Sunteți pe pagina 1din 88

Codul Civil din 28/06/1818

Publicat in Brour din 01/09/1818

Intrare in vigoare: 01/09/1818 Codul Caragea - adnotat


Tip Publicat Data 01/09/1818;

Adaug la Acte urmrite Afieaz ultimele 10 acte Afieaz versiuni in alte limbi

Fia actului Afieaz informaii generale ABROGAT DE Codul Civil din 26/11/1864 la 01/07/1865 LEGIUIRE a Prea nlatului i Prea Pravoslavnicului Domn, i Oblduitor a toat Ungrovla ia IO IO!" G#EORG#E $!R!GE! %&%& cu toat c eltuiala Dumnialor, $O"'(!"(I" $!R!$!), Doctor, i Dumnialui DU*I(R!$#E (OPLI$E!"UL, +iv %el $lucer, ti,rit -n ,rivilegiata ti,ogra.ie a Dumnialor ot cimeaua r,osatului -ntru .ericire Domn *!%ROG#E"I din +ucureti //// 0101 Io Ioan G eorg e $aragea, %oevod i Gos,odar 2emle %la iscoe& Domneasca i ,rinteasca "oastr dragoste i voire3de3bine 4udec5nd ca o lege s.5nt obtescul .olos al su,uilor "otri, i ,ururea -ngri4ind mai -nainte de bun ,etrecerea lor a .i statornic i neclintit& !m bine3 voit -n cele din urm a ,otoli deasu,ra dre,tii rsboiul cel mult turburtor& 6ara Rom5neasc av5nd din vec ime canoane ,entru cele -n ,arte dre,ti ale locuitorilor si, ale sale nescrise i nedesluite obiceiuri1), i ale condicii sale ,uine, i nu desv5rit ,ravili -n scris, care i ne .iind destoinice nu ,utea cum,ni, nici dre,t a -ndre,ta dre,tatea .ietecruia& De aceia i era silit a n7ui la ,ravili -m,rteti ale Romanilor, i a se slu4i cu toate aceste ,ravili, .r deosebire8 aa dar uluindu3se -n trei -ntocmiri de ,ravili, adic a obiceiurilor, a condicii i a Romanilor, urma a nu avea nici o ,ravil8 cci obiceiurile ,re.c5ndu3se -n multe c i,uri, adesea se -m,otrivea ,ravililor romaiceti i acestea iari unele .iind ,ricinuitoare de dou t5lcuri, i altele cu totul -m,otrivitoare -ntre ele, sur,a una ,re alta, -n c5t dre,tile tuturor mdularelor ,oliticeti oblduiri c75nd ne-ncetat -n amestecturi i -n vluieli de multe cuv5ntri -m,otrivitoare, a,ururea era -n ,rime4die, ca cum ar -nnota -n noianuri de a,e turbure ce se tl7uiesc de multe v5nturi -m,otrivitoare, i -n cele du, urm nici s -ndre,ta, i s abtea du, voina celor mai tari sau celor mai meteugrei -n vicleuguri, cari tot la o ,ricin ,unea -nainte c5nd obiceiul, c5nd condica rii c5nd ,ravilile -m,rteti du, ,lcerea lor8 aceste dar .r or5nduial strmutri ale dre,tii voind Domnia *ea a le osteia, mai -nt5i cu ad5nc c ib7uire !m socotit, ce .el de -ntocmire de ,ravili se cuvine, i c5te sunt ,re de,lin -ndestul la cea de acum ,oliticeasc oblduire a 6rii Rom5neti9 i aa ,rimind a,oi unele din cele vec i, iar altele -ndre,t5nd, i cele mai multe adog5nd, !m -ntocmit aceste ,ravili ale Domniei *ele c5t s:au ,utut cu bun or5nduial i .oarte desluite, -nc5t i cei ne-nvai .oarte lesne s le -neleag& Deci legiuind Domnia *ea aceste ,ravili cu s.at de obte al Prea '.iniei 'ale Printelui *itro,olitul, i al iubitorilor de Dumne7eu Prinii E,isco,i i tuturor Dumnealor $instiilor i $redincioi +oieri %elii ai Divanului Domniei *ele i cu drea,ta Domniei *ele .c5ndu3le cunoscute ctre obte ,re iubiilor "otri su,ui, !m i dat aceast Domneasc a "oastr -ntocmire de ,ravili -ntrit cu Domneasca "oastr isclitur i ,ecete -n leat 010; dela naterea Domnului i al aselea al Domniei "oastre& ___________

) Dup obiceiul p !ntului" cruia at!t codul Caragea #n prea bulul $u" c!t %i codul Cali a& #n art' 1( recunoa%te putere de lege" ai ale$ #naintea )eg' org' %i dup odul precu de*a $+a recuno$cut %i $+a aplicat obiceiul p !ntului #n 1875 a$upra alegerilor la Di,anul ad-&oc" ceeace $e ,ede #n o-i$ul .o' 97 din 1/ 0unie 1857 al Principelui Cai aca 1le2' D' 3&ica %i #n o-i$ul .o' 9( din 1( 1ugu$t 1857 al Cai aca ului .ic' Conac&i 4ogoride; %i #n -ine dup po$e$iunea de $tat politic" $treinii cre%tini a%e5a6i #n 6ar %i c$tori6i cu ro !nce nobile" #nc #nainte de )eg' org' precu %i a cei n$cu6i #n 6ar care $+au bucurat de drepturi politice 71r enii8" - au #n -a,oarea lor pre5u 6iune de p !nteni' Ca$' 0 (99/66'
1

I. I.G. Caragea V.V. Vel Logoft PARTEA NTIA PENTRU OBRA E !. "m#rim o$razele% 1. &'# fire( "n $r$ai i femei. 2. &'# natere( "n fi a)e*rai( )in +'r*ie( *itregi i $'ni. 3. &'# *,r-t i )'# minte( "n *,r-tni+i( ne*,r-tni+i( ri-i#itori i fr minte. 4. &'# noro+( "n -lo$ozi( ro$i i -lo$ozii. Capitolul I Pentr' $r$ai i femei !. 1. N'mai $r$aii -e fa+ $oieri i .')e+tori i o+,rm'itori o$teti. 2. N'mai $r$aii -e fa+ ar/ierei( #reoi i )ia+oni. 3. 0emeile -'nt )e#rtate )e toate +in'rile #oliti+eti( -t#,niri i -l'.$e #'$li+e.1) ___________ 1 ) 4e5e ane2a 1' Capitolul II Pentr' fiii( a)e*rai( )in +'r*ie( $'ni i *itregi !. 1. 0ii a)e*rai -'nt +ari -e na-+ )in +'n'nie )'# lege.2) ___________ 2 ) Proba -ilia6iunii dup legea Caragea $e poate -ace %i prin artori' :iletul de bote5 i$clit de preot %i con-or cu regi$trul bi$ericii are ,aloarea probant #n con$tatarea -ilia6iunii' ;e ntura pr6ilor intere$ate pe l!ng a preotului" #n bilet" nu e$te pre$cri$ $ub pedeap$ de nulitate' Ca$' 1'8//77' 2. &in +'r*ie -'nt +ari )in "m#re'nare fr )e lege -e na-+. 3. C,i tot )intr' a+ela tat( i a+eea mam -e na-+ -'nt $'ni. 4. C,i -a' )intr1'n tat( i )eo-e$ite mame -e na-+( -'nt *itregi( 2+ari -e i zi+ $'ni )e tat3 -a' )in a+eea mam i )eo-e$ii $r$ai 2+ari -e i zi+ $'ni )e mam3. ) ___________ ) 4e5i ane2a 00' Capitolul III Pentr' *,r-tni+i i ne*,r-tni+i !. 1. V,r-tni+i - -e -o+otea-+( at,t $r$aii( +,t i femeile( )ela )o'ze+i i +in+i )e ani a *,r-tei lor( i ne*,r-tni+i #,n la )o'ze+i i +in+i )e ani.

2. Cei "n *,r-t -'nt -t#,ni -1i +/i*erni-ea-+ a*erea lor +'m *or *rea( i - fa+ ori+e *or *rea )'# #ra*il. 4Iar +ei ne*,r-tni+i n' #ot( +i i +/i*erni-irea a*erii lor i #artea lor( -#,nz'r )e #'terea #rinilor lor( -a' a e#itro#'l'i lor4. 4) ___________ 4 ) ;ub legiuirea Caragea -e eia inor $e e ancipea5 prin c$torie %i dob!nde%te toate drepturile unui inor e ancipat; a$t-el d!n$a poate #n$trina lucrurile $ale i%ctoare' Ca$' 0 910/81' 3. Cei ne*,r-tni+i *eri+e to+meal i )ar *or fa+e fr a)e*erirea #rintel'i lor( -a' a e#itro#'l'i( e-te fr trie( )e le e-te -#re -tri++i'ne5 iar )e le e -#re folo-( e-te +' trie.!) ___________ ! ) Dup legea Caragea" inorii pot accepta dona6iuni c&iar -r autori5a6iunea prin6ilor %i tutorilor #ntru c!t acele dona6iuni le $unt $pre -olo$' Ca$' 0' /9/77' 4. Cei ne*,r-tni+i( )ela )o'ze+i #,n la )o'ze+i i +in+i )e ani ai *,r-tei lor( a' *oie a +ere )ela &omnie iertarea *,r-tei( +a -1i -o+otea-+ "ntre *,r-tni+i. 5. C,i ne*,r-tni+i *or #rimi iertarea *,r-tei( -'nt -t#,ni #e +,te -'nt i +ei "n *,r-t 263( "n- fr a fi *olni+i -1i "n-trineze *re7'n l'+r' nemi+tor #,n( la )o'ze+i i +in+i )e ani ai *,r-tei lor. 6. C,i ne*,r-tni+i -e *or +in-ti )e &omnie +' +in-te )e Velii( -e -o+ote-+ "ntre *,r-tni+i.1) ___________ 1 ) 4e5i ane2a 000' Capitolul IV Pentr' +ei fr minte !. 1. 0r minte n'mim #e +ei +e -'nt "ntr1a)e*r ne$'ni( -a' li#-ii )e minte( i -mintii. 2. Cei fr )e minte( *eri +e to+meal( -a' )ar( *or fa+e( -e -o+otete )re#t nimi+ i -e -tri+. 3. Cei fr )e minte( *eri+e greal *or fa+e( n' -e "n*ino*e-+. Capitolul V Pentr' ri-i#itori !. 1. Ri-i#itori -'nt +,i "i #r#)e-+ fr +'*,nt a*erea lor. 2. Ri-i#itorii - -e trag la .')e+at )e r')ele lor( -a' )e #rieteni( i - -e "nfr,neze #rin e#itro#i or,n)'ii )e .')e+at. 3. Ri-i#itorii( )'# "nfr,narea +e li -e *a fa+e )e +tre .')e+at( *eri+e to+meal -a' )ar *or fa+e )e -inei fr a)e*erirea e#itro#ilor lor( )re#t nimi+ -e -o+otete( i -e -tri+. 4. Ri-i#itorii( *eri+e -tri++i'ne *or fa+e( -a' *in( -e *in'ie-+.2) ___________ 2 ) 4e5i ane2a 04' Capitolul VI Pentr' -lo$ozi !. 1. 8lo$ozi -'nt a+eia +ari n' -'nt )o$,n) alt'ia. 2. C,i -e *or nate )in #rini -lo$ozi( -lo$ozi -'nt. 3. 8lo$ozi -'nt i +,i -e na-+ )in mam -lo$o). Capitolul VII Pentr' ro$i i igani !. 1. Ro$i -'nt +,i -'nt )o$,n) alt'ia.

4A+e-t fel -'nt iganii "n 9ara Rom,nea-+.4 2. C,i -e *or nate )in #rini ro$i -'nt ro$i. 3. :i +,i n'mai )in mam roa$ -e *or nate( -'nt ro$i. 4. 8t#,n'l igan'l'i( n' are #'tere a-'#ra *ieii igan'l'i. 5. 8t#,n'l igan'l'i e -lo$o) - *,nz( i - )r'ia-+ #e igan% 6. C,i igani "n 9ara Rom,nea-+( n' *or a*ea -t#,n +' )o*a)( -'nt )omneti. 7. Cine +' tiin *a inea "ntr' a -a -t#,nire igan -trin( -a' igan+( -1i )ea "na#oi -t#,n'l'i lor 2#ltin)'7i #entr' igan'l meter tl. ;< #e an( iar #entr' +el fr mete'g tl. )o'ze+i( i #entr' igan+ meter tl. treize+i i #entr' +ea fr mete'g tl. +in+i-#reze+e3 iar +ine *a inea #rin netiin( n'mai -1l "ntoar+ "na#oi. 8. Cine1i *a +'n'na igan'l +' igan+ -trin tiin) -a' "n #otri*( fr *oia -t#,n'l'i lor( - #iarz #e igan -a' #e igan+a l'i +' +o#iii lor. i -1i -t#,nea-+ -t#,n'l lor. 4Iar +,n) netiin) "i *a +'n'na( at'n+i - -e fa+ -+/im$'l( merg,n) tot)ea'na igan+a )'# $r$at. C,n) o$raz'l +el -trin *a a*ea mete'g( - -e -+/im$e iari +' meter iar )e n' *a fi a-emenea - -e #re'ia-+ talent'l mete'g'l'i -'( i +' $ani - -e "m#linea-+. 9iganii +e -e +'n'n #rin netiina -t#,n'l'i( )e -e *a "nt,m#la - ai$ i +o#ii( at'n+i +ei )in #artea $r$tea-+( -'nt ai -t#,n'l'i $r$at'l'i( iar #artea femeia-+ e-te a -t#,n'l'i femeii( +are i a+etia - -e -+/im$e.4 8. C,i igani -treini -e *or -o+oti "ntre +ei )omneti( a+etia "nt,m#l,n)'7-e a -e +-tori )'# lege( )e -e *or +ere #rin .')e+at )e -t#,nii lor( - -e -+/im$e( merg,n) ne*a-ta )'# $r$at +'m -1a' zi- mai -'-. 1 . Care igan -e *a +'n'na +' -lo$o)( -a' +are -lo$o) -e *a +'n'na +' igan+( fr tirea -t#,n'l'i lor( - -e )e-#art. 4&ar )e -e *a )o*e)i + -t#,n'l lor a' )at *oie tiin)( at'n+i - n' -e mai )e-#art( +i - rm,ie am,n)oi -lo$ozii( i -1i #g'$ea-+ -t#,n'l lor4. 1) ___________ 1 ) 4e5i ane2a 4' Capitolul VIII Pentr' +ei -lo$ozii !. 1. 8lo$ozii -'nt( +,i )in ro$i -e -lo$oze-+. 2. Toi +ei -lo$ozii igani( -'nt tot )e o +in-te +' +ei -lo$ozi -'#'i a)i+ +' $irni+ii )omneti. 3. 8 n' #oat nimeni - -lo$ozea-+ igan'l -'( "naintea *,r-tei -ale )e )o'ze+i )e ani. 4. Ni+i 'n'l )in eg'meni - n' #oat -lo$ozi igan mn-tire-+. 5. 8lo$ozenia - -e fa+ tot)ea'na "n-+ri-.1) ___________ 1 ) 4e5i legiuirea din 1( -e,ruarie 18/7 la ane2a 4' PARTEA A !"#A PENTRU LUCRURI L'+r'rile -'nt ori mi+toare( -a' nemi+toare. =i+toare zi+em a+elea +,te a' -'flet( -a' i ne a*,n) -'flet -e mi+( i -e -trm't( +'m% )o$ito+'l( /ainele i +elelalte. Iar nemi+toare zi+em( #re+'m% #m,nt( +o#a+i( zi)irile( i +elelalte. Capitolul I Pentr' -t#,nirea l'+r'rilor !. 1. Ori+e l'+r' n' e-te al nimn'i( a+ela -e fa+e al +el'i +e *a a#'+a -1l ia "nainte.2) &e+i% 7 C,te #ietre -+'m#e( -a' altele( g-im #rin lo+'ri -lo$o)e( -e fa+ l'+r'ri ale noa-tre( $ez +omorile +ele "ngro#ate( +ari -'nt )omneti. 7 C,te -l$ate+e *,nm "n lo+'ri -lo$o)e -#re *,ntoare( -e fa+ ale noa-tre. 7 C,te -l$ate+e *,n,n)'7le alii( i lo*in)'7le( i #ierz,n)'7le )in o+/ii lor( *or +)ea "n m,inele noa-tre( -e fa+ ale noa-tre. 7 C,te -l$ate+e "n+'i$,n) ai'rea( i a#oi l-,n) a+ele lo+'ri( *or *eni la noi -#re "n+'i$are( -'nt ale noa-tre( "n+,t *or -ta "n+'i$,n). 7 C,t #ete *om *,na "n lo+'ri -lo$o)e )e a *,na( e-te al no-tr'.

___________ ) a8 )eg' org' art' 178' <C!nd $e ,or de$coperi ni$care,a ine #n p !ntul ,re unui particular" ace$ta $lobod ,a -i $ le lucre5e $ingur ori $ le #nc&irie5e altuia dup ,oin6a lui" d!nd $tp!nirii a 5ecea parte in natur $au pltind ,i$tieriei a 5ecea parte din c!%tig" $co6!nd ai #nt!i la a !ndou #nt! plrile toate c&eltuelile lucrrii'= )eg' org' art' 179' <0ar de $e ,a do,edi c $tp!nul o%iei unde $+au g$it ace$te ine dup $orocul de opt$pre5ece luni ce+i ,a da Do nul" nu ,a a,ea i*locul de a le lucra $ingur" nici ,a ,oi a le #nc&iria altuia; atunci Do nul di preun cu obi%nuita ob%tea$c 1dunare ,or c&ib5ui" de ,or g$i cu cale" i*loace $pre a lucra acele ine" d!nd $tp!nului o%iei a 5ecea parte din c!%tig dup ce $e ,or $coate c&eltuelile lucrrei; %i pe l!ng acea$ta de$pgubindu-l dup cu,iin6 pentru $tricciunea ce ,or -i pricinuit o%iei $ale" $patul %i lucrarea inelor' Pcura" petrriile" %i alte producturi" care $e #ntrebuin6ea5 de ob%te #n Principat" nu ,or plti nici o 5eciuial'= b8 4ec&ea condic penal din 1859 #n art' ((/ la alin' 9 di$punea cele ur toare> <4or -i apra6i de ori ce pedeap$" a-ltorii de co oar cari tinuie$c ctre $tp!nii locului a$e enea de$coperiri" %i ,or -i $upu%i nu ai la de$pgubire ci,il ctre d!n%ii'= Cu acea$t di$po5i6ie de de$pgubire acordat $tp!nului locului $e de$-iin6a di$po5i6ia legiuirei Caragea" dup care $e pri,eau do ne%ti co orile cele #ngropate' - 4' %i art' (((' %i alin' 1 dela art' ((/ din ,ec&ea Condic penal'
2

2. C,te l'+r'ri mi+toare #ier)'te *om g-i( )e n' -e *a g-i -t#,n'l lor #,n "n trei ani( ale noa-tre -e fa+. 3. Veri+e -e +l)ete #e #m,nt'l no-tr' fr tirea i *oia noa-tr( -e fa+e al no-tr'. 4. Ori+e -e -)ete far *oia i tirea noa-tr "n #m,nt'l no-tr' al no-tr' -e fa+e. 5. C,n) g,rla #r*lin)'7-e( +,te #'intel *a a)oga #m,nt la #m,nt'l no-tr' a)ao-'l e-te al no-tr'. 4Iar +,n) *a r'#e o #arte )e #m,nt( i o *a li#i l,ng al no-tr'( a+eea e-te a +'i a' fo-t #m,nt'l )ela +are -1a' r'#t.4 6. C,n) g,rla -e afl "ntre )oi( -a' mai m'li -t#,ni( at'n+i fie+are )intre ),nii( -t#,nete #artea g,rlii +,t ine )ela mal #,n "n mi.lo+'l ei.1) ___________ 1 ) )!urile $unt de co un" dar ace$t drept #l au nu ai ri,eranii' Ca$' 0' 105/66' b8 )eg' org' 1rt' 165' <Pentru arile -olo$uri ce pute dob!ndi din plutirea pe acele cinci ari g!rle care trec de-a cur e5i%ul 4ala&iei #n lrgi ea ei" adic ?iul" @ltul" 1rge%uA" D! bo,i6a %i 0alo i6a" Do nul # preun cu ob%tea$ca 1dunare" ,a #ngri*i a tri ite ingineri e%teri" ca $ g$ea$c i*loacele $pre a cur6i atca lor %i dup planul ce $e ,a &otr#" lucrarea lor ,a ur a ne#ncetat dup i*loacele ce ,or -i #n putin6a ;tatului" p!n c!nd ace$te g!rle" ,or ,eni #n $tare a -i pri itoare de plutire' Dar -iind c ul6i $tp!ni de o%ie au a$upra ace$tor g!rle ori" 5ga5uri %i poduri aductoare de legiuite ,enituri" %i care trebue$c a $e $trica $pre a $e putea a%e5a plutirea" $e ,or c&ib5ui i*loace pentru cu,iincioa$a de$pgubire a acelor $tp!ni cu c&ipul cel ai #nle$nitor %i econo ic=' c8 @ legiuire din anul 18(5" -cut #n con-or itate cu di$po5i6ia art' 165 din )eg' org' legiue%te prin art' 1" c ni eni nu ,a -i ,olnic de atunci #nainte a cldi pe ace$te cinci g!rle" ori $au pi,e din nou" nici #n atc" nici pe ia5" nici $ lege ,re un 5ga5 pe alurile lor; prin art' 9 $e &otr%te principiul de$pgubirii pentru proprietarii de ori %i pi,e pe ace$te ape' Capitolul II Pentr' ro$irea l'+r'rilor !. 1. Ro$ire )e l'+r' n'mim( )re#t'l +are ro$ete la oare+e 'n l'+r' -#re folo-'l alt'ia( #re+'m o +a- +,n) -'#'ne #e alta +a -1i )ea lo+ )e )r'm a)i+ - trea+ #rin +'rtea -a( -a' ferea-tr - *az i altele. 2. &e m'lte fel'ri -'nt ro$irile( a)i+ #entr' tre+ere( l'min( *e)ere( -#ri.inire( *r-t'r( #i+t'r )e a# i altele.1) ___________ 1 ) ;ingurul -apt al de$c&iderii unor -ere$tre" denot inten6iunea de a c!%tiga un drept de ,edere" %i #ntru c!t nu $e ridic 5id contra acelor -ere$tre #n ter enul pre$cri$ de lege $e dob!nde%te $er,itutea de ,edere' Ca$' 0' 155/76'

3. Veri+e l'+r' e-te ro$it la alt'l( #entr' *re 'n -f,rit( negreit a+e-t l'+r' e-te -'#'- i la mi.lo+'l +e #ri*ete -#re a+el -f,rit( )e e-te a)i+ o arin "n)atorat( a )a a# alteia( e-te )atoare a1i )a i tre+ere la a# i altele. 4. Cel +e fr to+meal )o$,n)ete ro$ire )e ze+e ani( fr( "m#otri*irea -t#,n'l'i l'+r'l'i( a+ela are - o )o$,n)ea-+( tot)ea'na( )'# "m#linirea )e ze+e ani.2) ___________ 2 ) a8 ;ub i periul ,ec&ii legiuiri Caragea" o $er,itute $e putea dob!ndi" #n ur a e-ecturii unor lucrri" prin ne# potri,irea $tp!nului lucrului $er,ient' 1$t-el" #n ur a lucrrilor ce ini$terul lucrrilor publice" #nte eiat pe di$po5i6iunile legii din 18(5 %i pe art' 165 din )eg' org a #ntreprin$ pe r!ul D! bo,i6a" #n $cop de a apra ora%ul :ucure%ti de inunda6iuni" ace$t ora% a dob!ndit un drept de $er,itute a$upra unui p!r!u de do eniu pri,at" #n care $+a re,r$at $urplu$ul apei pro,enind din D! bo,i6a" prin ne# potri,irea proprietarilor ri,erani cu acel p!r!u" #n ti p de 10 ani Ca$' 0' (99/95' b8 1' Tribunalul e$te co petent $ *udece in apel o c&e$tiune po$e$orie; a di$cuta ca e2i$t %i pre$crip6iunea liberatorie $au de (0 ani" acea$t c&e$tiune nu poate -i de$btut dec!t pe cale petitorie' 9' Bntr+o ac6iune po$e$orie" trib' are indato e2erci6iul po$e$iunii era $au nu turburat %i a$t-el a ad ite ac6iunea #n total $au #n parte $au a o re$pinge" nu #n$ a *udeca" e2 aeCuo et bono' Ca$' 0' 996/8(' c8 Aegea Caragea a,!nd pre,5ut #ntre robiri %i pe aceia a dreptului de $pre*inire" Curtea a -cut o *u$t aplica6iune a ace$tei legi' Ca$' 0 97/8(' 5. &e -e *a -lo$ozi l'+r' ro$it( i -t#,n'l ro$irii n' *a #re"nnoi ro$irea ani ze+e( iari rm,ne a+el l'+r' -lo$o) )e ro$ire. Capitolul III Pentr' *e+intatea l'+r'rilor !. 1. Care *e+in fr tirea 8t#,nirii *a -trm'ta -emn'l )e /otar( - #ltea-+ )re#t #e)ea#- #g'$a'l'i *e+in( at,t +,t -e #re'iete lo+'l +are a' "n-'it +' -trm'tarea -emn'l'i. 2. Ale +,tor *e+ini /otare -e *or ame-te+a( - -e aleag i - -e )e-+o#ere +' +rile lor )e /otrni+ii( +' m-'rtoarea moiilor )e +,i -t,n.eni -'nt( +' -emnele +e -'nt #'-e )re#t /otare( i +' +,te mrt'rii )o*e)e-+ +eilali rzei i -tenii( i lo+'itorii +elorlalte -ate )e #rin #re.'r.1) ___________ 1 ) a8 1legerea &otarelor %i a &otrniciilor $e -ace prin ingineri &otarnici atunci c!nd &otarele ,ecini lui ,or -i a e$tecate Ca$' 0 /8(/67' b8 1legerea &otarelor -ie din nuntru -ie din a-ar" $e poate do,edi %i cu rturiile $atelor din pre*ur' Ca$' 0' /8(/67' c8 Do,ada prin &otrnicie $e pre-er do,e5ii prin artori' Ca$' 0' 15(/68' d8 Bn aterie de &otrnicie *udectorul nu e dator $ #ntrebuin6e5e toate i*loacele de do,edire con6inute in ace$t art' De$tul $ u5e5e de unul din i*loacele enun6ate de te$tator Ca$' 0' 15(/68' e8 C!nd pre$crip6iunea n+a -o$t opu$ la in$tan6ele de -ond celui ce a intentat proce$ pentru clcare" ace$t i*loc nu poate -i pri it #n ca$a6iune' Ca$' 0' 10/6(' -8 @ curte de -ond nu ,iolea5 art' / dela do,e5i c!nd #n ca5ul art de ai $u$ ea *udec proce$ul pe te eiul do,e5ilor pre5entate de pr6ile #n litigiu cer!nd calitatea dubl de recla an6i %i de-en$ori' Ca$' 0' 51/65' g8 C!nd #n aceia% cau5 $+au -cut dou cercetri locale %i la cea din ur cercetare $+au a$cultat artorii a belor pr6i" o parte nu ai poate in,oca" ca lip$ de -or alitate" nea$cultarea artorilor $i la pri a cercetare' Ca$' 0' 16/6(' &8 1' De%i #n aterie de ac6iuni pentru &otare principiul ce trebue $ $e aplice" pentru do,edirea &otarelor" e$te c *udectorul -ondului nu poate re$pinge cererea recla antului -r a di$cuta pe l!ng actele pre5entate de d!n$ul %i pe acelea ale de-en$orului; #n$ ace$t principiu -or ea5 o e2cep6iune la regula general #n aterie de do,edire %i trebue re$tr!n$ la li itele #n care l-a circu $cri$ legiuitorul prin te2tele $peciale a$upra ateriei' 9' Bn aterie de pre$crip6iune c&iar dac *udectorul ar -i pronun6at ,re-o deci5iune anterioar" dac obiectul ce e2a inea5 in ur e$te altul dec!t acela pe care l-a tran%at prin+acea deci5iune" nu i $e poate i puta c a re,enit a$upra unei &otr!ri pronun6ate'

(' @ i$iunea atunci e$te e$en6ial" c!nd *udectorul nu $e pronun6 a$upra unui punct de a%a #n$e ntate c $tabilirea lui ar putea odi-ica #n tot $au #n parte &otr!rea dat' Ca$' 0' 188/69' i8 1ce$te art' nu $e aplic dec!t la ,ecinii r5e%i nu %i la coprta%ii cari ie$ din indi,i5iune' Ca$' 0' 116/70' *8 Bn aterie de &otrnicie" dup legea Caragea" alegerea propriet6ii $e -ace dup 5api$ele %i docu entele ce $e pre5int" #ntru c!t ele nu $unt co btute de ,ecini prin probe contrarii' 9' .u $e ,iolea5 principiul indi,i5ibilit6ii recunoa%terii" c!nd Curtea ia nu ai ca argu ente" #n aprecierile $ale de -apt" con6inutul docu entelor" iar partea ad,er$ nu le co bate prin alte probe $au docu ente' Ca$' 0' 165/76' D8 1' 1ce$t art' pre$criind a $e de$coperi &otarele a e$tecate dintre ,ecini" cu c!te rturii do,ede$c ceilal6i r5e%i %i $teni %i locuitorii celorlalte $ate de prin pre*ur; de%i #n ade,r $piritului e$te de a e2clude nu ai pe locuitorii de pe o%iile ale cror &otare $e prigone$c" dar nu $e #ntinde a e2clude %i pe locuitorii altor o%ii" ale cror &otare $e prigone$c nu ai #n ,re unul dintr+#n%ii #n alte laturi ale aceleia% o%ii' 9' .u $e poate 5ice c co ite o i$iune e$en6ial care ar putea trage ca$area &otr!rii in$tan6ei de -ond" care nu $e pronun6 a$upra propunerilor -cute de pr6i #n treact" propuneri ce nu $unt de ,re-o #n$e ntate de a putea adic regula $au $c&i b $oarta proce$ului' (' 1plica6ia ace$tui art' nu are nici o #nclinare cu dreptul de opo5i6iune ce nu are loc la cercetri #n -a6a locului' Ca$' 0' 79/65' l8 ?udectorul care #nltur -r a in-ir a un docu ent produ$ de aparte $pre aprarea &otarelor o%iei $ale" ,iolea5 printr+o a$e enea o i$iune ace$t art' Ca$' 00' 98//6(' 8 ?udectorului" care nu recunoa%te recla antului #nclctor nici un drept pe lucrul pretin$ de clcat" nu i $e poate i puta" ,iolarea ace$tui art' pentru c nu i-a ad*udecat clcarea ce dup docu entele produ$e" $+ar do,edi c $e -ace acelui i obil de ctre ,ecini' Ca$' 00' 989/6(' n8 @ &otrnicie -cut #ntre ,ecini nu $e poate opune altora care n+au luat parte la d!n$a' Ca$' 0' 79/80' o8 4e5i la ane2a 40 %i 400 circularele Departa entului Drept6ii pentru regularea lucrrilor de &otrnicie' p8 Bn aterii de &otrnicii $e pot pri i artori c!nd pr6ile litigante nu po$ed docu ente' Ca$' 0' (87/65' C8 1rticolul de lege citat #%i are aplica6iunea lui nu ai c!nd e$te ,orba de o e,ident a e$tecare de &otare" iar nu %i de o $i pl propunere de clcare ce negre%it" ur ea5 a $e do,edi prin ,erice i*loc' Ca$' 0' 987/6/' 3. C,n) -e "nto+me-+ /otarele *e+inilor +e a' #rigoniri( -'nt )atori - fie fa +' +rile( i *e+inii +e n' a' #rigonire.1) ___________ 1 ) Bn aterie de &otrnicie pr6ile $e puteau $er,i" dup legea Caragea" $pre con$tatarea $e nelor &otare de$pr6itoare cu actele %i do,e5ile ,ecinilor r5e%i %i altura%i' Ca$' 0' (1/80' 4. C,n) -e m-oar o moie( - -e fa+( m-'rtoarea +' -t,n.en'l +e an'me -e +o#rin)e "n -inet'rile -ale. 4A)i+ )e -e +o#rin)e -t,n.en'l l'i Con-tantin Vo) Br,n+o*ean'l( +' a+ela - -e m-oare( iar )e -e +o#rin)e al l'i :er$an Vo)( +' al l'i :er$an Vo) - -e m-oare.4 5. Iar +,n) "n -+ri-ori n' -e +o#rin)e an'me +e -t,n.en( at'n+i -( -e fa+ m-'rtoarea( +' -t,n.en'l l'i :er$an Vo). 6. C,n) moia +e -e m-oar a*,n) -inet'ri +' -t,n.eni( n' *a a*ea i -emne netg)'ite( at'n+i - -e "n+ea# -forirea )in -emnele rzeilor +ele netg)'ite( -a' )intr1ale alt'railor +' a+eia( i +elorlali.2) ___________ 2 ) a8 ?udectorul ,iolea5 art' de -a6" nu c!nd #n,oie%te tragerea o%iei dintr+un punct tgduit de o parte dar con$tatat pentru d!n$ul" ci c!nd #n,oie%te o a$e enea tragere dintr+un punct" care %i pentru el #n$u%i e tgduit' Ca$' 00' 951/6(' b8 .u $+a ,iolat #ntru ni ic di$po5i6iunile legii Caragea pri,itoare la ,ecint6i c!nd aprob $urtoarea din $e ne netgduite' Ca$' 0' 158/79' c8 .u $e ,iolea5 #ntru ni ic di$po5i6iunile legei Caragea dela ,ecint6i" c!nd &otrnicia ,ec&e a,!nd $u de $t!n*eni" $e ne netgduite de$pre latura de $ud" Curtea ad ite $urtoarea o%iei din $e nele netgduite' Ca$' 0' 98/80'

d8 Bn aterie de &otrnicie" c!nd $e nele de$pr6itoare $e conte$t" a bele pr6i de,in recla ante; a$t-el c nu ai e$te ne,oie de o ac6iune recon,en6ional #n regul' Ca$' 0' 79/80' 7. Iar +,n) -e -for-+ la )oi( ori ale mai m'ltor rzei moii( i n' a' ni+i -+ri-ori )e -t,n.eni +o#rinztoare( ni+i -emne netg)'ite( at'n+i -forirea - -e fa+ )in -emnele *e+/ii -t#,niri. ) ___________ ) a8 4iolare de lege nu e$te c!nd *udectorul &otr%te #n contra -aptului $u$6inut deoparte" ci c!nd recuno$c!nd -aptul de con$tant" #l decide #ntr+un od contrar legii' Ca$' 00 9/0/6(' b8 Bn aterie de &otrnicie" c!nd in$tan6a de -ond con$tat #n -apt c #n linia de$pr6itoare a dou o%ii au e2i$tat dou pietre ,ec&i cari $e p$trea5 %i a$t5i" recuno$cute de pr6i ca $e ne de &otar de$pr6itoare" %i c docu entele lor nu pre$criu c #ntre ace$te dou pietre $ -ie o abatere" a putut decide ca acele dou puncte $ -ie unite printr+o linie dreapt" -i2!nd #n ace$t $en$ direc6ia &otarelor -r ca prin acea$ta $ ,iole5e art' de -a6 %i deci5iunea $a #n acea$t pri,in6 e o deci5iune de -apt care $cap controlului Cur6ii de ca$a6ie Ca$' 0' ((8/90' c8 1' C!nd $e conte$t o &otrnicie" #nte eiat pe $ineturi cu $u de $t!n*eni" *udecata nu e$te 6inut $ -ac $-or#rea o%iei' Ea poate $ re,oace di$po5i6iunea luat pentru cercetare #n -a6a locului" $pre de$coperirea $e nelor -r $ ,iole5e legea' 9' C!nd cu oca5iunea unei &otrnicii $e i,e%te o conte$ta6ie de clcare" trib' trebue $ re5ol,e c&iar conte$ta6ia; nu e$te de$tul $ pronun6e nu ai a$upra &otrniciei' Ca$' 0' 97/68' d8 .u+%i are locul aplica6iunea principiului pre,5ut de cod' Caragea c!nd nu e$te ,orba de -acerea ,re-unei &otrnicii" ci de o $i pl ac6iune de re,endicare Ca$' 0' 907/81' 8. Pentr' mai m'lt a /otarelor )e-l'ire( )e a+'m "nainte - -e m-oare i l'ng'l moiilor( i - -e trea+ "n +artea )e /otrni+ie. $. &e a+'m "nainte "n +rile )e /otrni+ii( i "n za#i-ele )e *,nzarea moiilor( - -e -+rie -t,n.en'l l'i :er$an Vo). 1 . C,n) -e trage moie )e *e+ini( i 'n'l )intr1"nii *a arta +arte )e /otrni+ie +' -'m )e -t,n.eni( at'n+i +el +e arat +artea )e /otrni+ie( -1i ia mai "nt,i -t,n.eni )e#lin. A#oi +el +e are za#iz'l - ia #ri-o-'l. 4Iar +,n) 'n'l are za#i- +' -t,n.eni( iar +ellalt ori n1are za#i-( -a' are( "n- fr -'m )e -t,n.eni at'n+i mai "nt,i' -1i ia -t,n.enii )e#lin +el +e are -'m )e -t,n.eni( i a#oi +elelalte4. 1) ___________ 1 ) a8 Bn lip$ de &otrnicie" dup legea Caragea actele ,ec&i au ai ult putere probant" dec!t actele particulare' Ca$' 0' 158/79' b8 ?udectorul -ondului nu ai atunci ,iolea5 art' de -a6" c!nd pe deoparte-recunoa%te de ,alabile actele produ$e de prigonitori #n $pri*inirea drepturilor lor" iar pe de alta nu regulea5 proprietatea #n litigiu dup d!n$ele' Ca$' 00' 189/6(' c8 Cel ce are act cu $u de $t!n*eni %i $e ne -ire%ti netgduite $e proti i$e%te celui cu act -r $u de $t!n*eni' Ca$' 0' (1/80' d8 Fotrniciile cu $e ne de$pr6itoare de &otare au precdere #naintea oricror acte de ,!n5are de %i #n ele $+ar arta $u a de $t!n*eni' Ca$' 0' /71/8(' 11. At'n+i - #'ie /otarni+ii #ietre i +elelalte -emne )e /otare( +,n) *e+inii -e *or m'lmi( -a' -e *a )a /otr,re )omnea-+.2) ___________ 2 ) 4e5i la apendice" ane2a 400 circulara ini$trului *u$ti6iei din 9 Gaiu 18/9" .o' 5'599 12. 8 n' ai$ rzeii *oie( - fa+ l'+r'ri )in #ri+ina +rora #oto#e-+ -a' "m#'ineaz g,rlile i eleteiele5 iar )e *or fa+e - r-#'nz toat #ag'$a +e *or #ri+in'i +' "nm'lirea -a' +' -+)erea a#elor. 13. C,i rzei a*,n) lo+'ri "n +are -e #ot fa+e eleteie +' zgaz'ri *or *rea - fa+ elete'( - -e aeze "ntre ),nii( #entr' +/elt'iala +e *or fa+e )ea*alma( i #entr' -t#,nirea +ea )ea*alma a l'+r'rilor +e *or fa+e. 4C,n) 'n'l )in rzei n' *a *rea( e-te )ator - )ea +el'ilalt "n-+ri- + -e lea#) )e a+ea-t to*rie( i +ellalt -1i l'+reze -lo$o) elete'l i -1l -t#,nea-+ -ing'r. &e *a )a "n-+ri- rze'l + -e lea#)( i "n 'rm -e *a +i( i *a *rea ori el( -a' motenitorii l'i - -e fa+ to*ari la elete'( r-#'nz,n) +/elt'iala #e .'mtate( - n' li -e )ea a-+'ltare.4 1) 4C,n) rze'l n' *a *rea( ni+i - #rimea-+ ni+i - -e le#e)e "n-+ri-( at'n+i - -e trag la .')e+at( i - -e -ilea-+ - fa+ ori 'na ori alta.4 __________

) 1ce$t art nu $e ocup dec!t de -or e cu care $+ar putea cpta #n,oirea unui r5e% pentru -acerea #n co un de ele%teie %i ori; prin ur are" nu ad ite din partea aceluia dela care $e cere #n,oirea -acultatea de a o re-u5a $ub cu,!nt c locul unde $e cere a $e -ace a$e enea con$truc6iuni nu ,a -i propriu pentru d!n$ele; %i a$t-el *udectorul care re$pinge o a$e enea aprare %i oblig pe # potri,itorul ra5e% a $e pronun6a categoric %i $i plu de pri e%te ori nu -acerea #n co un a ele%teului $au a orii" departe de a ,iola en6ionatul art' din contra" $e con-or cu d!n$ul' Ca$' 00' 188/6('
1

14. C,te am legi'it #entr' lo+'rile "n +ari #oate - - fa+( elete'( tot a+e-tea legi'im( i #entr' mori. 15. C,i *or - fa+ moar #e g,rla +e tre+e #rin moiile lor( - a)'+ meter +'m#nitor )e a#( i )e fa +' toi rzeii( i +' toi +ei +e a' mori )in -'-'l lor( - -e +/i$z'ia-+ moara +e e-te - -e fa+ +' "nlarea a#ei( moiile *e+inilor -a' morile +ele mai )in -'-( i )e n' *or "nne+a( - fie -lo$ozi - fa+( iar "nne+,n) - n' fie.2) 4&e n' *a fa+e ni+i o "nne+t'r a+ea moar( i *e+inii -a' -t#,nii moiilor +elor )in -'- -e *or "m#otri*i( - -e trag la .')e+at i - -e -ilea-+. Iar +,n) fr +/i$z'irea +'m#nitor'l'i )e a#( i( fr a fi rzei fa( -a' -t#,nii moiilor +elor )in -'-( -e *a fa+e moar( at'n+i ori )e +e fel -a' )e +,t #ag'$ *a fi #ri+in'itoare moara +e -e *a fa+e( - o #ltea-+ "n)oit -t#,n'l ei.4 ___________ 2 ) a8 Pronun6 o &otr!re #n necuno%tin6 de cau5 Curtea apelati," care $e #nte eia5 pe ni%te cercetri $trine de *udecat' Ca$ 0' 6/67' b8 @bliga6iunile pre$cri$e de art' de -a6 pri,e$c nu nu ai pe din nou clditorii de ori ci %i pe reparatori' Ca$' 00' 81/69' c8 1' Turburarea la -olo$in6a apei dintr+un r!u de do eniul pri,at" -or ea5 obiectul unei ac6iuni po$e$orii" de co petin6a *udelui de ocol %i a trib' #n apel de a o *udeca' 9' Bn po$e$orii trib' are #ndatorirea de a o con$tata dac e2i$t turburare #n e2erci6iul po$e$iunii %i #n ca5 a-ir ati, $ ordone de$-iin6area lucrrilor" cari au oca5ionat turburarea" a lua #n$ $uri de natura a atinge drepturile proprietarului" e$te a nu ai *udeca #n po$e$oriu %i de aceea &otr!rea de,ine ca$abil' Ca$' 0' 969/8(' 16. Ve+in'l )in -'- )e *a fa+e moar no' #e g,rl( i *e+in'l )ela *ale *a t+ea ani ze+e( a*,n) *a) *e+/i'( i n'1l *a -'#ra( at'n+i - n' #oat - fa+ moar #e *a)'l -'( )e *a "nne+a moara *e+in'l'i )in -'-( +' fa+erea morii -ale. 17. C' $taia )e #ar( )'# +'m #,n a+'m -e o$i+in'ia( - n' )o$,n)ea-+ +ine*ai ro$ire )e a fa+e moar. 18. >n orae mari -a' mi+i i "n -ate( +,n) *e+in'l zi)ete( e-te *olni+ +ellalt *e+in( )e -o+otete + -e *atm( - )ea )e tire "n-'i( -a' #rintr1alt'l *e+in'l'i( -a' #'rttor'l'i )e gri.( -a' meterilor( +a - n' l'+reze.1) ___________ 1 ) .u poate Curtea de ca$a6iune $ intre a critic &otr!rea atacat cu recura" #n pri,irea c&e$tiunilor de -apt care $unt de co peten6a *udectorului de -ond a le *udeca %i a &otr# a$upra lor' Ca$' 0' 70/69' 1$. &e i -e *a )a )e tire )e a+ea-ta *e+in'l'i( i el n' *a "n+eta )in l'+r'( - -e trag la .')e+at. 2 . P,r,'l *e+in "n ? l'ni -1i -*,rea-+ #rigonirea( iar )e *a #rel'ngi mai m'lt .')e+ata( - )ea #,r"t'l'i "n+re)inare5 i at'n+i%63 ___________ 2 ) E-ectele unei $er,itu6i con$titue$c drepturi c!%tigate pentru pr6i %i prin ur are nu $e pot re$tr!nge prin legile din nou introdu$e' Ca$' 0' (/86' 21. &e -e *a )o*e)i + fr )re#tate zi)ete #,r"t'l( e-te )ator +' +/elt'eala -a( -1i -tri+e zi)irea( iar "m#otri* )o*e)in)'7-e + +' )re#t +'*,nt zi)ete( at'n+i #,r"t'l -1i #ltea-+ +,t #ag'$ i -1a #ri+in'it( )in zti+nire i )in .')e+at. 22. 8lo$o) e *e+in'l - *az "n +'rtea *e+in'l'i. 23. Volni+ e *e+in'l - "nale zi) #e lo+'l -' +a - n' *az *e+in'l "n +'rtea -a( afar n'mai +,n) *a a*ea ro$ire - n' "nale. ) ___________ ) 4ecinul ce a de$c&i$ -ere$tre a$upra propriet6ii ,ecinului $u" $ub i periul cod' Caragea nu poate -i obligat de a #nc&ide el #n$u%i acele -ere$tre deoarece pr6ii ,t ate nu i $e

recunoa%te alt drept dup cod' Car de c!t a #nl6 ea #n$%i 5id #n dreptul -ere$trelor; ar -i retroacti,itate de lege a $e aplica la ace$t ca5 noul Cod ci,il' Ca$' 0' 116/77' 24. Cel )intre *e+ini zi)( +,n) -e *a "ntemeia #e lo+'l i al 'n'ia i al alt'ia *e+in e )ea*alma. 25. i)'l )ea*alma -1l zi)ea-+ *e+inii( i -1l #re"nnoia-+ +' +/elt'eala #e )in )o'. 26. C,n) -e *a #orni zi)'l t' -#re zi)'l *e+in'l'i( i -t a +)ea( eti -ilit( ori a1l #ro#ti( ori a1l #re"nnoi( -a' a1l )r,ma. 27. &e *a fi a#roa#e a -e )r,ma( #erete ori +a- #'tre) a *e+in'l'i t'( i t' zi+,n)'7i - o )reag( el n' *a *rea( -1l tragi la .')e+at( iar .')e+ata -1l -ilea-+ ori - o )reag( -a' )e n' *a a*ea mi.lo+( - o )r,me. 28. Cine *a zi)i "m#otri*a fere-trelor *e+in'l'i - fie )e#arte )o'-#reze+e #alme )omneti )e fere-tre( i - zi)ea-+ *eri+e i +'m *a *rea. 4>n- zi)in) ieitoare( -a' gra.)( - )e-+/iz ' +tre ),n-'l( iar n' +tre *e+in'l. Iar )e *a zi)i "m#otri*a 'n'i zi) or$( at'n+i )e *a a*ea ro$ire( - -e )e#rteze #entr' #i+t'r +,t ie-e afar )in zi) "n*elitoarea( iar )e n' are ro$ire - taie i treaina +,t tre+e afar( i - zi)ea-+.4 PARTEA A TREIA Capitolul I &e o$te #entr' to+meli !. 1. To+meala e-te o fg)'ial )eo#otri*( )e )oi -a' )e mai m'li ini.1) ___________ 1 ) Hn act de con,en6iune $i pl care nu con6ine ele entele unei tran5ac6iuni $au #n,oieli propriu 5i$ nu poate $ -ie *udecat dec!t dup regulele propriu 5i$e" ci ur ea5 $ -ie $upu$ regulelor generale pri,itoare la con,en6iuni #n genere' Ca$' 0' 9(1/67' 2. To+melile -e fa+ )e noi "n trei fel'ri% 7 Ori l'+rare #entr' l'+rare5 7 Ori )are #entr' )are5 7 8a' l'+rare #entr' )are. 3. N'mai #entr' +,te -t#,nim( #'tem i a ne to+mi.2) ___________ 2 ) a8 .u pute tran$ ite drepturi ce nu po$ed ' Ca$' 0' 59/6(' b8 Goa%a $au a a -iind epitroape" nu pot" -r autori5area *udectorea$c $ #n5e$tre5e pe cea de $ub epitropia lor din a,utul printe$c" c!nd ortul are %i al6i copii' Ca$' 00' /9/6(' 4. To+meala "m#otri*a #ra*ililor i a nra*'rilor +elor $'ne( n' -e "nto+mete. 5. To+melile +ele *i+lene i -ilite n1a' trie. 6. P'tem - ne to+mim i "nine noi( i #rin alt'l( a)i+ +' -+ri-oare #rin mi.lo+itori( -a' ori +' +e alt mi.lo+.1) ___________ 1 ) .i eni -r # puternicire nu poate contracta cu altul' Ca$' 00' 911/6(' 7. P'tem - ne fa+em to+melile i "n-+ri-( i fr -+ri-oare. 8. To+meala +ea ne-+ri- +,n) -e *a "n+re)ina +' "ntreaga )o*a)( are tot o trie +a i +ea -+ri-.2) ___________ 2 ) Dup codul Caragea proba te$ti onial era ad i$ibil #n toate conte$ta6iunile Ca$' 0' 18/900' $. To+meala +ea -+ri-( at'n+i are trie( +,n) -e *a i-+li )e +ei +e fa+ to+meala i -e *a )a )e +tre ),nii. ) ___________ ) a8 Aa contractarea #n$cri$urilor de datorie" dup legea Caragea" $e cerea artori" nu ai c!nd datorul nu %tia carte %i nu era $ub$cri$ #n act' Ca$' 0' 9//86' b8 Contractele bilaterale" nu e$te nece$itate $ $e -ac #n at!tea e2e plare c!te $unt %i pr6ile care $e oblig" c!nd una din ele %i-a e2ecutat obliga6iunea $a #n ti pul c!nd actul $+a redactat' Ca$' 0' 19(/8('

c8 C!nd Curtea o ite $ -ac di$tinc6iunea" con$ider!nd -oaia dotal ca act de con$tituire a 5e$trei" %i o ite de a procede la do,edirea -aptului #n5e$trrii dup dreptul co un" a pronun6at o &otr!re ca$abil' Ca$' 0' 995/66' 1 . >n aezm,nt'ri( *eri +e -e *a to+mi( ori "n-+ri- -a' ne-+ri-( )e n' *a fi "m#otri*a #ra*ililor( #rin)e lo+ )e #ra*il.4) ___________ 4 ) a8 Toc eala inter,enit #ntre $tp!nul unui proce$ %i procuratorul $u ca cel dint!i $ nu $e poat #n,oi cu ad,er$arul $u -r %tirea celui de al doilea" nu poate in,alida #n,oiala ce $tp!nul proce$ului ar -ace cu ad,er$arul $u -r %tirea procuratorului' D #n$ ace$tuia drept de a+%i cere de$pgubire dela cel ce $+a abtut din toc eal Ca$' 00' 60/69' b8 Dup legile noa$tre" # pr6eala e$te tran5lati," iar nu nu ai declarati, de proprietate' Bnterpretarea toc elilor con$tituie o c&e$tiune de -apt pe c!t ti p nu $c&i b natura contractului' Ca$' 0' 7/69' c8 C!nd pr6ile $tipulea5 #n ce c&ip are a $e do,edi e2ecutarea toc elii" *udectorul nu poate $ alerge la do,e5ile dedu$e din aprecierea -aptelor -cute de d!n$ul' Ca$' 00' 15//6(' d8 C&e$tiunile de interpretarea contractelor $unt de e2clu5i,a co peten6 a *udectorilor -ondului" pe c!t ti p prin interpretare nu $e pre$c&i b #n$%i natura contractului' Tot de a lor e2clu$i, co peten6 e$te %i aprecierea di-eritelor c&e$tiuni de -apt' Ca$' 0' 195/6(' e8 Tribunalul nu e$te #n drept a nu 6ine $a de toc eala -cut #ntre pr6i" cci toc eala 6ine loc de lege pentru pr6ile contractante" c!nd ea nu e$te contra pra,ililor' Ca$' 00' 109/6(' -8 Hn contract -ace lege #ntre pr6i %i prin ur are d!n$ele prin o gre%it interpretare nu pot -i liberate de obliga6iunile ce #n%ile au $tipulat' Ca$' 0' //70' g8 Bn aterie de # pru utare" unde ipoteca $+a con$tituit cu precderea drepturilor dotale ale -e eii" trib' nu poate -r o ani-e$t ,iolare a ace$tui art' $ $,!r%ea$c ad*udeca6iunea" a di$tribui pre6ul e%it la ,!n5area ipotecii" -r a $e #nde$tula ai #nt!i -e eia cu drepturile dotale a$igurate prin actul de ipotec Ca$' 0' (19/66' &8 @ clau5 aleatorie $tipulat #ntr+un contract de arend #n -olo$ul proprietarului 6ine loc de lege #ntre pr6ile toc itoare' Ca$' 00' 959/6(' 11. >n *eri+e aezm,nt( +ine n' *a #zi toat to+meala( -a' *re7o #arte( ori *a z$o*i - o #'ie "n l'+rare( e-te )ator #ag'$a +el'ilalt( )'# firea to+melii( l'+rarea( z$a*a i "nt,m#larea. 4Bez n'mai +,n) n' -e *a inea )e aezm,nt )in *re7o "m#ie)e+are "nt,m#ltoare i nea#rat. A)i+ fo+( #oto#( "nne++i'ne( r-$oi'( t,l/ari( $oal -l'.$ )omnea-+ i altele a-emenea.4 1) ___________ 1 ) .u $e poate 5ice c $+a ,iolat toc eala c!nd nee2ecutarea toc elii $+a ur at din # pre*urri #ndependente de ,oin6a pr6ii' Ca$' 0' /(1/67' 12. 8e -tri+ to+melile5 7 C,n) +ei +e -e to+me-+ *or #rimi5 7 C,n) )e -il -e *or to+mi5 7 C,n) +' *i+le'g -e *or to+mi5 7 C,n) +ei +e -e to+me-+( i #entr' +,te -e to+me-+ n' a' #'tere a -e to+mi5 7 C,n) n' -e *or #'ne "n l'+rare +ele to+mite )'# aezm,nt5 7 C,n) -oro+'l to+melii -e *a "m#lini i n' -e *a #re"nnoi.2) ___________ 2 ) a8 ;tipularea unei penalit6i #n ca5 de abatere a debitorului din contract nu e2clude dreptul de a cere re5ol,area lui pentru acea abatere" c!nd d!n$a de ai ulte ori $e repete%te' C!nd la $tipularea unei a$e enea penalit6i" creditorul nu 5ice #ntr+un od e2pre$ c renun6 la dreptul de a cere re5ol,area contractului #n ca5 de abatere din partea debitorului" *udectorul care con$ider acea penalitate ca o renun6are la ace$t drept" denaturea5 contractul' Ca$' 00' 10//69' b8 .ec&e area $o6iei #n *udecat la proce$ele relati,e la ,enitul 5e$trei care e$te a brbatului" nu e$te o ,iolare de procedur' Bn proce$ele relati,e la -ondul 5e$trei" e$te indi$pen$abil ca -e eia $ -igure5e #n *udecat" -iindc e$te proprietar; la din contra" $e ,iolea5 art' de -a6' Ca$ 00' 107/6(' c8 Ca $ $e de$-iin6e5e con,en6iunea e$te de a*un$ $ $e probe5e c la contractarea ei a i*locit -raud' Ca$' 0' 11//70' d8 C!nd un contract de arendare a -o$t per-ect" -iind luat prin licita6ie de arenda%" %i dac el n+a -o$t pu$ #n po$e$iunea o%iei arendate" acea$ta con$tituie arenda%ului dreptul de a cere

prin *udecat dela proprietar #ndeplinirea contractului" iar curtea anul!nd contractul ,iolea5 legea' Ca$' 0' 7/71' Capitolul II Pentr' *,nzri !. 1. C,n) to+min)'7ne )m l'+r' #e $ani n'mai( -a' #e l'+r' n'mai( )ar #re'it "n $ani( -a' i #e $ani i #e l'+r' mai #'in la #re )e+,t $anii( -a' )eo#otri*( at'n+i a+ea-t to+meal -e n'mete *,nzare. i.n.)a+o 2. C,te l'+r'ri o#rete #ra*ila n' #'tem - le *in)em. ) ___________ ) Deci5iunea care con$tat c un act de ,indere une%te condi6iunile cerute de lege" nu ,iolea5 ace$t articol 7care cere $ $e cercete5e dac ,!n5torul are datorii dotale8' @ a$t-el de deci5iune nu -ace dec!t o apreciere de -apt' Ca$ 0' 5/0/67' 3. Ori+e l'+r'ri -t#,nim +' to+meal )e a n'1l *in)e( n' #'tem -1l *in)em.4) ___________ 4 ) ;ub$titu6iunile -ideico i$arii dup legea Caragea au -o$t #n,oite p!n la pro ulgarea noului Cod ci,il' Ca$' 0' 1(8/79' 4. Br$at'l n' e *olni+ a *in)e m'ierii( ni+i m'ierea $r$at'l'i. 5. N-ta*ni+ii n' -'nt *olni+i - *,nz l'+r'ri nemi+toare( i igani mn-tireti( fr n'mai #entr' #lat )e )atorie +e n' -e #oate e+onomi-i( i at'n+i iari +' tirea i *oia 8t#,nirii.1) ___________ 1 ) ;tare6ul n$tirii Cernica $ingur $au # preun cu $oborul nu a a,ut niciodat dreptul $ ,!n5 i obile apar6in!nd !n$tirii> prin ur are dar ;tatul cu drept cu,!nt re,endic pe cele #n$trinate cu odul ace$ta' Ca$' 0' 99/81' 6. V,nzarea +elor mi+toare - -e fa+ i "n-+ri- i fr -+ri-oare( iar a+elor nemi+toare i a iganilor( n'mai "n-+ri-.2) ___________ 2 ) a8 1' ;ub legiuirea Caragea contractul de ,!n5are nu era un contract $ole n" a$t-el c ,!n5area e2i$ta %i era per-ect prin con$i 6 !ntul pr6ilor %i tradi6iunea obiectului' Dac acea$t legiuire prin art' de -a6" pre$cria c ,!n5area i obilelor $a $e -ac nu ai #n$cri$" acea$ta nu #n$ea n altce,a dec!t c pentru $iguran6a dreptului de proprietate i obiliar" ,!n5area $ nu $e poat con$tata" ai cu $ea -a6 cu cei de al treilea" dec!t prin #n$cri$' Bntre pr6i #n$" ,!n5area unui i obil $e putea do,edi" nu nu ai prin #n$cri$" ci %i prin rturi$irea %i *ur !ntul pr6ii' Cu alte cu,inte" nici contractul de ,!n5are al unui i obil nu era un contract $ole n" dar odul de do,edire al unui a$e enea contract era rginit' 9' C!nd" $ub codul Caragea ,!n5area unui i obil $e -cea prin act legali5at de tribunal %i tran$cri$ #ntr+un regi$tru al tribunalului" ,!n5area $e con$idera de-initi, prin re iterea" #n !na cu prtorului a actului legali5at de tribunal %i dup care $e e-ectua$e tran$crierea' (' Bn ca5 c!nd originalul act de ,!n5are" legali5at de tribunal" nu ai e2i$t" cu alte cu,inte" c!nd partea ce re,endic un i obil" #n ba5a unui a$e enea act" nu+l poate produce" tran$crierea din regi$trul tribunalului" dac pe l!ng $e nturile *udectorilor con6ine %i $e nturile pr6ilor" are o oarecare ,aloare; dac #n$ tran$crierea din regi$tru nu con6ine %i $e nturile pr6ilor" atunci in$tan6ele *udectore%ti" #n lip$a originalului act" trebuie $ con$idere ,!n5area unui i obil" #n a$e enea condi6iuni" ca un $i plu proiect cruia pr6ile n+au ,oit a+i da nici o ur are' /' De%i codul Caragea ad itea #n general proba cu artori" #n$ #n aterie de ,!n5are i obiliar" pre$criind oarecari -or e" %i anu e> un act $cri$ %i legali5at" proba te$ti onial nu era ad i$ $pre a $e do,edi o ,!n5are i obiliar' Dea$e enea o ,!n5are i obiliar nu $e putea do,edi nici prin pre5u 6iuni' Ca$' 0' 17/9/' b8 Dup legea Caragea %i )egula entul organic" dona6iunile de obile" ca ,erice tra$ itere de proprietate i obiliar" trebuiau -cute prin acte autentice legali5ate de trib' a$t-el c do,edirea unei dona6iuni prin *ur !nt nu poate a,ea nici o ,aloare' Ca$' 0' 9//78' c8 Di$po5i6iunea ace$tui art' cu c ,!n5area celor ne i%ctoare $ $e -ac nu ai prin act #n$cri$" nu are #n6ele$ul c #n$%i e2i$ten6a unei a$e enea ,!n5ri" c&iar #ntre pr6i" $ at!rne

dela con-ec6ionarea unui act $cri$> ea poate -i $tabilit" #n lip$a unui a$e enea act" prin con-e$iunea pr6ilor $au prin *ur !nt' Ca$' 0' 1(/95' d8 Dup legea Caragea" )eg' org'" circulri %i u5" dona6iunile de i obile ca %i ,!n5rile" nu $e puteau -ace dec!t prin #n$cri$ legali5at de trib' co petent' Ca$' 0' 97/80' e8 4!n5area unui ne i%ctor e$te ,alabil dup codul Caragea" dac e$te -cut prin act $cri$ %i i$clit de doi artori %i de $criitorul actului" care poate -i c&iar notarul $atului" pr6ile ne%tiind carte' Ca$' 0' (0/98' 7. Cei +e *,n) l'+r' nemi+tor( at'n+i n'mai #oate - *,nz la alii( +,n) mai "nainte *a )a )e tire( +elora +e a' +)ere -a' #rotimi-i-( -a' e#itro#ilor lor( i a+eia ne*r,n) -( +'m#ere( *or i-+li za#i-'l *,nzrii.1) ___________ 1 ) Poate c&e5a%ul pretinde liberarea lui din c&e5%ie" atunci nu ai c!nd re#nnoindu-$e alctuirea principal" nu $+a re#nnoit %i alctuirea acce$orie c&e5%iei' Ca$' 00' 1(9/69' 8e #rotimi-e-+ la +'m#rtoarea +elor nemi+toare% 1. R')ele )e -'- i )e .o-. 2. R')ele )e alt'rea #,n la a #atra -#i( +,n) -'nt i #rtai -a' )e*lmai. 3. R')ele )e alt'rea #,n la a #atra -#i( +,n) -'nt i *e+ini. 4. Cei +e -'nt n'mai r')e )e alt'rea( #,n la a #atra -#i. 5. Cei +e -'nt n'mai #rtai -a' )e*lmai. 6. Cei +e -'nt n'mai *e+ini 2"nt,i3 +e -e *e+ine-+ "n l'ng( 2al )oilea3 +ei +e -e *e+ine-+ "n lat( 2i al treilea3 +ei +e -e *e+ine-+ la *re'n +ol. Iar +,n) )oi ini( -a' mai m'li( -e *or "nt,m#la - ai$ )eo#otri* +)ere( i *or *rea toi - +'m#ere( )eo#otri* "m#re-+ i l'+r'l +e -e *in)e. 8. Cel +e *in)e l'+r' nemi+tor( )e *a fi "n B'+'reti eztor - "ntiineze "n -+ri- Logoft'l'i +el'i mare )e 9ara7)e7-'-( + *in)e +'tr'ia( +'tare nemi+tor l'+r'( +' at,ta #re( i - arate #e +ei +e a' +)ere +ine -'nt( i 'n)e - afl( i at'n+i Logoft'l +el mare - fie )ator% @. Pe +ei +e a' #rotimi-i-( i - afl "n ara Rom,nea-+ -1i -ilea-+ -1i ia -eama( i - /otra-+( "n -oro+ )e ;< )e zile )e +'m#r -a' - lea#). 6. Iar +ei +e a' #rotimi-i- i li#-e-+ )in 9ara Rom,nea-+ a-emenea - fa+ "n -oro+ )e 'n an i .'mtate "n +are -oro+ -lo$o) e-te +'m#rtor'l )e *a *oi - +'m#ere )ela *,nztor'l +el nemi+tor( fr )e a -)i +e*a "ntr,n-'l( +i -1l ai$ +' to+meal + )e *a *oi -1l r-+'m#ere #,n la -oro+( +el +e are #rotimi-i-( - -e trag( iar )e n' *a *oi( -1l -t#,nea-+ )e-*,rit. 4Iar +,n) +ei +' #rotimi-i- "n n'mitele -oroa+e( ni+i *or +'m#ra( ni+i -e *or le#)a( Logoft'l +el mare( at'n+i( - a)e*ereze za#i-'l *,nzrii( i *,nztor'l -1i *,nz a+el l'+r' nemi+tor +'m#rtor'l'i -'( i +ei +' #rotimi-i- - n' mai fie a-+'ltai. Iar )e *a fi *,nztor'l eztor "n *re 'n .')e( - )ea )e tire i-#ra*ni+ilor i i-#ra*ni+ii - 'rmeze a-emenea.4 1) ___________ 1 ) a8 Ior alit6ile cerute de art' de -a6 pentru actele de ,!n5ri i obiliare" nu erau pre$cri$e dec!t #n intere$ul celor de al treilea; a%adar lip$a lor nu poate -i in,ocat de #n$%i pr6ile contractante $au de ur a%ii lor' Ca$' 0' 591/90' b8 Aegea Caragea pre$criind -or a actelor de dona6iuni de a $e pune legali5area trib' pe d!n$ele ca %i pe actele de ,!n5ri" pe ace$tea le-a declarat acte originale" iar nu pe acelea reprodu$e #n regi$trele tribunalului; a$t-el c copia tra$ dup un a$e enea act nu are nici o ,aloare dac nu e$te dup #n$u%i actul original p$trat de parte' Ca$' 0' (16/89' $. C,n) -e *in)e l'+r' -)it( -a' +l)it #e lo+ -trein( i "n+/iriat( -t#,n'l lo+'l'i -e #rotimi-ete mai m'lt )e+,t toate r')ele i *e+inii( iar )e -e *a le#)a i *a i-+li za#i-'l *,nzrii( at'n+i - -e #rotimi-ea-+ r')ele i *e+inii *,nztor'l'i. 1 . V,nzarea iganilor - -e fa+ )'# +/i#'l *,nzrii l'+r'rilor +elor nemi+toare( 2A3 i at'n+i *,nztor'l lor( -1i *,nz la alii( +,n) r')ele l'i #,n la a #atra -#i a*,n) #rotimi-i-( i ne*r,n) - +'m#ere( *or i-+li za#i-'l *,nzrii "n -oro+ )e 6< )e zile 2)e *or fi "n B'+'reti3 i )e ;< zile 2)e *or fi afar "n #m,nt'l 9rii Rom,neti5 iar +,i *or fi afar )in ar( - n' ai$ #rotimi-i-( ni+i - -e fa+ lor "n tire. 2) ___________ 2 ) Toc eala #ntre dou pr6i nu poate ,t a drepturile unei a treia' C!nd un creditor con$i te a $e prelungi ter enul ,!n5rii %i ,!n5area $e ur ea5 %i pe $ea a altora" acea$t ur are nu poate con$titui un i*loc de ca$are' Ca$' 0' 159/6('

