Sunteți pe pagina 1din 20

JL,

COPILUL DUREREI
~~~
.....
,-,t~'S.....

'- P L 0 E ~ T I .;....
TIP .• CONCURENTA". V. DUMITRESCU
1 925
, ,

--PILUL DUREREI

l
III 1/
-PLOE;iTI-
TIP. "CONCURENTA". V. DUMITRESCU
1 9 25
--: ~-~-

.-,

h
i "II

')
'-_:.
,, ~
,'.

)
De ACELASI A UTOR : '"

DIn taineJe IUl1lei


Flloio/ie { Copii, baeli ~i oarneni ee-ali fost ~i sunteti ea mine !...
Din tninuniJe viefi Intreaga viata am trait ~i traesc in lume. N'am gasit
insa un prieten sincer, caruia sa-i destainui toate seere-
tele inimei, caei n'a~i putea trai, daca n'a~i serio
Unii rn'ar fi compatimit, altii rn'ar fi ras ~i nu ~tiu daea
8~i gasi vreunul care in urma destainuirilor mele, sa
Valenta, oxi fi, boze sa ruri ramana rnulturnH.
M'arn dus la caetul meu, core fara sama eompati-
Aparifjar Viet.i measdi, sa ma raza, sau sa ramana multumit, m'o primit.
Lui i-am spus durerile, lui i-am desUiinuil amagirile,
Ca lculuJ in fizica spl'rantele, ~1 idealurile indeplinite.
Vi.1 dau a~a cum este ... De vreti primiti-L
,
ALEX. D. SAMURAKA~
Din iubire se nasC toate, prin iubire se tin ~i in
iubire se intore, dind tree de\a noi.
Aimons done, aimons done I... de l'heure fugitive,
hfttons-nouS jouissons I..
L'homme n'a point de port, le temps n'a point
ue rive.
11 coule, et f\OUS passons
ALEX. D. SAMURACA$
I

E seadi, tarziu ~I somnul mi-apasa pleoapele oehilor


mei obositi, de leetura noeturna. _
Intr'o casuta plina de band ~i carti aruneate, unde
am arnica lupla a viefi m'a trimis, imi las adesea ori gan-
dul sa sboare, eu ani de zile in urma ... ~i fara sa vreau
din oehi-mi palizi ,i du~i in fundul eapului, imi cad a-
\ ...,..
desea lac rami calde, pe eaetul unde lungi ~iruri de x ~i
y, se ereeaza ~I pier.
Amintirile mi-au dat navala la iazul ganduril(]>f ~i s'au
adapat setoase din apele lui, inviorandu-se, improspa-
tandu-se, renascandu-se.
~i rena~terea ·aeestor amintiri ma doare, cad ghiarele
lor hidoase, au inlantuil grumazul gandul ui meu, exaltat
de atata munea noeturna.
Imi revad, lini~tit ~i resemnat eopiHiria •... adoleseenla ...•
~ufletul mi se tulbura...... '
'lmi vin in minte ehipul prietenilor de care, legile no-
lurei m'au despartit, viata inlreaga eu cortegiul ei de
placeri ~i dureri.
MI-adue aminte de un prieten, eu care in momellte
grele, ml-am v8zul elipele ~i sperantele vieti tarate. eu
d imi mal sehimbam eugetele, Ii mal spuneam simtirile,
Hindea numalel singur, parea ea ma intelege.... Em 0
fiintii superioarll ..
Prin noi ~i diseutiile noastre se faureau lumil<" 'il e
desfiieeau neeunoseuturlle.
Ne apuea ziua pe amandoi, gandind ~i judecAnd 11 'P,-
lea~i luermi... Voiam sa ne convingem de realilul '/I C -
lor ce ne ineonjoara ....
Pare ell ~i acum iI aud spunandu-mi: Vall ... pricieR r..~
Nlmeni nu ~tle a mea durere,
Nimeni nu ~tie cat sufar eu
Mara. era 0 ta.cere, ~\ lntunericu\ nop\ei prlvea trisl 11\
N~mei acela care fereastra. podeala rece se cutremura sub picioarele ei,
~l a rupt din . a pus mana,
In satul acela ~~ept sufletul meu ' ~i fUn\a sa se pierdu''Par'ca cu tolut
tri departe d M.I!1 poalele deajui~'i' I ". Dp. atuhci fratH mei mai mari. unul de 14 ~i altul de
am vazut 0 e tlZII, acolo m'am ~' a call-va kilome- 12 ani plini de durere, 'in ta ~erea nop\ei se departau de
. par e di nascut eu
plerdute ... ~i atat d n speranlele vieli t" "i" acolo mi- caS8 lor parinte8SCe, ducand CU ei durerea ~i suterin\a
.cell-vo inco odalo e prelioase I... Venlli ora e.:. 0 clipe unor suflete nevinovale, ce se pierdeau 'in suferin\e, pe'
!l in aminUrea . Asc,?lta\i'ml dorinfa ~ nun~, inlor-
,
Inellrepedele voslr:eb In,cet, mai incel d:vl,,~ovata ... Cur- malul
Voia garsalei.scape
'
de suferinte pe scumpa lor mama, ~i
Intr'o casula d s or. ca cum treceti pa miel lor froliod. Unnl intro slnjitor la clirclumnrnl
acolo ~i.a dat t e pe malul garlei i ' satu\ui, iar cel'lalt la cn
unnai,
bog8ta~,
.01 ...e,nd e an fogl darnrile ,i lo,ilorile so arlail..•
a K~~~s~~ne~Pr~:~1 "'.~~I~I~::~~l... Ac~io";:;~~::.'~i:.'d~1
Ziceau adesea, cand se 'intorceau seara intre noi.
Doamne!... Do: pie copil, l1ase baeli' v
Din munca lor ~i a mamei, ne puteam duce zilele eramde
creaturei' .... d~a-nl1
~nep I...
I Tu vce dal' put ere~I lu'0 fata. "Oh' .... azi pe maine. A,u trecut zile luni ~i anil ... ne facus
striga adeseori Y u ere sa-mi cresc mic" m~I... ~i viata mai mari. La doi frati mai marl ca Jl1ine, Ie venise a vre-a
01. .. Ea . sarmana mea mamY 11 mel copila~i1u
mea so se dnca la fcoala, Toldeanna snparal , fi roas
. . se slmtea Y' a... ..
trlle negr' ca mal avea t ' de suferin\i, sermana mama privea CU durere 'in sunet,
ei
d tanara! ~:~ ,sarb~de. ~i sa ZbOfl~: :~:,,:;a eurupa !ngra- la copii vecinilor, care treceau la ~coala 'in fiecare zi,
mari !.•. acestea .... sa-~I cresc coplla~ii ra y !oata viala
rate dogme. 0' er~u e.acum: pentru m~' sa-ml viid baeii pela
Cu poarla
inima noastra.
franta 'incepea sa planga. Nu se auzea nimic,
ean
tea, care se r •••• u ~hu ee fel de do mema mea, adeva-
"
dar vedem cnm lacromlle calde se scurg pe (ala-i
v

lucru intr'un v~1Pdndeau)n departarire ~trau ~i aces- ma


o raza d e ceate. VIIOGre, ea un palida'
Maica~i1...
mohoral a.
tu plangi iar 1... ii strigam eu aga\andu-ml de
Oar dye
razele s:l~a
ive~te
"Y
J: speranta Ii mai hrY
m so.arvele nu ras~~~des~f1etuI.
palpa"I'nd IdumlRa
e prY pe t..pamant - ~caci ~ . deodata
ma'" I'"toate
glilnl .et. Ea se aplec• spre mine, ,i sornllindn-
tea ~i parul, ma strangea la pieptU-i zicandu-
mi
:
Irnn-
Dorine l,.. Dorine 1... Voi, nu va puteti dud~ la ~coala1..
In urma scafdY " apas II, apoi lu . I In al se ~i lacramile ;r Ineca glasnl. En muica 7... en ,Iln carle! ..,
polronde deca~ ~nr~U,!,lnap~durne fi ~::I~azo dealud .1
care devine ma' ~a de caldura in in' ' f' to~ a~a, nu .Milne,n-
~i 'incepeam: Domnezeo1e dnpa mare mila ta, II dnpli
Cu ee sa- . I apOI, un foc. Ima lecarui om mo
v. ml cresc co'l .1 ltIultimea r
envlnl lndurarilo
anzite dela tale
Iralletc".
'
cea, cacI cel mai pi a~1 .... era ideea ' mel mal marl care invalasero
dea l(ltd intre
I"
m!"?B.re
ami
deabia era r1e 14 a ~arle 0 mun-
." "'. OJ • cRl'le pee vremea cand 'inca "r8ia tata ~i care acum cite6\l
sd~ p anga, insotind-' d~~ In. adancile-i ofta'r' ~1,,8scun-
Y

mire, noi. ,0. IR cand in can "d ~I cateIneepea


. I,,,
biblia.
Se rldlca " de llinga mloe, se dnse la cner fl lolind
". .... Oumnezeul , C unul as8
mel 0,.... 0 tV
ace" t' e....V u ce t·I-am gr·t . o rochie inl>epu, sa 0 desco ..
toll!... Roaga-re rl~a,~ ne infeleaso ef' eo" ,copIla," Pllna seara lu gata pentru unu\ din frati, 0 perecheura
noscuta care d~~b' . oaga-te !... 0 Sf81U~e eupnndea pe Ill' "1I1\\al ~i 0 hainut~. Moi ramasese 0 sing ro-
01." 1" cne oni . Si aceasla (n sacriilc"lo. Pima I" or" d"
nara spre ruga . 18 se auzea, ~i mainel ~ voc~ necu- r
"VI v ClUlle. e el se Iropr ".•"u.. "•••lindo imbracali, Of" ro, alnnci clind
i Irali, eran ao
e IRa tara "I' . . eu-
• S •
5e auzI. Roa v" v mal sus
I6ngo noj in::-1e _ Ma,?1
,
,caCIv. 0 voce'
ic0•.• Momico r
puram sa strig8m pI'101. d'" e nu
.
m•• polemlca
te duce de
durere.
• ••••I v"einilor Incepeau sa Ircaca, cel dol (rail, ICfe fl
'II pOllrUi ••••
,. a cu buzunarul go1.
Se ,duceau la ~coala!.... Pana sa se intoarca Nicioda\~ ~u V~~\ti sunt eu dator 1...
maica, din vallzarea unoI' pui~ori capaHi doi lei ~i O!... malCa, m '" d b poalele
I drag e sU -
cinci zeci de bani, cu care Ie cumpara, carli. • ul-Sapat, satul .. B?e B dealuri l;\i prin p~-
Cei doi frati plecau acum la ~coaHi; maica ~i cu cef- Dar \ll Vod t' rzie l~i nS1plse pe f' cu noaptea n
dea 1uIUl, . toamna d a 'a~e ~i c I~ t~ 'e. de .ng· 1 asera d upa~
an\an
laIii la munca; iar eu singur ~i de multe ori ~i fara
mancare ramaneam acasa. dud bra\ele espUI. trel' frati mai mart, P ec
'. . cU cel \
Niciodata nu tni s'a parul casa atat de jalnica ~i de
I cap malca, ~I ~ ramasesem ador~
trisHi, ca atunci cand de~teptandu·ma din somn, ma ve'- lemne. . doi {ra\iori de ~coal~/ ~ epu sa ceal'll8
deam singur. Eu ~i Cu cel morala de to arona Inc arasindu-ma
o !...grea ~i trista imi parea acea singuratate ... '\,' 0 vreme poso ~ .. filei de somn p
mI. ~, e tovara~ll ,
Incepeam Sa plimg, dici dorul de maica imi sfa~Ui de zor, In hmp~ c Hi ~ d apta In
~ 'lndrentau catre ~coal : arunc privirea In re
inima, se •.. .' eu rol " \ 'g
Durere!... Durere !•.• de vreme ti-ai tnfip! tu ghiarele Ma de~tepta-I ~I '. ~. illcepui sa s n .
