u>at pri=ilegiul de a'i spune senoritei pe nu.e, $chii lui negri o ?iAar9 cu o ase.enea intensitate% 7nc8t ?u ne=oit9 s9'(i ridice ochii (i s9'l pri=e9sc9 : !igur% continu9 el% e posibil s9 ?ie =ina .ea, Don Bose se uit9 la el 7ncrunt8ndu'se% =ederea sl9bit9 ?9c8ndu'+Es9'(i 7nguste>e ochii c8nd 7(i studie cu curio>itate ?iul, ' Nu 7n eleg% Marcos, Marcos continua s'o pri=easc9% iar :olly si. i c9 ro(e(te% reac ia tr8d8ndu'i senti.entele, ' A. a=erti>at'o pe senorita, <il.our despre pericolele care o p8ndesc dac9 se pli.b9 singur9% spuse el cu aceea(i =oce pro?und9 (i cal.9, A. a=erti>at'o s9 n'aib9 prea .are 7ncredere 7n b9rba ii hispanici, "8sul lui scurt care ur.9 o ?9cu s9 se cutre.ure, Bine7n eles%

27

nu .'a. a(teptat s9 ?iu (i eu inclus printre ei% continu9 el, ' Vai% Marcos G >ise .9tu(a ei% care ' incredibil ' p9rea a.u>at9 c8nd 7(i cert9 ?iul =itreg, N'ar ?i trebuit s9 ?aci a(a ce=aG Marcos Delgaro ridic9 din u.eri ironic, ' Acu. 7.i dau (i eu' sea.a% dona Ana% dar nu .9 a(tepta. s9 ?iu ,,, cu. se >ice F Luat 7n serios G M9tu(a Nan se 7ntoarse spre :olly (i o lu9 de .8n9% pri=ind'o cu bl8nde e% d8ndu'(i sea.a ' poate ' cu. se si. ea :olly ?iind 7n centrul aten iei, ' Nu trebuie s9'l iei prea 7n serios pe Marcos% draga .ea% dar chiar ai cre>ut 7n a=ertis.entul lui ' .9 rog% 7n sensul acesta F 7n !pania e(ti la ?el de 7n siguran 9 ca (i acas9, ' !unt ne=oit s9 =9 contra>ic% dona Ana% spuse Marcos chiar ?oarte serios, Nepoata du.nea=oastr9 este o t8n9r9 ?oarte ?ru.oas9 (i nu ar ?i reco.andabil s9 se pli.be singur9, V9 rog s9 .9 crede i% (tiu ce spun, ;n .o.ent% Nan Delgaro 7l pri=i cu curio>itate% apoi d9du din cap (i :olly obser=9 un u(or >8.bet pe bu>ele ei, ' !igur c9 tu (tii .ai bine% Marcos% >ise ea, Ji atunci% sunte. cu ade=9rat noroco(i c9 tu ai su?icient ti.p liber% ca s9'i ar9 i lui :olly 7.pre@uri.ile, Ideea ' g8ndi :olly n'o prea 7nc8nta pe :elena Mende> (i o pri=ire scurt9 aruncat9 pe sub gene 7n direc ia ei o l9.uri, Cealalt9 o pri=ea 7ncruntat9, ' Marcos =a trebui s9 ?ie ,,, ghid pentru nepoata du.nea=oastr9 F 7ntreb9 ea cu un ase.enea de>gust% 7nc8t :olly se si. i din nou ro(ind de ?urie (i'(i dori s9 nu se .ai discute despre ea ca (i cu. n'ar ?i acolo% 7ns9 .9tu(a Nan era la ?el de =ino=at9 ca to i ceilal i de acest lucru, ' Nu chiar% :elena% r9spunse .9tu(a ei cu un >8.bet 7n(el9tor, Tu =ei ?i plecat9% nu'i a(a F Ji sunt sigur9 c9 Marcos nu =a a=ea ni.ic 7.potri=9 s9'i arate lui :olly aceste .inunate inuturi c8t =a sta aici, Nu' i a(a% Marcos F $chii lui negri se ?iAar9 din nou pe :olly% iar ea 7(i si. i pulsul acceler8ndu'i'se, !e uit9 la el% apoi 7(i plec9 repede pri=irea, ' Dac9 senorita 7.i =a per.ite% =oi ?i 7nc8ntat s9'i ar9t 7.pre@uri.ile% r9spunse el cal., $ spr8ncean9 se arcui eApresi= (i pentru o clip9 un

28

>8.bet 7i lu.in9 chipul, Ji% =9 asigur% senorita% c9 al9turi de .ine nu =e i ?i 7n pericol% ad9ug9 el, Dup9 (ase >ile petrecute la Castillo de la Valeroso% :olly era 7nc9 nesigur9 pe sine% 7nc9 se si. ea st8n@enit9 ori de c8te ori se a?la 7n apropierea lui Marcos Delgaro% de(i acesta% de ?iecare dat9% era eAtre. de politicos, El 7nc9 7i .ai spunea pe nu.ele 7ntreg sau MsenoritaEN :elena Mende> plecase la Paris 7n >iua ur.9toare acelei cine pline de surpri>e% dar :olly era con=ins9 c9 o =or re=edea .ai cur8nd dec8t era pre=9>ut, Ideea ca Marcos Delgaro s9'i arate 7.pre@uri.ile nu'i con=enise deloc celeilalte tinere% indi?erent c8t i'ar ?i displ9cut (i lui postura de ghid% iar suspiciunile :elenei 7i ?9ceau o deosebit9 pl9cere lui :olly% ascun>8nd% desigur% acest senti.ent ?a 9 de ceilal i, 7n pri.a dup9'a.ia>9% Marcos o duse 7n satul !an Adol?o% 7ntr'o =i>it9 scurt9% de alt?el% 7n principal pentru a'i cu.p9ra o p9l9rie din .o.ent ce'i spusese c9 trebuia s9 aib9 una, ;nicul .odel disponibil era un ?elEde p9l9rie de coDboy% cu boruri ce=a .ai .ari% care 7i displ9cu de cu. o =9>u, De ?apt% nu prea contase p9rerea ei% trebuind nu.ai s9 o poarte din .o.ent ce ?usese pl9tit9 de Marcos care% i.ediat ce o cu.p9rase% i'o 7ndesase pe cap 7nainte de a'ie(i din nou 7n soare, Era sigur9 c9 acu. ar9ta (i .ai .ult ,ca o turist9 tipic9, A>i reu(ise s9 lase p9l9ria 7n dor.itor% pentru c9 nu inten iona s9 p9r9seasc9 proprietatea (i ie(i a?ar9 cu capul descoperit, Acu.% c8nd se pli.ba pe pa@i(tea uscat9 de soare (i se 7ndrepta spre gra@duri% de@a regreta hot9r8rea luat9% pentru c9 si. ea soarele insuportabil de ?ierbinte pe cea?9, EAista un ?el de atitudine cal.9 (i persistent9 la soarele spaniol- aceea(i atitudine ca (i a b9rbatului care insistase ca ea s9 poarte p9l9rie, Dup9 un ti.p si. i c9 nu .ai re>ist9 (i'(i de>leg9 baticul de .9tase pe care'+ purta la g8t (i (i'l puse pe cap, $ ener=a c9 trebuie s9 recunoasc9 7n sinea ei c9 Marcos Delgaro a=usese dreptate : a=ea ne=oie de p9l9rie, Caii pe care 7i cre(tea (i de care era at8t de .8ndru erau 7ntr'ade=8r ?oarte ?ru.o(i% cu. 7i spusese (i .9tu(a ei, Descenden i ai rasei pure arabe% erau ni(te creaturi

29

des9=8r(ite% pline de ?ru.use e (i te.pera.ent% 7ns9 ?oarte di?eri i de caii .ult .ai lini(ti i cu care era ea obi(nuit9, 7nc9 nu se a=enturase p8n9 acu. s9 se apropie de ei singur9- ochii lor .ari% pruden i erau 7ntr'o per.anent9 alert9 (i nici nu le trebuia prea .ult ca s9 neche>e 7n se.n de protest% iar la cel .ai .ic gest sau >go.ot nea(teptat s9 se ridice pe picioarele de dinapoi% cu. ?ac caii de la circ, :olly era 7nc8ntat9 de ?ru.use ea lor% dar era un pic 7nsp9i.8ntat9 de ei% indi?erent c8t de .ult 7i ad.ira, !e apropie acu. de arc% o >on9 7ntins9 7n=er>it9 (i 7ngr9dit9% irigat9 de un r8u care cobora dintre dealuri spre c8.pie, Iepele p9(teau lini(tite% iar .8n@ii op9iau =eseli, 7n @urul lor, Jtia c9 Marcos plecase s9 c9l9reasc9 pe unde=a prin 7.pre@uri.i (i se 7ntreb9 dac9 se =a sup9ra pe ea c9 se dusese 7n absen a lui s9 ad.ire caii, Caii .aturi erau destul de ?ru.o(i% 7ns9 cel .ai .ult o 7nc8ntau .8n@ii, !oarele era at8t de puternic% 7nc8t ?u ne=oit9 s9 .earg9 pe sub strea(in9 gra@durilor spre un loc u.brit de s.ochini, Ji aici% ca (i acas9% arcul era ?9cut 7n acela(i stil% cu acela(i gen de garduri pe care se putea urca% dac9 se considera su?icient de cura@oas9, Ji de aici era o pri=eli(te .inunat9 asupra =9ii ( culturii de =i 9 de =ie% put8ndu'se obser=a (i acele c9su e albe% 7.pr9(tiate pe panta dealurilor% integr8ndu'se per?ect 7n peisa@, Cerul era albastru (i co.plet senin% iar acele canale d9t9toare de =ia 9 care aduceau apa de la distan e .ari pentru di=ersele culturi% acu. str9luceau ca ni(te (erpi 7n soarele ar>9tor, Totul era per?ect% 7(i spuse :olly% la ?el ca (i ani.alele din tare, Trei dintre iepe a=eau de@a .8n@i- ni(te ?iin e pl9p8nde% cu picioare lungi (i sub iri (i ochi curio(i% 7n care se citea aceea(i ne7ncredere ca (i 7n cei ai .a.elor lor- alte dou9 iepe erau gestante% ur.8nd s9 nasc9 7n cur8nd, ;na dintre ele% o iap9 cu p9r negru .9t9sos% st9tea la u.br9 sub un s.ochin de l8ng9 gard% destul de aproape ca s'o tente>e pe :olly s9 se apropie de ea% >8.bindu'i (i sper8nd ca 7ncercarea ei s9 nu se solde>e cu o panic9 general9, Proprietarul lor n'ar ?i iertaEt'o niciodat9% dac9 i'ar ?i speriat nepre ui ii cai, Cele care a=eau de@a .8n@i% 7(i ridicaser9 capetele (i o pri=eau atente% iar cealalt9 iap9 gestant9 7(i scutur9 coa.a (i se dep9rt9 (i .ai .ult de ea, Nu.ai iapa neagr9 nu ?9cu nici o .i(care% poate pentru c9 nu prea

30

=oia s9 p9r9seasc9 u.bra copacilor% iar :olly se apropie de ea% =orbintiu'i 7ncet (i bl8nd, Iapa o pri=i cu aten ie% cu urechile ciulite% dar nu se .i(c9 din loc% iar :olly ?u .ul u.it9 chiar (i cu acest .ic succes, ' :aide% ?ru.oaso% =ino la .ine% (opti :olly u(or% 7ntin>8nd .8na, :ai s9 ?i. prietene, Iapa continua s9 r9.8n9 pe loc (i% 7nc8ntat9 de succes% :olly se apropie (i .ai .ult cu .8na 7ntins9 spre ea (i =orbindu'i continuu% bl8nd, !e apropie (i .ai .ult% de(i 7nc9 nu se g8ndise ce =a ?ace C8nd se =a apropria su?icient de ea ca s'o ating9, Totul era at8t de t9cut (i cal. 7n @ur% coroanele s.ochinilor aduceau o u.br9 r9coroas9 (i pu in u.ed9 7n locul unde st9tea ea% 7nc8t pentru .o.ent nici nu'(i i.agin9 c9 s'ar putea 7nt8.pla ce=a r9u, Mult .ai 7ncre>9toare 7n sine% acu. c8nd iapa p9rea c9'i acceptase pre>en a% :olly se urc9 cu gri@9 pe gard% ?9r9 s9 scape din pri=iri ani.alul% pri=indu'+ plin9 de speran 9, ' N'o s9' i ?ac nici un r9u% =orbi ea iepei% 7ntin>8nd din nou .8na spre aceasta, :ai% ?ru.oaso% hai =ino s9 ne 7.prieteni., #ns9% dac9 p8n9 atunci% c8nd :olly era de partea cealalt9 a gardului% iapa o acceptase% acu.% c8nd ?ata 7i in=adase teritoriul (i% .ai .ult chiar% 7ncercase s9 7ntind9 .8na spre ea% 7i atinsese .aAi.ul r9bd9rii, Aceasta neche>9 puternic ne.ul u.it9% 7(i scutur9 coa.a (i se ridic9 pe picioarele din spate% 7n ciuda bur ii destul de .ari, De>echilibr8ndu'se% speriat9 de accesul brusc de panic9 al ani.alului% :olly c9>u de pe gardul 7ngust 7n interiorul arcului ?9r9 nici o (ans9 de sc9pare ip9 c8nd se i>bi de p9.8nt l8ng9 picioarele iepei care% din nou speriat9% se cabr9 din nou% hot9r8t9 s9'l, s?9r8.e sub copite pe str9inul care 7i in=adase teritoriul, :olly% a.e it9 de c9>9tur9% dar con(tient9 7nc9 de pericol% 7nchise ochii (i se rostogoli 7ntr'o parte% 7ncerc8nd s9 se ?ereasc9 din calea copitelor, ' <uera G Bastan7e% Oiera G Vocea care rosti co.anda scurt9 era incredibil de ?a.iliar9 (i% pentru un .o.ent% :olly 7(i dori ca iapa s'o lo=easc9 (i s'o lase incon(tient9% ca s9 nu .ai ?ie ne=oit9 s9 ?ac9 ?a 9 ?uriei lui Marcos Delgaro, Tres9ri c8nd

31

au>i >go.otul aspru al cra=a(ei care lo=ea crupa iepei (i neche>atul acesteia% dar nu si. i nici o i>bitur9 de copite (i'(i ?9cu cura@ s9 deschid9 ochii, V9>u iapa 7ndep9rt8ndu'se% scutur8ndu'(i indignat9 coa.a% apoi se si. i ridicat9 de o pereche de bra e puternice% iar ea 7(i lipi capul de c9.a(a .9t9soas9, El o purt9 pe bra e at8t de u(or de parc9 ar ?i dus un copil% iar :olly 7i si. i c9ldura corpului (i duritatea .u(chilor prin c9.a(a sub ire% 7n ti.p ce Marcos ie(ea din arc pe poart9, Nu 7ndr9>ni s9 se .i(te de tea.9 c9 reac ia lui% 7n ca>ul 7n care 7(i =a da sea.a c9 nu i s'a 7nt8.plat ni.ic% =a ?i s9'i dea dru.ul din bra e (i% de ase.enea% pentru c9E 7i ?9cea o deosebit9 pl9cere s9'l si.t9 at8t de aproape% ?iind Po eAperien 9 teribil de sen>ual9, Dup9 ce ie(ir9 din arc% o 7ntinse pe iarb9 cu bl8nde e (i'i =eri?ic9 pulsul la g8t, Ea 7l l9s9 s9 =ad9 c9 n'are ni.ic (i s9 se lini(teasc9% apoi deschise ochii (i'l pri=i, Chipul lui 7ntunecat c9p9tase o 7n?9 i(are nea(teptat9% de 7ngri@orare% st8nd pur (i si.plu l8ng9 ea% 7n genunchi% ?9r9 s9 se .i(te s8u s9 spun9 ce=a, ' 7.i pare r9u% (opti ea, 7(i dori s9 ?i spus altce=a .ai pu in banal% dar apropierea hy (i atingerea bra elor puternice 7nc9 persistau 7n .intea ei% leg8ndu'i li.ba, Era ?urios% se =edea ?oarte li.pede acest lucru% dar acea 7ngri@orare pe care i'o citise 7n pri=iri 7i d9du speran a c9 nu =a ?i prea dur cu ea, ' E(ti r9nit9 F Vocea lui p9rea la ?el de cal.9 (i pro?und9 ca totdeauna% dar unul din col urile gurii >=8cnea u(or% iar ea 7(i d9du sea.a c9 lini(tea pe care o a?i(a Marcos era o .asc9, Degetele .8inii 7n care 7nc9 inea cra=a(a erau puternic crispate% ?9c8nd articula iile degetelor s9 se albeasc9 de e?ort% contrast8nd cu culoarea 7nchis9 a restului pielii, , 'Nu% nu sunt r9nit9% spuse ea (i 7ncerc9 s9 se ridice, Mi(carea o apropie (i .ai .ult de el (i gestul o tulbur9, !i. i 7ncordarea .u(chilor lui c8nd 7i atinse bra ul% ca (i cu. cu greu reu(ea s9'(i p9stre>e cal.ul, Marcos o .ai pri=i c8te=a .o.ente% apoi se ridic9 7n picioare% a@ut8nd'o (i pe ea s9 se ridice% in8nd'o de .8ini un pic .ai .ult dec8t ar ?i ?ost necesar% dup9 ce :olly se ridic9, Ea pri=ea 7n p9.8nt% 7ncerc8nd

32

s9'(i st9p8neasc9 b9t9ile ini.ii, 'BuenoG '!per,,, sper c9 iapa n'a p9 it ni.ic% spuse ea% ridic8ndu'(i pentru o clip9 ochii spre el, N'ar ?i trebuit s'o lo=e(ti, $chii lui negri str9lucir9 o clip9 c8nd o pri=i% iar :olly se si. i cuprins9 de panic9 citind 7n acea pri=ire ?uria declan(at9 de critica ei, 'Pre?erai s'o ?i l9sat s9' i >drobeasc9 capul F o 7ntreb9 el cu r9ceal9, Bine7n eles c9 nu eAista r9spuns la o ase.enea 7ntrebare% iar ea cl9tin9 7ncet din cap, Dup9 un .o.ent de t9cere% el se 7ntoarse (i se 7ndrept9 spre gardul arcului% spri@inindu'se de el (i uit8ndu'se la cai, 'Ce c9utai aici cu aceste yeguas F o 7ntreb9 el ?9r9 s'o pri=easc9% dar =orbindu'i peste u.9r (i :olly ridic9 din u.eri rese.nat9, Q ' P9i,,, 7ncerca. s9 .9 7.prietenesc cu ele% 7i eAplic9 ea% (tiind c9 r9spunsul i se =a p9rea de'a dreptul idiot, ;n spaniol nu g8ndea ast?el (i nici nu =a a=ea r9bdare cu .odul ei engle>esc de a g8ndi, !igur pe sine% el se 7ntoarse (i opri=i% cu ochii negri str9lucind ?urio(i% se spri@ini cu spatele de gard% b9t8nd darabana pe picior cu o .8n9, 'A(aG spuse el 7ncet, Ri'ai risca g8tul% ca s9 te 7.prietene(ti cu un ani.al% iar .ie nici .9car nu'.i dai =oie s9' i spun pe nu.e, Bu>ele lui se arcuir9 dispre uitor (i scoase un sunet scurt (i r9gu(it% despre care :olly cre>u c9 este r8s, 'Logica ta engle>easc9 G 'N'a. spus,,, 7ncepu :olly% dar el o 7ntrerupse scurt% ar9t8nd cu o .8n9 spre e(ar?a pe care o purta pe cap 7n locul p9l9riei pe care el insistase s9 i'o cu.pere, 'Pre?eri s9 por i o banda pe cap% ca o 9ranc9% dec8t p9l9ria pe care o ai% pentru c9 i'a. dat'o eu G H9r9 s9'(i ?i dat sea.a% :olly se apropiase de el (i acu. st9tea l8ng9 gard% 7n ?a a lui, Deodat9 Marcos 7ntinse .8na (i'i des?9cu nodul baticului pe care ea'+ purta (i i'+ s.ulse de pe cap% arunc8ndu'+ @os% peste u.9r, 'A =enit =re.ea s9 7n=e i c9 oa.enii au 7ntotdeauna 7nt8ietate% poco de hielo G spuse el 7ncet% cu ochii str9lucind 7ntuneca i, Duritatea gurii lui o lu9 prin surprindere% ?or 8ndu'i bu>ele s9 se

33

7ndep9rte>e (i% dup9 un pri. se.nal de alar.9% orice alt senti.ent din su?letul ei disp9ru% l9s8nd'o doar a.e it9, M8inile lui se odihneau pe gard de o parte (i de cealalt9 a ei% corpul s9u stri=ind'o de gard, C8nd Marcos o eliber9% o l9s9 ?9r9 su?lare (i :olly se si. i deosebit de sl9bit9% dar ?usese un (oc c8nd el ?9cu un pas 7napoi% desprin>8ndu'se de ea at8t de brusc% (i pri=ind'o cu un ?el de str9lucire 7ntunecat9 7n ochi% si. urile ei lu8nd'o din nou ra>na, :olly se spri@ini sl9bit9 de gard% c9ut8nd cu .8inile un punct de spri@in (i pri=indu'+ surprins9% cu ochii .9ri i% 7ntre' b8ndu'se ce'+ ?9cuse s9'(i schi.be at8t de brusc atitudinea, ' Acu. 7n elege i% senorita% spuse el dup9 un .o.ent% de ce ='a. a=erti>at 7n pri=in a localnicilor, $ ur.9 de a.u>a.ent se >9rea 7n col ul bu>elor lui, Poate c9 ar ?i trebuit s9 .9 includ (i pe .ine printre ei% continu9 el, 'Te rog% nu ,,, 7ncepu :olly% dar el de@a se 7ntorsese, ' 7.i cer scu>e c9 ='a. luat prin surprindere% senorita% dar sunt sigur c9 .9 =e i ierta, ' MarcosG A(tept9 p8n9 ce el se 7ntoarse din nou spre ea% pri=ind'o cu ochi curio(i (i speculati=i- era di?icil s9 ghice(ti ce se petrecea 7n .intea lui (i :olly nici nu era sigur9 ce =oia s9'i spun9, ' 7.i,,, 7.i pare r9u dac9,,,, dac9 cre>i c9 a. ?ost neprietenoas9 cu tine, ;n .o.ent el nu spuse ni.ic% apoi din nou acel >8.bet tipic 7i lu.in9 scurt ?a a (i r8se% sunetul ?9c8nd'o pe :olly s9 se 7n?ioarc, ' Cred c9 i se potri=e(te nu.ele% .icu 9 :olly% spuse el 7ncet, E(ti ca. 7n epat9% dar poate c9 te =oi putea 7.bl8n>i, <estul pe care'+ ?9cu Marcos cu .8na 7i d9du de 7n eles eAact la ce se re?erea el% l9c8nd'o s9 ro(easc9% apoi se 7ntoarse din nou, Ea nu .ai spuse ni.ic (i'l pri=i 7ndrept8ndu'se spre locul unde'+ a(tepta calul r9bd9tor la u.bra s.ochinilor, 7i ?9cu se.n cu .8na lui :olly% 7ndep9rt8ndu'se c9lare% 7nalt (i'.8ndru% incredibil de tulbur9tor, Bine .9car ' g8ndi ea ' c9 :elena Mende> nu asistase la aceast9 scen9, 7ns9 7(i d9du sea.a c9 el nu s'ar ?i co.portat niciodat9 ast?el% dac9 ar ?i eAistat =reun risc oric8t de .ic ca =iitoarea lui so ie s9'l =ad9% iar acest g8nd 7i l9s9 un gust a.9rui 7n gur9,

34

Capitolul 3 Trecuser9 aproape trei s9pt9.8ni de c8nd sosis@p 7n !pania% iar rapiditatea cu care :olly se adaptase noului .od de =ia 9% cu totul di?erit de cel 7n care tr9ise p8n9 atunci% o surprinse chiar (i pe ea 7ns9(i, 7i pl9cea enor. grandoarea castelului (i at.os?era oarecu. o?icial9 din ti.pul .eselor% (i chiar se ata(ase e.o ional de noul ei unchi% don Bose, 7n ce'+ pri=ea pe ?iul lui% :olly 7nc9 nu (tia ce s9 cread9 despre aces a, :ot9r7 c9 cel .ai bine era s9 ?ie prudent9, $ condusese de .ai .ulte ori prin 7.pre@uri.i%% ca s9 ad.ire ?ru.use ea inutului% aparent chiar de bun9=oie, 7ncercase chiar s'o con=ing9 s9 c9l9reasc9 pe unul din caii lui .ai bl8n>i% dar ea re?u>ase i.ediat ideea% te.8ndu'se s9 nu se ?ac9 de r8s c9l9rind pe =reunul din acei cai at8t de te.pera.entali, :olly nu'i po=estise ni.ic .8tu(ii sale despre incidentul de la gra@duri (i presupuse c9 (i Marcos Delgaro =a ?i su?icient de discret ca s9 nu a.inteasc9 de acea 7nt8.plare, Husese o u(urare pentru ea c8nd el 7ncepuse din nou s'o trate>e cuacea polite e 7ece% de(i acu. 7(i spuneau pe nu.e, Dac9 n'ar ?i procedat a(a% probabil c9 ar ?i pro=ocat din nou un incident% ca acel s9rut tulbur9tor, Ast9'seai9 o conducea 7n !an Adol?o% ca s9'i dea prile@ul s9 ?ac9 ?otogia?ii din =ale cu castelul% de unde acesta o?erea o i.agine ca'n po=e(ti% 7ncon@urat de to i acei copaci, Ea se a(teptase ca Marcos s9 re?u>e s'o 7nso easc9 7ntr'o eAcursie tipic turistic9% 7ns9% spre surpri>a ei% el acceptase% de(i nu prea ?usese 7nc8ntat de idee, Era o sear9 .inunat9% iar soarele 7(i arunca ulti.ele ra>e pe canalele de ap9% portocalii (i .9slinii co.plet8nd 7ntr'un .od eAtraordinar tapiseria =ie, C9su ele albe erau incredibil de pitore(ti 7n ra>ele bl8nde ale soarelui% de(i 7nso itorul ei o de>ilu>ionase cu pu in ti.p 7n ur.9% c8nd 7i descrisese .odul de =ia 9 al locuitorilor, Jtia c9 d9dea do=ad9 de lips9 de realis.% dar nu =oia cu nici un chip s9 renun e la i.aginea idilic9 pe care (i'o ?or.ase, 7i era greu s9 cread9 c9 ?er.ele .ai .ari% tot albe% sau corti@as% care a=eau cur i .ari% ad9posteau la un loc at8t ?a.iliile ?er.ierilor% c8t (i ani.alele acestora% 7ntr'o igien9 aproape ineAistent9, Ar9tau bine% pri=ite din eAterior (i :olly ' hot9r8t9 ' le ?otogra?ie% 7n ciuda p9rerii lui Marcos,

35

Acu. se apropiau de sat (i :olly au>i deodat9 un sunet slab care =enea din dep9rtare% ceea ce o ?9cu s9 ridice capul (i s9 asculte cu aten ie, La 7nceput ?usese ?oarte slab% 7ns9 :olly 7(i d9du sea.a despre ce era =orba i.ediat ce au>i sunetul incon?undabil al c8nt9re ului de ?la.enco !e 7ntoarse spre Marcos% rug8ndu'+ din pri=iri (i 7ntreb8n' du'se dac9 se =a opri ca ea s9'l poat9 au>i (i =edea ori dac9 7i =a spune c9 o a(teapt9 7n .a(in9 c8t =a .erge ea s9 se uite, Era aproape sigur9 c9 nu =a dori s'o 7nso easc9, #ntotdeauna 7(i dorise s9 =ad9 dansatori ade=9ra i de ?la.enco% acas9 la ei% nu 7ntr'un club din !e=illa s,au Madrid, Acu.% c9 a=ea oca>ia% ar ?i ?ost o prostie s9 o rate>e, ' Dansatori de ?la.enco F 7ntreb9 ea plin9 de speran a% in ti.p ce Marcos conducea cu aten ie .a(ina prin sat, El ridic9 din u.eri nep9s9tor, ' <itanos% r9spunse el scurt% d8ndu'i clar de, 7n eles ce p9rere a=ea despre ace(tia, ' Po?ti. F ' Rigani% 7i traduse el, Hoarte .urdari (i >dren 9ro(i% nu sunt nici pe departe asa cu. 7 i 7nchipui tu% nina, Marcos 7ncepuse s9 ?oloseasc9% 7n ulti.a =re.e% =ersiunea spaniol9 a di.inuti=ului cu care o alinta .9tu(a ei% iar :olly% p8n9 acu.% nu 7ndr9>nise s9 riposte>e% a(a% .9car de ?or.a, Pe l8ng9 asta% suna chiar bine, ' Nu contea>9% tot a( =rea s9'i =9d% r9spunse ea% pri=ind plin9 de speran 9 pro?ilul hot9r8t, Luar9 o alt9 curb9 cu .a(ina% .8inile lui puternice conduc8nd cu u(urin 9 pe acel dru. 7ntortocheat, ' $ s9 ?ii de>a.9git9 dac9 e a(tep i s9 =e>i rochii =iu colorate (i .antillas% :olly% o a=erti>9 Marcos, Ace(tia sunt dansatori' igani (i =i>itea>9 nu.ai satele, ' Jtiu% spuse ea, Dar ei sunt cei ade=9ra i% nu'i a(a F ' Credea. c9 pre?eri s9 nu =e>i realitatea% >ise el, $ s9 ?ii teribil de de>a.9git9 dac9 te a(tep i la cine (tie ce aici, ' Pro.it c9 n'a. s9 .9 pl8ng, H9r9 s9 ?ie pe deplin con(tient9 de ceea ce ?ace% se aplec9 spre el%

36

apropiindu'se (i .ai .ult% (i pun8ndu'(i .8inile pe bra ul lui% (i rosti pe un ton c8ntat: ' Te rog% Marcos% .erge. s9i =ede. F Niciodat9 nu'i .ai =orbise a(a (i ?u surprins9 de propria'i lips9 de @en9 7n 7ncercarea de a'+ con=inge, El nu spuse ni.ic un ti.p% 7ns9 :olly 7i si. ise .u(chii de pe bra 7ncord8ndu'se brusc (i propriul ei puls r9spunse la reac ia lui, ' Madre de Dios G o?t9 el 7n s?8r(it, 7ntotdeauna trebuie s9 ob ii ce =rei% nu'i a(a% ni na F ' Voia. doar,,, ' Bine G $pri .a(ina cu o ?r8n9 brusc9 (i apoi 7ntoarse pe cealalt9 band9% a@ung8nd l8ng9 .icul grup de oa.eni aduna i pe .arginea dru.ului% spri@ini i de pere ii caselor ori st8nd 7n picioare 7n curte, H9r9 s9 .ai a(tepte s9 =ad9 dac9 el era de acord sau nu% :olly se strecur9 din .a(in9 (i se gr9bi s9 se al9ture celorlal i, Nu era o audien 9 so?isticat9% ci nu.ai s9tenii din !an Adol?o- oa.eni cu chipurile arse de soare (i copii pe @u.9tate goi% cu ochi curio(i% 7n picioarele goale (i .urdare, :olly r9.ase deoparte% la .arginea dru.ului, B9rbatul care c8nta (i din gur9 (i la chitar9 p9rea de =8rst9 .i@locie% de(i era di?icil de ghicit =8rsta acestor oa.eni% iar dansatoarea ar ?i putut ?i la ?el de bine so ia sau ?iica lui, !ilueta ?ira=9 era 7n=e(.8ntat9 7n .ai .ulte ?uste largi din bu.bac 7n culori =ii (i cu o blu>9 cu .8neci scurte% acoperit9 de un ?el de tunic9, C8te=a >or>oane ag9 ate pe .8neci co. pletau a(a'>isul costu. de ?la.enco% iar 7n loc de .antilI% p9rul negru 7i era acoperit cu un batic cu buline legat la cea?9 7n stil tradi ional ig9nesc, Panto?ii 7i erau grosolani (i greoi% cu tocuri @oase% dar pa(ii 7i erau la ?el de iu i (i dibaci ca ai oric9rui dansator pro?esionist dintr'un club de noapte% iar :olly era ,?ascinat9, Castanietele de pe degetele ei pocneau 7n rit.ul dansului% iar cu panto?ii lo=ea p9.8ntul plin de pra? 7n acela(i rit.% br9 9rile sub iri de aur >orn9indu'i la 7ncheieturile .8iniloi bron>ate, , :olly era intrigat9 (i ?er.ecat9 de ceea ce =edea, Indi?erent

