Sunteți pe pagina 1din 26

EDENTA!IA PAR!IAL" DENTAR" DEFINI!II, GENERALIT"!

I: Edenta#ia par#ial$ este o stare patologic# care rezult# prin pierderea uneia pn# la 15 unit#$i dento-parodontale de pe arcadele dentare, n urma c#reia rezult# unul sau mai multe spa$ii edentate cunoscute %i sub numele de bre%e. Spa#iile edentate (bre%ele) pot varia n func$ie de topografie, ntindere %i frecven#$. Ele pot fi localizate la maxilar %i/sau la mandibul$, pe o hemiarcad$ sau pe ambele, n zona frontal$ sau n zona de sprijin (lateral#). Bre%ele edentate pot fi delimitate la extremit#$i de din$i restanti cnd se mai numcsc intercalate sau doar mezial cnd sunt denumite terminale. Pot coexista pe aceea%i arcad# ambele forme, cnd edenta$ia se consider# a fi mixt$. Dac# num#rul din$ilor absen$i este mic (1-2) edenta$ia poart# numele de redus$, dac# lipsesc 3-4 din$i ea este ntins$, iar dac# pe arcad# mai persist# doar c$iva din$i (1-4), edenta$ia devine subtotal$ . Arcadele dentare cu 28 din$i pot prezenta aproximativ 268 milioane de posibilita$i de edenta$ii. ETIOLOGIE: Edenta$ia par$ial# recunoa%te n etiologia sa dou# categorii de factori: congenitali %i dobndi#i. Edenta#ia par#ial$ congenital$ apare datorit# anodon#iilor (hipodon$ia sau oligodon$ia) care se manifest# prin absen$a uneia sau mai multor unit#$i dento - parodontale datorit# ageneziei mugurilor dentari. Edenta#ia par#ial$ dobndit$ poate apare drept consecin$a mai multor cauze dintre care amintim: leziuni odontale %i a complica$iilor lor, parodontale, extrac#ii n scop ortodontic, sau n boala de focar, osteomielit$, tumori de maxilar etc. Traumatismele, cauzele social-economice %i o serie de condi#ii biologice care implic# efectuarea unor tratamente endodontice necorespunz#toare stau la baza a numeroase extrac$ii care genereaz# diferite forme de edenta$ii. n sfr%it, iatrogeniile reprezint# din p#cate o surs# frecvent# de pierdere a din$ilor, dintre acestea cele secundare terapiei endodontice situndu-se pe primul loc. CLASIFICARE De-a lungul anilor s-au facut mai multe clasific#ri ale edenta$iilor partiale, utilizndu-se diferite criterii (topografic, func$ional, num#rul %i pozi$ia din$ilor restan$i etc.) CIasificarea lui KENNEDY Kennedy a mp#r$it edenta$iile n patru clase, dup# cum urmeaz# : Clasa I. cuprinde arcadele edentate termino-terminal, deci bre%ele edentate sunt m#rginite, bilateral, doar mezial de din$i; Clasa II. cuprinde arcadele cu edenta$ie terminal# unilateral# , deci edenta$ia este limitat# doar mezial de din$i, dar pe o singur# hemiarcad#; Clasa III cuprinde arcadele cu edenta$ii laterale intercalate uni- sau bilateral, limitate att mezial, ct %i distal de din$i; Clasa IV cuprinde arcadele cu edenta$ie n zona frontal#, m#rginite doar distal de din$i. Datorit# multiplelor situa$ii clinice cu mai multe bre%e edentate dect cele cuprinse n clasificarea ini$ial#, Kennedy %i-a completat propria clasificare, ad#ugndu-i ni%te subclase determinate de num#rul bre%elor secundare pe care le-a denumit modific$ri, clasa de baz$ fiind determinat# de edentatia situat$ cel mai distal. A%adar dup# completarea clasific#rii facute chiar de c#tre autorul ei, edenta$iile din clasa I, II %i III Kennedy pot prezenta pn# la patru modific#ri ( patru bre%e suplimentare ), clasa a IV-a neavnd nici o modificare.

Clasificarea lui Kennedy (reproducere dup# original, 1923)

Clasificarea lui Kennedy cu modific#rile efectuate ulterior de c#tre autor 2

Clasificarea mbun$t$#it$ COSTA

Ed. frontal# absen$i incisivii, caninii

Ed. lateral# Absen$i P, M cu delimitare distal# unilateral#, bilateral#

Ed. terminal# Absen$i P, M delimita$i mezial unilateral#, bilateral#

Ed. mixt# Coexisten$a a 2-3 bre%e: lateral#, frontal#, terminal#

Ed. redus# Absen$a a 1-2 din$i

Ed. extins# Cuprinde 2 regiuni

- absen$a molarului trei nu este considerat# edenta$ie pentru c# nu se restaureaz#; - prezen$a lui influen$eaz# clasa edenta$iei, schimbndu-i denumirea %i modificnd solu$ia terapeutic# !

Ed. subtotal# Restan$i pe arcad# 1-2 din$i Clasificarea mbun$t$#it$ COSTA (1960) ordinea denumirii edenta$iilor: Edenta$ie maxilar# dreapt# Edenta$ie maxilar# stng# Edenta$ie mandibular# dreapt# Edenta$ie mandibular# stng# &coala din Bucure%ti revine asupra denumirii edenta$iilor cu ordinea cadranelor astfel: - edenta$ie maxilar# dreapt# - edenta$ie maxilar# stng# - edenta$ie mandibular# stng# - edenta$ie mandibular# dreapt# &coala din Bucure%ti consider# c# este necesar s# se fac# urm#toarele preciz#ri: - o singur# bre%# edentat# prime%te o singur# denumire topografic#: ! frontal# ! lateral#; - mai multe bre%e pe o zon# topografic# primesc o singur# denumire topografic#: ! frontal# ! lateral#

- absen$e pe ambele zone: denumirea topografic# este dat# de primul dinte absent, la care se adaug# calificativul EXTINS". - n cazul prezen$ei mai multor bre%e pe un maxilar, nominalizarea lor se va face conform criteriului topografic %i n ordinea precizat# mai sus. Edenta$iile de pe aceea%i hemiarcad# se despart prin virgul! (,), iar edenta$iile diferite de pe cele dou# hemiarcade ale aceluia%i maxilar se despart prin linie (-) n scris %i se pronun"! literaM de la median, pentru a preciza trecerea de pe o hemiarcad# pe cealalt#.

Edenta$ie L ext F ext (latero extins#- fronto extins#)

Edenta$ie L, F F, L, T (latero, fronto M fronto, latero, terminal#) maxilar#

Edenta$ie L,F F,L (latero, fronto M fronto, lateral#) maxilar#

O completare pe care practica a impus-o se refer# la edenta$iile la care n aceea%i bre%# lipsesc din$ii frontali att din hemiarcada dreapt# ct %i din cea stng#. n timp ce absen$a din$ilor 1.6, 1.5, 1.4, 1.2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 este nominalizat# corect latero, fronto fronto, lateral# (deci dou# denumiri topografice frontale, fiind dou# bre%e), cnd exist# o singur# bre%# n regiunea frontal# cu din$i absen$i din ambele hemiarcade nu poate exista dect o singur# denumire topografic# frontal#. Astfel situa$ia clinic# n care sunt absen$i din$ii: 1.6, 1.5, 1.4, 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 se va nota corect latero fronto lateral#, liniile ntre care este intercalat# denumirea frontal# sugernd absen$a unor din$i frontali att din hemiarcada dreapt#, ct %i din cea stng#. n acest caz liniile nu mai semnific# linia median#, deci n citirea edenta$iei nu se mai pronun$# M (de altfel nici nu exist# dou# linii mediane!). Edenta$ie L F L (latero-frontolateral#) maxilar#

TEHNOLOGIA RESTAURARILOR FIXE PLURIDENTARE (PPF) GENERALIT"!I. DEFINI!II. ELEMENTE COMPONENTE PPF Terapia edenta$iilor par$iale se poate realiza prin dou# categorii de restaur#ri protetice: A) Restaur$ri mobilizabile cunoscute %i sub denumirea de proteze mobilizabile cu baze acrilice sau scheletizate. B) Pun#ile dentare (denumire veche) sunt proteze pluridentare fixate prin cimentare sau lipire, eventual prin alte mijloace de reten$ie (%uruburi) la din#ii naturali (prepara$i sub form# de bonturi), r$d$cini dentare %i/sau stlpii implantelor. Restabilesc integritatea morfologic# %i func$ional# a arcadelor dentare ntrerupte de bre%e reduse, intercalate, ntinse %i multiple.

