Sunteți pe pagina 1din 22

I. Elaborarea situatiilor financiare 1. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2. lei!

"#A 2$% pe care le vinde la pretul ne&ociat de 2.' lei. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute! se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se sta(ileste rezultatul final. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + 2$, 2 $,

() vanzare marfa $+++ * % . . $$2. 2' 2 +/ $,$

/ . * -.+ 2 c) incasare contravaloare marfa '-++ * $+++ 2'

d) inchidere conturi de venituri si cheltuieli . . +2+ * * +2+ / . 2 +/ 2

e) sta(ilirea rezultatului final Sfc +2+ * +/ 2. SC 0I12RION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2. lei! adaos comercial - %! "#A 2$%! pe care le vinde en3&ross SC IN"2GRAL SRL! la pretul cu ridicata. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + 2$, 2 $,

() vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ -22$ 2/ /2$ 2

/ .

3. SC COMALIM2N" SA cumpara marfuri in valoare de 2. lei! adaos 2 %! "#A 2$%! pe care le vinde in numerar populatiei! la pretul cu amanuntul! calculate astfel4 - pret de cumparare 2. lei - "#A5d 2$% $, lei - adaos comercial 2 % $ lei - 1ret de vanzare cu amanuntul 2.$ lei fara "#A - "#A 2$% './ lei - 1ret de vanzare cu amanuntul cu "#A 2.6./ lei. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ -.+ * $ + 2$, 2 $, $

-.,

() vanzare marfa cu amanuntul '-++ * % . . $$2. -.+ 26./ 2$ './ 2$ 2 $

% / . -., 7*

Sic-., + Rc-., * !+/// Sid -.+ + Rd -.+

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor * Rc. . 8 7 * 2$

8 !+/// * $

4. SC CRISANA SA care practica comertul en3&ross! achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 2 . lei! "#A 2$%. Marfurile se vand cu un adaos de .%. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + 2$, 2 $,

() vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ 2/'-/ 2+$ '+-/ 2

/ .

5. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata COR9A SA la inceputul lunii mai este 4 -.+ Sd +. lei! -., Sc 2 lei Conform facturii nr.+2 se primesc marfuri! astfel4 - pretul producatorului $. lei 3 "#A 2$% 6/ lei 3 "otal de plata $.6/ lei 3 Adaos comercial - % +.2 lei 3 1retul comerciantului /.+/ lei Se vand marfuri in valoare de '. lei! "#A 2$% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca &estiunea pentru marfurile vandute. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ -.+ * $ + $6/ $ 6/ +2

-.,

() vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ /2 ' +2 '2 $ .+ ++26

% / . -.,

7*

Sic-., + Rc-., 2 * Sid -.+ + Rd -.+ +

++2 + '2

* !22', 8 !22', * ++26

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor * Rc. . 8 7 * ' c) incasarea contravalorii marfii '+2+ * $+++ /2

6. SC CRISANA SA de comert cu ridicata! cumpara conform facturii nr.+- ! marfuri in valoare de + . lei! "#A 2$%! adaos comercial + %! pe care le vinde! conform facturii nr.+/2 SC CRIS:L SA! unitate cu amanuntul! care vinde marfurile in numerar populatiei! cu un adaos comercial de 2 %. Inre&istrari in conta(ilitatea am(elor societati. A. SC CRISANA SA a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + +2$ + 2$

() vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ +-/$ ++ 2/$ +

/ .