37

de condi iile 7n care se des?9(ura de.onstra ia% ?at9 era ?or.idabil9% dansa uluitor% iar .elodia care se repeta ap&oape hipnotic% dega@a un ?el de =ra@9, ;nul sau doi dintre oa.enii care pri=eau se uitar9 curio(i la 7nceput% apoi se d9dur9 7n l9turi% ?9c8ndu'i loc% ochii lor 7ntuneca i >8.bindu'i parc9 7nc8nta i de pie>en a ei, N'a=ea idee unde se a?la Marcos% dar nici nu'i p9sa pentru .o.ent% pri=ind dansatoarea cu. se .i(ca 7n rit.ul .elodiei% st8rnind .ici nori de pra? la ?iecare pas- abia dup9 c8te=a .o.ente 7ncepu (i :olly s9 bat9 cu piciorul 7n acela(i rit. cu ceilal i, !pectacolul se ter.in9 .ult prea repede totu(i% dup9 gustul ei, 7ntorc8ndu'se s9 plece%% =9>u c9 oa.enii din spatele ei de@a 7i ?9ceau loc lui Marcos care =enea'spre ea% la ?el cu. procedaser9 (i cu ea% dar cu .ai pu in9 prietenie (i .ai .ult9 suspiciune c8nd 7l recunoscur9, 7n9l i.ea 7l ?9cea =i>ibil deasupi a tuturor celorlal i% iar tr9s9turile i.pun9toare p9reau (i .ai se=ere dec8t de obicei, $ prinse ?er. de bra cu o .8n9% ca (i cu. ar ?i =rut s'o descura@e>e s9 .ai 7ncerce s9 r9.8n9% iar cu cealalt9 .8n9 arunc9 un pu.n de .onede dansatoarei, Ni.eni nu rosti nici un cu=8nt% 7ns9 ?e.eia nu.9r9 cu aten ie banii 7n .8n9% iar b9rbatul cu chitara 7ncepuse de@a un nou c8ntec la ?el de dra.atic% 7n ti.p de Marcos (i :olly se 7ntorceau la .a(in9, Totul era ireal pentru :olly, Totul 7n @ur se.9na cu un decor din e=ul .ediu: dansatoarea pe strada pr9?uit9% .ul i.ea adunat9 s9 pri=easc9% totul, Iar c8nd se g8ndi la acea siluet9 7nalt9% arogant9% croindu'(i dru. prin .ul i.e ca s'o ia% arunc8nd un pu.n de .onede ?e.eii 7ntr'un gest de .are bun9=oin 9% toate aceast9 i.agine i se p9ru deodat9 eAtre. de a.u>ant9 (i% ?9r9 nici o eAplica ie logic9% i>bucni 7n r8s pe dru.ul spre .a(in9% al9turi de el, Marcos pri=i 7n @os spre ea curios (i% dup9 ?elul% cu. i se 7ncordar9 brusc degetele pe bra ul ei% :olly 7(i d9du sea.a c9 el b9nuia .oti=ul r8sului ei, ' Ce i se pare at8t de a.u>ant F o 7ntreb9 el (i :olly cl9tin9 din cap% 7n ti.p ce el o a@uta s9 se urce 7n .a(in9% dup9 care 7nchise portiera 7n ur.a ei,

38

' P9i ,,, ni.ic% spuse ea% nedorind s9 7ncerce s9'i eAplice% ?iind e=ident c9 el nu =edea scena de dinainte ca ea, Marcos nu porni .a(ina i.ediat ce se a(e>9 l8ng9 ea% ci se 7ntoarse (i o pri=i ?iA% ,cu un bra a(e>at pe sp9tarul scaunului ei, Ce=a din ochii lui era eAtre. de tulbur9tor- era un ?el de a=ertis.ent ' g8ndi ?ata ?9r9 s9 =rea, ' I>bucne(ti deodat9 7n r8s% spuse el% aparent ?9r9 nici un .oti=- s9 7n eleg c9 ai 7nnebunit a(a% deodat9% de la soare F ' Nu% bine7n eles c9 nu G spuse ea% pri=indu'+ pe sub gene (i cl9tin8nd din cap, Este doar ce=a ,,, despre care a( pre?era s9 nu =orbesc% insist9 ea% (tiind c9 nu prea a=ea (anse s9 scape cu o ase.enea eAplica ie, ' De ce nu F 7ntrebarea sun9 autoritar% iar :olly inspir9 ad8nc 7nainte de a pri=i 7n sus spre el, ' Pentru c9,,, nu =reau s9 .9 cert cu tine% Marcos% (i,,, (i (tiu c9 =ei 7n elege gre(it ce' i =oi spune, ' A(aF rost el d8nd din cap ca (i cu. i se con?ir.ase b9nuiala, Acu. sunt sigur c9 r8deai de .ine G $chii lui negri se 7ngustar9, Iar acu. 7.i =ei spune de ce% .ai ad9ug9 el, ;n ti.p :olly nu spuse ni.ic% apoi se uit9 la propriile'i .8ini, ' C8nd,,, c8nd ai aruncat banii dansatoarei% spuse ea p8ndind pe sub gene orice se.n de ?urie care ar ?i ap9rut pe chipul lui, Mi'a a.intit de,,, ' !iF o 7ntreb9 el i.ediat% iar ea trase ad8nc aer 7n piept% ridic8ndu'(i b9rbia, 'Aducea pu in cu,,, o scen9 de ?il.% 7i spuse ea ap9r8ndu'se, !t9p8nul .o(iei arunc9 .9rini.os un pu.n de bani s9r.anilor, ' 7n elegG El se 7ntoarse (i puse .8inile pe =olan% iar :olly obser=9 c8t de 7ncordat era% degetele crispate de pe =olan p9r8nd cu.=a a.enin 9toare, Jtia c9 ?usese% rea eu el% eAtre. de nepoliticoas9 7n aceste 7.pre@ur9ri (i nici nu se putea a(tepta ca el s9 accepte u(or, ' N'a. =rut s9 ?iu nepoliticoas9% spuse ea% pun8ndu'(i o .8n9 pe bra ul lui (i si. indu'i duritatea .u(chilor, 7.i cer scu>e c9 a. r8s% dar,,, ' Dar i s'a p9rut at8t de a.u>ant 7nc8t nu te'ai putut controla G ' Nu G neg9 ea =ehe.ent,

39

' 7.i pare r9u dac9 co.porta.entul .eu te'a st8n@enit% spuse el% iar =ocea 7i sun9 rece (i dur9 (i :olly 7(i si. i ini.a sti8ng8ndu'i'se 7n piept c8nd 7l au>i, Poate c9 nu e(ti obi(nuit9 cu obiceiurile noastre, Este nor.al 's9'i pl9te(ti pe ace(ti oa.eni c8nd te distrea>9 (i presupun c9 te' au distrat% dac9 ar ?i s9 @udec dup9 r9spunsul t9u, ' Da% da% sigur c9 da G Acu. 7(i dorea s9'(i ?i controlat atitudinea% s9'(i ?i re inut acel r8s in=oluntar deoarece% pentru Marcos% gestul de a pl9ti ?e.eia i se p9ruse per?ect nor.al% la ?el ca (i celorlal i oa.eni% (i nu'i pl9cea ideea c9 el era at8t de ?urios pe ea pentru c9 nu 7n elesese acest gest, ' Dar nu cre>i c9 9r ?i trebuit s9'i pl9tesc F o 7ntreb9 el% 7ntorc8ndu'se din nou spre ea% iar :olly cl9tin9 din capG dorind ca Marcos s9 porneasc9 odat9 .a(ina (i s9 plece de acolo pentru c9 7ncepuser9 .ai .ul i s9'i pri=easc9, ' $h% Marcos% bine7n eles c9 nu .'a. g8ndit la asta G >ise :olly plec8ndu'(i pri=irea, 7.i pare r9u% n'ar ?i trebuit s9 r8d, ' No% peKuena% spuse el 7ncet, N'ar ?i trebuit s9 r8>iG :olly se uit9 i.ediat la el suspicioas9% dar el pornise de@a .otorul (i 7n c8te=a secunde coborau din nou dealul% prin>8nd =ite>9 din ce 7n ce .ai .are, C8nd a@unser9 la .arginea satului% .ergeau cu o ase.enea =ite>9% 7nc8t pra?ul% g9inile (i copiii treceau pe l8ng9 ei aproape ne=9>u i, ' MarcosG Era 7nsp9i.8ntat9 (i spera ca el s9'(i dea sea.a (i s9 7ncetineasc9% 7ns9 Marcos nu spuse ni.ic% continu8nd s9 conduc9 cu 7nde.8narea lui obi(nuit9 pe dru.ul (erpuitor% pro?ilul lui 7ntunecat ?iind .ai hot9r8t ca niciodat9, Nu 7ncetini =ite>a p8n9 c8nd nu p9r9sir9 deodat9 strada (i pornir9 pe un dru. accidentat% apoi Marcos 7ncetini pu in% ?9c8nd .a(ina s9 salte peste r9d9cinile copacilor (i speriind'o pe :olly% care 7(i duse .8inile la gur9 (i'(i inu respira ia, El ?r8n9 brusc% iar ea ?u proiectat9,7nainte% aproape lo=indu'se cu capul de parbri>% iar c8nd 7(i rec9p9t9 respira ia% se 7ntoarse spre el indignat9, ' Nu'i ca>ul s9 7ncerci s9 .9 o.ori doar pentru c9 nu' i con=ine c9 a. r8s de tine% spuse ea% trec8ndu'(i .8na prin p9r (i tre.ur8nd,

40

' Meri i s9' i rup g8tul c8nd te por i at8t de copil9re(te (i nepoliticos% o in?or.9 el brusc, "9.ase pe loc pri=ind'o cu ochi str9lucitori% tensiunea lui trans.i 8ndu'i'se (i ei, M8inile tinerei tre.urau% de ?apt ea tre.ura din toate 7ncheieturile (i respira ia 7i era sacadat9% iar b9t9ile ini.ii le si. ea 7n g8t, Nici ea nu se .i(c9% pri=indu'+ cu ochi .ari, ' Ri'a. spus c9 n'a. ?9cut'o inten ionat (i c9'.i pare r9u% se r9sti ea, ' M9 bucur c9 aud asta% >ise el scurt, A. renun at la o sear9 cu :elena ca s9 te aduc aici% ca s9 po i tu s9 ?aci acele ?otogra?ii, Nu' i per.it s9 .9 trate>i ca pe unul E,dintre pri etenii t9i engle>i 7nnebuni i dup9 tine% .ipeKuena, N'ai dec8t s9 r8>i de ei c8t po?te(ti% dar cu .ine poart9'te respectuos% alt?el o p9 e(tiG Cobor7 din .a(in9 (i o 7ncon@ur9 =enind s9'i deschid9 portiera% iar :olly pri=i 7n sus spre el indignat9, N'a=ea nici un drept s'o certe ca pe un copil (i nici s9'(i dea i.portan 9 7n co.para ie cu prietenii ei din Anglia, ' N'ai nici un drept,,, 7ncepu ea, ' Dac9 .ai =rei s9 ?aci acele ?otogra?ii% o 7ntrerupse el brusc% ar ?i bine s9Ete gr9be(ti c8t 7nc9 .ai este soarele sus pe cer, Dar :olly nu'+ .ai au>ea, Ce=a din ceea ce spusese el pu in .ai 7nainte 7i atr9sese aten ia, ' Ai,,, ai spus c9 ai ?i putut s9 o =e>i pe senorita Mende>F 7l 7ntreb9 ea, ' EAact% 7i con?ir.9 el d8nd din cap, Ea r9.ase 7ncurcat9 pentru un .o.ent% r9.8n8nd 7n continuare 7n .a(in9% iar el a(tept8nd 7n picioare cu o .8n9 spri@inindu'se de portier9, ' 7n eleg% spuse ea 7ntr'un t8r>iu, 7.i pare r9u% n'a. (tiut c9 s'a 7ntors, Ar ?i trebuit s9'.i spui (i n'ar .ai ?i ?ost ne=oie s9' i pier>i =re.ea cu .ine, Lui :olly i se p9ru c9 >9re(te ur.a unui >8.bet 7n col ul bu>elor lui% dar nu era sigur9, ' Ri'a. pro.is (i .'a. inut de cu=8nt% o l9.uri el cal., i'ai dorit s9 =ii s9 ?aci ?otogra?ii aici% iar eu te'a. adus, :elena a 7n eles, Totu(i% lui :olly nu'i prea =enea sa, cread9 c9 :elena ?usese 7n eleg9toare (i tolerant9 (i acceptase ca logodnicul ei s'o 7nso easc9 pe ea% care% din punctul lui de =edere% era un oaspete nedorit,

41

!i. i c9 ro(e(te i.agin8ndu'(i discu ia lor, Marcos ridic8nd din u.erii lui la i (i cer9ndu'i :elenei s9 ?ie 7n eleg9toare pentru c9'i, pro.isese nepoatei .a.ei lui =itrege s9 o duc9 unde=a ' de(i% desigur% el ar ?i pre?erat s9 ?ie cu ea% cu :elena, Nici nu'i de .irare c9,?usese at8t de sup9rat c8nd r8sese de el, Husese ulti.a pic9tur9 care u.pluse paharul, ' N'ar ?i trebuit s9 te deran@e>i% 7i spuse ea% si. indu'se prost (i ne?ericit9% a(a cu. st9tea acolo 7n .a(in9, Du'.9 7napoi (i o s9 .ai ai 7nc9 su?icient ti.p pe care s9 i'+ petreci cu senorita Mende> G ;n .o.ent el r9.ase ne.i(cat ?9r9 s9 scoat9 nici un cu=8nt, :olly 7i si. ea 7nc9 ochii negri s?redelind'o, Deodat9 el o prinse de bra (i aproape c9 o s.ulse pe sus din .a(in9, ' ' !9 cre>i tu c9 a. s9 te las s9' i ba i @oc de .ine% .uchacha% 7i spuse el cu duritate, Ai =rut s9 ?aci ?otogra?ii (i te'a. adus aici special pentru asta% acu.,,, ?9 ?otogra?iile G ' D9'.i dru.ul G obiect9 :olly 7ncerc8nd s9'(i elibere>e bra ul din str8nsoare, M9 doare G El r8se scurt (i r9gu(it% eliber8ndu'i .8na, ' 7nc9 pu in% .i esposina% 7i spuse el scurt% (i a. s9 te pun pe genunchi (i a. s9' i dau =reo dou9 la ?und G Ea 7l pri=i% teribil de ?urioas9% c8te=a clipe% apoi se aplec9 (i lu9 aparatul de ?otogra?iat, ' ;n ade=9rat gentle.anG .or.9i ea% .erg8nd 7ntr'o parte ca s9 aib9 o =edere .ai bun9, El n'o 7nso i (i r9.ase l8ng9 .a(in9% aprin>8ndu'(i una dintre acele ig9ri lungi spaniole pe care le ?u.a% pri=ind'o 7ntr'un ?el care o ?9cu s9 i se accelere>e pulsul% ?9r9 s9 (tie de ce, Aparatul ei de ?otogra?iat era un .odel si.plu (i'l a inti spre castelul pe @u.9tate ascuns 7n peisa@ul pitoresc% sper8nd s9 reu(easc9 s9 redea .9car 7n parte ?ru.use ea aproape ireal9 a acestuia% 7ns9 ?elul 7n care el o pri=ea% ori poate g8ndul c9 acesta ai ?i pre?erat s9 ?ie cu :elena Mende>% ce=a o ?9cea s9 se si.t9 st8n@enit9 (i'i pieri che?ul, Dup9 ce ?9cu doar dou9 ?otogra?ii% renun 9 (i se 7ntoarse 7ncet la .a(in9, ' <ata% ai ter.inat F $ pri=ea cu spr8ncenele ridicate% iar ea b9nui c9 Marcos stia eAact de ce renun ase at8t de repede, :olly ridic9 din u.eri,

42

'A. ?9cut tot ce .i'a. propus c8nd a. =enit aici% .ul u.esc, ' Ai su?icient ti.p s9 .ai ?aci (i alte ?otogra?ii% dac9 =rei, :olly cl9tin9 din cap% hot9r8t9 s9 plece c8t .ai cur8nd de aici, ' Nu% nu'i ne=oie% 7 i .ul u.esc, Pentru o clip9 ap9ru din nou acel >8.bet de=astator pe chipul lui% iar ea 7(i a.inti de pri.a >i 7n care'+ 7nt8lnise (i c8nd nu'+ cre>use 7n stare s9 >8.beasc9, "8sul lui bl8nd% pro?und 7i ?9cu ini.a s9 bat9 .ai rapid (i :olly 7(i dori s9 nu'+ ?i rugat s'o aduc9 aici, ' Cred c9,,, cu. se >ice F !acri?ici% nu% peKuena F ' !e spune te sacri?ici% r9spunse scurt :olly% (i n'ai ghicitG Nu .9 sacri?ic, 'NuF El nu'i deschise portiera (i r9.ase re>e.at de latura .a(inii% cu pri=irea 7ngustat9 prin ?u.ul ig9rii% uit8ndu'se la ea ?iA, ' Cred c9 .in i% .i pichdn G El =orbi cu bl8nde e% aproape seduc9tor% :olly (tiind c9% 7n spaniol9% pichdn 7nse.na poru.bel% un ter.en ?olosit adese ori ca alint 7ntre iubi i, N'a=ea nici un drept s9'i =orbeasc9 a(a% 7(i spuse ea sup9rat9% (tiind ?oarte bine c9 :elena Mende> 7l a(tepta s9 .earg9 la ea, :olly si. i cu. genunchi i se 7n.oaie (i nu 7ndr9>ni s9'l pri=easc9 7n ochi, Chiar dac9 ur.a s9 se 7nsoare cu :elena Mende>% tot a=ea un e?ect tulbur9tor asupra ei% indi?erent c8t ar ?i dorit ea s9 r9.8n9 indi?erent9 la ?ar.ecele lui, T8n9ra r9.ase 7n picioare 7n ?a a .a(inii% str8ng8nd bine 7n .8ini aparatul ?oto% 7ncerc8nd s9'(i opreasc9 tre.urul .8inilor% cu pri=irea cobor8t9% ca genele ei lungi s9'l 7.piedice pe Marcos s9'i citeasc9 7n ochi senti.entele, $are nu'(i d9dea sea.a ce'i ?9cea ,,, sau nu'i p9sa F ' Te rog% du'.9 7napoi% 7l rug9 ea cu glas r9gu(it, ' :ollyG Din nou au>i acea not9 bl8nd9% seduc9toare 7n =ocea lui% care o ?9cea s9 tre.ure, El 7ntinse o .8n9 (i o .8ng8ie pe obra>% iar :olly (i'ar ?i dorit s9'(i re>e.e capul de pal.a lui% dar% 7n schi.b% 7nchise ochii (i'i re>ist9, ' Te rog% MarcosG Du'.9 acas9 G 7ns9% 7n loc s9'i deschid9 portiera% Marcos arunc9 igara% 7i lu9 aparatul

43

de ?otogra?iat din .8ini (i i'+ arunc9 pe banchet9, Apoi se re>e.9 de .a(in9% cu .8inile de o parte (i de cealalt9 a tinerei% ea de=enind con(tient9 de c9ldura (i .agnetis.ul lui pe .9sur9 ce el se apleca spre ea, ' Nu G ip9 ea speriat9 (i'(i 7ntoarse repede capul 7nainte ca el s9'i ating9 bu>ele, P9strea>9' i s9ruturile pentru :elena Mende>% ei i se cu=inG ' Tic9loas9 .ic9G $chii lui sc9p9rar9 (i o 7n(?9c8 de bra e% apropiind'o de el, :olly 7nceic9 s9 se elibere>e% (tiind 7n acela(i ti.p c9 n'are nici o (ans9% 7ntreb8ndu'se dac9 era 7ngro>it9 sau% di.potri=9% 7(i doi ea nebune(te ca el s'o s9rute% ?ie c9 ea =oia sau nu% iar b9t9ile ini.ii o asur>eau, Ha a lui era at8t de aproape% 7nc8t 7i putea =edea .icile riduri din @urul ochilor (i cu. 7i tres9rea rit.ic col ul gurii, Ce=a din ?elul 7n care o inea 7n bra e (i din ?elul 7n care 7i pri=ea cu intensitate gura% o deter.in9 s9 uite de orice altce=a (i 7i 7n?r8nse re>isten a, ' Te rog% Marcos G Abia reu(i ,s9 (opteasc9 aceste cu=inte% c8nd gura lui o 7eduse la t9cere% s9rut8nd'o dur, Niciodat9 7n =ia a ei nu .ai ?usese s9rutat9 a(a (i toat9 ?iin a sa r9spunse% ?9r9 s9 uite totu(i de posibilele consecin e (i cu siguran 9 nici de :elena Mende> cu care Marcos ur.a s9 se 7nsoare, C8nd% 7n (?8i(it% 7i eliber9 gura% degetele Tui puternice 7i d9dur9 la o parte cu bl8nde e p9rul negru de pe g8t (i'i s9rut9 7ncet% cu pasiune% pielea cati?elat9% ?9c8nd'o s9 se 7n?ioare de pl9cere% aproape speriindu'se de intensitatea tr9irilor, Degetele ei nesigure (i tre.ur9toare 7i descheiar9 nasturii c9.9(ii albe% p8n9 c8nd reu(i s9'i .8ng8ie pieptul puternic (i p9ros, ' Mi bella peKuena% 7i (opti el 7ncet la ureche, Esti at8t de ?ru.oas9% ninaG L Nu .ai sunt o pu(toaic9 G 7i repro(9 ea% 7ns9 cu bl8nde e (i 7(i re>e.9 obra>ul de capul lui% aplecat s'o s9rute pe u.9r, Degetele lui 7i d9dur9 7n l9turi es9tura rochiei cu o ase.enea delicate e% 7nc8t ea ?u str9b9tut9 de un ?ior, L Pentru .ine e(ti o pu(toaic9% 7i spuse el 7ncet% s9rut8nd'o u(or,

44

$ pu(toaic9 ?ru.oas9 (i plin9 de te.pera.ent% nu'i a(a% .i pichdnF ' Te.pera.entul i se datorea>9 ie% spuse :olly, N'ar trebui s9 .ai =orbe(ti ca (i cu. i'ai dori s9 ?ii l8ng9 :elena G !e ridic9 pe =8r?ul degetelor (i'l s9rut9 u(or pe bu>e% apoi cl9tin9 din cap% 7ncrunt8ndu'se pu in- ce'i =ei spune% Marcos F El o pri=i o clip9 (i ce=a din ochii lui o ?9cu s9 se dep9rte>e% si. ind o r9ceal9 brusc9 7n ini.9, ' Nu'i =oi spune ni.ic :elenei% nina% (i nici tu nu'i =ei% spune, Ar ?i o idee eAtre. de proast9 s9 ?ac a(a ce=a, ' Dar,,, MarcosG Ea (tia% bine7n eles, Jtiuse tot ti.pul unde=a 7n ad8ncul .in ii ei% tot ti.pul c8t el o s9rutase% (tiuse c9 Marcos nu =a dori ca :elena Mende> s9 a?le ce=a, $rice s'ar 7nt8.pla% se =a 7nsura cu :elena Mende>% pentru c9 acest lucru ?usese stabilit cu .ul i ani 7nainte% iar :elena era so ia potri=it9 pentru unicul ?iu al lui don Bose ' ulti.ul din nea.ul Delgaro, Husese o proast9 s9 cread9 c9 s'ar putea schi.ba ce=a, ' Nu =ei ?ace nici un gest necugetat% .i peKuena% da F 7i spuse el 7ncet% dar 7n cu=intele lui se si. ea o a.enin are% iar ochii lui negri o pri=ir9 dur, ' Ca de pild9% s9'i po=estesc sehoritti Mende> despre acest,,, acest .ic episod F 7l 7ntreb9 ea cu a.9r9ciune 7n glas, Niciodat9 7n =ia a ei nu se .ai si. ise at8t de de>a.9git9, :olly r8se scurt% eliber8ndu'se din 7.br9 i(area lui% ascun>8n' du'(i pri=irile 7n spatele genelor lungi, Vai% dar nu =9 ?ace i gri@i% senor% 7i spuse ea, Nu =9 =oi tr9da G ' :ollyGE ' Duce i'.9 7napoi% 7i spuse :olly cu =oce tre.ur9toare, !au% de ?apt% duce i'.9 7napoi la castelul du.nea=oastr9% don Marcos% (i niciodat9,,, niciodat9 s9 nu .9 .ai atinge iG El 7n@ur9 7ncet 7n spaniol9 (i :olly% 7n ciuda ?uriei si ne?ericirii sale% se cutre.ur9 7n ?a a pri=irii lui% apoi el 7i deschise portiera (i o a@ut9 s9 se urce 7n .a(in9, ' Nu =a pot pro.ite a(a ce=a% senorita% 7i spuse el r9gu(it% tr8ntind u(a 7n spatele ei, !unte i ?oarte ?ru.oas9 (i ?oarte pro=ocatoare% iar eu% cu. sunt un b9rbat sensibil la cea .ai .ic9 7ncura@are% nu =9 pot garanta c9 nu =e i .ai bene?icia de aten ia .ea,

45

Nu'.i =ine s9 cred G >ise ,ea pri=indu'+ ui.it9% iar el 79.ase acolo% spri@inindu'se cu o .8n9 de portier9% cu 7ncheieturile degetelor albindu' i'se de e?ort% ca (i cu. abia s'ar ?i ab inut, Nu .a po i 7n=inui pe .ine pentru ce s'a 7nt8.plat% >ise ea, Cu. po i spune c9 a ?ost =ina .ea F El nu spuse ni.ic un .o.ent% apoi cl9tin9 din cap, ' N'a ?ost =ina ni.9nui,,, :olly% >ise el 7ncet, !'a 7nt8.plat pur (i si.plu (i nu trebuie s'o lu9. prea,,, prea 7n serios, '7n eleg, Ea 7(i 7.preun9 .8inile 7n poal9% in8nd str8ns aparatul de otogra?iat% abia control8ndu'(i dorin a de a'+ arunca 7n Marcos, Acesta 7ntinse o .8n9 (i =ru s'o .8ng8ie pe obra>% dar ea se ?eri, ' E(ti .ai copil dec8t credea.% spuse el 7ncet, Va trebui s9 ?iu .ai bl8nd cu tine% nina, 7ncon@ur9 .a(ina (i se urc9 (i el, Porni .otorul cu o .i(care scurt9% 7n ti.p ce :olly se lupta s9'(i ascund9 ?uria% lacri.ile (i o .ul i.e de alte senti.ente, Era o singur9 cale de a e=ita orice alt9 co.plica ie de acest ?el (i anu.e s9 plece de la castel (i s9 stea 7n alt9 parte pentru restul con' cediului, Doar c9% 7(i spuse ea% n'ar ?i =rut s9 o de>a.9geasc9 pe .9tu(a Nan, Capitolul S Acu.% c9 se 7ntorsese de la Paris% :elena Mt@nde> l9sase clar s9 se 7n eleag9 c9 =oia ca Marcos s9'(i petreac9 c8t .8i pu in ti.p cu :olly (i =enise de .ai .ulte ori la castel de c8nd se 7ntorsese, :olly o e=itase de c8te ori putuse% 7n parte pentru c9 se si. ea =ino=at9 de ?aptul c9 r9spunsese a=ansurilor lui Marcos% 7n parte pentru c9 recuno(tea deschis c9 nu'i pl9cea cealalt9 ?at9, Ji 7(i d9dea sea.a c9 senti.entul este reciproc, :elena nu'(i ascunsese senti.entele declan(ate de pre>en a lui :olly (i de .ai .ulte ori aceasta o =9>use pe .9tu(a ei c9 se 7ncrunta c8nd t8n9ra spaniol9 ?9cea re.arci @ignitoare la adresa nepoatei sale, Adeseori aceasta ?9cea re.arci asupra ?aptului c9 ?a.ilia lui :olly nu ?9cea pai te din aristocra ie (i% de ?iecare dat9% don Bose o punea la punct% acelea(i re.arci ?9c8nd re?erire (i la situa ia so iei sale, Marcos 7nc9 nu obiectase% dar l9sase 7n gri@a tat9lui lui s9 o apere pe

46

.usa?ira lor, Totu(i% o dat9 sau de dou9 ori 7eu(ise s9 prind9 pri=irea lui :olly (i aceasta si. i c9'(i cerea scu>e pentru :elena% de(i nu'i sus inuse pri=irea prea .ult ti.p% ca s9 ?ie sigur9, Era o noapte senin9% ?ru.oas9% cu lun9 plin9 (i at8t de .ulte stele% 7nc8t :olly 7(i spuse c9 aici erau cu siguran 9 .ai .ulte dec8t pe cerul Angliei, Era o noapte per?ect9 dup9 toate standardele ro.antis.ului% 7n aer se si. ea par?u.ul portocalilor% iar dinspre dealuri =enea o adiere r9coroas9, H9r9 s9'(i dea sea.a% o luase spre gra@duri (i spre arc% ?9r9 nici un g8nd special 7n .inte% bucur8ndu'se doar de pacea interioar9 ce apare dup9 o >i obositoare, Deodat9 au>i o .elodie interpretat9 la chitar9 care% =enea de unde=a din apropiere (i abia atunci reali>9 c8t de aproape era de gra@duri, $ =oce aco.pania sunetul chitarei% iar :olly >8.bi g8ndin' du'se c9 acea =oce era probabil a lui Carlos gr9@darul, <r9@dar era ?unc ia pe care i'o atribuise ea% 7ns9% de ?apt% era un t8n9r ca. de =8rsta ei (i ?oarte atr9g9tor, 7l =9>use de c8te=a ori c8nd =i>itase gra@durile 7.preun9 cu Marcos% iar ochii lui negri 7i d9duser9 de 7n eles c9 o pl9cea% 7n ciuda pre>en ei (e?ului lui, Poate c9 ar ?i bine s9 nu se a=enture>e .ai departe% dar nu =oia s9 abandone>e pli.barea, Ba .ai .ult% acu.% c9 re=enise cu picioarele pe p9.8nt% 7(i rea.inti de replicile acide ale :elenei Mende>% care'i d9duse de 7n eles c9 ea ?9cea parte dintr'o clas9 social9 in?erioar9, 7n acest ca>% cu siguran 9 n'ar ?i ?ost ce=a nepotri=it s9 =orbeasc9 cu gr9@darul, Dup9 o scurt9 e>itare (i g8ndindu'se ce'ar ?i spus Marcos Delgaro dac9 ar ?i a?lat c9 =orbe(te cu anga@a ii lui% cobor7 p8n9 la c9su a alb9 de l8ng9 gra@duri% care se distingea clar 7n lu.ina str9lucitoare a lunii, La una din ?erestre se >9rea lu.in9% iar u(a era deschis9, Nu era chiar un aparta.ent% ci o cas9 cu o singur9 ca.er9% cu a.ena@9ri precare% 7n care Carlos locuia singur, Doar dac9% desigur% nu a=ea cu el o senorita cu ochi str9lucitori% care s9'i asculte .u>ica, Ins9 era singur (i st9tea a?ar9 ' obser=9 ea c8nd se apropie .ai .ult ' re>e.at de peretele casei% cu chitara spri@init9 pe genunchi% ating8nd cor>ile instru.entului cu o 7nde.8nare ce tr9da 7ndelunga practic9, 7(i spri@inea capul de perete (i c8nta 7ncet% cu o =oce neculti=at9 (i totu(i

47

pl9cut9 la au>% p8n9 ter.in9 c8ntecul% cre>8ndu'se singur, Apoi 7ntoarse capul (i o =9>u pe :olly% care sperase s9 r9.8n9 neobser=at9 la u.bra copacilor, ' Buenas noches% senorita% 7i ur9 el 7ncet% iar :olly ie(i e>it8nd din u.br9, 7n rochia ei scurt9 galben pal p9rea .inion9% palid9 (i oarecu. ireal9, 7l pri=i nesigur9, Carlos se ridic9 7n picioare 7ncet% cu ochii negri str9lucind 7n 7ntuneric% a.intindu'i lui :olly c9 probabil ?9cuse o prostie s9 =in9 p8n9 aici, ' Bun9 seara% Carlos% te rog s9 .9 scu>i dac9 te deran@e>, :olly 7ncerc9 s9 par9 cal.9 (i relaAat9% dar era nu.ai la doi'trei .etri de el% iar ini.a 7ncepu deodat9 s9'i bat9 .ai rapid c8nd 7i si. i pri=irea cu. o .9sura din cap p8n9'n picioare, H9r9 pre>en a (e?ului lui care s9'l descura@e>e% Carlos era .ai pu in re inut (i nu .ai era ne=oit s9'(i ascund9 interesul ?a 9 de ea, Ji% 7n ti.p ce'i 7n?runta pri=irea% acolo 7n lini(te (i 7ntuneric% ?9r9 ni.eni altcine=a 7n @ur care s9'i =in9 7n a@utor% 7(i a.inti cu=intele lui Marcos (i se 7ntreb9 c8t9 dreptate o ?i a=ut, Venise aici de una singur9 (i (tiuse de Carlos c9 locuia 7n aceast9 c9su 9 de l8ng9 gra@duri% singur, Marcos 7i spusese c9 este ?ru.oas9 (i pro=ocatoare (i poate c9 (i Carlos o considera pro=ocatoare% =enind singur9 aici la gra@duri la aceast9 or9 t8r>ie din noapte, ' V9 place .i cancidn% senorita F o 7ntreb9 el cu =oce tare% ?iind clar ce'i trece prin .inte, ' Mi'a pl9cut c8ntecul% r9spunse ea d8ndu'i de 7n eles c9 pricepea c8te=a cu=inte 7n spaniol9, Ai o =oce ?oarte ?ru.oas9% Carlos, ' Muchas gracias% senorita G Lui :olly i se p9ru c9 si.te o ur.9 de bat@ocur9 7n r9spunsul lui% dar 7(i spuse c9 7n nici un ca> nu =a intra 7n panic9% iar el nu ?9cu nici o .i(care spre ea, ' 7 i place s9 c8n i aici unde nu te aude ni.eni F 7l 7ntreb9 ea, Carlos r8se u(or (i ochii 7i sc9p9rar9 7n lu.ina lunii, ' Ah% dar sunt au>it% senorita% r9spunse el, Du.neata .'ai au>it% nu'i a(a F :olly nu'i r9spunse% iar el r8se din nou% .8ng8ind cor>ile chitarei% (i din ii lui albi str9lucir9 pe ?ondul 7ntunecat al chipului s9u, 7ntotdeauna eAist9 o senorita care s9 asculte un c8ntec de dragoste% si F