T che 1 malc8,
in carnea mea cruda ~i plapfmda! .. stllnga L"1 0 '~~~i nU ma auzea ... ~ tacere8 casei, ce>-
Ma suieam cu picioarele pe masa. de lanDa fereastra ~i Dar val .... n~ ~toare se pierdea In. t I Si ie~ind
blHand cu pumnul in geam ~i plangand strig1am... maica!.. Vocea-roi plan~:tie. Ma dadui jos dl~ Iaach~'\ Tache 1..,
maidi!... pana cand de oboseaHi ~i de dure,re ramaneam parea cU~totul ? sa strig mai tare: T~ch~ . ~ in oscioarele
culcat pe ea ... in curte Incepul. i i lnfipse dllltn pana
Lacramile, mi se uscau in ochi! Frigu\ toaronel ~ ~ eram aproape gol, Hlrna doar pe
Cu mintea plina de gfmduri, culcat pe masa umeda ~i mde plapandte, IC~~ma~u\ei sta~i~te't ce : pe ulita saiu-
invechilii, urmaream cu privirea cum sqarele apunea, , Cu un res a , nui sa ma s reco
~ i {ricoS, Ince y ~
trimetand raze.de lurriitra. . un umar ~ ~ire $COa1a.
Acum, soarele incepu sa se mi~te ~i sa se joace pe lui. ce ducea .c'de ~ase ani~ori. AW 8.iaro de zor prin
in61timile dealului din fata casei, imbrati~andu Ie. Eram nu~al ~ ulele rebegite,A ba a~ e -'1 la un han ...
EI inlpartea cu ele, singurile care crau acolo sus, cu- S UI'IA rr
an d. In manSuspinam \ a d anc 1...., AJuns i dandu-rol , un
noroiul dill u 1 a. ropie milos de mille ~~l' '] 11 Iuai din
trelllurul ~i fiorul Illol'tei sale. De pe 1ll85ula rece, eu '1 se ap , . un mo . .
inca privealll cum soareJe se pel'dea '·Ia orizontul tara Un CODI . , tu nu roanancI, I hanului IncepUl
~ . . DorlU~ . trepte e ' Id
margini. mar ps:. ~ du-ma slios pe 1 de lacrlnni ca e
O!... soare ... vel'iga din lantul gandurilor mele 1. • Fru- mana ~I a~ezanl A vreroe, ce Uflne e .
~ "C dIU e , In I' . ~ "I
musetea rtIzelor tale mi-au potolil durerile. sa .mu~ obrajiorii pa \Zl.. ' ~tence la munco, ~
o fulgerare, 0 licarire, 0 zvacnire, 0 sdipire ~i varful 1ml brazdau A d treceau salem ~!ill .sa . sarutandu 1\111,
8coperit de vel'deata, in ale carui poale se a~ezase soa- IUnd ,?e ran e venea lan9a ml~e ~~ljf-fi trait lolicu
rele inca palpaind, se intindea, in tacere-, '1ntocmai ca cari ma~1de c~~ -, Ce copila~ {rumOS •••• ~ plang ('U IHlli
. Intre el. " , cepeam sa , ,. \
~i 0 femee care doarme obositli de fericire, dupa ce s'a ZIceau '
\ui L.. O ....
taticl1 1... tiHieu I~ . "1 triste ll'ect'UU ~I pIll
. ad amll1hn e
bucurat de toate placerile unei lnsetate iubiri. and ii auzeafll, c. .~\
Jntunericul'tncepu sa-~i intinda al'ipile. lare, c. .. ele de COPI\. . "i lacrellli, Irchule s,
(a\a l11'n\11m ~ t Ie
Era 0 li~li~te de mormant! .. , . t 1 ragu U .• , p\flJl9\!..'• dcac1 ce~ac..c le-ou (osl
Dorine L. aci e~li 7... deschide u~a!... Plangi t d eea cari au pIer ?, 'care formoU C('r-
Era inama. Venea dela mundi! "c verse, d'; ~c zicea cate unul dm cel
1'lImp 'in v1a\a, ~ 'n~Hlcli
Slirind jos de pe masa, nu ~tialll cum sli-i deschid u~a I <\in jurul meu. ~. d d ta vecino, core nit> l
mai repede.
Ea ma saruta ~i diutandu-se
,
prin buzunare imi scotea
C\\;\ co1\ul uli\ei: 1'8S,:rtsb~feu~n din raspulCl'i.
1\ ~
c1' monu. Surpnnc ma
cate 0 nuca, prunli sau mar, eu care-mi potoleam foamea.

~~ ••
_•••.,It
~Haide acasa jigodie."
Nu vr~au I... nu mil
Vreftu scoilla T
--
duce ...
10

0... batrane preot1... Eram un nevoia~ eopil 81 pa-


mantului!... Eram 0 fHnta plina de dureri !•.• Tu mai
_ Sugrumate... ... ache.,. ~i restul Cuvinfelor n . .'
sllluis diu ghiarele desnadf'jdei, care incepuse sa ma
Vecina Imi apasa ,11 se pJerdu
cuprinda!... Tu mi-ai desghetat sangele din vine ~i tot
ma tara c gura cu palmo' ..
mice1 _ . a .P:
0 scanduri:l, far" ,Ia~ cu c:a1alta mana lu mai dus pe eaile aItei vieti divine.
Iti sunt dator biitrane preot!... iti sunt dator! ... ~i nu
amest~c~; ~~CI~~~~~ Inghe/Clte, ~e csaesi~b~~ug~nde~stC~ Ia
o ce t~ d . e pie n~ul ~Iiu daca pot gasi mijJoace ca sa te pot multumi
Cand ma privea, ochi-i se umpleau de lacrami. La
ri <' a.a e oamelli d'ia 1''' • .
P n"e mrla, ~i ullul d' .• flSpl'lnhe, privindu-mav •. ~coala toti eopii se jucau eu mine ~i cari mai de care,
" Ol'n
•... nu llIai plang el . Incepu- v 7.ica·
Sl'l II cu-
ma lUaU in banca eu ei. Pe tema aeeasla, se certau r;;i
Intaiul~' '. e copllu1e dr'a v, T'
pi1u1 d I 1lI;1 '!'limul dintre cop'" g? ..:. u nu e~ti nid intre ei. De acum devenii ~i eu eam nar8va~. Ma du-
r
. urerer ... Tu nu~'
~I~t.esc ~i ~ch~i fai pla:e;i i:
.
ClJ
rll nlluanui .. Tu
v~U!l?a$le !reodata ;ra~ ~~~
Ceam cu eel care 'imi dadea, mai muIte condee.
Intr'o zi parintele ascuIta la aritmetica
dine\. 11, ~i tot se muncea eu el, sa faea socoteala
pe nn copi!
cat
Si~,l~;} ~l~a~:f~~tac~i7~eni .. l~~mu~~i~in~~Zr:~iaci~~i durerii,
ar Int,.'o . me. ce nu fac 3 r;;i eu 3.
mi' ZI posomorata d' .. Plietisit de atata mundi, strig ~i eu deodaHi: ,,~ease
~ G prllnaveri 0 d1futa s" : Jarna, sau p1ina de mil' fac, mlii Vasiliea". _
c hmuil colo • araca va duce J" es-
Maic',:, i S?S~ langa taicutuJ tV corpu tau mic ~i Bietul preot, de~i neclljit, fiindcanu,i ie~ea socbtel'!a,
d Ai •..• malca 1. au .... se apropie de mine ~i zambind imi zise: "Dorine, ~Iii
ar ... ,vecin(l nu m~" a mal stri!!a.~ eu din ca.nd in " sa nu'meri?"
de mama A' Uzea, cael. ea' v cand, ...
• . Juns acas"" Inca nu avea .. t I Fara sa mai a~tept 0 aHa invitatie incepui 1, 2 .irei,
WCue U"a A/erg a, ma arunca' Inlr'o "slm u patru, cind, 20 ~i... aci. .. nu;' mai ~tiu parinte ..•
, d yo. • am ~i d I camera <>i •
les, ar nu pra ' eu, e a un geam I I I y -ml De atunei, bunul preot, seotan<;l din cutia catedrei 0
sfricam. Din i ,. cu putinta, Tot ce i", a a tu .• ~a sa
formeazii c a
n<a~p1are gasesc ~i 'bibl. a(neam !n cede aritmetica $i un abeeedar. imi zise: "Sa'nveti sanlitos
• ea mal S"um .. la care ~I astV , Dorine ..,. 0 !... mare elipa e pentru, mine aceasta I De
Incepui ai rupe f '1" pa carte din bibliot aZI ' acum, eu stapanul nimicului, devenii slapanul a toate.
Tarziu "Insa", SOSI ~I, e. De jumatate . eca mea),~i
Dorine 1 • ~I mama. Intr'o saptamana Ii ajunsei pe cei de cl. I ~i Ie trecui
'" ' '" zrse ea' . ~i inainte, ata di la sUir~itul Bnului !acui mare ciosie
~~I f~~~~'e cv:~' am vdit ~~ ~~a d~~a~~a~:i {: ochi,Jnc.epui mamei ~i bunului preot care ma ajutase.
Sav Illa. ~coa B, ~I ce- Penlru mama, insa era 0 adevaralii povara, did eram
rmana mai v acum trei copii in ~coala. 0 mai mflUgaiam' ~i eu din
o h' '. ca... nu zise n' ,
. : I II.sticleau de durere . JmIC, fata i se intuneea limp in limp at\lnci, cand cu voce tare incepeam sa ci-
11lI/lla eJ de m" , ~l un of tat ad" '. ' I se "visul Maicei Domnului" sau Minunile Sfan/ului Sisoe,
O· d' ama. anc, II u~ura
an unle suferinte' I ' Cand insa incepni sa zic crezul sa cHesc cazaniu $i
cuI 1ini~tit al odiH I me: 0 pridideBU ~i din it. sa canl la biserica, maica nu ~tia ce sa-mi IMi fadi.
de copil. ' ' Se revarsau asupra 'd .n unefl-
Se h tV " el urenle mele Munca $i suferintele ei, de-acum incepeau so. se vudi\
. 0 Bra deacum v v dill', ca n'au fost zadarnice.
home vechi • . .. sa nu ma mai lasp . .
A~um cand i~i vedea odoarele, felurile visuri d. I\()l'() I',
mei, incepu'i J~~c~~u vhilinute !?i eu l~S~r:ig~h~~;r ni~.ie
\~ desfiiceau unele dUila allele, ca ni~le r'olOCO<lk <Ie
aVE<lm var,:>ta regleme~l~a~erg 1a ~coaJa, eu toate ~a~~ III Ill, i SI:: invarleau lllo1alec in cop, ~i-o dl'SIlICl'dllll I'"
ra ca IllvaHitor' . "(~ un copi!. Trai de'!?i vazu copiii I1lUiI1IUri orl L.. 0 V('-
meu sutletesc... . preotul satului, Popa Alexe, tat~H dl~alll eat s'a muncH $i se munce111e penlru Jloi. CUUlillll
n'Q suparam cu nimlc. In timpul lenl(", Ii {tIt; UlIl 10
; "tevi" pentru fesut . Inlregi, in mieul meu pat, a~ezat langa 0 fereastra p~
pul verii d ~I . apoi plecam la Iv" unde vantul ~i zapada iernei sufIa cu puter€', gandeam:
cuta de ' f e. cum filCI soarele nu ras}eoa a; lar In lim-
ora 9 ~nJe, caetele ~i ciHim • area~ Imi luain va-
w
O! creer ce stai intre aeesfe oase incheiafe, tie nu-ti
eu pleplul >' b' ara In man • •• este miH! de bietul om, did iata, muite din elipele sale
ram. Ieeliilt', ~i_mt:a;ar a ve.rd~, imi sedam a;i_~~'pana la
$1 a~a treeand . uram ~I vaeufa. I prepa- roman moarte. J
Se sbat aeeste clipe intre mine ~i tine. Frumos e jo-
ul!'una e Iasavan"primurv Utoldea . 1!na premiant m
V

v •• cui lor 1,.. In viata nimie nu m'a mahnit dedit durerile


chee unul di I a. n VIS ImpJinit ,,' a vazUl JD
o . v n ce e mai frum vI cu aeesla se tn ce din suflete nevinovate au pornit. M'a intristat sufe-
A v1lat? noua trcbuia sa i oase capitole ale viefii mel - dnta aHuia, mi-a facut rau nedreptatea.. cad pentru
vce a~1 preot 0 sUit ncep. , e. lnfrangerea ei gandeam sizi l?i noapte. Suferinta parea
ma dea la ~ v v ue~le pe mama v

~i imprumu? lllvafatura mai inalla Ci'l ar fi bine sa de 0 ve~nicie intrupata in mine ...
larna devenea din ce in ce mai aspdi. Un viscol gro-
~i Irimise l~a;d~- sl~ de 200 de lei ia ~:ma asculta totul
l.ov. din lunca Buzaului, sufIa Cll putere in geamurile
examenului PU1~~a.a Normala din 'Buzau n~a dsa~ului, ma
Atunei ii s . .Ill f~'a ca bursier,' ,n e In urma din fata.
