Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Scoala Doctorala

Management integrat in constructii


Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetrica

Indrumator prof. Dr. Ing. Popovici Adrian

Doctorand ing. Grozea Gabriel Liviu

Ianuarie 2014

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

CUPRINS 1 2 3 SCOPUL SI OBIECTIVELE FIRMEI ...................................................................................... 3


1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 DATELE DE INDENTIFICARE ALE FIRMEI ................................................................................................ 3 DESCRIEREA AFACERII ............................................................................................................................. 3 LEGISLATIE DE INFINTARE SI FUNCTIONARE........................................................................................ 5 LEGISLATIE PSI SI SSM ............................................................................................................................. 5 PRODUSUL .................................................................................................................................................. 6 DESCRIEREA TEHNOLOGIEI ..................................................................................................................... 6 RESURSELE UMANE SI MATERIALE ...................................................................................................... 11 PRODUCTIVITATE, PRODUCTIA ............................................................................................................. 14 STRUCTURA, ORGANIGRAMA ................................................................................................................ 17 FUNCTIONALITATEA, RESPONSABILII DE COMPARTIMENTE ............................................................ 17 PIATA PRODUSULUI ................................................................................................................................. 17 Evaluarea pietei .......................................................................................................................................... 17 ESTIMARI PENTRU VANZARE ................................................................................................................. 18 VOLUM IN TIMP ......................................................................................................................................... 18 PROMOVAREA .......................................................................................................................................... 18 BUGETUL INITIAL DE INFINTARE SI DE FUNCTIONARE IN PRIMUL AN ............................................ 19

PROCESUL LEGISLATIV...................................................................................................... 5 PRODUCTIA FIRMEI............................................................................................................. 6

4 5

CONDUCEREA FIRMEI ...................................................................................................... 17


4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

PIATA MARKETINGUL PENTRU FIRMA ......................................................................... 17

6 7 8

DOMENIUL ECONOMIC AL FIRMEI ................................................................................... 19


6.1

Concluzii .............................................................................................................................. 26 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................... 28

LISTA FIGURILOR Figura. 3.2.1 Dozimetru fotografic ................................................................................................ 7 Figura. 3.2.2 Detectorul din florura .............................................................................................. 7 Figura. 3.2.3 Dozimetre tip bratara .............................................................................................. 8 Figura. 3.2.4 Dozimetru termoluminescent de albedo ................................................................. 9 Figura. 3.2.5 Cititor Harshaw 4500 .............................................................................................. 9 Figura. 3.2.6 Diferente intre cataracta si ochi sanatos ................................................................. 9 Figura. 3.3.1 Evaluare costuri lunare transport dozimetre ......................................................... 12 Figura. 3.4.1 Schema logica a operatiunilor efectuate in cadrul societatii ................................. 14 Figura. 3.4.2. Schema logica a fluxului tehnologic ..................................................................... 15 Figura. 3.4.3 Fluxul tehnologic realizat cu ajutorul unui operator si a unui singur densiometru optic DENSIX ........................................................................................................ 16 Figura. 3.4.4 Optimizarea productiei cu ajutorul a mai multor densitometre optice DENSIX (4 densiometre per operator) ..................................................................................................... 16 Figura. 4.1.1 Organigrama societatii .......................................................................................... 17 Figura. 6.1.1 Evaluarea chiriei apartament inchiriat vs. spatiu birouri ..................................... 21 Figura. 6.1.2 Cheltuieli infintare intreprindere ............................................................................ 23 Figura. 6.1.3 Cheltuieli lunare de functionare intreprindere ....................................................... 23 Figura. 6.1.4 Comparatie cheltuieli initiale si cheltuieli lunare .................................................... 24 Figura. 6.1.5 Flow Chart intreprindere - cheltuieli ...................................................................... 25 Figura. 6.1.1 Calculul timpului de amortizare evaluare initiala si situatia reducerilor de costuri ........................................................................................................................................ 27

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 2 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

1 SCOPUL SI OBIECTIVELE FIRMEI


Prezentul plan de afaceri este intocmit de catre Grozea Gabriel Liviu si are ca scop principal, evaluarea pietei, a solutilor de marketing si stabilirea capitalului necesar atat pentru deschiderea cat si pentru desfasurarea activitatiilor intr-o intreprindere care se doreste a fi un organism Dozimetric Acreditat de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante. Aria de activitate a societatii este cea nucleara. Activitatea desfasurata de noi consta in evaluarea dozelor primite de persoane care desfasoara activitati in camp de radiatii conform directivele europene si normele nationale de securitate radiologica. Monitorizarea dozimetrica individuala a personalului expus profesional la radiatii ionizante reprezinta procesul prin care sunt evaluate si interpretate dozele de radiatii primite de persoanele care desfasoara activitati in domeniul nuclear. Serviciile prestate de firma noastra sunt:

Monitorizare dozimetrica individuala a personalului expus profesional la radiatii ionizante. Comercializare aparatura dozimetrica electronica, echipamente de radioprotectie individuala, filme radiologice, reactivi, consumabile

Piata de desfacere urmarita este evaluarea dozelor primite de persoanele care desfasoara activitati la Centrala Nucleara de la Cernavoda, Institutul de Fizica Atomica Magurele, Depozitul National de Deseuri Radioactive (DNDR) Baita-Bihor, dar si pentru persoanele care au ca domeniu de activitate: medicina nucleara, radiologie interventionala, ortopedie, medicina veterinara etc.

