Sunteți pe pagina 1din 33

Universitatea din Craiova Facultatea de Litere Anul de studii: II A B Zi I.D. Semestrul I Titlul cursului: Autori fundamentali.

ali. Eminescu Titularul cursului: rof. univ. dr. !vidiu "#idirmic ro$ram% analitic% Mihai Eminescu repere biografice. Raportul naional universal n opera lui Eminescu. Coordonate ale eminescologiei. Exegeze romne ti i str!ine despre Eminescu. Eminescu n cadrul romantismului european. "eme i motive romantice la Eminescu. Cultur! i armonie la Eminescu. #zvoare folclorice n opera lui Eminescu. $rte poetice eminesciene. %oezia de meditaie istoric! i social! a lui Eminescu. #postaze ale naturii n opera lui Eminescu. #magini paradisiace i toposuri edenice. Erotica eminescian! din prima perioad!. Erotica eminescian! din cea de a doua perioad!. &ocul poeziei '(loare albastr!) n lirica eminescian!. %oezia filosofic! a lui Eminescu. 'Rug!ciunea unui dac) poem autoreferenial. Meditaie filosofic! i satir! n '*crisoarea #). +eneza '&uceaf!rului). *emnificaii mitice i filosofice n '&uceaf!rul). *tructur! i mi,loace literar-artistice n '&uceaf!rul). *tructur! compoziional! i motivul lumii ca teatru n '+loss!). %roza eminescian! i receptarea ei critic!. Clasificarea prozei eminesciene. (antasticul eminescian n context universal. (undamentul filosofic al prozei eminesciene. Eminescu i basmul cult. '*!rmanul .ionis) capodoper! a prozei fantastice romne ti i universale. 'Cezara) i mitul reintegr!rii n $rhetip. .octrina metempsihozei n '$vatarii faraonului "l/) '$rchaeus). &ocul romanului '+eniu pustiu) n cadrul prozei eminesciene. .ramaturgia i publicistica eminescian!. &i#ai Eminescu 'e(ere )io$rafice .ac! "itu Maiorescu a fost con tiina critic! directoare a epocii0 Mihai Eminescu reprezint! ntruchiparea geniului creator i culmea cea mai nalt! la care s-a ridicat vreodat! spiritualitatea romneasc!. Eminescu este un scriitor de valoare universal!0 unul dintre marii poei ai lumii0 autor de proz! fantastic! de talia lui 1ovalis0 E.".$. 2offmann i Edgar $llen %oe3 dramaturg care a conceput pe temelii vaste0 dar n-a avut r!gazul s!- i finalizeze proiectele0 publicist de o exemplar! puritate i probitate a con tiinei. 4iaa lui Eminescu a fost tragic! n esena ei0 a a cum tragic! este n general viaa omului de geniu0 care0 a a cum spunea *chopenhauer0 se opune ' voinei oarbe de a tri) i-n care tragismul vine dintr-un surplus de con tiin!. 4iaa lui Eminescu poate fi sintetizat! n cteva momente mai importante. Mihai Eminescu s-a n!scut la 56 ianuarie 5768 la 9oto ani0 fiind cel de-al aptelea copil din cei unsprezece ai c!minarului +heorghe Eminovici i ai Raluc!i #ura cu0 fiic! de stolnic. Copil!ria i-a petrecut-o n apropierea 9oto anilor0 pe mo ia p!rinteasc! de la #pote ti. :i-a urmat clasele elementare i gimnaziale la Cern!ui0 ora mare0 romnesc din 9ucovina de nord0 aliat! pe atunci sub ocupaie habsburgic!. ;n adolescen! a peregrinat cu trupele de actori prin ar!. $ debutat la vrsta de 5< ani cu poezia '.e-a avea)0 n revista '(amilia) de la %esta0 condus! de #osif 4ulcan0 care i-a schimbat numele din Eminovici n Eminescu. $ urmat studiile universitare la 4iena ntre 57<= i 57>? i la 9erlin ntre 57>? i 57>@. ;nc! din perioada studeniei a devenit membru al Societii Junimea. $ fost director al 9ibliotecii Centrale Aniversitare din la i i revizor colar. $ lucrat n gazet!rie i a condus 'Curierul din #a i) i ziarul '"impul) din 9ucure ti0 organ al %artidului Conservator. 5

"itu Maiorescu i-a publicat singurul volum de versuri ap!rut n timpul vieii la finele anului 577B i nceputul lui 577@. Altimii ani i-a petrecut n suferin! i boal!. $ trecut n eternitate la 56 iunie 577=. ;n inegalabila sa biografie '4iaa lui Mihai Eminescu) C5=B?D +. C!linescu consemna astfel0 n rnduri ritmate i cadenate0 savant orchestrate de poem simfonic trecerea n eternitate a luceaf!rului poeziei romne tiE ' astfel se stinse n al optulea lustru de viaa, cel mai mare poet pe care l-a ivit i-l va ivi vreodat, poate, pmntul romnesc. Ape vor seca n albie i peste locul ngroprii sale va rsri pdure sau cetate, i cte o stea va veteji pe cer n deprtri, pn cnd acest pmnt s-i strng toate sevele i s le ridice n eava subire a altui crin de tria parfumurilor sale). "ot C!linescu n '4iaa lui Mihai Eminescu) demonstreaz! cum Eminescu ar fi revendicat de zece naii din *eptentrion pn!-n Frient0 i de la Marea 9altic! pn! la Marea Caspic!. Eminescu ar fi f!cut de unii falsificatori de documente rnd pe rnd suedez0 polonez0 rus0 ucrainean0 srb0 bulgar0 albanez0 turc0 armean i persan. .ar Eminescu descindea dintr-o nobil! i str!veche spi! romneasc!0 al c!rei arbore genealogic cobora mult timp i- i avea r!d!cinile adnd nfipte n solul..........al 9ucovinei natale. 'a(ortul dintre na*ional +i universal ;n cazul lui Eminescu0 mai mult dect la oricare scriitor romn se pune problema raportului dintre naional i universal. ;n termeni filosofici raportul dintre naional i universal este raportul de la individual la general0 i de la concret la abstract. 1aionalul i universalul sunt doi termeni inseparabili ai aceleia i ecuaii0 care se presupun i se intercondiioneaz! reciproc. 1u exist! universalitate pur! i abstract!0 ci numai universalitate prin naionalitate. An fenomen abisal ca Eminescu nu poate fi explicat i neles dect prin prisma teoriei incon tientului colectiv al lui Garl +ustav Hung. .in aceast! perspectiv! psihanalitic! modern!0 Eminescu ne apare ca un produs al subcon tientului colectiv romnesc. .e aceea noi toi ne reg!sim n Eminescu i ceva din Eminescu exist! n noi toi. Eminescu exprim! n universalitate spiritul romnesc a a cum .ante exprim! spiritul italian0 Cervantes spiritul spaniol0 *haIespeare spiritul englez0 4oltaire spiritul francez0 +oethe spiritul german0 iar %u Iin i &ermontov spiritul rus. ;n ,urul lui Eminescu s-a construit n timp0 o ntreag! disciplin!0 i anume eminescologia0 a a cum n ,urul lui .ante s-a construit dantologia0 iar n ,urul lui *haIespeare s-a construit shaIeaspearologia. Eminescologia este o disciplin! vast! care cuprinde contribuiile unor cercet!tori i exegei romni sau str!ini la cunoa terea vieii i operei lui Eminescu. .intre criticii i istoricii literari romni care s-au ocupat de Eminescu cei mai importani0 n ordine cronologic! suntE "itu Maiorescu0 Mihail .ragomirescu0 +arabet #br!ileanu0 1icolae lorga0 .umitru Caracostea0 "udor 4ianu0 +eorge C!linescu0 .. %opovici0 Constantin 1oica0 Edgar %apu0 +eorge Munteanu i Joe .umitrescu-9u ulenga. .intre istoricii str!ini cei mai importani r!mnE eminescologia italian! Rosa del Conte0 cu lucr!rile ei de referin! 'Eminescu sau despre absolut)0 istoricul literar francez $llen +uillermou0 cu lucrarea sa '+eneza interioar! a poeziilor lui Eminescu)0 cercet!torul rus #uri Go,evniIov0 cu lucrarea sa 'Eminescu i problema romantismului)0 cercet!toarea indian! $mita 9hose0 cu lucrarea sa 'Eminescu i #ndia) i exegeta elveian! de origine romn! Jvetlana %aleologu-Matte0 cu eseul 'Eminescu i abisul ontologic). Eminescu ,n cadrul romantismului euro(ean Ca temperament i structur!0 dar i ca mi,loace i procedee artistice Eminescu este un romantic0 a a cum s-a autoproclamat n arta sa poetic! postum! 'Eu nu cred nici n #ehova)E ' u m-ncntai nici cu clasici, ici cu stil curat i antic !oate-mi sunt deopotriv, ?

"u rmn ce-am fost# romantic). Eminescu trebuie ncadrat n romantismul european i comparat cu toi marii romantici europeni0 cu 9Kron i *helleK0 cu 2olderlin i 1ovalis0 cu &eopardi i 4ictor 2ugo0 cu %u Iin i &ermontov. Eminescu a fost considerat de critica str!in! i romneasc! ultimul mare romantic european n ordine cronologic!0 dup! 4ictor 2ugo. %artea a treia din '&egendele secolelor) a lui 4ictor 2ugo a ap!rut n acela i an C577BD cu capodopera eminescian! '&uceaf!rul). %rin formaia i orientarea sa cultural!0 dar i prin firea sa profund! i interiorizat! Eminescu a fost atras cel mai mult de romantismul german. *ingurul romantic german despre care avem o dovad! cert! c! Eminescu l-a citit este Lean %aul Richter0 romantic din perioada de tranziie0 autorul unei opere vaste0 nsemnnd peste 568 de titluri de nuvele i romane0 estetician i str!lucit teoretician al visului. ;ntr-o noti! de pe marginea manuscrisului care conine traducerea lucr!rii '$rta reprezent!rii dramatice) a lui Enrich "heodor Rotscher0 Eminescu scria despre circularitatea gndirii de geniu0 adic! despre importana cercului hermeneutic. *ub aceast! noti!0 Eminescu ad!uga 'Lean %aulMs Neltangschauung aceasta nsemnnd c! Eminescu citise '#ntroducerea n estetic!) a #ui Lean %aul Richter. Raporturile lui Eminescu cu romantismul german au fost analizate de Joc .umitrescu9u ulenga n lucrarea 'Eminescu i romantismul german) C5=><D0 n care exegeta se arat! mai puin preocupat! de studiul influenelor directe pe care miza comparatismul vechi de tip tradiional0 fiind dispus! s! acorde mai mult credit sinonimiilor0 corespondenelor i afinit!ilor elective. Eminescu prezint! mari afinit!i cu 2olderlin0 alt mare romantic german din perioada de tranziie. Ca i Eminescu n '&uceaf!rul)0 2olderlin a valorificat mitul lui 2Kperion0 n romanul s!u epistolar '2Kperion)0 n care eroul este un tn!r revoluionar grec care lupt! pentru libertatea poporului s!u0 i care este ndr!gostit de .iotima0 idealul frumuseii feminine eline. .e altfel0 2olderlin arc un ntreg ciclu de versuri intitulat '(armecele .iotimei). %e bun! dreptate Joe .umitrescu-9u ulenga i numea pe cei doi mari poei '$%perionici n spirit). Ca i 2olderlin0 Emineseu a valorificat din plin mitul lui Frpheu. $ a cum i caracteriza admirabil Joe .umitrescu-9u ulenga ambii mari poei purtau pe masca lor apollonian! de o zeiasc! frumusee0 pecetea ne tears! a harului orfic. ;ntr-un studiu de referin! '2olderlin i esena poeziei) marele filosof existenialist german Martin 2eidegger l numea pe 2olderlin 'un poet al poeilor)0 un 'poeta poetarum). :i Eminescu poate fi considerat0 ca i 2olderlin0 un 'poeta poetarum). Eminescu prezint! mari afinit!i i cu 1ovalis0 corifeul romantismului german. .e 1ovalis l leag! pe Eminescu simbolul florii albastre i motivul vieii ca vis0 precum i descoperirea dimensiunii interioare a fiinei. Cel mai mare merit al lucr!rii lui Joe .umitrescu-9u ulenga l constituie faptul c! exegeta nu face din Eminescu un epigon tributar romantismului german0 ci-l consider!0 dimpotriv!0 un egal i un rival n spirit al marilor romantici germani. .espre ceilali mari romantici germani nu avem nici o dovad! sigur! c! Eminescu le-a citit operele0 dar este de presupus c! le cuno tea foarte bine pentru c! se familiarizase pe deplin cu literatura german! n perioada studiilor de la 4iena i 9erlin. Eminescu ocup! un loc aparte n romantismul european. Romantismul eminescian este un romantism clasicizant0 pentru c! are cteva note clasice0 cum suntE prezena numeroas! a artelor poetice0 specie prin definiie clasic!3 valorificarea masiv! a marilor mituri ale antichit!ii greco-latine3 aspiraia spre des!vr ire formal! i o anumit! concepie static! neevoluionist! asupra istoriei. ;n opera lui Eminescu ntlnim toate tr!s!turile specifice ale romantismuluiE - cultul pasiunii Cestetica inimiiD3 - cultul imaginaiei i al fante&iei3 - aspiraia spre absolut Ccu punctul de plecare n doctrina eului absolut a lui (ichteD3 - descoperirea dimensiunii interioare, abisale a fiinei umane3 B

- cultivarea visului Cca modalitate de investigare a subcon tientuluiD3 - valorificarea miturilor i a creaiilor populare Cbazele folcloristicii0 ca disciplin! au fost puse n romantismD3 - specificul naional Ccategoria specificului naional a fost creat! n romantismD3 - dragostea fa de natur' - regresiunea spre natur' - evocarea trecutului istoric. Teme +i motive romantice la Eminescu Marile teme i motive eminesciene sunt romanticeE - timpul i spaiul coordonate fundamentale ale e(istenei' - cosmosul n totalitatea sa, sau numai fragmentar' - imaginile cosmogonice de nceput de lume' - natura i dragostea, privite ntr-o relaie de structur interdependent' - miturile i visul' - dimensiunea istoriei' - condiia omului de geniu. Cultur% +i armonie la Eminescu Eminescu nu poate fi neles f!r! dou! concepte fundamentaleE 'cultur!) i 'armonie). $cestea sunt cele dou! concepte cheie pentru n elegerea operei lui Eminescu0 care nu este n ultim! instan! dect o sintez! unic! i original! de cultur! i armonie. Eminescu este nainte de toate de toate un fenomen de cultur!0 iar poezia sa este un limba, cultural0 nc!rcat de mituri i de simboluri. Eminescu a avut o cultur! vast!0 temeinic! i profund!. Cum a reu it Eminescu s! asimileze o asemenea cultur! att de solid!0 ntr-o perioad! att de scurt! a existenei sale creatoare0 este prima mare ntrebare pe care trebuie s! ne-o punem n leg!tur! cu miracolul eminescian. F explicaie ar putea fi faptul c! Eminescu la 4iena i 9erlin a avut profesori celebri0 adev!rate somit!i ale timpului. .ar aceast! explicaie nu este suficient! i nici mulumitoare. Ci dintre colegii de generaie ai lui Eminescu n-au beneficiat de o asemenea instrucie exemplar! i totu i nu s-au ridicat la nivelul de cultur! al lui Eminescu. .incolo de orice explicaie este de presupus c! Eminescu a avut o vocaie cultural! neobi nuit!0 o chemare nn!scut! i irezistibil! spre cultur!. Cultura eminescian! ne determin! s! repunem n discuie chiar conceptul de cultur!. $dev!rata cultur! nu este tot una cu erudiia sau cu informaia. $cestea nu sunt dect un material care trebuie prelucrat i interpretat pentru a a,unge la idei personale. Ca orice intelectual adev!rat0 Eminescu avea acea capacitate de a trece totul prin filtrul gndirii sale puternice i originale0 i de a se mi ca liber i nestn,enit n sfera ideilor generale. .espre cultura lui Eminescu s-au pronunat aproape toi exegeii mai importani. %rimul care a atras atenia asupra culturii eminesciene a fost "itu Maiorescu0 n studiul s!u 'Eminescu i poeziile lui). Minte limpede i logic!0 Maiorescu nu confunda cultura cu simpla erudiie0 i de aceea spunea c! la Eminescu cultura nu este un material str!in0 exterior0 din afar!0 ci unul asimilat chiar de individualitatea sa creatoare. ;n '#storia literaturii romne ti. #ntroducere critic!) C5=?=D marele istoric 1icolae #orga0 un adev!rat 'monstrum eruditionis) i monstru poligraf n acela i timp0 autorul unei opere incredibile0 nsumnd peste 5888 de c!ri0 i peste ?8.888 de aricole0 se nclina n faa geniului eminescian i spunea c! opera lui Eminescu reprezint! cea mai vast! sintez! f!cut! de un romn vreodat!.

