Sunteți pe pagina 1din 439

John Saul

PREZENTA

JOHN SAUL 77e Presence 1997 by John Saul All r !h"s reser#e$ Tra$ucere $ n l %ba en!le&a RA'U P(NTEA RAO (n"erna" onal Publ sh n! )o%*any+ ,--. *en"ru #ers unea n l %ba ro%/na T *arul e0ecu"a" $e AL1OL'( N2O3'A A4 'ebrecen+ Un!ar a %ar" e ,--5

Pen"ru "o" *r e"en %e $ n 3au + s %a ales *en"ru )on6er n"a s Scoala $e Ar"a Scr sulu $ n 3au + care % 7au %bo!a" " # a"a nunu%a ca scr "or+ c s n al"e *r # n"e8 'u*/ cu% s" % cu "o" + 3au No 9a O : cu7a$e#/ra" 3au es"e cel %a bun+ *ara$ sul*e */%n"8

'ES)OPER(REA 'e sus+ & ua era *er6ec"a8 Un cer $e un albas"ru s n l u+ o %are scn"e e"oare $e s%aral$8 )" #a nor ra&le" *e #as"a n" n$ere a&ur e ca n s"e6lor $e nalba8 ;n"ul se o*r se $e "o"+ ar oceanul se r $ ca s coborance" sor $e7a lun!ul unu su#o $e la#a n"ar "a+ care se n" n$ea $ ns*re %are s *na la rasu6l/"oarea a6la"a *e la <u%a"a"ea$ru%ulu ca"re #ersan"ul 9 lauea $e *e (nsula Ha=a 8 (nsula 3are8 )u %ul" %a %are $ec" "oa"e nsulele arh *ela!ulu ha=a an la un loc8 S cu 6lecare an crescn$ "o" %a %are8 )u "oa"e aces"ea+ as"a& + ch ar s *a%n"ul *area sa 6 ecu*r ns $e "oro*eala aerulu s a a*e 8 1ocur le care ar$eau n%arun"a ele nsule *areau sa se 6 $o%ol "+ se au&ea $oar ousoara s6r ala+ $e *arca ar 6 as"e*"a" o al"a & *en"ru a "sn *r n %an"aua $e roca $e $easu*ra s *en"ru a7s "r % "e "en"aculele $e %a!%a "o* "a+ ser*u n$ la #ale *e coas"a cra"erulu + *na ha"7$e*ar"e+ n lar!ul %ar 8 O & *e care ech *a $e scu6un$a"or o as"e*"ase8

La un ceas $u*a ce se cra*ase $e & ua+ e se !aseau la bor$ul unu re%orcher s a unu >alan$ care7 sco"ea $ n 4ol6ul H lo8 Acu% salan$ul era ancora" la #reo $oua su"e $e %e"r $e su#o ul $e la#a * e"r 6 ca"+ */s"rn$u7s *o& " a cu a<u"orul a"re ancore le!a"e $e n s"e *ar%e sol $e8 Re%orcherul nua#ea ne#o e $ec" $e o s %*la *ra< na $e a%arare *en"ru a7s *as"ra *o& " a+ ar ech *a<ul $e la su*ra6a"a 7 6ara a %a a#ean % c s*ec al $e 6acu" *n/ n cl *a cn$ a#ea sa *r %eascase%nal $e la scu6un$a"or 7 se rela0a *e *un"e+ bn$ bere s <ucn$ car" la 6el $e a*a" c ca s #re%ea nsas 8 Poa"e ca+ $aca #n"ul s %area n7ar 6 co%*lo"a" %*o"r #alor+ c ne#a ar 6 s %" " usoara &!l" ala se s% ca s s 7ar 6 $a"sea%a ca $ l ca seren "a"e a & le era lu&or e8 'e$esub"ul l %b !roase $e la#a+ care se n" n$ea la #ale"oc%a $e la r/su6la"oarea cea n$e*ar"a"a+ *res unea *ro$usa$e % e&ul 6 erb n"e a6la" n a$ncul scoar"e "eres"re crescuse+ 6 sur n$ ! !an" ca les*e$e $e roca8 Nu era o 6 sura e0*lo& #a 7 nu a$ucea cu $e*lasarea ce se*e"rece a"unc cn$ %ar! n le l * "e ale *lac lor con" nen"alese $es*r n$ brusc s su"e $e ? lo%e"r $e rel e6 cu a*aren"asol $a &#cnesc n $ rec" con"rare8 S nu era n c !enul $e 6 sura *r n care+ 6ara n c un a#er" s%en"+ 6un$ul %ar sa se r $ ce s"rn n$ o %aree se s% ca *e o ra&a $e % $e ? lo%e"r $e <ur %*re<ur+ care se na*us"es"easu*ra usca"ulu s neaca "o" ce n"lnes"e n cale8 Pro$ucn$u7se a"" $e a*roa*e $e su*ra6a"a+ aceas"a 6 sura*ro#ocase nu%a o 6oar"e % ca osc la" e *e se s%o!ra6ele ce%on "or &au % scar le $ n n"er orul %un"elu 8 )h ar $aca c u7#a $e *e nsula ar 6 s %" " "o"us ce#a+ *robab l ca n cl *aur%a"oare a %a re6lec"a" s s 7a s*us ca se na&ar se8

'e$esub"ul su#o ulu $e la#a sol $ 6 ca"a+ 6 sura $ n roca a 6os" su6 c en"a *en"ru a *er% "e une coloane s"raluc "oare$e roca "o* "a sa7s ncea*a ascens unea ca"re su*ra6a"a+ "e%*era"ura s *res unea cro n$u7 $ru% $ n ce n ce %a lar!8 ncele $ n ur%a+ %a!%a "o* "a $e o s"raluc re orb "oare a eru*"n cre#asa !oala $e sub %ensa les*e$e $e la#a sol $ 6 ca"a $ela su*ra6a"a8 )u an n ur%a+ % e&ul nca l ch $ se scursesea6ara *r n aces" so $e "unel na"ural+ 6or%a" *r n ra* $an"ar re a su*ra6e"e e0"er oare8 Acu%+ n #re%e ce re%orcherul *lu"ea l n s" " la ca*a"ulsu#o ulu + ar sca6an$r lucrau n"r7o sen na ne*asare <os+ n %ers une+ l ch $ul nc ns cobora la #ale+ $eo*o"r #a ascuns s &ola" $e s"nca nea!ra $e $easu*ra8 A<unsa la ca*a"ul "unelulu + acolo un$e ul" %ul su#o 6usese *na la ur%a * e"r 6 ca" $e a*a %ar + la#a s7a acu%ula"$ n ce n ce %a %ul" cu 6 ecare % nu"+ !reu"a"ea e a*asn$"o" %a "are $ naun"ru asu*ra 6e"e n"erne a *o#rn sulu + "e%*era"ura aces"e a consu%n$ 6ara con"en re *ere"ele $e s"nc/ce $es*ar"ea %a!%a cloco" "a $e a*a %ar 8 La "re &ec $e %e"r a$nc %e+ ce $o scu6un$a"or + un barba" s o 6e%e e+ lucrau 6oar"e concen"ra" la recu*erareaunu ob ec" *e care7l $esco*er sera n ur%a cu o sa*"/%na8 n"e*en " n"r7un s"ra" $e la#a care aco*erea 6un$ul oceanulu + aces" ob ec" era a*roa*e *er6ec" s6er c+ $e o culoare a""$e a*ro* a"a $e nuan"a la#e + nc" a"unc cn$ scu6un$a"or $a$usera $e el+ 6usese c" *e ce sa nu7l ba!e $e sea%a8 1or%aob ec"ulu a"rasese a"en" a 6e%e 7 *area ce#a curb l n u lal % "a *erce*" e # &uale8 Scu6un$a"oarea s7a o*r " *en"ru a s"u$ a %a b ne ob ec"ul+ 6 n$ca l cons $era o 6or%a" une n"eresan"a $e la#a8 La c"e#a secun$e $u*a ce nce*use sa cerce"e&e+ *ar"enerul e +

s %" n$ ca 6e%e a nu se %a a6la n acelas loc+ un$e#a n $rea*"a lu + s7a n"ors *en"ru a se con# n!e ca nu s7a n"%*la" ce#a8 n %a *u" n $e un % nu"+ a $e#en " la 6el $e cur osn *r # n"a ob ec"ulu s6er c8 Au e0a% na" s6era #re%e $e a*roa*e &ece % nu"e8 )u"oa"e ca era b ne *r nsa n la#a+ s 7au $a" sea%a ca era al"ce#a8 Trebu e sa 6 6os" un 6el $e !eo$a8 'u*a ce7au 6o"o!ra6 a"7 o s 7au nre! s"ra" *o& " a+ au nche a" scu6un$area s %a "r& u+ n aceeas & + 7au a$us la cunos" n"a se6ulu lor $esco*er rea8 Acu% se a6lau $ n nou la locul cu *r c na8 Erau n a*a $ea*roa*e o ora+ ch nu n$u7se sa cu*r n$a s6era n"r7un 6el $e*lasa s*ec ala s + la s6rs "+ sa 6 0e&e *lasa la o can!e a6la"a laca*a"ul une saule $e b !a %are+ ns"ala"e n % <locul *un" $e*e salan$8 Nacela res*ec" #a+ !n$ "a s*ec al *en"ru aces" sco*+ se%ana cu se"c le %*le" "e n care $e !enera" *escar <a*one& n#elesc 6lo"oarele $e s" cla+ nu%a ca aceas"a *lasaera 6acu"a $ n"r7o 6 bra s n"e" ca ch ar %a re& s"en"a $ec" o"elul8 O$a"a as !ura"a *r n$erea nacele s %ul"u% "a ca "esa"urare& s"en"a nu a#ea sa alunece+ 6e%e a a ac" ona" $ s*o& " #ul$e se%nal &are $e la cen"ura cu balas"8 Pe re%orcher+ ech *a<ul a nce*u" sa r $ ce !eo$a $e *e6un$ul oceanulu 8 Unul $ n"re barba" + a$ul%ecn$ o % as%a $e sul6 n aer+ s"r%ba $ n nas+ a*o s s*use ca aceas"a "rebu a *robab l sa*ro# na $e la e%ana" le *u"uroase r/s*n$ "e $e ba"er a cuacu%ula"or a salan$e 8 A"en" a e 6 n$ concen"ra"a asu*ra b ! + n c unul $ n"re%e%br ech *a<ulu nu a ba!a" $e sea%a 6u%ul care nce*ea

s/ se s"recoare *r n"re *r %ele 6 sur a*ara"e n col na #ersan"ulu + a6la" la $oua su"e $e %e"r %a $e*ar"e8 La "re &ec $e %e"r sub n #elul %ar + ce $o scu6un$a"or se n$e*ar"ara la #reo &ece %e"r $e !eo$a+ a*o se n"oarsera*en"ru a obser#a cu% se n" n$e cablul b ! 8 Pre" $e o cl *a+ care $ura c" e"ern "a"ea+ n % c nu se cl n" 8 A*o !eo$a 7 cu un$ a%e"ru $e a*ro0 %a" # un %e"ru 7se s%ulse brusc $ n s"ra"ul $e la#a+ "sn n$ %a n" n sus c" #a %e"r + *en"ru ca %e$ a" s/ ca$a a*roa*e $e 6un$ul %ar + ca una $ n"re acele% n! u"e $ n hr" e s *ole ala colora"e s u%*lu"e cu ru%e!uscare a"rna $e un elas" c8 O scur"a *au&a8 'u*a care s nce*uurcusul len"+ $ar cons"an" ca"re su*ra6a"a+ *e cn$ ce $o scu6un$a"or se $e*lasau ca"re locul $ n care 6usese $ sloca"a s6era8 @ !a "oc%a a$usese la bor$ !eo$a n cl *a cn$ #ersan"ul%un"elu ce$a8 La o 6rac" une $e secun$a $u*a ce un <e" $ela#a $e un !alben s"raluc "or "sn e0*lo$n$ n % l oane $e6ra!%en"e la con"ac"ul cu a*a %ar + c ne#a racn un a#er" s%en"+ n c"e#a secun$e *ar %ele 6usesera "a a"e+ ancoreleaban$ona"e cu "o" cu lan"ur + ar re%orcherul se n$re*"a s*relar! cu "oa"a # "e&a8 A*a+ l n s" "a cu nu%a c"e#a secun$e n ur%a+ bolborosea n <urul re%orcherulu reac" onn$ la 6or"a e0*lo& #a a<e"ulu $e la#a ce se %area cu re*e& c une+ *r/#al n$u7se $ ncra"erul #ersan"ulu sur*a"8 7)u% r/%ne cu sca6an$r A s"r !a c ne#a8 'ar ch ar n cl *a cn$ ros"ea aces"e cu# n"e+ n!ro& "ul%e%bru al ech *a<ulu cunos"ea $e<a ras*unsul la *ro*r an"rebare8 Scun6un$a"or "oc%a cerce"au al#eola n care 6usese *r nsa !eo$a cn$ au s %" " *r %a # bra" e subson ca8 n cl *a

cn$ sur*r &a se "rans6or%a n *an ca s s $usera %na lacen"ur le cu balas" *en"ru a s le aban$ona s a e6ec"ua o urcare $e ur!en"a+ era $e<a %ul" *rea "r& u8 @rusc *e 6un$ul oceanulu se casca o cra*a"ura s + n%o%en"ul cn$ %a!%a na#al n %are+ a*a nsas *aru ae0*lo$a n"r7o n6ernala <erba $e ac $ sul6ur c+ a*a cloco" "a s abur8 O canona$a $e 6ra!%en"e $e "u6 #ulcan c cu cons s"en"as" cloasa 6u %*rosca"a n "oa"e $ rec" le8 n$a"a ce sca6an$r 6usesera uc s $e abur+ ac $ s $e a*a $e %are cloco" "a+ cor*ur le lor 6ura s6r"eca"e $e asch le $e s l c u care 7au "a a" ca"o" a""ea % l oane $e b s"ur e nc nse la rosu8 n c"e#a secun$e nu %a r/%ase n c ur%a $e ele8 La o % la n lar!+ ech *a<ul re%orcherulu se holba ulu "la s*ec"acolul $ n s*a"ele lor8 Tar%ul $ s*aruse neca" n"r7o *cla !roasa $e abur a%es"eca" cu e%ana" "o0 ce s cenusa #ulcan ca lasa"a ase%enea une cor" ne $easu*ra loculu un$e cu nu%a c"e#a % nu"e nur%a se a6lase #ersan"ul %un"elu 8 3area+ b c u "a $e #n"ul care se n"e"ea+ se u%6la "o" %a %ul"+ ar $easu*ra se a$unaunor ne!r ca s cu% 6or"ele ce $e&lan"u sera 6ur a %un"elu s"rn ser/ acu% s 6ur"una8 Ech *a<ul scru"a su*ra6a"a a*e cu b noclur le n cau"area#reunu se%n $e la sca6an$r + $ar+ $es 6aceau aces" lucru+ s" au $e<a ca as"e*"area lor a#ea sa 6 e &a$arn ca8 E ns s ab a7ab asca*asera cu # a"a8 Pe %asura ce #n"ul s*orea n n"ens "a"e+ ar "ala&ur le se u%6lau s $e#eneau "o" %a nal"e+ ca* "anulre%orcherulu cr% na*o s*re 4ol6ul H lo s s*re *or"8 Pe salan$+ "re oa%en 6 0au !eo$a *e *un"e+ n"rebn$u7sen s nea lor $aca recu*erarea aces"e a %er "ase *re"ul unor# e" o%enes" 8

Prolo! LOS AN4ELES N7ar6B "rebu " sa se n"%*le as"6el8 ' n con"ra+ "o"ul ar 1 "rebu " sa %ear!a s*re b ne+ nu s*re%a rau8 'oar *ro% sesera 7 "o" *ro% sesera as"a8 Pr %ul 6usese $oc"orulC +J'ac7a sa e *as" lele+ a sa "es %" %a b neD8 Pe ur%a+ an"renorulC 3a + s"ra$u es"e7"e un * cE Nureuses" + $aca nu s"rBn! un * c $ n $ n" D8 )h ar s %a ca7saC +J6u ncerca sa 6ac "o"ul $eo$a"a+ c n 6 ecare & c"e *u" nD8 Asa ca luase *as" lele+ se s"ra$u se %a %ul"+ 6 n$+ nacelas " %*+ ho"ar" s7o lase %a %oale cu e6or"ul8 Pen"ru ca+ sa*"a%na "recu"a+ o #re%e+ lucrur le sa *ara a se %buna"a" + n c u$a *cle ce se lasase *es"e oras a"" $e $ensa+ nc"%a<or "a"ea *r e"en lor sa *lecasera $e la scoala %a $e#re%es se n$re*"asera s*re *la<a un$e br &a ar 6 *u"u" a$uce $ ns*re ocean aer *roas*a"+ el se $usese la "oa"e cursur le8 'u*aul" %ul clo*o"el se $e&braca n #es" ar s 7s "rase *e el sor"ul

na n"e $e7a o &bu!h s*re * s"a *en"ru cele *a"ru "ure $encal& re+ *e care le 6acea n"o"$eauna na n"ea a$e#ara"e curse cu obs"acole8 E#en %en" care+ cu *u" na %unca+ ar 6 *u"u" sa7l "rans6or%e n ca%* on al s"a"ulu la an #ersarea #rs"e $e o*"s*re&ece an 8 Sa*"a%na "recu"a+ n"r7o & cn$ era s n!ur *e "eren+ *as" lele nce*usera n s6rs " sa7s 6aca e6ec"ul8 Se as"e*"asesa7s * ar$a su6lul *e la <u%a"a"ea *r %ulu "ur $e * s"a+ $arch ar s a"unc cn$ s*ra# se $e aler!a" ul" %ul "ur s s %" secor*ul *ulsn$ $e ener! e+ *la%n *o%*n$ aer cu usur n"a+ ba"a le n % usor %a accelera"e8 n cel $e7al $o lea s al "re lea "ur+ el s u" un * c r "%ul+ $ar se s %"ea *re6ec" 7 n"r7 a$e#ar *er6ec"8 Asa nc" n al *a"rulea "ur $e * s"a $a$use$ n el "o" ceea ce *u"ea sa $ea s a#usese aceeas sen&a" e can ur%a cu c"e#a lun + cn$ nca %a reusea sa $uca la bun s6rs " o cursa8 'ar n acea & $ n sa*"a%na "recu"a se s %" se%a b ne ca or cn$+ *la%n lu ns* rasera #olu%e %ense$e aer s n"re!ul sau or!an s% reac" onase8 n locul acele arsur $ureroase *e care $e ob ce o res %"ea n 6 nalul % le $e ncal& re+ n %usch a#ea $oar o sen&a" e $e !$ l "ura*lacu"a+ * e*"ul se u%6la s se $e&u%6la n"r7un r "% le<er+ s ncron &a" *er6ec" cu ba"a le n % 8 n"re!ul sau or!an s%6unc" onase n $esa#rs "/ ar%on e8 @a+ n acea & + %a 6acuse s c"e#a "urur $e * s"a su*l %en"are+ ncn"a" $e re& s"en"acor*ulu sau+ bucuros cu% nu se %a *oa"e ca+ n s6rs "+ *as" lele s e0erc " le $a$eau roa$e8 A"unc nce*use saase&e obs"acolele la $ s"an"e *rec se+ $ar *u" n %a nal"e$ec" $e ob ce 8

Plu" se *es"e ele+ "recn$ le<er $e barele "rans#ersale+ s %" n$u7se cu $es/#rs re %*on$erab l n cl *ele cn$ &bura*es"e bar ca$e+ lasn$u7le+ *e rn$+ n ur%a8 )n$+ $oua ore %a "r& u+ se n$re*"ase $ n nou ca"re #es" ar+ ab a $aca res* ra %a accelera"+ n %a ba"ea usor s s s %"ea * c oarele $e *arca #enea $e la o *l %bare $e o <u%a"a"e $e ora+ nu $u*a $oua ore $e cros s sar "ur 8 n & ua ur%a"oare "oa"e se n"orsesera %*o"r #a lu 8 'u*a un s6er" $ n *r %ul "ur s %" se sen&a" a aceea cunoscu"a $e su6ocare+ ar n %a nce*u sa7 bubu e $e *arca s7ar 6 a6la" *e ul" %a l n e $rea*"a $ n"r7o cursa $e &ece % $e%e"r 8 )on" nua sa aler!e s*unn$u7s ca nu era $ec" o reac" ela e6or"ul $e*us er + cn$ se an"renase %a %ul" $ec" ar 6 "rebu "+ nsa n cl *a n care s*ra# *r %ul "ur $e * s"a s" u can7a#ea sa reuseasca8 (es n$ $e *e su*ra6a"a * s"e + se lasa saca$a n arba+ ros"o!ol n$u7se cu 6a"a n sus *en"ru a *r # cerul cu och % < " $ n cau&a lu% n *u"ern ce a soarelu a% e& 8 )e na ba se n"%*laseA (er se s %" se 6or% $ab l8 As"a& se s %"ea ca un bosoro!8 Re6u&ase sa se lase *ra$a $urer $e *la%n + bubu "ur lor n % s a!on e $ n * c oare8 )n$ an"renorul se a*ro* ase sa#a$a ce se n"%*la+ el s*use ca era b ne+ *re"e0"n$ ca nua#ea $ec" o cra%*a ob snu "a+ a*o s 6r c" ona %usch !a%be ca s/7s 6aca % nc una %a cre$ b la8 An"renorul n!h " *acaleala 7 sau cel *u" n asa lasa sa se n"elea!a+ or cu%+ "o"a a era 7 ar el se r $ case $e *e arba s re#en se *e * s"a8 (s*ra# cele *a"ru "urur + $ar *e ul" %ul ab a $aca &bu" sa %en" na un "e%*o care era+ %a curn$+ acela al unu %ers ra* $8 An"renorul s*usese sa a*ese *e accelera" e sau sa se$uca acasa8

A*asase *e accelera" e+ $ar+ *na la ur%a+ "rebu se sa se$uca acasa8 S $ n acea & s "ua" a se nrau"a" se "o" %a %ul"8 n 6 ecare & 6acuse e6or"ur $e a7s n# n!e $urerea8 Alal"a er se $usese la $oc"or a *a"ra oara $e la Anul Nous + *en"ru a *a"ra oara+ $oc"orul nu 6usese n s"are sa$esco*ere n % c n nere!ula8 Ul" %a $a"a ras*unsese la "oa"en"rebar leC $a+ se s %" se b ne cn$ s7a n"ors %*reuna cu%a%a7sa $ n 3au + %e$ a" $u*a re#el onF nu+ "a"al sau nu6usese acoloF el *lecase n nsula 4ran$ )ay%an %*reuna cunoua lu so" e s cu bebelusul lor8 Nu+ nu7l $eran<ase 6a*"ul ca"a ca7sau nu7 nso" se n 3au 8 'e 6a*"+ era bucuros ca%a ca7sa renun"ase la "a ca7sau+ 6 n$ca aces"a ob snu a sa7 *ocneasca *e a%n$o cn$ era bea"+ ceea ce se n"%*lase*rac" c n 6 ecare seara n ul" % $o an n care au locu "%*reuna8 Nu+ nu7l ura *e "a"al lu 8 Nu7l *lacea $ n cale7a6ar/s era bucuros ca aces"a *lecase+ $ar $e ur"+ nu7l ura8 )eea ce ura+ n"r7a$e#ar+ era cu% se s %"ea8 'oc"orul s*usese ca *oa"e ar 6 6os" ca&ul sa consul"e un*s h a"ru+ $ar n7a#ea $e !n$ sa 6aca as"a8 Nu%a e0cen"r c s ra"a" a#eau ne#o e sa se $uca la *s h a"ru8 Or care ar 6 6os"*roble%a+ a#ea s7o $e*aseasca $e unul s n!ur8 Nu%a ca nul" %ele $oua & le $urerea $e#en se a*roa*e nsu*or"ab la8 A#ea cos%arur s se "re&ea $ n so%n+ su6ocn$u7se s "re%urn$ $ n "o" "ru*ul8 n aceas"a $u*a7a% a&a+ $u*a cursur + cn$ nce*use sa7 "reaca *r n ca* ca %a b ne7ar 6 6os" sa %oara $ec" sa %a su*or"e acele $urer cu%*l "e+ se *l %ba cu %as na 6ara #reun"el anu%e+ *na cn$ un *ol " s" o*r s 7 "a e ch "an"a *en"ruca a#ea "oba $e esa*a%en" s*ar"a8 Asa ca acu% *e un$e na baa#ea sa %a scoa"a ca%asaA El nu7s *u"ea *er% "e n c sa7s

*la"easca a%en$a+ ca sa nu %a #orb % $e *la"a re*ara" e a6ur s "e ale a $e "obe8 S ce %are lucru eraA La ur%a ur%e n c nu 6acea c ne s" e ce &!o%o"+ ar n cab na ab a $aca ses %"ea &ul $e !a&e arse8 'ar %a ca7sa a#ea or cu% sa7 6recer $ chea *en"ru a%en$a+ ar "a ca7sau+ $aca s7ar 6 a*uca" sa7 ceara ban cu %*ru%u" ca sa re*are "oba+ a#ea nu%a $ec"sa7 $ea $ru%ul unu n"er% nab l $ scurs $es*re c " $e !reu esa a !r <a $e $oua 6a% l 8 )e %a *orcar eE Lun$7o *e s"ra$a s"ra<u "a $e co*ac un$e locu a $e cn$se nascuse+ a*asa bu"onul $ n *arasolar care ur%a sa ac" #e&e*r n "eleco%an$a us le !ara<ulu n %o%en"ul cn$ %a a#ea$oar $oua case *na sa a<un!a s n"ra *e aleea ce $ucea la!ara< e0ac" n cl *a cn$ usa aces"u a era co%*le" $esch sa8 Porn n$ au"o%a" <ocul *e care7l <uca $e unul s n!ur n 6 ecare$u*a7a% a&a+ a*asa $ n nou bu"onul "eleco%en& ncercn$sa !h ceasca e0ac" cl *a cn$ usa $e la !ara< a#ea sa cul se&e$u*a ce %as na "recea $e ea8 As"a& ra"a s au"o%ob lul se &!l" &$ra#an n cl *a cn$usa n cobbr re r cosa $ n *arasocul7s*a"e8 Asa ca acu%+ *eln!a a%en$a s "oba s*ar"a+ a#eau sa %a 6 e s &!r e"ur *e%as na s *e usa $e la !ara<8 S $urerea "o" nu7 "recuse8 Poa"e ca+ n loc sa se $uca n casa+ ar 6 6os" %a b ne sa %a ra%n/ o #re%e a c 8 Sa s"ea acolo un$e era s sa #a$a ce s7a n"%*la"8 S %" cu% l nun$a o sen&a" e $e cal$ura care alun!a $urerea s + $ n"r7o$a"a+ se s %" %a b ne8 Poa"e ca+ n s6rs "+ !as se ras*unsul la *roble%ele lu 8 1ara %a ca7sa8 1ara an"renor8

@a a"ul nch se och + "rase a$nc aer n * e*" s + *en"ru*r %a$a"a $u*a sa*"a%n $e & le+ nu %a s %" n c un 6el $e $urere8 Pen"ru %a%a+ & ua nu 6usese cu n % c %a buna $ec" 6usese *en"ru 6 ul e + nce*n$ cu un "ele6on %a" nal $e la 6os"ule so"+ care 7a su!era" rene!oc erea *ens e al %en"are aco* lulu 8 A$ ca n "ra$ucere l beraC *u*a&a cu care se co%b nase a#ea ne#o e sa chel"u asca %a %ul"8 n 6 ne+ ea7 scoase $eea $ n ca* n $o " %* s "re % scar 8 La a% a&a$esco*er se ca un asoc a" al 6 r%e care 6usese subal"ern unan n"re! 6usese *ro%o#a" n"r7un *os" care ar 6 "rebu " sa7 a*ar" na+ $e $re*"+ e 8 As"6el ca n *re&en" a#ea $e lua" o$ec & eC 6 e sa %a ra%n/ *e *o& " a *e care era nca un an+ 6 e sa ncea*a s/7s cau"e al" ser# c u8 'ar la as"a cunos"earas*unsulC n7a#ea sa 6 e *ro%o#a"a ca *ar"ener n #ec #ec lor+ asa ca era %a b ne sa ncea*a sa a le!a"ura cua!en" le $e *lasare a 6or"e $e %unca8 A*o + cn$ "oc%a se !n$ea ca lucrur le nu *u"eau s"a %a *ros" $e7a""+ o suna $oc"orul ca sa7 reco%an$e un *s h a"rubun *en"ru 6 ul e 8 E b ne+ %a na n"e $e a7l e0*e$ a *en"ruconsul" la s* "alul $e nebun + a#ea sa %a ceara *arerea s al"u s*ec al s"8 'oar ca as !urar le $e sana"a"e n7a#eau sa7 *la"easca un s6an"+ ar e0curs a $e Anul Nou n 3au sub" ase *or"o6elul la %a0 %u%8 )u "oa"e as"ea+ #a !as ea o re&ol#are8 n " %* ce # ra *e aleea s*re casa+ a*asa cu $e!e"ul "eleco%an$a s o*r au"o%ob lul *en"ru a as"e*"a $esch $ereaus lor $e la !ara<8 Z!o%o"ul %o"orulu + %a %ul" ch ar $ec" 6u%ul !ros $ecsn*%nen" care se re#arsa $ n !ara<+ o a#er" &a ca ce#a nu era

n re!ula8 )u o % na scoase %as na $ n # "e&a+ n #re%e ce cu cealal"a $esch se *or" era+ a*o "sn $ n %as na s 6u! n !ara<8 (( #a&u *e 6 ul sau &ac n$ ner" n au"o%ob lul lu + cu * c oarele coco"a"e *e banche"a $ n $rea*"a s cu s* narea re&e%a"a $e usa $e *e *ar"ea so6erulu 8 )a*ul era ca&u" cu barb a re&e%a"a n * e*"8 n/bus n$u7s un " *a"+ a*uca nch &a"oarea *or" ere 8 @loca"aE Ocol n 6u!a au"o%ob lul s 7ncerca cealal"a usa+ a*o l s"r !a *e nu%e8 N % cE (a s"a un * cE Oare nu cu%#a s7a % sca" ce#a n %as naA s *use % n le s"reas na la och s se u "a %a cu luare7 a% n"e naun"ru8 P e*"ul se % scaE nca %a res* raE Tus n$ $ n cau&a !a&elor $e esa*a%en" ras*n$ "e n !ara<+ b<b $u*a se"ul $e che $e re&er#a a!a"a"e n"r7un cu sub bancul $e lucru+ "rn" usa $e la buca"ar e s ns6aca "ele6onul8 71 ul %euE s"r !a ea $e n$a"a ce7 ras*unse o*era"oarea $e la 9118 'u%ne&eule+ a% ne#o e $e o a%bulan"aE O #oce *on$era"a ceru cu cal% a$resa8 A$resaE @rusc % n"ea 7o lua ra&na8 7Nu *o" sa888 oh+ 'u%ne&eule8 Es"e888 'u*a care7s a$use a% n"e s *ronun"a la u"eala un nu%ar8 E *e Nor"h 3a*le+ n"re 'ay"on s )l 6"on8 4rab " 7#a+ *en"ru 'u%ne&eu+ !rab " 7#aE S7a ncu a" n %as na $ n !ara< s 888 71 " l n s" "a+ $oa%na+ o n"reru*se cal% #ocea8 O a%bulan"a e $e<a *e $ru%8

Lasa rece*"orul *e %asa s aler!a na*o n !ara<8 Trebu asa $esch $a *or" era %as n 7 nea*ara"E Un c ocanE Un$e#an ca*a"ul banculu $e lucru se a6la un barosE S"recurn$u7sen"re bo"ul %as n 6 ulu sau s bancul $e le%n+ se "re& ru!n$u7 se ca nu cu%#a 6os"ulu so" s/7 6 "rebu " *ur s s %*lu acel baros8 Nu7 "rebu se 7 nca se %a a6la acolo un$e s a% n"ea8 ns6acn$u7l $e coa$a cu a%bele % n + l r $ ca s &b ca*ul ur as $e 6 er n !ea%ul $ n s"n!a %as n 8 S" clasecur &a"a se s*ulbera n % $e c obur + ar 6e%e a $a$u $ru%ul c ocanulu + s #lr % na *r n 6ereas"ra s*ar"a s $esch se*or" era8 n" n&n$u7se *es"e "ru*ul 6 ulu e + rasuc che a s o*r %o"orulF &!o%o"ul asur& "or al aces"u a se s" nse+ *en"ruca %e$ a" sa se au$a o s rena a*ro* n$u7se cu re*e& c une+ s a*uca 6 ul $e !le&ne ncercn$ sa7l scoa"a a6ara $ n au"o%ob l+ $ar na n"e ca ea sa 6 &bu" "+ $o barba" %braca" n alb *reluasera $e<a sarc na+ $n$7o usurel la o *ar"e+ "ra!n$u7 l *e ba a" $ n %as na s *unn$u7 %e$ a" o %asca $eo0 !en *e 6a"a8 )n$ l #a&u % scn$u7se+ *an ca e nce*u sa%a sca$a8 7s re# ne+ o as !ura unul $ n %e$ c $e *e sal#are n " %* ce7l "rans*or"au a6ara $ n !ara< *e ba a" s 7l n" n$eau *e brancar$a8 Pare7se ca "o"ul are sa 6 e b ne8 1 ul e nce*u sa se &ba"a cn$ %e$ c l ba!ar/ n a%bulan"a8 Erau *e *unc"ul $e a nch $e usa $ n s*a"e cn$ 6e%e a ru!aC : ;reau sa # n s euE Pen"ru 'u%ne&euE Es"e 6 ul %euE ;a ro!E Usa sal#ar se $esch se $ n nou s 6e%e a urca re*e$e8 )u s rena urln$+ a%bulan"a !on ca"re S* "alul )e$ars7S na + a6la" ca% la $oua&ec $e s"ra& %a $e*ar"e8

'ru%ul *aru sa $ure&e o #esn c e+ ar 6e%e a as s"ane*u" nc oasa la &#rcol r le 6 ulu e n"re ce $o %e$ c + $ ncare unul ncerca sa7l %ob l &e&e+ ar celalal" sa7 " na %asca $e o0 !en b ne 6 0a"a *es"e nas s !ura8 S"r n!n$u7 %nan"re *al%ele e + 6e%e a ncerca sa7l al ne s + n"r7un "r& u+ s*as%ele lu se *o"ol ra8 'ar "oc%a cn$ a%bulan"a o*rea n6a"a n"rar $e ur!en"a a s* "alulu + s %" $eo$a"a ca %na 6 ulu e $e# ne %oale s "o" "ru*ul ner"8 Ea7l au& *e unul $ n *ara%e$ c n<urn$ cu <u%a"a"e$e !ura8 S %" cu% o cu*r n$e a%or"eala s + cn$ us le 6ura $esch se $ n a6ara+ se $a$u <os nce"+ ca s cu% ar 6 6os" n "ransa8 N s"e brancar$ er l "rans*or"ara re*e$e *e ba a" n sala$e ur!en"e un$e o ech *a $e $oc"or as"e*"a sa7l *re a8 (n"ra n s* "al *as n$ n ur%a brancar$e 8 Pen"ru ca *na la ur%a sa au$a aceleas cu# n"e *e care leau& se %a n" $e la $oc"orul 6 ulu e + a*o $e la ech *a<ula%bulan"e C 7Nu n"ele!888 ar 6 "rebu " sa se s %"a %a b neE Nu%a ca 6 ul e 7 $ra!alasul+ ch *esul+ s n!urul e 6 u nu se s %"ea %a b ne8 1 ul e era %or"8

NEG 2OR9 7S acuH ce7a $e !n$ s/ 6ac + Sun$Iu s"A Sa7" *u s"rean!uH s n!urA Un hoho" rau"ac os ur%a acelor cu# n"e ba"<ocor "oare+ r cosn$ $ n *ere" !o + $ n be"on a sal $e s*or" a cole! ulu + n urech le lu 3 chael Sun$Iu s"8 )h ar asa+ ce7ar 6 "rebu " sa 6acaA Sa *una <os hal"erele cu care lucra s sa senca ere cu ne%ern cul as"aA Nu era o $ee *rea 6er c "a8 Ne%ern cul+ *e nu%ele sauSlo"&?y 7 *renu%ele necunoscu"+ cel *u" n lu 3 chael 7 eraca% cu #reo "re &ec $e cen" %e"r %a nal" $ec" el s cu #reo $oua&ec s c nc $e ? lo!ra%e %a !reu 7 s nu%a %usch 8 A7l n6run"a *e Slo"&?y ar 6 nse%na" o cale s !ura $e a seale!e cu o c o%a!eala s"rasn ca+ ar ncasarea une c o%a!el s"rasn ce n %o$ clar nu 6 !ura *e l s"a $e *r or "a" a lu 3 chael Sun$Iu s" $ n acea $ % nea"a8 Ter% narea e0erc " lor cu !reu"a" era nsa o *r or "a"e+ cu% erau s cele c nc &ec $e 6lo"ar s c nc &ec $e r $ car n bra"e+ ur%a"e $e a""ea "ure $e * s"a la %e&an nul sal $e s*or"c"e era n s"are s/ aler!e+ *na cn$ clo*o"elul ce anun"a

scur!erea a &ece % nu"e l "r % "ea la $usur 8 'aca nu7l lua n sea%a<e Slo"&?y+ $aca e# "a nca erarea s nu se !n$ea $ec"la "rebur le sale+ s 7ar 6 *u"u" a" n!e cu usur n"a sco*ulC no% nal &area n ech *a8 As"a era+ $e 6a*"+ ceea ce7s $orea cel %a %ul"8 N c o$a"a n7a#ea sa 6 e $es"ul $e nal" *en"ru basche" s n c $es"ul $e sol $ *en"ru 6o"bal8 S ce#a & cea ca s *en"rubaseball era $e<a ca% *rea "r& u *en"ru el8 Nu7 %a ra%nea$ec" * s"a8 (ar lucrul la care n"o"$eauna 6usese cel %a bunera aler!area8 )h ar s a"unc cn$ a#usese cr &e $e as"% s ab a %a *u"ea sa res* re+ "o" 6usese n s"are sa7 n"reaca *e"o" *us"an $ n clasa lu la s*r n"8 'e 6a*"+ 6usese un 6el $e!lu%aC nu7" ba"e ca*ul s/7l n"rec *e San$Iu s" la *lecarea$ n blocs"ar"ur F e su6 c en" s/7 $uc "rena *en"ru ca %a $e#e%e sau %a "r& u aces"a sa ce$e&e ca un ceas s"r ca"8 4lu%a 6usese+ #a + *rea a$e#ara"aE n ur%a cu nu%a unan !as se a$esea %*os b la aler!area une curse %a %ar $e*a"ru su"e $e %e"r 8 )u "oa"e ca el con$ucea n"o"$eauna *lu"onul la nce*u"ul curselor+ n c o$a"a nu &bu" se sa cs" !e oaler!are $e c nc &ec $e %e"r + ar n una $e o su"a $e %e"r sosea %ereu *e ul" %ul loc8 nsa ch ar s a"unc cn$ cr &a $e as"% era %a !ra#a+ nurenun"a n c o$a"a8 )n$ %a%/7sa 6acuse obser#a" a ca *roble%a as"a nu e asa %*or"an"a 7 or cu% n %en $ n a%belera%ur ale 6a% l e nu 6usese a"le" 7 3 chael nu 6acuse $ec" sa se a%b " one&e s %a %ul"8 )e *u"ea b a"a $e ea sa *r cea*aA As"a era o ches" une barba"easca8 4enul $e ches" une*e care+ $aca ar %a 6 6os" n # a"a+ "a"al sau ar 6 n"eles7o8 'e c"e or aler!a+ lu*"n$u7se cu res* ra" a+ %* n!n$u7 s cor*ul $ ncolo $e l % "a+ ho"ar " sa n# n!a s"areacu%*l "a care7l " nuse n !heare $e cn$ era % c co* l+

3 chael s 7l nch *u a *e "a"al lu ncura<n$u7l8 'es ch *ul"a"alu sau $e#enea "o" %a nce"osa"+ ar uneor ab a $aca7s %a *u"ea a% n" acel !las !ros s sonor+ 3 chael se a!a"a $eaceas"a %a! ne8 S con" nua aces" lucru *na cn$+ anul "recu"+ nce*use sa cs" !e lu*"a cu as"%ul8 Ter% nn$u7s lucrul cu !reu"a" le+ se ase&a *e *o$ea *en"ru a e0ecu"a cele c nc &ec $e 6lo"/r ra* $e 7 6ara a se accelera res* ra" a 7 $u*a care se $use la bara *en"ru a7s nce*er $ car le n bra"e+ *r # n$u7s n "recere %a! nea re6lec"a"a n6ereas"ra8 'a+ %usch *ec"oral se $e&#ol"asera 7 se *u"ea #e$ea as"a8 n 6 ecare & !reu"a" $u*a !reu"a" + 6lo"ar $u*a 6lorar + "ur$e sala $u*a "ur $e sala+ ar acu% %unca s ara"a roa$ele8 )e lal" ba e" nu %a r$eau $e el+ n a6ara $e Slo"&?y8 'arn c %acar Slo"&?y nu l7ar %a sc + $aca ar reus sa ob" nano% nal &area *en"ru ech *a $e a"le" s%8 'ar nu ca s*r n"er8 Nu+ 3 chael ur%area un "el %ul" %a nal" 7 cursele *e$ s"an"e lun! + un$e re& s"en"a con"a cel *u" n la 6el $e %ul" cas # "e&a+ $aca nu %a %ul"8 (s*ra# + n s6rs "+ e0erc " le la bara s 7s con"rola $ n noures* ra" a8 Res* ra" a era un * c %a !rea $ec" la nce*u"ulore $e an"rena%en"+ $ar or cu% era $e*ar"e $e a !6 s n c un se%n care sa anun"e acele "er b le cr &e $e *an ca ob snu "e8 Aler!a usor *e "re*"ele $e %e"al ce $uceau la * s"asus*en$a"a la %a b ne $e "re %e"r nal" %e+ %e$ a" sub!r n& le aco*er sulu s b n sor $easu*ra cosur lor $ebasche"8 Urcn$ c"e $oua "re*"e o $a"a+ se u "a la ceasul $e*e celalal" *ere"e8

3a erau $oua&ec $e % nu"e8 Pu"ea sa aler!e #reo "re ? lo%e"r *na sa se n$re*"e s*re $usur 8 nce*u cu o aler!are le<era+ re!ln$u7s cu !r <a "e%*oulas"6el nc" sa nu 6 e ne#o " s/7s ru*a 6uleul n a*ro* ereasch %bar lor brus"e $e $ rec" e $ n cele *a"ru col"ur ale sal $e s*or"8 Pe * s"a nu %a era n %en F res"ul clase se a6la <os+ la *ar"er+ un <ucn$ basche"+ al" "ra!n$ $e 6 are+ $ar ce %a %ul" n" ns *e <os+ as"e*"n$ "er% narea ore 8 7He + Sun$Iu s"+ s"r !a Slo"&?y cu un rn<e" or b l *ebu&e8 Nu " 7e "ea%a c7o sa $a or"uH *o* colo la cucur !uA n #re%e ce a% c lu Slo"&?y se hl &eau slu!arn c+ 3 chael+ " n"u " loculu $e racne"ul lu Slo"&?y+ s r $ cas*on"an $re*" n sus $e!e"ul % <loc u $e la %na s" n!a8 3are !reseala8 Rn<e"ul lu Slo"&?y $ s*aru8 Se r $ ca $e <os s nce*u saurce scar le cu "re $ n"re "o#aras lu $u*a el8 )au"n$ osca*are+ 3 chael se n"reba ce %bol$ necu!e"a" l n$e%naseoare sa co% "a o ase%enea $ o"en e8 S se %a n"reba+ $e ase%enea+ $aca se a6la #reun s%bure $e a$e#ar n &#onul ca Slo"&?y a&#rl se o$a"a *e c ne#a$e *e aco*er sul une cla$ r 8 n #re%e ce Slo"&?y s unul $ n"re a% c lu se a*ro* au$e el $ n"r7o $ rec" e+ ce lal" #eneau $ n *ar"ea cealal"a+ *r n&n$u7 l la % <loc ca n"r7un cles"e8 7S ce & cea c7a sa7% 6ac + %a+ cacarea&/A arunca Slo"&?y *e un "on ba"<ocor "or+ a*ro* n$u7se #er" ! nos $e3 chael8 3 chael arunca o *r # re ra* $a s*re Slo"&?y+ a*o s*rea% cul ba"ausulu 8 Nu %a e0 s"a $ec" o sca*are8 A&#rl n$u7 se *e bur"a s bascula * c oarele *es"e %ar! nea * s"e sus*en$a"e+ a*o se lasa n <os *na ra%ase a!a"a" n $e!e"e8

Acu% Slo"&?y aler!a ca"re el s + $es %/!a$anul se a6la la #reo&ece %e"r $ s"an"a+ 3 chael *arca s %"ea $e<a "al* le a$ $as lor N ?e a lu Slo"&?y s"r # n$u7 $e!e"ele ncles"a"e $ebara8 1ara a %a arunca n c %acar o *r # re n <os+ $a$u $ru%ul bare s se arunca n !ol+ ros"o!ol n$u7se $e7a berbeleaculn cl *a cn$ * c oarele a" nsera *o$eaua "are+ $e scn$ura8 O $urere 6ul!era"oare s"raba"u u%arul+ $ar n7o lua n sea%a+ r $ cn$u7se s u "n$u7se n sus *en"ru a #e$ea ce7a#eau$e !n$ ur%ar "or 8 Slo"&?y se a*leca *es"e balus"ra$a cu ch *ul rosu $e 6ur e8 A*o + cu o *rec & e a" nsa $u*a an s an $e e0ersare+ l scu *a *e 3 chael8 7Ne #e$e% no $u*a scoalaE s*use el8 S"er!n$u7s $e *e 6a"a 6le!%a cle oasa a lu Slo"&?y+ 3 chael se $a$u n$ara" c" #a *as + $u*a care se rasuc *e calc e s 7o &bu!h ca"re $usur 8 Se n"reba $aca n acea & + $u*a ore+ Slo"&?y a#ea sa # na la el cu un cu" " sau cu un * s"ol8 Sau cu a%n$ou/8 9a"har ne Sun$Iu s" s" a ca ar 6 "rebu " sa se concen"re&easu*ra lucrulu *e care l a#ea $e 6acu" %e$ a"8 n 6a"a e + *eb roul labora"orulu + se a6la un 6ra!%en" $ n %an$ bula unu ho% n $+ sos "a cu o s/*"/%na n ur%a $e la un san" er arheolo! c $ n A6r ca8 Nu ca ar 6 6os" c ne s" e ce %ul" $e %uncaC $ n *r %a cl *a cn$ $a$use cu och $e ea+ $en" 6 case e0e%*larul ca a*ar" nn$ lu Aus"ralo* "hecus a6arens s+ ar la o e0a% nare ul"er oara cons"a"a ca nu a*aruse n % c nou $ena"ura sa7 n6 r%e *r %a %*res e8 1usese $esco*er "a n"r7o&ona un$e Aus"ralo* "hecus a6arens s era+ $aca nu ch ar un lucru ob snu "+ cel *u" n ce#a $e care se au& se+ s $e&!ro*a"

$e la o a$nc %e la care+ n a6ara sur*r &elor " nn$ $e $a"areacu carbon a s"ra"ulu + cores*un$ea n %are cu n #elul un$eaces" *recursor al lu Ho%o sa* ens s7ar 6 *u"u" !as 8 Proble%a era ca a"en" a era $ s"rasa $e o ser e $e 6o"o!ra6 cesos sera la o & $u*a %an$ bula $e aus"ralo* "ec8 Erau #reo sase 6o"o!ra6 nso" "e $e o scr soare care$escr a n e0"enso san" erul arheolo! c res*ec" #8 Nu%ele $ nan"e"ul scr sor 7 Rob S l#er 7 a"rase %e$ a" a"en" a lu 9a"har ne+ 6 n$ca+ $es n ce %a b ne $e $oua&ec $e an $e la absol# rea scol nu7l %a #a&use *e S l#er $ec" $e #reoc"e#a or + nca s %a a% n"ea cu% ara"aC nal"+ %usculos+ cu rebelul lu *ar sa"en s n s"e och albas"r care 7 cel *u" n *en"ru o #re%e 7 nu con"en sera a7 6ace n %a sa7 ba"a %a re*e$e or $e c"e or l #e$ea8 Aces" 6 or se s" nsera "o"us re*e$e cn$ n"eresul lu 6a"a $e cul"ura *ol ne& ana s al e 6a"a $e o%ul *re s"or c 7au "r % s *e a%n$o n $ rec" o*use+ 6 n$ $es*ar" " $e un n"re! !ol6 s" n" 6 c+ $ar s $e on"rea!a *lane"a+ !eo!ra6 c #orb n$8 Pa"ru an %a "r& u+ ln"ln se *e To% Sun$Iu s" s a*o l nascuse *e 3 chael8 )n$ 3 chael a#ea sase an + To% Sun$Iu s" a %ur "8 3ur se n A6r ca+ n"r7o s*len$ $a $ % nea"a $e #ara+ nur%a cu &ece an 8 'ar se n" *ar se n % n"e cu a""a l %*e& %e+ $e *arca %a er se n"%*lase8 To% *leca la Na rob *en"ru a *r n$e &borul $e A%s"er$a% un$e era *ro!ra%a" sa" na o *rele!ere $es*re re&ul"a"ele arheolo! ce *e care leob" nusera %*reuna n c nc an 8 Ea s 3 chael locu au n nc n"a san" erulu + un$e 9a"har ne a#ea sa su*ra#e!he&elucrar le n absen"a lu To%+ ar 3 chael sa se <oace 6er c " cun s"e co* a6r can cu care se %*r e"en se la ca"ara%a8 Ea s 3 chael ra%asesera n * c oare+ " nn$u7se $e %n/+ n #re%ece a# onul )essna+ cu un s n!ur %o"or+ al lu To% accelera n

lun!ul * s"e $e *a%n" > se r $ ca s*re cerul $ % ne" 8 )an"o"$eauna+ * lo"ul 6acu un # ra< *en"ru a %a "rece *en"ruul" %a oara *e $easu*ra lor+ $ar n acea & se ho"ar sa 6aca o$e%ons"ra" e $e acroba" e8 Sub *r # r le lu 9a"har ne s ale lu 3 chael 7 ale e "o"%a n!r <ora"e+ ale co* lulu "o" %a *l ne $e ncn"are 7 * lo"ul *use % cul a# on n"r7o ser e $e lu* n!ur s "onour + $u*a care7l *use n"r7un cabra< s urca *n/ cn$ a# onul se o*r sus$e "o"+ se ros"o!ol s se n$re*"a n * ca< s*re *a%n" cu # "e&a"o" %a %are8 Nu era *r %a $a"a cn$ 9a"har ne as s"a la asa ce#a 7s n"o"$eauna era n!ro& "a8 n ul" %a cl *a * lo"ul a#ea sare$rese&e a# onul+ sa7s balanse&e ar * le $ n"r7o *ar"e n al"as sa se n$re*"e a*o ca"re Na rob + &burn$ su6 c en" $era&an"+ c" sa ba!e s"rechea7n "ur%ele *e care le sur#ola8 'ar n $ % nea"a aceea+ sub och e s a lu 3 chael+ a# onul n"r/7n *a%n" s se "rans6or%a ns"an"aneu n"r7un!lob $e 6oc8 Ea s 3 chael *aras ra san" erul n aceeas & + *en"ru a nuse %a n"oarce n c o$a"a8 La %a *u" n $e un an nce*ura cr &ele $e as"% ale lu 3 chael+ ar 9a"har ne era con# nsa ca ele 6usesera *ro#oca"e$e *r #el s"ea la care 6usese %ar"or n $ % nea"a n care se*ra*a$ se "a"al lu 8 n an scurs $e la %oar"ea lu To%+ 9a"har ne se concen"rase asu*ra a $oua lucrur C sana"a"ea 6 ulu s %unca e 8 A*roa*e n "o" aces" ras" %* 6usese $ea<uns8 nsa n ul" %a #re%e+ s %a ales n ul" %ele lun + $ecn$ 3 chael *area+ n s6rs "+ sa 6 b ru " acele cr &e ch nu "oare+ nce*use a se7n"reba $aca nu cu%#a ea nsas nu se"rans6or%a n"r7una $ n"re 6os lele *en"ru s"u$ ul carora *e"recuse a""a a%ar $e #re%e8

)a *e ur%a+ sa*"a%na "recu"a+ sa soseasca scr soarea $ela Rob S l#er %*reuna cu 6o"o!ra6 le8 San" erul+ e0*l ca el+ se a6la *e coas"a #ulcanulu Halea?ala $ n 3au 8 n ul" % c nc an lucrase n nsulele Ha=a + cerce"n$ e#olu" a arh "ec"ur *ol ne& ene n $ na% ca e $ ns*re Pac 6 cul $e Su$ca"re arh *ela!ul Ha=a 8 nsa san" erul $ n 6o"o!ra6 + scr ael+ nu se%ana cu n % c $ n "o" ceea ce #a&use *n/ a"unc nHa=a 8 n bu!e"ul aloca" $ s*unea $e ban *en"ru un consul"an" s $orea sa s" e $aca 9a"har ne ar 6 n"eresa"a $e <ob8 Ea re#enea n"runa la 6o"o!ra6 + u "n$u7se cu ba!are $esea%a la %a! n le san" erulu ce 6usese $esco*er " sub uns"ra" !ros $e #e!e"a" e8 S"u$ ase n b bl o"eca %u&eulu + co%*arn$ 6o"o!ra6 lecu "oa"e %a! n le re*re&en"n$ rel c#e ru*es"re $ n Ha=a + *e care &bu" se sa le !aseasca8 Nu se *u"ea 6ace n c o co%*ara" e8 S "o"us s n!urul %o$ n care ar *u"ea cu a$e#ara" anal &ae0ca#a" le ar 6 sa %ear!a acolo s sa #a$a cu och e 8 Acu%+ $n$ nca o $a"a $eo*ar"e 6os la cenus e s 6o"o!ra6 le la 6el $e cenus ale s "ulu un$e 6usese $esco*er "a+ *r # $ n nou *o&ele san" erulu $ n 3au 8 'es san" erul *ro*r u7& s *area a 6 un * c %a rasar "$ec/" un %or%an $e bolo#an + era ncon<ura" $e o lu0ur an"a*a$ure $e arbor nal" + $e "u6an n6lor " s $e l ane8 n unelecl see+ un$e#a+ n 6un$al se *u"ea &ar culoarea bleu7"urcoa& aOceanulu Pac 6 c+ ar n al"ele se *u"eau $ s" n!e casca$e cese re#arsau n lacur $e7o l %*e& %e $e cles"ar+ un *e sa< a""$e 6ru%os+ nc" ar 6 *u"u" 6oar"e b ne sa 6 e # & unea $es*reE$en a #reunu sceno!ra6 $e la Holly=oo$8 Oare n"r7a$ ns s"recurase Rob acele %a! n $e se$uca"or *ara$ s ce7 ncon<ura san" erulA

)e7o a*ucase s/ # se&e cu och $esch s la 6lor "ro* cale s al &eeA )eea ce con"a era san" erulE 'ar cn$ s 6acu och roa"a *r n ch ch nea"a 6ara !ea%ur $ n !ro"a ab<ec"a care era b roul e s cn$ s a$use a% n"e c" $e % &erab la era #re%ea $e7a6ara+ s 7a $a" sea%a $e ce era "o" a"" $e a"rasa $e lu0ur an"ul *e sa< $ n <urul san" erulu lu Rob S l#er+ *e c" $e nc "a"a era $e $esco*er rea aces"u a8 Lua scr soarea nca o $a"a8 Tre &ec $e % $e $olar 8 Rob S l#er o6erea "re &ec $e % $e $olar *en"ru a lucra "re lun ala"ur $e el n 3au 8 Plus chel"u el le8 s a% n" $ scu" a "ens ona"a *e care o a#usese sa*"a%na "recu"a cu $ rec"orul %u&eulu 8 'oar bu!e"ul 6usese hacu " cu "re &ec la su"a8 S*onsor &area $e la 1un$a" a Na" onala $e S" n"a 7 s*onsor &are *e care con"ase la 6 nan"area lucrar lor arheolo! ce $ n acea #ara 7 era Ja*roba"a+ $ar nu el bera"aD8 Asa ca+ n a6ara $e o6er"a $e *e b rou+ # "orul e ara"a asaC 6ara san" er s cu un bu!e" care era *er6ec"+ nu%a ca l *sea8 Proble%a era ca Rob S l#er a#ea ne#o e $e ea *na la n" ale lun + *en"ru ca $oar *na la acea $a"a *u"ea o*r lucrar le $e e0ca#a" e8 As"a ar 6 nse%na" s/7 n"reru*a scoala lu 3 chael 7 s/7l 6aca se renun"e la ech *a $e a"le" s% $e care se a"asase a"" $e %ul" n ul" %a #re%e 7 ceea ce+ banu a ea+ n7a#ea s/7 6 e $eloc *e *lac8 3a ro!+ *oa"e cn$ a#ea s/7 s*una un$e %er!eau+ ob ec" le lu a#eau sa $ s*ara8 A*uca "ele6onul s 7l suna *e $ rec"or8 7 37a% !n$ " s/ *lec n conce$ u+ s*use ea8 Tre lun 8 So#a + $u*a care #orb $ n nou8 1ara *la"a+ $es !ur8 ) nc % nu"e %a "r& u+ cn$ *unea rece*"orul n 6urca+ se n"reba

$aca 3 chael a#ea sa 6 e la 6el $e usor $e con# ns *e c" se $o#e$ se $ rec"orul8 To"us + cn$ n acea $u*/7a% a&a a<unse acasa s 7l #a&u *e6 u7sau "a a" la %n/+ cu och ul u%6la" s n# ne" "+ 9a"har ne nu %a a#ea n c un $ub u n *r # n"a $ec & e 8 Tre lun $e*ar"e $e Ne= 2or? era e0ac" lucrul $e care a#eau ne#o e a%n$o 8

Och lu Pe$ro San" a!o se $esch sera brusc n %o%en"ul n care al" "u$ nea @oe n!ulu 7K7 se sch %ba %*erce*" b l+ *re!a" n$u7se sa n"re *e culoarul $e coborre s*reHonolulu8 Pe$ro nu a#usese $e !n$ sa a$oar%a n " %*ul&borulu F $ n cl *a n care o%ul $ n 3an la n" nsese "rusa$e %ach a< Lou s ;u ""on se ho"ar se sa ra%n/ "rea& *e "oa"a$ura"a cala"or e *na7n Ha=a 8 J""u+ cu s !uran"a ca+ $e6a*"+ n c nu a$or% seD+ s s*use el8 Nu+ cu s !uran"a ca nu8 Probab l ca och se l * sera+ ar % n"ea alunecase n aceas"are $e rela0are care era a*roa*e la 6el $e o$ hn "oare ca unso%n a$e#ara"+ $ar el con" nua sa 6 e *er6ec" cons" en" $e "o"ce era n <urul lu 8 O au& se *e 6e%e a $ n cealal"a *ar"e a s rulu $e scauneco%an$n$ *en"ru a "re a oara %a 7"a + *e ur%a a *a"ra oaras + n ur%a cu #reo c"e#a % nu"e+ *en"ru a c ncea oara8 l au& se *e *asa!erul $e *e scaunul $ n 6a"a s6ora n$8 s o$ hnea * c oarele *e "rusa $e %ach a< #r"a sub scaunul $ n 6a"a lu + $e un$e barba"ul a$or% " o *ro"e<a+ 6ara sas" e+ la 6el $e b ne cu% o 6acea s el8 Pen"ru aceas"a cala"or e cu%*arase $oua b le"e $e clasan" 8 Nu *u"ea su6er sa 6aca con#ersa" e *ol " coasa cu

s"ra n n a# on+ $ar+ lucru s %a %*or"an"+ scaunul !ol a#eaJrol $e *ro"ec" e su*l %en"ar n s"ra"e! a $ scre"ulu sau s s"e%$e secur "a"e8 Un e#en"ual ocu*an" al loculu $e ln!a el+ s rea% n" Pe$ro !r <ul u+ $aca era e0"raor$ nar $e n"el !en" 7 sau n"el !en"a 7ar 6 6os" n s"are sa7l a$e%eneasca s sa7l 6aca sa7s lase !ar$a <os su6 c en" $e %ul" nc" sa888 S/888 ceA Sa7l uc $aA Pos b l8 n %o$ s !ur+ as"6el $e lucrur se %a n"%*lasera8 n ul" % "re an + $o $ n"re %e%br 6ra" e $e care a*ar" nea %ur sera+ $ n cau&a unor +L"acur $e cor$D su6er "ela bor$ul a# oanelor+ $n$u7s "acu" $uhul n scaunele lor 6ara ca n %en sa s" e+ n a6ara uc !asulu + *na cn$ a# oanele se *re!a"eau $e a"er &are8 O"ra#a *u"ea 6 a$% n s"ra"an a""ea 6elur C O bau"ura ab a "urna"a n *ahar+ *re!a" "a $e o s"e=ar$esaacare a"en" e 6usese %o%en"an $ s"rasa $e un *asa!er e0a!era" $e #olub l8 Un ac 6 n+ n6 *" cu *r ce*ere n !" $e c ne#a care *areaa7s 6 * er$u" ech l brul n " %* ce se n$re*"a s*re "oale"a8 Pe$ro San" a!o s lua n"o"$eauna loc la 6ereas"ra s bea nu%a $ n cu" *e care le $es6acea el nsus 8 To"us + ns" nc"ele *ro6es un sale s*uneau ca aceas"aa#ea sa 6 e o cala"or e 6ara *roble%e8 'aca a#ea sa7l *n$easca #reo *r %e<$ e+ a"unc aceas"a a#ea sa a*ara *e $ru%ul $e n"oarcere+ $u*a l #rare+ cn$ *la"a #a 6 6os" 6acu"a8 R $ ca <alu&eaua s 7s % < och a6ara n $ % nea"as"raluc "oare8 'e*ar"e+ n <os+ o 6or%a" une co%*ac"a $e nor aco*erea %area s "o" res"ul+ cu e0ce*" a * scur lor a "re #ulcan nal" 8 Pe$ro r $ ca $ n u%er F s*len$oarea !ran$ oasa a

Ha=a lor nu7l n"eresa c"us $e *u" n8 )n$ n"er6onul se"re& la # a"a anun"n$u7 ca #or a"er &a n curn$+ San" a!oa*uca "rusa $e %ach a< s o *use n *oala8 7 Toa"e ba!a<ele $e %/na "rebu e $e*use 6 e sub scaune+ 6 e n *or"ba!a<ul a6la" $easu*ra ca*ulu + $o%nule Jenn n!s+ rea% n" s"e=ar$esa care "ra#ersa culoarul cu ul" %a %asu"a *e ro" le *l na cu *ahare $e coc"e l !oale8 El sur se+ ncu# n"a $ n ca* s *use "rusa na*o + $e$esub"ul scaunulu $ n 6a"a8 A# onul a"er &a+ re$use # "e&a s rula *na la *oar"a aer ana8 Pe$ro San" a!o *aras cor $orul $e acces la * s"a+ a<un!n$ n &ona *or" $e &bor s nu lua n sea%a n$ ca"orul carel n$ru%a ca"re ;a%a8 Lucrul *e care San" a!o nu7l 6acuse n c o$a"a n n"re!alu car era *ro6es onala era sa r s"e "rans*or"n$ unul $ n"re*ache"ele lu *r n 6a"a unu ns*ec"or #a%al8 4enul as"a $es"u* &en e era re&er#a" *en"ru ca"r 7 $e ob ce s"u$en" $eb l la % n"e care ar 6 6os" $ s*us sa r s"e an !re $e *uscar e*en"ru %a *u" n !olo!an $ec" ar 6 s*ar" el n"r7o o noa*"ecu o "r6a n A%s"er$a%8 (n #re%e ce res"ul *asa!er lor se %bul&eau s*re ;a%a+ San" a!o se a*ro* e $e un barba" n un 6or%a albas"ra carese$ea n * c oare la c" #a %e"r $e *oar"a SOS(R(8 7)re$ ca *e % ne %a as"e*" + s*use el n"r7o en!le&a 6ara* c $e accen"+ cu% erau s s*an ola+ *or"u!he&a s "urca *ecare le #orbea8 7)re$ ca a $re*"a"e+ $o%nule888 O%ul lasa *ro*o& " ane"er% na"a8 7Jenn n!s+ s*ra# Pe$ro San" a!o co%*le"n$ ne# no#a"ul co$ ce 6usese s"ab l " cn$ con#en se sa l #re&e "rusa ;u ""on8

7;a ro! sa %a ur%a" 8 M O%ul n un 6or%a l con$use *e San" a!o *na la o usanch sa+ a*asa o ser e $e "as"e+ $u*a care n!a$u cur erulu sa n"re na n"ea lu 8 La ca*a"ul unu scur" s r $e "re*"e as"e*"a o %as na $e !ol6cu *ro*uls e elec"r ca8 @arba"ul n un 6or%a con$use #eh culul *na la un el co*"er ce as"e*"a la o $ s"an"a $e o <u%a"a"e$e ? lo%e"ru8 Ur%n$u7s calau&a+ San" a!o urca n el co*"er+ nch se usa s s le!a cen"ura $e s !uran"a8 3o"orul scrsn ocl *a+ $u*a care se "re& la # a"a s nce*u sa su ere8 'easu*rael cea ur asa *r nse a se n#r" 8 P lo"ul %ar # "e&a "ura" e s aerona#a &#cn n sus+ o lua $re*" na n"e s "ra#ersa n &bor ra&an" l n a "ar%ulu 8 O$a"aa<uns $easu*ra %ar + sch %ba $ rec" a $e $ru% ur%ar n$*u" n l n a l "oralulu ca"re Honolulu+ ca a*o sa # re&e s*resu$7es"+ s*re 3olo?a s 3au 8 Pa"ru&ec $e % nu"e %a "r& u Pe$ro San" a!o se u "a n<os *r n carl n!a $e *le0 !las+ n " %* ce el co*"erul sur#olas"ncosul #ersan" $e su$7es" al nsule 3au + ar su*ra6a"ableu%ar n a oceanulu 6u $eo$a"a nlocu "a $e co#orul #er$e+ un$u "or+ al une *a$ur "ro* cale8 El co*"erul re$use al" "u$ nea *na cn$+ $u*a c"e se *area lu San" a!o+ %a 7%a ca a" n!ea #r6ul co*ac lor8 A*o arbor 6acura locunu lu% n s *unc"a" $e %a %ul"e cla$ r ale caror aco*er sur $e " !la #er$e a#eau %en rea $e a le 6ace n# & b le $e la or ce al" "u$ ne %a %are $ec" cea la care &bura n acel %o%en" el co*"erul8 )u ra* $ "a"e s n$e%nare+ * lo"ul lasa a*ara"ul $e &bor*e o *a< s"e ncon<ura"a $e %a %ul"e cla$ r 8 Pe cn$ San" a!o s $a$ea <os cen"ura $e s !uran"a s $esch $ea usa

$ n $re*"ul sau+ un barba" es $ n"r7o cla$ re+ $ar nu sea*ro* e $e el co*"er8 Recunoscn$u7l ns" nc" # *e cel care7l an!a<ase+ $es *na a"unc nu7l %a #a&use #reo$a"a+ San" a!o ncerca sa7s *ro"e<e&e ca*ul *e c" *u"u cn$ "recu *r n #r"e<ul s"% " $e *alele ro"orulu + " nn$ s"rns la * e*" "rusa Lou s ;u ""on8 7'o%nule888 Jenn n!s+ e0cla%a o%ul care7l as"e*"a+ so#a n$ su6 c en" $e %ul" na n"e $e7a ros" *seu$on %ul+ nc" sa7 $ea $e n"eles lu San" a!o ca 6olos rea unu nu%e $eco$ era #ec na cu ne*" a8 'ar lu San" a!o *u" n *asa $e*arerea celu lal" 7 nu%ele $e co$ l " nusera n # a"a s 7 u%nasera con"ul la banca el#e" ana $ ncolo $e %a! na" aor caru o% care se nascuse n suburb le orasulu Sao Paolo8 (ncu# n"n$ scur" $ n ca*+ l ur%a *e celalal" barba" ncla$ re+ $e7a lun!ul unu cor $or+ *na se o*r ra n"r7oca%aru"a 6ara 6eres"re+ co%*le" ne%ob la"a+ cu e0ce*" a une %asu"e *e care se a6la o #al <oara la 6el cu "rusa *e care o$ucea San" a!o8 O%ul ara"a cu ca*ul s*re %asu"a s San" a!o lasa <os"rusa+ $u*a care ncerca ncu e"oarea cele lal"e8 Aceas"a se$esch se cu un *ocne"+ ar el nal"a ca*acul8 )u "oa"e ca ns" nc"ul s*unea ca "o" ban a#eau sa 6Ne acolo+ " nu "o"us sa7 nu%ere8 Erau bancno"e $e c "e c nc &ec $e $olar + n"oc%a cu% sol c "ase8 Nu7l n"eresa *rea %ul" $aca ser le bancno"elor erau ase&a"e n or$ ne+ $ar+ nu%ar n$u7le+ obser#a ca nu erau8 (n$ 6eren" c ne era cel cu care a#ea $e7a 6ace+ aces"a s cunos"ea %eser a8 Ter% na $e nu%ara" s 7s r $ ca *r # rea8 7'oua su"e $e % 8

7E0ac" cu% a% con#en "+ re*l ca barba"ul8 Pe$ro San" a!o # r "eancur le $e bancno"e na*o n #al <oara+ sch %ba co%b na" a s o ncu e8 7A"unc a% "er% na"8 O%ul ncu# n"a $ n ca* s 7 n" nse nOna8 San" a!o !nora!es"ul+ n"orcn$u7se s*re s n!ura usa care o6erea acces nnca*ere8 Acce*"n$ 6a*"ul ca San" a!o nu %a a#ea n % cal"ce#a $e a$au!a"+ o%ul l nso" na*o *na la es re s as"e*"a *na ce cur erul se urca $ n nou n el co*"er+ nch seusa s s le!a cen"ura $e s !uran"a8 (n " %* ce a*ara"ul ser $ ca $e *e *elu&a s aluneca na*o ca"re %are+ barba"ulra%ase l n!a usa+ obser# n$8 n cl *a n care o%ul es $ n ra&a sa # &uala+ Pe$ro San" a!o nce*u sa se !n$easca la ur%a"oarea lu a6acere+ un"rans*or" clan$es" n $ n A6r ca $e Su$8 A6acerea aceea+ !n$ea el+ a#ea sa 6Ne cu %ul" %a n"eresan"a $ec" se $o#e$ se a P aceas"a8 )n$ el co*"erul $ s*aru $ ncolo $e or &on"ul #er$e al*a$ur "ro* cale+ barba"ul n"ra ar n cla$ re s nch se usa nur%a lu 8 n"orcn$u7se n ca%era un$e a#usese loc "ran&ac" a cu *ersoana *e care o cunos"ea sub nu%ele $e +Q o%nul Jenn n!sD+ se ncu e+ a*o $esch se "rusa Lou s ;u ""on8 )n$ sal"a ca*acul+ % n le "re%urau8 n "rusa $e %ach a< se a6la un s n!ur ob ec"8 Un cran u8 4a#anele lu !oale se holbau la el8 Lu Pe$ro San" a!o se &b r brusc *arul $e *e cea6a s n cre er &b% un % cu" se%nal $e alar%a8 Per colE

El co*"erul era acu% la o $ s"an"a $e c nc % le $e nsula 3au s + cu "oa"e ca n7ar 6 *u"u" sa s*una e0ac" ce anu%e l7a nel n s" "+ ce#a se sch %base n cab na8 Nu era o % scare 7 cel *u" n nu o % scare a aerona#e 8 P lo"ulA N7ar 6 *u"u" s*une cu s !uran"a8 1 n$ a"en" sa nu "ra$e&e 6a*"ul ca acu% era aler"a"+ San" a!o arunca o *r # re ra* $a * lo"ulu + $ar aces"a *r #ea$re*" n 6a"a+ *arn$ a 6 u "a" a*roa*e cu $esa#rs re $e*re&en"a *asa!erulu sau8 Sau *oa"e cau"a ce#aA San" a!o s n"oarse *r # rea $e la * lo"+ scru"n$ *anora%a oceanulu s a nsulelor ce se n" n$eau $ ncolo $e !ea%ul $e *le0 !las al cab ne 8 Pe su*ra6a"a a*e erau c"e#aa%barca" un s + cu e0ce*" a unu a# on $e *asa!er un$e#a+ $e*ar"e+ cerul era !ol8 S "o"us + alar%ele n"erne ale lu San" a!o sunau %a "are ca or cn$8 )or*ul se ncor$a+ $es nca "o" n7a#ea habar care ar*u"ea 6 a%en n"area s n c $ n ce $ rec" e ar 6 *u"u" sa # na8 nca o $a"a och lu se n$re*"ara s*re * lo"+ ar acu%*u"ea $eslus ncor$area celu lal"F n!us"area och lor+ ncles"area %a *u"ern ca a $e!e"elor *e %ansa el co*"erulu 8 'eo$a"a+ o % scare %*erce*" b la 6u re6lec"a"a *esu*ra6a"a con#e0a a *le0 !lasulu + o $e*lasare a"" $e % nuscula+ $e slaba s $e $ s"ors ona"a+ nc" San" a!o era c "*e7ac sa n7o ba!e $e sea%a8 A*o + n " %* ce "ru*ul sencor$a+ n"elese8 n s*a"ele lu E ) ne#a era n s*a"ele lu E

'ar era $e<a *rea "r& u8 )h ar cn$ Pe$ro San" a!o $a$u ns" nc" # sa se 6ereasca+ o%ul care se ascunsese n el co*"ern cele c"e#a % nu"e n care aces"a se o*r se *e *elu&a$ebloca usa cu una $ n % n + ar cu cealal"a $ecu*la cen"ura$e s !uran"a a lu San" a!o8 E0ac" n aceeas cl *a * lo"ul "rase *u"ern c $e %ansa+ arel co*"erul se ncl na # olen" s*re babor$8 na n"e $e a real &a ce se n"%*lase+ Pe$ro San" a!o se*rabusea s*re %area a6la"a la o su"a $oua&ec $e %e"r %a <os8

3 chael se u "a lun! la nsulele care a*arusera+ n s6rs "+ $ n nes6rs "a %ens "a"e a oceanulu 8 Tre lun E Tre lun n"re! E S + %a ro!+ ce anu%e o sa 6aca el a c "re lun A ;reo$oua s/*"a%n + s !ur ca $aE 'ar "re lun A E N c acu% nu7 #enea sa crea$a ca %a c/7sa l luase *e sus $e la scoala "oc%a n %o%en"ul cn$ era *e *unc"ul $e a 6 selec" ona" n ech *a$e a"le" s%8 S "o"us + ca% s" a el $e ce *roce$ase as"6el8 )eea ce7o 6acuse sa se $ec $a erau "a e"ura $e la %n/ s och ul lu n# ne" "8 Ah+ $aca ar 6 &bu" " s/7l *acaleasca *e Slo"&?y n & ua aceea888 'ar nu reus se+ asa ca acu% se a6la a c + n % <loculoceanulu E Nu cunos"ea absolu" *e n %en s n c o$a"a nu se*r ce*use sa7s 6aca *r e"en + n"o"$eauna se "e%use ca as"%ullu a#ea s/7l ncurce8 Oare ce7ar 6 *u"u" sa 6aca el n " %* ce%a c/7sa lucra la san" erul arheolo! cA ' n ceea ce7 s*useseea+ n 3au nu e0 s"a n c %acar un oras 7 nu%a c"e#a orasele+ ar e n7a#eau sa locu asca n #reunul $ n"re eleE Pe $e al"a *ar"e+ nsulele ara"au su*erb+ n"r7a$e#ar+ s e0 s"ausanse ca *n/ la ur%a %a ca7sa s/7 $ea #o e sa n#e"e sa 6ac/scu6un$ar 8 S 7acu% s %a a$ucea a% n"e ca "a ca7s/u

*ro% sese sa7l a la scu6un$ar $e cu% se 6acea $es"ul $e *u"ern c sa *oa"a r $ ca bu"el le8 )a *e ur%a el sa7 (%a! nea a# onulu n 6lacar + n care %ur se To%Sun$Iu s"+ re#en n % n"e lu 3 chael s s %" $ n nousen&a" a #eche s 6a% l ara $e s6rseal/ $ n s"o%ac ce7l cu*r n$ea or $e c"e or s a% n"ea acea $ % nea"a+ n caren"rea!a sa # a"a se s*ulberase l "eral%en"e $ na n"ea och lorsa 8 Pen"ru ca acu%+ "oc%a cn$ lucrur le nce*eau sa %ear!ab ne+ %a ca7sa s/7l a$uca acE 73acar a sa %a las sa 6ac scu6un$ar A se ru!a el+ u "n$u7se *e 6ereas"ra la nsulele $e $e$esub"8 n !lasul 6 ulu e era o $e&na$e<$e care7 6rn!ea n %a9a"har ne 8 Nu 6usese a"" $e usor *e c" s*erase s/7l con# n!a ca as"a a#ea sa 6 e o %are a#en"ura8 'ar+ *n/ la ur%a+ 3 chael acce*"ase 6a*"ul ca era %usa sa %ear!a s + $e lancercar le lu $e a o con# n!e sa renun"e la cala"or e+ "recusela a ncerca sa o con# n!a ca ar 6 b ne s/7l lase s/ 6aca scu6un$ar subac#a" ce8 S + $ec" s/7l re6u&e *e 6a"a+ ea *re6erase o *o& " e %a lasa8 73a #e$e% no + s*use+ n"rebn$u7se oare c" a#ea sa%a *oa"/ a%na ne# "ab la con6run"are ce a#ea s/ se *ro$ucaa"unc cn$ ea nu #a %a a#ea nco"ro s #a "rebu s/ s*unalu 3 chael #er$e n 6a"a ca nu se %*aca $eloc cu !n$ul $e a7l s" r scn$u7s # a"a la o a$nc %e $e "re &ec $e %e"r 8 'ar cn$ el se s"r%ba au& n$u7 ras*unsul n coa$a $e *es"e+ secon# nse ca ba a"ul an" c *ase care a#ea s/ 6 e ho"/rrea e 8 Acu%+ ncercn$ s/7 $ s"ra!a a"en" a $e la sub ec"+ se a*lecas*re ba a" s se u "a *e 6ereas"ra+ n $e*ar"are8 Sub a# on se n" n$ea un lan" $e nsule8 Z ua era sen na+ ar #r6ur le %un"oase aco*er "e $e &a*a$a scn"e au con7 (ras"n$ cu nuan"a cerulu + care era *arca %a nch sa $ec" cea

a %ar 8 )n$ a# onul n"ra *e culoarul $e cobor re+ nsulele se#a&ura "o" %a clar s "o" a"unc se au& #ocea * lo"ulu *r n n"er6on+ $en" 6 cn$u7le *e 6 ecare n *ar"eC 7 n $rea*"a a# onulu a#e% o %a! ne su*erba a nsule Oahu+ ar *asa!er $ n *ar"ea s"n!a *o" #e$ea * scur le3auna 9ea s 3auna Loa $e *e (nsula 3are a arh *ela!ulu Ha=a 8 Pes"e c"e#a % nu"e o sa ne *u"e% u "a ch ar ncra"erele lu 3auna Loa $ n (nsula 3are s Halea?ala $ n 3au 8 3a n$o esc ca o sa 6 e c ne#a care sa nu $ s" n!a #ulcanul ac" #8 Pe %asura ce a# onul con" nua sa coboare+ 9a"har ne &ar 6u%arola e%ana"a $e una $ n"re r/su6l/"or le $e *e #ersan"ul #ulcanulu 9 lauea+ $ar a"unc a"en" a e 6u $ s"rasa $e #ocea * lo"ulu C 7)n$ #o% $a "urul nsule 3au + *asa!er $ n $rea*"a#or *u"ea #e$ea coas"a $e su$7#es" a nsule + cu &onele "ur s" ce $ n Ga lea s 9 he + ns ru "e $e7a lun!ul a ceea ce %ul" oa%en 7 *r n"re care %a nu%ar s eu 7 cre$ ca es"e cea %a !ro&a#a salba $e *la<e $ n n"re! s"a"ul8 )elor care # n n# & "a+ le $orescC Aloha8 )elor care au norocul sa locu asca a c + le s*unC @ ne a" #en " acasaE A# onul cobor s se *re!a" sa n"re $ rec" *e "ra ec"or a$e a"er &are8 Pr n 6ereas"ra 9a"har ne *u"ea #e$ea l "oralulser*u n$ s*re Laha na s a*o 6or"area"a bolo#anoasas%/l"a"/7n #er$e a lan"ulu %un"os Ges" 3au 8 'e$esub"+ #alea era "oa"a %braca"a n"r7un co#or #er$e8 A# onul a"er &a+ 6r n/ s se n"oarse *en"ru a rula $e laca*a"ul * s"e s *n/ la cla$ rea lun!a s <oasa ce a$a*os"eaaero*or"ul $e la 9ahul8 3 chael se s r $ case n * c oare n%o%en"ul cn$ a# onul ')7l- se o*r + lo# n$u7se $e9a"har ne n nerab$area lu $e a recu*era ba!a<ele $e %n/

$ n co%*ar" %en"ul care le era $es" na"8 Tre % nu"e %a "r& u 9a"har ne cobora $ n a# on !us"n$ *en"ru *r %a $a"a$u*a %ul"e lun $e & le sen&a" a ca ns* ra un aer cal$*roas*a"8 Tra#ersa re*e$e nc n"a aero*or"ulu n$re*"n$u7ses*re *oar"a $e sos r 8 3 chael se a6la $e<a $ ncolo $e us le $es" cla s + cn$ n"oarse ca*ul+ l #a&u &%b n$8 Trase a$nc aer n * e*" n #re%e ce us le $e s" cla cul san"e se $esch $eau $ na n"ea e s + *e %asura ce aerul n% res%a" u%*lea *la%n + n % n"e #en un s n!ur cu#n"C @(n$e"e8 Era s n!urul *o"r # " sa $escr e %n! erea acele br &e$el ca"e8 @(n$e"e8 7n %o$ s !ur nu %a sn"e% la Ne= 2or?+ nu7 asaA l au& *e 6 ul e n"rebn$8 Se u "a la el cu o e0*res e $e e0as*erare care era usor e0a!era"a8 7Sa nu7% # na sa cre$ ce7au$E No sn"e% *en"ru "re lun n Para$ s+ s "o" ce es" "u n s"are sa co%en"e& e ca nu %a sn"e% la Ne= 2or?8 7E + ha $e+ %a% E 'oar n7a% & s ca e !roa&n c8 'e 6a*"+ #re%ea nu e *rea rea8 E888 'ar 9a"har ne $e<a nu7l %a ascul"a+ 6 n$ca "oc%a &ar se o 6 !ura cunoscu"a n celalal" ca*a" al ale 8 O s lue"a *e care n7o %a #a&use $e la "er% narea 6acul"a" + $ar *e care o recunoscu %e$ a"8 Rob S l#er8 Era la 6el $e &#el" s $e %usculos ca n ur%a cu $oua&ec $e an + $oar ch *ul ca*a"ase o 6ru%use"e nas*r "a $e cl %a+ ar */rul lu $e&or$ona" era *u" n ns* ca"8 'ar och lu + carese lu% nasera cn$ $a$usera $e ea+ erau n"ru "o"ul a $o%a

acelora $e care s a$ucea a"" $e b ne a% n"e8 Pe cn$ *unea*e u%er un colan $e 6lor $e le cu *ar6u% $ulce+ re*e"an"oc%a ca un ecou aceleas cu# n"e care7 #en ra s e n % n"e n cl *a cn$ $a$use cu och $e elC 7'u%ne&eule+ $ar ara" *arca s %a !ro&a# 6a"a $e cu% "e s" a%E (ncercn$ s/7s ascun$a %bu<orarea ce7 nc n!ea obra< + barba"ul n" nse %na 6 ulu lu 9a"har ne8 7@una+ s*use el8 Tu "rebu e sa 6 3 chael8 Eu sn" Rob S l#er8 3 chael so#a + *r # rea lu %u"n$u7se $e la Rob la %a%a lu 8 @a a"ul se ncrun"a ca s cu% ar 6 ncerca" sa $esc 6re&e ce#a s + cn$ n s6rs " a*uca %na ce7 6usese n" nsa+ 9a"har ne *u"u s %" e& "area lu 8 7 % *are b ne+ s*use el8 n " %* ce se n$re*"au s*re "rans*or"orul $e ba!a<e+ 9a"har ne era con# nsa ca+ n c u$a cu# n"elor sale+ 3 chael nu era s !ur $aca era sau nu era *rea ncn"a" s/7l cunoasca *e Rob8 A#ea ea o banu ala ca %a $e!raba JnuD8 7S & c ca "e *la"esc ca sa lucre& a c A se n"eresa9a"har ne ch ar cn$ Rob S l#er n"ra cu *ra6u "ul sau 1or$E0*lorer *e au"os"ra$a cu *a"ru ben& + ce *area ca $uce $ rec" s*re %un"ele ! !an" c $ n care era alca"u "a <u%a"a"ea $esu$7es" a nsule 3au 8 1eres"rele au"o%ob lulu erau $esch se co%*le" s + cu "oa"e ca ba"ea #n"ul+ nu a#ea n % c $ n as*r %ea # scolelor ce su erau arna *e s"ra& le $ n 3anha""an8 Rob arunca o cau"a"ura # cleana8 7Sa n"ele! $ n as"a ca "e o6er sa lucre& !ra" sA

7@a+ as"a s7o cre& "u+ ras*unse 9a"har ne8 " a% n"esc caa $e7a 6ace cu o b a"a %a% ca saraca s %unc "oare8 N7a %a ra%as n % c $ n s"u$en"a $e al"a$a"a+ care 6acea bucuroasa 6oa%ea8 7Nu s" u+ s*use %olco% Rob8 3 e nu % se *are ca "e7a sch %ba" $eloc8 Pr n&n$ n o!l n$a re"ro# &oare cau"a"ura$ n och lu 3 chael 7 un a%es"ec $e nencre$ere s $e&a*robare n *ro*or" e!ale 7 Rob renun"a la "onul cur"en "or$ n " %brul #oc sale8 'e 6a*"+ $u*a "er% narea lucrar $ea c nu sn" s !ur ce7o sa 6ac8 A% n s"e *ro*uner $e la un #ers "a"e+ $ar cre$ ca %a e0 s"a #reo &ece *ersoane *e care ar"rebu sa le asas ne& *en"ru a a<un!e n ca*ul l s"e 8 7S *en"ru ce *er oa$a %a e #alab la s*onsor &areaA n"reba 9a"har ne8 Pe banche"a $ n s*a"e 3 chael se n"oarse s *r # *e 6ereas"ra cul"ur le $e "res" e $e &ahar ce se n" n$eau $e a%bele *ar" ale sosele + renun"n$ nce"7nce" sa %a as s"e la $ scu" ace a#ea loc n 6a"a8 Oare nu %a *u"eau #orb $e n % c al"ce#a $ec" $e ban A ( se *area c"eo$a"/ ca s n!urul lucru care7 *reocu*a *e %a c/7sa s *e *r e"en e erau ban 8 )u e0ce*" a lu Rob S l#er8 ' n cl *a cn$ l #a&u *e RobS l#er cu% se u "a la %a c/7sa+ 3 chael ar 6 *u"u" ba!a %na7n6oc ca s" a ce7l n"eresa *e " *ul as"a8 S era 6oar"e s !ur ca S l#er s cu %a%a lu nu 6usesera $oar *r e"en $e%ul"+ n #re%ea s"u$en" e + ca n % c nu se sch %base n aceas"a *r # n"a+ cel *u" n $ n *unc"ul $e #e$ere al lu Rob S l#er8 Era c u$a" cu% $e %a c/7sa nu7 *o%en se absolu" n % c$es*re as"a cn$ ncercase sa7l con# n!a c" $e !ro&a#a era $eea $e a #en n 3au 8 Acu%+ cn$ 1or$ul E0*lorer "recea*r n"re c%*ur le cul" #a"e+ nce*use sa n"elea!a ce #o se ea sa

& ca $e 6a*"8 Pa s !ur ca $a+ cura sa nuE 7 slu<ba+ slu<ba+ banuH+ ban s un barba" $e care se #e$ea $e la o *os"a ca era n"eresa"a+ a#n$ n #e$ere 6elul n care se u "ase la el n aero*or"8 Asa ca as"a era s "ua" a8 A"er &ase n"r7un loc un$e nu cunos"ea *e n %en + cu e0ce*" a %a c/7s s un$e ar 6 *u"u"* er$e #reo "re lun $e scoala8 Prea %ul" ca s7o *oa"acon# n!e *e %a c/7sa sa nu se %a $uca la scoala *n/ las6rs "ul anulu 7 as"a %a ncercase 7 $ar nu su6 c en" ca sa a ba ra!a&ul $e a7s 6ace *r e"en con"rar celor s*use $e%a ca7sa8 Parc7o au&eaC J'es !ur c7a sa7" 6ac *r e"en 8 A c nu7 ca la Ne= 2or?8 O sa 6 e usorD8 'ar n7a#ea sa 6 e $eloc 6loare la ureche8 HaE UsorE 3 chael s $orea ca %a ca7sa sa 6 6os" n s"are sa *r cea*a c"$e !reu era sa 6aca acu% cunos" n"a cu un n"re! !ru* $e*us"an 8 Pus"an care s7ar 6 *u"u" sa nu7l n!h "a8 Sau s/7s ba"a <oc $e el cu% ob snu au sa 6aca a"unc cn$ lu era r/un"runa8 E b ne+ acu% nu se %a s %"ea rau+ asa c/ s7ar 6 *u"u" ca lucrur le sa s"ea al"6el8 Poa"e c/ n7a#ea sa se s %"/ a""$e s n!ur cu% cre$ea8 S*era $ n n %a sa nu 6 e asa8 1u n"reru*" $ n # sare+ #/&n$ o ur asa coloana $e 6u% cese r $ ca $e un$e#a $ n *ar"ea s"n!/8 7)e7 as"aA n"reba el8 7Ar$erea c%*ulu $e "res" e $e &ahar+ le e0*l ca Rob S l#er8 )%*ul se ar$e *en"ru a *u"ea 6 nlesn "a recol"area"res" e 8 Proce$n$ as"6el+ nu %a e ne#o e sa "e oboses" s cu buru en le8 A sa "e %ur$ares" n"r7un ase%enea hal+ nc"+ or $e c"e or a sa #e& asa ce#a+ au"o%a" a sa r $ c 6eres"rele8 7)u% asaA Trebu e s/ 6 e o $ s"an"a $e <u%a"a"e $e % la*n/ acolo8

)h ar n acea cl *a un s"ro* $e 6u% ne!ru n"ra *e 6ereas7 Jra $esch sa s se n" nse *e ca%asa lu 3 chael e0ac" cn$aces"a ncerca sa l n$e*ar"e&e8 Au& n$u7l *e Rob r&n$ n 6a"a+ s %" cu% se %bu<orea&a8 7E nu% "a &a*a$a 3au + s*use Rob8 'u*a ce au"o%ob lul urca #ersan"ul %un"elu Halea?ala+ cul"ur le $e "res" e $e &ahar 6ura nlocu "e $e ananas+ *en"ru ca #reo c"e#a % le %a $e*ar"e sa a*ara *asun le8 Erau nsa n s"e *asun care nu se%anau $eloc cu cele $ n *ar"ea $e nor$ a s"a"ulu Ne= 2or?8 A c *asunea era $e un #er$e7s%aral$+ s%al"a"a cu *al san$r s 6lor $e la#an$a8 'u*a #reo c"e#a % le Rob # ra la s"n!a8 7Acolo a sa %er! la scoala+ s*use el ara"n$ cu ca*ul n $ rec" a unu *lc $e cla$ r a6la"e un$e#a n $rea*"a8 U "n$u7 se *e 6ereas"ra+ 3 chael &ar un ca%*us ce nu se%ana c"us $e *u" n cu cel al scol la care n#a"ase n Ne= 2or?8 n locul unu bloc %are $e cara% $a cu o cur"e n"er oara nch sa cu !ar$ s *a#a"a cu as6al" ser# n$ $re*" * s"a $e a"le" s%+ aceas"a scoala+ s "ua"a *e o *a< s"e %are+ era alca"u "a $ n"r7un !ru* $e cla$ r cu un s n!ur n #el+ a6la"e la u%bra unor arbor nal" 8 ' ncolo $e aces"ea erau un "eren $e baseball+ "erenur $e basche" s "en s $e c%*+ o * s"a a$e#ara"a $e a"le" s% s un "eren $e 6o"bal8 Sase sau sa*"e ba e" se a6lau *e * s"a $e a"le" s% s + n " %* ce au"o%ob lul "recea *r n $re*"ul lor+ 3 chael le s"u$ e # "e&a s r "%ul 6acn$ o co%*ara" e n"re *er6or%an"ele sale s cele ale aler!a"or lor8 3a%a lu se n"oarse s*re el $e *e scaunul $ n 6a"a8 7)e & c + a% a#u" sau nu $re*"a"e cn$ " 7a% & s ca au s * s"a $e a"le" s%A

3 chael se s"ra$u sa7s s"a*neasca &%be"ul ce s"a"ea s/7 lu% ne&e ch *ul+ $ar nu reus 8 7Asa s7ar & ce+ recunoscu el8 S %a cre$ ca ceea ce #a$ a c nu7 cu n % c %a *re<os $ec" ce7a#ea% no la scoala $ n Ne= 2or?+ nuA 7Sla#a 'o%nulu E e0cla%a 9a"har ne8 )a n7o e0 s"a $oar Ne= 2or?7ul *e */%n"ul as"aE 'u*a #reun ? lo%e"ru a<unsera n"r7un orasel8 7Aces"a es"e 3a?a=ao+ s*use Rob8 Era un oras $e #acar + $ar acu% e ca* "ala Ne= A!e a nsule 3au 8 3a %ul"e 6elur $e "era* e $ec" nu%arul locu "or lor8 )ele %a n"eresan"e s*ec %ene $e oa%en locu esc a c + nclus # eu8 n " %* ce 1or$ul E0*lorer nce" nea *en"ru a # ra la $rea*"a+ 9a"har ne *r # n s"n!a s &ar n s"e cons"ruc" $e7a $re*"ul bu"a6or ce+ n" n&n$u7se *e lun! %ea a $oua s"ra& s care erau *arca $es*r nse $ rec" $ n"r7un 6 l% =es"ern8 7Sn" realeA n"reba ea8 Rob ncu# n"aC 7Au %a 6os" re*ara"e+ $ar+ n %are sn" la 6el ca a"unc cn$ au 6os" cons"ru "e8 'oar ca+ n loc sa #n$a se s ca*es"re+ #n$ acu% cea ur $e *lan"e s re%e$ ho%eo*a" ce8 ' ncolo $e 3a?a=ao $ru%ul *e care o luara se n!us"a s urca abru*" *e n s"e ser*en" ne n!us"e8 )urn$ #e!e"a" a "ro* cala $ n <urul a!lo%erar urbane ce$a locul * lcur lor $e eucal *"+ a*o nce*ura sa a*ara * n s ce$r 8 7Un$e %er!e%A n"reba *n/ la ur%a 9a"har ne8 R 7 Acasa la #o + re*l ca Rob8 ;7a% !as " o casa 6oar"e a*roa*e $e san" er8 Nu e 6oar"e %are+ $ar s"a" a au"obu&ulu $e scoala se a6la la %a *u" n $e c nc su"e $e %e"r 8 Se u "a nca o $a"a n o!l n$a re"ro# &oare8 (n$ 6eren" $aca ascul"a sau nu+

3 chael nu s*use n % c+ ar cn$ Rob s %u"a *r # rea ca"re9a"har ne+ aceas"a nu 6acu al"ce#a $ec" sa r $ ce $ n u%er 8 S*er c7o sa #a *laca+ s*use el8 7 3 se *are % e sau e ca% &ola"a+ nuA n"reba 3 chael $ n s*a"e8 ;reau sa & c+ nu s" u sa so6e&+ ar *n/7n oras e o !ra%a$a $e %ers+ nuA 7)e7a & ce $e o b c cle"aA su!era Rob8 3 chael *r # lun! la *an"a abru*"a a $ru%ulu 8 7La #ale+ ha + %a "reaca7%ear!/+ $ar cu urca"ul ce "e 6ac A Ar 6 ne#o e $e un sch %ba"or n c nc &ec $e "re*"e+ nu cre& A Rob 6acu o !r %asa cn$ s $a$u sea%a ca 3 chael a#ea $re*"a"e s ca a"unc cn$ alesese casa nu7 "recuse *r n ca* cu% a#ea sa se $escurce ba a"ul8 7)re$ c7a% $a"7o7n bara+ recunoscu el8 'e 6a*"+ cre$ c7a% ales7o *e a a care % 7a *lacu" % e cel %a %ul"8 Asa ca+ $aca nu #a *lace+ *u"e" !as al"ce#a8 @ neA 3 chael r $ ca $ n u%er + $ar nu %a a#u n % c $e a$au!a"8 Paras n$ l & era $e ce$r + nce" n ra *en"ru a lua nca o curba s"rns/ s + n cele $ n ur%a+ n"rara *e o alee lun!a s n!us"a s"ra<u "a $e eucal *" 8 'e7o *ar"e s $e al"a erau r s * "e c"e#a case % c $e le%n8 'u*a #reo *a"ru su"e $e %e"r a<unsera la ca*a"ul ale 8 'e a c se $es*r n$ea un $ru%ea! s"r %"+ cro " *r n"re n s"e !ar$ur cons"ru "e n n"re! %e $ n bus"en $e eucal *" ns ra" unul ln!/ al"ul *r n"re "runch ur le arbor lor nca ne"/ a" 8 ' ncolo $e !ar$ se n" n$ea o *o ana u%broasa n % <locul care a se a6la cea %a ncn"/"oare casa $ n c"e #a&use #reo$a"a 9a"har ne8 A#ea un s n!ur n #el s era ncon<ura"a n n"re! %e $e o #eran$a s*a" oasa8 3ar! nea aco*er sulu $e $easu*ra n"rar

6acea un un!h $ e$ru+ $u*a care urca "o" %a ncl na" *na n#r68 )h ar $e la *r %a #e$ere 9a"har ne obser#a ca era ocla$ re *er6ec" $re*"un!h ulara s ca 6 ecare 6a"a a aco*er sulu a#ea c"e o lucarna8 S"l* s !r n& le ce sus" neau#eran$a erau %*o$ob " cu orna%en"e+ 6a*" ce $a$ea cons"ruc" e un aer # c"or an+ n c u$a arh "ec"ur e e% na %en"e *ol ne& ene8 naun"ru se a6la o ca%era $e & s*a" oasa+ o buca"ar e+ $oua $or% "oare s o ba e8 n con" nuarea buca"ar e + o *ar"e$ n #eran$a 6usese nch sa *en"ru a 6or%a un 6el $e s*ala"or e %*ro# &a"a8 ' ncolo $e casa s $e crn!ul $e eucal *" + se n" n$ea *ecoas"a %un"elu ca un co#or on$ula" o *asune+ *e care c 7colo se "ea c"e un eucal *" sau *al san$ru8 ' ncolo $e *asune*anora%a se lar!ea s %a %ul" *en"ru a cu*r n$e a%belecoas"e ale nsule + #alea care le se*ara s %un" Ges" 3au + cu #ersan" lor ero$a" $e #n" s *loa e n 6or%e barbare8 9a"har ne s"a"ea n * c oare *e #eran$a+ bucurn$u7se$e aerul racoros cu *ar6u% $e eucal *"8 Soarele sca*a"a laor &on"+ *asar le cn"au s or un$e n"orcea *r # r le n"lneaun curcubeu $e culor + o6er " $e lu0ur an"a bo!a" e $e 6lor "ro* cale8 Se n"oarse ca"re 3 chael+ care "oc%a esea $ n casa cu un *l an" n %n/8 7E A n"reba ea8 )e & c A 3 chael *r # *e sa<ul+ ar ea7l #a&u s"ra$u n$u7se sa re& s"e s*len$or ce se n" n$ea n 6a"a lor8 nsa+ n cele $ n ur%a+ se $a$u ba"u" s scu"ura $ n ca*8 73a ro!+ sa & cMH $S+rr JS6 >TU"" ela"+ s*use el8 La ur%a e + as"a nu7 c6"*r cel r< a Vu locHrJ<* *e */%n"8 E b neA

7 Pr n ur%are+ nu a n % c %*o"r #a b/"rne "ale %a%eA 7Nu a% n % c %*o"r #a "a+ re*l ca 3 chael s &%b + obser#n$ e0*res a $e usurare $e *e ch *ul e 8 S nu es" ba"rna8 A n"elesA S $aca " nea*ara" ca eu sa arunc *roso*ul n r n! s sa recunosc ca a a#u" n"ru "o"ul $re*"a"e nle!a"ura cu888 s n"reru*se 6ra&a s n" nse *l an"ul8 Po" sa%a nscr u s euA o n"reba el8 Te ro!E 4lasul lu suna*ln!are"+ *e <u%a"a"e *l n $e s*eran"a+ *e <u%a"a"e rese%na"n 6a"a ras*unsulu la care se as"e*"a8 9a"har ne lua *l an"ul8 S" a na n"e $e7a se u "a *es"e el ca"rebu a sa 6 6os" o recla%a *en"ru cursur le $e scu6un$a"or 8 Pr %a e reac" e 6u aceea $e a7l re6u&a *ur s s %*lu+ $ar+ na n"e $e a $esch $e !ura+ Rob a*aru n usa $ n s*a"ele lu 3 chael8 7Sa s" ca nu e absolu" n c un *er col+ s*use el8 Su"e $e"ur s" 6ac as"a & ln c+ $e la *us"an s *na la oa%en $e o*"&ec $e an 8 9a"har ne s r $ ca och $ n brosura+ ncruc sn$u7s *en"ru o 6rac" une $e cl *a *r # rea cu a lu Rob+ na n"e $ea se n$re*"a s*re 3 chael8 A% n" r le se n#al%aseau nca* 7 a% n" r $es*re cos%arur le $ n care 6 ul e se "re&easu6ocn$u7se n % e&ul no*" + ab a reus n$ sa res* re8 )es7ar 6 n"%*la" $aca 6acea o cr &a cn$ se a6la la c nc s*re&ece %e"r sub a*aA )e7ar 6 6acu" a"unc A 'aca se n"%*la ce#a888 Era ca s cu% 3 chael 7ar 6 c " " !n$ur le8 7N7a% sa %a nec+ %a% E S n c #reo cr &a $e as"% n7o sa %a 6ac+ " *ro% "8 9a"har ne e& "a "o"us + $ar %e$ a" s %a a$use a% n"e $e ce#aC $e "a"al lu 3 chael+ care 6acuse o %are *as une *en"ru

scu6un$ar cu %ul" na n"e ca 6 ul sau sa se nasca8 To% Sun$Iu s" n$ra! se sch ul+ sur6 n!ul+ *arasu" s%ul s nca#reo sase s*or"ur care7o n!ro&eau *e 9a"har ne8 (ar $aca elar 6 6os" acu% a c + s" a e0ac" ce7ar 6 s*us8 Tra!n$ a$nc aern * e*"+ ros" cu# n"ele *e care le7ar 6 s*us To%C 7'u7"eE Nu "ra % $ec" o s n!ura $a"a+ nu7 asaA Sco"n$ un s"r !a" # c"or os $e lu*"a+ 3 chael o %bra" sa s"rns+ a*o $ s*aru n casa ca sa se *re!a"easca *en"ru lec" a $e scu6un$are8 Rob s r $ ca n sus *al%ele n se%n $e scu&e8 7Poa"e ca n7ar 6 "rebu " sa 6 a$us brosura a a888 nce*u el+ $ar 9a"har ne scu"ura $ n ca*8 73a bucur ca a 6acu"7o+ Rob8 Nu era $eloc ncn"a" $e %u"are8 Poa"e ca as"a are sa7 6aca b ne8 7)re$ ca s" u ce se *e"rece cu el+ s*use Rob8 )" an are+ c nc s*re&eceA Sa s*re&eceA 7Sa s*re&ece8 7Nenoroc "a #rs"/ *en"ru ba e" 8 Era% ca% $e7o sea%a l el cn$ %a%a l7a n"ln " *e888 A%u" n$+ Rob *aru *en"ru o cl *a 6s" c "+ a*o sch %ba s"n!ac #orbaC 3a ro!+ cu un *us" $e #rs"a as"a+ n7a ce7 6ace+ "rebu e sa7 las ha"ul *u" n %a lar!+ n"ele! A O *ar"e $ n el #rea sa ncerce lucrur no + $ar o al"a *ar"e $ n el #rea ca n % c sa nu se sch %be8 n s nea e + 9a"har ne "er% na n !n$ ceea ce n"en" onase Rob sa s*una+ $ar nu 6usese n s"are8 J)n$ %a%a l7a n"ln " *e "a"al %eu # "re!8D n " %* ce soarele cobora s*re or &on"+ ea s"a"ea n * c oare n *r $#or s 7l *r #ea lun!8 Och albas"r a lu Rob cerce"au ch *ul8 N c unul $ n e nu #orb 8 N c unul nu "rebu e sa o 6aca8

Era a*roa*e ora $oua noa*"ea cn$ 9a"har ne se $es"e*"abrusc $ n"r7un so%n a! "a"8 Pen"ru o cl *a nu real &a un$e se!asea+ $ar n %o%en"ul cn$ s $a$u sea%a ca &!o%o"ele"ra6 culu $ n Ne= 2or? 6usesera nlocu "e $e "r "ul *asn cal nsec"elor s ca aerul usca" $ n a*ar"a%en" $ s*aruse+ lun$u7 locul o aro%a bln$/+ "ro* cala+ ea7s a% n" 8 'n$u7se <os $ n *a"+ s %" o n6 orare $ n cau&a racor $a"ora"e al" "u$ n s s "rase *e ea un hala" !ros+ *lusa"8 n#eran$a $esco*er ca s 3 chael se "re& se s es se a6ara8 Pre" $e7o cl *a ra%ase asa+ n * c oare+ ln!a el+ u "n$u7sela cerul s*u& " cu a""ea s"ele cu% nu %a #a&use $e cn$ 6usese n A6r ca8 n cele $ n ur%a n" nse %na s s 7o re&e%a $e u%arul lu 3 chael8 7Nu e ch ar asa !roa&n c+ nu7 asa+ scu%*e"eA 3 chael so#a + a*o r $ ca $ n u%er s cn$ #orb + ncu# n"ele lu rasuna %a %ul"a $urere $ec" %n e8 7Nu+ nu e !roa&n c8 'e 6a*"+ e 6ru%os8 Nu%a ca la Ne=2or? lucrur le nce*eau sa %ear!a b ne+ %a% 8 ;reau sa & cb ne7b neE S ce7o sa se n"%*le $aca n7o sa7% *o" 6ace *r e"en a c sau n7o sa *o" n"ra n ech *a $e a"le" s%+ sau888 Sau ce7ar 6 sa7" <oc sansaA n"er#en 9a"har ne8 3 ne a sa "e $uc sa 6ac scu6un$ar + asa ca nu e ch ar a"" $e !roa&n c+ nuA 3a s"a"ura c"e#a % nu"e n n"uner c 6ara s/7s s*unan % c8 9a"har ne s & se ca+ $e 6a*"+ "acerea lu era %a buna$ec" ras*unsul *e care l7ar 6 *u"u" $a8 )n$ el nu se s%ulse$ n %bra" sarea e $e noa*"e buna+ se !n$ ca+ *oa"e+ la ur%aur%e a#ea sa 6 e b ne8 3 chael %a s"a"u n #eran$a %ul"a #re%e $u*a ce %a%alu se $usese $ n nou la culcare+ co#rs " $e o %ul" %e $e

sen" %en"e con"ra$ c"or 8 Nu n"en" onase s/7 re*rose&e ce#a%a%e sale s 7 era *u" n rus ne $e 6a*"ul ca7s "ra$ase "e%er le ca un "nc8 'ar era "o"us 6r ca $e ceea ce a#ea sa se n"%*le lun la noua scoala8 S cu% a#ea el sa re& s"e a c #re%e $e "re lun A 'ac7ar 6 a#u" %acar o casa *e *la<aE

3 chael se u "a *e 6ur s la ce sase7sa*"e oa%en a$una" n <urul ns"ruc"orulu $e scun6un$are subac#a" ca s se n"reba $aca s e erau la 6el $e e%o" ona" ca s el8 n $e6 n " #+ n $ % nea"a aceea+ cu nu%a o <u%a"a"e $e ora n ur%a+ scu6un$area n ocean *aruse a 6 o $ee % nuna"a8 'ar a& 7$ % nea"a 6usese n"r7o * sc na un$e nu era n c un #al+ ar n a*a*u" n a$nc/ nu erau $ec" "re scu6un$a"or nce*a"or s 'a#e+ ns"ruc"orul8 n ca& c/ s7ar 6 n"%*la" ce#a r/u+ la %ar! nea ba& nulu se %a a6la o *ersoana care su*ra#e!hea8 )e#a rau+ cu% ar 6 sa "e nec 8 Acu%+ n a6ara $e el %a erau sase *ersoane+ ceea cense%na c/ 'a#e n7a#ea s/ 6 e n s"are s/7 ur%areasca *e "o" + ar Pac 6 cul era cu %ul" %a %are $ec" * sc na8 Pe ln!a as"a%br/carea cos"u%ulu %*er%eab l 6usese un ch n+ erae0"re% $e s"r %" s nco%o$+ ca s/ nu %a *o%en % $e 6a*"ulca "e nc n!ea cu%*l " la soare8 nce*use $e<a s/ "rans* re s sa a b/ %nc/r % acolo un$e s roa ele $e "rans* ra" e se scur!eau *e s* nare8 S ech *a%en"ul *area acu% %ul" %a !reo $ec" 6usese$e $ % nea"a8 @u"el a era %a !rea $ec" s a% n"ea s + o$a"ace era *r nsa n ch n! la s*a"e+ *area a7l $e&ech l bra8

)u%7necu% a<unsese *n/ a c s n7a#ea $e !n$ sa renun"e"oc%a acu%8 Lun$u7s labele s %asca+ s %a #er 6 ca nca o $a"a re!ula"orul+ a*o o *orn s*re *la<a8 ;alur le+ care nu *arusera c ne s" e ce n ur%a cu c"e#a% nu"e+ cn$ coborser/ $ n % crobu& s nce*ura sa careech *a%en"ul *n/ la */rcule"ul $e $easu*ra *la<e + se "rans6or%asera brusc n n s"e cres"e $e $ %ens un ! !an" ce+ $es era s !ur ca nu erau asa8 'es"ul $e s !ur+ n or ce ca&8 n s*a"ele lu c ne#a se a$resaC 7As"a7 *r %ul "au *lon<on+ nu7 asaA Lu 3 chael se */ra ca $e"ec"ea&a o no"a $e os" l "a"e n#ocea celu care #orb se8 Se cr s*a s #en n % n"e %a! nea ch *ulu rn< " al lu Slo"&?y8 'ar Slo"&?y nu era a c era n Ne= 2or?+ un$e+ $aca era $u*a 3 chael+ n7a#ea $ec"s/7 n!he"e noa$a8 To"us 3 chael nu era *re!a" " sa a$% "a6a*"ul ca aces"a era *r %ul sau *lon<on s ca+ n a6ara $e an"rena%en"ul la ba& n $ n acea $ % nea"a+ nu a#ea n c un 6el $e e0*er en"a8 7 A% %a 6/cu"7o $e c"e#a or 8 71ac scu6un$ar $e cn$ a#ea% &ece an + s*use #ocea+ aracu% 3 chael recunoscu %o$ula" le acelea usor cn"a"e ale accen"ulu local8 )u "oa"e as"ea+ *r %a $a"a 6acea% *e % ne$e 6r ca8 Nu %a re6er la lec" le $e la ba& n8 Acu% erau *e *la<a s + n cele $ n ur%a+ 3 chael &bu" sase $u% reasca cu c ne a#ea $e7a 6ace8 @a a"ul nu 6acea *ar"e$ n !ru*ul lor s 3 chael s $a$u sea%a %e$ a" ca n c "ur s"nu era8 'es a#ea ca% aceeas #rs"/ cu el+ era un * c %a scun$ s a#ea un cor* cu alura #n<oas/+ ch ar %braca" n cos"u%ul !reo $e scu6un$a"or8 Och erau a*roa*e la 6el $e

ne!r ca s */rul+ ar cn$ ba a"ul sur se+ $ n" erau real $e alb 8 3 chael n7ar 6 *u"u" s*une $aca rn<e"ul ara"a *r e"enos sau $ %*o"r #a8 7Tu "e scu6un& $e unul s n!urA n"reba el8 7'es !ur+ ras*unse celalal" ba a"8 3ereu 6ac as"a8 3 chael s a% n" ce s*usese 'a#e n $ % nea"aaceea+ n c o$a"a sa nu se scu6un$e $e unul s n!ur+ $arba a"ul nu *area a 6 !enul $e o% care a#ea ne#o e $e s6a"ur $e la un nce*a"or8 Acu% s *unea labele+ ar 3 chael sea*leca *en"ru a7 ur%a e0e%*lul8 'ar ch ar na n"e $e a7s #r "al*a n laba $e cauc uc se s u%*luse cu n s * s *n/sa &bu"easca sa s le "ra!a *e a%n$ou/ s * er$u ech l brul$e $oua or 8 )el *u" n nu c/&use7n 6un$ *e *la<a cu% 6acuse unul $ n"re ce lal" nce*a"or 8 7Ne #e$e% n a*a+ s*use brune"ul8 Tr/!n$u7s ochelar s #rn$u7s n !ura "ubul $e o0 !en+ %erse $e7a7n$/ra"elea *e *la<a *n/ cn$ #alur le a<unsera la % <loc+ $u*acare se lasa *e s*a"e n a*a+ se ros"o!ol s $ s*aru8 Pes"e c nc % nu"e 3 chael s res"ul !ru*ulu erau+ ns6rs "+ !a"a s 'a#e con$use n a*a8 Lucrau $o c"e $o s *erechea lu 3 chael era un barba"$e #reo "re &ec $e an + *e nu%e Les+ care ab a $ac/7l ba!a nsea%a8 (n"orcn$u7se cu s*a"ele *en"ru a n"ra n a*a+ asa cu%#a&use cu nu%a c"e#a % nu"e n ur%a+ 3 chael 6u c" *e7a c sa se %* e$ ce $e "re or na n"e $e7a a<un!e la o a$nc %e$es"ul $e %are *en"ru a *u"ea ncerca s el sa se scu6un$e8 s ba!a n !ura %us" ucul+ #er 6 ca su*a*ele *en"ru a se as !ura

c/ "o"ul 6unc" ona b ne s + n cele $ n ur%a+ s *use ochelar 8 A*o ns* ra a$nc+ se lasa n <os s se ros"o!ol + n"r7o cl *a lu%ea s7a sch %ba"8 )os"u%ul %*er%eab l nu %a era !reo 7 $e 6a*"+ l s %"ea ca *e o a $oua * ele care7l *ro"e<a $e raceala a*e 6ara a7 s"n<en n n c un 6el % scar le8 A*a era $e cles"ar8 'e$esub"+ n s *ul se % sca s se n#olbura $e *arca 6un$ul oceanulu s7ar 6 "rans6or%a" s el nl ch $8 S %" o $urere usoara n * e*" s ab a a"one real &a ca s " ne res* ra" a8 Se 6or"a sa e0* re+ a*o sa ns* re8 Pla%n seu%*lura cu aer *roas*a" $ n bu"el a $e la s*a"e8 L n s" "+ seu "a $e <ur %*re<ur s 7l &ar *e Les no"n$ ca% la sase %e"r n 6a"a s n$e*ar"n$u7se $e<a $e *la<a8 (ns" nc" #+ *r %areac" e a lu 3 chael 6u aceea $e a7l s"r !a s/7l as"e*"e+ $ar s $a$u sea%a c/+ s $aca ar 6 *u"u" s/7l s"r !e+ barba"ul n7a#ea cu% s/7l au$a8 Era %a b ne $aca se s"ra$u a $oar s/7l a<un!a $ n ur%a8 3 chael no"a lo# n$ *u"ern c cu * c oarele s " nn$u7s *al%ele l * "e $e s"o%ac n"oc%a cu% n#a"ase 'a#e$ % nea"a la ba& n8 )u a<u"orul labelor "sn na n"e l/sn$ nur%a un 6 r cel sub" re $e bule $e aer $e la re!ula"or8 Pe%asura ce se n$e*ar"a "o" %a %ul" $e *la<a+ #e$ea n s *ul $e*e 6un$ul %ar ca o su*ra6a"a usor #/lur "/ ce se ncl na "o"%a %ul" s*re a$nc8 )u 6 ecare % scare s %"ea cu% "ens unea$ n el se "o*es"e s su6le"ul 6u cu*r ns $e o l n s"e n"er oaracu% nu %a cunoscuse *n/ a"unc 8 A*a sen"e a $e la ra&elesoarelu care ra&ba"usera *n/ a c 8 'eo$a"a+ o *ereche $e " + $e #reo <u%a"a"e $e %e"ru+ a*arura *lu" n$ lenes ncalea lu a"" $e a*roa*e+ nc"+ $aca 3 chael ar 6 n" ns %na+

ar 6 *u"u" sa7 a" n!a8 A*o se n$e*ar"ara cu o usoara&#cn re a co& 8 Se a*ro* a $e Les "o" %a %ul"8 @arba"ul o lua s*re $rea*"a s + cn$ 3 chael se n$re*"a s el n aceeas $ rec" e+ &ar *en"ru *r %a oara rec 6ul8 'e la su*ra6a"a se%ana cu un $e!e" $e la#a nea!ra n" nsn %are+ nsa $e $e$esub" 3 chael *u"ea $eslus nuan"ele $erosu s albas"ru ale colon lor $e coral cu su"e $e *es" ro n$*r n"re ele+ un $ n"re e a"" $e *al + nc" erau a*roa*e "rans*aren" + al" a"" $e s"raluc "or colora" + nc" *areau 6arur subac#a" ce8 )n$ se a*ro* e $e rec 6+ un banc $e *es" 7*a*a!al se s"rnse n <urul lu cau"n$ $e %ncare8 Nea#n$ ce sa le$ea+ se %*ras" ara c" a cl * n$re*"n$u7se ca"re o 6e%e ecare *lu"ea la su*ra6a"a la c" #a %e"r $e*ar"are s res* ra *r n"ubF ea le n" nse n s"e boabe $e %a&are *e care *es" lec u!ul ra ch ar $ n %n/8 3 chael as s"a #reo c"e#a cl *e la aces" s*ec"acol+ $or n$u7s sa 6 a$us s el ce#a care s/7 a"ra!a la 6el $e %ul"ca boabele $e %a&are care+ e# $en"+ le *laceau8 Pes" "er% nara $e %nca"+ a*o $ s*arura ca *r n 6ar%ec8 Nu7s a% n"easa7 6 #a&u" *lecn$F *ur s s %*lu n secun$a as"a erau acolo+ ar n ur%a"oarea nu %a erau8 Se n"oarse ca sa7 cau"e+ $ar #a&u nu%a a*a8 A*a n care nu se %a &area n c Les+ cel care ar 6 "rebu "sa 6 e coech * erul lu $e scu6un$are8 Pr %ul %*uls al lu 3 chael 6u acela $e a urca la su*ra6a"a sa s"r !e $u*a a<u"or+ $ar a"unc s $a$u sea%a ca ar 6 6os" o !reseala sa 6aca aces" lucru8 JN c o$a"a sa nu n!a$u " *an c sa #a s*er e "r % "n$u7 #a la su*ra6a"aD+ s a% n" el ca le s*usese 'a#e $e