1.1

DATELE DE INDENTIFICARE ALE FIRMEI

Societate comerciala din punct de vedere a formei este Societate cu raspundere limitata SRL Denumirea firmei: SC MONiDOZ SRL Are ca principal obiect de activitate: Monitorizarea dozimetrica individuala a personalului expus profesional la radiatii ionizante Capital social: 1000 Ron Sediul social: Tabelul. 1.1 Activitati conform CAEN si UNESCO

Domeniul de specialitate Conform clasificarii UNESCO: Conform clasificarii CAEN: Activitate principala:

2207 7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Activitati secundare: 7310 Cercetare dezvoltare in stiinte fizice si naturale 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7430 Activitati de testari si analize tehnice 1.2 DESCRIEREA AFACERII
In activitatea desfasurata firma noastra doreste sa indeplineasca obligativitatea impusa de directivele europene si normele nationale de securitate radiologica referitor la evaluarea lunara a dozelor primite de persoanele care desfasoara activitati in camp de radiatii. Masuratorile efectuate pentru evaluarea dozelor datorate expunerii la radiatii sunt descrise prin termenul general de monitorizare. Desi masuratorile de doza sunt o parte extrem de importanta a oricarui program de protectie radiologica, monitorizarea reprezinta mai mult decat efectuarea unor masuratori, deoarece implica interpretare si evaluare si de asemenea demonstreaza ca masurile de radioprotectie sunt adecvate si implementate.
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 3 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric Programul de monitorizare dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante furnizeaza informatii care conduc la optimizarea protectiei radiologice la radiatii, certifica faptul ca nu sunt depasite limitele de doza impuse prin legislatie si semnaleaza catre organismele competente in domeniul nuclear orice depasiri ale acestora. Persoanele expuse profesional se clasifica in doua categorii: - Categoria A - cuprinde acele persoane pentru care exista o probabilitate semnificativa de a primi o doza efectiva mai mare decat trei zecimi din doza maxim admisa anual (20mSv) - Categoria B cuprinde celelalte persoane expuse profesional. Monitorizarea dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional de categorie B are ca obiect demonstrarea incadrarii corecte a lucratorilor in aceasta categorie, urmand ca apoi sa nu mai fie necesara. Pentru fiecare persoana expusa profesional de categoria A, doza de radiatii se determina lunar. Pentru evaluarea dozelor efective inregistrate lunar de persoanele expuse profesional la radiatii ionizante se folosesc dozimetre fotografice sau dozimetre termoluminescente. Printre persoanele carora este necesar sa li se monitorizeze lunar dozele absorbite, efective si echivalente se numara: persoanele care desfasoara activitati la Centrala Nucleara de la Cernavoda, Institutul de Fizica Atomica Magurele, Depozitul National de Deseuri Radioactive (DNDR) Baita-Bihor, dar si pentru persoanele care au ca domeniu de activitate: medicina nucleara, radiologie interventionala, ortopedie, medicina veterinara

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 4 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

2 PROCESUL LEGISLATIV
2.1 LEGISLATIE DE INFINTARE SI FUNCTIONARE
Legea 31/1990 privind societatile comerciale Normele fundamentale de securitate radiologica dorivind acreditarea serviciilor de supraveghere dozimetrice, NSR-02 - CNCAN norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi NSR-03 norme de securitate radiologica - proceduri de autorizare NSR-04 norme privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante NSR-07 normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica NSR-11 norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare Ordinul 888/2006 al ministrului sanatatii publice privind revizuirea reglementarilor referitoare la examinarile radiologice de masa

2.2

LEGISLATIE PSI SI SSM


L319/2006 a securitatii si sanatatii in munca HG 1425/2006 Norme Metodologice de aplicare a L319/2006 HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a L319/ 2006 HG 1169 - modificare HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor HG 1242/1211 completarea si modificarea Normelor metodologice L319/2006 HG 1091/2006 cerinte privind locul de munca HG 1146 cerinte privind echipamentul de munca HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor HG 1048/2006 cerinte utilizare echipament individual de protectie (EIP) Codul Muncii HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta din 2007 Norma generala de aparare impotriva incendiilor din 2007 Ordin nr. 1184 din 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta SR EN 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 5 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

3 PRODUCTIA FIRMEI
3.1 PRODUSUL

Scopul prezentei lucrari consta in identificarea locurilor de amplasare ale platformelor, balustradelor, punctelor fixe, solicitate prin lista (vezi cap.1), adica precizarea unitatii, a cladirii, cotei si camerei sau axelor. Aceasta se realizeaza atat prin consultarea datelor din proiect cat si in urma vizitelor la fata locului si efectuarea de poze. In urma inspectiilor se va analiza situatia din teren si se vor propune solutii de principiu pentru elementele metalice solicitate in cadrul prezentului raport.

3.2

DESCRIEREA TEHNOLOGIEI 3.2.1 Marimile dozimetrice si marimile operationale

Marimile dozimetrice si marimile operationale utilizate in protectia radiologica sunt:

Doza absorbita - principalul parametru de evaluare cantitativa folosit in studiul transformarilor chimice produse de radiatiile ionizante. Doza absorbita reprezinta energia cedata de radiatia ionizanta in unitatea de masa a substantei prin care aceasta trece. Unitatea de masura in S.I. este J/kg, care se numeste grey (Gy). Doza efectiva reprezinta suma ponderata a dozelor echivalente provenite din expunerea externa si interna, efectuata pe toate tesuturile si organele corpului. Pentru ponderarea dozei echivalente intr-un tesut sau organ sunt introdusi factori de ponderare tisulara wT . Unitatea de masura in S.I. pentru doza efectiva este Sv (sievert). Doza echivalenta reprezinta doza absorbita in tesut inmultita cu un factor de ponderare pentru radiatie, care caracterizeaza modul in care energia este distribuita in tesut. Factorul de ponderare pentru radiatie este o marime adimensionala, de aceea unitatea de masura in S.I. pentru doza echivalenta este tot J/kg, dar are denumirea de sievert (Sv). Doza efectiva si doza echivalenta nu pot fi determinate direct, de aceea este necesara utilizarea unor marimi operationale care sa estimeze convenabil valorile acestor marimi. In acest scop, ICRU (International Commission on Radiation Units & Measurements a definit marimile operationale, care furnizeaza aproximatii rezonabile pentru doza efectiva si pentru doza echivalenta in piele. Marimea operationala folosita in monitorizarea individuala pentru estimarea dozei efective datorate expunerii externe este echivalentul de doza individual penetrant Hp(10), care reprezinta echivalentul de doza in tesuturile moi, la o adancime de 10 mm, sub un punct specificat pe corp.