;n 'Fpera lui Mihai Eminescu)0 C!linescu analiza pe larg cultura lui Eminescu i aprecia cuno tinele lui Eminescu cu maxim! exigen! n toate domeniile de cunoa tere. C!linescu spunea c!0 luat n fiecare domeniu n parte0 Eminescu nu se ridic! totu i la nivelul celor mai buni speciali ti n materie0 dar n ansamblu0 privit n totalitatea cuno tinelor sale0 dep! ea cu mult unghiul de vedere ngust al speciali tilor. Marele critic a,unge la concluzia c! Eminescu se afla n posesia tuturor factorilor culturali. ;n eseul s!u 'Eminescu sau gnduri despre omul deplin al culturii romne ti) C5=>6D0 C. 1oica se ocupa de manuscrisele eminesciene0 de cele @@ de caiete care ne-au r!mas de la Eminescu0 depuse la $cademia Romn! n 5=8? de "itu Maiorescu. Marele filosof observa cu uimire c!-n manuscrise ntlnim0 pe lng! textele literare i reflexii filosofice0 o mulime de calcule matematice0 de ecuaii fizice i formule chimice i numeroase cuno tine astrologice. .e aceea 1oica vedea n Eminescu ntruchiparea idealului renascentist de ' $omo universale)0 deschis deopotriv! spre disciplinele umaniste0 ct i spre cele exacte0 i-l compara pe Eminescu cu marile personalit!i ale Rena terii italiene0 cu &eonardo da 4inci i %ico de la Mirandola. Constantin 1oica l numea pe Eminescu0 printr-o formul! memorabil! ' om deplin al culturii romneti). Eminescu a avut n primul rnd o solid! cultur! filosofic! a a cum puini scriitori ai lumii au avut vreodat!. ;n eseul s!u 'Eminescu i poeziile lui)0 Maiorescu a stabilit cu precizie primele repere ale culturii filosofice eminescieneE filosofia indian! i buddhismul0 filosofia greac! n special %laton i metafizica german!0 n frunte cu Gant i *chopenhauer. %entru Eminescu marele filosof german #mmanuel Gant a reprezentat modelul absolut0 la care s-a raportat n permanen!. Eminescu l consider! pe Gant o culme a gndirii umane i-l numea 'filosoful cel mai adnc). ;ntr-unul din manuscrisele sale Eminescu m!rturisea emoia unic! i irepetabil! a ntlnirii cu opera lui Gant. %ornind de la premiza c! orice mare descoperire i orice mare adev!r purced de la inim! i se ntorc la inim!0 Eminescu spunea c! 'atunci cnd l citeti pe )ant mintea i devine o fereastr prin care ptrunde lumina unui soare nou). *istemul filosofic Iantian este o expresie a idealismului obiectiv i transcedental. Conceptul filosofic de baz! al lui Gant este 'lucrul n sine)0 esena numenal! nerecognoscibil!0 care nu poate fi recunoscut! pe cale raional!0 ci numai pe cale intuitiv!. Gant recuno tea limitele raiunii0 a c!rei critic! o ntreprinde n lucrarea sa fundamental! 'Critica raiunii pure). Gant era un raionalist mistic0 dac! se poate spune a a0 adic! un raionalist care admitea transcendena. &a vrsta de ?8 de ani Eminescu a nceput s! traduc! 'Critica raiunii pure) i a tradus aproximativ o treime din aceast! oper!. Considerat! cea mai dificil! oper! din istoria filosofiei. 1ici un tn!r nu s-a ncumetat vreodat! s!-l traduc! pe Gant la aceast! vrst!. .ac! Eminescu l consider! pe Gant un ideal aproape imposibil de atins0 n schimb $rthur *chopenhauer l simea mai aproape i mult mai accesibil. *chopenhauer a fost filosoful inimii sale0 un adev!rat 'magister vitae) pentru Eminescu. *chopenhauer este i un mare moralist de la care Eminescu a nv!at adev!rul despre via!0 mai mult dect toi morali tii. *chopenhauer este un filosof de o vast! erudiie0 bun cunosc!tor al culturilor clasice i al culturilor vechi0 iar filosofia sa este exprimat! ntr-o form! cum nu se poate mai expresiv! i mai atractiv!0 probnd veritabile virtui literare. *chopenhauer e un discipol al lui Gant0 de care s-a difereniat pe linia unui idealism subiectiv i voluntarist. *istemul filosofic al lui *chopenhauer a fost expus n lucrarea sa fundamental! '&umea ca voin! i reprezentare). Conceptul de baz! al lui *chopenhauer este voina oarb de a tri, o dorin! obscur! i incon tient! de via!0 instinctul de perpetuare i de autoconservare al speciilor0 care ntreine lupta pentru existen! i care o sursa R!ului universal. .up! *chopenhauer R!ul domin! lumea0 iar viaa nu este dect un r!zboi al tuturor mpotriva tuturor Cbellum omnium contra omnesD. $cesta este a a-zisul pesimism 6

schopenhauerian dar care poate fi interpretat i ca o form! de realism i de maxim! luciditate. *chopenhauer este un gnditor nonconformist i incomod0 de o sinceritate aproape cinic! i brutal!0 de-a dreptul dezarmant!0 care n-a fost niciodat! pe placul spiritelor m!rginite0 filistine. .e la Gant Eminescu a,unge ntotdeauna la *chopenhauer a a cum observ! cu p!trundere C!linescu. *chopenhauer a deschis calea filosofiei moderne0 a 'voinei de putere) a lui 1ietzsche i a nihilismului existenialist contemporan. Cu toat! veneraia sa pentru *chopenhauer Eminescu nu poate fi considerat un discipol orb i fanatic al autorului '&umii ca voin! i reprezentare). Eminescu se difereniaz! de *chopenhauer din mai multe puncte de vedere. .up! *chopenhauer r!ul se manifest! peste tot0 att n natur!0 ct i n societate. .up! Eminescu0 r!ul nu se manifest! n natur!0 ci numai n societate. *chopenhauer a contemplat cu indiferen!0 r!ceal! i deta are spectacolul lumii0 pe cnd Eminescu a fost un lupt!tor p!tima pentru eradicarea r!ului social. *chopenhauer este un misogin care dispreuie te capacitatea intelectual! a femeilor. Eminescu n-a fost misogin dect numai fa! de femeia cochet! i superficial!0 viclean!0 al efuei prototip r!mne .alila0 despre care legenda biblic!0 cu care ncepe '*crisoarea 4) ne spun c! n timp ce *amson dormea i-a t!iat p!rul0 lundu-i toat! puterea. .in filosofia greac! Eminescu a fost influenat mai mult de %laton i de %itagora. ;n nuvela '*!rmanul .ionis)0 cnd eroul se ntoarce la miezul nopii acas! se apuc! s! citeasc! un tratat de astrologie bizantin!0 ilustrat nu ntmpl!tor cu portretele lui %laton i %itagora0 filosofii greci preferai ai lui Eminescu. .up! %laton lumea real! nu este dect o copie imperfect! a unei lumi ideale0 a arhetipurilor0 a ideilor eterne. .e la %laton Eminescu a preluat teoria arhetipurilor i conceptul de 'anamnez!)0 care nseamn! 'reamintire dintr-o alt e(isten). $rmonia eminescian! nu este0 n ultim! analiz!0 dect armonia universal! a lui %itagora0 factorul pe care se spri,in! ns! i arhitectura lumii. .up! marele filosof i matematician %itagora 'cosmosul este ordine i armonie). Eminescu nu poate fi neles tar! filosofia indian! cu care s-a familiarizat pe deplin n perioada studiilor la 4iena i 9erlin0 unde a avut profesori ilu tri0 indianologi celebri ca Max Muller i $lbrecht Neber. Eminescu cuno tea '+ramatica sanscrit!) a lui (ranz 9opp i dup! toate probabilit!ile se afla n posesia unui vocabular destul de nsemnat de limb! sanscrit!. Eminescu cuno tea foarte bine '4estele)0 colecie de imnuri religioase i filosofice ap!rut! pe la nceputul mileniului #0 anterioar! epopeilor homerice. CEpopeea lui +hilgame 0 mileniul ###D. ;n sanscrit! 'veda) nseamn! tiin!0 cunoa tere. 4edele sunt alc!tuite din patru mari p!riE Rig-4eda C'rig) nseamn! imn sau versD0 *ama-4eda C'sama) - cntecD0 #a,ur4eda C'ia,ur) - ,ertf!D i $tharna-4eda C'atharn) - preot al foculuiD. &a rndul lor0 cele patru mari p!ri sunt alc!tuite fiecare din alte zece p!ri. #maginea cosmogonic! din 'Rug!ciunea unui dac) inspirat! din '#mn c!tre %ra,apati) sau '#mn c!tre zeul necunoscut) din partea a zecea din 'Rig-4eda). #maginea cosmogonic! din '*crisoarea #) este inspirat! din '#mnul creaiunii)0 tot din partea a zecea din 'Rig-4eda). F alt! mare surs! de inspiraie a lui Eminescu au constituit-o 'Apani adele)0 comentarii ale vedelor pe care *chopenhauer le consider! ' fructul supremei nelepciuni omeneti). 'Apani adele) sunt o oper! ezoteric! cu caracter iniiatic. Cuvntul 'upani ad) nseamn! 'nv!!tur! secret!) C'a eaz!-te lng! mine)D. 'Apani adele) sunt alc!tuite dintr-o serie de dialoguri filosofice n versuri sau n proz! ntre magistru i nv!!cel. Esena doctrinei upani adice o constituie unitatea $tman-9rahman. .up! doctrina upani adic! *ufletul individual0 CatmanD se contope te n cele din urm! cu *ufletul universal CbrahmanD. .in filosofia indian! Eminescu a fost atras cel mai mult de buddhism. &a Eminescu 9uddha apare cu numele ntreg sub forma 9uda-*aIKa-Muni n poezia 'Eu nu cred nici n #ehova) 9uddha nseamn! "rezitul sau luminatul0 *aIKa este numele neamului regal al lui <

9uddha din nordul #ndiei0 iar Muni nseamn! ;neleptul. .up! buddhism0 doctrina filosofic! i religioas! expus! n cartea .hammapada CCuvintele legiiD0 esena vieii formeaz! durerea0 suferina. Cauza durerii i a suferinei o reprezint! dorina sau setea de via! CthanaD. Eliberarea de durere i de suferin! se produce prin situarea pe Calea de Mi,loc0 Calea cea .reapt! sau Calea cu opt brae a lui 9uddha0 care preconiza o gndire i o aciune corect!0 ferit! de exager!ri i excese. Calea de Mi,loc duce spre 1irvana0 nsemnnd n sanscrit! 'stingere). 1irvana este o stare de lini te0 de repaos0 de beatitudine0 de fericire0 de domolire a focului vital. 1irvana este singura experien! posibil! a 1eantului0 i se dobnde te prin tehnicile Koghine ale meditaiei. ;ntr-unul din manuscrisele sale Eminescu declara 'eu sunt budd$ist). ;ntr-una din nsemn!rile sale Emil Cioran se ntreba ce s-ar fi ntmplat cu cultura noastr! dac! nu l aveam pe Eminescu0 i-l nume te pe Eminescu 'un *udd$a al poe&iei). Cel!lalt concept cheie pentru interpretarea i nelegerea lui Eminescu este armonia. %rin armonia eminescian! trebuie s! nelegem muzicalitatea formei0 echivalent! armoniei versurilor eminesciene. :i despre armonia eminescian! au vorbit cei mai importani eminescologi. %rimul care a adus n discuie armonia eminescian! a fost tot "itu Maiorescu0 n acela i studiu 'Eminescu i poezia lui). "itu Maiorescu numea armonia eminescian! 'armonia onomatopeic) privit! ca un rezultat al imitaiei sunetelor naturii. .ar armonia eminescian! este un concept mult mai complex0 nu numai de ordin muzical0 ci i de ordin filosofic. .up! Mihail .ragomirescu0 autorul ':tiinei literaturii) C5=?@D i teoreticianul capodoperelor 'armonia eminescian este o perfect adaptare a formei la fond, o fu&iune a eului liric cu lumea nconjurtoare). ;ntr-un studiu de referin! 'Eminescu - note asupra versului) C5=?=D +arabet #br!ileanu analiza armonia eminescian! n funcie de mi,loacele prozodice0 de rim!0 ritm0 efectele eufonice i aliteraie. .ar a,unge la concluzia c! izvoarele armoniei eminesciene trebuie c!utate n adncul subcon tientului eminescian. %rimul exeget care a f!cut disocierea ntre o 'armonie intern!) i o 'armonie extern!) la Eminescu a fost "udor 4ianu0 n studiul s!u '%oezia lui Eminescu) C5=B?D. .up! "udor 4ianu0 armonia extern!0 care este un rezultat al mi,loacelor prozodice i artistice este relativ u or de analizat. .ar armonia intern! este dificil de analizat0 deoarece este un factor inefabil i insondabil0 care ine de adncurile subcon tientului eminescian0 o stare de desprindere0 de luciditate. C!linescu nume te armonia eminescian! n 'Fpera lui Mihai Eminescu) un 'metronom al somnului). .umitru Caracostea0 primul nostru critic structuralist0 analizeaz! armonia eminescian! n funcie de mi,loacele prozodice i de categoriile gramaticale. Edgar %apu n studiul '%oezia lui Eminescu) C5=>5D consider! c! dincolo de efectele savant calculate ale orchestraiei0 armonia eminescian! se na te spontan. $ a cum numai din cteva note sugerate de cntecul unui grangur n p!durea vienez! 9eethoven0 acest titan al muzicii0 pentru care Eminescu avea cea mai mare admiraie0 scotea n *imfonia a 4-a cel mai tulbur!tor vals al destinului. Cel mai departe0 pe linia armoniei eminesciene a mers Joe .umitrescu-9u ulenga n cele dou! volume ale sale0 'Eminescu i muzica) C5=76D scrise n colaborare cu muzicologul #osif *ava. %entru a nelege armonia eminescian! Joe .umitrescu-9u ulenga face recurs la doctrina pitagoreic!. $rmonia eminescian! este armonia universal! pe care se spri,in! ntreaga arhitectur! a lumii. .up! marele filosof i matematician grec0 n ,urul focului primordial '$estia) se nvrte soarele i celelalte planete0 care prin rotire i vibraie scot o muzic! divin! i aproape imperceptibil!. $ceasta este ' mu&ica sferelor)0 cum o numea %itagora0 i care apare i la Eminescu sub expresia ' dulcea mu&ic de sfere) n '*crisoarea 4). %entru a nelege armonia eminescian! trebuie s! mergem mai departe dect Joe .umitrescu-9u ulenga0 i s! facem un recurs la doctrina orfic!0 doctrin! anterioar! pitagorismului0 i care a influenat profund filosofia lui %itagora. Chiar ipotenuza0 termen care vine de la grecescul 'hKpoteinusa) din celebra teorem! a lui %itagora0 nu este ns! >

altceva0 n traducere exact!0 dect 'coarda ntins a $arfei)0 ceea ce ne trimite direct la legendara harf! a lui Frfeu. R!d!cinile armoniei eminesciene trebuiesc c!utate a adar n orfism. Eminescu a valorificat mitul lui Frfeu0 legendarul cnt!re trac0 care0 cu lira sa mblnzea fiarele i cobora ntreaga natur! ntr-o vra,! extatic!. Frfeu reprezint! prototipul poetului dintotdeauna0 sinteza muzicii cu verbul. Mitul lui Frfeu a fost valorificat de Eminescu n forma sa cea mai direct! i cea mai expresiv! n episodul dedicat +r!dinii $ntice din 'Memento mori)0 n care Eminescu i imagineaz! gestul dezn!d!,duit al lui Frfeu de sf!rmare a harfei i de azvrlire a ei n haos0 ceea ce ar fi angrenat dup! sine o enorm! perturbaie cosmic! i o fantastic! migraie de lumeE '.e-ar fi aruncat n chaos arfa-i de cnt!ri mflat!0 "oat! lumea dup! dnsa0 de-al ei sunet atrnat!0 $r fi curs n v!i eterne0 lin i-ncet ar fi c!zut... Caravane de sori regii0 crduri lungi de blonde lune :i popoarele de stele0 universu-n rug!ciune0 ;n migraie etern! de mult s-ar fi pierdut). .ar Frfeu n loc s! arunce harfa n haos0 o arunc! n mare i omenirea este salvat!. ;n doctrina orfic! numai cntecul0 numai muzica susine lumea. Mitul orfic mai apare ntr-o form! mai cifrat! n '&uceaf!rul)0 atunci cnd .emiurgul i ofer! lui 2Kperion una dintre ipostazele omului de geniu0 aceea de poet. .ar mitul orfic apare de cele mai multe ori n subtextul creaiei eminesciene0 i este un mit ngropat n textul eminescian0 un mit obsedant i recurent0 care str!bate creaia eminescian! de la un cap!t la altul. .ac! facem fie i o sumar! statistic!0 vom observa c! printre cuvintele care revin cel mai mult la Eminescu suntE ' cntec)0 'lir)0 '$arf)0 ceea ce ne trimite indirect la mitul orfic. Eminescu se afl! la confluena a dou! mari mituri0 mitul lui 2Kperion i mitul lui Frfeu. 2Kperion reprezint! cultura0 ideile0 contemplaia senin! a omului de geniu3 Frfeu este un simbol al muzicalit!ii0 al armoniei eminesciene. &a cultur!0 la idei avem mai greu acces0 sensurile ultime i cele mai profunde ale versurilor lui Eminescu ne scap! uneori0 chiar i celor mai subtili exegei. ;n schimb armonia0 vra,a orfic! a versului eminescian ne cucere te de la nceput0 pune st!pnire pe noi i ne sub,ug! pentru totdeauna. .ac! orfismul reprezint! condiia primordial! a lirismului0 atunci Eminescu0 chiar prin aria geografic! i cultural! c!reia i aparine este mai aproape de Frfeu0 de str!mo ul poeilor0 mai mult dect oricare dintre marii poei ai lumii. Folclorul - i.vor de ins(ira*ie ,n o(era lui Eminescu ;n '#storia literaturii romne. #ntroducere sintetic!) C5=?=D 1icolae #orga l numea pe Eminescu0 printr-o admirabil! caracterizare 'e(presia integral a sufletului romnesc). ;n eseul s!u '*paiul mioritic) C5=B<D &ucian 9laga afirma c! exist! o ' idee "minescu care s-a nscut sub &odii romneti). *pecificul naional se manifest! n toate compartimentele operei lui Eminescu0 n forma cea mai evident! prin inspiraia din folclor0 despre care +. C!linescu spunea c! reprezint! 'componenta cea mai naional a universalitii lui "minescu). (olclorul a constituit un permanent izvor de inspiraie pentru Eminescu. 1ici un alt scriitor romn nu a fost convins mai mult dect Eminescu despre importana folclorului pentru creaia cult!. Eminescu a prelucrat i valorificat creaia popular! retopind-o0 rafinnd-o i cristaliznd-o la retortele geniului s!u. #nspiraia din folclor este una din tr!s!turile caracteristice ale Romantismului. #mpulsul c!tre folclor a fost dat de marele filosof german 2erder. "ot n Romantism au fost puse bazele folcloristicii0 ca disciplin!. .intre toate speciile Eminescu a fost atras cel mai mult de basm. Romanticii germani au creat basmul cult0 pe care-l considerau un gen suprem0 sinteza filosofiei cu poezia. %rin 7