Protezele par#iale fixe (termen nou GPT 1999) sunt formate din: - elemente de agregare care se fixeaz# la stlpii naturali sau artificiali. Stlpii sunt acele p#r'i ale din$ilor sau implantelor care servesc drept suport %i/sau reten$ie pentru elementele de agregare ale protezelor par$iale fixe; - intermediarii protezelor fixe (corpul de punte) care nlocuiesc din$ii lips# %i - conectorii. Conectorii reprezint# zona de leg#tur# a elementelor de agregare cu intermediarii. Conectorii pot fi rigizi %i elastici.
Stlpi dentari pe care se fixeaz# elementele de agregare: a- pe din$i naturali; b) - pe implante. Modul de conexiune este rigid

Restaur#rile protetice fixe se deosebesc de cele mobilizabile prin: - volumul restaur$rii, - modalitatea de transmitere a presiunilor masticatorii (sprijinul), (i prin sistemul de reten#ie (modul de ancorare la din$ii restan$i). Dar poate cea mai important# deosebire ntre dou# tipuri de restaur#ri protetice este faptul c# cele fixe (a%a dup# cum le spune %i numele) se fixeaz# la din$ii restan$i sau la implante, pacientul neputnd s# le dezinsere, iar cele mobilizabile sunt inserate %i dezinserate de c#tre pacient pentru a fi igienizate, motiv pentru care sunt acceptate mai greu. CARACTERISTICILE PPF: 1. sunt proteze par$iale rigide, nedeformabile cu o rezisten$# remarcabil# la ndoire, rupere %i uzur#; 2. realizarea lor impune colaborarea medicului cu laboratorul de tehnic# dentar#, de aceea ele fac parte din restaur#rile protetice realizate prin tehnici indirecte; 3. transmit presiunile masticatorii de la nivelul suprafe$elor lor ocluzale prin intermediul din$ilor stlpi (dento-parodontal) osului alveolar; 4. volumul lor este mai mic sau cel pu$in egal cu cel al din'ilor naturali; 5. designul suprafe$elor lor axiale %i ocluzale ca %i axele lor de inser$ie corespund de cele mai multe ori cu cele ale din$ilor pe care se sprijin# %i /sau i nlocuiesc; 6. sunt fixate la din$ii stlpi prin cimentare, lipire, n%urubare (cele demontabile), sau doar prin fric$iune (culisare, telescopare etc. cele mobilizabile), ceea ce le confer# o stabilitate remarcabil# n timp.
Prin ntreruperea continuit#$ii unei arcade dentare pot apare migr#ri dentare, cu denivelarea consecutiv# a planului de ocluzie. Confec$ionarea la timp a unei pun$i dentare rezolv# aceste probleme: a - arcade integre; b - arcad# mandibular# ntrerupt# prin pierderea molarului prim permanent; c - restaurare protetic# fix# care reface continuitatea arcadei.

FUNC)IILE UNEI PROTEZE PAR)IALE FIXE sunt: nchiderea bre%ei edentate cu refacerea consecutiv# a continuit#$ii arcadei dentare %i a posibilit#$ii de transmitere sagital# a for$elor, imitnd existen$a ariilor de contact; mpiedicarea apari$iei migr#rilor %i bascul#rilor dentare; protec$ia crestei edentate %i a parodon$iului din$ilor stlpi de impactul alimentar din cursul mastica$iei; refacerea planului de ocluzie denivelat.

INTERMEDIARII PROTEZELOR PAR&IALE FIXE


CLASIFICAREA CORPULUI DE PUNTE: A. Dup# material corpul de punte poate fi confec'ionat dintr-un singur material sau din dou$ materiale (ultimul fiind cunoscut %i sub numele de mixt); dintr-un singur material: integral - metalice - ceramice -polimerice din dou$ materiale: mixte - metalo - polimerice - metalo compozite - metalo - ceramice din mai multe materiale: n cadrul protezelor par$iale mixte din dou# buc#$i, cnd pe lng# aliajele din care este confec$ionat scheletul %i materialele de placare, apare un al treilea material folosit la solidarizarea elementelor de agregare cu intermediarii cunoscut sub numele de lot sau lipitur#. B. Dup$ raportul intermediarilor cu creasta: 1. Sferoidal sau intermediarul igienic (sanitary pontic) 2. Form# ovoidal# 3. Forma n %a, tangent - liniar %i tangent liniar modificat (semi%a) C. Dup# tehnologia de elaborare ele pot fi ob$inute prin: - turnare (pun$i exclusiv metalice, schelete metalice ale protezelor par$iale mixte) - frezare - computerizat# - prin copiere - polimerizare (proteze fixe exclusiv polimerice %i/sau din materiale compozite) - turnare %i coacere (proteze mixte metalo-ceramice) - turnare %i polimerizare (proteze mixte metalo-polimerice %i/sau metalo-compozite) - electroeroziune D. Din punct de vedere al esteticii: - fizionomice; - nefizionomice- laterale - par'ial fizionomice

Diferite designuri ale intermediarilor: 1. suspendat (supramucos igienic); 2. tangen$ial (aproape punctiform) care are contacte pe fa'a vestibular# a crestei %i reten$ioneaz# alimente; 3. n %a - cu contact mare n suprafa$#, total neigienic; 4. intramucos (cu prelungiri radiculare).

RAPOARTELE INTERMEDIARILOR CU CREASTA EDENTATA


Designul intermediarilor: sferoidal (a); suspendat (b); ovalar (c); n %a (d); semi%a (e); semi%a modificat tangen$ial (f).

INTERMEDIARI N &A (CLASIC SADDLE, RIDGE LAP PONTIC) - au un design foarte asem#n#tor cu cel al din$ilor naturali. - Ei realizeaz# un contact larg cu creasta edentat#, obliternd ambrazurile vestibulare, linguale %i proximale. Un contact n %a" apare oricnd este acoperit versantul vestibular al crestei edentate, zona de contact extinzndu-se c#tre lingual, fiind dep#%it doar vrful crestei edentate. - Intermediarii cu acest tip de contact sunt imposibil de igienizat la nivelul suprafe$ei mucozale, indiferent de mijloacele de igienizare, tehnica %i ndemnarea pacientului. Acest tip de intermediari produc reac$ii inflamatorii tisulare %i nu ar mai trebui utiliza$i. Uneori se ntrebuin#eaz$ cu prec$dere n zona frontal$, n situa#ii clinice particulare. - Sunt intermediarii cei mai confortabili pentru pacient, dar acest confort este adeseori de scurt# durat#. INTERMEDIARII N SEMI&A (&A MODIFICAT" MODIFIED RIDGE LAP) - Privi$i dinspre vestibular ace%ti intermediari confer# iluzia unor din$i naturali, n realitate ns# prezint# contururi orale mai reduse pentm facilitarea igienei. - n general prezint# dimensiuni mai reduse dect intermediarii n %a, deoarece acoper# versantul vestibular al crestei, de obicei pn# la coama (vrful) acesteia. - Fa$# de intermediarii n %a, el reten$ioneaz# mai pu$ine resturi alimentare. Prin form# %i dimensiune cei ce i-au conceput au realizat un compromis ntre restaurarea fizionomiei, fona#iei %i posibilit$#ile de ntre#inere a unei igiene mai bune. - Corpurile de punte in semi%a se utilizeaz# frecvent n zonele de vizibilitate maxim# att la maxilar ct %i la mandibul#. - Zonele de contact cu creasta vor fi confec$ionate fie din ceramic#, fie din metal. Modelarea trebuie astfel f#cut# nct suprafe$ele lor orale s# aibe un anumit unghi de deschidere, altfel reten$ia alimentelor poate avea loc.
Fig, 8,27. Intermediari metalo-ceramici n semi%a: a- la maxilar; b - la mandibul#; c - n form# de %a %i d - form# de semi%a

Fig, 8,28, Corpuri de punte n semi%a (schem#): a - corp de punte n semi%a metalo-ceramic; a metalo-polimeric; b - intermediar n semi%a incorect modelat %i b - corect modelat

INTERMEDIARI CU RAPORT TANGENT LINEAR


Corp de punte cu raport tangent linear: a - n zona frontal#; b - n zona de sprijin

Intermediarii cu raport tangent linear au fe$ele mucozale reduse. Contactul cu mucoasa se face pe versantul vestibular al crestei sub form# linear#, la nivelul coletului intermediarului. Fa$a V se modeleaz# pentru a realiza o imagine ct mai individualizat# a intermediarului, n timp ce fa$a oral# va fi nclinat# ntr-un unghi de 40-50 fiind orientat# V-O, de sus n jos. Indica$ia variaz#, depinznd de distan$a dintre creast# %i planul de ocluzie. Distan$a mai mare face ca modelarea fe$ei orale s# aib# o nclinare care s# faciliteze alunecarea alimentelor. Acest tip de corp de punte se practic# adeseori n zona de sprijin la maxilar n edenta$iile delimitate de din$i care au coroane de n#l$ime normal#, crestele edentate fiind de l#$ime medie sau mai nguste. Dac# spa$iul protetic este mic %i creasta lat#, acest gen de corpuri de punte nu sunt realizabile. Corpurile de punte tangent lineare la mandibul$ nu seam#n# cu designul celor de la maxilar: - ngustarea lor V-O se face doar cnd spa$iul protetic este mic; - reducerea suprafe$elor ocluzale se face n detrimentul cuspizilor linguali de ghidaj; - n sens C-O, suprafa$a lingual# se modeleaz# u%or convex, ceea ce le asigur# o autocur#$ire att prin mi%c#rile limbii, ct %i cu mijloace artificiale; - suprafa$a lingual# trebuie s# fie neted#, far# %an$uri %i f#r# individualizarea intermediarilor; - n cazul cnd corpul de punte este metalo-polimeric sau metalo-compozit, atunci se va adapta la casetele cu fa$ete care au suprafa$a ocluzal# metalic# %i corelete cervicale metalice care evit# contactul materialelor de placare cu mucoasa crestei; - ambrazurile dinspre elementele de agregare vor fi ct mai deschise. INTERMEDIARII CU CONTACTE PUNCTIFORME - La aceste corpuri de punte fiecare intermediar realizeaz# cte un contact punctiform cu creasta edentat#, mai exact cu mijlocul (coama) crestei edentate. - Fe$ele vestibulare %i orale converg spre zona cervical#, pe sec$iune ace%ti intermediari avnd o form# conic# = corpuri de punte conice". - ntre convexit#$ile vestibulare %i orale se creeaz# zone de reten'ie alimentar#, destul de greu accesibile autocur#$irii. - Ele sunt uneori preferate n zonele de sprijin mandibulare, dar aplicate pe creste late apar ambrazuri prea mari care reten$ioneaz# alimente. De aceea indica$iile lor sunt limitate la zone cu vizibilitate redus# %i la creste nguste.
Corpuri de punte cu contact punctiform: a- creast# lat#, spa$iu protetic mic, contactul punctiform este greu de ob$inut %i condi$iile de igien# sunt greu de realizat; b - o creast# ngust# asociat# cu un spa$iu protetic nalt asigur# intermediarilor cu contacte punctiforme condi$ii de igien# mai bune.

