Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins I. PODETE 2 I.

Generalitati.. 2 I.2 Descrierea operatiilor.3 I.2.1 Executia platformei de lucru...3 I.2.2 Executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii..3 I.2.3 Executia fundatiei....3 I.2.4 Executia culeelor si dalelor4 I.2. Ele!atii din elemente prefa"ricate ...4 I.2.# Executia drenului din spatele culeilor si a casetelor prefa"ricate.... I.2.$ Timpane I.3 %ateriale utili&ate ' (onditii de calitate.. I.3.1 )pa. I.3.2 (iment.. . I.3.3 )*re*ate.. . I.3.4 (ofraje. .. I.3. Piatra sparta. I.3.# +etoane .# I.3.$ Otel "eton.# I.3., -erificarea calitatii... #

I.3.,.1 -erificarea calitatii...# I.3.,.2 Executia cofrajelor.# I.3.,.3 %ontarea armaturii..# I.3.,.4 +etonarea fundatiei si ele!atiei.# I.3.,. Decofrarea culeelor.$ I.3.,.# Drenul din spatele culeelor si a elementelor casetate...$

I PODETE Podetele sunt structuri cu desc.iderea mai mica sau e*ala cu m. Determinarea desc.iderii podetelor se sta"ileste pe "a&a calculului .idraulic/ in conformitate cu 0ormati!ul departamental pri!ind proiectarea .idraulica a podurilor si podetelor PD 1 2$$. 3atimea platformei drumului pe podet !a fi e*ala cu cea din !ecinatatea acestuia iar adancimea minima pana la c.eia podetului !a fi cea a sistemului rutier. 0u !or fi pre!a&ute trotuare pe podete/ cu exceptia ca&urilor in care acestea exista si tre"uiesc continuate. 2

(lasa de incarcare pentru calculul podetelor este similara cu cea pentru poduri/ in conformitate cu 4T)4 1 4 2,1 5Poduri pentru stra&i si sosele. Pasarele. )ctiuni6 si 4T)4 32212,# 5(on!oaie tip si clase de incarcare6. In functie de po&itia fata de sistemul rutier / podetele pot fi impartite in7 podete desc.ise ' a!and sistemul rutier direct peste suprastructura podetului8 podete in*ropate ' amplasate in corpul ram"leului/ la minim 9cm adancime su" sistemul rutier. Dupa forma si modul de reali&are/ podetele pot fi impartite in7 dalate/ o!oidale sau tu"ulare/ monolite sau prefa"ricate. Orice sistem ales !a respecta calculul .idraulic si !a asi*ura o functionare si*ura si o intretinere usoara. (onstructia podetului se !a reali&a pe "a&a unui proiect reali&at de un "irou de proiectare autori&at si apro"at de (onsultant. Elementele componente ale podetelor :infra si suprastructura; tre"uiesc reali&ate respectand aceleasi re*uli ca cele pentru constructia podurilor. <undatia/ cofrajul/ elementele din "eton si de&axarea tre"uie sa respecte cerintele din proiect. Elementele prefa"ricate/ reali&ate in santier sau in fa"rica/ tre"uie sa ai"a certificate de calitate. (onsultantul tre"uie sa fie informat de orice a"atere de la pre!ederile din proiect sau din (aietele de 4arcini. Orice lucrare de reparatii necesara in urma manipularii din timpul transportului sau montarii elementelor prefa"ricate !a fi reali&ata conform metodei propusa de (onstructor si apro"ata de (onsultant. 3ucrarile !or fi inspectate de catre (onsultant inainte de acoperire. Proiectul podetului !a fi adaptat conditiilor de teren si tipului de proiect. I.1 GENERALITATI Executia podetelor comporta urmatoarele operatii7 executia platformei de lucru8 executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii8 executia fundatiei8 executia culeilor monolite/ dalelor si elementelor prefa"ricate8 executia drenului din spatele culeelor si al elementelor prefa"ricate I.2 DESCRIEREA OPERATIILOR I.2.1 Executia platformei de lucru Po&itia si marimea platformei de lucru este determinata de conditiile locale din &ona lucrarilor/ lun*imea si lumina podetului. 4e dimensionea&a de catre (onstructor astfel incat sa permita executarea lucrarilor fara pro"leme. 3