'(!t-(rumos din lacrim!) Eminescu a creat basmul cult romnesc. Cele mai multe dintre poemele eminesciene au structura unui basm cult. '&uceaf!rul)0 care- i are punctul de plecare n basmul popular romnesc0 '(ata din gr!dina de aur)0 '%ovestea magului c!l!tor n stele)0 'C!lin0 file din poveste)0 '*trigoii)0 chiar i 'Memento mori) are uneori aspecte de basm. %utem spune astfel c! basmul constituie temelia creaiei eminesciene. .in elegia 'Mai am un singur dor) se desprinde concepia mioritic! despre moarte. %e bun! dreptate +arabet #br!ileanu spunea c! '"minescu a prelucrat dorul popular i a creat noi variante de dor )0 cum sunt 'dorul de moarte) i 'dorul nem!rginit). .istana de la poezia popular! la poezia lui Eminescu este echivalent! cu distana de la muzica popular! la muzica simfonic!. Eminescu face muzic! simfonic! n versurile sale. +. C!linescu spunea c! prin romanele sale Eminescu 'propune lutarilor adevrate simfonii beet$oveniene ). #nfluena metricii populare se observ! mai ales n poezii ca 'Revedere)0 'Ce te legeni) i '&a mi,loc de codru). $cela i C!linescu afirma c! n aceste poezii Eminescu face ' folclor savant)0 adic! recurge la metrica popular! pentru a exprima idei filosofice culte. 1u n ultimul rnd specificul naional se manifest! la Eminescu prin limb!0 prin idiomatic0 Eminescu r!mne cel mai mare creator de limb! din literatura noastr!. %utem spune chiar c! exist! o limb! eminescian!0 a a cum exist! o limb! sadovenian!0 arghezian! sau crengian!. Eminescu a st!pnit ca nimeni altul legit!ile interne ale limbii romne i este un inovator n cadrul limbii noastre. %rin Eminescu limba romn! a gl!suit ca niciodat! mai frumos. ;n leg!tur! cu apariia lui Eminescu n literatura noastr! s-au exprimat dou! puncte de vedere complet opuse. .up! +arabet #br!ileanu apariia lui Eminescu n literatura noastr! reprezint! un miracol. .up! C!linescu0 dimpotriv!0 apariia lui Eminescu constituie o continuare a tradiiei i o sintez! str!lucit! a ei. $mbele puncte de vedere r!mn valabile i se completeaz! reciproc. ;n Eminescu trebuie s! vedem att un miracol0 ct i o sintez! a tradiiei. Arte (oetice eminesciene Creaia eminescian! se caracterizeaz! printr-un mare num!r de arte poetice. '$rs poetica) este o specie prin definiie clasic!0 creat! nc! din $ntichitate de 2oraiu0 prin care se exprim! un crez artistic0 o concepie despre poezie. %rezena acestui mare num!r de arte poetice n creaia eminescian! constituie una din notele clasicizante ale romantismului eminescian. Cele mai cunoscute arte poetice antume ale lui Eminescu suntE 'Epigonii)0 '*crisoarea ##)0 'Criticilor mei). ;n '*crisoarea ##) Eminescu deplnge degradarea artei0 transformat! ntr-o marf! i ntr-un mi,loc de parvenitism social. 'Criticilor mei) este un r!spuns dat denigratorilor eminescieni0 criticanilor0 pseudo-criticilor0 al c!rui prototip r!mne Joil0 critic destructiv i veninos al $ntichit!ii. Eminescu avea nostalgia adev!ratei criticiE 'Ande ai ,udec!torii0 1e-nduraii ochi de ghea!O. ;n 'Criticilor mei) Eminescu d! i o admirabil! definiie a capodoperei0 a c!rei principal! caracteristic! o reprezint! armonia dintre coninut i form!E 'Ande vei g!si cuvntul Ce exprim! adev!rulP) Mult mai numeroase sunt artele poetice eminesciene postumeE 'Eu nu cred nici n #ehova)0 n care se autodeclar! romantic0 'Fdin i %oetul)0 '1umai %oetul)0 'C!rile)0 care conine un elogiu neprecupeit adus lui *haIespeare0 pe care l nume te ' prieten blnd al sufletului meu)0 '1oi avem acela i dasc!l)0 '#coan! i privaz)0 'Cu gndiri i cu imagini)0 '#ambul)0 '.intre sute de catarge) i 'n zadar n colbul colii). 'Epigonii) C'Convorbiri literare)0 57>8D face parte0 al!turi de '4enere i Madon!)0 i 'Mortua est)0 din cele trei poezii publicate de Eminescu n 'Convorbiri literare)0 n urma =

c!rora "itu Maiorescu a atras pentru prima dat! atenia asupra poetului n studiul s!u '.irecia nou! n poezia i proza romneasc!) C57>?D. 'Epigonii) r!mne cea mai reprezentativ! i cea mai important! art! poetic! eminescian!. .e i este scris! la vrsta de numai dou!zeci de ani0 aceast! poezie prezint! o deosebit! importan! pentru c! Eminescu pune problema raportului dintre tradiie i modernitate0 dintre tradiie i inovaie. $vnd o temeinic! cultur!0 Eminescu nelegea foarte bine acest raport fundamental al culturii0 i tia c! tradiia formeaz! baza0 temelia unei culturi0 n timp ce modernitatea este ceea ce se adaug! la tradiie n m!sura n care rezist! timpului0 ceea ce nu neleg muli dintre teoreticienii actuali0 care au o proiecie r!sturnat! asupra culturii. F cultur! este o construcie spiritual! care ncepe cu temelia0 cu tradiia. 'Epigonii) este construit! pe baza antitezei trecut-prezent. %rima parte conine elogiul tradiiei i al nainta ilor0 iar cea de-a doua parte conine critica prezentului0 a contemporanilor pe care Eminescu i nume te 'epigoni)0 adic! urma i nevrednici i lipsii de valoare ai unor nainta i ilu tri. "itlul poeziei este inspirat de celebrul roman 'Epigonii) C'.ie Epigonen)D al lui Garl #mmermann0 ap!rut n anul 57B< n perioada de sfr it a Romantismului german. "ermenul de 'epigon)0 care provine din grecescul 'epigonos) i care nseamn! urma 0 descendent0 nu era cunoscut pn! la acea dat! n cultura noastr!. Eminescu are meritul de a fi introdus acest termen n cultura romneasc!. $ntiteza este 'cam e(agerat)0 a a cum observa pe bun! dreptate "itu Maiorescu n '.irecia nou! n poezia i proza romneasc!). Elogiul nainta ilor apare disproporionat n raport cu critica excesiv! a contemporanilor. .e altfel0 "itu Maiorescu n-a fost de acord cu coninutul de idei al poeziei0 pentru motivul c! din rndul contemporanilor f!ceau parte i ,unimi tii i Eminescu nsu i0 dar a publicat poezia mai mult pentru frumuseea formei i a imaginilor. 'Epigonii) reprezint! o 'Ceart! a anticilor cu modernii) a a cum s-a ntmplat n literatura francez!0 la sfr itul perioadei clasice. ;nc! de la nceput0 din primele versuri se poate observa la Eminescu tendina de mitizare i sacralizare a trecutului dup! model biblic. ;nainta ii reprezint!0 n viziunea lui Eminescu0 '&ilele de aur a scripturilor romne) i au scris o limb! 'ca un fagure de miere). ;n rndul nainta ilor0 pe lng! scriitori de valoare0 adev!rate personalit!i ale literaturii noastre0 ca .imitrie Cantemir0 $nton %ann0 #oan 2eliade R!dulescu0 +rigore $lexandrescu0 Costache 1egruzzi i 4asile $lecsandri0 Eminescu trece i o serie de poei minori0 obscuri i lipsii de valoare caE Qichindeal0 Mumuleanu0 *ihleanu0 .aniil0 %rale0 9eldiman0 .a. 1u putem spune c! Eminescu era lipsit de spirit critic. Explicaia se afl! ntr-o scrisoare adresat! lui #acob 1egruzzi0 secretarul 'Lunimii)0 care nsoea manuscrisul0 i-n care trebuie c!utat! geneza poemului. Eminescu i m!rturisea lui #acob 1egruzzi c! i-a l!udat pe nainta i nu att pentru valoarea lor estetic!0 pentru 'meritul intern al lucrrilor lor)0 ci mai ales pentru credina sincer! ntr-un ideal. %unctul de plecare al poemului se afl! n celebrul studiu al lui *chiller '.espre poezia naiv! i sentimental!). &a *chiller termenii de 'naiv) i 'sentimental) au cu totul alt! semnificaie fa! de accepia comun!. '1aiv) nseamn! la *chiller echilibrat0 s!n!tos i natural0 iar 'sentimental) cap!t! semnificaia de dezechilibrat0 bolnav i artificial. .e fapt0 *chiller nu face altceva n studiul s!u dect s! dezvolte opoziia clasic-romantic0 mai ales nu mai puin celebra afirmaie a lui +oethe dup! care clasic este s!n!tos0 iar romantic este bolnav. %artea a doua a poemului ncepe printr-o dubl! interogaieE '+ar noi, noi epigonii,...) %utem observa c! Eminescu se trece cu mult! modestie n rndul epigonilor. 4ersul cheie esteE -.oi credeai n scrisul vostru, noi nu credem n nimicR)

58

.up! cum se poate observa Eminescu a subliniat partea a doua a acestui vers tocmai pentru a ne atrage atenia asupra lui i pentru a ne oferi cheia interpret!rii poemului. $cest vers este un vers 'holomericO0 partea care exprim! ntregul Cgr. 'holosO- tot0 ntreg3 'meron) - parteD. 4ersul '/n noi totul e spoial, totu-i lustru fr ba& ) exprim! teza maiorescian! a formelor f!r! fond0 a pseudoculturii i a spoielii de cultur!0 care dup! Eminescu i-ar caracteriza pe contemporani. ;nainta ii erau sinceri i credeau ntr-un ideal0 pe cnd epigonii nu cred n nimic0 sunt sceptici i blazaiE ' Simiri reci, $arfe &drobite 0 1ici de &ile, mari de patimi, inimi btrne, urte). .ac! nainta ii 'convorbeau cu idealuri)0 epigonii 'crpesc cerul cu stele) i 'mnjesc marea cu valuri). %rintr-o spectaculoas! r!sturnare de cronologie nainta ii reprezint! n viziunea lui Eminescu viitorul0 n timp ce epigonii sunt asimilai iremediabil trecutului. 'S-a ntors maina lumii, cu voi viitorul trece oi suntem iari trecutul, fr inimi, trist i rece) 4ersul '1oartea succede vieii, viaa succede la moarte ) este un vers citat i pus n ghilimele de Eminescu0 este un aforism desprins parc! dintr-un tratat despre buddhism. Eminescu d! i o definiie a poeziei ca produs al inspiraiei de natur! divinaE ' 2e este poe&ia, /nger palid cu priviri curate, 0 .oluptos joc cu icoane i cu glasuri tremurate ). Anii au interpretat aceste versuri simplist. ;nainta ii erau ' snte firi vi&ionare)0 care creeau o alt! lume mai pur!0 de natur! ideal!0 ce se suprapunea peste prozaismul existenei cotidiene. ;n versul finalE '"oate-s praf... &umea-i cum este... i ca dnsa suntem noi) i pune din plin amprenta pesimismul schopenhauerian. ;n 'Epigonii) Eminescu exceleaz! mai ales prin arta portretisticii0 prin fora caracteriz!rilor sintetice i memorabile. .imitrie Cantemir ' croiete planuri din cuite)0 .onici este 'un cuib de nelepciune)0 $nton %ann este 'fiul 3epelei, cel iste ca un proverb )0 #oan 2eliade R!dulescu este 'un munte cu capul de piatr de furtune detunat )0 i mai st! i azi n faa lumii ca o 'enigm nesplicat)0 +rigore $lexandrescu stinge palid 'dulcea candela sperrii)0 Costache 1egruzzi 'terge colbul de pe cronice btrne)0 $ndrei Mure anul este 'preot deteptrii noastre, semnelor vremii profet). Cel mai frumos portret realizat de Eminescu r!mne cel al lui 4asile $lecsandri0 pentru care avea o mare admiraieE '4-acel rege-al poe&iei, venic tnr i ferice 2e din frun&e i doinete, ce cu fluierul i &ice, 2e cu basmul povestete - veselul Alecsandri) %oemul 'EpigoniiO poate fi privit i interpretat nu numai ca o art! poetic!0 dar i ca un compendiu de istorie a literaturii romne n versuri. oe.ia de medita*ie istoric% +i social% Reprezint! una dintre coordonatele ma,ore ale operei lui Eminescu. Evocarea trecutului istoric constituie unul din punctele programatice prezente n toate manifestele romantice. Concepia lui Eminescu despre poezie este ns! mai mult clasic! dect romantic!. $cesta este unul din aspectele clasicizante ale romantismului eminescian. *pre deosebire de ali mari romantici0 Eminescu n-a avut o concepie evoluionist! i dialectic!0 heraclitian! i hegelian! asupra istoriei. #nterpretarea concepiei despre istorie a lui Eminescu prin prisma filosofiei lui 2egel a fost o denaturare tezist! i tendenioas! din epoca totalitarist!0 dominat! de materialismul dialectic i istoric. ;n realitate0 Eminescu era un anlihegelian0 a a cum se poate observa dintr-o not! din manuscrisele sale n care vorbe te despre 'lumea ntocmit dup calapodul strmb al lui 5egel). Eminescu a avut mai degrab! o concepie neevoluionist!0 static!0 eleat! i fenomenologic!0 ncercnd s! surprind! aproape ntotdeauna esena i adev!rurile imuabile0 perene ale istoriei. .up! Eminescu istoria nu se schimb! n esena ei0 ci numai n form!. 55

#storia se repet! i este aceea i pies! dar cu ali actori. ;n concepia lui Eminescu istoria nu consemneaz! dect simple schimb!ri de decor. Cea mai valoroas! i mai important! oper! de inspiraie istoric! a lui Eminescu r!mne vastul poem panoramatic despre succesiunea civilizaiilor0 'Memento mori) sau '%anorama de ert!ciunilor)0 scris la vrsta de ?? de ani i ap!rut postum. .intre toate epocile istoriei naionale Eminescu a fost cel mai atras de perioada getodacic!0 i a ncercat chiar s! construiasc! o mitologie autohton! prin poeme caE 'Memento mori)0 '%ovestea magului c!l!tor stele)0 '*armis)0 '+emenii)0 'Rug!ciunea unui dac)0 '*trigoii)0 .a. $ proiectat chiar o epopee '.ecebal) din care nu a realizat dect un fragment n care apare Fgur0 un bard orb0 un fel de 2omer autohton. &a Eminescu istoria se pierde n mitologie i miturile se revars! n istorie. Ca specie literar! 'Memento mori) este o sociogonie0 ca i 'Munci i zile) a lui 2esiod0 '%aradisul pierdut) i '%aradisul reg!sit) al lui Milton0 '&egenda secolelor) a lui 4ictor 2ugo i '"ragedia omului) a lui Madach. %rin dimensiuni i ca valoare 'Memento mori) a fost comparat! mai mult cu '&egenda secolelor) a lui 4ictor 2ugo0 dar ntre cei doi mari romantici exist! o deosebire esenial!E 4ictor 2ugo este optimist i ncrez!tor n viitorul umanit!ii0 pe cnd Eminescu este sceptic i pesimist. 'Memento mori) are la baz! motivul Ecleziastului biblic '.e ert!ciunea de ert!ciunilor i toate sunt de arte)0 care apare mai nainte n literatura noastr! la Miron Costin n poemul '4iaa lumii). 'Memento mori) este impregnat! de pesimism schopenhauerian0 a a cum spunea C!linescu n 'Fpera lui Eminescu) - n 'Memento mori) Eminescu 'documentea& nimicul). ;n aceast! ampl! desf! urare panoramatic! se succed rnd pe rndE comuna primitiv!0 9abilonul0 Egiptul0 %alestina0 +recia i Roma antic!0 .acia0 Marea Revoluie francez! i #mperiul lui 1apoleon # 9onaparte. Cel mai ntins episod este dedicat .aciei i r!zboaielor dintre daci i romani0 la care particip! zeii Flimpului de partea romanilor0 iar de partea dacilor0 zeii nordici0 n frunte cu Fdin care i au sediul n 4alhalla0 leag!nul mitologiei nordice0 din Marea 1ordului cea ngheat!. ;n viziunea lui Eminescu Fdin este frate bun cu Jamolxe0 Eminescu mp!rt! e te ipoteza fantezist! a lui #acob +rimm dup! care geii ar fi fost nrudii cu goii. Episodul dacic se ncheie cu blestemul lui .ecebal n urma c!ruia are loc n!v!lirea populaiilor barbare sub loviturile c!rora cade #mperiul Roman. Eminescu proiecteaz! vaste i ameitoare perspective cosmice i ne relev! dimensiunea interioar!0 abisal! a fiinei umaneE -Sori se sting i cad n caos mari sisteme planetare, 6ar a omului gndire s le msure e-n stare... 2ine-mi msur-adncimea - dintr-un om,... u - dintr-un gnd eaprofundabil. .an e-a-nvaailor g$icire, 2um n fire-s numai margini, e n om nemrginire). ;n concepia lui Eminescu 1apoleon # 9onaparte reprezint! ntruchiparea deplin! a omului de geniu n istorie '2t geniu, ct putere - ntr-o mn de pmnt ). %oemul trebuie s! se ncheie cu epoca lui 1apoleon al ###-lea 9onaparte0 nepotul lui 1apoleon # 9onaparte0 care a fost ns! evocat! n poemul ';mp!rat i proletar) C'Convorbiri literare)0 57>@D0 i care a cunoscut mai multe varianteE '%roletarul)0 '#deile proletarului)0 i 'Ambre pe pnza vremii). :i acest poem a fost interpretat denaturat0 n mod tezist i tendenios n perioada dogmatismului i sociologismului vulgar0 cnd se spunea c! Eminescu se situeaz! pe poziiile proletarului. ;n realitate0 Eminescu nu se situeaz! pe nici o poziie0 ci las! s! se confrunte liber0 ca ntr-o veritabil! dram! de idei dou! concepte radical opuseE socialismul i pesimismul schopenhauerian. ;n acest poem este evocat! pentru prima dat! n literatura universal! Comuna din %aris0 la numai civa ani de la consumarea acestui eveniment istoric. Cezarul0 care nu este altul dect 1apoleon # 9onaparte mediteaz! n spirit schopenhauerian asupra manifest!rii r!ului n istorie. ;n finalul poemului apare motivul 'vieii ca vis)0 motiv de larg! circulaie n Romantism0 dar care la Eminescu cap!t! profunzimi ameitoare. ;ntreaga istorie universal! a 5?