11. Ori+ine *a *in)e l'+r' nemi+tor( -a' igan( i *a tin'i #e *re 'n'l )in +ei +' #rotimi-i-( i "n 'rm - *a arta( -1i #ltea-+ a+el'ia )re#t o-,n) a ze+elea #arte )in #re'l l'+r'l'i +e -a' *,n)'t. !. 12. V,nzarea +elor mi+toare( at'n+i e -*,rit +,n) +el +e *in)e *a )a l'+r'l "n m,na +'m#rtor'l'i( i +'m#rtor'l l'i *a )a #re'l( -a' "n+re)inare #entr' #re. 4&e-*,rit *,nzare e-te( i +,n) *,nztor'l -ing'r "n+e#e a )a l'+r'l( -a' +'m#rtor'l -ing'r a )a #re'l.4 13. V,nzarea +elor nemi+toare( at'n+i e -*,rit( +,n) *,nztor'l #rimin) #re'l( -a' "n+re)inare #entr' #re( *a )a +'m#rtor'l'i za#i-'l *,nzrii.1) ___________ 1 ) a8 Per-ectibilitatea uta6iunii propriet6ii i obiliare" nu ai depinde dela predarea actului" #ntru-c!t pri,e%te pe ter6ele per$oane" de c!nd prin legea din 18/0 ea $e do,ede%te prin tran$crip6iunea actului #n regi$trul trib' $itua6iunii i obilului' Ca$' 0' 19(/8(' b8 4!n5area dup cod' Caragea e$te per-ect c&iar dac nu $+a nu rat de cu prtor pre6ul; $+a dat #n$ din parte-i ctre ,!n5tor #n$cri$ de datorie' )$punderea e,ic6iunei re5ult at!t din lege c!t %i din $tipula6iunile pr6ilor' E$ti a6iunea pagubelor re5ult!nd din e,ic6iune" e$te $ub cod' Caragea l$at #n aprecierea $u,eran a *udectorului -ondului' Ca$' 0' 66/69' c8 1' @ ,!n5are de i obile e$te de$,!r%it" #ndat ce $+a predat #n$cri$ul de ,!n5are %i $+a pri it pre6ul' 9' Aegali5area d!nd actului o publicitate %i o dat cert" are de $cop a con$titui titluri legiuite pentru cu prtor %i #n contra unei a treia per$oan' (' Dup principiile dreptului general" toc elile 6in loc de lege #ntre pr6ile toc itoare c!nd toc eala e$te neconte$tabil' Bn *uri$pruden6a Cur6ii e$te nead i$ibil teoria c ,!n5rile lucrurilor ne i%ctoare nu $e pot $ocoti de$,!r%ite dec!t din o entul legali5rii" cci atunci $+ar lo,i e2pu$ul principiu de drept' Ca$' 00' (6/6/' d8 1ici $e deter in nu ai e-ectele generale ale ,!n5rii" c!nd adic ,!n5area e$te per-ect" ca $ poat tran$ ite cu prtorilor bunurile %i relele obiectului ,!ndut; %i c!nd ,!n5area e$te i per-ect" unde pre-acerea lucrurilor pri,e%te nu ai pe ,!n5tor' 0ar pentru per-ec6iunea ,!n5rii unui i obil" ace$t articol nu pre$crie dec!t pri irea pre6ului $au a$igurarea lui %i predarea #n$cri$ului de ,!n5are -r $ -ac trebuin6 a $e e-ectua %i tradi6iunea obiectului ,!ndut' Ca$' 0' 99/65' e8 .u re5ult din ter enii ace$tui art' c declararea nepri irii pre6ului ,!n5rii $au a #ncredin6rii dat pentru el" trebue $ -ie en6ionat c&iar #n actul de ,!n5are $ub pedeap$ de a $e $ocoti ,!n5area econo ic' Ca$' 0' 57/6/' -8 Dup legea Caragea ,!n5area atunci era per-ect c!nd cu prtorul #nnu ra pre6ul ,!n5torului %i ace$ta liber actul cu prtorului' Ca$' 0' 105/89' 14. C,n) *,nzarea -e *a fa+e )e-*,rit 2@63( 2@?3( at'n+i +'m#rtor'l -e fa+e -t#,n l'+r'l'i. 15. >naintea *,nzrii +ei )e-*,rit( *eri+e $ine -a' *tmare -e *a "nt,m#la l'+r'l'i +el'i )e *,nzare( +tre *,nztor #ri*ete. 16. &'# -*,rirea *,nzrii *eri+e $ine -e *a "nt,m#la l'+r'l'i +el'i )e *,nzare( +tre +'m#rtor #ri*ete. 17. &'# +e *a l'a -f,rit *,nzarea( )e *a rm,nea l'+r'l la *,nztor( ori +e -e *a "nt,m#la l'i )e #rime.)ie )e fo+( #oto#( t,l/ari( i ori +e alt -il nea#rat( a+ea "nt,m#lare +tre +'m#rtor #ri*ete. 18. Iar )e *a rm,nea l'+r'l )'# -*,rirea *,nzrii la *,nztor( i -e *a -tri+a )in *i+le'g'l l'i -a' )in ne l'are aminte a l'i( -tri+,n)'7-e +tre ),n-'l #ri*ete. 1$. &e -e *a to+mi( - fie -lo$o) *,nztor'l )e +#'irea l'+r'l'i( -a' )e -e *a /otr" +' aezm,nt +'m - -e +#'ia-+( at'n+i - -e 'rmeze )'# aezm,nt i legt'r. !. 2 . &'# -*,rirea *,nzrii( )e n' -e *a -oro+i +,n) - -e )ea l'+r'l -e "nelege "n toat *remea. 21. &'# -*,rirea *,nzrii( )e n' -e *a aeza "n +e lo+ - -e )ea l'+r'l( -e "nelege ori "n +e lo+ -e *a g-i. 22. &'# -*,rirea *,nzrii( )e -e *a aeza "n +e lo+ i "n +e *reme - -e )ea l'+r'l( -e 'rmeaz )'# azm,nt.

23. C,n) *,nztor'l( )'# +e *a *in)e l'+r'l nemi+tor( n'1l *a )a "n -oro+'l +el or,n)'it( e-te )ator - )ea +'m#rtor'l'i( ro)'rile )e +,n) -a' *,n)'t l'+r'l( #,n "n zi'a +e1l *a )a. 24. C,n) *,nztor'l *a *in)e l'+r' mi+tor( i n'1l *a )a "n *remea -a' "n lo+'l +e -a' -oro+it( at'n+i )e era - -e neg'torea-+ +'m#rtor'l( "i #ltete +,tig'l +e a' #g'$it( )'# +'m -a' *,n)'t )e +tre alii l'+r'l a+ela( "n or,n)'it'l lo+ i *reme. 25. &e -e *a "nt,m#la - -e zti+nea-+ r-#'n)erea l'+r'l'i )e *re7o -il nea#rat( +'m )e t,l/ari r-$oi'( i altele a-emenea( n' -e "n)atoreaz +'m#rtor'l. 26. &e -e *a or,n)'i *reme( +,n) a)i+ +'m#rtor'l -1i #rimea-+ l'+r'l( i la -oro+ n'1l *a #rimi( i )'# a+eia -e *a "nt,m#la -tri++i'ne l'+r'l'i at'n+i *,nztor'l n' e )ator nimi+. 4&ar +,n) +'m#rtor'l *a z$o*i a l'a l'+r'l( i *,nztor'l *a +/elt'i fr a fi to+meal #entr' +#'irea a+el'i l'+r'( +'m#rtor'l at'n+i e )ator -1i #ltea-+ +/elt'eala.4 !. 27. &'# -*,rirea *,nzrii( )e n' -e *a to+mi *remea i lo+'l )e #lat( at'n+i -e +'*ine a -e #lti( ori "n +e *reme( i ori "n +e lo+ -e ) l'+r'l. 28. &'# -*,rirea *,nzrii( *eri 'n)e( i ori "n +e *reme -e *a to+mi #re'l +a - -e #ltea-+ -e 'rmeaz )'# aezm,nt. 2$. &e *a z$o*i +'m#rtor'l #lata( e-te )ator a )a i )o$,n)a $anilor. 3 . &e *a l'a *,nztor'l o #arte )e #re( iar #entr' +ealalt e-te "n #rime.)ie( -lo$o) e-te - #o#rea-+ l'+r'l( #,n i7-e *a #lti( -a' - i7-e )ea "n+re)inare )e +tre +'m#rtor. 31. &e -e *a fa+e *,nzare +' ar*'n( i -e *a +i *,nztor'l( ) "na#oi ar*'na i mai #ltete "n+ at,ta5 iar )e -e *a +i +'m#rtor'l( o #ier)e. !. 32. C,n) *a *in)e *,nztor'l nemi+tor l'+r' -trin( i +' .')e+at -e *a +ere( i -e *a l'a )e -t#,n'l -'( at'n+i *,nztor'l - fie )ator a "ntoar+e +'m#rtor'l'i #re'l i )o$,n)a $anilor( iar +'m#rtor'l - )ea -t#,n'l'i ro)'rile l'+r'l'i. 4&e *a "m$'nti +'m#rtor'l l'+r'l a+ela +' -)iri( at'n+i -t#,n'l l'+r'l'i( -1i #ltea-+ +/elt'eala "m$'ntirii. &e *a +l)i +'m#rtor'l +e*a #e l'+r'l a+ela i a+ea +l)ire a)'+e folo-( - o +'m#ere -t#,n'l( iar )e n' a)'+e( - o ri)i+e +'m#rtor'l.4 33. &e *a *in)e *,nztor'l l'+r' )e #rigonire i )intr1a+eea -e *a "nt,m#la .')e+at +'m#rtor'l'i( #ltete at'n+i *,nztor'l toat +/elt'eala .')e+ii. 34. C,n) 'n *,nztor *a *in)e fr za#i- la )oi +'m#rtori tot a+ela l'+r' nemi+tor al -'( i1l *a )a 'n'i )intr1"nii( at'n+i +'m#rtor'l +e1l *a #rimi( - -e fa+ -t#,n5 iar +ellalt - +ear )ela *,nztor'l +eea+e i -e +'*ine( iar *,nztor'l - #iarz a treia #arte )in #re'l l'+r'l'i( i - -e )ea la C'tia )e milo-tenie. 35. C,n) *,nztor'l *a *in)e +' za#i- tot a+el mi+tor l'+r'( la )oi +'m#rtori( at'n+i -1l ia +are )in +'m#rtori -e *a *e)ea )in za#i-'l +'m#rtorii + l7a' +'m#rat mai "nt,i. Iar +ellalt - +ear )ela *,nztor'l +e i -e *a +'*eni( i *,nztor'l -( #iarz a-emenea a treia #arte )in #re'l l'+r'l'i( i - -e )ea la C'tia )e milo-tenie. 36. C,n) *,nztor'l *a *in)e( a+ela nemi+tor l'+r'( la )oi +'m#rtori( -1l ia +are +'m#rtor -e *a *e)ea )in za#i-'l +'m#rrii + l7a' +'m#rat mai "nt,i'( i +ellalt - +ear )ela *,nztor +eea+e i -e +'*ine. Iar *,nztor'l - #iarz a ze+ea #arte )in #re( i - -e )ea la C'tia )e milo-tenie.18 ___________ 1 8 ;upunerea la a end legiuit e$te o con$ec,en6 nece$ar a aplica6iunii ace$tui art' Ca$' 00' 1(9/6/' !. 37. C,n) *,nztor'l *a *in)e l'+r' fr a /otr" fel'rimea l'i( at'n+i e-te )ator a )a )e +ea )e mi.lo+ fel'rime( iar )e o *a /otr"( e )ator - )ea )e +ea /otr,t. A)i+( )e *a *in)e gr,' fr a /otr" +e fel )e gr,'( e-te )ator a )a gr,' )e mi.lo+ iar )e *a zi+e foarte $'n( at'n+i e )ator - )ea foarte $'n.98 ___________ 9 8 1ce$t art' nu e$te aplicabil #n c&e$tiunea de ,!n5ri de pduri; deoarece el tratea5 de$pre -eluri ea lucrului ,!ndut" iar o -eluri e a unei pduri ,!ndute nu $t #n ,!r$ta arborilor nici #n nu ele ce li $e d la di-erite ,!r$te ale lor" ci #n $peciile lor' Ca$' 0' (5(/66'

38. &e *a #'ne *,nztor'l alt fel'rime( i *a fi alta( at'n+i +'m#rtor'l e-te -lo$o)( -a' - n' ia l'+r'l -a' - -+az )in #re. 3$. &e n' *a arta *,nztor'l -minteala l'+r'l'i +e *in)e( i la 'rm -e *a *e)ea( e-te -lo$o) +'m#rtor'l - n' ia l'+r'l( -a' - -+az )in #re. 4A+ea-ta "n- at'n+i - -e fa+( +,n) l'+r'l a+ela #entr' -minteala +e are( rm,ne a fi netre$ni+( -a' +' ane*oie a fi )e tre$'in iar alminteri - rm,ie *,nztor'l ne-'#rat.4 4 . Pentr' -mintelile +ele in*e)erate 2+'m o+/i'l -tri+at al 'n'i +al( i altele a-emenea3 n' -e "n*ino*ete *,nztor'l( #entr' + +'m#rtor'l n' #oate #ri+in'i + n' le7a' *z't5 i% 41. &e o$te ori+e -minteal -e *a -o+oti + +'m#rtor'l #'tea - o *az( - o +'noa-+( -a' - o $n'ia-+( n' #oate #entr' a+ea-ta - #ri+in'ia-+. 42. C,n) *,nztor'l *a ti -minteala l'+r'l'i +e *in)e( i o *a t+ea( i )intr1a+ea-ta -e *a "nt,m#la #ag'$ +'m#rtor'l'i( -e "n)atoreaz la #ag'$. Iar +,n) n' o *a ti n' -e "n)atoreaz. 4Pre+'m% )e *a *in)e netine t'rma -mre)'it( i -e *or -mre)'i i alte oi( i altele a-emenea.4 43. V,nztor'l l'+r'rilor nemi+toare( )ator e-te - arate i +,te ro$iri a' a+ele l'+r'ri( iar )e n' *a 'rma aa( -lo$o) e-te +'m#rtor'l - -tri+e *,nzarea -a' - -+az )in #re.18 ___________ 1 8 a8 .u co ite ,iolare de lege *udectorul care aplic ace$t art' co binat cu art' // alin' 8" &otr!nd $tricarea ,!n5rii unui i obil a$upra cruia era dob!ndit $er,itute de ctre unul din ,ecinii acelui loc #n ti pul contractrii acelei ,!n5ri -r ca ,!n5torul $ arate acea $er,itute cu prtorului' Ca$' 0' 99/6/' b8 @dat ,!n5area unui i obil anulat pentru ,i6iuri a$cun$e ce a,ea #ntr+#n$ul" aceea% c&e$tiune nu ai poate -i pu$ #n de$bateri prin e2pre$a ,!n5are -r a $e ,iola autoritatea lucrului *udecat' Ca$' 0' 51/78' 44. 8e -tri+ *,nzarea i +'m#rtoarea%63 ___________ 9 8 a8 1' Preten6iile unui al treilea intere$at pe c!nd lucrul e #n cur$ de ad*udeca6ie" nu pot # piedica e-ectuarea ,!n5rii' 9' @-erta de a plti datoria" dup e-ectuarea ad*udeca6iunii nu poate in,alida ,!n5area" Ca$' 0' 909/6(' b8 Irauda co un #ntre ,!n5tor %i cu prtor e un ele ent nece$ar pentru anularea ,!n5rilor' Ca$' 0' 179/69' c8 1rt' de -a6 $e aplic nu ai la ,!n5rile de bun ,oie" %i nu poate -i aplicat la cele $ilite unde ,!n5area $e -ace prin e5at' Ca$' 0' 159/6(' 7 C,n) -e *or to+mi *,nztor'l i +'m#rtor'l - o -tri+e5 7 C,n) *or *in)e -a' *or +'m#ra +ei +e n' -'nt -lo$ozi - *,nz( ori - +'m#ere5 7 C,n) -e *or *in)e l'+r'ri o#rite )e #ra*il( a n' -e *in)e5 7 C,n) n' -a *a #lti #re'l la -oro+( -a' la lo+'l 'n)e -a' to+mit( i *a *rea *,nztor'l - -tri+e *,nzarea5 7 C,n) n' -e *a )a l'+r'l la -oro+ i la lo+'l 'n)e -a' -oro+it( i *a *rea +'m#rtor'l - -tri+e +'m#rtoarea5 7 C,n) n' -e *a #zi legt'ra +e -e +'#rin)e "n *,nzare5 7 C,n) -e *a g-i + are -minteal l'+r'l +el +'m#rat( i n' o *a -#'ne *,nztor'l( i *a *rea +'m#rtor'l - -tri+e *,nzarea5 7 C,n) -e *a g-i + are ro$ire l'+r'l +el nemi+tor *,n)'t( i n' o *a -#'ne *,nztor'l( iar +'m#rtor'l *a *rea - -tri+e +'m#rtoarea5 7 C,n) l'+r'l +e -e *in)e -trin fiin)( -e *a +ere #rin .')e+at( i -e *a( l'a5?3 ___________ ( 8 1rticolul ace$ta $e poate in,oca nu ai c!nd $e ,a pune #n di$cu6iune actul de cu prtoare" iar nu c!nd in$tan6a de -ond $tatuia5 a$upra altor # pre*urri' Ca$'0'199/65' 7 C,n) -e *a fa+e *,nzare -#re -tri++i'ne "m#r'm'ttorilor( i "m#r'm'ttorii5 *or )a .al$5 7 C,n) *,nztor'l *a *in)e -ilit )e alt'l( mai +' #'terea5 7 C,n) #rin netiin *a *in)e *,nztor'l l'+r'l +' #re mai .o- )e .'mtate )e+,t -e o$i+in'ete5;3 ___________ / 8 a8 Pre6ul e%it la o ,!n5are $ilit" -ie oric!t de ini nu $e poate in,alida' .u ai ,!n5rile de bun ,oie" -cute cu pre6 ai pu6in de *u tate $e $tric' Ca$' 0' 1/7/6('

b8 @ #n,oial $pre a $tinge un proce$ pendent" nu trebue a -i con-undat cu ,!n5area unui drept litigio$> %i prin ur are" #n ace$t ca5" nu $e poate in,oca cu $ucce$ ,iolarea art' Ca$' 0' 1//71' c8 Hn contract aleatoriu nu $e poate ataca pentru ,ilitatea pre6ului cu care $+a cu prat $peran6a' Ca$' 00' 60/69' 7 Cn) *,nztor'l i +'m#rtor'l -e *or 'l'i 'n'l g,n)in) + *in)e alta( iar +ellalt + +'m#r alta. !. 45. Cine *a *rea - *,nz l'+r' nemi+tor la mezat( - +ear *oie )ela 8t#,nire( +tre 8taro-tea )e neg'tori. 46. 8taro-tea l',n) *oie i #or'n+ )ela 8t#,nire( )atorie are - -trige l'+r'l #rin B'+'reti( i #e l,ng a+ea-ta - "ntiineze +' +ri )e #'$li+aie( toate i-#r*ni+at'rile( iar i-#ra*ni+ii - "ntiineze o$tea +a - #oat fie+are( ori "n-'i( -a' #rin *e+/il - -e afle la mezat. 47. &e -e *a *in)e l'+r' la mezat #entr' )atorie )'# /otr,rea .')e+ii( at'n+i - ia -*,rire *,nzarea( "n B< )e zile.18 ___________ 1 8 Con,en6iunile #ntre pr6i -ac lege' C!nd #ntr+un act de ipotec $e cuprinde c" la ca5 de neplat la ti p" $ $e ,!n5 obiectul ipotecat -r i*locire de *udecat" acea$ta e o ,!n5are $ilit" iar nu de bun ,oie" #nc!t debitorul $+o poat $u$penda c!nd nu $+ar ul6u i pe pre6ul ie%it' Ca$' 0' 909/6(' 48. >n *,nzrile +e -e fa+ +' mezat( #rotimi-i- n' -e )( +i +el +e a)aog mai m'lt la( #re( a+ela +'m#r. 4$. V,nzarea +e -e fa+e +' mezat( - -e "ntrea-+ +' /otr,re )omnea-+ i +' #e+ete. Capitolul III Pentr' -+/im$ !. 1. C,n) "n*oin)'7ne )m l'+r' #entr' l'+r'( -a' l'+r' i $ani mai #'ini )e +,t #re'l l'+r'l'i +e -e )( at'n+i a+ea-ta -+/im$ -e n'mete. 2. 8+/im$'l e-te +a i o *,nzare i +'m#rare( i 'n'l i alt'l )in -+/im$tori -e -o+otete "n-'i *,nztor i +'m#rtor "m#otri*. &e+i% 3. Cele legi'ite #entr' *,nzare i +'m#rare 2?( ;( C( i @C( #,n la 6D i ?C( ?B( ;<( i #,n la ;B3( -e al+t'ie-+ )eo#otri* i la -+/im$'ri. 4. La -+/im$'ri #rotimi-i- n' -e ). 5. N-ta*ni+ii mn-tirilor( -'nt -lo$ozi - -+/im$e l'+r' mn-tire-+ nemi+tor +' nemi+tor( )e "n)oit #re( +' tirea 8t#,nirii( iar altminteri n'. 6. 8e -tri+ -+/im$'l +a i *,nzarea to+mai #entr' a-emenea #ri+ini. Capitolul IV Pentr' "n+/iriere -a' aren) !. 1. >n+/irierea -a' aren)a e-te to+meal( i -e zi+e( +,n) zi)irea noa-tr( 2-a' ro)'rile3 i *enit'rile #m,nt'l'i no-tr' le )m alt'ia( +' +'tare #re( "n +'tare -oro+ +a - le -t#,nea-+.18 ___________ 1 8 @biectul contractului de arendare e$te de o parte -olo$ul lucrului arendat %i de alt parte pre6ul con,enit' Deci acolo unde proprietarul a bene-iciat nu nu ai de pre6ul con,enit" adic de arend" dar %i de procentele $u ei la care a -o$t conda nat" pe c!nd acele procente nu repre5int dec!t -olo$ul lucrului arendat" Curtea de apel" care a,!nd #n ,edere acea$t po5i6iune relati, a celor dou pr6i contractante" apr pe proprietar de orice de$pgubire ctre arenda%" a ,iolat ace$t articol' Ca$' 0' 991/67'

2. Eg'menii n' #ot )a "n aren) moiile m,n-tireti( )e+,t #e 'n an( fr n'mai +,n) *or a*ea nea#rat tre$'in( i at'n+i +' tirea 8t#,nirii.98 ___________ 9 8 a8 1c6iunile #n aterie de loca6iuni dup legea Caragea $e pre$criu" dac #n ter en de %a$e luni dela e2pirarea ter enului de #nc&iriere nu $e intent ac6iune la in$tan6ele *udectore%ti $ingure co petente a #ntrerupe cur$ul pre$crip6iunii' Ca$' 0' 1(/8/' b8 ;ub i periul Codului Caragea egu enii n$tire%ti nu erau #n drept a conceda e baticuri -r autori5a6ia ;tp!nirii' Aegea din 1868 nu con-ir e baticurile concedate de egu eni contra legii %i #ncu,iin6ea5 r$cu prarea nu ai a locurilor date de egu eni #n ur a legii din 18/( %i care ar a,ea -cute pe d!n$ele # bunt6iri' Ca$' 0' 99/8(' 3. La "n+/irieri -a' arenzi #rotimi-i- n' -e )( fr n'mai #rtailor( +ari +,n) -e ) "n +/irie -a' "n aren) l'+r'l lor +el )ea*alma( -e #rotimi-e-+ -1l ia.(8 ___________ ( 8 a8 Bnc&irierile $ub codul Caragea nu $e puteau do,edi dec!t prin #n$cri$uri dac ,aloarea lor trecea de 150 lei; a%a dar c!nd in$tan6a de -ond #ntr+o ac6iune #n re,endicare ad ite proba cu artori" $pre a $e do,edi c po$e$iunea ce $e in,oca $pre a duce la pre$crip6iune a -o$t o po$e$iune cu titlul de c&iria%" ,iolea5 art' de -a6 %i pronun6 o &otr!re ca$abil' Ca$' 0' ((//90' b8 1' Bn aterie de contracte de arend" legea dinaintea Codului nou -r o$ebire %i #n ter eni generali" a regulat ca cele contractate nu $e pot -ace dec!t prin #n$cri$' Ic!nd ace$tea" legiuitorul n+a a,ut %i n+a putut a,ea de $cop dec!t a le garant #n contra a orice incertitudine prin do,edirea lor #n $cri$ #n toate clau5ele %i # pre*urrile lor" %i dar orice interpretare a ace$tui art' ce #n te5 general %i nu ca e2cep6iune ba5at pe principiu de lege ar tinde $ ad it do,edirea prin artori $au a ni%te odi-ica6iuni ulterioare #n condi6iunile contractului de arendare" $an a ni%te condi6iuni pe$te $au contra condi6iunilor e2pre$e din contract" nu nu ai c ar -i contrar $piritului legiuitorului dar ar ni ici c&iar di$po5i6iunea ace$tui art' cci de $e ,or ad ite artori $pre a proba o odi-ica6iune ulterioar #n una din clau5ele contractului" n+ar ai -i ra6iune care ar putea proba ad iterea lor $pre a $e proba odi-ica6iuni #n toate clau5ele %i #n toate di$po5i6iunile acelui contract" ceia ce ar ni ici inten6iunile legiuitorului' 9' 1rt' (" cap' 04" part' 000 %i art 6" 8" cap' 0" part' 000 coprin5!nd regula general" pri,ind la toate toc elile #n genere" nu $e poate aplica la arendrile cele ce $e a-l $ub toate pri,irile %i #n regul general $ub regi ul di$po5i6iunilor $peciale ale art' ai $u$ citate' Ca$' 0' /00/66' !. 4. &e *a +l+a to+meala -t#,n'l l'+r'l'i( i *a #g'$i #e +/iria r-#'n)e #ag'$a. 5. &e *a *in)e -t#,n'l l'+r'l +e a' "n+/iriat -a' a' )at "n aren) i +'m#rtor'l n' *a *rea - la-e #e +/iria #,n( la -oro+( at'n+i -t#,n'l -e "n)atoreaz la #ag'$a +/iria'l'i. 6. &e *a "n+/iria -a' *a )a "n aren) -t#,n'l l'+r'l +' -oro+( i "naintea a+el'i -oro+ *a m'ri( at'n+i motenitor'l e )ator - -e ie )e to+meal #,n la -oro+.18 ___________ 1 8 1' Ior alitatea cerut de art' de -a6 #n pri,in6a actelor dela #nc&irieri" nu e$te de natura -or elor ale cror lip$uri atrag dup $ine nulitatea contractului" precu $unt -or alit6ile cerute pentru ,aliditatea te$ta entului ad $ole nitate " ci nu ai cu $cop de a a$igura do,edirea contractului %i a #nltura orice bnuial de -raud" ad probatione " %i dar de c!te ori *udectorul din alte legiuite i*loace de do,edire #%i ,a putea -or a deplina con,ic6ie c contractul -or ulat printr+un act ne #n,e$tit cu -or alitatea enun6at #n di$po5i6iunile legii" nu a$cunde -rauda" a a,ut %i are e2i$ten6a legal %i data cert %i e$te recuno$cut" are datoria $+l recunoa$c %i $+l declare #ndatoritor #n # pre*urrile pre,5ute de ace$t art' -r a ,iola prin acea$ta c!tu% de pu6in di$po5i6iunea lui" ci con-or !ndu-$e cu $piritul %i inten6iunea legiuitorului' 9' Bndat ce un contract de #nc&iriere #nc&eiat de proprietar cu a treia per$oan" do,edit c are toat a $a ,aliditate %i putere" %i c&iar e$te recuno$cut de ctre per$oana ctre care a trecut acea proprietate" prin orice i*loc" acel contract #n $en$ul %i #n litera art' de $u$" e$te #ndatoritor pentru noul proprietar" #n pri,ire ctre acea a treia per$oan contractant" 6innd loc de lege #ntre d!n%ii' Ca$' 0' 98/65'

7. C,n) -t#,n'l *a l-a legaton( 'n l'+r' +e e-te "n+/iriat( i *a m'ri "naintea -f,rit'l'i "n+/irierii( at'n+i +/iria'l - fie ne+lintit( iar legatar'l'i - i -e fa+ "n)e-t'lare( )'# +'m am legi'it la legat'ri 2Vezi #entr' legat'ri3. 8. C/iria'l #oate i el "n+/iria l'+r'l alt'ia( afar n'mai +,n) -e *a to+mi "m#otri*. $. C/iria'l - ai$ a #zi )'# za#i- to+meala( ++i ne#zin)7o( ori+e #ag'$ -e *a #ri+in'i )intr1a+ea-ta o #ltete.98 ___________ 9 8 Pentru drepturile ce pr6ile contractante pot a,ea dup natura contractului ce #nc&eie" $e aplic legea #n ,igoare" $ub i periul creia $+a #nc&eiat contractul" a$t-el" pentru arendarea unei o%ii dotale de ctre brbat" c!nd contractul de c$torie datea5 $ub legea Caragea $e aplic art' de -a6" dup care arendarea $e putea -ace pe 5ece ani dar ace$t ter en #nceta la oartea brbatului" a-ar nu ai dac -e eia pri ea #n ur ,aliditatea contractului pentru toat durata -i2at de el' Ca$' 0' 990/9(' 1 . C/iria'l - n' #oat a -e -l'.i +' l'+r'l +el "n+/iriat( )e+,t n'mai "n tre$'ina i +' mi.lo+'l +e -a' to+mit( iar 'rm,n) "n #otri*( -lo$o) e-te -t#,n'l( - -tri+e to+meala( i )e +'m *a )in -+/im$area mi.lo+'l'i -e *a -tri+a l'+r'l( -'#'- e-te +/iria'l la #ag'$.18 ___________ 1 8 a8 C!nd c&iria%ul r !ne dator cu c&iria unui an" un te ei #nde$tul de tare $pre a con,inge pe *udector c c&iria%ul a -o$t clctor contractului" pune #n ,!n5are obiectul #nc&iriat pe $ocoteala c&iria%ului" care nu poate -i aprat de plata de-icitului -r ,iolarea toc elii dintre pr6i %i a ace$tui art' Ca$' 0' 165/66' b8 .u $e ,iolea5 legea c!nd Curtea de -ond" *udec!nd proce$ul #n ,ederea legi$la6iunii $ub i periul creia $+a -cut contractul de arendare" con$tat #n -apt c recurentul de,eni$e clctor contractului prin neplata aren5ii' Ca$' 0' 978/76' c8 Curtea care recunoa%te pe de o parte c ;tatul a #ngreunat po5i6ia noului arenda% prin $upunerea $a la o garan6ie ipotecar" iar pe de alta conda n pe -o$tul arenda% %i garantul $u la plata de-icitului re5ultat la rearendarea o%iei -r $ oti,e5e acea$ta" pronun6 o &otr!re ne oti,at' Ca$' 0' 1(1/76' 11. C/iria'l -a' aren)a'l( *eri+e *a zi)i -a' *a #re"nnoi la l'+r'l +e l1a' "n+/iriat( fr tirea -t#,n'l'i( +/elt'eala e-te a -a( $ez n'mai +,n) -e *a to+mi almintrelea. 12. C/iria'l "n *eri+e -tare *a #rimi l'+r'l "n+/iriat( e )ator tot "n a+eia -tare - i1l r-#'nz( -a' +'m -e *a to+mi( iar )e n' #ltete #ag'$a.98 ___________ 9 8 a8 1ce$t art' ne5ic!nd c proprietarul $e #ndatorea5 a pune pe arenda% #n $tare de a $e -olo$i de lucrul arendat" ci 5ic!nd c $e #ndatorea5 a+i da -olo$ul lucrului" #n$e nea5 a pune #n di$po5i6iunea lui lucrul $pre a e2ercita dreptul lui de -olo$in6 dup de$tina6iunea lui %i de a nu opri e2erci6iul acelui drept" - ceeace nu e$te identic cu a+l pune #n $tare de a $e -olo$i de lucrul arendat; cci e2pre$iunea acea$ta din ur pre$upune o ac6iune a proprietarului" de c!te-ori lucrul" prin orice #nt! plare" nu ,a -i #n $tare de a procura -olo$ul ce+l are dup de$tina6iunea lui" %i acea$ta #ntr+un c&ip ab$olut -r pri,ire ctre legtura $au contractul e2i$tent #ntre proprietar %i arenda%" c!nd e2pre$iunea #ntrebuin6at de legiuitor nu pre$upune #n totdeauna o ac6iune" ci ai ade$ea o ab6inere a proprietarului %i nu e$te independent de legtura e2i$tent #ntre proprietar %i arenda% $au de contractul arendrii care pri,ind #n de ob%te la arendarea unui -ond %i la -oloa$ele generale ale acelui -ond" #nc!t $e atinge pentru acareturile cu -olo$" e$te $ubordonat condi6iunilor" %i dup care prin ur are" arenda%ul are drept a a,ea -olo$in6a acaretului de -olo$ cu odul %i dup condi6iunile care $+au $tipulat' 9' De c!te-ori proprietarul ,a arenda -ondul cu condi6ie ca arenda%ul $ pri ea$c acareturile de -olo$ #n cutare anu e $tare ro$tit prin contract cu #ndatorire de a le #napoia tot #n aceia%i $tare" %i acea$ta $+a pri it $au a -o$t #n putin6 a $e pri i" #n acea $tare de ctre arenda%" ace$ta n+are drept a cere altce,a dela proprietar $ub prete2t c" nu $unt #n $tare de a produce -olo$ul ce ar -i putut produce de ar -i -o$t #n ai bun condi6iune' (' 1rt' 19 dela #nc&irieri nu pri,e%te la $tarea lucrului #n ti pul #nc&irierii c!nd pr6ile contractante $unt #n po5i6iune de a ,edea %i aprecia $tarea lucrului" ci la ca5ul c!nd dup alctuire %i #n cur$ul e2ecutrii contractului $e i,e%te drpnare #n parte $au #n total a

lucrului" c!nd atunci pre,ede de$-iin6area contractului la ca5ul dint!i %i de$-iin6area ace$tuia $au de$pgubirea" dup alegerea c&iria%ului #n ca5ul al doilea' Ca$' 00' 190/6/' b8 Hn arenda% nu poate cere de$pgubire pentru pagube i,ite la o%ie #n ti pul arend%iei $ale ci nu ai de$-iin6area contractului $au $cdere din pre6ul aren5ii #n ca5urile pre,5ute de ace$t art' Ca$' 00' 959/6(' 13. Veri+e -tri++i'ne *a +er+a l'+r'l +el "n+/iriat( tot( -a' #arte )intr1"n-'l )e 8t#,nire( )e rzmiri( "nne++i'ne( +'trem'r( *enire )e a#e( i )intr1alte a-emenea "nt,m#ltoare i nea#rat #ri+in( +/iria'l n' -e "n)atoreaz( )ar i "m#otri* ori+e #ag'$ *a "n+er+a +/iria'l( n' -e "n)atorez -t#,n'l. 14. &e -e *a "n+/iria o +a- i *a ar)e( at'n+i )e -e *a fi a#rin- #e )in'ntr'( -e "n)atoreaz +/iria'l( iar )e *a fi *enit fo+'l )eai'rea i -1a' a#rin-( -t#,n'l #g'$ete. 15. 8e -tri+ "n+/irierea% +,n) +' o gl-'ire *a *rea i -t#,n'l i +/iria'l5 C,n) -t#,n'l ori +/iria'l n' -e ine )e to+meal5 C,n) +/iria'l -tri+ l'+r'l( -a' -e *a -l'.i +' ),n-'l "n#otri*a mi.lo+'l'i +e -a' to+mit. Capitolul V Pentr' -)ire -a' +l)ire !. 1. 8)irea e-te 'n +/i# )e "n+/iriere( i -e zi+e +,n) "n+/iriem #m,nt'l no-tr' la alt'l( +a - -)ea-+( -a' - zi)ea-+( #e ),n-'l( #ltin)'7ne 'n +e i +el +e +' artat'l mi.lo+ ia #m,nt'l no-tr'( -e +/iam -)itor -a' l'+rtor.18 ___________ 1 8 a8 Dup codul Caragea era o con$tituire de e -iteo5 7e batic8" nu o $i pl #nc&iriere" con,en6iunea prin care $e #nc&iria cui,a un p !nt pentru cldire $ub obliga6iunea" pentru c&iria%" de a plti o rede,en6 anual %i cu drept" pentru d!n$ul de a de,eni proprietarul ecaretului ce ,a con$trui' Ii2area unui ter en nu $c&i b #ntru+ni ic natura %i caracterul con,en6iunii' Ca$' 0' (59/99' b8 1' Epitropia unei bi$erici putea conceda $ub legiuirea Caragea" #naintea legii din 15 Gaiu 18/(" cu titlu de e batic" i obilele apar6in!nd bi$ericii' 9' Dreptul de e batic $e putea dob!ndi dup legiuirea Caragea" ca %i dreptul de proprietate" prin pre$crip6iunea de 10 %i (0 ani" dup cu $+a e2ercitat po$e$iunea cu bun $au rea credin6' Ca$' 0' (61/91' 2. To+meala +l)irii i a -)irii - -e fa+ "n-+ri-.98 ___________ 9 8 a8 1' Bn aterie de pre$crip6iune decenal" pentru ca titlul pe te eiul cruia $+a e2ercitat po$e$iunea $ -ie *u$t" trebuie ca legea $ autori5e5e concedarea dreptului ce $e acord prin el %i $ -ie re,e$tit de -or ele cerute de ea pentru ,aliditatea lui; a%a c el nu #ncetea5 de a -i" ca atare" dac per$oana dela care e an nu era proprietar $au nu a,ea capacitatea de a conceda un a$e enea drept" cci pre$crip6ia are de $cop" toc ai d+a acoperi ,i6iul re5ult!nd din lip$a de capacitate a per$oanei ce a tran$ i$ dreptul' 1%a dar" odat ce legiuirea Caragea autori5a con$tituirea dreptului de e batic %i $e con$tat c titlul prin care $+a -cut o a$e enea concedare e$te re,e$tit cu -or ele ce acea lege cerea pentru ,aliditatea lui" ur ea5 c el con$tituia un *u$t titlu" #n ,irtutea cruia e baticarul putea $ pre$crie printr+o po$e$iune cu bun credin6" #n ti p de 10 ani' 9' 1rt' 1/15 din actualul Cod ci,' proib pe ,iitor #n-iin6area e baticurilor" dar p$trea5 pe cele ce au luat na%tere #n trecut" di$pun!nd c ace$te e baticuri $ $e regule5e dup legile $ub care $+au n$cut" n+a $tatuat nu ai a$upra e baticurilor ce erau dob!ndite #n od de-initi, la pro ulgarea Codului ci,il" ci a #n6ele$ ca e baticurile cari au luat na%tere #n ,irtutea unui titlu anterior ace$tei pro ulgri" $ $e ur e5e cu d!n$ele ca cu legea $ub care $+au n$cut ar -i #nc #n ,igoare; - a%a c" -ie pentru a $e *udeca re5ultatul ce ar a,ea lip$a de capacitate a per$oanei dela care e an titlul" -ie pentru a $e %ti dac dreptul concedat prin acel titlu putea $au nu $ -ie concedat" - legea $ub care $+a dat titlul trebue $ $e aib #n ,edere' 1$t-el -iind" odat ce legiuirea Caragea autori5a concedarea de e batic" %i $ub i periul ei" un e batic e concedat c&iar a non do ino" putea $ -ie c!%tigat printr+o po$e$ie de

bun credin6 Bn ti p de 10 ani" e$te #n,ederat c acela care $e a-l #n ace$te condi6iuni" are dob!ndit #n ,irtutea acelei legi dreptul de e baticar' Ca$' 0' 559/91' b8 Bn$cri$ul e neaprat trebuincio$ #n aterie de $dire $au cldire" nu ai a $e proba e2i$ten6a e baticului' C!nd e2i$ten6a e baticului e neconte$tat" $e poate proba prin toate i*loacele condi6iunile #n care a e2i$tat' Ca$' 0' (/7(' c8 1rt' de -a6 care pre$crie Jtoc elile cldiriiJ %i ale J$diriiJ" adic e baticul" $a $e -ac J#n $cri$J" are #n6ele$ul ca ace$te drepturi $e pot do,edi nu ai prin acte $cri$e" -r #n$ a $e deter ina -or a ace$tor acte; prin ur are e2i$ten6a e baticului $e poate proba %i prin c&itan6ele de plata ace$tui drept' Ca$' 0' 9/9(' d8 ;ub legiuirea Caragea trebuia un act $cri$ pentru con$tituirea e baticului Ca$' 0' 5/0/97' e8 1rt' de -a6 pre$crie c toc eala $dirii $ $e -ac #n $cri$; acea$t pre$crip6iune" #n$" nu e$te pre,5ut $ub pedeap$ de nulitate" ne-iind cerut ad $ole nitate " ci ai ult ad probatione ' Ca$' 0' 9/9/' 3. 8)irea - -e 'rmeze "nto+mai )'# to+meal. 4. C,n) -t#,n'l +l)irii( -a' al -)irii n' *a )a "n trei ani( +eea+e -a' to+mit a )a( - -e trag la .')e+at( i )'# +ei *a )a .')e+ata -oro+ )e ea-e l'ni( i iari n' *a #lti( at'n+i - -e #re'ia-+ l'+r'l +el -)it -a' +l)it( "n -tarea +e -e *a g-i( i -1l r-+'m#ere -t#,n'l lo+'l'i( iar +l)itor'l - -e izgonea-+. 18 ___________ 1 8 E baticarul nu poate -i e2propiat nu ai pentru c n+a pltit e baticul #n cur$ de trei ani" ci trebuie $ -ie tra$ la *udecat" %i $ -i e2pirat %i $orocul de %a$e luni ce trebuie $+i dea *udecata" -r ca el $ -i r$pun$ e baticul' Ca$' 0' (/69' 5. C,n) -)irea *a fi zi)ire( i *a ar)e -a' -e *a )r,ma +' tot'l( at'n+i )e n' *a fi fo-t mai "nainte to+mit( +'m - -e 'rmeze( - rm,ie lo+'l -lo$o) "n -t#,nirea -t#,n'l'i -'.98 ___________ 9 8 a8 Dup legea Caragea locurile date cu e batic r !n #n $tp!nirea proprietarilor lor nu ai #n ca5 c!nd cldirile dup d!n$ele ar arde $au $+ar dr! a Ca$' 0' 88/78' b8 ?udectorii -ondului $unt $inguri co peten6i a interpreta clau5ele unui contract" a aprecia inten6ia co un a pr6ilor contractante %i a deter ina ade,ratul #n6ele$ al unei toc eli' Prin ur are" c!nd in$tan6a de -ond con$tat c printr+un act de e batic al unei ,ii" unde pr6ile au $tipulat clau5a ca atunci c!nd ,ia ,a r !ne nelucrat pe ti p de trei ani $e ,a ur a dup art' de -a6" relati, la $diri" %i deduce din acea$t clau5 c #n inten6ia pr6ilor a -o$t c #n a$e enea ca5" e baticul $e $tinge de drept" iar locul r !ne la di$po5i6ia proprietarului" -r prealabila c&e are #n *udecat" a$t-el cu pre$crie te2tul legii" la care pr6ile $+au re-erit; o a$e enea &otr!re nu poate cdea $ub cen$ura Cur6ii de ca$a6ie' Ca$' 0' 59(/909' c8 ;ub i periul legii din 15 Gartie 18/0" nu ai #n ca5 de ,!n5are de bun,oie a unui lucru $dit $au cldit pe loc $trin" trebuia #ncuno%tiin6at %i $tp!nul locului" nu %i #n ca5 de ,!n5are $ilit" cci #n ace$t ca5 #n%tiin6area $tp!nului locului re5ult din #ndeplinirea -or elor cerute pentru a$e enea ,!n5ri' Ca$' 0' 7(7/9(' Capitolul VI Pentr' +la+ !. 1. Cla+a e-te 'n +/i# )e +l)ire o$in'it "n 9ara Rom,nea-+( i -e "nto+mete +,n) -t#,n'l moiei #rimete #e +l+a( a)i+ #e -)itor - eaz #e moia l'i.18. ___________ 1 8 Claca $+a de$-iin6at prin decretul din 1/ 1ugu$t 186/" pe c!nd leg' Caragea era #nc #n u5' 2. &ator e-te +l+a'l - l'+reze -t#,n'l'i moiei% @6 zile #e an( i )e -e *a to+mi )e a+'m "nainte *re'n'l )in -t#,nii moiilor +' +l+a'l #e mai #'ine zile( to+meala a+eea - n' ai$ trie( iar +,te to+meli -'nt f+'te #,n a+'m #e mai #'ine zile )e+,t @6( a+elea - -e #zea-+. 3. Care )in -t#,nii moiilor +' *i+le'g -e *a to+mi +' +l+aii alt'ia -1i fa+ l'i +la+ mai #'ine zile )e +,t )o'-#reze+e( i1i *a trage #e moia -a( a+ea-ta +,n) -e *a *)i - #iarz #ri*ilegi'l +l+ii i - #ltea-+ i -t#,n'l'i moiei +la+a +l+ailor +e a' tra-.