CflseJ ~I eu acasa: Tocmai acum imi venise randul de planton. lntuneri-
cuI cuprindea totui. Lumina nu mai, era pe 'saUi, caci
Scumpa maica ' loate lampile au fost 8tinse de furia vantului.
Dupa . Tandari de geam, amestecate cu zapada cadeau din
bllrsier. un examen des/ul d e greu, am reu$if ca cund In cando /'
Ah! mama 'dici afat cuno$team in lume, mi-e trig ... ,
ToMe luna mull .'
I-ai dat, fti saru/a" mana.
u_mll de ojlJtorUI pe lIIi-e frica, mi-e urat, $opteam Incet, ~tergandu-mi lacra-
flUl tau care mi
llIile calde. '
Cine sa ma auda? nimeni... nimeni.. eaci maico mea
Visuri mari I Dorin. (~ro dep'arte, Sa spun la mai marH mei 1 Imi era frica de
vai v ncepeau sa-Illi tv'
hiHaie, .. Plangand, ma a$ezai intr'un colt, begat inlre
~o~~:a:~~~nsu~~in~l~, ~n~i III~Ofd::~:a P~~~/;;~nte. DCfJr'"
l\1~le saltele de pae, pe jumatde rupfe.
t~FJre, ~i omu( 0. em. o:lllIce, de IllIHe pre.a. r~- Fiiptura 'intreaga' dormia imbracata in hainele ei negre.
ea focillai Mun:;' ct~edbu,,sa cunoascii In c:~~od?elfJ VJ!- Cu oehii plini de lacrami, uBandu-ma in lungul vietii, ziceam
me,~ul ,... an se lasii f . W ~ III urma
. unol IluZII mai d 1 . a I mal sfapanil d f ' eU scarba: "Degeaba cauti tu dulceafa vietH 1... cad $i
s~~z:~te ~i ~'a~feaptiiU 'i~,c=lc~ durere mai grea, e c::~ ('II esle invaluita) in valul ne$tiintei..." .
., vI eu mlOe . I\unurile vietii nu Ie poti avea, decat cu 0 biruinta
Ma dusese la '" I II. 1I1HOturburarHor vietH tale, did acestea iti duce mer-
care ilia a' I ~coa a Normala Insa ..
gandea Ci:/~ ?ra, nu ,~fia ee do~r/11e tlcl.eu nici acda III vi \ii, In lucrurile de jale ...
() I... Fenomene ale nafurei 1... Voi faceti posibila apa-
lueruri ale f~:~:ea-!l1~ va fi eapabila sa ni:;~:e, ~i nu se "'\111 ~i pierderea lumei. .. aratati In8a creafurilor ca mine,
~fie L.Pri;e:ofe l;ns~a~CI 'tYfai!... Ce esf€' oniul JeoNg.'. ~ilalte (' I IJI voi sunte\i ca $i ele, ni~te produse ale legilor d'2
v • El Of CI 1 orul ' .... leI e
can. e vesnic iti e, In marunfaele sal '~ - ~IU
a~a c VOl' spune' S f e In mIS- I' I leu \r. a £i rei. '
e> J un~~mta credefi".
v

-' " un deparfe de a fi P \IIll\ntule 1... 1\egru loc de chin $i de neadevar!... ExH;-
.... va e nu a/11 d I n\H meo nu este implicata cu aceste durelO6se Vl'C-
cond.ei plin de 'I' .:. spus .... $i nu $fiu da' v .
IIllld •• De {ICbm sa 5tH! 01 Dumnezeu! 0 fiintli Cl'ell'"
mi se aWi ~I . I u..glll1l, voi puteo oare v co eu acest
n lfl mo ' ' sa spun tot e 10111'1', (;11 $i roua dimine\ei din zilele de primfivadi, sunt
• ram' . ' ,e
,E mw. Nu $fiam d d v' .
1111 I' I11I1Il 1[\('1('- Ce sbucium! .. Voi 1 in grele clipe fu ve-
n aveam cu ce Clipe de dun e sa-mi c.umplir car"'I' ")' Il IIU'I\ l)' lUJIl' I
• e urere iara~i mcepeau. Noptf v
••
Oare cine a fa"CUt, ap ·f· Ah t... Unde sunt tablele legilor tale fire? Sa vad mai
nascut,. ~.pe lume '} an la mea? ~i pent ru ce su 1
y hine, costruclia Inmilor, sa aflu punetul de plecare in
.S a yad aceste vilr . n firul vremurilor!
mine? Sii-mi d~ ege clIpe cum s f Ce stare 1... imi curge sangele in vine... se sue, se
ale inimei '} ca a ca~nea ~i sii-mi ascu~f ~ r.ec,oara prin
" O! lume'! 0' ,. smrs rele biitiii <:ol'>oara,t'i vajaie in corpu-mi ca un rau ce curge in vale.
z eu lnima-mi bate cu putere ... ~i... la ur ma d( ce 1... cand
caci iala multe· d . . nu-II pUlle fiintele la • lolul in lumea aceasta piere. Mama mi-aparu in minte
fare, In abisur'I I~t..ele~ riiman reci sub f ~~a mcercare!
Sgo I I .1 e 1 asvrBlirilor tale. olma de Inghe- :t.lcandu. mi : Ce faei copilul meu 1... Dorine 1..
I _m~ e e viseolulul se . O! mama! Hlinuirea clurerei ramane-va in ri:line' ca ~i
re balranii copaei din pl~rdel:lu din cand in c~ . 'In tine ... Inelul,lumei se va strange... se va destinde ...
E un limp de I' . t gradmaEpiscopiei and prlll- 'Iosa in lume nici rauI nici binele nu va invinge.
ma-mi bale eu ml~ e, e un limp de la . • Deodata vantul se umfJa cu putere ... 0 sgucluire iu-
de~~~~r~ lumei... P/~~il~' d~ fan;:mu~i \re~~~~·~·reTs;U~i~i [rico~atoare, se produse. Un geam de S'\lS dizand, se
~ . e geaba ... voua ce ~ mine .... sparse langa mine, mi~candu mi pulin piciorul. Imi Hi-
'lnlregi .. .
V . ' ~a vlata mea de f.'
va pasa'
'...
C .
e-I pasa lumei
' ease gheata ~i 0 parle din degetul cel mic. Sangele
01 ml-ati vazut d :. su ermtl e roasii 'Illcepu sa curga.
dal firea A' . urerea ... voi mi":afi ~. Nu mai simtiam durerea de care dinainte eram cuprins,
10 -., ~I vrea sa merg . ~vazut ceeace m'-
c&~, unde Om I cu VOl sa I Ia 'Insa, simlirea siingelui ma inspaimanta ell mainele pline
viti dorinfelor u nu este dedH u~ la a~ a<:est hidos de sange imi acoperii lafa sa nu mai vad,.. .
lumi intregl" Lmet'.e nevinovale. In {v~·.Nu va impotri- N'am mai simlit nimic. Faclia vieli par€'a ce se stinge ...
... ua I-m~ . 01 s'au d·
A ;;um viid i ~ a A~I pe mine pentr . Islrus Era catre ziua L Zorii diminelei .ineepu sa reverse ... In-
mane iusa i ~ ~~, ca vartejul lumeil es u vecl1.. Illnericul se despica ... Viscolul incetase peritru totdea-
l1u-1 are. ncre mtat, ca sufleful pe ca e m?re. Voi ril- l111a. Ma seall... Saugele inghetase pe ciorapi. Eram insa
IT' re eu II am, lumea
'Un6toS. Parea ca a-~i fj dormit la mama acasa ...
recuse doua ore' I h . Spalandu-ma de sange, ma a~ezai pe gramada de sai-
01. durere' d· ng etasem tot ...
~ .... urere r t I Ie sa a~tept lumina zilei.
neasca!... Fara de' . ...• u disfrugi f r '
de acea fiinf ~ hne, d€sigur omul s' e clrea ome- Oar vai! mai erall, cateva ore !... Mintea-mi fugea in
Vai vaua sf Itng.ere~sca ! Simturile ar putea apropia d purtari. Mil a~eza-i in fala icoanei, zeifa noplei imi
cea ,- Al m un pacatoas' .... vc'nea inainte. O! vedenie fugifiva! Mi-e frica... mi-e
s a v.a loare lumeas ~ e.... voi nearuncafl· A
E u pHn r ca..., In a- Irica de tine! De 0 Jume noua sunt inconjur\at. Fiinla
rere ~i ~h I~e nu am fosl satul d " Inn reasdi!, stapana celuia ee ma inconjoara1... Vino
m'a dob~~a~Jre, caci \in~eHieiunea ~i n~~lc, .dedH de du- lul ... 0...vino ... caci durerile lumei voiau sa ma doboare.
R' Izefla omeneas ..
Tu fII pentru mine, ~i eu pentru tinE'. Frumuselea ~i li-
o~eata ta 'cerule d' . ca
aduc putinta sa IVIll, lumina seri t I nilI'll 'In care ma giisesc aeum, se mere~te cu venirea
se aHa ca <::ii s~ap de acest chin In la e senine, Imi Ill. 0 I Rflza divine ... 0 sHipana ... 0 mangaiere. Din sbu-
y n mme 0 .d . umea Totree ~
.1Nu te mai plange ~.: I. urere piere. aHa vine" ga, •.IHlllul ncestei nopli impreuna am gustat. Nu ma parilsi,
fI e sunt grabite l' XIS enta mea... ani cud <;oco~ii diminelei inca n'au cantat.
ci sun! ve'fj ~':. Ipele tinerefi nu su curg ... Vremu- And\ndoi sa ne cufundilm in toate, ~i il1lpreuna sn
ale morti. ~ ,ca malCle v0rv?ni clipele biifr~ sel~n~le .pu~t('ri, lell'lII IlII unu\. In 8ceasla clipii de durere venind, Ili su-
V' I I A ane I, ~I pOlmaine clll ill Hllflciul meu mfmgaere, zicandu-mi: Su Hill d('-
, .ISCO U lncetase E ~ , 1'1Ir11' dc' nlmlccnin 1\1111(> i, did numui alnnci cllpn de
mal auziam decM A' 0 tacere adanca r I h
ce mi se ~ }ncet ~i jalnic R. .... ng etat nu- I .r1dl'l' va fI in no! l1i nol yom fj in ea.
parea ca iese din alt "leqEue.m pro defunctis" NIIIl 'nl nu 1It1 c.l' u[ortllla m 0, did 10 ~c6ulU eu ~l
aru, pISCOp··" lei •
la tnviitafura .
In line se aHa germenul nemurirei ~'i tot prin tine aU
Intrea W . eram primuJ. Irni IW . pkril Wnle ea ~i mine, lasand locul aHora ce VOl' veni
di
dela C~~p~lln~t: E ? noaple slal~a~cepae ~I~r~[af~tea, liua ill urma.
mijlocul fac . Piscopiei. 0 spaima rnW lee. pialra Uill'lm sa mai munanc, did m/li hranit eram de 0 gan-
Cu ce sa e~~I,.sulel' de dorin!e navalea~ ar uca, ~and In <liJ'(~ adanca, dedit de oriee mancare omeneasca.
