Sunteți pe pagina 1din 10

556.

a Inregistrarea valorii materiei prime 301 = 401 79.200.000


b Inregistrarea cheltuielilor de transport aprovizionare 301 = 401 7.920.000
c Inregistrare taxe vamale *nc1 301 = 446 13.068.000
d Inregistrare TVA *nc2
4426 = 5121 190.357.720
e Inregistrarea diferentelor de curs valutar 665 = 401 220.000
*nc3
*nc1
79.200.000 + 7.920.000 = 87.120.000
87.120.000 15% = 13.068.000
*nc2
87.120.000 + 13.068.000 = 1.001.880.000
1.001.880.000 19% = 190.357.720
*nc3
2.200 (39.700 lei/ 39.600 lei/)
557.
a Obtinere credit bancar
5124 = 1621 380.000.000
b Inregistrarea diferentei la devize 665 = 1621
8.000.000
c Evaluarea datoriei in devize
1621 = 765
3.000.000
d Rambursare credit bancar
% = 5124 391.000.000
1621
385.000.000
665
6.000.000
558
a Acordare imprumut 2675 = 5121 10.000.000
b Inregistrarea dobanzii 2676 = 766 2.000.000
sau
121 = 766
2.000.000
c Rambursarea imprumutului si incasarea 5121 = % 14.400.000
dobanzii
2675 10.000.000
2676 2.000.000
766
2.400.000
sau
5121 = % 12.000.000
2675 10.000.000
766
2.000.000
d Inregistrarea impozitului pe venit 691 = 441 4.545.000
559.
a Obtinere produse finite 3 45 = 711 2.000.000
b Livrare produse la clienti 4111 = % 2.856.000
701 2.400.000
4427
456.000
711 = 345 2.000.000
c Inregistrarea transportului efectuat % = 401
cheltuieli cu transportul
6
4426
4111 = % 595.000
708 500.000
4427 95.000
d Inregistrare diferente de prt 348 = 711 150.000
560 .
a Obtinere produse finite % = 711 1.500.000
345
1.250.000
348
250.000
b Transfer in magazinul propriu 711 = % 1.500.000

345
348

1.250.000
250.000

371 = 701 1.500.000


371 = % 3.000.000
378 2.281.513
4428
718.487
c Vanzarea produselor in magazinul propriu 4111 = % 4.500.000
707 3.781.513
4427 718.487
Descarcare de gestiune
% = 371 4.500.000
607
1.500.000
378
2.281.513
4428
718.487
561.
a Primire in concesiune
8031 200.000.000
b Inregistrarea redeventei anuale % = 401 5.950.000
612
5.000.000
4426
950.000
c Lucrarile de imbunatatire % = 404 59.500.000
212
50.000.000
4426
9.500.000
Inregistrarea amortizarii 6811 = 2812 50.000.000
Scoatere din functiune 2812 = 212 50.000.000
d Predare cladire 8031 200.000.000
562.
a Predare cladire 8031
b Inregistrarea redeventei 461 =

% 5.950.000
706 5.000.000
4426
950.000
c Primirea cladirii 212 = 2812 50.000.000
563.
a Lucrari efectuate - facturate 4111 = % 59.500.000
704 50.000.000
4427 9.500.000
b Decontarea cu fila cec 5112 = 4111 29.750.000
5121 = 5112 29.750.000
c Decontarea cu efect comercial 413 = 4111 17.850.000
5113 = 413 17.850.000
5121 = 5113 17.850.000
d Decontare cu numerar % = 4111 11.900.000
5121
11.305.000
667
595.000
Se intocmeste factura privind regularizarea TVA aferenta scontului 667 = 4427 95.000
564
a Plata prin virament a actiunilor 261 = 5121 60.000.000
b Inregistrarea veniturilor din dividende 5121 = 7611 25.000.000
5121 = 7641 18.600.000
6641 = 261 18.000.000
5121 = 7641 9.800.000
6641 = 261 12.000.000
565.
a Achizitionare de ambalaje % = 401 714.000
381
600.000