3.2.2

Dozimetrie la nivelul intregului organism. Dozimetrul fotografic

Dozimetrul fotografic este utilizat pentru determinarea dozelor de radiatii X si gamma. Filmul dozimetric si caseta fotodozimetrica alcatuiesc un dozimetru ce masoara echivalentul de doza in tesuturile moi, la o adancime de 10 mm. Dozimetrul fotografic se poarta la piept, pentru o perioada de o luna calendaristica. Filmul dozimetric este compus din doua pelicule de sensibilitati diferite, impachetate in hartie neagra pentru a fi protejate de expunerea la lumina ambientala si ambalate intr-o coperta de plastic. Caseta dozimetrica contine filtre metalice de absorbtie din materiale diferite (Al, Cu, Pb) si de grosimi diferite.

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 6 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

Figura. 3.2.1 Dozimetru fotografic Cu ajutorul dozimetrului fotografic sunt evaluate dozele externe datorate fotonilor cu energia cuprinsa in intervalul 35 1400 keV. Acest tip de dozimetru integreaza doza inregistrata si prezinta informatii cu privire la energia medie de iradiere. Raspunsul dozimetrului fotografic ca urmare a expunerii la radiatii este dat de gradul de innegrire al peliculei developate. Folosirea filmul dozimetric prezinta o serie de avantaje, printre care enumeram: - informatii de interes privind expunerea (expunere unica, unghiul de iradiere, energia medie, posibila contaminare a filmului) - acuratete buna a rezultatelor - pret redus

3.2.3

Dozimetrie la extremitati

Monitorizarea dozimetrica individuala la extremitati reprezinta procesul de evaluare a dozelor primite la maini, pentru certificarea faptului ca nu sunt depasite limitele de doza impuse legislativ si pentru semnalarea depasirilor de doza catre organismele competente in domeniul nuclear. Limita maxima anuala pentru dozele la extremitati este stabilita prin Normele Fundamentale de Securitate Radiologica si are valoarea de500 mSv pe an. Dozimetrul termoluminescent masoara echivalentul de doza superficial Hp (0,07), la o adancime in tesut de 0,07 mm, pentru radiatii slab penetrante. Acest tip de serviciu se adreseaza persoanelor expuse profesional din domeniile: medicina nucleara, radiologie interventionala, ortopedie, medicina veterinara etc. Dozimetrele sunt purtate pe degete, la ambele maini, fie pe un inel de plastic, fie intr-un deget special de manusa, pentru o perioada de o luna. Detectorul din fluorura de litiu este fixat intre doua folii de PTFE (teflon). Acest detector este unic identificat cu un cod de bare. Cristalul termoluminescent este sigilat intr-o invelitoare din plastic ce asigura filtrarea necesara pentru evaluarea Hp(0,07).

Figura. 3.2.2 Detectorul din florura

Detectorii stocheaza energie sub actiunea radiatiilor ionizante. Prin incalzire, aceasta energie este eliberata sub forma de lumina. Cantitatea de lumina eliberata constituie o masura a dozei inregistrate. ORAMED nu recomanda dozimetrele tip bratara datorita unei subestimari a dozei cu un factor de aprox. 20. Se recomanda folosirea inelului la baza degetului aratator al mainii non-dominante
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 7 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

Figura. 3.2.3 Dozimetre tip bratara

3.2.4

Dozimetrie la neutroni

Dozimetria la neutroni reprezinta procesul de evaluare a dozelor datorate componentei de neutroni a unui camp mixt gamma-neutroni. Dozimetrul termoluminescent pentru campuri mixte gamma neutroni este un dozimetru tip albedo, cu ajutorul caruia se masoara echivalentul de doza individual la o adancime in tesut de 10 mm, Hp(10). Dozimetrele sunt purtate la centura, pentru o perioada de o luna. Acest tip de serviciu se adreseaza persoanelor expuse profesional din domeniul industrial, unde se utilizeaza surse de neutroni.

3.2.5

Componentele dozei de neutroni intr-un organism biologic

Problematica determinarii dozelor primite de un organism biologic este cu mult mai complicata in cazul iradierii cu neutroni comparativ cu iradierea la fotoni. La iradierea cu flux extern de neutroni, doza se distribuie neuniform in interiorul organismului biologic. Distributia de doza depinde de energia neutronilor, de dimensiunile geometrice ale obiectului si de distributia elementelor in tesutul viu. Doza datorata neutronilor reprezinta suma componentelor de doza determinate de protonii de recul Dp, de nucleele grele de recul Dnucl., de particulele ionizate aparute in reactiile nucleare Dreact. si de cuantele aparute la captura neutronilor, D: DT=Dp+Dnucl+Dreact.+DY

3.2.6

Dozimetrul termoluminescent de albedo

Pentru evaluarea dozei de neutroni in camp mixt de radiatii gamma-neutroni sunt utilizati detectori termoluminescenti de tip albedo. Dozimetria de albedo se bazeaza pe detectia neutronilor de energie joasa care sunt imprastiati de corpul persoanei ce se afla intr-un camp de neutroni de diverse energii.

3.2.7

Principiul dozimetrului de albedo

Detectorii termoluminescenti de albedo contin patru cristale termoluminescente de fluorura de litiu (LiF) 6 7 doua continand izotopul Li, sensibil la neutroni si fotoni si alte doua continand izotopul Li, sensibil doar la fotoni. Aceste patru cristale de LiF sunt introduse intr-o caseta dozimetrica. Caseta contine un filtru de 6 7 cadmiu care acopera cate un element din izotopul Li si un element din izotopul Li. Rolul filtrului de cadmiu este acela de a absorbi neutronii termici proveniti direct de la sursa de radiatii, sub filtru inregistrandu-se neutronii retroimprastiati din corpul persoanei (neutronii de albedo).
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 8 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric Corpul persoanei expuse profesional actioneaza ca moderator pentru neutronii incidenti de diverse energii. Neutronii incidenti sunt termalizati in corpul uman si vor parasi organismul fiind detectati de dozimetrul de albedo. Diferentierea intre neutronii termici incidenti si neutronii de albedo se face cu ajutorul a 6 doua elemente de LiF:Mg,Ti, unul plasat sub un filtru de cadmiu (care elimina neutronii termici incidenti) iar celalalt care inregistreaza contributiile neutronilor termici incidenti si neutronilor de albedo. Sistemul dozimetric pentru determinarea dozei datorate componentei de neutroni a campului mixt gamma-neutroni este alcatuit din dozimetrul termoluminescent de albedo si cititorul Harshaw 4500, fiind prezentat mai jos:

Figura. 3.2.4 Dozimetru termoluminescent de albedo

Figura. 3.2.5 Cititor Harshaw 4500

3.2.8

Dozimetrie la cristalin stadiul actual

Evaluarea dozei la cristalin implica determinarea marimii operationale Hp(3), care reprezinta echivalentul de doza la o adancime de 3 mm, pentru cristalin. La ora actuala acest subiect este de un interes crescut, deoarece studiile epidemiologice efectuate au aratat cresterea incidentei cazurilor de cataracta pentru persoanele expuse profesional. Cataracta reprezinta opacifierea cristalinului si apare in mod natural odata cu inaintarea in varsta, ducand la scaderea progresiva a vederii sau poate aparea ca urmare a unor conditii metabolice specifice (precum diabetul). Opacifierea cristalinului poate fi de asemenea indusa de expunerea la radiatii.

Figura. 3.2.6 Diferente intre cataracta si ochi sanatos

3.2.9

Metode folosite in laborator pentru evaluarea dozelor de radiatii.

In procesul de monitorizarea dozimetrica individuala a personalului expus profesional la radiatii ionizante, se folosesc urmatoarele metode: Metoda fotografica - Filmul fotografic a fost folosit ca detector de radiatii inca de la sfarsitul secolului XIX. Descoperirea radiatiilor X de catre Roentgen (1895) si a radioactivitatii de catre Becquerel
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 9 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric (1896) sunt strans legate de detectarea radiatiilor cu ajutorul filmului fotografic. Dar intre folosirea filmului fotografic pentru a obtine o imagine a distributiei fluentei in camp de radiatii si folosirea acestuia ca detector de radiatii exista o diferenta importanta. Cerintele dozimetriei sunt legate de o serie de aspecte cantitative si calitative care au necesitat un insemnat efort de cercetare. Astazi dozimetria fotografica este o metoda de uz curent, utilizata cu precadere in dozimetria individuala. Metoda termoluminescenta - Sub actiunea radiatiei ionizante au loc ionizari si excitari ale atomilor si moleculelor. Ca urmare, in structura materialului vor aparea defecte, care reprezinta abateri de la regularitatea ideala a structurii cristaline. Defectele punctuale exista in orice solid real, dar prin iradiere numarul lor creste, ceea ce conduce la modificarea proprietatilor materialului iradiat. Datorita defectelor punctuale din structura cristalina, in interiorul benzii interzise apar nivele de energie noi, numite capcane, care pot fi ocupate de un purtator mobil de sarcina. Campul coulombian al defectelor atrage si captureaza in aceste capcane electroni sau goluri, provenind din benzile de conductie sau din benzile de valenta, formand centre active care joaca un rol determinant in modificarea proprietatilor materialelor. Fenomenul de termoluminescenta consta in popularea, prin iradiere cu radiatii ionizante a unor centre active si depopularea lor ulterioara,prin incalzire, ocazie cu care energia acumulata in cristal este eliberata sub forma de radiatii luminoase.

3.2.10 Bazele teoretice ale fenomenul de termoluminescenta


Fenomenul de termoluminescenta consta in popularea, prin iradiere cu radiatii ionizante a unor centre active si depopularea lor ulterioara, prin incalzire, ocazie cu care energia acumulata in cristal este eliberata sub forma de radiatii luminoase. Energia de activare este deci energia radiatiilor ionizante, iar cea de stimulare este energia termica. Centrele active sunt stabile la temperatura mediului ambiant si se conserva pana la incalzirea materialului. Prin incalzire, materialul iradiat in prealabil, emite doua feluri de radiatii luminoase: cele de spectru termic, functie de temperatura, in cadrul procesului de incandescenta si cele datorate luminescentei, de energii superioare.

3.2.11 Emisia de termoluminescenta. Cinetica fenomenului de termoluminescenta


In urma iradierii, capcanele de electroni si goluri se populeaza datorita purtatorilor de sarcina mobili eliberati prin ionizare. In etapa de incalzire, depopularea capcanelor se poate produce prin doua mecanisme, depinzand de stabilitatea centrelor active formate: fie capcana de electroni se depopuleaza si fotonul TL este emis de catre centrul V, fie capcana de goluri se depopuleaza si fotonul este emis catre centrul F. In realitate, fenomenele sunt mult mai complexe si cercetarile sunt inca in curs. Daca este energia capcanei de electroni, m asurata ca adancime fata de banda de conductie atunci cu cat capcana este mai adanca cu atat ea se va depopula la o temperatura mai ridicata. Daca temperatura creste constant in timp, capcanele se vor depopula succesiv, incepand cu cele putin adanci si apoi treptat cu cele din ce in ce mai adanci. Fluxul luminos emis in functie de temperatura prezenta o serie de maxime succesive corespunzand depopularii capcanelor de adancimi crescande. Aceasta curba a fluxului luminos trasata in functie de timp sau de temperatura se numeste curba de stralucire sau curba de termoluminescenta.