4. Cl+a'l( $ez +la+a )e )o'-#reze+e zile( - are -t#,n'l'i moiei( "n+ o zi #rim*ara( -a' toamna( -1i )ea i 'n +ar )e lemne la Cr+i'n +r,n)'7le ori la moia l'i( -a' ai'rea 'n)e are -t#,n'l tre$'in )e ),n-ele #,n la 'n lo+ +' )e#rtare )e a-e +ea-'ri. 5. &e n' *a a*ea -t#,n'l nimi+a a l'+ra( at'n+i -1i )ea +l+a'l +,te 'n le' )e fie+are zi. 6. 8 n' fie *olni+ -t#,n'l - a)'+ #e +l+a )ela moia +e lo+'iete #e alta - l'+reze( fr n'mai +,n) moia "i *a fi +' )e#rtare +el m'lt trei +ea-'ri. 7. Cl+a'l - n' #oat - fa+ +'rt'r fr *oia "n-+ri- a -t#,n'l'i( +o#rinztoare 'n)e i +,t lo+ - +'re( iar 'rm,n) "m#otri* -1i #iarz o-teneala( i - ia +'rt'ra -t#,n'l moiei. 8. 8t#,n'l - n' #oat - ia +'rt'ra +l+a'l'i +e o are )ela #rini( -a' o fa+e +' *oia -t#,n'l'i. $. Care )in +l+ai fr *oia -t#,n'l'i *a -)i *ie #e lo+'l l'i - o #iarz. 1 . C,n) +l+a'l *a l-a *ia -a nel'+rat "n trei ani( - -e trag la .')e+at( i at'n+i ),n)'7i .')e+ata "n+ 'n an -oro+( )e n' *a l'+ra i "ntr1a+el an( - o #iarz i - o ia -t#,n'l. 11. Cl+a'l - n' #oat - *,nz *in -a' ra+/i' #e moie )e n' -e *a to+mi +' -t#,n'l. 12. Cl+a'l - n' #oat - )e-+/i) $+nie #e moie )e n' -e *a to+mi +' -t#,n'l. 13. Cl+a'l - n' #oat - fa+ moar #e moie. 14. Cl+a'l - n' #oat - *,neze #ete "n elete'l -t#,n'l'i. 4&ar "n $lile &'nrii - *,neze #ete( ),n) +,te 'n #ete la ze+e. Iar #e g,rla +e tre+e #rin moie e -lo$o) - *,neze #ete fr ze+i'ial.4 15. Cl+a'l f'gin) )e #e moie( -a' m'rin) fr motenitori )e n' e )ator Vi-tieriei - -t#,nea-+ -t#,n'l +a-a l'i( gr)ina l'i( i +'rt'rile l'i. 16. Cl+aii - )ea -t#,n'l'i moiei% &in )o'ze+i *e)re )in *in'l -' o *a)r )omnea-+5 &in ze+e +li )e gr,'( )e orz( )e mei'( 'na5 &in tot #ogon'l )e #or'm$( #atr' $nii #or'm$ $t't -a' o#t +o+oloi +' $ania )e o+ )o'ze+i i )o'5 &in toate +elelalte ro)'ri( )ela ze+e 'na. Toate a+e-tea +r,n)'7le +' +ar'l -' la +a-a -t#,n'l'i +e are #e moie. 17. Cl+a'l - )ea -t#,n'l'i #entr' fie+are -t'# trei $ani. 18. Cl+a'l #entr' fie+are +a#r( - )ea -t#,n'l'i $ani )oi( at,t iarna( +,t i *ara. 1$. 8t#,n'l - iea )e fie+are t'rm )e oi 2+e -e afl #e moia l'i )ela Blago*itenii i #,n la 8f,nt'l G/eorg/e i fat3 +,te 'n miel i 'n le'( i )e fie+are -t,n( $r,nz( -a' $ani( )'# to+meal. Capitolul VII Pentr' to+meli )e -l'.$e !. 1. To+meala )e -l'.$ -e zi+e( +,n) ne to+mim +' +ine*a( - ne fa+ +e*a i -7i #ltim( a)i+ - ne zi)ea-+( - ne -a#e( - ne +oa-e( - ne a)'+ +e*a( i - ne l'+reze( - ne "n*ee( - ne tlm+ea-+( i +' 'n +'*,nt ori+e alt l'+r' +' #lat. 2. To+meala )e -l'.$ - -e 'rmeze "nto+mai. 3. Cel +e #ltete i +el +e iea #lat( -e "n)atoreaz 'n'l alt'ia )'# to+meal. 4. &e *ei to+mi meter +' #lat +a - fa+ )in materia ta +e*a( i n'1l *a fa+e l'+r'l a+ela "nto+mai )'# +'m te7ai to+mit +' el( -a' "l *a grei i n'1l *a fa+e +' mete'g( at'n+i )e e-te materia )in +ele +e -e #refa+ fr -tri++i'ne( #ier)e o-teneala -a( iar )e e-te )in +ele +e n' -e #refa+( o iea el( i #ltete #re'l ei. 5. &e *ei to+mi meter +' to+meal( +a l'+r'l f+'t )e ),n-'l )e *a fi #e #la+'l +'tr'ia( - fie #rimit( at'n+i )e n'1i *a fi #e #la+( #ier)e m'n+a( i #ltete i materia )e n' *a fi a -a. 6. &e *ei to+mi meter +' #lat -1i l'+reze +e*a +' -oro+( iar el #,n la -oro+ n'1l *a -*,ri( eti -lo$o) - -tri+i to+meala. 7. &e *ei to+mi meter -1i l'+reze +e*a )in l'+r'l t'( i l'+r,n) -e *a "nt,m#la - +er+e *re7o -tri++i'ne l'+r'l( )in #ri+ina 'neltelor -ale( -a' )in nemie-trie( meter'l r-#'n)e( $ez n'mai +,n) -e *a to+mi altmintrelea. !. 8. &e *ei to+mi meter -1i fa+ zi)ire( i l'+r,n) tot l'+r'l -a' #arte( -e *a )r,ma )e +'trem'r( -a' *a ar)e( -a' *a +er+a alt -tri++i'ne )in "nt,m#ltoare i nea#rat #ri+in( #ag'$a e-te a ta( iar )e -e *a "nt,m#la - +er+e -tri++i'ne )in #ri+ina nemie-triei l'i( *eri7+e #ag'$ *a #ri+in'i -tri++i'nea a+eea #ri*ete la meter'l( i e-te )ator a o r-#'n)e. $. &e *ei to+mi )'+tor )e -ar+ini( -a' +/irigi' +' +ai( -a' +' +ar'l( -a' +or$ier( - m'te )ela 'n lo+ la alt'l l'+r'l t'( iar l'+r'l *a +er+a -tri++i'ne #e )r'm( at'n+i )e -e *a "nt,m#la a+ea-ta )in *i+le'g'l -a'

nel'area aminte( -a' )in $eia lor( -'nt )atori ei #ag'$a5 iar )e *a fi )in "nt,m#lare "m#otri*a l'rii aminte a lor( #ag'$a #ri*ete a-'#ra ta( $ez n'mai +,n) -e *a to+mi alminteri. 1 . &e *ei to+mi -l'g +' -oro+ i n' te *a -l'.i $ine( eti -lo$o) +a i mai "nainte )e -oro+ -1l goneti( ),n)'7i +e i -e +'*ine #e +,t te7a -l'.it( iar )e1i *a fa+e -tri++i'ne -1i +eri i #ag'$a. 11. 8e -tri+ to+meala )e -l'.$( +,n) n' -e *or #zi +ele to+mite. Capitolul VIII Pentr' "m#r'm'tare i )atorie !. 1. >m#r'm'tarea e-te to+meal. >m#r'm'ttor -e zi+e +el +e "m#r'm't. &ator +ine -e "m#r'm'teaz. &atorie +eea+e e-te netire )ator( )in "m#r'm'tare( -a' )in #ag'$.18 ___________ 1 8 1' Curtea de -ond nu denaturea5 un #n$cri$ de datorie care nu are nu ele # pru uttorului" cnd #l cali-ic de act la #n-6i%tor' 9' Ce$iunile actelor de # pru ut 0a #n-6i%tor" $ub regi ul Caragea nu erau $upu$e noti-ica6iunii c!nd ea nu a,ea loc' Ca$' 0' 9//86' 2. Cine "m#r'm't ne*a-t +' $r$at fr a)e*erirea i a $r$at'l'i -' i a .')e+ii( -1i #iarz "m#r'm'tarea.98 ___________ 9 8 a8 1' 1rticolul e general" el nu di$tinge> %i acolo unde legea nu di$tinge" nici noi nu pute di$tinge' 9' .u poate -i pleru Cue -it dotalitatea deoarece prin art' // dela e2opric $e 5ice c para-ernalitatea e$te dreptul co un" iar dotalitatea e2cep6iunea' Ca$' 0' 95/67' b8 Hn # pru ut -cut brbatului prin inter ediul -e eii" dup principiile c&e$tiunii de a-aceri" nu intr #n pre,i5iunile ace$tui art' Ca$' 0' 516/67' c8 1' 1ce$t art' %i altele cari $tabile$c incapacitatea -e eii ritate" nu ai $unt aplicabile #n ca5ul #n care dup di$olu6iunea c$toriei -e eia a recuno$cut %i $+a obligat a e2ecuta obliga6iunea contractat #n ti pul c$toriei' 9' ;cri$oarea prin care o -e eie dup di$olu6iunea c$toriei" declar c recunoa%te o crean6" contractat" de d!n$a #n ti pul c$toriei" con$titue un act de rati-icare al unei obliga6iuni anulabile> Curtea care d unei a$e enea $cri$ori cali-ica6iunea de ai $u$" $e con-or cu ,oin6a pr6ilor departe de a o denatura' Ca$' 0' 76/68' 3. Cine "m#r'm't eg'men +' #e+etea mn-tirii i a)e*erirea e#itro#ilor( -a' a ar/iere'l'i )in #artea lo+'l'i 2)e n' *a a*ea e#itro#i3 are #e mn-tire )atoare5 iar +ine "m#r'm't "m#otri*a artatei forme( are )ator #e eg'men( iar n' #e mn-tire. 4. Cine e )ator( e-te "n)atorat a1i #lti )atoria )'# to+meal.(8 ___________ ( 8 .ici un te2t din legea Caragea nu pre,ede c #n$cri$urile de datorii $ coprin5 nu ele # pru uttorului $ub pedeap$ de nulitate Ca$' 0' 75/8(' 5. Veri+e l'+r' rf'iete )atoria -a' o "m#'ineaz( -a' "i fa+e "n)e-t'lare( )re#t #lat #rin)e lo+./8 ___________ / 8 a8 Cod' Caragea a con$acrat principiul co pen$a6iunii %i c!nd Curtea con$tat!nd c a bele pr6i contractante $unt datoare reciproc" cu $u e pe cari le-au lic&idat" -ace co pen$a6iune nu -ace alt dec!t aplic art' Ca$' 0' 1(9/69' b8 C!nd una din pr6i cere #naintea in$tan6ei de -ond ca din $u a ce datore%te $ $e $ca5 cu c&iria unor ca$e de care partea ad,er$ a pro-itat %i Curtea re$pinge acea cerere $ub cu,!nt c nu $+a probat -olo$ul ce $e pretinde c $+a tra$ din locuin6a #n ca$" nu $e poate $u$6ine ca $+a ,iolat ace$t art' care $tabile%te principiul co pen$a6iunii' Ca$' 0' 5(9/67' c8 C!nd o $entin6 e2ecutoare di$pune c debitorul $ $e $ca5 cu $u ele ce ,a -i r$pun$ creditorul $u" #n ace$te $u e nu $e pot cuprinde dec!t cele neconte$tate %i lic&ide"

neput!ndu-$e -ace co pen$a6ie #ntre $u a lic&id %i nelic&id %i #ntre conte$tate %i neconte$tate' Ca$' 00'1(8/6(' d8 1ce$t art' nu co pen$ea5 dec!t ceea ce o r-uie%te" o # pu6inea5 $au #i -ace #nde$tulare; iar cererea unei de$pgubiri prin *udecat nu e de natur a opo5a nici r-uirea nici # pu6inarea unei datorii" #nainte de a $e &otr# de *udecat; cci c!nd atunci ac6ionatul #n de$pgubire nu-i dator ni ic recla antului $pre a $e putea -ace co pen$a6iune datoriei $ale cu ceeace recla de la d!n$ul' Ca$' 00' 18//6/' 6. Care )atorni+ -e *a m'ta i -e *a )a )e "m#r'm'ttor -a' #latni+ al alt'ia( e-te )ator a #lti a+el'ia +,t e-te )ator la "m#r'm'ttor'l -'.18 ___________ 1 8 De6intorul unui i obil nu $e poate opune la re$titu6iunea lui pentru oti, c nu i $e r$punde pre6ul" c!nd pre6ul a -o$t r$pun$ per$oanei #n drept a+l pri i' Ca$' ;ec6' Hn' 175/78' 7. Cel +' -oro+ "m#r'm'tat( e )ator a #lti la -oro+. 8. Cel "m#r'm'tat fr a #'ne -oro+ +,n) -1i #ltea-+ )atoria( e-te )ator a o #lti ori +,n) i -e *a +ere.98 ___________ 9 8 ;u a de bani dob!ndit prin &otr!re de *udecat $e con$ider ca un capital" care are dob!nd ca %i $u ele de datorii din toc eal" %i are dob!nd" acea legiuit #n art' de -a6' Ca$' 0' 9(/69' $. Cel +' -oro+ "m#r'm'tat( mai "nainte )e -oro+ n' -e #oate -ili. 1 . C,n) 'n )ator la -oro+( -a' )'# -oro+( )'+,n)'7i )atoria la "m#r'm'ttor( i el n' *a #rimi( at'n+i #'in)'7i #e+ete( - o )ea "n #-trare la .')e+at i )e at'n+i - -e -o+otea-+ + a #ltit. 11. C,n) -e *a trage la .')e+at 'n )atorni+ +e n1a #ltit( i *a +ere -oro+( at'n+i )e *a fi $ogat "n l'+r'ri - i -e )ea -oro+ )e #atr' l'ni( iar )e *a fi -ra+ i far a a*ea mi.lo+ )e #lat( - -e )ea #'in -oro+( i - -e #re+'rmeze .')e+ata "n gra$. 12. C,n) #e-te -oro+'l )e #atr' l'ni n' *a #lti )atorni+'l i "m#r'm'ttorii -ile-+( at'n+i - -e *,nz )e .')e+at a*erea l'i i - -e #ltea-+. 13. C,n) 'n )atorni+ )'# -oro+'l )e #atr' l'ni( mai +er,n) i alt -oro+( i +ei mai m'li )in "m#r'm'ttori "i )a' a+el -oro+( at'n+i $ir'iete *oia +elor mai m'li5 iar +,n) )eo#otri* -'nt la n'mr i +ei +e1i )a' -oro+ i +ei +e n'1i )a'( at'n+i $ir'iete *oia( #rii +e are mai m'lt +a#ital - ia5 iar )e *or fi i #rile )eo#otri* i +a#etele( at'n+i #entr' i'$irea )e oamenii( $ir'iete *oia +elor +e1i )a' -oro+. 14. Veri+e l'+r' *a )r'i -' *a )a )e ze-tre( -a' *a *in)e )atorni+'l -#re #ag'$a "m#r'm'ttorilor( -e ) "na#oi.18 ___________ 1 8 a8 .u e$te oprit creditorul a cere #nde$tularea $a din toat a,erea datornicului" #ndat ce dreptul lui nu e$te rginit a$upra unei anu e pr6i din acea a,ere' Ca$' 0' 195/69' b8 @ dona6iune po$terioar datei unei crean6e" nu poate a,ea nici o ,aliditate" -r prealabila con$tatare c donatorul" pe c!nd a -cut dona6iunea era #n $tare a #nde$tula pe to6i creditorii lui din alt a,ere' c8 Prin ace$t articol nu $e #n6elege c #n$trinarea -cut de un debitor e$te anulabil nu ai c!nd a cau5at pre*udi6iu creditorului" ci c!nd acea$t #n$trinare e$te -cut cu inten6iune de a pre*udicia' Ca$' 0' 179/69' d8 Con$tituirea dotei e$te un contract cu titlul gratuit #n contra cruia creditorii au ac6iunea paulian" c!nd e$te -cut #n paguba lor' Ca$' 0' (0/68' e8 1ce$t art' care declar nule darul" dotarea %i ,inderea -cut #n paguba creditorilor" nu e li itati,> el $e aplic nu nu ai la cele trei contracte a intite #ntr+#n$ul ci la orice alt act -cut #n dauna creditorilor" ai ale$ la # pru utrile ipotecare' Ca$' 0' (6/68' 15. C,n) 'n )atorni+ *a mofl'zi( - -e trag la .')e+at( i )e *a )o*e)i #ag'$ele -ale "nfiinate( - afle )ela +re)itorii l'i milo-ti*ire5 iar )e n'( - -e "n*ino*ea-+ +a 'n mofl'z #ref+'t.98 ___________ 9 8 Di$po5i6iile din leg' Caragea atingtoare de -ali6i" #n aterii co erciale" au -o$t abrogate de ,ec&iul cod' co ' pe c!nd leg' Caragea era #nc #n ,igoare #n aterii ci,ile'

16. &e *a )a )atorni+'l +,n) mofl'zete a*erea -a "m#r'm'ttorilor( +a - -e iz$rnea-+ )e )atorie( -'nt -lo$ozi "m#r'm'ttorii - o #rimea-+ -a' n'. 17. C,n) "m#r'm'ttorii *or #rimi -#re iz$rnirea )atoriei( a*erea 'n'i )ator( )e n' -e iz$rne-+ toi #e to+mai( -1i iz$rnea-+ )atoria )'# analogia +a#etelor. 18. C,i "m#r'm'ttori *or #rimi #e -eama lor( a*erea )atorni+'l'i( -#re iz$rnire( -e -o+ote-+ )e tot #ltii( ori +'m -e *or iz$rni. 1$. C,i "m#r'm'ttori n' *or #rimi te-limat'l a*erii )atorni+'l'i( rm,n $'ni "m#r'm'ttori. 2 . O$tetile i )omnetile )atorii -e #rotimi-e-+ a -e #lti mai "nt,i' )e+,t +ele #arti+'lare.(8 ___________ ( 8 a8 C&e$tiunea de pre-erin6" e$te o c&e$tiune cu totul o$ebit %i nu are nici un raport cu actul de ad*udecare atacat #n ca$a6ie %i nici nu poate in,alida o ,!n5are $,!r%it dup cererea creditorilor ipotecari' Ca$' 0' 50/66' b8 1rticolul ace$ta con$tituind un pri,ilegiu #n -a,oarea -ondurilor publice %i do ne%ti ca o e2cep6iune la regulile dreptului co un" ur ea5 $ -ie interpretat #n od rgint %i nu $e poate #ntinde a$upra drepturilor ce ar re5ulta din toc eli ordinare ce $tabili entele publice ca per$oane pri,ate ar -i contractat cu particularii pentru a-aceri de drept pri,at" pe c!t ti p acea$ta nu e anu e ro$tit #n lege' Ca$' 0' 1/0/67' c8 ;tatul nu a,ea $ub legiuirea Caragea dreptul de pre-erin6 contra altor creditori dec!t pentru datoriile ce cet6enii au ctre ;tat #n acea$t calitate' Ca$' 0' 106/7/' d8 ;tatul nu poate pretinde a i $e recunoa%te dreptul de pri,ilegia a$upra crean6elor celor de-al treilea c!nd $e con$tat c crean6a $a a luat na%tere po$terior crean6ei lor care a,ea dob!ndit ai dinainte un a$e enea drept' Ca$' 0' 101/78' e8 Crean6a dotal a -e eii" dup legea Caragea" are pre-erin6 #n a,erea brbatului -a6 cu crean6a ;tatului con$tituit #n ur a legali5rii actului dotal %i pentru ne#ndeplinirea unui contract de arendare' Ca$' 0' 1(0/76' -8 Pri,ilegiul ce $e acorda ;tatului prin legea Caragea" nu $e poate aplica a$upra unor -apte cari au luat na%tere $ub legea noua dup abrogarea celei ,ec&i' Ca$' 0' 71/77' 21. Cei +' zlog "m#r'm'ttori -e #rotimi-e-+ la #lata mai "nt,i' )e+,t +ei fr zlog. 22. Cei +' zlog "nainte )e n'nt "m#r'm'ttori( -e #rotimi-e-+ ze-trei.18 ___________ 1 8 a8 Crean6a dotal a -e eii ritate $ub legea Caragea %i in,e$tit cu -or alitatea cerut de )eg' org'" are pre-erin6 #n toat a,erea obil %i i obil a brbatului #naintea oricrui alt creditor ipotecar po$terior con$tituirii ei' Ca$' ;ec6' Hn' 8/79' b8 Dota -e eii ritat $ub legea Caragea con$tituit #n regul" $e bucur de aceia% protec6iune pe care o acord legea cea nou" dac #n ter en de un an dela pro ulgarea ace$tei legi -e eia a cerut in$crip6iunea #ntr-un i obil al brbatului' Bn ca5 contrar" -e eia r !ne #n drepturile acordate ei de legea Caragea" care nu pre,ede %i dreptul de ur rire contra ter6iilor ac&i5itori" ca legea cea nou' Ca$' 0' 81/75' c8 Ie eia dotat #naintea Cod' ci,' nu poate -i pre-erit creditorilor brbatului pentru 5e$trea $a" alienabil #ntru c!t nu a dob!ndit o in$crip6iune ipotecar con-or art' 1815 C' ci,' Creditorul brbatului a,!nd un pri,ilegiu $pecial a$upra a,erii $ale obiliare" pri ea5 pe -e eie" c&iar #n ca5 c!nd ea ar -i luat o in$crip6iune ipotecar con-or art' 1815 C' Ci,' Ca$' 0' /1/79' 23. e-trea -e #rotimi-ete +elor +' zlog )'# n'nt "m#r'm'ttori.98 ___________ 9 8 a8 Ie eia ritat $ub legea Caragea cu act dotal #n$cri$ #n condica -oilor de dot" are drept de a $e de$pgubi de crean6ele $ale dotale din #ntreaga a,ere a brbatului" cu pre-erin6 a$upra creditorilor ipotecari po$teriori c$toriei' Di$po5i6iunile legii noi" pri,itoare la regi ul dotal" nu pot #ntruni ic $ $c&i be drepturile c!%tigate" cci $e ,iolea5 principiul neretroacti,it6ii legii' Ca$' 0' 76/89' b8 Ie eia ritat $ub legea Caragea cu act dotal legali5at de trib' are drept a $e de$pgubi de crean6ele $ale dotale din #ntreaga a,ere a brbatului obiliar %i i obiliar cu pre-erin6 a$upra creditorilor ipotecari po$teriori ai c$toriei; di$po5i6iunile legii noi" pri,itoare la regi ul dotal" neput!nd #ntru ni ic $ $c&i be drepturile c!%tigate" -ar $ ,iole5e principiul neretroacti,it6ii legii' Ca$' 0' /89/87' c8 C!nd partea ad,er$ recunoa%te pre-erin6a dotei %i c!nd $e con$tat c acea parte ad,er$ e$te creditor al $o6ului -e eii pretendent la drepturile dotale" in$tan6a de -ond co ite

o eroare de -apt" nepri,ind pe ad,er$ar de creditor" d!nd un di$po5iti, gre%it #n pri,in6a -aptului" ,iol!nd ace$t art' %i ned!nd pre-erin6a preten6iilor dotale' Ca$' 0' (1(/65' d8 1' .u ai acele -oi de 5e$tre" $unt lo,ite cu nulitate de )eg' org' art' ((5 - care nu $unt in,e$tite cu -or alit6ile de d!n$ul anu e pre$cri$e" -r a &otr# #n$ %i ,re-un ter en -atal pentru #ndeplinirea ace$tei -or alit6i' 9' De%i dup art' 9( %i 9/ 5e$trea era pre-erin6 #n a,erea unui $o6" #naintea creditorilor ace$tuia" -ie ipotecari" -ie c&irogra-ari" #n ur a nun6ii" -iind #n$ c art' ((5 din )eg' org' po$terior Cod' ci,' a #ngreuiat condi6iunile con$tatrii 5e$trei prin #ndeplinirea -or alit6ilor cerute de d!n$ul" apoi ur ea5 c 5e$trea $ dob!ndea$c o a$e enea pre-erin6 din o entul legali5rii -oii ce a con$tituit-o' (' 4iolea5 legea in$tan6a de -ond" care ni ice%te #n pri,in6a creditorilor brbatului o -oaie de 5e$tre -or ali5at dup art' ((5 din )eg' org' /' Creditorii ipotecari %i c&irigra-ari #n ur a legali5rii -oii de 5e$tre" nu pot -i pre-era6i 5e$trei' Ca$' 0' 9/8/6/' e8 Dup legea Caragea 5e$trea -e eii a,ea precdere #n #ntreaga a,ere a brbatului #naintea tuturor creditorilor po$teriori con$tituirii ei' Prin neluare de in$crip6iune" con-or noii legi" -e eia pierde nu ai bene-iciile pre$cri$e de d!n$a -r a i $e putea atinge drepturile c!%tigate dup legea Caragea Ca$' 0' 195/79' -8 )e$tituirea unei dote con$tituit $ub cod' Caragea %i netran$cri$ nu $e poate cere cu pre-erin6 #naintea creditorilor ipotecari ai brbatului' Ca$' 0' 55/79' 24. e-trea -e #rotimi-ete )e+,t toat fr zlog )atorie.18 ___________ 1 8 a8 Crean6a dotal a -e eii ritate e$te a$igurat #n a,erea brbatului" -ie anterioar -ie po$terioar' Ca$' 0' //67' b8 @ crean6 dob!ndit dup c$torie" #nainte de a $e do,edi -oaia de 5e$tre" n+are precdere #naintea 5e$trei' Ca$' 00' 88/6(' c8 Dota nu e$te opo5abile per$oanelor de a treia dec!t din o entul in$crip6iunii $ale" -r ca $ -ie per i$" #n -a6a lor" do,ada prin artori pentru con$tituirea ei la o epoc anterioar' Ca$' 0' 19/68' 25. &atoriile morilor tre+ la motenitori. Capitolul %I Pentr' #olie98 !. ___________ 9 8 Gateria ca biilor a -o$t regulat #n ur de ,ec&iul Cod' co ercial; condica Caragea r !n!nd #n ,igoare #n ce pri,ea ateria ci,il' 1. Polia e-te 'n fel )e "m#r'm'tare #e $ani( -a' )e #re )e $ani "m#r'm'tai ai+i( +a -1i l'm ai'rea. 7 >m#r'm'ttor'l $anilor #oliei( -e zi+e -t#,n'l #oliei( iar +el "m#r'm'tat trgtor )e #olie5 i #ltete a+ela( #e +are or,n)'iete trgtor'l - o #ltea-+. 7 Cartea )e #olie n'mim +arte )e "m#r'm'tare. 7 Ori+are )in #latni+i *a #rimi - #ltea-+ #olia -e i-+lete "n +artea )e #olie( i at'n+i -e -o+otete + -1a #rimit #olia. 2. Care )in #latni+i *a #rimi #olia( e-te )ator negreit - o #ltea-+ la -oro+. 3. Iar )e n' o *a #lti la -oro+( - i -e mai )ea trei zile +,n) n' e-te om )e #rime.)ie. 4. Iar i +,n) )'# -oro+'l )e trei zile n' o *a #lti( - -e or,n)'ia-+ a o #lti +' )o$,n)a "n)oit. 5. C,n) trgtor'l *a trage #olia( i #latni+'l n' o *a #rimi( at'n+i - o "nfieze "ntr1a+ea zi la .')e+at( i - o "ntoar+ "na#oi. Polia "nfiat la .')e+at *a - zi+ + n' -1a #rimit )e +tre #latni+. 6. C,n) o #oli "nfiat la .')e+at -e *a "ntoar+e "na#oi( at'n+i e-te "n)atorat trgtor'l a o #lti -t#,n'l'i ei "n )o'ze+i i #atr' )e +ea-'ri +' )o$,n)a "n)oit. Capitolul % Pentr' )o$,nzi

!. 1. &o$,n) -e zi+e 'n at,t +e )'# to+meal ) )atorni+'l "m#r'm'ttor'l'i -' #entr' )atoria -a. 2. 8 n' #ltea-+ nimeni #entr' alte )atorii )o$,n) mai m'lt )e+,t 'n'l la ze+e "ntr1'n an.18 ___________ 1 8 Prin legea Caragea nu erau proibite condi6iunile care pre,edeau procente ai ari de 10K' Ca$' 0' 161/79' 4Iar #entr' )atoriile #olielor +e n' -e #lte-e la -oro+ - #ltea-+ )o$,n)( "n)oit.4 3. Nimeni - n' #ltea-+ )o$,n) la )o$,n). 4Iar )a+ )atorni+'l m'l'min)'7-e *a fa+e )o$,n)a +a#ete i *a fg)'i #entr' toat -'ma )o$,n)( at'n+i -1i #ltea-+( ++i a+ea-ta n'mai e-te )o$,n) la )o$,n)( +i )o$,n) la +a#ete.4 4. &'# +e )o$,nzile -e *or fa+e tot )eo#otri* +' +a#etele( )o$,n) - n' -e mai #ltea-+.98 ___________ 9 8 a8 Dup ce dob!n5ile $e -ceau deopotri, cu capetele" con-or legii Caragea" nu $e ai pltea dob!nd dec!t la data ac6iunii' Ca$' 0' 199/78' b8 Dup ce dob!n5ile $e -ac deopotri, cu capetele" dob!nda nu $e ai plte%te' Ca$' 0' 968/87' c8 Di$po5i6iunea legii Caragea c dup ce dob!n5ile $e ,or -ace tot deopotri, cu capetele" dob!nd $ nu $e ai pltea$c" $unt aplicabile at!t la dob!n5ile con,en6ionale c!t %i la cele oratorii' 1cea$t di$po5i6iune nu+%i ai are locul dup ce $+a pronun6at o &otr!re conda natoare' Ca$' 0' 91/8(' 5. &atorni+'l +el mort( )in zi'a morii -ale( #,n "n zi'a +e -e *a n'mi motenitor'l -'( - n' )ea )o$,n). 6. Cel +e e )ator $ani fr )o$,n)( "n- +' -oro+( a+ela )'# -oro+ e )ator i )o$,n).(8 ___________ ( 8 a8 Dob!nda a$upra banilor datori6i cu ter en" e$te a$igurabil din 5iua e2pirrii ter enului pl6ii" dup regula dreptului die$ interpellat pro &o ine' 0ar dup di$po5i6ia art' 8" pentru $u ele #ncu,iin6ate de *udecat dob!nda #ncepe a curge din 5iua &otr!rii' Ca$' 0' 956/67' b8 Crean6a dotal" dup legea Caragea #ndat dup oartea $o6iei" de,ine e2igibil contra $o6ului %i ca atare din acel o ent produce dob!nd' Ca$' 0' 76' c8 ;tipula6iunea dintr+un contract de ,!n5are" de a $e con$idera" ,!ndut %i pri$o$ul de $tn*eni de o%ie" de $e ,a g$i un pri$o$ prin &otrnicia ca ,a -ace cu prtorul" nu con$titue o datorie cu ter en pentru ace$t cu prtor" ci o datorie condi6ional" cci nu $e %tie de ,a -i $au nu un pri$o$" %i" prin ur are" #n a$e enea ca5 ne-iind aplicabil art' de -at" dob!n5ile nu $e pot cere dec!t dela lic&idarea datoriei ce ,a -i re5ultat prin de$coperirea c e2i$t un pri$o$' Ca$' 0" 199/99' 7. Cel +e e )ator fr -oro+( i fr )o$,n)( a+ela #ltete )o$,n)( )in zi'a +e -e *a )o*e)i + i -1a +er't )atoria i n' a #ltit7o.18 ___________ 1 8 Pentru datoria -r $oroc %i -r dob!nd" curge dob!nda din 5iua ce $e ,a do,edi c $+a -cut cererea" iar nu de la darea &otr!rii' Ca$' 0' 11(/68' 8. C,te )atorii /otrte .')e+ata( #,n -e *or #lti( +'rge )o$,n)a.98 ___________ 9 8 a8 Dob!n5ile curg" dup legea Caragea" dela data $caden6ei ter enului de plat nu ai #n pri,in6a datoriilor lic&idate %i -i2ate ter enele prin con,en6iunea pr6ilor" iar pentru acelea lic&idate de in$tan6ele *udectore%ti" dob!nda curge dela data &otr!rii' Ca$' 0' (/9/85' b8 Bn cod' Caragea anatoci$ ul e$te inter5i$ nu ai #n ca5ul #n care creditorii au p$trat tcerea p!n a trecut ter enul de 10 ani' Bndat #n$ ce creditorul recla " el are dreptul a cere %i dob!nd la dob!nd" care prin cererea #n *udecat $e capitali5ea5' Ca$' 0' ((/7(' c8 Curtea ,iolea5 art' de -a6 c!nd acord dob!nd la daune intere$e ce $e recla #naintea $a %i pe care le -i2ea5 #n o $u deter inat nu din o entul c!nd ea deter in c,antu ul acelor daune" ci din 5iua cererii #n *udecat' Ca$' 0' 57/71'

d8 Dob!nda la o datorie con$tatat prin &otr!re *udectorea$c" dup legea Caragea" curge p!n la plata integral a datoriei" car c a de,enit ai are dec!t capitalul' Ca$' 0' 9(7/85' e8 Cel o$!ndit de *udecat la plata unei $u e de bani drept de$pgubire" ur ea5 a plti %i dob!n5i pe acea $u dela darea &otr!rii' Ca$' 0' //69' $. Care "nze-trtor fg)'iete $ani "n ze-tre( +,n) la -oro+ n' -e )a( )'# -oro+ e )ator )o$,n). Capitolul %I Pentr' zlogire !. 1. logire -e zi+e +ea )'# to+meal )are a zlog'l'i. 4 log -e zi+e l'+r'l +e ) )atorni+'l "m#r'm'ttor'l'i -#re "n+re)inarea )atoriei.4 2. log'l n' -e -o+otete n'mai #entr' )atorie( +i i #entr' )o$,n)( i #entr' +/elt'elile +e -e *or fa+e la el. 3. C,te -t#,nim a+elea n'mai le i zlogim. 4&re#t a+eia )e -e *a zlogi l'+r'l -trin( - -e )ea -t#,n'l'i -'.4 4. &e -e *a zlogi a+ela zlog "n )o' +'r-'ri )e *remi la )oi "m#r'm'ttori( i 'n'ia )in ei -e *or )a +ele a)e*rate -inet'ri ale a+el'i l'+r'( iar +el'ilalt n'( at'n+i - -e #rotimi-ea-+ +el +e *a a*ea -inet'rile5 iar )e n' -e *or )a -inet'rile( at'n+i - -e #rotimi-ea-+ +el )int,i' )'# +'r-'l *remii zloga. 5. C,n) -e *a zlogi tot a+ela zlog tot "ntr1'n +'r- )e *reme( )ela )oi "m#r'm'ttori( fr a -e /otr" +,t #arte 'n'l i +,t alt'l -e zlogete( at'n+i a+el zlog -e -o+otete "ntreg zlogit la fite+are "n #arte i )e n' *a fi )e-t'l la am,n)oi - -e #ltea-+( at'n+i - ai$ a -e #lti fite+r'ia )'# analogia +a#etelor lor. 4A)i+ 'n'l l1a "m#r'm'tat ze+e mii i +ellalt +in+i( - ia a+el +' ze+e mii )o' #ri( i +ellalt 'na( ++i fiin) i +ele ze+e mii i +ele +in+i( tot "m#r'm'tate #e tot zlog'l( -e +'*ine tot )eo#otri* #ag'$ - +er+e5 #entr'+ )e *or l'a #e .'mtate +ele ze+e mii +ear+ mai m'lt #ag'$( i +ele +in+i mii mai #'in.4 6. C,n) tot "ntr1o *reme -e *a zlogi 'n'ia l'+r'l "ntreg( iar alt'ia #arte )in l'+r'( at'n+i "m#r'm'ttor'l +' l'+r'l "ntreg -e #rotimi-ete la #lat. 7. C,n) tot a+ela zlog -e *a zlogi la )oi "m#r'm'ttori( /otr,t la fie+are +,te +,t( a)i+ #arte at,t 'n'ia i at,t alt'ia( at'n+i fie+r'ia )in #artea l'i -e #ltete. 8. C,n) )in l'+r'l +e e )ea*alma( 'n #rta *a zlogi ne/otr,t #artea -a( at'n+i "m#r'm'ttor'l are zlog #artea +ea ne/otr,t. $. C,n) -e *a )a zlog'l( *eri+e a)ao- )e a*ere -e *a "nt,m#la( la a+e-ta( i a+el a)ao- -e n'mr )re#t zlog. 4A)i+ )e *oi zlogi nemi+tor l'+r'( i )'# a+eia *oi fa+e o +l)ire #e ),n-'l( i +l)irea a+eea -e -o+otete zlog.4 1 . &e -e *a -tri+a #rin "nt,m#lare l'+r'l zlogit i -e *a #refa+e( i #ref+,n)'7-e tot zlog rm,ne. 4A)i+ )e *oi zlogi +a-a i *a ar)e i o *oi #refa+e.4 11. Veri+e #refa+ere *a fa+e )atorni+'l l'+r'l'i tot)ea'na rm,ne zlog ne-trm'tat. 4A)i+ ),n) zlog 'n +,m# )e "l *a fa+e la 'rm *ie i altele.4 12. C,n) 'n zlog *a "n+er+a -minteal fiin) "n m,na "m#r'm'ttor'l'i( at'n+i )e *a fi -minteala #ri+in'it )in "nt,m#lare nea#rat( #ag'$a e-te a )atorni+'l'i( iar )e -e *a #ri+in'i )in *i+lenie( -a' lene*ire a "m#r'm'ttor'l'i( #ag'$a e-te a "m#r'm'ttor'l'i. 13. C' zlog'l mi+tor n' #oate "m#r'm'ttor'l - -e -l'.ea-+ la tre$'inele -ale( )e n' -e *a to+mi +' )atorni+'l( ++i alminterea ori+e -tri++i'ne *a +er+a( #ltete. 14. log'l nemi+tor( +,n) -e *a )a +' anti/rizi-18 at'n+i #oate "m#r'm'ttor'l -1l ai$ "n tre$'inele -ale i -1l "n+/irieze altora. ___________ 1 8 1nti&ri5i$ $e 5ice c!nd $e ,a da 5logul la # pru uttor ca $+l #ntrebuin6e5e %i $+i ia ,enitul' 15. >m#r'm'ttor'l #oate - zlogea-+ i el zlog'l )atorni+'l'i -'( la al -' "m#r'm'ttor( "n +,t )atorie l1a l'at i el( i #re+'m "l are. Afar n'mai +,n) -e *a to+mi "m#otri*. 16. C,n) 'n )atorni+ -e *a m'ta )ela 'n "m#r'm'ttor la alt'l( -e m't i zlog'l +' toate )re#tile -ale. 17. log'l mi+tor - -e *,nz +' tirea .')e+ii( iar +el nemi+tor +' tirea &omniei. 18. C,n) "m#r'm'ttor'l'i n' i -e #ltete )e#lin )atoria )in zlog'l +e are( i ali "m#r'm'ttori fr zlog n' mai -'nt( at'n+i li#-a - i -e "m#linea-+ )in +ealalt a*ere a )atorni+'l'i5 iar )e *or fi i ali

"m#r'm'ttori( - intre i el +' a+ea li#- )im#re'n +' a+eia( i - i -e #ltea-+ +a 'n'i )e r,n) "m#r'm'ttor. Capitolul %II Pentr' +/ezie !. 1. C/ezia e-te to+meal i fa#t a +/eza'l'i. 4C/eza -e zi+e +ine +tre alt'l( #entr' )atoria -a' o$raz'l alt'ia fg)'iete "n+re)inare. C/ez'it -e zi+e a+ela #entr' +are +/eza'l ) +/ezie.4 2. Cel +e *a #rimi o)at +/eza( n' #oate - mai +ear #e alt'l "n lo+'l a+el'ia. 3. C/eza'l +,n) n' *a zi+e +'rat( #e +,t -e #'ne +/eza( -e -o+otete +1i ) +/ezia #e ori+,t e )ator +/ez'it'l( iar +,n) *a zi+e +'rat #e +,t -e +/ez'iete( at'n+i n'mai #e at,ta e-te +/eza. 4. Cine -e +/ez'iete #entr' )atorie( )e n' *a #lti )atorni+'l )'# -oro+'l +e -e *a #'ne )e +tre .')e+at( "n-'i el - o #ltea-+( i a#oi - o +ear )ela a+ela. 5. C,n) )atorni+'l -e *a m'ta )ela 'n "m#r'm'ttor la alt'l( -e m't i +/eza'l +' ),n-'l. 6. &e -e *or +/ez'i m'li #entr' a+eia )atorie e-te )ator fie+are )intr1"nii #e toat )atoria i "m#r'm'ttor'l -ilete #e +are *a *rea. 7. &e -e *a to+mi +/ez'it'l )atorni+ +' "m#r'm'ttor'l - -+/im$e )atoria +ea )int,i( a)og,n)7o -a' -+z,n)7o( -a' -+/im$,n)'7i n'mele( at'n+i +/eza'l l'i( )e n' -e *a +/ez'i i la -+/im$are( e-te -lo$o) )e +/ezie.18 ___________ 1 8 a8 G$urile de a$igurare luate de ctre creditor" #n a,erea debitorului %i re,ocarea lor din renun6are de ctre d!n$ul" nu au de e-ect a libera pe c&e5a% de r$pundere' @ a$t-el de liberare" nere5ult!nd nici direct nici indirect din te2tul citat c&e5a%ul poate -i liberat" nu ai #n ca5ul c!nd $+a $c&i bat crean6a pri iti," adic" dac $+a -cut o no,a6iune' Ca$' 0' 59/70' c8 1' @ Curte co ite o eroare de -apt c!nd a-ir c e2i$t no,a6iune #ntre arendator %i arenda% de%i $e con$tat c arenda%ul nu $+a con-or at la condi6iunile care i dedea dreptul de a putea cere o no,a6iune %i #n $pecie de a bene-icia de legea $ca5 !ntului; %i 9' 4iolea5 art' citat c!nd apr de plata aren5ii %i a de-icitului produ$ din rearendarea o%iei pe garantul arenda%ului" care prin neplata c!%tigurilor ai #nainte e2igibile" a pierdut dreptul de a bene-icia de legea $c5a !ntului' Ca$' 0' 15(/69' d8 ;i pla neplat de ter en a unei crean6e con$tituie o neur are din partea debitorului de a+%i plti datoria" dar nici de cu no,a6iunea pre,5ut de ace$t articol" dup care c&e5a%ul r !ne liber de nu ,a c&e5%ui din nou' Ca$' 0' (0//67' 8. C/ezia +e -e fa+e #entr' )atorie tre+e i la motenitori. !. 8. Cine -e *a #'ne +/eza #entr' om i n'1l *a "nfia +,n) -e *a +ere( -e o-,n)ete a #lti +,t )atorie e-te a+el om )ator( afar n'mai +,n) *a +ere 'n -oro+ )e mi.lo+ +a -1l a)'+. Capitolul %III Pentr' o$tire -a' )ea*alma !. 1. i+em o$tire -a' )ea*alma( to+meala a+eia )'# +are )oi -a' mai m'li -t#,ni 2+e -e +/iam "m#re'n #rtai -a' )e*lmai3 -t#,ne-+ 'n l'+r' )e o$te. 2. C,i #rtai -t#,ne-+ l'+r'l )ea*alma( a' )eo#otri* )ea*alma i )re#tile lor. 3. Veri+e +,tig *a *eni )in l'+r' )ea*alma - "m#rete )ea*alma. 4. Ori+e +/elt'ial -e *a fa+e la l'+r'l )ea*alma( -e "m#arte )ea*alma. 5. Care )in #rtai e-te #'rttor )e gri. #e l'+r'l )ea*alma( )ator e-te - ia aminte )e ),n-'l +a i )e al -'5 iar )e n'( e-te )ator )e ori+,t #ag'$ -e *a #ri+in'i )in *i+le'g( )in lene*ire i )in greala l'i( i )e o$te. 6. 0iete+are #rta( +,t #ag'$ -e *a #ri+in'it la l'+r'l )e o$te( e )ator - o #ltea-+.

7. Ni+i 'n'l )in #rtai n' #oate - fa+( *re7o #refa+ere( fr "n*oirea t't'ror( iar )e *a fa+e( e )ator #ag'$a +e -e *a #ri+in'i )intr1a+eea #refa+ere. 8. 0iete+are #rta -lo$o) e-te - o#rea-+ )in #refa+ere #e to*ar'l -'. $. C,n) #rtaii *or *e)ea -a' *or afla )e a+ea #refa+ere a to*ar'l'i lor( i n'1l *or o#ri( n' #ot .el'i #entr' ),n-'l )e -e *a "nt,m#la #ag'$ )in #ri+ina #refa+erii( ++i *z,n) #refa+erea -a' afl,n) i ne o#rin)1o( -e *e)e + a' #rimit7o. 1 . Toi #rtaii -'nt )atori - "m#art l'+r'l +el )ea*alma +,n) 'n'l *rea5 i )e -1a' /otr,t mai "nainte( - n' -e "m#art ni+i o )at.18 ___________ 1 8 1' 0 obilele $tabili entelor de pietate nu $e pot #n$trina nici #ntr+un od dec!t #n ca5uri -oarte rare %i acea$ta potri,it cu regulele pri,itoare la a$e enea aterii" adic dup prealabila g$ire cu cale a 3u,ernului" #ncu,iin6at de Ca era legiuitoare prin o lege' 9' E2cep6iune la acea$t regul $e -ace #n ca5uri c!nd #n$trinarea e$te i pu$ de lege precu de c!te ori e$te ,orba de i obil de,l %e$c %i c!nd # pr6eala cer!ndu-$e de ctre unul" e$te #ndatoritoare pentru to6i ceilal6i code,l a%i' Totu%i code,l %ia -iind # preun drept de proprietate a$upra tuturor pr6ilor unui -ond de,l %e$c" %i # pr6eala con$tituind o ade,rat #n$trinare a pr6ii ce $+ar cu,eni a $e da code,l a%ului care a cerut-o" dar la un a$e enea ca5 nu $e poate 5ice c $+ar cere a $e aplic regulele de5,oltate ai $u$ %i #ncu,iin6area ob%te%tii 1dunri a 6rii" totu%i ad ini$tra6iunea a,erei $tabili entelor de pietate dup nici o lege ne-iind #n drept a #n,oi #n$trinare" nici Gini$terul Cultelor" care e$te in,e$tit nu ai cu dreptul de ad ini$tra6iune" neput!nd #ncu,iin6a # pr6eala a,erilor de,l %e%ti ale $tabili entului de pietate nu $e poate -ace dec!t prin proce$ regulat #n in$tan6ele co petente dup ac6iunea coproprietarului care ,oie%te # pr6eala' Cci # pr6eala i plic!nd darea ctre -iecare coproprietar a pr6ii ce i $e cu,ine" e$te de atribuit ra ului *udectore$c $ingurul #n,e$tit cu dreptul a da -iecui al $u' Ca$' 00' 176/6/' 11. C,n) la "m#reala +el'i )ea*alma l'+r' e-te nea#rat tre$'in a fi -'#'- o #arte la +elelalte -#re ro$ire( 2#entr' )r'm -a' #entr' a#( -a' #entr' alt+e*a a-emenea3( at'n+i .')e+torii( -a' "m#ritorii - -'#'ie la ro$ire ori+e #arte *or g-i +' +ale i #entr' ro$ire - )e-#g'$ea-+ #e -t#,n'l #rii a+eea +' $ani( -a' +' lo+ mai m'lt -a' +'m "ntr1alt +/i# *or -o+oti. 12. &e n' -e *a #'tea "m#ri l'+r'l +el )ea*alma "n #ri )eo#otri*( "m#ritorii - #otri*ea-+( #artea +e n' -e #otri*ete( +' $ani( -a' +' alt+e*a. 13. C,n) l'+r'l )ea*alma n' -e #oate "m#ri 2+'m 'n #o) )ea*alma3 -a' +,n) #ri+in'iete #ag'$( )e -e *a "m#ri( at'n+i -a' - -e )ea 'n'ia +' #re /otr,t #e an +,te at,t( -a' - -e -trige la mezat #e tot an'l( i #re'l - -e "m#art. Capitolul %IV Pentr' to*rie18 !. ___________ 8 ;ociet6ile co erciale $+au regulat #n ur dup ,ec&iul cod de co er6" legiuirea Caragea -iind #nc #n ,igoare #n aterii penale'
1

1. To*ria e-te 'n fel )e o$tire( i -e zi+e +,n) )oi ini -a' mai m'li to+min)'7-e( *or #'ne toi +,te at,t( +' +are -e neg'-tore-+ "m#re'n a*,n) )e o$te i +,tig'l i #ag'$a. 2. To*ria -e #oate to+mi% @. C' -oro+ -a' fr -oro+5 6. C' #'nere )e +a#ital )eo#otri* -a' n' )eo#otri*5 ?. C' #'nere 'nii )e l'+r'ri i ali )e fa#te( +,n) a)i+ 'nii #'n $ani -a' alt+e*a5 4Iar alii o-teneal( +re)in i altele.4 ;. C' )eo#otri* #'tere a to*arilor( -a' n' )eo#otri*5 4Pre+'m +,n) to*arii toi -e "n-ar+in )eo#otri* - o+,rm'ia-+ l'+r'l +el )e o$te( -a' +,n) aleg - fie n'mai 'n'l o+,rm'itor i #e a+ela "l "n-r+ineaz.4 C. C' *oie )e a l'a )in +,tig -a' fr *oie5 4C'm +,n) -e ) *oie to*arilor( +,n) - ai$ a l'a fie+are #e an( )in +,tig'l l'+r'l'i )e to*rie( #entr' ale lor tre$'ine( i +,t n' -a' +,n) ni+i )e+'m n' li -e ) i altele.4

3. Toi to*arii( -a' mai mari +a#ete )e *or #'ne( -a' mai mi+i( -a' n'mai o-teneala tot a+ele )re#ti a' la to*rie( -a' +'m -e *or to+mi. 4. To*ar'l 'nei to*rii -lo$o) e - -e fa+ to*ar i alteia( )e n' -e *a to+mi an'me "m#otri*. 5. C,n) 'n to*ar( $ez to*arii -i -e *a "nto*ri i +' alii( a+eia n' -e -o+ote-+ to*ari +' to*arii -i. 6. &'# +e -e *a to+mi to*ria o)at( -'nt )atori toi to*arii - #zea-+ to+meala negreit( + )e n' -e o-,n)e-+ a #lti #ag'$a +e -e *a #ri+in'i )in +l+are. 7. La to*rii +,te #e)e#-e -e or,n)'ie-+ )e to*ari a-'#ra +l+torilor( *i+lenilor i ne-tr)'itorilor to*ari( - -e #zea-+. 8. Ni+i 'n'l )in to*a-i fr #rimire )e o$te a to*riei( n' #oate - #refa+ +e*a "n to*rie( iar #ref+,n) e )ator #ag'$a. $. 0iete+are to*ar *olni+ e-te - o#rea-+ ori+e #refa+ere a to*ar'l'i -'. 1 . &e *a *e)ea to*ar'l #refa+erea to*ar'l'i -'( -a' tiin)7o n' o *a o#ri( i )intr1a+ea-t #ri+in -e *a #ri+in'i #ag'$( n' #oate - +ear #ag'$a )e la ),n-'l( #entr' + -e -o+otete + a #rimit #refa+erea. 11. Cari )in to*ari *a *tma +in-tea( -a' +re)ina to*riei e )ator #ag'$a +e )intr1a+eia -e #ri+in'iete. 12. Care to*ar *a a-+'n)e l'+r'l( -a' $ani ai to*riei( -a' f'ri -e *a -l'.i +' ei -#re al -' +,tig( -e -o+otete f'r( i e )ator +ele a-+'n-e( )o$,n)a $anilor i #ag'$a +e )intr1a+ea-ta -1a #ri+in'it. 13. Veri+e #ag'$ *a #ri+in'i to*ar'l( -a' "n-'i -a' #rin alt'l )in greala -a( -e "n)atoreaz a o #lti5 "n+ ni+i r-#ltire i -e -o+otete )e *a a)'+e )intr1a+ea-t #arte *re 'n folo- nen).)'it. 4Pentr' + e )ator i #ag'$ - n' a)'+ i - folo-ea-+.4 14. To*ar'l )e *a or,n)'i #re 'n mai mi+ to*ar al -'( -a' #re alt'l( o$l)'itor #rii l'i( -a' a o$tii( i or,n)'itor'l *a #ri+in'i #ag'$( "n-'i el e )ator #ag'$a. 15. Ni+i 'n to*ar n' e-te )ator a*,n) -a' o+,rm'in) el l'+r' )e to*rie( )e -e *a -tri+a( -a' -e *a #ier)e a+el l'+r'( )in "nt,m#ltoare i nea#rat #ri+in( +' toat a l'i #rin #'tin #az i l'are aminte. 4A)i+ )e -e *a f'ra l'+r'l( -a' -e *a ar)e( -a' -e *a "nne+a( i altele.4 !. 16. C,t +,tig a)'+e to*ria -e "m#arte la toi to*arii( )'# analogia +a#etelor #rii lor( -a' +'m -e *or to+mi( i +,t #ag'$ -e *a "nt,m#la -e +ere5 iar toi -'nt )atori a o r-#'n)e +' analogie( -a' +'m -e *or to+mi. 17. C,t )atorie *a fa+e to*ar'l( #entr' to*rie( to*ria e-te )atoare. 18. C,te +/elt'ieli tre$'in+ioa-e i +'*iin+ioa-e *a fa+e to*ar'l #entr' to*rie( to*ria e-te )atoare. 1$. 0iete+are to*ar e-te -lo$o) - ri)i+e )in +,tig'l o$tii to*riei( at,ta +,t fa+e analogia +a#ital'l'i #rii -ale( afar n'mai )e -e *or to+mi "m#otri*. 2 . Ni+i 'n to*ar n' #oate -1i trag +a#ital'l #rii -ale )in to*rie fr n'mai la )e-fa+erea to*riei. 21. To*ria to*ar'l'i n' tre+e la motenitori( a)i+ ni+i to*arii n' -'nt )atori - #rimea-+ )e to*ar #e motenitor )e *a *rea( ni+i el e )ator - fie to*ar )e *or *rea ei5 "n-% @. C,t #ag'$ -1a "nt,m#lat la to*raie #,n la -f,rit'l *ieii mort'l'i( -a' +are( *ie'in) el a #ri+in'it7o( e-te )ator i motenitor'l( +'m i toate +elelalte +/elt'ieli i )atorii ale to*riei( +' analogie5 6. Ori+e +,tig a a)'- to*ria #,n la -f,rit'l *ieii mort'l'i( ia i el #arte +' analogie5 ?. Ia i #artea +a#etelor. !. 22. 8e -tri+ to*ria% 7 C,n) *or #rimi toi to*arii5 7 C,n) -e *a "m#lini -oro+'i 2)e e-te +' -oro+35 7 C,n) *a l'a -f,rit fel'l neg'toriei( -a' l'+r'l #entr' +ari -1a' "nto*rit5 7 C,n) -e *a #ier)e marfa )e neg'torie5 7 C,n) )e o$te -e *a o#ri fel'l neg'toriei #entr' +are -a' to+mit5 7 C,n) -e *a *)i *i+le'g -a' f'rtiag )in #artea to*arilor5 7 C,n) *or fa+e #refa+eri to*riei5 7 C,n) n' -e *or #zi +ele to+mite5 7 C,n) 'n'l )in to*ari -e *a or,n)'i "n -l'.$ #oliti+ea-+5 7 C,n) -e *a #e)e#-i 'n'l )in to*ari +' o+na( +' #'+ria( -a' +' -'rg/i'nie i +' altele a-emenea5 7 C,n) *a m'ri 'n'l )in to*ari.18 ___________

8 Goartea unui to,ar% nu de$-iin6ea5 ip$o *ure to,r%ia" ci e$te nu ai unul din pentru care to,ar%ii pot" de ,or ,oi" $ $trice to,r%ia' Ca$' 00' 9/5/6('
1

oti,ele

4Pentr' toate a+e-te "nt,m#lri( *olni+i -'nt to*arii( )e *or *rea( - -tri+e to*ria.4 Capitolul %V Pentr' Logo)n !. 1. Logo)n -e zi+e +ea mai "nt,i +'*,ntare )e to+meal a n'nii. 2. C,i +' +,te -'nt -lo$ozi a -e +-tori( a+eia +' a+e-tea #ot a -e i logo)i. 3. 8e -tri+ logo)na% @. C,n) -e *a fa+e "m#otri*a #ra*ililor +-toriei5 6. C,n) *oie-+ a -e +l'gri( ori am,n)oi logo)ni+ii -a' n'mai 'n'l )in am,n)oi5 ?. C,n) -e *or $oln*i )e o $oal +e n' -e #oate tm)'i5 ;. C,n) -e *a )o*e)i + 'n'l -#re alt'l #ono-l'iete i oare +'m "l )efaim5 C. C,n) #'t,n) - -e +-torea-+ #ri+in'ie-+ #ri+ini fr temei( i n' -e +-tore-+5 B. C,n) -e *a /otr" *remea )e a -e +-tori i la -oro+ #ri+in'ie-+ fr )e +'*,nt. E. C,n) -e *a /otr" *remea( +-toriei( i #e-te trei ani n' -e +-tore-+5 A. 8a' +,n) n'mai aa( fr #ri+in( -e *or +i. D. C,n) -e *a -tri+a logo)na( at'n+i ar*'nele( a)i+ )ar'rile )ela logo)n -e )a' "na#oi +' o-,n) )e #ag'$( -a' fr o-,n). 4:i )e -e *a -tri+a logo)na #entr' #ri+inele% @( 6( ?( ;( 2?3( at'n+i -e )a' "na#oi fr o-,n)( l',n) fite+are +e a )at5 iar )e -e *a -tri+a #entr' #ri+inile C( B( E( A( at'n+i +ine le7a l'at )e *a fi #ri+in( "ntoar+e ar*'nele i #ltete "n+ at,t #re "n $ani( iar +ine le7a )at( le #ier)e.4 Capitolul %VI Pentr' n'nt( ze-tre i eFo#ri+ !. 1. N'nt e-te to+meala 'nirii $r$at'l'i +' femeia -#re fa+ere )e +o#ii. 2. 8 n' -e +-torea-+% 7 8lo$ozi +' ro$i. 7 Cretinii +' +ei )e alt lege. 3. Ne*,r-tni+ii fr *oina #rinilor( -a' a e#itro#ilor( - n' -e +-torea-+( i #rinii -a' e#itro#ii( fr *oia lor - n'1i +-torea-+. 4. V,r-tni+ii a*,n) #rini( +' $lago-lo*enia lor - -e "n-oare( iar +,n) #rinii lor n' -e *or "n)'#le+a i )'# a treia a lor r'g+i'ne( at'n+i - -e arate ne#rimirea lor la 8t#,nire. 5. E#itro#'l - n' ia "ntr' +-torie #e +ea -'$ e#itro#ia l'i( +,n) "i *a fi -'$ e#itro#ie. 6. 8e )e-#arte +-toria% @. C,n) -e *a fa+e "m#otri*a legii5 6. C,n) $r$at'l )in -l$i+i'ne n'1i *a "m#lini )atoria +-toriei -ale( #,n "n trei ani5 ?. C,n) femeia )intr1'n "n+e#'t are #ri+ini "m#otri*itoare -#re "m#re'nare +e n' -e #ot tm)'i5 ;. C,n) $r$at'l -a' ne*a-ta( *or *rea - -e +l'grea-+( -'nt -lo$ozi a -e )e-#ri5 C. C,n) $r$at'l *a )o*e)i +'m + ne*a-ta l'i a +'getat r' "m#otri*a *ieii( -a' m'ierea +'m + $r$at'l i7a +'getat r'( at'n+i )e tre$'in e a -e )e-#ri5 B. C,n) $r$at'l *a )o*e)i + m'ierea l'i n1a fo-t fe+ioar( e-te -lo$o) - -e )e-#art5 E. C,n) $r$at'l *a )o*e)i #re m'ierea l'i )e +'r* e -lo$o) - o )e-#art5 A. C,n) $r$at'l are #o-a)ni+ "n +a-a -a( -a' + ine +' +/elt'eal )e fa ai'rea( e-te -lo$o) ne*a-t -1l )e-#art5 D. C,n) $r$at'l "i *a )efima ne*a-ta( +'m + n1a fo-t fe+ioar( -a' + e +'r* i n' o *a #'tea )o*e)i( e-te -lo$o)( ne*a-ta -1l la-e5 @<. C,n) $r$at'l neg'torete +in-tea ne*e-tei e-te -lo$o) ne*a-ta -1l )e-#art5 @@. C,n) n' *oeite 'n'l #e alt'l( i n' -e *or "n*oi( #,n "n trei ani. 7. C,n) -e *a )e-#ri +-toria( at'n+i )in +o#iii lor( #artea femeia-+ - rm,e tot)ea'na la mam5 iar #artea $r$tea-+ )e -'nt mi+i i a' "n+ tre$'in )e +reterea mamei( - rm,e iari la mam( iar )e -'nt mari( -1i ia tatl.