48

' Poate, Trebuia s9 plece% reali>9 ea% 7nainte s9 aib9 loc o scen9 pe care nu era sigur9 c9 o =a putea st9p8ni, "idic9 pri=irea spre lun9% inten ion8nd s9 ?ac9 o re.arc9 banal9 despre ?ru.use ea nop ii% dup9 care s9 plece (i s9 se 7ntoarc9 la castel% 7ns9% c8nd 7(i lu9 ochii de la el% Carlos 7(i l9s9 chitara deoparte% o re>e.9 de perete (i se apropie de ea, ' !enorita G M8inile lui ?ierbin i le .8ng8iar9 pe ale ei (i se tre>i tras9 cu brutalitate la pieptul lui% 7ncep8nd s9'i =orbeasc9 la ureche cu o =oce r9gu(it9% plin9 de pasiune, :olly nu 7n elegea nici un cu=8nt% dar intuia sensul acestora dup9 gesturile lui, ' D9'.i dru.ulG "eu(i s9 se desprind9 din 7.br9 i(area lui% se 7ntoarse spre el (i'i =9>u ochii str9lucitori 7n 7ntuneric (i g8tul 7ncordat, Pentru un .o.ent se 7n?runtar9 din pri=iri% apoi el 7(i scutur9 capul% iar :olly =9>u cu. dorin a din pri=irea lui este 7nlocuit9 de ?urie, M8inile lui puternice% .uncite% se 7ntinser9 din nou (i o traser9 iar9(i spre el cu duritate p8n9 c8nd ?e ele li se apropiar9 la doar c8 i=a centi.etri (i Carlos r8n@i: ' DeciG !unte i ator.entar% senorita G Nu =9 .ai place de Carlos% acu. c8nd a i =enit la el% h.TF ' Nu a. =enit la tine G neg9 :olly% lupt8ndu'se din ce 7n ce .ai speriat9 s9 scape din str8nsoarea lui, D9'.i dru.ul% CarlosG D9'.i dru.ul% alt?el ip G U8.betul lui 7i d9du de 7n eles c9 (tia c9 ni.eni n'o =a au>i% indi?erent c8t de tare ar ?i ipat% (i'i apropie (i .ai .ult capul, Rip9tul care ur.9 ?usese i>=or8t din ?ric9 pur9 (i ?usese puternic (i ascu it, !e lupt9 ?9r9 nici un re>ultat s9 scape din 7.br9 i(area lui% r9sucindu'se (i 7.ping8ndu'+ cu toat9 ?or a, Apoi% deodat9 se tre>i eliberat9% pri=indu'+ cu ochi .ari% ne=enindu'i s9 cread9 c8nd 7l =9>u pr9bu(indu'se la p9.8nt peste chitara care se sparse sub greutatea lui, ' Du'te 7napoi acas9 G $rdinul i se adresase lui :olly% iar =ocea dur9 (i rece a lui Marcos o ?9cu s9 ?ie str9b9tut9 de un ?ior rece, Acest9st9tea 7n

49

picioare l8ng9 Carlos pr9bu(it la p9.8nt% ca un 7nger l9>bun8tor, Ar9ta .ai 7nalt (i .ai 7ntunecat% cu.=a a.enin 9tor (i% cu. ea nu'i d9du ascultare% se 7ntoarse spre ea cu ochii sc8nteind ?urio(i 7n lu.ina argintie, ' !iga adelante% 7i ordon9 el, I..ediata.enteG Ini.a 7i b9tea nebune(te% si. ind c9'i eAplodea>9 din clip9 7n clip9% dar nu putea pleca (i s9'l lase s9'(i =erse ?uria pe Carlos, Nu% c8nd era (i ea 7n parte =ino=at9 pentru aceast9 situa ie% a(a 7nc8t r9.ase pe loc% .icu 9% un chip lu.inos pe ?undalul cerului 7nstelat (i cu .8inile 7ncle(tate ca'ntr'o rug9ciune, ' Ce,,, ce ai de g8nd s9 ?aci F (opti ea% iar el o pri=i un .o.ent ca (i cu. nu i'ar ?i =enit s9 cread9 ce'+ 7ntrebase, ' Ce'ai =rea s9 ?ac% senorita F o 7ntreb9 el cu glas rece (i dur, :olly cl9tin9 din cap% 7ntorc8nd pri=irea spre Carlos, El r9.9sese @os% (terg8ndu'(i cu dosul pal.ei o d8r9 sub ire de s8nge ce i se prelingea 7n col ul gurii- o pri=i pe @u.9tate 7ngri@orat% pe @u.9tate curios% s9 =ad9 ce =a spune ea, ' Nu,,, nu' i =9rsa ner=ii pe Carlos% spuse ea cu o =oce care suna ciudat de sub ire (i tre.ur9toare, N'a,,, n'a ?ost nu.ai =ina lui, $ clip9 Marcos nu spuse ni.ic% apoi se uit9 7n @os la gr9@dar (i iar la :olly, ' Madre de DiosG .ur.ur9 el r9gu(it, ' !enor,,, Carlos se ridicase de@a pe @u.9tate 7n picioare% preg9tit s9 dea =ina pe :olly, * pri=i (i'i =orbi cal. lui Marcos% cu o pri=ire r9ut9cioas9 (i alunecoas9% dar Marcos nu'+ lu9 7n sea.9, ' !ilencio G 7i ordon9% 7ntorc8ndu'se cu spatele la el (i pri=ind'o din nou pe :olly% cu pu.nii 7ncle(ta i, ' Vii cu .ine% senorita, I..ediata.ente G ad9ug9 el poruncitor c8nd o =9>u c9 =rea s9 proteste>e, H9r9 nici un cu=8nt% :olly se 7ntoarse (i porni pe dru.ul pe care =enise% cu ini.a b9t8ndu'i nebune(te 7n piept, Dup9 c8te=a secunde% Marcos o a@unse din ur.9% potri=indu'(i pa(ii dup9 ai ei% 7nalt% t9cut% ?urios% cu o atitudine re>er=at9% a(a 7nc8t :olly nu 7ndr9>ni s9 se uite peste u.9r s9 =ad9 ce ?9cea Carlos,

50

A@unser9 la cap9tul arcului% .erg8nd pe sub u.brelele s.ochinilor% ?9r9 ca ea s9 aib9 cura@ul s9'i adrese>e =reun cu=8nt, Apoi% ne.aiput8nd s9 re>iste% pri=i ner=oas9 spre chipul 7ntunecat (i cu tr9s9turi dure% care acu. era .ai bla@in ca oric8nd 7n lu.ina alb9 (i rece a lunii, ' Marcos% 7.i ,,, ' Te rog nu te scu>a% o 7ntrerupse el brusc% ?9c8ndu'i se.n cu .8na c9 nu'+ interesea>9 subiectul, Nu trebuie s9'.i dai nici o eAplica ie% !enorita, Ceea ce ?aci 7n ti.pul t9u liber te pri=e(te% dar te rog s9 ai a.abilitatea% c8nd,,, =ei .ai a=ea =reo a=entur9 cu unul dintre anga@a ii .ei% s9'.i spui 7nainte de a .ai ?ace o ase.enea gre(eal9, Carlos .i'e de ?oarte .are ?olos (i nu'.i place s9'l pierd din cau>a ta G ' Cu. 7ndr9>ne(ti F :olly se opri cu pu.nii str8n(i% pri=indu'+ eAtre. de ?urioas9 (i g8ndindu'se ce cu=inte ar eApri.a .ai bine ce si. ea atunci, Ji el se opri% tr9s9turile lui 7ntunecate tr9d8ndu'i ?uria ce'+ st9p8nea% cu bu>ele str8nse 7ntr'o linie ce eApri.a cru>i.ea% iar =ocea t9ioas9 : Vrei s9 >ici c9 nu e(ti deloc =ino=at9 de acest,,, incident% senorita F o 7ntreb9 el, :olly cl9tin9 din cap, '+' Nu pe de'a'ntregul% r9spunse ea, Te 7n(eli rostind ase.enea acu>a ii, A. ?ost 7n parte =ino=at9 pentru c9 .'a. 7ndep9rtat at8t de .ult% dar nu .i'a. dat sea.a c9'+ =oi 7nt8lni pe Carlos sau c9 se =a co.porta ast?el, ' Ins9 (tiai c9 =a ?i acolo, :olly 7(i spuse c9 nu o =a crede (i se si. i .i>erabil (i de>a.9git9 c9 ?usese prost 7n eleas9, L Mda,,, cred c9 da% recunoscu ea, Nici nu (tia de ce se obosea ea s9'i eAplice toate astea% c8nd el n'a=ea nici un drept s9'i pun9 ase.enea 7ntreb9ri% 7(i >ise ea, Pur (i si.plu% nu .i'a. dat sea.a 7ncotro .erg, ':.G Aceast9 eAcla.a ie de ne7ncredere% precu. (i eApresia pe care o =9>u str9lucind 7n ochii lui o ?9cur9 s9 str8ng9 (i .ai tare din pu.ni, Era o noapte at8t de ?ru.oas9% cu o .ul i.e de stele (i o lun9 argintie incredibil de .are% un decor absolut ro.antic (i% cu toate acestea% ea se certa cu singurul b9rbat care ?usese cel .ai aproape de a o ?ace s9 se

51

7ndr9gosteasc9 nebune(te de el, ' $h% n'ai dec8t s9 cre>i ce =reiG ip9 ea disperat9, !e si. ea .ic9% nea@utorat9 (i gata s9 i>bucneasc9 7n lacri.i% c8nd se uit9 7n sus spre acele tr9s9turi ac=iline (i'(i a.inti cu.% cu nu.ai c8te=a >ile 7n ur.9% .8inile ei le .8ng8iaser9, Cu. de putea aceast9 gur9 cu o 7n?9 i(are at8t de crud9 s9 o s9rute ast?el 7nc8t s'o ?ac9 s9 uite de to i (i de toate% inclusi= de ?ata cu care el ur.a s9 se 7nsoareF 'A(adar% =rei s9 cred c9 te'ai dus acolo din 7nt8.plare F o 7ntreb9 el, M8inile 7i st9teau dep9rtate de corp% iar str9lucirea din ochi 7i spunea c9 se 7ndoie(te de toate a?ir.a iile ei, 'Bine7n eles c9 a(a a ?ostG 'Dup9 ce te'a. a=erti>at 7nainte F 'Dup9 ce .'ai a=erti>at 7nainte G r9sunar9 r9gu(it cu=intele ei ca un ecou, Ar ?i trebuit s9 .9 a=erti>e>i (i 7n pri=in a ta% senorG P8n9 7n seara asta% doar din cau>a ta .i'a. ?9cut gri@iG Nu c9 =oi .ai ?ace acea gre(eal9 7nc9 o dat9% .ai ales acu. c8nd este at8t de aproape senorita Mende>% care'.i aduce a.inte de ?iecare dat9 G ':ollyG 7n =ocea lui se si. ea o not9 de a=ertis.ent% dar lui :olly nu'i .ai pasa, 'M'a. dus s9 .9 pli.b ca s9'.i li.pe>esc .intea% continu9 ea ner9bd9toare, Dup9 o sear9 petrecut9 7.preun9 cu senorita% a=ea. ne=oie de aer, Cine (tie% poate c9 instincti= .'a. 7ndreptat spre gra@duri,,, poate c9uta. ceea ce senorita Mende> ar nu.i un b9rbat de ni=elul .eu G 'PararG $ prinse de .8ini cu putere% ?9c8nd'o s9 str8ng9 din din i de durere (i o scutur9, Nu .ai =orbi a(a G 'Despre senorita Mende> F 7l 7ntreb9 ea cl9tin8nd din cap ?urioas9 (i r9nit9, 7.i cer scu>e% senorG Trebuia s9 (tiu ce n'a. =oie% nu'i a(a F 'Despre tine% poca idiota G 'Ah% dar cu siguran 9 7.p9rt9(e(ti acela(i punct de =edere ca senorita Mende>% >ise :olly cu glas r9gu(it (i tre.ur9tor, Nici nu s'ar putea alt?el% senor, * Pri=i En t9cere .ult ti.p (i :olly si. i cu. str8nsoarea .8inilor lui A sl9be(te (i se trans?or.9 7ntr'o .8ng8iere u(oar9,

52

' Chiar cre>i c9 a( putea a=ea o p9rere at8t de proast9 despre tineF o 7ntreb9 el 7ncet, ' Ji nu ai F Ilolly tre.ura (i ar ?i =rut s9 7ntind9 .8inile (i s9 ating9 c9.a(a alb9% s9 (i le pun9 7n locul unde se si. eau b9t9ile ini.ii lui, Era .ult prea con(tient9 de pre>en a lui Marcos (i'(i spuse c9 niciodat9 nu =a .ai trebui s9 stea at8t de aproape de el, El nu'i r9spunse i.ediat (i r9.ase t9cut% pri=ind'o intens% ?9c8nd ca ini.a ei s9 bat9 .ai puternic, Apoi 7ntinse o .8n9 (i o .8ng8ie pe obra> u(or% cu =8r?urile degetelor, ' Nu te prea pot 7n=inui pentru ce s'a 7nt8.plat, Ji nici pe Carlos% >ise el 7ncet, E(ti o nina ?oarte ?ru.oas9 (i Carlos,,, ei bine% este b9rbat% continu9 el ridic8nd din u.eri sugesti=, Cu. l'a( putea 7n=inui c9 a c9>ut 7n capcana 7n care (i eu 7nsu.i a. c9>ut F $chii lui :olly 7l pri=eau nesiguri% str9lucitori (i enor.i, Date ?iind aceste 7ncura@9ri% nu =a ?i greu s9 se repete situa ia de .ai de .ult% din =ale% 7ns9 totul depindea de ea% reali>9 :olly, Tenta ia de a pro?ita de aceast9 situa ie era aproape ire>istibil9% dar .ai 7nainte de a putea ?ace ce=a% el cl9tin9 din cap (i% 7ntorc8nd'o spre castel% 7i spuse : ' Trebuie s9 te 7ntorci% nina, Este t8r>iu% iar dona Ana te crede 7n pat, Deci asta 7i spusese .9tu(a Nan G Bine7n eles% .9tu(a ei reali>ase c9 Marcos ar ?i ?ost ulti.a persoan9 pe care :olly (i'ai ?i doiit s9 o 7nt8lneasc9 7n ti.pul pli.b9rii ei nocturne% .ai ales dup9 discu ia direct9 pe care o a=useser9 .ai de=re.e 7n hol 7nainte de a ie(i, 7ns9% se pare c9 nu se g8ndise c9 :olly ar putea s9 .earg9 la gra@duri, :olly 7l pri=i o clip9 nesigur9, Huria lui Marcos ' g8ndi ea ' disp9ruse pentru .o.ent% dar se 7ntreba dac9 =oia s9 se 7ntoarc9 la gra@duri (i% dac9 se =a 7ntoarce% ce'i=a spune lui Carlos F !au% .ai eAact% ce'i =a spune Carlos luiF 'Te ,,, te duci 7napoi la gra@duri F 7l 7ntreb9 ea% iar el 7ncu=iin 9 din cap (i o pri=i cu curio>itate, 'La ?el ca 7n ?iecare noapte 7nainte de a .9 culca% nina, 'Ah ,,, 7n eleg G

53

$ri Carlos uitase de =i>ita patronului s9u% ori nu se a(teptase s9'l =ad9 at8t de cur8nd% .ai degrab9 cea de'a doua =ariant9% pentru c9 Marcos nu se culca de=re.e, De .ai .ulte ori 7l au>ise 7nainte de a ador.i% 7ntreb8ndu'se unde se ducea, Din ne?ericire pentru Carlos% toc.ai ast9>i Marcos pornise .ai de=re.e 7n =i>it9 (i din nou :olly 7ncepu s9'(i ?ac9 gri@i din cau>a lui Carlos, V9>use ca. de ce este 7n stare Marcos c8nd era ?urios (i'(i a.inti de acel ?iri(or de s8nge care se scurgea din col ul gurii lui Carlos, Nu.ai pre>en a ei 7l sal=ase pe bietul o. de o soart9 .ult .ai rea, !e pare c9 Marcos 7i ghici g8ndurile% deoarece cl9tin9 u(or din cap (i un .ic sur8s 7i ap9ru 7n col ul bu>elor% 7ndulcind pentru o clip9 linia dur9 a gurii lui, '7.i dau sea.a de ce i'e tea.9% spuse el% iar :olly 7l pri=i 7ncruntat9% b9nuind c9 lui i se p9rea a.u>ant9 7ngri@orarea ei, 'Nu po i,,, 7ncepu :olly% 7ns9 el cl9tin9 din nou din cap cu acela(i >8.bet pe bu>e, ' Nu' i ?ace gri@i% .ipeKuena% continu9 el, Nu'+ =oi st8lci 7n b9taie cu sadis.% cu. te te.i tu G ' Nu,,, nu .'a. g8ndit la asta% neg9 ea, Nu.ai c9,,, ei bine% 7n aceste circu.stan e% a. cre>ut c9,,, C8te=a clipe se g8ndi ce cu=inte s9 aleag9% apoi cl9tin9 din cap, Nu contea>9% >ise ea% iar Marcos >8.bi 7ntin>8nd .8na s9'i ating9 obra>ul, L Buenas noches% .i pichdn% 7i ur9 el 7ncet (i se aplec9% s9rut8nd'o u(or pe bu>e, Poate c9 instincti= ea 7i r9spunse la acel s9rut u(or% totu(i% 7n .ai pu in de o secund9 atingerea bu>elor lui lu9 s?8r(it, 7n lu.ina argintie a lunii% ochii lui Marcos str9luceau c8nd o pri=i (i 7ntr' o clip9 se tre>i stri=it9 la pieptul lui% str8ns9 puternic 7n bra e (i din nou gura lui i'o g9si pe a ei 7ntr'un s9rut dur% posesi=% care o l9s9 ?9r9 su?lare (i ?9r9 si. ire% dar (tiind c9 aici era singurul loc unde'(i dorea s9 ?ie 7n acel .o.ent% aici cu el, 7(i trecu .8na prin p9rul lui% strecur8ndu'i'se prin p9rul de% pe cea?9 (i% pentru o clip9% pasiunea lor ?u la ?el de puternic9, Abia c8nd era gata s9'(i piard9 co.plet autocontrolul% 7(i a.inti de pro.isiunea pe care (i'o ?9cuse sie(i% de a nu .ai repeta aceast9

54

gre(eal9% (i atunci% treptat% 7ncepu s9'(i re=in9 (i se de>lipi de el, ' Nu% MarcosG Vocea ei sun9 7ncet% r9gu(it (i probabil el 7(i d9du sea.a c9 protestul ei era nu.ai ?or.al% 7ns9 o eliber9 din bra e% pentru ca apoi s9'i prind9 .8inile str8ns% pri=ind'o cu ochi str9lucitori, Bu>ele 7i erau pu in crispate c8nd cl9tin9 7ncet din cap, ' A(a G spuse el% .ai si. indu'i'se 7nc9 7n =oce e.o ia, Ai =rut s9 ?ii sigur9 c9 nu'+ =oi pedepsi pe Carlos pentru ce a ?9cut% pun8ndu'.9 (i pe .ine 7n aceea(i situa ie% nuF E(ti de(teapt9% ninaG ' :olly se uit9 bui.9cit9 la el% ne=enindu'i s9 cread9 ce au>ise, Era de necre>ut c9 o acu>a pe ea pentru ceea ce se 7nt8.plase (i totu(i asta ?9cea, ' Vrei s9 !pui ,,, =rei s9 spui c9 asta tot =inEa .ea a ?ost F 7ntreb9 ea (ocat9% iar el nu'i r9spunse i.ediat% apoi o?t9 ad8nc (i r9spunse cu sinceritate : ' Du'te s9 te culci% poca bru@a% (opti cl9tin8nd din cap, Co.bina ia dintre tine (i lu.ina lunii este prea puternic9 pentru ca =reun b9rbat s9 poat9 re>ista, V8yase'haga usted el ?a=or, Ar ?i .ai bine s9 pleci% dac9 ii la binele t9=i (i% de ase.enea% (i la al .euG :olly e>it9 un .o.ent% apoi se 7ntoarse (i 7ncepu s9 urce dealul spre castei% care p9rea ireal 7n lu.ina argintie a lunii uria(e% turnurile 7.pung8nd cerul plin de stele, $ tent9 g8ndul s9 se 7ntoarc9 (i s9 se uite dup9 el% pentru c9 si. ea cu. o pri=ea dep9rt8ndu'se% dar re>ist9 tenta iei pentru c9 (tia c9% dac9 s'ar 7ntoarce (i l'ar .ai =edea acolo% ar ?i ?ugit 7napoi la el% ceea ce ar ?i ?9cut situa ia ire=ocabil9, Capitolul 5 Era surprin>9tor s9 =ad9 c9% dup9 ulti.a lor 7nt8lnire% Marcos se co.porta ca (i cu. nu s'ar ?i 7nt8.plat ni.ic% iar :olly se si. i din nou tr9dat9% de(i n'ar ?i trebuit, Ast?el de 7nt8lniri cu Marcos o de>a.9geau de ?iecare dat9% cu toate c9 era (i un pic sup9rat9 pe sine din aceast9 cau>9, Era ca (i cu. Marcos trata acest gen de episoade drept clipe de relaAare 7n =ia a lui bine pus9 la punct% care% desigur% nu trebuiau luate 7n sea.9, Totu(i% :olly nu putea s9 le trate>e la ?el de u(or, !itua ia de=enise

55

ca. inco.od9 7n ulti.ul ti.p, $ric8t ar ?i negat ea% 7i era tea.9 c9 se 7ndr9gostise de el (i nu (tia c8nd se =a .ai con?runta cu o situa ie si.ilar9, Mai de=re.e sau .ai t8r>iu% tot =a a=ea de'a ?ace cu situa ii ase.9n9toare, $ s9pt9.8n9 7ntreag9 studiase proble.a pe toate p9r ile (i a@unsese la conclu>ia c9 (ederea ei la castel =a trebui s9 ia s?8r(it% ?iind .ai bine pentru to i dac9 ea =a pleca (i'(i =a petrece restul concediului 7n alt9 regiune a !paniei, Bine7n eles c9 .9tu(ii ei 7i =a p9rea r9u c9 pleca% la ?el (i lui don Bose% pentru c9 acesta l9sase clar s9 se 7n eleag9 c9 o pl9cea ?oarte .ult (i 7l bucura s'o aib9 prin prea@.9, Ji ei 7i =a ?i dor de ei% cu siguran 9% (i de !tilul de =ia 9 pe care'+ dusese 7n ulti.ele s9pt9.8ni% dar atitudinea :eleneEi Mende> ?a 9 de ea era .ult prea inacceptabil9% ca s9 se r9>g8ndeasc9% recunosc8nd 7n ad8ncul su?letului ei c9'i displ9cea pro?und V t8n9ra spaniol9, Jtia c9 :elena nu'(i =a schi.ba co.porta' .entul niciodat9 (i se 7ndoia c9 (i ea (iE'l'ar ?i putut schi.ba, Totu(i eAista o (ans9% de(i ?oarte slab9% ca% odat9 ie(it9 din at.os?era ro.antic9 de la Castillo de la Valeroso% s9'l uite pe Marcos, Nu era un b9rbat u(or de uitat% iar senti.entele lui :olly ?a 9 de el co.plicau (i .ai .ult lucrurile,-/3 ase.enea situa ie era bine s9 ia s?8r(it c8t .ai cur8nd cu putin 9 (i% cu c8t =a pleca .ai cur8nd de l8ng9 Marcos% cu at8t .ai bine, Nu o surprinse s9 a?le c9 :elena Venea la cin9 din nou (i :olly pri.i =estea cu capul sus% ca 7ntotdeauna, !e te.ea de aceste .ese cu :elena care% de ?iecare dat9% era tot .ai greu de suportat (i tot .ai neprietenoas9, :olly a?l9 de la .9tu(a ei c9 aceste =i>ite at8t de ?rec=ente 7ncepuser9 odat9 cu =enirea ei, Ca de ?iecare Pdat9% (i cu aceast9 oca>ie :olly 7(i alese 7.br9c9.intea cu gri@9% cu toate c9'(i spunea c9 ni.eni nu =a obser=a acest aspect, 7(i alese cea .ai ?ru.oas9 rochie pe care o a=ea, 7(i perie p9rul negru (i (i'l l9s9 liber pe u.eri% p9r8nd ast?el nu nu.ai .ai t8n9r9% ci (i .ai =ulnerabil9, Poate incon(tient alesese aceast9 inut9% a?i(8nd un aer ?e.inin ?oarte atr9g9tor% 7n contrast cu stilul 7ntunecat% so?isticat al :elenei, !atis?9cut9 de e?ectul ob inut% 7(i aran@9 rochia (i p9rul pentru ulti.a oar9 (i ie(i din ca.er9,

56

$ clip9 .ai t8r>iu ie(i pe holul cu co=or gros (i 7nchise u(a 7n ur.a ei% apoi% incapabil9 s9 re>iste i.pulsului% ?9cu c8te=a piruete, !ub pri=irile serioase ale str9.o(ilor lui Marcos% se roti ?9c8ndu'(i ?usta s9 se ridice u(or (i apoi s9 i se 7n?9(oare delicat 7n @urul picioarelor, Ea nu obser=ase pe ni.eni pe hol% dar c8nd se opri% g8?8ind u(or% au>i ni(te aplau>e 7n spatele ei (i =ocea lui Marcos se au>i din u.bra unui alco= arcuit, ' Bra=o G $tra =e>% senorita G ' MarcosG eAcla.9 :olly r9sucindu'se s9'l pri=easc9, "o(ise puternic de ru(ine c9 ?usese surprins9 7ntr'o atitudine at8t de copil9reasc9, Probabil c9 o s'o cread9 proast9% dac9 ?9cea ase.enea ghidu(ii nai=e, Marcos ie(i din u.br9 (i i se al9tur9% 7nalt% 7.br9cat 7ntr'un costu. negru 7n care era eAtre. de atr9g9tor, !t9tea cu picioarele u(or dep9rtate% a(a cu. ?9cea adeseori, $ pri=ea t9cut% studiind'o de la 7n9l i.ea lui i.pun9toare% cu ochii str9lucind u(or a.u>a i, 'Vrei s9 danse>i ?la.enco pentru .ine% nina F o 7ntreb9 el 7ncet% prin>8ndu'i a.bele .8ini (i s9rut8ndu'i'le, Acest gest nea(teptat 7i ?9cu pulsul s'o ia din nou ra>na% spre disperarea ei, ' Credea.,,, credea. c9 sunt singur9% spuse ea% dorindu'(i s9'(i poat9 controla tulburarea pe care o si. ea la atingerea .8inilor lui puternice, ' Mi'a. dat sea.a% peKuena% spuse Marcos 7ncet, $chii lui negri alunecar9 pe silueta ei% obser=8ndu'i ?iecare curb9 e=iden iat9 de rochia ,.ulat9, E(ti ?oarte ?ru.oas9% continu9 el, :olly 7(i p9str9 cu str9(nicie 7n .inte hot9r8rea de a pleca (i'(i dori s9 .ai ?i a(teptat .9car un .inut 7nainte de a ie(i din ca.er9% ca s9 e=ite 7nt8lnirea cu el, Chiar (i c8te=a .inute petrecute doar cu Marcos% 7n ase.enea circu.stan e% ar ?i putut'o con=inge s9'(i schi.be hot9r8rea% indi?erent de ur.9rile =iitoare, 7(i pri=i ceasul% c9ut8nd o sc9pare ca s9'(i elibere>e degetele, ' E t8r>iu% spuse ea, Ar ?i bine s9 .erge.% Marcos, El 7ncu=iin 9% >8.bind abia =i>ibil (i'i 7ntinse bra ul, ' !enorita F Dup9 o clip9 de e>itare% :olly 7l lu9 de bra % iar el o conduse pe sc9ri%

57

pri=irea lui ?9c8nd'o s9 protestele 7.potri=a acestui gest at8t de ?a.iliar, Cobor8r9 7.preun9 .agni?ica scar9 (i pe dru. :olly se g8ndea 7nnebunit9 la i.presia pe care o =or l9sa celor care 7i =or pri=i 7n acel .o.ent, Era un senti.ent ciudat% de inti.itate% cu. cobora la bra cu el (i 7nchise pentru o clip9 ochii c8nd au>i =ocea incon?undabil9 a :elenei Mende>% 7n hol% =orbind unuia dintre ser=itori, Era .ult .ai de=re.e dec8t ora obi(nuit9 c8nd sosea la cin9 (i :olly 7(i depl8nse ghinionul care ?9cuse ca spaniola s9'(i aleag9 toc.ai aceast9 sear9 s9 =in9 .ai de=re.e, E=ident c9 :elena 7i =9>u% pentru c9 ?9cu un pas 7napoi ca s9'i =ad9 .ai bine (i'i pri=i cu ochii str9lucitori cu. coborau ulti.ele trepte in8ndu'se de bra , ' Buenas noches% Marcos% spuse :elena (i o pri=i pe :olly% d8ndu'i de 7n eles ce p9rere a=ea despre Ease.enea ?a.iliaritate, D8ndose el bra>o% .i a.or F Co.o a.igable G Indi?erent ce 7nse.nau acele cu=inte rostite pe un ton t9ios% nu a=ur9 prea .are e?ect asupra lui Marcos% pentru c9 acesta continua s9 coboare (i ulti.ele trepte la bra cu :olly% in8nd'o str8ns ca ea s9 nu'(i retrag9 bra ul, 7(i plec9 scurt capul salut8nd'o pe :elena (i >8.bi cal. chipului ei ?urios, ' Buenas noches% :elena% r9spunse el% iar :olly se .ir9 de ?elul o?icial 7n care el i se adresa 7ntotdeauna ?e.eii cu care ur.a s9 se c9s9toreasc9, Poate c9 .9tu(a ei a=ea dreptate c8nd spunea c9 :elena 7l considera un iubit nu prea tandru% iar ea ' ba>9ndu'se pe propria ei eAperien 9 ' nu prea credea a(8 ce=a despre el, ' Marcos,,, spuse :elena cu =ocea tre.ur8nd de ?urie (i pri=ind'o t9ios pe :olly, Cu toate acestea% Marcos 7ntinse (i cel9lalt bra % 7nclin8ndu'se u(or% pri=irea lui pro=oc8nd'o s9 re?u>e propunerea, ' Merge.% senoritas Fle 7ntreb9 el 7ncet, Dup9 un .o.ent de e>itare% :elena 7l lu9 de bra % degetele ei str8ng8ndu'se posesi= 7n @urul bra ului lui% unghiile ei lungi p9r8nd ni(te gheare% 7n i.agina ia lui :olly, Marcos porni cu a.8ndou9% ?iecare la c8te un bra % 7n lungul holului spre su?ragerie% unde u(ile duble ?ur9 deschise de un ser=itor, :olly obser=9 surpri>a (i ui.irea din pri=irea .9tu(ii sale c8nd 7i

58

=9>u intr8nd% dar don Bose nu p9ru c9'i obser=ase% ?iind de@a 7n capul .esei cu so ia al9turi% care 7(i pusese .8na pe u.9rul lui u(or lini(titor, ' Marcos- >ise .9tu(a Nan >8.bind u(or, Ce dr9gu din partea taG ' Mi'a ?9cut o deosebit9 pl9cere% dona Ana% r9spunse Marcos (i le conduse pe ?iecare la locurile lor% in8ndu'le scaunele% apoi ?9cu acela(i lucru (i cu .a.a lui =itreg9, ' !unt tulburat de at8ta ?ru.use e 7n @urul .eu G ad9ug9 el pri=ind'o pe aceasta (i >8.bindu'i u(or, Marcos nu prea se l9sa at8t de u(or tulburat (i% de regul9% nu era at8t de galant% (i abia dup9 un ti.p :olly reali>9 c9 el procedase a(a 7n glu.9, Era un gest nea(teptat din partea unui b9rbat ca Marcos (i% pentru c8te=a clipe% :olly ?u ui.it9% p8n9 c8nd 7i prinse pri=irea, EApresia dinWochii lui o ?9cu s9 7n eleag9 c9 el ?9cuse toate acestea nu.ai pentru ea% probabil ca s9'i arate c9 (i el se putea purta copil9re(te% iar :olly si. i c9 ro(e(te% rug8ndu'se ca .9tu(a ei s9 nu obser=e (i s9 nu ghiceasc9 .oti=ul, Abia dup9 dou9 >ile .9tu(a ei 7i aduse =estea c9 :elena =a cina din nou cu ei% iar :olly nu 7ncerc9 s9'(i ascund9 senti.entele c8nd a?l9 =estea, N'a=ea nici un drept s9'(i eApri.e o ase.enea opinie 7n leg9tur9 cu unul dintre in=ita ii .9tu(ii sale% de(i% date ?iind circu.stan ele% era sigur9 c9 nici .9tu(a ei nu agrea pre>en a :elenei Mende> 7n cas9, 7ns9 nu a=ea de ales, ' Chiar n'o po i suporta pe :elena Mende>% nu'i a(a% draga .ea F o 7ntreb9 ea% iar :olly >8.bi str8.b, ' Nu pot spune ni.ic despre .usa?iri at8ta ti.p c8t .9 a?lu 7ntr'o cas9 str9in9% r9spunse ea, Ji nu eu ar trebui s9 o plac% .9tu(9 Nan, Tu e(ti cea care o =a a=ea ca nor9, ' Mda% ai dreptate% >8.bi .9tu(a ei, Ei bine% a. 7n=9 at s9 .9 adapte> la o .ul i.e de situa ii de c8nd a. =enit aici% draga .ea% iar :elena este una dintre ele, Jtiu c9 nu .9 place% ele ?apt L ad9ug9 ea >8.bind .ali ioas9 L cred c9 .ai degrab9 .9 dispie uie(te, Biata de eaG ad9ug9 ea o?t8nd% pre?9c8ndu'se c9'i este .il9 de =iitoarea ei nor9, P8n9 acu. n'a .ai tr9it al9turi de cine=a dintr'o clas9 social9 in?erioar9 (i cred c9,,, o ca. st8n@enesc, ' Dac9 ar ?i ?ost un pic .ai prietenoas9 cu cei din clasele in?erioare%