$ % nea"a8 JLa *r %a #oas"ra scu6un$are $ n $u*a7a% a&aaceas"a n7o sa cobor" *rea %ul"+ asa ca n7o sa 6 e n c un*er col sa #a cu*r n$a r/ul $e $eco%*res e8 'ar la o scu6un$are $e a$nc %e+ o es re ra* $a es"e cel %a rau lucru *e care7l *u"e" 6ace8 'aca es " *rea re*e$e+ n cel %a 6er c "ca& #e" a#ea n s"e $urer cu% n7a" %a a#u" n # a"a #oas"ra+ n cel %a r/u ca&+ a" *u"ea %ur 8D 'a#e 6acuse o *au&a *en"ru ca "o" sa *r cea*a a#er" s%en"ul8 J'ar nu e nu%a as"aD+ con" nua el8 J'aca #a "re& " s n!ur+ as"a ar *u"ea nse%na ca*erechea #oas"ra es"e n *r %e<$ e8 Nu #a $uce" $u*a a<u"or8 A$uce" 7#/ a% n"e c/ e $e *resu*us c/ 6u "rebu e sa 6 cel care7l a<u"a8 (es " la su*ra6a"a nu%a $aca nu %a a#e" al"erna" #a8D Alun! n$ *an ca *e care nce*use s7o s %"a+ 3 chael"rase a$nc aer n * e*" *en"ru a re$obn$ ncre$erea c/ nc/*u"ea res* ra+ $ar s *en"ru a se s %" %a b ne8 )e#a %a cal% se u "a n <ur $u*a Les8 Nu era n c ur%a$e aces"a+ ceea ce *u"ea nse%na una $ n $ouaC Les era laanan!h e sau+ *ur s s %*lu+ o luase $e ca*ul lu + 6ara a se %a s nch s $aca *ar"enerul lu se %a a6la cu el sau nu8 Or cu% nu era o s "ua" e buna+ 6 n$ca+ $aca 3 chael $a$ea $e bucluc acu%+ nu era n %en s/7 # na n a<u"or8 A$ul%ecn$ o al"a oca& e+ *an ca $a$u $ n nou "rcoale+ $ar 3 chael o n$e*ar"a %a re*e$e $e as"a $a"a8 A#ea su6 en" aer+ a*a nu era a$nc/+ ar labele l 6aceau un no"a"or s %a re$u"ab l $ec" era $e ob ce 8 Se n"oarse la rec 6ul a6la" la #reo $oua&ec $e %e"r $e el+ o re#arsare $e la#a ca* "ona"a cu coral $e culoare *or"ocal u7 s"r/luc "or8 'easu*ra aces"u a se #e$eau "re no"a"or cu"ubur $e res* ra" la su*ra6a"a s "re sca6an$r la ba&a aces"e a8

Tre A ) ne s" e+ *oa"e ca+ n s6rs "+ $a$use $e LesE Lo# a*a cu * c oarele+ ar labele l *ro*ulsara l n s re*e$e *r n a*a8 Pu" n %a "r& u se a6la ln!a ce "re sca6an$r s *r n # &orul unu a recunoscu ch *ul lu Les8 'ar %e$ a"+ 6ara ca %acar s/7l ba!e n sea%a *e 3 chael+ Les s con" nua scu6un$area n *rea<%a rec 6ulu 8 Tea%a care7l cu*r nsese ce#a %a $e#re%e *e 3 chaelse "rans6or%a n 6ur e8 )e7a#ea $e !n$ sa 6aca " calosulas"aA Or care ar 6 6os" ras*unsul+ era clar ca buna & ua ca elnu a#ea sa nclu$a !r <a 6a"a $e cole!ul lu 8 S ce7ar 6 "rebu " sa 6aca n aces" ca&A Sa renun"e la scu6un$are s sa se n"oarca *e *la<aA Sau sa r/%n/ cu Les+ $es era l %*e$e can7ar 6 *u"u" sa se b &u e *e el+ $aca ar 6 6os" #orba sa $ea$e neca&A A*o s a$use a% n"e $e celalal" *us" $e #rs"a lu care sescu6un$ase $e unul s n!ur8 Poa"e ca a#ea sa $ea $e el s %*reuna sa a ba !r <a unul $e al"ul8 s 6acu och roa"a8 Les$ s*aruse8 )e7ar 6 "rebu " sa 6acaA s s*use ca n7ar "rebu s/7 *ese+ ca nu con"a $aca Les a#ea sau nu !r <a $e el8 Acce*"ase s/7 6 e coech * er 7 6 n$ca nu a#usese $e ales 7 s cu as"a bas"a8 nca o $a"a nce*u sa cerce"e&e+ $e as"a $a"a no"n$ %a sus+ $easu*ra rec 6ulu 8 A c erau *es" *es"e "o"+ *es"ele7"ra!ac ce se $e*lasa n bancur nu%eroase+ c" #a *es" hu%ahu%a # u colora" + cau"n$ $e %ncare *r n"re coral s e"ernul*es"e7*a*a!al c u!ul n$ $e7a $re*"ul $ n coral 8 'ar n c ur%a $e Les8 Se lasa %a la 6un$+ no"n$ $e7a lun!ul rec 6ulu + nsa "o"nu $a$u $e Les8 Toc%a era *e *unc"ul $e7a se n"oarce *en"ru a cerce"a cealal"a *ar"e a rec 6ulu cn$ &ar brusc ce#a8

)a*a"ul une labe $e sca6an$ru+ cu ban$a #er$e7re6lec"o r &an"/ scl * n$8 S7o 6 * er$u" c ne#aA A*o se7n$re*"a n"r7acolo+ lo# n$ ener! c a*a8 )e na baAE S $eo$a"a 3 chael n"elese ce se *e"recea8 ) ne#a era n *er col8 Nu era Les 7 coech * erul lu *ur"a o *ereche $e labe ne!re absolu" $en" ce cu ale lu 8 no"n$ re*e$e+ 3 chael se a*ro* e $e laba a*o $e o*roe% nen"a a rec 6ulu care se $es*r n$ea $ n s"ruc"ura *r n *ala s 6u %ar"or la cele n"%*la"e8 n rec 6 se a6la o !aura+ cel al caru * c or *ur"a laba "rebu e sa se 6 #r" naun"ruca sa se u "e s se n"e*en se acolo8 Acu%+ ca se %a a*ro* ase+ 3 chael *u"ea #e$ea * c oarele acele *ersoane8 )ea$e7a $oua laba era n6 *"a n n s * n"r7o &a$arn ca ncercare$e a !as un *unc" $e s*r < n8 'ar nu reusea $ec" sa s"rneascan s *ul n #r"e<ur + l/sn$ o % ca a$nc "ura n locul un$e labab<b a $u*a un *unc" $e s*r < n8 3 chael l a" nse *e una $ nWno"a"oare8 S %" n$ ca sos se a<u"orul+ *ersoana ca*" #a n ca !ro"a nu se %a &ba"u8 N % c8 3 chael urca *u" n s a<unse la ca#erna+ a*o n"elese%o" #ul *en"ru care sca6an$rul nu %a *u"ea sa se el bere&eC bu"el a $e o0 !en se n"e*en se n %ar! nea $e coral a % c ro"e sub%ar ne8 A*ro* n$u7se cu %ul"a ba!are $e sea%a+ chael ncerca sa el bere&e bu"el a+ $ar !ro"a era a"" $e"unecoasa+ nc" nu se #e$ea n % cF n"r7a$e#ar+ ab a $aca u"ea a<un!e la ea8 n cele $ n ur%a 6acu s n!urul lucru carese %a *u"ea 6aceC * *a n$ $u*a ca"ara%ele $e la curelele $er n$ere ale bu"el e $e o0 !en+ le $es6acu+ a*o ns* ranc o !ura $e aer+ s *ro*" * c oarele n rec 6 $e7o *ar"e

s $e al"a a or 6 c ulu n!us"+ ns6aca a%bele !le&ne ale sca6an$rulu s "rase8 )el care ra%asese bloca" n !ro"a aluneca $e sub cele$oua re&er#oare s *n/ sa asa co%*le" a6ara $ n cre#asa+ 3 chael s" u ce are $e 6acu"C %a lua nca o !ura $e aer+ s s%ulse %us" ucul $ n !ura s 7l %* nse ca"re 6a"a celu lal"8 Era *us" ul cu care #orb se *e *la<a8 Pus" ul care se scu6un$a $e unul s n!ur8 @a a"ulu ca&usera ochelar n %o%en"ul cn$ 3 chael l "rasese a6ara $ n !ro"a+ $ar s %" "ubul *e care 7l n" n$ea 3 chael+ s s"recura %us" ucul n"re bu&e+ ns* ra a$nc+ $u*acare 7l na*o e lu 3 chael s ara"a s*re su*ra6a"a a*e + n" %* ce "ra!ea $e snurul #es"e $e sal#are ca sa o u%6le8 'u*ace ha=a anul nce*u sa se r $ ce la su*ra6a"a+ 3 chael s u%6la s el #es"a8 )"e#a cl *e %a "r& u+ *lu"eau la su*ra6a"aa*e 6a"a7 n 6a"a8 Tnarul sal#a" res* ra *rec * "a"8 7E7n or$ neA n"reba 3 chael8 Po" sa a<un! la *la<aA @a a"ul $a$u a6 r%a" # $ n ca*8 7Un$e e coech * erul "auA 7' s*area n"runa8 Pe el l cau"a% cn$ a% $a" *es"e " ne8 nce*ura s/ noa"e+ unul ln!a al"ul *n/ a*roa*e $e *la<a8 A*o ba a"ul sal#a" se scu6un$a s cn$ a*aru $ n nou s"a"ea n * c oare n a*a care7 a<un!ea $oar *na la * e*"+ cu "oa"e ca se a6lau $ ncolo $e !ea%an$ura8 7Scoa"e7" labele+ s*use ba a"ul8 'u*a care o sa7" $a% <os bu"el le8 3 chael se lasa n a*a+ s scoase a%bele labe s se r $ ca8 S %" cn$ celalal" ba a" sal"a re&er#oarele ca el s/7s *oa"a $es6ace curelele8

7)u bu"el le "ale cu% r/%neA n"reba el8 @a a"ul r $ ca $ n u%er 8 7O sa le au %a "r& u8 )el *u" n s" u un$e sn" s + cu s !uran"a+ n7au sa 6u!a n ca er 8 Pe cn$ *aseau !reo *r n a*a $e la "ar%+ ba a"ul n" nse %naE 7 Eu sun" Josh 3alan 8 7 3 chael Sun$Iu s"+ s*use 3 chael8 7 3 ?eA 73 chael+ l corec"a 3 chael8 N %en nu7% & ce 3 ?e8 Un &%be" lar! lu% na ch *ul lu Josh 3alan 8 7Acu% e c ne#a care7" & ce8 Asa ca ob snu es"e7"e cu eea8 )" r/% n 3au A A<unsesera *e n s *8 L/sn$ <os re&er#oarele lu 3 chael+ Wnce*ura s/7s $ea <os cos"u%ele8 7Toc%a %7a% %u"a" a c 8 Och lu Josh se lu% nara8 7;re sa & c ca nu es" "ur s"A 3 chael scu"ura $ n ca*8 73a%a lucrea&a a c 8 (er a% #en "8 7 Nu7 r/u $eloc+ o%ule+ s*use Josh8 Es" a c $oar $e7o s " 7a s 6acu" $e<a cel %a bun *r e"enE 3 chael se a*leca *en"ru a7s cara re&er#oarele $e o0 !en+ Josh 7o luase na n"e "ra#ersn$ $e<a l %ba $e n s * n c" a *arcule"ulu 8 3 chael ra%ase n * c oare n locul $e se a6la8 7'ar $aca % e nu7% *lace $e " neA s"r !a el $u*a Josh8 ac/ *na la ur%a se $o#e$es"e ca es" o < !o$ eA Josh s n"oarse ca*ul cu &%be"ul lu %a la"are" ca cn$ s 7 s"r !a *es"e u%/rC

7O %ul" %e $e oa%en cre$ ca sun" o < !o$ e8 'arbun cuH %eu e ch ne&+ s n )h na+ $aca sal#ea& # a"a cu #a+ a"unc es" ras*un&a"or *en"ru el8 Acu% #rn$7ne#rn$ sn"e% le!a" unul $e al"ul8 Asa ca %a b ne ob snu es"e7 "e cu $eea8

9a"har ne "oc%a ase&a ul" %a #al &a *e un ra6" $ n$ebara cn$ au& &!o%o"ul unu cla0on s + u "n$u7se *e 6ereas"ra+ &ar 1or$ul E0*lorer al lu Rob S l#er care n"ra n*o ana $ ns*re eucal *" 8 Pr # re*e$e la ceasul $e *e no*" eras obser#a cu sa" s6ac" e ca ob ce ul lu Rob+ $ n #re%ea s"u$en" e + $e a 6 *unc"ual+ ra%asese nesch %ba"8 Ora $ouas*usese+ ora $oua era+ e0ac" la 6 08 s lua #ech ul e rucsac $e*n&a care7 ser# se $re*" !ean"a $e san" er nca $e *e #re%eacn$ se a6la n A6r ca s a<unse n #eran$a "oc%a cn$ Robcobora $ n %as na8 7Las/7%a sa !h cesc+ s*use el cu un &%be" lar!8 )h ar ncl *a cn$ sosea% *unea $eo*ar"e ul" %a #al &a+ es"eA 7n 6 ne+ as"a e+ nca %a sn"e% $o $ n"re ce %a " * car oa%en $ n c" cunoas"e%8 9a"har ne r$ea *e cn$ urca(n cab na8 'es *re6er s/7 & c *er6ec"a s ncron &are8 E ne#o eT"a ncu casaA Rob scu"ura $ n ca*8 7A c + nu8 A !as " che leA Erau *e %asa $e la buca"ar e+ *are7% 7se8

7Le7a% !as "+ ras*unse 9a"har ne8 Ha sa %er!e%8 3or$e cur o& "a"e sa7" #a$ % s"er osul san" er8 Rob n"oarse *r n"r7un # ra< lar!+ n"ra *e $ru%ea!uln!us" s"ra<u " $e eucal *" s 7o a*uca la #ale8 7'u*/7%as/ #e a#ea s "u o %as na+ s*use el cn$+ *es"ec"e#a % nu"e+ "ra#ersau oraselul 3a?a=ao *en"ru a o lua a*o la $rea*"a *e $ru%ul ca"re Ha J?u8 'e 6a*"+ sea%ana 6oar"e%ul" cu as"a nu%a ca un * c %a ho$oro! "a8 'ar e !ra" s8 S*r ncenele lu 9a"har ne se arcu ra8 7Un salar u $e $oua or %a %are $ec" $e ob ce + chel"u el $e cala"or e *en"ru % ne s *en"ru 6 ul %eu+ o casa s acu% o %as na8 ) ne "e 6 nan"ea&aA n %o$ s !ur nu 1un$a" aNa" onala *en"ru S" n"aE 7 A $re*"a"e+ 6u Rob $e acor$8 Nu e 1NS8 E un " * *e care7l chea%a Ta?eo 2osh hara8 A au& " $e elA 9a"har ne scu"ura $ n ca*8 Se$ ul cen"ral se a6la n To? o s o*erea&a n "oa"alu%ea+ $ar cea %a %are *ar"e a " %*ulu s 7o *e"rece a c 8 7)u% a $a" $e elA l n"reba 9a"har ne8 Nu cu%#a %a e nca unul ca el care e n"eresa" $e oa%en *r % " # $ nA6r caA 7 El a $a" $e % ne+ e0*l ca Rob8 Es"e n"eresa" $e "o" ceare le!a"ura cu @rul Pac 6 culu + nclus # cul"ura bas" nas lor8 S" e ce #rea+ a sa7" $a sea%a $e as"a *e $ru%ul s*re san" er8 Trecura *e ln!a n s"e cla$ r ra&le"e ce alca"u au oraselulHa ?u s + c"e#a % nu"e %a "r& u+ eseau *e au"os"ra$aHana8 Rob 6acu la $rea*"a8 'u*a #reo c"e#a % le+ $ru%ul sen!us"a brusc+ ur%n$ "raseul usor $e ser*en" ne n!us"e+ care*e o *ar"e co"eau *er culos $e a*roa*e $e %ar! nea abru*"aa 6ale&e + ar *e cealal"a a*roa*e se n6un$au n"r7o *a$ure"ro* cala8

7As"a es"e #ersan"ul nsule e0*us la n"e%*er + e0*l caRob8 'ru%ul con" nua la 6el nca #reo c nc &ec $e ? lo%e"r + n se&onul *lo lor sn" casca$e s "oren"e n "oa"e $e*res un le*r n care "rec 8 ; ra brusc la $rea*"a *e aleea s"r %"a *e care9a"har ne era con# nsa ca nu ar 6 !as "7o+ $aca ar 6 6os" ea la#olan8 A#n$ $oua ben& $e be"on+ $ru%ea!ul s"raba"ea oa$ure $easa $e arbor na*a$ " $e l ane+ *en"ru a a<un!e nle $ n ur%a la o *oar"a cons"ru "a $ n le%n $e ba%bus+ bron& s cu*ru *a" na"+ care se nca$ra a*roa*e *er6ec" cu #e!e"a" a ncon<ura"oare8 La a*ro* erea au"o%ob lulu + *oar"a seesch se a*aren" $e la s ne8 7Toa"e %as n le au"or &a"e sa n"re au n s"e sen&or care ac" #ea&a *oar"a+ e0*l ca Rob n ch * $e ras*uns la n"rebareaneros" "a a lu 9a"har ne8 )n$ se rasuc sa se u "e na*o + *oar"a se nch $ea $e<a s len" os8 7'e ce se "e%eA n"reba ea8 Rob &%b 8 7)e#a % s*une ca Ta?eo 2osh hara nu se "e%e $e % c8 Pur s s %*lu *lace sa nu 6 e $eran<a"8 S 7o *oa"e *er7 % "e+ cre$e7%/E 9a"har ne se lasa *e s*a"e n scaunul e n " %* ce+ $u*/ca un # ra<+ %as na *aras *a$urea "ro* cala s *u"u sa #a$aXn *e sa< care7 "a e res* ra" a nu nu%a *r n sur*r &a o6er "a+ $ar s *r n s*len$oarea lu 8 na n"ea e se n" n$ea o su*ra6a"a ce aco*erea #reo c nc "L Parea ca na"ura nsas scul*"ase *e sa<ul $e7a $re*"ul na$ure+ $es 9a"har ne s" a *rea b ne ca as"a era cu ne*u" n"a+ u "oa"e as"ea con"urur le $e ba&a "rebu e sa se 6 a6la" acolo la bun nce*u"8 Pro*r e"a"ea lu Ta?eo 2osh hara 6useseons"ru "a *e o a%*la "erasa+ *e un 6un$al s"ncos aco*er " cu

6er ! s %*o$ob " cu "re casca$e se*ara"e 7 n s"e *an!l c s"raluc "oare $e ar! n" ce cur!eau $e *e un *ra! nal" s u%*leau aerul cu susurul lor bln$+ *en"ru a se *rabus a*o n heles"eul $e la *oale8 n 6a"a heles"eulu se a6la un !a&on la6el $e b ne n"re" nu" *recu% cel %a selec" "eren $e !ol6+ on" n$ere $e s%aral$ %*es"r "a"a cu 6lor "ro* cale # u colora"e8 S"ra"ur le ros $e !h %ber nal" n6lor " erau ech l bra"e cu orh $ee n nuan"ele cele %a sua#e *e care 9a"har ne le #a&use #reo$a"a8 Erau s s"nc + $e ase%enea+ bolo#an ur as $e la#a $ s*us n"r7o ase%enea %an era nc"+ *en"ru ocl *a+ 9a"har ne ar 6 *u"u" sa <ure ca na"ura nsas ase&aseacolo8 'ar *e cn$ 1or$ul E0*lorer s"raba"u aleea *a#a"a cu* e"r s care nlocu a acu% cele $oua ben& $e be"on+ s $a$usea%a ca se a6la n 6a"a une !ra$ n Zen la scara enor%a+ 6 n$ca n cl *a n care au"o%ob lul "recu *r n"re aces"e * e"re+ a#ea sen&a" a ca se $e*lasea&a+ a*/rn$ s $ s*ar n$ ca o %a! ne cale $osco* c/8 'e <ur7%*re<urul !ra$ n se a6lau %a %ul"e cla$ r care+ ab a acu% s $a$u ea sea%a+ 6or%au un 6el $e cur"e %ensa8 )la$ r le a#eau un aer or en"al+ $ar %a *as"rau c"ece#a s $ n s" lul #ech ha=a an8 Aco*er sur le erauaco*er "e cu " !la #er$e n ar%on e cu *a< s" le s *a$urea"ro* cala ncon<ura"oare s nu7 6usese $eloc !reu sa s le %a! ne&e aco*er "e cu 6run&e $e *al% er8 )u "oa"e ca*ere" erau aco*er " cu s"uca"ura+ ! !an" c * lon $esus" nere ce eseau n e# $en"a n 6 ecare col" "r % "eau cu !n$ul la s"ra#ech le $ebarca$ere *ol ne& ene n care aces"es"ruc"ur s a#eau sursa $e ns* ra" e8 na n"e ca au"o%ob lulsa *arche&e $ na n"ea cele %a %ar $ n"re cla$ r + un barba"

s 6acu a*ar " a n #eran$a s*a" oasa care se n" n$ea *en"rea!a lun! %e a cla$ r 8 9a"har ne s" u 6ara sa7 s*una n %en ca aces"a erab ne6aca"orul lu To%+ Ta?eo 2osh hara8 Era nal" s &#el" s + ch ar na n"e $e a cobor cele $oua "re*"e la"e *en"ru ale es n n"%* nare cu %na n" nsa n ch * $e salu"+ eas %" ca a#ea sa !aseasca 6oar"e *u" n $ n acea 6or%al "a"er ! $a cu care se ob snu se n cursul celor c"e#a n"ln r *ecare le a#usese cu <a*one& *e *arcursul an lor8 As"a *e $e o *ar"e $ n cau&a 6elulu cu% era %braca"C o ca%asa # ucolora"a+ cu %o$el 6loral+ $esch sa la !"+ *an"alon alb $ebu%bac s san$ale8 7 'oa%na $oc"or Sun$Iu s"E 4lasul lu 2osh hara era la 6el $e cal$ s $e *r e"enos ca s 6elul n care s #r %na *r n6ereas"ra 1or$ulu E0*lorer ca s7o s"rn!a *e7a e 8 Z%b cn$a$au!aC Asa *resu*un8 Sursul lu 2osh hara co%*ensa !lu%a slabu"a *e care9a"har ne o au& se $e a""ea or *na a"unc + nc" nce"ase$e%ul" sa7 %a s"rneasc/ al"ce#a $ec" un ch co" " *ol " cos8 'ar n aceas"a $u*a7a% a&a+ *e c/n$ och e cu*r n$eau*a$urea "ro* cala ce a*ara *ro*r e"a"ea lu Ta?eo 2osh hara$e lu%ea $ n a6ara+ se "re& &%b n$ $ n "oa"a n %a8 7n s6rs " a<unsa la locul *o"r # "+ 6acu ea8 Presu*un ca7as 6 * er$u" *recu% L # n!s"on $aca %7as 6 a#en"ura"reo$a"a a"" $e $e*ar"e n aceas"a *a$ure8 7Ser osA 3%+ oare $e ce nu "e cre$A & se 2osh hara8 Sa e oare $ n cau&a a ceea ce7% s*une Rob+ cu% ca es" unul"re ce %a bun oa%en $e san" er $ n c" a n"ln "A 9a"har ne nu #a&u n c un ros" sa %en" one&e ca ea s Rob *roa*e ca nu se #a&usera $eloc n ul" % $oua&ec $e an 8

7S*er sa nu $e&a%a!escE 2osh hara se "rase na*o $e ln!/ 1or$8 7Sn" s !ur ca nu8 S #o 6 6oar"e n"eresa" sa au$ ce cre& $es*re % ca noas"ra $esco*er re8 'u*a ce con$use 1or$ul E0*lorer nca #reun ? lo%e"ru s <u%a"a"e *e un $ru% a"" $e acc $en"a"+ nc" *use la !rea ncercare *n/ s "rac" unea n"e!rala a re& s"en"ulu au"o#eh cul+ Rob o*r n"r7un al $o lea lu% n s $ n *a$urea "ro* cala8 Aces"a nu se%ana $eloc cu cel $ n care "oc%a *lecasera8 A c nu era n c ur%a $e *elu&e cu arba "unsa+ s"nc aran<a"e cu%es"esu!+ !ra$ n *er6ec" n!r < "e sau cla$ r % nuna" orna%en"a"e+ $ar scena care se n6a" sa na n"ea och lor era %ul" %a 6a% l ara 9a"har ne C )"e#a cor"ur %ar + $e 6a*" ce#a %a %ul" $ec" n s"e%usa%ale sus*en$a"e n"re co*ac + cu n s"e buca" $e *n&/le!a"e $e %ar! ne *en"ru a 6or%a un 6el $e *ere" %*ro# &a" ce se *u"eau rula or $e c"e or #re%ea era su6 c en" $e 6ru%oasa+ n acea $u*/7a% a&a+ cu cerul *lu%bur u+ suba%en n"area une ra6ale $e *loa e "ro* cale+ %a<or "a"eaJ*ere" orD 6usesera $e<a cobor" + $ar *r n s*a" ul l ber su6 c en" $e %are $ n"re buca" le $e *n&/ a"rna"e+ 9a"har ne*u"ea sa #a$a b ne aceleas %ese $e lucru+ 6acu"e $ n ca*re $ele%n s un bla" $e scn$ur/+ *e care s ea lucrase $e a""ea or 8 Locul 6usese nu $e%ul" $e6r sa"+ *resara" cu bu"uru! $earbor "a a" $e curn$8 Pe %ar! n se a6lau %or%ane $e ra%ur care nce*eau sa *u"re&easca8 ; &a# $e locul un$e Rob*arcase 1or$ul E0*lorer+ un barba" 6ara ca%asa "a a $e &orburu en cu a<u"orul une %ache"e cu as*ec" s n s"ru8 La c" #a%e"r n s"n!a acelu barba"+ 9a"har ne &ar ce#a care *area a6 nce*u"ul une cararu 8

7)ararea $uce la san" erA Rob ncu# n"aC 7'e a c %er!e% *e <os8 Pn/ acolo %a sn" #reo $ouasu"e $e %e"r + $ar e %*os b l $e r $ ca" "abara %a a*roa*e $e&ona sa*a"ur lor8 7na n"e $e a urca+ *o" sa #a$ s eu ce7a" $esco*er " *n/acu%A 7S !ur ca $a8 O con$use n"r7unu $ n"re cor"ur + un$e6usesera n" nse $oua %ese %ar 8 Una $ n ele era nc/ !oala+ ar *e cealal"a nu se !aseau $ec" #reo &ece sau $ouas*re&eceob ec"e care nu *areau a 6 %a %ul" $ec" n s"e buca" $e la#aru$ %en"ar *relucra"e8 7'e cn$ lucra" a c A n"reba 9a"har ne a*ucn$ n % n un ob ec" lun! s $e"er ora" care nu ara"a cu n % c $ 6er " $eal"e su"e $e * e"re *r % " #e *e care le #a&use8 7'e $oua lun + s*use Rob8 S $e cn$ a 6os" $e acor$sa # a% o*r " "o"ul8 )ea %a %are *ar"e a " %*ulu % 7a%*e"recu"7o n"r7un sa" $ ncolo $e Hana8 9a"har ne lua al" ob ec"+ l rasuc s + $ n nou+ nu #a&u n % c neob snu " la el8 7S/ urca% s sa #e$e% $es*re ce es"e #orba8 )ararea ce $ucea la san" er era abru*"a s s"ncoas/8 7S + 6 n$ca #en #orba+ cu% a" 6acu" $esco*er reaA n"reba 9a"har ne sar n$ *es"e un bus"ean *u"re$ s ncercn$%a n" "erenul na n"e $e a se lasa cu "oa"a !reu"a"ea8 7N7a% 6/cu"7o eu8 Unul $ n"re !ra$ nar lu 2osh haracau"a un anu%e so $e 6er !a acolo sus s a $a" *es"e unul $ n"re ob ec"ele *e care le7a #a&u" n cor"8 )h ar s $u*a ce %7aa$us *e % ne a %a $ura" o s/*"/%na *n/ sa 6 % s !ur caa% $a" *es"e ce#a8

'u*a nca #reo c nc &ec $e %e"r a<unsera la o al"a*o en "a8 'es 6oar"e % ca+ aceas"a 6usese %e" culos $e6r sa"as 9a"har ne s $a$u sea%a ca ech *a lucrase cu %are !r <a sanu $ s"ru!a n % c $ n ceea ce se !asea *e sol8 Nu%a casan" erul nu se a6la *ro*r u7& s n *a$ure+ c *e o les*e$enal"a $e * a"ra+ s "ua"a n ca*a"ul une a $ n"re nenu%ara"eler*e ce bra&$au aces" #ersan" al %un"elu 8 )" #a %e"r %a sus+ 9a"har ne *u"u sa au$a &!o%o"ul une casca$e ce se*ra#alea n"r7un heles"eu 7 acea casca$a %b e"oare $ n6o"o!ra6 le lu Rob+ recunoscu ea8 Toren"ul care secase heles"eul se un$u a *e 6un$ul r*e 8 7Pe #re%ea cn$ Halea?ala era ac" #+ a c se a6la un cra"er+ e0*l ca Rob8 3a<or "a"ea r*elor $ n aceas"a &onasn" re&ul"a"ul ero& un + $ar aceas"a es"e $ 6er "a8 Pare a 6 6os" 6or%a"a $e #ulcanul nsus 8 Ara"a s*re n s"e $e*uner !albu $e *e o * a"ra a6la"a la oarecare nal" %e8 Po" #e$easul6ul care nu s7ar 6 a6la" a c $aca aceas"a nu s7ar 6 6or%a" *r n ero& une8 9a"har ne se a*ro* e %a %ul"C 7U "e ca s % roaseE Es" s !ur ca rasu6l/"oarea nu e ac" #aA 7;or $eclara anul aces"a #ulcanul Halea?ala s" ns+ s*use el8 'e $oua su"e $e an nu a %a 6os" se%nala"a #reoac" # "a"e8 7 S ncer #orb n$+ $oua su"e $e an n !eolo! e e o n % ca"oa"a+ rea% n" 9a"har ne8 7O nanosecun$a *e ceasul arheolo!ulu 8 'ar $aca ba e" care se *r ce* la #ulcan s*un ca el e s" ns+ c ne sn" eu sa7 con"ra& cA R $ cn$ $ n u%er + 9a"har ne s %u"a a"en" a s*re un cerc6oar"e ru$ %en"ar $ n * e"re8 nca nu 6usese *e $e7a7n"re!ul

$e&#el "+ ns/ ch ar s asa 7 *e <u%a"a"e n!ro*a" 7 era l %*e$eca roc le alca"u au o #a"ra8 7;a "rebu sa 6 6oar"e a"en" la e0ca#are+ l a#er" &a ea *eRob8 ' n ea a *u"ea ob" ne n s"e n6or%a" 6oar"e #aloroase8 7)e #re sa s*u cu Jar "rebu sa 6 u 6oar"e a"en"DA Wn"reba Rob8 S*ec al "a"ea %ea e arh "ec"ura+ " 7a$uc a% n"eA Arh "ec"ura *ol ne& an/8 Pr # rea lu se o*r un * casu*ra * e"relor8 (ar as"a nu e ceea ce se nu%es"e arh "ec"ura8 As"a se nu%es"e loc $e "abaraE El &%b + cu o scn"e ere %al " oasa n och 8 Toc%a $e7a a "e7a% che%a" s "e *la"escre!es"e8 E #re%ea sa7" sco" % c le "rn/coa*e s *er le+ 9a"h8 Sursul lu se la" n"r7un rn<e" lar!8 S 6 a"en"a cn$e0ca#e& + a$au!a el8 ) ne#a % 7a & s ca acolo s7ar *u"ea !as n s"e n6or%a" 6oar"e #aloroase8 'ar a$e#ara"ul %o" # *en"ru care "e a6l a c es"e aces"a+ s*use el+ *e un "on $e#en "ser os+ a*lecn$u7se *en"ru a $a la o *ar"e o 6ol e $e *las" cce aco*erea o su*ra6a"a a6la"a la c" #a %e"r $ s"an"a $e#a"ra *r % " #a8 9a"har ne scoase o e0cla%a" e $e sur*r &a8 Oase8 E0ca#a"e ca% $e la aceeas a$nc %e ca s #a"ra+ erau *u" n # & b le la su*ra6a"a+ $ar ch ar s cu su*er6 c ala $eco*er"are ce a#usese loc+ 9a"har ne recunoscu %e$ a" &onaocc * "ala a unu cran u s un 6ra!%en" $e %an$ bula8 )n$se lasa n *a"ru labe *en"ru a e0a% na oasele cu o son$a $en"ara sub" re *e care o scosese $ n rucsac+ Rob se lasa *e # neln!/ ea8 7)e cre& A o n"reba el8

9a"har ne+ $e<a concen"rn$u7se asu*ra oaselor *e <u%a"a"e n!ro*a"e+ $e7ab a $aca7l au& s se scursera c"e#a secun$e bune *na cn$ sa7 ras*un$a la n"rebare8 Secun$e n care s %" cu% o cu*r nse o sen&a" e s"ran e8 'es nu s" a *rea b ne $e ce+ $es ab a le *u"ea #e$ea+ era s !ura ca ce#a nu era n re!ula cu aces"e oase8 'ar $eloc8

7Es" s !ur ca nu #re s/ "e con$uc la scoalaA l n"reba9a"har ne8 3 chael s nabus un !ea%a"8 6usese $e7a<uns # ner cn$ ea " nuse %or" s sa %ear!a cu el la scoala ca sa7l nscr e8 Nu ca ar 6 6os" c ne s" e ce %are sco6ala 7 nu "rebu a $ec" sa co%*le"e&e n s"e 6or%ulare+ $u*a care se "rans6era *r n co%*u"er "o" $osarul $ n Ne= 2or?8 Ea nu "rebu se s/ se%ne&e$ec" o s n!ura hr" e *e care ar 6 *u"u" sa 7o a$uca el acasa+ la s6rs " $e sa*"/%na+ ar a& s7o a$uca na*o se%na"a8 'arnuE Trebu a s/ 6 e acolo+ su6ln$u7 n cea6a+ $e *arca ar 6 6os"un %ucos $ n"r7a *a"ra sau ce#a $e !enul as"a+ *e cn$ "o" care n"rasera n b rou se holbau la el $e *arca ar 6 6os" c nes" e ce han$ ca*a" care nu se *u"ea $uce n c %acar *n/ lascoala 6ara sa7l " na $e %n/ %a% cu"a8 Pen"ru ca a& + n *r %a & + ea s/ #rea s/7l $uca la scoala cu %as na8 73a% + cre$ ca sn" n s"are s/ %a $uc s s n!ur *n/ las"a" a $e au"obu&+ s*use el8 E ch ar la ca*a"ul ale + nu7" %a a$uc a% n"eA 7A% n"reba"+ $oar+ s*use 9a"har ne u "n$u7se la ceass lun$u7s rucsacul8 'aca es" !a"a+ "e $uc *n/ n s"a" e8

3 chael scu"ura $ n ca*8 73a e <u%aH $e ora *n/ la au"obu&8 7A"unc 6ac "u cura" *r n buca"ar e+ b neA S ne #e$e%$ sear/8 S/ru"n$u7l *e obra&+ $ s*aru $ n nca*ere %a na n"e ca3 chael sa a ba oca& a $e a co%en"a8 (%e$ a" au& &!o%o"ul $e %o"or al rable $e la Rob S l#er *e care 9a"har ne ncerca s7o *orneasca8 Pen"ru un % nu"suna $e *arca ba"er a a#ea s/7s $ea $uhul %a na n"e ca%o"orul s7o a+ $ar "o" a"unc &ar un nor $e 6u% "sn n$ $ n "ea#a $e esa*a%en"+ ar obos "ul 1or$ E0*lorer cu "rac" une*e *a"ru ro" se *use n % scare *e aleea care $a$ea n $ru%ul *r nc *al8 n cele $ n ur%a+ sca*a" $e s"n<eneala $e a 6 con$us $e%a c/7sa la scoala cu %as na+ 3 chael cura"a 6ar6ur le $e la % cul $e<un+ "ra"a cu n$ 6eren"a harababura $ n ca%eralu + s #r ech *a%en"ul $e s*or"+ *an"o6 $e a"le" s% s unca e" n !h o&$an s a<unse la ca*a"ul ale ch ar n %o%en"ul cn$ au"obu&ul !alben s"ro* " $e noro se # la curba $ n#r6ul $ealulu 8 Urcn$u7se+ och un scaun l ber n *ar"ea $ n s*a"e a au"obu&ulu a!lo%era" s o lua *e culoarul $ n % <loc8 S %" och "u"uror celor $ n au"obu& a" n" " asu*ra lu 8 Obser#n$u7l+ e#alun$u7l8 A*roa*e ca era n s"are sa au$a cu#n"ul care le "recea *r n % n"e "u"urorC Haole8 JAlb8D Josh 3alan l a#er" &ase asu*ra celor ce a#eau sa se n"%*le8

JUn $ n"re *us" $e *e7a c au ch ar un 6el $e & a lorD+ " s*usese n s%ba"a n care $a$ea lu 3 chael *r %a lec" e$e sur6 n!8 JZ ua cn$ se o%oara un haole8 S !ur ca nu e#orba $e a7 o%or $e7a$e#/ra"elea *e " * cu * ele ca a "a8 E + cu% sa & c+ ncearca s/7 sch %be culoarea8 A$ ca+ s7o 6aca nea!ra sau albas"ra+ n loc $e alba8D J4lu%es" D+ ras*unsese 3 chael+ $es era 6oar"e s !ura Josh #orbea c" se *oa"e $e ser os8 Josh r $ case $ n u%er C J;o + alb as" a+ a" #en " a c + a" 6ura" "o"ul s c"e#a su"e $e an a" con$us cu% a" #ru" #o 8 T %*ur le s7au sch %ba"D8 )u "oa"e as"ea+ 3 chael s*erase ca Josh nu #orb se ser os8 Acu% s" a ca #orb se ser os8 Trecn$ *r n"re scaune+ se s %" $ n"r7o$a"/ ca n Ne=2or? cu Slo"&?y+ c/u"n$ cear"a cu lu% narea8 Nu%a ca acu%au #reo sase Slo"&?y nu%a n aces" au"obu& s 'u%ne&eus" e c" a#eau s/7l %a as"e*"e la scoala8 Ar 6 "rebu " s/7 *r #easca $re*" n och A n Ne= 2or? aces"a era ul" %ul lucru *e care "e *u"ea ln$ s/7l 6ac 8 'aca se u "a c ne#a la " ne+ "u "rebu a s/ "e u " "n *ar"ea cealal"a+ e# "n$ or ce con"ac" # &ual8 A *r # *e ne#a $re*" n och era o nsul"a8 Presu*use ca n c a c lucrur le nu s"a"eau al"6el $ec" n Ne= 2or?8 A#n$ !r <a s/7s " na och 7n <os+ 3 chael se $use *n/ la *r %ul scaun l ber+ sease&a n el s se s"ra$u s/ "reaca c" %a neobser#a"8 Au"obu&ul con" nua coborsul o*r n$ nca $e "re or 8 'es s %"ea *r # r le "u"uror celor ce urcau n au"obu& * ron n$u7l+ n %en nu7 a$resa n c un cu#n"8 A#ea sa 6 e % &erab l cu% se s as"e*"a8 Au"obu&ul se o*r n s6rs " n *arcarea scol s + n " %*e aces"a se !olea $e *asa!er + 3 chael rasu6la usura"C *oa"e

ca n7a#ea sa se n"%*le ce#a ch ar a"" $e or b l *e c" *re+ & sese Josh8 Poa"e a#eau sa se %ul"u%easca !nor n$u7l8 'ar+ *e cn$ se n$re*"a s*re usa+ "rebu sa se o*reasca8 'o ba e" 7 a%n$o cu %ul" %a %ar $ec" el 7ra%asesera n ur%a+ c/u"n$+ ch *ur le+ ce#a sub scaunul $ n 6a"a lor8 Oare ch ar l cre$eau "%* "A S $e ce na ba nu *u"use Josh 3alan sa 6 e s el n au"obu&A 'n$u7s n cele $ n ur%a sea%a ca n7a#eau sa *lece $e acolo *na cn$ nu *leca el+ 3 chael *orn $ n nou s*re usa8 )n$ se a*ro* e $e banche"a lor+ unul $ n e es *e n"er#al8 Pen"ru o cl *a 3 chael cre&u ca aces"a a#ea s/7l %* e$ ce8 nsa ba a"ul o lua s*re usa8 3 chael so#a 8 Nu #o a sa *ara ca se "e%e $e e 8 )e $aca a%n$o erau cu o*" cen" %e"r %a nal" $ec" el s 6 ecare era %a !reu cu cel *u" n $oua&ec $e ? lo!ra%eA Sa se ara"e s*er a" era e0ac" ceea ce as"e*"au e 8 3 chael con" nua s/ %ear!a8 Al $o lea ba a" #en n ur%a lu 8 E0ac" n ur%a lu 7 a"" $e a*roa*e+ nc" s %"ea rasu6larea n cea6a8 7'e ce oare #a ba!a" #o un$e nu #a 6 erbe oala+ h%A lau& el *e ba a"ul $ n s*a"e bo$o!an n$+ $ar nu su6 c en" $e"are ca sa7l au$a so6erul8 n " %* ce n$ # $ul $ n s*a"e #orbea+ cel $ n 6a"a se o*r brusc8 )el $ n s*a"e l %brnc # olen"8 7)e 6ac + %a+ c/c/c osuleA se r/"o " *ul $ n 6a"a n"ors %e$ a" *en"ru a7s a" n" *r # rea rau"ac oasa asu*ra lu 3 chael8 ;o + as" a+ haoles+ #a cre$e" s"/*n lu% 8 Sa7% n annc caca"uHE

3 chael s" a ca+ n$ 6eren" ce7ar s*une+ nu7l #a sal#a $ n s "ua" a as"a8 Se ncor$a *re!a" " sa ncase&e *u%nul n bur"a8 Pe ur%a au& o al"a #oce8 7'aH nu n au"obu&uH %eu+ s*use so6erul+ r $ cn$u7se n* c oare s * ron n$u7l *e a!resorul lu 3 chael cu o *r # re su%bra8 @a a"ul $ n 6a"a lu 3 chael so#a o cl *a+ $u*a care 6acusl n!a7%*re<ur s cobor $ n au"obu&8 3 chael+ n!h on" " $ ns*a"e+ n7a#u $e ales $ec" sa coboare8 Se *re!a" su6le"es"e*en"ru con6run"are s se *o%en ru!n$u7se ca sa a*ara Josh3alan 8 )h ar $aca s7ar 6 $o#e$ " ca Josh 3alan nu era %a (%n $ec" el la a bu%b/c $erbe$e $e $oua or %a %ar + *oa"e7ar 6 reus " cel *u" n s/7 con# n!a n #reun 6el *e%ar$e as as" a sa nu7l o%oare8 'u*a ce cobor $ n au"obu& s "ua" a se %a sch %baseoarecu%8 Pen"ru %o%en"+ cel *u" n+ erau ncon<ura" $e al" RY se7sa*"e *us"an 8 Or ce ar 6 a#u" $e !n$ ba"aus "rebu aa%na" $eoca%$a"a8 )el %a %are arunca lu 3 chael celas so $e cau"a"ura *e care7o #a&use s 7n och lu Slo"&?y(u & ua n care se alesese cu och ul n# ne" " s rana la bra"8 7'u*a scoala+ s*use ba a"ul *e un "on a%en n"a"or8 Sau*oa"e % ne8 'ar 6 6ara !r <a+ haole+ "e aran<a% no 8 'u*a)are se rasuc *e c/lc e s %*reuna cu "o#arasul lu se %es"eca n %ul" %ea $e ele# care se 6o au *es"e "o"8 'u*a ce *lecara+ 3 chael se n"reba oare cu c" a#ea " *uHAula *u%nul %a !reu $ec" Slo"&?y $ n Ne= 2or?8 Probab l cu %ul"8 Usoara $e*lasare a scoar"e "eres"re sub nsula Ha=a lusese a"" $e % ca s se *e"recuse a"" $e len"+ nc" #re%e $e

%a %ul"e ore con" nua sa r/%n/ ne$e"ec"a"/ $e n %en + $oar $e a*ara"e8 A*ara"ele+ $es !ur+ $e"ec"au "o"ul+ *en"ru ca as"a es"e ros"ul cons"ru r lor8 (ns"ru%en"e sens b le *erce*eau # bra" leusoare n %o%en"ul cn$ *e #ersan" %arelu #ulcan 3aunaLoa a*area o noua 6 sura+ nre! s"rn$u7le s "rans% "n$re&ul"a"ele al"or a*ara"e8 Nu suna n c o alar%a+ n c o s rena nu " nu sa a#er" &e&e a*ar " a $e un$e se s% ce !enera"e $e brus"ele $e*lasar %a<ore ale 6un$ulu oceanulu + ce se %a *ro$uc uneor 8 n loc $e "oa"e aces"ea+ a*ara"ele Jsuso" raD n"re ele+ *asn$u7s n6or%a" le $es*re ac" # "a"ea $e sub 3auna Loa$e la un nucleu n6or%a" onal la al"ul *n/ cn$+ cu %ul"na n"e ca #reun o% sa 6 e cons" en" $e % scare+ co%*u"erele$ n lu%e sa s $esc 6re&e ce anu%e ar *u"ea s/ nse%ne aces"e $e*lasar usoare *en"ru # "orul *lane"e 8 n s"ra6un$ur le %un"elu + %a!%a+ n s"are "o* "a s cloco" n$ a! "a"a+ s cro a $ru% ca"re su*ra6a"a+ s"recurn$u7se*r n"re 6 sur le s cra*a"ur le *ro#oca"e $e *res unea n"erna+ l/r! n$u7le s u%*ln$u7le+ acu r uln$ $e $e$esub" ener! e n"erna *en"ru a se *u"ea *ro*ulsa c/"re su*ra6a"a8 S cu c" %a!%a se % sca+ %un"ele ce$a s # bra" a cres"ea8 Oa%en + ca s %as n le+ nce*ura sa s %"a8 Pr n"re ce $ n" $ n 3au care re%arcasera "re* $a" asolulu au 6os" "ehn c en care a#eau !r <a $e re"eaua $e "elescoa*e $e *e #r6ul %un"elu Halea?ala8 )o%*u"erele lor erauanu%e *ro!ra%a"e s/7 a#er" &e&e asu*ra ac" # "a" lor #ulcan ce+ n c u$a blocur lor %as #e $e be"on *e care se a6lau"elescoa*ele s a a%or" &oarelor ce sn" *ro ec"a"e *en"ru a le*ro"e<a ch ar s %*o"r #a celor %a slabe osc la" + # bra" a

"eres"ra nsea%na *ur s s %*lu $e&as"ru *en"ru ac" # "a"ea $e obser#are a un #ersulu 8 )n$ */%n"ul se % sca+ n % c nu7l *oa"e o*r 8 (ar obser#a" le as"rono% ce se o*resc %e$ a"8 Ph l Ho=ell era ner#os8 E0*er en"a s*unea ca aces"e# bra" + a*roa*e s !ur+ a#eau sa con" nue+ cel *u" n n ur%a"oarele c"e#a & le8 As"a nse%na ca s7a & s cu obser#area une n$e*ar"a"e s"ele $ n 4ala0 a Gh rl*ool+ a6la"e la c nc s*re&ece % l oane $e an 7lu% n/8 Ho=ell era 6asc na" $ n $oua %o" #e8 Pr %ul era acela ca s"eaua *area a 6 sursa unu se%nal *e care $ #ersele ra$ o"elescoa*e nce*usera a7l rece*" ona $e #reo c" #a an s $e7ab aacu% nce*use sa *una ca* la ca* n6or%a" le $ s*ara"e *en"ru a7s 6ace o $ee $es*re ce7ar 6 *u"u" sa nse%ne8 )elalal" %o" # al n"eresulu lu Ph l Ho=ell era ca s"eaua es*ec" #a se "rans6or%a n"r7o no#a8 Se%nalul ra$ o+ a*roa*es !ur+ a#ea *na la ur%a sa $o#e$easca 6a*"ul ca an" c *a % nen"a $ s"ru!ere a s"ele 8 Acu% nsa co%*u"erul l aler"ase ca ac" # "a"ea $ n cen"rul */%n"ulu a#ea sa7 a%ne obser#area cerulu *en"ru o*er oa$a ne$e"er% na"a8 Lasn$ co%*u"erele sa7 s con" nue%unca $e anal &are a $ #erselor se%nale ra$ o+ el $ec se sa7s + l ber res"ul & le + sa urce n au"o%ob l s sa %ear!a la san l $es*re care Rob S l#er %*u ase ca*ul n ul" %a'esco*er rea lu Rob era 6oar"e "en"an"aF nsa s %a cn"an"a era sansa $e a o n"ln *e 9a"har ne Sun$Iu s"+ e%e a $e care Rob S l#er era 6asc na" la 6el $e "are+ *e c" era( $e s"eaua lu 8 L/sn$ co%*u"erele sa a ba !r <a $e un #ers+ ncu e b roul s o *orn s*re Hana8 )l cE 6acu ob"ura"orul a*ara"ulu $e 6o"o!ra6 a"+ a#ansul "o%a" al 6 l%ulu b& s 9a"har ne s %a sch %ba un * c

*o& " a+ nelun$ n sea%a n c %us"ele care ro au n <ur s n c "rans* ra" a care7 s ro a *e 6a"a+ lasn$ $re %ur$are8 ' n cau&a orelor *e care le *e"recuse a*leca"a $easu*ra cran ulu 7 acu% co%*le" e0ca#a" 7 o $ureau "oa"e oasele+ $arnu7 *asa $e $urere+ cu% nu se s nch sea n c $e %us"e sau$e &a*useala8 Era %*or"an" sa 6aca 6o"o!ra6 le s sa a ba $o#a$a *o& " e n care cran ul s res"ul schele"ulu 6usesera $esco*er "e8 A*asa $ n nou bu"onul a*ara"ulu 6o"o!ra6 c8 )l cE Un al" &u%&e"+ o al"a sch %bare $ureroasa a *o& " e 8 Al"a 6o"o!ra6 e8 Al" $ocu%en" care+ n ul" %a ns"an"a+ #a $e%ons"ra ca+ $es ceea ce $e&!ro*a se *area 6ara n c o no %a+ 6usese"o"us !as " n e0ac" cu"are *o& " e $ n e0ac" cu"are loc8 Trecusera $e<a $oua & le $e cn$ %uncea la e0ca#a" e+ scob n$ cu a"en" e $e*uner le *en"ru a scoa"e la lu% nara%as "ele+ 6ara sa a ba nca n c cea %a % ca $ee cn$ 6usese n!ro*a" cor*ul8 ' n ce #a&use *n/ acu% *u"ea 6 un ansau &ece+ sau o su"a8 O % e $e an A Pa"ru % A n %o$ cer" nu %a %ul" $e a""+ 6 n$ca nu e0 s"asera oa%en n 3au 7 s n ca er al"un$e#a n Ha=a 7 na n"e $e acea $a"a+ s n c un an %al n a6ara $e o% nu cons"ru a #e"re $e 6oc8 n %o$ nen$o eln c ase&area a#ea %ul" %a *u" n $e o% e $e an 7 *robab l c"e#a su"e+ $a"a 6 n$ a$nc %ea rela" #% ca la care 6usesera $esco*er "e ose% n"ele8 Re6u&ase sa 6 e a<u"a"a $e ech *a lu Rob la scoa"erea lasu*ra6a"a a schele"ulu + re*ar" &n$u7le lor &ona $ n <urul#e"re ru$ %en"are8 'ar s aceas"a era nca nea" nsa8 Ho"/rn$u7 se sa lucre&e la schele" %a n" + 9a"har ne *orunc

%e$ a" aco*er rea #e"re s $eclararea e &ona n"er& sa8 Pe %asura ce $e&!ro*a oasele+ le 6o"o!ra6 a n 6 ecare 6a&a ae0ca#ar *na cn$ a<unse sa 6 e %ul"u% "a ca ob" nuse un se"co%*le" $e %ar"ur $ocu%en"are *r # n$ recu*erarea lor8 'u*a ce le #a *u"ea $uce n"r7un labora"or+ se #a s %" %a usura"a s s #a *u"ea concen"ra a"en" a asu*ra #e"re 8 J;reau ca 6 ecare s"ra" sa 6 e &ola"+ e0*l case ea lu Rob8 )h ar $aca *en"ru as"a #a "rebu sa le cura" % l %e"ru cu% l %e"ru8D J)e cre& ca a#e% a c AD o n"rebase Rob+ $n$u7s sea%a ca ea #orb se ser os cn$ s*usese ca #rea sa 6aca "oa"a e0ca#a" a cu %na e 8 Pr %a oara cn$ *usese aceas"a n"rebare+ 9a"har nen7a#ea n c un ras*uns8 Se ba&ase $oar *e ns" nc" 7 acea n"u " e nascu"a $ n e0*er en"a care7 s*unea ca n7a#ea sa %a #a$a n c o$a"a #reun ase%enea san" er arheolo! c8 Pe %asura ce $e&!ro*a cran ul+ %o" #ele e $e a nu7 s*une lu Rob ce cre$ea se sch %basera8 A$e#arul era ca lucrul la care se !n$ea era absur$8 )n$ #a&use *r %a $a"a cran ul 6usese clar ca era #orba $eun so $e *r %a"8 'ar s aces" lucru era $es"ul $e s"ran u+ 6 n$ca ea s" a *rea b ne ca nu e0 s"a n c un *r %a" or ! nar$ n Ha=a 8 n *lus+ local &area era *roble%a" caC n7a sa !ases" n c un c %*an&eu or !or la 7 $e 6a*"+ n c o al"a s*ec e $e%a %u"a 7 n %e$ a"a a*ro* ere a une #e"re $e 6oc8 n a6araca&ulu cn$ c ne#a uc sese an %alul s 7l lasase acolo8 Era un scenar u+ care $u*a *arerea e era *os b l+ $ar *u" n*robab l $ n cau&a loculu 8

nsa *e %asura ce e0ca#a+ cur/"n$ cu rab$are cran ul cu a<u"orul ns"ru%en"elor $en"are s al *er lor+ nce*u s/7s $ea sea%a ca nu se%ana $eloc cu un *r %a"8 'e 6a*"+ a$ucea cel %a b ne cu un $ n"re *r % ho% n & 8 )eea ce+ $es !ur+ era %*os b l8 3a n" + *en"ru c/ nu e0 s"asera ho% n & n Ha=a 8 n al $o lea rn$+ aceas"a &ona n c nu e0 s"ase n e*oca *r % lor oa%en 8 Pr n ur%are+ cran ul "rebu a sa 6 e al"ce#a8 Or ce7ar 6 6os"+ era ho"/r "/ sa 6aca un ra*or" s" n" 6 c *er6ec"+ n care s/7s sus" na conclu& le la care #a a<un!e n cele $ n ur%/8 3a 6/cu nc/ o 6o"o!ra6 e+ as"e*"a sa se $erule&e 6 l%ul+ a*o se r $ ca+ se n" nse s "rase a$nc aer n * e*"+ s"r%bn$u7se cn$ s %" % as%a $e sul6 care as"a& se r/s*n$ se $easu*ra san" erulu arheolo! c %a *u"ern c $ec" *n/ a"unc 8 Toc%a s renc/rca a*ara"ul 6o"o!ra6 c a"unc cn$ au& !lasul lu To%C 79a"hA A#e% un oas*e"e care $ores"e s/ "e #a$aE R $ cn$u7s och + 9a"har ne l #a&u *e Rob n lu% n s8 n s*a"ele lu se %a a6la un barba" ca% $e aceeas #rs"/ cu Rob8 7Aces"a e Ph l Ho=ell8 E se6ul as"rono% lor $e *e #r6ul %un"elu 8 Ph l+ ea e 9a"har ne Sun$Iu s"8 Ph l Ho=ell *as na n"e+ n" nse %na+ a*o r $ ca $ n s*rncene n cl *a cn$ a<unse la nas un & $e oua cloc "e8 7'u%ne&eule+ cu ce 6ace" e0ca#a" le+ oa%en bun + cu ac $ sul6ur cA 9a"har ne scu"ura $ n ca*C 7Sn" $oar n s"e se$ %en"e n <urul unu cra"er #ech 8 'ar a& *arca s7a %a nrau"a" " % rosul8 As"rono%ul se ncrun"aC 7H%+ es" s !uraA

)e#a n "onul lu ac" #a alar%ele n"er oare $ n ca*ul lu 9a"har ne8 7Asa cre$+ s*use ea8 Presu*un ca "rebu e sa 6 e ce#a n le!a"ura cu *loa a $e a& 7$ % nea"a8 7Sau *oa"e cu"re%urele au $esch s o *un!a $e !a&e+ re*l ca Ho=ell8 Pr # rea lu 9a"har ne se n$re*"a n!r <ora"a s*re Rob8 7)u"re%ureA n!n/ ea8 )e #rea sa & caA 7;ulcanul+ s*use Ph l Ho=ell+ %a na n"e ca Rob s/7 ras*un$a8 Se *are ca e !a"a $ n nou sa eru*a8 9a"har ne s %" ca se o*res"e n %a n loc s se u "a $ n nou la Rob8 7A & s ca e s" nsE 7S es"e+ o as !ura Rob8 El se re6era la 9 lauea $e *e (nsula 3are8 'u*/ e0*res a $e *e 6a"a e s $a$u sea%a ca nu era con# nsa8 S*une7 "u+ Ph lE E l %*e$e ca *e % ne nu %a cre$e8 9a"har ne l ascul"a n "acere *e Ph l Ho=ell e0*l cn$ % scar le #ulcan ce $e sub (nsula 3are8 7S a c nu e #orba nu%a $e cu"re%ure+ nche e el8 'aca+ n"r7a$e#ar+ se ho"aras"e sa scu *e+ a"unc e%ana n a"%os6era o can" "a"e a"" $e %are $e *ra6+ nc" nu se %a *oa"e #e$ea absolu" n % c ch ar $aca su*or"ur le *e care se a6la "elescoa*ele sn" ne% sca"e8 1acu o *au&a8 S sa %a s*una c ne#a ca #r6ur le %un" lor sn" cele %a bune locur *en"ru ns"alarea "elescoa*elorE 9a"har ne nu %a ras*unse+ $ar cn$ nce*u s/7 *re& n"e 8 s rono%ulu san" erul arheolo! c+ se "re& u "n$u7se s*re rl*a ce %arca #ech ul cra"er #ulcan c8 P er$u"a a*roa*e cu lo"ul sub abun$en"a #e!e"a" e a *a$ur "ro* cale+ ara"a+ n %o$ cer"+ $es"ul $e no6ens #8

ncercn$ s/ se concen"re&e la ce se $ scu"a+ se !n$ea n"runa la % rosul $e sul6 care $e#en se "o" %a *u"ern c8 S/ le *o%eneasca $e as"a lu Rob s lu Ph lA 'ar nu+ e nu */reau *reocu*a" 8 Trebu e s/ 6 6os" $oar ro$ul *ro*r e %a! na" 8 Nu se *u"ea s/ 6 e al"% n"er 8 Os" l "a"ea *e care o s %" se la ce $o ba e" $ n au"obu& l ur%ar *e 3 chael "oa"a & ua8 Or un$e se a6la+ e *areau a 6 acolo+ n"o"$eauna %*reuna+ n"o"$eauna obser#n$u7l8 n " %*ul *au&e $ n"re ul" %ele $oua ore+ l "r n" sera $e un $ula* $ n #es" are8 Jnca o or/+ %or%/ se cel %a cor*olen" s o s/ 6 %or"+ haoleED )u "oa"e as"ea+ *n/ acu% nu ncercasera n % c+ ar+ $aca a#eau cu%#a $e !n$ s/7l as"e*"e $u*a cursur + a#eau sa as"e*"e ca% %ul" sor+ 6 n$ca as"a& 3 chael a#ea s/ 6ac/ ce#a ce nu %a 6acuse n c o$a"a8 As"a& + *en"ru *r %a $a"a n # a"a lu + a#ea s/ lu*"e *en"ru o ech *a8 Se $ec se n " %*ul ore $e s*or"8 Toa"a & ua s con"rolase res* ra" a s nu n"%* nase n c un 6el $e *roble%e8 'e 6a*"+ se s %"ea %a b ne ca or cn$8 JAs"ea*"a nu%a D+ s*use Josh 3alan n " %* ce aler!au %*reuna *e * s"a $e a"le" s%8 J)"eo$a"/ al &eele nu %a su6la+ s a"unc nce* s/ ar$a c%*ur le $e "res" e $e &ahar+ s %un"ele $ n (nsula 3are eru*e8 O%ule+ a"unc *o" %ur su6oca" $e la !a&ele e%ana"eED 'ar res* ra" a lu 6usese *ro6un$a s usoara+ s ch ar $u*a ce aler!ase "re "urur $e * s"a ab a $aca se res %"ea8 Asa c/ n cl *a cn$ #a&u orarul $e an"rena%en" al ech *e $e a"le" s% a6 sa" n a# & erul $e la #es" are+ se ho"ar8 A& era & ua8

Acu%+ $u*/ ce suna clo*o"elul s se "er% na s ul" %aora+ n loc sa se n$re*"e s*re s"a" a $e au"obu& 7 s s*re ce $o ba"aus 7 3 chael se n$re*"a n $ rec" e o*usa+ s*re#es" are8 'e&br/cn$u7se $e ha ne+ s *use sor"ul nca < la# $e laora $e e$uca" e 6 & ca $ n acea $ % nea"a8 s nno$a cu !r <as re"ur le+ a"en" sa nu le s"r n!/ *rea "are s 7n 6elul as"a sancea*a sa se u%6le * c oarele nca na n"e $e a a*uca sa sencal&easca+ $u*a care *aras #es" arul s o a*uca n *as aler"s*re "eren+ un$e ech *a $e a"le" s% s nce*use $e<ae0erc " le 6 & ce $e ncal& re8 Oare sa se $uca $ rec" la e sau s/7s 6aca ncal& rea $e unul s n!urA )e se n"%*la $aca %er!ea cu e s *e ur%a nu *r n$eaech *a la selec" onareA 3a b ne era sa 6aca $oar #reo c"e#a "ure n <urul "erenulu 8 Ter% nase *r %ul "ur s *arcurse #reo "re &ec $e %e"r $ n"r7al $o lea cn$+ brusc+ s %" 7n coas"e+ *e $rea*"a+ o lo# "ura *u"ern ca $e co"8 7S + a & + ba+ ce 6ac "u a c A ros" o #oce 6a% l ara8 3 chael arunca o *r # re n la"eral 6ara a7s n"oarce nsa ca*ul8 Era #la<!anul cel %a nal" $ n ce $o $ n au"obu&8 S era %braca" n ech *a%en" $e a"le" s%8 1ara sa su6le un cu#n"+ 3 chael con" nua sa aler!e8 )elalal" ba a"+ cu #reo c nc s*re&ece cen" %e"r %a nal" $ec" 3 chael+ s re$use r "%ul c" *en"ru a s 7l re!la $u*/ cel al lu 3 chael8 7)e7 + c/c/c osule+ nu *o" sa #orbes" A 3 chael r/%ase "/cu"+ $ar con" nua sa aler!e+ concen$u7 se nu%a la r "%+ ho"/r" sa nu7l %o$ 6 ce s n c s/7s

n"reru*a 6uleul8 'aca n$ # $ul a#ea sa7l a&#rle a6ara $e *e* s"a+ as"a era8 'ar n7a#ea $e !n$ sa aban$one&e8 Treceau acu% *r n ul" %a "urnan"a8 )n$ 3 chael ru*ser "%ul s + n *as nor%al+ se n$re*"a s*re an"renor+ celalal"ba a" con" nua %a $e*ar"e+ n"e" n$u7s "e%*oul cu o usur n"a care7l 6acu *e 3 chael sa se n"rebe $aca nu cu%#a ar 6 6os"%a b ne sa se $uca la #es" are+ sa 6aca un $us s s/ *leceacasa8 A*o l #a&u *e celalal" ba a" $ n au"obu& cu bu&eles"r%ba"e n"r7un r n<e" $ s*re"u "or+ $e *arca " *ul 7ar 6 c " "e0ac" !n$ur le n acea cl *a8 3 chael s $a$u 6oar"e b ne sea%a ca+ $aca *arasea acu%"erenul+ "oa"e & lele $e7acu% s *na la n"oarcerea n @a leyH !h a#eau sa 6 e un cos%ar8 Tra!n$ a$nc aer n * e*"+ sea*ro* e $e an"renor8 73a nu%esc 3 chael Sun$Iu s"+ s*use el8 ;reau sa 6ac*ar"e $ n ech *a8 S %" *r # rea an"renorulu cn"/r n$u7l s c " n$u7 %e$ a" n$o el le8 Sn" s*r n"er8 7)re$ ca7% *o" $a sea%a s s n!ur ce *o" + s*usean"renorul8 Ech *a+ cu e0ce*" a unu s n!ur o% care %a aler!a nca *e * s"a+ &bucn n r s+ ar 3 chael ncerca sa nu a nsea%a 6 erb n"eala care7 nc n!ea obra< 8 'ar cn$ el nu secl n" la au&ul #orbelor+ an"renorul o lasa %a %oale8 @ ne+ ce #re sa ncerc A 7O su"a $e %e"r *la" sau $oua su"e8 7)e7a & ce $e *a"ru su"eA l n"reba an"renorul8 3 chael s %usca bu&a+ a*o se $ec se ca era %a b ne sas*una a$e#arul8 7A% a#u" as"%8 Nu sn" s !ur ca as *u"ea s/ re& s" a""8 An"renorul r $ ca o s*rncen/+ $ar+ cn$ #orb + #ocea nu (ra$a n c o <u$eca"a8

7@ ne8 " s*un eu cn$ s/ *ornes" 8 Sco"n$ $ n bu&unarun crono%e"ru+ l *o"r # + a*o 7l n" nse celu $e7al $o lea $ n"re ba e" $ n *o#es"ea cu au"obu&ul8 )n$ cel care 6aceacrono%e"rarea a<unse la se%nul ce %arca o su"a $e %e"r nlun!ul * s"e + an"renorul 6acu se%n lu 3 chael+ care se a6lala blocs"ar"ur 8 7 Pe locur E 3 chael se lasa *e # ne+ ase&n$u7s "al*a * c orulu s"n!*e blocs"ar"8 71 " !a"aE 3 chael se ncor$a+ *re!a" " *en"ru ul" %a co%an$a $e s"ar" a an"renorulu 8 S as"e*"a8 )e 'u%ne&eu se *e"receaA Nu cu%#a an"renorul !lu%ea *e soco"eala lu A P c oarele nce*ura sa7l $oara8 )u 6alc le s"rnse s cu "o" %usch ncor$a" + as"e*"a cu !enunch ul *u" n r $ ca" $easu*ra * s"e 8 P c orul s"n! era nca l * " $e blocs"ar"+ "ens ona" s !a"a $e $e"en"a8 A*o + n %o%en"ul cn$ au& *as a*ro* n$u7se $ n s*a"e+ n"elese8 Asa cu% se as"e*"a+ e0ac" cn$ n$ # $ul care7l n!h onC7 n coas"e cu c"e#a % nu"e n ur%a "recu *r n $re*"ul lu + an"renorul s"r !aC 7S"ar"E )n$ 3 chael "sn + #a&u c/ #la<!anul se a6la $e<a n 6a"a+ %ar n$ r "%ul8 1ru%os+ n % c $e & sE Nu nu%a ca acu% "rebu a s/ ncerce s/ *r n$a $ n ur%a *e c ne#a care bene6 c ase $e s"ar" lansa" s care era s %a %are+ $ar %a "rebu a s s/ $uca "rena+ n!h " n$ *ra6ulE E b ne+ $aca as"a era <ocul *e care7l #o au+ 6oar"e b neE

U%*ln$u7s *n/ la re6u& *l/%n cu aer+ 3 chael &#cn na n"e+ $ n $o *as a" n!n$u7s r "%ul ob snu "+ $u*a care nce*u sa accelere&e c" *u"ea8 'u*a #reo &ece *as real &a ca aler!a"orul $ n 6a"a nu %a *u"ea %ar $ s"an"a $ n"re e 8 'e 6a*"+ aceas"a se % csora8 A*o au& o #oce s"r !n$ $ n "r buna s + cn$ se u "a o cl *a n"r7acolo+ l &ar *e Josh 3alan "o*a n$ s " *n$ n"runaC 7 Ha $e+ 3 ?e+ ha $eE S"rn!n$ $ n *u%n ca *en"ru a7s s"oarce s ul" %a * ca"ura $e ener! e+ 3 chael se concen"ra sa re$uca han$ ca*ul8 'u*a ce aler!asera *a"ru&ec $e %e"r + nu %a erau $ec" *a"ru n"re e 8 La sa*"e&ec $e %e"r + 3 chael se a6la la nu%a "re &ec $e cen" %e"r n s*a"e8 A<unse u%ar la u%ar cu celalal" aler!a"or la o*"&ec $e %e"r + ar cn$ "recu l n a $e sos re a#ea cel *u" n un %e"ru a#ans8 nce" n n$+ as"e*"a consec n"ele8 T *ul l ura $e<a 6 e s nu%a $ n cau&a culor * el + ar acu% l %a s n# nsese n 6a"a a% c lor sa 8 3 nuna"E Josh 3alan coborse $ n "r buna s aler!a s*re * s"a8 7@ra#o+ 3 ?e+ l7a 6acu" sa n!h "a *ra6E 1ara #es"e+ " *ul *e care "oc%a l n"recuse s care a$ neaor ara"a $e *arca ar 6 6os" !a"a s/7 &$robeasca %u"ra lu 3 chael se o*r 7n loc *ra$a con6u& e 8 7Tu es" 3 ?e Sun$Iu s"A l n"reba el8 73 chaelE sar Josh %e$ a"8 Nu su*or"a sa7 s*una c ne#a 3 ?e8 7Aha+ $e a a7 s*u "u 3 ?e+ 6acu " *ul cu crono%e"rul8 )re$ea% ca el "e7a scos $ n rec 68 7 )h ar el %7a scos8

7A"unc ara"a7 *u" n res*ec"E Se n"oarse s*re 3 chaelC 'aca 3alan "e su*ara+ s*une7% % e8 An $e & le a% "o" #ru" s/7l ba" $e sa se cace *e el+ $ar e *rea * *ern c " ca sa7% *un % n"ea cu el8 E ch ar %a % c $ec" " ne8 'ar nu *oa"e sa aler!eE 3 chael nu s" a ce sa %a crea$a8 )e se *e"receaA 7)u% a 6acu"A l n"reba n# nsul8 'oa%ne s6 n"e+ o%uleE )n$ a *orn " "u+ a#ea% &ece %e"r n 6a"a s aler!a% cu # "e&a %a0 %aE Punn$u7s bra"ul *e $u*a u%er lu 3 chael se n$re*"a s*re an"renor s s*re res"ul ech *e s"r !n$u7 celu care crono%e"rase cursaC He + R c?+ c" a scos *e su"aA 7Pu" n *es"e uns*re&ece secun$e+ ras*unse R c?8 7As"a nsea%na cu o secun$a sub cel %a bun " %* real &a" #reo$a"a $e no + s*use celalal"8 La curse lun! %a $escurc+ $ar la as"ea $e # "e&a+ nu8 3 chael arunca o *r # re nencre&a"oare8 7)re$ea% ca o sa %a 6ac sa %annc raha"E ;la<!anul rn< C 7As"a se n"%*la *e #re%ea cn$ nu era $ec" un %*u" " $e haole8 Eu sn" Je66 9 na8 ( n" nse %na+ a*o se n"oarse *en"ru a s"r !a s*re an"renorC He + $o%nule Pe"ers+ e n ech *a+ nu7 asaA 7El e+ $ar nu s" u c"/ #re%e a sa %a 6 "u8 )u% $e a 6os" n# ns $e c ne#a %a scun$ cu c nc s*re&ece cen" %e"r + cn$ %a a#ea s a#an"a<ul unu s"ar" lansa"A Je66 9 na &bucn n"r7un hoho" $e r s &!u$u "or8 7He + nu *o" sa 6ac ch ar "o"ul+ nuA )e nu *o" sa 6ac eu #aa#ea !r <a 3 chael sa 6ac/+ ar anul as"a o sa7 n# n!e% *e"o" 8 )orec"A

Pen"ru *r %a oara+ 3 chael nce*u sa crea$a ca+ la ur%aur%elor+ #en rea n 3au nu 6usese o $ee ch ar a"" $e rea s cn$+ o ora %a "r& u+ suna acasa 7 $u*a *r %ul lu an"rena%en" $e a"le" s% 7 n c %acar nu se %a s nch s sa se *re6aca8 7 Eu sn"+ %a% + s*use el cn$ robo"ul "ele6on c se $eclansa8 (a !h c E A% reus "E A% 6os" *r % " n ech *a $ea"le" s%E " $a sea%aA A% reus "E Se o*r o cl *a+ $u*a care"uru %a $e*ar"e+ cu# n"ele re#/rsn$u7se n"r7un "oren" $een"u& as%C A% cunoscu" c" #a ba e" !ro&a# 8 n a6ara $eunuH care888 $ar se o*r *en"ru a sch %ba #orba8 N7a#ea ros"s7o n!r <ore&e *e %a ca7 sa *rn$ ca $ % nea"a c ne#a la%en n"ase cu ba"a aF s 7a*o ches" unea era or cu% $e*as "aC Or cu%+ o sa es % un$e#a cu Josh s cu al" " * $ n ech *a+ la 9 he la un ha%bur!er+ la un 6 l% ce#a+ sa sarba"or %8 Pela &ece <u%a"e a% sa 6 u acasa 7 *oa"e uns*re&ece8 Nu7 asaca7 % nuna" c7a% reus "A PaE nch &n$ "ele6onul+ 3 chael rn< s*re Josh 3alan s la Je66 9 na care7l as"e*"au ln!a usaC Un$e sn" ce lal" A 7S7au cara" $e<a+ s*use Josh8 7A"unc sa %er!e%E s*use 3 chael ns6acn$u7s !ean"a$e scoala8 S" e c ne#a ce 6 l%e rulea&aA 'ar *e cn$ *araseau #es" arul s se n$re*"au s*re *ar7 care+ Josh 3alan #en cu o al"a $ee 7 una care nu a#ea n % c $e7a 6ace cu 6 l%ele8 Ascul"n$u7l+ 3 chael s %" cu% nce*esa se *una un no$ n s"o%ac8 Una $ n"re cau&e era+ s" a *rea b ne+ e%o" a *ro#oca"a $e $eea *ro*usa $e Josh8 'ar cealal"a era 6r ca8 7Scu6un$are $e noa*"eA n"reba el+ a&#rl n$u7s !ean"a$e scoala n )he#role"ul lu Josh8 Nu e *er culosA Josh rn< s*re el8

7Un * c+ *oa"e8 'ar ce $acaA Are s/7" *lacaE JPoa"e c7ar "rebu s7o sun ar *e %a% + re6lec"a 3 chael*e cn$ se urca %*reuna cu ce lal" $o ba e" n ca% one"aru! n "a a lu Josh8 Poa"e c7ar "rebu s/7 s*un ce 6ace% cua$e#ara"8 La ur%a ur%e + $aca s7ar n"%*la ce#a888 Las7o bal"a+ s s*use el8 S asa s 6ace "o" " %*ul nu%a J ED

7Es" s !ur ca e o $ee bunaA n"reba $ n nou 3 chael8 El+ Josh 3alan + Je66 9 na s al" $o " * $ n ech *a $ea"le" s% 7 R c? P e*er s c ne#a *e nu%e 9 o? al caru nu%e$e 6a% l e nu s 7l a% n"ea 7 n6ulecasera n s"e ha%bur!er + car"o6 *ra< " s )oca7)ola n"r7un local+ *e nu%e JLa Pe!!ySueD8 n " %* ce %ncau+ Josh e0*l ca %o$ul n care se #a6ace ech *area $e la %a!a& nul cu ar" cole subac#a" ce al lu 9 he 9enC 7Aces"a s lasa che le sub bu"o ul $e $u*a usa $ n s*a"e8 7S care7 le!a"uraA n"reba 3 chael+ $es nce*use $e *eacu% s/7l cunoasca *e Josh su6 c en" $e b ne *en"ru a 6 s !urc/+ or c" $e c u$a"a ar 6 6os" l *sa $e lo! ca a *r e"enulu sau+ el a#ea sa s" e cu% s7o 6aca sa sune re&onab l8 79en e *r e"enul %eu s n7ar a#ea n % c %*o"r #a8 7 'e ce nu7l sun + *ur s s %*lu+ s/7 cer #o eA n"reba3 chael *en"ru a se ale!e $oar cu una $ n"re acele cau"/"ur " * ce $e $ s*re" absolu"8 7Pen"ru 'u%ne&eu+ el nu e *e nsulaE E la Lana s *n/% ne n7o sa se n"oarca8 Ha $e+ 3 ?e+ nu %a sc E Eu sn" cel %a bun *r e"en al "au8

7S *e $easu*ra s nebun+ rea% n" 3 chael8 Z%be"ul a6ab l al lu Josh se la" 8 7N % c nou8 'ar "u es" "o"us cel care % 7a sal#a" # a"a+ asa ca n7a% sa %a a*uc "oc%a eu sa7" 6ac # a"a !rea+ n7a% $re*"a"eA n %o%en"ul acela+ lo! ca 6 nala *aruse %*ecab la8 Acu% nsa+ cn$ se a6la ch ar ln!a usa $ n s*a"e a %a!a& nulu $e ar" cole subac#a" ce al lu 9en %*reuna cu "re ns *e care ab a7 cunoscuse n $u*/7a% a&a aceea s un s n!ur *r e"en bun care era 7 $u*a *arerea "u"uror celor ce7l cunoscusera %a %ul"a #re%e $ec" 3 chael 7 un " cn " cu ac"e n re!ula+ nu %a era ch ar a"" $e s !ur8 'aca ac" #au o alar%aA 'aca erau *r ns A 'aca erau $us la nch soareA 'ar ch ar cn$ n"rebar le ro au *r n ca*ul lu 3 chael+ Josh 3alan sub" l &a che a $e sub bu"o ul $ n s*a"e+ $esch se usa s a*r nse lu% na8 7 (suse Hr s"oase+ JoshE S" n!e lu% naE s"r !a Je66 9 na8 7'e ceA n"reba Josh8 Nu 6ace% n % c r/u8 Ha + n"ra" s a<u"a" 7%a sa !asesc lucrur le $e care a#e% ne#o e8 Nu $ura n c *e $e*ar"e a"" $e %ul" *e c" cre&use3 chaelC n &ece % nu"e n bena ca% one"e lu Josh se a6la su6 c en" ech *a%en" *en"ru "o" c nc 8 'ar cn$ Je66 9 naWnce*u sa ncarce bu"el le+ scoase o n<ura"ura8 7)e s7a n"%*la"A n"reba 3 chael8 7Nu a#e% $ec" o s n!ura bu"el e *l na+ s*use Je668 @a e" + s" e #reunul $ n"re #o cu% se ac" onea&a co%*resorulA To" ne!ara s r $ cara $ n u%er a ne*u" n"a+ ar 3 chaels %" o cl *a $e usurare cre&n$ ca+ *oa"e+ as"a nse%na

John Saul renun"area la esca*a$a8 'ar "oc%a cn$ se *re!a"ea sa le su!ere&e sa $uca ech *a%en"ul la loc+ Josh $esco*er c nc bu"el *e un ra6" $e ln!/ usa care se*ara $e*o& "ul $ n s*a"e$e %a!a& n8 No lu *r e"en $usera *a"ru $ n"re ele laca% one"a %*reuna cu bu"el a $ n *r %ul lo"+ $u*a careba e" urcara s e 8 O luara s*re su$+ *e soseaua 9 he *r n Ga lea s *e ln!/Pla<a 3a?ena8 'ru%ul se n!us"a s $e#en $en #ela"8 n cele$ n ur%a+ a<unsera la un !ol6ule" un$e a*a scn"e a sub ra&elelun *l ne8 3 chael nce*u sa se $es" n$a+ a*o n"elese caJosh n7a#ea $e !n$ sa o*reasca8 7)e nu " 7a *lacu" la !ol6ule"ul alaA l n"reba *es"e u%ar8 )h ar s *e n"uner c la!una *area re&onab la $ n *unc" $e#e$ere al s !uran"e 8 7LaPerousseA n"reba Josh8 A a7 *en"ru "ur s" 8 No %er!e% la ac#ar ul cu caras aur u8 3ersera %a $e*ar"e s*re su$8 'es sur le $e ? a=e ces"r/<u au a%bele *ar" ale $ru%ulu ce$ara locul unu "erencare+ la *r %a #e$ere+ se *aru lu 3 chael a 6 o %ensac%* e *roas*a" ara"a+ n" nsa *e su"e $e hec"are $e7o *ar"es $e al"a a $ru%ulu 8 A*o real &a ca+ $e 6a*"+ ceea ce7a#eana n"ea och lor nu era $eloc o c%* eC era $oar la#ausca"a8 'e&olan" 7 *e ea nu cres"ea absolu" n % c8 n n"uner cr/s*n$ea ce#a a"" $e %ale6 c+ nc" s %" c/7l cu*r n$ 6 or + n c u$a a"%os6ere cal$e8 A#ansasera a$nc n c%* a $e la#a cn$ Josh "raseca% one"a *e $rea*"a+ n"r7un s*a" u $e *arcare n!us"8 3 chael se u "a n <ur 6ara a #e$ea n % c al"ce#a $ec" un#as" $eser" $e la#a8

7Un$e7 ac#ar ul cu *es" sorul $e aurA n"reba el8 7Un$e se "er% na la#a+ s*use Josh8 E o carare un * c%a ncolo+ $ar a c e cel %a a*ro* a" loc $e *arcare8 Prac" c+ n %en nu s" e $es*re el8 )e c nc ba e" se $a$ura <os $ n 6ur!one"a+ s luara bu"el le n s* nare s 7n % n sac *e care7 u%*luser/ cu re!ula"oare $e aer+ # &oare+ labe s #es"e $e sal#are8 Josh con$use #reo $oua su"e $e %e"r + a*o *as *es"e o "ea#a care%er!ea *aralel cu $ru%ul as6al"a"8 7)e7 as"aA n"reba 3 chael8 7O "ea#a $e a*a+ s*une Je66 9 na8 E *rea !reu $en!ro*a" n la#a+ asa ca o lasa la su*ra6a"a %e$ a" ln!a $ru%8 s cro au $ru% $e7a $re*"ul *r n c%* a $e la#a+ $ar3 chael nu #a&u n ca er ce#a care sa se%ene cu o carare *nan %o%en"ul cn$ a<unsera la un *anou care7 a#er" &a sa nu6aca acolo "abara n " %*ul no*" 8 7As"a ch ar e o carareA n"reba el na n"n$ cu !reu *r n"re n s"e bra&$e $e la#a sol $ 6 ca"a+ ce ara"au su6 c en" $e ascu" "e c" sa se "a e n ele+ 6 e s nu%a $aca le7ar 6 a" ns8 7Toc%a /s"a7 s* luH+ e0*l ca Josh8 'aca nu s" e0ac"un$e e+ n7a cu% s7o !ases" 8 7Eu s" u un$e e+ nsa $e cele %a %ul"e or nu *o" s7o!asesc+ bo%ban Roc? P e*er8 Ul" %a oara cn$ a% #en " a c era c" *e7ac sa ra%n 6ara * c oare8 7Ter% na cu *ros" le+ s*use 9 o? 8 E 6loare la urecheE A*o + o cl *a %a "r& u se $e&ech l bra+ n" nse ns" nc" #%na *en"ru a se s*r < n s scoase un " *a" $e $urereC 1 r7ar sa6 eE Nu *o" s7o su6arE 7 A"unc n"oarce7"e s as"ea*"a n ca% one"a+ s*use Josh8 7;e& sa nuE se s"ro*s 9 o? 8 N7a% n % c8

Pa"ru&ec $e % nu"e %a "r& u a<unsera la o % cala!una care era a*roa*e co%*le" nch sa $e un s"% lun! $ela#a ce o *ro"e<a $e a*ele oceanulu 8 n #re%e ce !ol6ule"ulse n" n$ea *er6ec" l n s" "+ la n c sa*"e %e"r %a $e*ar"e+ #alur le asal"au ne$o%ol "e bra"ul $e roca *ro"ec"oare8 Eraca s cu% un an %al 6l/%n$ ncerca s/7s scoa"a *ra$a $ na$a*os"ul une scorbur 8 ;alur le %u!eau s ar"e& ene 6ur bun$e $e s*u%a "sneau s*re nal"ul cerulu ca * ca"ur le $esal #a ce an" c *au os*a"ul bes" e 8 ;re%e n$elun!a"a3 chael *r # s*ec"acolul n"rebn$u7se c"/ s !uran"a *u"eao6er acel ba& n8 7Nu7" 6ace *roble%e+ s*une Josh 3alan + !h c n$u7 nca o $a"a !n$ur le8 @a& nul nu are $ec" un s n!ur canal s aces"a se a6la n *ar"ea cealal"a+ n &ona $e a$a*os"8 A*roa*eca nu e0 s"a n c un curen" sub%ar n+ ar eu a% sa 6 u la $oar c" #a %e"r $ s"an"a $e " ne8 n or$ neA 3 chael ncu# n"a+ nc/ nes !ur $aca #o a sa n"re n a*ace *area a se 6 n"uneca" s %a %ul" ch ar sub och lu 8 s s*use ca $e # na era nu%a %a! na" a lu + 6 n$ca lunas"ralucea la 6el $e "are ca s *n/ a"unc 8 )e lal" nce*usera$e<a sa se $e&brace s + n curn$+ "o" erau n * elea !oala+ a<u"n$u7se unul *e al"ul s/7s 6 0e&e n s* nare "ubur le $eo0 !en s s/7s *o"r #easca re!ula"oarele $e aer8 A*o unulc"e unul n"rara n la!una *n/ cn$ nu%a Josh s 3 chael%a r/%asera *e %al8 7;re sa renun" A l n"reba Josh8 Nu %a era n % c ba"<ocor "or n #ocea lu s 3 chael!h c ca+ $aca el se ho"ara sa renun"e $ n cau&a 6r c + Josha#ea n %o$ cer" s/7 6aca *e ce lal" ba e" sa crea$a ca 6usese $eea lu sa ra%n/ *e usca"8 'e 6a*"+ banu a c/ Josh ar 6 6os"

(n s"are ch ar sa7s &$releasca * c oarele n la#a+ $aca ar 6 cons $era" ca as"a 7ar 6 con# ns *e "o" ca 3 chael nu s 7a* er$u" cura<ul8 Se %a u "a nca o $a"a la a*a+ a*o l lo# usor *e Josh nu%ar8 7Sa %er!e%+ s*use el8 3erser/ $e7a7n$/ra"elea *n/ cn$ a*a le a<unse la bru+ a*o 3 chael s #er 6 ca $ n nou re!ula"orul+ se lasa n <os+ se " nse s se ros"o!ol 8 A*a se nch se n <urul lu + s + cu% se n"%*lase s la*r %a scu6un$are+ lu%ea se sch %ba8 Nu se%ana $eloc cu scu6un$area *e " %* $e & 8 Nu %a era n c %acar o ra&a $e soare s + o$a"a cu ele+ $ s*arusera s culor le 6os6orescen"e ale coral lor s ale *es" lor8 Acu% a*aera s"raba"u"a $e lu% na ar! n" e a ra&elor lun + ar *es" care&#cneau ncoace s 7ncolo *r n"re u%brele la!une *areau a 6 %a %ul" n s"e s"r !o 8 (c 7colo lu% nau crea"ur 6os6orescen"es cn$ s cn$ c"e un *es"e scn"e a sub ra&ele lun re6lec"a"e(n sol& lu 8 Josh 3alan a*r nse lan"erna subac#a" ca s "o"ul sesch %ba nca o $a"a8 Oceanul se nsu6le" cu crea"ur a"rase $e lu% na+ ar a*a care cu nu%a o cl *a n ur%a *area *o*ula"a$oar $e 6an"o%a" ce u%bre *lu" "oare se "rans6or%a n"r7una%e" "or cale $osco* $e *es" 7ch rur!+ *es" "ro* cal $e corals *es" 76lu"ure8 ' ncolo $e conul s"raluc "or care "sn se $ nlan"erna lu Josh+ nu e0 s"a $ec" n"uner c ca $e cerneala s + ruse+ 3 chael s $or ca Josh sa nu 6 a*r ns $eloc lan"erna8 Toc%a #o a sa7 6aca se%n lu Josh s7o s" n!a+ cn$ o 6or%ae $ %ens un %ar aluneca n lu% na+ s*er n$u7l *u" n *e chael na n"e $e a7s 6 $a" sea%a ca era o broasca "es"oasa8

Tes"oasa no"a !ra" os s*re e + se scal$a n lu% na *re" $e #reoc"e#a cl *e+ a*o se n"oarse $ s*arn$ n n"uner cul $ n <ur8 A*ro* n$u7se $e Josh+ 3 chael 6acu se%n sa o s" n!a s + ocl *a %a "r& u+ a%n$o ba e" erau cu6un$a" n"r7un n"uner c absolu"8 ;e$erea $e noa*"e a lu 3 chael re#en nce" sub lu% na lun 6 l"ra"a *r n *er$eaua $e n"uner c8 Ala"ur $e Josh+ care no"a ch ar n 6a"a lu + 3 chael aluneca *r n a*a s %" n$u7 se *lacu" &ola" $e lu%ea a6la"a $ ncolo $e la!una $e cr s"al8 A$nc %ea a*e nu $e*asea c nc %e"r s ch ar n lu% naslaba a lun 6un$ul se $ s" n!ea clar8 Ten"aculele ane%onelorse un$u au $el ca" n a*a a*roa*e necl n" "a+ ar "e* n"uneca" a ar c lor7$e7 %are se #eau $ n or 6 c le n la#a8 T %*ul *area a se scur!e %a len" cn$ *e ln!a el *lu"eaus lue"ele 6an"o%a" ce ale *es" lor8 Un %elc7$e7%are ! !an" c se "ra *e 6un$ul aco*er " cula#a al la!une + cu an"enele n" nse s cu %an" a aco*er n$u7 *ar" al coch l a s"raluc "oare8 3 chael *lon<a %a a$nc+ cu n"en" a $e a se u "a la %elc %a $e a*roa*e+ cn$ al"ce#a a"rase a"en" a8 n la#a era o cra*a"ura $ n care esea ce#a a6ara8 3 chael sch %ba $ rec" a+ a*ro* n$u7se $e acea 6 sura+ a*o recunoscu ceea ce #e$ea8 O %urenaE S rur le e $e $ n" ascu" " scn"e au n lu% na lun n " %* ce s nch $ea s 7s $esch $ea r "% c %a0 larul8 A"en"+ s"ra$u n$u7se sa se % s"e len" *en"ru a nu "ulbura %urena+ 3 chael se a*ro* a cen" %e"ru cu cen" %e"ru8 3urena+ #/&n$u7l #en n$+ s $esch se lar! 6alc le8 To"cor*ul e se ncor$a8 As"e*"a+ obser#n$+ !a"a sa a"ace8

Josh 3alan no"a la #reo $o %e"r sub n #elul a*e ur%ar n$ o caraca" "a care *area a se u "a $re*" la el8 'e$oua or ncercase sa a" n!a % cul ce6alo*o$+ $ar $e 6 ecare$a"a aces"a se 6er se+ ar Josh a#usese sen&a" a s"ran e ca % cu"a crea"ura se s %"ea la 6el $e c u$a" ca s el n a*alu% na"a $e luna8 A$e#arul era ca ar 6 $or " sa a*r n$a $ nnou lan"erna+ ch ar s nu%a *en"ru a re"ra sen" %en"ul $e6a% l ar "a"e *e care color "ul # u al *es" lor s al coral lor 7l $a$eau8 n n"uner c ns/ era ca s cu% ar 6 ra"ac " r n"r7un c % " rC era s !ur ca n la!una nu se a6la n % ccare7ar 6 *u"u" sa7 6aca #reun r/u+ $ar 6 e s nu%a u%brele$ n a*a erau $e a<uns sa7 %areasca ner#o& "a"ea8 Asa ca lacea $ n" a" n!ere *e care7o s %" + 6u a"" $e s*er a"+ nc"a*roa*e ca s%uc $e cor$onul $e s !uran"a8 A*o s $a$u sea%a c/ "rebu a sa 6 e 3 chael cel care7l Wns" n"a c/ e cu el8 A*o #en a $oua a" n!ere8 'ar nu $el ca"a+ ca *r %a+ c ascu" "a 7 ca s cu% n s"e!heare 7ar 6 s6s a" coas"ele8 'n$ na*o $ n re6le0+ Josh re& s"a nca o $a"a s* "e $ea "ra!e cor$onul $e ur!en"a care a#ea sa $escarce car"usul $eb o0 $ $e carbon s sa7 u%6le #es"a $e sal#are+ *en"ru ca a*o s/7l *ro*ulse&e la su*ra6a"a8 1or"n$u7se sa nu ce$e&e n 6a"aan c care7l s"ra6ul!erase cn$ 6usese a" ns+ se rasuc n a*a+ c/u"n$ sursa a"aculu 8 La nce*u" nu #a&u n % c8 A*o &ar cu col"ul och ulu os lue"a care se n$re*"a s*re el8 O cl *a s %" $ n nou cu% lcu*r n$e *an ca8 A"unc s $a$u sea%a a cu s lue"a sen"re#e$ea8

O broasca "es"oasaE N % c al"ce#a $ec" "es"oasa+ n"oarsa ca sa %a *r #easca o $a"a crea"ur le c u$a"e care7 n#a$aseras*a" ul8 Probab l era aceeas *e care el s 3 chael o #a&useracu *u" n " %* n ur%a8 3 chaelE Un$e eraA Josh se u "a ra* $ $e <ur %*re<ur+ $ar nu #a&u n c ur%a $e *r e"enul sau8 1usese ch ar acolo+ n s*a"ele lu + la n c $o %e"r n $rea*"aE Sau nuA @rusc s a$use a% n"e $e caraca" "a8 Oare c" " %* o obser#aseA Sub a*a a#ea "en$ n"a $e a * er$e no" unea " %*ulu F "o" *a"eau as"a8 (ar n"uner cul nu 6acea $ec" sa nrau"a"easca lucrur le8 1 r7ar sa 6 eE Oare c" sa 6 "recu" $e cn$ l #a&use ul" %a oara *e 3 chaelA Acu% Josh se a! "a 6rene" c *r n a*a+ c/u"n$ sa $ea $e 3 chael8 )e7o 6 6os" n ca*ul lu s/7l care *e 3 chael $u*a el n % e&ul no*" A S %*lul 6a*" ca 3 chael reus se sa7l scoa"a $ n rec 6 nu7l 6acea un e0*er" n scu6un$ar E Ar 6 "rebu " sa se !n$easca %a b ne la as"a8 S + cu s !uran"a+ n7ar 6 "rebu " s/7l sca*e $ n och n c o cl *a8 A*r nse lan"erna s o *l %ba $e <ur %*re<ur8 N % c8 Acu% n$re*"a 6asc culul n <os+ %a"urn$ 6un$ul n lun!s 7n la"+ ru!n$u7se ca n cl *a cn$ ra&ele a#eau sa7l $esco*ere *e 3 chael n n"uner c+ el sa %a % s"e+ nu sa888 na n"e $e a7s 6 $us !n$ul la bun s6rs "+ l #a&u8 3 chael se a6la la sase7sa*"e %e"r s*re s"n!a s la "re %e"r + "re %e"r s <u%a"a"e %a <os8 S se % sca8 L n s" " acu%+ c/7l $esco*er se *e 3 chael+ "rase au"o%a"- !ura $e aer s se n$re*"a sa #er 6 ce $aca *r e"enulu sau nu 1 se n"%*lase ce#a8

Nu%a c/ *res unea nor%ala $ n re!ula"or $ s*aruse ca s cu% s7ar 6 "er% na" aerul $ n bu"el e8 Era absur$+ nu erau n a*a $ec" $e *a"ru&ec $e % nu"e+ ar bu"el a ar 6 "rebu " saa<un!a *en"ru o ora8 'oar $aca nu 6usese co%*le" u%*lu"a+ la nce*u"ul scu6un$ar + asa cu% cre&use8 'ar o #er 6 caseE s a% n"ea clar c/ #er 6 case bu"el a *ecare o a#ea+ ca s *e a lu 3 chael s *e a lu Je66 9 na8 Se u "a $ n nou n <os8 Oare 3 chael ch ar se % scaA @rusc l cu*r nse n$o ala8 'aca s 3 chael ra%asese 6ara aerA 'aca u "ase ce sa 6aca s se * er$use cu 6 reaA 1 n$u7 "ea%a *en"ru # a"a lu 3 chael+ Josh s $use%na la s*a"e s %* nse rob ne"ul *e *o& " a $e re&er#a s + n cele $ n ur%a+ *lon<a $u*a 3 chael8 Toc%a n"ra n s"ra"ur le %a n"unecoase ale a*e cn$ l &ar *e 3 chaelaban$onn$u7s les"ul s "r/!n$ $e cor$onul $e s !uran"acare ac" #a car"usul $e b o0 $ $e carbon $ n #es"a sa $e sal#are8 ;es"a se u%6la %e$ a" s 3 chael "sn s*re su*ra6a"a"recn$ ch ar *e ln!a Josh8 1ara sa7s %a "ra!a cor$onul$e s !uran"a+ Josh no"a re*e$e la su*ra6a"a+ s%ul!n$u7s %us" ucul $ n !ura n cl *a cn$ s scoase ca*ul lasu*ra6a"a8 7S7a7n"%*la" ce#aA n"reba el+ $ar+ s *r n n"uner c+ *u"ea sa #a$a c/ se n"%*lase ce#a cu 3 chael8 7Asa888 asa cre$+ se blb 3 chael8 Pur s s %*lu888 nus" u888 $ar asa+ $ n"r7o$a"a+ n7a% %a *u"u" sa res* rE 71 r7ar sa 6 eE e0cla%a Josh 3alan 8 (a sa7" #a$ %ano%e"rulE ;en n s*a"ele lu 3 chael+ a*r nse lan"erna s o or en"a s*re n$ ca"orul $e *res une8

7 @u"el le sn" $e # naE s*une el lu 3 chael8 S a %ea s7a<er% na"E Toc%a *lon<a% $u*a " ne+ cn$ a "ras coar$a $e s !uran"a8 Sa %er!e% *e %al s sa #e$e% $aca nu l s7a n"%*la" n % c celorlal" 8 U%6ln$u7s s el #es"a $e sal#are *en"ru a no"a %a usor+ Josh o lua s*re *la<a+ " nn$ r "%ul cu 3 chael8 Ab a $u*a ce7au &bu" " sa se ca"ere *e "ar%+ l7au &ar " *e Je66 R na care se ch nu a sa s r n!a o !ra%a<oara $e ? a=e *en"ru un 6oc $e "abara %*ro# &a"8 7)e s7a n"%*la"A n"reba Josh8 )u% se 6ace c7a" s es " $e<aA n"o"$eauna s"a *n/ " n"ra a*a7n !ura8 7)eea ce nu s7a n"%*la" *rea $e%ul"+ re*l ca Je668 )n$ a% n"ra"+ %ano%e"rul s*unea ca re&er#orul era *l n+ $ar n ur%a cu &ece % nu"e nu %a a#ea% aer8 1acu o s"r%ba"ura n lu% na lun + a*o se u "a ur" la bu"el a buclucasa8 S n c %acar nu ne *u"e% *ln!e lu 9en n le!a"ura cu as"a+ $e #re%e ce el n c nu ne7a nch r a"+ $e 6a*"+ ech *a%en"ulE A*r nse un al" ch br "8 3 ca !ra%a<oara $e surcele $e sub ra%ur le $e ? a=e s6r r/+ a*o se a*r nsera8 )"e#a % nu"e %a "r& u+ *e cn$ 6lacar le se n"e"eau+ lu% nn$ "o" %a %ul"+ R c? s 9 o? es ra s e la su*ra6a"a8 7He + ba e" + ce7 cu #o + ce # s7a7n"%*la"A n"rebara e 8 Josh r $ ca $ n u%er 8 7 @u"el le nu erau *l ne8 9 o? se ncrun"a8 7N c ale #oas"reA Eu cre$ea% ca nu%a a %ea8 R c? P e*er se u "a s*re a% cul sau8 7)e "o" s*u "u acoloA S "u a a#u" neca&ur #asa& c/A 9 o? ncu# n"a8

7Eu cre$ c/ %ano%e"rul %eu era hul "8 A "rebu " sa "rec 8*e a#ar e $e#re%e8 7'e ce nu % 7a $a" un se%nalA n"reba R c?8 Eu a% a#u" aer bereche"8 (suse+ 9 o? + &au+ $ac7a% 6 cobor " la %are a$nc %e+ a 6 *u"u" sa $a $e belea8 Pe ch *ul lu 3 chael se n" *ar brusc o e0*res e $e"ea%a+ ar Josh #orb re*e$eC 7 'ar n7a% 6os" la a$nc %e8 To" sn"e% b ne s "o" ce %a a#e% acu% $e 6acu" e sa $uce% *orcar le as"ea laloc $e un$e le7a% lua" s sa a#e% !r <a ca $a"a # "oare sanu se %a re*e"e8 E7n re!ulaA Se u "a la 6 ecare *e rn$ca s cu% ar 6 as"e*"a" sa #a$a $aca e c ne#a care s/7l con"ra& ca8 7Nu cre& c7ar "rebu sa7 s*une% lu 9enA n$ra&n ncele $ n ur%a R c?8 7S/7 s*une%888 ceA n"reba Josh8 )a ne7a% s"recura"naun"ru s c/ 7a% J%*ru%u"a"D ech *a%en"ulA 4lasulca*a"ase $e<a acel sarcas% care suna a"" $e 6a% l ar lu 3 chaelC As"a ch ar c7ar 6 o $ee+ n7a% ce & ceE 7S 7a"unc ce 6ace%A n"reba Je66 9 na8 Josh r $ ca $ n u%er 8 7)eea ce $e<a ne7a% *ro*us sa 6ace%8 Nu s7a7n"%*la"n % c+ asa c/ $uce% 6ru%usel ech *a%en"ul na*o + lcura"a% s ne $uce% acasa8 Sau *oa"e " ne" cu "o" sa as%u"a9en !abor *e no A Pe %asura ce se a*ro* au $e 6oc+ lasn$ cal$ura aces"u asa alun!e $ n cor* racoarea a*e + n %en nu %a scoase n c un cu#n"8 N c nu era ne#o e8

3 chael *r # lun! *es"e 6ocul $e "abara och ul n"uneca" $eJ a*a s l cu*r nsera 6 or cn$ s $a$u sea%a c" $e a*roa*e 6usesera $e *r %e<$ e8 'ar nu se n"%*lase n % c8 Nu n"rase n *an ca+ s $es*r sese re*e$e les"ul s 888 S "are7ar 6 $or " sa nu 6 *ar" c *a" la aceas"a scu6un$are8

R c? P e*er s consul"a ceasul 7 era uns*re&ece s "re &ec s c nc $e % nu"e8 'aca a lu %a erau "re< + a#ea sa selase cu "/%b/lau %are+ 6 n$ca <urase c7are sa 6 e na*o *na7n uns*re&ece8 Nu%a ca $urase ce#a %a %ul" $ec"scon"asera ca sa $uca na*o la %a!a& n ech *a%en"ul s + ch ar cn$ s*ra# ra+ era 6er% con# ns ca $ % nea"a 9en "o"a#ea s/7s $ea sea%a+ n$ 6eren" ce7ar 6 n$ru!a" Josh3alan 8 E b ne+ n ca&ul n care 9en se *r n$ea+ Josh nu%a a#ea al"ce#a $e 6acu" $ec" sa !aseasca o solu" e *r ncare sa7 sca*e *e "o" bas%a cura"a8 )e era al lu era al lu 7*e Josh l $ucea n"o"$eauna ca*ul la "o" 6elul $e ches" 8 Acu%+ cn$ R c? nce" nea *en"ru a *aras au"os"ra$a s a # ra la s"n!a s*re sa"ucul $ n c%*ul $e "res" e $e &ahar un$e locu a 9 o? San"oya+ l cla0ona *e Josh care ba!a # "e&a *e coas"a %un"elu 8 7Nu #re sa "e $uc *n/ acasaA n"reba R c? *es"e c"e#a % nu"e+ cn$ se a*ro* ar/ $e n"ersec" a la care ar 6 "rebu " sa # re&e *en"ru a7l lasa *e 9 o? $re*" n 6a"a case 8 )elalal" ba a" scu"ura $ n ca*8 7Se "re&es"e %a% 8 A% %*res a ca *oa"e sa au$a %as n le $e la $o ? lo%e"r $ s"an"a8 Lasa7%a a c s %a $uc *e <os8

R c? P e*er "rase au"o%ob lul a*roa*e $e san"8 )n$9 o? $esch se *or" era+ s %" ce#a c u$a"+ ca un 6el $e a%e"eala8 So#a n$+ se n"reba $aca+ la ur%a ur%e + nu cu%#a ar 6 6os" %a b ne ca R c? sa7l $uca *n/ n 6a"a case 8 'arsen&a" a $ s*aru la 6el $e brusc *e c" a*aruse8 9 o? "rn" *or" era n ur%a lu 8 7Pe % ne7$ % nea"/E s"r !a el8 R c? a%bre e brusc+ $e%arn$ n "ro%ba cu scrsne" $e cauc ucur s lasn$ un nor $e *ra6 care7 #en lu 9 o? $re*"n 6a"a8 Aces"a ara"a *r e"enulu sau $e!e"ul+ $u*a care o lua*e $ru%ul s*re casa8 Nu 6acuse n c o su"a $e %e"r cn$ sen&a" a s"ran e l cu*r nse $ n nou+ o a%e"eala+ a*o o $urere n * e*"8 @rusc ses %" ca a"unc cn$ ar$eau c%*ur le $e "res" e $e &aharnoa*"ea+ ar el u "a sa nch $a 6ereas"ra $e la $or% "or8 Tus n$+ se o*r s *r # n <ur c/u"n$ 6ocur le+ $ar nu &ar n % c n a6ara *u&$er e $e s"ele $e *e cer s $e luna carea*unea scu6un$n$u7se s*re or &on"8 Nu s %"ea n c % rosul care se ras*n$ea cn$ erau nc nera"e c%*ur le s n c nu au&ea "rosn "ur le "ul* n lor $e"res" e $e &ahar ar&n$ $e *arca ar 6 6os" n *ra!ul us + cn$n real "a"e se !aseau la o % la $ s"an"a8 Tusea se %a *o"ol + $ar $urerea $ n * e*" se nrau"a" 8 )e na ba se *e"receaA Nu7 6usese r/u n c o$a"aE 9 o? nce*u sa %ear!a $ n nou+ nsa $u*a c" #a %e"r "rebu sa nce" neasca8 nce*use s/7l $oara "o" cor*ul s sa res* re !reo 8 AcasaE Trebu a sa a<un!a acasaE 3er!ea %*le" c "+ ch nu n$u7se s/7s s %"a * c oarele+ $ar s * er$u ech l brul s ca&u n $ru% cu 6a"a n <os8 Pen

a se *ro"e<a+ s $use % n le la 6a"a8 Se <ul $e o * a"raa %na s"n!/ s se "a e n *al%a $rea*"a n"r7o buca"a $e" cl/ s*ar"a8 9 o? scoase un !ea%a" $e $urere+ se r $ ca n 6un$ s cerca sa se u "e la %na care7 sn!era8 Rana se n" n$ea $e la ba&a $e!e"ulu %are *n/ la $e!e1 cel % c s $e<a nce*use sa se u%6le8 T nn$u7se cu %na s"n!/ $e cea $rea*"a+ 9 o? se r $ cau !reu n $oua * c oare+ cl/" nn$u7se $ n cau&a e6or"ulu + %a nce*u s/7 bubu e s 6 ecare res* ra" e era a!on e8 1acu o s6or"are *en"ru a7s con# n!e "ru*ul sa aler!e+ $ar" cu% l cu*r n$e $ n nou a%e"eala8 'u*a nu%a un s n7 *as * c oarele se %u ar/ s se *rabus la */%n"8 )a&n$rea a*roa*e $e %ar! nea canalulu $e r !a" ce %er!eaaralel cu $ru%ul+ aluneca *e ra%bleul abru*" al aces"u a s scu6un$a n a*a s"a"u"a s n s"ra"ul $e %l !ros $e a*roa*e %e"ru8 S*er a" $ n cau&a a*e care se nch $ea $easu*ra lu + seob l &/ *re" $e o cl *a s se arunca s*re %al+ &!r n$ */n"ul cu a%bele % n + nelun$ n sea%a $urerea care7 *ulsabra" s sn!ele ce se scur!ea $ n *al%a $rea*"a8 P c oarele *areau ncle a"e n na%ol+ $e7ab a $e %a u"ea sa res* re+ $ar+ *n/ la ur%a+ &bu" sa se "rasc/ a6ara n % &er e+ sa se ca"ere *e *an"a abru*"a a san"ulu s sa se" n$a ln!a $ru%8 9 o? r/%ase ne% sca"+ e*u &a"+ cu o $urere care7 cu*r se cor*ul8 Pr # s*re cer+ as"e*"n$ s/7 "reaca acea cr &a necunos"/+ res* rn$ nere!ula"8 A*o *r # rea se nce"osa s + s %" n$ ca7l a*uca !rea"a+ se s"o!ol *e7o *ar"e+ sa nu #erse *e el8

E6or"ul $e a #o% "a+ nso" " $e s*as%e necon"rola"e l6acura sa alunece $ n nou n san"ul $e r !are8 'e $a"a as"a nu %a !as *u"erea necesara *en"ru a es a6ara s &!r e &a$arn c %alul+ n " %* ce $urer le $ n * e*" s s"o%ac se r/s*n$eau "o" %a %ul"+ a%e"eala se accen"ua s n!ura nce*u s/7 bolboroseasca #o%a8 )"e#a % nu"e %a "r& u+ 9 o? San"oya+ s n!ur nn"unec %ea $ n % <locul cul"ur $e "res" e $e &ahar+ se scu6un$a n bra"ele %or" nca &ece % nu"e8 9a"har ne n"en" ona sa %a as"e*"e nca &ece % nu"e *n/cn$ ceasul $e $easu*ra ca% nulu a#ea sa ara"e % e&ul no*" s sa ncea*a sa $ea "ele6oane8 s no"ase $e<a nu%arul $e "ele6on al S* "alulu 3e%or al$ n 3au + ca s nu%arul *r nc *ale sec" $e *ol " e $ nGa lu?u s al une a $ n 9 he 8 Pn/7n *re&en" nu 6usese ns"are sa ob" na n6or%a" $es*re *ar n" lu Josh 3alan 8 1 l%8 Acolo & sese 3 chael ca se $uceau8 Un lucru absolu" re&onab l s ne# no#a"8 'ar ea s" a cau&a n!r <orar C Josh 3alan 8 )u "oa"e ca$e7ab a7l cunos"ea 7 s 7s "o" s*unea n"runa ca n7 ar 6 "rebu " sa <u$ece un a$olescen" $e sa s*re&ece an $u*a*r %a %*res e 7 "oa"e ns" nc"ele e o a#er" &au ca6ru%uselul as"a a caru # a"a o sal#ase 3 chael era o "o#aras e 6oar"e *er culoasa *en"ru 6 ul e 8 Ea l !/sean6u%ura"+ ar 6a*"ul ca se $usese sa 6aca *e sca6an$rul $eunul s n!ur s*unea %ul"e $es*re co%*le"a lu l *sa $e $ scern/%n"8 S cu c ne %a era 3 chaelA Al" c" #a *us"an $ n ech *a $e a"le" s%8 Pus" ale caror nu%e n c %acar nu se %a s nch s se sa le %en" one&e8

7S ce rele#an"a ar 6 a#u" $aca le7ar 6 lasa" nu%eleA o n"rebase Rob cu o lo! ca ce nu con"r bu se cu n % c la l n s" rea "e%er lor8 Al"ce#a "o" n7a %a 6 *u"u" a6la $es*re e 8 7Ar 6 s*or " nu%arul $e *ersoane *e care sa le sun n ca& ca n"r& eE Rob se u "ase la ea *es"e %asa $ n res"auran"ul un$e ser# sera c na8 7As"a s" u ca l7ar 6 ncn"a" la cul%e+ obser#a el ron c8 A$olescen" sn" n e0"a& sa s" e ca %a% c le lor le suna *r e"en ca s/7 cau"e8 S a*o a c e 3/u + nu Ne= 2or?8 N7a *a" " n % cE Res"ul c ne s al $ru%ulu *na acasa 9a"har ne &bu" se s/7s " na7n 6ru n!r <orarea+ $ar o ora %a "r& u+ *en"ru ca 3 chael "o" nu a*aruse+ l sunase *e Rob8 73a */su es"e7l *na la uns*re&ece <u%a"e+ o s6a"u se el8 'aca n c a"unc n7a a<uns+ a"unc sun/7%/ s 7o sa %a #e$e% ce e $e 6acu"8 Sau *oa"e $aca #re sa # n eu la " ne888 7Nu+ o6"ase 9a"har ne8 Nu7 n c o *roble%a8 Or cu%+ %ul"u%esc ca "e7a o6er "8 1acuse "oa"e e6or"ur le *en"ru a7s *as"ra cal%ul s*unn$u7 s ca erau o %ul" %e $e %o" #e *en"ru n"r& erea lu 3 chael8 Se *u"ea ca 6 l%ul sa 6 nce*u" %a "r& u $ec" scon"asera sau c ne%a"o!ra6ul sa se 6 a6la" $es"ul $e $e*ar"e $e 3a?a=ao+ ceea ce 7ar 6 lua" %a %ul" " %* $e n"oarcere $ec" an" c *ase8 La ur%a ur%e n c unul $ n"re e nca nu a*ucase sa cunoasca b ne nsula s + $aca ar 6 n"reba"7o c ne#a c" $ura un $ru% cu %as na $e acasa $e la ea s *na (n 9 he + n7ar 6 a#u" n c cea %a % ca $ee care7ar 6 ras*unsul corec"8