8. &'# )e-#rirea +-toriei - fie )ator tatl -a #oarte )e gri.e #entr' /rana +o#iilor5 iar )e *a fi el fr -tare( i mama lor "n $'n -tare( - fie mama )atoare. e-tre !. $. e-tre -e zi+e a*erea femeii +e la +-torie ) $r$at'l'i ei( +' to+meal +a ea - fie -t#,na ze-trei tot )ea'na( iar el -1i ia *enit'l tot)ea'na.18 ___________ 1 8 1' ;ub codul Caragea %i )eg' org'" -oile de 5e$tre $e puteau -or a %i legali5a c&iar %i dup $,!r%irea c$toriei' 9' ;ub )eg' org' -oile de 5e$tre trebuiau a -i #n$cri$e #n regi$trele re$pecti,e dela Aogo-e6ia cea are $au dela trib' *ude6iene %i i$clite de pr6i' 1$t-el #n$cri$e actele" erau originale ca %i cele pre5entate de pr6i $pre legali5are %i #n$criere' Ca$' 0' 95(/91' b8 B pru uttorul care la con$tituirea ipotecii $e anga*ea5 a re$pecta dreptul de pre-erin6 al dotei con$oartei # pru utatului $u" nu ai poate #n ur in,oc lip$a de legali5area actului dotal' Ca$' 0' 98/79' c8 1' Dup art' 9 dela titlul 5e$trei din codul Caragea %i art' ((9 %i ((5 din )eg' org' $ingurele -or alit6i ce $e cereau pentru ,aliditatea actelor dotale $ub pedeap$a de nulitate" erau> ca actul dotal $ $e tran$crie #n condica $pecial de -oi de 5e$tre %i c" #n trei 5ile tribunalul $ tri it o copie ade,erit la Aogo-e6ia drept6ii $pre a o trece #n condica cancelarie' 1$t-el" pentru ,aliditatea unui a$e enea act dotal nu $e cerea nici autenticitatea %i nici pre5en6a #n5e$tratei' 9' Aegiuitorul" prin art' 1815" Codul ci,il" #ndator!nd pe -e eia #n5e$trat" $ub codul Caragea" de a lua #n ter en de un an in$crip6iune #n a,erea brbatului" n+a putut a,ea #n ,edere dec!t pe acele -e ei ritate #nainte de 186/" care ar ,oi a bene-icia de di$po5i6iunile noului cod $pre a+%i garanta 5e$trea prin o ipotec $pecial prin care $e acord -e eii un drept de ur rire c&iar a$upra i obilelor e%ite din patri oniul brbatului" iar nici de cu pe acele -e ei cari" ul6u indu-$e cu garan6ia de pre-erin6" pe c!t ti p $e a-l i obilul #n patri oniul brbatului" garan6ia dat prin codul Caragea" n+a ,oit a bene-icia de dreptul de ur rire #n contra celor de al treilea" acordat prin di$po5i6iunile noului cod' C" prin ur are" luarea in$crip6iunii #n ter en de un an" -iind o condi6iune a dob!ndirii unui drept nou" neluarea unei a$e enea in$crip6iuni" nu poate a,ea" -r a ne$ocoti re$pectul datorit dreptului dob!ndit" e-ectul de a ridic -e eii ritate" #nainte de 186/" dreptul de a $e de$pgubi cu precdere din a,erea i obiliar a brbatului" a-lat #n patri oniul $u" #naintea tuturor creditorilor po$teriori ei' Ca$' 0' 15//90(' d8 )eg' org' art' ((5' J@rice -oaie de 5e$tre" $e ne trece din cu,!nt #n cu,!nt #n condica cea r!nduit pentru ace$t $-!r%it" $ub o$!nd pentru neur are a nu $e 6ine -oaia #n $a " %i cu coprindere de tot lucrul i%ctor %i ne i%ctor" $au de $u a banilor da6i de 5e$tre" precu %i de a%e5 !ntul ce $e ,a -i -cut #ntre a !ndou pr6ile; -oaia de 5e$tre $e ,a #ntri de Garele Aogo-t" dup ce $e ,a trece #n condicJ' e8 Dreptul ce d ace$t art' -etei $r ane $au ,du,ei de-a -ace orice a%e5are cu brbatul $u pentru 5e$tre" nu e$te li itat de art' 9 %i 10 tot de acolo" cci a$e enea art' n+au aplica6ia lor dec!t #n lip$a unei a$e enea a%e5ri' Ca$' 00' 9/6/6(' -8 ;ub legea Caragea $c&i bul lucrului dotal pe un alt lucru nu $e putea -ace dec!t cu con$i 6 !ntul -e eii" $tp!na 5e$trei' Ca$' 0' 57(/900' g8 Dup legea Caragea %i )eg' org'" actul dotal era ,alabil" dac $e con$tituia #nainte de celebrarea c$toriei %i $e depunea #n tribunal car c legali5area $e -cea ai #n ur ' Ca$' 0' /1(/8(' &8 1' 1ce$t art' necoprin5!nd #n $ine alte di$po5i6iuni dec!t nu ai o de-ini6iune a 5e$trei" nu $e poate 5ice c Curtea apelati, l+a ,iolat" cit!ndu+l #n con$iderentele unei &otr!ri" prin care $e ad ite c antipricon $e poate pune %i pentru 5e$trea ne i%ctoare' 9' Dea$e enea %i pentru acelea%i ra6iuni nu $e poate pretinde c Curtea apelati, a ,iolat art' (( de ai *o$" acela% cap %i parte" cci un a$e enea art' nu pre,ede re$tric6iunea de-a nu $e putea pune antipricon pentru un lucru de 5e$tre i%ctoare' Ca$' 0' (59/66'

i8 ;ub codul Caragea -etele nu o%teneau pe prin6ii lor" ci nu ai -eciorii" cu obliga6ie #n$ de-a #n5e$tra pe -ete' 1$t-el" o -at" -ie c$torit c&iar dup oartea prin6ilor %i -ra6ilor ei" nu poate re,endica ni ic dela nepo6ii ei din o%tenirea r a$ dup ur a prin6ilor $i" dac $e con$tat c a -o$t #n5e$trat din a,erea printea$c' Ca$' 0' /07/900' *8 Dac #n principiu" $ub i periul legiuirii Caragea ca a5i" dota e$te inalienabil" #n$ prin nici un te2t legiuitorul nu # piedic #n acea$t pri,in6 libertatea con,en6iilor" %i nu opre%te pe pr6ile ce con$tituie$c 5e$trea de-a alege regi ul ce con,ine ai bine $o6ilor" $au de-a $tipula odalit6ile cele cred de cu,iin6 %i prin ur are %i dreptul de-a #n$trina dota' Ca$' 0' 18//901' D8 Tran$crierea #n regi$trele trib' a unei -oi dotale" era re$cri$ nu ai #n -olo$ul celor de al treilea' Ca$' 0' 5/9/90' l8 Aegali5area cerut de art' ((5" )eg' org' era cerut nu ai pentru a nu $e -ru$tra dreptul celor de al treilea' Ca$' 0' 87/89> 8 Crean6a dotal con$tituit $ub i periul cod' Caragea %i con$tatat prin act $ub $e ntura pri,at" poate -i opo5abil unui creditor ipotecar de%i actul dotal nu #ntrune%te -or alit6ile pre$cri$e de lege $ub pedeap$ de nulitate" c!nd #n$%i creditorul ipotecar i+a recuno$cut dreptul de prioritate' Ca$' 0' /9/81' n8 ;ub 0 periul cod' Caragea %i )eg' org' legali5area -oilor dotale $e cere nu ai #n ceeace pri,e%te raporturile cu cei de a+l treilea; #ntre pr6ile contractante" toc eala are putere c&iar -iind con$tatat prin act $ub $e ntur pri,at' Ca$' 0' ((5/81' o8 1' Dup legea Caragea" 5e$trea $e putea con$titui oric!nd %i $ub orice -or ' 9' Creditorii brbatului %i ai -e eii din ti pul c$toriei" nu au drept 0a de$pgubire din ,enitul dotal al -e eii dup di$olu6iunea c$toriei' Ca$' 0' 115/89 p8 1' Dup $piritul art' ((5 din )eg' org' nulitatea care i5be%te -oile de 5e$tre nelegali5ate" nu poate a,ea loc dec!t #n pri,in6a unei a treia per$oane" $au a unor per$oane $trine de toc eala 5e$tral" precu ar -i creditorii unui $o6; cci nu ai ace%tia" din cau5a lip$ei legali5rii ce d publicitate -oii 5e$trale" neput!nd cunoa%te e2i$ten6a unei 5e$tre %i # pru ut!nd pe $o6" pot a $e de$pgubi #n crean6ele lor prin pre-erin6a ce $e d 5e$trelor; iar nu %i pentru c&iar toc itoarele pr6i" adic pentru #n$u%i $o6ii #ntre d!n%ii %i care nu pot a $e pgubi #ntru ni ic din cau5a nepublica6iei -oii deoarece #n$%i ei au -cut+o' 9' Aegali5area unei -oi nu poate $er,i pentru #n$u%i $o6ii dec!t nu ai ca $ nu ai poat -i $upu$ conte$ta6iunii" ca5 la care ur ea5 neaprat a $e putea $u$6ine -oaia cu orice od legal de do,edire' Ca$' 0' 959/6/' 1 . Ni+i $r$at'l #oate *re7o)at - "n-'ea-+ -t#,nirea ze-trei m'ierii -ale( ni+i femeia ro)'l ze-trei ei )ela $r$at'l -'( +i ze-trea e-te )re#t'l femeii( iar ro)'l al $r$at'l'i. >n-% 11. C,n) *enit'l ze-trei e-te *enit )e #e-te an( at'n+i n'mai e-te al $r$at'l'i5 iar +,n) n' *a fi )e #e-te an( e-te al femeii( a)i+ a)ao-'l ze-trei. 4C'm a)i+ )e -e *a )a #)'re +' g/in) )e ze-tre( g/in)a +a 'n *enit )e #e-te an e-te a $r$at'l'i( iar )e *a tia $r$at'l #)'rea i *a *in)e +o#a+ii +ei tiai( at'n+i #re'l lor nefiin) *enit )e #e-te an( e-te a)ao-'l ze-trei m'ierei54 i iari% 4&e -e *a )a )e ze-tre 'n +,m#( +' f,nee i +' o zi)ire )r,mat netre$'in+ioa-( at'n+i f,n'l e-te *enit al $r$at'l'i5 iar )e -e *a *in)e materia zi)irii +ele netre$'in+ioa-e( at'n+i #re'l ei e-te a)ao- la ze-tre.4 18 ___________ 1 8 a8 4!n5area unei pduri $e con$ider ca alienare de -ond at!t dup ace$t art' c!t %i dup con$tantul obicei al p !ntului; #nc!t in$tan6a de -ond" care ar pri,i un a$e enea contract ca un contract de arend" ,iolea5 ace$t art' Ca$' 0' (98/66' b8 Crean6ele -e eii a$upra $o6ului ei pentru deteriorrile i obilelor dotale" ,!n5ri de pduri %i altele -ac parte integrant din 5e$tre %i $e bucur de pri,ilegiul acordat de cod' Caragea crean6elor 5e$trale' Ca$' 0' (8/70' c8 Pdurile dotale" c&iar cele de -oc" $ub i periul legii Caragea" con$tituie$c adao$ul 5e$trei %i nu de,in proprietatea brbatului" -iind din contr 6inut a re$titui ,aloarea lor' Ca$' 0' /7/88' 12. Tatl e-te )ator -1i "nze-treze #e fie7-a )in a*erea l'i.98 ___________ 9 8 Condi6iunea re5olutorie pu$ #ntr+un act dotal" nu e$te proibit de legea Caragea #ntr+c!t printr+#n$a printele n+a a,ut de $cop de c!t #ndeplinirea obliga6iunii #n5e$trrii -iicii $ale %i a$igurarea oralit6ii ca$nicilor $o6i' Ca$' 0' 110/76'

13. ='rin) tatl i rm,n,n) fata ne"nze-trat( i a*'t #rinte-+( )ator e-te fratele - o "nze-treze )in a+el a*'t( ),n) i )intr1al -' +,n) n' -e *a a.'nge( +a - o mrite )'# $r$at )e #otri*a ei( i )'# +in-tea ei.(8 ___________ ( 8 a8 Iata #n5e$trat cu din a,erea tat-$u nu e$te obligat a raporta ni ic la a$$a $ucce$iunii a ei $ale c!nd -ratele $u" $ingur o%tenitor" dup cod' Caragea a renun6at #n -a,oarea $urorii $ale la partea din $ucce$iunii patern care i $+a dat 5e$tre' Ca$' 0' 57/79' b8 Dup legea Caragea -etele ne#n5e$trate au drept la 1/6 parte din o%tenirea printelui lor' Ca$' 0' 87/89' c8 Dup legea Caragea -ratele e$te dator $a #n5e$tre5e pe $ora $a c&iar din a,utul $u" ca $ o rite dup brbat de potri,a %i dup cin$tea ei Ca$' 0' (0(/85' d8 Dup legea Caragea" ,!n5area unui i obil de ctre o%tenitorii de $e2 brbte$c e$te per-ect" deoarece -etele n+au ,re-un drept real a$upra a,erii r a$" a-ar de acela de a -i #n5e$trate' Ca$' 0' 8/77' 4>n+ i +,n) n' *a rm,nea ni+i 'n a*'t( )ator e-te i at'n+i fratele - o "nze-treze +' )intr1ale -ale.4 14. N' #oate $r$at'l - "nze-treze #e fie7-a )in ze-trea m'ierii -ale )e n' *a *rea ea. 15. =ama e -lo$o) - "nze-treze fata +' ze-trea -a. 16. Care tat( ori mam( ori r')( -a' -trin( *a fg)'i ze-tre( e )ator a o )a negreit. 17. e-trea +e -e fg)'iete -e #rotimi-ete a -e #lti mai "nt,i' )e+,t +ei +e a' "m#r'm'tat #e fg)'itor "n 'rma fg)'elii ze-trii. 4A)i+ "nt,i' +ea +e -e "nze-treaz( ia ze-trea +e i -1a fg)'it ei( i a#oi -e rf'ie-+ "m#r'm'ttorii +el'i +e -1a fg)'it.4 18 ___________ 1 8 a8 Ira6ii erau datori" dup legea Caragea" de a c$tori %i a #n5e$tra pe $urorile lor; ace$t drept la #n5e$trare al lor" -iind per$onal" nu trecea %i la o%tenitorii lor' Ca$' 0' 981/87' b8 Ira6ii dup legea Caragea" -iind datori $+%i #n5e$tre5e $urorile cu din c&iar a,utul lor propriu" c!nd nu e$te a,ere printea$c" re5ult de aici c ei nu pot pretinde $ -ie obliga6i la plata dote nu ai #n propor6iunea pr6ii ce au o%tenit %i prin ur are $a o di,id -a6 cu $ora de ritat %i #ntre ceilal6i co o%tenitori ai $i' Ca$' 0' /65/87' c8 Le$trea pro i$ $pre a pri a pe creditorii #n5e$trtorului po$teriori pro itorii" n+are ne,oie de -or alitatea art' ((5 din )eg' org' dac are o dat cert' Bn -a6a creditorilor #n5e$trtorului trebuie $ cut ai ult la e-icacitatea toc elii dec!t la in$tru entul prin care $e do,ede%te' Ca$' 00' 9(//6(' 18. C,n) tat -a' mam( r')( -a' -trin( fg)'iete ze-tre i n' o )( at'n+i $r$at'l e -lo$o)( - o +ear #rin .')e+at. 1$. C,n) $r$at'l ne#rimin) toat ze-trea +,t -e +o#rin)e "n foaia )e ze-tre( a #ornit .')e+at i iar n' o a #'t't l'a( at'n+i e )ator a r-#'n)e ne*e-tei +,t a #rimit. 2 . C,n) $r$at'l lene*in)'7-e( n' -e *a #orni "n +'r-'l #aragrafiei +a -1i +ear #rin .')e+at ze-trea( +ea fg)'it( i fg)'itor'l *a -+#ta( $r$at'l e-te )ator5 iar )e -e *a #orni n' e-te )ator.18 ___________ 1 8 1' :rbatul nu e$te obligat a #ntoarce ceea ce n+a pri it din 5e$tre dec!t nu ai c!nd din negli*en6a $a nu ,a -i pornit *udecata #n contra $a -gduitorului #n cur$ul pre$crip6iunii de 10 ani' 9' P!n a nu e2pir pre$crip6iunea nu poate na%te nici un drept ce ar decurge #ntr+#n$a %i tot a$t-el trebue aplicat ace$t principiu" #n ca5ul unde -e eia atuncea nu ai are un drept c!%tigat #n contra brbatului" c!nd a e2pirat ter enul util pentru pornirea $a #n *udecat' (' 0deia legiuitorului e2pri at #n ace$t art' e$te tot aceea din art' 19" iar deo$ebirea lor con5i$t #n a ceea c cel dint!i ,orbe%te de ca5ul c!nd nu $+a pri it 5e$trea #ntreag" iar cel de al doilea de acela unde $+a pri it nu ai o parte dintr+#n$a' Ca$' 0' 7(/65' 21. C,n) $r$at'l *a l-a ze-trea +ea fg)'it la fg)'itor'l - 'm$le +' )o$,n)( i *a -+#ta fg)'itor'l( $r$at'l e-te )ator.98 ___________ 9 8 ;o6ul e$te dator $ re$titue -e eii $ale pre6ul unui i obil dotal al ei" cu oca5iunea ad iterii $epara6iunii de patri onii dintre d!n%ii' Ca$' 0' 195/80'

22. C,n) -e *a )a l'i ze-tre *re7'n l'+r' +e "n -ilni+ie -e ine )e alt'l( i *a fi #rimit( at'n+i )a+ $r$at'l neo#rin)'7-e )e *re7o nea#rat -t,n.ineal( +i )in lene*ire n' -e *a #orni #rin .')e+at "n +'r-'l #aragrafiei( i #aragrafia( -e *a i-#r*i )'# a-e l'ni )ela zi'a n'nii( $r$at'l e-te )ator.(8 ___________ ( 8 a8 Din coprin$ul ace$tui articol %i din #ntreaga econo ie a ace$tei legiuiri" re5ult c brbatul e$te #n drept de a -ace ,erice ac6iune #n nu ele -e eii $ale %i de a o repre5enta #n *u$ti6ie" #n tot ce $e atinge de i obilele dotale" -r di$tinc6iune dac e recla ant $au p!r!t' De unde ur ea5 c odat ce brbatul a -cut un recur$ #n ca$a6iune contra unei deci5iuni relati, la un a$e enea i obil %i acel recur$ a -o$t re$pin$" &otr!rea dat a$upra-i e$te opo5abil -e eii" ca con$tituind autoritatea lucrului *udecat -a6 cu un nou recur$ ce %i d!n$a a -cut #n ur ' Ca$' 0' 990/9(' b8 1ce$t articol nu pune #n ulti ile dou aliniate principiul c o $ocietate $ub5i$t c&iar dup oartea unuia din $o6i #ntre $o6ii $upra,ie6uitori %i $o6ul rpo$at; el ,orbe%te de $tipula6iunile dintre $o6ii $upra,ie6uitori; ere5ii $o6ului de-unct r !n a-ar din $ocietate' Ca$' 0' (8/68' c8 Dup principiile codului Caragea" brbatul e$te #n drept $ repre5inte #n *u$ti6ie pe $o6ia $a %i #n toate ac6iunile relati,e la i obilul dotal' Ca$' 0' 60/86' 23. &'# +'m tata( -a' mama( -a' mo'l "nze-tr,n) o fat( -e *or aeza +' ginerele #entr' ze-tre( a+el aezm,nt rm,ne ne-trm'tat5 a)i+%;3 ___________ / 8 a8 1%e5 !ntul dotal ce $e -ace la c$torie #ntre printe %i ginere" dup legiuirea Caragea trebue $ r !ie ne$tr utat' Ca$' 0' 191/75' b8 Dup codul Caragea nu era trebuin6 ca #n5e$trarea $ $e -ac prin act $cri$" %i ca a bii ,iitorii $o6i precu %i #n5e$trtorul" $ -ie de -a6 la con-ec6ionarea lui' Prin ur are e$te ,alabil 5e$trea con$tituit ,erbal" de%i n+au -o$t -a6 la a%e5area 5e$trei dec!t #n5e$trtorul %i ,iitorul brbat' Ca$' 0' 790/90' c8 Curtea nu ,iolea5 art' de -a6 c!nd declar ,alabile con,en6iunile dintre #n5e$trtor %i ginere" -cute #n ,irtutea citatului art' Ca$' 0' 60/71' 24. &e -e *or aeza( +a m'rin) m'ierea fr motenitor( - motenea-+ $r$at'l toat ze-trea m'ierii( -a' o #arte( - 'rmeze "nto+mai )'# aezm,nt( i +elelalte. 25. C,te fata -rman -a' *)'*a -rman *or aeza +' $r$at'l lor #entr' ze-tre +,n) -e mrit( rm,n ne-trm'tate. 26. L'+r'rile )e ze-tre +ele mi+toare ne"n-'fleite -e #ot )a i #re'ite i ne#re'ite.18 ___________ 1 8 a8 ;ub i periul cod' Caragea nu ai i obilele dotale $unt inalienabile; bunurile i%ctoare $e pot aliena' Ca$' 0' 910/81' b8 @biectele obile dotale nepre6uite" dup legea Caragea" nu ai atunci $unt #n $arcina -e eii c!nd $e con$tat c $+au pierdut dintr+o -or6 a*or do,edit' Ca$' 0' 99/76' 27. N'mai iganii( )o$itoa+ele i toate +ele nemi+toare( ne#re'ite - -e )ea. 28. e-trea +ea #re'it -e #rime.)'iete #e -eama $r$at'l'i fr )eo-e$ire.98 ___________ 9 8 Prin e2pre$iunea c $tricciunile lucrurilor obile de 5e$tre pecetluite" pri,e$c #n $arcina $o6ului nu $+a #n6ele$ aici dec!t c 5e$trea obiliar e$ti at" de,ine prin e$ti a6iune proprietatea $o6ului %i c prin ur are ace$ta la de$-acerea c$toriei e dator -e eii pre6ul e$ti a6iunii' Ca$' 0' 90(/67' 2$. e-trea +ea ne#re'it ori+e -tri++i'ne *a +er+a )in *i+le'g( -a' )in ne"ngri.ire( -a' greal a $r$at'l'i( el e-te )ator5 iar +e -tri++i'ne *a +er+a )in nea#rat "nt,m#lare 2+'m fo+( +'f'n)are( rzmeri i altele3( #ag'$a e-te a ne*e-tei. 3 . 9iganii i )o$itoa+ele -e #rime.)'ie-+ #e -ama $r$at'l'i fr )eo-e$ire( ++i +,tig #r-ila lor( +e( +a o roa) a ze-trei( e-te a l'i. 31. C,te +/elt'eli *a fa+e -#re #aza l'+r'rilor )e ze-tre( -'nt ale l'i( iar +,t *a +/elt'i la zi)irea )in temelie 2+'m name-tii3 -a' -#re *enit no' al ze-trei 2+'m elete'( mori( i +elelalte3 a+ele +/elt'eli -'nt ale m'ierii.(8 ___________

8 a8 .u ai -e eia $au repre5entantul ei pot -i #n drept a in,oca bene-iciul ace$tui art' %i nu $e poate ad ite c ace$te di$po5i6iuni $e pot in,oca #n contra -e eii" cci atuncea $+ar lucra #n opa5i6iune cu $piritul legiuitorului" $c&i b!nd -a,oarea ce a ,oit a i $e -ace" cci prin cldirea unui $tabili ent de are ,aloare a$upra unui loc dotal de ic ,aloare" $+ar ab$oarbe 5e$trea -e eii' Ca$' 0' (0/6/' b8 Cu drept cu,!nt Curtea de -ond -ace aplica6iunea legei lui Caragea la o con$truc6iune -cut $ub i periul ei %i dup care c&eltuelile -cute de brbat la o 5idrie pe loc 5e$tral cad #n $arcina -e eii" iar en6iunea nu ai #n od ipotetic a legii noi" nu poate con$titui un i*loc de ca$are' Ca$' 0' 980/8('
(

32. Ni+i $r$at'l ni+i m'ierea n' #ot - *,nz ze-trea( - o zlogea-+( -a' - o )r'ia-+5 afar n'mai%@3 ___________ 1 8 a8 .e i%ctorul dotal con$tituit $ub i periul legiuirii Caragea poate -i #n$trinat de $o6i" c!nd #n contractul dotal d!n%ii au $tipulat acea$ta' Ca$' 0' /98/99' b8 ;e ,iolea5 legea Caragea" c!nd Curtea re$pinge i*locul de aprare #nte eiat pe pre$crip6iunea de (0 de ani cu rea credin6a" a$upra p !ntului ce $e recla pe oti, c" contra -e eilor c$torite nu curge pre$crip6iunea' Ca$ 0' 167/81' c8 1' Pre6ul unui i obil dotal e$te dotal con-or codului Caragea %i i obilul cu prat cu ace%ti bani de,ine dotal' 9' Cau5ele de #n$trinare ale unui i obil 5e$tral $unt regulate de legea $ub care $+a -cut contractul" iar -or ele de procedur cad $ub i periul legii noi' Ca$' 0' 5/9/90' d8 1' C&e$tiunea de a $e %ti dac un i obil dotal con$tituit dot $ub i periul ,ec&ii legiuiri Caragea poate -i ur rit de creditori pentru datorii contractate de -e eie #n ti pul c$toriei $e re5ol, dup legea $ub care $+a #nc&eiat actul de 5e$tre" adec dup legiuirea Caragea" iar nu dup noul Codice ci,il $ub i periul cruia $+au contractat # pru uturile' 9' Hn i obil dotal con$tituit 5e$tre $ub i periul ,ec&ii legiuiri Caragea nu poate -i ur rit de creditori pentru datorii contractate de -e eie #n ti pul c$toriei" -ie $ub i periul noului Cod ci,il" -ie $ub ,ec&ea legiuire' Ca$' 0' 1(//95' 33. C,n) $r$at'l *a #'ne +' tirea .')e+ii( alt+e*a "n lo+'l ze-trei )e a+ela #re( at'n+i l'+r'l )e ze-tre #oate -1l *,nz( -1l zlogea-+( -1l fa+ ori+e *a *oi5 i%63 ___________ 9 8 a8 0 obilul ce $e pune antipricon #n locul unui lucru dotal de,ine inalienabil" c&iar c!nd ,aloarea lucrului dotal e$te ai ic dec!t ,aloarea i obilului pu$ antipricon' Ca$' 0' ///7(' b8 :rbatul poate pune cu %tirea *udec6ii altce,a #n locul 5e$trei" de acela%i pre6" %i atunci poate ,inde $au 5logi lucrul de 5e$tre' Ca$' 0' 708/97' c8 .u $e ,iolea5 ace$t art' c!nd $e #ncu,iin6ea5 de in$tan6ele de -ond ca obiectul de antipricon $ $e po$ead de partea ad,er$ #n locul celui dotal ,!ndut' Ca$' 0' 1/67' d8 )e,endicarea unui i obil dotal nu $e poate -ace pe cale incidental cu oca5iunea ac6iunii #n re$tituirea dotei' Ca$' 0' 195/80' e8 C!nd #n loc de a $e -ace dotal un i obil al brbatului #n locul unui i obil al -e eii ce $e ,inde" $e a$igur nu ai pre6ul i obilului dotal ,!ndut #ntr+un i obil al brbatului" nu $e poate 5ice c i obilul brbatului e$te pu$ antipricon %i prin ur are dotal' Ca$' 0' 9(/75' 34. ='ierea +,n) *a *oi -1i #'ie la +in #oliti+e-+ #re $r$at'l -'( -a' +,n) *a *oi - )ezro$ea-+( ori - -+oa )ela "n+/i-oare( ori - tm)'ia-+ #re el ori #re +o#il'l ei( ori - mrite *re7o +o#il a -a e-te *olni+ - *,nz l'+r' )e ze-tre al ei #rin a)e*erirea .')e+ii. 35. ='ierea( +,n) l'+r'l )e ze-tre al ei -e *a "nt,m#la a fi netre$ni+( -a' +' ane*oie a -e -l'.i +' ),n-'l( -a' mai m'lt )e #ag'$ )e+,t )e folo-( e-te *olni+ #rin a)e*erirea .')e+ii -1l )ea -+/im$ #e alt+e*a( -a' -1l *,nz( i - +'m#ere l'+r' )e tre$'in( i mai )e folo-.(8 ___________ ( 8 a8 1' Pentru a $e putea cu pra cu bani de 5e$tre prin%i de pe un i obil dotal ,!ndut" un alt i obil productor de un ai bun -olo$ #ntru c!t acel nou i obil" nu $+a -o$t g$it #n o entul de$-acerii i obilului netrebnic" e$te neaprat trebuin6 de un inter,al oarecare; cci al intrelea en6in!nd *udectorul ab$oluta proibi6iune a ne#n$trinrii i obilului dotal netrebnic p!n c!nd nu $e ,a pre5enta oca5iunea a-lrii unui altul ai -olo$itor $+ar da loc unui incon,enient tot at!t de $urptor pentru 5e$trea -e eii" cci $+ar putea pierde oca5iuni ce ar

-ace ca $ $e poat prinde pe un i obil dotal o ,aloare ult ai #n$e ntoare" dec!t actuala lui ,aloare intrin$ec' 9' Bn acela% incon,enient a c dea %i c!nd $+ar pretinde a 6ine banii dotali #n depo5it" -r a+i pla$a #n pro-itul proprietarului lor; cci $+ar putea #nt! pla ca $ nu $e g$ea$c de #ndat un -ond con,enabil pentru pre-acerea 5e$trei din o ,aloare i%ctoare #n ne i%ctoare' (' .u e2i$t lege care $ oprea$c pe *udector de a da banii 5e$trali a-la6i de d!n$ul #n ca$$a trib' cu procent' Ca$' 0' 86/65' b8 Dup cod' Caragea -e eia putea cu autori5area trib'" $ dea #n $c&i b un lucru de 5e$tre c!nd era netrebnic $au ane,oie de $lu*it cu d!n$ul" $au $+l ,!n5 %i $ cu pere lucru de trebuin6 %i ai de -olo$' Pentru acea$ta" #n$" legiuitorul nu arta ce -or alit6i trebuia $ #ndeplinea$c tribunalele; nici nu cerea ca din banii ob6inu6i din ,!n5area unui i obil dotal $ $e cu pere alt i obil care $ de,ie dotal" ci nu ai un alt lucru care $ -ie ai de -olo$> nici nu pre$cria ca #n$trinarea i obilului dotal $ $e -ac prin -or a ,!n5rilor publice; a$t-el c c&iar dac $+ar -ace ,!n5area $ub Codul nou" nu $e poate recurge la -or alit6ile pre,5ute de ace$t cod" cci $+ar atinge principiul neretroacti,it6ii legilor' Ca$' 0' 980/9(' 36. 9iin) +-torie n' e -lo$o) m'ierea -1i ia ze-trea )ela $r$at( afar n'mai% 37. C,n) $r$at'l -e *a )o*e)i ri-i#itor( i +/elt'itor( -a' "ngre'iat "n )atorii( #oate m'ierea +' mi.lo+'l .')e+ii -1i ia ze-trea( -a' - +ear -ig'rana ei( i%@3 ___________ 1 8 a8 Aegiuitorul Caragea c!nd a acordat -e eii autori5area de a+%i a$igura 5e$trea prin ipotec a$upra unui i obil" a a,ut #n ,edere dreptul de pre-erin6 acordat 5e$trei -a6 cu creditorii ipotecari ai $o6ului; prin ur are a con$iderat ipoteca ca ai a$igurtoare pentru -e ei" dec!t $i plu pri,ilegiu a pre-erin6ei ne#n,e$tit ca ipotec" cu dreptul de ur rire' Ca$' 0' 957/67' b8 1' .u poate *udectorul re-u5a #ntrirea ,!n5rii unui i obil 5e$tral" -cut cu con$i 6i !ntul -e eii" c!nd acea$ta arat c ,!n5area o -ace pentru neaprate trebuin6e ca$nice de cutare la boal' 9' .ici a $o6ului a,ere i obil gre,at cu preten6ii 5e$trale" la a$e enea ca5uri" nu poate *udectorul dac $+ar ,inde cu con$i 6i !ntul -e eii" $ re-u5e #ntrirea ,!n5rii ai ale$ dac -e eia de ai #nainte #nc po$ed &otr!rea de a $e de$pgubi de 5e$tre ci din a,erea brbatului ei' Ca$' ;ec6' Hn' 1///69' c8 .e,a$ta e$te #n drept a+%i cere dela brbat 5e$trea # preun cu ,enitul ei at!t c!nd el e$te ri$ipitor" c!t %i c!nd e$te #ngreuiat cu datorii' 1ce$t art' e$te cu e2cep6iunea art' 9 acela% cap %i parte' Bnapoierea 5e$trei pre,5ut de art' de -a6 trage cu $ine %i #napoierea ,enitului ei' ?udectoria care decide #napoierea 5e$trei poate" con-or cu alin' / art' 961 )eg' org'" lua $uri a$igurtoare pentru ,enit' Ca$' 00' 8(/69' 38. C,n) $i-eri+a *a o-e$i #e m'iere )e $r$at #entr' 'n +'r- )e *reme +' n)e.)e )e "m#+at( i at'n+i #oate -1i +ear -ig'rana ze-trei.98 ___________ 9 8 ;o6ia poate cere $iguran6a 5e$trei $ale" nu nu ai la ca5 de de$-acerea cununiei" dar %i la ca5 de de$pr6ire ,re elnic" dac actul de de$pr6ire ,re elnic e$te aprobat de Prea ;-in6ia ;a Gitropolitul' Ca$' 00' 108/6(' 3$. C,n) *a m'ri $r$at'l( m'ierea rm,ne )e -inei -t#,n #e ze-trea ei. 4 . C,n) m'rin) $r$at'l are m'ierea li#- )e ze-tre at'n+i a*erea l'i - "m#linea-+ at,ta li#- +,t "i li#-ete "m#otri*a #ra*ililor +e -'nt #entr' ze-tre. 41. C,n) -e *a )e-#ri $r$at'l )e m'iere #entr' #ri+inele 2@( 6( ?( ;( B( @@3 )ela B( at'n+i $r$at'l e )ator ze-trea m'ierii )'# +'m la ;< -e /otrte. 42. C,n) -e *a )e-fa+e +-toria )in #ri+in + m'ierea a +'getat r' "m#otri*a *ieii $r$at'l'i -' 2B3. At'n+i $r$at'l - -t#,nea-+ .'mtate )in ze-tre( )e n1a' +o#ii5 iar )e a'( - o in #entr' ),nii -'$ e#itro#ia -a( l',n)'7i ro)'rile "n+,t *a tri( i m'ierea - -e "n+/iz "n mn-tirea )e +l'grie( n'mai #'in )e+,t )o' l'ni( ni+i mai m'lt )e+,t )oi ani. 4Iar +,n) -e *a )e-fa+e +-toria )in #ri+in + $r$at'l a +'getat r'( "m#otri*a *ieii m'ierii( at'n+i -1i r-#'nz ze-trea "ntreag )'# +'m la ;@( i #re'l ze-trei #e .'mtate i el a-emenea - -e "n+/iz "n mn-tire )e +l'gri.4

43. C,n) -e *a )e-fa+e +-toria #entr' #rea+'r*ia( m'ierii( at'n+i - -e 'rmeze #re+'m i #entr' #rime.)'ire )e *ia( 2*ezi ;63 fr )e a -e "n+/i)e m'ierea "n mn-tire )e +l'grie. 4Iar +,n) -e *a )e-fa+e +-toria #entr' ++i $r$at'l /rnea iitoare( -a' #entr' ++i #ono-l'in)'7i m'ierea +a #e o nefe+ioar -a' #rea+'r*( n' o *a )o*e)i( -a' #entr' +a - neg'torea +' +in-tea ei. At'n+i - -e 'rmeze #re+'m i +,n) *a +'geta "m#otri*a *ieii -ale( 2*ezi ;63 fr )e a -e "n+/i)e "n mn-tire )e +l'gri.4 Pentr' eFo#ri+ !. 44. Toat a*erea mi+toare -a' nemi+toare( +,te are m'ierea afar )in ze-trea ei( eFo#ri+ -e zi+e. 45. Toat eFo#ri+a tre$'e - fie ti't $r$at'l'i )e 'n)e o are m'ierea iar fiin) neti't e-te a $r$at'l'i.18 ___________ 1 8 a8 De%i #ntr+un intere$ de #nalt ordine $ocial" acela al de nit6ii -e eii %i al oralit6ii publice" pentru ca -e eia $ nu poat c!%tiga a,ere din $orginte i oral" legiuitorul Caragea a regulat ca toat e2oprica -e eii trebue $ -ie %tiut brbatului" iar -iind ne%tiut e$te a brbatului; #n$ atunci c!nd in$tan6a de -ond con$tat c -e eia c!nd $+a c$torit a,ea a,ere" %i c acea a,ere a ,!ndut-o #n ti pul c$toriei" cu care bani a cu prat un alt i obil" acel i obil $e con$ider proprietatea -e eii" %i #n ace$t ca5 pre5u 6iunea ucian nu+%i are locul' Ca$' 0' 59/90(' b8 :rbatul poate ad ini$tra e2oprica $o6iei $ale cu a ei #n,oire tacit %i -r a a,ea un andat $pecial dela d!n$a' .u $e co ite o i$iunea e$en6ial c!nd in$tan6a de -ond tace a$upra unor acte produ$e cari $unt $trine de obiectele proce$ului' Ca$' 0' (/79' c8 1' :rbatul nu+%i poate #n$u%i proprietatea a$upra unui i obil e2tradotal al -e eii prin aplicarea -cut de el #n$u%i a art' de -a6 %i Curtea care ad ite un a$e enea principiu" ,iolea5 citatul articol' 9' Dreptul dat brbatului de art' de -a6" -iind un drept creat e2clu$i, #n -a,oarea oralit6ii %i a con$olidrii -a iliei" nu poate -i e2ercitat dec!t de d!n$ul -r $ $e poat tran$ ite la copii' Ca$' ;ec6' Hn' (05/76' d8 Dreptul acordat de ace$t art' brbatului de a a,ea cuno%tin6 de e2oprica -e eii" e$te ba5at pe con$idera6iuni #nalte de oralitate %i de bun ar onie #n c$torie" -iind de trebuin6 a cunoa%te brbatul $orgintea de unde deri, bunurile para-ernale ale -e eii' Prin ur are ace$t drept e$te cu totul per$onal brbatului %i nu $e tra$ ite o%tenitorilor $i" ne ai -iind acela% intere$' Ca$' 0' (/8/6/' e8 Di$po5i6iunea art' de -a6" dup care $e pre$upune ca apar6in!nd brbatului orice a,ere dob!ndit de $o6ie" -r ca pro,enien6a banilor $ -i -o$t cuno$cut brbatului" e$te o di$po5i6iune general" aplicabil $ub orice regi atri onial %i put!ndu-$e in,oca de creditorii per$onali ai $o6ului anterior $au po$terior ac&i5i6iunii' Ca$' 0' 5/90' 46. C,t eFo#ri+ ti't $r$at'l'i are m'ierea toat +a nite l'+r'ri ale -ale o -t#,nete ea )e-*,rit( i e-te *olni+ -( fa+ +' ),n-a +e *a *rea( a)i+ - *,nz - o "n+/irieze( - o zlogea-+( - o "m#r'm'te i - o )r'ia-+.98 ___________ 9 8 a8 Ie eia ritat $ub regi ul dotal nu e ad i$ibil a ataca #n nulitate actele %i tran5ac6iunile -cute de d!n$a" relati,e la lucrurile $ale para-ernale 7e2oprica8' Ca$' 0' 1//71' b8 Dou &otr!ri date de una %i aceia% in$tan6" din care una cali-ic o a,ere de dar #ntre ,ii iar cealalt de o%tenire" nu $e $ocote$c contra5ictoare #ntre ele #nc!t $ drapene cea ,ec&e pe cea nou #n ,irtutea lucrului *udecat" dac nu ,or -i date #ntre acelea%i per$oane Ca$' 00' 61/69' 47. &a+ m'ierea *a )a eFo#ri+a ei "n m,inile $r$at'l'i( tre$'e $r$at'l - "ngri.ea-+ )e ea +a )e +/iar l'+r'rile -ale( iar )e n'( ori +e i -e *a "nt,m#la )in ne#'rtarea l'i )e gri.e( -a' )in *i+le'g( e-te )ator. 48. C,n) $r$at'l *a "ntoar+e m'ierii ze-trea -a' motenitorilor ei( )ator e-te - "ntoar+ i toat eFo#ri+a( afar n'mai )in +,te a' *,n)'t ea ori a )r'it( a' -1a' -tri+at n' )in ne"ngri.irea -a' *i+le'g'l l'i( +i )in #ri+ina *remii( ori )in alt "nt,m#lare nea#rat.

Capitolul %VII Pentr' "n*oial !. 1. >n*oial -e zi+e to+meala a+eia +e )oi -a' mai m'li #rigonitori fa+ "ntre ),nii a)i+ -e a.'ng la #rigonirile lor( - n' -e mai .')e+e la .')e+at. 2. >n*oiala -e fa+e i "n -+ri- i #rin grai i #rin mi.lo+itori i fr mi.lo+itori. 3. &a+( la "n*oieli -e or,n)'iete o-,n)a a+el'ia +e n' *a #zi to+meala( o-,n)a -e #'ne "n l'+rare "nto+mai. 4. &a+ la 'na i a+eia #ri+in #rigonin)'7-e m'li( 'nii )intr1"nii -e *or "n*oi iar alii n'( at,ia -'nt legai a #zi a+ea "n*oial( +,i -e *or fi "n*oit. 5. Cine n' -e "n*oiete +' +/iar -t#,n'l #rigonirii -a' +' *e+/il'l l'i( n' -e -o+otete + -e "n*oiete. 6. &e n' -e *a n'mi /otr,t la +e #rigonire -e "n*oie-+( +ei +e -e "n*oie-+( +i n'mai *or zi+e + -e "n*oie-+( -a' + la #rigonire -e "n*oie-+( at'n+i e-te neti't )e -1a f+'t "n*oial( -a' n'( i #entr' a+eea )e n' -e *a )o*e)i /otr,t( la +e #rigonire( e-te fr trie. 7. &a+ *re7o #arte #rigonitoare( *a a-+'n)e -a' *a f'ra( ori "n-'i -a' #rin alt'l )o*ezile )re#tilor +elorlalte "m#roti*ni+e #ri( i +' *i+le'g -e *a "n*oi +' a+eia( i a#oi -e *a *)i a)e*r'l( n' -e -o+otete + -1a' "n*oit. 4C'm +,n) motenitor'l 'n'i "m#r'm'ttor mort -e *a "n*oi +' )ator'l( +a -1i )ea )in )atoria l'i at,ta i -1i ierte +ealalt( i a#oi )'# "n*oial -e *a arta )iata mort'l'i( "n +are erta )ator'l'i -' toat )atoria5 -a' +,n) 'n motenitor )im#re'n +' alt'l( tiin) toat a*erea mort'l'i n' *a arta7o )e#lin +el'ilalt motenitor( i a+ela +rez,n)'7l -e *a "n*oi #e +,t i7a artat +ellalt.4 18 ___________ 1 8 1' ;pre a $e obor# o toc eal trebue a $e proba ai #nt!iu de e$te contrar legilor" $au de e$te -r trie" adic -cut prin dol or prin $il' 9' ;ila pre,5ut e$te nu ai aceia ce ,ine de la o alt per$oan precu c!nd cine,a aterialice%te $ile%te pe altul a+i i$cli o #n,oial $au %i c&iar oral ente prin a enin6ri di-erite; iar nici de cu nu $e poate $ocoti $ila #n $en$ul citatului articol # pre*urrile din parte" %i intere$ de orice natur" -ie ori c!t de nenorocite a #n$%i per$oanei ce -ace #n,oiala' Ca$' 0' (05/6/' 8. U+iga'l #oate - -e "n*oia-+ #entr' '+i)ere +' r')ele +el'i omor"t.98 ___________ 9 8 .u $+a ai per i$ #n$a $ub regi ul legi$la6iunii penale ulterioare ca ac6iunea public de ur rire $ poat -ace obiectul unei tran5ac6iuni'nd'aco $. >n*oiala +ea -ilit( +,n) -e *a )o*e)i( e-te fr )e trie. Capitolul %VIII Pentr' ereto+rizie !. 1. Ereto+rizie -e zi+e to+meala a+eea +e )oi -a' mai m'li #rigonitori( aleg,n) #e 'n'l -a' #e )oi ini( -a' mai m'li( "i *or or,n)'i .')e+tori #ri+inii lor.18 ___________ 1 8 1' C!nd $e conte$t e2i$ten6a to,r%iei" pe c!t conte$ta6iunea acea$ta trage dup $ine %i conte$ta6iunea $tatutelor ei" *udectoria nu poate pe ba5a lor" $ tri eat pe pr6i a $e *udeca la arbitrii pre,5u6i #ntr+!n$ele -r a ,iola art' 1 cap' 9" part' 6 pri ind de do,edit un lucru ce e$te conte$tat' 9' ?udectoria care ur ea5 #n $en$ contrar ,iolea5 art' din ur %i -ace o rea aplica6iune a art' de -a6 d!nd $tatutelor to,r%e%ti puterea unei #n -iin6 toc eli de eretocri5ie" c!nd acea toc eal e$te tgduit' Ca$' 00' 67/6/' 48e zi+ i .')e+torii a+eia( .')e+tori7alei.4

2. Ori+e #rigonire )e to+meal i )e )ar'ri afar n'mai )e )e-#renia +-toriei( )e ze-tre( )e e#itro#ie i )e motenire -e #oate .')e+a i #rin ereto+rizie. 3. Pri+ini )e *ino*ie n' -e .')e+ #rin ereto+rizie. 4. Ori+e o$raz #oate - fie ereto+riti+ a)i+ .')e+tor7ale-. 4Afar )e m'ieri( ne*r"-tni+i( ne$'ni i )e oameni "n *ileag o-,n)ii )e ne+in-tii.4 5. To+meala ereto+riziei tot)ea'na "n-+ri- - -e fa+. 6. P,n( a n' )a "n m,na .')e+torilor7alei #rigonitoarele #ri +arte )e to+meala ereto+riziei( -'nt -lo$ozi( )a+ n' *or *oi( - -tri+e to+meala( iar )'# +e *or )a7o n' mai -'nt -lo$ozi. 7. C,n) "n to+meala ereto+riziei -e *a or,n)'i o-,n)a "m#otri*a +el'i +e n' *a -ta la /otr,rea .')e+torilor( o-,n)a - -e "m#linea-+. 8. C,te i +e fel )e #ri+ini *or or,n)'i #rile #rigonitoare( "n to+meala ereto+riziei( at,tea i a+elea n'mai -'nt -lo$ozi .')e+torii - .')e+e. $. Cei +e -e .')e+ -'nt -ilii - -tea( i - )ea a-+'ltare #,n la -f,rit'l /otr,rii. 1 . P,n a n' intra "n +er+etarea #ri+inii( .')e+torii7alei -'nt -lo$ozi - -e le#e)e )e a fi .')e+tori. 11. &'# +e *a intra .')e+tor'l7ale- "n +er+etarea #ri+inii( n' -e mai #oate le#)a( afar n'mai +,n) -e *a ne+in-ti )e +tre +ei +e -e .')e+( -a' )e e-te - #'r+eaz 'n)e*a -a' )e -e *a or,n)'i "n -l'.$ #oliti+ea-+ -a' )e i -e *a "nt,m#la *re7o $oal +e n' -e #oate tm)'i( -a' )e *a )o*e)i + i -a' "nt,m#lat tre$i nea#rate( )in #ri+ina +rora n' -e "n)eletni+eaz. 12. C,n) 'n .')e+tor7ale- afar )in zi-ele #ri+ini 2@@3 n' *a - .')e+e i - /otra-+( at'n+i - -e -ilea-+ #rin 8t#,nire. 13. C,n) 'n'l -a' toi .')e+torii7alei( -e *or le#)a )e .')e+at( #entr' #ri+inele a+elea 2@@3( at'n+i -lo$ozi -'nt +ei +e -e .')e+ - -tri+e e+to+rizia( -a' )im#re'n +' a+eia( - or,n)'ia-+ #e alt'l( -a' #e ali .')e+tori la #ri+ina lor( )e *or *oi. 14. G')e+torii7alei( afar )in +eea+e "i *or or,n)'i( n' #ot #e alt'l ni+i - .')e+e ni+i - "n)atoreze. 15. C,n) .')e+torii7alei n' -e 'ne-+ la /otr,re( i +,i -'nt +ei +e n' -e 'ne-+( at,ia -'nt i +ei +e -e 'ne-+( at'n+i "n-'i ei +' toii - aleag 'n al treilea .')e+tor18 #e-te ),nii( fr a -e "ntre$a +ei +e -e .')e+ )e *oie-+ -a' n'. ___________ 1 8 ;upraarbitru' 16. Veri+e *a /otr" .')e+tor'l +e -1a ale- #e-te +eilali( -'nt )atori i .')e+torii i +ei +e -e .')e+ -a #rimea-+ negreit. 17. C,n) +ei mai m'li .')e+tori -e 'ne-+ la /otr,ri i +ei mai #'ini n' -e 'ne-+( at'n+i are #'tere #rerea +elor mai m'li. 18. C,n) 'n'l )in or,n)'iii .')e+tori7alei li#-in)( n' *a a'zi i el toat +'rgerea #rigonirii ni+i *a )a #rerea -a( /otr,rea +elorlali n' are ni+i o #'tere( afar n'mai( li#-in)( *a l-a /otr,rea -a la to*ar'l -'. 1$. &'# +e *or i-+li /otr,rea .')e+torii7alei i o *or )a +elor +e -e .')e+( n' mai -'nt .')e+tori i n' #ot - mai .')e+e )e iznoa* #ri+ina( ni+i )e *or fi greii -1i "n)re#teze /otr,rea( afar n'mai )e -e *a fi "nt,m#lat greeal la n'mere( -a' la n'mrtoare. 2 . Hotr,rea .')e+torilor7alei( ori )rea#t -a' ne)rea#t )e *a fi( a#elaie n' are.98 ___________ 9 8 .u $e poate cere ca$area unei &otr!ri pentru c nu $+a #nte eiat pe un act anulat cu con$i 6i !ntul $u %i al ad,er$arului' Ca$' 0' 75/69' 21. Ereto+rizia n1are trie%?3 ___________ ( 8 a8 1' ;e en6ine actul de eretocri5ie pe c!t ti p pr6ile nu $+au #n,oit $pre a+l de$-iin6a' 9' De%i un act de eretocri5ie nu e$te dec!t o con,en6iune" #n$ a$e enea acte $+ar putea regula dup legea co un" c!nd prin legea $pecial" adic legea de eretocri5ie nu $e pre,d ca5urile #n care o a$e enea con,en6iune e$te $au nu $upu$ anulrii' (' .u $e poate 5ice c Curtea apelati, interpretea5 ru ace$t art' c!nd g$e%te c actul de eretocri5ie nu poate -i anulat pentru c pr6ile nu $+au #n,oit la acea$ta' /' C!nd Curtea apelati, &otr%te c co pro i$ul $+%i aib e-ectul $u" c!nd actul de eretocri5ie a -o$t pu$ #n lucrare prin -acerea de ctre pr6i a acelor cu,enite pentru #ndeplinirea toc elii" nu $e poate 5ice c Curtea apelati, ,iolea5 toc eala' Ca$' 0' ///66' b8 Dreptul de prioritate con$tatat prin $entin6e *udectore%ti nu $e #ntinde dec!t a$upra obiectelor ce au -o$t a,ute #n ,edere la pronun6area acelor &otr!ri' Ca$' 0' 99/77' 7 C,n) #ri+ina n' -e .')e+ #rin ereto+rizie 26( ?35

7 C,n) -e fa+e .')e+tor7ale-( +el +e -e o#rete )e +tre #ra*il 2;35 7 C,n) +ei +e -e .')e+ #,n a n' -e "n+e#e .')e+ata( i )'# +e -e *a "n+e#e( -ing'ri -e *or "n*oi5 7 C,n) -e *a le#)a -a' *a m'ri *re7'n'l )in .')e+tori i +ei +e -e .')e+ n' *or or,n)'i alt'l5 7 C,n) *a m'ri *re7'n'l )in +ei +e -e .')e+. Capitolul %I% Pentr' *e+/ilet !. 1. Ve+/ilet zi+em fa#ta *e+/il'l'i. 4Iar *e+/il e-te +el +e -t "n lo+'l -t#,n'l'i la *re7o trea$.4 2. Ve+/ilet'l -e "nto+mete )in to+meala -t#,n'l'i i a *e+/il'l'i( a)e+% 'n'l - #'ie "n l'+rare trea$a( iar +ellalt - #rimea-+ +ele l'+rate. 3. &e m'lte fel'ri -e fa+e *e+/ilet'l( )'# fel'rimile #ri+inilor. 4A)i+ - to+mea-+( i *,nz( - +'m#ere( - "n+/irieze( - )ea( - ia( - #ri*eg/ieze( - )r'ia-+( - -e .')e+e( - -e "n*oia-+( i +elelalte.4 4. 8e #oate )a *e+/ilet'l )e +tre -t#,n( )e "n-'i -a' #rin alt'l( "n-+ri- i ne-+ri-( #entr' 'n l'+r' i #entr' m'lte( +' )eo-e$ire i fr )eo-e$ire( +' )e#lin #'tere i ori +'m alt.18 ___________ 1 8 4ec&iletele $e pot -ace %i ne$cri$e' Ca$' 0' /99/67' 5. Ve+/il'l e )ator( - #'ie "n l'+rare trea$a *e+/ilet'l'i -'( )'# to+meal( )'# +'get'l -t#,n'lni i fr *i+le'g. 6. Care *e+/il *a #'ne "n l'+rare trea$a *e+/ilet'l'i "m#otri*a to+melii i +'get'l'i -t#,n'l'i( -a' *a l'+ra +' *i+lenie( i *a #ri+in'i #ag'$( e-te )ator #ag'$a. 7. &a+ *e+/il'l *a #'ne "n l'+rare trea$a )'# to+meal( )'# *oia -t#,n'l'i( i fr *i+le'g i -e *a #ri+in'i #ag'$ )in "nt,m#lare( n' e-te )ator.18 ___________ 1 8 ;tatul" dup legiuirea Caragea e$te re$pon$abil de -aptele -unc6ionarilor publici" lucr!nd #n calitate de -unc6ionari' Ca$' 0' 1(6/69' 8. &a+ *e+/il'l )'# +e *a #rimi *e+/ilet'l -e *a lene*i i fr ni+i o "nt,m#lare nea#rat n' *a #'ne ni+i )e +'m trea$a "n l'+rare( at'n+i )e n' -e *a "nt,m#la( #ag'$( n' -e "n*ino*ete n'mai #entr' a+ea-t a l'i -em#li+e lene*ire5 iar )e -e *a "nt,m#la( -e "n*ino*ete ++i -e +'*enia ori - n' #rimea-+ *e+/ilet'l( -a' )'# +e l1a #rimit - #'ie tre$a "n l'+rare. 9. C,t +/elt'ial *a fa+e )ela -ine *e+/il'l +' +'*iin "n l'+rarea *e+/ilet'l'i -'( e-te )ator -t#,n'l a+ea +/elt'eal - o #ltea-+ +' )o$,n)( m+ar i )e n'1i *a fi #or'n+it - +/elt'ea-+. 4:i +,n) "i *a fi or,n)'it +,t - +/elt'ia-+ i *e+/il'l *a +/elt'i mai m'lt +' +'*iin( iari -t#,n'l e-te )ator la +ele mai m'lt +' +'*iin +/elt'ieli. Iar )e *a +/elt'i fr +'*iin( mai m'lt( el e-te )ator.4 98 ___________ 9 8 C!nd Curtea de -ond recunoa%te #n principiu c din co binarea actelor produ$e de pr6i" re5ult pentru andant" obliga6iunea de a de$pgubi pe andatarul $u pentru $er,iciile -cute" iar pe de alt parte" nu $tatuea5 %i a$upra garantului de$pgubirii cu,enite" l$!nd acea$t c&e$tiune nedeci$" *udectorul de -ond ne$ocote%te co peten6a $a %i ,iolea5 art' de -a6' Ca$' 0' (1/71 10. &'# +e -t#,n'l *a )a *e+/ilet *e+/il'l'i i *e+/il'l *a "n+e#e a #'ne "n l'+rare trea$a( "n)at e-te )ator -t#,n'l a #rimi ori+e *a fa+e *e+/il'l )'# #or'n+a l'i. 11. Poate -t#,n'l )'# +e *a fi )at *e+/il'l'i "nt,ia #or'n+( - )ea i al )oilea +' tot'l "m#otri*a +elei )int,i( -a' -#re )re-'l +elei "nt,i )e tot -a' "n #arte( i a treia i a #atra i )e r,n) tot)ea'na( "n- #,n a n' "n+e#e *e+/il'l a l'+ra ++i )'# +e *a "n+e#e( -e +a)e - #rimea-+ -t#,n'l +ele l'+rate. 12. C,n) *a or,n)'i -t#,n'l i al )oilea *e+/il( tot la a+ea #ri+in( )'# +e a or,n)'it #e +el "nt,i( at'n+i )e *a fi a#'+at +el "nt,i - #'ie trea$a "n l'+rare( e-te )ator -t#,n'l - #rimea-+ toate +,te *a fi l'+rat #,n at'n+i i +/elt'elile +ele +'*iin+ioa-e. 13. &e -e *or or,n)'i )e -t#,n )oi( -a' mai m'li *e+/ili tot la a+eia #ri+in( toi -'nt )atori )eo#otri* #entr' a+eea( i )e n' *or a#'+a trea$a +' toii )eo#otri* "m#re'n( #entr' + toi )eo#otri* a' #rimit *e+/ilet'l.