lumii este v!zut! ca un vis al morii eterneE '2 vis al morii eterne e............PPPP 1umai acest vers dac! l-ar fi scris Eminescu i tot ar fi devenit unul dintre marii poei ai lumii. 4astul poem '%ovestea magului c!l!tor stele) elaborat n perioada studiilor vieneze i ap!rut! postum este un basm cult0 in care un b!trn mp!rat nainte de a muri vrea sa-l lase pe fiul s!u succesor la conducerea mp!r!iei. ;l trimite la un b!trn mag s!-l iniieze n tainele vieii i morii. 9!trnul mag locuie te pe un munte nalt de piatr!0 care nu este altul dect Gogaionul0 munte sacru al geto-dacilor. 9!trnul mag i face feciorului de mp!rat teoria originii stelare a sufletelor0 dup! care fiecare om are nc! de la na tere o stea i un nger de paz!. 1umai geniile nu au nici stea0 nici nger de paz! pentru c! reprezint! o abatere de la norm!0 iar condiia lor este tragic!. '6ei rari i puini-s, lumea nu va s-i va&, .iaa lor e lupt, cnd mor se duc neplni. "i n-au avut la leagn un blnd nger de pa& 4i-a lor oc$i de durere sunt tulbure i stini3) +eniile se afl! sub protecia divinit!iiE -2ci 6umne&eu n lume ine loc de tat 4i pune pe-a lor frunte gndirea lui bogat.) (eciorul de mp!rat ntruchipeaz! condiia omului de geniuE ' A pus n tine domnul nemargini de gndire.) %rin feciorul de mp!rat Eminescu0 de fapt0 se auto portretizeaz!. %oemul se ncheie cu viziunea magului c!l!tor printre stele0 i este neterminat0 cu o intrig! prea stufoas! i nclcit!0 greu de urm!rit. .ac! ar fi fost ncheiat i finisat '%ovestea magului c!l!tor n stele) ar fi devenit cu siguran! o capodoper!0 cu nimic mai pre,os dect '&uceaf!rul). "ot din perioada geto-dacic! sunt inspirate poemele '*armis) i '+emenii)0 u care este prezentat! n spirit schopenhauerian lupta pentru putere dintre doi frai gemeniE *armis i 9rigbelu0 regi geto-daci anteriori lui .ecebal. 9rigbelu l nl!tur! de la domnie pe *armis0 i-i ia i logodnica0 pe frumoasa "omiris. *armis l invoc! pe Jalmoxe i- i blestem! fratele nelegiuit0 pe care l omoar! n cele din urm!0 rec!p!tndu- i tronul. 9lestemul lui *armis a trecut n cea mai mare parte n 'Rug!ciunea unui dac) C'Convorbiri literare)0 57>=D0 care nu este numai o poezie de inspiraie istoric!0 dar i o poezie filosofic!0 una dintre capodoperele liricii eminesciene. 4astul poem '*trigoii) C'Convorbiri literare)0 57><D este inspirat! din perioada n!v!lirilor barbare. Regele avar $rald se ndr!goste te de regina autohton! Maria0 care moare. $rald se duce la un b!trn mag care st! pe o stnc!0 ntr-un scaun de piatr!0 cu barba pn! la p!mnt i cu genele pn! la piept i ine n mn! un toiag0 n timp ce pe deasupra flfie n roate un alb i negru corb Ccorb alb este un ndr!zne oximoron eminescianD. $rald l roag! pe mag s!-l converteasc! la religia geto-dacilor i s! o aduc! la via! pe M!ria. %rintr-o practic! magic! b!trnul mag i preface pe $rald i pe Maria n strigoi0 care c!l!resc al!turi pn! n zori. '*trigoii) este un basm cult0 o poveste fantastic!-n versuri n care Eminescu valorific! credina popular! n strigoi. $lte epoci din istoria naional! de care a fost preocupat Eminescu sunt perioada medieval! i perioada renascentist!. (igura lui Mircea cel 9!trn este evocat! n '*crisoarea ###) C'Convorbiri literare)0 5775D0 n care Eminescu creaz! antiteza dintre un trecut m!re i eroic0 i un prezent dec!zut i degradat. %oemul ncepe cu visul sultanului pentru care Eminescu s-a inspirat din '#storia #mperiului Ftoman) a orientalistului austriac Loseph von 2ammer. *ultanul al c!rui vis l descrie Eminescu este sultanul Fsman0 ntemeietorul dinastiei osmanlilor. .up! unii exegei0 printre care i $lbert 9eguin0 n excepionala sa carte '*ufletul romantic i visul)0 visul reprezint! principala coordonat! definitorie a sufletului romantic. Romanticii au cultivat n special visul n somn0 ca produs al subcon tientului0 prin care au deschis calea psihanalizei moderne. Motivul visului apare frecvent la Eminescu. %e bun! dreptate spunea C!linescu spre

5B

finalul '4ieii lui Mihai Eminescu) c! Eminescu era ' un romantic sublim n sufletul cruia visele nfloreau ca nalba). 4isul sultanului este un astfel de vis n somn0 ca produs al subcon tientului. %rin vis '6ar oc$iu-nc$is afar nluntru se deteapt)0 Eminescu ne introduce ntr-o geografie mirific! i fascinant! a visului. *ultanul adoarme i viseaz! cum luna coboar! din cer0 transformat! ntr-o fecioar! pe care o identific! cu frumoasa Malcatun0 fiica eicului Edebali. *ultanul mai viseaz! cum din inim! i cre te un copac uria 0 care- i ntinde ramurile peste !ri i continente0 anticipnd dimensiunile de mai trziu ale #mperiului Ftoman. 4isul sultanului mai este i un vis premonitoriu0 profeticE 'Atunci el pricepe visul c-i trimis de la profet,) Confruntarea dintre Mircea cel 9!trn i 9aiazid #lderim0 zis (ulgerul este descris! n magnifica scen! a b!t!liei de la Rovine0 de pe $rge . %artea a doua a poemului se transform! ntr-o satir! necru!toare i vehement!0 ntr-un virulent pamflet politic la adresa contemporanilor. Eminescu vizeaz! n primul rnd politicianismul i demagogia patriotard!. %artea a doua a poemului este o sintez! liric! a articolelor politice ale lui Eminescu0 publicate n ziarul '"impul)0 organ al %artidului Conservator. Qinta atacurilor lui Eminescu o formeaz! %artidul &iberal0 care era pe atunci la crma !riiE 'Au de patrie, virtute, nu vorbete liberalul, ). %rintr-un sarcasm necru!tor Eminescu realizeaz! portretele a doi frunta i ai %artidului &iberal0 adversarii s!i politici0 %antazi +hica 'negru, cocoat i lacom, un i&vor de iretlicuri, 0 7a tovarii si spune veninoasele-i nimicuri') i C. $. Rosetti '4i deasupra tuturora, oastea s i-o recunoasc, 0 /i arunc pocitura bulbucaii oc$i de broasc8) Eminescu mai satirizeaz! snobismul i cosmopolitismul0 parazitismul0 c tigul f!r! munc!0 dispreul fa! de tradiieE '3rea v-ai artat arama, sfiind aceast ar, 3rea fcuri neamul nostru de ruine i ocar, 3rea v-ai btut joc de limb, de strbuni i obicei 2a s nu s-arate-odat ce suntei - nite miei9) *ocietatea romneasc! a vremii sale i apare lui Eminescu ca un sanatoriu de alienai0 ca o cas! de nebuni. ;n finalul poemului este invocat! umbra ,ustiiar! a lui 4lad Qepe 0 ca singura soluie de salvare a !riiE -2um nu vii tu :epe 6oamne, ca punnd mna pe ei, S-i mpari n dou cete# n smintii i n miei, 4i n dou temnii large cu de-a sila s-i aduni, S dai foc la pucrie i la casa de nebuni9) I(osta.e ale naturii ,n (oe.ia lui Eminescu +i ima$ini (aradisiace +i to(osuri edenice .up! unii exegei ca Edgar %apu n 'Exegeza romantic!) prima tr!s!tur! a spiritului romantic ar fi dragostea de natur! sau regresiunea spre natur!. %entru romantici natura nu mai este un simplu element de decor ca la clasici. Romanticii a,ung la sentimentul panteistic al contopirii depline cu natura. .intre toi marii romantici Eminescu a avut un sentiment mai viu i mai puternic al naturii i a profesat o adev!rat! religie a naturii. &a Eminescu natura este ns! i materia n ve nic! prefacere0 schimbare i metamorfoz!. .in 1atur! fac parte toate. &a Eminescu i tavanele co ovite de ploi i zidurile igrasioase ale locuinei lui .ionis0 intrat! n circuitul naturii din nuvela '*!rmanul .ionis)0 i barba-nnoduri a b!trnului crai din 'C!lin Cfile de povesteD) i p!rul lung pn! la c!lcie al iubitelor0 consemnnd a a cum spunea C!linescu0 adev!ratele explozii vegetale. &a Eminescu ntlnim dou! ipostaze mai importante ale naturiiE prima ipostaz! este cea a unei naturi s!lbatice i dezl!nuite0 primordiale0 din care fac parte viziunile 5@

cosmogonice0 vastele i ameitoarele perspective cosmice i c!l!torii interastrale0 cum sunt zborul &uceaf!rului spre .emiurg i c!l!toria lui .ionis n lun!. "ot din aceast! ipostaz! mai "ac parte o seric de toposuri edenice i de imagini paradisiace0 care ne nf!i eaz! o natur! luxuriant! i virginal! de nceput de lume. $ a este raiul p!mntesc al .aciei n mi,locul c!ruia tr!ie te zna .ochia din 'Memento mori). .ochia locuie te ntr-un palat de stnc! ncon,urat de p!duri i dumbr!vi de aur0 de argint i de aram! cu scorburi de t!mie i cu flori uria e care cresc nalte ct copacii0 r!spndind miresme ameitoare. ntr-o vale se afl! un fluviu care formeaz! mai multe insule. %e malul fluviului pasc cai albi ca spuma m!rii. .oinind din frunz!0 .ochia cheam! zimbrii i cerbii din p!duri0 apoi se urc! ntr-o luntre u oar! de cedru0 tras! de lebede0 care plute te pe apele repezi ale fluviului. ;n zare se vede un munte nalt care str!punge cerul0 ,um!tate n.......0 ,um!tate n infinit)0 care este Gogaionul0 muntele sacru al geto-dacilor. ';eii 6aciei stau n jiluri de piatr i beau din cupe auror) "ot aici intr! paradisul selenar din nuvela '*!rmanul .ionis) i mai ales cadrul edenic al #nsulei lui Euthanasius din nuvela 'Cezara)0 despre care Mircea Eliade spunea n eseul s!u '#nsula lui Euthanasius) C5=@BD c! reprezint! 'cea mai desvrit vi&iune paradisiac din literatura noastr) i totodat! 'o replic la <rdina =aiului). Cealalt! ipostaz! este cea a unei naturi blnde i domestice0 familiare0 care-i prote,eaz! pe ndr!gostii0 o natur! v!zut! ca o cas! a omului0 ca un ad!post al fiinei umane. $ceast! ipostaz! se ntlne te mai ales n poeziile scrise n metru popularE '&a mi,loc de crodru des)0 'Ce te legeni)0 'Revedere). &a Eminescu natura se afl! ntr-o relaie de strns! interdependen! cu dragostea. %oeziile despre natur! ale lui Eminescu sunt n acela i timp i poezii de dragoste. 1atura formeaz! cadrul larg i generos n care se desf! oar! ritualul erotic. Erotica eminescian% din (rima +i a doua (erioad% %entru a interpreta erotica eminescian! trebuie s! pornim de la studiul de referin! al lui +arabet #br!ileanu 'Eminescu - note asupra versului) C5=?=D. #br!ileanu stabile te dou! perioade distincte n erotica eminescian! n funcie de anul 57>=. %rima perioad! a eroticii eminesciene este reprezentat! de poeziile publicate pn! n anul 57>=0 cum suntE '&acul)0 '.orina)0 'Cr!iasa din pove ti)0 '%ovestea codrului)0 '%ovestea teiului)0 '(!t-(rurnos din tei) i 'C!lin Cfile de povesteD). Erotica din aceast! perioad! este optimist! i luminoas!0 senzual! i naturist!. Cel care a caracterizat cel mai bine erotica eminescian! din prima perioad! r!mne +. C!linescu0 care n 'Fpera lui Mihai Eminescu) vorbea chiar de o anumit! 'candoare animal) i afirma c! 'intimitatea eminescian este neanalitic). *cenariul eroticii din aceast! perioad! este ct se poate de simplu0 de grav i de ceremonios. ;ndr!gostiii se ntlnesc n codru0 nu- i pun ntreb!ri i nu- i r!spund0 nu- i autoanalizeaz! sentimentele0 sunt cuprin i de o stare special!0 inefabil!0 numit! 'farmec). Ritualul erotic ncepe aproape ntotdeauna printr-un ,oc0 printr-o hr,oan!0 prin care se manifest! viclenia instinctual!. %oezia cea mai tipic! pentru aceast! perioad! este '.orina) C'Convorbiri literare)0 57><D0 conceput! sub forma unei corespondene prin care poetul i invit! iubita n codru. ;ndr!gostiii se a eaz! sub un tei0 copacul mult ndr!git de Eminescu. *ub b!taia vntului0 crengile- i scutur! florile de tei deasupra ndr!gostiilor0 care cad ntr-o adnc! reverie i vis cu ochii ntredeschi i0 pn! ce0 sub influena narcotic! a florilor de tei0 adorm. *omnul este o antecamer! a morii. 4ra,a erotic! se mplete te cu voluptatea thanatic!. Eros i "hanatos sunt cei doi poli ai ecuaiei erotice eminesciene. Muzicalitatea poeziei provine n primul rnd din armonia extern!0 din procedeele prozodice0 din rim! i ritm0 din aliteraie i din repetiie. Mult mai important! este armonia intern!0 prin care Eminescu surprinde o serie de procese ritmice ce se petrec n snul naturii caE susurul izvoarelor0 leg!narea0 baterea0 scuturarea0 etc.

56

.e i este una dintre ultimele poezii publicate de Eminescu n timpul vieii '*ara pe deal) C'Convorbiri literare)0 5776D0 ntrune te toate caracteristicile eroticii din prima perioad!. Explicaia const! n faptul c! aceast! poezie a fost conceput! mult mai devreme0 n prima tineree. #ubita din '*ara pe deal) este prima iubit! eminescian!0 Elena sau #leana0 cu care n adolescen! poetul cutreiera mpre,urimile #pote tiului0 a c!rei moarte prematur!0 n urma c!reia Eminescu a suferit o mare traum! psihic!0 marcndu-5 pe toat! viaa o deplnge n 'Mortua est). $ceast! iubit! mai apare i-n poeziile postumeE 'Elena) i 'Eco)0 scrise n anul 57>?0 n care trebuie s! c!ut!m germenele poeziei '*ara pe deal). '*ara pe dealO este o combinaie de pastel i idil!. %astelul conine mai mult elemente bucolice0 elogiul traiului liber i s!n!tos n mi,locul naturii0 sunetele buciumului0 mersul turmelor i imaginea oamenilor care se ntorc ostenii de la cmp cu coasa-n spinare. %unctul de referin! cel mai nalt l reprezint! dealul0 cu vechiul salcm0 de pe care poetul mbr!i eaz! printr-o privire larg! i panoramatic! mpre,urimile #pote liului. %eisa,ul se cosmicizeaz! treptat i ancoreaz! n fantastic0 devenind halucinant-oniric sub emoia nfrigurat! a a tept!rii. ;ndr!gostiii se ntlnesc sub salcm0 i reazim! capetele unul de altul i viseaz! cu ochii ntredeschi i0 pn! ce adorm. '...- Astfel de noapte bogat, 2ine pe ea n-ar da viaa lui toat9) ;n '*ara pe deal) Eminescu sacralizeaz! iubirea i a,unge pn! la un sentiment aproape religios0 mistic al iubirii. #ubirea din '*ara pe deal) este un ' fenomen originar) n accepia dat! de +oethe acestui termen ce desemneaz! fenomenele primordiale ce se desf! oar! la nceput0 la origine. %rima dragoste eminescian! este i cea mai pur! dintre toate0 un arhetip al iubirii0 n care se ncadreaz! toate iubirile eminesciene. %oezia este de o extraordinar! muzicalitate rezultat! mai nti din armonia extern!0 din rima simpl! i feminin! cu accent pe penultima silab!0 i din combinaia de ritmuri - iambic0 trohaic i coriambic0 precum i din utilizarea unor forme populare i regionale cum sunt 'sara) i 'mple)0 care sunt mult mai muzicale. Eminescu se supune peste tot legii fundamentale a armoniei. Mult mai important! este ns! i aici0 ca pretutindeni n creaia eminescian!0 armonia intern! ce provine din traiectoria a trilor pe bolta cereasc!0 mersul turmelor care urc! dealul0 plnsul apelor ce izvor!sc din fntni0 sub b!taia vntului. %oezia este de o orchestraie bogat!0 alc!tuit! din sunetul melancolic al buciumului0 murmurul fluierelor de la stn!0 ritmul tot mai nteit al toac!i de la biseric! i din sunetele clopotului0 care prin amplitudine0 domin! ntregul univers sonor. Cea de-a doua perioad! a eroticii eminesciene cuprinde poezii ap!rute dup! anul 57>=0 cu aspect de roman! i de elegie0 cum suntE '.e cte ori0 iubito)0 '.in valurile vremii)0 '$tt de fraged!)0 '.esp!rire)0 '"e duci)0 '$dio)0 '%e lng! plopii f!r! so)0 '.e ce nu-mi vii) i 'Fd! Cn metru anticD). $ceste poezii din a doua perioad! a eroticii eminesciene sunt pesimiste i melancolice0 cu note sumbre i ntunecate0 i chiar cu unele accente u oare de misoginism. Cea mai bun! caracterizare a eroticii din aceast! perioad! i aparine lui "itu Maiorescu. ;n studiul 'Eminescu i poezia lui) Maioreseu interpreteaz! erotica eminescian! prin prisma arhetipurilor0 a prototipurilor platoniciene. #nfluena platonician! n erotica eminescian! este mai mult dect evident!. ;ntr-unul din nemuritoarele sale dialoguri '9anchetul)0 %laton a creat mitul $ndroginului0 al celor dou! ,um!t!i care se desprind din aceea i sfer!0 feminin! i masculin!0 predestinate la o etern! c!utare pentru a reface mpreun! unitatea primordial!. ;n '9anchetul)0 %laton ne relateaz! cum magistrul s!u0 *ocrate0 a fost iniiat n tainele dragostei de o frumoas! i enigmatic! femeie0 .iotima din Mantineea0 preoteas! la un templu grecesc0 care vorbea despre cele o mie de nf!i !ri ale erosului0 i spunea c! iubirea este 'o scar la cer). #ubirea este0 dup! .iotima din Mantineea0 o 'scar cu infinite trepte, de la treapta cea mai de jos a iubirii sen&uale, pn la treapta cea mai de sus, a iubirii de 6umne&eu)0 ceea ce *pinoza numea mai trziu 'amor intelectuallis 6ei).