To"us + *e la uns*re&ece s *a"ru&ec $e % nu"e+ "oa"ee0*l ca" le ra" onale $ s*arusera8 La $ouas*re&ece 6ara uns6er" o %a! ne $e cos%ar #en n % n"eC 3 chael *r ns n"r7 un au"o%ob l a#ar a"+ ch nu n$u7se sa asa a6ara8 )n$ ceasul *r nse sa "oarca nce" sor+ *re!/" n$u7sesa ba"a % e&ul no*" + 9a"har ne se n" nse $u*a "ele6on*en"ru a suna la s* "al8 )h ar na n"e ca $e!e"ul e sa a" n!a*r %ul bu"on $e *e "as"a"ura+ lu% na unor 6arur ce "oc%a n"rau *e alee se *ro ec"a *e *ere"ele o*us 6eres"relor $ ns*re n"rare8 n %o%en"ul n care ceasul ba"u $e $ouas*re&ece+ %na e se n$e*ar"a $e "ele6on8 )n$ 3 chael n"ra *e usa *r nc *ala+ sen" %en"ul $e "ea%a ce7 "o" crescuse n su6le" se "rans6or%a n %n e *en"ru n"r& erea lu 8 7Tu a $ee c" e ceasulA l n"reba ea *n/ sa a*uce el sanch $a usa8 Och lu 3 chael se n$re*"ara cu u"eala s*re ceas s 6acu o s"r %b/"ur/ cn$ #a&u ce "r& u era8 7Aa+ *ur s s %*lu a% * er$u" no" unea " %*ulu + s*useel8 Juca% <ocur # $eo s 888 7 Jocur # $eoA l n"reru*se 9a"har ne8 A% cre&u" c7a & s ca #a $uce" la 6 l%8 7Asa e+ 6acu re*e$e 3 chael+ %*ro# &n$ *e loc8 'ar la 6 l%ul *e care #o a% s/7l #e$e% nu %a erau b le"e+ asa c7a% nce*u" sa <uca% <ocur # $eo s ne7a 6ura" *e sa<ul8 3a% + eu888 7 'e ce nu % 7a $a" un "ele6onA l n"reru*se 9a"har ne8 Tu7" $a sea%a c" $e n!r <ora"a a% 6os"A )a n"a $ n och lu 3 chael $ s*aru bruscC 7 (suse Hr s"oase+ %a% + $ar n7a% n"r& a" $ec" o oraE )e7 asa o %are sco6alaA

73area sco6ala+ cu% & c "u+ e ca %7a% %bolna# " $e n!r <orare+ l re*e& 9a"har ne8 Ar 6 *u"u" sa " se n"%*leor ceE A 6 *u"u" sa a un acc $en" sau sa "e a"ace c ne#a+ sau888 73a% + a c e Ha=a + nu Ne= 2or?E S nu %a sn" bebelus8 N c unul $ n"re *r e"en %e n7a "rebu " s7o sune *e%a% caE 7Poa"e ca n %en nu are o %a% ca asa cu% & c "u+ care a sa7 *ese+ 7o re"e&a 9a"har ne % "n$u7 na$ ns"onul8 N c %acar nu s" u cu c ne a 6os"+ n a6ara $e Josh 3alan + s nu *o" s*une ca nnebunesc $e 6er c re *en"ru ca"e7a nha "a" cu el8 Ran " $e as*r %ea $ n cu# n"ele %a c/7s + 3 chael s %" ca se *une un no$ n !" s ca se u%e&esc och 8 7 N7a% 6os" $ec" cu n s"e " * $ n ech *a+ e b neA 'oa%ne s6 n"e+ %a%aE A% 6os" selec" ona" n ech *a $e a"le" s% s % 7a% 6acu" *r e"en acolo8 )re$ea% c7a sa "e bucur *en"ru% neE 3n a 9a"har ne se "o* #/&n$ $urerea 6 ulu e + $ar era *rea "r& u8 7 N7a% %ur "+ con" nua el8 S n c n7a% *a" " n % c8 O* ronea cu *r # rea ca s cu% ar 6 *ro#oca"7o sa %a & cace#aC S 7acu% %a $uc sa %a culcE Paras n$ ca%era $e & + 3 chael se $use n $or% "or s "rn" usa $u*a el8 Ra%asa s n!ura+ 9a"har ne se lasa+ s"o# "a+ n"r7unNcaun8 'e ce " *ase oare la elA )el *u" n sa 6 ascul"a" e0*l ca" a na n"e $e7a se na*us" asu*ra lu E 'e 6a*"+ cn$ s"a"eaucu% s se !n$ea la #orbele lu + ea7s $a$u sea%a ca ba a"ulu#ea $re*"a"e8 Unul $ n"re %o" #ele *en"ru care n Ne= 2or?6usese n"o"$eauna acasa la "anc era *en"ru ca 6usese s n!ur8 As"%ul care7l " nuse $e*ar"e $e scoala a""a " %* a#usese

!r <a $e as"a8 Pn/ n ur%a cu un an+ cn$ se ho"/rse sa lu*"e*en"ru a 6 selec" ona" n ech *a $e a"le" s%+ 3 chael nua#usese n c o$a"a un cerc $e *r e"en + ar cn$ &bu"ea saa ba un a% c rareor $ura %a %ul" $e c"e#a s/*"/%n larn$8 S "oc%a cn$ el 6usese *e *unc"ul $e a7s real &a# sul+ ea7l %u"ase a c 8 (ar el reus se8 )u% $e se na*us" se asu*ra lu na n"e $e a7l 6el c "a ca 6usese a$% s n ech *a n $u*a7a% a&a aceeaA Trebu e sa 6 6os" una $ n"re cele %a 6er c "e & le $ n # a"a lu + ar ea ce 6acuseA s"r case "o" che6ul+ $oar *en"ru ca a<unseseacasa %a "r& u cu o ora8 Rob a#ea $re*"a"e 7 ar 6 "rebu " s/7s con"role&e "e%er le s sa 6 e 6er c "a ca+ *en"ru *r %a oara n # a"a lu + 3 chael eraunul $ n"re ba e" $ n !asca+ s nu $oar *us" ul slabano! s *ln!ac os care s"a"ea #esn c *e "usa8 Probab l ca a 6os" a"" $e bucuros+ nc" ea ar 6 "rebu " sa se cons $ere norocoasa+ ca el "o"us "ele6onaseE 9a"har ne se $use la usa lu + c ocan nce" sor+ a*o cra*a usa 73 chaelA Po" sa n"ruA )n$ #a&u ca nu ras*un$e+ #orb $ n nouC S" ce#aA Eu a% sa "e er" *en"ru ca a n"r& a"+ $aca s "u a sa %a er" c7a% u "a" $e selec" onare8 % *are s ncer rau ca a% " *a" la " ne8 Ea as"e*"a+ n s*eran"a ca el a#ea sa a*r n$a lu% na s s7o n# "e naun"ru+ $ar+ $u*a o lun!a "acere+ el ros" $oar scur" n n"uner cC 7E7n or$ ne+ %a%a+ s*use el8 A*o a$au!aC Ne #e$e% % ne $ % nea"a8 9a"har ne nch se ar usa lu 3 chael8 n ca%era lu + 3 chael se$ea cu 6a"a n sus+ cu och * ron " n "a#an *e n"uner c8 Ar 6 "rebu " oare s/7 6 s*us

a$e#arul $es*re locul un$e 6usese s $es*re ce 6acuseA 'ar+ $aca ar 6 6acu" as"a+ ea ar 6 " *a" s %a ab " r8 3a b ne s7o lase bal"a8 S "o"us n acea noa*"e so%nul #en cu !reu8 Nu *u"ea s %" n % c al"ce#a $ec" 6r ! n <urul lu 8 Era n"uner c+ !enul $e n"unec %e care ar 6 *u"u" sa se n6asoare ca un l n"ol u+ cren$u7 o s"are $e claus"ro6ob e8 Era nu%a n"uner c n <urul lu s se *area ca *lu"es"e n aer8 nce"+ ch ar *e %asura ce s*a" ul $ n <ur nce*ea sa se s"rn!/ 7 a"" $e len"+ nc" n *r %a cl *a 3 chael n c %acar nu7s $a$ea sea%a $e as"a 7 n"unec %ea *r nse a se $es"ra%a n"r7un cenus u7ar! n" u8 A*aE Era $ n nou n a*aE )a *en"ru a7 con6 r%a !n$ul+ un *es"e no"a *e ln!a el8 Un *es"e 6ru%os+ cu $un!ul "e ros ca sn!ele+ albas"ru7 n"enss $e un #er$e a"" $e s"raluc "or+ nc" a*roa*e l orb sera8 3 chael nu %a #a&use n c o$a"a un as"6el $e *es"e s se n"oarse sa se u "e la el8 S %" n$ *arca 6a*"ul ca s"rneacur o& "a"e+ *es"ele no"a n cerc+ ca s cu% ar 6 #ru" sa 6 ea$% ra"8 )u o s n!ura % scare $ n labe+ 3 chael sen$re*"a s*re *es"e+ $ar aces"a con"racara % scarea+ re"r/!n$u7se $ n 6a"a lu cu e0ac" aceeas # "e&a cu careo%ul se a*ro* ase8 El se o*r 8 Pes"ele se o*r 8 El no"a %a a*roa*e+ ar $e $a"a as"a *es"ele e& "a na n"e $e a se n$e*ar"a s*re a*a %a a$nc/8 3 chael ncerca $ n nou+ $ar $e as"a $a"a se % sca 6oar"e len"+ s*ern$ ca *es"ele n7a#ea sa obser#e a*ro* erea l na8

Se a*ro* e ca% la un %e"ru+ $ar *es"ele se scu6un$a+ o*r n$u7se sub el+ ca s cu% l7ar 6 *ro#oca" sa7l ur%e&e8 Z 3 chael ra%ase un$e era8 T %*ul *area sa se 6 o*r "8 Plu"ea *r n a*a holbn$u7se la *es"e+ "o" a"" $e ne% sca" ca s el8 n a*a l n s" "a+ $e un cenus u s*ec"ral+ real &a ca *r e"en lu $ s*arusera8 Era s n!ur8 nce"+ ne0orab l+ *es"ele l a"ra!ea "o" %a %ul" n a$nc+ a*ro* n$u7se "o" %a %ul"+ or $e c"e or e& "a+ *en"ru a sen$e*ar"a $e el e0ac" n cl *a cn$ 3 chael l7 ar 6 a" ns cu$e!e"ele8 A$e%en n$u7l8 Pes"ele se a6un$a "o" %a %ul" n a*a+ ar 3 chael+ nca*ab l sa re& s"e s* "e + *lon<a $u*a el8 To" %a a$nc8 S %a a$nc+ s unul+ s al"ul8 H *no" &a"+ 3 chael ur%area *es"ele n culor s"raluc "oare8 Pen"ru ca *es"ele sa se o*reasca s + cu o % scare brusca $e coa$a+ sa $ s*ara8 Sur*r ns+ 3 chael se rasuc *r n a*a n cau"area *es"elu + $ar aces"a nu se %a #e$ea n ca er 8 S $ n"r7o$a"a real &a ca 6un$ul %ar *area sa se 6 sur*a"8 N c o s n!ura ra&a $e luna nu %a *a"run$ea *r n a*a $e $easu*ra+ n"uner cul re#en se8 Oceanul nsus l a*asa acu%8 Era $ n ce n ce %a !reu $e res* ra"8 Se s %"ea $e *arca ar 6 a#u" * e*"ul s"rns n n s"e ch n! $e %e"al8 Se s%uc sa sca*e+ $ar 6ara re&ul"a"8 )u*r ns $e *an ca se &b/"u %a "are8 Res* ra+ res* raE 'ar nu *u"eaE (n$ 6eren" c" $e "are se s"ra$u a+ nu %a *u"ea "ra!e aer n *l/%n 8 @u"el leE

)u bu"el le se n"%*lase ce#aE Su!ea $ n %us" ucul re!ula"orulu + ncercn$ s/7s u%*le *l/%n cu aer $ n re&er#orul $ n s*a"e+ $ar nu se n"%*l/ n % c8 4olE Re&er#orul era !olE 'ar %a era s o can" "a"e $e re&er#aE Nu "rebu a $ec" sa $uca %na la s*a"e s sa rasuceasca $e %ane"a care a#ea sa7 %a as !ure nca &ece % nu"e $e aer8 'a$u sa $uca %na na*o F $ar bra"ele nu se %a % scau8 Acu% se scu6un$a+ ca&n$ *r n n"uner c+ n ab sul cel %are casca" $e$esub"888 Se &ba"u sa a<un!a la rob ne"ul $e s !uran"a+ s6or"n$u7se sa ns* re c " %a %ul" aer $ n re&er#or+ nsa *l/%n lu *arca s7ar 6 u%*lu" cu a*a8 Su*ra6a"a8 Trebu a sa a<un!a la su*ra6a"aE Sa sca*e $e les"E S/ sca*e $e les" s sa "ra!a $e cor$onul $e s !uran"a8 ;es"a a#ea s/ se u%6le s sa7l scoa"a la su*ra6a"a8 'ar nu se *u"ea % scaE Nu7s %a *u"ea s %" n c %acar $e!e"ele8 n!ro& "+ se &ba"u $ n nou+ s%ul!n$u7s %us" ucul $ n !ura8 Trebu a s/ s 7l *una la locE 'ar % n le nu7l %a ascul"au8 Re!ula"orul a"rna $e 6ur"unur le $e aer+ $ ncolo $e $ s"an"a la care l *u"ea a*uca8 'aca ar 6 *u"u" sa7s a$uca !ura su6 c en" $e a*roa*eE Se s"ra$u s/7s % s"e ca*ul+ $ar s as"a era &a$arn c8 Acu% *u"ea s %" a*a n"r n$u7 *r n nas8 ncerca s/ e0* re+ $ar n *l/%n nu %a e0 s"a n % c $e e0* ra"8 4ura se $esch se s se s"ra$u $ n nou sa res* re8 A*a na#al n !ura+ *e !"+ n *l/%n care erau $e<a su6oca" 8

A#ea s/ %oara8 Sa %oara a c + cu %ul" sub su*ra6a"a %ar 8 NuE S/ sca*eE Trebu a sa sca*eE S %" n$u7s *l/%n neca" s ne!ura %or" s"rn!n$u7se n <urul lu + 3 chael s6s e cu # olen"a l n"ol ul la*"os ce nca se %a l *ea $e el s s %" ca e !a"a s/ scoa"a un urle" cu%*l "8 Se a! "a+ $a$u $ n * c oare+ rasuc n$u7s cor*ul n"r7o "en"a" #a $ s*era"a $e a sca*a+ ch nu n$u7se s/ s"r n!a su6 c en"a *u"ere *en"ru nca un ul" % e6or" na n"e ca n"uner cul sa se nch $a n <urul lu *en"ru "o"$eauna8 A*o brusc+ $ n !" es urle"ul8 3 chael se "re& 8 Era n6asura" n cearsa6ur F *an ca nca l %a " nea n !heare8 Ab a $aca se *u"ea % sca+ ab a $aca *u"ea res* ra8 A*o + nce"7nce"+ nce*u sa *r cea*a8 Un # s8 Nu 6usese al"ce#a $ec" un # s !roa&n c8 @ecul $ n % <locul "a#anulu se a*r nse+ orb n$u7l8 73 chaelA o au& *e %a c/7sa s"r !n$8 )e7 + *u ule+ nu "e s %" b neA s s %"ea * e*"ul n s"rnsoarea aceloras ch n! care7l su6ocasera n cos%ar+ ar 3 chael nu era s !ur c/ era n s"are s/ ar" cule&e #reun cu#n"8 )n$+ n cele $ n ur%a+ &bu" s/ *ronun"e cu# n"ele+ !lasul ab a $aca se *u"ea au& 8 7Un cos%ar+ s*use el8 A 6os" !roa&n c8 Eu888 s n!h " cu# n"ele n cl *a cn$ real &a $e un$e #enea # sul+ ce l s"rn se8 7A a#u" "ulburar $e res* ra" e+ s*use 9a"har ne #en n$ ln!/ *a" *en"ru a se u "a nel n s" "a la ch *ul 6 ulu e 8 37a% "e%u" c/ a s/ a o cr &a888

7N7a% a#u"+ s*use 3 chael+ $n$ la o *ar"e as"ernu"ur le+ r $ cn$u7se n ca*ul oaselor s res* r n$ cu a""a nesa" aerul *roas*a" al no*" + nc" nce*u sa "useasca8 [ O cl *a %a "r& u $e*asea cr &a $e "use s se lasa *e *erneC 7E7n or$ ne+ %a%a+ ns s"a el n " %* ce ea $a$u sa #orbeasca8 N7a 6os" $ec" un # s ur "+ n % c %a %ul"8 9a"har ne se a*leca s 7l saru"a *e 6run"e8 7Es" s !urA l n"reba ea nca n!r <ora"a8 S" u ca "u cre$ea c7a $e*as " cr &ele+ $ar888 7'ar n % c+ s*use 3 chael8 3a s %" b ne8 Arunca o *r # re s*re ceasul $e *e no*" eraF era a*roa*e c nc F ar *e 6ereas"ra se #e$ea acelas n"uner c ca la s6rs "ul cos%arulu C Ha sa $or% %+ b neA 7Poa"e ca n7ar 6 "rebu " sa n"r& a"" aseara+ su!era 9a"har ne+ $ar s *use o %n/ *e obra&ul lu 3 chael *en"ru a %a n$ulc *u" n cu# n"ele8 3 chael se a6un$a s %a %ul" n *a"8 7% *are r/u+ s*use el8 )re$ ca a"unc cn$ % 7a% $a" sea%a c7o sa n"r& ar 6 "rebu " sa !asesc un "ele6on8 NuA 7S % e % *are r/u ca a% ca% e0a!era"+ s*use 9a"har ne8 1el c "ar *en"ru *r % rea n ech *a8 Sn"+ n"r7a$e#ar+ %n$ra $e " ne8 Pen"ru *r %a oara $e cn$ #en se acasa a*aru un surs *e bu&eC So%n usorE l %a saru"a nca o $a"a s + es n$ $ n ca%era+ s" nse lu% na8 'ar+ a<unsa n ca%era e + nu se l n s" 8 Oare 6usese nu%a un # s ur" ceea ce7 "ulburase so%nulA Sau era $ebu"ul unu nou *useu al bol *e care s unul+ s al"ul o cre&usera b ru "aA Ea se #r la loc n *a"+ $ar nu a$or% $ec" 6oar"e "r& u8 S"a"u n sch %b cu urechea c ul "a+ ru!n$u7se n "acere sa nu

au$a &!o%o"ul horca " al *la%n lor as"%a" c ch nu n$u7se sase u%*le cu aer8 Th ca%era lu + 3 chael se r $ case $ n *a"8 S"a"ea ln!/6ereas"ra $esch sa "r/!n$ a$nc n * e*" aerul *roas*a" alno*" + ncercn$ sa sca*e $e cu%*l "a sen&a" e $e su6ocare *ecare o res %" se n # s8 'ar ch ar s acu%+ ca era "rea& $e7a b nelea+ "o" nu *u"easca*a $e ea+ "o" nu *u"ea s/7s reca*e"e res* ra" a8

Al ce San"oya %* nse "eancul $e cla" "e *e 6ar6ur a 6 ulu e o *use *e %asa s s"r !a *en"ru a *a"ra oaraC 79 o? + $aca nu "e "re&es" ch ar acu%+ n7a sa %a *r n& au"obu&ul+ ar eu cu %as na nu "e $ucE )n$ n c $e $a"a as"a nu ob" nu un ras*uns+ se $use la usa 6 ulu e + c ocan "are+ a*o o $esch seC 79 o? + " s*un ca888 1 )u# n"ele n!he"ara *e bu&e cn$ #a&u *a"ul !ol s cn$ s $a$u sea%a ca aseara el n c nu #en se %acar acasa8 'ar 9 o? #enea n"o"$eauna acasaE Era un ba a" bun+ nu ca *us" ul ala+ Josh 3alan + cu care se nha "a c"eo$a"a8 (ar cn$ sunase *ro% sese ca a#ea sa se n"oarca $e#re%e acasa8 Toc%a se $ucea la un 6 l% %*reuna cu R c? P e*er s Josh+ s 888 JoshE Ar 6 6os" n s"are sa *ar e&e *e ul" %ul !olo!an ca Josh3alan s"er*el se $e *e c ne s" e un$e n sca bere s 7l %brl !ase *e 9 o? sa %ear!a %*reuna cu el *e #reo *la<a un$e*robab l se %ba"asera %an!/8 'u*a care se 6acuse 6r ca sa%a # na acasa8

E + s"a nu%a sa #e& ce7a#ea s/7 6aca a"unc cn$ o *une ea %na *e elE Tn"orcn$u7se n buca"ar e+ Al ce a*uca rece*"orul s 6or%a nu%arul $e "ele6on al 6a% le lu R c? P e*er8 73ar aA s*use ea cn$ %a%a lu R c? r $ ca rece*"orul8 A c e Al ce8 9 o? s7a n"ors aseara cu R c? cu%#aA O cl *a %a "r& u+ cn$ R c? #en la a*ara" s 7 s*unse ca7l lasase *e 9 o? ch ar la n"ersec" e+ %n a e se "rans6or%a n "ea%a8 'aca b/usera888 7Nu+ nu s7a %ba"a"+ ns s"a R c? P e*er+ a*o 3ar a P e*er a*uca ea rece*"orul8 7R c? s7a n"ors cu *u" n na n"e $e % e&ul no*" + s*use ea lu Al ce8 )re$e7%a+ s" u ce #orbescE l as"e*"a%8 El a & s ca <ucau <ocur # $eo s ca n7au %a s" u" ce ora e8 7HaE 'aca Josh 3alan era cu e 888 7N7au bau"+ Al ce+ o as !ura 3ar a P e*er8 R c? era "rea& cn$ a a<uns acasa8 Pe cn$ *unea <os rece*"orul+ Al ce San"oya ncerca sa7s s*una ca e0 s"au o $u& na $e %o" #e ser oase *en"ru care 9 o? ar 6 *u"u" sa nu se n"oarca acasa noa*"ea "recu"a8 'ar nu7 *u"ea "rece *r n ca* n c unul8 S n!ura %a! ne care7 re#enea "o"us n"runa s 7n"runa n% n"e era cea a so"ulu sau care se n"orcea acasa $ n sch %bul $e noa*"e $e la o 6abr ca $ n Puunene8 Locu au la $ s"an"a$e nu%a $oua s"ra& $e 6abr ca s ar 6 "rebu " sa 6 e n s !uran"a8 'ar n noa*"ea aceea cn$ "ra#ersase soseaua $e la 9 he la nu%a o <u%a"a"e $e s"ra$a $e*ar"are $e casa 7un au"o%ob l a*aruse ca $ n sen n s 7l lo# se *e 9al H + o%orn$u7l *e loc8 N s"e *us" care se %ba"asera *e c%*ur le $e "res" e $e &ahar8 )a s c%*ul $e "res" e $e &ahar $ n <urul aces"e case8

' n ce n ce %a nel n s" "a+ Al ce San"oya es $ n casa s se urca n au"o%ob l8 A#ea sa n"r& e la ser# c u 7 o slu<ba n"r7un ho"el $ n Ga lea 7 $ar n7a#ea %*or"an"a8 'aca 9 o? &acea un$e#a *e %ar! nea $ru%ulu 888 @a nuE Era b ne sana"osE Se n"%*lase ce#a+ $ar el era b ne sana"osE nsa+ *e %asura ce con$ucea *e $ru%ea!ul n!us" ce $a$ea n au"os"ra$a a6la"a ca% la un ? lo%e"ru $e*ar"are+ nce*u sa s %"a un 6el $e s6rseal/ n ca*ul * e*"ulu + ca s cu% ar 6 *us s"/*n re *e ea o *res %" re su%bra $e care nu *u"ea sca*a n n c un ch *8 n " %*ul no*" *louase s "o" as6al"ul era aco*er " cu o %&!a ros a" ca8 Pre%on " a o 6acea s/7s ncles"e&e % n le *e #olan8 S a"unc l #a&u8 Era n s"n!a $ru%ulu + ca% la #reo c nc &ec $e %e"r 8 Zacea cu 6a"a n <os+ cu bra"ele r $ ca"e $easu*ra ca*ulu s cu * c oarele n canalul $e r !a" 8 (n/bus n$u7s s"r !a"ul+ 6rna la c" #a %e"r $e 9 o? 8 Lasa %o"orul n 6unc" une+ cobor $ n %as na s se $use la 6 ul e 8 79 o? E l s"r !a ea8 N7a n % c+ a sa "e 6ac 888 9 o? nu se % scaE Les na"E Era les na" s n7o *u"ea au& 8 L/sn$u7se7n !enunch n noro + n" nse bra"ele ca"re el s 7l a" nse8 79 o? + e %a%a888 4lasul se s" nse cn$ s %" raceala * el C 9 o? A ;re%e n$elun!a"a Al ce San"oya ra%ase n!enunchea"a noro s*ern$ ca 6 ul e sa se "re&easca+ sa se % s"e+ sa

scnceasca+ sa 6aca or ce nu%a s/7 ara"e ca lucrul $e care se "e%ea nu e a$e#ara"8 (%a! nea so"ulu e #en n % n"e+ $ar n locul ch *ulu lu 9al H era 9 o? care se u "a la ea lun! *r n %asca %or" 8 7Nu888 !e%u ea n cele $ n ur%a8 Oh+ nu+ nu+ 9 o? + oh+ nu+ "e ro!+ nu888 ;rn$u7s % n le *e sub u%er 6 ulu e + l "rase $ n canalul $e r !a" 8 S"a"ea n noro s 7 " nea ca*ul n *oala+ %n! n$u7 6run"ea cu $e!e"eleF cu 6a"a scal$a"/7n lacr % + scoase un " *a" s6s e"or8 'u*a o #re%e se a*ro* e o %as na care nce" n s o*r + ar so6erul cobor8 A*o sos o al"a %as na s nca una8 La *u" na #re%e $u*a aceea sos ra *ol " s" s o a%bulan"a8 'ar Al ce San"oya nu %a a#ea habar $e ce se n"%*la n <urul e 8 )u n %a 6rn"a+ cu su6le"ul &$rob "+ se$ea n noro + " nn$u7 s co* lul n bra"e8 n $ % nea"a aceea+ %e$ a" ce $escu e usa $ n s*a"e a%a!a& nulu + 9en R ch"er % ros ca ce#a nu era n or$ ne8 Uno% " * car 7 se bo"e&ase J9 he 9enD n ur%a cu $o an cn$$esch sese %a!a& nul $e ar" cole subac#a" ce *e ba&a re*u"a" e $e care se bucura s a unu %*ru%u" $e la Ta?eo 2osh hara 7 cre&use n"o"$eauna ca 6 ecare lucru $e *e lu%e a#eaun loc al sau s ca 6 ecare lucru "rebu e sa se a6le la locul lu 8 n acea $ % nea"a nu se a6lau "oa"e un$e ar 6 "rebu "8 N % c nu sarea n och F n"r7a$e#ar+ cn$ *use * c orul nca%era $ n s*a"e a %a!a& nulu + era ce#a %a %ul" $ec" os %*la *res %" re8 nsa+ cn$ a*r nse lu% n le s se u "a $e <ur%*re<ur+ *res %" rea se accen"ua8 A*o $a$u cu och $e bal"oaca $ n % <ocul *o$ele 8

9en R ch"er nu lasa bal"oace n % <locul *o$elelor8 4as un *roso* s nce*u sa s"ear!a bal"oaca re*e"n$ $e<an !n$ %orala *e care7a#ea sa 7o 6aca lu N c? 4r eco *en"ru ca aseara ncu ase 6ara sa se as !ure %a n" ca se 6acusecura"en e8 n ur%a cu #reo $o s*re&ece an + el %*reuna cu N c?sos sera n 3au ca sur6er s + cu "oa"e ca erau nca *r e"en + N c? lucra acu% *en"ru 9en s s *e"recea $es"ule ore *e & a#n$ !r <a $e %a!a& n sau $ucn$ "ur s" sa 6aca scu6un$ar *en"ru a cs" !a su6 c en" ca s/7s *oa"a aco*er *la"a ch r e *en"ru !arson era lu $ n 9 he s ca sa7s *oa"a 6ace *l nulla $ub "a lu ;ol?s=a!en care7l "rans*or"a *e el s *lansa lu $e sur6 n! or un$e br &an" se s*ar!eau cel %a b ne+ #alul*er6ec" 6 n$ sco*ul # e" lu 8 n %o$ e# $en"+ cu o seara nur%a nu *rea se o%orse cu %unca8 Nu nu%a ca era obal"oaca n % <locul *o$ele + $ar ech *a%en"ul care ar 6 "rebu " sa 6 e *re!a" " *en"ru %ers une nu ara"a ca s cu% ar 6 6os" #er 6 ca"8 As"a l $eran<a *e 9en R ch"er s %a %ul"+ 6un$ca7 s*usese lu N c? er $u*/7%as/+ na n"e $e a7s lua &borul s*reLana + sa %a #er 6 ce nca o $a"a "o"ul8 Ul" %ul lucru $e care a#ea ne#o e era sa ra"e&e o scu6un$are care 6usese co%an$a"a $e 6 r%a lu Ta?eo 2osh hara8 Aceas"a era su6 c en" $e %*or"an"a nc" sa # na un ca% on s*ec al cu ech *a%en" nou7nou"8 O$a"a "er% na"a "reaba+ 9en R ch"er s n$re*"a a"en" as*re ech *a%en"+ n"rebn$u7se $aca N c? se u "ase %acar lael+ ca sa se as !ure ca "o"ul era n *er6ec"a s"are8 Toc%a nce*ea sa ns*ec"e&e labele s # &oarele+ cn$ usa $ n s*a"e se$esch se s a*aru N c? %*reuna cu Al 9ala%a+ care a#eas/7l as s"e la scu6un$are8

7Te %uncesc cu%#a *rea %ul"A l n"reba 9en *e un "on as*ru8 Pen"ru ca+ $ac/7 asa+ nu "rebu e $ec" sa7% s*u s an!a<e& *e al"c ne#a8 Och lu l * roneau *e N c? cu %n eC A$ ca n locul "au+ #reau sa s*un+ nu ca s/ "e a<u"e8 N c? se u "a s"n<en " la Al 9ala%a8 7'e ce "e s"ro*ses" la % neA Och lu 9en R ch"er 6acura roa"a *r n %a!a& e8 7Ara"a locul as"a asa cu% ar "rebu s/ ara"eA A% cura"a" $e<a % &er a *e care a lasa"7o *e *o$ea8 7)e "o" s*u "u acoloA l n"reba 4r eco8 Nu era n c o % &er eE 7Nu " 7a% s*us eu aseara sa #er 6 c "oa"e as"ea na n"e $e *lecareA l n"ero!a 9en+ nelun$ n sea%a n"rebarea celu lal"8 )e7a cre&u"+ c/ !lu%ea%A 7L7a% #er 6 ca"+ ns s"a N c? 4r e!o8 Labe+ ochelar + bu"el 8 To"ulE Pr # rea lu 9en R ch"er se %u"a s*re cele c nc "ubur *e care cu %na lu le *usese er *e al "re lea ra6"8 7Le7a #er 6 ca" *e "oa"eA l n"reba el8 Tonul sau era su6 c en" *en"ru a7l 6ace *e N c? 4r eco s/ ur%areasca $ rec" a *r # r se6ulu s + cn$ #a&u c/ %ano%e"rele a *a"ru $ n"re "ubur n$ cau 6a*"ul c/ aces"ea erau !oale+ s %" o brusca ne$u%er re8 Oare le7o 6 #er 6 ca"A ncerca sa7s a% n"easca8 (er 6usese ch ar o $u*a7a% a&a c" se *oa"e $e l n s" "a s nch sese %a!a& nul la #reo <u%a"a"e $e or/ $u*/ ul" %are"urnare a ech *a%en"ulu nch r a"8 (ar la c na luase s #reo c"e#a s" cle $e bere8 Nu+ as"a era %a b ne s/ nu 7o a% n"easca lu 9en8 'ar se n"orsese $u*/ ce%ncase s $esch sese $ n nou *ra#al a+ n"oc%a cu% "rebu a8

@a ch ar s #n$use #reo c"e#a cos"u%e $e ba e s un se" $e sca6an$ru cu "ub $e res* ra" e8 Pe ur%a+ *e la sa*"e+ nch sese+ $ar nu na n"e $e a 6 ns*ec"a" ech *a%en"ul *en"ru scu6un$area $e a& 7$ % nea"/+ cu% s*usese 9en sa 6aca8 'ar oare le7o 6 #er 6 ca" *e "oa"e sau888 4n$ur le 6ura n"reru*"e $e un c ocan " "are n usa*r nc *ala8 7 Trebu e sa 6 e oa%en lu 2osh hara8 'u7"e s $a7le $ru%uH s #e& $aca nu *o" s/7 6ac sa %a as"e*"e un * cule"8 ; n$e7le n s"e ochelar $e soare+ ce#a+ nu%a " ne7 *u" n+ *na cn$ Al s cu % ne o sa ne ocu*a% $e "ubur le as"ea8 7Lasa c7o 6ac eu888 *ro"es"a N c?+ $ar 9en 7o re"e&a8 7Lasa+ lasa8 Asa a s*us s er s $e!eaba+ nuA Pe cn$ N c? 4r eco se $ucea n 6a"a+ Al 9ala%a ns6aca $e *e ra6" una $ n"re bu"el s o $use la co%*resorul $e aer8 7Aa+ 6acu el *recau"+ 6ara sa a ba n c o $ee c" $e 6ur os era 9en+ s7ar *u"ea sa nu 6 e # na lu 4r eco8 'aca bu"el le sn" $e # na888 7Pa"ru bu"el $e6ec"eA 7o re"e&a R ch"er8 Sa 6 % ser os + AlE Una $a 7 ha + $oua8 'ar *a"ruA S n n c un ca& $e la 2osh hara8 To" ce7a "r % s el a 6os" n"o"$eauna *er6ec"8 )e sa %a 888 4r eco s 7a ba!a" * c oarele8 7 'ar888 74ura+ AlE s*use 9en8 Ha %a b ne sa u%*le% o $a"abu"el le as"ea+ sa le #er 6 ca% s sa7 #e$e% o$a"a *leca" $ea c *e *us" as" a8 Nu%a as"a7% %a "rebu a acu%+ s/7 #a$cu% se $uc la babac lor #a car n$u7se ca a "rebu " sa as"e*"eo ora $ n cau&a ca nu era ce#a n or$ ne cu ech *a%en"ul8 )n$ *r %ul re&er#or se u%*lu+ 9en ara"a cu ca*ul s*rebu"o ul cu a*a ce se a6la $ ncolo $e usa $ n s*a"eC

7Scu6un$a7l acolo un % nu"+ asa+ $e con"rol8 Pna7n *re&en" nu s7a n"%*la" s/7% *lece un "ub care sa rasu6le s nu#reau s/ se n"%*le n c $e7acu% ncolo8 'ucn$ bu"el a nou u%*lu"a la bu"o + Al 9ala%a o scu6un$a n a*a+ a*o cau"a #reo ur%a $e bula $e aer care ar 6 "ra$a" un $e6ec" $e e"anse &are8 N % c8 Re*e"a *roce$ura cu celelal"e "re rec * en"e $u*a ce 9enle u%*lu8 Toa"e cele *a"ru re&er#oare "recura "es"ul *er6ec"8 N c un se%n ca ar 6 6os" s*ar"e+ ar "oa"e %ano%e"rele n$ cau ncarcare %a0 %a8 7 (a7le+ s*use el8 3a s" A Pos b l ca oa%en luH 2osh hara s/ le 6 "r % s !oale+ ar N c? *ur s s %*lu n7o 6 b/!a"$e sea%a8 @u"el le 6ura $use la $ub "a+ $ub "a *leca s*re *la<a+ ar9 he 9en s #a&u %a $e*ar"e $e "rebur le & ln ce8 'ar+ %a "r& u+ "o" %a a#ea el $e $ scu"a" cu N c? 4r eco+ 6 n$ca+ n$ 6eren" $e ce 6acuse el aseara 7 sau $e ce nu 6acuse 7 ar 6 "rebu s/ se as !ure $e $oua or $e s"area acelor bu"el 8 @u"el le $e6ec"e *u"eau o%or oa%en 8 n $ % nea"a ur%a"oare+ 3 chael s %" ca ce#a nu e n or$ ne e0ac" cn$ *use * c orul n au"obu&ul $e scoala8 7)e se n"%*l/A n"reba el+ ocu*n$ scaunul $e ln!/ Je66 9 na8 Je66 se u "a s"n<en " n s"n!a s 7n $rea*"a+ ar cn$ #orb + o 6acu n soa*"a+ as"6el nc" nu%a 3 chael s/7l *oa"a au& 8 7 9 o? n7a %a a<uns aseara acasa8 7)u% a$ caA Nu l7a con$us R c?A Je66 r $ ca $ n u%er C

7U "e ce s7a n"%*la"8 R c? & cea ca e "r& u+ 9 o? nu#o a s7o "re&easca *e %a c/7sa8 Asa ca R c? l7a lasa" la n"ersec" e+ n loc sa7l lase ch ar n 6a"a case 8 7 )n$ a #orb " cu R c?A 7)h ar na n"e sa # n n s"a" a $e au"obu&8 3a%a lu 9 o? a suna"7o *e %a c/7sa+ ar el %7a suna" *e % ne %e$ a"ce7au nch s "ele6onul8 7 )e s7a n"%*la" cu 9 o? A 7 Habar n7a%+ s*use Je668 'ar nu %a e n c un ? lo%e"ru $e un$e l7a lasa" R c? s *n/ acas/ la el+ s nu e n % c *er culos *e carare8 7 Poa"e c7a 6os" *r ns 6/cn$ "ra6 c $e $ro!ur + s*use un !las #en " $ n scaunul $ n s*a"ele lor8 Je66 9 na se n"oarse o"/r" s*re ba a"ul care se$ea *e scaunul $ n s*a"e8 ( 7 ) ne+ 9 o? A n #ec n7ar 6 6acu" una ca as"aE 7'aH $aca a $a" *es"e al" care 6aceau "ra6 cA ns s"a*us"anul8 Je66 *u6n C 7Las7o bal"a+ J %%yE 'aca "u "e a%es"ec %ereu nches" $ n"r7as"ea+ nu nsea%na ca "o" se ba!a8 7Nu %7a% ba!a" n c o$a"a888 nce*u J %%y+ $ar Je66 l o*r 8 7Nu %a #ra< "u *e % ne8 Toa"a lu%ea s" e ca es" cel %a %are "ra6 can" $ n scoala8 'ar lu 9 o? nu 7a #n$u" n % c+ es"e ca nu 7a #n$u"A J %%y se nros $e 6ur e+ ar Je66 ser $ ca $ n scaunul sau *en"ru a se a*leca $easu*ra ba a"ulu $e*e scaunul $ n s*a"eC Nu7 asaA n"reba Je668 7;o + a a $ n s*a"e+ s"a" <osE le s"r !a so6erul+ *r # n$u7l 6ur os *e Je66 *r n o!l n$a re"ro# &oare8 Pe cn$ au"obu&ul nce" nea+ 3 chael l "rase *e Je66 nao *e scaunC

7'/7l ncoloE Nu7 n c c" Josh bare%E Je66 se ase&a 6/r/ che6 na*o + *en"ru ca au"obu&ul sa *r n$a $ n nou # "e&a8 7Poa"e ca 9 o? se n"lnea cu c ne#a+ su!era 3 chael8 Are *r e"enaA Je66 scu"ura $ n ca*C 7N c o$a"a n7a a#u"8 E n"o"$eauna e0a!era" $e " % $ cu 6e"ele8 )n$ au"obu&ul o*r n *arcare+ 3 chael s cu Je66 l#a&ura *e R c? P e*er as"e*"n$u7 ne!ru la 6a"a8 n <urul lu se s"rnseser/ o !ra%a$a $e *us"an 8 3 chael *u"ea #e$easuso" n$ n6 erbn"a" n"re e 8 7P" uE 1 r7ar sa 6 eE e0cla%a Je66 cu <u%a"a"e $e !ura8 Ha sa %er!e%E R $ cn$u7se $ n scaun+ se s"recura *e ln!/ 3 chael s olua *e n"er#al cu 3 chael $u*a el8 7)e s7a n"%*la"A l n"reba el *e R c? cn$ se $a$u <os $ n au"obu&8 R c? *area lo# " $e $a%bla cn$ se u "a la 3 chael s Je668 7L7a !as " %a c/7sa+ s*use el8 So#a o cl *a+ a*o #orb $ n nou cu o #oce s*ar"aC E %or"8 3 chael s Je66 se u "ara la R c? ne$u%er " 8 )u "oa"e ca n c unul $ n e nu scoase n c un cu#n"+ a%n$o s %"eau acelas lucruC o s"are c u$a"a $e rau care l se r/s*n$ea *es"e "o"+ a%or" n$u7le a"" "ru*ul+ c" s % n"ea8 Era %*os b l 7 6usesera cu 9 o? cu nu%a c"e#a ore n ur%a s 6usese b ne8 )u% sa 6 e %or"A (ns" nc" #+ Je66+ R c? s 3 chael se s"rnser/ unul ln!/ al"ul n " %* ce se n$re*"au nce" s*re scoala8 4lasur le cole! lor $e clasa &u%&/ au *arca n <urul lor s + cu "oa"e ca 6 ecare *ersoana care *o#es"ea n soa*"a n"%*larea a#ea o

e0*l ca" e *en"ru %oar"ea lu 9 o? + n c unul $ n"re e nucunos"ea a$e#arul8 3 chael se n$re*"a ca n "ransa s*re #es" arul lu s se u "a"%* la ncu e"oarea cu c 6ru+ 6 n$ca sec#en"a $e nu%ere care7l $esch $ea n 6u! se co%*le" $ n ca*8 A*o $ n s*a"e au& !lasul lu Josh 3alan C 7Trebu e sa #orb %+ s*use Josh8 )u "o" 8 3 chael se rasuc s 7l *r # 6 0 *e *r e"enul lu 8 7)e s7a n"%*la"A n"reba el8 )e s7a n"%*la" cu 9 o? A Och lu Josh 3alan se n!us"ara8 7Habar n7a%8 A*o se rasuc re*e$e ca s cu% ar 6 #er 6 ca" sa nu7 au$a c ne#aF cn$ #orb $ n nou+ !lasul lu era ce#a %a "are $ec" o soa*"aC 'ar n7are n c o le!a"ura cu no + s*use el8 N c un 6el $e le!a"ura8 3 chael s *r # lun! *r e"enul s "are s 7ar %a 6 $or " sa 6 e n s"are s/7l crea$a8 'ar n a$ncul su6le"ulu nu *u"ea8

9a"har ne era s ncer ner#oasa *e ea nsas 8 Oasele schele"ulu + n n"re! %e $e&!ro*a"e+ erau n" nse e0ac" n *o& " a n care 6usesera $esco*er "e8 1usese ne#o "a sa %u"e #reo c"e#a $ n"re ele n cursul o*era" e $e cura"are a se$ %en"elor+ nsa+ *e ln!/ nes6rs "ele bob ne $e 6 l% $e \. %% e0*use %a erau s c"e#a $u& n $e cl see *olaro $ 7 o nre! s"rare 6o"o!ra6 ca co%*le"a a e0ca#a" lor s un s*r < n esen" al *en"ru recons" "u rea schele"ulu n s "u8 Acu%+ n " %* ce se u "a lun! la schele"+ ener#area e s*orea "o" %a %ul"8 Ar 6 "rebu " sa s" e ce are $ na n"ea och lor8 'e 6a*"+ ar 6 "rebu " sa s" e ce are $ na n"ea och lor er + %e$ a" $u*a e0ca#area co%*le"a a cran ulu s a %an$ bule + nsa+ n$ 6eren" ce7 #enea n % n"e 7 c %*an&eu+ !or la+ ! bon sau or care $ n"re celelal"e &ece7$ouas*re&ece s*ec $e %a %u"e s *r %a"e 7 ce#a nu se le!aC cran ul nu era $es"ul $e *ro!na" sau %a0 larul era *rea lar!+ sau $en" " a *re&en"a o con6 !ura" e !res "a888 'racul nsus + s s*use ea+ s #rse coa$a n $e"al le aces"e ca&+ *en"ru ca "oc%a $e"al le nu se le!au n"re ele8 7Pr n ur%are+ " 7a $a" sea%a ce es"eA o n"reba Rob S l#er es n$ $ n *a$urea "ro* cala s o*r n$u7se ln!a 9a"har ne8 1-

7 E b ne+ sn" absolu" con# nsa ca es"e #orba $e un an"ro*o $+ s*use 9a"har ne+ ncercn$ sa %asche&e &a*aceala *e care o s %"ea+ $ar ne &bu" n$ sa7l *acaleasca *e Rob8 S sn" 6oar"e s !ura ca a %ur " $ n cau&a une lo# "ur la ca*8 Rob se ase&a *e # neC 7Po" sa7l au n %n/A 7Es" n# "a"ul %eu+ s*use 9a"har ne+ ase&n$u7se s ea *e # ne+ ln!/ el8 )h ar n cl *a as"a %a s %" ne#o "a sa7" s*un ca $e!eaba chel"u es" *e % ne o !ra%a$a $ n ban lu Ta?eo 2osh hara8 Or e as"a+ or % e7% sca*a ce#a care e+ *robab l+ *rea ba"a"or la och 8 7Nu 6 a"" $e as*ra cu " ne+ s*use Rob8 'aca ar 6 6os" 6loare la ureche+ n7as 6 a#u" ne#o e sa %a a*ele& la a<u"orul "au+ nu cre& A nal"a cran ul+ l suc s 7s #r un $e!e" *r n !aura e0 s"en"a n osul *ar e"al s"n!C )e cre& ca a *ro$us as"aA A#ea con# n!erea ca cel *u" n aces" lucru era c" $e c" l %*e$e8 7O sul "a8 A% #a&u" e0ac" acelas " * $e rana *e su"e $e cran $ n A6r ca8 S *o" #e$ea+ $u*a *o& " a schele"ulu + c/+ $es aceas"a rana la ca* *are sa 6 6os" le"ala+ cor*ul a 6os" % sca"8 7As"a #e& "u+ re*l ca el8 Te ro!+ e0*l caE 73a n" schele"ul s"a *e s*a"e8 Presu*unn$ c/ cel care a a&#rl " sul "a l7a o%or" *e loc+ aces"a s7ar 6 *rabus " %e$ a"8 7Asa$ar+ c ne a a&#rl " sul "a s 7a recu*era"7o $ n rana88 9a"har ne ncu# n"a $ n ca*8 7Nu%a c/+ $e ase%enea+ c ne#a 7a n" ns cor*ul+ ur%a ea8 ;e& cu% sn" $ s*use bra"eleA Ele nu a"rna *ur s s %*lu *e ln!/ cor*8 s % sca ara"a"orul $e7a lun!ul hu%erusulu $re*" care era *aralel cu s ra s* nar 8 'ar %na se rasucea la co" cu ra$ usul 6/cn$ un un!h or en"a" s*re n"er or+ ca"re cen"rul

*el# sulu 8 Oasele bra"ulu s"n! co* au n o!l n$a ase&areacelor $ n $rea*"a+ ar osc oarele 6 ra#e care alca"u au % n les $e!e"ele erau a%es"eca"e n"re ele+ ca s cu% % n le ar 6 6os" ase&a"e una *es"e cealal"a8 7)a s cu% ar 6 6os" ase&a" *en"ru n%or%n"are+ su!era Rob8 7 E0ac"+ s*use 9a"har ne8 7Pare7se ca anche"a% un ca& $e cr %a+ s*use Rob+ ase&n$cran ul la loc n *o& " a n care se a6lase8 ) ne#a l7a o%or" *e " *ul as"a+ s a"unc 6a% l a l7a a$us a c s l7a n!ro*a"8 9a"har ne cla" na $ n ca*8 7Nu se *o"r #es"e+ s*use ea8 3a n" ca n7a 6os" n!ro*a"8 To" %a"er alul e0ca#a" $e % ne a 6os" se$ %en" na"ural+ !enul$e $e*unere care se acu%ulea&a la re*e&eala n *a$ur le "ro* cale8 Nu !asesc n c un #es" ! u le!a" $e nhu%are8 A 6os"$oar n" ns a c s lasa"8 (ar ha=a en nu *roce$au n 6elulaces"a+ nuA 7S !ur ca nu8 E au un %are res*ec" *en"ru %or" lor8 Locur le lor $e nhu%are sn" sacre+ n$ 6eren" c" $e #ech ar 6 8 (ar cor*ur le erau n"o"$eauna n!ro*a"e8 7S 7a"unc ce s7a *e"recu" a c A l n"reba 9a"har ne8 7Uc !asul " *ulu as"u a l7a lasa" s s7a cara"A 7 Poa"e+ con#en 9a"har ne+ r $ cn$u7se7n * c oare+ $arcon" nun$ sa *r #easca schele"ul8 'ar nu as"a e ceea ce %a6r/%n"/ *e % ne cel %a "are8 Rob se u "a la eaC )ea %a %are*roble%a a %ea e ca nu7% $au sea%a ce es"e8 7 E ho% n $+ cre$+ s*use Rob8 7' n c"e s" u eu $es*re ho% n & + nu+ ras*unse 9a"har ne8 Ab a $aca %asoara un %e"ru $oua&ec + ceea ce7nsea%na o * " can e ch ar s *en"ru un ho%o sa* ens a$ul"8 7Poa"e ca e un co* l8

7)ran ul nu *are a 6 $e co* l8 Es"e co%*le" $e&#ol"a"+ $u*a cu% se *re& n"a8 O*r n$u7se ar+ ea s *l %ba $e!e"ulara"a"or *e su"ur le $ n"re *ar e"al s occ * "alC ;e& A Oaselesn" *er6ec" su"ura"e+ ceea ce7nsea%n/ ca e un cran u co%*le"$e&#ol"a"8 S "o"us nu e %a %are $ec" al "au *e #re%ea cn$a#ea sase an 8 S %a u "/7"e la 6run"e 7 %ul" *rea "es "a *en"ru un ho%o sa* ens8 N c %an$ bula nu se *o"r #es"e $eloc8 7E+ *r n ur%are+ un so $e *r %a"+ su!era Rob8 9a"har ne l * ron cu o cau"a"ura n % c "oare8 7n *r %ul rn$+ ca n7au e0 s"a" n c acu% s n c al"a$a"a*r %a"e n aces"e nsule+ n a6ara celor $e la !ra$ na &oolo! ca$ n Honolulu8 'ar+ lucru nca s %a %*or"an"+ a"unc cn$ unc %*an&eu sau o !or la %oare+ nu "e a*uc s7o ase& asa cu%a ase&a un o%8 Rob s %usca !n$ "or bu&a $e <os8 7'aca era un an %al $e casa888 7Las7o bal"a+ l n"reru*se 9a"har ne+ care acu% nu %a era su*ara"a $oar *e s ne+ c s *e Rob8 )re$e7 %a+ %7a% !n$ " s la as"a8 Aces"a nu es"e un an %al $e casa8 7S 7a"unc ce eA n"reba Rob $ec s sa 6aca abs"rac" e $e ener#area e 8 Ha $e+ nu se *oa"e sa nu a "u #reo $ee8 9a"har ne "rase a$nc aer n * e*"8 7E b ne+ 6 e+ s*use ea8 'eoarece sn"e% n"re *a"ru och + a% sa7" s*un8 'ar "u "rebu e sa *ro% " ca n7a sa r& 8 S*rncenele lu Rob se arcu r/ n ceea ce 9a"har nebanu a ca era l % "a %a0 %a a *ro% s un lu 8 7)e *are a 6 e888 absolu" %*os b l8 N7o sa7" # na s/ cre& %a %ul" $ec" % 7a #en " % e8 7Sn" nu%a och s urech + s*use Rob8 7O%ul *r % " #+ %ur%ura 9a"har ne8 Rob scu"ura $ n ca*8

7A $re*"a"e8 Nu e cu *u" n"a8 L/sn$ la o *ar"e 6a*"ul can aceas"a re! une n c nu *oa"e 6 #orba $e e0 s"en"a une ase%enea 6 n"e cu% e o%ul *r % " #+ aces"e nsule n c %acarnu erau 6or%a"e *e #re%ea cn$ o%ul *r % " # s6re$elea bor"e*e *lane"a8 )h ar $aca 3au ar 6 6os" a c 7 6a*" asu*ra caru aeu a% ser oase n$o el 7 locul *e care s"a% no acu% nue0 s"a8 Aceas"a es"e o nsula #ulcan ca+ 9a"hE S"ra" $e la#a *es"e s"ra" $e la#a8 Pun *ar u ca s"ra"ul *e care s"a% nu e %a b/"r n $e $oua % $e an + *robab l %ul" %a "nar $ec" a""8 7N7a% s*us ca s cre$ una ca as"a+ s*use 9a"har ne8 S %a *o" a$au!a nca #reo c nc 7sase %o" #e *en"ru care aces"lucru es"e %*os b l+ nce*n$ cu 6a*"ul ca "oa"e e0e%*larele$e oa%en *r % " # *e care le7a% n"ln " 7 re*e"+ "oa"e 7 erau6os le8 (ar aces"e ose% n"e+ n ca& ca n7a obser#a"+ nu sn" 6os le8 Nu ara"a %a #ech $e c"e#a su"e $e an + as"a n cel %a bun ca&8 7S 7a"unc ce7a#e% a c A n"reba Rob8 7Tare7as #rea sa s" u s eu+ o6"a 9a"har ne8 )e % 7ar "rebu acu%+ n"r7a$e#ar+ ar 6 un co%*u"er+ ca sa #er 6 c n s"e$a"e $e *e (n"erne"8 7E b ne+ cel *u" n as"a nu e !reu+ s*use Rob8 ; noE Sen&a" a c u$a"a nce*u a*roa*e n % nu"ul cn$ 3 chael*aras #es" arul s se n$re*"a n *as usor s*re "erenul $es*or" *en"ru ora $e e$uca" e 6 & ca8 La nce*u" ab a $aca aobser#a"7o+ $ar *e %asura ce aler!a *e !a&on s*re locul $eln!/ ca*a"ul n$e*ar"a" al "erenulu $e 6o"bal+ un$e clasa lu 6usese re*ar" &a"a *en"ru e0ecu"area ! %nas" c $e n# orare+ el o s %" $ n nou8 Era e0ac" ca noa*"ea "recu"a+ cn$ se"re& se $ n cos%ar s se s %"ea $e *arca un$e#a+ n *la%n +

se a6la ce#a care nu7 $a$ea #o e sa res* re sau sa7s u%*le *l/%n cu aer8 As"%ul8 'ar ch ar cn$ cu#n"ul &bucn n cons" n"a lu + el l res* nse8 Nu era as"%ul+ s a*o el $e*as se boala 7 $e lun $e & le nu %a su6er se #reo cr &aE J(!nor/7lD+ se s6a"u el8 JAre sa "reaca8D (n"ra n *lu"onul ra&le" e0ac" la 6 0 *en"ru a ras*un$eC JPre&en"ED cn$ *ro6esorul s"r !a nu%ele+ a*o se lasa la *a%n" *en"ru un se" $e &ece 6lo"/r ra* $e care $esch $eau ora $e ! %nas" ca8 )lasa era %u"a n aceas"a $ % nea"a s "o" s" au $e ce8 9 o? San"oya8 Toa"a $ % nea"a #en sera la el oa%en *e care n c %acarnu7 cunos"ea+ n"rebn$u7l $aca aseara obser#ase ce#a s"ran u la 9 o? 8 N c nu s" a ce7ar 6 "rebu sa s*unaF $e7ab a 6acusecunos" n"a cu 9 o? 7 ch ar s 7n aceas"a $ % nea"a era !reus/7s a$uca a% n"e nu%ele lu $e 6a% l e8 Acu%+ n " %*ce7s e0ecu"a 6lo"ar le+ *u"ea s %" *e ce lal" s"u$ n$u7l+ n"rebn$u7se $aca nu cu%#a le ascun$ea ce#a8 'u*a 6lo"/r + cu "oa"e c/ sen&a" a c u$a"a $ n * e*" nu $ s*aruse nca+ n c nu *area sa se 6 nrau"a" "8 %*reuna cu res"ul clase se r $ can * c oare s nce*ura s/ e0ecu"e e0"ens cu sal"ur *e loc8 S*re s6rs "ul se"ulu $e $oua&ec s c nc + 3 chael nce*us/7s s %"a %uscula"ura nc/l& n$u7se8 7 @ neE s*use *ro6esorul8 Aler!are *e locE 3 chael s l * bra"ele $e "runch cn$ nce*u aler!area+ r $ cn$u7s !enunch "o" %a sus cu 6 ecare *as+ s % scn$u7 s * c oarele ca *e $oua * s"oane8 Aces"a era unul $ n"ree0erc " le lu 6a#or "e+ 6 n$ca+ n lun! le lun $e care a#usesene#o e *en"ru a7s re6ace *l/%n + se $e&#ol"asera s

* c oarele+ ar el nce*use sa cons $ere re& s"en"a lor ca *e un !en $e baro%e"ru+ $o#a$a clara a 6a*"ulu ca n"re!ul sau cor* se n"areaD $ n sa*"a%n/ n s/*"/%na+ sc/*n$ *en"ru "o"$eauna $e s"rnsoarea cu%*l "a n care7l " nuse boala8 n aceas"a $ % nea"a "o"us + $u*a nu%a c" #a *as + nce*u sa s %"a ca un 6el $e arsura n %usch * c oarelor8 @ ne+ $ar era absur$ 7 ab a $aca nce*use an"rena%en"ulE 'aca o " nea7n 6elul as"a+ nu7 "rebu a %a %ul" $e un "ur $e * s"a *en"ru a ca$ea la"8 7@ ne+ la "reabaE s"r !a *ro6esorul8 O "ura s *r % $o clasa" s ale! ech *ele *en"ru baseballE )lasa ru*se rn$ur le s se n$re*"a s*re culoarul $e *a"rasu"e $e %e"r care ncon<ura "erenul $e 6o"bal8 'o $ n"reba e" 7 Zac? )a"er+ care ur%a acelas curs $e en!le&a cu3 chael+ s un al" " * *e care7l che%a S?y s care locu aa*roa*e $e el 7 erau n 6run"ea *lu"onulu 8 Pe loc+ 3 chaelreal &a ca n7a#ea n c o sansa sa7 n# n!a8 Ar 6 *u"u" sa%areasca # "e&a s s/7 $e*aseasca n *r %a su"a $e %e"r + $arn"r7a $oua su"a ar 6 ra%as n ur%a8 A*o + consu%n$u7s cea%a %are *ar"e a ener! e n *r %ul s*r n"+ ar 6 nche a" cursa"rn$u7se *r n"re co$as 8 Nu era b ne *en"ru c ne#a care $e7ab a er 6usese *r % " n ech *a $e a"le" s%8 S %a rea ar 6 6os" u% l rea ce7ar 6 ur%a" cn$ Zac? s S?y l7ar 6 ales ab a la ur%a $e "o" *en"ru ech *a $e baseball8 3a b ne era sa " na r "%ul s sa nche e cursa un$e#a+ n % <locul *lu"onulu co%*ac"8 U "n$u7se n <ur+ #a&u ca nu %a erau $ec" $o ba e" nur%a lu + asa ca %ar usor "e%*oul+ $e*as n$ re*e$e al" "re aler!a"or s a*ro* n$u7se $e al" $o 8 O$a"a ce 7a lasa" nur%a *e "o" c nc + s s"ab l &a r "%ul a$o*"n$ un 6uleu usor

care ar 6 "rebu " s/7l $uca n %o$ con6or"ab l $ ncolo $e "urnan"a s *n/ la ca*a"ul "erenulu + a*o n$ara"+ *n/7n *ar"eao*usa a "erenulu 8 Nu%a ca acea sen&a" e s"ran e $ n * e*" se nrau"a"ea s n%usch $ n a%bele * c oare s %"ea arsur cu%*l "e carea%en n"au sa se "rans6or%e n cra%*e $ n cl */7n cl *a8 'ar er 6acuse o "ura co%*le"a+ $u*a care7l ba"use *e Je66 9 na la s*r n"E )e na ba se n"%*laA nca o $a"a+ cu% se n"%*la la 6 ecare c"e#a % nu"e n$ % nea"a aceea+ s a% n"ea scu6un$area $e er 7 noa*"e8 Nu%a ca nu se !n$ea $oar la scu6un$are8 3a 6usese s *l %barea aceea lun!a *es"e la#a $en #ela"a+ *e care se %* e$ ca la 6 ecare *as8 )ear"a cu %a c/7sa s orele $e so%n *e care le * er$useE Asa ca la ce se %a *u"ea as"e*"aA )or*ul lu nu 6acea al"ce#a $ec" sa7l *e$e*seasca *en"ru aseara8 Un !n$ s"ran u "recu *r n % n"e lu 3 chaelC nu cu%#a"o" as"a se n"%*lase s lu 9 o? A 'aca e nu s7ar 6 $us$eloc sa 6aca scu6un$ar 7 $aca s7ar 6 $us $oar la un 6 l% $u*a care sa se n"oarca acasa $e#re%e+ cu% *lanu sera lance*u" 7 oare 9 o? ar %a 6 6os" acu% n # a"aA 'ar era *ur s s %*lu absur$E N7a#ea n c o le!a"ura cuceea ce 6acusera e aseara 7 ceea ce se n"%*lase lu 9 o? 888 se n"%*lase s bas"a8 To"us + n ce7l *r #ea *e el+ $ru%ul s no"ul subac#a" c s orele $e neso%n l cos"au8 E b ne+ 6 eE 'aca "rebu a sa *la"easca *en"ru ceea ce 6acuse+ 6 e8 'ar ch ar s asa s "o" n7a#eas/7s *er% "a sa "er% ne cursa *e ul" %ul loc8 Ho"ar" sa nu a n cons $erare $urerea $ n * e*" s $ n* c oare n$ 6eren" ce s7ar n"%*la+ 3 chael s %en" nu r "%ul *r n "urnan"a $e la ca*a"ul "erenulu s n"ra *e ul" %a

l n e $rea*"a8 Unul $ n"re ba e" *e care7 $e*as se la *r %al n e $rea*"a a*aru n $rea*"a s "recu *e ln!a el8 Te cre$ea% %are s%echer+ s*use s + r&n$ n !ura %are+ se n$e*ar"a $e 3 chael rasuc n$u7s n"en" ona" "al* le n asa6el nc" sa r $ ce un nor $e *ra6 $ n &!ura ce aco*erea * s"a8 3 chael ncerca s/7s n"oarca 6a"a+ $ar+ ne*u"n$ sa e# "e*ra6ul se *re!a" su6le"es"e *en"ru cr &a $e "use care era s !urca a#ea sa7l cu*r n$a8 Pe ur%a s"raba"u norul cenus u s + $ n"r7o$a"/+ s %" cu% accelerea&a8 A#usese $re*"a"eE Or ce7ar 6 a#u"+ nu 6usese ne#o e $ec"sa $e*aseasca s "ua" a8 nce*use s/7l lase $urerea $e * c oare s $e * e*"+ asa ca %a %ar *u" n # "e&a s + *en"ru a $oua oara+ ncerca sa re$uca $ n nou $ s"an"a 6a"a $e ce care aler!au n6a"a lu *e * s"a8 'es *ra6ul s"rn " $e celalal" ba a" $a$eaus"ur % $e och + 3 chael s %"ea cu% s reca*a"a # !oarea8 Pe cn$ se n$re*"au s*re ul" %a "urnan"a+ "sn na n"e8 Pna la l n a $e sos re %a erau $oar c" #a %e"r 8 n s*r n"ul 6 nal 3 chael $a$u $ n el "o" ce *u"u8 3a $e*as nca unba a" $u*a care "recu l n a $e7ab a res* r n$ s cu arsur n* c oare8 'oar $u*a ce nce" n s se n"oarse *r n"re cole! real &a ca *ro6esorul $e s*or" 6usese cu och *e el8 7)e se n"%*la+ Sun$Iu s"A l n"reba el8 Jac? Pe"ers % 7as*us c" $e bun a 6os" er $u*a7a% a&a+ ceea ce "e as !ur ca n7a% &bu" " sa #a$ n $ % nea"a aceas"a8 Nu "e s %" b neA 3 chael so#a 8 Ar "rebu oare sa *o%eneasca $es*resen&a" a c u$a"a *e care7o s %" se n * e*"A Sau $es*re arsura$ n * c oareA nsa+ $aca 6acea as"a+ %a %ul" ca s !ur+ *ro6esorul $e s*or" a#ea sa 6aca acelas lucru *e care7l 6aceau n#ar ab l ce $ n Ne= 2or?C sa7l "r % "a la n6 r%er e8 N7a#ea $e !n$ s7o a $e la ca*a" cu #echea *o#es"e8 N c n ru*"ul ca*ulu E

7N7a% n % c+ s*use el8 A% s"a" *na "r& u aseara+ as"a7 "o"8 7;e& sa nu7 a<un!a lu Pe"ers la ureche+ s*use *ro6esorul8 'aca #re sa r/% n ech *a+ "rebu e sa "e *as"re& n 6or%a8 )larA 7)lar+ 6u $e acor$ 3 chael+ banu n$ ca e0 s"a *e un$e#a o le!e con6or% care a "o" *ro6 $e s*or" "rebu e sa 6 e n s"e " calos 8 Toc%a era *e *unc"ul $e a se n$e*ar"a+ cn$ *ro6esorul #orb $ n nou+ ar 3 chael se n"reba $aca nu cu%#a c " se !n$ur le8 73a 6a a"unc c"e#a "ure8 S 7n " %* ce aler! + *o" sa re6lec"e& la c" $e %ul" nsea%na un so%n bun noa*"ea8 n " %* ce res"ul clase se %*ar"ea n ech *e *en"ru a <uca baseball+ 3 chael nce*u sa aler!e8 Se %barba"a s n!ur %*o"r #a arsur lor $ n %usch * c oarelor+ ho"ar" ca+ or c" $e %ar ar 6 $urer le+ sa nu ce$e&e8 Se n"re%ase+ 6usese a$% s n ech *a $e a"le" s% s + n$ 6eren" ce *ro#ocase acea c u$a"a sen&a" e $ n * e*"+ a#ea s7o $e*aseasca8 Or sa %oara ncercn$8

9a"har ne ra%ase cu !ura casca"a cn$ #a&u ce b rou a#eaRob S l#er *e *ro*r e"a"ea lu Ta?eo 2osh hara8 S "ua" n"r7oar *a enor%a ce se con"o*ea a*roa*e *er6ec" cu coas"a %un"elu $e la celalal" ca*a" al *a# l onulu + a*ar"a%en"ul $e $oua ca%erese !asea $ ncolo $e o usa $ n le%n $e ?oa 6ru%os scul*"a"a8 )ea%a % ca $ n cele $oua ca%ere s*a" oase era $o"a"a cu un b rous 6 se"e+ ar cea %a %are era *l na cu %ese *e care se !aseau6o"o!ra6 + $esene s %ache"e $e cla$ r *ol ne& ene $e *r n *ar7 "ea loculu + ase&a"e n"r7un %o$ *er6ec" !ra "or n ce *r #es"e %e" culo& "a"ea nnascu"a *e care s unul+ s al"ul o %*ar"aseau8 ' ncolo $e n s"e us 6ran"u&es" *u"ea #e$ea *anora%a !ra$ n lor $e*e $o%en u8 n a6ara $e *r #el s"e+ s*a" ul $e lucru al lu Rob era$e cel *u" n o*" or %a %are $ec" b roul e $e la %u&eul $ nNe= 2or? s + n %o$ e# $en"+ $e or ce ar 6 a#u" ne#o e Rob+ Ta?eo 2osh hara *rocura8 Ln!/ unul $ n"re *ere" ca%ere %a %ar se a6la un al $o lea b rou+ *e care s"a"eau co%*u"erullu Rob+ %*reuna cu #reo c"e#a %*r %an"e+ un scanner s al"ec"e#a a*ara"e *e care 9a"har ne nu le cunos"ea8 7Po" sa %a conec"e& A n"reba ea8 ;reau sa nce* *r n aconsul"a c"e#a 6 s ere $e la %u&eu8 3 7a$uc a% n"e $e ce#a care sea%ana cu % cul nos"ru cran u888

Y A% o $ee %a buna+ s*use Rob8 'aca #re sa7% $a 6o"o!ra6 le *olaro $8 1s"c "/+ 9a"har ne scor%on *r n !ean"a e $u*a *o&e8 Rob le ase&a *e scanner+ *orn un *ro!ra% $e scanare a %a! n s nce*u sa accese&e ra* $ %en ur 6olos n$ "as"a"ura s %ouse7ul8 )"e#a % nu"e %a "r& u+ *e ecran a*arura o*" %a! n ale cran ulu *e care7l $esco*er sera n *a$urea "ro* cala+ 6 ecare lua"a $ n"r7un al" un!h 8 S nca sase cu %an$ bula8 Rob se r $ ca n * c oare8 7)e #reau eu acu% $e la " ne e sa ale! c"e#a lucrur $eoseb "e+ *e care le7a cau"a $aca a s"u$ a al"e cran s %an$ bule s % lare8 Lun$ loc *e scaun+ 9a"har ne e0ersa cu %ouse7ul s + ncurn$+ n#a"a cu% sa %areasca %a! nea e# $en" n$ $e"al le+ %a n" *e o %a! ne+ a*o *e ur%a"oarea8 ) nc % nu"e%a "r& u+ alesese ce o n"eresa+ ar Rob ara"a cu% sa co* e&e % c le &one selec"a"e cu cursorul as"6el nc" ele sa 6 ease&a"e *e un 6un$al alb ca "o" a""ea * ese $e *u&&le8 7'ar sn" nu%a 6ra!%en"eE ob ec"a 9a"har ne8 )h ar $acale7a ase&a %*reuna+ "o" n7a reus sa ob" un cran u co%*le"8 Rob &%b 8 71ace% *ar uA S ce#a n "onul lu o a#er" &a *e 9a"har ne ca ea ar 6 ur%a" sa * ar$a8 Acu% o sa7 cere% co%*u"erulu sa cau"e acele 6ra!%en"e $e %a! n care se *o"r #esc*er6ec" aces"or con"urur + e0*l ca Rob8 El o sa cau"e n "oa"eba&ele $e $a"e $ s*on b le *e (n"erne" s 888 7A nnebun "A ob ec"a 9a"har ne8 As"a ar lua lun $e & le8 7La %u&eul "au+ *oa"e+ re*l ca sec Rob+ $ar aces" co%*u"er es"e cu*la" la unul $ n"re *r %ele $oua $ n"re cele %a *u"ern ce co%*u"ere $ n lu%e8

74lu%es" E & se+ $ar o s n!ura *r # re s*re 6 !ura lu carea#ea un aer su*er or a 6os" su6 c en"a ca sa7s $ea sea%a ca nu!lu%ea8 7A 6os" con6 !ura" *en"ru a *u"ea *rocesa "oa"e n6or%a" le 6urn &a"e $e "elescoa*ele $ n #r6ul %un"elu + e0*l caRob n " %* ce n"ro$ucea+ 6olos n$ "as"a"ura+ co%en& le $ecau"are a unor 6or%e s % lare celor *e care le $esco*er sera8 1or"ele Aer ene au un *ro ec" %are $e %on "or &are a sa"el " lor s* on+ a $eseur lor s*a" ale s a as"ero & lor s a 'u%ne&eu%a s" e ce8 A*asa "as"a ENTER *en"ru a nce*e cau"area s + $u*ac"e#a cl *e+ ecranul %on "orulu se u%*lu cu rn$ur $e "e0"n"r7un r "% a"" $e ra* $+ nc" 9a"har ne n c nu a*uca sa le%a c "easca8 Rob n" nse %na+ a*asa "as"a PAUSE+ ar *eecran ra%ase $oar ul" %ul "e0"8 9a"har ne se *o%en cerce"n$ o l s"a $e a$rese $e s "e7ur + 6 ecare $ n"re ele ur%a"a $e un nu%e $e 6 s er+ ar 6 s erele as"ea erau sal#a"e n a*roa*e o $u& na $e 6or%a"e !ra6 ce8 S 6 ecare era ur%a" $e un *rocen"8 Pe ecranul ur%ar " $e 9a"har ne aces"e nu%ere se sch %bau cu re*e& c une $e la 1 la 1-- la su"a8 Rob a*asa $ n nou "as"a ENTER s PAUSE s a*arura no 6 s ere8 7'u%ne&eule+ $ar sn" su"eE e0cla%a 9a"har ne8 7)au"are *roas"a+ s*use Rob &b n$ "as"a ES)APE s n"ro$ucn$ %a %ul"e ns"ruc" un 8 A 6os" con6 !ura" sa co%*are 6 ecare %a! ne n$ # $uala8 O sa n!us"a% c%*ul $e6 l"rare *r n %*unerea con$ " e $e a e0 s"a cel *u" n *a"ruele%en"e $en" ce *en"ru cran u s "re *en"ru %an$ bula8

E0ecu"a $ n nou co%an$a $e cau"are8 n c"e#a secun$e a*aru o l s"a $e \], $e 6 s ere+ 6 ecare $ n"re ele a#n$ a"asa"a%ar %ea 6 s erulu 8 7Sa le rearan</% *e aces"ea n 6unc" e $e *rocen"ul $es % l "u$ ne8 O cl *a %a "r& u ecranul *l* s a*aru $ n nou l s"a $e6 s ere cu $ %ens un le cele %a %ar a6la"e n ca*a"ul $esus al l s"e 8 7@ ne8 (a sa #e$e% ce7a#e% no a c + s*use Rob $n$$ublu7cl c cu %ouse7ul *e 6 s erul a6la" ch ar n ca*ul l s"e 8 A*aru %a! nea !ra6 ca a unu 6ra!%en" $e %an$ bula6oar"e ase%ana"or celu *e care7l $e&!ro*asera8 Se a6la n"r7ocolec" e $ n"r7o un #ers "a"e sue$e&a s 6usese $esco*er " nA6r ca n ur%a cu *a"ru&ec $e an 8 9a"har ne l *r #ea soca"a8 7E *r %a oara cn$ $au cu och $e el8 Ea s"u$ e %a! nea s le!en$a care s*ec 6 ca JHo% n $!as " n )an onul Ol$u#a D8 'es 6os la nu 6usese a"r bu "aune s*ec + 9a"har ne cre&u ca #e$e o cer"a ase%anare cuAs"ralo* "hecus a6arens s8 E0ecu"a cl c cu %ouse7ul *e al $o lea 6 s er8 'e as"a $a"a a*aru %a! nea unu cran u8 Un cran u care+ $u*a *arerea lu 9a"har ne+ se%ana ca$oua * ca"ur $e a*a cu cel *e care7l !as sera8 (%a! nea nu *ur"a n c un al" "e0" $e $en" 6 care+ n a6ara$e 6a*"ul ca 6usese !as " *e coas"ele %un"elu P na"ubo+ $ n1 l * ne8 n a6ara $e %a! nea *ro*r u7& s/ s $e scur"a no"ae0*l ca" #a+ *e ecran nu se %a #e$ea al"ce#a $ec" o le!a"uras*re un al" 6 s er8 ncrun"n$u7se+ 9a"har ne $a$u $ublu7cl c *e le!a"ura8 )"e#a cl *e %a "r& u se $esch se o noua 6ereas"ra s a*aru onoua %a! ne8

Aceas"a nsa nu era nu%a o s %*la %a! ne8 Era un 6 l% sau # $eocl *+ n %o$ e# $en" real &a" $e c ne#a ale caru cal "a" n %nu rea ca%ere $e lua" #e$er nu erau cu n % c %a !ro&a#e $ec" ale lu 9a"har ne8 S"n!ac a6o"o!ra6 lor nsa nu 6u $eloc $e na"ura sa s" rbeasca 6asc na" acu care 9a"har ne s Rob ur%ar ra ceea ce se $es6asura *e%on "orul co%*u"erulu 8 )a%era $e lua" #e$er era or en"a"a *e ce#a ce 9a"har neSun$Iu s" s Rob S l#er nu %a #a&usera *n/ acu%8 Parea a 6 un 6el $e u%ano $ s + cu "oa"e ca era cu ne*u" n"a $e s*us cu s !uran"a+ lasa %*res a a 6 un %ascul "n/r8 3an$ bula era *roe% nen"a+ n #re%e ce 6run"ea era%ul" "es "a8 Trasa"ur le erau %ar s bolo#anoase+ och *r #eau s*er a" $ n 6un$ul !a#anelor8 1alca a"rna+ ar cor*ul lu + J%braca"D $oar n re! unea !en "ala+ *area a 6 nn"re! %e aco*er " cu o usoara * lo& "a"e8 ' s*us n"r7un cerc lar! n <urul ba a"ulu 7 $aca n"r7a$e#ar l *u"eau nu% ba a" 7 se a6la un !ru* $e #reo c nc s*re&ece ns a*ar" nn$ "r bulu 8 Oa%en *areau a7l obser#a cu %ul"a a"en" e *e ba a"ul *e care7l ncercu ser/+ $e *arca nu ar6 6os" la%ur " la ce anu%e sa se as"e*"e $e la el8 Sub *r # r le lu 9a"har ne+ cercul se s"rnse+ s 7l *u"ea#e$ea *e cel $ n % <loc cu% se ncor$ea&a+ cu och aler!n$$e la o *ersoana la al"a8 A*o + *r n"r7o % scare ce se *e"recusea"" $e re*e$e+ ca %a cur n$ se $ s" nse ca o u%bra+ "n/rul ses"recura *r n"re e s $ s*aru n <un!la8 %* e"r " *en"ru%o%en" $e ulu re+ %e%br "r bulu *arura a $ scu"a a*r nsn"re e #reo c"e#a cl *e s 7n cele $ n ur%a se a6un$ara s e n <un!la+ ncercn$ n %o$ clar sa $ea $e ur%a 6u!arulu 8

Ecranul se nne!r s + *re" $e o cl *a+ 9a"har ne s Robcre&ura ca 6 l%ule"ul se "er% nase8 Se nselauE 'u*a c"e#a cl *e ecranul co%*u"erulu se u%*lu cu %a! n $ n <un!la8 N c ur%a $e sa" s 9a"har ne s s*useca+ *oa"e+ cel care 6 l%ase s #er 6 ca *ur s s %*lu ca%era8 'ar a"unc len" lele se 6ocal &ara s + n cele $ n ur%a+ 9a"har ne l &ar 8 )h *ul 7 ch *ul ho% n $ al "narulu + $aca era n"r7a$e#arceea ce *area 7 se holba $ n"r7un $es s $e l ane n"r7un 6elcare7 s"rn 6 or lu 9a"har ne+ $ar s un sen" %en" $e $^<_ #u8 A*o s $a$u sea%a $es*re ce era #orbaC nu era #orba $eloc un sen" %en" $e $^<_ #u8 (%a! nea $e *e ecran s"rnea oa% n" re au"en" ca+ o a% n" re le!a"a $e un e0*ona" $e %u&eu*e care7l #a&use cu an n ur%a+ re*re&en"n$ o 6a% l e $e Ho%o hab l s+ *oa"e cel %a " %*ur u ho% n $ *r % " # a*" sa7s cons"ru asca unel"e8 1 n"a $e *e ecran+ e0ce*" e 6acn$ culoarea * el s * lo& "a"ea cor*orala s*ec 6 ca+ *arca era cobor"/ $ rec" $ n $ ora%/s * ca"a n scena $e <un!la *e care7o ur%areau ea s Rob S l#er8 'ar 6 res"e ca asa ce#a era cu ne*u" n"aC Ho%o hab l s $ s*aruse n ur%a cu $oua % l oane $e an E Pr n ur%are+ ceea ce #e$eau e acu% era o *acaleala8 7Po" sa 6ac un s"o* ca$ruA l n"reba 9a"har ne cn$ ob ec" #ul ca%ere $e lua" #e$er a#ea n *r %7*lan 6a"a "narulu 8 Rob n" nse %na s e0ecu"a un cl c cu %ouse7ul *e unul$ n"re bu"oanele $e *e ecran8 (%a! nea ncre%en 8 9a"har nese a*leca na n"e+ e0a% nn$ ch *ul8 Trebu e sa 6 6os" unac"or sa#an" %ach a"+ ca*o$o*era unu cos%e" c an7#r/< "or$e%n $e e6ec"ele s*ec ale $e la Holly=oo$8 nsa cu% $e &bu" sera e s/7 "eseasca 6run"ea n"r7un %o$ a"" $e *er6ec"A Ar

6 6os"+ $es !ur+ 6loare la ureche a$au!area re"usur lor necesare *en"ru a con6er ac"orulu 6 & ono% a cores*un&a"oare+ $ar *reaThul"e a$au! r 7ar 6 %ar " ca*ul8 )are *area "o"us a 6 *er6ec" *ro*or" onal cu "ru*ul8 3ane#rn$ %ouse7ul ea nsas + 9a"har ne rea$use %a! nea la #echea e $ %ens une s o rula $ n nou8 O 6rac" une $e cl *a %a "r& u lo#ea *r %a lance8 Ob ec" #ul era nca 6ocal &a" *e *r %7*lan s %*res a $e soc$ n och "narulu era *er6ec"a8 Se holbau s se % scau $e *arcaar 6 cau"a" sursa ba"ulu ce7 esea $ n ca# "a"ea "orac ca8 O a $oua s o a "re a lance lo# ra+ ar e0*res a $e soc a"narulu se con"ors ona n"r7o !r %asa $e $urere cu%*l "a a""$e au"en" ca+ nc" 9a"har ne se bucura ca 6 l%ul n7a#ea coloana sonora 7 ch ar s n l n s"ea nca*er a*roa*e ca *u"eaau& urle"ul ce "rebu e sa7 6 es " $ n bere!a"a8 4ura se casca lar!+ $u*a care el se *ra#al na n"e+ &#cn s*as%o$ c c"e#a secun$e+ $u*a care n"e*en 8 Rob o a*uca *e 9a"har ne $e %na n " %* ce ur%areau$es6/surn$u7se res"ul %a! n lor8 @arba" s ba e" "r bulu se s"rn!eau n <urul cor*ulu + %*un!n$ n el *na cn$ se con# nsera ca era %or"8 E le!ara % n le s * c oarele $e un *ar+ lasn$u7l sa se bal/n!ane n " %* ce7l "rans*or"au na*o s*re sa"ul lor8 n sa" barba" *re*arara cor*ul+ $es* cn$u7 bur"a s aruncn$ %arun"a ele une ha "e $e c n care le ns6/car/+ se nc/ erara *e ele+ $u*a care se ase&ara sa7s n6ulece n " hna*rn&ul n"r7o a"%os6era $e nel n s" "a sus* c une8 Oa%en 6r *ser/ cor*ul la 6oc+ *e cn$ "r bul se s"rn!easa se n6ru*"e $ n neas"e*"a"a $el ca"esa8 Pre" $e o cl *a ca%era lua n ob ec" # ch *ul une 6e%e care se$ea %a la o *ar"e $ec" res"ul+ cu och s" cl n$ n " %*ce *r #ea8

Tr bul n6uleca+ $ar+ n loc sa arunce oasele c n lor+ le a&#rl r/ n"r7o oala %are un$e res"ur le $e carne ra%ase *e osa#eau sa 6 arba la 6oc sca&u" *en"ru a 6ace o &ea%a cons s"en"a8 'ecorul se sch %ba ar+ s acu% $easu*ra sa"ulu se *o!orse n"uner cul8 O s lue"a se % sca n n"uner c+ ar 9a"har ne "rebu s/7s 6or"e&e *r # rea *en"ru a $eslus $e"al le8 Era 6e%e a8 Sub och lu 9a"har ne+ ea 6olos o *lasa *en"ru a scoa"e oasele $ n oala+ *e care le ase&a *e o buca"a $e*n&/ n" nsa *e */%n"8 )on" nua sa cau"e *n/ cn$ se as !ura ca nu %a ra%asese n % c8 1e%e a nce*u sa s"rn!/*n&a n <urul oaselor s + *en"ru o cl *a+ ob ec" #ul &abo# asu*ra %or%anulu !ro"esc8 1e%e a *area sa 6 !as " "oa"e oasele+ n a6ara $e unul s n!ur8 L *sea cran ul8 1ereas"ra n care rulase sec#en"a # $eo se nch se brusc+ nca o $a"a 9a"har ne s Rob se "re& ra *r # n$ lun!+ n "acere+ %a! nea cran ulu 8 (%*l ca" a era l %*e$e8 Rob s*arse n"r7un "r& u "acereaC 7)e cre& A E0 s"a #reo sansa ca 6 l%ul sa 6 e realA 9a"har ne scu"ura $ n ca*8 7)a"e!or c+ nuE N c o crea"ura $e !enul as"a n7a "ra "888 'ar s cur%a 6ra&a a% n" n$u7s $e schele"ul care ch ar la acea ora &acea ln!/ #a"ra la nu%a c" #a ? lo%e"r $ s"an"a8 Schele"ul care ar 6 *u"u" a*ar" ne "oc%a crea"ur *e care o #a&usera *e ecranul co%*u"erulu 8 S + cu "oa"e as"ea+ e "o" nu7 #enea sa crea$a8 1 l%ul "rebu e sa 6 6os" o 6aca"ura n!en oasa8 7 Ha s/7l %a #e$e% o $a"a+ s*use ea8

Rob a*uca %ouse7ul *en"ru a e0ecu"a cl c nca o $a"a *ele!a"ura8 'ar ch ar cn$ % sca %ouse7ul *es"e ecranul %on "orulu + 6ereas"ra care a6 sa cran ul se nch se8 71 r7ar sa 6 eE s*use el nce"8 % *are r/u8 n locul un$ecu nu%a o cl *a n ur%a 6usese 6ereas"ra+ acu% a*aru l s"a $e6 s ere8 Rob $e*lasa nca o $a"a %ouse7ul+ ncercn$ sa selec"e&e $ n nou nu%ele 6 s erulu 8 Nu%ele 6 s erulu s 6ereas"ra $ s*arusera8 7Un$e eA n"reba 9a"har ne8 O ora cau"ara 6 s erul $ s*aru"+ $ar+ n cele $ n ur%a+ se lasara *a!ubas 8 Parca 6 s erul res*ec" # n c nu e0 s"ase #reo$a"a8 n b roul sau *ersonal+ Ta?eo 2osh hara se lasa *e s*a"en scaun *r # n$ lun! cran ul care7 6usese l #ra" *r n cur er $ela 3an la8 El nsus 6o"o!ra6 ase cran ul 6olos n$ o ca%era$ ! "ala s "rans6erase con" nu"ul nre! s"rar # $eo care aco%*an ase cran ul n"r7un 6 s er !ra6 c $ ! "al8 nre! s"rarea # $eo*ro*r u7& sa era acu% ncu a"a n se 6ul a6la" ch ar n acelb rou s a caru co%b na" e nu%a el o cunos"ea8 na n"e $e a *aras b roul+ cran ul a#ea s/7s ocu*e loculln!a nre! s"rare8 1 s erele !ra6 ce $ n co%*u"erul lu erau n "o" a"" $e%are s !uran"a+ *ro"e<a"e $e co$ur $e secur "a"e cunoscu"enu%a $e colabora"or lu $e ncre$ere+ carora cu o ora n ur%a le "rans% sese co* ale 6 s erelor8 @an *e care7 chel"u se *e cran u 6usesera b ne n#es" " 8 Paca" "o"us ca ba a"ul "rebu se sa %oara8 N % c nu se *u"ea real &a 6ara sacr 6 c s ce %a con"auc"e#a # e" cn$ era #orba $e ceea ce ncerca el sa real &e&eA

Ser!en"ul )al Olan "oc%a #en se la slu<ba n $ % nea"aaceea+ cn$ *r % se a*elul "ele6on c ce7l e0*e$ e "oc%a n *us" e"a"ea a a $e $ru%+ n care Al ce San"oya $a$use *es"e6 ul e 8 n " %* ce con$ucea+ el *resu*use c7 a#ea sa$esco*ere # c" %a unu acc $en" $e c rcula" e n care # no#a"ul 6u! se $e la locul 6a*"e 8 La c nc % nu"e $e la sos realu la 6a"a loculu + s" use ca nu era #orba $e un acc $en"8 Absen"a ur%elor nu nse%na %are lucru *r n ea nsas + n"ruc" *loa a $ n noa*"ea "recu"a ar 6 *u"u" sa le s"ear!a8 'ar s"area n care se a6la cor*ul ba a"ulu nu "ra$a n % c ns*r < nul *o"e&e unu acc $en"8 )u e0ce*" a ran $ n *al%a $rea*"a+ "n/rul nu *re&en"an c unul $ n"re "rau%a" s%ele care ar 6 6os" *re&en"e n ca&ulca ar 6 6os" lo# " a"" $e "are $e un au"o%ob l+ nc" s/7l uc $a8 Olan %unc se ala"ur $e ech *a $e %e$ c care ncercases/7l resusc "e&e *e ba a"+ n c u$a 6a*"ulu ca era e# $en"+ $u*a"e%*era"ura cor*ulu + ca %ur se $e c"e#a ceasur 8 Ra%aseseacolo *n/ cn$ 6o"o!ra6ul #en se s *lecase s cerce"ase%*re<ur % le n cau"area #reunu n$ c u8

Olan ncercase sa ob" na o $eclara" e $e la Al ce San"oya+ $ar ea 6usese c" se *oa"e $e ncoeren"a *e cn$ <elea * er$ereas n!urulu e co* l8 'u*a o ora s s*ra# se % s unea+ 6ara sa !aseasca n c o$o#a$a $es*re co% "erea une cr %e8 'ar l a#usese *e 9 o? San"oya n % n"e "oa"a & ua+ n #re%e ce se ocu*ase $e c"e#aca&ur $e "ulburare a or$ n *ubl ce8 1usese+ $e * l$a+ o c on$aneala n 6a% l e un$e#a sus+ la $eal+ n Pa a8 Pe as"a o re&ol#a *arcn$ %as na n 6a"a case cu *r c na s cla0onn$ $ec"e#a or *en"ru a le $a $e s" re lu Lee s lu Ros e )h n ca+ $aca nu se *o"oleau+ a#ea sa n"re sa7 *o"oleasca el8 Pe ur%a %a 6usese un nc $en" % nor sol$a" cu n$o re $e "abla+ n care 6usese ne#o " s/7l con# n!a *e *ro*r e"arul une ru! n "ur $e )he#role" (%*ala %o$el 197K ca+ *robab l+ n7osa reuseasca sa se alea!a cu c ne s" e ce $es*a!ub r $e la un"ur s" care+ s*unea el+ J%7a lo# " cn$ a $a" cu curuH+ $o%HleE 37a bus " rau+ ce %a ED Proble%a cu *ro*r e"arul rabla%en"ulu $e )he#y era aceea ca "re %ar"or sus" neau *o#es"ea"ur s"ulu + anu%e ca aces"a as"e*"ase la s"o* sa se 6aca #er$ecn$ se "re& se ca au"o%ob lul $ n 6a"a lu l lo#es"e cu s*a"ele8 'aca n7ar 6 a#u" * c orul 6er% a*asa" *e *e$ala $e 6rn/+ *robab l ca+ la rn$ul lu + ar 6 &b " au"o%ob lul $ n s*a"e8 'u*a ce7o la%ur s *e as"a+ Olan se n#r" n sus s 7n <os o buca"a $e #re%e *e S"ra$a Pr nc *ala $ n Laha na+ $oar asa+ ca sa 6 e #a&u" s scan$ala! s/ a ac" $e *re&en"a lu n &ona8 Nu7s *u"use nsa scoa"e $ n ca* n c o cl *a n"%*lareacu 9 o? San"oya8 Acu%+ cu nu%a o ora na n"e $e "er% narea sch %bulu sau+ cn$ se *u"ea $uce acasa la 3al a s la !e%en + ho"ar ca n7ar a#ea ce * er$e $aca+ n $ru% s*re$e*ar"a%en"ul ser 6ulu + ar $a o ra "a s *e la s* "alul $ n3au 8 'e la s* "al s *na la se$ u nu erau n c *a"ru su"e $e

%e"r + ar el s" a ca n7a#ea s/7nce"e&e s/ se !n$easca laba a"ul care %ur se aseara+ *n/ cn$ nu !asea %o" #ul care 7a *ro#oca" %oar"ea8 Trase au"o%ob lul n *arcarea a*roa*e *us" e $ n %e$ a"a #ec na"a"e a s* "alulu s *a"runse *r n n"rarea $e laUr!en"a+ care era a*roa*e ascunsa un$e#a+ n col"ul cla$ r n6or%a $e L8 Jo7Nell S %s+ n6 r% era $e ser# c u+ s r $ ca *r # rea8 7Zece % nu"e+ s*use ea cn$ l recunoscu8 'oar a"" % 7a%a ra%as $ n "ura8 Arbor/n$ o e0*res e $e *re6acu"a ener#are+ ea7 6acu un se%n cu $e!e"ulC Sa nu7% s*u acu% ca7% a$uc un ca&+ )alE Te ro!+ nu%a as"a sa nu7% s*u 8 7L n s"es"e7"e+ JoE & se Olan 8 A6ara "oa"e7s bune s 6ru%oase8 37a% o*r " nu%a s/ #a$ ce s7a n"%*la" cu *us" ul*e care l7au a$us a& 7$ % nea"/8 9 o? San"oya8 Och lu Jo7Nell nu %a scl *eau8 7Nu7 asa c/7 !roa&n cA % *are asa $e rau *en"ru %a c/7saE 7Au "er% na" au"o*s aA ns s"a Olan 8 )on" nun$ sa scu"ure $ n ca* n se%n $e s %*a" e *en"ru * er$erea su6er "a $e Al ce San"oya+ Jo7Nell se u "a n"r7un re! s"ruC 7Laura Ha"cher s7a ocu*a" $e el+ s*use ea8 R $ cn$ rece*"orul unu "ele6on+ #orb o cl *a $u*a care7 6acu se%n lu )al ca *oa"e n"ra *r n us le ce $a$eau s*re sal le $e e0a% nareC ; ne n c"e#a % nu"e8 Pr %a usa *e s"n!a8 ) nc % nu"e %a "r& u+ Laura Ha"cher n"ra8 Nu %a nal"a $e un %e"ru c nc &ec s "re s cn"/r n$ nu %a %ul" $e *a"ru&ec s sase $e ? lo!ra%e+ )al Olan ar 6 & s ca are #reo $o s*re&ece an 8 Nu%a ca el %a colaborase cu ea $e %ul"e or s s" a ca $ ncolo $e a*aren"a e0"re% $e 6ra! la s

$e as*ec"ul nocen" se ascun$ea o %are n"el !en"a s un e0*er %en"a" *a"olo!8 7T? % e cu 9 o? San"oyaA n"reba )al8 A #reo $ee ce anu%e l7a o%or"A Laura Ha"cher $esch se blocno"esul cu co*er"e %e"al ce *e care7l " nea n %na+ ras6o c"e#a 6 le+ $u*a care !as ceeace cau"aC 7E b ne+ *o" sa7" s*un ce nu s7a n"%*la"+ s*use ea8 nce *r #es"e "rau%a" s%ele e0"erne+ absolu" n % c se%n 6 ca" # 7 c"e#a le& un % nore la *al%a s"n!/+ o "a e"ura *ro6un$a n cea $rea*"a8 7Pe as"a a% #a&u"7o8 Ara"a %a %ul" a rana *ro#oca"a $e o buca"a $e s" cla $ec" a rana *ro#oca"a $e cu" "8 Laura Ha"cher ncu# n"a8 7 A c lucrur le sn" clare8 S n c nu era su6 c en" $e !ra#aca el sa 6 %ur " $ n cau&a sn!elu scurs8 7)e#a alcoolA su!era *ol " s"ul8 1elul n care un *us" ob snu esc sa "ra!a la %asea n & lele noas"re888 7 (%e$ a" %7a% !n$ " la as"a8 N % c8 7S 7a"unc + ce7% s*u A )a a %ur " *ur s s %*luA Pus"an $e #rs"a as"a *arca nu 6ac a"acur $e cor$+ nuA 7'e 6a*"+ nu e ch ar %*os b l nsa+ n ca&ul lu + nu e0 s"an c o *roba *a"olo! ca *en"ru sus" nerea aces"e *o"e&e8 S n!urul lucru care *re&en"a ce#a usor anor%al erau *la%n + $ar*n/ cn$ nu ob" n n s"e re&ul"a"e $e la labora"or+ n c %acarn7as s" sa s*un $aca as"a l7a o%or"8 s n" nse % n le n"r7un !es" $e ne*u" n"aC As #rea sa *o" 6 %a clara+ $ar *en"ru%o%en" n7a% *rea %ul"e $e s*us8 Ar 6 *u"u" sa 6 e un # rus unul $ n"re no le 6or%e care s7au n%ul" " n ul" %a #re%e $ar nu *are sa 6 %an 6es"a" #reun s %*"o% $e %bolna# rena n"e $e $eces8 3a%a lu sus" ne ca era sana"os8

7'ar n c $e as"a nu *o" 6 s !ur8 Olan o6"a+ s" n$ #er$ c"ul *e care n %o$ cer" a#ea s/7l $ea $oc"orul8 Ha"cher ncu# n"a $ n ca*8 7% *are r/u8 As 6 $or " sa "e *o" a<u"a %a %ul"8 Se u "ara* $ *es"e no" "ele saleC " s*un ce#a nu%ele R c? P e*er+ Josh 3alan s Je66 9 naA 7)u *us" ul 9 na au 6os" c"e#a *roble%e8 E un " * b ne6acu"+ s cn$ e #orba $e haole el e cel7%a 7"are7 $ n7*arcare8 S Josh 3alan se s"ra$u es"e sa 6aca *e 4 ! 7$uruH+ $ar e $e6a*" $oar $e !ara!a"a8 'e ceA 7)on6or% s*uselor lu Al ce San"oya+ 6 ul e es se asearacu ce "re ba e" 8 Lasase un %esa< n care & cea ca se $uce laun 6 l% %*reuna cu e 8 n 6unc" e $e ce a6la% $e la labora"or+ *oa"e ca ar "rebu sa s"ea c ne#a $e #orba cu e 8 )al Olan scr se cele "re nu%e n carne"elul sau8 Poa"e c7o sa $ea ch ar el *e la scoala s 7o sa a ba o $ scu" e cu ba e" as" a8 La &ece % nu"e $u*a ce )al Olan "er% na $e #orb " cuLaura Ha"cher+ n ca%aru"a care ser#ea $re*" %or!a a s* "alulu *a"runse un barba"8 A#n$ !r <a sa nu7l #a$a n %en n"rn$+ ncu e usa+ a*o "rase ser"arul n care se a6la ca$a#rullu 9 o? San"oya8 Sa a b/ $e7a 6ace cu %or" era *ar"ea cea%a rea $ n slu<ba $e o% $e ser# c u8 Res"ul cor#oa$e ce7oa#ea $e 6acu" nu se *area !rea lu El# s ' n? ns 7 n7a#ean % c %*o"r #a sa !oleasca *losca s sa sch %be cearsa6ur 8 N c %acar bolna# nu7l $eran<au8 'ar %or" 888 n c u$a re*uls e $e a 6 ne#o " sa a ba $e7a 6ace cuca$a#rul 7or *oa"e "oc%a $ n cau&a as"a 7 *r # rea lu El# s

' n? ns se * ron *e ch *ul lu 9 o? San"oya8 Och ba a"ulu erau $esch s + ar 6a"a era buha "a8 S !ura era $esch sa+ $e ase%enea+ ar lu El# s se *aru ca l %ba *us" ulu erau%6la"a "oa"a8 S"o%acul se n"oarse *e $os cn$ $a$u *es"elocul un$e $oa%na $oc"or Ha"cher sec" onase un esan" on *en"ru a7l "r % "e la labora"or8 Pe cn$ s "ra!ea %anus le ch rur! cale *e care le sub" l &ase $ n ca%era s"er la+ El# s se n"reba $aca nu cu%#a s el ar "rebu sa *rele#e&e un 6ra!%en" $e l %ba8 'ar as"a arnse%na s/7s #re %na n !ura ba a"ulu %or"+ ar El# s nuera *rea con# ns ca *u"ea8 S asa a#ea sa 6 e $es"ul $e scrboasa "a erea unor buca" $e "esu" $ n locul un$e Ha"cher l $esch sese *e *us" n #e$erea au"o*s e 8 El# s se cu"re%ura8 ;e$erea sn!elu a#ea"en$ n"a $e a7l 6ace sa se s %"a r/u8 'e 6a*"+ l 6acea sa se s %"a a"" $e rau+ nc" s/7 $ea *r nca* s/7ncea*a s/7s cau"e al"ce#a $e lucru8 Poa"e s/ lucre&e *en"ru Ta?eo 2osh hara+ care+ au& se el+ *la"ea %a b ne $ec" or c ne al"ul n 3au 8 (ar aces"a+ n %o$ n$ rec"+ era %o" #ul *en"ru care se a6la el a& n %or!a8 La c"e#a & le $u*a ce7s nce*use slu<ba la s* "al+ "oc%a cura"a una $ n"re nca*er cn$ n"ra un $oc"or8 'es El# s' n? ns lucra n s* "al $e %a *u" n $e o s/*"/%na+ s" a $e<ac ne era $oc"orul8 S"e*hen Ja%eson8 3e$ cul *ersonal al lu Ta?eo 2osh hara8 ) ne#a 6a"a $e care "rebu a sa a res*ec"8 Pr n ur%are+ El# s ' n? ns c ul se b ne urech le a"unc cn$ Ja%eson su!erase ca+ $aca a6la cu%#a $e #reun lucru neob snu " n s* "al s 7 $a$ea $e s" re+ ur%a sa7 6 e recunosca"or8

La #re%ea res*ec" #a+ $es !ur+ El# s nu s" use $e 6a*" ceanu%e ar 6 *u"u" 6 cons $era" neob snu " n"r7 un s* "al8 As"e*"ase cu a"en" e "rea&a+ nsa n % c Jneob snu "D nu7 sar se n cale8 Pn/ acu%8 Un *us" care %ur se $ n"r7o cau&a care a n c %acar$oa%na $oc"or Ha"cher nu reus se s/7 $ea $e ca* 7 e + $a+ as"a era cu "o"ul al"ce#aE Pur s s %*lu a#usese un noroc ch orsa se a6le n ca%era $e ur!en"e n ur%a cu c"e#a % nu"e+ cn$ n"rase ser!en"ul Olan 8 s 6acuse $e lucru *r n sala n " %* ce *ol " s"ul $ scu"a cu Ha"cher+ ar cn$ se "er% na "ura+ o "ul *ro%*"+ %e$ a" $u*a Jo7Nell S %s8 Nu%a ca+ n loc sa *lece+ el as"e*"ase sa *lece s $oc"or "a Ha"cher+ $u*a care 6acu o co* e$u*a ra*or"ul $e au"o*s e *e care7l n"oc% se aceas"a8 Pre" $e un % nu" se !n$ se ca *oa"e as"a a#ea sa 6 e "o" ce7a#eas/7 $ea $oc"orulu Ja%eson+ nsa a"unc s a$usese a% n"e ca $oa%na $oc"or s*usese ce#a $es*re c" $e c u$a" ara"au*l/%n 8 A"unc se ho"/rse sa %a a s o %os"ra $ n *la%n ba a"ulu 8 To"us + acu%+ cn$ se u "a lun! la acele co*c slabe *e carele 6olos se Ha"cher *en"ru a nch $e la loc nc & a %are n6or%a $e JTD *e care 7o 6acuse lu 9 o? San"oya+ se ca%n$o a ca a#ea "ar a s7o 6aca8 3 n le nce*ura s/7 "re%ure s n c %acar nu "a ase cusa"ura8 S"rn!n$ % nerul b s"ur ulu *e care7l luase $ n sala $e o*e7 ra" + El# s ' n? ns se %barba"a s n!ur s se a*leca %a %ul"8 Ta e una c"e una co*c le *n/ cn$ "orsul ca$a#rulu se$esch se8 El# s ' n? ns se u "a lun! la or!anele n"erne ce 6usesera#r"e "al%es7bal%es $u*a "er% narea au"o*s e 8 ( se s"r nse $ nnou s"o%acul s "rebu sa 6aca e6or"ur *en"ru a nu #o% "a ch ar

acolo+ *e loc8 nsa+ *e %asura ce n6 !ea b s"ur ul "o" %a a$ncn *la%nul s"n!+ s s*use ca nu era %are $ 6eren"a 6a"a $e a"a a 6 ca"ul *e care %a ca7sa ob snu a sa7l *ra<easca cu cea*a+ %a "recu un * c !rea"a8 )"e#a secun$e %a "r& u+ $es*r nse o buca"a $e *la%n*e care o #r n"r7unu $ n borcanele $e *las" c *en"ruesan" oane *e care7l $esco*er se n acelas $ula* n care!as se s b s"ur ul8 'es !ur+ n7a#ea n c o $ee ce7ar 6 *u"u"$esco*er Ja%eson n buca"a $e *la%n+ $ar el cre$ea ca ar 6 *u"u" 6 %*or"an"8 n"r7a$e#ar %*or"an"8 (ar $aca era888 1ur sn$u7se a6ara $ n s* "al+ El# s ' n? ns s 6acea $e<a*lanur $e # "or8 Poa"e ca+ $u*a ce7s !asea ce#a $e lucru*en"ru Ta?eo 2osh hara+ a#ea sa7s !aseasca s un nou a*ar"a%en"8 La na baE 'aca a#ea noroc+ con" nu"e sacule"ulu $e *las" c ar 6 *u"u" sa7 sch %be n"rea!a # a"aE Lu El# s ' n? ns n c *r n ca* nu7 "recea ca acelas con" nu" 7ar 6 *u"u" s6rs # a"a8

Jac? Pe"ers "are ar 6 #ru" s/ s" e ce s/ (e s*una celor &ece$o s*re&ece ba e" a$una" c orch ne n <urul lu 8 N % c $ nob snu "ele rse"e s &ben!u el care *rece$au n !eneral an"rena%en"ul $e a"le" s%F n aceas"a $u*a7%asa *areau cu "o" ra"ac " 6 ecare cu !n$ur le lu s + *e cn$ *r # rea an"renorulu se *l %ba $e la unul la al"ul+ #a&u la "o" acelas lucru8 1r ca8 N c unul $ n"re e nu s" a $e ce %ur se 9 o? San"oya aseara s + *en"ru ca nu s" au+ erau ns*a %n"a" 8 A*roa*e ca le *u"ea au& !n$ur le8 'aca 9 o? a#ea una $ n"re bol le alea no + ca ebola+ $e care+ o$a"a %ol *s "+ "e cur/"a n c"e#a ceasur + bor n$u7" *n/ s cre er $ n " ne s sn!ern$ ca un *orcA 'aca *e 9 o? l7a o%or" c ne#aA 'aca888A nsa erau a"" $e %ul" J$acaD+ nc" Jac? Pe"ers s" a ca era cu ne*u" n"a !aseasca un ras*uns *en"ru 6 ecareF as"a era s "ua" a+ *na cn$ n7a#eau sa a6le e0ac" ce anu%e *a" se 9 o? + nu se *u"ea ras*un$e la n c o n"rebare8 7)re$ ca n %en $ n"re no nu %a are che6 $e an"rena%en" a& + s*use el n cele $ n ur%a8 Eu+ unul+ n7a%8 S cunosc

o %ul" %e $e oa%en care & c ca+ a"unc cn$ se n"%*l/ ce#a$e !enul as"a+ cel %a bun lucru e sa7" !ases" o ocu*a" e+ sa6ac or ce nu%a sa nu "e %a !n$es" la acel lucru8 'ar 9 o? % l *ses"e s % e+ s 888 4lasul se s" nse n " %* ce se s"ra$u a sa sca*e $e no$ul ce se *usese n !"8 7)re$ ca *ur s s %*lu #reau sa7% a$uc a% n"e $e el8 Asaca+ *en"ru as"a& + a% sa anule& an"rena%en"ul $e a"le" s%8 'aca#reunul $ n"re #o $ores"e sa %a r/%n/+ $oar ca sa %a sch %be o #orba+ %a !ases"e a c 8 'aca nu+ sn"e" l ber sa*leca" cn$ $or " + n c o *roble%a8 nca o $a"a *r # rea lu ra"ac s*re ech *aC )re$ ca as"a e "o" ce7a% a#u" $e s*us+ nche e el8 )"e#a cl *e n c unul nu se cl n" F *arca 6 ecare $ n"re e as"e*"a ca al"ul sa % s"e8 nsa+ n cele $ n ur%a+ R c? P e*er+ a$us $e s*a"e s cu % n le n bu&unare+ o lu/7n$/r/" s*re #es" are8 9 o? + Pe"ers s" a as"a+ 6usese cel %a bun *r e"en al lu R c?8 (%e$ a"+ Je66 9 na s 3 chael Sun$Iu s" l ur%ara *eR c?8 )a s cu% ar 6 lua" e0e%*lu $e la ce "re care 6useseraul" % care7l #a&usera *e 9 o? n # a"a+ res"ul ech *e nce*u sa se ra&le"easca s ea s*re #es" ar8 Se *as"rase aceeas "acere $e *e "eren cn$ e s sch %basera ech *a%en"ul $es*or" cu ha nele $e s"ra$a8 Zece % nu"e %a "r& u+ nca %*reuna+ 3 chael+ Je66 9 nas R c? P e*er *araseau co%*le0ul s*or" #8 Josh 3alan as"e*"a8 7Nu #re" sa %er!e% un$e#a sa %nc/%A n"reba Josh+ ar 3 chael *u"ea sa <ure $ n "onul lu nes !ur ca Josh se n"reba $aca nu cu%#a e cre$eau ca el era $e # na *en"ru %oar"ealu 9 o? 8 7Nu % 7e *rea 6oa%e+ s*use Je668 Och lu Josh se %a n!us"ara un * cC

7U "a" ce eC ceea ce s7a n"%*la" lu 9 o? nu e $ n # na noas"ra8 7N %en n7a & s as"a+ re*l ca Je668 ;reau sa s" u $oar ce s7a n"%*la"8 A$ ca888 A%u" cn$ #a&u o %as na $e *ol " e # rn$ *en"ru a n"ra n s*a" ul $e *arcare al scol C OhE )e lal" "re se n"oarsera *en"ru a ur%ar $ rec" a *r # r lu Je668 7)e cre$e" + s7au *r ns c7a% n"ra" n %a!a& nul $e ar" cole subac#a" ce al lu 9enA n"reba R c? P e*er cn$ %as na *a"rule 6rn/8 7N7a% n"ra" n n c un %a!a& nE ros" re*e$e Josh 3alan 8 Pol " s"ul coborse $ n %as na s se n$re*"a s*re elC S n c n7are $e un$e s/7s $ea sea%a8 To" ce7o s/7 s*une% are sa 6 e cu% c7a% 6os" n 9 he la club s 7a% <uca" <ocur elec"ron ce8 n"elesA A% <uca" $oar <ocur elec"ron ce8 O cl *a %a "r& u+ )al Olan se a*ro* ase $e e + ar 3 chael &ar n och lu Josh 3alan &bucn n$ un l car $e os" l "a"e8 N c lu )al Olan nu7 sca*a8 7@ n sor+ Josh+ b n sor+ s*use el8 N7a% #en " sa7" 6ac neca&ur 8 ;o a% nu%a sa "e n"reb *e " ne s *e *r e"en "a $es*re ce s7a n"%*la" aseara8 S"u$ e *e rn$ ch *ul 6 ecaru a $ n"re e + a<un!n$ n cele $ n ur%a s/7l 6 0e&e *e 3 chaelC Pe " ne nu cre$ ca "e s" u8 n" nse %na8 Eu sn" )al Olan 8 73 chael Sun$Iu s"+ ras*unse 3 chael+ s"rn!n$ %na o6 "erulu 8 7Pr n ur%are+ s "u a 6os" aseara cu 9 o? San"oya+ es"eA 3 chael $a$u $ n ca* n se%n $e a*robare8 7Te $eran<ea&a $aca7" *un c"e#a n"rebar A 3 chael r $ ca $ n u%er 8 7S ce7a" 6acu" #o + %a + ba e" A 3 chael s %" *unn$u7 7se un no$ n s"o%ac8 Era 6er% con# ns ca *ol " s"ul a#ea sa7s $ea sea%a *e loc $e % nc una8