3.2.12 Clasificarea tipurilor de expunere la radiatii


Expunerea profesionala Expunerea profesionala la radiatii ionizante face referire la expunerile care apar datorita desfasurarii de activitati profesionale in camp de radiatii. In aceasta categorie se incadreaza personalul medical care desfasoara activitati in unitati de radiodiagnostic, radiologie interventionala, radioterapie, medicina nucleara, oncologie etc., inginerii si operatorii care efectueaza lucrari de control nedistructiv la conducte, cazane, tevi etc., lucratorii din mineritul uranifer si din procesarea combustibilului nuclear, lucratorii din domeniul securitate si inspectie, echipajul de zbor si personalul insotitor din aviatia civila, cadrele didactice si cercetatorii din universitati si centre de cercetare nucleara etc. Pentru fiecare persoana expusa profesional, doza de radiatii se determina lunar.
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 10 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric Expunerea medicala Expunerea medicala este limitata la expunerile suportate de indivizi ca parte a propriului tratament sau diagnostic si la expunerile primite de bunavoie si in cunostinta de cauza, a indivizilor care ajuta la sustinerea si alinarea pacientilor supusi tratamentului sau diagnosticarii. De asemenea, in aceasta categorie se incadreaza si expunerile suportate de voluntari ca parte a unui program de cercetari biomedicale. Legislatia recent adoptata pune accent pe cunoasterea dozelor primite de pacienti in urma examinarii si tratamentelor medicale. Dozele inregistrate in cadrul expunerilor medicale sunt evaluate cu ajutorul unor dispozitive de masurare a produsului doza-arie (DAP-metre). Expunerea populatiei Expunerea populatiei face referire la toate celelalte expuneri, altele decat expunerea profesionala si expunerea medicala. Cea mai mare componenta a expunerii populatiei este cea datorata surselor naturale de radiatii, dar cu toate acestea, o atentie deosebita este acordata expunerii la sursele artificiale.

3.2.13 Limitele de doza in expunerea profesionala la radiatii ionizante


Limitele si nivelele de referinta sunt doua notiuni diferite in radioprotectie. O limita este valoarea unei marimi care nu trebuie sa fie depasita. Un nivel de referinta este valoarea unei marimi care urmeaza sa determine o serie de masuri speciale. Limita de doza efectiva pentru persoanele expuse profesional la radiatii este de 20 mSv pe an. In conditiile respectarii acestei limite de doza la nivelul intregului organism, mai sunt precizate urmatoarele limite: 150 mSv pe an pentru cristalin - valoarea urmeaza a fi revizuita 500 mSv pe an pentru extremitatile mainilor si picioarelor 500 mSv pe an pentru piele. Nivelele de referinta utilizate in radioprotectie sunt urmatoarele:

- nivelul de inregistrare: nivelul definit de autoritatea competenta pentru echivalentul de doza efectiv sau pentru incorporare, la a caror depasire informatia este de un interes suficient din punct de vedere al radioprotectiei astfel incat sa se justifice inregistrarea si stocarea informatiei;
- nivelul de investigare: nivelul a carui depasire conduce la rezultatele suficient de importante astfel incat sa se justifice o investigare ulterioara;

- nivelul de referinta: nivelul de doza in practicile medicale de radiodiagnostic care nu trebuie sa fie depasit daca se aplica practici corecte privind performanta tehnica si diagnosticul.

Un astfel de nivel este specificat anticipat, de o autoritate competenta sau de catre conducerea institutiei, astfel incat la depasirea unei anumite valori sa fie intreprinse masuri pentru aducerea marimilor in limitele normale.

3.3

RESURSELE UMANE SI MATERIALE

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 11 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric In cadrul intreprinderii in prima faza vor fi doar 2 angajati care isi vor impartii sarcinile necesare realizarii tuturor activitatilor desfasurate de societate. Acestora se vor alatura si echipe externalizate. O analiza foarte importanta este accea de a evalua daca achizitionarea unui autovehicul pe firma prin intermediul unui leassing operational este mai rationala decat angajarea unui serviciu externalizat de curierat. Tabelul. 3.1 Evaluarea metodei de colectionare/transmitere dozimetre de la clienti, achizitie autovehicul vs. curier rapid.

Lei ACHIZITIE AUTOVEHICUL FIRMA leasing operational/ luna Asigurare obligatorie RCA Asigurare facultativa CASCO TOTAL/an Media lunara Plata CURIER 900.00 750 2000 13550.00 1129.167 680

Euro 200.00 166.67 444.44 3011.11 250.9259 151.11

TOTAL 680.00 151.11 *La calculul sumei lunare pt curier s-au aproximat 40 de drumuri, iar pretul unui transport a fost considerat 17 lei

Figura. 3.3.1 Evaluare costuri lunare transport dozimetre

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 12 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

Evaluand cele doua posibilitati: achizitie autovehicul firma pentru colectarea/livrarea dozimetrelor de la clienti si folosirea servicilor de curierat, a reiesit ca mai avantajos in prima faza a infintarii interprinderii este de a apela la un serviciu extern de curierat.
Tabelul. 3.2 Aparatura folosita in cadrul intreprinderii

Aparatura folosita in cadrul intreprinderii Notebook Desktopuri (retea 3 calculatoare) Server Imprimanta laser monocrom Kyocera Imprimanta laser monocrom HP Imprimanta laser color Kyocera Densitometru optic DENSIX

Nr. Bucati 1 3 1 1 1 1 1

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 13 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

3.4

PRODUCTIVITATE, PRODUCTIA

Semnare contract de prestari servicii

DA

NU

STOP

Comercializare dozimetre si/sau consumabile

DA

NU

Livrare dozimetre si/sau consumabile catre client

Client

Ridicare dozimetre de la client

Masuratori laborator

Intocmire raport si introducere in baza de date

Evaluare stare dozimetre si/sau schimbarea consumbilelor

DA

Mai pot fi refolosite

NU

Figura. 3.4.1 Schema logica a operatiunilor efectuate in cadrul societatii

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 14 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