5<

&a Eminescu dragostea este0 n ultim! instan!0 un principiu cosmic0 universal0 fapt pe care se spri,in! armonia lumii0 axul care pune n mi care soarele i ceilali a trii0 ntocmai ca n '%aradisul) lui .ante. %oezia cea mai important! pentru a doua perioad! r!mne 'Fda Cn metru anticD) C'Convorbiri literare)0 decembrie 577BD. .up! cum se poate observa din paranteza din titlu Eminescu este un bun cunosc!tor al prozodiei antice. %oezia lui este scris! n metru safic0 denumire care vine de la numele primei mari poetese a $ntichit!ii0 *appho0 din secolul al 4#lea .e.n.0 care a creat n +recia un stil i o coal! de poezie. F strof! safic! este alc!tuit! din trei versuri mai lungi0 scrise n metru safic0 i un vers mai scurt cu valoare conclusiv!0 numit aboneu. Eminescu face elogiul tinereii0 ca vrst! a idealurilor i aspiraiilor0 cnd se credea un zeu nemuritorE ' u credeam s-nv a muri vreodat' 3ururi tnr, nfurat n manta-mi, >c$ii mei nlm vistori la steaua Singurtii) 'Fda Cn metru anticD) este o poezie filosofic! despre dragoste0 n care se resimte din plin influena filosofiei buddhiste dup! care esena vieii o formeaz! durerea i suferina. Eminescu a neles mai trziu c! moartea este o lege inexorabil! a firii0 c!reia nimeni nu i se poate sustrage0 o lecie care trebuie nv!at! i asumat!. &a Eminescu este vorba mai mult de suferina provocat! de dragoste suferina este personificat! i ia chipul iubiteiE '2nd deodat tu rsrii n cale-mi, Suferin tu, dureros de dulce... 3n-n fund bui voluptatea morii e-ndurtoare). Experiena dureros de dulce este un oximoron0 o figur! de stil rar ntlnit!0 cunoscut! i sub numele de epitet antitetic0 ce const! n al!turarea unor noiuni ce aparent se resping Coxis S ascuit0 iar moron S ciudat0 bizarD. Fximoronul este figura de stil preferat! a lui Eminescu0 i o ntlnim n mai multe expresii prin care se exprim! voluptatea dureriiE ' farmec dureros)0 'fioros de dulce)0 'dulce jale). %entru a releva chinurile iubirii0 Eminescu recurge la mitul centaurului 1essus i al titanului 2ercule. &egenda spune c! .eianira0 soia lui 2ercule l-a incitat pe titan mpotriva centaurului 1essus0 pe care l-a omort0 dar0 nainte de a muri0 1essus i-a oferit lui 2ercule prin .eianira c!ma a sa cu snge nveninat de centaur. #mprudent 2ercule a mbr!cat-o0 dar c!ma a s-a lipit att de mult de trup0 nct nu a putut s! o mai scoat! dect cu buc!i de carne0 titanul murind n chinuri. %asiunea erotic! este pus! la Eminescu sub semnul focului0 care este un simbol al arderii mistuitoare0 mpins! pn! la ultimele consecine. 'Jalnic ard de viu c$inuit ca essus, >ri ca 5ercul nveninat de $aina-i' ?ocul meu a-l stinge nu pot cu toate Apele mrii). Eminescu mai valorific! i mitul p!s!rii %hoenix0 legendara pas!re ro ie a focului0 despre care se spune c! a renviat din propria-i cenu !. $ceste exemple sunt o dovad! cum nu se poate mai concludent! c! poezia eminescian! nseamn! limba, cultural nc!rcat de mituri i de simboluri0 dar poetul nu mai poate rena te din propria-i cenu ! ca pas!rea %hoenix0 i- i dore te moartea ca izb!vire i eliberare de durere i suferin!0 ca o reg!sire a sinelui0 a eului cel mai adnc al fiinei. '2a s pot muri linitit, pe mine 1ie red-m9) ;n versurile finale i pune amprenta filosofia upani adic! dup! care $tman0 sufletul individual se contope te0 n cele din urm!0 cu 9rahman0 sufletul universal. 5>

Locul (oe.iei /Floare al)astr%0 ,n lirica eminescian% %oezia '(loare albastr!)0 publicat! n 'Convorbiri literare) la 5 septembrie 57>B0 ocup! un loc aparte0 de r!scruce n creaia eminescian!. ;n aceast! poezie ntlnim att notele optimiste i luminoase din prima perioad!0 ct i notele sumbre i ntunecate din cea de-a doua perioad!. '(loare albastr!) poate fi considerat! embrionul ntregii creaii eminesciene. ;n studiul '(loare albastr! i lirismul eminescian) din '%agini de critic! literar!) Cvol. ###D 4ladimir *treinu spunea0 printr-o frumoas! metafor! mprumutat! din '*!rmanul .ionis) c! '(loarea albastr!) este 'g$inda din care nate stejarul). '(loare albastr!) are la baz! motivul florii albastre0 un motiv de larg! circulaie n Romantism. *imbolul florii albastre a fost creat de 1ovalis n romanul '2enrich von Fftendinger). Marele romantic german a valorificat o str!veche legend! german!0 dup! care floarea albastr! este floarea care nflore te n noaptea de *nziene0 noaptea solstiiului de var!0 cea mai scurt! noapte a anului. ;n romanul s!u 1ovalis ne relateaz! c! eroul0 un trubadur medieval viseaz! o floare albastr! care se transform! ntr-o frumoas! fat! de care eroul se ndr!goste te n vis i n c!utarea c!reia porne te n realitate0 identificnd-o n persoana Mathildei0 fiica poetului i magicianului Glinsor0 care a mai tr!it cndva n $tlatida0 ar! a visului i a poeziei. 1ovalis valorific! n romanul s!u mitul continentului scufundat despre care vorbe te %laton n '.ialogurile - Critias i "imaios). Mitul $tlantidei nu este dect o variant! a mitului romantic al rentoarcerii la origini. &a 1ovalis simbolul florii albastre este mult mai complex0 deschis i polivalent. (loarea albastr! simbolizeaz! att 1atura0 ct i #ubirea i %oezia0 ntre care 1ovalis ntrevedea o strns! i secret! leg!tur!. &a Eminescu simbolul este mult mai simplu i mai concret0 mai mult o metafor!0 pornind de la ochii alba tri ai iubitei0 este chiar numele iubitei. %oetul se adreseaz! iubitei cu apelativul (loare albastr!. *imbolul acesteia apare n mai multe creaii eminesciene. Cu circulaia motivului 'floare albastr!) la Eminescu s-a ocupat Joe .umitrescu-9u ulenga n studiul 'Metamorfozele florii albastre)0 din volumul '4alori i echivalente iluministeO. *imbolul florii albastre l ntlnim i-n nuvela '*!rmanul .ionis)0 n care eroul poart! pe lun! o coroan! de flori albastre care-i insufl! puteri demiurgice i-l face s! cread! c! este .umnezeu. $ici floarea albastr! are virtui malefice0 la fel ca i-n 'Magul c!l!tor n stele)0 n care b!trnul mag poart! aceea i cunun! de flori albastre. (loarea albastr! este i un simbol al desp!ririi0 floarea ve te,it! din p!rul b!lai al iubitei din elegia '.esp!rire). %oezia este conceput! sub forma unui dialog imaginar0 primele trei strofe conin repro ul iubitei care i imput! poetului c! tr!ie te prea mult n sfera contemplaiei pure0 a ideilor geniale0 uitnd c! fericirea este pe p!mnt0 n imediata sa apropiere. $ceste strofe configureaz! un univers conceptual i abstract0 alc!tuit din elemente cosmice i terestre i din simboluri ale str!vechilor culturi i civilizaii. '%iramidele-nvechite) este simbol al civilizaiei egiptene0 iar 'cmpiile asire) ne trimit la civilizaia asiro-babilonian!. ;n invitaia n codru pe care (loarea albastr! i-o face poetului ne ntmpin! ipostaza unei naturi blnde i ocrotitoare0 care i prote,eaz! pe ndr!gostii0 iar dragostea este neanalitic!. (loare albastr! este plin! de farmec i naturalee spontan!0 un amestec de iretenie i ingeniozitate i reprezint! tipul de femeie voluntar! i agresiv!0 care are iniiativa erotic! al c!rei prototip este Cezara0 idealul erotic preferat al lui Eminescu din prima tineree. Cu o art! care ine de magie0 Eminescu ne creeaz! pentru o clip!0 iluzia fericirii0 ca apoi s-o destrame ca pe un balon de s!pun. (ericirea nu exist!0 sau poate fi momentan!0 cel mult. .esp!rirea se produce datorit! incompatibilit!ii dintre parteneri0 din cauza modului diferit de a- i ar!ta dragostea. (loarea albastr! concepe dragostea la modul relativ0 ca o fericire momentan!0 pe cnd poetul concepe dragostea la modul absolut0 ca o nscriere n durat! i n ve nicie. .up! desp!rirea de moment are loc desp!rirea definitiv! n timp. Altimul vers '!otui este trist n lume9) a mai cunoscut i varianta '!otul este trist n lume9) care suna mult prea categoric0 ca o sentin!0 i care era prea mult tributar! pesimismului schopenhaurian. Eminescu a intuit acest lucru i a nlocuit substantivul 'totul) cu adverbul 57

'totu i)0 introducnd o not! de relativitate0 care este mai conform! cu statutul poeziei. F frecven! deosebit! cap!t! epitetul 'dulce)0 care dobnde te semnificaii multiple n contexte diferite0 i care culmineaz! cu metafora totalizant! 'dulce minune)0 dar a a cum observ! Edgar %apu n '%oezia lui Eminescu) 'dulce minune) este de esen! muzical!. %oezia '(loare albastr!) anticipeaz! ntreaga problematic! a '&uceaf!rului)0 unde poetul devine 2Kperion0 iar (loare albastr! devine C!t!lina. oe.ia filosofic% a lui Eminescu Eminescu nu este un filosof propriu-zis pentru ca n-are un sistem filosofic personal0 dar r!mne un mare poet filosof0 care a preluat idei din diferite sisteme filosofice i c!rora le-a dat o form! artistic! inegalabil!. (ormula de poezie filosofic! la Eminescu este tautologic! i se ,ustific! numai din raiuni metodologice i didactice pentru c!-n realitate toat! poezia lui Eminescu este n esena ei filosofic!. 1u exist! poezie i nici chiar vers care s! nu conin! implicit i o filozofie. .espre cte un cuvnt al lui Eminescu s-au scris exegeze ntregi. %oezia erotic! este la Eminescu i poezie filosofic!. ;n poezia 'Mortua estR) n care deplnge moartea prematur! a iubitei Eminescu face filosofia neantuluiE 'Se poate ca bolta de sus s se sparg, S vad nimicul cu noaptea lui larg.) Eminescu anticipeaz! aici nihilismul filosofiei esenialiste moderne0 a a cum ne demonstreaz! Jvetlana %aleologu-Matta n eseul s!u 'Eminescu i abisul ontologic). :i poezia de inspiraie istoric! este i poezie filosofic!. ;n poemul 'Mure anu)0 i-n tabloul dramatic '$ndrei Mure anu) ap!rute postum0 n care evoc! figura marelui revoluionar pa optist0 Eminescu mediteaz! asupra manifest!rii r!ului n istorie i mp!rt! e te convingerea schopenhaurian! dup! care esena lumii o formeaz! r!ul ' 2 smburele lumii-i eterna rutate). "ot pe o concepie schopenhaurian! este cl!dit! i poezia 'Memento moriR) '!oate au trecut pe lume, numai rul a rmas.) /'u$%ciunea unui dac01 (oem autoreferen*ial .e i este de inspiraie istoric!0 'Rug!ciunea unui dac) C'Convorbiri literare)0 57>=D poale fi considerat! prima mare poezie filosofic! eminescian!. "itlul poeziei este deschis i polivalent0 dacul care se roag! lui Jamolxe s!-i crue viaa poate fi *armis0 a a cum opineaz! C!linescu n 'Fpera lui Mihai Eminescu)0 dar poate fi i .ecebal naintea c!derii *armisegetusei0 care prefer! s! moar! dect s! fie umilit de romani0 dup! cum la fel de bine poate fi chiar poetul nsu i0 care se identific! cu destinul tragic al regilor geto-daci. ;n acest poem Eminescu foreaz! adnc n fondul nostru autohton. %oezia debuteaz! cu o imagine cosmogonic! memorabil! inspirat! din '#mn c!tre %ra,apati) sau '#mn c!tre zeul necunoscut) din partea a T-a din 'Rig 4eda)E '3e cnd nu era moarte, nimic nemuritor, ici smburii luminii de via dttor. u era &i, nici mne, nici ieri, nici totdeauna, 2ci unul erau toate i totul era una' 3e cnd pmntul, cerul, v&du$ul, lumea toat "rau din rndul celor ce n-au fost niciodat, 3e-atunci erau !u singur, nct m-ntreb n sine-mi# Au cine-i &eul crui plecm a noastre inemi,) 4ersul antologia '2ci unul erau toate i totul era una) unul din marile versuri eminesciene care mai apare n '*crisoarea #) ' @nul e n toi, tot astfel cum una e n toate ) exprim! principiul identit!ii al Anului i Anicului ce se manifest! n toi i n toate. $cesta este principiul suprem al vieii numit 9rahman n 'Apani ade)0 'nimeni i nimic nu este mai presus de *ra$man). $cest principiu este cuprins n formula sanscrit! '!at-!Aan-Asi) Cacesta 5=

e ti tuD. Eminescu are chiar o poezie postum! cu acela i titlu0 n care fata de mp!rat a fost ntr-o alt! existen! prostituat!. %rincipiul identit!ii apare mai trziu n filosofia greac! eleat! n formulele identit!ii '"ad eIarnO Cacest unuD i 'beu Iai panO Cunul i totulD. .up! aceast! variant! cosmogonic! indian! luma a avut totu i un creator n zeul %ra,apati0 primul zeu din mitologia indian!0 anterior lui 9rahma0 care apare mai trziu n brahmanism i hinduism0 versul 'Au cine-i &eul crui plecm a noastre inemi,) apare aproape ntocmai ca n '#mn c!tre %ra,apati)0 unde n final ni se divulg! i nu zeului necunoscut '"ti !@ 3rajapati,) Eminescu i transfer! lui %ra,apati atributele lui Jamolxe0 ntrev!znd o leg!tur! ntre mitologia indian! i mitologia geto-dacic!. .acul se roag! lui Jamolxe s! moar! ' i tot pe lng acestea ceresc nc-un adaos#0 S-ngduie intrarea-mi n vecinicul repaus9 ). Rug!ciunea dacului se transform! ntr-o imprecaie0 ntr-un blestem de o rar! virulen!. .acul i blesteam! viaa pe care nu o mai suport! i o resimte ca un calvar. ;n 'Fpera lui Mihai Eminescu) +. C!linescu l compar! pe dacul eminescian cu biblicul #ov0 cel care a trecut prin grele ncerc!ri0 dar #ov nu dore te s! moar!0 iar caznele la care este supus de .umnezeu se transform! tocmai ntr-o prob! de verificare a credinei0 pe cnd dacul lui Eminescu i dore te moartea i manifest! o voluptate a durerii0 mergnd pn! la pl!cerea autoflagel!rii0 i pn! la masochism Cdoctrin! a autoflagel!rii profesat! de Mazoch0 de origine austriac!0 din perioada iluminist!D. .acul se roag! lui Jamolxe s! fie lapidat0 b!tut cu pietre i supus oprobiului publicE 'S blesteme pe orcine de mine-o avea mil, S binecuvnte&e pe cel ce m impil, S-asculte orice gur ce-ar vrea ca s m rd, 3uteri s puie-n braul ce-ar sta s m ucid, 4i-acela ntre oameni devin cel dinti 2e mi-a rpit c$iar piatra ce-oi pune cpti. <onit de toat lumea prin anii mei s trec, 3nB ce-oi simi c oc$iu-mi de lacrime e sec, 2-n orice om din lume un duman mi se nate, 2-ajung pe mine nsumi a nu m mai cunoate, 2 c$inul i durerea simirea-mi a-mpietrit-o, 2 pot s-mi blestem mama, pe care am iubit-o 2nd ura cea mai crud mi s-ar prea amor... 3oate-oi uita durerea i voi putea s mor. Strin i frB de lege de voi muri-atunce evrednicu-mi cadavru n uli-l arunce, 4-aceluia, 3rinte, s-i dai coroan scump 2e-o s amue cnii, ca inima-mi s-o rump, +ar celui ce cu pietre m va i&bi n fa /ndur-te, stpne, i di pe veci via9) %oezia este impregnat! de schopenhauerism. %rin ironia romantic! Eminescu transform! categoriile morale pozitive n categorii negative. *e poate vorbi n 'Rug!ciunea unui dac) de o t!rie a negativului. %oezia poate fi interpretat! i cu o tent! autoreferenial!0 ca o cutremur!toare autobiografie liric!E '<onit de toat lumea prin anii mei s trec, 3n-ce-oi simi c oc$iu-mi de lacrime e sec, 2-n orice om din lume un duman mi se nate, 2-ajung pe mine nsumi a nu m mai cunoate, 2 c$inul i durerea simirea-mi a-mpietrit-o, 2 pot s-mi blestem mama, pe care am iubit-o 2nd ura cea mai crud mi s-ar prea amor... ?8