59

spuse scurt :olly% nu s'ar .ai ?i si. it st8n@enit9, Din nou .9tu(a ei ridic9 din u.eri, ' M9 rog% a=8ndu'+ pe Bose% care s9 .9 apere% nu'.i ?ac prea .ari gri@i din cau>a :elenei, 'Nici eu% presupun% spuse :olly g8nditoare% 7ntreb8ndu'se dac9 acu. era un .o.ent bun s9'i de>=9luie .9tu(ii c9 se hot9r8se s9 plece, M9,,, .9 g8ndea. s9 plec% .9tu(9 Nan, Vreau s9 =i>ite> (i alte regiuni din !pania% 7n >ilele care .i'au .ai r9.as din concediu, Pentru un .o.ent .9tu(a ei o pri=i lung% apoi se 7ncrunt9% 7ngri@orat9, ' Din cau>a :elenei F o 7ntreb9 ea, Dar :olly% draga .ea, ' Nu nu.ai din cau>a :elenei% o 7ntrerupse :olly, $ lu9 de .8ini% dorind s'o lini(teasc9% dar 7ntreb8ndu'se dac9 =a reu(i% ?9r9 s9'i de>=9luie ade=9ratul .oti=, Mi'a pl9cut enor. s9 stau aici% .9tu(9 Nan% (i .i'a pl9cut s9 ?iu cu tine (i cu don Bose% .i'a i ?9cut o pri.ire .inunat9% doar c9,,, Ne.ai(tiind ce s9 spun9% cl9tin9 din cap% neg9sind nici o scu>9 serioas9 pentru a'i eAplica plecarea% iar .9tu(a ei o pri=i 7n eleg9toare, ' Cred c9 7n eleg care este .oti=ul% draga .ea% 7i >ise ea 7ncet, ' 7n elegi F o 7ntreb9 :olly% pri=ind'o @enat9% 7ntreb8ndu'se c8t9 7ncredere putea a=ea 7n .9tu(a ei, 7n de?initi=% Marcos era ruda ei cea .ai apropiat9, Era ?iul s9u =itreg% nu un str9in% (i ?usese .ai aproape de aceasta dec8t ?usese ea 7n ulti.ii >ece ani, 'Trebuia s9'.i dau sea.a .ai de=re.e, Este din cau>a lui Marcos% nu'i a(a F o 7ntreb9 .9tu(a ei u(or% iar :olly e>it9 7nainte de a recunoa(te, Era st8n@enit9 d8ndu'(i sea.a c8t de aproape era de a i>bucni 7n pl8ns, 'Da% r9spunse ea rese.nat9, Ai dreptate, 'Vai% draga .ea% 7.i pare at8t de r9u G M9tu(a Nan o pri=ea 7ngri@orat9% su?erind pentru ea, :olly ridic9 din u.eri% >8.bind ca s9 ascund9 c9 are ini.a ?r8nt9% Nu =oia s9 lase 7n ur.a ei aceast9 i.presie, 'Nu'i chiar at8t de r9u cu. pare% .9tu(9 Nan% X spuse e9, Dar,,, ei bine% galantul t9u ?iu =itreg este ca o b9utur9 tare pentru o biat9 ?at9 care trebuie s9 .unceasc9 s9'(i c8(tige eAisten a% a(a 7nc8t cred c9

60

este .ai bine s9 plec 7nainte de a ?i ?9cut9 literal.ente Y,$, 'Ar ?i posibil a(a ce=a% draga .ea F o 7ntreb9 .9tu(a ei% iar :olly >8.bi str8.b, 'Dac9 r9.8n% este posibil% recunoscu t8n9ra cu sinceritate, Ji% date ?iind 7.pre@ur9rile nu sunt preg9tit9 s9'.i asu. riscul% .9tu(9 Nan, N'ar ser=i la ni.ic s9 .9 lupt cu :elena% ad9ug9 ea r8>8nd scurt, Marcos este ?oarte hot9r8t s9 ur.e>e traseul stabilit dinainte G 'M9 te. c9 aici ai dreptate% draga .ea% >ise .9tu(a Nan g8nditoare, A( =rea s9 ?i eAistat o cale de a schi.ba lucrurile% ad9ug9 ea o?t8nd u(or, Mie .i'ar ?ace pl9cere s9 .ai r9.8i% (tii acest lucru% nu'i a(a% draga .ea F Dar,,, totul este de@a stabilit 7nc9 dinainte chiar ca noi s9 ?i intrat 7n scen9% (i n'a=e. ce ?ace, 'Ah% nu% sigur c9 nu% 7ncu=iin 9 :olly i.ediat, Cu eAcep ia solu iei e=idente pe care a. de g8nd s'o pun 7n practic9 c8t .ai cur8nd G $ surprinse s9 descopere c9 din nou era gata s9 i>bucneasc9 7n pl8ns% dar asta ar ?i 7nse.nat s9 lase o i.presie gre(it9% a(a 7nc8t cl9tin9 din cap (i >8.bi hot9r8t9, $ =oi trece pe lista a=enturilor de =acan 9% spuse ea =esel9, Voi pleca c8t .ai cur8nd posibil% .9tu(9 Nan, M9tu(a ei o?t9 ad8nc, ' Bine% draga .ea, :olly o pri=i g8nditoare% e>it8nd s9 rosteasc9 ceea ce g8ndea, ' Dar,,, te tog% .9tu(9 Nan% nu spune ni.9nui c9 plec% daF M9tu(a ei o pri=i curioas9% 7ncrunt8ndu'se, ' E'n ordine% dac9 asta dore(ti% dar :olly,,, ei bine% n'ar ?i politicos dac9 l'ai in?or.a (i pe Bose% .9car cu o >i sau dou9 7nainte de a pleca% despre inten iile tale% ca s9 nu'si i.agine>e c9 nu te'ai si. it bine aici F ' A% ba da% bine7n eles% accept9 :olly% nedorind s9 ?ie gre(it 7n eleas9, Ins9 te rog s9 nu'i spui lui MarcosG ' N'a. s9'i spun% din .o.ent ce pare at8t de i.portant pentru tine% draga .ea, $ pri=i atent9 pe :olly o =re.e% apoi 7i str8nse u(or .8inile, Doar nu cre>i c9 =a, ' Ca =a 7ncerca s9 .9 con=ing9 s9 .ai r9.8n F o 7ntreb9 :olly r8>8nd, Nu (tiu% .9tu(9 Nan, Poate c9,,, nici nu'i =a p9sa dac9 eu sunt aici%sau nu% iar eu eAagere>% 7ns9,,, ei bine% ar putea 7ncerca% doar ca s9'(i de.onstre>e c9 poate G $chii ei .ari% alba(tri% str9luceau (i'i d9deau

61

cu.=a un aer tineresc (i =ulnerabil, Cl9tin9 7ncet din cap (i spuse: M9 te. c9 a( ?i prea u(or de con=ins de ?iul t9u =itreg% .9tu(9 Nan G C8nd don Bose a?l9 despre hot9r8rea ei de a pleca% n'a ?ost prea 7nc8ntat (i 7ncerc9 s'o con=ing9 s9 .ai r9.8n9% 7ns9 c8nd 7(i d9du sea.a c8t de hot9r8t9 era% >8.bi rese.nat, ' Pierderea este a noastr9% .i cara% 7i spuse el 7ncet, Dar tinerele din >iua de a>i (tiu ?oarte bine ce =or% ca s9 .ai poat9 ?i con=inse% h...F $ prinse de .8n9 (i o pri=i 7ngri@orat cu ochii s9i aproape orbi, Dar i'a pl9cut s9 stai cu noi% :olly% .i cara% si F o 7ntreb9 el, Nu'.i place s9 cred c9 cine=a de aici te'a,,, deran@at at8t de .ult 7nc8t s9 te goneasc9, , Va ?i chiar .ai greu dec8t 7(i 7nchipuise% 7(i >ise :olly% dar 7(i .en inu hot9r8rea, ' M'a. si. it .inunat aici% don Bose% >ise ea, V'a i purtat eAtraordinar cu .ine (i =9 sunt .ai .ult dec8t recunosc9toare, 7ntr'un acces de i.pulsi=itate% se aplec9 (i s9rut9 chipul tras% tr9s9turile abia a.intind de arogan a ac=ilin9 a ?iului s9u, 7 i .ul u.esc% ?io Bose, A?lase de la .9tu(a Nan cu. se spune 7n spaniol9 unchi (i =9>u c9 acesta ?usese .i(cat at8t de gest% c8t (i de s9rut, ' 7.i =a ?i dor de tine% peKuena% spuse el 7ncet, !9 nu .ai a(tep i s9 treac9 al i >ece ani p8n9 =ei =eni din nou aici% h... F ' A(a =oi ?ace% 7i pro.ise :olly% 7ntreb8ndu'se dac9 7(i =a putea ine pro.isiunea% pentru c9 depindea de at8tea lucruri, Capitolul Z :olly lu9 leg9tura cu o ?ilial9 a ?ir.ei de turis. care 7i organi>ase eAcursia (i'(i ?9cu re>er=are pentru un bilet de a=ion spre Barcelona% unde ur.a s9 plece peste patru >ile, Dac9 tot =a pleca% atunci =a pleca c8t .ai departe% ca ,s9 nu eAiste posibilitatea s9'l 7nt8lneasc9 pe Marcos% iar Barcelona era su?icient de departe% ?9r9 7ns9 s9 p9r9seasc9 !pania, Ai' ?i putut% desigur% s9 plece .ai de=re.e% dar nu =oia s9 ?ie nepoliticoas9 cu ga>da sa, Patru >ile 7i =or ?i su?iciente s9'(i 7.plineasc9 =isul de a locui 7ntr'un castel 7n !pania (i s9 se .ai bucure de pre>en a .9tu(ii sale c8te=a >ile, ;na din proble.ele legate de ,o plecare at8t de rapid9 era c9 ti.pul p9rea c9 se scurge .ult prea repede% niciodat9 nu cre>use c9 trei >ile pot trece at8t de rapid, 7nainte de a'(i da sea.a% ulti.ele ei >ile la Castillo de

62

la [aleroso se scurseser9 (i se si. ea .ai depri.at9 dec8t ?usese =reodat9 7n =ia a ei, Haptul c9 nu'+ =a .ai re=edea niciodat9 pe Marcos n'a=ea ni.ic de'a ?ace cu starea ei% 7(i >ise :olly% (i totu(i acest g8nd era singurul care nu'i d9dea pace, La acela(i lucru se g8ndea (i c8nd 7l =9>u c9l9rind 7n aceast9 di.inea 9% i.ediat ce ie(i din castel pentru o ulti.9 pli.bare% i8r acu. 7l pri=ea% =i>ibil destul de clar de la distan a la care se a?la, C9l9rea 7n sus pe dealuriVpe unul dintre caii lui arabi ?ru.o(i% te.pera.entali% pe care 7i cre(tea, !oarele ?ierbinte ardea pe cerul albastru% senin% puternic (i ne.ilos ca (i b9rbatul c9lare cu pro?ilul lui 7ntunecat% cu tr9s9turi ac=iline% arogante ca (i terenul arid de pe dealuri, $. (i cal ?or.au o co.bina ie per?ect9 de gra ie (i ?or 9% iar aceast9 i.agine o ?9cu pe :olly s9'(i in9 r9su?larea 7n ti.p ce'i pri=ea din u.bra copacilor de pe .arginea dru.ului, Era ui.itor c8t de bine putea =edea% iar ceea ce nu =edea cu ade=9rat% 7(i putea i.agina destul de u(or, Jtia cu. .8inile puternice ale lui Marcos st9p8neau ar.9sarul% p9r8nd totu(i relaAate (i u(oare% statura lui 7n (a% dreapt9 (i .8ndr9 a(a cu. era 7ntotdeauna (i% 7ntr'un ?el% ?9r9 =8rst9% 7.potri=a c9ldurii dure% pri.iti=e a .ediului, A=ea alura unui cuceritor% iar ea 7(i si. i s8ngele ar>8nd'o ca ?ocul pe .9sur9 ce'i str9b9tea corpul% 7n eleg8nd pentru pri.a dat9 de ce :elena Mende> era gata de orice pentru a'+ p9stra nu.ai pentru ea, !e 7ntoarse ?9r9 tragere de ini.9 (i porni s9 coboare dru.ul 7ntortocheat (i pr9?uit ce pornea de la castel% cu .intea 7nc9 preocupat9 de ulti.a i.agine a lui Marcos c9l9rind cul.ea dealului, De@a% reali>9 ea ui.it9% era gata s9 renun e la planul de a pleca a doua >i% de(i (tia c9 era inutil s9 .ai r9.8n9, :olly nu pl9nuise s9 .earg9 at8t de departe% dar g8ndul care nu'i d9dea pace o ?9cu oarb9 la 7.pre@uri.i (i chiar uitase (i de c9ldura dogoritoare a soarelui% ast?el c9 deodat9 reali>9 c9 .ergea pe dru.ul ?ierbinte (i 7ngust ce cobora spre sat, Castelul p9rea ?oarte departe% sus pe dealurile 7n=er>ite% (i ea se apropia de@a de pri.a corti@a% cu pere ii albi (i 7nal i 7n lu.ina orbitoare a soarelui,

63

Pentru :olly% ?er.a parc9 a=ea un aer oriental .ai degrab9 dec8t european (i% la pri.a =edere% 7i a.inti de cele M$ .ie (i una de nop i , Aceast9 ilu>ie disp9ru i.ediat ce se apropie .ai .ult, Nu era ni.ic de bas. 7n aceste costi@as, Ugo.otul locatarilor% oa.eni (i ani.ale% 7i asalt9 urechile% iar pri.a ei i.presie de $rient i se 7nt9ri c8nd >9ri copiii cu ?iguri tuciurii% care se >g8iau la ea din spatele gratiilor de la ?erestre (i care de=enir9 brusc t9cu i c8nd ea le >8.bi, In?luen a .aur9 era .ult .ai puternic9 la ace(ti oa.eni (i la casele lor albe cu cur i u.brite de pal.ieri (i portocali% .ai .ult dec8t oriunde 7n alt9 parte a !paniei% iar :olly a=u i.presia c9 p9(ise 7ntr'o alt9 epoc9, Era tentat9 s9 se opreasc9 (i s9 =orbeasc9 cu copiii% poate chiar (i cu adul ii% dac9 ace(tia ar ?i dorit% dar >ar=a (i duhoarea de gra@d ce =eneau dinspre cas9 o ?9cu s9 se r9>g8ndeasc9, He ele pe care le >9ri 7n spatele gratiilor p9reau destul de prietenoase (i probabil c9 ar ?i pri.it'o cu acea ospitalitate tipic spaniol9% 7ns9 si. urile ei se re=oltar9 7.potri=a condi iilor aproape pri.iti=e 7n care tr9iau ace(ti oa.eni, Dup9 ce trecu de aceast9 corti@a% 7(i'a.inti c9 era ti.pul s9 se 7ntoarc9% pentru c9 dru.ul de 7ntoarcere urca% ne?iind practic deloc u.brit, Nu'(i uitase p9l9ria pe care i'o cu.p9rase Marcos% 7ns9% cu toate acestea% se si. ea .ole(it9 (i obosit9 de c9ldur9, $?t8nd% g8ndindu'se la i.pruden a pe care o co.isese =enind at8t de departe% tra=ers9 pe partea cealalt9 a dru.ului (i 7ncepu urcu(ul ane=oios al dealului% si. ind i.ediat c9ldura aproape insuportabil9, La poalele dealului adia u(or =8ntul% iar soarele o b9tea 7n cea?9% dar acu. trebuia s9 ?ac9 ?a 9 7ntregii lui puteri (i nici .9car p9l9ria cu boruri largi nu'i era de prea .are ?olos, "eali>9% de ase.enea% c9 se apropia ora c8nd orice spaniol pre?era s9 stea 7n cas9 la u.br9 (i s9'(i ?ac9 siesta% dec8t s9 u.ble prin soare, I se p9rea un dru. 7ngro>itor de parcurs (i'(i >ise de .ai .ulte ori% 7n ti.p ce urca dealul% c9 ?usese o proast9 c9 =enise p8n9 aici, Acu.% la urcu(% sandalele adunau o .ul i.e de pietricele (i ine=itabilul pra?% desigur% deran@8nd'o la .ers (i trebuind din c8nd 7n c8nd s9 se opreasc9 s9'(i scoat9 pietricelele, 7n cele c8te=a s9pt9.8ni de (edere 7n !pania% pielea 7i c9p9tase o

64

oarecare protec ie natural9 7.potri=a soarelui% de(i re?u>a s9 se bron>e>e% dar acu. bra ele neacoperite a=eau cel .ai .ult de su?erit (i' (i .as9 pielea de pe .8ini% 7ncerc8nd s9'(i do.oleasc9 usturi.ea, Era ca. pe la @u.9tatea dru.ului% c8nd au>i >go.otul unei .a(ini care se apropia (i se uit9 dup9 ea plin9 de speran 9% nep9s8ndu'i de i.presia pe care ar ?aceo unui (o?er 7n trecere, $ ?at9 singur9 pe un dru. pustiu 7n c9utarea cui=a care s'o ia cu .a(ina, Era obosit9 (i'i era at8t de cald (i at8t de sete, Jo?erul era o ?e.eie (i abia a=u ti.p s9 obser=e c9 .a(ina str9lucitoare% lat9% se 7ndrepta spre ea% ?9r9 s9 dea =reun se.n c9 ar opri, Dup9 o clip9% :olly reali>9 de ce, Pri.a oar9 c8nd >9rise .a(ina% i se p9ruse cunoscut9% acu. d8ndu'(i sea.a c9 era a :elenei Mende>, :olly o =9>use destul de des parcat9 7n ?a a castelului% (i nu .ai a=ea nici un dubiu asupra (o?erului, Chipul 7ntunecat% cu p9rul prins 7n cocul tradi ional (i cu inuta arogant9 a capului nu'i l9sau nici o ;r.9 de 7ndoial9, $chii r9ut9cio(i erau ascun(i de o pereche de ochelari ?u.urii% iar spaniola nici .9car nu 7ntoarse capul c8nd trecu pe l8ng9 ea% dar :olly 7(i d9du sea.a c9 ?usese recunoscut9% iai c8nd .a(ina trecu ?oarte aproape de ea% lo=ind'o cu aripa din spate (i proiect8nd'o 7n (an ul de l8ng9 dru.% :olly abia .ai apuc9 s9 ipe, Instincti=% 7(i prote@9 capul cu bra ele 7n ti.p ce se rostogolea 7n (an % lo=indu'se de pietre, Ji% ?iind de@a a.e it9 de c9ldur9 ori poate din cau>9 c9 lo=itura ?usese destul de puternic9% se tre>i c9 nu se .ai poate ridica odat9 a@uns9 pe ?undul dur (i pr9?uit al (an ului, !i. i o durere cu.plit9 7n piciorul st8ng (i o durere ascu it9 7n cea?9% iar dup9 c8te=a clipe 7n care 7ncerc9% a.e it9% s9 se ridice% c9>u la loc% cu capul 7n=8rtindu'i'se p8n9 c8nd 7(i pierdu cuno(tin a, Nu era sigur9 c8t >9cuse acolo% dar ce=a o ?9cu s9 se tre>easc9 7n s?8r(it (i s9 se ridice 7ncet% dur8nd'o tot corpul, 7n c9dere se >g8riase pe bra e (i pe picioare% ca (i pe ?a 9% dar cel .ai tare o durea piciorul st8ngi acu. u.?lat (i ro(u (i% de ase.enea% si. ea o durere cu.plit9 7n cea?9% unde ' pip9ind ' descoperi un cucui .are (i dureros, !e si. ea 7ngro>itor (i a.e it9 (i'i =enea s9 pl8ng9 c8nd se g8ndea c8t

65

de departe era de orice a@utor, Trebuia s9 a@ung9 7napoi pe dru.% 7ns9 cu. =a putea .erge nici nu 7ndr9>nea s9 se g8ndeasc9, E Piciorul r9nit o durea prea tare ca s9'l poat9 ?olosi la urcu(ul dealului% ?iind literal.ente ?or at9 s9 se t8rasc9 pe tot dru.ul, Husese ne=oie de .ai .ulte 7ncerc9ri (i de o .ul i.e de lacri.i de durere% p8n9 s9 poat9 a@unge .9c8r pe dru.ul unde se a(e>9 ca s9 se odihneasc9% pentru ca apoi s9 se ridice 7n piciorul tea?9r, P9l9ria ' reali>9 ea 7ngro>it9 ' era 7nc9 7n (an % dar nu .ai putea cobori's9 o ia (i alte lacri.i i se prelinser9 pe obra@i% cu. st9tea acolo% 7ncerc8nd s9'(i p9stre>e echilibrul%% si. indu'se sl9bit9 (i obosit9 (i 7ntreb8ndu'se cu. =a reu(i s9 se 7ntoarc9, $bser=8nd po>i ia actual9 a soarelui% ?oarte di?erit9 de cea pe care (i'o a.intea dinainte de accident% reali>9 c8t de .ult ti.p se scursese de atunci (i i.ediat se g8ndi la .9tu(a ei% care =a ?i 7ngri@orat9 =9>8nd c9 ea nu .ai a@ungea, A.intindu'(i de ?apta :elenei% se 7ntreb9 dac9 ?ata le spusese .9car c9 o =9>use alt?el ni.eni nu =a (ti 7n ce direc ie pornise (i le =a lua .ult ti.p p8n9 s'o g9seasc9, 7ncerc9 din nou s9 .earg9% dar 7(i d9du sea.a c9 piciorul st8ng 7i era dac9 nu rupt% atunci puternic luAat% ?iindu'i i.posibil s9'l pun9 7n p9.8nt (i s9 se spri@ine pe el, <9si o buturug9 pe care se a(e>9 g8?8ind% din nou a.e it9 (i pl8ng8nd cu sughi uri, Au>ind o alt9 .a(in9 apropiindu'se (i tres9ri plin9 de speran 9, Chiar dac9 =enea din direc ie opus9% (o?erul ar ?i putut s9 opreasc9 (i s'o ia (i :olly a(tept9 s9 =ad9 .a(ina, In s?8r(it% aceasta ap9ru 7n ra>a ei =i>ual9 (i trecu pe l8ng9 ea 7ntr'o =ite>9 nebun9% dar i.ediat ini.a lui :olly tres9ri de bucurie c8nd reali>9 c9 era .a(ina lui Marcos, Acesta o =9>u (i ?r8n9 brusc% ridic8nd nori de pra? de pe dru.ul 7ngust (i% incredibil% reu(i s9 7ntoarc9 .a(ina i.ens9 7n doar c8te=a secunde oprind l8ng9 ea cu o ?igur9 ?urioas9, H9r9 o =orb9 (i ?9r9 s9 se uite la ea% 7i deschise portiera (i :olly se ag9 9 recunosc9toare de aceasta, ' ;rc9G Nici c8nd 7i porunci% el nu o pri=i% iar :olly cl9tin9 7ncet din cap, Piciorul o durea 7ngro>itor (i era prea eap9n ca s9'l poat9 ridica% chiar (i

66

c8 i=a centi.etri, 7ncetineala cu care ea 7i punea 7n aplicare ordinul 7l ?9cu s9 se 7ntoarc9% pri=ind'o t9ios% gata s9 o certe% dar eApresia de pe chip i se schi.b9 7ntr'o clip9 c8nd o =9>u, Nu obser=ase c9 era r9nit9% iar acu.% =9>8nd'o% 7n .ai pu in de o secund9 ie(i din .a(in9 (i o 7ncon@ur9% lu8nd'o 7n bra e (i a(e>8nd'o u(or pe banchet9 cu o ase.enea gri@9% 7nc8t noi lacri.i se rostogolir9 pe obra@ii tinerei, :olly 7nchise ochii recunosc9toare c8nd 7(i re>e.9 capul de sp9tarul scaunului% de(i tapi eria din piele .irosea a 7ncins (i'i ?rigea cea?a chiar (i prin p9r, !i. i o .8n9 care o .8ng8ia pe obra> cu bl8nde e, ':ollyF Pleoapele ei se >b9tur9 ca r9spuns% si. indu'se prea obosit9 ca s9 .ai deschid9 ochii, ':olly% ce naiba ai .ai ?9cut de data asta% peKuena F o 7ntreb9 el, Vocea lui era bl8nd9% iar respira ia lui cald9 7i .8ng8ie chipul, 'A.,,, a. c9>ut, Era tot ce reu(i :olly s9 rosteasc9 pentru .o.ent% si. indu'(i g8tul 7ngro>itor de uscat, !e si. ea a.e it9% capul (i piciorul o dureau 7ngro>itor% dar dac9 Marcos era at8t de bl8nd cu ea% atunci (i ea =a 7ncerca s9 deschid9 ochii (i s9 =oi\ beasc9 at8t c8t =a putea, Deschise pleoapele incredibil de grele (i'i >9ri ?a a at8t de aproape de a ei% 7nc8t 7i citi 7ngri@orarea din ochi, Marcos o .8ng8ia u(or pe obra>% incredibil de bl8nd% cu bu>ele curb8ndu'i'se 7ntr'un >8.bet 7n eleg9tor, 'Nu =rei s9 por i p9l9ria% nu'i a(a F o 7ntreb9 el% dar pe un ton .ult .ai bl8nd dec8t de obicei, De ce% ni. F 'A.,,, a. pierdut'o% 7i eAplic9 :olly% 7ncerc8nd cu greu s9 nu'(i piard9 din nou cuno(tin a, Ar ?i ?ost p9cat s9 rate>e o ase.enea oca>ie de a'+ =edea pe Marcos 7n aceast9 nou9 dispo>i ie% at8t de gri@uliu, A. ?ost,,, a. ?ost,,, Capul 7i c9>u 7ntr'o parte% ?9r9 s9 .ai apuce s9 =ad9 ui.irea ce tra=ers9 chipul lui 7nainte de a se apleca (i de a o a(e>a .ai sigur pe banchet9% apoi 7nchise u(a (i se urc9 gr9bit la =olan, Era r9coare (i u.br9 (i probabil c9 dru.ul pr9?uit (i 7ncins ?usese doar un =is% 7(i spuse :olly c8nd deschise ochii (i =9>u decorul ?a.iliar (i con?ortabil al dor.itorului ei, Balu>elele erau trase% dar putea =edea

67

prin ele c9 a?ar9 soarele era 7nc9 sus pe cer, ;n ?ulger de durere 7i tra=ers9 capul% dar% ciudat% acu. piciorul o durea .ai pu in% reali>8nd dup9 un .o.ent c9 era i.obili>at 7n ni(te a ele, Durerea de cap se accentu9 c8nd =ru s9 se 7ntoarc9 s9 =ad9 c8t este ora la ceasul de la capul patului, Abandon9 ideea% consider8nd c9 nu .erit9 e?ortul, Totu(i% .i(carea ei ?9cu s9 se .i(te o siluet9 ce st9tea de cealalt9 parte a patului, ' !enorita F Era Maria% una dintre ca.eriste% iar :olly 7ntoarse capul s9 !e uite la ea% >8.bind c8nd =9>u eApresia 7ngri@orat9 de pe chipul ?etei, ' Bun9% Maria% spuse ea aproape (optit, Hata se ridic9 i.ediat 7n picioare, ' M9 duc s9 o aduc pe dona Ana% senorita% (opti ea% pri=ind'o cu ochii .ari (i pu in speria i, EAcusa% por ?a=or% senorita, Dup9 ce plec9% :olly 7nchise din nou ochii, Era at8t de u(or s9 adoar.9 la loc sau s9'(i piard9 din nou cuno(tin a% nepreaa=8nd che? s9 =orbeasc9 pentru .o.ent cu cine=a% nici chiar cu .9tu(a Nan, Trebuia s9 se g8ndeasc9 7n pri.ul r8nd ce =a spune despre :elena, !9 le spun9 c9 :elena o aruncase inten ionat 7n (an % nu prea era o idee bun9% .ai ales dac9 po=estea a@ungea la urechile lui Marcos, Probabil c9 ni.eni n'o =a crede% 7ns9 cu siguran 9 Marcos =a crede c9 ea =oia doar s9 se r9>bune pe :elena pentru ce'i ?9cuse p8n9 atunci (i nici nu =a lua 7n considerare posibilitatea, C8te=a .inute .ai t8r>iu au>i u(a de la dor.itor deschi>8rtdu'se dup9 o b9taie u(oar9 7n ea (i% 7ncet% aproape cu tea.9% :olly deschise ochii, !e a(teptase% s'o =ad9 pe .9tu(a ei (i% pentru un .o.ent clipi% ne=enin%du'i s9 cread9 c8nd =9>u silueta 7nalt9 a lui Marcos care st9tea 7n prag, $chii lui negri o pri=ir9 7ngri@ora i% ca (i cu. n'ar ?i (tiut cu. =a ?i pri.it% iar o ase.enea nesiguran 9 la Marcos o ?9cu s9 >8.beasc9% indi?erent de cu. se si. ea, 'A(a% deciG Mai po i 7nc9 s9 >8.be(tiG Acesta tra=ers9 ca.era Iar9 s9 ?ac9 >go.ot% a=8nd acela(i e?ect asupra ei% 7p ciuda durerii cu.plite de cap, Purta o pereche de pantaloni gri (i o c9.a(9 albastru deschis% care 7l

68

?9cea (i .ai brunet dec8t era, !e apropie Ede pat (i se spri@ini cu o .8n9 de col ul t9bliei patului% pri=ind 7n @os spre ea, Dona Ana este cu doctorul (i tat9l .eu% 7i eAplic9 el aproape 7n (oapt9, Vor =eni a.8ndoi cur8nd, Ai a=ut .are noroc c9 doctorul era de@a aici s9'l =ad9 pe tata% nu'i a(a F $ pri=i intens% ochii oprindu'i'se pentru o clip9 asupra bu>elor ei% ?9c8ndu'i ini.a s9 bat9 cu putere% iar capul s9 o doar9 (i .ai tare, Ce i s'a 7nt8.plat% ni na .ia F o 7ntreb9 el 7ncet, ' A.,,, a. .ers prea departe% 7i eAplic9 ea cu o =oce oribil de r9gu(it9 (i uscat9, ' Ji ?9r9 p9l9rie pe cap% h. F ' A.,,, a. a=ut p9l9ria% 7i r9spunse ea, Dar a. pierdut'o 7n,,, 7n (an , ' Jan F o 7ntreb9 el nedu.erit% acesta ?iind un cu=8nt nou pentru el, Ce (an % peKuena F ' De la .arginea% dru. ului% 7i eAplic9 :olly% duc8ndu'(i o .8n9 la g8t c8nd si. i c9 =ocea a=ea s9'i cede>e din clip9 7n clip9, , ' Ji ai c9>ut 7n acest,-, (an F :olly con?ir.9 din cap, ' A(a i'ai rupt piciorul F Ea d9du din nou din cap% dur8nd'o .ai pu in deK8t dac9 ar ?i =orbit, ' Ei bine,,, continu9 el ridic8nd din u.eri% doctorul i'a cur9 at @uliturile (i i'a ?iAat piciorul 7n a ele% dar 7nc9 .ai ai acel chichon% care'i .are c8t un ou G :olly recunoscu descrierea cucuiului (i 7(i ridic9 .8na s9'l pip9ie, ' Doare% spuse ea pe un ton pl8ng9re , Marcos cl9tin9 din cap >8.bind, ' Biata de tine% spuse el 7ncet% ?9c8nd s9 i se accelere>e din nou b9t9ile ini.ii cu =ocea lui cald9, ' Nu,,, nu .9 cer i F 7l 7ntreb9 :olly% a(tept8nd ca din clip9 7n clip9 atitudinea lui s9 se schi.be (i s9'i spun9 c9 era nu.ai =in8 ei dac9 era r9nit9, El ridic9 din nou din u.eri, ' Cu. a( putea F o 7ntreb9 el, Tot ti.pul dai peste tot ?elul de belele c9rora nu le po i ?ace ?a 9% nina% (i nici nu'.i pot i.agina ce'ai .ai ?9cut de data asta c9 e(ti at8t de gra= r9nit9, ' Dar de data asta nu,,, 7(i duse din nou .8na la g8t, 7l si. ea uscat (i