' W Imp Jn€SC 1 D spre mme Aici slateam pana cand lumina incepea sa fuga, ince-
saf I-ma a<:a' l asafi-ma
• • y •.••
w •
w
e ce v em'f'I 1n mine •1 JW
smgur In simfire N ..: ca sunt singur pe Ju . a- pen sa dispara.,. Totul sta culcaf.
Nu cram singur. lazul irni era tovara~. Lampile noptH
eu n,alura. Suflel~;i ir~~tl:~I:u 0sin~gUl:am facul ~~iih~~r~
L O . cuno~linla a loale' I vapa~e, incepeau sa se aprinda,
Ce noapte sublimal... 0 spirile divine! .. dintoate pla-
v~e~~Z:~~I~~I:~mi-tm In~~iz~ ~sau~d~iu~;n:i d
vine, pe voi c-/z I cau?ul de odihna, iar rn Irea: I~. line
r ce
la infinit .. Illrilp cerului, din, taate collurile lumilol', veniti sa simfim
HCeasta placere sublimu. Era tacere adanca ... lazul ,pii-
ar Ii ~i ar sirnl~ a e z:Jlor, a~i voi sa mer~e vOlf..ca, di- rea ca nu mal curge. Deodan; glasul unui elopot se
Carn d Cl;l mmp. cu nnta ce pierde peste illlinderile acopl"Iile de Intuneri c. Era clopotul
• e aces lea gand h
Episeopiei., Totul tresare I... 0 noapte sublimal Clipele
In~~lf~:\i~':v:t: ~u ce e:;'I:"s:~~Ta~ ce Irebuinfele se 1111mai fug prin fata mea ~i nu ~liu de eu sunt sau altul!. ..
'f~a sau t ucmrnala' .... S·enam .., t Oh ce bine ar fi, ca sa nu fiu nici eu,·nici allul ~i
penl
rnari deeat ~a.r e, ore Inlregi la colegjen ru un creion, lIr.easUi clipa sa ramaoa in minp, Hidi talii.
~. line. .' sau elevii mai O! spirite divine, ce va jucati In lorgul noptti! Veniti
yl a~a trecane ./ t (;\1 mine sa gust am din palrimoniul firei, did destul in
ducand 0 ,~ ZI e, recand luni W
A 1 vlafa muncita ~i Inf I ~ rna slrecoram ~i ru,
mijlocul lumei, sufletul Imi este in mahnire.
~ eplarn ~i eu di e easa numai de rn' me
Covorul naturei sa-l avem drept a~ternut cu capetele
rn'O! infinita i-nfa,fi~a~~a~el~r ,sloSidc.lipemai bune. .
me un colfi d .' W mlor IVIne! dr,' Illminate sa assuHam ~optirile celui fara de inceput.
rile firei ~i I~o:le e ~odl?na, ca acolo sa uas: ~~ penlru Yom fi odaUl ... vom Ii aproape de fericire, vom fi ~i
I?a.r sunt deparle~~~rnl tscdurg viafa in t~na. In bunu- Ilproape de morman\.
efl In sp t"l un eparle V~d ca ~ Pe sub salciile tale in noaptea aceasta, mi-am gasH
d
duiril~ Ii :u~te sr!!d.e ornul alearga:" al:nCi !O~va pier- (;ulcu~. Mil sim\iam ehinuil de mundi ~i nevoi cand ma
rnoarle .•. ' moarte B-~arnale, strigand conlin~uc.an nadaj- gl:\ndeam sa-mi parascsc lazul ~i sa ma duc la ~coala.
Totd~'" . "rnoarle .•. Imi ziceam 1:ns1\: deee nu m'a~ duce ~i acolo dici un
l' eauna neImpae t t d c:hin 1011 stapfme~te toale ... In .ele m'a nbscut maka-mea,
b
a T~ge:::~o~, rarn 0 ~~~fa~~a~:~~anil~ m.ijlocd! :arjilor ~i ~l In ele, voi a-,;tepta moartea
vreun I JU ~a. Eu InSa mil simti e!11.nu ma Irnpacam. Ma simteam iubit de 0 fiio\a ... si printre salciile f1 e-
y
nimic' e e!l ~au, venea sa vorbeasa~
1 . 1 paras earn. ·ea
InJo.sit alunci cand
cu mme. Nu ziceam
louse' 0 a~teptam sa vinl'!, . inal\at eu mintea in umile
e~earn afara ~. ~ dlvln '
sbatea p I. ". I cand inca lumi ~ 01 Dumnezeire 1 lu nu-ti framan\i minte.a , a ma cu-
rile la Ie. ucrunle nalurei eu m ~ na sfralucifoare
zu UI. .' a aseundei:lm pe mal
se 1I0l;l1l pe mine, eU ins5 ... lata ... in nop\i tii- zii VO€SC sa

zi'
A pa I se scurgea prinlre it'
u- '" 'UI10SC ~i sa traesc In tine.
Pe IlHba de sub saleH. lntre carli aruncate sltilpom
~, se ascundealn' b~ p ere, se pierdea pr' f
~i voi vief' lar a verde. . In run- ""~, nu in lumen 10 care imi C:'l'acorpul, ci In alto.
punci, dar I omene"'li
At ~ d
'! ' gan earn eu . W UI'CUIlI 10 5US, 1n jos ... pe scarn firei, I'olnceolll pe
De cAI ca.e o?slacole nu intaln·!.' .mergef' caire un .'lill" !Jiludil'C:'l... O!... duhuri divine ... deschidcll coleu
a e on de pI" 1 I In cale!;.
cugelul pana la e m~ uJ JUI, nu-mi ridica . /,dle I ce 1116iubc::?If>,dpschideli eft sti vina.
fiinta divina d cer, vomd sa afIu al lum'l m .mmtea $i IIII' III, 'C e~ti en mlo(', pogol'flte ~i din lum n dlll'C:'rli
1ami:am fi.na~t~tO~u~l:t~t~~~~ /I Vll- 1mpl'cuno. Sa lasam 6ceaslli vl'em U \ul'bu-
tine, vllind ~ii :fl~e C~~:~i~
J
rr;::e ~I aIrel.
c1un
tarii .•• sa nu mai simfim micimiIe IU,mei, did acestea
mi-au fost durerea.
II, II Iii ie<:.ita I nalnrei, ar pu Ie a scapa de a·
Aceste lueruriin~irate fara de rost, nu 'vreau sa fie v fdin. sanu
i
locuinfa mea ... nu voesc sa mai fiu prada dure!"ii lor din ell. I I II' leg ale Irel: tern urmarifi. ~ c'lipele ceo
01 cal este de mare aceastii 18rgime a 'umei Ida!" I' a ve9nIC sun h b ti In bine
I)j' () C Ip ~ .., firei ... se im fl I libertatea 91
nici una .. jnki unul din ea, nu se aseamana eu mine, Of •. Voi Inge~l.m _. a~a vom gusa
deeal. numai raza dumnezeeasea ce se sbale In tine. • urmanre, caci ~
III' • UIII III • ~ f m dlei odata
Diminea.ta Se apropie .. haideli... haideli sa pornim din
11\1 fen sUbl~ma"1 Ie de vacanfa. Le al~teY.t~lo~ nU e~eam.
lume. Panii departe zorile' s'au Inro~il.. 0 parle din Vc>ueau 91 21 e ~ tregi din mijlocu C81
luminile nopfii m'au lasal S'au desparfit ... lln sa ore In bl' ,. ~
Colibele sliraeacioase de pe lang'a Episcopie, lueesc
Ill" fica , 1- rea mea su Ima.. lasand In urma
A"j'usla era pace clipe dupa dlpe.. corpul unui
prinlre copaci. .. Aslrul diminefii Incepea sa iasii. 01 eal Sl uici Imi f~ge?u <;:. aid vedeam cum
e~1i de frumoasa elipa! ... O! .. aslrul al zileil. Marefia la ' mangaere . .,,1 •
,'ufere ~ou d' 1 durerei. ~ Ceflsor~ieul. dm
in veaeuri nu voi pulea privi- 0 10ala1..
01 zeu 61 lumi creealor!... oa-mi al ipile lale. eu ele ...
"Ill devme se I¥ ~ soba. Era tacere ·.. utere piirea
Pl\lpaia foeu d 10. aeele ~i baUllld cu P e se' mi~eii
iala colo." colo deparle, In vapaia acea sa sbor.
,wl'I'le mi~eUa~tr< u-~~cesh este drumulfpe .tc-:rQi lumi sHi-
Sii Ie pol privi,eu ve~nie a~i vrea, caci numai lu Imi . ice' 1 <::... f'j nes ar~l v
I'll 1111Z ., ~ nebune in spa I fost creeate.
slingi durerea mea ... Tu faei sa-mi galgae sangele In 111111(.11. ~Iea;gl)e ce deodala eu mine~ 8U fa~ ~i pe voi
Vine!... Tu dai acesl culoril .naturei.
II lillie ~I ce t pri in cale, ea sa. I Vamenesc eu des-
01 .. mare abis ... 01... lucru ce pari neinvins. Eu slInl Nil va po 0 I' e in care puhOIU 0
in tine ~i nu in aeeasla lume 1.. Aceste maluri parvgi- \'f' aeeste c Ip , 1Z
noase ~i ele ca ~i mine sunt roase. I
t Ii ulslm I I.
lor, aJ unge catre~ "ale.. Ie .,i Con f'ICI'u <>ibatranu
y
0-
II ~. enea In mill y
. Imi aduceam aminte ca e Iimpul sa ma duc la ~coalii.
o carare ce se strecora printre copaci, ma dueea ni !\.cum Im~ "telepciunea lor. ..
I'oUHtru eu In nemul '·rl· J
~ in lumea acesl.a nu
III ZICI C8• ell su. b proteet a-
ni~te infundiiluri, de unde puleam sa nlru in eurlea ~coli .. J ••••
I lege a D'
lfi
Nu voesc sii plec ... caef pe line muneH de cugete am o
VII fi ')ieire ..:
and sa intfu ~I.
;r bpSigUr ca atunci can
~ d vor fj Intoc-

venit, sperand cu -foc ~i credinlB, ea poate voi ajunge, la l'I11H:uffl.de hn~: "Iumile divine. . J Si eu sunt I~_
punetul Until de dorinfa
111111 IlIlUl zeu In. J Zeu al creeat.urel ... rin spatH inh-
Lacrami mi-all curs din aee~ti doi ochi muncifi, cand 1~(:He al llatu~~i~"esle, lotre Illmde ce a~ aceea~i diu-
la ~eoalii nu puleam sa sufar viala, caci de foate eram
Jipsil. ('I'lIl'el1 tfl! !,-r~l nu ~i illtre fii~tele ~e Atunci se vor
II It' /Ilefl~ga, ar r tu s5 fie III toa ,e... d artate.
01 tu carare 1... mi~ai vazut 10tuI... ~i c1ipele de inal-
fare, ~i clipele de disperflrel .... lnlll"l'. h, ce d e~a~mo~ie, palla lll, IU!IHlebi:~ cum minlea
11111111lluete ,e ~ln casa... Supt1am
Pe tinetoale.
mergand, ajungeam aiei, unde singur voiam sa am smgur . .
cunose H \If! ue . - entru toate. loea~ul ~I pnn
1111"I'll dese~llsa t~tuluj in ea hi avea _ necurmala imi
Oar vai1.. selea
Plecam. mi-a ramas ~i aslazi nepotolila. 'I'1I,d«~totun e.. a ie.' Si aiei cu munca
C'/I I I oosea e~ilhc f pf'ste mine
lnlram in cla"B. Parea ca se s~imba lolul Tofi bii, fii hi '111'11111 zil~. ~ ziua alho, ... trecea~u m t<>rlllinat.
veneau pe langa mine Inlrebandu-ma cale ceva, sau as- • 11 la muncu . - t "zeem eft fi I
culland leefia pe' care le-o spun pam eu Mil lI~ezal i . " tot ziua ma r. nnl marc HI-
Si a~a ducandu-mi viafa, fimpul se scurgea., li I' intl'<'!J , I~O~I~~,~~clipele, (>l'l'Im~ \n,~ce=ll;h't(>t1Sci\. ,N~
Vremurile se schimba caci lumile se prefac. A II, s(;ur~~ III 'en mai I1lnre.dC"s!ut alf:i:\ i'n "in\o de puna
III I' ,'rlllll III e '11 0.1nu !;)lIu d Be .,,1' p cure
Toiul este intre moarle ~i viafa, Nu ~Iiu dad! vreo ' 11111,'/1111
, ~ 11111I11"1i
ell
llUIIC .,. v
)1' III II I
t' 1'1111\01.