I.2.2 Executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii 4aparea pamantului se poate reali&a prin mijloace mecanice sau mecani&ate. Pot fi necesare lucrari de sprijinire a sapaturii pentru e!itarea distru*erilor si alunecarilor de teren. (and executia sapaturilor implica de&!elirea unor retele su"terane existente :apa/ *a&/ electricitate/ etc; ce raman in functiune/ tre"uiesc luate masuri corespun&atoare pentru protejarea acestora impotri!a deteriorarii. 3ucrarile !or fi suspendate si proprietarul utilitatilor !a fi informat astfel incat acesta sa ia masurile necesare pentru protejarea acestora. 3a terminarea sapaturii se !a intocmi un proces !er"al de !erificare a cotei de fundare si a naturii terenului de fundare. Pamantul exca!at !a fi e!acuat din &ona si !a fi depo&itat in locuri apro"ate de (onsultant. I.2.3 Executia fundatiei =ltimii 9.2 m ai sapaturii pana la cota de fundare finala se !or reali&a in pre&enta (onsultantului > comitetului de receptie. Turnarea "etonului se !a face imediat dupa terminarea sapaturilor/ aderent la peretii exca!atiei re&ultate. Demontarea sprijinirilor se !a face concomitent cu umplerea sapaturii cu "eton. Turnarea "etonului se face fara intrerupere in straturi de 9/2929/ 9m *rosime/ pana la cota proiectata/ cu ajutorul j*.ea"urilor metalice sau de lemn/ in conformitate cu 5(odul de practica pentru executarea lucrarilor din "eton/ "eton armat si "eton precomprimat6 indicati! 0E 912211. (aderea li"era a "etonului se !a face de la maximum 1/ m inaltime si se !or e!ita rosturile de lucru. I.2.4 Executia culeelor si dalelor Executia in teren a ele!aiilor culeelor din "eton armat pentru podete Operatiunile principale sunt7 reali&area armaturilor8 cofrarea culeelor conform dimensiunilor din proiect8 turnarea si !i"rarea "etonului. (lasa "etonului !a fi conform proiectului de executie. Inainte de turnarea "etonului in cofraje se !erifica7 dimensiunile in plan si cotele de ni!el ale coronamentului ele!atiilor8 !erticalitatea cofrajelor si existenta masurilor pentru mentinerea formei lor si asi*urarea etanseitatii8 asi*urarea utilajului de !i"rare a "etonului8 4