;. SC CRIS:L SA a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ -.+ * $ + +-/$ ++ 2/$ 22

-.,

() vanzare marfa cu amanuntul '-++ * % . . $$2. +/-/, +-2 -+/,

% / . -., 7*

-.+

+-2 ++ 22

Sic-., + Rc-., * !+/// Sid -.+ + Rd -.+

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor * Rc. . 8 7 * +-2

8 !+/// * 22

7. SC CALI1SO SA societate de comert en3detail! are la inceputul lunii iunie! urmatoarea situatie in conturi4 - -.+ Sd +$./$ lei - -., Sc 2. lei - $$2, Sc 2./$ lei In cursul lunii iunie s3au primit marfuri la costul de achizitie de . . lei si au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de ++.., lei. Adaosul practicat este de 2 %! iar "#A 2$%. a) aprovizionare marfa -.+ * % $ + -., $$2, $ + + $+/ . +$ 2 +/ +/,

$$2/

() vanzare marfa cu amanuntul '-++ * % . . $$2. -.+ ++., 6' 22, ++., .6+/. +',-22, * !+/// 8 !+/// * +',--

% / . -., $$2, 7*

Sic-., + Rc-., +/ * < Sid -.+ + Rd -.+) < Sic $$2, + Rc $$2,) ++,, 22,

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor * Rc. . 8 7 * 6'

8. SC CRIS:L SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.+ 2 ! de la SC M29A SA cu urmatoarele elemente4 3 marfa4 + . (uc = 2 lei5(uc 2 . lei 3 "#A 2$% $., lei "otal factura 2$., lei Nota de intrare receptie <NIR) intocmita pe (aza receptiei consemneaza4 - cantitatea primita 6.66 (ucati> - minus + (ucati din vina furnizorului> - valoarea minus4 + (ucati = 2 lei * 2 lei. Inre&istrari la SC CRIS:L SA si la SC M29A SA A. SC CRIS:L SA a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + 2$..' +66, $.6'

;. SC M29A SA a) vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ 2$, 2 $, ?

/ .

() stornarea marfii constatata in minus din vina furnizorului $+++ * % . . $$2. -.+ 32' 32 3' 3?

/ .

9. SC AL@A SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. +' cu urmatoarele elemente4 3 marfa4 +. (uc = 2 lei5(uc 2. lei 3 "#A 2$% $, lei "otal factura 2.$, lei La receptie se constata lipsa a + (ucati! pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa suma de 2 lei <+ (uc = 2 lei5(uc). Se primeste factura nr. ++ de la caraus pentru transportul efectuat de ' lei! care se achita! mai putin de(itul avut.

a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ +.@ 22-2 +, $-2

() inre&istrarea facturii de transport % -.+ $$2/ * $ +." ' $ 6.

c) inre&istrarea minusului constatat si imputarea acestuia carausului % $.$$2/ * $ +.@ 2$, 2 $, % .', $$2. $.2$, 2 $, 2

$/+." *

/',

d) plata facturii transportatorului $ +." * $ +." * $/+." 2$, '+2+ 2'2

10. SC ;2"A SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. ++ ! cu urmatoarele elemente4 3 marfa 4 +. (uc = 2 lei5(uc 2. lei 3 "#A 2$% $, lei "otal factura 2.$, lei La receptie se constata o lipsa de + (ucati! pentru care se face vinovat dele&atul propriu al societatii ;2"A SA! caruia i se imputa lipsa de - lei! "#A inclus. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + 2$'' +6, $.'

() inre&istrarea minusului constatat si imputarea acestuia dele&atului % $.$$2/ $2,2 * $ + 2' 2 ' 2$ / 2 cu marfurile4

% .', $$2. $.-

/',

11. SC CALI1SO SA primeste factura nr. 2+ 3 pret de cumparare -. lei 3 "#A 2$% .2 lei "otal factura -..2 lei In NIR se consemneaza4 3 valoarea marfii -.2 lei 3 "#A 2$% ./, lei 3 diferente fata de factura nr. 2+ 4 3 la marfa 2 lei 3 la "#A $, lei "otal diferenta 2$, lei 9iferentele in plus se accepta la plata. a) aprovizionare marfa conform factura % -.+ $$2/ * $ + -.2 .2

() inre&istrarea diferentelor in plus acceptate % -.+ $$2, * $ , 2$, 2 $,

c) primirea facturii pentru diferentele in plus acceptate $ , $$2/ * * $ + $$2, 2$, $, de la SC CRIS:L SA care cuprinde4

12. SC ORIN"2? SA primeste factura nr.22 3 marfa4 + (uc = 2lei5(uc 2. lei 3 "#A 2$% $, lei

"otal factura 2.$, lei NIR este conforma cu factura. SC ORIN"2? SA a comandat 6 (ucati! deci un plus de + Inre&istrari in conta(ilitatea am(elor societati. A. SC ORIN"2? SA a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + 22-2 +, $-2

(ucati neadmis.

