Sunteți pe pagina 1din 11

c.

Butoiu de Sus
Prof.nv.primar Cristian Elena-Valentina
EVALUR !"ALE
CLASA PRE#$$%ARE
A! C%LAR&'()*-'()+

. .. . ,
.APLICAREA..TESTELOR:
. .
Instrumentul de evaluare se adreseaz elevilor din clasa pregtitoare .
Acesta a urmrit evaluarea competenelor pe care elevii le-au nsuit n
timpul nvmntului precolar.
Evalurile au fost aplicate la clas n perioada: 2-2! septem"rie 2#$.
Comunicare n limba romn: 2%.#&.2#$
Matematic i explorarea mediului :2'.#&.2#$
(impul de lucru fiind pentru fiecare dintre acestea de # minute.
)a finalul evalurii* pornind de la rezultatele o"inute* au fost constatate
datele statistice care vor fi prezentate mai +os alturi de testele i "aremele
de evaluare i notare utilizate:
COMUNICARE N LIMBA ROMAN
NUMELE I PRENUMELE :............................................................
EVALUARE INIIAL CLASA PREGTITOARE
COMUNICARE N LIMBA ROMN
1. Denumee !m"#!n!$e:
De%&"'e (u)!ne$e *n %!$"+e. De%ene",- . "/e" $!n!u0e (/e %!$"+e "'e 1!e("'e (u)/n.
T"!e (u . $!n!e !m"#!n!$e ("'e 2enume%( (u)!ne (e *n(e& (u %uneu$ M.
C.$.'e",- !m"#!ne" " ("'e! 2enum!'e *n(e&e (u %uneu$ P.
3. Denumee !m"#!n!$e.
T"!e (e nu %e &.'!)ee.
n(e'(u!ee !m"#!n!$e ("'e 2enume%( (u)!ne ("'e "u . %!n#u'- %!$"+-.
A$(-u!ee &'.&.,!0!! (u (u)!ne$e ("'e *n(e& (u "(e$"! %une. De%ene",-4$e.
5. Denumee !m"#!n!$e ! %emne$e6 "&.! unee &un(e$e.
BARE, -E C%REC$ARE . !%$ARE&
PAR$EA
-ESCRP$%R -E PER/%R,A!"
!r. Crt. $E,UL
PER/%R,A!"
REAL0A$ 1! CURS -E
REAL0ARE
). -enumirea ima2inilor
'. -esp3r4irea cuvintelor n sila5e
*. Recunoa6terea sunetelor ini4iale din cuv7nt
+. Colorarea ima2inii dup3 sunetul dat
8. -enumirea ima2inii
9. Recunoa6terea cuvintelor formate dintr-o
sin2ur3 sila53
:. Alc3tuirea propo;i4iilor dup3 criterii date
PAR$EA a -a
-ESCRP$%R -E PER/%R,A!"
!r. Crt. $E,UL
PER/%R,A!"
REAL0A$ 1! CURS -E
REAL0ARE
<. Scrierea semnele crafice corect= li;i5il=
n2ri>it= respect7nd spa4iul 2rafic
EVALUARE /!AL
MAEMATIC I EXPLORAREA MEDIULUI
NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI7ELEVEI:............................................................
EVALUARE INIIAL CLASA PREGTITOARE
MATEMATIC I E8PLORAREA MEDIULUI
1. P'!)ee !m"#!n!$e 2e m"! 9.%.
Unee 1!e("'e 1$uu'" (u (/e . 1$."'e.
n(e'(u!ee !m"#!ne" ("'e nu "'e &e'e(:e.
De%ene",- *n (-%u0" $!+e'- &e'e(:e" (.'e%&un,-."'e.
De%ene",- *n (-%u0- . "/e" (e'(u$e0e (/0! 1$uu'"! %un.