14. C,n) )in )oi -a' mai m'li *e+/ili )e o -eam or,n)'ii la a+eea #ri+in( 'n'l -a' 'nii *or l'+ra fr +eilali( at'n+i -t#,n'l *olni+ e-te( )e -e #g'$ete( -1i +ear )ela toi #ag'$a. 15. Are *oie *e+/il'l )'# +e *a #rimi i -e *a fa+e *e+/il( - -e le#e)e #,n a n' "n+e#e trea$a( -a' i "n l'+rare fiin)( )in +'*iin+ioa-a #ri+in i zti+neal. 4A)i+ )e -e *a $oln*i( -a' -e *a or,n)'i "n -l'.$ #oliti+ea-+( i n1are *reme. 8a' )in alt a -a "nt,m#lare( +e "ntr1a)e*r "l zti+nete( i altele a-emenea.4 16. Are *oie *e+/il'l i fr #ri+in - -e le#e)e( )a+ la- #ri+ina "ntr1a+e-t fel )e -tare "n +,t +' le#)area -a - n' #ri+in'ia-+ #ag'$ i - #oat i -t#,n'l - or,n)'ia-+ alt'l - )ea -*,rire #ri+inii5 + "ntr1alt +/i#( )e *a fi a)i+ #ri+ina "n #rime.)ie( i -e *a le#)a fr #ri+in( e-te )ator #ag'$a. 17. &e ori+are +'*,nt -e *a trage *e+/il'l #,n a n' "ntiina #e -t#,n + -e trage( n' e -lo$o) - -e trag5 iar aminterea e )ator #ag'$a( afar n'mai( +,n) )in zti+nire firea-+ -a' "nt,m#lare ne$ir'it n' *a #'tea - "ntiineze. 18. Toate *e+/ilet'rile )'# moartea -t#,n'l'i -a' a *e+/il'l'i( +ontene-+ i -e -tri+. 19. C,n) *e+/il'l )'# moartea -t#,n'lni netiin) a)e*rat )e moartea -a( l'+reaz( ne"n+etat( e-te )ator motenitor'l - #rimea-+ +,te )'# #or'n+ #,n at'n+i a l'+rat( )im#re'n i +/elt'ielile +ele +'*iin+ioa-e. 20. C,n) *e+/il'l tiin) moartea n' *a +onteni( at'n+i ori+e #ag'$ -e *a #ri+in'i( )in ori+e #ri+in( e-te )ator a o r-#'n)e( ++i )e +ontenea( n' o +er+a #oate motenitor'l. Capitolul %% Pentr' *e+/il'l )e .')e+i !. 1. Ve+/il )e .')e+i e-te +el +e -e or,n)'iete )e alt'l +a - -e .')e+e "n lo+'l l'i. 2. Ve+/il'l )e .')e+i - -e or,n)'ia-+ +' a)e*erin "n-+ri-. 4Ve+/il fr a)e*erin "n-+ri- - n' fie #rimit la .')e+at.4 18 ___________ 1 8 )abinul Co unit6ii 05raeli6ilor le%i din :ucure%ti n+are calitate de a #ngri*i de intere$ele ateriale ale ;ociet6ii" de oarece e2i$t o Epitropie" a,!nd acea$t #n$rcinare %i care prin ur are trebuie a -i c&e at de in$tan6ele *udectore%ti #n proce$ele pri,itoare la co unitate' Ca$' 0' (7//65' 3. &e -e *a or,n)'i *e+/il'l +' )e#lin #'tere( +,n) -e *a o-,n)i - #ltea-+( e-te )ator - #ltea-+( iar )e n'( -t#,n'l e-te )ator. 4. =otenitor'l *e+/il'l'i( n' e-te )ator a #rimi *e+/ilet'l )e n' *a *rea. Capitolul %%I Pentr' E#itro#i 1. E#itro#ie -e zi+e *e+/ilet'l e#itro#'l'i.98 ___________ 9 8 Dup legiuirea Caragea rudele inorilor r a%i -r tata %i #n $pecial a a" nu pot -i tutori dec!t dac ,or -i -o$t ale%i de *udectori; deci5iunea care a anulat ca -cut de o per$oan -r calitate" actul -cut de a #n calitate de tutoare legiti " a -cut o *u$t interpretare a art' Ca$' 0' (9/69> 4E#itro#'l e-te *e+/il'l tatl'i +el'i ne*r,-tni+ i +/i*erni-itor'l +reterii i a*erii l'i.4 2. 8e #oate or,n)'i e#itro# -a' )e +tre #ra*il -a' )e +tre &omnie( -a' )e +tre .')e+tori( i at'n+i -e zi+e )'# #ra*il -a' )e +tre #rinii ne*,r-tni+'l'i #rin )iat( i at'n+i -e zi+e )'# )iat. 3. 8e or,n)'iete -a' 'n'l -a' m'li e#itro#i 'n'i ne*,r-tni+( )'# mrimea a*erii l'i( i ori -e or,n)'ie-+ a fi e#itro#i toi #e-te toat a*erea( -a' fiete+are #e #arte.18 ___________ 1 8 ;olidaritatea la plat" ca e2cep6iune nu poate -i aplicat prin analogie %i la per$oane pentru care legea n+a pre,5ut acea$t #ndatorire' Ca$' 0' (//78 4. C,n) e#itro# )'# )iat n' e-te at'n+i +ea mai )e a#roa#e r') -e fa+e e#itro# )'# #ra*il.98 ___________

8 1' )egularea pri,itoare la nu irea de epitrop de ctre trib' e$te de co peten6a gra6ioa$ %i con$tituie o $ur protectrice pentru or-ani %i nu $e d prin &otr!rea dat cu drept de apel' 9' .u $e pre*udec nici $e atac un te$ta ent prin o $ur protectrice de nu ire de epitrop de ctre trib' a,!nd drept cei ce $e $ocote$c #ndritui6i prin te$ta ent a porni *udecat #n regul' Ca$' 0' 197/69'
9

5. &e -e *or "nt,m#la r')e m'lte tot )e a+eea mai )e a#roa#e -#i( toi - -e or,n)'ia-+ e#itro#i -a' +el mai $'n( )e n' e-te )e folo- a -e or,n)'i toi. 6. C,n) n' -'nt r')e( -e fa+e e#itro# Vorni+ia o$tirilor. 7. E#itro#i - -e or,n)'ia-+ oameni +in-tii i )e $'n -tare -a' +' +/ezie. 8. C,n) "ntre e#itro#i 'n'l e +' -tare $'n iar alt'l ) +/ezie( +el )e al )oilea -e #rotimi-ete afar n'mai +,n) *re7'n +'*,nt *a )a #liroforie "m#otri*. 4A)i+ )e e-te om )e $n'ial( -a' ri-i#itor( -a' )e *ie'ire 'r,t( -a' altfel "n +,t i +' +/ezie - n' fie *re)ni+ )e e#itro#ie.4 9. 8e "nt,m#l )e m'lte ori a -e or,n)'i #ri*eg/ietori e#itro#ilor( r')e( -trini( $oieri( neg'tori( n'mai #entr' +in-te( ori - ia aminte e#itro#ilor( -a' +a - +ear e#itro#ii #o*a )e la ),nii #entr' l'+r'rile +ele mai mari( -a' ori +'m alminteri. 10. E#itro#'l +el )'# #ra*il( -a' i +el )'# )iat( +,n) -e *a *)i + 'rmeaz r' +' e#itro#ia( - -e -+oa. 11. 8 n' -e or,n)'ia-+ ni+i o)at e#itro# om +e e-te "n #rigonire( -a' "n oare+are *ra.$ +' #rinii ne*,r-tni+'l'i( -a' +' el( m+ar r')( m+ar -trin fie. 12. 8 n' -e or,n)'ia-+ ni+i o)at e#itro# 'n'i ne*,r-tni+( femeie( 2)e+,t mama -a -a' moaa -a3. 13. &e -e *a mrita )e al )oilea mama( - n' mai fie e#itroa#. 14. C,n) ne*r,-tni+'l *a fi -rman )e mam( at'n+i tatl -' - fie e#itro#'l -' la a*erea mamei -ale. 15. &'# +e -e *a or,n)'i e#itro#'l( #,n a n' -e a#'+a )e +/i*erni-irea l'+r'rilor( )ator e-te - fa+ )o' +ata-ti/e an'me )e #rimirea a*erii i a )atoriei ne*,r-tni+'l'i( i #re 'n'l )'# +e1l *a i-+li "n-'i i1l *or a)e*eri r')ele -a' .')e+torii( - -e )ea "n #-trare la =itro#olie( -a' la e#i-+o#ii( -a' la Vorni+ia o$tirilor( iar +ellalt i a+ela i-+lit( i a)e*erit ai)oma( -1l #o#rea-+ "n-'i. 4Ca - fie )e tre$'in( a)i+ +el )int,i' -rman'l'i +,n) *a )a -eama e#itro#iei e#itro#'l( iar +ellalt e#itro#'l'i -#re +/i*erni-irea l'+r'rilor.4 16. =amele -rmanilor( ori moaele( i )e n' -e *or "nt,m#la - fie "n-'i ele e#itroa#e( - fie "n- #'rttoare )e gri. +reterii -rmanilor. 4Iar )e -e *or mrita )e al )oilea mamele( at'n+i ori - li -e la-e iar "ngri.irea +reterii( )e *or "ngri.i )e +reterea lor( -a' - li -e ri)i+e )e n' *or "ngri.i. N'mim $'n +retere( "n*t'ra -rman'l'i )'# -tarea l'i( "m$r+mintea i +'tarea la $oal.4 17. C,n) tatl #rin )iat *a or,n)'i "n alt +/i#( i "n alt #arte +reterea -rman'l'i( )'# or,n)'iala tat7 -' - -e +rea-+( afar n'mai +,n) -e *a *)i( + n' i -e ) $'n +retere. 18. E#itro#'l e-te )ator a +/i*erni-i #e -rmani i +a-a lor +a 'n #rinte. 19. Toate +,te #ri*e-+ -#re folo-'l ne*,r-tni+'l'i( e-te -lo$o) e#itro#'l a le fa+e. 20. &e ori+e *a fa+e e#itro#'l( ori +' *iele'g -a' )in greal( -#re #ag'$a ne*,r-tni+'l'i( e-te r-#'nztor. 21. Veri+e #ag'$( -e *a "nt,m#la a*erii ne*,r-tni+'l'i )in firea-+( -a' "nt,m#ltoare nea#rat #ri+in( e-te a ne*,r-tni+'l'i fr n'mai +,n) -e *a )o*e)i + e#itro#'l #'t,n) - o a#ere( -1a lene*it. 22. Veri+e *a fa+e e#itro#'l +' +'*,nt( l',n)( ),n)( +/elt'in)( to+min)( -e -o+otete + le fa+e ne*,r-tni+'l i -e "n)atoreaz( +' ),n-ele5 iar +e *a fa+e fr +'*,nt( -ing'r e#itro#'l e-te )ator.18 ___________ 1 8 a8 Epitropul $ub legea Caragea nu putea $ -ac o #n$treinare" o tran5la6iune de bunuri i obile $au %i obile" care $e puteau con$er,a" nici $ procede $au $ accead #n od ,alabil la o # pr6eal a unui patri oniu" la care cu prtorul e$te inorul epitropi$it de d!n$ul -r autori5a6iunea -or al a *u$ti6iei' Ca$' 0' 9(6/80' b8 Iaptul tutorului de a con$titui -etei 5e$tre #ntreaga a,ere r a$ pe c!nd o%tenitorul de drept dup legea Caragea" era inor" nu oblig pe ace$ta" #ntru c!t 5e$trea n+a -o$t prin %tirea %i autori5a6iunea tribunalului' Ca$' 0' 166/76' 23. 8 n' ai$ *oie e#itro#'l - +/elt'ea-+ #entr' ne*,r-tni+ mai m'lt )e+,t *enit'l l'i( fr n'mai la o mare tre$'in( ++i( "ntr1alt +/i# ori+e *a +/elt'i mai m'lt #g'$ete "n-'i.98 ___________

8 Tutorul" dup legea Caragea" nu putea c&eltui ai ult dec!t ,enitul ca5ul c!nd $e con$tat c trebuin6a a -o$t neaprat %i c&eltueala nu e$te cau5ele pentru care $+a -cut' Ca$' 0' 80/77'
9

inorului" a-ar de are #n raport cu

24. E#itro#'l( toate +ele +' +'*,nt )e #ri-o- mi+toare( i toate +ele +e -e -tri+ le-ne 2+'m gr,'( orz( i alte a-emenea lor3 - le *,nz i #re'l -1l fa+ +a#ete. 25. Ni+i o)at n' e -lo$o) e#itro#'l( - *,nz nemi+tor l'+r' al -rman'l'i( )e+,t n'mai la o mare tre$'in( )ar i at'n+i +' tirea 8t#,nirii.(8 ___________ ( 8 a8 1' E$te ne#nte eiat cererea de re,endicare c!nd ,!n5area i obilului ce $e re,endic $+a -cut dup #ncu,iin6area ;tp!nirii" %i pentru neaprate trebuin6e de a $e plti datorii' 9' C!nd printr+un ca5 de -or6 a*or $e con$tat c a di$prut do$arul #n care $e putea g$i *urnalul de #ncu,iin6area ,!n5rii" *udectorii in$tan6elor de -ond au trebuit $ recurg la orice -el de i*loace per i$e de lege din care $ deduc c a e2i$tat a$e enea act' (' ;ub i periul legii Caragea ,!n5area i obilelor de inori nu $e cerea $ -ie prin licita6ie public; era de$tul $ $e ordone o e2perti5 #n -a6a locului %i aceea era ade,rata lui ,aloare' Ca$' 0' (89/8/' b8 ;entin6a care aprob apre6uirea trebuin6ii ce a $er,it de ba5 la #n$trinarea i obilului unui inor" #ntru c!t nu ,iolea5 nici o lege" nu poate -i ca$abil' Ca$' 00' 9((/6(' c8 Epitropul -r %tirea *udec6ii nu poate ,inde lucru ne i%ctor al ne,!r$tnicului' Ca$' 00' 7//6(' d8 .u $e ,iolea5 ace$t art' c!nd trib' co petent a $e #ncredin6a de oti,ele ce au obligat pe a de a -ace ,!n5area unui obil al copiilor $i" a recuno$cut acele oti,e de legale' Ca$' 0' /11/67' e8 1ce$t art' $e aplic la tutela dati,' .u $e aplic la a " tutoare pri,at" care poate ,inde i obilele pupilelor ei" de$tul $ $e -ac ,!n5area prin %tirea ;tp!nirii %i $ $e con$tate de trib' nece$itatea' Ca$' 0' /9/70' -8 Bn $en5ul legii cu,!ntul de ;tp!nire #n$e nea5 o autoritate" alta dec!t *udectoria %i de aceea #n practic" autori5area pentru ,!n5area a,erii ne i%ctoare a inorilor $e d de ini$terul *u$ti6iei prin care $e -cea legali5area ,!n5rilor #n genere de i obile" #n$ dup pro ulgarea legii de$-iin6rii proti i$ului #n anul 18/0" legali5area #n genere de ne i%ctoare a trecut la trib' locale ci,ile $au co erciale # preun %i cu dreptul de a -ace cercetrile de$pre area trebuin6" c!nd ur ea5 a $e ,inde de epitropi un i obil pupilar' Ca$' 0' 116/69' 26. Ni+i o)at n' e -lo$o) e#itro#'l - -+/im$e l'+r'l nemi+tor al -rman'l'i( iar )e1l *a -+/im$a - -e "n)atoreze a1l r-#'n)e +' toat #ag'$a. 27. E-te -lo$o) e#itro#'l a -+/im$a iganii )ar tot +' +er+etarea .')e+ii. 28. Va-e )e argint( -a' )e a'r( #ietre -+'m#e( i ori+e -+'l )e #re -+'m# a ne*r,-tni+'l'i - n' *,nz e#itro#'l( fr )e+,t la o tre$'in( iar +' tirea 8t#,nirii. 29. E#itro#'l n' #oate +'m#ra l'+r'l +elor +e -'nt -'$ e#itro#ia l'i "n +,t *reme e-te e#itro#. 30. 8 )ea e#itro#'l +' )o$,n) $anii ne*r,-tni+'l'i "m#r'm't,n)'7i =itro#oliei( e#i-+o#iilor( mn-tirilor( iar )e1i *a "m#r'm'ta ai'rea -1i "m#r'm'te +' zlog "n)oit la #re. 31. Toate #ri+inile )e .')e+at +e -e "nt,m#l -a' -#re a.'tor'l -a' "m#otri*a ne*,r-ti+'l'i( - le +a'te e#itro#'l +' tirea i #o*aa r')elor( -a' i #ri*eg/ietor'l'i5 iar )e le *a +'ta n'mai el -ing'r( i -e *a n#-t'i ne*,r-tni+'l( e-te )ator #ag'$a. 32. 0iin) )oi( -a' mai m'li "m#re'n e#itro#i( )e li -1a or,n)'it "n )iat( -a' )ela .')e+at #re-te +e( i la +e - fie e#itro#i( at'n+i fie+are )intr1"nii( e-te )ator #entr' #artea +e i -1a )at l'i "n -eam( iar )e -'nt toi fr o-e$ire or,n)'ii #re-te toat a*erea( at'n+i toi #entr' toate( i fie+are "n #arte #entr' toat -'nt )atori.18 ___________ 1 8 C!nd pentru ad ini$tra6iunea a,erii unui inor $unt nu i6i ai ul6i tutori" d!n%ii $unt re$pon$abili $olidari de #ntreaga ge$tiune' Ca$' 0' /79/89' 33. &e *or fi )oi -a' mai m'li "m#re'n e#itro#i i -e *or #rigoni "ntre ),nii( *r,n) - fie fie+are -ing'r e#itro#( at'n+i - -e #rotimi-ea-+ +el mai *re)ni+ #rin tirea 8t#,nirii. 34. Pri*eg/ietorii )e -e *or or,n)'i i ei e#itro#i #e-te oare+are )eo-e$it #arte )in toat e#itro#ia e#itro#ilor( -e "n)atoreaz i ei "m#re'n +' e#itro#ii la a+ea-ta.

35. =ama fiin) e#itroa# a -rmanilor ei +o#ii( )e -e *a mrita al )oilea #,n a n'1i ) -o+oteala e#itro#iei( i #,n a n' -e or,n)'i alt e#itro#( at'n+i ori+e *a fi #timit -a' *a #timi a*erea ne*,r-tni+'l'i( e )atoare i ea i $r$at'l )e al )oilea a o r-#'n)e. 36. =otenitorii e#itro#'l'i -'nt )atori la ori+e e )ator e#itro#'l +tre ne*,r-tni+. 37. Cn) tatl ne*,r-tni+'l'i *a or,n)'i an'me "n )iat( + e#itro#'l -'( - n' fie )ator - )ea -o+oteal( ni+i "n *remea e#itro#iei l'i( ni+i )'# -f,rit'l e#itro#iei - n' -e a-+'lte( +i e#itro#'l -1i )ea negreit -o+oteala. 38. E#itro#'l e-te -lo$o) - -e la-e )e e#itro#ie( )in #ri+in )e $oal "n)el'ngat( )e $tr,nee( -a' #entr' +'tare )e tre$i( +/iar ale -ale( +e n' -e #oate - -e la-e( )e -l'.$ #oliti+ea-+ i )e +ltorie( "n- +' tirea 8t#,nirii. 39. Contenete e#itro#ia% 7 C,n) ne*,r-tni+'l -a' ne*,r-tni+a *or "m#lini 6C )e ani ai *,r-tei lor5 7 C,n) ne*,r-tni+'l -a' ne*,r-tni+a -e *or "n*re)ni+i )e la )omnie )e ertarea *,r-tei5 7 C,n) -e *a mrita ne*,r-tni+a5 7 C,n) *a m'ri +el +e e -'$ e#itro#ie5 7 C,n) -e *a l-a e#itro#'l( )in #ri+in )e $oal -a' altele( +'m mai -'- 2?A3. Capitolul %%II Pentr' +ele #'-e "n #-trare -a' )e#oziton !. 1. C,n) 'n'l *a )a alt'ia l'+r'l -1l #-treze( at'n+i -e n'mete #'- "n #-trare -a' )e#oziton. 2. P'nerea "n #-trare e-te o to+meal( a)i+ 'n'l - #'ie "n #-trare( i alt'l - #-treze. 3. Veri+e to+meal -e *a fa+e "ntre #-trtor i "ntre +el +e #'ne "n #-trare( #entr' l'+r'l +e -e ) "n #-trare( "nto+mai tre$'ie - -e #zea-+. 4. P-trtor'l -e +a)e - ia aminte #entr' +ele #'-e "n #-trare +a )e +/iar l'+r'rile -ale. 5. Veri +e -tri++i'ne -e *a "nt,m#la )e#ozit'l'i )in *i+le'g -a' )in )o*e)it lene*ire -a' )in greala #-trtor'l'i( -tri++i'nea la el #ri*ete. 6. Iar ori +e *a #timi )in "nt,m#lare nea#rat( #ri*ete la +el +e a #'- "n #-trare. 7. &e -e *a )a "n #-trare l'+r'l( +' to+meal -1l *,nz #-trtor'l i - -e #o#rea-+ #re'l "n -o+oteala )atoriei( at'n+i i "naintea *,nzrii i )'# *,nzare( ori +e *a #timi l'+r'l( i )in ori+e #ri+in fr )eo-e$ire( #g'$ete #-trtor'l( ++i a+el fel )e l'+r' n' -e mai n'mete )e#oziton +i iz$rnire( a)i+ l'+r' )at -#re rf'irea )atoriei. 8. &e -e *or )a "n #-trare $ani +' to+meal( - -e -l'.ea-+ #-trtor'l +' ),nii( at'n+i ori+e *or #i i mai "nainte i )'# +e -e *a -l'.i +' ),nii( #ag'$a e-te a #-trtor'l'i fr )eo-e$ire. 4Pentr' + a+ea-ta n' -e mai -o+otete #-trare +i "m#r'm'tare.4 9. P-trtor'l fiin) ne*,r-tni+ -a' ne$'n )a+ *a #i +e*a l'+r'l +el #'- "n #-trare i -e *a -minti( at'n+i #ag'$a #ri*ete la +el +e a )at l'+r'l "n #-trare #entr' + a ale- a+e-t fel )e #-trtor. 10. C,n) -e *a )a l'+r'l "n #-trare +' *oie )e a -e -l'.i +' el( at'n+i n'mai( *olni+ e-te #-trtor'l - -e -l'.ea-+ +' el( iar alt )at n'. 11. C,n) l'+r'l +el #'- "n #-trare -e *a +ere )e +el +e l7a #'-( )ator e-te #-trtor'l a1l )a #re+'m l7a #rimit. 4:i )e *a fi l'+r'l ro)itor e-te )ator i ro)'l( $ez n'mai +,n) -e *a lega "m#otri*.4 12. &e -e *a n'mi i lo+'l "n +are - -e )ea l'+r'l #'- "n #-trare( - -e 'rmeze )'# to+meal. 13. C,n) -e *a *)i + l'+r'l +el )at "n #-trare e-te )e f'rat -' -trin i -e *a +ere )e -t#,n'l -'( e-te )ator #-trtor'l -1l )ea .')e+ii( + )e n'1l *a )a -e "n*ino*ete. 14. C,n) m'li *or #'ne "n #-trare 'n l'+r' i1l *or +ere( at'n+i #-trtor'l e-te )ator -1l )ea( fiin) toi "m#re'n( + )e n'( -e "n*ino*ete. 15. C,n) m'li *or #'ne "n #-trare l'+r'l )ea*alma( +' aezm,nt +a - #oat )a #-trtor'l fie+r'ia +e1l *a +ere( -a' t't'ror( at'n+i - 'rmeze )'# to+meal. 16. C,n) la )oi ini -e *a #'ne l'+r'l "n #-trare( e-te )ator fie+are )intr1"nii -1l )ea( +,n) -e *a +ere( i )e1l *a )a 'n'l )intr1"nii +' li#- )e+,t a fo-t( )ator e-te i a+el +e l7a )at( i +ellalt #-trtor li#-a l'+r'l'i. 17. C,n) -e *a )a "n #-trare l'+r' a+o#erit i #e+etl'it( at'n+i #-trtor'l e-te )ator a )a l'+r'l +el a+o#erit i #e+etl'it +'m -1a )at( +,n) i -e *a +ere( fr a mai fi )ator alt+e*a )in +,te #oate - +ear +el +e l7a #'- "n #-trare( + le a a*'t a+o#erite i #e+etl'ite5 )ar )e1i *a arta mai "nt,i' #-trtor'l'i +ele +e #'ne "n #-trare +,te 'na% 'na( i a#oi le *a #e+etl'i( at'n+i #-trtor'l e-te )ator i el a le )a +,te 'na% 'na. 18. &e -e *a +ere l'+r'l +el #'- "n #-trare i n' -e *a )a "n *reme +e #'tea - -e )ea( at'n+i ori+e *a #i l'+r'l( )in *eri+are #ri+in fr )eo-e$ire( e-te )ator #-trtor'l( #entr' + n' l7a )at +,n) i -1a +er't5 fr n'mai +,n) -e *a arta +' )o*a)( + at'n+i n' -e #'tea )a )in #ri+in nea#rat.

19. C,n) *a *rea #-trtor'l - )ea i "naintea -oro+'l'i +el'i or,n)'it( )e -e *a "nt,m#la( l'+r'l +el #'- "n #-trare( e-te )ator +el +e l1a #'- -1l #rimea-+( afar n'mai )e -e afl i el "m#otri* "n *re7o "nt,m#lare +a - n' #oat - #rimea-+( iar #-trtor'l #oate -1l #-treze mai m'lt *reme. 20. C,n) #-trtor'l *a +/elt'i +e*a )e tre$'in -#re #az -a' /rana l'+r'l'i +el'i )at "n #-trare( +el +e l7a )at "n #-trare( e )ator +/elt'eala. 21. C,n) *a m'ri #-trtor'l( motenitorii l'i -'nt )atori l'+r'l +el )at "n #-trare( +' toate )re#tile l'i. Capitolul %%III Pentr' -e+*e-tr' !. 1. 8e+e*-tr' e-te 'n fel )e )e#oziton( +,n) )oi ini -a' m'li #'n +' m'lmita lor 'n l'+r' )e #rigonire la 'n al treilea o$raz "n #-trare( +e -e zi+e( #-trtor( +a -1l #zea-+ i -1l )ea a+el'ia +e -e *a )o*e)i -t#,n al l'+r'l'i.18 ___________ 1 8 Dup legea Caragea $i pla trecere #n regi$trul de popriri nu con$titue o $arcin de natur ca $ -ie opo5abil unei a treia per$oane' Ca$' 0' 9//80' 2. P,n a n' -e )o*e)i +ine e -t#,n'l l'+r'l'i #-trtor'l n' #oate -1l )ea ni+i 'n'ia )in +ei +e1l #'n "n #-trare. 3. &e -e *a to+mi i alt+e*a "ntre +ei +e #'n "n #-trare i "ntre #-trtori( - 'rmeaz to+meala. 4. &'# +e -e *a )o*e)i -t#,n'l l'+r'l'i +el'i #'- "n #-trare( at'n+i #-trtor'l e )ator - )ea l'+r'l i ro)'l( )e *a a*ea. 5. >n -+'rt( +,te am legi'it #entr' )e#oziton 2?( ;( C( B D( @6( @?( @B( @E( @A( @D( 6< i 6@3( toate le legi'im i #entr' -e+*e-tr'. PARTEA A PATRA Capitolul I Pentr' )ar'ri98 !. ___________ 8 @ circular a Departa entului Drept6ii $ocotind c dona6ia e un act de #n$trinare prin care $e $tr ut proprietatea" ordon ca actele de dona6iune de i obile $ $e #n$crie la tribunalul locului i obilului" ur !ndu-$e acelea%i -or alit6i ca %i la ,!n5rile de bun,oie' 79 0anuarie 18/8" .o' /58'
9

1. &ar'rile -'nt ori l'+r'ri( ori folo-'ri )e l'+r'ri.(8 ___________ ( 8 Di$po5i6iunile art' 759 %i 9/1" C' ci,' relati,e la raport %i reductibilitatea dona6iunilor nu $unt aplicabile la darurile petrecute $ub i periul cod' Caragea" care nu pre,edea a$e enea di$po5i6iuni' Ca$' 0' ((5/81' 2. 8e fa+ )ar'ri i #e *remea )e a+'m i #e *remea *iitoare. 3. 8e fa+ )ar'ri i +' legt'r i fr legt'r. 4. P,n a n' )a )ar'l( #oate - -e lege ori+e legt'r( iar )'# )are n'. 5. Ori+e *a )r'i $r$at'l "n *ia femeii -ale )'# n'nt i femeia $r$at'l'i -'( -e -o+otete "m#r'm'tare iar n' )ar. 4Pentr' + )e -e *a l-a - )r'ia-+ 'n'l alt'ia +' )e-*,rit( -t#,nire -e #oate )in )rago-te -1i )r'ia-+ toat a*erea 'n'l alt'ia i la 'rm "nt,m#l,n)'7-e a -e )e-#ri - rm,ie -ra+i( i iar -e #oate a*,n) ori $r$at'l( ori femeia )atorni+i - )r'ia-+ 'n'l alt'ia tot)ea'na( i "m#r'm'ttorii - rm,ie #g'$ai.4 6. &'# +e -e *a )a )ar'l( n' -e mai +ere "na#oi( afar n'mai% @. &e *a fi )at )ar'l +' legt'r( i +el +e l1a l'at n' *a 'rma legt'rii.

6. &e *a ne+in-ti #rimitor'l )ar'l'i #e )r'itor( -a' )e1l *a #g'$i -a' )e *a +'geta "n fa#t r' a-'#r7i +' #,r ne)rea#t.18 ___________ 1 8 Cau5a de re,ocare a unei dona6iuni deter inat de ace$t art' -iind o c&e$tiune de -apt" *udectorul -ondului nu ,iolea5 precitatul art' c!nd de-ine%te #n ce con$t ingratitudinea donatarului' Ca$' 0' 10//69' b8 E$te ne#nte eiat i*locul de ca$are care $e ba5ea5 pe #ntreruperea pre$crip6iunii din cau5 de inoritate" c!nd cel ce in,oac acea$t cau5 nu probea5 c ea a e2i$tat #naintea # plinirii celor 5ece ani ai pre$crip6iunii de bun credin6' Ca$' 0' (5/77' 7. &ar'l +el ne+in-tit( n' -e +ere ni+i o)at "na#oi i ne+'no-+tor i +'no-+tor )e -e *a arta o$raz'l +el ne+in-tit. Capitolul II Pentr' )ar'rile )inaintea n'nii !. 1. Afar )in )ar'rile )e la logo)n( ori+e *a )r'i $r$at'l femeii -ale "naintea n'nii( -e +/iam )ar )inaintea n'nii.98 ___________ 9 8 Darul dinaintea nun6ii nu are drept de pre-erin6 a$upra crean6elor ipotecare" c!nd #n actul con$tituti, al ipotecii nu $+a in$erat o clau5 $pecial pentru pre-erin6a acelui dar' Ca$' 0' 60/70' 2. Veri+'m i *eri+e -e *a aeza "naintea n'nii #entr' )ar'ri )inaintea n'nii( a+ea to+meal - -e #zea-+( "nto+mai.(8 ___________ ( 8 ;ub i periul legiuirii Caragea darurile -cute #ntre $o6i" 7#n $pecie de -e eie ctre brbat8 #naintea c$toriei erau per i$e' Ca$' 0' (88/95' 3. &e -e *a fg)'i )e $r$at )ar )inaintea n'nii( i n' -e *a n'mi +e( i +,t( e-te )ator./8 ___________ / 8 a8 Bntru c!t nu $+a u5at de toate i*loacele de do,edire" nu $e poate re$pinge o preten6iune pe ba5a ace$tui art' Ca$' 0' 1(8/65' b8 ;ub i periul cod' Caragea" po$e$iunea era deo$ebit de proprietate' De%i anu e nu erau pre,5ute" ac6iunile po$e$orii e2i$tau %i #n ceeace pri,e%te intentarea lor" nu erau $upu$e la nici un ter en' Probarea ac6iunilor po$e$orii de $ub cod' Caragea e$te l$at la $u,erana apreciere a agi$tra6ilor" -r $ $e aplice regulele dela &otrnicii" care $unt ni%te ac6iuni petitoriii' Ca$' 0' 915/89 4. C,n) "naintea n'nii n' -e *a )a( -a' n' -e *a fg)'i )ar )inaintea n'nii( )'# n'nt - n' -e +ear. 5. Ori+e )ar )innaintea n'nii *a )r'i ne*,r-tni+ -e #rimete. 6. C,n) n' -e *a fa+e n'nt( )ar'rile )inaintea n'nii -e "ntor+ "na#oi.18 ___________ 1 8 a8 ;ub i periul legiuirii Caragea" un act dotal nu $e cerea a -i tran$cri$ #n regi$tre c!nd era -cut #ntre $teni" -a6 c&iar de cei de al treilea' Ca$' 0' 668/90' b8 1ctele dotale dup )egula ent" -iind trecute #ntr+un regi$tru $pecial al Gini$terului ?u$ti6iei" %i $e nate c&iar de pr6i" copiile dup d!n$ele" a$i il!ndu-$e cu originalul -ac prob #n *u$ti6ie' Ca$' 0' 196/81' c8 ;ub i periul cod' Caragea" actele de dona6iuni nu erau $upu$e tran$crip6iunii precu cere legea nou; $ingura legali5are a actului de trib' re$pecti, era $u-icient pentru ,aliditatea lui' Ca$' 0' /90/8(' 7. &'# n'nt i )ar'rile )ela logo)n firete 'rmeaz or,n)'ielii )ar'rilor )inaintea n'nii i +,te legi'im #entr' )ar'rile )inaintea n'nii( a+eleai "nelegem i #entr' ale logo)nei.

8. &ar'rile )inaintea n'nii +a i ze-trea ni+i -e "n-trineaz( ni+i -e zlogete( afar n'mai la +,te "nt,m#lri i +'m -e zlogete ze-trea i -e "n-trineaz( i +,n) $r$at'l are )atorie )inaintea n'nii i n' i -e a.'nge +ellalt a*'t al l'i +a - -e #ltea-+. 9. C,n) -e *a )e-fa+e +-toria #entr' +'getarea m'ierii( "m#otri*a *ieii $r$at'l'i( -a' #entr' #rea +'r*ia ei 2*ezi #entr' +-torie li-t'l ;?3 at'n+i )ar'l +el )inaintea n'nii -e "ntoar+e "ntreg $r$at'l'i i )e n' *or a*ea +o#ii "l -t#,nete )e-*,rit5 iar )e *or a*ea e-te al +o#iilor( i el ia n'mai ro)'l. 10. C,n) -e *a )e-fa+e +-toria #entr' +'getarea $r$at'l'i "m#otri*a *ieii -oiei -ale( -a' #entr' + are iitoare i +elelalte 2*ezi #entr' +-torie li-t. ;?3 at'n+i )ar'l )inaintea n'nii rm,ne al m'ierii i )e n1a' +o#ii "l -t#,nete ea )e-*,rit( iar )e a' +o#ii e-te al lor i ea n'mai +' ro)'l -e folo-ete. 11. &e -e *a mrita femeia "n an'l .alii -( #iarz )ar'l )inaintea n'nii( i )e *a a*ea +o#ii - fie al lor5 iar )e n'( - fie al motenitorilor $r$at'l'i. 12. C,n) $r$at'l *a m'ri i n' -e *a mrita m'ierea( -a' -e *a mrit )'# an'l .alii( at'n+i )e *a a*ea +o#ii( )ar'rile )inaintea n'nii - fie ale +o#iilor( a*,n) ea folo-'l a+elor )ar'ri( iar )e n' are i $r$at'l n1are )atorie )inaintea n'nii( 2A3 - le -t#,nea-+ +' )e-*,rit -t#,nire. Capitolul III Pentr' motenire -a' +lironomie !. 1. =otenire e-te% #rimirea 'n'i *i'( a )re#tilor 'n'i mort( +r'ia "i -'nt )r'ite )'# #ra*il( fr )e )iat -a' +' )iat. 2. &re#tile mort'l'i +e -e motene-+( -'nt% @. Toat a*erea l'i( afar )in $oierii( )in #ri*ilegiile #er-oanei -ale i afar )in #e)ea#-a #entr' *inile #er-oanei -ale5 6. Toate )atoriile l'i5 ?. Toate to+melile l'i )'# +are( ori el e-te altora +e*a "n)atorat( ori alii l'i5 ;. Ori +e #ri+in )e .')e+at #oliti+ea-+. 3. &iat -e zi+e% +artea #rin +are or,n)'eite mort'l +ine -7i fie motenitor. 4. =otenitor e-te o$raz'l la +arele tre+ toate a+ele )re#t'ri 263 ale mort'l'i. 5. Cel +e n' *oiete( +' -ila motenitor n' -e fa+e.18 ___________ 1 8 1' Creditorul e$te #n drept $ e2ercite drepturile de o%tenire ale debitorului $u' 9' C!nd debitorul nu a renun6at la o%tenirea de$c&i$ #n -a,oarea $a" nu e$te ca5ul $ $e con$tate nici in$ol,abilitatea debitorului nici e2i$ten6a pre*udi6iului' Ca$' 0' /(1/87' 6. 8 ai$e *oie motenitor'l( +er,n) )ela .')e+at -oro+ )e B l'ni( - +er+eteze a*erea mort'l'i i )atoriile( +a -1i ia -eama )e *oiete a -e fa+e motenitor -an n'. 7. >n )ia-tima +/i$z'irii )e a-e l'ni - -e or,n)'ia-+ )e .')e+at e#itro# #e a*erea mort'l'i( +a - +a'te - n' -e ri-i#ea-+.98 ___________ 9 8 Declara6iile -cute #n #ntrul ter enului de %a$e luni" pentru pri irea o%tenirii" nu poate -i re-u5at de ctre trib' de%i o%tenitorul tot #n #ntrul aceluia% ter en declara$e c nu pri e%te' Di$pun!nd #n alt-el" trib' ,iolea5 art' de -a6' Ca$' 0' (9(/66' 8. Are *oie motenitor'l - +ear )ela .')e+at e#itro# #e a*erea mort'l'i( +' +ata-ti/( +are - i -e )ea l'i( +a -1i ia -eama.(8 ___________ ( 8 Curtea oti,ea5 deci5iunea $a c!nd con$tat c> ad,ocatul uneia din pr6i a cerut ca clientul $u $ nu -ie obligat la plat ca erede ci ca ad ini$trator" re$ping!nd acea$t cerere pentru necon-or area cu art' de -a6' Ca$' 0' 9(/71' 9. C,n) motenitor'l e-te ne*,r-tni+( e#itro#'l -a' r')a +ea mai )e a#roa#e( #rin tirea .')e+ii( -e +a)e a fa+e +/i$z'ire )e tre$'e - #rimea-+ -a' n' ne*,r-tni+'l motenirea. 10. Cel +e *a #rimi o)at i -e *a n'mi motenitor -a' +/i$z'in)'7-e "n zi-'l -oro+ 2B3 -a' n'( a+ela n' #oate - -e mai le#e)e )e motenire( +i rm,ne $'n motenitor.

4>n+ i +el +e ne n'min)'7-e motenitor( *a 'rma +a 'n motenitor( 2#ltin) a)i+ )atoriile mort'l'i( -a' *,nz,n) )in a*erea l'i i +elelalte3( rm,ne i a+ela $'n motenitor( i n' -e mai #oate le#)a.4 98 ___________ 9 8 a8 1plica6iunea ace$tui art' $e rapoart la c&e$tiuni de -apt" adic c!nd o per$oan -ace -apte de o%tenire %i legiuitorul a l$at aprecierea %i con$tatarea unor a$e enea -apte *udectorului de -ond" - care e$te $u,eran a con$tata c o%tenitorul prin odul intrrii $ale #n po$e$iunea a,erii o%tenitului %i a di$po5i6iunilor ce a -cut" a $,!r%it -apte de o%tenitor' Ca$' 0' 9//65' b8 1t!t #n codul Caragea c!t %i #n legiuirea actual" e2ecutarea ,oluntar de ctre o%tenitor a unui te$ta ent nul pentru ,i6ii de -or " ridic o%tenitorului dreptul de a ai in,oca" dup e2ecutare" nulitatea de care d!n$ul a a,ut cuno%tin6" %i" #n a$e enea ca5" aprecierea # pre*urrilor ce $tabile$c c o%tenitorul a a,ut cuno$tin6 de ,i6iile te$ta entului %i c d!n$ul ,oluntar a e2ecutat acel te$ta ent" e$te o c&e$tiune de -apt de atributul $u,eran al *udectorilor -ondului' Ca$' 0' 595/97' 11. Ne*,r-tni+'l )e -e *a n'mi motenitor +' mi.lo+'l .')e+ii #rin e#itro#( rm,ne motenitor i n' -e mai #oate le#)a )e motenire. 12. =otenitor'l n' e-te -lo$o)( o #arte )in a*erea mort'l'i - motonea-+ i alta n'( +i ori toat ori nimi+. 13. Co#iii -'nt -lo$ozi - #rimea-+ n'mai motenirea mamei i a tatl'i n'( )e n' le e )e folo-( -a' a tatl'i n'mai i a mamei n'. =otenire fr )iat !. 14. 0r )iat motene-+ r')ele. 7 8e "m#art r')ele% "n r')e )in -'-( )in .o-( i )e alt'rea. 7 R')e )in .o- -'nt +o#iii( ne#oii( -trne#oii i +eilali. 7 R')e )in -'- -'nt #rinii( moii( -trmoii i +eilali. 7 R')e )e alt'rea -'nt% fraii( 'n+/ii( ne#oii( *erii i +eilali.18 ___________ 1 8 C&iar dac $+ar ad ite c &ri5i$ul -e eii" recuno$cut de legea Caragea" e un drept real %i c ace$t drept" decurg!nd de la lege" n+ar -i $upu$ tran$crip6iunii cerut de art' 799" pr' ci,' pentru con$er,area lui" totu%i con$ecin6a recunoa%terii unui a$e enea drept nu ar putea -i alta dec!t aceea de a -ace $ treac i obilul $ucce$iunii #n !na ori crui ac&i5itor cu $arcina re$pectrii din parte-i a ace$tui drept nu ai pentru ,iitor" iar nu %i pentru ,eniturile percepute #n trecut %i #n$u%ite #n #ntregul lor de -o$tul proprietar" din cari n+a pltit cou5u-ructuarului 7&ri5i$tului8 partea cu,enit lui' Ca$' 0' 67//91' 15. Toate r')ele motene-+ #,n la a B7a -#i a r')eniei. 7 8#i a r')eniei zi+em r,n)'l o$razelor( la +are tre+ a*erile morilor )'# fig'ra E. 7 0ie E o$raz'l +e -e motenete( fi'l l'i e-te "nt,ia -#i( ne#ot'l l'i e-te a )o'a -#i i )e r,n) +ei )in .o-. 7 :i iar tatl l'i E( "nt,ia -#i( mo'l -' a )o'a i )re#t )e r,n) +ei )in -'-. 7 :i iar fratele l'i E( a )o'a -#i( #entr' + tatl -'( 2#rin +are el -e r')ete +' fratele -'3( e-te -#ia "nt,ia. 7 Iar *r'l l'i E -#ia a #atra( #entr' + tatl l'i E e-te -#ia "nt,ia( mo'l a )o'a( 'n+/i'l a treia( *r'l a #atra i )e r,n) +ei )e alt'rea. 16. R')ele +ele )in .o- -e #rotimi-e-+ )e +ele )in -'- la motenire i +ele )in -'- )e +ele )e alt'rea.

strmo strmoa

6 al 4-lea

5 al 3-lea

strmo strmoa 6 strmo strmoa 5 strmo, strmoa 4 moa mtu mare 3 mam 5 6 mtu mare a 2-a mtu mare 6 fiu, fiic de al 2-lea fiu, fiic de a 2-a unchiu mare 5 mtu despre fiu, fiic de fiu, fiic de unchiu mare mtu mare 4 unchiu mare mo, 2 a 3-a mtu mare 6 al 3-lea unchiu al 2-lea mare 5 al 2-lea unchi mare 3 4

3 unchiu despre tat sau despre mam 2 frate tat,

tat sau despre mam 2 sor mtu 3 fiic sor mtu 4 nepot, nepoat de sor 5 strnepot, strnepoat 6 6 4

nepot, nepoat fiu, fiic de fiu, fiic de nepot, nepoat de unchiu mare unchiu de mtu mare 5 5 3

!" 1 fiu,

nepot, nepoat fiu, fiic de fiu, fiic de strnepot, de unchiu frate strnepoat de

4 nepot, nepoat de frate

2 nepot, nepoat

strnepot, strnepot, strnepoat strnepoat de unchiu de mtu 5 strnepot, strnepoat de frate

3 strnepot, strnepoat

de sor 6 6 4 al 2-lea strnepot, strnepoat

al 2-lea al 2-lea strnepot, strnepot, strnepoat strnepoat de frate de sor

5 al 3-lea strnepot, strnepoat 6 al 4-lea strnepot, strnepoat

R')ele )e .o17.1. C,n) mort'l'i n'1i triete m'ierea -a' moartei $r$at'l( i a' n'mai 'n +o#il( at'n+ea motenete +o#il'l. 17.2. C,n) a' n'mai fe+iori( motene-+ fe+iorii )eo#otri* fie+are. 17.3. C,n) a' fe+iori i fete( n'mai fe+iorii motene-+ )eo#otri*( i #e fete( )e *or fi ne"nze-trate( )atori -'nt - le "nze-treze i - le +-torea-+. 17.4. C,n) a' fete ne"nze-trate i "nze-trate( n'mai +ele ne"nze-trate motene-+ )eo#otri* fie+are. 17.5. C,n) a' n'mai fete "nze-trate( at'n+i motene-+ ele )eo#otri* 'na +' alta. 17.6. C,n) afar )in +o#iii lor +ei *ii a' i ne#oi )e fi'( -e +/iam i a+etia la motenire i motene-+ )im#re'n +' 'n+/ii lor( #artea +e -e +)ea - motenea-+ tatl lor )e tria. 17.7. C,n)( ne a*,n) fe+iori "n *ia( a' ne#oi )in fe+iori i )in fete( at'n+i ne#oii +ei )in fe+iori( )e#rteaz #e ne#oii +ei )in fete 2#re+'m -e +)ea - )e#rteze i fe+iorii )e tria( #e fete )e tria3( i motene-+ #e o$raz'l #rinilor lor. 4L',n) a)i+ fie+are familie #artea +e -e +'*enia - ia tatl lor )e tria.4 17.8. C,n) a' ne#oi )in fete n'mai( a+eia n'mai motene-+ )e +a-. 17.9. &e le tre-+ tata i mama( i a' i ne#oi )e +o#ii( ne#oii a+eia o#re-+ )in motenire #e tat( i mam( )'# +'m tre$'ia -7i o#rea-+ i #rinii lor )e ar fi trit. 4A-emenea 'rmeaz i +,n) "n lo+ )e tat( -a' )e mam( are mort'l ori moarta moi( -a' moa( i +elelalte r')e )in -'- a-emenea.4 17.10. Co#iii *itregi )e tat( motene-+ #e mam( )eo#otri*( i #e tat fie+are )eo-e$i #e al -'. 17.11. C,n) mort'l'i "i triete m'ierea i are +o#ii +' ),n-a( -a' moartei "i triete $r$at'l i are +o#ii +' ),n-'l( at'n+i +o#iii( -'flet'l mort'l'i -a' al moartei( i -oia +ea *ie( motene-+ )eo#otri* a*erea )'# +'m mai .o- -e arat. 4A)i+ +o#iii "i ia' #rile lor( #e +are -'nt -t#,ni )e-*,rit( l',n) a-'#ra lor i #artea -'flet'l'i( #entr' +/elt'ielile "ngro#rii( i a #omenirilor mort'l'i -a' moartei( iar -oia +ea *ie are n'mai /rizi-( a)i+ folo-'l #rii -ale. Iar )e -e *a "nt,m#la "n 'rma morii 'n'ia )in #rini #e-te trei ani( - tria-+ +o#iii( i )'# a+ea *reme - moar +o#il'l( "n- #artea $r$tea-+ mai "nainte )e al #atr'-#+eze+elea an al *,r-tei -ale( iar #artea femeia-+ mai "nainte )e al )oi-#reze+elea an al *,r-tei -ale( at'n+i #rintele +e *a fi *i' - ia a treia #arte a -'flet'l'i "n $ani gata5 iar )e *or m'ri +o#iii "naintea "m#linirii a trei ani( )'# moartea 'n'ia )in o$razele #rinilor( at'n+i o$raz'l )intre #rini +e e-te *i'( )e *a f+'t +/elt'ieli #entr' "ngro#are i #omeniri - arate -o+oteala +tre +lironomi 2*ezi #artea ?( )ela @A3 i +lironomii -1i #ltea-+ +,t *a fi +/elt'it.4 18 ___________

8 a8 ;ub ,ec&ea legiuire Caragea" cnd tatl a l$at copii de a bele $e2e" nu ai copiii de partea brbtea$c a,eau dreptul $+i o%tenea$c a,erea" iar nu %i -etele' Ca$' 0' /7//9/' b8 Dup codul Caragea" c!nd de-unctul la$ -eciori %i -ete" nu ai -eciorii o%teneau" #n$ ace%tia erau obliga6i" c!nd a,eau $or ne#n5e$trat" $ o #n5e$tre5e din a,utul printe$c' Prin ur are $ora a,!nd un drept #n a,erea printea$c" %i dac -ra6ii #n e2ecutarea obliga6iunii lor con,in a atribui $urorii" la # pr6eala ce $+ar -ace a,erii printe%ti" o por6iune #n natur #n acea a,ere" participarea ei #n ace$t ca5 la acea # pr6eal nu poate -i pri,it ca contrarie legii" nici actul de # pr6eal prin care o parte din acea$t a,ere e atribuit $urorii" ca un act nul %i ine2i$tent pentru lip$ de cau5" Ca$' 0" 70(/901' c8 Dac cererea de nulitate a # pr6elii pe oti, c nu $+ar -i #ndeplinit -or ele pre,5ute pentru inori nu $+a in,ocat #naintea in$tan6ei de -ond" ea nu $e poate propune pentru pri a oar #n ca$a6iune' Ca$' 0' 70(/901' d8 Dup legea Caragea" dreptul de o%tenire -iind nu ai al bie6ilor ace%tia a,eau #ndatorirea nu nu ai de a rita pe $urorile lor" ci %i de a le #n5e$tra %i acea$t #ndatorire $e tran$ itea %i a$upra o%tenitorilor -ra6ilor cari o%teneau a,erea lor' Ca$' 0' 8(/77' e8 Aegea Caragea" deprt!nd dela o%tenire pe -ete" a pu$ #ndatorire prin6ilor" -ra6ilor %i o%tenitorilor ace$tora ca $ le rite %i $ le #n5e$tre5e dup po5i6ia -a iliei' Ca$' 0' 8//77' -8 Dup legea Caragea nu ai -eciorii a,eau dreptul deopotri, la o%tenirea a,erei printe%ti" cu obliga6iunea de a #n5e$tra pe $urori la c$torie' Ca$' 0' 68/909' g8 Dup legea Caragea" -etele a,!nd nu ai dreptul de a -i #n5e$trate iar bie6ii de o%tenitori ai a,erii prin6ilor deceda6i" nu ai ace%tia puteau $ ridice conte$ta6iuni la e2ecutare" iar nu %i -etele' Ca$' 0' 175/85' &8 Codul Caragea recuno%tea nu ai be6ilor dreptul la o%tenirea printelui lor nu %i -etelor" c!nd erau %i bie6i %i -ete" %i #n ace$t ca5 dac -etele nu erau #n5e$trate" -ra6ii erau datori a le #n5e$tra %i rita' Ca$' 0' 986/9/' i8 ;ucce$ibilul apucat $ pltea$c datoriile autorului $u" ca $ -ie $cutit" trebuie $ do,edea$c c a renun6at la o%tenirea lui iar nu c a acceptat $ucce$iunea' Ca$' 0' /6/85' *8 Ira6ii dup legea Caragea erau datori $ c$torea$c %i $ #n5e$tre5e pe $urorile lor ne#n5e$trate' @liga6iunea acea$ta nu trece %i la o%tenitorii -ra6ilor' Ca$' 0' 87/79' D8 Con-or legii Caragea -ra6ii" dup oartea prin6ilor $unt datori $ #n5e$tre5e pe $urorile lor ne#n5e$trate c&iar ritate de ar -i" %i cu din propriul lor a,ut' Ca$' 0' 7(/79' l8 1c6iunea $urorilor contra -ra6ilor" pentru a -i dotate" e$te o ac6iune general de lege pe care -etele o pot e2ercita la ti pul riti%ului' C,antul ace$tor dote din a,utul printe$c e$te l$at #n aprecierea -ra6ilor %i *udectorilor' Ca$' 0' 8//71' 8 Dup legea Caragea nu ai bie6ii au drept la $ucce$iunea prin6ilor cu obliga6iunea a$upr-le de a #n5e$tra pe $urori" deoarece ace$tea nu au a$e enea drept' Ca$' 0' 9(/8('
1

R')e )e -'18.1. C,n) *a m'ri +o#il'l fr )e motenitor( "n- #artea $r$tea-+ )'# al #atr'-#reze+elea an al *,r-tei -ale( iar #artea femeia-+ )'# al )oi-#reze+elea an( at'n+i "l motenete tatl i mama )eo#otri*. 18.2. C,n) m'lte )in +ele )e -'- r')e trie-+ )'# moartea *re7'n'ia )in +ei )in .o- +e n1are motenitor( at'n+i +ei mai )e a#roa#e la -#i -e #rotimi-e-+ la motenire( )in +ei mai )e#rtai. 4C'm am zi+e tatl n'mai( -a' mama n'mai( -a' am,n)oi "m#re'n )e trie-+( -e #rotimi-e-+ )in moi( i mo'l )in -trmoi i +elelalte.4 18.3. C,n) *a m'ri +o#il'l #arte $r$tea-+ mai "nainte )e al #atr'-#reze+elea an al *,r-tei -ale( iar #arte femeia-+ mai "nainte )e )oi-#reze+e ani ai *,r-tei -ale( ori "naintea morii 'n'ia )in #rinii -i( -a' )'# moartea a+el'i #rinte( i alt +o#il n' *a mai rm,nea( at'n+i #eri'-ia a+el'i #rinte( - -e fa+ trei #ri( )in +are o #arte - o motenea-+ o$raz'l +el *i' )intre #rini +' )e-*,rit -t#,nire( "n- "n $ani gata( alt #arte - o motenea-+ r')ele +ele )e -'- ale #rintel'i +el'i mort -a' frai n'mai 2)e *or li#-i r')e )e -'-3 iar +ealalt a treia #arte - o motenea-+ -'flet'l +o#il'l'i +el'i mort( +are #arte - o ia tot a+ele r')e ale #rintel'i +el'i mort( #entr' +/elt'eala "ngro#rii i a #omenirilor. 4Iar +,n) n' *or tri ni+i r')e )e -'- ni+i frai ai #rintel'i +el'i mort( at'n+i o$raz'l )intre #rini +are triete( - motenea-+ #e #rintele +el mort al +o#il'l'i( i r')ele )e alt'rea ale #rintel'i +el'i mort #,n la a #atra -#il - ai$ #ronomion a r-+'m#ra( )e *or *oi( n'mai +min'l neam'l'i lor( )e *a fi.4 R')ele )e alt'ri 19.1. =ort'l +are n1are r')e )in .o- i )in -'-( -e motenete )e r')ele )e alt'rea.

19.2. 0raii i -'rorile -e #rotimi-e-+ la motenire )intre toi lt'raii. 19.3. 0raii +ei $'ni -e #rotimi-e-+ la motenire )in +ei *itregi. 19.4. &e *a m'ri *re'n frate( -a' *re7o -or fr )e motenitori( i a' frai -a' -'rori( i ne#oi )e frai( at'n+i )im#re'n +' fraii( motene-+ i ne#oii #artea tatl'i lor -a' a mamei lor( +e -e +)ea - o ia )e tria. 19.5. C,n) *re'n frate -a' *re7o -or m'rin) fr )e motenitori( a' frai *itregi( i ne#oi )e frai -a' )e -'rori $'ni( at'n+i ne#oii o#re-+ )ela motenire #e fraii *itregi( )'# +'m tre$'ia -1i o#rea-+ i tatl -a' mama lor )e tria. 19.6. C,n) *re7'n frate -a' *re7o -or m'rin) fr )e motenitori( n1a' ni+i frai( -a' -'rori $'ni( ni+i ne#oi )in frai -a' )in -'rori $'ni( at'n+i fraii i -'rorile +ei *itregi( $'ni )e tat -a' )e mam( motene-+ )eo#otri*. 19.7. &'# +'m +o#iii frailor $'ni( motene-+ )im#re'n +' 'n+/ii -a' +' mt'ele #e 'n+/i'l +el $'n( -a' #e mt'a 2C3 aa i +o#iii frailor *itregi motene-+ #e 'n+/i'l +el *itreg -a' #e mt'( )im#re'n +' 'n+/ii *itregi -a' mt'ele. 19.8. Pra*ila +e +/iam +o#iii frailor +elor mori +a - motenea-+ )im#re'n +' 'n+/ii( n' -e "ntin)e i la r')ele )e alt'rea +ele mai )e#rtate( +i )'# fraii i ne#oii )e frai( toi +eilali lt'rai( motene-+ )'# -#ia r')eniei( #rotimi-in)'7-e tot)ea'na +ei mai )e a#roa#e )in +ei mai )e )e #arte.18 ___________ 1 8 a8 C!nd ortului nu+i r !ne rude de *o$ $au de $u$ ci nu ai de alturea" nu $e poate argu enta din art' 17 $pre a regula o%tenirea; #n a$e enea ca5 $e aplic nu ai art' de -a6 care nu -ace nici o di$tinc6ie #ntre colaterali de acela% grad de rudenie' Ca$' 0' 9/7/' b8 4iolea5 ace$t art' trib' care con$tat!nd #nrudirea pretendentului %i drepturile $ale la o%tenirea a,erii unei rude $,!r%it din ,ia6" d a,erea nu aceluia ce po$ed titlul inconte$tabil" ci unei alte per$oane care ,ine cu un te$ta ent pu$ #n c&e$tiune %i -c!nd un obiect de *udecat' Ca$' 0' (8/65' c8 Ira6ii pri ari cari ,in #n concur$ cu trei -ra6i uterini" au dreptul" c&iar trind a bii prin6i" la o a patra parte din a,erea de $ucce$iune plu$ 1/16 din totala a,ere' Ca$' 0' /80/87' !. 20. La motenirea +min'rilor tot)ea'na( ori )in -'- r')e )e *or fi motenitori( ori )in .o-( ori )e alt'rea -e #roti-imete #artea $r$tea-+ #ltin) +' $ani la #artea femeia-+( analogon +e li -e fa+e - ia )in motenirea +min'rilor.18 ___________ 1 8 C in $e 5ice" o%ie dup care $e nu e%te nea ul' !. 21. Co#il'l )in +'r*ie( fr )iat n' motenete #e tatl i r')ele -ale )in -'-( ni+i tatl -' #e ),n-'l i #e r')ele l'i )in .o-( ++i ni+i el n' e ti't lor( ni+i ei( l'i. 4Co#il'l )in +'r*ie motenete fr )iat #e mama -a( i 'n+/ii )e-#re mama -a i #e moaa )e-#re mama -a( i 'n+/ii( moaa i mama #e el( #entr' + "m#otri* el e-te +'no-+'t )e ),nii( i ei )e ),n-'l.4 98 ___________ 9 8 1' Di$po5i6iunile din Cod' ci,'" actual pri,itoare la regularea dreptului de $ucce$iune a copilului natural" #%i au origina #n ,ec&ea legiuire Caragea 9' Copilul natural are drept de o%tenire #n a,erea -ratelui %i $urorii $ale de a " de%i legea nu $pune e2pre$ acea$ta" cci at!t di$po5i6iunile din art' de -a6" c!t %i di$po5i6iunile art' 667 din Cod' ci,'" actual" care ,orbe$c de o%tenirea copilului natural" nu $unt re$tricti,e' (' Principiul reciprocit6ii" #n aterie de $ucce$iune" e2i$ta %i #n pri,in6a copiilor naturali' Ca$' 0' //(/97' 22.1. Co#iii )e -'flet( ori r')e )e *or fi( ori -trini( motene-+ #e #rinii lor +ei -'fleteti( )'# +'m i +o#iii +ei a)e*rai fr )e )iat( "nto+mai. 22.2. Co#iii )e -'flet( n' motene-+ )'# +'*,nt'l ioteziei( alte r')e( )intr1ale -'fletetilor lor #rini( ni+i mai -'-( ni+i mai .o-( ni+i )e alt'rea. 22.3. Prinii +ei -'fleteti( ori r')e( ori -trini )e *or fi( +,n) )'# moartea +o#il'l'i )e -'flet trie-+ #rinii l'i +ei fireti motene-+ )im#re'n +' ),nii )eo#otri* #e +o#il'l )e -'flet( )ar +,n) n' trie-+( "l motene-+ -ing'ri. 22.4. Prinii -'fleteti n' motene-+ +' +'*,nt'l ioteziei( alte r')e ale +o#iilor lor )e -'flet.

