Sunteți pe pagina 1din 1

Portretul ideal al Diplomatului

Profesia de diplomat nu este nici pe aproape uşoară.Ea presupune seriozitate,


competenţă,oatitudine ce necesită încredere.În viaţa obişnuită diplomatul este acelaşi
om ca şi toţi ceilalţi.Însă pe lîngă aceasta el îndeplineşte anumite atribuţii care au o
importanţă majoră în politica externă a statului pe care-l reprezintă . Diplomatul are
un statut unical, căruia i se cere să reprezinte statul şi interesele sale peste
hotare.Diplomatul este o persoană onorabilă deoarece odată trimis să reprezinte
interesele şi scopurile statului său în cel acreditar, el reprezintă imaginea statului
său,acurateţea,tradiţia,obiceiul şi bunele maniere pe care le posedă. O atribuţie a
diplomatului este capacitatea de a negocia şi de a desfăşura o comunicare prielnică şi
de a crea o impresie bună interlocutorului.Dacă să ne referim la o generalitate putem
afirma: viaţa e o negociere, o comunicare dintre oameni care încheie contracte fie că
verbale sau în formă scrisă.Negocierea este şi comunicare şi contract benevol,o
înţelegere dintre părţi pentru a ajunge la un anumit factor comun prielnic pentru
ambele părţi.Aşadar diplomatul trebuie să posede mai întîi de toate abilitate de a
comunica.Diplomatul este stimulat şi privit cu respect atunci cînd îşi foloseşte
talentul său de orator.Avînd calitate de persoană oficială,diplomatul ideal trebuie să
acţioneze în conformitate cu legislaţia,însă dacă instinctul său este de altă părere,el
trebuie să-şi urmeze propriul eu.Un diplomat raţional trebuie să dea dovadă de curaj,
el trebuie să fie modest,să nu vorbească mai mult decît îi cere interesul de stat.Un
diplomat este în atenţie cînd vorbeşte mai rar şi ascultă mai mult.Unui diplomat îi
şade bine atunci cînd îmbină plăcutul cu frumosul.Pe lîngă aceasta diplomatul trebuie
să dea dovadă de raţionament de calitate şi nu de cantitate.El trebuie să impresioneze
interlocutorul cu felul lui de a fi.Un diplomat este şi un cavaler care prin calităţile
sale excepţionale poate obţine teren în favoarea sa.Un diplomat competent nu se va
lăuda niciodată cu stilul său vestimentar.Însă el va pune acentul pe bunele maniere şi
va surprinde prin mimica fieţii şi calitatea de actor politic.Diplomatul iscusit nu va fi
victima manipulării.Dimpotrivă el va încerca să prevadă următoarea mişcare a
interlocutorului şi îi va crea un discomfort pentru a nu permite monopolizarea
discuţiei.Pe lîngă calităţile de orator,diplomatul se va abţine de la orice emoţii pentru
a nu dezechilibra dialogul.În fine diplomatul ca şi oricare om trebuie să dea dovadă
de răbdare,calitate competenţă,bun simţ.Trebuie să vrea ceea ce trebuie şi să fie
scutul de apărare a interesului de stat.