69

o durea c8nd =orbea, <8tul .eu% (opti ea r9gu(it (i 7ntinse .8na dup9 un pahar cu li.onada de pe .9su a de l8ng9 pat, Marcos i'o lu9 7nainte (i lu9 cu o .8n9 paharul cu li.onad9 rece% iar cu cealalt9 7i ridic9 cu gri@9 capul% a@ut8nd'o s9 bea, :olly b9u% 7ncerc8nd din nou s9 re>iste re=oltei si. urilor sale la atingerea bra ului lui, ' Mul u.esc, :olly 7.pinse paharul la o parte (i'(i .as9 g8tul, ' Poate n'ar trebui s9 .ai =orbe(ti% 7i suger9 Marcos% dar ea cl9tin9 din cap% 7n ciuda durerii i.posibile, ' !au poate ar trebui s9 scap odat9 de asta% 7i spuse ea% ascun>8ndu'(i ochii 7n spatele genelor lungi, !e 7ntinse 7napoi 7n pat% iar bra ul lui se retrase, !e 7ntreb9 c8t de repede i s'ar schi.ba dispo>i ia dac9 i'ar po=esti despre :elena, Husese la un pas de a'i spune% dar de@a regreta c8 se gr9bise cu deci>ia, ' Perdone F El continua s9 stea l8ng9 pat% dar de unde st9tea% la c9p9t8iul patului% ?a a 7i era 7n u.br9% :olly neput8nd s9'i citeasc9 eApresia de pe chip, Ca (i cu. ar ?i (tiut c9 nu'i =a pl9cea ce a=ea ea s8'i spun9, 'A.,,, a. spus, ' A. au>it ce'ai spus% o 7ntrerupse el cal., Doar c9 .9 7ntreba. care este sensul cu=intelor tale, De ce =rei s9 scapi% :ollyF Ea 7(i .u(c9 bu>a cu ner=o>itate, Dac9 7i =a po=esti despre :elena% cu siguran 9 =a rupe aceast9 =ra@9 care ap9ruse 7ntre ei% idee care nu'i prea sur8dea, In ochii lui negri 7(i ?9cuse apari ia ner9bdarea (i din nou :olly 7(i .u(c9 bu>ele o?t8nd ad8nc, $ clip9 .ai t8r>iu r9su?la u(urat9 c8nd u(a dor.itorului se deschise (i'n ca.er9 intr9 .9tu(a ei 7nso it9 de un b9rbat scund (i slab% care presupuse c9 era doctorul, M9tu(a ei ' g8ndi :olly ' nu se a(teptase s9'l g9seasc9 aici pe Marcos (i se 7ncrunt9 ne.ul u.it9% lu8nd'o prin surprindere pe :olly, Uece ani 7n !pania o schi.baser9 pe .9tu(a Nan .ai .ult dec8t cre>use ea, ' Marcos% 7i >ise .9tu(a Nan ?iului ei =itreg% nu =rei s9 .ergi la tat9l t9u (i la :elena F Doctorul Valdare dore(te s9 =orbeasc9 cu :olly, Probabil c9 ?usese unul din acele c8te=a rare .o.ente 7n care ?usese dat a?ar9 de unde=a pe un ton at8t de categoric% 7nc8t :olly 7l =9>u

70

7ncrunt8ndu'se instincti=% 7ns9% dup9 un .o.ent%' 7(i plec9 ochii 7ncu=iin 8nd scurt% (i spuse : ' !i% sin duda% dona Ana, $ pri=i'pe :olly o clip9% iar ea citi 7n ochii lui c9 nu'i con=enea s9 plece (i s9 lase discu ia lor neter.inat9% dar n'a=ea de ales pentru .o.ent, ' Adios% :olly% !puse el cal. (i ie(i din ca.er9, ' Cu. te si. i% draga .ea F o 7ntreb9 .9tu(a ei% lu8nd'o de .8n9 (i pri=ind'o 7ngri@orat9, Jtiu c9 .8na (i piciorul trebuie s9 te doar9 7ngro>itor% dar cred c9 nu .ai e(ti at8t de palid9% nu'i a(a doctore ValdareF LV9 si. i i pu in .ai bine% senorita F o 7ntreb9 doctorul% iar :olly reali>9 u(urat9 c9 acesta =orbea o engle>9 eAcelent9, Ii lu9 pulsul (i'i eAa.in9 cucuiul de parc9 ar ?i =rut s9 se asigure c9 nu sc9pase ni.ic la pri.a eAa.inare, V9 =a .ai durea piciorul% desigur% dar =9 =e i si. i .ult .ai bine dup9 ce'+ =o. pune 7n ghips, $chii lui negri 7ntreb9tori o pri=ir9 cu curio>itate, Ce s'a 7nt8.plat% senorita F Nehot9r8t9 ca. c8t ar trebui s9 spun9% :olly se uit9 .ai 7nt8i' la .9tu(a ei% dar nu 7nt8lni dec8t o pri=ire la ?el de curioas9 ca (i a doctorului, ' M'a. rostogolit 7ntr'un (an de l8ng9 dru.% spuse ea, Doctorul Valdare se 7ncrunt9% =i>ibil ne.ul u.it de r9spunsul ei inco.plet, 'A=e i o ur.9 pe picior% senorita% ca (i cu. a i ?i ?ost lo=it9 de ce=a, Ce'.i pute i spune despre astaF :olly o pri=i din nou pe .9tu(a sa% dar nu pri.i nici o 7ncura@are, Ea era curioas9 (i un pic suspicioas9 g8ndi :olly ' (i'(i .u(c9 bu>a 7ntreb8ndu'se cu. s9 le spun9 despre :elena, M9tu(a ei% si. indu'i tea.a% o lu9 din nou de .8n9 (i'i >8.bi% dar pri=irea 7i de=enise (i .ai ner9bd9toare% iar :olly nu'(i d9du sea.a c9 propria ei e>itare era cau>a, ' :olly% draga .ea% >ise .9tu(a 7ncet% (tii bine c9 trebuie s9 ne spui ce s'a 7nt8.plat, Te'a lo=it cine=a cu .a(ina F :olly d9du din cap% 7nc9 nea=8nd cura@ul s9 rosteasc9 nu.ele (o?erului% te.8ndu'se c9 n'o =a crede ni.eni, Ha.ilia Mende> era la ?el

71

de i.portant9 7n >on9 ca (i ?a.ilia Delgaro (i probabil c9 si.paticul doctor n'ar .ai ?i ?ost la ?el de insistent% dac9 ar ?i (tiut despre cine este =orba, ' Te rog% draga .ea G M9tu(a sa se a(e>9 pe .arginea patului% lu8ndu'i a.bele .8ini 7ntr' ale sale%C7ncerc8nd s'o con=ing9 (i s'o lini(teasc9% 7n acela(i ti.p, ;n ti.p studie atent9 ?igura te.9toare a ?etei% apoi o 7ntreb9 .u(c8ndu'(i bu>a : ' :olly% draga .ea% a ?ost Marcos F ' MarcosF r9sun9 ca un ecou =ocea r9gu(it9 a lui :olly% ?9c8nd ochii .ari de ui.ire, A(adar% la aceast9 conclu>ie a@unseser9 G Marcos o adusese acas9 cu .a(ina% palid (i =i>ibil (ocat (i presupuseser9 i.ediat c9 el era =ino=atul, Iar 7nc9p9 8narea ei de a nu le spune nu.ele celui =ino=at nu ?9cuse altce=a dec8t s9 le 7nt9reasc9 b9nuiala, ' Mie po i s9'.i spui% draga .ea% >ise cu bl8nde e .9tu(a ei, Trebuie s9 (tiu% draga .ea, ' Ah% nu% .9tu(9 Nan% n'a ?ost Marcos% bine7n eles c9 n'a ?ost MarcosG Cu. po i s9 cre>i c9 el a putut ?ace a(a ce=a (i s9 nu recunoasc9F Nu% nu% bine7n eles c9 n'a ?ost MarcosG, Negarea ei categoric9 ' g8ndi :olly ' 7i l9s9 pe a.8ndoi nedu.eri i (i% 7n acela(i ti.p% r9su?lar9 u(ura i, 7ns9 .9tu(a ei cl9tin9 din cap (i continu9 s9 insiste pentru a a?la r9spunsul, ' Atunci% cine a ?ost% scu.po F ' :elena% spuse :olly cu o =oce r9gu(it9% uscat9, :elena Mende>, ' $h% :olly G eAcla.9 .9tu(a ei, :olly nu (tia dac9 ?usese surprins9 sau 7i repro(a ce=a% dar reac ia doctorului Valdare nu l9s9 nici o u.br9 de 7ndoial9, ' A i pri.it o lo=itur9 puternic9 la cap% senorita <il.our% spuse el cu engle>a lui rigid9 (i precis9, A i ?ost eApus9 .ult ti.p ra>elor soarelui% .ai ales pentru cine=a neobi(nuit cu cli.atul nostru, Cred c9 a i su?erit $ insola ie, ' Jtia. c9 ni.eni nu .9 =a crede% spuse :olly rese.a7ndu'se, Deodat9 se si. i obosit9 (i gata de a i>bucni 7n pl8ns% ne?9c8ndu'i deloc pl9cere s9 ?ie interogat9, Din cau>a asta n'a. =rut s9 =9 spun ni.ic,

72

' Dar :olly% draga .ea% cu siguran 9 te 7n(eli% o cert9 .9tu(a ei% iar :olly se 7nro(i, ' De ce trebuie s9 .9 ?i 7n(elat 7n pri=in a :elenei% dar nu (i 7n ca>ul lui Marcos F 7i 7ntreb9 ea, Era i gata s9 crede i c9 el este =ino=atul% doar cu c8te=a .o.ente 7n ur.9 G Doctorul (i .9tu(a ei se pri=ir9 st8n@eni i% neput8nd nega acest ulti. ade=9r% apoi .9tu(a ei o pri=i din nou (i se 7ncrunt9 u(or, ' Draga .ea% spuse ea% lu8nd'o din nou de .8n9% :elena a sosit aici de ce=a =re.e (i n'a spus c9 te'ar ?i =9>ut pe dru., Cu siguran 9 c9 te 7n(eli, ' Nu .9 7n(el% .9tu(9 Nan% spuse sup9rat9 :olly% cu ochii str9lucind, Dar nu .9 a(tepta. s9 .9 cre>i% dup9 cu. a. .ai a?ir.at, Din nou cei doi se pri=ir9 (i :olly reali>9 c9 cel pu in .9tu(a ei 7ncepuse s9 aib9 7ndoieli 7n ce pri=e(te ne=ino=9 ia :elenei, Totu(i doctorul p9rea i.posibil de con=ins, ' Eu totu(i cred c9 gre(i i% insist9 el cal., Este ?oarte u(or s9 gre(e(ti 7ntr'o ase.enea situa ie% dar% dup9 curp ='a spus (i senora Delgaro% senorita Mende> este aici de ce=a =re.e (i n'a spus c9 ='ar ?i =9>ut, ' Cunosc .a(ina% spuse :olly% (i o cunosc (i pe senorita Mende> destul de bine, Le'a. =9>ut pe a.bele destul de clar% ca s9 nu eAiste posibilitate de 7ndoial9, V9>u eApresiile ne7ncre>9toare ale celor doi (i'(i dori s9 ?i ?ost 7n stare s9 se certe cu ei% s9'i ?ac9 s9 7n eleag9 c9 ea a=ea dreptate, Dar de@a lacri.ile 7i u.e>iser9 ochii (i'(i duse .8na la cap% si. ind din nou durerea, ' $ricu.% spuse ea printre lacri.i% nu contea>9 ,,, .8ine =oi pleca, Doctorul Valdare cl9tin9 din cap% pun8ndu'(i degetele r9coroase (i usc9 i=e pe ?runtea ei, ' M9 7ndoiesc% senorita <il.our% spuse el ?er., Mai 7nt8i trebuie s9 =9 pun piciorul 7n ghips% apoi =a trebui s9 =9 odihni i, Nu =e i putea c9l9tori o =re.e, 7.i pare r9u, Capitolul 2 :olly se uit9 7ngri@orat9 la .9tu(a ei, 7(i putea da (i singur9 sea.a c8t9 tulburare pro=ocase 7n cas9 accidentul ei% 7ns9 nu (tia 7nc9 dac9

73

cine=a =orbise cu :elena, Era seara ur.9toarei >ile de dup9 accident% iar :olly 7nc9 .ai era (ocat9, !e'si. ea de parc9 ?iecare os din corp 7i ?usese rupt% pe ,l8ng9 piciorul st8ng% iar .oralul 7i era la p9.8nt (i era gata s9 i>bucneasc9 7n pl8ns la cel .ai .ic .oti=% o stare de spirit care i se p9rea ?oarte ?rustrant9% c8nd ea 7(i dorea% de ?apt% s9 ?ie cal.9, Iar acu.% c8nd 7(i pri=ea .9tu(a% si. ea c9 era gata s9 i>bucneasc9 7n hohote de pl8ns, ' Vai% .9tu(9 Nan% cu. =oi .ai putea r9.8ne aiciF o 7ntreb9 ea cu =oce r9gu(it9 (i gata de pl8ns, Jtii bine c8t de ner9bd9toare era. s9 plec, Pri=i din nou chipul bl8nd (i cal. al .9tu(ii sale (i se 7ntreb9 dac9 aceasta era,gata s9 accepte c9 :elena era =ino=at9 de accidentarea ei, 'Ji .ai ales acu.% ad9ug9 :olly, M9tu(a ei pre?er9% pentru .o.ent% s9 ocoleasc9 subiectul (i o lu9 de .8n9 >8.bindu'i% acel >8.bet pro?esional% de asistent9 .edical9 ' cu. 7l de?inea :olly ' cu care cal.a (i 7ncura@a'bolna=ii, 'M9 te. c9 nu prea ai de ales dec8t s9 r9.8i 7n continuare% draga .ea% 7i r9spunse aceasta, Pentru .o.ent% e(ti scoas9 din circula ie% trebuie s9 7n elegi acest lucru, $ricu.% (tii bine c9 nici Bose% nici eu n' a=e. ni.ic 7.potri=9 s9 stai aici c8t .ai .ult ti.p% dac9 dore(ti% de(i ar ?i ?ost de'pre?erat s9 stai 7n ni(te circu.stan e .ai ?ericite% desigur, 'Jtiu% >ise :olly (i >8.bi str8.b, Dar 7.i re>er=ase. un bilet de a=ion% .9tu(9 Nan, Cu.,,, 'L'a. anulat% desigur% draga .ea, 'Ah G 7n eleg, :olly se 7ntreb9 c8t .ai a=ea de a(teptat p8n9 =a putea pleca, 'A trebuit s9' i anule> re>er=area% nuF o 7ntreb9 retoric .9tu(a sa, Apoi% >8.bind 7n col ul gurii (i pri=ind'o cu aten ie% ad9ug9 : Din ne?ericire% draga .ea% 7n ti.p ce =orbea. la agen ia de turis. despre asta% .'a au>it Marcos, Este ?oarte sup9rat ca lui nu i'a spus ni.eni c9 =rei s9 pleci, :olly 7(i d9du ochii peste cap% reali>8nd cu. toate planurile ei e(uaser9% (i'(i putea i.agina care =a ?i reac ia lui Marcos, 'Vai de .ine G A. uitat c9 Marcos nici .9car nu (tia c9 ur.a s9 plec, 7(i pri=i nelini(tit9 .9tu(a, Ji ce a spusF o .ai 7ntreb9 ea,

74

M9tu(a Nan cl9tin9 din cap, ' Nu prea .ulte% r9spunse, Dar .a@oritatea cu=intelor le'a rostit 7ntr'o spaniol9 rapid9 (i 7n barb9% ceea ce% probabil% 7 i dai sea.a ce 7nse.na, $ricu.% cred c9 data =iitoare% c8nd =9 =e i .ai re=edea% =a dori s9 (tie de ce lui nu i s'a spus, Doar 7l (tiu pe MarcosG, ' Atunci te rog nu'+ l9sa s9 .9 =ad9% o i.plor9 :olly, $?t9 ad8nc (i se re>e.9 de perne, Era palid9 (i ?ragil9 7n c9.a(a de noapte alb9 cu .8necile ti=ite cu pu?, A=ea cearc9ne la ochii care p9reau .ult prea .ari pentru ?a a ei% a=8nd o ?igur9 speriat9, ' A ?ost at8t de dr9gu cu .ine ieri c8nd a. ?ost accidentat9% spuse ea aproape 7n (oapt9, Jtia. c9 era prea ?ru.os ca s8 dure>e G A>i se si. ea un pic .ai bine dec8t ieri% dar .ai a=ea 7nc9 dureri (i era >guduit9 de cele petrecute% a(a c9 nu prea 7i p9rea r9u c9 trebuia s9 stea 7n pat% la r9coare, Capul 7nc9 o .ai durea (i piciorul rupt 7i pulsa dureros% dar era totu(i bine pentru c9 se putea odihni ?9r9 s9'i .ai pese de ni.eni, M9tu(a ei (edea pe un scaun l8ng9 pat (i :olly% =9>8ndu'i eApresia chipului% 7(i d9du sea.a ce subiect se preg9tea s9 aborde>e, ' :olly% draga .ea% 7i spuse aceasta 7ncet% ca (i cu. n'ar ?i ?ost sigur9 dac9 este bine s8 deschid9 acest subiect, Jtiu c9 este di?icil pentru tine (i poate,,, ;r.9 o ridicare din u.eri cu rese.nare, Te'ai .ai g8ndit% draga .ea% la persoana care te'a accidentat F Pentru o clip9 :olly nu spuse ni.ic% 7ns9 degetele ei nete>ir9 cu gri@9 cu=ertura de pe pat, ' Nu este ne=oie s9 .9 .ai g8ndesc la asta% .9tu(9 Nan% r9spunse ea cal.9, Jtiu cine a ?ost% ' Vai% :ollyG Era aproape o rug9.inte de a'(i retrage acu>a ia% iar :olly 7(i str8nse bu>ele 7ntr'o atitudine 7nc9p9 8nat9% re?u>8nd s9 se ' lase con=ins9% indi?erent dac9 ar ?i ?ost o politic9 .ai bun9, ' Te rog .ai g8nde(te'te% draga .ea% pentru binele tutu' ror% o gr9bi .9tu(a ei, Jtiu c8t 7 i displace :elena (i% 7ntr' ade=9r% a ?ost ?oarte nepoliticoas9 cu tine de .ulte ori% dar cu siguran 9 te 7n(eli 7n pri=in a .a(inii ei, ' Nu .9 7n(el% insist9 :olly% Ji% indi?erent c8t =ei 7ncerca s9

75

.9 deter.ini s9'.i re=i>uiesc p9rerea% nu =ei reu(i s9'.i schi.bi con=ingerea% .9tu(9 Nan, A.intindu'(i de un alt g8nd% o 7ntreb9: Marcos'(tie F M9tu(a ei 7i r9spunse printr'o alt9 ridicare din u.eri : ' Nu (tie% draga .ea, Dar =a a?la cur8nd% presupun, Doctorul Valdare i'a spus lui Bose% (tiu sigur acest lucru% (i cred c9 acu. el se g8nde(te dac9 s9'i spun9 sau nu lui Marcos, ' Pentru c9 (i el crede c9 .int% nu'i a(a F o 7ntreb9 cu a.9r9ciune :olly, Ji nu eAist9% desigur% nici o 7ndoial9 de partea cui =a ?i Marcos% c8nd =a a?la G 7(i dori ca ener=area s9 nu'i .ai agra=e>e durerea de cap, ' Nu pentru c9 ai .in i% draga .ea% o corect9 .9tu(a ei cu bl8nde e, Ci doar pentru c9 gre(e(ti, ' Presupun c9 ni.eni nu i'a spus ni.ic :elenei% nu'i a(a F o 7ntreb9 :olly, ' Nu (tiu% 7i r9spunse .9tu(a ei 7ncrunt8ndu'se la acest g8nd, Probabil c9 nu, E ' 7n eleg G M9tu(a ei p9rea u(or st8n@enit9, 'A. ?ost de p9rere c9 ar ?i .ai bine s9 te l9s9. pe tine .ai 7nt8i s8 te g8nde(ti la acest aspect% asta 7n ca>ul 7n care te'ai r9>g8ndi, De aceast9 dat9% :olly ?u cea care ridic9 din u.eri rese.nat9, ' Nu .9 =oi r9>g8ndi% >ise ea% nea=8nd che? de ceart9% .ai ales cu .9tu(a ei, 7(i d9du sea.a c9 nu prea a=ea (anse s9 ?ie cre>ut9% a(a c9 nu a=ea rost s9 .ai continue discu ia, Dup9 un .o.ent sau dou9 >8.bi% dornic9 s9 schi.be subiectul, Pe .9su a de l8ng9 pat era a(e>at9 o =a>9 uria(9 de alabastru plin9 cu tranda?iri (i 7ntinse .8na spre ei, ' I'a. g9sit aici c8nd .'a. tre>it a>i di.inea 9% spuse ea, Cine=a (tie c9'.i plac tranda?irii, Mul u.esc% .9tu(9 Nan, ' M9 te. c9 nu este .eritul .eu% o in?or.9 lini(tit9 aceasta% iar eApresia din pri=irea ei o ui.i pe :olly, Marcos a =enit cu ei la pri.a or9% special pentru tine% iar Maria i i'a pus 7n =a>9, ' $h G 7n eleg G :olly se si. i deodat9 7.bu@or8ndu'se (i i.ediat 7(i retrase .8na,

76

' Hoarte dr9gu din partea lui% >ise ea, ' Ai dreptate% draga .ea% con?ir.9 7ncet .9tu(a ei% r9.8n8nd t9cut9 un ti.p, Poate c9 nu cre>i% :olly% continu9 ea% dai' Marcos este .ult .ai sensibil dec8t 7 i dai tu sea.a, Aceast9,,, aceast9 proble.9% c9 tu insi(ti c9 .a(ina :elenei te'a accidentat% ar putea s9'l a?ecte>e la ?el de .ult ca (i pe ceilal i, 'Ah% .9tu(9 Nan G EAcla.a ia lui :olly con inea at8t disperare% c8t (i protest, Ce pot eu s8 ?ac F continu9 ?ata, Ce'a i =rea s8 spun% tu% doctorul Valdare (i to i ceilal i F 'Doar s9 recuno(ti c9 te 7n(eli% draga .ea% at8ta tot, 'Dar nu pot s9 ?ac asta% insist9 disperat9 :olly, !unt gata s8 dau uit9rii toat9 po=estea, Nici n'ai idee c8t 7.i doresc acest lucru, Nu =oi,,, nu =oi da 7n @udecat9 pe ni.eni sau altce=a de acest ?el% nu =reau dec8t s9 ?ie dat9 uit9rii 7ntreaga 7nt8.plare% dar =oi sunte i cei care insista iG Chiar dac9 ='ar con=eni s8 .9 r9>g8ndesc% n'o =oi ?ace,,, nu pot spune c9 n'a ?ost :elena% pentru c9 (tiu per?ect c9 a ?ost ea G M9tu(a ei o?t9% b9t8nd'o u(or pe .8n9% din nou plin9 de pro?esionalis.% ?9c8ndu'i pe plac pacientului, , 'Bine% draga .ea% bine% spuse ea 7ncerc8nd s'o lini(teasc9, Nu te ener=a din aceast9 cau>9, Jtiu c8t de con=ins9 e(ti (i 7 i pro.it c9 nu =oi .ai aduce 7n discu ie subiectul, 'Mul u.esc% .9tu(9 Nan, :olly ?9cu tot ce'i st9tu 7n putin 9 ca s9'(i controle>e lacri.ile% dar acestea prinser9 a i se rostogoli pe obra@i din ochii ei alba(tri% .ari (i =ulnerabili ca ai unui copil, Ai' ?i ?ost .ult .ai u(or s9 suporte durerile care o chinuiau dac9 lu.ea nu se 7ndoia at8t de .ult de ade=9rul celor spuse de ea (i dac9 to i n'ar ?i ?ost con=in(i c9 :elena Mende> era ne=ino=at9% ?iind incapabil9 de o ase.enea ?apt9 reprobabil9, Dac9 .9tu(a ei era at8t de re?ractar9 la a?ir.a iile ei% atunci .ai .ult ca sigur c9 Marcos =a crede c9 ea nu dorea altce=a dec8t s9 se r9>bune pe :elena% iar acest g8nd i se p9ru cel .ai greu de acceptat dintre toate, Piciorul rupt 7i ?usese pus 7n ghips (i i se spusese s9 stea 7n pat cel pu in dou8'trei >ile% dar :olly nu g9si nici un .oti= s9 nu se pli.be prin ca.er9% .9car p8n9 la ?ereastr9% c8nd n'o supra=eghea ni.eni, 7(i petrecuse ulti.ele cinci >ile 7n pat (i nu ?usese =i>itat9 de ni.eni%

77

cu eAcep ia =i>itelor oca>ionale ale .9tu(ei sale (i ale ca.eristei gri@ulii Maria, Dar Maria nu prea (tia li.ba engle>9 (i era prea ocupat9 cu treburile din cas9 ca s9 .ai aib9 ti.p liber pe care s9 (i'l petreac9 cu :olly% ea de=enind din ce 7n ce .ai ner9bd9toare (i ?9r9 ast8.p9r, Jtia% bine7n eles% c9 don Bose n'o putea =i>ita (i nici nu se putea a(tepta ca .9tu(a ei s9'(i petreac9 prea .ult ti.p cu ea% c8nd so ul ei a=ea ne=oie nu nu.ai de co.pania ei% ci (i de gri@a ei pro?esional9% dar era indecis9 dac9 se si. ea u(urat9 sau nu c9 Marcos st9tuse departe, Chiar dac9 7i ceruse .9tu(eiE ei s9 nu'+ lase s'o =ad9% nu se g8ndise c8t de dor 7i =a ?i de el sau c9 el =a ?i chiar at8t de ascult9tor, 7n elegeade ase.enea% c9% dup9 codul eticii tradi ionale spaniole% n'ar ?i ?ost politicos din partea unui b9rbat s9 =i>ite>e o t8n9r9 7n dor.itorul acesteia, "eac ia .9tu(ii% c8nd 7l g9sise 7n ca.er9% l9sase ,clar s9 se 7n eleag9 acest lucru, 7ns9% ceea ce nu'i d9dea pace lui :olly% era dac9 don Bose 7i spusese despre :elena, Dac9 7i spusese c9 :olly o acu>a pe :elena c9 este =ino=at9 de accidentul ei% absen a lui s'ar ?i putut datora ?aptului c9 era sup9rat pe ea, :olly r9.ase un .o.ent pe .arginea patului% pri=indu'(i re?leAia din oglinda de pe peretele opus, Era o oglind9 uria(9% cu ra.9 =eche% ca. de doi'trei .etri 7n9l i.e% care'i 7ntorcea i.aginea co.plet9, "ecunoscu c9 ar9ta ca. ciudat% cu piciorul b9gat 7n ghipsul .asi= (i greoi% 7n contrast cu delicate ea negli@eului ro> (i a c9.9(ii de noapte, P9rul de culoarea abanosului 7i era despletit (i legat cu o panglic9 ro>% care 7i sporea aspectul copil9resc (i =ulnerabil% i.agine subliniat9 (i de ochii ei alba(tri .ari, Ug8rieturile de pe ?runte (i obra@i 7ncepuser9 s9 dispar9% obser=9 ea bucuroas9, $?t9 (i% 7n s?8r(it% se ridic9 cu greutate 7n picioare% cl9tin8ndu'se 7n dru. spre ?ereastr9, Trase cu ]chiul printre la.elele @alu>elelor la pri=eli(tea de dincolo de balconul boltit, Nu prea putea =edea .are lucru din cau>a coloanelor de sus inere (iE a @alu>elelor% dar par?u.ul tranda?irilor (i portocalilor% ca (i par?u.ul 7n ep9tor al .u(catelor se strecura 7n ca.er9 dinspre terasele de dedesubt, Deodat9 :olly se si. i singur9 (i trist9% sus 7n ca.era ei singuratic9 (i% dup9 c8te=a .o.ente% se uit9 7n sus (i ridic9 pu in @alu>elele, Din balcon a=ea o pri=eli(te destul de larg9% p8n9 spre sat% =9>8ndu'se (i

78

dru.ul (erpuitor ce cobora dealurile, 7ntreaga scen9 p9rea 7ncins9 (i co.plet ne.i(cat9 7n ra>ele soarelui ucig9tor, Deodat9 totul p9ru at8t de ?a.iliar (i apropiat su?letului ei% @ iar :olly reali>9 surprins9 c9 7ncepuse s9 7ndr9geasc9 =echiul castel, Acu. 7n elegea cu=intele .9tu(ii sale c8nd 7i spusese c9% pentru ea% era o cas9 ca oricare alta, Atunci% a(a ce=a i se p9ruse i.posib?l% dar acu. si. ea ca. acela(i lucru% ata(8ndu'se senti.ental de grandoarea (i splendorile lui antice, Dintr'o dat9 apari ia unei persoane care =enea dinspre gra@duri 7i 7ntrerupse re=eria, Pulsul i se acceler9 c8nd recunoscu silueta 7nalt9 a lui Marcos% care .ergea cu acea gra ie .asculin9 tipic9 (i cu capul descoperit 7n b9taia ra>elor ar>9toare ale soarelui, $ =9>u (i el% g8ndi :olly% (i eAact 7n acela(i .o.ent de=eni con(tient9 de pre>en a lui% pentru o clip9 p9r8nd c9 se opre(te pe loc (i pri=e(te 7n sus spre ea% spre silueta ro> dintre ?lorile din balconul u.brit, :olly e>it9 dac9 s8'i ?ac9 se.n c9 (i ea 7l =9>use% dar .ai 7nainte ca ea s9 se hot9rasc9% el porni din nou ?9r9 ca .9car s9'i ?ac9 =reun se.n cu .8na, Cu .8na pe @u.9tate ridicat9% :olly 7l pri=i lung cu. dispare, Cu siguran 9 o =9>use% era sigur9 c9 o =9>use (i totu(i nici .9car nu'i ?9cuse cu .8na ca s9'i arate c9 o obser=ase- :olly 7(i .u(c9 cu putere bu>a (i 7(i spuse c9 era o proast9% dar tot nu putea s9'(i repri.e lacri.ile, Niciodat9 Marcos nu o .ai u.ilise 7ntr'o ase.enea .9sur9 (i o durea .ai .ult dec8t ar ?i =rut ea s9 recunoasc9, Dar ceea ce nu'i d9dea pace era 7ntrebarea dac9 .oti=ul sup9r9rii lui era incidentul cu :elena sau ?aptul c9 nu'i spusese c9 pleac9% iar 7n acel .o.ent ar ?i dat orice s9'i poat9 =orbi, "9.a!e acolo .ai .ulte .inute% cu capul re>e.at de @alu>ele% si. indu'se (i .ai ne7nse.nat9 (i .ai .i>erabil9 ca de obicei% dorindu' (i s9 poat9 p9r9si castelul (i s9 uite de suspiciunile celor din @ur c9 ea ar .in i nu.ai ca s9Ese r9>bune pe :elena Mende>, Era nedrept s8 ?ie supus9 unor ase.enea b9nuieli% dup9 tot ce 7ndurase, Niciodat9 nu'(i pl8nsese de .il9% dar acu. si. ea c9 a=ea dreptul la o .ic9 indulgen 9, C8te=a .inute .ai t8r>iu% o b9taie u(oar9% dar insistent9% 7n u(9 o ?9cu

79

s9 ridice rapid capul (i s9'(i (tearg9 lacri.ile, Pri=i cu =ino=9 ie spre pat, Dac9 era Maria% (i era ?oarte probabil% .icu a ca.erist9 cu siguran 9 o =a p8r7 .8tu(ii c9 o g9sise la gea.% dar :olly nu .ai a=ea ti.p s9 se 7ntoarc9 7n pat 7nainte ca u(a s8 se deschid9, Nu se .aiE obosi s9 r9spund9 (i r9.ase l8ng9 ?ereastr9% a(tept8nd ca acela care b9tuse la u(9 s9 intre, Pri=i cu ochii .ari% 7n a(teptare% .8nerul u(ii care 7ncepu s9 se r9suceasc9, ;(a se deschise brusc (i pentru o clip9 :olly se uit9 ui.it9% cu gura u(or c9scat9 de surpri>9% si. ind cu. genunchii i se 7n.oaie gata s9 se pr9bu(easc9 7n orice clip9% la Marcos care ap9ru 7n u(9, Marcos c9l9rise% iar :olly considera% 7n secret% c9 7i st9tea .ai bine 7n haine de c9l9rie dec8t 7n orice altce=a, A=ea un aer incredibil de =iril% iar si. urile ei r9spunser9 i.ediat% indi?erent c8t s'ar ?i str9duit s9 (i le controle>e, P9rea .ai 7nalt (i .ai 7ntunecat a(a cu. era 7.br9cat% 7n c9.a(9 alb9 deschis9 la g8t, Probabil c8'(i l9sase 7n dru. cra=a(a% pentru c9 n'o .ai a=ea 7n .8n9, Marcos o pri=i un .o.ent ?9r9 s9 spun9 ni.ic% apoi deodat9 tra=ers9 ca.era cu o pri=ire hot9r8t9% cu bu>ele str8nse 7ntr'o linie ?er.9% ?9c8nd' o pe :olly s8 se 7ntrebe ce a=ea de g8nd, 7ns9 cur8nd se l9.uri (i ip9 u(or surprins9'c8ndel o ridic9 7n bra e ?9r9 nici un ?el de a=ertis.ent, M8inile ei 7i 7ncercuir8 instincti= g8tul% tre>indu'se str8ns9 la pieptul lui (i si. indu'i c9ldura corpului prin c9.a(a sub ire, Par?u.ul lui .asculin i se urc9 la cap ca =inul% un a.estec de .iros de cai (i un a?ter'sha=e cu par?u. puternic care 7i a.inti de celelalte .o.ente c8nd ?usese 7n bra ele lui% (i se tie>i dorindu'(i ca dor.itorul s9 se 7ntind9 la nes?8r(it% iar el s9 n'o .ai pun9 @os niciodat9, $ri eia sup8iat% ori era st9p8nit de o alt9 e.o ie .ai puternic9 (i .ai tulbur9toare% pentru c9 bra ele 7i erau dure ca o elul 7n @urul ei% iar gura (i b9rbia 7ncordate p9reau d9ltuite 7n piatr9, $ a(e>9 7n pat destul de u(or (i o 7n=eli ?9r9 s8 ?ie st8n@enit de goliciunea ei, L Dac9 tot 7 i dore(ti at8t de .ult s9 pleci% 7i spuse pe un ton t9ios%Eatunci ai .9car gri@9 s9 nu ?aci cine (tie ce prostie care s9' i 7nt8r>ie 7ns9n9to(irea,