INTERMEDIARI LA DISTAN!" DE CREAST" (SUSPENDA)I) = corp de punte la distan$# de creast# = punte igienic# (sanitary pontic) sau suspendat# = open posterior bridge". ! dac# spa#iul dintre baza intermediarilor %i coama crestei nu are cel pu#in 3 mm, efectul este invers, puntea devenind neigienic$, cu urm#ri consecutive dintre cele mai nepl#cute. ! Intermediarii suspenda$i sunt utiliza'i n zonele cu importan$# fizionomic# minor#, n special pentru nlocuirea primilor molari inferiori. Rolul lor este de a restaura stopurile ocluzale %i de a stabiliza din$ii adiacen$i %i antagoni%ti.

! Dac# nu se impun condi$ii fizionomice, pot fi in exclusivitate metalici. ! Grosimea n sens ocluzo-mucozal a corpului de punte trebuie s# fie de minim 3 mm, r#mnnd astfel spa$iu suficient pn# la creast#, pentru a facilita igienizarea. ! Suprafe$ele intermediarilor suspenda$i sunt convexe n ambele sensuri: vestibulo-lingual %i mezio-distal. ! Indica$ia major# a PPF suspendate este n zona de sprijin mandibular#. ! Pentru a putea realiza un astfel de corp de punte trebuie s# dispunem de un spa#iu protetic de minim 6 mm din care 3 mm grosimea corpului de punte metalic %i 3 mm n$l#imea spa#iului dintre mucoasa crestei %i baza corpului de punte. n situa$ia cnd ntre vrful crestei %i intermediarii suspenda$i r#mne doar 0,5-1 mm, indica$ia lor (i pierde valabilitatea, acumul#rile de plac# %i resturile alimentare nemaiputnd fi ndep#rtate. n sens M-D s$ existe un spa#iu suficient de cel pu#in 10 mm.
Intermediari suspenda$i (schem#): a - corect %i b incorect. Corpul de punte suspendat: a - clasic; (i b - cel modificat n arcad#

! A fost sugerat %i un design al intermediarilor cu fa$a mucozal# sub form# de arcad$ n sens M-D. Suprafa$a mucozal# fiind convex# vestibulo-oral (i aspectul n ansamblu fiind de paraboloid hiperbolic. Acest design permite un acces optim pentru igienizare %i totodat# ofer# o rezisten$# m#rit# la jonc$iunea cu elementele de agregare. Totodat# este diminuat# ncovoierea corpului de punte sub ac$iunea for$elor masticatorii, chiar dac# grosimea metalului este minim# (3 mm), permi$nd astfel economisirea de aliaj nobil. ! O versiune estetic# a acestui tip de design poate s# se ob$in# prin placarea cu ceramic# a acelor suprafe$e care sunt vizibile: suprafa$a ocluzal# %i ntreaga fa$# vestibular# = corp de punte igienic modificat". ! Recomand#m s# se placheze n ntregime miezul metalic al corpurilor suspendate, atunci cnd aceasta se impune %i exist# un spa$iu protetic suficient. ! Ast#zi, cu toate c# multe observa$ii clinice atest# rezultate excelente, n timp (20-25 ani), intermediarii suspenda$i au pierdut teren, pe de o parte din cauza efectului fizionomic (aproape nul), pe de alt# parte datorit# refuzului pacien$ilor pentru acest tip de intermediari. INTERMEDIARI OVOIDALI (SITUA)I INTRAMUCOS) ! Intermediarii ovoidali au un design rotunjit al fe$ei mucozale, fiind utiliza$i frecvent n zonele unde estetica este principalul obiectiv. Se poate igieniza u%or cu m#tasea dentar#. ! Por$iunea din corpul de punte care face contact cu $esuturile moi este rotunjit#, fiind inclavat# ntr-o concavitate a crestei. ! Concavitatea de la nivelul crestei se poate ob$ine imediat postextrac$ional prin realizarea unei proteze par$iale fixe provizorii a c#rui corp de punte p#trunde n por$iunea incipient# a alveolei postextrac$ionale, dirijnd astfel vindecarea. De asemenea, se poate realiza chirurgical, dup# vindecarea pl#gii postextrac$ionale. ! Acest corp de punte se adapteaz# bine la crestele late, crend impresia c# emerge din mucoasa crestei. Restaur#rile cu astfel de intermediari imit# aproape perfect aspectul din$ilor naturali. n 1970 Leibowitch a propus realizarea unei r$d$cini reduse din ceramic# la nivelul intermediarului care intr# n alveola corespunz#toare dintelui extras. 9

INTERMEDIARII PROTEZELOR PAR&IALE FIXE DESIGN 'I TEHNOLOGIE INTERMEDIARI DINTR-UN SINGUR MATERIAL
PPF realizate din: metale %i aliaje, polimeri, materiale compozite sau ceramic$, sunt cunoscute %i sub numele de restaur$ri fixe integral metalice, polimerice sau ceramice. 1. PPF CU INTERMEDIARI EXCLUSIV METALICI (MASIVI) = integral metalice deoarece att elementele de agregare ct %i intermediari sunt realizate din acela%i aliaj. Exist# aliaje cu destina$ie special# pentru coroane %i pun#i (nenobile (i nobile). Mult timp elementele de agregare au fost confec$ionate separat de intermediar, care, ulterior, era lipit sau sudat la primele. Odat# cu dezvoltarea %i perfec$ionarea procedeelor de opire-turnare, s-a extins tot mai mult procedeul PPF metalice turnate dintr-o singur$ bucata (monolit). Ele se pot realiza din diferite aliaje destinate restaur#rilor protetice fixe nenobile %i nobile: cu con$inut sarac, mediu sau bogat n metale nobile). - PPF suspendate- dezavantaje: o forma intermediarilor suspenda$i nu este chiar cea mai optim#, deoarece, de%i n timpul igieniz#rii periu$a p#trunde sub ei, zonele de trecere ntre corpul de punte %i elementele de agregare sunt dificil de cur#$at, la acest nivel acumulndu-se placa bacterian#. o dac# spa$iul dintre ei %i creasta alveolar# nu este suficient de mare, mucoasa prolifereaz# la acest nivel %i umplnd spa$iul gol. - n prezent se recomand# realizarea unui contact tangent liniar cu creasta alveolar$, iar la nivelul trecerii dintre intermediari %i elementele de agregare se modeleaz# ambrazuri cervicale largi. Intermediarii trebuie conforma$i convex in toate sensurile. - Aceste restaur#ri nu necesit# prepara$ii dentare cu sacrificii importante fiind cele mai economice, la acest capitol nefiind dep#%ite de nici un alt fel le proteze fixe. Indica(ii: - Restaur#rile fixe integral metalice sunt indicate doar in zona de sprijin, mai ales la mandibula, avnd premolarul doi stlpul cel mai mezial, la pacientii unde nu predomin# exigen$e estetice majore. - situa$iile cnd spa$iul proteric este mai mic de 5 mm sau cnd se dore%te expres realizarea unei pun$i suspendate. Aspecte tehnologice : Intermediarii metalici pot fi confec$iona$i att concomitent cu elementele de agregare (pun$i dintr-o singur# bucat#), ct %i separat cnd se sudeaz# sau se lipesc la elementele de agregare. Cnd intermediarii metalici se confec$ioneaz# separat de elementele de agregare, atunci ntre acestea (pozi$ionate corect pe model) se inser# un bloc de cear# de modelat (de form# paralelipipedic#) n stare plastic#. Modelul antagonist se preseaz# peste cear# n PIM, pn# ce vine n contact cu elementele de agregare . Fe$ele ocluzale ale antagoni%tilor se imprim# n cear# %i stabilesc n mare planul ocluzal al intermediarilor. Apoi se trece la modelarea machetei $innd cont de dimensiunea V-O, raporturile cu creasta (suspendat sau punctiform), ncadrarea n poligonul de sprijin etc. ; ntr-un ultim timp se face modelajul final al fe$ei ocluzale fie prin tehnici de substitu$ie, fie prin tehnici de adi$ie. O aten$ie deosebit# se acord# convexit#$ilor fe$elor vestibulare %i orale. Dac# puntea se concepe din dou# sau mai multe buc#$i, pe fe$ele orale se modeleaz# dou# aripioare ce servesc la lipirea ulterioar# a intermediarilor la elementele de agregare.

10

2. PROTEZE PAR)IALE FIXE CU INTERMEDIARI INTEGRAL POLIMERICI - aceste materiale nu p#streaz# stopurile ocluzale, respectiv nu au o rezisten$# mecanic# satisfac#toare, n timp suferind %i o serie de modific#ri cromatice. - PPF din r$%ini acrilice se folosesc ast#zi doar pentru restaur$ri provizorii, iar cele din RDC %i / sau FRC doar pentru restaur$ri provizorii de durat$ (max 2-5 ani). 3. RESTAUR"RI PROTETICE FIXE CU INTERMEDIARI INTEGRAL CERAMICI

INTERMEDIARI MIC&TI (DIN DOU" MATERIALE)


Coroanele mixte %i intermediarii mic%ti reprezint# la ora actual# solu$iile cele mai frecvent adoptate n clinica protezelor fixe. Intermediarii mic%ti presupun confec$ionarea unui schelet metalic (din diverse aliaje) care ulterior se placheaz# cu polimeri, materiale compozite sau ceramic$ pentru ca restaurarea protetic# s# se apropie ct mai mult de aspectul din$ilor naturali. Materiale de placare: RA, RDC, %i ceramica dentar$. 1. Scheletele metalice ale intermediarilor placate cu polimeri %i materiale compozite Indica(ii: Ele se confec$ioneaz# n zona frontal#, cu men$ionarea ca stopurile ocluzale s# fie metalice %i doar din ra$iuni economice. Aspecte clinico-tehnice: Scheletele metalice ale intermediarilor placate cu polimeri %i materiale compozite trebuie astfel concepute, nct s# reten'ioneze materialele de placaj, stopurile ocluzale fiind asigurate de suprafe$ele metalice. 1A. Intermediarii protezelor fixe, pozi$iona$i corect ntre elementele de agregare sunt modela$i din cear#; iar suprafe$ele ocluzale sunt realizate conform tehnicii de adi#ie. - Apoi se realizeaz# o cheie oral# din gips care trebuie s# ajung# pn# la marginile incizale, respectiv suprafe$ele ocluzale. n cheia de gips izolat# cu vaselin# se adapteaz# o pl#cu$# de cear# albastr# de 0,5-0,7 mm, care se ngroa%# la nivelul ariilor de contact cu elementele de agregare. - Trecerea dintre corpul de punte %i elementele de agregare trebuie realizat# astfel nct s# se formeze ambrazuri cervicale profilactice.
a. Intermediari metalo-acrilici %i/sau metalo-compozit: intermediari modela$i n cear#, cheia oral# de gips %i macheta de cear# a casetei metalice, cu reten$ii perlate sau sub form# de anse; b. macheta schclctului mctalic al intermediarilor se modeleaz# cu ambrazuri cervicale ample.