starea de curatenie a cofrajelor si armaturilor/ e!entual curatirea lor cind este ca&ul. Pentru e!itarea aparitiei unor solicitari interne datorita contractiei si de*ajarilor de caldura/ se recomanda folosirea "etoanelor cu a*re*ate cu Dmax./ cit mai mare posi"il si asi*urarea unui control ri*uros al raportului )>( pre!a&ut in reteta de "eton. 3ucra"ilitatea "etonului sta"ilindu2se functie de mijlocul de transport adoptat si amplasament. Decofrarea este operatia de desfacere a cofrajelor in care s2a turnat "etonul dupa ce acesta s2a intarit suficient pentru ca sa2si pastre&e forma *eometrica ceruta. Timpul minim de decofrare este functie de tipul cimentului folosit la fa"ricarea "etonului si functie de temperatura mediului. <a&a de decofrare urmea&a in mod firesc succesiunea in!ersa a operatiunilor de cofrare. Ea se !a face cu atentie/ astfel incit muc.iile si fetele sa nu fie deteriorate/ e!entualele defecte ale "etonului se !or remedia dupa inspectia (onsultantului. Timpul de decofrare este sta"ilit ?n conformitate cu 5(odul de practica pentru executarea lucrarilor din "eton/ "eton armat si "eton precomprimat6 indicati! 0E 912211. I.2.5 Ele atii din elemente prefa!ricate Elementele prefa"ricate necesare sunt de urmatoarele tipuri7 dale cu lun*imile corespun&atoare luminii podetelor8 aripi cu inaltimi corespun&atoare inaltimii li"ere8 elemente casetate cu lumina de 2.9m8 timpane. Elementele prefa"ricate se asea&a pe un strat de po&are de mortar de nisip si ciment marca %199. @osturile dintre elementele casetate se matea&a cu mortar de ciment. Deasupra dalelor si a elementelor casetate se asterne un "eton de panta pentru po&area .idroi&olatiei. Aidroi&olatia ori&ontala este ?n conformitate cu cea pre!a&uta la poduri/ cu rasina epoxidica/ iar cea !erticala cu emulsie cationica in 3 straturi. I.2." Executia drenului din spatele culeelor si a casetelor prefa!ricate Pentru protejarea culeelor si a casetelor prefa"ricate impotri!a infiltratiilor de apa se reali&ea&a in spatele lor un dren colector. )pa culeasa de dren se descarca prin "ar"acane prin sferturile de con sau la aripile prefa"ricate. 5

Drenul propriu2&is se reali&ea&a din &idarie uscata din piatra "ruta sau "olo!ani de rau conform detaliilor din proiectul de executie. I.2.# Timpane monolite Timpanele monolite sunt elemente de "eton armat real&ate 5in situ6/ care se fixea&a pe elementele prefa"ricate sau culeile monolite cu ajutorul unor "uloane de fixare/ respecti! armaturi lasate mai lun*i din culeile.Timpanele se !or executa cu dimensiunile corespun&atoare din proiect. I.3 $%TE&I%'E (TI'I)%TE * CODITII DE C%'IT%TE

I.3.1 %pa )pa pentru amestecarea "etonului tre"uie sa nu contina elemente care sa afecte&e .idratarea cimentului. )pa utili&ata la prepararea "etonului tre"uie sa fie preluata din reteaua pu"lica sau din alte surse si tre"uie sa indeplineasca conditiile din 4T)4 $19>,4. )pa !a fi !erificata la inceputul lucrarilor si testele !or fi repetate oridecateori se !a o"ser!a !reo modificare a caracteristicilor apei. )pa care se !a utili&a la punctul de lucru !a fi protejata impotri!a contaminarii cu deter*enti/ materii or*anice/ petrol/ ar*ile etc. I.3.2 Ciment Pentru mortare si "etoane/ cimentul utili&at !a fi cel specificat ?n plansele de executie si !a tre"ui sa ?ndeplineasca conditiile de calitate pre!a&ute ?n 5(odul de practica pentru executarea lucrarilor din "eton/ "eton armat si "eton precomprimat6 indicati! 0E 912211. I.3.3 %+re+ate 3a prepararea "etoanelor monolite se !a utili&a "alast/ nisip/ pietris/ piatra sparta care tre"uie sa corespunda calitati! pre!ederilor 4T)4 1##$>$#/ 4T)4 4#9#>,9/ 4T)4 ##2>,1/ 4T)4 ##$>111$. I.3.4 Cofraje (ofrajele tre"uie sa indeplineasca urmatoarele conditii7 sa asi*ure o"tinerea formei si dimensiunilor pre!a&ute in proiect8 sa fie etanse pentru a nu pierde laptele de ciment8 sa fie sta"ile si re&istente su" actiunea incarcarilor care apar in timpul procesului de "etonare8 sa fie pre!a&ute cu piese de asam"lare8 sa fie unse pe fetele care !in in contact cu "etonul. la decofrare sa permita preluarea *raduala a ?ncarcarilor de catre elementele executate