Dupa cum se poate observa in Fugurile urmatoare, cu ajutorul unui singur calculator conectat la densiometru DENSIX folosind programul EVDOZ se pot monitoriza doua dozimetre individuale intr-un interval de timp egal cu 14,5 minute, aproximativ 8 filme densiometrice intr-o ora. Luand in calcul aceasta valoare, rezulta ca intr-o zi de lucru de 8 ore, conform legislatiei romane, un muncitor ar putea monitoriza, fara intrerupere, un numar de 64 dozimetre pe zi. Tinand cont de nevoile fiziologice si celelalte pauze din timpul procesului de lucru, rezulta ca un numarul de filme dozimetrice monitorizate este 64*0.7 = 44 filme dozimetice, in conditiile in care celalalt angajat se ocupa de toate celelalte activitati, cum ar fi: intruniri cu clienti si cu potentiali clienti, intocmirea rapoartelor si buletinelor dozimetrice continand rezultatele monitorizarii dozimetrice, primirea de la beneficiar a dozimetrelor utilizate, expedierea catre beneficiar a dozimetrelor procesate si verificate, etc In conditile in care cei doi angajati nu au si alte activitati de realizat acestia monitoriza cu ajutorul densiometrului DENSIX, un numar mai mare de 44 filme dozimetrice cu conditia de a lucra in echipa si a suplinii absenta celuilalt in momentul in care unul dintre cei doi necesita o pauza. Pentru a optimiza numarul de monitorizari, pe viitor, se poate monta in paralel un numar de 4 densiometre DENSIX cu ajutorul carora intr-un interval orar de 20 minute se poate monitoriza un numar de 8 filme densiometrice, de 4 ori mai multe decat fluxul tehnologic initial. Calculand de asemenea numarul total de monitorizari posibil fara ca operatorul sa se opreasca o secunda, rezulta un numar de 184. Insa de data aceasta consider ca numarul efectiv posibil de monitorizari, tinand cont de pauzele fiziologice si capacitatea unui operator de a opera cele 4 densiometre astfel incat acesta sa nu zapaceasca datele este de 184*0.5=92 filme dozimetrice. Aproximativ dublu fata de situatia actuala, ceea ce ridica intrebarea daca folosirea unui singur operator cu un calculator si 4 dozimetre legate in serie este mai rationala decat folosirea a 2 operatori concomitent, fiecare cu calculatorul si densiometrul sau.
Luare dozimetru Prelevare film dozimetric Pozitionare film dozimetric in densitometru optic Citire informatie film dozimetric Evaluare conditie dozimetru Schimbare film dozimetric Introducere rezultat in baza de date Introducere rezultat in buletinul dozimetric Expediere catre beneficiar

Figura. 3.4.2. Schema logica a fluxului tehnologic

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 15 din 28

Plan de afaceri privind infintarea unui societatii care sa fie un organism Dozimetric Acreditat de ctre Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN) pentru activitatea de monitorizare dozimetric

Figura. 3.4.3 Fluxul tehnologic realizat cu ajutorul unui operator si a unui singur densiometru optic DENSIX

Figura. 3.4.4 Optimizarea productiei cu ajutorul a mai multor densitometre optice DENSIX (4 densiometre per operator)

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 16 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

4 CONDUCEREA FIRMEI
4.1 STRUCTURA, ORGANIGRAMA
MANAGEMENT

PRODUCTIE TEHNOLOGIE

MARKETING DEZVOLTARE

ECONOMIC

JURIDIC -

ADMINISTRATIV

MANAGEMENT Director General ing. Grozea Gabriel

PRODUCTIE TEHNOLOGIE ing. Grozea Gabriel + 1 Ing. Fizician

MARKETING DEZVOLTARE ing. Grozea Gabriel

ECONOMIC externalizat (pe baza de contract de prestari servicii)

JURIDIC ADMINISTRATIV externalizat (pe baza de contract de prestari servicii)

Figura. 4.1.1 Organigrama societatii


4.2 FUNCTIONALITATEA, RESPONSABILII DE COMPARTIMENTE

Ing. Grozea Gabriel este Directorul General al intreprinderii, acesta are ca responsabilitatii principale: atragerea de clienti noi, formarea si pastrarea unei legaturi profesionale cu clientii existenti, asigurarea calitatii in firma, asigurarea securitati si sanatati ocupationale in cadrul societatii si a altor cerinte legislative, tinerea unei legaturi cu departamentele externalizate economic si juridic/administrativ si asigurarea efectuarii platilor catre toti furnizorii de servicii (serviciile de telefonie fixa, mobila si internet; servicile de curierat; cheltuieli de intretinere imobil; servicii de furnizare a energiei electrice; salubrizare; auditorii externi; etc.) In functie de volumul de lucru si de prioritatile care apar in cadrul societatii, directorul general poate sa deleaga o persoana din subordine sa il suplineasca intr-o activitate sau alta, daca acest lucru nu este impotriva literei legii.

5 PIATA MARKETINGUL PENTRU FIRMA


5.1 PIATA PRODUSULUI Piata de desfacere urmarita este evaluarea dozelor primite de persoanele care desfasoara activitati la Centrala Nucleara de la Cernavoda, Institutul de Fizica Atomica Magurele, Depozitul National de Deseuri Radioactive (DNDR) Baita-Bihor, dar si pentru persoanele care au ca domeniu de activitate: medicina nucleara, radiologie interventionala, ortopedie, medicina veterinara etc. 5.2 Evaluarea pietei Conform listei publicata de Ministerul Sanatatii in tara exista 461 de unitati spitalicesti In Bucuresti sunt aproximativ 200 clinici medicale, La nivelul intregii tarii avem aproximativ 1800 clinici medicale.
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 17 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

Piata de desfacere urmarita este evaluarea dozelor primite de persoanele care desfasoara activitati la Centrala Nucleara de la Cernavoda, Institutul de Fizica Atomica Magurele, Depozitul National de Deseuri Radioactive (DNDR) Baita-Bihor, dar si pentru persoanele care au ca domeniu de activitate: medicina nucleara, radiologie interventionala, ortopedie, medicina veterinara etc. 5.3 ESTIMARI PENTRU VANZARE Estimativ consider ca numarul persoanelor evaluate dozimetric in fiecare luna pe primul semestru al primului an va fi de 500 persoane. Conform acestei estimari si rezulta faptul ca utilizarea unui singur angajat si a unui singur densiometru DENSIX este arhisuficienta pentru a acoperii productivitatea initiala a societatii. 5.4 VOLUM IN TIMP Functie de relatile dobandite pe parcurs si influenta politica, numarul poate sa creasca mai mult sau mai putin, in functie daca societatea reuseste sa penetreze piata formata din depozitele de deseuri radioactive si centrala nucleara unde numarul de persoane care poarta zilnic ecusoanele dozimetrice depaseste 200 de persoane. Volumul in timp va varia functie de: Numarul de pacienti din unitatile medicale Cerintele activitatilor din centrala nucleara, institutul de fizica atomica, depozitele de deseuri radioactive, etc (de ex. daca centrala intra in outage pentru control si specialisti din intreaga lume vor venii pentru a participa la evaluarile de siguranta, daca dupa un ciclu de functionare o cantitate considerabila de deseu radioactiv necesita prelevarea, prelucrarea si transportarea sa catre depozitele de deseuri radioactive in vederea depozitarii, etc.)