Intermediarii pot fi astfel conforma$i, nct s# redea doar suprafa$a func$ional# sau pot fi modela$i in func$ie de dimensiunile din$ilor de nlocuit, nct s# vin# in contact cu mucoasa crestei edentate. Interfa$a metal - polimer nu trebuie s# ia contact niciodat# direct cu mucoasa crestei. Pentru reten$ia polimerului se pot realiza anse din fire de cear# sau polimeri, cu diametru de 0,9 - 1,4 mm.

11

Este o gre%eal# ca polimerul sau materialul compozit s# acopere complet scheletul metalic al corpului de punte, stopul ocluzal realizndu-se la nivelul acestuia. Aceast# dispozi$ie de%i are efecte estetice bune, se contraindic# datorit# lipsei de rezisten$# la abrazie a acestor materiale. Tot gre%eal# se considera %i contactul acestor materiale cu creasta bre%ei edentate. 1B. O alt# variant# a restaur#rilor fixe metalo-polimerice porne%te de la utilizarea din#ilor artificiali polimerici, care vor fi monta$i %i adapta$i n spa$iul dintre elementele de agregare. Pentru aceasta se pot folosi din$i artificiali, care sunt adapta$i n bre%# %i eventual modifica$i %i fixa$i cu cear#. Realizarea scheletului metalic al corpului de punte se face tot cu ajutorul cheii de gips, dup# metoda descris# anterior. 1C. n alt# variant#, intermediarii sunt modela#i dup$ reguli anatomice dintr-un bloc de cear$, refacndu-se %i morfologia ocluzal#. Apoi, prin r#zuire se ndep#rteaz# surplusul de cear# vestibular, realizndu-se mijloace de reten$ie. Se p#streaz# o protec$ie a marginii incizale, polimerul trebuind s# fie nconjurat de scheletul metalic %i dinspre baz#. Aceast# variant# de realizare este indicat$ n special pentru corpuri de punte nguste, la care scheletul metalic se condi$ioneaz# prin silanizare. 1D. Realizarea machetei intermediarilor metalo-polimerici cu ajutorul elementelor preformate (prefabricate), care pot fi din cear# sau din materiale sintetice ce ard far# reziduuri: Fig.1 a, b Elementele preformate pot avea trei m#rimi diferite, cu profil lenticular, permi$nd conformarea igienic# a ambrazurilor cervicale. Nervura n form# de U plasat# pe fa$a interioar# asigur# reten$ia polimerului %i spore%te rezisten$a sistemului. ! Machetele intermediarilor sunt a%ezate %i adaptate pe model cu ajutorul unei benzi de cear# (fig.1a). Viitorul corp de punte se adapteaz# pe model astfel nct mereu, contactul cu mucoasa s# fie realizat de metal. ! De asemenea corpul de punte trebuie s# fie pozi$onat ntodeauna paralel cu axul din$ilor, deoarece altfel se formeaz# spa$ii greu de igienizat (fig.1b.). ! Radierea (gravarea) de gips de la nivelul modelului e contraindicat#, piesa finit# se va adapta prin frezare (fig.2a). Dac# se perforeaz# piesele din material plastic, defectul se remediaz# prin adi$ie de cear# dinspre interior. Ambrazurile cervicale vor fi conformate ct mai largi pentru a asigura o igienizare, pastrndu-se ns#, pe ct posibil nervurile n form# de U (fig.2.b). ! n final, marginea incizal# sau suprafa$a ocluzal# se realizeaz# dintr-o plac# de cear# de 0,3 mm, care va fi modelat# func$ional, ntreaga machet# putnd fi consolidat# prin ad#ugarea oral a unei pl#ci de cear# (fig.3.a,b).

Fig.2. a, b.

Fig. 3.a, b

12

2. Scheletele metalice ale intermediarilor placate cu CERAMIC" = confec$ionarea unui schelet metalic (diferite aliaje att nobile, ct %i nenobile cu destina$ie special# pentru metalo-ceramic#) peste care se aplic# prin coacere un placaj ceramic. Scheletul metalic trebuie s# fie rigid, nedeformabil la dimensiuni relativ reduse, iar aliajele din care este confec$ionat s# aib# punctul de topire cu 200-300C mai nalt dect temperatura masei ceramice folosite. Orice deformare a scheletului metalic n timpul arderilor succesive ale placajului ceramic determin# apari$ia de fisuri n cadrul acesteia. Coeficientul de dilatare termic# al aliajelor folosite este aprox. egal cu coeficientul de contrac$ie al masei ceramice de placare. Aliajele utilizate n metalo-ceramic#, dup# prima ardere (de oxidare) fac pe suprafa$a lor oxizi care intr# n combina$ie cu oxizii din masele ceramice, acestea, conform teoriei chimice reprezint# principala cale de unire ntre cele dou# materiale.
Fig. 4 a, b, c. DESIGN:

- scheletul metalic poate fi placat pe toate fe#ele doar dac# exist# un spa$iu suficient ntre creasta alveolar# %i antagoni%ti (fig. 4a); - dac$ spa(iul este mai mic prin l$(ime dar, deoarece astfel o igienizare optim# devine imposibil# se recomand# placarea scheletului metalic doar pe dou# suprafe$e. - La mandibul#, de regul#, va r#mne neplacat# baza corpului de punte, preferndu-se raportul tangen$ial cu creasta, iar la maxilar se va alege ntre suprafa$a bazal# %i cea ocluzal# (fig. 4.b); - dac# spa$iul este %i mai redus, se va placa cu ceramic# o singur# suprafa$#, respectiv cea vestibular$ la maxilar %i cea ocluzal$ la mandibul$ (fig. 4 c). Dac$ spa#iul nu permite dect realizarea dimensiunilor optime pentru scheletul metalic, acesta nu va f placat de loc. n nici un caz nu se recomand$ sc$derea dimensiunilor scheletului metalic, pentru a putea ob$ine o grosime optim# a stratului de ceramic#, deoarece intermediarii se fractureaz#. - La lungimi reduse, trebuie evitat# conformarea prea gracil# a corpului dc punte; - Unghiurile, col$urile %i muchiile ascu$ite se vor evita att la scheletul metalic, ct %i la placaj, permi$nd realizarea unei grosimi uniforme a masei ceramice. Dac# se impun dimensiuni diferite ale stratului de ceramic#, grosimile mai mari trebuiesc realizate doar n zonele de presiune. Stratul ceramic pe suprafa$a inferioar# trebuie s# aibe o grosime de 2 mm. - Pcntru a realiza un corp de punte suficient de stabil %i bine solidanzat la elementeie de agregare se recomand# conformarea unui guler" (prag) oral n scheletul metalic. Ca %i la CMMC acest guler are rolul de a sus$ine masa ceramic# %i prczint# o importan$# deosebit# n cazul cuspizilor de sprijin la maxilar.
Designul intermediarilor metalo-ceramici difer# la maxilar fa$# de mandibul#: a - conformare gre%it# a scheletului; b gulerul" metalic oral previne fractura cuspidului de sprijin; c - aspectul corpului de punte la mandibul#.

- Design-ul corpului de punte nu trebuie s# fie m %a", ci cel mult n semi%a " sau n raport tangen#ial. - Pe lng# pozi#ie, nclinare, gabarit este foarte important profilul emergen#ei care, al#turi de cromatic$ poate compromite ntreaga estetic# a restaur#rii.
Pozi$ia %i direc$ia intermediarilor fa$# dc elementele de agregare. a- corect; b pozi$ie incorect# a intermediarului care este supradimensionat; c pozi'ie nclinat# a intermediarului (incorect)

13

VARIANTE TEHNOLOGICE: CASETA CU FA&ET" = corp de punte mixt cu schelet metalic placat cu polimeri. Caseta trebuie astfel conceput# %i realizat# nct r#%ina acrilic# s# nu ajung# niciodat# n contact cu creasta alveolar#, iar ambrazurile dintre intermediari %i elementele de agregare s# fie largi.
Punte cu intermediar sub form# de caset# cu fa'et#. Elementele de agregare %i suprafa'a ocluzal# a intermediarului sunt metalice %i doar vestibular apare placajul acrilic.