4426
114.000
b Facturare la terti 4111 = % 5.950.000
701 5.000.000
4427 950.000
4111 = 419 600.000
358 = 381 600.000
c Inregistrarea restituirii ambalajelor 419 = 4111
381 = 358
419 = 708
4111 = 4427
608 = 358
566.
a Achizitii de marfuri
% = 401 5.950.000
371
5.000.000
4426
950.000
409 = 401 600.000
8033 600.000
b Inregistrare ambalaje 401 = 409 400.000
8033 400.000
581 = 409 200.000
4426 = 401 38.000
608 = 381 100.000

400.000
400.000
200.000
38.000
200.000

567
a Emiterea si vanzarea obligatiunilor

% = 161 210.000.000
461
192.000.000
169
18.000.000
5121 = 461 192.000.000
b Inregistrarea dobanzii aferente 666 = 1681 20.000.000
1681 = 5121 20.000.000
c Amortizarea primelor de rambursare 6868 = 169
1.800.000
d Rambursarea la scadenta
161 = 1521 210.000.000
568.
a Rascumpararea obligatiunilor 505 = 5121 32.250.000
505 = 5121 20.200.000
b Anularea obligatiunilor rascumparate % = 505 32.250.000
161
31.500.000
*n
668
750.000
161 = % 21.000.000
505 20.200.000
768
800.000
6868 = 169 1.350.000
*n
Ce se intampla cu primele de rambursare aferente obligatiunilor anulate?
Se amortizeaza? Daca DA, atunci au loc urmatoarele calcule si inregistrari:
- valoare ramasa neamortizata a primelor de rambursare aferenta tuturor obligatiunilor emise, cu 3 ani
inainte de scadenta = 1.800.000 (amortizarea anuala ) 3 = 5.400.000
- obligatiuni rascumparate si anulate = 5.000 buc
- nr.total de obligatiuni emise = 20.000 buc
prime de rambursare neamortizate, aferente celor 5.000 (din 20.000) de obligatiuni anulate = 5.400.000 /
4 = 1.350.000 lei.
569
a Acordare avans % = 5121 11.900.000
4091
10.000.000
4426
1.900.000

b Aprovizionare materii prime % = 401 115.453.800


301
97.020.000
4426
18.433.800
581 = 5121 103.553.800
5411 = 581 103.553.800
c Decontarea prin acreditiv 401 = % 115.453.800
5411 103.553.800
4091 10.000.000
4426 1.900.000
570
a Varsare aporturi subscrise % = 456 300.000.000
2131
30.000.000
231
270.000.000
daca nu exista prime de aport 1011 = 1012 300.000.000
b Inregistrarea cheltuielilor diverse 6xx = xyz 320.000.000
231 = 722 320.000.000
212 = 231 590.000.000
c Inregistrarea amortizarii pentru (lunar) 6811 = 2813 250.000
primul an (anual) 3.000.000
(lunar) 6811 = 2812 983.333
(anual) 11.800.000
571.
a Inregistrare de cheltuieli 6xx = xyz 20.000.000
231 = 722 20.000.000
2112 = 231 20.000.000
b Inregistrare amortizare (lunar) 6811 = 2811 333.333
(anual) 4.000.000
c Vanzarea terenului 461 = % 154.700.000
7583 130.000.000
4427 24.700.000
6583 = 2111 70.000.000
% = 2112 20.000.000
2811
4.000.000
6583
16.000.000
572
a Achizitii cu plata in rate % = 404 1.022.000.000
2131
800.000.000
4428
136.800.000
4426
15.200.000
471
70.000.000
404 = 5121
95.200.000
b Plata imobilizarilor in rate 404 = 5121 92.680.000
666 = 471 7.000.000
4426 = 4428 13.680.000
573
a Casarea imobilizarilor 2813 = 2133 160.000.000
b Inregistrarea cheltuielilor cu dezmembrarea % = 401 7.140.000
628
6.000.000
4426
1.140.000
c Plata cu efect de comert 401 = 403 7.140.000
d Inregistrarea materialelor recuperate % = 7588 24.000.000
3021
8.000.000
3024
16.000.000
e Utilizarea la reparare 6024 = 3024 16.000.000