3. C.n!nu- !'u$ (u m-'#e$e6 'e%&e(/n2 .'2!ne" (u$.'!$.'.
5. Numee 1!#u'!$e #e.me'!(e 2!n "+e$.
C.$.'e",- (u '.u ("%e" 2e %u+ (e" m"! m!(- 1!#u'- #e.me'!(-.
C.$.'e",- (u )e'2e 1!#u'" #e.me'!(- ("'e nu "'e )/'1u'!.
De%ene",- . "/e" $!n!u0e )e'!("$e (/e 1!#u'! #e.me'!(e %un.
;. n(e'(u!ee ('e!.nu$ m"! m!(6 "!e ('e!.nu$ m"! m"'e ! (.$.'e",- ('e!.nu$ m!9$.(!u.
BARE, -E C%REC$ARE . !%$ARE&
-ESCRP$%R -E PER/%R,A!"
!r. Crt. $E,UL
PER/%R,A!"
REAL0A$ 1! CURS -E
REAL0ARE
). Reali;ea;3 corect coresponden4a dintre elemente
'. 1ncercuie6te ima2inea care nu are perec?e
*. -esenea;3 perec?ea corespun;3toare
+. -esenea;3 o mul4ime de elemente e2al3 cu o alta dat3
8. Respect3 ordinea culorilor
9. -enume6te fi2urile 2eometrice nv34ate
:. Colorea;3 dup3 criterii date
<. !um3r3 6i scrie liniu4e corespun;3toare num3rului
@. Clasific3 o5iectele mai mici= mai mari= mi>locii
#RL -E EVALUARE !"AL
-E0V%L$ARE /0C= S%C%-E,%"%!AL= C%#!$V= A L,BAAULU . C%,U!CRB -E0V%L$AREA CAPAC$"L%R
. AP$$U-!L%R 1! 1!V"ARE
EVALUARE INIIAL
CLASA PREGTITOARE
Nr.
Crt
Comportament

N
umele elevului/
elevei
Detalieri
1. Senzorio-motor
Percepe obiectele correct: forma,
m<rime,
culoare
Prezint< o nevoie accentuat< de
micare
Reuete s< decupeze
Coloreaz< f<r< a dep<i conturul
Deseneaz< dup< contur
2. nvarea
perceptiv
Recunoate partea stng</dreapt< a
propriului corp
Recunoate aceleai segmente la
unul din colegi
Compar< obiectul corect
3. Comportament
verbal
nelege ntrebarea i d< r<spunsuri
simple
Poate construi propoziii
Povestete o ntmplare/poveste
!re un vocabular bogat
!re o pronunie corect<
"olosete corect pluralul
#tebilete nr$ de cuvinte din
propoziie
Desparte cuvintele n silabe
Poate spune cu ce sunet ncepe un
cuvnt
4. Comportament
cognitiv
!re capacitatea de a se concentra
%& minute
Poate discrimina corect auditiv
Poate discrimina corect visual
Poate discrimina corect 'inestezic
()plic< utilitatea a & obiecte
Definete * obiecte
Recunoate culorile
Recunoate figurile geometrice
+rupeaz< obiecte
Cunoate cifrele
,um<r< pn< la %-
5. Comportament
ocio-a!ectiv
i st<pnete impulsivitatea
Comunic< uor cu alte personae
Respect< adulii
i a.ut< colegii
(ste izolat
i place s< fie bufon
". Cunoate litere
Citete
i recunoate numele
(fectueaz< calcule simp'e
/ 0ulumitor
1 Cu spri.in
2 ,erealizat
MATRICEA TESTULUI
tem ) tem ' tem * tem + tem 8
tem 9 tem : tem <
/
1
2
!r
crt
!U,ELE .
PRE!U,ELE
ELEVULU
tem ) tem ' tem * tem + tem 8
tem 9 tem : tem <
1
3
5
;
=
>
?
@
A
1B
11
13
15
1;
1=
1>
1?
1@
RAPORT N URMA EVALURII INIIALE
2013-2014
CLASA PREGTITOARE
CLASA DISCIPLINA
NR. DE
ELEVI
NSCRII
NR. DE
ELEVI
CARE AU
SUSINUT
TESTUL
PERFORMAN/ITEM
Realizat
n curs de
realizare
P'e#-!."'e C.mun!("'e *n
$!m+" '.m/n- 1B 1B
P'e#-!."'e M"em"!(- !
eC&$.'"'e"
me2!u$u! 1B 1B
Analiza SWOT
Puncte tari
Elevii:
4
Puncte slabe
Elevii:
4
Oportunit(i
Elevii:
4
Amenin(ri
Elevii:
-