Machetele (pentru scheletul metalic) se realizeaz$: manufacturial n laborator: ele se toam# ulterior %i se prelucreaz#; n final se placheaz# cu polimeri %i/sau materiale compozite, sau prefabricate industrial care se fac dintr-o cear# elastic# sau din polimeri. Ele se livreaz# sub form# de corpuri de punte din 2-3 elemente, dar exist# %i piese unice care se pot lipi ntre ele. Aceste machete au cteva avantaje: grosime uniform$, sisteme de reten#ie eficiente, se pot adapta %i retu%a u%or %i economisesc foarte mult timp tehnicianului. Placajul acrilic sau cu materiale compozite se realizeaz$: - n laboratorul de tehnic# dentar# manufactural, - dar au fost realizate %i fa$ete sau din$i preforma$i, far# rezultate clinice remarcabile. Corpul de punte format din casete cu fa$ete este indicat la maxilar, scheletul s#u fiind format din dou# suprafe$e metalice, una pe fa$a mucozal#, iar cealalt# pe fa$a oral#. De obicei fa$a mucozal# are raport de semi%a cu creasta, favorabil pentru estetic# dar destul de neigienic. Trebuie avut# n vedere mereu acoperirea suprafe$elor metalice (ce vor fi placate) cu diferi$i opaqueri pentru ca metalul s# nu influen$eze culoarea placajului. De obicei ace%ti opaqueri au culoare alb-gri sau alb-g#lbui, n func$ie de culoarea aliajelor. In dorin$a de a mbun#t#$i ct mai mult efectul estetic al casetelor cu fa$ete, n timp s-a redus considerabil suprafa$a oral# a scheletului metalic, astfel nct incizal foarte multe casete nu mai au protec$ie metalic# = semicasete cu fa#ete". Efectul fizionomic s-a mbun#t#$it datorit# transparen$ei zonei incizale. Absen#a protec#iei metalice orale %i incizale prejudiciaz$ ns$ rezisten#a acestui tip de intermediar. De aceea semicasetele sunt indicate doar la pacien$i cu anumite rapoarte ocluzale n zona frontal#; ocluzie deschis#, ocluzie invers# sau overjet mare.
Casete cu fa$ete (scheme prin sec$iuni vestibulofrontale) : a - caset# cu fa$et# - reten$ia masei acrilice se face printr-o ans#; b - semicaset# cu fa'et#; c fa'et# prefabricat# fixat# n scheletul metalic cu acrilat autopolimerizabil.

Caseta cu fa$et# %i semicaseta cu fa$et# se pot realiza %i cu fa$ete prefabricate care se adapteaz# %i se fixeaz# n scheletul metalic cu acrilat autopolimerizabil.

14

INTERMEDIARI SUB FORM" DE BONTURI PENTRU COROANE POLIMERICE 'I/SAU CERAMICE (PUN!ILE DEGETAR") Pe un schelet metalic care include att intermediarul ct %i elementele de agregare se fixeaz# o component# estetic# ceramic#, polimeric# %i/sau materiale compozite. Indica(ii: n zonele frontale maxilare n varianta metalopolimeric# cnd exigen$ele estetice sunt deosebite (n anumite raporturi ocluzale frontale) %i DVO (dimensiunea vertical# de ocluzie) este p#strat# de mai multe unit#$i dentare naturale.
Pun$ile degetar: a - scheletul formei clasice adaptat pentru a primi coroanele ceramice; b - scheletul adaptat pentru placaj polimeric; c - elementele de agregare (cu coleret#) %i proteza par$ial# fix# (dinspre vestibular); d - aceea%i protez# par$ial# fix# v#zut# dinspre oral.

INTERMEDIARI SUB FORM" DE BAR" METALIC" LINEAR" 'I BAR" CU BONTURI METALICE Din ra$iuni economice n edenta$iile de doi-patru din$i din regiunea frontal# maxilar#, cnd se impun exigen$e estetice deosebite, se pot confec$iona corpuri de punte cu bar$ metalic$. - Pc sec$iune transversal# bara poate avea o form# ovalar#, n Y" sau m T". - Barele se pot tuma n laborator mpreun# cu elementele de agregare, sau separat de acestea, situa$ie cnd se lipesc ulterior la elemcntele de agregare. Exist# %i bare prefabricate. - Peste bare se confec$ioneaz# intemiediarii propriu-zi%i din RA termo-polimerizabile (prin machetare) sau din RDC prin tehnici directe de modelare. - Pentru ca individualizarea intermediarilor din acrilat sau RDC s# fie posibil# far# utilizarea barei, ntre elementele de agregare se macheteaz# intermediari din cear# : - prin dou# amprente (una a fe$ei vestibulare %i cealalt# a fe$ei orale) se ob$ine o cheie. Dup# ndep#rtarea machetei, cheile a%ezate pe model vor permite pozi$ionarea barei astfel nct aceasta s# nu influen$eze individualizarea intermediarilor din acrilat sau r#%ini compozite. Exist# %i posibilitatea plac#rii barelor cu mase ceramice. - Acest tip de corp de punte are indica$ii limitate deoarece n variantele plac#rii cu polimeri sau RDC, intermediarii nu p#streaz# stopurile ocluzale. - Barele pot purta bonturi metalice, ansamblul fiind turnat din diferite aliaje. Componenta estetic# este format# din coroane polimerice, compozite sau chiar integral ceramice care se fixeaz# ulterior pe fiecare bont. &i la acest corp de punte coroanele polimerice %i din materiale compozite nu pot p#stra integre timp ndelungat stopurile ocluzale. De aceea ele pot fi acceptate la ora actual# doar ca restaur$ri provizorii de lung$ durat$. - Acest gen de corp de punte a revenit n actualitate odat# cu promovarea sistemelor integral ceramice realizate prin frezare din blocuri ceramice. Indica$ia lor este regiunea frontal#, acolo unde se dore%te ob$inerea unor efecte estetice deosebite.

15

INTERMEDIARI INZOMA/ IVOCLAR 'I PROBOND/ RENFERT = metalo-ceramici, confec'iona'i din machete prefabricate. Tehnica INZOMA prezint# urm#toarele particularit#$i: Scheletul metalic are n treimea ocluzal# o proeminen$# sub form# de gulera%: Machetele intermediarilor filigrana$i sunt prefabricate din cear# sau mase plastice. Pe scheletul metalic turnat se arde un agent de leg#tur# (Bonding Agent) care se prezint# sub forma unei pulberi metalice. Avantajele tehnicii INZOMA: se ob$ine un corp de punte metalo-ceramic foarte rezistent din punct de vedere metalic, leg#tura aliaj ceramic# este puternic# %i se realizeaz# concomitent o economie substan$ial# de aliaj care poate atinge cota de 40%, fapt demn de luat n considerare cnd se folosesc aliaje nobile. Sistemul PROBOND: componenta metalic# a elementelor de agregare %i a intermediarilor const# dintr-o plas# care acoper# bonturile %i formeaz# componenta metalic# a intermediarilor. Dup# machetare, fazele de ambalare, turnare, dezambalare, prelucrare %i ardere a ceramicii sunt cele cunoscute din tehnica clasic# de confec$ionare a unei CMMC.
Tehnica INZOMA (schem#): a - modelul de lucru cu bonturi mobilizabile; b - machetele prefabricate ale coroanelor %i intermediarilor, individualiza'i pe model; c - scheletul metalic turnat (i preg#tit pentru arderea masei ceramice.

INTERMEDIARI CU FA!ETE CERAMICE


Fa$ete prefabricate: a- prev#zute cu un canal pentru fixare %i b - cu crampoane

La ora actual# aceste corpuri de punte apar$in de istoria stomatologiei. n casetele metalice erau adaptate fa$etele ceramice prev#zute cu butoni, canale, crampoane scurte %i/sau lungi, ca %i din$i tubulari care necesitau realizarea unui schelet metalic specific. Fa$etele se fixau la scheletul metalic prin cimentare. Frecvent, machetele scheletelor metalice se confec$ionau n func$ie de fa$etele sau din$ii tubulari existen$i. INTERMEDIARI DIN TITAN 'I / SAU INFRASTRUCTURA DIN TITAN Aspecte particulare: a) Intermediarii de ntindere redus# (1-2 intermediari) se pot confec$iona din Ti nealiat ; cea mai recomandat# variant# tehnologic# = topirea/turnarea ntregii infrastructuri ntr-o singur# bucat#; b) Corpurile de punte ntinse (3-4 intermediari): se utilizeaz# aliaje de Ti sau a Ti nealiat; cnd se utilizeaz# titan nealiat infrastructura metalic$ a intermediarilor va fi supradimensionat$ corespunz$tor, pentru a rezista solicit#rilor crescute (titanul prezint# un modul de elasticitate de circa dou# ori mai redus dect cel corespunz#tor aliajelor de Co-Cr); La realizarea unor proteze fixe totale cu infrastructur$ din titan, cerin$ele de exactitate pe care le presupun aceste restaur#ri protetice pot fi satisfacute astfel: prin utilizarea n cursul etapelor clinice %i tehnice a unor materiale deosebit de fidele pentru reproducerea detaliilor, n condi$iile unor tehnologii %i instala#ii de topire/turnare performante; prin combinarea tehnologiilor de topire/turnare cu tehnologii alternative (realizarea infrastructurilor din elemente separate prin turnare, urmat# de solidarizarea lor prin lipire, sudur# cu arc electric sau laser);

