Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Soluţii

1. −3 + 4i
2. Se ajunge la ecuaţia ax 2 + ( a − 3) x − 3 = 0 , şi cum ∆ = ( a + 3) ≥ 0, ∀a ∈ \∗
2

3. 2 x = y; y 2 − 6 y + 8 = 0 ; y ∈ {2, 4} ; x ∈ {1, 2}
10
4. ab ∈ {10,11,12,..., 40} şi ( a + b )#3 ⇒ p =
31
5. M , N , P sunt mijloacele laturilor triunghiului, HM ⊥ BA si analoagele; HM mediatoarea [ BA] si
analoagele; H este centrul cercului circumscris + ABC
π π 2
6. 2sin cos =
6 4 2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1