() inre&istrarea diferentelor in plus neadmise , -6 9 2$,

c) inre&istrarea returului diferentelor in plus , -6 C ;. SC CRIS:L SA a) vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ 2$, 2 $, ? 2$,

/ .

() stornarea marfii livrata in plus si neadmisa de catre client $+++ * % . . $$2. -.+ 32$, 32 3$, 3? ! care cuprinde4

/ .

13. SC GRISIA SRL primeste marfuri! conform facturii nr.-2 3 marfa4 / 7& = +!' lei57& 6. lei 3 cheltuieli de transport / lei "otal factura 6./ lei "#A 2$% 2.- $ lei "otal de plata ++.6 $ lei

La receptie se constata un minus de ' 7& avand drept cauze4 !'% perisa(ilitati admise! iar restul din vina dele&atului propriu! caruia i se imputa la pretul de vanzare a marfii de +!, lei57&! "#A 2$%. Cost de achizitie57& * 6./ 4 / 7& * +!/ lei57&> Marfa receptionata 4 '6' 7& = +!/ lei57& * 6.'2 > Marfa lipsa ' 7& = +!/ lei57& * , lei din care 4 perisa(ilitati4 / 7& = .'% * - 7&> lipsa din vina dele&atului4 ' 7& A - 7( * 2 7&. a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + ++6 $ 6/ 2- $

() inre&istrarea perisa(ilitatilor si a minusului constatat si imputarea acestuia dele&atului % / . $.$2,2 * -.+ , $, -2 $' -/ 6 -2

% .', $$2. $.-

/',

14. Cu factura nr.+$ se cumpara marfuri in valoare de +. lei! "#A 2$%! care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse! considerandu3se urmatoarele cazuri4 3 A A refuzul s3a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor> 3 ; A se achita factura la furnizor si se refuza inte&ral. Sa se efectueze inre&istrarile necesare la furnizor si la cumparator. A. @:RNIBOR a) vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ +2$ + 2$ ?

/ .

() stornarea marfii refuzate inte&ral de catre client $+++ * % . . $$2. -.+ 3+2$ 3+ 32$ 3?

/ . CLI2N"

a) inre&istrarea marfii refuzate inte&ral , -6 9 +2$

() inre&istrarea returului marfii refuzate inte&ral , -6 C ;. @:RNIBOR a) vanzare marfa $+++ * % . . $$2. -.+ +2$ + 2$ ? +2$

/ .

() incasarea contravalorii marfii '+2+ CLI2N" a) aprovizionare marfa % -.+ $$2/ * $ + +2$ + 2$ * $+++ +2$

() plata furnizorului $ + * '+2+ +2$

Se propune constituirea unui provizion pentru marfa ce nu poate fi comercializata deoarece prezinta defecte de calitate si vicii ascunse.

