Sunteți pe pagina 1din 134
Tony Malim Ann Birch Sheila Hayward Psihologie 7 lesz, compatrata Coordonatorul colectieiPsihologie Prof. univ. dr. Constantin Paunescu W Psihologia exercité o anumit& fascinatie si genereazi o puternicd motivatie a cunoasterii dimensiunilor persona- litatii umane, dar accesul la continutul acestui domeniu este limitat, intrucat informatia psihologicd ramane in cea mai mare parte la un nivel de realizare de stricta specialitate. Colectia Psihologie isi propune s& ofere o imagine generali asupra comportamentului uman si o stimulare a interesului pentru domeniul psihologiei. Prin aportul stu de informatie la zi, completa si multidisciplinar’, colectia de fata, accesibila oricarei persoane care doreste s& isi structureze cultura general’, va contribui la un evident spor cognitiv, dar si la cunoasterea de sine, la care aspira cu indreptatire orice intelectual. in colectia Psihologie au aparut: © PROCESE COGNITIVE - Tony Malim « PERSPECTIVE iN PSIHOLOGIE - Alison Wadeley, Ann Birch, Tony Malim ¢ BIOPSIHOLOGIE - Sheila Hayward © DIFERENTE INTERINDIVIDUALE - Ann Birch, Tony Malim in colectia Psihologie vor aparea: PSIHOLOGIA DEZVOLTARII - Ann Birch PSIHOLOGIA SOCIALA - Tony Malim © CERCETARE SI METODE STATISTICE - Tony Malim, Ann Birch ° EDITURA TEHBNIC. BD Editie originala: Comparative Psychology Human and Animal Behaviour: a Sociobiological Approach Tony Malim, Ann Birch, Sheila Hayward Macmillan © Tony Malim, Ann Birch and Sheila Hayward 1996 First published 1996 by Macmillan Press LTD Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and London Editia in limba romana: Copyright ©, 2000, S.C. Editura TEHNICA S.A. Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate editurii. Adresa: S.C. Editura TEHNICA S.A. Piaja Presei Libere, 1 33 Bucuresti, Romania cod 71341 Coperta colectiei: ANDREI MANESCU Redactor: DANIELA-MAGDALENA DAVID Tehnoredactor: ANDREEA STAICU Bun de tipar: 31.01.2000; Coli de tipar: 16,5 C.ZU. 159.9 ISBN 973-31-1431-6 werare executaté la Togrofia .BUCURESTI NOI" ‘Sh. Hisovuki nt. 184, sector 1, Bucu Tel: 667 6428; Fax: 667 21 85 Centrale: 667 85 70 Aceasté lucrare doreste sd constituie 0 introducere in studiul comparativ al comportamentului uman si animal, punctul de plecare repre- centandu-l presiunile de natura evolutiva care au influentat comportamentul oamenilor si al animalelor, in capitolul 1 se oferd 0 imroducere in evolutia comportamentului distr-o perspectiv sociobiologicd, se creioneaza cdteva dintre principalele domenii de studiu i este inclus un comentariu asupra metodelor de studiu si a considerentelor etice implicate. Capitolul 2 urméareste felul in care comportamentul ~ ara cel innascut, cat si cel invéqat — intervine in adaptarea animalului la mediul de viata. in capitolul 3 atenjia se concentreaza, in special, asupra invafarti, fie ea simpla sau complexé. Capitolul 4 discuté problema comunicarii in lumea animald si prezinté la sfarsit incercarile facute in decursul timpului pentru a ‘nvaja animalele sa foloseascd limbajul uman. infinal, capitolul 5 vizeazé organizarea sociald a animalelor. Pe tot parcursul acestei carji s-a incercat ca studiul compor- tamentului animal sa fie folosit in vederea unei mai bune injelegeri a comportamentului uman. Dar, de vreme ce extrapolarea comportamentului animal asupra celui uman ar fi evident riscanta, atentia s-a oprit asupra acelor influenje care ii se aplicé amandurora, in mod similar. Ca $i in cazul celorlalte tucrari din aceasta serie, cartea de fagé doreste s& creioneze cat mai concis cu putinfa, un cadru alcéatuit din date comprehensive, cadru care va putea fi folosit drept punct de plecare pentru

S-ar putea să vă placă și