IHI;'
• C,
, ('U
I IIVu! II • « I Du
III11111
1I1~,I ' 11111
"dr«'('ul. ,. Iln1l'HIH'U\llll\ml;ll. _
II 11111111"«
1>1 llIultl ur 1.'l'Iulllllllll'dl' (. III
2()
~
f'erea. Iml era <"" •• are c" . \
Incepufe. Nelini~fea' ~CI nu pufeam sa-mi .
puleam a~eza. caci od~a cuprindea ~i nici 1 d!~r~1O cete
WOdala farziu d' I na neJilli~filil, esle aj?1 na nu ma 1)111'veni r~zboiul. Cinci frati pleearadin mijlocul noS-
raseasca.
P~rasi fovara
caci iafa'~, P"'I~'I
utm.
Prive In. ~()aple, lumina Him .0 c If a ne Irailii.
~I 1~ :a, priveam
slnguralafii
ill
mele' . N~u ma
VOI~sa lOa pii-
In. !Time. Nu maW
!t'11. IUill1usei cu mama ~i sora. Deacum eu devenii'spri-
IIIII cnsei. De~i numai de ,14 at,i~ totu~i munceam dinzi
pfl.on In noapte, sa pasll'ez ceace imi lasasera fra·tiL
u en e I . -.
Nu lOa la nca sunf fari parasi ~i fu' (ku()atiunea imi ingreue ~i mai mull povara'. Cum in-
sa cu minf ~ • 1I sa se insereze, eu perdelele Hisate ~i eu lampa
fa Ie ... Ea nu a ea Incurcala i cu I'C'I'
friiind in ea OV~la ,glrai eu care sa.'m~l·v / dorilll~le afa- 11111:11, incepeam ~i pana tarziu citeam plangerile luile-
• nee 01'Jeas W •
O " raza ifi 10m. f'nmitgeam. ' .
. ca, InSft eu 1'l'llIindin biblie, luand-o eo .drept rugaciune, "sane apere
nop ~I Ie va cuprind ~I, eu sfingandu'm - ~ . \)z u de venire" vre'unui neam\ 1", Dimineata pleea.f1 eu
Ma culcam N e. a Inlunencul unia la lemne ~i cand soarele ineepea sa se arate,
'
se pironeau i~ fa~ pUfe~am sa adOI'm deod W ' nlpl de oboseala lOa intoreeam ~i eu. Viafa deve,nea din
vremuri/ol' ,in el anu~ Inl'grif. In el foful ala. Ochii mi 1:1: in ce mai grea. Se terminase ~i faina. Valul gandu-
PI" Se faure' venea pe I 1'1101'iara~i ma napadeau. Ma hoHirai ca dupa modelul
~ e e, Incareafi d .. ..a ~I Se dislrugea I .. care e
zambef Dumnez e gnJI~1 11 e nevoi Wu umlle. v<:<:hilor "ra~nite" sa fae eu 0 moara. Int~'o buna dimi-
Lumea illlrea·e:s~, .a/lii cu porniri dr'a pa~:-au allii eu Il<:otfi eu mana pe cioeanul de cioplit piatra. ineepui sa
iP lu ga Iml era desch' ~ ce~ll.. docanese la doua pielre, ce se ana in curle. Nu treeu
f ...•
eu
me a ze'l
sunf pe 1 . I or, ... ramaL. rama:':"
Isa 0 d' .
. IlnJneafo a vie- 1111\\1 ~i in vr'o frei zile fu gala o· piafra (in felul eelei'
Voi zei/or U~~!. " I In mIne afaf limp ca'l Ill' moara) ~i 0 piua. prinlr'un mecailism propriu (care
nu A W ' apalllli folul . ,~ldZi, impreuna ell allple. 10rmNlza lucrul aducerilor
lOa Incercafi cu 1 ' .' guvernaji lumil " W A

Coliba mea _. _U~Iun/e lIimiculu" e ~I pamanlul, Ilillinle din mieul m~u laborator) puneam in mi~care piatra
d saracaclOa • , I .... (
~ urerea ~i pliicerea A' S.8.... In tine em vii I ill tl~a fel. incat macinam -doi saci de grau pe zi.
Inlunericul ~i 10'" ICI Iini~fea po zu eu foale .. GreulatHe vieti !vin insa, unele dupa allele ~i daea
mai odihne'''e I~carea frunzelor eopaPosle~le .~i 101 aici olllul n'ar dobandi cele cerufe de viata, ar muri ~i el
P Y • • CU UI dm f f·
. e u~a la mica i ~ ._ 8 a, se ~i fnmilia lui. Nimeni din casa, nu mai avea eu ee sa
,clJpele mele, s'a d~ In.egnla de anilngrihniid" , 'c lnc~lte, dici odata eU venirea lor, Nemtii ne luara
In .orel din" SdVl8ttl multora "i 0 1 ~II,sa scurs 101 ce gasi mai bun. Rilmasese 0 singura piele de vitel
eu I fl' e mlez e no I .Y rl' e fmeref . ill podul easel. Era il1sa netabaeita. eu ajutorul euno~~
see e eerului Ah' ap e, din prtlgul f· _ el. ,
.0 fiinfa pe Cd; .. ' mulf. Imi pHiceau' au lOa jucam tllIl lor c8palale in ~coala, dupa doua luni. toli 8i easei,
mme •... lOa Hi e ~nJnf~a smgura 0 cu .... ell nl~te Uilpitvechi. ne puturam face ghe'e, did 0 'abiicii eu.
sarufandu-ma i~~ S? simf ea ea. Se an~~le~, venea langa and vazui atala succes sludiul fizicei ~i 81 chimiei.
ee~fe 10afe"1 'Ha'd zlc:a: "De ce Ie sb~ . pia. de mine ~i ,It-vl'ni penlru mine 0 adeviiratn pasiune. '
runciim simiuril' e. sa lasiim durer~a j'uma ~i fe mun- De alund incepui sa cunosc cea mai mare parle din
"Eu din veci e ura/e departe. a 0 parll', so a- 1"111\(,lizice ~i ale chimiei, pe care Ie demonstram eu
lume. 0 !... mar. am osl cu tine' ~i Jiu Ill'urllie eonstruile Inlr'un mod eu tolul original.
'cereJ •. Sublima e e:fe fapfa faeula ~ la f.e cugefi lu 1n 1"1,1de leI de apara~e ineepui sa construesc fli in
• Toafe acesfea ~a ef~eum a ~a mangaerel~pul cand se I.lIlmhul a doi pui de gilina, IUf.l\i pe ascuns dela mama,
In posedarea de b _a~eau sa zic eft fer' '.,re "~Illltlli pulin acid sulfurie ~i dilerite produse ehimice
~uneii. Munca ~i r~1~tlJ, de putere sau
bllle un an de r. a _ area. lOa lacuse s W 10 ;ne. ci din
d· ; nu conslii ,I, In fnrmu<.;ia din Mizil. .
1,,11"0 mien camera. lmi instalai mieul meu laboralor•
O! ~eoalii fu m!atjla. _Ah! ~i multe luc:u~~r"21ll ~i eu cu III vC'(\t-r \ etll'uitl "nernlisorii" l'a/maneau eft trasnili.
Inarmat eu aeeste ~dafa! sa simt ~i sa ra~d I,nv,atasem .. I) 'v 'l\hH~m minun n solului. Rotranul jll'col era incan-
pUfernic sa me . oua puleri. lOa d . 1111 C' I II pulul fi d 1010$ unul l.l~n h5iol.
rg mtll departe. ere ellm destul de 1"11\I 1\:\11 ~i {Jrt'Idil1Or.Zlua inlreaga lucrum la griidlna,
,II' tiN' 'um dcvenise frumusefea comunel, pe cand sea[a
tnlorcandu·ma,
mele zilnice. imi eontinuam experientcIe $( insemn~riJe
~ t5 eu cal,. ce venea 5P, re. mine
' A$a am continual pana ee inlr'o zi, eu PO$ta nemfeasdi ' la fuga. 0 car.u I dadu bice la eal. , _
U III))!'; I ~ t'p a"'a dlspera mila. Da ce 61 co
imi vine 0 In~liintare dela ~coala prin care-mi facea cu- filiI, 1\ d U'I lla , ea ~ Imine y ma~'lreba
In eu
noscut c5. mil pot inscri penlru examen de c1asa ll-a. VI~l\lnd langa, '1
Deacum grija examenului, Imi rapin tof fimpuI in Ire- pllt'?
o ee plangl.
. e F nd sa ~vorhese
'. spun:
11_ . ia legatura
"
bUintal Ia g6sirea mijIoacelor de frai. GanduriIe ince- l><-ublCl pu a. voiau sa-ml
liganii dm urmfl, 1" ~"
peau sa ma munceasca, caci fara mine eXislf'nta famiIiei
mele, era neasiguraUi. Carti de c1asa 11 nu aveam, bani " . e ai lu acolo. ~ d e la ~eoala. _"'
-"Sl e ~ t' U Clue ma u A diruta.
nu, cu un cuvanl, nu aveam nimic, ee mi.ar fi pulul "Doua c~r I cu1e! vino eu mine!n andul l11€u:
U$ura examenuI. ,
"Bille, ~aAet:: in caruta zice~d l,n ~perante eelor ee
Durerea I~i Infigea ~i, mai adanc eoltH In sufIelul meu. Sulndu-ma In
OJ Dumnezeu e.
i J lu inca mal al \ ,
Abaful ma relrageam In gradina, unde a~lernandu-ma, _ ma due ..•
de-alungul, in marginea garlei, multii vreme sfam cu fata ". 1 rne" Unde sa . J
I: gflOde~c a .1 i' 5e inlunefa?e ..;. deparlat de h~e.
in so are, cu degetele inc1e~tate sub ceafa ~i cu oehii
pe jumiHal,e deschi~i. Ajun's In Ulmf'~ i l11aiea iarfl~1 mar e vorbea ell ml!'e,
1:1' sa ma (ad"· . panli jos la omu 'tel de fel de In-
Gandl1rile mi se stingeau Ine( lul cu Inceful, Cll ni$le Me uitam e sus fricoasa lreeeau
raze Ia asfintif, ~i loa la fiinta-mi perea ca se sc ufunda c1ul' in mintea mea , Fara sa manan?
v

intr'o odihna ce-mi filcea senzatifl ullui om tare Irudif, l:hipuiri s~ni~lrei ramasei 10 ~1 ae;.:'a~i roa sfplu~~le sa
pe care-I fura somnuI. ,
Palla dllmn~a~, ternu lallga so ft, ~ • lunga lneepu
o
ese!... Doamne! /TIulte'mi lip sese mie ~i famiIiei mele 1..
C'I:V.I, Flranul Iml al~e! 0 noaple n€6gra ~I v '

Vo sa-rni faG $i eu Un viitor 1... Speranle .. ~i iala di ~ eule . Ah!


Illll d~ noap , • deam eu lang8 sobu,
orice pulintii mi se lransformii in nepufinte. ,'11 "e intin~: e am sa fac, gan v

"Ma fortez ~i eu ell ~i ceilalti oameni sa-mi asigur Maine! mta~nen~l dormea du~., ~ indrepl caire ~eoadhl~
viata .... dar Vai!... cu duren~ vad dj toale Sforfarile nwle, , I"mp ee ara , 'ar sa ma l' !in de u
sunl asemenea cu aceIea pe care Ie foee strutul, Cland III ~, t 'nsa ineepUl_ I. f t directoru UI, P _ fA aia.