80

Niciodat9 p8n9 atunci :olly nu se si. ise .ai ne7nse.nat9 (i .ai nesigui8 pe ea (i se uit9 7n sus% printre gene% spre chipul lui 7ntunecat% i.placabil, ' M9 si.t .ai bine% spuse ea 7ntr'un t8r>iu cu o =oce slab9% iar el o pri=i de sus ca (i cu. n'ar ?i 7n eles ce spune, ' Dac9 doctorul Valdare ar ?7 considerat c9 Mte si. i bineC% nu i'ar ?i spus s9 stai 7n pat% 7i >ise el pe ton dur, :olly 7(i spuse c9 argu.entul lui era @ust% apoi 7(i 7.preun9 .8inile (i'(i ?iA9 pri=irea spre degetele 7nnodate, L M'a. s9tuiat s8 stau 7n pat% (opti ea (i se uit9 la el 7n c9utarea unei ur.e de 7n elegere, Dai eApiesia ?e ei lui era su?icient de descura@atoare, Era =orba despre :elena% ghici ea, Tat9l lui 7i spusese c9 :olly o suspecta (i de aceea o trata ast?el, ' Mai degrab9 cred c9% pur (i si.plu% te 7.potri=e(ti s9 ?aci ce i s'a spus% a?ir.9 Marcos% iar :olly ar ?i protestat% dar pri=irea lui o reduse la t9cere, C8te=a clipe el r8.ase ne.i(cat% ?9r9 s9 spun9 ni.ic (i% dup9 un ti.p% t9cerea de=eni insuportabil9, Marcos st9tea la capul patului% 7n u.br9, 7n cele din ur.9 hot9r8rea lui o ener=9, ' 7.i,,, 7.i pare r8u c9,,, c8 nu i'a. spus c9 plec% >ise ea aleg8nd subiectul .ai pu in di?icil, El ridic9 ne7ncre>9tor o spr8ncean9, ' Chiar e(ti con=ins9 c9 a( putea crede asta% c8nd ai cerut 7n .od special s9 nu .i se spun9 F o 7ntreb9 el, Nu prea'.i =ine s9 cred% senorita G M8inile lui :olly se crispar9, ' Ah% nu 7ncepe s9'.i spui din nou senorita G 7l rug9 ea, !unt aici de destul ti.p ca s9 (tiu c8 nu este doar o .odalitate politicoas9 de eApri.are% ci .ai degrab9 o .odalitate de a .9 pune la punctG Marcos o pri=i cal., ' Din .o.ent ce nici .9car nu =rei s9'.i spui c8nd pleci% >ise el cu r9ceal9 7n glas% presupun c9 =rei s9 ?i. cordiali, Nu =reau s9' i i.pun prietenia .ea% senorita, ' Te rog G 7l i.plor9 din nou :olly% cu lacri.ile u.e>indu'i ochii c8nd

81

7l pri=i, Nu,,, nu .9 si.t 7n stare s9 .9 cert cu tine% MarcosG ' Dar nu .9 cert cu tine% 7i spuse Marcos la ?el de cal., 7ncerc nu.ai s9 .en in,,, rela ia noastr9% rosti el% iar un gest al .8inii sale d9du dublu 7n eles cu=8ntului, !e pare c9 pre?eri o atitudine o?icial9, Dar nu'i a(aG ip9 :olly disperat9% 7ncerc8nd s9 nu pl8ng9, N'a. =rut,,, adic9% nu,,, 7(i .as9 cu o .8n9 ?runtea, Ah% c8t a( =rea s9 pot pleca G A( =rea s9 ?i putut pleca atunci c8nd a. 7nceicat pri.a oar9% ast?el n'ai .ai ?i ?ost ne=oit s9 te por i cordial cu .ine G :olly se si. ea obosit9 (i epui>at9% capul o durea 7ngro>itor (i ai ?i =rut s9 pl8ng9 ca un copil, !e re>e.9 de perne (i'(i 7ntoaise capul s9 nu' + .ai =ad9, Mult ti.p el nu spuse ni.ic% dar c8nd =orbi% =ocea lui pierduse .ult din r9ceal9 (i duritate (i 7n ea se ghicea ur.a acelei c9lduri care o ?9cea s9 ?ie str9b9tut9 de ?iori pe (ira spin9rii, ' Chiar 7 i dore(ti at8t de .ult s8 ne p9r9se(ti% :olly F o 7ntreb9 el, Ea nu'i r9spunse, 7n schi.b% cl9tin9 din cap, Dup9 un ti.p Mai cos 7ntinse .8na (i% prin>8nd'o u(or de b9rbie% 7i 7ntoarse capul spre el, Pri=indu'+ scurt% :olly obser=9 c9 linia bu>elor lui se 7.bl8n>ise% iar degetele 7i atingeau ?a a cu bl8nde e, ' De ce% nina F o 7ntreb9 el u(or, ' Trebuie,,, trebuie s9 plec% 7i r9spunse :olly% a.intin' du'(i de .oti=ul deci>iei sale, Cred,,, cred c9 a. stat destul aici% Marcos, Degetul lui .are 7i .8ng8ie u(or obra>ul% iar :olly se si. ea co.plet nea@utorat9 7n ?a a dorin ei care ?usese tre>it9 7n ea de atingerea lui, ' Din cau>a :eleneiF o 7ntreb9 el 7ncet% iar :olly se desprinse i.ediat de atingerea lui% si. ind acela(i ?ior rece pe caie i'+ pioducea totdeauna .en ionarea nu.elui :elenei, Dai Mai cos n'a=ea de g8nd s'o lase s9 scape at8t de u(or, :olly F Din nou 7i prinse b9rbia (i o ?or 9 s9'l pri=easc9 7n ochi, Dai =ina pe :elena pentru accidentul 7n care ai ?ost i.plicat9% spuse el% iar din tonul =ocii lui :olly 7n elese c9% pentru el% 7ntreaga po=este p9rea ridicol9, De ce% pcKuena F insist9 el, Vrei s9 te r9>buni pe ea pentru c9 n' a prea ?ost,,, prietenoas9 cu tine F ' Nu% dau =ina pe ea pentru c9 acesta este'ade=9rulG r9spunse :olly cu o =oce slab9, De(i to i consider9 c9 este .ai bine s9 nu .9 cread9 G

82

' Nu c9 ar ?i .ai bine a(a% o contra>ise Marcos cu bl8nde e% 7nc9 incredibil de cal.% c8nd :olly se a(teptase la o eAplo>ie de indignare% lu8ndu'i ap9rarea :elenei, 7ns9 cu siguran 9 te 7n(eli% :olly% trebuie s9 7n elegi acest lucru, ' Nu 7n elegG se r9sti ea, De ce trebuie s9 .9% 7n(el euF Pentru c8 ni.eni n'o crede 7n stare pe :elena de o ase.enea ?apt9F !au pentru c9 aceast9 a?ir.a ie =ine din partea,,, unei ni.eni% cu. sunt eu F ' Acu. spui prostiiG ' Ah% 7ncetea>9 s9'.i .ai =orbe(ti ca unui copil prost G protest9 scurt :olly, <apul o durea (i 7(i dorea s9 se poat9 hot9r7 ce =rea: s9 ?ie % c8t .ai departe de el acu. sau s9 ?ie 7n bra ele lui, Era prins9 7n curs9% incapabil9 s9 se poat9 ridica (i s9 plece de l8ng9 el% iar .ai de=re.e sau .ai t8r>iu% era sigur9 c9 =a spune ce=a care s9 schi.be din nou dispo>i ia cal.9 a lui Marcos 7ntr'una in?leAibil9% a(a cu. 7l cunoscuse la pri.a lor 7nt8lnire, ' Desigur% tu nu =rei s9 cre>i ni.ic r9u despre :elena% continu9 ea a.9r8t9, Este .ult prea i.portant9 pentru tine% iar doctorul Valdare nu =rea s9 cread9 pentru c8 probabil o cunoa(te de c8nd era .ic9, Pentru o clip9% 7n pri=irea ei ap9ru o eApresie =ulnerabil9, Totu(i a. sperat c9 .9tu(a Nan .9 =a crede% spuse ea de>a.9git9, Dar presupun c9% 7n cei >ece ani petrecu i aici% a de=enit la ?el de spaniol9 ca =oi (i nu poate crede c9 o t8n9r9 spaniol9 bine crescut9 ar putea ?ace a(a ce=a% adic9 s9 dea cu .a(ina peste .ine, ' Te rog n'o 7n=ino=9 i pe dona Ana% >ise Marcos cu ?er.itate% citindu'i'se a=ertis.entul 7n ochi, Poate c9 a preluat .ulte din co.porta.entul nostru c8t a stat aici cu noi% dar nu te'ar @udeca inten ionat gre(it, Nu .ai =orbi ast?el despre ea, $bosit9 s9 tot ?ie 7n=ino=9 it9 pe nedrept% iar situa ia s9 se agra=e>e de ?iecare dat9 c8nd 7ncerca s9 spun9 ade=9rul% :olly si. i ne=oia s9 se ia de cine=a% iar Marcos era cel .ai aproape% 7(i ridic9 b9rbia 7ntr'un aer s?id9tor (i 7l pri=i r9ut9cioas9% bu>ele ei str8ng8ndu'se 7ntr'o atitudine ?er.9 (i ?urioas9, ' Cu siguran 9 c9 .9tu(a Nan a preluat c8te=a din obiceiurile spaniole% 7i spuse ea, Ca de pild9% s9 nu'i plac9 s9 te g9seasc9 7n ca.era

83

.ea, Inten ionat 7l pro=oca, Iar acu.% iat9'te din nou% >ise ea, !unt sigur9 c9 a(a ce=a nu'i este per.is unui ade=9rat gentle.an spaniol% niD a(a F ' !agrada Madrc de Dios G o?t9 Marcos, !e aplec9 spre ea% apuc8nd'o str8ns de .8ini (i s9rut8nd'o dur% ne.ilos% 7n9bu(indu'i ip9tul (i 7.ping8nd'o pe perne, Pentru o clip9 lui :olly 7i trecu prin .inte c9 ar ?i trebuit s9 se lupte cu el% s9 i se 7.potri=easc9% dar nu a=ea puterea s9 i se opun9 (i nici nu dorea a(a ce=a, Nu =oia dec8t s9 ?ie 7n bra ele lui (i s9'i r9spund9 s9rutului s9lbatic, Marcos o str8ngea puternic 7n bra e% cu o .8n9 strecurat9 7n p9rul ei .9t9sos% i.obili>8ndu'i capul, 'MarcosG u (opti ea la ureche% c8nd el 7i eliber9 pentru o clip9 bu>ele, C8te=a secunde dup9 aceea el se retrase% cu o ?igur9 tulburat9, !e ridic9 7ncet 7n picioare% eliber8ndu'i bra ele parc9 ?9r9 =oie, ' N'ar ?i trebuit s9 ?ac asta% spuse el cu o =oce cal.9% 7n ti.p ce :olly se lupta s9'(i recapete su?lul, Dona, Ana are dreptate s9 se 7ncrunte dac9 .'ar g9si aici, Nu =oi .ai ?ace a(a ce=a, :olly 7(i scutur9 7ncet capul care 7ncepuse din nou s9 o doar9% uit8ndu'se 7n sus la el% 7nc9 pe @u.9tate a.e it9 de schi.barea brusc9 de situa ie, ' De ce ,,, de ce ai =enit% Marcos F 7l 7ntreb9 ea 7n (oapt9% iar el o pri=i 7n ochi o clip9, ' Poate din acela(i .oti= pentru care (i tu te'ai uitat pe ?ereastr9% peKucna% >ise el 7ncet, Cred c9 a.8ndoi =is9. prea .ult, Pentru o secund9 un >8.bet a.ar 7i ap9ru pe bu>e, E(ti un =is pe care nu .i'+ pot per.ite% nina .ia, Iart9'.9, 7nclin8ndu'(i scurt capul% se 7ntoarse (i porni spre u(9% 7ntorc8ndu'se (i pri=ind'o doar o clip9, 'Adios% nina .ia% o salut9 el 7ncet% iar :olly 7ntoarse capul ne.aiput8ndu'(i re ine lacri.ile, Acel MadiosC suna de parc9 ar ?i ?ost s?8r(itul, Capitolul 4 Dac9 =i>ita lui Marcos de cu o >i 7n ur.9 o surprinsese% :olly ?u (i .ai ui.it9 c8nd .9tu(a ei sosi a doua >i de di.inea 9% 7nso it9 de

84

:elena, ' Ai un =i>itator% draga .ea% o anun 9 .9tu(a% intr8nd 7n ca.er9 ?iind =i>ibil c9 nu'i era pe plac deloc acest lucru, Ai che? de .usa?iri F o .ai 7ntreb9 ea (i :olly d9du din cap% ne?iind sigura cu. ar trebui s9 r9spund9 la 7ntrebare ?9r9 s8 ?ie nepoliticoas9, :elena Mende> era ulti.a persoan9 pe care (i'ar ?i dorit s8 o =ad9% dar n'a=ea de ales, :elena ar9ta la ?el de splendid ca de obicei (i% =9>8nd'o% :olly b9nui c9 7n spatele acestei =i>ite se ascundea alt .oti=G Era 7.br9cat9 7ntr'o rochie albastru'7nchis din .9tase care ?o(nea u(or la ?iecare pas (i pe cap purta o p9l9rie cu boruri largi de aceea(i culoare ca rochia, Ar9ta inteligent9% elegant9 (i dur9 precu. o elul% iar ini.a lui :olly 7ncepu de@a s9 bat9 .ai repede c8nd se uit9 7n sus la chipul 7ntunecat (i neprietenos, ' Dr9gu din partea du.nea=oastr9 s9 =eni i s9 .9 =ede i% senorita Mende>% .ur.ur9 Iiolly politicoas9, $chii negri ai :elenei se oprir9 asupra u.?l9turii din Vp9tur9 unde era piciorul 7n ghips al ?etei, ' V'a i rupt piciorul F o 7ntreb9 ea, ' :olly .ai are (i o contu>ie ur8t9 la cap% 7i spuse .9tu(a Nan 7nainte ca aceasta s9 apuce s9'i r9spund9, Are ne=oie de .ult9 odihn9% :elena, Aceasta 7nclin9 u(or capul% dar nu d9du nici un se.n prin care s9'(i eApri.e regretul c9 a deran@at'o% sau co.pasiunea pentru su?erin a ei% iar :olly se 7ntreb9 care naiba o ?i ade=9ratul .oti= pentru care o =i>ita, ;n lucru era cert: nu era =orba despre gri@9 pentru s9n9tatea ei, M9tu(a Nan p9rea 7ngri@orat9% se g8ndi :olly% (i pe bun9 dreptate% pentru c9% 7n aceste condi ii% :elena a=ea un a=anta@ 7n plus, Chiar (i 7nainte% C8nd :olly ?usese s9n9toas9% nu a=usese capacitatea de a ?ace ?a 9 r9ut9 ii :elenei% iar acu.% st8nd 7n pat (i a=8nd piciorul ?iAat 7n ghips% se si. ea co.plet nea@utorat9, ' A. 7n eles c9 sunte i pe cale de a =9 7ns9n9to(i% spuse :elena, !t9tea l8ng9 pat (i% din po>i ia (e>8nd% p9rea (i .ai 7nalt9 ca de obicei, T8n9ra 7ncu=iin 9 din cap% uit8ndu'se la ea atent9, ' Da,E,, .ul u.esc% senorita, ' BuenoG Atunci% cur8nd =e i ?i su?icient de s9n9toas9 ca s9 pute i

85

c9l9tori% st F Deodat9 :olly pricepu ade=9ratul .oti= al acestei =i>ite nea(teptate, :elena toc.ai a?lase ade=9rul (i anu.e c8 :olly toc.ai se preg9tea s8 plece c8nd s'a produs accidentul% (i 7(i putea lesne i.agina cu. a pri.it =estea% reali>8nd c9 :olly se .ai a?la aici nu.ai din cau>a ei, ' !per s8 .9 7ns9n9to(esc c8t .ai cur8nd posibil% ?u de acord (i :olly, Nu putea s8 nu se bucure i.agin8ndu'(i ca. cu. se si. ea :elena% si. ind gustul dulce al r9>bun9rii (i spun8n' du'(i c9 a=ea tot dreptul s9 se bucure% dat9 ?iind situa ia, :elena se 7ntoarse spre .9tu(a Nan dup9 c8te=a .o.ente de t9cere gr9itoare% dar >8.betul 7i era .ai degrab9 o gri.as9 dec8t unul prietenesc, ' V9 rog% n'a( =rea s9 =9 re in% senora Delgaro% spuse ea cu =ocea cea .ai bl8nd9 de care era 7n stare, Jtiu c9 don Bose =9 a(teapt9 (i a( dori s9 =orbesc cu senorita <il.our doar c8te=a .o.ente, A=usese aceea(i atitudine de parc9 i'ar ?i spus unei ser=itoare s9 plece% nu ga>dei sale% (i :olly o =9>u pe .9tu(a ei 7ncrunt8ndu'se, = ' Intr'ade=9r% este ti.pul ca Bose s9'(i ia .edica.entele% spuse aceasta% 7ns9 era =i>ibil ?aptul c9 nu dorea s'o lase pe :olly pe .8na :elenei, Dar,,, cred c9 :olly ar dori s9 stau (i eu% nu'i a(a% draga .ea F !pr8ncenele :elenei se arcuir9 7ntr'o eApresie ironic9, ' N'a=e i de ce s9 ?i i 7ngri@orat9 pentru siguran a nepoatei du.nea=oastr9% senora% spuse ea, Voia. nu.ai s9 =orbesc cu ea c8te=a .inute, ' !igur% bine7n eles% 7ncu=iin 9 .9tu(a Nan 7ncet, Dar te rog nu sta prea .ult% lielena, Deoca.dat9 =i>itele nu'i ?ac prea bine lui :olly, ' N'a=eti 7ncredere 7n .ine% senora F o 7ntreb9 7ncet :elena% pro=oc8nd'o din pri=iri pe .9tu(a Nan s9 nege, V9 asigur c9 7i =reau nu.ai binele nepoatei du.nea=oastr9% senora Delgaro, M9tu(a Nan se uit9 pe r8nd c8nd la :elena% c8nd la :olly% 7ncerc8nd s9 g9seasc9 o solu ie (i% cu. nu g9si nici una% trebui s9 le lase singure, :olly (tia c9 era di?icil pentru .9tu(a ei s9 re?u>e s9 le lase singure (i si. i un ghe. 7n sto.ac, ' M9 7ntorc i.ediat% :olly% 7i spuse .9tu(a% iar :olly nu putu ?ace

86

altce=a dec8t s9 7ncu=iin e>e u(or din cap, $rice alt gest ar ?i putut ?i interpretat ca ?iind dictat de tea.a de a r9.8ne singur9 cu :elena (i% de(i era ade=9rat 7ntr'o anu.e .9sur9% nu =oia s9 recunoasc9 acest lucru% .ai ales ^ ?a 9 de :elena, ' Desigur% .9tu(9 Nan% 7i spuse ea, Du'te (i ai gri@9 de tio Bose, Ha.iliaritatea lui :olly o ?9cu pe :elena s9 se 7ncrunte% iar t8n9ra si. i c9 ast?el se situa pe o po>i ie superioar9, :olly ?9cea de@a parte din ?a.ilie% de(i era o rud9 7ndep9rtat9% 7n ti.p ce :elena 7nc9 .ai perse=era pentru a ?i acceptat9 7n ea, ' Bine% draga .ea, M9tu(a ei 7i nete>i cu=ertura cu un gest pro?esional (i% cu aceea(i .i(care% 7i d9du la o parte p8rul de pe ?runte, ' 7ncearc9 s9 nu .ai pui ni.ic la su?let% da F 7i .ur.ur9 ea% iar :olly >8.bi, ' Voi 7ncerca% 7i pro.ise ea, Dac9 .9car :elena ar sta @os% g8nd :olly% nu ar .ai do.ina'o prin 7n9l i.ea ei% (i% i.ediat ce ie(i .9tu(a Nan (i 7nchise u(a 7n ur.a ei% 7ncerc9 s'o con=ing9 s9 ia loc, ' V9 rog% lua i loc% senorita Mende>% 7i suger9% indic8ndu'i un scaun un pic .ai la o parte% 7ns9 :elena cl9tin9 din cap% 7ncrunt8ndu'se ner9bd9toare, ' Pre?er s9 stau 7n,picioare% spuse ea 7ngust8ndu'(i ochii, Nu a. (tiut c9 a i inten ionat s9 pleca i at8t de cur8nd% spuse ea dup9 un .o.ent 7n care o studie, N'a i spus ni.9nui ce planuri a=e i, A(adar% discu iile preli.inare ?useser9 s9rite% 7(i spuse :olly, :elena dorea s9 pun9 toate c9r ile pe .as9 7nc9 de la 7nceput (i% 7ntr'un ?el% :olly ?u u(urat9, ' I'a. spus .9tu(ei .ele (i lui don Bose% >ise ea 7ncet, N'a. considerat necesar s9 co.unic ni.9nui altcui=a planurile .ele% senorita, ' N'a i considerat c9 Marcos ar ?i trebuit s9 (tie F $chii ei negri se 7ngustar9 (i .ai .ult% pro=ocatori% iar :olly 7(i cobor7 pri=irea a.intindu'(i .oti=ul pentru care nu dorise ca Marcos s9 a?le, ' N'a. ,cre>ut c9 este necesar% a?ir.9 ea, ' De ce F

87

Cele dou9 cu=inte aproape c9 7i ?useser9 aruncate 7n ?a 9% iar :olly o pri=i .irat9 de =ehe.en a 7ntreb9rii, ' Pur (i si.plu n'a. considerat c9 este necesar% at8ta tot% spuse ea, ' :aG Din nou =ehe.en a din eAcla.a ia :elenei o ?9cu pe :olly s9 clipeasc9, ' Cred c9 nu i'ai spus lui Marcos% continu9 :elena% pentru c9 ai =rut ca el s9 te roage s9 .ai r9.8i% h. F ' N'a. =rut,,, 7ncepu :olly% dar :elena 7i t9ie replica printr'un gest >e?le.itor cu .8na, ' N'ai putut 7ndura g8ndul c9 te'ai ?i putut 7n(ela 7n pri=in a lui% continu9 :elena, N'ai putut accepta posibilitatea ca lui Marcos s9 nu'i pese dac9 .ai stai sau pleciG ' Nu'i ade=9ratG neg9 i.ediat :olly (i 7(i dori ca =ocea s9'i sune .ai con=ing9tor pentru :elena dec8t pentru ea 7ns9(i, ' :a G Nu te cred G Era di?icil 7n ?a a unei ase.enea pro=oc9ri% dar :olly reu(i s9 se controle>e (i r8.ase cal.9% eu .8inile 7.preunate peste p9tur9, ' Este pri=ilegiul du.nea=oastr9% senorita Mende>% spuse ea cal.9% iar :elena o pri=i .irat9 c8te=a clipe% nedu.erit9 de lipsa reac iei la care se a(teptase, Apoi% str8ng8nd din bu>e (i 7nro(indu'se u(or% >ise : ' De ase.enea% a. 7n eles c9 .'ai acu>at c9 sunt =ino=at9 de accidentarea ta% spuse :elena schi.b8nd tactica% din .o.ent ce pri.a nu a=usese e?ectul scontat, $chii ei negri str9lucir9 ?urio(i (i :olly obser=9 c9 accentul ei era .ai pronun at dec8t de obicei, Este o prostie din partea ta s9 ?aci ase.enea acu>a ii% sucia G Ni.eni nu te =a crede G ' A. a?lat de@a acest lucru% recunoscu :olly cu sinceritate, Dar n'are nici o i.portan 9% din .o.ent ce acesta este ade=9rul% senorita Mende>, Jtiu c9 du.nea=oastr9 a i ?ost% la ?el cu. (i du.nea=oastr9 (ti i- 7ns9% din .o.ent ce nu inten ione> s9 =9 dau 7n @udecat9 pentru conducere i.prudent9 sau pentru orice altce=a% nu prea are i.portan 9 dac9 cine=a .9 crede sau nu, Pentru un .o.ent% ochii negri a :elenei o pri=ir9 suspi' cio(i, Nu te duci la politia F o 7ntreb9 ea% iar :olly cl9tin9 din cap,

88

' Nu% spuse ea, A( r9ni prea .ul i oa.eni la care in% dac9 a( .erge p8n9 la cap9t, $ pri=i 7n ochi pe :elena, Nu c9 nu a( =rea% ad9ug9 apoi, ' H9r9 nici o do=ad9 F N'ai 7ndr9>ni G 7i spuse :elena pe un ton con?iden ial% iar :olly ?u ne=oit9 s8 ?ac9 ?a 9 ade=9rului, Dar nu lipsa do=e>ilor o ?9cea s9 ac ione>e ast?el% (i dorea ca (i :elena s9 a?le acest lucru, ' Probabil c9 nu% spuse ea, Dar chiar nu =reau ca ceilal i din @urul .eu s9 su?ere nu.ai pentru ca eu s8 .9 pot r9>buna pe du.nea=oastr9% senorita Mende>, ' NuF :elena nu putea crede a(a ce=a, ' Nu% insist9 :olly, Dac9 a( ?i ?ost nu.ai eu i.plicat9% ='a( ?i ?9cut s9 pl9ti i pentru,,, pentru .odul barbar 7n care .'a i lo=it cu .a(ina% dar orice a( ?ace% ar 7nse.na s8 su?ere (i .9tu(a .ea (i don Bose% (i n'a( =rea s9 se 7nt8.ple asta, Pri=i 7n sus printre gene% p8ndind reac ia :elenei c8nd ad9ug9: Ji cel .ai .ult n'a( =rea s9'l ?ac s8 su?ere pe Marcos% ad9ug9 ea cal.9, Inspir9 brusc% c8nd =9>u eApresia din ochii :elenei, "eali>9 (ocat9 c9 era pentru pri.a oar9 7n =ia a ei c8nd era ur8t9 de cine=a- ur8t9 cu o intensitate care o ?9cu s9 se 7n?ioare, !e uit9 7n sus la :elena (i ?iorul panicii 7i str8nse ghe. sto.acul% a.intindu'(i c8t de nea@utorat9 era, :elena Mende> eia o ?e.eie 7nalt9 (i probabil puternic9, Dac9 era 7n stare s9 in9 sub control caii ?oarte te.pera.entali arabi purs8nge ai lui Marcos% cu siguran 9 7i =a ?i u(or s' o do.ine (i pe :olly% .ai ales 7n aceste condi ii, :elena nu spuse ni.ic c8te=a .o.ente% dar ochii 7i str9luceau ca ?ocul pe ?ondul tenului .9sliniu, Apoi se aplec9 brusc (i apuc9 o parte din p9rul lui :olly% la 7nceput ne?9c8nd ni.ic altce=a dec8t s9'l rule>e pe degetele ei lungi, Apoi apuc9 str8ns (i trase puternic, ' ;sted se ha eKui=ocado% rustica% spuse ea 7ncet printre din i, Lo sientoG :olly 7(i .u(c9 cu putere bu>a% 7ncerc8nd s9 nu ipe (i instincti= o prinse de .8n9% 7ncerc8nd s9'(i elibere>e p9rul din str8nsoarea ne.iloas9, Cucuiul de pe cea?9 ?9cuse s'o doar9 7ngro>itor pielea capului c8nd ?usese supus9 unui ase.enea trata.ent (i 7(i si. ea de@a lacri.ile rostogolindu'i'se pe obia@i% 7n ti.p ce se lupta s9 se elibere>e,

89

' D9'.i dru.ul G (opti ea r9gu(it9% ag9 8ndu'se de degetele :elenei% care continuau s9 o trag9 de p9r, Te rog d9'.i dru.ulG ' "ustica perra G spuse :elena% tr9g8nd'o (i .ai tare de p9r, :olly ip9 (i se lupt9 s9 se elibere>e, ' D9'.i dru.ul G o rug9 ea% incapabil9 s9 ?ac9 altce=a 7.potri=a ?or ei superioare a celeilalte- iar :elena r8se scurt, ' A. s9' i dau dru.ul G spuse ea t9ios% tr9g8nd'o 7nc9 o dat9 cu putere de p9r% 7nainte de a o elibera, Dar ?ii atent9% perra% ad9ug9 ea, Nici s9 nu 7ndr9>ne(ti s9 te .ai ui i la Marcos de acu. 7nainte, Co.prende F :olly nu spuse ni.ic, Vocea 7i era 7necat9 de lacri.i de ?urie (i ?rustrare% dar (i de durere% (i 7ncepuser9 s9 i se rostogoleasc9 pe obra@i, 7(i lu9 capul 7ntre .8ini% acoperindu'(i ochii (i re>e.8ndu'se din nou pe perne, 7ns9 .8inile 7i ?ur9 luate de la ochi (i% printre lacri.i% o =9>u pe :elena aplec8n' du'se spre ea% acei ochi negri pri=ind'o a.enin 9tori, $ und9 dint?'un par?u. greu% eAotic o ?9cu pe :olly s9 a.e easc9% at8t din cau>a par?u.ului% c8t (i a ?e.eii care 7l e.ana, ' M'ai au>it% perraF 7ntreb9 :elena (i :olly d9du din cap% regret8nd i.ediat gestul c8nd si. i din nou durerea de cap, Atunci ai s9 pleciG 7i spuse :elena pe un ton t9ios, C8nd =ei ?i 7n stare s8 c9l9tore(ti% =ei pleca (i nu te =ei .ai 7ntoarce niciodat9 G li.p de c8te=a .o.ente% :olly abia de putu s9 se uite la ea% 7nghi ind cu greu u.ilin a de a ?i ?9r9 ap9rare% de a ?i at8t de ?urioas9 (i de a nu putea ?ace ni.ic, ' Vreau s9 plec% insist9 ea cu =ocea tre.ur8nd, A( ?i plecat cu o s9pt9.8n9 7n ur.9% dac9 nu .irai ?i ?9cut asta G Este nu.ai =inaE ta dac9 .ai sunt aiciG ' Da% asta a ?ost gre(eala .ea, :elena st9tea din nou 7n picioare l8ng9 pat, !ilueta 7nalt9% sub ire (i arogant9 (i duritatea ?uriei 7i d9deau un ?el de giandoare s9lbatic9 si chiar (i :olly% cu toat9 su?erin a ei% trebui s8 7ecunoasc9 ?aptul c9 nu.ai o ase.enea ?e.eie ar putea st9p8ni .8ndria lui Marcos% oric8t de inacceptabil9 i s'ar ?i p9rut ideea, I'ar d9rui ni(te ?ii tipic hispanici% 7nal i% creoli% care s8 poarte 7n continuare nu.ele Delgaro pentru 7nc9 un secol% iar ace(tia% 7n schi.b% se =or 7nsura cu ?e.ei ca :elena Mende> pentru c9 acesta era cursul

90

?iresc al lucrurilor, Ji% de ase.enea% din c8nd 7n c8nd% =or ?ace dragoste cu o oarecare engle>oaic9 =enit9 7n =i>it9,,, eAista de@a un precedent% a(a c9% de ce nu F 7nceputul ?usese ?9cut, :olly cl9tin9 din cap% tre>indu'se din re=eria care nu'i u(ura cu ni.ic su?erin a% aproape trec8nd peste ?aptul c8 :elena recunoscuse% 7n s?8r(it% c8 era =ino=8t8 de accident, ' A7,,, ai recunoscutG spuse ea% pri=ind'o pe :elena printre pleoapele pe @u.9tate 7nchise% aproape prea obosit9 ca s9'i .ai pese, Ai recunoscut c9 .'ai lo=it cu .a(ina (t,,, (i n'ai opritG :elena ridic9 din u.erii ei elegan i% consider8ndu'se ' bine7n eles ' 7n siguran 9% din .o.ent ce a recunoscut ne?i' ind ni.eni altcine=a 7n ca.er9 7n a?ara tinerei% ' De ce n'a( recunoa(te c9 te'a. lo=it cu .a(ina,F o 7ntreb9 ea, Dup9 cu. de@a ai descoperit% ni.eni nu te crede, 7.i pare r8u doar c8 n'a. (tiut c9 te hot8r8se(i s9 pleci, :olly o pri=i ui.it9% 7nc9 ne=enindu'i s9 cread9 c9 cine=a ar putea s'o urasc9 at8t de .ult% 7nc8t s9 ?ac9 o ase.enea tic9lo(ie, ' Chiar,,, chiar ai =rut s9 .9 r9ne(ti F o 7ntreb9 ea% iar E :elena ridic9 din nou din u.eri, ' A. =rut s9 te,,, cu. se spune F !perii, !9 te sperii su?icient de tare ca s9 pleci, Chiar era o ironie% g8ndi :olly (i aproape c9 >8.bi, ' Dar ai dat gre(% spuse ea, !unt 7nc9 aici, !e re>e.9 de perne (i 7nchise ochii% dorindu'(i din toat9 ini.a ca :elena s9 plece (i s'o lase 7n pace, ' E(ti 7nc9 aici% dar stai 7nchis9 7n ca.era ta unde ni.eni nu te poate =edea% spuse :elena% iar ?aptul c9 nu (tia de =i>ita lui Marcos% 7i d9du lui :olly un senti.ent de satis?ac ie, Aici sus% continu9 ea% nu'+ po i seduce pe Marcos cu cogueteria ta in?antil9, Din nou =ocea 7i de=eni 7nceat9 (i a.enin 9toare (i >8.betul ei de>=9lui o dantur9 per?ect9, Iar dac9 =ei .ai 7ncerca s9'i ?aci ochi dulci dup9 ce te =ei ?ace s9n9toas9% continu9 ea% atunci =ei =edea% suda% de ce sunt eu 7n stare (i c8t de .ult r8u 7 i pot ?ace G Co.prenc7c F :olly nu spuse ni.ic% n'a=ea cu. s9 r9spund9 unei ase.enea r9ut9 i% (i 7ntoarse plin9 de speran 9 capul spre u(9% iar c8nd o =9>u deschi>8ndu'

