Sunteți pe pagina 1din 1

Utilaje pentru ecologizarea localităţilor temă de casă (10 puncte)

anul universitar 2013-2014

Să se elaboreze, în circa 10-20 pagini, o lucrare de laborator cu titlul de mai jos, având următoarea structură: 1)Scopul lucrării; 2)Cerinţe impuse maşinilor (instalaţiilor); 3)Analiza constructivă şi funcţională a maşinilor (scheme constructive şi funcţionale pentru maşini din domeniul respectiv şi pentru organele de lucru ale acestora, cu descriere în cuvinte a destinaţiei, clasificării, construcţiei, procesului de lucru şi principalele caracteristici); 4)Elemente de calcul; 5)Aparatură utilizată în laborator; 6)Modul de lucru (ce trebuie să se facă în cadrul lucrării); 7)Referatul lucrării (ce trebuie să conţină acesta); 8)Observaţii, concluzii, verificarea cunoştinţelor. Obs. 1. Este obligatorie executarea şi prezentarea cel puţin a trei scheme tehnologice şi funcţionale în creion sau ACAD 2. Pentru obţinerea maximului de puncte, predarea se va face înainte de săptămâna a 12-a (lucrarea trebuie să corespundă d.p.d.v. tehnic universitar)

Grupa 742

Nr.

   

crt.

Nume şi prenume

Denumirea temei de casă (referat)

1

Bangău C. Mirel-Daniel

Aspiratoare de frunze (aspiratorul RAPID + patent US4567623, US4875630)

2

Burcă N. Cristina

Autogunoiere cu compactare prin rotaţie (ROTOPRESS + patent US6655894+US4257728)

3

Burcea N. Georgeta

Pulverizatoare (turbofreze) de zăpadă (Ariens Sno-Thro, patente US4104812, US4575300)

4

Călin D. Ioana-Diana

Autocisterne de stropit stradal (DYNASET HPW + patent US3942214)

5

Dimache Gh. Alexandru-Ştefan

Compactoare cilindrice cu crampoane (BOMAG, patent US4530620)

6

Dumitrache D. Robert

Utilaje cu lamă frontală (buldozer) pentru reziduuri (KOBIT, patent US3647006, US2695468)

7

Georgescu S.I. Georgiana-Roxana

Maşini pentru curăţarea plajelor de nisip (Beach Tech 2800, patent EP0277739A1)

8

Gheorghiu T. Ovidiu-Constantin

Atomizoare pentru tratamente DDD (portabil, US4033511, US3779464, US2597323)

9

Graur L. Giorgiana

Pulverizatoare (turbofreze) de zăpadă (de mare capacitate, patent US4477988)

10

Grigore Al. Alina-Ionela

Maşini pentru colectarea reziduurilor cu container de schimb (US4221527, US3366397+US4096959)

11

Iagăru T. Ioana

Automături pentru colectarea rezid. stradale (SCARAB Magnum, Minor, US5893189, US5893189)

12

Ioniţă V. Mihaela-Mădălina

Autogunoiere cu compactare prin translaţie (HEIL EuroCycler + US2436338 + US5584642)

13

Iordăchescu I. Lucian

Incărcătoare frontale cu cupă (românesc, patent 4522554, US2653722, US3241694)

14

Marcu Gh. Daniel-Dumitru

Maşini de împrăştiat material antiderapant (autopropulsate, Weisser, pat. EP1285998A1)

15

Mâinea D. Ana-Maria

Autovidanjoare pentru reziduuri lichide şi desfundat canale (+ patent US3348258)

16

Micu C. Daniela-Raluca

Aspiratoare de frunze (ODB SCL800SM-3X, Vac LCT65, patent US5010620 + US2887714)

17

Niculicioiu V. Elena-Raluca

Autogunoiere cu compactare prin rotaţie (KOBIT, VPS, patent US1863964, US3598262)

18

Niculicioiu V. Vasilica-Ramona

Automături colectoare stradale manuale (HAKO-JONAS, patent US3636580, US5991953)

19

Panea D. Irina

Autocisterne de stropit stradal, inclusiv soluţii degivrante (Tollense, patent US4845801)

20

Popa Gh. Florentina-Cristina

Compactoare cilindrice cu crampoane (UNIMOG, Vibro Tech, USD592682, US20090313805)

21

Stan N. Alexandru-Marcian

Utilaje cu lamă (buldozere) pentru reziduuri (VPS, patent US4135583, US4373851)

22

Stăncioiu A. Ramona-Adriana

Maşini pentru curăţarea plajelor de nisip (Cherrington 800, patent US4698150)

23

Stănescu R. Raluca-Ioana

Atomizoare pentru tratamente DDD (stropit, prăfuit, notiţă lab, US3831851, US5397033)

24

Stochiţă Gh. Ionela-Bianca

Automături colectoare stradale manuale (HAKO Flipper + patent US5893189, US6687939)

25

Titileci I. Laura-Cristina

Colectare reziduuri în sistem container de schimb (patente US5238359, US5899468)

26

Tudor C. Georgiana-Nataşa

Vidanjoare tractată pentru reziduuri lichide (+ US3348258,US6604304, US6641297 s.a.)

27

Văleanu I. Andrei-Cristian

Automături colectoare stradale (HAKO-JONAS, patent US3636580, US7191485B1

Bibliografie UEL

1. Apostol T., Marculescu C. – Managementul deseurilor solide. Ed. AGIR, Bucureşti, 2006

2. M. Barnea, s.a. – Poluarea şi protectia mediului, Ed. Şt. şi Enciclopedică, 1975

3. Bold O.V., Maracineanu G.A. Depozitarea, tratarea si reciclarea deşeurilor şi materialelor. Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2004

4. E.M. Bukreev ş.a. – Masini, mecanisme şi echipamente pentru gospodăria comunala, E.P., 1978

5. Gh. Bularda s.a. Reziduuri menajere, stradale si industriale, ET, 1992

6. Capatâna C., Simonescu C.M. Depozitarea, tratarea si reciclarea deseurilor si materialelor recuperabile, Ed. Matrix Rom, 2006

7. Gh. Iordache, ş.a. – Utilaje pentru industria materialelor de construcţii, Ed.Tehnică, 1987

8. St. Mihăilescu – Maşini de construcţii şi pentru prelucrarea agregatelor, EDP, 1983;

9. St. Mihăilescu – Maşini de construcţii, vol.2-3, Ed. Tehnică, 1983, 1986;

10. Pascu R. Managementul deseurilor, Ed. Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009

11. Gh. Voicu, I. Păunescu – Procese şi utilaje pentru ecologizarea localităţilor, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2002

12. Gh. Voicu – Utilaje pentru gospodărie comunală şi ecologizarea localităţilor, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2007