DI111l1leaa : andu-ma 11l a a 'boseala ma s a~ . ,
i~i ascunde
Cum esle ueis". capul sub aripii, izbutind nUlllai, sii nu vada AJurIS aid f$"d~ul~nsul cacl foam~a ~I ~ el eu oehii phOl
- odl I. P Dorine!...
l'(·'re, roa p.
a , lIUl Zlse ~Iildit.
A.

v _ ~ _
~i aeeste, gandiri fugeau din minl<>a IlH'a In limp ce Cum m ven~l, d -ma a~a de p1'a~ . v1'eau sa In.
c'o Drivire lene$ii urmaream legiina('ea vaIalucilor de nori, ~ . vozan u pe mmeOl... , t
1\1' IU<:1'alll1'l D'rrec!or. Nu a~ "nui mai depar ;":' I
ce faceau ape, sc1ipind" ca nisle bucati de sidd, pana o dOllln~ e I a 18sa sa e~n I 'tine eu pana ,a
ee subfiau eaCllfumul.
incefi~or un ptif argintiu, topindu-se §i risipindu-se VII\ .•', ~i plans~l nu e~sa Do1'ine~ ~I l~ ~~~re dOU'B,oit: pe
Hilde eu IllIn: a v ~dadu In slapa
• dimineB\a.
"Ma due Ia examen" L. tresarii deodalii ~i fndrf'plandu_ ' Acasa Insa InUl 'rho 'in hecare
C', II III n, . v \e scol a la J ' , A,'
ma <:titre easa, imiluai 0 fizica ~i 0 chimie in legalura ' IrebuH\ sa , ~aaeum
~i eu palru lei ~i {~inci zeci dp. brini, mil dusei la gl1ra 1"Il(, d tu male A. scole81ll 01 e Inll dun
.... 'tel
\)(: nlni ve e_8 sculam, }111!
v m sa cilese e
la MiziI, Trenul pIe case demuH. De~i erau 36 de kilo- 1)(' diminel:lta hll~!i.O'in mana, lIlcepea .
melrii pana Ia Buzau, totu~i mil hola'rai sa plee pejos. 1 . 1 I eu'eo'r\1
1 1\1'.: !1j ,0
C 1m.
nu Bveam. 'ne eu n'O sa Ie mal
v

eaci ideea de examen pusese slapanire pe minf'. /,III', ('lIel lI\1~ 'i '1mi s[>une: ~on 0' ia un Ne'amt.
"O! esle greu Dentru mine acum gaude/lm eu, dol' 0 11111"0 hl1lll\ 'I., , in care sial lu, 'I bagaj.
sa Ireadi odata ~i zileIe aces lea, 1111
1 \hw, c~ld ~(~~~Il:, ,~l IduSI!' ,nl~~ g~e eopii ,~i feJ~ei
Carn la patru kilomefri de Uhneni rna inlalnii cu 0 NI'nlll\,,111l II{ ( I I Iln Ill, 0 'e66 d 10 coil", se In-
eeafa de tigani. Cand 'unul din ei se apropie de mine, 0 To! 11111 ill 1I1111111\' ',,1111111 pfllll, 'I e , ~ar'ile ,I 1\16
a$a teama ma euprinse, incal fipand cat ma tinea gura, I 'II·"dll. 11'11 lIC 'A" II 11\ l 01 'f;ll
I' \I' I 111,,1111 ", "Ill
III pi " I ," 11 \11',
II C 11111) I
25
Era fume mul/a. F1ecare incepu sa m. arunce. cand
intr'o Parle cand in alta. pana ca.d .n Neamt ne alu._
gii De toti ee erilm fiirii cartelii. .. e rand fieeare,
a , 'u ~efji no~tr~I,. p ~t te noaptea,
HUIf; i.s se indrept.ra spre bho sa'.1 sco.f. car- I" 'l.p~Ind~ i:~~~e~~~~ l~ or-a noua ~, Jnma • Idcale. Iml
lr H. lual .1 eu d.pa eL Aj •• ga.du I. bIro. ,i mnd
lela. " 1,:o:::::pdnpa l~mne. unde Irecea~ .01 er;u : de" opl
B1elul lu.etio.".
duca.du-ma
.da.c mi.cal. m.
In f·ta prefeclu/.1 iml zise:
1..
1. ebat de u.de Sunl. 1ncepu' sa-i destal.uI tofu/.
de ma.a "
I
1'11 , Ilk gardunle
o
I",· i" cde e
pe ~ randul ~i ,me. eu . c;:;a1ii
d· urma, e 0 mlc...
m -15 a.1 flec.re. ~n spalele
sparlura
.
ep'scop
ne
iei
, I,t vI. cnm d. ~~mltl,"1 nemlesc 0 d, "a IB-
Copi1e
ml-.I spus draga
mie....I... spune ,I Domnu/ul I
Prefecl creace
· ducem In 'I • • d 0 rtllc
Atunci incepui: ""'. • cmc'de e.tot. Om . ea-nd .'n deparlafl,
ca •• " . •In limp
II t-lU-' furam
Domnule Prefect, ' II. viscol sulla Iscoinl .Ie rgo P~l" ne sl,.ecuram pe
"'r,, fiiciindu-se·d; ca.larea cocoO' or. dan-
Cu palru ri lei .i cinci zecl de b.nl am ve.it. pa ru zeel ' noi aproape . .a.t de o.
de H-
el. a la ~coala
kilomel pe jos pe.'r.
normalii. ca sii-mi dau eXUm.•• 1 de
C I
pOI
'Ula dcimiliruIUI.
'ur imprcJu . r , era d incins eu un"'re
0 cruce mu de piatra se
a
Fara g.zd •• liid; carti ,i 1iira nlei u. c •• o I..: ,I de- Ii"' e! . In mljioc. e • rim
cu ochii umezi. baga miina 1.scubu' U•• r ,I unUl om. I~ f' 1neepu
scatand prefeclul
od.l "'men • I" 0 cande n. d fricB ~I de ng. I el Iii.
0 100 de lei imi zise:
• flu ognta a - I un purice. ~. s~ in mij loeu
Cn i.'ma ca crucl. Deod,ia In 'nnni sinislm ? a
s de 'Ii
,'nvata copile'I .. ,I Sfrangandu_mi mana. le,1 I u mine
Pa.a afad;. lncura j andu· ma cu fel de fel. de vor . Cu '" scoalem la f ca 0 urmare ,a JumBlale morl'. n ul
a
ace,H b•• rC?u~ifiL
frumoas f imi diidui examenut. ovand r. rezult, be
0 prea " p,'ofunde, ~ t to'~ toc.,. d ~ sWarim ~l:lnl nmal ,
. '" d . oc." '. sn
('UCUVCll se atu e,:., fara sa vre.m,. ean;:;mol amestectl
I c.u
' oar () 'i b~ ul' In u ,

I./ors acaSa .u SP.sel decOl atOl: ,Am reu"" maica "imerim p." "nmalale ag . Ie ca
drag.". ,i ea cu chipul senin,; ,ambilor 1m8r.,I.an_ pomeOlram) . . • • . aduc am'n
n. dB ~i ",ii,·ac",,-. .'1 de aiel. ala'.' m' I do. mil or. ~
du-ma. iml zise. Dorine I.. Dorine I... Sperontl mea I.. ztJpa t"u cum am ,e~, d frica, aJuns a ea sa ilia
ConduciHorul lumei. Ie va cO.duce .1 pe Hne. Nu 0' 'I bolnnv e • I '0 bo.... tW .•
w

D" cine-mt ,Ha s.fer/ntele 7... NlmenL ..• Imenf ... lIluiI. Illull
it sa, de~~lnfii~or
IllI picioarele
• pat ca~c1~ :veam pieioarele rec,.
01 Zeu I... De.p.rurli b.n I. lu ma ,W pe mi ••... tu ,m h'euu • olegul meu In, • e .os. rim eom
• ilaino'.mel ... Scoa/e-ml . 01... zeu 1... durerile din I.'mii. I"'hneosc~c nn era mo, p 21 a.d io 4!.. p r.e
omn .. '" .. ~~~Iii':~:,ca~e~rdl:~ic~fl~:1:'a ~Ce tme~.~~Ii~~el:' c~~e'lcu
To
i
• se ap'·ople •..• Era c't'C sfar,iI&1 IUI Nbemb";e.
Cu ca.tha c iimiiyut ,i cii rti i~ Ir·•• c." ro,. m•. i.~rep.
tom Co/re oco.lo. Eram aC.m In clasa lIl ... N>crodol n.
.
IIIltlsa d e p
Hune cU", orZOlllC
ronz 0
·a ~" Era un
.
. "'mecherlJ,
adevara,
. W devlna w s tWpanu
.. putea sa'ns vai d e c apu
a II . a
U1..
' 1 vre uneI De era pn
Of w , .1
• W

0\0 putul vedeo. 0 mai mare mizerle ca aC.m ,i '\nu o ~fju IIjltlOIU , ~t· de mamaltga. un an de z, e. . I d'.lllre
Cum a p.'.t sa I.nc'io.eze 0 a,a .coa/ii, in ochli m'.i,_ - buca, •. tinea I t lInu
<louu . 0 primea 11 • fometat de 0, d 'e po- I

ler.I.,. Faceam medtlafle po •• Ia ora 9 la IocalJl ,coli hlilllio cale '8 de pran'l, I~ !l miHnii, eVID
Fl'tllll Ia m3s. tr'o agera
dela EplsCUPIe. L. 9 ,I jumiita/e .r d.
ml$ClH~ • I
I. dq,mitor
i. ora,. la 00 diM·.fii de 2 kHometrl "i.m.t.k. ceam IP .n '.. d; pn. - maUg a. 'rhodu "
colcgll me , a budili de mad ul eu un sga~ fll'il ';lJ
ger. grozov or.proape lngbe"'i ajungeam 1. prea dOrif.j e "ornl a ou '. po »g09 I ' Irieo. '" .
nos/r. dOrml/ , ande in loc sa ne desghefim.
inghetam, caci-nici nu se PO/llenea de foc.
mal tare :; s" /1 d datil eu Hum 61,
hin r ·elm·,'«.
Biclul cokg, ( (.
;,,,,a ,'r..,fi 'rhillle', \I0
11.1111 , ill;cPI~
III III Hllnc (IIS Cf.
c~l I;,IIIllk
JlllIllIilli{/ulll
1'\'<11111 1/
l:c III·' IlIdl'li 111'11 ~Il
Ca sa aVem cate PUfina caldurii. ne dad"am scondu'ilc I 0 11l
d ~ 1 I" III (II. 1011 I•• ' II 1'1'1'1'1 I I'll 1 '(' I, /01/111
de 10 paf. Penh'u .rs. I" noi ne i.gramBdcom ciil. dol 11I'IiIlCU II I I I'ill pUllin
inlr·unul.
~i Termb,and .1 •••• h· uurso. lucr.,." •• 'd. (',.
ll1ai depar/c. 'lillII'. () II c'lIl1! II I' ("'\'11, I 11'" I UII III
II 111111 11 1'1' lid
1'lIl'li /I hllllll; 1111 1"/1111111, II III
III III I I II I' II d II " •
VII fill, (
Cu asHel de mizerii, sbatandu·mfi' aJunsei in c1asa VI .
cand, ineepui sa dau examen de c1asa I de liceu, asHd , Ceasuri intr'egi din noapte, in ohosita ~i tihnifa-mi sin-
ca odatii cn termina.rea .~eoalei norma Ie, terminai ~i eu gurillal€', f~ra sa mlli simt ceva pamanlesc wgand~am.
c1asa I de Iieeu. o 1.,. gand,ire! .. Oandire ... corabie ce ma porjl pe aste
Ajutorat de caliliifile me Ie d8seale~fi, ojunsei inv6jli- valuri lume~ti, cu tine ma pot deparla ?e !ucrurile ?m~n:~t~
tor, in care timp diidu-i ~i ('xamenul de c/ •. II-a si III-a. Setos de cuno§linfe, pelreceam ~Jrul'l de noptl, far a sa
La un an ajnnsei elev al ~coalei 'militare din Ploe~li, ' pri'nd de vesle di IrudiluJ meu corp sliibia; iar gan-
unde dUj>a absolvire capatai lillul de sublocotenenl. ,durile Imi rii~aneau aninate, cine ~Iie pe ce colfuri
singuratice.