574.
a Casarea unui calculator 2814 = 214 15.000.000
b Inregistrarea unui calculator primit 214 = 131 20.000.000
c Inregistrarea amortizarii (anual) 6811 = 2814 5.000.000
(lunar) 416.667
(anual) 131 = 7582 5.000.000
(lunar) 416.667
Scoaterea din evidenta % = 214 20.000.000
2814
5.000.000
671
15.000.000
131 = 7582 15.000.000
575
a Inregistrarea unei lipse de imobilizari % = 2132 30.000.000
2813
6.000.000
6583
24.000.000
imputarea acesteia 4282 = % 28.560.000
7581 24.000.000
4427 4.560.000
returnarea din salariu (esalonat) 421 = 4282 28.560.000
b Donarea utilajului % = 2131 40.000.000
2813
36.000.000
6582
4.000.000
576
a Inregistrare avans pentru imobilizari 232 = 5121 90.000.000
b Inregistrarea periodica a imobilizarilor in % = 404 354.000.000
curs
231
300.000.000
4426
54.000.000
% = 404 476.000.000
231
400.000.000
4426
76.000.000
212 = 231
700.000.000
c Decontarea sumelor acordate 404 = % 830.000.000
antreprenorului
5121 740.000.000
232
90.000.000
577
a Achizitii din import 2133 = 404 350.000.000
b Inregistrare taxe vamale 2133 = 446 35.000.000
4426 = 5121 73.150.000
446 = 5121 35.000.000
c Inregistrare transport efectuat % = 404 1.190.000
2133
1.000.000
4426
190.000
578.
a Inregistrari intrare materii prime cu lipsuri % = 401 23.800.000
301
17.000.000
6588
3.000.000
4426
3.800.000
461 = %
2.975.000
7581 2.500.000
4426
475.000
4282 = %
595.000
7581
500.000
4426
95.000
421 = 4282
595.000

b Inregistrarea diferentelor de pret si a % = 401 1.190.000


transportului
308
1.000.000
4426
190.000
579.
a Aprovizionarea cu materiale, inregistrarea % = 401 9.163.000
la p.standard
302
7.000.000
308
700.000
4426
1.463.000
b Inregistrare cheltuieli de transport % = 401 952.000
308
800.000
4426
152.000
sau
% = 401 952.000
624
800.000
4426
152.000
c Inregistrare consum de materiale 602 = % 3.270.000
302 3.000.000
308
270.000
Predare cu titlu gratuit 6582 = % 1.635.000
302 1.500.000
308
135.000
Regularizare TVA i
635 = 4427 310.650
580.
a Aprovizionare echipament de lucru % = 401 24.990.000
303
20.000.000
308
1.000.000
4426
3.990.000
b Distribuirea la salariati % = 303 20.000.000
603
10.000.000
4282
10.000.000
% = 308
1.000.000
603
500.000
4282
500.000
4282 = 4427 1.995.000
421 = 4282 12.495.000
581
a Aprovizionare materii prime cu avans % = 5121 20.000.000
409
16.806.723
4426
3.193.277
sau
% = 5121 23.800.000
409
20.000.000
4426
3.800.000
b Receptie materii prime fara factura
% = 408 59.500.000
301
50.000.000
4428
9.500.000
c Decontare obligatii fata de furnizori % = 401 60.690.000
408
59.500.000
301
1.000.000
4426
190.000
4426 = 4428
9.500.000
401 = 5121 60.690.000
582.
a Reparatii SDV
% = 401 4.165.000
611
3.500.000
4426
665.000

b Trimitere spre prelucrare la terti

351 = 303 5.000.000


% = 401 1.190.000
(351) 303
1.000.000
4426
190.000
[ 303 = 351 5.000.000 ]
[ (6.000.000) ]