III. Expertize contabile 1. 2numeraCi clasificarea e=pertizelor conta(ile 2. 2=plicaCi independenCa a(solutD Ei independenCa relativD a e=pertului conta(il 3. Ce FnCele&eCi prin competenCa e=pertului conta(ilG 4. Ce FnCele&eCi prin calitatea e=pertizelor conta(ileG IX. onsultanta fiscala acor!ata contribuabililor 1. 9aCi - e=emple de cheltuieli nededucti(ile! indiferent de conte=tul Fn care se efectueazD. a) cheltuieli proprii ale contri(ua(ilului cu impozitul pe profit datorat () do(anzi! maHorari de intarziere! amenzi! penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine c) cheltuieli cu ta=a pe valoarea adau&ata aferenta (unurilor acordate salariatilor su( forma unor avantaHe in natura! daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa 2. 1rezentaCi care este re&imul pierderilor fiscale Fn cazul impozitului pe profit. 1ierderea anuala! sta(ilita prin declaratia de impozit pe profit! se recupereaza din profiturile impoza(ile o(tinute in urmatorii ' ani consecutivi! respective . ani consecutivi pentru pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2 6. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inre&istrarii acestora! la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. 1ierderea fiscala inre&istrata de contri(ua(ilii care isi inceteaza e=istenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contri(ua(ilii nou3infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii a(sor(ite. In cazul persoanelor Huridice straine! pierderea se recupereaza luandu3se in considerare numai veniturile si cheltuielile atri(ui(ile sediului permanent in Romania. Contri(ua(ilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra su( incidenta re&ulilor de recuperare a pierderii! de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inre&istrarii pierderii fiscale si limita celor ' ani! respectiv . ani. In cazul in care recuperarea pierderii conta(ile se face din rezervele le&ale! constituite din profit inainte de impozitare! reconstituirea ulterioara a rezervei le&ale nu va mai fi o suma deducti(ila la calculul profitului impoza(il. 3. O societate comercialD achiziCioneazD Ei pune Fn funcCiune Fn luna mai 2 ? un miHloc fi= Fn valoare de + . lei. 9urata de amortizare este de ' ani. 9in punct de vedere conta(il miHlocul fi= este amortizat liniar! iar din punct de vedere fiscal miHlocul fi= este

amortizat accelerat. Ce influenCD are amortizarea fiscalD! precum Ei cea conta(ilD asupra profitului impoza(il Fn perioada Fn care este amortizatG "#ortizare liniara Rata lunara * + . 4'4+2 * +//. lei "#otizare accelerata An +4 Rata lunara * + . 424+2 * $+/. lei An 23'4 Rata lunara * ' . 4$4+2 * + $2 lei An 2 ? 2 ?I+ 2 2 2 2 ?I2 ?I?I$ ?I' Amortizare conta(ila Amortizare fiscala 9iferenta $17500 $8125 %7500 %7500 %7500 %3125 #aloare #aloare ramasa ramasa conta(il fiscal ,,--+ . ,-+ /,-2. $2. 2 $,-22,-+6 ,-+' - +6, +./6$ '+6

+//.8.*11669 $+/.8.*29169 +//.8+2*20004 <$+/.8')I<+ $28.)*2812 9 +//.8+2*20004 + $28+2*12504 +//.8+2*20004 + $28+2*12504 +//.8+2*20004 + $28+2*12504 +//.8'*8315 + $28'*5190

In primul an amortizarea fiscala are un impact pozitiv asupra profitului impoza(il. Aceasta determina cresterea cheltuielilor cu +..' lei! deci scaderea (azei de calcul a impozitului pe profit cu aceeasi suma. In cel de3al doilea an amortizarea fiscala are de asemenea un efect pozitiv asupra profitului impoza(il! (aza de calcul scazand cu ,.+2' lei. In anii de amortizare ramasi! amortizarea conta(ila are o valoare mai mare decat cea fiscala! ceea ce determina ca (aza de calcul a impozitului pe profit sa creasca cu ..' lei! respectiv -.+2' lei in ultimul an! deci efectul amotizarii fiscale este ne&ativ. 4. Ce venituri se supun re&ularizDrii Fn anul urmDtor realizDrii lorG