In aces! limp de~i militar totu~i odaUi cu diploma de
sublocotenent in rez. prin examen, luai ~i diploma de 4 Mfi duceam in dorrnitor, unde era in(une •.ic ~i earn frig.
dase de liceu. Bajbaind, ajungeam la pal, imi aprindeam lumallarea lwa
Fara niciun ajutor material ~i fara sa ~fje cinevo din capiifai ma descaljam \ii aruncandu-ma sub plapoma,
famile, ma'n sedsei ca elev In d. V R. la liceul din PJoe~ti. scotea{~ cale 0 efHte ~i iara~i incepeam S6 ciugulesc de
Orija zHei de mainema dobora .. ,Obosit dela cursuri, iei calea, cate 0 mera .. ~ un euvant 0 fraz8.

cu ochii jinliti in podul unei C8/l1ere invechite dinlr'o ma- Inchideam insB carlea, sufland in lumi\nar:, ~i i~i
hala ol PJoe~liIor, cu durere imi vedeam trebui"jde, .. ill;li bagam eapul sub invaliloare. SpiIHIJ:ea mi-era Ingh~tata:
primiam suferinfele ... Ca ni~le varfuri de ace, imi' turnicau prin coasle f,orun
O!.. de n'ar 'avea ~i omul... aceasta slr:anie fiara, .. reci ~i ascufile; ict•. sangele din tample sbalandu-se cu
corpul, or fi intreg in ale sale.. ar Ii sliipan in loluJ. pulere imi. dadea sa injeleg di chinurile sunt greIe ...
Incercam sii-mi isgonesc grijile ... dar vai .. de mai tare Ma Invarteam in pat, imi intorceam perna pe parlea
ma sugrumau. eealalta, Imi varam bratul sub capalai ~i a~ezan.?u-mi
Ma munceam sa mai dtesc dHeceva, dar mintea-mi ne- picioal'ele si trupul II,l stilrile eele mai slobode,w ur~arweom
priponita, pribegea aiurea, in timp ce privirile trudite" SC8- cu auwl huruilul fieearei Irasuri de pe strada, pana ee
patau de pe randuri. se slingea, deparle in tama nopfi.• . w. .
Cu ce sa-mi pHitesc gazda 7... Cu ce sa-mi Cunoscusem caleva familii, care Iml propuse sa-) rau
plutesc
gazda !... era ideea care ma muncea. co'piii \n lTIPdilolie ~i' Beum cu mine insumi, ma sf~luian~.
Ochi-mi se Inchi-
deau ca de somn, ~i carlea grea, imi cadea In eapul meu aprins, elocolea un polop de gandun.
pe pieplu!
pHn de suferinfii. La ineepul vedenii fugitive, ~iruri rupte ~i Incalcile ~in
Intr'o buna zi, imi veni .pufina scapare. Ajunsei ajutorul tainele lumei, vorbe slinghere lji s[aramaluri de idei, Imi
cOllducatorului unui pension. Era un om cum nu sunl seiiparau din lamplcle-mi tierbinli. ..
mulli. Un spirit praelic, ordonat pana lu exces, ero ol1lul Incelul eu ineelul, icoana bunei ~i iubitoarel fE'llle, al
Zilei de astazi:.. ' carei 'mtditalor tr(>buia sa devin, cu o.chii ei mari ~i zam-
O! .. multe am invatat eu dela line btHdine condudilor I.. belul ei Dumneze€se, Illi se liimuri in minle, ramanan-
Suflelul <uuIi-I-am putut cunoa~le •.. du-mi aeolo clara ~i luminoasa.
, $i lie i\i sunl dator!... caci oi avut suflel ce parCH n 111" 01.. dulce este 0 simlire divina, In mijloeul unui no-
inlelege. Legile sorfird ne va dislruge ~i pc mine, ell ~I itlll de ruine suflele~fi. Deacum ma simtii ahurit de 0
pc tine,nu voi uila inso ca lu di fosl Uil ojUJ(l" pellll'lJ lilliH'. ~enzalie, dulce, ca "i cum mana-i 'ealda imi neteZi:l Crun-
Tolclcflulla culc 13 ore de mllllet' pe zi, ill mlJloclIl lett inceli~or. ,
12 de (;Ol)ii, Ill'! jllll~ Hili nltli hilH: dedll ol'idilld. ()!... voi veni! .. lIiaine 1"11 ::-a fiu In line.
Tolll~i urijll 1:11 e(' voi flll;(~ IlltlhH',.. , /III I' III "c'b" c Era 0 VI' me J}osolllorr"O de iurn6 ... PI' ulil(·I(' orll(;lului,
e11/ •.•. II,' 1IH.· •. II 1'1, 1111 1111111(;(' III llllli 1111111 d"\'1 I ('('!c' III I I ,'U ul'l'(,hil., lll:ol)('rill' d(' Hul"1'I1! purd,': lulu, /lit. ~II'l"'1I
e1,' (IInll .., 1'1111 dill'\' 1111'<111"11(', M 1\ l4'pln.
() f ••• " lei· 1111111 III I ,,1111111111 (' 11111 d." I,ll d, n II I I IIpr"l'ln«l1l ,. «1,- IIlhH', illl 111\11
1I1111tl
I III IIHI'II d,· IC'lIIIII Ir 1>11 11 /1'11 111111111 I, I' IIdll lIll Ihll 1111 c' (I' 1111 c', '/1
hllll
11111111' 11111 lIIulIl... "III III lIul'" Iii I I <I, III 11111 III ,Ill 11111
I I I I
r
In v&jililulsQnge1ul,natura inlreagb Ire56 l, .1 un 5~rnl
2~ 1ru
lainie puse bazele legamantului nos pe ved.
Mil departai de ea, ~i inchizandu-ma 'in case, gandurile
,,0 I, era 0pe fiinta ma " t e I egea, In ochil el mari cu care .0 ve~nicie uu mi s'ar ti urat, lncepura sa mil na-
gal~dllori, £ala care
ei bland}n i
Ie-' ve~e.u, volud, v.luri :,/ed~um c~m 10.1. gQ"dur~- padeasca.
Chipul placut ~i zambitoI' al Anely' umplea lumea In-
tol, ca lUll' un torent de w
P ~e.~~n:, ma cuprlndea pesle
r mele.
unoI'. dureri neinchipuit deadart,. asandu-ma ad set! prada treag a, a gandurilo
Privirea ei calda, care Imi vorbia 6~a de dulce, ~i pe
Cat de placut era sa 0 / Cl. .
ale sale,. veneau siH tulb/ Ive~t~, cum cele dinHii vlsurl
ct\l'e eu ° 'io\e\egpam a~a de bioe, revarsa alata {fIJ'mec
in sbuciumata mea viata, ~i toata dragala~a ei {aplura,
SlolUl'1 de inchi" . . re nevmovata eopl1orl ! ma Ineca in\r'o a~a de nelnchipui\ii voluptate, r incat 'in-
ga: n d ~fl'I e d in paceat"U1fl
lor 0 d.troeneau ,011 Tl'I ICII, sHirnlnd u-i
lreag mea Uinta se perdea in lumea gandurilo .
W

herbantate ~i Inlma el a a . an,;a. Tamplele-I svf\cnNlu In- a r


1e
tulul ca un -orumb' 'I pnnsa se sbuciuma In 'o"'ul . Voiam sa mo
Insa, din culc.
intunericul lini~\it al odoi, eugetele.ia vo -
nut e Ie pe curatulJ:', Ie ce bate
ei san . :, • din .
anp, i I v 1J
~l IlIlusn llIa- p-
bele ~i la dulcea el ~oplire, palrundeau tot mai
co.I •. gandorilor .ople. i'~c~~uI~nd.56-,1polol;",.c1: r65-
nuoshu dadi sortirea, vleti ~'f' al~lc ,: Dol'in(~! l)orlne! adanc In mine.
Aproape adormit gandeflm ... gand('ftm de 7.01'. Imi fau-
~ ! Anely 0 sa~ t reaea ~ odat~
,v.a I. sa'1 Ifill cU tin'!(, ,..
i
par~eaza sortirea. a ~I Zl e e tlC('sleli cc n~ de- ream
Rand0 via\6 nOU6.
pe rand mi se in~ir{\, mai 1nltli \n umhra !1 apoi
c~ Vl~t~
eala noaslI'a
frumusele tanara
0 s ~. °
SWadreIntmerctlseu
" lotu\. .••1
mai In lumina \oale tabloul'ile vie\ii viitoare. 01.· ZeU
nemurilo 1... al ~liut ca sunt ca line... 'cad vtl1ul'ile nc din
IUJ ce se inch' _ a I~PO obeasca IUIl1<'(lI C~ ':. v'" ec
E:l Vd slranglneal'aca, nUl-I va tainui hoga\ii1c cl ael ce- cel mai r {rumOS capitol al vietH mele, de [arrn sunt pli .
d' ' plep cu Id ~ ' Luna slr61ucea, in lungul nop\ii ~i umbrele singuratice
mcios, pe neela, care-I va ~a ura, en pe un fiu Cl'<,;-
W

v
ale norilorstravezii, se jllcau pc peretii varui\i eln alb,ai ca-
Acela, dlnlI"o data~· l' ft un sand piHiml:l'" merei mele,eu loate ca chipul ei nuse departas din mine.
m" . I va sorb' 1- I y.
1\ ~I mii alearga vlala I' I I p aeed e, dupa cal'e
v
... Anely ... Andy sunt student ..• tu e~li fata bogata ...
-A"i • n I'eaga.
tale Dorine
v vrca ... c'a In Ulcer c... t-acece .. sa Jscull c UVIll . IeIe mal arh patru ani "cerinte1e vietH sunl marl,"
• • w'"
Adormiam .. , Dupa 'c&teva zile de eXllmen, mana in
VOl, lnsa sami
v

spun a ceva dar, silllii mfllla, a~ezati p~ 0 piatra din gradina, visam Impreunll
umpludi de lacrami. di ochii I se lumea tericirilor !1i cu privirea, urmaream cum soarde
, _. ,~Ce vrei lu sa-mi s . '1 v apunand trimetea ultimile raze de lumina. e
lO::hlzand fereaslra i i 1'., p~l. Nu raspunse nimlc i In bataia pu\surilor, simtiam cum fiintel noastre se
maneeile rasel. li ca- ~ ~ e.zema eorpnl svelt, in timp ~ lopeau una Intr'alta, cand soarele se pierdu din ochiii
Tdeut ma uHam la z~~a JOS de pe bralele-i ging6~e ce no~tri, penl 0 luo9a ftOapte. Amandoi, aproape pierdut
i
dureI'os, ~i O1ana-ml Sl:~sa, ca.la.un :o,Jil dragut, zlir~bii la radllcina ru unui brad batran, ale carui ereng mai resHraiee
gelele subliri, Ii ~opti. p~~c,e ~l herbmle atingandu-I de- !1 uscate, se intindpau asupra n08stra, 'inloc ca 0 co -
Soarele se scufundase i ..... i
tele casel. , ca·nd 0 :' h'1-011 , ~fV n desl~ul copaeilol' .. ' dl'n tiptl- ma CU parul Intepenil, gandeam.
Era 0 Iini~te de mormant... a
lori oi ei I:lprinde~u pe a~a.:c.eau. pr~v~nd.o. Obrajl arza- o pasare a noptii venind, se a~ez6 pe 0 ereang 'n
Iregetlu pe ule mele I • el, Im~c:anle plepfului ei in- varf ~i incepandu-~i cantecul de noapte, {acen sa, se
~I\eu. 111 odaila. tlmur ~ul san~e~e £1 do pull?re sangelui
1l11;I'(~I1\~)nil
vorhil'ea in~11il !ull~andu-sc asculta tllcuf i cutremure Intreag,a
Mica cantareat fire.
canlu 0 oda soarelui ee se pierduse
'''''''1, IOcol d,'1« le"e"5lr~' .no"lre .. Slulur. ii d,sP6r:. a
111\Helu !;Ii clipul dc' \>I<'nllll' sc dpl'~ple de mine l;ii I'ezc- de Pemult limp.insa
caud buzele fragede!1i nevlnova1e, se apropiauul
IlIb" . I v '" ll1eu 11111"'opl' .