'ar+ na n"e ca el sa a*uce sa $esch $a !ura+ Josh 3alan 7olua na n"eC 7Ha $e+ o%ule+ ne7a% $us s7o l/la % *e la clubul $ n 9 he 8 7E7a$e#ara"A l n"reba Olan *e 3 chael8 3 chael *u"ea s %" *r # rea lu 3alan s6re$el n$u7l8 n cele $ n ur%a+ con# n!n$u7se ca $aca nu s*unea n % c as"anu nse%na ca % n"e+ r $ ca ne*asa"or $ n u%er s se s"ra$u $ n ras*u"er sa arbore&e aceeas % na s c" r "a *e care o a#usesera Je66 9 na s Josh 3alan la a*ar " a *ol " s"ulu 8 Olan se n"oarse s*re R c? P e*erC 7 Tu a 6os" cel care l7a lasa" *e San"oya acasa+ nu7 asaA R c? ncu# n"aC 7 37a% o6er " s/7l $uc ch ar *n/7n cur"e+ $ar n7a #ru" ca &!o%o"ul %as n s7o "re&easca *e %a c/7sa8 Asa ca l7a% lasa" la ca*a"ul ale 8 7Parea ca se s %"e b neA R c? se ncrun"a8 7A$ ca #re sa & c $aca era cu%#a bolna# sau o ches" e $ n"r7as"aA )n$ *ol " s"ul ncl na $ n ca* a6 r%a" #+ R c? r $ ca $ n u%er C Presu*un ca n7a#ea n % c8 ;reau sa s*un ca nu s7a *lns $e n % c s ca %7a re6u&a" sa7l $uc *na acasa+ asa ca *resu*un ca nu7l $urea n % c+ nuA Pr # rea lu )al Olan "recea $e la unul la al"ul8 7'ar #o A ;o + ba e" + cu% #a s %" " A Nu #a $oare n % cA 7'e cn$ " *asa " e cu% ne s %" % no A l n"reba Josh 3alan 8 na n"e ca Olan sa ras*un$a+ R c? P e*er se ba!a n #orbaC 7'e as"a s7a n"%*la" cu 9 o? 888 ce s7a n"%*la"A Era bolna#A Olan so#a + cons" en" ca or ce ras*uns s7ar 6 ras*n$ "*r n scoala 6ul!era"or s $e acolo n "oa"a nsula %a u"e $ec"

o e* $e% e $e !r *a8 (ar Laura Ha"cher+ $e 6a*"+ nu s*usese clar care era cau&a %or" lu 9 o? F nu era $ s*usa $ec" sa e0clu$a anu% "e *os b l "a" 8 7'eoca%$a"a nu s" u n c eu8 'ar se *are ca nu *re&en"a n c un 6el $e le& un 8 Och lu l 6 0ara $ n nou *e Josh M3alan C U "e ce7 + 3alan + nu7" 6ac n % c+ nu "e "e%eE ncerc nu%a sa a6lu ce s7a n"%*la" a% culu #os"ru ca sa nu se %a n"%*le s al"u a8 Asa ca+ l n s"es"e7"e+ e7n re!ulaA Josh s n6un$a s %a %ul" % n le n bu&unare8 7Sn" l n s" "+ s*use el8 Nu%a ca nu s" % n % c8 nca o $a"a *r # rea lu )al Olan ncerca sa $esc 6re&e ch *ur le celor *a"ru ba e" 8 ascun$eau ce#a8 Pe $e al"a *ar"e+ n c nu %a " nea % n"e $e cn$ #orb se cu #reun *us" $ n nsula care sa nu a b/ aceleas reac" n"r7o %asura %a % ca sau %a %are8 S + *na cn$ nu s" a e0ac" ce anu%e l o%orse *e 9 o? + n7a#ea n c un ros" sa se b &u e *e ce s*uneau e 8 n al"a & + *oa"e+ $ar acu%+ n n c un ca&8 7@ ne+ 6acu el8 A#e" !r <a s nu 6ace" *ros" 8 Pna % ne sn" l ber8 7)e & ce" A n"reba Je66 9 na cn$ Olan *arasea *arcarea8 S" e oare ca a% %*ru%u"a" ech *a%en"ul lu 9enA 7@ nen"eles ca nu+ ns s"a Josh8 'aca ar 6 s" u"+ n7ar 6 *leca"8 Se n"oarse s*re 3 chaelC Te $uc *na acasaA 3 chael e& "a+ n"rebn$u7se $aca nu cu%#a ar 6 6os" %a b ne $aca7 s*uneau a$e#arul o6 "erulu $es*re cele *e"recu"e noa*"ea "recu"a8 (ar cn$ " *u7 n"rebase $aca se s %"eau b ne+ el s a$usese a% n"e %e$ a" $e ora $e e$uca" e 6 & ca s $e888 'ar "recuse *es"e acea cr &aE Nu%a ca nu "recuse8 )el *u" n nu $e "o"8 )h ar s acu%

absolu" nor%al8 (ar $aca ce lal" b/ e" se s %"eau b ne+ nu era el o%ul care sa se #a e"e8 7S !ur+ ras*unse el n"r7un "r& u la n"rebarea lu Josh8 Ha sa ne c/r/%8 'ar+ c nc % nu"e %a "r& u+ cn$ "ra#ersau 3a?a=ao+ n"elese ca Josh s %" se re" nerea8 7Es" suc/r " *e % neA 3 chael r $ ca $ n u%er 8 7Nu s" u8 Nu%a ca888 7Nu a a#u" n c o$a"a $e7a 6ace cu *ol " a+ es"eA l n"reba Josh8 3 chael s n"oarse ca*ul s*re *r e"enul lu + $ar aces"a se u "a $re*" na n"e8 Nu "e7au n"reba" n c o$a"a ce 6acea *e *la<a la % e&ul no*" s sa nu #re sa le & c + 6 n$ca nu #re sa recunos" ca "a ca7"/u e bea" cr "a s $e a a nu "e $uc acasa8 3 chael s %usca bu&a8 7N7a "rebu " sa s"a n c o$a"a la *ol " e "oa"a noa*"ea+ 6 n$ca babac n7a#eau che6 sa # na sa "e scoa"a+ eA 3 chael scu"ura $ n ca*+ $ar con" nua sa "aca %lc8 7n 6 ne+ *oa"e ca ar 6 "rebu " s/7 s*u + recunoscu Josh n cele $ n ur%a8 Nu%a ca % s7a acr " sa %a "o" sc e %ereu s %ereu8 Asa ca nu 6 suc/r " *e % ne+ b neA 1acu o *au&a+ a*o a$au!aC Ha + 3 ?e+ ha sa 6ace% ce#aE 7)eA n"reba 3 chael+ sus* c os8 Josh so#a a8 )n$ #orb + !lasul suna a*roa*e " % $ s con" nua s/7s " na *r # r le a" n" "e un$e#a+ $ ncolo $e *arbr &C 7)re& ca %a c/7"a s7ar su*ara $aca % 7a ara"a s % e la ce sa*aA 3 chael se n"oarse s 7l *r # lun! *e *r e"enul lu C 7;orbes" ser osA )h ar "e n"eresea&a *e " ne un san" er arheolo! cAE Josh 3alan se nros 8 7S + %a ro!+ $e ce nuA 6/cu el8 'oar nu sn" "%* "8

3 chael &bucn n rs8 7S ncer+ c"eo$a"a ac" one& *ros"es"e+ s*use el8 A*o &ar cab na unu "ele6on *ubl c ln!a una $ n"re cla$ r le $ n3a?a=aoC Tra!e *e $rea*"a8 Josh se con6or%a8 7Asa$ar+ ce s/ n"ele!+ %a sn"e% nca *r e"en sau nuA 7 'ar s !ur ca sn"e% *r e"en + l as !ura 3 chael8 Trebu e nu%a s7o sun *e %a% sa ne as"e*"e la *oar"a8 7Poar"aA l n!n/ Josh8 )are *oar"aA 7A au& " #reo$a"a $e un " * *e nu%e Ta?eo 2osh haraA Josh 6acu och c" ce*ele8 7Pen"ru as"a lucrea&a %a ca7"aA 3 chael se bur&ulu 8 7)e+ are #reo %*or"an"a cu%#aA ras*unse el8 Josh cla" na $ n ca* a6 r%a" #8 7Pr n *ar"ea loculu n %en nu7 %a %are s %a "are ca el8 N %en nu7l #e$e s n %en nu s" e+ $e 6a*"+ ce n#r"es"e8 S nu cre$ ca a #a&u" c ne#a #reo$a"a un$e locu es"e8 7E b ne+ a"unc *re!a"es"e7"e+ s*use 3 chael8 Pen"ru ca o sa %er!e% s/ #e$e% "o"ul8 JAs"a s7o cre& "uD+ "recu *r n ca* lu Josh+ cn$ 3 chael cobor $ n %as na ca s7o sune *e %a c/7sa8 JAs"a s7o cre& "u+ 6r/" oareED 7 S6 n"e S soeE e0cla%a Josh n soa*"a cn$ ca% one"a lu + a6la"a n s*a"ele 1or$ulu E0*lorer al lu Rob S l#er+ es $eo$a"a $ n ha" sul *a$ur "ro* cale $re*" n #as"a !ra$ na care era $o%en ul *r #a" al lu Ta?eo 2osh hara8 U "/7"e *u" n la "oa"e as"eaE A $ee c" or cos"aA 'es %a%a lu $escr sese *ro*r e"a"ea+ 3 chael nu era %a *re!a" " $ec" Josh *en"ru ce a#ea n 6a"a och lor8 n " %*

ce *r # rea &bur$a $e la heles"eu la casca$a+ la !ra$ na Zen+ se "re& ca nu *oa"e sa se u "e la ce#a anu%e8 7Sa & c888 &ece % l oaneA ncerca el sa !h ceasca8 73ul" %a %ul" $ec" a""+ s*use Josh8 U "a7"e *u" n la cla$ r le alea8 To" ce #e& acolo e 6acu" $ n le%n $e ?oa+ o%uleE )hes" a as"a cos"a o a#ere8 Re$use %ul" # "e&a ca% one"e *n/ cn$ ab a se "ra+ holbn$u7se cn$ n"r7o *ar"e+ cn$ n"r7al"a8 @rusc+ $ n"r7un crn! a*aru un *aun alb care se o*r 7n loc s 7s ras6 ra coa$a %ensa n"r7un enor% e#an"a 8 7O%ule+ c u*es"e7%/ sa #a$ $aca sn" "rea&+ so*" Josh8 'e c" oa%en cre& ca e ne#o e *en"ru a n"re" ne "oa"e as"eaA 3 chael rn< 8 7Poa"e n #acan"a $e #ara ne l * % s no $e n s"e slu<be$e !ra$ nar 8 7A $re*"a"e+ !e%u Josh8 Nu%a ca+ $ n c"e a% au& " eu+ "rebu e sa 6 cel *u" n arh "ec" *e sa< s" nu%a *en"ru a " sen!a$u sa "un& !a&onul a c 8 Un % nu" %a "r& u+ "ra#ersasera *ro*r e"a"ea s hur$uc/ au *e $ru%ul nea%ena<a" ce $ucea la san" erul arheolo! c+ a6la" la #reo "re ? lo%e"r $ s"an"a8 S"e*hen Ja%eson se u "a+ 6ara sa #a$a+ *e 6ereas"ra b roulu sau $ n cla$ rea lun!a s <oasa+ a6la"a # &a# $e rese$ n"a*ersonala a *a"ronulu sau8 'es ur%ar se ncons" en" cu*r # rea 1or$ul E0*lorer s #echea ca% one"a "ra#ersn$!ra$ na+ la n c un % nu" $e la "recerea lor+ n7ar 6 *u"u" s*unecu cer" "u$ ne n c %acar ce culoare a#eau+ a"" $e *reocu*a"era $e *roble%a care se # se8 Pe b roul lu se a6la co* a $u*a ra*or"ul au"o*s e 8 Ln!aaceas"a se a6la borcanul ce con" nea un esan" on $ n *la%nul

lu 9 o? San"oya *e care o%ul $e ser# c u l *rele#ase $ nca$a#ru8 Pre" $e o cl *a Ja%eson se lasa "en"a" $e $eea $e aaran<a ca "ru*ul ba a"ulu sa 6 e "rans6era" $e la %or!a *e *ro*r e"a"e+ nsa real &a ca as"a ar 6 nse%na" sa a"ra!a s %a %ul" a"en" a asu*ra ca$a#rulu 8 S a*o + la ce bunA Ja%esonera $e<a s !ur ca s" e cau&a %or" ba a"ulu 8 Aruncase $e<a o*r # re ra* $a la %os"ra $e "esu" res*ec" #a *r n % crosco*ul$ n b roul sau8 Anal &a co%*le"a $e labora"or ce ur%a a 6 e6ec"ua"a *e %os"ra a#ea+ cu s !uran"a+ sa7 con6 r%e $esco*er rea *rel % nara8 Proble%a era cu% $e a<unsese 9 o? sa 6 e e0*usA S + lucru la 6el $e %*or"an"+ 6usesera oare s ce lal" "re ba e" %en" ona" n ane0a la ra*or"ul %e$ co7le!al e0*us s e A S"e*hen Ja%eson a*uca rece*"orul $e *e b roul sau+ 6or%a un nu%ar $ n *a"ru c 6re s nce*u sa #orbeasca $e cu% se ras*unse la celalal" ca*a" al 6 rulu 8 7A c e $oc"orul Ja%eson8 ' s*un $e "re nu%eC Je669 na+ Josh 3alan s R c? P e*er8 To" "re n #rs"/ $e sa s*re&ece7 sa*"es*re&ece an 8 To" "re "rebu e " nu" sub s"r c"asu*ra#e!here8 'aca l se n"%*la ce#a #reunu a $ n"re e $aca se %bolna#esc+ a$uce" 7 a c 8 )larA O%ul $e la celalal" ca*a" al 6 rulu rec " cele "re nu%e8 S"e*hen Ja%eson "oc%a #o a sa nch $a+ cn$ $eo$a"a #en un !n$C 73a e nca un nu%e8 El# s ' n? ns8 Toc%a a *aras "*ro*r e"a"ea n ur%a cu c"e#a % nu"e8 Ar 6 6oar"e b ne $acan7ar %a a<un!e na*o la Ga lu?u8 N c nu *arcursesera nca c nc su"e $e %e"r $e la $o%en ul *r nc *al al lu Ta?eo 2osh hara+ ca Josh 3alan s $era*ase $e<a $e $oua or + ar+ n cele $ n ur%a+ Rob S l#er "rebu

sa7l re%orche&e *e Josh *en"ru a *u"ea a$uce ca% one"ana*o *e $ru%8 7Poa"e c7ar 6 %a b ne $ac7a% lasa7o a c s a% *arcur!e res"ul $ru%ulu nu%a n E0*lorer+ su!era el n " %* ce recu*era 6un a $e re%orcare $e *e bara $e *ro"ec" e $ n 6a"a a #ech ca% one"e8 7O sa %a $escurc+ ns s"a Josh8 A% %ers eu *e n s"e $ru%ur s %a rele $ec" as"a8 E0*res a $ n *r # rea lu Josh s*use lu Rob ca or ce ncercare $e a7l con# n!e n7a#ea sor" $e &bn$a+ asa ca a&#rl 6un a na*o n s*a"ele E0*lorer7ulu s con" nua $ru%ul u "n$u7se c"e#a secun$e n o!l n$a re"ro# &oare *en"ru a se as !ura ca rabla%en"ul lu Josh se %a a6la n s*a"ele lu 8 n %o$ % raculos+ Josh reus sa se %en" na *e $ru% *na cn$+ n"r7un 6 nal+ hur$uca n$u7se+ o*r n lu% n sul un$e 6usesera r $ ca"e cor"ur le ce a$a*os"eau %esele8 Josh se u "a s ar se u "a $e <ur %*re<ur+ c " n$u7 7se clar *e 6a"a $e&a%a! rea $e a nu !as n % c %a n"eresan" $ec" n s"e * e"re "oc "e8 7'e 6a*"+ nu as"a e locul *ro*r u7& s+ le s*use 9a"har ne ba e" lor+ # "a $ n"r7unul $ n cor"ur 8 Es"e un$e#a+ %a sus8 Ha $e" E n " %* ce ea7 con$ucea *e cararea abru*"a s*re r*a cu *r c na+ 3 chael s %" $ n nou acea sen&a" e s"ran e n * e*"8 'e 6a*"+ nu o $urere8 'oar o un 6el $e sen&a" e c u$a"a+ ca s cu% ar 6 6os" *e *unc"ul $e a7s * er$e su6lul+ cu "oa"e ca n %o%en"ul $e 6a"a res* ra c" se *oa"e $e nor%al8 ) u$a"E

S"rn!n$ $ n $ n" n 6a"a c u$a"ulu 6eno%en+ el con" nua sa urce cararu a ce7 a$use la les*e$ea un$e se a6lau #a"ra s schele"ul8 7(suse+ so*" Josh cn$ $a$u cu och $e oasele care eraunca n aceeas *o& " e n care le lasase 9a"har ne8 )e eA Unc %*an&euA 7Nu e n c c %*an&eu 7 s n c !or la+ s*use 9a"har ne8 n!enunche s nce*u sa le e0*l ce carac"er s" c le schele"ulu + $ar 3 chael $e<a nu o %a au&ea+ 6 n$ca n cl *a n care$a$use cu och $e el+ l cu*r nse o sen&a" e nca s %a c u$a"a $ec" cea $ n * e*"8 O sen&a" e care7l !$ la *e s ra s* nar ca n s"e $e!e"e $e !hea"a8 O sen&a" e a*roa*e ca $e 6r ca+ $ar nu n "o"al "a"e8 R/%ase n * c oare *r # n$ ca h *no" &a" schele"ul+ $u*acare+ cu e6or"+ s $e&l * nce" och $e el8 Se u "a re*e$e n <ur8 Poa"e ca as"a se $a"ora 6a*"ulu ca a% n"ea $e un al"loc 7 un loc n care el s cu %a%a lu 6usesera cu an n ur%a+ un san" er arheolo! c+ un$e#a+ *r n A6r ca8 'ar n c unul $ n"re locur le $ n A6r ca *e un$e 6useseranu era ca as"a8 Se a6lasera n &one usca"e+ $eser" ce+ locur un$e *loa a era a"" $e rara+ nc" *rac" c nu cres"ea n % c+ *ecn$ a c erau ncon<ura" $e *a$ure "ro* cala cu arbor nal" s l ane c/"ar n$u7se *e "runch ur le lor+ cu 6er ! crescu"e $ n*ere" #er" cal a r *e + cu %usch *re"u" n$en 8 Nu se%ana $eloc cu &onele $ n A6r ca un$e 6usese 7 s n c cu #reun al" loc $e care7s *u"ea a$uce a% n"e8 Pr # rea se n"oarse la schele"8 Se a*leca s 7s *use o"nn/ *e cran ul "es "8 J'e ceA !n$ el8 'e ce7a% 6acu" as"aAD

7A !r <a+ o au& *e %a c/7sa s*unn$u7 8 Re"ra!n$u7s brusc %na cu un aer a*roa*e # no#a"+ s r $ caD och s*re ea8 7)e es"eA o n"reba el8 9a"har ne s r $ ca s*ncenele+ ar *e bu&e a*aru un &%be" nos" %8 7 N7a 6os" a"en" la ce7a% s*usA Toc%a & cea% lu Josh ca nu sea%ana cu n % c $ n ce7a% #a&u" *n/ acu%8 nsa *r # rea lu 3 chael nu se $e&l * $e *e schele"8 S %" $ n nou 6 orul acela c u$a"+ sen&a" a aceea $e !heara n * e*"+ n" nse 6ara sa #rea %na+ $ar+ na n"e $e a a" n!e $ n nou cran ul+ #ocea %a%e sale l "re& $ n re#er eC 73 chaelA T 7e r/u+ *u uleA 3 chael s "rase %na $e *e cran u s se n$re*"a $e s*a"e8 )u% ar 6 *u"u" s/7 s*una %a%e ce s %"eaA )u% ar 6 *u"u" sa s*una cu #a+ cn$ el nsus ab a $e *u"ea n"ele!eA 'es*r n&n$u7 s + n cele $ n ur%a+ cu !reu *r # rea $e schele"+ se u "a la %a%a lu 8 7 )e s7a n"%*la"A l sco$ ea $ n nou8 )e nu7 n or$ neA n cre erul lu 3 chael era un #r"e<+ $ar+ na n"e $e a *u"earas*un$e+ l au& *e Josh s*unn$C 7Unul $ n"re *r e"en nos"r a %ur " aseara8 9a"har ne ra%ase cu !ura casca"a8 7Unul $ n"re *r e"en #os"r A l n!na ea8 Och e se %u"ara $e la Josh la 3 chaelC ;re sa s*u unul $ n"re ba e" cu care7a" es " asearaA 3 chael ncu# n"a8 79 o? San"oya+ s*use el8 Era n ech *a $e a"le" s%8 9a"har ne se ase&a *e un bolo#an %are8 7)u% asaA n"reba ea8 )e s7a n"%*la"A

nce"7nce"+ 3 chael s Josh s*usera *u" nul *e care7ls" au n le!a"ura cu %oar"ea lu 9 o? 8 7S cu% a$ ca a %ur "A n"reba 9a"har ne cn$ e "er% nara $e *o#es" "8 n"r7un c%* $e "res" e $e &aharA )n$ 3 chael s Josh ncu# n"ara+ 9a"har ne s ncolac bra"ele n <urul 6 ulu e 8 7)e !roa&n c+ s*use ea8 )re$ ca #a s %" " 888 7Nu7 n % c+ %a% + s*use 3 chael+ nros n$u7se $e <enas ncercn$ sa sca*e $ n %bra" sare8 Eu888 eu $e7ab a 6acuse%cunos" n"a cu el8 Och sa se n$re*"ara s*re Josh s %e$ a"re!re"a 6elul n care sunasera *robab l cu# n"eleC ;reau sas*un888 Se 6s"c *en"ru o cl *a+ a*o a$au!aC Oh+ (suse+ nu%a s" u ce #reau sa s*unE s n"orcn$u7se cu s*a"ele nce*usa se ca"are *e cararu e s*re 6 sura a$nca $ n *ere"ele r*e un$e era s"ra#echea 6u%arol/8 Pu" n %a "r& u+ a*roa*e ascuns $e 6run& sul $es $ n <ur+ se ase&a *e "runch ul ca&u" alunu arbore8 JRaha"ED )e na ba se n"%*la cu elA 'e ce s*usese una ca as"aA 'eo$a"a &ar o % scare la c" #a %e"r %a <os *e carare8 )e sa & c+ as"a %a l *sea acu%E 3a c/7sa sa se " na $e coa$a lu $e *arca ar 6 a#u" &ece an E Sau $e *arca ar %a a#ea nca as"%E 'ar a*aru Josh 3alan s + nca o $a"a+ 3 chael s %" cu% se %bu<orea&a $e rus ne8 7Sa s" + n7a% #ru" sa & c as"a $es*re 9 o? 8 A$ ca888 7Nu7 n c o *roble%a+ s*use Josh ase&n$u7se s el *e "runch ul $e co*ac8 S eu s*un "o" " %*ul lucrur *e care nu le cre$8 3 chael s %" 6 erb n"eala $ n obra< r s * n$u7se un * c8 73a sn"e% nca *r e"en A

Josh r n< 8 7 Nu sca* "u $e % ne cu una+ cu $oua8 )e `D$o ba e" ra%asera n "acere *re" $e un % nu"+ ascul"n$ c r * "ul *asarelelor s susurul casca$e 8 A*o Josh#orb $ n nouC 7)u% se 6ace ca n7a #ru" ca %a%a "a sa "e s"rn!a n bra"eA 1run"ea lu 3 chael se ncre" 8 7Nu %a sn" un *us" + !e%u el8 (suse Hr s"oase+ &au+ JoshE T e7" con# ne cn$ %a c/7"a "e s"rn!e n bra"e $ na n"ea *r e"en lorA Josh se n"oarse s 7l *r # *e 3 chael $re*" n och C 7N7a% $e un$e sa s" u+ s*use el8 3a%a %ea nu %a a n c o$a"a n bra"e8 Se r $ ca n * c oareC Poa"e c7ar 6 %a b ne Sa ne n"oarce%+ ce & c A 3 chael s Josh "oc%a coborau *e carare+ cn$ Rob S l#er se # la o co" "ura8 7He + #o + ce *une" la cale acoloA 7N % c+ ras*unse 3 chael8 ' scu"a% $oar8 7Toc%a a c A n"reba Rob s"r%bn$ $ n nas $ n cau&a e%ana" lor sul6uroase ce u%*leau aerul8 )u% $e *u"e" su*or"a $uhoarea as"aA 3 chael s Josh se u "ara unul la al"ul8 7)are $uhoareA n"reba 3 chael8 71u%arola+ ras*unse Rob8 )h ar nu s %" " % rosul $e sul6A 3a%a "a s cu % ne *rac" c ne7a% as6 0 a" "oa"a $u*/7a% a&a8 3 chael "oc%a era *e *unc"ul $e a s*une ce#a+ $ar+ $ n nou+ Josh lua #orba $ n !uraC 7Nu e ch ar a"" $e rea8 A% % ros " eu al"ele s %a s 8 Rob S l#er s $a$u och *es"e ca*8 7Poa"e nu%a $aca locu es" n"r7o ha&na8 Ha $e+ s7o s"er!e% $e a c 8

3ersera *n/ la lu% n sul un$e se a6la schele"ul+ ar3 chael+ nca*ab l s/ se ab" na+ se %a u "a o $a"a la cran u+ 6 orul 6a% l ar s"r/ba"n$u7l %a *u"ern c $ec" or cn$+ ca s cn$ 7ar 6 *orunc " sa se %a a*lece o $a"a+ sa #a$a %a b ne8 A*o + n " %* ce ncerca s/ 6aca 6a"a "en"a" e + s $a$u sea%aca acea c u$a"a sen&a" e $ n * e*" 7 sen&a" a ca se a6la *e*unc"ul $e a7s * er$e res* ra" a 7 $ s*aruse8 ) nc % nu"e %a "r& u+ *e cn$ se na*o au la ca% one"a lu Josh+ 9a"har ne s"r !aC 7He + ba e" + #re" 6r *"ura la %asaA 3 chael se u "a re*e$e la Josh care ncu# n"a8 7 S !ur8 7;re" s/ #/ o*r " #o n 3a?a=ao s sa cu%*ara" c"e#a co"le"e n $ru% s*re casaA 7N c o *roble%a+ s"r !a Josh s + a%baln$ %o"orul+ a%bre e s *aras lu% n sul8 )l/" nn$ $ n ca*+ 9a"har ne se u "a $u*a ca% one"a *n/ cn$ aceas"a nu se %a #/&u8 7)e cre& + n"o"$eauna !ones"e asa sau a 6acu"7o $oar ca s/ %*res one&eA Rob s *use bra"ul $u*a u%er lu 9a"har ne8 7;re sa nu7" %a 6ac !r < A )re$e7%a+ Josh s" e sa con$uca b ne %as na a a8 )n$ #enea% ncoace+ n7a "rebu " s/7l re%orche& $ec" o s n!ura $a"a ca s/7l sco" $ n $ecor8 Ju$ec n$ $u*a "onul lu Rob+ 9a"har ne n7ar 6 *u"u" s*une $aca !lu%ea sau $aca #orbea ser os8 (n " %* ce ca% one"a hur$uca a *r n hr"oa*ele $e *e $ru%+ 3 chael se " nea $e "or*e$o cu% *u"ea+ $or n$u7s s/ 6 a#u" cen"ur $e s !uran"a8 7Nu #re s7o las %a %oaleA se ru!a el8 'aca n se ru*e #reo *lane"araA

175 John Saul Y Josh &bucn n rs8 7N7o sa se ru*a8 S + $aca se ru*e+ se ru*e s !a"a8 'e a c *u"e% a<un!e la " ne acasa *e <os8 7)e+ es" n"r7o urecheA s"r !a 3 chael8 E la o $e*ar"are $e c" #a ? lo%e"r 8 Josh scu"ura $ n ca*8 7Ne7a% n#r" " n cerc8 'ac7o e n cealal"a $ rec" e cn$ es $ n lu% n s+ a<un! la o carare8 Nu "rebu e $ec" sa sar #reo c"e#a !ar$ur s a<un! ca% la #reun ? lo%e"ru $e casa n care locu es" "u8 A% 6os" *e7a c $e o !ra%a$a $e or 8 'es + s !ur+ n7a#ea% n c o $ee ca era c ne#a n!ro*a" a c sus8 Soarele sca*a"a cn$ Josh esea+ n s6rs "+ $ n crn!ul $e eucal *" s s *arca rabla n 6a"a case Sun$Iu s"8 nsa+ n loc sa coboare $ n cab na+ 3 chael r/%ase u "n$u7se lun! la *anora%a "o" %a es"o%*a"a a #a ce se $esch $ea la * c oarele lor8 7He + JoshA n"reba el8 )e#a $ n !lasul lu l 6acu *e celalal" ba a" s/7 ras*un$a $u*a o cl *a $e e& "areC 7'aA 7Sus+ acolo+ la 6u%arola $e sul6+ con" nua 3 chael % scn$u7 s n cele $ n ur%a och c/"re *r e"enul lu + ch ar " 7a % ros " a ce#aA Josh so#a + a*o scu"ura $ n ca*C 7 Nu % 7a % ros " a n % c8 7S 7a"unc $e ce7a % n" "A Josh r $ ca $ n u%er C 7N7a#ea% che6 $e cear"a8 3 7a% & s ca era %a b ne sa 6 u $e acor$ cu el8 7S cre& ca lu Rob ch ar 7a % ros " ce#aA

Josh se ncrun"a8 7'es !ur8 'e ce7ar 6 % n" "A 3 chael s %" un 6 or $e "ea%a8 7A"unc noua $e ce nu ne7a % ros "A n"reba el8 )u% $e se 6ace ca no n7a% s %" " absolu" n c un % rosA 1a"a lu Josh 3alan ca*a"a o e0*res e nos" %a8 7)e se n"%*la cu " neA Parca a 6 s*er a" sau % se *areA 3 chael scu"ura $ n ca*8 7'e 6a*"+ nu sn" ch ar s*er a"8 3a !n$esc nu%a la 9 o? s 888 Josh a*asa clan"a *or" ere s cobor $ n cab na8 7Nu #re sa nce"e& o$a"a cu "oa"e !r < le as"eaA " s*un+ n$ 6eren" ce s7a n"%*la" lu 9 o? + nu are n % c $e7a 6ace cu no 8 Nu "rebu e sa ne 6ace% n c o *roble%a8 'ar+ coborn$ $ n %as na+ 3 chael con" nua sa 6 e ros $e n"rebar 8 J'aca nu era n c o *roble%a s "oa"e erau bune s 6ru%oase+ a"unc cu% $e 9 o? era %or"AD

;ala"uc $e 6u% s abur eseau $ n"r7o cra*a"ura %are $ n#ersan"ul %un"elu s o *er$ea $e 6oc se n" n$ea *e cerul n"uneca" al no*" 8 Parca "o" %un"ele era *e *unc"ul $e a e0*lo$a8 9a"har ne se cu"re%ura u "n$u7se la %a! nea $e *e ecran8 Rob S l#er+ se&n$ l n!a ea *e cana*ea+ o s"rnea s %a %ul"8 7S as"a nu7 n % c+ s*use el8 S/7l #e& n real "a"eE 'e o <u%a"a"e $e ora ur%areau "rans% s a n $ rec" a no eru*" $ n (nsula 3are s + cu "oa"e ca era *en"ru a "re a oaracn$ Rob o l n s"ea+ 9a"har ne con" nua sa *r #easca ncre%en "a $e !roa&a %a! n le $e cos%ar ce erau "rans% se $e *e nsula #ec na 7 o nsula care+ brusc+ *area cu %ul" %a a*roa*e $ec" 6usese cu nu%a o ora n ur%a8 7S" u ce7% "o" s*u "u n"runa+ ras*unse ea8 S n"ele! ca#ulcan $e a c nu sn" $ n ce care sa e0*lo$e&e8 'ar "rebu esa recunos" ca ara"a 6oar"e+ 6oar"e ns*/ %n"/"or8 n" ns *e <os ln!a 3 chael+ Josh 3alan se u "a ca h *no" &a" la scena cu"er%ur/"oare8 7 N7ar 6 !ro&a# sa 6 acu% acoloA Sa 6 un$e#a+ $easu*ra r ur lor $e la#a s sa "e u " $ rec" n cra*a"ur le un$e%a!na es"e nca ncan$escen"aE

7Poa"e c7ar 6 *os b l sa &bura% *e $easu*ra+ su!era3 chael8 Poa"e888 7Poa"e ca Josh se $uce acasa+ ar "u n *a"+ n"reru*se9a"har ne+ s" n!n$u7le "ele# &orul8 A%n$o #a $uce" % nela scoala+ a" u "a"A 7Ha $e+ %a% + $/7 $ru%ul+ se % lo! 3 chael8 'e7ab aa "recu" $e ora &ece s 888 7888 S e e$uca" #A lua ea #orba $ n !ura+ c " n$u7 !n$ur le8 Nu cre$ ca %a "rebu e sa7" re*e" ce7a% #orb "o$a"a+ s*er888 Josh 3alan + s %" n$ as*r %ea $ n "onul lu 9a"har ne+ ser $ ca n * c oare8 7)re$ ca e ca&ul s7o au $ n loc+ s*use el8 )"e#a % nu"e %a "r& u+ cn$ %*reuna cu 3 chael sen$re*"au s*re ca% one"a+ s*use lu 3 chaelC 7 % *lace $e %a%a "a8 7'a+ s !urE !e%u 3 chael8 Pe " ne "oc%a "e7a $a" a6ara s *e % ne %7a "r % s la culcareE 7S ce $acaA r *os"a Josh8 3 7a $a" #o e sa # n a c la %asa s n %en nu s7a %ba"a"+ s n c n7a nce*u" sa urle8 3 chael s cerce"a *r e"enul8 7Asa se n"%*l/ la " ne acasaA 7Nu ch ar n 6 ecare seara+ ras*unse Josh un * c *rea re*e$e+ re!re"n$ c/7s $a$use $ru%ul la !ura8 'ar *robab l ca as"a se n"%*la la "oa"a lu%ea+ nuA 7Nor%al+ 6acu 3 chael+ $es n %o$ clar lu + *ersonal+ nu se n"%*lase una ca as"a n c o$a"a8 He + $aca #re + *o" sa r/% sa $or% a c 8 Josh so#a + a*o scu"ura $ n ca*8 73a b ne *lec8 Nu #reau ca %a%a "a sa crea$a ca %a %u" a c 8 Sur se bruscC S a*o n c nu % 7e so%n8 )re$ c7o s/ %/ %a n#r" un * c cu %as na8 ; s "u cu % neA

3 chael s $a$u och *es"e ca*8 7)e+ %/ lasa %a%aA DJosh r $ ca $ n u%er s *orn %o"orul8 7 @ ne8 Pe % ne8 @a!n$ n %arsar er+ n"oarse cu n$e%nare ca% one"a+ sch %ba # "e&a n *r %a "rea*"a s accelera r&n$ cn$ l #a&u *e 3 chael ncercn$ sa se 6ereasca $e norul $e *ra6 *e care cauc ucur le lu l s"rn r/8 'ar cn$ # ra *e )alea Ol n$a+ rsul se s" nse s nel n s"ea aceea s"ran e care l co*les se "oa"a seara l na*a$ $ n nou8 Nu%a ca nu era #orba nu%a $e nel n s"e8 3a era nca ce#a 7 ce anu%eA 7 n7ar 6 *u"u" sa *rec &e&e8 Era ce#a cu * e*"ul lu + s %"ea ce#a 6oar"e c u$a"8 Nu *u"ea s*une c/7l $urea+ s n c nu7l s %"ea n6la%a" ca a"unc cn$ era rac "8 'oar ca se s %"ea888 c u$a"8 O$a"a n"ra" *e )alea Ol n$a+ o lua la $eal8 'es noa*"ea era racoroasa+ lasa 6ereas"ra $esch sa $e "o"8 n cele $ n ur%a+ cn$ a<unse a*roa*e $e creas"a+ 6acu s"n!a s 7nce*u sa coboare *e ser*en" ne na*o s*re 3a?a=ao8 La un # ra<+ 6arur le lu% nara o s lue"a cunoscu"a8 Je66 9 na+ %a"ahalos s a$us $e s*a"e+ se *l %ba cu ca*ul *leca" *e %ar! nea $ru%ulu 8 Josh nce" n cn$ a<unse n $re*"ul lu Je668 7 He E )e 6ac + o%uleA Je66 "resar + s % < och n n"uner c+ a*o recunoscu ca% one"a lu Josh8 7N % cF %/ *l %b+ s*use el8 Nu *rea *o" s/ a$or% s 888 nus" u888 $ar %/ s %" n"r7un 6el c u$a"8 3 s7a *aru" ca+ $aca nu es $ n casa+ o s/ nnebunesc8 Tacu o cl *a+ a*o C Nu s" u ce sa& c8 3a s" + o 6 $ n cau&a a ceea ce s7a n"%*la" cu 9 o? 8

7N %en nu s" e ce s7a n"%*la" cu 9 o? + rea% n" Josh8 (a & + nu #re sa %er!e% sa 6ace% ce#aA Je66 r $ ca $ n u%er C 7n $e6 n " #+ $e ce nuA se $eclara el $e acor$8 'esch &n$ *or" era $ n $rea*"a+ urca n cab na+ $u*a care Josh con" nua $ru%ul s*re 3a?a=ao8 N c unul+ n c al"ul nu $a$ura a"en" e au"o%ob lulu "ras *e $rea*"a la es rea $ n ur%a"orul # ra<8 So6erul nsa obser#a s + $e n$a"a ce ca% one"a lu Josh "recu *r n $re*"ul lu + *orn n ur%ar rea lor8 )on6or% or$ nelor *r % "e n ur%a cu c"e#a ore+ con" nua su*ra#e!herea lu Je66 9 na8 So6erul ca% one"e 7 n$ 6eren" c ne7o 6 6os" el 7 era n ras*un$erea al"cu #a8 Josh n"ra *e au"os"ra$a Halea?ala 6ara sa s" e ca l ur%area o %as na8 n $e*ar"are se #e$eau 6lacar le ros e" ce $e la un c%* $e "res" e $e &ahar ncen$ a"8 1u%ul care se r $ ca s*re nal"ul cerulu n"uneca" rea$use n % n"e %a! nea #ulcanulu $ n (nsula 3are8 n acelas " %*+ $e nerab$are+ nce*u sa a ba *al* "a" 8 7A 6os" #reo$a"a n a*ro* erea unu c%* $e "res" e $e &ahar ncen$ a"A l n"reba el *e Je668 )n$ celalal" ba a" nu ras*unse+ Josh se u "a s*re el8 Pr # rea lu Je66 7 ca s a lu Josh cu *u" n " %* n ur%a 7era a" n" "a asu*ra #l#a"a lor $ n $e*ar"are8 7Je66A n"reba el r $ cn$ !lasul s + n cele $ n ur%a+ Je66 se n"oarse sa se u "e la el+ cu "oa"e ca+ *re" $e o cl *a+ Josh a#u %*res a ca *r e"enul lu + $e 6a*"+ nu7l #e$ea8 Nu "e n %" b neA Je66 ncu# n"a8

7A 6os" #reo$a"a n a*ro* erea unu c%* $e "res" e $e&ahar ncen$ a"A l n"reba el+ cu# n"ele 6 n$ e0ac" aceleas *ecare le a$resase s Josh %a 7na n"e8 Ho"arn$u7se sa nu7l %a n"rebe $e ce se *oar"a a"" $es"ran u+ Josh *ro*useC 7;re sa %er!e% s/7l #e$e%A Je66 ncu# n"a $ n nou+ $ar nu s*use n % c+ n$re*"n$u7 s $oar *r # rea n $e*ar"are+ ca"re c%*ul $e "res" e $e&ahar+ un$e 6ocul se n" n$ea cu re*e& c une8 Josh calca*e$ala $e accelera" e s ca% one"a s %ar # "e&a n " %* ces"raba"ea au"os"ra$a a*roa*e *us" e8 So6erul obser#a ca% one"a "sn n$+ a*o a*asa unul $ ncele $oua bu"oane $e %e%or e $e *e "ele6onul u celular8 As"e*"a cu nerab$are sa se ras*un$a8 7S7ar *u"ea sa %a 6 #a&u" " *uH+ s*use el8 Or cu%+ ce#a"oc%a l7a s*er a" s ba a"ul cu care e a s "ul "7o ca un e*uro cu o *e"ar$/7n 6un$8 A#e% *e c ne#a n 9ahulu A 7Es" aco*er "+ re*l ca #ocea $ n celular8 'escr e7% nu%a %as na8 7E o ca% one"a an" ca+ ru! n "a r/u $e "o"+ bus "a r/u $e"o"8 n cab na sn" $o *us"an 8 7Are *laca $e n%a"r culareA 7 Nu %7a% *u"u" a*ro* a $es"ul8 Ter% nn$ con#orb rea+ barba"ul a*asa *e$ala accelera" e *en"ru a %/r # "e&a $oar a"" c" s/ nu sca*e $ n #e$erelu% n le $e *o& " e ale ca% one"e care !onea8 Josh # ra brusc+ n"rn$ *e un $ru%ea! n!us" ce "ra#ersa c%*ul *en"ru a se n$re*"a s*re *unc"ul n care */l/la a con" nua sa se %areasca8

7(suse+ so*" Je66 n scaunul $e ln!/ el8 A %a #a&u"#reo$a"a asa ce#aA 7'e un % l on $e or + re*l ca Josh8 'ar e0ac" n cl *a cn$ ros"ea cu# n"ele+ s" a ca n seara aceea a#ea sa 6 e $ 6er "8 1acuse *n/ a"unc n"o"$eauna "o" *os b lul sa e# "ec%*ur le $e "res" e ncen$ a"e nch &n$ b ne 6eres"rele ca s/nu n"re 6u%ul s 6un n! nea+ ba ch ar nch &n$ s !ur le $e#en" la" e ca sa e# "e n"rarea n cab na a aerulu # c a"8 O$a"a+ cn$ se n"orcea $ n Pu?alan 7 n ur%a cu nu%a c"e#a lun 7 "rebu se s/ so6e&e *r n a*ro* erea une cul"ur $e "res" e ncen$ a"a8 Pre" $e un % nu" se !n$ se sase n"oarca s sa ocoleasca+ $es as"a ar 6 nse%na" o aba"ere $e #reo "re &ec $e ? lo%e"r 8 S ca% *e la <u%a"a"ea lanulu ncen$ a" nce*use s/ re!re"e c/ n7o 6acuse8 S %" se cal$ura ce7 $o!orea 6a"a $e *arca era !a"a sa 7o<u*oa e+ ar urle"ul 6lacar lor l s*er ase a*roa*e la 6el $e%ul" ca s "rosne"ul <ara" culu 8 n noa*"ea as"a nsa+ n6ernul $e 6oc al c%* e l 6asc naa*roa*e %a %ul" $ec" %a! n le cra"erelor n eru*" e $e *e(nsula 3are8 A*asa *e$ala $e accelera" e s ca% one"a "sn 8 7(uhuhuuuuuE s"r !a Je66 9 na n scaunul $e ln!/ el8 Ha $a7ha $aE )a% one"a !onea+ ar *ra6ul $ru%ulu + a%es"eca" cucenusa nea!ra ce #enea $e sus+ n"ra n #r"e<ur *r n 6eres"rele$esch se8 Aerul era *l n $e 6u%+ ar Je66+ ch u n$ nca ln!/ el+ l "ra!ea a$nc n *l/%n 8 Josh con$use %a $e*ar"e8 Au"o#eh culul *a"runse n"ro%ba ch ar n &ona ncen$ a"a8 )%*ur le $ n a%bele *ar" ale $ru%ulu ar$eau+ cu "ul* n le $e "res" e carbon &a"e s

6run&ele 6u%e!n$e ra$ n$ un rosu7a*r ns8 Josh o*r ca% one"a *e $rea*"a s con"e%*la a%u" " $e u % re n6ernul $ n<urul lu 8 Acea sen&a" e s"ran e+ $e s"rnsoare+ *e care7o s %" seaccen"un$u7se "oa"a seara 7$ s*aruse sub "8 Je66 9 na *r #ea e0"a& a" #r"e<ul $e 6oc ce % s"u a c%*ur le $ n <ur8 Pre"u" n$en un$e n"orcea och erau 6lacar s + n " %* ce "ra!ea a$nc n *l/%n a%es"ecul $e aer cu 6u%+ s %" un #al $e *lacere re#/rsn$u7se asu*ra lu s s"rn n$u7 la %a0 %u% 6 ecare ner# $ n cor* s a""n$u7 "oa"e s %"ur le8 P elea lu "re%ura $e *lacere sub $o!oarea 6lacar lor s *u"eas %" n !ura !us"ul $ulcea! $e "res" e $e &ahar8 1lacar le$ansau n <urul lu s + n " %* ce 6u%ul se r $ ca $easu*ra c%*ulu carbon &a"+ se na&ar ca #e$e n s"e s lue"e c u$a"e+ 6an"o%a" ce+ $ansn$ $easu*ra n6ernulu 8 Era ca s cu% ar 6 6os"$ro!a" s o co*les "oare s"are $e eu6or e *use s"/*n re *e el+ alun!n$ acea nel n s"e neob snu "a care7l %nase a6ara $ n casa cu nu%a un ceas n ur%a8 A*o + *e cn$ #l#/"a a 6erocese rasucea "o" %a sus+ $o!or n$ "o" %a "are+ %a $eslus ncaun sune" 7 cn"ecul so*" " s se$uca"or al une s rene8 ( se *area ca s rena #orbea nu%a lu + n$e%nn$u7l sa *araseasca %as na s sa se *r n$a n $ansul 6lacar lor *e c%* e8 Pn/ s 6u%ul nsus l che%a8 Je66 9 na $esch se *or" eraca% one"e s cobor 888 ;a erul s renelor n"reru*se # sarea n care se cu6un$ase Josh 3alan + ar &!o%o"ul *or" ere "r n" "e o r s * $e "o"8 7)e 6ac A s"r !a el la Je66 care se$ea ln!/ %as na s *r #ea 6lacar le ca h *no" &a"8 n" n&n$u7se *es"e scaunul $ n 6a"a+ l ns6aca $e %n/ *e Je66 "oc%a cn$ s rena $e a#er" &are suna "o" %a "are s

! ro6arur le une %as n $e *o%* er $e#en r/ # & b le *r naerul ncarca" $e 6u%8 Je66 ncerca s/ sca*e $ n *r nsoare+ $ar Josh s"rnse s %a "are bra"ul *r e"enulu sauC 7Hr s"oase+ Je66E Urca na*o n cab naE ; n *o%* er E )e na ba "e7a a*uca"A 3as na !albena 6rna brusc ch ar n 6a"a 6ur!one"e s + *e cn$ un barba" cobora $ n cab na+ al" $o sar ra $e *e *la"6or%a8 'o $ n"re e l ns6acara *e Je66 $e bra" s nce*ura s/7l "rasc/ s*re "ulu%ba !albena+ ar al "re lea s"r !a lu JoshC 7@a + *us" lor+ a" nnebun "A Scoa"e" nenoroc "a a a $e ca% one"a $e a c *n/ nu sare7n aerE Relun$u7s *o& " a n scaunul $e la #olan+ Josh ba!a n %arsar er8 Pr n !ea%ul $esch s n"ra o buca"a $e "ac une care7 arse 6run"ea s n 6rac" unea $e secun$a n care * er$u con"rolul #olanulu + ca% one"a $era*a # olen" ca"re $rea*"a8 (%e$ a" Josh ncerca s/ con"role&e #olanul+ a*o l lasa s/ se rasuceasca l ber8 )a% one"a se ro" *n/ cn$ *ar"ea $ n s*a"e *aras carosab lul s aluneca s*re c%*ul n 6lacar + nsa ch ar na n"e ca aceas"a sa se o*reasca+ Josh s sch %base $ rec" a $e %ers+ a*/sn$ cu "oa"a *u"erea *e$ala $e accelera" e8 Ro" le $ n s*a"e *a" nara+ a*o 6acura *r &a s Josh $e%ara n "ro%ba+ nence" n n$ *n/ nu a<unse la au"os"ra$a8 Je66E Un$e era Je66A Ar 6 "rebu " s/ se n"oarca s sa7l cau"eA ;a&u n 6a"a lu o *ereche $e 6arur care se a*r n$eau s *en"ru *r %a $a"a Josh real &a ca *e *ar"ea cealal"a a $ru%ulu era *arca"a o %as na8 A*o + $u*a ce %o"orul %as n se*use n 6unc" une o a*uca *e $ru%ul $e *e care "oc%a es seJosh+ %a #a&u un #eh cul n$re*"n$u7se s*re el+ $e as"a $a"a$ ns*re 9ahulu 8

Pe ca*o"a 6ul!erau ! ro6arur albas"re8 Pol "a E Raha"E S 7acu% ce7ar 6 "rebu " sa 6aca elA )e7ar 6 *u"u" el sa 6acaA Pr # n$ *en"ru ul" %a oara n lun!ul $ru%ulu s ne#a&n$n c ur%a $e Je66 9 na+ n c $e #eh culul s*re care7l "rasesera ce $o barba" + n c $e %as na care 6usese *arca"a *e cealal"a*ar"e a au"os"ra& + Josh se ho"ar8 Je66 a#ea sa 6 e b ne8 @arba" "rebu e sa 6 6os" *o%* er 8 A#eau s/7l scoa"a *e Je66 $e acolo8 'ar acu% era %o%en"ulca s el sa se carabaneasca $e a c 8 @a!n$ n # "e&a+ *orn *eau"os"ra$a8 )"e#a secun$e %a "r& u+ $e*as au"o%ob lul cu! ro6arur + neobser#n$ ca aceas"a+ $e 6a*"+ nu era o %as na$e *ol " e8 )u% "recu $e ea+ se u "a n o!l n$a re"ro# &oare+ 6er%con# ns ca *ol "a a#eau sa n"oarca s s/ se a $u*a el8 nsa%as na lor es $e *e au"os"ra$a s n"ra n c%*ul $e "res" e $e&ahar ncen$ a"8

9a"har ne se "re& $eo$a"a $ n so%n s + aler"a"a $e ns" nc"ul e %a"ern+ s" u 6ara n$o ala care era %o" #ul8 La ur%a ur%e + $e c"e or nu 6usese ea s%ulsa $ n so%n e0ac" n acelas 6el+ acu% a$or% "a bus"ean s *es"e o cl *a c" se *oa"e $e "rea&aE 'ar c ne le %a s" a nu%arulA R/%ase n" nsa n n"uner c+ ru!n$u7se sa se 6 nsela"+ ru!n$u7se nu%a sa nu se n"%*le aras 8 S ascul"n$8 Pe ur%a l au& 7 era &!o%o"ul care7o "re& se $ n so%n8 ;enea $ n ca%era lu 3 chael s era acel &!o%o" cu%*l " $e res* ra" e ch nu "a al cu #a care nu *oa"e sa7s u%*le *l/%n cu aer8 R $ cn$u7se $ n *a" s ns6/cn$ un ca*o" sub" re $e *e un scaun $ n"r7un col"+ $a$u 6u!a n ca%era 6 ulu e 8 Era nu%a o lu% na ar! n" e n <urul lu s el s" u ca $ n nou se a6la n a*a8 3a s" a s ca era noa*"e8 S ca era s n!ur8 S %" cu% l cu*r n$e 6r caC re!ula era ca n c o$a"a sa nu "e scu6un& $e unul s n!ur8

Se rasuc *r n a*a ncercn$ sa se or en"e&e8 Un$e era 6un$ulA Se u "a n <os+ ncercn$ sa $esluseasca ce#a+ nsa ar! n" ul acela s"raluc "or *area sa 6 e nes6rs "8 Nu era n c un *es"e+ n c o %asa $e coral+ n c un 6un$ n s *os #/lur " $e curen" 8 Se rasuc ca sa *r #easca n sus8 N % cE S n!urul lucru *e care7l *u"ea *erce*e era aceeas n" n$ere ar! n" e+ ce l ncon<ura8 S %" cu% n %a nce*e sa7 ba"a %a u"eF s o *u"ea ch ar au& n l n s"ea a$nculu 8 )" $e a$ncA 'ar la ce a$nc %e se a6laA Nu a#ea ech *a%en" $e sca6an$ru 7 n c %acar cos"u%ul %*er%eab l8 'e s*a %a+ s %"ea cu% " u e urech le s real &a nu nu%a ca *r e"en lu nu erau cu el+ $ar ca n c %acar nu se a6la n s*a" ul a$a*os" " s s !ur al la!une $e la ca*a"ul re#arsar $e la#a8 Era s n!ur n %ens "a"ea oceanulu 8 S "o"us + nu era s n!ur8 3a era ce#a n a*ro* ere 7 o anu% "a *re&en"a8 Pu"ea s7o s %"a un$e#a+ $ ncolo $e ra&a lu # &uala8 Pan ca l *r nse ca n s"e "en"acule ce se ncolacesc n <urul *ra& 8 Se rasuc *r n a*a cau"n$ acea *re&en"a ne#a&u"a+ &ar n$ $oar o 6rn"ura $ n eaC o alca"u re 6an"o%a" ca s *al $a ce l *r #ea 6 08 Ten"aculele se s"rn!eau s %a "are n <urul lu 8 S %" $ n nou *re&en"a+ %a a*roa*e $e as"a $a"a+ s se &#rcol 8 ' n nou a*uca s7o &areasca $oar cu o cl *a na n"e $e a $ s*area8 'u*a care #a&u o al"a s o al"aC ara"ar 6an"o%a" ce+ a*roa*e 6ara 6or%a sau con"ur+ $ar care se a*ro* au *r n a*a "o" %a %ul" $e el8

Trebu a nea*ara" sa sca*e $e ele8 nce*u sa noa"e+ $ar a*a *area a se 6 "rans6or%a" n%oc rla n care ab a $aca %a &bu"ea sa7s % s"e bra"ele s * c oarele8 A*o s %" *e * c or ce#a l * c os+ s %" a" n!ereaune a $ n"re acele 6 n"e s ncerca sa se 6ereasca8 Erau *es"e "o" n *rea<%a lu + ncon<urn$u7l+ ncol/c n$u7 7se *e cor* a"" $e s"rns+ nc" nu %a *u"ea sa se % s"e s n c sa res* re8 AerE Nu %a a#ea aerE s $ubla e6or"ur le $e a lu*"a %*o"r #a ara"ar lor+ $araces"ea erau ncolac "e n <urul * e*"ulu + s"rn!n$u7l $ n ce n ce %a "are+ *na cn$ s" u ca nu %a a#ea n c un 6el $e %*or"an"a $aca n bu"el %a a#ea aer+ 6 n$ca nu %a a#ea*u"erea $e a res* ra8 A#ea sa %oara s n!ur+ neca" n oceanE 3a &#cn o s n!ura $a"a+ $e as"a $a"a su6 c en" $e ener! c+ nc" sa se s%ul!a $ n lu%ea $e cos%ar n a care ca*cana6usese *r ns8 Tre& n$u7se+ ca&u $ n *a" s &acu asa *e *o$ea c"e#acl *e+ ncercn$ s/7s re!le&e res* ra" a+ lu*"n$u7se cu ara"ar le care7l nl/n"u au8 )earsa6ulE l s%ulse $e *e el &bu" n$ n cele $ n ur%a sa se el bere&e s sa7l a&#rle n"r7o *ar"e+ $ar "o" nu *u"u res* ra nor%al8 Era ca s cu% cos%arul ar 6 con" nua"+ $es era cons" en" ca se "re& se8 @rusc n"uner cul $ n ca%era 6u alun!a" $e o lu% naorb "oare s n albul acela neas"e*"a" &ar a*lecn$u7 se $easu*ra lu una $ n"re acele a*ar " $ n ocean+ a*roa*e n# & b le n lu% na s"raluc "oare $ n <ur8

)u un lun!+ a!on &an" sus* n+ 3 chael reus n cele $ n ur%a s/ "ra!a aer n *l/%n 8 'esch &n$ 6ereas"ra $e cu% se r $ ca $e *e *o$ea+ $ s*aru n noa*"e8 73 chaelE s"r !a 9a"har ne n cl *a cn$ 6 ul e sarea *e6ereas"ra8 3 chael+ nuE Las/7%/ s/ "e a<u"E Nu s" a $ac7o au& se+ ar+ $aca o au& se+ nu reac" onase n n c un 6el8 O cl *a %a "r& u+ cn$ 9a"har ne a<unse ln!/ 6ereas"ra+ ba a"ul 6usese $e<a n!h " " $e n"uner c+ ca s cu% ar6 $ s*aru" $e6 n " # $e *e 6a"a */%n"ulu 8 S"rn!n$u7s ca*o"ul n <urul cor*ulu + 9a"har ne !as olan"erna s %erse *e #eran$a+ a*r nse becul la n"rare+ $ar ls" nse %e$ a" cn$ s $a$u sea%a ca nu lu% na $ec" n 6a"a case 8 n " %* ce *r # rea e se aco%o$a cu n"uner cul+ a*r nse lan"erna s 7 $e*lasa 6asc culul *r n *o en "a n% <locul care a se a6la casa8 N % cE N % c+ n a6ara cr n!ulu u%bros $e eucal *" + ba"rn co*ac ncon<urn$7o ca n s"e ! !an" $ n"r7un bas%8 )n$ ra&a lan"erne "recea *es"e "runch ur le lor con"ors ona"e+ aces"ea *areau a *r n$e # a"a % scn$u7se n n"uner c+ cu ra%ur le n" n&n$u7se ca"re ea8 JNuED s s*use ea8 JNu sn" $ec" n s"e co*ac 8D 73 chaelE s"r !a ea $ n nou8 3 chael+ # no na*o E ' n nou nu7 ras*unse n %en + $ar ea era a*roa*e s !uraca el nca o %a *u"ea au& 8 'aca el aler!a *r n crn!ul $eeucal *" + a"unc $e ce nu7l au&eaA 'ar s !ur ca nu *u"ea+ "al* le lu !oale nu sco"eau a*roa*en c un sune" *e co#orul !ros $e 6run&e ce aco*erea *a%n"ul%b ba" $e a*a nu%eroaselor *lo + nc" ab a $aca "rosnean6un$a" sub "al* le $e * ele ale *an"o6 lor8

Ea ncon<ura casa+ a*o se $use *n/ la l & era crn!ulu s $a$u ar ncon<ur &one + 6olos n$ lu% na lan"erne *en"ru a*u"ea *a"run$e *e c" *u"ea $e a$nc *r n"re co*ac $es 8 n cele $ n ur%a+ se n"oarse n casa+ nsa ra%ase *e#eran$a+ ncercn$ sa $ec $a ce a#ea $e 6acu"8 S/7l cau"e *r n *a$ureA Sa se $uca s n!ura n cr n!ul $e eucal *" s n *a$urea"ro* cala $e $ ncolo nse%na sa r s"e sa se ra"aceasca8 Sa sune la *ol " eA )a sa le s*una888 ceA )a 6 ul e cel as"%a" c s luase&borul n % e& $e noa*"eA )n$ ar 6 au& " ce #rs"/ are+ a#eau+ *robab l+ s/7 s*una sa re# na cu un "ele6on $ % nea"a8 'ar ce7l a*ucase *e 3 chael sa 6u!a asa $e eaA E# $en"+ a#usese $ n nou un cos%ar+ ar aces"a "rebu e sa 6 6os" cu %ul" %a n6r cosa"or $ec" *r %ul8 )u "oa"e ca ab a$aca7l &ar se cu un %o%en" na n"e $e a 6u! *e 6ereas"ra$esch sa+ a*ucase sa $ s" n!a "eroarea n" *ar "a *e ch *ul lu 8 Och erau $ la"a" + ar !ura era s"r%ba"/ n"r7un r c"us $e !roa&a+ ca s cu% s7ar 6 u "a" la 6a"a h $oasa a unu $e%on care7l a"aca8 'ar nu 6usese $ec" ea+ %braca"a n ca*o" alb+ n" n&n$bra"ele s*re el8 A*o el $ s*aruse a&#rl n$u7se *e 6ereas"ra cu ca*ulWna n"e+ ros"o!ol n$u7se o s n!ura $a"a *e #eran$a na n"e $ea sar n * c oare s a o ru*e la 6u!a *r n *o en "a *en"ru a se"o* n n"uner cul no*" ch ar %a na n"e $e a n"ra n*a$ure8 'aca+ n"r7a$e#ar+ s*re *a$ure se n$re*"a+ %braca" $oar n ch lo" 8 Pen"ru n" a oara res %" n"r7un %o$ ne*lacu" 6a*"ul ca(nch r ase o casa &ola"a8 'e ce o luase+ oareA Pe nsula erau

s locu n"e cu s"l* $e lu% na" *ubl c un$e ea l7ar 6 *u"u"#e$ea 6u! n$+ s" n$ cel *u" n $ rec" a n care a a*uca"7o8 DUn$e+ $e ase%enea+ erau #ec n care7ar 6 *u"u" e#en"ual sa7l #a$a s sa se n!r <ore&e #a&n$ un ba a" $oar n sl *aler!n$ n noa*"e8 A c nsa nu era $ec" n"uner cul n care el s7ar 6 *u"u"ascun$e usor s $oar c"e#a case r s * "e+ $u*a care s7ar 6 *u"u" * "ula+ $aca n7ar 6 #ru" sa 6 e #a&u"8 Poa"e c7ar "rebu $oar sa %a as"e*"e8 Poa"e ca a"unc cn$ "eroarea # sulu l #a 6 el bera" $ n !hearele sale+ el a#ea sa # na $ n nou acasa8 )n$ 9a"har ne se n"oarse s*re casa+ ba!a $e sea%a caoch o us"urau8 A*o + cn$ s 7 6reca cu *u%n + %a obser#a ce#a8 Nu %a ba"ea #n"ul+ ar 6osne"ul 6run&elor $e eucal *"nce"ase8 n a6ara unu "r " slab $e nsec"e+ noa*"ea era"acu"a8 (ar aerul $e#en se 6oar"e !reu+ ncarca" cu *ra6ul s e%ana" le *ro#en "e $e la eru*" a $e *e (nsula 3are8 'aca as"a era cau&a us"ur % e $e och + s %a! na cee6ec" "rebu e sa 6 a#u" asu*ra lu 3 chaelE Oare as"a sa se 6 n"%*la"A Oare se "re& se su6ocn$u7se $ n cau&a *oluar *e care *na7n ur%a cu un %o%en" n c %acar ea n7os %" seA (n"ra *e us le $e s" cla+ nch &n$u7le n ur%a e + a*o %erse *r n casa s a*r nse "oa"e becur le s $ naun"ru+ s $ na6ara+ "rans6or%n$ % ca rese$ n"a n"r7un 6ar n noa*"e8 'aca 3 chael ncerca sa # na acasa+ cel *u" n a#ea s7o#a$a $e la $ s"an"a8 'u*a care se ase&a sa7l as"e*"e+ n"rebn$u7se c" $e %ul"ar %a 6 *u"u" ra%ne s n!ura n casa+ 6/cn$u7 s !r < + s la

c ne sa a*ele&e n %o%en"ul cn$ n7a#ea sa 6 e n s"are sa %a su*or"e8 'ar b nen"eles ca s" a $e *e acu% la c ne sa a*ele&e8 Rob S l#er8 (ar el #a #en s 7o #a a<u"a s *e ea+ s *e 3 chael8 )u con$ " a+ 6 res"e+ sa7l !aseasca *e 3 chael8

3 chael se % sca u"e *r n"re u%brele arunca"e $e $es sul crn!ur lor $e co*ac ce s"r/<u au $ru%ul8 P er$use no" unea " %*ulu 7 nu a#ea n c o $ee c" "recuse $e cn$ 6u! se$e7acas/+ n c ce or/ era8 Ab a $ac/7s %a *u"ea a% n" cu% sar se *e 6ereas"ra+ cu% nc/lecase balus"ra$a #eran$e s cu% "ra#ersase n 6u!alu% n sul *en"ru a se n$re*"a !lon" c/"re cr n!ul n"uneca" $eeucal *" + n"r7a"" $e "are 6usese nca"usa" $e "eroarea # sulu 8 S n!ura lu $or n"a 6usese aceea $e a sca*a $e lu% na s $ea*ar " a ce se na&ar se n ea8 (nsa ch ar s $u*a ce e#a$ase laa$a*os"ul *ro"ec"or al n"uner culu + con" nua sa 6u!a+ s"recurn$u7 se *r n"re co*ac *n/ cn$ "ra#ersa *a$urea s a<unse la o *a< s"e8 s $a$u $ru%ul sa ca$a res* rn$ !reu8 Sa sca*eE Trebu a sa sca*eE 'ar un$eA E0ac" n %o%en"ul n care7s *unea n"rebarea+ #en n ca* s ras*unsulF cu och % n" #a&u cra*a"ura $ n r*a+ $e $easu*ra loculu un$e %a%a lu $e&!ro*ase s"ran ul schele"8 Acolo "rebu a sa se $uca8 'ar cu% a#ea s/7l !aseascaA

Pe %asura ce s*a %a care *usese s"/*n re *e el n # snce*u sa7l *araseasca+ s a% n" ce7 s*usese Josh n acea$u*a7a% a&a8 Un$e#a+ la $eal+ era o carare8 nca %a %er!ea *e soseaua ser*u "/+ $ar $e %ul"e or seca"ara $e7a $re*"ul *e *an"a abru*"a un$e ser*en" nele eraua"" $e s"rnse+ nc" 7ar 6 lua" %ul" %a %ul" " %* sa le *arcur!a *e as6al"8 'e*as se #reo c nc 7sase $ru%ur $e acces s ch ar ceea ce *area a 6 o carare+ $ar o #oce n"er oara ln$e%na sa con" nue sa %ear!a "o" n sus8 )" #a %e"r %a ncolo "o"us se o*r brusc8 O cl *a nu *r ce*u n c el *rea b ne %o" #ul *en"ru carese o*r se+ $ar n ur%a"oarea+ se $u% r C ca% acolo "rebu a sase a6le o *o"eca n!us"a care sa $uca s*re $o%en ul lu Ta?eo 2osh hara 7 s s*re san" erul %a%e lu 8 'ar cu% *u"ea sa s" eA 'aca era cararea !res "aA 'aca l $ucea n"r7oal"a $ rec" eA n c u$a n$o el lor+ o lua *e *o"eca+ ce#a n el as !urn$u7 l ca se a6la *e $ru%ul cel bun8 'oua&ec $e % nu"e %a "r& u *o"eca $a$u n"r7un $ru% acc $en"a"8 1ara so#a re+ 3 chael o a*uca la s"n!a8 nce*u sa %ear!a re*e$e+ s !uran"a ca se a6la *e $ru%ulcel bun consol $n$u7se cu 6 ecare *as 6acu"8 Pu" n %a $e*ar"e a<unse la o *oar"a *e care o escala$a+ a*o sar s *es"e!ar$ul *e care7l n"ln c"e#a % nu"e %a "r& u8 Parca s7ar 6 calau& " $u*a un 6ar+ $es n"uner cul no*" $e7ab a $aca era%bln& " $e luna aco*er "a $e nor #ala"uc " $e $easu*ra8 n %o%en"ul cn$ n"ra n lu% n sul care a$a*os"ea %esele $e lucru s cor"ur le+ $ s*arura s ul" %ele re% n scen"e $ n !roa&a care7l nlan"u se n " %*ul cos%arulu 8 Se % sca %a $e*ar"e s a<unse la arha ca #a"ra ln!/ care&acea schele"ul8 3 chael n!enunche8 Och lu se * ron ra *e

cran ul $escarna" s + cn$ o ra&a ar! n" e $e luna s"ra*unsenor s lu% na !a#anele !oale ale och lor 6 n"e $e%ul"ra*osa"e+ 3 chael s %" nca o $a"a cu% l cu*r n$e sen" %en"ul acela s"ran u *e care l s %" se s $u*a7a% a&/+ o co%b na" e $e 6a% l ar "a"e s $e 6r ca8 A*o ra&a $e luna $ s*aru n s*a"ele cor" ne $e nor + 6/cn$u7l sa rasu6le usura"8 3 chael se r $ ca n * c oare s se$use la a$a*os"ul *ro"ec"or al une r/su6la"or $e %ul" s" nse8 n acea noa*"e 6u%arola era cal$a 7 cu %ul" %a cal$a $ec" aerul $e a6ara 7 ar 3 chael s %" cu% o cea"a bln$/ l n#alu e8 Se a6un$a n acea bor"a+ n" n&n$u7se *e rocaaco*er "a $e %usch 8 )urn$ aluneca n"r7un so%n 6ara # se8 Habar n7a#ea ce anu%e l "re& seF *oa"e+ un sune"+ *oa"e+ un al saselea s %"8 Nu a#ea cea %a % ca $ee c" $or% se8 'ar n cl *a cn$ 3 chael se $es"e*"a+ "oa"e s %"ur le erau "re&e8 Se !he%u s r/%ase asa+ ncor$a" s *er6ec"ne% sca"+ ascul"n$8 Luna a*roa*e as6 n" se+ ar nor $e#en sera %a !ros 8 )h ar s asa el *u"ea sa $ s" n!a cu usur n"a con"urur le arbor lor $ n <urul lu s sa #a$a s lue"a a une %an!us"e "ra#ersn$ cararu a n!us"a+ care7l a$usese *n/ la brlo!ul n care se ascun$ea8 Nu 6acu n c o % scare+ 6 n$ca *es"e &u%&e"ul nsec"elors u!u "ul slab al *asar lor a$or% "e+ un al" sune" a<un!ea*n/ la el8 ;oc 8 ;oc o%enes" + a"" $e so*" "e+ nc" nu *u"ea $ s" n!e cu# n"ele8 'ar aces"ea se a*ro* au8 3 chael se r $ ca n * c oare+ cu "oa"e s %"ur le la *n$/ n 6a"a *r %e<$ e % nen"e8

s c ul urech le s 7n cele $ n ur%a &bu" sa $ s" n!a o*ro*o& " eC 7)a% la #reun s6er" $e % la na n"e 7 acolo un$e lucrea&a *r e"ena $oc"orulu S l#er8 ElE Pe el l cau"auE (ns" nc" #+ 3 chael se !he%u %a a$nc n a$%c "ura $ n *ere"ele r*e + $ar o secun$a %a "r& u s $a$u sea%a $e ca*cana8 'aca e s" au un$e se a6la+ nu %a a#ea sca*are8 Tsn n$ n n"uner c+ se n6 ora *u" n $e 6r !+ $ar nu se!n$ la as"a+ concen"rn$u7se asu*ra unu s n!ur lucru8 Sa sca*e8 Se % sca re*e$e 7 cu %ul" %a re*e$e $ec" la #en re *aras n$ cararea la nu%a c" #a %e"r $e %ar! nea r*e s cro n$u7s $ru% *r n ha" sul $es al *a$ur "ro* cale+ *n/ cn$a<unse la "rec/"oarea a6la"a la o su"a $e %e"r $ s"an"a $e lu% n sul un$e erau %esele $e lucru8 Se %a au&eau nca #oc le+ $ar ascul"n$u7le $e#eneau "o" %a es"o%*a"e s s $a$u sea%a ca nu se %a a*ro* au$e el+ c 7l cau"au acolo un$e se a6lase n ur%a cu nu%a c"e#a %o%en"e8 Pro6 "n$ $e oca& e+ se n"oarse s o &bu!h + "o*a n$ *e$ru%ul $es6un$a" cu o usur n"a care s6 $a n"uner cul8 A<un!n$ la !ar$+ l escala$a $u*a care+ un % nu" %a "r& u+ sar s *oar"a8 )on" nua sa aler!e+ cu * c oarele% scn$u7 7se n"r7un r "% cons"an" s a*roa*e "o"al s len" os$e7a lun!ul $ru%ulu 8 A<unse la cararea ce o lua s*re $rea*"a+ $ar+ n loc s7o a*uce *e7acolo+ con" nua coborsul $ rec"+ a*o o "a e $e7a $re*"ul *es"e coas"a %un"elu + re#en n$ lacararu e cn$ %a erau $oar c" #a %e"r $e locul un$e *aras se as6al"ul888

)n$A )" " %* "recuseA N7a#ea n c o $ee8 @rusc se s %" e*u &a"8 3usch * c oarelor nce*ura s/7l us"ure+ ar n !enunch s n !le&ne s %"ea o $urere $e *arc7ar 6 aler!a" ore n"re! 8 46 a s + cn$ se o*r s/7s "ra!a su6le"ul+ ascul"a cu urechea c ul "a8 Nu au& n % c nca o $a"a era s n!ur n noa*"e8 (es n$ $e *e aleea n!us"a ce "recea *r n"re eucal *" + 3 chael o &ar *e %a%a lu se&n$ *e #eran$a %braca"a nca n hala"ul e $e ba e alb s sub" re8 n cl *a n care7o #a&u n"elese ce7 *ro#ocase *an ca %a $e#re%e8 )eea ce #a&use n ca%era lu nu 6usese una $ n"re a*ar " le $ n # s8 1usese nu%a %a%a lu care a*r n$ea lu% naE ($ o"E )u% $e *u"use 6 a"" $e %bec lA Tr/!n$ a$nc aer n * e*"+ se n$e*ar"a $e crn!ul $e eucal *" s n"ra n cercul $e lu% na ce se r/s*n$ea $ ns*re #eran$a *na n lu% n s8 Och lu 9a"har ne se ro"un< ra $e u % re s ra%ase cu !ura casca"a8 73 chaelA Re*e"aC 3 chaelE Tu es" + nuA O secun$a %a "r& u coborse $e *e #eran$aC 3 chael+ ce s7a n"%*la"A Oh+ 'u%ne&eule+ a% 6os" a"" $e s*er a"aE )n$ a sar " *e 6ereas"ra888 7 Sn" b ne+ %a% + s*use 3 chael8 A/888 nu s" u ce888 a 6os" ce#a s"ran u $e "o" s 888 Erau acu% a%n$o n #eran$a+ ar %a%a l " nea $e bra"C % *are s ncer r/u8

9a"har ne l "rase *e 3 chael n casa s se u "a nel n s" "ala ch *ul lu 8 7Es" s !ur ca "e s %" b neA l n"reba ea $ n nou8 A% 6os"a"" $e n!r <ora"aE Horca a $e *arca "e7a 6 su6oca"+ ar 6eluln care7a s"ers7o888 3 chael se $es*r nse $e ln!/ ea8 7)h ar %a s %" ca un $ob "oc+ s*use el ase&n$u7se *e cana*ea8 s r $ ca och s*re ea8 (ar "u ch ar c7a sa 6 su*ara"a *e % ne8 9a"har ne s $a$u $ru%ul n scaunul $ n 6a"a lu 8 7 S*une7% nu%a ce s7a n"%*la"8 El ncerca sa7 s*una $es*re cos%ar+ $ar cea %a %are *ar"e $ n el $ s*aruse $ n % n"e8 To"us nca *roas*a"a n %e%or e era #e$en a ce se na&ar se cn$+ $e s*a %a+ se "re& se n cele $ n ur%a $ n so%n8 7Era "u+ s6rs el8 n hala"ul $e ba e8 Eu era% n"re so%n s #e!he+ s hala"ul ala "e 6acea sa ara" ca una $ n"re crea"ur le care %a ur%areau n cos%ar8 7@ ne+ $ar e o nebun eE ob ec"a 9a"har ne8 Eu ncerca% nu%a sa7" 6 u $e a<u"orE Nu #o a% $ec" sa888 7N7are %*or"an"a+ %a% + s*use 3 chael8 Re!re" s ncer ca "e7a% s*er a"8 7'ar un$e "e7a $usA n"reba 9a"har ne8 Sa7 s*unaA )u% ar *u"ea s7o 6acaA El nsus ab a $aca n"ele!ea ce 6acuse8 'eo$a"a se *aru a*roa*e %*os b l ca el nu nu%a sa 6 !as " cararea $es*re care #orb se Josh+ $ar s sa ur%e&e un "raseu ne%arca" *n/ la san" erul arheolo! cE 'ar ce era cu oa%en care 6usesera *e ur%ele lu A ' n"r7o$a"a s $a$u sea%a c ne "rebu e sa 6 6os" aces" a s cu% $e a6lasera ca el se !asea acolo8

San" erul se a6la *e *ro*r e"a"ea lu Ta?eo 2osh hara s *robab l ca $ s*unea $e un s s"e% $e su*ra#e!here n or ce *unc" al e 8 Probab l ca 6usesera cu och *e el $ n cl *a cn$ escala$ase acea *r %a *oar"a8 S $aca l7ar 6 *r ns888 (suseE Probab l ca %a% s 7ar 6 * er$u" slu<baE 'ar nu7l *r nsesera 7 sca*aseE Se $ec se8 7'e 6a*" n7a% 6os" n ca er + s*use el8 )n$+ n s6rs "+ %7a%"re& " 7 #reau sa & c cn$ %7a% "re& " $e7a b nelea 7 era% a6ara+ *e c%*8 So#a C S era ca% c u$a" sa %a "re&esc a6aran % e&ul no*" 8 Asa ca %7a% ase&a" sa *r #esc *u" n cerul s cre$ c7a% a$or% "8 Oare7l cre$eaA 3 chael n7ar 6 *u"u"s*uneC )re$ ca "rebu e sa 6 6oar"e 6ur oasa *e % ne+ nu7 asaA 9a"har ne ns* ra a$nc+ a*o $a$u nce" $ru%ul aerulu a6ara8 7Nu %a s" u+ recunoscu ea n cele $ n ur%a8 Era% a"" $e ns*a %n"a"a $e 6elul cu% horca a s cn$ nu "e7a %a n"ors888 Scu"ura $ n ca*C Es" s !ur ca acu% "e s %" b neA 73a s %" b ne+ ns s"a 3 chael8 7'aca & c ca "e s %" Jb neD+ arunc $e ce "e ch nu a a"" $e "are sa res* r A l n"reba 9a"har ne+ "ea%a 6 n$u7 nce"7nce" nlocu "a $e %n e cn$ s a% n"ea ch nur le *r n care "recuse8 S a "u $ee $e c"e or a% *us %na *e "ele6on ca saanun" *ol " aA 3 chael s nabus un !ea%a"C 'ar n7a% 6/cu"7o+ con" nua 9a"har ne8 % s*unea% n"runa ca nu %a es" unba e"el s ca "rebu e sa nce"e& sa %a %a !n$esc ca es" bolna#+ l *r # n och 8 Asa ca n7a% suna"8 n sch %b+ a% s"a"s 7a% %ur "+ s 7a% n# a" $ n !r <a *en"ru " ne8 7 % *are s ncer r/u+ %a% + nce*u $ n nou 3 chael8 Nu s" u ce sa7" s*un8 Eu888

7Nu7% s*une n % c+ l n"reru*se 9a"har ne8 'ar 6ara co%en"ar C % ne7$ % nea"/ %er!e% la $oc"or8 Pr n 6ereas"ra a*aru lu% na unor 6arur 8 7N7a & s ca n7a suna" *e n %en A 3 chael se a6la $e<a n * c oare s se n$re*"a s*re ca%era lu $ n"r7o$a"a <ena" ca era %braca" $oar n ch lo" 8 7N7a% che%a" *ol " a+ s*use 9a"har ne8 'ar a "rebu " sa #orbesc cu c ne#a8 Por" era unu au"o%ob l se "r n" s o cl *a %a "r& u Rob S l#er a*aru la usa $ n 6a"a8 737a% r/&!n$ "+ nce*u el8 )re$ ca+ n"r7a$e#ar+ ar "rebu sa suna% la *ol " e8 'aca e *leca" $e888 7A #en "+ s*use 9a"har ne8 'oar acu% c"e#a % nu"e s7a n"ors8 S se *are ca se s %"e b ne8 'ar % ne7$ % nea"/ a% s/7l $uc sa7l #a$a un $oc"or8 Rob ncu# n"aC 7A% sa7l che% *e S"e*hen Ja%eson nea*ara"+ s*use el8 E cel %a bun $oc"or $e *e nsula s lucrea&a *en"ru Ta?eo 2osh hara8

7N7o sa7" s*una $ec" ca sn" b ne+ ar "u a sa a*ar ca o %a%a e0a!era"a+ bo%ban 3 chael8 'e ce nu #re sa %/ las $ rec" la scoalaA 7(n ca& ca n7a obser#a"+ re%arca 9a"har ne < !n "a+ no acu% %er!e% e0ac" n $ rec" a o*usa8 )" *r #es"e e0a!erarea%ea+ a c #a "rebu sa ca$e% $e acor$888 asu*ra unu J$e&acor$D8 A#n$ n #e$ere an"ece$en"ele "ale %e$ cale+ eu cre$ ca $ 6 cul"a" le "ale $e res* ra" e $e aseara cons" "u e un %o" #*er6ec" le! " % *en"ru a %/ n!r <ora8 S + n"ruc" $oc"orulJa%eson a 6os" $e acor$ cu % ne+ $ scu" a es"e nch sa8 )ear"a &bucn se nca $e la % cul $e<un cn$ Rob S l#er+ care7s *e"recuse res"ul no*" *e cana*eaua 6a% l e Sun$Iu s"+ l sunase *e S"e*hen Ja%eson+ *en"ru a7 "recea*o rece*"orul lu 9a"har ne8 3 chael ascul"ase n "acerecu% ea s"ab l se n"ln rea s se n"reba $aca c ne#a $e *e *ro*r e"a"ea lu Ta?eo 2osh hara+ #a&n$u7l noa*"ea "recu"a+ ar 6 n s"are s/7l recunoasca n $ % nea"a aceas"a8 La ur%a ur%elor+ ce#a le s*usese ca el a 6os" acolo noa*"ea "recu"a s a$usese !ar$ en $u*a el s/7l cau"e8 'ar $aca a#eau 6o"o!ra6 cu elA

E0 s"au ca%ere $e lua" #e$er n s"are s/ 6aca asa ce#a ca%ere ce *u"eau 6o"o!a6 a lucrur la o lu% na cu %ul" %a slaba $ec" 6usese noa*"ea "recu"a8 'ar $aca $ s*uneau $e 6o"o!ra6 + n7ar 6 che%a" e oare*ol " aA )u "oa"e c/7s $a$u "oa"a s l n"a s7o con# n!a s s" a caacu% ch ar *a" na *e !hea"a sub" re+ 3 chael cons $era ca "o"us n7ar 6 s"r ca" s/ %a 6ac/ o ul" %a ncercare8 7E o s"a" e a au"obu&ulu *en"ru scoala ch ar a c + s*useel ar/"n$ s*re un *anou !alben a6la" la #reo su"a $e %e"r %a sus8 'aca %a las a c 888 7N7a% s/ "e las a c s 7nce*e s/ %a *l c" seasca ns s"en"aas"a+ 7o re"e&a 9a"har ne8 ;/&n$ *anoul s"a" e $e au"obu& r/%nn$ n ur%a s au& n$ 6er% "a"ea $ n !lasul %a%e + 3 chael renun"a s n" nse %na *en"ru a $a $ru%ul la ra$ o8 Un cra n c "oc%a "er% na o s" re $es*re o* n a *r %arulu asu*ra s "ua" e econo% cea nsule + ar 3 chael era *e *unc"ul $e a sch %ba *os"ul+ cn$!lasul cra n culu lua o no"a %a !ra#aC J'o localn c au %ur " aseara n " %*ul ncen$ er *ro!ra%a"e a une cul"ur $e "res" e $e &ahar $ n 3au 8 )or*ur lelor au 6os" recu*era"e n $ % nea"a aceas"a $ n"r7un c%*a6la" *e au"os"ra$a Halea?ala8 Nu%ele lor nu #or 6 $a"e *ubl c "a" $ec" $u*a ns" n"area 6a% l lor8 n"r7un al" nc $en"+ un ba a" $ n 3a?a=ao a 6os" $eclara" $ s*aru" $e %a%a sa8 Je66 9 na a *leca" $e acasa aseara n <urul ore noua+ ar*ol " a con6 r%a ca el era unul $ n"re ce "re " ner ches" ona" n le!a"ura cu %oar"ea lu 9 o? San"oya+ al caru ca$a#ru a 6os" $esco*er " er 7$ % nea"/8 )u "oa"e ca $eoca%$a"a nu e0 s"a n c o $o#a$a ca ar 6 o le!a"ura n"re $ s*ar " a "n/rulu 9 na s $ecesul lu 9 o? San"oya+ *ol " a nu

e0clu$e nca *os b l "a"ea ca n"re aces"e $oua nc $en"e sae0 s"e o le!a"ura8 Or c ne l7a #a&u" *e Je669 na+ $escr s ca un"n/r cu o nal" %e $e un %e"ru noua&ec s c nc s o su"a &ece ? lo!ra%e+ es"e ru!a" sa con"ac"e&e $e ur!en"a 'e*ar"a%en"ul Ser 6ulu $ n 3au 888 Al"e s" r 888D 'ar 3 chael nu %a ascul"a8 )e se n"%*laA Je66 $ s*aruseA Se u "a re*e$e la %a%alu 8 Oare ar 6 6os" b ne sa7 s*una ca el cunos"ea s *e Je66+ s *e 9 o? A )a a%n$o 6usesera cu e alal"asear/A n ca&ul aces"a+ ar 6 "rebu " s/7 s*una "o"ul8 S cn$ ea #aau& ca el nu nu%a ca s7a $us sa 6aca scu6un$ar $e noa*"e+ $ar ca a %a s n"ra" *r n e6rac" e n"r7un %a!a& n $e ar" colesubac#a" ce888 NuE Josh s" use un$e era che a+ asa ca nu n"rasera *r ne6rac" eE 'ar+ n $e6 n " #+ *oa"e ca as"a 6acusera8 Toc%a se 6ra%n"a $aca sa7 s*una sau nu %a%e sale$es*re 9 o? s Je66+ cn$ #a&u *oar"a $o%en ulu lu Ta?eo2osh hara $esch &n$u7se8 'ar %a c/7sa n7a*asase *e n c unbu"on $ n *arasolar s n c $ n al"a *ar"e $u*a c"e *u"use elsa #a$a8 7 Un$e7 "eleco%an$aA n"reba el+ s %" n$ $e<a un no$ n s"o%ac8 7Nu e0 s"a+ s*use 9a"har ne8 Au"o%ob lul are #reun$ s*o& " # *e care *oar"a l s %"e8 74lu%es" + s*use 3 chael res* rn$ a$nc8 Pr # rea lu cau"a $e<a ca%erele $es*re care era $e7acu% s !ur ca " neausub su*ra#e!here $o%en ul8 S $ s*o& " #ul as"a s" e s c nees" "uA ncerca s/7s %en" na "onul #oc c" %a cal%C Sau au ca%ere $e lua" #e$er A

9a"har ne se u "a a%u&a"a cu coa$a och ulu s*re 3 chael8 7Nu *rea cre$ ca au ne#o e $e ca%ere $e lua" #e$er + s*use ea8 S "o"us n %o%en"ul cn$ n"rara n holul n care 6usese er %*reuna cu Rob S l#er+ och e 7 a*roa*e 6ara sa #rea se u "ara n acele un!here un$e %a %ul" ca s !ur ar 6 "rebu "sa 6 e ca%erele8 S erau8 JS + %a ro!+ $e ce sa nu 6 e 7 se n"reba ea 7 $a"a 6 n$*re&en"a colec" e $e ar"a ce7o a$a*os"ea holul res*ec" #AD ns*a" ul #as" se a6lau c nc 7sase scul*"ur + ln!/ *ere" erau$ula*ur *l ne cu #es" ! arheolo! ce ne*re"u "e+ ar "abloula"rna" $easu*ra b roulu un$e se$ea o6 "erul $e secur "a"e *r #a"a *u"ea 6 ch ar un ;la% nc?8 O6 "erul $e secur "a"e acelas care 6usese $e !ar$a er cn$ ea s Rob se $usesera nb roul lu Rob *en"ru a 6olos co%*u"erul 7 se u "a la ea s 7 &%b cn$ o recunoscu8 73Hnea"a+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"8 'oc"orul Ja%esonse a6la $e<a n cab ne"ul sau+ s*use el s ara"a n $ rec" ao*usa ar * un$e se a6la b roul lu Rob8 A "re a usa *e $rea*"a8 O 6ru%oasa euras a" c/ $e #reo "re &ec $e an se$ea n s*a"ele unu b rou $e $ ncolo $e usa n$ ca"a $e o6 "erul $esecur "a"e8 7Sn" Ja$e bu nn+ s*use ea r $ cn$u7se s n" n&n$u7 %na lu 9a"har ne n %o%en"ul cn$ ea s 3 chael n"rara n s*a" oasa nc n"a8 As s"en"a lu S"e#e Ja%eson+ secre"ara s "oa"e celelal"e888 Ea7 &%b lu 3 chaelC Tu "rebu e sa 6 3 chael+ $ar+ cu s !uran"a+ nu ara" 6oar"e bolna#8 7;e& A s*use 3 chael lu 9a"har ne8 T 7a% s*us eu8 Acu% *u"e% *lecaA 'aca ne !rab %+ n7a% sa * er$ ora a $oua8 7He + he + usurelE & se 9a"har ne8 'oc"orul Ja%eson %a eA

73o%en"an nu e n b rou+ es"e un$e#a+ n cla$ re+ ras*unse as s"en"a &%b n$ a scu&a8 Se r $ ca s 7 con$use la o usa care $a$ea s*re un b rou n"er or8 1ace" 7#a co%o& + sn" s !ura ca $oc"orul Ja%eson #a 6 a c n"r7un % nu" sau $oua8 9a"har ne s 3 chael n"rara n"r7o nca*ere care nu ara"a $eloc ca un cab ne" ob snu "8 'ecora" ca un a$e#ara" sanc"uar+ ce "re *ere" n"er or erau la%br sa" n le%n $e ?oa+ ar *ere"ele $ ns*re e0"er or era 6or%a" $ n us 76eres"re ce $a$eau s*re o ele!an"a !ra$ na Zen8 P e"r sul era *er6ec" !rebla"+ ar * e"rele+ $es la *r %a #e$ere *areau na"urale+ 6usesera+ $e 6a*"+ scul*"a"e sub" l *en"ru a nch *u 6or%e abs"rac"e care+ n e!ala %asura+ a"ra!eau *r # rea s 7o ncn"au8 Toc%a cn$ 9a"har ne s 3 chael erau !a"a sa a loc n"r7o con6or"ab la cana*ea $e * ele+ usa $ ns*re rece*" e se $esch se s n"ra S"e*hen Ja%eson8 7@una $ % nea"a+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ s*use el+ a*ucn$ %na lu 9a"har ne s s"r n!n$7o cu cal$ura8 Sn" a"" $e bucuros sa #a cunoscE (er"a" 7%a *en"ru n"r& ere 7 "oc%a a% "er% na" ce#a n labora"orul $e la subsol888 (ar "u "rebu e sa 6 3 chael+ con" nua el $n$ $ru%ul % n lu 9a"har ne *en"ru a 7o n" n$e lu 3 chael8 S"e#e Ja%esonE 7@una+ s*use 3 chael+ s"rn!n$ scur" %na $oc"orulu + % *are rau ca %a%a a a*ela" la $u%nea#oas"ra888 7Eu & c sa %a las *e % ne sa <u$ec $aca a 6os" b ne ca a a*ela" la % ne sau nu+ n re!ulaA l n"reru*se Ja%eson8 1acu un se%n $ n ca* ca"re o usa $ n"r7un *ere"e care n res" era ca* "ona" *es"e "o" cu ra6"ur $e car" C Po" sa "e $uc $ ncolo sa7" sco" ca%asa sa ne u "a% un * c+ b neA 'u*a ce 3 chael *leca+ el 6acu se%n lu 9a"har ne sa a loc n"r7unu $ n cele $oua scaune $ n 6a"a b roulu + $a$u $ru%ul n ser"arul $e sus al unu $ula* unu ob ec" ce

se%ana cu o car"ela $e *las" c+ $u*a care lua loc n scaunul$ n 6a"a 6e%e C 7'e ce nu7% s*u ce s7a n"%*la" asearaA 9a"har ne s"or s *o#es"ea *e c" $e succ n" cre&u $ecu# n"a+ ar Ja%eson s no"a c"e ce#a $ n cn$ n cn$8 'u*acare as"e*"a n cab ne" n " %* ce $oc"orul se $use $ ncolo$u*a 3 chael8 O <u%a"a"e $e ora %a "r& u+ cn$ $oc"orul Ja%eson s6rs consul"a" a+ se ase&a n scaunul $e la b rou s as"e*"a ca3 chael+ care s nche a nca nas"ur $e la ca%asa+ sa asa $ n sala $e consul"a" s sa a loc n celalal" scaun+ ln!/ %a%a lu 8 Ja%eson 6acu cu och ul+ a*o se n"oarse ca"re 9a"har neC 7E b ne+ l7a% e0a% na"+ l7a% ascul"a"+ l7a% c ocan " s 7a% consul"a" *rac" c 6 ecare cen" %e"ru $e *l/%n8 A% *us7o*e Ja$e s/7 6aca n s"e ra$ o!ra6 + *e care o sa le "er% ne $e$e#elo*a" n c"e#a % nu"e8 Probele $e sn!e s $e ur na o sa a ce#a %a %ul"+ $ar+ sub re&er#a unor sur*r &e+ eu+ unul+ nu#a$ n c un %o" # $e n!r <orare8 7'ar aseara888 7Aseara a a#u" un cos%ar+ ar # sur le ur"e *o" *ro$uceunele $ n"re cele %a !roa&n ce &!o%o"e ce se *o" au& + o n"reru*se Ja%eson8 Usa cab ne"ulu $e consul"a" se $esch se s a*aru Ja$ebu nn " nn$ n % n o ra$ o!ra6 e *e care7o ase&a $easu*raunu !ea% %a" lu% na" *e $e$esub" s ncas"ra" n"r7unu $ n"re *ere" 8 74e7a" & ce $aca ne7a% u "a *u" nA su!era el8 R Pe c" s *u"ea 9a"har ne $a sea%a+ ra$ o!ra6 a *l/%n lor lu 3 chael n7ar/"a cu n % c $ 6er "a $e cea *e care7o6acusera ul" %a oara la Ne= 2or?8

7'aca " ne% sea%a $e an"ece$en"ele sale as"%a" ce+ *l/%n lu sn" n"r7o 6or%a e0celen"a+ l au& ea *e $oc"orulJa%eson8 Una *es"e al"a+ nu #a$ $e ce n7as s*une ca es"e n"r7os"are 6oar"e buna8 9a"har ne s %" un #al $e usurare8 7Acu% %a *o" $uce la scoalaA n"reba 3 chael8 7' n *unc"ul %eu $e #e$ere+ s !ur ca $a8 7(ar %a% nu se *oa"e o*r s/7s 6aca !r < n 6 ecaresecun$a $ n & 8 Ja%eson &%b C 7 Eu sn" nu%a $oc"or+ s*use el8 E0 s"a unele lucrur *e care n c eu nu le *o" o*r 8 9a"har ne se r $ caC 7)re$ ca aseara a% ca% e0a!era"+ s*use ea n" n&n$u7 $oc"orulu %na8 To"us nu s" u cu% sa #a %ul"u%esc *en"ru ca l7a" consul"a"8 Ja%eson s n" nse % n le n"r7un !es" *r e"enescC 7Sn" bucuros sa *o" 6 $e 6olos8 S #a ro! sa a*ela" la % ne or cn$8 con$use *na la usa cab ne"ulu + ar cn$ se $es*ar" ra ncl na $ n ca* n se%n $e r/%as7bun+ a*o se n"oarse la b rou s r $ ca rece*"orulC 7A% "er% na" consul"a" a ba a"ulu + s*use el cn$ n"erlocu"orul ras*unse8 Se *are ca s el a 6os" oarecu% e0*us *ro ec"ulu 8 7)u% $e7a 6os" *os b l asa ce#aA l n"reba Ta?eo 2osh hara8 7@ nen"eles ca nu s" u+ 6 n$ca secur "a"ea nu " ne $e resor"ul %eu+ re*l ca Ja%eson8 S "o"us se *are ca a a#u" loc o con"a% nare8

Ta?eo 2osh hara r/%ase "acu" #re%e n$elun!a"a8 A*o a$au!aC 7'eoca%$a"a+ nu lua% n c un 6el $e %asur 8 l #o% " ne sub obser#a" e cu% " ne% s *e ce lal" 8 n %o%en"ul $e 6a"asn"e% %ul" *rea a*roa*e $e succes *en"ru a r sca+ s*use el8 'aca #a 6 necesar+ o sa ne $ebarasa% $e el8

7Tu es" s !ur c/ "e s %" b neA e0cla%a n!r <ora"a 9a"har ne *e cn$ 6rna ca s/ o*reasca 1or$ul E0*lorer n *arcarea scol 8 (n c u$a as !urar lor $oc"orulu + nu se *u"ea con# n!e c/ res* ra" a !rea $e aseara a 6 ulu e 6usese *ro#oca"a $oar $e un # s ur"8 7Sn" b ne+ %a% + ns s"a 3 chael *en"ru a *a"ra oara $e cn$ *lecasera $e *e *ro*r e"a"e8 ns6/cn$u7s !ean"a $e scoala $e *e banche"a $ n s*a"e+ cobor $ n %as na s "r n" *or" era8 A*o o $esch se $ n nou s s*useC 73a% + s/ s" ca7% *are rau *en"ru ce s7a n"%*la" aseara8 N7a% #ru" sa "e s*er s n7are s/ se %a re*e"e8 'ar "rebu e s/ nce"e& s/7" %a 6ac !r < $ n *r c na %ea n 6 ecare % nu"el $ n & 8 S/ s" c/ acu% %a s %" ch ar b ne8 9a"har ne o6"a s se n" nse n scaunul so6erulu 8 O $urea "o" cor*ul s se s %"ea obos "a+ $e *arca n"rea!a & ar 6 s"a" a*leca"a $easu*ra schele"ulu $ n r *a s ar 6 "ru$ "+ cn$ $e 6a*" ab a $e acu% ncolo a#ea sa se ocu*e cu as"a8 7O s/ ncerc+ se $eclara ea $e acor$8

na n"e ca ea sa %a *oa"a a$au!a ce#a+ 3 chael s *r # ceasul+ 6acu un se%n cu %na+ a*o 6acu s"n!a7%*re<ur s 7olua ca"re cla$ re8 Ea7l *r # *na cn$ $ s*aru n n"er or+ ncane*u"n$ sa sca*e $e sen" %en"ul ca+ n c u$a as !urar lor *e care le 6acuse+ %a ascun$ea ce#a+ ce#a ce " nea nu%a *en"ru el nsus 8 'ar+ cn$ o cl *a %a "r& u *arasea *arcarea+ s s*use ca *oa"e *roble%a nu era $eloc 3 chael8 ) ea8 Noa*"ea "recu"a nu reus se sa a" *easca %a %ul" $e oora 7 *oa"e $oua 7 s $e<a se s %"ea 6rn"a $e oboseala8 S a#ea n 6a"a o & n"rea!a $e %unca la %u"a"ul schele"ulu $ n r*/+ n s !uran"a+ n b roul lu Rob8 'ar nu%a la !n$ul$e a7s *e"rece res"ul & le a*leca"a ln!a oase *en"ru a le *u"ea scoa"e cu !r <a $ n %or%n" o e*u &a s %a %ul"8 n cele$ n ur%a+ s scoase celularul $ n !ean"a s 7l suna *e Rob8 7A% sa7" 6ac o *ro*unere+ s*use ea8 'aca *o" sa "e $escurc 6ara % ne cu "rans*or"ul schele"ulu + n seara as"a " *re!a"esc eu c na8 )re$ ca sn" *rea ba"r na ca sa s"au "rea&anoa*"ea7n"rea!/ s a $oua & sa %uncesc *e san" er "oa"a & ua8 7N c o *roble%a+ re*l ca el8 'u7"e acasaE Pna $u*/7%as/ l7a% s %u"a" naun"ru8 Pe curn$8 Punn$u7s la loc celularul n !ean"a+ 9a"har ne es $ n*arcare+ a% n" n$u7s *e $ru%ul s*re casa ca s n!urele lucrur $ n 6r ! $er erau #reo $o l "r $e la*"e+ c"e#a oua s o s" cla$e )oca7)ola8 Tra!n$ a$nc aer n * e*"+ %a %erse nca#reun ? lo%e"ru s se n$re*"a s*re * a"a $ n 9ula 6ara sa s" es !ur ce *re6era Rob+ *u sau co"le" $e *orc8 Au& n$u7se s"r !a"a *e nu%e+ o <u%a"a"e $e ceas %a "r& u+ *e cn$ %* n!ea caruc orul *e cel $ n ur%a culoar albacan e + 9a"har ne s r $ ca och sur*r nsa8 @arba"ul care7

&%bea se *area cunoscu"+ $ar *en"ru o cl *a nu s" a $e un$e sa7l a8 7DDPh l Ho=ell+ s*use el+ c " n$u7 con6u& a8 As"rono%uHA Pr e"enuH luH Rob S l#erA 7 Ah+ $a+ s !ur ca $a+ l as !ura 9a"har ne+ reus n$+ n s6 rs "+ s/7s a$uca a% n"e cu% s7au cunoscu"8 Scu&/7%/+ ///+ %a "e% c7a% s"a" "rea&a "oa"a noa*"ea8 'e 6a*"+ "oc%a %a n$re*"a% s*re casa ca sa $or% "oa"a & ua8 7Norocoaso+ o6"a Ho=ell8 Toa"a noa*"ea a% *e"recu"7o sus+ n cre er %un" lor+ ar acu% %a a% nca #reo c nc ore $e lucru la su*erco%*u"erul $ n 9 he 8 9a"har ne c ul urechea8 79 he AE Nu cu%#a se a6la *e "/r%+ *e *ar"ea cealal"a a nsule A )re$ea% ca su*erco%*u"erul se a6la sus+ *e %un"e8 7As 6 #ru" eu+ o6"a Ho=ell8 'ar ba e" nos"r nu u" l &ea&a $ec" o n6 %a *ar"e $ n ca*ac "a"e8 )ea %a %are*ar"e es"e u" l &a"a $e "oa"a lu%ea8 Ele# $e scoala+ a6acer s" + c ne #re s c ne nu #re 8 E o %as na ulu "oare 7 cu ea *o" sa6ac or ce $aca s" cu%8 9a"har ne "acu+ %a! nea *e care7o #a&use *e %on "orul$ n b roul lu Rob re#en n$u7 $ n"r7o$a"a n % n"eC cran ul s acel s"ran u 6 l%ule" $e care 6usese le!a"+ care $ s*arusera n%o$ % s"er os $e *e ecran+ *en"ru ca n c u" l &a"orul e0*er %en"a" care era Rob sa nu %a *oa"a !as 6 s erele8 7)" $e b ne s" sa lucre& la co%*u"erul acelaA 7'e 6a*"+ %ul" %a b ne $ec" % 7as $or + s*use *oso%or " Ph l Ho=ell8 n ul" %ele & le+ % *e"rec %a %ul"e ore laco%*u"erul ala $ec" la "elescoa*ele %ele8 )e7 " "rebu eA 9a"har ne s*use $es*re 6 s erul care $ s*aruse er 8 7)re& ca e0 s"a #reun % <loc $e a a6la $e un$e7a #en "A n"reba ea8

Ho=ell re6lec"a o cl *a8 7Nu sn" s !ur+ %ur%ura el !n$ "or8 nsa+ *rac" c+ "o" ce u%bla *ene" se s"ochea&a n"r7un cache sau al"ul8 'aca *u"e% sa $a% $e nre! s"rarea *o"r # "a $ n %e%or a7cacAe888 Pe loc s"o# rea *e care7o res %" se 9a"har ne cu nu%a o cl *a n ur%a se e#a*ora8 'aca Ph l Ho=ell ar 6 *u"u" sa7 !aseasca ar 6 s erul 7 sau nu%a loca" a 7 ar %a 6 a#u" cel *u" n o sansa $e a7s 6ace o $ee $es*re ce7ar 6 *u"u" sa 6 e cran ul $esco*er " n r *a8 7'aca n7o 6ace% n $ % nea"a as"a+ *resu*un ca *rac" c n7o sa %a 6 e n c o sansa $e a7l $esco*er + s*use Ho=ell8 Toa"e cache7ur le sn" se"a"e sa se !oleasca $u*a "recerea une anu% "e *er oa$e $e " %*+ care a% eu *res %" rea ca nu e %a %are $e $oua&ec s *a"ru $e ore8 'ar ar *u"ea 6 s %ul" %a scur"a8 7A"unc sa %er!e%+ s*use 9a"har ne8 Renun"n$ la res"ul cu%*ara"ur lor+ se n$re*"a s*re casa $e %arca<8 )h ar $aca nu #a 6 o c na *rea !ro&a#a+ Rob s 3 chael nu #or a#ea ce 6ace8 Pe Josh 3alan l $urea "o" cor*ul8 (ncercn$ ns" nc" # sa sca*e $e $urere+ el s $use !enunch la * e*"+ $ar as"a nu 6acu $ec" s/7 s*oreasca s %a %ul"$urer le8 A*o + cn$ se $es"e*"a $e7a b nelea s s %" $o!oareasoarelu *e obra< + s" u $e un$e erau $urer le8 Nu se a6la n *a"8 Nu se a6la n c %acar acasa8 Era n bena $ n s*a"e a ca% one"e care se a6la n *arcarea *la<e 3a?ena8 nce"+ ca s cu% ar 6 ras6o " *r n"r7un "eanc $e 6o"o!ra6 + l re#eneau n % n"e a% n" r le $e aseara8 )" $e c u$a" se s %" se $u*a ce *lecase $e acasa $e la 3 ?e Sun$Iu s"8

)u% l *escu se *e Je66 cu care o "a ase n noa*"e8 )%*ul $e "res" e $e &ahar ncen$ a"+ scu *n$ n aer 6oc s 6u%8 (%a! n le se succe$au %a ra* $C 6rn"ur $e Je66 cobor n$ $ n ca% one"a8 Un al" ca% on n$re*"n$u7se s*re e 8 )u% s 7a * er$u" el cu%*a"ul s 7a lua"7o $ n loc8 'ar $aca*ol "a ar 6 *us laba *e el888 Nu%a ca nu *usesera8 Aseara nu se %a ncu%e"ase sase $uca acasa $e "ea%a ca nu cu%#a c ne#a $ n %as na cu ! ro6arur care "recuse *e ln!/ el *e au"os"ra$a s/7s 6 no"a"nu%arul lu $e n%a"r culare8 'aca !abor #eneau acasa$u*a el s "a c/7sau era bea"+ lucrur le a#eau sa se nrau"a"easca s %a %ul"8 Asa ca #en se a c + la 3a?ena+ *arcasesub co*ac s 7n"r7un "r& u a$or% se *e su*ra6a"a "are+ %e"al ca a bene ca% one"e 8 Se r $ ca8 Soarele era $e<a $easu*ra %un"elu + asa ca era*rea "r& u *en"ru a se %a $uce la scoala8 Poa"e ca era %a b ne $aca ch ulea "oa"a & ua s ra%nea acolo+ *e *la<a+ sa* ar$a #re%ea8 'ar ce era cu Je66A s a% n" 6elul nebunesc n care se co%*or"ase Je66 7 coborse $ n cab na $e *arca ar 6 6os" !a"asa o a la 6u!a $ rec" s*re c%* a $e 6oc8 'ar $aca %ur seA 'aca se as6 0 ase sau ncercase sa sca*e $e ech *a<ul $e *o%* er s aler!ase n c%*ul $e"res" e $e &aharA Josh se cu"re%ura nch *u n$u7s 7l *e Je66 aler!n$ *r n"r7 un c%* cu*r ns $e 6lacar 8 'aca s7a %* e$ ca"888 Joshnch se och *en"ru a se 6er $e %a! nea ce7 #en se n % n"e8 'e ce na ba a 6u! "A 'aca s7a n"%*la" ce#a lu Je66888 J'ar nu se n"%*lase n % c lu Je66+ s s*use el8+ Je66era b ne8 )u s !uran"a+ Je66 nu *a" se n % c8D

S" a ca ncerca sa se %be"e s n!ur cu a*a rece8 'e un$ena ba *u"ea el sa s" e $aca Je66 era b neA 'oar nu ra%asese nur%a sa se con# n!aE )e s7ar 6 n"%*la" $aca 3 ?eSun$Iu s" ar 6 no"a" *ur s s %*lu %a $e*ar"e n & ua cn$el se n"e*en se n rec 6+ n loc sa ncerce sa7l a<u"eA Acu% el+ Josh+ ar 6 6os" %or"8 S %" n$ cu%+ $e rus ne+ un #al $e cal$ura s"raba"e cor*ul+ Josh 3alan se $a$u <os $ n bena+ "recu n cab na+ *orn %o"orul s se n$re*"a s*re casa8 Poa"e+ $aca n %en $ n"r7a lu nu %a era acolo+ a#ea s/7s 6ac/ un $us s s/7s sch %be ha nele8 A*o + ch ar $aca nu #a a<un!e $ec" la a% a&a+ se #a$uce la scoala+ sa7l !/seasaca *e Je66 s s/7 ceara er"are8 'aca Je66 %a a#ea che6 s/7 #orbeasca8 O ora %a "r& u+ nce" nea n a*ro* erea case $ara*ana"en care el s *ar n" lu se %u"asera n ur%a cu sase lun + $u*ace "a"al sau s * er$use ul" %a slu<ba8 'n$ cu och *e alee$e 'o$!e7ul %nca" $e ru! na al "a"alu sau 7 s *e "a c/7s/uras"urna" *e cana*eaua $ n su6ra!er e u "n$u7se la "ele# &or el a*asa accelera" a s "recu %a $e*ar"e8 A#ea s/ 6ac/ $usul lascoala s s/7s *una *e el ha nele *e care le *ur"a $e er 8 3a b ne asa $ec" s/7l au$a *e "a c/7s/u &b ern$ la elF $acab/"rnuH era cherchel "+ era *os b l s/ se a $e el8 )on" nun$ sa accelere&e n " %* ce lua curba la ca*a"uls"ra& s *reocu*a" nu%a ca "a c/7s/u s/ nu7s $ea sea%a ca"recuse *e7acolo+ Josh nu obser#a au"o%ob lul $e culoare%aro care */r/s *arcarea a6la"a la o $ s"an"a $e "re case $e alu s care7l ur%ar "o" $ru%ul s*re scoala8 n l n s"ea cla$ r cu !ea%ur n"uneca"e $ n 9 he + cele*es"e sase su"e $e no$ur $e re"ea $ n c"e era co%*us unul$ n cele $oua co%*u"ere cons $era"e a 6 cele %a *u"ern ce

$ n lu%e erau ocu*a"e ser os8 S "o"us + cn$ 9a"har neSun$Iu s" *r # lun! *r n 6ereas"ra ur asa care o6erea or cu s7a66 a6la" n holul cla$ r %a! nea reala s l *s "a $e secre"ea enor%e %as n + n % c nu "ra$a 6ur bun$a ac" # "a"e elec"ron ca ce se $es6asura n c rcu "ele e 8 Ea #a&u o bob na cu ban$a %a!ne" ca ro" n$u7se $ n " %*n " %* s #reo c"e#a lu% n "e cl * n$ cn$ s cn$8 3as na lucra n"r7o s"ran e s n6 ora"oare s n!ura"a"esu*ra#e!h n$u7se ea nsas + re%e$ n$u7s cele %a %ul"e$ n"re $e6ec" un cu %ul" na n"e ca oa%en care se ocu*au cun"re" nerea e sa a*uce s/7s $ea sea%a ca ce#a nu %ersesecu% "rebu e8 'e$esub"ul *o$ele 6alse $ n nc n"a %as n + *er6ec" #en" la"e+ o <un!la $e 6 re conec"a n"re ele no$ur le re"ele $eco%*u"ere $ n care era 6or%a"a8 La rn$ul lor+ "oa"e *rocesoarele s 6 rele $ n n"er or erau conec"a"e la cablur le ce eseau $ n cla$ re s erau le!a"e la cablul cu 6 bre o*" ce+ a6la"sub Pac 6 c+ Jaor"aD care 6urn &a %as n 6lu $ul e # "al8 (n6or%a" le8 3 l ar$e s % l ar$e $e b " $e n6or%a" + a*roa*e o n6 n "a"e $e n6or%a" + care cur!eau *r n s s"e%ele co%*u"erulu F % l ar$e s % l ar$e $e cone0 un n 6 ecaresecun$a+ $oua&ec s *a"ru $e ore *e & + sa*"e & le *e sa*"a%n/8 'es 9a"har ne a#ea o #a!a $ee $es*re cu% 6unc" ona+ % n"ea e nu *u"ea n"ele!e co%*le0 "a"ea aces"e %as n %a %ul" $ec" *u"ea sa n"elea!a conce*"ul $e n6 n "8 Prea %ul"e se n"%*lau n"r7un " %* *rea scur" s 6ara n c un e6or" # & b l8 Nu se%ana $eloc cu arheolo! aE n"orcn$u7se $e la 6ereas"ra+ "ra#ersa holul s "recu *r nus le ce $a$eau s*re ca%erele "er% nalelor+ un$e &ec $e

%on "oare s $e "as"a"ur erau re*ar" &a"e n se*areur a%ena<a"e *e s rur le $e %ese $ n nca*ere8 )ele %a %ul"e $ n"re %on "oare erau n s"are $e re*ausF nu%a c"e#a *ersoane lucrau l n s"e n 6a"a "as"a"ur lor8 n al saselea se*areu $ n al *a"rulea s r $e %ese+ 9a"har ne l !as *e Ph l Ho=ell care ara"a $e *arca nu secl n" se $eloc n cele c"e#a % nu"e n care ea7 s s *usese n% scare un * c %usch care7o $ureau8 E*u &area care ser s * se a"" $e re*e$e la !n$ul ca ar 6 e0 s"a" o sansa $e a!as 6 s erul * er$u" re#en se %e$ a" cn$ Ph l nce*use sacon6 !ure&e un *ro!ra% $e cau"are care a#ea sa s"u$ e&e "oa"e%e%or le7cacAe "e%*orare $ n ! !an" cul co%*u"er+ ncercn$ sa $ea $e ur%a "u"uror 6 s erelor $e %a! ne care "recusera *r n co%*u"er er $u*/7a% a&/8 7Poa"e n"re ora $oua s "re + s*usese 9a"har ne cn$ elo7n"rebase cn$ anu%e #a&usera acel 6 s er8 Poa"e un * c %a $e#re%e 7 *oa"e un * c %a "r& u8 Pr %a l s"a *e care o !enera co%*u"erul *area a 6 o $erulare a*roa*e n6 n "a8 )h ar $aca 6 s erele *e care le cau"au sea6lau acolo+ !n$ ea+ !as rea lor a#ea sa se%ene cu cau"areaunu ac n o % e $e care cu 6n8 n #re%e ce Ph l res"rn!ea cau"area+ 9a"har ne s s %" s ener! a+ s en"u& as%ul sle "e8 A*o + cn$ se a*leca *u" n %a %ul" $e ecran+ se au& sunn$ un b * elec"ron c s se $esch se o 6ereas"ra8 S %" cu% o cu*r n$e un #al $e a$renal na8 7As"a eA 6acu ea8 7E ce#a+ s*use Ph l8 'ar e al %eu+ nu ce cau" "u8 )uun cl c *e %ouse el %ar 6ereas"ra *en"ru a u%*le "o" ecranul8 Erau n s"e cerce"ar ale %ele+ s*use el8 O %ul" %e $e oa%en au rece*" ona" se%nale ra$ o s"ran *ro#en "e $e un$e#a $ n

a*ro* erea une no#e *e care o " n sub obser#a" e8 Sn"nu%a n s"e 6ra!%en"e+ $ar sn" 6oar"e c u$a"e8 Asa ca a%*usDDco%*u"erul sa %a cau"e s al"e se%nale care s7ar *u"ea*o"r # + $ar $es*re care eu n7a% au& "8 Z%b #/&n$ e0*res a *er*le0a $e *e ch *ul lu 9a"har ne8 E ca s cu% a #na*ar" "ura une n"re! s %6on cn$ nu $ s*u $ec" $e c"e#ano"e $ s*ara"e8 S ncer " s*un+ n7a% cre&u" c7o sa ob" n#reun re&ul"a"8 s n$re*"a $ n nou a"en" a s*re ecranul co%*u"erulu care a6 sa acu% o al"a 6ereas"raC Ra*or" cau"are $a"eC Nu%e *ro ec"C S"ar @r !h")eru" $eC Ph l Ho=ell nce*u" cau"areC 178K58,KTer% na" cau"areC ,,8-58.] nce*u" anal &aC ,,8-58.]Ter% na" anal &aC 1-8\781\ 4enerare ra*or"C 1-8\781K ;e& S"arbr "8r"6 1olos n$ "as"a"ura+ el a$use la & ra*or"ul !enera" $e co%*u"er8 Pe ecran se $erula o l s"a a 6 s erelor *e care co%*u"erulle co* ase $ n "oa"a lu%ea+ ur%a"a $e o al"a l s"a+ a*roa*e la6el $e lun!a+ a 6 s erelor *e care se ba&a ra*or"ul8 Pen"ru 6 ecare 6 s er 6usesera no"a"eC %ar %ea lu + $a"a la care 6usese n"oc% "+ co%*u"erul *e care 6usese n " al s"oca"+ *recu% s sursa $a"elor *r %are con" nu"e $e 6 s ere8 Ph l s %" *r %a un$a $e e%o" e cn$ obser#a ca a $oual s"a $e 6 s ere con" nea nu%a n6or%a" ob" nu"e $e la ra$ o"elescoa*e8 n con" nuare ur%ara re&ul"a"ele ncercar lor co%*u"erulu $e a ase&a %*reuna 6 s erele n"r7o sec#en"a coeren"a8

(n %a nce*u sa7 ba"a %a re*e$e cn$ #/&u ca+ nce*n$$e %a b ne $e $o an ncoace+ se%nalul *area a 6 6os"rece*" ona" cons"an" " %* $e c"e#a lun 8 'ar a*o + la sa*"e&ec s noua $e & le $u*a a*ar " e+ el se n"reru*sese brusc8 'u*a o "acere $e o su"a *a"ru&ec s $oua $e & le+ el rea*aruses 6usese rece*" ona" $e unul sau al"ul $ n c rca &ece7$ou/s*re&ece ra$ o"elescoa*e+ #re%e $e $oua su"e noua & le8 A*o ar "recusera o su"a *a"ru&ec s $oua $e & le $e "acere ra$ o8 1usese $e"ec"a" $ n nou *en"ru o su"a "re &ec s $oua $e & le+ *n/ s%ba"a "recu"a la *rn&+ ora 43T8 Ph l Ho=ell se u "a lun! la ecran cu o e0*res e $e o%caru a nu7 # ne s/7s crea$a och lor ce #e$eC $aca se%nalul 6usese rece*" ona" $e a""a " %* c" *re" n$ea co%*u"erul+ s $e a""ea ra$ o"elescoa*e $e c"e *re" n$ea co%*u"erul+ cu%$e nu se scr sese a*roa*e n % c $es*re as"aA nsa+ *e %asurace a*ro6un$a n6or%a" le+ nce*u sa se $u% reasca8 Se%nalele 6usesera rece*" ona"e $e o %an era a"" $e 6ra!%en"ara+ nc" aces"ea *ur s s %*lu se s"recurasera neba!a"en sea%a n oceanul $e n6or%a" *r % "e & ln c $ n cos%os8 A*o %a obser#a ce#a care7l 6/cu sa "rans* re $e e%o" e8 Se%nalul nu 6usese rece*" ona" n %o$ consec#en" *e o6rec#en"a un ca8 ' %*o"r #a+ el era rece*" ona" *e su"e $e6rec#en"e+ ca s cu% ar 6 6os" %*rosca" $e un 6el $e ar%acos% ca8 Un ra$ ose%nal e% s $e ca"re o s"ea sau $e un Iuasar era*ur"a" $e o 6rec#en"a un ca8 n %o$ e# $en"+ s"elele nu $ s*uneau $e n c un 6el $e "ehnolo! e care sa le *er% "a sa sch %be 6rec#en"a une e% s 8 N % c nu *u"ea 6ace as"a+ $u*a c"e s" a Ph l Ho=ell+ cu os n!ura e0ce*" e8 (ar aceas"a e0ce*" e era o%en rea8