583.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Destocarea 711 331 60.000.000
b Obinere produse %345348 711 110.000.000100.000.00010.000.000 (5.000 20.000)(22.000
20.000)·5.000
c Vnzarea 4111 %7014427 107.100.00090.000.00017.100.000
- Descrcare gestiune 711 %345348 79.500.00075.000.0004.500.000 (75.000.000 6%)
584.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
- nreg. stat plat 641 421 Nu se cere
a Produse predate salariailor 421635 3454427 40.000.0007.600.000
b Reineri de la salariai 421 %43724314444 8.920.000400.0002.600.0005.920.000 1% 40.000.0006,5%
40.000.00016% 37.000.000
585.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Facturarea 4111 %7014427 119.000.000100.000.00019.000.000
- Acceptare cambie, dobnda 3% (efect de primit) 413 %4111766 122.570.000119.000.0003.570.000 (3%)
b Primirea cambiei (efect de ncasat) 5113 413 122.570.000
- Depunere la banc spre decontare 5114 5113 122.570.000
- ncasarea, scontul 2% %5121667 5114 122.570.000120.118.6002.451.400 (2%)
c Descrcat gestiunea mrfuri 711 345 75.000.000
586
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Plat avans %40914426 5121 10.000.0008.100.0001.900.000
b Achiziie bilete tratament %53224426 401 17.850.00015.000.0002.850.000
- Plata i regularizarea TVA avans 401 %409153114426 17.850.0008.100.0007.850.0001.900.000
c Distribuirea ctre salariai %64584282 5322 15.000.00010.500.0004.500.000 (70%)(30%)
- TVA 635 4427 2.870.000
587
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Primire ambalaje de restituit 4098033 401* 2.000.0002.000.000
- Se restituie 80% 401 409 1.600.000
b Reinut de client 15% (Fa) 381 409 300.000
- Deteriorate 5% (Fa) 608 4098033 100.0002.000.000
- Primire factur ambalaje nerestituite TVA 4426 401 76.000 400.000 19%
- Plata ambalaje 401 5121 476.000
588
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Predare ambalaje prelucrare. 358 381 2.000.000
- Costul prelucrrii %3814426 401 476.000400.00076.000
- Primirea ambalajelor 381 %358388 2.100.0002.000.000100.000 (2.500.000 400.000)

b Vnzare ambalaje 4111 %7084427 2.142.0001.800.000342.000


- Descrcat gestiunea %608388 381 1.800.0001.710.00090.000 5%
589
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Subscriere capital social 456 1011 75.000.000
b Aportarea n natur 2131011 4561012 75.000.00075.000.000
c ncorporare rezerve n capital 1068 1012 10.000.000
d Diminuare capital social 1012 117 3.500.000 (7.000 5.000) · 10%
590
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Rscumprarea 502 509 5.200.000 (5.200 1.000)
b Anulare 1/2 %1012668 502 2.600.0002.500.000100.000 (5.000 500)
c Vnzarea (derogare de la necompensare) 461 %5027642 1.060.0001.040.00020.000 (5.300 200)(5.200
200)
d Vnzare ctre angajai (pierdere) %53116642 502 1.560.0001.500.00060.000 (5.200 300)(5.000 300)
591
Val. vnzare 2.000 4.700 = 9.400.000
Val. nominal 2.000 5.000 = 10.000.000
Val. rambursare 2.000 5.200 = 10.400.000
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Subscriere obligaiuni %461169 161 10.000.0009.400.000600.000 val. nominalval. de vnzare
b ncasare de la obligatari 5121 461 9.400.000
c Dobnda datorat 15% 666 1681 1.410.000 9.400.000 15%
d Amortizarea primei de rambursare 6868 169 600.000
e Rscumprarea 200 obligaiuni 505 5311 1.000.000 (5.000 200)
- Anularea 161 505 1.000.000 Val. nominal
592.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Obinere credit t. lung 5121 1621 600.000.000
b Dobnda 20% 6661682 16825121 120.000.000120.000.000
c Trecere la restan 1/6 1621 1622 100.000.000
d Rambursare rat restant 1622 5121 100.000.000
593.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Avans amenajare %2324426 5121 23.800.00020.000.0003.800.000
b Factur amenajare %231(2112)4426 404 119.000.000100.000.00019.000.000
404 %23244265121 119.000.00020.000.0003.800.00095.200.000
c Amortizare 2 ani 6811 2811 20.000.000
d Vnzarea 461 %75834427 104.720.00088.000.00016.720.000
- Scoatere din eviden %28116583 2112 100.000.00020.000.00080.000.000 (100.000.000 20.000.000)
594.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Recuperri %3024303 7583 9.000.0004.000.0005.000.000
b Cheltuieli cu casarea %65834426 401 4.760.0004.000.000760.000
c Scoaterea din eviden %28136583 2131 50.000.00042.500.0007.500.000
d Avans servicii %40924426 5121 2.380.0002.000.000380.000
- Decontarea facturii (pct. b) i regularizarea TVA avans 401 %409253114426