!. 23. C,n) $r$at'l +' mierea trin) @< ani i nef+,n) +o#ii( *a m'ri 'n'l )in o$raze i n' *a a*ea +o#ii )in alt +-torie mai )inainte( at'n+i o$raz'l +el *i'( motonete fr )e )iat a a-ea #arte )in a*'t'l l'i( iar +ealalt a*ere r')ele l'i. 4C,n) $r$at'l +el mort n1are r')e ni+i )e -'-( ni+i )e .o-( ni+i )e alt'rea( "l motenete fr )e )iat -oia -a( i #e -oie( )e n' *a a*ea r')e )e -'- i )e .o- i )e alt'rea( o motenete fr )e )iat -o'l ei.4 !. 24. C,n) mort'l n1are ni+i r')e( ni+i ne*a-t( -a' moarta( ni+i r')e( ni+i $r$at( -e motenete fr )e )iat )e C'tia milelor. =otenire +' )iat !. 25. =otene-+ i r')ele i -trinii( +' )iat. 26. &iata - -e fa+ "n-+ri-( i-+lin)7o +el +e o fa+e i mrt'ri-in)7o +' i-+lit'ra -a( i ar/iere'l lo+'l'i -a' .')e+torii( -a' trei martori +ari - fi *z't( -a' - fi a'zit )ela +el +e a f+'t )iat( + e-te a -a. 4C,n) +el +e fa+e )iat( n' *rea +a - tie martorii +ele -+ri-e "n )iat( e-te -lo$o) -tr,ng,n)7o( -a' #e+etl'in)7o( - o )ea - o i-+lea-+ #e )in afar( -#'in)'7le n'mai + e-te )iata -a. Iar )e *a fi -+ri- )iata )e tot +' m,na +el'i +e a f+'t7o( at'n+i i fr )e martori - ai$ trie "nto+mai +' +ea mrt'ri-it.4 18 ___________ 1 8 a8 @ diat c!nd nu e$te rturi$it de ar&iereul locului" $au de *udectorie" cat $ -ie cel pu6in de trei artori cari $ -i ,5ut $au $ -i au5it" dela cel ce a -cut-o c e$te a $a' Ca$' 00' 191/6/' b8 Prin condi6iunea ce legea Caragea cere pentru ,aliditatea te$ta entelor" nu $e #n6elege c te$ta entul $ con6in en6iunea din partea artorilor c au ,5ut $au au5it de la te$tator c te$ta entul e$te al $u; e$te de$tul ca te$tatorul $ declare #n te$ta entul $u c l+a -cut #n de -a6 cu artorii care $e nea5" ca cerin6ele legii $ -ie #ndeplinite %i partea care atac te$ta entul n+are dec!t $ cear a$cultarea artorilor" con-or art' 19 de la partea 40 cap' 00 din 5i$a lege' Ca$' 0' 557/91' c8 E$te nul te$ta entul $ub legea Caragea care nu a,ea" pe l!ng $e ntur %i ade,erirea a trei artori care $ -i ,5ut $au $ -i au5it de la cel care a -cut diata" c e$te a $a' Ca$' 0' (91/87' d8 Aa un te$ta ent ologra-" nu $e cere artori $pre a con$tata coprinderea lui' Ca$' 0' /0/6(' e8 Pentru ca te$ta entul unei per$oane care nu %tie carte $ -ie ,alabil dup legea Caragea trebue ca el $ -ie pecetluit cu pecetea te$tatorului %i ade,erit de trei artori %tiutori de carte" care $ -i ,5ut $au $ -i au5it dela cel ce a -cut te$ta entul c e$te al $u' Bn ceea ce pri,e%te pecetea" ea $e putea #nlocui #n od ,alabil prin punere de deget" #ntru c!t condica Caragea nu a oprit acea$ta' C!nd in$tan6a de -ond con$tat c te$tatorul a i$clit prin punere de deget %i c te$ta entul a -o$t ade,erit de trei artori %tiutori de carte" ea -ace o con$tatare de -apt" care $cap controlului Cur6ii $upre e' Ca$' 0' 80/900' -8 ;ub i periul legei Caragea nu era oprit ca un te$tator $+%i tri it te$ta entul $u la trib' pentru a -i legali5at" printr+un ,ec&il cu procur legali5at de co i$ie care a,ea $ declare c te$ta entul e$te al andatarului $u' Ca$' 0' 9/5/80' g8 ;ub legiuirea Caragea" te$ta entele celor ce nu %tiau carte erau ,alabile dac $e pecetluiau cu pecetea te$tatorului %i $e ade,ereau de $criitor %i de artori" $au de *udectori" iar pentru cei ce nu obi%nuiau de a a,ea pecete" te$ta entele celor ne%tiutori de carte erau ,alabile %i nu $e puteau $trica #n pri,in6a -or ei" c!nd $ub$crierea te$ta entului era #nlocuit prin punere de deget" ade,erit de $criitorul te$ta entului %i de artori' Ca$' 0' 77//901' &8 Dup condica lui Caragea te$ta entul unei per$oane -r %tiin6 de carte $e poate ade,eri de artori care %tiu carte' Ca$' 0' 799/9('

i8 Aegea nu pronun6 nulitatea te$ta entului #n care te$tatorul ,orbe%te #n a treia per$oan; condi6iunile e$en6iale de ob$er,at la te$ta ente $+au pre$cri$ anu e at!t de legea Caragea c!t %i de legea nou' Ca$' 0' 88/85' *8 ;ub i perial legii Caragea era ,alabil te$ta entul -cut de un o care nu %tia carte dac $ub$crierea $a prin punere de deget era ade,erit de $criitor %i de trei artori' Ca$' 0' 178/8(' D8 Te$ta entul autentic" $ub i periul codului Caragea" trebue rturi$it de ,i$u et auditu de #n$u%i te$tatorul' Hn procurator cu puteri c&iar $peciale nu are ace$t drept' Ca$' 0' 19//89' 27. Nimenea - n' fie *olni+ -1i fa+ )iat mai "nainte )e )o'ze+i )e ani ai *,r-tei -ale.18 ___________ 1 8 Clugrii %i epi$copii" obliga6i a $e $upune :i$ericii prin $ingura calitate de clugri $au epi$copi" nu pot te$ta dec!t> 1' De a,erile lor de ai #naintea #nc&inrii etniei lor' 9' De a,erile c!%tigate #n ti pul clugriei prin o%tenire $au dar dela rudele lor; %i (' De a,erile ce li $+a druit de ori ce alt $trin" #n$ cu pri,in6 per$onal' Ca$' 0' (15/65' 28. Cel +e fa+e )iat tre$'e - ai$ mintea "ntreag. &e a+eea% 4Ne$'nii i +ei zmintii la minte( n' #ot -1i fa+ )iat.4 29. Cel +e are +o#ii i r')e )in .o-( n' e-te -lo$o) - la-e motenitori "n )iat r')e )in -'-. 4Pentr' + r')ele )in .o- -e #rotimi-e-+( )'# #ra*il( )in +ele )in -'- 2@B3.4 30. =ama +are are +o#il )in +'r*ie( n' e-te -lo$o) -1i la-e "n )iat motenitori #e r')ele )in -'-. C -e #rotimi-ete a+e-ta )'# #ra*il( )in r')ele ei )in -'-. 31. Cine n' are r')e )in .o-( i are #rini i r')e )in -'-( n' e-te -lo$o) - la-e motenitori "n )iat r')e )e alt'rea( + r')ele )in -'- -e #rotimi-e-+ )'# #ra*il )in r')ele )e alt'rea 2@B3. 32. C,n) +ine*a( ne a*,n) r')e )e -'- i )e .o-( are )e alt'rea( -lo$o) e-te - la-e motenitor #e +are *a *oi )intr1"nii( -a' )in +ei -trini #e +el +in-tit( -a' #e m'ierea -a( i m'ierea #e $r$at'l -'. 4>n- - -e "n-emneze + *eri+are -or -e *a "nze-tra )'# moartea #rinilor ei( )e +tre fratele -'( n' )in motenire rma- )e la tatl -'( -a' )e la mama -a( +i )in a*'t +,tigat )e fratele -'( a+eea m'rin) fr )e +o#ii( - la-e #e a+el frate al -' )'# )atorie motenitor #e .'mtate )in a*'t'l -'.4 33. C,n) +el +e fa+e )iat are n'mai 'n motenitor )in .o- -a' )in -'-( at'n+i )'# )atorie -e +a)e( +a .'mtate )in a*erea l'i - o la-e motenitor'l'i5 iar +,n) are )oi( at'n+i -e +a)e - le la-e )o' #ri )in trei( i +,n) are trei( at'n+i trei #ri )in #atr' i +elelalte5 iar .'mtate #artea 2+,n) are 'n motean3 -a' a treia #arte 2+,n) are )oi3 -a' a #atra 2+,n) are trei3 i +elelalte( e-te -lo$o) - o )r'ia-+ +'i *a *oi.18 ___________ 1 8 a8 Bntru c!t codul Caragea pentru dona6iuni" nu $tatuea5 acelea%i di$po5i6iuni ca %i pentru te$ta ente" Curtea apelati," re-u5!nd aplicarea ace$tui art' ca neaplicabil #n aterie de dona6iuni" nu $e poate 5ice c interpretea5 ru ace$t art' Ca$' 0' 1(5/66' b8 Te$tatorul un poate di$pune de c!t de *u tate din a,erea $a" c!nd ai are un erede re5er,atar' Ca$' 0' (9(/86' c8 ;e regulea5 partea di$ponibil #n a,erea prin6ilor te$tatori" nu ai dup nu rul a$cenden6ilor %i de$cenden6ilor %i -r a di$tinge dac aceia $unt parte brbtea$c $au -e eia$c" de unde re5ult c at!t bie6ii c!t %i -etele $unt recuno$cu6i" #n principiu" ca o%tenitori re5er,atari ai prin6ilor lor #n $ucce$iunile te$ta entare' Ca$' 0' 79/67' 34. A' #'tere #rinii +are fa+ )iei( i +elelalte r')e )in -'-( - )e#rteze )e motenire #e +o#ii( i #e +elelalte r')e )in .o-( #entr' 'rmtoarele #ri+ini% @. C,n) +o#iii i r')ele )in .o- "i *or ne+in-ti o+r,n)'7i( -a' $t,n)'7i( -a' #ornin) .al$ a-'#r7le +' #,ri ne)re#te5 6. C,n) $oln*in)'7-e -a' -r+in)( n' *or "ngri.i )e ),nii i n'7i *or +'ta )'# #'tere5 ?. C,n) *or +)ea ro$i( i ei a*,n) #'tere( n'7i *or r-+'m#ra. ;. C,n) *or 'm$la -1i omoare5 35. Prinii +ei -'fleteti #ot - )e#rteze )e motenire #e +o#iii lor )e -'flet( #entr' a+eleai +'*inte( #entr' +are i +ei a)e*rai #rini( "i li#-e-+ +o#iii )e motenire.98 ___________ 9 8 Dreptul la pen$iune nu e$te $upu$ regulelor ordinare de $ucce$iune" ci legii $peciale care regulea5 ateria' Prin ur are pe c!t ti p tre%te a a" copiii nu au nici un drept a$upra pen$iunii cu,enit printelui lor' Ca$' 0' (97/89'

36. Co#iii i r')ele )in .o- #ot - )e#rteze )e motenire #e #rini i r')ele )in -'- #entr' #ri+inile 26( ?( ; )ela ?;3. 37. C,n) +el +e fa+e )iat *a )e#rta )e motenire #e r')e )in .o- -a' )in -'-( )e n' *a -+rie +'rat "n )iat i #ri+ina( - n' -e ie "n -em )e#rtarea )e motenire. 38. C,n) +el +e fa+e )iat *a - a)aoge -a' - -+oa -a' - )reag +e*a )in )iat( #oate - o fa+ a+ea-ta i +' )eo-e$it "n-emnare "n )iat #e-te +ele -+ri-e5 "n- a+ea "n-emnare - fie -+ri- )e "n-'i el( -a' i )e alt'l( i i-+lit )e ),n-'l( mrt'ri-it )e trei martori( -a' )e .')e+tori( -a' )e ar/iere'l lo+'l'i( iar "ntr1alt +/i# n'.18 ___________ 1 8 a8 C!nd un te$ta ent nu -or ea5 dec!t un $ingur corp %i dup ce a -o$t de-initi, ter inat" $+a datat %i $e nat de te$tator %i artori" e in,ederat c data" $e ntura %i a5i$ten6a artorilor pu$ #n *o$ul lui $e raport la toate di$po5i6iunile luate prin el; prin ur are" #ntr+un a$e enea ca5 nu poate -i ,orba de ,re-o nulitate #n #n6ele$ul art' de -a6 din legiuirea Caragea" $ub i periul creia $+a -cut te$ta entul' Ca$' 0' 557/91' b8 ;ub codul Caragea $e putea -ace codicil" %i #n a-ar de diat #n -or ologra-" %i ele erau ,alabile ca %i cele -cute prin diat' Ca$' 0' 8(9/96' 39. Cel +e fa+e )iat( n' e -lo$o) +' "n-emnare( ni+i motenitor - or,n)'ia-+( ni+i )e motenire - li#-ea-+. !. 40. 8e -tri+ )iata )e tot% @. C,n) -e fa+e "m#otri*a #ra*ililor 26B( 6E( 6A( 6D( ?<( ?@35 6. C,n) nea*,n) +el +e fa+e )iata( +o#il mai )inaintea morii l'i( -e *a nate )'# moartea l'i +o#il( )e +are "n )iat n' -e fa+e #omenire5 ?. C,n) -e *a fa+e a )o'a )iat )'# #ra*il( a treia i +elelalte. ;. C,n) -e *a )o*e)i min+inoa-5 C. C,n) motenitor'l +el or,n)'it n' *a - -e fa+ motenitor.98 ___________ 9 8 .u e2i$t o i$iune e$en6ial c!nd te$ta entul care con$titue $ub$titu6iunea a -o$t $ingurul act con$tituti, de proprietate ce a $er,it de ba5 la -or area ipotecii' Ca$' 0' 1(8/79' 41. 8e )rege )iata "n #arte i n' -e -tri+ )e tot% @. C,n) )'# )iat -e *a nate +o#il( i +el +e a f+'t )iata a*,n) or,n)'ieli motenit'ri ali +o#ii ai -i( n' #omenete #entr' a+ea-ta( + at'n+i a+e-t +o#il -e +o#rin)e i el "n motenire( i motenete )im#re'n +' +eilali frai )eo#otri*( )in a*erea #rintea-+( iar +elelalte or,n)'ieli ale )ieii n' -e -tri+5 6. C,n) +el +e fa+e )iat( are +o#ii i r')e )e .o-( -a' #rini i r')e )e -'-( i #e 'nele )in o$raze +e -'nt tot )e o -#i le n'mete )e +lironomi5 iar #e altele n'5 4C+i at'n+i +ei ne#omenii -e +o#rin) i motene-+ "m#re'n )eo#otri* a*erea5 iar +elelalte or,n)'ieli ale )ieii -e 'rmeaz54 ?. C,n) +el +e fa+e )iat n'( *a l-a motenitorilor )in .o-( -a' )in -'-( )e#lin #artea .'mtate +e e )ator - o la-e 2??3( -a' )o' #ri )in trei( -a' trei )in #atr'( i +elelalte( i *a )r'i legat'ri ai'rea( mai m'lt )e .'mtate 2)e *a a*ea 'n motenitor3 -a' mai m'lt )e a treia #arte 2)e *a a*ea )oi3 -a' mai m'lt )e a #atra #arte 2)e *a a*ea trei3 i +elelalte. 4C+i at'n+i +e e mai m'lt -e -+oate )in legat'ri i -e ) motenitorilor5 iar +elelalte or,n)'ieli )in )iat -e "m#line-+.4 42. R')ele )in .o- i )in -'-( -'nt -lo$o)e a #orni #,r a-'#ra )ieii( #entr' ori+e )efimare *a fi a*,n)5 iar r')ele )e alt'ri( n'mai +,n) n' are a)e*erirea +ea or,n)'it )e #ra*il -a' + +el +e a f+'t )iata n'1i a*ea minile "ntregi +,n) a f+'t1o( -a' + e-te min+inoa- 2#entr' +are #ri+ini i C'tia milelor +,n) n' e-te alt motenitor )'# #ra*ili( are *oie - fa+ #,r a-'#r7i.18 ___________ 1 8 Dac nu ai ere5ii re5er,atari pot ataca un te$ta ent pentru di$po5i6iunile dintr+#n$ul" ori cine #l poate ataca pentru cau5 de -al$' Ca$' 0' 91//69'

Capitolul IV Pentr' legat !. 1. Legat -e zi+e )ar'l +el +' )iat( -a' +' )eo-e$it "n-emnare( )r'it )'# moarte. 2. Poate +el +e fa+e )iat - )r'ia-+ legat'ri( r')elor( -trinilor( 'n'ia )in motenitori( -a' mai m'ltora( $ez motenirea lor. 3. C,i -'nt -lo$ozi -1i fa+ )iei( a' *oie i legat'ri - )r'ia-+. 4. 8e )r'ie-+ legat'ri( l'+r'ri( -a' folo-'ri )e l'+r'ri( +' legt'r i fr legt'r. 5. C,n) 'n legat -e *a -+rie +' legt'r( #,n a n' -e "m#lini legt'ra n' e )ator +lironom'l -1l )ea. in1)a1+o 6. Cine e-te motenitor i are legat( e-te -lo$o) - -e le#e)e )e motenire( iar legat'l - i1l ie.98IIIIIIIIIII 2 ) N' e-te omi-i'ne e-enial +,n) a-'#ra 'nei +ereri )e ra#ort( in-tana )e fon) n' -e #ron'n a-'#ra nat'rii li$eralitii( )a+ a)i+ a+eea +on-tit'e o )onai'ne -a' 'n legat( +,n) e-te +on-tant + #retin-'l motenitor n1a #rimit motenirea% +om$inare +' Co). +i*. )in @AB;. Ca-. I. ?6JED. 7. &e -e *a -+rie a+ela legat la m'li( fr )e a -e or,n)'i #rile( "l "m#arte )eo#otri* toi5 iar )a+ -'nt or,n)'ite #rile "i ia fie+are #artea -a. 8. &e -e *a -+rie legat *re7'n l'+r' zlogit( motenitor'l e-te )ator -1l -+oa i -1l )ea( -a' )e -e *a fi *,n)'t( -1i r-#'nz #re'l. 9. C,n) +el +e fa+e )iat *a )r'i legat *re7'n l'+r' -trin tiin)'7l( i #e 'rm .')e+,n)'7-e( -t#,n'l i7l *a l'a( at'n+i motenitorii -e "n)atoreaz - r-#'nz legatar'l'i #re'l a+el'i l'+r'5 iar +,n) +el +e a f+'t )iata *a fi )r'it legat l'+r'l -trin netiin)'7l( i l'+r'l a+ela -e *a l'a )e -t#,n +' .')e+at( at'n+i motenitor'l n' e )ator nimi+. 10. &e -e *a l-a legat *re7'n l'+r' "n+/iriat( at'n+i motonitor'l - #ltea-+ legatar'l'i toat +/iria( )in zi'a +e -e *a fa+e -t#,n #e l'+r'l a+ela( #,n la "m#linirea -oro+'l'i "n+/irierii i )'# -oro+ - fie al legatar'l'i. 11. C,n) -e *a -+rie legat( -e "nelege )im#re'n +' a+el l'+r'( i #rile l'i +ele "n+/eiate. 4C'm )e -e *a -+rie +a-( -e "neleg i 'ile( i +elelalte +,te -'nt "n+/eiate.4 12. C,n) -e *a -+rie legat( n' -e "neleg i #rile +ele ne"n+/eiate +' a+el l'+r'( )e n' -e *or n'mi "n )iat5 +'m )e -e *a -+rie +a-( - n' -e "neleag i atern't'rile )e mi -e *or n'mi i ele. 13. C,n) -e *a -+rie legat *re7'n lo+( -e "neleg i +,te l'+r'ri mai la 'rm -1a' "m#re'nat +' lo+'l( )e n' le *a )eo-e$i f+tor'l )ieii. 4&e *a -+rie +'m am zi+e legat *re7'n lo+ far )e name-tie( i la 'rm *a fa+e #e ),n-'l name-tii i n' le *a )eo-e$i( -e "neleg )in#re'n +' lo+'l i name-tiile i +elelalte.4 14. &e -e *a -+rie legat *re7o name-tie( -a' *ie( -a' #)'re -a' *eri+e alt l'+r' e-te #e *re7'n lo+( i -e *a -tri+a )in *re7o "nt,m#lare )'# *reme( lo+'l -e )a. 15. &e *a -+rie legat +el +e fa+e )iat i mai la 'rm "n-'i "l *a *in)e( -a' "l *a -tri+a( motenitor'l n' e-te )ator -1l )ea. 16. C,n) )in m'lte l'+r'ri )e 'n fel 2+'m am zi+e )in +ai i altele3 'n legat -+rie ne/otr,t( 'n'l ne /otr,t e )ator +lironom'l - )ea5 iar )e *a -+rie /otr,t( #e +el /otr,t e-te )ator - )ea. 17. &e -e *a -+rie legat'ri l'+r'ri #r-itoare 2+'m -'nt )o$itoa+ele i +elelalte3 tre$'e - -e )ea legatar'l'i( )'# moartea +el'i +e a f+'t )iata( +' #r-ila +,t -e *a fa+e )'# moarte. 18. C,te legat'ri #,n a mi -e )a -e -tri+ firete( -a' )in *re7o "nt,m#lare #e-te #'tin a -e o#ri( -a' )e )r'itor -e +/elt'ie-+( #ag'$a e-te a legatar'l'i. 19. C,te legat'ri )in *i+le'g -a' greeal a motenitor'l'i -e -tri+( #ag'$a e-te a motenitor'l'i. 20. C,te legat'ri -'nt -+ri-e "n )iei +e -1a' -tri+at +' tot'l( n' -'nt )atori +lironomii - le )ea. 21. C,n) motenitorii *or )a 'n legat n'mai( )in )ieile +e -1a' -tri+at +' tot'l( -'nt )atori +lironomii - le )ea #e 'rm toate. 22. &e -e *a -+rie legat *re7'n ro$( i *a f'gi #,n a n' -e )a )e +tre motenitor( at'n+i motenitor'l e-te )ator a )a ori #e ro$( -a' #re'l l'i5 iar )e *a f'gi #,n a n' m'ri +el +e a f+'t )iata( at'n+i motenit'r'l n' e-te )ator( iar legatar'l e-te -lo$o) -7l -t#,nea-+( 'n)e1l *a g-i. Capitolul V Pentr' iotezie( -a' fa+ere )e fii )e -'flet

!. 1. 0a+erea )e fii )e -'flet( e-te )ar -#re m,ng,ierea +elor +e n1a' +o#ii.18 ___________ 1 8 Dup codul Caragea" nu e2i$t alt od de recunoa%terea copiilor naturali din partea tatlui $au a a ei dec!t prin adop6iune $au prin te$ta ent' Ca$' 0' /97/67' 2. 0a+ fii )e -'flet n'mai mirenii *,r-tni+i i miren+ile +ele *,r-tni+e% @. C,i -'nt +-torii i n' a' +o#ii5 6. C,i *)'*i -a' *)'*e n' a' +o#ii5 ?. C,i -'nt ne"n-'rai i *or *oi. 3. Ne$'nii( ri-i#itorii( i ne+in-tiii( n' fa+ fii )e -'flet. 4. E#itro#'l "n )ia-tima e#itro#iei( n' fa+e fi' )e -'flet( #e +el )e -'$ e#itro#ia -a. 5. 0a+em fii )e -'flet o$raze $r$teti( femeieti( r')e -a' -trini( n-+'i )in #rini -lo$ozi5 iar n' ro$i. 40a+em fii )e -'flet i )re#t a)e*rai( #e +o#iii notri +e n' -'nt )in +'n'nie( +,n) n' a*em fireti i )'# lege.4 6. 8e fa+ fii )e -'flet *,r-tni+i i ne*,r-tni+i( +are - fie +el #'in +' o#t-#reze+e ani mai tineri )e+,t +ei +e1i fa+ fii. 7. C,i fa+ fii )e -'flet *,r-tni+i( -1i fa+ #rin anafora +tre &omnie( i #rin /otr,re )omnea-+ "n-+ri-( +a - +er+eteze a)i+ +'get'l +elor +e1i fa+ fii. 8. C,i fa+ fii )e -'flet ne*,r-tni+i -1i fa+ #rin tirea i a)e*erirea .')e+torilor lo+'rilor( "nfi,n)'7-e "n-'i +' ),nii i +' r')ele lor +ele mai )e a#roa#e.18 ___________ 1 8 Partea care atac adop6iunea petrecut $ub legea ,ec&e" e$te datoare $ -ac do,ad c adoptatul era a*or %i c trebuiau ob$er,ate -or ele pri,itoare la iote5ie' 1doptatul -ace deplin prob de$pre ,aliditatea adop6iunii prin rturi$irea autorilor $i %i prin actele petrecute #naintea tribunalului' Ca$' 0' 6/87' 9. C,i fa+ fii )e -'flet i )re#t a)e*rai #e +o#iii lor +e n' -'nt )in +'n'nie( -lo$ozi -'nt i +' )iata lor( -1i fa+ fii )e -'flet i a)e*rai. 10. C,i fa+ fii )e -'flet "m#otri*a #ra*ililor 26( ?( ;( B( E( A3 fa+erea lor )e fii "ntr' nimi+ -e -o+otete.98 ___________ 9 8 a8 .ulitatea unei adop6iuni pentru ,i6iu de con$i 6i !nt din partea inorului adoptat" e$te relati, %i nu $e poate in,oca dec!t nu ai de ctre d!n$ul' Ca$' 0' 18/89' b8 C!nd iote5ia nu e$te pu$ #n conte$ta6iune %i ,aliditatea o ologrii te$ta entului e$te recuno$cut" i*loacele #nte eiate pe ace$te oti,e r !n -r intere$' Ca$' 0' 156/76' 11. Ori+e "n+linare i )atorie a' fiii +ei fireti +tre #rinii lor( tot a+ea "n+linare i )atorie a' i fiii +ei )e -'flet( +tre -'fletetii lor #rini i a+etia +tre a+eia. PARTEA A CINCEA PENTRU VINI(8 ___________ 8 Toate di$po5i6iile din legiuirea Caragea pri,itoare la penalit6i au -o$t abrogate prin punerea #n aplicare a ,ec&iului cod penal'
(

Capitolul I Pentr' omor !. 1. Omor'l e-te -a' mai "nainte +'getat -a' ne+'getat. =ai "nainte +'getat omor( -e zi+e +n) "l fa+e '+iga'l( +' g,n) )e a omor"( i ne+'getat +el "m#otri*. 3. Cine *a fa+e omor +'getat( -ing'r( -a' )im#re'n +' alt'l( - -e omoare. 4. Omor'l +el ne+'getat )'# "nt,m#lri( mi+oreaz -a' mrete *ina( a)i+%

@. Cine *a omor" a#r,n)'7i *iaa )e #rime.)ie( ne*ino*at e-te5 6. Cine fiin) +o#il( mi+( -a' ne$'n( -a' zmintit la minte( *a omor"( ne*ino*at e-te5 ?. Cine a-*,rlin) +e*a +' ne$gare )e -eam *a omor"( - r-+'m#ere +' $ani omor'l( )e la r')ele +el'i omor"t5 ;. Cine )in $eie *a omor"( )e *a fi -ra+ - -e $at( i - -e o-,n)ea-+ la -'rg/i'nie )e trei ani( iar )e *a fi $ogat - r-+'m#ere +' $ani omor'l )ela r')ele omor"tor'l'i i iar - -e or,n)'ia-+ la -'rg/i'nie a-emenea5 C. Care la m,nie lo*in) *a omor"( )e *a fi lo*it +' arm( i tin)( -a' -get,n)( -a' "m#'g,n)( -a' "n#'+,n) *a omor"( - -e omoare5 iar )e n' *a lo*i +' arm i *a omor"( - -e #e)e#-ea-+ +a '+iga'l )in $eie. Capitolul II Pentr' t,l/ari !. 1. T,l/arii -'nt +,i "narmai ie- "naintea oamenilor -a' "i #,n)e-+ la )r'm'ri( -a' n*le-+ la lo+a'rile lor( i1i .ef'e-+ i1i )e-#oaie. 2. C,i t,l/ari -e #rin) - -e omoare. 3. C,te l'+r'ri .ef'ite -e g-e-+ la t,l/ari( - -e +er+eteze ale +'i -'nt( i - -e )ea -t#,n'l'i a+elor l'+r'ri. 4. C,te l'+r'ri .ef'in)'7le t,l/arii le *or *in)e( )e -e *a )o*e)i + +'m#rtor'l( tiin) + *,nztor'l era t,l/ar( -a' + l'+r'rile era' )e /oie le7a' +'m#rat( - le #iarz i - le ia -t#,n'l lor5 iar )e -e *a )o*e)i + netiin) +'m#rtor'l le7a +'m#rat( at'n+i -t#,n'l l'+r'rilor - "i #ltea-+ #e .'mtate #re'l +'m#rtorii( i - i le ia a#oi am,n)oi - -e )e-#g'$ea-+ )in a*erea t,l/ar'l'i 2)e *a a*ea +e*a3 l',n) a)i+ -t#,n'l l'+r'rilor .'mtatea #re'rilor +e a )at i +'m#rtor'l .'mtatea +e a #ier)'t. 5. C,i -e *)e-+ gaz)e )e t,l/ari( - -e +er+eteze( i +,n) -ilii fiin) )e fri+ #rimea' #e t,l/ari( i7i tin'ia( - -e ierte5 iar )e n'( - -e o-,n)ea-+ la o+n "n -oro+ )e +in+i ani. Capitolul III Pentr' f'ri !. 1. 0'r zi+em +el'i +e f'r( a)i+ ia #e a-+'n-. 2. Cine *a f'ra )ela om #arti+'lar( - -e )ea #rin t,rg +' $taie( - #ltea-+ +e a f'rat( i - -e "n+/iz la #'+rie 'n an. 4C,n) tot a+ela *a f'ra )e al )oilea( - -e )ea #rin t,rg +' $taie( i - -e o-,n)ea-+ la o+n +in+i ani.4 3. C,te l'+r'ri -e *or *in)e )e f'ri la alii( i le *a +'noate -t#,n'l( - -e 'rmeze la a+elea +a i la +ele .f'ite )e t,l/ari. 4. Gaz)a )e f'ri( - -e #e)e#-ea-+ +a f'r'l. 5. 0'r'l )e l'+r'ri -finte )in $i-eri+i( - -e o-,n)ea-+ +a i +el +e f'r )ela #arti+'lari( )ar mai -trani+( i gaz)ele lor a-emenea5 iar +ele f'rate i *,n)'te( 'n)e -e *or g-i( - -e ia fr )e #lat. 6. 0'rii )e l'+r'ri )omneti i o$teti - -e o-,n)e-+ +a i f'rii )e l'+r'ri -finte. Capitolul IV Pentr' mofl'zi min+inoi !. 1. Cei+e -e fa+ mofl'zi fr a fi( f'ri -e -o+ote-+( i -'nt. 2. C,i -e *or )o*e)i mofl'zi min+inoi( - -e o-,n)ea-+ la #'+rie 'n an( - li -e *,nz a*erea i - -e #ltea-+ "m#r'm'ttorilor 3. To*arii mofl'zilor min+inoi( a)i+ +,i ne"m#r'm't,n)'7i( -e arat )e "m#r'm'ttori( i -e )o*e)e-+ min+inoi( -a' +,i "m#r'm't,n)'7i mai #'in( -e arat "m#r'm'ttori +' -'me mai mari( -a' +,i tin'ie-+ l'+r'rile lor #rin tiin( -a' le7a' +'m#rat +' e+onomie a+eia - -e #e)e#-ea-+ +' #lata )e $ani( a)e+ +,t n' -e a.'nge )in a*erea mofl'zilor -#re #lata "m#r'm'ttorilor +elor a)e*rai( a+ea li#- - o #'ie )ela ),nii i - o "m#linea-+.

Capitolul V Pentr' #ta-tografi !. 1. Pla-tografi zi+em +elor +e fa+ -+ri-ori min+inoa-e( -a' )e tot -a' "n #arte. &e tot min+inoa-e -+ri-ori -'nt( "n +,te #e+eile -a' i-+lit'rile -'nt min+inoa-e. >n #arte min+inoa-e -'nt( "n +,te +'*,nt'l +elor -+ri-e( -a' "m#re'narea -lo*elor( -a' -lo*ele( -a' n'merele( -a' *eleat'l( -a' l'na( -a' zi'a( -'nt )re-e( -a' ra-e( i "n lo+'l lor( -+ri-e altele. 2. C,i fa+ i-+lit'ra )omnea-+( -a' #e+etea( - li -e taie m,na5 +,i )reg +'*inte( ori -lo*iri( ori -lo*e( ori n'mere( ori *eleat( ori l'n( ori zi( )in -+ri-ori )omneti - -e o-,n)ea-+ la o+n "n -oro+ )e +in+i ani. 3. C,i fa+ za#i-e min+inoa-e( )e )atorii #arti+'lare( - #ltea-+ "n)oit )e +eia+e era - +,tige +' za#i-'l +el min+ino-. 4. Iar +,i *or arta +ri min+inoa-e #rin netiin( i -e *a )o*e)i + n' le7a' ti't )e min+inoa-e( a+eia -'nt ne*ino*ai. Capitolul VI Pentr' martori min+inoi !. 1. C,i -e *or *)i martori min+inoi( - -e )ea #rin t,rg $t,n)'7-e( i - -e trea+ "n +on)i+ile .')e+toriilor. Capitolul VII Pentr' #re#'itori -a' #,r"tori !. 1. Pre#'itor -e +/iam +el +e #ornete #,r )e "n*ino*ire a-'#ra 'n'i ne*ino*at. 2. Pre#'itorii - -e o-,n)ea-+ la #e)ea#-a +e era - #timea-+ +el #re#'-( +,n) -1ar fi g-it *ino*at. Capitolul VIII Pentr' tietori )e $ani !. 1. Tietori )e $ani( "nelegem n' n'mai #e +ei +e taie mone) min+inoa- )e tot( -a' "n #arte( +i i #re +ei +e taie mone) )e argint $'n( i a)e*rat( -a' )e a'r( "nto+mai +' +are 'm$l. 2. C,i -e *or *)i tietori )e $ani( - -e o-,n)ea-+ la moarte. Capitolul I% Pentr' ne+in-titori !. 1. Ne+in-titorii ne+in-te-+ -a' +' +'*,nt'l( -a' +' fa#ta. 7 C' +'*,nt'l ne+in-te-+ "n-+ri-( -a' #rin grai( o+r"n) "n m'lte +/i#'ri. 7 C' fa#ta ne+in-te-+ $t,n)( -a' alt+e*a -#re ne+in-te f+,n). 2. =rimea ne+in-tei -e -o+otete% @. &'# fel'l ei% Pre+'m +,n) $ate +ine*a( mai m'lt ne+in-tete )e+,t +,n) o+rte. 6. &in "n+linarea +ara+ter'l'i +e are +el +e ne+in-tete( +tre +el +e -e ne+in-tete. Pre+'m +,n) fi'l ne+in-tete #e tatl -'( mai m'lt greete( )e+,t +,n) ar ne+in-ti #e alt'l( i +,n) -l'ga -a' ro$'l *a ne+in-ti #e -t#,n'l -'( i +,n) 'n #arti+'lar *a ne+in-ti 'n $oier( -a' .')e+tor i +elelalte. ?. &'# lo+'l( 'n)e -e fa+e ne+in-tea.

Pre+'m +,n) -e *a ne+in-ti $oier'l -a' .')e+tor'l "n lo+'l )regtoriei -ale( 'n)e1i "m#linete )atoria -a( -a' .')e+( ori #e #reot 'n)e -l'.ete i +elelalte. 3. Ne+in-titor'l - -e #e)e#-ea-+ )'# mrimea ne+in-tei 263. 4. 0el'ri )e #e)e#-e #entr' ne+in-titori -'nt5 )are )e $ani( $taie( "n+/i-oare( -'rg/i'nie( +arele - -e or,n)'ia-+ +'m i 'n)e( i +,n) *a g-i +' +ale .')e+tor'l. 5. Cel +e )'# +e -1a ne+in-tit( -e *a "m#+a +' ne+in-titor'l( -a' -e *a "n*oi( n' e -lo$o) - mai .el'ia-+ #entr' a+ea ne+in-te. Capitolul % Pentr' #rea+'r*ie !. 1. N'mai $r$at'l( iar n' alt'l( e-te *olni+ - #ornea-+ #,r )e #rea+'r*ie a-'#ra femeii( i n'mai femeia a-'#ra $r$at'l'i. 2. C,n) )'# +'r*ie -e *a "m#+a $r$at'l +' femeia -a +ea +'r*( n' mai #oate a)'+e #,r a-'#r7i #entr' a+ea +'r*ie. 3. &e -e *a )o*e)i + $r$at'l +e a)'+e #,r )e #rea+'r*ie a-'#ra ne*e-tei -ale( i7a fo-t mi.lo+itor( ne*a-ta - fie a#rat. 4. C,n) m'ierea -e *a )o*e)i #rea+'r* -a' $r$at'l ei #rea+'r*ar( - -e #e)e#-ea-+ #re+'m -1a zi-. 2Vezi #entr' +-torie( +a#. @B #arag. ;?3. 5. Cine +'r*ete +' m'iere mritat( - -e o-"n)ea-+ la -'rg/i'nie( "n -oro+ )e )oi ani. A)aoPentr' -tri++i'ne !. 1. Care( )in tiin -a' netiin( -a' +' greal( *a a)'+e -tri++i'ne alt'ia( e-te )ator a r-#'n)e -tri++i'nea. 2. Care ine "n -ilni+ie l'+r' -trin( -e "n)atoreaz -1l "ntoar+ -t#,n'l'i.18 ___________ 1 8 a) )e5ult c nu ai acele per$oane $unt $upu$e la de$pgubire" care prin -aptul lor propriu ar cau5a pagub $au $tricciune altuia' Ca$' 0' (66/67' b8 1ce$t art' $e aplic nu ai in ca5ul c!nd e$te con$tatat ,t area adu$ cui,a de -apta ,re-unei per$oane' Ca$' 0' 11//65' c8 1' C&e$tiunea dac $tricciunea a pro,enit din -apta unuia $au altuia din per$oanele litigante e o c&e$tiune de -apt pe care Curtea de apel #n co peten6a $a ca in$tan6 de -ond" o precur #ntr+un od &otr!tor' 9' C!nd Curtea apelati, din aprecierea do,e5ilor $e con,inge c ,ino,atul ur ea5 a -i r$pun5tor pentru $tricciunea -cut ctre partea ad,er$ %i l+a #ndatorat la plat" nu $e poate 5ice c a interpretat ru art' de lege ai $u$ citat' (' @biec6iuni #n contra unei anc&ete ur at la -a6a locului" ne-cute de pr6i la in$tan6ele in-erioare" nu pot -i pri ite #n ca$a6ie ca neridicate %i nede$btute de in$tan6ele -ondului' Ca$' 0' (91/65' d8 C!nd un pre*udi6iu re5ult din principiul con$acrat de ace$t art' in$tan6a de -ond e$te co petent a con$tata acel pre*udi6iu %i a obliga la repara6iunea lui' Ca$' 0' 100/69' 3. Care *a rni om -a' )o$ito+( e-te )ator - #ltea-+ +/elt'eala *in)e+rii. 4. Care *a omor" )o$ito+'l alt'ia( e-te )ator #re'l a+el'i )o$ito+. 5. C,n) )o$ito+'l +'i*a *a fa+e *re7o -tri++i'ne( -t#,n'l )o$ito+'l'i e-te )ator a o r-#'n)e.98 ___________ 9 8 1ce$t art' nu are aplicare c!nd e ,orba de i$pa% 7de$pgubire8 Ca$' 00' 1/6(' 6. &e *a -tri+a 'n )o$ito+ $'+atele +'i*a( -t#,n'l )o$ito+'l'i - #ltea-+ #ag'$a -t#,n'l'i $'+atelor( ),n) i *orni+el'l'i gloa$%

@. Bani +in+ize+i( +,n) -e *a "nt,m#la - fie )o$ito+ r,mtor5 6. Bani #atr'ze+i +,n) *a fi +al -a' $i*ol5 ?. Bani )o'ze+i +,n) *a fi $o' -a' *a+5 ;. Bani ze+e +,n) *a fi oaie -a' +a#r. 7. C,n) *a( tia +ine*a +o#a+ ro)itor( -a' nero)itor fr )e tirea -t#,n'l'i -'( a+ela - #ltea-+ -t#,n'l'i #re'l +o#a+'l'i "n)oit. PARTEA A &A'EA PENTRU ALE GU&ECK9ILOR Capitolul I Pentr' #rigoniri !. 1. Prigonire -e zi+e .')e+ata% m #rigone-+( m .')e+. 7 Prigonitoare #ri( +el +e -e .')e+. 7 P,r-+ -a' .el'ie-+% )a' .al$ i trag #e alt'l la .')e+at. 7 P,r, -a' .el'itor% +el +e ) .al$ i trage #e alt'l la .')e+at. 7 P,r,t% +el +e -e trage )e alt'l la .')e+at.18 ___________ 1 8 a) .ici o lege nu autori5 pe *udecat a $ub$titui dela $ine pe altul #n locul p!r#tului #n contra cruia $+a pornit recla a6ie' ?udectorul care ur ea5 #n $en$ul contrar ,iolea5 art' de -a6' Ca$' 00' 1/(/6(' b8 ?udectorul care $e pronun6 a$upra unui lucru ce nu $+a cerut de pr6i" $au care n+a -or at obiectul *udec6ii" ,iolea5 ace$t art' Ca$' 00' 986/6(' 2. Prigonirea e-te -a' +riminal -a' #oliti+ea-+. 4Criminal e-te( +,n) "n*ino*irea e-te *in( +'m% z'r$al,+( omor( t,l/rii( f'rtiag i +elelalte. Politi+ea-+ e-te( +,n) "n*ino*irea n' e-te *in( +'m )atoria i +elelalte.4 3. 8lo$o) e-te fie+are -1i #ornea-+ .')e+ata. 4. Nimeni n' e -lo$o) - #ornea-+ .')e+ata alt'ia( afar n'mai )e *a a)'+e o$raz'l a+el'ia.18 ___________ 1 8 a) Cel intere$at #n pricin care ne-iind *udecat de pri a in$tan6 ,ine %i declar la Curtea apelati, c iea a$upra%i proce$ul %i &otr!rea dat de pri a in$tan6" $e con$ider ca unul care a renun6at la bene-iciul de a -i *udecat la pri a in$tan6" %i nu ai poate #n ur in,oca ne*udecarea lui la acea in$tan6" ca un i*loc de ca$a6iune' Ca$' 0' 1/69' b8 E ancipatul are dreptul de a+%i ad ini$tra a,erea $a #n ,irtutea )eg' org' %i trebue a $e c&e a el la *udecat pri,itoare pe a,erea $a" iar nu pe epitrop; la din contra $e ,iolea5 art' de -a6' Ca$' 00' 115/6(' c8 ?udectorul -ace o ni erit aplica6iune de lege c!nd declar $trin de proce$ pe o per$oan care" nu e liber $ pornea$c *udecata alteia a-ar nu ai de ,a repre5enta pe acea$ta' Ca$' 00' /0/6/' d8 @ri cine -igurea5 #ntr+un proce$ ca parte acti, %i intere$at" ur ea5 a -i neaprat ori p!r#t ori p!r!%' Ca$' 00' 9/6/6(' e8 ?udectorului" care" nu recunoa%te" ,!n5torului unui i obil" -r re5er, dreptul de a ac6iona pe ,ecini pentru clcarea acelui i obil" nu i $e poate i puta c a aplicat ru ace$t art' Ca$' 00' 989/6(' 5. Cine *a *oi - #ornea-+ .')e+at +riminal( - n' #oat altfel )e+,t .'r,n) mai "nt,i' + n' o #ornete )in *re7o #izm( +i "ntr' a)e*r.98 ___________ 9 8 ?ur !ntul condi6ional i pu$ de legiuirea Caragea la #n,inuiri #n cau5e penale a -o$t de$-iin6at de Codul penal care per ite oricui a da #n *udecata trib' corec6ional -r a depune *ur !nt> cci ac6iunea public pentru cererea pedep$ei nu ai depinde" ca #n $i$te ul codului Caragea" de ac6iunea pri,at" ci e$te #n atribu6iunile procurorilor'

6. Ni+i o #rigonire - n' -e #rel'ngea-+ "n *e+i( +i - -e iz$rnea-+ "n )ia-tima #aragrafiei. 4Paragrafie n'mim -oro+'l #rigonirii( )e +,n) i #,n +,n) are *oie a -e #orni.4 7. &in #rigonirile +ele #entr' $ani% 7 Cea #entr' -t#,nire +' rea +re)in a l'+r'rilor +elor mi+toare i nemi+toare( -e #ornete #,n la treize+i )e ani )ela "n+e#'t'l -t#,nirii5 7 Cea #entr' +' $'n +re)in -t#,nire )e *a fi #entr' l'+r'ri mi+toare( -e #ornete #,n la ? ani5 iar #entr' nemi+toare( i #entr' igani )ela "n+e#'t'l -t#,nirii #,n la ze+e ani( )e *or fi #rile +ele #rigonitoare "n 9ara Rom,nea-+( iar )e *or li#-i( #,n "n )o'ze+i )e ani5 7 Prigonirea +ea #entr' +l+are )e #m,nt( i )e /otare "ntre *e+ini( n' are -oro+( #re+'m i +ea #entr' igani f'gari afar )in #m,nt'l 9rii Rom,neti5 7 Pentr' ro$ire )e l'+r'ri nemi+toare( #,n la ze+e ani )ela "n+e#'t'l ro$irii5 7 Pentr' *,nzare i -+/im$ )e l'+r'ri mi+toare( #,n la treize+i )e zile )ela )area l'+r'l'i5 iar )e +ele nemi+toare( #,n la +in+i ani( afar )e +'m#rtoarea +' #rotimi-i-( +e -e #re+'rmeaz( )'# +'m la *,nzare -1a legi'it5 7 Pentr' "n+/iriere( #,n la a-e l'ni( )ela -f,rit'l -oro+'l'i "n+/irierii5 7 Pentr' +l)ire )e name-tii( #,n( la trei ani )e la -f,rit'l -oro+'l'i "n+/irierii5 7 Pentr' -)ire )e $'+ate #,n la a-e l'ni5 7 Pentr' +ei +e l'+reaz +' #lat #,n la +in+i ani )ela i-#r*irea l'+r'l'i5 7 Pentr' +la+ #,n la 'n an( )ela +l+area legt'rilor )intre -t#,n i +l+a5 7 Pentr' )atorie #,n la treize+i )e ani( )ela "m#linirea -oro+'l'i )e #lat( -a' )in zi'a "m#r'm'trii )e *a fi fr -oro+5 7 Pentr' anarg/irie18 )e )atorie( #,n la )oi ani )in zi'a "m#r'm'trii% ___________ 1 8 1narg&irie $e 5ice c!nd d 5api$ de datorie %i nu pri i ori toat $u a ce $e coprinde ori parte dintr+#n$a' 7 Pentr' zlog( a-emenea +a i #entr' )atorie5 7 Pentr' +/ezie )e )atorie( a-emenea +a i #entr' )atorie5 7 Pentr' *enit'rile )ea*alma "ntre )e*lmai( #,n la trei ani( )ela "n+e#'t'l #ag'$ei lor5 7 Pentr' to*rie( )ela "n+etarea to*riei #,n la +in+i ani( )e *or fi to*rii "n 9ara Rom,nea-+( i ze+e( )e *or li#-i5 7 Pentr' )ar'rile )ela logo)n( #,n "ntr1'n an( )e la -tri+area logo)nei5 7 Pentr' +ererea $r$at'l'i )e ze-tre fg)'it( #,n la ze+e ani )in zi'a n'nii5 7 Pentr' +ererea m'ierii )e a i -e "ntoar+e ze-trea i eFo#ri+a( #,n la ze+e ani )ela moartea $r$at'l'i( )a+ n1a' fo-t )e-#rii( -a' )ela )e-#rire )e -e *or fi )e-#rit5 7 Pentr' "n*oial "m#otri*a #ra*ililor i fr )e trie( #,n "ntr1'n an )'# "n*oial5 7 Pentr' ereto+rizie "m#otri*a #ra*ililor i fr )e trie( #,n "ntr1'n an )'# /otr,rea .')e+torilor7alei5 7 Pentr' *e+/ilet( #,n la 'n an )in zi'a "nt,lnirii -t#,n'l'i +' *e+/il'l( )'# i-#r*irea tre$ii *e+/ilet'l'i5 7 Pentr' e#itro#ie( #,n la #atr' ani )ela )area -o+otelii e#itro#'l'i5 7 Pentr' )e#oziton i -e+/e-tr'( #,n la treize+i )e ani )ela )e#ozirea l'+r'l'i5 7 Pentr' "ntoar+erea )ar'l'i )ela nem'l'mitor( 'n an )e +,n) i7a artat nem'l'mirea5 7 Pentr' )ar'ri )inaintea n'nii( +a i #entr' ze-tre5 7 Pentr' motenire #,n la treize+i )e ani( )ela moartea +el'i +e -e motenete5 7 Pentr' legat( +a i #entr' motenire.18 ___________ 1 8 Toate *uri$pruden6ele relati,e la paragra6ii 7ter enul pre$crip6iunilor8 $+au a%e5at nu dup aliniatele art' 7" ci la $-!r%itul art' citat> a8 Dup legea Caragea" aren5ile $au c&iriile #n $u e deter inate %i certe precu %i $tricciunile lucrului #nc&iriat" $e pre$criu dup un inter,al de %ea$e luni' Ca$' 0' 95/80' b8 1ce$t art' ro$te%te c ter enul pre$crip6iunii pentru #nc&irieri $e $ocoate p!n la %ea$e luni" dela $-!r%itul ter enului #nc&irierii" - pre$crip6iunea de %ea$e luni" nu poate curge de la 5iua rearendrii ci de la e2pirarea celui de pe ur an din contract' Ca$' 0' (19/6/' c8 Dup legea Caragea" cererea de arend $e pre$crie dup trecerea de %a$e luni' Ca$' 0' 9(/80' d8 Pre$crip6iunea ia na%tere odat cu ac6iunea' Ca$' 0' /11/8(' e8 Ter enul pre$crip6iunii pentru re$tituirea lucrurilor dotale" #ncepe dela di$olu6iunea c$toriei prin oarte $au de$pr6ire' Prin ur are ,iolea5 legea in$tan6a de -ond" care contea5 ter enul pre$cri$ de 10 ani dela ti pul c!nd $+a #n$trinat un i obil dotal prin ,!n5are" iar nu dela di$olu6iunea c$toriei' Ca$' 0' 1(0/66'

-8 1' .u $e poate ad ite pre$crip6iunea de 5ece ani c!nd e$te ,orba de e2ecutarea unei &otr!ri din anul 18(9" prin care $e deter in pr6ile ce trebuie$c $ aib -iecare #n trupul unei o%ii %i c!nd *u$tul titlu lip$e%te' 9' Po$e$iunea $ecular nu nu ai c nu $+a in,ocat" dar c&iar a%a de ar -i -o$t" era nead i$ibil #ntru c!t era ,orba de e2ecutarea unei &otr!ri din anul 18(9" creia era datoare $ $e $upuie %i partea recurent %i #ntru c!t Curtea %i-a -or at con,ingerea c e2ecutarea $+a -cut con-or actelor' Ca$' 0' /85/8/' g8 Pre$crip6iunea de %a$e luni pre,5ut de legiuirea Caragea" pentru arendare" $e aplic la toate ac6iunile ce re5ult din contractul de loca6iune' Mi acea$t pre$crip6iune #ncepe a curge din o entul din care $e na%te ac6iunea $upu$ ace$tei pre$crip6iuni' Ca$' 0' 19/7/' &8 Pre$crip6iunea nu curge contra inorilor" dec!t dela ,enirea lor #n etatea legal' Ca$' 0' (71/8(' i8 Pre$crip6iunea cu bun credin6 nu poate -i in,ocat cu $ucce$ c!nd actul de cu prtoare ne-iind legali5at de trib' $pre a $e putea opune celor de al treilea nu con$tituie un *u$t titlu" care e$te una din condi6iunile principale ce duce la pre$crip6iunea de 10 ani cu bun credin6' Ca$' 0' 167/81' *8 Calitatea de o%tenitor con$tituie%te un *u$t titlu care unit cu buna credin6" poate -unda pre$crip6iunea de 10 ani' 1cea$ta at!t $ub i periul codului actual c!t %i $ub legea Caragea %i legea e2plicati, din 18/7' Ca$' 0' ((5/81' D8 1' 1t!t $ub codul Caragea c!t %i $ub actualul Cod' ci,il" inoritatea nu are e-ect $ #ntrerup pre$crip6iunea" ci nu ai $ o $u$pende' 9' Pre$crip6iunile #ncepute la epoca pro ulgrii Codului ci,il $e regulea5 dup legile cele ,ec&i" $ub care acea pre$crip6iune a #nceput' Ca$' 0' (00/90(' l8 Pre$crip6iunea de un an" dup legea Caragea" $e rapoart la actele -cute cu clcarea legilor %i #n contra crora $e in,oac dol" iar nu #n contra actelor -cute de per$oane -r co peten6" c!nd e$te ca5ul $ $e aplice pre$crip6iunea de (0 de ani Ca$' 0' (77/8(' 8 0 pre$criptibilitatea pentru clcarea de p !nt %i de &otare #ntre ,ecini $+a de$-iin6at prin legiuirea din anul 18/7 Gartie 8" #ntrit cu o-i$ do ne$c $ub .r' 195' n8 Aegea din 8 Gartie 18/7" relati, la rginirea pre$crip6iei # pre$urrii p !nturilor" a de$-iin6at di$po5i6iile din codul Caragea #n ce pri,e%te i pre$criptibilitatea #nclcrilor; a%a c #n ur a ace$tei legi" c&iar %i ac6iunile pentru &otrnicii $unt $tin$e dac $unt pr$ite ti p de trei5eci ani' Ca$' 0' 18(/909' o8 .epre$criptibilitatea pre,5ut" relati, la clcarea de p !nt %i de &otare #ntre ,ecini" nu ai poate a,ea loc dup ce $+a -cut alegerea &otarelor; %i din acel o ent po$e$orii pr6ilor ale$e" pot opune unul altuia" c!nd ca5ul $e i,e%te" pre$crip6ia pre,5ut de alin' 1 %i 9 al citatului art' 7' Ca$' 00' 11(/6(' p8 C!nd pre$crip6iunea e$te bine aplicat de in$tan6ele de -ond celelalte i*loace de ca$are in,ocate #n ca$a6iune r !n -r intere$' Ca$' 0' 98/77' C8 E$te -r intere$ i*locul de ca$are #nte eiat pe rea aplica6iune a art' din legea nou" c!nd legea Caragea" $ub care $+au petrecut -aptele e$te identic cu cea nou care $+a aplicat' Ca$' 0' 989/8(' r8 E$te -r intere$ pentru recurent i*ocul #nte eiat pe oti,ul c Curtea nu $+a pronun6at a$upra pre$crip6iunii in,ocat de inti at de oarece acea$ta a -o$t #n -a,oarea $a' Ca$' 0' 1(0/76' $8 Dup legea Caragea" calitatea de $taro$te i punea %i calitatea de epitrop" a$t-el c de #ndat ce $e perdea $ocotelile epitropiei ctre noul $taro$te" #ncepea a curge %i pre$crip6iunea de patru ani pentru re$pon5abilitatea epitropului' Ca$' 0' 199/76' t8 .u $e poate ad ite c pre$crip6iunea anual nu acopere ,i6iile unei tran5ac6iuni ce ar re5ulta din necapacitatea pr6ilor" ci nu ai din ,i6iile de -or a e2terioar" pentru c acea$t pre$crip6iune" -iind generic coprinde #n $ine orice ,i6ii" ar con6ine #n,oiala %i acolo unde legiuitorul nu -ace nici o di$tinc6iune nu e per i$ pr6ilor a in,oca ,reuna' Ca$' 0' 60/7/' u8 Cel ce cu pr dela ade,ratul proprietar" n+are trebuin6 de po$e$iune de 5ece ani ca $ $e -ac $tp!n de$,!r%it pe lucrul cu prat" ci $e -ace #ndat #n ,irtutea *u$tului $u titlu' Ca$' 00' 77/6(' ,8 Condica lui Caragea trat!nd de$pre po$e$iunea de bun credin6 %i de rea credin6" nu -ace nici o di$tinc6iune #ntre e-ectele a belor po$e$iuni #n ce pri,e%te dob!ndirea propriet6ii prin ace$t i*loc; a$t-el c ur ea5 neaprat c #n codul Caragea $+a dat %i po$e$iunii cu rea

credin6a acela% e-ect ca %i po$e$iunii de bun credin6" c!nd ti pul cerut de lege pentru -iecare din ace$te dou pre$crip6iuni ar -i -o$t #ndeplinit' Ca$' 0' 690/98' N8 C!nd dou per$oane din cari unul e$te $ocrul %i cellalt ginerele $u" pentru a lic&ida datoriile #ntre ele re5ult!nd din di-erite conturi curente" $e -ace un #n$cri$ pe care pr6ile #l nu e$c J5api$ de # pru utatJ %i prin care $ocrul $e recunoa%te dator ctre ginerele $u a unei $u e de bani" #n care ar intra %i un re$t din 5e$trea ce $ocrul ai datora ginerelui $u" datoria din ace$t 5api$ nu e$te dotal" %i" prin ur are" nu $e pre$crie prin 10 ani" pre$crip6iune ce codul Caragea acord pentru 5e$tre" ci prin pre$crip6ia ordinar de (0 ani' Ca$' 0' 68/97' 28 Dup legea Caragea" r$punderea aren5ii $e pre$crie %a$e luni dup e2pirarea ter enului -i2at prin contract" pentru r$punderea ei neput!ndu-$e aplica di$po5i6iunile legii noui la o con,en6iune #nc&eiat $ub legea ,ec&e -r a $e ,iola principiul neretroacti,it6ii legei' Ca$' 0' 171/76' O8 1' Dup de-ini6iunea ce $e d de legea din anul 18/7 a rginirii pre$crip6iunii la clcri" $tp!nire cu bun credin6 e$te %i c!nd cine,a po$ed cu titlu de o%tenire' 9' Go%tenirea e$te un titlu ca ori ce alt titlu de proprietate' Ca$' 00' 179/6/' 58 1' :una credin6 cerut prin pre$crip6iunea de 10 ani" e$te o c&e$tiune de -apt l$at la $u,erana apreciere a in$tan6elor de -ond" %i care nu e$te $upu$ controlului Cur6ii de ca$a6iune' 9' Pre$crip6iunile #ncepute $ub codul Caragea $e regulea5 dup acea legiuire 7art' 1'911 din Cod' ci,'8> a$t-el" plata e baticului $e pre$crie prin trei ani' Dac #n$ *udectorul $tabile%te c pre$crip6iunea a #nceput $ub legea nou" atunci trebue $ aplice di$po5i6iunile art' 1'907 din Cod' ci,' relati, la pre$ta6iunile periodice" iar nu $ re$ping cererea $ub cu,!nt c pr6ile au in,ocat alt te2t de lege' Ca$' 0' 9/9(' a+8 Po$e$iunea unui i obil #n ,irtute de *u$t titlu %i #n ti p de 10 ani" e2ercitat $ub i periul codului Caragea" conducea la pre$crip6iune' Ca$' 0' 599/90' b+8 Pre$crip6iunea pre,5ut de legea Caragea $+a odi-icat prin legiuirea din anul 18/7" dup care $e aplic %i #n pri,in6a ,!n5rii pre$crip6iunea pre,5ut de Cod' ci,' a5i #n ,igoare; pre$crip6iunea nu curge contra inorilor' Ca$' 0' ((0/87' c+8 ;ub cod' Caragea pre$crip6iunea de trei5eci de 5ile pentru ,inderea de lucruri i%ctoare nu #ncepe a curge dec!t dela predarea lucrului; dac cu prtorul a luat lucrul -r ,oia ,!n5torului pre$crip6iunea nu curge' Ca$' 0' 1(//69' d+8 Dup legea Caragea plata aren5ii $e pre$cria dac #n ter en de %a$e luni nu $e recla ; acea$t pre$crip6iune nu $e putea con$idera #ntrerupt dec!t dac partea recla a in$tan6ei *udectore%ti" iar nu la ad ini$tra6ie' Ca$' 0' 108/78' e+8 .u $e poate in,oca aplicarea unei legi care n+a,ea nici o rela6ie cu natura proce$ului' 1$t-el nu $e poate ra6ional pretinde c $+a ,iolat legea pentru pre$crip6ii" c!nd #naintea *udectorilor -ondului nu $+a ridicat nici o c&e$tiune de pre$crip6ie' Ca$' l' 195/6(' -+8 Contractul prin care $e ,inde ,enitul unui pod" nu e$te un contract nenu it ci un contract de #nc&iriere" deci nu i $e aplic pre$crip6ia de (0 ani' Ca$' 0' 1/71' g+8 Po$e$iunea de trei5eci ani con$titue" dup principiile cod' Caragea un i*loc de ac&i5i6iune a propriet6ii' Prin ur are $e interpret ru art' 7 dela paragra-ii" cod' Caragea" c!nd $e re-u5 pr6ii ce nu e #n po$e$iunea lucrului re,endicat" dreptul de a do,edi proprietatea prin $tp!nirea ce a a,ut #nainte" #n ti p de (0 ani' Ca$' 0' 59(/90' &+8 Per$oana care $e pune #n -a6a creditorului #n po5i6iune de garant $i plu $au cau6iune cu dreptul de di$cu6iune" nu poate" ca %i debitorul principal" opune creditorului alt pre$crip6iune dec!t aceea de (0 de ani' Ca$' 0' (0//67' i+8 Pre$crip6iunea de 6 luni" curge dela data -i2at pentru e2pirarea contractului de arend" iar nu din 5iua c!nd lucrul pu$ #n licita6iune pe contul arenda%ului" %i dac pre$crip6iunea pentru plata aren5ii nu era trecut" a -ortiori pre$crip6iunea ac6iunii pentru plata de-icitului re5ultat din rearendare nu putea -i # plinit' Ca$' 0' (95/89' *+8 Pre$crip6iunea de %a$e luni" curge dela data -i2at pentru e2pirarea contractului de arend" iar nu din 5iua c!nd lucrul $+a pu$ #n licita6iune pe contul arenda%ului' Ca$' 0' (9//89' D+8 1narg&iria 7e2ceptio non nu eratae pecuniae8 pre,5ut de codul Caragea" nu ai poate -i in,ocat de debitor" c&iar pe cale e2cep6iune dac au trecut doi ani' Ca$' 0' /((/89' l+8 .u $e poate pre$crie contra titlului' 1$t-el c!nd autorul pr6ii $tipulea5 c de$c&iderea unor -ere$tre nu con$tituie un drept de $er,itute" ci nu ai o #ngduial" cu drept de a $e #nc&ide -ere$trele la pri a cerere" noul ac&i5itor al i obilului" a,!nd cuno%tin6 de o a$e enea