7O *lane"a+ so*" Ph l cu res* ra" a "a a"a8 'u%ne&euleE 9a"har ne se ncrun"a8 7O *lane"aA )e #re sa s*u A Ho=ell nu7s $e&l *ea och $e *e ecranul co%*u"erulu n " %* ce #orbea8 7E #orba $e aceas"a "rans% s e+ s*use el+ a" n!n$ cu$e!e"ele nu%erele $e *e ecran ca s cu% ar 6 6os" n s"are sas %"a se%nalul nsus *e care ele l re*re&en"au8 S7a n"reru*"$e $oua or + $e 6 ecare $a"a *en"ru o *er oa$a $e o su"a*a"ru&ec s $oua $e & le8 Aceas"a *au&a e 6oar"e se%n 6 ca" #a8 S una $ n"re e0*l ca" ar *u"ea 6 ca se%nalul *ro# ne%a $e!raba $e la o *lane"a+ $ec" $e la o s"ea8 (n ca& ca orb "a *lane"e era co*lanar/+ a"unc se%nalul a#ea sa 6 e bloca"*en"ru "elescoa*ele noas"re $e c"e or *lane"a se !asea nu%bra soarelu e 8 9a"har ne l *r #ea lun!+ s"r/$u n$u7se sa n"elea!a %*l ca" le ra*or"ulu *e care7l #e$ea *e ecran8 7'ar as"a nsea%na c/888 Ea se o*r lasn$u7l *e as"rono% s/7 "er% ne !n$ul8 7'aca eu a% $re*"a"e+ s*use Ho=ell n cele $ n ur%a+ as"a nsea%na c/ acolo e c ne#a8 7'aca a $re*"a"eA l n!na 9a"har ne8 Parca & cea cas n!ura e0*l ca" e888 7A% s*us ca es"e una $ n"re e0*l ca" + o n"reru*se Ho=ell8 S + cu s !uran"a+ *re6era"a %ea+ con" nua el cu un surs su *ebu&e+ n"ruc" $esco*er rea cu #a acolo %7 ar 6ace cel %a celebru as"rono% al *lane"e 8 'ar+ $ n ne6er c re+ *res %" c/ %a e0 s"a #reo su"a $e e0*l ca" + "oa"e cu %ul" %a *lau& b le$ec" cea *e care "oc%a " 7a% rela"a"7o8 Och lu re#en ra *eecranul %on "orulu 8 Ascul"a+ s/ nu su6l n %anu #reo #orbul "/+ %7au& A E *rea *u" n *robab l s/ a% $re*"a"e+ ar $aca nu

S?ull8<*! ; $eo8a# A%n$ou/ a#eau acelas $o%en u $e or ! ne+ care era*re&en"a" $re*" % sh %o"o8co%8 Sn" a*roa*e s !ura ca nu%ele 6 s erelor erau *u" n %a lun! $ec" as"ea+ s*use 9a"har ne8 E ca s cu% co%*u"erul ar6 cau"a" nu%ele care se *o"r #eau la ce7a% #a&u" eu+ nu lacon" nu"8 Ph l Ho=ell scu"ura $ n ca*8 7Z cea ca era o le!a"ura *e *a! na cu cran ul care "e7a $usla 6 l%ule"8 Nu%ele 6 s erulu *e care l7a #a&u" era+ *robab l+ #o 6 cel %a celebru as"rono% al *lane"e sn" sanse sa 6 u cunoscu" $re*" cel %a $ o"8 'aA 7'ar $aca a $re*"a"e888 nce*u 9a"har ne+ s $ n nou as"rono%ul o n"reru*se8 7'aca a% $re*"a"e+ *o" sa7% 6 %ar"or ca a 6os" $e 6a"a cn$ a 6os" 6acu"a $esco*er rea8 Asa ca as #rea s7o $e%ons"re& na n"e $e a nce*e sa #orbesc $es*re ea8 Se u "a la 9a"har neC Ne7a% n"elesA 7E7n or$ ne+ se $eclara 9a"har ne $e acor$8 Se au& un al" se%nal sonor !enera" elec"ron c s a%n$o se u "ara la %on "or *en"ru a cons"a"a ca o al"a 6ereas"ra se $esch sese n col"ul $ n $rea*"a7<os al ecranulu *e care7l s"u$ a Ho=ell8 7He7he+ a "e u "aE s*use el8 n aceas"a $ % nea"a a%n$o ob" ne% re&ul"a"e8 9a"har ne s"u$ e nu%ele celor $oua 6 s ere ce a*arusera n case"a $e a#er" &are+ a%bele e0"re% $e s %*leC

cel *en"ru *a! na care con" nea !ra6 ca cran ulu s le!a"ura8 Aces"ea "rebu e sa 6 e 6 s erele *ro*r u7& se8 7'ar cu% le !asescA 7 'u7"e ar la b roul lu Rob S l#er+ s*use as"rono%ul8 3 sh %o"o es"e nu%ele co%*an e lu Ta?eo 2osh hara+ ceea ce7ar "rebu sa nse%ne ca % sh %o"o7*unc"7co% es"e nu%ele$o%en ulu sau *ersonal *en"ru *os"a elec"ron ca8 )eea censea%na ca acele 6 s ere se a6la un$e#a+ n"r7unu $ n"re co%*u"erele *ersonale ale lu Ta?eo 2osh hara8 7Po" sa le !ases" $e a c A Ho=ell r $ ca $ n u%er C 7Poa"e+ $aca as 6 un bun hac?er8 'ar $ n b roul lu Rob n7ar "rebu sa 6 e %are sco6ala sa a<un! la ele+ n"ruc" el sea6la $e<a n re"eaua lu 2osh hara8 Asa ca eu o sa %a n"orcacu% la ra$ ose%nalul %eu8 S nu u "a+ a$au!a el ara"n$ s*reecranul co%*u"erulu care nca %a a6 sa re&ul"a"ele *ro*r lorcerce"ar 8 Nu su6l n %anu o #orba $es*re as"a8 Te ro!E 7N c %acar o alu& e+ *ro% se 9a"har ne8 S %ul"u%esc*en"ru a<u"or8 'aca !asesc ce#a+ a% sa7" $au $e s" re+ a ncre$ere8 73 nuna"+ re*l ca Ho=ell8 'ar *n/ sa a<un!a 9a"har ne la %as na e + as"rono%ul s u "ase $e cele $oua 6 s ere8 Pen"ru el c u$a"ul ra$ ose%nal $e la o s"ea a6la"a la c nc s*re&ece % l oane $e an 7lu% n/ era cu%ul" %a n"eresan" $ec" %a! nea unu cran u n!ro*a" n */%n"8

Se n"orsese $ n nou la c%*ul ncen$ a"8 Pal/la a "rosnea n <urul lu s + cu "oa"e c/ nu #e$ea n c o 6lacara+ s"raluc rea e u%*lea n"uner cul cu o nuan"a ros a" ca8 S %"ea cu% se a*ro* a $e el #en n$ $ n "oa"e $ rec" le8 Parca ar 6 6os" ncon<ura" $e #n/"or a"" $e s !ur $e *ra$a+ Wnc" nu %a s %"eau ne#o a s/7s $ s %ule&e *re&en"a "/cn$8 (n c u$a a*ro* er #n/"or lor+ lu nu7 era 6r ca8 Pu"ea % ros *r %ele ro"ocoale $e 6u% *e cn$ aces"ea se ns nuau n nar + n bere!a"a+ n *l/%n 8 'ar ele nu % roseau a 6u% 7 cel *u" n nu n "o"al "a"e8 1u%ul l 6acuse n"o"$eauna sa se nece+ *ro#oca us"ur % s l/cr %/r + l/sn$u7 un !us" a%ar n !ura8 Trase a$nc n * e*"+ u%*ln$u7s *l/%n $e *arca ar 6 6os" aer sal n+ a$ n$ $ ns*re %are o$a"a cu br &a8 Pe cn$ aces"a u%*lea cor*ul+ s %" ce#a ce nu %a "ra se n c cn$+ o e0uberan"a s un en"u& as% ce7 n#a$a 6 n"a cu o *u"ere s o s"are $e b ne ce7l 6aceau s/ se s %"a $e nen# ns8 Trosne"ul 6oculu $e#en %a *u"ern c+ $ar *e ln!/ aces"a se %a au&ea ce#a8 Un !ea%a" s"ran u+ ca s cu% c ne#a sea6la n %are su6er n"a8 'e 6a*" nu+ nu un !ea%a"+ c %a

curn$ su erul s "rosne"ul 6oculu ce $obn$ea *u"ere+ *e%asura ce % s"u a "res" a $e &ahar s "o" ce se %a a6la n calea saT%ar n$u7se $ n ce n ce %a %ul"8 'e#en se o 6or"a # e ce asal"a *a%n"ul+ $n$ nas"ere unu %are #r"e< ce se7n/l"a "o"n sus+ absorb n$ 6 ecare %olecula $e aer $ n re! une *en"rua al %en"a %ons"rul $e#en " ur as s care con" nua sa creasca s sa se n" n$a8 S "o"us + nca nu *u"ea sa &areasca 6lacar le8 A*o + n s6rs "+ #en ra8 La nce*u" $oar sca*arar ce ab a se &areau+ ca n s"el %b cerce"a"oare $e ser* " n$u7se *r n $es sul $e "res" e$ n <urul lu 8 S %" *r %a $o!or re a 6oculu *e * ele+ $ar nu se%anacu $o!oarea n c unu al" 6oc $ n c"e s %" se #reo$a"a8 Aces" 6oc *area s/7l al %en"e&e+ %a $e!raba sa7 $ea $ n "ar a lu $ec" sa7l consu%e8 A*o + *e %asura ce7s s %"ea *ro*r a 6 n"a e0ul"n$ la a*ro* erea rasu6lar *ulsa" le a %ons"rulu + #e!e"a" a $ n <urul lu *r nse sa "re%ure n caleabes" e 8 Or nco"ro se u "a+ 6run&ele s "ul* n le se uscau s serasuceau na n"ea *r<olulu ce a#ansa+ a*o &bucneau n6lacar + $ s*ar n$ $u*a asal"ul 6oculu 8 Ro"ocoalele $e 6u% se n!rosara ca n s"e ser* + ncolac n$u7 se n <urul "ru*ulu sau+ s"rn!n$u7l "are n #olu"ele lor+ nsa nu se &ba"u sa sca*e $ n %bra" sarea lor+ c se bucura $esen&a" e+ "r/!n$ la 6el $e %ul"a # "al "a"e $ n s* ralele "o" %a s"rnse $e 6u%+ ca s $ n 6ocul nsus 8 Urle"ul "urb onulu u%*lea au&ul+ ar n"uner cul no*" 6u alun!a" $e *loa a $e "ac un "sn "/ $ n c%*8 1u% s 6lacarase %*le"eau $ansn$ n <urul lu ca o 6 n"a # e8 )a n "ransa+ n" nse % n le ca *en"ru a a"ra!e 6or"a #r"e<ulu $e 6oc ca"re el+ s un %are s"r !a" $e e0"a& se r $ ca $ n* e*"ul lu 8

Nu %a era el cel #na"+ c acu%+ 6/cn$u7se una cu n6ernul $ n <ur+ s %" s* r "ul 6oculu nsus n"r n$u7 n su6le"8 Se n" nse c" *u"u+ cu * c oarele $es6acu"e s bra"ele lar!$esch se+ s un s"r !a" $e #n/"or &bucn $ n s"ra6un$ul 6 n"e sale888 To" cor*ul lu Je66 9 na &#cn s*as%o$ c $re*" ras*uns la" *a"ul care "sn se $ n el+ s%ul!n$u7l $ n nlan"u rea # sulu 8 S "o"us + cn$ se "re& + # sul r/%ase cu el8 'o!oarea 6oculu *e care7o s %" se cu nu%a o cl *a n ur%a $ s*aruse+ $ar6u%ul 7 nu8 'e cu% $esch se och l #a&u #ala"uc n$u7se n <urul lu + o cea"a cenus u7%aron e a"" $e $ensa+ nc" ns" nc" # nch se och 8 S"a"u asa n" ns s ne% sca"+ cu *leoa*ele s"rnse s n %abubu n$+ $ar $e as"a $a"a nu $ n e0"a& on r c8 Acu% ba"ea $e 6r ca8 ; sul 6usese a"" $e real+ era n"oc%a ca n c%*ul $e"res" e $e &ahar+ n #r"e<ul $e 6oc ch ar na n"e ca oa%en $ n ca% onul !alben s/7l ns6ace+ ar Josh 3alan sa *lece n ca% one"a lu 8 n acele c"e#a cl *e 7 cele c"e#a cl *e c" s"a"use n* c oare ln!a 6ur!one"a lu Josh 7 s %" se ce#a ce nu %a s %" se n c o$a"a n # a"a8 (n *ar"e+ 6usese $ n cau&a 6oculu nsus 8 )e#a n le!a"uracu %o$ul n care 6lacar le *ulsau+ ser*u au s $ansau %*reuna $a$ea $e !n$ "+ a" n!ea ce#a $ n s"ra6un$ur le lu + l6acea sa se s %"/ a*roa*e h *no" &a"8 (ar cn$ 6u%ul *a"runsese n nar + s %" se cu "o"ul al"ce#a8 Nel n s"ea care7l bn"u se "oa"a seara $ s*aruse s 7n n"re!ul cor* s %" se aceleas 6urn ca"ur ca a"unc cn$ s "er% na ncal& rea la un concurs $e a"le" s% s era !a"a $e cursa8

A*o oa%en $ n ca% onul !alben $a$usera na#ala *es"eel+ " *n$ la el s ns6/cn$u7l+ ncercn$ s/7l "ra!a $ n calea 6oculu 8 Era %a sol $ $ec" e 7%ul" %a sol $ 7 s 7s r $ case bra"ul $re*" sca*n$ $ n % n le unu a $ n"re barba" + ca sa7s *oa"a re*e& *u%nul n %u"ra celu lal"8 Acu%+ cu och nch s + s a% n"ea sn!ele care na*a$ se nasul barba"ulu + e0*res a $e sur*r &a $ n och lu s " *a"ul n6ur a" al aces"u a8 'ar $u*a aceea+ "o"ul era con6u&8 Lu% n le l &b sera noch + la%* s"raluc "oare+ cu halo!en care7l orb sera $e *arca 7ar 6 "ras c ne#a un sac *e ca*8 'u*a aceea a% n" r le nu %a erau al"ce#a $ec" %*res 8 3a %ul"e lu% n 8 Z!o%o" $e %o"oareF #oc care " *au8 'eo$a"a %a %ul"e % n se a6lau *e el+ ar el era n" ns *e *a%n"+ %ob l &a" $e c ne#a care se$ea *e * e*"ul lu s $e al"c ne#a care7 se$ea *e * c oare8 )e#a se a*asa *e 6 !ura+ ar el se &ba"ea s/7s 6ereasca 6a"a+ $ar nu reus se8 n"uner cul nce*use sa se s"r n!/ n <urul lu + ar el 6usese s !ur ca a#ea sa %oara8 'ar acu% era "rea&+ nu %ur se8 R/%ase *er6ec" ne% sca"+ ascul"n$8 Pu"ea au& n s"e sune"e cu% nu %a au& se *n/ a"unc 8 @a"a le *ro*r e n % *o%*n$u7 sn!ele *r n ar"ere8 'es s" a ca nu era *os b l+ s nch *u ch ar ca au&ea &!o%o"ul sn!elu nsus + !l! n$ nce" sor n " %* ce cur!ea *r n ar"ere+ &!o%o"ul sch %bn$u7se cu 6 ecare con"rac" e a n % 8 ncerca sa #a$a ce s7a n"%*la" cu el+ "es"n$u7s 6 ecare %usch + $ar % scn$u7s 7l *e 6 ecare a"" $e *u" n+ nc" sa 6 e %*erce*" b l8

N % c nu era ru*"F n c %acar nu7l $urea8 S era n * elea !oala8 s n$re*"a a"en" a $e la *ro*r ul cor* la locul n care se a6la8 )u "oa"e ca " nea och nch s + s *u"ea $a sea%a ca n <urul sau erau *ere" + 6oar"e a*roa*e $e el8 S era s n!ur8 Aerul $ n <ur se % sca s aro%e necunoscu"e a$ au *e la nar 8 Nu erau ne*lacu"e aro%ele+ c $oar ne6a% l are8 n cele $ n ur%a+ s $esch se och ul $re*" 7 nu %a %ul" $e c" #a % l %e"r 7 % scare a"" $e *er6ec" e0ecu"a"a+ nc" n c un obser#a"or n7ar 6 *u"u" s/ ba!e $e sea%a %*erce*" b la cl * re8 )ea"a8 Aceeas cea"a %aron e8 'ar nu era cea"a+ *en"ru ca nu s %"ea n % c $ n u% $ "a"ea r/coroas/ a ce" *e * ele8 Och ul se % sca la a$a*os"ul *leoa*e sale cerce"n$ &ona $ n <ur+ cu "oa"e ca era cu %ul" *rea nes !ur $e locul n care se a6la sau ce s7ar *u"ea a6la n a*ro* ere *en"ru a se "ra$a *r n al"ce#a $ec" cea %a usoara $ n"re % scar 8 Nu #a&u n % c8 A"unc s $esch se a%n$o och + casca+ *leoa*ele $esch &n$u7 se lar! *en"ru a *r # 6 0+ 6ara sa cl *easca8 Se u "a $re*" na n"e+ % n"ea lu anal &n$ $e<a n6or%a" le *e care och + urech le s nasul lu le a$unau n cau"area unu na% c $eoca%$a"a ne $en" 6 ca"+ ce s7ar 6 *u"u" ascun$e n acea % as%a8 'e ce nu7l $ureau och A 'e ce oare nu7l us"urau $e la s%o! s $e ce nu7 lacr %auA 'e ce nu "usea s nu se neca $e la #a*or ce *lu"eau n <urul lu A

N c un ras*uns nu7 *area *lau& b l8 Zacea ner"+ nu%a och se % scau+ cl * n$ ba n"r7o $ rec" e+ ba n al"a8 N % c $ n ce #e$ea+ n % c $ n ce au&ea+ n % c $ n ce % rosea nu "ra$a *re&en"a une al"e crea"ur 8 S "o"us era su*ra#e!hea"8 Pu"ea s %" as"a cu o cer" "u$ ne *e care n7o %a "ra se #reo$a"a8 n c u$a a ceea ce7 s*uneau och s urech le+ s nasul+ s %"ea 6urn ca"ur *e * ele s ner# erau n" ns la %a0 %u%8 A*o o #a&u8 Sus+ $easu*ra lu s 7ns*re $rea*"a8 O ca%era $e lua" #e$er 8 s n"oarse ca*ul s*re ea+ u "n$u7se $ rec" n len" la+ ca un lu* care se u "a $re*" n col %a"orul lune"e une ar%e $e 6oc8 1ara sa sca*e $ n och ca%era $e lua" #e$er + Je66 9 na se s"r nse nce" n *o& " e !he%u "+ 6 ecare % scare a"" $e sub" la s $e l na+ nc" ab a era *erce*" b la8 'aca s7ar 6 a6la" *e o *a< s"e cu arba nal"a+ n c %acar un 6 r cel nu s7ar 6 cl n" "8 ncre%en + cu och a" n" " *e ca%era+ as"e*"n$8 A*o "sn $ n"r7o$a"/+ a&#rl n$u7se $e *e *o$eaua un$e &acea+ cu "ru*ul n" n&n$u7 7se cu !ra" a une * s c + cu bra"ele r $ ca"e n sus *en"ru a *r n$e ca%era $e lua" #e$er s cu * c oarele arunca"e n s*a"e *en"ru a7 *ro*ulsa "ru*ul sol $8 S n"r7o 6rac" une $e secun$a+ se &b $e o bar era n# & b la8 )u un !ea%a" sca*n$u7 *r n"re bu&e+ ca&u *e *o$ea+ s"ra6ul!era" $e $urere n sol$ul $re*" s n !enunch ul s"n!+ n %o%en"ul cn$ se lo# $e su*ra6a"a $e !res e $ura $e $e$esub"8

Zacu ne% sca" as"e*"n$ sa7l lase $urerea+ a*o se r $ cance" n * c oare s nce*u sa se % s"e *recau"+ e0*lorn$ cu% n le s cu $e!e"ele locul cel s"ran u n care se a6la8 Se a6la n"r7o cu" e8 O cu" e %are+ "rans*aren"a+ $eloc rece la a" n!ere8 Ple0 !las8 )ea"a !roasa+ cenus u7%aron e ce7l ncon<urase l %* e$ case s7o #a$a *n7a"unc + $ar acu%+ $u*a ce7 *arcurse *er %e"rul *en"ru a $oua oara+ o *u"ea #e$ea s * *a 8 Era nch s+ *r &on er n"r7o cusca ce *area a nu a#ea n c n"rare+ n c es re+ cu e0ce*" a a $oua or 6 c $e aer s re *r ncare c rcula n % c #r"e<ur aerul acela ce"os+ s o % caeclu&a cu c"e o usa la 6 ecare ca*a"8 Pu"ea $esch $e usa $ ns*re n"er or+ $ar *e cea $ ns*re e0"er or 7 nu8 Era n"r7o cusca+ ase%enea unu an %al salba" c8 (ar *en"ru oa%en care obser#au %a! n le *relua"e $eca%era $e lua" #e$er $e $easu*ra lu + el ch ar era un an %alsalba" c8 O crea"ura 6eroce+ % scn$u7se ncoace s 7ncolo n"re *ere" cus" sale8 3 chael "oc%a s ncu a $ula*ul sau $e la #es" arena n"e $e a %er!e la bu6e" *en"ru %asa $e *rn& cn$ au& #ocea $ n s*a"ele lu 8 7)re& ce #re + $ar eu+ unul+ nce* sa %a "e%8 Lu 3 chael nu %a era ne#o e sa se s*una la ce anu%e sere6erea R c? P e*erF n cursul $ % ne" el nsus $e#en se $ nce n ce %a n!r <ora"+ $e cn$ Josh nu a*aruse n c $u*a a$oua *au&a8 )h ar s $u*a ce au& se la bule" nul $e s" r $es*re$ s*ar " a lu Je66+ el "o" se %a as"e*"ase sa $ea $e %a"ahalosul

ha=a an sub s%och nul n$ an un$e ech *a $e a"le" s% a#eaob ce ul sa se a$une8 'ar cu% Je66 nu %a a*area888 7 A ncerca" s/7l sun *e Je66A n"reba el n $ru% s*re bu6e"8 R c? ncu# n"a $ n ca*8 7)h ar na n"e $e a "re a ora a% #orb " cu %a%a lu 8 Z cea ca aseara s7a $us sa se *l %be s nu s7a %a n"ors8 Z ceaca *e la *a"ru $ % nea"a a aler"a" *ol " a8 3 chael se o*r brusc ch ar n *ra!ul bu6e"ulu + as"e*"n$sa n"re %a n" *us"an $ n s*a"e8 7Poa"e c7ar "rebu sa suna% s no la *ol " e+ s*use el8 A#n$ n #e$ere ce7a *a" " 9 o? 888 7Nu s" % ce s7a n"%*la" lu 9 o? + se o*use R c?8 7'ar $aca ne7a #a&u" c ne#a alal"/seara cn$ a% n"ra" n %a!a& nul $e ar" cole subac#a" ceA ns s"a 3 chael c/u"n$ oe0*l ca" e 7or care ar 6 6os" ea 7 *en"ru ceea ce se n"%*lase lu 9 o? s care7ar 6 6os" n s"are acu% sa <us" 6 ce s absen"a lu Josh 3alan s Je66 9 na8 ;reau sa & c ce7ar 6 s/7 6 s*us c ne#a *ro*r e"arulu c ne a n"ra" n %a!a& n nabsen"a lu A Och lu R c? P e*er se holbara cn$ *r ce*u sensulcu# n"elor aces"u a+ $ar o cl *a %a "r& u cla" na $ n ca*8 7 9en R ch"er n7ar 6ace una ca as"a8 7'e un$e s" A 6acu 3 chael8 n Ne= 2or?888 7 A c nu7 Ne= 2or?+ s*use "a os R c?8 'aca ar 6 lua" 9en #reo %asura+ a"unc ar 6 che%a" *ol " a+ $ar a<u"orul $e ser 6 cu care a% $ scu"a" er n7a %en" ona" n % c $es*re n"rarea *r n e6rac" e n %a!a& n8 7A"unc ce7ar %a *u"ea 6 A n"reba 3 chael8 Sa 6 $a" oare Josh s Je66 $e #reun neca&A R c? so#a 8 7Po6" %A l n$e%na 3 chael8

7Je66 n7a a#u" n c o$a"a *roble%e+ s*use R c? cu ba!are $e sea%a+ $ar Josh 3alan $a %ereu $e c"e7o belea888 7Ser osA E nu+ &auA n"reba o #oce s R c? se rasuc *e c/lc e *en"ru se "re& nas n nas cu Josh 3alan + a*aru" $e $u*a col"ul bu6e"ulu cu och sc/*/r n$ $e %n e8 )e+ $aca sn" nu%a $e ca*uH %eu888 7E + eu cre$ c/7n *r # n"a lu Josh nu "rebu e sa ne %a ba"e% ca*uH+ l n"reru*se R c? *e un "on !lac al s + cu o e0*res e se#era s na n"e ca 3 chael sau Josh sa %a *oa"a s*une ce#a+ R c? $ s*aru n bu6e"8 3 chael se u "a lun! la ha nele bo" "e ale lu Josh s la $rele $e 6un n! ne $e *e 6a"a lu + $n$u7s *e loc sea%a ca Josh nu $or% se acasa noa*"ea "recu"a8 7)e se n"%*laA n"reba el8 Un$e7 Je66A 7(suseE so*" Josh8 Nu7 a c A (n !lasul *r e"enulu sau era ce#a ce 6acu *res %" rea $ n cursul $ % ne" sa se "rans6or%e n "ea%a8 Scu"ura $ n ca* s 7 s*use lu Josh ce au& se la ra$ o s ce "oc%a con6 r%ase R c?8 7'u*a ce7a% *leca" $e la " ne+ a% $a" $e el+ s*use Josh8 Se u "a n <urC Eu & c s7o s"er!e% $e a c + b neA 7;re sa & c sa ch ul % res"ul & le A n"reba 3 chael8 Ha $e+ JoshE S*une7% s % e ce se n"%*la+ b neA 7 Nu a c + s*use Josh cn$ usa bu6e"ulu se $esch se s $o *us" es ra+ u "n$u7se la e n"reba"or8 7)e7au "o" A se % ra Josh cn$ aces" a $ s*arura $u*a un col"8 7Tu "e7a u "a" la " neA )e7a 6acu" asearaA Josh s %" un l car $e %n e8 'e ce7l $escosea 3 ?e n haluH as"aA Nu nse%na ca+ $aca7l n"reba as"a888 'ar $aca l re*e&ea s *e 3 chael+ un$e se %a *u"ea $uceA )u c ne7ar %a 6 *u"u" sa #orbeascaA S %a nce*ea sa

se s %"/ s rau8 S cu% sa nu 6 e asa $u*a ce a& 7noa*"e nhalase "o" 6u%ul ala n c%*ul $e "res" e $e &ahar s $u*a onoa*"e $or% "a n bena $ n s*a"e a ca% one"e A 7U "e ce+ ha $e sa %er!e% la #es" are8 )el *u" n o sa *o"6ace s eu un $us s a% s/7" s*un ce s7a n"%*la" aseara8 'ar"rebu e sa7% *ro% " sa nu s*u la n %en + b neA ;rn$ c"e#a %one$e $e un s6er" $e $olar n au"o%a"ul $ n a6ara bu6e"ulu + 3 chael lua $oua cu" $e )ola+ o *un!a$e car"o6 *ra< " s $oua *ache"ele cu *ra< "ur ce *areau ca%#ech 8 'es6/cn$ una $ n cu" le $e )ola el 7o n" nse lu Josh care "rase un !" lun! n #re%e ce se n$re*"au s*re #es" are8 'ar+ cn$ Josh o $use $ n nou la bu&e sa %a bea+ l cu*r nse o cr &a $e "use8 7Nu "e s %" b neA l n"reba 3 chael8 Josh scu"ura $ n ca*8 7H%+ %a s %" $e raha"8 n #es" ar Josh se $e&braca s %erse la $usur 8 n " %* cese a6la sub a*a 6 erb n"e n$e*ar"n$u7s 6un n! nea s % &er a $e *e * ele+ *o#es" lu 3 chael cele n"%*la"e noa*"ea"recu"a8 7L7a lasa" *ur s s %*lu acoloA l n"reba 3 chael+ $u*ace Josh "er% na $usul s a*uca un *roso*8 7S + %a ro!+ ce7a 6 #ru" sa 6acA l re*e& Josh *e cn$ ses"er!ea+ sar n$u7 $ n nou "an$ara8 N7a #ru" s/ urce7n ca% one"a+ ar 6ocul era *es"e "o" n <urul nos"ru+ n$ # & a a #eneaus 888 un nou acces $e "use re"e&a #orba 6/cn$u7l s/ se a*lece n 6a"a8 73a b ne $u7"e acasa+ s*use 3 chael8 7AcasaAE 6acu Josh cn$ "usea se %a *o"ol 8 )e usor " # ne " e sa & c + 3 ?eE 3a% ca "a nu se %ba"a s nu "e a la c o%a!eala cu% 6ace "a c/7%eu+ s 888

'eo$a"a Josh s %" ca nu %a *oa"e sa res* re8 Se neca+ es %*le" c n$u7se $ n #es" ar s se $use cu !reu *n/ la "oale"a8 3 chael #en n 6u!a $u*a el+ $ar *n/ sa a<un!a s el acolo+ Josh $e<a se "r n" se *e <os+ cu ch *ul *al $8 ns*/ %n"a" $e s"area *r e"enulu sau+ 3 chael n" nse %na s a" nse bra"ul lu Josh8 P elea era rece s "rans* ra"a8 Josh res* ra !reu8 7)e eA l n"reba 3 chael8 )e "e $oareA Josh se u "a la 3 chael cu o *r # re * er$u"a8 7Nnnu s" u888 !6 el8 Nu *o" s/ res* r888 3 chael casca och 8 As"%A S/ 6 su6er " Josh o cr &a $e as"%A A"o% &orulE 7 cel *e care %a%a lu 7l $a$use s/7l a b/ "o" " %*ul la el+ $es $e un an nu %a su6er se o cr &a888 oareun$e l *useseA n $ula*ul lu $e la #es" areE Sau %a b ne sa $ea 6u!a s s/ anun"e n6 r% eraA N c %/car nu s" a un$e era n6 r%er aE 7; n %e$ a"+ s*use el8 3a $uc s/ ncerc sa $au $e n6 r% era s %a a% ce#a n $ula* care s7ar *u"ea s/ "e a<u"e la res* ra" e8 7 Nu n6 r% era+ horea Josh8 Nu #reau888 'ar era *rea "r& u8 3 chael $e<a *lecase8 Lu*"n$u7se s/7s reca*e"e res* ra" a+ Josh se r $ ca cu !reu *e * c oare+ a<u"n$u7se $e clan"a us $e la $ula*ul $e care se s*r < n se o cl *a %a $e#re%e8 ncerca s/ 6ac/ un *as+ s * er$u ech l brul s s%uc $e clan"a8 Usa se $esch se $n$ la #eala o !ra%a$a $e s" cle s $e cu" $e car"on s $e "abla 7 subs"an"ele $e cura"a" s $e& n6ec"an"ele *e care o%ul $e ser# c u le $e*o& "ase acolo8

'n$u7se ns" nc" # na*o un *as+ Josh *r # lun! la %ul" %ea $e s" cle s rec * en"e ns ra"e $ na n"ea lu 8 A*o + reac" onn$ la un %bol$ ce7l cu*r nsese $e<a+ n" nse %na s a*uca o s" cla $e a%on ac+ o $es"u*a s 7o $use cu !r <a la nas8 Tr/!n$ a$nc n * e*" #a*or + s %" *e loc un #al $eener! e+ $e *arca n sn!e se n<ec"ase o $o&a $e a$renal na8 Trase $ n nou n * e*"F n"re!ul lu cor* "resar + a*roa*eelec"r &a"8 O cl *a %a "r& u+ cn$ 3 chael Sun$Iu s" rea*aru cua*ara"ul n %n/+ n"rea!a $ s*o& " e a lu Josh 3alan sesch %base8 Tenul ara"a sana"os+ och erau s"raluc "or + ar res* ra" alu *area *er6ec" nor%ala8 Pe cn$ 3 chael l *r #ea ulu "+ Josh $use $ n nou la nass" cla $e a%on ac s "rase n *la%n #a*or 8 7'u%ne&eule %are+ Josh+ ce 6ac A s"r !a 3 chael+ s%ul!n$u7 lu Josh s" cla $ n %n/8 )e7nsea%n/ "o" bala%ucul as"aA 7 '/7% 7o na*o E ceru Josh8 O a$ul%eca% nu%a 8 7A nnebun "A )hes" a a a e o"ra# "oareE Te *oa"e uc $e8 Josh n" nse nca o $a"a %na $u*a s" cla8 7'a7% 7o cn$ " s*unE (%* n!n$u7l *e Josh $e ln!/ $ula*+ 3 chael nch se usa+ $u*a care se s*r < n cu s*a"ele $e ea " nn$ s" cla $e a%on ac n %n/8 Josh l *r #ea %n os s + *en"ru o cl *a+ 3 chael se "e%u ca *r e"enul lu a#ea sa7l ba"a8 'ar Josh scu"ura $ n ca*8 7'u7"e na b E %ur%ura el8 (n"orcn$u7se cu s*a"ele s*re 3 chael+ *aras ra* $ nca*erea8 Pna ce 3 chael *usese la loc s" cla $e a%on ac s se $usese $u*a el+ Josh se s %bracase $e<a8 7Ha $e+ Josh+ se ru!a 3 chael8 Eu nu ncerc $ec" sa "e a<u"8 Josh a*roa*e c/ n c nu se u "a la el8

7N7a% ne#o e $e a<u"orul "/u8 N7a% ne#o e $e a<u"oruln %anu 8 'u*a care $us a 6os"+ %br nc n$u7l *e 3 chael la es rea$ n #es" ar s n$re*"n$u7se s*re *arcare8 3 chael 6u! $u*ael s 7l a<unse ch ar cn$ se urca n cab na ca% one"e 8 73er! s eu cu " ne+ s*use 3 chael+ n$re*"n$u7se s*relocul $ n $rea*"a so6erulu 8 7 As"a s7o cre& "u8 Porn n$ %o"orul+ Josh ba!a n %arsar er s 7o *orn $ n*arcare n scr" " $e cauc ucur 8 3 chael ra%ase n norul $e *ra6 *e care7l s"rn se ca% one"a+ u "n$u7se lun! $u*a *r e"enul lu 8 Och se u%*lura $elacr % + ar n s"o%ac s %"ea un no$ $e %n e s $e $urere a"" $e nclc " s $e s"r ns+ ca n c n c nu se s %"ea n s"are sa7l $esclceasca8 JO sa "reaca *es"e as"a+ s s*use el *e cn$ seWn"oarse s 7o lua s*re #es" are8 Pn/ la "er% narea scol o sa"reaca *es"e as"a8 Are sa 6Ne b ne8D 'ar ch ar n cl *a cn$ s ros"ea n soa*"a aces"e cu# n"e+ s" a ca nu le cre$ea n c el8

)n$ $e%ara n "ro%ba $ n *arcarea scol + Josh 3alan ha7 bar n7a#ea un$e se $uce8 Nu s" a $ec" ca "rebu e s7o a $ n loc8 Acea re# !orare *e care7o s %" se n "ru* a$ul%ecn$ s" cla cu a%on ac nce*ea $e<a sa $ s*ara+ la 6el s 6ur a care cloco" se n el cn$ 3 chael s%ulsese s" cla $ n % n 8 )h ar asa+ ce na ba l a*ucase sa se sucareasc/ *e 3 chaelA 3 chael era cel %a bun *r e"en al lu E 3 chael sal#ase # a"a8 3 chael nu ncercase al"ce#a $ec" sa7l a<u"e8 (ar el ce 6acuseA sar se %us"arul s se c/r/b/n se8 3are raha"E S 7acu%A Acasa 7 n n c un ca&+ n c nu se *unea *roble%a sa $ea*e7acas/ cel *u" n *n/ la c nc + cn$ %a ca7sa a#ea sa sen"oarca $e la ser# c u s nu a#ea sa 6 e s n!ur cu "a ca7s/u8 Poa"e c7a#ea sa se $uca *e *la<a *en"ru #reo c"e#a ceasur + n"o"$eauna se s %"ea %ul" %a b ne $u*a no"+ *e ur%aa#ea sa $ea $ n nou *e la scoala la "er% narea cursur lor casa7l a *e 3 ?e8 O s/7s ceara scu&e s $u*7a a au sa !aseasca o %o$al "a"esa a6le ce#a $es*re Je66 9 na8 Poa"e ca 3 ?e a#ea $re*"a"e

*oa"e ca+ n"r7a$e#ar+ ar 6 "rebu " sa s*una la *ol " e un$e 6usesera n noa*"ea n care %ur se 9 o? 8 A<un!n$ n *ar"ea cea %a $e <os a #a $ n"re Halea?alas %un" Ges" 3au + s"ran ul $ scon6or" $ n * e*" re#en s + *e cn$ se n$re*"a s*re un *arc $e *e #ersan"ul e0*us+ $e ob ce *u" n 6rec#en"a" n " %*ul s/*"/%n + l a*uca o al"a cr &a$e "use8 A*o + cu aceeas ns*a %n"a"oare sen&a" e $e su6ocare care7l cu*r nsese la scoala+ a*asa *u"ern c *e$ala $eaccelera" e ho"/r" sa a<un!a la *la<a un$e *u"ea sa "ra!a n* e*" br &a ce a$ a $ ns*re ocean8 s $orea a"" $e %ul" saWn# n!a sen&a" a $e su6ocare+ nc" n c nu ba!a $e sea%a caau"o%ob lul $ n s*a"ele lu %ar s el # "e&a+ " nn$ *er6ec" r "%ul cu ca% one"a sa8 JA%on acul+ se !n$ el8 3 chael a#ea $re*"a"e8D Acu%* e*"ul l $urea "are s + n$ 6eren" c" $e "are se s"ra$u a+ nu*area a %a 6 n s"are sa "ra!a su6 c en" $e %ul" aer n*la%n 8 )n$ o*r ca% one"a n *arcarea *us" e $ n s*a"ele*la<e + s"rn!ea #olanul cu a%bele % n + n *ar"e $ n cau&a$urer cu%*l "e ce se r/s*n$ se *r n "o" cor*ul+ $ar %a %ul" ca sa re& s"e8 ' n cau&a s"r nsor + *u%n + $e<a alb " + nce*eau sa sen# ne"easca s + cn$ se u "a s*re %are+ ab a $e %a *u"ea&ar or &on"ul8 To"ul *area a 6 aco*er " $e cea"a+ ar s"raluc rea a% e& se es"o%*a+ $es *na7n ur%a cu o cl *a nu 6usese * c $e nor *e cer8 A6ara8 Trebu a sa asa $ n ca% one"a s sa se $uca *e *la<a8 'aca*u"ea a<un!e *n/ acolo+ a#ea sa *oa"a res* ra $ n nou+ sa seWn" n$a *e <os s sa se o$ hneasca un * c+ $u*a care aceas"acr &a c u$a"a a#ea sa "reaca8 A#ea sa7 6 e $ n nou b ne8 @<b

$u*a clan"a *or" ere + o !as s se $a$u <os $ n %as na8 nsanu se *u"u " ne *e * c oare+ !enunch %u ar/ s se *rabus n "/rn/8 46 a+ horca n$ $u*a aer+ $ar cu 6 ecare % scare a $ a6ra!%e + s s %"ea *arca *l/%n ars *r n n"er or cu o 6lacara $e su$ura8 3ureaE S" a aces" lucru+ l s" a cu o cu%*l "a cer" "u$ ne8 n"uner cul se "esea n <urul lu + ar $urerea $e#enea "o" %a nsu*or"ab la s nu %a *u"ea res* ra $eloc8 n" nse bra"ele s le a! "a un * c c/u"n$ ce#a 7 or ce 7 $e care sa se a!a"e+ $e care sa se s*r < ne+ ca s cu% s %*lul 6a*" $e a s"rn!e ce#a n % n ar 6 *u"u" sa %* e$ ce su6ocarea cu%*l "a ce *usese acu% s"/*n re *e el8 ncerca sa s"r !e $u*a a<u"or+ $ar $ n bere!a"a lu nu es $ec" un !ea%a" so*" "8 A*o + cn$ n"uner cul *o!or $easu*ra lu s ul" %a * ca"ura $e #la!a l *aras + s %" o noua sen&a" e8 Parca ar 6 6os" r $ ca" n aer8 R $ ca" s $us $e*ar"e8 )u *l/%n nca ase$ a" + lu*"n$u7se sa res* re+ Josh 3alan se *re$a n"uner culu 8

se

7Je66 al %eu e ba a" bun+ ns s"a U lan 9 na8 Je66 al %eu n7ar *leca asa $e7acas/E )e#a s7a n"%*la"8 )al Olan $a$u $ n ca* con$escen$en"+ $ar !es"ul era %a %ul" %as nal8 'u*a c nc s*re&ece an $e *ol " e n#a"ase$e%ul" ca nu e0 s"a %a%a *e 6a"a *a%n"ulu *en"ru careo$orul e sa nu 6 e Jba a" bunD8 N7a#ea %*or"an"a care eraacu&a" a sau c" $e &$rob "oare erau $o#e& le8 71 ul %eu e ba a" bun+ re*e"a $oa%na 9 na8

S "o"us + 6acn$u7s och roa"a *r n casa n!r < "a a lu U lan 9 na+ nu &ar n c unul $ n"re se%nele " * ce care sa n$ ce *re&en"a unu a$olescen" recalc "ran"8 Pe o s"ra$u"a la"erala la $eal $e 3a?a=ao+ casa $ n brne era s "ua"a n % <locul une !ra$ n b ne n"re" nu"e8 Pe" cul $e !a&on $ n6a"a era "uns s + cu "oa"e ca #reo c"e#a !a n c u!uleau n"r7 un co"e" a6la" ln!/ casa+ as"a nu s" rbea as*ec"ul al"6eln!r < " al !os*o$ar e 8 So"ul lu U lan a#ea un % c %a!a& n$e &ar&a#a"ur ce#a %a la #ale *e soseaua 3a?a=ao+ un$eJe66 lucra $u*a orele $e scoala+ %a *u" n n *er oa$a concursur lor a"le" ce8 n a6ara $e c"e#a nc $en"e cn$ a%en n"ase n s"e haole 76ara ca sa 6aca n % c ser os *en"rua7s *une a%en n"ar le n *rac" ca 7 Je66 nu n"rase n c o$a"a(n bucluc8 S "o"us + era la #rs"a cn$ ba e" #or s/7s $e%ons"re&e n$e*en$en"a s + $aca n7ar 6 6os" ca&ul cu $esco*er reaca$a#rulu *us" ulu 9 o? San"oya n $ % nea"a "recu"a+ )al*robab l c7ar 6 ncerca" un * c %a %ul" s7o as !ure *e U lan 9 na ca 6 ul e a#ea sa se n"oarca *na la s6rs "ul acele & le8 Asa nsa+ n7a#ea nco"ro s "rebu a sa $ea %a %are a"en" e absen"e ba a"ulu 8 7'u*a7a% a&a a% sa $ 6u&e& un co%un ca" $e $ s*ar " e$e *ersoana+ *ro% se el+ $es s" a cu s !uran"a ca s" rea $es*reJe66 6acuse $e<a ncon<urul nsule 8 s nch se carne"elul $ense%nar s + #r n$u7l la loc n bu&unarul n"er or al "un c + s*use c" *u"u %a bln$C ncerca" $oar sa nu 6 " *rea n!r <ora"a+ $oa%na 9 na8 7'aca nu se n"%*la cu 9 o? ce s7a n"%*la"888 nce*uU lan 9 na+ $ar nu %a 6u n s"are sa7s "er% ne n c %acar !ln$ul8 O 6ar%a $e 6e%e e 6 ra#a+ cu "rasa"ur bla< ne s cu ocla e $e */r ne!ru s on$ula"+ scu"ura "r s" $ n ca*C Nu s" uce7are sa se 6ac/ Al ce8 Nu7l a#ea $ec" *e el+ s acu%888 1acea

e6or"ur sa7s reca*e"e s"a*n rea $e s ne8 )e7au 6acu" ba e" nnoa*"ea a aA l n"reba+ och e c/u"n$ *e ch *ul lu )al Olan un ras*uns8 S7a n"%*la" ce#aA S7au nc/ era" cu%#a cu c ne#aA S7a n6ur a" c ne#a *e e A Scu"ura $ n ca* *lesca n$ usurelcu l %ba8 ) ne s7ar 6 *u"u" n6ur a *e e A N s"e ba e" a"" $ebun E ;ocea se sch %ba s )al Olan a#ea sen" %en"ul ca ea7s #orbea %a $e!raba s es $ec" lu 8 )h ar s Josh 3alan 8 La ce sa "e as"e*" $e la el cu n s"e *ar n" ca a lu A % *area"" $e r/u *en"ru el888 4lasul se s" nse $ n nou+ $ar s"raluc "or e och ca*ru con" nuau s/7l 6 0e&e *e *ol " s"C ;a ro!+ !/s " 7% 7l *e Je66+ se ru!a ea8 ;a ro!+ !as " 7% 7lE )"e#a % nu"e %a "r& u+ n %as na+ cu a% n" rea ru!a% n" b e"e 6e%e $ s*era"e nca *roas*a"a n % n"e+ Olan au&ea ecoul n"rebar e C S7a n"%*la" ce#aA S s %a a$use a% n"e $e ch *ur le celor *a"ru ba e" cucare #orb se er $u*a7%as/8 1elul n care *r # r le lor se n$re*"asera s*re Josh 3alan na n"e $e a7 ras*un$e lan"rebar + ca s cu% 7ar 6 ceru" s6a"ul sau *er% s unea na n"e$e a #orb 8 (ar *us" ul cel nou 7 cel *e care nu7s a% n"ea s/7l %a 6 #a&u" *n/ alal"a er 7 $e 6a*" n c nu7 ras*unsese $ec" *r n"r7 o r $ care $ n u%er ech #oca8 U "n$u7se la ceas+ #a&u ca era a*roa*e ora cn$ se "er% nau cursur le8 Ar "rebu s/ %a $a$ea o ra "a *e7acolo+ s/ %a s"ea nc/ o $a"a $e #orba cu ce "re 8 'ar ch ar cn$ lua $ec & a+ s"a" a ra$ o $ n %as na se "re& $ n %u"en e s 7l au& *e $ s*ecer che%n$u7l8 73as na c nc + ros" el n % cro6on8 7A% un ra*or" $es*re o %as na aban$ona"a+ )al+ s*use$ s*ecerul8 Jos+ n *arcul $e ln!/ S*rec?els# lle8 Es" cu%#a*e7a*roa*eA

73a sus $e 3a?a=ao+ s*use Olan + $u*a care7 s*use$ s*ecerulu ce a#ea $e !n$ sa 6aca8 7)re$ ca o sa "e n"erese&e %as na aban$ona"a+ s*use$ s*ecerul8 A% #er 6 ca" nu%arul $e n%a"r culare8 E o ca% one"a )he#role" H], nre! s"ra"a *e nu%ele Joshua 3alan 8 Olan s %" un 6 or $e nel n s"e8 7 'e cn$ e acoloA n"reba el8 7Nu $e %ul"+ re*l ca $ s*ecerul8 1e%e a care7a anun"a" aban$onul & ce ca a& 7$ % nea"a %as na nu era acolo8 7 A"unc $e ce e ra*or"a"a ca aban$ona"aA n"reba Olan 8 ) ne7ar ra*or"a o ca% one"a la *r %a #e$ereA 'u*/ o & sau $oua+ *oa"e+ $ar888 ;ocea $ s*ecerulu n"reru*se !n$ul8 7)he le sn" n con"ac"+ ar *or"o6elul a 6os" lasa" *e banche"a $ n 6a"a8 1 orul $e nel n s"e ce7l cu*r nsese *e )al Olan se "rans6or%a n"r7o su%bra *res %" re8 7 Zece7*a"ru+ s*use el8 A% *leca"8 73ul" #7a %a "rebu " *na s/ #en " E 1e%e a era arsa $e soare+ su*ra*on$erala s n6asura"an"r7un %uu%uu cu %o$el e0"ra#a!an" n"r7o nuan"a $e %o#$e7a $re*"ul h $oasa8 Nu se s nch s c"us $e *u" n sa7s ascun$a "6na cn$ )al Olan cobor $ n %as na $e *a"rulareca% la o <u%a"a"e $e ora $u*a ce *r % se a*elul $ s*ecerulu 8 73yr"le+ $ra!a %ea+ s*use so"ul e + ncercn$ s7o "e%*ere&e8 S el *ur"a o ca%asa n"r7o nuan"a asor"a"a la%uu%uu7ul so" e s a#ea un "en nca s %a s"aco< u $e lasoare8 Nu "rebu e s/ u " + a c e 3au + nu )le#elan$8 El n" nse %na lu )al Olan C Eu sn" 1re$ Hoo*er+ ar ea e so" a%ea+ 3yr"le8 Locu % n"r7un a*ar"a%en" n $ rec" a a a ca%la #reo $o ? lo%e"r 8 1acu un !es" #a! s*re S*rec?els# lleC

Eu 7a% & s luH 3yr" ca n7ar 6 "rebu " s/ #a ba"a la ca* cu as"a+ $ar888 7(HN %en nu *leaca s lasa #ra s"e un ca% on cu che le7n con"ac" s cu *or"o6elul *us *e banche"a+ $e un$e or c ne "rece l7ar *u"ea lua+ l n"reru*se 3yr"le Hoo*er+ "a n$u7 #orba lu 1re$ cu un !es" scur"8 n )le#elan$ cel *u" n nu se n"%*laasa ce#a s + *ur s s %*lu+ nu7% # ne a cre$e ca *e7a c lucrur le s"au al"6el8 n " %* ce )al Olan se n$re*"a s*re 6ur!one"a lu Josh+ cu ce $o Hoo*er $u*a el+ 3yr"le "o"$a$ea7na n"eC )e#a nu7% % roase7a b ne cu ca% one"a as"a8 S" u c/ 1re$ cre$e ca sn" o *roas"a+ $ar ca %a%a+ s %" anu% "e lucrur 8 A<unsera la ca% one"a s + cn$ Olan se n"oarsecu o *r # re n"reba"oare c/"re $oa%na Hoo*er+ aceas"a s"rnse$ n bu&eC 'es !ur ca ne7a% u "a" n *or"o6el8 A% cre&u" c7osa !/s % #reun nu%/r $e "ele6on sau ce#a8 Ea scoase un o6"a"a$ncC 'oar sa*"es*re&ece an 8 )e *aca"E 7U "e+ ce7 + 3yr"+ nu s" % ce s7a7n"%*la"+ nce*u 1re$+ $ar $ n nou ne#as"/7sa cur%a #orba *r n"r7un !es" ener! ccu *al%a8 7'es !ur c/ s" % ce s7a n"%*la"+ s*use ea8 n & lelenoas"re e ce#a $es n"ln " la *us" 8 A$olescen" care se s nuc $8 A% c " " $es*re as"a n re# s"a T %e8 s %u"a *r # reas*re )al Olan C Ha nele lu sn" *e *la<a+ s*use ea8 A$ ca *resu*un c/ sn" ale lu 8 Nu %a e n %en al"c ne#a *e7a c 8 S 7a% *us *or"o6elul na*o *e banche"a %as n e0ac" asa cu%era cn$ l7a% !/s "+ a$au!a ea+ n #re%e ce *ol " s"ul se u "a*r n 6ereas"ra $esch sa a ca% one"e 8 n"oc%a cu% s*usese 6e%e a+ *e banche"a %as n &aceaun *or"ro6el <er*el "+ ar che le erau n con"ac"8 Lun$ *or"o6elul+ Olan #er 6 ca el nsus *er% sul $e con$ucere8 Josh 3alan 8

3a erau c" #a $olar n bancno"e+ o le! " %a" e $e ele#+ c"e#a 6o"o!ra6 u&a"e s $ #erse buca" $e hr" e cu nu%erele$e "ele6on ale unor 6e"e scr se *e ele s al"ce#a %a n % c8 'ucn$u7se *e *la<a+ )al Olan $a$u *es"e o !ra%a<oara$e ha ne+ n"oc%a cu% s*usese 3yr"le Hoo*er8 Erau acolo o *ereche $e *an"alon #ech $e bu%bac+ un "r cou+ n s"e ch lo" + sose"e s *an"o6 8 Pan"alon erau *us $e$esub"+ a*o "r coul s ch lo" + cu*an"o6 $easu*ra !ra%a<oare s sose"ele #r"e7 ne8 1oar"e or$ona"8 1oar"e $ sc *l na"8 S + $ n c"e s" a )al Olan $es*re ba a"+ $eloc n s" lul lu Josh 3alan 8 n a6ara ca&ulu n care Josh ar 6 ncerca" sa le s*una ce#a8 1ara sa scoa"a o #orba+ )al Olan se $use na*o la ca% one"a+ n s*a"ele scaunulu so6erulu !as un *roso* un * c< la#+ n care era n#el " un cos"u% $e ba e la 6el $e u%e$8 )h ar $aca Josh ar 6 a#u" *e el un cos"u% $e ba e usca"+ n7ar 6 "rebu " oare s/7s a *e *la<a s *roso*ul+ $aca s7ar 6 $us acolo $oar *en"ru o ba eA 'es !ur+ $aca *us" ul 7 cu% obser#ase 6oar"e corec" 3yr"leHoo*e 7 a#ea $e !n$ sa n"re n a*a s sa nu %a asa+ ce sensar %a 6 a#u" s/ a cu el s *roso*ul *e *la<aA 3a sco"oc nca o $a"a *r n cab na ca% one"e + cau"n$ oWnse%nare+ $es s" a ca n7a#ea sa !aseasca n c una8 Pu" n *reaneas"%*/ra"+ %ereu *u" n *rea %*re# & b l+ Josh 3alan nuera !enul $e *us" care sa lase b le"ele n ur%a8 'ar n c !enul$e *us" care s/ se s nuc $a8 S "o"us + $o#e& le n$ caua*roa*e 6ara n c un ech #oc 6a*"ul ca "oc%a as"a 6/cuse8 Se $use na*o *e *la<a un$e $oa%na Hoo*er l as"e*"a cuun aer $e usoara aro!an"a n" *ar " *e ch *8 'eo$a"a )al Olan

se "re& c7o an" *a" &ea&aC o 6e%e e %a n"eresa"a $e a "n/r $e sa*"es*re&ecean 8

secon6 r%a su*o& " le+ $ec" $e soar"a unu

73a sn" s n s"e ur%e $e *as + l au& el *e 1re$ Hoo*er8 A% 6os" a"en" sa nu le s"r ca%8 Olan se a*ro* e $e ha nele 6ru%os %*a"ur "e s 7s a*leca*r # rea s*re n s *8 N s"e ur%e $e *as $uceau s*re a*a+ $ s7 *arn$ n locul un$e #alur le 7 bln$e as"a& 7 le s"ersesera8 Punn$u7s *al%a s"reas na la och *en"ru a se 6er $e re6le0 aorb "oare a soarelu *e luc ul a*e + scru"a n" n$erea oceanulu ncercn$ sa #a$a *e c ne#a no"n$+ $ar nu &ar n c ur%a $eJosh+ n c $e al"c ne#a8 'e 6a*"+ n c nu se as"e*"aF ns" nc"ul s*unea ca Josh 3alan era %or"8 7E !reu s *en"ru e + ros" nce" sor 1re$ Hoo*er cu*r # r le n$re*"a"e s*re lar!+ ca s ale lu )al Olan 8 Nu %a e ca *e #re%ea cn$ era% eu co* l8 Pe #re%ea %ea nu "rebu a sa ne 6ace% !r < *en"ru n % c8 ;o a% sa ne 6ace% %ar + sa nen"e%e e% o 6a% l e+ sa ne re"ra!e% s sa #en % n locur caas"ea8 'ar a& + la ce se %a *oa"e as"e*"a un "n/rA 'ro!ur s !an!s"er + s !loan"e cn$ "u nu 6ac al"ce#a $ec" sa7" #e& $eale "ale8 Tacu o #re%e+ a*o C % *are r/u ca n7a% a<uns a c %a $e#re%e8 Poa"e ca+ $aca ar 6 a#u" ln!a el *e c ne#a cucare sa sch %be o #orba+ c ne s" eA S7ar 6 r/&!n$ "8 Z )al Olan s s*r < n bra"ul $e u%arul barba"ulu 8 7Poa"e+ s*use el8 'ar nu7 *rea #enea a cre$e as"a8 nce*u sa &ole&e *er %e"rul cu o *an!l ca+ *en"ru cae#en"ualele *robe sa nu 6 e $ s"ruse 7 na n"e $e a 6 6o"o!ra6 a"e 7 $e *ersoanele care 6usesera $e<a a"rase $e %as na sa $e*a"rulare8 Oare sa7 6 6os" $e a<u"or $aca ar 6 a#u" *e c ne#acu care sa $ scu"eA

(er + n c Josh 3alan s n c unul $ n"re a% c s/ nu 6usesera n"eresa" $e #reo $ scu" e8 Acu% 9 o? era %or"+ Je66 9 na era $a" $ s*aru"+ ar Josh 3alan + a*aren"+ se necase8 )e na ba se *e"receaA

9a"har ne Sun$Iu s" era e0"re% $e e%o" ona"a cn$ seren"oarse *e *ro*r e"a"ea lu Ta?eo 2osh hara+ con# nsa c/$e" nea nu nu%a che a 6 s erelor l *sa+ $ar s a % s"erulu schele"ulu $ n r*/8 Sos n$ ch ar n " %* ce Rob s unul $ n"re lucra"or "rans6erau ul" %ele oase a"en" e" che"a"e $e *e*la"6or%a 1or$ulu E0*lorer s *na la b rou+ $e7 ab a7s " nusen 6ru nerab$area *na cn$ 6usesera % nu" os ase&a"e *e o%asa $e labora"or $ n ca%era n#ec na"a b roulu lu Rob8 En"u& as%ul e 6usese "o"us "e%*era" a"unc cn$ 6 s erelese $o#e$ ra a nu 6 ch ar a"" $e usor $e local &a" *e c"s*erase8 Ar 6 "rebu " sa 6 e 6loare la urecheC a#eau nu%ele6 s erelor+ ar Ph l Ho=ell era con# ns ca ele se a6lau un$e#a+ n co%*u"erul lu Ta?eo 2osh hara8 'ar cn$ Rob accesa$ rec"orul ra$ac na al un "a" cen"rale+ nu a*aru n c un 6 s ercu aces"e nu%e8 S %" n$ $e&a%a! rea lu 9a"har ne+ el ncerca s7o ncura<e&eC 7Nu7" 6ace !r < 8 Aceas"a e $oar o un "a"e cen"rala+ s "rebu e sa 6 e %ul" %a %ul"e8 O sa $au o co%an$a $e cau"are8 'es cau"area $ura $oar c"e#a % nu"e+ lu 9a"har ne se *aru c/ $urea&a o #esn c e+ $ar a*o *e ecran a*arura $oua

rn$ur ce *re&en"au re&ul"a"ele cau"ar + ar s*eran"ele e *r nsera $ n nou ar * 8 cC dser nus dar"e6ac"dPh J ** ne ds?ull8<*! cC dser nusdar"e6ac"dPh l ** ne d # $eo8a # 7'aca e0 s"a c" $e c" o lo! ca n con6 !urarea $ rec"oarelor+ cel *u" n #o% s" $e un$e a #en " cran ul+ s*use9a"har ne cu och * ron " *e ecran8 'ar ce nsea%na ser nusA 7 Es"e unul $ n"re *ro ec"ele lu 2osh hara+ s*use Rob S l#er8 E ce#a n le!a"ura cu *oluarea8 Ser nus es"e $enu% rea $e!en *en"ru c n"e&e8 S %a concre"+ Ser nus canar a 7 canarul8 7)anar AE re*e"a 9a"har ne8 Nu cre$ ca #a$ le!a"ura8 7Le!a"ura # ne $ n #ech ul ob ce $e a cobor canar n*u"ur le e0*loa"ar lor % n ere8 'aca *asar le urca na*o # s ne#a"a%a"e+ a"unc o%ul *oa"e cobor n s !uran"a8 'aca*asar le %or+ a"unc n % na sn" !a&e *er culoase8 El 6acu o*au&aC Nu cunosc *rea %ul"e $es*re acel *ro ec"+ $ar *resu*un ca 2osh hara cau"a no ca $e a o*r uc $erea $e canar 8 'e un$e s nu%ele *ro ec"ulu 8 Absolu" $el ca"+ $aca #re sas" *arerea %ea8 (a sa #e$e% $aca *u"e% arunca o *r # re la6 s erele acelea8 To" %a nerab$a"oare+ 9a"har ne obser#a cu% Rob lansea&a un *ro!ra% $e # &ual &are+ s cu% co* a&a *a"h7ud *nala 6 s erul res*ec" #8 Jnca *u" n s !a"aED !n$ ea8 Pn/ cn$ecranul $e#en %onocolor s a*aru un nou %esa<C ;A RU4A3 (NTRO'U)ET( A)U3 PAROLA Rob ncerca #reo c"e#a *arole *os b le+ $e la ana!ra%eale cu# n"elor Jar"e6ac"D s Jser nusD s *na la nu%ele lu

Ta?eo 2osh hara scr s $e la $rea*"a la s"n!a8 'u*/ cu% seas"e*"au a%n$o + n c una nu $/$u re&ul"a"e8 ) ne s" eA o6"a el n cele $ n ur%a8 Ar *u"ea 6 & ua $enas"ere a soacre cu #a sau un s r alea"or u $e l "ere s c 6re8 S banu esc eu ca+ $aca %a ncerc %ul"+ co%*u"erul #a ses &a s #a "rans% "e n6or%a" a cu #a8 9a"har ne se u "a $e&a%a! "a la %on "or+ nca*ab la sa alun!e $ n a% n" re "ulbura"oarele %a! n $ n acel s"ran u 6 l%8 7Or cu%+ *robab l ca n c nu e 6 s erul care ne7ar 6 "rebu "+ s*use ea $e& lu& ona"a8 Pen"ru 'u%ne&eu+ ce le!a"ura o6 n"re un "r b care o%oara o s*ec e $e *r %a" s *oluareaaerulu A Rob r $ ca $ n u%er 8 7Tare %a "e% ca ar "rebu sa s" %ul" %a %ul" $ec" % ne8 La ur%a ur%e + "u es" s*ec al s"a n oase+ " 7a$uc a% n"eA 'ar 9a"har ne n7a#ea n c un ras*uns8 Pe"recura c"e#a% nu"e bu"onn$ n <urul $ rec"orulu *e nu%e Ser nus+ $ar$esco*er ra ra* $ ca 6ara *arola+ $oar un s n!ur 6 s er *u"ea 6 $esch s8 Un 6 s er care con6 r%a ca Ta?eo 2osh hara s 3 sh %o"o )or*ora" on erau+ n"r7a$e#ar+ %*l ca" n"r7un %*or"an"*ro ec" $e cerce"are a *roble%e *oluar !lobale8 71ara n$o ala o sa cs" !e o a#ere n$ 6eren" $e ce anu%e$esco*era+ obser#a Rob cn$ "er% nara $e c " " 6 s erul8 Lasara $eo*ar"e co%*u"erul+ $ar+ n res"ul $u*/7a% e&e + n " %* ce 9a"har ne se concen"ra asu*ra recons" "u r schele"ulu ce 6usese scos $ n r*/+ *r %ele $e *r nsera a sen6 r *a n % n"e8 )n$ Rob o n"reru*se n cele $ n ur%a *en"ru a7 su!era sa a %asa %*reuna+ ea7s $/$u sea%a ca $u*/7 a% a&a "recuse *e nes %" "e8

'es nu era cu n % c %a a*roa*e $e ob" nerea accesulu la 6 s erele ce con" neau %a! nea cran ulu s 6 l%ul+ schele"ul era a*roa*e co%*le"8 (ar $eea+ $es nca ne$e*l n 6or%a"a+ nce*ea sa *r n$a con"ur n % n"ea e 8 7)re$ c7a% sa %a ocu* $e la%ur rea aces"e *roble%e+ s*use ea8 Tu *o" sa "e $uc + ne #e$e% % ne7$ % nea"/8 'u*a ce Rob *leca+ ea7l suna *e 3 chael s 7 s*use c7o sa n"r& e8 7)"A o n"reba el8 7Nu%a $oua ore+ *ro% se ea8 A*o o sa es % un$e#a s/ %nc/% o * &&a+ b neA 73%+ %a ro!+ re*l ca 3 chael+ ar ea $e"ec"a nel n s"e n "onul #oc lu 8 7Te s %" b neA l n"reba ea8 S7a n"%*la" ce#aA Se scurse o *au&a lun!a+ a*o C 7Nu7 n % c8 Ne #e$e% cn$ o s7a<un! acasa8 Puse rece*"orul <os s so#a + n"rebn$u7se $aca n7ar 6 6os" %a b ne sa $eclare nche a"a & ua $e %unca s s/ se $uca acas/ %e$ a"8 nsa ch ar cn$ #en aces" !n$+ $eea care "o" $a$use "rcoale "oa"a $u*a7a% a&a $e#en %a clara8 Rula nca o $a"a 6 l%ul+ $ar $e as"a $a"a+ n loc $e a ncerca s/7s $ea sea%a ce 6el $e crea"ura era aceea *e care o #a&use+ se concen"ra asu*ra #rs"e *e care ar 6 *u"u" s7o a ba e0e%*larul8 'aca era o s*ec e anu%e $e *r %a" $e "al e % ca+ ar 6 "rebu " s/ 6 e a$ul"8 'ar $aca nu era *r %a"A 3a %ul"e %a! n se succe$ara cale $osco* c *r n % n"e8 1elul cu% %e%br "r bulu se holbasera la el8 1elul n care 6r ca lu *area s/ se accen"ue&e s e0*res a $e sur*r &a *e care o a#usese cn$ nce*usera sa7l #ne&eE

Era a"" $e % c n co%*ara" e cu barba" 8 (ar 6e%e a se co%*or"ase ca888 D1e%e a se co%*or"ase ca o %a%a $ s*era"a care "oc%a s 7a * er$u" un co* l8 Sa 6 6os" oare cele #a&u"e n 6 l%ul $e *e ecranul %on "orulu %a! n cu un co* l %u"an"A 3u"an" $ n ce cau&aA PoluareA )h ar n cl *a n care s *use n"rebarea+ a*aru s un *os b l ras*uns8 3un"ele P na"ubo8 ;ulcanul care eru*sese n 1 l * ne n ur%a cu %a *u" n $e &ece an + scu *n$ n a"%os6era $es"ula cenusa s !a&e "o0 ce *en"ru a 6ace &ec $e sa"e $e nelocu "8 'aca alcoolul s "u"unul *u"eau a6ec"a un 6e"us+ ce7ar 6 6os" a"unc n s"are sa *ro$uca !a&ele e%ana"e $e un #ulcan ac" #A Och lu 9a"har ne se 6 0ara nca o $a"a *e schele"ul $e *e %asa+ $ar acu% och ul % n" e nu %a #e$ea #a"ra ln!/ care 6usese nhu%a" cor*ul+ c 6u%arola sul6uroasa s "ua"a un * c %a sus $e r*/8 'ar $aca ra%as "ele *e care le $e&!ro*ase erau ale cu #a care 6usese nascu" la nu%a c"e#a lun $u*a o eru*" e a #ulcanulu Halea?alaA @rusc $e#en e0"re% $e %*or"an" sa $e"er% ne #rs"a c" %a e0ac"a a oaselor+ sa ncerce o corelare cu una $ n"re ul" %ele eru*" $e *e 3au 8 Sau $e *e (nsula 3are+ un$e ch ar s acu% se $esch $eau no r/su6l/"or care $e!a<au !a&e #en "e "oc%a $ n %arun"a ele */%n"ulu 8 3a lucra nca "re ore+ *re!a" n$ %os"re $e os s c/u"n$ *r n (n"erne" labora"oarele care7ar 6 *u"u" 6ace e#aluarea cel %a ra* $ s %a e6 c en"8 Acu% nsa % n"ea e nce*u sa se nce"ose&e $e oboseala s "o" "ru*ul o $urea8

S n"r& ase $e<a cu %ul" *es"e ora la care7 *ro% sese lu 3 chael ca #a a<un!e acasa8 L/sn$ "o"ul asa cu% era+ 9a"har ne "oc%a nch $ea ca%era $e lucru8 S" nsese lu% n le s era *e *unc"ul $e a ncu ausa cn$ a"en" a 6u a"rasa $e n s"e 6arur $e au"o%ob l ce "ra#ersara 6ereas"ra $e # &a# 8 Lasn$ lu% n le s" nse+ se $use la 6ereas"ra s *r # a6ara8 3 chael se$ea s se u "a la "ele# &or ncercn$ sa se concen"re&e la ce se n"%*la *e ecran+ $ar nu *u"ea sa ur%areasca 6 l%ul %a %ul" $e c"e#a secun$e la rn$8 Se !n$ea n"runa la Josh+ la 6elul cu% %bra" sa s" cla $ea%on ac+ la cu% "ra!ea a$nc n *la%n % rosul aces"e a+ lacu% se &ba"use ca s7o recu*ere&e cn$ el 7o s%ulsese $ n% n 8 S 7s a% n" e0*res a $ n *r # rea lu Josh cu *u" n na n"e$e a 6 *leca" ca $ n *usca $e la #es" are8 O cl *a+ 3 chael nu6usese n s"are sa7s recunoasca $eloc *r e"enul8 Josh cel *e care7l cunos"ea $ s*aruse co%*le"+ s 7n locul lu a*aruse888 )eA Un an %al salba" c8 )u# n"ele #en ra n % n"e lu 3 chael neche%a"e+ $ar cu c" re6lec"a %a %ul" la ele+ cu a"" s $a$ea sea%a ca Josh ara"ase n"oc%a une 6 areC un an %al n ca*cana cau"n$ un% <loc $e sca*are8 S *re" $e o secun$a+ 3 chael s a$use a% n"eC 6usese"ea%a ca Josh a#ea s/7l a"ace n ncercarea $e a7s recu*era(" cla *e care 7o s%ulsese $ n % n lu Josh8 'u*a cursur 3 chael as"e*"ase c" *u"use $e %ul"+ e*er n$ ca Josh a#ea sa se n"oarca+ $ar cn$ au"obu&ul 6usese!a"a $e *lecare+ se su se s el8 Pe "o" $ru%ul s*re casa *r # se

*e !ea%+ cre&n$ c7ar *u"ea sa #a$a ca% one"a lu Josh!on n$ ca sa *r n$a $ n ur%a au"obu&ul+ sa7 au$a cla0onul caa*o sa7l !aseasca as"e*"n$ n s"a" a un$e el cobora8 'ar ce#a s*unea ca %as na lu Josh n7a#ea sa a*ara+ ca *r e"enulu sau se n"%*lase ce#a !roa&n c8 Sa che%e *ol " aA S ce sa le s*unaA Sa le re*e"e ba&acon le *e care le *o#es" se Josh $es*reco%*or"a%en"ul s"ran u al lu Je66 s $es*re cu% a "ul "7o elaseara $ n c%*ul $e "res" e $e &aharA 'ar as"a ar 6 nse%na"s/7l ba!e *e Josh nca s %a "are n beleaua n care $e<a sea6la8 (ar $aca lu Je66 9 na se n"%*lase ce#a n c%*ul $e"res" e $e &ahar+ n7ar 6 "rebu " oare sa s" e c ne#aA La ur%a ur%e + el a6lase na n"e $e a *leca $e la cursur nu%ele celor$oua # c" %e care $ece$asera n c%*ul ncen$ a"C n s"e *o%*er n"r7o % s une $e ru" na+ uc s n"r7un acc $en" s"u* $8 Unul $ n"re e 6usese unch ul unu a $ n"re ba e" $ n ech *a$e a"le" s%8 'ar n %en nu au& se n % c $e Je66 9 na8 )n$ a<unse acasa+ suna la Josh+ $ar ras*unse Sa%3alan + *are7se bea"+ s &b ern$ ca a"unc cn$ 7o %a *r n$e* c oarele *e7acasa lu Josh are sa7l co"ono!easca r/u $e "o"8 3 chael nu %a sunase8 A*o + n ur%a cu o ora+ nce*u $ n nou sa se s %"a c u$a"8 Nu era *rea r/u 7n n c un ca& cu% era cn$ a#ea as"% 7 s *en"ru un % nu" 6usese "en"a" s7o sune *e %a c/7sa8 'ar &!on $eea $e n$a"a ce7 "recu *r n ca*8 'aca n7a#ea sa7l con# n!a sa %ear!a la s* "al n seara as"a 7 J*a&a buna "rece*r %e<$ a reaD 7 a"unc cu s !uran"a ca % ne7$ % nea"/ a#eas/7l "rasc/ *n/ la $oc"orul Ja%eson8 3a b ne sa nu7 & ca n % cF or cu%+ *robab l *n/ % ne$ % nea"a a#ea s/ se s %"a ar b ne8

Se ase&a %a b ne7n cana*ea s nca o $a"a ncerca sa seconcen"re&e la 6 l%ul la care se u "a8 Jnce"ea&aE s s*use el8 nce"ea&a o$a"aE N7a n % c la*la%n + Josh e $oar suc/r "+ ar *e Je66 9 na n c %acar n7a *uca" sa7l cunos" 8D Nu%a ca+ n$ 6eren" c" $e %ul" se s"ra$u a sa se con# n!a ca nu era n % c !ra#+ s a% n"ea n"runa $e s n!urullucru care 6acea sa sune 6als "o"ul8 9 o? San"oya %ur se alal"a er noa*"e8 'aca Je66 s Josh erau s e %or" A )e ur%a a"unc A La aceas"a n"rebarea nu a#ea n c un ras*uns8 Pn/ cn$ och lu 9a"har ne se ob snu r/ cu lu% n le $ 6u&e $e *e $o%en ul lu Ta?eo 2osh hara noa*"ea+ #eh culul se o*r se ln!/ una $ n"re us le $ n cealal"a ar *a a cla$ r + n " %* ce 9a"har ne *r #ea+ o6 "erul $e !ar$a+ care n %o$nor%al se$ea la b roul $ n hol+ es $ n cla$ re s %erse re*e$ela #eh cululu care+ $u*a cu% *u"ea acu% $eslus + era o$ub "a8 'o ns coborr/ $ n ea+ ar un al $o lea barba" es $ n cla$ re8 O cl *a %a "r& u ce *a"ru $esch $eau us le $ n s*a"eale $ub "e s $esc/rcau $ n ea o la$a8 O la$a la"a ca% $e un %e"ru+ nal"a "o" $e un %e"ru s + *robab l+ lun!a $e #reo $o 8 (%a! nea unu cosc u! #en ns"an"aneu n % n"e lu 9a"har ne s + cu "oa"e ca ea ncerca s7o res* n!a+ %a! nea nu e lasa $eloc $a"a la o *ar"e cu una cu $oua8 ' %*o"r #a+ ($eea $e cosc u! 6u %e$ a" n"ar "a $e a% n" rea schele"ulu $ n ca%era ala"ura"a8 Schele" care+ $es nu a*ar" nea s*ec e Ho%o sa* ens+ 6ulese *re!a" " *en"ru nhu%are ca s cu% ar 6 a*ar" nu"8

P/ras n$u7s b roul+ 9a"har ne *orn *e cor $orul cel lun!care $ucea la hol+ a*o so#a 8 )u% a#ea sa *roce$e&eA Sa%eaT6!/ *e celalal" cor $or ncercn$ us le *n/ cn$ $a$ea $euna care nu era ncu a"a s sa n"reA Nu era *rea n"elea*"a%ane#ra+ n"ruc" sos rea $ube n % e&ul no*" su!era 6a*"ulca *re&en"a e s7ar 6 *u"u" sa nu 6 e $eloc b ne #en "a8 Acelas ra" ona%en" %a e0clu$ea s *os b l "a"ea $e a es *ur s s %*lu s a se $uce la $ub "a un$e sa n"rebe ce sen"%*l/8 Sch %bn$ $ rec" a+ se n$re*"a s*re b roul o6 "erulu res*onsab l cu *a&a+ o nca*ere %are n 6or%a $e cub $ nle%n *e care nu se a6la n % c n a6ara a $oua %on "oare $eco%*u"er $en" ce8 'n$ ocol b roulu + "e%a"oare $e *arca elera un " !ru !a"a sa se na*us"easca asu*ra e + 9a"har ne se a*leca *ra$a ner#o& "a" *es"e scaunul o6 "erulu s s"u$ ecele $oua %on "oare8 Pr %ul 7 cel $ n s"n!a 7 *re&en"a %a! nea &one l % "ro6e *or" *r nc *ale a $o%en ulu 8 'es nu7s *u"ea a% n" sa 6 #a&u" n c un 6el $e *ro ec"oare n <urul *or" lor+ %a! nea $e *e ecran era a*roa*e la 6el $e s"raluc "oare ca s cu%ar 6 6os" lua"a & ua7n a% a&a %are8 Asa$ar+ s $a$u ea sea%a+ ca%erele $e lua" #e$er erau ech *a"e cu $ s*o& " #e $e a%*l 6 care a lu% no& "a" + care6aceau n"uner cul $ n <urul *or" c" se *oa"e $e lu&or u8 )elalal" ecran a6 sa $oar o ser e $e %a! n $e bu"oane# r"uale+ unele $ n"re ele e" che"a"e+ al"ele ne*ur"n$ $ec"n s"e s %bolur !ra6 ce ce $en" 6 cau ros"ul lor n %an *ularea ca%ere $e lua" #e$er 8 (n" n&n$ %na+ 9a"har ne a" nse ecranul acolo un$e era re*re&en"a" un bu"on *e care era $esena"a o lu*a8 (ns"an"aneu %a! nea $e *e celalal" ecran se %ar cn$ob ec" #ul ca%ere se a*ro* e $e *r %7*lanul *or"

Acu% 9a"har ne e0a% na bu"oanele+ a" n!n$u7l *e cel %arca" JAr *a $e nor$D8 Toa"e bu"oanele $ s*arura cu e0ce*" a celor care con"rolau ca%erele+ ar n locul lor a*aru *lanul cla$ r $ n ar *a $enor$+ #a&u" $e sus8 Ale!n$ o nca*ere *e care ea o cre&ua*ro* a"a $e &ona un$e *arcase $ub "a+ 9a"har ne a" nse $ nnou ecranul8 3on "orul $e a6 sare reac" ona *e $a"a+ *re&en"n$ n"er orul b roulu lu S"e*hen Ja%eson8 @ roul sau !ol8 A" nse ca%era a6la"a la $oua us %a $e*ar"e *e cor $or s 6 ras*la" "a *r n %a! nea celor $o ns $ n $ub "a s a celor$o o6 "er $ n ser# c ul $e *a&a s *ro"ec" e+ care ase&au la$a*e un caruc or cu ro" le8 )n$ ns $ n $ub "a *lecara+ ce $o *a&n c %* nsera la$a ca un cosc u! *r n b rou s *n/7n cor $or8 )o%u"n$ %on "orul *en"ru a #e$ea *ar"ea $e nor$ aculoarulu + 9a"har ne n!he"a cn$ &ar *e *a&n c + c"e unulla 6 ecare ca*a" al caruc orulu *e ro" le+ % scn$u7se e0ac" n$ rec" a e F o 6rac" une $e secun$a %a "r& u cn$ !ar$ anul+ care7n %o$ nor%al ar 6 "rebu " sa se a6le n scaunul *e careacu% l ocu*a ea+ se u "a $re*" n ob ec" #ul ca%ere $e lua"#e$er + 9a"har ne a#u sen&a" a or b la ca el o *u"ea #e$ea "o"a"" $e clar+ *e c" l #e$ea ea *e el8 (n %a7 bubu a s "rebu la7s n6rn!/ %bol$ul $e a o &bu!h %e$ a" n $ rec" eO*usa s a se $uce la ea n b rou8 'ar cn$ *a&n c cu la$a$ s*arura $ n 6a"a och lor e 7 *en"ru a nu %a a*area *r nus le $uble $e la ca*a"ul culoarulu 7 ea7s $a$u sea%a ca e nu se n$re*"asera s*re ea c"us $e *u" n8 'e 6a*"+ se $e*lasaue0ac" n $ rec" e o*usa8 'ar un$eA

)erce"a ar ecranul %on "orulu $e con"rol s $esco*er unbu"on nscr *" ona" JN(D8 N #el (n6er orA 'es !urE Acel J*na <osD+ *e care7l %en" onase ch ar a& 7$ % nea"/ $oc"orul Ja%eson8 Ea a" nse bu"onul8 Paru ca nu se n"%*la n % c8 Pe %on "orul $ n $rea*"a era a6 sa" acelas *lan n #e$ere $e sus s aceleas bu"oane $e con"rol+ ar *e %on "orul $ n s"n!a a*area %a! nea acelu as culoar8 S "o"us + ar 6 *u"u" ba!a %na7n 6oc ca a%bele ecrane*l* sera o 6rac" une $e secun$a ca s cu% a6 sa<ele ar 6 reac" ona" n"r7un anu%e 6el la co%an$a8 A*o + *e cn$ cerce"a%a cu ba!are $e sea%a ecranul $e con"rol+ real &a ca se %o$ 6 case un s n!ur lucruC bu"onul JN(D *ur"a acu% e" che"a JSSD8 3a e0 s"a+ *r n ur%are+ nca un n #el $e$esub"E )a *en"ru a se con6 r%a !n$ur le+ *e ecran a*arur/ s ce $o !ar$ en $e*lasn$u7se n $ rec" e o*usa s n$e*ar"n$u7 se $e ca%era $e lua" #e$er 8 Pe la <u%a"a"ea cor $orulu se $esch se o usa s *a&n c n"ro$usera la$a *r n ea8 nca o$a"a 9a"har ne "rebu sa a" n!a $oua $ n"re nc n"ele re*re&en"a"e *e %on "orul $e con"rol *na sa o !aseasc/ *e cea cau"a"as %a! nea $e *e %on "orul ca%ere se %o$ 6 ca $ n nou8 )a%era era+ n %o$ e# $en"+ un 6el $e labora"or8 Sub *r # r le lu 9a"har ne+ $o barba" n un 6or%e $e oa%en $e ser# c u nce*ura sa $esurube&e ca*acul cu" e 8 'e!e"ele lu 9a"har ne se % scara *e bu"oanele care7 *er% "eau con"rolul ca%ere $elua" #e$er s a$use n *r %7*lan la$a8 )n$ ca*acul a 6os"$es6acu"+ $ n con"a ner nce*ura sa asa 6u oare $e cea"a8 Z/*a$/ carbon caA )a*acul a 6os" $a" la o *ar"e s 9a"har ne a *u"u" sa #a$aca acel ce#a ce se a6la acolo era #r" n"r7un sac $e *las" c8

Pr # cu% *a"ru % n cu %/nus ch rur! cale $es6ac a%bala<ul $e *las" c+ $n$u7l la o *ar"e8 Pa"ru % n 8 Un$e erau celelal"e *a"ru % n + % n le o6 "er lor $e *a&aA 9a"har ne rea$use %a! nea nor%ala8 )e $o *a&n c nu %a erau8 A" n!n$ $ n nou ecranul $e con"rol+ !as 8 Erau *e cor $or+ #en n$ ca"re ea8 @a nuE Se n$e*ar"au $e ea+ s*re celalal" ca*a" al cla$ r + un$e+ n %o$ e# $en"+ "rebu a sa se a6le un ascensor8 )" " %* %a a#ea oare la $ s*o& " e *na cn$ e a#eau sa re# na la aces" n #el s sa se a*ro* e $e holA Un % nu"A 'ouaA n n c un ca& %a %ul"8 A" nse $ n nou ecranul s a*arura $ n nou ce $o oa%en $e ser# c u8 (s*ra# sera $e n$e*ar"a" *r %ul s"ra" $e *las" c s co"eau acu% ce %a ra%asese $ n &/*a$a carbon ca n care6usese a%bala" con" nu"ul la& 8 n$e%nn$u7 n s nea e sa se !rabeasca+ #r n$ a*roa*e sa n"re ea nsas *r n %on "or s sa %ul!a cu %na e al $o lea s"ra" $e *las" c $e *e ceea ce sea6la n6asura" acolo+ 9a"har ne ab a $e7s %a *u"ea " ne n 6runerab$area8 H )u n %a7n $ n" + co%u"a %on "orul *e su*ra#e!here7cor $or8 A!en" $e *a&a se a6lau nca acolo+ as"e*"n$ ascensorul8 A*o + e0ac" n cl *a cn$ ea a#ea $e !n$ sa co%u"e ar*e nc n"a un$e lucrau oa%en $e ser# c u+ a!en" $e *a&a$ s*arura $ n ca$ru8 Erau $e<a n l 6"+ ar l 6"ul "rebu e sa se 6 *us n % scare8 )" $e re*e$eA Habar n7a#ea8

)o%u"a %a! nea na*o n labora"or8 n s6rs "+ unul $ n"re lucra"or *area a 6 "er% na" $e scos !hea"a carbon ca8 T nn$u7s 6ara sa #rea res* ra" a+ 9a"har ne se u "a lun! ncon"a ner8 Unul $ n ce $o lucra"or se ocu*a acu% $en#el sul $ n *las" c a*roa*e "rans*aren" 7 s n!urul obs"acoln"re *r # rea lu 9a"har ne s acea l #rare care sos se *e *ro*r e"a"e n % e&ul no*" 8 A*o + cu o % scare care *e ea+ una+ o 6acu a*roa*e sa &bucneasca n"r7un " *a" $e 6rus"rare+ lucra"orul l s%ulse la o *ar"e8 Pr %7*lanulE )u $e!e"ele "re%urn$e+ a" nse bu"oanele $e re!la< ale ca%ere 8 Aceas"a a$use n *r %7*lan %a! nea s s rea<us"a*u" n clar "a"ea8 Pre" $e nu %a %ul" $e o s n!ura cl *a+ na n"e ca unul $ n"re lucra"or ace a sa se a*lece bruscna n"e s s7o %* e$ ce sa #a$a+ 9a"har ne a#u %*res a ca &ares"e ce#a8 Un ch *8 Un ch * $e o%A 1rac" unea $e secun$a 6usese *rea 6ul!era"oare+ $ s"ors unea 6ol e $e *las" c ncre" "e 7 *rea %are8 )" " %* %a ra%nea la $ s*o& " eA 'aca ar 6 *u"u" sa %a arunce nca o s n!ura *r # re888 A" nse bu"onul JNSD+ a*o holul8 A!en" $e *a&a #eneau *e culoarE )u n %a " c/ n$u7 nebunes"e+ 9a"har ne sar $e *e scaun s 6u! s*re us le $uble $ ns*re cor $orul $e su$ s s*re b roul lu Rob8 A6 sa<ulE )u% a#eau sa # na+ a!en" a#eau sa #a$a ce 6acuse eaE Rasuc n$u7se7n loc+ era c" *e ce sa se %* e$ ce7n !raba e $e a a<un!e na*o la *u* "rul a!en"ulu $e *a&a+ cau"a $ n nou *e ecran s !as un bu"on cu e" che"a *r nc *alD8 l

a" nse s ns"an"aneu %en ul+ care 6usese *e ecran n ur%a cu c"e#a % nu"e la #en rea e + rea*aru la loc *e %on "or8 Poar"aE Un$e era bu"onul *en"ru *oar"aA Acolo 7 n *ar"ea $e <os s 7n $rea*"a8 l a*asa s as"e*"a $oar a"" c" sa #a$a %a! nea $e *e %on "or sch %bn$u7se+ a*o "ra#ersa n 6u!a holul8 Trecn$ #al#r"e< *r n us le $uble+ se n"oarse *en"ru a le o*r % scarea+ $u*a care "ra#ersa n 6u!a culoarul s*re b roul lu Rob+ se s"recura naun"ru s a*r nse lu% na8 S*r < n n$u7se cu "oa"a !reu"a"ea $e b rou+ as"e*"a *n/ ce ba"a le n % re#en ra la nor%al s res* ra" a as <$erea+ $u*a care7s lua !ean"a8 S" nse lu% na+ *ar/s b roul *en"ru a $oua oara n &ece % nu"e+ l ncu e s 7o lua s*re us le $uble8 Pen"ru o cl *a "r/ sen&a" a cu%*l "a c/ ce $o a!en" $e *a&a o as"e*"au *e ea+ s" n$ ce 6acuse8 'aca e a#eau s7o a la Wn"rebar + ce7a#ea sa le r/s*un$aA )/ 6usese n!r <ora"a #a&n$ c/ a!en"ul nu era la *os" s c/ "oc%a l cau"aA Oare a#eau s7o crea$aA %* n!n$ us le ba"an"e+ ea *a"runse n holul $e la n"rare8 S*re %ensa e usurare+ a!en" $e *a&a n7o as"e*"au *e ca8 Unul $ n"re e + cel care 6usese acolo na n"e $e sos rea $ub "e + se$ea $ n nou la *u* "rul lu + ras6o n$ o re# s"a8 )n$ 9a"har ne n"ra n hol+ el s r $ ca *r # rea8 7'oa%na $oc"or Sun$Iu s"E )re$ea% c/ a" *leca"8 Oare era sus* c une n !lasul lu A 7A% a#u" ce#a $e "er% na"+ re*l ca ea8 A*o + cn$ se a6la*e la <u%a"a"ea holulu + s $a$u brusc sea%a ce "rebu a sa e*una *en"ru a n$e*ar"a or ce banu ala ce ar 6 *u"u" *lanaasu*ra e 8 )e7a 6os" cu $uba aceea care7a sos " n ur%a cuc"e#a % nu"eA n"reba ea+ n"orcn$u7se nca o $a"a cu 6a"a R*re a!en"ul $e *a&/8 Nu7 *rea $e "r& u *en"ru l #rar A

A!en"ul $e *a&a sur seC 7Unul $ n"re ca% oanele noas"re+ s*use el8 So6erul a o*r "nu%a ca sa a6le un$e are #o e sa *arche&e8 7 E + a"unc e recon6or"an" sa s" ca nu sn"e% s n!ur care %uncesc *na noa*"ea "r& u+ s*use 9a"har ne &%b n$u7 s ea a!en"ulu 8 'ar nu s" u cu% $e as"a nu %a 6ace sa %a s %"%a *u" n s"o# "a8 A!en"ul $e *a&a ch co" C 7S n c *e % ne+ $aca s"au sa %a !n$esc8 nche n$ cu o urare $e noa*"e buna+ 9a"har ne *aras cla$ rea s se n$re*"a re*e$e s*re au"o%ob lul e 8 Pa&n cul % n" se8 n %o$ clar+ se n"%*la ce#a ce ea nu "rebu a sa s" e8 'arce anu%eA S cu% ar 6 *u"u" sa a6leA Nu cu%#a ca$a#rul care 6usese a$us n noa*"e as"a 7 $acan"r7a$e#ar era un ca$a#ru 7 a#ea #reo le!a"ura cu acel alar%an" 6 l%ule" s cu schele"ul $ n b roul $e lucru al lu RobA Era r $ colE Nu e0 s"a n c un "e%e *en"ru o ase%enea cone0 une8 nsa %a! n le cran ulu anor%al $ n 1 l * ne s 6 l%ul cu%acelar rea acele crea"or erau+ $e ase%enea+ *roas*a"n" *ar "e n % n"e8 O 6o"o!ra6 e s un 6 l% care erau s"oca"e nn s"e 6 s ere *as"ra"e sub *arola+ n"oc%a ca s cole"ul care"oc%a sos se s care acu% era $os " un$e#a+ n"r7un subsol $es*re care *n/7n aceas"a noa*"e 9a"har ne n c %acar nua#usese habar ca e0 s"a8 Toa"e ns" nc"ele s*uneau lu 9a"har ne ca "rebu a sae0 s"e o le!a"ura oarecare n"re aces"e lucrur 8 )or*ul 7 $aca as"a era n"r7a$e#ar 7 6usese l #ra" ab a acu%8 3u"an"ul 7 $aca as"a era n"r7a$e#ar 7 6usese uc s n 1 l * ne8

S schele"ul *e care ea nsas l $e&!ro*ase era ch ar a c + n 3au 8 'ar cu% sa a6le ce le!a"ura era n"re "oa"e aces"eaA Pecn$ con$ucea *r n n"uner c s*re *or" le $o%en ulu + se n"reba cu% ar 6 *u"u" *roce$a *en"ru a ob" ne acces nu nu%a la6 s erele ascunse $ n co%*u"er+ $ar s la n #elul n6er or alar * $e nor$8 nce" n n$ *en"ru a *er% "e $esch $erea*or" lor+ a<unse la o conclu& e "ulbura"oareC secur "a"ea eraa c cu %ul" %a se#era $ec" s*usese Rob S l#er8 n"oc%a cu% s a% n"ea+ nu erau n c un 6el $e *ro ec"oare care salu% ne&e *or" le+ s "o"us ea era s !ura ca+ n " %* ce au"o%ob lul "recea *r n $re*"ul lor+ a!en"ul $e *a&a $ n hol o#e$ea ca s cu% ar 6 6os" & ua n a% a&a %are8 Aces" !n$ "r % se 6 or *e s ra s* nar s + cu "oa"e ca7s s*unea n"runa6ca7 o nebuna+ nu *u"ea sca*a $e %*res a s"ran e $e a se s" obser#a"a *na la *aras rea ale n!us"e ce le!a *ro*r e"a"ea$e au"os"ra$a Hana8 'ar n c a"unc sen&a" a n7o *aras n"o"al "a"e s + *e cn$ cobora s*re 3a?a=ao+ con" nua sa se u "en o!l n$a re"ro# &oare n cau"area unu n$ c u care sa7 con6 r%e ca era ur%ar "a8 'es nu #a&u n % c+ acea sen&a" e care7 6acea * elea ca $e!a na o nso" cu *ers s"en"a8 )u "oa"e ca "ele# &orul nca %er!ea cn$ 9a"har ne n"ra(n casa+ 3 chael nu se u "a la el8 n" ns *e cana*ea+ $or%ea$e<a "un+ ar cn$ ea se a*leca *en"ru a7l saru"a *e 6run"e+ eln c nu s %" 8 L/sn$u7s !ean"a $e * ele *e *o$ea+ ln!/ 6 ul + 9a"har ne o*r "ele# &orul+ a*o %erse n buca"ar e $u*ace#a $e %ncare8 Res"ur le 7 nu ch ar o <u%a"a"e 7 $e la o* &&a rece se !aseau n cu" a %n< "/ $e !ras %e *e %asa $ nbuca"ar e8 Lun$u7s $oua buca" s *unn$u7le *e o 6ar6ur e+

le n"ro$use a*o n cu*"orul cu % croun$e+ $u*/ care s "urna un *ahar $e # n+ as"e*"n$ sa se ncal&easca * &&a8 Lun$u7s 6ar6ur a cu ea n su6ra!er e+ o lasa *e %asu"a $eca6ea+ $ar+ na n"e $e a se ase&a $ rec" *e *o$ea ca sa %annce+ "ra#ersa casa+ sa ncu e 6eres"rele s us le8 S sa "ra!a $ra*er le8 na n"e $e a o "ra!e *e ul" %a+ se u "a lun! n n"uner c+ a*roa*e n6 ora"a $e acea sen&a" e n6r cosa"oare ca era ur%ar "a8 J'ar e r $ col+ s s*use ea8 A c nu e n %en 8 N %en nu"e ur%ares"eED s re*e"a aces"e cu# n"e+ $ar nu reus sa r s *easca *arano a care7o cu*r nsese cn$ *lecase n acea noa*"e $ n *a# l onul $e cerce"are8 Trase s ul" %a $ra*er e na n"e $e a se$uce $ n nou la %asu"a $e ca6ea *en"ru a %nca res"ul $e* &&a *e care 7o lasase 3 chael8 Toc%a "er% na *r %a buca"a+ cn$ 3 chael se 6o *ecana*ea s r "%ul res* ra" e lu se sch %ba+ $e#en n$ !reo + n c"e#a secun$e nce*u sa $ea $ n * c oare s s/7s a! "ebra"ele8 9a"har ne se ncor$a+ n!ro& "a la !n$ul ca aceacu%*l "a scena $e seara "recu"a cn$ el 6u! se n n"uner c*en"ru a se %a n"oarce $oar $u*/ c"e#a ore+ a#ea sa se re*e"e8 R $ cn$u7se n * c oare+ ocol %asu"a $e ca6ea+ se ase&a*e # ne s 7l a" nse cu bln$e"e8 7 3 chaelE 3 chael+ "re&es"e7"eE A un cos%ar8 El !e%u s $a$u sa se rasuceasca cu s*a"ele+ $ar ea7l a*uca s"rns $e u%ar s 7l &!l" C 73 chael+ "re&es"e7"eE @rusc+ "o" cor*ul lu 3 chael a 6os" cu*r ns $e con#uls + $u*a care el s7a r $ ca" %e$ a" n ca*ul oaselor+ "rea& *e loc8 El o *r # lun! s ulu "8 7)e7a 6os"A l n"reba 9a"har ne8 )e7a # sa"A

7 Noa*"ea cn$ %7a% seu888 nce*u 3 chael+ $ar se s o*r 8 7)n$ ceA l n"reba 9a"har ne8 s a" n" *r # rea asu*ra lu s ncerca sa $e$uca ce cu#n" re"e&ase el8 %bu<orn$u7se+ 3 chael s" a $u*a cu% se u "a %a%a la el ca nu %a a#ea n c un ros" sa se %a ascun$a $u*a $e!e"8 7A% 6os" n"r7o scu6un$are $e noa*"e+ s*use el n cele $ n ur%a8 7 Scu6un$are $e noa*"eA l n!n/ 9a"har ne con6u&a8 A*o + *e %asura ce sensul cu# n"elor lu se clar 6 ca+ och se $esch sera lar!8 7Tu #re sa & c ca "e7a $us sa 6ac *e sca6an$rul noa*"eaAE 3 chael so#a + a*o ncu# n"a cu un aer nenoroc "C 7)u Josh 3alan s cu nca n s"e ba e" 8 7)u%+ ce ba e" A l n"reba 9a"har ne8 3 chael so#a C 7Je66 9 na s 9 o? San"oya8 S R c? P e*er8 La au&ul *r %elor nu%e+ n cre erul 9a"har ne suna un clo*o"el8 sunau 6a% l are+ $ar un$e oare le au& seA )h ar na n"e $e a 6or%ula n"rebarea+ 3 chael $a$u ras*unsulC 7 9 o? e " *ul *e care l7a !/s " %a c/7sa er 7$ % nea"/ n c%*ul $e "res" e $e &ahar8 9a"har ne s a$use a% n"e $e bule" nul $e s" r *e care7l au& sera $ % nea"a8 7As"a a 6os" alal"a er noa*"e+ nu7 asaA l n"reba ea8 Noa*"ea n care7a #en " "r& uA 3 chael ncu# n"a8 7S aseara $es*re as"a a # sa"A S 7n seara as"a la 6elA 3 chael ncu# n"a $ n nou8 Och lu 9a"har ne l 6 0au *e 3 chaelC 7S7a n"%*la" ce#aA l n"reba ea8 n " %*ul scu6un$ar A

3 chael cn"ar ra* $+ $ar e& "ase un * c *rea %ul" *en"ruca ea sa nu7s $ea sea%a ca scu6un$area aceea nu 6usese l *s "a $e e#en %en"e8 7N % c ser os+ s*use el8 @u"el le nu erau co%*le" *l ne+ asac7a "rebu " sa es % re*e$e $ n %ers une+ a""a "o" Nu7 c ne s" e ce8 7'oar c/7" $a cos%arur + s*use 9a"har ne8 S $u*a ce s7a n"%*la" lu 888 3 chael !e%uC 7Ha $e+ %a% E N %en nu s" e ce s7a n"%*la" lu 9 o? 8 9a"har ne s s"u$ e 6 ul8 Nu nu%a ca o % n" se+ $ar ceea ce 6acuse el nu 6usese nu%a s"u* $+ $ar s res*onsab l8 Ar 6 "rebu " sa7l *e$e*seasca e0e%*lar+ sa7 "a e "oa"e *r # le! le+ sa a "oa"e %asur le cu#en "e *en"ru a se as !ura ca asa ce#a nuse #a %a re*e"a8 nsa+ *en"ru %o%en"+ $u*a a*roa*e o noa*"en"rea!a $e #e!he+ era %ul" *rea obos "a ca sa n"re*r n$a ce#a8 S 7a*o el era n # a"a s acasa+ s nu se n"%*lase n % c!roa&n c8 (ar 6a*"ul ca el " nuse ascuns ceea ce 6acuse era+ *oa"e+ *ar" al s $ n # na e 7 la ur%a ur%e + an $e & le l cocolos se ca *e *u uH %a%e 8 'aca n7ar 6 6os" Rob+ nu l7ar 6 lasa"n ru*"ul ca*ulu sa 6aca scu6un$ar subac#a" ce8 E0"enuarea care a 6acuse 6a"a "oa"a & ua o a<unse ns6rs " s $ec se ca aces" sub ec" *u"ea sa %a as"e*"e8 7'u7"e la culcare+ s*use ea8 'u7"e s 7ncearca sa $or% 8 A*o #en o $eeC S" ce+ 3 chaelA Tu es" cel care7a $a"7o7nbara+ asa ca "u ho"aras" cu% a sa 6 *e$e*s "8 Eu sn" *reaobos "a s *rea 6ur oasa ca %a %a !n$esc s la as"a8 Asa ca!n$es"e7"e "uE @ neA 3 chael o *r # lun! s ea7s *u"u $a sea%a $u*a e0*res alu ca n %er se ras*unsul *o"r # "C era s !ura ca or care7ar 6 6os" *n/ la ur%a *e$ea*sa *e care s 7o $a$ea+ aceas"a a#ea sa6 e cu %ul" %a rea $ec" cea *e care 7ar 6 a$% n s"ra"7o ea8

7 E7n or$ ne+ s*use el n"r7un "r& u8 )re$ c7asa e corec"8 Se r $ ca s se n$re*"a s*re ca%era sa+ $ar *n/ s/ a<un!/ acolo se n"oarse $ n $ru% s 7o saru"a *e obra&C % *are rau+ s*use el8 N7ar 6 "rebu " sa 6ac ce7a% 6acu"+ s 7ar 6 "rebu " sa7" s*un8 s n$re*"a s* nareaC Noa*"e buna+ %a s*use el nce" sor *e cn$ se n$re*"a nca o $a"a s*re ca%era lu 8 7 3 chaelA El se n"oarse cu 6a"a s*re %a c/7saC 7ncearca s/ nu 6 *rea as*ru cu " ne8 Un an $e *e$ea*saar 6 "o"us *arca *rea %ul"8 )n$ *es"e c"e#a % nu"e se *rabusea e*u &a"a n *a"+ 9a"har ne a" nsese *unc"ul acela n care era *rea obos "a ca s/%a *oa"a a$or% 8 n cele $ n ur%a+ s %" n$ a"%os6eranabus "oare $ n casa+ se r $ ca $ n *a" s $esch se "oa"e 6eres"rele8 Nu ca ar 6 6os" c ne s" e ce %are $ 6eren"aF un #n" ?ona nce*use $e<a s/ a$uca o % as%a usor acra+ $e 6u%+ $ ns*re#ulcanul n eru*" e $ n (nsula 3are8 na n"e s/ se urce $ n nou n *a"+ 9a"har ne se o*r un * csa ascul"e la usa lu 3 chael8 )u "oa"e ca ea era "rea&a+ 6 ul e $or%ea n *ace8

Ta?eo 2osh hara se "re& ca n"o"$eauna o$a"a cu # rea &or lor8 Pe c" $e "rea& era acu%+ *e a"" $e *ro6un$ a$or% "6usese cu nu%a o cl *a n ur%a8 Se r $ ca $ n *a" s + %bracn$ o ca%asa aloha+ *an"alon alb s san$ale care cons" "u au " nu"a lu s"an$ar$ n 3au + se $use s*re % cul *a# l on un$e se ser#ea %asa8 3 cul $e<un co%*us $ n su*a% so+ *es"e s cea l as"e*"a ca n"o"$eauna cn$ se a6la n# & "a la *ro*r e"a"ea sa8 n " %*ul %ese "recu n re# s"a s "ua" a * e"elor 6 nanc are s ras6o n 6u!a "eancul $e ra*oar"e care sos sera n cursulno*" + $ n "oa"a lu%ea8 Se *area ca era cu "re &ec $e % l oane $e $olar %a bo!a"$ec" aseara+ cn$ se $usese la culcare8 (s*ra# n$ cu ra*oar"ele cn$ "er% na $e sorb " s ul" %a* ca"ura $e cea + 2osh hara *aras *a# l onul+ cro n$u7s $ru%*r n"re !ra$ n s*re cen"rul $e cerce"ar + o*r n$u7se $oar os n!ura $a"a *en"ru a n$e*ar"a o orh $ee o6 l "a care lesca*ase !ra$ nar lor 6 l * ne& 8 n"r n$ n *a# l onul $e cerce"are *e us le *r nc *ale+ ncl na $ n ca* n " %* ce "recea *r n $re*"ul *u* "rulu + %* nse us le $uble s*re cor $orul care $ucea n ar *a $e su$

*arcurse ra* $ culoarul *na la ascensorul a6la" n celalal"a*/"8 Sco"n$u7s $ n bu&unar *or"o6elul+ l "recu *es"e o *lan"a !r ob snu "a+ a6la"a $easu*ra bu"onulu $e a*el+ s lu% a ros e $ n *ar"ea $e sus a *lac nce*u %e$ a" sa cl *easca(n #er$e8 O cl *a %a "r& u+ usa se $esch se *r n cul sare8 2osh hara *as n ascensor s usa se nch se n ur%a lu 8 n %a *u" n $e un % nu" se a6la n labora"orul caru aear/+ "r& u+ 6usese l #ra"a la$a %are $e le%n8 Aceas"a nsa sese $e%ul" scoasa a6ara+ ca s res"ul $e !hea"a carbon ca ncare 6usese *as"ra" con" nu"ul+ %*reuna cu 6ol a $e *las" c nare aces"a 6usese n6asura"8 'oar cor*ul ra%asese+ $ar era $e nerecunoscu"8 )n$ usa labora"orulu se $esch se+ S"e*hen Ja%eson s $ c/ *r # rea8 Sur*r ns s/7s #a$a se6ul n"rn$ n labora"or+ 1 se u "a re*e$e la ceas8 A*roa*e sase s <u%a"a"e8 S %" n$ brusc oboseala une lun! no*" $e %unca+ Ja%eon s scoase ochelar + se 6reca la och s se n" nse8 Salu"n$u7l *e $oc"or *r n"r7o usoara ncl nare a ca*ulu + osh hara se a*ro* e $e %asa s se u "a la ceea ce %a l/sese $ n cor*ul $eshu%a" s e0*e$ a" n 3au 8 Pe ch *ulau nu se #e$ea n % c care sa "ra$e&e 6a*"ul ca $e&!us"/"oarea`E#el s"e l7ar 6 %*res ona" c"us $e *u" n8 )a$a#rul 6usese $esch s $e la re! unea *ub an/ *na la+ s cele c"e#a or!ane care se %a a6lau n cu" a "orac caceau acu% #ra s"e ca n s"e * ese $ n"r7un *u&&le s"r ca" nE*/8 Toracele 6usese sec" ona" s $esch s lar!+ *en"ru a *erE "e accesul usor la *l/%n s la n %a 7 a%bele l *s n$ $e lacu lor 7 asa ca "o" ce %a ra%asese acu% era o %are ca# $esch s/ care+ 6 n$ co%*le" l *s "a $e sn!e+ con6ereaor*ulu c u$a"a a*aren"a $e a nu 6 6os" # u n c cn$8 Aces"e

ra%as "e a#eau %a $e!raba un aer ar" 6 c al s c u$a" $e %*ersonal+ ca s cu% ceea ce se %a a6la n" ns *e %asa 6usesescul*"a" $ n ceara+ s nu 6usese n c o$a"a $ n carne s sn!e8 2osh hara s" a "o"us ca nu asa s"a"eau lucrur le+ 6 n$ca $oar el+ cu och lu + #a&use 6o"o!ra6 le ba a"ulu lua"e cunu%a c"e#a s/*"/%n n ur%a8 Un "nar alb+ n #rs"/ $esa*"es*re&ece an + un * c *es"e un %e"ru o*"&ec nal" %e+ la"n u%er s n!us" n sol$ur 8 (n"r7una $ n"re 6o"o!ra6 le *ecare le #a&use 2osh hara+ ba a"ul &%bea cu !ura *na la urech + cu $an"ura $e un alb *er6ec"+ !ro* "e a$nc n obra< s una n barb e8 A$au!a"e la och lu albas"r s la */rul blon$+ 6usese e0e%*larul $es/#rs " $e sur6er cal 6orn an8 n %o$ s"ran u+ 6ru%use"ea ch *esulu ba a" se *as"ra8 P/rul lu bala + 6ru%os * e*"ana" s $a" cu 6 0a" # 6useseusor $eran<a" $e a%balare s + %a na n"e ca 2osh hara s/7s $ea sea%a el nsus ce 6ace+ se "re& ca n" n$e %na *en"ru ane"e& n s"e su# "e rebele8 Paloarea %or" 6usese n %o$ ab l %asca"a cu 6on$ $e "en s obra< ba a"ulu a#eau o rosea"/ "ran$a6 r e+ $e *arca "e7a 6 as"e*"a" sa se "re&easca n or ce %o%en"8 4ro* "a $ n barb e era la 6el $e clara ca n 6o"o!ra6 e+ $es n e0*res a sole%na a %or" nu se %a #e$ea n c ur%a $e!ro* "e n obra< 8 2osh hara s n"oarse $ n nou a"en" a s*re Ja%eson+ care" nea acu% n % n un *l c $e 6or%a" %are $ n hr" e !roasa8 7A $e"er% na" cau&a e0ac"a a %or" A Ja%eson $esch se *l cul s ras6o hr" le $ n el8 A#usese oech *a $e as s"en" $e labora"or care lucarasera cu el "oa"anoa*"ea+ anal &n$ "esu"ur le *e care Ja%eson nsus le *rele#ase $ n 6 ecare or!an+ $u*a cu% "o" el 6acuse s au"o*s a8

'u*a cu% se as"e*"ase Ja%eson+ %a<or "a"ea or!anelor "n/rulu se $o#e$ ra a 6 6os" "o" a"" $e sana"oase *e c" *areau a 6 8 Tes"ele $e labora"or n7au $esco*er " n c un se%n $e %bolna# re sau $e subs"an"e "o0 ce8 Sau+ cel *u" n+ nu era n c o ur%a $e subs"an"a care ar 6 6os" $e as"e*"a" sa uc $a un "n/r $e sa*"es*re&ece an 8 N c ur%a $e s"r cn na+ c anura sau al"e o"ra#ur 8 S n c $ro!ur 8 N c hero na+ n c coca na+ n c 6or" 6 an"e+ n c cal%an"e8 N c %acar alcool sau %ar <uana8 S "o"us ba a"ul %ur se+ ar ra*or"ul $e labora"or $ n %na lu Ja%eson ara"a l %*e$e %o" #ul8 7)au&a %or" + s*use el+ a 6os" o # olen"a reac" e $e na"ura aler! ca la subs"an"a n ches" une8 ( sur se lu 2osh hara un sur s ron cC La sos rea a%bulan"e + %a%a lu ncerca sa7l $ea <os $ n %as na care era cu %o"orul n 6unc" une+ n"r7un!ara< cu us le nch se8 2osh hara ncu# n"a $ n ca*C 7S 7au a$% n s"ra" o0 !en8 7S el a %ur "+ s*use Ja%eson8 7S cu% a 6os" #re%ea n Los An!eles n acea & A n"reba2osh hara8 Ja%eson sur se 6 nC 7A*roa*e *er6ec"a8 @ule" nele %e"eo *o%eneau $e o & a""$e sen na+ cu% Los An!eles7ul rar %a cunoscuse *na a"unc 8 7'ar $eloc buna *en"ru sub ec"ul nos"ru+ obser#a 2osh hara8 )are7ar 6 6os" re&ul"a"ul $aca e nu 7ar 6 a$% n s"ra" o0 !en *urA 74reu $e s*us+ re*l ca Ja%eson8 'ar se *are ca ul" % nos"r sub ec" se s %" %a b ne8 Pna acu%+ *a"ru $ n"re ce c nc *ar a se s %" b ne8 'es !ur+ aerul $ n 3e0 co ) "y a 6os"

ch ar e0"re% $e *olua" n ul" %ele c"e#a & le+ $ar cel $ n )h ca!o n7a 6os" r/u $eloc8 7S $e cn$ se a6la *e *o& " eA 7 'oar $e $oua & le+ s*use Ja%eson8 7(n"eresan"+ %ur%ura # s/"or 2osh hara8 )e se au$e cu "n/rul localn c care a %ur "A )u% & ceaA 79 o? San"oya+ re*l ca Ja%eson8 Lu + $es !ur+ nu s7a$a" o0 !en 7 era $e<a %or" cn$ l7a $esco*er " %a%a sa8 'aranal &ele noas"re $e labora"or ara"a 6a*"ul ca *l/%n lu sn"n"r7o con$ " e ase%ana"oare cu a sub ec"ulu $ n 6a"a noas"raF s ara"a *r n"r7un !es" ca$a#rul $e *e %asa $e $ sec" e8 Ta?eo 2osh hara r/%ase "acu" o cl *a re6lec"n$8 7)e lal" $o localn c + s*use el n cele $ n ur%a8 As $or s/7 #a$8 Nu *e %on "oare8 ;reau s/7 #a$ $ rec" la 6a"a8 Pr # rea lu S"e*hen Ja%eson se nne!uraC 7Nu sn" s !ur ca as"a e o $ee buna+ nce*u el8 'aca #reunul $ n"re e #a recunoas"e888 7N7ar a#ea n c un 6el $e %*or"an"a+ 7o re"e&a Ta?eo2osh hara8 La ur%a ur%e + nu es"e s !ur c7au sa %a *lece$e7a c #reo$a"a+ nuA S"e*hen Ja%eson ncl na n$ 6eren" $ n ca*8 Nu se ca$eas/ ara"e ceea ce s %"ea n 6a"a se6ulu sau8 7)u% $or " + s*use el con$ucn$u7l *e Ta?eo 2osh hara *r n"r7o usa8 Tra#ersara o ca%era *l na )u bu"el $e !a& co%*r %a" s o*o%*a $e $ %ens un %ar + $u*a care n"rara n"r7al"a8 Aces"a nc n"a era !oala cu e0ce*" a une cu" %ar + $ n *le0 !las8 )u" a era u%*lu"a cu un 6el $e cea"a %aron e8 Pr n cea"a aceea ab a se *u"eau $ s" n!e s lue"ele a $o " ner 8 'or%eau $ rec" *e <os+ $e&braca" + cu ca*e"ele s*r < n "e *e un bra"8 'ar "oc%a cn$ Ta?eo 2osh hara se u "a la e +

och unu a 7 a celu %a %are+ un *ol ne& an $u*a "rasa"ur le6e"e 7 se $esch sera brusc8 (n"r7o cl * "a se r $ ca ncor$a" *e# ne+ !a"a $e a"ac8 J)a un an %al+ se !n$ Ta?eo 2osh hara8 )a un an %alsalba" c care s %"e *r %e<$ a8D 2osh hara se a*ro* e cu ncaun *as+ n"oc%a cu% ar 6 6acu" n"r7o !ra$ na &oolo! ca *en"ru a se u "a %a b ne la o %a %u"a $ n"r7o cusca8 )rea"ura se re*e& la el cu % n le n" nse+ $e *arca ar 6 #ru" s/7l ns6ace $e bere!a"a *e 2osh hara *na cn$+ &b n$u7 se $e *ere"ele $e *le0 !las+ aceas"a se *rabus na*o *e*o$eaua cus" + cu un urle" $e $urere8 Acu% s celalal" e0e%*lar se "re& se u "n$u7se lun! *r n*ere" "rans*aren" + cu o *r # re n care cloco"ea 6ur a8 7S "o" n7a#e% n c o $ee cu% $e s7au %*l ca" e ne0*er en"ele noas"reA l n"reba 2osh hara+ n"orcn$u7se cus*a"ele la cu" a $e *le0 !las+ *en"ru a se %a u "a nca o $a"alun! la Ja%eson8 7 'e #re%e ce sn" con# ns ca n c %acar e n7au habar888 nce*u el+ $ar nca o $a"a 2osh hara 7o re"e&a scur"8 7Nu %a n"eresea&a ce au s ce nu au habar+ s*use el8 'oresc sa n"ele! cu% $e7au $e#en " e0*us la co%*usul nos"ru8 A6laE Pna la s6rs "ul & le #reau un ras*uns8 E clarA S"e*hen Ja%eson n!h " ner#os+ a*o $a$u $ n ca* nse%n $e ncu# n"are+ s" n$ ca n c un al" ras*uns nu #a 6 acce*"ab l8 7@ ne+ 6acu bla< n 2osh hara8 A*o 6ara a %a arunca n c %acar o *r # re s*re ce $o ba e" nch s n cu" a $e *le0 !las+ o lua n$ara" *r n "oa"eca%erele+ lua l 6"ul *na la *ar"er s *aras cla$ rea *en"ru a se*l %ba o #re%e *r n !ra$ na8