91

se (i intr8nd .9tu(a ei% o?t9 u(urat9, M9tu(a Nan p9ru c9 a 7n eles i.ediat situa ia (i ghicise cel pu in o parte din cele petrecute 7n absen a ei (i se 7ncrunt9 c8nd =9>u lacri.ile din ochii lui :olly (i ?igura palid9 a acesteia, Apoi se apropie de pat (i o pri=i ?iA pe :elena% cu ochii str8lucindu'i hot9r8 i, ' Cred c9 este ti.pul s8 pleci% :elena% >ise ea, :olly nu se si.te bine (i nu cred c9 pre>en a ta aici 7i este de =reun ?olos, Acu. te rog s9 pleci, 7l g9se(ti pe Marcos @os% l8ng9 sc9ri, Dac9 :elena o gonise pe .9tu(a ei de parc9 ar ?i ?ost o ser=itoare% replica .9tu(ii a ?ost (i .ai dur9, Pentru o clip9 :elena dori s9 proteste>e% apoi 7i arunc9 lui :olly o ulti.9 pri=ire plin9 de r9utate (i ie(i .8ndr9 din ca.er9% tr8ntind u(a 7n ur.a ei, Dup9 ce aceasta ie(i din ca.er9% pentru c8te=a clipe .9tu(a Nan pri=i la u(a 7nchis9% apoi se 7ntoarse spre :olly, $chii ei alba(tri erau bl8n>i% dar (i curio(i c8nd 7(i lu9 de .8n9 nepoata, ' Ce s'a 7nt8.plat% draga .ea F o 7ntreb9 ea 7ncet% iar :olly si. i c9'i =enea din nou s9 pl8ng9 c8nd se g8ndi la tot ce se 7nt8.plase (i c8t de pu in probabil era ca .9tu(a ei s9 cread9 ?ie (i @u.9tate din ce i'ar po=esti, ' A recunoscut% spuse ea r9gu(it9, A recunoscut c8 .'a lo=it cu .a(ina% .9tu(9 Nan% pentru c9 .i'a spus c9 (tie c9 ni.eni nu .9 =a crede, M9tu(a ei se a(e>9 pe, .arginea patului (i% pentru c8te=a clipe% studie chipul tras al nepoatei sale cu o pri=ire 7ngri@orat9 (i nesigur9% apoi se 7ntinse (i'i lu9 a.bele .8ini 7n r'ale ei, ' Ai acu>at'o% :olly F o 7ntreb9 ea, ' Ea singur9 a deschis subiectul% .9tu(9 Nan% r9spunse :olly, Nu eu, De ?apt% a ridicat .ai .ulte proble.eE inclusi= .oti=ul pentru care a ?9cut'o, ' Chiar a(a% draga .ea F Atingerea bl8nd9 a .8inilor ei o 7ncura@a% dar 7nc9 .ai eAista 7ndoial9 pe chipul bl8nd% prietenos al .9tu(ii Bar :olly cl9tin9 din cap% de(i o durea cu.plit, ' ' Nu contea>9% spuse ea 7ncet% rese.nat9, 7(i re>e.9 .ai bine capul pe

92

perne (i 7nchise ochii% si. ind de@a lacri.ile pe obra@i, $ricu. nu .'ai crede% spuse ea pe un ton a.ar, Mai trecur9 7nc9 dou9 >ile p8n9 c8nd doctorul Valdare consider9 c9 :olly se poate da @os din pat% (i 7nc9Edou9 p8n9 7i per.ise s9 coboare din ca.er9, Ner9bd9toare s9 ?ie din nou pe picioarele ei% a(tepta clipa 7n care s9'i re=ad9 pe to i, Lui :olly% dou9 s9pt9.8ni de stat 7n pat i se p9rur9 prea .ult pentru o contu>ie at8t de ne7nse.nat9, Piciorul rupt s'ar ?i =indecat (i dac9 pu? (i si.plu nu l'ar ?i ?olosit (i 7i trecu prin .inte c9 poate .9tu(a ei considerase c9 era .ai bine s9'(i petreac9 .are parte din perioada de con=alescen 9 departe de orice contact cu :elena (i 7l con=insese (i pe doctor c9 era .ai bine a(a, :olly recuno(tea c9 abia a(tepta s9'l re=ad9 pe Marcos% 7ns9 a.intindu'(i de :elena% 7i ca. pieri bucuria, $ .ul i.e de senti.ente contradictorii nu'i d9deau pace% a(a 7nc8t se preg9ti pentru pri.a >i petrecut9 7n a?ara ca.erei dup9 o lung9 perioad9, !e 7.br9c9 7ncet% reali>8nd abia acu. c8t de .ult o sl9biser9 cele dou9spre>ece >ile de stat 7n pat, 7nc9 .ai era palid9% dar era o paloare care 7i =enea bine% iar ochii 7i p9reau de un albastru intens (i enor.i, * rochie ro> cu guler dr9g9la( o ?9cea s9 par9 ?ragil9 (i ?e.inin9 (i >8.bi c8nd se pri=i 7n oglinda 7nalt9, Doar ghipsul ?9cea not9 discordant9 (i se 7ncrunt9 c8nd obser=9 asta, !e au>i o b9taie u(oar9 7n u(9 (i ea se 7ntoarse >8.bind ca s9'(i 7nt8.pine .9tu(a, Dar nu .9tu(a Nan ?u cea care deschise u(a% ci Marcos (i :olly tres9ri c8nd 7l =9>u, I se p9rea c9 nu'+ =9>use de .ai .ult ti.p dec8t se scursese 7n realitate (i ?u surprins9 s9 constate c9 era schi.bat, Purta o pereche de pantaloni albastru 7nchis bine croi i (i o c9.a(9 de .9tase de culoare cre., :olly cl9tin9 din cap c8nd el tra=ers9 ca.era (i se apropie de ea% a.intindu'(i ulti.ele lui cu=inte c8nd 7l =9>use ulti.a oar9% (i anu.e c9% pentru el% :olly era un =is pe care nu (i'l putea per.ite, ' N'ar,,, n'ar trebui s9 ?ii aici% 7i spuse ea cu =ocea tre.ur8nd u(or, Marcos >8.bi% acel rar >8.bet de=astator (i o pri=i drept 7n ochi, ' A. =enit s9 te duc @os% nina% spuse el 7ncet,

93

' Aha G :olly st9tea cu .8inile str8ns 7.preunate 7n poal9% 7ncerc8nd s9'(i controle>e i.pulsul de, a ridica bra ele spre el% accept8nd orice scu>9 pentru a'+ si. i aproape, ' Ei,,, ei (tiu c9 e(ti aici F 7l 7ntreb9 ea% iar Marcos ridic9Eo spr8ncean9% pri=ind'o curios% cu .8inile 7n (olduri,% ' Dac9 prin ei te re?eri la tat9l .eu (i la dona Ana% spuse el 7ncet% atunci r9spunsul este da% (tiu c8 sunt aici% nina, ' Ah% 7n eleg G A(adar% c9p9tase consi. 9.8ntul lor- de(i nu prea'(i putea i.agina cu. ar ?i putut ?i de acord .9tu(a ei% ' l'a. con=ins% 7i spuse el >8.bind% ghicindu'i g8ndurile, Ai acel ghips care te ca. 7ncurc9 la .ers (i doar nu' i 7nchipui c8 =ei ?i 7n stare s9 cobori at8tea sc9ri% dup9 o perioad9 at8t de lung9 7n care n'ai .ai .ers, $chii lui str9lucir9 pro=ocatori (i din nou ea 7(i cobor7 pri=irea, ' Ji totu(i pot .erge destul de bine% 7i spuse ea, A. ?9cut eAerci ii toat9 >iua de ieri (i alalt9ieri, A. s9 .9 descurc, Marcos nu spuse ni.ic o clip9% apoi 7ntinse .8inile (i i le puse pe u.eri% @uc8ndu'se cu si. urile ei% eAercit8nd acela(i .agnetis. ca totdeauna, 7i si. ea pal.ele ?ierbin i prin .aterialul sub ire din bu.bac al rochiei (i degetele lui 7ncepur9 s'o .8ng8ie pe u.eri% ating8ndu'i cu degetele .ari g8tul%% ' Ai stat aproape dou9 s9pt9.8ni 7n pat% .i pichdn% spuse el 7ncet% 7ncerc8nd s'o con=ing9 at8t prin puterea =ocii lui% c8t (i prin atingerea degetelor, !unt sigur c9 e(ti sl9bit9 (i totu(i pre?eri s9 te lup i singur9 cu ghipsul dec8t s9 te duc eu, De ce% .i tonta nina F :olly 7(i scutur9 capul% at8t ca s9'(i st9p8neasc9 a.e eala% c8t (i ca s8 re>iste .8ng8ierii lui, ' !pune'.i,,, :elena este @os F 7l 7ntreb9 ea r9gu(it (i si. i cu. degetele lui se crispea>9 pe u.eri ei, ' :elena nu'i aici% r9spunse el dup9 c8te=a .o.ente, Ji nu 7n eleg ce i.portan 9 are pentru tine dac9 ar ?i aici, :olly 7l pri=i cu repro(, Cu siguran 9 =edea c8t de r9u era ce ?9cea el% doar dac9 nu cu.=a re?u>a s9 =ad9 lucrurile care nu'i con=eneau,

94

' Marcos% (tii bine c9 are i.portan 9% 7i spuse ea% iar el ridic9 din u.eri, ' 7.i e(ti =eri(oar8 (i nu =9d nici un r9u 7n a te duce 7n bra e p8n9 @os% din .o.ent ce tu nu po i .erge, Dai prea .are i.portan 9 unui gest at8t de ?iresc 7ntr'o ase.enea situa ie% :olly, Nu este ca>ul s9 te preocupe prea .ult acest lucru% ' Nu sunt =eri(oara ta% Marcos% nu chiar, Jtii ?oarte bine c9 nu sunt% spui asta doar ca,,, ' !i F o 7ntreb9 Marcos 7ncet, Care este acu>a ia ta F ' Nu te'a. acu>at de ce=a G protest9 :olly, Apropierea lui% =ibra ia cald9 ce =enea dinspre el o u.plea de dorin 9% iar .8inile lui de pe u.erii s9i eAercitau o ?or 9 ire>istibil9% doar c8nd 7(i .i(ca degetele .ari 7ncet% aproape sen>ual pe g8tul ei, ' Atunci de ce 7.i re?u>i a@utorul F o 7ntreb9 el, ' Pentru c9,,, pentru c8 nu pot ?ace alt?el% a?ir.9 :olly% 7ncerc8nd s9'(i elibere>e u.erii de sub .8inile lui (i% 7n acela(i ti.p% s9 stea 7n picioare, El o ap9s9 pe u.eri su?icient de puternic ca s'o ?ac9 s9 se a(e>e pe .arginea patului% iar ea ced9 cur8nd, 'A(adar% spuse el% nu e(ti =eri(oara .ea (i nu ai ne=oie de a@utorul .eu (i,,% contea>9 dac9 :elena este aici sau nu, Iart9'.9 dac9 7n(ir ast?el obiec iile tale% peKuena% dar 7ncerc s9' i ur.9resc ra iona.entul, ' Nu'i prea di?icil% spuse :olly% si. ind c9 eAagerase pu in% dar nedorind s9 cede>e, Nu sunt =eri(oara ta% Marcos% asta este doar o ,,, o .odalitate de a' i lini(ti con(tiin a% (i,,, ' Con(tiin a F $ pri=i un .o.ent ridic8nd din spr8ncene .irat, De ce cre>i c9 a( a=ea proble.e cu con(tiin a 7n ceea ce te pri=e(te F Madre de Dios G o?t9 el, Chiar de ?iecare dat9 trebuie s9 7ncerci s9 .9 ?aci s8 .9 si.t =ino=at ?a 9 de :elena F ' Poate c9 tu nu te si. i =ino=at G ip9 :olly% dar eu .9 si.tG Eu sunt cea care poart9 =ina% pentru c9 eu a. ?ost lo=it9 cu .a(ina (i pentru c9 eu a. ?ost tras9 de p8r p8n9 a. ipat de durere% iar tu nici nu' i po i i.agina e?ectul pe care'+ ai asupra .ea (i i.presia pe care o la(iG Ei bine% chiar dac9 ie nu' i pas9 de toate acestea% .ie,,, ' ParadaG :olly a.u i% cu ochii .ari% parali>at9 de lic9rul ?urios din ochii lui,

95

Husese prea i.pulsi=9% 7i spusese prea .ulte lucruri% dar era prea t8r>iu acu. ca s9 .ai dea 7napoi, M8inile lui o ridicar9 7n picioare% a(a 7nc8t se tre>i (i .ai aproape de el (i si. i ?uria (i tensiunea radiate de el aproape ca pe o ?oi 9 ?i>ic9, ' Ai acu>at'o pe :elena c9 a dat peste tine cu .a(ina% spuse el cu acea =oce rece% dur9 pe care ea o ura, Vrei s9 spui c9 s'a co.portat din nou,,, =iolent cu tine F ' A =enit s9 .9 =ad9 c8nd 7nc9 st9tea. 7n pat% 7i relat9 :olly cu o =oce .ai te.9toare, El p9ru c9 n'o crede% a(a 7nc8t ea continu9 i.ediat% 7ncerc8nd sa se apere: ' 7ntreab'o pe .9tu(a Nan, Ea a adus'o pe :elena s9 .9 =ad9, $chii lui negri o pri=ir9 ?iA, ' Ji duna Ana a ?ost pre>ent9 c8nd,,, s'a 7nt8.plat asta F 'Ah% nu% bine7n eles c9 nuG r8se scurt :olly% 7n eleg8nd c9 nu =a ?i cre>ut9, Nu era ni.eni acolo nici c8nd :elena a recunoscut c8 .'a lo=it cu .a(ina inten ionat% spuse ea, M9 te. c9'i .ult prea inteligent9 pentru .ine G ;n ti.p el, nu spuse ni.ic (i :olly spera c9 s'ar putea ca el s'o cread9% .9car 7n parte% dar apoi ei cl9tin9 7ncet din cap (i'i str8nse u(or u.erii ca (i cu. ar ?i ?ost 7n eleg9tor cu ea, ' :olly% (tiu c9 nu' i place :elena% (i poate c9 a ,,, ' M9 ur9(te G strig9 ea disperat9 (i se s.ulse din .8inile lui, Nu .ai putea suporta s9 ?ie atins9 de el ?9r9 s9 (tie care'i erau ade=9ratele senti.ente% (tiind c8 trebuia s9'i ia ap9rarea :elenei pentru c8 n'a=ea de ales% aceasta a=8nd o i.portan 9 .ult prea .are pentru el, Marcos era gata de orice ca s'o con=ing9 pe :olly s9'l lase s'o duc9 7n bra e @os% poate chiar (i s9 o s9rute 7n acel .od s9lbatic% care o l9sa ?9r9 su?lare% dar era 7nc9 nepreg9tit s9 aud9 =reun cu=8nt 7.potri=a :elenei, 7nc9 re?u>a s9 cread9 c9 :olly era cea care a=ea de su?erit de pe ur.a r9>bun9rii :elenei% si nu in=ers, ' Poate c9 pentru tine nu contea>9 G spuse ea cu =oce tre.urat9% nete>indu'(i rochia cu gesturi .ecanice, Dar eu .'a. s9turat% Marcos, A. s9 plec i.ediat ce doctorul Valdare 7.i =a spune c9 pot c9l9tori (i% 7ntre ti.p% a( pre?era s8 nu .ai 7ncerci

96

s9,,, .9 a@u i G Voi cobor7 singur9 sc9rile G Nu a. ne=oie de tine G Pentru o clip9 ea a=u i.presia c9 o =a p9l.ui% dar el se 7ntoarse brusc (i str9b9tu rapid ca.era% ie(ind (i l9s8nd u(a deschis9 7n ur.a lui% au>indu'i pa(ii 7n9bu(i i 7ndrept8ndu'se spre scar9, Era .ult .ai di?icil s9 .earg9 dec8t 7(i i.aginase ea (i se si. ea obosit9 dup9 discu ia pe care toc.ai o a=usese cu Marcos, C8 i=a pa(i prin ca.er9 nici nu se co.parau cu holul =ast ce conducea la scar9 (i chiar 7nainte de a a@unge la @u.9tatea holului g8?8ia (i se si. ea teribil de obosit9, !e odihni un ti.p% a(e>8ndu'se pe unul din scaunele de sub un portret al unui str9.o( de'al lui Marcos (i aproape c9'i =enea s8 pl8ng9 de ?rustrare pentru c9 se si. ea at8t de sl9bit9, Dup9 c8te=a .o.ente era un pic .ai bine% dar dac9 nu =a ap9rea cur8nd @os% .9tu(a Nan se =a 7ntreba ce s'a 7nt8.plat cu ea, !e ridic9 din nou 7n picioare (i (chiopat9 7n lungul holului% ghipsul .asi= 7.piedic8nd'o la .ers% iar c8nd% 7n s?8r(it% a@unse 7n capul sc9rilor% era de@a gata s9 cad9 de oboseal9,' !e opri% spri@inindu'se de perete% cu capul re>e.at de .ar.ura =erde r9coroas9, C8te=a secunde dup9 aceea% ca din neant% l8ng9 ea ap9ru Marcos (i'(i petrecu cu bl8nde e un bra 7n @urul taliei ei% sus in8nd'o s9 nu cad9, ' Te dai b9tut9 F 7i .ur.ur9 el la ureche% iar :olly d9du a?ir.ati= din cap, Atunci d9'.i =oie s9 te a@ut% nina% (opti el, "espira ia lui 7i 7nc9l>ea pielea 7n ti.p ce =orbea% iar :olly% ?9r9 a .ai sta pe g8nduri% 7ntinse .8na (i'i .8ng8ie obra>ul% spun8nd: 'Te rog, El o lu9 7n bra e cu u(urin 9% la ?el ca (i p8n9 atunci% (i din nou :olly se tre>i asaltat9 de c9ldura (i puterea lui (i de acel par?u. .asculin care 7i a.intea de cai (i a?ter'sha=e 7.b9t9tor, Instincti= bra ele ei 7i 7ncercuir9 g8tul (i% pentru o clip9% 7l pri=i drept 7n ochi, El st9tea 7n capul sc9rilor cu ea 7n bra e% cu ochii negri str9lucind% apoi se aplec9 (i o s9rut9 u(or% ?9c8nd'o s9'i uat9 ini.a 7nnebunitor de repede, ' Poco sueno% 7i (opti el cu bu>ele aproape lipite de ale ei, Mi bello sueno, Bra ele lui o str8nser9 (i .ai puternic la pieptul lui% iar gura lui puse

97

st9p8nire pe a ei% ?9c8nd'o s9 uite de toate% cu eAcep ia lui, In s?8r(it% :olly 7l pri=i printre pleoapele grele (i obser=9 acel >=8cnet al col ului gurii lui, 7(i strecur9 o .8n9 pe sub c9.a(a ?in9 din .9tase 7n p9rul negru de pe pieptul lui lat, 'Marcos ,,, ' !st% nina G 7i spuse el s9rut8nd'o din nou, Trebuie s9 te duc @os sau cu siguran 9 c8 =a urca cine=a dup9 noi, $chii lui o pri=ir9 cu o ase.enea c9ldur9% 7nc8t topi toat9 =oin a lui :olly% (i'i r9spunse i.ediat c8nd el o s9rut9 din nou cu o pasiune tulbur9toare, P9ru s9 se scurg9 o eternitate p8n9 c8nd ea de=eni iar con(tient9 de tot ce era 7n @urul ei 7n a?ara lui Marcos (i de propria ei dorin 9 de'a dreptul 7nsp9i.8nt9toare prin intensitate, Apoi reali>9% (ocat9% c9 (i o alt9 =oce 7n a?ar9 de a ei 7i rostea nu.ele% o =oce de>aprobatoare pe care o recunoscu ca ?iind a .9tu(ii, ' MarcosG :olly 7ntoarse pri=irea% ?9c8nd ochii .ari c8nd =9>u grupul de la cap9tul sc9rilor (i% dup9 o pri=ire scurt9% .ur.ur9 u(or (i'(i ascunse ?a a 7n u.8ail lui Marcos, Nu nu.ai c9 era un, lucru 7ngro>itor c9 =9>use .9tu(a ei ce ?9cuse% dar% 7n plus% aceasta nu era singur9, :elena toc.ai sosise (i st9tea 7n holul uria( pri=indu'i, 7nalt9 (i 7ntunecat9% 7i a.inti lui :olly de o >ei 9 r9>bun9toare, Din crisparea bu>elor ei% :olly b9nui tu.ultul de e.o ii care se ascundeau 7n spatele aparen ei elegante, $chii ei negri str9luceau% pri=ind'o int9 pe :olly tu o ase.enea intensitate% 7nc8t pe aceasta o str9b9tu un ?ior rece, Dar cea .ai rea era pre>en a M9riei% .icu a ca.erist9% care st9tea l8ng9 .9tu(a Nan cu gura c9scat9 (i ochii .ari, A.8ndou9% at8t :elena% c8t (i .9tu(a Nan% nu'i =or ierta poate niciodat9 ?aptul c9 se co.portase ast?el 7n ?a a unui ser=itor (i 7(i dori din toat9 ini.a s9 se poat9 7ntoarce 7napoi 7n dor.itor (i s9 se ascund9 p8n9 =a trece ?urtuna, 'Marcos le pri=i pe toate (i :olly =9>u str9lucirea s?id9toare din ochii lui, Nep9sarea arogant9 ?a 9 de p9rerea oricui altcui=a% acesta ?iind principalul ele.ent al personalit9 ii lui Marcos, ' Cura@% .ipichon% 7i (opti el la ureche% (i porni s9 coboare sc9rile cu ea 7n bra e,

98

Capitolul 1 Marcos o duse pe :olly 7n bra e 7n salon (i o a(e>9 u(or 7ntr'unul din ?otoliile ?ru.os tapi ate, Ea 7(i retrase bra ul din @urul g8tului lui ca. ?9r9 che?% contactul ?i>ic cu el d8ndu'i parc9 .ai .ult cura@ (i 7(i spuse c9 =a a=ea ne=oie de tot cura@ul de care dispunea ca s9 ?ac9 ?a 9 r9>bun9rii :elenei Mende>, Marcos se ridic9 (i r9.ase 7n picioare% 7nalt (i arogant% l8ng9 ea pentru un .o.ent% cu picioarele dep9rtate (i cu .8inile la spate, Pri=i 7n @os cu se.e ie spre tat9l lui% ca (i cu. el ar ?i ?ost singurul c9ruia 7i datora o eAplica ie% de(i don Bose nu era la curent cu ni.ic din cele 7nt8.plate, :elena se a(e>9 pe scaunul cel .ai apropiat de Marcos% picior peste picior% cu chipul 7.pietrit% gata s9 porneasc9 atacul ' ghici :olly, !e uit9 la Marcos% dar acesta nu'i d9du aten ie% pri=indu'+ 7n continuare pe tat9l s9u, !e aplec9% inten ion8nd s9'i spun9 ce=a b9tr8nului% iar .a.a lui =itreg9 ' prin>8ndu'i pri=irea ' cl9tin9 u(or din cap, !u?icient c8t s9'l ?ac9 pe Marcos s9 ?ac9 o pau>9 7nainte de a'i =orbi% apoi% dup9 ce o pri=i cu curio>itate c8te=a clipe% ridic9 rese.nat din u.eri (i se a(e>9 de partea cealalt9 a tat9lui s9u, Chiar dac9 don Bose b9nuia c9 ce=a nu'i 7n ordine% nu l9s9 s9 se =ad9 acest lucru% dar pri=i spre :olly cu ochii s9i aproape orbi, 'Tu e(ti :olly% siF o 7ntreb9 el, Ea d9du din cap% o clip9 .ai t8r>iu reali>8nd ca acesta nu o poate =edea, 'Da% don Bose, Ar ?i =rut s9 ?ie .ai aproape de el% s9'i poat9 atinge .8na% s9'i dea de 7n eles unde este% dar 7nc9 .ai tre.ura (i nu 7ndr9>ni s9 se ridice 7n picioare, 'Ah G eAcla.9 el cu o pl9cere =i>ibil9, Te bucuri s9 ?ii cu noi din nou% st% caraF 'Este bine c9 .8 pot .i(ca din nou% aprob9 :olly cu pruden 9, De(i% pentru .o.ent% .8 ca. 7ncurc9 ghipsul, Don Bose d9du din cap 7n eleg9tor (i a(a% cu chipul 7ntors 7ntr'o parte spre ea% :olly 7(i rea.inti c8t de .ult se.9na ?iul s9u cu el, Aceea(i

99

alur9 .8ndr9 a capului (i acelea(i tr9s9turi ac=iline puternice% iar ini.a 7i tres9ri c8nd (i'l i.agin9 pe Marcos 7n =8rst9 ca tat9l s9u, 'Pentru c9 te .i(ti cu greutate (i pentru c9 ai ?ost inacti=9 at8ta ti.p ' 7i spuse don Bose ca (i cu. ar ?i 7ncercat s9 eAplice gestul ?iului s9u ' ne' a. g8ndit c9 ar ?i .ai bine ca Marcos s9 =in9 7n ca.era ta (i s8 te a@ute, !per c9% date ?iind aceste .oti=e% n'ai considerat c9,,, Ji .8inile lui sub iri gesticular9 cu delicate e% d8nd 7n eles pau>ei =erbale (i :olly o?t9 u(urat9 c8nd reali>9 c9 el nu era la curent cu =i>itele anterioare ale lui Marcos 7n ca.era ei, ' !unte i ?oarte gri@uliu% spuse ea% si. ind pri=irea =irulent9 a :elenei, V9 .ul u.esc% dan Bose, Don Bose cl9tin9 7ncet din cap >8.bind, ' #nainte de accident% >ise el% 7.i spuneai tio Bose% :olly, !per c9 nu te'a. sup9rat cu ce=a% de pre?eri s9 .9 trate>i .ai cordial acu.% c8nd te' ai 7ns9n9to(it, ' $h% nu% bine7n eles c9 nu% r9spunse i.ediat :olly, Pur (i si.plu a. uitat, Mi'a( ?i dorit s9 a. .ai .ult ti.p la dispo>i ie s9 te pot cunoa(te .ai bine% tio Bose, ' Ah G eAcla.9 b9tr8nul% cl9tin8nd cu regret din cap, Cur8nd ne =ei p9r9si% h... F Ji spun8nd aceasta% b9tr8nul 7ntinse .8inile spre ea, I.presionat9 de gestul lui% :olly se ridic9 7n picioare% .erse l8ng9 el (i'i lu9 .8inile 7ntr' ale ei, Cu coada ochiului 7l =9>u (i pe Marcos .i(c8ndu'se u(or (i o clip9 .ai t8r>iu a(e>9 un scaun cu tapi erie de .9tase l8ng9 ?otoliul tat9lui s9u% apoi% pun8ndu'(i .8inile pe u.erii ei% o ?9cu s9 se a(e>e pe scaun, Ea'i >8.bi recunosc9toare% con(tient9 de pri=irea ucig9toare a :elenei, Mai de=re.e sau .ai t8r>iu ' g8ndi :olly ' :elena =a spune ce=a care =aQprecipita scena pe care to i ceilal i 7ncercau din r9sputeri s9 o e=ite, ' Ne =a ?i dor de tine% 7i spuse don Bose cu =ocea lui lini(tit9% (i pri=i spre locul unde (tia c9 trebuie s9 ?ie so ia lui, Nu'i a(a% Ana% .i a.ada F ' A(a este% ?u (i .9tu(a ei de acord, A trecut at8ta ti.p de c8nd n'a. .ai =9>ut'o pe :olly% (i acu. pleac9 din nou, ' Atunci de ce n'o con=ingi s9 .ai r9.8n9% cna.orada F o 7ntreb9 don Bose >8.bind, !unt sigur c9 ai reu(i% dac9 ai 7ncerca,

100

Cererea b9tr8nului o puse pe .9tu(a ei 7n di?icultate% iar lui :olly 7i p9ru r8u pentru ea, Bine7n eles c9 .9tu(a Nan 7(i dorea ca nepoata ei s9 .ai r9.8n9 (i (tia c9 (i :olly ar ?i =rut, In alte condi ii% nu ar ?i e>itat% dar acu. inter=eniser9 o serie de proble.e pe care nu le'ar ?i putut eAplica% de pild9 ?aptul c9 apropiata c9s9torie a ?iului lui cu :elena% c9s9torie stabilit9 cu .ult ti.p 7n ur.9% ar ?i ?ost 7n pericol dac9 :olly ar .ai ?i r9.as, Era sigur9 c9 acu. .9tu(a ei era con(tient9 de acest lucru% .ai ales dup9 scena de l8ng9 scar9 la care toc.ai asistase, ' Nu pot s9 .ai r9.8n% ?io Bose% 7i spuse cu bl8nde e :olly% prelu8nd de pe u.erii .9tu(ei sale di?icila sarcin9 de a'i eAplica .oti=ul, Concediul .eu este pe s?8r(ite, M9 te. c9 trebuie s9 .9 7ntorc acas9, ' 7n Anglia F ' 7n Anglia% 7ncu=iin 9 ea, Au trecut aproape dou9 luni% tio Bose% (i ai ?ost ?oarte bun cu .ine 7n tot acest ti.p% .ai ales 7n aceste ulti.e dou9 s9pt9.8ni% c8nd a. ?ost o ade=9rat9 po=ar9, ' Nici nu poate ?i =orba despre a(a ce=a% replic9 sup9rat b9tr8nul% rea.intindu'i din nou de ?iul s9u, !unt sigur c9 n'ai ?ost pentru ni.eni de aici, o po=ar9% de(i% desigur% a. ?i pre?erat s9 nu ?i su?erit nici un accident, ' Ei bine% o?t9 :olly nedorind s9 intre 7n discu ii despre opiniile celorlal i% toate lucrurile bune trebuie s9 se s?8r(easc9 odat9 (i odat9% (i trebuie s9 .9 7ntorc la ser=iciu G ' A i r9.as cu.=a,,, ?9r9 baniF se au>i =ocea dur9 a :elenei, D9duse propria ei interpretare plec9rii ?etei (i r8se scurt% ?9c8ndu'i pl9cere ideea, :olly 7l =9>u pe b9tr8n 7ncrunt8ndu'se% cu bu>ele str8nse de>aprobator, Abia acu. ' 7(i d9du sea.a :olly ' el reali>ase c9 :elena era acolo, ' :elena G >ise el t9ios, No es asunto de bro.a G :elena se 7ncrunt9 c8nd au>i .ustrarea (i 7i pri=i pe cei din @urul .esei s?id9toare% iar :olly se g8ndi c9% ?aptul c8 b9tr8nul 7i luase ap9rarea% constituise 7nc9 un a?ront pentru ea, ' Trebuie s9 .9 7ntorc% tio Bose% spuse ea 7ncet, Chiar trebuie, Degetele lui sub iri se str8nser9 7n @urul degetelor ei (i se 7ncrunt9

101

u(or c8nd 7(i 7ntoarse ochii aproape orbi spre ea% 7ncerc8nd s9'i desci?re>e eApresia de pe chip, ' :olly,,, >ise el e>it8nd% c9ut8nd o cau>9% un .oti= pentru insisten a ei, C8nd 7 i sl9be(te =ederea (i nu' i .aiE po i ?olosi ochii%E nina% celelalte si. uri de=in,,, .ai ascu ite, !tr8nsoarea degetelor lui .ai crescu un pic, Ce=a nu'i 7n regul9% si.t asta 7n =ocea ta (i 7n cea a iubitei .ele Ana, Ce nu =9 d9 a.8ndurora pace% peKuena F Instincti= :olly se uit9 la Marcos% 7n loc s9 se uite la .9tu(a ei 7nainte de a r9spunde (i obser=9 c9 ochii lui negri o pri=eau cu o curio>itate intens9% apoi deodat9 de=enir9 .ai cal>i% .ai 7n eleg9tori (i el 7i >8.bi, U8.betul a=u aceia(i e?ect de=astator ca de obicei asupra ei% 7ns9% 7n acela(i ti.p% ?9c8nd'o s9 se si.t9 pierdut9, In s?8r(it% Marcos a?lase care erau senti.entele ei pentru el% acu. (tia de ce trebuia neap9rat s9 plece din Castillo de la Valeroso% dar :olly nu (tia cu. =a reac iona el dup9 ce a?lase toate acestea, 7(i d9dea sea.a c9'i ?9cuse pl9cere s9 a?le% lucru care se =edea clar 7n >8.betul lui% dar dac9 7i p9rea r9u sau nu pentru cau>a ei pierduta% nu putea dec8t s8 ghiceasc9, !pera s8 nu'i par9 r9u% pentru c9 .ila lui ar ?i ?ost ce=a insuportabil, :olly 7(i 7ndrept9 i.ediat aten ia spre don Bose, ' Ni.ic nu ne sup9r9% tio Bose% 7i spuse ea 7ncet, Doar c9 senorita Mende> are dreptate, B9tr8nul ridic9 o spr8ncean9 cu delicate e% cir siguran 9 g9sind subiectul ?oarte nepl9cut 7n aceste condi ii, ' Dac9 acesta este singurul t9u .oti=% nina .ia% spuse el lini(tit% te rog s9 nu' i .ai ?aci gri@i, Casa noastr9 este (i a ta at8ta ti.p c8t =ei dori s9 stai cu noi, :olly 7(i si. i lacri.ile u.e>indu'i ochi c8nd se uit9 la chipul tras% dar 7nc9 i.pun9tor%al b9tr8nului, Era at8t de hot9r8t s'o %con=ing9 s9 .ai r9.8n9% acu. c8t7d era cu ade=9rat i.posibil, Ea se uit9 pe sub gene din nou la ?iul lui, ' Nu pot% tio Bose% spuse ea cu o =oce sc9>ut9 (i trist9, Pur (i si.plu nu pot, Dup9 c8te=a .o.ente% don Bose o?t9% ridic8nd din u.eri rese.nat 7n acel stil tipic latin pe care'+ adoptase (i .9tu(a ei,