4.380.0002.000.0002.000.000380.000 - din avans- minus TVA avans


595
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Facturarea 461 %758347244274428 278.000.000200.000.00040.000.0009.500.00028.500.000 - dobndaTVA avans 25%- TVA rate (75%)
b Avansul 5121 461 50.000.000
c Scoaterea din eviden %28316583 2131 400.000.000220.000.000180.000.000
d TVA rat scadent 4428 4427 593.750 (28.500.000 : 48)
596.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Facturare leasing operaional(redevena lunar) 4111 %7064427 4.760.0004.000.000760.000 - 60 luni
b Amortizarea utilaj dat n leasing 6811 2813 30.000.000 = 30.000.000
c Transfer proprietate (cesiunea) 461 %75834427 11.900.00010.000.0001.900.000 - val. rezidual
- Scoatere din eviden %28136583 2131 160.000.000150.000.00010.000.000 30.000.000 5 ani
597
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Acordare avans 10% %2324426 5311 23.800.00020.000.0003.800.000
b Recepia %2144426 404 249.900.000210.000.00039.900.000
c Decontarea cu furnizorul 404 %2324426405 249.900.00020.000.0003.800.000226.100.000
d Decontare bilet la ordin 405 5121 226.100.000
598.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Acordare avans %40914426 5311 2.380.0002.000.000380.000
b Cheltuieli transp. %301x4426 401 476.000400.00076.000
c Recepia %3014426 401 11.662.0009.800.0001.862.000 (-2%)
d Decontarea cu furnizorul 401 %409144265411 11.662.0002.000.000380.0009.282.000
599??????????????????????
600
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Achiziia halatelor %3034426 401 214.200.000180.000.00034.200.000
b Ch. transport %303x(308)4426 401 4.760.0004.000.000760.000
c Predare la salariai 603 303 54.000.000
d Repartizare ch. transport. 603 303x(308) 1.200.000
601.
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Obinere produse 345 711 25.000.000
b Diferene pre 348 711 500.000
c Vnzare 1/2.Cost efectiv plus 20% 4111 %7014427 17.493.00014.700.0002.793.000
d Scderea din contabilitate 711711 345348 12.500.000250.000
602
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Obinere produse 345 711 50.000.000
b Livrare fr facturi 418 %7014428 68.425.00057.500.00010.925.000 50.000.000 1,15

c Facturare 41114428 4184427 68.425.00010.925.000


d Scderea din patrimoniu 711 345 50.000.000
603
EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII
DC
a Recepie mrfuri %3714426371 401378 11.900.00010.000.0001.900.0001.000.000
b Chelt. transport %371x4426 542 1.190.0001.000.000190.000
c Vnzarea 4111 %7074427 7.140.0006.000.0001.140.000
d Descrcarea gestiunii %607378 371 4.500.0005.000.000500.000 - ½ standard- ½ cont
efectiv
- Ch. transport 607 371x 500.000

S-ar putea să vă placă și