3oate-oi uita durerea i voi putea s mor.) .e la aceste versuri0 n care este transfigurat! i sintetizat! ntrega via! a lui Eminescu0 trebuie s! porneasc! orice biografie eminescian! veritabil!. Eminescu recurge la o figur! retoric!0 anafora ce const! n repetarea unor cuvinte n poziie iniial!0 n cazul de fa! con,unciile c! i c!ci0 prin care realizeaz! o accelerare i ridicare de ton. ;n versurile finale care consemneaz! setea de extincie se manifest!0 mai mult ca oriunde n creaia eminescian!0 buddhismul 'S simt c de suflarea-i suflarea mea se curm 4i-n stingerea etern dispar fr de urm9) ;ntr-o conferin! inut! la 9ucure ti la "eatrul 1aional0 5=?< marele poet al #ndiei moderne0 Rabindranat "agore i exprima ntreaga adminraie fa! de geniul lui i se ar!ta surprins de ct de mult! durere i suferin! pot s! ncap! ntr-o ar! ca Romnia. 'Rug!ciunea unui dac) a fost poezia preferat! a lui Cioran0 pentru care marele filosof l nume te pe Mihai Eminescu 'un *udd$a al poe&iei). &edita*ie filosofic% +i satir% ,n /Scrisoarea I0 F alt! mare poezie filosofic! este '*crisoarea #) care face parte din ciclul celor cinci scrisori eminesciene. %rimele patru scrisori au fost publicate n 'Convorbiri literare) n 57750 anul de vrf al creaiei eminesciene0 iar ultima postum0 tot n 'Convorbiri literare) C57=8D. *crisorile eminesciene sunt satire. .e altfel0 n ediia lui "itu Maiorcscu primele '*crisori) au fost intitulate '*atire). *atira este o specie prin definiie clasic!0 creat! de 2oraiu i de Luvenal. $supra '*crisorilor) eminesciene i pune ns! amprenta Romantismul. Ele conin un mai mare coeficient de subiectivitate i mai mare vehemen! i virulen!. '*crisoarea ##) este o satir! despre dec!derea artei. '*crisoarea ###) este o satir! ndreptat! mpotriva politicianismului i a demagogiei patriotarde. '*crisoarea #4) i '*crisoarea #) sunt satire pe tema degrad!rii sentimentului erotic. .intre toate '*crisorile) eminesciene '*crisoarea #) r!mne cea mai valoroas! i cea mai complex!0 mai profund! i mai nc!rcat! de semnificaii filosofice. %rima parte a poeziei conine meditaia filosofic!0 iar cea de-a doua satira pe tema condiiei omului de geniu n societate. Meditaia filosofic! ncepe cu imaginea timpului relativ0 trec!tor0 m!surat de acele ceasornicului0 i cu descrierea cadrului nocturn. 1oaptea eminescian! nu are nimic comun cu noaptea novalisian!0 dominat! de ntunericul primordial din celebrele '#mnuri c!tre 1oapte). Eminescu nu este cuprins de extaz mistic n faa nopii ca marele romantic german. Eminescu face elogiul lunii0 astrul preferat al romanticilor. &una i r!spnde te peste lot lumina ei plin! de vra,! i mister. %rintr-o fastuoas! metafor! Eminescu nume te luna 'stpna mrii). .ar luna nu lumineaz! numai ntinderile nesfr ite de ap! ale m!rii0 ci i de erturile0 codrii0 trgurile i cet!ile. &una nu este numai st!pn! peste mare0 dar i peste marea patimilor omene ti. ;n aceast! viviune eminescian! i pune amprenta filosofia indian! n care lumea este v!zut! ca o mare agitat! de patimi. Eminescu prive te lumea dintrun punct cosmic. $ a cum spunea "udor 4ianu n '%oezia lui Mihai Eminescu) Eminescu prive te lucrurile 'de foarte de sus i de foarte departe ). Edgar %apu n studiul s!u '%oezia lui Eminescu) l consider! pe Eminescu unul dintre cei mai mari poei ai ' departelui) din literatura universal!. Mai mult ca oriunde n creaia eminescian! n '*crisoarea #) se manifest! din plin ironia romantic!0 teoretizat! de (riedrich *chlegel0 creierul romantismului german0 n '(ragmentele) sale filosofice. #ronia romantic! C'Uitz)D se deosebe te att de ironia socratic!0 ntemeiat! pe disimulare0 pe afi area ignoranei0 care este mai mult un iretlic0 o capcan! ntins! interlocutorului cu intenia de a-l ridiculiza0 ct i de ironia clasic!0 ironie de moralist0 care vizeaz! defecte i vicii umane. #ronia romantic! este o ironie filosofic!0 bazat! pe contradicia dintre relativ i absolut. #ronistul romantic relativizeaz! totul. #ronia romantic! este i ironie pe muchie de cuit0 care transform! calit!ile n defecte i defectele n calit!i. ?5

#ronia romantic! se ntoarce asupra ironistului sub forma autoironiei i presupune deta are0 ,oc i gratuitate. #ronistul romantic rde de toate i de tot0 chiar de el nsu i. #ronia romantic! este un badina, superior0 o glum! metafizic! pe care (r. *chlegel o numea ' bufonerie transcedental). %rin ironia romantic! Eminescu subliniaz! diversitatea preocup!rilor omene ti0 de la cele mai frivole i pn! la acele mai grave i profundeE '@nul caut-n oglind s-i bucle&e al su pr, Altul caut n lume i n vreme adevr) "ot prin ironie romantic! Eminescu realizeaz! portretul b!trnului dasc!l0 care a fost identificat de exegei n persoana filosofului german Emmanuel Ganl0 care reprezint! o culme a gndirii umane i pentru care Eminescu avea cea mai mare admiraie0 alc!tuit prin contrastul dintre aparen! i esen!0 dintre nf!i area umil! i modest! a b!trnului dasc!l i grandoarea preocup!rilor sale de ordinul cunoa teriiE -+ar acoloB btrnul dascl, cu-a lui $ain roas-n coate, /ntr-un calcul fr capt tot socoate i socoate 4i de frig la piept i-nc$eie tremurnd $alatul vec$i, /i nfund gtu-n guler i bumbacul n urec$e' @sciv aa cum este, grbovit i de nimic, @niversul fr margini e n degetul lui mic). %entru realizarea portretului b!trnului dasc!l Eminescu valorific! mitul titanului $tlas0 din mitologia greac! despre care se spune c! susinea ntreaga bolt! cereasc! pe umerii s!i puterniciE '3recum Atlas n vec$ime sprijinea cerul pe umr Aa el sprijin lumea i vecia ntr-un numr.) Aniversul de gndire al b!trnului dasc!l se desf! oar! ntre +enez! i $pocalisps!. #maginea cosmogonic! memorabil! din '*crisoarea #) este inspirat! din '#mnul Creaiunii) din partea a T-a din 'Rig-4eda). %rimul vers al imaginii cosmogonice '7a-nceput, pe cnd fiin nu era, nici nefiin) nu este dect o parafraz! dup! primul vers din '#mnul creaiunii)E 4timei nu era nici nefiin, nici fiin). .up! cum se poate oberva0 Eminescu nu face altceva dect s! inverseze termenii de 'nefiin!) i 'fiin!). .up! aceast! variant! cosmogonic! indian! lumea s-a n!scut prin con,ugarea a doi factoriE masculin i feminin0 pe o hierogamie cosmic!0 printr-o c!s!torie sacr!. (actorul masculin este un principiu de natur! spiritual!0 dinamic i activ0 un impuls primordial0 un 'primum movens) care pune lumea n mi care0 un factor misterios i impenetrabilE '2nd nu s-ascundea nimic, dei tot era ascuns... 2nd ptruns de sine nsui odi$nea cel neptruns.) $cesta este 'Anul) sau 'Anicul)0 principiul suprem al vieii numit n 'Apani ade) '9rahman). (actorul feminin este un factor material pasiv identificat cu nsu i haosul primordial0 nf!i at de Eminescu ntocmai ca-n '#mnul Creaiunii)0 ca o-ntindere nesfr it! de ape0 ca o mare de-ntuneric0 ca o pr!pastie f!r! fund. Con,ugarea celor doi factori este exprimat! de Eminescu prin versuri antologiceE -6ar deodat-un punct se mic... ce nti i singur. +at-l 2um din $aos face mum, iar el devine tatl...) ;n filosofia indian! lumea s-a n!scut din dorina erotic! numit! Iarma CGamadeva0 zeul iubiriiD. %entru Iarma Eminescu a g!sit un echivalent romnesc prin expresia 'dor nem!rginit). Eminescu face consideraii filosofice n spirit Iantian despre relativitatea timpului i spaiului0 categoriile fundamentale ale existenei0 i recurge la o figur! de stil numit! litot! i care este contrariul hiperbolei0 constnd ntr-o reducere spectaculoas! a dimensiunilorE '1uti de-o &i pe- o lume mica de se msur cu cotul) $pocalipsa ncepe n viziunea lui Eminescu printr-o eclips! solar! dup! care urmeaz! o enorm! perturbaie cosmic!E 'Soarele, ce a&i e mndru el l vede trist i ro ??

2um se-nc$ide ca o ran printre nori ntunecoi 2um planeii toi ng$ea i se-a&vrl rebeli n spa "i din frnele luminii i ai soarelui scpai...) Meditaia b!trnului dasc!l se ncheie cu imaginea timpului etern0 transformat n ve nicie0 exprimat! printr-o memorabil! metafor!-personificareE '!impul mort i-ntinde trupul i devine venicie) %artea a doua a poeziei conine satira propriu-zis! pe tema nenelegerii omului de geniu de c!tre societate. &umea este condus! de 'voina oarb! de a tr!i) pe care Eminescu o consider! 'enigma) care apas! asupra destinului tuturor muritorilorE '6e a vieii lor enigm i vedem pe toi muncii ?r-a ti s spunem care ar fi mai nenorocii...) %rincipiul identit!ii0 al 'Anului) sau 'Anicului) apare din versulE '@nul e n toi, tat astfel precum una e n toate). %artea a doua a poeziei este ilustrare a conceptului despre geniu a lui *chopenhauer din lucrarea sa fundamental! '&umea ca voin! i reprezentareO n care marele filosof german face o serie de disocieri ntre omul de geniu i omul comun. %entru omul comun lumea este voina0 n timp ce pentru omul de geniu lumea este reprezentare0 de aici venind i titlul operei lui *chopenhauer. $cesta acioneaz! numai sub impulsul voinei oarbe de a tr!i0 pe cnd la omul de geniu se produce o desprindere a intelectului de voin!. *copul eixstenei omului de geniu este cunoa terea. Fmul comun e egoist i nu urm!re te altceva dect satisfacerea propriilor interese meschine0 pe cnd omul de geniu este altruist0 capabil s! se sacrifice pentru binele umanit!ii. Fmul comun este subiectiv0 incapabil s! se obiectiveze0 n-are criterii i principii0 pe cnd omul de geniu este obiectiv0 capabil s! se obiectiveze0 are criterii i principii i a,unge totodat! la adev!ruri generale. .e altfel *chopenhauer definea geniul ca 'inteligena care-i cunoate limitele). Fmul de geniu r!mne nefericit i neneles de contemporani. *ub influena pesismismului shopenhaurian Eminescu susine z!d!rnicia oric!rui efort uman i prive te lumea din perspectiva cutremur!toare a moriiE -3oi &idi o lume-ntreag, poi s-o sfarmi... orice ai spune, 3este toate o lopat de rn se depune.) Fmul de geniu nu este neneles numai n timpul vieii0 dar nici la moarte. Cel care va rosti necrologul la moartea omului de geniu nu va face altceva dect s! se scoat! n eviden! pe sineE '+ar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel u slvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el.) Cauza nenelegerii omului de geniu o constituie egoismul i vanitatea0 forme prin care se manifest! voina oarb! de a tr!i. .ac! dup! *chopenhauer omul de geniu nu este neles de contemporani0 dup! Eminescu omul de geniu nu e neles nici de posteritate0 a a cum ne spune prin ironie romantic!E '*a s ve&i... posteritatea este nc i mai dreapt eputnd s te ajung, cre&i c-or s vrea s te admire, "i vor aplauda desigur biografia subire 2are s-o-ncerca s-arate c n-ai fost vr-un lucru mare, 2-ai fost om cum sunt i dnii.. 1gulit efiecare 2 n-ai fost mai mult ca dnsul...) 9iografii posterit!ii vor c!uta s! scoat! mai mult n eviden! petele ntunecate0 aspectele senzainale i de scandal ale vieii omului de geniu i nu profunzimea i lumina cuget!rii saleE -6ar, afar de acestea vor cta vieii tale S-i gseasc pete multe, ruti i mici scandaleAstea toate te apropie de dnii.. u lumina 2e n lume-ai revrsat-o, ci pcatele i vina, >boseala, slbiciunea, toate relele ce sunt ?B

/ntr-un mod fatal legate de o mn de pmnt') %oezia se ncheie cu revenirea la cadru nocturn iniial i cu imaginea lunii st!pn! nu numai peste mare0 dar i peste marea patimilor omene ti. "ene.a /Luceaf%rului0 Capodopera eminescian! '&uceaf!rul) a ap!rut n $lmanahul *ociet!ii 'Romnia Lun!) din 4iena0 n aprilie 577B. %unctul de plecare al marelui poem eminescian l constituie basmul romnesc '(ata din gr!dina de aur)0 cules de c!l!torul i folcloristul german Richard Gunisch cu ocazia unei c!l!torii prin Frient i-n Q!rile Romne. Cu aceast! ocazie Gunisch a mai cules i un alt basm romnesc '(rumoasa f!r! corp). (oarte bun cunosc!tor al limbii romne0 Gunisch a tradus cele dou! basme romne ti din Muntenia n german! i le-a publicat n ,urnalul s!u de c!l!torie0 publicat n anul 57<80 pe care Eminescu l-a cunoscut n perioada studiilor de la 4iena i 9erlin. .in cel de-al doilea basm Eminescu ar fi putut dezvolta o splendid! alegorie despre condiia poetului i a poeziei0 v!zut! ca o frumoas! f!r! corp0 ca o frumusee pur!0 dematerializat! n sine0 de esen! platonician!. Eminescu a versificat ns! numai acest basm sub titlul 'Miron i frumoasa f!r! corp). Mai interesant i s-a p!rul ns! lui Eminescu primul basm0 '(ata din gr!dina de aur)0 n es!tura c!reia a ntrez!rit o posibil! alegorie despre condiia omului de geniu. Eminescu a prelucrat acest basm prin mai multe variante. Cu studiul variantelor '&uceaf!rul) s-a ocupat .umitru Caracostea n masiva sa lucrare 'Creativitatea eminescian!) C5=@BD. ;n basmul izvor ni se poveste te c! o frumoas! fat! de mp!rat0 pentru a fi ferit! de privirile muritorilor a fost nchis! de tat!l ei ntr-o gr!din! de aur p!zit! de un balaur. $uzind de frumuseea fetei de mp!rat0 un tn!r fecior de mp!rat s-a ndreptat spre gr!dina de nur0 trecnd cu a,utorul trinit!ii sacre *fnta Miercuri0 *fnta 4ineri i *fnta .uminic! prin 4alea +alben!. .e fat! se ndr!goste te un zmeu care se metamorfozeaz!0 rnd pe rnd0 ntr-un vnt0 ntr-un nor0 n ploaie de aur0 n stea str!lucitoare i-n cele din urm! n tn!r frumos0 care-i cere fetei de mp!rat s!-l urmeze. (ata accept!0 dar numai cu condiia ca zmeul s! renune la condiia nemuritoare. Jmeul zboar! spre .emiurg pentru a obine dezlegarea. ;ntre timp0 feciorul de mp!rat a,unge la gr!dina de aur0 omoar! balaurul i elibereaz! fata0 cu care fuge n lume. .emiurgul i arat! zemului pe cei doi ndr!gostii. Jmeul se r!zbun! i pr!v!le te asupra lor o stnc!. (ata moare0 iar fl!c!ul se stinge de durere n 4alea $mintirii. ;ntr-o prim! variant!0 la 9erlin0 n anul 57>? Eminescu a versificat numai basmul. ;n a doua variant! Eminescu a suprimat nceputul basmului0 cu c!l!toria feciorului de mp!rat spre gr!dina de aur0 descriere care i s-a p!rut prea lung! i prisositoare0 i i-a pus numele feciorului de mp!rat (lorin0 iar fetei de mp!rat (lorina. ;ntr-o alt! variant! Eminescu a renunat la r!zbunarea zmeului0 pe care a nlocuit-o cu proferarea unui blestem0 acela ca ndr!gostiii s! nu moar! amndoi deodat!. ;ntr-o alt! variant! Eminescu l-a nlocuit pe zmeu0 care i se p!rea o fiin! prea teluric! i instinctual!0 contravenind aspiraiilor nalte cu &uceaf!rul0 iar feciorului de mp!rat i-a pus numele C!t!lin i fetei de mp!rat numele de C!t!lina. ;n forma final! '&uceaf!rul) devine o tulbur!toare alegorie filosofic! despre condiia omului de geniu. Cheia interpret!rii marelui poem ne-a oferit-o chiar Eminescu ntr-o noti! de pe marginea manuscrisului uneia dintre variantele '&uceaf!rului)E 'cu prilejul unui voiaj prin :rile =omneti germanul ) povestete legenda luceafrului. Aceasta este povestea, iar nelesul alegoric ce i-am dat este c dac geniul nu cunoate nici moarte i numele lui scap de noaptea uitrii, pe de alt parte ns, pe pmnt el nu e capabil de a ferici pe cineva, i nici capabil de a fi fericit. "l n-are moarte, dar n-are nici noroc. 1i s-a prut c soarta luceafrului din poveste seamn mult cu soarta geniului pe pmnt i i-am dat acest neles alegoric). .up! cum se poate observa n notia lui Eminescu numele lui Richard Gunisch apare doar cu iniiala G. Mult mai trziu0 peste aproximativ dou! decenii0 dup! cercet!rile susinute de 1icolae #orga i .umitru Caracostea a fost identificat numele c!l!torului n persoana lui ?@