I, Ijl IH:rulIll\
( ••' . I" ,., v I.,. ,I in eel dol ochl marl, prlveam vlltorul, eerul, intreg
lun 'I' \ \11 1111 • C llllli I. II\':CI'Il tin I el1roo In 11l-
110
cer Se tntindea'
erau aprinse.
in Ilaear.
01.... ealA" depaua
A v.. .'
In Zare. Fac/Hle d
, ''''
'" ~I A f e nunra Din seata clipelor divine "Iubesc" deveni! altut.
naOva :ea In sufJelele noasl Ir.umoS. era. Po lop de viala - "Dorine 1.•• Dorine 1... ce mult asi vrea sa fiu lfinga
eodalil insa mil I re mere. line!... ~i ce depar/e m'a~ simli dusa, dacii s'ar pre-
o, • An '"
e y .... Inlreaga eu remurai
vi- I '. IUllgi aeesle clipe divine."
m a Inzestrat eu mai mut' a m, All lost Un vi~. d('~1 nnln 1 -,,0 !... Anely!... a Idii Inlr'o clipu loala [el'icirea vie-
a
vrea, ca acum sa fiu Ire I, decal pe ceilaili. T()lu~i ~~i W e foa~le greu, penlru co in suf/elul noslru avem cevil'
Acum, viala m,' az., ,ce nu-i gasim marginea cevu cllre lie urca, ca inlr'o re-
h'l ' se perin d A
Oc I ?r si Inlalllpliirile ma'd a In ~rnilllirp. 1)(\ IIlrJllinlea tea, din praful pamanlullll, Sill (. <:uI'lIlele sfereeel'esti,
Cll d,nlr'un
. -
Ian 1,
ale ~
caru, v "
'. e searna 11111i(·"('/III III I•• , I_
v .1 n 1'1 penlruca in noi bale 0 1I doull vllllo, Cllre ullifa cu clipa
pnn ~a~gliritare scumpe. €og, egalf', I'I'UII I II I I'('/'llp Ie, llrezenla tremura, i nto'c 111 II 1 CII f!lIltll'(' 1(' ea I'€ i ~i f'e rf'~le
Oonn" arzcitoare m' de ploae ginga~eJe sal 1l1'i/)/'''
teau si mii sugruma'u AI'Se luplau eu "iillnC'lI/(. 'j' 'Ilcol Insa cine' nu prindc 1Il()1Il(~I""I, ('/Il~ 1111 s(' supune lui
se - b n 'vrellle II ,-
A raz oia eu con~tienlul I' A ce u1.lunl 11I[I'lllnl'nlE,> Illi lara sa se sinehiseus l'i de v('!ollllr;lp, p<'1l11'1I HC la, niei
In ~e ~ai llimuril... tl Incepul sIn" ~i 111101dill ce cenll' nu este ee i-a pml1lh-l I fl/'.
S' ll~a pierdufi mil ~ ~ 01. ~i ehiar cand dOI'IIlII, 1111 111'11'1(lofliI<Hlrf' 'fll' ri-
s~[lel, ~i eu insu'si im·n~p,~de{lu HAndnl'l/I' prill CIlJl ~' sipi in imperiul v c1nldlul' 111/111111, VI' lid Sll dcsprinda
~'~du-/e eu puled 'noi ' I'~ ,I'elfll' lh'l,lulll/., / IIIJI/, 1', III il~ din cer 0 scanl ie dill '('1"'1' 1'(' III lIoplil~ IlIlllinoosc
rrs'peascli ill voe cOl'~b·cac,: IIII/Ild ('Alld SC\ II/loll. sii se ale iernei sdinlelllzii dlldnl (~UI,,\I('I(' 1I0U!;/•.•·, 1()lu~i nu
spre prapasliosul' porI 11;1l v,e 1i,' 1I11111('\: "/d fllcd 1(' 'du~e pot fi allose CH 101 ee c' ,.' fl'lllllOS, IIr-OIlI'I·('.~ IIIIoldl.IluUO
-"Oorine 1 0' iliaI'I1 Or.
fl'" oone I I iI/ se vor gasi lenturl de' f1(~I',C/lI'(' n / e IlIconj<HlJ'(', linun-
, FOv?r.a~a In p/aceri/~'" ~' d ,~(:/I('l'lllh'" slur/III(" L'I/ voi du'ne slran~i ll'gllli d ' p IUlWt.
, enclfea i Illi apliruse ~ '/I c 'ill' lu/l' ... VO/'Il (/ f r1eili " . $i ... tolu~i fir 1I'.,hlll !lU fie 0 pllnle CIII'I~ U s rid ice
t't u~d_e, Sprc In[illflul ~~~z un l:1", (;~1I'1' se rldica de:> J~U dela sulerinla, inllllzandu-se in us, spre hucuria eterna.
u fara de marg/1I1 s/riim'():~"dh/J. 1~1I VCJI(!U din viizcl u- In taina noptii enJ a lilli~le profulldiL. Mainele ei cu'
~proape, aparand tdl n n u-se dill ce ill ce mai prinse pe ale mele ~i valuri de iubire a unui sullet su-
Inlocmai ca un nor d·IlI/1mllr. sl mai Plllernidi Era perior, se revarsa ca un isvor asupra ei.
rO$u_ dispare. ' 'n /11/1 dirUia pii.rea ca cer~1 eel Era din ce in ce mai frum08Sa, cand eu ochii in jos
A ~a apueai Sa ma I'idi I ~i buzele-i cire~ii, ~opteau neinteles1..
Invaluit in adaneul JAn1uc <. eas,upra pamanluJui care zevacea " ... Unul altuia S8 ne inchinam viafa ... "
capul' A llf'flC 1:I n I' ~ . "
O· UI Ese Inlindea cerui slriil OPd,,!n limp ce deasupra - ,,0, micti1o, yom trai impreuna, yom avea toala l~ri-
.~n s erele cere ti ' ~Clll In lumioi elerne. cirea cereasca de peaeest pamant, ,cad eu pornirile noa-
lodll divine $ Se despl'lnse ca dinlr'o h l~ stre suflele~li, 0 lume noua putern alcatui.
F . ar a me-
" ericirea vii esfe d v , ' Aceste, elipe sunt mari pentru noi, cacl momfnlele in
~e ~Ja~se de bucurie al;n pe a1cesl pamanl" ~i sulleleJe eari ne inchipulm fericirea ca prezenfa, pretuif se ani, ill
e~ ala Se Impra$tia;ii ca ace~. e Aarmonii sublime. Oar care apoi noi traim ~i murim. Aeum insB, hai sa pledim,
raE~a de lumina a diminet" nOfJI, In nimic, la Cea dinla' sa calatorim prin noaple, pana cand soarf'le aparand sa
a s;> IV /I. I
. scu a ... zicand' C .' trezeasca oamenii din somn, pe noi sa ne gaseasdi de~tepti .
- 01
"v ... AoeIy, un . ~ e VOl' zlce. parinlii no~lri 1..." " - Scumpule, ramai I..: ie~eau cuvinte rugatoare de pe
aCMe~slafrumoasa clipB a V'~ t,~e Iu S' altceva nimic Duzele ei.
Inuna/ lu' cru e sa w
. ,A Vie II noas/r" <: ••• ,
-"Sa mergem lubito ~i zicand aces Ie vorbe ma sculai
. ~ slriiduinta dupa el a! Acevva I.n Vibla, dar mai minunal in sus. pusei mana pe umerii ei ~i ~itindu-i in oehi, 0
I,mpietrit, sa incepi s~ ~' I,nca ~~ mai minunaf e sa Ie uili priveam in inima"
h~PI sa simli cum din e Illlpa,;J cu lipsl.l Iui, ~i in acela - Dorine L. vreau ca impreuna cu tine sa slr-abat nu
' maresc ~i crese cu rnai a~~,:~ata~~ielrire. pu terHe lis: numai acest drum, ci insu~j lunga cale a vietii ... "
Un sarut se desprinse din taina noplii", Anely." Anely ..
iu n'o sa tnergi cu mine pe acel lung drum. Eu sunf stu-
dent sarae ... ~i 0 prapaslie social,a este inlre noi. Tu
e~ti fata bogata ~i frumoasa, inloemai ea un flulure in
sfralucirea soarelui. Tu trebue sa gu~ti plaeerile vietii
ea orice {aUi Hiniira. Lasa-ma pe mine !...
Prive~te insa, Cd inainlea fa sla un suflef llHll'e, un
- ,sludent sarac, da1' in pulere de a erol in oriCe nY~l1lent
un drum pe valur/lp lumei . - /
lublrea mea te sUlpane~le ... vad. Da1' Vtli I... claCk 901'-
Iil'ea ne va fi a~a ~i fiinta mea va dispiir<'11 de Iflnga
tine, tu sa. nu fii deloc trista. Sa te ulll in urllHI mea,
intoemal ea ~i dupa fluturele care 7,boo1'o In Hllii gra-
diila pe deasupra gardului.
E.u 0 sa-mi continUl'sludiJle, in chinulrl ~l IlI'VO/... 'IIInu va-
. lese ea 1$itu sa suferi eu mine, naianuriI(' vll'lIl plllll' de norol.
Caci vai!... De n'a~i fi invatnt pano 1I1'UIIlPU Illseflmna
vlata, nu numai penlru mine slngur, dur IH'••II II OIlll'lIiJ'ea
intreaga, afunci a-~I fi venit prul II\I'•... lu lie' 111111('l;11 'in-'
telepciunea mea.
- Pe tine ... pe tine!... sa II' Ills ('\I SIIlHlIl' 7...
01... nu ... nu ... niei moarletl JIll 1IIi1 dl' plll'lel dc' line ...
- Anely, dBr latal ~i 1111111111 III, '(~ V()/' zlc(' 7 ctiei ei
nu cunasc cllpele traile in IlIll1e !;II in fine 1...
~"Tata!.. mama!... sun 1 tlj lIIe i...dc,t1c\l1Il surd ~i I'd liil ..
~i nu se VOl' 'impolrivi iubil' i nOllsll'c divine, cilci!;li ei
eunose suflelul ee se sbtll(,~ 'i n Iill(',
Eu iti voi u1$UI'a sludillc l;li oiliundoi ne vam bucura de
roadele muncH lale.
o !... Anely!.. Vo1'bele lole Imi dau marl puferi ...
Deaeum lauri munel mele, sunl dati de mainele tale,
lti jur ... 0... iuhilo !... ca sufletulla nlmeni in lume. nu-l
pot incalzi. decM la tine.
Vlata intreaga esle a mea .•. este a ta ...
Un zambet de 0 fe.ricire nespusa I se vedea pe fata
care'se insenina tot mal mull, pana cand lua 0 inf8ti~IHe
atiH de frumoasa, cum nu 0 mai viizusem niciodata.
- Dorine!... Viata noaslra deacum inflore~te.
Deacum itl sunt mangaierea' vie'ji fale. .
Oar haide-Dorine, ~i dela tainlcHe ~opllri ale isvorului
din dusul casei sa luam binecuvanfare.
Era un inlunerlc tacut. in limp ee ingerii firei, svltand
de bucurie, ne bine9uvanlii punand sigiliul iublrei.
Fericirea nu este data oricui $i oricand,
M!lnce~te de voeHti sa Q al pe acest pamant.
DE ACELA~ AUT OR:

Filozofie
I Din tainele
Din minuniie
lumei
vietH

Valenta oxizi, haze s~ruri.


Aparitia vietH.
Cal~ulul in fjzica.
Introducere in studiul chimiei
ant>rganice.
Chimia anorganica.
Introducere in studiul
anorganice.
Hidrocarburile aciclice.
Chimia organicA.
Ecuatii chimice.
Problema universalA.