16

prin utilizarea unor tehnologii alternative (electroeroziunea, procedeele CAD/CAM) la realizarea subansamblelor protetice, urmat# de asemenea de solidarizarea lor prin lipire sau sudur#; c) n condi#iile utiliz$rii ceramicii la placare, morfologia %i dimensiunile scheletului metalic vor trebui s# asigure rigiditatea minim# necesar# asigur#rii longevit#$ii acestor restaur#ri protetice fixe mixte, recurgndu-se la supradimension#ri controlate; pe de alt# parte, toate etapele clinice %i tehnice vor fi tributare ob$inerii adapt#rii pasive a piesei protetice la nivelul bonturilor preparate, cu evitarea oric#ror deform#ri ale pun$ii la inser$ia pe cmpul protetic, minimiznd astfel riscul fractur#rii materialului ceramic. d) Dac$ sprijinul pun#ii este implantar sau mixt, infrastructura metalic$ va fi obligatoriu realizat$ din titan nealiat. e) Cnd nu se poate ob#ine un paralelism rezonabil ntre prepara#iile dentare, aceast# problem# se poate rezolva prin realizarea construc$iei protetice din elemente separate, care vor fi solidarizate direct n cavitatea bucal#, dup# fixarea elementelor de agregare, cu ajutorul sudurii prin arc electric. AVANTAJELE TRATAMENTULUI PRIN PPF: Din punct de vedere masticator:- comparativ cu protezele mobilizabile/mobilerestaureaz# aceast# func'ie n grad superior 90%, n func'ie de condi'iile locale, din'ii stlpi, starea crestei edentate, num#rul din'ilor, raportul corpului de punte cu creasta edentat#. Datorit# prezen'ei morfologiei anatoforme (i func'ionale, sunt superioare. Transmiterea fiziologic$ (parodontal$) a presiunilor ocluzale. Datorit# sprijinului dento-parodontal are loc o transmitere fiziologic# a for'elor n axul lung al din'ilor stlpi la osul alveolar. Se restaureaz# segmente de arcad# edentate ce prezint# o morfologie ocluzal# (cuspizi, fosete, puncte de contact) ce pot prelua o parte din for'ele ocluzale. Confort prin fixitate, aspect, volum=confort psihic (i integrare rapid# n mediul social. Din punct de vedere fonetic: modelarea corect# a corpului de punte (n regiunea frontal#), plasarea corpului de punte n zona neutral#, modelarea fe'elor orale cu creste, cingulum favorizeaz# restaurarea timbrului vocii. Se pronun'# corect dentalele (i nu apare sigmatismul de la protezele mobile. Lateral PPF, prin corpul de punte, trebuie s# nchid# spa'iile edentate pentru a reda capacitatea rezonatoare a cavit#'ii bucale altfel, timbrul vocii este modificat. DEZAVANTAJELE TRATAMENTULUI PRIN PPF: Igiena la nivelul corpului de punte: pe fe'ele de contact cu mucoasa crestelor edentate reten'ioneaz# alimente; n zonele de trecere, orice corp am concepe, se reten'ioneaz# alimente + igien# precar#, insuficien'a duce la apari'ia halenei fetide. S-au conceput pun'i dentare speciale (demontabile) igienice pentru a se realiza o cur#'ire (i o lustruire a acestor fe'e ce se corodeaz#. Estetic: PPF au un element rigid-componenta metalic# placat# cu o component# fizionomic#. Componenta metalic# nu permite individualizarea din'ilor ca form#, volum, culoare ~ din'ilor naturali. Metalul transpare la o individualizare pronun'at#; volumul este mai mare cnd se asociaz# cu treme (i diasteme; se restaureaz# foarte dificil diastemele, tremele. Rezultatul estetic nu totdeauna este cel ideal; n cele mai multe cazuri exist# un compromis ntre principiul biomecanic (i cel biofunc'ional. Cu protezele mobile, rezultatul estetic este superior. Condi(iile clinico-tehnice: rezultatele foarte bune impun condi'ii deosebite de dotare.

17

CMPUL PROTETIC: 1. Din'ii limitan'i = din'ii stlpi; 2. Din'ii vecini; 3. Din'ii


antagoni(ti; 4. Creasta edentat#; 5. Rela'ia de ocluzie. Cmpul protetic se observ$ cel mai bine pe modelul de studiu pe care se pune diagnosticul +solu(ia protetic$, se concepe puntea )i tipul raportului corpului de punte cu creasta edentat$. DIN!II STLPI =delimiteaz# mezial/distal edenta'ia (edenta'ia lateral#). ! Dac# delimiteaz# numai mezial =edenta'ie terminal# /uni/biterminal#. ! Din'ii stlpi sunt prepara'i prin frezare/prelucrare, rezultnd un bont dentar, subdimensionat n toate sensurile (axial+incizal). Din'ii stlpi reprezint# suportul pe care se aplic# elementele de agregare (i care predau n mod fiziologic presiunile ocluzale osului alveolar prin suportul dento-parodontal. ! Din'ii stlpi vor fi ct mai paraleli, pentru ca inser'ia PPF sa fie lejer#, exact#, cu fric'iune n zona cervical#. ! Din'ii stlpi, n func'ie de vrsta edenta'iei migreaz# n sens orizontal astfel: Stlpii meziali migreaz# c#tre distal = distogresiuni, cu apari'ia tremelor ntre din'i ; Stlpii distali migreaz# c#tre mezial = meziogresiuni. Rata de migrare =1/3 din diametrul M-D c#tre raportul 1/1 ; rezult# pensarea (mic(orarea) spa'iului edentat (i crearea neparalelismului cu dificult#'i n etapa de preg#tire. DIN!II ANTAGONISTI reprezint# din'ii opu(i edenta'iei. Dac# edenta'ia are o vrst# recent#, ei se men'in n pozi'ia ini'ial#. n edenta'ii vechi, din'ii antagoni(ti migreaz# n c#utarea din'ilor absen'i, ceea ce impune n prima etap# aducerea lor n normoocluzie prin remodel#ri coronare pentru a realiza o rela'ie ocluzo-func'ional# ntre elementele dentare. Migr#rile n sens vertical ale din'ilor antagoni(ti constau n: Extruzia = dintele erupe din alveol# pn# ajunge n contact cu mucoasa crestei edentate, cre(te coroana clinic#, cu apari'ia blocajelor ocluzale. Egresiunea = dintele erupe mpreun# cu procesul alveolar. Ambele migr#ri impun depulparea din'ilor, amputarea coronar#, aducerea n plan (i deblocarea ocluziei (i apoi se trece la tratamentul protetic definitiv. CREASTA EDENTAT" rezult# dup# extrac'ia din'ilor; este acoperit# de o mucoas# fix#, iar creasta n ansamblu prezint# un grad de rezorb'ie. Rezorb'ia va fi normal# sau medie n cazul extrac'iilor recente, la pacien'ii tineri, interven'ii pe parodon'iul s#n#tos. Rezorb'iile accentuate au loc n cazul extrac'iilor laborioase, la pacien'ii parodontopa'i. Siebert a mp#r$it crestele edentate par$ial n trei clase, n func$ie de cantitatea de $esut pierdut: Clasa I - pierdere n l#$ime a crestei edentate, cu p#strarea n#l$imii; Clasa II - pierdere n n#l$ime a crestei edentate, cu p#strarea l#$imii; Clasa III - pierdere att n n#l$ime ct %i n la$ime a crestei edentate. Clasa IV reprezint# o creast# cu un minim de modificare n orice sens.
Clasificarea crestelor edentate dup# Siebert

18

CONCEPEREA PPF: Una dintre cele mai importante etape n realizarea unei proteze fixe este ELABORAREA PLANULUI DE TRATAMENT, faz# n care pot fi evitate o serie de erori de concep$ie ce pot duce la e%ecul tratamentului de restaurare. Cnd un pacient se prezint# la un specialist, acesta trebuie s# ia n considerare c$iva factori: Gradul de disfunc(ionare al cazului clinic factorii: biomecanic, parodontal, estetic. Topografia edenta(iei: zona frontal#: fizionomia: E.A1., C.P.2 ct mai fizionomice (i realizate prin tehnologii ct mai moderne; coroane metalo-ceramice, incrustatii n incrusta'ii. zona lateral#: mastica'ia: PPF rezistente din punct de vedere biomecanic; de regul# ~ PPF mixte cu elemente de agregare mixte (coroana de substitu'ie, coroane mixte, coroane de acoperire distal). Condi(iile clinico-tehnice: cabinete + laboratoare dotate corespunz#tor cu materiale; aliaje care s# permit# ob'inerea celor mai adecvate E.A. /C.P. Factorii financiari. Pe lng# ace%tia trebuie s# se $in# cont %i de dolean#ele exprese ale pacientului. !!! n situa$iile cnd pacientul dore%te s#-%i impun# punctul de vedere, care nu coincide cu cel al practicianului este bine ca el s# semneze o declara$ie prin care-%i asum# riscurile pe care le prezint# varianta propus# %i acceptat# de el. RESTAUR"RI PROTETICE FIXE CONVEN&IONALE (AGREGATE LA DIN&I NATURALI) n ALEGEREA DIN&ILOR STLPI trebuie s# respect#m o anumit# schem#; a) statusul coroanelor dentare - integre, -cu leziuni, - cu obtura$ii, -absente. Cu ajutorul tehnicilor %i materialelor moderne de restaurare, majoritatea leziunilor coronare pot fi restaurate. Chiar %i coroanele cu leziuni ntinse n suprafa$# %i profunzime pot fi recuperate. Distruc$iile coronare masive necesit# adeseori tratamente endodontice, uneori chiar tratamente preprotetice de restabilire a integrit#$ii coroanelor clinice. b) morfologia radicular$ (configura$ia radicular#) mono, bi, triradicular, r#d#cini cu morfologia normal# sau curbate, cu alte anomalii etc; Rezisten$a unui dinte este mai mare cu ct lungimea r#d#cinii clinice %i suprafa$a acesteia este mai mare, rezult# c# valoarea protetic# este mai mic# pentru monoradicularii cu r#d#cini scurte %i sub$iri %i mult mai favorabil# pentru pluriradiculari. Configura$ia radicular# se evalueaz# radiografic, cel mai bine, cu ajutorul radiografiilor intraorale retroalveolare %i nu pe ortopantomografii. Cei mai valoro%i din$i stlpi n protezarea fix# la mandibul# sunt: primul molar, al doilea molar, caninul, premolarul secund, primul premolar %i incisivii; - la maxilar situa$ia este similar# cu excep$ia primului premolar care este mai valoros dect premolarul secund. Pentru mbun#ta$irea spijinului asigurat de r#d#cinile din$ilor stlpi se poate utiliza metoda ncorpor#rii celor doi din$i stlpi vecini bre%ei edentate, astfel c# la o extremitate pot fi doi din$i stlpi, iar la cealalt# extremitate unul singur, chiar dac# acest lucru nu este acceptat ca atare din punct de vedere biomecanic.
1 2