Richard Gunisch0 de i0 la numai puin timp dup! apariia '&uceaf!rului)0 marele lingvist i folclorist Mozes +aster n volumul '&iteratura %opular!) a amintit numele lui Richard Gunisch0 dar contemporanii au trecut pe lng! preioasa informaie. '&uceaf!rul) a avut o genez! ndelungat!0 care dovede te ce travaliu imens depunea Eminescu n c!utarea formei cele mai des!vr ite. Semnifica*ii mitice +i filosofice ,n /Luceaf%rul0 '&uceaf!rul) este o sintez! i fuziune de mituri. Cel mai important mit este cel al lui 2Kperion0 de circulaie universal!. ;n mitologia greac! 2Kperion este titanul lumii0 fiul lui Aranus0 care reprezint! cerul i al +heei0 p!mntul0 tat!l lui 2elios C*oareleD0 al lui *elene C&unaD i al lui Eos C$uroraD0 dup! 2esiod n '"heogonia) sau '1a terea zeilor). .up! 2omer0 2Kperion este soarele. Cuvntul 2Kperion nseamn! cel ce merge deasupra sau spirit superior Cdin grecescul hKper S deasupra i S timp0 spiritD. Mitul lui 2Kperion a fost valorificat n literatura universal! de Lohn Geats n poemul '2Kperion) i de germanul 2Vlderling n '2Kperion). &a Eminescu mitul lui 2Kperion cap!t! profunde semnificaii filosofice0 rezultnd un mit al cunoa terii prin eros. An alt mit e cel al lui Frfeu0 care apare ntr-una din ipostazele omului de geniu pe care .emiurgul i-o ofer! lui 2Kperion0 ipostaz! orfic! a poetului. .in mitologia autohton!0 Eminescu a valorificat mitul luceaf!rului pe care credea a-l fi ntrez!rit n es!tura basmului izvor '(ata din gr!dina de aur)0 anume din metamorfozele zmeului n stea str!lucitoare. &uceaf!rul este numele planetei 4enus0 cunoscut! n limba, popular i sub numele de '*teaua ciobanului sau p!storului). Cuvntul 'luceaf!r) provine de la latinescu 'lucifer)0 care nseamn! 'purt!tor de lumin!) C'lux) - lumin!0 'ferre) - a purtaD. &imba romn! este singura limb! romanic! n care se p!streaz! etimonul latinesc al termenului. &atinii aveau pentru luceaf!rul de sear! cuvntul 2esperus0 iar pentru cel de diminea! %hosphorus0 mprumutate de la vechii greci. '&uceaf!rul) este singura capodoper! a literaturii universale n care condiia omului de geniu este figurat! printr-un astru. +eniul prive te lumea din solitudine0 a a cum luceaf!rul r!mne izolat pe bolta cereasc!. ;n alte capodopere ale literaturii universale condiia omului de geniu este reprezentat! printr-o mare personalitate uman!0 ca n drama '"orWuato "asso) i n poemul 'Moise) al lui 4ignK. ;n folclorul romnesc luceaf!rul apare ca o fiin! demoniac! i care exercit! o vra,! malefic! prin contaminarea cu mitul biblic al lui &ucifer0 ngerul revoltat mpotriva autorit!ii divine i pedepsit pentru p!catul trufiei. Mitul luceaf!rului este nrudit cu cel al zbur!torului. &a nceputul poemului luceaf!rul apare ca zbur!tor. An alt mit este cel al ,ertfei creatoare. $cesta este un mit mult mai subtextual i subteran n '&uceaf!rul). $lternativa luceaf!r-2Kperion nu e o chestiune de onomastic!. $tunci cnd .emiurgul i se adreseaz! luceaf!rului cu apelativul de 2Kperion nu face dect s!-i reaminteasc! esena sa divin!0 cum spun Joe .umitrescu-9u ulenga n 'Eminescu - cultur! i creaie). Mitul lui 2Kperion este trecut de Eminescu prin gnostica cre tin! n care conceptul de eon reprezint! 'emanaie divin!). ;n lucrarea sa '2Kperion0 viaa lui Eminescu) C5=>BD0 +eorge Munteanu pune viaa i opera lui Eminescu sub semnul lui 2Kperion. Structuri com(o.i*ionale +i mi2loace literar-artistice ,n /Luceaf%rul0 &a fel de bogate sunt n '&uceaf!rul) semnificaiile filosofice. %rima r!mne cea a concepiei despre geniu a lui *chopenhauer '&umea ca voin! i reprezentare)0 care se observ! n strofa final! despre destinul nefericit al geniului. F alt! influen! este cea a lui %laton0 de la care a preluat ideea a dou! ordini paraleleE ordinea absolut! a arhetipurilor0 a idealurilor eterne0 reprezentate de demiurg i de &uceaf!rul-2Kperion0 i ordinea relativ!0 ?6

interioar!0 reprezentat! de C!t!lin-C!t!lina. ;n una din variantele '&uceaf!rului) .miurgua apare sub numele de 9rahma0 care este zeul mitologiei indiene i e amintit i numele lui 9uddha0 cnd .emiurgul i ofer! lui 2Kperion o alt! ipostaz! a omului de geniu0 cea a conduc!torului de popoare. ;n prima metamorfoz! &uceaf!rul se na te din mare0 echivalent! cu cunoa terea din p!cat n filosofia indian!0 mare este v!zut! ca patimi ale omenirii. %entru 1irvana buddhist!0 Eminescu a creat un echivalent romnesc prin expresia 'sete de repaus). ;n eseul s!u '*entimentul romnesc al fiinei)0 Constantin 1oica vorbe te despre o criz! a generalului n '&uceaf!rul)0 despre incapacitatea omului de geniu de a se adapta la realitate. '&uceaf!rul) este o sintez! epico-lirico-dramatic!. Epicul rezult! din naraiune0 liricul rezult! din tr!irile subiective ale poetului0 dramaticul rezutl! din prezena dialogului. ;n '%oezia lui Eminescu)0 "udor 4ianu vorbe te despre un ',oc cu m! ti) n 00&uceaf!rulO0 n care poetul interpreteaz! pe rnd toate rolurile. '&uceaf!rulO ncepe pe o tonalitate de basm i este un poem oniric n care cea mai mare parte a aciunii se desf! oar! n visul fetei. "ot n visul ei au loc i cele dou! metamorfoze ale &uceaf!ruluiE angelic!0 n care &uceaf!rul apare sub nf!i area unui voievod ' cu pr de aur moale) i cea demonic!0 n care &uceaf!rul apare sub nf!i area unui tn!r frumos cu plete negre i str!lucind de o patim! intens!. Registrul figurativ-stilistic este s!rac n '&uceaf!rul). Mihai Eminescu nu mai face risip! de figuri de stil. "ot "udor 4ianu n '%oezia lui Eminescu) observa un proces de scuturare al podoabelor la Eminescu. An exemplu este versulE ' > prea frumoas fat) care a cunoscut mai multe variante0 i pentru care Eminescu a recurs0 rnd pe rnd0 la metafore i comparaii0 mprumutnd din regnul vegetalE 'g$iocel 0 dalie de fat)3 din cel zoologicE 'o pasre de fat)0 'un graur de fat)0 'un crbu de fat)0 din cel mineral 'giuvaer de fat)0 dar a renunat la toate i a optat pentru forma superlativ-arhaic-popular! 'o preafrumoas! fat!)0 care e i cea mai simpl!0 i cea mai frumoas!. Mai importante sunt n '&uceaf!rul) imaginileE cea a zborului &uceaf!rului c!tre .emiurg0 n care Eminescu configureaz! universuri paralele. Eminescu i imagineaz! i locul transcendeneiE '2ci unde ajunge nu-i $otar, ici oc$i spre a cunoate 4i vremea ncearc n &adar 6in goluri a se nate.) '1intea i este gurit de atta logic a absolutului)0 +. C!linescu. $legoria - '&uceaf!rul) este o alegorie de simboluri. 4ocabularul eminescian din '&uceaf!rul) este restrns i simplu. Eminescu folose te numai cuvinte din fondul lexical principal0 care sunt0 n ma,oritate0 de provenien! latin!. C!linescu spune c! '&uceaf!rul) este 'de o comple(itate simpl) CoximoronD. Complexitatea aparine coninutului de idei0 iar simplitatea e a formei. '$rta cuvntului la Eminescu) C5=B7D .. Caracostea prive te '&uceaf!rul) sub dublu aspectE arhitectural i muzical. *ub cel arhitectural0 primele apte strofe formeaz! pridvorul0 iar dialogul dintre .emiurg i 2Kperion constituie cupola ntregului edificiu. *ub aspect muzical0 primele apte strofe formeaz! uvertura i simfonia propriu-zis!. ;n '&uceaf!rul) rima este simpl!0 ncruci at!0 ritmul este iambic i trohaic0 iar versul de apte silabe i opt silabe ceea ce sugereaz! o permanent! rotire0 n!lare i c!dere. C!linescu a identificat schema prozodic! a '&uceaf!rului) n balada '&enore) a preromanticului german 9urger. "ot C!linescu observa n '&uceaf!rul) o anumit! redundan! rezultat! din repetiii. 1um!rul mare de strofe ' alctuiesc o evrie prea complicat pentru ca seva s circule peste tot cu aceeai putere. @nitatea poemului se nfptuiete mu&ical. @nele strofe tac, altele cnt n acord cu flautele unei orgi. 7a sfrit rsun toate ntr-un ipt coral).

?<

Structuri com(o.i*ionale +i motivul /lumii ca teatru0 ,n /"loss%0 %ublicat! n 'Convorbiri &iterare) C.ecembrie 577BD0 '+loss!) ne apare ca o continuare a '&uceaf!rului)0 ca o dezvoltare a universului fin n care apare ideea de ataraxie stoic! CreceD. "ermenul de 'glos!) vine de la latinescu 'gloss!O0 care nseamn! not!0 nsemnare0 scurt! adnotare pe marginea unui text. Eminescu p!streaz! n titlu ortografia latin! 'gloss!). Cu timpul0 termenul de 'glos!) a a,uns s! desemneze o specie de critic! minor!0 parazitar!0 un fel de parafraz! a textului literar0 f!r! s! afirme i un punct de vedere personal. +losa este i o specie de poezie cu form! fix!0 ca sonetul i rondelul. F glos! este format! dintr-o strof! matc!. 4ersurile din strofa matc! sunt reluate i comentate pe rnd n strofele urm!toare0 iar ultima strofa este prima inversat!. +losa este o specie dificil! ce presupune o mare dexteritate i virtuozitate formal!. .e aceea autorii de glose sunt rari. Eminescu este unul dintre ei0 iar '+lossaO sa este o capodoper! a literaturii universale. ;n '+lossa) lui Eminescu0 strofa matc! este alc!tuit! din versuri care exprim! adev!ruri generale. '+loss!) este un mic tratat de nelepciune n versuri0 un cod de norme i reguli0 de conduit! i comportament prin care se dobnde te nelepciunea n via!. '+loss!) e un dens studiu de eudemonologie0 discurs filosofic i moral! ce se ocup! de c!ile i metodele de cunoa tere ale unei st!ri de relativ! fericire Ceu S bine0 daimon S spirit0 logos S studiuD. '+loss!) este o poezie filosofic! avnd la baz! motivul lumii ca teatru Ctheatrum mundiD. .e circulaia acestui motiv n literatura i filosofia universal! s-a ocupat ". 4ianu n '.in istoria unei vechi teme poeticeE lumea ca teatru) din volumul '*tudii de literatur! universal! i comparat!) C5=<8D. ;n ,urul acestui motiv se organizeaz! ntregul discurs liric. .up! acest motiv lumea este echivalent! cu un teatru0 viaa cu o scen!0 iar oamenii cu actori pe scena vieii. $cest motiv a ap!rut din antichitate0 mai nti n filosofia cinic! la $nthistene0 apoi n filosofia stoic!0 n 'Manualul lui Epictet). ;mp!ratul filosof0 Marc $ureliu0 n lucrarea sa '.espre sine nsu i) se plnge de monotonia spectacolului existent0 i spun c! viaa este aceea i pies! ce se repet! de mii de ani0 dar cu ali actori. ;n filosofia greac!0 regizorul spectacolului este soarta0 care distribuie rolurile0 iar oamenii nu fac dect s!- i interpreteze rolurile rezervate de soart!. Motivul lumii ca teatru apare i n perioada Rena terii i a 9arocului la marii dramaturgi spanioliE &ope de 4ega i Calderon de la 9arca. Altimul are i o pies! 'Marele teatru al lumii). ;n aceast! perioad!0 sub influena Cre tinismului0 regizorul spectacolului nu mai este soarte0 ca la romantici0 ci chiar .umnezeu. ;n 'Elogiul nebuniei)0 Erastmus din Rotterdam l nume te pe .umnezeu directorul teatrului care i concediaz! pe actori. ;n comedia 'Cum v! place)0 *haIespeare contempl! spectacolul lumii cu o melancolie amuzat!. ;n Clasicism0 n 'Caracterele) lui &a 9ruKere apare o idee nou!0 cea de public. $ctorii sunt numai oamenii din vrful piramidei sociale0 n timp ce oamenii de rnd formeaz! publicul. ;n Romantism se produce o schimbare de atitudine0 care nu mai este de resemnare0 ca la antici0 ci una de revolt! mpotriva nedrept!ilor sociale. %unctul de plecare al '+lossei) l constituie 'Cuget!rile filosofice) ale filosofului suedez Fxenstierna din secolul al T4##-lea0 secretar al regelui *uediei +ustav ## $dolf i cancelar al *uediei. Eminescu a tradus un fragment pe care l-a publicat n 'Curierul de #a i) C57><D sub titlul 'Comedia cea de ob te)0 Eminescu recomand! condiia de spectator0 pe care o consider! cea mai neleapt!. '3rivitor ca la teatru !u n lumea s te-nc$ipui# Joace unul i pe patru !otui tu g$ici-vei c$ipu-i, 4i de plnge, i de ceart, !u n coif petreci n tine ?>

4i-nelegi din a lor art Ce e ru i ce e bine.) $taraxia stoic! apare n strofa matc! - u spera i nu ai team, 2e e val ca valul trece' 6e te-ndeamn, de te c$eam, !u rmi la toate rece.) $ceast! ataraxie este o stare de lini te netulburat! de indiferen! i r!ceal! fa! de spectacolul lumii Ca - f!r!0 taraxis - tulburareD ce intr! n condiia omului superior. 4ersul 'Alte mti, aceeai pies) este o parafraz! a refleciei lui Marc $ureliu. *ub influena lui *chopenhauer0 la Eminescu regizorul spectacolului nu mai este nici soarta0 i nici .umnezeu0 ci voina oarb! de a tr!i0 exprimat! subtextualE '2ci acelorai mijloace Se supun cte e(ist) ;n '+loss!) se simte influena filosofiei indiene. .octrina despre MaKa din Apani ade dup! care adev!rul trebuie c!utat dincolo de valul am!gitor al iluziei este exprimat nE '2u un cntec de siren 7umea-ntinde lucii mreje). *ub influena buddhismului0 Eminescu recomand! nchiderea n sine0 nereacionarea la provoc!rile lumii exterioareE '6e te-ating s feri n lturi. 6e $ulesc, s taci din gur') (iind un temperament romantic0 la Eminescu apar i accente de revolt! mpotriva nedrept!ilor lumii0 a nonvalorilor i imposturii ce triumf! n via!E ' u spera cnd ve&i mieii 7a i&bnd fcnd punte, !e-or ntrece ntrii, 6e ai fi cu stea n frunte) '+loss!) este i o satir!0 dar pentru c! nu se refer! la anumite persoane0 ci la fenomene generale0 Calinescu o numea 'satir fr obiect). '+loss!) este o poezie de o senteniozitate gnomic!0 n care versurile se constituie n maxime0 sentine0 aforisme ce par d!ltuite pentru totdeauna n marmur!. Eminescu nu face risip! de figuri de stil0 ntlnim mai multe epitete0 unele metafore i comparaii0 ntre care se distinge comparaia fundamental! a lumii ca teatru. Este greu de g!sit un echivalent muzical al versurilor lui Eminescu. "oate ncerc!rile de a pune pe note poezia lui Eminescu au fost sortite e ecului0 chiar la +eorge Enescu n varianta '.e-oi adormi) din 'Mai am un singur dor). Ca i '&uceaf!rul)0 '+loss!) este o ' capodoper de mreie glacial)0 dup! cum spunea +. C!linescu. ro.a eminescian% +i rece(tarea ei critic% %roza lui Eminescu este la fel de important! ca i poezia sa0 dar a fost insuficient cercetat! i studiat!. $ format mai puin obiectul exegezelor critice. ;n con tiina publicului a p!truns imaginea poetului 'neperec$eO CC!linescuD n timp ce proza a trecut pe nedrept n umbr!. ;n privina prozei eminesciene a existat mult! vreme pre,udecata inferiorit!ii ei n raport cu poezia. ;n aceast! pre,udecat! au c!zut i critici mariE +arabet #br!ileanu i Eugen &ovinescu. %re,udecata a fost nl!turat! definitiv de C!linescu0 care n 'Fpera lui Mihai Eminescu) demonstreaz! c! Eminescu este la fel de mare n toate compartimentele operei sale0 c! acela i geniu se manifest! peste tot n creaia eminescian!.