I.3.5 Piatra sparta Pentru executarea &idariei uscate in dren tre"uie sa indeplineasca urmatoarele conditii7 dimensiunile pietrei tre"uie sa fie intre 1 9 si 2 9mm8 raportul dintre dimensiunile maxime si minime nu tre"uie sa depaseasca 2/ 8 roca din care pro!in sa nu fie *eli!a8 inainte de a fi introdusi in "eton sau &idarie uscata tre"uie sa fie curatati si spalati de resturile de pamant. I.3." ,etoane +etonul turnat pe loc 2 (alitatea "etoanelor utili&ate se !a sta"ili de proiectant in functie de conditiile de lucru si de sarcinile la care se supun. %arcile minime de "etoane se sta"ilesc conform 5(odul de practica pentru executarea lucrarilor din "eton/ "eton armat si "eton precomprimat6 indicati! 0E 912211. I.3.# Otel !eton Pentru armare se !or folosi oteluri O+3$ si P( 2 ?n conformitate cu 4T)4 43,>12,1. Pentru elementele armate se !or folosi numai aceste 2 tipuri de otel/ si este inter&isa utili&area armaturilor de tipuri diferite ?n aceeasi sectiune la elementele de re&istenta. I.3.- .E&I/IC%&E% C%'IT%TII Platforma de lucru. 4e !erifica7 semnali&area punctului de lucru. asi*urarea sistemelor de scur*ere a apelor pe parcursul executiei8 I.3.-.1 0aparea si sprijinirea peretilor sapaturii

4e !a !erifica in raport cu pre!ederile proiectului7 po&itia in plan8 dimensiunile fundatiilor/ cota si natura terenului de fundare8 concordanta dintre situatia reala pe teren si datele te.nice pre!a&ute in proiect8 ?ntocmirea procesului !er"al pentru lucrari ascunse. I.3.-.2 3a Executia cofrajelor

terminarea executiei cofrajelor se !erifica7 alcatuirea adec!ata a elementelor de sustinere si sprijinire8 inc.eierea corecta a elementelor cofrajelor8 po&itia/ cotele si dimensiunile interioare ale cofrajelor8 curatirea8

I.3.-.3

$ontarea armaturilor

(and armatura a fost fixata/ se !or !erifica urmatoarele7 tipul otelului si diametrele "arelor8 numarul "arelor si forma8 ri*iditatea si *radul de curatire8 acoperirea de "eton a armaturii. I.3.-.4 ,etonarea 4e fac !erificari ale calitatii "etoanelor atit la "etonul proaspat cit si la cel intarit si constau din7 modul de !i"rare a "etonului8 temperatura "etonului proaspat la punerea in opera tre"uie sa fie mai mare de (8 calitatea "etonului 2 prin recoltari de pro"e8 lucra"ilitatea "etonului8 la statia de "etoane se ia cite o pro"a pe sc.im" si tip de "eton8 calitatea "etonului pus in lucrare se !a aprecia tinind cont de conclu&iile anali&ei efectuate asupra re&ultatelor incercarii pro"elor de !erificare a clasei si a interpretarilor re&ultatelor incercarilor nedestructi!e sau pe carote8 durata maxima de transport a "etonului functie de temperatura sau calitatea cimentuluiutili&at . I.3.-.5. Decofrarea culeelor 4e !erifica7 aspectul elementelor decofrate8 dimensiunile culeelor8 I.3.-.". Drenul din spatele culeelor si a elementelor casetate

4e !erifica7 functionalitatea drenului si a "ar"acanelor8 dimensiunile drenului8 calitatea materialelor8 Toate aceste !erificari se fac conform 5(odului de practica pentru executarea lucrarilor din "eton/ "eton armat si "eton precomprimat6 indicati! 0E 912211. Proiectantul/ +eneficiarul si (onstructorul au fost de acord cu aceste !erificari. 4e !a ?ntocmi un proces !er"al de lucrari ascunse/ proces !er"al de receptie calitati!a sau un raport oficial.

S-ar putea să vă placă și