3a a#ea o ora *na la *lecare8 n a6ara % culu nc $en"cu *us"an as" a+ lucrur le *areau a 6 *ro!resa" %ul"u% "or8 @achTar s *roble%a cu aces" localn c 6usese b ne " nu"a n 6ru8 JT nu"a n 6ruD+ s re*e"a el n !n$8 Ar 6 6os" %a b ne$aca "o" sub ec" e0*er %en"elor ar 6 *u"u" sa 6 e " nu" $e*ar"e $e 3au + asa cu% se *re#a&use n " al+ $ar+ n"ruc"sur#en se o !reseala 7 ar el a#ea sa a6le e0ac" cu% $e se*e"recuse acea !reseala 7 nu a#ea n c un ros" sa nu "rans6or%e aceas"a !reseala n"r7un a#an"a<8 )"a #re%e a#eau sa %a "ra asca+ ce $o " ner %ascul $ n labora"or a#eau sa cons" "u e n s"e *re" os coba $e labora"or8 )"a #re%e a#eau sa %a "ra asca8 Pen"ru Ta?eo 2osh hara $ura"a # e" lu Je66 9 na s Josh 3alan n7a#ea n c o %*or"an"a8 )u %ul" %a %*or"an"e $e 6a*"+ s n!urele lucrur cu a$e#ara" %*or"an"e 7 erau $a"eles" n" 6 ce *e care ca$a#rele lor a#eau sa le 6urn &e&e8

9a"har ne "oc%a # ra $ ns*re au"os"ra$a Hana *e $ru%ulun! s ba"a"or " ce $ucea la $o%en u+ cn$ au& &!o%o"ul r " c+ $e necon6un$a"+ *ro$us $e el cea n ro"a" e a unu el 7 '*"er8 'es &!o%o"ul era n6r cosa"or $e a*roa*e+ nu *u"ear n c ur%a $e a*ara"8 1rnn$ ns" nc" #+ se u "a sus *e cer*unn$u7s %na s"reas na la och *en"ru a se 6er $eS"raluc rea soarelu $e $ % nea"a8 )a o l belula 6os6orescen"a+ el co*"erul a*aru $easu*ra co*ac lor+ */rn$ a se 6ur sa *r nelul n care &bura s ur%a 6or%ele $e rel e68 Pe cn$ "recea *e$easu*ra ca*ulu + cre&u c/7 recunoas"e *e S"e*hen Ja%esons *e Ta?eo 2osh hara care se u "au a6ara *r n !ea%ul $e *le0 !lasF se rasuc *en"ru a7l ur%ar cu *r # rea+ as"e*"n$u7se s/7l #a$a # rn$ s*re s"n!a+ ca"re aero*or"ul $ n 9ahulu 8 El co*"erul # ra nsa s*re $rea*"a s $ s*aru $ ncolo $e un*ara*e" s"ncos ce se nal"a la #reo sa &ec $e %e"r $e la n #elul *a$ur "ro* cale8 Nu%a $u*a ce se s" nse &!o%o"ul 6acu" $e el co*"er+ 9a"har ne ba!a $ n nou n # "e&a s con$use %a $e*ar"e *e$ru%ea!ul n!us"8 An" c *n$u7 sos rea+ cu% se n"%*la n6 ecare $ % nea"a+ *or" le se $esch sera cn$ se a*ro* e s ab a$aca 6u ne#o "a sa re$uca un * c # "e&a n $re*"ul lor8 n

aceas"a $ % nea"a "o"us 9a"har ne s %" cu% se &brles"e *arul *e cea6a cn$ se !n$ la ca%era $e lua" #e$er care+ n%o$ s !ur+ o obser#a s + *e cn$ "ra#ersa $o%en ul+ "rebu sa6aca e6or"ur cons" en"e $e a nu se u "a $e <ur %*re<ur+ sa&areasca al"e ca%ere8 Toc%a se a*ro* a $e *a# l onul $e cerce"are care a$a*os"ea b roul lu Rob cn$ obser#a ca %a<or "a"ea locur lor $ n *arcare erau !oale n aceas"a $ % nea"a8 S"u$ e *arcarea a*roa*e *us" e s 7 #en o $ee8 O $ee care nce*ea s/7 alun!e *roas"a $ s*o& " e care7o cu*r nsese nlun! le ore $e nso%n e cn$ s 6r/%n"ase % n"ea sa !aseasca o %o$al "a"e $e ob" nere a accesulu n labora"oarele $ n subsolul ar * $e nor$8 Aseara nu se alesese cu n % c8 n$ % nea"a as"a lucrur le se sch %basera8 3a n" el co*"erul+ a*o s *arcarea a*roa*e !oala8 n %o$ clar+ se *e"recea ce#a8 Renun"n$ la $eea $e a se %a $uce sus+ la r*a+ naceas"a $ % nea"a+ 9a"har ne s "rase 1or$ul E0*lorer n"r7 unu $ n"re s*a" le l bere a6la"e n *arcare8 (n"rn$ n holul*r nc *al 7 s re& s"n$ $ n nou "en"a" e $e a cau"a ca%ereascunse 7 o lua n $ rec" a us lor ce $a$eau s*re b roul lu Rob S l#er+ $ar a*o se o*r brusc+ ca s cu% s7ar 6 ra&!n$ "$ n"r7o$a"/8 Pe cn$ se a*ro* a $e *u* "rul a!en"ulu $e *a&a+ aces"a se u "a la ea+ ar 9a"har ne ar 6 *u"u" sa <ure ca c "ean och lu o e0*res e $e sur*r &a8 Poa"e ca n c nu a#ea sa%a 6 e ne#o e sa7 6ure #reo n6or%a" eF cu *u" n noroc+ aces"a *oa"e c7a#ea sa7 s*una ce se *e"rece 6ara ca ea sa7l %a n"rebe8 O cl *a %a "r& u+ el ros"ea "oc%a cu# n"ele *ecare 9a"har ne le as"e*"aC 7)re$ea% ca "oa"a lu%ea e la se$ n"a $ n Hana8 Ea se s"ra$u sa nu7s "ra$e&e !noran"a8 HanaA Oare ce#o a sa s*unaA )e se *e"recea oare acoloA

7O s/ %a $uc s eu acolo $u*a7a% a&/+ % n" ea 6/r/ sa cl *easca8 'e ce s %" se oare ne#o a sa % n"aA 'ar s !ur ca s" a $e ce 7 *arano a *e care7o s %" se noa*"ea "recu"a cn$ 6usese %ar"ora acele l #rar clan$es" ne+ $u*a care so6ase *n/ acasa cu sen&a" a ca n s"e och o ur%areau n"runa o cu*r nse $ n nou+ ncol/c n$u7 7se n <ur ca un boa cons"r c"or8 'ar+ n acelas " %*+ scn"e a une $e ce7 #en se n *ar7 care nce*ea sa *r n$/ cons s"en"a8 7'oc"orul Ja%eson a *leca" $e<aA l n"reba ea cu % n"ea lucrn$u7 ra* $+ n " %* ce se s"ra$u a s/7 %*una #oc un "on $e n!r <orare8 A!en"ul $e *a&a ncu# n"a8 7 A *leca" cu el co*"erul+ %*reuna cu $o%nul 2osh hara+ acu% c"e#a % nu"e8 7 1 r7ar s/ 6 eE %ur%ura 9a"har ne+ % %n$ su*ararea8 7Par$onA 6acu a!en"ul8 9a"har ne o6"a $ n !reu8 71 ul %eu cre$e ca er 7au sca*a" che le $ n bu&unar8 ;o a% s/7l n"reb *e $oc"orul Ja%eson $aca nu cu%#a a $a" $e ele8 S $esch se !ura+ $e *arca ar %a 6 $a" s/ s*una ce#a+ $u*a care o nch se+ n se%n ca se r/&!n$ se8 Ea so#a + $u*a care %a $a$u $ru%ul la o % ca %o%eala+ ca s cu% ar 6 a$e%en " un *es"e8 7S !ur ca $a # na "o" *e % ne8 )o* + ce #re E Se rasuc *e c/lc e $e *arca nu s7ar %a 6 as"e*"a" ca *a&n cul s/ se o6ere s7o a<u"e8 'ar cn$ se a*ro* a $e us le ba"an"e ce $a$eau s*re ar *a $e nor$+ a*roa*e ca s s %"ea cu% celalal" a$ul%eca %o%eala ncercn$7o+ sa #a$/ $aca a#ea sau nu un crl ! ascuns naun"ru8

7Poa"e ca #7as *u"ea l/sa n/un"ru *en"ru un % nu"+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ su!era el8 9a"har ne se rasuc *e loc+ ne#en n$u7 s/7s crea$a urech lor8 7N7as #rea sa n$ra&nesc sa #a cer s/ 6ace" una ca as"a+ s*use ea r scn$ "o"ul *en"ru a7s as !ura crl !ul8 (n absen"a lu 888 7N c o *roble%a+ s*use a!en"ul8 S eu a% un ba a" $e sa s*re&ece an 8 S" u ce7 n ca*ul lor8 'aca che le sn" acolo+ o s/ le !as % n c"e#a % nu"e8 9a"har ne l ur%a *e a!en"ul care o con$use *e cor $or s*re ar *a $e nor$8 )n$ aces"a se o*r + c/u"n$u7s nelul $e che $e la b roul lu S"e*hen Ja%eson+ ea arunca o *r # re ra* $a s*re ascensorul $ n ca*a"ul o*us8 'easu*ra bu"onulu $e a*el se a6la *lacu"a cenus e+ cu la%*a ros e cl * n$ ba"<ocor "or s*re ea8 7'e un$e sa7nce*e%A o n"reba a!en"ul $e *a&a8 9a"har ne r $ ca $ n u%er + a6 sn$ un %onu%en" $e nea<u"orare8 7)ab ne"ul $e consul"a" + *resu*un8 Acolo ar 6 cel %a *robab l loc un$e sa le 6 sca*a"+ nuA )e7ar 6 s/ %a u " euln!a scaunul *e care a s"a" n b roul lu S"e*hen+ n #re%e$u%nea#oas"ra #a u "a" *u" n *r n sala $e consul"a" A E $oarun nel cu #reo "re 7*a"ru che *e el8 )n$ *a"runsera n b roul lu Ja%eson+ 9a"har ne se*re6acu 6oar"e *reocu*a"a cu con"rolarea scaunulu + n #re%ece *a&n cul se $use n cab ne"ul $e consul"a" 8 'e cu%r/%ase s n!ura+ 9a"har ne sar la $ula*+ ru!n$u7se ca ser"aruls/ nu 6 e ncu a"8 Nu era8 Acolo+ ch ar n 6a"a e + la #e$ere s 6ara a 6 ascunsa n c cel *u" n sub o 6oa e $e hr" e+ se a6la car"ela !r

$e *las" c8 ns6acn$7o+ nch se nce" ser"arul+ $u*a care se$use ln!a a!en"ul $ n cab ne"ul $e consul"a" 8 7E b ne+ nu le7a% !as " ln!a scaun8 7N c eu nu le7a% !as " *e7a c 8 El 6acu un se%n ca"re un$ula* cu #reo sase ser"areC (a #e$e" + nu cu%#a sn" a c A Eu o sa %a u " *r n celelal"e8 n b roul lu #7a" u "a"A 7'aca e #orba ca c ne#a sa cau"e *r n b roul al"cu #a+ a"unc acel c ne#a o sa 6 " $u%nea#oas"ra+ re*l ca 9a"har ne8 Eu sn" nca noua *e7a c + nuA 'oar ce7a% ca*a"a" car"ela $eacces la l 6"8 N7o sa %a a*uc acu% sa rascolesc *r n ser"are8 )"e#a % nu"e %a "r& u+ *aras ra b roul lu Ja%eson"rancan n$ a% cal8 J)he aD $e la l 6" se a6la n bu&unarul 9a"har ne 8 (ar che le (u 3 chael+ *resu*unea ea+ erau nca n bu&unarul lu 8 'u*a c"e s" a+ *n/ a"unc 3 chael nu le * er$usen c %acar o s n!ura $a"a8 As"e*"a ca% o <u%a"a"e $e ora *n/ sa se n$re*"e $ n nous*re cor $orul $e nor$+ o*r n$u7se $oar sa sch %be c"e#aa%ab l "a" cu noul e *r e"en+ a!en"ul $e *a&a8 7E + s 7acu% na*o la ocna+ s*use ea 6/cn$u7 cu och ulWna n"e $e a7s cro $ru% *r n us le ba"an"e s $e a se n$re*"aho"/r "/ s*re ascensor8 A "rebu " sa recur!a la "oa"a s"/*n rea $e s ne *en"ru a nu*r # na*o s a nu se u "a n ob ec" #ul ca%ere $e lua" #e$er *e care7o banu a n$re*"a"a s*re ea8 )n$ lua car"ela $ n bu&unar s o ase&a $easu*ra *lacu"e cenus cu sen&or + se ru!a ca"re%ura % n e sa nu 6 e # & b l8 Lu% na se 6acu #er$e8 O cl *a %a "r& u+ us le ascensorulu se $esch sera *r n cul sare8 Pas naun"ru s a*asa

cobora cab na ascensorulu 8 'e*lasarea era "o"us a"" $e l na+ nc" nu a#u+ *rac" c+ $eloc %*res a $e % scareF cn$ *es"ec nc s*re&ece secun$e us le se $esch sera+ s7 ar 6 *u"u" a6la%a <os cu c nc %e"r sau c nc s*re&ece8 Sau c nc &ec 8 )or $orul era *us" u8 9a"har ne %erse la 6el $e ho"/r" cu% %ersese s *e culoarul $e $easu*ra n ur%a cu c"e#a cl *e+ $es nu a#ea n c cea %a % ca $ee ce anu%e cau"a+ $e 6a*"8 S !ur ca $a+ n" s n" #o a sa !aseasca ob ec"ul care6usese l #ra" noa*"ea "recu"a8 s rea% n" *lanul n #elulu n6er or+ asa cu% l #a&use *e %on "orul $e secur "a"e s ncerca s/7s a% n"easca s n ce ca%era 6usese %ar"ora la $esch $erea la& care se%ana cu un s cr u8 Ar 6 *u"u" sa <ure ca era a "re a usa *e $rea*"a8 )n$ a<unse n $re*"ul cele $e7a "re a us + se o*r + re& s"n$ "en"a" e *u"ern ce $e a se u "a s*re ca%era $e lua" #e$er ns"ala"a $easu*ra us ascensorulu + a*o a*asa clan"a8 S*re%area e usurare+ usa se $esch se8 Recunoscu nca*erea $ n cl *a n care *as *ra!ulC $e o cura"en e %*ecab la+ *o$eaua era *a#a"a cu !res e alba+ cu o%asa $e e0a% nare $ n e%a l alb ase&a"a n % <loc+ ar ln!/unul $ n"re *ere" se a6la un banc $e labora"or8 Un al" *ere"eera ca*"us " cu "re rn$ur $e ser"are %ense8 Ser"are *e care le recunoscu %e$ a" $e *r n scenele $e la%or!a *e care le #a&use la "ele# &or $e a""ea or 8 %b/rba"n$u7se+ 9a"har ne "ra#ersa ca%era s se o*r $ na n"ea s rulu $e ser"are8 @a nu+ !resea+ $es !urE Nu se *u"ea sa nu !reseascaE Nu*u"ea 6 o %or!a n n c un ca&E 4n$ur "ulbura"oare se n#al%aseau *r n ca*8 'aca n"ra c ne#aA

'aca a!en"ul o #e$eaA 'aca nca*erea era *re#a&u"a cu alar%aA J(es a6ara+ o n$e%na o #oce n"er oara8 (es a6ara s $u7"e sus+ s #e& 7" $e7ale "aleE Tu nu "rebu e sa #e& $ec" $e un s n!ur schele"8 Un schele" *e care Rob la $esco*er " la #reo "re ? lo%e"r $e*ar"areED (n$ 6eren" ce s7ar 6 a6la" naun"ru+ nu era "reaba e 8 J(es a6araE (es a6araED 'ar ch ar *e cn$ #ocea so*"ea+ ea n" nse o %n/ "re%ura"oare s "rase unul $ n"re ser"are8 4ol8 ncor$area o %a lasa un * c s 7s % sca %na s*re ur%a"orul ser"ar8 4ol8 La 6el s al "re lea+ s al *a"rulea8 Acu% %na e nu %a "re%ura s nce*ea sa se s %"a oarecu% s"u* $8 (n$ 6eren" ce #a&use ea noa*"ea "recu"a ar 6 *u"u" s/ 6 e888 4n$ul $ s*aru n cl *a cn$+ $esch &n$ al c nc lea ser+ se "re& u "n$u7se $re*" la ch *ul unu ba a"8 Un b/ a" $e sa*"es*re&ece sau *oa"e o*"s*re&ece an + cu "rasa"ur *u"ern ce+ *ar blon$ s !ro* "a n barb e8 S och $e un albas"ru7nch s ce se holbau 6ara sa cl *easca $ n 6un$ul unor !a#ane scu6un$a"e %ul" n ch *ul lu */%n" u+ l *s " $e or ce e0*res e8 9a"har ne r/%ase ncre%en "a+ lu*"n$ cu sen&a" a $e #o%a ce se r $ case $ n s"o%ac8 JNu reac" ona+ s s*use ea8 ac/ /s" a sn" cu och *e " ne+ nu "rebu e s/ reac" one& $eloc8 Trebu e s/ "e co%*or" ca s cu% ar 6 nor%al s/ "e a6l a c 8D

Tr/!n$ co%*le" ser"arul+ se u "a la nc & a n 6or%a $e J2D care 6usese 6acu"a *e "oracele "narulu 8 )ele c"e#aor!ane r/%ase erau *use #ra s"e+ ca s cu% $u*a au"o*s e elear 6 6os" a&#rl "e acolo n %are !raba8 Pl/%n 6useserae0"ras n "o"al "a"e8 Pl/%n AE 'eo$a"a #en n % n"e ce c " se n s n!urul 6 s er $ n$ rec"orul Ser nus la care a#usese acces8 PoluareA Oare aces" ba a" ar 6 *u"u" %ur $ n cau&ao"ra# r cau&a"e $e *oluareA Trase s %a %ul" ser"arul c/u"n$ ce#a 7 or ce 7 care ar 6 *u"u" s/7 $ea un n$ c u $es*re $en" "a"ea ca$a#rulu 8 (ara"unc cn$ ser"arul a<unse la l % "a %a0 %a #a&u e" che"a8 Era le!a"a $e $e!e"ul cel %are $e la * c orul $re*"8 'es*r n&n$7o $e la locul e + o #r n bu&unar+ nch se la locser"arul s "oc%a era *e *unc"ul $e a *aras nca*erea cn$$a$u cu och $e o usa n *ere"ele $ n s"n!a ce $a$ea s*re6un$ul nc n"e 8 A*ro* n$u7se+ "rase o cl *a cu urechea s $eslus un b& "8 So#a + $u*a care ncerca clan"a8 Se rasuc s o n"re$esch se c" sa *oa"a #e$ea ce se a6lanaun"ru8 Era un 6el $e $e*o& " *en"ru ech *a%en"+ *l n $e bu"el $e$ 6er "e %ar % ce *areau a 6 conec"a"e la un re&er#or cen"ral*r n n"er%e$ ul a %a %ul"e 6ur"unur s rob ne" 8 ' n re&er#orul cen"ral *lecau n c"e#a $ rec" con$uc"e ce#a %a !roase+ ce "ra#ersau $o $ n"re *ere" 8 A*o #a&u sursa acelu b& "C era o *o%*a a6la"a ch arln!a re&er#orul *r nc *al+ n %o$ e# $en" *unn$ n % scarecon" nu"ul re&er#orulu *r n con$uc"e8 A"" *ere"ele $ n 6a"a lu 9a"har ne+ c" s cel $ n *ar"eao*usa erau *ene"ra" s $e con$uc"e+ s $e a%bra&ur *en"ru

us + ar ea se n$re*"a re*e$e s*re cea %a a*ro* a"a+ "rase cuurechea s ncerca clan"a+ ncu a"8 Se $use la cealal"a usa $oar ca sa cons"a"e ca s aceas"a era ncu a"a8 1rus"ra"a+ &!l" "are clan"a us 8 )au"a #reun c " "or $ecar"ela $e acces+ $ar nu se #e$ea n c ur%a $e asa ce#a8 Sa ncerce sa !aseasca o che eA 'aca era ur%ar "a *r n ca%era $elua" #e$er A 3a &!l" nca o $a"a clan"a $u*a care renun"a s sen"oarse n ca%era $e au"o*s e8 Era "en"a"a sa se $uca %e$ a" la ascensor 7 s sa nu7s %a 6or"e&e norocul 7 $ar a6la"a o$a"a a6ara *e cor $or+ "oa"a ns ru rea aceea $e us nch se o a"rase ca un %a!ne"8 Ho"arn$u7se+ nu se %a $use s*re ascensor s o lua nce"*e culoar ca"re ca*a"ul o*us al aces"u a8 'u*a &ece %e"r #a&u o usa a care *laca *ur"a nscr *" aC PRO(E)T SER(NUS Se u "a lun! la nscr *" e s + nce"7nce"+ n ca*ul e se 6aculu% naC nu %a a#ea ne#o e $e *arola $e acces *en"ru $ rec"orul *ro"e<a" care7o n"ar"ase a"" $e %ul" er $u*a7a% a&/8 Lun$u7s n %a7n $ n" + *use %na *e clan"a+ *u"n$ sa <ureca+ la 6el ca s us le n"er oare $ n nc n"a $e la %or!a+ a#ea s/6 e ncu a"a8 Nu eraF n %o$ clar+ Ta?eo 2osh hara cons $era su6 c en" s s"e%ul $e secur &are al ascensorulu + cel *u" n *en"ru aceas"a &ona a *a# l onulu 8

Pas n"r7o an" ca%era la%br sa"/ n care se a6la $oar un b rou s o case"/7# "r n/8 n cl *a n care real &a ce se a6la nb rou+ n %a nce*u sa7 ba"a cu re*e& c une8 )ran ulA Ar 6 *u"u" 6 aces"a cran ul *e care7l #a&use ea *e %on "orul $ n b roul lu RobA 9a"har ne se a*ro* e $e case"a+ ocu" e $ n *le0 !las nch sa e"ans+ a%*lasa"a $easu*ra unu soclu ne!ru+ lus"ru "8 Pe cn$ s"u$ a cran ul $ n "oa"e un!h ur le+ en"u& as%ul cres"ea "o" %a %ul"8 Aces"a ch ar eracel *e care7l #a&use *e ecran8 Era %*os b l sa nu 6 e ch araces"aE S *area a 6 absolu" $en" c n "oa"e *r # n"ele cu cran ul *e care7l $esco*er se n r*/8 'e&l * n$u7s *r # rea $e el+ 9a"har ne cau"a ce#a care ar 6 o6er " o n$ ca" e n *r # n"a*ro#en en"e 8 La nce*u"+ se *aru ca asa ce#a nu e0 s"a+ $ara*o o $esco*er C o *lacu"a % ca+ 6oar"e ase%ana"oare cu ceal * "a *e usa *r n care "oc%a n"rase8 Pe ea se s*ec 6 ca $oar6a*"ul ca aces" cran u 6usese $esco*er " n"r7un sa%e $ n 1 l * ne n ur%a cu $oua lun 8 Re" nn$ nu%ele sa"ulu + 9a"har ne%a cerce"a nca o $a"a cran ul+ a*o "recu %a $e*ar"e8 S se o*r ca "rasn "a cn$ n"ra n ca%era ur%a"oare8 Pen"ru o 6rac" une $e secun$a a#u s"ran a sen&a" e ca n"rase n cab ne"ul unu $oc"or #e"er nar+ 6 n$ca un n"re! *ere"e eraaco*er " cu cus" $e an %ale8 Nu%a ca ele nu erau $eloccus" + c %a $e!raba n s"e cu" 6acu"e $ n *le0 !las8 E0*lora%a $e*ar"e nca*erea+ 6 n$ a"en"a la *ar" cular "a" le ech *a%en"ulu 8 )elulele 7cu#n"ul #en $ n sen n lu 9a"har ne+ s "o" a"unc a#u %*res a clara ca era cel %a n %er " cu#n"*en"ru a $escr e cus" le $e *las" c 7 erau er%e" ce+ *re#a&u"ecu n s"e $ s*o& " #e n %o$ #a$ " "eleco%an$a"e *r n care an %alele *r %eau a*a s hrana+ 6 n$ n acelas " %* &ola"eunele 6a"a $e al"ele8

1 ecare cusca a#ea un s s"e% $e #en" la" e *ro*r u+ care *as"ra a"%os6era $ n celule n c rcula" e *er%anen"a+ ar un ecran %are $e co%*u"er a6 sa co%*o& " a ch % ca a a"%os6ere ce se !asea n"re *ere" $e *las" c a cus" lor8 n"r7o cl * "a 9a"har ne *r ce*uC bu"el le $ n %a!a& a $e ech *a%en" *e care7o $esco*er se cu nu%a c"e#a %o%en"e n ur%a 6urn &au !a&ul care u%*lea cus" le8 Se a*ro* e $e *ere"ele "a*e"a" cu cus" 8 )elulele erau $e $ #erse %ar % s con" neau $ 6er "e s*ec 8 (n cele %a % c se !aseau soarec + un sol "ar + al" *erech + n"r7una se a6la o 6e%ela care ala*"a #reo $u& na $e *u 8 Un rn$ $e cus" %a %ar era *en"ru c n s * s c 8 Aces" a erau nch s 6 ecare se*ara" s %a<or "a"ea * s c lor erau 6acu"e co#r ! *e *o$eaua celulelor lor+ unele l n!n$u7s blana+ al"ele $or% n$8 Or *oa"e ca %ur seraA Pr # rea 9a"har ne aluneca s*re unul $ n"re %on "oareF ecranul 7o sec#en"a $e l "ere s c 6re n$ cn$ co%*o& " a ch % ca a a"%os6ere $ n celula $e *las" c8 ;a&u n s"e s %bolur ch % ce cunoscu"eC NH\+ )HK+ )O888 A%on ac8 3e"an8 3ono0 $ $e carbon8 3a erau nca #reo sase7sa*"e 6or%ule ch % ce+ $ n"recare unele erau 6a% l are+ *e al"ele nu le cunos"ea8 'ar "oa"e+ banu a ea+ erau !a&e le"ale8 'u%ne&eule %are+ ce se *e"recea a c A 9a"har ne se a*ro* e $e una $ n"re cus" s c ocan "are nea8 P s ca $ naun"ru "resar + $u*a care se lasa ar <os s *aru ase culca $ n nou8 n a6ara unu a s n!ur+ "o" c n erau "re< 8 'o $ n"re e se$eau s se u "au la ea+ $ar 6ara n % c $ n acea # o c une $e

ca"elan$ru care ar$e $e nerab$are sa "e <oc cu el8 ' n con"ra+ och lor *areau !o + ca s cu% n"ele!eau ca n7a#eau sa %a 6 e n c o$a"a scos $ n cus" le $e *las" c n care erau " nu" *r &on er 8 )e lal" "re se$eau lun! " + 6ara sa se u "e la n % canu%e8 )u un 6 or $e re*uls e+ 9a"har ne s a$use a% n"e $ese%n 6 ca" a nu%elu *ro ec"ulu C canar $e % na 7 as"a eraub e"ele an %aleE n" nse %na s $esch se una $ n"re cus" s r $ ca *u ul n bra"e+ a*o nch se re*e$e usa cus" $e un$e ser/s*n$ea o % as%a *u"uroasa8 )a"elusul+ b" n$ recunosca"or $ n co$ "a+ se l * $e * e*"ul e s + n " %* ce7 %n! a bl/n "a %oale+ $e&a*roba e0*er %en"ele ce se e6ec"uau n aceas"a nca*ere8 )u% $e *u"eac ne#a sa 6aca una ca as"aA Sa su*una "oa"e aces"e an %alene# no#a"e unor888 4n$ur le 6ura n"reru*"e $e un 6el $e horca al/ s"ran ecare #enea $e la ca"elusul $ n bra"ele e 8 A*o el nce*u sa se&#rcoleasc/ $e *arca ar 6 #ru" sa sca*e $ n bra"ele e + ar cn$9a"har ne se u "a la el %a cu ba!are $e sea%a+ n och lu s*er a" se *u"ea c " "ea%a+ !ura a"rna $esch sa n"r7oncercare $ s*era"a a res* ra8 3ureaE )a"elusul %urea n bra"ele e E l s"rnse %a "are la * e*"+ ncercn$ s/7 cal%e&e nel n s"ea+ $ar n"r7o cl *a "o"ul se "er% na8 )a"elusul &acea ner"n bra"ele e + "acu" s ne% sca"8 Pen"ru un %o%en"+ 9a"har ne se u "a la el *ros" "a8 )e7ar "rebu sa 6aca acu% cu elA S a*o s a$use a% n"e un$e se !asea s ce 6acea8 'aca o$esco*erea c ne#a888 Ase&a re*e$e lesul n cusca $e un$e7l luase8 Ar 6 "rebu " sa *lece 7 sa *lece ch ar acu%+ %a na n"e $ea 6 $esco*er "a8 'ar $ ncolo $e aceas"a nc n"a %a era una s +

7% *are r/u+ ras*unse laboran"ul8 A*o &%b 8 Presu*un ca7" *unea #esn ca n"rebare8 cu "oa"e ca ncerca sa se s%ul!a $ n aces" co%*le0 s s"ran u labora"or+ s" a c/ nu *u"ea8 Trebu a sa ncerce sa a6le e0ac" ce 6aceau e a c 8 )u% $e era cu *u" n"a ca an %alele $ n celule sa %a ra%n/ n # a"a a#n$ n #e$ere ce res* rauHA Trecu *r n"r7o ser e $e labora"oare *us" n care se a6lau $oar c" #a laboran" n hala"e albe+ %a<or "a"ea concen"ra" asu*ra %unc 8 Nu se o*r s nu *use n c o n"rebare+ $ec sa sa %ear!a nelua"/ n sea%a c" %a %ul" cu *u" n"a8 S 7n cele $ n ur%a a<unse la ul" %a nca*ere8 Era % ca8 n cen"rul e + ca*sula"a n"r7o case"a !roasa+ $e s" cla+ se a6la o s6era cu $ a%e"rul ca% $e un %e"ru+ 6acu"a $ n"r7o subs"an"a !r 7nea!r/ ce7ar 6 *u"u" 6 or %e"al+ or * a"ra8 ' n s6era esea o con$uc"a care se curba s o lua $re*" n <os+ n %o$ e# $en" s"r/b/"n$ case"a s su*or"ul *e care se s*r < nea8 Pe unul $ n"re *ere" nca*er se a6la un *anou cu a*ara"e ce *areau a nre! s"ra "oa"e con$ " le *os b le $ n acea case"a+ $e la "e%*era"ura s u% $ "a"e *n/ la *res unea aerulu s *re&en"a ele%en"elor rare $ n a"%os6era nsas 8 9a"har ne $a$u ocol case"e + s"u$ n$7o $ n "oa"e un!h ur le+ $ar 6 ecare $e"al u al s6ere $ naun"ru *area a 6 absolu" $en" c cu or care al"ul8 Toc%a se a6la cu s*a"ele la usa cn$ o sur*r nse o #oceC 7Pr %a $a"a cn$ o #e& A Ea se rasuc *e c/lc e+ $n$u7s sea%a o cl *a *rea "r& u ce aer # no#a" "rebu e sa 6 a#u"+ a*o se s"ra$u c" *u"u sa recu*ere&e "erenul * er$u"8 7 'u%ne&eule+ n c n7a $ee ce "are %7a s*er a"E

7 Po6" %A 7J)e es"eAD n"reba laboran"ul+ n"rebarea o lua *e 9a"har ne *e ne*re!a" "e8 7Toc%a as"a n"en" ona% sa "e7n"reb+ re*l ca ea8 Acu% e0*res a $e *e ch *ul laboran"ulu $e#en usor con6u&a8 7Pa + $oar nu as"a ncerca% cu "o" sa a6la%A Eu cre$ea% ca+ *oa"e+ c ne#a nou *oa"e #en cu o $ee noua8 Pen"ru o cl *a 9a"har ne ra%ase bloca"a+ $u*a care7s re#en 8 7)e n7as $a sa *o"+ s*use ea8 'ar %a "e% ca sn" la 6el $e u % "a ca "oa"a lu%ea8 'e 6a*"+ eu l cau"a% *e $oc"orul Ja%eson8 7Nu7 a c + ras*unse laboran"ul8 S7a $us la se$ n"a la Hana8 Acu% or ce ur%a $e surs $ s*/ru+ ar och sa se n!us"ara cu o scn"e e $e sus* c uneC Tu nu *ar" c * A 9a"har ne se $ec se sa s*una *ur s s %*lu a$e#arulC 7N7a% 6os" n# "a"a+ s*use ea8 S *en"ru ca $oc"orul Ja%eson nu7 a c + cre$ ca acu% %7as *u"ea $uce n b roul %eu sa %7a*uc sa 6ac s eu ce#a u" l+ nuA S %" n$ ca *r # rea laboran"ulu n7o slabes"e $eloc+ 9a"har ne 6acu s"n!a7%*re<ur $ n nou+ lu*"n$ cu "en"a" a $e a *r # na*o *es"e u%ar8 'ar ch ar s $u*a ce se n"oarse n b roul lu Rob+ sen&a" a ca n s"e och con" nuau s/7 ur%areasca 6 ecare % scare *ers s"a8 n"r7o sala $e con6er n"e $ n Ho"elul Hana 3au + re"ras un$e#a+ la ca*a"ul une a $ n"re cele %a n"or"ochea"e au"os"ra& $ n lu%e+ la #reo sa*"e&ec $e ? lo%e"r $ s"an"a+ Ta?eo 2osh hara se a6la n co%*an a celor sa*"e %e%br a Soc e"a" Ser nus care sos sera n ul" %ele "re &ec s sase $e ore $e *e 6 ecare con" nen" al *lane"e 8 7A% #es" bune+ nce*u el8 Pa"ru $ n"re ul" % nos"r Jcanar D nu au %ur "8 Unul $ n"re ce $o no sub ec" $ n

ca!o+ %*reuna cu cel %a nou $ n To?yo s $ n 3e0 co H"y *ar a se s %" b ne8 Un %ur%ur $e e%o" e se 6acu s %" " n sala+ *e care osh hara l re$use la "acere cu o % na usor r $ ca"a8 7'e ase%enea+ %a a#e% o *roble%a8 (n ur%a cu $ouae un ba a" a %ur " a c + n 3au + a*aren" $u*a ce a 6os"*us co%*usulu nos"ru8 E%o" a $ n sala se "rans6or%a nns"ernareC S + $e ase%enea+ a c %a sn" al" "re ba e" + $ n7 care "o" sn"888 El e& "a+ c/u"n$ cu#n"ul *o"r # "+ $u*a careb usor cn$ l !as C ' n"re care "o" Jo $uc %a b neD n#erse !ra$e8 'oc"orul Ja%eson #a #a s*une "o"ul $es*re e 8 nso" " $e soa*"ele nel n s" "e ale celor $ n *ubl c+ S"e*heneson se r $ ca n * c oare8 n acelas " %*+ a*arura *e unran %are a"rna" *e *ere"ele $ n s*a"ele lu 6o"o!ra6 le lu sh 3alan + Je66 9 na s 3 chael Sun$Iu s"8 7'u*a cu% s" " + n7a% a#u" n c o$a"a $e !n$ sa $es6//% n c un e0*er %en" u%an a"" $e a*roa*e $e labora"orul"ra $e cerce"ar 8 )u%7necu% cel *u" n *a"ru " ner $ nau *ar a se 6 con"a% na" cu subs"an"a cu care e0*er en"a%8 Arunca o *r # re scur"a s*re cele "re ch *ur $e *eran+ a*o 6 0a un s*o" $e 6asc cul laser *e 6o"o!ra6 a lu Je66FXa8 Aces"a es"e un "n/r $e sa*"es*re&ece an + $e or ! nel ne& an/8 Are un %e"ru noua&ec s c nc s o su"a $ouare&ece ? lo!ra%e8 A 6os" sur*r ns n"r7un c%* $e "res" e $eH /r ncen$ a" n ur%a cu #reo "re &ec s sase $e ore+ * rn$ nor%al n"r7o a"%os6era care era e0"re% $e *olua"a6u%8 El se a6la acu% n labora"orul nos"ru s se s %"e b ne8 o"ul laser se $e*lasa *e 6o"o!ra6 a lu Josh 3alan C Aces"a"e un al" ba a" $e sa*"es*re&ece an + un %e"ru sa*"e&ec /l" %e s sa &ec s sa*"e $e ? lo!ra%e8 'escen$en"aes"eca"a8 n ur%a cu %a *u" n $e $oua&ec s *a"ru $e ore+

n " %* ce se a6la sub su*ra#e!herea noas"ra+ s7a *rabus "n"r7un s*a" u $e *arcare $e ln!/ una $ n"re *la<e8 A 6os"%en" nu" n # a"a *r n a$% n s"rarea unu a%es"ec $e %ono0 $$e carbon+ %e"an s a%on ac+ ar acu% se s %"e b ne n la bora"orul nos"ru8 7S al "re lea ba a"A n"reba c ne#a $ n s*a"ele sal 8 Ja%eson s"u$ e c"e#a secun$e 6o"o!ra6 a lu 3 chael Sun$Iu s"8 7Aces"a e cel %a n"eresan"+ s*use el n cele $ n ur%a8 Are sa s*re&ece an + $escen$en"a cauca& ana sau sue$e&a+ s + cu "oa"e ca nu l7a% ales n %o$ s*ec al *en"ru *ro ec"ul nos"ru %a %ul" $ec" 7a% ales *e ce lal" "re localn c + el se $o#e$es"e a 6 unul $ n"re ce %a n"eresan" sub ec" $e care $ s*une%8 'es !ur+ nu as"e*"a% $e la el un succes co%*le"+ $ar eu cre$ ca a"unc cn$ #a %ur + au"o*s a lu #a a#ansa n %o$ cons $erab l n"ele!erea %ul" %a e0ac"a a %ecan s%ulu *r n care subs"an"a a6ec"ea&a cor*ul o%enesc8 O #oce cu un *u"ern c accen" #orb $ n s*a"ele sal C 7S $aca se n"%*la sa nu %oaraA Ja%eson sur se+ $ar nu era * c $e cal$ura n acel &%be"8 7)re$e" 7%a+ Herr #on Sch% $"+ n"r7un 6el sau al"ul "o" aces" ba e" #or %ur 8

7'oa%na Reynol$sA s*use 9a"har ne cn$ n "ele6on seau& o #oce $e 6e%e e8 9a"har ne+ ase&a"a n b roul lu Rob+ *r #ea $ ncolo $e us le cu !ea%ur *e sa<ul $ l c $e a6araC *re"u" n$en 6lor + u%*ln$ n% res%a"a $ % nea"a ha=a anacu un curcubeu $e culor care erau n"r7un &b "or con"ras" cu 6r ca rece s cenus e ce7o cu*r nsese *e 9a"har ne n<u%a"a"ea $e ora care "recuse $e cn$ es se $ n labora"oarele$ n subsolul ar * $e su$ a *a# l onulu $e cerce"are8 )el $ n" lucru *e care7l 6acuse la ren"oarcerea n b roul lu Rob a 6os" acela $e a local &a sa"ul $ n 1 l * ne $ n care*ro#enea cran ul8 n"oc%a cu% n"u se er + cran ul 6useserecu*era" $e *e coas"ele %un"elu P na"ubo8 (ar $aca era+ n"r7 a$e#ar+ cran ul unu co* l+ el res* rase n"rea!a sa # a"a!a&e 7 *oluare 7 e%ana"e $e #ulcan8 A*o + $ n bu&unar scoase e" che"a $e $en" 6 care *e care- !as se le!a"a $e $e!e"ul %are al ca$a#rulu 8 Nu%ele ba a"ulu + clar $ac" lo!ra6 a" *e e" che"a $e car"on+ era 3ar?Reynol$s8 Ln!/ $a"a nas"er s a $ecesulu + *e e" che"a se%a !asea s o a$resa $ n Nor"h 3a*le 'r #e $ n @e#erlyH lls+ )al 6orn a8 )h ar n % <locul %e"ro*ole Los An!eles 7 Unul $ n"re cele %a *olua"e orase $ n "ara8 'ar ch ar n"r7un

ase%enea !ra$ $e *olua" nc" s/7l o%oareA Nea*ara" "rebu asa a6le8 3a n" suna la s* "alul un$e $ece$ase 3ar?Reynol$s+ $oar ca sa se s*una ca nu se *u"eau $a n c un6el $e n6or%a" *r n "ele6on8 Poa"e+ $aca ar lua n cons $erare a$resarea une cerer n scr s888 Nu+ nu luase n cons $erare o a$resare n scr s8 Asa ca+ 6ara che6+ 9a"har ne 6or%a nu%arul *e care l !as se *ee" che"a+ *e $e o *ar"e+ ar&n$ $e cur o& "a"e sa !aseascaras*unsur la n"rebar le e + ar+ *e $e al"a *ar"e+ $ s*lacn$u7 $eea $e a7 "ele6ona %a%e lu 3ar? Reynol$s+ care era "recu"a la rubr ca Jru$a cea %a a*ro* a"aD8 Rece*"orul a 6os"r $ ca" $u*a al $o lea a*el8 Acu% nu %a *u"ea $a na*o 8 7Ela ne )ar"er Reynol$sA n"reba ea+ re*e"n$ nu%ele n"oc%a cu% l #a&use scr s *e buca" ca $e car"on8 7'a+ re*l ca o #oce+ cu o "r s"e"e a"" $e %are n "on+ nc" 9a"har ne a 6os" *e *unc"ul $e a nch $e "ele6onul8 (nsa s" a ca nu a#ea sa 6aca asa8 7A" a#u" un 6 u *e nu%e 3ar?A n"reba ea8 Tacere+ a*o + $ n nou+ un s n!ur cu#n"C 7'a8 9a"har ne res* ra a$ncC 7'oa%na Reynol$s+ nu%ele %eu es"e 9a"har ne Sun$Iu s"8 Trebu e sa #orbesc cu $u%nea#oas"ra $es*re 3ar?8 S" u ca o sa #a # na 6oar"e !reu+ $ar a% ne#o e $e n s"e n6or%a" s s*er ca #e" *u"ea sa % le $a" 8 )e#a ce *area a 6 un sus* n nabus " se au& n rece*"or+ $ar a*o Ela ne Reynol$s #orb $ n nou s *en"ru *r %a oara n !lasul e se s %" o ur%a $e nsu6le" re8 7N7are cu% sa 6 e %a !reu $ec" *r n ce7a% "recu" *n/ acu%+ re*l ca 6e%e a8

7Nu cre$ ca e0 s"a ce#a %a rau $ec" %oar"ea unu co* l+ s*use 9a"har ne8 73ar? nu nu%a ca a %ur "+ $oa%na888 ea se n"reru*se+ 6ara sa7s a% n"easca nu%ele ce7 6usese *re&en"a"8 7888 Sun$Iu s"+ s*use re*e$e 9a"har ne8 'ar+ #a ro!+ s*une" 7 % 9a"har ne8 7" %ul"u%esc+ %ur%ura Ela ne Reynol$s8 1acu $ n nou o *au&a+ ar 9a"har ne as"e*"a+ s %" n$ ca 6e%e a %a n #rs"/ 6acea e6or"ur $e a $e*as un obs"acolF n cele $ n ur%a+ Ela ne ros" bruscC 9a"har ne+ 6 ul %eu s7a s nuc s8 3ar? s7a o%or"8 )u# n"ele o a%u" ra *e 9a"har ne8 Sa se o%oareAE 7% 888 % *are rau888 se blb ea8 Eu cre$ea% c/888 a%u" brusc+ ne#en n$u7 n % n"e ce sa %a s*una8 7)e cre$ea + 9a"har neA s*use Ela ne Reynol$s+ ar acu% n #ocea e era ce#a %a %ul" $ec" un s %*lu l car $e n"eres8 )n$ n cele $ n ur%a 9a"har ne s e0*r %a *arerea c/ %oar"ea lu 3ar? "rebu a+ n"r7un 6el sau al"ul+ sa a ba le!a"ura cu aerul *olua" $ n Los An!eles+ un s n!ur hoho" $e rs a%ar &bucn $ n * e*"ul lu Ela ne Reynol$sC )re$ ca un o nu%esc n"o0 care cu %ono0 $ $e carbon+ a$au!a 6e%e a8 Po" cn n$u7se a*roa*e la 6 ecare *ro*o& " e s $e $oua or "rebu n$ sa se o*reasca *en"ru a7s s"a*n e%o" a+ Ela ne $escr se lu 9a"har ne Sun$Iu s" scena s nuc $er 6 ulu e 8 'ar au a<uns acolo *rea "r& u+ s*use ea8 (7au $a" o0 !en+ $ar era *rea "r& u8 A %ur " n $ra% s*re s* "al8 (%a! nea ca"elusulu care7 %ur se n bra"e cu *u" n " %* n ur%a 7 un ca"elus care $ n"r7o$a"/ a#usese *roble%e cu res* ra"ul aerulu $ n a6ara cus" sale *l ne $e !a&e "o0 ce 7 #en n % n"e lu 9a"har ne8

71 ul $u%nea#oas"ra a %ur " n " %* ce se $a$ea o0 !en+ $oa%na Reynol$sA n"reba ea+ ru!n$u7se sa 6 au& "!res "8 )u o #oce s*ar"a+ Ela ne rela"a con#uls le lu 3ar?$ n a%bulan"a8 7S7a lu*"a" cu e 8 Sn" s !ura ca nu s" a ce 6ace+ $ar selu*"a %*o"r #a %as" $e o0 !en8 (ar eu nu *u"ea% sa 6acn % c8 N c nu7" $a sea%a c" $e ne*u" nc oasa %a s %"ea%8 1acu o *au&a+ a*o C 9a"har neA 'es*re ce e #orbaA nca nu% 7a s*us e0ac" $e ce %7a suna"8 7 ;orbesc $ n Ha=a + nce*u 9a"har ne8 Lucre& *en"ru c ne#a+ care es"e 6oar"e n"eresa" $e *oluare888 7n HonoluluA o n"reru*se Ela ne Reynol$s8 As 6 & s caaerul $e acolo e "o" a"" $e cura" ca or un$e al"un$e#a n lu%e8 )u "oa"e ca $e )rac un+ c" a% 6os" cu 3ar? n 3au o & sau $oua+ aerul a 6os" "o"us 6oar"e ncarca" $e #o!8 9a"har ne ncre%en 8 7 3au AE o n!n/ ea8 )e se n"%*laA Ar 6 *u"u" 6 $oar o s %*la co nc $en"a6a*"ul ca 3ar? Reynol$s 6usese n 3au n ur%a cu c"e#a lun A 7'oa%na Reynol$s 7 Ela ne 7 ce7a" 6acu" n 3au A 7O % ca #acan"a8 'e ceA 7 Ela ne+ eu sn" n 3au + nu n Honolulu8 S a% a6la" ce#a888 1acu o *au&a+ ne#rn$ s/7 *ro#oace lu Ela neReynol$s %a %ul"a $urere $ec" era necesarC n 6 ne+ ce#a6oar"e s"ran u+ & se ea n cele $ n ur%a8 Se *are ca+ $ n anu% "e %o" #e+ *l/%n 6 ulu $u%nea#oas"ra sn" n %o%en"ul$e 6a"a s"u$ a" 8 7'ar cu% as"aA n"reba Ela ne8 ;reau sa & c+ 6ara cor*ul lu + ce s"u$ a&aA 9a"har ne so#a + $ar s $a$u sea%a ca

n7a#ea nco"ro s c/ "rebu a s/7 s*una 6e%e a$e#arulC )or*ul lu es"e a c + Ela ne8 7Tare %a "e% ca7 o !reseala+ s*use Ela ne Reynol$s $u*a ce n"elese sensul cu# n"elor 9a"har ne 8 )or*ul lu 3ar? a 6os" n!ro*a" %e$ a" $u*a 6uneral 8 Jn!ro*a"A )e "o" #orbea acoloAD Oare era *os b l sa se 6 nsela"A Sa s"ea $e #orba cu al"a *ersoanaA 7'oa%na Reynol$s+ s*use 9a"har ne re#en n$ subcons" en" la 6or%a $e a$resare re#eren" oas/+ a" a#ea ce#a %*o"r #a $aca888 %a ro!+ $aca #7as $escr e cu% ara"a ba a"ul *e care l7a% #a&u" a& A Se scurse o *au&a lun!a+ $ar n cele $ n ur%a Ela ne Reynol$s s $a$u ncu# n"area8 9a"har ne s recons" "u n % n"e %a! nea ch *ulu *e care7l #a&use n ser"arul %or! $e la subsol s nce*u s/7l $escr e c" %a sec *os b l8 Ab a a"unc cn$ %en" ona !ro* "a $ n barb a ba a"ulu un !ea%a" slab+ $ar s6s e"or se au& $ ns*re 6e%e a $e la celalal" ca*a" al 6 rulu 8 7'e ceA so*" Ela ne o cl *a %a "r& u8 'e ce l7ar 6 scos $e acoloA S $e ce7ar 6 % n" " n le!a"ura cu n%or%n"areaA 7Tare7as $or sa7" *o" s*une ce#a+ Ela ne+ ros" nce" sor 9a"har ne8 3a "e% nsa c/ n c eu nu s" u %a %ul" $ec" " ne8 A*o C 'ar a s*une7% + nu # s7a n"%*la" n % c cn$ a" 6os" a c A Nu # s7a n"%*la" ce#a neob snu "A ;reau sa s*un s"ran u888 7Nu+ o6"a Ela ne8 A 6os" o e0curs e % nuna"a8 n a6ara scu6un$ar + $es !ur8 9a"har ne s %" c7o a cu 6 or C 7Scu6un$areaA re*e"a ea8 73ar? s7a $us cu al" ba e" s au a#u" *roble%e cu bu"el le8 )" #a $ n"re e au 6os" ne#o " sa asa la su*ra6a"a 6oar"e re*e$e s cre$ ca s7au ca% s*er a"8 Or cu%+ *e % ne+ una+ cel

*u" n+ %7a s*er a" su6 c en" $e %ul" ca sa nu7l %a las *e 3ar?sa se $uca ar8 S 7acu% "o" %a %a n"reb $aca nu cu%#a $ea"ur c s7au "ras *roble%ele $e res* ra" e8 )n$ au& ul" %ele "re cu# n"e+ 9a"har ne se n!ro& $e7a b nelea+ ar "ea%a ce o cu*r nsese nca $e aseara s*or s %a %ul"8 n noa*"ea $e $u*a scu6un$are s 3 chael a#usese *roble%e $e res* ra" e+ s ch ar s aseara888 A*o s a$use a% n"e8 9 o? E )e era cu elA 'e ce7a%ur "A S Je66 9 na8 Se n"orsese+ oare+ acasaA Or s lu se n"%*lase ce s7a n"%*la" s lu 9 o? San"oyaA 'ar ch arcn$ n"rebar le se ros"o!oleau *r n ca*+ s %a a$use a% n"es $e !lasul lu 3 chaelC JHa $e+ %a% E N c %acar nu se s" e ce s7a n"%*la" lu 9 o? ED 7 Ela neA ros" ea cu !las "re%ura"or8 S" ce#a $es*re ce lal" ba e" cu care a 6acu" scu6un$area 6 ul "auA " %a a$uc a% n"e nu%ele lorA Sau $e un$e erauA 7Nu cre$ ca %a s" u+ nce*u Ela ne8 'ar *oa"e 7 a s"a E Era un ba a" *e nu%e Shane $ n Ne= Jersey $e care 3ar? era ne$es*ar" " $u*a scu6un$are8 (a s"a asa un * cE 'u*a o as"e*"are ce *aru sa nu %a a s6rs "+ Ela ne se n"oarse la a*ara"C A% !as "7o+ s*use ea8 3ar? a scr s7o *e o buca"a $e hr" e $ n *or"o6el8 Nu%ele lu es"e Shane Shelby s locu es"e n Tren"on+ Ne= Jersey8 n " %* ce Ela ne c "ea a$resa s nu%arul $e "ele6on+ 9a"har ne le scr a *e $osul e" che"e *e care o luase $e la ca$a#rul lu 3ar? Reynol$s8 '/7% $e s" re $aca a6l ce#a+ b neA o ru!a Ela ne8 7 Pro% "+ s*use 9a"har ne8 (n %o$ s !ur #o 6ace as"a8 (%e$ a" 6or%a *re6 0ul $e &ona s nu%arul *e care 7l $a$use Ela ne Reynol$s8 'u*a ce suna a *a"ra oara+ la a*ara" ras*unse o #oce $e barba"C

7 9e "h Shelby8 9a"har ne 6/cu o s6or"are *en"ru a7s " ne !lasul sub conol n %o%en"ul cn$ *use n"rebareaC 7'o%nule Shelby+ sn" $oc"or 9a"har ne Sun$Iu s"8 'u%nea#oas"ra sn"e" "a"/l unu b/ a" *e nu%e ShaneA (n rece*"or se au& o lun!a "acere s + *en"ru o cl *a+ 9a"har ne cre&u ca o%ul nch sese "ele6onul8 'ar Shelby#orb $ n nou+ cu o #oce $e o% ne$u%er "C 7) ne a" & s ca e la "ele6onA 9a"har ne se *re&en"a $ n nouC 7S" u ca *are c u$a"+ $o%nule Shelby+ $ar "rebu e sa s" u$aca 6 ul $u%nea#oas"ra se s %"e b ne8 Ur%a o al"a *er oa$a $e "acere n$elun!a"a 7 cu %ul" %a lun!a $ec" *r %a 7 ar 9a"har ne a#u o cu%*l "a *res %" re$es*re ce a#ea s/7 s*una barba"ul $e la "ele6on8 n cele $ nur%a+ o s*use ea nsas 8 Nu7 asa ca nu se s %"e b ne+ $o%nule ShelbyA 7A $ece$a"+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ s*use 9e "h Shelby*e un "on $e co%*le"a $e&olare8 )e#a la *l/%n 8 N7au reus "sa $esco*ere ce anu%e8 )ea %a *robab la cau&a e un # rusnou+ $u*a c" se *are8 Eu nu %a *r ce* $eloc la ches" le as"ea+ $ar % s7a s*us ca aces" a se "rans6or%a n"runa8 A% cre&u" cas7a con"a% na" la n"oarcerea $ n 3au 8 'u*a aceea nu s7a%a s %" " cu a$e#ara" b ne n c o$a"a8 )n$ con#orb rea lua s6rs "+ 9a"har ne ra%ase ca *ros" "acu *r # rea * er$u"a *e 6ereas"ra8 )e 'u%ne&eu se *e"receaA Oare s cor*ul lu Shane Shelby era ascuns *e un$e#a+ *e7a c A )"e#a % nu"e lun! 9a"har ne r/%ase asa *r # n$ !ra$ na+ $ar 6ara sa #a$a n % c8 s s %"ea % n"ea nce"osn$u7 7se $ n cau&a ul" %elor $oua no*" n care a*roa*e ca nu *usese

!eana *e !eana+ $ar s $a"or "a 6rn"ur lor $e n6or%a" ce7 *lu"eau ch ar *e la nas s *e care nu le *u"ea a*uca+ n s"e * ese$eH*u&&le *e care nu s" a cu% sa le *o"r #easca8 J4n$es"eE s *orunc ea8 Ras*unsur le sn" a c 8 4/ses"e7leED 'n$ la o *ar"e 6r ca s e*u &area+ 9a"har ne se *use *elucru8 n sala $e con6er n"e $e la ho"elul Hana $ n 3au + Ta?eo 2osh hara s %" "ele6onul celular # brn$ s len" os n bu&unarul ha ne 8 (es n$ *e cor $or+ $esch se "ele6onul s 7l $use la ureche8 7'aA Ascul"a *en"ru o cl *a+ $u*a care #orb $ n nouC 3a e0ac"+ cu c ne a #orb " $oa%na $oc"or Sun$Iu s"A ln"reba el *e cel care7 n"reru*sese se$ n"a cu asoc a" $ nPro ec"ul Ser nus8 )"e#a secun$e %a "r& u+ $u*a ce "er% nase con#orb reas se n"orcea n sala $e se$ n"e+ Ta?eo 2osh hara $e<a se!n$ea la %e"o$a cea %a e6 cace $e a se ocu*a $e 9a"har neSun$Iu s"8 S $e 6 ul e 8 ' n cl *a n care se "re& se n acea $ % nea"a+ 3 chael nuse s %" se b ne8 S %"ea un 6el $e !heara n * e*" s 7l $urea "o" cor*ul+ $ar nu #o a sa se *ln!/ *en"ru ca %a%a a#ea sa7l e0*e$ e&e %e$ a" la $oc"orul Ja%eson8 Asa ca+ n loc sa $esch $a !ura+ se $use n s"a" a $e au"obu& un$e cel $ n" lucru *e care l7a 6acu" a 6os" s/7l cau"e *e Josh 3alan 8 'ar Josh 3alan nu era $e !as " n ca er 8 n cele $ nur%a+ suna acasa la el8 Ta"al lu 7 a care #oce suna $e *arcanca nu se "re& se $ n be" a $e aseara 7 bo%ban ca Josh nu

era acasa+ $ar cn$ 3 chael l n"reba $aca 6usese acasa noa*"ea "recu"a+ Sa% 3alan bo$o!an ca nu7 *asa un$e na ba era Josh s 7 "r n" "ele6onul8 To" res"ul $ % ne" 3 chael $e#en "o" %a n!r <ora" $ n *r c na lu Josh+ ar $urerea $ n* e*" se nrau"a"ea8 La a "re a ora+ cn$ ab a %a *u"ea sa res* re+ se !n$ ca+ *robab l+ a#ea sa su6ere o noua cr &a $e as"%8 E6or"ul $e a sca*a$e !heara $ n * e*" la ora $e e$uca" e 6 & ca nu7l a<u"a $eloc8 n *au&a $e %asa+ R c? P e*er ncerca s/7l con# n!a sa%ear!a la cab ne"ul %e$ cal al ca%*usulu + $ar 3 chael s" ace ur%ea&a $aca 6acea una ca as"a 7 ce $e la cab ne" a#eau s7o sune *e %a ca7saF %a ca7sa a#ea sa # na s s/7l $uca la $oc"orul Ja%eson care a#ea sa7 n6 !a n cor* "o" 6elul $e aces s/7 #re *e !" "o" so ul $e lucrur 8 S a#ea sa se s %"a s %a r/u $ec" se s %"ea $e<a8 'u*a7a% a&a ab a &bu" sa %a re& s"e la ul" %ele $ouaore $e curs8 ' n 6er c re+ 6eres"rele a%belor nca*er erau lar!$esch se s la a%bele ore se&u n a*ro* erea lor+ s"r/$u n$u7sesa "ra!a n *l/%n care7l $ureau c" %a %ul" aer *roas*a"8 )n$ clo*o"elul anun"a "er% narea orelor $e curs+ * e*"ulnca l $urea s nce*ea sa s %"a slab c une8 A%e"eala8 Poa"e ca ar 6 6os" ca&ul sa renun"e la an"rena%en" s sa %ear!a acasa8 Res* nse *e loc !n$ul n " %* ce n s"e a% n" r #ech #eneau n % n"e8 1usesera *er oa$e la Ne= 2or?+ cu c" #aan n ur%a+ cn$ cr &a $e as"% era a"" $e rea+ nc"+ *en"ru aa<un!e acasa+ "rebu a sa a un "a0 $oar *en"ru o $ s"an"a $ec"e#a s"ra& c"e erau n"re scoala s casa lor8 E b ne+ nu+ "ru$ se %ul" *rea %ul" " %* *en"ru a $e*as s "ua" a ca s/7 n!a$u e acu% s/7 6aca # a"a harcea7*arcea $ n nou8 A#ea sas"rn!/ $ n $ n" + s/ n$ure $urerea s slab c unea s s7o

n# n!a *e * s"a $e a"le" s%8 O s/7ncea*/ s7aler!e s 7a#eas7o " na asa *n/ cn$ or $urerea $ s*area+ or el n7a#ea s7o%/ s %"a8 Pe cn$ ul" %ele ecour ale clo*o"elulu se s" n!eau+ 3 chael s #r car" le n !ean"a s se ala"ura !ru*ulu $e ele# ce7s cro au $ru% s*re es re8 O$a"a a<uns *e 6s a $e "ro"uar cencon<ura ca un bru cla$ rea+ "rebu sa se o*reasca un * c *en"ru a7s reca*a"a su6lul %a na n"e $e a7s 6ace cura< sa sen$re*"e s*re #es" arele ce se a6lau ch ar ln!/ "erenul $e s*or"8 'esch &n$ usa+ *as n nca*er le u%e$e8 Aerul era ncarca" $e % as%ele a%es"eca"e $e "rans* ra" e+ sa*un+ $e& n6ec"an" s #reo al"e sase7sa*"e solu" ch % ce8 3 chael sen$re*"a s*re $ula*ul lu + l $esch se s + $e&br/cn$u7 se n* elea !oala s "rase *e el ech *a%en"ul $e e$uca" e 6 & ca+ nca < la# $e la ncal& rea $e la ora a *a"ra8 'u*a care co"roba $u*a o *ereche $e sose"e cura"e+ ne#rn$ sa7s *una n* c oare *erechea %ur$ara *e care7o 6olos se *n/ a"unc 8 n " %* ce7s %braca ech *a%en"ul $e a"le" s%+ nce*u*arca sa se s %"/ ce#a %a b ne+ s se %bu<ora $e e%o" e *en"ru ca &bu" se sa n# n!/ "en"a" a $e a aban$ona an"rena%en"ul8 O$a"/ "er% na"a ech *area+ se $use la "oale"a8 Ab a la * soar nce*u sa $e# na cons" en" $e *re&en"a une % as%e no care7 *a"run$ea n nar 8 (ns" nc" #+ 3 chael s u%6la * e*"ul "ra!n$7o a$nc n *la%n 8 (&ul n"e*a"or al% rosulu a*roa*e c/7l a%e" + $ar !heara $ n * e*" l el beraa*roa*e ns"an"aneu s s %" %e$ a" cu% o *ar"e $ n oboseala $ s*are8 1acn$u7s och roa"a+ 3 chael cau"a sursa acelu % ros+ $ar nu #a&u al"ce#a $ec" $ula*ul n care Josh $esco*er se er s" cla $e a%on ac8 Usa $e la $ula* era *u" n n"re$esh s/8 3 chael s aran<a ch lo" s "rase a*a la G)8 3erse a*o la

ch u#e"ele care se a6lau n"re * soare s $ula*+ ar % rosul se n"ens 6 ca8 Ne%a *u"n$u7s n6rna cur o& "a"ea+ se a*ro* e$e $ula* s $esch se usa $e "o"8 )u" le erau al n a"e *e o *ol c oara+ n"oc%a ca er 8 Eraun "o"al &ece7$ou/s*re&ece cu" s rec * en"e n care se *as"rausubs"an"e ch % ce $e la $e"er!en" $e !ea%ur s *n/ la *ra6$e cura"a"+ $e la $e"er!en" *en"ru "oale"a s *na la sol#en" su6 c en" $e *u"ern c *en"ru a n$e*ar"a+ *rac" c+ or ce $e *e*ere" scol 6 e ca erau #aru " + *laca" cu !res e sau $ n be"oncura"8 'ar nu era n % c care sa n$ ce sursa acelu $a%6 *e care7l nhala $e c"e#a % nu"e8 Och lu ca&ura *e s" cla $e a%on ac *e care Josh o a$ul%ecase8 A*roa*e 6ara sa se !n$easc/+ n" nse % na+ o a*uca+ $esurub/ $o*ul s 7o $use la nas8 3 rosul $e#en s %a *ers s"en" s s %" cu% se r/s*n$es"e n cor* un 6el $e cal$ura8 ncrun"n$u7se+ 3 chael se u "a *e e" che"a8 )e#anlocu se % rosul acr sor s 6a% l ar $e a%on ac *e care l7ar 6 recunoscu" %e$ a"8 Pe e" che"a nu scr a n % c n a6ara l s"e ob snu "e $e a#er" s%en"e %*o"r #a 6olos r *ro$usulu n nc n"e+ a nhalar #a*or lor s a n!erar 8 A*ucn$ $o*ul cu n"en" a $e a7l nsuruba la loc+ so#a + ncrun"n$u7se %a %ul"+ 3 chael s $use s" cla la nas s %a ns* ra nca o $a"a+ $e as"a $a"a "r/!n$ n * e*" s %a *ro6un$8 )al$ura se r/s*n$ n cor*+ 6acn$u7l sa "re%ure8 Oare asa se s %" se s Josh er A U "n$u7se *e 6ur s *r n"oale"a+ $e *arca "oc%a ur%a s/7s n<ec"e&e n ar"era $o&a $ehero na+ 3 chael *r &a $ n nou #a*or $ n s" cla+ s a*o nca o $a"a8 )u 6 ecare ns* ra" e s %"ea cu% *r n$e "o" %a %ul"a*u"ere s ul" %ele re% n scen"e ale obosel s $urer *e care

le s %" se n acea & se #ola" l &ara8 3a *r &a $e &ece7$ou/s*re&ece or s %a " nea " nea nca s" cla n %na cn$ usa $elaloale"/ se $esch se brusc8 7 (suse+ ce $uhoareE (nsurubn$ la re*e&eala $o*ul la s" cla+ 3 chael se "re& 6a"a7n 6a"a cu o%ul $e ser# c u8 7) ne#a a lasa" $esch sa s" cla $e a%on ac+ s*use el8 7As"a "rebe sa 6 e Joe+ s*use o%ul $e ser# c u+ cu a""a *ro%*" "u$ ne nc" 3 chael era s !ur ca Joe 7 c ne7o 6 6os" el 7 o lua *e cocoasa *en"ru "o" ce nu %er!ea cu% "rebu e n $e*ar"a%en"ul n"re" nere8 Hr s"oaseE Eu %a n"reb cu% $e %a *o" sa re& s" a c A E# $en"+ 6ara sa as"e*"e #reun ras*uns la n"rebarea lu + o%ul $e ser# c u *ro*" usa $e *ere"e *en"ru a aer s "oale"a s nce*u sa7s scoa"a %a"er alele $ n $ula*8 7La re#e$ere+ 6acu 3 chael+ n"orcn$u7se la #es" are8 O%ul $e ser# c u ab a $aca se s nch s s/7 ras*un$a8 Zece % nu"e %a "r& u+ !ra" e e6ec"ulu % raculos al #a*or lor $e a%on ac care7 $a$usera o # !oare cu% nu %a cunoscuse #reo$a"a+ 3 chael aler!a *r %a cursa $e o su"a $e %e"r *la" crono%e"ra"a a $u*/7a% e& 8 s $obor *ro*r ul recor$ cu a*roa*e &ero # r!ula sase secun$e s recor$ul scol cu "re &ec s o*" $e su" % 8

Us le76eres"re ce $a$eau s*re !ra$ n le $ n 6a"a b roulu lu Rob erau lar! $esch se+ $ar 9a"har ne se s %"ea $e *arca*ere" s7ar 6 s"rns n <urul e 8 Toa"a & ua 7 $e cn$ a<unsese(n &or n $re*"ul *or" lor 7 nu 6usese n s"are sa sca*e $esen&a" a ca era su*ra#e!hea"a8 n"r7a$e#ar+ acel sen" %en" s n s"ru ca n s"e och ne#a&u" ur%areau 6 ecare % scare se accen"uase cu 6 ecare ceas scurs+ *n/ cn$ se "re& sus*ec"n$)a *n/ s !ra$ narul+ care #en se $u*a7 %as/ cu o !rebla s o%a"ura *en"ru a n$e*ar"a "oa"e 6run&ul "ele s 6lor le ca&u"e$e *e 6 ecare cen" %e"ru *a"ra" $e !ra$ na ce se *u"ea #e$ea+ se a6la acolo+ $e 6a*"+ nu%a *en"ru a o s* ona8 Pen"ru ean7a#ea n c o %*or"an"a 6a*"ul ca n c %acar o s n!ura $a"anu l sur*r nsese u "n$u7se la ea+ ca sa nu %a #orb % $ea*ara"e $e 6o"o!ra6 a" sau $ s*o& " #e $e ca*"are s a%*l 6 care a sune"ulu n$re*"a"e n $ rec" a e F n7o con# n!ea n % c8 N7a#ea habar cu% ar 6 "rebu " sa ara"e un as"6el $e % cro6on+ n c $aca s7ar 6 %* e$ ca" $e unul8 Nu %a a#ea n c cura<ul$e #orb la "ele6on $e "ea%a ca a*ara"ul era ascul"a" s + na n"e$e *rn&+ ch ar $esurubase "ele6onul lu Rob+ e0a% nn$ co%*onen"ele n"erne n cau"area a ce#a care sa se%ene cu un% cro6on % n a"ural+ $ar a*o renun"ase s la as"a8

Z ua *area ca nu se %a "er% na s + $aca nu ar 6 6os" con# nsa ca s"rnes"e banu el + ar 6 *leca" %e$ a" $u*a con#orb r le cu Ela ne Reynol$s s 9e "h Shelby8 Asa nsa ea ra%asese n b roul lu Rob+ ch nu n$u7se s ncercn$ sa lase %*res a or cu s7ar 6 n %er " sa 6 e cu och *e ea ca s #e$e %a $e*ar"e $e "rebur le e C s"ab l rea une $en" "a" *en"ru schele"ul $e la s "ul arheolo! c $e ln!/6u%arola8 'ar n ul" %ele "re ore nu se !n$ se la al"ce#a$ec" la ceea ce #a&use n labora"orul *ro ec"ulu Ser nus8 S la ce7 s*usese er Rob $es*re canar care eraucobor" n aba"a<ele % n ere8 S cu c" se !n$ea %a %ul" laas"a+ cu a"" %a %ul" se n"area cer" "u$ nea ca "oc%a as"a erau an %alele $ n cus" 8 Erau 6olos "e *en"ru a "es"a n #elur le $e "o0 c "a"e *e care 6 n"ele ce res* ra o0 !en le7ar*u"ea su*or"a n a"%os6era8 nsa era o n"rebare care nu7 $a$ea *aceC lun$ n cons $erare ce res* rau s concen"ra" le !a&elor *e care le res* rau+ cu% $e era *os b l ca an %alele sa %a su*ra# e"u ascaA 'u*/7a% a&/ "r& u n"rase *e (n"erne"+ un$e *e"recusece#a " %* c/u"n$ n6or%a" $es*re e6ec"ele $ #erselor subs"an"e ch % ce care se !aseau n cus" le $e *le0 !las asu*raan %alelor8 )onclu& le *e care le "rase erau ne# "ab leC $a"e6 n$ concen"ra" le $e !a&e o"ra# "oare *e care le c " se *eca$ranele a*ara"elor $e %asura+ "oa"e an %alele ar 6 "rebu " sa6 e %oar"e8 'ar nu erau8 A"unc s n!ura conclu& e lo! ca era ca Pro ec"ul Ser nusera ce#a %a %ul" $ec" un s %*lu s"u$ u $es*re e6ec"ele*oluar asu*ra $ #erselor 6or%e $e # a"a8 Se 6aceau s e0*er en"e8 E0*er en"e n care an %alele erau "ra"a"e *en"ru a$e#en re& s"en"e la 6ac"or *oluan" $ n a"%os6era8

4n$ur le re#eneau n"runa la s"ran ul ob ec" *e care7l #a&use n ul" %a nc n"a *e care7o e0*lorase s la acea c u$a"are%arca *e care7o 6acuse laboran"ulC JEu cre$ea% ca o *ersoana noua *oa"e #en cu o $ee nouaD8 Nu7 "rebu se %ul" *n/ sa7s $ea sea%a ca "ehn c en $ nlabora"or nu s" au $ec" a"" c" era necesar ca s/7s 6aca %unca s + n %o$ e# $en"+ Ta?eo 2osh hara ho"/rse ca e n7a#eau ne#o e sa s" e na"ura e0ac"a a ob ec"ulu s6er c sau a con" nu"ulu aces"u a8 S + cu "oa"e aces"ea+ nu 6acuse n c o ncercare $e a ascun$e s6era8 'a"or a lor era $e a a#ea !r <a $e an %ale s + banu a ea+ $ea le a$% n s"ra aces"ora $o&e $ n subs"an"a ob" nu"a *r n "ea#acare esea $ n s6era+ or care ar 6 6os" acea subs"an"a8 ;reun !a&A To" ce se *oa"e8 A"" 6or%a s6er ca a ob ec"ulu + c" s co%*o& " a cu as*ec" %e"al c 6oar"e $ur *areau a 6 !n$ "e *en"ru a re& s"a la *res un ur ase8 A $o%a celor !enera"e $e !a&ele l che6 a"e8 )u "oa"e ca se *area a*roa*e %*os b la+ conclu& alo! ca era ca+ n$ 6eren" ce era acea subs"an"a care se a$% n s"ra an %alelor+ ea ar 6 "rebu " sa con"racare&e e6ec"ele !a&elor "o0 ce *e care le nhalau8 S + $e #re%e ce unele $ n"re ele %a "ra au+ aceas"a nse%na ca e0*er en"a $a$ea re&ul"a"e+ cel *u" n n"r7o oarecare %asura8 'ar $aca con" nu"ul !a&os al s6ere ar 6 *u"u" sch %ba %e"abol s%ul an %alelor+ *er% "n$u7le sa su*ra# e"u asca n"r7oa"%os6era o"ra# "oare+ ce e6ec"e secun$are ar 6 *u"u" a#eaA Pr #ea lun! la s"ran ul schele" *e care7l e0hu%ase8 Sa 6 6os" aces"a #reo s*ec e $e an"ro*o $ care 6usese %o$ 6 ca"!ene" c ch ar a c + n *a# l onul $e cerce"ar al lu Ta?eo 2osh hara s care *ur s s %*lu a 6os" n!ro*a" $u*a ce a %ur "A

'ar+ *e %asura ce se u "a la schele"+ obser#n$ ar ca el ara"a %ul" %a %ul" a u%ano $ $ec" a an"ro*o $+ s cn$ s a% n" $e ca$a#rul lu 3ar? Reynol$s care &acea n ser"arul $e la subsol+ s la 6 s erele *arola"e $ n co%*u"er+ o $ee ns $ oasa nce*u sa *r n$a con"ur n % n"ea e C sa 6 e+ oare+ *os b l ca 6 s erele *ro"e<a"e $ n $ rec"orul Ser nus sa nu con" na nu%a e0*er en"e *e an %aleA 'aca cerce"ar le erau 6acu"e s *e oa%en A 'aca "ru*ul lu 3ar? Reynol$s nu 6usese a$us n 3au nu%a 6 n$ca %ur se $ n cau&a e6ec"elor *ro#oca"e $e nhalarea *relun! "a a %ono0 $ulu $e carbonA )re erul lucra cu re*e& c une8 To" %a %ul"e $ n"re * esele *u&&le7ulu nce*eau sa se le!e n"re ele8 'aca #o a sa a$% n s"re& un !a& cu #a+ cu% *roce$a A @u"el + $es !ur8 Nu e0 s"a+ $es !ur+ n c un %o" # ca bu"el le $e aer sa nu *oa"a 6 u%*lu"e s cu al"ce#a n a6ara $e aer+ s a"" 3ar? Reynol$s+ c" s Shane Shelby 6/cuser/ scu6un$ar subac#a" ce cn$ 6usesera n 3au 8 'ar $aca 3ar? Reynol$s s Shane Shelby nu erau s n!ur HA 1 s ereleE A6ur s "ele alea $e 6 s ere cu *arola n care ea nu *u"ea sa n"reE 'ar cunos"ea *e c ne#a care *u"ea888 Ph l Ho=ellE El era %ereu calare *e co%*u"erE Se n$re*"a s*re "ele6on s/7l sune+ $ar se r/&!n$ *e loc+ %a! nn$u7s ca%ere $e lua" #e$er s % cro6oane ascunse+ s 7a"unc renun"a8 Nu%a ca+ re6lec"a ea+ $aca n "oa"a "eor a as"a n!ro& "oare care se nascuse n % n"e e0 s"a 6 e s nu%a o 6/r%/ $e a$e#ar+ a"unc ch ar ca nu %a e0 s"a n % c e0a!era" n "e%er le e 8 9a"har ne se u "a la ceas 7 a*roa*e *a"ru8

O ora $e *lecare *er6ec" re&onab la s su6 c en" $e %ul" * *en"ru a a<un!e la b roul lu Ph l Ho=ell $ n 9 he 8 'acaera acolo+ a#ea cu s !uran"a sa7l !aseasca la )en"rul $eo%*u"ere $e *es"e $ru%8 Se *re!a" sa *araseasca b roul lu ob+ s"r/$u n$u7se sa lase %*res a ca "oa"e erau bune s lacu lor8 1 ecare % scare *e care7o 6acea *area n %o$ $el bera"a!era" $e 6 reasca s + n % n"ea e + $e<a se $a$use $e !ol&ece7$ou/s*re&ece or 8 )n$ scr se cu %ul"a a"en" e lu ob un b le"el 7 JNe #e$e% la b roul lu Ph l8 3 7a #en " o HeeD 7 %a 7%a ca s %" se ca%era $e lua" #e$er u "n$u7 7se *es"e u%ar nu $oar ca s/7 c "easca cu# n"ele+ $ar s ca s/ le n"er*re"e&e se%n 6 ca" a8 'ar cn$+ n cele $ n ur%a+ s"raba"u holul c"e#a cl *e %a "r& u+ a!en"ul $e *a&a ncl na$ n ca*+ con" nun$ s/7s c "easca re# s"a8 n $ru% s*re 9ahulu *as"ra # "e&a au"o%ob lulu e0ac" la "a a$% sa s "oc%a era sa "reaca $e scur"a"ura *r na?a=ao+ cn$ se %a !n$ nca o $a"a la 3 chael8 1 n$ca n ul" %a ora+ ca% $e cn$ nce*use s/ a n ser osos b l "a"ea ca 3ar? Reynol$s s Shane Shelby s/ %a 6 ala" s al"ce#a *e ln!/ aer $ n bu"el le $e sca6an$r + eaercase s/ nu se !n$easc/ la *os b l "a"ea ca acelas lucru se 6 n"%*la" s lu 3 chael8 S unul $ n"re ba e" cu care 6acuse scu6un$area $e<a %ur seE s s*use ca s lasa *arano a s/ sca*e $e sub con"rol+ ca%oar"ea lu 9 o? San"oya nu 6usese al"ce#a $ec" o cu%*l "a+ $ar nese%n 6 ca" #a co nc $en"a8 nsa+ cn$ a<unse la n"re"/ea cu $ru%ul s*re 3a?a=ao+ s" u ca n7a#ea n c o al"ernaa8 n acea $u*/7a% a&/ 3 chael a#ea an"rena%en"8 Ar %a "rebu " sa7l !aseasca la * s"a $e a"le" s%8 'aca %a eralo+ a#ea s/ "reaca %a $e*ar"e+ s*re 9 he 8 'aca nu888

( se 6acu * elea $e !/ na s n %a bubu a n " %* cencerca sa res* n!a *n/ s !n$ul ca lu 3 chael s7ar 6 *u"u"n"%*la e0ac" ceea ce l se n"%*lase lu 3ar? Reynol$s s Shane Shelby8 )n$ &ar ca%*usul+ nce" n 1or$ul s o*r c" *u"u %a a*roa*e $e * s"a8 n *ar"ea cealal"a a "erenulu se a6lau #reo$o s*re&ece ba e" care se$eau ns ra" $e7a lun!ul * s"e 8 Pen"ru o cl *a+ 9a"har ne nu reus s/7s $ea sea%a $eloc care era3 chael8 A*o l &ar + a*leca" *e # ne+ cu * c oarele a*asa"e *en s"e blocs"ar"ur 8 Un barba" $es*re care *resu*use ca eraan"renorul s " nea %na r $ ca"a $easu*ra ca*ulu s a*o + cn$ %na aces"u a cobor+ 3 chael "sn $ n blocs"ar"ur + ar ce lal" ba e" l ncura<au8 n " %* ce7l ur%area aler!n$ su"a $e %e"r + 9a"har ne s s %" + n s6rs "+ o *ar"e $ n "e%er r s * n$u7 7 se8 (n$ 6eren" ce se n"%*lase 7 n$ 6eren" ce *a" sera 3ar?Reynol$s+ Shane Shelby s 9 o? San"oya+ 3 chael era ns !uran"a8 'e 6a*"+ $u*a c"e s *u"ea $a ea sea%a+ se *area ca el sea6la n %o%en"ul $e 6a"a n"r7o con$ " e %ul" %a buna $ec" a#usese *ar"e *n/ a"unc n "oa"a # a"a lu 8 )n$ $e%ara $e ln!/ bor$ura+ ab a $aca obser#a au"o%ob lul *ra6u "+ cu *a"ru us ce 6usese *arca" n 6a"a e 8 n %o$ s !ur nu #a&use ca o%ul $e la #olan l obser#ases el *e 3 chael8 )h ar cu s %a %ul"a a"en" e $ec" ea8 )n$ #a&u %as na %a c/7s $es*r n&n$u7se $e %ar! nea$ru%ulu s + n$re*"n$u7se s*re au"os"ra$a Halea?ala+ 3 chael res* ra usura"8 @ ne cel *u" n ca nu coborse $ n%as na 7 as"a ar %a 6 l *s "E S 7asa era $es"ul $e e%o" ona"

cn$ res"ul ech *e s o*r se an"rena%en"ele s se al n ase $e7alun!ul * s"e *en"ru a7l #e$ea cu% alear!a+ $ar $aca s %a ca7sa ar 6 cobor" s/7l #a$a888 1 e s nu%a %a! nn$u7s as"a+ se %bu<ora $e rus ne8 Pe $e al"a *ar"e+ $aca ea ar 6 r/%as %a $e*ar"e ca s/7l #a$a+ a"unc cel *u" n ar 6 a#u" oca& a sa se con# n!a cu och e ca nu !lu% se cn$ s*usese $es*re recor$ur le *e care les"ab l se as"a& 8 'es " %*ul crono%e"ra" nu era o6 c al+ el $oborse recor$ul scol la c nc &ec + la o su"a s la $oua su"e $e %e"r s + cu "oa"e ca "rebu se sa se $uca naun"ru sa %a nhale&e n s"e a%on ac na n"e $e ul" %a cursa+ nca se s %"ea b ne8 )n$ au"o%ob lul %a%e sale $ s*area $u*a o curba+ el s n$re*"a"oa"a a"en" a na*o la * s"a8 )h ar s $u*a ce ba"use "oa"e recor$ur le $e # "e&a alescol + nca se %a s %"ea b ne8 'e 6a*"+ a"" $e b ne+ nc"*arca ar 6 ncerca" s curse %a lun! 7 $e ce nuA O lua *e l n a $rea*"a re!ln$u7s cu a"en" e "e%*oul+ c"sa7l " na *e "oa"a cursa $e *a"ru su"e8 Aler!a rela0a"+ n c %acar nu res* ra !reu cn$ a<unse la *r %a "urnan"a8 s *as"ra"e%*oul cons"an" *n/ cn$ a"aca a $oua l n e $rea*"a n*ar"ea cealal"a a "erenulu "r bune + $ar a*o %a a*asa un * c*e accelera" e cn$ n"ra n cealal"a l n e $rea*"a8 )u o luna n ur%a 7 ba ch ar cu o s/*"/%na 7 s7ar 6 res %" "8 Res* ra" a 7ar 6 $e#en " *rec * "a"a s 7ar 6 s %" "arsur n %usch * c oarelor s + *n/ s/ a<un!a la ur%a"oarea"urnan"a+ ar 6 "rebu " s/ nce" neasca *n/ la %ers nor%al+ $aca nu cu%#a sa se *rabuseasca la *a%n"+ cn n$ s !6 n$*n/ ce7a#ea sa7s nor%al &e&e res* ra" a8 A& nsa nu %a s %"ea n c o $urere n * c oare+ ar res* ra" a era re!ula"a+

cu "oa"e c/ nce*ea sa 6 e %arca" $e e6ec"ele e6or"ulu lacare7s su*usese cor*ul8 n !eneral+ era nce*u"ul une usoare <ene n * e*"8 'e 6a*" nu7l $urea8 Era $oar o sen&a" e c/ ce#a nu era ch ar n re!ula8 (n"r n$ n "urnan"a+ el s %ar un * c "e%*oulF n$ 6eren"care7ar 6 6os" *roble%a cu * e*"ul+ a#ea s/7 "reaca+ $aca o !nora *ur s s %*lu8 Sch %bn$ r "%ul $e la aler!are le<era laaler!are ra* $a+ *a"runse n l n a $rea*"a $ n 6a"a "r bunelor*r nc *ale *us" 8 n " %* ce *r # rea lu %a"ura s rur le $escaune !oale+ 3 chael s le %a! na *l ne cu oa%en care7l o#a" onau+ s nca o $a"a u" r "%ul+ !alo*ul lu ra* $ ce$n$locul unu 6uleu lun! care era %a usor *en"ru * c oare+ $arsol c "a %a %ul" *la%n 8 Ter% na s al $o lea "ur $e * s"a s + n cele $ n ur%a+ nce*u sa s %"a o usoara arsura n * c oare8 S * e*"ul l $urea+ $ar $urerea nu era a $o%a acele a!on as"%a" ce cu care crescuse8 Parea sa 6 e o $urere nor%ala $ n cau&a e6or"ulu s era 6er% con# ns ca+ $aca nu7 ce$a 7 $ac/7s *as"ra nu%a r "%ulcons"an" sau ch ar accelera" un * c 7 ar 6 *u"u" sa $e*aseasca$urerea s *en"ru *r %a $a"a sa "ra asca e0*er en"a Jnal"ulu D+ $es*re care $e cn$ era un "nc "o" au& se #orb n$ *ealer!a"or $e cursa lun!a+ $ar *e care n7o "ra se8 )n$ "er% na cel $e7al "re lea "ur+ an"renorul era ln!/ el8 7)e se7n"%*l/ cu " ne+ Sun$Iu s"A Z cea c/ nu s" sa aler! *e $ s"an"a %are8 3 chael arunca an"renorulu un r n<e" scur"C 7S %*lu 7 s %" c/ #reau sa aler!8 Pe"ers arunca o cau"a"ura secre"oasaC 7 A lua" ce#aA

3 chael se s %" # no#a"8 )e7ar 6 "rebu " sa s*un/A Sa % n"aA 'ar a%on acul nu era un $ro!E Nu era $ec" l ch $ $e cura"a"8 Toa"e a#er" s%en"ele *e care le c " se *e e" che"a $e6 lau *r n % n"e8 'ar $aca era+ n"r7a$e#ar+ a"" $e o"ra# "or *e c" *re" n$ea e" che"a+ cu% se 6ace ca el se s %"ea a"" $e b neA Nu%a ca+ $ n"r7o$a"/+ nu se %a s %" a"" $e b ne8 Acea *ene"rare *e care7o as"e*"a 76lu0ul $e 6ero%on care era s !ur c7a#ea sa s*ele $urerea $ n * e*"ul lu + $n$u7 un al $o lea su6lu ce7a#ea s/7l *ro*ulse&e n"r7un s*r n" e0*lo& # *e ul" % *a"ru su"e $e %e"r *e care scon"ase 7 nu se *ro$use8 n sch %b+ $urerea $ n * e*" se nrau"a" se+ ar acu% arsur le $ n %usch * c oarelor nce*eau s/7l 6r !a *recu% <ara" cul8 A%on aculE As"a eraE S !ur c/ as"a "rebu a s/ 6 eE Acu% $urerea s*orea cu 6 ecare secun$a s s %"ea c/7 # ne s/ les ne8 J)on" nua aler!areaE 'aca es" n s"are sa con" nu + a s/ "rec *r n eaED An"renorul+ care con" nua sa " na r "%ul cu el+ #orb $ n nouC 7)e7 Sun$Iu s"A N7ara" *rea b ne8 Asa$ar+ acu% $urerea nce*ea sa se #a$aE 'ac/7l *r n$ea 7 $aca an"renorul a6la ce 6acuse el n $ula*ul o%ulu $eser# c u 7 l $a$ea a6ara $ n ech *a $e a"le" s% c" a cl * 8 JAlear!a+ se n$e%na el8 Tu con" nua nu%a s/ aler! s "o"ul are s/ 6 e cu% nu se *oa"e %a b neED 'ar cn$ n"ra n "urnan"a $ na n"ea l n e $re*"e+ $ n 6a"a"r bune *r nc *ale+ 6uleul lu nu %a era acelas s s %"ea cu%* er$e r "%ul8

Res* ra" a era saca$a"a s + $e 6 ecare $a"a cn$ s u%*lea *l/%n + s %"ea n s"e cu" "e n6 !n$u7 7se n * e*"8 Se %* e$ ca+ s * er$u co%*le" r "%ul+ s 7l reca*a"a *en"ru c" #a *as + $u*a care $ n nou se %* e$ ca8 'e $a"a as"a+ s" n$ ca a#ea sa ca$a+ es n !a&onul "erenulu $e 6o"bal s 7ncele $ n ur%a se *rabus la */%n"8 7Sun$Iu s"E Sun$Iu s"E Jac? Pe"ers se ase&ase *e # ne ln!/ el8 3 chael era n" ns *e s*a"e s + cn$ *r # cerul+ l #a&u cu% se n"uneca+ s lu% n "e $ansau la %ar! nea c%*ulu sau # &ual+ $e *arca ur%a sa se s" n!a "o"ul8 Sau sa %oara8 NuE Nu *u"ea %ur E Nu acu%E Nu $u*a ce se s %" se a"" $e b ne s $u*a ce aler!ase %a b ne $ec" or cn$ *n/ a"unc E Trebu a sa se r $ ce na*o n * c oare+ sa con" nue aler!area+ sa n# n!a $urerea8 Se ros"o!ol *e7o *ar"e+ ncerca sa se !he%u asc/ s ca&u na*o *e */%n"8 A*o s %" *e u%er *al%ele an"renorulu 8 7Ra% lun! "+ l au& el s*unn$ *e an"renor8 )e e+ Sun$Iu s"A )e s7a n"%*la"A Acu% n"uner cul se nch $ea $easu*ra lu s + n$ 6eren" c" $e "are se s"ra$u a sa res* re+ nu *area sa 6 e n s"are sa %a "ra!a n c un * c $e aer n * e*"8 A*o s %" o al"a *ereche $e % n s au& o al"a #oceC 73 chaelA 3 chael+ ce7 cu " neA )e "e $oareA S %" n$ cu% l *arasesc *u"er le+ 3 chael se ch nu sa ros"easca un cu#n"8 @u&ele se % scau+ $ar+ *e %asura ce secun$ele se scur!eau+ n c un sune" nu7 esea $ n !ura8 R c? P e*er se u "a la an"renor cu o *r # re n!r <ora"a8 9 o? San"oya era $e<a %or"+ Je66 9 na s Josh 3alan

$ s*arusera a%n$o 8 (ar acu% 3 chael ara"a $e *arca a#eas/7s $ea $uhul ch ar acolo+ sub och lor8 71a ce#aE se % lo! el8 Pen"ru nu%ele lu 'u%ne&eu+ ch ar nu *o" sa 6ac n % cA An"renorul se a*ro* e $e elC 7)e es"eA n"reba el8 )e7ncerc sa s*u A L %ba lu 3 chael $e7ab a se % sca+ $ar el se s"ra$u $ n ras*u"er s n"r7o s n!ura soa*"a &bu" sa *ronun"e un s n!ur cu#n"C 7 A888 a%on ac888 E*u &a" $e e6or"ul 6acu" *en"ru a *ronun"a cu#n"ul+ renun"a la lu*"a s 7s canal &a ul" %a * ca"ura $e ener! e ce7 a r/%/sese ca sa res* re8 Un lucru care acu% era a*roa*e %*os b l8 Ta?eo 2osh hara s S"e*hen Ja%eson se a6lau n el co*"ercn$ le sos #es"ea c/ 3 chael Sun$Iu s" se *rabus se *eerenul )ole! ulu @a ley8 7 Un$e sn"e%A n"reba 2osh hara+ #orb n$ n cas" le care7 *er% "eau co%un carea cu * lo"ul+ n c u$a #acar%ulu asur& "or *ro$us $e ro"or8 7Pu"e% a<un!e acolo n c nc % nu"e+ ras*unse * lo"ul8 71a7o+ *orunc 2osh hara8 A*o s n$re*"a a"en" a s*re S"e*hen Ja%esonC Are sa re& s"eA 7'aca a<un!e% no na n"ea a%bulan"e + re*l ca Ja%eson8 ns/+ $ac/7 a$% n s"rea&a acelas "ra"a%en" ca s *us" ulu $ n Los An!eles+ o s/7l o%oare8 7A"unc #orbes"e cu ech *a<ul $e *e Sal#are+ *orunc 2osh hara8 S*une7le c/ "u es" $oc"orul ba a"ulu s c/ e nu "rebu e s/ 6aca n % c *n/ nu # "u8 ;ocea * lo"ulu se au& n cascaC

7Nu *u"e% 6ace as"a8 Nu a#e% aceleas 6rec#en"e *e carele 6olosesc s"a" le $e *e a%bulan"e8 S *arca #orbea% $elu*888 u "a" 7#/E Ara"a n <os s un * c s*re $rea*"a *r n carl n!a $e *le0 !las a el co*"erulu 8 O a%bulan"a !onea *e soseaua $e$e$esub"ul lorF se *u"eau #e$ea ch ar s ! ro6arur le8 7 3a re*e$e+ *orunc Ta?eo 2osh hara8 'es nu7s r $ case !lasul n c cu un s n!ur $ec bel+ nco%an$a era o no"a $e au"or "a"e "o"ala care7l %ob l &a ns"an"aneu *e * lo"8 Punn$ el co*"erul n * ca<+ el %ar "ura" a ro"orulu s + cuun &#cne" care a*roa*e7l 6acu *e S"e*hen Ja%eson sa #o% "e+ n " %* ce Ta?eo 2osh hara *aru a r/%ne %*er"urbab l+ *lon<a na n"e8 A<unsera la ca%*us cu "re &ec $e secun$e na n"ea a%bulan"e 8 Pn/ ca %e$ c sa se n6 n"e&e cu brancar$a+ S"e*henJa%eson con"rola $e<a s "ua" a8 Ascul"n$ 6ara so#a re or$ nele $oc"orulu + n6 r% er l 6 0ara *e 3 chael $e brancar$a s 7l urcara n el co*"er8 7S* "alul 3e%or al 3au A n"reba * lo"ul+ accelern$ $e<a "ura" a ro"orulu n *re!a" rea $ecolar 8 Ta?eo 2osh hara scu"ura $ n ca*C 7Acasa8 P lo"ul+ ca s ech *a<ul a%bulan"e + ascul"a or$ nele 6ara n c un co%en"ar u8

Ph l Ho=ell s s %"ea u%arul $re*" anch lo&a"F och ln"e*au s %a! n le $e *e co%*u"erul n 6a"a caru a se a6lasea*roa*e "oa"a noa*"ea "recu"a s "oa"a & ua $e a& nce*eaus/7 $anse&e $ na n"ea och lor8 'ar+ n cele $ n ur%a+ "o"ul nce*ea sa se le!e8 nce*use er $u*/7a% a&a "r& u+ cn$ se #a&use obl !a"sa a$% "a ca n n c un ch * nu *u"ea sa *una su*erco%*u"erul sa co%*are s rul $e s"ran "onal "a" $ &ar%on ce *e carele culeseser/ ra$ o"elescoa*ele+ cu 6 ecare 6 s er $ n co%*u"erele $ n n"rea!a lu%e8 Pn/ la ur%a+ ceruse co%*u"erulu sa a"ase&e l "ere "onal "a" lor+ ale!n$ no"ele cele %a a*ro* a"e $e "onal "a" le cores*un&a"oareC ATLaf+ @TS f7be%ol+ 'TRef7$ e& s 4TSolf8 )h ar n " %* ce 6acea aces" lucru eranencre&a"or ca aceas"a %an era $e abor$are ar 6 $us un$e#aF la ur%a ur%e + $u*a c"e s" a el+ n c nu e0 s"au !a%e %u& cale $ n c"e *a"ru no"e s + or cu%+ n %o$ cer" nu era n c un%o" # $e a cre$e ca #reo c # l &a" e 7 n ca& ca ar 6 e0 s"a" la o $ s"an"a $e c nc s*re&ece % l oane $e an lu% na ar 6 a#u" o Jureche %u& calaD ase%ana"oare cu a celor $e *e Terra8 As"a $oar 6 n$ca nu 6usese n s"are sa se %a !n$easc/ce al"ce#a sa 6aca8 A"unc cn$ no"ele nce*usera sa $e6 le&e

*e ecran nsa+ ce#a nce*use sa se r $ ce $ n ne!ura ce7 #< a*r n % n"e8 n cele $ n ur%a+ a*asa bu"onul STOP $ n *ar"ea$ n $rea*"a7sus a "as"a"ur s r/%ase asa u "n$u7se la ecran8 N % c al"ce#a $ec" o ns ru re $e *a"ru no"e+ una $u*aal"a+ n"r7o succes une n"%*l/"oare+ la 6el $e %*os b l $erecunoscu" ca s sune"ul 7 ce se au&ea acu% $ n $ 6u&or : l *7 s " $e %elo$ c "a"e8 S "o"us + era ce#a ce *area s"ran u $e 6a% l ar8 A*o se$u% r ce8 'esch &n$ o noua 6ereas"ra *e %on "or+ 8cau"a *r nre"ea *n/ cn$ $a$u *es"e o a$resa (n"erne" care *re&en"a unanu%e " * $e co$8 )o$ul !ene" c8 O cl *a %a "r& u+ och lu Ph l se 6 0ara asu*ra une sec#en"e lun! $e co$8 Ne6 n$ *re&en"a" sub 6or%a $e rn$ur *e o s"ruc"ura cro%o&o% ca $ublu el co $al/ ca $e ob ce + co$ul 6usese *ur s s %*lu ns ra" la rn$+ 6 ecare $ n"re ba&elea&o" ce 7a$en n/+ !uan n/+ cy"os na s "hy% n/ 7 re$use (an s"e s %*le l "ere8 A+ 4+ ) s T8 (n %a nce*u s/7 ba"a re*e$e cn$ och se n$re*"ara s*recelalal" ecran care a6 sa se%nalul rece*" ona" $ n s*a" ul cos% c8 A+ @7be%ol+ '7$ e& s 48 'aca nlocu a *e ) s T cu @7be%ol s '7$ e& 7 era clarca bun/7& ua8 Se !n$ la rache"a *e care NASA o "r % sese n cos%os cuan n ur%a s care *ur"a o *laca cu s lue"ele s %*l 6 ca"e aleunu barba" s ale une 6e%e s c"e#a s %bolur %a"e%a" ce8 'ar $aca n"r7a$e#ar #o a sa co%un c cu o al"a 6or%a $e # a"a 7 o 6or%a $e # a"a s % lara cu a "a+ *en"ru ca cele $ouarase sa *oa"a a#ea o bru%a $e s*eran"a $e co%un care 7 ce al"se%n *u"ea 6 %a bun $ec" $escr erea e0ac"a a " *ulu $e6 n"a care7l re*re&en"auA

3a cu sea%a cn$ nsas $e6 n " a 6 n"e "ale *u"ea 6 "rans*usa n"r7un s %*lu co$ $e *a"ru s %bolur ns ra"e n"r7oanu% "a or$ neA n %o$ cer"+ or ce c # l &a" e care $esco*erea un as"6el $ese%nal s era su6 c en" $e a#ansa"a *en"ru a7l recunoas"e ar 6 "rebu "+ $e ase%enea+ sa 6 e#olua" n"r7o %an era ase%ana"oare ca sa 6aca nu nu%a *os b la+ c s co%*rehens b laco%un carea $ n"re cele $oua rase8 Och lu Ph l se % scau na n"e s 7na*o n"re cele $oua 6eres"re $e *e ecran8 )u c" se u "a %a %ul"+ cu a"" era %a s !ur8 A#ea $re*"a"e8 Era cu ne*u" n"a sa 6 e al"6elE Se%nalul nu era %u& ca8 Era un co$8 )o$ul A'N8 O s*ec e n"rea!a re$usa la un se" co%*le" $e 6or%uleE n acel %o%en" % n"ea nce*u s/7 6unc" one&e la ca*ac "a"e %a0 %a8 3a n" + "rebu a sa con#er"easca se%nalul $ n no"a" a *e care 7o alocase n no"a" e !ene" ca8 As"a era os %*la *roble%a $e nlocu re8 'ar ce no"a sa a"r bu e une anu% "e *ro"e neA Era o *uraco nc $en"a 6a*"ul ca $oua no"e ale se%nalulu se n %ereau sacores*un$a cu $oua $ n"re l "erele *e care oa%en le n"rebu n"au *en"ru a s %bol &a subs"an"ele $ n co%*onen"aA'N7ulu 8 N c nu ncercase sa calcule&e *robab l "a"ea ca orasa e0"ra"eres"ra nu nu%a sa 6 a#u" aceeas !a%a %u& calacare era *ro*r e $oar unor &one ale *lane"e Pa%n"+ $ar sa 6 $ese%na" cu aceleas l "ere *ro"e nele *ro*r lor s"ruc"ur ana"o% ce+ or care ar 6 6os" acelea8 Pe la ora &ece se $a$use ba"u" s che%a $e la un #ers "a"e un %a"e%a" c an care &bu" se+ cu a<u"ora unu *ro!ra% s %*lu+ sacons"ru asca un n"re! $ rec"or $e 6 s ere no 8 1 ecare 6 s er se$eosebea $e celelal"e nu%a *r n no"ele *en"ru care l "erele A+

)+ T s 4 erau nlocu "e8 (n "o"al erau $oua&ec s *a"ru $e 6 s erere*re&en"n$ 6 ecare co%b na" e *os b la $e subs" "u" 8 A*o su*erco%*u"erul *u"ea sa ncea*a co%*ararea 6 ecaru a $ n"re aces"e $oua&ec s *a"ru $e 6 s ere cu 6 ecare 6 s ercon" nn$ n6or%a" $es*re A'N+ s"oca"e n or care $ n"reco%*u"erele $ n re"ea8 Pn/ s %a"e%a" c anul se co$ se sa es" %e&e c" $e %ul" ar 6 *u"u" sa $ure&e cau"area8 'es Ph l era *e *unc"ul saclache&e $ n cau&a e*u &ar + ra%asese * ron " n 6a"a co%*u"erulu a*roa*e "oa"a noa*"ea "recu"a s & ua $e a& + nca*ab l sa se s%ul!a $ n scaun *en"ru %a %ul" $e c"e#a % nu"ela r n$+ $e "ea%a ca nu cu%#a sa ra"e&e %o%en"ul cn$ a#ea sa se *ro$uca $en" 6 carea8 'aca a#ea sa se 6aca #reo $en" 6 care8 3a"e%a" c anul s*usese ca o $en" 6 care era a"" $e %*robab la+ nc" *u"ea 6 cons $era"a %*os b la8 7'ar as"a nu7nsea%n/ ca n7a sa !ases" ce#a s % lar+ con" nuase a% cul lu + a$nc n$ nca s %a %ul" con6u& a8 'e 6a*"+ as 6 sur*r ns $aca n7a !as 8 La ur%a ur%e + $acas*a" ul cos% c es"e+ n"r7a$e#ar+ n6 n "+ a"unc "rebu e sa 6 eun$e#a o co* e e0ac"a8 'e 6a*"+ "rebu e sa 6 e un nu%ar n6 n " $e co* e0ac"e8 'es !ur ca *robab l "a"ea ca "u sa !ases" #reuna n"re 7 c"e sa 6 eA O n6 n "a"e $e n6 n "a" A Toa"a & ua Ph l Ho=ell *r # nes6rs "ele s rur $e l "ere$e6 ln$ s nu era %a a*roa*e $e ras*unsul *e care7l cau"a $ec" a"unc cn$ nce*use8 'ar a#ea s/7l !aseasca8 'aca era acolo+ a#ea s/7l !aseasca8 To" $ru%ul $ n"re 3a?a=ao s 9 he + 9a"har ne re*e"aceea ce7a#ea s/7 s*una lu Ph l Ho=ell+ ar $u*a *arerea e suna *er6ec" re&onab l+ *er6ec" lo! c8 S absolu"888 nnebun "or8

Ta?eo 2osh hara era unul $ n"re ce %a res*ec"a" oa%en $ n 3au 8 'e ce7ar 6 cre&u"7o Ph l Ho=ell sau or c ne al"c ne#aA 3acar $e7ar 6 6os" Rob cu eaE 'aca nu7 !asea b le"ulA 'aca $a$ea $e el al"c ne#a+ care7s $a$ea sea%a ce nsea%na+ s 888 +g"o*ED Ros" cu#n"ul a"" $e "are+ nc"+ n %o$ re6le0+ a*asa brusc *e$ala $e 6rn/ $e"er% nn$ o reac" e *ro%*"a s 6ur oasa a au"o%ob lulu $ n s*a"ele e 8 JAs"a7 *arano aED s rea% n" ea n " %* ce s reca*a"a con"rolul asu*ra %as n + n"r n$ *e ban$a s"n!/ a au"os"ra& P lan s lun$7o *e s"ra$a L *oa8 JN7a 6os" $ec" un b le" ne# no#a"ED (ar $aca Rob nu a<un!ea+ ea #a "rebu s/7l con# n!a $e una s n!ura *e Ph l ca nu e nebuna8 'ar cn$ a<unse la b roul lu Ho=ell+ aces"a nu era acolo8 Pe %o%en"+ s %" ca o cu*r n$e $ s*erarea cn$ se !n$ c" $e $e*ar"e era *n/7n #r6ul %un"elu + $ar a*o $e la rece*" e se s*use ca el nu se $usese la Halea?ala ca sa lucre&e cu "elesco*ul8 7E ch ar # &a# + la )en"rul $e )o%*u"ere8 9a"har ne se s %" usura"a s *aras #al#r"e< cla$ rea8 Toc%a "ra#ersa s"ra$a cn$ c ne#a o cla0ona s 7l au& *e Rob S l#er s"r !n$7oC 7 9a"hE )e s7a7n"%*la"A )e eA O cl *a %a "r& u coborse $ n cab na s 7o s"rn!ea nbra"e8 Ea7s s*r < n *en"ru o cl *a ca*ul $e * e*"ul lu + a*o res* ra a$nc ncercn$ sa7s a$uca a% n"e cu# n"ele *e care lere*e"ase cu a"en" e+ $ar nu reus $eloc8 n sch %b+ ea 7o "r n" ho$oronc7"roncC

7Rob+ se7n"%*l/ ce#a !roa&n c s "rebu e s/7l con# n!e% *e Ph l Ho=ell s/ ne a<u"e sa a6la% e0ac" c" $e nea!ra es "ua" a8 Ur%a"oarele &ece % nu"e ea #orb n"runa+ s"r/$u n$u7se sa se*are ceea ce s" a $e ceea ce *resu*unea nu%a F s"r/$u n$u7 se s/ %b ne 6ra!%en"ele n"re! *o#es" n"r7o 6or%acoeren"a8 nsa ch ar n " %* ce #orbea+ *u"ea s/ #a$a n$o ala$ n och lu Rob8 7 Nu cre& n % c $ n "oa"e as"ea+ nu7 asaA l n"reba ea cn$+ n s6rs "+ "er% na ce7a#usese $e s*us8 Rob "rase a$nc aer n * e*"8 7Nu e #orba c/ nu "e cre$+ 9a"h+ ros" el cu !r <a8 )hes" a e c/ 6oar"e %ul" $ n ce % 7a rela"a" e 7 %a ro! 7 $oar *resu*unere8 7Rob+ s" u ce7a% #/&u" n labora"or+ s*use 9a"har ne *eun "on "a os8 7Nu *un la n$o ala ce7a #/&u"+ re*l ca re*e$e Rob8 nsaconclu& le la care7a a<uns888 #reau s/ & c ns nuar le "ale laa$resa lu Ta?eo 2osh hara888 7888 )a ar *u"ea s/ 6ac/ e0*er en"e *e 6 n"e u%aneA 7ore"e&a 9a"har ne8 'e ce7" # ne a"" $e !reu s/ acce*" as"aA n"o"$eauna au e0 s"a" oa%en care au $or " s/ 6ac/ e0*er en"e*e al" oa%en 8 S *oa"e ca %7a% nsela"8 'u%ne&eule+ "u n c nu s" c" $e %ul" % $oresc sa %a 6 nsela" n aceas"a *r # n"aE 'ar "rebu e s/ a6lu+ RobE Trebu e sa a6lu e0ac" ce se *e"rece acolo+ ar eu+ $e una s n!ura+ n7a% cu%8 S *o" s/ <urc/ "o"ul se a6la n a6ur s "ul /la $e $ rec"or Ser nus n care nu *u"e% n"raE Asa c/ "rebu e s/ %/ a<u" sa7l con# n! *e Ph l s/7l s*ar!a cu%#a+ al"6el888

;ocea lu 9a"har ne se 6rnse cn$ "oa"a 6r ca acu%ula"a se #arsa asu*ra e ca un #al %are ce7o $obora s 7o s"r #ea sub!reu"a"ea lu 8 Och se u%*lura $e lacr % s cor*ul nce*u!/7 "re%ure8 O cl *a cre&u ca ar" cula" le * c oarelor a#eaus7o lase s ca se #a *rabus + $ar $ n nou Rob o lua n bra"e8 7E7n or$ ne+ 9a"h+ so*" el n ureche+ %n! n$7o cu $e!e"ele *e */r8 4a"a+ !a"aE Nu7 n c o *roble%a8 S !ur c7a% sa "e a<u"8 Nu%a nu "e %a 6r/%n"a+ b neA @ra"ele lu 9a"har ne l nl/n"u r/ s 7l s"r nser/ cu *u"ere8 7O sa ncerc+ ros" ea+ slab8 'ar % 7a 6os" a"" $e "ea%a sa nu se n"%*le ce#a lu 3 chael888 Rob o s"rnse ln!a el8 7N7are s/ se n"%*le+ s*use el8 (" *ro% "8 Lu 3 chael n7are s/ se n"%*le n % c r/u8 9a"har ne ascul"a cu# n"ele s ncerca s/ se a!a"e $e ele"o" asa cu% se a!a"a $e Rob+ nsa+ *e cn$ "ra#ersau s"ra$as*re )en"rul $e )o%*u"ere+ ar ea ncerca $ n ras*u"er s/7s *una s*eran"a n ceea ce7 s*usese el+ o al"a #oce #orbea8 (ar #ocea aceea+ a ra" un + *oa"e+ s*unea ca+ n c u$aas !urar lor $a"e $e Rob s n c u$a #a$ "e s"ar $e sana"a"e alu 3 chael+ la care ea nsas 6usese %ar"ora la scoala cu nu%a o ora n ur%a+ s7ar 6 *u"u" ca $e<a s/ 6 e %ul" *rea "r& u8 Ph l Ho=ell nca se u "a lun! la ecran+ cn$ nce"7nce" s $a$u sea%a ca nu %a era s n!ur8 )n$ s r $ ca och s #a&uch *ul *a%n" u al lu 9a"har ne s n!r <orarea $ n och lu Rob+ s" u ca ce#a se7 n"%*lase8 7 A#e% ne#o e $e a<u"orul "au+ Ph l+ ros" nce" Rob8 S 7a#e%ne#o e acu%8

Ph l se ncrun"a+ *r # r le lu re#en n$ *e ecran8 'aca era$esco*er "a o $en" 6 care+ ar el nu7o #e$ea888 : Te ro!E se % lo! 9a"har ne8 3 7e 6r ca888 4lasul e "re%ura"or a 6os" su6 c en" s/7l con# n!a *e Ph l c" $e ser oasa era "ea%a e 8 )on# ns ca n$ 6eren" ce #o au $e la el 9a"har ne s Rob a#ea le!a"ura cu calcula"orul+ el %a $esch se o 6ereas"ra *e %on "or8 Se%nalul a#ea $e<a c nc s*re&ece % l oane $e an 8 Pu"ea sa %a as"e*"e un * c8 n %o$ clar nsa+ 9a"har ne nu %a *u"ea as"e*"a8 Un *unc" % nuscul $e lu% na scn"e e slab n n"uner c+ a"" $e *u" n la nce*u"+ nc" 3 chael ab a $ac/7l &ar 8 Pe %asura ce se 6acea "o" %a s"raluc "or+ se "re& cu% se a!a"a cu och $e el+ *recu% un %ar nar $e *e un #a*or care se u "a la un 6ar+ se%nal &n$ &ona $e a$a*os" *e " %* $e 6ur"una8 Se concen"ra*e s%burele $e lu% na $or n$ s/7l #a$a crescn$ %a s"raluc "or s sa alun!e l n"ol ul $e n"uner c ce7l cu*r nsese8 Tacerea !oala ce7l %bra" sase n acelas " %* cu n"uner cul nce*ea+ $e ase%enea+ sa se $es"ra%e8 La nce*u"+ nu*u"u au& $ec" ce#a ce se%ana cu un 6el $e huru " n$e*ar"a"+ *ro#en " $e la o sursa ne $en" 6 cab la8 nsa+ *e %asura ce se6acea lu% na s n"uner cul se r s *ea+ &!o%o"ul crescu "o" %a %ul" n n"ens "a"e+ *en"ru ca n cele $ n ur%a s/ $e"ec"e&ech ar s o #ar a" e n el8 Gu*E =u*E =u*E Era un &!o%o" *e care7l %a au& se+ un &!o%o" *e care7ar 6 "rebu " s/ 6 e n s"are s/7l $en" 6 ce *e loc8 'ar "en"acule $e n"uner c con" nuau nca sa7 ncolaceasca *arca % n"ea+

&/*/c n$u7l+ *en"ru ca nu%a a"unc cn$ &!o%o"ul $e#en su6 c en" $e asur& "or *en"ru a7l s*er a+ sa7l *oa"/+ n s6rs "+ recunoas"e8 Un el co*"erE Se au&ea "o" %a "are+ s %a "are+ $ar $e #a&u" nu *u"ea #e$ea n % c+ 6 n$ca n"uner cul 6usese nlocu " $e o s"raluc re care7l orbea la 6el $e co%*le" ca s be&na $ na n"e8 Z!o%o"ul 6acu" $e el co*"er era acu% asur& "or8 S" a ca %a a#ea nu%a o secun$a sau $oua *n/ cn$ a#eau s/7l &beasca *alele acelea8 +Alear!/ED Trebu a sa se r $ ce s sa aler!eE 'ar s s %"ea "o" cor*ul ca $e *lu%b8 Ab a $aca7s *u"ea ncor$a %usch 8 ncerca sa res* re+ nsa *l/%n l $ureau s *e 6a"a a#ea ce#a8 Oare $ n cau&a as"a n c nu *u"ea s/ #a$aA ncerca sa7s % s"e ca*ul n"r7o *ar"e+ a*o + *es"e urle"ul ro"orulu + %a au& ce#a8 O #oceC 7Nu+ 3 chaelE Nu ncerca sa "e % s" E Rela0ea&a7"e $oarE )unos"ea #ocea+ $ar nu s" a $e un$e8 )a *r n cea"a nce*u s/7s a$uca a% n"e cr%*e e $ n ul" %ele c"e#a % nu"e na n"e $e a7l 6 cu*r ns acea cu%*l "a be&na8 Aler!ase8 S aler!ase %a b ne ca or cn$8 Aler!ase %a b ne $ n cau&a888 A%on aculE (nhalase a%on ac+ ar an"renorul l sco$ se888 'ar #ocea as"a nu era a an"renorulu Pe"ers8 Era al"c ne#a+ c ne#a care888 'oc"orul Ja%esonE

