Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectarea unitatii de invatare Fotbal baieti, clasa a V-a

Numar de lectii afectate: 26. Timp de exersare in lectii 30' Continuturi cuprinse in instruire: * lovirea mingii cu interiorul labei piciorului si cu siretul plin de pe loc deposedarea adversarului de minge din fata * sutul la poarta alergari variate! sc"imbari de directie sarituri opriri * conducerea mingii cu piciorul indemanatic demarca#ul pasa in doi * demarca#ul aruncarea de la margine depasirea conducerea mingii #oc bilateral marca#ul sutul la poarta

Obiective de referinta 2.& 'a aplice procedeele te"nice si actiunile tactice! insusite in structuri simple 2.&
2

Detalieri de continut (ovirea mingii cu latul piciorului )ntreceri


3

Exemple de activitati de invatare exersarea lovirii mingii cu interiorul labei piciorului de pe loc demonstratii stafeta cu pasarea mingii #oc pregatitor *pase in cerc cu un #ucator la mi#loc+ participa grupe de % 6 elevi fiecare exersarea in perec"e a lovirii mingii de pe loc din deplasare! marind progresiv distanta dintre executanti conducerea mingii din deplasare cu piciorul indemanatic demonstratii stafete cu pase si conducerea mingii exersarea in perec"i a lovirii mingii in doi de pe loc cu partea interioara a latului piciorului si cu siretul plin demonstratie! corectari conducerea mingii cu piciorul indemanatic crescand vite.a de deplasare *exersare in perec"i+ #oc bilateral cu tema: lovirea si conducerea mingii *corect+ exersarea structurii: pase in doi cu partea interioara si exterioara a labei piciorului intercalat cu conducerea mingii demonstratii! corectari lovirea mingii de pe loc cu !!siretul plin0! demonstratie #oc bilateral cu tema: lovirea corecta a mingii cu latul labei piciorului exersarea lovirii mingii cu siretul la perete si preluarea mingiilor ricosate cu piciorul! individual si in perec"i demonstratii! corectari #oc bilateral la porti mici *fara portar+ organi.at in curtea interioara respectand regulile stabilite
$

Dozaj orient ativ


%

Evaluare ,redictiva
6

30'

(ovirea mingii cu latul piciorului Conducerea mingii cu piciorul )ntreceri (ovirea mingii cu latul piciorului si cu siretul plin Conducerea mingii -oc bilateral

30' &%' &%' 30' &%' &%'

,redictiva

2.&

/bservare sistematica

2.& 'a aplice procedee te"nice si actiuni tactice insusite in structuri simple

(ovirea si conducerea mingii cu partea interioara si cea exterioara a labei piciorului -oc bilateral 'utul la poarta si preluarea mingii cu piciorul -oc bilateral *pregatitor+

30' &%' &%'

/bservare sistematica

2.&

30' &%' &%'

/bservare sistematica

2.&

1emarca#ul 2runcarea de la margine 'utul la poarta de pe loc si precedat de dribling -oc bilateral la porti mici

2.2 'a reali.e.e 'utul la poarta precedat de actiuni conducerea mingii motrice specifice -oc bilateral ramurilor de sport si sa le integre.e in activitatile desfasurate sub forma de intrecere 2.2 ,asa in doi din alergare 'utul la poarta -oc bilateral 2lergari variate (ovirea mingii )ntreceri

exersarea demarca#ului si depasirea prin accelerari si sc"imbari de directie! demonstratie exersarea aruncarii de la margine cu doua maini de deasupra capului exersarea sutului la poarta *perete+ precedat de conducerea mingii si oprire demonstratie #oc bilateral *pregatitor+ la porti mici in curtea interioara laexersarea structurii: pase in doi din deplasare! conducerea rningii 3 $m! sut la poarta cu siretul plin demonstratii! corectari deposedare din fata #oc bilateral la doua porti cu tema: demarcarea! restrictii la conducerea prelungita a mingii *3 driblinguri+ aplicarea regulii de fault arbitra# reali.at de profesor cu interventii pe parcurs exersarea structurii: lovirii mingii in doi din deplasare! urmat de sut la poarta cu siretul plin #oc bilateral respectand regula de fault exersarea alergarii moderate si accelerate! cu sc"imbari de directii sarituri opriri exersarea lovirii mingii cu latul interior si !!siretul0 de pe loc si din alergare corectari stafete specifice exersarea in perec"i a conducerii mingii si depasirea unui adversar care incearca deposedarea din fata demonstratie corectari #oc 6x6 cu tema: deposedarea si depasirea exersarea structurii: conducerea mingii printer #aloane si tras la poarta *la perete+ demonstratii corectari #oc bilateral cu tema: conducerea mingii cu protectie