XI. &inerea contabilitatii unei entitati 1. La S.C. JAR"2?K S.A. se acorda salariatilor un avans de ' lei. La sfarsitul lunii se inre&istreaza salariile datorate personalului in suma de +$ lei. Se efectueaza retineri din salarii! astfel4 CAS! CASS! C@S! impozit pe salarii +,' lei! chirii , lei! imputatii $ lei. Se inre&istreaza contri(utia unitatii la asi&urarile sociale <CAS) +6!.'% si la fondul de somaH 2!'%! contri(utia unitatii la asi&urarile sociale de sanatate .%. Se achita chenzina a doua in suma de 2 lei si se inre&istreaza salarii neridicate in termen de - zile de '. lei. Se varsa pe destinatii le&ale sumele datorate. a) acordare avans salariatilor $2' * '-++ '

() inre&istrarea salariilor datorate /$+ * $2+ +$

c) inre&istrarea contri(utiilor datorate de salariati $2+ * % $-+2 $-+$ $-.2 $$$ $2. $2,2 $2' ++$+-6+ +$ +,' , $ '

d) inre&istrarea contri(utiilor datorate de unitate /$'+ /$'2 /$'* * * $-++ $-.+ $-+2.. -' 6,

e) plata chenzina a doua $2+ * '-++ 2

f) inre&istrarea salariilor neridicate $2+ * $2/ '.

&) plata contri(utiilor datorate % $-+2 $-+$ $-.2 $$$ $-++ $-.+ $-+* '-++ ,-+-6+ +$ +,' 2.. -' 6,

2. S.C. JM29AK S.A. inre&istreaza avansurile acordate salariatilor! in cursul lunii! + lei. Salariile datorate personalului! la sfarsitul lunii! sunt de + lei. Se fac urmatoarele retineri4 3 avansuri acordate + lei 3 C.A.S. 6!'% 6' lei 3 fond de somaH +% + lei 3 CASS /!'% /' lei 3 impozit pe salarii + lei AHutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de +. lei! suportate din CAS. Se inre&istreaza si contri(utiile unitatii. Se achita salariile si aHutoarele material! la sfarsitul lunii! + lei reprezentand salarii neridicate in termen. Se acorda un aHutor de deces de +' lei. Se vireaza sumele datorate (u&etului asi&urarilor sociale. a) acordare avans salariatilor $2' * '-++ +

() inre&istrarea salariilor datorate /$+ * $2+ +

c) inre&istrarea contri(utiilor datorate de salariati $2+ * % $-+2 $-+$ $-.2 $$$ $2' -. 6' /' + + +

d) inre&istrarea aHutoarelor materiale acordate salariatilor $-++ * $2+.

e) inre&istrarea contri(utiilor datorate de unitate /$'+ /$'2 /$'* * * $-++ $-.+ $-++6.' 2' .

f) plata chenzina a doua si aHutoarele materiale datorate % $2+ $2* '-++ .6 /2 +.

&) inre&istrarea salariilor neridicate $2+ * $2/ +

h) inre&istrarea aHutorului de deces acordat /$'+ $-++ $2* * * $-++ $2'-++ +' +' +'

i) plata contri(utiilor datorate % $-+2 $-+$ $-.2 $$$ $-++ $-.+ $-+* '-++ -62' 6' /' + + 2.' 2' .

3. Cu fila C2C nr. + .$ ! din carnetul de C2C in numerar! a S.C. JI@ORK S.A. ridica suma de / lei! pentru plata avansului chenzinal. Salariile (rute! la sfarsitul lunii ianuarie! sunt in suma de 2 lei! CAS +6!.'%! CASS .%! 2!'% fond de somaH si 2% fond de risc si accidente.