As"a era8 )n$ se 6acuse r/u s les nase+ *robab l ca l7auche%a" *e $oc"orul Ja%eson8 )hes" a $e *e 6 !ura lu era o %asca $e o0 !en s 7acu% l$uceau la s* "al8 NuE Nu *u"ea su6er s* "alul 7 nc/ $e la nce*u"+ cn$as"%ul l ns6/case n !hearele lu *en"ru *r %a $a"a+ ar%a c/7sa l $usese la Ur!en"a+ nu *u"use su6er n % c $ n "o"ce a#ea le!a"ura cu s* "alul8 Nu $oar % rosul s #o*seaua a a scrboas/+ #er$e sau %ncarea8 )el %a r/u 6usese 6elul n care7l "ra"asera+ n6 !n$ace n el+ #rn$u7 cu 6or"a "o" 6elul $e * lule n !ura+ $oc"or s %6 r% erele+ n care a<unsese s/ nu a b/ n c o ncre$ere $ ncau&a 6elulu cu% #orbeau $es*re el+ $e *arca n c nu se a6laacolo8 (ar a& nu se s %" se $eloc r/u 7 $eloc8 Les nase $oar8 Ar 6 *u"u" s/ <ure+ 6 n$ca $e<a se s %"ea cu %ul" %a b ne+ arcn$ su6er se cr &e $e as"%+ o0 !enul ce se a$% n s"rasea*roa*e c/ nu7 6usese $e n c un a<u"or8 Acu% nsa $urerea$ n * e*" a*roa*e c/ $ s*aruse s nu era $eloc !reu s/res* reE 'aca ar 6 *u"u" %acar sa7s $ea la o *ar"e %asca $e*e 6a"a s sa le s*una888 Se &#rcol %a "are s + *en"ru *r %a oara+ real &a $e cenu7s *u"ea % sca n c % n le+ n c * c oareleC erau %ob l &a"e n ch n! 8 s % sca !"ul+ ncercn$ s/7s $ea <os %asca+ s 7s $a$usea%a cu ulu re ce era acea lu% na orb "oare8 Soarele lu% nn$ $e *e bol"a albas"ra a cerulu *r n"r7un888 4ea% $ n"r7o carl n!a $e el co*"erE Pu"ea $ s" n!e $easu*ra ca*ulu u%bra lasa"a $e *alele ro"orulu s *u"ea s %" osc la" a a*ara"ulu ce &bura *r n aer8 7E7n or$ ne+ 3 chaelE Obser#a n #ocea $oc"orulu Ja%eson o anu% "a sch %bare s *r ce*u c/ s el *ur"a cas" la

urech s %asca $e o0 !en *e 6a"aC 'aca n"ele! ce7" s*un+ 6aun se%n $ n ca*8 Nu7l % sca %ul"+ nu%a *u" n8 1ara sa !n$easca+ 3 chael % sca $ n ca*8 7E7n or$ ne8 ) ne#a $e la scoala %en" ona ce#a $es*re a%on ac8 A bau" asa ce#aA 3 chael r/%ase n%ar%ur " *en"ru o cl *a+ $u*a care scu"ura $ n ca*8 7 A"unc l7a nhala"8 Nu era o n"rebare8 ) o cons"a"are8 'ar $e un$e s" a Ja%esonA 7E7n or$ ne+ 3 chael+ s*use Ja%eson8 S" % $es*re ce e #orba8 N7are sa " se n"%*le n % c8 3 chael se s"ra$u $ n nou s/ #orbeasca+ $ar nu !asea $es"ula #la!a8 A*o au& aras #ocea lu Ja%eson n$e%nn$u7 l sa se rela0e&e s s/ nu se &ba"/7n ch n! le care7l " neau *e brancar$/+ s n c sa7s $ea <os %asca8 7Rela0ea&/7"e+ re*e"a Ja%eson+ #ocea lu $obn$ n$ o cal "a"e a*roa*e h *no" ca8 Nu "rebu e $ec" sa "e rela0e& + a""8 N7a sa %or E 37au& A N7a sa %or E )oncen"rn$u7se asu*ra #oc + 3 chael s %" cu% nce*e ar sa alunece n "enebre+ ar $u$u "ul cons"an" al el ce nce*u sa se a"enue&e8 'ar na n"e $e a $e#en $ n nou ncons" en"+ %a au& o #oce8 O #oce *e care n7o cunos"eaC 7'e ce s*u ca n7are s/ %oara+ S"e*henA 'e ce7ar "rebu el s/ 6 e $ 6er " $e "o" ce lal" A 7Sn" $oc"or+ s r+ l au& el *e Ja%eson #orb n$8 S cre$ ca "rebu e s/ le o6er c" %a %ul"a al nare *ac en" lor %e + ch ar $aca as"a nsea%na s/7 % n"8

)u# n"ele sunara s rasunara n % n"ea lu 3 chael8 Au& n$u7le+ #en sa *ln!/+ sa se %a &ba"a nca o $a"a+ ca sa sca*e $e le!a"ur le care7l " neau *r &on er s $e %asca $e *e 6a"a8 'ar era ne*u" nc os8 A*o se lasa cu*r ns $e n"uner c8

Se a*ro* a ora sase8 9a"har ne Sun$Iu s" s Rob S l#ernca se %a a6lau la )en"rul $e )o%*u"ere+ Rob as s"n$u7l rab$a"or *e Ph l+ n " %* ce 9a"har ne se 6" a $e colo7colo+ "o" %a 6rus"ra"a cu 6 ecare % nu" care se scur!ea8 n och e *na s co%*u"erul $e#en se a*roa*e un na% c8 O $ureauoch $e c" *r # se ecranul %on "orulu 8 7Acu% %a cre$e" A o6"a ea8 n " %* ce una $ n"re 6eres"rele a6 sa"e *e %on "orul $ n6a"a lor era *l na $e o l s"a n6 n "a $e co%b na" alea"or alel "erelor A+ )+ 4 s T+ n"r7o al"a 6ereas"ra 7 cea n care Ph l Ho=ell lucrase $e a*roa*e o ora 7 *ulsa acelas %esa< ener#an" care 6usese s n!urul re&ul"a" al "u"uror ncercar loras"rono%ulu C Parola ncorec"a8 ;a ru!a% sa n"ro$uce" *arolaC A3 ca bara #er" cala a cursorulu cl *ea s* " "or %e$ a" n$rea*"a celor $oua *unc"e+ ca s cu% 7ar 6 *ro#oca" la nca o

ncercare *en"ru a re&ol#a en !%a *arole ascunse ce le7ar 6 *er% s accesul la $ rec"orul Ser nus8 7E b ne+ eu+ unul+ sn" con# ns c/ se6ul "au nu #rea ca no sa ne ba!a% nasul n 6 s erul ala+ $eclara Ho=ell8 S "o"us + nu7% # ne % e a cre$e ca e s n!urul *ro"e<a" *r n *arola8 O%ul are a6acer n "oa"a lu%ea s *o" sa *ar e& ca n7ar " nesa #a$a ch ar "o" cu ce se ocu*a8 )h ar $aca "oa"e "ran&ac" lesale sn" *er6ec" le!ale 7 ceea ce %a n$o esc 7 un$e#a+ s"oca"a n %e%or a co%*u"erelor+ "rebu e sa e0 s"e o can" "a"eenor%a $e n6or%a" con6 $en" ale8 7 'ar aces" co%*u"er es"e nu%a al celor $ n $e*ar"a%en"ul $e cerce"are+ rea% n" Rob S l#er8 Par"ea $e a6acer "rebu e sa se a6le n al"a *ar"e8 Probab l+ n Ja*on a8 73a $e!raba n (nsulele )ay%an+ as & ce eu+ %ur%uraHo=ell+ a*o scr se )ay%an *e "as"a"ura+ a*asa ENTER s obser#a a*ar " a acele as case"e+ cu acelas %esa<8 7Ee + as"a7 8 3a $e*ases"e+ o6"a el8 Pen"ru a n"ra n $ rec"orul as"a e ne#o e $e un hac?er %a bun $ec" % ne8 7)unos" *e c ne#aA n"reba 9a"har ne8 Ho=ell re6lec"a o cl *a8 7 Nu+ s*use el %ohor"8 Och se %u"ara la 6ereas"ra $e *e %on "or care7 a6 sa *ro ec"ul+ $ar n % c nu *area sa se 6 sch %ba" s s %" cu% ch or/ e %a"ele $e 6oa%e+ 6a*" ce7 a% n" c/ as"a& u "ase co%*le" s/ %/nnceC )e & ce" + lua% o% ca *au&a s/ n6uleca% ce#aA 'u*a care ne n"oarce% s %a ncerca%8 Pr %a reac" e a lu 9a"har ne a 6os" s/7 s*una ca nuera " %* *en"ru %nca"+ $ar+ cn$ se u "a la Ph l s 7 #a&ucearcanele $ n <urul och lor s ch *ul "ras+ s" u c/ *u"er le lu erau *e s6rs "e8

7Poa"e ca n7ar 6 r/u+ s*use ea+ 6r c" onn$u7s cea6a n"e*en "/ *en"ru a %a a"enua ncor$area *ro#oca"a $e obser#area a6 sa<ulu n #esn ca % scare $e *e ecranul co%*u"erulu 8 ;reau sa #a$ ce %a 6ace 3 chael+ s*use ea cu #oce "are+ n"orcn$u7 se s*re Rob8 A celularul la " neA Rob s 7l scoase $ n bu&unar8 7;re sa "e $uc *n/7n 3a?a=ao s s/7l e s *e 3 chaelA )n$ robo"ul "ele6on c $e acasa ras*unse $u*a *r %ul a*el+ se%naln$ ca era un %esa< n as"e*"are+ 9a"har ne *resu*use c/ era 3 chael care7 "rans% "ea *ro*r ul *ro!ra% *en"ru seara8 nsa+ cn$ 6or%a co$ul $e re$are s #ocea elec"ron ca o anun"aC JSa*"e888 %esa<e888 no D+ s %" cu% o s"raba"e un 6 or $e *an ca8 Tele6onul $e acasa rareor nre! s"ra 6 e s un s n!ur %esa<+ $ara% "e sa*"e8 Tas"a re*e$e co$ul $e re$are a "u"uror %esa<elor nre! s"ra"e8 n cl *a n care au& "onul *r %ulu n"erlocu"or+ s" u c/ e #orba $e 3 chael8 S ca e $e r/u8 J'oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ a c e Jac? Pe"ers+ an"renorul $e a"le" s% al )a%*usulu @a ley8 % 888 % *are rau ca sn" ne#o " s/ #/ a$uc la cunos" n"a n aces" 6el888 a$ ca #reau sa s*un ca as 6 $or " sa *u"e% #orb $ rec"+ $ar888D ;ocea se n"reru*se+ a*o reluaC JA& $u*/7a% a&a 3 chael s7a *rabus " *e * s"a8 Nu s" u e0ac" care7a 6os" *roble%a+ $ar a% che%a" $e ur!en"a Sal#area8 A%bulan"a "oc%a sosea+ cn$ $oc"orul Ja%eson a #en " cu el co*"erul lu Ta?eo 2osh hara8 Presu*un c/ l7au $us *e ba a" la S* "alul 3e%or al 3au 8 Toc%a a% suna" acolo+ $ar nca nu 6 !ura nre! s"ra" la n"rare8 To"us a% s/ %a ncerc+ ar $aca #re" s/ %a suna" $u*/ ce *r % " aces" %esa<+ eu %a #o a6la la

nu%arul ...7\.5]8 Pur s s %*lu nu7% $au sea%a ce s7an"%*la"8 A$ ca+ aler!a %a b ne ca or cn$+ s a"unc 888 4lasul lu Jac? Pe"ers se n"reru*se *en"ru a $oua oara8 Or cu%+ con" nua el+ o sa %a ncerc la s* "al s + $aca a6luce#a+ o sa #a %a las un %esa<8 'u%ne&eule+ ce nesu6er "e sn"%as n le as"eaED Pna sa ncea*a $erularea ur%a"orulu %esa<+ % cul " *a"$e nel n s"e *e care7l scoase la au&ul cu# n"elor lu Pe"ers l s a$usese *e Rob ln!/ ea8 9a"har ne ncl na un * c "ele6onulcelular as"6el nc" sa *oa"a ascul"a s el8 Au& ra !lasul unu ba a" s*er a"C J'oa%na Sun$Iu s"A Nu%ele %eu e R c? P e*er8D )n$ba a"ul nce*u sa re*e"e ceea ce "oc%a l au& se & cn$ *ean"renor+ ea a*asa "as"a $e co$ *en"ru a "rece la ur%a"orul%esa<8 JA c 2olan$a U% ? + $oa%na $oc"or Sun$Iu s"8 Lucre&n b roul $o%nulu 2osh hara8 'u%nealu % 7a ceru" sa #a sun s sa #a "rans% " ca 6 ul $u%nea#oas"ra es"e bolna# s ca ar $or sa #a #orbeasca c" %a re*e$e cu *u" n"a8 'aca %a*u"e" suna cn$ *r % " aces" %esa<+ #a *o" 6ace le!a"ura sa#orb " $ rec" cu $o%nul 2osh hara8D Pan ca ce7o cu*r nsese cn$ au& se ca 3 chael era bolna#se "rans6or%a n "eroare n cl *a cn$ au& ca Ta?eo 2osh hara era s el %*l ca"8 S cu% $e a*aruse $oc"orul Ja%esoncu el co*"erulA 3a erau nca $oua a*elur $e la 2olan$a U% ? s unal"ul $e la R c? P e*erC JTo" eu sn"+ R c? P e*er+ $oa%na Sun$Iu s"+ s %a a6lu laS* "alul 3e%or al 3au 8 A% #en " sa a6lu cu% se s %"e3 chael nu%a ca el nu7 a c E A$ ca e s*un ca n c %acar n7a ,1]K].

a<uns a c E 'ar un$e s/7l 6 $us n al"a *ar"eA Oh+ 'oa%ne+ er"a" 7%/ 7 sn" 7 n 6 ne+ cre$ ca %7a a*uca" 6r ca8 A$ c/ eu cre$ea% ca l7au a$us a c s cn$ colo888 &/u+ % *are r/u+ $oa%na Sun$Iu s"E 'ar 3 chael a & s ce#a ch ar na n"e s/ les ne+ s eu a% cre&u" c/7 b ne s/ s" " 8 A & s ce#a $es*re a%on ac na n"e $e a les na8 Nu s" u ce anu%e #o a s/ & c/+ habar n7a%+ $ar ca% as"a cre$ c/ l7a% au& " & cn$8 'oar a%on ac8D Ul" %ul %esa< era $ n nou $e la Jac? Pe"ers s era a*roa*e o co* e 6 $ela a %esa<ulu $e la R c? P e*erC JNu+ nu *r ce*+ $oa%na Sun$Iu s"8 'aca nu l7au $us la 3e%or alul 3au + a"unc un$e888AD Se o*r bruscC J(suse Hr s"oase+ cre$ ca $e<a #7a% s*er a" $e %oar"eE Probab l c/ s7o 6 "re& " s + cu% n7a 6os" n % c ser os+ n7a %a e0 s"a" n c un %o" # ca sa7l $uca la s* "al8 Or cu%+ #7as r/%ne n$a"ora" $aca a" *u"ea s/ %a " ne" s *e % ne la curen" cu s "ua" a lu 8D ;ocea elec"ron ca se au& nca o $a"aC JTer% narea888 ul" %ulu 888 %esa<8D 7E la *ro*r e"a"e+ s*use 9a"har ne8 Nu l7au $us la s* "alE Oh+ 'u%ne&eule+ Rob+ $aca l7au888 )h ar $aca Rob nu 7ar 6 *us $e!e"ul *e bu&e+ ea "o" n7ar 6 6os" n s"are s/7s $uca labun s6rs " *ro*o& " aC 3 chael nu *u"ea 6 %or"E Pur s s %*lunu *u"eaE 7Sun7o *e 6e%e a $ n b roul lu 2osh hara+ s*use Rob8 )n$ lu 9a"har ne 6u cu ne*u" n"a sa "a e le!a"ura cu robo"ul "ele6on c $e la ea $e acasa+ Rob lua "ele6onul $ n %n/+ 6or%a nu%arul *e care7l %e%ora $ n al $o lea %esa< al2olan$e U% ? s a*asa bu"onul TR(3(TE8 A*o n%n/celularul lu 9a"har ne8

)n$ as s"en"a ras*unse la al $o lea a*el+ 9a"har ne se*re&en"a s n"rebaC 7 1 ul %eu e acoloA Es"e la *ro*r e"a"eA 7 'oc"orul Ja%eson a cre&u" c/7l *oa"e "ra"a %a b ne a c $ec"888 7 @a nuE o n"reru*se 9a"har ne8 ;reau s/7l "r % "e" %e$ a" la S* "alul 3e%or al 3au 8 Sau sa 6 e "rans*or"a" cua# onul la Honolulu8 'ar nu #reau ca $oc"orul Ja%eson sa888 7Tare %a "e% ca nu a% au"or "a"ea sa 6ac n % c $ n "oa"e as"ea+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ re*l ca 2olan$aU% ? *e un "on care nu lasa n c ur%a $e ech #oc asu*ra6a*"ulu ca or$ nele le *r %ea nu%a $e la Ta?eo 2osh hara8 'aca #en " *na la *ro*r e"a"e+ $o%nul 2osh hara #a #ae0*l ca s "ua" a8 9a"har ne so#a $aca sa *una sau sa nu *una ur%a"oarean"rebare+ nes" n$ $aca ar 6 cre&u" sau nu ras*unsul *e carel7ar 6 *r % "+ s" n$ "o"us ca n7ar 6 *u"u" nche a con#orb rea 6ara s7o *una8 n cele $ n ur%a+ ea *ronun"a cu# n"elecu 6or"aC 7S*une" 7% $oar un lucru8 3 chael %a "ra es"eA As s"en"a lu Ta?eo 2osh hara so#a + a*o s*useC 7 N7a% au& " n % c n sens con"rar8 nch &n$ "ele6onul+ 9a"har ne ncerca sa se con# n!a ca$e"ec"ase o un$a $e co%*as une n "onul 2olan$e U% ? 8 nsa cu# n"ele 6e%e erau c" se *oa"e $e888 c u$a"e8 Sa 6 ncerca" oare ea s/7 co%un ce ca 3 chael era nca n # a"a 6ara a # ola #reo $ rec" #a $a"a $e Ta?eo 2osh hara n sensul n"er$ c" e $e a $a #reo n6or%a" eA Sau *oa"e+ *ur s s %*lu+ nu #o se sa 6 e ea *r %a care s/7 $ea #es"ea cea

*roas"aA Och lu 9a"har ne+ scal$a" n lacr % + se 6 0araasu*ra lu Ph l Ho=ell8 7Te ro!+ so*" ea8 3a ncearcaE Nu s" u ce anu%e 6acas" a+ $ar $aca no n7a6la%+ cre$ ca 6 ul %eu are sa %oara8 n s"are $e soc+ 9a"har ne se lasa con$usa $e Rob a6ara $ n cla$ re8 Un % nu" %a "r& u+ cu Rob la #olanul %as n e + n #re%e ce ea nsas se$ea "re%urn$ n banche"a $ n $rea*"a so6erulu + "ra#ersau n # "e&a nsula8 Josh 3alan se s*r < n $e *ere"ele $e *le0 !las *r # n$n6ur a" *r n *cla %aron e ce se a! "a n <urul lu la ca%era!oala+ a6la"a $ ncolo $e %ensa cu" e n care erau ncarcera" el s Je66 9 na8 P er$use no" unea " %*ulu $e cn$ se a6la a c + 6 n$ca lu% na $ n nc n"a nu se sch %ba n c o$a"a8 N c un ceas nu a"rna $e *ere"e8 N c o 6ereas"ra nu "ra$a sch %barea lu% n $e la noa*"ela & 8 Ul" %ul lucru $e care7s a% n"ea+ n"r7a$e#ar+ era %o%en"ul n care se $ucea s*re *la<a $ n S*rec?els# lle+ cre&n$ caaerul cura" s + *oa"e+ no"ul a#eau sa7l 6aca sa se s %"a %a b ne8 A% n" rea se s"er!ea ra* $+ $ar cre$ea ca se *rabus sech ar ln!/ ca% one"a lu 8 Se s %" se !roa&n c 7 %a rau can c o$a"a n # a"a lu 8 Se s %" se $e *arca ar 6 %ur "8 A*o #en se c ne#a care7l r $ case s 7l *usese n s*a"ele une %as n 8 Ur%a"orul lucru $e care7s a% n"ea era "re& rea s 6a*"ulca se s %"ea b ne8

4heara $ n * e*" $ s*aruse s n"re!ul sau cor* "re* $a $e # "al "a"e8 nsa+ cn$ $esch sese och + s $a$use %e$ a" sea%aC ce#a nu era n or$ ne8 La nce*u"+ 6usese *claF a*o #a&u ca era n * elea !oala8 S nu se a6la n"r7un salon $e s* "al8 N c %acar nu se a6la n"r7un *a" a$e#ara"8 Zacea n" ns *e un *a" *l an"+ ar *cla %aron e l 6acuse !reu $e $ s" nsF n a6ara $e as"a+ se s %"ea *er6ec"8 Se r $ case n ca*ul oaselor+ *r # se n <ur s n"elesese ca nu era s n!ur8 3a era c ne#a n" ns *e un al" *a" *l an"+ ca% la #reo $o %e"r %a ncolo8 )n$ se $e&%e" c se $e7a b nelea+ l recunoscuse *e Je66 9 na8 Je66+ $e ase%enea !ol *usca+ $or%ea nu !lu%a+ $ar cn$ Josh l a" nse+ se $es"e*"a %e$ a"+ sar n$ cu och a" n" " *e Josh+ ca s cn$ ar 6 6os" !a"a $e a"ac8 7 (suse+ Je66+ eu sn"E s*use Josh+ re"ra!n$u7se ns" nc" # $e ln!/ "ru*ul ncor$a" al lu Je668 La nce*u"+ se *aru ca Je66 nu l7a recunoscu" $eloc+ $ar a*o nce"7nce" se $es" nse l/sn$u7se *e # ne $ rec" *e *o$eaua $e be"on8 3ul" " %* nu 6acuse $ec" sa se u "e lun! la Josh+ ar cn$+ n cele $ n ur%a+ #orb + #ocea lu a#ea un " %bru as*ru+ a*roa*e !u"ural8 )u "oa"e ca Je66 nu %a *area !a"a a"ac+ och lu erau 6 0a" + 6ara sa cl *easca %acar+ asu*ra lu Josh+ cu concen"rarea unu an %al care7s *n$es"e *ra$a8 7 Te7au *r ns s *e " ne8 Pen"ru o cl *a Josh nu a *r ce*u" ce ncerca sa & ca Je66+ a*o s7a la%ur " 7 c%*ul $e "res" e $e &aharE 3as na *arca"a la n"rarea *e $ru%ul $e "ara s care "sn se n c%*ul $e "res" e $e &ahar cn$ el eseaE S cealal"a %as na 7 cea cu ! ro6arur albas"re $es*re care ar 6 *u"u" sa <ure ca era $e *ol " e+ $ar care nu luase $u*a el+

a"unc cn$ accelerase 6ara sa " na sea%a $e l % "a $e # "e&a+ ncercn$ s/ sca*e $ n c%*ul $e "res" e ncen$ a"8 )%*ul $e "res" e $e &ahar n 6lacar n care l aban$onase *e Je66 9 naE 7% 888 % *are r/u+ so*" el8 N7ar 6 "rebu " sa888 So#a + a*o C N7ar 6 "rebu " sa "e las acolo8 7;re sa s*u ca n7ar 6 "rebu " s7o s"er! $e acolo+ %or%a Je668 nca o $a"a "ru*ul se ncor$a+ %usch lu *u"ern c u%6ln$u7 7se sub * ele+ ar Josh se *re!a" *en"ru an"%* na a"acul8 Je66 9 na era cu cel *u" n c nc s*re&ece cen" %e"r %a nal" $ec" el s a*roa*e $e $oua or %a !reu+ nsa *na acu%Josh nu se s %" se c"us $e *u" n a%en n"a" $e Je668 Acu% a*roa*e ca *u"ea s %" e6or"ul lu Je66 $e a ses"/*n 8 7)e7au 6acu"A so*" el+ ne6/cn$ n c un e6or" s/7s ascun$a !roa&a *e care o s %"ea8 Un$e sn"e%A )e ne7au 6acu"A Josh ur%ar " %* $e c"e#a cl *e 6ur a ce cloco"ea n Je668 n cele $ n ur%a+ %as #ul "ru* al lu Je66 se rela0a $ n nouC 7O s/ cra*a%+ s*use el8 )a s 9 o? + o%ule+ a n"elesA Pur s s %*lu o s/ %ur %8 7'e ceA n"reba Josh8 )e s7a n"%*la"A Je66 r $ ca $ n u%er C 7Habar n7a%8 Habar n7a% $e n % c s nu e0 s"a n %en *e care s/7l n"reba%8 Sub och lu Je66+ Josh nce*u s/ se *l %be $e7a lun!ul*ere" lor $e *le0 !las+ e0a% nn$ 6 ecare cen" %e"ru+ a" n!n$6 ecare su*ra6a"a *e care o *u"ea a" n!e+ c/u"n$ o cale $e es re8 (ar s ar8 Jur7 %*re<ur8 )a un sobolan n lab r n"+ Joshse % sca n"runa+ *arcur!n$ *er %e"rul nch sor lor8

T %* $e o ora8 Poa"e $ou/8 Poa"e %a %ul"8 ;re%e n$elun!a"a Josh s %" se och lu Je66 *n$ n$u7 6 ecare % scare8 La nce*u"+ a a#u" !r <a ca n c o$a"a sa nu s"ea cu s*a"ele la celalal" ba a"8 nsa+ *e %asura ce % nu"ele se scur!eau+ s Je66 r/%nea ne% sca" *e *o$ea+ Josh s concen"ra %a %ul" a"en" a asu*ra nch sor $e *le0 !las+ s %a *u" n asu*ra lu Je66 9 na8 n cele $ n ur%a+ Je66 se s"recura na*o n *a"ul lu s a$or% 8 S "o"us Josh %a s %"ea n s"e och obser#n$u7l+ s 7a"unc s n$re*"a a"en" a s*re nca*erea $ n a6ara celule 8 S 7a"unc #/&u ca%erele $e lua" #e$er 8 Pa"ru+ "oa"e or en"a"e s*re cu" e+ obser#n$u7 6 ecare % scare+ $ n "oa"e un!h ur le8 Nu e0 s"a n c un loc n care sa se ascun$a+ n ca er un$e ar 6 *u"u" sa sca*e $e len" lele a"o"#/&a"oare8 'u*a un " %* a$or% s Josh+ $ar se "re& brusc+ ncor$n$u7 s ns"an"aneu cor*ul+ a*o "sn $ n *a"+ se rasuc *e loc s se l/s/ *e # ne8 Je66 9 na era a*leca" $easu*ra *a"ulu 8 7E7n or$ ne+ s*use el8 N7a% sa7" 6ac n c un r/u+ o%uleE 'e a"unc ncolo 6usesera ca $oua an %ale n cusca+ s* onn$u7 se *recau" unul *e al"ul+ $or% n$ nu%a e*ures"e+ *rel n!n$u7se *e ln!/ *ere" nch sor lor+ cn$ nu erau n" ns $ rec" *e <os sau n *a"ur + a" * " 8 'e $ou/ or un o% n alb n"ra n celula+ le *use %ncare n eclu&a cu" e e"anse $ n *le0 !las s es a*o 6ara sa scoa"a n c un cu#n"8 Pna la ur%a+ 6oa%ea b ru s e %ncar/8

A*o + cu c"#a " %* n ur%a 7Josh n7a#ea n c un re*erca sa s" e c" " %* se scursese 7 c ne#a ncerca sa a*ese clan"aus $e la nca*erea a6la"a $ ncolo $e nch soarea lor $ n*le0 !las8 'e as"a $a"a usa nu se $esch se s o%ul %braca" n alb care a$ucea %ncare nu a*aru8 Josh real &a ca scur"a &!l" re aclan"e nse%na ca c ne#a care nu a#ea che e ncerca sa n"re8 7A<u"orE " *a el8 A<u"a" 7neE 'ar ch ar n cl *a cn$ el s"r !a+ a#u %*res a ca n$ 6eren" c ne se a6la n s*a"ele us nu a#ea cu% s/7l au$a+ ca *le0 !lasul s *ere" ca%ere $e $ ncolo alca"u au o bar era $e &ola" e 6on ca8 'aca e nu #o au s/7 lase sa #a$a a6ara sau sa s" e un$e erau+ sau ch ar sa s" e ce ora era+ n %o$ cer" n7a#eau sa le $ea #o e n c sa se 6aca au& " 8 To"us + %a ncerca nca o $a"aC 7;a ro!E s"r !a el8 ;a ro!+ l/sa" 7ne sa es %E )lan"a se %a a! "a nca o $a"a+ $ar as"a a 6os" "o"8 Or c ne s7ar 6 a6la" $ ncolo *lecase8 'e a"unc Josh s $a$use $ru%ul *e *a%n"+ u "n$u7se lun! la usa+ as"e*"n$8 )e#a+ s %"ea el+ a#ea sa se n"%*le+ $es n % c nu se sch %base n ca%eraF lu% na era la 6el $e orb "oare s $e 6ara u%bra ca n"o"$eauna+ *ere" la 6el $e anos" + *cla $ n n"er orul cu" e a#ea aceeas nuan"a ca6en u7nch s cu care se ob snu se a"" $e %ul"+ nc" a*roa*e ca n c n7o %a obser#a8 S" a ca s Je66 9 na *u"ea s %" ncor$area8 )a s el+ Je66 se a6la *e *o$ea+ cu s* narea l * "a $e unul $ n"re *ere" s cu !enunch l * " $e * e*"8 Och lu + ca s a lu Josh+ su*ra#e!heau usa8 T %*ul se nce" n F l n s"ea se as"ernea *es"e nca*ere8

Och lu Josh nu se $e&l *eau $e usa8 )n$ clan"a se cl n" 7 o 6rac" une $e % l %e"ru la nce*u" 7 Josh obser#a %e$ a"8 Ase&n$u7se %e$ a" *e # ne+ els s %" %usch ncor$n$u7 7se s a$renal na nc/l& n$u7 "o" cor*ul8 )lan"a se % sca+ l %ba broas"e se "rase cu un cl cE s usa se $esch se8 (n"rara $o oa%en + $ n"re care n c unul nu era o%ul n alb care le a$ucea $e %ncare8 Unul $ n e era un haole+ celalal"+ un <a*one& 7 e0ac" ace as oa%en care a*arusera n a6ara cus" n ur%a cu c"e#a ore8 A%n$o erau %b/ca" n cos"u% s + cu "oa"e ca Je66 nu7l %a #a&use *e <a*one& *n/ a"unc + n <urul o%ulu aces"a eraun n %b $e *u"ere care7 s*unea c ne era acel o%+ acu%+ ca% n"ea era su6 c en" $e l %*e$e ca sa !n$easc/8 Ta?eo 2osh hara8 Och lu Josh se n!us"ara+ ar %usch se ncor$ara s %a %ul"8

7Sn" *er culos + $oc"ore Ja%esonA l au& #orb n$*e 2osh hara8 )h ar s *r n *anoul !ros $e *le0 !las nu *u"u sa $e"ec"e&e n c un * c $e ner#o& "a"e n #ocea o%ulu + c $oarob snu "a cur o& "a"e8 7'u*a c"e s7ar *area+ nu+ re*l ca S"e*hen Ja%eson8 A%n$o *ar ner#os s sus* c os + nsa+ cu e0ce*" a $ % ne" $e a& + n c unul $ n e nu a *re&en"a" #reun se%n $e realaa!res # "a"e8 3a $e!raba+ as s*une ca s %"ur le lor s7auascu" "8 7(n"eresan"+ %ur%ura !n$ "or Ta?eo 2osh hara8 ncon<ura cu" a+ ar och lu Josh l ur%ar ra+ cor*ul lu n"orcn

$u7se o$a"a cu *r # rea $u*a "ra ec"or a celu ur%ar "8 1oar"e n"eresan"+ re%arca 2osh hara $u*/ ce e0ecu"a un cerc co%*le"+ n ur%a cu un an+ n (n$ a+ a% #a&u" un " !ru n cusca8 Se u "a la % ne cu aceeas n"ens "a"e8 Z%b + $ar nu era * c $ecal$ura n sursul lu C Presu*un ca #o a sa %a %annce8 Och lu l 6 0ara *e JoshC As 6 #ru" sa a#e% %a %ul" " %* *en"rua 6ace s"u$ *s holo! ce+ ur%a el8 'ar *oa"e ca cerce"a"or #or 6 n s"are sa n#e"e la 6el $e %ul" $ n $ sec" e8 (ns"ru es"e7 sa acor$e a"en" e %a ales s"ruc"ur lor cre erulu 8 Pe cn$ nce*ea sa $esluseasca sensul cu# n"elor+ Joshs %" cu% se cu"re%ura8 n"re!ul "ru* nce*u s/ se &!l" e8 JNu se *oa"eE Probab l ca n7a% au& " b neED 'ar a"unc $a$u cu och $e Je66 9 na s a#u cer" "u$ nea ca au& se *er6ec"8 O e0*res e $e 6ur e con"ors ona ch *ul lu Je66+ ar %usch lu erau ncor$a" ca n s"e no$ur 8 Un urle" $e 6ur e es $ n bere!a"a lu Je66 9 na s se a&#rl n *le0 !las cu$es"ula # !oare nc" sa &!l" e n"re!a s"ruc"ura8 Pr/bus n3u7 se la *o$ea+ cu nasul sn!ern$ $ n cau&a %*ac"ulu cu*ere"ele $ur+ Je66 r/%ase acolo nu%a o secun$a na n"e $e a7s %a a$una nca o $a"a 6or"ele *en"ru a se a&#rl asu*ra bar ere "rans*aren"e8 7NuE s"r !a Josh *e cn$ o su# "a $e sn!e "sn $ n !uralu Je668 Je66+ nuE Je66+ *rea % s"u " $e ura sa *en"ru a7l %a au& *e Josh+ se*rabus *e *o$ea nca o $a"a+ $oar *en"ru a %a lua cu asal"*ere"ele a "re a oara8 'e!e"ele lu ncles"a"e ca n s"e !hearerc au su*ra6a"a $e *le0 !las 6ara s/ lase c ne s" e ce ur%e *eea8 Un !ea%a" sub" re s s"ran u !l! a $ n !" s ba a"ul &b "n *ere"e cu * c oarele !oale+ ar !ea%a"ul lu crescu n n"en

s "a"e *n/ cn$ se "rans6or%a n"r7un " *a" a"unc cn$ $urerea*e care o s %"ea n $e!e"ele lu &$rob "e $e*as 6ur a8 7O*res"e7"eE &b era Josh+ aruncn$u7se el nsus asu*ra lu Je66 s ncercn$ s/7l %ob l &e&e la *o$ea8 Je66 se $esco"oros $e el $e *arca ar 6 6os" un ca"elus care la"ra s se n"oarse la a"acur le sale asu*ra cus" 8 ' ncolo $e *ere" celule + Ta?eo 2osh hara s S"e*hen Ja%eson ur%areau a"acul lu Je66 9 na8 2osh hara #orb C 74oles"e nc n"a8 )u res* ra" a "a a"a $e lo# "ura lu Je66+ Josh &acea *e *o$ea+ ncercn$ s/7s reca*e"e su6lul8 S a"unc + *e cn$ Je66 se &bea $e *ere"e+ l/sn$ *e"e ros 7%aron or un$e % n le sale sn!ern$e &beau su*ra6a"a unsuroasa a *las" culu + a"%os6era $ n n"er orul celule nce*u s/ se sch %be8 Pcla %aron e nce*u s/ se l %*e&easca8 (ar Josh 3alan nce*u s/ s %"a c/7nce*e s/7l $oar/ * e*"ul8 ncerca s/ se r $ ce n * c oare+ $ar nu *u"u8 Rc n$ ns" nc" # *o$eaua+ s n" nse o %n/ s*re ce $o oa%en care se$eau n s !uran"a $ ncolo $e !ran "a $e *le0 !las8 7A<u"a" 7neE se ru!a el8 ;a ro!+ a<u"a" 7ne+ $oar a""888 Z#rcol n$u7se acu% *e *o$ea+ Je66 9 na se s"rn!ea $e * e*"+ ch nu n$u7se s/ res* re aerul bo!a" n o0 !en ce nlocu a cu ra* $ "a"e #a*or "o0 c cu care celula 6usese u%*lu"a *n/7n ur%a cu nu%a o cl *a8 Josh se "r *na la el s 7l a*uca *e Je66 $e nche e"ur C 7Ne o%oara+ Je66+ so*" el8 Oh+ 'u%ne&eule+ ne o%oaraE nca o $a"a Je66 9 na se s"ra$u sa se r $ ce $e <os+ ncerca sa lanse&e un a"ac 6 nal+ ns/ $e<a # "al "a"ea l *aras se s n"uner cul se *o!ora asu*ra lu 8

73a%a888 so*" el8 3a%a888 ;ocea lu se s" nse+ "ru*ul 6u cu*r ns $e con#uls + a*o se l n s" s r/%ase ne% sca"8 7 E n"eresan" 6a*"ul c/ cel %a %are a %ur " *r %ul+ l au& s*unn$ Josh 3alan *e Ta?eo 2osh hara8 A 6os" cel $ n ur%a lucru *e care l7a %a au& " na n"e $e 7l cucer n"uner cul8

7S "o" nu *r ce* $e ce l7au a$us a c + s*use Rob n " %*ce con$ucea 1or$ul E0*lorer *r n *or" le $o%en ulu lu Ta?eo 2osh hara8 7 As s"en"a nu % 7a & s+ s*use 9a"har ne8 S"a"ea ncor$a"a n banche"a $ n $rea*"a s"rn!n$u7se s n!ura n bra"e ca *en"ru a7s " ne7n 6ru nel n s"ea8 Pr n % n"eae se $erulau %a! n ale lu 3 chael+ ascuns n"r7una $ n"reca%erele sub"erane $ n subsolul ar * $e su$ a *a# l onulu $e cerce"ar F 3 chael ncarcera" *recu% acel sar%an ca"eluscare7a %ur " n bra"ele e 8 72olan$a U% ? n7a & s $ec" ca eu sa # n la cab ne"ul lu 2osh hara8 Sar n$ $ n %as na n %o%en"ul n care aceas"a o*r + ea"ra#ersa n 6u!a !ra$ n le ce se*arau *a# l onul $e cerce"ar $e cla$ r le ce alca"u au rese$ n"a *ersonala a lu Ta?eo2osh hara 7 s se o*r real &n$ ca ea nu #a&use n c o$a"a cab ne"ul lu 2osh hara s nu era s !ura un$e era8 Toc%a *r #ean <ur 6s"c "a+ cn$ $ na nea lor se n6 n"a un ser# "or care6acu o *lecac une8

7 'o%nul 2osh hara #a as"ea*"a n cab ne"ul sau8 Pe a c + #a ro!8 Un *o$ % c $ucea la o cla$ re n s" l or en"al+ ca o *er6ec"a cea nar e+ ce *lu"ea n % <locul unu lac8 naun"ru sea6lau $oua nca*er *e care Ta?eo 2osh hara le 6olosea $re*"cab ne"8 )ea %a % ca+ %a $e!raba un 6el $e an" ca%era+ a$a*os"ea b roul *u" n ca% a!lo%era" al 2olan$e U% ? + $oua scaune scul*"a"e n le%n $e "ec+ un "onsu+ s %a %ul"e6 se"e8 n cab ne"ul *ersonal al lu Ta?eo 2osh hara se a6lanu%a o %asa $ n le%n s %*la s 6oar"e lus"ru "a ce ser#ea$re*" b rou 7 cu n % c al"ce#a *e ea $ec" un "ele6on 7 s uns n!ur scaun8 Pe <os erau %*ras" a"e %a %ul"e *ern "e8 Ta?eo 2osh hara nsus *as naun"ru *r n"r7o sho< $esch sace $ucea la o #eran$a $e un$e se *u"ea a$% ra su*ra6a"a ca oo!l n$a a laculu s !ra$ na *er6ec" n"re" nu"a $e con 6erebonsa + ce se n" n$ea $ ncolo8 nch &n$ !las#an$ul la loc+ 2osh hara se a*ro* e $e 9a"har ne s 7 n" nse %na cu oe0*res e 6oar"e ser oasa8 9a"har ne 6usese "en"a"a sa nu7 s"rn!a %na $eloc+ $arn"r7o cl *a se ra&!n$ 8 'e ce s/7 s"rneasc/ banu el A 7'oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ nu7" *o" s*une c" $e %ul"re!re" ce s7a n"%*la" 6 ulu "au8 7Un$e eA n"reba 9a"har ne8 ;reau sa7l #a$8 7 Eu nsu% "e #o $uce *es"e c"e#a cl *e la el8 7)"e#a cl *eEA n!n/ 9a"har ne r $ cn$ #ocea8 'o%nule 2osh hara+ #orb " acu% $es*re 6 ul %euE 1 ul %euE ' nc"e s" u+ a ca&u" *e "erenul $e s*or" al )a%*usulu @a ley8 'ece n7a 6os" $us la s* "alul $ n 3au A

Ta?eo 2osh hara sch "a un !es" $e a o n# "a sa a loc *euna $ n"re *ern "ele $e *e <os+ $ar cn$ ea ra%ase n * c oare+ r/%ase s el la 6el8 7' n $ s*o& " a %ea a 6os" a$us a c + e0*l ca el8 7' s*o& " a $u%nea#oas"raA e0*lo$a 9a"har ne8 ) ne sn"e" $u%nea#oas"ra ca sa s*une" ce "rebu e sa se 6aca n le!a"ura cu 6 ul %euA S $e un$e a" s" u" ce s7a n"%*la"A l su*ra#e!hea" A 'aca 9a"har ne se as"e*"a ca el sa $ea na*o n 6a"a acu&a" e + o as"e*"a o %are $e&a%a! reF $e*ar"e $e se esch #a $ n 6a"a n"rebar + Ta?eo 2osh hara a#ea aerul ca o as"e*"a cu bra"ele $esch seC 7A$e#arul e ca $a+ s*use el8 'e la %oar"ea lu 9 o? San"oya no ne7a% *reocu*a" nu nu%a $e 3 chael+ $ar s $e *r e"en lu + Josh 3alan s Je66 9 na8 So#a + a*o con" nuaC Nu *rea s" u cu% ar "rebu sa7" a$uc la cunos" n"a as"a+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ $ar *us" ul 3alan a %ur " er $u*/7a% a&a *e *la<a $e la S*ec?els# lle8 )u# n"ele o &b ra *e 9a"har ne ca un *u%n8 (ns" nc" #+ l cau"a *e Rob ca sa se s*r < ne $e el8 Pe cn$ aces"a lua bra"ul+ Ta?eo 2osh hara #en cu scaunul *e care l a$usese $e la b roul lu 8 7Po" s/7 s*un 2olan$e sa7" a$uca ce#a+ se o6er el+ n " %* ce 9a"har ne se *rabusea n scaun8 Scu"ura $ n ca* a%u" "a8 JJoshA 3or"A )u% a *u"u" sa se7n"%*le una ca as"aA (ar $aca Josh era %or"888 D 7)u%A n"reba ea+ 6ara # "e< a *e care o a#usese n !las cu nu%a o cl *a na n"e+ *e cn$ %na 7o cau"a ncons" en" *e cea a lu Rob8 'u%ne&eule %are+ $e ceA

7'oc"orul Ja%eson nu es"e nca s !ur un$e a7nce*u"*roble%a+ s*use Ta?eo 2osh hara+ s*r < n n$u7se $e b rou8 'ar era 6oar"e n"eresa" $e ceea ce s7a n"%*la" "n/rulu San"oya+ s %a cu sea%a+ $e s"area *la%n lor lu 8 ' n anal &a $e labora"or a "esu"ulu *ul%onar a re&ul"a" ca *l/%n "n/rulu $e#en sera oarecu% nca*ab l sa %a absoarbao0 !enul n sn!e8 'e 6a*"+ era ca s cu% ba a"ul $e#en sealer! c la el8 )n$ s7a s"ab l " ca s ba a"ul "au a#ea *roble%eres* ra"or + 6ara nsa a *area ca are $ 6 cul"a" la "rans6erulaerulu n s $ n *l/%n + $oc"orul Ja%eson a cons $era" 6oar"e necesar ca lu 3 chael s/ nu se a$% n s"re&e o0 !en8 'e!e"ele lu 9a"har ne se n6 !eau *u"ern c n %na lu Rob+ *e cn$ lu*"a $ n ras*u"er cu *an ca "er b la care7ona*a$ se8 Rob o s"rnse %a "are $e u%er ca *en"ru a o *ro"e<a $e ceea ce7ar %a 6 *u"u" s*une Ta?eo 2osh hara8 7'ar "o" nu ne7a" s*us ce s7a7n"%*la" cu 3 chaelA & se el8 7Pen"ru a 6ace as"a+ "rebu e s/ #a s*un c"e ce#a $es*reanu% "e e0*er %en"e ce au loc a c + re*l ca 2osh hara8 Pr # rea lu se %u"a s*re 9a"har neC 'oc"orul S l#er a se%na"$e<a un acor$ $e con6 $en" al "a"e8 Era s" *ula" n con"ac"ulsau $e an!a<are8 3/ "e% ca #a "rebu s/7" cer s " e s/ se%ne& unul8 A*asa un bu"on al "ele6onulu + che%n$7o *e 2olan$aU% ? + care a*aru cu o s n!ura 6oa e $e hr" e n %n/8 Och lu Rob S l#er se n!us"araC 7E oare necesarA n"reba el8 A#n$ n #e$ere %*re<urar le+ eu nu cre$ ca888 7Tare %/ "e% ca #a "rebu s/ ns s"8

Sco"n$ un s" lou $e ar! n" $ n bu&unarul ha ne + 2osh hara 7l n" nse lu 9a"har ne8 1ara sa c "easca n c %acar un r n$ $ n $ocu%en" ne*/sn$u7 $eloc $e ce scr a acolo 7 9a"har ne se%na s n%n/ 6oa a 6e%e 8 La 6el $e "acu"a *e c" n"rase+ secre"ara es nch &n$ usa$u*a ea8 )n$ nu %a r/%asera $ec" e "re + Ta?eo 2osh hara se n"oarse s*re 9a"har ne8 7'u*a cu% *oa"e c/ " 7a s*us s $oc"orul S l#er+ no a c $es6asura% un a%*lu s"u$ u asu*ra %e$ ulu ncon<ura"or8 )eea ce nu " 7a s*us+ n"ruc" *n/ acu% n c el n7a s" u"+ es"e 6a*"ul c/ no lucra% cu o subs"an"a care+ $u*a c"e se *are+ con6era 6or%elor $e # a"a *e ba&a $e carbon s care se n"re" n cu o0 !en 7 ceea ce nclu$e %a<or "a"ea re!nulu # u $e *e aceas"a *lane"a 7 cal "a"ea $e a se sus" ne s cu al"e !a&e n a6ara o0 !enulu 8 4a&e care n %o$ ob snu " sn" o"ra# "oare8 7;re" sa s*une" c/ a" *us la *unc" un co%*us care le7ar *er% "e oa%en lor sa "ra asca n"r7un aer e0"re% $e *olua"A l n"reba 9a"har ne a#n$ !r <a sa nu "ra$e&e *r n "onul #oc sale ceea ce #a&use $e<a n labora"oarele sub"erane8 7Nu no l7a% *us la *unc"+ e0*l ca 2osh hara8 L7a% !as "8 74as "A n!na Rob8 ;re" sa & ce" ca7l e0*loa"a" $ n7 "r7o % naA 2osh hara scu"ura $ n ca*C 7 Una $ n"re ech *ele %ele $e cerce"are 7 un !ru* $e sca6an$r 7 lucra n lar!ul coas"e 9ala*ana $ n (nsula 3are8 7Acolo un$e a 6os" *la<a cu n s * ne!ruE e0cla%a Rob8 'ar acu% e sub la#a *roas*a"a8

7n"oc%a + s*use 2osh hara8 Or cu%+ ln!/ un cra"er au$a" *es"e ceea ce *area a 6 o !eo$a+ *e care au a$us7o a c 8 Nu%a ca+ n loc sa con" na cr s"alele " * ce %a<or "a" !eo$elor+ aceas"a con" nea un 6el $e !a& l che6 a"8 A% nce*u" sae0*er %en"a% cu subs"an"a s a% $esco*er " ca+ a"unc cn$le7o a$% n s"ra% an %alelor ce res* rau o0 !en+ e6ec"ul e era$e a le *er% n"e sa "ra asca n"r7o a"%os6era con" nn$ ceea cen %o$ nor%al ar cons" "u $o&a le"ala $ n $ #erse !a&e s a!en" con"a% nan" 8 7Tare %a "e% ca n7a% n"eles *rea b ne+ s*use Rob8 Ta?eo 2osh hara surse8 7N c nu %a sur*r n$e 7 eu nsu% ab a $aca reusescsa7% 6ac o $ee $es*re ce se7n"%*l/8 'ar $oc"orul Ja%eson % s*une ca an %alele noas"re $e labora"or *ar a ses %" *er6ec" nor%al n"r7o a"%os6era care e *u"ern cncarca"a cu co%*us $e !enul h $rocarbur lor neo0 $a"es al o0 & lor $e a&o"8 'e ase%enea+ o&on+ b o0 $ $e sul6 s c anura8 7) anuraAE e0cla%a Rob+ nencre&a"or8 O u%bra $e surs se # *e ch *ul lu 2osh haraC 7Te *o" as !ura+ $oc"ore S l#er+ ca ce %a %ul" $ n"reno res* ra & ln c ase%enea lucrur + $ar n can" "a" su6 c en"$e % c + c" sa nu a ba n c un e6ec" a$#ers8 'es !ur+ cue0ce*" a &onelor e0"re% $e *olua"e8 nsa aces" co%*us *aresa 6aca an %alele noas"re $e labora"or %une la e6ec"ele une as"6el $e *oluar + ch ar s n cele %a subs"an" ale concen"ra" 8 7 Pare a 6 ca un % racol+ s*use Rob8 7Poa"e s es"e+ se $eclara $e acor$ 2osh hara8 Nu%a ca %a e0 s"a s un e6ec" secun$ar8 Toa"e an %alele noas"re $e

labora"or au $e#en " aler! ce la o0 !en8 O$a"/ ce le7a 6os" a$% n s"ra" co%*usul+ ele nu *o" s/ %a res* re ceea ce no cons $era% a 6N o a"%os6era ne*olua"/8 J)a"elusulD+ se !n$ 9a"har ne8 O%or se ca"elusul $oar *r n s %*lul 6a*" ca7l scosese $ n case"a8 S %" cu% se n6 oar/ an" c *n$ care7a#eau s/ 6 e ur%a"oarele cu# n"e ale lu Ta?eo 2osh hara+ ar cn$ aces"ea #en ra+ le *erce*u $oar ca*e un s"ran u ecou a ceea ce % n"ea e s*usese $e<a8 Trasa"ur le lu 2osh hara e0*r %au n!r <orare+ $es 9a"har ne !asea ca n c n cl *a cn$ ros"ea cu# n"e "r s"e+ och lu nu*areau a "ra$a cea %a % ca e%o" e8 7% *are nes*us $e rau ca n7a% nco"ro s "rebu e s/" 7o s*un+ 9a"har ne+ $ar "are %a "e% ca 6 ul "/u %*reuna cu*r e"en lu au 6os" con"a% na" cu co%*usul $ n n"er orul!eo$e 8 nca nu a#e% n c cea %a % ca $ee cu% $e s7a *u"u"n"%*la asa ce#a8 JScu6un$areaE 'ar n " %*ul scu6un$ar nu s7a n"%*la"n % c !ra#E s*usese 3 chael8 S n!urul lucru nelalocul lu era6a*"ul ca un $ n"re e s "er% nasera aerul+ $ar n c as"a nu6usese *na la ur%a o *roble%a8D 7)re$e% ca 3 chael s *r e"en lu au $a" 6ara s/ s" e*es"e o al"a !eo$a+ l au& ea s*unn$ *e Ta?eo 2osh hara8 JO !eo$aE 'ar nu era o !eo$aE O #a&use cu och e s era o s6era *er6ec" ro"un$a al care con" nu"+ 9a"har ne era absolu" con# nsa+ 6usese n#en"a" ch ar a c + *e $o%en ul lu Ta?eo 2osh haraED 7;reau sa7l #a$+ s*use ea *e un "on cal%+ $es % n"eanca #< a8 ;reau s/7l #/$ *e 6 ul %eu8

9a"har ne "rebu sa 6aca a*el la ul" %a * ca"ura $e s"a*n re $e s ne *en"ru a nu " *a cn$ l #a&u *e 3 chael8 )a%era lu se !asea la subsol s + cu "oa"e ca nu *area a6ace *ar"e n c $ n co%*le0ul a6eren" *ro ec"ulu Ser nus s n c $ n labora"orul *e care7l $esco*er se+ era+ *robab l+ ch ar%a cu%*l "a $ec" "o" ce7 #a&usera och *na a"unc 8 Era n"r7un *a"+ $ar *a"ul era n"r7o cu" e8 Acelas " * $e cu" e $e *le0 !las cu% #a&use n labora"oarele Ser nus a$a*os" n$ an %ale care+ $es # nca+ *arusera nel n s" "e s su6er n$e8 )u" a era *re#a&u"a cu o *ereche $e con$uc"e %ar s cu$ #erse al"e eclu&e *en"ru accesul %ncar s al bau"ur + 6araa con"a% na a"%os6era con"rola"a $ n n"er orul aces"e a8 'e 6a*"+ a"%os6era $ n n"er orul cubulu se *u"ea $ s" n!e sub 6or%a unor #r"e<ur $e 6u% care *lu"eau n <urul lu 3 chael+ u%*ln$ nc n"a cu o *cl/ %aron e8 Nu%a #/&n$7o+ 9a"har ne s %" ca se neaca+ $es aceas"a nu *u"ea es $ n"re*ere" cu" e 8 Re&e%a" cu s*a"ele $e o *erna s*r < n "a $e ca*a" ul unu *a" $e s* "al+ 3 chael era "rea&8 )h *ul lu se *aru lu 9a"har ne ca a#ea o *aloare ca$a#er ca+ $ar cn$ el o #a&u n"rn$ n ca%era n co%*an a lu Rob S l#er+ Ta?eo 2osh haras S"e*hen Ja%eson+ &bu" sa sur$/8 7)re$ ca $e $a"a as"a a% a#u" o cr &a $e as"% ser oasa $e "o"+ s*use el8 4lasul se 6acea au& " *r n n"er%e$ ul unu $ 6u&or *e care 9a"har ne nu7l *u"ea #e$ea8 Suna sub" rel s s" ns+ ca s cu% ar 6 #en " $e 6oar"e $e*ar"e8

JNu *ln!eED 'ar ch ar n cl *a cn$ s $a$ea *orunca+ 9a"har ne s s %" och u%*ln$u7 7se $e lacr % 8 1acu un*as s*re el+ #rn$ sa7s a n bra"e 6 ul+ s/7l " na s"rns la * e*"s s/7 s*una ca "o"ul are sa se s6rseasca cu b ne8 )u" a o o*rea8 @rusc se s %" ne*u" nc oasa+ ne6 n$ n s"are sa 6acan % c *en"ru 3 chael+ n c %acar s/7l ncura<e&e8 7 Oh+ 3 chael+ so*" ea8 )e s7a n"%*la"A Te s %"ea asa $e b ne8 A% cre&u" ca888 Ea scu"ura $ n ca* s 7s %usca bu&a ch nu n$u7se s/7s n6rne&e *lnsul ce a%en n"a s7o *o$ $easca8 73a s %"ea% e0"raor$ nar+ s*use 3 chael8 37a #a&u"+ $oar+ %a% E 7)u% sa nuE S !ur ca "e7a% #a&u"E s*use 9a"har ne8 S ar/"a n %are 6or%aE )h ar a% nce"a" sa7% %a 6ac !r < $ n *r c na "a8 nca o $a"a ncerca ns" nc" # sa n" n$a %na s*re el+ $e as"a $a"a a" n!n$ *las" cul "are ce7o $es*ar"ea $e co* lul e 8 Pu ule+ ce s7a n"%*la"A 3 chael r $ ca $ n u%er 8 7Nu888 nu sn" s !ur+ 6acu el e#a& #8 *o#es" cu %ul"e n"reru*er ca "oa"a & ua a#usese $ 6 cul"a" $e res* ra" eC Pe ur%a a% $a" *es"e o s" cla n "oale"a barba" lor+ s*ra# el $e *o#es" "8 'e cu% a% nhala" $ n ea+ %7a% s %" " e0"raor$ narE n urech le lu 9a"har ne rasuna %esa<ul $e&lna" al lu R c? P e*er8 JA%on acE (nhalase a%on acE S !ur ca se s %"ea r/uED nsa a*roa*e n aceeas cl *a cu !n$ul #en s con# n!erea ca nu era $ec" *a ul $e care se a!/"a cu $ s*erare *en"ru a e# "a con6run"area cu a$e#arul8

Nu a%on acul l 6acuse sa se s %"a r/u8 ' %*o"r #aE 3 n"ea lucra cu re*e& c une+ *e %asura ce no 6rn"ur $e n6or%a" co%*le"au %a! nea $e ansa%blu a ceea ce se *e"recea8 3ar? Reynol$s 7 ba a"ul $ n Los An!eles 7 nu ncercasesa se s nuc $aF ncercase sa se sal#e&e+ ar %e$ c care7 #eneau n a<u"or l o%orser/ 6ara s/7s $ea sea%a *r n a$% n s"rarea $e o0 !en8 O0 !enE Pen"ru *r %a oara $e cn$ n"rase n nc n"a+ och lu 9a"har ne se $e&l * ra $e 3 chael *en"ru a lua sea%a la ceera n <ur8 n *ere"e era ns"ala" un %on "or $e co%*u"er+ cu ecranul%*ar" " n"r7o ser e $e 6eres"reF una a6 sa !ra6 cul con" nuu al*ara%e"r lor # "al a lu 3 chael+ n #re%e ce res"ul %on "or &a a%es"ecul co%*onen"elor $ n a"%os6era cu" e 8 Pe unele$ n"re ele le *u"ea recunoas"eC )O+ SO,8 3ono0 $ $e carbon8 @ o0 $ $e sul68 )ele %a %ul"e $ n"re ele erau lun! s rur $e s %bolur a"o% ce $ese%nn$ co%*us ch % c co%*lecs + *robab lh $rocarbur + $ n care ea nu *r ce*ea o o"a8 7Po" s/ r/%n s n!ura cu el c"e#a % nu"eA n"reba ea8 7'es !ur+ cons %" Ta?eo 2osh hara8 Eu %a a% n s"e a6acer $e care "rebu e s/ %a ocu* nu%a $ec"8 'oc"orul S l#er"e *oa"e as"e*"a+ %*reuna cu $oc"orul Ja%eson8 )n$ r/%ase nu%a cu 3 chael+ ea se a*ro* e c" *u"u %a %ul"+ *unn$u7s % n le *e *las" c nce" sor+ ca s cu% l7ar 6 a" ns *e * ele8

7% *are r/u+ *u ule+ so*" ea8 Eu sn" $e # n/8 'aca n7a% 6 #en " a c 888 7Nu es" "u $e # n/+ s*use 3 chael8 Nu%a c/ s7a n"%*la"8 Trebu e sa se 6 n"%*la" cn$888 9a"har ne s $use ra* $ un $e!e" la bu&e s cn$ 3 chael"/cu+ ea scoase $ n sacosa un * 0 s un carne"el8 )a%erele $elua" #e$ere *u"eau #e$ea 7 9a"har ne era con# nsa c/ n s"elen" le *u"ern ce erau a" n" "e asu*ra nc n"e 7 $ar *oa"e c/ elenu s" au sa c "easca8 Era un r sc *e care "rebu a s/ s 7l asu%e8 Nu a#ea $e ales8 Ea nce*u s/ #orbeasca n #re%e ce scr a cure*e& c une n carne"el8 7E cre$ c/ "u a 6os" con"a% na" cu o subs"an"a *e careau $esco*er " n"r7o !eo$a+ ros" ea cu #oce "are8 J)e s7a n"%*la" n noa*"ea cn$ a" 6/cu" scu6un$areaA scr a ea8 Nu cre$ c/ are le!a"ura cu !eo$a8D 'esch &n$eclu&a+ #r * 0ul s carne"elul naun"ru8 Aerul $ n eclu&a 6u %e$ a" e0"ras s nlocu " $e a"%os6era "o0 ca $ n n"er orul cu" e $e *le0 !las8 7)e 6el $e !eo$aA n"reba 3 chael c " n$ u"e no" "a s scr n$ la 6el $e u"e ras*unsul8 JN7a 6os" #orba $e n c o !eo$a+ scr a el8 Pa"ru $ n"re bu"el au r/%as 6/r/ aer s 7a% nce*u" s/ ne neca% $e lace#a8 A %ea+ a lu Je66+ a lu 9 o? s a lu Josh8D El "recu *r neclu&a la loc * 0ul s carne"elul8 7Nu sn" s !ura c/ $o%nul 2osh hara ne7a s*us ce#a$es*re ea+ ras*unse 9a"har ne cn$ c "ea cele scr se $e el8 A*o scr seC J'e un$e7a" lua" bu"el leAD 7N c %acar nu7% a$uc a% n"e sa 6 #/&u" ce#a ase%ana"or cu o !eo$a+ s*use 3 chael8

J3a!a& nul lu 9 he 9en+ scr se el8 Josh a & s ca n7are s/ se n"%*le n % c8D 'u*/ ce ea c " ul" %ul lu ras*uns+ 3 chael s*useC 73/% co+ "o"ul are sa 6 e b ne cu % neA 9a"har ne nu7s %a *u"u o*r lacr % le+ s ch ar %a na n"e ca ea s/ *oa"/ $esch $e !ura+ 3 chael c " a$e#arul n e0*res a $e *e ch *ul e 8 7A% s/ %or+ nu7 asaA n"reba el8 ;ocea lu era a"" $e "nar/E 1oar"e "nar/ s 6oar"e ns*/ %n"a"a8

3as na n7a#ea n % c neob snu "F ara"a ca or care al"a %as na cu *a"ru us ase%enea %a<or "a" celor $ n *arcul $ench r er au"o $ n 3au 7 $e %ar %e % <loc e+ #o*sea nor%ala+ ech *a"a cu s"r c"ul necesar8 N c ce $o barba" $ nau"o%ob l nu eseau *r n n % c n e# $en"a8 A%n$o erauca% n"re $oua #rs"e s a%n$o erau %braca" n un 6or%a "ur s" ca s"an$ar$ 7 *an"alon lar! $ n *ol es"er s ca%as e6" ne aloha+ cu% erau cele #n$u"e n bu" cur le $ n Laha na s *r n $u!henele ns ra"e $e7a lun!ul *la<e 9 he 8 )a or ce "ur s" + e con$uceau cu # "e&a % ca *e $ru%ul9 he + ca s cu% n7ar 6 s" u" *rea s !ur un$e a<un!+ $e *arcaa$% rau $oar *e sa<ul8 nsa au"o%ob lul nu era nch r a" s n c unul $ n e nu era "ur s"8 Erau an $e & le $e cn$ a%n$o "ra au n 3au + $es n c unul nu se nascuse a c 8 S s" au e0ac" un$e %er!eau8 'es" na" a lor se a6la+ *rac" c+ ca% la o s"ra$a $ s"an"a+ re"rasa $u*a col"ul une a $ n"re*ra#al le $e care nu $a$ea *rea usor+ $aca nu s" a e0ac"un$e #re sa a<un! 8 Ju%/"a"e $ n"re %a!a& nele $e *e s"ra$a"rasesera $e<a obloanele s %a<or "a"ea celor care nca nu

*roce$asera asa erau s "ua"e n <urul une *ra#al ce # n$ean!he"a"a ln!a ca*a"ul $ ns*re su$ al unu lun! s r $e # "r ne8 3a!a& nul cu ar" cole *en"ru scu6un$ar subac#a" ce al lu 9 he 9en se a6la n ca*a"ul o*us *ra#al e $e n!he"a"a s ocu*a a*roa*e n n"re! %e cla$ rea oarecu% &ola"a+ ce *areaa 6 6os" a$au!a"a &one co%erc ale n ul" %ul %o%en"8 )e $o barba" o*r ra au"o%ob lul n % <locul *arcar s 7o luarala *as s*re %a!a& n+ o*r n$u7se n $ru% *e la $ #erse # "r ne*en"ru a se u "a la %ar6ur 8 n"oc%a cu% l se s*usese+ *lacu"a *e care scr a WN)H(Sera *usa *e *ar"ea cealal"a a us $e s" cla+ $ar lu% n le eraunca a*r nse s se *u"ea #e$ea c ne#a se&n$ $ ncolo $e"e<!hea+ n %o$ e# $en" co%*le"n$ un 6or%ular8 Pe cn$ unul$ n ce $o barba" $esch $ea usa+ celalal" n"ra n %a!a& n8 7Tu es" 9 he 9enA l n"reba *r %ul b/rba"8 7(n *ersoana8 %* nse $eo*ar"e b lan"ul la care lucrase s #en $ n s*a"ele "e<!hele *en"ru a le n" n$e %na n se%n $e bun #en "8 7;o "rebu e sa 6 " ce $es*re care a% 6os" anun"a" $e la b roul $o%nulu 2osh hara ca ur%ea&a sa #en " 8 )el $e7al $o lea barba" n"rase acu% s el+ ar usa %a!a& nulu se nch se n ur%a lu 8 7Nu s" % *e n %en cu aces" nu%e8 Sursul lu 9en R ch"er se "rans6or%a n ne$u%er re cn$ *r %ul b/rba" !nora %na n" nsa8 7% *are rau+ s*use el+ och lu *r # n$ nes !ur ns*re locul $e *arcare n cau"area celor *e care7 as"e*"a con6or% or$ nulu *r % " *r n "ele6on+ n ur%a cu c nc s*re&ece % nu"e+ $e la un b/rba" $ n cab ne"ul lu Ta?eo 2osh hara8 'e 6a*"+ e nch s8 3a co%*le"a% n s"e hr"oa!e n " %* ce7 as"e*"a% *e888

7No + s*use *r %ul barba"8 )e#a n "onul acelu s n!ur cu#n" $eclansa un se%nal $e alar%a n su6le"ul lu 9en R ch"er+ care 6u *e $a"a cu*r ns $e ner#o& "a"e8 7 U "a" ce e8 Eu a% nch s %a!a& nul888 nce*u el $ n nou8 'e $a"a aceas"a nu $oar un s n!ur cu#n" nch se !ura8 'e $a"a aceas"a era * s"olul care a*aruse n %na celu $e7al $o lea barba"8 )u nu%a o cl *a n ur%a nu se $eosebea $e un "ur s" cur os8 Acu% n % c nu %a a% n"ea $e un "ur s"+ cu e0ce*" a ca%as aloha $ n *ol es"er8 Och lu a#eau o u "a"ura su%bra care7 s*unea lu 9en R ch"er ca o%ul n7ar 6 so#a " sa u" l &e&e * s"olul ne!ru s ur" *e care l " nea n %n/ cu a""a na"urale"e+ $e *arca 7ar 6 crescu" acolo8 7Aa888 u "a" ce+ s*use 9en+ $n$u7se ns" nc" # n$ara"8 'aca #re" ban + lua" 7 + b neA n " %* ce J"ur s"ulD care era cel %a a*roa*e $e 9en " nea * s"olul n$re*"a" s*re el s nu & cea n % c+ celalal" se $use n ca%era $ n 6un$ *en"ru a se con# n!e ca era !oala+ a*o ncu e n"rarea *r nc *ala s s" nse lu% n le+ lasn$ a*r nsa nu%a recla%a $ n neon # ole" ce sch "a con"urul unu sca6an$ru cu %asca s labe8 O%ul cu * s"olul #orb $ n nouC 7 n s*a"e+ ro!u7"eE JN7au sa %a o%oare+ !n$ 9en8 'ac7ar 6 a#u" $e !n$ sa%a o%oare+ nu %a a#ea ros" *ol "e"ea8D A!a"n$u7se $e aces"!n$+ se n$re*"a nce" s*re ca%era $ n 6un$8 7U "a" care7 *roble%a8 'e ce nu lua" #o %one"araH s sa %a lasa" n *aceA A c n s*a"e nu " n ban 7 n c %acarn7a% o casa $e ban 8 S n7a% sa che% *ol " a8 O sa888 7 S"a <os+ "e ro!8

O%ul cu * s"olul ara"a cu ca*ul s*re un scaunel ce ser#eah s *en"ru ncerca" labele s $re*" "rea*"a $e scara *en"ru a*u"ea a<un!e la ra6"ur le $e sus ale %a!a& e 8 JAu sa %a le!eD+ se !n$ 9en cn$ s $a$u $ru%ul *esu*ra6a"a $ura8 JAu sa %a le!e s *oa"e7au sa e6aca cura"en e i+ $ar n7au sa7% 6aca n c un rau8D )el $e7al $o lea barba" #en se acu% s el n ca%era $ n 6un$8 9en l ur%area cu% $a$ea roa"a loculu 8 E#alua ra6"ur leA )au"a ce#a anu%eA 7 Te ro!+ nu s"a cu och *e el+ s*use *r %ul o%8 U "/7"e la % neE 9en era &a*ac "8 )e anu%e #o auA 'aca #o au sa 6urece#a+ a"unc $e ce nu 6urauA Se scurse un %o%en" $e "acere+ n"reru*" $e $oua or $ej ce#a ce lu 9en suna a &!o%o" 6acu" $e un ob ec" $ n"r7un6el $e cauc uc8 A*o se au& clar un cl c 6acu" $e %e"al *e %e"al+ ca s cu% "oc%a se ar%ase o ca*cana *en"ru an %ale %c8 Lu 9en R ch"er se &brl *arul la cea6a8 'eo$a"a *r ce*u8 'ar era *rea "r& u8 )h ar cn$ 9en R ch"er s $a$easea%a ce se n"%*la+ o%ul $ n s*a"ele lu a*asa "ra!ac ul * s"olulu *e care7l " nea n %n/8 Se au& o *lesc/ "ura %oale 7 a*roa*e bln$a 7 cn$ *ercu"orul lo# ca*sa car"usulu s !lon"ul $e *lu%b *er6ec"sle6u " "sn $ n "ea#a cu a%or" &or8 9en R ch"er nu s %" n % c a"unc cn$ !lon"ul *er6oracran ul *en"ru ca n % <loc sa se $es* ce+ 6/cn$ ra#a! *r ncre erul lu ca "oca"orul unu robo" $e buca"ar e )u s nar"8 Se s *rabusea *e *o$ea n 6rac" unea $e cl *a n care !lon"ul esea *r n 6run"e+ s%ul!n$u7 + "o"o$a"a+ <u%a"a"e $ n 6a"a8

9a"har ne nu #o a sa *lece $e *e $o%en u 7 nu #o asa7l lase *e 3 chael s n!ur n c %acar un % nu"8 'ar s" a canu *u"ea sa7 s*una lu Rob $es*re scu6un$area $e noa*"e*n/ cn$ n7a#ea sa 6 e s !ura ca nu %a ascul"a n %en 8 As"a7 %a l *sea+ sa a6le Ta?eo 2osh hara c"e s" a eaE S"r/$u n$u7se $ n ras*u"er sa a$o*"e o e0*res e $e "o"alancre$ere n $oc"or s $e "ea%a *en"ru 6 ul e + ea7 s*use lu S"e*hen Ja%eson ca "rebu a sa se re*ea$a *n/ acasa *en"ru a7 a$uce lu 3 chael c"e#a lucrur F a#ea sa se n"oarca n"r7un ceas 7 cel %ul" $oua8 S era+ oare+ #reo *roble%a$aca r/%nea s ea cu 3 chael *es"e noa*"eA @ e"ul ba a"+ *e"recuse a""a " %* *r n s* "ale s el nu le *u"ea su6er + s era a"" $e 6r ca888 Po#es"ea %*ro# &a"a es $e *e bu&e cu $e*l na s ncer "a"e+ $e #re%e ce ch ar era a$e#ara"a888 o %are *ar"e $ n ea8 nsa+ $e n$a"a ce ea s Rob se n$e*ar"ara $e $o%en u+ 9a"har ne s*use $es*re %esa<ele sch %ba"e n"re ea s 3 chael8 Pe loc 6olos "ele6onul sau celular *en"ru a suna la%a!a& nul lu 9en cu ar" cole *en"ru scu6un$ar subac#a" ce8 7 E ce#a *u"re$ un$e#a+ & se Rob %ane#r n$ 1or$ul E0*lorer al lu 9a"har ne n *arcare+ 6oar"e a*roa*e $e #ech "ura $e ;ol#o a lu 9en R ch"er8 )u "oa"e ca o*r se %o"orul+ n c el+ n c 9a"har ne nucoborr/8 S"a"eau a%n$o s se u "au lun! la %a!a& nulcu6un$a" n n"uner c8 Ara"a $e *arca s7ar 6 nch s cu ceasur n ur%a8 7 Poa"e s7o 6 $us *e un$e#a+ su!era 9a"har ne+ ru!n$u7 se nca sa $ea $e 9 he 9en s ca el sa le *oa"a o6er oe0*l ca" e re&onab la a ceea ce se n"%*lase lu 3 chael

n cursul scu6un$ar 8 Poa"e7o ser# c na *e un$e#aA Sau s7o 6 $us la un 6 l%A Rob scu"ura $ n ca*C 7) ne%a"o!ra6ele sn" un$e#a+ n )o%*le0ul 9u?u + asaca s7ar 6 $us cu %as na8 (ar cn$ a% suna" no *r %a $a"a+ ar6 "rebu " sa 6 e nca a c 8 Sn" an $e & le $e cn$ l cunosc *e9en R ch"er 7 a% 6acu" %*reuna &ec $e scu6un$ar 7 s es"euna $ n"re cele %a r !uroase s or$ona"e *ersoane $ n c"e a%cunoscu" #reo$a"a8 n 6 ecare seara nch $e la sa*"e+ $ar n"o"$eauna %a ra%ne *na la sa*"e s <u%a"a"e+ ca sa se as !ureel nsus ca *en"ru $ % nea"a "o"ul e !a"a *re!a" "8 (ar $aca are*ro!ra%a"a o scu6un$are+ a$eseor l *r n$e a c noua sau&ece seara8 3a $uc sa arunc o *r # re8 E coborr/ $ n %as na s se a*ro* ar/ $e cla$ re8 n c u$a6a*"ulu ca s*era ca e0 s"a o e0*l ca" e *er6ec" re&onab la *en"ru care 9en R ch"er nu7 ras*un$ea la "ele6on+ 9a"har nea#ea sen&a" a ca se n"%*lase ce#a8 A%n$o s 6acusera*al%ele s"reas na s se u "au *r n !ea% naun"ru8 n"uner culs n s"ru $ n n"er or era alun!a" nu%a $e lu% na albas"ra s slaba a neonulu $e *e 6 r%a8 N % c nu *area a 6 $eran<a" $e la locul lu *na cn$ nuau a<uns n *ar"ea la"erala a %a!a& nulu s Rob ara"a s*re o"e<!hea ce se *u"ea $ s" n!e clar n lu% na albas"ra s *e carese a6lau c"e#a 6o $e hr" e %*ras" a"e8 79en nu lasa n % c #ra s"e+ s*use Rob8 As"a 6ace $ n elun %are scu6un$a"or8 Nu su*or"a sa nu 6 e ce#a la locul lu 8 ;en n$ la usa $ n s*a"e s l/sn$u7se *e # ne+ el s s"recura $e!e"ele sub un rec * en" %are+ $ n %e"al+ care se$ea *e*a"ru buca" $e le%n ce7l " neau la o oarecare $ s"an"a $e *a%n"8 Y

7)e cau" A l n"reba 9a"har ne8 7Acelas lucru *e care l7au cau"a" 3 chael s cu *r e"en lu n noa*"ea cn$ s7au $us sa 6aca scu6un$area8 )he a8 O cl *a %a "r& u o !as n aceeas cu" e $ n %e"al %a!ne" &a"/ n care Josh 3alan o !as se n ur%a cu c"e#a & le8 (n"ro$ucn$ che a n broasca+ Rob o rasuc + a*o $esch se usa8 @<b $u*a co%u"a"or+ l !as s a*r nse lu% na8 Pen"ru o cl *a+ *e <u%a"a"e orb " $e brusca re#arsare $e lu% na+ nu n"elese ce anu%e a#ea n 6a"a och lor8 Pe %asura ce *r # rea se a$a*"a+ el #a&u bal"a ros e $e sn!e ce se la" se n <urul ca*ulu lu 9en R ch"er+ s s"o%acul se n"oarse *e $os8 7(suse Hr soase+ so*" el+ cu# n"ele necn$u7 7se n !"8 7)e eA n"reba 9a"har ne $ n s*a"ele lu 8 )e888 n"rebarea %ur *e bu&e cn$ $a$u cu och $e *r #el s"ea $e *e *o$ea8 (%a! nea aceea n6 ora"oare ncre%en *e a%n$o *en"ru o cl *a ce *aru a se *relun! n"r7o e"ern "a"e8 (ns" nc" #+ 9a"har ne l a*uca *e Rob $e %n/C 7El e+ nu7 asaA E 9en R ch"er8 Rob ncerca sa s*una ce#a+ $ar nu reus 8 1acu o % scare s*re *r e"enul lu 8 3 na lu 9a"har ne 7o s"r nse s %a "are *e a lu + re" nn$u7lC 7 Nu+ s*use ea8 Nu7l a" n!e8 Nu a" n!e n % c+ Rob8 Ha $e $oar sa che%a% *ol " a8 'ar cu% cl *ele "receau+ ar Rob n c nu #orbea+ n c nu se % sca+ ea nce*ea sa se n"rebe $aca el o au& se %acar8 Toc%a cn$ ea era *e *unc"ul $e a #orb $ n nou+ s re!as !lasul8 7'u7"e na*o la %as na s suna7 $e *e celular8 A*o n"oarce7"e a c E 7Sa %a n"orcA Ar "rebu sa as"e*"a% *ol " a a6ara8 Rob scu"ura $ n ca*C

7O$a"/ ce *ol " a a<un!e a c + n7au sa ne %a $ea #o e sane u "a% la n % c8 Au sa %*re<%u asc/ "o"ul cu ban$a s cel$ n" lucru *e care #or $or s/7l s" e e ce c/u"/% no a c 8 7S nu *u"e% s/ le s*une%A Rob &bu" sa7s $e&l *easca och $e *r #el s"ea n6 ora"oare $e *e *o$eaua ca%ere $ n s*a"e a %a!a& nulu $ench r a" ar" cole *en"ru scu6un$ar subac#a" ce8 Punn$u7s *al%ele *e u%er lu 9a"har ne+ el o *r # $re*" n och 8 7Sa le s*une%888 ce anu%e+ 9a"hA o n"reba el8 S/ les*une% a$e#arulA )h ar cre& c7o s/ %a *u"e% sc/*a cu# a"a $aca le s*une% ca Ta?eo 2osh hara are le!a"ura cu as"aA )re$e7%/+ n7au s/ 6 e $eloc 6er c " s/ ne7au$/ acu&n$u7l $e cr %a *e unul $ n"re ce %a bo!a" oa%en $ n 3au 8 Pen"ru'u%ne&eu+ "o"una ar 6 $aca l7a% acu&a *e un @al$= n sau *eun Ale0an$erE (ar n % nu"ul n care a% lansa" #reo acu&a" e+ 2osh hara #a a6la $e ea8 'aca el s7a $ebarasa" n 6elul as"a $e 9en R ch"er *en"ru a nu se a6la ce are $e !n$+ cre& ca aresa7 *ese lu $e " ne sau $e % ne+ sau $e 3 chaelA n"r7o ora3 chael ar 6 %or"+ ar eu as a#ea cura< sa 6ac *ar u ca "u s cu% ne a% a#ea un Jacc $en"D 7 6a"al+ $es !ur 7 *n/ % ne7 $ % nea"/8 To" ce ne r/%ne $e 6acu" es"e s/ 6ace% *e*ros" s s/ a6la% c" *u"e% %a %ul"e8 S n c nu ne *u"e%*er% "e s/ ne * er$e% #re%ea r/s*un&n$ n"ero!a"or lor*ol " e 8 O s n!ura sca*are s ne7a% $us *e co*ca8 3 chaeln7ar %a a#ea n c o sansa8 Noa*"ea cal$a+ ha=a an/ */ru $eo$a"a a 6 $e#en " cu%*l " $e racoroasa8 9a"har ne s %" cu% o cu*r n$ 6 or cn$real &a a$e#arul celor "oc%a ros" "e $e Rob8 Ren"orcn$u7se la %as na+ ea 6or%a 911 *e "as"a"ura "ele6onulu celular al lu Rob s a*asa bu"onul TR(3(TERE8 n

" %* ce #orbea *rec * "a"+ so#a n$ a"unc cn$ cen"ral s"a ceru nu%ele s + nch &n$ a*o le!a"ura+ n"re!ul cor* se&!l" a cu*r ns $e 6r soane8 Nu se *u"ea !n$ $ec" la 3 chael 7 sa se $uca na*o la $o%en u+ s/7l a *e 3 chael s sa7l scoa"a $e acolo8 'ar ea s" a ca sub n c o 6or%a a!en" $e *a&a a lu Ta?eo2osh hara n7a#eau sa7 n!a$u e s/7l a *e 3 chael s s/ *lece8 )h ar $aca ar 6 lasa"7o s/7l a+ la ce bunA A#ea s/ %oara $e cu% a<un!ea a6ara+ la aer cura"E Pen"ru o cl *a a*roa*e ca se *rabus n"r7un sen" %en" $e*ro6un$a ne*u" n"a care *use s"a*n re *e ea+ nsa !n$ul la3 chael+ nch s n col # a $e *le0 !las+ "rans6or%a 6rus"rareas 6r ca n"r7o 6ur e luc $a8 3 chael nc/ nu %ur se8 Pn/ n *re&en"+ Ta?eo 2osh haran7a#ea $ee c" $e %ul"e s" a ea8 S n c noa*"ea nu se s6rs se nc/8 Tru*ul e nce"a sa %a "re%ure s acel 6r ! cu%*l " s slab *u"erea8 T nn$ "ele6onul nc/ s"rns n %n/+ ea se na*o e la %a!a& nul $e nch r a" ar" cole *en"ru scu6un$ar 8 'eas"a $a"a+ #/&n$ cor*ul lu 9en R ch"er+ oroarea *e care7ores %"ea era $ubla"a s $e al"ce#a8 3n e8 7)e7a $esco*er "A l n"reba ea *e Rob8 7Nu c ne s" e ce+ recunoscu el8 n l *sa e cerce"ase $ noch %a!a& a+ $ar n c nu a" nsese n % c s n c nu se $usesen ca%era $ n 6a"aC A c nu7 n % c al"ce#a $ec" ech *a%en"$e nch r a" *en"ru scu6un$ar 8 7As"a ce7 A n"reba 9a"har ne+ ar/"n$ s*re o "abla alba $e*e *ere"e *e care era un "abel cu n s"e nu%e8

7Pro!ra%area scu6un$ar lor+ s*use Rob u "n$u7se la ea*en"ru *r %a $a"a %a cu ba!are $e sea%a8 n"o"$eauna " neao888 Och se %ar ra s se a*ro* e $e "abla+ n" n&n$ %na s re"r/!n$u7s $e!e"ele ch ar n cl *a cn$ era c" *e7a c s7oa" n!aC Oh+ (suse+ as"a eE Pr #es"eE 9a"har ne #en ln!/ elC 7Sa *r #esc ce anu%eA 7TablaE s*use Rob $ n nou8 n$ ca o anu% "a coloana $ n "abelC U "eE re*e"a el8 A#ea o scu6un$are ;(P n $ % nea"a ur%a"oare no*" n care 3 chael s *r e"en lu s7au $us sa se scu6un$e8 9a"har ne se ncrun"aC 7;(PA )e7nsea%na as"aA ;e$e"e $e c ne%aA Rob cla" na $ n ca*C 7Era co$ul lu s*ec al8 ' n cn$ n cn$ l sunau $e la cab ne"ul lu Ta?eo 2osh hara ca sa aran<e&e scu6un$ar *en"ru co* *ar"ener lor lu $e a6acer 8 7To" n7a% n"eles888 7Nu nu%a ca 2osh hara le aran<a scu6un$ar le+ con" nua Rob8 'ar %a s "r % "ea ech *a%en" s*ec al8 Labe+ ochelar $e sca6an$ru+ bu"el cu o0 !en+ "o" "ac%ul8 7(nclus # bu"el $e aer+ so*" 9a"har ne+ n"ele!n$ $ n"r7 o$a"/ "o"ul8 Rob ncu# n"aC 7'aca ba e" au lua" bu"el le care erau $e<a a c *en"ru scu6un$area $e a $oua & $ % nea"a888 nce*u Rob+ $ar 9a"har ne era $e<a na n"ea lu 8 Scosese $e<a carne"elul s scr a acu% n el nu%ele celor c nc ba e" care 6usesera *ro!ra%a" *en"ru asa7nu% "a scu6un$area ;(P8

4ra" e lu 3 chael s *r e"en lor lu + *a"ru $ n"re aces" c nc ba e" sca*asera n$ scu"ab l sor" *e care le7o hara& se Ta?eo 2osh hara8 Al c nc lea ar 6 *u"u" sa 6 e $e<a %or"8 Toc%a s s"recurase la loc carne"elul n !ean"a cn$ s rena *r %e %as n $e *ol " e se au& n noa*"e8

7'aca nu *oa"e s7o 6acaA n"reba 9a"har ne8 Urcau acu% *e s"ra$a L *oa s*re )en"rul $e )o%*u"ere8 h+ n cele c nc s*re&ece % nu"e $e cn$ *aras sera %a!a& nul $ench r a" ar" cole *en"ru scu6un$ar subac#a" ce+ Rob S l#er$a$use $oua "ele6oane8 N c? 4r eco nu ras*usese+ $ar Al9ala%a 7 $a8 )u o su%bra *res %" re+ Rob luase ho"arrea $er a "rece *r n a*ro* erea cla$ r un$e se a6la a*ar"a%en"ul lu N c?8 Pre&en"a a "re %as n $e *ol " e con6 r%a 6a*"ul canea!ra sa *res %" re se a$e#er se8 7Nu cre$ ca %a a#e% $e ales+ s*use Rob *e un "on su%bru8 Nu %a *o" s/7l las s n!ur *e 3 chael sus la 2osh harah s + n n c un ca&+ Ph l Ho=ell s cu % ne nu %a *u"e% a6la$e ca*ul nos"ru ceea ce #re%8 A#e% ne#o e $e un e0*er"8 7'ar *arca & cea ca e !h $ nso" "or la scu6un$ar subac#a" ce888 nce*u 9a"har ne8 7(n a6ara $e as"a+ %a e s un co%*u"er s" nra "8 )n$ nu e( n a*a+ e %ereu *e (n"erne"8 'aca n c el nu *oa"e $a $e n6or%a" le $e care a#e% ne#o e+ a"unc nsea%na ca aces"e n6or%a" d nu e0 s"a8 Nu s" u $e ce nu %7a% !n$ " la el $e7acu% o ora8 7'aca e asa un !en u cu% se 6ace ca n7are n c o slu<baA

Rob arunca o *r # re cu o s*r nceana r $ ca"aC 7Ha $e+ 9a"h888 a c e 3au 8 )h ar n7a obser#a" c"e slu<be e0 s"a $oar ca sa7" *o" *la" ch r a s ech *a%en"ul s*or" #A S a*o Al a a#u" o % ca *roble%a n ur%a cu c" #a an 8 )e#a n le!a"ura cu *a"run$erea neau"or &a"a n"r7un co%*u"er !u#erna%en"al un$e+ e# $en"+ n7a#ea ce sa cau"e8 ' n c"e7a% n"eles $e la el+ s n!urul %o" # *en"ru care n7a a<uns $u*a !ra" era ca n %en nu era $ s*us sa recunoasca n %o$ c ns" " ca era *os b l ceea $e 6acuse el8 E !reu s/ con$a%n *e c ne#a *en"ru o n6rac" une $aca "u n7a a$% "e n c n ru*"ul ca*ulu c7a 6os" co% sa8 Lu% na $e *e au"os"ra$a P lan se sch %ba8 Pe cn$ Rob a*/sa *e accelera"or+ $ n s*a"e se au& un cla0on s o Hon$a ) # c #eche+ cu usa $ n $rea*"a bus "a s le!a"a cu un ca*a" $e 6un e $es"ra%a"a s cu o *lansa $e sur6 *e ca*o"a "sn s a*aru ln!/ e 8 7He + o%uleE '/7" la o *ar"e $ n $ru% <a6uHE s *e 6ereas"ra so6erulu se # o %n/ care le 6acea un se%n b" n$ $e!e"ul cel %are s cel % c8 9a"har ne se $e&u%6la8 7As"a7 Al 9ala%a+ nuA n"reba ea8 7)re$e7%a+ " *uH s" e ce 6ace+ ns s"a Rob+ $ar o *r # re ra* $a arunca"a s*re 9a"har ne s*use 6ara ech #oc care era *arerea e 8 )S"e#a cl *e %a "r& u+ Rob "ra!ea E0*lorer7ul ln!a Hon$a8 Al 9ala%a+ %braca" $oar n"r7un sor" $e *la<a S*ee$o+ o *ereche $e sla* s cu un rn<e" # c"or os *e 6a"a se s*r < nea $e usa %as n lor8 7He + o%ule+ ce7 &oruH as"aA 'u*a cu% #orbea + a 6 & s c/7 %oar"e $e o%8 Och lu Rob S l#er l * ron ra *e barba"8

79en R ch"er e $e<a %or" s cre$ ca s N c? 4r eco8 1ara ur%a $e rn<e" *e ch *+ 9ala%a ascul"a ceea ce a6lasera e + %a n" la %a!a& nul $e nch r a" ar" cole *en"ru scu6un$are+ a*o la co%*le0ul $e locu n"e un$e era a*ar"a%en"ullu N c? 4r eco8 )n$ Rob "er% na+ scoase un su era" usor8 7 (suseE )e na ba se *e"rece a c A 7Toc%a $e as"a a#e% ne#o e $e " ne+ s*use Rob8 $a$u lu 9ala%a l s"a cu nu%ele co* a"e $e 9a"har ne $e *e "abla $e *ro!ra%ar $ n %a!a& a $ n s*a"e a 6 r%e lu 9enC Trebu e sa a6la% un$e sn" aces"e c nc *ersoane sau cel *u" n $aca %a sn" n # a"a8 Al 9ala%a *al cn$ c " nu%ele res*ec" #e8 7A% a#u" o scu6un$are cu !a! as" a acu% c"e#a & le8 Rob *r # ra* $ s*re 9a"har ne8 7Es" s !urA 7S !ur ca sn" s !urE 3 7a$uc a% n"e $e *us"an as" a+ 6 n$ca erau na"ara $e "o"8 n *lus+ unul $ n"re e a a#u" s un neca& cu bu"el a $e aer+ ceea ce a 6os" c" se *oa"e $e s"ran u+ 6 n$ #orba $e un ech *a%en" nou7nou" *ro#en " ch ar $e la Ta?eo 2osh hara8 )u# n"ele se n" *ar ra n % n"e lu 9a"har ne ca n s"e cu e n"r7un s cr u8 S cr ul lu 3 chael8 Pna n acel %o%en" ea se a!a"ase $e s*eran"a+ or c" $e 6 ra#a+ ca boala lu 3 chael era un acc $en"+ $u*a cu% ns s"ase Ta?eo 2osh hara8 Acu% nu %a *u"ea e# "a a$e#arul8 7'es*re cel care a a#u" neca&ul cu bu"el a $e aer+ ros" ea cu !las "re%ura"or+ *o" n #reun 6el sa a6l $aca %a "ra es"eA Sau $aca %a e *e nsulaA 9ala%a r $ ca $ n u%er 8

7Ar "rebu sa 6 e 6loare la ureche8 To" *us" care au *ar" c *a" la scu6un$area a a ur%au sa *lece ch ar n acea $u*a7a% a&/ sau n $ % nea"a ur%a"oare8 T *ul care7a a#u" *roble%a era$ n )h ca!o s + n ca& ca a %ur "+ ar "rebu sa 6 e #reo %en" une n"r7unu $ n & arele locale8 7;er 6 ca+ s*use ea8 Te ro!+ 6/7oE Se n"oarse a*o s*re RobC Trebu e sa %a $uc sus8 Trebu e nea*ara" sa7l sco" *e 3 chael $e acolo8 ncerca sa se ase&e la #olanul 1or$7ulu + $ar Rob o o*r C 79a"har ne+ a nnebun "A )u% a sa reuses" sa7l sco" A o n"reba el8 S ch ar $aca a s/ *o" + un$e7a sa7l $uc A S" $oar b ne+ el nu *oa"e sa res* re $aca e scos a6ara $ n cu" a a aE 9a"har ne res* nse or ce ar!u%en"8 7Nu s" u+ s*use ea8 4asesc eu o %o$al "a"e8 'ar "rebu e nea*ara" s/ %a $uc la el8 'u%ne&eule+ Rob+ nu7" $a sea%aA Ta?eo 2osh hara nu7l #rea # uE ;rea nu%a s/ a6le cu% au a<uns 3 chael s *r e"en lu s/ 6 e con"a% na" s cn$ are sa a6le as"a+ o sa7l o%oareE )h ar *e cn$ *ronun"a cu# n"ele+ al"e n"rebar 7 n"rebar la care Rob nc/ n c nu se !n$ se 7 #en ra n % n"e8 'aca n7a#eau sa7 %a $ea $ru%ul *e $o%en uA 'aca 3 chael era $e<a888 Ea cur%a ul" %a n"rebare+ nen!/$u n$u7 sa7 s"aru e n c %acar *en"ru o secun$a n % n"e8 7A6la "o" ce *o" + se ru!a ea $e Rob8 A6la ce e n 6 s ere8 A6la ce 6ac e + $e 6a*"E Lun$u7l n bra"e+ l " nu s"r ns *en"ru o cl *a a*o ru*se %bra" sarea s urca n 1or$8 Toc%a era *e *unc"ul $e a *aras *arcarea cn$ Rob s scoase $ n bu&unar "ele6onul %ob l s 7l n" nse *r n 6ereas"ra $esch sa8

7T ne7l+ s*use el8 )e#a % s*une c/ #a 6 ne#o e s/ " < ne% le!a"ura8 7'ar $aca eu a% "ele6onul "au888 nce*u 9a"har ne8 Rob n7o lasa s/ "er% neC 74asesc eu al"ul8 Ph l Ho=ell are s el unul 7 %as na lu ( e a c + asa ca *ar e& c/ n c el nu *oa"e 6 $e*ar"e8 Te sun eu l %e$ a" sa7" $au nu%arul lu + %e$ a" ce7l a%8 n " %* ce %as na lu 9a"har ne !onea s*re au"os"ra$a P lan + Rob s Al 9ala%a n"rau n 6u!a n )en"rul $e )o%*u"ere8 n %a *u" n $e un % nu"+ Al se$ea n 6a"a unu "er% nal ln!/ cel la care lucra Ph l Ho=ell8 Ab a acor$n$ a"en" e n"ro$ucer lor 6acu"e $e Rob+ $e!e"ele lu 9ala%a ch nu au "as"a"ura na n"e ch ar ca %on "orul sa a*uce s/ se ncal&easca8 Pe cn$ 9ala%a na# !a *e (n"erne"+ Rob se n"oarse ca"re ( Ph l Ho=ell8 7A% ne#o e sa7% %*ru%u" %ob lul "au+ Ph l8 )u% nu ob" nu n c un ras*uns+ arunca o *r # re ra* $a s*re %on "orul $ n 6a"a as"rono%ulu + *e care re&ul"a"ele *ro!ra%ulu $e subs" "u" e *e care7l rula nce*usera n s6rs " sa a*ara8 Ecranul a6 sa acu% o noua 6ereas"ra s naun"rul case"e se a6la o l s"a a celor $oua&ec s *a"ru $e 6 s ere *e care le !ene7 (8 rase co%*u"erul+ 6 ecare $ n"re ele con" nn$ re&ul"a"ele une a $ n"re cele $oua&ec s *a"ru $e ecua" $e subs" "u" e *os b le care *u"eau 6 a*l ca"e sec#en"e or ! nale $e *a"ru l "ere8 Ala"ur $e 6 ecare 6 s er se a6la *robab l "a"ea ca sec#en"a $e l "ere sa re*re& n"e un co$ A'N8 ;ar an"a a *a"ra $e la s6rs " era e# $en" a"aF c 6ra eraC noua&ec s sa*"e la su"a8 Rob se ncrun"a+ a*o s %" c/ se accelera&/ *ulsul8 7As"a nsea%na ceea ce cre$ euA l n"reba el *e Ho=ell8

As"rono%ul ncu# n"a8 l na*a$ se brusc "rans* ra" acn$+ n ur%a cu c"e#a secun$e+ n 6ereas"ra $esch sa+ $a$use cu och $e 6 s erul e# $en" a" n *ar"ea $e <os a ra*or"ulu 8 El#orb + cu !lasul "re%urn$ $e e%o" eC 7)re$8 Asa cre$e s co%*u"erul8 Scu"ura nce" $ n ca*+ $e*arca "o" nu7s cre$ea och lor ceea ce #e$eaC 'u%ne&eule+ ros" el cu su6le"ul la !ura8 'ar $aca7 a$e#ara"A 7)e sa 6 e a$e#ara"A n"reba Al 9ala%a $e la "er% nalul #ec n+ $ar Ph l Ho=ell se n"orsese $e<a la "reaba lu + a"" $e * er$u" n ea+ nc" n c %acar nu au& se n"rebarea8 A*o + %a na n"eca Al s7o re*e"e+ o 6ereas"ra $e *e *ro*r ul %on "or se u%*lu cuun scur" *ara!ra6 7 un necrolo! 6unerar $ n )h ca!o Tr bune$es*re $ecesul lu 9e# n OH)onnor+ un "nar $e sa s*re&ece an $ s*aru" $ n cau&e $e na"ura res* ra"or e necunoscu"e8 7;re s/7% s*u s % e ce se7n"%*laA l n"reba el *e Rob8 Rob S l#er+ care se holbase 6asc na" la ecranul lu Ph l Ho=ell+ se n"oarse s*re Al8 7Ta?eo 2osh hara 6ace e0*er en"e *e oa%en + s*use el 6ar/ *rea%bul8 1 ul lu 9a"har ne es"e unu $ n"re coba *e care e0*er %en"ea&a8 Al 9ala%a scoase un 6lu era" usor+ $ar nu 6acu n c un co%en"ar u+ nu *use n c o n"rebare8 Nu ros" $ec" a""C 7S 7a"unc cu% 6ace% sa7l *r n$e% *e " calosul as"aA 7E0 s"a un $ rec"or n co%*u"erul a6la" *e $o%en ul lu + s*use Rob8 Acelea sn" 6 s erele $e care #orbea 9a"har ne na n"e sa *lece8 No cre$e% ca ele con" n "oa"e n6or%a" le asu*ra *ro ec"ulu 8 7)u *us" ul cu% ra%neA n"reba Al 9ala%a8 )e "rebu e sa 6ace% *en"ru elA La aceas"a n"rebare Rob nu a#ea n c un ras*uns8

S" n$ *rea b ne ca nu era n c o sansa $e a %a "ulburaa"en" a lu Ph l Ho=ell *en"ru ce#a a"" $e b c sn c ca un "ele6on celular+ Rob nce*u s/7l cau"e s n!ur s cn$ l !as 7 ch arn bu&unarul $ n $rea*"a al ca%as lu Ho=ell 7 as"rono%uln c %acar nu7s $a$u sea%a ca l7a sub" l &a"8 79a"hA s*use Rob o cl *a %a "r& u+ $u*a ce7 6or%asenu%arul8 Se *are ca a $re*"a"e8 1 cu ba!are $e sea%aE 'u*a ce7 $a$u nu%arul "ele%ob lulu *e care "oc%a s 7l nsus se+ nche e con#orb rea8 S nca n7a#ea n c o $ee n le!a"ura cu %o$ul cu% "rebu au sa *roce$e&e cu 3 chael Sun$Iu s"8 9a"har ne era ur%ar "a8 O s" a la 6el $e b ne *e c" $e b ne s cunos"ea nu%ele8 1arur le %as n se a*r nsesera cn$ # rase la s"n!a s*rePuunene8 O #a&use n re"ro# &or a*ro* n$u7se s r/%nn$ ns*a"ele e cn$ lua # ra<ul s"rns *e )alea Hansen+ scur"a"uras*re au"os"ra$a Hana8 'e un$e s" user/ ca ea a#ea s7o a *e acoloA Sa a ba+ oare+ %as na un e% "a"or secre"A 'es !ur+ acelas $ s*o& " # care $esch $ea au"o%a" *or" lee% "ea un se%nal *e care oa%en lu Ta?eo 2osh hara l%on "or &au s s" au $e un$e # ne8 'e $oua or 6usese "en"a"a sa *araseasca )alea Hansen*en"ru a a*uca *e una $ n"re scur"a"ur le %a n!us"e *r n"rec%*ur le $e "res" e $e &ahar care7a#eau s7o $uca la 9ula+ $arn a%bele rn$ur s * er$use rab$area cn$ 6usese ne#o "a sare$uca %ul" # "e&a 1or$ulu *en"ru a7s % < och n lun!ul$ru%ea!ur lor *us" ce $ s*areau u"e n n"uner cul no*" 8 Un n"uner c care *area cu %ul" %a a$nc $ec" $e ob ce 8

'aca o a*uca *e unul $ n"re aces"e $ru%ea!ur s se ra"acea+ *u"ea sa se "o" n#r"/ *r n 9ula sau Pu?alan s "o" n7ar%a 6 !as " $ru%ul s*re 3a?a=ao8 3a r/u+ $aca %as nacare7o ur%area o a<un!ea s 7o 6or"a sa asa $e *e $ru%888 Nu se %a !n$ la as"a+ s*unn$u7s ca sen&a" a $e a 6 ur%ar "a #enea $e la *arano a+ $ar+ 6ara s/ #rea+ %a! neacor*ulu nensu6le" " al lu 9en R ch"er &/cn$ n"r7o bal"a $esn!e *roas*a" a*area $ na n"ea och lor+ ar s*a %a *e care7o"ra se "oa"a & ua re#en nca s %a n6r cosa"oare8 'aca nu e& "asera e s/7 &boare cre er lu 9en R ch"er+ $e ce7ar 6 e& "a" s/7 6aca s e la 6elA )n$ au"o%ob lul $ n s*a"e cla0ona s "recu *e ln!/ ea+ $ s*arn$ n noa*"e+ "ru*ul lu 9a"har ne se cu"re%ura a"" $e"are+ nc" s s%ulse cen"ura $e s !uran"a8 JAs"a eE s s*use ea cu na$u68 'aca nu "e cal%e& + n7a n c o sansa s/7l sal#e& *e 3 chael8D 3ar n$ $ n nou # "e&a 1or$ulu + o *as"ra cons"an"a *nacn$ a<unse la n"ersec" a cu au"os"ra$a Hana s # ra c"e#asu"e $e %e"r %a $e*ar"e *e $ru%ul care $ucea la $eal s*reHalea?ala8 Ra%ase cal%a *na cn$ se a*ro* e $e scur"a"uraHal %a le cu c%*ul $e "res" e $e &ahar *e *ar"ea s"n!a s care a#ea s7o $uca n )alea @al$= n+ a6la"a la %a *u" n $e$o ? lo%e"r $e 3a?a=ao8 A*roa*e 6/r/ sa #rea+ s n$re*"a och s*re cele $oua6arur care scl *eau n s" cla *olar &a"a a o!l n& re"ro# &oare8 3uscn$u7s "are bu&a $e <os+ 9a"har ne se nscr se *eban$a $e # ra< la s"n!a8 3as na $ n s*a"e #en $u*a ea8 Lasa %as na s/7s re$uca # "e&a *na a*roa*e $e n"ersec" e+ a*o a*asa %ul" accelera" a+ s%uc n$ #olanul s*re $rea*"a s 6/cn$u7s loc *r n"r7un s*a" u su6 c en" $e s"r %" *en"ru a7l 6ace

*e so6erul caru a 7a "a a" $ru%ul sa cla0one&e 6ur os8 Nelun$u7l n sea%a+ 9a"har ne se u "a n o!l n$a la"erala8 )ealal"a %as na "oc%a s "er% na # ra<ul la s"n!a+ lu% n le $e *o& " e $ n s*a"e $ s*/r n$ sub och e *e $ru%ul s*re Hal %a le8 S %" n$u7se s usura"a+ s *u" n ca% &a*ac "a+ &bu" s/7s " na $ s*erarea c" $e c" n 6ru *na cn$ a<unse la n"ersec" a $ n"re )alea Ol n$a s $ru%ul n"unecos ce $ucea acasa la ea8 )a s cu% ar 6 ac" ona" $e la s ne+ * c orul e $re*" *aras *e$ala accelera" e s se ase&a *e *e$ala $e 6rna8 E0*lorer7ul se o*r + cu 6arur le or en"a"e n lun!ul ale + alun! n$ u%brele *na la *r %a curba a ale ce "recea *r n"re eucal *" 8 'ru%ul *area a 6 *us" u8 Prea *us" uA Pr n % n"e se $erulau %a! n ale une s lue"e n"uneca"e+ *n$ n$ $ n *a$ure s s* onn$ *r n 6eres"re+ n " %* ce ea7s 6acea u"e ba!a<ul as"6el nc" su*ra#e!he"orul s/ crea$a ca ea a#ea $e !n$ sa *e"reaca cel *u" n o noa*"e la $o%en ul lu Ta?eo 2osh hara8 Oare cn$ a#eau s/ # na $u*a eaA La a$a*os"ul n"uner culu a#eau oare s/ se a*ro* e $e casa n " %* ce ea era orb "a $e 6alsa s !uran"a *e care 7o $a$eau lu% n le elec"r ceA Sau #or as"e*"a *na cn$ ea #a a<un!e la $o%en uA JNuE NuE NuE NUED N %en n7o ur%ar seF n %en n7o as"e*"aE A*o + "oc%a cn$ era !a"a s/7s *un/ * c orul na*o *e *e$ala $e accelera" e+ suna celularul+ s*er n$7o a"" $e "are+ nc" " *a8 Rascol n$ *r n sacosa+ !as a*ara"ul+ l $esch se s 7l $use la ureche8 ( 7RobA

7Eu sn"+ con6 r%a #ocea lu 6a% l ara8 'oua lucrur 8 Pr %ulC Al nu *oa"e sa n"re n $ rec"orul Ser nus $e la n c un co%*u"er $ n a6ara *ro*r e"a" 8 'ar el & ce c7ar e0 s"a o %e"o$a8 O $a"a ce7a<un! acolo+ $u7"e la or ce co%*u"er ncearca la cel $e la % ne $ n b rou 7s conec"ea&/7l la nu%arul aces"a8 A un * 0A 9a"har ne co"roba *r n sacosa+ a*o s*use sa con" nue8 Rob $ c"a un nu%ar $e "ele6on+ a*o l re*e"aC 7O$a"a ce "e7a conec"a" la el $ n or ce b rou+ Al #a *u"ea sa7% u" l &e&e co%*u"erul ca *e un scla#+ ar ser#erul cen"ral al lu 2osh hara n7are s/7s $ea sea%a ca+ $e 6a*"+ co%en& le # n $ n a6ara8 7 )are7 celalal" lucruA 7 3 chael+ s*use Rob8 A#e% ne#o e $e un loc un$e s/7l $uce%8 7 3a n" "rebu e s/7l scoa"e% $e acolo8 7As"a cre$e% ca se *oa"e 6ace8 'ar %area n"rebare es"eun$e o s/7l $uce%A Era n"rebarea *e care 9a"har ne o e# "ase "o" $ru%ul s*recasa8 Acu% nu %a a#ea cu% s7o a%ne8 'aca 3 chael+ n"r7 a$e#ar+ nu %a *u"ea sa res* re aer cura"+ a"unc un$e s7ar%a *u"ea $uceA Or un$e7l $uceau+ ch ar or un$e888 S 7a"unc #en n % n"eC cran ul8 )ran ul $ n 1 l * ne 7 s %o" #ul *en"ru care el era $e oase%enea %*or"an"a *en"ru *ro ec"ul Ser nus8 @a a"ul%u"an" 7 ar 9a"har ne era acu% con# nsa ca acel co* lan$ruuc s 6usese un %u"an" 7 "ra se *e %un"ele P na%bo res* r n$e%ana" le #ulcanulu 8 7(nsula 3are+ s*use ea8 'aca7l *u"e% $uce acolo un$eeru*" a e n "o + s7ar *u"ea sa *oa"a res* ra8 'u*a un %o%en" $e "acere+ Rob #orb $ n nouC

7S7ar *u"ea sa 6 e *os b l8 'ar o sa "rebu asca sa 6 e ne#o "sa res* re su6 c en" $e %ul" " %* *n/ &bu"es" sa7l sco" $ n cla$ re+ *lus al"e &ece sau c nc s*re&ece % nu"e8 Poa"e 6ace as"aA 9a"har ne nu so#a 8 7O sa a% eu !r <a sa *oa"a8 7 )n$ a<un! la $o%en uA 9a"har ne se u "a la ceas8 Era $oar noua s <u%a"a"e8 7 'e7ab a a% a<uns acasa+ s*us ea calculn$ " %*ul c " s/7s a $ n 6u!a c"e#a lucrur + a*o sa *lece s*re $o%en u8 )re$ ca*e la &ece a% sa 6 u acolo8 As"a $ac7au sa %a lase sa "rec8 7Nu %a #orb asa+ s*use Rob8 N c %acar sa nu "e %a !n$es" la as"a8 (a $oar ce a $e lua" s *leacaE )u *u" nnoroc+ o sa a#e% "o" ce ne "rebu e la c"e#a % nu"e $u*a cees" on7l ne cu Al8 'e c" " %* a ne#o e ca sa !ases" un% <loc $e a7l scoa"e a6ara $ n cla$ reA 7)" a% la $ s*o& " eA l n"reba 9a"har ne8 7(n"reab/7%a sa "e7n"reb8 7E7n or$ ne8 Te7anun" cn$ a<un! acolo8 O sa 6 u n s"aresa $ scu" cu Al *r n co%*u"erA 7Absolu"8 El 6acu o *au&aC O sa 6 e ca sch %bur le $eb le"ele $ n scoala8 n n"uner c+ 9a"har ne sur se8 7'e ce oare nu7% # ne sa cre$ "oa"e as"eaA 7 E b ne+ cre$ea% ca or cu% %er "a cel *u" n sa 6ace% oncercare+ nuA Se scurse un %o%en" $e "acere+ a*o Rob #orb $ n nou+ *e un "on $ n"r7o$a"a " % $C 9a"har neA 1 a"en"a+ b neA Nu erau nu%a cu# n"ele+ c 6elul n care le s*usese8 O 6/r%/ $ n ncor$area lu 9a"har ne se r s * + s 7n cele $ n ur%aea *orn len" au"o%ob lul *e alee8 7N c n7a $ee c" $e a"en"a a% $e !n$ sa 6 u+ ros" eance"8 S n c n7a $ee c" $e %ul" cura< o sa a% $aca #e

con" nua $oar sa #orbes" cu % ne n " %* ce eu con$uc *ealeea as"a8 O sa7% a$uc a% n"e ca n c o$a"a sa nu % %a au o casa care se a6la la ca*a"ul unu $ru%ea! lun!+ s"r %"s n"unecos8 7'es*re ce #re sa7" #orbescA 7'es*re or ce8 S*une7% ca nu "rebu e sa7% 6 e "ea%a s ca nu %a as"ea*"a n %en acasa+ s ca 3 chael o sa se 6acab ne+ s ca a"unc cn$ "oa"e as"ea se #or s6rs "u a sa "e nsor cu % ne s 7a sa %a $uc un$e#a+ $e*ar"e $e "oa"e as"ea+ ca unca#aler n ar%ura s"raluc "oare8 7 E7n or$ ne8 7 Po6" %A 7 A% s*us c/7 n or$ ne8 To" ce7a s*us8 Tu a *ro*us8 Euacce*"8 )ons $era as"a o a6acere nche a"a8 Ascul"/7%/ cua"en" e+ 9a"hE Acasa la " ne nu e n %en 8 A sa7" e ce a ne#o e+ $u*a care7o sa "e $uc sus+ la $o%en u+ ar no o sa n"ra%n co%*u"er s s/7 s*ar!e% "oa"e 6 s erele cu secre"ele %ur$are ale lu Ta?eo 2osh hara8 Pe ur%a+ eu a% sa # n sa #a au *e " ne s *e *us"anul care7o s/ "rebu asca sa n#e"e sa %/*laca s 7o sa "ra % 6er c " *n/ la a$ ne b/"rne" 8 9a"har ne r/%ase "acu"a *re" $e o cl *a+ a*o s*useC 7Pro% " A 7 Pro% "8 3as na *aras *a$urea s n"ra n lu% n s8 9a"har ne scru"acu a"en" e n"uner cul8 7@a!a $e sea%a ca " 7a $a" cu#n"ul+ s*use ea8 Sun/7%/*es"e o <u%a"a"e $e ora8 'aca nu ras*un$+ nsea%na ca %7a % n" " s ca era c ne#a acasa8 7Nu "e7as % n" 8 Te ubesc8 n"o"$eauna "e7a% ub "8

7A6ur s " %o%en" " 7a %a !as " sa % 7o s*u + o6"a 9a"har ne8 To"us + *arca %a 6ace sa %a s %" un * c %a b ne8 ;orb % %a "r& u8 n"reru*n$ le!a"ura+ ea %a r/%ase n %as na c"e#asecun$e+ 6acn$u7s cura< sa n"re n casa8 A*r n&n$ lu% n le$e cu% n"ra+ ea7s 6acu och roa"a+ as"e*"n$u7se sa #a$/ oscena $ n"r7un 6 l% n care 3a6 a "oc%a a 6acu" o # & "a cu #a8 To"ul era n"oc%a cu% l lasase8 N % c nu se cl n" se $e la locul sau8 N % c nu 6usese a" ns8 9a"har ne s arunca n"r7o #al <oar/ $es"ule ha ne c" sa*ara ca #a r/%ne la *ro*r e"a"e *en"ru %a %ul"e & le8 A*o + !n$ n$u7se la ce a#ea $e 6acu" n ur%a"oarele ore+ %a a$au!a s al"e c"e#a lucrur n ba!a<8 n %a *u" n $e c nc % nu"e era $ n nou n %as na+ con$uc"e$ 6er% s*re or ce a#ea s7o as"e*"e *e $o%en ul lu Ta?eo2osh hara8

Tele6onul celular &brn 8 7A*roa*e a% a<uns la *or" + & se 9a"har ne na n"e caRob s/ s*una ce#a8 7 Se $esch $A 7Pe % ne nu n"rarea %a n!r <orea&a+ s*use 9a"har ne8 S %" eu+ nu s" u cu%+ ca *roble%a o sa 6 e la es re8 S n7a% n c o $ee cu% o s/ 6 u n s"are s/ co%un c cu 3 chael8 Asas narea lu 9 he 9en $o#e$ se lu 9a"har ne ca och ul ca%ere $e lua" #e$er #a&use %esa<ele *e care le sch %basera ea s 3 chael8 )u s !uran"a+ *u"eau au& s 6 ecare #orba *e care ea ar 6 *ronun"a"7o8 74ases" "u ce#a+ o as !ura Rob+ ar ea se ru!a ca el s/ a ba $re*"a"e8 n 6a"a e *oar"a se $esch se asa cu% 6acea n"o"$eauna cn$ %as na e se a*ro* a8 9a"har ne res* ra a$nc cn$ se #a&u $ ncolo+ a*o & seC 7Acu% a% "recu" $e *oar"a+ Rob8 A% s/ "e sun $ac7a% sa *o"+ $ar s/ nu "e sur*r n$a n % c $ n ce s7ar *u"ea s/ au& 8 S s7ar *u"ea ch ar sa nu s*un n % c8