E.A. = element de agregare C.P. = corp de punte

19

Configura#ia radicular$ este foarte important$ n evaluarea unui dinte stlp, ns$ trebuie corelat$ cu dimensiunea coronar$ a acestuia %i statusul s$u parodontal pentru formularea unei evalu$ri riguroase. c) raportul coroan$-r$dacin$: - Raportul optim coroan#-r#d#cin# pentru un dinte care va fi folosit ca stlp ntr-o protezare fix# este 2/3. - Un raport de 1/1 reprezint# valoarea minim# acceptat# pentru un viitor dinte stlp n condi'ii normale.

a. Raportul optim coroana -r#dacin# pentru un viitor dinte stlp este 2/3 Raportul de 1/1 (b) este mai po$in acceptabil

- situa'iile n care raportul coroan#-r#d#cin# mai mare de 1/1 poate fi considerat adecvat: a. Dac# antagoni%tii viitoarei proteze fixe sunt reprezenta$i de din$i artificiali, for$ele ocluzale care se dezvolt# n acest caz sunt mult diminuate, reducndu-se astfel solicitarea din$ilor stlpi. b. Din acelea%i motive, un dinte stlp care prezint# un raport coroan#-r#d#cin# nefavorabil sus$ine mai u%or o protez# fix# dac# arcada antagonist# este reprezentat# de din$i mobili afecta$i parodontal sau de o protez# total#, dect atunci cnd arcada antagonist# este reprezentat# de din$i cu parodon$iu integru %i s#n#tos. - vitali, - devitali, - cu obtura$ii radiculare corecte, incomplete etc. - cu rezec$ie apical#, etc. - n general se prefer# utilizarea din$ilor vitali ca stlpi n cadrul restaur#rilor dentare fixe. - Pe de o parte, de foarte multe ori din$ii care trebuie utiliza$i drept stlpi sunt adeseori devitaliza$i, prezentnd tratamente endodontice pentru o serie de afec$iuni dentare din antecedente. - Pe de alt# parte o serie de restaur#ri protetice fixe reclam# necesitatea devitaliz#rii unor din$i stlpi din motive de paralelism, migr#ri sau datorit# particularit#$ilor tehnologice ale viitoarelor elemente de agregare, aceast# ultim# posibilitate fiind cunoscut# sub numele de devitalizare" sau pulpectomie n scop protetic". - Viitorii din$i stlpi pot prezenta tratamente endodontice corecte. Adeseori ele sunt incomplete, incorecte, de multe ori cu o patologie periapical# asociat# * se impune refacerea tratamentului endodontic tratament chirurgical. - Se recomand# practicarea tratamentului endodontic al din$ilor cu distruc$ie coronar# moderat# sau sever# naintea aplic#rii unei proteze fixe. e) statusul parodontal. Ast#zi este de neconceput aplicarea unei restaur#ri protetice fixe pe din$i stlpi cu parodon$iu afectat, o astfel de atitudine ar sugera neglijen#$ profesional$. Evaluarea statusului parodontal al viitorilor din$i stlpi constituie una dintre etapele indispensabile ale planului de tratament. n urma acestei evalu#ri se va decide dac# este necesar sau nu, un tratament parodontal preprotetic. 20 d) statusul endodontal: din$i

e) implantarea din#ilor : - normal# - bascula$i - torsiona$i - Lungimea corpului de punte care se va realiza este limitat# par'ial de din$ii stlpi ce vor fi utiliza$i, %i de capacitatea lor de a suporta for$e suplimentare. - Aprecierea posibilit#$ilor de solicitare a din$ilor stlpi este cunoscut# sub denumirea de legea lui Ante, conform c#reia suprafa$a radicular# a din$ilor restan$i trebuie s# egaleze sau chiar s# dep#%easc# suprafa$a radicular# a din$ilor nlocui$i.

Suprafe#ele radiculare ale din#ilor maxilari. Valorile din parantez# reprezint# raportul dintre suprafa$a radicular# a dintelui respectiv %i suprafa$a celui mai mic dinte de pe arcada respectiv#, n cazul acesta fiind reprezentat de incisivul lateral.

Suprafetele radiculare ale din#ilor mandibulari. Valorile din parantez# reprezint# raportul dintre suprafa$a radicular# a dintelui respectiv %i suprafa$a radicular# a celui mai mic dinte de pe arcada respectiv#, n acest caz, incisivul central mandibular.

ELEMENTELE DE AGREGARE SUNT CONCEPUTE FUNC!IE DE : 1. topografia edenta(iei; 2. dimensiunea edenta(iei (num#rul din'ilor, morfologia coronar#, zona n care se afl#). PPF refac edenta'ii reduse de la 1-3 din'i, maximum 4 (cu condi'ia ca din'ii limitan'i s# fie bine implanta'i). Pe din'ii volumino(i se indic# o gam# mai variat# de coroane. n condi(iile n care PPF sunt agregate pe mai multi din(i, elementele de agregare vor fi cu grosime dirijat$ pentru a u)ura inser(ia lor. ALEGEREA DE C"TRE CLINICIAN A FORMEI CELEI MAI CORESPUNZ"TOARE A CORPULUI DE PUNTE se face de obicei n func$ie de criteriile estetice %i igienice: - Formele sferoidal# %i igienic# sunt rezervate de obicei pentru mandibul#, aspectele igienice fiind pe prim plan n zonele laterale. Forma sferoidal# poate fi folosit# %i n regiunea mandibular# frontal#. - Formele ovoidale, tangente linear %i tangent modificat sunt toate estetice ca aspect %i sunt rezervate arcadei maxilare, dup# cum forma suspendat# este cea mai potrivit# pentru zona lateral# mandibular#.

21

METODE DE OB!INERE A PUN!ILOR DENTARE :


Tehnologia protezelor par$iale fixe presupune realizarea lor prin cel pu$in dou# procedee: - unul n care se confec$ioneaz# ini$ial elementele de agregare (timpul I) %i ulterior intermediarii (timpul II) care se solidarizeaz# la elementele de agregare %i - altul cnd elementele de agregare se realizeaz$ concomitent cu intermediarii. RESTAUR"RI PROTETICE FIXE MONOBLOC (DINTR-O SINGUR" BUCAT") PPF dintr-o bucat$ se caracterizeaz# prin aceea c# att elementele de agregare, ct %i corpul de punte (scheletul metalic la cele mixte) se realizeaz# ntr-o singur# etap#. Se pot realiza din toat# gama de aliaje destinate confec$ion#rii protezelor fixe. Cronologic, ele au succedat pe cele lipite (din dou# sau mai multe buc#$i) extinderea lor fiind posibil# doar dup# perfec$ionarea instala$iilor %i procedeelor de turnare care au evoluat n paralel cu dezvoltarea de noi aliaje. PPF dintr-o bucat#" pot fi confec$ionate att dintr-un singur material: metale (aliaje), polimeri, materiale compozite, ceramic# sau din dou# materiale (mixte); metalo-polimerice, metalo-compozite, metalo-ceramice. La cele mixte termenul dintr-o bucat#" se refer# doar la scheletul metalic. Ele s-au extins mult n detrimentul celor din dou# sau mai multe buc#$i %i datorit#: - faptului c# n cadrul lor lipsesc zonele de solidarizare ntre elementele de agregare %i intermediari, (realizate de obicei prin lipire cu aportul unui alt aliaj), care reprezint# surse permanente de coroziune %i posibile dezlipiri, (i - apari'iei sistemelor moderne integral ceramice substractive. Metoda modern$ din elemente unite - se realizeaz# modelarea unit# a E.A de C.P. Etapele de ob'inere PPF mixte metalo-acrilice, metalo-compozite: Examenul clinic; Diagnosticul protetic; Solu'ia protetic#; Prepararea cmpului protetic (din'ii antagoni(ti, din'ii stlpi, creasta edentat#) = elementele componente indemne din punct de vedere patologic ce pot prelua sarcinile (presiunile ocluzale) ale unei PPF. Amprentarea; Modelul de arcad# cu bonturi mobilizabile; Machetarea PPF din elemente unite; Ambalarea (i ob'inerea tiparului; Topirea (i turnarea; Dezambalarea, prelucrarea componentei metalice; Examenul intraoral al componentei metalice + echilibrarea ocluzal#; Placarea componentei metalice; Prelucrarea, lustruirea final#; Cimentarea PPF pe infrastructura de suport (din'ii stlpi) Caracteristicile PPF din elemente unite: etapele clinico-tehnice reduse la jum#tate; timpul de lucru, consum de materiale mai mic * pre' de cost mai mic; din punct de vedere al realiz#rii unei PPF din elemente unite se impune ob'inerea unui paralelism perfect, riguros al din'ilor stlpi. necesit# o dotare tehnico-material# bun# %i o echip# cu experien$#. Se ob'in PPF solide, neexpuse deform#rilor, dezlipirilor, fracturilor (i coroziunii. 22