30' 20' &0'

/bservare sistematica

30' &0' 20'

Tema la grupa

30' &2' &3' 30' %' &%' &0'

2utoevalua re ,redictiva

2.&

2.&

1eposedarea adversarului de minge 1epasirea -oc bilateral Conducerea mingii printre #aloane Tras la poarta -oc bilateral

30' &%' &%' 30' &%' &%'

/bservare sistematica

2.&

/bservare sistematica

2.2

1emarca#ul (ovirea cu partea interioara a labei piciorului Tras la poarta cu siretul plin -oc bilateral (ovirea mingii cu partea interioara a labei piciorului si cu siretul 1eposedarea adversarului de minge din fata )ntrecere 'utul la poarta -oc bilateral

& 2.& 4

exersarea in perec"i a lovirii mingii in doi din alergare in pre.enta unui aparator demarca#ul oprirea mingii si tras la poarta cu siretul plin demonstratii! corectari #oc bilateral cu tema: demarca#ul! aplicarea regulilor de #oc privind ac#iunile portarului 2rbitra# prestat de profesor exersarea pe perec"i: lovirea alternativa a mingii in perete *cu latul si cu siretul plin in func#ie de ricosarea mingii+ demonstratii exersarea in perec"i a conducerii mingii cu incercarea de deposedare din fata de catre un adversar corectari individuali.ate stafeta utili.and procedee te"nice exersarea sutului la poarta desenata pe perete! din minge transmisa de partener! din diferite ung"iuri corectari #oc bilateral cu aplicarea regulilor de fault! "ent si actiunile portarului exersarea pe perec"i a lovirii mingii si preluarii cu piciorul de pe loc corectari alergare cu accelerare sc"imbari de directie si sarituri #oc bilateral cu efective de 6x6 cu respectarea regulilor de "ent si fault arbitra# reali.at de elevi prin rotatie exersarea conducerii mingii urmata de pasa la partener si sc"imbarea locurilor demonstratie exersarea sutului la poarta din minge prin rostogolire pe sol corectari #oc bilateral cu respectarea regulilor stabilite pentru #ucatorii de camp si pentru portar exersarea structurii: pase in doi din alergare in pre.enta a doi aparatori care efectuea.a marca# demonstratie corectari stafeta: conducerea mingii pas lateral reprimire conducerea mingii cu ocolirea unui fanion pasa lunga la grupa

30' &%' &%'

Tema la grupa

30' 20' &0'

,redictiva

2 2.& 0

30' &0' 20' 2%' %' %' &%'

,redictiva *alergare 2%m+ )nvestigati e

2 2.2 &

,reluarea mingii cu latul labei piciorului si cu siretul plin 1eplasari alternative cu sc"imbari de ritm si directie -oc bilateral

2 2.2 2

Conducerea mingii prin lovirea cu latul si siretul plin urmat de pasa 'utul la poarta -oc bilateral

30' &%' &%'

/bservare sistematica

2.2

1emarca#ul 5arca#ul #ucatorului fara minge si cu minge )ntrecere

30' &%' &%'

2.2

,regatirea probelor de evaluare pentru care au optat elevii 'ustinerea probei de evaluare *la cerere+

exersarea pe grupe optionale a variantelor de evaluare pentru care au optat elevii efectuarea procedeelor te"nice i.olate efectuarea unei structuri te"nico tactice #oc bilateral

30'

'umativa *optional+

S-ar putea să vă placă și