Fixand un pret de 20 Ron pentru fiecare monitorizare, rezulta ca in cazul in care cele 500 de persoane evaluate ar fi monitorizate o singura data pe luna, incasarile societatii ar fi 20*500 = 10000 Ron 5.5 PROMOVAREA Promovarea societatii se va face prin urmatoarele modalitati: Electronic Google Ads, Newslettere cu oferte promotionale Fizic prezenta la expozitii si intruniri la care participa persoane influente cu putere de decizie din cadrul clinicilor medicale, unitatilor spitalicesti, institutelor, depozitelor de deseuri radioactive si de la CNE Cernavoda Prin stabilirea de intalniri cu persoane influente cu putere de decizie sau cu persoane delegate de acestea pentru a fi prezente la intalnire (directori adjuncti, economical manager, business developer manager, etc) din cadrul clinicilor medicale, unitatilor spitalicesti, institutelor, depozitelor de deseuri radioactive si de la CNE Cernavoda Cadouri promotionale inscriptionate cu sigla si datele firmei pliante, pixuri, stick-uri usb, brelocuri, snururi ecusoane, mini agende, cani termosensibile

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 18 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

Tabelul. 5.1 Oferta cadouri personalizate MasiDoz promotionale


Observa tii Descrier e Pret 100 buc 230 0 290 716 760 70 Valoare Suprafata Spatiu comun (la inchirierea a 5% dintr-un imobil) 100 + 20 = Coeficient add-on 120 * 1.06 = (a) Chiria lunara (b) Cheltuieli operationale (c) = (a) + (b) Total chirie/luna (suprafata x (c) )
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII
Data: 09.01.2014 Pagina: 19 din 28

Cantitat e

1 2 3

Pix plastic alb Pix metalic negru USB

100 100 50

Mapa

50

- imprimare o culoare, 2 pozitii - imprimare o culoare, 1 pozitie - capacitata 4 GB 25.32 - imprimare o fata, o culoare - finit 22 x 31 cm - big 1,2 cm - 4+0 2.9 - 350 g/mp - buzunar aplicat cu taietura de carte de vizita - A4 finit (21x29,7 cm) - coperta 200 g/mp, 4+0 - interior 20 coli, 4+0, 80 g/mp - lipire + capsare latura mica Cani personalizate prin sublimare - imprimare pe cartoane standard, lucioase sau mate - 210-300 gr/mp TOTAL

2.3 4.26

285.2 0

2532 3139.68

359.6

Blocnotes

50

7.16

887.84

6 7

Cani termosensibile Carti de vizita

50 200

7.6 0.35

942.4 86.8

4598 5701.52

Pentru 100 de pachete promotionale este necesar de dispunerea unui buget de 5702 Ron (TVA inclus)

6 DOMENIUL ECONOMIC AL FIRMEI


6.1 BUGETUL INITIAL DE INFINTARE SI DE FUNCTIONARE IN PRIMUL AN
Domeniul economic al firmei este inginerie, Societatea va fi acreditata de catre CNCAN pentru activitati de monitorizare dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante. Tabelul. 6.1 Calculul chiriei pentru 100 mp intr-o cladire de birouri.

UM mp mp mp mp Euro/mp Euro/mp Euro/mp Euro/mp

100 20 120 1.06 127.2 8 1.5 9.5 1208.4

Total (TVA)

Pret/ buc

Nr

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate Tabelul. 6.2 Calculul chiriei si a cheltuierilor lunare pentru inchirierea unui apartament 3 camere (75 mp)

Depozit de garantie (3 luni) Depozit inchiriere apartament Total Cheltuieli lunare Chiria lunara Intretinere Energie electrica Internet Telefonie fixa Telefonie mobila Total

Ron 6075 6075 Ron 2025.00 400.00 250.00 160.00 120.00 240.00 3195.00

Euro 1350 1350 Euro 450.00 88.89 55.56 35.56 26.67 53.33 710.00

Tabelul. 6.3 Calculul chiriei si a cheltuierilor lunare pentru inchirierea unui spatiu de birouri (100 mp)

Depozit de garantie (3 luni) Depozit inchiriere spatiu birouri Total Cheltuieli lunare Chirie/luna Energie electrica Internet Telefonie fixa Telefonie mobila Apa rece/calda + canalizare Total

Ron 16313.4 16313.4 Ron 5437.80 250.00 160.00 120.00 240.00 30.00 6237.80

Euro 3625.2 3625.2 Euro 1208.40 55.56 35.56 26.67 53.33 6.67 1386.18

Tabelul. 6.4 Evaluarea chiriei Apartament inchiriat vs. Spatiu birouri

Costuri Depozit de garantie (3 luni) Cheltuieli lunare


*Costurile sunt date in Euro

Apartament 3 camere 1350 710.00

Spatiu birouri 3625.2 1386.18

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 20 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

Figura. 6.1.1 Evaluarea chiriei apartament inchiriat vs. spatiu birouri Evaluand cele doua posibilitati de inchiriere a unui sediu pentru intreprindere s-a hotarat ca este economic si rational ca acesta sa fie amplasat intr-un apartament de 3 camere pentru faza de debut. Tabelul. 6.5 Evaluarea cheltuielilor de infintare si functionare

Cheltuieli directe IT Cumparare domeniu web Achitare host domeniu Software baza de date EVDOZ Intretinere baza de date Software Office Pro (2 buc) Aparatura Notebook Desktopuri (retea 3 calculatoare) Server Imprimanta laser monocrom Kyocera Imprimanta laser monocrom HP Imprimanta laser color Kyocera Densitometru optic DENSIX Mobilier Birouri (3 bucati)
MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII

Lei 300 300 5000 450 660 6710 3500 4000 5000 1500 1500 2500 8000 26000 600

Euro 66.67 66.67 1111.11 100.00 146.67 1491.11 777.78 888.89 1111.11 333.33 333.33 555.56 1777.78 5777.8 133.33

Data: 09.01.2014

Pagina: 21 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

Cheltuieli directe Rafturi (10 bucati) Rafturi cu usi si incuietoare (2 bucati) Scaune de birou (3 bucati) Lampa birou (3 bucati) Prelungitoare (6 bucati)

Lei 1200 400 750 210 300 3460 500 600 200 2420 5000 1500 200 150 1350 8200

Euro 266.67 88.89 166.67 46.67 66.67 768.89 111.11 133.33 44.44 537.78 1111.11 333.333 44.44 33.33 300.00 1822.22 Euro 1491.111 5777.778 768.8889 537.7778 1822.222 2060 151.11 12608.89

Mobilier bucatarie Frigider Cuptor cu microunde SALARII Salarii angajati (2 angajati) Dari la stat (2 angajati) ~30% Plata contabil Medicina muncii Plata avocat

Tabelul. 6.6 Costurile centralizate pentru infintarea intreprinderii

Cheltuieli Software Hardware Mobilier Mobilier aditional SALARII Chirie Curier TOTAL

Lei 6710 26000 3460 2420 8200 9270 680.00 56740

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 22 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

Figura. 6.1.2 Cheltuieli infintare intreprindere Tabelul. 6.7 Costuri centralizate lunare

Cheltuieli IT SALARII Chirie Curier TOTAL

Lei 475 6700 3195.00 680.00 11050

Euro 105.5556 1488.889 710.00 151.11 2455.556

Ponderea cheltuielilor 4% 61% 29% 6% 100%

Figura. 6.1.3 Cheltuieli lunare de functionare intreprindere

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 23 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate Tabelul. 6.8 Comparatie cheltuieli initiale si lunare

Cheltuieli Initial Lunar Total

Lei 49290.00 11050 60340

Euro 10953.33 2455.556 13408.89

Ponderea cheltuielilor 82% 18% 100%

Figura. 6.1.4 Comparatie cheltuieli initiale si cheltuieli lunare Tabelul. 6.9 Costurile centralizate pentru primul an

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total anual

Ron 56740.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 11025.00 178015

Euro 12608.89 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 39558.9

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 24 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate Tabelul. 6.10 Cash Flow pentru primul an

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ron 56740 67765 78790 89815 100840 111865 122890 133915 144940 155965 166990 178015

Euro 12608.89 15058.89 17508.89 19958.89 22408.89 24858.89 27308.89 29758.89 32208.89 34658.89 37108.89 39558.89

Suma estimata a fi necesara pentru infintare este 56740 Ron ( echivalentul a 12609 Euro) iar costurile lunare de functionare sunt de 11025 Ron (2450 Euro), la aceste valori nu s-au luat in calcul eventualele incasari si cheltuieli aditionale, iar suma totala necesara pentru infintare si functionare in primul an este de 178015 Ron (echivalentul a 39559 Euro)

Figura. 6.1.5 Flow Chart intreprindere - cheltuieli

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 25 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

7 Concluzii
Tabelul. 7.1 Tabel centralizator cheltuieli evaluare intiala si reducere de costuri

Nr. luna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Evaluare initiala 178015 168015 158015 148015 138015 128015 118015 108015 98015 88015 78015 68015 58015 48015 38015 28015 18015 8015 -1985

Reducere costuri 52660.00 42660.00 32660.00 22660.00 12660.00 2660.00 -7340.00

Tabelul. 7.2 Centralizator cheltuieli situatia reducerilor de costuri

Cheltuieli Cheltuieli initiale Cheltuieli intretinere Curier Total

Ron 30460 1170.00 680.00 32310

Euro 6768.889 260.00 151.11 7180

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 26 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

Figura. 6.1.1 Calculul timpului de amortizare evaluare initiala si situatia reducerilor de costuri Valoarea necesara pentru infintarea firmei este accesibila in cazul in care se ipotecheaza o locuinta. Calculand perioada de amortizare a investitiei initiale de 178015 Ron considerand un venit lunar de 10000 Ron (echivalentul a 500 de monitorizari) rezulta ca nu se amortizeaza suma creditata in primul an de functionare al firmei. Reducand costurile prin eliminarea mobilierului aditional, scaderea salariilor si eliminarea chiriei utilizand apartamentul propriu a rezultat suma de 52660 Ron. Cu aceasta noua valoare perioada de amortizare a investitiei considerand acelasi venit lunar de 10000 Ron este de 7 luni. Conform calculelor realizate afacerea este posibila deoarece concurenta este minima, piata de desfacere este in plina crestere datorita numarului tot mai mare de aparatura medicala de ultima generatie folosita de catre medicii din Romania si a caror stari de sanatate necesita o atenta si continua monitorizare, posibilitatea punerii in functiune a unitatilor 3 si 4 centralei nucleare de la Cernavoda, care va aduce de la sine anagajarea a unui numar mai mare de operatori si muncitori cu acces in zonele radiologice.

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 27 din 28

Raport privind STRUCTURI METALICE 20500 Solutie conceptuala (de principiu) pentru platforme metalice de acces la echipamente, scari, balustrade, inchideri exterioare pentru echipamentele atasate

8 BIBLIOGRAFIE
1. Din secretele managementului integrat pentru IMM Ed. Matrixrom, Autori: Nicolae Postavaru 2. http://www.dozimed.ro/ 3. http://www.cncan.ro 4. http://www.plandeafacere.ro/modele-planuri/model-plan-de-afaceri-pentruobtinerea-unui-credit-de-catre-o-firma-ce-presteaza-servicii-de-colectare-adeseurilor/ 5. http://jobclubom.ro/down/planuri/plan_afaceri_25.pdf 6. http://www.plandeafacere.ro/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/ce-sunt-obiectivelesmart/ 7. http://www.avocatnet.ro/

MANAGEMENT INTEGRAT IN CONSTRUTII


Data: 09.01.2014 Pagina: 28 din 28

S-ar putea să vă placă și