Sunteți pe pagina 1din 2

Tem seminar IAS 12

1. O societate cumpr o cas 100.000 lei, estimeaz c va plti 20.000 s-o drme peste 20 ani. Se cere: calculul i contabilizarea impozitului amnat. Rezolvare: v.c. = 120.000 212 = 1 1! 20.000 b.". = 100.000 rezulta diferenta temporara impozabila = 20.000 x 16 = !.200 lei 2. " societate a cumprat un activ cu 1.000 lei. #in punct de vedere fiscal $l amortizeaz accelerat pe % ani, iar din punct de vedere contabil, liniar pe % ani. S se calculeze i s se #nre$istreze impozitele amnate. %respunem c pro"itul societtii brut contabil anual este &e 1.000 lei. Rezolvare: &alculam v.c.1 si b.". 1 : v.c.1 = 1.000 ' 1.000( = )00 b.". 1 = 1.000 * 0+ = 00 diferenta temporara impozabila rezulta datorie privind impozitul amanat ,-12c'. cu imp. amanat = ..12. datorie cu imp. !00*1,+=.) lei Impozitul pe pro"it &e plata in anul I = 1.000 / 200 ' 00 = 000 12eltuiala cu impozitul current = 000 * 1,+ = 112 ,-11 = ..11 3*tras &in c.p.p. 4cont pro"it si pier&ere5: (rofit brut = 1.000 lei - c' cu imp exi)ibil 112 - c' cu imp amanat *+ - profit net +*0

000*1,+=112 lei

anul II v.c.2 = 1.000 ' 2 * 1.000( = ,00 b.". 2 = 00 ' 00(. = !0 &i"erenta temporara impozabila : ,00 ' !0 = 22 lei rezulta datorie privind impozitul necesar = 22% x 16 = !6 lei, existent *+ lei reluam datoria pe venituri din impozit amanate 12 lei -*+ lei-!6lei. ..12 = 0-1 12 lei

(rofit impozabil = 1.000 / 200 0 12%-%001*. = 1.02% lei 3mpozit pe profit de plata = 1.02% x 16 = 122 lei ,-11 = ..11 3*tras &in c.p.p. 4cont pro"it si pier&ere5: (rofit brut = 1.000 lei - c' din impozitul current -122 lei. / venituri din imp amanate /12 (rofit net +*0 lei x 16 anul III 102 lei

1!*.*0 lei

v.c.! = 1.000 ' ! * 1.000( = .00 lei &i"erenta temporara impozabila : &atorie : e*istent : reluam :

b.". ! = !0 ' 00(. = 2 0 lei 1 0 lei 1 0 lei * 1,+ = 2. lei !, lei 12 lei 12 lei

..12 = 0-1 pro"it impozabil = 1.000 / 200 ' 12 = 1.00 lei Acelasi e*tras &in c.p.p. 666666

!. #ispune4i de urmtoarele date la $nc'iderea exerci4iului 51 impozitul pe profit calculat 6i $nre)istrat la !0.07.5 200 lei, din care pltit 100 lei, veniturile aferente exerci4iului 5 +.000 lei, din care dividende $ncasate *00 lei, c'eltuielile aferente exerci4iului 5 %.600 lei, din care c'eltuieli de protocol nedeductibile !00 lei. &ota impozitului pe profit este de 16 . 1are este suma impozitului pe pro"it &atorat pentru anul 78 precum 9i c2eltuiala cu impozitul pe pro"it care va a"ecta contul &e pro"it 9i pier&ere:

Rezolvare : 8ezultat fiscal = +.000 0 %.600 / 200 / !00 0 *00 = 2.%00 lei. 3mpozit pe profit = 2.%00 x 16 = *00 lei la sfr6itul exerci4iului 5. &'eltuiala cu impozitul pe profit $nre)istrat = 200 lei. 3mpozit pe profit de pltit = !00 lei.