#n,oial" nu dob!nde%te nici un drept #n pri,in6a -ere$trelor de$c&i$e c&iar dup o $tp!nire #ndelungat' Ca$' 0' /87/88' +8 1plica6iunea #n principiu" a ace$tui art' #n $en$ c pre$crip6iunea nu poate curge #n -a,oarea ,!n5torului #n pri,in6a obliga6iunii $ale" de a -ace tradi6iunea lucrului ,!ndut nu ai din o entul c!nd e2pir ter enul &otr!t pentru -acerea acelei tradi6iuni" nu con$titue o interpreta6iune eronat a ace$tui art' -cut din partea Cur6ii apelati,e' Ca$' 0' (5(/66' n+8 Cei ce $tp!ne%te un lucrul cu puterea unui act' de ad*udeca6ie nu poate nici odat -i pri,it ca un $tp!nitor cu rea credin6" -iindc un act de ad*udeca6ie con$tituie un *u$t titlu' Ca$' 0' 6/69' o+8 Po$e$iunea ca rea credin6" ca %i aceia de bun credin6" c!nd ti pul cerut de legea Caragea e$te # plinit" d drept la ac6iune" #ntru c!t prin lege nu $e -ace nici o di$tinc6iune #n acea$t pri,in6' Ca$' 0' 596/87' p+8 Pre$crip6iunea de rea credin6 de (0 ani" $ub legea Caragea" con$tituie%te un titlu ac&i5iti, de proprietate" iar nu ai o e2cep6iune contra re,endicrii ade,ratului proprietar' Ca$' 0' ///86' C+8 Pre$crip6iunea #nte eiat pe po$e$iune de rea credin6 ca %i acea de bun credin6" e$te i*loc" dup legea Caragea" de ac&i5i6iune de proprietate' Ca$' 0' 1/1/86' r+8 Pe c!t ti p nu $e probea5 #naintea in$tan6elor de -ond c" pre$crip6iunea de %a$e luni #n aterie de arend e$te #ntrerupt" ace$t art' e bine aplicat' Ca$' 0' 11(/69' $+8 Pre$crip6iunea de (0 de ani $ub codul Caragea" a,!nd un caracter ac&i5iti, de proprietate" in$tan6a de -ond ,iolea5 acea$t lege c!nd re-u5 de a a$culta artori $pre a do,edi c cel depo$edat actual ente a $tp!nit (0 de ani ai #nainte p !ntul re,endicat' Ca$' 0' 101/88' t+8 Pre$crip6iunea" ca ori ce i*loc de aprare #n -ond" $e poate in,oca de cel intere$at #n in$tan6a Cur6ii c&iar #n ca5ul c!nd nu $+a $er,it cu a$e enea i*loc #naintea pri ei in$tan6e' Ca$' 0' 90//69' u+8 1c6iunile pentru uni,er$alitatea *uridic de lucruri" precu e$te peti6iunea de ereditate" dup legea Caragea" $e pre$criu prin (0 de ani dela oartea celui ce $e o%tene%te' Ca$' 0' 11//8(' ,+8 1' Gandatarul c!nd a pri it banii $pre #ndeplinirea unui andat" care nu l+a # plinit" e$te dator a #ntoarce banii ca re6inu6i $ine cau$a' 9' .u $e aplic" #n ca5ul recla a6iunii" #ntoarcerea banilor con-ia6i andatarului" pre$crip6iunea pri,e%te la darea de $ocoteal a$upra unui andat #ndeplinit" ci $e aplic pre$crip6iunea de (0 de ani' Ca$' 0' 199/69' N+8 Pre$crip6iunea #nceput a$upra unui i obil" nu $e poate #ntrerupe prin -aptul c el" #n ur " a de,enit dotal' Ca$' 0' 187/85' 2+8 ;e pre$crie dreptul de c&irie dac proprietarul nu o recla #n inter,al de %a$e luni" dup legea Caragea" -ie prigonirea #ntre per$oane pri,ate" -ie #ntre autorit6i precu e$te co una cu ;tatul" #ntruc!t nu $e con$tat inten6iunea de a $e #ntrerupe pre$crip6iunea %i ;tatul $ -i re-u5at a da autori5a6iunea' Ca$' 0' 61/6(' 8. Iar )in #ri+inile +riminale% 7 Cea #entr' ne+in-te i +'r*ie( -e #ornete #,n la o l'n )ela fa#t5 7 Iar +elelalte +,t triete +el +' *in. 9. Paragrafiile )e mai -'- zi-e 2E i A3 la +ei ne*,r-tni+i - -e -o+otea-+ )ela )o'ze+i i +in+i )e ani ai *,r-tei lor "nainte. 10. 0iete+e #rigonire )'# +e -e *a #orni o)at( la *re7o .')e+at( are -oro+ )e ali treize+i )e ani )ela "n+e#'t'l #ornirii5 i +,n) -e *a "nt,m#la - n' -e iz$rnea-+( ni+i #,n at'n+i( #oate - -e "nnoia-+( )a+ #,n a n' -e "m#lini( -e *a +ere "n*oire )e +tre #artea #rigonitoare #rin r'g+i'ne +tre 8t#,nire.18 ___________ 1 8 a) Dup ce $+a #ntrerupt ,ec&ea pre$crip6iune prin o ac6iune introdu$ #n *udecat" $e #ncepe o nou pre$crip6iune" pre$crip6iunea liti$ penden6ia" (0 de ani de la cel din ur act de procedur care $+a #ndeplinit #n in$tan6a #nceput %i del$at' Ca$' 0' 6(/8(' b8 1' Pre$crip6iunea nu ai atunci poate -i aplicabil #n pri,irea unui cu prtor c!nd $e ,a do,edi c noul po$e$or a a,ut direct $au indirect cuno%tin6 de$pre e2i$ten6a unei *udec6i anterioare' 9' Di$po5i6ia ace$tui art' nu $e poate aplica a$upra unei a treia per$oane" c!nd e$te ,orba pentru #n$trinarea unui i obil prin ,!n5area -cut #n condi6iunile cerute de lege; cci

cu prtorului nu $e poate opune alte $arcini dec!t cele $peci-icate %i cuno$cute prin di$po5i6iunile unei legi po5iti,e' Ca$' 0' 89/65' c8 1ce$t art' nu $e ocup de pere p6iune ci de pre$crip6iune; art' 957 proced' ci,'" $e ocup nu ai de pere p6iune %i nici de cu de pre$crip6iune" prin ur are Curtea $au trib' care ,a $u$6ine c prin ace$t articol" $+a con$acrat art' din cod' Caragea -ace o eroare de drept %i ,iolea5 art' din cod' Caragea Ca$' 0' 71/7(' d8 Bntreruperea pre$crip6iunii ci,ile $e apr printr+un act #nceptor de e2ecutare a unui titlu cruia legea #i recunoa%te puterea e2ecutorie' Ca$' 0' 50/85' e8 @ &otr!re nee2ecutat #n ti p de (0 de ani #%i pierde caracterul *udecat; ea poate $er,i #n$" ca act probator #n *u$ti6ie' ;e ,iolea5 dar legile $peciale c!nd Curtea de apel" re-u5 a pri i ca act probator" o a$e enea &otr!re pe oti, c prin nee2ecutare %i-a pierdut %i -or6a probatoare' Ca$' 0' 87/81' 11. La #rigonirile #oliti+eti( #,r,'l - mearg 'n)e -e afl #,r"t'l +' lo+'ina( -a' 'n)e #etre+e mai m'lt( i a+olo -1l trag "n .')e+at. 4A)i+ #,r,'l $'+'retean( #e lo+'itor'l +raio*ean( - n'1l trag "n .')e+at la B'+'reti( +i la Craio*a( afar n'mai )a+ +raio*ean'l #etre+e a)e-ea ori i "n B'+'reti( i#ro+i.4 12. Iar la #ri+inile +riminale( ori 'n)e *a g-i #,r,'l #e #,r"t( -1l trag "n .')e+at. 13. C,n) #,r"t'l -e *a +/ema la .')e+at( #entr' #rigoniri #oliti+eti( - mearg "n)at. 14. Pentr' #ri+inile #oliti+eti - n' -e +/eme la .')e+at #,r,ii% @. C,n) -e afl la $i-eri+ )e -e "n+/in5 6. C,n) +' a)e*rat -'nt $olna*i5 ?. C,n) -e )'+ "n tre$i )omneti( 2afar n'mai )e -e *a )a .al$ +tre &omnie( i -e *a #or'n+i "ntr1a)in- rm,ie( i - -e .')e+e35 ;. C,n) #etre+ mort la groa#5 C. C,n) .le-+ #e 'n mort r')( "n no' zile ale .alii5 B. C,n) -'nt "n trea$a l'+r'rilor #m,nt'l'i. A)i+ toat l'na l'i A#rilie i a l'i I'lie( i )ela +in+i-#reze+e ale l'i 8e#tem*rie i #,n la +in+i-#reze+e ale l'i O+tom*rie.18 ___________ 1 8 Gateria e5aturilor $e girea5 de o lege $pecial" care nu pre,ede a $e a !na ad*udeca6iunile" pentru ca5 c!nd debitorul e$te #n neputin6 de a a5i$ta la ,!n5are; prin ur are #n ateria acea$ta" nu $e poate in,oca ace$t art' care e relati, la prigoniri #n de ob%te' Ca$' 0' 189/66' 15. C,n) #,r"t'l #entr' #rigoniri #oliti+eti -e *a +/ema( i nefiin) o#rit )e ni+i 'na )in zi-ele "nt,m#lri 2@;3( n' *a *eni la .')e+at( .')e+torii -1i )ea -oro+ )e +in+i zile( i +,n) ni+i o #ri+in n' *a *eni( -1l o-,n)ea-+( li#-in)( la +,te .l'ete #,r,'l. 16. C,n) "n #rigonire #oliti+ea-+ li#-ete #,r,t'l( .')e+torii -1l "ntiineze i -1i #or'n+ea-+ - *ie( ),n)'7i -oro+ analogon )'# )e#rtarea lo+'l'i5 iar )e n' *a *eni la -oro+ i n' *a )a r-#'n-'l )in +e #ri+in n1a *enit( - i -e )ea )e al )oilea a+ela -oro+( i )e n' *a *eni ni+i at'n+i( - -e o-,n)ea-+ li#-in). 17. Cei +e -e #,r-+ #entr' #ri+ini )e *ino*ii( - n' ai$ /rzirea n'mitelor #ri*ilegi'ri( 2@;3 +i #re +'m -e *a "nt,m#la - -e trag +' )ea-ila la .')e+at. 18. C,n) #,r"t'l -e *a "nfia la .')e+at #entr' #rigonire #oliti+ea-+( i a'zin) #,ra +ea #ornit a-'#r7i( *a +ere -oro+ +a - -e gtea-+ )e r-#'n-'l "m#otri*( at'n+i - i -e )ea negreit. 19. La #rigonire #oliti+ea-+( +,n) #,r"t'l *a *oi mai "nainte )e .')e+at - -e "n*oia-+ +' #otri*ni+'l -'( -lo$o) e-te. 20. La #rigonire #oliti+ea-+( +,n) #rile #rigonitoare( "n .')e+at fiin)( -e *or "n*oi( - li -e "ntrea-+ "n*oiala )e +tre .')e+tori. 21. P,r,'l( )'# +e *a "n+e#e #ri+ina a -e +er+eta )e .')e+at( n' e -lo$o) - -e la-e )e .')e+at( afar n'mai )e -e *a "n*oi +' #roti*ni+'l -'.18 ___________ 1 8 a) Curtea interpret ru art' c!nd cere ca o de5i$tare de a$e enea natur $ -ie o ologat" cci ace$t art' nu pre$crie nulitatea contra unei a$e enea tran5ac6iuni %i ,iolea5 art' 9 dela #n,oieli din cod' Caragea deoarece ace$t art' pre,ede c #n,oielile $e pot -ace %i prin grai' Ca$' 0' 15/70'

b8 C!nd a$upra unui proce$ -o$t pendent #naintea -o$tei Bnaltei Cur6i a inter,enit o tran5ac6iune" %i a -o$t con-ir at de Curte" trec!ndu-$e %i #n condica re$pecti," ea nu $e poate ataca $ub cu,!nt de ,iolare a art' de -a6' Ca$' 0' 60/7/' c8 Pr6ile litigante $unt totdeauna libere de a precur a prin #n,oial *udec6ile dintre d!n$ele" %i nu e$te lege care $ # piedice pe pr6i a cere dela autorit6ile *udectore%ti ca $ dea -or ula e2ecutorie #n,oielii ur ate ci din contr o-i$ul principelui :ibe$cu .o' 1'179 din 18/0" ob%tit prin circulara ini$terului *u$ti6iei" $anc6ionea5 ace$t drept -ire$c al # pricina6ilor %i i pune in$tan6elor *udectore%ti a da -or ula e2ecutorie #n,oielilor precur toare *udec6ilor" c!nd ar cere pr6ile litigante' Ca$' 0' 155/6/' d8 Fotr!rile con-ir toare unei tran5ac6iuni pronun6ate de in$tan6ele *udectore%ti au puterea lucrului *udecat' Ca$' 0' /8/78' 22. La #ri+inile +riminale( - n' -e .')e+e ni+i #,r,t'l ni+i #,r,'l #rin *e+/il( +i ei "n-'i "nfi,n)'7-e5 iar la #rigonirile #oliti+eti( a' *oie i #rin *e+/ili. 23. La #ri+inile +riminale( )a+ "m#otri* *a #,r" i #,r"t'l a-'#ra #,r"'l'i( #entr' *re7o *in mai mare( - -e +er+eteze "nt,i' +ea mai mare( i "n 'rm +ea mai mi+5 iar )e *or fi #,rile )eo#otri*( at'n+i - -e +er+eteze a #,r"'l'i "nt,i' i a#oi a #,r"t'l'i. 24. La #ri+inile #oliti+eti( +,n) "m#otri* *a trage i #,r"t'l #e #,r"( "nt,i' #ri+ina #,r"'l'i - -e +a'te i a#oi a #,r"t'l'i. Capitolul II Pentr' )o*ezi !. 1. Ori+e +'*,nt -e #ro*ali-ete la .')e+at )e +tre #rile #rigonitoare( a+el +'*,nt( ori - fie *re)ni+ )e +re)in -a'( nefiin)( -1l )o*e)ea-+ +el +e1l #ro*ali-ete.18 ___________ 1 8 a) C!nd pr6ile #n *udecat nu in,oac nici la trib' nici la Curte" ca5ul de pre$crip6iune" nu poate pe ur partea ,eni #n Ca$a6ie $pre a -ace un oti, de ca$are" pentru c Curtea nu $+a pronun6at #n punctul de pre$crip6iune; -iindc atunci nu e$te nici o o i$iune din partea Cur6ii' Ca$' 0' 171/69' b8 .u $e poate 5ice c Curtea de apel a ,iolat ace$t art' c!nd i pune $arcina do,edirii acelui care conte$t o &otrnicie' Ca$' 0' 17//69' c8 ?udectorul care oblig pe conte$tat a-i do,edi calit6ile ce ad,er$arul $u #i conte$t -r ,reun te ei" ,iolea5 art' de -a6' Ca$' 00' 91//6(' d8 ?udectorul" care nu 6ine $ea de po$e$iunea de $tat a unui alegtor %i+l oblig pe el de a da do,e5i c #n$u%e%te calit6ile de alegtor" #n loc $ oblige pe conte$tatorul a do,edi c nu le are" ,iolea5 art' de -a6" prin propunerea $arcinii de a do,edi p!r!tului #n loc $ o puie a$upra p!r!%ului' Ca$' 00' 950/6(' e8 1' Partea" p!r!t e$te #n drept a $e apra produc!nd #n$%i artori #n contra artorilor ad,er$arului $u" dup principiul dreptului de de-en$ ce e,ident re5ult din di$po5i6iunile art'; iar artorii produ%i" re-u5!ndu-$e de *udectori $e ,iole5 acea$t lege' 9' 0n$tan6a de -ond li it!nd prin o $entin6a preparatoare a $e -ace do,e5ile la -a6a locului nu ai din partea pr6ii recla ante" ,iolea5 principiul de drept al aprrii con$acrat prin e2pu$ele ai $u$ art' Ca$' 00' 98/6/' -8 Producerea de artori #naintea in$tan6ei *udectore%ti" nu e$te o obliga6iune ab$olut pentru recla ant" ceea ce $e in,ederea5 din di$po5i6iunile ace$tui art' unde $e legiue%te c Jorice cu,!nt $e propune *udec6ii" pe at!t nu ai $e do,ede%te" pe c!t ,a -i ,rednic de credin6J' Ca$' 0' 956/6/' g8 1' 1ce$t art' de%i #n ade,r pune $arcina do,edirii unei propuneri #n in$tan6e a$upra #n$%i pr6ii ce a -cut acea propunere" #n$ cu acea$ta nu $e poate #n6elege" c pr6ii ad,er$e e$te oprit a do,edi" %i ea contra do,e5ilor celeilalte' Dac $pre e2e plu Pri u$ propune c ;ecundu$ #i e$te dator o $u %i do,ede%te acea$ta prin ,reun act" $au prin artori" lui ;ecundu$ nu poate -i oprit a produce %i el do,e5i contra acelor acte $au artori" cci %i ace$ta" adic ;ecundu$" -ace la r!ndul lui o propunere contra acelui act $au artori" pe care #l propune #n$u%i" el trebue a o do,edi" iar%i dup litera ace$tui art' %i #nc dac pr6ii ac6ionate nu i-ar -i per i$ a $e apra cu do,e5ile ce ar a,ea contra actelor" $au #n contra artorului

recla antului" apoi ar a*unge de pri$o$ *udecata contradictorie; prin ur are a $e da o alt-el de interpreta6iune art' #n di$cu6iune" precu adic a dat Curtea de apel" ar -i nu nu ai a ,iola ace$t art' dar l-ar pune #n contradic6iune cu art' ( dela acela% cap %i parte" cci nici odat nu $+ar ai putea pune *udectorul #n $tare de a pre6ui cu,intele prigonitoarelor pr6i de au $au nu deopotri, putere" precu dictea5 ace$t art' 9' 1rt' / dela citatul cap' nu are nici o aplica6iune #n aterie de artori" de oarece legiue%te nu ai pentru ca5ul c!nd doi prigonitori $e *udec pentru un lucru $trin a-lat #n po$e$ia unuia dintr+#n%ii' (' @rice in$tan6 *udectorea$c e$te 6inut a di$cuta %i a $e pronun6a a$upra -iecrei propuneri e$en6iale" adic din a creia $olu6iune $+ar putea $c&i ba $oarta proce$ului' Ca$' 0' 90//65' &8 Cercetarea $,!r%it prin carte de ble$te la -a6a locului %i nein,alidat de Curte pe ,reun oti, legal" dob!nde%te calitate de prob legal %i ne-iind obor!t prin o prob po$terioar %i contrar ei" Curtea apelati, #nltur!nd-o ,iolea5 ace$t art' Ca$' 0' 1/66' i8 1rt' 1169 din codul Ci,il ne -c!nd dec!t a repe6i ace$t articol" c cel ce propune trebue $ do,edea$c" Curtea de apel aplic!ndu-l nu ,iolea5 principiul neretroacti,it6ii legii' Ca$' 0' (0(/67' *8 E2cluderea din li$ta electoral -r a -i oti,at" $ -i -o$t do,edit de ctre recla ant lip$a ,enitului -unciar cerut de lege" con$titue o ,iolare a art' de -a6' Ca$' 00' 9/6(' D8 .u $e poate cere ca$area unei &otr!ri" pe cu,!nt $ $+a clcat o lege" c!nd acea lege n+are nici o aplica6iune la pricina dup natur ci" %i c!nd *udectorul preocupat nu ai de do,edirea preten6iei" con$tat c acea$ta nu e$te do,edit" #n con-or itate cu ro$tirea legii' Ca$' 0' 76/69' l8 Aegile ci,ile $unt de dreptul co un; legile co erciale $unt legi e2cep6ionale' 1%a dar rturiile ce nu $unt regulate de legile co erciale" $unt $upu$e dreptului co un" adic legilor ci,ile' Ca$' 0' /0/69' 8 1cel ce $e a-l #n po$e$iunea unui i obil recla at" nu poate -i obligat a proba titlul %i caracterul po$e$iunii $ale" pe c!t ti p recla antul nu produce nici o do,ad #n contra pre5u 6iunii re5ultat din ace$t -apt' 0n$tan6a de -ond care $ub regi ul codului Caragea pune a$upra po$e$orului $arcina do,edirii inter,erte%te rolul pr6ilor #naintea *udec6ii' Ca$' 0' 5/67' n8 0nter,ertea5 rolurile %i -ace o ,iolare de lege in$tan6a de -ond" care #ntr+o prigonire dintre proprietar %i arenda%ul $u pentru plata re$tului de arend recla at" &otr%te aprarea arenda%ului de banii recla a6i" pe cu,!nt c proprietarul n+a probat odul r$punderii aren5ii' Cci o a$e enea do,ad dup $piritul legii" trebue $ o cear dela arenda% care $e apr de plat" $ub cu,!nt de plat' Ca$' 0' 11(/65' 2. P,r"'l n' #oate - -ilea-+ #e #,r"t - )o*e)ea-+ #ro*lima #entr' +are el .el'iete. 3. C,n) la 'n l'+r' +e -e +ere( +'*intele am,n)orora #rigonitoarele #ri( a' )eo#otri* #'tere( at'n+i +el +e ine l'+r'l( +'*inteaz mai )re#t.18 ___________ 1 8 a) 1cel ce cere un lucru $ub un titlu oarecare" trebuie $ do,edea$c cererea $a %i" nedo,edind-o" nu i $e poate pri i" de%i partea p!r!t n+ar -i do,edit propunerile ce ar -i -cut $pre aprarea $a' Ca$' 0' (09/6/' b8 Tribunalul nu poate pri i nu ai artorii uneia din pr6ile litigante" la cercetri la -a6a locului %i re$pinge artorii propu%i de recurenta parte" dac ei #ntrune$c calit6ile cerute de lege pentru a putea rturi$i" cci prin un a$e enea od $e ,iolea5 principiul de de-en$; %i acea$t ,iolare e$te %i ai gra,a c!nd trib' a -o$t odat ad i$ prin un *urnal anterior ca $ $e a$culte artorii a belor pr6i la -a6a locului' Ca$' 0' 116/6(' c8 C!nd Curtea pe l!ng actele ad ini$trati,e ce a a,ut #n ,edere #%i -or ea5 con,ingerea a$upra dreptului de $tp!nire %i din depo5i6iunea artorilor" nu $e poate $u$6ine c $+a ,iolat ad ini$tra6ia probelor' Ca$' 0' 15//76' d8 Cel ce 6ine lucrul cu,intea5 ai drept c!nd do,e5ile $unt de egal putere la a bele pr6i; acea$ta nu $e aplic #n ca5ul #n care recla antul $co$ din po$e$iune -r drept" cere $ i $e re$titue po$e$iunea> $poliatu$ ante o nia re$tituendu$' Ca$' 0' /0/68' e8 C!nd depunerile artorilor $e contra5ic %i artrile artorilor unei pr6i $unt $pri*inite pe docu ente" nu $e poate 5ice c ele au deopotri, trie $pre a $e aplica art' de -a6' Ca$' 0' 16/6('

-8 .u $e poate $u$6ine cu te ei c $+a ,iolat ace$t art' cnd Curtea de -ond con$tat c o parte are #n -a,oarea $a o &otrnicie' Ca$' 0' 17//69' g8 C!nd #n conte$ta6iunea dreptului de proprietate a$upra unui i obil" artorii propu%i de a bele pr6i $e contra5ic" *udecata care nu $e #nte eia5 pe rturiile celui ce nu po$ed" nu ,iolea5 ace$t art' Ca$' 0' 8'68' &8 1' ;e con$ider ca do,ad deci$i, -aptul po$e$iunii" #n ca5 c!nd celelalte do,e5i ale pr6ilor prigonitoare ar a,ea o egal putere de con,ingere" %i a$t-el" 5i$ul articol tratea5 de puterea co parati, a do,e5ilor' 9' C!nd Curtea de apel nu con$tat #n &otr!rea $a c cu,intele a !ndorora prigonitoarelor pr6i" au a,ut pentru $ine deopotri, putere" Curtea de ca$a6ie" nu are cdere de a cu pni" $au a critica puterea de con,ingere ce do,e5ile ar trebui $ aib #n $piritul in$tan6elor de -ond" #naintea crora $e produc' (' Iiecare in$tan6" de -ond are de la lege -acultatea de a #nte eia &otr!rile $ale pe probele din care a re5ultat pentru $ine ai ult ade,r" #n a lua datele trebuincioa$e din actul de d!n$a recuno$cut" ca cel ai pertinent #n c&e$tiuni #n a-%i -or a con,ingerea cu independen6' Ca$' 0' 19/67' i8 1' .u e$te ,alabil cererea de re,endicare c!nd actul pe care e$te #nte eiat" nu e an dela o autoritate public" cu putere de a da a$e enea acte %i c!nd #n$u%i per$oana care-l po$ed" nu do,ede%te dela cine-l are' 9' Dup principiul pu$ de legiuitorul Caragea" #n aterie de po$e$iune %i #n lip$ de acte" cel ce 6ine lucrul cu,intea5 ai drept" Ca$' 0' 907/81' 4C,n) a)i+ l'+r'l +e -e +ere e-te o *ie( i +'*intele am,n)orora #rigonitoarele #ri a' #'tere )eo#otri*( +el +e -e afl "n -t#,nirea *iei( a+ela are )re#tate.4 4. Cine +ere at'n+i +,tig( +,n) *a )o*e)i + l'+r'l +e -e +ere e-te al l'i5 iar n' +,n) *a )o*e)i + n' e-te al #roti*ni+'l'i -'.18 ___________ 1 8 Preten6iuni neprobate" $unt nead i$ibile' Ca$' 00' 9//6/' 5. &o*ezile )e .')e+i( -'nt )e )o' fel'ri( a)i+% -a' +' mete'g( -a' fr )e mete'g. &o*ezi +' mete'g( zi+em +,te le iz*o)e-+ .')e+torii +' i-teimea lor( 2#e +are +a 'nele +e -'nt ane*oie )e a -e +o#rin)e i )e a -e +anoni-i( le l-m la mintea .')e+torilor3. 0r )e mete'g )o*ezi( n'mim% +rile( martorii( .'rm,nt'l( +artea )e $le-tem i +azna.98 ___________ 9 8 a) Gartorii" ca un ele ent e$en6ial de do,edire" pri,it de legea noa$tr ci,il" propu%i -iind de una din pr6i" dup dreptul $au datoria ce are dela lege" $pre do,edirea unui -apt $au a unei # pre*urri dela care at!rn $olu6iunea de-initi, a proce$ului" - nu pot -i re$pin%i de in$tan6ele -ondului -r ,iolarea legii do,e5ilor' Ca$' 00' 119/6/' b8 Aegiuitorul enu er!nd toate i*loacele de do,edire" d pre-erin6 ai #nt!i cr6ilor a$upra tuturor celorlalte i*loace; prin ur are *udectorul care pre-er artorii #naintea cr6ilor" ,iolea5 ace$t art' Ca$' 00' 1(5/6/' c8 0nterpretarea actelor e$te c&e$tiune de -apt' @ in$tan6 de -ond nu e$te legat a$upra drii &otr!rii $ale" prin ordonan6ele anterioare preparatoare' Ca$' 0' 1/79' d8 ;tarea ci,il $e putea do,edi $ub cod' Caragea" prin po$e$iunea de $tat unit cu proba te$ti onial" #ntru c!t acea$t legiuire" pre,edea printre probele ad i$e %i a%a 5i$ele do,e5i de *udec6i cu J e%te%ugJ" adec pre5u 6iile ce nu $unt anu e &otr!te de legi ci l$ate la $u,erana apreciere a *udectorilor' 1-ar de ace$tea" )eg' org' al Gunteniei" legi-er!nd a$upra odului dup care a,ea $ $e 6in de autoritatea #n drept regi$trele de $tare ci,il" nu ridica pr6ilor dreptul de a putea do,edi $tarea ci,il cu artori" dac ai #nt!i nu ar -i do,edit nee2i$ten6a unor a$e enea regi$tre' Ca$ 0' 755/96' e8 0n$tan6a de -ond care are #ndoial c titlul propu$ de una din pr6i $pre a proba un -apt" e$te pri,itor la un alt obiect de acel #n c&e$tiune" nu are dec!t a $e a$igura de ade,r prin i*loacele de de$coperire de care di$pune dup lege; ceiace ne-c!nd a ,iolat legea" prin aceia c a pu$ pe una din pr6i #n neputin6 de a do,edi pe deplin propunerile $ale' Ca$' 0' 195/66' -8 ?udectorul are -acultatea a de$coperi ade,rul din do,e5i produ$e prin i$cu$in6a $a' Ca$' 0' 199/65'

g8 Proba cu artori e$te per i$ dup cod' Caragea" #n toate ca5urile" prin ur are %i c&iar ,!n5area de i obile contra art' 6 dela ,!n5ri" cod' Caragea Ca$' 0' 1(0/70' &8 Do,ada cu artori e$te ad i$ibil" -r deo$ebire" #n tot -elul de conte$ta6iuni" dac -aptele in,ocate $+au petrecut $ub i periul cod' Caragea Ca$' 0' 1/7/89' i8 1' ;ub legea Caragea" #n regul general" proba prin artori era ad i$ibil pentru ori ce -el de conte$ta6iune %i ori de c!te ori pr6ile prigonitoare nu+%i procura$er un alt i*loc de do,edire' Proba nu ai prin acte $cri$e" era cerut pentru anu e ca5uri' 9' Paternitatea" aternitatea %i -ilia6iunea $e puteau totdeauna do,edi prin artori" #ntru c!t nici o di$po5i6iune a legii nu proibea o a$e enea do,edire' Ca$' 0' 197/8(' Crile !. 6. Toate to+melile +ele "n -+ri- - -e i-+lea-+ )e +tre +ei +e -e to+me-+( i - -e a)e*ereze +el #'in )e )oi martori( +ari +' o+/ii lor a' *z't( -a' +' 're+/ile lor a' a'zit( ori )e +tre .')e+tor. 7. Toate )ieile 2)e n' *or fi -+ri-e )e tot )e "n-'i +ei +e le fa+3 - -e i-+lea-+ )e +ei +e le fa+( i - -e a)e*ereze +' trei martori -ing'ri *ztori( -a' -ing'ri a'zitori( -a' )e ar/iere'l lo+'l'i( -a' )e .')e+tor.18 ___________ 1 8 a) Dup legea Caragea un te$ta ent e$te #ndeplinit cu toate -or ele" c!nd e$te ade,erit" de trei artori %i legali5at de con$iliul $te$c' Ca$' 0' (9(/86' b8 1' Dreptul ce $e d ar&iereilor" e$te un drept e2cep6ional" care ur ea5 a -i aplicat $tricto $en$u" %i dup $piritul ace$tui art' cei trei artori" $au ar&iereii locului" crora li $e d dreptul a ade,eri die6ile" trebue $ -ie $inguri ,5tori $au au5itori" adic> $ -i ,5ut dia6a -cut" $au $ -i au5it pe te$tator declar!nd c acea$ta e$te diata $a' 9' 0n$tan6ele ce pronun6 de$-iin6area unei die6i" pentru care $e con$tat c te$tatorul n+a declarat direct" %i #n$u%i #naintea ar&iereului" ci #naintea unei alte per$oane delegate de acea$ta" $pre a pri i declara6iunea cerut de lege; %i unde $e do,ede%te c ade,erirea die6ii $+a -cut de ctre un ar&iereu cu drept a$upra unei pr6i din a,erea di$pu$ prin ea" nu -ac o ,iolare de lege" cci ace$t -el de ade,eriri $unt ne,alabile prin #n$%i natura lor" neput!nd ni enea rturi$i %i ade,eri un act $pre -olo$ul $u' Ca$' (9/6/' c8 4eracitatea %i $inceritatea datei unui te$ta ent -cut $ub legea Caragea e$te $u-icient do,edit prin artorii in$tru entali" #ntru c!t nu $e probea5 contrariul prin artori de aiurea' Ca$' 0' 9/89' 8. Crile +elor +e n' ti' +arte - -e #e+etl'ia-+ negreit +' #e+etea lor( i - -e a)e*ereze )e -+riitori i ali )oi martori -a' )e .')e+tori.18 ___________ 1 8 a) Aegiuitorul a ,oit ca actele de ulti ,oin6 $ -ie i$clite de trei artori" cu e2clu5iunea $criitorului" pe c!nd pentru contracte $+a ul6u it cu doi' 1cea$ta $e -ace pe at!t ai in,ederat" pe c!t # pre*urarea c!nd #n$u%i te$tatorul a i$clit te$ta entul" legiuitorul" pentru ,aliditatea te$ta entului" a cerut $ -ie i$clit de trei artori' Ca$' 0' 95//67' b8 1ctele de ,!n5ri prin punere de deget" pe ti pul legii Caragea" $e puteau ,alabil -ace" dac $e ade,ereau de $criitor %i al6i doi artori' Ca$' 0' ((0/87' c8 Hn act de ce$iune -cut de o per$oan care nu %tie carte" nu e$te ,alabil dup legea Caragea nici ca act pri,at c!nd nu are pe d!n$ul $igiliul autorului %i nu e$te ade,erit de $criitor %i de doi artori" nici ca act autentic c!nd e$te legali5at nu ai de pre%edinte iar nu de trib' Ca$' 0' 16//75' d8 Ior alit6ile enun6ate la cr6i nu $unt $ole ne; ele $e cer nu ai pentru proba6iunea actului; ca atare ele pot -i #nlocuite cu probe ec&i,alente' Ca$' 0' 1(/7/' e8 1ctul de dar dup legea Caragea al celor cari nu %tiau carte era ,alabil nu ai prin punerea degetului" car c nu era aplicat pe d!n$ul $igiliul %i celelalte' Ca$' 0' 105/8/' f) .u $e pot opune celor de al treilea actele dotale" con$tituite $ub legea Caragea dac nu au -o$t legali5ate %i tran$cri$e #n regi$trul trib' Ca$' 0' 991/89' 9. To+melile +ele "nt'ne+oa-e i +' "n)oial - -e tlm+ea-+ )'# +'get'l +elor +e -e to+me-+ i )'# fa#ta lor5 iar )e li#-ete fa#ta( )'# o$i+ei'l lo+'l'i -a' i al lor.98 ___________

8 Preceptul *uridic c toc elile cele #ndoioa$e $e interpret #n -a,oarea debitorului" nu+%i are locul c!nd $e con$tat c a$upra toc elii n+ar e2i$ta nici o #ndoial' Ca$' 0' 9//86'
9

10. La to+melile +ele +' "n)oial( +'tm mai m'lt la *oina +elor +e -e to+me-+( )e+,t la *or$( i mai m'lt la +eea+e -e fa+e )e+,t la +eea+e -e zi+e( #entr' + mai )e ale- i mai +' #'tere e-te "nelegerea )e+,t *or$ele. 11. La to+melile +ele "nt'ne+oa-e( #rimim +eea+e e-te mai )e +rez't( -a' +eea+e -e fa+e mai )e m'lte ori. 12. &e +,te ori la to+meli o *or$ are )o' "nele-'ri( #rimim +eea+e -e #otri*ete( -a' +eea+e e-te -#re -ig'rana l'+r'l'i to+mit. 13. La to+melile +ele +' )o' -'me( i +' )o' *remi( #rimim -'ma +ea mai #'in i *remea +ea mai "n)el'ngat.(8 ___________ ( 8 1' 1ce$t art' e$te aplicabil la arendri #n ca5ul c!nd #n #n$%i toc eala pr6ilor $+ar -i pre,5ut dou $u e di-erite; dar nu %i #n ipote5a c!nd $u a aren5ii $tipulat #n contract $+a adogat printr+un act po$terior -cut cu con$i 6i !ntul tuturor contractan6ilor' 9' Contractul de arendare ,erbal nu e ,alabil -cut dec!t dac $u a aren5ii nu trece pe$te 150 lei' Ca$' 0' /1/70' A)i+( )a+ -e *a to+mi - )ea +ine*a ze+e ori +in+i-#reze+e $ani( at'n+i #rimim #e +ei ze+e( i iar( )e -e *a to+mi - )ea )'# 'n an -a' )'# )oi( )'# )oi ani #rimim - - )ea( #entr' + a#'r'rea fie+are *a - fie )ator mai #'in( i - ai$ -oro+ mai m'lt. 14. Cele -+ri-e )in *i+le'g +' ne)e-l'ire( +' "n)oial i greite( le tlm+im "m#otri*a +el'i +e le7a f+'t( #entr' + el tre$'e - )e-l'ea-+ +eea +e "nelege.18 ___________ 1 8 .u ai prin reaua interpretare a condi6iunilor indi$pen$abile pentru e2i$ten6a contractului 7e$entialia nogotii8 $e $c&i b natura toc elii' Clau5ele relati,e la cau6iunea ce unul din contractan6i e dator $ dea" au un rol nu ai $ecundar %i interpretarea lor -cut de in$tan6a de -ond nu e $upu$ cen5urii Cur6ii $upre e' )egulele de interpretare $tabilite de lege $unt ai ult con$ilii ce $e dau *udectorilor" dec!t legi i perati,e %i dar ,iolarea lor" nu d loc la ca$are' Ca$' 0' 16/69' 15. La to+meli( greelile )in -+ri- - -e "n)re#teze( )'# "nelegerea +e "ntr' a)e*r( -e *e)e + a'. 16. C,te +ri n' -e #ot "nelege )elo+( )re#t nimi+ -e -o+ote-+.98 ___________ 9 8 @ $entin6 care #nltur un #n$cri$ ca neli5ibil %i neinteligibil e$te ca$abil c!nd Curtea de ca$a6ie din ,ederea lui #l g$e%te li5ibil %i inteligibil' Ca$' 00' /(/6(' 17. Cine )efaim +artea )e min+inoa- tre$'e - o )o*e)ea-+.(8 ___________ ( 8 Dup legea Caragea c!nd nu $e de-ai actul de incino$" ci nu ai $e tgduie%te" $arcina probei incu b celui care ,oie%te a $e $er,i de d!n$ul' Proba de aiurea a$e enea nu $e poate con$idera ca ,alabili c!nd ea $e -ace prin $cri$ori care $e tgduie$c %i nu $e probea5 cu ni ic c ar -i proprii ale autorului Ca$' 0' 97/80' 18. Cine *a zi+e + )e -il i +' "nel+i'ne a )at +arte( tre$'e - )o*e)ea-+ -ila i "nel+i'nea./8 ___________ / 8 Toc elile nu $e $tric dec!t nu ai #n ca5urile anu e deter inate de lege" %i c!nd a$e enea ca5 $e in,oac %i $e probea5 de partea intere$at' Ca$" 0' 1/68' 19. C,n) -e tg)'iete +artea( - -e "ntre$e martorii.58 ___________ 5 8 a) Aegali5area con$iliului $te$c nu d caracter de autenticitate unui art' C!nd actul $e tgduie%te" e brii con$iliului $e pot #ntreba ca $i pli artori %i nu pot -i $cuti6i de -or alitatea *ur !ntului" -r a $e ,iola art' de -a6' Ca$' 00' 5/6(' b8 Dup art' de -a6 #n ca5 c!nd $e tgduie%te cartea" artorii nu $unt ad i$ibili dec!t dac nu ,a e%i do,ad de aiurea' Ca$' 0' //95' c8 .u+%i are locul pre$crip6iunea c!nd $e con$tat c ea a -o$t in,ocat #n od $ub$idiar %i c!nd $e #nte eia5 pe o po$e$iune nu ai de 9( ani' Ca$' 0' (68/89'

d8 C!nd la *udecat $e tgduie%te cartea $au actul" $e recurge la artorii $e na6i ca e2i$ten6i #n *o$ul cr6ii $au actului' Ca$' 0' 956/900' e8 Dup ace$te art' nu era ad i$ proba cu artori c!nd $e tgduia cartea" dec!t dac nu e%ia do,ad de aiurea' 1$t-el" c!nd in$tan6a de -ond" ,eri-ic!nd $e ntura" a con$tatat c ea e an dela partea care tgduie%te cartea" acea$ta con$titue o do,ad de aiurea %i cu drept cu,!nt re$pinge proba cu artori' Ca$' 0' /((/89' -8 @ c&e$tiune ne*udecat ai #nainte nu poate $er,i de ba5 autorit6ii lucrului *udecat' Ca$' 0' 17/66' 20. C,n) -e tg)'ete +artea( i martorii +ei i-+lii n' trie-+( -a' li#-e-+( i n' #ot ni+i - *ie( ni+i #rin -+ri-oare - -e "ntre$e( at'n+i alergm la .'rm,nt.68 ___________ 6 8 a) Dup legea Caragea" c!nd $e tgduie%te cartea %i artorii i$cli6i nu trie$c" *udectorul -ondului poate da *ur !nt $pre co pletarea con,ingerii $ale' Ca$' 0' 98/76' b8 Aa tgduirea unei cr6i ade,erite de artori" $i pla -igurare a i$cliturilor lor dintr+#n$a" nu -ace do,ada #n contra tgduirii ei" ci" $pre a$e enea $-!r%it $e cere ca artorii $ -ie adu%i #naintea *udectorului ca $ o #ncredin6e5e" -r care ca nu con$tituie o do,ad ci nu ai o #ncepere de do,ada' Ca$' 00' 191/6/' c8 Cr6ilor neade,erite %i tgduite nu li $e poate da putere do,editoare" dac nu $unt #n,e$tite cu -or ele cerute de art' de -a6' @ &otr!re #nte eiat pe a$e enea do,e5i" ,iolea5 articolele ace$tui cap' .u $e poate in,oca pre$crip6iunea de bun credin6 -ar a $e cerceta %i *u$tu titulu %i &otr!rea care ad ite o a$e enea pre$crip6iune" e$te o &otr!re ne oti,at' Ca$' 00' 6/6(' 21. C,n) -e tg)'iete +artea( i n1are martori( )e n' *a ei )o*a) )e ai'rea n' -e ine "n -eam.18 ___________ 1 8 a) C!nd $e tgdue%te cartea" *udectorul -ondului poate pri i do,e5i de aiurea pentru -or area con,ic6iunii $ale' @ a$e enea procedare -iind con-or legii nu $e poate 5ice c prin acea$ta $+a -cut o in-rac6iune la art' 6 dela acela% cap' %i parte" nici la art' 7 din ,ec&iul cod de co er6" pe c!t ti p &otr!rea atacat nu $+a ba5at pe cata$ti&e' Ca$' 0' 166/6(' b8 1ctul autentic nu $e poate ataca dec!t #n -al$; actul $ub $e ntur pri,at $e poate ataca $au #n -al$ $au nu $e recunoa%te' Ca$' 0' (00/67' c8 ;ub regi ul legii Caragea" pentru con$tatarea ,eracit6ii unei cr6i $e pot #ntreba %i al6i artori" nu nu ai cei $ub$cri%i #n carte" atunci ai ale$ c!nd cei $ub$cri%i au #ncetat din ,ia6' Ca$' 0' 5(/7/' d8 0n$tan6a de -ond putea $ $e #nte eie5e %i pe pre5u 6iuni pentru con,ingerea $a" c!nd actul de ,!n5are $e tgduie%te %i artorii i$cli6i #ntr+#n$ul nu ai trie$c' Ca$' 0' ((0/87' e8 Co ite o ,iolare de lege Curtea apelati, care ba5!ndu-$e pe o -oaie dotal" conte$tat %i a crei autenticitate nu $+a putut proba nici prin alte do,e5i" nici prin artori conda n pe cine-,a la plat pe te eiul unei a$e enea -oi' Ca$' 0' (00/66' 22. Cine *a tg)'i *re7o +arte a -a )e )atorie( i -e *a *)i( -e "n)atoreaz - #ltea-+ "n)oit.98 ___________ 9 8 1ctele dotale -cute #n co unele rurale" pe ti pul legii lui Caragea" nu erau $upu$e -or alit6ilor pre$cri$e de art' ((5 din )eg' Ca$' 0/76' 23. Nimeni n' #oate - +ear +e*a +' +ri -+ri-e )e "n-'i( -a' -trine( +,n) tg)'iete a+ela )ela +are +ere.(8 ___________ ( 8 a) C&e$tiunea pri irii $au nu a a,erii dup catagra-ie" con$titue o c&e$tiune de -apt" pe care in$tan6ele de -ond" ca $u,erane #n aprecierea -aptelor $unt co petente a re5ol,a #ntr+un od categoric" #ndatorind pe pri itorii a,erii or-anilor a o re$titui dup catagra-ie dac au di$pu$ de ea' Ca$' 0' 5//66' b8 ;i pla en6iune" #n con$iderentele &otr!rii de$pre un act dotal conte$tat" nu poate in,alida &otr!rea c!nd ea nu $e #nte eia5 pe d!n$ul' Ca$' 0' (71/8(' c8 .u $e ,iolea5 legea c!nd Curtea n+a luat de ba5 #n deci5iune nu ai raportul inginerului ci %i alte acte %i -apte ce i-au -o$t pu$e #n ,edere' Ca$' 0' 909/81'

24. Cine "i +'noate i-+lit'ra "n *re7o +arte )e )atorie( i zi+e + n' a l'at )in -'ma )atoriei( -a' #arte( -a' toat -'ma( tre$'e - i )o*e)ea-+ zi-a. 25. Cine *a "n+e#e - #ltea-+ #arte )in )atorie -a' )in )o$,n) )'# *re7o +arte )e )atorie( n' #oate #ri+in'i + n1a l'at -eama +e -e +o#rin)e "n +arte./8 ___________ / 8 E2cep6iunea de anarg&irii 7non nu eratae pecuniae8 nu ai e$te ad i$ibil #n apel" c!nd $e con$tat c debitorul a pltit o parte din datorie' Ca$' 0' 9//86' 26. O +arte )e )atorie( )at )e 'n to*ra +a )in #artea to*riei( -a' i-+lit +'tare i to*ria( "n)atoreaz to*ria i #e +eilali to*ari. C,n) to*ria "n +artea aezm,nt'l'i lor "i ) *oie - -e "m#r'm'teze5 iar )e n'1i ) *oie( n' "n)atoreaz to*ria +i n'mai #e to*ar'l +e -1a "m#r'm'tat. 27. O +arte )e )atorie a o+,rm'itor'l'i to*riei +e e-te or,n)'it o+,rm'itor "n -+ri- )e +tre to*rie( "n)atoreaz i #e o+,rm'itor )eo-e$i i to*ria )e o$te. 28. Cine *a arta +o#ie )e +arte( a+ea +o#ie tre$'e - fie a)e*erit )e .')e+tori -a' )e o$raze #'$li+e i )regtori( + e-te "nto+mai +' +artea +ea a)e*rat( iar "ntr1alt +/i# - n' -e +reaz.18 ___________ 1 8 a) 1t!t dup ,ec&ea legiuire Caragea c!t %i dup noul Codice ci,il" copia dup copie a unui titlu" nu poate a,ea nici o -or6 probant #n *u$ti6ie #n lip$a originalului' Ca$' 0' 5//9(' b8 1t!t dup legiuirea Caragea" c!t %i dup Codul ci,il actual" copiile de pe originale" ade,erite de *udectorie $au de ctre al6i -unc6ionari publici" -ac prob #n *u$ti6ie ca %i originalul" #n$ originalele acte trebuie$c #n-6i%ate dac $unt cerute %i dac $e po$ed de partea ce pre5int nu ai copia lor' Bn a$e enea ca5 cel ce cere aducerea originalului trebuie $ do,edea$c c partea care $e $er, cu copie po$ed originalul' Ca$' 0' 595/97' c8 Aegiuitorul $ub i periul cod' Caragea pre,ede c la pre5entarea copiilor ade,erite dup original" $e poate i pune pre5entatorului a #n-6i%a %i originalul' 1 -ortiori copia copiei -r pre5entarea originalului nu poate -ace prob #n in$tan6' Ca$' 0' 59/7/' d8 Dup codul Caragea" copiile de pe cr6i" ade,erite de *udectorie $au de al6i -unc6ionari publici" -ceau prob #n *u$ti6ie ca %i originalele cari trebuiau a -i #n-6i%ate nu ai dac erau cerute %i dac $e po$edau de partea care pre5enta copia' Ca$' 0' 95(/91' 29. Cine *a arta +o#ie )e +arte( e-te )ator( +,n) i -e *a +ere( - -+oa i #e +ea a)e*rat( -a' "n)at a*,n)7o la "n)em,n( -a' +' -oro+( )e n' o *a a*ea la "n)em,n.98 ___________ 9 8 a) ;arcina probei incu b celui ce cere' Ca$' 0' 1/0/77' b8 1ce$t art' prin care $e d drept celui ce produce copie" de a cere ter en pentru #n-6i%area %i a originalului" nu $e aplic dec!t atunci c!nd copia produ$ e$te con-or cu art' 98" adic nu ai c!nd copia $e a-l ade,erit de *udectorie $au de per$oane publice %i dregtorii" iar nu %i c!nd nu are acea$t -or alitate' Ca$' 00' 198/6/' c8 Cerin6a legiuitorului Caragea c po$e$orul unei copii e$te dator $ pre5inte %i actul original" nu $e #ntinde cu e2igen6a $a c&iar #n ca5ul c!nd dintr+o -or6 a*or" actul original nu $e poate pre5enta; #n a$e enea ca5 copia tra$ din regi$trele trib' e$te $u-icient' Ca$' 0' (71/8(' d8 Gi*locul #nte eiat pe oti,ul c copia de te$ta ent era $coa$ dup originalul din regi$trele trib' e$te ne#nte eiat c!nd $e con$tat c nu $+a propu$ la in$tan6a de -ond' Ca$' 0' 189/8(' 30. Cn) #entr' a+eea #ro*lim -e #'ne "nainte )e +tre 'n'l i a+ela( )o' -a' mai m'lte +ri "m#otri*itoare 'na alteia( n1are #'tere ni+i 'na.18 ___________ 1 8 .u $e poate cere re,endicarea unui i obil #n$trinat prin act autentic" c!nd cel ce -ace o a$e enea cerere e$te o%tenitorul celui care a ,!ndut i obilul %i procura atacat #n -al$ $+a recuno$cut de bun de in$tan6ele co petente' Ca$' 0' 16(/76' 31. Nimeni +' o +arte +e -e #omenete "n alt +arte( n' #oate - +ear +e*a( )e n' *a arta7o #e a+eia( -a' )e n' -e *a )o*e)i )e ai'rea +eea +e +ere.98 ___________

8 a) Cel ce #n-ti%ea5 *udec6ii un #n$cri$ ce $e raportea5 la altul -r $ #n-6i%e5e %i pe cellalt" nu poate $ argu ente5e #n contra ur rii $ale" c!nd %i recla antul %i ad,er$arul $e ul6u ir pe cel dint!iu %i nu cerur %i producerea celui de al doilea' Ca$' 00' /6/6(' b8 ?udectorul care con-und regi$trul unei *udectorii" #n pri,ire cu $cri$orile trecute #ntr+#n$ul" cu #n$cri$ele crora ace$t art' nu le d putere probatorie" ,iolea5 ace$t art' Ca$' 00' 89/69'
9

32. Crile #'$li+e( a' mai m'lt +re)in( )e+,t +ele #arti+'lare.(8 ___________ ( 8 a) Prin ace$t art' legiuitorul n+a #n6ele$ a e2clude dona6iunile de -or alitatea ade,eririi" ci de a ,orbit nu ai de ,!n5are" a -cut-o ca pentru un lucru ce $e -ace ai ade$ea dec!t dona6iunile' Ca$' 00' 190/6/' b8 C!nd concur la un act public cu unul pri,at" celui dint!iu $e d precdere' Ca$' 00' 77/6(' c8 C!nd o per$oan a cu prat prin act public pe nu ele $u %i un al treilea intere$at do,ede%te c a -cut-o #n ,irtutea unui andat ce-i dede$e" nu $e poate 5ice c $+a ,iolat art' de -a6' Ca$' 0' 59/6(' d8 Do,ada prin &otrnicie -ace aceea% do,ad ca %i un act public' Ca$' 0' 9(/68' e8 1ctul autentic %i public are precdere a$upra actelor particulare $ub $e ntura pri,at> a%a c -ata nu poate cere re,endicarea unui i obil printe$c pe te eiul unui act dotal nelegali5at" #ntru c!t acel i obil a -o$t ,!ndut de ctre -ratele $u" ca $ingur o%tenitor" cu un act autentic %i public ctre o a treia per$oan' Ca$' 0' (5/80' -8 1ctele trebuie$c -cute dup cerin6ele legii care do in #n ti pul con-ec6ionrii lor" dup principiul de drept recuno$cut" al neretroacti,it6ii legilor' Ca$' 0' 986/81' =artori !. 33. C,i mrt'ri-e-+ la #ri+ini #oliti+eti( "nt,i' - .'re "naintea .')e+torilor( -a' )e *a fa+e tre$'in i "n $i-eri+( i a#oi - mrt'ri-ea-+./8 ___________ / 8 a) @ &otr!re nu $e poate #nte eia pe artri de artori care n+au $,!r%it *ur !nt -r a ,iola art' de -a6' Ca$' 00' (/6(' b8 ?udectorul care" #n$rcinat -iind cu o localnic cercetare cu -acultate de a #ntrebuin6a a$upra artorilor cartea de ble$te " de ,a -i trebuin6" nu ,iolea5 art' de -a6" dac cercetarea lui #nte eindu-$e pe aceea ce #n$u%i a con$tat cu oc&ii $i" n+a $upu$ la *ur !ntul cerut de ace$t art' pe artorii cu care $+a $er,it la con$tatarea $a' ?udectorului cruia i $e recunoa%te -acultatea de a nu #ntrebuin6a a$upra artorilor cartea de ble$te " nu i $e poate re-u5a aceea de a nu $upune pe artori la *ur !ntul cerut de art' de -a6' Ca$' 00' 951/6(' c8 C!nd *udectorul acord unei pr6i $oroc ca $ aduc pe artorii $i %i ea nu-i aduce" nu e dator a-i da un al doilea $oroc' Ca$' 00' 179/6(' d8 Curtea de apel poate #ndeplini ea #n$u%i -or alit6ile pri,itoare la calit6ile artorilor" dac ace$tea nu $+au #ndeplinit de tribunal" %i e$te -acultati, pentru *udector de a da *ur !nt #n bi$eric $au #n pretoriul $u artorilor' Ca$' 0' 97/69' 34. C,i mrt'ri-e-+ la #ri+in +riminal "nt,i - .'re "n $i-eri+ i a#oi - mrt'ri-ea-+. 35. Un martor -ing'r( +a ni+i 'n'l -e -o+otete.18 ___________ 1 8 .u e$te per i$ ni nui a -i artor #n propria $a cau5' Ca$' 0' 97/80' 36. Un)e n' e or,n)'it )e #ra*il +,i martori - fie( a+olo )oi martori - fie.98 ___________ 9 8 @ do,ad prin artori nu poate -i co plet dec!t prin #ncredin6area a dou per$oane %i acea$ta nu ai atunci c!nd legea nu pre,ede a -i ai ul6i artori' Grturia unui $ingur artor nu are nici o ,aloare' Ca$' 0' 959/6/'

37. Tat "n #artea fi'l'i( -a' "m#otri*a l'i i frate "n #artea fratel'i -a' "m#otri*a l'i( n' mrt'ri-e-+. 38. Ne*,r-tni+ii( ne$'nii( ro$ii( ri-i#itorii( ne+in-tiii( #re#'itorii( martorii min+inoi( t,l/arii( f'rii( #la-tografii( tietorii )e $ani( mofl'zii min+inoi( n' -'nt -lo$ozi - mrt'ri-ea-+.(8 ___________ ( 8 Depo5i6iunile artorilor ce au *urat %i cari $unt $cuti6i de incapacit6ile pre,5ute de ace$t art'" nu pot -i re$pin$e; - iar *udectorul care le ad ite" nu -ace o ,iolare de lege' Ca$' 00' /9/6/' 39. ='ierile mrt'ri-e-+ 'n)e n' "n+a# $r$aii. 40. ='ierile( )e )iat n' mrt'ri-e-+. 41. =artorii martorilor( n' -e -o+ote-+ )e martori5 iar la #rigonirile )e -t#,nire -a' )e /otare( #rimim i mrt'ria +ea )'# a'zire./8 ___________ / 8 C&itan6a liberat de $o6 c a pri it re$tul de 5e$tre" -ace un #nceput de do,ad $cri$ pentru e2i$ten6a 5e$trei" %i #n care ca5" pentru co pletarea probei" $e poate ad ite de in$tan6a de -ond a$cultarea de artori' Ca$' 0' 87/89' 42. C,i mrt'ri-e-+ la *re7o tg)'ire( n' -e in )re#t martori. A)e+ +,n) 'n )atorni+ *a zi+e + n' i -1a #ltit )atoria i *a a)'+e martori #entr' a+ea-ta( a+ei martori n' -'nt )e +re)in #entr' + ni+i o)at( n' #ot ti +' "n+re)inare( )e n' -1a #ltit +' a)e*rat )atoria.58 ___________ 5 8 Bn ateriile de arendare" nu $e ad ite proba cu artori c!nd $u a di$cutat trece pe$te ,aloarea de 150 lei' Ca$' 0' 8/69' 43. C,i martori -e zti+ne-+ )e $oal a *eni la .')e+at +a - mrt'ri-ea-+( - -e "ntre$e #rin logoft'l .')e+toriei.68 ___________ 6 8 1' Fotr!rile date $ub legea Caragea erau con$iderate originale" c!nd erau trecute #n regi$trul ad-&oc %i $ub$cri$e de *udector %i gre-ier' 2" Delega6iunea unui *udector ca $ ia declara6iunea unei per$oane care ,oia $ -ac un te$ta ent autentic" era autori5at de legiuirea ,ec&e pentru unele acte %i anu e c!nd e ,orba de a $e lua declara6iunea unui artor' Ca$' 0' /99/87' 44. Cine *a a)'+e martori )ela lo+ )e#rtat( are -1i #ltea-+ +/elt'eala. G'rm,nt !. 45. C,n) )o*ezile #rigonitoarei #ri( n' )o*e)e-+ #ro*lima fr +'*,nt )e "m#otri*ire( )a' "n- $n'ial +'*iin+ioa- )e fiina ei( at'n+i .')e+torii #ro*ali-e-+ .'rm,nt'l la +ealalt #arte. A)i+ +,n) o #arte )in +ele #rigonitoare. Petr' zi+e( +7i e )ator +ealalt #arte( Pa*el( i el tg)'iete( iar Petr' n1are alt )o*a) )e+,t 'n martor -ing'r 2+are )ei n' )o*e)ete fr )e "n)oial )ar $n'ial )3( at'n+i -e #ro*ali-ete .'rm,nt l'i Pa*el.18 ___________ 1 8 a) 1plicarea *ur !ntului $e -ace nu ai atunci c!nd $e d o bnuial; iar bnuiala nu $e #n-iin6ea5 dec!t c!nd $e -ace un #nceput de do,ad" precu e$te #n-iin6area unui $ingur artor' Ca$' 00' 196/6/' b8 .u $e $peci-ic odul $au -or alitatea ce ur ea5 a $e #ndeplini la pri irea *ur !ntului" r !n!nd la c&ib5uirea *udectorului ca $ #ncu,iin6e5e aplicarea *ur !ntului' Ca$' 0' 999/67' c8 Curtea nu ,iolea5 ace$t art' ci din contr $e con-or lui" precu %i art' (5 id' cap' id' parte" c!nd nu ordon *ur !nt a$upra" unei preten6iuni" #n $u$6inerea creia" drept toat do,ad $e produce un $ingur artor' Ca$' 0' 90/70' d8 Grturia unui $ingur artor" de%i nu -ace prob deplin" con$titue #n$ o pre5u 6iune ce $e poate co pleta" ca do,ad" prin *ur !ntul pr6ii' Ca$' 0' /91/98' e8 Dup legiuirea Caragea" c!nd do,e5ile prigonitoarei pr6i nu do,ede$c recla a6ia -r cu,!nt de # potri,ire" dar dau bnuiala cu,iincioa$ de -iin6a ei" atunci *udectorii pot da *ur !nt la cealalt parte" adic nu recla antului %i p!r!tului $au inti atului' 1%a" adic #ntr+o

ac6iune #n re,endicare e$te %i o per$oan c&e at #n garan6ie" *udectorii nu pot da *ur !nt garantului" care e$te parte alturat pe l!ng recla ant %i" prin ur are intere$at #n ac6iunea Bn re,endicare intentat contra de6intorului i obilului' Ca$' 0' /57/909' -8 ?ur !ntul nu $e poate da recla antului ci aceluia care neag datoria' Ca$' 0' (75/65' 46. Ne$'nilor( ne*,r-tni+ilor( ro$ilor( ri-i#itorilor( t,l/arilor( f'rilor( #re#'itorilor( martorilor min+inoi i +,i -'nt ti'i + a' #'in e*la*ie +tre +ele )'mnezeieti( a+e-tora ni+i li -e #ro*ali-ete .'rm,nt( ni+i li -e ) +re)in )a+ *or .'ra. 47. C,n) -e #ro*ali-ete .'rm,nt )e +tre .')e+tor( at'n+i e-te -ilit +'i -e #ro*ali-ete .'rm,nt'l( ori - .'re i - -e "n)re#teze( ori ne.'r,n) - -e o-"n)ea-+.98 ___________ 9 8 a) C!nd din depo5i6iunile artorilor re5ult contradic6iuni" trib' e$te #n drept a de-eri *ura !nt $upletor pentru a+%i -or a con,ingerea $a' Ca$' 0' 979/76' b8 1ce$t art' nu deroag dela art' /5 de$pre per$oana aceluia din prigonitori cruia dup ace$t din ur art' $e cu,ine a $e propune *ur !ntul; ci $e rgine%te nu ai a regula e-ectele unei a$e enea propuneri -cut din partea *udectorului' Ca$' 00' 908/6(' 48. O #arte )in +ele #rigonitoare -#re )o*a)a #ro*limii -ale n' #oate #ro*ali-i +eleilalte - fa+ .'rm,nt.(8 ___________ ( 8 .u e$te aplicabil" #n $pe6 teoria trib' de a re-u5a *ur !ntul deci5or de-erit de debitor creditorului pe te ei c legea Caragea $ub care $+a con$tituit # pru utul" nu per itea acea$ta; de oare ce *ur !ntul nu era pentru do,edirea crean6ei" ci pentru ac&itarea ei" care $e pretinde a -i -o$t $ub legea nou' Ca$' 0' 118/78' 49. C,n) o #arte )in +ele #rigonitoare *a fa+e o #ro*lim ne)o*e)it( i i -e *a #ro*ali-i )e +tre +ealalt #arte( - o )o*e)ea-+ #rin .'rm,nt( a+ela at'n+i )e *a .'ra -e "n)re#teaz( iar )e n'( -e o-,n)ete.18 ___________ 1 8 a) Bntr+un proce$ intentat #n ti pul legii celei ,ec&i" dar ale crui acte de procedur $e $,!r%e$c #n ti pul legii celei noi" c!nd o parte cere *ur !nt deci5oriu" trib' nu poate $ re$ping preten6iunea" cci ace$t *ur !nt e$te ad i$ de art' 9(7 proced' pen' %i ai cu $ea de art' de -a6' Ca$' 0' 66/7(' b8 ;pre a $e da *ur !ntul pre,5ut uneia din pr6ile prigonitoare de ctre cealalt" trebue ca acea parte creia i $e de-er *ur !nt $ -i -cut ,re-o propunere nedo,edit; cci ad i6!ndu-$e contrariul $+ar ,iola ace$t art' de lege %i $+ar con$acra teoria c p!r!tul $ -ac do,e5i recla antului' Ca$' 0' (((/67' 50. Nimn'i n' -e ) a-+'ltare( +,n) -ing'r *a +ere -7i "n+re)ineze #ro*lima +' .'rm,nt( fr )e a7i #ro*ali-i .')e+ata( -a' +ealalt #arte #rigonitoare. 51. C'i -e *a #ro*ali-i )e +tre .')e+at +a - .'re( i #rimin)( -e *a o#ri )e #roti*ni+'l -'( a+ela -e -o+otete +a 'n .'rat( i #roti*ni+'l -e o-,n)ete. A-emenea i +,n) 'n'l )in #rile #rigonitoare fa+e o #ro*lim i +ellalt #ro*ali-ete .'rm,nt 2;D3 i a#oi "l *a o#ri. 52. C,n) -e *a #ro*ali-i .'rm,nt #entr' -'me )e )atorii( +el +e e )ator( -e -ilete "nt,i - #'ie .o- -'ma la .')e+at i a#oi - .'re +ellalt. 53. C,n) 'n'l )in #rigonitoarele #ri +' /otr,rea .')e+ii *a .'ra( i mai la 'rm *a g-i +ellalt *re)ni+ )o*a) "m#otri*( +el +e a .'rat -tr,m$ -e "n*ino*ete a )a "n)oit5 iar +,n) #rigonitoarea #arte *a .'ra )'# +ererea #roti*ni+'l'i( - rm,ie ne-'#rat( i )e -e *a g-i #e 'rm "m#otri* )o*a). Ca(t) *) +l),t)!. 54. Cartea )e $le-tem -e ) 'n)e( i +'m( i +,n)( -e ) i .'rm,nt'l5 )re#t a+eia%63 ___________ 9 8 ?udectorul care" prin carte de ble$te con$tat un $e n conte$tat" $e con-or art' de -a6' Ca$' 00' 180/6(' 55. C,te am legi'it #entr' .'rm,nt( a+eleai "nelegem i #entr' +artea )e $le-tem.