Retinerile din salarii sunt4 CAS! CASS! C@S 2' lei impozit> / lei avans acordat. Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu C2C nr. + .' ! se ridica de la (anca suma de ,+ lei pentru plata salariilor! din care ++ lei reprezinta salarii neridicate in termen! care se depun la (anca. a) ridicare numerar din (anca ',+ '-++ * * '+2+ ',+ / /

() acordare avans salariatilor $2' * '-++ /

c) inre&istrarea salariilor datorate /$+ * $2+ 2

d) inre&istrarea contri(utiilor datorate de salariati $2+ * % $-+2 $-+$ $-.2 $$$ $2' ++6 +6 +2 2' /

e) inre&istrarea contri(utiilor datorate de unitate /$'+ /$'2 /$'/$'+ * * * * $-++ $-.+ $-+$-+' -6' ' +$ $

f) plata contri(utiilor datorate % $-+2 $-+$ $-.2 $$$ $-++ $-.+ $-+$-+' * '-++ +++' +6 +2 2' -6' ' +$ $

&) ridicare numerar din (anca ',+ '-++ * * '+2+ ',+ ,+ ,+

h) plata chenzina a doua $2+ * '-++ .

i) inre&istrarea salariilor neridicate $2+ * $2/ ++

&) depunere numerar in (anca ',+ '+2+ * * '-++ ',+ + ++

4. S.C. JAL@AK S.A. inre&istreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie! astfel4 3 impozit pe salarii datorate +$- lei 3 impozit pe concedii medicale ++ lei 3 impozit pe participare la profit +. lei 3 impozit datorat din luna precedenta , lei 3 impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la (u&et si se achita salariatilor de la care s3a retinut $$ lei a) inre&istrarea impozitelor datorate de salariati $2+ * % $$$ +'', +$-

$-+$2$ $$$

++ +. ,

() inre&istrarea impozitului virat in plus si plata acestuia salariatilor $$$ $2+ * * $2+ '-++ $$ $$

5. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de societate in suma de + . . lei! impozit '%! iar plata se face in numerar. a) inre&istrarea primelor din profitul realizat /,+ /$+ * * +'+ $2$ + + . . . .

() plata primelor si retinerea impozitului $2$ * % $$$ '-++ .,+ + . . '. . 6'. . + . .

+'+

XII. "lte lucrari efectuate !e expertii contabili si !e contabilii autorizati 1. SC A#AN":L SA rascumpara / de o(li&atiuni emise in vederea o(tinerii de imprumuturi pu(lice. 1retul de rascumparare este de +.+ lei 5 o(li&atiune! iar pretul de ram(ursare este de +.2 lei 5o(li&atiune. O(li&atiunile rascumparate sunt anulate4 3 #aloarea de ram(ursare 4 .2 lei < / o(li&atiuni = +.2 lei 5o(li&atiune) 3 #aloarea de rascumparare4 </ o(li&atiuni = +.+ lei5o(li&atiune) // lei 9iferenta favora(ila 4 .2 3// / lei a) rascumpararea o(li&atiunilor ' ' * '+2+ //

() anularea o(li&atiunilor +/+ * % ' ' ./, .2 // /

2. SC COM2"A SA rascumpara cu -' lei o(li&atiunile emise anterior la valoarea nominala de lei! care se anuleaza. 1entru 26 lei decontarea este imediata prin virament! iar restul de / lei se deconteaza ulterior. a) rascumpararea o(li&atiunilor ' ' * % '+2+ ' 62 -' 26 /

() anularea o(li&atiunilor % +/+ //, * ' ' -' '

3. SC M29A SA achizitioneaza + o(li&atiuni in vederea vanzarii ulterioare! cunoscand urmatoarele elemente4 3 costul de achizitie unitar / lei 3 plata se face pentru $ lei! din (anca! iar pentru 2 lei! in numerar 3 se vand . o(li&atiuni la un pret unitar de /.' lei5 (ucata

3 se vand -

o(li&atiuni la un pret unitar de '., lei /obligatiunea.

a) achizitie o(li&atiuni ' / * % '+2+ '-++ / $ 2

() vanzare . $/+ //, '+2+ c) vanzare $/+ //, '+2+

o(li&atiuni * * * ./, ' / $/+ $'' $2 $''

o(li&atiuni * * * ./, ' / $/+ +.$ +, +.$