102

' !e pare c9 ni.ic nu te poate con=inge% nina% >ise el cu regret, P9cat, Ni.eni altcine=a nu =orbise 7n ti.pul con=ersa iei lor% dar acu. se p9rea c9 era ne=oie de o persoan9 care s9 sparg9 t9cerea grea ce se l9sase (i .9tu(a Nan se 7ntoarse spre :elena% >8.bind pu in ca. str8.b, ' Nu ne a(tepta. s8 te =ede. a>i% :elena% spuse ea% iar ?ata o pri=i cu arogan 9, ' Nu 7ntotdeauna anun c8nd =in% senora% r9spunse ea >8.bind 7n col ul gurii, 7.i pare r8u dac9,,, a. deran@at% continu9 ea% pri=ind 7n direc ia lui :olly% care ro(i, ' Nu ne deran@ea>9 niciodat9 sa ?i. =i>ita i de prieteni% :elena% 7i spuse clon0ose cu acelea(i .aniere i.pecabile% ca de obicei, Nu cred c8 so ia .ea a =rut s9 spun9 c9 nu e(ti bine=enit9% ci doar c9 nu ne a(tepta. s9 te =ede., Marcos p9rea ?oarte pu in interesat de persoana :elenei- :olly obser=ase de .ult ti.p acest lucru% care nu contenea s'o ui.easc9, Cu. putea un b9rbat s9 ?ie preg9tit s9 se 7nsoare cu o ?e.eie% s9'(i petreac9 restul =ie ii al9turi de ea (i totu(i s9'l interese>e at8t de pu in persoana acesteia% dep9(ea puterea ei de 7n elegere, Pielea .9slinie a obra@ilor :elenei ro(i u(or% 7n eleg8nd a doua .ustrare ce o pri.ise 7n acea >i% chiar dac9 ?usese politicos ?or.ulat9, ' A. =enit doar pentru c9 .i padre a discutat cu .ine,,, despre necesitatea de a'+ =edea pe Monsignor Bcrado% spuse ea% iar :olly aproape c8 putu s9 si.t9 t9cerea care se l9sase 7n salonul =ast, ' Ah% si% natural.ente% spuse b9tr8nul 7ntorc8ndu'(i ochii aproape orbi spre ?iul s9u, Marcos F ;n ti.p Marcos nu spuse ni.ic% r9.8n8nd cu coatele re>e.ate de genunchi (i pri=indu'(i unghiile, Pe chipul lui se i=ise o eApresie 7ntunecat9 (i :olly% ghicind subiectul discu iei lor% aproape c8 7(i inu r9su?larea 7n a(teptarea r9spunsului lui, Dup9 c8te=a .o.ente Marcos se ridic9 7n picioare (i se a(e>9 7n ?a a (e.ineului .asi= 7n aceea(i atitudine ?a.iliar9% cu picioarele pu in dep9rtate% cu .u(chii 7ncorda i% gata de plecare 7n orice .o.ent, 7(i puse .8inile la spate (i'(i 7n9l 9 capul 7n acea atitudine se.ea 9 at8t de cunoscut9 lui :olly (i pe care o 7ndr9gea at8t de .ult, Pentru c9 descoperise recent ce senti.ente pro?unde o legau de el% lui

103

:olly i se p9rea acu. aceast9 discu ie despre c9s9toria lui Marcos insuportabil9 (i st9tea cu .8inile 7.preunate str8ns 7n poal9% rug8ndu'se ca subiectul s9 se schi.be c8t .ai repede, Era sigur9 c9 :elena adusese =orba special despre asta, Probabil c9 inten ionase ca subiectul c9s9toriei ei cu Marcos s9 ?ie lo=itura de gra ie dat9 oric9rei speran e a lui :olly, ' No tengo prisa% spuse 7n ?inal Marcos (i :olly 7n elese se.ni?ica ia cu=intelor lui% obser=8nd pri=irea dur9 a :elenei (i ro(ea a care 7i ap9ruse brusc 7n obra@i, 'Marcos% spuse ea 7ncet,abia in8ndu'(i ?irea% no cs lo su?i' cientc.ente ?a=orableG Dar% indi?erent dac9 :elena considera c9 este bine sau nu, Marcos era hot9r8t s9 nu dea 7nc9 un r9spuns decisi= (i o pri=i c8te=a clipe i.placabil% hot9r8t (i .8ndru, ' Estrica.cnte hablando,,, 7ncepu el% apoi obser=9 pri=irea lui :olly (i% pentru o clip9% o pri=i 7n ochi cu intensitate% ?9c8nd'o s9 se 7n?ioare, Dar nu cred c9 este ca>ul s8 o .ai plictisi. pe :olly cu proble.ele noastre personale% continu9 el, A( pre?era s9 continu9. discu ia dup9 ce =oi discuta cu tat9l .eu 7ntre patru ochi, "e?u>ul lui de a .ai continua discu ia o descu.p9ni pe :olly% Cu=intele lui l9sau s9 se 7n eleag9 c9 nu'i pl9cea s9 discute despre planurile c9s9toriei sale 7n pre>en a unui str9in% de(i% c8nd 7l pri=ise 7n ochi acele c8te=a secunde% ar ?i putut @ura c9 nu'+ deran@a pre>en a ei, ' Pero,,, 7ncepu :elena ne=r8nd s9 abandone>e subiectul% dar Marcos ridic9 scurt .8na reduc8nd'o la t9cere, ' No ahora% :elena% haga usted el ?a=orG 7i spuse el ?er., Vorbi. .ai t8r>iu despre toate astea, M9tu(a Nan g8ndi :olly ' p9rea pu in nelini(tit9 de re?u>ul lui% ca (i cu. s'ar ?i te.ut de o anu.e re>isten 9 7n % 7ndeplinirea planurilor so ului ei, Din acela(i .oti=% lui :olly 7i crescu brusc .oralul% de(i 7(i spunea c9 era ridicol s9 reac ione>e ast?el, Nu era ni.ic neobi(nuit ca un b9rbat ca Marcos s9 nu doreasc9 s9 discute proble.ele personale 7n pre>en a oricui altcine=a din a?ara ?a.iliei% .ai ales acu. c8nd 7(i d9duse sea.a c9 :olly era .ai .ult

104

dec8t 7ndr9gostit9 de el, Marcos nu putea ?i chiar at8t de insensibil, ' Poate% spuse don Bose cu =ocea sa lini(tit9% c9 ar ?i .ai bine s9 =orbi. despre aceste lucruri .ai t8r>iu% c8nd =o. ?i singuri,De acord% :elena F Chiar dac9 era sau nu de acord% :elena ?usese educat9 s9 accepte deci>iile b9rba ilor din @urul ei% a(a 7nc8t 7nclin9 capul gra ios% supun8ndu'se, ' !i% natural.ente% don Bose% r9spunse ea cu un cal. 7n(el9tor% dar ochii i se 7ndreptar9 spre :olly% pri=ind'o cu o ur9 at8t de intens9% 7nc8t aceasta 7(i cobor7 repede pri=irea% str9b9tut9 de un ?ior rece, Trecuser9 dou9 >ile de c8nd :olly cobor8se pri.a oar9 7n salon% de la 7ncercarea :elenei de a ridica proble.a c9s9toriei ei cu Marcos (i de atunci nu .ai au>ise ni.ic despre acest subiect, Presupuse c9 aceast9 discu ie se inuse unde=a 7ntr'un loc .ai retras% a(a cu. sugerase don Bose% (i :olly se 7ntreb9 dac9 Marcos se r9>g8ndise (i d9duse r9spunsul pe care 7l a(tepta :elena, M9tu(a ei nu'i spusese ni.ic despre aceasta% iar :olly nu 7ndr9>ni s'o 7ntrebe% te.8ndu'se s8 nu ?ac9 o i.presie proast9% de(i era sigur9 c9 .9tu(a ei (tia ?oarte bine ce senti.ente nutre(te ea pentru Marcos, ' :olly G :olly se 7ntoarse c8nd ?u strigat9 de .9tu(a ei din dreptul sc9rilor% >8.bind de coinciden a care a ?9cut s9 ?ie strigat9 toc.ai de persoana la care se g8ndea, ' Da% .9tu(9 Nan F Aceasta ' reali>9 :olly ' p9rea ciudat de sup9rat9% chiar neprietenoas9% ar ?i putut spune% dac9 n'ar ?i (tiut c9 a(a ce=a era i.posibil, ' Mergi s9 te pli.bi F ' Da% recunoscu :olly, Ai ne=oie de .ine% .9tu(9 Nan F M9tu(a ei tra=ers9 holul =ast (i =eni spre ea, Era u(or 7ncruntat9 (i un pic e>itant9% ui.ind'o pe :olly, ;n ti.p .9tu(a ei nu spuse ni.ic% apoi% lu8ndu'i .8inile 7ntr'ale ei% cu bl8nde e% dar ?er.% o pri=i 7n ochi, ' :olly,,, Nu (tiu cu. s9' i spun, Poate c9 nici n'ar trebui s9' i spun% dar,,, "idic9 din u.eri 7n acel stil latin pe care'+ 7n=9 ase de la so ul (i

105

de la ?iul ei =itreg, !unt 7ngri@orat9 din cau>a lui Marcos% continu9 ea, ' Din cau>a lui Marcos F :olly si. i un nod 7n sto.ac% 7ntreb8ndu'se ce i s'o ?i 7nt8.plat de c8nd 7l =9>use ulti.a oar9% 7n acea di.inea 9 c8nd plecase s9, c9l9reasc9% ca de obicei, Putea st9p8ni cu u(urin 9 oricare din caii s9i te.pera.entali% dar nu putea s9 nu se 7ntrebe,,, din .o.ent ce (i .9tu(a ei era 7ngri@orat9, ' Nu,,, nu (tiu ce s'a 7nt8.plat 7ntre el (i Bose% continu9 .9tu(a ei (i :olly r9su?l9 u(urat9, Nu cred c8 s'au certat% dar,,, oh% cred c9 sun9 proste(te% dar s'a petrecut ce=a 7ntre ei% sunt sigur9 de asta% doar c9 Bose nu 7ndr9>ne(te s9'.i spun9, ' #n eleg, Nu =oia s9 inter=in9 7ntre Marcos (i tat9l lui% oricare ar ?i ?ost .oti=ul% iar acest lucru se si. ea 7n =ocea ei% .9tu(a Nan ating8ndu'i u(or obra>ul ca s'o lini(teasc9, ' M9 7ntreba.% draga .ea,,, dac9 l'ai =9>ut pe Marcos,,, dac9 ai putea 7ncerca s9 a?li ce s'a 7nt8.plat, Bose este at8t de,,, de t9cut, E>it9% pri=ind'o pe :olly nesigur9 dac9 s9 spun9 sau nu ce g8ndea, M9 7ntreba.% draga .ea% dac9 Bose a a?lat despre,,, ?lirtul lui Marcos cu tine, H9cuse o pau>9 cu delicate e% la ?el cu. ar ?i procedat (i so ul ei% iar :olly ?u din nou (ocat9 c8nd obser=9 c8t de .ult 7ncepuse s9 se.ene .9tu(a ei cu b9rbatul cu care se c9s9torise, ' !e poate% cred% >ise :olly 7ncerc8nd s9 dea i.presia c9 nu acorda prea .are i.portan 9 acestui lucru, Cre>i c9 l'ar deran@aF ' !unt sigur9 c9 da% a?ir.9 .9tu(a ei, Bose este un b9rbat de onoare (i s'a ata(at ?oarte .ult de tine de c8nd e(ti aici% :olly, Nu l'ar ierta niciodat9 pe Marcos dac9 te'ar ?ace s9 su?eri, :olly nu spuse ni.ic% nu prea .ai a=ea ce spune 7n ase.enea 7.pre@ur9ri, M9tu(a ei o pri=i ?iA 7n ochi un lung .o.ent% apoi spuse : 'Este ade=9rat% draga .ea F o 7ntreb9 ea 7ncet, Te'a ?9cut s9 su?eri F :olly cl9tin9 repede din cap% cu ochii u.e>indu'i'se pu in c8nd 7(i pri=i .9tu(a care era teribil de 7ngri@orat9, 'A. s9'.i re=in% .9tu(9 Nan% 7i spuse ea, Nu' i ?ace gri@i, 'Iar eu te'a. 7ntrebat toc.ai despre asta,,, M9tu(a ei o 7.br9 i(9, 7.i pare r9u% draga .ea% 7.i pare at8t de r9u% >ise ea cu bl8nde e, 7.i doresc

106

ca toate astea s9 nu se ?i 7nt8.plat, :olly r8se% nesigur9 dac9 (i ea era de aceea(i p9rere, !9'l iubeasc9 pe Marcos era un ?el de agonie .inunat9 (i presupuse c9 =a disp9rea cu ti.pul% de(i era sigur9 c9 nu'(i =a re=eni niciodat9 dup9 aceast9 iubire, 'Ji eu 7.i doresc acela(i lucru% spuse ea >8.bind 7n col ul gurii (i'(i s9rut9 .9tu(a, Dar n'are rost s9 pl8nge. pentru ce=a ce nu pute. schi.ba, Acu. ' spuse ea pri=ind spre u(ile 7n parte deschise (i spre soarele de a?ar9 ' cred c9 .9 =oi bucura de ce .i'a .ai r9.as din concediul .eu 7n !pania, Aceasta era pri.a >i 7n care ie(ise a?ar9 din cas9 dup9 accidentul pe care'+ su?erise (i% 7n ciuda pl9cerii de a si. i pe piele c9ldura soarelui (i a at.os?erei cal.e din @ur% :olly nu'(i g9sea starea (i se si. ea ne?ericit9, !ugestia .9tu(ii sale cu. c9 Marcos (i tat9l lui se certaser9 din cau>a ei o ?9cuse s9'i par9 (i .ai r9u c9 =enise aici, Cur8nd =a ?i gata de dru. (i era sigur9 c9 se =a readapta ?oarte rapid la =ia a ei .onoton9 de dinainte% dup9 cele dou9 luni petrecute aici% dar nu era la ?el de sigur9 c9 se =a .ai adapta la ?el de u(or (i la =ia a ?9r9 Marcos al9turi de ea, Probabil c9 =a ?i cel .ai di?icil lucru pe care'+ =a a=ea =reodat9 de ?9cut, C9ldura soarelui era prea puternic9 pentru ea% ne.aia=8nd nici o p9l9rie dup9 ce (i'o pierduse pe cea cu boruri largi cu.p9rat9 de Marcos% a(a 7nc8t e>it9 dac9 s9'(i continue sau nu pli.barea, Mersese .ai departe dec8t ar, ?i dorit% dar nu putea s9 nu =i>ite>e padocul% pentru c8'i pl9cea pri=eli(tea pe care o a=ea de acolo de sub s.ochinul i.ens (i u.bros asupra =9ii de la poalelele dealului, Acu. nu'i .ai era chiar at8t de ?ric9 de cai% de(i ?usese 7n gard9 tot ti.pul de la acel incident% c8nd aproape c9 ?usese stri=it9 sub copitele iepei negre, U9ri (i acu. aceea(i iap9% care st9tea 7ntr'un col .ai, 7ndep9rtat al arcului cu .8n>ul negru cu p9rul str9lucitor al9turi (i :olly >8.bi, Chiar dac9 Marcos a=ea o p9rere tipic spaniol9 despre ani.ale% ea ar ?i dorit s9 se 7.prieteneasc9 cu cel pu in unul dintre aceste ani.ale ?ru.oase% 7nainte de plecare, Aproape ?9r9 s9'(i dea sea.a% se apropie de gardul arcului (i iapa o pri=i ca (i cu. ar ?i recunoscut'o% dar nu ?9cu nici o 7ncercare de a se

107

apropia de ea% a(a 7nc8t :olly renun 9 la tentati=ele ei de a o deter.ina s9 se apropie% 7n schi.b se spri@ini de bara de sus a gardului (i ad.ir9 peisa@ul cal. din ?a a ei cu un ?el de nostalgie, !t9tea acolo de .ai .ulte .inute% c8nd au>i pe cine=a c8 se apropie c9lare, Au>ea sc8r 8itul harna(a.entului (i respira ia g8?8it9 a ani.alului care ?usese alergat din greu, !e 7ntoarse 7ncet% aproape sigur9 c9 era Marcos% pentru c9 n'o .ai =9>use pe :elena de dou9 >ile% spre .area ei u(urare, Era Marcos% a(a cu. se a(teptase% (i :olly tres9ri c8nd 7l =9>u, C9l9rea pe unul din caii lui% o ?ru.use e cu p8r auriu% cu o pat9 cre.% cu g8tul arcuit (i respir8nd greu de e?ortul galopului la care ?usese 7nde.nat, Marcos st9tea 7n (a 7nalt (i i.pun9tor% cu capul descoperit sub ra>ele puternice ale soarelui, !e potri=eau de .inune% o. (i cal% dou9 ast?el de creaturi superbe ' 7(i spuse :olly ' (i 7i pri=i% 7ncerc8nd s9'(i te.pere>e dorin a s9lbatic9 ce prinse a'i curge prin=ene, A.8ndoi erau arogan i '(i puternici% dar o.ul era cel ce de inea controlul total (i aduse ani.alul eAact unde st9tea ea% la u.bra s.ochinului, A=ea eApresia 7ncordat9 (i 7ntunecat9 (i r9.ase c9lare 7nc9 un ti.p% pri=ind 7n @os la ea% apoi cobor7% 7(i prinse calul de c9p9stru (i se apropie (i .ai .ult de ea, Nu spuse ni.ic% dar obser=9 c9 nu purta p9l9rie (i >8.bi u(or, Era pri.a oar9 c8nd :olly era singur9 doar cu el de la ulti.a =i>it9 a :elenei (i% pri=indu'+ acu. cu ochii .ari% ?u incapabil9 s9'i sus in9 pri=irea (i se 7ntoarse repede% cu ini.a b9t8ndu'i 7n piept cu putere, II au>i ?9c8nd 7nc9 un pas% apropiindu'se (i .ai .ult de ea (i'i si. i c9ldura corpului% 7n?ior8ndu'se ?9r9 s9 =rea c8nd el 7(i puse .8inile pe u.erii ei, Degetele lui .ari 7i .8ng8iar8 u(or g8tul cu aceea(i .i(care seduc9toare (i la ?iecare cu=8nt pe care 7l rostea% ea 7i si. ea r9su?larea pe piele, ' N'ai ni.ic pe oip% (opti el, Chiar niciodat9 n'ai s9 7n=e i% nina F :olly se prinse cu putere de gardul arcului% si. ind ne=oia s9 se spri@ine, ' Mi'a. pierdut,,, p9l9ria 7n (an % 7i rea.inti ea, N'a. alta, ' Atunci ar trebui s9 .erge. s9 cu.p9r9. alta% h.. F

108

' Nu prea .ai .erit9 e?ortul acu.% spuse :olly ui.it9 de c8t de rece (i goal9 7(i si. ise ini.a c8nd rostise cu=intele, 7ntotdeauna se putuse controla (i 7(i i.pusese o disciplin9 de ?ier% dar Marcos putea oricu. s9'i dea peste cap e.o iile (i nu a=ea ce ?ace 7n aceast9 pri=in 9, ' Merit9% dac9 te a@ut9 s9 nu te .ai ard9 soarele% insist9 el, :olly nu'(i putu repri.a r8sul aproape isteric, Indi?erent ce se 7nt8.pla% Marcos trebuia neap9rat s9 aib9 dreptate G El 7i 7ncon@ur9 talia (i o 7ntoarse cu ?a a spre el% gest de care :olly se te.ea pentru c9 (tia c9% dac9 7l pri=ea% =a =edea acel .ic >=8cnet 7n col ul gurii lui% care de at8tea ori o a=erti>ase dinainte asupra ur.9rilor% c9rora cu greu le putea ?ace ?a 9% Marcos ?iind ire>istibil, ' Ai r8s% o acu>9 el 7ncet% apropiind'o (i .ai .ult, Jtii c9 nu'.i place s9 se r8d9 de .ine% .i pichdn'% de ce ai ?9cut'o% h. F ' Nu r8dea. chiar de tine% neg9 :olly% dorindu'(i ca .9car s9 aib9 dorin a de a 7ncerca s9 se desprind9 din 7.br9 i(area lui, ' Atunci de cine F o 7ntreb9 el, 7n s?8r(it% :olly 7l pri=i% iar el o str8nse (i .ai aproape% ?or 8nd'o s9'(i 7ncline capul pe spate ca s9'l poat9 pri=i% eApun8ndu'(i .oliciunea g8tului (i =9>8nd eApresia de o intensitate aproape s9lbatic9 din ochii lui, ' Cred,,, cred c9 r8dea. de tine% recunoscu ea, De,,, de ?elul 7n care trebuie ca tu s9 ai dreptate totdeauna% ca tu s9 ai ulti.ul cu=8ntG 'JiF ' Dar nu 7ntotdeauna ai dreptate% nu'i a(a F >ise :olly, ' N'a. F o 7ntreb9 el, :olly cl9tin9 din cap% ?erindu'(i pri=irea de acel puls al gurii lui care o ?ascina, M8inile ei erau str8nse 7n pu.nii spri@ini i de pieptul lui (i era con(tient9 (i 7nc8ntat9 de rit.ul 7n cre(tere al b9t9ilor ini.ii lui, "e?u>a s9'l pri=easc9 7n ochi% uit8ndu'se 7n schi.b la g8tul lui puternic (i la p8rul de pe piept care i se '>9rea sub c9.a(a descheiat9 la g8t, ' Nu'i,,, nu'i bine s9 ?ii aici cu .ine% spuse ea cu =ocea tre.ur8nd r9gu(it9, Te rog nu% Marcos G Cu o .8n9 el 7i ridic9 u(or capul% .8ng8indu'i cu degetul .are bu>ele% cu o .i(care lent9% seduc9toare,

109

' Ai spus Mte rog% nuC F Dar ce'a. ?9cut% .i pich8n% h..F ' Te rog% nu'i da :elenei .oti= s9'.i s.ulg9 din nou p9rulG $h% (tiu c9 nu .8 cre>i ' 7i spuse ea repede c8nd el =ru s9 =orbeasc9 ' dar chiar .i'a ?9cut r8u (i .'a lo=it cu .a(ina% 7ns9 ' la drept =orbind ' nu pot s'o 7n=ino=9 esc 7n totalitate, N'ai ?ost corect nici cu ea% nici cu .ine% Marcos% >ise ea pri=in' du'+ 7n ochii negri% ini.a b8t8ndu'i .ai puternic, Husese o acu>a ie .ult .ai dur9 dec8t inten ionase (i .8ng8ierea lui 7ncet9 subit% iar spr8ncenele lui negre se 7ncruntar9, Apoi o str8nse 7n bra e cu putere% ?9c8nd'o s9 ipe speriat9 de duritatea lui, ' Muy bien% atunci =oi ?i incorect cu tine% poca espina G spuse el cu o =oce pro?und9% r9gu(it9% ?9c8nd'o s9 se 7n?ioare, ' MarcosG Nu'i .ai d9du r9ga> s9 proteste>e- gura lui i'o g9si pe a ei (i o s9rut9 cu putere% aproape cu ?urie% stri=indu'i 7n acela(i ti.p corpul de al lui, La 7nceput :olly 7ncerc9 s9'i re>iste% dar chiar (i a(a r9>bun9tor% Marcos era ire>istibil (i ea'i r9spunse cu o pasiune de care nu s'ar ?i cre>ut niciodat9 7n stare% cu dou9 luni 7n ur.9, 7i 7.br9 i(a g8tul% degetele ei strecur8ndu'se 7n p9rul negru de pe cea?9% 7nnebunit9 de dorin 9% speriat9 de intensitatea ei, El o s9rut9 pe g8t% pe ochi% obra@i (i pe pielea ?in9 a u.erilor% re=enind apoi la bu>e, :olly si. ea c8 era gata s9 i se abandone>e co.plet c8nd el o lu9 7n bra e (i o duse pe iarba .oale% a(e>8nd'o la u.bra s.ochinului% dar cu.=a g9si puterea de a cl9tina din cap, ' :ollyG $ pri=ea cu ochii str9lucind de pasiune% cu ?a a la c8 i=a centi.etri de a ei (i str8ng8nd'o 7n continuare 7n bra e% 7ncerc8nd s'o apropie (i .ai .ult de el, :olly 7nchise ochii% 7ncerc8nd s9'(i redob8ndeasc9 controlul% dorindu'+ la ?el de .ult cu. o dorea (i el% dar neput8nd s'o uite pe :elena (i c9 el ur.a s9 se c9s9toreasc9 cu ea, Indi?erent c8t de .ult ar ?i =isat (i l'ar ?i dorit% nu putea uita, ' Te rog% te rog% nu G 7l i.plor9 ea, Este,,, este o cru>i.e din partea ta% MarcosG Jtii c9 nu po i,,, trebuie s9 te 7nsori cu :elena G Te rog% las9'.9 7n pace,,, las9'.9 s9 plec acas9 (i s9 7ncerc s9 te uitG Te rog% MarcosG El nu spuse ni.ic .ult ti.p% st8nd pur (i si.plu l8ng9 ea pe p9.8ntul cald% pri=ind 7n @os la ea% cu pri=irea a intit9 asupra bu>elor ei ca (i cu.

110

l'ar ?i ?ascinat% col ul bu>elor pul' s8ndu'i rit.ic, ' :elena% spuse el 7ntr'un t8r>iu cu =oce rece% distant9% ca (i cu. acest nu.e i'ar ?i ?ost =ag ?a.iliar, A 7ncercat s9 te ucid9% .i a.ada, Au>indu'+ pronun 8nd aceste cu=inte at8t de cal.% de rece% o ?9cu s9' (i in9 respira ia (i pri=i 7n sus la tr9s9turile 7ntunecate (i u.brite ale chipului lui at8t de aproape de al ei% ?9r9 a putea totu(i s9 citeasc9 ni.ic pe ele, Aceste cu=inte ar ?i putut la ?el de bine s9 ?ie at8t o a?ir.a ie% c8t (i o 7ntrebare% iar ea nu (tia eAact despre care dintre aceste dou9 =ariante era =orba, ' Nu,,, nu s8 .9 ucid9% spuse ea, C9uta pe chipul lui un indiciu dac9 o credea sau nu, Niciodat9 nu cre>use c9 :elena ar ?i 7ncercat ce=a at8t de serios% s9 o ucid9% (i se 7ntreb9 dac9 el chiar o credea 7n stare, ' Cred,,, cred c9 a =rut doar s9 .8 sperie% Marcos, ' Dar putea la ?el de bine s8 te ucid9 G Vocea lui r9sunase dur% iar ea (tia c9 el 7n s?8r(it o credea, ' Nu, nu cre>i c8 a. in=entat totul F 7l 7ntreb9 ea, Chiar .9 cre>i c8nd a?ir. c9 :elena .'a lo=it cu .a(ina F Bu>ele lui se ?recar9 u(or de ale ei% tachin8nd'o, ' Te cred% .i peKueha% >ise el, Trebuie s8 te cred,,, cunosc8nd'o pe :elena (i cunosc8ndu'te pe tine, Pot ciede c9 a dat peste tine pentru c9 te ur9(te, Era o a?ir.a ie rostit9 at8t de cal.% 7nc8t lui :olly nu'i =enea s9 cread9 c9 el putea accepta a(a ce=a at8t de u(or, ' Cur8nd,,, te =ei 7nsura cu ea% 7i rea.inti :olly cu o =oce tre.ur9toare, Marcos o rase .ai aproape de el% ?9c8nd'o s9'i si.t9 ?or a corpului al9turi de ea, ' Ena.orada .ia% spuse el 7ncet l8ng9 bu>ele ei% chiar =rei s9 .9 7ntorc la :elena F M9 =ei goni de l8ng9 tine dup9 ce a. riscat at8t de .ult ca s9 ?iu cu tine F :olly ?9cu ochi .ari% nesigur9 de se.ni?ica ia cu=intelor lui, ' Ai,,, ai riscat F 7l 7ntreb9 ea cl9tin8nd 7ncet din cap, Nu 7n eleg% Marcos, 7(i a.inti ce'i spusese .9tu(a ei despre ce=a ce tulburase rela ia

111

dintre Marcos (i tat9l lui (i si. i c9 i se opre(te ini.a 7n loc, Nu nu.ai c9 don Bose se =a 7ntoarce 7.potri=a ei% dar =a proceda la ?el (i .9tu(a Nan% pentru c9 orice l'ar sup9ra pe so ul ei o =a sup9ra (i pe ea, ' $h% nu G (opti ea scutur8nd din cap% cu ochii .ari, Vai% nu% Marcos% doar n'ai,,, ' l'a. spus tat9lui .eu c9 te'a. co.pro.is =enind 7n dor.itorul t9u nu o dat9% a(a cu. credea el% ci de trei ori% 7i .9rturisi Marcos cu un ase.enea aplo.b 7nc8t o l9s9 pe :olly ?9r9 grai, ' Vai% Marcos% de ce F De ce i'a spus tat9lui t9u a(a ce=a F De ce nu .'ai l9sat pur (i si.plu s9 plec acas9 (i,,, (i s9 te uit F ' Pentru c9 nu =reau s9 pleci% 7i r9spunse el cal.% pri=ind'o cu arogan 9 ca (i cu. ar ?i pro=ocat'o s9'l contra>ic9, Pentru un .o.ent :olly 7l pri=i .ut9 de ui.ire (i de eAaltare 7n acela(i ti.p% apoi cl9tin9 din nou din cap cu ?er.itate, EAista o singur9 cale de a .ai r9.8ne (i de a'i ?ace pe plac lui Marcos dup9 ce acesta se =a 7nsura cu :elena (i nu era preg9tit9 s9 ?ac9 a(a ce=a% nici chiar pentru el, ' Nu% spuse ea cu =oce r9gu(it9, Nu,,, nu pot,nu te =oi 7.p9r i cu o alt9 ?e.eie% MarcosG Nu =oi ?ace a(a ce=a G !e lupt9 s9 se ridice% dar ghipsul 7i ?9cea .i(c9rile greoaie% iar corpul lui 7nc9 o .ai inea pe iarb9 cu ?er.itate% cu bra ul drept 7n @urul u.erilor ei, ' Nici nu .9 g8ndea. la a(a ce=a% o in?or.9 el, Pentru un .o.ent% pe bu>ele lui ap9ru acel >8.bet de=astator care 7i 7nnebunea si. urile, Mi'a. pus 7n @oc onoarea KiEs9 te a. nu.ai pentru .ine% ena.orada% =rei s9 ?i ?9cut asta 7n =anF Tat9l .eu .9 iart9 nu.ai pentru c9 ine ?oarte .ult la tine% el Conde de Mende> nu .9 =a .ai recunoa(te niciodat9% iar ?iica lui ne =a ur7 pe a.8ndoi toat9 =ia a ei% poate% dar cred c9 a .eritat s9 renun la toate astea, Acu. e(ti de acord s9 'r9.8i cu .ineF :olly nu spuse ni.ic o =re.e% ochii ei cercet8nd tr9s9turile 7ntunecate% ?a.iliare pe acel chip at8t de drag, $chii lui negri o pri=eau cu o nelini(te pe care ea nu (i'ar ?i i.aginat niciodat9 c9 ar ?i putut s9 o =ad9 la el% acel pro?il .8ndru care p9rea a ?i .ultiplicat de sute de ori 7n portretele ag9 ate 7n holul castelului, Cu :elena ar ?i trecut acele tr9s9turi ?iilor lui% dar acu.,,,

112

' Nu,,, nu (tiu% spuse ea aproape ?iindu'i tea.9 s9'l cread9, Chiar .erit toate astea% Marcos F A ?ost un,,, aran@a.ent pe care trebuia s9'l onore>i% nu'i a(a F ' A(a este% 7ncu=iin 9 el sobru, Dar nu sunt dispus s9 te pierd de dragul onoarei sau pentru orice altce=a% .i pichdn, As ?i ur8t'o pe :elena dac9 .'a( ?i 7nsurat cu ea% pentru c9 te iubesc pe tine prea .ult ca s9 .ai pot ?i un so bun pentru orice alt9 ?e.eie, DeciG Nu putu s9 ridice din u.eri a(a cu. ar ?i ?9cut 7n .od nor.al dac9 ar ?i stat 7n picioare% dar =ocea lui d9du de 7n eles acest lucru, ' l'a. spus tat9lui .eu c9 .'ai pri.it 7n dor.itorul t9u% .i peKuena% a(a 7nc8t% dac9 nu =rei s9 ?ii co.pro.is9 pe =eci% te =ei .9rita cu .ine, :olly 7nchise ochii cu bu>ele u(or 7ntredeschise (i 7.br8 i(9 g8tul lui Marcos% apropiindu'i capul .9sliniu de al ei, ' Da% =reau% spuse ea u(or, !?8r(it

113

S-ar putea să vă placă și