Cazna(8 !. ___________ 8 Tortura $+a de$-iin6at de )eg' org'" care #n alineatul 9" art' 998' 5ice> JPedep$ele cu tierea !inilor" precu %i ca5na $au uncile" $e $tric %i $e de$puternicea5" -r a $e ai putea ur a de acu #nainteJ'
(

56. C,n) +el #,r"t #entr' *in( -e *a )o*e)i *ino*at( i *a tg)'i( ori toat *ina( ori #arte )in *in( at'n+i - -e +znea-+ +a - -#'ie a)e*r'l. 57. Vino*aii +ari -e +zne-+( - n' -e +reaz )e o)at( m+ar )e *or i -#'ne + -'nt *ino*ai. C+i )e m'lte ori )e fri+ i )e )'rere( zi+ i +eia +e n' e-te. Capitolul III Pentr' .')e+tor( .')e+at i /otr,re !. 1. G')e+tor'l( #ri+ina fi'7-'( a fii+7-ii( a tat7-'( a mame7-ii( a frate7-'( a gineri7-'( a nor7-ii( a r')ei -ale( a #rieten'l'i -'( a *rma'l'i -'( ni+i o)at -ing'r - n' o .')e+e5 i #artea #rigonitoare( +,n) *a afla 'n l'+r' +a a+e-ta( - arate la 8t#,nire.18 ___________ 1 8 E$te oprit *udectorului $ *udece pricina ginerelui $u" de unde a -ortiori re5ult c nici ginerele nu poate *udeca pricina $ocrului $u; iar art' 999 din )eg'" nu nu ai c nu abrog di$po5i6iunile ace$tui art' ci #ntinde ca5urile de recu5a6ie %i pentru acei ce $e pre5u c ar a,ea nu ai ,re-un intere$' Ca$' 0' (70/67' 2. G')e+torii( #ri+ina( +' o #arte n'mai #rigonitoare( li#-in) +ealalt( ni+i - .')e+e ni+i - /otra-+( afar n'mai +,n) "l *or +/ema )e 6 ori i n' *eni )'# +'m -1a zi- 2@B3. 3. G')e+torii - .')e+e( tot)ea'na )'# a+e-te #ra*ili +e -1a' aezat5 'n)e n' e #ra*il( a+olo - -e "ntre$e &omn'l. 4. G')e+torii - /otra-+ "n -+ri-( iar /otr,rea ne-+ri- a .')e+torilor - n' ai$ ni+i o trie.98 ___________ 9 8 Pe ti pul legii Caragea %i )eg' org' nu $e cerea conclu5iunile ini$terului public #n nici un -el de proce$ nici con$tatare prin &otr!re de$pre a5i$ten6a $a %i citirei ei #n audien6 public' Ca$' 0' 97/80' 5. Hotr,rea - -e )ea( )'# #rerea ori a t't'ror .')e+torilor( -a' a mai m'ltora. 6. C,n) .')e+torii *or +'noate + +' greal a' /otr,t( *olni+i -'nt "naintea a#elaiei #rigonitoarelor #ri( -1i iea "na#oi /otr,rea( i - o "n)re#teze( iar )'# a#elaie n'.(8 ___________ ( 8 a) Cur6ile %i tribunalele de dincoace de Gilco, pot" dup art' de -a6 re,ie a$upra &otr!rilor date dup o #n-6i%are" #nainte de a le da a-ar %i" re#n-6i%!nd pricina $ dea o alt &otr!re' Ca$' 0' 70/69' b8 C!nd o parte $e ul6u e%te pe &otrnicia alteia" *udectorul nu are a -ace alt dec!t a con-ir a ,oin6a lor %i a o -ace e2ecutorie' Ca$' 00' 106/69' c8 .u pot *udectorii $ retrag i$cliturile lor dela o &otr!re dat" pe te eiul art' de -a6" cci 5i$ul art' e$te abrogat prin )egul' %i prin legea Cur6ii de ca$a6iune' Ca$' 00' 1((/69' d8 1ce$t art' care d dreptul *udectorului a-%i lua &otr!rea #napoi" c!nd ,a cunoa%te c a &otr!t cu gre%al" a putut a,ea aplica6iunea lui nu ai p!n #n o entul #n-iin6rii Cur6ii de ca$a6iune; cci dup legea Ca$a6iei" &otr!rile Cur6ilor de apel $e con$ider de$,!r%ite cu re5er,a nu ai a recur$ului #n Ca$a6iune' Ca$' 0' /(/65' e8 Hn co plet nou nu e$te co petent a de$-iin6a o &otr!re a unui co plet ,ec&iu" ci nu ai a o co pleta #ntru c!t pri,e%te lip$urile ce $+ar g$i' Ca$' 0' 180/65' -8 .u $e poate 5ice c Curtea apelati, a -cut un e2ce$ de putere %i neco peten6" re,enind a$upra unei &otr!ri dat #n luna @cto brie anul 1860" care nu era #nc apelat" #n$

a odi-icat-o printr+o &otr!re po$terioar din luna Iebruarie anul 186/ atacat #n Ca$a6iune" cci ace$t drept de odi-icare #l a,ea Curtea apelati, prin ace$t art' Ca$' 0' (59/66' g8 ?udectorul" $ub i periul legii Caragea" era ,olnic $+%i retrag i$clitura pu$ pe o &otr!re" atunci c!nd cuno%tea c cu gre%al a &otr!t; acea$ta #n$ #nainte de a $e -i pornit pr6ile cu apela6ie contra ei' Ca$' 0' 19(/99' &8 @ $entin6a" #nc&eiat de un co plet" nu $e poate re,oca de altul" %i prin ur are cea dint!iu &otr!re r !ne #n toat ei putere' Ca$' 00' 97/6(' i8 Hn *urnal #nc&eiat de un co plet nu $e poate $trica de altul' Ca$' 00' 186/6(' *8 1' Dup ace$t art' Curtea de apel nu poate re,eni a$upra unei $entin6e pronun6at prin un *urnal $ub$cri$ de un co plet de trei e bri dec!t nu ai la #nt! plare c!nd *udectorii ce o dede$e ar -i cuno$cut c cu gre%al au1 &otr!t" $au cel pu6in unul dintr+#n%ii cuno$c!nd acea$ta %i-ar -i retra$ $e ntura din acel *urnal" %i a$t-el &otr!rea r !n!nd $ub $e nturile unui nu r de *udectori ne#nde$tultor a da o &otr!re" $ $e anule5e de $ine %i $ pro,oace nece$itatea re#n-6i%rii proce$ului' 9' Bn ca5 de $c&i barea *udectorilor" &otr!rile date de cei deprta6i" r !n neatin$e" iar #n condica unde d!n$ele $e trec" $e con$tat de pre%edinte *udectorii ce au dat-o' Ca$' 00' 9//6/' D8 Aegea ci,il de%i per ite *udectorilor a-%i #ndrepta &otr!rea c!nd ,or cunoa%te c cu gre%al au dat-o" e$te #n$ e2plicit %i #n6elege nu ai pe acei *udectori cari au dat #n%i%i &otr!rea" iar nu per ite %i celor ce i-ar #nlocui $ odi-ice lucrrile predece$orilor lor; cci de i $+ar recunoa%te o a$e enea -acultate" ace%ti din ur ar -or a ca o in$tan6 de apel #n pri,in6a celor dint!i %i $+ar perturba toat ordinea *udiciar" #n ul6indu-$e nu rul *uri$dic6iilor pe$te cel &otr!t de lege' Ca$' 0' 66/6/' l8 Dup legea Caragea *udectorii a,eau dreptul $ re,oace %i $ #ndrepte5e &otr!rea lor" #nainte de a $e -i apelat" c!nd recuno%teau c au &otr!t cu gre%al' Ca$' 0' 16/77' 7. G')e+torii "naintea .')e+ii i a /otr,rii - n' fa+ -e+/e-tr' l'+r'ri )e ale +el'i )ator #entr' )atorie( afar n'mai +,n) "m#r'm'ttor'l *a )a +/eza -a' *a #'ne zlog +' legt'r( + )e -e *a )o*e)i )'# .')e+at -e+/e-tr' +' )re#t +'*,nt( - fie $ine f+'t( iar )e n'( - r-#'nz +el'i )ator +,t #ag'$ +' ne)re#tate i -1a #ri+in'it +' -e+/e-tr'. !. 8. La #ri+in +riminal( +,n) *a $ir'i #,r"'l( - -e "n)atoreze #,r"t'l( - #ltea-+ #,r"'l'i i +/elt'elile .')e+ii +,te *a )o*e)i el i le *or g-i .')e+torii )re#te. 4Iar )e *a $ir'i #,r"t'l( - -e "n)atoreze #,r"'l a #lti #,r"t'l'i +/elt'elile .')e+ii.4 9. Cine -t#,nete l'+r' -trin +' rea +re)in 2a)i+ fr )e a7l a*ea +' *re7o to+meal -a' )e )ar3 a+ela( +,n) l'+r'l #rin .')e+at -e *a l'a( - -e "n)atoreze - #ltea-+ -t#,n'l'i roa)ele l'+r'l'i 2)e *a a*ea3 i +/elt'elile .')e+ii. Iar +ine *a -t#,ni +' $'n +re)in l'+r' -trin( a+ela +,n) -e *a l'a #rin .')e+at l'+r'l - n' "ntoar+ roa)ele( afar n'mai #entr' l'+r'l +el +'m#rat 2*ezi #entr' *,nzare la ?63.18 ___________ 1 8 .u ai $tp!nitorul lucrului cu rea credin6 $e #ndatorea5 a re$titui roadele lucrului" iar nu %i cel cu bun credin6; #n$ prin ace$t art' $+a e2ceptat ca5ul pre,5ut de art' (9" dela ,!n5ri' Curtea de apel a -cut #n $pecie o *u$t aplica6iune a legii' Ca$' 0' 9//69' 10. Care )ator -e *a /otr" - #ltea-+ )atoria )'# to+meala "n -+ri-( a+ela - -e "n)atoreze - #ltea-+ )atorni+'l'i i +/elt'elile .')e+ii 2+,te le *a )o*e)i el( i .')e+torii le *or g-i )re#te3 i ze+i'iala a +,t -'m )e )atorie #ltete at'n+i. A-emenea i +are )atorni+ -e *a /otr" - #ltea-+ )atorie )'# to+meal ne-+ri- i )o*e)it( i a+ela -e "n)atoreaz "nto+mai +a i +el )ator +' +arte. 11. >n -+'rt( +are )intre +ei +e -e .')e+ -e *a )o*e)i + tiin) + era )ator( i +,t era )ator #roti*ni+'l'i -' n' i7a f+'t "n)e-t'lare( a+ela - -e "n)atoreze -7i #ltea-+ i +/elt'eala .')e+ii. 12. Care )'# "n*oial "n -+ri-( -a' iz$rnire -e *a .')e+a #entr' a+eea #ri+in #entr' +are -1a "n*oit ori -1a rf'it( i *a #ier)e .')e+ata( a+ela - #ltea-+ +eleilalte #ri +/elt'iala .')e+ii( i +ine -e *a .')e+a )'# "n*oial -a' rf'ire ne-+ri- )ar )o*e)it( i7i *a #ier)e .')e+ata( i a+ela - #ltea-+ +/elt'iala .')e+ii. 13. Cine -e *a .')e+a +' alt'l #entr' ereto+rizie f+'t "m#otri*a #ra*ililor i fr )e trie( i *a #ier)e .')e+ata( - #ltea-+ +eleilalte #ri i +/elt'iala .')e+ii.

14. Cine *a #ier)e la a )o'a +er+etare )e o /otr,re )omnea-+ a *re7'n'i &omn )e mai "nainte( a+ela - #ltea-+ #roti*ni+'l'i -' i +/elt'iala .')e+ii. 15. &'# +e -e *a )a /otr,rea .')e+torilor )in B'+'reti( - "nfieze &'mneal'i Vel Hatman #rile #rigonitoare "naintea &omn'l'i( - li -e +etea-+ /otr,rea( i - -e "ntre$e )e -e m'l'me-+( -a' n'5 i )e -e m'l'me-+ am,n)o' #rile( - -e i-+lea-+ am,n)o' "n /otr,re + -1a' m'l'mit( - le a)e*ereze i-+lit'rile &'mneal'i Vel Hatman i at'n+i - -e "ntrea-+ /otr,rea +' #e+etea )omnea-+ i - -e #'ie "n l'+rare 2)ar )e n' ti' +arte -1i i-+lea-+ alii i ei -1i #'ie )eget'l i - a)e*ereze &'mneal'i Vel Hatman35 iar )e n' -e m'l'me-+ - -e i-+lea-+ #re+'m + n' -'nt m'l'mii( - a)e*ereze &'mneal'i Vel Hatman( i at'n+i - )ea a#elaie. A-emenea - -e 'rmeze )e &'mneal'i Vel 8#tar( &'mneal'i Vel Ag( i )e Boierii I-#ra*ni+i +,n) e-te *re7o /otr,re )ela .')e+ile &'mnealor. >ntr1a+e-t +/i# i la Craio*a - -e 'rmeze i )e +tre &'mneal'i Caima+am'l. Capitolul IV Pentr' a#elaii !. 1. A#elaie -e +/iam .al$a +e -e ) )e +tre +ei +e -e .')e+( +' +erere )e7a -e +er+eta /otr,rea 'nei .')e+i mai )e .o-( )e alt .')e+at mai )e -'-. 2. A#elaia - -e fa+ )e +tre +ei +e -e .')e+ #rin .al$ "n -+ri- +tre &omnie "n )ia-tim )e aize+i )e zile )e +,n) -1a -+ri- /otr,rea. 3. C,i )in +ei +e -e .')e+( n' *or #orni a#elaie "n )ia-tima n'mit'l'i -oro+( a+eia n' mai #ot #orni la 'rm( afar n'mai )e *or )o*e)i + n1a' #'t't )in *re7o zti+nire ne$ir'it. &in *re7o $oal a)e+ grea( rzmiri i +elelalte. 4. C,i )in +ei +e a' #ri+in )e .')e+at( +/em,n)'7-e "n )o' r,n)'ri )e +tre .')e+tori( n' *or *eni( i -e *or o-,n)i( a+eia n' #ot #orni a#elaie. 5. C,i )in +ei +e a' .')e+at( *or )a "n -+ri- la .')e+at + -e *or m'l'mi #e /otr,rea a+elei .')e+i( a+eia n' #ot #orni a#elaie. 6. C,i )in +ei +e a' .')e+at( -e i-+le-+ la /otr,rea .')e+ii + -1a' m'l'mit( a+eia n' #ot #orni a#elaie.18 ___________ 1 8 Dup ace$t art' in$tan6ele ale cror $entin6e erau apelabile" puteau $ re,ie la $entin6a dat %i $ o odi-ice p!n a nu $e aplica" dac ar -i cre5ut c cu gre%al a &otr!t' Ca$' 0' (91/6/' 7. Hotr,rea 'n'i &omn( are a#elaie la alt &omn.98 ___________ 9 8 a) Dreptul Do nului de-a *udeca $+a abrogat de )eg' org'" prin art' 91(" (9/" (95 %i ((1" re5er,!ndu-i-$e nu ai dreptul de #ntrire %i pri,eg&iere; %i ace$t drept i $+a luat prin di$po5i6ia art' 1/ din Con,en6iunea din 1858' b8 Dup ace$t art' &otr!rea unui Do n are apela6ie la alt Do n %i cu acea$ta $e #n6elege la Do nul ce ar -i ,enit ne i*locit dup acela ce a dat &otr!rea' Cu c ace$ta e$te #n6ele$ul art' citat" %i a%a $+a #n6ele$ pururea #n practica" re5ult din di$po5i6iunea art' 8 din aceia% parte %i cap" care 5ice c &otr!rea unui Do n $tricat de alt Do n are apela6iune la al treilea Do n %i din @-i$ul do ne$c dela ( 1prilie 18/6" .o' 9(" al :uletinului Do nului :ibe$cu" interprettor legiuirei de ai $u$ prin care $e 5ice> c cu acea di$po5i6ie de-a putea apela cel o$!ndit de ctre un Do n la altul" -ire%te c nu a #n6ele$ dec!t la Do nul cel #nt!i ce ar ,eni" dup care ur ea5 %i di$po5i6iunea art' 1 din acel @-i$' Ca$' 00' (19/6/' 8. Hotr,rea 'n'i &omn( -tri+at )e alt &omn( are a#elaie la al treilea &omn. 9. Hotr,rea )omnea-+ "ntrit )e )oi &omni - n' ai$ a#elaie. 10. G')e+ata +er+etat )e ? &omni - n' ai$ a#elaie. IIIIIIIIIII Anafora o$tea-+ a Prinilor Ar/ierei i a &'mnealor Boierilor.

Prea >nlate &oamne( &'# l'minata #or'n+ a =riei Tale a)'+,n)'7ne "n m'lte r,n)'ri +' toii la 'n lo+( am +etit +' l'are aminte Pra*ila +e -1a al+t'it )e +tre =ria Ta( i ne #lirofori-irm + al+t'irea a+e-tei Pra*ili e-te o )e-l'ire a Pra*ililor "m#rteti( +e -e o$in'ie-+ ai+i "n #m,nt'l no-tr'( i a *e+/ilor i a +anoni-itelor o$i+ei'ri ale #m,t'l'i( nefiin) "m#otri*itoare +elor *e+/i 'rmate #,n a+'m. &e a+eea ne r'gm - $ine*oieti =ria Ta a #or'n+i - -e i ti#rea-+. @A@A I'nie D. Ungro*la/ia- Ni+tarie. Io-if( Argei'. Co-tan)ie( B'z'. Ra)' Gole-+'( Vel Ban. G/eorg/e Br,n+o*ean'l( $i* Vel Ban. Con-tan)in Cre'le-+'( $i* Vel Ban. Grigore G/i+a( $i* Vel Ban. Bar$'l V+re-+'l( $i* Vel Vorni+. &'mitra+' Ra+o*i( $i* Vel Vorni+. I-trate Lre'le-+'( $i* Vel Vorni+. Con-tantin Bl+ean'( Vel Logoft. =i/ala+/e =an'( $i* Vel Logoft. Grigore 0ili#e-+'( $i* Vel Vorni+. Grigore Blean'( $i* Vel Vorni+. Ior)a+/e 8ltinean'( Vel Vorni+. Con-tantin Caliar/( $i* Vel Vorni+( Con-tantin &')e-+'( Vel Vorni+. &'mitra+/e Ra+o*i( $i* Vel Vorni+. G/eorg/e 0ili#e-+'( $i* Vel Logoft. =i/ala+/e Ra+o*i( $i* Vel Logoft. Ioan :tir$ei( Vel Vorni+. Petra+/e Ritori)e-( $i* Vel Vorni+. Con-tantin 0ili#e-+'( $i* Vel Logoft. Ior)a+/e Gole-+'( $i* Vel Logoft. AleFan)r' 0ili#e-+'( $i* Vel Logoft. AleFan)r' G/i+a( Vel Logoft. Atana-e Hri-to#ol( $i* Vel Logoft. Ni+olae V+re-+'( Vel Logoft. Grigore Ralea( Vel Logoft. Con-tantin Gole-+'( Vel Hatman. Grigore Romanit( $i* Vel Vi-tier. Pan Co-te-+'( $i* Vel Vorni+. =i/ala+/e Corne-+'( Vel Vorni+. Co-ta+/e Ra-ti( $i* Vel Ag. PROTOCOL &in l'minata #or'n+ a =riei 8ale Prea >nlat'l'i no-tr' &omn Io Ioan G/eorg/e Caragea V.V. fiin) or,n)'it( )e am #roto+olit toate a+e-te Pra*ili )'# iz*oa)ele +e #rin 8fat )e o$te -1a' al+t'it i g-in)'7le "nto+mai aezate )in +'*,nt "n +'*,nt i fr +,t'i )e #'in -+/im$are( le7am a)e*erit i "n-'mi +' i-+lit'ra "n toate foile( #re+'m -e *) "n )o- #'in)'7-e i l'minata #e+etea =riei 8ale la fiete+are foaie. @A@A I'nie 6A. Con-tantin Bl+ean'( Vel Logoft. ANE%A I.a Pentr' nat'ralizarea -trinilor i #entr' )re#t'rile lor +i*ile &in Reg'lament'l organi+( art. ?ED. Ori+e -trin( )e ori+e rit +retine-+ *a *eni ai+i "n ar( i *a *oi - )o$,n)ea-+ )re#t'ri #oliti+eti )e #m,ntean( - n' le #oat )o$,n)i fr 'n )o+'ment la m,n( +are i -e *a )a )e +tre &omn( )'# o mai "nt,i' +/i$z'ire a o$in'itei o$teti A)'nri5 iar +/i$z'irile a+e-tei A)'nri i "ntrirea &omn'l'i *or 'rma #e temei'rile 'rmtoare% 1. 8trin'l )in no' *enit( )orin) a -e nat'raliza "n ar( *a fi )ator - -e arate +tre 8t#,nire +' .al$( )o*e)in) al -' +a#ital i alte( a*'t'ri +e *a mai a*ea #rin alte lo+'ri( -a' me-eria +e *a +'noate i #rin +are -1ar fg)'i a -e fa+e folo-itor 8tat'l'i.18 ___________ 1 8 .ici o # p !ntenire nu ,a putea -i cerut dac nu ,a -i #n$o6it de certi-icat liberat de con$iliul co unal unde po$tulantul ,a -i petrector 7art' 75 P' 5 din Aegea co unal a anului 186/8' 2. O$i+in'ita o$tea-+ A)'nare( )in #or'n+a &omn'l'i( *a +er+eta ale -ale )o*ezi i *a ra#orta &omn'l'i. 3. &a+( )'# a+ea-t +er+etare( -e *a fa+e +'no-+'te )e a)e*rate )o*ezile -trin'l'i( at'n+i a+e-ta *a #'tea "ntre$'ina al -' +a#ital "n ori+e +'m#rtoare )e a+aret'ri *a *oi( i #rin ale -ale "n #arte l'+rri -e *a -ili - )ea )o*ezi + #oate - -e fa+ folo-itor 8tat'l'i( i #etre+,n) aa ze+e ani -o+otii )in zi'a artrii -ale +tre 8t#,nire i art,n)'7-e tot)ea'na #rin #'rtri +in-tite( i -e *a )a )o+'ment )e nat'ralizaie )'# toate formele +er'te i at'n+i -e *a "n-+ri #rintre #m,ntenii 8tat'l'i i *a )o$,n)i toate a+ele )re#t'ri #oliti+eti +,te a' i +ei a)e*rai #m,nteni( "ntre$'in,n)'7-e )e &omn i "n -l'.$e )e ale 9rii #entr' +are *a fi )e-toini+.

4. &a+ *re7'n -trin -e *a "n-'ra +' #m,ntean+ no$il( i *a )a )o*ezile mai -'- artate( at'n+i -oro+irea anilor )e nat'ralizaie -e *a -o+oti #e 'n n'mr )e a#te ani n'mai5 iar nea*,n) a+e-t fel )e )o*ezi( "n-'rarea +' #m,ntean+ n' #oate -7i )ea( )e a+'m "nainte( )re#t )e nat'ralizaie. 5. Iar -trinii 'neltin) n'mai neg'torii i in)'-trii i )orin) a )o$,n)i n'mai )re#t'ri o$i+in'ite )e #m,ntean( iar n' i #oliti+eti( "n +ea-'l +e -e *or "n-+ri "ntre +or#oraiile lo+'l'i( i -e *or -'#'ne la +ele )e #e-te an )ri #entr' )re#t'l )e #atent i #entr' +/elt'elile orneti( n'mai )e +,t -e *or "nn'mra "ntre #m,ntenii 8tat'l'i i *or a*ea a+eleai )re#t'ri +e a' i #m,ntenii neg'tori i in)'-triai.18 ___________ 1 8 Printr+o legiuire din anul 18(6 Gaiu 1 $+a -cut o e2cep6ie la ace$te di$po5i6iuni ale )egula entului #n -a,oarea $trinilor pentru ora%ul :rila" %i li $e d dreptul de a cu pra locuri #n acel ora%" #n$ prin %tirea ;tp!nirii" cu condi6ie ca pentru c!te $e ating de ace$te propriet6i $ -ie %i $trinii cu prtori $upu%i la toate ca %i p !ntenii" %i dup ce ai #nt!iu ,or da #n$cri$ c J$e $upun at!t per$onal" c!t %i #ntru aceea ce $e atinge de propriet6ile lor #ntru toate lucrurile" pra,ililor p !ntene%ti dup toat puterea lorJ' &e+ret )in @D A'g'-t @AB; A(t. 1. 8trinii )e ori+e rit +retine-+( )omi+iliai "n Rom,nia( *or a*ea )re#t'l )e a +'m#ra #ro#rieti imo$iliare -'$ +on)ii'nea "n- )e a -e -'#'ne( "n +eea +e -e atinge )e a-emenea #ro#rieti( la legile #m,nt'l'i( i n'mai #e +,t i Rom,nii -e *or $'+'ra )e a-emenea )re#t "n rile lor. N' -e #re.')e+ #rin a+ea-ta "ntr' nimi+ )i-#ozii'nile legale relati*e la nat'ralizai'ne. A(t. 2. Legea )e fa n' *a #ri*i "ntr' nimi+ +olonizrile +e -'nt o#rite. A(t. 3. Toate )i-#ozii'nile +ontrare a+e-tei legi -'nt i rm,n a$rogate. ANE%A II.a Pentr' "n-+ri-'rile -trii +i*ile98 ___________ 8 1ne2a .o' ( al cap' 4000" din )eg' org'

A(t. 1. >n-+ri-'rile -trii +i*ile -l'.e-+ -#re )o*a)a +elor trei mai )e fr'nte "nt,m#lri ale *ieei om'l'i( a)i+ a naterii( "n-'rrii( i morii -ale. C'rata tiin a a+e-tor "nt,m#lri e-te nea#rat )e tre$'in +a - -e +'noa-+ -tarea +i*il a fie+r'i om( a)e+ lo+'l i rang'l +e ine el "ntre +eilali +eteni i "n familia -a( i #rin 'rmare - -e /otra-+ )re#tile i "n)atoririle +e a*ea el #e *remea +'treia -a' +'treia "nt,m#lri( ++i i )e are om'l )re#ti i )atorii +ari -e na-+ i -e -f,re-+ )im#re'n +' ),n-'l( )ar are i altele +ari -e )ez*olt( )im#re'n +' *,r-ta -a( i #entr' +are -e "n)atoreaz la +'tare ori +'tare min't al *ieii -ale. A+e-t fel -'nt( - zi+em( )re#tile i )atoriile +ari iz*or-+ )in *enirea l'i "n legitima *,r-t( )in "n-'rarea -a( )e +,n) -e fa+e #rinte( i alte a-emenea "nt,m#lri( a +rora leat'l )e m'lte ori n' -e tie i tot)ea'na e-te +' $n'ial( )a+ n' -e *a a)e*eri #rin "n-+ri-'ri "na)in- legi'ite #entr' a+e-t -f,rit. &e+i )e a+'m "nainte -e *a ine "n tot +o#rin-'l Vala+/iei +on)i+i #entr' -tarea +i*il. A(t. 2. >ngri.irea a+e-tei #ri e-te a =itro#olit'l'i i a e#i-+o#ilor e#ar/ioi( +ari *or #ri*eg/ia -trani+ +a #roto#o#ii i #reoii - o -*,rea-+ +' toat -+'m#tatea +ea +er't )e #ra*il. 0ie+are #reot *a fi "n)atorat - al+t'ia-+ "n-+ri-'rile naterii( "n-'rrii i a morii +elor )in enoria -a. A+e-te "n-+ri-'ri *or +o#rin)e an'l( l'na i zi'a "ntr' +are -e *or al+t'i( n'mele( #ore+la( lo+a'l( *,r-ta i me-eria t't'ror +elor +e -e *or n'mi "ntr1"n-ele5 "n 'rm -e *or i-+li )e #reot i )e #rile intere-ate. Iar )e n' *or ti a+etia - i-+lea-+( -e *a +o#rin)e "ntr1"n-ele a+ea-t "nt,m#lare( i *or fi "n)atorai - "n-emneze o +r'+e +are *a ine lo+'l i-+lit'rii. :ter-t'rile i "n-emnrile )in .o-'l +o#rin)erii "n-+ri-'l'i( -a' #e re-ta*( -e *or i-+li i -e *or a)e*eri tot +' a+el +/i# +a i +o#rin)erea "n-+ri-'l'i. Nimi+ n' -e *a -+rie #rintre r,n)'ri( ni+i +' #re-+'rtare )e +'*,nt( ni+i leat'l -e *a "n-emna "n am$a+. Ni+i 'n "n-+ri- al -trii +i*ile n' *a #'tea - -e trea+ #e +oal )e /,rtie ne+'-'t( ni+i "ntr1alt +on)i+( afar )in +ele r,n)'ite #entr' a+ea-t trea$. A(t. 3. A+e-te +on)i+i -e *or g-i #entr' fie+are .')e la +an+elaria =itro#oliei( -a' a e#i-+o#iilor )'# iz*o)'l +e li -e *a )a )ela =area Logofeie. Vor fi #e+etl'ite +' #e+etea =itro#oliei -a' a e#i-+o#iei( i a/'l tra- #e fie+e foaie. C' o l'n mai "nainte )e "n+e#'t'l an'l'i -e *or trimite #rin #roto#o#i la #reot'l fie+r'i -at( iar #entr' ora'l B'+'reti i +elelalte orae( la #reot'l fie+rei enorii( trei +on)i+i )eo-e$ite i "n)oite la n'mr(

"nto+mite fiin) fie+are )e ze+e -a' )o'ze+i foi( )'# mrimea -a' mi+orarea n'mr'l'i lo+'itorilor( i fie +e #reot *a )a #roto#o#'l'i r*a )e #rimire. 8e *or "n-emna( "ntr1'na )in a+e-te +on)i+i( naterile( "n +ealalt "n-'rrile( i "n +ea )e a treia morile( 'rm,n) "n to+mai #entr' fie+are )in a+ele "n-+ri-'ri( )'# al+t'irea +e -e *a )a )e +tre =arele Logoft( i +are -e *a trimite )im#re'n +' +on)i+ile #rin =itro#olit'l i e#i-+o#ii fie+reia e#ar/ii. A(t. 4. Prile intere-ate *or "ngri.ii )e-#re #artea lor( +a tre+erea "n +on)i+i a a+e-tor "n-+ri-'ri - -e fa+ fr "nt,rziere i )'# formele +ele +er'te( ++i "ntr1alt +/i# li -e *or #ri+in'i #rigoniri #entr' )re#tile +e )o$,n)e-+ ei )e +,n) -e tie +'rat i e-te )o*e)it #ra*ilni+ete -tarea lor +ea +i*il. Preot'l enoriei( #re+'m i .')e+toria .')e'l'i -' "i *a l'a r*a )e #rimire. A(t. 6. Pree)intele .')e+toriei( )'# +e *a +er+eta -tarea +on)i+ilor( *a -+rie la -f,rit'l fie+reia( i +,t *a fi #rin #'tin mai a#roa#e )e +el )in 'rm "n-+ri- +are -1a tre+'t "ntr1a+ea +on)i+ 4+ +on)i+ile +'tr'i -at -a' +'trei enorii( #entr' +'tare an -1a' -f,rit i -1a' "n+/eiat4. A+ea-t mrt'rie -e *a i-+li )e #ree)inte( #e+etl'in)'7-e +' #e+etea -a i -e *a a)e*eri +' i-+lit'ra grefier'l'i. Una )in )o' +on)i+i -e *a )a #roto#o#'l'i +are o *a trimite "n)at la #reot'l enoriei a +r'ia era( +a - le #-treze +a 'n )e#ozit -f,nt la .')e+toria )e "m#+i'ire( 'n)e i #reot'l -e afl #ra*ilni+ m)'lar.18 ___________ 1 8 4e5i art' 99 din ,ec&ea lege co unal' Proto#o#'l *a )a .')e+toriei a)e*erin )e #rimire( +'m i #reot'l #roto#o#'l'i. C,n) *a m'ri ori -e *a le#)a *re7'n #reot )e enoria -a( at'n+i +el +e *a intra "n lo+'l -'( *a fi "n)atorat - #rimea-+ toate +on)i+ile "n-+ri-'rilor -trii +i*ile( +are -e *or )a fa fiin) trimi-'l #roto#o#'l'i i -e *a al+t'i ta+rir #entr' -tarea "n +are -e afla' +,n) i -1a' )at. C,t #entr' +ealalt )in )o' +on)i+i( -e *a #-tra la .')e+torie i #ree)intele *a a)'na #entr' tot .')e'l "n-+ri-'rile naterii( "n-'rrii i a morii( "n trei )eo-e$ite tom'ri( )'# r,n)'l -atelor i a #lilor5 *a #'ne n'mr'l foilor )ela "n+e#'t i #,n la -f,rit( i fie+are )intr1a+e-te trei +on)i+i -e *a "n+/eia )e ),n-'l )'# +/i#'l +e -1a artat "n #aragraf'l )e mai -'-. &'# a+ea-ta *a al+t'i la -f,rit'l fie+r'i om o -+ar )'# $'+/i 2alfa$eti+3 +o#rinztoare )e n'mele i #ore+la fie+r'i om i a #rinilor l'i( +' "n-emnarea n'mr'l'i foaiei 'n)e -e afl tre+'t "n-+ri-'l +e #ri*ete +tre ),n-'l. Cel or,n)'it +' tre+erea "n +on)i+i a zlogirilor i a foilor )e ze-tre( -e *a "n-r+ina a-emenea i +' tre+erea "n +on)i+i a "n-+ri-'rilor -trii +i*ile. A(t. 7. &e -e *a )o*e)i + )in lene*ire mare +on)i+ile n' -e afl "n -tarea +e tre$'ia( - fie( -a' + al+t'irea "n-+ri-'rilor -trii +i*ile e-te "m#otri*a reg'lelor( at'n+i #rezi)ent'l e-te "n)atorat - "ntiineze #entr' a+ea-ta #e =arele Logoft( +are a)re-,n)'7-e +tre =itro#olit'l -a' e#i-+o#'l .')e'l'i a+el'ia( 'n)e #roto#o#'l n' i7a #zit )atoria -a( - +ear a -e #e)e#-i )'# +'*iin. A(t. 8. 0ie+e #reot *a fa+e #re-+'rtarea #e fie+are )o' l'ni )e naterile( "n-'rrile i morile enoriei -ale( i o *a trimite #roto#o#'l'i +are o *a trimite "n)at =itro#olit'l'i -a' e#i-+o#'l'i e#ar/iot. A+e-ta )'# +e *a "m#re'na #re-+'rtrile a t't'ror enoriilor )in e#ar/ia -a( le *a trimite #e fie+e )o' l'ni la =arele Vorni+( mini-tr'l tre$ilor )in "ntr' +are *a fa+e ra#ort'l -' +tre &omn. ANE%A III.a Pentr' iertare )e *,r-t18 >nto+miri o$teti ___________ 8 Aegiuire din anul 18(( Iebruarie 9(" #ntrit cu @-i$ul .o' (0'

A(t. 1. Iertarea. )e *,r-t e-te )re#t'l +are -e ) ne*,r-tni+'l'i -#re a -e +,rm'i el "n-'i( i -#re a7i +/i*erni-i a*erea -a. A(t. 2. Iertarea )e *,r-t -e )o$,n)ete )e -inei #rin +-torie5 iar la ori7+e alt "nt,m#lare( n' -e #oate )o$,n)i )e+,t )'# formalitile )e mai .o-% 8EC9IA I Pentr' +er'tele formaliti -#re )o$,n)irea iertrii )e *,r-t A(t. 3. Tatl( -a' )e n' *a fi tatl( mama( #ot -lo$ozi #e fi'l lor )e -'$ e#itro#ie )e -e *a afl "n *,r-t )e o#t-#reze+e ani( n'mai )'# "n-'i a lor *oin( i fr alt formalitate( )e+,t f+,n) artare "n -+ri- +tre .')e+toria lo+'l'i( +are *a )a ne*,r-tni+'l'i +o#ie a)e*erit )'#( a+el "n-+ri-.

A(t. 4. &a+ ne*,r-tni+'l *a rm,nea -rman )e #rini( n' -e *a #'tea -lo$ozi )e -'$ e#itro#ie #,n n' *a a.'nge "n *,r-t )e )o'ze+i i 'n' )e ani i n'mai #rin /otr,re )e .')e+at "ntrit )e &omn. 8#re a+e-t -f,rit -e *a )a .al$ +tre .')e+toria lo+'l'i ori )e +tre e#itro# -a' )e +tre r')ele +ele mai )e a#roa#e ale ne*,r-tni+'l'i( -a' )e +tre "n-'i ne*,r-tni+'l( )e *a *e)ea ne-ilin "ntr' a+ea-ta )in #artea n'miilor. A(t. 5. G')e+toria la +are -e *a "n)re#ta a+ea-t .al$ *a +/ema #e e#itro# i #e r')ele ne*,r-tni+'l'i +ele mai )e a#roa#e( i ),n)'7le "n +'notin +ererea ne*,r-tni+'l'i *a +er+eta *,r-ta i #'rtarea l'i( +'*intele #entr' +are -e +ere a+ea iertare( folo-'l +e #oate )o$,n)i )intr1"n-a( -tarea "ntr' +are -e afl a*erea -a5 "ntre$'in,n) i ori+e alte mi.loa+e *a -o+oti )e +'*iin( -#re a -e "n+re)ina )a+ a+ea ertare )e *,r-t( #oate fi folo-itoare ne*,r-tni+'l'i( a#oi "i *a )a /otr,rea -a "n -+ri-( #rimin) -a' )e#rt,n) a+ea +erere( )'# +'m a)e+ i -e *a #rea a-emnat -a' nea-emnat +' intere-ele ne*,r-tni+'l'i. A+ea /otr,re a .')e+toriei )e "nt,ia +er+etare -e *a trimite la &i*an'l .')e+tore-+18( -#re a +er+eta )a+ toate mai -'- artatele formaliti -1a' #zit )e +tre a+ea .')e+torie( i )a+ alegerea ei e-te )'# +'*iin i -#re folo-'l ne*,r-tni+'l'i( i "n+re)i,n)'7-e + e-te )rea#t i )'# toate +er'tele formaliti( *a "n)re#ta7o a+el &i*an +' ra#ort +tre Logofeia &re#tii( -#re a -e -'#'ne mai "nt,i la "ntrirea &omn'l'i( i a -e )a "n 'rm la m,na ne*,r-tni+'l'i -#re a1i )o$,n)i )re#t'rile +e na-+ )in iertarea )e *,r-t. ___________ 1 8 1cu Curtea de apel' 8EC9IA II &re#tile +e ) iertarea )e *,r-t A(t. 6. Iertarea )e *,r-t )e-fiineaz e#itro#ia( i ) )re#t'l ne*,r-tni+'l'i )e7a -e +/i*erni-i #e -inei i a*erea -a( )e7a +ere e#itro#'l'i -o+oteala e#itro#iei -ale( #re+'m ai toate a+elea +,te "n 'rma a+elei -o+oteli *a rm,nea( e#itro#'l )ator a7i "ntoar+e( )e7a -tr,nge *enit'rile l'i( )e a1i )a moiile "n aren) "ntr1'n -oro+ n' mai m'lt )e+,t )e trei ani( )e7a "ntre$'ina l'+r'rile -ale +ele mi+toare #re+'m el *a *oi( i )e7a fa+e toate l'+r'rile +,te *or fi )e tre$'in #entr' inerea "n $'n -tare a a*erii -ale. A(t. 7. Ne*,r-tni+'l +e * fi )o$,n)it iertare )e *,r-t( n' -e *a #'tea +-tori mai "nainte )e *,r-ta +ea legi'it( fr )e *oia #rinilor l'i( -a' nea*,n) #rini( fr )e *oia frailor l'i +elor *,r-tni+i( -a'( nea*,n) ni+i frai fr )e *oia 'n+/ilor l'i )e-#re tat -a' )e-#re mam5 iar la "nt,m#lare( +,n) a-emenea "m#ie)e+area +-toriei )in #artea frailor -a' a r')eniilor +e -1a' zi-( *a fi fr +'*,nt( at'n+i -e *a 'rma )'# g-irea +' +ale a .')e+toriei lo+'l'i. A(t. 8. Ne*,r-tni+'l +e *a )o$,n)i iertare )e *,r-t( n' -e *a #'tea "m#r'm'ta( ni+i a "n-trina l'+r'rile nemi+toare( ni+i a ri)i+a +a#ital'rile +e *a a*ea la )o$,n). >n- la "nt,m#lri gra$ni+e( -a' +,n) *a fi *re7'n intere- foarte mare( #re+'m )e7a #lti ne*,r-tni+'l )atorii f+'te mai "nainte )e7a l'i )ezlegare )e -'$ e#itro#ie( -a' +,n) o$raz'l a+ela la +are *a fi +a#ital'l l'i( *a fi "n #rime.)ie )e -+#t+i'ne( i alte "nt,m#lri a-emenea( ne*,r-tni+'l "i *a fa+e at'n+i +ererea -a #rin .al$ +tre .')e+toria lo+'l'i. A(t. $. G')e+toria la +are -e *a )a a-emenea .al$( *a +/ema #e r')ele +ele mai )e a#roa#e ale ne*,r-tni+'l'i( i le *a fa+e +'no-+'t +ererea a+e-t'ia( i )'# +e *a a-+'lta #rerea lor i *a l'a i alte tiine +e *a -o+oti )e tre$'in( *a #rimi -a' *a le#)a +ererea ne*,r-tni+'l'i( )'# +'m i -e *a #rea mai )e folo- la intere-ele l'i. A(t. 1 . &a+ +ererea *a fi #rimit( -e *a r,n)'i tot )e +tre a+eea .')e+at 'n'l -a' mai m'li )in +ele mai )e a#roa#e r')e +e *or fi fa -#re a #ri*eg/ia( -'$ a lor r-#'n)ere( +a -'mele +e -e *or -tr,nge "n 'rma /otr,rii a+elei .')e+torii( - -e "ntre$'ineze -#re folo-'l ne*,r-tni+'l'i i "nto+mai )'# )'/'l a+elei /otr,ri. &a+ ne*,r-tni+'l n' *a a*ea r')e( .')e+toria *a fa+e artare 8t#,nirii +are *a "n-r+ina +' a+ea-t #ri*eg/ere -a' #e o$tea-+a e#itro#ie( -a' #e *re7'n alt o$raz +e *a g-i +' +ale. A(t. 11. Ne*,r-tni+'l +el -lo$o) )e -'$ e#itro#ie( +arele -e *a neg'tori( *a fi -o+otit )re#t *,r-tni+ #entr' ori+e to+meli.18 ___________ 1 8 4e5i ,ec&iul Cod co '" art' ( %i /' A(t. 12. C,n) ne*,r-tni+'l +el -lo$o) )e -'$ e#itro#ie( *a "ntre$'ina r' a+ea-t -lo$ozenie( #re+'m +,n) *a fa+e +/elt'eli #e-te m-'r i alte a-emenea rele 'rmri( a+ea-t -lo$ozenie a l'i i -e *a #'tea l'a "na#oi tot +' a+el +/i# +' +are -1a fo-t )at( a)e+ +,n) i -e *a ri)i+a )e +tre tat7-' i mam7-a( n' *a fi tre$'in )e alt formalitate )e+,t n'mai )e7a -e )a "n +'notina .')e+toriei( #re+'m -1a zi- la art. ?. Iar +,n) i -e *a ri)i+a )e +tre +elelalte r')e( -e *a )a .al$ +tre .')e+torie( i *a 'rma #re+'m -1a zi- la art. C( "n)e#linin)'7-e toate a+ele formaliti. A(t. 13. Ne*,r-tni+'l +r'i -e *a r)i+a iertarea )e *,r-t *a rm,nea -'$ e#itro#ie #,n *a *eni "n *,r-t legi'it.

ANE%A IV.a A-'#ra #'nerii ri-i#itorilor -'$ "ngri.ire o$tetii e#itro#ii98 ___________ 8 Aegiuire #ndeplinitoare" capitolul 4000 din )eg' org' #ntrit cu @-i$ul .o' 67' din 8 Gartie 18(/'
9

A(t. 1. Ri-i#itorii -'nt *,r-tni+i( #arte $r$tea-+ -a' femeia-+( a+ei +ari *or fi *,n)'t a treia #arte )in ori+e a*ere a lor( -a' -e *or fi "m#r'm'tat at,t +,t fa+e a+ea a treia #arte( i *or fi "ntre$'inat $anii ne+'rmat "n +/elt'eli netre$ni+e -#re "nt,m#inarea )e-ftrilor( i a #l+erilor lor. A(t. 2. Cel +e -e *a )o*e)i #rin $'ne i )e-toini+e )o*ezi )e ri-i#itor( -e *a l'a -'$ "ngri.irea o$tetii e#itro#ii. A(t. 3. Nimeni alt'l n' *a #'tea - +ear #rin .')e+torie #'nerea ri-i#itor'l'i -'$ e#itro#ie )e+,t tatl( -a'( )'# moartea tatl'i( mama( -a' r')ele )e -'- )e-#re #artea tatl'i ori o mamei( -fat'l )e trei o$raze +are *or a*ea +' ri-i#itor'l r')enie )e alt'rea( n'mai 'n+/ii i mt'ile i fraii i -'rorile5 i "n li#-a lor trei #rieteni #rinteti( *or a*ea a+ea-t +)ere. A(t. 4. 8oia -a' +o#iii ri-i#itor'l'i n' *or a*ea alt +)ere )e+,t f+,n) +tre mai -'- #omenitele o$raze artarea )r#nrii a*erii ri-i#itor'l'i( - +ear +a #rintr1"nii - -e fa+ #ornire +tre .')e+at -#re a -e #'ne -'$ e#itro#ie. A(t. 5. Gal$a -e *a )a +tre #rezi)ent'l .')e+toriei )e "nt,ia +er+etare a lo+'l'i 'n)e lo+'ete ri-i#itor'l( "n +are .al$ -e *or +o#rin)e fa#tele l'i( i #e l,ng ),n-a -e *or "m#re'na "n-+ri-'rile i n'mele martorilor +e -'nt )e tre$'in -#re "n)e#linirea )o*ezilor. A(t. 6. Prezi)ent'l( )'# +er+etarea +e *a fa+e "n-'i "n #arte( "n)e-t'l,n)'7-e + #,ra e-te a)e*rat *a +/ema at,t #e r')ele ri-i#itor'l'i a *eni la .')e+torie( "n zi /otr,t( +a -7i )ea tiina lor a-'#ra #,rii +e -e fa+e( +,t i #e martori +a -7i arate mrt'ria lor. A(t. 7. &'# -+'m#a +er+etare +e -e *a fa+e( "n #re-'-)*ia .')e+toriei( r')elor i martorilor( fiin) fa i #,r"t'l( )e -e *a )o*e)i + el e-te "ntr' a)e*r ri-i#itor( -e *a al+t'i anafor #rin +are -e *a /otr" +a ri-i#itor'l - intre -'$ "ngri.irea O$tetii e#itro#ii( or,n)'in)'7-e tot at'n+i( )e *a fi tre$'in( i 'n "ngri.itor *remelni+ a-'#ra a*erii l'i( )in r')ele -ale( #,n +,n) -e *a l'a a+ea a*ere #rin "ntrirea )omnea-+ )e +tre O$tea-+a e#itro#ie la +are "ngri.itor'l *a fi "n)atorat a )a -o+oteal +'rat )e +,rm'irea -a. A(t. 8. &in zi'a +e -e *a i-+li a+ea /otr,re( )e .')e+at( ori+e to+meal -a' "n-trinare a a*erii -ale *a fa+e ri-i#itor'l fr tirea O$tetii e#itro#ii( "ntr' nimi+ -e -o+otete. A(t. $. >n-( -#re a -e fa+e ti't o$tii a+ea /otr,re( "n +in+i zile +el m'lt -e *or -+oate +o#ii )e #e ),n-a( i -e *or trimite at,t #e la toate .')e+toriile )e "nt,ia +er+etare +,t i #e la magi-trat'rile oraelor +a - -e li#ea-+( "n)at )'# #rimirea lor( "n o)aia )e #re-'-)*ie 'n)e - -tea li#ite +el #'in #atr'ze+i )e zile. A(t. 1 . &'# li#irea +o#iilor /otr,rii *eri7+are .')e+torie *a "ntri *re7'n za#i- )e "m#r'm'tare -a' *re7 'n )o+'ment )e "n-trinare a a*erii ri-i#itor'l'i( "n-'i *a rm,nea r-#'nztor +tre +ei +' #retenii #entr' #ag'$ile lor. Art. @@( Li#irea +o#iilor -e *a fa+e #rin .'rnal i-+lit )e #rezi)ent'l i )e +eilali .')e+tori( -#re a fi ti't zi'a "ntr' +are -1a f+'t. A(t. 12. Cel +e n' *a rm,nea m'l'mit #e /otr,rea .')e+toriei )e "nt,ia +er+etare( *a #orni a#elaie "n -oro+'l +el legi'it. A(t. 13. Ne#ornin)'7-e a#elaie "n legi'it'l -oro+ -a'( )'# a#elaie( "ntrin)'7-e /otr,rea +' )e-*,rire )e +tre &omn'l 9rii( =arele Logoft al )re#tii *a -+ri O$tetii e#itro#ii a l'a -'$ "ngri.irea ei a*erea ri-i#itor'l'i. A(t. 14. Ri-i#itor'l -e a-eamn +' ne*,r-tni+'l #entr' +,rm'irea a*erii i a o$raz'l'i -'5 )e a+eia i +ele +e -1a' legi'it "n #roie+t'l +el #entr' ne*"r-tni+i( -e *or 'rma i #entr' ri-i#itori. A(t. 15. Ri-i#itor'l *,r-tni+( fiin) -'$ e#itro#ie( -lo$o) *a fi a -e +-tori( "n- #rin +-torie n' *a "n+eta a fi -'$ "ngri.irea e#itro#iei. A(t. 16. Ri-i#itor'l fiin) -'$ e#itro#ie( -lo$o) *a fi -7i fa+ )iat( +are( fiin) #ra*ilni+( *a a*ea tria -a. A(t. 17. Ri-i#itor'l *a ei )e -'$ e#itro#ie tot +' +/i#'l +e a intrat( a)i+ ),n) .al$a -a +tre #rezi)ent'l tri$'nal'l'i .')e'l'i( i f+,n)'7-e +er+etare( #rin )o*ezi $'nei -ale #'rtri i e+onomiei *enit'l'i +e i -e "n+re)ineaz( )e +tre e#itro#ie #entr' +/elt'iala l'i( +'m i /otr,rea .')e+ii i #'$li+aia ei( )'# +'m -1a zi- mai -'-. la art. C( B( E i D. ANE%A V.a Pentr' ro$i i igani

Prin Legi'irea )in an'l @A;? =artie 66( toi )a.ni+ii )e -'$ a)mini-traia Vorni+iei temniilor 2iganii 8tat'l'i3 -1a' tre+'t -'$ )e7a )re#t'l a)mini-traia +,rm'itorilor )e .')ee( +' +are a+ea-t m-'r -1a' )ezro$it #'in)'7-e "n r,n)'l $irni+ilor Rom,ni. A-emenea -1a' )ezro$it i iganii mn-tireti #rin Legi'irea )in @? fe$r'arie @A;E +are "n art. @ +'#rin)e +ele 'rmtoare% &ezro$irea iganilor 8e -lo$o) )in ro$ie toi iganii 8fintei =itro#olii( ai e#i-+o#iiLor i ai t't'ror mn-tirilor i metoa+elor )e o$te( +'m i ori +r'i alt aezm,nt #'$li+ fr )eo-e$ire( +,te -e afl "n +o#rin-'l 9rii Rom,neti. A+etia( +a i iganii 8tat'l'i( -'#'i la a+eiai r,n)'ial( *or fi -lo$ozi i *olni+i a -e "n-oi +' rom,ni #arte $r$tea-+ i femeia-+. Un ofi- )omne-+ a)re-at +tre 8fat'l a)mini-trati* -'$ No. @.CA< la 66 Noem*rie @AC< )i-#'ne% MPentr' )ar'rile -a' *,nzrile )e igani +e -e 'rmeaz "ntre #arti+'lari( #or'n+im a -e #zi 'rmtoarele )i-#oziii% 1. Nimeni n' e-te *olni+ a )e-#ri o familie )e igani( #rin )ar -a' #rin *,nzare( i ni+i 'n a+t )e *,nzare -a' )e )anie #entr' igani n' -e *a a)e*eri )e *re7o .')e+torie( ni+i *a fi in't "n -eam( )a+ n' *a +o#rin)e "n -ine #e #rini +' toi +o#iii lor. 2. Ori+e *,nzri )e igani -e *or fa+e )ela o familie #,n la trei( -e *or r-+'m#ra toate )e Vi-terie( fr )e a mai #'tea tre+e )e la 'n -t#,n la alt'l.N Legi'irea )in an'l @ABB( 0e$r'arie A( #'$li+at "n B'letin'l Ofi+ial )in @? 0e$r'arie @ACB No. @? A(t. 1. Ro$ia e-te )e-fiinat. Ori+are igan -e afl a-t7zi "n a+ea-t +ategorie( -e li$ereaz i -e *a "n-+ri "n)at "ntre )a.ni+ii 8tat'l'i. ANE%A VI.a Pentr' a)*o+ai i /otarni+i Ofi-'l fo-t'l'i &omn G/eorg/e Bi$e-+' +' n'mr'l @@ an'l @A;E( 0e$r'arie ? i #'$li+at "n B'letin No. @@ 0e$r'arie @<( @A;E. Ctre &e#artament'l &re#tii( >nle-nirea +e a a*'t fie+ine )e a7i )a )e -inei n'mire )e a)*o+at i /otarni+( fr a a*ea )e m'lte ori ni+i m+ar +ele mai elementare tiine )e-#re a+e-te #rofe-ii( fiin) 'n iz*or ne+'rmat )e a$'z'ri( "n+'r+t'ri i )e m'limea .')e+torilor5 &omnia Noa-tr( a*,n) "n *e)ere art. 66C )in Reg'lament'l organi+( i +o#rin)erea ra#ort'l'i +e ni -1a "nfiat )e +tre :ef'l &e#artament'l'i &re#tii -'$ No. E6B( #or'n+im +ele 'rmtoare% 1. Nimeni #e *iitor n' *a fi #rimit a 'nelti #rofe-ia )e a)*o+at -a' )e /otarni+( )a+( mai "nt,i' n' *a )o$,n)i *oe #rin a+t i-+lit )e mini-tr'l )re#tii5 2. A+el a+t -e *a )a "n 'rma )e-toini+ilor )o*ezi +e -e *or a)'+e -#re +'notinele +er'te #entr' fie+are )intr1a+e-te #rofe-ii a)i+% + a)*o+at'l a "n*at legile( -a' la +oala naional( -a' "n +oalele -trine -a' + a -l'.it +el #'in +in+i ani "n #o-t )e ef )e ma- la +an+elaria mini-ter'l'i .'-tiiei( ori )e grefier la tri$'nal'ri( ori )e a.'tor #e l,ng grefierii &i*an'rilor( iar /otarni+'l( + #e l,ng +er'tele +'notine matemati+e i )e #ra*il( a )o$,n)it i #ra+ti+a +'*in+ioa- #rin +onl'+rare "n *reme )e trei ani #e l,ng *re7'n /otarni+ )in +ei +'no-+'i. A+ele )o*ezi -e *or -'#'ne )e +tre &e#artament'l &re#tii la +'notina Noa-tr -#re a -e )a #or'n+ )e 'rmare5 3. Ni+i 'n a)*o+at( ni+i 'n /otarni+ n' -e *a #rimi )in +ei -'#'i la *re7o #rote+ie -trin5 4. &e#artament'l &re#tii *a fa+e li-ta )e toi a+ei +are a-tzi 'nelte-+ 'na )in a+e-te )o' #rofe-ii( i *a a)'na( "n +'rgere )e #atr' l'ni( )e-l'irile +ele mai lm'rite a-'#ra fie+r'ia a)i+( )e a 'neltit *re7'na )in a+e-te me-erii "ntr1'n +'r- "n)el'ngat )e *reme i +' toat +er'ta moralitate i )e-toini+ie. &'# -*,rirea a+e-tei l'+rri Ne *a "nfia a+ea li-t +' +'*enitele $gri )e -eam "m#otri*a fie+r'i n'me( i )'# +e -e *a "ntri )e Noi( #e )e7o #arte -e *a #'$li+a n'mele a+elor +e *or merita a+ea-t -ar+in #rin gla-'l

B'letin'l'i i al Gazetei( -#re tiina )regtoriilor i a #rin+inailor5 iar #e )e alt( -e *a )a fie+r'i )e +tre &e#artament'l &re#tii +,te 'n a+t )o*e)itor al -lo$ozeniei +e are )e a 'nelti me-eria )e a)*o+at -a' )e /otarni+5 5. C,i n' *or a*ea a-emenea a+t( n' *or #'tea - 'neltea-+ a+e-te #rofe-ii5 6. A)*o+at'l -a' /otarni+'l( +e -e *a a$ate )in )atoriile -ale( ori *a #re)a #ri+ina "n+re)inat l'i( ori *a a)'+e "m#e)e+ri i "n*l'eli la a ei -*,rire( n' n'mai -e *a -'#'ne la +'*enita )e-#g'$ire( +i "n+ i -e *a l'a )re#t'l )e a mai 'nelti me-eria -a( #entr' +are a+ea-ta &e#artament'l &re#tii *a a*ea +ea mai )eo-e$it "ngri.ire i l'are aminte. &'mneal'i( :ef'l &e#artament'l'i &re#tii *a a)'+e la "n)e#linire +o#rin)erea a+e-t'i Ofi-.18 ___________ 1 8 Hn alt @-i$ do ne$c din anul 1850 Iebruarie 8 $ub .o' 50 dat la o pricina de *udecat ordon ca J$ nu $e poat lua nici odat de ctre ,re-una din prigonitoarele pr6i de &otarnici a ploia6ii *udectoriei $au ai Cur6ilor apelati,e unde pricina ,a -i *udecatJ' ANE%A VII.a Cir+'lar Pentr' #ro+e)'ra /otrni+iilor

S-ar putea să vă placă și