7A% s/ 6ac "o" ce *o" ca sa7" $eco$ 6 c %esa<ele cu%"rebu e8 (nch &n$ celularul+ ea se sur*r nse u "n$u7se n o!l n$a re"ro# &oare n %o%en"ul cn$ *or" le se nch $eau nur%a e 8 )a *oar"a une nch sor A 'es s*a" ul $e *arcare $e ln!/ *a# l onul $e cerce"areera cu %ul" %a !ol $ec" 6usese #reo$a"a n " %*ul & le + sea6lau "o"us %ul" %a %ul"e %as n $ec" s7ar 6 as"e*"a"9a"har ne8 Pre" $e o cl *a s %" ca se naru e cura<ul *ecare cu a""a !r <a s 7l a$unase n ul" %ele "re &ec $e % nu"e8 JNu *n/ cn$ 3 chael s cu % ne n7a% sca*a" $e7a c + s s*use ea8 'u*a ce l7a scos $e a c + n7a $ec" s/ "e "rans6or% n"r7o $ oa"/ s% orc/ "a+ or cu% nu %a con"ea&a8 'ar nu acu%ED Tr/!n$ 1or$ul E0*lorer n"r7un s*a" u $e *arcare l ber+ ea7s lua #al <oara $e *e banche"a $ n s*a"e+ ncu e %as na s se $use n holul *a# l onulu $e cerce"are8 Poa"e+ $aca a#eanoroc+ a!en"ul $e *a&a $e ser# c u a#ea sa 6 e cel cu care se%*r e"en se 7 oh+ 'u%ne&eule+ $e7ar 6 6os" s/ 6 e el+ %/carn $ % nea"a as"aE Pe cn$ usa holulu se nch $ea n ur%a e + a!en"ul $ ns*a"ele *u* "rulu s r $ ca och s*re ea8 9a"har ne a#ea n6a"a e un s"ra n8 A*o + *e cn$ aces"a se r $ ca n * c oare s #orb + ea real &a ca o cunos"ea8 7'oa%na $oc"or Sun$Iu s"E Z ceau c7o s/ #en " n seara as"a8 JZ ceauE ) ne erau a a care & ceauA )on$ucerea $e*ar"a%en"ulu $e *a&a s secur "a"eA S"e*hen Ja%esonA

Ta?eo 2osh hara nsus AD 71 ul %eu+ s*use ea+ s*ern$ ca ara"a la 6el $e n!r <ora"a+ *e c" era n real "a"e8 'aca a#ea s/7l scoa"a *e 3 chaela6ara+ "rebu a sa lase %*res a ca e a"" $e "ulbura"a+ nc" n c nu %a e n s"are sa <u$ece l %*e$eC E888 e888 Se *re6acu a7s * er$e s rul #orbelor+ s e& "a ca s cu% n7ar 6 6os" s !ura$e c" $e %ul"e s7ar 6 cu#en " sa s*una n 6a"a unu a!en"$e *a&a8 7E7n or$ ne+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ o as !ura a!en"ul $e *a&a8 3 s7a s*us ce s7a n"%*la" cu ba a"ul $u%nea#oas"ra8 ;a con$uc la ascensor s #a *u"e" $uce ch arla el8 AscensorulE U "ase cu $es/#rs re $e ascensor8 'ar nu era n c un 6el $e *roble%a 7 nca %a a#eacar"ela lu S"e*hen Ja%eson8 Nu%a sa nu 6 a*uca" Ja%eson sa7s $ea se%a $e l *sae 8 S7o 6 ra*or"a" $e<a * er$u"aA 3a *u"ea oare acel $re*"un!h cenus u $e *las" c s/ ac" #e&e ascensorul sau ses"ersese co$ul $e acces $ n co%*u"erA JNu7" 6ace !r < acu%+ s s*use ea8 S n c s/ nu7" "reac/ *r n ca* s7o6oloses" ch ar $e *r %a $a"/8 'aca #/$ as"a *r n ca%erele$e su*ra#e!here+ "o"ul s7a "er% na" nca na n"e $e a nce*e8D )o%*u"erulE Nea*ara" "rebu a sa a<un!a la co%*u"erullu Rob+ 6 e s nu%a *en"ru un % nu" sau $ou/8 O6er a!en"ulu $e *a&a un surs $ s"ra" s s *use <os % ca #al <oara8 7As *u"ea lasa a c as"a *en"ru un % nu"A A% ne#o e sa%/ $uc *en"ru o cl *a n b roul $oc"orulu S l#er8 7N c o *roble%a+ re*l ca a!en"ul $e *a&a+ l/sn$u7se$ n nou n scaun8 Oare a#ea s7o obser#e *e %on "orA S7ar 6 cu#en " s/7 o6ere #reo e0*l ca" eA NuE 'e ce ar 6 "rebu " s/7 e0*l ce ea

lu ce 6aceA As"a n7ar 6 6acu" al"ce#a $ec" s/7 s"rneasc/ a!en"ulu cur o& "a"ea n le!a"ura cu %o" #ul *en"ru care!as se necesar sa se <us" 6 ce8 L/sn$ #al <oara <os+ ln!/ *u* "rul a!en"ulu $e *a&a+ ea*arcurse cor $orul care con$ucea s*re b roul lu Rob+ a*r nse lu% n le s co%*u"erul8 4as n$ *ro!ra%ul $e co%un ca" + ea n"ro$use re*e$e nu%arul *e care 7l $a$use Rob s a*o a*asa "as"a ENTER8 )one0 unea se 6acu a*roa*e ns"an"aneu s ea au& un &!o%o" scur" n %o%en"ul cn$co%*u"erul $e *e b roul e s"ab lea o le!a"ura cu cel $ n9 he 8 Se $esch se o 6ereas"ra care con" nea $oua rn$ur $e "e0"8 Un cursor *ulsa la s6rs "ul celu $e7al $o lea rn$8 Suboch e ul" %a c 6ra $e *e *r %ul rn$ se %o$ 6 ca o$a"a cu"recerea 6 ecare secun$e8 )onec"are -KC--C-- OraC ,,C15C.\ A*asa" ENTER *en"ru con6 r%are8 n"ele!n$ *e loc %esa<ul+ 9a"har ne se u "a la ceas8 Erana n"e cu a*roa*e e0ac" $oua % nu"e s "re &ec $e secun$e6a"a $e " %*ul a6 sa" *e ecran8 Re!ln$u7s ceasul *en"ru a7l s ncron &a cu ora $e *e ecran+ a*asa $ n nou "as"a ENTER8 Se $esch se o noua 6ereas"ra s a*arura n s"e l "ere+ n " %*ce Al 9ala%a 6acea *r %ele e6or"ur *en"ru a $esch $e$ rec"orul Ser nus8 3a na n"e ca el sa 6 s*ra# " $e n"ro$us *r %ul rn$ $e ns"ruc" un + 9a"har ne se 6olos $e%ouse7ul $e *e b roul e *en"ru a % csora con "a *ro!ra%ulu as"6el nc" *e %on "or sa a*ara $oar $es?"o*7ulob snu "8

nch se %on "orul+ s" nse lu% n le n b rou s *arcurse nsens n#ers cor $orul8 7To"ul e7n or$ neA o n"reba a!en"ul cn$ ea n"ra $ nnou n hol8 9a"har ne ncu# n"a s 7s lua #al <oara+ u "n$u7se *en"ru ul" %a oara la ceas n " %* ce calca *e ur%ele a!en"ulu ce7o con$ucea *r n us le $ ns*re cor $orul n ca*a"ul caru a se a6la ascensorul8 7N % c %a r/u $ec" sa " se %bolna#easca co* lul+ nu7 asaA obser#a a!en"ul n #re%e ce "recea car"ela *e $easu*ra *lac cenus $e ln!/ usa l 6"ulu 8 9a"har ne scu"ura $ n ca*+ $ar nu ras*unse8 ( se *aru ca"rece o e"ern "a"e *n/ cn$ cab na ascensorulu sos + ar ea*as naun"ru8 S*re usurarea e + a!en"ul ra%ase *e loc+ ncl nn$ *u" n$ n ca*+ a*o *leca e0ac" cn$ us le cul san"e se nch $eau8 )onsul"n$u7s ceasul+ ea #a&u c/ Je"ern "a"eaD $urase c nc &ec s $oua $e secun$e8 9a"har ne nu%ara c"e secun$e "rebu au l 6"ulu *en"rua a<un!e la subsol8 ) nc s*re&ece+ nclus # " %*ul a6eren" $esch $er us lor8 Paras n$ cab na ascensorulu + "ra#ersa cor $orul *n/ n$re*"ul us n s*a"ele care a &acea 3 chael8 )a%era n care 6usese *us 3 chael era su*ra#e!hea"a$ n"r7o an" ca%era8 n s*a"ele unu b rou *e care nu se a6la$ec" un a*ara" "ele6on c+ se$ea o 6e%e e8 (n6 r% era sau !ar$ anA )u "oa"e c/ *ur"a un 6or%a alba+ alura e s *r # rease#era s*uneau lu 9a"har ne ca n7a#ea n 6a"a un n!er8 Aceas"a 6e%e e n7a#ea sa s"ea cu % n le n sn cn$ ea s 3 chael a#eau s/ *lece $e acolo8 'aca 3 chael #a *u"ea %er!e8

7Pu"e" n"ra $ rec"+ $oa%na $oc"or Sun$Iu s"+ s*use6e%e a8 'oc"orul Ja%eson es"e cu 6 ul $u%nea#oas"ra8 Ea n"ra *e usa $ n ca%era un$e se a6la 3 chael s + cn$l #a&u+ s %" cu% nce*e sa se n6ur e cu%*l "8 A"%os6era $ n n"er orul cu" e era acu% a"" $e rea+ nc" *e $ naun"rul *ere"elu $e *le0 !las se $e*usese $e<a o*el cula $e culoare ca6en e8 Pe alocur $e#en se a"" $e!roasa+ nc"+ *rac" c+ se scur!ea *e su*ra6a"a *las" culu + l/sn$ n ur%a $re lun! s b/loase8 S cn$ S"e*hen Ja%eson s r $ ca och $e *e %on "orul console la care se$ea+ %a a#ea s "u*eul s/7 &%beasc/8 7Se s %"e 6oar"e b ne+ s*use el8 A#e" un ba a" e0"raor$ nar8 'e *arca 3 chael "oc%a ar 6 cs" !a" c ne s" e ce cursaE se !n$ 9a"har ne+ ar %n a a%en n"a s7o co*leseasca8 A"unc + ch ar n acea cl *a+ ea a#u 6er%a con# n!ere ca a#ea s/7l scoa"a *e 6 ul e $ n acea $e&!us"a"oare cu" e n care &acea8 n"r7un 6el sau al"ul8 )h ar $aca *en"ru as"a "rebu a s/7l o%oare *e S"e*hen Ja%eson s *e 6e%e a7!ar$ an8 S *e or c ne al"c ne#a care7ar 6 ncerca" s/7 s"ea n $ru%8 )h ar asa+ u "e7acu%+ *e loc+ ar 6 6os" nes*us $e ncn"a"/ s/7l o%oare *e aces" barba" care7l *r #ea *e 3 chael ca *e un coba oarecare s n % c %a %ul"8 7n"o"$eauna a a#u" %ul" cura<+ s*use ea 6ara s/7s "ra$e&e cu n % c !n$ur le8 Po" #orb cu elA 7 'es !ur8 n " %* ce se a*ro* a $e cu" e+ se u "a ra* $ n <ur+ c/u"n$ ca%era ascunsa care+ s" a b ne+ "rebu a s/ 6 e *e7a*roa*e8 )a s %a na n"e+ nu #a&u n % c8 d 7 @una+ *u ule+ s*use ea cu bln$e"e8 Te s %" b neA ' naun"rul cu" e + 3 chael ncu# n"a8

7Asa cre$8 A*o C A% sa %a 6 u #reo$a"a n s"are sares* r aer cura"A n"rebarea &$rob n %a 9a"har ne 8 J' sear/E #o a ea sa " *e n !ura %are8 A% sa "e sco" $e a c s a% sa "e$uc n"r7un loc un$e7a sa *o" sa res* r *n/7o sa re*ara%no ce " 7au 6acu" " calos as" aED 'ar nu *u"ea su6la n c o#orbul "/8 A*o + *e cn$ "acerea e se *relun!ea+ ba!a $e sea%a ca3 chael % sca $ n ca*8 Parea s/ 6 ara"a" s*re *oala lu 8 Pr # n$ n <os+ ea #a&u ara"a"orul $e la %na $rea*"a% scn$u7se8 'oar *en"ru o cl *a nu n"elese ce anu%e6acea el8 A*o se $u% r 8 El $esena l "ere cu $e!e"ele *e cearsa6+ a"" $e 6 resc+ nc" n %en care nu s7ar 6 u "a" a"en" la ele nu s 7ar 6 $a sea%a ce 6acea8 7S !ur ca $a+ s*use ea8 (ar $oc"orul Ja%eson & ce ca "e s %" b ne8 JS)OATE73A 'E A()(D+ scr au $e!e"ele lu 8 As !urn$u7se re*e$e ca Ja%eson nca era concen"ra" asu*ra ecranulu co%*u"erulu + ea ncl na $ n ca* o s n!ura $a"a8 7 n noa*"ea as"a+ s*use r $ cn$u7s %na $rea*"a la nal" %ea s"o%aculu cu cele *a"ru $e!e"e n" nse s l * "e+ ar cel %are *l a" n *al%a8 Och e l *r #eau 6 0 *e 3 chael #rn$ *arca sa7l 6aca s/ n"elea!a ca ea ras*un$ea ru!a% n" *e care el o scr sese cu $e!e"ele *e cearsa6C n noa*"ea as"a a% s/ r/%n cu " ne a c 8 @ neA Era a*roa*e s !ura ca #a&use och cl * n$ la #e$ereacelor *a"ru $e!e"e *e care le ara"ase n cl *a cn$

*ronun"ase Jn noa*"ea as"aD8 Oare *r ce*use el ca ea7 $a$ea ora e#a$ar 7 ora *a"ru $ % nea"aA S 9a"har ne a#u con6 r%area cn$ l #a&u c/7 6ace cu och ul8 7 4a"aE Pre" $e c"e#a secun$e bune+ Rob n c nu reac" ona la s"r !a"ul lu Al 9ala%a8 n ul" %ele "re ore+ n #re%e ce Allucra cu rab$are la co%*u"erul $e ln!/ Ph l Ho=ell+ Rob se"re& se $ n ce n ce %a 6asc na" $e nenu%ara"ele l s"e $e 6 s ere ce se $erulau *e ecranul %on "orulu $e la "er% nalulas"rono%ulu 8 Trecusera ore n"re! $e cn$ su*erco%*u"erul a6la" la nu%a c" #a %e"r $e*ar"are cau"a *r n "oa"ecelelal"e co%*u"ere care erau $ s*on b le 6 s ere con" nn$sec#en"e $e A'N8 'e c"e or !asea ce#a+ co%*aracon" nu"ul nu nu%a cu al acelu un c 6 s er *en"ru caresu*erco%*u"erul $a$use o *robab l "a"e $e noua&ec s sa*"ela su"a ca ar *ur"a o sec#en"a A'N a unu or!an s% necunoscu"+ c s cu celelal"e $oua&ec s "re $e 6 s ere *e carele !enerase8 Pna la e0cla%a" a lu Al 9ala%a+ 6usesera *rocesa"e % $e 6 s ere s 6 ecare $ n"re ele 6usese a$au!a" la l s"a $ n cen ce %a lun!a $e sec#en"e A'N s"oca"e $ ! "al 7 co$ur !ene" ce *en"ru cele %a % nuscule or!an s%e %onocelulare+ *en"ru % $e s*ec $e al!e+ %usch + 6er ! + arbus" s arbor + ca s *en"ru % $e # er% + nsec"e+ *a an<en + re*" le+ a%6 b + *es" s 6 ecare s*ec e $e crea"ura cu sn!e cal$cunoscu"a o%ulu 8 Ulu "orul re&ul"a" era ca n 6 ecare 6 s er erau anu% "e sec#en"e 7unele scur"e+ al"ele lun! 7 care erau *er6ec" $en" ce cu una sau al"a $ n"re sec#en"ele ce se *u"eau n"ln n

6 s erul *e care7l !enerase co%*u"erul *r n *relucrarea se%nalulu *ro#en " $ n a$ncul s*a" ulu cos% c8 Un se%nalcare+ s*usese Ho=ell lu Rob+ *ro#en se $ n"r7un locnu% " 4ala0 a Gh rl*ool8 n "oa"e ca&ur le+ co%*u"erulra*or"a sr!u nc os+ n *rocen"e+ !ra$ul $e s % l "u$ ne *e care7l $esco*er se8 'es nu e0 s"a n c o co* e *er6ec"a n c %acar una *e care co%*u"erul sa o cons $ere ca se%n 6 ca" # a*ro* a"a 7 "o" %a %ul"e cr%*e e $e sec#en"e*ro#en "e $e la c nc s*re&ece % l oane $e an 7lu% na $ s"an"a se *o"r #eau cu una sau al"a $ n"re se!%en"ele $e A'N ale #reunu or!an s% $e *e Pa%n"8 Una *es"e al"a+ Ho=ell era $e<a a*roa*e s !ur ca $o#a$aa#ea sa 6 e $e neres* nsC nu nu%a ca # a"a $e *e Pa%n"nu era un ca n )os%os+ nsa cara% & le e 6un$a%en"ale+ cele *a"ru ba&e a&o" ce n"ln "e la no + se %a !aseau s *eal"e *lane"e8 Nu nu%a ca # a"a era un #ersala+ $ar 6or%ele e + cn$ a#eau *n/ la ur%a sa 6 e a6la"e+ a#eau sa 6 e 6a% l are888 4n$ur le lu Rob 6ura cur%a"e bru"al $e o %n/ care7 &!l" a u%arul8 7 He + Rob+ s*unea Al 9ala%a+ s 7acu% ce #re sa %a 6ac $u*a ce l7a% s*ar"A Rob se rasuc 7n loc+ concen"rn$u7s a"en" a asu*raecranulu n 6a"a caru a 9ala%a "ru$ se c"e#a ceasur 8 ' rec"orul Ser nus era+ n s6rs "+ $esch s+ a6 sn$ %a %ul"e sub$ rec"oare8 Sub 6 ecare sub$ rec"or se a6lau &ec 7 ba uneor ch ar su"e 7 $e 6 s ere8 7Po" sa cau" n eleA n"reba el+ cn"/r n$ $ n *r # r oanu% "a *or" une a une lun! l s"e $e 6 s ere cu nu%e cr *" ce $e *e ecran8 7N c o *roble%a+ re*l ca Al8 )e anu%e cau"a%A

7Nu%e+ re*l ca Rob8 3 chael Sun$Iu s"+ Josh 3alan s 9 o? San"oya+ as"a *en"ru nce*u"8 'e ase%enea+ %a cau"a7l s *e un *us" *e nu%e 3ar? Reynol$s s un al"ul888 So#a + ncercn$ sa7s a% n"easca nu%ele ba a"ulu $ n Ne= Jersey+ a*o l !as C Shelby8 Shane Shelby8 nce*e cu as"ea8 'e!e"ele lu Al 9ala%a &burau *e "as"a"ura+ ac" #n$*ro!ra%ul $e cau"are+ n"ro$use nu%ele *e care Rob "oc%a le $a$use s a*asa "as"a ENTER8 A*aru o l s"a $e c nc s*re&ece 6 s ere+ c"e c nc n 6 ecare $ n"re cele "re sub$ rec"oare ale $ rec"orulu Ser nus8 n #re%e ce Rob s"u$ a l s"a+ ncercn$ sa $ec $a n care $ n"re 6 s ere sa se u "e %a n" + $ ns*re "er% nalul ala"ura"rasuna un % c se%nal acus" c s 7l au& a*o *e Ho=elle0cla%n$ $oar $oua cu# n"e *e un "on ce#a %a sus $ec" osoa*"a ncarca"a $e ulu reC 7 Oh+ (suseE Pen"ru o cl *a+ Rob nu a n"eles ce se%n 6 ca" e a#ea acel se%nal sonor+ $ar %e$ a" s a% n" 8 Ph l Ho=ell *ro!ra%ase o alar%a8 O alar%a care a#ea sa sune $aca su*erco%*u"erul !asea o co* e *er6ec"a a 6 s erulu *e care7l co%*ara cu c"e#a su"e $e % $e al"e 6 s ere8 Nu *en"ru o $en" 6 care *ar" ala8 N c %acar *en"ru noua&ec s noua la su"a s % l "u$ ne8 Nu%a *en"ru o co* e absolu" *er6ec"a8 @ ne+ $ar era cu ne*u" n"aE E s" au ce nse%na acea sec#en"a s s" au ca nu e0 s"a n c o sansa *en"ru o *o"r # re *er6ec"a 7 cel *u" n nu *en"ru aceas"a *lane"aE S "o"us alar%a sunase8 )u *ulsul accelern$u7 7se+ Rob se a*ro* e *en"ru a se u "a la ecranul $ n 6a"a lu Ph l Ho=ell8

O s/%n"/ care sos se cn$#a+ a"" $e $e%ul" n " %*+ nc" a*roa*e s6 $a or ce *os b l "a"e $e n"ele!ere+ $e *e o*lane"a a"" $e n$e*ar"a"a+ nc" era cu $es/#rs re n# & b la+ n"r7a$e#ar+ o *lane"a care nce"ase sa e0 s"e n ur%a cuc nc s*re&ece % l oane $e an n ur%a8 O sa%n"a care era nen$o eln c una $ n"re %ul"ele % + *oa"e ch ar % l oane 7 ce 6usesera r/s*n$ "e *r nun #ers ca n s"e s*or *ur"a" $e #n"8 )ele %a %ul"e $ n"reele "rebu e s/ 6 *lu" " necon"en " *r n s*a" ul cos% c+ % scn$u7se % s % $e an *r n # $ul n!he"a"8 Unele se #or 6 *rabus " n s"ele *en"ru a 6 % s"u "e ns"an"aneu8 'oar c"e#a 7 cea %a % ca *ar"e $ n"re ele 7 #or 6 ca&u"*e *lane"e+ n!ro*n$u7se a$nc n sol8 Pen"ru ca acolo sa&aca n le"ar! e s as"e*"are8 )n$ s cn$+ c"e una esea lasu*ra6a"a *ur"a"a $e un #al $e %a!%a *en"ru a se s*ar!e lasu*ra6a"a8 'aca nu erau *r eln ce con$ " le 7 s co%*o& " a ch % ca a a"%os6ere era necores*un&/"or ech l bra"a 7 # a"a $ ns/%n"/ a#ea s/ %oara8 Al"eor nsa+ un$e#a+ una $ n"re se% n"e a#ea sa se $esch $a s s/ !aseasca o a"%os6era care s7o hraneasca+ ar# a"a $ naun"rul se% n"e a#ea sa ncea*a a se re*ro$uce8 O noua *lane"a a#ea sa 6 e nsa%/n"a"a s e#olu" a *u"eance*e8 (ar # a"a $e *e *lane"a cea %oar"a 7 *lane"a care+ cu %ul"" %* n ur%a+ 6usese $ s"rusa $e e0*lo& a s"ele n <urulcare a !ra# "ase 7a#ea s/ con" nue8 7)"e *lane"eA %ur%ura n cele $ n ur%a Rob+ 6ara%acar s/7s $ea sea%a ca !n$ se cu !las "are8 )"e *lane"ecre& ca le7au *r % "A Era e# $en" a" $oar un s n!ur r n$8 n cl *a n care seu "a la ea+ Rob a#u o sen&a" e $e $^<_ #uC *arc_ %a *r # seun$e#a s aces" ecran+ s aces" nu%e $e 6 s er n e0ac" aceeas con6 !ura" e8 lu/ $oar o cl *a ca s/7s $ea sea%aca nu7 era 6a% l ar nu%ele 6 s erulu 8 ) nu%ele $ rec"orulu n care se a6la8 ' rec"orul Ser nusE 7 Al+ s*use el nce"8 U "/7"e un * c la as"a8 Al 9ala%a+ nca n scaun+ se n" nse s se u "a la ecranul *e care Rob S l#er s " nea * ron "e *r # r le8 7(suseE 6acu el 6/ra sa #rea % "n$u7l *e Ho=ell+ cn$c " a$resa co%*le"a a 6 s erulu e# $en" a" *e ecran8 )ena ba se n"%*laA O <u%a"a"e $e ora %a "r& u+ "o" "re s" au8 La ur%a ur%e + Ta?eo 2osh hara nu % n" se cn$ s*usese ca oa%en lu $esco*er sera ce#a ce a$ucea a !eo$acon" nn$ o subs"an"a or!an ca8 'ar Rob s" a acu% ca n c 2osh hara s n c ech *a $e oa%en $e s" n"a *e care7o 6or%ase *en"ru a anal &a s $esco*er o u" l &are a subs"an"e ech *a *e care el o nu% se Soc e"a"ea Ser nus 7 nu a#eaun c cea %a % ca $ee $es*re *ro#en en"a subs"an"e $ n n"er orul s6ere 8 'es ea es se la #eala $ n a$ncul scoar"e "eres"re+ scu *a"a $e o # olen"a ac" # "a"e #ulcan ca a6la"a %ul" sub6un$ul oceanulu + sursa e era un % s"er *e care nu%a con<unc"ura absolu" acc $en"ala n care7o $esco*er se Ph l Ho=ell era n s"are s7o re&ol#e8 S brusc Rob n"eleseC ob ec"ul cen"ral al *ro ec"ulu

Ser nus nu era c"us $e *u" n o !eo$a8 ) o s/%n"/8

Pen"ru o cl *a Ph l Ho=el r/%ase "acu"8 )n$ n cele $ nur%a #orb + ulu rea $ n soa*"a lu s*use lu Rob ca s el s $a$ea sea%a $e a$e#ar8 7Nu sn" e + s*use el8 ) no 8 No sn"e% ce care aue#olua" $ n cele $ n" se% n"e8 Pr # rea lu era a" n" "a asu*ra lu Rob8 Rob+ se%nalul ala nu l7au "r % s n s"ee0"ra"eres"r 8 ) ch ar no 8

3 e&ul no*" + nca *a"ru ore8 )u% sa *roce$e&eA JA% s7o 6ac+ s s*use ea8 N7a% s/7l las *e 3 chael sa %oara8 N c a c + n c n al"a *ar"e8D naun"rul cu" e $e *le0 !las+ 3 chael *area a$or% "+ $es 9a"har ne banu a ca nu%a se *re6ace8 S"e*hen Ja%eson se u "a la 6 ul e + ca s cu% aces"a n7ar 6 a#u" $ec" o 6or%a usoara $e !r *a8 7)re$ ca *ac en"ulu nos"ru %er!e 6oar"e b ne+ a#n$ n#e$ere c rcu%s"an"ele+ s*use el *e un "on *ro6es onal ce "rebu a sa nsu6le ncre$ere+ *e care 9a"har ne se !n$ ca l7a n#a"a" la 6acul"a"ea $e %e$ c na8 JPac en"AE )u% $e7l *u"ea nu% *e 3 chael *ac en"A 3a $e!raba # c" %aED Tare7ar %a 6 a#u" che6 s/7 "ra!a un *u%n n nas+ "are7ar %a 6 #ru" s/7l nch $a *e el n cu" a n care era ca*" #3 chael s sa7l 6aca sa res* re a"%os6era %or"ala care+ brusc+ $e#en se s n!ura n s"are s/7l %a " na *e 6 ul e n # a"a8

'e ce oare nu s7o cara acasaA 'aca a#ea sa s"ea s el ln!/3 chael "oa"a noa*"eaA n aces" ca& ce7a#ea sa %a 6acaA 'es ea reusea nca s/7s *as"re&e %asca *e ch * 7 o%asca *e care s 7o co%*usese cu ba!are $e sea%a $ nn!r <orare *en"ru 3 chael+ *e $e o *ar"e+ ar+ *e $e al"a+ $ n a*rec ere *en"ru e6or"ur le $oc"orulu 7 % n"ea lucra cu re*e& c une8 A"unc nsa au& cu# n"ele *e care leas"e*"a8 7)re$ ca *oa"e7ar 6 ca&ul sa ncerc sa nch $ s eu och + s*use Ja%eson+ "recn$ n re# s"a *en"ru ul" %a oara %on "oarele care su*ra#e!heau *ara%e"r # "al a lu 3 chael8 To"ul *are a se 6 s"ab l &a"8 'aca a*are #reo *roble%a+ LuAnne s" e cu% sa a le!a"ura cu % ne8 JLuAnneED s re*e"a 9a"har ne n "acere8 O s n!ura *r # re n och e cenus s $ur era !ra "oare *en"ru 9a"har neC n c u$a un 6or%e $e n6 r% era+ %eser a $e ba&a a 6e%e care se a6la n an" ca%era $e $ ncolo 7 *robab l s n!ura e %eser e 7 era cea $e *a&n c8 3ascn$u7s cu !r <a a$e#ara"ele sen" %en"e+ 9a"har ne s $a$u s l n"a sa *una n cu# n"ele e *ro*or" a <us"a $e n!r <orare s $e ncre$ereC 7)h ar cre$e" ca se #a s %" 6oar"e b neA 7Are sa 6 e 6oar"e b ne+ o as !ura Ja%eson8 J'e *arca as 6 co* lED 9a"har ne &bu" sa scoa"a un sus* n *e care ea7l $orea a suna a usurare8 7E + s*er sa #a o$ hn " s *en"ru % ne+ s*use ea8 Pur s s %*lu nu cre$ c7a% sa nch $ un och n noa*"ea as"aE J'u%ne&euleE Nu cu%#a a% sar " *es"e calAD To"us Ja%eson *area $ s*us sa crea$a $oar ce7au& se8

Or *oa"e ca el *ur s s %*lu s" a c/ ea nu *u"ea 6ace n % c *en"ru a7l scoa"e *e 3 chael $ n aces"a ca%eraA 9a"har neres* nse *e loc n"rebarea+ ne6 n$ $ s*usa s/ #a$/ ce %*l ca" ar 6 re&ul"a" $e a c 8 La c nc s*re&ece % nu"e $u*a *lecarea lu Ja%eson+ ea*urcese n *r %a $ n"re ceea ce ea nu%ea % s un $erecunoas"ere8 A#n$ cer" "u$ nea c/ 6 ecare cu#n" ros" " era ascul"a"+ c/ 6 ecare % scare era *n$ "a+ se s"ra$u s/7 s*unalu 3 chael s/ nu7s 6aca !r < s s/ ncerce s/ $oar%a8 Na$a<$u n$ ca #orbele e sa nu sune "o" a"" $e !aunos*en"ru urech le celu ce ascul"a *recu% sunau e + s lu/ *un!u"a $e Z *loc $ n #al &a+ *aras ca%era (u 3 chaels 7o n"reba *e J n6 r% eraD $aca *e acolo se a6la #reobuc/"/r e8 7'aca nu7% 6ac n s"e ca6ea+ n7o s/ re& s" la noa*"e+ s*use ea+ o6"n$8 U "n$u7se la ea cu se#er "a"e+ LuAnne so#a + a*o ara"a s*re ca*a"ul cor $orulu 8 7 'ar nu e ca6ea+ s*use ea8 7Nu7 n % c8 Nelun$ n sea%a raceala 6e%e s s"rn!n$n %n/ sacule"ul Z *loc ce con" nea ca% un *u%n $e*l cule"e $e ca6ea n a%bala<ul lor or ! nal+ 9a"har ne e0*l caC 3 7a% a$us $e7acas/8 LuAnne nu %a a$au!a n % c+ asa nc" 9a"har ne sen$re*"a s*re buc/"/r e8 )n$ "recu *e ln!/ usa n s*a"elecare a se a6lau labora"orele *ro ec"ulu Ser nus+ ea obser#a c/*laca $e %e"al $ s*aruse s ab a $e *u"u sa se ab" na sa nuncerce clan"a+ s/ #a$a $aca era nch sa8 n buc/"/r e *use *e 6oc un #as cu a*a+ a*o s*/l/ $ouaces" + *unn$ c"e un *l cule" n 6 ecare8 'u*a ce ca6eaua se

6acu+ scoase cele $oua *l cule"e+ a*o $use a%bele ces" nan" ca%era un$e se a6la 6e%e a7!ar$ an8 7;7a% 6acu" s $u%nea#oas"ra una+ anun"a ea *unn$a%bele ces" *e *u* "ru s %b/rb/"n$u7se *en"ru a nu reac" ona n n c un 6el la cau"a"ura *l na $e sus* c une *e care 7o arunca cealal"a 6e%e e8 7 As"a7 %arca )hocola"e 3ocha+ cealal"a 1rench ;an l a @ean8 7'u%nea#oas"ra *e care7o *re6era" A n"reba n6 r% era8 7Pa eu cre$ ca ;an l a8 7 Poa"e c7a% s7o ncerc *e as"a8 Lun$ cealal"a ceasca+ 9a"har ne n"ra n ca%era lu 3 chael8 'es el *area ca $oar%e+ era a*roa*e s !ura ca se*re6ace8 Recunosca"oare *en"ru aces" *re"e0" care7o scu"ea sa6aca o con#ersa" e care 6ara $oar s *oa"e ar 6 suna" la 6el 6als*en"ru urech le or cu ar 6 as s"a" la ea ca s *en"ru ale e + s" nse lu% na8 nca*erea se scu6un$a n"r7un n"uner ca*roa*e $e*l n+ cu e0ce*" a *l* r %on "oarelor ce a6 saunca *ara%e"r # "al a lu 3 chael s co%*o& " a ch % ca aa"%os6ere $ n n"er orul cu" e $e *le0 !las8 J)h ar s n"uner cul are och D+ se !n$ 9a"har ne+ a% n" n$u7s $e ca%erele $e lua" #e$er $e la *oar"a *r nc *ala8 Se *use *e as"e*"a"+ s*ern$ ca+ la *a"ru $ % nea"a+ n"uner cul s "acerea $ n ca%era #or a%a! # ! len"asu*ra#e!he"or lor ce #or 6 $es"ul $e nea"en" nc" sa7 n!a$u e lu 9a"har ne sa 6aca ul" %a % scare n <ocul *e care7l *lanu se8 3 scn$u7se a*roa*e neobser#a"a+ ea scoase $ n bu&unar"ele6onul celular s 7 co%u"a a#er" &orul $e a*el $e *e Jsoner eD *e J# bra" e s len" oasaD8

Pa"ru&ec $e % nu"e %a "r& u+ con6or% scenar ulu *e care7l *usese la cale n #re%e ce7s 6acea #al &a n ur%a cu nu%a c"e#a ore+ %a 6acu nca un rn$ $e ca6ele *en"ru eas *en"ru n6 r% era8 To"us $e as"a $a"a %a r/%ase lab roul $ n an" ca%era $es"ul $e %ul" nc" sa a6le ca nu%ele $e 6a% l e al lu LuAnne era Jensen+ ca nu a#ea *e n %en + ca locu a s n!ura s ca *area a nu 6 n"eresa"a $e n c unul$ n"re sub ec"ele $e con#ersa" e n care 9a"har ne ncercase s7o an"rene&e8 'ar ea acce*"ase o a $oua ceasca $e ca6ea+ *e care o "er% na n %a *u" n $e &ece % nu"e8 Acelas lucru se *e"recu s cu a "re a8 n n c una $ n $e*lasar le e *na la buca"ar e+ 9a"har nenu #a&u s nu au& *e n %en al"c ne#a8 S n c nu era #reunal" se%n cu% c7ar %a 6 6os" #reun al" !ar$ an n a6ara lu LuAnne Jensen8 )eea ce nse%na una $ n $ouaC or e cre$eau ca ea n!h " se bal #ernele lu Ta?eo 2osh hara+ or erau a"" $e con# ns $e n6a l b l "a"ea s s"e%ulu lor $e secur "a"e+ nc" *urs s %*lu nu7s %a 6aceau *roble%e8 )n$+ n cele $ n ur%a+ 9a"har ne #a&u % nu"arul ceasulu e n$ cn$ c nc % nu"e *es"e ora "re + s lua ceasca !oalas %a es nca o $a"a n an" ca%era8 LuAnne Jensen ch ar sur seC 7Toc%a era% *e *unc"ul $e a #en sa "e n"reb $aca nu#re sa " 7o *re!a"esc eu $e as"a $a"a8 7N c o *roble%a+ ras*unse 9a"har ne lun$ ceasca!oala $e *e b rou8 3 chael $oar%e nca bus"ean+ ar eu %7a%sa"ura" sa s"au *e n"uner c8 )e %arca #re $e $a"a as"aA 7nca o )hocola"e 3ocha+ $aca se *oa"e8

7 Nu%a $ec"8 'ucn$u7se *en"ru a *a"ra oara n buca"ar e+ 9a"har ne*use ar a*a la 6 er" *en"ru $oua ces" $e ca6ea8 'e as"a $a"a+ $ n sacule"ul Z *loc %a scoase nca un *l cule" n#el " ns"an ol8 Aces"a nsa con" nea nu nu%a ca6ea+ 6 n$ca na n"e $e a *leca $e acasa+ ea7l "a ase b n sor s + ln!/ con" nu"ul or ! nal+ a$au!ase s "re *as" le $e Halc on *e care $oc"orul le*rescr sese cu %a b ne $e un an n ur%a8 As"a se n"%*lasen " %*ul une a $ n"re *er oa$ele !rele ale lu 3 chael+ cn$+ $ n cau&a !r < *er%anen"e+ 9a"har ne su6erea $e nso%n e8 )u "oa"e ca nu recursese n c o$a"a la acele * lule+ le *as"rase"o"us ca *e o su*ers" " e+ ca s cu% s %*la lor *re&en"a ar 6 6acu" nu" la 6olos rea lor8 7Nu " se *are c"eo$a"a c/ noa*"ea *arca nu se %a s6rses"eA o n"reba ea acu%+ n " %* ce ase&a una $ n ces" *eb roul lu LuAnne Jensen8 7Toa"e *ar a 6 $ n ce n ce %a lun! + se $eclara aceas"a$e acor$ lun$ ceasca+ su6ln$ n ea *en"ru o cl *a+ a*o sorb n$8 N c n7a $ee c" e $e b ne#en "a8 7Ser#es"e7"e c" *o6"es" + re*l ca 9a"har ne8 A% a$us $es"ula8 Lun$u7s ceasca cu ea+ 9a"har ne se $use na*o n ca%era lu 3 chael8 n n"uner c+ se $e&braca $e ha nele *e care le *ur"ase"oa"a & ua s 7s "rase *e ea n s"e *an"alon s o ca%asa *e cares le a$usese $e acasa8 s *use celularul n"r7unu $ n"rebu&unarele $ n 6a"a $e la *an"alon + $e un$e *u"ea s %" # bra" a+ $aca Rob ncerca s7o sune8

La ora "re s *a"ru&ec cra*a usa $e la an" ca%era a"" c"sa *oa"a "ra!e cu och ul s*re b rou8 LuAnne Jensen era "o" nscaunul e + nsa ca*ul ca&use cu barb a n * e*" s un s6ora "r "% c esea $ n !ura $esch sa8 9a"har ne nch se nce" usa8 La "re s *a"ru&ec s c nc $e % nu"e s %" celularul# brn$u7 n bu&unar8 Sco"n$u7l a6ara+ l $esch se s era c" *e7a c sa *ronun"e nu%ele lu Rob+ $ar se r/&!n$ la " %*8 73 chaelA n"reba ea8 Te7a "re& "A (%e$ a" #ocea lu se au& n $ 6u&orC 7h8 n acelas " %* au& !lasul lu Rob n "ele6onC 7'aca nu s*u n % c+ no o sa #en % sa "e lua% n c nc s*re&ece % nu"e8 'aca es"e #reo *roble%a+ %a #orbes"e7 lu 3 chael8 9a"har ne so#a 8 A#ea ea ce#a n ca*+ $ar nu s" a $aca #a %er!e8 'aca nu %er!ea888 'ar la ur%a ur%e + nu %a a#ea $e ales8 n "acere a*asa bu"onul EN' $e *e celular+ l nch se s 7l #r la loc n bu&unar8 A*o se $use la *a"8 n lu% na slaba *ro#en "a $e la %on "or+ ab a $aca *u"ea $ s" n!e ch *ul lu 3 chael8 'ar el o *r #ea 6 0+ cu och lar! $esch s + s ea nu %a a#u n c un 6el $e n$o ala ca s el 6usese la 6el $e "rea& *e "o" *arcursul aces"or lun! ore $e noa*"e8 Ea7s $use un $e!e" la bu&e+ $u*a care scoase $ n #al &a ha nele *en"ru el s le #r n eclu&a8 El nce*u %e$ a" sa se %brace *e sub cearsa6+ s"ra$u n$u7se sa se % s"e c" %a *u" n cu *u" n"a8 )n$ s*ra# + ea7 6acu se%n sa7s "ra!a $ n nou cearsa6ul *e $easu*ra s sa se *re6aca a se culca $ n nou8 'u*a care ea es n an" ca%era8

7Es" !a"a *en"ru888A nce*u ea+ $ar lasa #orba ne"er% na"a8 LuAnneA LuAnne+ ce s7a7n"%*la"A 'ucn$u7se n s*a"ele b roulu + o &!l" *e n6 r% era care aluneca $ n scaun *e <os8 (n$re*"n$u7s s* narea+ se u "a s*er a"a *r n an" ca%era ca s cu% n7ar 6 s" u" ce sa 6aca+ a*o lua "ele6onul s a*asa bu"onul *en"ru JPu* "ru7HolD8 ) ne#a ras*unse la <u%a"a"ea celu $e7al $o lea a*el8 7JensenA se au& o #oce8 7 A c e $oc"or Sun$Iu s"+ s*use 9a"har ne8 Lu LuAnne s7a n"%*la" ce#a8 Toc%a esea% ca sa %a 6ac n s"e ca6ele s 7a% cre&u" c7a a$or% "8 'ar+ cn$ a% ncerca" sa o "re&esec+ a aluneca" <os $ n scaun8 7Oh+ (suseE 6acu !ar$ anul8 ; n %e$ a"8 9a"har ne se re*e& na*o n ca%era lu 3 chael s $ n #al &a %a scoase nc/ "re ob ec"e8 'oua $ n"re ele erau n s"e sac %ar $e *las" c *en"ru colec"a" !uno ul8 )elalal" era 6e%urul 6os l &a" al unu an"ro*o $ a caru s*e"a se s" nsese $e7acu% c"e#a % l oane $e an 8 ;rn$ sac $e colec"a" !uno *r n eclu&a+ 9a"har ne r sca n cele $ n ur%a sa7 #orbeasca lu 3 chael cu !las "are8 7T ne7le *e as"ea cu !ura la con$uc"e+ s*use ea8 U%*le7 le c" se *oa"e $e %ul"8 A*o + lun$ 6e%urul cu ea se $use na*o n an" ca%era s nc/ o $a"a a*asa bu"onul JPu* "ru HolD $e *e "ele6on8 )n$ n c la al $o lea a*el nu ras*unse n %en + ea *use rece*"orul <os+ *aras an" ca%era s se $use sa se ase&e cu s*a"ele l * " $e & $+ ln!/ usa ascensorulu 8 Pe cn$ nu%ara n !n$ secun$ele+ se ru!a ca su*ra#e!he"orul ca%ere $e lua" #e$er $e *e cor $or sa 6 e una s

aceeas *ersoana cu cel *e care7l as"e*"a sa asa $ n l 6" *es"e nca c nc secun$e8 're*" ras*uns *ar" al la ru!ac un le e + us le se $esch serae0ac" $u*a c nc secun$e s !ar$ anul es $ n l 6"8 n %o%en"ul cn$ secun$arul ceasulu lu 9a"har ne %a crono%e"ra nca o secun$a+ ea r $ ca $easu*ra ca*ulu 6e%urul+ a*o l re*e& cu "oa"a *u"erea n %oalele ca*ulu !ar$ anulu 8 (cn n$+ el ca&u n !enunch 8 9a"har ne l %a &b nca o $a"a cu osul 6os l &a"8 4ar$ anul se *rabus *e *o$ea cu 6a"a n <os s ra%asene% sca"8 ns6/cn$u7l $e a%bele % n + l $use "rs *e culoar *n/7nan" ca%era8 nch &n$ usa+ le!a % n le la s*a"e cu a<u"orul cablulu $e la "ele6on+ a*o scoase *or"o6elul $ n bu&unarul $e la s*a"e8 n ca&ul n care car"ela $e acces *e care7o sub" l &ase $ela Ja%eson nu %a era buna $e n % c+ cea a !ar$ anulu a#easa7 6oloseasca8 R $ cn$u7se7n * c oare+ s %a *r # nca o $a"a ceasul8 + Trecusera sa*"e % nu"e8 'ucn$u7se na*o n ca%era lu 3 chael+ a*r nse+ n cele$ n ur%a+ lu% na8 naun"rul cu" e $e *le0 !las unul $ n"resac $e colec"a" !uno era u%6la"+ ar 3 chael l s"rn!ea la!ura cu snurul8 7Nu le le!a+ s*use ea8 Ha $e+ !r/bes"e7"e s u%*le7l s *e celalal" s 888 )u# n"ele n!he"ara *e bu&e cn$ *en"ru *r %a $a"a s $a$u sea%a ca nu #a&use bala%ale la n c unul $ n"re col"ur le cu" e $e *le0 !lasC

7'u%ne&euleE so*" ea+ u "n$u7se cu !roa&a la 3 chael8 )u% o s/ "e sco" $e acoloA T nn$ cel $e7al $o lea sac $e *las" c la !ura con$uc"e + 3 chael ara"a cu ca*ul s*re col"ul nc n"e 8 7 Acolo8 E un bu"on8 9a"har ne cau"a n col"ul cu *r c na+ n *r %a cl *a nu#a&u n % c+ a*o $eslus un bu"onas % nuscul n!ro*a" n*ere"e8 )n$ l a*asa+ *aru ca nu se n"%*l/ n % c+ $ar ea7l #a&u *e 3 chael 6/cn$ un !es" s*re "a#an8 Un % c *anou cul sase n"r7o *ar"e+ e0ac" $easu*ra cen"rulu cu" e $e *le0 !las8 Pe acolo cobora o " <a $ n o"el no0 $ab l+ !roasa $e #reo $oua&ec s c nc $e % l %e"r 8 Un !useu $e *e " <a n"ra n"r7o 6an"a $e *e 6a"a $e sus acu" e 8 Ea au& un cl c n %o%en"ul cn$ ce#a se cu*la *e*o& " e8 O cl *a %a "r& u cu" a nce*u s/ se r $ ce $e *e *o$ea8 (%e$ a" !a&ele "o0 ce care u%*lusera cubul se r/s*n$ r/ nnc/*ere8 9a"har ne+ $e<a "us n$ $ n cau&a lor+ o lu/ s*re usaan" ca%ere 8 7(a unul $ n"re sac + l au& *e 3 chael n %o%en"ul cn$ cu" a el berase *a"ul8 (ns6acn$ snurul saculu *e care el l %* nsese n $ rec" a e + 9a"har ne se na*us" n an" ca%era+ "rn" n$ usa n ur%a e 8 Trecusera noua % nu"e8 3a as"e*"a nc/ un % nu" s "oc%a era !a"a s/ se $uca naun"ru+ cn$ usa se $esch se brusc s 3 chael es + $ucn$ cu el cel $e7al $o lea sac8 7; no $u*a % ne+ & se 9a"har ne8

'esch &n$ lar! usa+ "ra#ersa culoarul n 6u!a *na la ascensor+ " nn$ $e<a car"ela $e acces n %n/8 L * n$7o $e *anou ea s*use n !n$ o ru!ac une8 @ecul $e *e *anoul cenus u se sch %ba $ n rosu n #er$e+ $ar nu se n"%*la n % c8 Us le ra%neau nch se8 A*o n"eleseC l 6"ul urcase la e"a<ul su*er or8 )ele c nc s*re&ece secun$e ce7 "rebu au l 6"ulu *en"ru a a<un!e na*o la subsol *arura sa $ure&e o #esn c e+ $ar+ n cele $ n ur%a+ us le cul sar/ n"r7o *ar"e8 9a"har ne %a ca nu7l %brnc *e 3 chael naun"ru+ n"ra s ea s a*asa a*o bu"onul SUS8 A*o + n " %* ce us le se nch $eau+ #a&u *e c ne#a es n$ *e una $ n"re us le $e *e culoar8 Usa ca%ere un$e se lucra la *ro ec"ul Ser nusE O%ul se holba la ea sur*r ns s se re*e& na n"e+ $ar us le ascensorulu se nch sera %a na n"e ca el sa a<un!a acolo8 Ascensorul era la <u%a"a"ea $ru%ulu cn$ 9a"har ne au& un 6el $e sune" slab+ $e soner e8 O alar%a8 )n$ ascensorul a<unse sus+ ar us le cul san"e se $esch sera+ &!o%o"ul alar%e a*roa*e o asur& 8 9a"har ne s *r # $ n nou ceasul8 3a erau c nc % nu"e8 7 Ha $e+ s*use ea lu 3 chael8 O lua la 6u!a s*re us le $uble $e la ca*a"ul celalal"+ cu ce $o sac $e !uno u%6la" b/l/ban n$u7se n ur%a e 8 3 chael+ o*r n$u7se nu%a c" sa res* re a$nc $ n al $o lea sac+ aler!a$u*a ea+ *r n&n$7o $ n ur%a "oc%a cn$ a<un!ea la us le $ela holul8 Le $esch se8

A c alar%a suna *arca s %a "are+ $ar holul era nca*us" u8 7Sa es %E s*use ea8 O ru*sera la 6u!a s*re usa $e la n"rarea *r nc *ala s c"e#a secun$e %a "r& u erau a6ara+ n noa*"e8 Pen"ru o cl *a+ cons"a"n$ ca nu7 ur%area n %en + 9a"har ne n$ra&n sa s*ere c/ la ur%a ur%e ar *u"ea sa sca*e8 A*o n"uner cul 6u s6s a" $e un 6asc cul orb "or $e lu% na alb/8 )a $oua nsec"e *r nse n"r7un ac+ 9a"har ne s 3 chael se 6er ra $ n calea ra&elor8 Pes"e &!o%o"ul alar%e + 9a"har ne $ s" nse un al" sune"8 1a% l arul &!o%o" al unu el co*"erE Pro"e<n$u7s och $e ra&ele orb "oare+ se u "a n sus8 Pe c" $e brusc a*aruse 6asc culul+ *e a"" $e re*e$e $ s*aruse+ s 7a"unc l #a&u8 El co*"erul cobora la n c $oua&ec $e %e"r %a ncolo8 ncre%en $e !roa&a+ !n$ n$C JTa?eo 2osh haraED A*o + *e cn$ lu% n le $e *e $o%en u nce*ura sa se a*r n$a+ ea &ar un ch * cunoscu" n cab na el co*"erulu 8 )h *ul lu 888 Rob S l#er8 ns6acn$u7l *e 3 chael cu o %na s " nn$ sacul $e !uno cu cealal"a+ 9a"har ne se n$re*"a %*le" c n$u7se s*re el co*"erul care7 as"e*"a s 7l %* nse *e 3 chael naun"ru8 n " %* ce % n le *u"ern ce ale lu Rob o a*ucau $e nche e"ur s o "ra!eau n cab na+ au& %o"orul el co*"erulu urln$8 )h ar na n"e $e a se urca b ne n a*ara"+ aces"a cabra+ se ncl na *e o *ar"e s nce*u cursa n noa*"e8 'e *e lana 7ul sau $ n a6ara $or% "orulu + Ta?eo 2osh hara *r # el co*"erul $ s*/rn$ n noa*"e+ a*o #orb n

"ele6onul *e care7l luase n cl *a cn$ alar%ele l $es"e*"asera $ n so%n8 7Ur%ar " 7 *e ra$ar+ *orunc el8 A6la" nco"ro se $uc8 #o% a$uce na*o 8 n"ele! A S *e %a%a+ s *e 6 u8 na n"e $ea nch $e+ %a a$au!aC S cn$ %er!e%+ as #rea sa a#e% cuno s un !ar$ an s*ec al8 Unul $ n"r7ace a care au 6os" an"rena" ca lune" s" 8

)as" le *e care Rob le *use lu 9a"har ne *e urech n$a"a $u*a ce7o "rase n cab na el co*"erulu a"enuara urle"ul%o"orulu su6 c en" $e %ul"+ nc" ea s/7s $ea sea%a ca Rob ncerca s/7 s*una ce#a+ $ar cu# n"ele erau neca"e n &!o%o"ul n6ernal #en " $e $easu*ra ca*ulu 8 )n$+ n cele $ nur%a+ ea7s re$obn$ cura<ul $e a $esch $e !ura $u*a o ser ea%e" "oare $e * ca<e s # ra<e ale el co*"erulu *e care * lo"ulle 6acea *en"ru a se n$e*ar"a $e $o%en u+ 9a"har ne "rebu sa" *e n !ura %are+ cu "oa"e ca % cro6onul cas" se !asea la$oar c" #a % l %e"r $e bu&ele e 8 7)" $urea&a *n/ a<un!e% n (nsula 3areA Rob $a$u sa ras*un$a+ $u*a care a%u" cn$ * lo"ul s%uc $e %ansa+ ar el co*"erul * #o"a # olen" s*re s"n!a+ *en"ru ae# "a * scul unu %un"e8 Plon<a $re*" n <os+ a*o se s"ab l &as nce*u sa urce+ a<un!n$ n cele $ n ur%a $ ncolo $e #r6ul%un" lor+ $u*a care o a*uca n" ns ca"re a*us8 7;reo *a"ru&ec $e % nu"e+ s*use Rob n cele $ n ur%a8 Pa"ru&ec $e % nu"eE 'ar+ s a% n" ea+ Rob s*usesena n"e ca 3 chael nu #a "rebu sa res* re $ec" #reo &ecesau c nc s*re&ece % nu"e8 S cu "oa"e ca unul $ n"re ce $o

sac era nca *l n 7 ea nsas a#ea !r <a s/7l " na s"rns la !uraca sa 6 e s !ura ca n % c $ n con" nu"ul lu nu a#ea sa se* ar$a *n/ cn$ 3 chael ur%a sa a ba ne#o e $e el 7 sacul *e care7l c/rase 3 chael $e la *a# l onul $e cerce"are era$e<a *e <u%a"a"e !ol8 'ar %a na n"e ca ea sa #orbeasca+ 3 chael & seC 7O sa ncerc sa res* r aer nor%alE " *a el n % cro6on8 Poa"e asa reusesc sa %a econo% sesc ce7 n sac8 9a"har ne ncu# n"a # !uros $ n ca*+ a*o " *a $ n noun % cro6onC 7;e& nu%a sa a !r <a sa nu7l r s *es" ncercn$ sa #orbes" E 3 chael 6acu se%nul clas c cu $e!e"ul %are r $ ca" nsus s *u%nul s"rns 7 "o"ul e n re!ula8 A*o + sub och e + ele0* ra ul" %a !ura $e !a& $ n sac s "rase n * e*" *r %a !ura$e aer nor%al $ n cab na8 Pen"ru o cl *a+ $ar nu%a *en"ru o cl *a+ 9a"har ne s %" cu% se nas"e s*eran"a8 A*o 3 chael 6u lo# " $e o cr &a $e"use+ ar 9a"har ne *u"u sa #a$a $urerea *e ch *ul lu 8 s #r$ n nou 6a"a n !ura saculu + %a ns* ra ce#a $ n !a&ulcon" nu" s "usea se $o%ol 8 Sacul nsa se %a sub" e8 )n$ 9a"har ne s *r # ceasul+ cons"a"a ca nu "recusera $ec" #reo "re % nu"e $e cn$ *aras sera $o%en ul8 n aces" r "% a%b sac a#eau sa 6 e consu%a" ch ar na n"e $e a a<un!e la <u%a"a"ea $ru%ulu *n/ la(nsula 3are8 7)e ne 6ace%A n"reba ea+ ncercn$ sa7s " na n 6ru nel n s"ea ce nce*use s7o cu*r n$a8 3 chael nu *u"ea %ur acu%E Nu se *u"eaE E "rebu au sa7l sal#e&e+ nu s/7l o%oareE 7Nu7" 6ace !r < + s"r !a Rob *es"e &!o%o"ul %o"orulu 8 Pn/ cn$ le "er% na el+ "o"ul are s/ se re&ol#e8

9a"har ne *r # a6ara n noa*"e *r n *ere" $e *le0 !lasa cab ne 8 'ru%ul *e care7l ur%au era *aralel cu coas"a%un"elu + ar * lo"ul " nea a*ara"ul la <oasa al" "u$ ne+ ur%ar n$ $e a*roa*e $en #elar le rel e6ulu 8 Pa$ur le "ro* cale $ n <urul $o%en ulu ce$asera $e<a locul *asun lorbo!a"e a6la"e %a sus $e 3a?a=ao s Pu?alan + s e0ac"na n"ea lor s s*re s"n!a 9a"har ne *u"ea &ar c"e#a lu% n care banu a ca se a6la un$e#a+ n 9ula8 ns ra"e n $e*ar"are+ $e7a lun!ul l "oralulu !ol6ulu 3aalaea+ caun lan" scn"e e"or $e $ a%an"e erau lu% n le orasulu 9 he s Ga lea8 S %a $e*ar"e+ ca"re su$+ se a6la o #as"a n" n$ere $en"uner c n"reru*"a $oar $e c orch n $e lu% n "e slabe$e la a*ar"a%en"ele $e *e r # era 3a?ena s $e la 3au Pr nce Ho"el+ a*o c"e#a scn"e er r s * "e c s colo"ra$au *re&en"a celor &ece7$o s*re&ece case $e *e *la<a+ $u*a care l "oralul se "er% na abru*" acolo un$e nce*eaco#orul $e la#a8 'e$esub"ul el co*"erulu *e sa<ul sesch %ba $ n nou+ locul *asun lor bo!a"e $e %un"e 6 n$lua" acu% $e "erenur le 6er%elor a!r cole ce $o% nau #ersan"ul $e % a&a& al %as #ulu Halea?ala8 )h ar s la lu% na s"elelor ea *u"ea $eslus "u6 sur le $ese $e cac"us cu*ere "e*oase s arbor ? a=e cu 6or%ele lor c u$a"e+ cealca"u au %a<or "a"ea #e!e"a" e al"% n"er rara ce cres"ea*r n *ar"ea loculu 8 Se u "a re*e$e la 3 chaelF *r %ul $ n ce $o sac eraa*roa*e !ol "+ $ar+ *e %asura ce nce*ea s/7s re# na $u*aacea r s *a $e ener! e $ n " %*ul e#a$ar + r "%ul res* ra" e lu + ca s al e + nce*ea sa re# na la nor%al+ ar !a&ul care %a ra%asese n sac " nuse cu %ul" %a %ul" $ec" s 7ar 6 %a! na"8 'ar ch ar s asa+ sacul era $e&u%6la" cu %ul" na n"e $e a

"ra#ersa l n a "ar%ulu s a sur#ola canalul lar! ce se*ara 3au $e (nsula 3are8 'u*a ce 3 chael "er% na *r %ul sac s nce*u sa "ra!a*r %a !ura $ n cel $e7al $o lea+ 9a"har ne real &a ca+ n loc s7o a s*re su$7es"+ s*re (nsula 3are+ el co*"erul s con" nua $ru%ul s*re su$7#es"8 n n"uner c *u"ea $ s" n!e s lue"a une nsule %a % c $ecu*a"e clar *e cerul no*" 8 'ar n"re 3au s (nsula 3are nu erau n c un 6el $e nsul "eE O *r # re ra* $as*re busola con6 r%a "e%er le s o noua banu ala s !as salas n su6le"ul e + *e cn$ cau"a un %o" # *lau& b l al $e*lasar lor n $ rec" a !res "a8 S $e ce7o as !urase Rob ca 3 chael nu #a "rebu sares* re $ec" cel %ul" c nc s*re&ece % nu"eA A*o + n #re%e ce el co*"erul %en" nea un ca* co%*ascons"an" la noua&ec $e !ra$e 6a"a $e s n!urul loc un$e3 chael %a a#ea o sansa $e su*ra# e"u re+ al"a $ec" cea$ n labora"orul lu Ta?eo 2osh hara+ nce*u sa n"re&areasca a$e#arul8 Rob con" nua sa lucre&e *en"ru Ta?eo 2osh haraE Nu nu%a ca lucra nca *en"ru el+ $ar o a$e%en se *eea 7 s *e 3 chael 7 $re*" n cursa8 ' s*era"a+ se u "a nnebun "a $e <ur %*re<ur+ ncercn$sa $ec $a ce era $e 6acu"8 Sa ncerce sa *re a ea nsas con"rolul el co*"erulu A Renun"a la $ee e0ac" n cl *a cn$ #en se 7*oa"e $oar n 6 l%e se n"%*la ca un a!ea% u care*n/ a"unc nu %a *usese * c orul n"r7un el co*"er sa *una$ rec" %na *e %ansa+ $ar n real "a"e aces" lucru era *ur s s %*lu %*os b l8 7'e ce nu &bura% s*re (nsula 3areA n"reba ea+ s"r !n$ n !ura %are *en"ru a aco*er &!o%o"ul n6ernalal %o"orulu 8

Rob s 6/cu *al%a *ln e la ureche+ ar/"n$u7 ca n7oau$e8 'ar nu se *oa"e s/ n7o 6 au& "E )u% *u"ea el s/ *re" n$auna )a as"aA 'e<a 6ur oasa la cul%e+ ara"a cu $e!e"ul s*rebusola+ a*o s*re nsula $ n 6a"a8 7As"a nu7 (nsula 3are+ 6 r7a "u s/ 6 $e % nc nosE )e #re + s/ ne o%or + nu7 asaA Nu7 asa ca #re s/ ne o%or A Pe cn$ Rob 6acea och %ar n 6a"a 6ur e e $e&lan"u "e+ ea7 s"r !a $ n nouC 'e ceA 'e ce 6ac as"aA 'eo$a"a "o"ul era l %*e$eC $es !ur ca ea reus se s/e#a$e&e 7 e0ac" as"a s ur%ar sera e E To"ul 6usese *er6ec"*us la *unc"C o%ul $ n labora"or care a*aruse *e hol cuc"e#a secun$e *rea "r& u *en"ru a o %* e$ ca sa 6oloseascaascensorul8 Alar%ele care nce*usera s/ sune cu c"e#a cl *e *rea"r& u *en"ru ca !ar$ en s7o %a *oa"a %* e$ ca s/ urcen el co*"er8 )h ar s sos rea el co*erulu nsus + cu *ro ec"orul lu care7o orb se+ &a*ac n$7o+ s*er n$7o n"r7un ase%enea hal+ c/7l %brnc se naun"ru *e 3 chael 6/r/ s/ %a 6aca n c un co%en"ar u8 O $ oa"aE 1usese o %are $ oa"/E )o*les "a $e 6ur e s $e6rus"rare+ 9a"har ne se re*e& s*re Rob+ #r n$ sa7l *ocneascas %a ab " r $ec" l *ocn se cu o <u%a"a"e $e ora n ur%a *e!ar$ an cu osul 6os l &a"8 ;o a s/7l lo#easca+ s/7l s"rn!/ $e bere!a"a+ s/7l a&#rle *e usa el co*"erulu 8 7 'u7"e na b E s"r !a ea8 1 r7a al $raculu s/ 6 E 1 r7a al $raculu E 'u7"e la $racuHE Rob s r $ ca ns" nc" # bra"ele *en"ru a se a*ara+ a*o $e!e"ele lu ncles"ara nche e"ur le % n lor+ %ob l &n$u7 7le8 79a"har ne+ $es*re ce "o" #orbes" "u acoloA o n"reba el8 )e s7a7n"%*la"A

7 )e s7a7n"%*la"A s"r !a ea n !ura %are8 Pen"ru 'u%ne&eu+ RobE 'aH c" $e $ob "oaca %a cre& + ha A )e+ cre& "u ca nu % 7a% $a" sea%a $e ce % 7a & s ca 3 chael nu "rebu e sa res* re $ec" 7 c" eraA 'e la &ece la c nc s*re&ece % nu"e+ *arca+ nuA 7 9a"h888 7 Ar 6 "rebu " sa7% $au sea%a $e7a"unc + nuA Ar 6 "rebu " *e loc sa7% $au sea%a ca nu se *oa"e a<un!e la (nsula 3are n"r7un " %* a"" $e scur"8 'ar eu cre$ea% ca "u a#ea un *lanE A% a#u" ncre$ere n " ne+ 6 r7a "u sa 6 E A% a#u" ncre$ere n " neE 7 O*res"e7"eE s"r !a Rob a"" $e "are+ nc" s7ar 6 au& " *es"e &!o%o"ul %o"orulu s 6/r/ casca8 ;re sa7% & c s % e ce na ba cre& "u ca se7n"%*laA 7)e cre$AE urla 9a"har ne8 Nu cre$ 7 s" uE ar/"/ cu ca*ul s*re *r #el s"ea ce se n" n$ea $ ncolo $e carl n!a8 Toc%a "ra#ersasera l n a "ar%ulu s el co*"erul !onea acu% *e $easu*ra a*e $re*" s*re nsul "a *e care o #a&use eaC A a $e acolo nu e (nsula 3are+ Rob8 )e eA 2osh hara are cu%#a s acolo #reun labora"orA Sau *oa"e a sa ne a&#rl *e a%n$o n oceanA 3 chael+ cu "enul */%n" u n 6a"a &bucn r $e 6ur e a %a%e sale+ slab s"r nsoarea *e !"ul saculu $e *las" c s cab na nce*u sa se u%*le cu !a& nec/c os8 Pe loc una $ n %an le lu Rob el bera bra"ul lu 9a"har ne s ns6aca sacul8 7A"en" e cu alaE &b era el8 O s/ %a a ne#o e $e el nca #reo c nc % nu"e8 Nu7l ros $e *o%ana8 n #re%e ce 3 chael+ e& "n$+ lua sacul *e <u%a"a"e !ol $ n %n/+ Rob se rasuc ar s*re 9a"har ne8

7' n cau&a #n"ulu E s"r !a el8 Nu ne *u"e% $uce $ rec" n (nsula 3are 7 3 chael n7ar re& s"a8 ;n"ul $uce !a&ele $e la eru*" e s*re #es"+ asa nc" o sa n"ln % cea %a %are concen"ra" e a lor ch ar n *ar"ea cealal"a a lu 9ohoHola=e8 Pe ur%a+ o sa ne *u"e% n"oarce ar ca"re es"+ n $ rec" a !a&elor8 Pen"ru no + ce lal" + o sa 6 e ca% !reu+ $ar 3 chael are sa *oa"a res* ra n #o e8 Es"e %a lun!+ ce7 $re*"+ $ar n 6elul as"a cel *u" n are o sansa8 Och lu 9a"har ne s6re$eleau *e7a lu + ncercn$ sa c "easca n e a$e#arul8 S ce c " acolo se nu%ea $ra!os"e8 'ra!os"e s $urere *r c nu "a $e nencre$erea e 8 A*o + ca s cu% ceea ce $eslusea n och lu nu7 era $e a<uns *en"ru a o con# n!e+ s %" o %o$ 6 care a al" "u$ n el co*"erulu s au& #ocea * lo"ulu n casca8 7Sa $esch $a c ne#a o 6ereas"ra8 Sa #e$e% $aca *us" ul *oa"e sa res* re8 3 n le lu Rob $a$ura $ru%ul lu 9a"har ne+ a*o el se rasuc s cra*a 6ereas"ra8 n locul aerulu *roas*a"+ $e %are+ aerul care u%*lea acu% cab na a#ea o concen"ra" e a"" $e %are $e !a&e #ulcan ce+ nc" %e$ a" nce*ura s7o us"ure och 8 7As"a7 E " *a #esel * lo"ul8 E + ce & c $e #o!7ud as"aA n %o%en"ul cn$ el co*"erul s "er% na ! ra" a+ 9a"har ne cau"a $ n *r # r ur asa %asa $e rel e6 care7ar 6 "rebu " sa 6 e (nsula 3are s sa se a6le un$e#a+ na n"e+ $ar Rob+ c " n$u7 !n$ur le+ scu"ura $ n ca*C 7Pe *cla as"a n7a sa reuses" s7o #e& + $ar %a as"ea*"a &ece sau c nc s*re&ece % nu"e8 Acolo e+ cre$e7%/E A*o se a$resa 6 ulu e C E + 3 chael+ ce & c + *o" s/7l res* r sau a% !res " a$resaA

9a"har ne se rasuc ca s/7l *r #easca *e 3 chael8 nca o$a"a+ cu% %a 6acuse s %e$ a" $u*a $ecolarea el co*"erulu + el s !ol *la%n $e !a&ele $ n sac s ns* ra aerul $ ncab na8 Tus o s n!ura $a"a+ so#a + a*o ncerca $ n nou8 'u*a o lun!a *au&a+ *e cn$ 9a"har ne as"e*"a cu su6le"ul la!ura+ el n" nse %na cu *u%nul s"rns s $e!e"ul cel %arer $ ca" n sus8 7Nu e c ne s" e ce+ s*use el8 'ar nu %a s %" la 6el $e r/ucu% %7a% s %" " er la scoala8 7A"unc " ne sacuH la n$e%n/+ $ar 6oloses"e7l nu%a $aca n7a nco"ro+ s*use Rob8 A*o &%b lu 9a"har neC (ar " e+ " er" sus* c un le+ s*use+ "ra!n$7o ln!/ el8 O <u%a"a"e $e ora %a "r& u+ cu a%bele 6eres"re lar!$esch se+ el co*"erul sur#ola coas"a 9ala*ana n su$7#es"ullu H lo8 n"re!ul #ersan" era *er6ora" $e cra*a"ur 6os6orescen"e+ ar 3 chael *r #ea cu !ura casca"a su#oa ele ce sescur!eau *e coas"a #ulcanulu ca n s"e ser* ur as $e 6oc carese % scau alene8 Scal$a"e n lu% na ar! n" e a lun + *u"ea &ar cu% sn"lo# "e coas"ele s"ncoase ale "ar%ulu $e #alur le oceanul a! "a" 7 un ocean n6ur a" $e ncercarea %un"elu $e a7 n#a$a %*er ul cu $e!e"ele lu cur oase $e roca "o* "a8 Pac 6 cul$ucea un asal" nen"reru*"+ s"rn n$ #as"e can" "a" $e a*a%*o"r #a * e"re s 6/cn$ sa "sneasc/ s*u%a n nal"ul cerulu ca n s"e car"use !oale a&#rl "e $e % "ral ere8 (c s colo+ $e7a lun!ul acele l n a 6ron"ulu + enor%ee#an"a e $e abur se n6o au n locur le un$e oceanul nabusea 6ocul %un"elu s + $ n s*a"ele l n lor+ *e *o#rn sur le #ulcanulu se r $ cau nor $e 6u%8

El co*"erul "ra#ersa l "oralul s nce*u sa ur%areascal n a #ersan"ulu 8 'e$esub"+ cea %a %are *ar"e a "erenulu era la#a s"ear*a 6ara n c %acar un $e!e" $e *a%n" $easu*ra+ cu "oa"e ca c 7colo *r nsesera ra$ac na #reo c" #a"u6an ra&le" 8 A*roa*e *re"u" n$en un$e7s arunca *r # rea+ 3 chael *u"ea #e$ea 6u oare $e abur sau 6u% care eseau"oc%a $ n s"ra6un$ur le %un"elu 8 Aerul era *l n $e $a%6ul *u"uros al sul6ulu 8 El l "rase a$nc n *l/%n + s %" n$ c/l$ura ce se ras*n$ea *r n "ru* n %o%en"ul cn$ ns* ra &ul acela*es" len" al8 7Un$e %er!e%A s"r !a el8 7P lo"ul & ce ca e o &ona %a $e!a<a"a un$e *oa"e sa a"er &e&e+ s*use Rob8 ($eea e sa "e $uce% c" %a a*roa*e *os b l $e aces"e rasu6l/"or 8 n $e*ar"are s la #reo sa &ec $e %e"r $easu*ra lor+ 6lacar le se r $ cau $ n cra"erul ca un 6ar8 n " %* ce * lo"ulr $ ca el co*"erul la o al" "u$ ne %a %are+ $easu*ra cal$ar + #a&ura *en"ru *r %a $a"a $e%on cul e n"er or8 La#a cloco"ea cu 6ur a a$ulu + #l#a"/ le &bucneau *e n"rea!a e su*ra6a"a+ 6n"n %ale6 ce $e roca "o* "a "sneau la %arenal" %e+ unele $ n"re ele *ul#er &n$u7se *en"ru a re#en n6urnalul % s"u "or+ al"ele ru*n$ n <erbe scn"e e"oare $ecenusa ncen$ a"a care *lu"ea $usa $e #n" na n"e $e a se rac s a7s * er$e s"raluc rea8 )/l$ura se r $ ca n #alur + ar $easu*ra acelu hau $e a$casca" n care *r #ea 3 chael+ aerul nsus *l* a s $ansa8 1lacar le $obn$eau un 6el $e cal "a"e h *no" ca care7 n#alu a% n"ea lu 3 chael *na cn$ el nce*u sa *r #easca s*ec"acolul+ 6asc na"+ 6ara sa cl *easca8

Nu%a cn$ el co*"erul nce*u s/ coboare s*re *a%n"+ arbu&a cal$ar ascunse nca o $a"a 6ocul #e$er lu + 3 chael n"elese n s6/rs " un$e %er!eau8 Un % nu" %a "r& u+ el co*"erul se ase&a n ceea ce lu *aruse a 6 un 6el $e oa&a naces" $eser" $e 6oc s la#a8 )u%#a *r n %ean$rele ca*r c oaseale re#arsar sale+ la#a lasase nea" nsa o *o ana n care senal"a un *lc saracac os $e arbor ? a=e8 Pe sol+ ca *r n"r7o% nune+ %a su*ra# e"u a un co#or sub" re $e arba8 A*roa*e n % <locul lu% n sulu era o #a"ra+ alca"u "a $ nn s"e * e"re ase&a"e n cerc+ 6oar"e ase%ana"oare cele $ n r *a un$e 9a"har ne $esco*er se schele"ul8 ' ncolo $e #a"ra se a6lau ru nele une col be+ cu *ere" cons"ru " "o" $ n la#a s cu aco*er sul ca&u" $e %ul"8 El co*"erul a"er &a s * lo"ul o*r %o"orul8 )n$ &!o%o"ulaces"u a se s" nse s *alele lun! ale el ce nce"ara sa se%a n#r"a+ o l n s"e s"ran e se *o!or *es"e ce *a"ru oa%en $ naun"ru8 7)e loc e as"aA n"reba 3 chael n cele $ n ur%a8 7Pe #re%ur era un 6el $e "abara+ e0*l ca * lo"ul8 As"a7 "o" ce7a %a ra%as $ n ea8 E ca% s n!urul col" care7a %a ra%as un$e se *oa"e a"er &a n s !uran"a8 Or un$e n al"a *ar"e+ nu *rea s" ce7 sub "al* 8 S %" n$u7se c u$a" $e $e&or en"a"a $e acea *ace brusca+ 9a"har ne se u "a nes !ura la 3 chael+ $e *arca res* ra" a lu ar 6 a#u" #reo le!a"ura cu *u"erea %o"orulu el co*"erulu 8 7E b neA n"reba ea8 %* n!n$ usa+ 3 chael es $ n cab na s sar *e sol+ a*o se n"oarse s 7 &%b %a%e sale8 7Po" sa res* rE s"r !a el8 T neE Po" sa res* rE To"us + &%be"ul lu se "o* a*roa*e la 6el $e re*e$e *re7 cu% a*aruse8 Se u "a $e <ur %*re<ur la *e sa<ul $e&olan"+

obser#n$ 6 ecare $e"al u care se *u"ea #e$ea n n"unec %ea$an"ela"a $e l %b le ros $e 6oc s $e #ala"uc $e 6u% s !a&e8 7S 7asa are sa 6 e $e7acu% na n"eA n"reba el cu #ocea "re%urn$u7 + n c u$a e6or"ulu $e a s 7o con"rola8 A c #a "rebu sa "ra esc *en"ru "o" res"ul # e" A Och lu 9a"har ne n"ln ra *e a lu 3 chael s ea s %" cu% se *o!oara asu*ra e o !roa&a cu%*l "a8 Nu7 *u"ea $a n c un r/s*uns8

9a"har ne s Rob se$eau unul ln!/ al"ul+ 6oar"e a*ro* a" + la c" #a %e"r $e un % c 6oc $e "abara *e care7l a*r nsese* lo"ul el co*"erulu 8 Aces"a s"a"ea *e # ne+ $e *ar"ea cealal"aa 6oculu *e care7l a""a cu un ba"8 Era un lun!an slab s $es ra"*e nu%e Arnol$ @er%an 7 J$ar "oa"a lu%ea % & ce PunaD care+ $u*a 9a"har ne+ "rebu a s/ 6 a#u" *na7n $oua&ec s c nc $e an 8 ;n"ul s sch %base $ rec" a+ r s * n$ "e%*orar !a&ele $e$easu*ra oa&e + ar 3 chael+ care nce*ea $e<a sa s %"a $urer $e * e*"+ *lecase n cau"area une 6u%arole un$e abur s !a&ele rabu6n n$ $ n a$ncul *a%n"ulu a#eau s/7 al ne $urerea $ n *la%n s sa7 re$ea #la!a *e care o0 !enul nu %a era n s"are s/ 7o o6ere8 9a"har ne+ n!ro& "a s/7l * ar$a $ n och ch ar s nu%a *en"ru o cl *a+ #ru sa7l nso"easca+ $ar Rob o o*r 8 7 Lasa7l n *ace+ 9a"h+ s*usese el8 Or ce se n"%*l/ %a ro!+ or cu% #or e#olua lucrur le *na la ur%a 7 n7arenco"ro s 7o s/ "rebu asca sa se $escurce cu% *oa"e8 La 6els no 8

E*u &a"a a"" *s h c+ c" s 6 & c+ 9a"har ne se ase&aseca% 6ara che6 la loc+ $ar &ece % nu"e %a "r& u re!re"a ca6acuse as"a+ *en"ru ca+ n #re%e ce *r % laur a # c"or e $e a7l 6 s%uls *e 3 chael $e *e $o%en ul lu Ta?eo 2osh hara nce*ura sa se o6 leasca+ n"rea!a s "ua" e n care se a6la6 ul e se n6a" sa n "oa"a oroarea8 Acel *e sa< s"ran u *areaa se s"rn!e n <urul e + cu %ar! n le lu% na"e c u$a" $e l %b le $e 6lacar ce se r $ cau $ n #a"ra+ n #re%e ce "o"ul a#ea a c o scl * re c u$a"a+ care *ulsa %acabru+ $e la su#oa ele$e la#a8 )n$ Puna 6acuse % cul 6oc $e "abara+ ea se s %" se %a a"rasa $e aces"a+ nu a"" *en"ru cal$ura+ c" *en"ru 6a% l ar "a"ea lu s + n #re%e ce % cu"ul 6oc $e #a"ra *area a " nela $ s"an"a $e%on ce7 ncon<urau+ se u "a la cel care7 a$usese a c *r n aer s *en"ru *r %a oara l s"u$ e %a culuare7a% n"e8 Parul lu $e un blon$7nch s era lun! s *ur"a o " nu"a" * ca *en"ru 3au C *an"alon scur" + "r cou s san$ale8 Ara"a%a %ul" a unul care * er$ea #re%ea *e *la<a $ec" a * lo" $eel co*"er8 7As *u"ea oare #reo$a"a sa7" %ul"u%esc $es"ul *en"ruce7a 6acu" n noa*"ea as"aA Puna r $ ca $ n u%er 8 79en R ch"er a 6os" cel %a bun *r e"en al %eu8 A% #en "n 3au %*reuna8 'aca "o" ce & ce Rob e a$e#ara"+ "are7as 6 #ru" sa a% o bo%ba *e care s7o arunc *e *ro*r e"a"ea ne%ern culu alu a $u*a ce #7a% lua" *e #o 8 7E a$e#ara"+ o6"a 9a"har ne *e cn$ Rob cu*r n$eau%er *ro"ec"or8 E7a$e#/ra" "o"ul8 Se l * $e Rob s 7 *r # ch *ulC )e7o sa 6ace%A

7Pen"ru %o%en"+ "o" ce *u"e% 6ace e sa as"e*"a%+ s*use Rob8 'ar+ $u*a c"e s %" eu+ $e cu% se #a lu% na $e & ua+ o sa ne "re& % cu %usa6 r 8 9a"har ne se cu"re%ura8 72osh hara o sa # na $u*a no + nu7 asaA 7 Probab l+ s*use Rob8 nsa+ $aca el cre$e c7a c o sa 6 % s n!ur + e b ne+ a"unc o sa a6le ca se nsal/8 s ncor$a un * c bra"ul *e care7l *e"recuse *es"e u%er e s 7s r $ ca och *en"ru a scru"a cerul8 S era ch ar acolo un$e Ph l Ho=ell s*usese ca a#ea s7o !aseasca8 Scn"e n$ *e bol"a n"uneca"a a unu cer $e *e care 6ocur le ce7ar$eau n <urul lor alun!asera a*roa*e "oa"e s"elele+ o s n!ura lu% na s"ralucea un$e#a+ $e*ar"e+ $easu*ra lor8 O lu% na care a#ea sa s"raluceasca "o" %a "are n 6 ecare $ n"re no*" le ur%a"oare+ *en"ru ca a*o 7 *es"e o s/*"a%n/ sau *oa"e o luna 7 sa $ s*ara8 Sa $ s*ara *en"ru "o"$eauna8 No#a8 7Pr #es"e+ s*use el bln$+ n$re*"n$ *r # rea lu 9a"har ne s*re s"eaua ce s"ralucea "o" %a *u"ern c8 'e7acolo a *leca" "o"ul8 A*o + ale!n$u7s cu %are ba!are $e sea%a cu# n"ele+ Rob nce*u sa7 e0*l ce lu 9a"har ne ce $esco*er sera el s cu Ph l Ho=ell n acea noa*"e8 )ea $ n" !eana $e lu% na "oc%a alun!a be&na $ ns*re % a&a& + cn$ un &!o%o" se ns nua n # sul lu 9a"har ne8 Se a6la $ n nou n labora"orul Ser nus $e *e $o%en ul lu Ta?eo 2osh hara+ nsa+ n loc $e sobolan + ha%s"er +

%a %u"e s c %*an&e + n 6 ecare $ n"re cus" era c"e unba e"el8 S rur le $e cu" $e *le0 !las *areau nes6rs "e+ s 6 ecare n"er#al $ n"re rn$ur le $e cus" se $esch $ea n"r7un al"ul+ alca"u n$ un lab r n" care con" nua la n6 n "8 9a"har ne se #/&u aler!n$ *r n el+ c/u"n$u7l *e 3 chael+ nu%a ca erau*rea %ul"e cu" + *rea %ul" co* + s "o" s n" n$eau % nu"eles*re ea+ %*lorn$7o sa7 a<u"e8 n cele $ n ur%a+ se o*r s $esch se una $ n"re cus" + $arn %o%en"ul n care 6acu aces" lucru+ co* lul $ naun"runce*u sa "useasca s sa se nece s + cn$ ea7l lua *e % " "el nbra"e 7 un ba a" care era a $o%a lu 3 chael la #rs"a $e sase an 7"usea lu $e#en con#uls #a8 (ar co* lul %ur n bra"ele e 8 nce*u s7aler!e $ n nou+ nsa acu% o ur%area ce#a+ carese a*ro* a $ n ce n ce+ &!o%o"ul n6r cosa"or al aces"u as*or n$ n n"ens "a"e8 Gu*E =u*E =u*E888 ncerca sa aler!e %a re*e$e+ $ar culoarele se lun!eau s se "o" lun!eau na n"ea e s la 6 ecare rascruce erau "o" %a %ul"e cele $ n care "rebu a sa alea!a8 nsa+ n$ 6eren" n ce$ rec" e a*uca+ $e c"e or se 6erea $e un cor $or *en"ru a n"ran"r7al"ul+ ur%ar "orul era "o" %a a*roa*e8 Gu*E =u*E =u*E888 S"r !a nu%ele lu 3 chael+ ru!n$u7se ca el sa7 ras*un$a+ ca ea s/7l *oa"a !as na n"e ca888 79a"har neE Se $es"e*"a brusc+ # sul $es"ra%n$u7se n <urul e s + cu o "resar re+ s a$use a% n"e un$e se a6la8 E#a$ase $e *e $o%en u+ ar 3 chael era cu ea s cu Rob+ s erau n s !uran"a8

GUPE GUPE GUPE Z!o%o"ul *ers s"a+ ar acu%+ ca se "re& se $e "o"+ s" a e0ac" ce anu%e era8 Se r $ ca n * c oare+ nelun$ n sea%a a%or"eala care7 cu*r nse "ru*ul n " %* ce %o"/ se *e u%arul lu Rob ln!/6ocul $e care a#ea !r <a Puna8 7Un$e eA n"reba ea+ cau"n$ *e cerul "o" %a s"raluc "or sursa &!o%o"ulu 8 A*o l &ar 8 Zbur n$ la nal" %e s #en n$ $ ns*re nsula 3au + ea recunoscu *e loc el co*"erul lu Ta?eo 2osh hara8 73 chael+ so*" ea+ a!a"n$u7se $e bra"ul lu Rob cu och l * " $e a*ara"ul $e &bor8 Un$e7 3 chaelA 7Nu s7a n"ors nca+ s*use Rob8 Sa %er!e% $u*a el8 7 AcoloE s*use Ta?eo 2osh hara n$ cn$ s*re coas"a #ulcanulu 9 lauea un$e el co*"erul lu Arnol$ @er%an se *u"ea&ar clar n"r7o % ca nsula $e #er$ea"a8 7Sa a"er &e&A n"reba * lo"ul8 7Nu *na nu7l !as % *e ba a"E )u un &%be" sa" s6acu" *e bu&e+ Ta?eo 2osh hara cerce"a *r #el s"ea ce se n" n$ea $e$esub"ul sau8 'es s"raluc rea la#e ce se scur!ea *r n cra"erele 6 sura"e s cra*a"e $ s*area n lu% na &or lor+ 6lacar le ce $ansau $easu*ra lacur lor $e %a!%a s a cal$ar lor erau nca # & b le+ ca s e#an"a ele $e 6u% s abur care eseau $ n cra*a"ur lece ncon<urau %area 6 sura 7 *unc"ul n care o %ensa *ar"e$ n nsula Ha=a a#ea n cele $ n ur%a sa alunece n %are+ $n$ nas"ere unu #al nal" $e "re su"e $e %e"r 8 N7a#ea sa se n"%*le n aceas"a $ % nea"a sau % ne+ sau anul aces"a+ sau n ur%a"orul8 n"r7a$e#ar+ *oa"e ca n c n cursul # e"

lu Ta?eo 2osh hara sau %ul"e !enera" $e7acu% na n"e8 )e *aca"E Un 6eno%en na"ural $e o ase%enea !ran$oare s $e#as"area *e care7ar *ro$uce7o era+ n"r7a$e#ar+ ce#a ce 7ar 6 *lacu" sa #a$a8 n aceas"a $ % nea"a "o"us erau $e 6acu" lucrur %ul" %a %*or"an"e $ec" con"e%*larea *e sa<ulu $e $e$esub"8 Orarul+ cu% s*erase+ $e 6a*"+ 6usese res*ec"a"8 'ecolasera $ n 3au *e n"uner c+ $ar *na a#eau s/7l !aseasca *e ba a" 7s a#eau s/7l !aseasca 7 se lu% na b n sor $e & 8 Su6 c en"a lu% na *en"ru a7l ur%ar s ca*"ura8 Sau *en"ru a7l o%or8 'ar $es"ul $e $e#re%e *en"ru ca %ar"or sa 6 e *u" n 8 Nu%a %a%a+ nenoroc "a $e 9a"har ne Sun$Iu s"+ s * lo"ul+ $ n"re care n c unul nu #a su*ra# e"u 8 7Zboara %a <os+ *orunc el8 Ar "rebu sa *u"e% #e$ea888 )u# n"ele se cur%ara n cl *a cn$ och lu $e"ec"ara o% scare n6 %a+ care nu era n c 6lacara+ n c 6u% s n c #reo &bucn re !a&oasa arunca"a n sus *r n r/su6l/"or 8 R $ cn$u7 s la och b noclul Le ca ce7 a"rna la !"+ *r # cua"en" e n <os8 7 'a+ s*use el nce"8 U "e7l acolo8 Pr # n$u7l *r n b noclu *e 3 chael Sun$Iu s"+ Ta?eo2osh hara nce*u sa !h $e&e * lo"ul s*re *unc"ul n carese$ea ba a"ul8 Trecusera a*roa*e $oua ceasur + $ar 3 chael+ h *no" &a" $e r "%ul un$u os al 6lacar lor ce $ansau la su*ra6a"a cra"erulu + * er$use $e %ul" no" unea " %*ulu 8 'u*a ce *aras se% ca oa&a ncon<ura"a $e la#a un$e cres"eau ? a=e+ ar

ce lal" *u"eau res* ra aer su6 c en" $e le<er+ el se % scase cure*e& c une *e "erenul acc $en"a"8 S %"ur le lu + ascu" "e cu6 ecare % nu" n care *la%n absorbeau hrana $e care acu%cor*ul lu a#ea ne#o e+ l !h $au $e la o cra*a"ura la al"a8 Seo*r se la 6 ecare $ n"re ele+ res* rn$ !a&ele ce 6u%e!au *r n6 sur le $ n sol+ nhaln$ % rosur le n"e*a"oare8 A<unsese+ ncele $ n ur%a+ la cal$are8 Acolo+ ase&a" *e # ne *e bu&acra"erulu + se lasase cu*r ns $e noa*"ea ce7l n#alu se n"r7un l n"ol u $e n"uner c+ *r n care obser#a+ % nunn$u7se n"acere+ cloco"ul acela $e *ara $e 6oc ce !l! a $ n a$ncul*a%n"ulu 8 Ore n s r obser#a $ansul 6lacar lor care "eseau%o$ele co%*l ca"e *e roca "o* "a+ care lu 3 chael se *areaca ba"e ca n %a *lane"e nses 8 Acu%+ cn$ %an" a nea!ra ano*" nce*u sa se r $ ce $e *e %un"e+ s %" a*ro* ereaune sch %bar 8 R "%ul $ansulu 6l/c/r lor *area a se 6 n"ens 6 ca"+ $e*arca ar 6 a#u" un %esa< ur!en" $e "rans% s na n"e ca 6oculorb "or al soarelu sa le 6aca sa *aleasca8 El bera" $ n 6al$ur le n"uner culu + 3 chael s n" nse oasele+ $ar nu s %" n c o ur%a $e a%or"eala n ele+ n c u$a orelor $e #e!he *e"recu"e *e # ne la %ar! nea cra"erulu 8 A*o %a %ul" s %" $ec" au& un nou r "% ba"n$u7 n subcons" en"8 La nce*u"+ ncerca sa nu7l ba!e n sea%a8 n cele$ n ur%a+ $e#en a"" $e *u"ern c+ nc" s s%ulse *r # r le $ela 6lacar s le a" n" n sus8 El co*"erul care &bura7n $e*ar"are scn"e a 6os6orescen"ca o l belula a6la"a7n cau"area *ra& la cele $ n" ra&e alerasar "ulu 8 3 chael l *r # 6asc na"+ $ar+ *e %asura ce aces"acobora "o" %a %ul"+ n$re*"n$u7se s*re el+ 6asc na" e sale lua locul o nel n s"e care7 $a$ea 6urn ca"ur 8

Era+ n"r7a$e#ar+ un an %al $e *ra$a care #na n &or + ase%enea une l belule8 Pe el l #na8 'ar n aceeas cl *a n care real &a ca el nsus era *ra$a*e care7o cau"a ! !an" ca l belula $e %e"al+ #en s con# n!erea 6er%a ca "rebu a sa r/%na acolo un$e era+ a*roa*e $e6ocur + un$e 6u%ul s !a&ele $e eru*" e l sus" neau s care$e7acu%+ n"r7un anu%e 6el+ a#eau s/7l a*ere8 R $ cn$u7se n * c oare+ 3 chael as"e*"a8 9a"har ne+ ur%a"a $e Rob+ se c/"/ra cu !reu *e cararu as"ncoas/ ce $ucea a6ara $ n oa&a s $re*" *e re#arsarea $ela#a sol $a+ cn$ $eo$a"a o u%bra a*aru $easu*ra ca*ulu 8 n%o$ re6le0 se u "a s*re cer s se o*r loculu cn$ #a&u el co*"erul lu Ta?eo 2osh hara+ care n ul" %ele c"e#a % nu"e*lu" se la nal" %e+ e0ecu"n$ o coborre brusca8 7L7au !as "E s*use ea lu Rob8 4r/bes"e7"eE ZZZ 7A"er &ea&aE *orunc Ta?eo 2osh hara8 )u or$ nul se6ulu sau r/sunn$u7 nca n urech + * lo"ulcau"a un loc cores*un&a"or+ $ar nu !as n % c8 'e<a nce*easa s %"a e6ec"ele curen" lor "er% c !enera" $e rel e6ul6ra%n"a" $e $e$esub"+ un $ n"re e a"" $e *u"ern c + nc"aruncau el co*"erul $re*" n sus+ $ar n acelas " %* a"" $en!us"+ nc"+ *n/ reus el sa re!le&e al" "u$ nea $e &bor n6unc" e $e cal$ura+ a*ara"ul es se $ n ea s se ncl na se#er+ !a"a sa n"re n * ca< *en"ru o cl *a sau $oua+ ca o cab na $eascensor sca*a"a $e sub con"rol8

7Nu e0 s"a n c un loc $e a"er &are+ s*use el n cele$ n ur%a8 74ases"e unulE ceru 2osh hara cu *r # rea * ron "a *e3 chael Sun$Iu s" care se$ea n * c oare un$e#a+ ln!a*unc"ul cel %a nal" al cra"erulu + la nu%a c" #a %e"r $e o *ra*as" e #er" cala $e "re &ec $e %e"r *na la un lac $ela#a bolboros n$8 7N c o sansa+ re*l ca * lo"ul8 'a"or a %ea e sa #a $ucn &bor+ nu sa #/ uc $8 Ta?eo 2osh hara s % < och s acea s n!ura cau"a"ura *ecare 7o arunca * lo"ulu 6u su6 c en" $e !ra "oare *en"ru a7 $a$e n"eles aces"u a ca s7ar *u"ea ca aces"a sa 6 e ul" %ul lu &bor8 'u*a ce arunca o *r # re %ale6 ca * lo"ulu + och *l n $e cru& %e a lu 2osh hara se n$re*"ara s*re se6ulsecur "a" sale *ersonale8 7 %*usca ba a"ul+ *orunc el8 A!en"ul $e secur "a"e $use %na n s*a"ele scaunulu s lua carab na !h $a"a cu laser *e care7o luase e0ac" n aces"sco*8 Ase&n$u7s 6er% *a"ul *e u%arul $re*"+ a*r nselaserul+ $esch se usa el co*"erulu s 7 a*o *r # *r n lune"a8 El co*"erul+ &!l" " acu% nu nu%a $ n cau&a curen" lor "er% c + $ar s $ n cau&a al &eulu ce se n"e"ea "o" %a %ul"+ *en$ula *rea "are *en"ru ca el sa *oa"a a#ea %acar sansa $e a7l " n" *e 3 chael8 7 Prea sus+ s*use el8 7)oboara %a <os+ *orunc Ta?eo 2osh hara * lo"ulu 8 P lo"ul+ *unn$ n balan"a *r %e<$ a la care e0*uneaa*ara"ul s 7n celalal"a * er$erea salar ulu sau $eloc $ele*a$a"+ nce*u !r <ul u sa re$uca al" "u$ nea s*re su*ra6a"a#ulcanulu 8

O%ul lu 2osh hara+ con" nun$ s/ *r #easca *r n lune"a+ #a&u *unc"ul rosu al laserulu % scn$u7se *e 6a"a lu 3 chael %ul" *rea re*e$e *en"ru a *u"ea a*asa *e "ra!ac 8 J3a b ne7as 6 a$us un A97K7 sau ch ar un U& D+ se !n$ el8 73a <osE co%an$a $ n nou Ta?eo 2osh hara+ s*ern$ sa creasca *robab l "a"ea $e a7s n %er " n"a8 3 chael se u "a la "ea#a *us" es "e *e usa el co*"erulu s n"elese $ n"r7o$a"/ ca o%ul cu ar%a n"en" ona sa7l uc $a ch ar *e el8 S "o"us + $ n nu se s" e ce %o" #+ !n$ul nu7l n!r <ora8 Pacea care7l cu*r nsese n " %* ce con"e%*la cloco"ul $e 6oc ra%ase ne"ulbura"/8 n loc s/ se n"oarca *en"ru a ncerca sa se a$a*os"easca $ n calea #na"orulu + el se a*ro* e s %a "are $e bu&a cal$ar ca s cu% ce#a $ naun"rul lu 7ar 6 s*us ca 6ocur le $ n *a%n" erau scu"ul+ ar nu $us%anul lu 8 J@unD+ s s*use Ta?eo 2osh hara cn$ l obser#a *e 3 chael cu% se a*ro* e $e !ura #ulcanulu 8 )n$ *us" ul a#ea s/ se *rabuseasca sub s n!urul !lon" $e care era ne#o e *en"ru a7l e0ecu"a+ el ur%a s/ ca$a n 6a"a+ *lon<n$ n %area $e %a!%a "o* "a un$e cor*ul lu a#ea s/ 6 e nc nera" ns"an"aneu8 73a <osE *orunc el nca o $a"a * lo"ulu 8 Aces"a+ cu % n le ncles"a"e *e %ansa+ s % <ea och s*re n6ernul cloco" "or $e $e$esub"+ $u*a care s %u"a *r # rea n al"a *ar"e n cl *a cn$ s %" ca s * er$e cu%*a"ul8 nca #reo "re %e"r nu%a 8

A#ea sa %a coboare nu%a #reo "re %e"r s !a"a8 )h ar$aca as"a a#ea sa7l cos"e slu<ba+ %a <os $e7a"" nu a#ea sa %a coboare8 )u och l * " $e al" %e"ru+ el a*ro* e % l %e"r c el co*"erul $e co"a l % "a8 Acu% *u"ea s %" $o!oarea ch ar s *r n coch l a *ro"ec"oare a cab ne 8 nca $o %e"r 8 Un %e"ru s <u%a"a"e8 'oar un s n!ur %e"ru+ $u*a care a#ea sa %en" na el co*"erul s"a" onar s s/ ! re&e cab na as"6el nc" sa7 o6erelune" s"ulu o *o& " e *er6ec"a *en"ru a7l $obor *e ba a"ul carese$ea *e bu&a #ulcanulu *r # n$u7 l n s" "8 'e ce nu aler!aA Se " cn seA nca un %e"ru888 3 chael nu s %"ea n c un 6el $e "ea%a *r # n$ el co*"erul ce *lu"ea $easu*ra cra"erulu s cobora $ n ce n ce%a <os8 Acu% s %"ea ce#a sub "al* + un 6el $e "re* $a" eusoara+ $e *arca *a%n"ul nsus era *e cale $e a se "re& la# a"a8 A*o + *e cn$ el co*"erul cobora % l %e"ru cu % l %e"ru+ su*ra6a"a lu% n scen"a a laculu $e la#a $ n 6un$ulcal$/r se "re& la # a"a8 N #elul %a!%e crescu $ n"r7o$a"/+ "re* $a" le e s"ran 6 n$ brusc n"reru*"e $e o l %ba $e 6oc+ care "sn $ n !ura#ulcanulu + an"renn$ s"nc s cenusa n aer+ n"r7o &bucn re ce *area a *leca $e n ca er s a a<un!e *re"u" n$en nacelas " %*8 3 chael se 6er n s*a"ele une s"nc + $ar *r # rea ra%ase * ron "a asu*ra s*ec"acolulu $ n 6a"a lu 8

Pen"ru el co*"er nu %a era n c un loc un$e sa se ascun$as n c ra!a& *en"ru a se n$e*ar"a n &bor8 Lune" s"ul #a&u *unc"ul rosu *e 6a"a lu 3 chael+ cn$!h $a<ul laser s !as " n"a8 nsa ch ar cu o8 6rac" une $esecun$a na n"e ca el sa a*ese *e "ra!ac + un 6ra!%en" $e%a!%a "o* "a &b el cea enor%a a el co*"erulu 8 Una $ n"re*ale 6u s%ulsa $ n bu"ucul arborelu s + n #re%e ce a*ara"ulse ncl na # olen"+ reac" onn$ la aceas"a a#ar e+ *ala $e %e"alse n"oarse ca un bu%eran!+ */"run&n$ *r n usa $esch sa s re"e&n$ %a sus $e co" bra"ul lune" s"ulu s a&#rl n$u7l *e aces"a n #r"e<ul $e $e$esub"8 Sn!ele care "snea $ n bra"ul sec" ona" %*rosc/ "oa"acab na $e *le0 !las+ orb n$u7l *e * lo"ul care nca %a ncerca sa con"role&e a*ara"ul $e &bor $e6ec"8 Un urle" $e !roa&a es $ n * e*"ul lu Ta?eo 2osh hara+ *e care $ n"r7o$a"/ l *aras s"a*n rea $e s ne cn$ *r # n<os+ s*re !ura $e a$ n care se *rabusea acu% el co*"erul8 Urle"ul lu neau& " $ ncolo $e cab na 6u brusc an h la" n cl *an care re&er#orul $e co%bus" b l+ ncal& " *es"e or ce l % "a$e re& s"en"a $e 6lacar le a"o"$e#ora"oare &bucn "e $ n cra"er+ e0*lo$a n"r7o al"a ar"e& ana $e 6oc ce s*ulbera el co*"eruln"r7o *u&$er e $e asch a*r nse ch ar %a na n"e $e a ca$ean a$ncur le laculu $e %a!%a "o* "a8 Jerba $e 6oc+ $e *arca ar 6 s %" " ca7s n$e*l n se % s unea *en"ru care 6usese che%a"a *arca $ n a$ncur + se re"rasen %arun"a ele #ulcanulu 8 Sub "al* le lu 3 chael+ "re* $a" a*a%n"ulu nce*u sa sca$a8 n %o%en"ul cn$ 9a"har ne s Rob a<un!eau la 3 chael+ nu %a ra%asese n c ur%a $ n el co*"er s $ n ocu*an" sa + nc nera" $e *arca n7ar 6 e0 s"a" #reo$a"a8

7 )" e $e 6ru%os+ nuA s*use 3 chael cu *r # rea &abo# n$ nca *e su*ra6a"a cal$ar 8 9a"har ne lua $e bra" *e 3 chael n"r7o *ar"e s *e Rob n cealal"a8 7E 6ru%os+ con6 r%a ea8 Es"e cel %a 6ru%os lucru $ n c"e7a% #a&u" *na acu%8

EP(LOb 'OUA SAPTA3WN( 3A( TWRZ(U N c nu *area ca ar 6 "recu" $oua sa*"a%n 8 'oua & le%a $e!raba8 S "o"us + e0"enuarea care $ n noa*"ea e#a$ar e s a lu 3 chael $e *e $o%en ul lu Ta?eo 2osh hara$e#en se "o#arasul e cel %a 6 $el s*unea clar lu 9a"har neca " %*ul+ n"r7a$e#/r+ "recuse8 Era $ n nou la $o%en u+ n"r7un b rou nu%a al e + $es nu n ar *a $e nor$ $ n *a# l onul $e cerce"are8 Toa"a ar *a $e nor$ 6usese $a"a *e %na une ar%a"e $e& ar s" ce n#a$asera *ro*r e"a"ea8 9a"har ne s Rob se%u"asera n 6os"ele labora"oare ale *ro ec"ulu Ser nus s + *r n"r7o ron e a sor" + "oc%a s s"e%ul $e secur "a"e al lu Ta?eo 2osh hara a*ara %*o"r #a <urnal s" lor care ro au*e7a6ara+ *er% "n$u7le s/7s concen"re&e e6or"ur le *en"ru!as rea une re&ol#ar a *roble%elor $e sana"a"e ale lu 3 chael s ale al"or &ec $e a$olescen" $ n "oa"a lu%ea8 Or un$e erau $e* s"a"e # c" %e+ 6usesera n<!heba"e *e loc ns"ala" $e 6u% !a" e s*onsor &a"e $e co%*an le *e care le

$e" nuse Ta?eo 2osh hara+ *en"ru a le o6er aces"ora %a0 %u% $e con6or" *os b l *na la !as rea unu ras*uns8 'aca e0 s"a #reunul8 3a<or "a"ea oa%en lor $e s" n"a care 6usesera %*l ca" n*ro ec"ul Ser nus+ ac" onn$ la s6a"ul a#oca" lor lor+ re6u&auor ce $ scu" e le!a"a $e !eo$a 7 sau Sa%/n"a+ cu% %a eranu% "a8 3ass7%e$ a ras*n$ se "er%enul ch ar $ n *r %acl *a cn$ l au& se 7 ca sa nu %a #orb % $es*re *ro ec"ul alcaru % e& cen"ral l cons" "u a8 7Pna7n ur%a cu $oua & le n c n7a% s" u" $e e0 s"en"a e + ns s"ase Herr 'o?"or Gol6!an! #on Sch% $"8 'u*a c"es" a% no era% che%a" a c *en"ru a 6 n6or%a" asu*ra unu nou *ro ec" conce*u" $e Ta?eo 2osh hara8 (nu" l sa %a s*une% ca+ n cl *a cn$ a% a6la" ca *lanur le sale nclu$eaue0*er en"e *e sub ec" u%an + a% ra%as s"u*e6 a" 8 S a%re6u&a" cu "o" 8 Juan7)arlos Sanche& s $o $ n"re ce lal" oa%en $e s" n"a care 6usesera !a&$u " la Ho"elul Hana 3au %bra" sasera s e *o& " a lu #on Sch% $"+ $es acu% s #oc 6erau nocen"a *re" nsa $ n celulele nch sor $ n Honolulu+ s nu $ n a*ar"a%en"ele ho"elur lor $ n 3au 8 Personalul $e labora"or+ cu e0ce*" a celu care a#usese% s unea $e a u%*le bu"el le na n"e ca aces"ea sa 6 e e0*e$ a"e %a!a& nulu $e nch r a" ech *a%en" $e scu6un$are allu 9 he 9en era nca nesch %ba" s lucra acu% sub su*ra#e!herea lu 9a"har ne+ a lu Rob s a ech *e $e b olo! s !ene" c en *e care ce $o o a$unasera *en"ru a reanal &aco%*usul $ n n"er orul Se% n"e s *en"ru a ncerca sa !aseasca o %e"o$a $e a n#ersa e6ec"ele8 'eoca%$a"a nsa nu se se%nalase n c un *ro!res8 'es 9a"har ne 6acea "o" ce7 s"a"ea n *u" n"a *en"ru a ra%ne

o*" % s"a+ cu 6 ecare & care "recea s*eran"ele e sca$eau c"e*u" n8 n aceas"a $ % nea"a+ cn$ unul $ n"re laboran" c ocan la usa e + al"% n"er $esch sa+ s r $ ca *r # r le $ nhr" le *e care le consul"a+ ncura<n$u7se s n!ura *en"ru al"e#es" *roas"e8 7'oc"or Sun$Iu s"+ e ce#a ce eu cre$ c7ar "rebu sa#e$e" + s*use el8 Nu%a $ec"E Se r $ ca $e la b rou s s"raba"ura labora"orul *en"ru a n"ra n nc n"a n care *ere" erau "a*e"a" cu cus" $ n *le0 !las n n"er orul carora an %alele s as"e*"au %oar"ea8 Laboran"ul se o*r $ na n"ea unu cus" 8 )h ar s 9a"har ne se o*r se $ % nea"a $e#re%e n 6a"a acele as cus" *en"rua ncerca s/7l al ne *e un cul e ocu*an"+ un c %*an&eu a caru # "al "a"e *area+ n s6rs "+ a 6 6os" *e $uca8 An %alul+ cea$ucea a"" $e s6s e"or ca n6a" sare cu un co* las+ res* ranca+ $ar nu %a *area cons" en" $e *re&en"a e + *r # n$ cuoch * er$u" un$e#a+ n !ol+ $e *arca s7ar 6 u "a" la ce#a carenu %a era acolo8 9a"har ne #orb se cu el #reo c"e#a %o%en"e+ $ar c %*an&eul nu $a$ea se%ne c7ar 6 au& "7o sauc7ar 6 #a&u"7o8 n cele $ n ur%a+ s" n$ ca nu %a *u"ea 6acen % c *en"ru b a"a crea"ura+ *leca8 n$re*"n$u7se s*re b roul e + un !n$ nu7 $a$use *aceC JOare7n 6elul as"a o sa s6rseasca s 3 chaelAD Acu%+ s"n$ $ n nou n 6a"a aceleas cus" + ab a $aca %a a#ea cura< sa7s r $ ce ca*ul+ con# nsa ca *ac en"ul $ naun"ru%ur se8 ) %*an&eul se$ea nsa n 6un$ *e *o$ea+ scar* nn$u7secu $e!e"ele $e la %na s" n!a+ ar n $rea*"a " nea o banana8 'n$ cu och $e ea+ c %*an&eul chelala nce" sor+ $u*acare n" nse banana+ ca *en"ru a 7o o6er 8

Pr # rea lu 9a"har ne se %u"a %e$ a" s*re ca$ranele n$ ca"oarelor care %on "or &au co%*o& " a a"%os6ere $ n n"er orul cus" 8 Pe %asura ce7s $a$ea "o" %a clar sea%a $e se%n 6 ca" a *ara%e"r lor nre! s"ra" + n"elese ce "rebu a 6acu" %a $e*ar"e8 S "rebu a sa 6aca aces" lucru nu%a $ec"8 S Ph l Ho=ell+ la 6el $e asal"a" $e re*or"er ca s 9a"har ne s Rob+ se %u"ase *e $o%en u+ ascun&n$u7se n"r7unu $ n"re b rour le $e la subsol *en"ru a lucra la o %ono!ra6 e*r # n$ or ! nea Se% n"e 8 Acu%+ cn$ n s6rs " "er% nase $ere$ac"a" %ono!ra6 a+ se$ea ner#os $ na*o a unu *o$ u%a6la" n cea %a s*a" oasa sala $e con6er n"e $e *e $o%en u+ ncercn$ sa7s "e%*ere&e "racul ce7l cu*r nsese cn$ se#a&use n acea sala+ ncon<ura" $e o %ul" %e $e re*or"er + 6 ecare n6 !n$u7 c"e un % cro6on n 6a"a s % "ral n$u7l cu o ra6ala $e n"rebar 8 Scu"urn$ $ n ca* s cu %na r $ ca"a ca *en"ru a7 $a la o *ar"e+ s cro $ru% s*re *ar"ea $ n 6a"a a sal 8 A<uns acolo+ as"e*"a n "acere *na cn$ %asa $e <urnal s" 6acu l n s"e8 A*o nce*uC 7) # l &a" a care a &a% sl " Se% n"ele s" a ce a#ea sa se n"%*le+ n"oc%a *recu% s no s" % c" are sa "ra asca soarele nos"ru s cu% are sa %oara8 Pen"ru no aces" e#en %en" es"e a"" $e n$e*ar"a"+ nc" n c %acar nu7l lua% n cons $erare8 1acu o *au&a+ a*o con" nuaC nsa acea c # l &a" e $e acu% c nc s*re&ece % l oane $e an s" a ca soarele lor a#ea sa e0*lo$e&e8 E 888 s" au ca *lane"a lor a#ea sa 6 e nc nera"a s ca "o" a#eau sa %oara8 Nu len"8 Nu n"r7o *er oa$a $e un secol sau &ec $e an + sau ch ar an 8 A#eau sa %oara n"r7o cl *a8 Asa ca s7au *re!a" "8 Probab l+ #re%e $e su"e sau ch ar % $e

an 8 S" au ca nu *u"eau s/ %* e$ ce e0*lo& a soarelu lor+ s n c sa7s sal#e&e *lane"a8 Asa c/ au 6acu" al"ce#a8 Au e#a$a"8 ) ne#a $ n 6un$ul sal se r $ ca n * c oareC 7'ar a c au esua"+ s*use *ersoana8 A c Sa%n"a nu es"e # ab la8 (n$ 6eren" ce7a es " $ n ea+ nu s7a *u"u" a$a*"a la a"%os6era noas"ra8 Pr # rea lu Ph l Ho=ell se %u"a s*re Rob S l#er care se re&e%ase $e cana"ul us $e la n"rarea n sala $e con6er n"eC 7Rob+ *oa"e reuses" "u s/ 6ac n s"e co%en"ar *e aceas"a "e%a8 ;en n$ la *o$ u%+ Rob se u "a la 6e"ele celor *re&en" F unele *l ne $e s*eran"a+ al"ele $e sce*" c s%8 73 e&ul lucrur lor es"e ch ar 6a*"ul c/+ n o* n a noas"ra+ con" nu"ul Se% n"e es"e c" se *oa"e $e # ab l8 3ur%urul %ul" % se s" nse *e %asura ce sensul cu# n"elor lu era nce"7nce" *erce*u" la n"rea!a lu se%n 6 ca" eC )h ar n aceas"a cl *a+ 3 chael Sun$Iu s" "ra es"e *e creas"a #ulcanulu 9 lauea+ res* rn$ o a"%os6era care ar 6 "o0 ca *en"ru or care $ n"re no 8 (ar n subsolul aces"e cla$ r se a6la un cran u s un schele"+ a%bele a#n$ %ar ase%anar cu ale *r % lor ho% n & 8 Tes"ele *rel % nare rele#a ca A'N7ul a%belor s*ec %ene es"e e0"re% $e a*ro* a" $e acela al co%*usulu or!an c nca*sula" n Sa%n"a8 'es nca nu *u"e% $e%ons"ra+ sn"e% c" se *oa"e $e s !ur ca 6 n"ele ale caror ra%as "e 6os l &a"e le cerce"a% n *re&en" "rebu e s/ 6 6os" a6ec"a"e $e con" nu"ul une Se% n"e la o #rs"/ 6oar"e 6ra!e$a+ *os b l ch ar na n"e $e nas"ere+ *r n n"er%e$ ul u%e %a%e care+ !ra# $a 6 n$+ a #en " n con"ac" cu una $ n"re aces"ea8 A"%os6era aces"e *lane"e+ ca $e al"6el "o"ul n Un #ers+ se a6la n"r7o *er*e"ua sch %bare s e#olu" e8 'aca nca %a e0 s"a s a& &one *e aceas"a

*lane"a n care or!an s%e cu% sn" cele care au crea"S/%n"a *o" su*ra# e"u + !n$ " 7#a nu%a c" $e nu%eroase"rebu e sa 6 6os" aces"e &one n ur%a cu % l oane s % l oane $e an + *e cn$ # a"a *e Pa%n" ab a se nas"ea8 Robse o*r + cu och n$re*"a" s*re 6e%e a $ n s*a"e care r $ case *roble%aC 'es !ur+ as"a n a6ara ca&ulu n care # a"anu s7a nascu" $eloc a c 8 Jurnal s"a se ncrun"a8 7 Po6" %A 7@ ne+ $ar e e# $en"E s*use Rob8 ; a"a *e aceas"a *lane"a nu s7a nascu"+ s*use el $ n nou8 S7a a$a*"a"8 Pre" $e o cl *a+ "acerea $ n sala "ra$a 6a*"ul ca <urnal s" $ !erau ceea ce "oc%a le s*usese Rob S l#er+ *en"ru ca+ a*o + #reo &ece $ n"re e sa 6 e $e<a n * c oare s "o" $eo$a"a sa *una n"rebar 8 Rob as"e*"a *n/ cn$ se *o"ol har%ala a+ a*o $a$u un s n!ur ras*uns "u"uror n"rebar lorC 7E 6oar"e s %*lu+ s*use el8 ; a"a n7a a*aru" *e aceas"a *lane"a 7 ea a sos " a c 8 na n"e ca *lane"a sa 6 e $ s"rusa+ n ur%a cu c nc s*re&ece % l oane $e an + esen"a 6or"e sale # "ale a e#a$a"F $e7a c a *ro#en "8 'e a c s $e la al"e+ *robab l+ su"e 7 sau % 7 $e al"e *lane"e8 Tonul lu se sch %ba+ a*roa*e ca s cu% nu s7ar %a 6 a$resa" nu%a celor $ n sala+ c "u"uror oa%en lor+ $e *re"u" n$en 8 )n$ #a #e" u "a $ seara *e cer s #e" #e$ea o s"ea care es"e %a s"raluc "oare $ec" "oa"e celelal"e+ sa n"ele!e" ce es"e8 Sau ce7a 6os"8 n sala se lasa $ n nou l n s"ea s + n cele $ n ur%a+ 6e%e a $ n s*a"ele sal + care nca %a se$ea n * c oare+ ros" un s n!ur cu#n"C 7