Indica(ii: Edenta'ii mici + medii cu suplimentarea procedeelor tehnologice (edenta'ia mixt#). La machetare se folosesc ceruri speciale pentru inlay (corpuri de punte nedeformabile) sau r#(ini (sub forma de machete prefabricate). Sa va utiliza modelul duplicat cu macheta fix# ce va deveni parte integrant# a tiparului. Dificult$(i : Se inser# n absen'a paralelismului cu micro/macrotraumatisme ce intereseaz# parodon'iul din'ilor de suport * au loc rezorb'ii osoase cu mobilizarea din'ilor stlpi. RESTAUR"RI PROTETICE FIXE DIN DOU" SAU MAI MULTE BUC"!I Restaur#rile fixe cu elementele de agregare realizate separat de intermediari mai sunt cunoscute sub numele de proteze fixe lipite" sau proteze fixe confec#ionate n dou$ etape". - Dup# amprentarea din$ilor stlpi %i confec$ionarea modelului de lucru - se realizeaz$ elementele de agregare (tehnologia fiind valabil# doar la restaur#rile fixe exclusiv metalice sau la cele mixte: metalo-ceramice %i metalo-polimerice), de obicei prin turnare. Ulterior urmeaz# verificarea adapt#rii lor pe cmpul protetic (cervical, proximal %i ocluzal). n aceasta const# de altfel avantajul acestei tehnologii fa$# de confec$ionarea protezelor par$iale fixe dintr-o singur# bucat#. n situa$ia cnd elementele de agregare nu se adapteaz# corect, defectele pot fi adeseori remediate. Dac# erorile nu pot fi corectate se confec$ioneaz# alte elemente de agregare. - Dup# efectuarea unor retu%uri, (dac# este cazul) peste elementele de agregare bine adaptate pe bonturi se ia o nou# amprent# (SUPRAAMPRENT"). Este de dorit ca elementele de agregare s# nu se mi%te sau s# fie mi%cate n cursul acestei amprent#ri. - Dup# nt#rirea materialului de amprent# (gips %i/sau silicon) se verific$ pozi#ia elementelor de agregare n amprent$. Cnd ele sunt coroane, pozi$ia lor corect# n amprent# poate fi eviden$iat# dac# marginile lor cervicale p#trund uniform n %an$ul gingival (att ct a fost preparat, de obicei ntre 0,3 - 1 mm n prepara$iile subgingivale). Dac# aceaste margini sunt sub nivelul amprentei nseamn# c# elementul de agregare (n cazul nostru coroanele de nveli%) nu a p#truns n %an$, deci nu au o adaptare bun# cervical#. - ! Cu totul alta este situa$ia adapt#rii cervicale la elementele de agregare pe prepara$ii cu prag unde citirea" supraamprentei se face n func#ie de prepara#ie. - Dac# elementele de agregare au o pozi$ie corect#, se toarn# modelul de lucru pe care se macheteaz# intermediarii conform unuia dintre designurile descrise anterior. - Pe fa$a oral# a elementelor de agregare (a coroanelor) n treimea medie (mai ales la PPF din aliaje nenobile) se modeleaz# prelungiri sub form$ de aripioare necesare solidariz#rii prin LIPIRE a intermediarilor. - Ulterior corpurile de punte metalice se ambaleaz# %i se toarn# conform regulilor diverselor tehnologii de laborator. Apoi se dezambaleaz# %i se prelucreaz# n vederea solidariz#rii la elementele de agregare. Opera$iunea ncepe cu dezoxidarea lor %i se continu# cu sec$ionarea tijelor de tumare %i netezirea cu pietre a tuturor zonelor cu plusuri precum %i a urmelor tijelor. - n sfr%it intermediarii prelucra$i se verific# pe model, ini$ial ntre elementele de agregare (trebuie s# intre nefor$at %i totu%i nu u%or), apoi grosier n sfera ocluzal#, ulterior urmnd prelucr#rile finale ce sfr%esc cu lustruirea, inserarea pe model %i livrarea c#tre cabinet.

23

CONCEPEREA PPF (PRINCIPII PROTETICE)


1. Principiul biofunc'ional 2. Principiul biomecanic 3. Principiul bioprofilactic Toate aceste principii contribuie la reabilitarea func'iilor fundamentale ale aparatului dentomaxilar (fona'ia, mastica'ia, fizionomia). 1. Principiul biofunc(ional: se aplic# n conceperea (i realizarea PPF pentru reabilitarea func'iei masticatorii, fonetice, fizionomice (i ocluzale a ADM3. a. Masticator: Ob'inerea de spa'ii ocluzale identice cu ale din'ilor absen'i, cu modelaj cuspidat; Realizarea de contacte dento-dentare cuspidfos# multiple, stabile, uniform repartizate; Se indic# suprafe'e ocluzale din materiale dure (metale, ceramic#); Se contraindic# modelajul aplatizat (i ngustarea V-O a corpului de punte. b. Fonetic: nchiderea bre(elor frontale pe arcada maxilar#, care creeaz# tulbur#ri fonetice; Corpul de punte se modeleaz# n arc de cerc, cu o dimensiune V-O si C-I identic# cu a din'ilor naturali; Din'ii trebuiesc pozi'iona'i n zona neutral#; Se contraindic# modelajul aplatizat.

c. Fizionomic: - Intereseaz# zonele frontale mandibulo-maxilare; - Corpul de punte frontal va fi modelat cu volum, form# (i culoare asem#n#toare din'ilor naturali; - Elementele dentare vor fi individualizate astfel nct s# rezulte o armonie dento-dentar# (i dento-facial#, caracteristice cazului clinic; - Restaurarea n grad superior se ob'ine folosind ceramic# (i ceromeri. 2. Principiul biomecanic: se refer# la asigurarea unei rezisten'e fizico-clinice a protezei, f#r# a se deforma, abraza sau fractura. a. Rezisten(a: Morfologie: pe sec'iune n form# de T sau L , rotunde, p#trate; Se indic# aliaje nobile (Au, Pt) sau nenobile (Ni-Cr) (i masele ceramice; Se contraindic# restaurari fixe din r#(ini acrilice simple sau compozite; excep'ie se face numai n caz de edenta'ii frontale cu inocluzii frontale. b. Inser(ia-stabilitatea: Este facilitat# cnd prepara'iile dentare sunt paralele; Este u(urat# cnd se utilizeaz# coroane cu grosime dirijat#, iar prepara'iile sunt u(or conicizate; Stabilitatea se asigur# prin fric'iunea rezultat# ntre fa'a interioar# a coroanelor (i bont; fric'iunea poate fi par'ial# sau total#; Stabilitatea este augmentat# de filmul de ciment (dac# se utilizeaz# tehnica adeziv# cu cimenturi ionomere).
ADM = aparat dento-maxilar

24

3. Principiul bioprofilactic: PPF nu trebuie sa aib# efecte patologice asupra elementelor cmpului protetic; trebuie s# permit# autocur#'irea + cur#'irea artificial#. a. Direc(ia: n zona frontal#: - Curb#-arcuat#-semicerc; - Fizionomie, fona'ie, func'ional; - Se contraindic# subdimensionarea, aplatizarea , inocluzia sagital# sau vertical#. n zona lateral#: - Rectiliniu-u(or curb, pentru a transmite ct mai fiziologic presiunile ocluzale; - L#'imea este egal# cu a din'ilor naturali. b. Raportul cu creasta: La maxilar se indic#: ! Frontal: (a+semi(a; ! Lateral: tangent liniar la versantul vestibular + semi(a. La mandibul# se indic#: ! Frontal: (a+ semi(a ; ! Lateral: contact liniar pe mijlocul crestei, punctiform, suspendat.

CLASIFICAREA PPF
Restaur#rile protetice fixe se pot clasifica pe baza mai multor criterii: a) Dup$ topografia zonei n care sunt inserate: ! PPF la maxilar %i/sau la mandibul# ! PPF frontale (nlocuiesc din$ii lips# din zona frontal#) ! PPF laterale (nlocuiesc din$ii lips# din zona de sprijin la maxilar sau mandibul#) ! PPF extinse fronto-laterale b) Dup$ rela#ia cu din#ii stlpi: ! PPF intercalate (sus$inute la ambele extremit#$i ale bre%ei edentate de din$i stlpi). ! PPF cu extensie (elementul sau elementele de agregare sunt situate doar la o extremitate a bre%ei edentate, intermediarul situat n consol# nchide bre%a. ! PPF continu# (cuprinde mai multe bre%e, unind din$ii stlpi naturali sau implantari ntre ei, pn# la solidarizarea lor pe o arcad# cnd poart# numele de PPF total#). c) Dup$ modul de fixare: ! PPF fixate (prin cimentare, lipire, n%urubare) ! PPF demontabile (fixate prin n%urubare, pot fi ndep#rtate doar de c#tre medic %i/sau de ajutoarele sale) ! PPF mobilizabile (pot fi ndep#rtate de pe cmp de c#tre pacient pentru a fi igienizate) d) Dup$ tipul elementelor de agregare ! PPF cu elemente de agregare: 1 .coroane de nveli%: - metalice - integral ceramice - mixte (CMMC %i CMMP) 2. coroane degetar

25

3. coroane de substitu$ie 4.coroane par'iale cu %an$uri 5. incrusta$ii - intratisulare (inlay %i pinlay-uri) - intra-extratisulare 6. elemente de agregare proprii restaur#rilor protetice adezive (metalice sau integral ceramice) e) Dup$ raportul intermediarilor restaur$rii cu creasta edentat$ ! PPF cu intermediari n contact cu creasta ! PFF cu intermediari la distan$# de creast# f) Dup$ rela#ia cu din#ii stlpi %i zonele topografice ! PPF intercalat# unilateral ! PPF intercalat# bilateral ! PPF intercalat# frontal# ! PPF intercalat# latero-frontal# ! PPF continu# (total#) latero-fronto-lateral# ! PPF intercalate latero-fronto-laterale ! PPF mobilizabil# latero-fronto-lateral# combinat# cu o %a liber# extins# distal ! PPF punte continu# total# cu agregare mixt# (dento-implantar#) n care elementele de agregare marcate cu s#ge$i se sprijin# pe implante. ntre cele dou# genuri de sprijin exist# un ruptor de for'#.

Clasificarea PPF dup# rela$ia cu din$ii stlpi %i zonele topografice

g) Dup$ modalitatea tehnologiei scheletului ! PPF masive ! PPF scheletizat# sau armat# h) Dup$ modalitatea sprijinului ! PPF cu sprijin pe din$i stlpi naturali ! PPF cu sprijin pe din$i stlpi artificiali (implante) ! PPF cu sprijin mixt (dento-implantar)
Cele trei posibilit#$i de sprijin ale PPF: a- sprijin pe din$i naturali; b - sprijin exclusiv implantar; c - sprijin mixt (dento-implantar)

26