?7

Clasificarea (ro.ei eminesciene %roza eminescian! poate fi clasificat! n funcie de dou! criteriiE cel al apariiei i al edit!rii ei i cel al direciei n care se ncadreaz!. .in punct de vedere al apariiei i edit!rii ei0 proza eminescian! este antum! i postum!. Cea antum! este restrns!. Eminescu a publicat puine creaii n proz! n timpul vieiiE '(!t-(rumos din lacrim!) C'Convorbiri literare) 57>8D0 '*!rmanul .ionis) C'Convorbiri literare) 57>?D0 'Cezara) C'Curierul de #a i) 57><D i 'la aniversar!) C'Curierul de #a i) 57><D. Mult mai bogat! este proza postum!. Romanul '+eniul pustiu) a fost editat de #. *curtu C5=8@D. C!linescu a supus proza eminescian! r!mas! n manuscrise unui proces de deshumare publicnd fragmente n '$dev!rul literar i artistic) C5=B=D c!rora criticul le-a dat i titluri '$ur0 m!rire i amor)0 '&a curtea cuconului 4asile Creang! Cboierimea de alt!dat!D)0 '%!rintele Ermolachie Chisali!)0 '$vatarii faraonului "lX) Ccare a constituit chiar subiectul tezei de doctorat a lui C!linescuD0 '$rchaeus)0 'Ambra mea)0 'Moartea Cezarei)0 '"oma 1our n gheurile siberiene)0 '#conostas i fragmentariu)0 '4isul unei nopi de iarn!)0 '%oveste indic!)0 '$malia)0 '(alsificatorii de bani)0 'Contrapagin!) etc. ;n proza eminescian! se manifest! dou! direcii mai importanteE una realist!0 pe care C!linescu o nume te 'sociologic i evocativ) i alta fantastic!0 pe care C!linescu o nume te 'romantic i imaginativ) C'#storia literaturii romne de la origini pn! n prezent)D. .in direcia realist! fac parte '$ur0 m!rire i amor)0 '&a curtea cuconului 4asile Creang!) i '%!rintele Ermolachie Chis!li!O. $ceste fragmente conin fragmente autobiografice. Exist! toate semnele c! Eminescu inteniona s! scrie un 9ildungsroman ca replic! la 'Nilhel Meister) al lui +oethe. %rin aceast! direcie Eminescu continu! proza evocativ! a lui Costache 1egruzzi C'#a ii la 57@@)D i 4asile $lecsandri C'An salon din #a i)D n care este evocat! atmosfera premerg!toare a Revoluiei de la 57@7 i s! anticipeze proza s!m!n!torist!. Fantasticul eminescian ,n conte3t universal Mult mai voluminoas! este direcia fantastic!0 din care fac parte '(!t-frumos din lacrim!)0 '*!rmanul .ionis)0 'Cezara)0 '$vatarii faraonului "lX)0 '$rchaeus)0 etc. %rin aceast! direcie Eminescu se impune ca unul dintre cei mai mari creatori ai literaturii fantastice universale0 comparabil cu marii romantici franceziE "heophile +autier i +erard de 1erval0 cu cei germaniE 1ovalis0 Lean %aul Richter0 E.".$. 2offmann0 $delbert von Chamisso i cu americanul Edgar $llen %oe. Fundamentul filosofic al (ro.ei eminesciene (antasticul eminescian este un fantastic filosofic0 metafizic0 doctrinar0 de idei. ;ntr-o noti! din manuscrisele sale Eminescu spunea c! adev!rata 'fantezie) se na te din contemplarea ideilor eterne0 definind astfel formula0 tipul de fantastic n care se ncadreaz!. %roza fantastic! are fundamentul filosofic format din refleciile despre spaiu i timp din doctrina metempsihozei i din concepte ca 'arheu)0 'avatar)0 'arhetip)0 'anamnez!). $ceste fundamente filosofice asigur! originalitatea fantasticului eminescian n literatura universal!. Eminescu +i )asmul cult ;n '(!t-(rumos din lacrim!) ntlnim un fantastic mitologic. Este un basm cult i cu semnificaii mistice pentru c! eroul se na te dintr-o lacrim! a Maicii .omnului. (!t-(rumos este un Frfeu autohton0 care porne te la drum cu dou! fluiereE unul pentru doine0 altul pentru hore0 'i ?t-?rumos doinea i $orea).

?=

Eminescu se ndep!rteaz! cu mult de modelul basmului popular prin descrierile de natur! i prin lirism. /S%rmanul Dionis01 ca(odo(er% a (ro.ei fantastice rom4ne+ti +i universale Capodopera prozei eminesciene r!mne '*!rmanul .ionisO0 o nuvel! metafizic!0 nc!rcat! cu semnificaii filosofice. 1uvela nu s-a bucurat de receptare favorabil! la vremea sa. Citit! la 5 septembrie 57>? la 'Lunimea)0 n-a ntrunit adeziunea ,unimi tilor0 care o considerau o scriere ciudat!0 bizar!0 greoaie i ncurcat!0 o 'elucubraie filosofic). 1uvela a dep! it orizontul de a teptare al contemporanilor nefamiliarizai cu acest gen de literatur!. %reambulul filosofic al acestei nuvele a dat mult! b!taie de cap exegeilor. (iind scris! ntr-un stil deliberat criptic0 ncifrat0 nuvela ncepe cu afirmaii deconcertanteE '...i tot astfel dac nc$id un oc$i vd mna mea mai mic dect cu amndoi. 6e-a avC trei oc$i a vedCD-o i mai mare, i cu ct mai muli oc$i a avC, cu atta lucrurile toate dimprejurui meu ar prC mai mari). Mna nu este mai mic! v!zut! cu un singur ochi0 dar mai slab perceput!. %rin aceste afirmaii Eminescu voia sa ilustreze o tez! tiinific! dup! care m!rimea este n funcie de relaie. ;n consideraiile despre timp i spaiu0 Eminescu porne te de la Gant i a,unge la *chopenhauer0 a a cum observa C!linescu n 'Fpera lui Mihai Eminescu) '"minescu construiete totdeauna n spirit sc$open$auerian). ;n idealismul obiectiv i transcedental Iantian0 spaiul i timpul exist! obiectiv0 independent de voina noastr!. Ele ne sunt date0 categorii apriorice anterioare oric!rei experiene i care nu pot fi nelese empiric0 ci numai prin intuiie. &a Gant0 spaiul i timpul sunt categorii ale intuiiei. Eminescu a tradus din 'Critica raiunii pure) capitole despre spaiu i timp. ;n idealismul subiectiv i voluntarist schopenhauerian0 spaiul i timpul sunt categorii subiective ale sensibilit!ii noastre. Corelnd motivul romantic al lumii ca vis cu filosofia schopenhauerian!0 Eminescu neag! existena obiectiv! a spaiului i timpului3 '...n fapt lumea-i visul sufletului nostru. u e(ist nici timp, nici spaiu - ele sunt numai n sufletul nostru. !recut i viitor e n sufletul meu, ca pdurea ntr-un smbure de g$ind, i infinitul asemenea, ca reflectarea cerului nstelat ntr-un strop de rou). ;n acest pasa, exist! cheia de aur a prozei eminesciene. %rin aceste afirmaii Eminescu inaugureaz! ,ocul cu spaiul i timpul n literatura romn!0 acestea fiind coordonata ma,or! a literaturii fantastice universale. $ceste afirmaii se aseam!n! cu refleciile lui 1ovalis din unul din '(ragmentele) sale filosoficeE '.ism cltorii prin univers# nu-i oare universul n noi, Adncimile spiritului nostru nu le cunoatem. 6rumul cel tainic duce nuntru. /n noi sau nicieri este venicia cu lumile ei, cu trecutul i viitorul). ;n finalul preambulului s!u Eminescu susine posibilitatea alegerii timpului i spaiului n care vrem s! tr!im. "oate aceste idei trec prin capul lui .ionis. 1uvela nu este dect descrierea visului lui .ionis0 dar Eminescu ntreine confuziaE vis-realitate. 1uvela lui Eminescu se ncadreaz! n definiiile fantasticuluiE cea a lui Roger Callois0 dup! care fantasticul consemneaz! 'o ruptur n ordinea realitii) i cea a lui Jvetan "odorov0 dup! care marca fantasticului o constituie 'e&itarea cititorului). ;n '$ntologia nuvelei fantastice universale)0 Roger Callois includea i nuvela lui Eminescu0 al!turi de trei nuvele romne ti0 adev!rate capdopere ale genuluiE 'Moara lui C!lifar) a lui +ala +alaction0 '&a ig!nci) a lui Mircea Eliade i '%escarul $min) a lui 4asile 4oiculescu. .ionis este un modest copist din arhiva unei cancelarii. ;n ciuda condiiei sale sociale umile0 .ionis reprezint! intelectualul metafizic0 pasionat de aventura cunoa terii0 un inadaptabil superior0 ce ntruchipeaz! condiia omului de geniu. Eminescu i ia o distan! ironic! fa! de .ionis0 pentru care manifest! toat! compasiunea i nelegerea0 a a cum se observ! din titlul nuvelei. Eminescu creeaz! toate premizele producerii fantasticului0 ncercnd s! motiveze delirul imaginativ al eroului s!u. .ionis este orfan de p!riniE tat!l s!u murise ntr-un spital de B8

alienai0 de aici rezultnd mo tenirea lui .ionis nc!rcat!. .ionis este o fire poetic! i vis!toare dup! care 'lumea era un vis0 iar visul era o lume). .ionis citea numai c!ri rare0 vechiE tratate de magie0 alchimie i astrologie0 deci .ionis poate fi i victima lecturii sale. F astfel de carte veche i rar!0 un tratat de astrologie bizantin!0 scris cu litere grece ti i latine0 ilustrat cu numeroase scheme i tabele0 i nu ntmpl!tor cu portretele lui %laton i %itagora0 cite te .ionis cnd se ntoarce la miezul nopii acas!0 n locuina sa n dezordine i intrat! n circuitul naturii. *ub influena lecturii i a acordurilor divine de pian ce vin de la vecina sa de peste drum0 'un nger blond)0 'o nou! Ffelie pe care numai geniul divinului brit *haIespeare ar fi putut-o crea)0 .ionis adoarme i se viseaz! n epoca lui $lexandru cel 9un0 sub nf!i area c!lug!rului .an. .octrina metempsihozei este transpus! n vis. %rintr-un proces de anamnez!0 c!lug!rului .an i se pare c-a mai tr!it cndva n viitor0 sub nf!i area lui .ionis. Eroul are 'amintiri despre viitor). C!lug!rul .an este discipolul maestrului Ruben0 dasc!l la $cademia din *ocola. $ceast! academie a fost nfiiat! mai trziu0 n 578B. Ruben l iniiaz! pe .an n tainele 'C!rii lui Joroastru) Cnumele grec al profetului iranian JarathustraD0 pe care i-o recomand! s! o citeasc! din > n > pagini pentru a-i descifra adev!ratele nelesuri. :apte este cifra magic! n Iaball!0 doctrin! ezoteric! medieval! a 4echiului "estament. An singur lucru i interzice RubenE s! nu ncerce s! dezlege taina suprem! a divinit!ii0 dar i a! curiozitatea. Ruben reprezint! spiritul mefistofelic de negaie. Ruben i face lui .an teoria arheilorE ';n om este un ir de oameni) i-l vorbe te despre posibilitatea desprinderii de propria umbr!. Eminescu valorific! mitul omului care i-a pierdut umbra a lui Chamisso0 din '%ovestea omului care i-a pierdut umbra). .an cap!t! starea de levitaie i cu Maria0 fiica sp!tarului Mesteac!n0 c!l!tore te n lun!. ;n paradisul selenar0 cei doi ndr!gostii plutesc nsoii de coruri de ngeri pn! ce a,ung n faa unei pori negre0 pe care este reprezentat un triunghi nscris ntr-un cerc de foc i deasupra st! scris cu litere arabe doma lui .umnezeu. .an crede c! el nsu i este .umnezeu0 dar nu apuc! s! rosteasc! cuvntul dect pe ,um!tate i se pr!bu e te la p!mnt0 Eminescu valorific! mitul lui &ucifer0 al ngerului r!zvr!tit mpotriva autorit!ii divine i l pedepse te pentru p!catul trufiei. .e fapt eroul se treze te din vis i cade pe du umeleE .an este .ionis0 Maria este vecina care cnta la pian0 Ruben este arhivarul Riven0 de la care .ionis mprumuta c!ri0 iar umbra este portretul din perete al tat!lui s!u. Eminescu ntreine ezitarea cititorului prin ntreb!rile puse hamletianE '(ost-au vis sau nuP $sta este ntrebarea. Cine este eroul adev!rat al acestor ntmpl!ri0 .an sau .ionisP) ;n final Eminescu comenteaz! un fragment dintr-o scrisoare a lui "heophile +aulthier0 redactat! dup! un voia, n Frient0 n care romanticul francez m!rturise te c! i se pare c-a mai tr!it n Frient0 pe care l consider! adev!rata sa patrie. .e aceea pe la carnavaluri merge deghizat turce te0 i i se pare c-a tiut limba arab!0 dar pesemne c-a uitat-o. *crisoarea a fost adresat! de +aulthier lui +erard de 1erval. Eminescu0 "heophile +aultier i +erard de 1erval alc!tuiesc mpreun! o trinitate spiritual!. /Ce.ara0 sau mitul reinte$r%rii ,n ar#eti( &a prima vedere 'Cezara) pare o nuvel! realist! cu o intrig! sentimental!0 ce se desf! oar! ntr-un decor meridional0 ntr-o #talie nsorit!0 sc!ldat! de apele Mediteranei. 1uvela cap!t! semnificaii fantastice i filosofice n final0 cnd #eronim i Cezara se rentlnesc n cadru edenic al insulei lui Euthanasius0 unde redevin $dam i Eva. Refac cuplul primordial0 de dinaintea p!catului originar i se reintegreaz! n arhetip. ;n eseul '#nsula lui Euthanasius) Mircea Eliade consider! c! aceasta este cea mai des!vr it! viziune paradisiac! n literatura noastr! i o replic! la +r!dina Raiului.

B5

Doctrina metem(si#o.ei ,n /Avatarii faraonului Tl50 '$vatarii faraonului "lX) este o nuvel! pe tema metempsihozei. $ceast! doctrin! este de origine indian! i poart! n Apani ade denumirea de *amsara. "ot indian este i conceptul de 'avatar)0 care vine de la cele zece rencarn!ri0 numite avatare ale zeului 4i nu0 ce reprezint! principiul conservator i constructiv al lumii. ;n aceast! nuvel!0 cuplul format din faraonul "lX i curtezana Rodope se rencarneaz! n *pania medieval! i apoi n (rana revoluionar!. /Arc#aeus0 ;n fragmentul '$rchaeus) Eminescu face teoria arheilor0 acest concept fiind creat la nceputul Rena terii de filosoful0 medicul i alchimistul elveian %aracelsius0 de la care a fost mprumutat de .imitrie Cantemir n '#maginea cu neputin! de zugr!vit a tiinei sacre). $rheul este un agent seminal din care se nasc toate speciile i formele0 un principiu al vieii0 numit de Cantemir 'artizan al speelor). Eminescu l nume te tot metaforic un 'ahazver al formelor). F dovad! ce mare importan! acorda Eminescu conceptului de arheu sunt cuvintele b!trnului neleptE '$rheus este singura realitate pe lume. "oate celelalte sunt fleacuri. $rheus este tot.) Locul romanului /"eniu (ustiu0 ,n cadrul (ro.ei eminesciene Romanul '+eniu pustiu) ocup! o poziie intermediar! n proza eminescian!. $ici ntlnim elemente realiste i fantastice. Romanul trebuia s! se numeasc! '1aturi catilinare)0 concept creat de Eminescu de la numele senatorului roman Catilina0 care a sfidat ntregul senat roman. 1aturile catilinare sunt demonice0 r!zvr!tite0 geniale0 a a cum este i "oma 1our0 eroul romanului0 '"ribun n oastea lui $vram #ancu). .up! e ecul revoluiei de la 57@70 "oma 1our este urm!rit prin toate capitalele europei i deportat n *iberia. *fr itul romanului este consemnat n fragmentul postum '"oma 1our n gheurile siberiene). '+eniu pustiu) este prima ncercare de roman total din literatura noastr!. Bi)lio$rafie critic% selectiv% - +. C!linescu +storia literaturii romne de la origini pn n pre&ent 0 ediia a ##-a0 Editura 'Minerva)0 5=7?. - +. C!linescu +storia literaturii romne. 2ompendiu0 Editura pentru literatur!0 5=<7. - +. C!linescu .iaa lui 1i$ai "minescu0 E.%.&.0 5=<<. - +. C!linescu >pera lui 1i$ai "minescu0 vol. #-##0 E.%.&.0 5=<=-5=>8. - .umitru Caracostea Studii eminesciene0 Ed. 'Minerva)0 5=>6. - Mihail .ragomirescu "minescu0 Ed. 'Lunimea)0 5=><. - Joe .umitrescu-9u ulenga "minescu E cultur i creaie0 Ed. 'Eminescu)0 5=><. - Joe .umitrescu-9u ulenga "minescu i romantismul germani0 Ed. 'EminescuE0 5=7<. - +arabet #br!ileanu "minescu0 Ed. 'Lunimea)0 5=>@. - 1icolae #orga "minescu0 Ed. 'Lunimea)0 5=75. - +eorge Munteanu 5%perion. .iaa lui "minescu0 Ed. 'Minerva)0 5=>B. - +eorge Munteanu "minescu i eminescianismul, Ed. 'Minerva)0 5=77. - Constantin 1oica eminescu sau gnduri despre omul deplin al culturii romneti0 Ed. 'Eminescu)0 5=>6. - Constantin 1oica +ntroducere n miracolul eminescian0 Ed. '2umanitas)0 5==?. - Edgar %apu 3oe&ia lui eminescu0 Ed. 'Eminescu)0 5=>6. - 4ladimir *treinu "minescu0 Ed. 'Lunimea)0 5=7=. B?

Eugen *imion 3ro&a lui eminescu0 E.%.&.0 5=<@. "udor 4ianu "minescu0 Ed. 'Lunimea)0 5=>@. Rosa del Conte "minescu sau despre Absolut0 Ed. '.acia)0 5==8. $mita 9hose "minescu i +ndia0 Ed. 'Lunimea)0 5=>7. *vetlana %aleologu-Matta "minescu i abisul ontologic0 Editura tiinific!, FGGH. Fvidiu +hidirmic 1otenirea pro&ei eminesciene0 Ed. '*crisul romnesc)0 5==<. Elemente de autoevaluare

M. Eminescu - personalitatea complex!0 de valoare naional! i universal!. Coordonate ale eminescologiei. Exegeze romne ti i str!ine. 2ultura i armonia conceptecheie pentru nelegerea lui Eminescu. Marile teme i motive romantice. Eminescu n cadrul romantismului european. #zvoare folclorice. #postaze ale naturii. $rte poetice eminesciene. Erotica eminescian!. .imensiunea istoric!. &irica filosofic!. Receptarea prozei eminesciene i clasificarea ei. .irecia realist!. .irecia fantastic!. (undamentul filosofic al prozei. (antasticul eminescian n context universal. .ramaturgia i publicistica eminescian!. $bordare metodologic! hermenutic! i poetic! a operei lui Eminescu. %rof. univ. dr. Fvidiu +hidirmic

BB